Sunteți pe pagina 1din 69

calcul al amortizrii prin utilizarea regimului de amortizare degresiv

Exemplu de calcul al amortizrii prin utilizarea regimului de amortizare degresiv. Pentru un mijloc fix se dau urmtoarele date: - valoarea de intrare: 350.000.000 lei; - durata normal de func ionare conform catalogului: !0 ani; - cota anual de amortizare: !00"!0 # !0$; - cota anual de amortizare degresiv: !0$ x %&0 # %0$; 'mortizarea anual se va calcula astfel:
Ani Modul de calcul Amortizarea anual degresiv Valoarea rmas (lei) (lei) 1 350.000.000 x 20 !0.000.000 2"0.000.000 2 2"0.000.000 x 20 5#.000.000 22$.000.000 3 22$.000.000 x 20 $$."00.000 1!%.200.000 $ 1!%.200.000 x 20 35."$0.000 1$3.3#0.000 5 1$3.3#0.000 x 20 2".#!2.000 11$.#"".000 # 11$.#"".000 x 20 &11$.#"".000'5 22.%3!.#00 %1.!50.$00 ! 22.%3!.#00 #"."12."00 " 22.%3!.#00 $5."!5.200 % 22.%3!.#00 22.%3!.#00 10 22.%3!.#00 0

Contabilitatea cheltuielilor cu salariile: Q= salariu brut 1.Inreg cheltuielilor cu salariile: 641=421 Q lei 2.Inregistrarea contributiilor datorate de angajator a. cheltuieli privind contributia CAS 64 1=4!11.1 "Q# 1$% &' lei b.cheltuielile privind contributia la CASS 64 !=4!1! "Q# % &' lei c. cheltuieli privind contributia de 1& la (ondul de so)aj: 64 2=4!*1 "Q#1&' lei d. cheltuieli privind contributia pentru accidente si boli pro(esionale "coe(icient calculat in (unctie de Codul CA+,' 64 1=4!11.2 "Q# coe(icient'

e. cheltuieli privind co)isionul datorat pentru Inspectoratul -eritorial de .unca "di(era in (unctie de cine co)pletea/a cartile de )unca% 0%2 & si 0%* &': 6! =44*.1 Q#0%2 & sau Q# 0%* & (. cheltuieli privind contributia pentru concedii si inde)ni/atii "0%1 &': 64 1=4!*1.2 Q#0%1 & g. cheltuieli privind contributia la (ondul de garantare pentru plata creantelor salariale "0%2 &': 64 1=4!*1.! Q#0%2 & !.2etinerile din salarii repre/entand contributiile salariatilor si i)po/it: 421=& 4!12 Q#$% & CAS 4!14 Q# 6% & CASS 4!*2 Q#0% & so)aj 444 "Q3"total contributii datorate de salariat'3deducerea personala'# 16& 4.4lata drepturilor salariale a' plata avansului chen/inal 42 = !1 sau 121 b' plata lichidare 421= !1 sau 121 Q3"contributii salariat5i)po/it pe salarii'3avans

Contabilitatea trezoreriei 1. Delimitari si structuri privind trezoreria firmei: n strctura trezoreriei si a operatiilor de trezorerie, la nivelul ntreprinderii se cuprind urmatoarele : mijloacele banesti aflate n casierie (lei si valute) si miscarea acestora urmare a ncasarilor si platilor mijloacele bancare aflate n conturi curente la banci (lei si valute) mijloacele banesti n conturi bancare la termen (depozite)

titluri de plasament acreditivele si avansurile de trezorerie creditele bancare pe T , contractate p!na la 1 an, denumite si credite de trezorerie ". #biectivele or$anizarii trezoreriei firmei unt urmatoarele : evidenta si controlul operativ al operatiilor banesti n numerar $estiunea si valorificare 1%11%f&'( a disponibilitatilor banesti din conturile bancare efectuarea platilor la termen scadente respectarea le$islatiei financiar bancare si fiscale valorificarea disponibilitatilor banesti prin plasamente de trezorerie fundamentarea bu$etului trezoreriei firmei utilizarea juridica a creditelor bancare pe T contractate
'. istenul de documente privind trezoreria firmei Din documentele privind trezoreria firmei se retin documentele ce ndeplinesc calitatea de instrument de plata sau ncasari. n ceea ce priveste plata sau ncasarea n numerar aceasta se face imediat fara intermediere prin miscarea directa a sumelor banesti, documentul justificativ pentru ncasarea acestor sume fiind )*CT+,* )- C*./ 0 este documentul pe baza caruia se ntocmesc instrumentele de plata. n ceea ce priveste ncasarile si platile fara numerar, acestea constau n lic1idarea drepturilor banesti prin utilizarea unor instrumente si mijloace de plata fara miscare efectiva a sumelor banesti : biletul la ordin, ordine de plata, cambia, cecul etc. 2videnta operativa a elementelor de trezorerie se realizeaza cu ajutorul re$istrului de casa care se ntocmeste zilnic de catre casier.*ici se nscriu totalul ncasarilor, totalul platilor si soldul de

casa la sfarsitul zilei. e retine ca acest re$istru se ntocmeste separat pentru moneda nationala (pentru lei) si respectiv pentru fiecare moneda (valuta) staina. uportul de date pentru or$anizarea contabilitati creditelor de trezorerie este e3trasul de cont, eliberat de banca si preluat de ntreprindere, mpreuna cu documentele justificative. 4. Contabilitatea titlurilor de plasament *tunci c!nd o ntreprindere dispune de mijloace banesti, acestea sunt antrenate n afaceri financiare n vederea realizarii, obtinerii de c!sti$. #peratiile se numesc plasamente de trezorerie si se refera la cumparari si v!nzari de actiuni si obli$atiuni, denumite n acest caz titluri de plasament. Titlurile de plasament sunt titluri de valoare ac1izitionate de ntreprindere n vederea realizarii unui profit pe T n strctura titlurilor de plasament sunt cuprinse : actiuni cotate sau necotate la bursa obli$atiuni cotate sau necotate la bursa actiuni si obli$atiuni emise si rascumparate de firma Titlurile de plasament reprezinta : actiuni proprii rascumparate actiuni ale altor firmei cumparate de alta ntreprindere obli$atiuni emise si rascumparate si obli$atiuni ale altor societati cumparate de ntreprindere 5toate cele de mai sus av!nd n vedere realizarea unui profit ntr6un termen scrut ct.&%" 7actiuni proprii8 tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate de firma de la actionari sau asociati precum si a miscarii acestor actiuni proprii

n debitul acestui cont se nre$istreaza valoarea actiunilor proprii, rascumparate de la actionari sau asociati n creditul acestuia se nre$istreaza valoarea actiunilor proprii rev!ndute. 23ista situatii c!nd pretul ncasat este 9*- 9-C dec!t valoarea nominala a actiunii proprii, diferenta nsemn!nd c1eltuieli cu titluri de plasament cedata .
23emple de operatii : 5 rascumpararea actiunilor proprii se nre$itreaza astfel : &%" : &'11 5rev!nzarea actiunilor proprii se nre$istreaza astfel (firma ncaseaza sume): &1"1 : &%" (pentru ;< : ;=) ;< > ;= : &1"1 : ? &%" @A4 ;< B ;= : ? : &%" &'11 AA4 ct.&%' 7 actiuni8 tine evidenta actiunilor cotate si necotate la bursa ... de catre ntreprindere n debitul acestui cont se nre$istreaza costul actiunilor cumparate n credit valoarea actiunilor rev!ndute. ct.&%C 7<arsaminte de efectuat pentru titluri de plasament8.

daca plata se face ulterior 5plata ulterioara : &%' : &%C 5c1eltuieli : A"@ : &1"1 5plata : &%C : &1"1
Contabilitatea titlurilor de plasament n obli$atiuni: #bli$atiunile sunt titluri de credit emise de c!te o firma n vederea obtinerii de mpumuturi publice de la o masa de creditori. e urmareste obtinerea si a unui plus (profit) realizat n urma rev!nzarii obli$atiunilor. #bli$atiunile sunt aducatoare de venituri fi3e pentru detinatorii lor care se numesc obli$atari, venituri care mbraca forma dob!nzilor. ;entru evidentierea acestora n contabilitate se folosesc conturile : &%& 7#bli$atiuni emise si rascumparate8 &%A 7#bli$atiuni8. ct.&%& 7obli$atiuni emise si rascumparate8 n debitul sau valoarea obli$atiunilor emise si rascumparate n credit valoarea obli$atiunilor emise si rascumparate, anulate. 5subscrierea : 4A1 : 1A1 5nre$istrarea ncasarii valorii obli$atiunilor subscrise :

&1"1 : 4A1 ( sau &'11 ) ct.&%A 7obli$atiuni8 n debit valoarea la pret de ac1izitie a obli$atiunilor cumparate n credit valoarea obli$atiunilor rambursate sau rev!ndute si n cazul obli$atiunilor cumparate de catre ntreprindere este posibila aparitia unor diferente nefavorabile dintre pretul de cumparare si pretul primit din v!nzare sau rambursare. *ceasta diferenta constituind c1eltuieli privind titlurile de plasament cedate. si n cazul obli$atiunilor e3ista cele doua situatii: ncasarea cu plata ulterioara (intervine contul &%C) ncasarea directa. 5#peratiuni de ncasari si plati prin conturile bancare : Decontarile fara numerar sunt acele operatii bancare prin care platile respectiv ncasarile se fac prin asa numita trecere, virare, a unei sume de bani datorate, de debitori (cumparatori) din contul sau de la banca n contul de la banca al carui titular este creditorul (furnizorul). emnificatiile debitului si respectiv creditului din contabilitatea firmei sunt e3act de sens contrar, fata de debit si credit, fata de banca, astfel nscrierea unei sume n debitul contului de disponibilitati din contabilitatea firmei semnifica o crestere a mijloacelor banesti. n e3trasul de cont al bancii aceasta suma apare n debitul e3trasului de cont semnific!nd cresterea obli$atiei bancii fata de firma. n creditul contului de disponibilitati a firmei reprezinta o diminuare a acestui cont . nscrisa n creditul e3trasului de cont aceasta semnifica diminuarea obli$atiei bancii fata de firma. 5Contabilitatea operatiilor prin banca :

ct.&1"1 7conturi la banci n lei8 se debiteaza cu cresterile disponibilitatii banesti pastrate la banca se crediteaza cu diminuarile de disponibilitati banesti pastrate la banca soldul contului poate fi at!t debitor (reprezinta disponibilitatile bansti pastrate la banca) c!t si creditor (reprezinta credite bancare datorate bancii). ct.&1"4 7conturi la banci n devize8 tine evidenta disponibilitatii banesti n devize e3istente n conturi bancare, precum si a miscarii acesteia ca urmare a ncasarilor si platilor aferente n debitul acestui cont sunt nre$istrate sumele n valute, ncasate prin cont bancar (apare ec1ivalentul n lei) n creditul contului se nre$istreaza sumele n devize si ec1ivalentul n lei a acestora, platite prin cont bancar soldul contului este debitor si reprezinta sumele n devize si ec1ivalentul lor n lei, e3istent n contul bancarD si creditor, care reflecta creditul n devize (mai rar). C!nd se foloseste contul &1"4, acestea fiind le$ate de operatia de import6e3port n devize apar si diferente favorabile sau nefavorabile (venituri sau c1eltuieli) din diferente de curs valutar. ct.&1"& 7sume n curs de decontare8 n debitul sau sumele aflate n curs de decontare (sume depuse la banca si neaparute n e3trasul de contD sume depuse la banca prin mandat postal si neajunse D sume virate de terti si neaparute n e3trasul de cont). ;revederile le$ale impun ca la sfarsitul e3. fin. aceste sume sa fie lamurite iar contul &1"& sa nu prezinte sold .

Creditele bancare pe T , denumite si credite de trezorerie, se contabilizeaza atunci c!nd sunt desc1ise linii de credit , folosindu6se direct contul &1"1. Daca astfel de credite pe T (sub 1 an) sunt acordate pentru anumite obiective, ele vor fi reflectate cu ajutorul contului &1C1 D daca nu se reuseste la termenele stabilite, rambursarea acestor sume din contul &1C1 , se trec la restanta, dar atra$ plata unor dob!nzi penalizatoare, caz n care aceste sume se vor nre$istra direct cu ajutorul contului &1C" . ,elatiile ntreprinderii cu bancile se bazeaza si pe calcularea si decontarea unor dob!nzi si anume pentru disponibilitati banesti pastrate de banca pentru care banca acorda dob!nzi, acestea se numesc dob!nzi de primit de catre firma si se iau drept venituri pentru firma si c1eltuieli pentru banca. Contul folosit n acest caz este &1E@ 7Dobanzi de primit8D n cazul acordarii pe termen scurt banca ncaseaza dob!nzi de la firma si se numesc dob!nzi de platit, ele constituind venituri pentru banca si c1eltuieli pentru firma. n acest caz contul folosit este &1EA 7Dob!nzi de platit8. si n cazul creditelor bancare pe T se calculeaza dob!nzi de platit de catre firma, care se nre$istreaza separat cu ajutorul contului &1CE 7Dob!nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt8.
6+7+ C8,-A 829I, C8,-A 46A, C8,-:2I 5 ;:,C-II 7<I9 C8,-A=I6

rss>e)ail ? t@itter ? (acebooA ? toolbar ? linAedin ? log3in

Stiri (iscale 6egis (iscal 6egis contabil 2esurse Beb utile Ad)in. (iscale 28 Ad)in. (iscale :+ ,o)enclator I)p/ -a#e ,o)enclator Contributii Apps o((ice utile eCarte C e7hid 9irectoare ;iscal,et 2o)ania :+ C International

2SS (iscal

;82. (iscale 4arteneri 6ibrarie ;oru)


(op of )orm

partner-pub-6209 FORID:11

ISO-8859-2
*ottom of )orm

Cauta

C;net D Codul ;iscal D -I-6:6 II I)po/itul pe pro(it D CA4. II Calculul pro(itului i)po/abil D A2-. 21 Cheltuieli E Cheltuieli deductibile li)itat alin. !

(op of )orm

AAA
*ottom of )orm

A2-. 21 Cheltuieli E Cheltuieli deductibile li)itat alin. !


din Codul ;iscal>-I-6:6 II I)po/itul pe pro(it>CA4. II Calculul pro(itului i)po/abil co)entarii"*'

(') +rmatoarele c1eltuieli au deductibilitate limitata: a) c1eltuielile de protocol in limita unei cote de "? aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul c1eltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat c1eltuielile de protocol si c1eltuielile cu impozitul pe profitD b) suma c1eltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in ,omania si in strainatate, in limita a de ",& ori nivelul le$al stabilit pentru institutiile publiceD *C1&6" c) c1eltuielile sociale, in limita unei cote de pana la "?, aplicata asupra valorii c1eltuielilor cu salariile personalului, potrivit .e$ii nr. &'F"%%' 0 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. -ntra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli $rave sau incurabile si protezele, precum si c1eltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor: $radinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr6o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patronaj, precum si alte c1eltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. n cadrul acestei limite, pot fi deduse si c1eltuielile reprezentand: tic1ete de cresa acordate de an$ajator in conformitate cu le$islatia in vi$oare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odi1na, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in $ospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasamentD *C1&6 " *C1&6" c) c1eltuielile sociale, in limita unei cote de pana la "?, aplicata asupra valorii c1eltuielilor cu salariile personalului, potrivit .e$ii nr. &'F"%%' 0 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. -ntra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli $rave sau incurabile si protezele, precum si c1eltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililorD $radinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr6o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. -n cadrul acestei limite, pot fi deduse si c1eltuielile reprezentand: tic1ete de cresa acordate de an$ajator in conformitate cu le$islatia in vi$oare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odi1na, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in $ospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasamentD *C1&6" d) perisabilitatile, in limitele stabilite de or$anele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul 9inisterului )inantelor ;ubliceD e) c1eltuielile reprezentand tic1etele de masa acordate de an$ajatori, potrivit le$iiD f) abro$ataD $) c1eltuielile cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. ""D 1) c1eltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita prevazuta la art. "'D i) amortizarea, in limita prevazuta la art. "4D *CE6" j) c1eltuielile efectuate in numele unui an$ajat, la sc1emele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand ec1ivalentul in lei a 4%% euro intr6un an fiscal, pentru fiecare

participantD *CE6" *CE6" j) c1eltuielile efectuate, in numele unui an$ajat, la sc1emele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand ec1ivalentul in lei a "%% euro intr6un an fiscal pentru fiecare participantD *CE6" *CE6" () c1eltuielile cu primele de asi$urare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand ec1ivalentul in lei a "&% euro intr6un an fiscal, pentru fiecare participantD *CE6 " *CE6" () c1eltuielile cu primele de asi$urare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand ec1ivalentul in lei a "%% euro intr6un an fiscal pentru fiecare participantD *CE6" l) c1eltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate n localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile n limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de .e$ea locuintei nr. 114F1CCA , republicata, cu modificarile Gi completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 1%?D l) c1eltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de le$ea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 1%?. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv c1iriasiFlocatariD m) c1eltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor inc1eiate intre parti, in acest scopD *C1% n) c1eltuielile de functionare, intretinere si reparatii, e3clusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un sin$ur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii. *C1% *C1% n) c1eltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de an$ajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un sin$ur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. ;entru a fi deductibile fiscal, c1eltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente le$ale. *C1%
(op of )orm

