Sunteți pe pagina 1din 9

CL.

CYCADATAE
Ord. Cycadales
Fam. Cycadaceae
Cycas revoluta Thunb. (Cicas) Este un arbore nalt de civa metri, cu
tulpina stip, purtnd la vrf un buchet de frunze mari, penate. Conul mascul este format
din stamine solziforme cu antere concrescute cte 2!, iar conul femel este alc"tuit din
flori reprezentate de carpele penate, cu ovulele mari, ce au un te#ument c"rnos, dispuse
pe rahis. $pecia este r"spndit" n sudul Chinei %i &aponiei. 'a noi este cultivat" n sere.
CL. GINKGOATAE
Ord. Ginkgoales
Fam. Ginkgoaceae
Ginkgo biloba L. ((rborele pa#odelor, )inco) Este un arbore de pn" la !*
m n"lime, cu coroana bo#at ramificat", cu ramuri lun#i (macroblaste) %i ramuri scurte
(microblaste). +runzele, fi,ate pe microblaste, sunt deltoidale, peiolate, mari, adesea
bilobate, dar pot fi %i tri sau tetralobate sau ntre#i, cu nervuri dicotomice. +loarea
mascul" este format" dintro stamin" alc"tuit" dintrun filament purtnd la vrf 2 saci
polenici. $taminele se #rupeaz" n inflorescene amentiforme. +loarea femel" este
alc"tuit" din 2 ovule situate pe un peduncul dicotomic. 'a maturitate, dup" fecundare,
partea e,tern" a te#umentului devine c"rnoas", iar partea intern" se sclerific", lund
aspect de smbure, ntre# ovulul sem"nnd cu o cirea%" #alben".
$pecia este ori#inar" din China %i este cultivat" ca plant" ornamental" n toat"
ara.
+i#. -. / Cycas revoluta. /a stamin" cu antere, /b antere concrescute, /c carpel" cu ovule. 2 Ginkgo
biloba. 2a ramur" cu flori femele, 2b floare femel", 2c ovul matur, 2d ramur" cu flori mascule (din 0.
C12+3 et al., 2**/)
-4
CL. PINATAE
Cheia dicotomic pentru determinarea familiilor
/a. +runze opuse sau dispuse n verticil, solziforme sau
aciculare5555555555555.Fam. Cupressaceae (p. -6)
/b. +runze aciculare cu dispoziie altern" sau #rupate cte 2
- ntro teac" comun"55555.5555555555555..2
2a. +loarea femel" solitar", alc"tuit" din civa solzi sterili la
baz" %i unul sin#ur (cel superior) fertil, cu / ovul. $"mna acoperit"
incomplet de un nveli% c"rnos ro%u, numit aril555Fam. Taaceae (p. 42)
2b. +loarea femel" formeaz" inflorescene asem"n"toare unor
conuri. $"mna lipsit" de nveli% c"rnos5555.5555555555!
!a. Carpela se deosebe%te de bracteea steril" situat" la
baz" %i poart" cte 2 ovule. 7ac" bracteele sunt mici, #reu de
observat, frunzele sunt #rupate cte 2 sau mai multe la un loc.
$taminele au cte 2 saci polenici55....Fam. Pinaceae (p. -8)
!b. Carpela poart" cte 2/2 ovule %i concre%te cu
bracteea steril", care devine astfel indistinct". $taminele au
cte 28 saci polenici5.5555...Fam. Taodiaceae (p. 4/)
Ord. Pinales
Fam. Cupressaceae
Conifere cu frunze solziforme, cu dispoziie opus" sau aciculare, subulate, cu
dispoziie verticilat". +lorile sunt unise,uate, iar plantele monoice sau dioice. $taminele
poart" cte !- saci polenici, iar carpelele cte 22* ovule. Carpelele concresc complet
cu bracteele.
/a. Conuri femele ovoide sau alun#itovoide, cu !4 perechi de
solzi carpelari liberi. +runze solziforme. 9lante monoice555..T!u"a
/b. Conuri femele sferice, formate din solzi c"rno%i, concrescui.
+runze aciculare. 9lante dioice55555555555555#uniperus
Subfam. #uniperoideae
#uniperus L. 2enup"r
/a. +runze aciculare, dispuse n verticile de cte !
