Sunteți pe pagina 1din 74

ROIECT DE PRACTICA

S.C. HASHA S.A.

PROIECT DE PRACTICA - MANAGEMENT management

ALTE DOCUMENTE Planul de Afaceri - cine se sperie de el ? Activitati de Management ANALIZA COMPARATIVA A CALITATII MARFURILOR CULTURA ORGANIZATIONALA Management - Proiect Reproiectarea sistemului de management al firmei AXA QY PROXIM SRL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Activitatea de creditare la Banca Internationala a Religiilor MANAGEMENT FISA Analiza si evaluarea riscului de creditare ORGANIZATIA INOVATIVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT

PROIECT DE PRACTICA

S.C. HASHA S.A.

Activitatea de practica s-a desfasurat in SOCIETATEA COMERCIALA HASHA S.A. situata in Bucuresti, strada Rasaritului nr.59

Pe parcursul perioadei de practica s-a intocmit un proiect in cadrul caruia s-au abordat urmatoarele probleme:

1. CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI

1.1. DENUMIREA SI STATUTUL JURIDIC;

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE;

1.3. COOPERARE SI RELATII CU ALTE FIRME; APARTENENTA SECTORIALA

1.4. CARACTERISTICI ALE PROCESELOR DE APROVIZIONARE, PRODUCTIE SI VANZARE.

2. INTRARILE DE RESURSE MATERIALE

3. STRUCTURA PERSONALULUI

3.1. STRUCTURA PERSONAL (executie, conducere, administrativ);

3.2. MESERII PRINCIPALE SI STRUCTURA PE MESERII;

3.3. MODUL DE EVIDENTA A PREZENTEI PERSONALULUI SI A ACTIVITATII EFECTIVE A ACESTUIA, DOCUMENTE PRIMARE;

3.4. SISTEMUL DE SALARIZARE;

3.5. ALTE ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.

4. CALCULATIA COSTURILOR

4.1. STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI;

4.2. STRUCTURA CHELTUIELILOR;

4.3. METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR;

4.4. EXEMPLU DE CALCULATIE A COSTURILOR DE PRODUCTIE.

5. ACTIVITATEA STATISTICA A FIRMEI

5.1. DOCUMENTE STATISTICE SI CONTABILE;

5.2. CUANTIFICAREA STATISTICA A POTENTIALULUI TEHNICO-MATERIAL

5.3. CUANTIFICAREA STATISTICA A POTENTIALULUI UMAN

5.4. CUANTIFICAREA STATISTICA A REZULTATELOR ACTIVITATII ECONOMICE

6. ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE IN DEZVOLTAREA ACTIVITATII ECONOMICE

6.1. IMPOZIT PE PROFIT

6.2. CREDITE

6.3. PROFITUL

6.4. SALARIILE

6.5. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

6.6. ALTE IMLPOZITE.

7. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI

7.1. SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE;

7.2. SISTEMUL DECIZIONAL;

7.3. SISTEMUL INFORMATIONAL;

7.4. SISTEMUL ORGANIZATORIC.

8. ANALIZA ACTIVITATII DE BIROTICA SI SECRETARIAT A FIRMEI

8.1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SECRETARIAT A FIRMEI;

8.2. PROCEDURI DE PRELUCRARE, STOCARE A DOCUMENTELOR SI CORESPONDENTEI;

8.3. ECHIPAMENTE SI PROGRAME DE BIROTICA UTILIZATE IN CADRUL FIRMEI;

8.4. APLICATII DE BIROTICA.

1. CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI

1.1. Denumirea si statutul juridic

Societatea comerciala HASHA SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul societatii.

Scopul si obiectul de activitate al societatii

Scopul S.C. HASHA SA este obtinerea de profit prin desfasurarea activitatii.

Conform obiectului de activitate cu respectarea prevederilor prezentului statut, ale Contractului de Societate si ale normelor legale in vigoare.

Obiectul de activitate al firmei:

Cercetare, proiectare, engeneering si prestari de servicii pentru echipamente energetice si pentru protectia mediului, pentru obiective noi si retehnologizare

Contractare si procurare de utilaje, instalatii si servicii

Producerea de componente si instalatii, comercializarea prestarilor si produselor realizate, inclusiv asistenta tehnica

Efectuarea operatiilor de comert exterior, colaborarea directa cu banci comerciale, banci cu activitati de comert exterior, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putand participa si conveni la operatiuni de credit

Cercetare, proiectare, prestari servicii si furnizori de utilaje instalatii industriale constructii industriale sau civile

Activitati de furnizor general si antreprenoriat pentru lucrari in domeniul termoenergetic, industrial, constructii civile si industriale, precum si in alte activitati comerciale indeplinite conform obiectului de activitate

Activitati de reprezentanta si comercializare produse din specificul societatii pentru terte firme din tara sau din strainatate, pe baza de comision sau in alte forme reciproc avantajoase

Operatiuni de comert, inclusiv comert exterior, avand ca obiect componente, echipamente si instalatii tehnologice si industriale, materiale, materii prime sau semifabricate, prestatii ca asistenta tehnica, teste, masuratori pentru omologari, consultanta, scolarizare, expertizare tehnico-contabila

Valorificarea, comercializarea produselor, materiilor prime, materialelor, semifabricatelor - si altele obtinute prin sistem barter din export sau intern, precum si a celor mai sus mentionate, rezultate din activitatea proprie ca si a stocurilor supranormative sau disponibile

Participarea la licitatii interne si internationale pentru adjudacarea de contracte din domeniile specificate in obiectul de activitate al societatii

Realizarea in comun cu firme agreate din tara sau strainatate de lucrari si produse din domeniul de activitate al societatii

Comert intern si extern cu ridicata sau cu amanuntul pentru orice fel de marfuri si produse

Servicii de alimentatie publica, servicii hoteliere, de turism, servicii multiplicari de orice fel, servicii pentru intretinerea, repararea, reconditionarea moto-auto precum si a obiectelor electrice, electronice, electrotehnice de uz industrial si casnic

Obiectul de activitate al societatii poate fi completat sau detaliat in conditiile legii.

Capitalul social al societatii este de 5.349.650.000 impartit in 213.986 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, fiecare subscris si varsat integral de actionari.

Capitalul social este constituit integral ca aport de mijloace fixe si circulante, reevaluat conform HG 500/1994

Aporturile actionarilor la capitalul social este conform Programului de alocare a actiunilor, aprobat de Adunarea Generala a Asociatiei "Programul Actiunii Salariatilor din HASHA S.A.".