AAA
*ottom of )orm

A2-. 21 Cheltuieli E Cheltuieli nedeductibile alin. 4%

si 6

din Codul ;iscal>-I-6:6 II I)po/itul pe pro(it>CA4. II Calculul pro(itului i)po/abil co)entarii"12'

(4) +rmatoarele c1eltuieli nu sunt deductibile: a) c1eltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. unt nedeductibile si c1eltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din

,omaniaD *C1&6" b) dobanzileFmajorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romaneFstraine, potrivit prevederilor le$aleD *C1&6" *C1&6" b) dobanzileFmajorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor le$ale. *menzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice inc1eiate cu persoane nerezidente siFsau autoritati straine sunt c1eltuieli nedeductibile, cu e3ceptia majorarilor al caror re$im este re$lementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri. *C1&6" c) c1eltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din $estiune ori de$radate, neimputabile, pentru care nu au fost inc1eiate contracte de asi$urare, precum si ta3a pe valoarea adau$ata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului <-. =u intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fi3e amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin normeD d) c1eltuielile cu ta3a pe valoarea adau$ata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursaD e) c1eltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele $enerate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau serviciiD f) c1eltuielile inre$istrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit le$ii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in $estiune, dupa caz, potrivit normelorD $) c1eltuielile inre$istrate de societatile a$ricole, constituite in baza le$ii, pentru dreptul de folosinta al terenului a$ricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociereD *CE6" 1) c1eltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obli$atiunilor emise pe termen lun$, cu e3ceptia celor determinate de vanzarea6cesionarea acestora. 23ceptia nu se aplica pentru c1eltuielile reprezentand valoarea de inre$istrare a titlurilor de participare tranzactionate pe piata autorizata si suprave$1eata de Comisia =ationala a <alorilor 9obiliare, in perioada 1 ianuarie "%%C6'1 decembrie "%%C inclusivD *CE6" *CE6" 1) c1eltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obli$atiunilor emise pe termen lun$, cu e3ceptia celor determinate de vanzarea6cesionarea acestoraD *CE6" i) c1eltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu e3cepHia celor prevIzute la art. "% lit. c)D i) c1eltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu e3ceptia celor prevazute la art. "% lit. d)D j) c1eltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt re$lementate prin acte normativeD () c1eltuielile cu primele de asi$urare platite de an$ajator, in numele an$ajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale an$ajatului, conform titlului ---D l) alte c1eltuieli salariale siFsau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la an$ajat, cu e3ceptia prevederilor titlului ---D m) c1eltuielile cu serviciile de mana$ement, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii,

pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt inc1eiate contracteD n) c1eltuielile cu primele de asi$urare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu e3ceptia celor care privesc bunurile reprezentand $arantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inc1iriere sau de leasin$, potrivit clauzelor contractualeD o) pierderile inre$istrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in liti$iu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. "", precum si pierderile inre$istrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in liti$iu, neincasate, in alte situatii decat cele prevazute la art. "1 alin. (") lit. n). -n aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obli$ati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa cazD *C1&6" p) c1eltuielile de sponsorizare siFsau mecenat si c1eltuielile privind bursele private, acordate potrivit le$iiD contribuabilii care efectueaza sponsorizari siFsau acte de mecenat, potrivit prevederilor .e$ii nr. '"F1CC4 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale .e$ii bibliotecilor nr. ''4F"%%", republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit le$ii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos: 1. ' la mie din cifra de afaceriD ". "%? din impozitul pe profit datorat. n limitele respective se incadreaza si c1eltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, ac1izitiilor de te1nolo$ie a informatiei si de documente specifice, finantarii pro$ramelor de formare continua a bibliotecarilor, sc1imburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la con$rese internationaleD *C1&6" *C1&6" p) c1eltuielile de sponsorizare siFsau mecenat si c1eltuielile privind bursele private, acordate potrivit le$iiD contribuabilii care efectueaza sponsorizari siFsau acte de mecenat, potrivit prevederilor .e$ii nr. '"F1CC4 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale .e$ii bibliotecilor nr. ''4F"%%", republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit le$ii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor c1eltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 1. este in limita a ' la mie din cifra de afaceriD ". nu depaseste mai mult de "%? din impozitul pe profit datorat. -n limitele respective se incadreaza si c1eltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, ac1izitiilor de te1nolo$ie a informatiei si de documente specifice, finantarii pro$ramelor de formare continua a bibliotecarilor, sc1imburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la con$rese internationaleD *C1&6" r) c1eltuielile inre$istrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inre$istrare fiscala a fost supendat in baza ordinului presedintelui *$entiei =ationale de *dministrare )iscala. s) c1eltuielile cu ta3ele si cotizatiile catre or$anizatiile ne$uvernamentale sau asociatiile profesionale care au le$atura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc ec1ivalentul in lei a 4.%%% euro anual, altele decat cele prevazute la alin. (") lit. $) si m). G) c1eltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fi3e, n cazul n care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, se nre$istreaza o descreGtere a valorii acestora.

*C1% t) in perioada 1 mai "%%C6'1 decembrie "%1%, c1eltuielile privind combustibilul pentru ve1iculele rutiere motorizate care sunt destinate e3clusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o $reutate ma3ima autorizata care sa nu depaseasca '.&%% ($ si care sa nu aiba mai mult de C scaune de pasa$eri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu e3ceptia situatiei in care ve1iculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele cate$orii: 1. ve1iculele utilizate e3clusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si ve1iculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, ve1iculele utilizate de a$enti de vanzari si de a$enti de recrutare a fortei de muncaD ". ve1iculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de ta3iD '. ve1iculele utilizate pentru inc1irierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.*C1% (&) ,e$ia *utonoma J*dministratia ;atrimoniului ;rotocolului de tatK deduce la calculul profitului impozabil urmatoarele c1eltuieli: a) c1eltuielile reprezentand diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de contract de prestari de servicii cu enatul, Camera Deputatilor, *dministratia ;rezidentiala, Luvernul ,omaniei si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si c1eltuielile inre$istrate efectiv de re$ieD b) c1eltuielile efectuate, in conditiile le$ii, pentru asi$urarea administrarii, pastrarii inte$ritatii si protejarii imobilului J;alat 2lisabetaK din domeniul public al statuluiD *C" c) c1eltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporaraFpermanenta pentru cetatenii straini, in conditiile re$lementarilor le$ale. *C" *C" (A) Compania =ationala M-mprimeria =ationalaN8 0 .*. deduce la calculul profitului impozabil c1eltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporaraFpermanenta pentru cetatenii straini, in conditiile re$lementarilor le$ale. *C" 1% 9aO "%%@

admin

Contabilitatea operatiunilor privind leasin$ul financiar


+easingul financiar consta din operatiunile care indeplinesc unul sau mai multe din urmatoarele elemente: , -iscurile si .eneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul inc/eierii contractului de leasing; , Perioada de folosire a .unului in sistem de leasing acopera cel putin 05 la suta din durata de utilizare a .unului; , -ata de leasing este egala cu cota parte anuala"trimestriala din valoarea de intrare a .unului plus do.anda de leasing aferenta; , 1esi din punct de vedere juridic .unul nu apartine utilizatorului& la predarea .unului acesta este scos din evidenta locatorului si preluat in conturile de activ si

pasiv ale locatarului 2utilizatorului3 care urmeaza sa calculeze si sa inregistreze amortizarea aferenta; , Partile prevad in mod expres ca la expirarea contractului se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra .unului. (ransferul dreptului de proprietate al .unului ce face o.iectul contractului de leasing se efectueaza la valoarea reziduala sta.ilita de contractanti. 4aloarea totala a operatiunii de leasing financiar este reprezentata de suma ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala. 1aca transferul dreptului de proprietate nu este prevazut in mod expres& valoarea totala este data de suma ratelor de leasing. 5onografie conta.ila privind .unurile primite in sistem de leasing , !. Primirea mijlocului fix& evidentierea o.ligatiei si do.anzile aferente: , %!33 &&567+8'9E 1E (-':;P8-(< , !=0 &&'+(E 65P->5>(>-6 ;6 1'(8-66 ';656+'(E< , 50.000.000 -8+ , ?0!&&9@E+(. 6:-EA. 6: '4':;< , !=B0 &&18*':C6 ')E-E:(E '+(865P->5>(>-6 ;6 1'(8-66 ';656+'(E< -%3.500.000 -8+ %. 6nregistrarea ratelor de leasing , 1 B03= &&-E1E4E:(E& +89'(66 1E AE;(6>:E& 9@6-66 ;6 '+(E 1'(8-66 ';656+'(E , 50.000.000 -8+ , 1 B05! &&18*':C6 1E P+'('< -%3.500.000 -8+ 3. 9alculul si inregistrarea amortizarii , =B!!&&9@E+(. 1E EDP+8'('-E P-646:1 '58-(6C'-E' 658*6+6C'-6+8-< , %B!3&&'58-(6C'-E' 6:;('+'(66+8-& 567+. 1E (-':;P8-(& ':65'+E& P+':('(66< , !0.000.000 -8+ ?. Primirea facturii emise de finantator reprezentand cotele de leasing: , !=0 &&'+(E 65P->5>(>-6 ;6 1'(8-66 ';656+'(E< , 3.000.000 -8+ , !=B0 &&18*. '). '+(8- 65P->5>(>-6 ;6 1'(8-66 ';656+'(E<!.300.000 -8+ , ??%= &&(4' 1E1>9(6*6+'< , 500.000 -8+ , ?0? &&)>-:6C8- 1E 658*6+6C'-6< , ?.B00.000 -8+ 98:9856(E:(: , === &&9@E+(. P-646:1 18*':C6+E< , ?0! &&9@E+(. 6:-EA. 6: '4':;< 5. 1iminuarea valorii totale a operatiunii de leasing: , 9 B03= &&-E1E4E:(E& +89'(66 1E AE;(6>:E& 9@6-66 ;6 '+(E 1'(8-66 ';656+'(E< , 3.000.000 -8+ , 9 B05! &&18*':C6 1E P+'('< , !.300.000 -8+ =. (ransferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala , !=0 &&'+(E 65P->5>(>-6 ;6 1'(8-66 ';656+'(E< , !.000.000 -8+ , ??%= &&(4' 1E1>9(6*6+'< , 3%3.000 -8+ , ?0? &&)>-:6C8- 1E 658*6+6C'-6< , %.0%3.000 -8+ 0. 'c/itarea facturilor catre finantator

, ?0? &&)>-:6C8- 1E 658*6+6C'-6< , 5!%! &&98:(>-6 +' *':96 6: +E6< , 53!! &&9';' 6: +E6< , 5?% &&'4':;>-6 1E (-EC8-E-6E< Precizari 6'; !0 &&9ontracte de leasing< F +E';E*'9E 8 tranzactie de vanzare si de lease.acF implica vanzarea unui .un de catre vanzator si inc/irierea aceluiasi .un in regim de leasing. Platile de leasing si pretul de vanzare sunt& de o.icei& interdependente& intrucat sunt negociate impreuna. (ratamentul conta.il al tranzactiei de vanzare si de lease.acF depinde de tipul contractului de leasing. 1aca o tranzactie de vanzare si de lease.acF are ca rezultat un leasing financiar& orice surplus reprezentand diferenta sumei rezultate din vanzare si valoarea conta.ila nu va fi recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vanzator. 6n sc/im.& va fi amanat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. 6n cazul in care tranzactia de lease.acF reprezinta un leasing financiar& tranzactia este un mijloc prin care locatorul acorda finantare locatarului& .unul avand rolul de garantie. 1in acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vanzare si valoarea conta.ila. 'ceasta diferenta se amana si se amortizeaza pe parcursul contractului de leasing.
A6-+ 98C:.+,-+

(op of )orm

partner-pub-9275 ISO-8859-2

Cautare

w w w .scritube.co

:o rm a me tod olo gic 5a a nu de al int 1e oc >til mir 9o iza e si ntu re 9o util ri ' nta iza la 'pl .ili re .a ica tat a nci tiei ea reg "ca 1e tre 98 istr sa ': Ae 1E zor :( elo '+6 sti +6 eri '* r si C' un 56 ei 6+6 for ;6 e (' (' mu 1' )> ;i -6 (E lar (8 :9 9o ;6 ' elo -66 (68 nta ;( 8P r :' .ili -> Eco -E tat 9( '(6 mu ' e >6+8 ne 98 Ea 6 5E pe :( sG P-6 P-6 (8 ec >;G 46: P' 46: 1' on 6+8 s 1 ;64 1 '. om '9 >+ '5 *. ie (64 *6+ 89. pri E+ ': (6C vin E (6E 'd 65 6+E act 8* ivit 6+6 ate C' a (E fin an cia ra si co nta .il a

G,2+7IS-2A2+A G, C8,-A=I6I-A-+ A 84+2AHI:,I682 9+ 6+ASI,7

*ottom of )orm

1. G,2+7IS-2A2+A G, C8,-A=I6I-A-+ A 42I,CI4A6+682 84+2AHI:,I 42III,9 6+ASI,7:6 84+2AHI8,A6

1.1. Gn contabilitatea societatilor de leasing "locator' a' Achi/itionarea de i)obili/ari corporale ce ur)ea/a a (i predate Jn regi) de leasing se Jnregistrea/a pe ba/a (acturilor e)ise de (urni/orii interni% prin articolul contabil: 9+=I212 K.ijloace (i#e 4426 K-.I.A. deductibila b' Achi/itionarea de bunuri )obile de natura i)obili/arilor corporale de la (urni/ori e#terni% ce ur)ea/a a (i predate Jn regi) de leasing% se Jnregistrea/a prin articolul contabil: =.1. 9in i)port 9+=I212 K.ijloace (i#e 4426 K-.I.A. deductibila =.2. 9in Co)unitatea +uropeana 9+=I212 K.ijloace (i#e C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ari C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ari C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ari

c' A)orti/area i)obili/arilor corporale achi/itionate si predate utili/atorilor con(or) contractelor de leasing potrivit duratelor nor)ale de (unctionare legale Jn vigoare: 9+=I611 KCheltuieli de e#ploatare privind a)orti/area i)obili/arilorK C2+9I211 KA)orti/ari privind i)obili/arile corporaleK

4redarea bunurilor catre utili/ataor se va (ace pe ba/a de ddocu)ente pri)are de natura proceselor verbale de predare pri)ire si se va conse)na%la utili/ator% intr3un cont in a(ara bilantului3 "10!1 i)obili/ari corporale luate cu chirie'.s d' Gnregistrarea (acturii e)ise de locator repre/entLnd ratele de Jncasat: 9+=I4111 KClientiK C2+9I*06 KIenituri din redevente% locatii de gestiune si chirii 442* K-.I.A. colectataK ,8-M: Contul *06 poate (i de/voltat Jn analitic ast(el: E *06## KIenituri din redevente repre/entLnd a)orti/areaK E *06#N KIenituri din redevente repre/entLnd )arja de pro(itK 1.2. Gn contabilitatea utili/atorului "locatar' a' I)obili/arile corporale pri)ite Jn ca/ul tran/actiilor de leasing con(or) prevederilor din contractele Jncheiate Jntre parti se Jnregistrea/a Jn debitul contului de ordine si evidenta 10!6 K2edevente% locatii de gestiune% chirii si alte datorii asi)ilateK. Acest cont se creditea/a pe )asura platii ratelor de leasing potrivit contractului% ast(el JncLt soldul debitor sa re(lecte valoarea ratelor ra)ase de ra)bursat.

