Sunteți pe pagina 1din 31

Irina Holdevici Valentina Neacsu

Sisteme de psihoterapie si consiliere psihologica


Editura KULLUSYS
Bucuresti - 2008
3
CUPRINS
Cuvnt nainte 6
CAPITOLUL I
PROBLEME ENERALE ALE PSI!OTERAPIEI "
CAPITOLUL II
ABOR#AREA COMPORTAMENTALA $N PSI!OTERAPIE %&
CAPITOLUL III
ABOR#AREA CONITI' -COMPORTAMENTALA
$N PSI!OTERAPIE SI CONSILIEREA PSI!OLOICA ()
CAP I TOL U L I'
PSI!OTERAPIARA TIONAL EMOTI' A* 'ARIANTA A TERAPIEI
CONITI' -COMPORT AMENTALE 8"
CAPITOLUL '
PSI!OTERAPII #E ORIENTARE #INAMICA+ PSI!ANALI,A SI
PSI!OTERAPIILE #INAMICE POST --REU#IENE &0.
CAP I TOL U L 'I
ORIENTAREA E/PERENTIALA
$N CONSILIERE SI PSI!OTERAPIE &(3
CAPITOLUL 'II
PSI!OTERAPIA PRIN INTER'ENTIE PARA#O/ALA 23)
CAP I TOL U L '0II
PSI!OTERAPIA STRATEICA 2))
CAPITOLUL I/
PSI! OTERAPIA #E -AMILIE 30.
CAPITOLUL /
PSI!OTERAPIA PRIN 1OC #RAMATIC 333
CAP I TOL U L /I
PSI! OTERAPIILE #E RUP 3..
CAP I TOL U L /II
ALTE SISTEME #E PSI!OTERAPIE 3".
Bi2 0i34ra 5ie se0ecti6a %28
)
Cuvnt nainte
Lucrarea prezenta are drept scop o trecere n revista a principalelor sisteme
de psihoterapie si consiliere psihologica utilizate la ora actuala n tarile cu traditie
n acest domeniu, precum si n tara noastra.
e!inita ca tratament psihologic, psihoterapia si"a dovedit de"a lungul
timpului e!icienta n tratamentul unor a!ectiuni nevrotice si psihosomatice datorate
stresului, unde se pot o#tine rezultate !oarte #une si n a#senta tratamentului
medicamentos.
Chiar si n cazul unor #oli psihice severe cum sunt psihozele, psihoterapia
poate, alaturi de chimioterapie, sa contri#uie la o mai #una si mai dura#ila
remisiune a acestor #olnavi. $stazi se mani!esta tot mai mult tendinta ca unele
tehnici psihoterapeutice sa !ie utilizate si pentru autoper!ectionarea oamenilor !ara
a!ectiuni psihice sau somatice, care doresc sa o#tina per!ormante ridicate n
diverse domenii de activitate si sa se #ucure de o stare de sanatate ct mai #una.
n tarile occidentale dezvoltate, psihoterapia si"a cstigat un loc important
printre alte metode de tratament, ea !iind practicata de catre psihologi si medici
care s"au specializat ntr"un anumit domeniu al psihoterapiei.
La noi n tara n cazul psihologilor atestarea pro!esionala este data de
Colegiul %sihologilor din &omnia, pe #aza recomandarilor asociatiilor
pro!esionale de consiliere si psihoterapie. 'edicii primesc atestari de la (ederatia
&omna de %sihoterapie.
Lucrarea se adreseaza studentilor (acultatii de %sihologie, si altor studenti
sau masteranzi n psihologie sau psihoterapie precum si medicilor si psihologilor
interesati de domeniu si dornici de a"si autoper!ectiona cunostiintele.
n prima parte a lucrarii sunt a#ordate pro#leme genera le ale domeniului
psihoterapiei si sunt clasi!icate principalele sisteme psihoterapeutice.
)unt prezentate n detaliu principiile teoretice si tehnicile psihoterapiilor de
orientare analitica, e*perientiala si cele ale psihoterapiilor comportamentale.
O atentie deose#ita este acordata psihoterapiei cognitiv"comportamentale si
psihoterapiei rational"emotive, orientari moderne n domeniul psihoterapiilor de
scurta durata.
)unt a#ordate si pro#leme legate de psihoterapia centrata pe client sau pe
persoana, psihoterapia strategica, psihoterapia prin +oc dramatic, analiza
tranzactionala, psihoterapia de grup si psihoterapia !eminista.
Lucrarea prezinta interes si pentru pu#licul larg interesat sa"si rezolve
pro#lemele de sanatate !izica si mentala, sa reduca e!ectele stresului, sa"si
(
optimizeze comportamentul si sa atinga un nivel superior al randamentului
pro!esional si al calitatii vietii.
$utoarele, r. Irina Holdevici, pro!esor universitar la -niversitatea din
.ucuresti, (acultatea de %sihologie si )tiintele /ducatiei si pro!esor asociat la
(acultatea de %sihologie a -niversitatii 01itu 'aiorescu0, este specializata n
psihoterapie cognitiv"comportamentala si hipnoza clinica. Valentina Neacsu,
doctorand, este lector la (acultatea de %sihologie a -niver2itatii7 1itu 'aiorescu0,
este specializata n psihoterapie cognitiv"comportamentaIa, psihodrama si
psihoterapii scurte.
CAPITOLUL I
PROBLEME GENERALE ALE
PSIOTERAPIEI
Mu08i 3a9e:i au tr;it* 9;car 3 dat; <: 6ia8a 03r* 3 situa8ie dra9atic; =e care au
de=;>it-3* 5ii:d a?uta8i de s5atu0 u:3r rude sau a0 u:ui =riete:* sau au 5;cut 3
sc@i92are radica0; de 6ia8; du=; 3 a:u9it; eA=erie:8; care 0e-a 93di5icat 3=tica* i-a
5;cut sB 6ad; a0t5e0 0ucruri0eC
Psi@3tera=ia* a>a cu9 este ea a=0icat; de s=ecia0i>ti* se de3se2e>te <:s; de
de9ersuri0e e9=irice* ea =resu=u:B:d 3 a=0icare siste9atic; >i c3:>tie:t; a u:3r
9i?03ace =si@3034ice de i:50ue:8are a c39=3rta9e:tu0ui u9a:C
Psi@3tera=ia se 2aDeaD; =e su=3Di8ia c3:53r9 c;reia* c@iar <: cadru0 u:ei
=at3034ii de ti= s39atic* 93du0 <: care i:di6idu0 6a =erce=e >i e6a0ua starea sa*
=recu9 >i strate4ii0e ada=tati6e =e care 0e 5303se>te* ?3ac; u: a:u9it r30 <: e630u8ia
tu02ur;rii >i aceste strate4ii 63r tre2ui 93di5icate <: caDu0 <: care d3ri9 ca
a5ec8iu:ea s; e630ueDe 5a63ra2i0C
La 2aDa 3ric;rei =si@3tera=ii se a5i; c3:6i:4erea c3:53r9 c;reia =er>3a:e0e cu
=r320e9e =si@3034ice au ca=acitatea de a se 93di5ica <:6;8B:d :3i strate4ii de a
=erce=e >i e6a0ua rea0itatea >i de a se c39=3rtaC Ma?3ritatea =si@3tera=eu8i03r su:t
de =Brere c; sc3=u0 =si@3tera=iei este s; tra:s53r9e aceast; c3:6i:4ere <: rea0itateC
#eci* <: 4e:era0* 32iecti6u0 3ric;rei =si@3tera=ii c3:st; <: a <:8e0e4e
c39=3rta9e:tu0 =acie:tu0ui >i a 93di5ica acest c39=3rta9e:t ast5e0 <:cBt
di5icu0t;8i0e eAiste:8ia0e a0e acestuia s; 5ie <:0;turate sau 9Bcar di9i:uateC <: acest
sc3=* =si@3tera=eutu0 <:cearc; s; rea0iDeDe 3 e6a0uare a =ers3:a0it;8ii =acie:tu0ui*
c;utB:d s; =u:; <: e6ide:8B =r320e9e0e =ri:ci=a0e >i =articu0arit;8i0e =si@ice a0e
acestuiaC #e9ersu0 =si@3tera=eutic 6a a6ea a=3i ca sarci:; s; e0i2ereDe =acie:tu0 de
a:Aietate* de=resie sau a0te tr;iri a5ecti6e care <9=iedic; ada=tarea 3=ti9a0; a
acestuia 0a 9ediu* tr;iri care <i =ertur2; c39=3rta9e:tu0 >i au e5ecteC:e4ati6e
asu=ra ce03r di: ?ur* a5ectB:d ce0e 9ai i9=3rta:te ac8iu:i a0e 6ie8ii i:di6idu0ui+
acti6itatea =r35esi3:a0;* re0a8ii0e i:ter=ers3:a0e* 6ia8a seAua0;* i9a4i:ea de si:e >i
aut3a=recierea etcC
Psi@3tera=ia este de5i:it; ca 3 ac8iu:e =si@3034ic; siste9aticB* =0a:i5icat; >i
i:te:8i3:a0;* a6B:d 0a 2aD; u: siste9 te3retic c3:ce=tua0 2i:e =us 0a =u:ct* >i
tre2uie eAercitat; de c;tre u: =si@3tera=eut ca0i5icat E=si@3034 sau 9edicF asu=ra
=acie:tu0uiC Ea uti0iDeaD; 9et3de >i ac8iu:i s=eci5ice >i :u se =3ate c3:5u:da cu
"
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
si9=0a ac8iu:e ca0d; >i si9=atetic; =e care 3 eAercit; 0a :i6e0 e9=iric 3 rud;* u:
=re3t sau u: =riete: 53arte a=r3=iat EGats3:* &"(3FC
Psi@3tera=ia =3ate 5i =ri6it; >i ca 3 re0a8ie i:ter=ers3:a0; di:tre =acie:t >i
=si@3tera=eut* re0a8ie 9e:it; s; i:6esti4@eDe >i s; <:8e0ea4; :atura tu02ur;ri03r
=si@ice a0e =acie:tu0ui <: sc3=u0 de a c3recta aceste tu02ur;ri >i a-& e0i2era =e
=acie:t de su5eri:8;C
Su5eri:8a =si@ic; se =3ate 9a:i5esta su2 53r9a u:3r atitudi:i* se:ti9e:te*
ti=uri de c39=3rta9e:t sau si9=t39e care creeaD; tu02ur;ri =acie:tu0ui >i de care
acesta d3re>te s; se e0i2ereDeC
O2iecti6u0 9a?3r a0 =si@3tera=iei c3:st; <: a =r3duce 93di5ic;ri <: s5era
=ers3:a0it;8ii =acie:tu0ui* 93di5ic;ri care <0 63r a?uta =e acesta s; rea0iDeDe 3
Bda=tare 9ai e5icie:t;* 9ai =u8i: deDa4rea2i0; >i 9ai sta2i0; 0a 9ediuC #e>i
=si@3tera=ia 6iDeaDB <: =ri9u0 rB:d si9=t39e0e* di5icu0tB8i0e* tu02ur;ri0e >i
deDada=t;ri0e =acie:tu0ui* ea :u tre2uie redus; d3ar 0a =r3cesu0 =si@3034ic de
6i:decare* ci tre2uie s; 6iDeDe* =e cBt =3si2i0* 3 restructurare de =r35u:Di9e a
=ers3:a0it;8ii* =recu9 >i 3 9ai e5icie:t; re40are >i aut3re40are a st;ri03r =si@ice a0e
acestuia* s; 5ie =re6e:ti6; >i aut353r9ati6;* s; ur9;reasc; e630u8ia 39u0ui*
actua0iDarea dis=3:i2i0it;8i03r sa0e 0ate:te* >i a =3te:8ia0u0ui s;u 9aAi9a0* atBt =e
=0a: 5iDic* cBt >i s=iritua0C
Psi@3tera=ia se a=0ic; 0a 3 4a9; 0ar4; de tu02ur;ri =si@ice* <:ce=B:d cu criDe0e
eAiste:8ia0e* tu02ur;ri0e di: s5era =ers3:a0it;8ii* :e6r3De0e* a5ec8iu:i0e
=si@3s39atice* 230i0e 3r4a:ice cr3:ice >i ter9i:B:d cu sus8i:erea =si@3tera=eutic;
a u:3r =acie:8i =si@3tici a50a8i <: 5aDa de re9isiu:e* u:de 6i:e <: c39=0etarea
trata9e:tu0ui =si@iatricC
EAist; u: :u9;r de =ers3a:e :3r9a0e Eau succes =r35esi3:a0* 5a9i0ie 2i:e
3r4a:iDat; >i a5ectu3as;* >i-au <:de=0i:it 9u0te di: 32iecti6e0e eAiste:8ei 03rF care
6i: 0a =si@3tera=ie =e:tru c; au i9=resia c; :u au tr;it 0a :i6e0u0 eA=ecta8ii03r 03r >i
:u >i-au rea0iDat =3te:8ia0u0 =si@ic =B:; 0a :i6e0 9aAi9a0C Ace>tia* =3ate >i =e:tru
c; =r320e9e0e 03r :u su:t atBt de 4ra6e* =3t 328i:e u: 9are cB>ti4 de =e ur9a
=si@3tera=iei care <i a?utB s; <>i re40eDe 9ai 2i:e =r3cese0e >i 5u:c8ii0e =si@ice* s;->i
deD630te creati6itatea >i s; e630ueDe =e =0a: s=iritua0C
Care ar 5i cate43rii0e de =acie:8i care :u 2e:e5iciaD; de a6a:ta?e0e
=si@3tera=ieiH Este 63r2a* <: =ri9u0 rB:d* de de5icie:8ii 9<:ta0 care su:t i:ca=a2i0i
s; <:8e0ea4; se:su0 i:ter=retBri03r rea0iDate de =si@3tera=eut >i s; a?u:4; 0a
desc3=erirea cauDe03r >i s30u8ii03r =r3=rii03r 03r =r320e9eC
#e ase9e:ea* =ers3a:e0e care :u reu>esc s; rea0iDeDe u: c3:tact u9a:* >i deci
:ici re0a8ia =si@3tera=eutic;* :u se =3t 2ucura de a6a:ta?e0e =si@3tera=ieiC <:
aceast; cate43rie i:tr; u:ii =si@3=a8i >i u:ii =acie:8i =si@3tici* 9ai a0es sc@iD35re:iiC
U: 2u: =si@3tera=eut tre2uie s; 5ie ate:t s; :u se 5iAeDe <: 93d ri4id asu=ra
u:ui dia4:3stic Ecare =3ate 5i =us u:e3ri cu su=er5icia0itateF ci s; a23rdeDe
=acie:tu0 ca =e 3 e:titate u:ic;* de si:e st;t;t3are* 5;r; a uita c; :u eAist; 230i* ci
230:a6iC Ast5e0* tre2uie eA=03rat; 0u9ea i:teri3ar; a =acie:tu0ui* s0B2iciu:i0e >i
=u:cte0e tari a0e acestuia* si9=t39e0e ca >i =3si2i0it;8i0e sa0e de 6i:decare* re0a8ii0e
&0
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
acestuia cu si:e >i cu cei0a08i* ada=ta2i0itatea* =recu9 >i rece=ti6itatea sa =e:tru 3
9et3d; =si@3tera=eutic; sau a0taC
Este i9=3rta:t de >tiut 5a=tu0 c; :u eAist; u: 93de0 sta:dard de :3r9a0itate >i
c; 93da0it;8i0e de ada=tare a 39u0ui 0a 9ediu su:t 53arte 6ariateC S30u8ia
=si@3tera=eutic; e5icie:t; =e:tru u: =acie:t =3ate s; :u 5ie e5icie:t; =e:tru a0tu0C
Psi@3tera=eutu0 tre2uie s; ai2; <: 6edere* atu:ci cB:d <:ce=e =si@3tera=ia* =acie:tu0
>i rea0itatea situa8i3:a0; a acestuia* s; caute s;-i de203c@eDe =r3=rii0e dis=3:i2i0it;8i*
s;-& a?ute s; tr;iasc; 5ericit <: c30ecti6itate* s; se acce=te =e si:e* s; 5ie e5icie:t di:
=u:ctu0 s;u de 6edere* 5ii:d <: ace0a>i ti9= e0 <:su>iC #eci deDideratu0 =si@3tera=iei
:u este sB-& 5ace9 =e =acie:t s; se9e:e cu a08ii* ci s;->i restructureDe >i s;->i
3=ti9iDeDe =r3=ria c3:5i4ura8ie a =ers3:a0it;8ii* ast5e0 <:cBt s;->i =3at; reD306a
=r320e9e0e <:tr-u: 93d 9atur* rea0ist >i 9ai =u8i: :e6r3ticC
Stru== >i !ad0eI E&"..F arat; c; succesu0 =si@3tera=iei =3ate 5i e6a0uat du=;
trei criterii =ri:ci=a0eJ
K tr8irea su#iectiv8 a pacientului 9dispari:ia simptomelor; se simte mai
#ine, e mai mul:umit, mai!ericit, mai mp8cat cu sine<;
= recunoa3terea social8 9progresele realizate de pacient n pro!esie,
!amilie, la nv8:8tur8 etc<;
K materializarea e*pecta:iilor psihoterapeutului n ceea ce prive3te
modi!ic8rile realizate n s!era personalit8:ii 3i n comportamentul su#iectului.
Mu08i =acie:8i se =3t si98i a9e0i3ra8i* ce0 =u8i: te9=3rar* atu:ci cB:d au reu>it
s; sca=e de si9=t39e0e :e=0;cute care <i dera:?eaD; >i care i-au deter9i:at s; se
adreseDe u:ui ser6iciu de =si@3tera=ieC
Succesu0 a>te=tat de c;tre =si@3tera=eut este ce6a 9ai 4reu de ati:s >i de
e6a0uat 9ai a0es <: caDu0 =si@3tera=ii03r de 3rie:tare a:a0itic;* u:de si9=0a
dis=ari8ie a si9=t39e03r :u este c3:siderat; su5icie:t;* ea :e5ii:d si:3:i9; cu
restructurarea de =r35u:Di9e a =ers3:a0it;8ii :e6r3ticeC #e>i =acie:tu0 a5ir9; c; se
si9te iLi:e =e:tru cB a sc;=at de si9=t39e0e sa0e Eca de =i0d;* i:s39:ii* a:Aietate*
dis=3Di8ie de=resi6;F* tera=eutu0 =si@a:a0ist =3ate c3:sidera c; starea =3Diti6; a
=acie:tu0ui e =asa4er; 5ii:d* de =i0d;* reDu0tatu0 u:ui tra:s5er =3Diti6 Ere0a8ie
e938i3:a0; =3Diti6B cu 8era=eutu0F a0 =acie:tu0ui asu=ra tera=eutu0ui >i de a c;rui
sta2i0itate tera=eutu0 se <:d3ie>teC <: ace0a>i ti9= tera=eutu0 =si@a:a0ist =3ate
c3:sidera a9e0i3rarea si9=t39u0ui d3ar ca 3 =arte :e<:se9:at; a 93di5ic;rii
d3riteC
S=ecia0i>tii <: =si@3tera=ii scurte su:t ce6a 9ai =u8i: =rete:8i3>i* ei
9u08u9i:du-se* de ce0e 9ai 9u0te 3ri* s; reD306e d3ar =r320e9a de care se =0B:4e
=acie:tu0* a>a cu9 se <:tB9=0; >i <: caDu0 trata9e:tu0ui 9edica9e:t3sC
Ca de9ers >tii:8i5ic =si@3tera=ia tre2uie s; ai2; 0a 2aD; :i>te i=3teDe c0ar
53r9u0ate >i u: siste9 de re4u0i 2i:e sta2i0<te* ce deri6; di: c3:ce=8ia te3retic; a
>c30ii =si@3ter;=eut<ce 5es=ect<6e- asu=ra =ers3:a0it;8ii u9a:e >i a tu02ur;ri03r
=si@3=at3034ice di: s5era acesteiaC
Psi@3tera=eutu0 tre2uie s; cu:3asc; 0e4i0e 5t9c8i3:;rii su2siste9e03r
! ! "#$%c "% &' % ntiiran(iirnla%ci%)!!&*'& n++og+lrp atinp++r,,
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC"
Ma?3ritatea s=ecia0i>ti03r su:t de =;rere c; 32iecti6e0e =si@3tera=iei 6iDeaDB <:
=ri:ci=a0 ur9;t3are0e as=ecte+
&C )coaterea pacientului din criza e*isten:ial8 n care se a!l8.
