P. 1
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a

Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a

|Views: 788|Likes:
Published by Andra Roby
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a proiect de lectie
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a proiect de lectie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andra Roby on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC DATA: 9.05.

2007 CLASA: a II-a B INVĂŢĂTOR: Fechita Luciana Petronela ŞCOALA: Scoala cu clasele I-VIII, Tămăşeni ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ortograme.Lumea necuvântătoarelor SUBIECTUL: „ Puişorul şi vulpea” după Ion Pas TIPUL LECŢIEI: consolidare OBIECTIV CADRU: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Obiective cognitive - O1- să citească cursiv, fluent, conştient, expresiv, în lanţ, selectiv, pe roluri textul „Puişorul şi vulpea” de Ion Pas, - O2 - să descrie personajele principale ale textului( puişorul şi vulpea), - O3 - să compare însuşirile celor două personaje, - O4 - să asocieze cuvintele cu sens asemănător din cele două coloane, - O5 - să recunoască vocalele şi consoanele dint-un cuvânt dat, - O - să utilizeze sensul cuvintelor/ expresiilor date în enunţuri proprii,
6

- O7 - să identifice mesajul textului studiat; Obiective afective: -O1-să manifeste interes pentru lectură; -O2-să-şi exprime sentimentele proprii cu privire la personajele principale; Obiective psihomotorii: -O1-să scrie corect, lizibil şi estetic la tablă; -O2-să utilizeze corect instrumentele de lucru; FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. METODE ŞI PROCEDEE: lectura explicativă, diagrama Venn, conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, jocul didactic. 1

Carminis. Piteşti. C. BIBLIOGRAFIE: :. fişe de activitate individuală.MEC şi Consiliul Naţional pentru curriculum. Bucureşti. 2003 . Ministerul educaţiei. Bucureşti. R.„Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”. Birău. Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul primar. Ed. cercetării şi tineretului. MIJLOACE DIDACTICE: planşe didactice.„Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor – curriculum pentru clasele I şi a II-a”. Iordăchescu. 1998 2 . manual. clasele III-IV.cls. Editura ProGnoses -„Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba română. Aii-a.2. 2001 -„ Să dezlegăm tainele textelor literare”.

Compară cu ajutor din partea Compară corect Compară ale textului. ţinând Citeşte textul fluent în seama de semnele punctuaţie.punctuaţia. crt. Integrează în enunţuri simple Integrează în enunţuri proprii Integrează în enunţuri corecte cuvinte şi expresii din text. Găseşte mai puţin de Găseşte cea mai mare parte Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele vocalele şi cuvintele jumătate din cuvintele cu din cuvintele cu înţeles înţeles asemănător cerute. date. Recunosc mai puţin de Recunosc în cea mai mare Recunosc toate jumătate . cuvinte şi expresii din text. din vocalele şi parte vocalele şi consoanele consoanele. abordat cu mici ezitări. asemănător cerute. Conţinutul învăţării 3 Strategia didactică Evaluare . Secvenţele lecţiei Ob. îndrumarea Descriu aproape şi propriu. ţinând seama de conţinut şi de semnele de punctuaţie. abordat.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Citeşte SUFICIENT textul în BINE FOARTE BINE ritm Citeşte textul fluent. cuvinte şi expresii din text. Descriu sub de expresiv. unor cuvinte din cuvintele date.respectând parte. complet Descriu corect personajele ale principale ale lecturii. din date. cadrului didactic însuşirile însuşirile pentru personajele pentru personajele principale pentru personajele principale principale ale textului. corect însuşirile învăţătorului personajele personajele principale relativ principale ale lecturii. Identifică parţial din mesajul Identifică mesajul textului Identifică mesajul textului textului abordat. ale textului. lecturii. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. consoanele date.

