Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Inginerie Aerospaial


Disciplina: Organe de maini i mecanisme
Proiect I
Coordonator: Pro! univ! Dr! "tean #tanciu
#tudent:
$%&%
Tema de proiect
# se proiecte'e un cric av(nd urmtoarele componente:
& ) uru* de miscare
$ ) piuli i+a
, ) corp
- ) p(rghie de acionare
. ) rulment a+ial
/ ) cupa
Fora maxima aplicat sistemului este 0,8 tf!
Cursa uru*ului se va alege0 1n uncie de d0 astel:
2 d 3 4$%0 ,%5 mm 0 cursa este .d
2 d 3 4,%0 .%5 mm 0 cursa este -0.d
2 d 6 .% mm 0 cursa este -d
Proiectul va cuprinde:
2 un memoriu tehnic i de calcul
2 desenul de ansam*lu 1ntr2o singur proiecie
2 desenul de e+ecuie al uru*ului
2 desenul de e+ecuie al p(rghiei de acionare
7oate desenele vor i reali'ate 1n creion pe h(rtie!
Fia de lucru
Nr. Data Coninut etap Realizat Semntur
cadru
didactic
&! $.!%$!$%&% Primire tem i indicaii &%%8
$! &&!%,!$%&% Alegerea materialului pentru uru* i
piuli! Calculul preliminar al uru*ului pe
*a'a diagramelor de incarcare! Calculul
nr! de spire al piuliei!
,! $.!%,!$%&% Alegerea rulmentului! Proiectarea
complet a uru*ului i a piuliei!
-! 9!%-!$%&% Proiectarea sistemului de acionare a
traversei0 a conului i a *raelor!
Desenul de ansam*lu preliminar!
.! $$!%-!$%&% Desenul de ansam*lu deinitiv! Desene
de e+ecuie preliminare!
/! /!%.!$%&% Desene de e+ecuie deinitive! Calculul
randamentului!
:! $%!%.!$%&% Predarea i susinerea proiectului!
tapa !
!." #le$erea materialului pentru %uru&
;aterial 7ratament termic <=> ? <=> ?
'()! = $,% 2 $/% -&%2-@%
!.!. #le$erea materialului pentru piulita
Fonta malea&ila perlitica Fmp :%%
!.*. #le$erea tipului filetului
#e va utili'a un suru* cu filet trapezoidal.
#+anta,e-
. ri$iditate i rezi%ten &une
. randament mare /cu doar ).0 mai mic decat al filetului patrat 1
care are cel mai &un randament2
. permite eliminarea ,ocului axial rezultat in urma uzarii
. poate tran%mite %arcini mari, +aria&ile, in am&ele %en%uri

!.). 3redimen%ionarea filetului
Aom ace predimensionarea la compre%iune!
unde 4or de calcul5
Din cele dou relaii o*inem:
unde 2 diametrul interior al iletului uru*ului
2 tensiunea admisi*ila la compresiune 0
2 limita de curgere
2 coeicientul de siguran la curgere
Pentru cric simplu se poate alege B&0$:!!!&0,$!
Alegem
Pentru predimensionarea uru*urilor de micare valorile
coeicientului de
siguran pot i mai mari pentru a asigura i sigurana a de lam*aC ca i
pentru a o*ine un numr re'ona*il de spire 1n contact! Decomandarea
este:
2 B 4%0$. ) %0-5 0
2 B 4%0- ) %0/5 0
Alegem B %0$. ! BE 4 05,0 6pa.
FB%09tB58)8N
B&.0%,- mm
Alegem din I#O
<mm?
Diametru
l nominal
D
Pas
ul
3
Diametru
l nominal
mediu
Diametrul
nominal
e+terior al
iletului interior
Diametrul
nominal int!
al iletului
e+terior
Diametru
nominal int! al
iletului interior
!) 0 !",0 !),0 "8,0 "7
!.0. 8erificarea condiiei de autofr9nare
Filetul asigur autor(narea atunci c(nd unghiul de 1nclinare a iletului
0
este mai mic dec(t unghiul de recare redus0 !
unde unghiul proilului iletului
) coeicientul de recare depinde de cuplul de materiale0
de calitatea i starea de ungere a supraeelor
Pentru cuplul de materiale ales0 oel i ont0 coeicientul de recare
!
Aom calcula 1n cea mai de'avantaCoas situaie i anume pentru cea
mai mic valoare a coeicientului de recare0
Pentru iletul trape'oidal0
$,
Condiia de autofrnare e ndeplinit.

!.:. 8erificarea la flam&a,
"uru*urile lungi0 solicitate la compresiune0 sunt 1n pericol de a
lam*a!
Dimensiunile iletului0 anterior preci'ate0 tre*uie sa asigure o siguran
suicienta i a de lam*aC!
Fungimea de lam*aC $F!
FB4&0,.!!!&0-.5G 0 unde G ) cursa de reali'at!
Coeicientul de 'veltee:
Da'a de inerie minima:
Pentru un calcul acoperitor se ia : i
Cum dB$- 3 4$%0,%5mm0 se alege conorm cerinelor GB.d B
;4"!0mm
B-0/$.
FB&0-G B FB&/9 mm B ,,/mm
B:$0/9
;aterial a<;Pa? *<;Pa?
OF -$ @/ ,$9 &0&.
Cum lam*aCul este plastic!
BE ;Pa
BE /.//,0&@=
BE
!.5. Determinarea numarului de %pire <n contact
=umarul minim de spire necesare a i 1n permanen 1n contact0 '0 se
va determina din condiia de re'isten la u'ur!

Presiunea admisi*il de strivire 1ntre spire are pentru cuplul oel2
ont valori 1n intervalul .2&.;Pa! Aom! alege
'B@0/, z4"0 spire
!.8. 8erificarea %pirei filetului
H(ndind pe modelul i'ic al unei grin'i incastrate4ig! 50 solicitarile
spirei iletului sunt: 1ncovoierea i orecarea!

#e veriica la solicitare compus at1t spirele piuliei0 c(t si ale
uru*ului!
Verificarea la ncovoiere:
Pentru iletul trape'oidal:

B

PB.
B&0. mm
IB&,@0@.
8,)"63a

Verificarea la forfecare:
Pentru iletul trape'oidal:
AB
Coeicientul de corecie ine seama de repartiia
neuniorma a tensiunilor!
pentru
7ensiunea echivalent0 pentru un calcul acoperitor0 se calculea'a cu
teoria a III2a de echivalen: ! Calculam pt!
!
B$,%;Pa
J Alegem J
B:/0//;Pa

Verificarea filetului urubului
Delaiile devin:

B
Deci0 AB&@&0@$ J IB &%.0/:
"",")63a

Kn uncie de acest coeicient
7ensiunea echivalent0 pentru un calcul acoperitor0 se calculea'a
cu teoria a III2a de echivalen: ! Calculam pt!
!
B$,%;Pa
J Alegem J
B:/0//;Pa

!.7. 8erificarea preliminar a poriunii filetate a uru&ului
#olicitarea este de compresiune cu ora F i rsucire cu momentul
de 1nuru*are !!."0.Tolerane

Fungimea de 1nuru*are normal : $& ) // mm
Fungimea de 1nuru*are lung:
Clas de e+ecuie ) miClocie
C(mpul de toleran al iletului interior :G!
C(mpul de toleran al iletului e+terior :L

S-ar putea să vă placă și