>. &educerea sau eliminarea simptomelor.
3C Int8rirea eului 3i a capacit8:ilor integrative ale personalit8:ii pacientului.
%C &ezolvarea sau restructurarea con!lictelor intrapsihice ale pacientului.
)C 'odi!icarea structurii personalit8:ii n vederea o#:inerii unei !unc:ion8ri
mai mature, cu o capacitate de adaptare e!icient8 la mediu.
(C &educerea 9sau nl8turarea dac8 este posi#il< a acelor condi:ii de mediu
care produc sau men:in comportamentele de tip dezadaptativ.
.C 'odi!icarea opiniilor eronate ale su#iec:ilor despre ei n3i3i 3i despre
lumea ncon+ur8toare.
8C ezvoltarea la su#iec:i a unui sistem clar al identit8:ii personale.
Aceste 32iecti6e :u su:t u>3r de ati:s de3arece adesea 6iDiu:ea dist3rsi3:at;
des=re 0u9e >i i9a4i:ea de si:e :es;@;t3as; a =acie:tu0ui su:t reDu0tatu0 u:3r
re0a8ii =at3034ice di: c3=i0;rie* re0a8ii <:t;rite de =arcursu0 9ai 9u0t3r a:i de
eA=erie:8; de 6ia8;C #e ase9e:ea* deDada=t;ri0e 0a :i6e0 =r35esi3:a0* 9arita0 sau
s3cia0 =resu=u:* =e:tru a 5i reD306ate* >i 3=erarea u:3r 93di5ic;ri <: situa8ia de
6ia8; a =ers3a:ei =e 0B:4; i:ter6e:8ia =si@3tera=eutic; =r3=riu-Dis;C
Este 4reu de =resu=us c; u: =si@3tera=eut* 3ricBt de c39=ete:t ar 5i* 6a iD2uti
<:tr-u: ti9= re0ati6 scurt sB restructureDe <:tre4u0 trecut a0 =ers3a:ei* s-3 <:ar9eDe
cu 9i?03ace adec6ate de ada=tare 6a0a2i0e <: 3rice situa8ieC T3tu>i* c@iar <: caDuri0e
de tu02ur;ri =si@ice cr3:ice* 3 eA=erie:8; =si@3tera=eutic; <:cu:u:at; de succes <0
=3ate 5ace =e i:di6id s; cB>ti4e 3 :3u; =ers=ecti6; asu=ra =r3=rii03r sa0e =r320e9e*
s; =u:; <: ac8iu:e :3i 93de0e de c39=3rta9e:t* s; a23rdeDe situa8ii0e de 6ia8B.
di:tr-3 =ers=ecti6; ce6a 9ai ada=tat;C
Ast;Di se a=reciaD; c; eAist; 53arte 9u0te a23rd;ri =si@3tera=eutice* care 9er4
de 0a =si@a:a0iDa c0asic; a 0ui -reud =B:; 0a uti0iDarea <: =si@3tera=ie a u:3r te@:ici
3i ie:ta0e cu9 ar 5i ce0e de Y34a sau ,e:C
-actori cotn.ni /n psihoterapie
<: &".) Par0355 descria =este &%0 de siste9e =si@3tera=eutice 2i:e =use 0a
=u:ct* iar de atu:ci s-au 9ai deD630tat <:c; 9u0te a0te0eC #e>i =artiDa:ii 5iec;rei
>c30i =si@3tera=eutice a5ir9; c; siste9u0 03r este ce0 9ai 2u:* 0a 3 a:a0iD; 9ai
ate:t; c3:stat;9 c; di5ere:8e0e di:tre aceste siste9e :u su:t c@iar atBt de 9ari cu9
ai =;rea 0a =ri9a 6edereC
AcMer9a: E&"%3F* R34ers E&"%0F >i T@3r:e E&"%.F au rea0iDat 3 siste9atiDare
a =ri:ci=ii03r 5u:da9e:ta0e care stau 0a 2aDa =si@3tera=iei >i care c3:stituie de 5a=t
e0e9e:te0e c39u:e a0e u:3r siste9e =si@3tera=eutice di5eriteC
<: cadru0 9a?3rit;8ii siste9e03r =si@3tera=eutice a=ar ur9;t3are0e e0e9e:te
c39u:e+ re0a8ia >8a2i0it; <:tre??ac?etU ?i =si@3tera=eut* eA=ri9area 0i2er; >i desc@is;
a0e tr;iri03r a5ecti6e a0e =acie:tu0ui* <:8e<e4erea i:tuiti6; ENi:si4@t7F a u:3r
=i 320e9e =si@3034ice =ers3:a0e* cBt >i ideea deD630t;rii =ers3:a0it;8ii =acie:tu0ui* a
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC'
rea0iD;rii u:3r dis=3:i2i0it;8i =si@ice 0ate:te a0e acestuia* a e630u8iei sa0e
=si@3034ice* <: se:su0 ac@iDi8i3:;rii u:3r 93de0e de c39=3rta9e:t care s; c3:duc;
0a ada=tare de :i6e0 su=eri3r a =ers3:a0it;8iiC
Ne 639 3=ri <: 93d s=ecia0 asu=ra u:3r as=ecte a0e re0a8iei =si@3tera=euticeC
Rela0ia psihoterape.t 1 pacient
Re0a8ia =si@3tera=eutic; este 3 re0a8ie di:tre d3i =arte:eri* di:tre care u:u0
s30icit; iar ce0;0a0t ac3rd; a?ut3ru0 =si@3034icC Aceast; re0a8ie c3:8i:e <: si:e
e0e9e:te0e =e care 0e aduce atBt ce0 care are :e63ie de a?ut3r cBt >i ce0 care <0 35er;
EC30e9a:J Butc@erJ Cars3:* &"8%FC
C3:tri2u8ia 9a?3r; a =acie:tu0ui c3:st; 9ai a0es <: 93tiIa8iaO acestuiBu
A5ir9a8ia =si@3034iei u9a:iste* c; 39u0 =3sed; <: e0 <:su>i i9=u0su0 i:teri3r s=re
s;:;tate 5iDic; >i 9e:ta0; 5ace ca =si@3tera=ia s; de6i:; =3si2i0;C #e>i aceast;
:e63ie este u:e3ri 4reu de ide:ti5icat 0a =acie:8i 53arte se6er tu02ura8i* 9a?3ritatea
3a9e:i03r deruta8i sau a:Ai3>i su:t su5icie:t de descura?a8i =e:tru a 5i d3r:ici de 3
c33=erare care 0e =er9ite 3 a9e0i3rareC
U: a:u9it :i6e0 de c30a23rare di: =artea =acie:tu0ui este a2s30ut :ecesar
=e:tru succesu0 =si@3tera=ieiC
I9=3rta:te su:t >i eA=ecta8iiM 1)acie:tu0uiPde a 328i:e a?ut3rC Aceste a>te=t;ri
su:t adesea =ri: e0e <:se0e su5icie:te =e:tru a =r3duce u:e0e aQe0i=r;ri E-ra:M*
&".8FC A>a cu9 u: =re=arat P0ace23 <:0;tur; durerea 0a su2iec8ii su4esti2i0i* care
cred acest 0ucru* t3t a>a* =ers3a:e0e care se a>tea=t; s; 5ie a?utate* 63r 5i a?utate*
u:e3ri c@iar i:di5ere:t de 9et3da a=0icat; de tera=eutC
<: cadru0 re0a8iei =si@3tera=eutice tera=eutu0 6i:e cu 3 serie de 9et3de >i
te@:ici 53arte =reciseC Acestea au <: c39u: 9ai a0es 9e:irea 03r de a c3:tri2ui 0a
a?ut3ru0 =s<ri3034<c dat 3a9e:i03r a50a8i <: su5eri:8;C
Aceste te@:ici <i 5ac =e =acie:8i s; se cu:3asc; 9ai 2i:e* s;->i =ri6easc;
=r320e9e0e 9ai 32iecti6* di:tr-3 :3u; =ers=ecti6;C
#ar desc3=erirea s30u8iei 0a =r3=rii0e =r320e9e ENi:si4@t-u07F >i 328i:erea u:ei
:3i =ers=ecti6e re=reDi:t; d3ar =ri9u0 =as <: =si@3tera=ie* du=; care =acie:tu0
<:6a8; :3i 93da0it;8i de a si98i >i ac8i3:a* ca=;t; 9ai 9u0t cura? <: a->i asu9a
res=3:sa2i0it;8i >i a ac8i3:a 9ai e5icie:t >i cu 9ai 9u0te satis5ac8ii =ers3:a0eC
Pe:tru a i:duce ast5e0 de 93di5ic;ri* tera=eutu0 tre2uie s; i:terac8i3:eDe cu
=acie:tu0 <:tr-3 9a:ier; a=r3=iat; >i 2aDat; =e 3 atitudi:e de acce=8are* =e:tru a-i
cB>ti4a <:crederea >i a-i s=3ri 93ti6a8iaC
Tre2uie =reciDat <:s; 5a=tu0 cB a:u9ite =articu0arit;8i a0e re0a8iei tera=eut=acie:t*
cBt >i 93du0 de 9a:e6rare a acestei re0a8ii* di5er; de 0a 3 >c3a0;
=si@3tera=eutic; 0a a0taC Karasu E&"80F descrie trei ti=uri de re0a8ii =si@3tera=eutice+
&C rela:ia centrat8 pe realitate 3i o#iect.
2C contractul sau alian:a psihoterapeutic8.
3C rela:ia de tip trans!eren:ial.
&3
Irina Holdevici, Valentina Neacu 1 SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
() !ela*ia centrat+ ,e realitate i o-iect i9=0ic; 3 atitudi:e ca09;* ate:t;*
i:teresat;* e9=atic; di: =artea =si@3tera=eutu0ui care se str;duie>te s;-i creeDe
=acie:tu0ui u: 9ediu 2aDat =e c;0dur; >i <:8e0e4ere* 9ediu care <0 6a a?uta =e acesta
di: ur9; sB ati:4; 32iecti6e0e =e care >i 0e =r3=u:e =si@3tera=iaC
Acest 9ediu <0 a?ut; =e =acie:t s; 9e:8i:; c3:tactu0 cu rea0itatea
<:c3:?ur;t3are ur9;ri:d <: ace0a>i ti9= 32iecti6e0e =si@3tera=ieiC
Sarci:a =ri:ci=a0; <: cadru0 acestui ti= de re0a8ie este cB>ti4area <:crederii
=acie:tu0ui* a?utB:du-& =e acesta s; 6ad; <: tera=eut 3 =ers3a:; cu c39=3rta9e:t
c3:sta:t* =re6iDi2i0* =e care te =38i 2aDaC
.) Contractul sau alian*a ,si/otera,eutic+ c3:sider; c; succesu0 3ric;rei
tera=ii i9=0ic; 3 c30a23rare a d3u; =ers3a:eC Acest ti= de re0a8ie este de :atur;
c3:>tie:t;* ra8i3:a0; si :3:-re4resi6;* <: care tera=eutu0 5ace a=e0 0a e43-u0 de adu0t
a0 =acie:tu0ui* =e care <0 trateaD; ca =e u: =arte:er >tii:8i5icC
A0ia:8a tera=eutic; este 2aDat; =e ac3rdu0 de i9=0icit sau eA=0icit a0 ce03r d3i
=arte:eri de a 0ucra <9=reu:; <: situa8ia =si@3tera=eutic;C Atu:ci cB:d re0a8ia
ce:trat; =e rea0itate i:ter5ereaD; cu a0ia:8a =si@3tera=eutic;* tera=eutu0 =3ate 3sci0a
<:tre ce0e d3u; ti=uri de re0a8ieC
?. &ela:ia de tip trans!eren:ial. Este 9u0t acce:tuatB ca i:stru9e:t
=si@3tera=eutic de =si@a:a0iD;C Ea i9=0ic; 5iAa8ia a5ecti6; a =acie:tu0ui asu=ra
=ers3a:ei tera=eutu0ui =e 93de0u0 re0a8iei =;ri:te-c3=i0C Ne63ia a5ecti6; a
=acie:tu0ui* satis5;cut; =ri: i:ter9ediu0 re0a8iei ce:trate =e rea0itate* este de0i2erat
5rustrat; de tera=eut =ri: i:ter=retarea tra:s5eru0ui* =acie:tu0 5ii:d c3:5ru:tat cu
re0a8ia sa i:5a:ti0;C
Mu08i =si@3tera=eu8i 93der:i :3:-a:a0i>ti su:t de =;rere c; :u9ai <: a:u9ite
situa8ii tera=eutu0 tre2uie s; <:cura?eDe re0a8ia de ti= tra:s5ere:8ia0 >i a:u9e cB:d
i:tuie>te c; 3 ase9e:ea re0a8ie cu as=ect re4resi6 :u 6a <9=iedica testarea rea0it;8ii
de c;tre =acie:t* ca=acitatea sa de a di5ere:8ia rea0itatea de 5a:teDieC Oricu9*
tera=ia :u se <:c@eie =B:; cB:d tera=eutu0 :u-& a?ut; =e =acie:t s; 0ic@ideDe
de=e:de:8a de ti= tra:s5ere:8ia0C
<:tr-3 =si@3tera=ie de 3rie:tare ec0ectic;* ce0e trei ti=uri de re0a8ii tera=eutice
tre2uie s; 5ie 2i:e c3:duse de c;tre tera=eut >i ec@i0i2rate ca =3:dereC
-ra:M E&".&F c3:sider;* 0a rB:du0 s;u* c; t3ate siste9e0e =si@3tera=eutice au*
i:di5ere:t de 3rie:tarea te3retic;* :i>te e0e9e:te c39u:e care stau 0a 2aDa 03rJ
K prezen:a unei desc8rc8ri de natur8 emo:ional8;
K e*isten:a ra:ionaliz8rilor n cadrul interac:iunii pacient"terapeut;
K vehicularea unor in!orma:ii noi care sunt transmise pacientului su#!orma
unor precepte, reguli de conduit8, e*emple de via:8, sau pe care le descoper8
pacientul nsu3i prin intermediul unei n:elegeri de natur8 intuitiv8 9@ insight0< ;
= nt8rirea e*pecta:iilor pacientului c8 va o#:ine suport a!ectiv 3i a+utor
din partea terapeutului;
= nt8rirea e*perien:elor ncununate cu succes;
= !acilitarea de#loc8rilor emo:ionale.