#uniperus co$$unis L. (rbust montan dioic foarte ramificat, cu frunze
aciculare pun#ente, #rupate cte ! n verticile. Conurile mascule sunt mici, formate din
-6
cteva stamine, iar conurile femele sunt formate din ! carpele, fiecare purtnd cte un
ovul. 7up" fecundare carpelele concresc, devin c"rnoase, nvelind seminele asem"n"tor
unui fruct (:boabe de ienibahar;, folosite drept condiment). +recvent" din zona colinar"
pn" n cea montan", izolat sau n plcuri %i tufi%uri ntinse. 9h, Cp. (+i#. 4)
/b. +runze solziforme, opuse, obtuze, mici, de cca / mm lun#ime, uneori pot fi
ascuite %i n verticile de cte !. (rbu%ti de pn" la ! m, cu tulpini culcate. Conul
pendent, brumat
#uniperus sabina L. (Cetin" de ne#i) $poradic" pe stnc"rii n zona
montan". 9h, Eur. (+i#. 4)
Subfam. T!u"oideae
T!u"a L. 0uia, (rborele vieii
/a. +runzele de pe feele turtite ale l"starilor cu #lande rezinifere sub form" de
adncitur" alun#it". <amurile dispuse n planuri verticale. $olzii conului femel
n#ro%ai, la vrf cu o prelun#ire recurbat". $"mna nearipat".
T!u"a orientalis L. Cultivat" ca ornamental"= 9h, ori#inar" din China.
/b. +runze cu #lande rezinifere proeminente. <amurile dispuse n planuri
orizontale. '"starii comprimai. Conuri femele cu solzi uscai. $emine aripate.
T!u"a occidentalis L. Cultivat" ca ornamental"= 9h, ori#inar" din (merica
de >ord. (+i#. 4)
+i#. 4. /a Juniperus communis ramur" cu conuri ?, /b con ?, /c floare @. 2 Juniperus sabina. 2a con ?.
! Thuja orientalis. A Thuja occidentalis (/, 2 dup" B. <C01D('E<, /E86, !, A dup" +'C<( <. 9. <.)
Fam. Pinaceae
(rbori r"%ino%i, cu tulpini cu ramificare monopodial". +runze aciculare, flori
unise,uate, iar plantele sunt monoice. +lorile mascule au form" de conuri mici, alc"tuite
dintrun a, pe care sunt dispuse n spiral" staminele solziforme, avnd pe partea
inferioar" 2 saci polenici. +lorile femele sunt alc"tuite dintro carpel" plan", solziform",
-8
care poart" pe partea superioar" cte 2 ovule anatrope. 'a baza solzului carpelar se afl"
cte o bractee, tot solziform", concrescut" cu carpela. $olzul carpelar %i cu bracteea
reprezint" floarea femel". +lorile femele sunt dispuse n spiral" pe un a,, formnd
inflorescene de forma unui con.
/a. +runze solitare a%ezate spiralat sau distih. <amurile
scurte lipsesc. $olzii conului femel pielo%i. Conurile se matureaz"
n primul an555555555555555555555..2
/b. +runzele #rupate cte 2 sau mai multe ntrun
m"nunchi pe ramurile scurte, sau frunze lun#i, dispuse izolat pe
ramurile lun#i55555555555555555..555.!
2a. +runze cu baza n#ro%at", dup" c"dere las" o cicatrice neted".
Conurile femele erecte, la maturitate cu solzii caduci %i a,a conului r"mne
pe ramur"55555555555555555555555...Abies
2b. +runze cu baza nen#ro%at", prinse pe proeminene brune,
decurente pe l"star sau ramur". Conurile femele pendente, la maturitate cad n
ntre#ime5555555555555555555555555.Picea
!a. +runze moi, c"z"toare, #rupate n fascicule de !*A*
pe ramuri scurte55555555555555555.%ari
!b. +runze ri#ide, persistente, #rupate cte 2- pe
ramurile scurte, iar pe ramurile lun#i frunzele sunt solitare,
scvamiforme %i caduce. Conurile femele sunt li#nificate la
maturitate5555555555555555555555555555...Pinus
Subfam. Abietoideae
Abies Mill. Frad
/a. +runzele prezint" dun#i de stomate pe ambele fee, au -6,- cm lun#ime %i
sunt u%or curbate n sus.
Abies concolor Lindl. et Gord. (Frad ar#intiu) (rbore cultivat ornamental.
9h, (m. de >.
/b. +runzele au dun#i de stomate numai pe faa inferioar", au sub ! cm
lun#ime %i sunt dispuse distich. '"starii sunt scurt %i dens p"ro%i. +runzele au vrful
emar#inat (%tirbit). Fracteele dep"%esc cu puin n lun#ime carpelele.
Abies alba Mill. (Frad) (rbore de pn" la -* m n"lime, cu port piramidal.
+runze acicular l"ite, emar#inate, dispuse pectinat %i cu dou" dun#i ceroase albe pe
faa inferioar". Conurile femele sunt erecte, iar la maturitate solzii carpelari rotunGii
-E
cad, r"mnnd doar a,ul #ola% al conului. +ormeaz" p"duri de amestec cu fa#ul %i
molidul, mai rar arborete pure. 9h, Eur. centr. (+i#. 6)
Picea A. Dietr. Dolid
/a. '"stari #labri, #lauci. +runze de 2! cm lun#ime, ri#ide, nep"toare, de
culoare verdealb"struie sau verdear#intie. Conuri femele de 4/* cm lun#ime.