1.2.

Ministerul coordonator

Ministerul coordonator al S.C. HASHA S.A. este Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.

S.C. HASHA S.A. isi are indreptata activitatea in special in realizare unor proiecte pentru echipamente termoenergetice.

Pe langa majoritatea atelierelor de cercetare-proiectare, societatea are de asemenea si sectii de productie propriuzisa. Aici putem aminti:

1.

Atelier R.E.H. (regulator electro-hidraulic)

2.

Atelier microproductie

3.

Atelier automatizari

1.3. Cooperare cu alte firme

In prezent societatea are relatii de colaborare atat cu firme din tara cat si din strainatate din care amintim:

- firme din tara:

ABB Energoreparatii - Romania, General Turbo, Vulcan, Uzina de pompe ISPE

Deasemeni o colaborare importanta exista intre societate si RENEL in ceea ce priveste

centralele termoelectrice Turceni, Rovinari, Craiova, Deva

centrala atomoelectrica de la Cernavoda

- firme din strainatate: -GEC Alsthom - Franta

- ABB Meinheim - Germania

- General Electric - S.U.A.

O alta colaborare importanta exista intre HASHA S.A. si Romenergo S.A. in ceea ce priveste exportul de echipamente termoenergetice.

Majoritatea proiectelor ce se elaboreaza sunt realizate in cadrul societatii prin cele trei ateliere de productie

Produsele finite realizate sunt destinate cu preponderenta:

- Industriei energiei electrice si termice

- Industriei chimice

- Industriei metalurgice

Activitatea propriu-zisa de practica s-a desfasurat in cadrul atelierului REH care are ca scop activitatea de productie. Atelierul REH face parte din Divizia Cercetare-Proiectare, sectia Turbomasini.

Principalul produs finit al atelierului REH o constituie INSTALATIA DE REGLARE ELECTROHIDRAULICA PENTRU TURBINE CU ABUR si se caracterizeaza prin faptul ca este o instalatie electrica ce are rol de reglare a puterii turbinei precum si de mentinere a turatiei turbinei cu abur. Deasemenea instalatia este cea care porneste si opreste turbina.

Atelierul REH are ca scop atat furnizarea intregii instalatii dar si posibilitatea furnizarii numai a unor componente din instalatie, cum ar fi:

- traductoare de turatie

- traductoare de pozitie ventil

Alte produse finite care caracterizeaza activitatea atelierului sunt:

- traductoare de deplasare axiala

- traductoare de dilatare relativa

- turometre digitale

- convertoare electrohidraulice

- instalatie de protectie la supraturare pentru turbine cu abur

Toate aceste instalatii prezentate mai sus sunt folosite in reglarea parametrilor turbinei cu abur.

In ceea ce priveste modul de transport atat al materiilor prime, materialelor cat si a produselor finite, acesta se realizeaza prin intermediul unui autoturism echipat cu remorca.

Atelierul REH are in componenta sase sectii:

5 sectii productive

1 sectie administrativa

Cele cinci sectii productive sunt:

Atelier Prelucrari Mecanice

Atelier Electronic

Atelier Lacatuserie

Atelier Montaj-Verificari Finale

Atelier Incercari Hidraulice

Pentru realizarea produselor finite cele sase sectii sunt echipate cu doua tipuri de echipamente:

Mecanice

Electronice

Echipamentele mecanice sunt structurate astfel:

Strunguri SN

5 bucati

Freze FUS 92

3 bucati

Masini de rectificat

1 bucata

Masina de gaurit in coordonata

1 bucata

Echipamentele electronice sunt structurate astfel:

Osciloscoape in doua spoturi

5 bucati

Tranzistometre

2 bucati

Dispozitiv de testare circuite integrate 3 bucati

Punti RLC

1 bucata

Autotransformatoare

5 bucati

Sursa de tensiune stabilizata

4 bucati

Multimetre digitale

5 bucati

Multimetre portabile

5 bucati

Osciloscoape cu 2 spoturi si memorie 2 bucati

Osciloscoape portabile

3 bucati

2. INTRARILE DE RESURSE MATERIALE

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face pe baza contractelor de proiectare si executie incheiate intre societate si diversi beneficiari.

Materialele si materiile prime sunt procurate pe baza comenzilor date de ateliere si sunt trecute prin magazie unde li se intocmesc fise si preluate prin bonuri de consum de atelierele care au lansat comenzile

Conform Balantei de verificare incheiata pe luna iunie 1999 cheltuielile cu energia, materiile prime si materiale ale atelierului REH pe primele 6 luni ale anului sunt:

Mii lei

Materii prime si materiale consumabile

122.062

Energie si apa

10.755

TOTAL

132.817

Resursele materiale folosite in cadrul atelierului sunt de doua tipuri:

Materiale mecanice

Materiale electronice

Materiale mecanice:

- placi

- table

- bare laminate

- bare din otel

- bare din otel special

- bare din duraluminiu

- bare din aluminiu

- bare din cupru

Materiale electronice:

- tranzistoare

- diode

- rezistoare

- circuite integrate

Principalii furnizori de materiale si materii prime pentru Atelierul REH sunt:

Materiale mecanice:

SIDEX SA Galati

ALROM Slatina

FAUR SA Bucuresti

Materiale electronice:

IPRS Baneasa

ICEE Bucuresti

CONEX Bucuresti

SIEMENS Germania

Materialele si materiile prime intra in magazia Atelierului REH cu NIR conform facturii emise de furnizor si se scot pe baza bonurilor de materiale in functie de contractele in derulare.

In operatiile de prelucrare a materiilor prime sau a materialelor se utilizeaza ca forme de energie energia electrica si energia termica. Contorizarea energiei electrice se face pe fiecare loc de munca.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face cu mijloace auto aflate in dotarea atelierului.

3. PROCESELE DE EXECUTIE DESFASURATE IN INTREPRINDERE

In cadrul Atelierului REH se desfasoara urmatoarele activitati:

Activitatea de cercetare - intocmeste teme si lucrari pentru solutii moderne si executa prototipuri de utilaje

Activitatea de asistenta tehnica - se desfasoara in uzinele ce executa utilaje dupa proiecte HASHA si pe santiere, in centrale electrice, pentru punerea in functiune a utilajelor proiectate.