&%
Irina Holdevici, Valentina Neacu 1 SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI0E!E PSIH$%IC&
Aspecte 2aria3ile /n psihoterapie
GittM3Rer >i Gar:es E&".%F su20i:iau cB* de>i este cert c; eAist; tr;s;turi
c39u:e a0e di6erse03r siste9e de =si@3tera=ie* :u tre2uie 9i:i9a0iDate :ici
di5ere:8e0e di:tre acesteaC Aceste di5ere:8e su:t acce:tuate 9ai a0es de acei creat3ri
de siste9e de =si@3tera=ie care si9t :e63ia s; se de0i9iteDe de cei0a08i
=si@3tera=eu8iC
Au eAistat >i studii eA=eri9e:ta0e care au c39=arat di6erse siste9e de
=si@3tera=ie <:tre e0eC Ast5e0* s-a a?u:s 0a c3:c0uDia c;* de =i0d;* =si@3tera=ia de
3rie:tare a:a0itic; di5erB se9:i5icati6 de ce0e de ti= c39=3rta9e:ta0ist su2 as=ectu0
c3:ce=8iei te3retice >i a0 te@:icii a=0icateC
O a0t; =r320e9; care se ridic; este aceea c; :u 3rice ti= de trata9e:t >i* cu
atBt 9ai =u8i:* ce0 =si@3tera=eutic* este =3tri6it =e:tru 3rice i:di6id >i res=ecti6
=e:tru 3rice situa8ie =si@3=at3034ic;C #i: acest 93ti6 s=ecia0i>tii s-au 3cu=at*
=ri:tre a0te0e* >i de studiu0 siste9atic a0 criterii03r =e:tru se0ec8ia =acie:8i03r =e:tru
di6erse ti=uri de =si@3tera=ieC
Gats3: E&"(3F descrie cBte6a di:tre criterii0e =ri:ci=a0e <: 5u:c8ie de care se
=3t di5ere:8ia di6erse siste9e =si@3tera=eutice+
A. Psi/otera,ia este =ri6it; de u:ii s=ecia0i>ti ca de9ers >tii:8i5ic iar de a08ii ca 3
art;C
A>a cu9 este =racticat; ast;Di* =si@3tera=ia <>i are r;d;ci:i0e <: cu0turi0e
str;6ec@i >i 9ai =3art; <: 9are 9;sur; a9=re:ta tradi8ii03r ar@aiceC U:ii s=ecia0i>ti
su:t de =;rere c; :ici <: Diua de aDi =si@3tera=ia :u este u: de9ers =e de=0i:
>tii:8i5icC 'aria2i0e0e care i:ter6i: <: cursu0 de9ersu0ui =si@3tera=eutic su:t atBt de
c39=0eAe* iar i:terde=e:de:8a acest3ra atBt de c39=0icat;* <:cBt eA=erie:8a
=si@3tera=eutic; este u:ic; <: 5e0u0 ei* 5ii:d <: aceea>i 9;sur; atBt artistic;* cBt >i
>tii:8i5ic;C Oricu9* u:u0 di:tre 32iecti6e0e i9=3rta:te a0e =si@3tera=iei c3:st; <:
<9234;8irea cu e0e9e:te >tii:8i5ice* 32iecti6e a0e de9ersu0ui =si@3tera=eutic
artisticC
Psi@3tera=ia :u de8i:e <:c; u: siste9 c3:ce=tua0 su5icie:t de 2i:e i:te4rat >i
:u =3sed; 3 a23rdare siste9ic; u:itar; a =r320e9aticii =acie:tu0uiC #e ase9e:ea*
:u eAist; 3 c3:ce=8ie sta:dard re5erit3are 0a :atura =si@3tera=iei* c3:ce=8ie care s;
5ie acce=tat; de 9a?3ritatea s=ecia0i>ti03rC
.) Personalitatea ,si/otera,eutului - ca 5act3r de di5ere:8iere a di5erite03r
siste9e =si@3tera=euticeC
Pers3:a0itatea =si@3tera=eutu0ui re=reDi:t;* 5;r; <:d3ia0;* u: 5act3r i9=3rta:t
<: e630u8ia re0a8iei i:ter=ers3:a0e =e care 3 =resu=u:e =si@3tera=iaC ReDu0tate0e
5a63ra2i0e sau :e5a63ra2i0e a0e =si@3tera=iei de=i:d <: 9are 9;sur; de
=articu0arit;8i0e =ers3:a0it;8ii =si@3tera=eutu0uiC
S-a a5ir9at* c@iar adesea* 5a=tu0 c; =si@3tera=eutu0 =3tri6it 6a 328i:e reDu0tate
2u:e c@iar cu 3 9et3d; =si@3tera=eutic; =r3ast;* <: ti9= ce u: tera=eut :e=3tri6it
6a a6ea e>ecuri >i cu 3 9et3d; =si@3tera=eutic; adec6at;C
&)
Irina HoldevBi, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)-C/&/ %)IH4L46IC7
#esi4ur* aceast; a5<r9a8ie este 9u0t eAa4erat;* dar* cu t3ate acestea* ea
c3:8i:e u: dra9 de ade6;rC C@iar >i di5ere:8e0e de =u:cte de 6edere <: cadru0 u:ei
>c30i =si@3tera=eutice* cu9 ar 5i di5ere:8e0e de 6edere di:tre =si@a:a0i>ti su:t <:
9are 9;sur; dat3rate di5ere:8e03r de =ers3:a0itate d?:treCaceO>iiaC O2er:d3r5 E&"%(F
su20i:ia 5a=tu0 c; di5ere:8eie de acce:t =e care 0e =u: di6er>i =si@a:a0i>ti asu=ra
u:3r as=ecte sau a a0t3ra <: cadru0 d3ctri:ei >i =racticii =si@a:a0itice au 0a 2aD;
Qe0e9e:te a0e ta0e:tu0ui >i a2i0it;8ii c0i:ice 9a:i5estate de 5iecare =si@3tera=eutC
+ #3ri:8e0e >i eA=ecta8ii0e =si@3tera=eutu0ui 5iAeaD; - <:tr-3 9;sur; 9ai 9are sau
STriai 9ic; - 32iecti6e0e =si@3tera=iei >i 93de0u0 de =ers3:a0itate de care =acie:tu0
tre2uie s; se a=r3=ie ca reDu0tat a0 =si@3tera=ieiC #ac; tera=eutu0 este <:c0i:at s;
d3reasc; 3 93di5icare t3ta0; a =ers3:a0it;8ii =acie:tu0ui* e0 6a 5i <:c0i:at s; de=u:;
t3ate e53rturi0e =e:tru a ati:4e acest 32iecti6C #ac; eA=ecta8ii0e sa0e su:t 9ai
93deste* e0 6a ac8i3:a <: c3:53r9itate cu acesteaC #e eAe9=0u EGats3:* &"(3F* u:
tera=eut 6a c3:sidera c; de9ersu0 s;u este <:cu:u:at de succes dac; u:
@393seAua0 s-a <9=;cat cu de6ia8ia sa* <: ti9= ce a0tu0 este c3:6i:s c; 3rice a0t;
situa8ie* cu eAce=8ia trecerii 0a @eter3seAua0itate* este u: e>ec tera=euticC
?. Di1eren*e ntre diversele coli ,si/otera,eutice <: ceea ce =ri6e>te
=re4;tirea de 2aD; >i a:tre:a9e:tu0 =r35esi3:a0 a0 =si@3tera=eutu0uiC
Aceste di5ere:8e su:t =use <: e6ide:8; de 5a=tu0 c; u: =si@iatru* de =i0d;* are
te:di:8a Ede>i acest 5e:39e: :u este 320i4at3riuF s; a23rdeDe =acie:8i cu a5ec8iu:i
=si@ice 9ai se6ereC Psi@3034u0* <: sc@i92* are te:di:8a Ede>i :ici aici :u =ute9 5ace
3 4e:era0iDare =rea 0ar4;F de a a23rda caDuri 9ai u>3areC
D. Di1eren*e ntre diversele metode de ,si/otera,ie re=reDe:tB:d :atura
=r320e9e03r de reD306atC
Pr3cedee0e >i 9et3de0e a=0icate <: cursu0 =si@3tera=iei :u 8i: d3ar de structura
=ers3:a0it;8ii =si@3tera=eutu0ui* ci >i de =r320e9e0e >i de =ers3:a0itatea =acie:tu0ui*
de c3:di8ii0e <: care se des5;>3ar; =si@3tera=ia* de se6eritatea si9=t39e03r* cBt >i
de 9u0titudi:ea de a08i 5act3riC Met3de0e a=0icate <: caDu0 u:ui e0e6 cu di5icu0t;8i
>c30are di5er; de ce0e a=0icate <: caDu0 u:ui :e6r3tic 6Brst:ic sau a0 u:ui =si@3tic
a50at <: 5aDa de re9isiu:eC
'arietatea =r320e9e03r u9a:e =e care 0e ridic; =acie:8ii re=reDi:t; t3t atBtea
surse de di5ere:8iere <: ceea ce =ri6e>te 9et3d3034ia >i te@:ica =si@3tera=eutic;C
45 Di1eren*e ntre diversele sisteme ,si/otera,eutice dat3rate u:3r 5act3ri
0i9itati6i eAteri3ri actu0ui =si@3tera=euticC
E K:i4@t 9cit. Fatson, AG6?< descrie 3 serie de 5act3ri care 0i9iteaD;
32iecti6e0e ce =3t 5i ati:se <: ur9a =si@a:a0iDei* 5act3ri ce i:ter6i: >i <: a0te siste9e
=si@3tera=euticeC
aF Ni6e0u0 i:te0ectua0 a0 =acie:tu0ui
#esi4ur* e5icie:8a c34:iti6; =3ate 5i <92u:;t;8it; dac; i:di6idu0 este 9ai =u8i:
:e6r3tic >i deci 9ai =u8i: s5B>iat de c3:50icte* dar cu t3ate acestea :?6e0u0 :ati6 a0
i:te0i4e:8ei :u =3ate 5i 93di5icatC
&(
Irina Holdevici, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
36 I: ur9a curei =si@a:a0itice :u =3t s; a=ar; ta0e:te sau a2i0it;8i =e care
=acie:tu0 :u 0e-a a6ut 9;car <: =0a: =3te:8ia0C Ca >i <: caDu0 e5icie:8ei c34:iti6e* se
=3ate <:s; s=era de203carea u:3r resurse 0ate:te care :u au 5u:c8i3:at di: cauDa
a:Aiet;8ii >i i:@i2i8ii03r =acie:tu0uiC
cF Este de 0a si:e <:8e0es c; :u =ute9 s=era ca =ri: =si@a:a0iD; s; se 93di5<ce
as=ectu0 5iDic a0 =acie:tu0ui Ece0 9u0t 3 sc;dere =3:dera0; <: caDuri0e de 32eDitate
u>3ar;F* sau s; se reD306e e6e:tua0e0e @a:dica=uri =e care 0e are acesta <: =0a: 5iDicC
Pute9 ce0 9u0t s=era ca e0 s; se ada=teDe 9ai 2i:e 0a de5ectu0 s;uQ
dF Succese0e =si@3tera=iei su:t <i9itate >i de di5icu0t;8i0e* stresuri0e >i
5rustr;ri0e 6ie8ii cu care =acie:tu0 tre2uie s; se c3:5ru:te =er9a:e:t <: ciuda ce03r
<:6;8ate <: cursu0 =si@3tera=ieiC C@iar >i ce0 9ai 2i:e =si@a:a0iDat =acie:t =3ate
c0aca dac; i se <:tB9=0; 3 :e:3r3cire de =r3=3r8ii* a>a cu9 se =3ate <:tB9=0a >i
u:ei =ers3a:e :3r9a0e* care :u a 53st :ici3dat; :e6r3tic;C
eF Statutu0 s3cia0-ec3:39ic a0 =acie:tu0ui 0i9iteaD;* 0a rB:du0 s;u* accesu0
u:ei 0ar4i cate43rii de =ers3a:e 0a =si@3tera=ie >i 9ai a0es 0a =si@3tera=ii0e de 0u:4B
durat;* cu9 ar 5i =si@a:a0iDaC
6. i!eren:a ntre diversele 3coli psihoterapeutice n ceea ce prive3te
a-ordarea rela*iei ,si/otera,eut - pacient.
#e>i are 9u0ti=0e as=ecte c39u:e* re0a8ia =acie:t - tera=eut =3ate 5i uti0iDat;
<: 93d di5erit* <: 5u:c8ie de 3rie:tarea t43re8ic; a =si@3tera==iit:0iii
L A00e: Hcit. Fatson, AG6?< di5ere:8iaD; ur9;t3are0e 93da0it;8i de
uti0iDare a re0a8iei =si@3tera=eutice+
K modalitatea a.toritar78 <: care =si@3tera=eutu0 <i s=u:e =acie:tu0ui ce
are de 5acut* <i sta2i0e>te =0a:uri0e >i =r34ra9e de recu=erare 3rie:tate s=re
<:5rB:4erea di5icu0t;8i03r sa0eC O 53r9; 9ai =u8i: direct; de uti0iDare a 9a:ierei
aut3ritare 3 re=reDi:t; a=0icarea su4estii03r tera=eutice <: stare de 6e4@e sau <: stare
de @i=:3D;C
Acest 4e: de tera=ie* 2aDat =e aut3ritate* se asea9;:; <: 9are 9;sur; cu
trata9e:te0e e5ectuate cu 9i?03ace eAteri3are cu9 ar 5i* de =i0d;* uti0iDarea
9edica9e:te03rJ
K 3 a0t; 93da0itate de uti0iDare a re0a8iei =si@3tera=eutice este de:u9it; de
A00e: 9genetic7! sau NcauDa0;7C Aceast; a23rdare ti:de s; uti0iDeDe re0a8ia
=si@3ter;=eutic; =e:tru a a?u:4e 0a sursa ist3ric; a =r320e9e03r >i di5icu0t;8i03r
=acie:tu0uiC Se ur9;re>te c3:>tie:tiDarea u:ui c3:8i:ut i:c3:>tie:t* a u:3r :e63i >i
i9=u0suri re=ri9ate* se retr;<e>te eA=erie:8a trecut; a =arie:tu0ui <: cadru0 re0a8iei
=si@3tera=eutice* <: sc3=u0 de a e0i2era a:Aietatea acu9u0at; <: cadru0 CQu:3r
eA=erie:8e ti9=urii a0e =acie:tu0uiC Acce:tu0 cade =e re0a8ia de ti= tra:s5ere:8ia0
care st; 0a 2aDa =r3ducerii i:si4@t-u0ui =si@3tera=euticC Se a:a0iDeaD; ceea ce a 53st
=acie:tu0 <: cursu0 ist3riei 6ie8ii sa0e* =e:tru a-& a?uta s;->i c0ari5ice c3:50icte0e care
stau 0a 2aDa structurii eu0ui actua0C O ase9e:ea <:8e0e4ere >i uti0iDare a re0a8iei
=si@3tera=eutice este s=eci5ic; tera=iei =si@a:a0iticeJ
K a treia 93da0itate de c3:ce=ere a re0a8iei =si@3tera=eutice este aceea =ri:
care aceast; re0a8ie este =ri6it; ca 3 eA=erie:8; direct;* i9ediat;C Psi@3tera=eutu0 <>i
&.
Irina Holdevici, Valentina Neacu 1 SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
<:ce=e de9ersu0 a23rdB:d =acie:tu0 a>a cu9 este e0 <: ace0 939e:t >i caut; s;-&
a?ute s;->i deD630te dis=3:i2i0it;8i0e 0ate:te ast5e0 <:cBt s;->i acce=te >i s;->i
uti0iDeDe eu0 <: 93d 9ai creati6C #e>i ceea ce a 53st r;u r;9B:e <: ate:8ia
tera=eutu0ui* acesta 9a:i5estB:d <:8e0e4ere 5a8; de di5icu0t;8i0e =acie:tu0ui* acce:tu0
cade =e ce tre2uie s; 5ac; i:di6idu0 =e:tru a de=;>i situa8ia :e4ati6;* =e:tru a
<:0;tura ceea ce a 53st >i 9ai este <:c; r;uC Aceast; a23rdare este s=eci5ic;
=si@3tera=iei :3:-directi6eC
I. i!eren:e ntre diversele 3coli psihoterapeutice 3i n ceea ce prive3te
necesitatea psihodiagnozei realizate nainte de nceperea psihoterapiei. #ac;
9a?3ritatea aut3ri03r su:t de =;rere c; 3 cu:3a>tere =si@3034ic; a =acie:tu0ui este
a2s30ut :ecesar;* eAist; >i 3=i:ii c3:trareC #e =i0d;* R34ers - =;ri:te0e
=si@3tera=iei :3:-directi6e - res=i:4e =si@3dia4:3Da =e care 3 c3:sider; =rea
aut3ritar;C
A=recierea 0ui R34ers =3ate 5i 6a0a2i0;* <:tr-3 3arecare 9;sur;* <: caDu0 u:3r
a5ec8iu:i :e6r3tice sau =si@3s39atice care ar =utea 2e:e5icia de a6a:ta?e0e u:ei
=si@3tera=ii :3:-directi6e* dar acest =ri:ci=iu :u =3ate 5i a=0icat <: caDu0
=acie:8i03r =si@3tici* cu tu02ur;ri :eur3034ice* 0a u:ii =si@3=a8i sau 0a =acie:8ii cu
risc suicidarC Mu08i aut3ri su:t de =;rere c; aceste cate43rii de =acie:8i :ici :u
tre2uie s; 5ie acce=tate =e:tru a ur9a 3 =si@3tera=ie :3:-directi6;C
J. i!eren:ele ntre diversele sisteme psihoterapeutice rezult8 3i din analiza
criteriilor care stau la #aza clasi!ic8rii diverselor sisteme depsihoterapie.
L !ar=er E&".)F trece <: re6ist; =este 3( de siste9e de =si@3tera=ie =e care
0e <9=arte <: d3u; 9ari cate43rii+ =si@3tera=ii 3rie:tate <: =ri:ci=a0 =e 0atura
e938i3:a0-a5ecti6; >i =si@3tera=ii c34:iti6eC
L RIc@0aM E&"("F c0asi5ic; siste9e0e =si@3tera=eutice <: 5u:c8ie de
c3:ce=8ia 5i03s35ic; a50at; 0a 2aDa 03r+
K =si@3tera=ii 9eca:icisteJ
K =si@3tera=ii u9a:isteC
L Gats3: E&"(3F discutB >i e0 di5ere:8e0e eAiste:te <:tre =si@3tera=ii0e
rec3:structi6e >i ce0e de su=3rt* =recu9 >i <:tre ce0e de =r35u:Di9e >i ce0e ce:trate
=e si9=t39J
aF %sihoterapia reconstructiv8 n opozi:ie cu psihoterapia suportiv8
Ter9e:u0 de =si@3tera=ie de rec3:struc8ie se uti0iDeaD; =e:tru a de:u9i ace0e
te@:ici =si@3tera=eutice care <>i =r3=u: ca 32iecti6 93di5icarea structurii
=ers3:a0it;8ii su2iectu0uiC Psi@3tera=ia de su=3rt :u <>i =r3=u:e ase9e:ea 32iecti6e
te9erare* ci d3ar s;-& sus8i:; =e i:di6id s; de=;>easc; a:u9ite situa8ii de criD;
#e0i9itarea <:tre =si@3tera=ia de rec3:struc8ie Edi:tre care cea 9ai cu:3scut; estT
=si@3tera=ia =si@a:a0itic;F >i ce0e su=3rti6e este d3ar re0ati6;* =e:tru d
=si@3tera=ii0e de rec3:struc8ie c3:8i: e0e9e:te su=3rti6eJ iar =si@3tera=ii@
su=3rti6e c3:tri2uie <:tr-3 3arecare 9;sur; 0a =r3ducerea u:3r 93di5ic;ri <: s5eri
=ers3:a0it;8ii =acie:tu0uiC
&8
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
#e re4u0;* =si@3tera=ii0e de rec3:struc8ie su:t de:u9ite de s=ecia0i>ti
N=si@3tera=ii de deD6B0uire7 sau Nde i:si4@t7 <: ti9= ce Ntera=ii0e de su=3rt7 9ai
=3t 5i de:u9ite >i N=si@3tera=ii de ac3=erire7* de3arece* <: caDu0 acest3ra* =acie:tu0
este a?utat =ri: di6erse 9et3de cu9 ar 5i <:cura?area* s5;tuirea* su4estia* @i=:3Da
