Sunteți pe pagina 1din 9

CALCULUL ECONOMIC

Valoarea capitalului fix Eficiena economic este o modalitate de apreciere a rezultatelor oricrei activiti productive. Formula general de calcul a eficienei economice este : Ee= unde:
Ef E0

Ee - eficiena economic Ef - efortul depus E0 - efectul obinut

Valoarea capitalului fix se determin in nd cont de urmtorii factori: valoarea utila!elor care necesit monta!" valoarea utila!elor care nu necesit monta!" valoarea consumurilor de materii prime #i materiale necesare" lista consumului deautiliti" lista personalului"

Valoarea cldirilor i amenajrilor $entru stabilirea valorii cldirilor #i a cilor de amena!are se consider: pentru spaii verzi %0 lei&m'" pentru construcii industriale (0)0 lei&m'" teren *+ lei&m'. re unitar! "lei#m$% (.0)0 %0 *+ &uprafaa! %m$% +.((* (,0 (.0%) re total! "lei% (.)0,.(00 -..00 -%.*%) (./0+.%%)

Elemente de construcii Cldire industrial &paii 'er(i Valoare teren Valoare total

Valoarea utilajelor ce necesit montaj


)a*el nr +,-

Nrcrt+

Necesar .enumire ( UM % Cant *

re ac/i(iie Unitar ) + )otal /

0ntreprindere furni(oare .

+ ( % * ) / . , +0 ++

$ompa autoabsorbant 7alactometru Van de recepie

012. 012. 012.

+ + ( / * + + / * * +

*-/ )*/8.) ,%+8) -+0 *0) +.(+8() +(+) +(+) -000 /000

*-/ )*/8.) +-/% *-/0 +/(0 +.(+8() +(+) .(,0 %(000 (*000 .)/0(

3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu! :latina 3 4e5nofrig 6 2lu! 3 4e5nofrig 6 2lu!

$omp 012. centrifug )&() $omp 012. centrifug +0&() 2uritor 012. centrifugal 9citor cu plci 012. 4ancuri izoterme 012. orizontale ;nstalaie de 012. oprire $arafinator 012. ;nstalaia 2;$ de 012 igienizare 4<4=>

1-+-2- Valoarea utilajelor ce nu necesit montaj


)a*el nr +3

Nrcrt+ ( % * ) / . , +0 ++ +( +%

.enumire 0alan analitic 0alan lacta 9efractometru p?-metru Etuv @as inox Aulap laborator @obilier vestiar #i birou @icroscop :ticlrie laborator 4ermostat 2entrifug electric 0alan te5nic

Necesar UM 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. 012. Cant( ( ( ( % * ( ( ( ( BsetC +0 ( (

re ac/i(iie Unitar (/%8() (/%8() +/( ()%8+() ++,*8.) )0/8() %.*8/() %)(%8) ++,*8.) (,%/8() )0/8() %-*8.) +,(8%.) ( )otal )(/8) )(/8) %(* )0/8() %)-*8() (0() .*,8() .0*. (%-,8) )-.(8) )0/(8) ./,8) %-*8.)

0ntreprindere furni(oare 0alana :ibiu 0alana :ibiu 0alana :ibiu 0alana :ibiu 3 4e5nofrig 6 2lu! ;> 0ucure#ti ;$> :ibiu ;> 0ucure#ti 0azu 7alai Fabr.de sticl 4 rnveni $;@ >td 3 4e5nofrig 6 2lu! 0alana :ibiu

+* +)

Frigider =utocistern

012. 012 4<4=>

( )

.*,8()

+*,-8) %+(//

3 4e5nofrig 6 2lu!

Valoarea mo*ilierului i a o*iectelor de in'entar N + 2 4 5 6 , 3 1 7 +8 .enumire utilaj 0irouri @ese Aotri grup sanitar Aotri adiminstrative Aotri ateliere8 spltorie 2alculatoare $ubel pentru reziduri :caune Vestiare Au#uri Valoare total Valoare unitar +0(8) -(0 -(0 (000 +(% (00 +.*,/8) *,( Necesar! *uc) % ) . ) * (0 ( Valoare total! lei )+(8) (.*/0 *.+00 (.00, +*.%)0 +0.000 *,( *.000 (.,,% %.,%/ 55-162!6

Valoarea primei dotri cu mijloace circulante 1.1.1. Aprovizionarea cu materie prim Element Necesar (ilnic Dl&ziE >apte crud *0000 :toc de siguran 9ezerv Fntoarcere bani Bmax. . zileC Valoare total Cap- +-6-+Aprovizionare materiale auxiliare Element Necesar (ilnic DGg&zi" mHE @ateriale igienizare ( 9eactivi analize + =mbala!e +(+ Etic5ete 2ertificate de calitate 08, Ec5ipament protecia 08) muncii Formulare eviden (0

Nr(ile + +0 .

Cantitat e totala DlE *0000

re Dlei&lE 08,0

Valoare total EleiE %/000

Nr- (ile %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %

re D lei&GgE +) (+ (8.0 (/0 +(8/ //8, )8)0

Valoare total DleiE ,00 /%0 ,-0+ %,00 %*08( +00%8) %%00

Valoare total Cap+-6-4-

+,.%*.8 .

romo'are! recalm i pu*licitate! acti'itate de prospectare a pieei! precontracte re producie estimate! "lei#l% >apte de consum roducie total! "l#an% >apte de consum Valoarea total a produciei8 Dlei&anE BestimareC $rofit estimate B aprox. +0IC DleiE 2ot profit pentru promovare Bcca %IC DleiE 2ost promovare8 reclam #i publicitate DleiE 4ax avizare #i licen de fabricaie DleiE Valoarea total Lista consumului de utiliti Lapte de consum Nrcrt+ ( % Utiliti UM Necesar
)a*el nr +1

re ac/i(iie 08,(8. 08(%() 4<4=>

Valoare

=p rece =p cald Energie electric

m% m% JK

/0 +.8-( %+)8,+

)-8*-8++ .%8** +-08%)

1-4 Lista personalului


)a*el nr +7

Nrcrt+ ( % * ) / . ,

ersonal ;nginer @aistru @uncitor 2ontabil >aborant Airector $ersonal recepie $ersonal de igienizare Lofer

Nr ( + . + ( + ( ( )

9etri*uia #lun +..00 +.000 -00 +.%00 ,00 (.-00 ,00 -00 +.(00 *

9etri*uia total %.*00 +.000 )./00 +.%00 +.-00 (.-00 +-00 +./00 /.000

+0 ++ +(

$aznic Electrician @ecanic

( + +

-00 -00 -00 4<4=>

+./00 -00 -00 (-.)00

Fond de retribuie Fr
Fr = Rt + CAS + Somaj + CASS
CAS = ,.)I Rt

CAS = ,.)I (/.00


CAS = +0)*.)
Somaj = +I Rt
Somaj = +I (/.00

Somaj =+++

CASS = /.)I Rt

CASS = /.)I (/.00


CASS = .(+.) Fr = (/.00 + +0)*.) + +++ + .(+.)
Fr = +(,-.

C/eltuieli :ntreinere i reparaii Element 1tila!e 2ldiri amena!ri Valoare total Cota lunar! ; +I 08+)I Valoare lunar! lei ((.++08.% %.,00 (/0008.% Valoare pe (i! lei /.-8() +%0 -0-8()

.eterminarea costului unui produs :e determin valoarea amortismentului pentru cldire8 dotarea cldirii #i utila!elor:
Am = V s

unde: =m - amortismentul V - valoarea mi!loacelor fixe s - durata normal de funcionare


)a*el nr 28

Nrcrt + ( % * ) / . , +0

.enumire 2ldire Aotarea cldirii $omp autoabsorbant 7alactometru Van de recepie $omp centrifug 2uritor centrifugal 4anc tampon 9citor cu plci $asteurizator

Valoarea total %*-%,(8) %+(// *-/ )*/8.) +-/% ,.(0 %**(8) .(,0 (*%0

.urata de Amortisment funcionare mii lei#an <ani= )0 /,/.8-) (0 +)/%8% +0 *-8/ +0 )*8/.) +0 +-/8% +0 ,.( (0 +.(8+() +0 .(, (0 +(+8) (0 4<4=>: +(*.)8-)

Valoarea total a amortismentului8 in nd cont de faptul c se lucreaz (/0 zile&an:


Amt pentru lapte de consum =

Vt (/0

Amt pentru lapte de consum =

+-,+%./ (/0

Amt pentru lapte de consum = .(..*


Amt - amortisment total&zi

4otalul c5eltuielilor pentru realizarea produciei proiectate se calculeaz cu urmtoarea relaie:


Tc = Amt + Vm + C u + C p

unde:

Amt - amortisment total&zi

Cu - c5eltuieli utiliti

C p - c5eltuieli cu personalul

Vm - valoarea materilor prime #i materialelor

Tc pentru lapte de consum = .(..* + +-0-++., + +-0.%) + +++00


Tc pentru lapte de consum = +,(+/*.,,

2ostul produsului&unitatea de produs se determin cu relaia:


C= Tc kg

C pentru lapte de consum =

+,(+/*.,, +-()(.),

C pentru lapte de consum =+0.)(

+ l lapte de consum va costa: + pa5ar sm nt n nefermentatva costa =


)8%) = +.0. )

Min nd seama de rata rentabilitii #i de 4V=:


$r p = C (.*

$r p pentru lapte de consum =+0.)( (.*


$r p

pentru lapte de consum =+*..( .urata de recuperare Ani Luni +(0 +0-0 /0 +0 ,0 ) Valoare <lei= Lunar >ilnic

Element Utilaje Cldiri Mo*ilier Valoare total C/eltuieli cu creditele Anul )otal! lei + -.(*/.)%/8,0 Credit

.o*?nda 9ata credit! lei#an rocent anual! ; +) . 9ata lunar! lei 9ata (ilnic! lei

( % * ) 9ata medie a dob nzii este +.((*8(( 3-2-7- C/eltuieli cu creditele =nul + 2 4 5 6 2redit 9ata credit8 Dlei&anE 6-25,-,1,!7, +-857-443!47 2 5-+73-457!6, +-857-443!47 1 2 4-+51-8+2!+3 +-857-443!47 , 2 2-871-,35!31 +-857-443!47 5 2 +-857-443!47 +-857-443!47 2 2 4otal8DleiE Aob nda 9ata lunara8 DleiE ,6-614!61 62-5,,!1, 47-468!+6 2,-244!54 +4-++,!3+

$rocent anual 8 DIE +6 +6 +6 +6 +6

9ata zilnica8 DleiE 2-+1,!++ +-351!17 +-4++!,3 135!55 543!22

9ata medie a dob nzii este +.((*8(( lei&zi 1-Antecalculaia de pre <lei#(i= 25eltuieli cu materii prime 25eltuieli cu materii auxiliare 25eltuieli aprovizionare :alarii 2=: N O 25eltuieli de Fntreinere #i reparaii 25eltuieli de amortizare a mi!loacelor fixe Aob nda 1tiliti 4<4=> + -

$rofit Brata profitului= +0IC 25eltuieli generale $re de producie 4<4=> ( >apte de consum *0000 l&zi

Indicatori de eficien economic 2ifra de afaceri8 lei&an $rofit annual8 lei&an 9ata profitului Bprofit annual&cifra de afaceriC Aurata de recuperare a investiiei Bvaloarea investiiei&profitC 2oeficient de eficien a invetiiei B+&durata de recuperareC $roducie anual8 t $roductivitate fizic Bproductivitate anual&an&salariatC t&an&salariat $roductivitate valoric lei&an&salariat

Indicatori de eficienta economica Cifra de afaceri ! "lei#an% $rofit anual 8 Dlei&anE 9ata profitului Bprofit anual&cifra de afaceriC Aurata de recuperare a investitiei Bvaloarea investitiei&profitC 2oeficient de eficienta a investitiei B+&durata de recuperareC $roductie anuala8 DtE $roductivitate fizica Bproductivitate anuala&an&salariatC Dt&an&salariatE $roductivitate valorica Dlei&an&salariatE 24-,62-888 +-322-888 8!83 4!86 8!42 2588 68 642-1+2