Sunteți pe pagina 1din 38

FISCALITATE SI ADMINISTRARE FISCAL

1) Impozitele si taxele:esent, continut economic,evolutie,elemente,functii, clasificare,principii ale impunerii, rol. Sistemul de impozite din RM Continutul economic al impozitelor si taxelor. Cea mai veche resursa finaciara este impozitul.Originile sale apartin perioadei de stagnare a organizatiei statale.Initial,s-a recurs la prelevari asupra bunurilor private,iar odata cu introducerea monedei se practica impozite in bani. In sens general,impozitele reprezinta platile obligatorii,stabilite prin lege,pe care persoanele fizice si juridice le varsa din venituri lor in bugetul statului. Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil,achitata,conform legii,statului de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile care le obtin sau pentru averea pe care o poseda.Plata impozitului se efectueaza in cuantumul si termenul prcis stabilit prin lege.Pentru a intelege deplin si correct,din punct de vedere fiscal continutul notiunii de impozit se impugn urmatoarele precizari legate de trasaturile impozitelor. Principalele trasaturi ale impozitelor sint: Legalitatea impozitelor presupune ca instituirea de impozite se face in baza autorizarii conferite prin lege.Nici un impozit al statului nu se poate stabili si percepe decit daca exista legea respective la impozit.Fiecare act normative,prin care se stabileste un impozit,trebuie sa contina dispozitii clare,precise si imperative privind plata impozitului respective. Obligativitatea impozitelor inseamna ca plata nu este benevola,ci are character obligatoriu pentru toate persoanele care obtin venituri sau detin bunuri din categoria celor supuse impozitarii conform legilor in vigoare.In cazul in care un impozit nu se achita in termenul legal de plata,statul recurge la executarea silita,respective,la recuperarea sumelor pe care le are de incasat prin preluarea unor bunuri din patrimoniul persoanei respective si vinzarea acestora,pina la recuperarea integrala a drepturilor sale. Necesitatea impozitelor prevede ca prelevarile de impozite in fondurile publice de resurse se fac cu titlu definitive si nerambursabil.Adica,transferurile de impozite facute in aceste fonduri sint utilizate numai la finantarea unor obiective necesare tuturor membrilor societatii,sin u unor interese individuale sau de grup. Nonechivalenta impozitelor poate fi inteleasa,pe de o parte,ca o plata in schimbul careia contribuabilii nu beneficiaza de contraservicii imediate si direct din partea statului,pe de alta parte,ca o diferenta intre cuantumul impozitelor platite si valoarea serviciilor primate in schimbul in viitor. Taxele reprezinta plata efectuata de persoane fizice sau juridice pentru serviciile prestateacestora de institutiile publice.Taxele sunt reglementate ca obligatii bugetare datorate de perosanele fizice sau juridice,reprezentind plata neechivalenta pentru servicii solicitate de acestea unor institutii de stat dupa principiul recompensei speciale. Trasaturile specifice ale taxelor sunt: 1.Plata neechivalenta pentru servicii sau lucrari effectuate de organe sau institutii care primesc,intocmesc sau elibereaza diferite acte,presteaza servicii si rezolva alte interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. Plata serviciilor sau lucrarilor este neechivalenta,deoarece,conform dispozitiilor legale,aceasta poate fi mai mare sau mai mica,comparative cu valoarea prestatiilor efectuate de organelle sau institutiile de stat. 2.Subiectul platitor este prcis determinat din momentul cind acesta solicita efectuarea unei activitati din partea unei institutii de stat. 3.Taxele reprezinta o contributie de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane in mod direct si imediat. Astfel,intre cuantumul serviciilor sau activitatilor prestate de catre stat nu exista un raport de echivalenta,fiind independente de costul,pretul sau valoarea serviciilor prestat,characteristic pentru care taxele se deosebesc fundamental de preturile marfurilor sau tarifele serviciilor

executate de agentii economici.Preturile si tarifele oglindesc toate cheltuielile de productie si circulatie,pe cind taxele nu au decit o valoare simbolica. Dreptul de a institui un impozit sau o taxa il are statul,drept care este exercitat de autoritatea publica-Parlamentul.Activitatea executive in domeniul impozitelor revine guvernului,care o exercita prin intermediul aparatului fiscal. Functiile impozitelor Impozitele la care sint obligate subiectii platitori indeplinesc,in principiu,trei functii: 1.Contributia la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societatii este o obligatie a tuturor persoanelor fizice sau juridice care obtin venituri impozabile sau taxabile.Aceste fonduri sint utilizate de stat pentru finantarea de obiective si actiuni cu character general,folosing intregii colectivitati,ca:finantarea institutiilor publice,constituirea rezervelor de stat,alte actiuni si obiective cu character economic si social. 2.Redistribuirea unor venituri primare sau derivate este operatiunea de preluare a unor resurse in vederea repartizarii lor pentru satisfacerea unor trebuinte acceptate in folosul altora decit posesorii initiali au resurselor. 3.Reglarea unor fenomene economice sau sociale actioneaza in mod diferit in cazul unitatilor economice sau a persoanelor fizice.La unitatile economice,prin impozite sit axe,se influenteaza preturile marfurilor si tarifelor executarilor de lucrari si servicii publice,rentabilitatea,eficienta economico-financiara.La persoanele fizice,prin impozite sit axe,se stimuleaza utilizarea cit mai productive a terenurilor agricole si a altor bunuri,pe care le au in patrimoniul personal,se limiteaza realizarea de venituri exagerate. Elementele tehnice ale impozitelor . In acest scop, se folosesc urmatoarele elemente tehnice : 1.subiectul impozitului sau contribuabilul impozitului;2.obiectul impozitului;3.unitatea de impunere;4.cota de impunere;5.sursa impozitului;6.asistenta fiscala;7.termenul de plata ;Subiectul impozitului sau contribuabilul, este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului . Totodata, in afara obligatiei de plata a impozitelor datorate, contribuabililor le mai revin si alte obligatii ce se refera la : declararea obiectelor impozabile si a marimii acestora, intocmirea anumitor evidente specifice scrise, depunerea la fisc a unor deconturi periodice.Obiectul impozitului este bunul, venitul sau activitatea pentru care se datoreaza impozitele indirecte precum si vanzarea, valorificarea sau punerea in circulatie al unor produse, bunuri si servicii in cadrul serviciilor indirecte. Sursa impozitului, indica din ce anume se plateste impozitul adica din venit sau avere . Ca sursa a impozitului, veniturile apar sub forma salariului , a profitului, devidentei sau rentei in timp ce averea se prezinta sub forma de capital sau de bunuri mobile si imobile .Unitatea de impunere este reprezentata de unitatea in care se exprima obiectul impozabil . Aceasta are fie o expresie monetara in cazul impozitelor pe venit, fie diverse expresii fizice- naturale ( metru patrat, hetar, Kg, etc.) in cazul impozitelor pe avere cota impozitului este marimea impozitului stabilita pentru fiecare marime de impunere . Aceasta poate sa fie o suma fixa sau o cota procentuala stabilita procentual, progresiv sau regresiv in raport cu materia impozabila sau cu capacitatea contributiva a subiectului impozitului .Asistenta fiscala, da expresii modului de asezare a impozitelor si cuprinde totalitatea operatiunilor pentru identificarea subiectilor impozabili, stabilirea marimii materiei impozabile si a cuantumului impozitelor datorate statului .Termenul de plata precizeaza durata pana la care impozitul trebuie platit acest termen are caracter imperativ, astfel ca in cazul nerespectarii sale sunt percepute majorarii de intarziere sau se aplica unele sanctiuni sub forma de opriri de salarii, punerea sechestrului pe unele bunuri, tanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate si altele . Impozite si taxe si tipurile lor (1) Impozitul este o plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu tine de efectuarea unor actiuni determinate si concrete de catre organul mputernicit sau de catre persoana cu functii de raspundere a acestuia pentru sau n raport cu contribuabilul care a achitat aceasta plata. (2) Taxa este o plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit.

(3) Alte plati efectuate n limitele relatiilor reglementate de legislatia nefiscala nu fac parte din categoria platilor obligatorii, denumite impozite si taxe. (4) n Republica Moldova se percep impozite si taxe generale de stat si locale. (5) Sistemul impozitelor si taxelor generale de stat include: a) impozitul pe venit; b) taxa pe valoarea adaugata; c) accizele; d) impozitul privat; e) taxa vamala; f) taxele rutiere. (6) Sistemul impozitelor si taxelor locale include: a) impozitul pe bunurile imobiliare; b) taxele pentru resursele naturale; c) taxa pentru amenajarea teritoriului; d) taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale; e) taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei); f) taxa de aplicare a simbolicii locale; g) taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala; h) taxa de piata; i) taxa pentru cazare; j) taxa balneara; k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe rutele municipale, orasenesti si satesti (comunale); l) taxa pentru parcare; m) taxa de la posesorii de cini; n) taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. (7) Relatiile ce tin de toate impozitele si taxele enumerate la alin.(5) si (6) se reglementeaza de prezentul cod si de alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta. (8) Impozitele si taxele enumerate la alin.(5) si (6) se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea impunerii asigurarea prin legislatia fiscala a conditiilor egale investitorilor, capitalului autohton si strain; b) certitudinea impunerii existenta de norme juridice clare, care exclud interpretarile arbitrare, claritate si precizie a termenelor, modalitatilor si sumelor de plata pentru fiecare contribuabil, permitnd acestuia o analiza usoara a influentei deciziilor sale de management financiar asupra sarcinii lui fiscale; c) echitatea fiscala tratare egala a persoanelor fizice si juridice, care activeaza n conditii similare, n vederea asigurarii unei sarcini fiscale egale; d) stabilitatea fiscala efectuare a oricaror modificari si completari ale prevederilor legislatiei fiscale nemijlocit prin modificarea si completarea prezentului cod; e) randamentul impozitelor perceperea impozitelor si taxelor cu minimum de cheltuieli, ct mai acceptabile pentru contribuabili. (9) La stabilirea impozitelor si taxelor se determina urmatoarele elemente: a) obiectul impunerii materia impozabila; b) subiectul impunerii (contribuabilul) persoana specificata la art.5 pct.2); c) sursa de plata a impozitului sau taxei sursa din care se achita impozitul sau taxa; d) unitatea de impunere unitatea de masura care exprima dimensiunea obiectului impozabil; e) cota (cotele) de impunere cuantumul unitar al impozitului sau taxei n raport cu obiectul impozabil; f) termenul de achitare a impozitelor sau taxelor perioada n decursul careia contribuabilul este obligat sa achite impozitul sau taxa sub forma de interval de timp sau zi fixa a platii;

g) facilitatile (nlesnirile) fiscale elemente de care se tine seama la estimarea obiectului impozabil, la determinarea cuantumului impozitului sau taxei, precum si la ncasarea acestuia, sub forma de: scutire partiala sau totala de impozit sau taxa; scutire partiala sau totala de plata impozitelor sau taxelor; cote reduse ale impozitelor sau taxelor; reducerea obiectului impozabil; amnari ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor; esalonari ale obligatiei fiscale. Scutirile specificate la articolele 33, 34 si 35 si cota zero la aplicarea TVA nu se considera facilitati (nlesniri) fiscale. (10) Impozitele si taxele percepute n conformitate cu prezentul cod si cu alte acte normative adoptate n conformitate cu acesta reprezinta surse de venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale. Impozitul pe venit si taxele rutiere (n partea ce tine de taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova) reprezinta surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. Pentru unitatea teritoriala autonoma cu statut juridic special, surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar snt de asemenea taxa pe valoarea adaugata (n partea ce tine de taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate de agentii economici din unitatea autonoma) si accizele la marfurile (productia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unitatii date. Sistemul de impozite i taxe al RM. Sistemul de impunere reprezint totalitatea impozitelor, taxelor i altor pli, concepute n conformitate cu legislaia fiscala n vigoare. Impozitele i taxele, percepute n conformitate cu Codul Fiscal i cu alte acte ale legislaiei fiscale, reprezint una din sursele veniturilor bugetului public naional. n conformitate cu Codul Fiscal impozitele instituite n RM se clasific dup 2 criterii: - dup trsturile de fond i form: directe i indirecte; - dup instituiile ce le administreaz: generale de stat i locale. Sistemul impozitelor i taxelor generale de stat include: 1. impozitul pe venit; 2. taxa pe valoarea adugat; 3. accizele; 4. impozitul privat; 5. taxa vamal; 6. taxele rutiere. Sistemul impozitelor i taxelor locale include: 1) impozitul pe bunurile imobiliare; 2) taxele pentru resursele naturale; 3) taxa pentru amenajarea teritoriului; 4) taxa pentru dreptul de a organiza licitaii locale i loterii pe teritoriul unitii administrativ teritoriale; 5) taxa de plasare a publicitii (reclamei); 6) taxa de aplicare a simbolicii locale; 7) taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social; 8) taxa de pia; 9) taxa pentru cazare; 10) taxa balnear; 11) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale, orneti i steti (comunale); 12) taxa pentru parcare; 13) taxa de la posesorii de cini; 14) taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale

de trecere a frontierei vamale. Impozitul pe venit i taxele percepute n fondul rutier (n partea ce ine de taxa pentru folosirea drumurilor, perceput de la posesorii mijloacelor de transport nmatriculate n RM) reprezint surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, iar impozitul pe bunurile imobiliare reprezint sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unitilor administrativteritoriale. Pentru unitatea teritorial autonom cu statut juridic special, surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar sunt, de asemenea, taxa pe valoarea adugat (n partea ce ine de taxa pe valoarea adugat la mrfurile produse i serviciile prestate de agenii economici din unitatea autonom) i accizele la mrfurile (producia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unitii date. Impozitele i taxele generale de stat i locale se stabilesc, se modific sau se anuleaz exclusiv prin modificarea i completarea Codului Fiscal. Impozitele locale, lista i plafoanele taxelor locale se aprob de ctre Parlament. Cotele impozitelor i taxelor locale stabilite prin Codul Fiscal se numesc cotele maxime ale impozitelor i taxelor locale. Autoritile administraiei publice locale au dreptul la modificarea, n limitele competenei lor, a cotelor, a modului i termenelor de achitare a impozitelor i taxelor locale i la aplicarea facilitilor suplimentare, care se adopt pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificrile corespunztoare ale bugetelor locale. Cotele impozitelor i taxelor locale modificate de ctre autoritile administraiei publice se numesc cotele concrete ale impozitelor i taxelor locale. Cotele concrete ale impozitelor i taxelor locale nu trebuie s depeasc cotele maxime. 2)Administrarea fiscal:esent,continut, principii,trsturi, reglementare. Organizarea administrrii fiscale in RM. n scopul exercitarii administrarii fiscale, se definesc urmatoarele notiuni: 1) Organ fiscal autoritate a Serviciului Fiscal de Stat: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor inspectoratul fiscal de stat teritorial aflat n subordonarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor. Notiunea "inspectoratul fiscal de stat teritorial" este identica cu notiunea "organ fiscal teritorial; 2) Serviciul Fiscal de Stat sistem centralizat de organe fiscale si activitatea functionarilor fiscali care detin functii n aceste organe, orientata spre exercitarea atributiilor de administrare fiscala, conform legislatiei fiscale; 3) Conducere a organului fiscal sef (sef adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor; sef (sef adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial. 4) Functionar fiscal persoana cu functie de raspundere remunerata n organul fiscal care dispune de grade de calificare potrivit prezentului titlu si actelor normative adoptate n conformitate cu acesta. 5) Reprezentant al contribuabilului (al persoanei) persoana care actioneaza n baza unei procuri, eliberate n conformitate cu legislatia; avocat nvestit cu mputerniciri conform legislatiei; parinte, nfietor, tutore sau curator n cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrnsa; alte persoane care, conform legislatiei, pot avea calitatea de reprezentant. 6) Obligatie fiscala obligatie a contribuabilului de a plati la buget o anumita suma ca impozit, taxa, majorare de ntrziere si/sau amenda. 7) Perioada fiscala timp, stabilit conform legislatiei fiscale, pentru care se executa obligatia fiscala. 8) Termen de stingere a obligatiei fiscale perioada, stabilita conform legislatiei fiscale, n care trebuie sa fie executata obligatia fiscala, incluznd si ultima sa zi n orele de program ale organului fiscal. Daca ultima zi a perioadei este una de odihna, se va considera o ultima zi prima zi lucratoare care urmeaza dupa ziua de odihna. n mod analogic se determina si termenele de executare a altor actiuni prevazute de legislatia fiscala.