EeAce=8ie 5ace =arte te@:ica @i=:3a:a0iDeiF s; uite de =r320e9e0e sa0e =ri:ci=a0e* s;->i
i4:3re >i s;->i re=ri9e di5icu0t;8i0eC
Tre2uie su20i:iat <:c; 3 dat; 5a=tu0 c;* ce:tra0e sau =eri5erice* e0e9e:te0e
su=3rti6e su:t =reDe:te <: 3rice?Qsi@38era=ieQ
I: cadru0 u:3r te@:ici de =si@3tera=ie su=3rtu0 :u este :i9ic a0tce6a decBt u:
reDu0tat secu:dar a0 re0a8iei =acie:t - tera=eut* cu9 se <:tB9=0; de =i0d; <: cadru0
U =si@a:a0iDei c0asiceC Psi@3tera=ii0e su=3rti6e uti0iDeaD; sus8i:erea =acie:tu0ui :u <:
J 93d e=is3dic >i accide:ta0* ci ca te@:ic; a=0icat; c3:sta:t >i de0i2erat* =ri:
I ad9i:istrarea u:3r s5aturi* asi4ur;ri* =ri: ac3rdarea si9=atiei* <:cura?;ri03r >i
VJ rec39=e:se03r e938i3:a0e =acie:tu0ui a5iat <: tera=ieC
W Ceea ce se <:8e0e4e <: 93d 5rec6e:t =ri: c3:si0iere :u este a0tce6a decBt
I =s?@3tera=ie su=3rti6;C C3:si0ierea =resu=u:e* de re4u0;* u: :u9;r 9ai redus de
I >edi:8e* se 3cu=; 9ai a0es de tu02ur;ri cu caracter reacti6 >i 9ai =u8i: de c3:50icte
< i:tra=si@ice seri3ase* =u:e acce:t =e 5act3rii de :atur; i:te0ectua0; >i a23rdeaD; <:
I 4e:era0 caDuri cu tu02ur;ri 9ai =u8i: se6ereC
I Sc3=u0 =si@3tera=iei su=3rti6e este s;-& a?ute =e =acie:t s; <:6e8e cu9 tre2uie
I s; tr;iasc; 9ai ada=tat 0a =r3=rii0e sa0e di5icu0t;8i sau s;-& 4@ideDe =e acesta <:
W tra6ersarea u:ei =eri3ade de stres* c;reia tre2uie s;-i 5ac; 5a8; 9ai 2i:eC
I #u=; -re:cM >i A0eAa:der E&"%(F =si@3tera=ia su=3rti6; este i:dicat; <: d3u;
I cate43rii 3=use de situa8ii+ u:a <: care :u este :ecesar; 3 93di5icare a =ers3:a0it;8ii
I =acie:tu0ui* e5icie:8a acestuia 5ii:d d3ar te9=3rar =ertur2at; de c3:di8ii eAteri3are
X :e=rie0:ice* iar cea de-a d3ua - care =ertur2area de =ers3:a0i8a8e este atBt de
W =uter:ic; <:cBt este 4reu de =resu=us c; s-ar 9ai =utea =r3duce 3 sc@i92are
I structura0; a =acie:tu0uiC
I 2F %sihoterapii de pro!unzime, n contrast cu psihoterapiile e*clusiv pe
W simptom
:E Si9=t39u0 re=reDi:t; <:cercarea s=3:ta:; >i de 5ie0eCCC9ai 9u0teY3ri
i:c3:>tie:t; a =acie:tu0ui de a se ada=ta di5icu0t;8i03r 6ie8iiC C0i:icia:u0 0e
ZX c3:sider; adeseB :u ca se9:i5icatVRP=.<:P7&eTe-T:seTeP0Jr7cB i:dicat3ri ai u:ei
W deDada=t;ri de 9ai 9are =r35u:Di9eC Si9=t39e0e su:t c3:siderate ca 93da0it;8i
I =ri: care se eA=ri9; =ertur2;ri0e di: s5era =ers3:a0it;8ii =acie:tu0uiC #ac; aceast;
W structur; de =ers3:a0itate se ec@i0i2reaD; >i se ar93:iDeaD; dis=ar >i si9=t39e0eC
W #e>i si9=t39e0e :u re=reDi:t; 32iectu0 5i:a0 a0 u:ei =si@3tera=ii de =r35u:Di9e*
W aceasta :u <:sea9:; c; :u eAist; de9ersuri =si@3tera=eutice ce:trate direct =e
V si9=t39C <: cadru0 acest3ra =si@3tera=eutu0 <>i =r3=u:e sc3=uri 9ai 93deste >i
I 0i9itate care =resu=u: :u rec3:struc8ia =ers3:a0it;8ii =acie:tu0ui ci e0i2erarea de u:
I si9=t39 dera:?a:tC Ase9e:ea 32iecti6e =3t 5i sta2i0ite atu:ci cB:d u:e0e c3:di8ii
I eAteri3are se 3=u: u:ei tera=ii de 9ai 9are =r35u:Di9e* c3:di8ii cu9 ar 5i 0i=sa
I ti9=u0ui sau a u:3r resurse 5i:a:ciare di: =artea =acie:tu0uiC EAist; >i situa8ii <: care
I =si@3tera=eu8ii c3:trai:dic; 3 =si@3tera=ie 9ai =r35u:d; =e:tru c; resurse0e
':
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)'41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
=si@3034ice a0e =acie:tu0ui su:t 0i9itate sau acesta =3ate 5i ast5e0 structurat <:cBt u:
trata9e:t care ar =;tru:de <: a2isuri0e =ers3:a0it;8ii sa0e s; :u 5ie de d3ritC
#e ase9e:ea* di6erse situa8ii de 6ia8; =3t i9=u:e u: trata9e:t si9=t39atic*
ca de =i0d; <: caDu0 <: care si9=t39u0 este de3se2it de se6er >i i:6a0ida:t* cu9 ar 5i
<: caDu0 u:3r atacuri de =a:ic;C Tera=ia ce:trat; =e si9=t39 se =ractic; =e 3 scar;
destu0 de 0ar4;C E0i2erat de si9=t39u0 dera:?a:t* i:di6idu0 ca=;t; 3 a:u9it;
0i2ertate de ac8iu:e >i adesea aceast; e0i2erare re=reDi:t; si:4uru0 32iecti6 =e care
e0 <0 a>tea=t; de 0a =si@3tera=eutC
EAist;* desi4ur* =eric30u0 ca <:0Bturarea si9=t39u0ui s; 0ase =acie:tu0 5Br; u:
su2stitut adec6at de ada=tare 0a situa8ia =si@3trau9atiDa:t;* aceasta =etrecB:du-se
9ai a0es atu:ci cB:d :u au 53st a23rdate c3:50icte0e >i =r320e9e0e 9ai =r35u:de a0e
=acie:tu0uiC U:u0 di: c3:seci:8e0e =3si2i0e a0e =si@3tera=iei ce:trate eAc0usi6 =e
si9=t39 este su2stitu8ia de si9=t39* adic; a=ari8ia a0tui si9=t39* u:e3ri c@iar 9ai
se6er decBt ce0 care a 53st <:0;turatC #i: 5ericire* ast5e0 de situa8ii :u a=ar =rea
5rec6e:t <: cursu0 =si@3tera=ieiC
L -ra:M E&"%(F c3:sider; c; trata9e:tu0 =si@3tera=eutic ce:trat =e
si9=t39 :u tre2uie 9i:i9a0iDat ce0 =u8i: =e:tru ur9;t3are0e ra8iu:i+
&C Se rea0iDeaD; u: atac 5r3:ta0 asu=ra =r3cesu0ui =si@3=at3034icC
2C <:0;turarea si9=t39u0ui =3ate 5aci0ita a23rdarea tu02ur;rii care st; 0a 2aDa
=r3ducerii 0uiC
3C <:0;turarea si9=t39u0ui c3:duce 0a dis=ari8ia tu02ur;ri03r e938i3:a0e care
reDu0t; di: eA=erie:8a acestuia Esu:t secu:dare si9=t39u0uiFC
%C O dat; ce si9=t39u0 a 53st <:0;turat are 03c 3 93di5icare <: se:s =3Diti6 a
atitudi:ii =acie:tu0ui 5a8; de =si@3tera=eutC
Oricu9* dac; este ce6a de re=r3>at trata9e:tu0ui ce:trat eAc0usi6 =e si9=t39*
aceste re=r3>uri tre2uie adresate <:tr-3 9;sur; 9ai 9are trata9e:tu0ui =si@iatric
9edica9e:t3s care* de=arte de a a?u:4e 0a r;d;ci:i0e =r320e9ei =si@3034ice a0e
=acie:tu0ui* :u 5ace decBt s; <:0;ture si9=t39e0e 5;r; a 35eri =ers3a:ei 3 s30u8ie 9ai
2u:; de 6ia8;C Ast5e0 de trata9e:te su:t* de =i0d;* trata9e:te0e cu a:tide=resi6e*
a:Ai30itice* tra:c@i0iDa:te sau a:a04eDiceC
Karasu E&"80F c0asi5ic; siste9e0e =si@3tera=eutice <: ra=3rt de trei c3:ce=te
de 2aD;* 5iecare >c3a0; =si@3tera=eutic; =i63tB:d* cu =rec;dere* <: ?uru0 u:uia di:
aceste c3:ce=teC Ce0e trei c3:ce=te - criterii su:t+ di:a9ic* c39=3rta9e:ta0 >i
eA=erie:8ia0C
-iecare c3:ce=t <: 5u:c8ie de care aut3ru0 <9=arte siste9e0e =si@3tera=eutice
c3:stituie de 5a=t u: d39e:iu te9atic* u: siste9 de re5eri:8; <: ra=3rt de care este
i:ter=retat; :atura re0a8iei tera=eut - =acie:tC
Categoriile pro+esionale care practic7 psihoterapia
Mu0te cate43rii =r35esi3:a0e au dat sau dau s5aturi 3a9e:i03r tu02ura8i
e938i3:a0* rea0iDB:d u: 5e0 de =si@3tera=ie e9=iric;C Medici de di6erse s=ecia0it;8i
rea0iDeaD; acest 0ucru su=0i9e:tar =e 0B:4; =re3cu=area 03r de 2aD; =e:t:
20
*
Irina Hotdevici, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
s;:;tatea 5iDic; a 3a9e:i03r c@iar >i atu:ci cB:d* <: cadru0 s=ecia0it;8ii 03r* au
=u8i:e cu:3>ti:8e =si@3034ice >i =u8i: ti9= 0a dis=3Di8ie =e:tru c3:si0iereC
I: 8;ri0e deD630tateS 9edicii au <:s; cu:3>ti:8e su5icie:te =e:tru a recu:3a>te 3
a5ec8iu:e =si@ic; >i =e:tru a tri9ite =acie:tu0 0a u: ser6iciu de s=ecia0itateC
O a0t; cate43rie =r35esi3:a0; care se 3cu=; de =r320e9e0e e938i3:a0e a0e
3a9e:i03r 3 re=reDi:t; c0ericiiC <: u:e0e 8;ri =re38ii =ri9esc c@iar 3 a:u9it;
i:struc8ie =si@3034ic; =erttru a 5i 9ai c39=ete:8i <: reD306area =r320e9e03r
e:3ria>i03r* <: ti9= ce a08ii se 0i9iteaD; d3ar 0a s5aturi care =ri6esc =r320e9e0e
re0i4i3aseC
S; 6ede9 care este situa8ia <: State0e U:ite* 8ara cu cea 9ai deD630tat; tradi8ie
<: d39e:iu0 =si@3tera=ieiH EC30e9a:J Butc@erJ Cars3:* &"8%FC <: SCUCAC cei care
5ac =si@3tera=ie =r3=riu-Dis;* de :i6e0 >tii:8i5ic >i su:t s=ecia0 =re4;ti8i =e:tru asta*
su:t =r35esi3:i>tii di: d39e:iu0 s;:;t;8ii 9e:ta0e+ =si@iatrii* =si@3034ii c0i:icie:i >i
- =e:tru =r320e9e0e 9ai si9=0e - asiste:8ii s3cia0i di: cadru0 res=ecti6e03r ser6iciiC
Psi@iatru0 care =ractic; =si@3tera=ia este a2s306e:t a0 -acu0t;8ii de 9edici:;*
d3ct3r <: >tii:8e 9edica0e >i a5e 3 s=ecia0iDare de ce0 =u8i: trei a:i <: =si@iatrie >i a
ur9at u:u0 sau 9ai 9u0te cursuri de =si@3tera=ie 5ii:d su=er6iDat de u:
=si@3tera=eut c39=ete:tC
Psi@3034u0 c0i:icia: care =ractic; =si@3tera=ia este a2s306e:t a0 u:ei 5acu0t;8i
de =si@3034ie* d3ct3r <: =si@3034ie* cu s=ecia0iDarea <: d39e:iu0 =si@3034iei
c0i:ice* =si@3=at3034iei* te3rii03r =ers3:a0it;8ii* c3:si0ierii =si@3034ice >i
=si@3tera=ieiC
Mu08i =si@3034i c0i:icie:i 328i: 3 i:struire s=ecia0; <: =si@3tera=ie <: a5ar; de
i:struirea <: d39e:iu0 =si@3=at3034iei >i a =si@3034iei c0i:iceC
Asiste:8ii s3cia0i di: SCUCAC su:t* de re4u0;* =re4;ti8i 0a :i6e0 9ediu <:
d39e:iu0 >tii:8e03r s3cia0e* dar =3t a6ea >i =re4;tire u:i6ersitar; sau d3ct3rat de 0a
3 >c3a0; su=eri3ar; de asiste:8; s3cia0;C
<: SCUCAC asiste:8ii s3cia0i se 3cu=; 9ai 9u0t de c3:si0ierea 5a9i0ia0;*
su=ra6e4@eaDB >i e6a0ueaD; as=ecte0e di: tere: >i <: u:e0e situa8ii c@iar a=0ic; u:e0e
te@:ici =si@3tera=eutice =e:tru care au ca0i5icarea :ecesar; Ese =re3cu=; de 9;sura
<: care c3:di8ii0e s3cia0e care <:tre8i: tu02urarea =3t 5i a9e0i3rateFC
La :3i <: 8ar;* =si@3tera=ia este =racticat; de c;tre =si@3034i >i 9edicii atesta8i
de C30e4iu0 Psi@3034i03r di: R39B:iaC Medicii cu dre=t de 0i2er; =ractic; <:
d39e:iu0 =si@3tera=iei =3t 5i atesta8i >i de c;tre -edera8ia R39B:; de Psi@3tera=ieC
-3r9area =si@3tera=eu8i03r are 03c <: cadru0 u:3r >c30i de =si@3tera=ie* di:tre
care 9e:8i3:;9 cBte6a+ S3cietatea de Psi@3tera=ie EA=erie:8ia0; EI30a:da
Mitr35a:*F* As3cia8ia de Psi@a:a0iD; EI0ea:a A:t3:escu B3teDatu Au4usti:
Ca923Die* Eu4e: Pa=adi9a* 'er3:ica [a:d3r* 'asi0e ,a95irescuF* As3cia8ia de
=si@3tera=ie a:a0itic; ?u:4@ia:; EMi@ae0a Mi:u0escuF* As3cia8ii de =si@3tera=ie
c34:iti6 c39=3rta9e:ta0; E#a: #a6id* Iri:a !30de6ici* O0tea 13ia* Radu
Te3d3rescu* Te35i0 A:driescuF* As3cia8ii de @i=:3D; c0i:ic;* re0aAare >i tera=ii
ericMs3:ie:e EI3: #a5i:3iu* Iri:a !30de6ici* Mircea Mic0eaF* as3cia8ii de
=si@3dra9;* =si@3tera=ie de 5a9i0ie* a:a0iD; tra:Dac8i3:a0; etcC U:e0e >c30i
2&
Irina Holdevici, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
tera=eutice i:c0ud <: cadru0 53r9;rii =r35esi3:a0e >i =r34ra9e de =re4;tire ti=
9asteratC
#39e:iu0 =si@3tera=iei cu=ri:de 3 4a9; 0ar4; de >c30i tera=eutice* 2aDate =e
di6erse siste9e te3retice >i care i:c0ud 3 9u0titudi:e de strate4ii s=eci5iceC
PreDe:t;9 <: c3:ti:uare cBte6a 3rie:t;ri 9ai 2i:e c3:turate >i 9ai cu:3scute+
Sistem.l de
psihoterapie Concep0ia teoretic7 Tehnicile de terapie I
.tili;ate
Tera=ii0e de
3rie:tare
=si@3di:a9ic;
ESi49u:d -reud*
A05red Ad0er* Car0
usta6 1u:4*
:e3=si@a:a0i>tiiF
-ii:8a u9a:; este
deter9i:at; de e:er4ia =si@ic; de
:atur; i:c3:>tie:t; >i de
eA=erie:8e0e ti9=uriiC M3ti6a8ii0e
>i c3:50icte0e i:c3:>tie:te ?3ac;
u: r30 <:se9:at <: eA=0icarea
c39=3rta9e:tu0ui actua0C
#eD630tarea ti9=urie a
=ers3:a0it;8ii are 3 i9=3rta:8;
crucia0; =e:tru cB =r320e9e0e de
=ers3:a0itate 6iit3are <>i au
3ri4i:i0e <: c3:50icte0e re=ri9ate
<: c3=i0;rieC O2iecti6u0 tera=iei
c3:st; <: a aduce 0a :i6e0u0
c3:>tii:8ei c3:8i:uturi0e
i:c3:>tie:te ENi:si4@t7F <:
6ederea restructur;rii =r35u:de a
=ers3:a0it;8iiC
Pri:ci=a0e0e
te@:ici uti0iDate su:t
i:ter=ret;ri0e*
as3cia8ii0e 0i2ere*
a:a0iDa 6ise03r* a:a0iDa
reDiste:8e03r >i a
tra:s5eru0uiC Acestea au
r30u0 de a-i a?uta =e
c0ie:8i s; ai2; acces 0a
c3:50icte0e de :atur;
i:c3:>tie:t;* ceea ce
=r3duce Ni:si4@t-u07
Ei0u9i:areaF >i
i:te4rarea e0e9e:te03r
desc3=erite <:
structuri0e e43-u0uiC
Tera=ii0e
eA=erie:8ia0e
Car0 R34ers*
'ict3r -ra:M0* R3003
MaI* Ir6i: Ya0399*
Laura Per0s
C3:sider; c; 5ii:8a u9a:;
are =3si2i0itatea de a de6e:i
c3:>tie:t; >i 0i2er; s;->i
@3t;rasc; =r3=riu0 desti:C Pu:
acce:tu0 =e ca=acitatea de
aut3deter9i:are a c0ie:tu0ui* =e
te:di:8a 0ui 5ireasc; s=re
s;:;tate >i e630u8ie s=iritua0;C
Starea de s;:;tate 9e:ta0; este
=ri6it; ca 3 c3:4rue:8; di:tre
eu0 rea0 >i ce0 idea0C Tera=ia este
53ca0iDat; asu=ra 939e:tu0ui
=reDe:t ENaici >i acu97F >i
=resu=u:e tr;irea eA=erie:8ei
actua0e >i eA=ri9area
se:ti9e:te03rC #e9ersu0
tera=eutic are 9e:irea de a-i
a?uta =e 3a9e:i s; <:8e0ea4;
Tera=eutu0
<9=ru9ut; te@:ici >i
strate4ii di: a0te
siste9e tera=eutice*
acce:tu0 5ii:d =us =e
atitudi:ea
:3:e6a0uati6; a
tera=eutu0ui de
<:8eie4ere* e9=atie >i
res=ect 5a8; de c0ie:tC
Te@:ici0e s=eci5ice su:t
ascu0tarea acti6;*
re50ec8ia* c0ari5icarea >i
s=ri?i:irea c0ie:tu0ui s;
tr;iasc; eA=erie:8a
i9ediat;C
22
Irina Holdevici, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
5a=tu0 c; dis=u: de 0i2ertate
i:teri3ar;* s; c3:>tie:tiDeDe
=r3=rii0e =3si2i0it;8i*
ide:ti5icB:d 5act3rii care <i
203c@eaD; >i <i <9=iedic; s;
de6i:; =ers3:a0it;8i =0e:ar
deD630tate* desc@ise* s=3:ta:e
>i creati6eC
Tera=ii0e
c39=3rta9e:ta0e >i
c34:iti6c39=3rta9e:ta0e
A930d LaDarus*
A02ert Ba:dura*
A02ert E00is* Ar3:
BecM
Oa9e:ii au te:di:8a de a->i
53r9a u: sti0 de 4B:dire
de5ectu3s care 4e:ereaD;
tu02ur;ri <: =0a: e938i3:a0 >i
c39=3rta9e:te de ti=
deDa=tati6C B:duri0e >i
c3:6i:4eri0e su:t res=3:sa2i0e
de 93du0 <: care su2iectu0 si9te
>i ac8i3:eaD;C Tera=ia este
=ri6it; ca u: de9ers de ti=
educa8i3:a0 care =resu=u:e
53r9area >i eAersarea u:3r
de=ri:deri de c39=3rta9e:t
adec6at* <:6;8area u:3r :3i
93da0it;8i de a 4B:di >i 53r9area
u:3r a2i0it;8i de a 5ace 5a8;
=r320e9e03r 6ie8iiC O2iecti6e0e
tera=iei c3:stau <: ide:ti5icarea
