Sunteți pe pagina 1din 1

Pensia anticipata partiala si deciziile emise de Casa de Pensii reprezinta puncte de interes general.

Astfel, va fi luat ca exemplu cazul unui angajat care a solicitat pensionarea anticipata partiala de la Casa de Pensii. Angajatorul a primit adresa din partea Casei de Pensii prin care se solicita decizia de incetare a activitatii pentru a putea sa introduca in plata pensia. Salariatul nu doreste sa mai beneficieze de pensie anticipata partiala, ci sa ramana in continuare salariat. In schimb, angajatorul nu mai doreste sa-l aiba ca angajat. Prin urmare, va fi obligat angajatorul sa il primeasca pe salariat daca acesta a contestat decizia de pensionare anticipata partiala la Casa de Pensii? Conform art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data: - indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; - comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare. Incetarea de drept a contractului individual nu este determinata de o manifestare de vointa a partilor in sensul finalizarii raportului de munca ci are loc ca urmare a intervenirii unei situatii de fapt prevazute de lege care nu mai permite continuarea raportului de munca independent de vointa angajatului sau a angajatorului. Prin urmare, la data la care angajatorului i s-a comunicat decizia de pensie anticipata partial contractul individual de munca incheiat cu salariatul in cauza a incetat de drept independent de vointa salariatului sau a angajatorului. Constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face, potrivit art. 56 alin. (2) in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. Ulterior, fostul salariat si angajatorul pot incheia de comun acord un alt contract individual de munca, situatie in care, pensia anticipata partial se suspenda in baza art. 114 alin. (1) lit. a) din Legea 263/2010. Astfel, salariatul nu mai poate sa continue activitatea in baza contractului individual de munca incetat de drept la data comunicarii decizei de pensionare anticipata partial dar poate incheia un nou contract individual de munca, evident, numai cu acordul angajatorului. Faptul ca salariatul a contestat decizia de pensionare nu constituie o cauza de anulare a efectelor deciziei prin care angajatorul a constatat incetarea de drept a contractului individual de munca sau care sa il oblige pe angajator sa incheie un nou contract individual de munca cu salariatul.