Sunteți pe pagina 1din 1

„Ca î tr-un țarc se simte Nora, lume-ai di olo de gea uri . Ai i rede ă se as u de o expli ie a gestului ei de a-și fi părăsit fa ilia pe tru salva o tistul Doru.

Trăi d viața obiș uită a u ei adoles e te, Norei i se pare ă tu ultul are pâ ă la ur ă tre uie trăit este

în afara cercului ei existențial. Motivul pe are îl găsește î s hi area desti ului, are părea presta ilit:

să devi ă i gi eră, este dragostea pe tru Doru. Ea se o sidera î viața ei si plă adoles e aptivă și

î epe să refuze totul, u ai a să s ape de a el tip de trai. Paradoxal aju ge să trăias ă „Proza ea lu gă a pri ei iu iri , adi ă dă greș.

Inițial se izolase de restul lu ii pe tru Doru, plea ă î preu ă u el, și apoi el se izolează de ea și Nora nu poate reface legătura u lu ea di are ple ase.

Vi a Norei este ă u și-a as ultat pări ții și nu menți e u e hili ru î tre ele două lu i, aspirată și cea reală.

Setea apropie capra- eagră de soldații di ve i ătatea pârâului: „“ ăpat de su frâ ghii, a i alul zvâcnește, âtă spera ță î ările lui și-n dâra de aer pe care-o ur ează! Cât de adâ o hii ei u ezi î zare se-afu dă, u â e cați o se u . A i alul are se zația ă este li er, deși u s ăpase î ă de frâ ghii, si țul olfactiv puternic îl face să adul e e irosul de li ertate, aerul di pădurea de alături. Este o o u i are profu u fostu-i ha itat: „o, âtă spera ță î dâra de aer pe are o ur ează! . “pera ță are și animalul și pădurea are se si te ușor dezi tegrată.

O șa să i-o poate crea Nora, prin solidaritate.

Perso ajul fe i i are u dor de a deve i ireasă.