>i <:03cuirea 93de0e03r ira8i3:a0e
de a 4B:di* <:0;turarea
c39=3rta9e:te03r =r320e9atice
>i <:03cuirea 03r cu u:e0e
ada=tati6eC
Strate4ii0e
tera=eutice uti0iDate su:t
dese:si2i0iDarea
siste9atic;* re0aAarea*
<:t;rirea* 93de0area*
restructurarea c34:iti6;
E=ri: i:ter9ediu0
dia034u0ui s3cratic* a0
6eri5ic;rii 4radu0ui de
6eridicitate a 4B:duri03r
>i c3:6i:4eri03r
ira8i3:a0e >i a0 <:03cuirii
03r cu u:e0e rea0isteF*
sarci:i0e <: =0a:
c39=3rta9e:ta0*
93:it3riDarea st;ri03r
e938i3:a0e >i a
c39=3rta9e:tu0ui >i
deD630tarea u:3r
de=ri:deri de reD306are
de =r320e9ei de
c39u:icare aserti6;C
Tera=ii0e
siste9ice de 5a9i0ie
Sa06ad3r Mi:uc@i:*
1aI !a00eeI* C03e
Mada:es
-a9i0ia este 6;Dut; <:tr-3
=ers=ecti6; siste9ic;* tera=ia
53ca0iDB:du-se asu=ra 5a9i0iei
ca u: t3t u:itarC
C39=3rta9e:tu0 dis5u:c8i3:a0
a0 u:ui c0ie:t are dre=t cauD;
i:terac8iu:i0e de5ectu3ase di:
cadru0 u:3r siste9e re0a8i3:a0e
di: care 5ace =arte acestaC
#e9ersu0 tera=eutic are dre=t
sc3= a?utarea 9e92ri03r
5a9i0iei sB c3:>tie:tiDeDe
93de0e dis5u:c8i3:a0e de
Su:t uti0iDate 3 serie
de te@:ici tera=eutice* <:
5u:c8ie de 3rie:tarea
te3retic; a aut3ri03rC
Acestea =3t 5i de ti=
eA=erie:8ia0* c34:iti6 sau
c39=3rta9e:ta0 >i au
dre=t 32iecti6
=r3ducerea sc@i92;rii 0a
:i6e0u0 siste9u0ui
5a9i0ia0 <:tr-u: ti9=
scurtC Pri:ci=a0e0e
te@:ici su:t+ trasare de
23
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
i:terac8iu:e >i s; 0e <:03cuiasc; te@:ici* reetic@etare* I
cu u:e0e ada=tati6eC U:e0e i:ter6e:8ie =arad3Aa0;*
a23rd;ri se 3cu=; >i de restructurare* e0a23rarea
reD306area u:3r =r320e9e N@;r8ii7 Edia4ra9eiF
s=eci5ice care au adus 5a9i0ia 0a 5a9i0iei* sta2i0irea u:3r
=si@3tera=ieC 0i9ite etcC W
ANALI<A COMPARATI=>
?NTRE PRINCIPALELE SISTEME TERAPEUTICE
#ac; <: a:u0 &"20 =si@a:a0iDa 5reudia:a era si:4ura 9et3d; de =si@3tera=ie
cu:3scut;* 0a 3ra actua0; <>i des5B>3ar; acti6itatea u: :u9;r i9=resi3:a:t de
tera=eu8i* a=ar8i:B:d u:3r 3rie:t;ri te3retice di5eriteC Pr320e9a care se =u:e este
cu9 a:u9e =3ate u: c0ie:t s; a0ea4; =si@3tera=ia =3tri6it; =e:tru e0C
U: studiu rea0iDat <:c; <: a:ii &")0 a e6ide:8iat 5a=tu0 c; tera=eu8ii
eA=eri9e:ta8i de di6erse 3rie:t;ri au 328i:ut reDu0tate 9ai 2u:e >i au 9u0t 9ai
9u0te =u:cte c39u:e decBt cei :eeA=eri9e:ta8i di: cadru0 ace0ea>i 3rie:t;riC
E0e9e:te0e c39u:e 0a care s-au re5erit aut3rii studiu0ui 8i: de u:e0e as=ecte a0e
re0a8iei tera=eutice+ <:8e0e4erea e9=atic;* res=ectu0* cB0dura a5ecti6; >i acce=tarea
c0ie:tu0ui E-ied0er* &")0FC
Studii de dat; 9ai rece:t; au c3:dus 0a c3:c0uDii ase9;:;t3are ELie2er9a:*
Ya039 >i Mi0es* &".3J TruaA >i CarM@u55* &"8%FC
Les Parr3tt E2003* =C &".F ide:ti5ic;* 0a rB:du0 s;u* 5act3rii c39u:i ai
di6erse03r siste9e de =si@3tera=ie* i:di5ere:t de 3rie:tarea te3retic; a aut3ri03rC
() De2voltarea e3,ecta*iilor ,entru sc/im-are
Ma?3ritatea tera=eu8i03r su:t de ac3rd cu ideea c; succesu0 tera=iei de=i:de <:
9ai 9are 9;sur; de :i6e0u0 eA=ecta8ii03r c0ie:tu0ui decBt de uti0iDarea u:3r te@:ici
s=eci5iceC
.) !educerea discon1ortului emo*ional
C0ie:8ii care se =reDi:t; 0a ca2i:ete0e de =si@3tera=ie su:t :e5erici8i* tr;i:d
st;ri de a:Aietate* de=resie* 532ii 32sesii sau st;ri de =a:ic;C
I:di5ere:t de :atura tu02ur;rii tera=eu8ii de 3rie:t;ri di5erite se str;duiesc s;-i
a?ute =e c0ie:8i s; se e0i2ereDe de aceste si9=t39eC
Nu t38i tera=eu8ii se str;duiesc <:s;* <: aceea>i 9;sur;* s; e0i9i:e t3ta0
disc3:53rtu0 c0ie:tu0ui* =e:tru a :u-i di9i:ua 93ti6a8ia <: direc8ia rea0iD;rii u:3r
sc@i92;ri 9ai =r35u:de <: structura =ers3:a0it;8iiC
Re0a8ia =si@3tera=eutic; re=reDi:t; e0e9e:tu0 c@eie =ri: care se =3t reduce
si9=t39e0e 5Br; a de93ti6a c0ie:tu0C
4) 5acilitarea insi6/t-ului 7ilumin+rii8
#ac; -reud c3:sidera i:si4@t-u0 d3ar di: =ers=ecti6a aducerii <: c3:>tii:8; a
u:3r c3:8i:uturi i:c3:>tie:te* tera=eu8ii 93der:i* a=ar8i:B:d a0t3r 3rie:t;ri <:8e0e4
=ri: i:si4@t 3 9ai 2u:; aut3cu:3a>tere rea0iDat; de c0ie:tC
24
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
<:8e0e4B:d 93ti6e0e =e:tru care ac8i3:eaD; <:tr-u: a:u9it 5e0* c0ie:tu0 6a a6ea
=3si2i0itatea s; =u:; <: ac8iu:e :3i 93de0e de c39=3rta9e:t cu caracter ada=tati6C
Tera=eu8ii di: cadru0 tutur3r >c30i03r de =si@3tera=ie se =re3cu=; s;-i a?ute =e
c0ie:8i s; se aut332ser6e >i s; se Naut3cu:3asc;7C
D. Incura+area catharsis"ului 9desc8rc8rile emo:ionale<
Ma?3ritatea tera=eu8i03r <i <:cura?eaD; =e c0ie:8i s;->i eA=ri9e 0i2er e938ii0e <:
ti9=u0 >edi:8ei de =si@3tera=ie* 5a=tu0 ce 0e =r3duce acest3ra u: se:ti9e:t de
u>urareC
Odat; eA=ri9ate* e938ii0e 63r 5i =r3cesate tera=eutic =e:tru a 0ucra <:
5a63area >i :u <: de5a63area c0ie:tu0uiC
K. 4!erirea de in!orma:ii
Tera=eutu0 6a 35eri c0ie:tu0ui :3i i:53r9a8ii =e:tru a u9=0e 430uri0e eAiste:te
sau =e:tru a c3recta dist3rsi3:;ri0e <: 93du0 de <:8e0e4ere >i aut3cu:3a>tere ai
c0ie:tu0uiC Aceste i:53r9a8ii 35erite <: ti9=u0 >edi:8e03r de =si@3tera=ie sau =ri:
i:ter9ediu0 u:3r 9ateria0e 2i20i34ra5ice sau audi36iDua0e* 93di5ic; =ers=ecti6a
c0ie:tu0ui* a?utB:du-& s; rea0iDeDe 5a=tu0 ca =r320e9a sa este reD306a2i0;C
<: a:u0 &"") As3cia8ia Psi@3034i03r A9erica:i a c39a:dat u: studiu =e:tru a
c3:stata cB8i 3a9e:i se adreseaD; ser6icii03r de c3:si0iere >i =si@3tera=ieC
ReDu0tate0e au e6ide:8iat 5a=tu0 c; %(\ di:tre cei i:ter6ie6a8i s-au adresat u:ui
s=ecia0ist <: =r320e9e de s;:;tate 9i:ta0; 9;car 3dat; <: 6ia8;C
U: a0t studiu si9i0ar a =us <: e6ide:8; u: =r3ce:t de 33\C
Pri6i:d <: ur9; 0a studiu0 di: &"). care a 4;sit d3ar &3\ di:tre su2iec8i care
s-au adresat tera=eutu0ui ECa6a0iere* &"")F se =3ate c3:stata 5a=tu0 c; =re?udec;8i0e
0e4ate de c3:su0tarea u:3r ase9e:ea ca2i:ete s-au redus si98it3r* 3a9e:ii
c3:statB:d c; s30icitarea a?ut3ru0ui =si@3034ic 0e =er9ite s;->i reD306e =r320e9e0eC
#esi4ur :u9;ru0 crescut de c0ie:8i ai =si@3tera=iei :u c3i:cide cu ce0 a0
J =ers3a:e03r care au 328i:ut succese de =e ur9a tera=ieiC
U:u0 di:tre =ri9e0e studii re5erit3are 0a e5icie:8a c3:si0ierii a 53st rea0iDat de
!a:s EIse:cM E&")2F care a a:a0iDat &" ra=3arte re5erit3are 0a 9ai 9u0t de .000 de
caDuriC ELes Parr3tt* 2003 =C %0&FC
ReDu0tatu0 328i:ut <: acea =eri3ad; c3:ducea 0a c3:c0uDia c; =si@3tera=ia :u
< este 9ai e5icie:t; decBt a2se:8a 3ric;rei i:ter6e:8ii* 5a=t ce a =r3dus c3:tr36erse
=ri:tre s=ecia0i>ti >i a sti9u0at cercet;ri0e u0teri3areC
Me0tD355 >i K3r:reic@ E&".&F au a?u:s 0a c3:c0uDii 9ai 3=ti9iste >i a:u9e c;
=si@3tera=ia este 9ai e5icie:t; decBt :3:-i:ter6e:8iaC
Ber4i: >i La92ert E&".8F au re0uat studii0e 0ui EIse:cM >i au c3:statat c; >i
=acie:8ii :etrata8i au 2e:e5iciat de a?ut3r di: =artea =riete:i03r* 9edici03r* =r35es3ri03r
S sau u:3r c0ericiC
S03a:e >i c30a23rat3rii E&".)F au c39=arat =acie:8i trata8i =ri: i:ter9ediu0
C =si@a:a0iDei >i tera=iei c39=3rta9e:ta0e* cu su2iec8i :etrata8i >i au a?u:s 0a
c3:c0uDia c; a92e0e siste9e tera=eutice c3:tri2uie 0a reducerea si9=t39e03r
=si@3=at3034iceC
!L <: &".. S9it@ >i 0ass* a:a0iDB:d u: :u9;r 9are de studii* au c3:statat c;
.)\ di:tre c0ie:8ii tera=iei se si9t 9ai 2i:e c39=arati6 cu 03tu0 9art3rC
25
Irina Holdevici, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)I-/&/ %)IH4L46IC7
S-a =us =r320e9a dac; aceste reDu0tate se dat3reaD; d3ar su4estiei Ec0ie:8ii
cred c; 63r 5< a?uta8iF sau 8i: de strate4ii0e a=0icateC
La aceast; <:tre2are au r;s=u:s La:d9a: >i #aRes E&"82F* care au a?u:s 0a
c3:c0uDia c; a:4a?area <: cadru0 de9ersu0ui tera=eutic are u: e5ect 9u0t 9ai redus
decBt =racticarea tera=iei ca atareC
La u:i6ersitatea di: Pe::sI06a:ia a 53st rea0iDat u: studiu <: cadru0 cBruia au
53st c39=arate tera=ii0e =si@3di:a9ice* c34:iti6e >i c39=3rta9e:ta0e* c3:c0uDia
5ii:d c; aceste de9ersuri dau reDu0tate ase9;:;t3are >i c; 80\ di:tre =acie:8i
2e:e5iciaD; de =e ur9a 03r Ea22ard* &"")FC
U: a0t studiu a9=0u a 53st =u20icat <: a:u0 &"") <: re6ista NC3:su9er Re=3rts7
su2 tit0u0 NS;:;tate 9i:ta0;7+ NEste =si@3tera=ia e5icie:tBH7* studiu <: care s-a
de93:strat =e 2aDa u:3r date c0i:ice 5a=tu0 c; =acie:8ii trata8i cu a?ut3ru0
=si@3tera=iei 2e:e5iciaD; de =e ur9a acesteia* iar cei care se trateaD; 9ai 9u0t 328i:
reDu0tate 9ai 2u:e ELes Parr3tt* 2003* =C%02F
O a0t; =r320e9; care se =u:e este dac; 3 9et3d; de =si@3tera=ie este 9ai 2u:;
decBt a0taC
Nu9er3ase studii au de93:strat c; :u eAist; di5ere:8e se9:i5icati6e <: ceea
ce =ri6e>te e5icie:8a <: di6erse siste9e =si@3tera=eutice ECaseI >i Ber93:* &"8)J
Cr3ss* S@ee@a: >i K@a:* &"82J #i03ret3* &".&J ar5ie0d* &"83J Mic@e0s3:* &"8)J
S9it@* 0ass >i Mi00er* &"80F
A08i aut3ri c3:test; aceste c3:c0uDii EEIse:cM* &"8)J Pir30ea:* Murd3c >i
BradI* &"83J S@a=ir3* &"8)F a5ir9B:d c; aceast; =r320e9; c39=0eA; :u a 53st <:c;
reD306at;C
Se =3ate a5ir9a <:s;* =e 2aDa 32ser6a8ii03r c0i:ice* c; a:u9ite 9et3de de
tera=ie su:t 9ai =3tri6ite =e:tru a:u9i8i c0ie:8iC
Ast5e0* tera=ia =si@a:a0itic; se =3tri6e>te 9ai 2i:e =ers3a:e03r i:teresate de
aut3cu:3a>ter'>T;u83B:a0iD06?<are d3resc s;->i reD306e c3:50icte0e i:tra=si@ice >i s;
ai2; re0a8ii ar93:i3ase cu cei0a08iC Pe de a0t; =arte* tera=ia c39=3rta9e:ta0; =are
9ai e5icie:t; <: caDu0 ce03r cu =r320e9e c0ar de0i9itate <: s5era c3:duitei* cu9 ar 5i
532ii0eC
Tera=ia c34:iti6; d; reDu0tate 2u:e <: caDu0 de=resii03r u>3are >i 93derate sau
<: atacuri0e de =a:ic;C
Pr32a2i0 ce0 9ai 2u: =redict3r =e:tru e5icie:8a tera=iei este 93ti6a8ia
c0ie:tu0ui =e:tru sc@i92areC
Les Parr3tt E2003* =C%03F a5ir9; c; Neste su5icie:t u: si:4ur tera=eut =e:tru a
sc@i92a u: 2ec* dac; 2ecu0 d3re>te s; 5ie sc@i92at7C
Studiu0 di: re6ista NC3:su9er Re=3rts7 =3stu0eaD; 5a=tu0 c; tera=ii0e de 0u:4;
durat; su:t 9ai e5icie:te* dar aceast; c3:c0uDie este criticat; de a08i s=ecia0i>ti care
sus8i: c; acest 0ucru este 6a0a2i0 =e:tru a>a-:u9i8ii Nt3Aic39a:i ai =si@3tera=iei7
care 5ac di: tera=ie u: 93d de 6ia8;C
O a0t; =r320e9; care se =u:e se re5er; 0a 5a=tu0 c; :u t38i tera=eu8ii su:t 0a +el
deO8a]e:ta8iQ>? 0a 5e0 de 2i:e =re4;ti8i* di5ere:8e0e <: ceea ce =ri6e>te Qe5ic<e:8aS
de=i:DB:d 9ai 9u0t de c?i0it;8i0e tera=eutu0ui decBt de >c3a0a c;reia <i a=ar8i:eC
Crina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
ReDu0tate0e =si@3tera=iei 63r de=i:de a>adar 9ai 9u0t de re0a8ia tera=eutic;
decBt de 3rie:tarea te3retic; a =si@3tera=eutu0ui* tera=eu8ii 2u:i* r;i sau 9edi3crii
=utB:d 5i ide:ti5ica8i <: cadru0 5iec;rei 3rie:t;riC
Vi:B:d sea9a de aceste 32ser6a8ii :u este de 9irare c; 9u08i tera=eu8i <:ce=
s; de=;>easc; 4ra:i8e0e siste9u0ui 03r te3retic* <9=ru9utB:d strate4ii di: cadru0
a0t3r 3rie:t;riC
<:ce=B:d cu a:u0 &".0 studii0e au e6ide:8iat 5a=tu0 c; t3t 9ai 9u08i tera=eu8i
se <:drea=t; c;tre a23rd;ri cu caracter ec0ectic E1e:se:* Ber4i: >i rea6es* &""0J
N3rcr3ss >i Pr3c@asMa* &"82J S9it@* &"8.FC
<: dia4ra9a de 9ai ?3s su:t =reDe:tate studii0e rea0iDate =e u: :u9;r de %&)
c3:si0ieri >i =si@3034i c0i:icie:i ES9it@* &"82F >i %." c3:si0ieri EN3rcr3ss >i
Pr3c@asMa* &"82F* studii care e6ide:8iaD; c; a23rd;ri0e ce0 9ai des uti0iDate su:t <:
3rdi:e+ ec0ectic;* =si@3di:a9ic;* c34:iti6; >i ce:trat; =e c0ie:t ELes Parr3tt* 2003*
=C %0(FC
Cognitiv
8,2%
Alte abordri Comportamental
115,9% / 10,9%
*%5 Centrat pe client
5,7%
Eclectic^ , ^ ^
5 go/0 ! ^ " # $%i&odinamic
2,7%
Re6ista i:ter:a8i3:a0; de =si@3tera=ie ec0ectic; >i S3cietatea =e:tru
i:6esti4area te:di:8e03r i:te4rati6e <: =si@3tera=ie* a=;rute re0ati6 rece:t <: SCUCA
re=reDi:t; a0te ar4u9e:te <: 5a63area te:di:8ei s=re ec0etis9C
Orie:tarea ec0ectic; se caracteriDeaD; =ri: aceea c; tera=eu8ii >i c3:si0ierii
st;=B:esc di6erse te3rii =si@3034ice >i uti0iDeaD; strate4ii di5erite a=ar8i:B:d
acest3ra* <: 5u:c8ie de :e63i0e c0ie:8i03rC
Ter9e:u0 ec0ectic :u <:sea9:; a2se:8a u:ei 3rie:t;ri sau 32iecti6e >i te@:ici
uti0iDate 0a <:tB9=0are* care ar =r3duce 9ai 9u0t r;u decBt 2i:eC
E5icie:8a u:ui de9ers cu caracter ec0ectic r;s=u:de 0a <:tre2;ri0e+ ce strate4ie
tera=eutic; uti0iD;9* cB:d* u:de >i cu9 E!ar9a:* &"..FC
Les Parr3tt E2003F su20i:iaD; 5a=tu0 c; tera=ii0e cu caracter ec0ectic =3t
<92r;ca 9ai 9u0te 53r9e+ =si@3di:a9ice* c39=3rta9e:ta0e >i u9a:iste*
c392i:a8ii0e rea0iDB:du-se <: 5u:c8ie de sti0u0 5iec;rui tera=eut sau =articu0arit;8i0e
5iec;rui caD <: =arteC
Ace0a>i aut3r ELes Parr3tt* 2003* =C.) - .(F =r3=u:e tera=eu8i03r >i
c3:si0ieri03r <:ce=;t3ri s; re50ecteDe asu=ra ur9;t3are03r =r320e9e+
Tera=eutu0 tre2uie s; 0ucreDe :u9ai cu acei c0ie:8i de care <i =as; >i care <i
=0acC
27
Irina Holdevici, Valentina Neac3u ")I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
Acesta tre2uie s; se 2aDeDe <: acti6itatea sa =e u: siste9 de :3::e >i 6a03riC
A da s5aturi re=reDi:t; u:a di:tre atri2u8ii0e ce0e 9ai i9=3rt;rite B0e0er;=<eTC
C3:5ideri8ia0itatea tre2uie s; 5ie a2s30u8;Q tera=eutu0 :u tre2uie s; deD6;0uie