Picea pungens Engelm. (Dolid nep"tor) Cultivat ca ornamental, mai ales
sub cv. argentea molid ar#intiu. 9h, (m. de >.
/b. '"stari #labri sau foarte slab p"ro%i. +runze de /2 cm lun#ime, de culoare
verde nchis. Conurile femele pendente, de /*/8 cm lun#ime.
Picea abies L.! "ar#t. (sHn. P. excelsa ('am.) 'inI.) (Dolid) (rbore de
pn" la -* m n"lime. <amuri verticilate, etaGate, cu frunze aciculare pun#ente,
tetramuchiate, dispuse spiralat pe ramuri. Conurile mascule sunt mici %i cad de timpuriu.
Conurile femele sunt mari, pendente, cu solzi carpelari foliacei, strns imbricai, cu
vrful retuz, la maturitate c"znd ntre#i. +ormeaz" p"duri pure sau de amestec cu fa#ul
%i bradul, n zona montan" %i subalpin". 9h, Eur. (+i#. 6)
+i#. 6. / Abies alba. /a ramur" cu frunze, /b conuri femele erecte. 2 Picea abies. 2a ramur" cu frunze %i
conuri mascule, 2b con femel pendent (dup" 0. C12+3 et al., 2**/= 2. $J<F3 et al., 2**/)
Subfam. %aricoideae
%ari Mill. 'arice, Kad", Crin de munte
'a noi n ar" cre%te spontan %ari decidua Mill. ssp. carpatica (Dom.) Siman
'arice de Carpai.
(rbore de pn" la -* m n"lime, cu l"stari #albenbruni. Conurile femele
scurtovoide sau aproape sferice, de /,82,8 cm lun#ime. $olzii carpelari rotunzi,
#landulospubesceni n tineree. +ormeaz" fie arborete, plcuri sau rari%ti pure, fie se
4*
ntlne%te n amestec cu molidul sau fa#ul. +recvent cultivat" ca plant" ornamnetal". 9h,
(lp.
Subfam. Pinoideae
Pinus L. $ 9in
/a. +runze ri#ide #rupate cte -, de -8 (/*) cm lun#ime, verzi nchis. '"stari
dens p"ro%i. $emine nearipate, comestibile. Conurile femele erecte, de -8 cm lun#ime.
Pinus ce$bra L. (Kmbu) (rbore de pn" la 2- m n"lime, izolai sau n
plcuri la limita superioar" a p"durii, printre Gnepeni. 9h, Euras., arctalp. (+i#. 8)
/b. +runze #rupate cte 2 55555555555555555555...2
2a. DaGoritatea frunzelor mai lun#i de 6 cm, n #eneral de 8/A cm lun#ime.
Conurile femele ovoide, de A8 cm lun#ime.
Pinus nigra Arn. 9in ne#ru (+i#. 8)
ssp. nigra (9in ne#ru austriac) 'uGeri anuali bruncenu%ii sau
ne#ricio%i. Conuri n#ust cilindrice. $emine aripate. Cultivat ca ornamental=
ssp. banatica %orb.! &o'a( (9in de Fanat) 'uGeri anuali #alben
verzui pn" la verzi violacei. Conuri #albene sau murdar #albeneverzui.
$poradic pe stnc"rii calcaroase n zona colinar" %i montan". 9h, End. Carp. $.
2b. +runze mai scurte de 6 cm 5555555555555555555!
!a. (rbust de pn" la ! m, cu tulpini trtoare %i cu vrful ascendent. +runze de
un verde viu, nchis.
Pinus $ugo Turra (&neap"n) (rbust formnd tufi%uri pure sau n amestec cu
Alnus viridis n etaGul subalpin. 9h, Eur. centr. (+i#. 8)
!b. (rbori de pn" la A* m. +runze de A6 cm lun#ime, verzi alb"strui sau
verzi cenu%ii. Conuri de ! 4 cm lun#ime, c"z"toare.
Pinus sylvestris L. (9in) (rbore cu ritidoma ro%iatic" ce se e,foliaz" n pl"ci.
+runze aciculare uninerve, #rupate cte 2 pe microblaste %i nconGurate cu o teac"
membranoas" la baz". +runzele cad cu tot cu microblastul pe care sunt fi,ate. Conurile
femele sunt mari, pendente, formate din solzi carpelari sclerificai, purtnd cte 2 ovule
natrope pe faa superioar". 'a baza solzului fertil se #"se%te un solz steril (bractee).