9) Dare de seama fiscala orice declaratie, informatie, calcul, nota informativa, alt document, care snt prezentate sau trebuie sa fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, retinerea impozitelor, taxelor, majorarilor de ntrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori privind alte fapte ce tin de nasterea, modificarea sau stingerea obligatiei fiscale. 91) Dare de seama fiscala unificata declaratie, prezentata sau care trebuie sa fie prezentata organului fiscal, privind calcularea, achitarea, retinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala, majorarilor de ntrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor de catre ntreprinzatorul individual, gospodaria taraneasca (de fermier) al caror numar mediu anual de salariati, pe parcursul perioadei fiscale, nu depaseste 3 unitati si care nu snt nregistrati ca platitori de T.V.A. 10) Documente de evidenta documente privitoare la operatiuni, la efectuarea platilor aferente acestor operatiuni, inclusiv documente confirmative, orice alte documente prevazute, conform actelor normative, pentru activitatea contribuabilului. 11) Control fiscal verificare a corectitudinii cu care contribuabilul executa obligatia fiscala si alte obligatii prevazute de legislatia fiscala, inclusiv verificare a altor persoane sub aspectul legaturii lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme si operatiuni prevazute de prezentul cod. 12) ncalcare fiscala actiune sau inactiune, exprimata prin nendeplinire sau ndeplinire neadecvata a prevederilor legislatiei fiscale, prin ncalcare a drepturilor si intereselor legitime ale participantilor la raporturile fiscale, pentru care este prevazuta raspundere n conformitate cu prezentul cod. 13) Restanta suma pe care contribuabilul era obligat sa o plateasca la buget ca impozit, taxa sau alta plata, dar pe care nu a platit-o n termen, precum si suma majorarii de ntrziere (penalitatii) si/sau amenzii. 14) Executare silita a obligatiei fiscale actiuni ntreprinse de organul fiscal pentru perceperea fortata a restantei. 15) Bunuri totalitate de valori materiale si de active imateriale, inclusiv de bani si de valori mobiliare, care se afla n proprietatea persoanei, indiferent de faptul n a carei folosinta efectiva este, precum si de alte drepturi patrimoniale. 16) Sechestrare a bunurilor actiuni ntreprinse de organul fiscal pentru indisponibilizarea bunurilor persoanei. 17) Cont bancar cont deschis n o institutie financiara (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din strainatate. 18) Suma platita n plus suma platita ca impozit, taxa, majorare de ntrziere (penalitate) si/sau amenda prin varsare sau ncasare, inclusiv prin executare silita, n cuantum mai mare dect cel prevazut n conformitate cu legislatia fiscala. 19) Secret fiscal orice informatie de care dispun organele cu atributii de administrare fiscala, inclusiv informatia despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu exceptia informatiei despre ncalcarea legislatiei fiscale. 20) Conducere a organelor vamale directorul general al Serviciul Vamal (vicedirectorii acestuia), sefii birourilor vamale (sefii adjuncti ai acestora). Organele cu atributii de administrare fiscala (1) Organe care exercita atributii de administrare fiscala snt: organele fiscale, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, organele vamale, serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale din cadrul primariilor si alte organe abilitate, conform legislatiei. (2) Organele cu atributii de administrare fiscala, n procesul exercitarii atributiilor respective, conlucreaza ntre ele si colaboreaza cu alte autoritati publice. (3) Organele cu atributii de administrare fiscala, n cazul efectuarii unor actiuni n baza ntelegerilor reciproce, se informeaza despre masurile ntreprinse si despre rezultatele lor, fac schimb de informatii n scopul exercitarii atributiilor.

(4) Organele cu atributii de administrare fiscala au dreptul sa colaboreze cu organele competente din alte tari si sa fie membre ale organizatiilor internationale de specialitate. Modul de colaborare si de activitate este stabilit n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. (5) Organele cu atributii de administrare fiscala snt obligate si n drept sa prezinte informatiile de care dispun referitor la un contribuabil concret: a) functionarilor fiscali si persoanelor cu functie de raspundere ale autoritatilor publice, n ale caror atributii intra exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale n scopul ndeplinirii de catre ei a functiilor de serviciu; b) institutiilor de drept despre ncalcarile fiscale; c) instantelor de judecata n scopul examinarii cazurilor ce tin de competenta acestora; d) oficiilor de executare ale Departamentului de executare pentru executarea documentelor executorii; e) organelor fiscale ale altor tari, n conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte; f) personalului Ministerului Finantelor si autoritatilor administratiei publice locale exclusiv n scopul perfectionarii politicii fiscale si elaborarii bugetului de stat si bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale; g) autoritatilor administratiei publice centrale si locale, la solicitarea acestora, precum si mijloacelor de informare n masa exclusiv despre ncalcarea legislatiei fiscale, daca acest fapt nu este n detrimentul intereselor legale ale organelor de drept si ale celor judiciare . Administrarea fiscala Administrarea fiscala reprezinta activitatea organelor de stat mputernicite si responsabile de asigurarea colectarii depline si la termen a impozitelor si taxelor, a penalitatilor si amenzilor n bugetele de toate nivelurile, precum si de efectuarea actiunilor de urmarire penala n caz de existenta a unor circumstante ce atesta comiterea infractiunilor fiscale. Activitatea organelor cu atributii de administrare fiscala (1) Organizarea activitatii si functionarea organelor cu atributii de administrare fiscala snt reglementate de legislatia Republicii Moldova si tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. (2) Organele cu atributii de administrare fiscala si persoanele cu functie de raspundere ale acestora care nu si ndeplinesc corespunzator obligatiile poarta raspundere n conformitate cu legislatia. Apararea drepturilor si intereselor contribuabilului (1) Apararea drepturilor si intereselor contribuabilului se face pe cale judiciara sau pe alte cai prevazute de prezentul cod si de alte acte ale legislatiei. Toate ndoielile aparute la aplicarea legislatiei fiscale se vor interpreta n favoarea contribuabilului. (2) Pagubele pricinuite contribuabilului ca urmare a ndeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor de catre organul cu atributii de administrare fiscala si persoanele cu functii de raspundere ale acestuia se recupereaza n conformitate cu legislatia. (3) Organele fiscale perfecteaza materialele pentru a restitui contribuabilului suma platita n plus si dobnda calculata la aceasta suma (inclusiv mijloacele decontate ilicit de pe conturile contribuabilului conform dispozitiilor organelor fiscale), n modul stabilit. 3)Politica impozitar: concept, principii, instrumente,efecte. Politica impozitar in RM la etapa actual 4)Legislatia fiscal:notiune, component, principii. Legislatia fiscal in vigoare a RM Legislaia fiscal a RM.Legislaia fiscal (drept fiscal) pune n eviden ansamblul reglementrilor juridice, financiare categoria normelor juridice privind veniturile publice care se realizeaz primordial cu specificul fiscal al impozitrii.

Potrivit necesitilor de realizare practic a veniturilor bugetul, reglementarea juridic a impozitelor i taxelor cuprinde 2 categorii de norme juridice: Categoria I - norme privind obiectul i subiectele debitare de impozite, taxe i celorlalte venituri bugetare. Categoria II - norme privind procedura fiscal a stabilirii i ncasrii impozitelor i taxelor, precum i a soluionrii litigiilor dintre contribuabili i organizaiile fiscale ale statului. Prima categorie are n general un coninut de drept material. Potrivit necesitilor de a institui legal fiecare impozit n parte, precizndu-se obiectul, subiectul impozabil sau taxabil, tariful de calcul, termenii i alte condiii de plat a acestora. Cea de a doua categorie cuprinde formele fiscale de natur procedural, potrivit necesitii de stabilire i ncasare a impozitelor, precum i de definitivare a lor n cazuri de contestare. Alturat acestora, legislaia fiscala este completat cu acte normative care reglementeaz sanciunile aplicabile contribuabililor care declar corectitudinea obiectului impozitului sau svresc alte infraciuni fiscale, precum i cu acte normative privind executarea silit a impozitelor i taxelor. Reglementarea juridic a impozitelor i taxelor este instituit potrivit unor criterii de aplicare a legii fiscale n timp i n spaiu, astfel ca necesitile i interesele finanelor publice s fie protejate i realizate n mod raional i conform maximelor fundamentale a impunerii.Aplicarea n timp a legii fiscale este bazat pe principiul anualitii impozitelor.Aplicarea n spaiu a legii fiscale este dirijat de principiul teritorialitii impozitelor, coordonat cu cerina de evitare a dublei impuneri a veniturilor. In conformitate cu articolul 3 al Codului Fiscal,legislatia fiscala se constituie din: 1.Codul Fiscal 2.Alte acte normative adoptate in conformitate cu acesta. 1.Codul Fiscal al RM a fost adoptat prin Legea RM,publicata in MOal RM. CF al RM a fost de multiple ori completat si modificat.Actualmente,CF intruneste 7 titluri: Titlul I-Dispozitii generale Titlul II-Impozitul pe venit Titlul III-Taxa pe valoarea adaugata Titlul IV-Accizele Titlul V-Administrearea fiscala Titlul VI-Impozitul pe bunuri Titlul VII-Taxele locale Prin CF se stabileste: -principiile generale ale impozitarii in RM -statutul juridic al contribuabililor,al organelor fiscale si al altor particularitati la relatiile reglementate de legislatie fiscala -principiile de determinare a obiectului impunerii -principiile evidentei veniturilor si cheltuielilor deduse -modul si conditiile de tragere la raspundere pentru incalcarea legislatiei fiscale -modul de contestare a actiunilor organelor fiscale si ale persoanelor cu functii de raspundere ale acestora. CF reglementeaza relatiile ce tin de executarea obligatiilor fiscale in ce priveste impozitele si taxele generale de stat,stabilind de asemenea,principiile generale de determinare si percepere a impozitelor si taxelor locale. Notiunile si prevederile CF al RM se aplica,in exclusivitate,in limitele relatiilor fiscale si ale altor relatii legate de acestea. 2.alte acte legislative adoptate n conformitate cu Codul Fiscal, cum ar fi: -Codul Vamal; -Legea Bugetului pentru anul corespunztor; -Instruciuni elaborate n baza titlurilor Codului Fiscal;

-Regulamente; -Decrete ale Preedintelui RM; -Hotrri ale Guvernului i altele. Actele normative adoptate de ctre Guvern, Ministerul Finanelor, Serviciul Fiscal de Stat n baza i pentru executarea Codului Fiscal nu trebuie s contravin prevederilor lui sau s depeasc limitele acestuia.n cazul n care prevederile Codului Fiscal difer de prevederile altor acte legislative privind impozitarea i acordarea nlesnirilor fiscale, se aplic prevederile codului. n cazul apariiei unor divergene ntre actele normative adoptate de ctre Guvern, Ministerul Finanelor, Serviciul Fiscal de Stat i a Codului Fiscal, se aplic dispoziiile codului.Impozitarea se efectueaz n baza actelor legislaiei fiscale public ate n mod oficial, care sunt n vigoare la termenul stabilit pentru achitarea impozitelor i taxelor (Monitorul Oficial). Interpretarea (explicarea) prevederilor actelor legislaiei fiscale se efectueaz de ctre organul care le-a adoptat, dac actul respectiv nu prevede altceva. Orice interpretare (explicare) se public n mod oficial. Dac un acord internaional sau o convenie internaional privind evitarea dublei impuneri, la care Republica Moldova este parte i care este ratificat n modul stabilit, stipuleaz alte reguli i prevederi dect cele fixate n Codul Fiscal sau n alte acte ale legislaiei fiscale adoptate conform Codului Fiscal, se aplic regulile i prevederile acordului internaional sau a conveniei internaionale.

5)Organizarea Serviciului de Stat in RM. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat: sarcini, atributii, functii, drepturi, obligatiuni, metode de activitate, organizare, responsabilitti. Aparatul fiscal al RM.Administrarea fiscal reprezint activitatea organelor de stat mputernicite i responsabile de asigurarea colectrii depline i la termen a impozitelor i taxelor, a penalitilor i amenzilor n bugetele de toate nivelurile i n fondurile extrabugetare, precum i de efectuarea aciunilor de cercetare penal n caz de existen a unor circumstane ce atest comiterea infraciunilor fiscale. n RM sunt urmtoarele organe, care au atribuii de administrare fiscal: 1. organul fiscal; 2. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei; 3. organele vamale; 4. serviciile de colectare a impozitelor i taxelor locale din cadrul primriilor. Serviciul Fiscal de Stat este un sistem centralizat de organe fiscale i activitatea funcionarilor fiscali, care dein funcii n aceste organe, este orientat spre executarea atribuiilor de administrare fiscal, conform legislaiei fiscale. Sarcina de baz a organului fiscal const n executarea controlului asupra respectrii legislaiei fiscale, asupra calculrii corecte, vrsrii depline i la timp la buget a sumelor obligaiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si snt finantate de la bugetul de stat; b) activeaza n temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor n problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale n limitele competentei. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte n activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Modul de functionare a organului fiscal, de aprobare a structurii, a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei snt stabilite n Regulamentul, aprobat de Guvern.

Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor - de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor. Activitatea aparatului fiscal este determinat de Constituia RM, legile RM, hotrrile parlamentului, decretele prezideniale, hotrrile guvernamentale, deciziile organelor de autoadministrare local n limitele drepturilor acordate lor. Structura organizatoric a aparatul fiscal al RM l constituie: -Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor; - Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale ale oraelor, raioanelor, care sunt subordonate IFPS i sunt finanate din contul mijloacelor bugetului de stat. IFPS ndeplinete urmtoarele funcii: 1. efectueaz supravegherea activitii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n vederea exercitrii controlului fiscal, asigur crearea i funcionarea unui sistem informaional unic privind contribuabilii i obligaiile fiscale; 2. controleaz activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, examineaz scrisorile, cererile i reclamaiile referitoare la aciunile acestora, ia msuri n vederea eficientizrii activitii lor; 3. emite ordine, instruciuni i alte acte n vederea executrii legislaiei fiscale; 4. organizeaz popularizarea legislaiei fiscale, rspunde la scrisorile, reclamaiile i la alte petiii ale contribuabililor n modul stabilit; 5. efectueaz controale fiscale; 6. organizeaz i efectueaz, dup caz, executarea silit a obligaiilor fiscale; 7. examineaz contestaii i emite decizii pe marginea lor; 8. exercit controlul asupra respectrii legislaiei fiscale n activitatea organelor vamale i serviciilor de colectare a impozitelor i taxelor locale i prezint autoritilor competente propuneri viznd tragerea la rspundere a funcionarilor acestor autoriti care au nclcat legislaia fiscal; 9. colaboreaz cu autoriti din alte state n baza acordurilor (conveniilor) internaionale la care Republica Moldova este parte i activeaz n cadrul organizaiilor internaionale de specialitate al cror membru este; 10. prezint informaii i rapoarte asupra obligaiilor fiscale, inclusiv asupra restanelor, n conformitate cu instruciunile Ministerului Finanelor; 11. deleag atribuii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale; 12. prentmpin, depisteaz i curm nclcrile ce in de repatrierea mijloacelor bneti, a mrfurilor i serviciilor provenite din tranzaciile economice externe; 13. exercit alte atribuii prevzute de legislaie. Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul: a) sa efectueze controale asupra modului n care contribuabilii, organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale, alte persoane respecta legislatia fiscala, sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor identificate n timpul controlului; b) n procesul controalelor fiscale, sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii, date, documente, necesare n exercitarea atributiilor, cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat, precum si copiile de pe ele, daca acestea se anexeaza la actul de control; c) sa efectueze vizite fiscale; d) sa deschida si sa examineze, sa sigileze, dupa caz, indiferent de locul aflarii lor, ncaperile de productie, depozitele, spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei, folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru ntretinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, documentelor; e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului; f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului;

g) sa ridice de la contribuabil documente n cazurile si n modul prevazut de prezentul titlu; h) sa constate ncalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie; k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor, sa utilizeze metode si m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale n modul stabilit de legislatia fiscala; n) sa sechestreze, n modul stabilit de lege, orice bun, cu exceptia celui care, n conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil; s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale n alte tari n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte; Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii: a) sa actioneze n stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova, cu Codul fiscal si cu alte acte normative; b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alti participanti la raporturile fiscale; d) sa informeze contribuabilul, n cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia, despre drepturile si obligatiile lui; e) sa informeze contribuabilul, la cerere, despre impozitele si taxele n vigoare, despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective; f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala; g) sa efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite n plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite;

6)Organizarea serviciului Fiscal de Stat in RM. Inspectoratele Fiscale de Stat regionale: sarcini, atributii, functii, drepturi, obligatiuni, metode de activitate, organizare, responsabilitti. Serviciul Fiscal de Stat este un sistem centralizat de organe fiscale i activitatea funcionarilor fiscali, care dein funcii n aceste organe, este orientat spre executarea atribuiilor de administrare fiscal, conform legislaiei fiscale. Sarcina de baz a organului fiscal const n executarea controlului asupra respectrii legislaiei fiscale, asupra calculrii corecte, vrsrii depline i la timp la buget a sumelor obligaiilor fiscale. Activitatea aparatului fiscal este determinat de Constituia RM, legile RM, hotrrile parlamentului, decretele prezideniale, hotrrile guvernamentale, deciziile organelor de autoadministrare local n limitele drepturilor acordate lor. Structura organizatoric a aparatul fiscal al RM l constituie: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor; Inspectoratele Fiscale de Stat Teritoriale ale oraelor, raioanelor, care sunt subordonate IFPS i sunt finanate din contul mijloacelor bugetului de stat. Inspectoratul fiscal de stat teritorial ndeplinete urmtoarele funcii: a) ntreprinde msuri pentru asigurarea stingerii obligaiilor fiscale; b) popularizeaz legislaia fiscal i examineaz scrisorile, cererile i reclamaiile contribuabililor; c) asigur evidena integral i conform a contribuabililor i a obligaiilor fiscale, cu excepia celor administrate de alte organe; d) efectueaz controale fiscale; e) efectueaz executarea silit a obligaiilor fiscale; f) asigur gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dri de seam fiscale, elaborate n conformitate cu instruciunile respective; g) elibereaz, contra plat, subiecilor impunerii formulare de facturi fiscale, timbre (mrci) de acciz n modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;

h) sigileaz mainile de cas i de control ale contribuabililor, ine evidena lor, efectueaz controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontrile n numerar; i) examineaz contestaii, cereri prealabile i emite decizii asupra lor; j) exercit alte atribuii prevzute de legislaie. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat i exercit atribuiile pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate s-i exercite atribuiile n afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Organele fiscale i persoanele cu funcii de rspundere ale acestora sunt obligate s pstreze secretul comercial i secretul datelor privind contribuabilul, s ndeplineasc celelalte obligaii prevzute de legislaie. Sarcina de baza a organului fiscal consta n exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si snt finantate de la bugetul de stat; b) activeaza n temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor n problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale n limitele competentei. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte n activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Modul de functionare a organului fiscal, de aprobare a structurii, a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei snt stabilite n Regulamentul, aprobat de Guvern. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor - de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n vederea exercitarii controlului fiscal, asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale; b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora, ia masuri n vederea eficientizarii activitatii lor; c) emite ordine, instructiuni si alte acte n vederea executarii legislatiei fiscale; d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale, raspunde la scrisorile, reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor n modul stabilit; e) efectueaza controale fiscale; f) organizeaza si efectueaza, dupa caz, executarea silita a obligatiilor fiscale; g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor; h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale n activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri viznd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au ncalcat legislatia fiscala; i) organizeaza diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, si-au adus contributia la mbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea ncasarilor la bugetul public national. Organizarea concursurilor se efectueaza n modul stabilit de Guvern; j) colaboreaza cu autoritati din alte state n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza n cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este;

k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor, n conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor; l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale; m) prentmpina, depisteaza si curma ncalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti, a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe; n) exercita alte atributii prevazute de legislatie. 7)Impozitul pe venit: caracteristic general. Surse de venit impozabile si neimpozabile. Deducerile si scutirile la impozitul pe venit. Retinerea impozitului la sursa de plat. Declaratia fiscal. Particularittile impozitului pe venit in RM. Impozitul pe venit este o parte component a sistemului impozitelor i taxelor generale de stat, totodat constituind o surs de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. Prevederile privind impozitul pe venit n Republica Moldova sunt reglementate de Codul Fiscal: Titlul I Dispoziii generale i Titlul II Impozitul pe venit. Aceste titluri au intrat n vigoare la 1 ianuarie 1998, dar pn n prezent au fost modificate i perfecionate de mai multe ori. Subieci ai impunerii sunt persoanele juridice i fizice care obin pe parcursul anului fiscal venit din orice surse aflate n Republica Moldova, precum i persoanele juridice care obin venit din orice surse aflate n afara RM i persoanele fizice care obin venit investiional i financiar din surse aflate n afara Republicii Moldova. Obiect al impunerii este venitul brut obinut de ctre persoanele juridice sau fizice din toate sursele aflate n Republica Moldova, precum i venitul obinut de persoanele juridice din orice surse aflate n afara RM i venitul investiional i financiar obinut de persoanele fizice din surse aflate n afara Republicii Moldova Cotele de impozitare (pentru anul 2008) sunt stabilite: a) Pentru persoanele fizice, cu excepia gospodriile rneti (de fermier) i ntreprinderile individuale: - n mrime de 7 % din venitul anual impozabil ce nu depete suma de 25 200 lei; - n mrime de 18 % din venitul anual impozabil ce depete suma de 25 200 lei; b) Pentru gospodriile rneti (de fermier) i ntreprinderile individuale n mrime de 0% din venitul anual impozabil; c) Pentru persoanele juridice n mrime de 0% din venitul anual impozabil; d) Pentru notarii privai - n mrime de 18% din venitul lunar impozabil. Drept surse de venit impozabile, care se includ n venitul brut, constituie: 1) Venitul provenit din activitatea de ntreprinztor, din activitatea profesional sau din alte activiti similare; 2) Venitul de la activitatea societilor obinut de ctre membrii societilor obinut de ctre membrii societilor i venitul obinut de ctre acionarii fondurilor de investiii; 3) Plile pentru munca efectuat i serviciile prestate (inclusiv salariile), facilitile acordate de patron, onorariile, comisioanele, primele i alte retribuii similare; 4) Venitul din chirie (arend); 5) Creterea de capital; 6) Creterea de capital peste pierderile de capital, neluat n consideraie n alte tipuri de venit; 7) Venitul obinut sub form de dobnd; 8) Royalty (redevene). Scutire reprezint suma care la calcularea venitului impozabil se scade din venitul brut al contribuabilului (persoan fizic). Conform articolelor 33-35 ale Codului Fiscal persoanele fizice au dreptul la urmtoarele scutiri:

Scutire personal de aceast scutire poate benefecia fiecare contribuabil (persoan fizic rezident). Suma scutirii personale constituie 6300 lei pe an. Scutire personal major, care constituie 10 000 lei pe an i se acord persoanei care: S-a mbolnvit i a suferit de boala actinic provocat de consecinele avariei de la C.A.E. Cernobl; Este invalid i s-a stabilit c invaliditatea sa este n legtur cauzal cu avaria de la C.A.E. Cernobl; Este printele sau soia (soul) unui participant czut sau dat disprut n aciunile de lupt pentru aprarea integritii teritoriale i independenei Republicii Moldova, ct i n aciunile de lupt din Republica Afganistan; Scutire pentru so (soie) sau i se mai spune matrimonial, n mrime de 6300 lei pe an. Aceasta este o scutire suplimentar la care are dreptul lucrtorul aflat n relaii de cstorie, cu condiia c soia (soul) nu beneficiaz de scutire personal. Scutire pentru persoane ntreinute, care constituie 1560 lei pe an pentru fiecare persoan ntreinut. n scopul acordrii scutirii menionate, persoan ntreinut se consider persoana care corespunde tuturor cerinelor ce urmeaz: Este un ascendent sau descendent al lucrtorului sau al soiei (soului) lui (prinii sau copiii, inclusiv nfietorii i nfiaii); Locuiete mpreun cu lucrtorul sau nu locuiete cu acesta, dar i face studiile la secia cu frecven a unei instituii de nvmnt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; Este ntreinut de lucrtor; Are un venit ce nu depete 6300 lei pe an. Scutire pentru persoana ntreinut invalid din copilrie, care constituie 6300 lei pe an. n scopul determinrii mrimii i categoriei scutirii, care urmeaz a fi acordat lucrtorului, ultimul nu mai trziu de data, stabilit pentru nceperea lucrului n calitate de angajat, trebuie s prezinte patronului o Cerere privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reinut din salariu, anexnd la ea documentele ce certific acest drept. Dac pe parcursul anului fiscal se schimb suma scutirilor la care are dreptul lucrtorul sau intervin careva modificri n datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului permanent, etc), acesta este obligat s prezinte patronului, n termen de 10 zile de la data cnd a avut loc schimbarea, o nou Cerere. Noua Cerere depus de lucrtor trebuie s conin informaia referitoare numai la scutirile, la care i s-a pstrat dreptul. Orice peroan care desfoar activitate de ntreprinztor este oblligat s efectueze reineri prealabile ale impozitului pe venit la sursa de plat ale urmtoarelor venituri: 1.pli salariale (inclusiv faciliti acordate), conform scutirilor solicitate de angajat i cotelor n vigoare stabilite pentru veniturile peroanelor fizice. 1. n mrime de 15 % din dobnzi i royalty achitate n folosul persoanelor fizice, care nu au atins vrsta de 60 ani. 2. n mrime de 10% din plata pentru - locaiune, leasing, uzufruct, darea n arend a proprietii mobilare i imobiliare ctigurile de la aciunile de publicitate, dac mrimea fiecrui ctig n parte nu depete 10 % din scutirea personal simpl pentru anul de gestiune (450 lei pentru 2006) 3. n mrime de 5 % din toate plile (cu excepia celor menionate la pct 1-3) efectuate n folosul peroanelor fizice (cu excepia .I. i G..) 4. n mrime de 5 % din plile efectuate n favoarea persoanelor juridice pentru urmtoarele servicii: - locaiune, leasing, darea n arend - servicii de publicitate (reclam) - servicii de audit, contabilizare - servicii de management, marketing, consultan

- servicii de protecie i paz a peroanelor i bunurilor - servicii n domeniul tehnicii de calcul - alte servicii n domeniul informaticii. 6. din plile efectuate n folosul peroanelor nerezidente n mrime de: - 15% -royalty - 10% -primele de asigurare sau reasigurare - 10% - dobnd - 10% - alte pli Impozitul reinut la sursa de plat de ctre agenii economici se achit la buget n termen de o lun de la ncheierea lunii n care au fost efectuate plile Agenii economici, care efectueaz reinerea impozitului la sursa de plat prezint dri de seam lunare i anuale privind plile efctuate i impozitul reinut. Lunar se prezint darea de seam privind suma venitului achitat i impoitul pe venit reinut din acesta (forma IRV 06), unde se indic impozitul reinut total pentru toate peroanele dintr-o categorie de contribuabili (peroane fizice, persoane juridice, rezideni, nerezideni) pe tipuri de pli efectuate (total din plile salariale, total din dobnzi, total din royalty) etc. Darea de seam lunar se prezint n termen de o lun de la expirarea lunii de gestiune. Anual se prezint : 1. Nota de informare privind achitarea salariului i alte pli , efectuate de patron n folosul angajailor i privind impozitul pe venit reinut din aceste pli (Forma IAL 04) 2. Not de informare privind plile achitate rezidenilor din sursele de venit, altele dect plile salariale i impozitul pe venit reinut din aceste pli (Forma IAS 04) 3. Not de informare reinut la sursele de venit, altele dect plile salariale, achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 04) n drile de seam anuale se prezint informaia n mod separat pentru fiecare persoan n folosul creia a fost efectuat o plat oarecare, care face obiectul stopajuli la surs. Drile de seam anuale se prezint n termen de o lun de la ncheierea anului fiscal (31 ianuarie a anului urmtor). Prezentarea declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit se efectueaz de urmtorii contribuabili, indiferent de prezena obligaiei fiscale privind achitarea impozitului: 2) persoane juridice rezidente - societi pe aciuni - societi cu rspundere limitat - cooperative - ntreprinderi de arend - ntreprinderi de stat i municipale - fonduri de investiii - instituii private din domeniul finanelor, ocrotirii sntii, nvmntului, tiinei i culturii - asociaii obteti - asociaii ale patronilor - fundaii - organiaii social-politice - organizaii sindicale - organizaii religioase - organizaii i uniuni ale avocailor i notarilor - alte organizaii prevzute de legislaie 2) ntreprinderile rezidente cu statut de persoan fizic - ntreprinderile individuale - gospodriile rneti 4) reprezentanele permanente ale nerezidenilor RM