:i9ic di: ceea ce a5ir9; c0ie:tu0 <: ti9=u0 tera=ieiC
S;:;tatea 9i:ta0; a tera=eutu0ui re=reDi:t; 6aria2i0a ceaO9aiir:=3rta:t;Ocare
deter9i:; succesu0 tera=ieiC
Tera=ia >i c3:siiierea su:t desti:ate su2iec8i03r care :u 5ac su5icie:t de 2i:e
5a8; eAiste:8eiC
Tera=eutu0 tre2uie s;5ie desc@is* 3:est >i tra:s=are:t 5a8; de c0ie:8ii s;iC
Este :ecesar s; cu:3a>te9 3ri4i:i0e >i cauDe0e =r320e9e03r <:ai:te ca =ers3a:a
s; se sc@i92eC
Pe:tru a 5i e5icie:t* u: tera=eut tre2uie sB 9a:i5este 3 atitudi:e de acc4=?are
t3ta0; 5a8; de c0ie:tu0 s;uC
NI:si4@t7-u0 Ei0u9i:areaF i:te0ectua0 este :ecesar =e:tru ca su2iectu0 s; se
93di5iceC
A adresa <:tre2;ri re=reDi:t; u: de9ers uti0 <: tera=ie >i c3:si0iereC
U: tera=eut tre2uie sB ad9it; rare3ri 939e:te de t;cere =e:i2i0; <: cursu0
>edi:8ei de tera=ieC
Tera=eutu0 sau c3:si0ieru0 tre2uie s; ?3ace 9ai curB:d r30u0 de =r35e>3r care <0
<:6a8; =e c0ie:t s;->i <:su>easc; :3i de=ri:deri de a 5ace 5a8; =r363c;ri03r 6ie8iiC
C3:5ru:tarea =r3duce 3 9are su5eri:8; =si@ic; >i di: acest 93ti6 este 9ai 2i:e
ca su2iectu0 s; 5ie su=us acestui de9ers atu:ci cB:d se si9te =re4;t?tC
I: ti9=u0 >edi:8e03r de tera=ie :e63i0e =ers3:a0e a0e tera=eutu0ui :u su:t
i9=3rta:teC
Pe:tru a 5i e5icie:t* tera=eutu0 tre2uie s; ai2; 9u0t; =utere de c3:6i:4ereC
U: 2u: tera=eut se :a>te* :u se creeaD;C
Ce0 9ai 9are dar =e care <0 =3ate =ri9i c0ie:tu0 este u: s5at 2u:C
C3:si0ierea >i tera=ia tre2uie 53ca0iDate 9ai 9u0t asu=ra =reDe:tu0ui decBt a
trecutu0uiC
O2iecti6u0 i9=3rta:t a0 tera=iei >i c3:si0ierii c3:st; <: a 4;si s30u8ii 0a
=r320e9e0e de 6ia8;C
U: a0 d3i0ea 32iecti6 este sc@i92area c39=3rta9e:tu0uiC
U: a0 trei0ea 32iecti6 este ace0a de a-i <:6;8a =e 3a9e:i s; 4B:deasc; ra8i3:a0C
O tera=ie 9ai e5icie:t; dureaD; u: ti9= 9ai <:de0u:4atC
Pe:tru a 5i u: 2u: tera=eut sau c3:si0ier* u: su2iect tre2uie s; 5i ur9at* Ia
rB:du0 s;u* 3 =r3cedur; tera=eutic;C
Este i:dicat ca tera=eutu0 s;->i ascu0te i:sti:ctu0 =e:tru c; 9a:iera <: care e0 <0
=erce=e =e c0ie:t este =r32a2i0 c3rect;C
28
ASPECTELE @EONTOLOGICE
ALE PSIOTERAPIEI AI CONSILIERII PSIOLOGICE
C3:si0ierii >i =si@3tera=eu8ii care :u su:t c3:>tie:8i de :3r9e0e etice a0e
=r35esiei 03r =recu9 >i de as=ecte0e 0e4a0e a0e acesteia* =3t 5ace 9ai 9u0t r;u decBt
2i:e* <: ciuda i:te:8ii03r 03r =3Diti6e* E0addi:4* Re90eI >i !u2er* 200&J Re90eI*
&""&FC
N3r9e0e etice se re5er; 0a =ri:ci=ii0e 93ra0e =e care se 2aDeaD; re0a8ia di:tre
tera=eut >i c0ie:tC
Le6e:s3:* &"8(J P3=e >i 'etter* &""2 >i SRa:s3: &"83 Ea=:d 0addi:4* 200)*
=C 22(F c3:sider; c; =ri:ci=a0e0e c39=3rta9e:te :eetice a0e tera=eu8i03r >i
c3:si0ieri03r su:t ur9;t3are0e+
/nc7lcarea reg.lii con+iden0ialit70iiB
dep7Cirea ni2el.l.i competen0ei personaleB
practicarea negli,ent7 a pro+esieiB
a+iCarea .nor eDperti;e pe care specialist.l n. le de0ineB
imp.nerea propriilor sisteme de 2alori as.pra client.l.iB
crearea de=e:de:8ei c0ie:tu0ui 5a8; de terape.tB88
/ntre0inerea de rela0ii intime c. client.lB E
contl/ct.l de interese Frela0ii c. caracter d.al6B
acord.ri +inanciare d.3ioase Fcost.ri eDagerate ale ser2iciilor o+erite6
reclam7 neadec2at75
Pe:tru a se e6ita a=ari8ia acest3r situa8ii* dar >i =e:ttu =r3tec8ia tera=eu8i03r*
5iecare as3cia8ie =r35esi3:a0; <>i e0a23reaD; =r3=riu0 c3d de3:t3034ic care are
5! ur9;t3are0e 5u:c8ii+
- s7 permit7 pro+esioniCtilor s71Ci re;ol2e /n mod a.tonom pro3lemele8
+7r7 a +i controla0i de organele de statB
1 s7 permit7 sol.0ionarea con+lictelor de nat.r7 intern7 Ci s7 asig.re
sta3ilitatea pro+esieiB
+ 1 s7 prote,e;e consilierii Ci terape.0ii de clien0i8 mai ales /n ca;.rile de
malpraDis5
/n marea lor ma,oritate8 aceste cod.ri etice reglementea;7 .rm7toarele
aspecteG
1 nat.ra rela0iei dintre terape.t Ci clientG responsa3ilit70ile terape.t.l.i8
ae2oile personale ale acest.ia8 maniera de a se comporta c. clien0ii t.r3.len0i8
cost.rile8 /ncheierea inter2en0iei etc5
1 con+iden0ialitatea rela0iei terape.tice sa. de consiliereB
H:
| i
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
- competen0ele pro+esionale ale specialist.l.iB modalitatea de reali;are a
p.3licit70iiB
1 rela0iile dintre terape.t.l consilier Ci al0i pro+esioniCtiB
1 reg.lile d.p7 care se reali;ea;7 e2al.area client.l.i Fteste8 scale de
e2al.are8 inter2i.ri etc56 prec.m Ci interpretarea sa. com.nicarea datelor
o30in.te de la acestaB
1 modalit70iie de +ormare8 atestare Ci per+ec0ionare a terape.0ilorB
1 aspecte legate de cercetarea Ctiin0i+ic7 Ci p.3licarea re;.ltatelor
o30in.te /n .rma cercet7riiB
1 maniera de sol.0ionare a litigiilor Ci con+iictelor pro+esionale5
#i: =u:ct de 6edere de3:t3034ic e0e9e:tu0 ese:8ia0 di: cadru0 re0a8iei
tera=eutice <0 re=reDi:t; <:crederea* e5icie:8a i:ter6e:8iei a6B:d u: caracter direct
=r3=3r8i3:a0 cu :i6e0u0 de <:credere di:tre tera=eut Ec3:si0ierF >i c0ie:tC
!acM:eI >i C3r:ier E2000F su:t de =;rere c; tera=eutu0 c3:si0ier are dat3ria de
a 5ur:iDa c0ie:tu0ui ur9;t3are0e i:53r9a8ii+
'5 @escrierea rol.l.i de terape.t Fconsilier6 Ci cali+icarea pe care o de0ineB
H5 EDplicarea mod.l.i /n care +.nc0ionea;7 demers.l terape.tic Fde
consiIiere6rs+rategiiIe cIre 2or +i aplicate Ci o3iecti2ele acestoraB
J5 @escrierea oric7r.i posi3il discon+ort sa. risc ce poate s7 apar7B
K5 @escrierea 3ene+iciilor care pot +i aCteptate /n mod realistB
45 Pre;entarea altor a3ord7ri sa. strategii care ar p.tea +i .tile8!
L5 O+erirea de r7sp.ns.ri la /ntre37rile client.l.i re+eritoare la terapie
Fconsiliere6 /n general8 prec.m Ci la an.mite proced.ri speci+iceB
M5 EDplicarea necesit70ii reali;7rii .n.i acord prin care client.l se o3lig7 s7
+rec2ente;e c. reg.laritate Cedin0ele de terapie sa. consiliere psihologic75
Psi@3tera=eu8ii c3:ti:u; s; 9i0iteDe <9=3tri6a ideii c; ei ar dis=u:e de a:u9ite
53r8e 9a4ice care 0e-ar =er9ite s; rea0iDeDe 9irac30eC Sc@u0tD E&"82F era de =;rere c7N
tera=eu8ii tre2uie s; creeDe 0a c0ie:8ii 03r eA=ecta8ii reD3:a2i0e <: 0e4;tur; cu ceea M'
=3ate sau :u =3ate s; 5ac; =si@3tera=ia E=C ")FC I
S=ecia0i>tii su:t de =;rere c; 3rice re0a8ie eAtra=r35esi3:a0; a tera=eutu0ui a+
c0ie:tu0 s;u tre2uie e6itat; =e:tru c; 6a c3:duce 0a c39=0ica8ii <: cadru0 tera=iei* prra
a=ari8ia u:3r r30uri dua0e sau 9u0ti=0e care 63r sc;dea :i6e0u0 de 32iecti6itate a+
i:ter6e:8iei =utB:d c@iar de4e:era <: re0a8ii i:ti9eC &
Pr320e9e0e 0e4ate de c3:5ide:8ia0itate creeaD; =si@3tera=eu8i03r ce0e ma,
5rec6e:te di0e9e de :atur; etic; EP3=e >i 'etter* &""2FC &
C3:5ide:8ia0itatea =3ate 5i caracteriDat; ca 3 re0a8ie 2aDat; =e <:credere* rela0,,i
<: cadru0 c;reia c0ie:tu0 <9=;rt;>e>te tera=eutu0ui i:53r9a8ii cu carac^
c3:5ide:8ia0 sau secret* 5ii:d c3:6i:s c; acesta di: ur9; :u 0e 6a /mp7rt7,
:i9B:uiC a
C@iar >i i:53r9a8ii0e care :u =3t ?Fr3duce :idu:O=Ae]udiciu Ol.Ore3.B
dQDI;0uite EA22e0s* &""2J K3r:5* &""3FC Este :eetic* de =i0d;* s; ar;t;9 u:ui coleB
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
J I_-u0 u:ui c0ie:t* c@iar dac; acest reDu0tat este ce0 9ai 2u: di: cBte a9 <:tB0:it <:
N decursu0 carierei :3astreC
< #i0e9e0e etice des=re care a9 63r2it a=ar atu:ci cB:d tera=eutu0 3sci0eaD;
U <:tre ceea ce e0 c3:sider; c; este 2i:e =e:tru c0ie:t >i ceea ce este 2i:e =e:tru a0te
J =ers3a:e i9=0icate sau =e:tru s3cietate <: 4e:era0C
i Pri:ci=iu0 c3:5ide:8ia0it;8ii =3ate 5i <:c;0cat d3ar atu:ci cB:d tera=eutu0
l :utre>te c3:6i:4erea 2i:e 5u:da9e:tat; c; =ers3a:a asistat; se a50; <:tr-3 ast5e0
l de stare =si@ic; <:cBtP=reDi:t; u: =eric30 =e:tru ea <ris;>< EsuicidF sau =e:tru a0te
JX =ers3a:e E39ucidere* distru4ere de 2u:uri* c3:ta9i:areF*
Ast5e0* de =i0d;* tera=eutu0 6a 5i 320i4at s; a6ertiDeDe =arte:eru0 de seA a0 u:ui
W =acie:t i:5ectat cii !I'1 dacB acesta re5uD; s; 3 5ac;C EC3@e:* &""0J !ardi:4* raI
+ >iNea0* &""3J La9'Q0arM* #ru9@e00er* -riDDe00 >i SurreI* &"8"F
L Ber4er E&"82F a5ir9; c; =ri:ci=iu0 c3:5ide:8ia0it;8ii tre2uie <:c;0cat atu:ci
? cB:d c0ie:tu0 =reDi:t; u: =eric30 =e:tru si:e >i =e:tru cei0a08i* este a:4a?at <:
N acti6it;8i cri9i:a0e* atu:ci cB:d i se cere acest 0ucru di: =artea u:ei i:sta:8e
N ?udec;t3re>ti sau atu:ci cB:d su:t a=;rate i:terese0e *u@ui c3=i0 sau a0e u:ui adu0t
X care su:t 6icti9e a0e a2uDuri03r de 3rice 5e0*
CareI E200&* =C).-)8F =reDi:t; cBte6a <:dru9;ri de care tre2uie s; 8i:; sea9a
S tera=eutu0 sau c3:si0ieru0 =e:tru a ac8i3:a =e 2aDa u:3r :3r9e etice+
&C -i8i c3:>tie:8i de :e63i0e du9:ea63astr; =ers3:a0e* de ce a:u9e 328i:e8i
J de =e ur9a acti6it;8ii =r35esi3:a0e =recu9 >i de 93du0 <: care =r3=rii0e tre2ui:8e >i
A c39=3rta9e:te <i =3t i:50ue:8a =e c0ie:8iC Este i9=3rta:t ca :e63i0e tera=eutu0ui s;
S :u 5ie satis5acute =e sea9a c0ie:8i03rC
2C Uti0iDa8i ra8iu:ea =r3=rie atu:ci cB:d a=0ica8i =ri:ci=ii0e de3:t3034ice <:
+X caDuri =articu0areC Nu uita8i c; 9u0te =r320e9e :u au r;s=u:suri c0areJ c;uta8i 9ai
2i:e s30u8ii0e =3tri6iteC
3C M3di5ica8i 5u:da9e:te0e te3retice =e:tru a des5;>ura 9ai e5icie:t
acti6itatea =ractic;C
%C E6ita8i 3rice re0a8ie =ers3:a0; cu c0ie:8ii =e:tru c; aceasta de6i:e u:
N =eric30 c0ar =e:tru7=si@3Ter;=<e7CPP
K )C I:53r9a8i c0ie:8ii asu=ra 3ric;rei <9=re?ur;ri care =3ate a5ecta
B c3:5ide:8ia0itatea de9ersu0ui tera=eutic sau care ar =utea i:50ue:8a :e4ati6 re0a8iaC
! (C C3:>tie:tiDa8i =r3=riu0 siste9 de atitudi:i* :3r9e >i 6a03ri* r30u0 =e care <0
BJ ?3ac; acestea <: re0a8ia cu c0ie:tu0 >i :u <:cerca8i s;-i i9=u:e8i acest siste9 de
K 6a03ri :ici <: 93d su2ti0* :ici <: 93d directC
B .C I:53r9a8i c0ie:8ii asu=ra 32iecti6e03r tera=iei* a strate4ii03r >i te@:ici03r
! care 63r 5i uti0iDate asu=ra riscuri03r =3si2i0e =e care 0e i9=u:e acce=tarea re0a8iei*
B =recu9 >i asu=ra 3ric;r3r 5act3ri de :atur; s; i:50ue:8eDe deciDia 03r de a i:tra <:
B re0a8ie =r35esi3:a0; cu tera=eutu0C
B 8C Nu uita8i 5a=tu0 c; adesea <i i:50ue:8a8i =e c0ie:8i =ri: i:ter9ediu0 u:ui
B =r3ces de 93de0areC #i: acest 93ti6 str;dui8i-6; s; =ractica8i =ers3:a0 ceea ce
B rec39a:da8i c0ie:8i03rC
31
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
"C Vi:e8i sea9a <: cadru0 de9ersu0ui de c3:si0iere >i tera=ie* de as=ecte0e
cu0tura0e ce 8i: de c<ie:t >i de tera=eutC
&0C <:6B8a8i s; 5ace8i 5a8; di0e9e03r de :atur; etic;* a6B:d <: 6edere 5a=tu0 c;
9a?3ritatea =r320e9e03r su:t c39=0eAe >i :u au s30u8ii si9=0eC A cere a?ut3r >i
<:dru9are de 0a a08ii* re=reDi:t; u: se9: de 9aturitate =r35esi3:a0;CC
CONSILIERE =ERSUS TERAPIE
#i5ere:8e0e <:tre tera=ie >i c3:si0iere =;reau 53arte c0are* ce0 =u8i: <: ur9; cu
20 de a:iC <: &".8* MC TI0er c3:sidera c;* <: ti9= ce =si@3tera=ia este 3 re50eAie a
d39i:;rii c3:ce=tua0e :ec3:di8i3:ate a =si@a:a0iDei >i are dre=t a92i8ie
sc@i92area =ers3:a0it;8ii* c3:si0ierea are ca sc3= uti0iDarea 9ai 2u:; a resurse03r
=ers3a:eiC <: ti9= ce =si@3tera=ia s-ar 2aDa 9ai 9u0t =e deD6;0uire >i
aut3<:8e0e4ere* ca 5u:da9e:t a0 sc@i92;rii* 5ii:d desti:at; <: =ri:ci=a0 =ers3a:e03r
230:a6e* c3:si0ierea se s=ri?i:; =e re0a8ia tera=eutic; >i este desti:at; ce03r s;:;t3>i
sau 9ai =u8i: =ertur2a8i =si@icC <: aceast; acce=8iu:e c3:si0ierea se a=r3=ie <:s;
53arte 9u0t de =si@3tera=ii0e scurteC
#u=; CC Oa:cea E2002F* <: =reDe:t* <: <:s;>i tera=eutica =si@iatric; s-au
=r3dus i9=3rta:te re3rie:t;ri* 3 dat; cu cre>terea e5icacit;8ii sa0e* dat3rate <:
=ri:ci=a0 =r34rese03r =si@35ar9ac3034ieiC Ca ur9are a u:ui :u9;r i9=3rta:t de
re9isiu:i sau de reu>ite a0e trata9e:tu0ui* au a=;rut =ers3a:e0e 6u0:era2i0e* cu sau
5;r; si9=t39e >i care* ca >i 5a9i0ii0e 03r* au :e63ie de u: s=ri?i: eAiste:8ia0* de
3rie:tarea sau re3rie:tarea 6ie8ii >i a 93de0u0ui 03r re0a8i3:a0C Mu08i di:tre cei care
=B:; 9ai ieri erau i:a23rda2i0i* au ast;Di 3 9are :e63ie s; se <:8e0ea4B =e ei >i =e
cei di: ?ur >i <: acest d39e:iu* c3:si0ierea este de :e<:03cuit ca 9et3d; ce =3ate
deter9i:a sc@i92;ri a0e sti0u0ui de 6ia8;C
#e ase9e:ea* 3 serie de 0i9ite a0e =si@3tera=iei a:a0itice E<: s=ecia0 cea 0e4at;
de des5;>urarea <: ti9= <:de0u:4at a acesteiaF a atras du=; si:e deD630tarea u:3r
a0ter:ati6e* 9ai 0i9itate* 9ai =ra49atice* cu 32iecti6e i9ediate* c3:crete* care
=er9it <92u:;t;8irea i9a4i:ii de si:e >i a 5u:c8i3:;rii i:di6idu0uiC A23rd;ri0e
c34:iti6-c39=3rta9e:ta0e su:t eAe9=0e ti=ice a0e acest3r :3i 3rie:t;riC Ast5e0 de
a23rd;ri 6iDeaD; rec3:struc8ia =ers3a:ei* 2aDat; =e 3 6iDiu:e c;tre <:ai:te* c;tre
6iit3rC
<: =reDe:t a=are 3 a=r3=iere su2sta:8ia0; <:tre =si@3tera=ia scurt; >i c3:si0iereC +
Psi@3tera=ii0e scurte au cBte6a =ri:ci=ii c39u:e cu ce0e a0e c3:si0ierii care se re5er;
<: =ri:ci=a0 0a durata scurt; >i 32iecti6e0e 0i9itate* cu c3:ce:trarea asu=ra u:ei
=r320e9atici 2i:e de59iteC Ast5e0 a a=;rut ideea de =si@3tera=ie 53ca0;* de5i:it; de
ate:8ia se0ecti6; ac3rdat; a:u9it3r as=ecte E#C Ma0a:* &".( >i PC Si5:e3s* &""2F*
