Sunteți pe pagina 1din 238

J.R.R.

Tolkien
CELE DOU TURNURI
Fiind a doua parte a trilogiei STPNUL INELELOR
Mai multe carti pdf gratuite pe www.cartipdf.wordpress.com

Trei inele pentru Regii elfilor cei de su soare!
"apte pentru ei! st#p$nii gnomilor din s#li de st$nc#
Nou#! Oamenilor care %tiu c#&n lumea lor se moare!
Unul pentru Seniorul 'ntunecimii&n noaptea lui ad$nc#
Unde&s Umrele (n )ara Mordor! ca s# le g#seasc#
"i pe toate s# le&adune un inel! %i altul nime!
S# le ferece pe toate! astfel s# le st#p$neasc#!
Unde&s Umrele! (n )inutul Mordor! (n (ntunecime*
Sinopsis
Aceasta este partea a doua a STPNULUI INELELOR*
n prima parte, Fr#+ia Inelului! ni s-a relatat despre modul n care Gandalf cel Sur
a descoperit c inelul pe care l avea Frodo, hobbitul, era, de fapt, acel Inel, acel
Unu, cpetenia tuturor Inelelor Puterii !ot acolo se poveste"te despre cum au fu#it
Frodo "i prietenii si din $omitatul tihnit care era casa lor, urmri%i de teroarea
$lre%ilor &e#ri din 'ordor, p(n c(nd, ntr-un t(r)iu, spri*ini%i de Ara#orn, Pribea#ul
din +riador, au a*uns, dup peripe%ii cumplite, la $asa lui +lrond din ,(lceaua
-espicat Acolo s-a %inut 'arele Sfat al lui +lrond, unde s-a luat hotr(rea s se
ncerce distru#erea Inelului! iar Frodo a fost uns Purttor al acestuia Apoi au fost
ale"i nso%itorii Inelului care aveau menirea s-l spri*ine n fptuirea isprvii de a
a*un#e, dac-l %ineau puterile, la 'untele de Foc din 'ordor, tr(mul vr*ma"ului
nsu"i, sin#urul loc unde putea fi nimicit Inelul -in aceast fr%ie fceau parte
Ara#orn "i .oromir, fiul Seniorului din %inutul Gondor, repre)ent(nd oamenii/ 0e#olas,
fiul celui de-al unspre)ecelea re#e din $odrul ntunecat, din partea elfilor/ Gimli, fiul
lui Gloin de la 'untele Sin#uratic, repre)entant al #nomilor/ Frodo "i slu*itorul su,
Sam cel n%elept, dimpreun cu mai tinerii lui camara)i de arme, 'eriadoc "i
Pere#rin, din partea hobbi%ilor/ "i Gandalf cel Sur
Fr%ia se deprtase n tain de ,(lceaua -espicat, lu(nd-o spre mia)noapte/
)drnicindu-li-se ncercarea de a trece iarna prin trectoarea $aradhras, Gandalf i-
a clu)it printr-o poart tainic "i au ptruns n uria"ele 'ine ale 'oriei, cut(nd o
cale pe sub mun%i Acolo, Gandalf s-a prbu"it ntr-un hu ntunecat, n vreme ce se
lupta cu un duh cumplit al ad(ncurilor -ar Ara#orn, despre care se dovedise ntre
timp a fi mo"tenitorul tinuit al ,echilor 1e#i din Apus, i-a condus de la Poarta de
1srit a 'oriei, prin %inutul elfilor, 0orien, de-a lun#ul marelui 1(u Anduin, p(n au
a*uns la cascada 1auros "i dduser de*a seama c erau urmri%i de tot soiul de
iscoade, precum "i de fptura numit Gollum, stp(n odinioar al Inelului pe care
nc l mai poftea
Acum erau nevoi%i s hotrasc dac era bine s o apuce spre rsrit, ctre
'ordor, sau s-"i continue calea cu .oromir/ s le dea o m(n de a*utor celor din
'inas !irith, cetatea de cpetenie din Gondor, n r)boiul care btea la u", ori s se
despart n momentul n care a fost limpede c Purttorul Inelului era hotr(t s-"i
continue cltoria lui fr nde*de ctre %inutul -u"manului, .oromir a ncercat s-i
smul# Inelul cu for%a
Partea nt(i se termin cu prinderea lui .oromir n mre*ele Inelului, cu fu#a "i
dispari%ia lui Frodo "i a slu*itorului su, Sam cel n%elept, "i cu destrmarea a ceea ce
rmsese din Fr%ie, n urma unui atac pe nepus-mas al o"tenilor orci, parte din ei
n slu*ba Seniorului ntunecimii din 'ordor, parte ai trdtorului Saruman din
Isen#ard Strdania Purttorului Inelului prea de*a sortit e"ecului
Acum, aceast a doua parte, ,ele dou# turnuri! poveste"te despre ce s-a mai
ales de membrii Fr%iei Inelului dup risipirea acesteia, p(n la venirea 'arelui
ntuneric, "i despre i)bucnirea 1)boiului Inelului, care urmea) s fie relatat n cea
de-a treia "i ultima parte
CARTEA A TREIA
I Pieirea lui Boromir
-ragorn urca dealul piepti%! (n fug#* .in c$nd (n c$nd! se pleca la p#m$nt*
/oi+ii a0eau pasul u%or %i urmele lor nu erau lesne de deslu%it! nici m#car pentru
un Prieag! (ns# c#tre creast#! c#r#ruia se (ncruci%a cu un p$r$u! a%a c# deslu%i (n
glia rea0#n# ceea ce c#uta* 1Pricep prea ine semnele acestea! (%i 2ise el* Frodo s&a
a0$ntat pe deal! (n sus* M#&ntre ce&o fi 0#2ut de pe culme* .ar! iat#! cale&ntoars# a
f#cut %i&a coor$t colina iar*3
-ragorn %o0#i* '%i dorea %i el s# a4ung# pe 4il+ul (nalt! n#d#4duind s# 0ad# de acolo
ce0a care s#&l c#l#u2easc# printre nedumeririle sale5 dar timp n&a0ea de irosit* )$%ni
deodat# (nainte %i porni (n fug# c#tre culme! lu$nd&o de&a curme2i%ul peste lespe2ile
uria%e! apoi (n sus! pe sc#ri* Se a%e2# pe 4il+ul (nalt %i pri0i (n 2are* Numai c# soarele
(i p#ru (ntunecat! iar lumea (nnegurat#! dep#rtat#* '%i arunc# oc6ii (mpre4ur! pornind
dinspre mia2#noapte! dar! afar# de colinele din 2are! nimic nu i se de20eli pri0irii5 iar
de nu s&ar fi aflat a%a departe! ar fi 0#2ut din nou! (n t#riile cerului! o pas#re uria%#!
ca o pa4ur#! l#s$ndu&se molcom! (n cercuri largi! la p#m$nt*
"i! c6iar (n 0reme ce scruta (mpre4urimile! urec6ea lui diace prinse ni%te sunete
ce 0eneau dinspre codrii de la poale! de pe malul apusean al R$ului* Se (ncord#*
-u2i strig#te %i printre ele deslu%i cu groa2# nespus# glasurile aspre ale orcilor*
-poi! rusc! r#sun# c6emarea ad$nc# a unui corn m#re+! iar 0aierul lui se i2i de
po0$rni%uri %i ecoul umplu 6#urile! cople%ind cu un urlet atotputernic 0uietul cascadei*
7 ,ornul lui 8oromir9 strig# el* E la anang6ie9 )$%ni de pe sc#ri %i f#cu un salt pe
c#r#ruie*
7 :ai mie9 M# urm#re%te nenorocul ast#2i %i toate&mi merg de&a&ndoaselea*
Unde&o fi Sam;
Pe m#sur# ce alerga! strig#tele de0eneau tot mai puternice! dar cornul r#suna
acum mai sla! mai sf$%ietor* Fioroase %i p#trun2#toare se (n#l+au ale orcilor urlete
%i! f#r# 0este! c6emarea cornului pieri* -ragorn str##tu ultimul po0$rni%! dar! (nainte
s# a4ung# la poalele colinei! 0acarmul se potoli5 %i c$nd o lu# la goan# spre st$nga!
(ntr&acolo! sunetul se stinse treptat! p$n# nu se mai au2i deloc* Se n#pusti printre
arori! sco+$ndu&%i spada lucitoare %i strig$nd +lendil2 +lendil2
'l g#si pe 8oromir (ntr&o poieni+# din apropierea lacului 7 s# fi fost la o mil# de
Part6 <alen* St#tea spri4init cu spatele de un copac uria%! de parc# s&ar fi odi6nit*
.ar -ragorn 0#2u c# era ciuruit de&o groa2# de s#ge+i cu pan# neagr#5 +inea (nc# (n
m$n# saia! fr$nt# (ns#! de la m$ner5 al#turi st#tea cornul spart (n dou#* 'mpre4urul %i
la picioarele lui! 2#ceau mormane de orci m#cel#ri+i*
-ragorn (ngenunc6e l$ng# el* 8oromir desc6ise oc6ii %i se c#2ni s# 0oreasc#*
P$n# la urm#! rosti molcom=
7 -m (ncercat s#&i iau Inelul lui Frodo* 'mi pare r#u! mi&am dat oolul***
Se uit# pie2i% la 0r#4ma%ii r#pu%i*
7 S&au dus piticu+ii! orcii i&au luat cu ei* ,red (ns# c#&s (n 0ia+#! pentru c# i&au
pus (n lan+uri*
T#cu %i pleoapele&i c#2ur# grele* .up# o clip#! rosti iar=
7 R#mas&un! -ragorn* .u&te la Minas Tirit6 %i scap#&mi oamenii* Eu! unul! am
dat gre%*
7 Nu! 2ise -ragorn! lu$ndu&i m$na %i s#rut$ndu&l pe frunte* -m iruit* Pu+ini se
pot l#uda cu astfel de i2$nd#* Fii pe pace* Minas Tirit6 n&o s# cad#*
8oromir sur$se*
7 'ncotro au luat&o; Era %i Frodo cu ei; (ntre# -ragorn* .ar 8oromir nu mai
rosti nici o 0or#*
7 :ai mie9 f#cu -ragorn* -stfel se stinge 0l#starul lui .enet6or! Seniorul Turnului
Str#4ii* "i ce sf$r%it amar9 Fr#+ia&i toat# risipit#* "i cel care&a gre%it sunt eu* >adarnic
s&a&ncre2ut <andalf (n mine* -cum ce s# mai fac; 8oromir mi&a l#sat cu lim# de
moarte s# plec la Minas Tirit6 %i asta e %i 0oia inimii mele5 dar unde&or fi Inelul %i
Purt#torul lui; ,um s# le dau de urm#! ca s# sal0e2 onoarea din ruin#;
R#mase o 0reme (n genunc6i! 6o6otind aplecat! cu m$na lui 8oromir (ncle%tat#
(ntr&a sa* -%a (l g#sir# Legolas %i <imli* :eniser# dinspre po0$rni%urile apusene ale
colinei! t$r$ndu&se f#r# preget printre arori! ca dup# 0$nat* <imli +inea o ard# (n
m$n#! iar Legolas cu+itul lui cel lung5 nu mai a0ea nici o s#geat#* ,$nd a4unser# (n
poieni+#! (ncremenir# ului+i5 apoi (%i plecar# frun+ile o clip#! cu durere! c#ci pricepur#
(ndat# ce se petrecuse*
7 :ai mie9 2ise Legolas! apropiindu&se de -ragorn* -m 6#ituit %i&am sf$rtecat o
groa2# de orci (n codru! dar am fi fost mai de folos aici* -m dat fuga de cum am au2it
cornul! se pare (ns# c#&i prea t$r2iu* M# tem c# e%ti r#nit de moarte*
7 8oromir s&a pr#p#dit! 2ise -ragorn* Eu sunt ne0#t#mat! c#ci n&am fost aici! cu
el* - c#2ut ap#r$ndu&i pe 6oi+i! pe c$nd eram departe! pe colin#*
7 /oi+ii9 strig# <imli* P#i! unde sunt; Unde e Frodo;
7 Nu %tiu! r#spunse -ragorn pierit* P$n# s# moar#! 8oromir mi&a spus c# orcii i&
au legat5 %i #nuia c# erau (nc# (n 0ia+#* L&am trimis s#&i urm#reasc# pe Merr? %i pe
Pippin5 dar n&am a0ut 0reme s#&l mai (ntre dac# Frodo %i Sam erau cu el* -2i toate
mi&au mers de&a&ndoaselea* ,e facem acum;
7 'nt$i s# ne&ngri4im de r#posat! spuse Legolas* Nu&l putem l#sa s# 2ac# a%a ca
o mort#ciune! printre orcii #%tia sc$ro%i*
7 S&o facem (ns# iute! 2ise <imli* Nici lui nu i&ar pl#cea s# 2#o0im* Treuie s#
lu#m urma orcilor! de mai e 0reo n#de4de c#&s 0ii ostaticii din Fr#+ie*
7 .ar nu %tim dac# Purt#torul Inelului e printre ei sau nu! 2ise -ragorn* Se
cu0ine oare s#&l p#r#sim; N&ar treui s#&l c#ut#m pe el (nt$i; ,e&alegere cumplit# ni
se cere9
7 -tunci s#&ncepem cu ce&i mai degra#! spuse Legolas* N&a0em nici 0reme! nici
unelte s# ne&n6um#m cum se cu0ine camaradul %i nici s#&i facem un morm$nt* -m
putea s#&i ridic#m o mo0il# de pietre*
7 -r fi ane0oios %i ne&ar lua mult timp! c#ci olo0anii potri0i+i nu&i putem g#si
dec$t pe malul r$ului! 2ise <imli*
7 -tunci s#&l a%e2#m (ntr&o luntre cu tot cu armele sale %i ale 0r#4ma%ilor r#pu%i!
2ise -ragorn* O s#&l trimitem spre cascada Rauros %i&o s#&l (ncredin+#m -nduinului*
R$ul <ondorului se 0a&ngri4i ca oasele s# nu&i fie spurcate de 0reo f#ptur# tic#loas#*
Se apucar# iute s# cercete2e st$r0urile orcilor! adun$ndu&le gr#mad# s#iile!
coifurile sparte %i scuturile*
7 Ia uita+i&0#9 strig# -ragorn* -m g#sit (nsemnele9
Scoase din mormanul sinistru de arme dou# cu+ite cu lama su+ire! (ncrustate cu
auriu %i ro%u! iar apoi g#sir# %i tecile negre! #tute (n nestemate mici! s$ngerii*
7 -stea nu sunt scule orce%ti! 2ise el* Le&au purtat 6oi+ii* F#r# doar %i poate!
orcii i&au de2armat! dar s&au temut s# p#stre2e cu+itele! %tiind c#&i 0ora de f#uririle
cople%ite de lesteme ale apusenilor! spre ruinarea Mordorului* Ei! acu@! dac# mai
tr#iesc! prietenii no%tri sunt complet de2arma+i* -m s# iau aceste lucruri! (n speran+a
de%art# c&o s# li le&napoie2*
7 Iar eu! spuse Legolas! am s# iau toate s#ge+ile pe care le g#sesc! c#ci tola
mi&e goal#*
Scotoci prin gr#mad#! pe de l#turi! %i g#si multe (ntregi %i mai lungi dec$t cele
folosite de orci* Le cercet# (ndeaproape* Iar -ragorn se uit# la trupurile sf$rtecate %i
2ise=
7 Mul+i dintre cei ce 2ac aici nu&s din Mordor* Unii se trag de la soare&apune! din
Mun+ii ,e+o%i! c# doar oi mai %ti %i eu c$te ce0a despre orci %i despre neamul lor* "i
iat# %i&al+ii ce&mi par cam ciuda+i* :e%mintele lor nu&s! nicidecum! dup# croiala
orceasc#9
Se referea la patru solda+i&spiridu%i de statur# mai (nalt#! oac6e%i! cu oc6ii pie2i%i!
cu picioarele groase %i m$inile mari* Erau (narma+i cu s#ii scurte! late! f#r# curura
t#i%urilor orce%ti5 %i&a0eau arcuri de r#c6it#! de aceea%i form# %i lungime cu ale
oamenilor* Pe scuturile lor! (n mi4loc! se 0edea o ticluire ciudat#= o m$n# mic#! al#
pe un fundal negru5 (n partea din fa+# a coifurilor lor era (ncrustat# cu un metal al
runa S*
7 N&am mai 0#2ut (nsemnele astea niciodat#! 2ise -ragorn* ,e&or fi 0r$nd s#
spun#;
7 S 0ine de la Sauron! (i r#spunse <imli* Nu&i greu de descifrat*
7 Nu! f#cu Legolas* Sauron nu folose%te rune de&ale elfilor*
7 "i nici nu&%i spune numele ade0#rat5 nu permite nici m#car s#&i fie scris sau
rostit! 2ise -ragorn* Mai mult! nu folose%te alul* Orcii care slug#resc (n 8arad&dur au
drept semn Oc6iul Ro%u*
R#mase o clip# pe g$nduri*
7 8#nuiesc c# S 0ine de la Saruman! ad#ug# el (ntr&un t$r2iu* Nu&s semne une
(n Isengard! iar -pusul a de0enit nesigur* E a%a cum s&a temut <andalf= (ntr&un fel
sau altul! tr#d#torul Saruman a aflat de c#l#toria noastr#* Se pare c# %tie %i de
c#derea lui <andalf* Iscoadele din Moria or fi&n%elat 0igilen+a celor din Lorien sau or fi
ocolit +inutul acela %i&or fi 0enit (n Isengard pe alte c#i* Orcii c#l#toresc repede* .ar
Saruman are mai multe canale prin care prime%te 0e%ti* )ii minte p#s#rile;
7 P$n# una&alta! n&a0em 0reme de de2legat cimilituri! 2ise <imli* /ai s#&l ducem
pe 8oromir de&aici*
7 .ar dup# ce termin#m treaa! 0a treui s# de2leg#m %i cimilituri! dac#&i 0ora
s&o lu#m pe calea cea un#! r#spunse -ragorn*
7 Poate c# nici nu eAist# 0reo cale un#! rosti <imli*
<nomul (%i lu# securea %i (ncepu s# taie c$te0a crengi* Le prinser# cu coarde de
arc %i (%i a%ternur# mantiile peste ele* Pe n#s#lia aceasta impro0i2at# (%i purtar#
to0ar#%ul la mal! (mpreun# cu trofeele sale din ultima #t#lie! alese de ei s#&l
(nso+easc#* Nu era cale lung#! dar nici nu le fu u%or! c#ci 8oromir fusese un #rat
(nalt %i puternic*
-ragorn r#mase la malul apei! urm#rind cu pri0irea catafalcul! (n timp ce Legolas
%i <imli o luar# iute (napoi! pe 4os! spre Part6 <alen* -0eau de mers mai ine de o
mil#! a%a c# trecu ce0a 0reme p$n# se (ntoarser# 0$slind iute (n dou# #rci de&a
lungul malului*
7 ,e ciudat9 eAclam# Legolas* Nu erau dec$t dou# #rci trase pe mal* ,elelalte
au disp#rut f#r# urm#*
7 -u trecut orcii pe&acolo; (ntre# -ragorn*
7 N&am oser0at nici un semn de&al lor! r#spunse <imli* Oricum! dac# 0eneau!
nu mai r#m$neau nici #rcile! nici aga4ele* Le&ar fi luat cu ei sau le&ar fi distrus pe
toate*
7 -m s# cercete2 p#m$ntul c$nd o s&a4ungem acolo! 2ise -ragorn* "i astfel! (l
a%e2ar# pe 8oromir (n luntrea care a0ea s#&l poarte departe* <luga cenu%ie %i mantia
elfeasc# le (mp#turir# %i i le puser# su cap* 'i piept#nar# pletele lungi! negre %i i le
r#sfirar# pe umeri* La r$u! (i str#lucea cing#toarea de aur primit# (n Lorien* ,oiful i&l
a%e2ar# al#turi! iar (n poal# cornul spart! precum %i pl#selele %i resturile s#iei sale
rupte5 la picioare (i puser# s#iile 0r#4ma%ilor* -poi! dup# ce legar# prora de pupa
celeilalte #rci! (l traser# la ap#* :$slir# trist de&a lungul malului %i! dup# ce cotir# (n
canalul cu unde repe2i! trecur# de pa4i%tea (n0er2it# de la Part6 <alen* Po0$rni%urile
arupte ale (n#l+imilor Toi 8randir luceau= trecuse ine de amia2#* Pe m#sur# ce se
(ndreptau spre mia2#2i! din Rauros se (n#l+au auri! lic#rind tremur#tor dinaintea lor
7 o pulere de aur* :uietul %i tunetul cascadei 2guduir# 0#2du6ul neclintit*
.e2legar# %i (mpinser# plini de m$6nire luntrea funerar#= acolo 2#cea 8oromir %i se
odi6nea (n pace! lunec$nd peste s$nul undelor c#l#toare* 'n 0reme ce 0$sleau
(nd#r#t! pe el (l lu# curentul* Trecu plutind pe l$ng# ei %i luntrea se dep#rta p$n#
a4unse un punct (ntunecat (n lumina aurie5 apoi! rusc! disp#ru* ,ascada Rauros
curgea nesting6erit# la 0ale* R$ul (l luase pe 8oromir! fiul lui .enet6or! %i astfel
nimeni nu&l mai 2#ri 0reodat# prin Minas Tirit6! contempl$nd diminea+a din Turnul
-l* .ar dup# aceea! mult# 0reme se 0ori (n <ondor despre cum trecuse luntrea
elfeasc# peste cascad# %i peste 6ele%teul (n#lit de spum# %i (l purtase (n 4os! prin
Osgiliat6 %i prin nenum#ratele guri ale -nduinului! p$n# la Marea cea Mare! (n
noapte! su cerul plin de stele*
,ei trei r#maser# o 0reme t#cu+i! uit$ndu&se lung (n urma lui* -poi -ragorn 0ori=
7 'l 0or c#uta cu pri0irea din Turnul -l! dar el nu se 0a mai (ntoarce nici de pe
mare! nici din mun+i*
"i (ncepu atunci s# c$nte (nceti%or=
Prin Ro6an! peste mla%tini %i c$mpii cu iara&nalt#
:ine :$ntul de -pus! printre 2iduri (mi tresalt#*
1,e solii mi&aduci din 0est! pe sear#! tu! neoosite 0$nt;
L&ai 2#rit pe 8oromir! 0oinicul! pe lun#! su al stelelor 0e%m$nt;3
1L&am 0#2ut priegind peste %apte i20oare! peste ape mari! cenu%ii5
L&am 0#2ut p#%ind pe t#r$muri de%arte! p$n# s&a dus pe pustii
(n umrele de mia2#noapte* -poi! nu mai %tiu*
S# fi au2it 0$ntul de&apus cornul de os al lui .enet6or fiu;3
1O! 8oromir9 -m pri0it de pe 2iduri! departe! spre mia2#noapte!
.ar nu te&ai ar#tat de pe t#r$mul de%ert de care oamenii n&au parte*3
-poi c$nt# Legolas=
:$ntul de Mia2#2i dinspre mare! de pe dune %i steiuri 2oar#!
Purt$nd 0aietul pesc#ru%ilor! apoi la poart# cu geam#t cooar#*
1,e 0e%ti din mia2#2i mi&aduci pe&nserat! tu! 0$nt de suspin;
Unde&i 0oinicul 8oromir; >#o0e%te prea mult %i m# umple de c6in*3
1Nu m#&ntrea unde (i e l#ca%ul 7 pu2derie de oseminte acolo au l#sat!
Pe +#rmuri ale! pe +#rmuri negre! su cerul de furtun# fr#m$ntat5
-t$+ia au str##tut -nduinul s&a4ung# la tremur#toarea mare*
'ntrea#&l pe :$ntul de Mia2#noapte cel ce&mi trimite 0e%ti su soare*3
1O! 8oromir9 'nd#r#tul por+ii drumul c#tre mare o ia spre mia2#2i!
.ar tu nu te&ai (ntors cu +ip#tul pesc#ru%ilor din gurile m#rii pustii*3
.up# aceea! -ragorn c$nt# iar=
:$ntul de Mia2#noapte colind# dinspre Poarta Regilor! peste url#toare!
"i cornul lui r#sun# prin turn curat! ca o r#coare*
1,e 0e%ti mi&aduci acum din mia2#noapte! o! tu! prea aprig 0$nt;
,e 0e%ti de la 8oromir :itea2u@;
,#ci dus e de demult*3
1I&am au2it strigarea mai 4os de -mon /en*
-colo at$+i potri0nici a&nfruntat9
Scutul despicat %i saia lui fr$nt# pe ape i le&au dat*
"i spre odi6n# l$nd# capul m$ndru! c6ipul tandru %i m#dularele i&au pus*
Iar Rauros! cascada aurie Rauros! la s$nul ei l&a dus*3
1O! 8oromir9 Turnul Str#4ii spre mia2#noapte 0a pri0i
Spre Rauros! cascada aurie Rauros! de&a pururea %i&o 2i*3
,u acestea! sf$r%ir#* -poi (ntoarser# arca %i pornir# c$t puteau de iute contra
curentului! (nd#r#t! la Part6 <alen*
7 Mi&ai l#sat mie :$ntul de R#s#rit! rosti <imli! dar n&am s# scot o 0or# despre
el*
7 -%a se %i cu0ine! 2ise -ragorn* ,ei din Minas Tirit6 sunt r#d#tori cu :$ntul de
R#s#rit! dar nu&i cer 0e%ti* -cum c# 8oromir %i&a g#sit calea! treuie s# ne&o afl#m %i
noi degra@ pe&a noastr#*
-runc# o pri0ire iute! dar scrut#toare! asupra pa4i%tii (n0er2ite! plec$ndu&se mereu
la p#m$nt*
7 Picior de orc n&a c#lcat pe&aici! spuse el* -ltminteri! nimic nu e sigur* Toate
urmele noastre dus&(ntors se 0#d clar* Nu&mi dau seama dac# a re0enit 0reun 6oit
de c$nd (l c#ut#m pe Frodo*
Se duse iar la mal aproape de locul unde firicelul de ap# se 0#rsa (n r$u*
7 -ici sunt c$te0a urme clare! 2ise el* Un 6oit s&a tot 0$nturat (n ap# %i&napoi!
dar nu&mi dau seama c$nd*
7 "i cum cre2i tu atunci c# s&ar de2lega cimilitura asta; (l (ntre# <imli*
-ragorn nu r#spunse pe dat#! ci se (ntoarse (n ta#ra lor! s# se uite la aga4e*
7 Lipsesc dou# rani+e! 2ise el! %i una dintre ele e sigur a lui Sam= era destul de
grea* -cesta&i! prin urmare! r#spunsul= Frodo a plecat cu arca! (mpreun# cu
slu4itorul s#u* Treuie s# se fi (ntors (n timp ce noi to+i eram departe* M&am (nt$lnit cu
Sam c$nd urcam colina %i i&am spus s# 0in# dup# mine5 dar pur %i simplu nu m&a
ascultat* I&a citit g$ndurile st#p$nului s#u %i s&a (ntors aici (nainte ca Frodo s# fi
plecat* Nu i&a fost u%or s# scape de Sam*
7 .ar de ce s# ne fi l#sat a%a! f#r# s# ne spun#; 2ise <imli* ,iudat# fapt#*
7 "i demn# de toat# lauda! ad#ug# -ragorn* ,red c# Sam a a0ut dreptate*
Frodo n&a 0rut s#&%i ia prietenii cu el! (n Mordor! la moarte sigur#* .ar %tia una %i
un#! c# treuie s# a4ung# acolo* S&a (nt$mplat ce0a dup# plecarea noastr#! ceea ce
l&a f#cut s#&%i (nfr$ng# spaima %i&ndoiala*
7 Poate c# au dat peste el 6#ita%ii orci! %i&a fost ne0oit s# fug#! 2ise Legolas*
7 .a! ine(n+eles c&a fugit! spuse -ragorn! dar cred c# nu din pricina orcilor*
'ns# nu scoase o 0or# despre temerile sale (n leg#tur# cu ceea ce&l f#cuse pe
Frodo s# ia rusc aceast# 6ot#r$re %i s# fug#* Mult# 0reme a0ea s# p#stre2e taina
ultimelor cu0inte ale lui 8oromir*
7 Ei ine! m#car am l#murit c$t de c$t situa+ia! pentru moment! 2ise Legolas*
Frodo nu mai e pe malul #sta al r$ului5 asta nu (nseamn# (ns# c# a luat o arc#* Iar
Sam (l (nso+e%te5 numai el putea s# ia rani+a*
7 Prin urmare! spuse <imli! a0em de ales fie s# ne suim (n arca asta care ne&a
mai r#mas %i s&o pornim pe urmele lui Frodo! fie s&o lu#m pe 4os! dup# orci* Slae
speran+e (n amele ca2uri* -m pierdut cam mult timp*
7 Ia stai s# m# g$ndesc pu+in! 2ise -ragorn* -m s# fac o alegere corect# %i&am
s# presc6im r#ul acestei 2ile nefericite*
R#mase o clip# pe g$nduri*
7 -m s# m# iau dup# orci! rosti el (ntr&un t$r2iu* L&a% fi c#l#u2it pe Frodo c#tre
Mordor %i l&a% fi (nso+it p$n# la cap#t5 dar! dac# m# apuc s#&l caut acum prin pustiu!
