ŞTEFAN LAZĂR MIHAI DICU

MIHAI LOBAZĂ

CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE. ÎNDRUMĂTOR DIDACTIC DE PROIECTARE PENTRU SPECIALIZAREA CCIA

CONSPRESS 2008

BUCUREŞTI

Asist.univ.ing. Ştefan LAZĂR Prof.univ.dr.ing. Mihai DICU

Asist.univ.ing. Mihai LOBAZĂ

CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE. ÎNDRUMĂTOR DIDACTIC DE PROIECTARE PENTRU SPECIALIZAREA CCIA

CFDP - UTCB 2008

Ştefan LAZĂR:

Asistent inginer la Catedra de Drumuri şi Căi Ferate din cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Asistent inginer la Catedra de Drumuri şi Căi Ferate din cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Profesor doctor inginer la Catedra de Drumuri şi Căi Ferate din cadrul Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Mihai LOBAZĂ:

Mihai DICU:

ISBN 978-973-100-053-4

PREFAŢĂ

Lucrarea intitulată “Căi de comunicaţii rutiere. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA” se adresează studenţilor din anul II drept ghid de elaborare a aplicaţiei aferente disciplinei Căi de comunicaţii. El cuprinde etapele strict necesare concepţiei unui drum de legătură între un drum public existent pe planul de situaţie şi o platformă industrială ce se va proiecta. Traseul drumului în planul de situaţie, traversează două zone, respectiv o zonă urbană şi cealaltă extraurbană spre accesul în platforma industrială. Conţinutul îndrumătorului este orientat spre necesitatea specializării unui student din Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, respectiv se detaliază etapele specifice amenajărilor urbane şi a unei platforme industriale. În acest sens, se prezintă în prima parte exemple de calcul pentru planşele de bază, respectiv pentru calculul elementelor geometrice în plan, profil longitudinal şi profile transversale caracteristice de străzi şi drumuri extraurbane. În partea a doua se prezintă studii de caz aferente sistematizării verticale pentru un tronson de stradă, amenajarea unui parcaj auto şi amenajarea platformei industriale cu detaliul de calcul pentru cota de construcţie a unei clădiri. Considerăm că acest îndrumător didactic de proiectare reprezintă un punct de sprijin important pentru studenţii care se preocupă să aprofundeze prin aplicaţii şi detalii conţinutul unei documentaţii tehnice de realizare a unei căi de comunicaţie rutieră, la nivel de cultură tehnică generală, urmând ca aceia care doresc să aprofundeze cunoştinţele din domeniul infrastructurii transportului terestru, să acceseze manuale de specialitate. Autorii

Calculul elementelor traseului în planul de situaţie

CAPITOLUL 1. CALCULUL ELEMENTELOR TRASEULUI ÎN PLANUL DE SITUAŢIE Traseul căii de comunicaţie reprezintă proiecţia pe un plan orizontal a axei căii. Traseul unei căi de comunicaţie rutieră în plan (Figura 1.1) este constituit de tronsoane succesive rectilinii denumite aliniamente şi curbilinii denumite curbe, care leagă punctul iniţial (A – origine) şi cel final (B – destinaţie) al obiectivului temei de proiectare.

Al3

B

V2 Ax drum public existent Ti2
Al2

Te2

Platforma industriala proiectata

TiA" TeA'=TeA" A TiA' Ti1 V1
Al 1

Te1

Ax legatura rutiera proiectata

Figura 1.1. Traseul unei căi de comunicaţie rutieră în plan Pentru a determina elementele traseului se vor calcula mai întâi elementele racordărilor arc de cerc (U, R, T, B, C) din care vor rezulta lungimile aliniamentelor intermediare ( Al1 , Al 2 , Al3 ). Modul de calcul se prezintă în paragraful următor, printr-un exemplu de calcul.

Ştefan LAZĂR, Mihai LOBAZĂ, Mihai DICU

1

Elementele curbei arc de cerc (Diaconu E.Capitolul 1. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .mărimea tangentei.2): U . şi Răcănel C.1. 2006.61 m ≅ 60 m 13 ⋅ p s ⋅ (k + g ) 13 ⋅ 0.raza arcului de cerc. în grade centesimale. R .1. Date de proiectare Viteza de proiectare: V p = 40 km/h Coeficientul de confort: k = 25 Panta de supraînălţare în curbă: p s = 6 % 1. Căi de comunicaţii rutiere. 1.81 ≅ 10 m/s2 Rmin = = Vp 2 1. B . Dicu M. în m.3. ISBN 978-973-7797-80-9 2 Căi de comunicaţii rutiere.4V .mărimea bisectoarei. C ≥ 1.1..2.unghiul la vârf = unghiul făcut de cele două aliniamente care se racordează printr-o curbă arc de cerc.unghiul la centru. în m. α c .1.06 ⋅ (25 + 10 ) unde: g .1. C . Editura CONSPRESS Bucureşti.2. 2006 [1]) Bibliografie [1] Diaconu E. T . g = 9.. Calculul elementelor geometrice ale curbelor circulare 1. în m. în grade centesimale. R ≥ Rmin . Principii de proiectare. Dicu M şi Răcănel C. Calculul razei minime de racordare a aliniametelor 40 2 = 58.lungimea arcului de cerc. Figura 1. în m.acceleraţia gravitaţională. Determinarea elementelor curbei C1 Elementele geometrice ale unei curbe arc de cerc sunt următoarele (Figura 1.

66 m Ştefan LAZĂR.3.4V1 = 1.3).47 km/h C1 = 100.: b se măsoară pe planul de situaţie la Sc.1337 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 2 ⎝ ⎠ 2 πR α π ⋅ 60 ⋅ 107. 1:1000 Aliniamentul 2 Aliniamentul 1 Figura 1.97 m ≥ 1.1337 g = 107 g13c 37 cc Obs.13 m 2 2 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎜ 1 ⎟ ⎜ ⎟ 1 − 1⎟ = 60 ⋅ ⎜ − 1⎟ = 30.1337 = 100.4 ⋅ 40.97 m C1 = 1 gc1 = 200 200 Pentru o rază de 60 m autovehiculele pot circula în condiţii de siguranţă cu o viteză de: V1 = 13 ⋅ R1 ⋅ p s ⋅ (k + g ) = 13 ⋅ 60 ⋅ 0.1337 T1 = R1tg c1 = 60 ⋅ tg = 67. Mihai DICU 3 .64 = 2 ⋅ arcsin = 92.8663 g = 107.47 = 56.06 ⋅ (25 + 10 ) = 40.Calculul elementelor traseului în planul de situaţie Se determină grafo-analitic unghiurile U 1 şi α c1 (Figura 1. Mihai LOBAZĂ. Determinarea unghiului la vârf pentru curba C1 R ≥ Rmin = 60 m => Deoarece prima curbă se găseşte în zona de intravilan se alege o rază R1 = 60 m (care se înscrie între clădirile învecinate). α 107.8663 g = 92 g 86 c 63cc U 1 = 2 ⋅ arcsin 2a 2 ⋅ 50 g g α c1 = 200 − U 1 = 200 − 92. b 66.04 m B1 = R1 ⎜ ⎜ cos α c1 ⎟ ⎜ cos 107.

80 = 76.70 m 2 2 ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 B2 = R2 ⎜ − 1⎟ = 22. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .1578 g = 124.1578 ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 πR α π ⋅ 110 ⋅ 75.4V2 = 1.4. Determinarea unghiului la vârf pentru curba C2 R ≥ Rmin = 60 m => Deoarece a doua curbă se găseşte în zona de extravilan se alege o rază R2 = 110 m.86 m C 2 = 2 gc 2 = 200 200 Pentru o rază de 110 m autovehiculele pot circula în condiţii de siguranţă cu o viteză de: V2 = 13 ⋅ R2 ⋅ p s ⋅ (k + g ) = 13 ⋅ 110 ⋅ 0. 1.4).8422 g = 124 g 84 c 22 cc Aliniamentul 3 Aliniamentul 2 Figura 1.4 ⋅ 54.Capitolul 1.1578 g = 75 g15 c 78 cc 2a 2 ⋅ 50 g g U 2 = 200 − α c 2 = 200 − 75.80 km/h C 2 = 129.72 m 4 Căi de comunicaţii rutiere.41 m − 1⎟ = 110 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ cos α c 2 ⎜ cos 75. α 75. Determinarea elementelor curbei C2 Se determină grafo-analitic unghiurile U 2 şi α c 2 (Figura 1.66 α c 2 = 2 ⋅ arcsin = 2 ⋅ arcsin = 75. b 55.4.1.1578 T2 = R2tg c 2 = 110⋅ tg = 73.86 m ≥ 1.1578 = 129.06 ⋅ (25 + 10) = 54.

