Sunteți pe pagina 1din 4

CULEGERE DE CANTECE PE GRUPE DE VARSTA PENTRU GRADINITA GRUPA MICA 1. Cantec de leagan pentru papusa Ion Potolea . Grad!n!

!ta "ea#cantec $. Cantec de %ucur!e D. Vo!culescu &. La port!ta Ion V!nt!la '. Toa"na # cantec (. Gre!erasul Ana )otora Ionescu *. +ora de la grad!n!ta ,oc "u-!cal .. Ursulet Ursuletule Petre T!porde! /. Acul #P. T!porde! 10. A" plecat sa col!nda" 11. Col!nd!ta nu#! "a! "ulta 1 . Tot ce e pe lu"e D.D. Stancu aud!t!e 1$. 1ulgul "eu de nea Ion N!corescu 1&. Iarna ne#a sos!t !n -or! Gr!gore Teodos!u 1'. P!s!cuta N.2ancea 1(. Iepuras!! d!n 3olclorul cop!!lor 1*. Cocoselul "eu !stet d!n 3olclorul cop!!lor 1.. Se"a3orul Ana )otora Ionescu 1/.Ce ne tr!"!te orasul # cantec 0. Al%!na s! 3lor!le Cornel!u Graur 1. Iarna sa te duc! cu %!ne ,oc "u-!cal . )a"e! )art!an Negrea $. Pr!"a4ara a sos!t L!4!u Co"es &. )!#a" luat unelte D.D.Stancu '. Caldaruse pl!na d!n 3olclorul cop!!lor (. Copacelul Cornel!u )eres *. Nu lasa pe "a!ne D.D. Stancu .. Sos!rea randun!c!! # cantec /. )!cul tractor!st Tanase Constant!nescu $0. Pe ogoare L!4!u Co"es $1. Eu sunt nu"a! un cop!las # )o-art $ . +a! la ,oc Petre T!porde! GRUPA MIJLOCIE 1. . $. &. '. (. *. .. )u-!cant!! Gr!gore Teodos!u Cantec de leagan Cornel!u )eres 1et!ta s! papusa D.D. Stancu A plecat "a"a la p!ata d!n 3olclorul cop!!lor 5una d!"!neata6grad!n!ta7#cantec C!ocanele 6 c!ocanele L!4!u Co"es Acu" e toa"na 6 Da 7 Culesul 4!!lor I. Potolea

/. Toa"na Ana )otora Ionescu 10. La "oara ,oc cu te8t s! cant 11. C9!pul tar!! "ele L!4!u Co"es 1 . Iepurasul Tup G9eorg9e C!oranescu 1$. Catelusule sa#"! spu! d!n 3olclorul cop!!lor 1&. G9!c!toare d!n 3olclorul cop!!lor 1'. Vulpea pacal!ta Ana )otora Ionescu 1(. Gras e "!elul .#,oc "u-!cal 1*. In padure d!n 3olclorul cop!!lor 1.. U!te cu" "a! n!nge a3ara d!n 3olclorul cop!!lor 1/. 2"ul de -apada Ion V!nt!la 0. Acul L!4!u Co"es 1. 5at!sta Petre T!porde! . Constru!" D. Ale8andrescu $. De -!ua "a"e! cantec &. Pr!"a4ara a sos!t Al. Voe4!deca '. Pr!"a4ara "elod!e populara (. Lasa lucru 4!n la ,oc :!r!ac *. A 4en!t un !epuras # cantec .. Strada nu e loc de ,oaca aud!t!e /. 1ru"oasa este tara "ea# Ana )otora Ionescu $0. ;! de sar%atoare aud!t!e $1. De -!ua cop!lulu! cantec $ . Vara soseste A. L. I4ela GRUPA MARE 1. Pr!"a -! de grad!n!ta Te"!stocle Popa . Grad!n!ta "ea Ro-al!a Pop $. Casuta d!n padure Ion N!corescu &. V!ne toa"na Petre T!porde! '. Cantec de toa"na # cantec (. La cules de 4!e Te"!stocle Popa ,oc cu te8t s! cant *. 5ate 4antul 3run-ele ,oc "u-!cal .. Soarecele s! p!s!ca A.Gr!gor!u ,oc "u-!cal /. )asa %una "elod!e populara 10. D!!6calutule6d!6d!7# Lulu 2rascu ,oc cu te8t s! cant 11. I"nul ero!lor Ionel 5rat!anu 1 . Plecarea pasarelelor George Gr!gor!u 1$. ;or!le#s dal%e Du"!tru Stancu 1&. Intr#o -! de sar%atoare Te"!stocle Popa 1'. 5rutar!! Sanda Ste3an 1(. Gospod!nele ,oc "u-!cal 1*. Sunt ro"an G9e.5rea-ul 1.. Desc9!de urec9ea %!ne G. Teodos!u 1/. +ora "are :!r!ac