. a Precizarea obiectului: -Pentru ce ora ne-am pregătit? R: Ne-am pregătit pentru ora de Limba română.. să înţelegem mesajul textului ... ..... povestitorul şi copiii......Puişorul n-a ascultat de . Anunţarea temei şi a obiectivelor OM1 3......... Completaţi : Era odată un puişor de ………. vulpea. Prin sarcinile pe care le vom efectua vom reuşi să descriem însuşirile celor doua personaje... Se va aduce la cunoştinţe elevilor că astăzi vom face o lecţie de consolidare a cunoştinţelor anterioare legate de textul ”Puişorul şi vulpea” de Ion Pas prin lucrarea exerciţiilor corespunzătoare fiecărei feţe a cubului.......Vor lua parte Joc de rol următoarele personaje :puişorul...... Moment organizatoric OA1 Stabilesc ordinea...Dintr-un tufiş s-a 4 F R O N T A L Ă 2.. Fisa de lucru (1) 1... El era neascultător fiindcă voia ..elevii citesc propoziţii le făcute ......şi a plecat ............ În timp ce eu verific tema din punct de vedere cantitativ........ Consolidarea cunoştinţelor OC1 Evaluare individua lă.... Se scrie la tablă şi în caietul de clasă titlul lecţiei.... verific dacă toţi elevii au tot ce le este necesar Conversaţi pentru buna desfăşurare a orei...... -Ce aţi avut de scris? R: Am avut de transcris caligrafic fragmentul care redă vorbele vulpii şi de alcătuit enunţuri cu cuvintele noi. Puişorul şi vulpea După Ion Pas -Ce lecţie am avut de pregătit pentru Conversaţi astăzi? a R: Am avut de pregătit lecţia „Puişorul şi vulpea”... elevii vor realiza sarcina din fişele de lucru diferenţiate. pe care le ştim din alte ore de română. Lecţia va începe cu o dramatizare ...1. după Ion Pas... disciplina.....

....... e) citiţi propoziţia în care apare cuvântul domol. Întărirea imediată a răspunsur ilor OC1 Conversaţi a Apreciez răspunsur ile elevilor OA1 . Fisa de lucru (2) 1.. .... -Voi dirija citirea lecţiei în lanţ..... apoi verific sub examinatoa aspect calitativ tema..ivit..................... recitiţi propoziţia înlocuind cuvântul cu explicaţia................. b) citiţi propoziţia care ne arată cine este de fapt duşmanul puişorilor........ f) citiţi fragmentul din care aflăm cine a ieşit din tufiş...... -Câte alineate are lecţia? R: Lecţia are şapte alineate..... Alcătuieşte o propoziţie folosind cuvântul „crâng” Conversaţi Verific munca independentă calitativ a (prin autocorectare) .şi .... (aici animal) Elevii de pe fiecare rând vor primi ca 5 şi corecteaz ă eventuale le greşeli...... după spusele vulpii..... -Care este titlul lecţiei noastre? R: Titlul ei este „Puişorul şi vulpea” -Dar autorul? R: Autorul este Ion Pas.......Păcălit de vorbele............. el a condus-o în....Acolo a fost ...... c) citiţi propoziţia care cuprinde cuvintele puiului. -De ce s-a folosit liniuţa de dialog? R: S-a folosit liniţa de dialog deoarece marchează începutul vorbirii unei persoane.. g) citiţi propoziţia care cuprinde liniuţa de dialog .. apoi citirea selectivă: a)citiţi propoziţia din care aflăm unde voia să se ducă puişorul........... re Se citeşte lecţia model de catre un elev.. -Care sunt personajele ? R:Personajele sunt: vulpea şi puiul. d) citiţi propoziţia în care apare ortograma cine-i.

