Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie selectiva

Curs sem I Introducere in pedagogie si teoria curriculumului


1. Bontas, Ioan, Tratat de pedagogie, ed.All, Bucuresti, 2001 2. Bunescu Gheorghe, Scoala si valorile morale, EDP SA, Bucuresti, 1998 3. Calin, Marin, Procesul instructiv-educativ, Instruirea scolara.Analiza multireferentiala, E.D.P. R.A.,Bucuresti, 1995 4. Calin, Marin, Teoria educatie, Ed. All, Bucuresti, 1996 5. Cerghit, Ioan, Metode de invatamant, E.D.P. R.A., Bucuresti, 1997 6. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri, stiluri si strategii, Ed.Aramis, Bucuresti, 2003 7. Cristea, Sorin, Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, E.D.P, Bucuresti, 1995 8. Cristea, Sorin, Studii de pedagogie generala, EDP RA, Bucuresti, 2004 9. Cucos, C-tin, Pedagogie, Polirom, Iasi, 1996 10. *** Curs de pedagogie, Universitatea Bucuresti, Catedra de pedagogie, Bucuresti, 1988 11. *** Declaratia de la Salamanca, UNICEF, Ministerul Invatamantului,, Bucuresti, 1995 12. Ionescu,M. si Chis,V. Strategii de predare si invatare, Ed. Stiintifica, 1992 13. Ionescu, M. si Radu,I. Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995 14. Jinga, Ioan, Conducerea invatamantului, E.D.P.,R.A., Bucuresti, 1993 15. Landscheere, G. de, Istoria universala a pedagogiei experimentale, E.D.P. Bucuresti, 1995 16. Macavei, Elena, Pedagogie, E.D.P., Bucuresti, 1997 17. Muster, D., Metodologia cercetarii in educatie si invatamant, Ed. Litera, Bucuresti, 1985 18. Nicola, I., Pedagogie, E.D.P., Bucuresti, 1994 19. *** Pachetul de resurse pentru profesori, Cerinte speciale in clasa de elevi, UNESCO, Ministerul Invatamantului, Bucuresti, 1995 20. Paun, E. si Potolea, D. coordonatori, Pedagogie, Fundamentari teoretice si demersuri aplicative, Ed. Polirom, 2003 21. Planchard, E., Cercetarea in pedagogie, E.D.P., Bucuresyi, 1972 22. Planchard, Emile, Pedagogie scolara contemporana, E.D.P., Bucuresti, 1992 23. Popovici, Dumitru, Pedagogie generala, EDP SA, Bucursti, 1998 24. Salade, Dumitru, Dimensiuni ale educatiei, E.D.P., Bucuresti, 1998 25. Stanciu, I.Gh., Scoala si doctrinele4 pedagogice in secolul XX, IPC, Bucuresti, 1995 26. Stoica, Marin, Psihopedagogie scolara, Ed. Gh. Cartu A.,Craiova, 1995 27. Vrasmas, Traian, Scoala si educatia pentru toti, Ed.MINIPED, Bucuresti, 2004