5) socieile, care desfoar activitate de ntreprinztor pe baz de parteneriat care are cel mult 20 de membri rezideni i corepunde repartizrii proporionale ale veniturilor i pierderilor ntre proprietari. Termenul de prezentare a declaraiei fiscale cu privire la impozitul pe venit este stabilit pn la 31 martie a anului fiscal urmtor celui de gestiune. n cazul depistrii de ctre contribuabil, dup 31 martie a unor informaii sau a greelilor i omisiunilor prezentate n declaraie la organele fiscale, contribuabilul are dreptul s prezinte o dare de seam corectat nu mai trziu de data stabilit pentru darea de seam pentru perioada fiscal urmtoare. Darea de seam corectat nu poate fi prezentat dup anunarea unui control fiscal sau pe o perioad supus unei verificri documentare sau dup ea. n cazul ncetrii activitii de ctre contribuabil pe parcursul anului fiscal, peroana responsabil a contribuabilului este obligat s informeze n scris organele fiscale teritoriale despre acest fapt n termen de 5 zile de la data ncetrii activitii. n termen d e 60 zile de la luarea deciziei de ncetare a activitii, s prezinte declaraia cu privire la impozitul pe venit. 8)Taxa pe valoare adugat. Notiuni generale. Elemente TVA. TVA in RM. TVA este un impozit indirect , pe consum general de stat prin intermediul carora se acumuleaza la buget o parte din plusvaloarea marfurilor si serviciilor atit produse in tara ct si importate. Astfel conform codului fiscal se definesc urmatoarele notiuni. 1) Tax pe valoarea adugat (n continuare T.V.A.) impozit general de stat care reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfurilor livrate, serviciilor prestate care snt supuse impozitrii pe teritoriul Republicii Moldova, precum i a unei pri din valoarea mrfurilor, serviciilor impozabile importate n Republica Moldova. . 2) Livrare de mrfuri transmitere a dreptului de proprietate asupra mrfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuit, transmitere cu plat parial, achitarea salariului n expresie natural, prin alte pli n expresie natural, prin comercializarea mrfurilor gajate n numele debitorului gajist, prin transmiterea mrfurilor n baza contractului de leasing financiar. 3) Livrare (prestare) de servicii activitate de prestare a serviciilor materiale i nemateriale, de consum i de producie, inclusiv darea proprietii n arend, locaiune, uzufruct, leasing operaional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricror mrfuri contra plat, cu plat parial sau gratuit; activitate de executare a lucrrilor de construcii i montaj, de reparaie, de cercetri tiinifice, de construcii experimentale i a altor lucrri contra plat, cu plat parial sau gratuit. 4) Livrare impozabil livrare de mrfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepia celor scutite de T.V.A., efectuate de ctre subiectul impozabil n procesul activitii de ntreprinztor. 5) Import de mrfuri introducerea mrfurilor pe teritoriul Republicii Moldova n conformitate cu legislaia vamal. 6) Import de servicii prestare de servicii de ctre persoanele juridice i fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice i fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestrii se consider a fi Republica Moldova. 7) Export de mrfuri scoaterea mrfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova n conformitate cu legislaia vamal. 8) Export de servicii prestare de ctre persoane juridice i fizice rezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice i fizice nerezidente ale Republicii Moldova de servicii al cror loc de livrare nu este Republica Moldova. . 9) Cot zero cota T.V.A. ce constituie zero procente. 10) Agent persoan care acioneaz n numele altei persoane i nu este angajatul acesteia. 11) Locul livrrii mrfurilor, serviciilor locul efecturii livrrii, determinat conform regulilor stabilite n art.110 i 111.

12) Factur fiscal formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumprtorului de ctre subiectul impozabil, nregistrat n modul stabilit, la efectuarea livrrilor impozabile. Subiecii impozabili snt: a) persoanele juridice i fizice care snt nregistrate sau trebuie s fie nregistrate n conformitate cu prevederile art.112 sau 1121; b) persoanele juridice i fizice care import mrfuri, cu excepia persoanelor fizice care import mrfuri de uz sau consum personal, a cror valoare nu depete limita stabilit de legislaia n vigoare; c) persoanele juridice i fizice care import servicii, indiferent de faptul dac snt sau nu snt nregistrate n conformitate cu art.112 sau 1121. (1) Subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor, cu excepia autoritilor publice, instituiilor publice, instituiilor medico-sanitare publice i private, i deintorilor patentei de ntreprinztor, este obligat s se nregistreze ca contribuabil al T.V.A. dac el, ntr-o oricare perioad de 12 luni consecutive, a efectuat livrri de mrfuri, servicii n sum ce depete 300000 lei, cu excepia livrrilor scutite de T.V.A. Subiectul este obligat s ntiineze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completnd formularul respectiv, i s se nregistreze nu mai trziu de ultima zi a lunii n care a avut loc depirea. Subiectul se consider nregistrat din prima zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc depirea. (2) Subiectul care desfoar activitate de ntreprinztor are dreptul s se nregistreze n calitate de contribuabil al TVA dac el, ntr-o oarecare perioad de 12 luni consecutive, a efectuat livrri impozabile de mrfuri, servicii (cu excepia celor de import) n sum ce depete 100000 lei, cu condiia c achitarea pentru aceste livrri se efectueaz de cumprtori sub form de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activitii de ntreprinztor, deschise n instituiile financiare ce au relaii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consider nregistrat din prima zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc depirea de plafon, despre care fapt a fost ntiinat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completnd formularul respectiv. (3) Subiectul care beneficiaz de servicii de import a cror valoare fiind adugat la valoarea livrrilor de mrfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricror 12 luni consecutive, depete 300000 de lei este obligat s se nregistreze ca contribuabil al T.V.A. n modul stabilit la alin.(1). Obiecte impozabile constituie: a) livrarea mrfurilor, serviciilor de ctre subiecii impozabili, reprezentnd rezu ltatul activitii lor de ntreprinztor n Republica Moldova; b) importul mrfurilor n Republica Moldova, cu excepia mrfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a cror valoare nu depete limita stabilit de legislaia n vigoare, importate de ctre persoanele fizice; c) importul serviciilor n Republica Moldova, cu excepia serviciilor importate aferente produselor compensatoare rezultate din regimul de perfecionare pasiv. Prin codul fiscal se stabilesc urmtoarele cote ale T.V.A.: a) cota-standard n mrime de 20% din valoarea impozabil a mrfurilor i serviciilor importate i a livrrilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova; b) cote reduse n mrime de: - 8% la pinea i produsele de panificaie,la laptele i produsele lactate livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepia produselor alimentare pentru copii care snt scutite de T.V.A. n conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); - 8% la medicamentele, att indicate n Nomenclatorul de stat de medicamente, ct i autorizate de Ministerul Sntii, importate i/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum i medicamentele preparate n farmacii conform prescripiilor magistrale, cu coninut de ingrediente (substane medicamentoase) autorizate;

- 8% la mrfurile, importate i/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, - 5% la gazele naturale i gazele lichefiate, att la cele importate, ct i la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova; c) cota zero la mrfurile i serviciile livrate n conformitate cu art.104. Perioada fiscal privind T.V.A. constituie o lun calendaristic, ncepnd cu prima zi a lunii. 9)Accizele: caracteristica general. Elementele accizelor. Accizele in RM. Acciz ul este un impozit general de stat stabilit pentru unele mrfuri de consum. Fiecarui subiect al impunerii de ctre organul Serviciului Fiscal de Stat i se elibereaz un Certificat de acciz document, care atest nregistrarea acestuia i i atribuie dreptul de a efectua tranzacii cu mrfurile supuse accizelor. ncpere de acciz totalitatea locurilor ce aparin subiectului impunerii, inclusiv cldirile, ncperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care snt situate separat, determinate n certificatul de acciz, unde mrfurile supuse accizelor se prelucreaz i/sau se fabric, se expediaz (se transport) de ctre subiecii impunerii. Expediere (transportare) deplasarea, transmiterea mrfurilor supuse accizelor din ncperea de acciz. Informaie despre expediere (transportare) nscriere fcut n registrul de eviden a produciei expediate (transportate). Persoanele juridice i persoanele fizice care preconizeaz s se ocupe sau care se ocup cu prelucrarea i/sau fabricarea mrfurilor pasibile impunerii cu accize snt obligate s primeasc certificatul de acciz de modelul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pn a ncepe desfurarea activitii n cauz. n cererea de solicitare a certificatului de acciz adresat organului Serviciului Fiscal de Stat, agentul economic indic: a) denumirea, numele i prenumele, adresa juridic (adresele juridice) i codul fiscal (codurile fiscale); b) proprietarul cldirii, ncperii, teritoriului, terenului; c) denumirea, numele i prenumele, adresa juridic (adresele juridice) i codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, n cazul n care proprietatea este folosit pentru desfurarea activitii de ntreprinztor, n baza contractului de arend sau de nchiriere; d) formele i metodele concrete de control, a cror aplicare asigur integritatea mrfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o ncpere de acciz n alta ale unuia i aceluiai agent economic, dac aceste ncperi se afl pe teritorii diferite. Organul Serviciului Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz n cazul n care consider c activitatea agentului economic sau ncperea de acciz nu pot fi controlate ori formele i metodele de control prevzute la alin.(2) lit.d) din prezentul articol nu asigur integritatea mrfurilor supuse accizelor. Accizele nu se achit de ctre persoanele fizice care import mrfuri de uz sau consum personal a cror valoare sau cantitate nu depete limita stabilit n legislaia n vigoare. Subieci ai impunerii snt: a) persoanele juridice i persoanele fizice care prelucreaz i/sau fabric mrfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova; b) persoanele juridice i persoanele fizice care import mrfuri supuse accizelor Obiecte ale impunerii snt mrfurile supuse accizelor, specificate n anexa la prezentul titlu. Baza impozabil o constituie: a) volumul n expresie natural, dac cotele accizelor, inclusiv n cazul importului, snt stabilite n sum absolut la unitatea de msur a mrfii; b) valoarea mrfurilor, fr a ine cont de accize i T.V.A., dac pentru aceste mrfuri snt stabilite cote ad valorem n procente ale accizelor,

c) valoarea n vam a mrfurilor importate, determinat conform legislaiei vamale, precum i impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la momentul importului, fr a ine cont de accize i T.V.A., dac pentru mrfurile n cauz snt stabilite cote ad valorem n procente ale accizelor,. Cotele accizelor, se stabilesc: a) n sum absolut la unitatea de msur a mrfii; b) ad valorem n procente de la valoarea mrfurilor, fr a ine cont de accize i T.V.A., sau de la valoarea n vam a mrfurilor importate, lund n considerare impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la momentul importului, fr a ine cont de accize i T.V.A. Accizele nu se achit la importarea urmtoarelor mrfuri supuse accizelor: a) definite ca ajutoare umanitare, n modul stabilit de Guvern; b) destinate proiectelor de asisten tehnic, realizate pe teritoriul Republicii c) destinate folosinei oficiale a misiunilor diplomatice Accizele nu se achit pentru mrfurile finanate din contul mprumuturilor i granturilor acordate Guvernului Accizele nu se achit n cazul n care subiectul impunerii export mrfuri supuse accizelor Accizele nu se achit la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal n magazinele duty-free i comercializarea de ctre aceste magazine a mrfurilor supuse accizelor, cu excepia igrilor Se scutesc de plata accizelor mrfurile supuse accizelor introduse n zona economic liber. Obligaia de achitare a accizelor rmne valabil n cazul transmiterii mrfurilor supuse accizelor cu plat sau cu titlu gratuit, inclusiv n contul salariului, angajailor subiectului impunerii, altor persoane, n cazul nsuirii mrfurilor de ctre subiectul impunerii sau de ctre membrii familiei acestuia, precum i n cazul deplasrii n alt mod a mrfurilor fr achitarea accizelor din ncperea de acciz. Accizele la mrfurile importate se calculeaz i se achit de ctre subiecii impunerii specificai o dat cu achitarea taxelor vamale. n cazul n care pentru importul de mrfuri nu se percepe tax vamal, mrfurile se consider importate, ca i cum ar fi fost supuse taxei vamale, cu respectarea reglementrilor stabilite de legislaia vamal pentru regimul de import. n cazul exportului de mrfuri supuse accizelor, obligaia de achitare a accizelor este valabil pn la momentul repatrierii valutei i prezentrii documentelor justificative specificate n cazul neprezentrii, n termenele stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor a documentelor specificate subiectul impunerii achit accizele, amenzile i penalitile n mrimea i n modul prevzute corespunztor Preul maxim de vnzare cu amnuntul este preul la care produsul a fost vndut altor persoane pentru consum final i care include toate impozitele i taxele. Preul maxim de vnzare cu amnuntul pentru orice marc de igarete cu filtru se stabilete de persoanele care produc igarete cu filtru n Republica Moldova (productorul local) sau care import igarete cu filtru i se nregistreaz n modul stabilit de Guvern. Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mrfurile supuse accizelor, utilizate n procesul de prelucrare i/sau de fabricare pentru obinerea altor mrfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportrii) mrfurilor finite supuse accizelor din ncperea de acciz. Trecerea la cont a accizelor se permite numai n limita cantitii de mrfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea i/sau fabricarea altor mrfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioar i n cazul prezenei documentelor ce confirm achitarea accizelor la mrfurile supuse accizelor utilizate. n cazul n care mrfurile supuse accizelor snt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea n cont a accizului n limitele cantitii de mrfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mrfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportrii) acestor mrfuri similare supuse accizelor din ncperea de acciz i n cazul prezenei documentelor ce confirm achitarea accizelor la mrfurile supuse accizelor.