0a treui s#&i las pe ostatici prad# torturilor %i mor+ii* 'n sf$r%it (mi spune %i mie inima
ce0a limpede= soarta Purt#torului Inelului nu mai e (n m$inile mele* Fr#+ia %i&a (mplinit
menirea* ,u toate acestea! noi! cei ce&am r#mas! nu&i putem aandona pe&ai no%tri
c$t mai a0em un strop de 0lag#* /ai9 La drum9 L#sa+i aici tot ce nu ne e de asolut#
treuin+#* O s# mergem (ntins 2i %i noapte9
Traser# ultima arc# pe uscat %i o duser# spre p$lcul de arori* Puser# su ea tot
calaal$cul care le prisosea %i nu&l puteau c#ra cu ei* -poi plecar# de la Part6 <alen*
Era pe la c6indie c$nd a4unser# iar (n poieni+a unde se pr#p#dise 8oromir* -colo
luar# urmele orcilor* Nu le fu greu deloc*
7 Nici un alt neam nu face asemenea pr#p#d! 2ise Legolas* Se pare c# tare le
place s# sf$rtece %i s# nimiceasc# tot ce cre%te! c6iar dac# nu le st# (n cale*
7 ,u toate acestea! sunt iu+i de picior! ad#ug# -ragorn! %i&s neoosi+i* Iar mai
(ncolo s&ar putea s# ne c#ut#m c#rarea pe p#m$nturi pietroase %i pustii*
7 -tunci! dup# ei! 2ise <imli* "i gnomii sunt (n stare s# +in# pasul %i nu ostenesc
nici ei mai degra# ca orcii* Numai c# 6#ituirea ne 0a fi lung#= ne&au cam luat&o
(nainte*
7 .a! spuse -ragorn! a0em ne0oie cu to+ii de puterea de (ndurare a gnomilor*
.ar 6aide+i9 O s# pornim pe urmele 0r#4ma%ului! cu sau f#r# n#de4de* :ai %i&amar de
ne&om do0edi mai iu+i ca ei9 /#ituirea asta 0a fi socotit# o minune (n ,ele Trei
Neamuri= al Elfilor! al <nomilor %i&al Oamenilor* "i&acum! s&o lu#m din loc9
Se a0$nt# ca un cer* O lu# 0al&0$rte4 printre arori* -cum! c# %tia ce&a0ea de
f#cut! (i c#l#u2ea ca 0$ntul %i ca g$ndul* 'n urm# l#sar# codrul de l$ng# lac*
Po0$rni%uri nesf$r%ite! (ntunecate %i col+uroase urcar#! su cerul (ns$ngerat de
asfin+it* Se l#s# (nserarea* Se dep#rtar#! ca ni%te umre cenu%ii dintr&un t#r$m de
piatr#*
II Clreii din Rohan
Se l#s# %i mai mult (ntunericul* 'nd#r#tul lor! cea+a pogor$se printre arorii de la
poale %i l$nce2ea pe firul palid al -nduinului! dar cerul era senin* Se ar#tar# stelele*
Luna ceruit# plutea la apus! iar steiurile a20$rleau umre (ntunecate* -4unseser# la
poalele colinelor de piatr# %i sl#ir# pasul! c#ci urmele nu mai erau u%or de deslu%it*
-ici! (n#l+imile Em?n Muil se (ntindeau de la mia2#noapte la mia2#2i (n dou# %iruri
lungi! surpate* Partea de apus a fiec#rei creste era arupt# %i ane0oioas#! dar la
r#s#rit panta se (n#l+a mai lin %i era r#2dat# de numeroase f#ga%uri %i 0$lcele* ,ei
trei to0ar#%i $4$ir# noaptea (ntreag# prin +inutul acesta pietros! urc$nd pe culmea
primei creste! care era %i cea mai (nalt#! %i coor$nd apoi iar (n negura unei 0#i
ad$nci ce %erpuia de cealalt# parte*
-colo! la ceasul de r#coare de dinaintea 2orilor! (%i traser# o clip# sufletul* Luna
sc#p#tase de mult (n fa+a lor! iar stelele sclipeau deasupra5 nu se ar#tase (nc# prima
gean# de lumin# peste colinele dind#r#t* O clip#! -ragorn r#mase descump#nit=
urma orcilor coora p$n# (n 0ale! dar apoi se f#cea ne0#2ut#*
7 Pe ce drum cre2i c&au luat&o; (ntre# Legolas* Pe cel de mia2#noapte! ca s#
scurte2e calea c#tre Isengard! sau c#tre Fangorn! dac#! a%a cum #nuie%ti! #sta le e
+elul; Ori spre mia2#2i! ca s&a4ung# la Sc#ld#toarea En+ilor;
7Indiferent unde&ar 0rea s&a4ung#! (n nici un ca2 n&ar alege r$ul! 2ise -ragorn* Iar
de nu&i 2ar0# (n Ro6an %i Saruman nu %i&a sporit puterea! au s&o ia pe calea cea mai
scurt#! de&a curme2i%ul c$mpiilor ro6irrimilor* /ai s&o pornim spre mia2#noapte9
:alea se (ntindea (mpietrit#! str#4uit# de colinele costeli0e! iar pe fundul ei %iroia
un p$r$ia% printre olo0ani* 'n dreapta se ridica o st$nc# amenin+#toare! iar la st$nga
po0$rni%uri cenu%ii! estompate %i umrite (n inima nop+ii* '%i continuar# drumul c#tre
mia2#noapte! mai ine de&o mil#* -ragorn cerceta! aplec$ndu&se mereu!
ascun2i%urile %i f#ga%ele c#tre creast#* Legolas o luase ce0a mai (nainte* .eodat#!
elful scoase un strig#t! iar ceilal+i se apropiar# (n fug# de el*
7 Tocmai am trecut pe l$ng# unii dintre cei pe care&i urm#rim! 2ise el* Ia uita+i&0#9
-r#t# cu degetul! iar ei (%i d#dur# seama c# 1olo0anii3 de la poalele po0$rni%ului
nu erau altce0a dec$t un morman de cada0re* Num#rar# cinci orci mor+i care 2#ceau
acolo* Fuseser# secera+i cu cru2ime %i doi dintre ei erau desc#p#+$na+i* P#m$ntul
mustea de s$ngele lor (ntunecat*
7 -lt# trea# ce treuie descurcat#9 2ise <imli* ,a s&o de2leg#m! e ne0oie de
lumina 2ilei! pe care (ns# n&o putem a%tepta*
7 Oricum ai lua&o! nu treuie s# ne pierdem speran+a! rosti Legolas* Mai mult ca
sigur! 0r#4ma%ii orcilor ne sunt prieteni* S#l#%luie%te 0reun neam pe colinele astea;
7 Nu! r#spunse -ragorn* Ro6irrimii se&aat rareori pe&aici! c#ci sunt departe de
Minas Tirit6* O fi 0reun grup de oameni 0eni+i! cine %tie de ce! pe&acest t#r$m; Nu&mi
prea 0ine s# cred*
7 -tunci! ce p#rere ai; 2ise <imli*
7 ,red c# 0r#4ma%ul %i&a luat el (nsu%i potri0nicul cu sine! (i r#spunse -ragorn*
-ce%tia&s orci din mia2#noapte! 0eni+i de departe* Printre cada0re nu se afl# nici un
orc de 0a2#! cu (nsemnele acelea ciudate* 8#nuiesc c# s&au (nc#ierat5 nu&i ce0a
neoi%nuit la un neam tiran ca acesta* S&o fi iscat 0reo ne(n+elegere (n leg#tur# cu
drumul*
7 Sau cu ostaticii! 2ise <imli* S# sper#m c# nu %i&au g#sit sf$r%itul pe&aici*
-ragorn cercet# p#m$ntul pe o ra2# mare! dar nu d#du peste alte urme de
(nc#ierare* Pornir# mai departe* Spre r#s#rit! cerul (ncepu s# se lumine2e palid5
stelele sc#p#tau %i lumina cenu%ie (ncepea s# creasc#* ,e0a mai spre mia2#noapte!
d#dur# de un %#n+ule+ unde curgea la 0ale un p$r$ia% %erpuitor! care (%i croise
f#ga%ul (n st$nc#* .in el se i0iser# c$te0a tufe! iar pe margini se 2#reau! ici&colo!
p$lcuri de iar#*
7 'n sf$r%it9 eAclam# -ragorn* Uite %i urmele pe care le c#ut#m9 Pe&aici! (n susul
acestui curs de ap#! au luat&o orcii dup# (nc#ierarea lor*
Iute pornir# acum gonacii pe noul f#ga%* S#reau din st$nc#&n st$nc#! (n0iora+i! de
parc# se odi6niser# o noapte (ntreag#* 'ntr&un t$r2iu! a4unser# pe creasta colinei
cenu%ii5 rusc (%i sim+ir# pletele r#0#%ite %i mantiile (nfoiate de o oare= era ri2a
r#coroas# a 2orilor*
Se (ntoarser#= 0#2ur# cum! peste R$u! colinele din 2are luaser# foc* >iua se
pr#0#lea (n t#rii* ,onturul ro%u al soarelui se ridica peste um#rul +inutului (ntunecat*
Spre soare&apune! (n fa+a lor! lumea 2#cea neclintit#! 0ag#! cenu%ie5 dar! pe m#sur#
ce pri0eau! umrele nop+ii se risipeau! culorile p#m$ntului adormit se tre2eau la 0ia+#=
0erdele se re0#rsa peste poienele Ro6anului! auri ali p$lp$iau pe deasupra
p$raielor! iar (n st$nga! la mai ine de trei2eci de leg6e dep#rtare! +$%neau (n lic#riri
al#strii&0iolet culmile de nea str#lucitoare ale Mun+ilor -li! (mu4ora+i de i0irea
2orilor*
7 <ondor9 <ondor9 strig# -ragorn* Fie s# te pri0esc din nou c$nd0a! (ntr&un ceas
mai fericit9 Nu mi&e dat (nc# drumul c#tre p$raiele tale lucitoare! de mia2#2i*
<ondor9 <ondor! tu! a%ternut (ntre Mun+i %i Mare9
:$ntul de&-pus trecu pe&acolo5 asupra Pomului de -rgint! lumina care
,#2u ca ploaia&n gr#dinile regilor din 0eacuri de&alt#dat#*
O! 2iduri m$ndre9 Turnuri dale9
Tron aurit %i tu! cunun#&naripat#9
O! <ondor! <ondor9
Fi&0a&i mai fi dat Omului s# 0ad# Pomul de&-rgint oare;
:a mai 6oin#ri c$nd0a
:$ntul de&-pus (ntre Munte %i Mare;
7 "i&acum! la drum9 2ise el! smulg$ndu&%i pri0irile dinspre mia2#2i %i
(ndrept$ndu&le unde0a (ntre soare&apune %i mia2#noapte! spre calea ce&o a0eau de
str##tut*
.e pe creasta unde st#tuser# cei trei! po0$rni%ul se pr#0#lea arupt la picioarele
lor* .edesut! la 0reo dou#2eci de st$n4eni! se afla o platform# (ntins# %i gloduroas#
care se termina rusc la marginea unei st$nci 0erticale= Peretele de R#s#rit al
Ro6anului* -stfel lu# sf$r%it +inutul Em?n Muil %i! dinaintea pri0irii lor! departe! (n 2are!
se (ntindeau c$mpiile 0er2i ale ro6irrimilor*
7 Ia uita+i&0#9 strig# Legolas! ar#t$nd cu degetul spre cerul stins de deasupra* Iar
a ap#rut 0ulturul9 Sus! (n t#rii* Pare s# 2oare acum departe de +inutul acesta! c#tre
mia2#noapte* 'naintea2# cu 0ite2# mare* :ede+i;
7 Nu! nici m#car oc6ii mei nu&l deslu%esc! unule Legolas! rosti -ragorn* Treuie
s# fie cu ade0#rat tare sus* M# (ntre ce misiune&o fi a0$nd! dac# e 0ora de aceea%i
pas#re pe care am mai 0#2ut&o* .ar iat#! mi se de20#luie pri0irii ce0a mi%c#tor acolo!
pe c$mpie! ce&i mai la (ndem$n# %i mai aproape! se pare*
7 O mul+ime! 2ise Legolas* E un grup mare care merge pe 4os5 dar mai mult nu
pot spune! nu&mi dau seama de ce neam ar putea fi* Sunt multe leg6e p$n&acolo!
#nuiesc c# 0reo dou#spre2ece5 (ns# (ntinderea c$mpiei e greu de m#surat*
7 Eu! unul! 2ic c# nu mai a0em ne0oie de nici o d$r#! ca s# ne c#l#u2easc#! 2ise
<imli* S# c#ut#m c$t mai iute o c#r#ruie spre c$mpie*
7 M#&ndoiesc c&o s# g#se%ti 0reo cale mai scurt# dec$t cea aleas# de orci!
spuse -ragorn*
'%i urm#reau acum 0r#4ma%ii (n lumina limpede a 2ilei* Se p#rea c# orcii
merseser# (ntins! cu toat# 0ite2a* .in loc (n loc! urm#ritorii g#seau tot felul de lucruri
pierdute sau aruncate= pungi de m$ncare! co4i %i resturi de p$ine neagr# 0ec6e! o
mantie scurt# sf$%iat#! un pantof potco0it! rupt! printre pietre* ,#rarea (i ducea spre
mia2#noapte! de&a lungul crestei %i! p$n# la urm#! a4unser# la o cr#p#tur# ad$nc#!
s#pat# (n st$nc# de un p$r$u ce se rostogolea 2gomotos la 0ale* Prin despic#tura
(ngust# coora o c#r#ruie! ca un %ir de sc#ri! p$n# pe c$mpie*
La cap#tul ei! p#%ir# ciudat de repede pe iara Ro6anului care se umfla 0#lurit!
precum o mare 0erde! p$n# 6#t! la poalele Em?n Muilului* P$r$ul tumultuos se f#cea
ne0#2ut (ntr&o (n0olurare deas# de r$ncu+# %i plante de ap#! iar ei (i au2ir#
clipocitul prin tunelele 0er2i! coor$nd po0$rni%uri u%oare! spre mla%tinile dep#rtate
din :alea Sc#ld#torii En+ilor* Se pare c# l#saser# iarna ag#+at# (nd#r#t! de coline*
-ici aerul era mai l$nd! mai cald %i u%or (nmiresmat! ca %i cum s&ar fi st$rnit
prim#0ara! iar se0a ar fi urcat din nou (n frun2e %i ieruri* Legolas inspir# ad$nc! ca
omul care trage prima (ng6i+itur# de ap#! dup# o sete nesf$r%it#! prin pustiuri*
7 -69 Mirosul rea0#n9 eAclam# el* E mai un ca un somn pe cinste* /ai s#&i d#m
2or9
7 Pe&aici picioarele u%oare mai sprinten alearg#! 2ise -ragorn* Mai iute! poate!
ca orcii potco0i+i cu fiare* Om putea de&acum s# mai scurt#m distan+a9
Pornir# unul dup# altul! alerg$nd ca ogarii ce adulmec# mirosuri puternice! cu
oc6ii sclipind de dorin+#* .rept spre apus! se c#sca t#ietura 6idoas# a p$r4olului
imens! iscat de mar%ul greoi al orcilor5 iara sua0# a Ro6anului fusese scrumit# %i
(nnegrit# de trecerea lor* .eodat#! -ragorn scoase un strig#t %i se (ntoarse (ntr&o
parte*
7 Sta+i9 url# el* "i nu 0eni+i (nc# dup# mine9
O lu# la fug# spre dreapta! dep#rt$ndu&se de poteca principal# pentru c# 0#2use
urme de pa%i (ntr&acolo! desp#r+indu&se de celelalte 7 urmele unor picioare mici!
nepotco0ite* .ar! nu departe! acestea se (ncruci%au cu altele orce%ti! care 0eneau tot
dinspre Potec#! din fa+# %i din spate5 la un moment dat! urmele se (ntorceau rusc %i
se pierdeau (n p#m$ntul r#scolit de 0r#4ma%i* -ragorn se aplec# %i ridic# ce0a din
iar#5 apoi se (ntoarse alerg$nd*
7 .a! 2ise el! e limpede! sunt urmele unui 6oit* ,red c# ale lui Pippin* El e mai
mic ca Merr?* "i ia uita+i&0# aici9
Ridic# ce0a ce sclipi (n soare* P#rea o frun2# proasp#t# de mesteac#n! minunat#
%i ciudat# pe c$mpia aceea rar# urm# de arori*
7 E paftaua de la o mantie elfeasc#9 strigar# (ntr&un glas Legolas %i <imli*
7 Nu cad f#r# pricin# frun2ele din Lorien! 2ise -ragorn* -sta n&a fost pierdut#
a%a! pur %i simplu! ci a l#sat&o cine0a ca semn pentru cine s&ar (nt$mpla s# treac#
pe&aici* ,red c# Pippin a luat-o la fug# al#turi cu drumul! tocmai pentru asta*
7 'nseamn# c# m#car el mai era (n 0ia+# atunci! spuse <imli* "i era teaf#r la
minte %i la trup* Mi&a mai 0enit inima la loc* N&am f#cut drumul de poman#*
7 S# n#d#4duim c# n&a pl#tit prea scump pentru (ndr#2neal#! 2ise Legolas* /ai s&
o pornim mai departe9 Mi se rupe inima c$nd m# g$ndesc la fl#c#ii #ia c6ipe%i!
m$na+i ca ni%te doitoace*
Soarele urc# spre amia2#! apoi (ncepu s# cooare u%or (n t#rii* .in mare se
ridicau nouri u%ori departe! c#tre mia2#2i! r#0#%i+i apoi (n #taia 0$ntului* Soarele
asfin+ea* 'n urm#! umrele cre%teau! (ntin2$ndu&%i ra+ele lungi dinspre r#s#rit*
<onacii nu sl#eau pasul* Trecuse de4a o 2i de c$nd se pr#p#dise 8oromir %i orcii
erau (nc# departe* Nu se mai 2#reau pe (ntinsul c$mpiei*
,$nd (i cuprinser# umrele nop+ii! -ragorn se opri* Nu poposiser# dec$t o dat# (n
lungul lor mar% de peste 2i! ca s#&%i trag# sufletul! a%a c# str##tuser# dou#spre2ece
leg6e de la peretele de r#s#rit! de unde porniser# (n 2ori*
7 "i iat#&ne! (n sf$r%it! (n fa+a unei mari nel#muriri! 2ise el* Oare&ar ii ine s# ne
odi6nim peste noapte sau s# ne continu#m calea %i s# ne pierdem 0oin+a %i 0laga;
7 .ac# nu s&or odi6ni %i ei! orcii au s# ne&o ia mult (nainte! de ne oprim s#
tragem un pui de somn! spuse Legolas*
7 .ar oare nu&i firesc s#&%i mai ia %i ei un r#ga2; (ntre# <imli*
7 Orcii c#l#toresc prea arar la 0edere! su lumina soarelui5 %i! totu%i! ace%tia a%a
au f#cut! 2ise Legolas* Sunt sigur c# n&au s# se odi6neasc# la noapte*
7 .ar dac# mergem pe&ntuneric! n&o s# le putem lua urma! spuse <imli*
7 ,#rarea&i dreapt#! n&o ia nici la st$nga! nici la dreapta! cel pu+in a%a mi se
arat# c$t 0#d cu oc6ii! 2ise Legolas*
7 :&a% putea c#l#u2i pe $4$ite! (n (ntuneric! +in$nd&o drept (nainte! rosti
-ragorn5 dar dac# ne r#t#cim sau dac# o iau ei (ntr&o parte! o s# pierdem prea mult
timp p$n# g#sim iar drumul*
7 "i mai e ce0a! 2ise <imli* Nu putem 0edea dec$t pe lumin# de 2i dac# 0reo
urm# se&ndreapt#&n alt# parte* .e&o sc#pa! cum0a! 0reun ostatic sau de&o fi purtat
spre r#s#rit! s# 2icem! la R$ul cel Mare! c#tre Mordor! s&ar putea s# trecem pe l$ng#
semne f#r# s# ne d#m! 0reodat#! seama*
7 -%a e! 2ise -ragorn* .ar dac# t#lm#cesc eu ine semnele dind#r#tul nostru!
orcii M$inii -le sunt cei mai numero%i! iar ceata&ntreag# se&ndreapt# c#tre Isengard*
.rumul pe care&l urmea2# (mi (nt#re%te aceast# presupunere*
7 "i! totu%i! ne&am pripi dac# am 2ice c# le&am %ti ade0#rata 0rere! inter0eni
<imli* .ac# mai fuge cine0a; 'n e2n# am fi putut trece f#r# s# ne d#m seama pe
l$ng# semnele ce te&au c#l#u2it spre paftaua aceea*
7 Nu te teme! orcii %i&au (nt#rit stra4a de&atunci! iar ostaticii sunt %i mai isto0i+i!
2ise Legolas* N&o s# mai fug# nimeni! p$n# n&om pune noi ce0a la cale* ,um o s&o
facem! nu se %tie! dar mai (nt$i treuie s#&i a4ungem*
7 P$n# %i eu! gnomul at$tor drume+ii! nu cel mai pirpiriu din neamul meu! m&a%
cam codi s# str#at (n fug# tot drumul c#tre Isengard f#r# mas! spuse <imli* "i mie&
mi d# inima g6es s# purced f#r# t#gad#! dar acum treuie s#&mi trag oleac# sufletu@!
ca s&o iau mai s#n#tos! apoi! la goan#* Iar dac# tot ne odi6nim! atunci nu&i 0reme mai
nimerit# ca noaptea de smoal#*
7 :&am spus eu c#&i greu de&ales! 2ise -ragorn* ,um s# 6ot#r$m;
7 Tu ne e%ti c#l#u2a! spuse <imli! %i te pricepi s# iei urma 0$natului* Tu ai s# faci
alegerea*
7 Inima m#&ndeamn# s&o pornim mai departe! 2ise Legolas* .ar treuie s# +inem
unii de al+ii* -m s#&+i urme2 0rerea*
7 L#sa+i alegerea pe m$ini st$ngace! rosti -ragorn* .e c$nd am trecut prin
-rgonat6! am dat gre% (n toate*
R#mase pe g$nduri o un# ucat# de 0reme! cu pri0irea pierdut# (n e2n#!
unde0a! (ntre apus %i mia2#noapte*
7 N&o s# mergem pe&ntuneric! 2ise el (ntr&un t$r2iu* .up# p#rerea mea! e mai
r#u dac# ne scap# 0reo urm# sau 0reun semn* .e&ar fi luna destul de luminoas#! ne&
ar fi de folos! dar! 0ai! apune timpuriu %i&i fira0# la cel dint$i p#trar*
7 "i&n noaptea asta&i! oricum! (n0#luit#&n cea+#! murmur# <imli* ,e ine&ar fi fost
s# ne d#ruiasc# %i nou# <aladriel o ra2# de lumin#! a%a cum a f#cut cu Frodo9
7 Las@ c# e ine&a%a* Ra2a 0a ap#rea acolo unde&i de treuin+#! spuse -ragorn*
Ispra0a e&n m$inile lui Frodo* Noi n&a0em a face dec$t o tre@%oar# f#r# importan+# (n
0remurile acestea de fapte glorioase* O urm#rire 0an#! poate! din capul locului! pe
care alegerea mea n&o face mai un# sau mai rea* Ei ine! am ales* "i&acum! s#
folosim fiecare clip# cum putem mai ine*
Se tr$nti la p#m$nt %i adormi pe dat#! c#ci nu mai pusese gean# peste gean# din
noaptea pe care&o petrecuser# su umrele st$ncii Toi 8randir* 'nainte de i0irea
2orilor pe cer! se tre2i %i se ridic# (n capul oaselor* <imli era (nc# ad$ncit (n ra+ele
somnului! dar Legolas st#tea (n picioare! cu pri0irea pierdut# spre mia2#noapte! (n
(ntuneric! dus pe g$nduri! t#cut! ca un arore t$n#r (n noaptea neclintit#*
7 Sunt tare! tare departe! rosti el trist! (ntorc$ndu&se spre Ragorn* Simt (n inima
mea c# nu s&au odi6nit (n noaptea asta* .oar o pa4ur# i&ar mai putea (ntrece&acum*
7 Oricum! noi tot o s#&i urm#m! ca s# ne facem datoria! 2ise -ragorn*
Se aplec# %i (l tre2i pe gnom*
7 /ai9 Treuie s&o lu#m din loc! spuse el* Le&am cam pierdut urma*
7 .ar e (ntuneric (nc#! 2ise <imli* Nici m#car Legolas nu i&ar putea 2#ri de pe
culmi! p$n# nu se i0e%te soarele*
7 M# tem c# nu mai pot fi 2#ri+i nici de pe culmi! nici din c$mpii! nici su soare!
nici su lun#! spuse Legolas*
7 -colo unde pri0irea d# gre%! poate p#m$ntul s# ne&aduc# murmur! rosti
-ragorn* F#r#&ndoial# c# geme su t#lpile lor spurcate*
Se (ntinse la p#m$nt! lipindu&%i urec6ea de glie* R#mase a%a! nemi%cat! at$t de
mult# 0reme! (nc$t <imli (ncepu s# se (ntree dac# nu cum0a (%i pierduse cuno%tin+a
sau nu adormise la loc* >orii se i0ir# lucind %i! cur$nd! fur# (n0#lui+i de o lumin#
cenu%ie* (ntr&un t$r2iu! se ridic#! %i prietenii lui (i 0#2ur# c6ipul= era li0id %i tras! iar
pri0irea tulurat#*
7 "oapta p#m$ntului e sla# %i nedeslu%it#! rosti el* Nimic nu&l str#ate p$n# la
mile&ntregi de noi* Pieri+i %i dep#rta+i sunt pa%ii 0r#4ma%ilor no%tri* .ar tun#toare sunt
copitele cailor* Mi se pare c# i&am au2it %i pe c$nd st#team (ntins (n somn!
tulur$ndu&mi 0isele= cai la galop! trec$nd spre soare&apune* -cum (ns# se
dep#rtea2# parc# mai mult de noi! c#tre mia2#noapte* M#&ntre ce s&o fi petrec$nd
(n +inutul acesta*
7 S# mergem9
"i astfel (ncepu 2iua a treia* 'n tot acest lung r#stimp cu nor %i soare ar2#tor aia
de&%i tr#seser# sufletul! c$nd la pas! c$nd la galop! de parc# nici o isto0ire nu le&ar fi
putut ostoi focul ce&i mistuia* :oreau arar* Treceau peste singur#tatea nesf$r%it#! iar
mantiile lor elfe%ti se pierdeau pe fundalul c$mpiilor cu iar# cenu%iu&0er2uie5 nici
m#car (n lumina r#coroas# a soarelui de&amia2# nu mul+i ar fi fost oc6ii! fie ei %i de
elf! care s#&i fi deslu%it! %i&aceia doar de foarte aproape* 'i mul+umeau ades .oamnei
din Lorien pentru darul ei de lembas, c#ci puteau m$nca din el! prin2$nd puteri! c6iar
%i (n timp ce alergau*
Toat# 2iua! urma 0r#4ma%ului (i c#l#u2i drept (nainte! (nspre apus %i mia2#noapte!
f#r# 0reo (ntrerupere! f#r# 0reo aatere* Merser# iar 2i de 0ar# p$n#&n sear#! %i
a4unser# la ni%te po0$rni%uri gola%e! unde p#m$ntul se (n#l+a! umfl$ndu&se c#tre linia
unor dune 4oase dinaintea lor* Urma orcilor se pierdea pe m#sur# ce se cura
dinspre mia2#noapte! c#ci p#m$ntul de0enise mai tare! iar iara mai scurt#* 'n
dep#rtare! spre st$nga! se unduia Sc#ld#toarea En+ilor un fir de argint pe o du%umea
(n0er2it#* Nu se 2#rea nimic mi%c$nd* -ragorn se minuna la tot pasul c# nu 0edeau
nici urm# de om sau de animal* S#la%urile ro6irrimilor erau! (n mare parte! la multe
leg6e (nspre mia2#2i! su strea%ina de arori a Mun+ilor -li! ascun%i acum (n ce+uri
%i (n nori5 totu%i st#p$nii cailor (%i p#straser# destule 6erg6elii %i gra4duri (n Emnet de
la R#s#rit! regiunea de la soare&r#sare a +inutului! iar p#storii 6oin#riser# mult!
ad#postindu&se prin corturi! c6iar %i la 0reme de iarn#* .ar acum toate p#m$nturile
erau pustii %i domnea peste ele o lini%te care nu p#rea deloc pre0estitoare de pace*
La c#derea serii f#cur# iar popas* Str##tuser# de dou# ori c$te dou#spre2ece
leg6e peste c$mpiile Ro6anului! iar 2idul de la Em?n Muil se pierduse (n umrele
r#s#ritului* Luna nou# aia lic#rea pe cerul ce+os! cu toate acestea r#sp$ndea o
gean# de lumin#! iar stelele erau acoperite de un 0#l*
7 M# mustr# acum ce0a l#untric pentru orice clip# de odi6n# sau de r#ga2 (n
c#utarea noastr#! 2ise Legolas* Orcii au luat&o la goan#! de parc# i&ar fi m$nat toate
icele lui Sauron* M# tem c&au a4uns de4a (n p#dure %i la colinele (ntunecate! c# trec
c6iar acum pe su umrele arorilor*
<imli scr$%ni din din+i*
7 -mar sf$r%it pentru n#de4dile %i truda noastr#! spuse el*
7 Poate c# ai dreptate (n pri0in+a n#de4dii5 dar nu %i&a trudei! 2ise -ragorn* .oar
n&o s# facem! aici! cale&ntoars#* .e%i sunt 0l#guit*
Pri0i (nd#r#t! de&a lungul drumului pe care (l str##tuser#! c#tre noaptea ce se
aduna la r#s#rit*
7 Se petrece ce0a necurat pe t#r$mul acesta* Nu&mi miroase&a ine nici lini%tea
%i nici c6iar luna asta palid#* Stelele aia lic#resc5 %i eu sunt at$t de sl#it! cum
rareori mi s&a&nt$mplat5 sl#it! a%a cum nici un Prieag n&ar treui s# fie atunci c$nd i
se d# o urm# clar#* E o 0rere care ne ia nou# iu+eala %i&o d# 0r#4ma%ului5 %i care
pune&n fa+a noastr# o arier# ne0#2ut# 7 o mole%eal# aciuat# mai degra# (n inim#
dec$t (n m#dulare*
7 -%a e! 2ise Legolas* Mi&am dat seama de asta de cum am coor$t de pe Em?n
Muil* ,#ci 0rerea aceea nu e (nd#r#tul! ci (naintea noastr#*
"i (ntinse m$na! indic$nd un punct dep#rtat! dincolo de +inutul Ro6an! (nspre
apusul ce se (ntuneca su secera lunii*
7 Saruman! murmur# -ragorn* 'ns# n&o s# ne fac# s# d#m ir cu fugi+ii* S#
facem iar popas 0a treui! c#ci! iat#! p$n# %i luna se pr#u%e%te&n norii care se&
adun#* .ar calea noastr#&i c#tre mia2#noapte! printre dealuri %i mla%tini! de&ndat# ce
s&o face iar#%i 2iu#*
,a de oicei! Legolas fu primul (n picioare! dac# nu cum0a st#tuse a%a de cu
sear#*
7 Scularea9 Scularea9 strig# el* >orii sunt purpurii* ,iudate lucruri ne a%teapt# la
poalele p#durii* 8une! rele 7 nu&mi dau seama! dar ce0a ne c6eam#* Scularea9
,eilal+i s#rir# (n picioare %i pornir# de (ndat# la drum* 'ncet! (ncet! se i0eau 2orile*
,$nd mai a0eau un ceas p$n# la amia2#! a4unser# la po0$rni%urile (n0er2ite ce se
(n#l+au c#tre crestele gola%e! aliniate drept c#tre mia2#noapte* La picioarele lor!
p#m$ntul era uscat %i iara scurt#! dar (ntre ei %i r$ul care %erpuia ad$nc prin desi%ul
de papur# %i de stuf se a%ternea o f$%ie de nisipuri mi%c#toare* lat# cam de 2ece
mile* La apus de po0$rni%ul cel mai sudic! se 0edea un rotocol mare! unde iara
fusese stri0it# %i #tucit# de o pu2derie de t#lpi grele* .e&acolo! urma orcilor o lua
c#tre mia2#noapte! de&a lungul poalelor uscate ale colinelor* -ragorn se opri %i
cercet# urmele (ndeaproape*
7 O 0reme! s&au odi6nit aici! 2ise el* .ar p$n# %i d$ra din afar# e de4a 0ec6e* M#
tem c# inima ta ade0#r gr#it&a! Legolas= de trei ori c$te dou#spre2ece ore au trecut!
cred eu! de c$nd orcii au stat aici! unde ne afl#m acum* .ac&au +inut pasul! atunci
ieri! pe la asfin+it! au a4uns la 6otarele Fangornului*
7 Nu 0#d nimic spre mia2#noapte %i nici spre apus! afar# de iara ce se tope%te&
n cea+#! spuse <imli* Oare am 2#ri p#durea! dac&am urca pe coline;
7 E (nc# foarte departe! 2ise -ragorn* .in c$te&mi amintesc eu! dealurile acestea
se&ntind p$n# la mai ine de opt mile (nspre mia2#noapte %i&apoi o iau u%or spre
apus! c#tre i20oarele Sc#ld#torii En+ilor unde 7 s# tot fie 0reo cincispre2ece mile 7
se a%terne un +inut nesf$r%it*
7 P#i! 6ai s# mergem! rosti <imli* Picioarele mele s# nu se mai pl$ng#* .e nu
mi&ar fi inima at$t de grea! %i&ar da %i ele mai mult silin+a*
Soarele sc#pata c$nd se apropiar#! (n sf$r%it! de cap#tul colinelor* M#r%#luiser#
ore (ntregi! f#r# odi6n#* -cum mergeau (ncet! iar <imli se coco%ase de tot* Tari ca
piatra erau gnomii la munc# %i la drum! dar cursa asta f#r# cap#t (ncepu s#&%i spun#
cu0$ntul! pe m#sur# ce n#de4dea i se ofilea (n inim#* -ragorn mergea (n urma lui
(ntunecat %i t#cut! aplec$ndu&se din c$nd (n c$nd s# cercete2e 0reun semn sau 0reo
urm# de pe p#m$nt* Numai Legolas p#%ea la fel de u%or ca totdeauna5 picioarele lui
aia atingeau 0$rful ierii %i nu l#sau nici o urm#* .ar! a%a cum erau f#cu+i elfii!
g#sea resursele necesare %i putea s# doarm# 7 dac# acesta ar fi cu0$ntul cel mai
potri0it din punctul de 0edere al oamenilor 7 odi6nindu&%i mintea pe c#r#rile ciudate
ale 0iselor elfe%ti! c6iar %i c$nd p#%ea cu oc6ii desc6i%i! (n lumina acestei lumi*
7 S# urc#m pe colina asta (n0er2it#! 2ise el*
'I urmar# 0l#gui+i! t$r$ndu&se pe po0$rni%ul nesf$r%it! p$n# a4unser# sus (n 0$rf*
Era o m#gur# rotun4it#! gola%# ca&n palm# %i singuratic#! (n partea eAtrem# de
mia2#noapte a %irului de coline* Soarele pierise %i umrele serii c#2ur# ca o cortin#*
Erau singuri (ntr&o lume cenu%ie! f#r# form#! f#r# noim#* .oar (ntre apus %i
mia2#noapte! departe! se 2#rea ce0a (ntunecat (n lumina care se stingea= erau Mun+ii
,e+o%i %i p#durile de la poale*
7 Pe&aici nu se 0ede nici un semn s# ne c#l#u2easc#! 2ise <imli* -%a c# 0a
treui s# ne oprim iar %i s# mai irosim o noapte* S&a l#sat %i frigul*
7 :$ntul ate dinspre culmea (n2#pe2it#! spuse -ragorn*
7 "i p$n# diminea+# o s&a4ung# la r#s#rit! 2ise Legolas* Odi6ni+i&0#! dac# sim+i+i
ne0oia* .ar nu 0# pierde+i n#de4dea* Nu se %tie ce ne&aduce 2iua de m$ine* Noaptea
e un sfetnic un*
7 .e trei ori a r#s#rit soarele de c$nd am pornit 6#ituiala! dar tot nu ne&am
luminat! 2ise <imli* Nu ne&am l#murit cu nimic*
Noaptea se pogora tot mai r#coroas#* -ragorn %i <imli adormiser# %i! de c$te ori
se tre2eau! (l 0edeau pe Legolas (n picioare! al#turi de ei! sau plim$ndu&se de colo&
colo! (ng$n$nd (nceti%or pe lima lui5 %i! pe m#sur# ce c$nta! se aprindeau stelele
dale pe olta neagr#* -stfel se scurse noaptea* Pri0ir# (mpreun# cum cre%teau
agale 2orile pe cerul acum gol %i senin! p$n# ce! la o 0reme! se i0i %i soarele* Era
palid! str#0e2iu* :$ntul a4unsese la r#s#rit %i toat# cea+a se risipise5 (n 4urul lor se
(ntindeau +inuturi mo6or$te %i nesf$r%ite (n lumina amar#*
'n fa+# %i spre r#s#rit! 0#2ur# platourile gola%e $ntuite de 0$nt ale Ro6anului! pe
care le mai 2#riser# c$nd0a! de pe malul R$ului cel Mare* 'ntre apus %i mia2#noapte
se ridica neclintit (ntunecatul codru Fangorn5 poalele lui umroase se (ntindeau pe
(nc# 0reo 2ece leg6e! iar po0$rni%urile (mp#durite se pierdeau 6#t&departe!
amestec$ndu&se cu 2area alastr#* Unde0a (nd#r#t p$lp$ia! ca %i cum ar fi plutit pe
un nor cenu%iu! fruntea al# a 0$rfului Met6edras! ultimul din Mun+ii ,e+o%i*
Sc#ld#toarea En+ilor curgea dinspre codru c#tre ei! iute %i (ngust# acum! despicat#
de ancuri p$n# (n str#funduri* 'ntr&acolo se (ndreptau urmele orcilor! 0enind dinspre
coline*
-ragorn (%i plim# de c$te0a ori pri0irea scrut#toare de&a lungul d$rei dintre r$u %i
codru %i 0#2u! departe! (necat# (n 0erdea+#! o umr#! ca o pat# (ntunecat# ce se
deplasa cu iu+eal#* Se arunc# la p#m$nt %i ascult# iar! (ncord$ndu&se* -l#turi de el!