Determinarea unghiului la vârf pentru curba CA’ Deoarece în punctul A are loc intersecţia dintre drumul existent şi noua legătură rutieră se alege o rază redusă Rr = 25 m ( Rr = R A' ).6348 g = 117.95 m 2 2 ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎟ ⎜ 1 ⎟ ⎜ 1 B A' = R A' ⎜ − 1⎟ = 16.36 m − 1⎟ = 25 ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ cos α cA' ⎟ ⎜ cos 117.6348 g = 82 g 63c 48cc U A ' = 2 ⋅ arcsin 2a 2 ⋅ 50 g g α cA' = 200 − U A ' = 200 − 82.3652 TA' = RA'tg cA' = 25 ⋅ tg = 32.5. pregătindu-i astfel pentru întâlnirea cu fluxul de circulaţie de pe artera principală existentă.09 m C A ' = A ' gcA' = 200 200 Ştefan LAZĂR. α 117.3652 g = 117 g 36 c 52 cc Aliniamentul 1 Ax drum existent Figura 1. care obligă conducătorii auto de pe strada proiectată să reducă viteza.5.3652 = 46.44 = 2 ⋅ arcsin = 82.5). Mihai DICU 5 .1.3652 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 πR α π ⋅ 25 ⋅ 117. b 60.Calculul elementelor traseului în planul de situaţie 1. Mihai LOBAZĂ. Determinarea elementelor curbei CA’ Se determină grafo-analitic unghiurile U A ' şi α cA' (Figura 1.

37 m ≥ 1.08 m ⎜ cos α cA" ⎟ ⎜ cos 82.3652 g = 117 g 36 c 52 cc α cA" = U A ' = 82.43 m 82.43 ⋅ ⎜ B A" = R A" ⎜ − 1⎟ = 11.09 m ≥ 1.6348 ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎠ ⎝ 2 ⎝ ⎠ 2 πR α π ⋅ 43.13 = 36.1.6.1. Pentru o rază de 25 m autovehiculele pot circula în condiţii de siguranţă cu o viteză de: V A ' = 13 ⋅ R A ' ⋅ p s ⋅ (k + g ) = 13 ⋅ 25 ⋅ 0. .43 ⋅ 0. .6348 α cA" tg tg 2 2 ⎛ ⎞ ⎞ ⎛ ⎜ 1 ⎟ ⎟ ⎜ 1 − 1⎟ = 43.4 ⋅ 26.43 km/h C A" = 56.20 m 1. CA’ şi CA”.43 ⋅ 82.06 ⋅ (25 + 10) = 26. U A" = α cA' = 117.13 km/h C A ' = 46.4V A" = 1.58 m 1.Capitolul 1.6348 g = 82 g 63c 48 cc Mărimea razei R A" rezultă din condiţia că cele două curbe ale intersecţiei.în curba C2 din afara localităţii la 50 km/h.43 = 48.37 m 200 200 Pentru o rază de 43. Determinarea elementelor curbei CA” Se determină unghiurile U A" şi α cA" din construcţia grafică ajutătoare prezentată în Figura 1.43 m autovehiculele pot circula în condiţii de siguranţă cu o viteză de: V A" = 13 ⋅ R A" ⋅ p s ⋅ (k + g ) = 13 ⋅ 43.4V A' = 1.6348 C A" = A" gcA" = = 56.06 ⋅ (25 + 10 ) = 34.7. 6 Căi de comunicaţii rutiere. Pentru desfăşurarea circulaţiei autovehiculelor în condiţii de securitate se impun următoarele restricţii de viteză: . .în curba CA’ a intersecţiei la 20 km/h. T 32. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .4 ⋅ 34.5. Concluzii Elementele geometrice proiectate ale traseului legăturii rutiere dintre punctele A şi B.în curba CA” a intersecţiei la 30 km/h.95 RA" = A" = = 43. respectă viteza de proiectare impusă prin temă de V p = 40 km/h.95 m).în curba C1 din localitate la 40 km/h. au o tangentă comună ( TA' = TA" = 32.

65 − 32.Calculul elementelor traseului în planul de situaţie 1.80 = 76.4 ⋅ 54. Calculul lungimii traseului LT = C A' + Al1 + C1 + Al2 + C 2 + Al3 LT = 46.09 + 111.4 ⋅ 40.18 m Al2 = 104.72 m 1. Al2 .2.95 − 67.70 = 104.3.4V1 = 1.4 ⋅ 40.4V . Mihai LOBAZĂ.72 m Al3 = Te 2 B = V2 B − T2 = 190. Al3 ) trebuie să aibă o lungime mai mare sau cel puţin egală cu 1.18 m ≥ 1.03 m Al3 = 117.66 m Al2 = Te1Ti 2 = V1V2 − T1 − T2 = 245.57 m Al1 = 111.97 + 104.03 m ≥ 1.86 + 117.4V1 = 1. Calculul lungimii aliniamentelor dintre curbele circulare Din considerente legate de siguranţa circulaţiei Aliniamentele ( Al1 .03 = 609.4V2 = 1. Ştefan LAZĂR.13 − 73. Al1 ≥ 1.80 = 76.73 − 73.57 + 100.18 + 129.47 = 56.66 m Al1 = TeA'Ti1 = AV1 − TA' − T1 = 211. Mihai DICU 7 .47 = 56.4V2 = 1.70 m Cu ajutorul acestor elemente calculate se amenajează traseul în plan conform exemplului de planşe (Planul de situaţie din Anexa 1A).4 ⋅ 54.57 m ≥ 1.13 = 111.70 = 117.01 − 67.

Aceasta presupune alegerea de puncte pe axul căii de comunicaţie în planul de situaţie. ELEMENTELE PROFILULUI LONGITUDINAL Conform definiţiei. picheţii se fixează după cum urmează: . 2.în punctele de la începutul şi sfârşitul traseului. adică în punctele denumite origine respectiv destinaţie. PICHET i A ax drum COTE A-A COTA PROIECT 4% 2 :3 2 3 1 1: COTA PROIECT LINIA ROSIE (PROIECT) CP LINIA NEAGRA (TEREN) 2. Pentru raportarea liniei terenului în profilul longitudinal sunt necesare parcurgerea mai multor etape de lucru.în punctele caracteristice ale traseului şi anume punctele de tangenţă şi de bisectoare ale curbelor în planul de situaţie. Pichetarea traseului legăturii rutiere în planul de situaţie Pentru a putea desena linia terenului în profil longitudinal este nevoie ca pentru început să se facă pichetarea traseului legăturii rutiere dintre punctele A şi B. 8 Căi de comunicaţii rutiere.5 % 4% 1:3 2% 1 1: CT COTA TEREN CT COTA TEREN A PICHET i PROFIL TRANSVERSAL PROFIL LONGITUDINAL DISTANTE Figura 2.1. pentru a respecta condiţia ca distanţa dintre doi picheţi consecutivi să fie de cel mult 30 de m.la intersecţia traseului cu curbele de nivel. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .Capitolul 2. Picheţii situaţi în punctele de început şi de sfârşit ale traseului şi în punctele caracteristice îşi păstrează notaţia iar restul de picheţi vor fi numerotaţi cu cifre arabe de la 1 la n (Figura 2. .1. Astfel. CAPITOLUL 2. .1).acolo unde este cazul. prin profil longitudinal înţelegem secţiunea axială.2). care prin poziţie şi cotă să ne permită trasarea liniei terenului în plan vertical.5 % CP 2. precum şi. desfăşurată şi proiectată într-un plan vertical a traseului drumului din planul de situaţie (Figura 2. .

i Ştefan LAZĂR. Mihai LOBAZĂ. Pichetarea traseului 2. Se vor nota şi cotele terenului în toţi picheţii. adică suma distanţelor dintre picheţi pe aliniamentul i să fie egală cu lungimea aliniamentului i măsurat pe de-a-ntregul.Elementele profilului longitudinal TiA" OA" O1 12 11 BA" A TeA'=TeA" 2 BA' 1 TiA' 3 10 Te1 0 35 4 5 6 Ti1 7 8 B1 9 OA' V1 5 Figura 2.2. Întocmirea foii de pichetaj Înainte de a calcula poziţia kilometrică a fiecărui pichet în parte trebuie făcută verificarea şi compensarea distanţelor măsurate dintre picheţi. ∑ d Al = Ali . Pentru picheţii amplasaţi între două curbe de nivel cota lor se va stabili prin interpolare liniară între cotele acestora.2). Scopul este acela de a elimina eventualele erori de măsurare care prin însumare pot afecta semnificativ lungimea reală a traseului. 2. Se fac următoarele verificări: 1. se vor măsura cu rigla pe planul de situaţie distanţele dintre picheţi avându-se în vedere scara la care este reprezentat planul. Mihai DICU 9 .2. Investigarea datelor referitoare la teren După încheierea operaţiunii de pichetare se trece la culegerea de informaţii referitoare la configuraţia terenului. Astfel. Datele despre teren ridicate din planul de situaţie sunt centralizate apoi într-un tabel numit “Foaie de Pichetaj” (Tabelul 2.3.