Dac suma accizului achitat la mrfurile supuse accizelor, utilizate n procesul de prelucrare i/sau de fabricare pentru obinerea altor mrfuri supuse accizelor, depete suma accizului calculat la mrfurile supuse accizelor expediate din ncperea de acciz, diferena se reporteaz la cheltuieli n perioada fiscal n care a avut loc expedierea mrfurilor supuse accizelor din ncperea de acciz. Mrfurile supuse accizelor cum ar fi votca, lichiorurile, vinurile, divinurile i alte buturi spirtoase, articolele de tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova precum i importate sunt supuse marcrii obligatorii cu timbre de acciz. Marcarea se efectueaz n timpul fabricrii mrfurilor supuse accizelor, pn la importarea acestora, iar n cazul mrfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pn la momentul expedierii (transportrii) acestora din ncperea de acciz. Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase i spumante, divinurile n sticle de suvenire cu capacitatea de pn la 0,25 litri, de 1.5, 3 i 6 litri, mrfurile supuse accizelor plasate n regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, admitere temporar, magazin duty free, precum i mrfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova i destinate pentru export. Pentru mrfurile supuse marcrii cu timbru de acciz sunt prevzute urmtoarele marcaje: 1. ampanie, vinuri spumante i vinuri spumoase; 2. Vinuri; 3. Buturi alcoolice; 4. Divinuri (coniacuri); 5. Articole de tutun; 6. Articole de tutun provenite din import. 10)Taxe vamale:caracteristic general. Metodele de determinare a valorii mrfurilor in vam. Tehnica calcularii taxelor vamale. Taxele vamale in RM. Tax vamal este plata obligatorie, perceput de autoritatea vamal la introducerea sau la scoaterea mrfurilor de pe teritoriului vamal al Republicii Moldova. Teritoriul vamal este teritoriul asupra cruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicie n domeniul activitii vamale. Scopul aplicrii taxelor vamale este: optimizarea structurii importului de mrfuri; echilibrarea importului i exportului de mrfuri; protecia productorilor de mrfuri autohtoni; crearea condiiilor favorabile pentru integrarea Republicii Moldova n economia mondiala. Taxele vamale se aplic conform tarifului vamal. Tarif vamal reprezint catalogul care cuprinde nomenclatorul de mrfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum i cotele taxei vamale aplicate acestor mrfuri. Nomenclatorul de mrfuri este lista care cuprinde codurile, denumirile i descrierea mrfurilor corespunztoare sistemelor de clasificare aplicate n practica internaional. Obiect al impunerii cu taxe vamale sunt mrfurile importate, exportate sau care sunt n tranzit pe teritoriul RM. Pltitori ai taxelor vamale sunt persoanele fizice i juridice care dein obiectul impozabil. Cotele taxei vamale i lista mrfurilor supuse acesteia se stabilesc de ctre Parlament. Ele se aplic n conformitate cu legislaia i cu acordurile internaionale, la care Republica Moldova este parte. Cotele taxei vamale sunt unice i nu pot fi modificate, cu excepia cazurilor prevzute de legislaia n vigoare sau de acordurile internaionale, la care Republica Moldova este parte. n Republica Moldova, n funcie de cotele taxelor vamale, se aplic urmtoarele tipuri de taxe: Taxa ad valorem se calculeaz n cote procentuale fa de valoarea n vam a mrfii.

Taxa specific se calculeaz n cote fixe pe unitate de marf. Taxa combinat aplic concomitent cotele fixe i cotele procentuale. n dependen de marfa la care se aplic, exist taxe vamale excepionale, care se divizeaz n: - taxa special, care se aplic cu scopul de a proteja mrfurile de origine autohton de introducerea pe teritoriul vamal a mrfurilor de producie strin n cantiti i n condiii care cauzeaz sau pot cauza prejudicii materiale considerabile productorilor de mrfuri autohtoni; - taxa antidumping, se percepe n cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri mai mici dect valoarea lor n ara exportatoare la momentul importului, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii prejudiciilor materiale productorilor autohtoni de mrfuri identice sau similare ori apar predici pentru organizarea sau extinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare; - taxa compensatorie, se aplic n cazul introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor, la producerea sau la exportul crora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenii, dac sunt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii prejudiciilor materiale productorilor autohtoni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n ar a produciei de mrfuri identice sau similare. Pentru serviciile acordate de lucrtorii vamali (oformarea documentelor, pstrarea mrfurilor n depozitele vamale, etc) se percep taxe pentru efectuarea procedurilor vamale. Valoarea n vam a mrfii introduse pe teritoriul vamal se determin prin urmtoarele metode: - n baza valorii tranzaciei cu marf respectiv; - n baza valorii tranzaciei cu marf identic; - n baza valorii tranzaciei cu marf similar; - n baza costului unitar al mrfii; - n baza valorii calculate a mrfii; - prin metoda de rezerve. Principala metod dintre cele specificate este metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf respectiv. Dac aceast metod nu poate fi aplicat, se folosesc alte metode. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf respectiv. La determinarea valorii mrfii n vam prin metoda dat, n valoarea tranzaciei se include urmtoarele componente n cazul n care nu au fost incluse anterior n valoarea mrfii: cheltuielile pentru transportul mrfii la aeroport sau alt loc de introducere a mrfii pe teritoriul vamal cheltuielile suportate de cumprtor partea din costul mrfurilor i serviciilor, care direct sau indirect au fost oferite cumprtorului gratis sau la pre redus n legtur cu producerea ori vnzarea pentru export a mrfii evaluate; plile pentru licene i alte pli pe care cumprtorul trebuie s le achite, direct sau indirect pentru utilizarea obiectelor proprietii intelectuale, drept executare a condiiei de vnzare a mrfii evaluate. Metoda respectiv nu poate fi aplicat dac: 1. exist restricii n privina drepturilor cumprtorului asupra mrfii evaluate, cu excepia restriciilor: stabilite de legislaie n privina regiunii geografice n care marfa nu poate fi vndut care nu influeneaz esenial preul mrfii 2. vnzarea mrfii i valoarea tranzaciei depind de respectarea unor condiii a cror aciune nu poate fi luat n consideraie;

3. informaia folosit de declarant la anunarea valorii n vam a mrfii nu este veridic sau nu este confirmat prin acte; Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf identic. La utilizarea acestei metode, drept baz se ia valoarea tranzaciei cu marf identic. Se consider identice mrfurile care se aseamn n toate privinele cu marfa evaluat, inclusiv n ce privete: caracteristicile fizice, calitatea mrfii i reputaia pe pia, ara de origine i productorul. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf similar. La utilizarea acestei metode, drept baz se ia valoarea tranzaciei cu marf similar. Se consider similare mrfurile care, dei nu sunt identice, au caracteristici asemntoare i se constituie din componente asemntoare, fapt ce le permite s ndeplineasc aceleai funcii ca i marfa evaluat i s fie interschimbabile din punct de vedere comercial. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii prin metoda costului unitar. Valoarea n vam a mrfii se determin n baza costului unitar n cazul n care marfa evaluat ori marfa identic sau similar cu ea se va vinde pe teritoriul Republicii Moldova fr modificarea strii ei iniiale. La determinarea valorii n vam prin aceast metod, drept baz se ia preul la o unitate a acestei mrfi la momentul importrii, la care ea se vinde n cele mai mari partide persoanei ce nu este n relaii de interdependen cu vnztorul. Din preul unitii de marf se scad: a) cheltuielile de comision, majorrile ordinare pe beneficiu, cheltuielile generale suportate n legtur cu importarea i vnzarea pe teritoriul republicii a mrfurilor de aceeai clas sau tip; b) cheltuielile ordinare, suportate n legtur cu asigurarea, transportul, ncrcarea, descrcarea i transportarea mrfii pe teritoriul Republicii Moldova. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii calculate La determinarea valorii n vam prin aceast metod, drept baz se ia valoarea unei uniti de marf dat, calculat prin adunarea: valorii materialelor folosite la fabricarea mrfii i cheltuielilor generale suportate de productorul ei; cheltuielilor generale suportate n legtur cu vnzarea pe teritoriul republicii a mrfurilor importate de aceeai clas sau tip, inclusiv a cheltuielilor pentru asigurare, transport, ncrcare vamal, altor cheltuieli beneficiilor obinute de exportator n urma livrrii mrfurilor de aceeai clas i tip n Republica Moldova Metoda de rezerv n cazul cnd valoarea n vam a mrfii nu poate fi determinat de ctre declarant prin aplicarea consecutiv a metodelor specificate sau autoritatea vamal consider ca temei c aceste metode nu pot fi utilizate, valoarea n vam a mrfii se determin prin metoda de rezerv, n conformitate cu prevederile acordurilor internaionale la care Republica Moldova este parte. n cazul aplicrii metodei date, autoritatea vamal pune la dispoziia declarantului informaia despre preurile la mrfurile importate. La determinarea n vam a valorii mrfii prin metoda de rezerv, drept baz nu pot fi luate: preul de vnzare al mrfii pe piaa intern a republicii, preul mrfii pe piaa intern a rii exportatoare, preul mrfii stabilit arbitrar sau preul fictiv, sistemul care prevede aplicarea, n scopuri vamale, a celei mai mari valori a mrfii din dou posibile, costul de producie al mrfii, alt dect valoarea calculat a mrfurilor identice sau similare, valoarea mrfii comercializate pentru export n alt ar dect ara importatoare. . Mrfurile care trec frontiera vamal se supun taxei vamale conform Legii cu privire la tariful vamal.

Persoanele juridice i persoanele fizice pltesc taxa vamala n numerar sau prin virament la conturile respective ale Trezoreriei Centrale a Ministerului Finanelor. Persoanelor juridice li se permite achitarea n numerar doar a diferenei de plat determinate la momentul vmuirii. Calcularea taxei vamale se efectueaz n funcie de tarifele i cotele, stabilite de legislaie, existente la momentul depunerii declaraiei Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabilete pe baza cotelor stabilite la dat a apariiei obligaiei vamale. 11)Impozitul pe bunuri imobiliare si impozitul funciar:caracteristici generale. Elementele lor. Impozitul pe bunurile imobiliare in RM. Caracteristica generala a imp.pe bunuri imobiliare Impozitul pe bunuri imobiliare este un impozit local.Sub bunuri imobiliare se nelege cldirile, construciile, apartamente, ncperi izolate precum i terenurile.Impozitul este aezat pe bunurile imobiliare aflate pe teritoriul RM.Contribuabili (subieci) ai impozitului pe bunuri imobiliare sunt: 1. # proprietarii terenurilor, cldirilor construciilor amplasate pe teritoriul RM, certificatul de motenire, certificatul de succesiune, contractulde vnzare-cumprare, contractul de donaie, contractul etc. 2.deintorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobilare, ce se afl n proprietatea public a statului sau unitilor adm-teritoriale n cazurile cnd are loc relaiile de arend a bunurilor imobiliare subiecii impozitelor pot fi arendatorul sau arendaul n funcie de termenul de arend i prevederile contractului. Putem destinge urmtoarele situaii: 1. termenul de arend este pn la 3 ani - subiectul este arendatorul 2. termenul de arend depete 3 ani i n contract este menionat c im p va fi achitat de arendator - subiectul este arendatorul 3. termenul de arend depete 3 ani i n contract nu este specificat su b imp sub este arendaul 4. termenul de arend depete 3 ani i n contract se prevede c acesta este arendaul - sub este arenda Obiectele de impunere sunt: pentru persoanele juridice - toate tipurile de construcii, cldiri i instalaii; pentru persoanele fizice - cldirile i construciile inclusiv cldirile nefinisate, aflate la o etap de finisare mai muln de 80% inclusiv, rmase nefinisate timp de 5ani dup nceputul lucrrilor La terenuri supuse impozitrii putem specifica:terenuri cu destinaie agricol ; terenurile pe care snt amplasate fondul de locuine i cooperativele de construcie a garajelorloturile de pe lng cas ; terenurile atribuite ntovririlor pomicol e; terenurile destinate industruiei. Determinarea imp pe bunurile imobiliare (BI)pentru persoane juridice. Pentru bunurile imobiliare pentru persoane juridice cu excepia cooperativelor de construcie a locuinelor i a cooperativelor de construcia a garajelor impozitul este 0.1% din costul rezidual.Ca baz de calcul a imp pe BI apare val rezidual a bunurilor imobiliare. ce se calculeaz ca diferena dintre valoarea de nlocuire i uzura n calcularea medie anual. Valoarea medie anual se determin ca val medie cronologic, conform datelor sumelor soldurilor la nceputul fiecrei luni din perioada de gestiune.Soldurile la nceputul i sfritul perioadei se ia n jumtate, suma obinut se mparte la numrul de luni din perioad.Intrrile i ieirile mijl fixe au loc pe parcursul perioadei fiscale.Dac intrrile au avut loc n decursul lunii pn la data de 15, atunci suma intrrilor se ia n calcul din data de 1 a acestei luni, n caz c intrrile sau efectuat dup data de 15, atunci suma intrrilor se iau n calcul din data de 1 a lunii urmtoare.Dac ieirile de au avut loc n decursul lunii pn la data de 15, atunci suma ieirilor se ia n calcul din data de 1 a acestei luni, n caz c ieirile sau efectuat dup data de 15, suma ieirilor se iau n calcul din data de 1 a lunii urmtoare.Ag ec depun la inspectoratul fiscal calculele privind impozitul dat trimestrial, impozitul determinndu-se pentru perioada resp ectiv de dare de seam.

Determinarea impozitului pe bunuri imobiliare pt persoanele fizice: Pentru personele fizice CF prevede urmtoarele:Cota maxim a impozitului constituie 0,25%Cota de baz minim a impozitului este de 0,02%Administraia public local stabilete cota de baz pentru fiecare localitate separat, dar nu mai mic de 0,02% Bunurile imobiliare ale cooperativelor de construcie a locuinelor i ale cooperativelor de construcie a garajelor se impoziteaz la cotele i n condiiile stabilite pentru persoanele fizice. Avizul de plat a impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribua -bili-persoane fizice urmeaz le fie prezentat nu mai trziu, dect n termen de 60 zile pn la primul termen de plat a impozitului funciar ( adic, anual pn la 15 iunie). Termenii de plat pentru acest impozit se stabilete de autoritile administrative publice locale, dar nu mai trziu de 15 august i 15 octombrie.n cazul cnd contribuabilul-persoan fizic, achit impozitul anual integral pn la data de 30 iunie a anului curent, atunci el obine o bonifocaie de 15% din suma impozitului. Prin impozitare funciar se urmrete: stimularea economic a utilizrii raionale a pmntului; protecia i valorificarea lui; mrirea fertilitii solurilor, egalarea condiiilor socialeconomice de gospodrire pe terenurile cu caliti diferite; asigurarea infrastructurii localitilor turale; formarea fondurilor speciale de finanare a acestor aciuni. Cotele maxime ale impozitului pe terenuri se stabil esc de Parlamentul Republicii Moldova pentru o unitate de teren n funcie de calitate, destinaie i amplasare. Obiectele impunerii i cotele maxime ale impozitului funciar 1. Terenurile cu destinaie agricol: a) toate terenurile, altele dect cele destinate fneelor i punilor: - care au indici cadastrali 1,5 lei pentru 1 grad-hectar; - care nu au indici cadastrali 110 lei pentru 1 hectar; b) terenurile destinate fneelor i punilor: - care au indici cadastrali 0,75 lei pentru 1 grad-hectar; - care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar; c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafa acvatic. 2. Terenurile din intravilan: a) terenurile pe care snt amplasate fondul de locuine, cooperativele de construcie a garajelor, loturile de pe lng domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de ctre autoritatea administraiei publice locale ca loturi de pe lng domiciliu i distribuite n extravilan, din cauza insuficienei de terenuri n intravilan): - n localitile rurale 1 leu pentru 100 m2; - n orae 2 lei pentru 100 m2; - n municipiile Chiinu i Bli 10 lei pentru 100 m2; - n celelalte municipii i n oraele-reedin 4 lei pentru 100 m2; b) terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor, ntreprinderilor agricole i terenurile cu o alt destinaie special: - n orae i n localitile rurale 10 lei pentru 100 m2; - n municipiile Chiinu i Bli 30 lei pentru 100 m2; - n celelalte municipii i n oraele-reedin 10 lei pentru 100 m2. 3. Terenurile atribuite ntovririlor pomicole: - n orae i n localitile rurale 1 leu pentru 100 m2; - n municipiile Chiinu i Bli 10 lei pentru 100 m2; - n celelalte municipii i n oraele-reedin 1 leu pentru 100 m2. 4 Terenurile din extravilan destinate industriei, transporturilor, telecomunicaiilor i cele cu o alt destinaie special 70 lei pentru 1 hectar. 5. Terenurile din extravilan pe care snt amplasate construcii i instalaii, carierele i pmnturile distruse n urma activitii de producie 350 lei pentru 1 hectar. Scutirea de impozit pentru bunurile imobiliare

