Sunteți pe pagina 1din 3

ION NECULCE ARTA NARAIUNII I A PORTRETULUI Ioan Neculce (n.1672- d.

cca1745) a fost un cronicar moldovean, mare boier care a ocupat diferite demnit i importante !n perioada domniei lui "imitrie #antemir $n ciuda faptului c str mo%ii s i veneau din &inuturi !ndep rtate de aceste melea'uri, cronicarul Ion Neculce s-a format suflete%te !n spiritul tradi&iilor rom(ne%ti, mul&umit bunicii sale, )le*andra #antacu+ino, ori'inar din ,ucovina. "ep n(nd firul povestirii %i vorbindu-i nepotului s u despre fapte, !nt(mpl ri %i oameni din vremea voievodului -tefan cel .are, Ion Neculce se familiari+e+ , !nc din copil rie, cu istoria neamului rom(nesc. $nclina&ia spre aflarea faptelor i-a fost stimulat %i de cunoa%terea direct , !n ma/oritatea ca+urilor, %i indirect , doar uneori, a unor personalit &i de presti'iu ale istorio'rafiei noastre precum stolnicul #onstantin #antacu+ino %i cronicarul .iron #ostin. 0pera !nainta%ului s u, binecunoscut de Ion Neculce, repre+int nu numai modelul dar %i imboldul principal care l-a determinat s duc mai departe scrierea istoriei .oldovei. "efinitorii pentru !nclinaia c tre anecdotic si le'endar a acestui cronicar sunt cele 42 de mici povestiri plasate !n faa letopisetului, sub titlul su'estiv O sama de cuvinte ce suntu audzite din omn om, de oameni vechi si batrni, si n letopisetu nu sunt scrise . "in cele afirmate de autorul !nsusi deducem caracterul oral al acestor unitati narative, ineditul lor, precum si rolul sau de 1scriitor2 care, prin intermediul cronicii, transform povestirea oral !n te*t scris. )semenea lui #rean'a mai t(r+iu, el pastrea+ formulele stereotipe, tipice epicii populare3 1precum dzic unii, ase vorbesc oamenii, dzic unii. 4ovestirea primeste dimensiunea ludicului, !ntruc(t autorul povesteste din pl cerea de a povesti, aliment(nd astfel i o bucurie a sinelui. #a i !n letopiset, secvenele narative sunt pre+entate cronolo'ic i sunt independente prin faptele povestite sau prin persona/ul care ocup rolul central. #a atare, tematica este variat , dar aceasta nu !l !mpiedic pe Ion Neculce s racorde+e timpul povestirii la timpul celui care povesteste. 5oca&ia de povestitor a lui Neculce se relev aadar nu numai !n Letopise, ci i !n cule'erea de le'ende O sam de cuvinte, unde stilul are savoarea limbii populare. #ronicarul se manifest mai pu&in ca un istoric interesat de autenticitatea i+voarelor si mai mult ca un artist care scrie el !nsui povestea, prelucr(nd i transfi'urand fondul le'endar popular. .ai ales !n fra'mentele narative (at(t !n cronic c(t i !n le'ende) Neculce !i definete arta3 darul de a pi'menta epicul cu anecdoticul, invior(nd relatearea istoric prin ironie i 6a+3 1XXXVIII. te ni!vod, iciorul lui Vasilie!vod, iindu domnu tnr dezmierdat i inimos, de multe ori ieind cu boierii la primblri, pun" de lua rile din capeteli cailor boierilor i le da chiot cailor, de cd" boierii #ios de! s rma capetile, ct s n#rozise boierii a mai mer#e cu dnsul cu cai buni la primblri.2 4ovestitor !nn scut, Ion Neculce a creat o oper durabil , a c rei for artistic se datorea+ si limba/ului, mereu proasp t i surprin+ator, av(nd toat seva vorbirii populare (pilde, proverbe i +icatori). 7a aceeai impresie de oralitate contribuie i 'raiul moldovenesc al vremii sale, supus elabor rii, dar totui verosimil. #ronicarul deine i arta portreti+ rii, creion(nd fi+ionomii vii, su'er(nd caracterul printrun element particular3 un 'est, o aciune simpl , un tic, un obicei, sau contur(nd portrete comple*e.