Legolas deslu%i (ns#! +in$ndu&%i m$na lung# %i fin# strea%in# la oc6ii lui de elf! c#
umrele %i petele de culoare nu erau altce0a dec$t o pu2derie de siluete minuscule
de c#l#re+i* :$rfurile l#ncilor pe care le purtau sclipeau (n lumina 2orilor! ca ni%te
stelu+e de pe t#r$mul cel#lalt* .eparte! (nd#r#tul lor! se (n#l+au rotocoale su+iri de
fum cernit* Peste c$mpiile goale era at$ta lini%te! (nc$t <imli au2ea 0$ntul prin iar#*
7 ,#l#re+i9 strig# -ragorn! s#rind (n picioare* O mul+ime de c#l#re+i pe arm#sari
iu+i care se (ndreapt# c#tre noi*
7 .a! 2ise Legolas! sunt o sut# cinci* 8#lai le este p#rul %i lucitoare! l#ncile*
,#petenia lor e foarte (nalt#*
-ragorn sur$se*
7 -scu+i+i mai sunt oc6ii elfilor! 2ise el*
7 8a mai mult! f#cu Legolas! pot s#&+i spun c# sunt cam la cinci leg6e de noi*
7 .e&or fi cinci sau de&o fi una! tot aia e! 2ise <imli5 n&a0em cum sc#pa de ei! pe
t#r$mul #sta pustiu* O fi mai ine s#&i a%tept#m aici sau s# ne continu#m drumul;
7 O s# a%tept#m! spuse -ragorn* Sunt 0l#guit! iar urm#rirea noastr#! oricum! a
cam dat gre%* Sau! 6ai s# 2icem! ne&au luat&o al+ii (nainte5 pentru c# ace%ti c#l#re+i se
(ntorc pe urmele l#sate de orci* S&ar putea s# primim 0e%ti de la ei*
7 Sau lo0ituri de lance! ad#ug# <imli*
7 :#d trei %ei goale! dar nici urm# de 6oi+i! spuse Legolas*
7 N&am 2is c&o s# primim 0e%ti une! 2ise -ragorn* .ar cum or fi! une sau rele!
o s&a%tept#m aici*
,ei trei plecar# de pe culmea pe care ar fi putut fi u%or 2#ri+i ca o pat# pe fundalul
cerului palid %i coor$r# u%or po0$rni%ul dinspre mia2#noapte* -proape de poalele
colinei se oprir# %i! dup# ce se (nf#%urar# (n mantii! se a%e2ar# gr#mad# pe iara
p#lit#* Timpul se scurgea ane0oie! cu ca2n#* :$ntul #tea t#ios %i iscoditor* <imli nu
se sim+ea deloc (n apele lui*
7 ,e %tii despre c#l#re+ii #%tia! -ragorn; (ntre# el* Oare nu facem dec$t s# st#m
aici %i s&a%tept#m o moarte granic#;
7 -m fost printre ei! r#spunse -ragorn* Sunt m$ndri %i c#po%i! dar au inima
curat# %i&s genero%i (n g$nd %i&n fapt#5 cute2#tori! dar nu tirani5 (n+elep+i! dar
ne(n0#+a+i5 nu scriu c#r+i! dar c$nt# mult! la fel cum f#ceau copiii oamenilor (nainte de
-nii 'ntunecimii* 'ns# nu mai %tiu ce s&o fi (nt$mplat pe&aici (n ultima 0reme %i nici ce&o
fi (n mintea ro6irrimilor acum! c$nd sunt (ntre tr#d#torul Saruman %i amenin+area lui
Sauron* Sunt prieteni 0ec6i cu cei din <ondor! de%i nu se (nrudesc cu ei* E pierdut#
(n negura uit#rii 0remea c$nd Eorl cel T$n#r i&a adus din mia2#noapte %i&s mai
degra# neam cu ardingii din )inutul de Bos %i cu eorningii din ,odru printre care
mai pot fi 2#ri+i mul+i #ra+i (nal+i %i #lai! a%a cum sunt c#l#re+ii din Ro6an* 8ine
m#car c# nu se dau (n 0$nt dup# orci*
7 .ar <andalf 2icea ce0a despre un 20on cum c&ar pl#ti triut +inutului Mordor!
inter0eni <imli*
7 La fel ca 8oromir! nu&i dau cre2are! rosti -ragorn*
7 ,ur$nd ai s# afli ade0#rul! 2ise Legolas* S&au apropiat de4a foarte mult de noi*
La o 0reme! p$n# %i <imli au2i tropotul dep#rtat al copitelor* ,#l#re+ii se a#tur#
din c#rare! dep#rt$ndu&se de r$u! %i se apropiau acum de dune* >urau ca 0$ntul*
,$mpia r#suna de glasurile lor puternice %i deslu%ite* 8rusc! acestea umplur#
0#2du6ul ca un tunet %i c#l#re+ul din fa+# coti! trec$nd pe la poalele colinei! c#l#u2ind
ceata (napoi! c#tre mia2#2i! de&a lungul marginii de apus a dunelor* .up# el o pornir#
cu to+ii un %ir lung de #ra+i (n0e%m$nta+i (n 2ale! iu+i! str#lucitori! la care +i&era mai
mare dragul s# pri0e%ti*
,aii lor erau uria%i! puternici %i 20el+i! cu p#rul cenu%iu! lucitor5 co2ile lungi fluturau
(n 0$nt! iar coamele c#deau (mpletite pe gruma2urile seme+e* Oamenii care (i
c#l#reau nu erau nici ei mai pre4os= (nal+i %i lungi (n picioare5 p#rul ca inul le flutura
(nd#r#t! pe su coifurile u%oare! (n co2i lungi! unduitoare5 c6ipurile le erau aspre %i
t#ioase* L#ncile parc# nesf$r%ite din m$inile lor erau din lemn de frasin5 scuturi
pictate le at$rnau la spate %i s#ii lungi la r$u! iar c#m#%ile din 2ale le&acopereau
genunc6ii*
<alopau doi c$te doi! ridic$ndu&se din c$nd (n c$nd (n %a! scrut$nd (nainte sau
(mpre4ur5 p#reau a nu&i fi 2#rit pe cei trei str#ini care st#teau t#cu+i %i (i pri0eau* ,$nd
s# treac# toat# ceata! -ragorn se ridic# %i strig# cu un glas r#sun#tor=
7 ,e 0e%ti ne&aduce+i de la mia2#noapte! c#l#re+ilor din Ro6an;
,u o iu+eal# %i o (ndem$nare uluitoare! ace%tia (%i strunir# arm#sarii! se rotir# (n
loc %i se apropiar# amenin+#tor de ei* ,ur$nd! cei trei prieteni se tre2ir# (n mi4locul
unui cerc rotitor de c#l#re+i care se str$ngea tot mai mult (mpre4ur* -ragorn r#mase
t#cut (n picioare! pe c$nd ceilal+i doi %edeau nemi%ca+i! (ntre$ndu&se ce (ntors#tur#
a0eau s# ia lucrurile*
.eodat#! f#r# 0reun ordin spus sau strigat! c#l#re+ii se oprir#* '%i (ndreptar#
pu2deria de l#nci c#tre ei5 c$+i0a puser# m$na pe s#ii! al+ii (%i preg#tir# s#ge+ile (n
arcuri* -poi! cel mai (nalt dintre ei se apropie de str#ini5 din coiful lui se (n#l+a!
precum o creast#! o coad# al# de cal* 'nainta p$n# c$nd 0$rful l#ncii sale se opri la
c$te0a palme de pieptul lui -ragorn* -cesta nici nu tres#ri*
7 ,ine sunte+i %i ce c#uta+i (n +inutul acesta; (ntre# c#l#re+ul (n lima comun#
de la Soare&-pune! (n felul lui 8oromir! omul din <ondor*
7 Mi se spune Pas Mare! (i r#spunse -ragorn* :in de la mia2#noapte* "i
urm#resc ni%te orci*
,#l#re+ul s#ri de pe cal* '%i (ncredin+# lancea unui camarad de&al s#u care se
apropiase %i desc#lecase al#turi! (%i trase saia %i se opri in fa+a lui -ragorn! pri0indu&
l scrut#tor! nu f#r# oarecare uimire* 'ntr&un t$r2iu! 0ori din nou*
7 La (nceput am cre2ut c# 0oi (n%i0# sunte+i orci! 2ise el! dar 0#d c# nu&i a%a* Pe
legea mea! nu prea a0e+i 6aar de orci! de&a+i pornit a%a! la 0$n#toare* Erau iu+i! erau
mul+i* :&a+i fi presc6imat din 0$n#tori (n prad#! dac# i&a+i fi a4uns din urm#* E ce0a
necurat cu tine! Pas Mare*
'%i plec# din nou pri0irea limpede! luminoas# asupra Prieagului*
7 sta nu&i un nume pe care s#&l dai unui om* ,iudate&+i sunt %i straiele* -i
r#s#rit! cum0a! din iar#; ,um de ne&ai sc#pat pri0irii; E%ti de neam elfesc;
7 Nu! spuse -ragorn* Numai unul dintre noi e elf! Legolas! din (ndep#rtatul
,odru 'ntunecat* .ar am trecut prin Lot6lorien! a%a c# a0em asupra noastr# darurile
%i ocrotirea .oamnei*
,#l#re+ul se uit# la ei cu %i mai mult# uimire! dar pri0irea i se (n#spri*
7 .eci! eAist# o .oamn# (n ,odrul de -ur! a%a cum 2ic po0e%tile str#0ec6i! rosti
el* Se spune c# pu+ini scap# din mre4ele ei* ,iudate 0remuri mai tr#im9 .ar! dac#
sunte+i su ocrotirea ei! (nseamn# c# poate %i 0oi sunte+i ur2itori de mre4e sau
0r#4itori*
-runc# o pri0ire rece c#tre <imli %i Legolas*
7 :oi de ce nu 0ori+i! mu+ilor; (i (ntre# el r#stit*
<imli se ridic# de 4os %i se propti pe picioarele r#%c6irate5 (%i str$nse securea (n
m$n# %i oc6ii lui negri sc#p#rar#*
7 Spune&mi cine e%ti! c#l#re+ule! %i&am s#&+i spun cine sunt %i (nc# ce0a pe
deasupra! 2ise el*
7 ,$t despre asta! rosti c#l#re+ul! plec$ndu&%i oc6ii spre gnom! str#inul e cel care
s&ar cu0eni s# se de20#luie (nt$i* "i totu%i! sunt Eomer! fiul lui Eomund! %i mi se
spune -l Treilea Mare%al al O%tei ,#l#re+ilor*
7 Ei ine! atunci! ce&ar fi ca tu! Eomer! fiul lui Eomund! -l Treilea Mare%al al
O%tei ,#l#re+ilor! s&ascul+i la <imli! fiul gnomului <loin! %i s#&+i c$nt#re%ti 0orele
necugetate; '+i sare +and#ra din orice fleac %i numai s#r#cia du6ului t#u +i&ar mai
putea scu2a purtarea*
Oc6ii lui Eomer sc#p#rar#! iar oamenii din Ro6an (ncepur# s# gl#suiasc#
m$nio%i! str$ng$nd cercul %i (ndrept$ndu&%i l#ncile c#tre ei*
7 ,umetre gnom! +i&a% rete2a c#p#+$na cu tot cu ar# de&ai fi oleac# mai
r#s#rit! 2ise Eomer*
7 Nu&i singur aici! 2ise Legolas! potri0indu&%i c$t ai clipi o s#geat# (n arc* )i&ai
g#si moartea (nainte s# lo0e%ti*
Eomer ridic# saia %i lucrurile ar fi luat o (ntors#tur# ur$t#! dac# -ragorn n&ar fi
+$%nit (ntre ei! ridic$nd m$na*
7 Iertare! Eomer9 strig# el* ,$nd ai s# afli mai multe! ai s#&+i dai seama de ce i&ai
m$niat pe prietenii mei* N&a0em de g$nd s# facem 0reun r#u (n Ro6an %i nici 0reunei
0iet#+i de acolo! fie el om sau cal* N&ai 0rea mai ine ca! (nainte s# lo0e%ti! s# ne&au2i
po0estea;
7 8a da! 2ise Eomer! l#s$ndu&%i saia (n 4os* .ar drume+ii din O%tea ,#l#re+ilor
ar face ine s# fie mai (n+elep+i %i s# lase trufia (n 0remurile noastre at$t de nesigure*
'nt$i! spune&mi numele t#u ade0#rat*
7 Nu (nainte s#&mi spui tu (n slu4a cui te afli! 2ise -ragorn* E%ti prieten sau
0r#4ma% cu Sauron! Seniorul 'ntunecimii din Mordor;
7 Nu slu4esc pe nimeni! afar# de ,$rmuitorul O%tii! T6eoden! Regele din
T6engel! (i r#spunse Eomer* Nu ne supunem puterii din (ndep#rtatul T#r$m Negru!
dar nici nu suntem (nc# pe picior de r#2oi5 %i dac# de ei fugi+i! a+i face ine s#
p#r#si+i +inutul acesta* E 2ar0# mare la toate 6otarele noastre %i suntem amenin+a+i5
dar 0rerea nu ni&i dec$t s# fim lieri %i s# tr#im a%a cum am f#cut&o %i p(n@acum! adic#
s# ne 0edem de&ale noastre! f#r# s# ne punem (n slu4a nici unui domn str#in! un
sau r#u* Ne primeam oaspe+ii cu drag (n 0remuri mai une! dar acum suntem iu+i %i
aspri cu 0eneticii nepofti+i* /ai! spune cine e%ti; "i&n slu4a cui; ,ine +i&a poruncit s#&
i 6#ituie%ti pe orci (n +inutul nostru;
7 Nu sunt (n slu4a nim#nui! rosti -ragorn5 dar i&a% 6#itui pe supu%ii lui Sauron (n
orice +inut s&ar duce* Pu+ini sunt printre oamenii muritori cei care %tiu mai mult ca
mine despre orci5 %i nu&i urm#resc doar c# a%a mi&a 0enit la socoteal#* Orcii ace%tia
mi&au luat ostatici doi prieteni* 'ntr&o astfel de situa+ie! oricine n&are cal e silit s&o ia pe
4os %i nu se mai g$nde%te s# cear# 0oie! atunci c$nd porne%te pe urmele cui0a* Iar
socoteala capetelor 0r#4ma%e n&o mai +in dec$t cu spada* ,# doar sunt %i eu (narmat*
-ragorn (%i d#du mantia la o parte %i teaca elfeasc# luci* T#i%ul spadei -nduril (i
fulger# (n m$n# ca o fl#c#ruie*
7 Elendil9 strig# el* Sunt -ragorn! fiul lui -rat6orn! %i mi se spune Elessar! Piatra
Elfic#! .unadan! mo%tenitorul fiului lui Isildur Elendil! fiu al <ondorului* Iat# saia ce&
a fost despicat# %i f#urit# iar9 :rei s#&mi sari (n a4utor sau mi te&mpotri0e%ti; -lege
iute9
<imli %i Legolas (%i pri0ir# prietenul ului+i! c#ci nu&l mai 0#2user# purt$ndu&se
astfel p$n# atunci* P#rea c# se (n#l+ase! (n 0reme ce Eomer se f#cuse mai mic5 %i
2#rir#! pe c6ipul lui (nsufle+it! imaginea fugar# a puterii %i maiest#+ii regilor de piatr#*
O clip#! lui Legolas i se p#ru c# 0ede pe fruntea lui -ragorn p$lp$ind o flac#r# al#!
ca o cunun# str#lucitoare*
Eomer se d#du un pas (nd#r#t! cu c6ipul cuprins de 0enera+ie! (%i l#s# pri0irea
m$ndr# (n p#m$nt*
7 Pe legea mea c# tr#im 0remuri ciudate! murmur# el* :isul %i legenda +$%nesc
la 0ia+# a%a! din p#m$nt! din iar# 0erde*** Spune&mi! m#rite senior! ce 0$nt te&aduce
pe aceste meleaguri; "i ce&n+eles au 0orele&+i (ntortoc6eate; .e mult 8oromir! fiul
lui .enet6or! plecat&a s# afle r#spuns! iar calul pe care i l&am (mprumutat s&a&ntors
f#r# c#l#re+* ,e&os$nd# ne&aduci de la mia2#noapte;
7 Os$nda alegerii! rosti -ragorn* Po+i s#&i spui asta lui T6eoden! fiul lui T6engel=
r#2oiu&i st# dinainte5 %i are a alege s# fie de partea lui Sauron sau (mpotri0a lui*
Nimeni nu mai poate tr#i a%a cum a f#cut&o p$n# acum %i! 0ora ceea! pu+ini (%i 0or
mai p#stra cump#tul* .ar despre aceste treuri (nsemnate om discuta ce0a mai
t$r2iu* .ac# oi a0ea noroc! m# 0oi (nf#+i%a eu (nsumi dinaintea regelui* -cum (ns#
sunt la anang6ie %i&+i cer a4utorul! sau m#car ni%te 0e%ti* )i&am spus c# suntem pe
urmele unei 6oarde de orci care ne&au luat prietenii* Ne po+i spune ce0a;
7 .a! nu mai e ne0oie s#&i urm#ri+i! 2ise Eomer* I&am nimicit pe orci*
7 "i prietenii no%tri;
7 N&am dat de nimeni! afar# de orci*
7 ,iudat! 2ise -ragorn* :&a+i uitat ine printre cei uci%i; -far# de le%uri orce%ti! n&
a+i 0#2ut cum0a 0reun trup%or ce&n oc6ii 0o%tri ar fi p#rut de copil; .escul+ %i
(n0e%m$ntat (n cenu%iu*
7 Nu erau printre ei nici gnomi! nici copii! 2ise Eomer* I&am num#rat %i i&am
despuiat pe to+i! apoi i&am aruncat gr#mad# %i le&am dat foc! dup# legea noastr#*
,enu%a mai fumeg# (nc#*
7 Noi nu 0orim de gnomi sau de copii! 2ise <imli* Prietenii no%tri erau 6oi+i*
7 /oi+i; f#cu Eomer* ,e&or mai fi %i #%tia; ,iudat nume*
7 Un nume ciudat pentru un neam la fel de ciudat! rosti <imli* .ar tare drag inimii
noastre* Se pare c&a+i au2it %i (n Ro6an de cu0intele care i&au tulurat pe cei din
Minas Tirit6* 'n ele era 0ora despre )ara Piticu+ilor* -ce%ti 6oi+i sunt piticu+i*
7 Piticu+i9 r$se c#l#re+ul de l$ng# Eomer* Piticu+i9 .ar #%tia nu&s dec$t un popor
mititel din aladele str#0ec6i %i din asmele copiilor de la mia2#noapte* Pe ce t#r$m
c#lc#m; Pe cel de legend# sau pe cel (n0er2it! sc#ldat de ra2ele soarelui;
7 Un #rat poate s# p#%easc# pe am$ndou#! 2ise -ragorn* ,#ci nu noi! ci acei
ce 0or urma 0or ticlui legendele timpului nostru* T#r$mul (n0er2it! 2ici; .ar #sta&i un
suiect serios de legend#! de%i (+i por+i pa%ii pe el! su ra2ele soarelui*
7 Timpul ne 2ore%te! 2ise c#l#re+ul! f#r# s# ia (n seam# 0orele lui -ragorn*
Treuie s# ne gr#im spre mia2#2i! st#p$ne* S#&i l#s#m pe s#laticii #%tia cu
(nc6ipuirile lor* Sau s#&i leg#m %i s#&i ducem la rege*
7 U%urel! Eot6ain! 2ise Eomer (n lima lui* Stai o clip#* Spune&le eare)ilor s# se
str$ng# pe c#rare %i s# se preg#teasc# s&o porneasc# spre :adul En+ilor*
Eot6ain se retrase om#nind %i le 0ori celorlal+i* Imediat! ace%tia se dep#rtar# %i
(l l#sar# pe Eomer singur! cu cei trei prieteni*
7 Tot ceea ce spui e tare ciudat! -ragorn! rosti el* "i totu%i! mi&e foarte limpede
c# spui ade0#rul= oamenii din O%te nu mint %i din acest moti0 nu se las# u%or
(n%ela+i* .ar n&ai spus tot* :rei s#&mi po0este%ti acum pe&ndelete ce&ns#rcinare ai! ca
s# pot s# m# 6ot#r#sc %i eu ce s# fac;
7 -m pornit din Imladris! a%a cum spune c$ntecul! cu multe s#pt#m$ni (n urm#!
r#spunse -ragorn* Eram (mpreun# cu 8oromir din Minas Tirit6* Treuia s# a4ung la
cetatea aceea cu fiul lui .enet6or! s#&i a4ut semin+ia (n r#2oiul (mpotri0a lui Sauron*
.ar to0ar#%ii mei de drum a0eau alt# trea#* M# rog! n&are rost s# 0orim despre
asta acum* 'n orice ca2! <andalf cel Sur era c#petenia noastr#*
7 <andalf9 eAclam# Eomer* <andalf cel Sur e cunoscut (n O%te5 dar numele
s#u! te pre0in! nu mai are trecere (n fa+a regelui* Toat# lumea %tie c# 0ine %i pleac#
adesea pe&aici! c$nd i se n#2are 7 a la o lun#! a dup# ani de 2ile* -duce
totdeauna solii ciudate5 unii spun cum c# ar fi pia2#&rea* "i nu&s departe de ade0#r=
de c$nd a 0enit ultima oar# pe&aici! (n 0ar#! toate au mers de&a&ndoaselea* -tunci a
(nceput neca2ul nostru cu Saruman* 'l socoteam pe Saruman prieten! dar a 0enit
<andalf %i ne&a a0erti2at c# se preg#te%te degra# un r#2oi (n Isengard* >icea c# el
(nsu%i fusese ostatic (n Ort6anc %i&aia reu%ise s# scape* Ne cerea a4utorul* .ar
T6eoden nici n&a 0rut s&aud#! a%a c# a plecat* S# nu roste%ti numele de <andalf cu
0oce tare (n fa+a lui T6eoden! c#&l apuc# damlaua9 Pentru c# i l&a luat pe Iute ca
<$ndul! cel mai 0aloros dintre arm#sarii regelui! c#petenia meara"ilor, pe care doar
Seniorul O%tii are 0oie s#&i (ncalece* ,#ci s#m$n+a rasei lor se trage de la calul lui
Eorl! ce %tia lima oamenilor* -cum %apte nop+i! Iute ca <$ndul s&a&ntors5 dar m$nia
regelui a r#mas aceea%i! pentru c# acum calul s&a s#l#ticit %i nu mai las# nici un
#rat s# se apropie de el*
7 'nseamn# c# Iute ca <$ndul %i&a aflat singur calea din (ndep#rtatul
mia2#noapte! 2ise -ragorn5 c#ci acolo s&a desp#r+it de <andalf* .ar! 0ai9 <andalf nu
0a mai a0ea 0reodat# prile4ul s# c#l#reasc#* S&a pr#u%it (n e2n# (n minele Moriei %i
nu se mai (ntoarce*
7 ,ople%itoare 0este! 2ise Eomer* ,el pu+in pentru mine %i pentru mul+i al+ii! de%i
nu pentru toat# lumea5 ai s# te con0ingi %i singur! dac# te duci la rege*
7 Pu+ini (%i pot da seama aici de gro2#0ia #stei n#paste! de%i s&ar putea s&o
sim+i+i %i 0oi cumplit mult mai cur$nd dec$t 0&a+i a%tepta! spuse -ragorn* .ar c$nd
capetele m#re+e cad! cei mai m#run+i sunt ne0oi+i s# treac# la c$rm#* Misia mea a
fost s#&i conduc pe to0ar#%ii mei pe lungul drum din Moria* Prin Lorien am 0enit 7
ade0#r pe care&ar fi ine s#&l afli (nainte s# mai 0ore%ti despre asta 7 %i de&acolo
am str##tut leg6e peste leg6e de&a lungul R$ului cel Mare! c#tre cascada Rauros*
-colo a fost 8oromir m#cel#rit de&aceia%i orci pe care i&a+i nimicit 0oi*
7 ,utremur#toare&+i sunt 0e%tile9 strig# Eomer de2n#d#4duit* Mare n#past#&i
moartea aceasta pentru Minas Tirit6 %i pentru noi to+i* ,e om de 0a2#&a fost9 L&au
pream#rit cu to+ii* -rar prin O%te se&ar#ta! c#ci era mereu (n r#2oi la 6otarele de
r#s#rit5 dar l&am 0#2ut* Mai degra# ca fiii iu+i ai lui Eorl! dec$t ca oamenii
moroc#no%i din <ondor mi&a p#rut %i putea s# se do0edeasc# un mare c$rmuitor al
poporului s#u! atunci c$nd (i 0a fi 0enit 0remea* .ar n&am %tiut p(n@acum de&aceast#
gro2#0ie din <ondor* ,$nd s&a pr#p#dit;
7 Sunt patru 2ile de c$nd a fost ucis! (i r#spunse -ragorn5 din seara aceea am
pornit&o din tenerosul Toi 8randir*
7 Pe 4os; f#cu Eomer*
7 .a! a%a cum 0e2i*
.e mare uimire se umplur# pri0irile lui Eomer*
7 Pas Mare e un nume mult prea nedemn de ceea ce&ai f#cut! o! fiu al lui
-rat6orn! rosti el* )i&a% 2ice mai degra# Pas 'naripat* La multe cur+i ar treui c$ntate
faptele de 0ite4ie ale celor trei camara2i* Patru2eci de leg6e %i (nc# cinci a+i str##tut!
(nainte ca 2iua a patra s# se sf$r%easc#9 ,ute2#toare&i spi+a lui Elendil9 .ar! m#rite
senior! cum m&ai f#cut s# uit9 Treuie s# m# (ntorc degra# la T6eoden* -m 0orit
cam aspru (n fa+a oamenilor mei* I&ade0#rat c# nu suntem (nc# 0r#4ma%i pe fa+# cu
T#r$mul Negru %i sunt unii care&i sufl# regelui po0e+e (nfrico%ate la urec6e5 dar
r#2oiul nu&i departe* N&o s# l#s#m alt# 0ec6ea alian+# cu <ondorul5 o s# le s#rim
oricum (n a4utor la lupt# 5 asta&i credin+a mea %i&a tuturor care&s cu mine* /otarul de
r#s#rit e&n seama mea! asta&i gri4a celui de&al Treilea Mare%al! %i&am str#mutat toate
6erg6eliile %i pe p#storii no%tri dincolo de Sc#ld#toarea En+ilor5 n&am p#strat aici
dec$t pa2a %i cerceta%ii ageri*
7 -%adar! nu&i pl#ti+i triut lui Sauron; (ntre# <imli*
7 Nu i&am pl#tit %i nici n&o s#&i pl#tim 0reodat#! rosti Eomer %i oc6ii (i sc#p#rar#!
cu toate c# mi&a a4uns la urec6e minciuna asta* ,u ani (n urm#! Seniorul T#r$mului
Negru %i&ar fi dorit s# cumpere pe ani grei cai de la noi! dar nu m&am (n0oit! pentru
c# supune animalele la ca2ne* -tunci %i&a trimis orcii la 4af! iar ace%tia fur# tot ce&
apuc#! aleg$nd cu oseire caii negri5 pu+ini ne&au mai r#mas din soiul #sta* .e&aceea
di6onia dintre noi %i orci e&a%a amarnic#*
.ar acum gri4a noastr# cea mai de seam# e Saruman* Pretinde c#&i st#p$n peste
tot +inutul acesta %i suntem (n r#2oi de mai multe luni* I&a luat pe orci! pe ,#l#re+ii
Lupului %i pe oamenii de r#u (n slu4a sa %i au (nc6is Trec#toarea! a%a c# s&ar putea
s# fim asedia+i at$t la r#s#rit! c$t %i la apus* Nu&i de glumit c&un astfel de 0r#4ma%5 e
un 0r#4itor 0iclean %i diace %i poate s# ia nenum#rate (nf#+i%#ri* Se spune c#
r#t#ce%te de colo&colo! (n c6ip de mo%neag! (n0e%m$ntat (ntr&o mantie cu glug#! cam
ca <andalf* -%a 2ic to+i care %i&l amintesc* Iscoadele lui p#trund %i&n gaur# de %arpe!