Ialoarea Jnscrisa Jn debitul contului 10!6 K2edevente% locatii de gestiune% chirii si alte datorii asi)ilateK se co)pune din: E valoarea initiala a bunului% repre/entLnd costul de achi/itie la societatile de leasingO E bene(iciul% respectiv )arja de pro(it stabilita Jntre parti. b' Gnregistrarea (acturii e)ise de proprietarul bunurilor "persoana juridica ro)Lna'% repre/entLnd ratele de achitat: 9+=I612 KCheltuieli cu redeventele% locatiile de gestiune si chiriileK 4426 K-.I.A. deductibilaKP ,8-M: Contul 612 poate (i de/voltat Jn analitic ast(el: E 612## KCheltuieli cu redeventele la nivelul a)orti/ariiK E 612#N KCheltuieli cu redeventele repre/entLnd )arja locatoruluiK c' 4lata (acturii 9+=I401 K;urni/oriK C2+9I121 KConturi la banci Jn leiK C2+9I401 K;urni/oriK

d' Gn ca/ul societatii de leasing "proprietarul bunurilor'% persoana juridica straina cu sediul Jn

strainatate% se va Jnregistra si i)po/itul pe redevente datorat de aceasta "con(or) prevederilor din conventiile pentru evitarea dublei i)puneri% Jncheiate de 2o)Lnia cu alte state'% dar achitat de bene(iciar la cursul de schi)b Jn vigoare la data respectiva% e(ectuLndu3se articolele contabile: 9+=I401 K;urni/oriK 401 K;urni/oriK 446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK I)po/itul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de i)po/it preva/ute Jn conventiile pentru evitarea dublei i)puneri% Jncheiate de 2o)Lnia cu alte state% sau potrivit prevederilor legislatiei in vigoare1Q1R. Gn situatia e#istentei unor di(erente de curs valutar la data achitarii redeventei% acestea se Jnregistrea/a la venituri sau la cheltuieli (inanciare% dupa ca/. C2+9I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK 121 KConturi la banci Jn leiK

2. G,2+7IS-2A2+A G, C8,-A=I6I-A-+ A 42I,CI4A6+682 84+2AHI:,I 42III,9 6+ASI,7:6 ;I,A,CIA2 2.1. Gn contabilitatea societatilor de leasing "locator' a' Achi/itionarea de i)obili/ari corporale ce ur)ea/a a (i predate Jn regi) de leasing se Jnregistrea/a pe ba/a (acturilor e)ise de (urni/orii interni% prin articolul contabil:
1

9+=I212 K.ijloace (i#e 4426 K-.I.A. deductibila

C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ari

b' Achi/itionarea de bunuri )obile de natura i)obili/arilor corporale de la (urni/ori e#terni% ce ur)ea/a a (i predate Jn regi) de leasing% se Jnregistrea/a prin articolul contabil: =.1. 9in i)port 9+=I212 K.ijloace (i#e 4426 K-.I.A. deductibila =.2. din Co)unitatea +uropeana 9+=I212 K.ijloace (i#e C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ari C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ari

c' 4redarea catre bene(iciar "utili/ator' a bunurilor care (ac obiectul contractului de leasing la valoarea Jnscrisa Jn contract% respectiv la costul de achi/itie% si evidentierea creantei% inclusiv a dobLn/ii de Jncasat: 9+=I26*2 KG)pru)uturi acordate pe ter)en lungK Si 9+=I26*1 K9obLn/i a(erente creantelor i)obili/ateK C2+9I4*2 KIenituri Jnregistrate Jn avansK C2+9I212 K.ijloace (i#eK

I)obili/arile corporale predate Jn leasing (inanciar de catre locator se re(lecta Jn debitul contului Jn a(ara bilantului 10!1 KAlte valori Jn a(ara bilantuluiK analitic K=unuri predate Jn leasing (inanciarK. Acest cont se creditea/a pe )asura (acturarii ratelor de leasing potrivit contractului% ast(el JncLt soldul debitor sa re(lecte valoarea ratelor ra)ase de Jncasat. d' +)iterea (acturilor repre/entLnd ratele de Jncasat potrivit contractului si Jnregistrarea acestora Jn contabilitate: 9+=IC2+9I*06 KIenituri din redevente% locatii de gestiune si chiriiK 4111 KClientiK 26*1 K9obLn/i a(erente creantelor i)obili/ateK 442* K-.I.A. colectataK si% conco)itent% ur)atoarele operatiuni: d' 1. Gnregistrarea la venituri a dobLn/ii (acturate: 9+=I4*2 KIenituri Jnregistrate Jn avansK C2+9I*06 KIenituri din redevente% locatii de gestiune si chiriiK

d' 2. Credit cont 10!1 KAlte valori Jn a(ara bilantuluiK analitic K=unuri predate Jn leasing (inanciarK d' !. Gnregistrarea di)inuarii creantei Jnregistrate la pct. 2.1 lit. c' Jn debitul contului 26*2 KG)pru)uturi acordate pe ter)en lungK% cu cota3parte din veniturile

(acturate si Jnregistrate Jn creditul contului *06 KIenituri din redevente% locatii de gestiune si chiriiK: 9+=I6 1 KAlte cheltuieli de e#ploatareK C2+9I26*2 KG)pru)uturi acordate pe ter)en lungK

e' 6a e#pirarea contractului de leasing% o data cu (acturarea ulti)ei rate se conse)nea/a si trans(erul dreptului de proprietate pe ba/a contractului de vLn/are3 cu)parare. 2.2. Gn contabilitatea utili/atorului "locatar' a' Gnregistrarea Jn contabilitate a i)obili/arilor corporale pri)ite con(or) prevederilor din contractele Jncheiate Jntre parti si evidentierea datoriei% inclusiv a dobLn/ilor a(erente: 9+=I212 K.ijloace (i#eK C2+9I16* KAlte J)pru)uturi si datorii asi)ilateK C2+9I161* K9obLn/i a(erente altor J)pru)uturi si datorii asi)ilateK si 9ebit cont 10!6 K2edevente% locatii de gestiune% chirii si alte datorii asi)ilateK cu valoarea i)obili/arilor corporale con(or) docu)entelor% inclusiv dobLnda.

9+=I4*1 KCheltuieli Jnregistrate Jn avansK

b' A)orti/area i)obili/arilor corporale achi/itionate con(or) contractelor de leasing se (ace potrivit duratelor nor)ale de (unctionare legale Jn vigoare. Gnregistrarea Jn contabilitatea utili/atorilor a a)orti/arii i)obili/arilor corporale pri)ite Jn ca/ul contractelor de leasing (inanciar: 9+=I611 KCheltuieli de e#ploatare privind a)orti/area i)obili/arilorK C2+9I211 KA)orti/ari privind i)obili/arile corporaleK

c' Gnregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe ba/a (acturilor e)ise de proprietarul bunurilor: 9+=I16* KAlte J)pru)uturi si datorii asi)ilateK 161* K9obLn/i a(erente altor J)pru)uturi si datorii asi)ilateK 4426 K-.I.A. deductibilaKP' si% conco)itent% C2+9I-

404 K;urni/ori de i)obili/ariK

9+=I666 KCheltuieli privind dobLn/ileK

C2+9I4*1 KCheltuieli Jnregistrate Jn avansK

si Credit cont 10!6 K2edevente locatii de gestiune% chirii si alte datorii asi)ilateK.

Gn ca/ul Jn care societatea de leasing "proprietarul bunurilor' este persoana juridica straina cu sediul Jn strainatate% se va Jnregistra si i)po/itul pe dobLn/i datorat de aceasta "con(or) prevederilor din conventiile de evitare a dublei i)puneri% Jncheiate de 2o)Lnia cu alte state% sau potrivit prevederilor 8rdonantei 7uvernului nr. 1!>1$$1 privind i)punerea unor venituri reali/ate din 2o)Lnia de persoane (i/ice si juridice nere/idente'% dar achitat de bene(iciar la cursul de schi)b Jn vigoare la data respectiva% precu) si ta#a pe valoarea adaugata% e(ectuLndu3se articolele contabile: 9+=I404 K;urni/ori de i)obili/ariK C2+9I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK si% respectiv% 9+=I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK C2+9I121 KConturi la banci Jn leiK%

iar pentru ta#a pe valoarea adaugataP'% 9+=I4426 K-.I.A. deductibilaK C2+9I121 KConturi la banci Jn leiK%

sau Jnregistrarea ta#ei pe valoarea adaugata datorate: 9+=I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK C2+9I4421 K-.I.A. nee#igibilaK

d' 6a e#pirarea contractului% o data cu achitarea ulti)ei rate se conse)nea/a si trans(erul dreptului de proprietate% dupa cu) ur)ea/a: d' 1. Gn ca/ul bunurilor produse Jn tara: 9+=I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK 9+=I16* KAlte J)pru)uturi si datorii asi)ilateK 4426 K-.I.A. deductibilaKP d' 2. Gn ca/ul bunurilor din i)port se vor Jnregistra si achita de catre utili/ator si ta#a va)ala% con(or) prevederilor legale2Q2R% precu) si ta#a pe valoarea adaugata% e(ectuLndu3se articolele contabile: 9+=I16* KAlte J)pru)uturi si datorii asi)ilateK 4426 K-.I.A. deductibilaKP si C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ariK K C2+9I4421 K-.I.A. nee#igibilaK C2+9I404 K;urni/ori de i)obili/ariK K

9+=I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK


2

C2+9I121 KConturi la banci Jn leiK%

respectiv

9+=I212 K.ijloace (i#eK

C2+9I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK

d' !. Gn ca/ul Jn care societatea de leasing "proprietarul bunurilor' este persoana juridica straina cu sediul Jn strainatate% se Jnregistrea/a si ta#a pe valoarea adaugataP' platita sau de platit "datorata': 9+=I4426 K-.I.A. deductibilaK C2+9I121 KConturi la banci Jn leiK Sau 9+=I4421 K-.I.A. nee#igibilaK C2+9I446 KAlte i)po/ite% ta#e si varsa)inte asi)ilateK

E Credit cont 10!6 K2edevente% locatii de gestiune% chirii si alte datorii asi)ilateK cu valoarea i)obili/arilor corporale achi/itionate si care au devenit proprietatea utili/atorului. !. Gn aplicarea prevederilor art. 21 lit. b' din 8rdonanta 7uvernului nr. 1>1$$*% devenit art. 1 lit. b' prin 6egea nr. $0>1$$1 si ulterior )odi(icat prin 6egea nr. $$>1$$$% partile au obligatia de a stabili prin contract atLt valoarea ratelor initiale% cLt si criteriile de inde#are a acestora% criterii care vor sta la ba/a calcularii valorii

ratelor de leasing inde#ate% Jnscrise Jn (acturi% unde pe un rLnd distinct% intitulat K9i(erente de pretK% se va re(lecta valoarea inde#arii. Gn contabilitatea locatorului K9i(erentele de pretK Jnscrise distinct Jn (actura se vor re(lecta Jn creditul contului * 1 KAlte venituri din e#ploatareK E analitic distinct% iar Jn contabilitatea utili/atorului% Jn debitul contului 6 1 KAlte cheltuieli de e#ploatareK E analitic distinct. Gn contabilitatea utili/atorului di(erentele de pret a(erente ratelor dintr3un an (iscal% con(or) contractului% Jnregistrate Jn debitul contului 6 1 KAlte cheltuieli de e#ploatareK% pot )ajora valoarea i)obili/arilor corporale potrivit prevederilor <otarLrii 7uvernului nr. 22>1$$1 privind unele )asuri pentru re(lectarea Jn contabilitatea agentilor econo)ici a unor operatiuni econo)ico3 (inanciare "articol contabil 212 = * 1'. 4. Gn ca/ul leasingului operational% Jn bilantul contabil anual al utili/atorului valoarea ratelor ra)ase de ra)bursat "soldul debitor al contului 10!6 K2edevente% locatii de gestiune% chirii si alte datorii asi)ilateK' se va Jnscrie Jn (or)ularul K9ate in(or)ativeK pe rLnd distinct. . Gn ca/ul leasingului (inanciar: a' Gn bilantul contabil al locatorului valoarea ratelor ra)ase de Jncasat se re(lecta Jn soldul conturilor 26*2 KG)pru)uturi acordate pe ter)en lungK si 26*1 K9obLn/i a(erente creantelor i)obili/ateK% care se vor Jnscrie Jn (or)ularul cod 2! KSituatia creantelor si datoriilorK% rLndul 02 si% respectiv% 0!.

b' Gn bilantul contabil al utili/atorului valoarea ratelor ra)ase de ra)bursat se re(lecta Jn soldul conturilor 16* KAlte J)pru)uturi si datorii asi)ilateK si 161* K9obLn/i a(erente altor J)pru)uturi si datorii asi)ilateK% care se vor Jnscrie Jn (or)ularul cod 2! KSituatia creantelor si datoriilorK% rLndul !! si% respectiv% !*. P' Gnregistrarea ta#ei pe valoarea adaugata se (ace nu)ai de catre societatile co)erciale luate Jn evidenta ca platitoare de ta#a pe valoarea adaugata.. Gn ca/ul societatilor co)erciale neJnregistrate ca platitoare de ta#a pe valoarea adaugata% -.I.A. achitata sau datorata se va Jnregistra Jn costul de achi/itie al bunurilor Jn con(or)itate cu prevederile pct. 1$ din 2egula)entul de aplicare a 6egii contabilitatii nr. 12>1$$1.
olae :ina& vala.il la %0-6an-%0!0 6ntre.are: 5onografie completa a unui contract de leasing financiar cu precizarea expresa a monedei de inregistrare in contabilitate a mijlocului fix &atat a contractului& cat si a facturilor de rate. Exista posi.ilitatea operarii acestora si a contractului si a facturilor& atat in euro& cat si in ronH ;pecificati care sunt conturile din .alanta care tre.uie reevaluata la 3!.!%.:H -aspuns: ;e presupune ca& o entitate inc/eie in data de !5.0!.%0!0 un contract de leasing pe o perioada de trei ani pentru ac/izitia unui ec/ipament te/nologic in valoare de 3=0.000 lei. Principalele clauze contractuale sunt: - 'vans !0.000 lei; - ;cadente trimestriale pe data de %5 a ultimei luni din trimestru; - 1urata contractului 3 ani; - -ata do.anzii !? $ pe an; - ;e platesc transe egale in suma de 30.000 lei fiecare& mai putin ultima rata in valoare de 3.0!% lei& valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine do.anda; - )iecare transa este formata din do.anda si ram.ursare de principal 2cota parte din valoarea activului3 conform graficului. - 4aloarea reziduala 3.0!% lei este insotita de transferul dreptului de proprietate; - 1urata de utilizare economica a activului este 5 ani. A-')69>+ 1E -'5*>-;'-E 9'+9>+'( 1E +89'(8;old initial do.anda ! rata principal ;old final 3 ?#3-% 5#!-? %??00.00 %5%5?.00 %=!30.BI %005%.0% %0III.5= %BI0I.55 %III3.B3 335=00.00 3!03?=.00 %B?%0B.!! %50!55.3I %%I!55.B3 %00!0=.%I !00!B%.?= %#!x!?$x3"!% !%=00.00 !!0?=.00 !0B=%.!! II?0.%B I000.?? B0%0.?5 000=.!0

3=0000.00 335=00.00 3!03?=.00 %B?%0B.!! %50!55.3I %%I!55.B3 %00!0=.%I

30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00

!00!B%.?= !3I!3B0.B? !0000B.00 0305?.0! 3I335.?0 30!%.!? total

5I5=.3I ?B=I.B= 30?5.30 %5B!.3I !30=.0? B00!%

30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30!%.!? ??00!%

3!0?3.=! 3%!30.!? 33%5?.00 3??!B.=! 35=%3.%= 30!%.!? 3=0000

!3I!3B.B? !0000B.00 0305?.0! 3I335.?0 30!%.!? 0.00

6nregistrarile contabile efectuate de locator pe durata de leasing - 6nregistrarea activului la valoarea capitalului de ram.ursat: %!3 # !=0 3=0.000 lei 6n situatia in care contractul este exprimat in valuta inregistrarea se face de regula la pret 96P& conform contractului de leasing. - Evidentierea do.anzii aferente contractului de leasing in cont extra.ilantier: 1e.it cont B05! B0.0!% lei - 6nregistrarea primei facturi pentru rata scadenta: $ # ?0? ?!.=3= lei !=0 %?.?00 lei === !%.=00 lei ??%= ?.=3= lei - Extraconta.il& diminuarea do.anzii de plata cu suma de !%.=00 lei; 9redit cont B05! !%.=00 lei - 'c/itarea facturii: ?0? # 5!%! ?!.=3= lei - Primirea facturii pentru a doua rata in suma totala de ?!.0IB lei: $ !=0 === # ?0? ?!.0IB lei %5.%5? lei !!.0?= lei

??%= ?.0IB lei - Extraconta.il& diminuarea do.anzii de plata cu suma de !!.0?= lei; 9redit cont B05! !!.0?= lei - Plata celei de a doua rata ?0? # 5!%! ?!.0IB lei 6n mod similar se inregistreaza toate operatiile pana la sfarsitul perioadei inclusiv contractele exprimate intro alta valuta. +a plata ultimei rate& locatarul ac/ita valoarea reziduala si o.tine dreptul de proprietate juridica asupra activului respectiv. - Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea reziduala: $ # ?0? ?.?!0 lei !=0 3.0!% lei ??%= 005 lei - 'c/itarea facturii catre societatea de leasing: ?0? # 5!%! ?.?!0 lei 6n cazul leasingului financiar& locatarul este cel care inregistreaza amortizarea activului. Pentru activele ac/izitionate prin contracte de leasing financiar& stiind ca se transfera dreptul de proprietate& se aplica aceleasi proceduri de amortizare sta.ilite la celelalte active similare existente in entitate 2durata de utilizare economica& metoda de amortizare3. 6n exemplul de mai sus: - 4aloarea amortiza.ila 3=0.000 lei - 1urata de utilizare economica 5 ani 2=0 luni3 - 'mortizarea lunara in valoare de =.000 lei 23=0.000 lei"=0 luni3 - 6nregistrarea amortizarii lunare =B!! # %B! =.000 lei 9onform +egii B%"!II! cu modificarile si completarile ulterioare: 'rt. 3. - 2!3 9onta.ilitatea se tine in lim.a romana si in moneda nationala. 2%3 9onta.ilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala& cat si in valuta& potrivit reglementarilor ela.orate in acest sens. Evaluarea la .ilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de sc/im. valutar comunicat de *anca :ationala a -omaniei& vala.il la

data inc/eierii exercitiului financiar. 6n scopul prezentarii in .ilant& valoarea creantelor& astfel evaluate& se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare. Pentru creantele si datoriile& exprimate in lei& a caror decontare se face in functie de cursul unei valute& eventualele diferente favora.ile sau nefavora.ile& care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte c/eltuieli financiare& dupa caz. 6n cazul dumneavoastra va tre.ui sa evaluati contul !=0 in situatia in care finantarea contractului este in valuta. 6n situatia in care este vor.a despre un leasing financiar extern va tre.ui sa evaluati si contul ?0?.