1 0 9 5 6 Ti1 7 8 B1 OA' RIGLA Figura 2. rezultând distanţa dintre picheţii (3) şi (4) (d3.se verifică dacă suma distanţelor parţiale (între picheţi) reprezintă distanţa totală între TeA'Ti1 = Al1 10 Căi de comunicaţii rutiere.3.3 7 3 25. . . Exemplu: a) Pentru aliniament TiA" OA" O1 curba de nivel BA" A TeA'=TeA" 2 BA' 1 TiA' 0 14. ∑d Cj = C j . .se citeşte valoarea în dreptul pichetului (3).pentru pichetul (4) se citeşte valoarea pe riglă în dreptul poziţiei acestuia şi se scade citirea din dreptul poziţiei pichetului (3).rigla se poziţionează cu valoarea 0 în dreptul pichetului de început al aliniamentului (de exemplu în TeA’).Capitolul 2. . 2.se repetă operaţia până la sfârşitul aliniamentului (de exemplu Ti1). Măsurarea distanţelor între picheţi în aliniament Se va proceda astfel: . Eroarea în plus sau în minus se va scădea respectiv se va adăuga prin distribuire uniformă distanţelor măsurate între picheţi.4). adică suma distanţelor dintre picheţi pe curba j să fie egală cu lungimea curbei j calculate. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .0 0 0 35 4 28.

46 TeA'=TeA" 34 5 5 0.64 m =15.64 m e = 23.2975 m Ştefan LAZĂR.00 m + 0.4.00 m + 3.70 15.70 5 1 4 5 6 TiA' 5 OA' COMPAS DISTANTIER 5.00 m).045 1 8. Mihai DICU 11 . Măsurarea distanţelor între picheţi în curbă Se va proceda astfel: .00 e = 0.64 − 23.se va lua o distanţă de 5 mm între acele compasului distanţier (5 m la scara 1:1000).în cazul în care apare o eroare de măsurare. . .1.Elementele profilului longitudinal b) Pentru curbă TiA" OA" curba de nivel BA" A 5 3. aceasta se distribuie proporţional între arcele intermediare.00 Ti1 7 Figura 2.se verifică în final lungimea arcului de cerc TiA ' B A' ca fiind jumătate din valoarea calculată a curbei ( TiA ' B A' =C A ' / 2 ).595 C A ' / 2 = 23. 4. .64 Σ = 23.00 0. Exemplu: Tabelul 2.00 7.595 / 2 = 0.34 BA' 15.59 2 5 3 BA' O1 5 0 35 2. Mihai LOBAZĂ.00 m = 8. Pichet Distanţa măsurată Distanţa Eroare (m) Distanţa înregistrată pe planul de calculată (m) în tabelul de pichetaj situaţie (m) (m) TiA' 0.se “plimbă” compasul pe lungimea arcului de cerc TiA'1 (de exemplu 5.045 = 0.se măsoară şi arcul 1B A' (de exemplu 3 × 5.64 m).595 m => e / 2 = 0. .

00 359.00 364.00 365.68 + 258.18 m U=75.14 25.08 + 309.48 + 434. 10. 9.00 0 + 0. 4.38 357.00 362. 34.96 + 447.35 + 346. 29.91 + 590.85 364.46 + 46.22 17. 32. 15.97 m Al2=104. 31.00 363.04 4.03 m Căi de comunicaţii rutiere.46 360. 26. 1.00 7.99 17.63 5. Foaia de pichetaj Nr.95 17.00 348.44 351.Capitolul 2.00 367. 12 Pichet TiA' 1 BA' 2 TeA' 3 4 5 6 Ti1 7 8 B1 9 10 Te1 11 12 13 14 15 Ti2 16 17 18 B2 19 20 21 Te2 22 23 24 25 26 B Distanţa Poziţia între picheţi kilometrică (m) (km + m) 0.6348g R= 25 m T=32.00 363.67 25.00 354.1578g R= 110 m T=73.66 13. Exemplu: 2.88 + 413. 5. 27.93 + 538.81 15.63 18.34 + 23. 23.61 + 208.95 + 378.24 + 362.95 m B=16.58 19. 2.00 + 85. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .8663g R= 60 m T=67.4.10 + 113.22 20.53 358.59 + 27.00 354.02 + 468.57 16.41 m C=129.00 + 563.47 + 492. 6.29 20.46 355. 11.48 366. 19.76 17.57 m U=92. 36.00 + 133.12 0 + 609.68 350.51 + 264. Traseu U=82.88 356.87 13.70 + 7.70 15.86 m Al3=117.53 16. 8. 14. 24.76 348.00 355. 12.00 + 284.10 353.87 + 427.23 + 395.56 20.14 15. 16. 18.00 + 517.99 + 240.04 m C=100.00 356.18 21.67 26. 30.74 6.00 350.63 + 171. 25.20 24. 3. 33. 7.10 + 157.56 24.00 360.78 349.41 352.96 16.70 m B=22.36 m C=46.24 + 191.70 Cote teren (m) 347.09 14.00 Tabelul 2. 22.37 + 60. 28.67 5.00 351.68 361.54 359.82 + 223.53 355.74 20.14 20.00 + 329.22 12.46 28.00 358.00 357. 20.07 + 497.13 m B=30.74 20.2. 21. 17. 35. Crt.09 m Al1=111.00 349. 13.52 365.46 25.

00 − 357.5. CPB se calculează în funcţie de valoarea declivităţii i1 = 3.km. Calculul declivităţilor CPB − CPT A' ∆h1 354.B1 − Poz. i2 = 1 1 ∆h3 CP − CP14 367.22 − 208. CP14 se calculează în funcţie de valoarea declivităţii i2 = 3.14 = 121. Trasarea liniei roşii se face pe baza unor criterii tehnice.03 %.00 = 208.Elementele profilului longitudinal 2.08 − 347. urmează trasarea liniei roşii (proiectului). Calculul elementelor geometrice în profil longitudinal După reprezentarea linei terenului în profil longitudinal pe baza foii de pichetaj.14 − 0.B1 = 329. După fixarea liniei proiectului este necesar să se facă următoarele calcule.km.14 − Poz.km.1. economice şi estetice de încadrare în zona traversată (vezi planşa din Anexele 2A şi 2B).B − Poz. Exemplu: 2.5.km.km.03 % l1 l1 208.00 m). i i CP14 − CPB ∆h2 357. i3 = Ştefan LAZĂR. Mihai LOBAZĂ. Mihai DICU 13 . Linia roşie este linia pe care se găsesc cotele legăturii rutiere proiectate în axul său în fiecare pichet de pe parcursul traseului.70 − 329.99 ⋅ 100 = B ⋅ 100 = ⋅ 100 = 3.08 m l3 = Poz.5.km.76 m.08 l2 l2 unde: CP14 se citeşte de pe profilul longitudinal în funcţie de cota planului de referinţă.99 − 354.21% l3 l3 280. Calculul lungimii paşilor de proiectare l1 = Poz.48 m 2.24 %.14 m l 2 = Poz.14 = 609.22 = 280.14 unde: CPB se citeşte de pe profilul longitudinal în funcţie de cota planului de i1 = 1 i 1 referinţă ( CPR = 345.08 ⋅ 100 = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 3.24 % 121.2.76 ⋅ 100 = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 3.Ti A' = 208.48 unde: CPB = CTB = 367.00 m. CPT A' = CTT A' = 347.

04 -0. CPB = CPT A' + i1 % ⋅ l B −T A' = 347.76 + 3.5.70 − 0.00 -0.24 16.45 7.14 − 0.3.00 28.Capitolul 2.03% ⋅ (208.76 + 3.76 + 3. Primul pas de proiectare .52 -0.99 m i i CPBA' = CPT A' + i1 % ⋅ l BA' −T A' = 347.46 m i i CP2 = CPT A' + i1 % ⋅ l2−T A ' = 347.10 13.43 -0.76 m i i CP1 = CPT A' + i1 % ⋅ l1−T A' = 347.00) = 348.32 -0.01 -0.09 0.03% l = 208.10 20.03% ⋅ (27.60 m …………………………………………………………………………..61 15 Figura 2.44 -0.03% ⋅ (7.14 m 0.00) = 347.34 4.5.59 18. 2.70 15.00 24.63 − 0.41 -0.08 m i i 1 i 1 i Cu aceste elemente calculate se completează în cartuşul planşei profilului longitudinal rubricile “Declivităţi”.37 25.46 14.40 -0.40 0.00) = 354.Rampă 14 Căi de comunicaţii rutiere. Exemplu: i = 3.76 + 3.03% ⋅ (23.00) = 348.63 20. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA . “Cote proiect” şi ulterior “Diferenţe în ax”.21 0.04 − 0.primul pas de proiectare: CPT A' = CTT A' = 347. Calculul cotelor liniei proiectului (roşii) .