iar p#s#rile sale aduc#toare de r#u trec! (n t#rii! peste 6otare* Nu %tiu cum se 0or
sf$r%i toate acestea %i mi se str$nge inima! c#ci m# tem c# n&are prieteni doar (n
Isengard* .ar ai s#&+i dai singur seama! dac# 0rei s#&l 0e2i pe rege* ,e 2ici! nu 0ii;
Oare credin+a mea cum c&ai fost trimis la mine dup# a4utor! c6inuit de %o0#ial# %i de
ne0oi! e doar o am#geal#;
7 -m s# 0in c$nd s&o&mplini sorocul! 2ise -ragorn*
7 /ai acum! rosti Eomer* Mo%tenitorul lui Elendil ar fi! f#r# doar %i poate! o
(m#r#tare pentru fiii lui Eorl! (n sti6ia aceea malefic#* 'n Emnet de la -pus #t#lia&i
(n toi %i tare mi&e team# c# nu ne a%teapt# 0remuri une* S# %tii c# m&am a0$ntat
c#lare c#tre mia2#noapte f#r# %tirea regelui! c#ci (n lipsa mea casa lui e prea pu+in
p#2it#* .ar cerceta%ii m&au pre0enit acum trei nop+i de 0enirea %le6tei orce%ti dinspre
Peretele de R#s#rit %i c# printre ei s&ar afla %i unii ce poart# (nsemnele ale ale lui
Saruman* -%a (nc$t! g$ndindu&m# c# de ce mi&a fost team# n&am sc#pat! adic# de
un pact (ntre Ort6anc %i Turnul 'ntunecimii! am purces (n fruntea eore)ilor- #ra+ii
din stirpea mea5 %i i&am a4uns pe orci cu dou# 2ile (n urm#! pe la sc#p#tat! aproape
de 6otarele de la P#durea En+ilor*
-colo i&am (mpresurat %i&am purtat #t#lia ieri! (n 2ori* ,incispre2ece oameni am
pierdut %i! 0ai mie! doispre2ece cai9 ,#ci orcii erau mai numero%i dec$t ne&am
a%teptat* Li se al#turaser# al+ii! dinspre r#s#rit! de dincolo de R$ul cel Mare5 d$ra lor
spurcat# se 0ede ce0a mai spre mia2#noapte* Iar al+ii! tot a%a! s&au i0it din p#dure*
Orci mari! care purtau %i ei pecetea M$inii -le a Isengardului5 ace%tia&s mai
puternici %i mai s$ngero%i dec$t ceilal+i* Oricum! i&am terminat pe to+i* .ar am pierdut
prea mult# 0reme* E ne0oie de noi la mia2#2i %i la apus* Nu 0eni+i %i 0oi; .up# cum
0ede+i! cai a0em %i de prisos* S# l#s#m spada s#&%i fac# treaa de care! 6ar
.omnului! nu duce lips#* "i&apoi i&am da de lucru securii lui <imli %i arcului lui
Legolas! de 0or fi 0r$nd s#&mi ierte 0orele nes#uite pe care le&am rostit despre
.oamna P#durii* -m 0orit ca tot omu@ de pe meleagul meu %i&a% 0rea cu ucurie s#&
n0#+ s# gl#suiesc me%te%ugit*
7 -duc mul+umire pentru tot ce&mi spui! 2ise -ragorn! %i inima&mi d# g6es s# 0in
cu tine5 dar n&am cum s#&mi p#r#sesc to0ar#%ii! c$t mai e o n#de4de*
7 Nu&i nici o n#de4de! 2ise Eomer* N&o s#&i g#se%ti pe prietenii t#i la 6otarele de
mia2#noapte*
7 "i totu%i! nu sunt nici (nd#r#t* -m dat de&un semn limpede! nu departe de
Peretele de R#s#rit! care (mi spune c# m#car unul dintre ei tr#ie%te* .ar (ntre 2id %i
dune n&am mai g#sit alt# urm# de&a lor %i nici o d$r# nu se&aate (ntr&o parte sau alta
7 asta de nu m&oi fi (n%elat cu totul*
7 "i&atunci! ce cre2i c# s&a ales de ei;
7 Nu %tiu* Or fi fost m#cel#ri+i %i ar%i de&a 0alma cu orcii5 dar! 2ici tu! n&are cum
s# fie a%a! %i nici eu nu m# tem de asta* S&ar putea s# fi fost du%i (n p#dure (nainte ca
0oi s#&i fi (mpresurat pe 0r#4ma%i* Po+i s# 4uri c# nu 0&a sc#pat nimeni printre degete;
7 Pot s# 4ur c#! dup# ce am dat de ei! nu ne&a sc#pat nici un orc! 2ise Eomer*
-m a4uns (naintea lor la poalele p#durii! iar dac# dup# aceea a reu%it cine0a s# se
strecoare prin cercul nostru! atunci acela n&a fost orc %i&a0ea! cu siguran+#! puteri
elfe%ti*
7 Prietenii no%tri erau (n0e%m$nta+i la fel ca noi! 2ise -ragorn5 iar 0oi nu ne&a+i
0#2ut nici pe lumin#*
7 Uitasem asta! rosti Eomer* Tare&i greu s# mai %tii ce0a sigur printre at$tea
minuni* Lumea&i tot mai ciudat#* Elful %i gnomul drume+esc (mpreun# 2iua&n amia2a
mare! pe c$mpiile noastre5 iar f#pturile stau de 0or# cu .oamna P#durii! de%i&s pe
lumea asta5 %i spada se (ntoarce la r#2oiul ce&a i2ucnit (n negura 0remilor! c$nd
str#mo%ii no%tri au pornit c#lare spre O%te* ,e le&ar mai fi cu putin+# s# fac#
f#pturilor cu 4udecat# (n astfel de timpuri;
7 ,e&au f#cut %i p$n# acum! 2ise -ragorn* 8inele %i r#ul nu se sc6im# de a2i pe
m$ine5 %i n&au t$lcuri diferite printre elfi! gnomi %i oameni* 'i e dat f#pturii s# le
deslu%easc#! at$t (n P#durea de -ur! c$t %i la ea acas#*
7 -%a e! rosti Eomer* .ar eu nu m#&ndoiesc nici de 0oi! nici de ceea ce&mi spune
inima* Totu%i nu mi&e cu putin+# s# fac a%a cum a% 0rea* E (mpotri0a legii noastre s#&i
l#s#m pe 0enetici s# 6oin#reasc# cum poftesc prin +inut! c$t# 0reme regele (nsu%i nu
le d# (ncu0iin+area5 iar opreli%tea&i mai mare acum! (n 0remuri de restri%te* Te&am
rugat s# te (ntorci de un#0oie cu mine %i nu 0rei* "i nu&mi d# inima g6es s# pornesc
#t#lia cu o sut# contra trei*
7 Nu cred c# legea 0oastr#&i f#cut# pentru a%a ce0a! 2ise -ragorn5 %i! s# fim
drep+i! nici eu nu sunt un 0enetic! c#ci am mai fost pe&aici de multe ori %i&am c#l#rit
cu ceata ro6irrimilor! de%i su alt nume %i su o alt# (nf#+i%are* Nu te&am mai 0#2ut!
pentru c# e%ti prea t$n#r! dar am stat de 0or# cu Eomund! tat#l t#u! %i cu T6eoden!
fiul lui T6engel* Pe 0remuri! nici o (nalt# fa+# din +inutul acesta n&ar fi st#0ilit 0reodat#
0reo f#ptur# (n a&%i duce la cap#t o fapt# 0ite4easc# a%a cum e a mea* M#car e
limpede c# am datoria s#&mi continui calea* Ei 6ai! fiu al lui Eomund! treuie s# alegi
p$n# la urm#* -4ut#&ne sau! dac# nu! las#&ne lieri s# plec#m* Mai ai o cale= s#&+i
duci la (mplinire legea* .ar de&o 0ei face! pu+ini se 0or (ntoarce la lupt# al#turi de tine
%i de regele t#u*
Eomer c6i2ui o 0reme! apoi 0ori=
7 -m$ndoi treuie s# ne gr#im* -i mei ard de ner#dare s&o pornim la drum %i
n#de4dea 0oastr# scade cu fiecare ceas* Iat# ce&aleg= pute+i pleca5 mai mult! am s#
0#&mprumut caii* Nu 0# cer dec$t at$t= c$nd 0e+i fi ispr#0it sau 0e+i 0edea c# totu&i (n
2adar! (ntoarce+i&0# cu caii prin :adul En+ilor! la Meduseld! noila cas# din Endoras
unde sade acum T6eoden* -stfel (i 0ei do0edi c# n&am gre%it* M# pun pe mine
c6e2#%ie %i poate c6iar 0ia+a mea (n 4oc c# e%ti de un#&credin+#* S# nu gre%e%ti*
7 Nu 0oi gre%i! 2ise -ragorn*
Nu mic# le fu mirarea %i multe pri0iri (ntunecate %i (ndoielnice (%i aruncar# oamenii
s#i! c$nd Eomer porunci s# li se (mprumute str#inilor caii5 dar numai Eot6ain (ndr#2ni
s&o spun# desc6is*
7 N&ar fi nimic dac&ar fi 0ora de seniorul acesta din 0i+a din <ondor! a%a cum se
laud#! 2ise el! dar cine&a mai au2it s# i se dea unui gnom un cal din O%te;
7 Nimeni! spuse <imli* "i nu te teme= nici nu se 0a mai au2i de&a%a ce0a* Mai
ine merg pe 4os! dec$t s# m&a%e2 pe spinarea 0reunei lig6ioane at$t de mari! de
0oie sau de ne0oie*
7 -cum (ns# 0a treui s#&ncaleci! altfel ai s# r#m$i de c#ru+#! 2ise -ragorn*
7 /ai! a%a2#&te&nd#r#tul meu! prietene <imli! 2ise Legolas* -%a o s# fie totul
ine5 n&o s# ai ne0oie de nici un cal %i n&o s#&+i fac# 0reunul neca2uri*
Lui -ragorn i se aduse un idi0iu murg 0$n4os! iar el (l (ncalec#*
7 /asufel (i e numele! 2ise Eomer* Fie s# te poarte cu ine %i s#&+i aduc# mai
mult noroc dec$t lui <arulf! fostul lui st#p$n*
Legolas primi un cal ce0a mai mic %i mai desc6is la culoare! dar n#r#0a% %i focos*
Pe&acesta (l c6ema -rod* 'ns# Legolas le ceru s#&i scoat# %aua %i fr$ul*
7 N&am treuin+# de ele! 2ise el! (nc#lec$ndu&l u%or! dintr&o s#ltare %i! spre
mirarea lor! -rod se ar#t# l$nd %i gata s#&l slu4easc#! mi%c$ndu&se de colo&colo!
f#r# cr$cnire= a%a se purtau elfii cu doitoacele alese*
<imli fu urcat (nd#r#tul prietenului s#u de care se (ncle%ta (ncr$ncenat! de parc#
era Sam <amgee (ntr&o arc#*
7 .rum un %i fie s# afli ceea ce cau+i9 strig# Eomer* S# te (ntorci c$t po+i de iute5
%i fie ca spadele noastre s# luceasc#! atunci! al#turi*
7 M# 0oi (ntoarce! 2ise -ragorn*
7 "i eu m# 0oi (ntoarce! ad#ug# <imli* 'n+elepciunea lui Lad? <aladriel ne
desparte (nc# %i 0oiesc s#&+i (mp#rt#%esc c$te ce0a despre 0ora ei dulce*
7 Om tr#i %i&om 0edea! f#cu Eomer* -t$tea lucruri s&au (nt$mplat! (nc$t
deprinderea rug#ciunii unei 2$ne su lo0iturile duioase ale securii unui gnom (mi 0or
p#rea floare la urec6e* .rum un9
"i cu acestea! se desp#r+ir#* Tare iu+i erau idi0iii din Ro6an* ,$nd nu peste mult
<imli (%i (ntoarse pri0irile! ceata lui Eomer aia de se mai 2#rea (n dep#rtare* -ragorn
nu se uit# (nd#r#t5 urma (n goan# d$ra! cu capul mult plecat! lipit de gruma2ul lui
/asufel* ,ur$nd a4unser# la marginea Sc#ld#torii En+ilor! iar acolo d#dur# peste
urma cealalt#! despre care le 0orise Eomer! cum c&ar 0eni dinspre soare&r#sare! de
pe Platoul <ola%*
-ragorn desc#lec# %i pri0i p#m$ntul! pe urm#! s#rind (napoi (n %a! o lu# spre
r#s#rit! cu mare #gare de seam#! ca s# nu distrug# urmele* -poi desc#lec# iar %i
cercet# +#r$na! de colo p$n# colo*
7 N&am aflat mare lucru! rosti el* .$ra principal# e neclar#! (ntret#iat# de urmele
de (ntoarcere ale c#l#re+ilor5 drumul lor treuie s# fi fost pe l$ng# r$u* .ar cea
dinspre r#s#rit e rea0#n# %i deslu%it#* Nici o urm# nu duce (n partea opus#! (napoi!
spre -nduin* -cum treuie s# mergem mai u%or! s# oser0#m orice pas care&ar fi
luat&o pe de l#turi* .e aici! orcii %i&au dat seama! f#r# doar %i poate! c# sunt urm#ri+i5
or fi (ncercat s#&i duc# unde0a pe ostatici! (nainte s# fie a4un%i din urm#*
Pe m#sur# ce (naintau! 2iua se mo6ora* -supra Platoului pogorau nori cenu%ii*
Soarele se acoperea cu un 2#ranic ce+os* Tot mai aproape se deslu%eau
po0$rni%urile din Fangorn! (ntunec$ndu&se u%or (n apusul soarelui* Nu 2#rir# urme
nici (n dreapta! nici (n st$nga! dar! din loc (n loc! treceau pe l$ng# 6oituri singuratice
de orci cu spatele sau gruma2ul str#punse de s#ge+i cu pan# cenu%ie*
'ntr&un t$r2iu! pe la asfin+it! a4unser# la poalele p#durii %i! (ntr&o poieni+# i0it#
printre cei dint$i arori! d#dur# peste marele p$r4ol5 cenu%a fierinte (nc# fumega*
-l#turi 2#ceau o gr#mad# de coifuri! pieptare (n2#uate! scuturi sf#r$mate! spade
fr$nte! arcuri %i s#ge+i %i o groa2# de alte n#scociri r#2oinice* 'ntr&o +epu%# din mi4loc
fusese (nfipt# c#p#+$na mare a unei st$rpituri pe al c#rei coif! de%i sf#r$mat! se putea
deslu%i (nsemnul al* 'n dep#rtare! pe l$ng# locul unde r$ul se re0#rsa dinspre li2iera
p#durii! se 2#rea o mo0il#* Fusese (n#l+at# de cur$nd= p#m$ntul rea0#n era acoperit
cu ra2de proaspete! (nierate! iar de 4ur (mpre4ur se aflau (nfipte cincispre2ece l#nci*
-ragorn %i to0ar#%ii s#i cercetar# c$mpul de #t#lie p$n# 6#t&departe! dar lumina
sc#dea %i cur$nd se l#s# seara (ntunecat# %i neuloas#* :eni %i noaptea! dar nici
urm# de Merr? %i Pippin*
7 N&o mai putem scoate la cap#t! 2ise <imli trist* -m de2legat o mul+ime de
cimilituri de c$nd am 0enit (n Toi 8randir! dar asta&i cea mai (ntortoc6eat#* Tare mi&e
team# c# m#dularele scrumite ale 6oi+ilor s&au amestecat acum cu ale orcilor*
-marnic# 0este pentru Frodo! de 0a mai apuca s&o afle5 la fel de amarnic# %i pentru
#tr$nul 6oit ce&a%teapt# (n :$lceaua .espicat#* Elrond s&a&mpotri0it 0enirii lor*
7 Nu %i <andalf! 2ise Legolas*
7 .ar <andalf a ales s# 0in# c6iar el %i&a fost cel dint$i care s&a pierdut! (i
r#spunse <imli* ,6iar ceea ce&a 0#2ut l&a dus la pieire*
7 Sfetnicii lui <andalf nu s&au (ngri4it s# nu cad# (n cine %tie ce capcan#! 2ise
-ragorn* EAist# unele lucruri pe care e mai ine s# le (ncu0iin+e2i! dec$t s# le refu2i!
c6iar dac# la sf$r%it e mai de r#u* .ar n&am s# plec (nc# de pe aceste meleaguri* 'n
orice ca2! 0om poposi aici p$n# se luminea2# de 2iu#*
F#cur# popas su un copac stufos! ce0a mai (ncolo de c$mpul de #t#lie= p#rea
un castan! dar p#stra o mul+ime de frun2e late! cafenii! de anul trecut! ca ni%te m$ini
uscate! cu degete lungi! r#%c6irate! care fo%neau sinistru (n ri2a nop+ii*
Pe <imli (l trecu un fior* Nu&%i luaser# dec$t o p#tur# de fiecare*
7 S# facem focul! 2ise el* Nu&mi pas# de nici o prime4die* Poa@ s# 0in# pu2derie
de orci! ca fluturii la lum$nare9
7 .ac# am#r$+ii #ia de 6oi+i r#t#cesc prin codru! s&ar putea ca focul s#&i
c#l#u2easc# (ncoace! 2ise Legolas*
7 Nu numai pe orci %i pe 6oi+i! 2ise -ragorn* Suntem aproape de tr#d#torul
Saruman* 'n plus! ne afl#m taman la marginea Fangornului %i se spune c#&i de r#u s#
te&atingi de 0reun arore din codrul acesta*
7 .ar ro6irrimii au f#cut ieri un p$r4ol pe cinste taman pe aceste locuri! 2ise
<imli! %i! dup# cum se 0ede! nu s&au sfiit s# dooare arori pentru foc* Mai mult!
dup# ce %i&au terminat treaa! %i&au petrecut netulura+i aici noaptea care&a urmat*
7 Erau mul+i! 2ise -ragorn! iar ei nu st$rnesc m$nia Fangornului! c#ci 0in arar
pe&aceste meleaguri %i nu p#trund pe su arori* .ar c#r#rile noastre! se pare! ne
conduc c6iar (n inima p#durii* -%a c#! p#2ea9 Nu t#ia+i nici un copac (n care muste%te
0ia+a*
7 Nici nu e ne0oie! rosti <imli* ,#l#re+ii ne&au l#sat destule 0reascuri %i a%c6ii! iar
(mpre4ur e plin de crengi uscate*
Plec# s# adune lemne! apoi se (ndeletnici cu aran4area %i aprinderea focului5 dar
-ragorn st#tea t#cut! spri4init de copacul uria%! ad$ncit (n g$nduri! iar Legolas
r#m#sese singur (n lumini%! scrut$nd umrele ad$nci ale codrului! u%or aplecat! ca %i
cum ar fi ascultat glasuri dep#rtate*
.up# ce gnomul reu%i s# (nte+easc# un foc mic! cei trei se apropiar# %i %e2ur#
(mpreun#! (n0#luind lumina cu glugile lor* Legolas (%i ridic# pri0irile spre crengile
arorelui! r#t#cind printre ele*
7 Ia uita+i&0#9 f#cu el* ,opacul se ucur# de foc9
Poate c# nu era dec$t dansul umrelor care le (n%ela pri0irile! dar tuturor li se
p#ru c# ramurile se plecau spre ei s# a4ung# deasupra fl#c#rilor! iar cele din 0$rf se
(ndoiser# (n aceea%i direc+ie5 frun2ele cafenii se (ndreptaser# %i se frecau una de alta
ca ni%te m$ini cr#pate de ger! ucur$ndu&se de c#ldur#*
Era at$ta lini%te! (nc$t codrul (ntunecat %i misterios! aflat la doar o arunc#tur# de
#+! (%i f#cu sim+it# pre2en+a mocnit#! plin# de n#2uin+e tainice* .up# o 0reme!
Legolas rupse t#cerea=
7 ,eleorn 2icea s# nu ne&a0$nt#m prea mult (n Fangorn! rosti el* "tii de ce!
-ragorn; ,are sunt legendele p#durii pe care le&a au2it 8oromir;
7 Multe po0e%ti mi&au trecut pe la urec6e (n <ondor %i aiurea! 2ise -ragorn! dar!
de n&ar fi fost cu0intele lui ,eleorn! le&a% fi luat doar drept legende pe care le&au
n#scocit oamenii (n momentele lor de r#t#cire* M# g$ndisem s# te (ntre c$t ade0#r
2ace (n toate acestea* Iar dac# un elf al p#durii nu %tie! cum s#&i dea r#spunsul un
om;
7 -i c#l#torit mai departe ca mine! rosti Legolas* N&am au2it nimic despre asta!
(n +inutul meu! afar# de c$ntecele despre neamul onodrimilor pe care oamenii&i
numesc en+i %i care au s#l#%luit acolo cu mult timp (n urm#5 c#ci! dup# socoteala
elfilor! Fangornul se pierde (n negura 0remurilor*
7 .a! e tare #tr$n! spuse -ragorn* La fel de #tr$n ca p#durea de l$ng#
<ruiurile&gorgane5 %i&i mult mai m#re+* Elrond 2ice c#&s din aceea%i stirpe! ultimele
i2ucniri ale ,odrului 'ntreg din >ilele de Odinioar#! pe c$nd (nt$iul n#scut $4$ia de
colo&colo! iar oamenii erau (nc# adormi+i* ,u toate acestea! Fangornul p#strea2# %i
acum ni%te taine numai de el %tiute* .espre ce e 0ora! nu am 6aar*
7 "i nici nu 0reau s# %tiu! inter0eni <imli* Eu unul a% 0rea ca nimic din ceea ce
s#l#%luie%te (n Fangorn s# nu fie tulurat*
Traser# atunci la sor+i cine s# stea de stra4# %i <imli ie%i primul* ,eilal+i se
culcar#* Somnul puse imediat st#p$nire pe ei*
7 <imli! rosti -ragorn ca prin 0is* Nu uita! nu cum0a s# tai 0reo creang# sau 0reo
r#murea 0erde de&aici! din Fangorn* .ar nici s# nu te a0$n+i prea departe dup#
lemne uscate* Mai ine las# s# se sting# focul* "i s# m# strigi la ne0oie*
-cestea fiind spuse! adormi* Legolas 2#cea de4a nemi%cat! cu m$inile lui
frumoase (ncruci%ate pe piept! cu oc6ii desc6i%i! (ncurc$nd noaptea real# cu 0isul!
dup# felul elfilor* <imli st#tea ciucit l$ng# foc! trec$ndu&%i g$nditor degetul mare
peste t#i%ul securii* -rorele fo%nea* 'n rest! nici un 2gomot*
<imli (%i ridic# rusc pri0irile %i 2#ri un mo%neag coc$r4at! spri4init (ntr&un toiag!
(nf#%urat (ntr&o mantie larg# %i st$nd c6iar (n locul unde lumina fl#c#rilor se lupta s#
+in# piept (ntunericului* Oc6ii acestuia erau umri+i de orurile unei p#l#rii largi* <imli
s#ri (n picioare! prea n#ucit (n primul moment ca s# poat# striga! de%i (l str#fulger#
g$ndul c# Saruman pusese m$na pe ei* .e%tepta+i de mi%carea prietenului lor!
-ragorn %i Legolas se ridicar# (n capul oaselor %i r#maser# cu oc6ii pironi+i*
Mo%neagul nu 2ise nimic %i nici nu f#cu 0reun semn*
7 Ei! taic#! ce dore%ti de la noi; rosti -ragorn! s#rind (n picioare* /ai s# te&
nc#l2e%ti! dac# +i&e frig*
F#cu un pas (nainte! dar mo%neagul disp#ru* Nici urm# de el prin apropiere! iar lor
nu le d#du m$na s# mearg# mai departe* Luna apusese %i noaptea era foarte
(ntunecoas#*
.eodat#! Legolas scoase un strig#t*
7 ,aii9 ,aii9
Nici urm# de ei9 '%i smulseser# +#ru%ii din p#m$nt %i se f#cuser# ne0#2u+i* O
0reme! cei trei r#maser# (ncremeni+i! f#r# s# scoat# o 0or#! ca tr#sni+i de noua
n#past# care se a#tuse asupra lor* Se aflau la poalele Fangornului %i leg6e
nesf$r%ite se a%terneau acum (ntre ei %i oamenii din Ro6an 7 singurii lor prieteni pe
t#r$mul acesta (ntins %i prime4dios* -%a cum st#teau! li se p#ru c# deslu%esc!
departe! (n noapte! nec6e2atul %i forn#itul cailor* -poi se l#s# iar lini%tea* Nu se mai
au2ea dec$t adierea rece a 0$ntului*
7 -sta e! s&au dus! rosti -ragorn (ntr&un t$r2iu* N&a0em cum s# mai punem m$na
pe ei* -%a c#! dac# nu se (ntorc de un#0oie! n&a0em dec$t s# ne descurc#m %i f#r#*
La urma urmei! am pornit c#l#toria pe picioarele noastre %i pe&acestea (nc# le a0em*
7 Picioarele! rosti <imli* -stea nu ne +in cu nimic de cald* -runc# ni%te 0reascuri
(n foc %i se pr#u%i al#turi*
7 Nu&s dec$t c$te0a ceasuri de c$nd te cam codeai s# te apropii de caii din
Ro6an! r$se Legolas* -i s&a4ungi mare c#l#re+*
7 Peste poate s# mai am norocul #sta! r#spunse <imli* .ac# 0re+i s# afla+i ce&mi
trece prin minte! continu# el! ei ine! cred c&a fost Saruman* ,ine altcine0a; -minti+i&
0# de 0orele lui Eomer= rtce"te n chip de mo"nea# nf"urat ntr-o mantie cu
#lu# ,6iar a%a a 2is* - plecat cu caii no%tri sau i&a speriat5 asta e9 Ne mai a%teapt#
%i&altele! asculta+i la 0orele mele*
7 Eu ascult! spuse -ragorn* .ar nu pot s# nu&+i spun c# mo%neagul acesta a0ea
p#l#rie! nu glug#* Totu%i! nu m#&ndoiesc c&ai a0ea dreptate %i c# suntem (n prime4die
2i %i noapte pe&aici* 'n acela%i timp! n&a0em dec$t s# ne odi6nim! at$t c$t om putea*
:oi sta eu de 0eg6e o 0reme! <imli* Simt ne0oia mai degra# s# g$ndesc dec$t s#
dorm*
Noaptea trecu ane0oie* Legolas (l sc6im# pe -ragorn! iar <imli pe Legolas* "i
astfel (%i sf$r%ir# 0eg6ea* .ar nu se (nt$mpl# nimic* Mo%neagul nu se mai ar#t#! iar
caii nu se mai (ntoarser#*

III Urukhai
Pippin se cufundase (ntr&un 0is (ntunecat %i 2uciumat= se f#cea c#&%i au2ea
propriu&i gl#scior str##t$nd cu ecou tunele smolite %i strig$nd Frodo2 Frodo2 .ar! (n
locul acestuia! r$n4eau din tenere sute de c6ipuri orce%ti sc6imonosite %i sute de
ra+e 6idoase se (ntindeau amenin+#tor spre el din toate p#r+ile* Unde era Merr?;
Se de%tept#* Fu i2it de o rafal# de aer rece* St#tea (ntins pe spate* Se l#sa
seara %i cerul de deasupra lui se (nnegura* Se (ntoarse %i (%i d#du seama c# 0isul nu
fusese mult mai ur$t dec$t tre2ia* -0ea gle2nele! picioarele %i (nc6eieturile m$inilor
legate cu sfoar#* L$ng# el 2#cea Merr?! a0$nd pe frunte o n#fram# murdar#* Erau
(ncon4ura+i de o mul+ime de orci (n picioare sau a%e2a+i*
'ncetul cu (ncetul! amintirile lui f#r$mi+ate (ncepur# s# se adune (n +easta care&i
plesnea de durere %i ie%ir# din e2na 0isului* .a! sigur! el %i Merr? fugiser# (n codru*
,e 0enise peste ei; .e ce&o %terseser# a%a! f#r# s#&l ia (n seam# pe Pas Mare;
-lergaser# mult# 0reme strig$nd 7 nu&%i amintea eAact c$t de mult# %i c$t de
departe5 apoi! deodat#! se i2iser# de un grup de orci care st#teau ascult$nd %i nu
p#reau s#&i fi 0#2ut pe Merr? %i pe Pippin! p$n# nu le c#2user#! aproape! (n ra+e*
-tunci (ncepuser# s# strige %i de dup# arori +$%niser# o groa2# de st$rpituri din
acelea* -m$ndoi (%i tr#seser# spadele! dar orcilor nu le ardea de lupt# %i nu 0oiau
dec$t s# pun# m$na pe ei! c6iar dac# Merr? t#ia la m#dulare (n dreapta %i&n st$nga*
.ragul %i #tr$nul Merr?9
-tunci ap#ruse 8oromir %c6iop#t$nd! printre arori* El fusese cel care&i silise s#
lupte* Ucisese o groa2#! iar restul o rupseser# la fug#* .ar nici n&apucaser# s&o ia
ine (napoi! c$nd se pomeniser# din nou ataca+i de cel pu+in o sut# de orci! unii
dintre ei foarte 0oinici! care tr#seser# o ploaie de s#ge+i asupra lui 8oromir* -cesta
suflase din cornul lui m#re+! de r#sunase codrul! %i la (nceput orcii r#m#seser#
descump#ni+i %i se retr#seser#5 dar! 0#2$nd c# 8oromir nu prime%te nici un r#spuns!
(n afar# de ecou! porniser# mai aprig la atac* Pippin nu&%i mai amintea mare lucru
dup# aceea* Ultima imagine care i se (ntip#rise (n minte era cea a lui 8oromir spri4init
de un arore! smulg$ndu&%i o s#geat# din piept5 apoi! rusc! se (ntunecase totul*
1,red c&am fost lo0it la cap! (%i spuse el* Oare Merr? e r#nit r#u; ,e s&o fi&
nt$mplat cu 8oromir; .e ce nu ne&or fi ucis orcii; Unde ne afl#m %i (ncotro ne
ducem;3
Nu&%i putea r#spunde la aceste (ntre#ri* 'i era frig %i r#u* 1,e ine&ar fi fost s# nu&
l fi con0ins <andalf pe Elrond s# ne lase s# 0enim9 (%i 2ise el* ,e mare r$n2# am
f#cut; N&am fost dec$t o po0ar#! un pasager! o occea9 ,olac peste pup#2#! au pus
%i orcii m$na pe mine* Nici pentru ei nu sunt dec$t un am#r$t de samar* Sper ca Pas
Mare sau altcine0a s# 0in# s# ne ia* .ar oare se cu0ine s# g$ndesc astfel; Nu
cum0a lucrul #sta ar 2#d#rnici toate planurile; ,e ine&ar fi s# m# pot eliera93
Se 2#tu pu+in! dar f#r# rost* Unul dintre orcii care st#teau pe l$ng# el r$se %i (i
spuse ce0a to0ar#%ului s#u (n lima lor (ngro2itoare*
7 Odi6ne%te&te c$t mai po+i! i se adres# acesta apoi! (n lima aceea comun#
care suna (n gura lui la fel de st$lcit# ca #lm#4eala orceasc#* O s# le d#m de lucru
%i picioarelor tale! ai r#dare* ,e&o s#&+i mai dore%ti s# nu Ie fi a0ut! p$n&o s&a4ungem
acas#*
7 .ac&ar fi fost dup# mine! +i&ai fi dorit moartea la ora asta! 2ise altul* Te&a% face
eu s# c6i+#i! c6i+oran sc$ros9
Se plec# asupra lui Pippin! apropiindu&%i col+ii galeni de fa+a lui* )inea (n m$n#
un cu+it negru cu lama lung#! 2im+at#*
7 .ac# nu stai cuminte! te g$dil cu #sta! %uier# el* Nu&mi mai atrage aten+ia
asupra ta! c# uit de toate poruncile* Fir&a+i ai naiii de isengar2i9 U#lu3 u ba#ron3 sha
pushdu# Saruman-#lob bubhosh s3ai4, trecu el pe lima sa (ntr&o tirad# nesf$r%it#!
plin# de m$nie! care se potoli (ncetul cu (ncetul (n m$r$ituri %i forn#ieli*
Pippin r#mase nemi%cat! (ngro2it! de%i durerea de la (nc6eieturi de0enea tot mai
mare iar olo0anii de su el (i sfredeleau spinarea* ,a s# uite de c6inuri! ascult# cu
luare&aminte glasurile r#stite din 4ur* .e%i lima orceasc# p#rea totdeauna plin# de
ur# %i de m$nie! era limpede c# (ncepuse cearta %i atmosfera se (ncingea tot mai
tare* Spre surprinderea lui! Pippin (n+elegea aproape tot ce se 0orea5 mul+i dintre
orci foloseau lima comun#* Se pare c# erau de fa+# mai mul+i memri a dou#&trei
triuri diferite %i nu se puteau (n+elege (ntre ei* Se iscase o 2ar0# mare! (n leg#tur# cu
ceea ce a0eau de f#cut cu ostaticii %i pe ce drum s&o ia*
7 N&a0em 0reme s#&i ucidem cum se cu0ine! 2ise unul* .in p#cate! nu&i timp de
4oac# (n c#l#toria asta*
7 N&a0em ce face! rosti altul* .ar ce&ar fi s#&i omor$m repede! c6iar acum; Nu
sunt dec$t o po0ar# lestemat#! iar noi ne gr#im* Se las# seara %i&ar cam treui s#
ne punem (n mi%care*
7 -0em porunc#! se au2i o a treia 0oce ca un m$r$it gutural* Ucide%i tot ce-
nt(lni%i, n afar de piticu%i/ trebuie s fie adu"i napoi & ,IA56, c(t mai repede
-sta&i porunca*
7 .e ce; (ntrear# mai multe 0oci* .e ce (n 0ia+#; "tiu s# se dea (n spectacol;
7 Nu9 -m au2it c# unul dintre ei are ce0a! ce0a important pentru R#2oi! un
complot elfesc sau cam a%a ce0a* Oricum! 0or fi descusu+i am$ndoi*
7 -sta&i tot ce %tii; ,e&ar fi s#&i lu#m la (ntre#ri %i s# afl#m tot; ar putea s# ne
spun# ce0a de care ne&am putea folosi %i noi*
7 Foarte interesant! m$r$i o 0oce mai molcom# dec$t celelalte! mai rea* S&ar
putea s# fac 2apis (n leg#tur# cu asta* Ostaticii NU 0or fi c#uta+i %i nici pr#da+i5 asta&i
porunca mea*
7 "i&a mea! rosti o 0oce profund#* ,ii "i nevtma%i, precum i ve%i fi capturat/ s
nu v-atin#e%i de ei -sta&i porunca ce mi s&a dat*
7 Nu %i nou#9 r#sun# una dintre 0ocile dinainte* -m f#cut tot drumul #sta dinspre
pu+uri numai ca s# ucidem! s# ne r#2un#m neamul* Nu 0reau dec$t s# ucid %i&apoi
s# m# (ntorc la mia2#noapte*
7 Treaa ta ce 0rei! rosti 0ocea gutural#* Eu sunt UgluC* Eu poruncesc* "i m#
(ntorc (n Isengard pe drumul cel mai scurt*
7 ,ine&i st#p$nul nostru! Saruman sau Marele Oc6i; 2ise 0ocea r#ut#cioas#* -r
treui s# ne (ntoarcem imediat la Lugur2*
7 .ac&am fi (n stare s# trecem R$ul cel Mare! poate c&am face&o %i pe&asta!
inter0eni o alt# 0oce* .ar nu suntem destui! ca s# ne a0entur#m p$n# 4os! la poduri*
7 Eu am reu%it s#&l trec! replic# 0ocea r#ut#cioas#* Ne a%teapt# un na2gul
(naripat spre mia2#noapte! pe ancul de la r#s#rit*
7 Tot ce se poate! tot ce se poate* -tunci! (+i 0ei lua 2orul cu pri2onierii! 0ei
pune m$na pe toat# plata %i r#splata la Lugur2! iar pe noi o s# ne la%i s&o lu#m
0oinice%te pe 4os prin )inutul ,ailor* Nu! treuie s# +inem unii de al+ii* T#r$mul #sta&i
plin de prime4dii! plin de r#20r#ti+i s#latici %i de t$l6ari*
7 O6oo9 Treuie s# +inem unii de al+ii! morm#i UgluC* N&am deloc (ncredere (n
0oi! godacilor* ,um ie%i+i din cocin#! cum 0# piere snaga* .ac# nu eram noi! de mult
d#dea+i ir cu fugi+ii* Noi suntem uruC&6aii lupt#tori9 Noi l&am ucis pe m#re+ul
r#2oinic* Noi am pus m$na pe ostatici* Noi suntem slu4itorii lui Saruman 'n+eleptul!