6ntre.are: +a data de 0!.!%.%000 fac o ac/izitie intracomunitara 2atunci receptionez marfa3. )actura este emisa pe data de %3.!!.%000. 9u ce data inregistrez facturaH 9u data de 0!.!%.%000 2data ac/izitiei3 sau %3.!!.%000 2data la care este emisa factura si respectiv pleaca marfa de la funizor3H 9e curs folosescH -aspuns: 9a regula generala& faptul generator al (.4.'. pentru livrarile de .unuri si prestarile de servicii este data livrarii .unurilor sau data prestarii serviciilor. 1upa cum se poate constata& faptul generator nu intervine o.ligatoriu la data emiterii facturii. 9onform legislatiei fiscale armonizata cu 1irectiva !!% a 9omunitatii& o factura poate fi emisa: - anterior livrarii sau prestarii& c/iar si in situatia in care nu se incaseaza un avans; - la data livrarii sau prestarii; - ulterior livrarii& la orice data din intervalul cuprins intre data livrarii si cel mai tarziu pana in cea de-a !5-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei 2de la !.0!.%00B& a !5-a zi calendaristica a lunii urmatoare3. 6n 9odul fiscal& prin articolul !35 se face precizarea ca exigi.ilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre cumparatorul care efectueaza ac/izitia& dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. 6n situatia dvs.& exigi.ilitatea taxei este in data de %3.!!.%000. 1aca furnizorul nu ar fi emis factura& firma dvs. ar fi tre.uit sa emita o autofactura& dar nu mai tarziu de data de !5 decem.rie %000. (otusi& pentru operatiunile de ac/izitii intracomunitare nu este corelata legislatia fiscala cu legislatia conta.ila& motiv pentru care intotdeauna vor exista neconcordante intre evidenta fiscala si evidenta conta.ila. 1esi prin art. !35& alin. % se precizeaza faptul ca exigi.ilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre firma dvs.& recomanda.il ar fi sa utilizati cursul valutar din data receptiei .unurilor. Prin normele metodologice& la punctul !0 emis pentru aplicarea art. !35& se face precizarea ca faptul generator pentru o livrare de .unuri este ec/ivalent cu faptul generator pentru o ac/izitie intracomunitara de .unuri deoarece intervin in acelasi moment: momentul livrarii de .unuri. 6n acest sens& pentru evitarea neconcordantei dintre livrarea de .unuri efectuata de un furnizor intracomunitar si ac/izitia intracomunitara efectuata de catre o firma din -omania& operatiuni care se raporteaza de catre am.ele parti participante la tranzactie prin declaratia recapitulativa& momentul exigi.ilitatii s-a sta.ilit fie in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea& fie la data inscrisa pe factura. 6n acest sens& prin norme& la punctul !0& se exemplifica o astfel de situatie 2exemplul nr. %3 in care livrarea este efectuata de partenerul intracomunitar pe data de %5.0=.%000 iar factura este emisa pe data de %I.0=.00& caz in care firma din -omania este o.ligata sa considere ca a efectuat ac/izitia intracomunitara in data de %5.0=.%000 desi la acea data nu a receptionat marfa astfel incat sa ai.a certitudinea ca acele .unuri exista faptic in patrimoniul sau.

1in punct de vedere fiscal& firma din -omania tre.uie sa evidentieze operatiunea in jurnalul de cumparari intocmit pentru luna iunie %000& sa preia suma in decontul de (.4.'. aferent lunii iunie %000 si sa o raporteze in declaratia recapitulativa pentru trimestrul 66 %000. 'cest exemplu este un caz ideal cand livrarea si factura este emisa de furnizorul intracomunitar in cadrul aceleiasi luni calendaristice. (otusi& asa cum se poate constata& prin legislatia fiscala& nu s-a facut corelatia intre evidentierea fiscala a unei ac/izitii intracomunitare si inregistrarea conta.ila a .unurilor ac/izitionate pe .aza unei note de intrare-receptie& documente impus de legislatia financiar-conta.ila. 'sa cum se precizeaza prin 9odul fiscal& aveti o.ligatia sa evidentiati ac/izitia intracomunitara in jurnalul de cumparari intocmit pentru luna noiem.rie %000& sa declarati operatiunea in decontul de (.4.'. al lunii noiem.rie %000 si sa o raportati in declaratia recapitulativa aferenta trimestrului 64 %000. 9ursul valutar utilizat pentru receptia .unurilor si inregistrarea acestora in evidenta conta.ila tre.uie sa fie identic cu cel din data emiterii facturii& respectiv data de %3.!!.%000. +a acest curs se consemneaza si operatiunea de ac/izitie intracomunitara in jurnalul de cumparari. 9ele mentionate anterior reprezinta modalitatea de inregistrare in evidenta fiscala si de raportare a ac/izitiei intracomunitare conform 9odului fiscal. ;e constata astfel ca va exista neconcordanta intre evidenta conta.ila si evidenta fiscala& in sensul ca d.p.d.v. fiscal operatiunea se inregistreaza in luna noiem.rie si conta.il 2pe .aza notei de intrare-receptie3 operatiunea se inregistreaza in luna decem.rie %000. (otusi& pentru a exista concordanta intre evidenta fiscala si cea conta.ila& avand in vedere faptul ca pentru ac/izitiile intracomunitare faptul generator si exigi.ilitatea taxei intervin la data la care este emisa factura 2%3.!!.%0003& dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator 2!5.!%.%0003& cursul valutar recomanda.il a fi utilizat pentru determinarea .azei de impozitare a (.4.'. este cursul din data receptiei .unurilor. :ici in lege si nici in norme nu veti regasi precizari sau exemple care care sa sta.ileasca data corecta a cursului valutar. 1eci& in opinia noastra& faptul generator si exigi.ilitatea (4' pot fi sta.ilite aleatoriu& de catre fiecare firma 2%3.!!.%000 sau !5.!%.%0003. 1eoarece data emiterii facturii nu poate fi identica cu data receptiei .unurilor& va recomandam sa utilizati cursul valutar din data receptiei .unurilor. 'ceasta recomandare are la .aza urmatoarele argumente pentru a considera data realizarii ac/izitiei intracomunitare ca fiind data receptiei .unurilor: - locul ac/izitiei intracomunitare se considera locul unde se gasesc .unurile in momentul in care se inc/eie expedierea sau transportul .unurilor& deci in -omania; - locul ac/izitiei intracomunitare se considera in statul mem.ru care a emis codul de inregistrare in scopuri de (4'& deci in -omania; - impozitarea cu (.4.'. se efectueaza la locul ac/izitiei intracomunitare recunoscuta ca o tranzactie economica& deci in -omania; - faptul ca prin 9odul fiscal se acorda un termen de respiro Jdar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generatorJ & se permite alegerea cursului valutar din data receptiei; - legea conta.ilitatii nr. B% din %? decem.rie !II!& repu.licata& impune inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor; - prin 8.5.).P. nr. !05% din !0 noiem.rie %005 pentru apro.area reglementarilor conta.ile conforme cu directivele europene se impune: - elementele nemonetare ac/izitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric 2imo.ilizari& stocuri3 tre.uie raportate utilizand cursul de sc/im. de la data efectuarii tranzactiei. 1ata efectuarii tranzactiei este confirmata de data receptiei .unurilor ac/izitionate dintr-un stat comunitar.

- respectarea unor reguli clare cu privire la receptia .unurilor si metodele de determinare a costului .unurile iesite din gestiune 2)6)8& +6)8& etc3; - datoriile in valuta se inregistreaza in conta.ilitate in lei& la cursul de sc/im. de la data efectuarii operatiunilor& comunicat de *.:.-. 9onsideram receptia .unurilor ca o recunoastere a unei datorii in valuta. - operatiunile in valuta tre.uie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare 2leu3& aplicandu-se sumei in valuta cursul de sc/im. dintre moneda de raportare si moneda straina& la data efectuarii tranzactiei. 'stfel& c/iar daca pe factura furnizorului este inscrisa data de %3.!!.%000& ac/izitia intracomunitara se considera realizata in data de 0!.!%.%000& data receptiei marfurilor& operatiune justificata prin intocmirea notei de intrare-receptie semnata de comisia de receptie care confirma primirea .unurilor in patrimonial firmei dvs. 1eci se respecta momentul exigi.ilitatii (4' in data de 0!.!%.%005 deoarece receptia are loc pana pe data de !5 a lunii decem.rie %000. 1aca urmati aceasta recomandare& d.p.d.v. fiscal& firma dvs. tre.uie sa evidentieze operatiunea in jurnalul de cumparari intocmit pentru luna decem.rie %000& sa preia suma in decontul de (.4.'. aferent lunii decem.rie %000 si sa o raporteze in declaratia recapitulativa pentru trimestrul 64 %000. :umai asa va exista concordanta intre evidenta conta.ila si evidenta fiscala pe luna decem.rie %000 a firmei dvs. 'rticol preluat din =ePsletterul

Ta3e si -mpozite6*ctual nr. %5"decem.rie %00B

;tudiu de caz: 1upa ce ati efectuat o reevaluare la mijloacele fixe existente in unitatea dumneavoastra& decideti sa vindeti unul din mijloacele fixe reevaluate. 9e se intampla cu reevaluareaH Este ea recunoscuta din punct de vedere fiscalH 6n cazul in care vindeti mijlocul fix la o valoare mai mica decat valoarea ramasa neamortizata este considerata aceasta valoare deducti.ila fiscal la calculul profitului impoza.ilH 6n 9odul fiscal in vigoare inainte de ! ianuarie %000 se prevedea faptul ca pentru mijloacele fixe amortiza.ile& c/eltuielile cu amortizarile erau deducti.ile fara sa luam in calcul reevaluarea conta.ila a mijloacelor fixe. >lterior& restrictia privind nerecunoasterea reevaluarilor conta.ile a fost eliminata astfel incat& incepand cu ! ianuarie %000& la calculul deducerilor de amortizare putem lua in considerare reevaluarile efectuate la mijloacele fixe. 4aloarea fiscala ramasa neamortizata reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale. 6mportant Pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortiza.ile& luam in calcul reevaluarile conta.ile efectuate dupa data de ! ianuarie %000. 1e asemenea& luam in considerare si partea ramasa neamortizata din reevaluarile conta.ile efectuate in perioada ! ianuarie %00? , 3! decem.rie %00=& evidentiate la data de 3! decem.rie %00=. 'tentie :u putem recupera prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile conta.ile efectuate dupa data de ! ianuarie %00? la mijloacele fixe amortiza.ile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii. 6n cazul in care ulterior datei de 3! decem.rie %003 am efectuat o reevaluare care a determinat o descrestere a valorii mijloacelor fixe vom inregistra o scadere a rezervei din reevaluare in limita soldului creditor al rezervei& in ordinea descrescatoare inregistrarii rezervei. 4aloarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortiza.ile o ecalculam corespunzator. 6n aceste situatii& partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include in veniturile impoza.ile ale perioadei in care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 3! decem.rie %003. ;urplusul din reevaluarea imo.ilizarilor corporale& care a fost anterior deducti.il& se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei& distri.uirii rezervei catre participanti su. orice forma&

lic/idarii& divizarii& fuziunii contri.ua.ilului sau oricarui alt motiv& inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor conta.ile. Pentru calculul profitului impoza.il& aceste sume sunt elemente similare veniturilor. 6nregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii& respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat& analitice distincte& a rezervelor constituite in .aza unor acte normative nu se considera modificarea destinatiei sau distri.utie. Exemplu: K inregistrarea ac/izitiei utilajului: 4aloarea de intrare a utilajului la data de 3! decem.rie %00! # !%.000 lei $ # ?0? !?.%B0 %!3! L)urnizori imo.ilizariM !%.000 LEc/ipamente te/nologice 2masini& utilaje si instalatii de lucru3M ??%= %.%B0 L(4' deducti.ilaM K inregistrarea amortizarii lunare: 1urata de amortizare # !0 ani 'mortizarea lunara # !%.000 " !0 " !% # !00 lei =B!! # %B!3 !00 L9/eltuieli de exploatare L'mortizarea instalatiilor& privind amortizarea mijloacelor animalelor si plantatiilorM de transport& imo.ilizarilorM K eliminarea amortizarii cumulate pe perioada 0!.0!.%00% , 3!.!%.%00B din valoarea .ruta a activului: 'mortizarea cumulata: !00 lei x 0 ani x !% luni # B.?00 lei %B!3 # L'mortizarea instalatiilor& mijloacelor de animalelor transport& si plantatiilorM %!3! B.?00 LEc/ipamente te/nologice 2masini& utilaje si instalatii de lucru3M

K inregistrarea reevaluarii efectuate in data de 3!.!%.%00B: +a data de 3! decem.rie %00B se efectueaza reevaluarea mijlocului fix& sta.ilindu-se o valoare justa de 0.%00 lei. 4aloarea conta.ila neta: !%.000 , B.?00 # 3.=00 lei -ezerva din reevaluare: 0.%00 , 3.=00 # 3.=00 lei %!3! # !05 3.=00 LEc/ipamente te/nologice M L-ezerve din reevaluare 2masini& utilaje si instalatii de lucru3M K inregistrarea amortizarii in luna ianuarie %00I potrivit noii valori rezultate din reevaluare: 4aloarea de amortizat recalculata # 0.%00 lei " 3 ani " !% luni # %00 lei =B!! # %B!3 %00 J9/eltuieli de exploatare L'mortizarea instalatiilor& privind amortizarea animalelor si plantatiilorM mijloacelor de transport& imo.ilizarilorM K capitalizarea surplusului din reevaluare in luna ianuarie %00I:

Contabil, rezerva din reevaluare se inre$istreaza pe masura folosirii utilajului in activitate (amortizare) sau prin capitalizare in momentul cand activul este scos din evidenta. Capitalizarea surplusului din reevaluare : valoarea amortizarii dupa reevaluare 0 valoarea amortizarii inainte de reevaluare : "%% 0 1%% : 1%% lei 1%& : Q,ezerve din reevaluare7 1%A& 1%% R,ezerve reprezentand

surplusul realizat din rezerve din reevaluare7


K vanzarea utilajului in luna fe.ruarie %00I:

<aloarea de vanzare a utilajului : A.%%% lei 4A1 QDebitori diversi7 : ? @.14% @&E' A.%%% Q<enituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital7 44"@ 1.14% QT<* colectata7

<aloarea ramasa neamortizata : @."%% 0 "%% : @.%%% lei ? : "1'1 @."%% "E1' Q2c1ipamente te1nolo$ice Q*mortizarea instalatiilor, (masini, utilaje si mijloacelor de transport, instalatii de lucru)7 animalelor si "%% plantatiilor7 A&E' @.%%% QC1eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital7
K capitalizarea surplusului din reevaluare in momentul in care activul este scos din evidenta:

K scoaterea din gestiune a utilajului:

Capitalizarea surplusului din reevaluare : '.A%% 0 1%% : '.&%% lei 1%& : Q,ezerve din reevaluare7
9oncluzii

1%A& '.&%% Q,ezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare7

S Contul 1%& Q,ezerve din reevaluare7 se soldeaza deoarece utilajul a fost valorificat. S oldul contului 1%A& Q,ezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare7 va fi de '.A%% lei, suma ce reprezinta de fapt surplusul din reevaluare. S <enitul obtinut din vanzarea mijlocului fi3, respectiv suma de A.%%% lei, reprezinta un venit impozabil la calculul profitului impozabil. S Datorita faptului ca incepand cu 1 ianuarie "%%@ a fost eliminata prevederea restrictiva referitoare la valorificarea mijloacelor fi3e prin unitati specializate, c1eltuielile cu valoarea ramasa neamortizata, respectiv suma de @.%%% lei, sunt deductibile la calculul profitului impozabil. S ,ezerva din reevaluare evidentiata in contul 1%A& Q,ezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare7, in speta suma de '.A%% lei, in cazul in care nu se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor, distribuirea de dividende, mentinandu6se la nivelul unitatii, nu se impoziteaza.
'cte normative aplica.ile:

*rt. "" alin. (&) si art. "4 alin. (1&) din Codul fiscal ;ct. &@1 si pct. @1& la Titlul -- -mpozitul pe profit din =ormele metodolo$ice de aplicare a Codului fiscal
'cest articol este preluat din :eNsletter (axe si 6mpozite-'ctual. 'vand peste ?.300 de a.onati platitori& :eNsletter (axe si 6mpozite-'ctual este un punct de referinta pentru toti cei interesati de

domeniul fiscal. 1aca sunteti interesat de articole de specialitate .ine documentate& semnate de Jnume greleJ din lumea fiscalitatii descarcati gratuit numarul din noiem.rie al :eNsletterului (axe si 6mpozite-'ctual. 6ntre.are: ;unt o societate care se conta.ilizeaza conform 8rdinului 3="%00%. 6n cazul in care vand un mijloc fix neamortizat integral dar reevaluat la 3!.!%.%003& cum procedez cu contul !05H 4a rog sa dati un exemplu cu articolele contabile aferente& modul de sta.ilire a de.itarii contului !05 daca este cazul& precum si referiri la aspecte fiscale. -aspuns: 2dat in iulie %0053 4anzarea de mijloace fixe reevaluate& a caror amortizare a fost recunoscuta fiscal& si neamortizate integral ridica mai multe pro.leme de natura conta.ila si fiscala. Pentru a oglindi mai .ine operatiunile contabile care au loc in momentul vanzarii mijlocului fix luam urmatorul exemplu:

ta: %%.000 lei;

ei& valoare amortizare reevaluata: !!.000 lei;

9a urmare in conturi& la data vanzarii mijlocului fix& vom avea urmatoarea situatie:

.000 lei;

de transport& animale si plantatii<: %%.000 lei; 4anzarea va genera urmatoarele note conta.ile: ?=! L1e.itori diversi< # $ 05B3 L4enituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital< ??%0 L(4' colectata< $ # %!3 L6nstalatii te/nice& mijloace 0=0 %%.000 %0.000 %.000 scaderea din gestiune a mijlocului fix: %B!3 L'mortizarea instalatiilor te/nice& mijloacelor de transport& animalelor si plantatiilor< =5B3 L9/eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital< potrivit prevederilor 6'; !=& prezentat in lucrare la capitolul ' 3?& ;tandarde 6nternationale de 9onta.ilitate asupra activelor imo.ilizate& si ale 85) I?"%00!& se va proceda la transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat: !05 L-ezerve din reevaluare< # $ !.000 !!05 L-ezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare< ??! L6mpozitul pe profit< ?.0=0 ?.000

e/nice& mijloacelor de transport& animalelor si plantatiilor<: %0.000 lei.