0. <ocul de#a !epurasul N. Lungu 1. Tesatoarele Ioan C9!rescu ,oc "u-!cal . Un cop!l pol!t!cos G. Teodos!u ,oc cu te8t $. Iarna sa te duc! cu %!ne # ,oc cu te8t s! cant &. De -!ua "a"e!# Cantec '. Pr!"a4ara a sos!t # ,oc "u-!cal (. Un !epuras po-nas ). 5reslasu *. +a! 69a! 69a! dorule 69a!7#cantec .. Lunc!le s#au desteptat T!"ote! Popo4!c! /. Soare de 4ara =.A. )ot-art $0. Cantec de -!ua cop!lulu! Ale8. Vele9orsc9! $1. Cantec pentru cop!!! lu"!! Te"!stocle Popa $ . I"n de ser%are )!9a!l Paslusn!cu GRUPA PREGATITOARE 1. 1ru"oasa este tara "ea Ana )otora Ionescu . A 4en!t !ar toa"na G9e. Constant!n $. Poru"%!ta G9eorg9e 5rea-ul &. Ce pot 3ace doua "a!n! d!%ace Ga%! Sauc!uc '. Sunt atatea "eser!! Te"!stocle Popa (. V!ne toa"na Petre T!porde! *. Gre!erasul ,oc cu te8t s! cant .. Nan!6pu! Petre T!porde! /. 1urn!cuta ,oc cu te8t s! cant 10. A rug!n!t 3run-a d!n 4!! aud!t!e 11. Pr!"ul 3ulg de nea Ion N!corescu 1 . 5una 4re"e ga-da aleasa D.D. Stancu 1$. Portul ro"anesc I. Lupu 1&. Iata 4!n col!ndator!! 1'. D!!6 calut 7# 1. )oreno 1(. +a! la ,oaca a3ara ,oc "u-!cal 1*. Nu"e scu"p 6 nu"e drag Ana )otora Ionescu cantec 1.. Gra!ul an!"alelor "elod!e populara 1/. Ve4er!ta Vas!le N!colescu 0. Pr!"ul g9!ocel Petre T!porde! 1. Casuta d!n padure ,oc cu te8t s! cant . De -!ua "a"e! G9e. 5anus $. Pr!"a4ara =.A.)o-art# aud!t!e &. Sos!rea randun!c!! "elod!e populara ger"ana '. Pr!"a4ara a sos!t N.2ancea ,oc "u-!cal (. I"nul "!c!lor ecolog!st! #cantec *. No! acu" sunte" scolar! Aurel I4ascanu cantec .. Scolare! s! scolar!te T!"ote! Popo4!c! /. Drag "!#e cantecul s! ,ocul G9e.Vancu

$0. Cop!!! de pe acest pa"ant Ion Cr!st!no!u $1. Cop!! d!n lu"ea #ntreaga ,oc cu cant $ . 5un ra"as 6grad!n!ta7 #cantec