M$na -l# 7 m$na care ne d# s# m$nc#m carne de om* Noi am ie%it din Isengard!
0&am c#l#u2it p$n# aici %i 0# 0om c#l#u2i pe drumul de (ntoarcere pe care&l 0rem* Eu
sunt UgluC* -sta am a0ut de spus*
7 -i spus c6iar mai mult dec$t treuie! UgluC! m$r$i 0ocea r#ut#cioas#* Stau %i
m#&ntre ce p#rere&%i 0or face cei din Lugur2* S&ar putea s# le treac# prin minte c#
nu&+i st# prea ine capu@ #sta c$t o ute pe umeri* S&ar putea s# se minune2e de
unde&+i 0in asemenea idei* Nu cum0a de la Saruman; ,ine naia se crede! de se&
arat# a%a! de capu@ lui! cu sc$ro%eniile alea de (nsemne ale; Iar cei din Lugur2 s&
ar putea s#&mi dea dreptate mie! lui <ris6naC6! mesagerul lor de n#de4de5 iar
<ris6naC6 astfel gr#it&a= Saruman e un smintit! un smintit r#u %i 0iclean* .ar! nu te
teme! Marele Oc6i e a+intit asupra lui* Godaci, 6ai; ,e 2ice+i! fra+ilor! c# otrepele
0r#4itora%ului #luia pr#p#dit 0# 2ic #odaci7 :# garante2 eu! #%tia carne de orc
m#n$nc#9
Potop de sc6el#l#ieli orce%ti r#sunar#! o dat# cu 2#ng#nitul armelor trase din
teac#* Pippin se rostogoli prudent! n#d#4duind s# trag# cu oc6iul la ce&o urma*
P#2itorii lui se dep#rtaser#! ca s# ia %i ei parte la (nc#ierare* >#ri (n lumina
crepuscular# un orc mare! tuciuriu 7 UgluC! proail 7 (nfrunt$ndu&l! (n picioare! pe
<ris6naC6! o ar#tare foarte solid# %i scund#! cu picioarele str$me %i cu ra+ele
at$rnate p$n#&n p#m$nt* .e 4ur (mpre4urul lor! se adunaser# o pu2derie de piticanii
ce0a mai mici* Pippin #nui c# ace%tia erau de la mia2#noapte* '%i tr#seser# spadele
%i cu+itele! dar (nc# %o0#iau s# treac# la atac*
La r#cnetul lui UgluC! alergar# (ndat# spre el o groa2# de orci cam de aceea%i
m#rime* -poi rusc! f#r# nici un a0ertisment! UgluC f#cu un salt (nainte %i 2ur#
capetele a doi ad0ersari! din dou# mi%c#ri fulger#toare* <ris6naC6 f#cu un pas (n
l#turi %i se pierdu (n umr#* ,eilal+i se speriar#! iar unul se d#du (napoi %i c#2u
(n4ur$nd peste Merr?! care 2#cea nemi%cat* .e%i proail tocmai asta&i sal0ase 0ia+a!
c#ci 6#ita%ii lui UgluC s#rir# peste el %i (l sf$rtecar# pe altul cu spadele lor scurte %i
late* Era str#4erul cu col+i galeni! al c#rui trup se pr#0#li c6iar asupra lui Pippin! cu
m$na (ncle%tat# (nc# pe cu+itul lung! cu lama crestat#*
7 Bos armele9 url# UgluC* "i s# l#s#m prostiile9 .e&aici! pornim spre soare&apune
%i coor$m sc#rile* .e&acolo! direct c#tre dune %i&apoi! de&a lungul r$ului! spre
p#dure* "i asta (n mar% for+at! 2i %i noapte* E limpede;
1Ei! reflect# Pippin! dac# ur$tului #stuia nu&i treuie dec$t o clip# s#&%i pun#
oamenii la punct! nu mai am nici o %ans#*3
'l str#fulgerase o sclipire de speran+#* Lama cu+itului negru (i crestase ra+ul p$n#
la (nc6eietura m$inii* "iroiul de s$nge (i g$dila pielea! dar sim+ea atingerea rece a
o+elului*
Orcii se preg#teau din nou de plecare! (ns# o parte din nordi%ti se codeau (nc#!
a%a c# isengarde2ii mai uciser# doi dintre ei! p$n# s#&i pun# cu otul pe lae* Era
2#p#ceal# mare %i se au2eau numai (n4ur#turi* Pentru moment! Pippin r#mase
nesupra0eg6eat* Era 2dra0#n (ncins la picioare! dar a0ea m$inile legate (n fa+# doar
Ia (nc6eieturi* Le putea mi%ca pe am$ndou#! de%i nodurile fuseser# str$nse cu
cru2ime* 'mpinse le%ul orcului la o parte! apoi! aia (ndr#2nind s# respire! (ncepu s#&
%i frece leg#tura de la m$ini de lama cu+itului* Era ascu+it# %i pumnul acela mort se
(ncle%tase pe plasele* Sfoara ced#9 Pippin o lu# repede %i o (nnod# (n dou# oc6iuri
mai largi! (n care (%i #g# iute m$inile* -poi r#mase neclintit*
7 Ridica+i&i pe pri2onierii #ia9 strig# UgluC* "i s# nu face+i 0reo %mec6erie9 ,# de
n&a4ungem cu ei teferi acas#! au s# mai dea %i al+ii ortu@ popii*
Unul dintre orci (l (n%fac# pe Pippin ca pe un sac! (%i 0$r( rutal capul printre
ra+ele sale legate! stri0indu&i ora2ul de ceafa lui! iar apoi o lu# 6urducat la drum cu
el (n spinare* -ltul (i f#cu acela%i lucru lui Merr?* M$na orcului se (ncle%ta de ra+ele
lui Pippin! ca o g6ear# de fier! p$n#&n carne* /oitul (nc6ise oc6ii %i lunec# (napoi (n
co%mar*
.eodat#! fu a20$rlit din nou pe lespe2i* -ia se l#sase noaptea! dar luna nou#
sc#p#tase la apus* Se aflau pe u2a unei st$nci care p#rea c# st# de stra4# la
marginea unei m#ri de cea+# alurie* 'n apropiere! se au2ea 0uietul unei cascade*
7 'n sf$r%it! s&au (ntors %i cerceta%ii! rosti un orc de l$ng# ei*
7 Ei! ce&ai aflat; tun# 0ocea lui UgluC*
7 .oar un c#l#re+* "i&acela a luat&o spre apus* .rumul e lier acum*
7 Nu 2ic c# nu&i a%a! dar pentru c$t# 0reme; T$mpi+ilor9 Treuia s#&l fi ucis9 O s#
dea alarma* P$n#&n 2ori! gr#4darii au s# %tie de noi* Treuie s&o lu#m acum la picior
de dou# ori mai iute*
Pippin 2#ri o umr# aplec$ndu&se asupra lui* Era UgluC*
7 Stai (n capu@ oaselor9 url# orcul* Fl#c#ii mei au oosit s# te tot care* Treuie s#
coor$m! a%a c# mai mergi %i pe picioarele tale* -4ut#&ne* S# nu te prind c# +ipi sau
c# (ncerci s# scapi* -0em noi ac de co4ocul t#u dac# ne 4oci feste! %i n&o s#&+i cad#
ine deloc5 %i asta f#r# s# te 1stric#m3 prea tare! pentru ceea ce 0rea St#p$nul de la
tine*
Orcul t#ie leg#turile str$nse din 4urul picioarelor %i gle2nelor lui Pippin! (l trase (n
sus de p#r! pun$ndu&l pe picioare* Pippin c#2u! iar UgluC (l trase din nou de p#r (n
sus! (i 0$r( o utelc# printre din+i %i (i turn# un lic6id ar2#tor (n m#runtaie! spre 6a2ul
celor din 4ur* Pippin fu n#p#dit de o 0#paie s#latic#* .urerea de picioare %i arsura
gle2nelor disp#rur# ca prin farmec* -cum putea s# stea drept*
7 "i&acu@! altu@ la r$nd9 2ise UgluC*
Pippin (l 0#2u cum se duce la Merr?! care 2#cea prin apropiere! %i&i trage un %ut*
Merr? gemu* UgluC (l (n%fac# degra# %i (l a%e2# (n fund! apoi (i smulse anda4ul de
la frunte %i (l m$n4i cu o alifie neagr#! dintr&o cutiu+# de lemn* Merr? url# %i se 2#tu
cu s#l#ticie* Orcii (ncepur# s# at# din palme %i s# 6uiduie*
7 Nu %tie +#ranu@ ce +i&e cu %ofranu@9 strigar# ei (n at4ocur#* I s&a ur$t cu inele*
Mam#! ce&o s# ne mai distr#m mai (ncolo9
.ar! pentru moment! UgluC nu se prinse (n 4oc* Treuia s# se gr#easc#! dar
totodat# s# le %i c$nte (n strun# celor (nd#r#tnici* 'l olo4i pe Merr? dup# metoda
orceasc# %i tratamentul (%i ar#t# de (ndat# roadele* .up# ce reu%i cu greu s#&i toarne
6oitului pe g$t #utura din clondir! (i t#ie leg#turile de la gle2ne %i (l ridic# (n capul
oaselor* Pe picioarele sale! Merr? ar#ta cam palid! dar crunt! sfid#tor %i plin de 0ia+#*
T#ietura ad$nc# din frunte nu&l mai sup#ra! (ns# a0ea s#&i r#m$n# o cicatrice
6idoas# p$n# la sf$r%itul 2ilelor*
7 /ei! Pippin! rosti el* ,are 0a s# 2ic#! ai 0enit %i tu (n micu+a noastr# eApedi+ie9
Unde g#sim mas# %i cas#;
7 <ata acum9 se r#sti UgluC* Termina+i cu prostiile9 "i gura9 N&a0e+i 0oie s# sta+i
de 0or#* O s# spun orice neregul# cui treuie! %i El o s# %tie cum s# 0&o pl#teasc#*
,$t despre mas# %i cas#! o s# primi+i mai mult dec$t pute+i duce (n urdi6an*
,eata de orci se apuc# s# cooare printr&o 0#g#un# (ngust# c#tre c$mpia
(nce+o%at# de la poale* Merr? %i Pippin se t$rau %i ei! desp#r+i+i unul de altul de 0reo
dou#2eci de orci* ,$nd a4unser# %i p#%ir# pe iar#! inima 6oi+ilor (ncepu s#
tresalte*
7 "i&acum! drept (nainte9 strig# UgluC* ,#tre apus %i&un pic spre mia2#noapte*
.up# Lugdus69
7 "i ce&o s# facem la r#s#ritul soarelui; (ntrear# c$+i0a dintre cei din nord*
7 :e+i continua alergarea! le r#spunse UgluC* ,e p#rere&a0e+i! c&o s# st#m pe
iar# %i&o s&a%tept#m fe+ele palide s# se&a%e2e la mas# cu noi;
7 .ar nu putem alerga la lumina soarelui*
7 Las@ c&o s# 0# m$n eu! 2ise UgluC* /ai! da+i&i 2or9 -ltfel n&o s# 0# mai 0ede+i 0oi
0reodat# iuitele 0oastre 0#g#uni* Pe M$na -l#9 ,e pacoste s# trimi+i (ntr&o
eApedi+ie ni%te 0iermi de la munte! numai pe 4um#tate %coli+i9 Lua+i&0# picioarele la
spinare! netrenicilor9 ,$t nu se face 2iu#9
Toat# ceata (ncepu s# alerge cu pa%i mari! (n felul %leamp#t al orcilor* Nu erau (n
stare s# p#stre2e ordinea! se (mul2eau %i se (mpingeau unul pe altul! (n4ur$nd5 cu
toate acestea! prinseser# 0ite2# foarte mare* Fiecare 6oit era p#2it de trei str#4eri*
Pippin era la cap#tul eAtrem al %irului* Se tot (ntrea c$t 0a putea s# mai mearg# (n
ritmul #sta5 nu m$ncase din 2ori* Unul dintre gardienii lui a0ea o iciu%c#* .ar
licoarea orceasc# (%i f#cea (nc# efectul ar2#tor! %i era trea2&luminat* .in c$nd (n
c$nd! (i ap#rea! f#r# s# 0rea! (n minte c6ipul ager al lui Pas Mare! aplecat asupra
urmelor negre %i 0enind (n goan# dup# ei* .ar ce putea 0edea! c6iar %i un Prieag!
afar# de +#r$na r#0#%it# de orci; Urmele micu+e l#sate de el %i de Merr? erau
cople%ite din toate p#r+ile de t#lpile trop#itoare ale (nc#l+#rilor potco0ite cu fiare*
,am la o mil# de poalele st$ncii! panta se ad$ncea lin (ntr&o 0ale larg#! cu
p#m$ntul afinat %i 4ila0* Se l#sase cea+a %i&acum sclipea palid su ultimele lic#riri ale
lunii ca secera* Umrele (ntunecate ale orcilor din fa+# se estompar#! apoi fur# cu
totul (ng6i+ite de negur#*
7 /o9 Lua+i&o mai u%or9 strig# UgluC din spate*
8rusc! lui Pippin (i 0eni o idee %i se puse pe trea#* S#ri spre dreapta %i +$%ni cu
capul (nainte (n cea+#! ca s# scape de gardianul care se +inea ca scaiul de el5 c#2u
c$t era de lung! (n iar#*
7 Stai pe loc9 url# UgluC*
O clip# se au2ir# 20onuri de tot felul* Pippin s#ri (n picioare %i&o rupse la fug#* .ar
orcii se luar# dup# el* .eodat#! 2#ri c$+i0a! ca prin cea+#! c6iar (naintea lui* 1Nici o
n#de4de de sc#pare! (%i 2ise Pippin* .ar n#d#4duiesc c# 0a r#m$ne un semn de&al
meu! nec#lcat (n picioare! pe p#m$ntul acesta rea0#n*3 (%i desf#cu pe $4$ite
paftaua care (i prindea mantia (n dreptul g$tului* O l#s# s# cad#! c6iar (n clipa (n care
fu (n%f#cat de ni%te ra+e lungi! cu g6eare puternice* 1-ici o s# 2ac# pe 0ecie! (%i 2ise
el* Nu %tiu de ce&oi fi f#cut&o* .ac# ceilal+i au sc#pat! proail c&au plecat to+i cu
Frodo*3
'%i sim+i picioarele (ncol#cite de un ici %i&aia (%i (n#u%i un urlet*
7 -4unge9 strig# UgluC! apropiindu&se (n fug#* Mai are mult de alergat* S#&i 2ori+i
%i s#&i m$na+i cu iciul! dac# uit# cum0a* S# nu cre2i c&ai sc#pat a%a u%or! m$r$i el!
(ntorc$ndu&se c#tre Pippin* '+i (nc6ipui c&am s# uit; Numa@ c&o s# pl#te%ti ce0a mai
(ncolo* /ai! ia&+i picioarele la spinare9
Nici Pippin! nici Merr? nu %i&au mai amintit mare lucru despre cum a decurs ultima
parte a c#l#toriei* ,o%marurile %i de%tept#rile amare se amestecau (ntr&un tunel
nesf$r%it al pl$ngerii! (n care speran+a p#lea unde0a (nd#r#t* -lergau (ntruna!
str#duindu&se s# se +in# dup# orci! m$ng$ia+i (n r#stimpuri de o iciu%c#
necru+#toare! m$nuit# perfid* .ac# se opreau sau se (mpiedicau! erau (n%f#ca+i %i
t$r$+i o ucat# de drum*
Fierin+eala licorii orce%ti pierise* Pippin se sim+ea iar r#u %i (nfrigurat* La un
moment dat! c#2use (n nas! pe iar#* Fusese (n%f#cat %i ridicat de ni%te m$ini cu
g6eare sf$%ietoare %i c#rat din nou ca un sac5 sim+ea cum (l cuprinde (ntunericul* Nu&
%i d#dea seama dac# o nou# noapte se pogor$se peste ei sau doar peste pri0irile
sale* -u2ea ca prin 0is glasuri st#ruitoare= mul+i dintre orci cereau s# se fac# un
popas* UgluC urla* Fusese tr$ntit la p#m$nt5 r#m#sese acolo! p$n# c$nd (l
(n0#luiser# tenerele 0isului* .ar nu&i fu dat s# scape prea mult# 0reme de suferin+e5
cur$nd! sim+i din nou str$nsoarea nemiloas# a m$inilor de fier* Fu tr$ntit %i 2g$l+$it
(ndelung! p$n# c$nd (ntunericul (ncepu s# se risipeasc#! iar el (%i re0eni %i 0#2u c#
era diminea+#* -u2i o porunc# %i fu din nou aruncat (n iar#*
>#cu un timp! lupt$ndu&se cu disperarea* 'i 0$4$ia capul! dar! dup# fierin+eala
care&i cuprinsese trupul! #nui c# i se mai administrase o du%c#* Un orc se aplec# %i
(i arunc# ni%te p$ine %i o f$%iu+# de carne crud#! uscat#* 'nfulec# p$inea cenu%ie %i
muceg#it#! dar nu %i fleica* Era li6nit de foame! (ns# nu (ntr&at$t (nc$t s# m#n$nce
carne din m$na unui orc 7 carne la care nici nu 0oia s# se g$ndeasc#*
"e2u (n capul oaselor %i pri0i (n 4ur* Merr? era la o arunc#tur# de #+* Se aflau pe
malul unui r$u iute %i (ngust* .inaintea lor se conturau mun+ii= pe o culme! se
reflectau primele ra2e ale soarelui* Po0$rni%urile erau r#2date de o p#dure
(ntunecat#*
Mare 2ar0# %i ne(n+elegere domneau printre orci9 Era gata&gata s# se i%te o nou#
g$lcea0# (ntre nordi%ti %i isengarde2i* Unii ar#tau spre mia2#2i! (nd#r#t! al+ii c#tre
r#s#rit*
7 Foarte ine! 2ise UgluC* L#sa+i&i! atunci! pe m$na mea* -%a cum 0&am spus!
f#r# omoruri5 dar dac# 0re+i s# da+i cu piciorul la tot ce&am reu%it s# o+inem! f#c$nd
at$ta drum! n&a0e+i dec$t* O s# am eu gri4# de toate* UruC&6ai o s#&%i fac# datoria! ca
(ntotdeauna! (ns# dac# 0# teme+i de Fe+ele palide! fugi+i* /ai! fugi+i9 P#durea&i colea9
strig# el! ar#t$nd cu degetul (nainte* Intra+i acolo* E %ansa 0oastr#* Lua+i&o la goan#9
"i f#r# 2#a0#! p$n# nu 0# mai scurte2 pe c$+i0a de capete! asta a%a! ca s# dau o
pild# pentru ceilal+i*
Se mai cioro0#ir# c$t se mai cioro0#ir#! iar apoi cea mai mare parte a nordi%tilor
se rupse de grup %i cam o sut# dintre ei o luar# s#latic la goan# de&a lungul r$ului!
spre mun+i* /oi+ii r#maser# cu ceata 6ain# %i (ntunecat# a isengarde2ilor 7 0reo
opt2eci de orci cu oc6ii pie2i%i! (narma+i cu arcuri uria%e %i s#ii late %i scurte* ,$+i0a
dintre nordi%ti! mai ine f#cu+i %i mai cute2#tori! r#maser# cu ei*
7 "i&acum o s&a0em de&a face cu <ris6naC6! 2ise UgluC*
.ar c6iar %i c$+i0a dintre ai s#i pri0ir# nelini%ti+i c#tre mia2#2i*
7 "tiu! m$r$i UgluC* 8lestema+ii #ia de c#l#re+i ne&au cam mirosit* .ar asta
numai din cau2a ta! Snaga* S&ar cu0eni s#&+i scurte2 urec6ile! +ie %i cerceta%ilor t#i*
.ar suntem r#2oinici* "i&o s# m$nc#m carne de cal! dac# nu %i altce0a mai un*
'n clipa aceea! Pippin (%i d#du seama de ce unii dintre orci ar#tau spre r#s#rit*
.e&acolo se au2eau strig#te r#gu%ite %i <ris6naC6 (%i f#cu din nou apari+ia! urmat de
0reo patru2eci dintre ai s#i 7 orci cu ra+ele lungi %i picioarele str$me* -0eau cu
to+ii pictat pe scuturi un oc6i ro%u* UgluC f#cu un pas (nainte! ca s#&i (nt$mpine*
7 -%adar! te&ai (ntors! rosti el* )i&a mai 0enit mintea la cap*
7 M&am (ntors s# 0#d dac# se respect# porunca %i dac# ostaticii sunt (ntregi! (i
r#spunse <ris6naC6*
7 Nu mai spune9 eAclam# UgluC* .a@ gri4uliu e%ti* M# ocup eu de respectarea
poruncii! n&ai gri4#* "i pentru ce altce0a te&ai mai (ntors; -i plecat cam (n gra#* 'i fi
l#sat ce0a pe&aici***
7 .a! am l#sat un neun! m$r$i <ris6naC6* .ar %i c$+i0a fl#c#i 2dra0eni! prea
uni ca s#&i pierd* Mi&am dat seama c# o s#&i duci la pieire %i&am 0enit s# le sar (n
a4utor*
7 Minunat9 6o6oti UgluC* .ar dac# nu cum0a +i&o fi mai 0enit ce0a snag# de
r#2oinic! te&ai oosit degeaa* Parc# o luase%i spre Lugur2* "i s# %tii c# Fe+ele
palide sunt (n drum spre noi* ,e s&a (nt$mplat cu pre+iosul t#u na2gul; - mai cucerit
0reo (n#l+ime; -cu@! dac# l&ai adus cu tine! s&ar putea s# ne fie de folos 7 dac#
na2gulii #%tia sunt 0reo scofal#! a%a cum se 2ice*
7 &a)#ul2 &a)#ul2 rosti <ris6naC6! cutremur$ndu&se %i ling$ndu&%i u2ele! de
parc# acest cu0$nt ar fi a0ut un gust s#latic! pe care (l sa0ura cu ca2n#* :ore%ti de
ce0a care&+i dep#%e%te (nc6ipuirea sc$roas#! UgluC! ad#ug# el! forn#ind* &a)#ul2
O69 Mare scofal#! nu; -i s# te c#ie%ti amarnic! (ntr&o un# 2i! pentru 0orele astea
nes#uite! maimu+oiule* Ei! ine! s# %tii c# ei sunt floarea Marelui Oc6i* 'n ceea ce&l
pri0e%te pe na2gulul (naripat! nu i&a sosit clipa* El n&o s#&i lase (nc# s#&%i fac# apari+ia
de&a lungul R$ului cel Mare* 'i p#strea2# pentru R#2oi %i pentru alte treuri*
7 Se pare c# %tii multe! 2ise UgluC* Poate prea multe! ca s#&+i fie ine* Mai %tii!
cei din Lugur2 or (ncepe s# se minune2e ce %i cum* 'ntre timp! (ns#! UruC&6ai din
Isengard se 0a ocupa de treurile murdare! ca de oicei* ,e tot stai acolo %i&+i curg
alele; -dun#&+i gloata9 ,eilal+i netrenici au plecat spre p#dure* N&ai face r#u s&o iei
%i tu dup# ei* '+i promit c# n&o s# a4ungi (ntreg (napoi! la R$ul cel Mare* -far# din
o%te9 Imediat9 Lua+i&0# picioarele la spinare9
Isengarde2ii (i (n%f#car# din nou pe Merr? %i pe Pippin %i&i aruncar# (n spinare*
-poi co6orta se puse (n mi%care* -lergar# ore (ntregi! oprindu&se din c$nd (n c$nd!
doar c$t s# %i&i a20$rle pe 6oi+i unii altora* Fie din cau) c# erau mai iu+i %i mai
puternici! fie datorit# 0reunui plan de&al 0r#4ma%ilor! isengarde2ii trecur# (ncet&(ncet
printre orcii din Mordor! iar ceata Iui <ris6naC6 r#mase (nd#r#t* ,ur$nd! se apropiar#
%i de nordi%tii pleca+i (nainte* -4ungeau (ncet l$ng# p#dure*
Pippin era 2o* Ora2ul (mpu+it %i urec6ea p#roas# a orcului care (l c#ra (i 2g$riau
+easta umflat#* ,6iar (n fa+a Iui! 2#rea spin#rile coco%ate %i picioarele groase!
puternice! care se mi%cau! neoosit! de parc# erau ni%te pendule marc$nd secundele
de co%mar ale unui timp f#r# sf$r%it*
Spre dup#&amia2#! trupele lui UgluC (i (ntrecur# pe nordi%ti* -ce%tia l$nce2eau
su ra2ele oritoare ale soarelui 7 soare iernatic! ce str#lucea pe cerul palid %i rece5
mergeau cu capetele aplecate %i cu limile at$rn$nd de&un cot*
7 :iermilor9 (i at4ocoreau isengarde2ii* :&a+i fript9 Fe+ele palide&au s# pun#
m$na pe 0oi %i&au s# 0# m#n$nce9 -cu@ 0in9
Strig#tul lui <ris6naC6 nu f#cu dec$t s# le (nt#reasc# spusele* 'ntr&ade0#r!
ap#ruser# c#l#re+ii iu+i! foarte departe (nc#! dar se apropiau acum de orci! cum se
repede fluAul la +#rmuri asupra unor f#pturi r#t#cind pe nisipuri mi%c#toare*
Isengarde2ii (ncepur# s# alerge mai iute! uluindu&l pe Pippin* P#rea cap#tul
nemai0#2ut al unei curse neune* -poi Pippin 0#2u soarele sc#p#t$nd pe dup#
Mun+ii ,e+o%i5 p#m$ntul fu cuprins de umre* Solda+ii din Mordor (%i i+ir# capetele %i&o
luar# la s#n#toasa mai cu s$rg* P#durea 'ntunecat# era foarte aproape* Trecuser#
de4a pe l$ng# c$+i0a copaci sting6eri* Panta pe care o porniser# de0enea din ce (n ce
mai arupt#5 dar orcii nu se oprir#* -t$t UgluC! c$t %i <ris6naC6 urlau! adun$ndu&%i
puterile pentru efortul final*
1,u toate acestea! au s# scape3! (%i 2ise Pippin* Reu%i s#&%i suceasc# g$tul! ca s#
poat# trage cu un oc6i (nd#r#t! peste um#r* :#2u c#l#re+ii la galop departe! pe
c$mpie! spre r#s#rit! cam pe aceea%i linie cu orcii* Soarele la c6indie le aurea l#ncile
%i coifurile %i sc$nteia (n pletele lor unduioase %i pale* 'i (ncon4urau pe orci!
(mpiedic$ndu&i s# se (mpr#%tie! conduc$ndu&i de&a lungul r$ului*
Pippin se tot (ntrea de ce neam or fi* -cum (i p#rea r#u c# nu st#tuse mai mult (n
:$lceaua .espicat# %i c# nu cercetase lucrurile %i 6#r+ile mai cu s$rg5 dar pe&atunci!
planurile de #t#lie p#reau s# se afle (n m$ini mai diace %i nu&i trecuse niciodat#
prin minte c# a0ea s# fie desp#r+it de <andalf %i de Pas Mare sau c6iar %i de Frodo*
Tot ce&%i mai amintea (n leg#tur# cu +inutul Ro6an era c# Iute ca <$ndul! arm#sarul
lui <andalf! se tr#gea de&acolo* -sta&i d#dea o f#r$m# de speran+#*
1.ar de unde s# %tie ei c# noi nu suntem orci; se (ntre# el* Nu cred s# mai fi
au2it de 6oi+i pe&aici* N&a% a0ea de ce s# nu fiu mul+umit c#! din c$t se pare! i&au
nimicit pe orcii #ia c$ino%i5 dar (n ceea ce m# pri0e%te! tare&a% 0rea s# scap*3 -t$t el!
c$t %i Merr? puteau prea ine s# fie uci%i o dat# cu orcii! (nainte c6iar ca oamenii din
Ro6an s#&%i dea seama de eAisten+a lor*
,$+i0a dintre c#l#re+i p#reau a fi uni arca%i! pricepu+i s# trag# din goana calului*
Treceau cu 0ite2#! unul dup# altul! %i a20$rleau s#ge+i asupra orcilor r#2le+i dind#r#t!
door$nd o mul+ime5 apoi se fereau (ntr&o parte de arcurile du%manilor lor! care
tr#geau s#latic! s# (ndr#2neasc# s# se opreasc#* Lupta nu contenea %i o s#geat#
c#2u %i printre isengarde2i* Unul dintre ei! c6iar (n fa+a lui Pippin! se (mpiedic# %i nu
se mai ridic# de 4os*
Se l#sase noaptea! f#r# ca oamenii din Ro6an s#&i fi atacat* ,#2user# o groa2#
de orci! dar tot r#m#seser# 0reo dou# sute* Nici nu se (ntunecase ine! c# orcii
d#dur# peste un d$m* Erau foarte aproape de poalele p#durii! cam pe la %apte sute
de pa%i! dar nu mai puteau merge mai departe* ,#l#re+ii (i (ncercuiser#* Un grup de
orci! nesocotind ordinele lui UgluC! o luaser# (n fug# spre codru= doar trei dintre ei se
mai (ntoarser#*
7 Iat# unde&am a4uns! m$r$i <ris6naC6* ,e mai c#l#u2#* Sper ca gro2a0ul #sta
de UgluC s# ne scoat# din elea*
7 L#sa+i&i 4os pe piticu+i9 porunci UgluC! f#r# s#&l age (n seam# pe <ris6naC6*
Tu! Lugdus6! mai ia 0reo doi %i p#2i+i&i* S# nu cum0a s# fie uci%i! asta dac# nu dau
fe+ele palide peste 0oi* -i (n+eles; ,$t# 0reme mai sunt eu (n 0ia+#! a%a (i 0reau* .ar
s# nu&i l#sa+i s# strige sau s# fie sal0a+i* Lega+i&le picioarele9
Ultima parte a poruncii fu dus# la (mplinire f#r# pic de mil#* .ar Pippin 0#2u c#!
pentru prima oar#! se afla l$ng# Merr?* Orcii f#ceau mult# g#l#gie! strigau %i (%i
2#ng#neau armele! a%a c# 6oi+ii putur# s# mai %u%oteasc# pu+in*
7 N&am mari n#de4di! 2ise Merr?* M# simt sf$r%it* Nu cred c# m&a% putea t$r( prea
departe! c6iar dac@ a% fi lier*
7 0embas, %opti Pippin* Eu mai am pu+in lembas Tu nu; Nu cred c# ne&au luat
altce0a! afar# de s#ii*
7 8a da! a0eam un pac6e+el! (i r#spunse Merr?! dar cred c# s&a f#cut pulere*
Oricum! n&am cum s&a4ung cu gura la u2unar*
7 Nici nu&i ne0oie* Eu m&am***
.ar nu mai apuc# s# 2ic# ce0a! c$nd fu a0erti2at de un %ut rutal c# 2ar0a
(ncetase %i gardienii (%i luaser# misia (n serios*
Noaptea era rece %i neclintit#* ,am la o arunc#tur# de s#geat# (mpre4urul
gorganului pe care se str$nseser# orcii! +$%neau luminile focurilor mici de pa2#!