:ota: o alta varianta recomandata de 85) nr. 30="%00% pentru apro.area -eglementarilor contabile simplificate& armonizate cu directivele europene& este transferul rezervelor din reevaluare la rezerve 2se va face insa intr-un analitic distinct alt contului !0= L-ezerve<3: !05 L-ezerve din reevaluare< # !0= L-ezerve< - analitic Lsurplusul realizat din rezerve din reevaluare< ??! L6mpozitul pe profit< 9oncomitent se storneaza impozitul amanat aferent reevaluarii reluate 2numai daca acesta a fost constituit3. $ !.000

)ijloc (i# co)lpet a)orti/at SSSSSSSSSSSS


raspun e

1. TmiaU acum " ani


un )ijloc (i# co)plet a)orti/at se inregi la ob de inventar TT

2. Tioana v.U acum " ani


nu

3. TbicU acum " ani


:n )ijloc (i# co)plet a)orti/at se casea/a% intoc)indu3se un proces verbal de casare si scoatere din (unctiune. 9aca inca te )ai (olosesti de el il tii in evidenta% nui ni)iA

4. TC*;U acum " ani


6asi in contabilitate conturile de )ijloc (i# si a)orti/are pana la casare sau aplici IAS 16 daca esti (ir)a serioasa.

5. TcosminamU acum " ani


Iesirea )ijloacelor (i#e a)orti/ate integral: 211! = 21!

6. Tpt. cosminamU acum " ani


,u e@ra vorba de iesirea .;% de ce nu sunteti atenti la intrebariT

7. Tpt.ediU acum " ani


SC8A-+2+A 9I, ;:,C-I:,+ SI CASA2+A .IU68AC+682 ;IV+

Scoaterea din (unctiune a )ijloacelor (i#e poate avea loc in ur)atoarele situatii:

W durata nor)ala de (unctionare a e#pirat si valoarea de intrare a (ost recuperata integral pe calea a)orti/ariiO scoatere din (unctiune durata nor)ala de (unctionare este neconsu)ata% iar valoarea de intrare nu a (ost integral recuperata. I)portant: Co)petenta de aprobare a scoaterii din (unctiune a )ijloacelor (i#e in aceste doua situatii revine consiliului de ad)inistratie sau persoanei care indeplineste atributiile preva/ute de lege pentru ad)inistratie. In luna ur)atoare aprobarii scoaterii din (unctiune% pentru )ijloacele (i#e a caror valoare de intrare nu a (ost integral recuperata% se va sista calculul a)orti/arii. 6a scoaterea din (unctiune se va avea in vedere valoarea (iscala ra)asa nea)orti/ata% care repre/inta di(erenta dintre valoarea de intrare (iscala si valoarea a)orti/arii procedura(iscale% din care se deduc su)ele re/ultate in ur)a valori(icarii acestora. 9upa aprobarea scoaterii din (unctiune a )ijloacelor (i#e% se va proceda la valori(icarea acestora% stabilindu3se si procedura de valori(icare. Aceasta se aproba de catre organul care a aprobat si scoaterea din (unctiune. I)portant:

Ialori(icarea )ijloacelor (i#e poate (i (acuta prin ur)atoarele )etode: van/are prin negociere directa sau prin licitatieO prin casare 4rin casare se intelege operatia de scoatere din (unctiune a )ijloacelor (i#e% ur)ata de valori(icarea co)ponentelor re/ultate% ast(el: valori(icarea van/area ca atare a co)ponentelor re/ultateO )ijloacelor utili/area co)ponentelor re/ultate la crearea sau co)pletarea altor )ijloace (i#e (i#e"e#. co)ponente de tehnica de calcul% )ijloace de transport'O valori(icarea co)ponentelor re/ultate ca )ateriale recuperabile.

van/area ca atare a co)ponentelor re/ultateO )ijloacelor utili/area co)ponentelor re/ultate la crearea sau co)pletarea altor )ijloace (i#e (i#e"e#. co)ponente de tehnica de calcul% )ijloace de transport'O valori(icarea co)ponentelor re/ultate ca )ateriale recuperabile.

van/area ca atare a co)ponentelor re/ultateO )ijloacelor utili/area co)ponentelor re/ultate la crearea sau co)pletarea altor )ijloace (i#e (i#e"e#. co)ponente de tehnica de calcul% )ijloace de transport'O valori(icarea co)ponentelor re/ultate ca )ateriale recuperabile. S Cheltuielile inregistrate cu casarea )ijloacelor (i#e sunt cheltuieli deductibile la calculul i)po/itului pe pro(it. ?n ca/ul agentilor econo)ici cu capital )ajoritar de stat% la scoaterea din (unctiune agentii econo)ici a )ijloacelor (i#e se va ur)ari valori(icarea la )a#i)u) a ansa)blurilor% subansa)blurilor% a pieselor co)ponente% prin e#ecutarea unor )ijloace (i#e noi sau ca piese de cu capital schi)b prin van/are la licitatie publica. de stat

.ijloacele (i#e care alcatuiesc do)eniul public al statului sau al unitatilor ad)i3nistrativ3teritoriale% cu durata nor)ala de utili/are consu)ata sau neconsu)ata% a caror )entinere in (unctiune nu se )ai justi(ica% pot (i scoase din (unctiune si valori(i3cate% cu respectarea ur)atoarelor etape: 1. -recerea din do)eniul public in do)eniul privat al statului sau al unitatilor ad)inistrativ3teritoriale% printr3o hotarare a 7uvernului sau o hotarare a consiliu3lui local% con(or) regle)entarilor privind proprietatea publica si regi)ul juridic al acesteiaO etape pentru scoaterea din (unctiune 1. Aprobarea scoaterii din (unctiune de catre organul care are co)petenta in acest sensO 2. Aprobarea scoaterii din (unctiune de catre organul care are co)petenta in acest sensO

!. Ialori(icarea si% dupa ca/% casarea acestor )ijloace (i#e potrivit regle)entarilor speci(ice institutiilor publice.

8. Tcren$utaU acum " ani


Ca sa3l poti tine in (unctiune iti trebuie acceptul unei co)isii de specialitate care sa3ti spuna printr3un proces verbal ca respectivul )ijloc (i# poate (i (olosit incontinuare si nu pre/inta niciun pericol pentru cei cel (olosesc.In acest proces varbal co)isia va stabili cu cat i se va prelungi durata de (olosire.In ca/ul in care are loc un accident produs din cau/a acestui )ijloc (i# si nu e#ista acest proces verbal% responsabilul cu protectia )uncii% sau daca nu e#ista o ase)enea persoana ad)inistratorul% va suporta toate cheltuielile. "c.).%pensie invaliditate etc.'+ bine ca aceasta evaluare a )ijlocului (i# sa (ie (acuta de o unitate speciali/ata care raspunde de eventualele incidente.In contabilitate nu se (ace nicio operatiune pana la scoaterea )ijlocului (i# din (unctiune.

9. T*liU acum " ani


Ca ur)are a actuali/Xrii valorii de intrare a )ijloacelor (i#e Jn ba/a prevederilor art. ! alin. 2 lit. a' din lege% )ijloacele (i#e a cXror valoare de intrare este )ai )ica decLt li)ita stabilitX prin hotXrLre a 7uvernului vor (i )enYinute Jn evidenta contabila ca )ijloace (i#e de natura obiectelor de inventar. Ialoarea rX)asX nea)orti/ata se va recupera prin includerea Jn cheltuielile de e#ploatare Jntr3o perioada de )a#i)u) ! ani% cu aprobarea consiliului de ad)inistraYie% respectiv a responsabilului cu gestiunea patri)oniului. 9upX a)orti/area co)pleta% aceste )ijloace (i#e se scot din evidenta )ijloacelor (i#e Zi se trec la categoria de obiecte de inventar. 6a scoaterea din (olosinta se vor aplica regulile de casare a obiectelor de inventar. ,u se trec la categoria de obiecte de inventar )ijloacele (i#e care nu au JnsuZiri co)une obiectelor de inventar% cu) ar (i: clXdirile% construcYiile% )ijloacele de transport etc.

IA,[A2+ .IU68C ;IV


raspun e

1. Tcristi cU acum 4 ani


Ireau sa vand un )ijloc (i# "autoturis)' care nu este a)orti/at integral.Care este inregistrarea in acest ca/ "nota contabila' TSi

daca vreau sa vand cu un pret )ai )ic decat )i3a ra)as )ie in contabilitate dupa ce a) sca/ut a)orti/area...ce i)plicatii are T .ultu)esc )ult S

2. TdianaU acum 4 ani


,u stie ni)eni T Ia rog...........

3. Tcristi cU acum 4 ani


461 = * 1.! = 442* ......................... 211.! = 21!.! 6 1.! .... pune pe se( parc auto sa constatate printr3un re(erat valoarea reala "care este )ai )ica decat cea ra)asa din ctb'% se)nat si aprobat cu nr de inregistrare "chiar trecut si prin CA' si te3ai scos... succes
;u.iect: 6:-EA6;(-'-6 98:(>+ !=0 - +E';6:A 6n urma inregistrarilor lunare a facturilor de leasing soldul creditor al contului !=0 a ajuns pe 0. 5ai am % facturi de inregistrat deoarece mai sunt % luni si se termina contractul. 6n ce cont inregistrez aceste sume& aferente celor % facturi care mai sunt de primitH
-aspunde 9iteaza

9onta-adules...
9onta.il

1ata post: 5iercuri& !% 6anuarie %0!!& !!:5B

Profil consultant

6n mod normal& in contul !=0 ar fi tre.uit sa aveti inregistrata valoarea mijlocului fix ac/izitionat& si sa ajunga pe zero odata cu ultima factura primita pentru leasing& in funct (rimite mesaj de scadentar. )ie s-a"s-au strecurat eroare"erori conta.ila& fie contractul e in euro si nu privat efectuat reevaluarile in mod corect. 9onta-adules cuOsrl a mai 9ontul !=0 la sfarsitul fiecarei luni t. sa reprezinta valoarea ramasa a creditului acordat conform unui scadentar 2total euroPcurs sf perioada3. 6n mod curent scadentarele se ma scris modifica& solicitati de la societatea de leasing ultimul scadentar. offline 1aca e pro.lema de reevaluare: Evidentiati facturile in contul !=0 2!=0 # ?0!3 si apoi creditati contul !=0 cu ==5& daca e pro.lema de reevaluare. 1aca sunt erori de inregistrare in ct.. se corecteaza conform legii conta.ilitatii.

%.00
1ata inregistrarii: 7oi& = 6anuarie %0!!& %%:30

Profil consultant 9ere consultanta


QExplicatii indice ratingR

-aspunde 9iteaza

ga.i.. >tilizator

(rimite mesaj privat ;cadentarul este in euro& facturile emise lunar sunt in lei. 9are sunt inregistrarile concre ga.i.. a mai care se fac la sfarsitul fiecarei luniH scris
offline

1ata post: 5iercuri& !% 6anuarie %0!!& !%:0B

;e face evaluare si pentru facturile emise si platite in aceeasi luna sau numai pt cele pla in luna urmatoare emiterii lorH

0
1ata inregistrarii: 4ineri& %= )e.ruarie %0!0& !%:3%

Profil utilizator
QExplicatii popularitateR

-aspunde 9iteaza

vlad.aurelia >tilizator

(rimite mesaj privat 1iferentele din reevaluarea lunara nu se duc in cont ==B sau 0=BH vlad.aurelia a

1ata post: 5iercuri& !% 6anuarie %0!!& !?:%!

mai scris
offline

!%
1ata inregistrarii: 4ineri& !3 5artie %00I& !?:?!

Profil utilizator
QExplicatii popularitateR

-aspunde 9iteaza

9onta-adules...
9onta.il

1ata post: 5iercuri& !% 6anuarie %0!!& !I:5!

Profil consultant

exemplu de inregistrare: in luna decem.rie %0!0& la 3!.!%.%0!0& cf scadentarului& mai raman de ac/itat 3 rate 2ian (rimite mesaj - mart %0!!3. adunati aceste rate 2cv acestora in euro3& inmultiti-le cu cursul de ?.%B?B privat 23!.!%.%0!03 si inregistrati in contul !=0 diferentele de curs valutar 2pe ==B sau 0=B cum 9onta-adules cuOsrl a mai zis colega& scuze am considerat din gra.a situatia datoriilor externe3. repet aceasta inregistrare se face lunar& la cursul de la sfarsitul lunii. scris
offline

6n cazul prezentat de dvs.& nu se reevaluiaza facturile& acestea fiind in lei si decontate to lei la cursul din data facturii 2 in principiu cam asa sunt leasing-urile3.

%.00
1ata inregistrarii: 7oi& = 6anuarie %0!!& %%:30

Profil consultant 9ere consultanta


QExplicatii indice ratingR

9iteste mai mult: /ttp:""NNN.avocatnet.ro"content"forum $09displaG(opicPage"topic61O!0!0!="6:-EA6;(-'-6-98:(>+-!=0-+E';6:A./tmlSixzz!7spsCl0s

.onogra(ie leasing% contract novatie


Ajutor 3 Cauta 3 .e)brii 3 Calendar Iersiune Co)pleta: .onogra(ie leasing% contract novatie ;oru) 100& contabilitate 3 Conta.ro D Intrebari si raspunsuri D .8,872A;I+ C8,-A=I6A 4agini: 1% 2% !% 4% inter Aug 12 2001% 01:12 A. ,u )a poate ajuta ni)eniTT Chiar nu stiu ce sa (ac.... -otusi )i se pare absurd sa inregistre/ )ijlocul (i# la cursul din data contractului care s3a incheiat in dece)brie anul trecut% avand in vedere ca avansul pentru )asina s3a platit in ! iunie si a ajuns in 6 iunie la noi. Ce spuneti% )a ajutatiTTTT studenta II Aug 12 2001% 11:11 A. 9upa cu) bine ai sesi/at in ct. 661>*61 se inregistrea/a di(erentele re/ultate Kdin evaluarea la inchiderea e#ercitiului (inanciarK nu in ti)pul anului cand se (oloseste 66 >*6 . Ct. *61>661 s3ar (olosi daca (ir)a de leasing si3ar actuali/a si ea soldurile in valuta la s(arsitul anului% dar din e#perienta )ea iti pot spune ca acest lucru nu se va inta)pla si in anul ur)ator iti va de(alca di(erentele de curs in 2 : intre /iua (acturarii si !1 dec anterior si apoi intre !1 deca anterior si data avansului. 4entru inregistrarea ).(. uita3te eventual pe (actura de rata2 ca sa ve/i (ata de ce curs se raportea/a% dar eu ra)an la ideea )ea cu )odul de inregistrare . eliotNs Aug 12 2001% 01:4$ 4. 4roble)a )ea e ur)atoarea: sa /ice) ca rata V este scadenta in data de 1 augO con(or) contractului de leasing (inanciar daca (actura pt rata nu soseste in ter)en "pana la 1 aug' plata se va (ace con(or) scadentarului la cursul =,2 din /iua platii corectat cu 1.* &. %6

[is si (acut. Intrebarea )ea este: este nor)al sa )ai platesc alte su)e re/ultate din di(erente de curs intre /iua platii si /iua (acturiiT pt ca daca e#ista di(erente (avorbile su)ele respective nu se restituieT 9e obicei eu platesc (actura cu o /i sau 2 inainte de scadenta iar cursul =,2 este cel de cu o /i inainte pt ca platile le (ac prin tre/orerie "adica pana la ora 11 cel tar/iu cand =,23ul are pe site cursul din /iua precedenta'. Astept cu interes opiniile voastre. studenta II Aug 14 2001% 01: 1 4. CI-A-"eliotNs \ Aug 12 2001% 12:4$ 4.' [is si (acut. Intrebarea )ea este: este nor)al sa )ai platesc alte su)e re/ultate din di(erente de curs intre /iua platii si /iua (acturiiT pt ca daca e#ista di(erente (avorbile su)ele respective nu se restituieT -eoretic nu este nor)al % dar eu a) avut la 4 leasinguri di(erite calculate si di(erente intre data platii si data (acturii. 9epinde de (ir)a de leasing inairina Aug 11 2001% 02:!1 4. In luna iulie a) cu)parat cateva aparate aer conditionat% acestea (acand obiectul unui ctr de leasing.Ialoarea (iecarui aparat nu depaseste 1100 ron% deci sunt ob inventar. In luna august a) pri)it o (actura cu 2 po/itii : principal si dobanda . Care sunt inregistrarile contabile pentru aceasta situatieT 4asarea4hoeni# Aug 11 2001% 0!:1* 4. 6a receptie inreg contab !0!=16*..% conco)itent% 91###3Dval de leasing si 91###3Dval doban/ii% din scadentar la pri)irea (acturii: 16*=401 si 666=401% conco)itent C1### rata de leasing si C1### dobanda platita )iha2 Aug 11 2001% 11:10 4.