59 m 1 1 CP10 = CPB + i2 % ⋅ l10− B = 354. Mihai DICU 15 .08 m 1 CP9 = CPB + i2 % ⋅ l9− B = 354.00 − 367.08 + 3.al doilea pas de proiectare: CPB = 354. R ≥ Rmin = 500 m. Ştefan LAZĂR.39 − 366.00 m i i i ∆H 1 = CP1 − CT1 = 347.07 m ………………………………………………………………………….Elementele profilului longitudinal . CPB = CP14 + i3 % ⋅ l B −14 = 357.5.99 − 348..81 − 329.21 ⋅ 500 T= = = 0.46 − 348.70 − 329. din considerente didactice se va continua calculul pentru a stabili şi celelalte elemente geometrice ale racordării verticale.78 = −0.00 = 0. Mihai LOBAZĂ.53 m 200 200 Din considerente constructive mărimea tangentei trebuie să fie cel puţin egală cu 20 m (adică cu lungimea unui camion cu remorcă). Calculul racordărilor verticale Racordare verticală concavă în punctul de schimbare a declivităţii B1 m = i2 − i1 = 3.76 = 0.14) = 355.96 − 208.5.14) = 354.22) = 359.57 − 329.08 + 3.99 + 3.95 − 208.24% ⋅ (240.21 % nu este mai mare sau cel puţin egală cu 1% se trage concluzia că nu este necesară execuţia unei racordări verticale.03 = 0.08 + 3.99 + 3..14) = 357.22 − 208.00 = −0.99 + 3.24% ⋅ (223.5.14 m ………………………………………………………………………….24 − 3.39 m ∆H B = CPB − CTB = 367.76 − 347.00 m i i 2.24% ⋅ (329.21 % Deoarece diferenţa trigonometrică m = 0. Calculul diferenţelor în axul căii ∆H T A ' = CPT A' − CTT A' = 347.21% ⋅ (362.21% ⋅ (609.4.55 m CPT 2 = CP14 + i3 % ⋅ lT 2−14 = 357.32 m …………………………………………………… ∆H 26 = CP26 − CT26 = 366.al treilea pas de proiectare: CP14 = 357.21% ⋅ (346. se adoptă R = 500 m m ⋅ R 0.99 m CP15 = CP14 + i3 % ⋅ l15−14 = 357.00 m CPB = CTB = 367.00 m 2.99 m 1 1 1 1 .22) = 367. CP14 = CPB + i2 % ⋅ l14− B = 354. Totuşi.00 = 0.01 m ∆H BA' = CPBA' − CTBA' = 348.22) = 358.

21 ⋅ 19100 T= = = 20.53 m nu este mai mare sau cel puţin egală cu 20 m.01 m .2 03% i = 3.21 % R=19100 m T=20. şi anume că nu este necesară execuţia unei racordări verticale.21 − 3.01 m 2 R 2 ⋅ 19100 Deoarece mărimea bisectoarei B = 0. T ⋅ 200 20 ⋅ 200 R= = = 19047.62 m ≅ 19100 m m 0.06 m T=20.06 m 200 200 T2 20. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA B=0. Deoarece tangenta T = 0. din considerente didactice se va continua calculul pentru a stabili şi celelalte elemente geometrice ale racordării verticale.06 2 B= = = 0.03 % Deoarece diferenţa trigonometrică m = 0.01 m nu este mai mare sau cel puţin egală cu 0.06 m B=0.06 m i= 4% 3.21 m ⋅ R 0.6.01 m T=20. Totuşi. Figura 2. se impune adoptarea unei tangente T = 20 m şi se va recalcula raza de racordare verticală.05 m se trage concluzia care se cunoştea deja.03 % nu este mai mare sau cel puţin egală cu 1% se trage concluzia că nu este necesară execuţia unei racordări verticale. m=0.Capitolul 2. Racordare verticală concavă în pichetul B1 Racordare verticală convexă în punctul de schimbare a declivităţii 14 m = i3 − i2 = 3. 16 Căi de comunicaţii rutiere.24 = 0.

2 = i Figura 2.7.03 m ⋅ R 0. se adoptă R = 1000 m m ⋅ R 0.01 m T=20.33 m ≅ 133400 m m 0.002 m nu este mai mare sau cel puţin egală cu 0.002 m 2 R 2 ⋅ 133400 Deoarece mărimea bisectoarei B = 0. şi anume că nu este necesară execuţia unei racordări verticale. m=0.03 % R=133400 m T=20. 4% 3. se impune adoptarea unei tangente T = 20 m şi se va recalcula raza de racordare verticală.01 m 200 200 T2 20. T ⋅ 200 20 ⋅ 200 R= = = 133333.Elementele profilului longitudinal R ≥ Rmin = 1000 m. Deoarece tangenta T = 0.002 m T=20.05 m se trage concluzia care se cunoştea deja.002 m . Mihai LOBAZĂ.15 m 200 200 Din considerente constructive mărimea tangentei trebuie să fie cel puţin egală cu 20 m (adică cu lungimea unui camion cu remorcă).03 ⋅ 133400 T= = = 20.012 B= = = 0. Mihai DICU 17 B=0.03 ⋅ 1000 T= = = 0.01 m 21% i = 3. Racordare verticală convexă în pichetul 14 În final se redactează planşa profilului longitudinal conform exemplului din Anexele 2A şi 2B. Ştefan LAZĂR.15 m nu este mai mare sau cel puţin egală cu 20 m.01 m B=0.

50 4% 2.5 % 2.50 2. PROFILE TRANSVERSALE LA CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE Profilele transversale caracteristice picheţilor de pe traseu se întocmesc utilizând profilele transversale tip. stabilite prin temele de proiectare. Această condiţionare rezultă din necesitatea evacuării apelor pluviale de la faţada clădirii către gurile de canalizare.5 % 4% 1: 1 1:3 2% 2:3 2 3 Figura 3. PROFIL TRANSVERSAL TIP DE STRADA ax strada bordura 20 x 25 hb=10 cm bordura 20 x 25 hb=10 cm bordura 10 x 15 hb=5 cm 2% 2% 2% 2% Sistem canalizare subteran 2. PROFIL TRANSVERSAL TIP DE DRUM ax drum 1.50 3.1.2.50 3. care se găsesc la rigola părţii carosabile. 18 Căi de comunicaţii rutiere.Capitolul 3.00 1. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA 1: 1 90 30 50 .50 1.00 2.50 2.50 1.00 3. Pentru studenţii CCIA este indicat să cunoască modul de stabilire a cotelor de construcţie ale clădirilor funcţie de reţeaua de străzi. CAPITOLUL 3.00 Figura 3.

Schema pentru calculul cotei de construcţie la o clădire Calculul se porneşte din axul străzii.lăţimea părţii carosabile din profilul transversal tip. Mihai LOBAZĂ.00 2. (m) CPR = CPAx − pa % ⋅ (B / 2 ) unde: B .cota proiectului în axul străzii din profilul longitudinal.înălţimea bordurii.3.Profile transversale la căi de comunicaţii rutiere Calculul cotei de construcţie este absolut necesar în cadrul sistematizării verticale zonale. Ştefan LAZĂR.00 m. S-au făcut următoarele notaţii: CPAx . Mihai DICU 19 . CPB = CPR + hb (m) unde: hb .3).cota proiect la rigola părţii carosabile. pa . 10 cm.panta suprafeţei carosabile în profil transversal în aliniament.50 2. B = 7. hb cca.00 Figura 3. ax strada CPAx 2% CPR CPB 2% CPRT ±0.00 CPTP 2. pa = 2 %. CPB . astfel încât construcţia clădirii să nu depindă de amenajarea ulterioară a căilor de acces (Figura 3. folosind elementele geometrice din profilul transversal tip. CPR . unde se cunoaşte valoarea cotei proiect din profilul longitudinal.50 1.00 1.cota proiect pe bordură.

00 = 351. 5. km 0+113. CPTP .21 m CPR = CPAx − pa % ⋅ (B / 2 ) = 351.în Anexa 3D: pichetul nr.19 m CPTP = CPRT + ptr % ⋅ ltr = 351.74 – profil de drum în debleu (săpătură). Calculul cotelor proiectului pentru un profil transversal caracteristic de stradă (Pichetul nr. ptr = 2 %.24 − 0. CPTP = CPRT + ptr % ⋅ ltr (m) unde: ltr .57 – profil de drum în rambleu (umplutură).cota proiectului la trotuarul de protecţie al clădirii.în Anexa 3C: pichetul nr. km 0+517.83 m Obs.21 − 2% ⋅ 3. km 0+113. 20 Căi de comunicaţii rutiere. poz.50 = 351.: Calculul cotelor proiectului pentru un profil transversal caracteristic de drum se desfăşoară în mod asemănător.14 + 0. structură de trotuar şi de bordură. hbtr cca. ltr .05 = 351.înălţimea bordurii trotuarului la limita cu spaţiul verde.60 (m) unde: 60 cm reprezintă înălţimea soclului de 3 trepte de acces în clădire. 15. 23. 5 cm.cota proiect la rigola trotuarului.60 = 351. .00) se calculează cu relaţia: ± 0.24 m CPRT = CPB − hbtr = 351.1. CPRT . km 0+346.Capitolul 3.23 m ± 0.00 = CPTP + 0. cu detalii de structură rutieră. S-au desenat şi trei profile transversale caracteristice pentru care s-au calculat cotele proiectului: .în Anexa 3E: pichetul nr. CPRT = CPB − hbtr (m) unde: hbtr . În Anexele 3A şi 3B sunt prezentate un profil transversal tip de stradă. Exemplu: 3. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .56 – profil de stradă.min = 2.23 + 0.panta transversală a trotuarului. respectiv cu detalii de structură rutieră şi de rigolă cu pereul din elemente prefabricate din beton de ciment. ptr .19 + 2% ⋅ 2.10 = 351.lăţimea trotuarului variabilă.56) CPAx = 351. 5. respectiv de drum. urmărindu-se aflarea cotelor în punctele caracteristice ale conturului proiectat (marginea părţii carosabile. . marginea acostamentelor şi dacă este cazul la talvegul rigolei şi la marginea banchetei rigolei) (Anexele 3D şi 3E).60 = 351.00 = CPTP + 0.00 m. Cota de construcţie a clădirii (± 0.14 m CPB = CPR + hb = 351.