lic#rind (n (ntuneric! (ntr&un rotocol auriu&ro%cat* ,#l#re+ii (ns# nu se mai ar#tar# (n
#taia fl#c#rilor* Orcii irosiser# o mul+ime de s#ge+i! tr#g$nd (n direc+ia focurilor! p$n#
c$nd UgluC (i opri* ,#l#re+ii nu f#ceau nici un 2gomot* .e&aia noaptea t$r2iu! c$nd
se i0i luna din ce+uri! fur# 2#ri+i patrul$nd f#r#&ncetare! ca ni%te umre care luceau din
c$nd (n c$nd (n lumina l#ptoas#*
7 8lestema+ii #%tia a%teapt# r#s#ritul soarelui! morm#i unul dintre gardieni* Mai
ine ne&am str$nge calaal$cul %i&am lua&o la s#n#toasa* Tare mi&ar pl#cea s# %tiu
ce&o fi (n capu@ #tr$nului UgluC*
7 Nu m#&ndoiesc c# +i&ar pl#cea! m$r$i UgluC! r#s#rind de unde0a! din spate*
-dic#telea! 0rei s# 2ici c# n&am nimic (n cap! nu; -furisitule* Nu e%ti nici tu mai rea2
ca #ilal+i din %lea6ta ta5 ni%te 0iermi! ni%te maimu+e din Lugur2* N&are rost s# te&
n6#ite2i cu unii ca 0oi* Nu %ti+i dec$t s# c6el#l#i+i %i s# da+i ir cu fugi+ii* <r#4darii #ia
sc$ro%i sunt c$t# frun2# %i iar#! a%a c#! dac# ne prind la loc desc6is! ne fac
6arcea&parcea* N&a0e+i dec$t un lucru un= scruta+i (ntunericul! ca ufni+ele* .ar!
dup# c$te am au2it! fe+ele astea palide 0#d noaptea mai ine ca al+i oameni5 %i nu
uita+i c# au ni%te cai care 2#resc %i 0$ntul de sear#! cel pu+in a%a se spune* Un singur
lucru nu %tiu fl#c#ii #ia frumo%i= Mau6ur e&n codru cu ai lui %i treuie s# se i0easc#
dintr&o clip# (ntr&alta*
:orele lui UgluC p#ru s#&i mul+umeasc# pe isengarde2i! dar ceilal+i orci erau
de2n#d#4dui+i %i! (n acela%i timp! (nfuria+i* '%i puseser# c$+i0a str#4eri! dar cei mai mul+i
2#ceau (ntin%i la p#m$nt! odi6nindu&se (n e2na pl#cut# pentru c# (ntre timp se
(ntunecase de&a inelea5 luna se pierduse unde0a! la apus! (ntr&o (n0#lm#%eal# de
nori! a%a c# Pippin nu 0edea nici la doi pa%i* Focurile nu luminau gorganul* "i totu%i!
c#l#re+ii nu se mul+umeau s# a%tepte i0irea 2orilor %i s#&%i lase du%manul s# se
odi6neasc#* .eodat#! un strig#t (n partea de r#s#rit a colinei 0esti c# se (nt$mplase
ce0a* Se p#rea c# se apropiaser# 0reo c$+i0a c#l#re+i! coor$ser# de pe cai! se
t$r$ser# p$n# la marginea taerei %i uciseser# mai mul+i orci! iar apoi se f#cuser#
ne0#2u+i* UgluC fugi (ntr&acolo! s# potoleasc# teama*
Pippin %i Merr? se ridicar# (n capul oaselor* Str#4ile isengarde2e care (i p#2eau
plecaser# cu UgluC* .ar dac#! o clip#! celor doi 6oi+i le trecu prin minte c# se i0ise
o speran+# de sc#pare! cur$nd aceasta se risipi* O m$n# lung# %i p#roas# (i (n%f#c#
pe am$ndoi de ceaf# %i (i trase al#turi de o c#p#+$n# uria%#! 6$d#* .eslu%ir# (n
(ntuneric c6ipul loncos al lui <ris6naC6! eAact (ntre ei5 (i sim+eau respira+ia spurcat#
(n ora4i* 'ncepu s#&i scotoceasc# %i s#&i pip#ie cu laele* .egetele lui reci %i aspre
$4$indu&i pe spinare (l f#cur# pe Pippin s# tresar#*
7 -%a! micu+ii mei! %opti dulce <ris6naC6* :# ucura+i de&o inef#c#toare odi6n#*
Sau n&am dreptate; ,am grea po2i+ia (n care 0# afla+i= pe&o parte! s#ii %i ice! pe
alta! l#ncii ur$cioase* F#pturile mici n&ar treui s#&%i 0$re nasul unde nu le fiere
oala*
,ontinu# s# scotoceasc#* -0ea (n pri0iri o lumin# alicioas#! dar fierinte* 8rusc!
ca %i cum ar fi deslu%it ce0a din 0#lm#%agul min+ii 0r#4ma%e! lui Pippin (i 0eni o idee=
1<ris6naC6 %tie de Inel9 'l caut# acum! c$nd UgluC are alt# trea#5 pesemne c# 0rea
s#&l ia el93 Inima 6oitului (ng6e+# de spaim#! dar! (n acela%i timp! se (ntre# cum ar
putea s#&i fie mai ine*
7 Nu cred c&ai s#&l g#se%ti a%a! %opti el* E prea greu*
7 S-l #sesc7 (ntre# <ris6naC6*
.egetele lui r#maser# nemi%cate* 'l apuc# de umeri pe Pippin=
7 ,e s# g#sesc; ,e spui tu acolo! micu+ule; O clip#! Pippin t#cu* 8rusc (ns#
rosti gutural=
7 Gollum, #ollum2 Nimic! scumpul meu! ad#ug# el*
.egetele lui <ris6naC6 20$cnir#*
7 O6oo9 %uier# st$rpitura pe (nfundate* -sta a 0rut! deci! s# 2ic#* O6oo9 Foarte
prime4dios! mititeilor*
7 Tot ce se poate! rosti Merr? (n0iorat acum %i pricep$nd %iretlicul Iui Pippin* Tot
ce se poate* "i nu numai pentru noi* .ar cred c# %tii foarte ine ce&ai de f#cut* 'l 0rei
sau nu; "i ce ne dai (n sc6im;
7 .ac#&l 0reau! 2ici; (ntre# <ris6naC6! (ncurcat parc#! de%i ra+ele (i tremurau*
,um adic#! ce 0# dau (n sc6im;
7 -dic#! 2ise Pippin! aleg$ndu&%i 0orele cu gri4#! n&are nici un rost s# $4$i pe&
ntuneric* Te&am putea a4uta s# nu&+i mai pier2i timpul %i puterile f#r# rost* .ar mai
(nt$i treuie s# ne de2legi picioarele! altfel n&o s#&+i spunem %i n&o s# facem nimic*
7 Scumpii mei prostu+i cu ca% la gur#! %uier# <ris6naC6! 0om scoate din 0oi tot
ce %ti+i %i tot ce&a0e+i! la momentul potri0it* P$n# la ultimul strop* O s# 0# dori+i s# %ti+i
c6iar mai mult dec$t o s&a0e+i de spus! (n fa+a Inc6i2itorului! 2#u a%a* "i&asta! foarte
cur$nd* Nu ne gr#im cu descusutul* Nu! nici 0or#* .e ce crede+i c# 0&am l#sat (n
0ia+#; Pe onoarea mea! nu din m#rinimie5 nici m#car lui UgluC nu i s&ar putea pune&n
c$rc# o asemenea gre%eal#*
7 Nici nu m&a% fi a%teptat la una ca asta! 2ise Merr?* .ar n&a+i a4uns (nc# acas#
cu prada* "i se pare c#! orice s&ar (nt$mpla! lucrurile nu&+i sunt pe plac* .ac#
a4ungem (n Isengard! nu marele <ris6naC6 0a fi cel care 0a a0ea de c$%tigat5
Saruman o s# ia tot ce g#se%te* 'n ca2ul (n care (+i dore%ti ce0a numai pentru tine!
acum e momentul9
<ris6naC6 (ncepu s#&%i piard# cump#tul* Numele lui Saruman (ndeosei (l scotea
din pepeni* Trecea timpul %i 2ar0a se mai potolise* UgluC sau isengarde2ii a0eau s#
se (ntoarc# din clip#&n clip#* !
7 "i&l a0e+i*** am$ndoi; m$r$i el*
7 Gollum2 Gollum2 rosti Pippin*
7 .e2leag#&ne picioarele! 2ise Merr?*
8ra+ele orcului tremurau 0iolent*
7 Fi+i lestema+i! 0iermi nenoroci+i! %uier# el* S# 0# de2leg picioarele! 6ai; -m s#
0# de2leg oscioarele* ,rede+i c# n&o s# 0# pot scotoci p$n# la piele; ,e 2ic eu
scotoceal#! o s# 0# fac uc#+ele* <#sesc eu ce 0reau %i f#r# s# 0# de2leg picioarele*
8rusc! (i (n%fac# %i (i cuprinse ca (ntr&un cle%te* 'i 0$r( pe am$ndoi su c$te un ra+
%i (i str$nse s#latic! astup$ndu&le gura cu palmele lui uria%e* -poi s#ri g6emuit %i&o
porni iute! f#r# un 2gomot! p$n# a4unse la marginea gorganului* -colo c#ut# o
sp#rtur# printre str#4eri %i trecu! ca o umr# (n noapte! pe po0$rni% %i mai departe!
spre apus! unde r$ul ie%ea la li2iera p#durii* 'ntr&acolo se afla un spa+iu mai mare! (n
care ardea doar un foc*
.up# 0reo dou#2eci de pa%i se opri! scrut$nd (ntunericul %i tr#g$nd cu urec6ea*
.ar nu se 0edea %i nu se au2ea nimic* Se t$r( (ncet mai departe! g6emuindu&se mai
mult* Se lipi de p#m$nt %i ascult# iar* -poi se ridic#! cu g$ndul s&o ia din nou la
goan#* ,6iar atunci (ns#! 2#ri drept (n fa+a Iui silueta unui c#l#re+* ,alul nec6e2# %i
se ridic# (n dou# picioare* Se au2i strig#tul unui #rat*
<ris6naC6 se arunc# la p#m$nt! tr#g$ndu&i pe 6oi+i su el5 f#r# doar %i poate!
a0ea de g$nd mai degra# s#&i ucid# pe micii lui capti0i! dec$t s#&i lase s# scape sau
s# fie sal0a+i5 dar n&a fost s# fie&a%a* Saia sun# sec %i luci! o clip#! (n fl#c#rile focului
din st$nga lui* .in e2n#! %uier# o s#geat# care! fie c# fusese ine oc6it#! fie din
(nt$mplare! se (nfipse (n m$na dreapt# a orcului* -cesta url# %i sc#p# spada pe 4os*
Se au2i un tropot scurt de copite %i! c6iar c$nd <ris6naC6 s#ri %i o lu# la goan#! fu
a4uns din urm# %i str#puns de o lance* Url# (nfior#tor! apoi r#mase nemi%cat*
/oi+ii 2#ceau lipi+i la p#m$nt! a%a cum (i l#sase <ris6naC6* Mai 0eni un c#l#re+
(n fug#! s#&%i a4ute to0ar#%ul* Fie mul+umit# 0ederii sale ascu+ite! fie prin gri4a altui
sim+! calul se ridic# (n dou# picioare %i s#ri u%or peste ei5 dar c#l#re+ul nu&i oser0#!
a%a cum st#teau (ntin%i! acoperi+i de mantiile lor elfe%ti! prea 2droi+i (n clipa aceea %i
prea (nfrico%a+i s# mai fac# 0reo mi%care*
'ntr&un t$r2iu! Merr? (ncepu s# se foiasc# %i %opti aia au2it=
7 P(n@ aici! toate une5 dar cre2i c# n&o s# ne pun# #%tia la frigare;
R#spunsul 0eni aproape imediat* Urletele lui <ris6naC6 (i tre2iser# pe orci* .up#
sc6el#l#ielile %i strig#tele care se au2eau dinspre colin#! 6oi+ii se g$ndir# c#
plecarea lor fusese descoperit#= pesemne c# UgluC mai scurta pe c$+i0a de capete*
-poi! deodat#! din dreapta! r#sun# 20on de r#spuns orcesc! de dincolo de cercul
rugurilor de pa2#! dinspre p#dure %i mun+i* .up# c$t se p#rea! sosise Mau6ur %i&i
ataca pe asediatori* <alopul cailor nu se domolea* ,#l#re+ii str$ngeau cercul (n 4urul
mo0ilei! ca s# pre0in# orice sc#pare! a4ung$nd p$n# (n #taia s#ge+ilor orcilor! (n
0reme ce un grup se dep#rta s# se (ngri4easc# de nou&0eni+i* 8rusc! Merr? %i Pippin
(%i d#dur# seama c#! f#r# s# mi%te un deget! se aflau acum (n afara cercului= nimic
nu le mai st#tea (n cale*
7 Ei! f#cu el! ce ine&ar fi dac@am a0ea m$inile %i picioarele liere* -m putea
sc#pa* .ar n&am cum s&a4ung la noduri! s# le desfac cu din+ii*
7 Nici n&are rost s# (ncerci! 2ise Pippin* ,6iar 0oiam s#&+i spun c# am reu%it s#&
mi de2leg m$inile* -m l#sat sfoara! s#&i p#c#lesc* .ar (nt$i ai face ine s# iei un pic
de lembas
'%i trase m$inile din leg#turi %i scoase un pac6e+el* 8uc#+ile erau fr$nte! dar une
(nc#! (n (n0eli%ul lor de frun2e* M$ncar# fiecare c$te dou#&trei firimituri* <ustul
acestora le aduse iar#%i (n minte c6ipuri luminoase! r$sete %i m$ncarea gustoas# din
0remurile de demult* Mestecar# o 0reme pe g$nduri! (n noapte! f#r# s# se
sinc6iseasc# de +ipetele %i de lupta din apropiere* Pippin fu primul care se tre2i din
0isare*
7 Treuie s# plec#m! 2ise el* O clip#*
Saia lui <ris6naC6 2#cea al#turi! la (ndem$n#! dar era prea grea %i prea
grosolan# ca s# se poat# folosi de ea* -%a c# se t$r( p$n# la trupul st$rpiturii %i (i
scoase din teac# un cu+it lung %i ascu+it* '%i t#iar# repede toate leg#turile cu el*
7 O f#cur#m %i pe&asta! 2ise Pippin* .up# ce ne&nc#l2im pu+in! poate&om fi (n
stare s# ne ridic#m (n picioare %i s# mergem* P$n# atunci (ns#! ar cam treui s#&
ncepem s# ne furi%#m*
>is %i f#cut* Iara (nalt# %i moale era de partea lor! dar tot p#rea mai u%or de 2is
dec$t de f#cut* Ocolir# focul pe departe %i se t$r$r# ca 0iermii! pu+in c$te pu+in! p$n#
a4unser# la marginea r$ului care susura (ntre malurile (nalte! printre umre
(ntunecate* Pri0ir# (nd#r#t* >gomotul (ncetase* Era limpede c# Mau6ur %i 1fl#c#ii3 lui
fuseser# uci%i sau alunga+i* ,#l#re+ii re0enir# la 0eg6ea lor t#cut#! care (ns# n&a0ea
cum s# mai +in# mult* Noaptea era de4a pe trecute* Spre r#s#rit! unde nu a4unseser#
norii! olta (ncepuse s# se lumine2e*
7 Treuie s# ne ascundem! 2ise Pippin* -ltfel! 0om fi 0#2u+i* Nu ne&nc#l2e%te cu
nimic dac# ace%ti c#l#re+i 0or afla! dup# ce ne omoar#! c# nu suntem orci*
Se ridic# %i (ncepu s# trop#ie*
7 Sfoara aia mi&a intrat (n carne! ca s$rma5 dar picioarele se&nc#l2esc* -cum a%
putea merge! %ot$nc&%ot$nc* Tu cum te sim+i;
Merr? se ridic# %i el*
7 .a! 2ise el* Pot s# m# +in pe picioare* 0embasul #sta te (m#r#tea2#9 '+i d#
sim+#minte mult mai ad$nci dec$t 0#paia aia orceasc#* M#&ntre din ce&or fi f#c$nd&
o* 8#nuiesc c#&i mai ine s# nu %tiu* /ai s# lu#m o gur# de ap#! s# ne sp#l#m de
g$ndul #sta*
7 Nu de&aici! malurile sunt prea arupte! 2ise Pippin* /ai (nainte9
Se (ntoarser# %i pornir# (nceti%or unul l$ng# altul pe malul r$ului* 'nd#r#tul lor!
lumina cre%tea la r#s#rit* (n timp ce mergeau! sc6imau g$nduri %i 0oreau (nceti%or!
dup# felul 6oi+ilor! despre ceea ce li se (nt$mplase de c$nd fuseser# f#cu+i ostatici*
Nimeni n&ar fi #nuit! ascult$ndu&i! c$t suferiser# de cumplit %i prin ce prime4die
trecuser#5 cum 0#2user# moartea cu oc6ii! f#r# s# mai ai# 0reo n#de4de5 c6iar %i&
acum! %tiau foarte ine c# a0eau pu+ine %anse s# (nt$lneasc# 0reun prieten sau s#
ias# iar la liman*
7 Se pare c# te&ai descurcat de minune! cumetre TooC! 2ise Merr?* O s# +i se
re2er0e aproape un capitol (n str#0ec6ea carte a lui 8ilo! dac&oi mai a0ea prile4ul s#&
i po0estesc* 8un# trea#* Mai ales cum l&ai deslu%it %i l&ai 4ucat pe tic#losul #la flocos*
M# (ntre (ns# dac# o s# dea cine0a de urma aceea a ta! ca s#&+i g#seasc# paftaua*
Mie unul mi&ar p#rea tare r#u s# mi&o pierd pe&a mea! dar m# tem c# a ta&i dus# pe
0ecie* :a treui s#&mi pun aripi la picioare! s# +in pasul cu tine* .a@ uite c# 0#rul
8rand?ucC a a4uns (n fa+# %i&o ia pe&aici* 8#nuiesc c# nu prea %tii pe unde suntem5
eu (ns# mi&am petrecut mai cu folos timpul (n :$lceaua .espicat#* Mergem spre
apus! de&a lungul Sc#ld#torii En+ilor* 'n fa+# ne a%teapt# ultimele culmi ale Mun+ilor
,e+o%i! precum %i P#durea Fangorn*
,6iar (n timp ce 0orea! se i0i neulos! dinaintea lor! marginea codrului* P#rea c#
noaptea (%i g#sise refugiu pe su copacii falnici de&acolo! strecur$ndu&se furi%at! de
frica 2orilor*
7 ,#l#u2e%te&ne tot (nainte! 4up$ne 8rand?ucC! 2ise Pippin* Sau (napoi* ,#
doar am fost a0erti2a+i ce&i cu Fangorn* "i n&om uita de la m$n# p(n@ la gur#*
7 -%a e! r#spunse Merr?5 dar! oricum! tot mai ine (n p#dure! dec$t (nd#r#t! (n
mie2ul #t#liei*
O luar# pe su crengile uria%e ale arorilor* Mai #tr$ni ca 0remea p#reau* .in ei!
#ri stufoase de lic6eni at$rnau la p#m$nt! leg#n$ndu&se r#sfirate (n #taia 0$ntului*
La ad#postul umrelor! 6oi+ii aruncar# pri0iri furi%e c#tre po0$rni%ul dind#r#t 7
f#pturi mici %i tainice p#reau! (n lumina (ntunecat#! ni%te prunci de elf din str#fundurile
0remii! i0ite din ,odrul S#latic! uimite de str#lucirea primilor 2ori*
.eparte! dincolo de R$ul cel Mare %i de P#m$nturile Maronii! la mii de leg6e
cenu%ii dep#rtare! se ar#t# -urora (mpurpurat#! (nfl#c#rat#* Lung sunar# cornurile de
0$n#toare! (n semn de salut* ,#l#re+ii din Ro6an +$%nir# rusc la 0ia+#* "i alte cornuri
le r#spunser# celor dint$i*
Merr? %i Pippin au2ir# limpede (n aerul rece nec6e2atul cailor r#2oinici %i
glasurile unite! ca din senin! (ntr&un c$ntec! ale mai multor #ra+i* -ripa Soarelui se
(n#l+ase 7 un arc de foc 7 deasupra marginilor lumii* -poi! cu un strig#t m#re+!
c#l#re+ii d#dur# n#0al# dinspre r#s#rit5 lumina ro%iatic# fulger# 2alele %i l#ncile* Orcii
traser#! url$nd! toate s#ge+ile pe care le mai a0eau* /oi+ii 0#2ur# 0reo c$+i0a
c#l#re+i pr#u%indu&se! dar %irul lor urc# mai departe pe colin#5 o trecur#! f#cur# un
rotocol %i atacar# iar* ,ei mai mul+i dintre lupt#torii care r#m#seser# (n 0ia+# se
(mpr#%tiar# (n fug#! m$na+i unul c$te unul spre moarte* .ar un grup des %i (ntunecat
porni 6ot#r$t (n direc+ia codrului* .rept (n sus pe po0$rni% se repe2ir#! c#tre cei doi
pri0itori* Se tot apropiau %i p#rea sigur c# 0or sc#pa5 seceraser# de4a trei ,#l#re+i
care le a+inuser# calea*
7 Ne&am luat prea mult cu pri0itul! 2ise Merr?* Iat#&l pe UgluC9 N&am nici un c6ef
s# mai dau oc6ii cu el*
/oi+ii se (ntoarser# %i o luar# la fug# (n umrele ad$nci ale codrului* -%a c# nu
0#2ur# ultima scen#! c$nd UgluC fu a4uns din urm# %i&adus la lumin#! la marginea
Fangornului* -colo fu ucis (n sf$r%it de Eomer! al Treilea Mare%al al O%tii! care
desc#lecase %i se luptase (n s#ii cu el* Iar pe c$mpiile (ntinse! oc6ii ageri ai
c#l#re+ilor (i deslu%ir# pe pu+inii orci care sc#paser# %i mai a0useser# puterea s#
(ncerce s# fug#*
-poi! dup# ce&%i puser# camara2ii r#pu%i gr#mad# %i (%i c$ntar# imnurile de
pream#rire! c#l#re+ii f#cur# un foc mare %i (mpr#%tiar# cenu%a 0r#4ma%ului* -stfel se
sf$r%i lupta %i nimic despre toate acestea nu se mai au2i 0reodat# nici (n Mordor! nici
(n Isengard* .ar fumul se ridic# p$n#&n sl#0i %i fu 2#rit de multe pri0iri iscoditoare*
I! Ar"ore"r"os
'ntre timp! 6oi+ii p#trunseser# repede din ce (n ce mai ad$nc (n p#dure! at$t c$t
le (ng#duiau (ntunericul %i desi%ul! urm$nd linia p$r$ului! c#tre po0$rni%urile dinspre
apus ale mun+ilor* 'ncet&(ncet! teama de orci se mai ostoi %i ei sl#ir# pasul* 'i
cuprinse un fel de sufocare ciudat#! de parc# aerul s&ar fi (mpu+inat %i nu le&ar mai fi
a4uns* P$n# la urm#! Merr? se opri*
7 N&a0em cum s# mergem mai departe a%a! g$f$i el* -m ne0oie de aer*
7 P$n# una! alta! 6ai s# ne potolim setea! 2ise Pippin* 'mi simt gura uscat#*
Se ca+#r# pe r#d#cina uria%# a unui arore! care %erpuia p$n# (n r$u! %i se aplec#
s# ia ap# (n pumni* Era limpede %i rece! a%a c# #u pe s#turate* 'l urm# %i Merr?*
-pa (i (n0ior# %i parc# le mai (n0eseli inimile5 statur# o 0reme pe mal unul l$ng# altul!
m$ng$indu&%i picioarele ostenite %i pri0ind (n 4ur la copacii neclinti+i %i t#cu+i! (n%irui+i
p$n# 6#t&departe! pierdu+i (ntr&un nim de lumin# pal#*
7 ,red c# nu ne&am r#t#cit (nc#! rosti Pippin! spri4inindu&se de trunc6iul uria% al
unui copac* Putem! cel pu+in! s# urm#m cursul #sta 7 Sc#ld#toarea En+ilor! sau cum
i&o 2ice 7 %i s# a4ungem pe drumul pe care am 0enit*
7 -%a am face! dac# ne&ar +ine picioarele! (i r#spunse Merr?! %i dac# am putea
respira cum se cu0ine*
7 .a! spuse Pippin* Pe l$ng# asta! e tare (ntuneric prin 6#+i%urile de&aici* 'mi
amintesc! (ntr&un fel! de 0ec6ea (nc#pere din S#la%ul M#re+ al neamului TooC! (n
dep#rtatele Tuneluri din T(rgupitit= un loc uria%! (n care moila a r#mas nesc6imat#
0reme de genera+ii (ntregi* Se 2ice c# 8#tr$nul TooC %i&a dus 2ilele acolo!
(m#tr$nind %i ramolindu&se o dat# cu sala aceea5 %i nimic n&a fost clintit din loc nici
dup# moartea acestuia! acum un secol* Iar 8#tr$nul <erontius a fost st#&str#unicul
meu* -sta a mai pus pu+in lucrurile la punct* .ar nici nu st# al#turi de sim+#m$ntul
str#0ec6i pe care +i&l tre2e%te aceast# p#dure* Uit#&te la #rile %i fa0ori+ii lic6enilor
care at$rn# ca ni%te s#lcii pl$ng#toare* "i cea mai mare parte dintre arori par s# fie
(nc#rca+i! mai mult de 4um#tate! cu frun2e uscate %i 2dren+uite! care n&au mai apucat
s# cad#* Mai mare 4alea* Nici nu&mi imagine2 cum ar ar#ta prim#0ara pe&aici! asta
dac# 0ine 0reodat#5 ce s# mai 0orim de cur#+enie9
7 .ar! (n orice ca2! treuie s# se i0easc#! la un moment dat! %i Soarele pe&aici!
2ise Merr?* Oricum! ,odrul 'ntunecat nu arat# %i nici nu&+i creea2# sim+#mintele
despre care po0estea 8ilo! cum c&ar fi totul (nnegurat! r#u %i c# n&ar fi dec$t un
s#la% al e2nei* E doar mo6or$t %i (nsp#im$nt#tor de des* Nici m#car animalele nu
cred s# fac# prea mul+i purici pe&aici*
7 Nu! %i nici 6oi+ii! spuse Pippin* ,a s# spun drept! nu&mi place g$ndul c#
treuie s# trecem prin ea* Nimic de m$ncat 0reo sut# de mile* ,um st#m cu
merindele;
7 Prost! 2ise Merr?* -m fugit doar cu pac6e+elele acelea de lembas/ tot ce&am
a0ut! am l#sat acolo*
Se uitar# la ceea ce le r#m#sese din turtele elfe%ti= firimituri! aia s# le a4ung#
pentru cinci 2ile am#r$te* -sta era tot*
7 "i n&a0em nici m#car o 2drean+# sau o p#tur# s# ne&n0elim! ad#ug# Merr?* O
s# ne fie frig la noapte! pe oriunde&am lua&o*
7 P#i! am face ine s# ne 6ot#r$m asupra drumului! 2ise Pippin* Treuie s# se fi
cr#pat de4a ine de 2iu#*
,6iar atunci! 0#2ur# o lumin# g#luie care se i0ise ce0a mai departe! (n p#dure5
p#rea c# s#ge+ile soarelui str#punseser# rusc acoperi%ul de crengi*
7 /ei9 f#cu Merr?* ,red c# Soarele a fost ascuns dup# un nor! c$t am stat pe
su copacii #%tia! iar acum s&a i0it din nou5 sau! poate! a urcat mult pe cer %i ne
pri0e%te printr&o sp#rtur# dintre crengi* /ai s# 0edem! c# nu&i prea departe*
.escoperir# (ns# c# era mai departe dec$t cre2user#* Panta urca arupt %i
neclintit %i era tot mai pietroas#* Lumina cre%tea! pe m#sur# ce mergeau! %i cur$nd
2#rir# dinaintea lor un perete de st$nc#5 era un deal sau po0$rni%ul arupt al mun+ilor
din dep#rtare* Nu cre%tea nici un copac acolo %i soarele se re0#rsa din plin asupra
(ntinderii de piatr#* Ramurile arorilor de la poale se (ntindeau +epene %i nemi%cate!
ca %i cum ar fi c#utat c#ldura* .ac# p$n# atunci p#ruser# 4ig#rite %i cenu%ii! se
(ntremaser# %i i2ucneau (n tonuri generoase de cafeniu! iar griurile&negricioase ale
scoar+ei p#reau din piele lustruit#* Trunc6iurile luceau (ntr&un 0erde&l$nd! ca iara
crud#5 (i n#p#dise o prim#0ar# timpurie5 sau! poate! doar o p#rere fugar#*
'naintea po0$rni%ului st$ncos se afla ce0a ca o scar#! natural#! proail! s#pat#
de 0reme! c#ci era grosolan# %i neregulat#* Sus! aproape la acela%i ni0el cu 0$rfurile
pomilor! se 0edea un prag! su o st$nc#* -far# de c$te0a ieruri %i uruieni de pe
margine! precum %i de&un ciot din care r#s#reau doar dou# crengi! nu mai cre%tea
nimic pe&acolo* ,opacul acela sting6er p#rea un mo%neag coc$r4at! clipind neclintit (n
lumina 2orilor*
7 Sus9 eAclam# Merr? 0esel* S# lu#m %i noi o gur# de aer %i s# tragem o pri0ire
prin +inutul acesta*
Se c#2nir# s# se ca+ere pe st$nc#* .ac# scara aceea fusese f#cut# de cine0a!
atunci cu siguran+# c# era menit# unor picioare mai mari ca ale lor* Erau prea
ner#d#tori s# a4ung# sus ca s# se mai mire de c$t de iute li se 0indecaser# t#ieturile
%i 0$n#t#ile de c$nd st#tuser# (n capti0itate %i de cum (%i rec#p#taser# 0igoarea*
-4unser#! (n sf$r%it! la marginea pragului! aproape de uturuga aceea 0ec6e5 s#rir#
(n picioare! (ntorc$ndu&se c#tre r#s#rit %i tr#g$nd ad$nc aer (n piept* '%i d#dur#
seama c# nu p#trunseser# dec$t 0reo trei&patru mile (n inima codrului5 arorii
m#r%#luiau parc# pe pant# (n 4os! spre c$mpie* -colo! la marginea p#durii! se ridicau
turle unduitoare de fum negru! plutind (n 0aluri c#tre ei*
7 Se sc6im# 0$ntul! 2ise Merr?* 8ate din nou spre r#s#rit* E cam r#coare aici!
sus*
7 .a! 2ise Pippin5 m# tem c# str#lucirea aceasta&i trec#toare %i c# o s&o
cople%easc# iar negura* ,e p#cat9 P#durea asta rufoas# %i #tr$n# ar#ta cu totul
altfel (n #taia soarelui* 'ncepuse s#&mi plac#*
7 'ncepuse s#&+i plac# P#durea! 6ai; Nu mai spune* Foarte dr#gu+ din partea ta!
rosti un glas ciudat* 'ntoarce+i&0# s# 0# 0#d la fa+#* -m sim+#m$ntul c# n&o s#&mi
c#de+i nici unul cu tronc5 dar s# nu ne pripim* 'ntoarce+i&0#*
Sim+ir# c$te o m$n# mare! noduroas# pe umerii lor! care&i (ntoarse u%urel! dar cu
putere5 apoi fur# ridica+i (n aer de dou# ra+e lungi*
Se tre2ir# dinaintea unui c6ip cum nu mai 0#2user#* Era al unei f#pturi
asem#n#toare unui om uria% sau! mai degra#! unui c#pc#un! (nalt# de 0reo trei&
patru metri! foarte solid#! cu un cap lunguie+! f#r# g$t* <reu de spus dac# se
(mr#case (n ce0a ca scoar+a cenu%iu&0er2uie sau dac# nu era dec$t un fel de&a se
tra0esti! (n orice ca2! ra+ele sale apropiate de trunc6i nu erau 2$rcite! ci acoperite
de o piele neted# %i cafenie* -0ea c$te %apte degete la laele lui uria%e* Partea de
4os a c6ipului aceluia lunguie+ se prelungea cu o ar# cenu%ie %i stufoas#! aproape
ca o (ncreng#tur# de ramuri la r#d#cin#! su+ire %i moale la 0$rf* Pentru moment (ns#
6oi+ii nu 0#2ur# mare lucru! (n afar# de oc6i* - spune c# oc6ii aceia ad$nci erau
solemni! iscoditori! ar fi pu+in din cale&afar#* Erau de&a dreptul sfredelitori! c#prui! cu
iri2a+ii 0er2ui* Mai t$r2iu! Pippin a0ea s# se c#2neasc# adesea s#&%i eAprime prima
impresie pe care i&o f#cuser#* 1Sim+eai (nd#r#tul lor un pu+ imens! plin cu amintiri
str#0ec6i %i g$nduri prelungi! molcome %i lini%tite5 dar la suprafa+# sclipea pre2entul!
a%a cum ate soarele pe fa+a lucioas# a frun2elor unui copac imens sau pe unduirile
unui lac foarte ad$nc* Nu %tiu! dar p#rea c# era ce0a care cre%tea (n p#m$nt 7
adormit ai fi 2is! sau ca ce0a (ntre 0$rful r#d#cinii %i 0$rful frun2ei! ce0a (ntre ad$ncul
p#m$ntului %i olta cereasc# 7 %i care se tre2ise rusc la 0ia+# %i te cerceta cu
aceea%i st#ruin+# molcom# pe care&o do0edise! ani f#r# %ir! doar fa+# de propriile sale
treuri*3
7 /mmm9 murmur# glasul 7 un glas profund! i20or$t! parc#! dintr&un instrument
de suflat* ,6iar c#&i ciudat* <raa stric# treaa! asta 2ic mereu* .ar! dac# 0&a% fi
0#2ut (nainte s# 0# aud glasurile 7 apropo! mi&au pl#cut c# erau m$ng$ioase %i
cristaline %i mi&au amintit de ce0a nel#murit5 a%adar! dac# 0&a% fi 0#2ut (nainte de&a
0# au2i! pur %i simplu! 0&a% fi c#lcat (n picioare! cre2$nd c# sunte+i orci%ori5 aia dup@
aia mi&a% fi dat seama de gre%eal#* Tare mai sunte+i ciuda+i9 .oar r#d#cin# %i
r#muric#9 Tare ciuda+i9
.e%i (nc# uluit! lui Pippin nu&i mai era fric#* 'nd#r#tul oc6ilor acelora sim+i o
(ndoial# curioas#! dar care nu&i producea team#*
7 Nu te sup#ra! 2ise el! dar cine e%ti; "i ce e%ti;
'n oc6ii #tr$ni ai f#pturii ap#ru o sc$nteie stranie! ca un fel de pruden+#5 pu+urile
ad$nci disp#rur#*
7 /mmm9 gl#sui el* P#i! sunt ent sau! cel pu+in! a%a mi se spune* .a! ent este
cu0$ntul* Un ent sunt! cum a+i 2ice 0oi! dup# 0ora 0oastr#* Unii (mi spun Fan#orn/
al+ii! Arborebrbos -%a! Arbore-brbos
7 Un ent7 2ise Merr?* ,e&i #la; .ar tu cum (+i 2ici; ,are e numele t#u ade0#rat;
7 Ei! asta&i acum! r#spunse -rore#ros* -sta&i un#9 Prea mult# gra#* "i! la
urma urmei! eu pun (ntre#ri* Sunte+i (n +ara mea M# tot (ntre ce sunte+i voi Nu %tiu
de unde s# 0# iau* Se pare c# nu 0# afla+i pe listele pe care le&am (n0#+at c$nd eram
t$n#r* .ar asta a fost tare! tare demult %i poate c&au f#cut liste noi* la s# 0#d9 ,um
era;
'n0a+# %tiin+a F#pturilor :ii9
'nt$i nume%te patru 7 liere popoare=
Mai 0ec6i dec$t toate! ai elfilor fii5
<nomul plugar (n casa lui f#r# soare5
Entul din p#m$nt n#scutul! ca mun+ii #tr$n5
Omul muritor! al cailor st#p$n*
/um! 6mmm! 6mmm*
,astorul 2iditor! +apul s#ritor!
