Sunteți pe pagina 1din 1

Invoirea se trece in REVISAL?

In urma modificarilor REVISAL a aparut intrebarea daca invoirea, atunci cand nu (mai) exista concediu de odihna, trebuie precizata in REVISAL. Cititi mai jos raspunsul. Salariatul are obligatia sa respecte programul de lucru stabilit prin contractul individual de munca avand obligatia ca, in aceasta perioada sa fie prezent la locul de munca, sa isi indeplineasca atributiile de serviciu si sa nu isi paraseasca postul. Daca salariatul inainteaza angajatorului o cerere de invoire iar angajatorul o aproba, salariatul va fi pontat invoit. De regula invoirea se acorda de angajator, daca este de acord cu solicitarea angajatului, atunci cand acesta urmeaza a-si realiza anumite interese personale. Astfel, in baza principiului libertatii de vointa a partilor contractante, fara a exista o prevedere legala, se utilizeaza si invoirea salariatului de la serviciu, cu plata salariului. Invoirea nu reprezinta o suspendare a contractului individual de munca, si, prin urmare, perioadele de timp in care salariatul este invoit nu se inscriu in registrul general de evidenta a salariatilor. Concediul fara plata se acorda de catre angajator salariatului, in baza acordului de vointa al partilor. Concediul fara plata este prevazut in mod expres in art. 153 din Codul muncii , in care se arata ca pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. Concediul fara plata se aproba pe baza cererii formulate de salariat, fara indeplinirea altor formalitati. Spre deosebire de invoire, concediul fara plata reprezinta o cauza de suspendare a contractului individual de munca prin acordul partilor. In acest sens, articolul 54 din Codul muncii prevede suspendarea contractului individual de munca, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale. Conform art art. 4 alin. (1) lit. c) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii. Concediul fara salariu fiind o cauza de suspendare a contractului individual de munca, perioadele in care salariatii beneficiaza de acest concediu se vor inscrie in registrul de evidenta a salariatilor. In concluzie, atat in cazul invoirii, cat si in cazul concediului fara plata, salariatul absenteaza de la serviciu cu acordul angajatorului, insa intre cele notiuni exista deosebiri fundamentale. Astfel, pe perioada invoirii, salariatul va fi platit corespunzator timpului normal de lucru, in timp ce pe perioada concediului fara plata, acesta nu va beneficia de salariu. Invoirea nu reprezinta o suspendare a contractului individual de munca si nu va fi inregistrata in REVISAL, in timp ce concediul fara salariu reprezinta o cauza de suspendare a contractului de munca, expres prevazuta de Codul muncii, si va fi inregistrata in REVISAL, in termenul fixat de lege.

Data aparitiei: 14 Noiembrie 2011