=una seara tuturor colegilor..a con(runt cu o proble)a ce a )ai (ost discutata pe aici dar (ara nici un re/ultat.9eoarece postarile erau )ai vechi sper sa se (i la)urit intre ti)p. 8 societate achi/itionea/a auto in leasing (inanciar.Insa )ai tar/iu se hotaraste sa il cede/e printr3un contract de novatie.Ci(rele nu sunt realeOle3a) pus pentru usurare. 3valoare de intrare )ijloc (i# 10000 lei 3rata leasing platita 4000 lei 3a)orti/are 000 lei 93na patron se hotaraste sa cede/e leasingul insa vrea sa isi recupere/e cea )ai )are parte din ce a platit pana in pre/ent.Si intreaba care este valoarea )ini)a pe care poate sa o (acture/e pentru a nu se considera di(erenta cheltuiala nedeductibilaTeste corect ca pe (actura sa se treaca van/are )ijloc (i# avand in vedere ca de (apt ea nu e proprietarTcare ar (i e#plicatia corectaT Inregistrarea de inchidere ar (i:T &=21!! 10000 lei 211! 000 16*1 4000 6 11 1000 Atunci val )ini)a de (acturat ar (i 1000 leiT daca spre e#e)plu (acture/ 4111=* 1! 100 lei di(erenta de 200 lei repre/inta cheltuiala nedeductibilaT Sau privesc dintr3un unghi gresit proble)aT Ia )ultu)esc inairina Aug 1$ 2001% 0!:02 4. 9ar contul 16* are corespondenta cu 401T +u din cate stiu se poate nu)ai cu 404. .ultu)esc (ru)os pt raspunsS nicolait/a Aug 1$ 2001% 11:4! 4. eu as inregistra si cheltuiala cu obiecte de inventar la (iecare rata 60!=!0! cu valoarea lui 16* gasil Sep 12 2001% 01:11 4.

Societatea are un autoturis) achi/itionat in leasing.4atronul vrea sa renunte la el cedand altei societati contractul de leasing.In ur)a unei intelegeri cu patronul societatii care va prelua leasingul va pri)i o anu)ita su)a de bani pentru care i se solicita (actura .Intrebarea este ce anu)e se va putea scrie pe acea (actura TTT )iraj Sep 1! 2001% 01: ! 4. care sunt contarile care se (ac ptr un leasing din Austria ptr o )asina T rog ajutati)aSSSS

ce intervine nou (ata de contarile care se (ac la un leasing (inanciarT .I] Sep 1$ 2001% 01:01 4. =una S A) si eu nevoie de ajutor S Are cineva sau stie sau )a poate indru)a% unde pot gasi o )onogra(ie actuala "valabila cu 01.01.2001'% cu noul plan de conturi bancar si celelalte dispo/itii pe care le3a dat =,23ulT +ventual daca e#ista ceva aparut prin )onitoareT ,u )a interesea/a 8rdinul >200 % actuali/at al =,23ului. .ultu)esc )ultS stilou 8ct 1 2001% 0*:16 4. CI-A-"anca!0 \ Sep 6 2006% 02:1! 4.' 8 societate co)erciala a preluat de la o persoana (i/ica% o )asina in leasing printr3un contract de novatie. 4ersoana (i/ica a platit pana la )o)entul incheierii contractului de novatie $ rate. Ane#a la contractul de novatie a) scadentarul la contractul de leasing incheiat cu pri)ul utili/ator. Intrebari: 1' 4e langa contractul de novatie% se )ai (ace un contract de van/are cu)parare intre persoana (i/ica care cedea/a si soc.co)erciala care preiaT ;actura nu va (i e)isa deoarece cel care cedea/a )asina si ctr.de leasing este o persoana (i/ica.

2' 6a ce valoare de intrare se inregistrea/a in contabilitate )asinaT 3 Ialoarea totala din scadentarul la ctr.de leasingO Ialoarea a 1 rate ra)ase de plata "24 3 total% 3 $ platite de pers.(i/ica'% sau careT !' Care va (i perioada de a)orti/areT 9e e#.% din perioada )a#i)a de scad cele $ luni cat )asina s3a a(lat in proprietatea pers.(i/iceT 4' Cu) preiau in contabilitate cele $ rate platite de utili/atorul initial% ast(el incat sa evidentie/ corect valoarea ctr.de leasingT

ani

proble)a e ca scadentarul leasingului este di(erit de rit)ul de a)orti/are al )asinii si e posibil sa iti apara o di(erenta intre valoarea ra)asa de a)orti/at si su)a ratelor de leasing de achitat. ast(el ca va trebui sa (olosesti contul de capitaluri nu)it Kdonatii pentru investitiiK daca valoarea valoarea ra)asa de a)orti/at este )ai )are decat su)a ratelor de achitat. acu) depinde de )etoda de a)orti/are pe care vrei sa o (olosesti din )o) ce )asina intra in contabilitate : (ie pe 60 luni (ie dupa nu)arul de A) parcursi co)parati cu cei scrisi in cartea tehnica a)bele )etode (iind acceptate (iscal. ast(el vei inregistra : 21!! = & 16* 2ate ra)ase de plata 211 A)orti/area pana la )o)entul cedarii leasingului "nu)arul de luni trecute de la inceputul pri)ului leasing' 1!! 9onatii pentru investitii 9i(erenta din 1!! K donatiiK va trebui sa o treci treptat pe * 12 KIenituri din donatiiK odata cu (iecare a)orti/are ulterioara pana la s(arsit. daca di(erenta e negativa "posibil in ca/ul in care leasingul e pe )ai )ult de ani' e ca si cu) o sa platesti )ai )ult decat (ace"nu)ai dpdv contabil' si atunci o trate/i ca o donatie acordata si o treci pe cheltuiala pe toata di(erenta din pri)a luna 21!! = & 211 A)orti/area pana la )o)entul cedarii leasingului "e# : (unctie de nu)arul de luni trecute' 16* " 9i(erenta dintre valoarea de intrare si deprecierea din 211' 6 12 Cheltuieli cu donatiile = 16* 9i(erenta dintre ratele ra)ase de achitat si su)a creditata in contul 16* la operatia anterioara )ai sus.

cheltuiala e nedeductibila. valoarea de intrare pe care o treci in 21!! va (i cea cea totala din scadentarul de leasing initial ca sa3ti apara valoarea bruta a )asinii in bilant. nu cred ca e nevoie de contract de van/are cu)parare. ti)i/ 8ct 2001% 01:0* 4.

va rog sa )a ajutati: nu a) (oarte )ulta e#perienta in inregistrarea leasingului auto si nu stiu cu) este corect. +#e)plu: valoare de achi/itie 1$00 tva 16$1 avans achitat 222 1.cu) este corect inregistrat: )ij. (i# 21!=16*=1$00 sau 21!=16*=1$00516$1 2. avans 40$= 121=222 !. decontat avans 16*=40$=11*0 4426=40$=! 4. plata rate lunare 16*=404=rata din (act 161*=404=dobanda 666=4*1=dobanda 4426=404=val tva (act lunara dar cand a) si valoare re/iduala T va )ultu)esc si sper sa )a ajute cineva cat )ai repede pentru ca trebuie sa inchid luna si nu stiu cu) ,icoleta][ 8ct 2001% 0*:2* 4.

Avansul il inregistre/i in 2!1 sau in 16* dupa ca/% in (unctie de cand are loc receptia )asiniiSSS,u are ce cauta 40$S -rebuie sa citesti contractul sa ve/i ce3ti spune de rata re/iduala% este inclusa in rate sau ti3o (acturea/a la (inalTS

stroetania 8ct 1 2001% 01:00 4. buna% as dori si eu )onogra(ia leasingu lui (inanciar valabila in 2001 va rog sa nu )a tri)iteti la cautare ca a) cautat pana ) au durut ochii si a) gasit doar )odel vechi )ultu)esc bursucel 8ct $ 2001% 12:!* 4. CI-A-"stroetania \ 8ct 1 2001% 01:00 4.' buna% as dori si eu )onogra(ia leasingu lui (inanciar valabila in 2001 va rog sa nu )a tri)iteti la cautare ca a) cautat pana ) au durut ochii si a) gasit doar )odel vechi )ultu)esc

Sa /ice) ca obiectul contractului de leasing (inanciar este un )ijloc de transport. 3 pretul inscris in contract este 0.000 lei 3 avansul de plata convenit este de 1 & " 0.000 # 1 & = *. 00 lei' 3 durata nor)ala de (unctionare 3 ani 3 se optea/a pt. a)orti/area liniara "cota de a)orti/are 10&O a)orti/area lunara = 0.000>10>12 = 416.6* lei' 3 valoarea re/iduala stabilita in contract 3 10.000 lei 1.4ri)irea bunului in leasing c(. contract 21!! = 16* 0.000 conco)itent se (ace inreg. e#trabilantiera in debitul lui 10!6 cu valoarea de 0.000 si in debitul lui 10 1 cu valoarea din contarct a doban/ii

2. 4ri)irea (acturii privind avansul de plata & = 404 1.$2 16* *. 00 4426 1.42

conco)itent se (ace inreg. e#trabilantiera in creditul lui 10!6 cu valoarea de *. 00 !.4lata avansului 404 = 121 1.$2 4.Inregistrarea (acturii privind pri)a rata & = 404 16* "in anu)ite contracte in aceasta su)a este cuprinsa si asigurarea' 666 dobanda lunara 61! "daca asigurarea nu este cuprinsa in contul 16*' 4426 "Inainte de 8...+.;. 2!*4>200* se evidentia dobanda din contractul de leasing (inanciar 4*1 = 161*% acu) dobanda se evidentia/a pe )asura (acturarii' conco)itent se (ace inreg. e#trabilantiera in creditul lui 10!6 cu valoarea ratei si in creditul lui 10 1 cu valoarea doban/ii .4lata (acturii a(erente pri)ei rate 404 = 121 6.Inregistrarea a)orti/arii lunare 6111 = 211! 416.6* *.6a e#pirarea contractului se conse)nea/a trans(erul dreptului de proprietate"(acturarea valorii re/iduale' & = 404 11.$00 16* 10.000 4426 1.$00 conco)itent se (ace inreg. e#trabilantiera in creditul lui 10!6 cu valoarea re/iduala 10.000 )ihaci 8ct 1! 2001% 0!:40 4. ;ir)a a cu)parat un auto)obil in leasing. S^a pri)it (actura pro(or)a pe ba/a careia s^a platit avansul cu chitanta "cash deposit' la o banca. Su)a platita este de 12.000 ron % ce inregistrare contabila (acT ;actura s^a e)is cateva /ile )ai tar/iu si este egala cu su)a platita. 4ot (ace plata prin casa% nu se considera plata (urni/or% chitanta>depunerea (iind )ai )are de 000 ronT )ultu)esc

6e#iro#i 8ct 1! 2001% 01:!1 4. Se e#ceptea/a de la pla(onul /ilnic )a#i) de 10.000 lei% plati catre o singura persoana juridica ad)ise in li)ita pla(onului /ilnic in su)a de .000 lei% depunerile de nu)erar (acute de persoane juridice in conturile (urni/orilor de bunuri si servicii% in ba/a docu)entelor justi(icative legal intoc)ite E art. alin."!' 87 nr. 1 > 1$$6 privind intarirea disciplinei (inanciar3valutare. ;actura avans &=404 16* 4426 4lata avans 404= 121 +ni.A)d/ 8ct 1! 2001% 10:1* 4. bunaS A) preluat recent o (ir)a de constructii care are si un contract de leasing. Spre surprinderea )ea in (ebruarie la )o)entul pri)irii )ijlocului de transport s3a inregistrat si dobanda pe 4*1 resp 161*. + indestul sa (ac inversul notei% adica 161*=4*1 cu valoarea ra)asa sau nuT Ar trebui sa )odi(ic si (acturile operateT Ia rog din su(let da3ti un s(atSS )onN2! 8ct 14 2001% 11:0$ A. poti sa (aci stornarea notei (ara )odi(icari in lunile trecute irina petcu 8ct 22 2001% 10:0 A.

A) ur)atoarea situatie: 3 In luna (ebruarie 2001% o (ir)a a achi/itionat un ca)ion in leasing (inanciar. In luna septe)brie% patronul s3a hotarat sa o cu)pere de la societatea de leasing. Societatea de leasing a (acut (actura de(initiva pe ca)ion. Achi/itie intraco)unitara.Ialoare=4 .000 +:2 .a interesea/a sa stiu daca ur)atoarele sunt corecte "nu a) )ai avut de

a (ace cu asa ceva' : 3 Ialoare ca)ion pe contractul de leasing = 10.000 +:2 3 2ata lunara = 2000 +:2 3 4lata rate leasing (ebruarie3august = 2000# * = 14000 Sold cont 16* = 66.000 + Sold cont 21!! = 10.000 + 6a pri)irea (acturii de achi/itie ca)ion3inregistrari contabile: 21!! 3 404 = 4 .000 +:2 21!! 3 16* = 366.000 eur 3 sold ct. 16* = 0 3 sold ct. 21!! = $000 eur. Intrebare: Sunt corecte aceste inregistrari% avand in vedere ca valoarea )ijlocului (i# se di)inuea/a si ca)ionul a (ost a)orti/at 6 luni la valoarea de 10.000 eurT Sau este corect soldul re/ultatT Ia rog sa )a ajutati% nu a) )ai avut ast(el de ca/uri. .ultu)esc irina petcu 8ct 22 2001% 01:2$ 4.

lenus$ $ 8ct 2! 2001% 11:!6 A. buna /iua%a) o )are ruga)inte daca )a puteti ajuta cu inregistrari legate de cesionarea unui contract de leasing .va )ultu)esc anticipat irina petcu 8ct 2! 2001% 12:1* 4. 8 sa3ti scriu aici% ce a) a(lat eu% inclusiv ba/a legala CI-AStudiu de ca/ 3 contract de novatie cu schi)bare de utili/ator "sursa: ec. U_nos 9ebrec/eni presedinte C+CCA2% (iliala Covasna'% ec.