Activitatea de expertizare se desfasoara in cadrul centralelor existente si in diverse intreprinderi pentru gasirea celor mai bune solutii de reparatii, in vederea cresterii fiabilitatii si randamentului unitatii.

Activitatea de microproductie se executa produse finite pentru centralele electrice cum ar fi: regulatoare elctrohidraulice, traductoare

Vom analiza in acest sens procesul de executie pentru:

CONVERTOR- REGULATOR ELECTRO HIDRAULIC

Produsul analizat va echipa turbina cu abur F1C-330 MW din termocentrala Turceni. In perioada de practica efectuata produsul se afla in faza de montaj final.

FLUXUL INFORMATONAL IN CADRUL ATELIERULUI REH

PROCESUL DE EXECUTIE CONVERTOR REH

4. STRUCTURA PERSONALULUI

4.1. Structura personal

Atelierul REH are in structura sa un numar de 30 salariati din care:

1 sef atelier

inginer

5 salariati - personal administrativ + aprovizionare

1 inginer tehnolog

4 tehnicieni

24 salariati - personal executie

3 maistri

2 tehnicieni

19 muncitori

4.2. Meserii principale si structura pe meserii

Principalele meserii din Atelierul REH:

- strungari

- frezori

- rectificatori

- electronisti

- lacatusi mecanici

- reglori

- operatori stand incercare

- sudori

4.3. Modul de evidentiere a prezentei personalului si a activitatii efective a acestuia, documente primare

Prezenta personalului in cadrul atelierului se face pe baza de pontaj lunar, conform prezentei salariatilor din condica de prezente.

Activitatea efectiva a personalului este urmarita de catre maistrul coordonator al fiecarui loc de munca, pe baza normelor tehnologice pe fiecare produs.

4.4. Sistemul de salarizare:

Sistemul de salarizare al fiecarui salariat se stabileste in functie de aportul fiecarui salariat la realizarea contractelor in derulare.

Salariile se platesc in doua transe lunare iar peste salariul de baza in functie de realizarea sarcinilor de plan si a contractelor in derulare salariatii pot primi si un acord lunar care este in medie de circa 20% din salariul de baza.

5.CALCULATIA COSTURILOR

5.1. Structura Bugetului de venituri si cheltuieli

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE

EXERCITIUL FINANCIAR

TOTAL (mii lei)

VENITURI TOTALE

642.943

- venituri din vanzarea de lucrari executate si servicii prestate

642.102

- venituri financiare

4.841

CHELTUIELI TOTALE

520.600

- Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

435.296

a) cheltuieli materiale

71.311

b) cheltuieli de personal, din care:

337.797

- salarii brute

- asigurari sociale si protectie sociala

281.024

56.773

c) cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

9.951

- cheltuieli financiare

2.194

- cheltuieli exceptionale

3.478

Impozit pe profit

79.632

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

126.343

BUGETUL ACTIVITATII DE PRODUCTIE

SPECIFICATIE

MII LEI

PRODUCTIE MARFA total din care:

642.102

COSTUL DE PRODUCTIE total, din care:

434.370

- materii prime si materiale

60.555

- combustibil, energie si apa

10.756

- amortizarea imobilizarilor corporale

9.951

- lucrari si servicii executate de terti

11.727

- salarii personal

281.024

- asigurari si protectie sociala

56.773

- alte costuri

3.586

REZULTAT

PROFIT

207.732

5.2. Metode de calculatie a costurilor

Costurile de productie in cadrul atelierului REH se stabilesc pe baza calculului de pret pe fiecare produs in parte.

5.3. Structura cheltuielilor directe si indirecte

Cheltuielile directe in cadrul Atelierului REH sunt rezultatul exclusiv al valorii materialelor utilizate pentru realizarea produselor finite precum si a manoperei directe normate pe fiecare produs in parte.

Cheltuielile indirecte sunt ilustrate in documente si sub denumirea de "Regie de sectie", iar dintre ele putem aminti aici: salariul personalului de conducere care include salariul sefului de atelier precum si cel al personalului administrativ, cheltuieli cu energia electrica, termica, cheltuieli privind apa, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe din patrimoniu, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, cheltuieli cu alte impozite si taxe, cheltuieli de protocol, reclama, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile etc.

CHELTUIELI - FARA T.V.A.

Nr.

crt.

DENUMIRE INDICATORI

VALOAREA

mii lei (fara zecimale)

Materii prime si materiale consumabile

60.555

Energie si apa

10.756

Cheltuieli cu deplasari si detasari

3.053

Salarii brute

281.024

Cheltuieli cu tertii

1.214

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

56.773

- contributia societatii pentru asigurarile sociale

- contributia societatii pt. plata ajutor somaj

47.301

9.472

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

3.584

Alte cheltuieli de exploatare

38

10

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

9.951

11

Total cheltuieli de exploatare

435.296

12

Cheltuieli financiare

2.194

13

Total cheltuieli din operatiuni curente

3.384

14

TVA deductibila

12.427

5.4. Exemplu de calculatie a costurilor pe produs si productie

CALCULATIE DE PRET PENTRU PRODUSUL CONVERTOR ELECTROHIDRAULIC

1. MATERIALE

210.500 lei

2. MANOPERA DIRECTA

590.000 lei

3. CONTRIBUTIA PENTRU A.S.

147.500 lei

4. COTA PROTECTIE SOCIALA

29.500 lei

5. TOTAL MANOPERA DIRECTA

767.000 lei

6. REGIE SECTIE 100%

767.000 lei

7. TOTAL COST SECTIE

1.774.500 lei

8.TOTAL

1.918.000 lei

9. BENEFICIU

191.895 lei

10. TOTAL

2.110.845 lei

11. COLABORATORI

12. TOTAL PRET

2.110.845 lei

13. TVA

379. 952 lei

14. TOTAL

2.490.797 lei

6. ACTIVITATEA STATISTICA A FIRMEI

6.1. Documente statistice si contabile

In fiecare luna, pe baza datelor transmise de catre seful Atelierului REH catre serviciul de contabilitate se intocmeste Balanta de verificare sintetica avand la baza Balanta de verificare analitica ce se realizeaza pe baza balantei de materiale si a obiectelor de inventar precum si pe baza jurnalelor de furnizori, clienti, salarii.

Pe baza Balantei de verificare se intocmeste Declaratia lunara pentru impozitul pe profit si, deasemenea tot lunar se intocmeste Decontul de TVA ce se realizeaza pe baza jurnalului de vanzari si a celui de cumparari.