De impozitul pe bunurile imobiliare snt scutii: a) autoritile publice i instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile; b) societile orbilor, surzilor i invalizilor i ntreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societi; c) ntreprinderile penitenciarelor; d) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie i Reabilitare al Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei; e) obiectivele de protecie civil; f) organizaiile religioase pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult; g) misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora, precum i organizaiile n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte; h) persoanele de vrst pensionar, invalizii de gradul I i II, invalizii din copilrie, invalizii de gradul III i) familiile participanilor czui n aciunile de lupt pentru aprarea integritii teritoriale i independenei Republicii Moldova i persoanele care au fost ntreinute de acetia; j) familiile militarilor czui n aciunile de lupt din Afghanistan i persoanele care au fost ntreinute de acetia; k) familiile care au copii invalizi n vrst de pn la 18 ani i membrii familiilor care au la ntreinere i ngrijire permanent persoane cu dezabiliti; l) familiile persoanelor decedate n urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrrile de lichidare a consecinelor avariei de la C.A.E. Cernobl i persoanele care au fost ntreinute de acestea; De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pmnt) snt scutii proprietarii i beneficiarii ale cror terenuri i loturi de pmnt: a) snt ocupate de rezervaii, parcuri dendrologice i naionale, grdini botanice; b) snt destinate fondului silvic i fondului apelor, n cazul n care nu snt antrenate n activitate de producie; c) snt folosite de organizaiile tiinifice i instituiile de cercetri tiinifice cu profil agricol i silvic n scopuri tiinifice i instructive; d) snt ocupate de plantaii multianuale pn la intrarea pe rod; e) snt ocupate de instituiile de cultur, de art, de cinematografie, de nvmnt, de ocrotire a sntii; de complexele sportive i de agrement (cu excepia celor ocupate de instituiile balneare), precum i de monumentele naturii, istoriei i culturii, a cror finanare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor; f) snt atribuite permanent cilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale i pistelor de decolare; g) snt atribuite zonelor frontierei de stat; h) snt de uz public n localiti; i) snt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite pe o perioad de 5 ani; 12)Taxele si impozitele locale:caracteristic general. Procedura instituirii taxelor si impozitelor locale. Taxele si impozitele locale din RM In procesul desfurrii activitii de antreprenoriat ,agenii economici urmeaz s achite la bugetele locale un ir de impozite i taxe locale. Mrimea acestora depinde de activitatea care o desfoar asetea cht i n dependen de deciziile consiliului administraiei publice locale . Taxele locale se percep la buget n concordana cu titlul VII Cod Fiscal ,iar n sistemul acestora se includ: a) taxa pentru amenajarea teritoriului; b) taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale; c) taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei). d) taxa de aplicare a simbolicii locale;

e) taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social; f) taxa de pia; g) taxa pentru cazare; h) taxa balnear; i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe teritoriul municipiilor, oraelor i satelor (comunelor); j) taxa pentru parcare; k) taxa de la posesorii de cini; l) taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. Taxele locale enumerate la se aplic de ctre autoritile administraiei publice locale. Pentru aplicarea corecta a acestor taxe codul fiscal definete un ir de noiuni ce urmeaz a fi cunoscute cum ar fi: Tax local - plat obligatorie efectuat la bugetul unitii administrativ-teritoriale. Cot maxim a taxei locale - cot ad valorem n procente din baza impozabil a obiectului impunerii ori sum absolut, stabilit conform prezentului titlu. Cot concret a taxei locale - cot ad valorem n procente din baza impozabil a obiectului impunerii ori sum absolut, stabilit de autoritatea administraiei publice locale la adoptarea bugetului unitii administrativ-teritoriale respective, dar care nu poate fi mai mare dect cota maxim stabilit conform prezentului titlu. Unitate comercial i/sau de prestri servicii de deservire social - unitate de comer cu amnuntul, cu ridicata, de alimentaie public i/sau de prestri servicii de deservire social. Servicii de deservire social - servicii sociale particulare indicate n seciunea G grupa 50.2 i seciunea O clasa 92.71 i diviziunea 93 ale Clasificatorului activitilor din economia Moldovei (CAEM). Productor de publicitate - persoan care confer informaiei publicitare forma necesar plasrii i difuzrii. Difuzor de publicitate - persoan care asigur plasarea i difuzarea publicitii prin orice mijloc de informare. Publicitate exterioar - publicitate realizat prin sistemele de comunicare vizual ce includ afiele, panourile, standurile, instalaiile i construciile (situate separat sau suspendate de pereii i de acoperiurile cldirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice i electronice suspendate, alte mijloace tehnice. Publicitate social - publicitate care reprezint interesele societii i ale statului n propagarea unui mod de via sntos, ocrotirea sntii, protecia mediului nconjurtor, pstrarea integritii resurselor energetice, protecia social a populaiei i car e nu are scop lucrativ i urmrete obiective filantropice i de importan social. Numrul mediu scriptic de salariai - efectiv de personal pentru o perioad gestionar, determinat n funcie de indicii numrului scriptic. Parcare - garare a autovehiculului pe un teritoriu special sau ntr-o construcie special, destinate garrii i pstrrii mijloacelor de transport i prestrii de servicii aferente contra plat. Servicii de pia - servicii prestate de piee contra plat. Simbolic local - stema unui ora sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectur, a monumentelor istorice. Unitate de transport - orice autocar, autobuz, microbuz, autoturism, motociclet, scuter, motoret, camion, tractor, tractor cu remorc, alt tehnic agricol, vehicul cu traciune animal. Autoritate deliberativ a administraiei publice locale - autoritatea reprezentativ i deliberativ a populaiei unitii administrativ-teritoriale (consiliul local). Autoritate executiv a administraiei publice locale - autoritatea reprezentativ a populaiei unitii administrativ-teritoriale i executiv a consiliului local (primarul). Tipurile taxelor locale i modul de calculare a lor. 1)Taxa pentru amenajarea teritoriului.

Obiectul impunerii este personalul contribuabilului.Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztorBaza de calcul este numrul mediu scriptic trimestrial de salariai i sau fondatorii ntreprinderilor n cazul n care acestea activeaz n ntreprinderile fondate, ns nu snt inclui n efectivul trimestrial de salariai.Cota maxim a taxei este de 40 lei anual (10 lei trimestrial) pentru fiecare salariat. 2)Taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale. Obiectul impunerii este organizarea licitaiei sau loteriei. Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor - organizator al licitaiilor i loteriilor. Baza de calcul snt: 1. venitul din vnzri ale bunurilor declarate la licitaie 2.valoarea biletelor de loterie emise Cota maxim a taxei este.0,1%. 3)Taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei). Obiectul impunerii este amplasarea, plasarea i/sau difuzarea publicitii. Subiecii impunerii persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor: 1. care presteaz servicii de plasare a anunilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reelele telefonice, telegrafice, te lex, n mijloace de transport, prin alte mijloace 2. care amplaseaz publicitate prin intermediul afielor, pancartelor, panourilor i altor mijloace tehnice. Baza de calcul snt: 1. venitul din vnzri ale serviciilor de plasare a anunilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reelele telefonice, te legrafice, telex, n mijloace de transport, prin alte mijloace 2. suprafaa de publicitate exterioar (afie, pancarte, panouri i alte mijloace tehnice) Cote maxime a taxei pentru venit -5%;pentru unitate 500 lei anual pentru fiecare metru patrat 4)Taxa de aplicare a simbolicii locale. Simbolica local reprezint stema unui ora sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui sau imaginea monumentelor de arhitectur, a monumentelor istoriceObiectul impunerii este simbolica local.Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor,care aplic simbolica local pe producia fabricat. Baza de calcul este venitul din vnzri ale produciei fabricate creia i se aplic simbolica local.Cota maxim a taxei este 0,1%. 5)Taxa pentru unitile comerciale i sau de prestari servicii de deservire social Unitate de comercial i/sau de prestri de servicii de deservire social.Obiectul impunerii este suprafaa unitii comercial i/sau de prestri de servicii de deservire social.Subiecii impunerii persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor,care dispun de uniti comerciale i/sau de prestri de servicii de deservire social.Baza de calcul este suprafaa unitii comercial i/sau de prestri de servicii de deservire social i tipul mrfurilor desfcute i serviciilor prestateCota maxim se stabilete n dependen de localitatea undea se desfoar activitea contribuabilul pentru o perioad de activitate de un an: Chiinu 12000 lei/unitate; Bli - 7200 lei/unitate; orae, comune (sate ) -3600 lei/ unitate. 6)Taxa de piat Obiectul impunerii-servicii de pia prestate de piee contraplat.Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor - administratori ai pieelor.Baza de calcul este venitul din vnzri, obinute din acordarea de locuri pea-tru comer.Cota maxim se stabilete n mrime de 20%. 7)Taxa pentru cazare Obiectul impunerii-servicii prestate de structurile cu funcii de cazare.Subiecii impunerii persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor care presteaz servicii de

cazare.Baza de calcul este venitul din vnzri, obinute din prestarea serviciilor de cazare.Cota maxim se stabilete n mrime de 5%. 8)Taxa balnear Obiectul impunerii -serviciile prestate pentru odihn i tratament. Subiecii impunerii persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor, care presteaz servicii de odihn i tratament. Baza de calcul este venitul din vnzri ale biletelor de odihn i tratament. Cota maxim se stabilete n mrime de 1%.. 9)Taxa de prestare a serviciilor auto de cltori pe rutile municipale, ornesti i steti. Obiectul impunerii - prestare a serviciilor auto de cltori pe rutele municipale, oreneti i steti.Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor, care presteaz servicii de cltori auto pe rutele municipale, oreneti i steti.Baza de calcul este unitatea de transport, n funcie de numrul de locuriCota maxim se stabilete lunar n mrime de: -500 lei pentru un autoturism cu capacitatea de pn la 8 locuri inclusiv* - 1000 lei pentru fiecare autovehicul (microbuz) cu capacitatea de la 9 la 16 locuri inclusiv - 1500 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de de la 17 pn la 24 locuri inclusiv - 1900 lei pentru fiecare autobuz cu capacitatea de la 25 la 35 locuri inclusiv -2100 iei pentru fiecare autobuz cu capacitatea mai mare de 35 locuri.

10)Taxa pentru parcare Obiectul impunerii -serviciile prestate pentru parcare. Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice, nregistrate n calitate de ntreprinztor, care presteaz servicii de parcare.Baza de calcul este venitul din vnzri ale serviciilor de parcare. Cota maxim se stabilete n mrime de 10%. 11)Taxa de la posesorii de cini Obiectul impunerii - cinii.Subiecii impunerii ~ persoanele fizice.care locuiesc n blocuri locative -locuine de stat.cooperatiste i obteti, apartamente privatizate. Baza de calcul este numrul de cini aflai n posesiune pe parcursul unui an. Cota maxim se stabilete anual, n mrime de: - 9 lei pentru 1 cine, - 27 lei pentru 2 cini, - 90 de lei pentru fiecare cine, dac snt n posesiune mai mult de 2 cini. 12)Taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri vamale de trecere a frontierei vamale Obiectul impunerii - ieirea din Republica Moldova i intrarea n Repub lica Moldova a mijloacelor de transport. Subiecii impunerii - persoanele juridice i fizice,posesorii mijloacelor de transport, care trec frontiera de stat a Republicii MoldovaBaza de caicul este unitatea de transport.Cota maxim se stabilete n sum fix pentru o unitate de transport la momentul trecerii frontierei de stat: - 10 lei pentru un autocar, autobuz, microbuz, camoin, tractor cu remorc - 5 lei pentru autoturism - 3 lei pentru tractor cu alt tehnic agricol, motociclet, scuter, motoret, vehicul cu traciune animal Administrarea taxelor locale.nlesniri la plata taxelor locale. Autoritatea deliberativ a administraiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, n funcie de posibilitile i necesitile unitii administrativ-teritoriale.

Autoritatea deliberativ a administraiei publice locale nu are dreptul s aplice alte taxe locale dect cele prevzute de prezentul titlu ori s stabileasc o cot mai mare dect cotele maxime stabilite de acesta. Taxele locale se aplic, se modific ori se anuleaz de ctre autoritatea administraiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unitii administrativteritoriale. Autoritatea executiv a administraiei publice locale monitorizeaz deciziile consiliului local privind aplicarea taxelor locale pe teritoriul administrat, le prezint Serviciului Fiscal de Stat i le aduce la cunotin contribuabililor. nlesnirile la taxele locale in dependena de tipul taxei sunt urmatoarele: Pentru taxa de organizare a licitailor i lotereilor pe teritoriul UAT - autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte - organizatorii licitaiilor desfurate n scopul asigurrii rambursrii dato riilor la credite, acoperirii pagubelor, achitrii la buget, vnzrii patrimo niului de stat i patrimoniului unitilor administrativ-teritoriale (UAT). Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului unitii administrativ teritoriale pentru taxa de amplasare a publicitaii: - autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte - productorii i difuzorii de publicitate social i de publicitate plasat pe trimiterile potale. Perioada fiscal este un trimestru. Termenul de prezentare a drii de seam i plat a taxei este stabilit pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului unitii administrativ teritoriale Pentru taxa de amplasare a simbolicii locale: . - autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - "organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte Perioada fiscal este un trimestru. Termenul de prezentare a drii de seam i plat a taxei este stabilit pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. Pentru taxa pentru unitaile comerciale: - autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte - persoanele care practic activiti de pompe funebre i acord servicii si milare, inclusiv care confecioneaz sicrie, coroane, fiori artificiale, ghir

lande. Perioada fiscal este un trimestru. Plata trimestrial se calculeaz n mrime de V4 din cota anual stabilit de autoritile publice locale. Termenul de prezentare a drii de seam i plat a taxei este stabilit pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT. Pentru taxa de pia: - autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte. Perioada fiscal este un trimestru. Termenul de prezentare a drii de seama i plat a taxei este stabilit pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT. Pentru taxa de cazare: -autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte. Perioada fiscal este un trimestru. Termenul de prezentare a darii de seam i plat a taxei este stabilit pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT. Pentru taxa de prestare servicilor de transport auto de calatori. - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte. Perioada fiscal este luna de gestiune. Termenul de prezentare a drii de seam i plat a taxei este stabilit pnla data de 5 a lunii urmtoare lunii de gestiune. Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT. Pentru celelalte taxe locale: - autoritile publice - instituiile finanate de la bugetele de toate nivelurile - misiunile diplomatice i alte misiuni asimilate acestora - organizaiile internaionale, n conformitate cu tratatele internaionale la care RM este parte. Calcularea i perceperea impozitelor se efectueaz de ctre organele mputernicite de administraia public local. Perioada fiscal este trimestrul. Termenul de prezentare a drii de seam i plat a taxei este stabilit pn n ultima zi a lunii imediat urmtoare trimestrului de gestiune. Plata se efectueaz prin transfer bancar la conturle trezoreriale ale bugetului UAT. 13)Controlul fiscal: esen, forme, obiective,principii, metode, organizare,reglementare. Organizarea controlului fiscal in RM.

