Sunteți pe pagina 1din 8

Incasso ul documentar

Consta in ordinul pe care il exportatorul bancii sale de a incasa contravaloarea unei tranzactii comerciale si de a o vira in contul sau; in acest sens, el depune la banca sa documentele care atesta executarea obligatiilor sale contractuale.

Mecanismul derularii incasso-ului documentar


1

Exportator
3 8

Importator
5 6

Banca exportator

Banca importator

Mecanismul derularii incasso-ului documentar


1. Contract comercial international care contine ca si clauza plata prin incasso 2. Exportatorul livreaza marfurile , in acest moment se completeaza setul de documente care care atesta livrarea marfurilor conform clauzelor contractului 3. Exportatorul remite bancii sale ordinul de incasare, precum si setul de documente 4. Banca exportatorului transmite bancii importatorului ordinul de incasare si setul de documente 5. Banca importatorului avizeaza importatorul de sosirea documentelor si i le elibereaza

Mecanismul derularii incasso-ului documentar


6. Importatorul plateste documentele sau accepta tragerea unei cambii asupra sa 7. Banca importatorului plateste contravaloarea documentelor bancii exportatorului 8. Banca exportatorului vireaza in contul clientului sau o suma echivalenta cu valoarea marfurilor livrate de acesta

Consideratii importante

Decontarea prin incasso este relativ simpla, ieftina, dar negarantata bancar , bazandu-se in principal pe obligatia de plata a cumparatorului asumata prin contractul comercial international, fara angajamentul de plata al bancilor antrenate in derulare Ordinul de incasare este un document tipizat, in care exportatorul specifica: importatorul, banca importatorului, numarul si tipul documentelor solicitate, comisioanele, etc; la depunerea documentelor, banca nu realizeaza decat un control formal asupra lor

Elemente specifice incasso-ului

Din punct de vedere al bancii, operatiunea este o simpla vehiculare de documente, obligatia bancii rezumandu-se la prestarea unui serviciu in conditiile impuse de exportator. Documentele cu care lucreaza bancile pot fi clasificate in doua categorii: Documente financiare (cambii, cecuri, bilete la ordin, ordine de plata) Documente comerciale (facturi, documente de transport, de proprietate, etc)

Tipuri de incasso
-

In functie de documentele vehiculate, distingem: Incasso simplu (documente financiare) Incasso documentar (documente financiare insotite de documente comerciale) In functie de momentul platii, distingem: Incasso documente contra plata banca remite importatorului documentele de livrare numai contra platii facturii ce indica valoarea tranzactiei Incasso documente contra acceptare banca remite importatorului documentele de livrare numai contra acceptarii unei cambii cu scadenta conforma cu termenul de plata din contractul comercial

Inconvenientele incasso-ului
-

Pentru exportator: marfa este livrata pe adresa cumparatorului, fara nici o garantie de plata; aceasta nu inseamna ca importatorul va intra in posesia marfurilor fara sa achite contravaloarea acestora, ci faptul ca, in caz de neplata, marfa trebuie returnata sau relocata pe cheltuiala exportatorului Incasso-ul este intotdeauna domiciliat in tara cumparatorului, ceea ce va determina intarzierea incasarii valutei Pentru importator exista inconvenientul ca acesta nu vede marfa in mod normal decat dupa ce o achita