d .distanţa dintre două puncte echidistante. Schema pentru calculul distanţei d Din relaţia (4.Calculul sistematizării verticale a unui tronson de stradă CAPITOLUL 4. α e d CP I Sectiunea I .46 – km 0+113. km 0+060. CALCULUL SISTEMATIZĂRII VERTICALE A UNUI TRONSON DE STRADĂ Sistematizarea verticală a unui tronson de stradă reprezintă modul în care se amenajează suprafaţa părţii carosabile şi a trotuarelor astfel încât apa de suprafaţă (din ploi şi topirea zăpezii) să se scurgă în mod controlat spre anumite locuri prevăzute cu dispozitive de colectare şi evacuare a apei. Reprezentarea sistematizării verticale se face pe planul de situaţie prin linii proiectate de cotă egală echidistante numite izolinii.2) 21 .56.1) d unde: i . 4.declivitatea liniei roşii.1.echidistanţa dintre puncte. α d Sectiunea II Sectiunea III Figura 4. Mihai DICU e (4.1) se obţine apoi valoarea distanţei d : e e d= = ⋅ 100 (m) i% i Ştefan LAZĂR.1. Pentru început ţinându-se cont de declivitatea liniei roşii pe tronsonul de stradă studiat şi de valoarea echidistanţei convenabil aleasă în funcţie de necesităţile de detaliere se calculează distanţa între secţiunile cu puncte echidistante. e . Astfel. în m.1 se observă că declivitatea se poate stabili cu relaţia următoare: e i % = tgα = (4. Stabilirea distanţei dintre secţiunile cu puncte echidistante Se va face sistematizarea verticală a tronsonului de stradă cuprins între picheţii 3 şi 5. CP III i% CP II i% e . %. pornind de la schema din Figura 4. în m. Mihai LOBAZĂ.

înălţimea bordurii. ptr = 2 %.cotă proiectată în axul străzii în secţiunea i (i număr roman). hb . ltr = 2.2): CPAxi .cotă proiectată la limita trotuarului în secţiunea i.00 m. CPTi . Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA . ltr .lăţimea părţii carosabile. la faţa de sus a bordurii şi la limita trotuarului.30 Rezultă distanţa d = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 9. CPBi . hb = 10 cm. Apoi se calculează cotele caracteristice şi pentru restul de secţiuni prin adăugarea de fiecare dată a valorii echidistanţei.59 − 2% ⋅ = 349.2. În continuare se fac următoarele notaţii (Figura 4.30 m Declivitatea tronsonului este i = i1 = 3. Calculul cotelor punctelor caracteristice ale secţiunilor echidistante Se calculează mai întâi pentru prima secţiune a tronsonului de stradă cotele de nivel la rigole.59 m B 7.00 CPRI = CPAxI − pa % ⋅ = 349. Secţiunea I Se pornesc calculele de la cota proiect în pichetul 3 cunoscută din profilul longitudinal.panta transversală a trotuarului.cotă proiectată la rigolă în secţiunea i. p a = 2 %.90 m i 3.03 % e 0.cotă proiectată la faţa de sus a bordurii în secţiunea i.Capitolul 4. B = 7.2. Exemplu: Se alege echidistanţa e = 0. CPTi ptr% CPBi CPRi pa% hb pa% CPBi CPRi ptr% CPTi CPAxi ltr B/2 B/2 ltr Figura 4.panta transversală în aliniament a străzii. ptr .52 m 2 2 22 Căi de comunicaţii rutiere.03 4. pa . Secţiune transversală de stradă Se cunosc: B . CP3 = CPAxI = 349. CPRi . în funcţie de lăţimea părţii carosabile şi a trotuarelor şi de pantele transversale ale acestora.00 m.lăţimea trotuarului.

3.59 − 349.22 m CPTIII = CPTI + 2e = 349.10 = 349. 4.3).66 + 0.Calculul sistematizării verticale a unui tronson de stradă CPBI = CPRI + hb = 349.52 + 0.89 m CPRII = CPRI + e = 349.62 x BI = AxI = = −0.03% CP − CPTI 349.19 m CPRIII = CPRI + 2e = 349.abscisa punctului de la marginea trotuarului cu cota egală cu cea din axul secţiunii I (349.59 m).03% CP − CPBI 349.96 m Secţiunea III CPAxIII = CPAxI + 2e = 349.59 m).30 = 350.abscisa punctului de la rigolă cu cota egală cu cea din axul secţiunii I (349.62 + 2% ⋅ 2.62 + 0. Mihai LOBAZĂ.31 m i% 3. Unind aceste puncte între ele rezultă o izolinie ca loc geometric al tuturor punctelor de pe suprafaţa proiectată care au cota 349.59 m).62 m CPTI = CPBI + ptr % ⋅ ltr = 349.66 xTI = AxI = = −2.59 + 2 ⋅ 0. Secţiunea I CP − CPRI 349.52 x RI = AxI = = 2.30 = 349.59 m din ax. x BI .59 − 349.52 + 0.30 = 350.30 = 350.59 + 0.30 = 350.12 m CPBIII = CPBI + 2e = 349.82 m CPBII = CPBI + e = 349. de la bordură. respectiv de la trotuar (Figura 4.66 + 2 ⋅ 0.99 m i% 3. Mihai DICU 23 .92 m CPTII = CPTI + e = 349.62 + 2 ⋅ 0.00 = 349.66 m Secţiunea II CPAxII = CPAxI + e = 349.30 = 349.30 = 349.30 = 349.26 m Analog se fac calculele pentru restul de secţiuni echidistante. Ştefan LAZĂR. Stabilirea poziţiei punctelor de cotă egală Trasarea izoliniilor este posibilă prin stabilirea mai întâi a poziţiei punctelor de cotă egală cu cea din ax prin interpolare liniară pe linia cotelor de la rigolă.abscisa punctului de pe bordură cu cota egală cu cea din axul secţiunii I (349.52 + 2 ⋅ 0. xTI .03% unde: x RI .59 − 349.31 m i% 3.

59 Sectiunea: I . de la borduri şi la sfârşit cu cele de la trotuare.Capitolul 4.59=CPAx I 2% x constructie desen prin paralelism 2% 349.52=CPR I 349. 3 VEDERE IN PLAN 349. În Anexa 4 este prezentat un plan de sistematizare verticală pentru un tronson de stradă.30 m. 24 Căi de comunicaţii rutiere.90 m Pichet nr. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA . Apele pluviale se vor scurge pe linia de cea mai mare pantă.66 349.62 349. Se verifică ca această descărcare a apelor pluviale să se facă în direcţia declivităţii profilului longitudinal (i%). În felul acesta rezultă un plan similar cu cel al curbelor de nivel din planul de situaţie dar având izoliniile identificate pe suprafaţa proiectată.96 349. Trasarea izoliniilor În final se trasează izoliniile prin unirea cu linii a punctelor de cotă egală din ax cu cele de la rigole. respectiv perpendicular pe aceste izolinii către gura de canalizare. pentru toate cotele din ax aflate la echidistanţa de 0.92 349.82 349. Schema de calcul: SECTIUNE LONGITUDINALA i = 3.59 2% 349. Se observă cum apele de pe suprafaţa proiectată se scurg de la limita construită (de la clădiri) către bordură şi în lungul acesteia cu panta (i%) către gura de canalizare (Figura 4.52 349.xB I y x II xR I .xT I Figura 4.62=CPB I 349.03% 9.66=CPT I 2% SECTIUNE TRANSVERSALA 349. Stabilirea poziţiei punctelor de cotă egală 4.92 349.96 349.59 349.90 m 9.82 349.3).3.89 349.4.

concepţia planului de sistematizare verticală a platformei pentru identificarea reţelei de canalizare subterană pentru colectarea-evacuarea apelor pluviale. profilul transversal tip. Mihai DICU 25 .3 SPATIU DE PARCARE SPATIU DE SIGURANTA 0. marcarea suprafeţei după planul de situaţie arhitectural. 4.pante de scurgere a apelor pluviale către gurile de canalizare. Spaţiul de parcare 5.semnalizare rutieră. determinarea numărului de vehicule care defineşte capacitatea de parcare (Nv). 2. 5.Amenajarea unui parcaj de lungă durată CAPITOLUL 5.a) Spaţiul necesar parcării unui autoturism 5 2.5 Figura 5. AMENAJAREA UNUI PARCAJ DE LUNGĂ DURATĂ Parcajele de lungă durată sunt suprafeţe amenajate pentru staţionarea vehiculelor. cu un timp de staţionare de peste 4 ore. Determinarea capacităţii de parcare Această etapă depinde de spaţiul necesar parcării unui autovehicul (autoturism) şi de lăţimile necesare căilor de circulaţie şi spaţiului de manevră prin parcaj.b) Funcţie de direcţia axului spaţiului de parcare faţă de axul căii de circulaţiemanevră se condiţionează lăţimea acesteia: Ştefan LAZĂR. . 3.1. Parcajele de lungă durată se amenajează în afara părţii carosabile şi trebuie să respecte condiţii specifice de proiectare: . Spre exemplificare se prezintă un studiu de caz. determinarea planului de nivelare funcţie de relieful amplasamentului. Mihai LOBAZĂ.marcarea suprafeţelor de staţionare şi a căilor de circulaţie a vehiculelor.asigurarea razelor minime de racordare în plan. În vederea amenajării suprafeţei de parcare este necesară parcurgerea unor paşi de lucru: 1. 5. 5. . .1.1.1.