Controlul fiscal are drept scop verificarea modului n care contribuabilul respecta legislatia fiscala ntr-o anumita perioada sau n cteva perioade fiscale. Controlul fiscal este exercitat de organul fiscal si/sau de un alt organ cu atributii de administrare fiscala, n limitele competentei acestuia, la fata locului si/sau la oficiul acestora. Organele cu atributii de administrare fiscala pot efectua controlul fiscal repetat n cazul n care rezultatele controlului fiscal exercitat anterior snt neconcludente, incomplete sau nesatisfacatoare ori daca ulterior au fost depistate circumstante ce atesta existenta unor semne de ncalcare fiscala si, prin urmare, se impune un nou control. Controlul fiscal la oficiul organului fiscal sau al altui organ cu atributii de administrare fiscala Controlul fiscal la oficiul organului fiscal sau la oficiul organului cu atributii de administrare fiscala consta n verificarea corectitudinii ntocmirii darilor de seama fiscale, a altor documente prezentate de contribuabil, care servesc drept temei pentru calcularea si achitarea impozitelor si taxelor, a altor documente de care dispune organul fiscal sau alt organ cu atributii de administrare fiscala, precum si n verificarea altor circumstante ce tin de respectarea legislatiei fiscale. Controlul fiscal cameral se efectueaza de catre functionarii fiscali sau persoanele cu functie de raspundere ale altor organe cu atributii de administrare fiscala conform obligatiilor de serviciu, fara adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat. Controlul n cauza urmeaza a fi efectuat n termen de cel mult 3 luni din ziua prezentarii de catre contribuabil a darii de seama fiscale, a unui alt document prevazut de legislatia fiscala, daca aceasta din urma nu prevede altfel. Controlul fiscal la fata locului Controlul fiscal la fata locului are drept scop verificarea respectarii legislatiei fiscale de contribuabil sau de o alta persoana supusa controlului, care se efectueaza la locurile aflarii acestora de catre functionarii fiscali sau de persoane cu functie de raspundere ale altor organe cu atributii de administrare fiscala. n cazul n care contribuabilul sau o alta persoana supusa controlului nu dispune de sediu sau de oficiu ori sediul lui se afla la domiciliu, n alte cazuri cnd nu exista conditii adecvate de lucru, controlul fiscal mentionat se efectueaza la oficiul organului care exercita controlul fiscal, inclusiv cu ntocmirea obligatorie a unui act de ridicare de la contribuabil a documentelor necesare. Controlul fiscal la fata locului poate fi efectuat numai n temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercita controlul. Necesitatea efectuarii verificarii prin contrapunere la unele persoane cu care contribuabilul supus controlului are sau a avut raporturi economice si financiare, pentru a se constata autenticitatea acestora, se determina, de sine statator, de catre functionarul fiscal sau alta persoana cu functie de raspundere care efectueaza controlul. Controlul fiscal la fata locului referitor la un contribuabil poate cuprinde att unul, ct si mai multe tipuri de impozite si taxe. n cursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui singur control fiscal la fata locului pe unele si aceleasi tipuri de impozite si taxe pentru una si aceeasi perioada fiscala. Durata unui control fiscal la fata locului nu trebuie sa depaseasca doua luni calendaristice. La finalizarea controlului fiscal la fata locului, se ntocmeste un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va ntocmi numai n caz de depistare a ncalcarii legislatiei fiscale. n cazul depistarii vreunei ncalcari fiscale, organul care exercita controlul ia decizia corespunzatoare. Procedura controlului fiscal consta ntr-un ansamblu de metode si operatiuni de organizare si desfasurare a controlului, precum si de valorificare a rezultatelor lui. Controlul fiscal la fata locului si/sau la oficiul organului poate fi organizat si efectuat prin urmatoarele metode si operatiuni: -verificarea faptica- se aplica n cazul controlului fiscal la fata locului si consta n observarea directa a obiectelor, proceselor si fenomenelor, n cercetarea si analiza activitatii contribuabilului. Verificarea faptica are sarcina de a constata situatiile care nu snt reflectate sau care nu rezulta din documente. - verificarea documentar- se aplica att n cazul controlului fiscal cameral, ct si al celui la fata locului si consta n confruntarea darilor de seama fiscale, documentelor de evidenta si altei

informatii prezentate de contribuabil cu documentele si cu informatiile referitoare la acesta de care dispune organul care exercita controlul fiscal. - verificarea totala- se aplica n cazul controlului fiscal la fata locului asupra tuturor actelor si operatiunilor de determinare a obiectelor (bazei) impozabile si de stingere a obligatiilor fiscale n perioada de dupa ultimul control fiscal. Verificarea totala este una documentara si, n acelasi timp, faptica a modului n care contribuabilul executa legislatia fiscala. - verificarea partiala- se aplica att n cazul controlului fiscal cameral, ct si al celui la fata locului si consta n controlul asupra stingerii unor anumite tipuri de obligatii fiscale, asupra executarii unor alte obligatii prevazute de legislatia fiscala dintr-o anumita perioada, verificndu-se, n tot sau n parte, documentele sau activitatea contribuabilului. - verificarea tematica- se aplica att n cazul controlului fiscal cameral, ct si al celui la fata locului si consta n controlul asupra stingerii unui anumit tip de obligatie fiscala sau asupra executarii unei alte obligatii prevazute de legislatia fiscala, verificndu-se documentele sau activitatea contribuabilului. -verificarea operativa-se aplica n cazul controlului fiscal la fata locului, observndu-se procesele economice si financiare, actele si operatiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista si a preveni ncalcarea legislatiei fiscale. Verificarea operativa se face inopinat, prin verificare faptica si/sau documentara. Daca se constata vreo ncalcare a legislatiei fiscale, iar verificarea circumstantelor necesita mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului cu atributii de control fiscal pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice. -verificarea prin contrapunere- se aplica att n cazul controlului fiscal cameral, ct si al celui la fata locului si consta n controlul concomitent al contribuabilului si al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice, financiare si de alta natura, pentru a se constata autenticitatea acestor raporturi si a operatiunilor efectuate. n cadrul controlului fiscal, pentru a determina corectitudinea calcularii sumei obligatiei fiscale, autoritatea care efectueaza controlul fiscal poate folosi metode si surse indirecte. Metodele si sursele indirecte de estimare a obligatiilor fiscale se folosesc si n cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale. Metodele si sursele indirecte includ: a) tipul si natura activitatilor practicate de contribuabil; b) marimea capitalului contribuabilului; c) veniturile din vnzari ale contribuabilului; d) numarul de angajati ai contribuabilului; e) categoria clientilor contribuabilului si numarul lor; f) diferenta dintre caracteristicile cantitative si cele calitative ale materiei prime, ale altor materiale procurate si ale celor folosite n productie; g) analiza schimbarii valorii nete a proprietatii contribuabilului; h) chiria imobilului folosit de contribuabil n afaceri; i) rulajul mijloacelor banesti si soldul lor pe conturile bancare ale contribuabilului; j) compararea cheltuielilor contribuabilului cu veniturile lui; k) venitul altor persoane care activeaza n aceleasi conditii sau n conditii similare cu cele ale contribuabilului; l) proprietatea persoanei cu functie de raspundere (locuinta, automobilul etc.) procurata sau folosita n scopuri personale, starea ei fizica, apartenenta persoanei la diferite cercuri, numarul personalului ei casnic; m) informatii de la institutiile financiare (sucursale sau filiale ale acestora), birourile notariale, organele vamale, organele politiei, Agentia de Stat Relatii Funciare si Cadastru, bursele de valori privind tranzactiile si operatiunile efectuate de contribuabil si datele despre el; n) alte obiective, procese si fenomene, informatii si date care denota suma obligatiei fiscale a contribuabilului, prevazute n prezentul cod.

Drept baza pentru estimarea veniturilor din vnzari (prestari servicii) servesc livrarile zilnice de marfuri si servicii nregistrate pe perioada functionarii posturilor fiscale. Pentru aplicarea prevederilor din prezentul alineat este necesara respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii: a) posturile fiscale au fost instituite cel putin de doua ori pe parcursul anului fiscal; b) perioadele de functionare a posturilor fiscale snt de cel putin 30 de zile calendaristice, iar diferenta dintre perioadele de activitate este de cel putin 60 de zile calendaristice; c) livrarile de marfuri si servicii n medie pe zi pna la si ntre perioadele de functionare a posturilor fiscale snt mai mici de 70% fata de livrarile medii pe zi nregistrate n perioadele de functionare a posturilor fiscale. Estimarea obligatiilor fiscale se efectueaza pentru perioada de la nceputul anului fiscal pna la instituirea primului post fiscal si ntre perioadele de functionare a posturilor fiscale, pentru lunile n care media zilnica a livrarilor nregistrate n evidenta agentului economic este mai mica de 70% din media zilnica a livrarilor nregistrate n perioadele de functionare a posturilor fiscale. n baza rezultatelor estimarii obligatiilor fiscale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau organul fiscal teritorial, n cazul delegarii atributiilor respective de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, emite decizie asupra cazului de ncalcare fiscala. Prevederile prezentului articol se aplica asupra genurilor de activitate specificate n sectiunile C, G, H, I ale Clasificatorului activitatilor din economia Moldovei (CAEM) din 9 februarie 2000. Citatia la organul fiscal, inclusiv citatia bancara, procedura de audiere. Citatia este un nscris n care persoana este invitata la organul fiscal ca sa depuna documente sau sa prezinte alt gen de informatie, relevante pentru determinarea obligatiei fiscale. Organul fiscal este n drept sa citeze orice persoana pentru a depune marturii sau a prezenta documente. Modelul citatiei este stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. n ea se indica scopul citarii, data, ora si locul unde trebuie sa se prezinte persoana citata, obligatiile si responsabilitatea ei. 14)Exercutarea silit a obligaiunilor fiscale: esen, reguli, forme,eviden.organizarea executrii silite a obligaiunilor fiscale in RM Conditiile declansarii executarii silite a obligatiei fiscale snt: a) existenta restantei, tinndu-se cont de prevederile art.252; b) neexpirarea termenelor de prescriptie stabilite n prezentul cod. c) necontestarea faptului de existenta a restantei si marimii ei d) contribuabilul nu se afla n proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de depasire a insolvabilitatii, conform legislatiei. Executarea silita a obligatiei fiscale se efectueaza prin: a) ncasare a mijloacelor banesti de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu exceptia celor de pe conturile de credit si provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social); b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor banesti n numerar; c) urmarire a bunurilor contribuabilului, cu exceptia celor consemnate la lit.a) si b); d) urmarire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalitatile prevazute la lit.a), b) si c). n cazul n care, dupa ce s-au aplicat modalitatile de executare silita, obligatia fiscala a contribuabilului care desfasoara activitate de ntreprinzator nu a fost stinsa n totalitate, iar aplicarea ulterioara a executarii silite este imposibila, organul fiscal are dreptul sa initieze aplicarea modalitatilor de depasire a insolvabilitatii n conformitate cu legislatia. Obligatia fiscala a persoanei fizice nenregistrate ca subiect al activitatii de ntreprinzator se stinge n modul prevazut de prezentul cod. Regulile generale de executare silita a obligatiei fiscale :

Executarea silita a obligatiei fiscale se face n zile lucratoare, ntre orele 6.00 si 22.00. Executarea silita n alt timp se admite n cazul n care contribuabilul sau debitorul lui se eschiveaza de la ea. Daca contribuabilul nu poate fi gasit pe adresele cunoscute, organul fiscal va solicita interventia autoritatilor publice competente. n cazul n care contribuabilul a fost trecut, complet sau partial, la evidenta sau asistenta unui alt organ fiscal, dosarul lui si hotarrea de executare silita a obligatiei fiscale se remit acestuia n vederea continuarii procedurii. Daca bunurile sau debitorii contribuabilului se afla n diferite unitati administrativteritoriale, executarea silita a obligatiei fiscale o efectueaza organul fiscal de la locul de evidenta sau asistenta a contribuabilului si, dupa caz, cu participarea functionarului fiscal de la locul aflarii bunurilor sau de la sediul (domiciliul) debitorului. ncasarea de mijloace banesti de pe conturile bancare ale contribuabilului (1) ncepnd cu ziua urmatoare celei n care a aparut restanta sau n care s-a aflat despre aparitia ei, organul fiscal este n drept sa nainteze ordine incaso la conturile bancare ale contribuabilului daca acesta dispune de ele si daca organul fiscal le cunoaste. (2) n cazul n care contribuabilul detine la contul sau bancar mijloace banesti, institutia financiara este obligata sa execute, n limita acestor mijloace, ordinul incaso a organului fiscal n decursul zilei operationale n care a fost primita. (3) n cazul n care contribuabilul nu detine la contul sau bancar mijloace banesti pentru a stinge, total sau partial, obligatia fiscala, institutia financiara remite organului fiscal, n ziua primirii, ordinul incaso, facnd pe ea mentiunea despre lipsa, totala sau partiala, a mijloacelor. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplica n cazul n care n contul bancar al contribuabilului snt nscrise mijloace banesti ncasate de la comercializarea bunurilor gajate, n limita sumelor directionate spre plata cheltuielilor aferente vnzarii bunului gajat si n limita creantelor care se platesc din produsul vnzarii bunului gajat. Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor banesti n numerar Executarea silita a obligatiei fiscale prin ridicarea de mijloace banesti n numerar este aplicata contribuabilului persoana juridica sau persoana fizica subiect al activitatii de ntreprinzator. (2) Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor banesti n numerar, inclusiv n valuta straina, functionarul fiscal controleaza locurile si localurile n care contribuabilul pastreaza numerarul, precum si reteaua lui comerciala. (3) n calitate de reprezentant al contribuabilului, la ridicarea mijloacelor banesti n numerar participa casierul (gestionarul) sau un alt angajat care l nlocuieste. (4) Deschiderea fara consimtamntul reprezentantului contribuabilului sau n lipsa acestuia a locurilor si localurilor n care se pastreaza numerarul se efectueaza n prezenta a 2 martori asistenti. (5) Faptul ridicarii numerarului si al deschiderii locurilor si localurilor fara consimtamntul reprezentantului contribuabilului este consemnat n acte semnate de cei prezenti. Actele se ntocmesc n doua exemplare. (6) Functionarul fiscal preda mijloacele banesti ridicate institutiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) proxime, care este obligata sa le primeasca si sa le transfere la bugetele respective pentru stingerea restantelor. Valuta straina se preda la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei n ziua predarii. (7) Daca depunerea mijloacelor banesti n numerar la institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) n ziua ridicarii lor este imposibila, ele vor fi predate casieriei organului fiscal pentru ca aceasta sa le transmita institutiei financiare n urmatoarea zi lucratoare. Reguli generale de sechestrare a bunurilor (1) ndeplinirea hotarrii organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se efectueaza, daca legislatia nu prevede altfel, n prezenta contribuabilului (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu functie de raspundere, iar n cazul n care contribuabilul este

persoana fizica nenregistrata ca subiect al activitatii de ntreprinzator a unui membru major al familiei lui. (2) Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu functie de raspundere se eschiveaza de a fi prezenti la sechestrarea bunurilor, aceasta se efectueaza fara consimtamntul sau n absenta lor (3) Daca bunurile contribuabilului se afla la domiciliul sau la resedinta lui sau a unor alte persoane, sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimtamntul contribuabilului sau al persoanei careia i apartine domiciliul sau resedinta. (4) Daca persoana fizica nu permite accesul n domiciliul sau n resedinta sa pentru a i se sechestra bunurile, functionarul fiscal consemneaza faptul ntr-un act. n astfel de cazuri, organul fiscal va intenta o actiune n justitie.. (5) Daca contribuabilul nu si-a stins obligatia fiscala si daca actiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate n decursul a 30 zile lucratoare din data sechestrarii, organul fiscal este n drept sa comercializeze bunurile sechestrate. Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a executarii silite a obligatiei fiscale (1) n temeiul hotarrii organului fiscal privind executarea silita a obligatiei fiscale, snt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului, indiferent de locul aflarii lor nu snt sechestrabile. (2) Sechestrarea bunurilor n temeiul hotarrii organului fiscal este efectuata de functionarul fiscal. (3) nainte de a se proceda la sechestrare, contribuabilului (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu functie de raspundere li se remite o copie de pe hotarrea privind executarea silita a obligatiei fiscale si li se aduce la cunostinta, n scris sau oral, ce drepturi si obligatii au n timpul sechestrarii, ce raspundere prevede legea pentru nendeplinirea obligatiilor. Pentru depistarea bunurilor contribuabilului, functionarul fiscal este n drept sa cerceteze locurile n care se presupune ca se afla acestea, iar n cazul domiciliului si resedintei cu acordul persoanei careia i apartine sau n baza hotarrii instantei judecatoresti. (7) Vor fi sechestrate bunuri numai n valoarea necesara si suficienta pentru stingerea obligatiei fiscale, pentru achitarea impozitelor si taxelor aferente comercializarii bunurilor sechestrate, al caror termen de plata este stabilit pna la sau la data comercializarii, si pentru recuperarea cheltuielilor de executare silita. (8) Pentru determinarea cantitatii suficiente de bunuri ce urmeaza a fi sechestrate, n momentul sechestrarii se stabileste pretul de sechestru al bunurilor dupa valoarea lor de bilant, n conformitate cu datele contabilitatii contribuabilului. (9) n cazul sechestrarii bunurilor, functionarul fiscal ntocmeste, n doua exemplare, dupa un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, lista bunurilor sechestrate. Fiecare foaie este semnata de participantii la sechestru. (10) n lista bunurilor sechestrate se indica denumirea, cantitatea, semnele individuale si valoarea bunurilor. La valorile mobiliare se indica numarul, emitentul, pretul nominal si alte date cunoscute la momentul sechestrarii. (11) Dupa trecerea n lista a bunurilor sechestrate, se ntocmeste, n doua exemplare, actul de sechestru dupa un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si se semneaza de participantii la sechestru. (12) Bunurile sechestrate se lasa spre pastrare n locul aflarii lor la momentul sechestrarii: la contribuabil sau la o alta persoana. Imposibilitatea executarii silite a obligatiei fiscale (1) Executarea silita a obligatiei fiscale se considera imposibila daca: a) persoana lichidata nu are succesor; b) persoana care desfasoara activitate de ntreprinzator este declarata insolvabila si nu dispune de bunuri; c) persoana fizica ce nu este subiect al activitatii de ntreprinzator nu poseda bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol;

d) persoana fizica ce nu este subiect al activitatii de ntreprinzator si-a parasit domiciliul, nu poate fi gasita si nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol; e) persoana fizica a decedat si nu exista alte persoane obligate prin lege sa-i stinga obligatia fiscala. Evidenta actiunilor de executare silita a obligatiei fiscale (1) Evidenta actiunilor de executare silita a obligatiei fiscale o tine organul fiscal n modul stabilit. (2) n ziua semnarii sau cel trziu n ziua lucratoare imediat urmatoare acesteia, actele ce confirma actiunile de executare silita a obligatiei fiscale se nscriu la organul fiscal n registre speciale de evidenta, tinute manual sau computerizat, de un model stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. (3) n dosarul contribuabilului caruia i s-a aplicat executarea silita a obligatiei fiscale, se pastreaza hotarrea organului fiscal despre executarea silita, ordinele incaso, actul de sechestru, procesul-verbal privind rezultatele licitatiei, contractul de vnzare-cumparare, corespondenta cu contribuabilul si cu alte persoane, alte documente referitoare la caz. 15)Evaziunea fiscal:esen, genuri,forme,ci. Eludarea fiscal i caracteristica ei. Frauda fiscal i caracteristica ei. Modaliti de eradicare a fraudei fiscale. Frauda fiscal i combaterea ei in RM. Cel mai adesea frauda fiscala desemneaza strict sens, o infractiune la lege, si se distinge de evaziunea fiscala care se defineste ca o utilizare abila a posibilitatilor oferite de lege. Prima definire a evaziunii fiscale a fost data intre cele doua razboaie mondiale. Conform acesteia frauda imbraca o conceptie extensiva, notiunea de evaziune fiscala e inclusa in cea de frauda. Ea a fost sustinuta de Lerouge sau M.A. Piatier. Cel mai cunoscut sens dat evaziunii fiscale e "arta de a evita caderea in campul de atractie a legii fiscale" Cel de-al treilea concept, care considera ca evaziunea fiscala e un termen generic, si desemneaza manifestarea de fuga din fata impozitelor. Aceasta e o definitie in sens larg a evaziunii fiscale care ajunge sa inglobeze si frauda. Evaziunea fiscal Povara fiscal, impus contribuabililor prin multitudinea obligaiilor legislaiei fiscale, a stimulat in toate timpurile, ingeniozitatea acestora in inventarea procedeelor de neonorare a sarcinii fiscale. Eschivarea de la datoria fiscal a fost intotdeauna activ i inventiv pentru motivul c fiscul, lovind indivizii in veniturile i averea lor, in atinge in cel mai sensibil interes interesul bnesc. Exist o psihologie a contribuabilului de a nu plti impozite niciodat de cat in cazurile in care nu poate s nu plteasc. Fenomenul ocolirii impozitelor in vocabularul de specialitate roman modern este numit evaziune fiscal. Insui cuvantul de evaziune se intalnete in calitate de sinonim al cuvantului evadare. Ins cea mai frecvent utilizare a acestuia are loc in sintagma evaziune fiscal evitare a obligaiilor fiscale. Aceasta este o tratare in sens larg a noiunii de evaziune fiscal. Aa dar, evaziunea fiscal red fenomenul de evitare, ocolire, eschivare, eludare, sustragere, prin orice mijloace, integral sau parial, a onorrii impozitelor, taxelor i altor pli puse n sarcin legal, fa de bugetul de stat, bugetele locale, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurile speciale, de ctre persoanele fizice i juridice, rezidente i nerezidente. Este adevrat c acest sens termenul l-a obinut in ultimele decenii. Ins la apariia lui, i mai ales in perioada interbelic, evaziunea fiscal se utiliza in sens ingust, identificandu-se cu frauda fiscal. Deci, in prezent, evaziunea fiscal inglobeaz ambele semnificaii atat de comportament cast, cat i de aciune frauduloas, in comparaie cu obligaiile fiscale. Actualmente, cele dou denotaii se regsesc in termeni i definiii diferite. In general este greu sa se determine toate formele de evaziune de acest gen, ele fiind practic nelimitate. In activitatea fiscala exista insa forme care se regasesc mai frecvent: - intocmirea de declaratii false

- intocmirea de documente de plati fictive - solicitarea rambursarii TVA si a altor impozite si taxe pe baza unor operatiuni si documente fictive - alcatuirea de registre contabile nereale - nedeclararea materiei impozabile - declararea de venituri impozabile inferioare celor reale - executarea de registre de evidente duble, un exemplar real si altul fictiv - diminuarea materiei impozabile rezultate din reducerea cifrei de afaceri prin inregistrarea in cheltuielile unitatii a unor cheltuieli neefectuate in realitate - vanzarile facute fara factura, precum si emiterea de facturi fara vanzare efectiva, care ascund operatiunile reale supuse impozitarii - falsificarea bilantului, ca mijloc de fraudare a fiscului, care presupune o conventie intre patron si contabilul sef, ei fiind astfel tinuti sa raspunda solidar pentru fapta comisa Evaziunea fiscal legal sau eludarea fiscal inseamn neachitarea impozitelor integral sau parial fr ca acest comportament s fie apreciat ca contravenie sau infraciune. Eludarea fiscal este posibil anumitor circumstane. Foarte frecvent metoda de stabilire a obiectului impozabil permite, in scopul asigurrii echitii fiscale sau stimulrii anumitor procese, de a scoate de sub incidena impozitului o parte a materiei impozabile, Aa, bunoar, are loc in cazul existenei minimului neimpozabil, diminuarea obiectului impozabil, acordarea scutirilor etc. Facilitile fiscale sant un alt mijloc de eludare total sau parial a impozitului. Imperfeciunea legislaiei este o alt cale de eludare fiscal, folosit abil de ctre contribuabili. Frecvente sant deficienele de legislaie fiscal, de regul, introducerii noilor tipuri de impozite, modificri ale asietei impozitului, a schimbrii evidenei contabile etc. Acestea sant condiionate de lipsa de experien, de cunotine insuficiente etc. Evaziunea fiscal ilegal sau frauda fiscal inseamn neachitarea impozitelor, integral sau parial, prin inclcarea legislaiei fiscale. Frauda fiscal se manifest sub diverse forme, principalele fiind desfurarea ilegal a activitii, i falsificarea evidenei, contabilitatea dubl etc. Procedeele concrete de svarire a fraudei fiscale conform formelor ei sant multiple i diverse, detaliate in aciuni reale. Evaziunea fiscal, in condiiile globalizrii, a cptat conotaia unui fenomen internaional. Datorit deosebirilor in politica fiscal a statelor, exist sisteme de impozitare naional cu diferit povar fiscal, cu diferite faciliti fiscale, fapt ce conduce la alegerea de ctre agenii economici a celor mai puin apstoare i greu de suportat. Acest comportament se inscrie in eludarea fiscal. Dar foarte frecvent, in urma lipsei conlucrrii organelor vamale i fiscale din diferite ri, agenii economici recurg la frauda fiscal prin cele mai diverse metode (contraband, denaturarea evidenei contabile, diminuarea preurilor, tinuirea veniturilor etc.) Cauzele evaziunii Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple si complexe. n primul rnd, o cauz a evaziunii fiscale o constituie, asa cum am mai spus, tocmai excesivitatea sarcinilor fiscale, care ns are drept motive tocmai amploarea pe care o are acest fenomen. Din acest punct de vedere, se poate vorbi despre un adevrat cerc vicios, deoarece, cu ct presiunea fiscal este mai mare, cu att fenomenul evaziunii fiscale capt amploare, si, cu ct evaziunea fiscal este mai mare, cu att sarcina si deci si presiunea fiscal vor apsa contribuabilii care si ndeplinesc obligaiile legale. O alt cauz a evaziunii fiscale o reprezint absena unei legislaii fiscale clare, precise, unitare si mai ales stabile care s ngrdeasc posibilitile contribuabililor de a recurge la aceste practici. Desele modificri ale dispoziiilor legale, reglementarea legislativ anapoda, de la cazul particular la general etc. nu fac altceva dect s faciliteze orientarea contribuabilului spre evaziune fiscal ntruct acest fenomen este rezultatul logic al defectelor si inadvertenelor unei legislaii imperfecte, al metodelor defectuoase de aplicare, precum si al neprevederii si nepriceperii legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot att de vinovat pe ct sunt cei pe care i provoac prin aceasta la evaziune.

n final, o alt cauz major, de ordin subiectiv de aceast dat, o constituie insuficiena educaiei cetenesti (fiscale) a contribuabililor, dar si excesul de zel al organelor fiscale, predispuse uneori la nclcarea drepturilor si intereselor legitime ale pltitorilor de impozite. Este stiut c eficiena unui sistem fiscal se msoar mai ales prin gradul de consimire la impozit, care este invers proporional cu gradul de rezisten a contribuabililor la impozite, si deci cu evaziunea fiscal. n locul unei campanii care creeaz confuzie n rndul populaiei, prin sloganuri de genul Plteste cu bani, nu cu ani! (si care este nseltoare ntruct n cazul infraciunilor de evaziune fiscal ne aflm n plin cmp de aciune a inteniei directe ca form de vinovie), este de preferat o campanie de constientizare a contribuabililor cu privire la importana si necesitatea achitrii taxelor, impozitelor, contribuiilor si celorlalte sume datorate la bugetul de stat. Aceasta deoarece principala trstur a impozitelor este reversibilitatea acestora, adic rentoarcerea sumelor concentrate de stat pe aceast cale sub forma unor aciuni, servicii, gratuiti ctre cei care au contribuit la formarea fondurilor generale ale societii, beneficiar al obligaiei fiscale fiind societatea n ansamblul ei Repercusiunea impozitelor. Una din cerinele de baz a echitii fiscale este ca persoana obligat s plteasc impozitul ctre stat, trebuie s-l suporte efectiv. Aceast situaie se numete inciden direct. De exemplu, in cazul impozitului pe venit din salariile angajailor, pltitorul este totodat i suportatorul impozitului. In realitate lucrurile nu de puine ori stau astfel. In unele cazuri, persoana care pltete impozitul reuete s recupereze, parial sau total, suma achitat sub form de impozit de alte persoane cu care se afl in raporturi economice. Situaia in care persoana care pltete impozitul nu este una i aceeai persoan care in suport efectiv se numete inciden indirect, iar aciunea de repercutare a impozitului repercusiunea impozitelor. Aa dar, repercusiunea impozitelor reprezint aciunea de repercutare a impozitului datorat de ctre o persoan n povara alteia. Fenomenul repercusiunii impozitului este intalnit mai rar in cazul impozitelor directe. In cazul impozitelor indirecte, repercusiunea impozitelor poart un caracter general. Ele se vars la buget de ctre persoane care comercializeaz bunuri i servicii, iar acestea se adaug la preul mrfii transferandu-le astfel asupra consumatorului final.