Cele doua documente se depun pana la 25 ale lunii urmatoare la Administratia Financiara.

Deasemeni, tot pe baza Balantei de verificare se intocmeste si Declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Semestrial, serviciul de contabilitate al societatii intocmeste Formulare de raportare semestriala pe care este obligat sa le depuna la Administratia Financiara.

Tot semestrial serviciul de contabilitate intocmeste si o balanta de verificare.

La sfarsitul anului se intocmeste pe baza documentelor existente Bilantul si totodata se face si o inventariere a patrimoniului.

Serviciile de statistica publica au dreptul sa solicite si sa primeasca date si informatii de la persoanele fizice si juridice.

Persoana juridica este obligata sa furnizeze servicii de statistica publica, date si informatii la termene si in forma solicitata.

Serviciul de statistica publica asigura atat confidentialitatea datelor si informatiilor individuale primite, cat si utilizarea lor in scopuri statistice.

Documentele principale ale firmei evidentiaza:

realizarea productiei fizice

realizarea indicatorilor economico-financiari

realizarea studiilor si proiectelor de organizare

situatia costurilor cu calitatea

dezvoltari, modernizari, investitii

situatia tehnologiilor noi si modernizate

document cumulativ pentru situatia indicatorilor - intocmit lunar

bilantul contabil - intocmit trimestrial si anual

Ancheta Statistica Anuala - Chestionar General - intocmit anual

6.2. Cuantificarea statistica a potentialului tehnico-material

document cumulativ pentru situatia indicatorilor pe luna martie 1999:

Nr.

crt.

ATELIER

Productia

Marfa

Productia

neterminata

Venituri

Cheltuieli

Profit

Brut

Impozit

profit

REH

489.534

492.465

294.649

197.756

76.458

Profit net

Facturi de incasat

TVA

Impozit profit

Furnizori

Salarii+ obligatii

Credite

dividende

121.298

505.329

79.461

20.559

8.949

22.781

107.780

Investitii realizate pe primul semestru al anului 1999 pe elemente de structura, repartizate pe activitati de destinatie fara TVA (mii lei, fara zecimale).

Investitii realizate

Cladiri, constructii speciale, amenajari

Utilaje (cu sau fara montaj)

Mijloace de transport

Lucrari geologice de foraj

Alte investitii

Mijloace fixe puse in functiune

291.333

185.113

98.682

7.320

218

291.333

Stocuri - fara TVA (mii lei, fara zecimale)

Nr. crt.

Valoarea exercitiului in curs

Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si baracamente

84.550

Productia in curs de executie

Produse finite

Semifabricate

Animale

Marfuri

Total stocuri

84.550

TVA neexigibila

6.3. Cuantificarea statistica a potentialului uman

In ceea ce priveste atelierul REH este de remarcat faptul ca in ultimii 2 ani nici un angajat al acestui atelier nu a fost disponibilizat, lucru valabil si in primul semestru al acestui an.

In acest sens este bine sa facem o comparatie cu datele referitoare la intreaga societate.

Date privind personalul societatii HASHA S.A.

Efectivul de personal la 31 decembrie 1998

Specificatie

Total

Personal salariat

Total personal salariat

Salariati in timp complet

Salariati in timp partial

Salariati pentru protectia mediului

Numar de persoane

699

690

679

11

59

Total personal nesalariat

Patroni si asociati

Lucratori familiali neremunerati

Colaboratori

Efectivul de salariati la sfarsitul semestrului:

Specificatie

Trim. IV

1997

Trim. I

1998

Trim. II

1998

Trim. III

1998

Trim. IV

1998

Numar de persoane

726

706

709

701

684

Numarul mediu de salariati in anul 1998: 711 persoane

7. ROLUL PARGHIILOR ECONOMICE IN DEZVOLTAREA SOCIETATII

7.1. Impozit pe profit

Pe primul semestru al anului in curs impozitul pe profit a fost de 79.632 mii lei

7.2. Credite

Nr. crt.

Sursa de creditare

Valoare (mii lei, fara zecimale)

Total din care:

pentru investitii

Banci

48.010

48.010

Persoane juridice cu capital romanesc

Persoane juridice cu capital strain

Persoane juridice cu capital romanesc+strain

Persoane fizice romanesti

Persoane fizice straine

Total

48.010

48.010

7.3. Profitul

Profitul net pe primul semestru este de 126.943 mii lei care a fost repartizat conform prevederilor:

7.4. Salariile

Salariile si obligatiile reprezinta in primul semestru al anului 1999: 56.836 mii lei.

7.5. Taxa pe valoarea adaugata

Valoarea adaugata: TVA : 102.281 mii lei

Din analiza indicatorilor mai sus prezentati, se observa lipsa de lichiditati, care afecteaza achitarea la timp a obligatiilor financiare, ceea ce conduce de multe ori la plata acestora cu penalizari.

Situatia la zi se prezinta usor imbunatatita, dar se mentin la cote ridicate facturile neincasate (466.372 mii lei), ceea ce va atrage dupa sine intarzieri la plata obligatiilor catre stat, furnizori si probabil salariati.

8. REPROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT

8.1. Diagnosticarea unei functiuni a firmei

In continuare vom analiza activitatea de productie in cadrul atelierului REH:

SPECIFICATIE

EXERCITIUL FINANCIAR

TOTAL

PRODUCTIA MARFA - venituri

642.102

COSTUL DE PRODUCTIE

- materii prime si materiale, combustibil, energie si apa

71.311

- amortizarea imobilizarilor corporale

9.951

- lucrari si servicii executate de terti

11.727

- salarii personal

281.024

- asigurari si protectie sociala

56.773

- alte costuri

3.584

REZULTATE

- profit

3.584

- pierdere

RECAPITULATIA COSTURILOR

Cost de productie din care:

- cheltuieli materiale

- cheltuieli cu munca vie

- alte cheltuieli

In total, veniturile din productie au fost tot de 642.102 mii lei, cheltuielile totale cifrandu-se la 434.370 mii lei.

Din analiza indicatorilor se observa o lipsa de lichiditati care afecteaza procesul de productie. Totusi activitatea productiva s-a ridicat la cote destul de ridicate. Recomandarile in ceea ce priveste activitatea productiva sunt enuntate in continuare in capitolul de reproiectare a sistemului decizional si organizatoric.

8.2. Elaborarea strategiei firmei

8.2.1. Conceptul de strategie

Conceptul de strategie

In conceperea si fundamentarea activitatilor firmei un rol important il au strategiile si politicile elaborate de catre organismele manageriale.

In lucrarea de fata, prin strategie de firma intelegem ansamblul obiectivelor majore ale firmei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate.

Componentele principale ale strategiei sunt:

a. Obiectivele - se refera la ansamblul activitatilor societatii sau la compartimentele majore ale acesteia, avandu-se in vedere orizonturi indelungate de timp de 3-5 ani.

b. Modalitatile de realizare a obiectivelor - se concretizeaza in privatizarea, retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, diversificarea productiei, patrunderea pe noi piete, specializarea in productie, profilarea si reprofilarea firmei, combinarea productiei, modernizarea organizarii, organizarea informatizarii si altele.

c. Resursele sunt prevazute sub forma fondurilor de investitii, cu precizarea partii ce revine resurselor umane si materiale. Deasemenea trebuie indicata provenienta resurselor.

d. Termenele incorporate in strategiile firmei se refera la data declansarii aplicarii strategiei, termene intermediare ce marcheaza evolutii semnificative precum si termenul final cand se prevede incheierea implementarii strategiei respective.

8.2.2. Etape ale procesului strategic

8.2.2.1. Stabilirea precisa a locului pe care firma il ocupa in mediul ambiant si a oportunitatilor accesibile.

Cu toate ca exista societati cu acelasi profil , apar anumite diferente care se refera la specializarea productiei.

Concurenta fiind formata din unitati foarte mari, cu mii de salariati fiecare, au sectii specializate pe proiectarea si executarea anumitor produse, dotate corespunzator cu utilaje, fapt ce conduce la realizarea unor produse cu nivel calitativ mai ridicat, cu costuri mai mici. De aceea accentul trebuie pus in continuare pe imbunatatirea productiei, cresterea productivitatii si pe exportul in strainatate unde preturile produselor romanesti din industria energetica sunt inca mici in comparatie cu cele din strainatate, datorita fortei de munca ieftine.

Categoriile principale de clienti:

Produsele si serviciile executate sunt adresate clientilor cu putere mare de cumparare, fabrici, uzine, societati industriale: centrale termoelectrice Craiova, Deva, firme cu aceeasi specializare ca Vulcan, General Turbo, firme din strainatate: ABB Meinheim - Germania, General Electric - SUA.

In ceea ce priveste exportul: se lucreaza cu beneficiari traditionali care cunosc si apreciaza caracteristicile proiectelor create, efectuate si materializate in diferite produse destinate industriei energetice si care manifesta seriozitate in relatiile contractuale.

8.2.2.2. Misiunea firmei

Misiunea societatii cuprinde o enuntare cuprinzatoare a scopurilor fundamentale si conceptiei, filozofiei privind evolutia si desfasurarea activitatilor firmei, prin care se diferentiaza de intreprinderile similare, din care decurge sfera de activitate si piata deservita.

MISIUNEA S.C. HASHA S.A.

PREAMBUL

Noi, managementul firmei HASHA S.A. prezentam convingerea noastra referitoare la scopul pentru care firma a fost in fiintata si principiile pe baza carora isi desfasoara activitatea.

SCOPUL PRINCIPAL

Scopul principal al firmei noastre este sa ofere pe piata o gama de produse energetice, straduindu-se sa obtina o calitate superioara atat din punct de vedere al produselor, cat si al serviciilor puse la dispozitie. Deasemenea avem convingerea ca aceste produse si servicii sunt necesare, satisfac clientii si asigura pentru firma noastra castiguri optime si profituri pe termen lung.

CE FACEM NOI

Domeniul principal de activitate al societatii este sa asigure o productie cat mai diversificata si moderna de obiecte energetice care sa satisfaca nevoile consumatorilor finali

Pentru a realiza acest scop fundamental si a dispune de atuuri puternice firma se va angaja in activitati conexe cum ar fi colaborarea cu societati cu profil asemanator dintara si strainatate, cu statul, cu societatile de transport

Toate activitatile firmei vor fi in concordanta cu responsabilitatile sale, vis--vis de investitori, clienti, salariati, opinia publica si preocuparile sale pentru dezvoltarea societatii

UNDE ACTIONAM

Activitatile firmei se vor derula pe teritoriul tarii in ceea ce priveste productia si proiectarea, cercetarea facandu-se in cadrul societatii sau la locul desfasurarii activitatii de productie. Nu se stabilesc limitari geografice referitoare la achizitionarea si transportul produselor.

Societatea se va angaja in astfel de activitati, in orice zone, unde o minutioasa examinare determina ca activitatile sa corespunda celor mai importante interese ale actionarilor.

Servicii vor fi oferite la nivelul cel mai bun cu putinta in concordanta cu scopul si principiile de functionare ale societatii

8.2.2.3. Stabilirea abordarilor strategice

Abordarile sau modalitatile strategice care ne intereseaza sunt: specializarea in productie, profilarea si reprofilarea firmei, combinarea productiei, modernizarea organizarii, privatizarea, retehnologizarea, reproiectarea sistemului de management, asimilarea de noi resurse, patrunderea pe noi piete, informatizarea activitatilor.

Pentru a facilita alegerea optiunilor strategice se ia in considerare:

TEHNOLOGIE NESCHIMBATA

TEHNOLOGIE MODERNIZATA

TEHNOLOGIE NOUA

PIATA NESCHIMBATA

Reformulare in sensul stabilirii unui nou echilibru intre pret si calitate - cazul auto-matizarii anumitor uti-laje

Inlocuire - noua teh-nologie o inlocuieste pe cea veche - cazul achizitionarii de com-putere

PIATA AMPLIFICATA

Recomercializare - se va schimba modul de prezentare al produ-selor

Produs modernizat - vanzarile catre clientii din strainatate trebuie sa creasca, de aceea este necesara o mo-dernizare a produselor cum ar fi turbinele de 50 MW

Extinderea liniei de productie - achizitio-narea de noi utilaje si masini

PIATA NOUA

Utilizare noua - van-zarea produselor noi va atrage noi clienti

Produs modernizat - clientii noi cer in conti-nuare modernizarea produsului

Diversificare

Din acest tabel se pot contura concret optiunile strategice:

1. Specializarea in productie:

S.C. HASHA SA. ar obtine o productivitate mare daca se pune accentul pe specializarea productiei. Astfel se preconizeaza restrangerea gamei de produse fabricate, a temelor proiectelor de cercetare si proceselor tehnologice. Se urmareste o crestere a omogenitatii tehnologiilor si produselor finale, o amplificare a calitatii, o reducere a costurilor de productie si, in final, o crestere a profitului.