50 m cale circulatie .Capitolul 5. Lăţime cale de circulaţie . 3.manevra Figura 5.manevră 26 Căi de comunicaţii rutiere.3 min.5 2.5 PARCARE PARALELA min. 3.50 m cale circulatie . Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .manevra 2.manevra SPATIU DE PARCARE 6. 45º . 6. SPATIU DE PARCARE 5 3 PARCARE OBLICA min.2.00 m 0.3 SPATIU DE PARCARE 5 PARCARE PERPENDICULARA cale circulatie . 60 º 2.

unde practic sunt “pozate” gurile de canalizare. Ştefan LAZĂR.34 (%) L 35.3.93 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 3. Mihai DICU 27 3 5 5 . Determinarea planului de nivelare al suprafeţei parcajului Funcţie de relieful zonal se determină panta longitudinală şi cea transversală la nivelul terenului.2. L=35.00 m itL% 354. Mihai LOBAZĂ.3.93 356.10 itl% Curbe de nivel din planul de situatie 355. Planul de nivelare al suprafeţei parcajului ∆H 356.00 m 354. Marcarea suprafeţei se face în funcţie de capacitatea de parcare.10 itl = ⋅ 100 = ⋅ 100 = 2.Amenajarea unui parcaj de lungă durată Exemplu: 5.83 356.21 (%) l 33.00 itL = 5.10 − 354. Sistematizarea verticală a parcajului şi marcarea suprafeţei Sistematizarea verticală rezolvă colectarea-evacuarea apelor pluviale în cadrul limitelor suprafeţei amenajate conform reglementărilor legale în vigoare.30 355.83 − 355.52 355.45 Figura 5.75 l=33.10 355.00 ∆h 355. Din profilele transversale M-M şi N-N rezultă poziţia sistemului de canalizare.

00 4.00 4.4.00 7.00 m 3.50 M 33. 00 m 7.00 N 2.34 % 35.00 5. SECTIUNEA M-M 2% Sistem canalizare subteran 1.50 7.00 itL=3.Capitolul 5.00 1.00 5.00 3.21% Ri=5 .50 N R e= 10 .0 0 m 3. Sistematizarea verticală a parcajului şi marcarea suprafeţei 28 Căi de comunicaţii rutiere.00 Figura 5.30 1. SECTIUNEA N-N M 1.00 itl=2.50 =5 Ri . Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .25 30 2.

1.37 m CTd = 364.42 = 367.Calculul elementelor de amenajare a platformei industriale CAPITOLUL 6.calculul cotelor de construcţie la clădiri.71 m CPc = CPb − 2% ⋅ lbc = 369.00 m şi distanţa de la colţul a la punctul B: l aB = 35.calculul cotelor punctelor pe platformă. d şi se calculează cotele terenului şi cotele proiectate ale platformei industriale la colţuri. locurilor de parcare pentru autoturisme şi camioane precum şi ale razelor de racordare interioare (Anexa 6A). Exemplu: 6. b. CALCULUL ELEMENTELOR DE AMENAJARE A PLATFORMEI INDUSTRIALE Proiectarea suprafeţei platformei industriale presupune următoarele etape de studiu: . Mihai DICU 29 . 6.2.71 − 2% ⋅ 100 = 364.liftarea suprafeţei pentru compensarea terasamentelor. Planul de amenajare arhitecturală Amenajarea platformei industriale în plan se face în funcţie de destinaţia platformei. Cotele terenului la colţuri sunt: CTa = 368.71 m Se cunosc cota de racordare a căii de comunicaţie cu platforma industrială: CPB = CTB = 367. ale lăţimii trotuarelor.71 m Ştefan LAZĂR.71 − 2% ⋅ 150 = 366. Mihai LOBAZĂ. . .71 m CPb = CPa + 2% ⋅ l ab = 367. .planul de amenajare arhitecturală.determinarea cotelor la colţurile platformei. Determinarea cotelor la colţurile platformei Se notează colţurile platformei în sens orar cu literele a.profile transversale caracteristice.71 + 2% ⋅ 100 = 369.42 m CTb = 371.42 m Cotele proiectate la colţuri vor fi: CPa = CPB + 2% ⋅ l aB = 367. respectând mărimile standardizate ale lăţimii părţii carosabile a căilor de circulaţie internă.48 m CTc = 367.71 m CPd = CPc − 2% ⋅ lcd = 366. . de poziţionarea accesului din drum. c.00 + 2% ⋅ 35. .

37 + 364. Liftarea suprafeţei platformei industriale pentru compensarea terasamentelor 30 Căi de comunicaţii rutiere.94 m .71 = = 368. pentru a obţine linia geometrică care separă suprafaţa aferentă volumului de rambleu faţă de suprafaţa aferentă volumului de debleu (Figura 6.42 ) = 364.pentru latura bc: lb 0 = 121.pentru latura ad: l a 0 = 11.97 m 150 121. CTo .71 m unde: 2% este panta transversală generală a platformei industriale. de amenajare a terasamentelor platformei industriale. Verificare: CPd = CPB − 2% ⋅ l Bd = 367.42 B d Figura 6.00 m CTo = a 4 4 Se determină poziţia punctelor de cotă egală cu cota zero de pe laturile dreptunghiului abcd.42 + 371.94 35.1): .48 + 367. 6.97 b c 0 37 UMPLUTURA (Rambleu) a 11.00 − 35.Capitolul 6.1. CT + CTb + CTc + CTd 368.00 − 2% ⋅ (150. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA m ax dru Linia de cota zero a platformei industriale 100 SAPATURA (Debleu) .3. Liftarea suprafeţei pentru compensarea terasamentelor Pe baza cotelor terenului la colţurile platformei se poate stabili valoarea cotei zero.

CPB = 368.4.35 = 367.98 m CP11 = CP6 + 2% ⋅ l611 = 367.20 ) = 367.08 = 368.20) = 367.00 m CP1 = CPB + 2% ⋅ l B1 = 368.94 m 2 CPC 2 = CP9 − 2% ⋅ = 367.70 = 368.00 + 2% ⋅ 48.96 m 6.35 = 367.54 = 367.22 − 2% ⋅ 19.22 + 2% ⋅ 37.44 − 2% ⋅ 42.37 + 2% ⋅ 21.44 m CP5 = CP4 − 2% ⋅ l 45 = 367.15 m 2 31 B + hb + 2%(5.08 = 367.20 = 368.5.37 m CP4 = CP3 − 2% ⋅ l34 = 368.37 m CP7 = CP6 + 2% ⋅ l67 = 367.01 m CP10 = CP5 + 2% ⋅ l510 = 366.92 − 0.0 + 0.59 + 2% ⋅ 19.92 − 0.00 m) de amenajare a terasamentelor platformei industriale.70 = 366.0 + 0.83 m CP9 = CP4 − 2% ⋅ l 49 = 367. Acest lucru conduce la executarea la intrarea pe platforma industrială a unei rampe de acces cu pantă de 5.89 m CP3 = CP2 − 2% ⋅ l23 = 369.80 − 2% ⋅ 7. Calculul cotelor punctelor pe platformă Se porneşte calculul pornind din punctul B şi se ţine seama de declivitatea drumului interior al platformei de 2%.96 m CP2 = CP1 + 2% ⋅ l12 = 368.20 ) = 2 Ştefan LAZĂR.92 − 0.59 + 2% ⋅ 39. 6.10 + 2%(5.30 = 367.00 = 368.30 = 369.59 m CP6 = CP5 + 2% ⋅ l56 = 366.37 − 2% ⋅ 46.Calculul elementelor de amenajare a platformei industriale Deoarece cota zero de execuţie a platformei industriale ( CP0 = CPB = 367. Mihai LOBAZĂ.80 m Se calculează cotele la baza feţelor clădirii: B CPC1 = CP11 − 2% ⋅ + hb + 2%(5. Calculul cotei de construcţie la o clădire CP8 = CP7 − 2% ⋅ l78 = 368. Mihai DICU .96 + 2% ⋅ 46.20 ) = 2 = 367.00 m.22 m Verificare: CP1 = CP7 + 2% ⋅ l71 = 368.44 − 2% ⋅ 21.89 − 2% ⋅ 76.37 + 2% ⋅ 42.10 + 2%(5.01 − 2% ⋅ 7.92 − 0.21% pe o distanţă de 50 m.54 = 366.00 m) se găseşte sub cota zero ( CTo = 368. se impune modificarea cotei proiectului în punctul B de racordare între drum şi platformă la valoarea CPB = CP0 = CT0 = 368.