=r320e9aticii ada=tati6e* c3:50icte03r eAter:e actua0e* 0uarea <: c3:siderare aJ
:e63i03r ELC S9a00* &".&F* r30u0 acti6 a0 tera=eutu0ui care uti0iDeaD; =r3cedee de
i:ter6e:8ie* c3:5ru:tare* i:ter=retare* =0a:i5icarea i:ter6e:8iei 9e:it; s; creasc;
e5icacitatea* =r3936area a0ia:8ei tera=eutice =ri: tra:s5er =3Diti6J i:tr3ducerea
tera=iei de criD;C
32
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC$
ra:i8e0e di:tre ce0e d3u; 9et3de de6i: 53arte di5ici0 de sta2i0it dac; 0u;9 <:
c3:siderare :e63ia de i:struc8ie a c3:si0ieru0ui <: ceea ce =ri6e>te d39e:iu0
ata>a9e:tu0ui >i =ierderii* a i:c3:>tie:tu0ui >i =resiu:i03r sa0e* a rea0it;8ii =si@ice
i:teri3are >i a 32stac30e03r i:ter:eC
S=eci5icu0 c3:si0ierii ar =utea 5i de5i:it de 3 a:u9it; siste9atiDare a eta=e03r*
3 c39=3:e:t; =si@3=eda434ic; =u a:4a?area =uter:icB* =e cB:d =si@3tera=ii0e
scurte 6iDeaD; s=a8iu0 deD6;0uirii >i i:ter=ret;rii care =er9it aut3<:8e0e4ere >i
eA=erie:8; e938i3:a0; c3recti6; E-C A0eAa:der* &")"FC
EAist; <: acest 939e:t >i 3 serie de re0a8ii <:tre c3:si0iere >i =si@3tera=ia
su=3rti6;C <: acce=8iu:ea 0ar4;* =si@3tera=ia su=3rti6; =resu=u:e 3 9u0titudi:e de
9et3de care au dre=t sc3= c39u: s=ri?i:irea >i sus8i:erea =ers3a:eiC #esti:atarii
su:t <: 9are =arte a08ii decBt cei ai =r3cesu0ui de c3:si0iereC Su:t =ers3a:e 5ra4i0e*
5rec6e:t cu a5ec8iu:i =si@ice* cu e43 s0a2 >i a=are:8; dist3rsi3:at;* i:50eAi2i0;*
eAa4erat; EN36a0is >i c30a2C* &""3F* deD3r4a:iDate sau <: =eric30 s; se
deD3r4a:iDeDe =si@3ticC #e aceea* este sur=ri:D;t3r c; OMS-u0 E&""%* &""(F uti0iDa
dre=t si:3:i9i ter9e:u0 de =si@3tera=ie su=3rti6; >i =e ce0 de c3:si0iere tera=eutic;
<: caDu0 i:ter6e:8ii03r adresate acestei cate43rii de =ers3a:e* ceea ce ar su4era 3
su=ra=u:ere su2sta:8ia0; a ce03r d3u; 9et3deC
#e>i 32iecti6e0e sa0e se su=ra=u: <: 9are 9;sur; cu ce0e a0e c3:si0ierii*
di5ere:8ieri0e su:t 4e:erate de 3rie:tarea 5u:da9e:ta0 =r3tecti6; >i de restaurare a
ec@i0i2ru0ui =si@ic a0 tera=iei su=3rti6e care are d3ar u: i:teres secu:dar =e:tru ceri:8e0e
ada=tati6e EIC BC Ia9a:descu* &"".FC Ast5e0* #C SC Ger9a: E&"8%F de5i:e>te tera=ia
su=3rti6; dre=t 3 53r9; de trata9e:t care 35er; =acie:tu0ui 5ii:c8ii0e =si@3034ice care <i
0i=sesc sau =e care 0e =3sed; <: 4rad i:su5icie:tC Este 63r2a des=re 3 tera=ie ada=tati6;
EEC !ei9* &"80F care 3rie:teaD; =ers3a:a c;tre acce=tarea :3r9e03r s3cia0e d39i:a:te*
?:e:irea sa 5ii:d s; <:t;reasc; a=;r;ri0e* s; 932i0iDeDe resurse0e eu0ui* ceea ce duce 0a
?92u:;t;8irea 5u:c8i3:arii s3cia0e* a a2i0it;8i03r de c3:5ru:tareC Este 3 ada=tare re4resi6;
ENC !art9a::* &"(8F* eta=iDat;* care se 2aDeaD;* ce0 =u8i: <: =ri9e0e eta=e* =e 4rati5ica8ii
EMC MC i00* &")&F care <:t;resc acti6it;8i0e eu0uiC Acce=tarea :ec3:di8i3:at;* 5ar;
=reDer6e* a =acie:tu0ui ca 5ii:8; u9a:;* disti:ct;* e4a0; <: dre=turi E#C Sta553rd-C0arM*
11"80F re=reDi:t; u: =ri:ci=iu care <>i are 3ri4i:ea <: c3:ce=8ii0e 0ui CC R34ersC Strate4ii0e
ti= su=3rti6 se re4;sesc <: i:ter6e:8ii0e de c3:si0iere desti:ate ce03r a50a8i <: criD;* ce03r
`u <:c0i:a8ii suicidare* de=e:de:8i03r de a0c330 >i dr34uri* ce03r a50a8i <:tr-3 deDada=tare
ia0; acce:tuat;* ce03r care su5er; de a5ec8iu:i =si@3s39atice >i a0t3ra* a c;r3r
acteristic; c39u:; 3 re=reDi:t; s0;2iciu:ea =si@ic;C
#e ase9e:ea* =si@3tera=ii0e su=3rti6e su:t scurteC Nu se i:tr3duc ter9e:e
=4ide de <:c@eiere a tera=iei care ar =utea deter9i:a =resiu:i eAcesi6eC
0i9=3tri6;* =acie:tu0 este asi4urat c; =3ate re6e:i 3ricB:d du=; <:c@eierea 53r9a0;
curei =si@3tera=eutice* 5a=t care <0 6a securiDaC I:tre tera=ia de ti= su=3rti6 >i
:si0iere* se a50; tera=ia reeducati6; ELC G3002er4* &"80F <: care acce:tu0 cade =e
i6;8area u:3r :3i a2i0it;8iC Pacie:tu0 <:6a8; s;->i uti0iDeDe 9ai 2i:e ca=acit;8i0e >i
sesiDeDe =3si2i0it;8i0e eAiste:teC
I: c3:c0uDie =ute9 c3:sidera c3:si0ierea ca 5ii:d u:a di:tre 53r9e0e de
i@3tera=ieC C3:si0ierea a=are ca u:a di: 9et3de0e =si@3tera=ice =0asate u:de6a
33
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
9ai 0a <:ce=utu0 <:6;8;9B:tu0ui =si@3tera=eutic* dar asta :u <:sea9:; c; >i-ar
=ierde di: uti0itateC BC TruauA >i RC CarM@u55 E&"(.F c3:sider; c; ter9e:ii de
c3:si0iere >i =si@3tera=ie au 53st uti0iDa8i adesea u:u0 <: 03cu0 a0tuia* iar aceast;
a=are:t; c3:5uDie se dat3reaD; 32iectu0ui c39u:+ 39u0Q A92e0e se adreseaD;
a:Aiet;8ii* a92e0e i:sist; asu=ra 6a03ri5ic;rii c0ie:tu0ui ca =ers3a:; care este
ascu0tat; cu e9=atie >i res=ectC
Calit70ile consilier.l.i
<: c3:teAtu0 3ric;rei 3rie:t;ri de =si@3tera=ie sau c3:si0iere* 3 =r320e9;
i9=3rta:t; care tre2uie discutat; este cea a ca0it;8i03r =ers3a:ei care i:ter6i:e E5ie
<: ca0itate de tera=eut* 5ie <: ca0itate de c3:si0ierFC Acesta este :ecesar s; ai2; 3
serie de a2i0it;8i+
K Ca=acitatea deD630t;rii u:ei c3:>tii:8e de si:e care s; <i =er9it; eA=03rarea
=r3=riei 6u0:era2i0it;8i <: situa8ii de criD; >i* <: 4e:era0* <: i:ter6e:8ia tera=eutic;J
ide:ti5icarea cauDe03r =recise a0e acestei 6u0:era2i0it;8i >i 4;sirea u:ui sti0 =r3=riu*
adec6at de i:ter6e:8ieJ re0e6area =eric30u0ui dat3rat =r3=riei 6u0:era2i0it;8i de a
i:ter6e:i =ri: deciDii :e=r35esi3:iste >i c@iar =ericu03aseC
K Ca=acitatea de a->i =0a:i5ica i:ter6e:8ia* ceea ce 6a =er9ite >i 50eAi2i0itate
<: 6ederea ada=t;rii 0a situa8ia c3:cret;C
K C3:>tii:8a 5a=tu0ui c; 5iecare e0e9e:t c39u:ic; ce6a+ <92r;c;9i:tea
Ec3:si0ieru0 <>i 6a =0a:i5ica a=ari8ia ar23rB:d 3 6esti9e:ta8ie =r35esi3:a0;F*
4esturi0e Ecare s; :u 5ie eAa4erate >i care s; 5ie <: c3:c3rda:8; cu 9esa?u0
tra:s9isF* 0i92a?u0 Ecare tre2uie s; 5ie 0a :i6e0u0 de <:8e0e4ere a0 desti:ataru0ui >i
e6e:tua0-s; cu=ri:d; eA=resii a0e acestuiaF etcC
K E9=atia* Este 3 ca0itate 53arte i9=3rta:t;Q a =racticia:u0uiC radu0 de
e9=atie =3ate 5i 6eri5icat =ri: di5erite c@esti3:are ESe4a0* &"""F >i =3ate 5i educat
<: 9are 9;sur;C E9=atia <i re0e6B c3:si0ieru0ui 0ucruri >i i:53r9a8ii :es=use* <0 5ace
s; si9t; starea :eeA=ri9at; <: cu6i:te a ce0ui c3:si0iatC <0 5ace ca=a2i0 s; c39u:ice
e938i3:a0 cu su2iectu0 >i e6e:tua0 s; descrie st;ri0e :eeA=ri9ate a0e acestuiaC
K Ca=acitatea de a cu:3a>te t3ate resurse0e eAiste:te <: c39u:itate Eser6icii
de s=ecia0itate* 4ratuit;8i* a?ut3are 9ateria0e sau de 9edica9e:te* =re6ederi 0e4a0e
care ar =utea a6a:ta?a su2iectu0F >i care ar =utea 5i 932i0iDate =e:tru s30u8i3:area
caDu0uiC
K Ca=acitatea de a deD630ta 3 serie de 9eca:is9e de ada=tare+ =0a:i5icarea
4esturi03r* u93r* 4B:dire 034ic;* a9B:area reac8ii03r* a0truis9C
K Creati6itate* 50eAi2i0itate* i:4e:i3Ditate* ca=acitate de a c3:ecta 3a9e:i*
situa8ii* i:s=ira8ia >i ca=acitatea de a crea ser6icii0e a2se:te <: c39u:itate* dar
:ecesareC
Caracteristicile .n.i consilier e+icient FCoreP8 HQQ'6G
'5 Are =r3=ria sa ide:titateC Acesta >tie ci:e este e0* ce =3ate s; de6i:;* ce
d3re>te de 0a 6ia8; >i =3ate rea0iDa disti:c8ia <:tre e0e9e:te0e ese:8ia0e >i ce0e
:eese:8ia0eC
2C Se res=ect; >i se a=reciaD; =e si:e <:su>i* 2aDB:du-se <: de9ersu0 de
ac3rdare a a?ut3ru0ui =e 53r8a >i se:ti9e:tu0 6a03rii =ers3:a0eC
34
9rina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
3C <>i recu:3a>te >i <>i acce=t; 53r8a i:teri3ar;* se si9te adec6at <: =reDe:8a
Je03r0a08i >i 0e =er9ite acest3ra s; se 9a:i5este ca =ers3a:e =uter:iceC
%C Este desc@is >i rece=ti6 0a sc@i92are* ca=a2i0 s; re:u:8e 0a dru9uri0e
Ju:3scute >i si4ure =e:tru u: de9ers de ti= :36at3rC
)C Este ca=a2i0 s; ia deciDii >i sB->i asu9e res=3:sa2i0it;8i =e:tru si:e >i =e:tru
sei0a08iC
(C Este acti6* di:a9ic* tr;ie>te eAiste:8a <: 93d =0e:ar* 3=8iu:i0e sa0e 5ii:d
2aDate =e u: siste9 de 6a03ri <: 5a63area 6ie8iiC
.C Este 3 =ers3a:; aute:tic;* si:cer; >i 3:est;* care :u se ascu:de <: s=ate0e
u:3r 9;>ti* :u ?3ac; r30uri i9=use >i :u dec0a:>eaD; 9eca:is9e de ti= de5e:si6C
8C Are si98u0 u93ru0ui* =ri6e>te 0ucruri0e <: =ers=ecti6; >i :u se te9e s; se
a9uDe c@iar =e sea9a =r3=rii03r sa0e de5icie:8eC
"C Are ca=acitatea de a->i recu:3a>te 4re>e0i0e >i de a->i asu9a r;s=u:derea
=e:tru e0eC
&0C Tr;ie>te =red39i:a:t <: =reDe:t* 5;r; a se a4;8a de trecut sau a se re5u4ia
<: 6iit3rC
&&C Ad9ite* a=reciaD; >i res=ectB di5ere:8e0e cu0tura0e* s3cia0e* de 4e: sau
ras;C
&2C Este si:cer i:teresat de 2u:;starea ce03r0a08i* i:teres 2aDat =e res=ect* 4ri?;*
<:credere >i a=reciere a acest3raC
&3C Este =r35u:d i9=0icat <: acti6itatea sa* c;reia <i 4;se>te u: se:s =r35u:dJ
=3ate acce=ta rec39=e:se0e deri6ate di: aceasta* dar :u de6i:e sc0a6u0 acti6it;8ii
=r35esi3:a0eC
&%C Este ca=a2i0 s; sta2i0easc; 0i9ite adec6ate s=eci5ice u:3r re0a8ii
i:ter=ers3:a0e s;:;t3aseJ de>i =artici=; di: =0i: 0a =r320e9e0e c0ie:8i03r s;i* :u se
3cu=; de e0e <: ti9=u0 0i2er* este ca=a2i0 s; s=u:; N:u7* 5a=t ce <0 a?ut; s; duc; 3
eAiste:8; ec@i0i2rat;C
Tendin0e act.ale /n consilierea psihologic7 Ci psihoterapie
<:ce=B:d cu a:ii &"80 se c3:stat; 3 te:di:8; de i:te4rare >i ec0etis9 <:
d39e:iu0 c3:si0ierii >i =si@3tera=ieiC T3t 9ai 9u08i aut3ri =reiau >i c392i:; <:tre
e0e te@:ici de di6erse 3rie:t;ri* te@:ici care >i-au d36edit uti0itatea <: =ractic;C
<: &"83 a 53st <:5ii:8atB <: SCUCAC As3cia8ia =e:tru EA=03rarea Te:di:8ei de
I:te4rare <: Psi@3tera=ie ET@e S3cietI 53r t@e EA=03rati3: 35 PsIc@3tera=I I:te4rati3:*
C36eI* 200&* =C %).FC
Ace0a>i aut3r este de =;rere c; i:te4rarea <: d39e:iu0 c3:si0ierii =si@3034ice
>i =si@3tera=iei re=reDi:t; u: de9ers de se0ectare a c3:ce=te03r >i 9et3de03r
a=ar8i:B:d di6erse03r >c30i de =si@3tera=ieC
Pe 2aDa u:3r cercet;ri* N3rcr3ss >i NeR9ari E&""2F au a?u:s 0a c3:c0uDia c;
<:tre 30 >i )0\ di:tre tera=eu8i >i c3:si0ieri su:t de =;rere c; 9a:iera <: care
0ucreaD; <: =ractic; are u: caracter ec0ecticC
#e>i a23rdarea ec0ectic; =reDi:t; :u9er3ase a6a:ta?e* 30d5ried >i Sa5ra:
E&"8(F atra4 ate:8ia asu=ra =eric30u0ui a=ari8iei u:ui :u9;r =rea 9are de 93de0e
tera=eutice eclectice <:tre care ar =utea a=;rea 3 c39=eti8ieC
3)
Irina Holdevici, Valentina Neacu - SISTEME DE PSIHTE!"PIE #ICNSI$IE!E PSIH$%IC&
U: a0t =3si2i0 e5ect :e4ati6 a0 ec0ectis9u0ui ar =utea 5i i:ca=acitatea u:3r
=racticie:i de a se0ecta c3rect i:ter6e:8ii0e tera=eutice* aceasta rea0iDB:du-se 0a
<:tB9=0are* 5ar; :ici 3 2aD; te3retic;* ceea ce ar c3:duce 0a u: Nsi:cretis9 cu
caracter c3:5uD7 ELaDarus* Be:t0er >i N3rcr3ss* &""2FC
<: se:su0 ei =3Diti6* te:di:8a s=re i:te4rare se caracteriDeaD; =ri: studierea
ate:t; a 9ai 9u0t3r cure:te >i >c30i tera=eutice* =e:tru a ide:ti5ica ce se =3ate
<:6;8a di: e0e <: a6a:ta?u0 c0ie:tu0uiC N3rcr3ss >i NeR9a: E&""2F au ide:ti5icat 9ai
9u0te 93ti6e care au c3:dus 0a a=ari8ia te:di:8ei i:te4rati6e <: =si@3tera=ie+
K =r30i5erarea siste9e03r tera=euticeJ
K i:ca=acitatea u:ei si:4ure te3rii de a r;s=u:de tutur3r =r320e9e03r =e care
0e ridic; =acie:8iiJ
K rea0it;8i0e s3ci3-ec3:39ice di: di6erse 8;ri care i9=u: restric8ii =e:tru
ac3=erirea c@e0tuie0i03r =e:tru =si@3tera=ie >i c3:si0iere de c;tre case0e de
asi4ur;riJ
K cre>terea i:teresu0ui =e:tru tera=ii0e de scurt; durat;* ce:trate =e s30u8ii >i
reD306are de =r320e9eJ
K =3si2i0itatea de a eA=eri9e:ta <: =0a: >tii:8i5ic e5<cie:8a di5erite03r te@:ici
de tera=ieJ
K di5ere:8e0e <:tre di6er>i tera=eu8i <: ceea ce =ri6e>te e5icacitatea te@:ici03r
uti0iDateJ
K recu:3a>terea r30u0ui 5act3ri03r c39u:i <: succesu0 =si@3tera=ieiJ
K deD630tarea u:3r as3cia8ii S=r35esi3:a0e care <>i =r3=u: i:te4rarea u:3r
te@:ici de =si@3tera=ieC
U:u0 di:tre 93ti6e0e =ri:ci=a0e care stau 0a 2aDa te:di:8ei i:te4rati6e <:
=si@3tera=ie c3:st; <: recu:3a>terea 5a=tu0ui c; :ici3 te3rie =si@3034ic; :u este
su5icie:t de c39=0eA; =e:tru a eA=0<ca <: t3ta0itate 9eca:is9e0e c39=3rta9e:tu0ui
u9a:C
Acce=tB:d 5a=tu0 c; 5iecare siste9 te3retic ce st; 0a 2aDa =racticii tera=eutice
are =u:cte tari >i 0i9ite* u: tera=eut care se d3re>te e5icie:t <>i 6a 4;si acea ca0e
care i se =3tri6e>te 9ai 2i:eC
O a0t; =r320e9; care se ridic; este aceea a e5icie:8ei =si@3tera=ie?*C
Cercet;ri0e <: acest d39e:iu au de9arat 0a s5Br>itu0 a:i03r &")0 >i <:ce=utu0
a:i03r &"(0* acestea =r3=u:B:du->i s; c0ari5ice <: ce 9;sur; se =r3duc 93di5ic;ri <:
ur9a a=0ic;rii u:ui de9ers tera=eu8ic >i care su:t 9eca:is9e0e sc@i92;rii EStru==*
&"8(J 'a:de:-B3s* &"8(FC Studii0e de e6a0uare au 53st sti9u0ate <: 6ederea
?usti5ic;rii e5icie:8ei =r34ra9e03rC
<:tre2area-c@eie 0a care se cerea u: r;s=u:s era N<: ce 9;sur; =si@3tera=ia
este uti0; i:di6idu0ui >i s3ciet;8ii7 EStru==* &"8(FC U:a di:tre di5icu0t;8i0e 9a?3re =e
care 0e <:tB9=i:; cercet;t3rii di: d39e:iu0 =si@3tera=iei c3:st; <: aceea c;
9u0titudi:ea de te@:ici tera=eutice este a=0icat; de =racticie:i cu =articu0arit;8i
i:di6idUa0e di5ici0 de e6a0uatC O0P)
Mai 9u0t* reDu0tate0e tera=iei de=i:d E>i deI93ti6a8ia* structura =ers3:a0it;8iia
c0ie:8i03r sau de a:u9ite e6e:i9e:5e0iea>te=ratePdi: 9ediu care =3t a:u0a sair?