Voi dirija citirea pe roluri a acestei lecturi Se prezintă imagini cu momentele lecţiei iar elevii vor trebui să le ordoneze în ordinea corectă .mare .prefăcută .gălbior . didactică ajutaţi de explicaţia suplimentară Prin ce se aseamănă şi de ce diferă? Se vor scrie la tablă însuşirile fizice şi pshice ale celor două personaje.mincinoasă A N I M A L E PUISOR .sarcină să găsească sinonime. 6 . exclamative.mic .sincer Evaluez spontanei tatea Conversaţi a Activitate frontală Evaluez corectitu dinea răspunsur ile elevilor OC3 O 6 Elevii vor desprinde însuşirile celor Planşă două personaje.bun la suflet .naiv . a propoziţiilor enunţiative. DESCRIE: -însuşirile puişorului Elevii desprind împreună însuşirile fizice şi psihice ale puiului de găină:  Mic  Cu puf galben  Neascultător  Repezit  Naiv  Bun la suflet COMPARĂ: -Cele două personaje Activitate frontală Problemati zarea Activitate frontală VULPEA .nemiloasă .roşcată OC2 .cuvânt care să îi modifice numărul pentru unele cuvinte din propoziţia citită. inerogative.vicleană .antonime. prin comparaţie. Se va face o citire selectivă. pe grupe.îndrăzneaţă .timid .

Obţinerea performanţei O 7 OC3 Se prezintă o plansă didactică unde vor avea de asociat. „lighioană”. pro sau contra.lighioană a .animal .Cine are urechi de auzit să audă. Proverbe : 1. Feed-bak-ul OC5 Aprecieri asupra modului de alcătuire a propoziţii lor OC6 OA2 OC7 6.Elevii vor citi proverbele de in funcţie de ce numar a iesit la ruletă.zi Conversaţi .a sta pe gânduri . individuală Vor avea ca sarcină de rezolvat exerciţiul 2 de pe fisă.nemiloasă . Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele/ expresiile: „crâng”.cuvintele cu sens asemănător: . 7 Jocul didactic Evaluare frontală OM2 OC4 5.încet . Citirea pe ARGUMENTEAZĂ – purtarea roluri puişorului A procedat corect puişorul? Elevii vor argumenta.rea Vor anliza pe grupe –cuvintele „puişorul” „vulpea”şi „vulpoiul”. Spuneţi câte consoane şi câte vocale Activitate au ele. „domol”.pădure tânără euristică .a se gândi . „prăpăd şi jale”.domol . „a vesti”.4. Asigurarea retenţiei şi a transferului OC1 OA2 . „a sta pe gânduri”. Se citeşte conţinutul exerciţiului şi se dau explicaţiile necesare. comportamentul puiului de găină. Citim încă o dată lectura pe roluri! Ce concluzie reiese din acest text? Care este învăţătura pe care ar fi bine să o reţineţi? • Joc didactic “RULETA Activitate PROVERBELOR” Se învârteşte roata iar la numarul la frontală care s-a oprit este un proverb.crâng .noapte .

5. pag.copiii care ascultă de părinţi. ascultă-l pe omul bătrân. cine ascultă culege. să aibă urechi. Temă: exerciţiul de la şoricel.Sunt vrednici de laudă. 4.Tinerii.Prieten adevărat este acela care te sfătuieşte de bine. sub formă de calificative. pentru ca să asculţi de două ori mai mult decât vorbeşti. înaintea bătrânilor. 6. dar el nu este nimic în Jocul de comparaţie cu preţul neascultării ! rol 8. Apreciez răspunsur ile elevilor 8 .La sfat. nu gură. zarea 7.Preţul ascultării s-ar putea să pară mare.Numai o limbă şi două urechi ţi-a dat natura.Cine vorbeşte seamănă. Se explică tema pentru acasă. Voi face aprecieri generale şi individuale în funcţie de răspunsurile elevilor şi modul de desfăşurare a orei.95. ţia prezentându-se acum şi descriptorii de performanţă. 3.OA1 OA2 2. iar nu acela care îţi Problemati laudă nebuniile. De ce se spune că vulpea e şireată? Găseşte alt final întâmplării! Cunoşti vreo poveste în care vulpea apare ca personaj pozitiv? Apreciez originalit atea în prezentar ea unui alt final Evaluare Conversa Se arată cum trebuia completată fişa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->