70 − 0.85 = 369.70 − 0.97 m 2 B + hb + 2%(5.20 ) = 366.50 + 0.0 + 0.83 − 2% ⋅ 7.97 + 0.20 ) + 2% ⋅ 26.50 − 0.12 m 2 B + hb + 2%(5.20 ) = 367.85 = 368.10 − 2% ⋅ (56.20 ) = 2 Cota de construcţie la clădire rezultă din relaţia: CPexecutie = max{CPC1 . CPC 2 .70 − 0.98 − 2% ⋅ 7. CPC 3 .10 + 2%(5. CPC 4 } + 0.50 = 367.54 m CP13 = CP3 + 2% ⋅ l313 = 368.00 − 26.20 ) = 367.10 + 2%(5. 32 Căi de comunicaţii rutiere. Se mai calculează următoarele cote: CP12 = CPB + 2% ⋅ l B12 = 368.50 = 368.00 + 2% ⋅ 26.85) + 2% ⋅ 58.35 m CP16 = CP15 + 2% ⋅ l15 c + 2% ⋅ lc16 = = 366.50 + 0. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA .97 m CP15 = CP17 − 2% ⋅ l17 d + 2% ⋅ l d 15 = 366.00 − 2% ⋅ 3.47 m 6. 6B şi 6C.54 − 3.97 m Cu aceste elemente de calcul se desenează planşele aferente amenajării platformei industriale din Anexele 6A.50 − 0.97 − 2% ⋅ 58.20 m CP17 = CPB − 2% ⋅ (B / 2 ) + hb − 2% ⋅ (l B17 − B / 2 − lb ) = = 368.00 − 2% ⋅ 3.10 + 2% ⋅ (35.37 + 2% ⋅ 19.Capitolul 6.04 = 368.35 + 2% ⋅ (100. CPC 3 = CP8 − 2% ⋅ = 367.6.85 = 366. Profile transversale caracteristice În final se desenează două secţiuni transversale prin platforma industrială pe două direcţii diferite.20 ) = 2 CPC 4 = CP10 − 2% ⋅ = 366.0 + 0.04 + 2% ⋅ 26.54 = 368.70 − 0.42 − 3.76 m CP14 = CPB − 2% ⋅ (B / 2 ) + hb + 2% ⋅ (l Ba − B / 2 − lb ) + 2% ⋅ l a14 = = 368.

43 m T=32.95 m B=16.09 m 7 8 V1 13 13 14 14 15 34 5 TeA' 2 BA ' Ştefan LAZĂR. Mihai DICU Ti2 15 O2 Ti2 5 35 Curba 2 U=124G84C22CC c=75G15C78CC R=110 m T=73.08 m C=56.95 m B=11. Mihai LOBAZĂ.41 m C=129.86 m 1 0 35 TiA' PLANUL DE SITUATIE Sc. – Planul de situaţie cu elementele geometrice ale curbelor şi picheţi TiA' OA' 3 Curba A' U=82G63C48CC c=117G36C52CC R=25 m T=32.13 m B=30.36 m C=46.04 m C=100.0 37 PLANUL nr.40 m B=8.70 m B=22.61 m C=80.37 m 12 11 BA" Te1 A 10 9 5 4 5 6 Ti 1 TeA'=TeA" 10 2 Curba 1 U=92G86C63CC c=107G13C37CC R=60 m T=67. 1:1000 36 5 36 0 35 5 33 .20 m 20 0 37 Te 17 16 17 16 B2 TiA" OA" O1 11 Te1 12 Curba A" U=117G36C52CC c=82G63C48CC R=43.2 100 36 0 365 B 26 25 24 23 Te2 V2 24 Te2 21 22 Ti 22 25 26 B V 21 20 19 B2 18 18 B 23 150 19 Curba 18 U=148G94C98CC c=51G05C02CC R=100 m T=42.97 m BA' 3 1 6 Ti1 7 B1 4 B1 8 9 Anexa 1A.

parcaj de lungă durată Căi de comunicaţii rutiere.95 m B=11.70 m B=22. trotuare/acostamente.95 m B=16.08 m C=56.20 m V2 24 Te2 21 22 B2 B2 20 16 17 18 Ti2 15 Ti2 TiA" O1 Te1 Te1 11 OA" 12 Curba A" U=117G36C52CC c=82G63C48CC R=43. parte carosabilă.2 100 Ti V B 150 0 37 Te Curba 2 U=124G84C22CC c=75G15C78CC R=110 m T=73.04 m C=100. – Planul de situaţie definitivat: cu elementele geometrice ale curbelor. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA 36 0 365 B Te2 25 23 26 B 34 5 Te A' 2 ' BA 34 0 37 PLANUL nr.61 m C=80.37 m BA" A Curba 1 U=92G86C63CC c=107G13C37CC R=60 m T=67.97 m 10 BA' TeA'=TeA" OA' 4 5 6 Ti 1 Ti1 B1 Curba A' U=82G63C48CC c=117G36C52CC R=25 m T=32. 1:1000 36 5 36 0 35 5 . picheţi.19 Curba 18 U=148G94C98CC c=51G05C02CC R=100 m T=42.86 m 35 O2 5 1 35 0 TiA' PLANUL DE SITUATIE DEFINITIVAT Sc.40 m B=8.09 m 7 8 V1 9 TiA' 3 B1 13 14 Anexa 1B.43 m T=32.36 m C=46.13 m B=30. clădiri.41 m C=129.

41 -0.46 0.43 -0.24 16.35 0.32 -0.15 0.59 18.99 17.63 20.10 13.14 m 0.00 25.09 0.68 5.10 20.17 -0.35 16.03% l = 208.41 -0.Anexa 2A.21 -0.55 0.00 17.58 -0.46 14.00 0.40 0.61 15.01 7.70 15.51 20.82 16.08 20.40 -0.44 -0.45 -0.08 m 0. Mihai LOBAZĂ.95 35 .53 15.11 i = 3.24 PROFILUL LONGITUDINAL Sc.52 -0. 1:100 0.04 -0.00 24. Mihai DICU i = 3.34 4.37 25. 1:1000.32 -0.24% l = 121. – Profilul longitudinal Ştefan LAZĂR.00 28.

47 -0.28 0.02 24.68 0.61 -0.71 0.00 20. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA 21.36 Căi de comunicaţii rutiere.39 0.48 0. 1:1000. – Profilul longitudinal 17.96 .22 -0.07 20.87 6.21% l = 280.60 -0.93 25.04 -0.88 13. 1:100 0.36 i = 3.00 PROFILUL LONGITUDINAL Sc.91 19.12 Anexa 2B.54 -0.58 0.48 m 0.48 12.00 26.47 5.23 17.

50 2.00 Det.Structura rutiera Sc. BA 8 10 cm beton de ciment. C Sistem canalizare subteran Det. Mihai DICU 2% 2% 2% 2% 2.00 3. 1:20 3 cm beton asfaltic.50 2. A . BAD 25 6 cm anrobat bituminos. AB 2 35 cm balast teren de fundare Det.Structura trotuar Sc. BA 16 5 cm binder.5 35 15 37 .Bordura 20 x 25 Sc. 1:50 ax strada bordura 20 x 25 hb=10 cm bordura 20 x 25 hb=10 cm bordura 10 x 15 hb=5 cm Anexa 3A.00 Det. – Profil transversal tip de stradă cu detalii Ştefan LAZĂR. 1:20 4 cm beton asfaltic. Mihai LOBAZĂ.00 1.50 1. B . C .PROFIL TRANSVERSAL TIP DE STRADA Sc. A Det. C8/10 10 cm balast teren de fundare Det. 1:20 bordura prefabricata din beton de ciment 20 x 25 10 fundatie din beton C6/7. B 2.

A 3 Det.5 % 4% 2. A . B Det.1.5 % 2% 1: 1 2 Det. AB 2 35 cm balast teren de fundare Det.Rigola Sc.50 1.50 .50 ax drum 4% 1:3 2:3 2. BAD 25 6 cm anrobat bituminos. 1:20 25 4 cm beton asfaltic. – Profil transversal tip de drum cu detalii 10 cm elemente prefabricate din BC 10 cm nisip teren mastic bituminos 1: 1 38 PROFIL TRANSVERSAL TIP DE DRUM Sc. 1:20 90 30 25 4% 1: 1 1 :3 2% Căi de comunicaţii rutiere. B . Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA Anexa 3B.Structura rutiera Sc.50 90 30 50 3. BA 16 5 cm binder. 1:50 3.

1:100 Pichetul nr.14 351.56 Anexa 3C.24 351.00 351.00 10. – Profil transversal caracteristic de stradă 351.19 351.00 Cote proiect 39 .24 351. 5 km 0+113.83 2% 346.83 ±0.23 Ştefan LAZĂR. Mihai DICU 2% 2% 2% ax strada ±0.14 351.21 Distante 10.24 351.70 Cote teren 351.Profil transversal caracteristic Sc.00 = 351.00 = 351.24 351.19 351.00 350.23 351.25 351. Mihai LOBAZĂ.

14 357. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA Distante 10.14 358.57 4% 2.00 2: 3 1:3 0. 15 km 0+346.5 % 353.39 358.00 358.27 358.15 358.00 357.46 358.81 4% 2:3 0.Anexa 3D.5 % 2.77 10.40 358.46 357.00 Cote proiect Cote teren 40 Căi de comunicaţii rutiere.89 358.84 358.55 358. – Profil transversal caracteristic de drum în rambleu 2% Profil transversal caracteristic Sc. 1:100 Pichetul nr.40 1: 1 ax drum .