Premisa principala a specializarii productiei o reprezinta extinderea standardizarii productiei la nivelul industriei energetice nationale si atingerea parametrilor internationali. In domeniul energetic, atat precizia cat si siguranta procesului sunt esentiale, de aceea se introduc tehnici automate de comandare si supraveghere a proceselor din productie.

Se vor stabili anumite caracteristici calitative pentru obiectul standardizat, ce permit identificarea lui. In acelasi timp se vor stabili anumite caracteristici ale produselor. Deoarece in acest domeniu service-ul si mai ales actionarea operativa sunt foarte importante, se vor cauta procedee care usureaza service-ul.

Se vor elimina produsele inutile sau cele foarte apropiate intre ele, utilizandu-se analiza valorii. Pentru a mari sansele se va apela la strategia calitatii.

2. Cooperarea in productie

Optarea pentru specializarea in productie amplifica necesitatea cooperarii. HASHA S.A. realizeaza produse complexe, care impun existenta unor furnizori de ansambluri, piese, subansambluri.

Se vor stabili in mod planificat legaturi de productie de lunga durata cu societati comerciale care produc subansambluri, piese si repere necesare obtinerii produsului final. Se vor intari legaturi cu firmele din strainatate: GEC Alsthom, ABB Meinheim, General Electric si din tara: General Turbo, Vulcan, ISPE

In ceea ce priveste Atelierul REH un punct slab il constituie tocmai slaba calitate a materialelor, mai ales cele electronice pe care atelierul le primeste din tara. In acest sens, seful de atelier impreuna cu managerii au decis ca majoritatea materialelor (80%) in viitor sa fie achizitionate din strainatate de la firme cunoscute chiar daca aceasta masura va determina cresterea pretului produsului finit, pentru ca aceasta va fi compensata cu cresterea calitatii produselor, deci reducerea costurilor cu asigurarea garantiei.

Un alt punct slab existent in cadrul atelierului il reprezinta faptul ca dupa punerea in functiune la beneficiar a instalatiei ce a fost produsa in cadrul atelierului, nu se mai obtin practic nici un fel de informatii despre aceasta. Tocmai de aceea seful de atelier a luat masura ca odata cu furnizarea instalatiei sa le fie dat si un chestionar care sa fie completat periodic si retrimis atelierului. Insa nici aceasta masura nu a dat rezultate, beneficiarii netrimitand chestionarul inapoi.

HASHA executa subansamble pe baza carora uzinele realizeaza produse finale energetice destinate centralelor electrice. Aceste societati sunt principalii beneficiari, de aceea aceasta colaborare trebuie intarita.

Proiectele pentru productie sunt realizate de departamentul de cercetare dezvoltare din cadrul intreprinderii, deci pe acest plan nu este necesara o colaborare.

3. Privatizarea

Firma recurge la emisia de actiuni si obligatiuni pentru a mari valoarea numerica a fondurilor de investitii. Se au in vedere prevederile legislatiei privind realizarea acestor emisiuni ca si viziunea managerilor si executantilor din cadrul firmei.

4. Restructurare

Activitatea firmei se redimensioneaza partial prin micsorarea numarului de produse realizate pentru centralele termice si marirea numarului de produse pentru centralele nucleare.

5. Retehnologizarea intreprinderii

Procesul de retehnologizare si reabilitare este finantat de Banca Mondiala cu conditia ca produsele realizate sa aiba o garantie de minim doi ani. Deasemenea este sprijinit si de FPP care a acordat credite pentru utilari.

Se achizitioneaza masini automatizate:

- strunguri performante pentru Atelierul REH

- cate doua computere pentru fiecare atelier

- cate un plotter pentru trasarea operativa a proiectelor

- achizitionare de aparatura de incercare si testare a produselor

8.3. Reproiectarea sistemului metodologic

a) Structura organizatorica

In viitor se incearca o reprofilare a unor angajati de pe unele posturi neperformante spre unele necesare precum si angajarea de personal in unele functii din compartimentele de cercetare-dezvoltare si informatizare.

1) Identificarea si prezentarea subsistemului organizatoric, structura organizatorica operationala si structura organizatorica de management - numarul si denumirea compartimentelor, ponderea ierarhica medie, numarul nivelelor ierarhice, incadrarea cu personal.

2) Analiza critica

Posibilitatile de realizare a obiectivelor fundamentale si derivate.

Obiectivele fundamentale si derivate se pot realiza avandu-se in vedere faptul ca pentru anul 1997 societatea are acoperita capacitatea in proportie de 70% existand premise de acoperire integrala prin contractarea si finalizarea unor lucrari ca:

- proiecte si executie de sisteme noi de excitatie

- solutionarea problemelor aparute pe santier la montarea grupurilor nr.1 si 2 - 330 MW

- executie de compensatori, filtre de ulei, instalatii de ardere, indicatoare, de nivel, injectoare

- executie elemente speciale pentru motoare electrice

- executie percutor mecanic de supraturatie pentru CET Braila

- executie detentor deversor pentru FE Braila

3) Perfectionarea sistemului organizatoric

Se actioneaza pe urmatoarele directii principale:

Infiintarea de posturi

Repartizarea echilibrata a sarcinilor, responsabilitatii si competentelor la nivelul managerilor

Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale (sarcini, atributii, compartimente)

Imbunatatirea dotarii cu personal

In conditiile amplelor transformari macro si microeconomice din perioada actuala, rolul aparatului de conducere din intreprindere se amplifica.

Tinand cont de faptul ca intreprinderea nu are o productie de serie mare pe comenzi aparatul de conducere al intreprinderii este relativ mic, echipa manageriala va fi formata din:

- manager general

- un manager care se va ocupa cu probleme economice

- un manager cu productia

- un manager cu activitatea de cercetare-dezvoltare

- un responsabil cu resursele umane

- un manager comercial

- un responsabil cu calitatea produselor

Oamenii constituie "bunul cel mai de pret al unei organizatii". Dezvoltarea resurselor umane ale firmei (DRU) reprezinta setul de activitati sistematice, planificate, special concepute de o organizatie, in contextul strategiei sale pe termen lung, pentru a asigura membrilor ei cunostintele si abilitatile necesare pentru a face fata cerintelor prezente si viitoare ale posturilor.

In realizarea acestei functii se vor urmari trei etape:

1) Activitatea de training si dezvoltare:

Se concretizeaza asupra imbunatatirii cunostintelor si abilitatilor indivizilor.

Trainingul are ca scop furnizarea acelor cunostinte si abilitati necesare pentru a face fata cerintelor unui post dat. Acest program se aplica tuturor noilor angajati ai firmei pentru a se familiariza si specializa cu metodele de productie ale firmei.

Necunoasterea folosirii noilor utilaje de catre muncitori necesita trimiterea acestora la specializare.

Pentru departamentul de marketing:

- insuficienta cunoastere a metodelor moderne de marketing pentru investigarea pietei. Nu in ultimul rand va avea loc trainingul si dezvoltarea managerilor prin programe de leadership, seminarii si cursuri universitare.

- activitatea de dezvoltare pregateste angajatul pentru a face fata responsabilitatilor viitoare, in cadrul organizatiei. In acest scop vor beneficia de activitatea de dezvoltare doi economisti care se vor specializa in eficienta economica, specializare necesara pentru a evalua eficienta investitiilor.

2) Dezvoltarea organizationala reprezinta un proces de interventii planificate in organizatie in scopul imbunatatirii eficacitatii organizatiei.

3) Dezvoltarea carierei reprezinta procesul continuu prin care individul progreseaza de-a lungul unui sir de stadii profesionale, fiecare stadiu avand particularitatile lui.

b) Sistemul informational

- va avea un rol esential in dezvoltarea firmei si mentinerea acesteia la standardele si cerintele pe plan mondial de aceea se preconizeaza alocarea unor fonduri importante pentru acest domeniu.

- fluxurile si circuitele informationale vor trebui refacute pentru a nu permite fenomenele de redundanta, filtraj sau distorsiunea.

Elementele metodologice specifice reproiectarii sistemului informational se reflecta in figura urmatoare:

Declansarea studiului de rationalizare va cuprinde urmatoarele etape:

1) restructurarea firmei

- elaborarea strategiei pe urmatorii ani

- introducerea unor metode manageriale economice si echipamente moderne

- schimbari in legislatie privind reglementarea desfasurarii activitatilor firmei

- frecventarea de catre manageri a unor programe de pregatire manageriala.

2) Sfera de cuprindere a studiului informational - globala

3) Dimensionarea resurselor materiale, financiare, temporale si umane

c) Sistemul decizional

Intrucat se vor introduce produse noi, atat functiile managementului - previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare cat si functiunile firmei: cercetare-dezvoltare, productie, financiar-contabila, comerciala, de personal vor fi revizuite.

In detaliu:

I. Identificarea elementelor subsistemului decizional existent in societate:

Operatiile implicate in aceasta etapa sunt:

a) Intocmirea listei deciziilor

b) Incadrarea tipologica a acestora.

c) Incadrarea deciziilor pe functii manageriale si functiuni ale firmei.

d) Parametrii calitativi ai deciziilor: fundamentarea stiintifica, imputernicirea, oportunitatea, integrarea in ansamblul deciziilor.

e) Alte aspecte privind sistemul decizional.

Pentru aceasta vom considera urmatorul tabel:

Implicatii

Esalonul mana-gerial

Frecventa

Posibilitatea anticiparii

Sfera decizi-onala

Sfera de cu-prindere a decidentului

Functii ale firmei

Functii mana-geriale

Constituirea societatii pe actiuni

Strategica

Superior

Unica

Integrala

Participativa

Firma in an-samblu

Previziune-dezvoltare

Management in ansamblu

Stabilirea obiectului de activitate al societatii: proiectarea, producerea si comercializarea produselor energetice.

Strategica

Superior

Unica

Integrala

Participativa

Firma in an-samblu

Previziune-dezvoltare

Management in ansamblu

Stabilirea cicIului de fabricatie: sezon (existand anumite lucrari care nu se pot efectua iarna din cauza conditiilor meteorologice aspre), axandu-se pe o productie de serie mare pe comenzi.

Tactica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Productie

Previziune-dezvoltare

Management in ansamblu

Reorientarea activitatii de cercetare-proiectare: documentatii pentru conversii de combustibil la diferite cazane, documentatii de executie subansamble, cazane, documentatie pentru modernizarea unitatilor de desprafuire electrica

Strategica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Firma in an-samblu

Previziune-dezvoltare

Management in ansamblu

Aprovizionarea se efectueaza pe piete interne

Strategica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Comerciala

Previziune-dezvoltare

Piata de desfacere Turceni, Rovinari , CET Bucuresti-Sud, Deva, Isalnita.

Colaborare cu ABB-Babcock, GEC ALSTHOM , ISPE.

Tactica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Comerciala

Previziune-dezvoltare

Mentinerea numarului personal informatica si scaderea numarului personal cercetare.

Tactica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Personal

Previziune-coordonare

Management in ansamblu

Desfasurarea activitatilor cu caracter social in favoarea salariatilor

Curenta

Mediu

Periodica

Anticipat

Avizata

Individuala

Personal

Antrenare

10

Efectuarea operatiunilor de comert exterior, efectuarea operatiilor de fond valutar putand participa deasmeni Ia operatiunile de credit

Tactica

Superior

Periodica

Anticipat

Integrala

Participativ

Comerciala

Previziune

11

Scaderea numarului de angajati

Tactica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Personal

Coordonare

Management in ansamblu

12

Introducerea masinilor automatizate si a tehnicii noi de calcul

Tactica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Cercetare dezvoltare

Coordonare

Management in ansamblu

13

Existenta operatiilor strict manuale in proiectare, operatii care pot fi automatizate prin folosirea unor computere si plottere

Tactica

Superior

Unica

Anticipat

Integrala

Participativa

Cercetare dezvoltare

Coordonare

Management in ansamblu

II. Analiza sistemului decizional

In aceasta etapa se va avea in vedere:

1) analiza incadrarii tipologice a deciziilor adoptate urmarindu-se corespondenta dintre diversele tipuri de decizii si pozitia ierarhica a decidentului

2) examinarea deciziilor pe functii ale managementului si functiuni ale firmei

3) studierea instrumentului decizional

4) analiza calitatii deciziilor in raport cu cerintele de rationalitate

Departamentul de productie:

Se constata o structurare insuficient de judicioasa in cadrul procesului de productie. Acest departament trebuia sa urmareasca dezvoltarea capacitatii de productie si utilizarea unor metode moderne de structurare si organizare a activitatii productive. Din cauza existentei operatiilor manuale procesul productiv este incetinit si nu se inregistreaza o crestere din punct de vedere cantitativ a ansamblului de produse furnizate de societate.