7a Neculce, arta portreti+ rii este mai de+voltat dec(t cea a !nainta%ilor s i. "e aceea, persona/ele sale istorice sunt, de cele mai multe ori, eroi de roman. #6iar dac nu toate persona/ele lui Neculce sunt personalit %i de marc ale istoriei, cronicarul reu%e%te s le creione+e fi+ionomia %i s le su'ere+e caracterul fie printr-un 'est, fie printr-un obicei, tic sau o ac&iune simpl . #a %i predecesorul s u 8ri'ore 9rec6e, Ion Neculce folose%te pentru a-%i pre+enta persona/ele, fie portretul fi+ic, fie cel moral. )colo unde se impune o pre+entare comple* a persona/ului, cronicarul combin tr s turile fi+ice cu cele morale, ob&in(nd un portret pe deplin reali+at. Iat , spre e*emplu, portretul lui #onstantin #antemir3 carte nu $tie, ce numai isclitura nv%as de ce, practic bun ave la voroav, era sntos, mnca bine $i be bine. &emne multe ave pe trup de la rzboaie, n cap $i la mini de pe cndu usese slu'itoriu n %ara le$easc. La stat nu era mare( era #ros, burduhos, rumn la a%, buzat. )arba i era alb ca zpada. *u boierii trie pn la o vreme, pentru c era om de %ar $i!i $tiie pe to%i, tot anume , pre careli cum era. +i nu era mndru, nici cee cheltuial mare %ri, c era un mo$nea#u r doamn.... "in !nt(mpl rile relatate, dar mai ales din portretele numeroase ce-i populea+ cronica, !n&ele'em cu mult u%urin& %i faptul c Ion Neculce utili+ea+ modul povestirii populare, fiindc la momentul respectiv nu erau cunoscute procedeele culte ale povestirii. :l este m(ndru c poate s scrie !n limba vie a neamului s u. )%adar, la Neculce nu se poate vorbi de un procedeu artistic con%tient, ci de unul popular, liber ca orice canon. ;a+ul este o alt tr s tur a stilului lui Neculce, dar %i o modalitate de a-i caracteri+a pe oameni. <pre e*emplu, povestind despre p &ania de la "umbrava =o%ie, cronicarul, cunosc(nd trufia le%ilor, spune despre ei c 3 ,...- se ru#a s nu!i mpun#, ce s!i bat cu biciu$tile, iar cnd i bte cu buciu$tile, ei s ru#a s!i mpun#. )stfel 6a+ul este declan%at de ironia cronicarului interesat !n a atra'e aten&ia asupra le%ilor, cei care se credeau superiori moldovenilor din mai multe puncet de vedere, dar, !n mod special, din punctul de vedere al or'ani+ rii o%tirii. Ion Neculce este un adev rat scriitor al vremii sale, abil m(nuitor al limbii rom(ne, cu prec dere al 'raiului .oldovei de Nord- unde cronicarul s-a n scut %i a tr it cea mai mare parte a vie&ii sale- dar %i al tropilor, de%i mode%ti, dar valoro%i pentru epoca !n care au fost crea&i. :l %tie s !mpleteasc povestirea vie, cu fi'uri de stil sau cu +ic torile %i proverbele rom(ne%ti, reali+ nd pa'ini de o importan& deosebit pentru literatura vec6e. Neculce nu era prea !nv at, dar era om cu bun sim, cu pricepere de a /udeca lucrurile, c(ti'at prin amestecul direct !n afacerile statului i cu un deosebit talent de a povesti. <e poate +ice c el e cel mai literat dintre toi cronicarii .oldovei. :l tie foarte adesea s ' seasc cuv(ntul /ust pentru a +u'r vi o situaie sau pe un om. <tilul lui nu e bombastic, ca al analitilor ce scriau slavonete, ci dimpotriv simplu i, prin aceasta, foarte atr ' tor. :pitetul bine ' sit are c(teodat valoare artistic . #ine vrea s afle modele de stil din cronicarii moldoveni, trebuie s caute !n primul r(nd !n Neculce, apoi !n .iron #ostin i 8ri'ore 9rec6e. #eea ce contea+ !n cronica lui Neculce este oralitatea e*traordinar a autorului, care d o not de familiaritate evenimentului istoric. Neculce este primul nostru mare povestitor moldovean, anticip(nd apariia lui #rean' . 4rin ceea ce a scris %i a l sat urma%ilor s i, Ion Neculce se ridic deasupra predecesorilor s i, situ(ndu-se pe treapta cea mai !nalt a istorio'rafie rom(ne%ti

Nu putem !nc6eia f r a ne aminti de ceea ce criticul %i istoricul literar 8eor'e # linescu spunea despre Ion Neculce 3 .... La .eculce se descoper o tehnic ncheiat a portretului n care intr cteva note tipice/ o nsu$ire sau o anomalie izic, starea intelectului, predispozi%ia etic( o nsu$ire sau o scdere moral, un tic, o manie, un obicei, totul dozat , ritmat $i rotit n 'urul unei virtu%i sau di ormit%i substan%iale. 0ortretul niculcian st la mi'loc ntrre caricatur $i tablou. 7a ba+a reu%itei literare e*cep&ionale a lui Ion Neculce st o te6nic ori'inal a nara&iunii istorice, !n care culminea+ totodat 'eniul narativ al poporului nostru %i care valorific pe planul artei faptele acumulate de-a lun'ul at(tor ani de via& . #(nd poveste%te le'ende sau fapte reale, Neculce utili+ea+ te6nica acumul rii de fra'mente narative !nc6e'ate !n /urul unui persona/, unei situa&ii, unui eveniment, unele epui+(ndu-se !n c(teva r(nduri, altele acoperind +eci de pa'ini, toate !ns av(nd o autonomie artistic perfect , de 1atomi2 prin a c ror inte'rare ia na%tere !ntre'ul. : o art rar de a face viu evenimentul, ca %i o art ne!ntrecut de a +u'r vi portrete. "ar compo+i&ia pro+odic r m(ne ba+at pe /u*tapunere, materiali+(nd flu*ul povestirii !ns %i, !n detaliile ei infinite+imale, ce reconstituie ansamblul. :ste un sim& al dramaticului, al 1!nscen rii2, e*traordinar %i permanent. Nu !n ultimul r(nd, influen&a cronicarului asupra literaturii rom(ne moderne e indiscutabil , autori precum #ostac6e Ne'ru++i, 5asile )lecsandri, "imitrie ,olintineanu, .i6ail <adoveanu %.a. s-au inspirat din opera lui. )utorul pune stap(nire pe universul ima'inar al cititorului, !n scopul de a-l aduce c tre sine i de a-i oferi, prin poveste sau prin fapte ce s-au petrecut !ntr-o istorie +buciumat , o lecie de via i de demnitate uman .

S-ar putea să vă placă și