<:tBrDia e5ecte0e tera=ieiC ?
3( ?
Ir/ta Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC$
Mu0titudi:ea 6aria2i0e03r care i:ter6i: <: cadru0 acest3r cercet;ri este 53arte
4reu de c3:tr30at >i e6a0uatC Cu t3ate acestea* 9a?3ritatea aut3ri03r au a?u:s 0a
c3:c0uDia c; =si@3tera=ia* i:di5ere:t de te@:ica a=0icat;* este 9ai e5icie:t; decBt
a2se:8a u:ei i:ter6e:8ii =si@3034ice E'a:de:-B3s* &"8(FC
S9it@ et a00 E&"80F au rea0iDat 3 9etaa:a0iD; a 0iteraturii de s=ecia0itate
rre5erit3are 0a reDu0tate0e =si@3tera=iei >i au a?u:s 0a c3:c0uDia c; aceasta este 53arte
e5icie:t;C
Mu0t 9ai di5ici0; s-a d36edit <:s; c39=ararea di6erse03r siste9e tera=eutice
<:tre e0e* =e:tru c; acestea <>i =r3=u: 32iecti6e di5erite >i se =3tri6esc u:3r c0ie:8i
cu structuri de =ers3:a0itate di5eriteC
Re5erit3r 0a acest as=ect* 9a?3ritatea studii03r au 4;sit re0ati6 =u8i:e di5ere:8e
I <: ceea ce =ri6e>te e5icie:8a <:tre di6erse siste9e tera=eutice ESti0es* S@a=ir3 >i
L: E00i3t* &"8(FC C3reI E200&F este de =;rere c; =e:tru 6a0idarea u:3r a23rd;ri
=si@3tera=eutice ar tre2ui a6u8i <: 6edere a08i 5act3ri decBt cei reDu0ta8i <: ur9a u:3r
cercet;ri ri4ur3ase de 0a23rat3rC
Pe 2aDa studii03r asu=ra e5icie:8ei u:3r a23rd;ri tera=eutice ec0ectice* La92ert
??E&""2F a?u:4e 0a ur9;t3are0e c3:c0uDii+
&C U: 9are :u9;r de c0ie:8i :es=ita0iDa8i <>i a9e0i3reaD; starea >i 5;r; s;
ar9eDe u: trata9e:t =si@3tera=eutic sta:dardiDatC Acest 0ucru re=reDi:t; u:
?Br4u9e:t <: 5a63area a23rd;ri03r ec0ectice care =u: u: acce:t de3se2it =e
?b0e9e:te0e de s=ri?i: di: 9ediu0 <: care <>i des5;>3ar; acti6itatea c0ie:tu0C
2C Trata9e:tu0 =si@3034ic <: si:e s-a d36edit uti0C Cu t3ate acestea* :u eAist;
L. su5icie:te date care >;Qtest4 su=eri3ritatea u:ei >c30i tera=eutice asu=ra a0teiaC
3C O serie de_act3ri c39u:ii9ai 9u0t3r siste9e tera=eutice su:t res=3:sa2i0i
C=e:tru a9e0i3rarea c0ie:8i03rC
Pri:ci=a!i 5act3ri care c3:tri2uie 0a e5icie:8a =si@3tera=iei su:t+
K 5act3rii de Osu=3rt Ec;0dura a5ecti6;* e9=atia* res=ectu0* acce=tarea*
X0eed2acM-uri0e** =recu9 >i a<te 6aria2i0e as3ciate cu re0a8ia =3Diti6; di:tre c0ie:t >i
a=eutFJ
K c 5act3ri ce 8i: de =r3cesu0 de <:6;8are ENi:si4@t7-u0* <:6;8area c34:iti6;*
9t3acce=tarea etcFJ
K 5act3ri ac8i3:a0i EeA=ecta8ii0e c0ie:tu0ui cu =ri6ire 0a sc@i92are*
S:5@i:tarea cu =r3=rii0e =r320e9e* testarea rea0it;8ii* 93de0area* eAersarea*
icesarea tera=eutic; a =r320e9e03r etcFC
Studii0e au e6ide:8iat 5a=tu0 c;E 5act3ri c39u:i ?2ac; u: r30 9u0t 9ai i9=3rta:tO
cBtte@:ici0e s=eci5ice <: \c?0i8areBCsc2?r:2;rii c0ie:tu0uiC
%C Te@:ici0e s=eci5ice care >i-au d36edit uti0itatea =3t 5i uti0iDate cu succes <:
aDu0 =r320e9e03r s=eci5ice cu care se c3:5ru:t; c0ie:8iiC Pau0 E&"(.* citC C3reI*
00&* =C %8.F este de =;rere c; cercet;ri0e 6iit3are re5erit3are 0a e5icie:8a
i@3tera=iei ar tre2ui s; r;s=u:d; 0a <:tre2;ri0e **Ce ti= de tera=ie rea0iDat; de c;tre
ci:e este 9ai e5icie:t; =e:tru acest su2iect* care =reDi:t; aceast; =r320e9;
s=eci5ic; <: Bceste c3:di8ii7C
I
37
Irina Holdevici, Valentina Neac3u - )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)ILI/&/ %)IH4L46IC7
Stil.ri de consiliere 1 de la directi2 la non1directi2
<: 0ucrarea NTe@:ici de s5;tuiredc3:si0iere7* Oa:cea =r3=u:e 3 c0asi5icare a
sti0u0ui tera=eutu0ui* care =3ate =arcur4e 3 4a9; 53arte 0ar4; de 6aria8ii =e aAa
directi6 6ersus :3:-directi6C
Stilul directiv este =r32a2i0 ce0 9ai 6ec@i* 3ri4i:ea sa =0asB:du-se u:de6a <:
trecut* <: su4estie >i <: =si@3tera=ia ra8i3:a0;* care se d3resc a 5i rea0iDate su2 3
c3:ducere directi6;C E0 a 53st ad3=tat s=3:ta: de c;tre 9edici >i a0te cate43rii de
=r35esi3:i>ti* cu9 ar 5i educat3riiC Tera=eutu0 este i9=0icat <: re0a8ia cu c0ie:tu0 >i
eA=ri9; c0ar aceast; =3Di8ieC E0 9e:8i:e c3:ducerea =e t3t =arcursu0 =r3cesu0ui
tera=eutic* ?udecB:d e0 <:su>i as=ecte0e situa8iei* ca >i s30u8ii0eC Pri:tre tr;s;turi0e
sa0e de5i:it3rii se :u9;r;+ direc8i3:area >i c3:ducerea* e6a0uarea direct;*
i:ter34area* su=rai:ter=retarea* :eacce=tarea tr;iri03r c0ie:tu0ui* ?udecarea*
etic@etarea* 20a9area* 93ra0iDarea* 0uarea a0urii de =atr3:* e9iterea de s5aturi >i
<:6;8area c0ie:tu0uiC Aceast; c3:duit; a=are 5ireasc; =e:tru a:u9i8i =r35esi3:i>ti*
cu9 ar 5i c@irur4ii* ea 5ii:d ti=ic; =e:tru =ers3a:e0e =e care 0e i:tereseaD; 9ai =u8i:
c3:sidera8ii0e =si@3034iceC
Pri:tre 53r9e0e directi6e* sti0u0 aut3ritar este ce0 9ai 5rec6e:t uti0iDat de
=r35esi3:i>ti E!er3:* &"8(FC Este 3 =3Di8ie de 53r8;C Ea se eA=ri9; =ri: eA=resii ca
N#u=B 3=i:ia 9eaCCC7* NEu <8i s=u: c;CCC7 >i 9u0te a0te0e ce sea9;:; cu 3 directi6;
ad9i:istrati6; >i se <:scriu 9ai 9u0t <: cadru0 re0a8ii03r de 53r8;* >e5dsu2a0ter:*
=;ri:tedc3=i0* decBt a0 ce03r de a?ut3rC
P3Di8ia aut3ritar; i9=0ic; a9e:i:8area =ri:tr-3 =ersuasiu:e de ti= c3erciti6 cu
6a0e:8e =u:iti6eC Aceasta =resu=u:e su=u:erea =B:; 0a 53r9a ei cea 9ai adB:c;*
de:u9itB su29isiu:e sau aser6ire* eA=ri9atB =ri: N#ac; :uCCC7C Este t3:u0
=r35es3ru0ui 5uri3s* a0 >e5u0ui eAas=erat* a0 =;ri:te0ui care 6rea sB 5ac; 3rdi:eC
Reac8ii0e ascu0t;t3ri03r =3t 3sci0a <:tre re5uD t3ta0 >i ru=tura =e 5a8;* desc@is;* a
re0a8iei* >i re5uD 9ascat cu a=are:8a acce=t;rii >i su=u:erii sau c@iar de su=u:ere
9u0t =este cea s30icitat;C I: s3cietatea r39B:easc;* acest sti0 este <: c3:ti:uare
53arte =reDe:t >i are 0e4;tur; cu ist3ria =eri3adei ce a =recedat sc@i92area
re4i9u0ui s3cia0 >i =30itic rea0iDat; du=; a:u0 &"8"C
<: cate43ria te@:ici03r directi6e cu =3si2i0e :ua:8e aut3ritare se <:scriu >i
i:ter6e:8ii0e =rescri=ti6e* c3:5ru:tati6e =recu9 >i i:53r9area >i <:6;8area EBur:ard &"8"FC
Ce0e =rescri=ti6e 35er; s5aturi >i i:dica8ii 53arte =recise* 5;r; =3si2i0it;8i de
a2atereC P3Di8ia eAact;* ri4ur3as; a c3:si0ieru0ui i-a atras >i =e =r35es3rii care >i-au
i9a4i:at >i u: siste9 de <:6;8;9B:t =rescri=ti6 care s; ac3=ere arii0e dis5u:c8i3:a0e
a0e e0e6i03r EC ear@eart* &".3FC
<: caDu0 i:ter6e:8ii03r c3:5ru:tati6e* acce:tu0 cade asu=ra c392aterii 3=i:ii03r
c0ie:tu0ui* =ri: =r363carea de discu8ii c3:tradict3rii de c;tre tera=eutC Aceasta
ascu:de i:te:8ia de a sc@i92a atitudi:i0e >i c3:6i:4eri0e c0ie:tu0ui direct >i i9ediat*
=ri: <:5ru:tareC #e>i te@:ica este =rete:8i3as;* Nc3:5ru:tarea -ier2i:te7 =3ate 5i
:ecesar; =e:tru a 328i:e 93di5icarea u:3r c3:duite =ericu03ase* 9ai a0es <: caDu0
=si@3=atii03rC
38
Irina Holdevici, Valentina Neac3u " )I)1/'/ / %)IH41/&$%I/ 5IC4N)I-/&/ %)IH4L46IC$
I:ter6e:8ii0e de ti= i:53r9are >i <:6;8are =resu=u: <9=;rt;>irea de i:53r9a8ii >i
i:struireaC Acestea su:t c39=3:e:te i:ere:te a0e u:3r =r3cese tera=eutice care :u
=3t 5i cate43risite dre=t :e5a63ra2i0e c0ie:tu0uiC E0e ac3=er; 0atura
=si@3=eda434ic;* re0uat; ast;Di <: aria 9u0t3r a5ec8iu:i =si@iatrice >i 9edica0eC
)tilul non"directiv. C3:duita directi6; =ur;* 2i:e structurat; >i 3arecu9
ri4id;* =3ate 5i c39=0etat; =ri: atitudi:i 9ai a=r3a=e de :eutra0itate* 0i=site de
direc8i3:area c0ie:tu0ui E:3:-directi6eFC E0e au 53st de:u9ite 5aci0itat3rii* sau* de
s=ri?i: E!er3:* &".(FC Mai se9:i5icati6e su:t ce0e cat@arctice* cata0itice >i
+ su=3rti6eC
W Atitudi:i0e cat@arctice 5a63riDeaD; e0i2erarea te:siu:i03r de6e:ite Ii:su=3rta2i0e =ri: 0acri9i* 8i=ete*
a4ita8ieC Atitudi:ea =er9isi6; a tera=eutu0ui este
e0e9e:tu0 5u:da9e:ta0 ce creeaD; =re9ise0e desc;rc;ri03r e938i3:a0e cat@arcticeC
#e>i desc;rc;ri0e cat@arctice =3t =;rea diD4ra8i3ase >i :ei:te0i4i2i0e* 9ai a0es dac;
se =r3duc 0a =ers3a:e cu a=are:t; st;=B:ire de si:e* ec@i0i2rate* care au* <: 4e:era0*
i 3 8i:utB dece:t;* cat@arsisu0 este c3:siderat a a6ea 3 9are 6a03are tera=eutic;* 9ai
< a0es dac; este <: 3arecare c3:tradic8ie cu sti0u0 de c3:duit; 32i>:uit a0 =ers3a:ei
res=ecti6eC
<: caDu0 atitudi:i03r cata0itice starea actua0; a c0ie:tu0ui este de5i:it; =ri:
re50ec8ii ase9;:;t3are cu ce0e 5303site <: te@:ici0e a:a0itice di: care =r36i:C E0e
i=er9it a=r35u:darea aut3a:a0iDei >i* cBte3dat;* =3t 5i c39=0etate cu <:tre2;riC I: caDu0
atitudi:i03r su=3rti6e* acce:tu0 cade asu=ra su=3rtu0ui e938i3:a0* a c3:5ir9;rii 6a03rii
Q=ers3a:ei res=ecti6e* a c3rectitudii =3Di8iei sa0eC
X Met3de0e :3:-directi6e ur9eaD; 3 0i:ie strict; de asistare a c0ie:tu0ui* c;ruia <i
X =er9it s;->i retr;iasc; trecutu0 >i* <:tr-3 3arecare 9;sur;* =reDe:tu0C O a:u9it;
X c3:tradic8ie <:tre a c3:si0ia* a :u te i9=0ica >i 35erta de s=ri?i: e938i3:a0 a 53st
Xde=;>it; de d3ctri:a u9a:ist; a 0ui CC RC R34ers* =3tri6it c;reia a:4a?area
X e938i3:a0; <: cadru0 re0a8iei e9=atice de6i:e 3 eta=; =re9er4;t3are 3ric;rui a0t ti=
X de i:ter6e:8ieC U: e0e9e:t de3se2it de i9=3rta:t =e:tru succesu0 c3:si0ierii <0
Bre=reDi:t; a0e4erea sti0u0ui =e aceast; aA; directi6-:3:directi6C Me:8i:erea strict;
B<: cadru0 u:ei si:4ure 0i:ii de c3:duit; <: t3ate caDuri0e >i =e t3t =arcursu0
XI=r3cesu0ui tera=eutic =3ate 5i i:e5icie:t;C <: situa8ii0e rea0e* caDuri0e a=ar su2
R9u0ti=0e 53r9e >i :u =3t 5i <:cadrate sau a23rdate :u9ai <:tr-u: a:u9it sti0 sau
5ceA=0icate* <:cadrate <:tr-3 si:4ur; d3ctri:; =si@3tera=eutic;* ceea ce i9=u:e
X=eAi2i0itate >i u: ade6;rat arse:a0 de te@:ici 0a dis=3Di8ia tera=eutu0ui* care 3 6a
XI4;si* cu ti9=u0* =e cea 9ai =3tri6it;C #e aceea <: acest 939e:t su:t di: ce <: ce
X 9ai r;s=B:dite sti0uri0e ec0ectice care =resu=u: a23rd;ri di5erite* <: situa8ii di5erite
X >i =e:tru =ers3a:e di5eriteC
' Ad3=tarea sti0u0ui d39i:a:t de=i:de de =ers3:a0itatea tera=eutu0ui sau
X c3:si0ieru0ui >i de ti=u0 de 53r9are de care a 2e:e5iciatC Asi9i0area u:ui sti0
B=r35esi3:a0 de re0a8i3:are a?u:4e 0a 3 ase9e:ea =r35u:Di9e <:cBt tera=eutu0 :ici
B :u-& 9ai sesiDeaD;* e0 i:trB:d <: su2c3:>tie:tC #e aceea* u: =ri9 =as =e:tru 3rice
Be6e:tua0; =er5ec8i3:are i9=u:e deD630tarea aut3c3:>tie:tiD;rii 9sel!"aQareness<
Bdu20at; de aut3su=ra6e4@ere care 6a =er9ite ada=tarea adec6at; 0a re0a8ia Eu-TuC
3"

S-ar putea să vă placă și