6_s/l` 9ebrec/eni "vicepresedinte al Asociatiei +cono)istilor .aghiari din 2o)ania' I. AS4+C-+ C8,-A=I6+ 8 entitate incheie in data de 0!.01.2006 un contract de leasing (inanciar pe o perioada de trei ani% obiectul contractului (iind un autoturis) in valoare de !$.000 lei. 4rincipalele clau/e contractuale sunt: P P P P P P P P P durata contractului ! ani rata doban/ii 10& pe an dobanda 3 pe pri)ul an 3 !.$00 lei pe anul doi 3 2.600 lei pe anul trei T 1.!00 lei total T *.100 rata leasing 3 pe pri)ul an T 16.$00 "1!.000 5 !.$00' lei anul doi T 1 .600 "1!.000 5 2.600' lei anul trei T 14.!00 "1!.000 5 1.!00' lei

Autoturis)ul se va a)orti/a pe 4 ani de utili/are% a)orti/area anuala (iind de $.* 0 lei. 4rincipalele inregistrari contabile la utili/ator sunt: 1.In pri)ul an: P inregistrarea TintrariiTautoturis)ului: 21! TInstalatii technice% )ijloace = 16* TAlte i)pru)uturi si !$.000 de transport% ani)ale si plantatiiTdatorii asi)ilateT P evidentierea doban/ii a(erente contractului de leasing in cont e#trabilantier: 9ebit cont 10 1 T9oban/i de platitT *.100 P inregistrarea (acturilor scadente pe pri)ul an al contractului: & = 404 T;urni/ori de i)obili/ariT 1$.!*0 16* TAlte i)pru)uturi si datorii asi)ilateT 1!.000 666 TCheltuieli privind doban/ileT !.$00

4426 T-IA deductibilaT2.4*0 P di)inuarea doban/ii de plata inregistrata e#tra contabil: Credit cont 10 1 T9oban/i de platitT !.$00 P achitarea (acturii: 404 T;urni/ori de i)obili/ariT = 121 TConturi la banci in leiT 1$.!*0

P inregistrarea a)orti/arii autoturis)ului pe pri)ul an de (unctionare: 6111 TCheltuieli de e#ploatare = 211 TA)orti/area privind $.* 0 privind a)orti/area i)obili/arilorT i)obili/arile corporaleT 2. In al doilea an: P inregistrarea (acturilor scadente pe al doilea an din contract: & = 404 T;urni/ori de i)obili/ariT 11.0*0 16* TAlte i)pru)uturi si datorii asi)ilateT 1!.000 666 TCheltuieli privind doban/ileT 2.600 4426 T-IA deductibilaT 2.4*0 P di)inuarea doban/ii de plata inregistrata e#tra contabil: Credit cont 10 1 T9oban/i de platitT 2.600 P achitarea (acturii: 404 T;urni/ori de i)obili/ariT = 121 TConturi la banci in leiT 11.0*0

P inregistrarea a)orti/arii autoturis)ului pe al doilea an de (unctionare: 6111 TCheltuielli de e#ploatare privind = 211 TA)orti/area privind $.* 0 a)orti/area i)obili/arilorT i)obili/arile corporaleT 6a e#pirare a doi ani din durata contractului de leasing % utili/atorul renunta la contract si cesionea/a autoturis)ul de co)un acord cu locatorul% unei terte persoane in ba/a contractului de novatie cu schi)bare de utili/ator. 4entru ratele achitate pana in )o)entul novatiei Iechiul :tili/ator nu e)ite (actura % respectiv cedarea se e(ectuea/a (ara

plata. Cu aceasta oca/ie are loc descarcarea din gestiune a valorii autoturis)ului pri)it. 6a aceasta data situatia conturilor i)plicate in operatiunea de leasing se pre/inta ast(el: 3 soldul cont16* TAlte i)pru)uturi si datorii asi)ilateT 1!.000 3 soldul cont 2111 TA)orti/area privind i)obili/arile corporaleT 1$. 00 3 soldul cont debit 10 1 T9oban/i de platitT 1.!00 &= 21! TInstalatii tehnice% !$.000 )ijloace de transport% ani)ale si plantatiiT 211 TA)orti/area privind 1$. 00 i)obili/arile corporaleT 16* TAlte i)pru)uturi si 1!.000 datorii asi)ilateT 6 1! TCheltuieli privind activele 6. 00 cedate si alte operatii de capitalT

9obanda evidentiata in contul 10 1 T9oban/i de platitT se corectea/a prin stornare: 9ebit cont 10 1 T9oban/i de platitT 1.!00 ,oul :tili/ator% preluand contractul de leasing % ur)ea/a sa inregistre/e intrarea autoturis)ului la valoarea de 1!.000 lei% respectiv sa inregistre/e e#tracontabil dobanda de 1.!00 lei con(or) contractului preluat. 21! TInstalatii technice% )ijloace = 16* TAlte i)pru)uturi 1!.000 de transport% ani)ale si plantatiiT si datorii asi)ilateT 9ebit cont 10 1 T9oban/i de platitT 1%!00 A)orti/area autoturis)ului se va e(ectua respectand prevederile <otararii 7uvernului nr. 2.1!$>1$$4% respectiv recuperarea valorii cu intrare se (ace

pe durata nor)ala ra)asa% deoarece se cunosc datele de identi(icare. In consecinta ,oul :tili/ator poate opta pentru intervalul de 436 ani% din care scade durata consu)ata de 2 ani% stabilind ast(el nor)a de a)orti/are. II. AS4+C-+ ;ISCA6+ Articolul contabil privind descarcarea autoturis)ului cedat inainte de e#pirarea duratei contractului de leasing si a duratei nor)ale de (unctionare generea/a o cheltuiala a carei deductibilitate (iscala o vo) trata in doua variante: a.' 9aca la cesionarea contractului de leasing nu s3a reali/at in contrapartida un venit cel putin la nivelul valorii ra)ase nea)orti/ate% su)a de 6. 00 lei inregistrata in contul 6 1! TCheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capitalT este nedeductibila (iscal. Art. 21 alin. "1' din Codul (iscal recunoaste cheltuielile nu)ai daca sunt e(ectuate in scopul reali/arii de venituri i)po/abile. .ai )ult daca cesionarea (ara plata se reali/ea/a catre persoane a(iliate nedeductibilitatea valorii ra)ase este evidenta. b.' -otusi in situatii (ortuite% cu) ar (i incapacitatea de plata% societatea (iind in i)posibilitatea de a )ai plati ratele scadente% cesionarea contractului (ara plata sau sub valoarea nea)orti/ata ra)asa este inevitabila. .ai )ult daca cesionarea in aceste ca/uri nu a ur)arit interesul unor terti deductibilitatea valorii ra)ase este si )ai evidenta. In continuare largi) trata)entul (iscal al cesionarii contractului de leasing si din punct de vedere al -IA % (acand ur)atoarele "preci/ari' aprecieri: 3Con(or) art. 12$ alin. "!' lit. a' din Codul (iscal predarea e(ectiva a unui bun in cadrul unui contract de leasing % inclusiv cedarea de contract de leasing % nu constituie livrare de bunuri% respectiv nu se colectea/a -IA O 3=unurile cedate in ba/a contractului de novatie nu sunt supuse ajustarii con(or) art. 14$ alin "4' lit. d' deoarece cedarea contractului de leasing nu insea)na ca acel bun si3a incetat e#istenta sau a (acut obiectul unei livrari de bunuri sau unei livrari catre sine. Con(or) art. 12$ alin "!' coroborat cu art. 14$ alin "1' lit. a' din Codul (iscal % operatiunea de leasing este considerata prestare de servicii care consta in trans)iterea (olosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing % respectiv nu se considera bun de capital "la utili/ator' supus ajustarii.

Scu/e ca a) postat asa de )ult% sper sa (oloseasca si altora care se KbatK de asa ceva. stroetania 8ct 2! 2001% 0*:1$ 4. )ultu)esc ( )ult ptr raspuns si daca esti a)abil as dori sa )i )ai e#plici )ai pe inteles ce insea)na val re/iduuala )erci irina petcu 8ct 2! 2001% 11:22 4. In contractul de leasing (inanciar se speci(ica o valoare re/iduala "ra)asa' dupa utili/area "u/ura' )ijlocului (i#. Aceasta nu trebuie sa (ie )ai )are decat 0& din valoarea de achi/itie a )ijlocului (i# inscrisa in contract. de e#. valoare de achi/itie: 100.000 eur avans 20.000 100.000320.000 = 10.000 Astia 10.000 se reparti/ea/a pe rate lunare de leasing "nu )a )ai co)plic cu dobanda ca e separat' Acesti 10.000 includ si valoarea re/iduala "ca vad ca )ai nou asa se practica' 10.000: ! rate a !63a rata e valoarea re/iduala. Acu)a depinde de (iecare societate de leasing cu) intoc)este contractul si scadentarul Sunt societati de leasing care pun pe scadentar (i# !6 de rate lunare si valoarea re/iduala separat. stroetania 8ct 26 2001% 02:!$ 4. buna a) citit in codul (iscal la contracte de leasing nu inteleg aici:ain ca/ul leasingului (inanciar utili/atorul deduce dobanda%iar in ca/ul leas. operational locatarul deduce chiria"rata de leasing'D stiu ca cel (inanciar e bun ptr o (ir)a pentru ca poersoana juridica a)orti/ea/a bunul dar pe cel operational cine il (olosesteT )ultu)esc anticipat )ai a) o ruga)inte daca puteti sa )i tri)iteti scanat o (actura de leasing operat si unsa de (iananciar bineinteles (ara detalii (urni/or client lenus$ $

8ct 2* 2001% 10:00 A. .ultu)esc irina )i3ai (ost de )are ajutor.Scu/e pt intar/aiere dar la noi la lucru ave) trei echipe de control de (ond >pt.toate (ir)ele ad)inistratorului> si )ereu voiau ceva si nu a) apucat sa intru pe net iar acasa nu a) net.Inca o data )ultu)esc. irina petcu 8ct 2* 2001% 11:!6 A. Cu )ulta placere. -ere 8ct 2* 2001% 01: * 4. buna seara a) pri)it si eu o (act de la leasing in care scrie Kco)ision3ta#a poluareKin ce cont inregistre/ in 621 sau 6! TTTTTT silviu1$$6 8ct 21 2001% 10:01 A. a) unl easing operatioanal care se ter)ina in 200$% patronul trea sa plateasca toate ratele acu) si sa3l cu)pere% la ce valoare trebuie sa3l inreg. in contab si ce acte i)i trebuie sa3l vand irina petcu 8ct !1 2001% 11:!$ A. 9in cate stiu% la leasing3ul operational ratele sunt sub (or)a de chirie. 4arerea )ea este ca poate sa3ti (aca (actura de vin/are direct. 4entru ca nu (olosesti contul 21!! si 16* la leasing operational. ,u)ai contul 612. 9upa ce iti (ace (actura% )ijlocul de transport este al tau dupa ce (urni/orul radia/a )asina si tu o inregistre/i pe (ir)a ta. Si o poti vinde. ,uT rona ,ov 10 2001% 04:1$ 4. Iin si eu cu o intrebare platesc rovinieta pt o )asina in leasing dar bene(iciar este societatea de leasing eu cu) i)i trec cheltuiala respectiva pe (ir)a )eaT

a) voieT cred ca da irina petcu ,ov 10 2001% 04:26 4. 9a. +ste proprietatea (urni/orului de leasing% dar cheltuielile cu e#ploatarea )ijlocului de transport sunt deductibile la utili/ator. 9e alt(el% pe bonul cu rovigneta va (i inscrisa seria de sasiu a )asinii% nr. in)atriculare si nu)ele utili/atorului. Si poti sa o consideri ca o ta#a de dru) . Cont de cheltuiala 621. pav ,ov 10 2001% 04:!4 4. CI-A-"irina petcu \ 8ct 22 2001% 10:0 A.'

A) ur)atoarea situatie: 3 In luna (ebruarie 2001% o (ir)a a achi/itionat un ca)ion in leasing (inanciar. In luna septe)brie% patronul s3a hotarat sa o cu)pere de la societatea de leasing. Societatea de leasing a (acut (actura de(initiva pe ca)ion. Achi/itie intraco)unitara.Ialoare=4 .000 +:2 .a interesea/a sa stiu daca ur)atoarele sunt corecte "nu a) )ai avut de a (ace cu asa ceva' : 3 Ialoare ca)ion pe contractul de leasing = 10.000 +:2 3 2ata lunara = 2000 +:2 3 4lata rate leasing (ebruarie3august = 2000# * = 14000 Sold cont 16* = 66.000 + Sold cont 21!! = 10.000 + 6a pri)irea (acturii de achi/itie ca)ion3inregistrari contabile: 21!! 3 404 = 4 .000 +:2 21!! 3 16* = 366.000 eur 3 sold ct. 16* = 0 3 sold ct. 21!! = $000 eur. Intrebare: Sunt corecte aceste inregistrari% avand in vedere ca valoarea )ijlocului (i# se di)inuea/a si ca)ionul a (ost a)orti/at 6 luni la valoarea de 10.000 eurT Sau este corect soldul re/ultatT

Ia rog sa )a ajutati% nu a) )ai avut ast(el de ca/uri. .ultu)esc

daca valoarea contractului de leasing este de 10000 +:2 "in aceasta valoare este inclus si tva' este nor)al ca (isa contului ptr )ijloc (i# sa (ie )ai )ic ptr ca nu include tva% chelt cu co)ision de (acturare% chelt cu dobanda % alte cheltuieli de inchiderea contractului.. silviu1$$6 ,ov 1! 2001% 10:11 A. 9a asa este% daca o vand la o valoare )ai )ica decat )i3a (acturat3o (ir)a de leasing di(erenta este deductibilaTT si trebuie sa (ac cu)va ajustarea tva3uluiT (ilip (lorentina ,ov 1! 2001% 0$:16 4. =una seara% va rog (ru)os sa )a ajutati si pe )ine intr3o speta: o societate are luat in leasing (inanciar un aparta)ent o alta societate nou in(iintata preia acest contract de leasing (ir)a de leasing a cerut instru)ente de plata in alb de la a)andoua (ir)ele% pe cea veche a spus ca girea/a pt. (ir)a noua se (ace un contract de novatie ce inregistrari se e(ectuea/a odata cu inregistrarea contractului de novatie la cele doua (ir)e astept raspuns% )ultu)esc )adalinab ,ov 1 2001% 0!:!! A.

;lorentina% ti3a) )utat )esajul in acest topic si te invit sa3l parcurgi pentru ca s3a discutat chiar aici despre novatie. 9e ase)enea% daca dai cautare in (oru) gasesti si alte discutii legate de acest subiect. -e rog sa (ii )ai atenta pe viitor si sa dai cautare inainte de a adresa o intrebare. irina petcu

,ov 1

2001% 10:2! 4.

CI-A-"dana** \ .aN !0 2001% 01:!$ 4.' .ai (etelor%)a scu/ti ca )a bag dar si pe )ine )a intere subiectul ( tare. ,u vad de ce ar tb (acturate ratele de leasing pe care le3a achiata utili/atorul nr 1 pe considerentul ca el s3a (olosit de )asina deci de ce ar tb sa (acture/e la altcineva un serviciu de care a bene(iciat.+u /ic sa (acture/e nu)ai avansul"si nici aici nu sunt convinsa ca tb tot avansul' si ratele ra)ase neachitate pana in )o)entul cedarii leasingului.Iar a)orti/area lunara a auto sa o storne/e pana la nivelul ratelor achitate .9e ce utili/atorul nr 2 tb sa se incarce cu val auto la pretul de van/are al (ir)ei de leasing daca el nu (ol un auto nou.4lus ca in (inal daca stai si te gandesti pt acelasi obiect al leasingului auto %cel putin o perioada ar (i a)orti/at de 2 ori si la utili/atorul nr 1 si la utili/atorul nr 2%"ori tb avut in vedere ca e vb de acelasi )ijloc (i#'. Asa )3a) gandit eu ca princiu dar o sa (ac ceva note ciontabile sa vad ce iese.

Sa stii ca si eu sunt de aceeasi parere. Chiar a) avut discutii pe te)a asta. Si dupa ce a) KsapatK bine ca sa3)i argu)ente/ spusele a) gasit chiar un studiu de ca/ pe te)a asta. I)i cer scu/e% cred ca l3a) postat in alta parte. 9ar )ise pare (oarte logic sa (ie asa. 4e langa asta% s3a )ai pus in discutie intoc)irea unei (acturi3nu pe ratele de leasing 3 ci pe toata valoarea de achi/itie a )ijlocului (i# 3 de catre utili/atorul anterior% adica cel care cesiona contractul de leasing. Adica el vindea o )asina care de (apt nu era a lui. 9in )o)ent ce a (olosit )asina% a a)orti/at3o nu )i se pare corect sa )ai (acture/e ratele de leasing pe care le3a platit el dar)ite )ijlocul (i#. Ca (acture/i avansul% co)isionul de ad)inistrare% e altceva% asta speci(ica si legea. I.blue 9ec 1$ 2001% 01:1* 4. =una tuturorS =ine v3a) gasitS A) si eu o ruga)inte...help )e plsSSS Intrebare...di(erentele de curs valutar la (acturile de leasing (inanciar se inregistrea/a pe 66 ...dar eu a) (acut o )are ga(a: le3a) inregistrat pe 16* % "e#act cu) a) inregistrat si di(erentele de pret'. Ce pot (ace in

aceasta situatieTCu) pot corecta gresealaT )ercis anticipat pentru cei ce )a vor Klu)inaK a,gelica pop 9ec 1$ 2001% 0$:26 4. din ce an e leasingulT I.blue 9ec 20 2001% 0$:1 A.

CI-A-"a,gelica pop \ 9ec 1$ 2001% 0$:26 4.' din ce an e leasingulT

inregistrarile le3a) (acut asa incepand cu luna oct.200* pana luna trecuta"nov.2001' (ilip (lorentina Uan 4 200$% 04:2! 4. =una /iua si 6a )ulti ani A) nevoie de ajutor legat de inregistrarea unui ctr. de leasing: 3valoare ctr = 4$.!01.16 euro 3val. capital"rate' = 2*.0*4.$4 euro 3dobanda = 1$.$ !.$2 euro 3val. re/iduala = 1.42 .00 euro 3asigurare = 141.00 euro aceste valori le3a) luat din ctr. de leasing (inanciar. ce )a interesea/a pe )ine este Kcare este CI4TK avand in vedere ca a) )ai )ulte cursuri valutare: 3pe (actura de leasing a) asa: curs contract= !.4$46% curs (actura =!.16$2% curs rata capital =!.6102 CA2+ +S-+ 9+ ;A4- C:2S:6 CA2+ -2+=:I+ 6:A- I, C8,SI9+2A2+ 6A

I,2+7IS-2A2+A C-2. 9+ 6+ASI,7T C+ I,2+7IS-2A2I -2+=:I+ +;+C-:A-+T IA 287 .:6- SA .A AU:-A-I% AS-+4- 2AS4:,S .:6-:.+SC .:6danianca Uan 1! 200$% 0$:21 4. buna seara tuturorS Ia rog ajutati3)a si pe )ine% nu stiu cu) da (ac. 4entru un contract de leasing (inanciar cu o durata de 4 ani% se poate calcula a)orti/area liniar i)partind valoarea de intrare a auto)obilului la nr de luni din contract% adica 41T Ia )ultu)esc. danianca Uan 1! 200$% 10:02 4. va rog dati3)i un raspuns% nu stiu cu) sa calcule/ a)orti/area pentru acest leasing (inanciar.9urata contractului este de 4 ani% pot calcula a)orti/area liniar i)partind valoarea )ijlocului (i#"autoturis)' la nu)arul de luni din contract% adica 41T sau nu se poate lua in calcul durata contractului de leasing T va rog ajutati3)a daca puteti. lucis Uan 14 200$% 10: $ A. Ia rog o parere:A) pe (actura de leasing: 9i(erenta dobanda +uribor=)inus 20.*4lei% de e#e)plu. -rate/ ca di(erenta de curs sau scad valoarea de rata a doban/ii din (acturaT Ia rog )ult S ,u are ni)eni asa ceva pe (acturi de la leasingT .ultu)esc 4ana la ur)a o sa scad su)a din rata doban/ii din (actura 666=404=)inus 20.*4 lei . Asa cred ca e )ai bine decat sa (ac 404=*6 . ,3a) gasit clar nicaeri scris despre asta. 4oate )a corectati voi. Ia )ultu)esc. .ai a) o intrebare: 4e (actura de leasing )ai a) :.arja lunara de risc. Cu) o inregistre/ in conta. .3a) gandit ca tot este o di(erenta de curs. Sau nuT Ia )ultu)esc Ia pre/int tot ce scrie pe (actura de leasing (inanciar de la International leasing si cu) (ac eu inregistrarile contabile:

1.2ata leasing rat 2 "214%0 euroP!%*! ron>eur'3curs istoric 16*=404=*$1%22 lei 5 4426=404=1 1.66 leiO 2.9i(erenta pret 2ata leasing rata 2 variatie curs valutar an 2001"214%03 0%00$1 ron>eur' 404=*61=2.1 lei54426=404=)inus 0.4 leiO !.9obanda rata 2"$4%0 eurP!.*! lei>eur'3curs istoric 666=404=! 0%62 lei54426=404=66.62 leiO 4. 9i(erenta pret 2ata leasing rata 2 variatie curs valutar an 2001"$4%03 0%00$1 ron>eur' 404=*61=0%$2 lei54426=404=)inus 0.11 leiO .Servicii de asigurare rata 2"*!%0 eurP!.6*1 lei>eur' 61!=404=26*.$1 lei 54426=404= 0.$2 leiO 6.9i(erenta de curs valutar rata anul 2001"214%0 eurP30%04$2 lei' 404=*61=10% ! lei 54426=404=)inus 2 leiO *. 9i(erenta de curs valutar dobanda anul 2001"$4%0 eurP30%04$2 lei' 404=*61=4%62 lei 54426=404=)inus 0%11 leiO 1.Co)ision lunar de gestionare 621=404=2$%!* lei 54426=404= . 1 leiO $..arja lunara de risc 661=404= 6% lei 5 4426=404=10%*!O 10.9i(erenta dobanda +uribor 661=404=16%11 lei 5 4426=404=!.1$ leiO -otal (actura=1*16% * lei ,u sint sigura de inregistrarile de la pct.$ si 10. Ia rog daca n3a) dreptate sa )a corectati. Ia )ultu)esc din su(let pentru rabdare.

ATENTIE! A aparut Editia a 2-a! Ghid pentru infiintarea, organizarea si functionarea profitabila ca PFA! !I " AI I PENT#$ %ETA!II &&

Cuvinte cheie: mijloace fixe, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe

!outate:"Orice" iscutie" espre"ree#a$uarea"%i&$oace$or"'i(e"constituie"un"subiect" i'ici$)"iar"%o i'icari$e" $e*is$ati#e"recente"nu"$-au"oco$it."Ce"se"inta%p$a"cu"re+er#e$e" in"ree#a$uarea"%i&$oace$or"'i(e,"-ai"sunt" acestea"recunoscute" in"punct" e"#e ere"'isca$," 1."Din"punct" e"#e ere"contabi$" .tunci"can "e'ectua%"ree#a$uarea"i%obi$i+ari$or"corpora$e)"#a$oarea"ree#a$uata"se"substituie"#a$orii" e" intrare"a"i%obi$i+ari$or"corpora$e." Ree#a$uarea"i%obi$i+ari$or"corpora$e"se"'ace"$a"#a$oarea"&usta" e"$a" ata"bi$antu$ui." /#a$uari$e"se"e'ectuea+a)" e"re*u$a)" e"pro'esionisti"ca$i'icati"in"e#a$uare)"%e%bri"ai"unui"or*anis%" pro'esiona$"in" o%eniu)"recunoscut"nationa$"si"internationa$." 0a$oarea"re+u$tata" in"ree#a$uare"#a"'i"atribuita"acti#u$ui"supus"ree#a$uarii.".sa ar)"in"$ocu$"costu$ui" e" ac1i+itie2costu$ui" e"pro uctie"sau"a$"oricarei"a$te"#a$ori"atribuite"inainte" e"e'ectuarea"ree#a$uarii"ace$ui" acti#"#o%"a#ea"#a$oarea"re+u$tata" in"ree#a$uare." In"acest"ca+)"a%orti+area"acti#u$ui"respecti#"o"#o%"e'ectua"a#an "in"#e ere"#a$oarea"acestuia)" eter%inata"in"ur%a"ree#a$uarii." Daca"un"acti#"i%obi$i+at"este"ree#a$uat)"toate"ce$e$a$te"acti#e" in"*rupa" in"care"'ace"parte"trebuie" ree#a$uate)"cu"e(ceptia"situatiei"can "nu"e(ista"nicio"piata"acti#a"pentru"ace$"acti#." Daca"re+u$tatu$"ree#a$uarii"este"o"crestere"'ata" e"#a$oarea"contabi$a"neta)"atunci"aceasta"se"tratea+a" ast'e$:" 1."In"ca+u$"in"care"nu"a"e(istat"o" escrestere"anterioara)"surp$usu$" in"ree#a$uare"'ata" e"#a$oarea" contabi$a"neta"se"#a"inre*istra"in"contu$"105"3Re+er#e" in"ree#a$uare45" 2."In"ca+u$"in"care"a"e(istat"o" escrestere"anterioara)"surp$usu$" in"ree#a$uare"'ata" e"#a$oarea"contabi$a" neta"se"#a"inre*istra"ast'e$:" 6in"contu$"7817"30enituri" in"a&ustari"pentru" eprecierea"i%obi$i+ari$or4"cu"#a$oarea"inre*istrata"in"contu$" 6817"3C1e$tuie$i" e"e(p$oatare"pri#in "a&ustari$e"pentru" eprecierea"i%obi$i+ari$or4"cu"oca+ia"ree#a$uarii"

anterioare"atunci"can "a"a#ut"$oc" escresterea" e"#a$oare."In"acest"ca+)"#enitu$"inre*istrat"co%pensea+a" c1e$tuia$a"cu" escresterea"recunoscuta"anterior"$a"ace$"acti#5" 6in"contu$"105"3Re+er#e" in"ree#a$uare4"cu"#a$oarea"ce" epaseste"su%a"inre*istrata"in"contu$"6817" 3C1e$tuie$i" e"e(p$oatare"pri#in "a&ustari$e"pentru" eprecierea"i%obi$i+a" ri$or4"cu"oca+ia"ree#a$uarii"anterioare"atunci"can "a"a#ut"$oc" escresterea" e"#a$oare)" aca"este"ca+u$." Daca"re+u$tatu$"ree#a$uarii"este"o" escrestere"a"#a$orii"contabi$e"nete"atunci"aceasta"se"tratea+a"ast'e$:" 1."in"ca+u$"in"care"nu"a"e(istat"o"crestere"anterioara)"%inusu$" in"ree#a$uare"'ata" e"#a$oarea"contabi$a" neta"se"#a"inre*istra"in"contu$"6817"3C1e$tuie$i" e"e(p$oatare" pri#in "a&ustari$e"pentru" eprecierea"i%obi$i+ari$or45" 2."in"ca+u$"in"care"a"e(istat"o"crestere"anterioara)"%inusu$" in"ree#a$uare"'ata" e"#a$oarea"contabi$a"neta" se"#a"inre*istra"ast'e$:" 6in"contu$"105"3Re+er#e" in"ree#a$uare4"cu"#a$oarea"inre*istrata"in"acest"cont5" 6in"contu$"6817"3C1e$tuie$i" e"e(p$oatare"pri#in "a&ustari$e"pentru" eprecierea"i%obi$i+ari$or4"cu"#a$oarea"ce" epaseste"su%a"inre*istrata"in"contu$"105"3Re+er#e" in"ree#a$uare4)" aca"este"ca+u$." Surp$usu$" in"ree#a$uare"inc$us"in"re+er#a" in"ree#a$uare"este"capita$i+at"prin"trans'eru$" irect"in"re+er#e)" atunci"can "acest"surp$us"repre+inta"un"casti*"rea$i+at." Casti*u$"se"consi era"rea$i+at"$a"scoaterea" in"e#i enta"a"acti#u$ui"pentru"care"s-a"constituit"re+er#a" in" ree#a$uare."Cu"toate"acestea)"o"parte" in"casti*"poate"'i"rea$i+at"pe"%asura"ce"acti#u$"este"'o$osit" e" entitate."In"acest"ca+)"#a$oarea"re+er#ei"trans'erate"este" i'erenta" intre"a%orti+area"ca$cu$ata"pe"ba+a" #a$orii"contabi$e""ree#a$uate"si"#a$oarea"a%orti+arii"ca$cu$ate"pe"ba+a"costu$ui"initia$"a$"acti#u$ui." !icio"parte" in"re+er#a" in"ree#a$uare"nu"poate"'i" istribuita)" irect"sau"in irect)"cu"e(ceptia"ca+u$ui"in"care" acti#u$"ree#a$uat"a"'ost"#a$ori'icat)"situatie"in"care"surp$usu$" in"ree#a$uare"repre+inta"casti*"e'ecti#" rea$i+at." 2."Din"punct" e"#e ere"'isca$"Re+er#e$e" in"ree#a$uarea"%i&$oace$or"'i(e)"inc$usi#"a"terenuri$or)"e'ectuata" upa" ata" e"1"ianuarie"2008)"care"sunt" e use"$a"ca$cu$u$"pro'itu$ui"i%po+abi$"prin"inter%e iu$"a%orti+arii" 'isca$e"sau"a$"c1e$tuie$i$or"pri#in "acti#e$e"ce ate"si2sau"casate)"se"i%po+itea+a"conco%itent"cu" e ucerea" a%orti+arii"'isca$e)"respecti#"$a"%o%entu$"sca erii" in"*estiune"a"acestor"%i&$oace"'i(e)" upa"ca+." !u"intra"sub"inci enta"acestor"pre#e eri)"re+er#e$e"repre+entan "surp$usu$"rea$i+at" in"re+er#e" in" ree#a$uarea"%i&$oace$or"'i(e)"inc$usi#"a"terenuri$or)"e'ectuata" upa" ata" e"1"ianuarie"2008)"e(istente"in" so$ "in"contu$"1065"$a" ata" e"70"apri$ie"2009"inc$usi#)"care"au"'ost" e use"$a"ca$cu$u$"pro'itu$ui"i%po+abi$." .ceste"re+er#e"se"i%po+itea+a"$a"%o%entu$"%o i'icarii" estinatiei"acestora." 7."/(e%p$u:" 6inre*istrarea"ac1i+itiei"uti$a&u$ui:" 0a$oarea" e"intrare"a"uti$a&u$ui"in" ece%brie"2007"9"12.000"$ei" """"""""""""":"""""""""""""""9"""""""""""""""808"""""""""""""""18.280" """"""""""""""""""""""""""""""""""""3Furni+ori" e"i%obi$i+ari4" """""""""""""2171""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""12.000" 3/c1ipa%ente"te1no$o*ice" ;%asini)"uti$a&e"si"insta$atii" e"$ucru<4" """""""""""""8826""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2.280" 3=0." e uctibi$a4" 6inre*istrarea"a%orti+arii"$unare:" Durata" e"a%orti+are"9"10"ani" .%orti+area"$unara"9"12.000"$ei"2"10"ani"2"12"$uni"9"100"$ei" """""""""""""6811"""""""""""""""9""""""""""""""""""""""2817"""""""""""""""100" """"""""3C1e$tuie$i" e""""""""""""""""""3.%orti+area"insta$atii$or" """"e(p$oatare"pri#in """""""""""""""""%i&$oace$or" e"transport)" a%orti+area"i%obi$i+ari$or4""""""""""ani%a$e$or"si"p$antatii$or4" 6e$i%inarea"a%orti+arii"cu%u$ate"pe"perioa a"01.01.2008">"71.12.2008" in"#a$oarea"bruta"a"acti#u$ui:"

.%orti+area"cu%u$ata"9"100"$ei"("12"$uni"9"1.200"$ei" """""""""""""28170"""""""""""""""9"""""""""""""""2171"""""""""""""""1.200" 3.%orti+area"insta$atii$or)"""""""3/c1ipa%ente"te1no$o*ice" %i&$oace$or" e"transport)""""""""";%asini)"uti$a&e"si"insta$atii" e"$ucru<4" ani%a$e$or"si"p$antatii$or4" 6inre*istrarea"ree#a$uarii"e'ectuate"in" ata" e"71.12.2008:" ?a" ata" e"71" ece%brie"2008"se"e'ectuea+a"ree#a$uarea"%i&$ocu$ui"'i()"stabi$in u-"se"o"#a$oare"&usta" e" 15.000"$ei." 0a$oarea"contabi$a"neta"9"12.000">"1.200"9"10.800"$ei" Re+er#a" in"ree#a$uare"9"15.000">"10.800"9"8.200"$ei" """""""""""""2171"""""""""""""""9"""""""""""""""105"""""""""""""""8.200" 3/c1ipa%ente"te1no$o*ice""3Re+er#e" in"ree#a$uare4" ;%asini)"uti$a&e"si"insta$atii" e"$ucru4" 6inre*istrarea"a%orti+arii"in"$una"ianuarie"2009"potri#it"noii"#a$ori"re+u$tate" in"ree#a$uare:" 0a$oarea" e"a%orti+at"reca$cu$ata"9"15.000"$ei"2"9"ani"2"12"$uni"9"178)89"$ei" """""""""""""6811"""""""""""""""9"""""""""""""""""""""2817"""""""""""""""178)89" 3C1e$tuie$i" e"e(p$oatare"""""""""""""""3.%orti+area"insta$atii$or)" pri#in "a%orti+area"i%obi$i+ari$or4"transport)"ani%a$e$or"si"p$antatii$or4" 6capita$i+area"surp$usu$ui" in"ree#a$uare"in"$una"ianuarie"2009:" Contabi$)"re+er#a" in"ree#a$uare"se"inre*istrea+a)"pe"%asura"'o$osirii"uti$a&u$ui"in"acti#itate";a%orti+are<" sau"prin"capita$i+are"in"%o%entu$"can "acti#u$"este"scos" in"e#i enta." Capita$i+area"surp$usu$ui" in"ree#a$uare"9"#a$oarea"a%orti+arii" upa"ree#a$uare">"#a$oarea"a%orti+arii" inainte" e"ree#a$uare"9"178)89">"100"9"78)89"$ei" """""""""""""105"""""""""""""""9"""""""""""""""1065"""""""""""""""78)89" 3Re+er#e" in"ree#a$uare4""""""3Re+er#e"repre+entan " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""surp$usu$"rea$i+at" """""""""""""""""""""""""""""""""" in"re+er#e" in"ree#a$uare4" Conc$u+ii"$a"e(e%p$u" 6Su%a" e"78)89"$ei"#a"'i"i%po+itata" eoarece"re+er#e$e" in"ree#a$uarea"%i&$ocu$ui"'i("au"'ost" e use"$a" ca$cu$u$"pro'itu$ui"i%po+abi$"prin"inter%e iu$"a%orti+arii"'isca$e.".sa ar)"aceasta"su%a"#a"'i"i%po+itata" conco%itent"cu" e ucerea"a%orti+arii"'isca$e." 6Re+er#e$e"repre+entan "surp$usu$"rea$i+at" in"re+er#e$e" in"ree#a$uarea"%i&$oace$or"'i(e"e(istente"in"so$ " in"contu$"1065"$a" ata" e"70"apri$ie"2009"inc$usi#)"respecti#"su%a" e"155)56"$ei";78)89"$ei"("8"$uni<)"care"au" 'ost" e use"$a"ca$cu$u$"pro'itu$ui"i%po+abi$"nu"se"#or"i%po+ita" ecat"in"%o%entu$"%o i'icarii" estinatiei" acestora." .cte"nor%ati#e"ap$icabi$e:" @ct."29"a$in.";7<)"pct."109"a$in.";1<)"pct."110"a$in.";1<"si";7<)"pct."111"a$in.";7<-;5<"si";8<" in"Re*$e%entari$e" contabi$e"con'or%e"cu"Directi#a"a"I0-a"a"Co%unitati$or"/cono%ice"/uropene)"aprobate"prin"Or inu$" %inistru$ui"'inante$or"pub$ice"nr."1.75222005" .rt."22"a$in.";51<" in"Co u$"