$olzul staminal prezint" 2 saci polenici pe faa inferioar", iar #r"unciorul de polen are 2
saci aeriferi. $eminele sunt aripate. 9inul cre%te izolat, n plcuri sau poate constitui
p"duri pure (pinete) n zona colinar" %i montan", dar cre%te %i prin turb"rii (f. turfosa).
9h, Euras. (+i#. 8)
Fam. Taodiaceae
Lnsumeaz" plante asem"n"toare cu cele din +am. Pinaceae de care se
deosebesc prin. carpelele poart" cte 2 /2 ovule, iar staminele cte 28 saci polenici=
carpelele %i bracteele sunt concrescute, astfel nct acestea sunt mai puin distincte.
/a. +runze plane, liniare, c"z"toare
4/
Taodiu$ distic!u$ L.! )ich. (Chiparos de balt") (rbore cultivat ca
ornamental. 9h, (m. de >. (+i#. 8)
/b. +runze persistente, a%ezate pe trei rnduri, M alipite de l"stari. Conuri
ovoide lun#i de -8 cm.
&e'uoiadendron giganteu$ Lindl.! %uchol*. (sHn.. e!uoia gigantea
('indl.) 7ecaisne) ($ecvoia, (rborele mamut) Cre%te spontan n Dunii $ierra >evada
din California. 'a noi n ar" se cultiv" prin #r"dini botanice %i prin parcuri (Cr%ova,
F"ile 1erculane, Faia Dare etc.). 9h. (+i#. 8)
+i#. 8.
/
Pinus cembra. /a microblast cu - frunze, /b con femel. 2 Pinus nigra. 2a frunze, 2b con femel. ! Pinus
mugo. !a ramur" trtoare, cu vrful ascendent, !b frunze, !c con femel. A Pinus sylvestris. Aa ramur" cu
frunze, con femel (Aa) %i conuri mascule (Ab)= Ac microblast cu dou" frunze= Ad stamin"= Ae solz carpelar
fertil %i solz carpelar steril= Af carpel" cu dou" ovule= A# solz carpelar cu dou" semine aripate. -
Taxodium distichum. 4 e!uoiadendron gigantea (dup" 0. C12+3 et al., 2**/, 2. $J<F3 et al., 2**/, 7.
D2020E'3, /E6E)

Ord. Taales
Fam. Taaceae
<eune%te plante f"r" canale rezinifere. +lorile sunt unise,uate, iar plantele sunt
dioice. +lorile femele sunt reduse la o sin#ur" carpel" cu un ovul, iar cele mascule sunt
42
alc"tuite din 4/A stamine, fiecare stamin" cu cte A8 saci polenici. $"mna este
nconGurat" de un aril.
Taus baccata L. (0is") (rbore sau arbust dioic %i to,ic, cu frunze aciculare,
uninerve. Conurile mascule sunt formate din stamine peltate, iar seminele sunt
nconGurate de un aril cupuliform %i neto,ic. Ln ara noastr" cre%te n re#iunile montane
%i este ocrotit, deoarece a fost intens distrus de ciobani din cauza to,icit"ii sau datorit"
utiliz"rii pentru confecionarea unor obiecte artizanale, avnd lemnul foarte tare. Este
cultivat %i ca plant" ornamental". 9h, (tlmeditcentr. eur. (+i#. E)
CL. GNETATAE
Ord. Ep!edrales
Fam. Ep!edraceae
Ep!edra distac!ia L. (Crcelul) Este un arbust tufos, dioic, bo#at ramificat,
cu tulpini vir#ate, articulate, uneori cu vrfurile ramurilor terminate cu un crcel.
+runzele sunt mici, solziforme, neasimilatoare, concrescute la baz", dispuse opus la
noduri. +loarea mascul" este format" din stamine cu filamente #roase, ramificate,
purtnd n vrf 28 saci polenici %i la baz" cte 2 bractee concrescute. $taminele se
dispun pe a, cte 28 perechi, formnd o inflorescen". +loarea femel" este alc"tuit"
dintrun ovul nconGurat de 2A perechi de bractee, simulnd un ovar primitiv. +lorile se
#rupeaz" n inflorescene verticilate. 7up" fecundare ovulul se transform" n s"mn",
care se nconGur" de bractee ce devin c"rnoase, colorate n ro%u, dnd aspectul unui
fruct. <ar" n zonele de cmpie %i colinar", pe nisipuri, marne %i cernoziomuri. 9h,
Euras. cont. (+i#. E)
4!
+i#. E. / Taxus baccata. /a s"mn" cu aril cupuliform, /b floare mascul", /c stamin". 2 "phedra
distachia. 2a e,emplar mascul, 2b floare mascul", 2c e,emplar femel, 2d floare femel" (dup" 0. C12+3 et
al., 2**/)
4A