Profil transversal caracteristic Sc.90 363.60 363. – Profil transversal caracteristic de drum în debleu 360.91 363.05 Cote proiect 364. 23 km 0+517.90 363.5 % 4% 2% 41 . 1:100 Pichetul nr. Mihai LOBAZĂ.5 % ax drum 2.91 364.74 Anexa 3E.52 364.00 364.90 363. Mihai DICU 1: 1 2% 4% 2.96 363.60 363.80 Distante 10.28 Cote teren 1: 1: 1 1:3 1:3 1 1: 1 Ştefan LAZĂR.96 363.00 363.00 10.90 363.

12 351.92 349. 1:200 SECTIUNE LONGITUDINALA i = 3.72 350.26 349.16 351.90 m Anexa 4.62 349.03% 9.86 350.66 2% 349.82 350.22 350.49 350.66 Sectiunea I Sectiunea II Sectiunea III Sectiunea V Căi de comunicaţii rutiere.92 350.42 350.21 349.59 2% SECTIUNE TRANSVERSALA 2% 349.19 350.52 350.52 2% 349.90 m 42 SISTEMATIZAREA VERTICALA A UNUI TRONSON DE STRADA Sc.79 351. – Sistematizarea verticală a unui tronson de stradă .09 351.56 350.72 350.16 349.12 350.82 350.90 m 53.86 351.10 m 9.52 349. 5 km 0+113.46 VEDERE IN PLAN 349.96 349. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA Sectiunea IV Sectiunea VI Pichet nr.22 350.02 351.56 9.82 349.90 m 9.Pichet nr.96 350.02 351.42 350.12 351. 3 km 0+060.89 350.90 m 9.52 350.82 349.62 349.56 350.12 350.26 350.

00 m 3.301.00 5.50 N R e= 10 .0 0 m 7.00 4.00 5.50 M 33.21% Ri=5 .Anexa 5.00 itl=2.00 7.00 Ştefan LAZĂR. Mihai LOBAZĂ. 1:200 SECTIUNEA M-M 2% Sistem canalizare subteran 1.50 00 5. Mihai DICU 43 .00 1. – Detaliu de parcare de lungă durată DETALIU DE PARCARE DE LUNGA DURATA Sc.00 N 2.34 % 35.00 4. i= R m 3.00 3.00 itL=3.25 30 2.50 7. SECTIUNEA N-N M 1.

00 2.00 2.00 18.00 3.00 2.00 2.00 25.85 Punct de control 35.00 B Căi de comunicaţii rutiere.00 2.00 15.00 7.2% m ax dru 44 DETALIU DE AMENAJARE A PLATFORMEI INDUSTRIALE Sc. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA Anexa 6A.50 4.42 2.00 29.00 Atelier reparatii 1 7 8 4 Ri= 15 .00 4.00 16 13 3 2.00 4.00 Ri= 15 .0 0 m C3 Ri= 15 .50 5.00 4.00 4.00 2.00 26.0 0 m Magazie piese de schimb (II) Magazie piese de schimb (I) Depozit materiale de constructii (I) Ri= 15 .00 2.0 0 m 38.04 4.00 76.00 20.00 3.00 25.00 2.00 2 7.00 7.00 2.00 5. – Detaliu de amenajare a platformei industriale .08 20.92 2.00 A 26.00 7.00 5.08 7.30 14 4.50 3.92 2.00 32.00 Birouri Cantina 6 Depozit materiale de constructii (III) C4 10 17 5 Depozit materiale de constructii (II) 15 48.50 15.00 5.00 2.00 12 11 C1 C2 9 A 21. 1:500 2% B 58.00 4.0 0 m 2.

57 368. Mihai LOBAZĂ.20 369.54 368.Anexa 6B.04 367.75 368. 1:100 .00 367.43 365. 1:500.73 367.00 367.67 368.35 Ştefan LAZĂR.57 368.83 367.80 367.87 367.08 369.75 368.27 366.04 367.67 368.47 368.03 Cote teren 363.08 366.73 367.00 Sectiune transversala A-A Sc.47 368.41 368.01 366.94 367.20 369.28 369.83 367. Mihai DICU 45 Cote proiect Distante 29.94 366.00 34.94 367.00 367.15 366. – Secţiunea transversală A-A prin platforma industrială 7.43 46.05 33.

1:500.01 365.12 366.97 46 Căi de comunicaţii rutiere.97 368.73 368.86 367.17 Cote teren 363.76 367.06 20.49 23.69 368.93 368.00 367.83 367.79 368.80 367.28 29.83 368.00 Sectiune transversala B-B Sc.86 367.76 367. 1:100 .98 366.91 367.92 368.368.01 366.00 367.90 367. – Secţiunea transversală B-B prin platforma industrială Distante 27. Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA Cote proiect Anexa 6C.69 368.76 368.97 366.91 367.53 366.00 367.

1966 Pinescu A.P.Bibliografie BIBLIOGRAFIE 1.. Paucă C. 7. 1992 Răcănel I: “Drumuri moderne. 3. STAS 10144/1-90: “Străzi. Diaconu E. Editura Tehnică. Craus I.a. alei de pietoni şi piste de ciclişti.: “Căi de comunicaţii. STAS 4032/1-2002: “Lucrări de drumuri.: “Căi de comunicaţii rutiere. Elemente geometrice ale traseelor.D.: “Introduction to transport engineering”. Ştefan LAZĂR. 5.. Mihai DICU 47 . Lăţimea drumurilor” 10. şi Răcănel C... 1980 Mătăsaru Tr. Trotuare. Mihai LOBAZĂ. STAS 2900-89: “Lucrări de drumuri. ISBN 978-973-7797-80-9 Dorobanţu S. 1979 Dorobanţu S. Principii de proiectare”. STAS 863-85: “Lucrări de drumuri. 1974 Răcănel I.: “Trasee şi terasamente”. 6. 1987 x x x: “În memoria drumarilor”. 4. Editura Tehnică. 9. Profiluri transversale. ş. Dicu M. Proiectarea stăzilor”. Editura A.: “Drumuri”. Prescripţii de proiectare” 13. ICB. 2.: “Drumuri – calcul şi proiectare”. Terminologie” 12. Racordări cu clotoida”.. Editura CONSPRESS Bucureşti.P. 2002 x x x: “Monitorul Oficial al României” Prescripţii de proiectare” 11. 2006. STAS 10144/2-91: “Străzi. 8. Editura Tehnică Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Prescripţii de poriectare” 14. Dorobanţu S. ICB..

...... Bibliografie ………………………………………………………………….. Anexa 3B......... Anexa 4................. Calculul sistematizării verticale a unui tronson de stradă .......... 1:200) .............. 1:20) ..... Elementele profilului longitudinal .....Cuprins CUPRINS Capitolul 1................... parte carosabilă............... – Detaliu de parcare de lungă durată (Sc......... – Planul de situaţie (Sc........... – Sistematizarea verticală a unui tronson de stradă (Sc..... Anexa 5.................. Anexa 6A...... Capitolul 6......... Anexa 6C........ Anexa 3C...................... trotuare/acostamente.. Capitolul 4............ – Profilul longitudinal (Sc... 1:1000 pe abscisă şi 1:100 pe ordonată) …………………………………………………………………….............................. picheţi....... clădiri...... Capitolul 3.................... 1 8 18 21 25 29 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Căi de comunicaţii rutiere. Capitolul 5............................ Calculul elementelor traseului în planul de situaţie . 1:1000 pe abscisă şi 1:100 pe ordonată) ……………………………………………………………………. – Planul de situaţie (Sc........... – Profil transversal caracteristic de drum în rambleu (Sc....................... 1:200) ...... – Detaliu de amenajare a platformei industriale (Sc.. 1:100) .......... Anexa 3A...... Capitolul 2. – Profil transversal tip de stradă (Sc.. Profile transversale la căi de comunicaţii rutiere ..... – Profil transversal caracteristic de stradă (Sc.. Anexa 3D............. Anexa 2A..... Anexa 6B............... 1:100) .... 1:100) ..... parcaj de lungă durată ……………………………………………….. – Profil transversal tip de drum (Sc... Îndrumător didactic de proiectare pentru Specializarea CCIA ........... Anexa 1B... Anexa 2B......... 1:500 pe abscisă şi 1:100 pe ordonată) ....................... Calculul elementelor de amenajare a platformei industriale …… Anexa 1A. 1:500 pe abscisă şi 1:100 pe ordonată) ................... – Profilul longitudinal (Sc.............. 1:50) cu detalii (Sc.......... 1:1000) definitivat: cu elementele geometrice ale curbelor.. – Profil transversal caracteristic de drum în debleu (Sc........ – Secţiunea transversală B-B prin platforma industrială (Sc................. – Secţiunea transversală A-A prin platforma industrială (Sc........ 1:500) ……....... Anexa 3E......... 1:1000) cu elementele geometrice ale curbelor şi picheţi …………………………………………………………….... 1:50) cu detalii (Sc....................... 1:20) . Amenajarea unui parcaj de lungă durată ………………………..

ISBN 978-973-100-053-4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful