P. 1
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a

Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a

|Views: 786|Likes:
Published by Andra Roby
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a proiect de lectie
Plan Grad Puisorul Si Vulpea Ion Pas clasa a II-a proiect de lectie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andra Roby on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC DATA: 9.05.

2007 CLASA: a II-a B INVĂŢĂTOR: Fechita Luciana Petronela ŞCOALA: Scoala cu clasele I-VIII, Tămăşeni ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ortograme.Lumea necuvântătoarelor SUBIECTUL: „ Puişorul şi vulpea” după Ion Pas TIPUL LECŢIEI: consolidare OBIECTIV CADRU: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris; 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Obiective cognitive - O1- să citească cursiv, fluent, conştient, expresiv, în lanţ, selectiv, pe roluri textul „Puişorul şi vulpea” de Ion Pas, - O2 - să descrie personajele principale ale textului( puişorul şi vulpea), - O3 - să compare însuşirile celor două personaje, - O4 - să asocieze cuvintele cu sens asemănător din cele două coloane, - O5 - să recunoască vocalele şi consoanele dint-un cuvânt dat, - O - să utilizeze sensul cuvintelor/ expresiilor date în enunţuri proprii,
6

- O7 - să identifice mesajul textului studiat; Obiective afective: -O1-să manifeste interes pentru lectură; -O2-să-şi exprime sentimentele proprii cu privire la personajele principale; Obiective psihomotorii: -O1-să scrie corect, lizibil şi estetic la tablă; -O2-să utilizeze corect instrumentele de lucru; FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe STRATEGIA DIDACTICĂ: 1. METODE ŞI PROCEDEE: lectura explicativă, diagrama Venn, conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, jocul didactic. 1

Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul primar. Bucureşti. C.„Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar”. fişe de activitate individuală. Birău. cercetării şi tineretului. Piteşti.MEC şi Consiliul Naţional pentru curriculum. Ed. Bucureşti. manual. 2001 -„ Să dezlegăm tainele textelor literare”. Iordăchescu.2.„Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor – curriculum pentru clasele I şi a II-a”. R. Aii-a. Carminis.cls. clasele III-IV. MIJLOACE DIDACTICE: planşe didactice. Editura ProGnoses -„Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba română. Ministerul educaţiei. BIBLIOGRAFIE: :. 2003 . 1998 2 .

complet Descriu corect personajele ale principale ale lecturii. Descriu sub de expresiv. din date. abordat. crt. Integrează în enunţuri simple Integrează în enunţuri proprii Integrează în enunţuri corecte cuvinte şi expresii din text. din vocalele şi parte vocalele şi consoanele consoanele. corect însuşirile învăţătorului personajele personajele principale relativ principale ale lecturii. Secvenţele lecţiei Ob.respectând parte. asemănător cerute. ale textului. Găseşte mai puţin de Găseşte cea mai mare parte Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru cuvintele vocalele şi cuvintele jumătate din cuvintele cu din cuvintele cu înţeles înţeles asemănător cerute. cuvinte şi expresii din text. consoanele date. abordat cu mici ezitări.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ Citeşte SUFICIENT textul în BINE FOARTE BINE ritm Citeşte textul fluent.punctuaţia. Identifică parţial din mesajul Identifică mesajul textului Identifică mesajul textului textului abordat. îndrumarea Descriu aproape şi propriu. ţinând seama de conţinut şi de semnele de punctuaţie. Recunosc mai puţin de Recunosc în cea mai mare Recunosc toate jumătate . Compară cu ajutor din partea Compară corect Compară ale textului. unor cuvinte din cuvintele date. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Nr. cuvinte şi expresii din text. date. cadrului didactic însuşirile însuşirile pentru personajele pentru personajele principale pentru personajele principale principale ale textului. lecturii. Conţinutul învăţării 3 Strategia didactică Evaluare . ţinând Citeşte textul fluent în seama de semnele punctuaţie.

.Puişorul n-a ascultat de . Se scrie la tablă şi în caietul de clasă titlul lecţiei..Vor lua parte Joc de rol următoarele personaje :puişorul........... povestitorul şi copiii.. Anunţarea temei şi a obiectivelor OM1 3.... elevii vor realiza sarcina din fişele de lucru diferenţiate.......Dintr-un tufiş s-a 4 F R O N T A L Ă 2....... vulpea.............1.. Fisa de lucru (1) 1..elevii citesc propoziţii le făcute . Moment organizatoric OA1 Stabilesc ordinea... Consolidarea cunoştinţelor OC1 Evaluare individua lă...... Puişorul şi vulpea După Ion Pas -Ce lecţie am avut de pregătit pentru Conversaţi astăzi? a R: Am avut de pregătit lecţia „Puişorul şi vulpea”. după Ion Pas. Lecţia va începe cu o dramatizare ...... Completaţi : Era odată un puişor de ………. a Precizarea obiectului: -Pentru ce ora ne-am pregătit? R: Ne-am pregătit pentru ora de Limba română.. verific dacă toţi elevii au tot ce le este necesar Conversaţi pentru buna desfăşurare a orei. disciplina.. să înţelegem mesajul textului .. . pe care le ştim din alte ore de română........... În timp ce eu verific tema din punct de vedere cantitativ...... Prin sarcinile pe care le vom efectua vom reuşi să descriem însuşirile celor doua personaje.. -Ce aţi avut de scris? R: Am avut de transcris caligrafic fragmentul care redă vorbele vulpii şi de alcătuit enunţuri cu cuvintele noi.. El era neascultător fiindcă voia ........... Se va aduce la cunoştinţe elevilor că astăzi vom face o lecţie de consolidare a cunoştinţelor anterioare legate de textul ”Puişorul şi vulpea” de Ion Pas prin lucrarea exerciţiilor corespunzătoare fiecărei feţe a cubului.şi a plecat .

Fisa de lucru (2) 1.................. g) citiţi propoziţia care cuprinde liniuţa de dialog ....... d) citiţi propoziţia în care apare ortograma cine-i.. -Voi dirija citirea lecţiei în lanţ........................ apoi verific sub examinatoa aspect calitativ tema...Acolo a fost .. el a condus-o în........ f) citiţi fragmentul din care aflăm cine a ieşit din tufiş. -Care sunt personajele ? R:Personajele sunt: vulpea şi puiul... re Se citeşte lecţia model de catre un elev.............. după spusele vulpii... ..... -Câte alineate are lecţia? R: Lecţia are şapte alineate.... b) citiţi propoziţia care ne arată cine este de fapt duşmanul puişorilor......... c) citiţi propoziţia care cuprinde cuvintele puiului.. Alcătuieşte o propoziţie folosind cuvântul „crâng” Conversaţi Verific munca independentă calitativ a (prin autocorectare) . apoi citirea selectivă: a)citiţi propoziţia din care aflăm unde voia să se ducă puişorul.. (aici animal) Elevii de pe fiecare rând vor primi ca 5 şi corecteaz ă eventuale le greşeli...... -De ce s-a folosit liniuţa de dialog? R: S-a folosit liniţa de dialog deoarece marchează începutul vorbirii unei persoane..şi .....Păcălit de vorbele. Întărirea imediată a răspunsur ilor OC1 Conversaţi a Apreciez răspunsur ile elevilor OA1 ..ivit. -Care este titlul lecţiei noastre? R: Titlul ei este „Puişorul şi vulpea” -Dar autorul? R: Autorul este Ion Pas..... e) citiţi propoziţia în care apare cuvântul domol.... recitiţi propoziţia înlocuind cuvântul cu explicaţia...........

didactică ajutaţi de explicaţia suplimentară Prin ce se aseamănă şi de ce diferă? Se vor scrie la tablă însuşirile fizice şi pshice ale celor două personaje.roşcată OC2 .sincer Evaluez spontanei tatea Conversaţi a Activitate frontală Evaluez corectitu dinea răspunsur ile elevilor OC3 O 6 Elevii vor desprinde însuşirile celor Planşă două personaje.cuvânt care să îi modifice numărul pentru unele cuvinte din propoziţia citită.bun la suflet . prin comparaţie.vicleană .prefăcută . pe grupe.îndrăzneaţă . inerogative.nemiloasă .mic .antonime. DESCRIE: -însuşirile puişorului Elevii desprind împreună însuşirile fizice şi psihice ale puiului de găină:  Mic  Cu puf galben  Neascultător  Repezit  Naiv  Bun la suflet COMPARĂ: -Cele două personaje Activitate frontală Problemati zarea Activitate frontală VULPEA .sarcină să găsească sinonime. a propoziţiilor enunţiative. Voi dirija citirea pe roluri a acestei lecturi Se prezintă imagini cu momentele lecţiei iar elevii vor trebui să le ordoneze în ordinea corectă .gălbior . Se va face o citire selectivă. 6 .mare .mincinoasă A N I M A L E PUISOR .naiv . exclamative.timid .

„a sta pe gânduri”.încet . individuală Vor avea ca sarcină de rezolvat exerciţiul 2 de pe fisă.cuvintele cu sens asemănător: .a sta pe gânduri . „lighioană”.rea Vor anliza pe grupe –cuvintele „puişorul” „vulpea”şi „vulpoiul”. Feed-bak-ul OC5 Aprecieri asupra modului de alcătuire a propoziţii lor OC6 OA2 OC7 6. pro sau contra.domol . comportamentul puiului de găină.a se gândi . Citirea pe ARGUMENTEAZĂ – purtarea roluri puişorului A procedat corect puişorul? Elevii vor argumenta.Elevii vor citi proverbele de in funcţie de ce numar a iesit la ruletă. Citim încă o dată lectura pe roluri! Ce concluzie reiese din acest text? Care este învăţătura pe care ar fi bine să o reţineţi? • Joc didactic “RULETA Activitate PROVERBELOR” Se învârteşte roata iar la numarul la frontală care s-a oprit este un proverb. 7 Jocul didactic Evaluare frontală OM2 OC4 5. Obţinerea performanţei O 7 OC3 Se prezintă o plansă didactică unde vor avea de asociat.crâng .pădure tânără euristică . „a vesti”.animal .4.nemiloasă . Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele/ expresiile: „crâng”. Spuneţi câte consoane şi câte vocale Activitate au ele. „domol”.noapte . Se citeşte conţinutul exerciţiului şi se dau explicaţiile necesare.lighioană a .zi Conversaţi . Proverbe : 1.Cine are urechi de auzit să audă. „prăpăd şi jale”. Asigurarea retenţiei şi a transferului OC1 OA2 .

Cine vorbeşte seamănă. nu gură. De ce se spune că vulpea e şireată? Găseşte alt final întâmplării! Cunoşti vreo poveste în care vulpea apare ca personaj pozitiv? Apreciez originalit atea în prezentar ea unui alt final Evaluare Conversa Se arată cum trebuia completată fişa. să aibă urechi.La sfat.Preţul ascultării s-ar putea să pară mare. 5. 6. ascultă-l pe omul bătrân. Se explică tema pentru acasă.Tinerii.95. 3. ţia prezentându-se acum şi descriptorii de performanţă.Prieten adevărat este acela care te sfătuieşte de bine.OA1 OA2 2. cine ascultă culege. pag. Temă: exerciţiul de la şoricel. iar nu acela care îţi Problemati laudă nebuniile.Numai o limbă şi două urechi ţi-a dat natura. Apreciez răspunsur ile elevilor 8 . 4. Voi face aprecieri generale şi individuale în funcţie de răspunsurile elevilor şi modul de desfăşurare a orei.copiii care ascultă de părinţi. dar el nu este nimic în Jocul de comparaţie cu preţul neascultării ! rol 8. înaintea bătrânilor. zarea 7. pentru ca să asculţi de două ori mai mult decât vorbeşti.Sunt vrednici de laudă. sub formă de calificative.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->