Acest departament trebuia sa aiba in vedere o tehnica de folosire mai rationala a utilajelor si suprafetelor de productie si tehnici de optimizare a structurii de fabricatie si de diversificare a nomenclatorului de produse fabricate. Managementul firmei avea datoria sa formeze un colectiv de specialisti care sa decida momentul schimbarii documentatiilor, tehnologiilor care trebuie adaptate pietei in mod continuu.

Departamentul comercial:

Calculandu-se ponderea cheltuielilor de aprovizionare in totalul cheltuielilor se constata ca acestea detin o cota semnificativa (10 %) care s-ar fi putut diminua prin adoptarea unor decizii luate de aparatul decizional cum ar fi:

- revizuirea surselor de aprovizionare alegandu-se cu precadere surse din interiorul tarii

- efectuarea unui studiu de marketing pe piata interna

- reducerea treptata a lungimii rutelor de aprovizionare cu materii prime

Pentru aceasta trebuie sa se cunoasca metode economico-matematice de solutionare a problemelor de transport.

Nu s-a avut in vedere participarea la targuri, expozitii unde pot aparea posibile surse de aprovizionare pe piata interna, efectuarea unui studiu de marketing pe piata interna, adoptarea unor masuri moderne in cadrul aprovizionarii cum ar fi urmarirea rutelor de aprovizionare, productie si distributie cu ajutorul calculatorului.

Departamentul de personal:

Punctul slab al acestui departament consta in neindeplinirea unor sarcini ca: imbunatatirea modalitatilor de perfectionare si promovare a salariatior, cresterea cointeresarii in bunul mers al intreprinderii deoarece in unele cazuri nu exista motivatie pentru a determina salariatul sa lucreze in aceasta societate comerciala. Nu s-au luat masuri in ceea ce priveste ridicarea calificarii muncitorilor, perfectionarea pregatirii cadrelor.

IlI. Solutii de perfectionare - Reproiectarea sistemului decizional

Solutiile se refera la:

- structurarea competentelor decizionale pe niveluri ierarhice

- definirea listei deciziilor ce urmeaza a fi luate de catre managerii individuali si de grup

- imbogatirea si modernizarea instrumentului decizional

- abordarea decizionala echilibrata a functiilor managementului si functiilor firmei.

- imbunatatirea parametrilor calitativi ai deciziilor.

Se va avea in vedere strategia investitionala

Denumire post: director productie

Tip de decizie

Periodicitate

Observatii

Specializarea productiei, restrangerea gamei de sortimente de produse finale

12 luni

Aceste decizii se pun in practica numai daca se aproba de catre managementul firmei

Cresterea productiei fizice prin lucrarile:

numai daca se

-executie de compensatori, filtre de ulei, tubulaturi gaze si aer, instalatii de ardere, indicatoare de nivel, injectoare.

-executie elemente speciale pentru motoare electrice

- executie percutor mecanic de supraturatie pentru CET Braila.

-executie detentor deversor pentru FE Braila

Denumire post :Director tehnic

Inzestrarea cu utilaje perfectionate si adoptarea de noi procedee tehnologice moderne care sa permita modernizari si retehnologizari:

-retehnologizarea Turboagregat si Turbopompa.

-retehnologizare cazan- Bucuresti-Sud

-modernizari IDE pentru filiale Renel

24 luni

Denumire functie : director comercial - serviciul de import -aprovizionare

Revizuirea surselor de aprovizionare alegandu-se cu precadere surse din interiorul tarii.

Dezvoltarea pe piata interna - livrare de produse pe piata interna.

12 luni

Denumire post: Responsabil cu personalul

Stabilirea nominala salariatilor care urmeaza sa faca cursuri de specializare

6 luni

Denumire post: Responsabil cu calitatea produselor

Controlul calitatii.

Imbunatatirea calitatii tuturor produselor.

6 luni

12 luni

Denumire post: Director economic - departamentul de marketing

Se aloca sume importante pentru noi cercetari de marketing.

Insusirea unui semn distinct al firmei, marca ce o va reprezenta

Denumire post: Director economic - oficiul de calcul

Se vor aloca sume semnificative pentru achizitionarea de calculatoare.

Recalificarea personalului.

6 luni

d) Sistemul metodologic

Se recomanda a se folosi tehnicile manageriale moderne: managementul prin obiective, managementul pe produs, managementul prin proiecte, managementul prin exceptii, tabloul de bord, managementul prin bugete, cat si metodele si tehnicile clasice de management: analiza-diagnostic, sedinta.

9. ANALIZA ACTIVITATII DE BIROTICA SI SECRETARIAT A FIRMEI

9.1. Organizarea activitatii de secretariat a firmei

Activitatea de secretariat a firmei nu este inca in exclusivitate computerizata, astfel exista doua modalitati de desfasurare a secretariatului:

1) activitate manuala: masina de dactilografiat, masina de calcul manual masina de contabilizat si facturat, instrumente clasice (stilou, creion)

2)activitate automatizata: computere

9.2. Proceduri de prelucrare, stocare a documentelor si corespondentei

Prelucrarea documentelor se face atat cu ajutorul calculatoarelor cat si manual. Se preconizeaza prelucrarea si stocarea acestora pe calculatoare. Prelucrarea manuala a documentelor precum si stocarea acestora in forma fizica in filete incetineste fluxul si circuitele informationale, dand nastere unor fenomene nedorite ca redundanta, distorsiune, filtraj.

9.3. Echipamente si programe de birotica utilizate in cadrul firmei

In iarna '98-'99 s-au achizitionat computere si plottere necesare atat activitatii de cercetare-proiectare cat si activitatilor administrative si de secretariat. Se foloseste programul Windows '95 - MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, MS ACCESS, MS FOXPRO, MS OFFICE. Deasemenea in proiectare se folosesc o serie de programe ca: AUTOCAD, EL-CAD, MATHCAD, ORCAD, P-SPICE, MATLAB si altele.

In cadrul Atelierului REH se foloseste in acest moment programul WINDOWS '95 pentru corespondenta, deasemeni se folosesc si programele EAGLE-folosit in executarea si proiectarea de cablari imprimate.