Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE LUCRU 5

Evaluarea la iesirea din patrimoniu


Prof. RADU EMA
Elev :
CMP
Dupa
fiecare
intrare

Intrari
Data
Stoc.01.ian

Cantitat
e

Pret

Iesiri
Valoa
re

1000

1.00

1000

05.01

500

1.20

600

07.01

200

1.30

260

Cantit
ate

Pret

Stoc
Valoa
re

Cantit
ate

Pret

Valoare

1000

1.00

1000

1000
500
1000
500
200

1.00
1.20
1.00
1.20
1.30

1000
600
1000
600
260

10.01

500

500

1200

1200

15.01

500

500

700

700

700

1000

1.186

1186

500

1.186

593

1000

1000

18.01

300

1.40

420

21.01
27.01

500
500

1.60

500

800

29.01

200

200

700

1.393

1114

30.01

300

300

500

1.393

697

2383

500

1.393

697

TOTAL

2500

3080

2000

DEFINITICMP DUPA FIECARE INTRARE SI IDENTIFICATI GRESELILE DIN


APLICATIE(greseala se va evidentia in culoarea rosie)

FISA DE LUCRU 6
Evaluarea la iesirea din patrimoniu
Prof. RADU EMA
Elev :
CMP
tuturor
intrarilor
Data
Stoc.01.ian

Cantitate

Intrari
Pret

Valoare

Cantitate

Iesiri
Pret

Valoare

Cantitate

1000

1.00

1000

1000

05.01

500

1.20

600

1500

07.01

200

1.30

260

1700

10.01

500

1200

15.01

500

700

18.01

300

1.40

420

21.01
27.01

1.60

800

600

30.01

300

300

3080

1000

1.240

372

1000
200

2500

1.00

500

29.01

TOTAL

Valoare

1000
500

500

Stoc
Pret

2000

1.240

2480

300

DEFINITI CMP LA SFARSITUL LUNII(FORMULA) SI IDENTIFICATI GRESELILE DIN


APLICATIE (greseala se va evidentia in culoarea rosie)

FISA DE LUCRU 7
Evaluarea la iesirea din patrimoniu
Prof. RADU EMA
Elev :

LIFO
Data
Stoc.01.ian

Cantitate

Intrari
Pret

Valoare

1000

1.00

1000

05.01

500

1.20

600

07.01

200

1.30

260
500
200
300
500
200
300

10.01

15.01

18.01

300

1.40

500
300
200
500

1.60

Iesiri
Pret

1.20
1.30
1.2
1.00

Valoare

620
360
260
540
240
300

420

21.01
27.01

Cantitate

1.00
1.40

540
300
240

800

Cantitate

Stoc
Pret

Valoare

1000

1.00

1000

1000
500
1000
500
200
1000
200

1.00
1.20
1.00
1.20
1.30
1.00
1.30

1000
600
1000
600
260
1000
360

700

1.00

700

700
300

1.00
1.40

700
420

500

1.00

500

500
500

1.00
1.60

500
800

29.01

200

1.00

200

500
300

1.00
1.60

500
800

30.01

300

1.00

300

500

1.00

500

2580

500

1.00

500

TOTAL

2500

3080

2000

DEFINITI METODA LIFO SI IDENTIFICATI GRESELILE DIN APLICATIE(greseala se va


evidentia in culoarea rosie)

FISA DE LUCRU 8
Evaluarea la iesirea din patrimoniu
Prof. RADU EMA
Elev :

FIFO
Data
Stoc.01.ian

Cantitate

Intrari
Pret

Valoare

1000

1.00

1000

05.01

500

1.20

600

07.01

200

1.30

260

Cantitate

Iesiri
Pret

Valoare

10.01

500

1.20

1000

15.01

500

1.20

1000

500

1.2

600

29.01

200

1.40

280

30.01

300

1.60

420

18.01

300

1.40

420

21.01
27.01

TOTAL

500

2500

1.60

800

3080

2000

2280

Cantitate

Stoc
Pret

Valoare

1000

1.00

1000

1000
500
1000
500
200
1000
500
200
500
200
500
200
300
200
300
200
300
500
300
500
300
200

1.00
1.20
1.00
1.20
1.30
1.00
1.20
1.30
1.00
1.30
1.20
1.30
1.40
1.30
1.40
1.30
1.40
1.60
1.40
1.60
1.40
1.60

1000
600
1000
600
260
1000
600
260
600
260
600
260
420
260
420
260
420
800
420
800
520
320

500

1.60

800

DEFINITI METODA FIFO SI IDENTIFICATI GRESELILE DIN APLICATIE(greseala se va


evidentia in culoarea rosie)