Ursul 0$n#tor de&aline! taurul lupt#tor5
Ogarului i&e foame %i iepurelui! fric#***
/um! 6um*
:ulturu&i (n aer! oul la p#%une!
,eru&ncornorat5 %oimu&i cel mai iute!
Le#da e dal#! %arpele e rece***
/um! 6mmm5 6um! 6mm! cum mai era;
Tarara&tarara! tara! tara! tarara*
Era o list# tare lung#* .ar! oricum! se pare c# nu 0# potri0i+i niciunde*
7 Mereu am fost l#sa+i la o parte de pe listele 0ec6i %i din po0e%tile de demult!
2ise Merr?* ,u toate acestea! s#l#%luim pe p#m$nt de multi%or* Suntem hobbi%i
7 ,e&ar fi s# facem un 0ers nou; rosti Pippin*
/oi+ii de&o %c6ioap#! ce&n 0i2uini tr#iesc*
-%ea2#&ne printre cei patru! al#turi de Om DSemin+ia MareE %i asta e9
7 /mmm* Nu&i r#u deloc! 2ise -rore#ros* -%a mai merge* -%adar! locui+i (n
0i2uini! da; Pare potri0it %i drept* "i cine 0# nume%te hobbi%i totu%i; Nu mi se pare un
cu0$nt elfesc* Elfii au creat toate cu0intele str#0ec6i5 ei au (nceput*
7 Nimeni! afar# de noi! nu ne 2ice 6oi+i! 2ise Pippin*
7 /umm! 6mmm9 Ia sta+i un pic* Nu&i nici o gra#* :oi n"iv 0# 2ice+i 6oi+i;
-tunci ar treui s# nu spune+i a%a! la toat# lumea* O s# 0# da+i (n 0ileag ade0#ratele
nume dac# n&a0e+i gri4#*
7 Nu prea ne fr#m$nt# o astfel de gri4#! rosti Merr?* .e fapt! eu sunt 8rand?ucC!
Meriadoc 8rand?ucC! de%i cei mai mul+i (mi 2ic Merr?*
7 Iar eu sunt TooC! Peregrin TooC5 dar (ndeo%te mi se spune Pippin %i c6iar Pip*
7 /mmm! c6iar c# sunte+i un neam pripit! 2ise -rore#ros* M# simt onorat de
m#rturisirea 0oastr#* .ar nu e ine s# 0# da+i drumul a%a! pe loc* Sunt en+i %i en+i5
sau! mai ine 2is! sunt en+i %i alte lucruri care par en+i! dar nu sunt! ca s# 2ic a%a* -m
s# 0# 2ic Merr? %i Pippin! dac# sunte+i de acord* Frumoase nume* ,#ci eu n&am s#
0# spun numele meu* ,el pu+in! nu (nc#*
'n oc6i (i ap#ru o sclipire 0er2uie i2ar#! (n+eleapt# %i mucalit# (n acela%i timp*
7 -sta pentru c#! (n primul r$nd! o s# +in# mult= numele meu cre%te mereu! iar eu
sunt (n 0ia+# de foarte! foarte mult# 0reme5 a%a c# numele meu e ca o po0este*
Numele ade0#rate spun po0estea lucrurilor c#rora le apar+in ele (n lima mea! (n
0ec6ea ent#! cum s&ar 2ice* E o lim# minunat#! dar (+i ia mult# 0reme! c#ci noi nu
spunem nimic pe lima noastr#! dec$t dac# merit# osteneala s# irose%ti timp de
rostire sau de ascultare*
Ei! %i&acum! 2ise el! %i oc6ii i se aprinser# la loc! mic%or$ndu&se parc# %i arunc$nd
sclipiri ascu+ite! ce&i cu 0oi; ,e amestec a0e+i (n toate astea; :#d %i&aud D%i miros %i
simtE mult din acest*** din acest a-lalla-lalla-rumba-3amanda-lind-orburume Ierta+i&
m#! e o parte din numele pe care i&l dau eu treii respecti0e5 nu %tiu cu0$ntul (n
celelalte limi5 m# refer la lucrul acesta pe care ne afl#m! unde stau %i pri0esc (n
dimine+ile frumoase %i m# g$ndesc la Soare! %i la iara de dincolo de p#duri! %i la cai!
%i la nouri! %i la (ntinderea lumii* ,e se petrece; ,e&are de g$nd <andalf; "i ace%ti
7 burarum Daici! scoase un 2gomot ad$nc! r#sun#tor! ca o org# stricat#E 7 ace%ti
orci %i t$n#rul Saruman 4os! (n Isengard; 'mi plac nout#+ile* .ar nu m# lua+i prea
repede*
7 Se petrec destule! 2ise Merr?5 %i c6iar dac# 0om (ncerca s#&+i spunem repede!
tot o s# ne ia mult timp* .ar ai 2is s# nu ne pripim* Se cu0ine! oare! s#&+i spunem a%a
repede; -r fi nepoliticos din partea noastr#! dac# te 0om (ntrea ce&ai de g$nd s#
faci cu noi %i de partea cui e%ti; "i*** dac# l&ai cunoscut pe <andalf;
7 .a! (l cunosc5 e singurul 0r#4itor c#ruia&i pas# de copaci! 2ise -rore#ros*
:oi (l cunoa%te+i;
7 .a! 2ise Pippin trist! l&am cunoscut* Ne&a fost prieten un %i c#l#u2#*
7 -tunci pot s# 0# r#spund %i la celelalte (ntre#ri! 2ise -rore#ros* N&am de
g$nd s# fac nimic cu 0oi5 nimic! dac# prin 1a face ce0a cu 0oi3 (n+elege+i altce0a!
dec$t s# 0# las s# pleca+i* -m putea face multe (mpreun#* Nu %tiu nimic (n leg#tur#
cu pr%ile Eu (mi 0#d de drumul meu5 %i drumul 0ostru ar putea merge al#turi de el! o
0reme* .ar (mi 0ori+i de 4up$nul <andalf de parc# s&ar fi aflat (ntr&o po0este care&a
luat sf$r%it*
7 -%a e! 2ise Pippin trist* Po0estea continu# se pare! dar <andalf a ie%it din ea*
7 /ei! ia sta+i pu+in9 f#cu -rore#ros* /mm! 6mm! ce s# 2ic; F#cu o pau2#!
uit$ndu&se lung la 6oi+i*
7 /mm! p#i! ei ine! nu %tiu ce s# 2ic* Ia sta+i pu+in*
7 .ac# 0ei a0ea un#0oin+a s&ascul+i mai multe! rosti Merr?! (+i 0om spune* .ar o
s# dure2e* N&ai 0rea s# ne la%i 4os; N&am putea s# ne a%e2#m to+i! la soare! (n timp
ce&+i po0estim; Oi fi oosit s# ne tot +ii a%a*
7 /mm! obosit7 Nu! n&am oosit* Nu oosesc a%a u%or* "i nici nu stau 4os* Nu
sunt prea! 6mm! (nco0oiail* .ar Soarele coboar peste*** S&o l#s#m alt#*** cum ai
spus c#&i 2ice;
7 .eal; suger# Pippin*
7 Prag; Treapt#; rosti Merr?*
-rore#ros repet# cu0intele g$nditor*
7 -eal .a! asta e* 'ns# este un cu0$nt pripit! pentru un lucru care st# aici din
0remurile c$nd s&a pl#m#dit aceast# parte a lumii* N&are&a face9 S&o l#s#m alt# %i s#
mergem*
7 Unde s# mergem; (ntre# Merr?*
7 -cas# la mine sau la una dintre casele mele! r#spunse -rore#ros*
7 E departe;
7 Nu %tiu* S&ar putea s# fie departe* .ar ce dac#;
7 P#i! %tii! ne&am pierdut a0utul! 2ise Merr?* Nu mai a0em dec$t foarte pu+in#
m$ncare*
7 Ooo9 /mm9 Nu 0# face+i gri4i! rosti -rore#ros* :# pot da o #utur# care 0#
0a +ine 0er2i %i 0# 0a face s# cre%te+i! pentru mult# 0reme* Iar dac# 0om 6ot#r( s# ne
desp#r+im! 0# pot duce unde dori+i! (n afara t#r$mului meu* /ai s# mergem9
)in$ndu&i ginga%! dar 6ot#r$t pe 6oi+i su c$te un ra+! -rore#ros f#cu un
prim pas uria%! apoi (nc# unul! %i a4unse la marginea pragului* .egetele lui de la
picioare! ca ni%te r#d#cini! 2droeau pietrele* -poi coor( gri4uliu! treapt# cu treapt#!
p$n# ce a4unse 4os! (n P#dure*
Porni imediat cu pa%i mari! cump#ni+i! printre arori! tot mai ad$nc (n codru! f#r#
s# se dep#rte2e de r$u! urc$nd 0oinice%te spre po0$rni%ul muntelui* Mare parte
dintre copaci p#reau adormi+i sau indiferen+i! de parc# trecea o f#ptur# oarecare5 dar
c$+i0a tremurar#! iar al+ii (%i ridicar# crengile la apropierea lui* 'n timp ce mergea!
0orea cu sine! (ntr&o re0#rsare tumultuoas# de sunete mu2icale*
/oi+ii r#maser# t#cu+i o 0reme* ,iudat! se sim+eau ine! ocroti+i5 a0eau la ce s#
se g$ndeasc# %i de ce s# se minune2e* 'n sf$r%it! Pippin se (ncumet# s# 0oreasc#
iar*
7 .ac# e%ti un! -rore#ros! 2ise el! a% putea s# te (ntre ce0a; .e ce ne&a
pre0enit ,eleorn (n leg#tur# cu p#durea ta; Ne&a spus s# nu ne l#s#m ispiti+i prin
ea*
7 /mm9 -%a a 2is; om#ni -rore#ros* "i eu 0&a% fi spus cam acela%i lucru!
dac&a+i fi luat&o pe partea cealalt#* Nu risca+i s# 0# l#sa+i ispiti+i (n codrul
0aurelindorenan2 -%a&l numeau elfii! dar acum l&au mai scurtat= 0othlorien, a%a&i 2ic*
Poate au dreptate! poate p#durea (ncepe s# piar#! nu s# creasc#* )inutul :#ii -urului
,$nt#tor! asta a fost c$nd0a* -cum e Floarea0isului* -6! asta e9 Numai c# e un loc
ciudat %i nu se poate (ncumeta oricine pe&aici* M# mir c&a+i ie%it cu ine! dar %i mai
mult c&a+i intrat5 de mul+i ani nu s&a mai (nt$mplat una ca asta cu cei str#ini de
meleagurile astea* E un +inut i2ar*
-%a e* F#pturile 0in dintotdeauna aici s# 4eleasc#* .e&aia! s# 4eleasc#*
0aurelindorenan lindelorendor malinornelion ornemahn, (ng$n# el! pentru sine* 8ag
seama c# 0in s# se pr#u%easc# aici! departe de lume* Nici +inutul acesta! nici altul
din afara ,odrului de -ur nu mai e cum era pe 0remea tinere+ii lui ,eleorn* Totu%i=
Taurelilomea&tumalemorna Tumaletaurea Lomeanor! iat# ce se spunea* S&au mai
sc6imat lucrurile! dar ace%tia sunt (nc# ade0#ra+i! pe alocuri*
7 ,e 0rei s# 2ici; (ntre# Pippin* ,e e (nc# ade0#rat;
7 -rorii %i en+ii! 2ise -rore#ros* Eu (nsumi nu (n+eleg tot ce se petrece! a%a
c# n&am cum s#&+i eAplic +ie* Unii dintre noi mai suntem en+i ade0#ra+i! destul de
sprinteni! (n felul nostru! dar mul+i au de0enit molatici! (ncop#cindu&se! cum a+i 2ice
0oi! poate* ,ei mai mul+i arori nu sunt dec$t arori! ine(n+eles5 dar unii sunt a+ipi+i*
-l+ii! tre4i&lumina+i! iar c$+i0a*** cum s# 2ic*** p#i c$+i0a de0in en+i* -%a se petrec
lucrurile* ,$nd unui arore i se (nt$mpl# una ca asta! descoperi c# unii au inim# rea
N&are nici o leg#tur# cu lemnul lor! nu asta am 0rut s# spun* Pentru c# am cunoscut
c$te0a s#lcii #tr$ne %i miloase pe malul Sc#ld#torii En+ilor care s&au pr#p#dit! 0ai!
demult9 Erau destul de scoruroase! se pr#u%eau aproape! dar l$nde %i lini%tite ca
frun2a crud#* -poi! sunt unii arori! (n 0#ile de la poalele mun+ilor! tari ca piatra! dar
r#i din cap p$n#&n picioare* Lucrul acesta pare s# se cam r#sp$ndeasc#* "i mai
demult eAistau locuri foarte prime4dioase (n +inut* -u r#mas %i&acum c$te0a locuri tare
(ntunecate*
7 Precum P#durea 8#tr$n#! din mia2#noapte dep#rtat#; (ntre# Merr?*
7 :ai! 0ai! cam a%a ce0a! dar mult mai r#u* Nu m# (ndoiesc c# la mia2#noapte
2ac (nc# umre din Marele 'ntuneric %i c# s&au transmis amintiri ur$te* .ar pe t#r$mul
acesta eAist# ni%te genuni de unde 8e2na nu s&a ridicat niciodat#! iar arorii sunt mai
#tr$ni ca mine* Totu%i facem ce putem* 'i (ndep#rt#m pe str#ini %i pe nes#ui+i5 pe
l$ng# asta! ne g#tim %i ne c#lim! d#m (n0#+#tur#! ne plim#m %i pli0im* Suntem
p#2itori de arori* Pu+ini au mai r#mas dintre noi* Se spune c# p#storii (ncep s#
semene cu oile %i oile! cu p#storii! dar asta (ncetul cu (ncetul5 %i nici unii! nici al+ii n&o
duc prea mult* 'n ca2ul arorilor %i&al en+ilor! lucrurile sunt mai degra# s#0$r%ite* Ei
(%i petrec secolele (mpreun#* Pentru c# en+ii sunt mai degra# ca elfii= mai pu+in
interesa+i de ei (n%i%i! dec$t oamenii! %i mai uni (n a p#trunde lucrurile din afara lor*
"i totu%i! en+ii se apropie %i de oameni! fiind mai sc6im#tori ca elfii %i mai iu+i (n a&%i
(nsu%i culoarea mediului! ca s# 2ic a%a* Sau sunt mai uni %i dec$t oamenii! %i dec$t
elfii! pentru c# sunt statornici %i g$ndurile lor adast# asupra lucrurilor mai mult#
0reme*
Parte din neamul meu arat# acum eAact ca arorii %i au ne0oie de ce0a m#re+! ca
s#&i st$rneasc#5 %i nu 0oresc dec$t pe %optite* .ar o parte din copacii mei au
m#dularele 0ioaie %i mul+i %tiu s# stea de 0or# cu mine* .e un# seam#! elfii sunt
cei care au (nceput s#&i tre2easc# pe arori %i s#&i (n0e+e s# cu0$nte2e (n lima lor
aroreasc#* "i&au dorit totdeauna s# stea la taclale cu tot ce&i (ncon4oar#! 0ec6ii elfi*
.ar a 0enit Marele 'ntuneric! iar ei au trecut Marea sau au fugit (n 0#i dep#rtate! s&au
ascuns %i au ticluit alade despre 2ilele ce nu se 0or mai (ntoarce niciodat#*
Niciodat#* :ai! 0ai9 .e&aici p$n# la Mun+ii Lune era tot numai p#dure! (n 0remuri de
odinioar#* Iar ce 0ede+i nu era dec$t ,ap#tul de R#s#rit* ,e 0remuri senine9 - fost un
timp c$nd m# puteam plima %i c$nta din 2ori p$n#&n sear# f#r# s# aud 2iulica
(ntreag# altce0a dec$t ecoul propriului meu glas! printre colinele sun#toare* ,odrul
era precum Lot6lorien! numai ce0a mai des! mai puternic! mai t$n#r* "i cum mai
mirosea 0#2du6ul9 'mi petreceam c$te o s#pt#m$n# (ntreag# doar respir$nd*
-rore#ros r#mase t#cut* Mergea mai departe cu pa%i mari! f#r# s# fac# totu%i
nici cel mai mic 2gomot cu picioarele lui uria%e* -poi (ncepu din nou s# (ng$ne! p$n#
a4unse s# incante2e* 'ncet&(ncet! 6oi+ii (%i d#dur# seama c# incanta+ia le era
adresat# lor=
Pe lunci Tasarinaniene cu s#lcii! m# plimam Prim#0ara*
-69 Pri0eli%ti! parfum prim#0#ratic din Nantasarion9
"i 2iceam c#&i ine*
/oin#ream :ara prin p#duri de ulm (n Ossiriand*
-69 lumina %i mu2ica! :ara! de l$ng# "apte R$uri! (n Ossir9
"i credeam c#&i gro2a0!
Pe pla4ele din Neldoret6 0enii (n Toamn#*
-69 -urul %i staco4iul %i&al frun2elor suspin! Toamna! (n Taurnaneldor9
Mai mult dec$t mi&a% fi dorit*
Spre pinii de pe (n#l+imile .ort6onionului suiam Iarna*
-69 :$ntul %i alea+a %i crengile negre! (n Iarn#! pe Orod&na&t6on9
<lasul mi se&n#l+a c$nt$nd (n sl#0i*
"i&acum! toate 2ac su 0al de mare!
M# mai plim numai (n -marona! (n Tauremorna! (n -ldalome!
Pe propriu&mi t#r$m! (n +inutul Fangorn!
Unde r#d#cinile&s lungi!
"i ani 7 c$t# frun2# %i iar#&s
'n Tauremornalome*
'%i termin# c$ntul %i merse 0oinice%te mai departe5 nu se au2ea nici un sunet (n
toat# p#durea din 4ur! c$t putea cuprinde au2ul*
>iua sc#p#ta %i asfin+itul se (ngem#na cu trunc6iurile copacilor* P$n# la urm#!
6oi+ii 2#rir# ridic$ndu&se nedeslu%it dinaintea lor un p#m$nt po0$rnit %i (ntunecat=
a4unseser# la poalele mun+ilor %i&al plaiurilor 0er2i ale (naltului Met6edras* Pe costi%#!
4una Sc#ld#toare a En+ilor! la i20oare! curgea s#rind din r#sputeri! alerg$nd din
piatr#&n piatr#! ca s#&i (nt$mpine* La dreapta p$r$ului se afla o pant# lin#! n#p#dit#
de iar# cenu%ie acum! (n lumina apusului* Nu cre%teau arori pe&acolo! a%a c# se
0edea cerul5 stelele luceau de4a pe lacurile dintre nori*
-rore#ros o lu# (n sus! pe po0$rni%! f#r# s# sl#easc# pasul prea mult*
.eodat#! 6oi+ii 2#rir# dinaintea lor o poian# mare* .e&o parte %i de alta! se
(n#l+au doi arori falnici! ca ni%te st$lpi 0ii5 dar nu era nici o poart#! afar# de ramurile
lor care se petreceau (ngem#nate* Pe m#sur# ce se apropia #tr$nul ent! arorii (%i
ridicau crengile %i tot frun2i%ul (ncepea s# fo%neasc# %i s# sune* ,#ci erau arori cu
coroana 0e%nic 0erde %i&a0eau frun2e (ntunecate %i lucioase! care luceau (n #taia
asfin+itului* .incolo de ei! pe unul dintre po0$rni%uri! se (ntindea o suprafa+# neted# %i
(ntins#! ca du%umeaua unei s#li m#re+e* Pe amele p#r+i se (n#l+au ni%te pere+i la
0reo cinci2eci de picioare sau c6iar mai mult! iar de&a lungul fiec#ruia se 2#rea c$te
un p$lc de arori care cre%teau %i ei (n (n#l+ime! pe m#sur# ce (naintau (n interior*
La cap#tul dep#rtat! peretele de st$nc# era po0$rnit! dar la poale fusese s#pat# o
ni%# pu+in ad$nc#! cu olt# 7 singurul acoperi% al s#lii! (n afar# de ramurile care
umreau la cap#t tot p#m$ntul! l#s$nd doar o c#rare mai lat# pe mi4loc* .in i20oarele
de deasupra se re0#rsa un p$r$ia% pe suprafa+a arupt# a peretelui! risipindu&se (n
stropi argintii! ca o perdea fin#! dinaintea ni%ei cu olt#* -pa se aduna iar! (ntr&un
a2in de piatr# de pe platoul dintre arori! %i de acolo +$%nea %i se re0#rsa pe l$ng#
c#rare! ca s# se fac# una cu Sc#ld#toarea En+ilor! (n c#l#toria sa prin p#dure*
7 /mm9 -m a4uns9 2ise -rore#ros! rup$nd lunga lui t#cere* :&am purtat 0reo
%apte2eci de mii de pa%i en+e%ti! dar c$t (nseamn# asta (n m#surile din +inutul 0ostru!
nu %tiu* Oricum! suntem la poalele Ultimului Munte* O parte din numele acestui loc ar
putea fi Salai20oarelor! dac# s&ar t#lm#ci pe lima 0oastr#* 'mi place* O s# st#m aici
la noapte*
'i a%e2# pe iara dintre p$lcurile de arori! iar ei (l urmar# spre marea olt# de la
intrare* /oi+ii oser0ar# c#! atunci c$nd mergea! entul aia dac# (%i (ndoia
genunc6ii! (n sc6im (%i (ntindea mult picioarele! ca s# fac# pa%i uria%i* '%i a%e2a mai
(nt$i degetele mari Dc#ci erau mari! cu ade0#rat! %i foarte lateE (naintea t#lpii*
O clip#! -rore#ros r#mase su ploaia de stropi a i20orului care se re0#rsa %i
inspir# ad$nc5 apoi (ncepu s# r$d# %i p#%i (n#untru* -colo se afla o mas# mare! din
piatr#! dar nici un scaun* .incolo de ni%# era de4a destul de (ntuneric*
-rore#ros ridic# dou# 0ase mari %i le a%e2# pe mas#* P#reau umplute cu ap#5
dar c$nd (%i puse m$inile deasupra lor! 0asele (ncepur# pe dat# s# str#luceasc#!
unul (n auriu! cel#lalt (n 0erde&aprins5 amestecul lumin# ni%a! ca soarele de 0ar#
printr&o olt# de frun2e fragede* Uit$ndu&se (nd#r#t! 6oi+ii 0#2ur# c# %i arorii din
curte (ncepuser# s# sclipeasc#! la (nceput palid! apoi (ns# din ce (n ce mai intens!
p$n# c$nd conturul frun2elor de0eni luminos %i colorat (n 0erde! (n auriu %i (n ro%u ca
arama! iar trunc6iurile p#reau coloane pl#m#dite din piatr# sc$nteietoare*
7 Ei! acu@ putem s# st#m iar de 0or#! 2ise -rore#ros* 8ag seama c# 0# e
sete* Poate sunte+i %i oosi+i* Ia e+i din asta*
Se duse p$n# (n fundul ni%ei %i&atunci 0#2ur# acolo mai multe garafe de piatr#! cu
capace grele* .easupra! -rore#ros descoperi una dintre ele %i umplu cu polonicul
trei str#c6ini 7 una foarte mare! dou# mai mici 7 cu un lic6id*
Licoarea era ca apa! a0ea gustul celei din Sc#ld#toarea En+ilor! pe care o
#user# la marginea p#durii5 totu%i a0ea o arom# sau o sa0oare pe care n&o puteau
defini= aia de se sim+ea5 era un i2 de p#dure! adus de departe de adierea r#coroas#
a ri2ei de sear#* Sim+ir# #utura mai (nt$i (n degetele de la picioare5 sen2a+ia urc#
(ncet! (ncet (n fiecare m#dular! (n0ior$ndu&le pe m#sur# ce p#trundea (n ele! p$n# la
ultimul firicel de p#r* 'ntr&ade0#r! 6oi+ii sim+ir# cum (ncepe s# le creasc# p#rul! s#
se unduiasc# %i s# se (ncre+easc#* ,$t despre -rore#ros! el (%i sp#l# mai (nt$i
picioarele (n g#0anul de su olt#! apoi (%i goli strac6ina dintr&o sorire lung#!
domoal#* /oi+ii cre2ur# c# n&o s# mai termine* 'ntr&un t$r2iu! puse strac6ina iar pe
mas#*
7 Of9 suspin# el* /mmm! 6umm! acum putem sta mai ine de 0or#* Lua+i loc pe
4os! eu am s# m#&ntind! ca nu cum0a licoarea s# mi se urce la cap %i s&adorm*
La peretele din dreapta al ni%ei! era un pat uria%! cu picioare scurte de 0reo
dou#2eci %i ce0a de +oli! acoperit cu un strat (nalt de ota0# %i ferig#* -rore#ros se
l#s# (nceti%or pe el Daia de se (ndoi un pic de mi4locE! p$n# se (ntinse tot! cu m$inile
su cap! pri0ind (n ta0anul unde p$lp$iau lumini! ca un tremur de frun2e (n soare*
Merr? %i Pippin se a%e2ar# al#turi de el! pe perne de iar#*
7 "i&acum! spune+i&mi %i 0oi po0estea 0oastr#5 dar f#r# gra#! 2ise
-rore#ros*
/oi+ii (ncepur# s#&i istoriseasc# p#+aniile prin care trecuser# de c$nd
p#r#siser# /oitonul* Nu urmar# o ordine strict#! c#ci se (ntrerupeau mereu unul pe
cel#lalt! iar -rore#ros (i oprea ades! s# se&ntoarc# asupra c$te unui punct
anterior! sau s#rea! pun$nd (ntre#ri! despre tot felul de fapte* Nu pomenir# deloc de
Inel %i nici nu&i spuser# de ce plecaser# la drum %i unde se duceau! iar el nu le ceru
deslu%iri*
Era foarte gri4uliu la orice= la ,#l#re+ii Negri! la Elrond %i :$lceaua .espicat#! la
P#durea 8#tr$n# %i la Tom 8omadil! la Minele Moriei %i la Lot6lorien %i <aladriel* (i
descusu (ndelung despre ,omitat %i despre p#m$ntul acestuia* -4uns aici! spuse un
lucru curios=
7 N&a+i (nt$lnit pe&acolo nici un! 6mm! ent! nu&i a%a; -dic# nu en+i*** Mai ine 2is!
entsoa%e
8 +ntsoa%e7 se minun# Pippin* -rat# la fel ca tine;
7 .a! 6mmm*** p#i nu= acum nu&mi prea mai dau seama! 2ise -rore#ros pe
g$nduri* .ar %tiu c# ele %i&ar fi dorit s# stea (n +ara 0oastr#! a%a c# m#&ntream %i eu*
-rore#ros era totu%i gri4uliu (n mod special cu ceea ce +inea de <andalf5 %i mai
ales de faptele lui Saruman* /oi+ilor le p#ru tare r#u c# %tiau prea pu+ine despre ei=
doar o 0or# de&a lui Sam (n leg#tur# cu ceea ce spusese <andalf la Sfat* .ar! (n
orice ca2! erau l#muri+i c# UgluC %i %lea6ta lui 0eniser# din Isengard %i c# 0oreau de
Saruman ca de st#p$nul lor*
7 /mmm! 6umm9 f#cu -rore#ros! c$nd! (n sf$r%it! cu c6iu cu 0ai! a4unser# la
#t#lia dintre orci %i c#l#re+ii din Ro6an* M#i s# fie* -stea da! 0e%ti9 Nu mi&a+i spus tot!
nu! nu! nici pe departe* .ar nu m# (ndoiesc c# urma+i 0rerea lui <andalf* Se petrece
ce0a foarte mare! (mi dau %i eu seama! %i am s# aflu despre ce e 0ora la timpul
potri0it sau la timpul nepotri0it* Pe r#d#cina %i tulpina mea! e&o trea# ciudat#= r#sare
din p#m$nt din iar# 0erde un neam ce nu&i trecut nic#ieri %i! colac peste pup#2#! ies
la i0eal# %i cei Nou# ,#l#re+i Uita+i pe urmele lor! iar <andalf (i ia (ntr&o c#l#torie
m#rea+#! <aladriel (i ad#poste%te (n ,aras <aladon! %i orcii (i urm#resc! leg6e dup#
leg6e! (n )ara Pustiet#+ii= se pare c# i&a cam prins furtuna* Sper s# ias# asma
curat#*
7 .ar tu (n ce ape te scal2i; (l (ntre# Merr?*
7 /umm! 6mmm9 Eu nu m&am sinc6isit niciodat# de Marile R#2oaie! 2ise
-rore#ros* Lucrurile astea (i sup#r# mai mult pe elfi %i pe oameni* E treaa
0r#4itorilor5 pe ei (i 2g$nd#re 0iitorul* Nu sunt trup %i suflet de partea cui0a! pentru c#
nimeni nu e trup %i suflet de partea mea! dac#&n+elege+i ce 0reau s# 2ic= (n 2ilele
noastre! nim#nui nu&i pas# de p#duri a%a cum (mi pas# mie! nici m#car elfilor* Totu%i
am o sl#iciune mai mare fa+# de elfi! dec$t fa+# de ceilal+i! pentru c# ei ne&au
0indecat de mu+enie cu mult# 0reme (n urm#! %i #sta a fost un mare dar pe care nu
pot s#&l uit! de%i de&atunci drumurile noastre s&au desp#r+it* "i sunt! ine(n+eles!
unele lucruri de partea c#rora nu sunt deloc5 sunt (mpotri0a lor= #%tia*** burarum, f#cu
el iar sc$rit! orcii #%tia %i st#p$nii lor* Eram foarte nelini%tit pe 0remea c$nd umra
domnea (n ,odrul 'ntunecat! dar! dup# ce s&a (napoiat (n Mordor! m&am ostoit un
timp* Mordorul e departe* .ar! se pare! 0$ntul ate spre R#s#rit %i s&ar putea ca
de2n#de4dea s# pun# st#p$nire pe codri* Un ent #tr$n nu poate face nimic s#
opreasc# furtuna= treuie s&o (ndure sau s# crape*
.ar mai e Saruman9 Saruman e un 0ecin= n&am cum s#&l trec cu 0ederea* Socot
c# treuie s# fac ce0a* M&am g$ndit adesea! (n ultima 0reme! la ce&a% putea face (n
leg#tur# cu Saruman*
7 ,ine e Saruman; (ntre# Pippin* "tii ce0a despre trecutul lui;
7 Saruman e un 0r#4itor! r#spunse -rore#ros* Mai mult de&at$t nu&+i pot
spune* Nu cunosc istoria 0r#4itorilor* -u ap#rut prima dat# dup# ce&au sosit Marile
,or#ii de peste Mare5 dar dac&au fost adu%i de cor#ii! asta nu mai pot spune*
8#nuiesc c# Saruman era socotit mare printre ei* ,u c$t#0a 0reme (n urm# 7 0oi a+i
2ice cu mult# 0reme (n urm# 7 s&a potolit cu 6oin#reala %i nu s&a mai amestecat (n
treurile oamenilor %i&ale elfilor5 s&a statornicit la -ngrenost sau Isengard! cum (i 2ic
oamenii din Ro6an* La&nceput! a fost foarte lini%tit! dar faima lui a&nceput s# creasc#*
Se 2ice c# a fost ales mai&marele Sfatului -l5 #sta s&a do0edit a nu fi un lucru un*
M#&ntre acum dac# nu cum0a Saruman clocea %i pe 0remea aceea ce0a* .ar! (n
orice ca2! nu f#cea nici un r#u 0ecinilor s#i* St#team %i eu de 0or# cu el* 'ntr&o
0reme! se plima mereu prin codrul meu* Era politicos pe&atunci %i&mi cerea 0oie de
fiecare dat#
Dcel pu+in! c$nd m# (nt$lneaE5 era mereu gata s# m&asculte* I&am spus o mul+ime
de lucruri pe care nu le&ar fi descoperit singur5 dar nu m&a r#spl#tit la fel* Nu&mi
amintesc s#&mi fi spus 0reodat# ce0a* "i s&a (nc6is (n sine din ce (n ce mai mult5
c6ipul lui! a%a cum mi&l amintesc 7 nu l&am mai 0#2ut de mult# 0reme 7 a de0enit
ca o fereastr# (ntr&un 2id de piatr# 7 fereastr# cu oloanele trase* ,red c# acum (mi
dau seama ce&are de g$nd* Unelte%te ca s# a4ung# o Putere* -re o minte numai
metal %i roti+e5 %i nu&i pas# de cre%terea lucrurilor! dec$t dac#&i sunt! pe moment! de
folos* "i&acum e limpede c# e un tr#d#tor negru la suflet* S&a (n6#itat cu neamul de2&
gust#tor al orcilor* 8rrr! 6ummm9 Mai r#u= le&a f#cut ce0a! ce0a prime4dios* ,#ci
isengarde2ii #%tia sunt mai tirani ca oamenii tirani* Lucrul anume al relelor care&au
intrat (n Marele 'ntuneric e c# nu pot suporta Soarele5 dar orcii lui Saruman (l suport#!
c6iar dac#&l ur#sc* M# (ntre ce le&o fi f#cut* Or fi oameni pe care i&a dus la pieire!
sau a amestecat rasa orcilor cu cea omeneasc#; sta ar fi un r#u (nfior#tor9
-rore#ros om#ni ce0a! de parc# ar fi rostit un lestem en+esc! ad$nc!
sup#m$ntean* -poi 0ori mai departe=
7 La o 0reme! am (nceput s# m#&ntre cum de&ndr#2nesc orcii s# treac# pe la
mine! prin p#dure! a%a! nesting6eri+i* -ia (ntr&un t$r2iu mi&am dat seama c#
Saruman era de 0in# %i c# de mult iscodise toate c#ile! descoperindu&mi tainele* El %i
tic#lo%ii lui fac tot pr#p#dul #sta* Bos! la 6otare! dooar# arori 7 copaci (n toat#
firea* Pe unii (i taie %i&i las# a%a! s# putre2easc# 7 pague orce%ti5 dar pe cei mai
mul+i (i secer# %i&i car#! ca s# a+$+e focurile din Ort6anc* 'n 2ilele noastre! se 0ede
mereu un fum care se ridic# din Isengard*
8lestemat s# fie! cu r#d#cini %i crengi cu tot9 Mul+i dintre arorii aceia mi&au fost
prieteni! f#pturi pe care le cunoscusem de c$nd erau nuci %i g6inde5 unii a0eau
glasuri frumoase! care s&au pierdut acum pentru totdeauna* "i s&au irosit at$tea
uturugi %i at$+ia rugi de mure din cr$ngurile care r#sunau odinioar# de c$ntec9 -m
fost nep#s#tor* -m l#sat s#&mi scape lucrurile de su control* Treuie s# pun cap#t
r#ului*
-rore#ros se ridic# din pat! drept (n picioare! %i i2i cu palma (n mas#* 8olurile
cu lumin# tres#rir# %i din ele +$%nir# dou# 4eturi (nfl#c#rate* 'n oc6i (i sclipi o sc$nteie
0er2uie! iar ara i se 2$rli ca o m#tur#*
7 -m s# pun cap#t r#ului9 i2ucni el cu glas tun#tor* Iar 0oi o s# 0eni+i cu mine9
Poate (mi da+i o m$n# de a4utor* 'n felul acesta! 0# 0e+i a4uta %i prietenii5 pentru c#
Saruman treuie oprit! altfel %i Ro6anul %i <ondorul 0or fi (mpre4muite de 0r#4ma%i*
-cela%i drum ne 0a purta spre Isengard9
7 :om 0eni cu tine cu drag# inim#! 2ise Merr?* O s# facem ce putem*
7 .a! 2ise Pippin* Mi&a% dori s# 0#d M$na -l# (nfr$nt#* Mi&ar pl#cea s# fiu
acolo! c6iar dac# mare lucru n&o s# pot face5 n&am s#&l uit niciodat# pe UgluC %i
c#l#toria al#turi de el prin Ro6an*
7 8un9 8un9 f#cu -rore#ros* .ar m&am cam pripit %i mi&am dat drumul la
gur#* Nu treuie s# fim repe2i+i* M&am (nfier$ntat* Treuie s# g$ndesc la rece5 c#ci
e mult mai simplu s# strigi #ata2 dec$t s# faci ce0a*
Porni cu pa%i mari spre c#rare %i r#mase o 0reme su ploaia i20orului* -poi
i2ucni (n r$s %i se scutur#! iar stropii de ap# care c#deau de pe el sclipeau ca ni%te
sc$ntei ro%ii %i 0er2i* Se (ntoarse! se (ntinse iar pe pat %i r#mase t#cut*
.up# c$t0a timp! 6oi+ii (l au2ir# din nou om#nind* P#rea c# num#r# pe
degete*
7 Fangorn! Finglas! Fladrif! 0ai! 0ai! suspin# el* Neca2ul e c# am r#mas at$t de
pu+ini! 2ise el! (ntorc$ndu&se spre 6oi+i* Numai trei dintre primii en+i care umlau
prin p#dure (nainte de c#derea Marelui 'ntuneric= eu! Fangorn! %i Finglas! %i Flandrif
7 ca s#&i numesc pe elfe%te5 pute+i s# le 2ice+i >ulufrun2# %i Pielescoar+#! dac# 0#
place mai mult a%a* Iar dintre noi trei! >ulufrun2# %i Pielescoar+# nu prea pot s# fac#
mare lucru (n treaa asta* >ulufrun2# a&nceput s# l$nce2easc#! aproape ca arorii!
ca s# 2ic a%a5 (i prie%te s# stea singur! pe 4um#tate adormit! toat# 0ara! cu iara
luncilor dimpre4ur p$n# la genunc6i* -coperit cu p#r frun2os*
Mai demult! se scula iarna5 dar (n ultima 0reme mo+#ie tot timpul %i nici m#car
atunci nu mai poate merge mult* Pielescoar+# s#l#%luia pe po0$rni%urile muntelui! la
apus de Isengard* -colo a fost eleaua cea mai mare* L&au r#nit orcii %i mul+i dintre
ai lui! dimpreun# cu turmele sale de arori! au fost omor$+i %i nimici+i* - urcat (n locuri
mai (nalte! printre mestecenii pe care (i iue%te cel mai mult! %i n&o s# mai cooare*
Totu%i nu 2ic c# n&am putea s# ne al#tur#m acelor tineri pl#cu+i! dac# a% fi (n stare
s#&i fac s# (n+eleag# ne0oia5 dac&a% putea s#&i tre2esc 7 %ti+i! noi nu suntem pripi+i*
,e p#cat c&am r#mas a%a pu+ini9
7 ,um de 0&a+i (mpu+inat! o dat# ce&a+i tr#it at$ta amar de 0reme (n +ara asta;
(ntre# Pippin* -u murit a%a! cu duiumul;
7 O! nu! 2ise -rore#ros* N&a murit nimeni a%a! de la sine! cum a+i 2ice 0oi*
Unii s&au ramolit de #tr$ne+e! desigur5 iar mul+i s&au (ncop#cit* .e&un num#r
(nsp#im$nt#tor de ani nu mai a0em entml#di+e 7 copii! cum 2ice+i 0oi* "ti+i! ne&am
pierdut entsoa+ele*
7 :ai! ce trist! 2ise Pippin* ,um de&au murit toate;
7 N&au murit2 eAclam# -rore#ros* -m 2is eu c&au murit7 -m 2is c# le&am
pierdut* Le&am pierdut %i nu le mai putem g#si! ad#ug# el! suspin$nd* ,redeam c#
%tie toat# lumea* .espre en+ii care&au pornit (n c#utarea entsoa+elor lor au c$ntat %i
elfii! %i oamenii! din ,odrul 'ntunecat p$n#&n <ondor* -sta nu se uit# a%a u%or*
7 P#i! m# tem c# aceste c$nt#ri n&au trecut mun+ii! spre apus! p$n# (n ,omitat!
2ise Merr?* N&ai 0rea s# ne mai po0este%ti sau s# ne c$n+i;
7 8a da! a da! 2ise -rore#ros! pl#c$ndu&i rug#mintea* .ar nu pot s# 0#
spun tot! ci doar pe scurt* "i&apoi! treuie s# sf$r%im 0ora= m$ine a0em de str$ns
sfat %i&i mult# trea# de f#cut5 s&ar putea s# pornim (ntr&o c#l#torie*
E o po0este ciudat# %i trist#! continu# el! dup# o pau2#* 'n tinere+ea lumii! pe c$nd
codrii erau nesf$r%i+i %i s#latici! en+ii %i entsoa+ele lor 7 %i 0reau s# 0# spun c#
eAistau %i entfete= a69 ce dr#g#la%e erau Fimret6il %i Fandlim! cea cu pasul u%or!
pe 0remea tinere+ilor noastre9 7 se plimau %i&%i 0edeau de cas# (mpreun#* .ar
inimile noastre nu t$n4eau (n acela%i fel= en+ii (%i d#ruiau iuirea lucrurilor pe care le
(nt$lneau (n lume! (n 0reme ce entsoa+ele se g$ndeau la altce0a* ,#ci en+ilor le
pl#ceau copacii m#re+i! codrii s#latici %i po0$rni%urile colinelor (nalte5 eau apa
p$raielor de munte! %i m$ncau doar fructele pe care arorii le l#sau s# cad# (n calea
lor! pe poteci5 primeau (n0#+#tur# de la elfi %i 0oreau cu copacii* Pe c$nd g$ndul
entsoa+elor 2ura mai degra# la pomi%ori %i la poienele sc#ldate (n soare de la
poalele p#durilor5 a0eau oc6i pentru poruma din 6#+i%uri! pentru floarea de m#r
p#dure+ %i de cire% s#latic! prim#0ara! iar 0ara pentru ierurile 0er2i de leac! pentru
#ltin# %i spicul copt al ierii de pe c$mpiile (ntomnate* Nu&%i doreau s# stea de
0or# cu toate acestea! ci doar s# le fac# s# le&asculte %i s# li se supun#* Entsoa+ele
le porunceau s# creasc# %i s#&%i poarte frun2i%ul %i fructele dup# 0oia lor5 c#ci ele
iueau una r$nduial#! el%ugul %i pacea D(n+eleg$nd prin aceasta c# lucrurile
treuiau s# r#m$n# acolo unde le a%e2aser# eleE* -%a c# entsoa+ele&%i f#ceau
gr#dini ca s# locuiasc# (n ele* .ar noi! en+ii! 6oin#ream %i nu ne duceam (n gr#dini
dec$t din c$nd (n c$nd* -poi! c$nd s&a iscat 'ntunericul la Mia2#noapte! entsoa+ele
au trecut R$ul cel Mare %i %i&au f#cut alte gr#dini %i %i&au arat alte ogoare %i le&am
0#2ut mai rar* .up# ce 'ntunericul a fost nimicit! p#m$nturile entsoa+elor au (nflorit
mai ogat! iar c$mpiile lor erau pline de spice* Mul+i oameni au (n0#+at me%te%ugul de
la ele %i le&au sl#0it cum nu se poate mai tare5 iar noi nu eram pentru ei dec$t o
legend#! o tain# din inima p#durii* ,u toate acestea! iat#&ne tot aici! pe c$nd gr#dinile
entsoa+elor sunt pustii5 oamenii le numesc acum P#m$nturile Maronii*
'mi amintesc! era demult! pe 0remea r#2oiului dintre Sauron %i Oamenii M#rii!
cum m&a cuprins dorin+a s&o (nt$lnesc iar pe Fimret6il* Tare frumoas# era! a%a cum
(mi ap#ruse la ultima noastr# (nt$lnire! de%i nu prea sem#na cu entfetele de alt#dat#*
,#ci entsoa+ele erau coc$r4ate %i (nnegrite de trud#5 p#rul Ie era decolorat de soare!
ca gr$ul copt! %i ora4ii! ca merele ro%ii* .ar oc6ii le r#m#seser# la fel cu ai no%tri* -m
trecut -nduinul %i&am a4uns la p#m$nturile lor5 dar am g#sit un pustiu= totul era
p$r4olit %i scos din r#d#cini! c#ci trecuse r#2oiul pe&acolo* Iar entsoa+ele
disp#ruser#* Mult le&am strigat %i mult le&am c#utat5 %i i&am (ntreat pe to+i cei pe care
i&am (nt$lnit pe ce drum plecaser# entsoa+ele* Unii spuneau c# nu le 0#2user#
niciodat#! al+ii c&au luat&o spre soare&apune5 unii c# spre soare&r#sare! al+ii c# spre
mia2#2i* .ar pe unde&am umlat! nu le&am g#sit* Mare era 4alea noastr#9 Totu%i!
au2eam c6emarea p#durii s#latice! a%a c# ne&am (ntors* -ni la r$nd dup# aceea am
ie%it c$nd %i c$nd! s# le c#ut#m5 am #tut p#m$ntul (n lung %i&n lat %i le&am strigat pe
numele lor frumoase* .ar! pe m#sur# ce trecea 0remea! plecam dup# ele tot mai rar
%i nu ne mai a0$ntam at$t de departe* "i&acum! entsoa+ele nu mai sunt pentru noi
dec$t amintire! iar #rile ne&au crescut %i ne&au alit* Elfii&au ticluit multe c$nt#ri
despre ,#utarea En+ilor %i unele dintre ele&au a4uns %i la urec6ile oamenilor* .ar noi
n&am f#cut nici un c$nt! mul+umindu&ne s# le rostim numele frumoase c$nd ne
g$ndeam la ele* -0em (ncredin+area c# le 0om (nt$lni (n timpuri ce&au s# 0ie %i poate&
o s# afl#m! cum0a! un p#m$nt unde s# locuim %i s# fim ferici+i (mpreun#* .ar ne e
scris c# lucrul acesta se 0a i2$ndi doar atunci c$nd 0om pierde tot ce&a0em acum!
%i noi! %i ele* "i s&ar putea ca 0remea aceea s# nu fie departe* ,#ci! dac# Sauron cel
din 0ec6ime a distrus gr#dinile! ast#2i .u%manul! se pare! e gata s# pustiasc# toate
p#durile*
Era un c$nt elfesc care po0estea despre asta! sau! cel pu+in! a%a (l (n+eleg eu* Se
c$nta de&a lungul R$ului cel Mare* 8#ga+i de seam#! nu era un c$nt en+esc! c#ci
atunci ar fi fost foarte lung* .ar (l %tim pe dinafar# %i (l (ng$n#m c$teodat#* Iat# cum
sun# pe lima 0oastr#=
Entul=
,$nd fagu&i 0erde&n -pril %i creanga de se0#&i plin#!
,$nd soarele se 4oac#&n r$u %i 0$ntul fruntea +i&alin#!
,$nd pasu&i lung %i sori (n piept a mun+ilor r#coare!
'ntoarce&te %i spune&mi c# +ara mea&i splendoare*
Entsoa+a=
,$nd (n -pril firul de gr$u r#sare pe c$mpii!
,$nd (n li0e2i se&aprind (n flori ninsorile t$r2ii!
,$nd aerul e&nmiresmat de ploaie %i de Soare!
-ici ad#st %i nu m#&ntorc! c#ci 6olda mea&i splendoare*
Entul=
,$nd 0ine :ara peste fire (n aurul de&amia2#!
Su poala frun2ei picotind copacii lin 0isea2#5
,$nd ol+ile sunt 0er2i %i reci %i 0$ntu&i la apus *
'ntoarce&te! iuito9 )inuturi ca acestea nu&s*
Entsoa+a=
,$nd 0ara arde&n fruct pe ram %i mura&i iar (n p$rg!
,$nd spicu&i aur! pielea&i tuci %i rodu&i dus la t$rg!
,$nd mierea se re0ars#! m#ru&i greu! iar 0$ntu&i Ia -pus!
Su Soarele de&aici ad#st*
,#ci plaiuri ca acestea nu&s*
Entul=
,$nd ur$ciunea Iernii ucide p#durea %i colina
,$nd arori se pr#0ale %i noaptea f#r# stea soare lumina
,$nd 0$ntu&i (n cumplitul R#s#rit! apoi (n ploaie&amar#!
-m s# te caut! am s# te c6em5 s# fiu cu tine iar#9
Entsoa+a=
,$nd e iarn# %i c$ntul s&a dus %i&i e2n# ca&n ung6er!
,$nd ramul gol se fr$nge! iar truda %i lumina pier!
-m s# te caut! am s# te&a%tept! s# fiu cu tine iar#!
'mpreun# la drum! su ropot de ploaie amar#9
-m$ndoi=
'mpreun# porni&0om la drum c#tre dep#rtatul Soare&-pune
"i inimile noastre ti6na afla&0or pe&un t#r$m din larga lume*
-rore#ros (%i termin# c$ntarea*
7 -%a sun#! 2ise el* 8ine(n+eles! e pe elfe%te 7 0esel! cu 0ore pripite! %i&i gata&
ntr&o clipit#* Nimic de 2is! f#r# cusur* .ar en+ii ar putea spune mult mai multe! (n ceea
ce&i pri0e%te! de&ar a0ea ce0a mai mult timp* -cum (ns# am s# m# ridic %i&am s# trag
un pui de somn* :oi unde 0re+i s# sta+i (n picioare;
7 .e oicei! noi ne&ntindem! c$nd ne e somn! 2ise Merr?* E ine&a%a! cum st#m
acum*
7 I&au2i9 S# stai culcat c$nd dormi9 se minun# -rore#ros* M# rog! a%a o fi9
/mm9 /um9 Uitasem* ,$ntarea asta de demult m&a purtat (n 0remuri de alt#dat#* -m
a0ut sim+#m$ntul c# sunte+i entml#di+e! c6iar a%a* P#i! atunci (ntinde+i&0# (n culcu%*
Eu am s# stau (n ploaie* Noapte un#*
Merr? %i Pippin se c#+#rar# (n culcu% %i se g6emuir# pe ota0a moale! amestecat#
cu ferig#* Era proasp#t#! cald# %i mirosea dulce* Lumina sc#p#t#! iar sc$nteierea
arorilor se stinse5 dar (l 0edeau pe #tr$nul -rore#ros afar#! su umrar! st$nd
neclintit! cu ra+ele ridicate deasupra capului* Stelele sclipitoare str#pungeau olta %i
luminau re0#rsarea de ap# care (i %iroia pe degete! pe frunte! %i i se prelingea (n mii
%i mii de stropi p$n# la picioare* Su ropotul acela cristalin! pe 6oi+i (i fur# somnul*
Se tre2ir# su ra2ele reci ale soarelui care poleiau ograda imens# %i du%umeaua
ni%ei* Un 0$nt ne(nduplecat de la r#s#rit 2dren+uia norii pe cer* -rore#ros nu se
0edea prin prea4m#! dar c$nd cei doi intrar# (n g#0anul de su olt# s# se scalde! (l
au2ir# (ng$n$nd %i c$nt$nd pe c#rarea dintre arori*
7 O6o&6oo9 8un# diminea+a! Merr? %i Pippin9 tun# el! c$nd (i 0#2u* -+i dormit! nu
glum#* Eu am str##tut de4a sute de pa%i mari pe 2iua de a2i* /ai s# em ce0a %i s#
pornim apoi spre .i0anul Ent*
Le turn# dou# str#c6ini pline dintr&o garaf# de piatr#! alta dec$t cea de cu sear#*
Nici licoarea nu mai a0ea acela%i gust* Era mai p#m$ntesc! mai ogat! adic# parc#
mai s#+ios %i mai 6r#nitor* 'n 0reme ce 6oi+ii st#teau pe marginea culcu%ului $nd
%i ciugulind f#r$mi+e de pr#4iturele elfe%ti Dmai mult pentru c# m$ncatul f#cea parte
dintr&o gustare fireasc#! dec$t pentru c# le&ar fi fost foameE! -rore#ros st#tea (n
picioare %i se uita la cer! c$nt$nd (ncet (n en+e%te sau (n elfe%te sau (n cine %tie ce
alt# lim# ciudat#*
7 "i pe unde 0ine .i0anul #sta Ent; (%i lu# Pippin inima&n din+i*
7 /#; .i0anul Ent; repet# -rore#ros! r#sucindu&se spre ei* P#i! nu e un loc!
e o adunare de En+i care nu prea se mai +ine (n 2ilele noastre* .ar am i2utit s#&i
con0ing pe mul+i s# 0in#* O s# ne str$ngem acolo unde oi%nuiam %i mai demult s&o
facem! adic# la R$pa 8lestemat#! cum (i 2ic oamenii* E unde0a departe! spre mia&
2#2i* Treuie s&a4ungem p$n#&n amia2#*
Nu peste mult! pornir# la drum* -rore#ros (i c#r# pe 6oi+i (n ra+e! la fel ca&n
2iua dinainte* La ie%irea din ograd#! o lu# la dreapta! p#%i peste p$r$u %i porni cu
pa%i mari spre mia2#2i! pe rari%tea de la poalele po0$rni%urilor arupte* Mai sus! se
2#reau p$lcuri de mesteceni %i de scoru%i! iar mai departe pini c#+#r#tori! (ntuneca+i*
,ur$nd! -rore#ros se a#tu u%or de la coline %i se afund# (n cr$ng! acolo unde
copacii erau mai falnici! mai mari %i mai de%i dec$t 0#2user# 0reodat# 6oi+ii* O
clip#! sim+ir# o g$tuial#! la fel ca atunci c$nd se (ncumetaser# (nt$i (n codrul
Fangorn! dar nu pentru mult# 0reme* -rore#ros nu 0orea cu ei* 'ng$na ad$nc %i
g$nditor! dar Merr? %i Pippin nu deslu%ir# nici un cu0$nt5 suna cam a%a= bum, bum,
rumbum, burar, bum, bum, tara bum bum, tara bum, %i tot a%a! sc6im$nd tonul %i
ritmul din c$nd (n c$nd* Li se p#rea uneori c# aud un r#spuns! un 2$rn$it sau un
tremur sonor ce p#rea s# ias# din p#m$nt sau din crengile de deasupra lor! dac# nu
cum0a c6iar din trunc6iurile copacilor5 dar -rore#ros nu se oprea %i nu pri0ea
dec$t (nainte*
Merseser# mult# 0reme 7 Pippin se str#duise s# +in# socoteala 1pa%ilor mari!
en+e%ti3! dar se l#sase p#gua% cam c$nd era pe la trei mii 7 c$nd -rore#ros o
lu# mai u%or* 8rusc! se opri %i&i l#s# 4os pe 6oi+i! apoi (%i duse m$inile (ndoite
p$lnie la gur# %i (ncepu s# sufle! ca dintr&un corn! a c6emare* P#durea r#sun# ad$nc
7 huum, huuum 8 ca un ecou* .e departe se au2i! din toate direc+iile! acela%i
huum, huuuum de r#spuns*
-poi! -rore#ros (i coco+# pe Merr? %i pe Pippin pe umeri %i&o lu# iar la pas!
oprindu&se din loc (n loc s#&%i trimit# c6emarea de ucium* .e fiecare dat# i se
r#spundea tot mai aproape* -stfel! a4unser# p$n# la urm# la un 2id de nep#truns de
copaci (ntuneca+i! cu frun2i%ul 0e%nic 0erde 7 copaci cum nu mai 0#2user# 6oi+ii
p$n# atunci5 ramurile cre%teau direct din r#d#cini! (mpodoite cu frun2i% des %i
(ntunecat! ca al ilicelui! %i&a0eau o mul+ime de crengi +epene! (ndreptate (n sus! pline
de ooci str#lucitori de culoarea m#slinei*
-rore#ros o lu# la st$nga %i ocoli gardul acela 0iu uria%! apoi! din c$+i0a pa%i!
a4unse la un tunel str$mt! pe unde se 0edea o c#r#ruie #t#torit# care coora rusc
pe un po0$rni% lung %i arupt* /oi+ii 0#2ur# cum p#trund (ntr&o 0$lcea ca un cerc!
aproape ca o strac6in#! foarte larg# %i ad$nc#! str#4uit# pe margini de gardul 0iu cu
frun2ele 0e%nic 0er2i! (ntunecate* 'n#untru era tot c#ptu%it cu iar# %i! (n afar# de trei
mesteceni argintii foarte (nal+i %i frumo%i din mi4locul 0$lcelei! nu mai era nici un
copac* Se mai 0edeau dou# c#r#ri! una dinspre r#s#rit! cealalt# dinspre apus*
Sosiser# de4a o mul+ime de en+i5 iar al+ii coorau pe celelalte poteci* Unii 0eneau (n
urma lui -rore#ros* Merr? %i Pippin se a%teptau s# 0ad# f#pturi asem#n#toare
prietenului lor! a%a cum un 6oit seam#n# cu altul D(n orice ca2! pentru un oc6i
str#inE5 dar! spre surprinderea lor! nu era deloc a%a* En+ii erau la fel de feluri+i!
precum arorii de arori! fiecare de un alt soi! fiecare dup# cum crescuse sau dup#
0$rsta pe care o a0ea! cum s&ar deosei un copac t$n#r de unul #tr$n sau un
mesteac#n fa+# de un fag! de un ste4ar sau de un rad* ,$+i0a en+i erau #tr$ni! cu
ar#! noduro%i! precum arorii 0oinici din 0ec6ime Dde%i nici unul nu p#rea at$t de
#tr$n ca -rore#rosE5 mai erau en+i (nal+i %i puternici! cu m#dularele curate %i
pielea (ntins#! ca aroretul dintr&o planta+ie5 dar nici urm# de tineret en+esc! de
l#stari* Pe fundul (n0er2it al 0$lcelei se aflau de4a peste dou#2eci %i se apropiau (nc#
pe&at$+ia*
La (nceput! Pippin %i Merr? fur# uimi+i mai ales de mul+imea formelor! a culorilor! a
(n#l+imii %i a lungimii ra+elor %i picioarelor lor5 precum %i de aceea a num#rului
degetelor de la picioare %i de la m$ini Dde la trei p$n# la nou#E* ,$+i0a p#reau
neamuri cu -rore#ros %i sem#nau a fag sau a ste4ar* .ar mai erau %i de alte
feluri* Unii sem#nau cu castanii 7 en+i cu pielea cafenie! cu degetele de la m$ini
r#%c6irate %i cu picioarele scurte* -l+ii aminteau de frasin= (nal+i! drep+i! cenu%ii! cu
multe degete la m$ini %i cu picioare lungi* Mai erau unii care sem#nau cu radul Dcei
mai (nal+i dintre eiE! cu mesteac#nul! cu scoru%ul %i cu teiul* .ar! c$nd en+ii se
str$nser# cu to+ii (n 4urul lui -rore#ros! (nclin$ndu&%i u%or capetele! murmur$nd cu
glasurile lor molcome %i melodioase! pri0indu&i lung %i intens pe str#inii din fa+a lor!
6oi+ii (%i d#dur# seama c# erau de acela%i neam %i a0eau aceia%i oc6i cu to+ii 7 nu
la fel de #tr$ni %i de ad$nci ca ai lui -rore#ros! (ns# aceea%i fa+# g$nditoare!
gale%#! dar 6ot#r$t#! precum %i aceea%i sclipire 0er2uie*
'ndat# ce se str$nser# cu to+ii (ntr&un cerc larg! (n 4urul lui ! -rore#ros! (ncepu
un sfat ciudat %i de ne(n+eles* En+ii se pornir# s# murmure molcom= intrau pe r$nd (n
ton! p$n# a4unser# s# incante2e cu to+ii (ntr&un ritm prelung! c$nd suitor! c$nd
coor$tor! c$nd mai tare! c$nd mai (ncet! (n func+ie de locul unde se aflau! a4ung$nd
c6iar la ade0#rate tunete* ,u toate c# la (nceput nu putea s# prind# nici un cu0$nt %i
nici s# (n+eleag# ce0a 7 socoti c# era (n ent# 7 lui Pippin (i pl#cu foarte mult sunetul
acela5 dar (ncet&(ncet (ncepu s# se foiasc#* .up# mai mult# 0reme D%i c$ntul nu
d#dea semne c# s&ar terminaE se tre2i (ntre$ndu&se dac# or fi reu%it s#&%i spun#
.un diminea%a2 a0$nd (n 0edere faptul c# enta era o lim# care nu se pripea
niciodat#5 iar dac# -rore#ros a0ea de g$nd s# mai fac# %i apelul! atunci c$te 2ile
0a dura doar s# le incante2e tuturor numele; 1,um s&o fi spun$nd da %i nu (n ent#;3
se (ntre# el (n g$nd! apoi c#sc#*
Lui -rore#ros nu&i sc#p# acest lucru*
7 /mm! 6a! 6ei9 Pippin9 f#cu el %i to+i ceilal+i en+i se oprir# din c$ntat* Tare mai
sunte+i pripi+i9 Era s# uit9 "i! ai dreptate! e foarte plictisitor s#&ascul+i o lim# pe care
n&o (n+elegi* -m s# 0# las 4os* :&am rostit numele (n fa+a .i0anului Ent! 0&au pri0it %i&
au 0#2ut c# nu sunte+i orci* .e asemenea! au (ncu0iin+at s# mai fie scris un 0ers* N&
am trecut (nc# mai departe! dar nu&i o trea# care s# dure2e mult! pentru un .i0an
Ent* Tu cu Merr? 0# pute+i plima prin 0$lcea! dac# 0# place* E un pu+ cu ap# un#!
dac# 0re+i s# 0# (n0iora+i ni+el! colea! pe malul de la mia2#noapte* Mai a0em c$te
ce0a de spus! (nainte s# (nceap# .i0anul cu ade0#rat* O s# 0in eu la 0oi! s# 0# 2ic
cum stau lucrurile*
'i l#s# 4os pe 6oi+i* 'nainte s# se dep#rte2e! se plecar# p$n# Ia p#m$nt* Ispra0a
asta p#ru s#&i 0eseleasc# foarte mult pe en+i! 4udec$nd dup# murmurul lor %i dup#
sclipirea care li se i0ise (n pri0iri5 dar (%i 0#2ur# iute mai departe de trea#*
Merr? %i Pippin urcar# pe drumeagul dinspre apus %i se uitar# printr&o sp#rtur# din
gardul 0iu* .e la u2a 0$lcelei! porneau po0$rni%uri (mp#durite %i dincolo de ele! mai
sus de ultimul p$lc de ra2i! se (n#l+a! dal %i ascu+it! piscul unui munte m#re+* 'n
st$nga lor! c#tre mia2#2i! 0#2ur# p#durea pr#0#lit# (n dep#rt#ri cenu%ii* -colo! (n
2are! lucea ce0a palid %i 0er2ui! iar Merr? socoti c&ar fi o p$lp$ire a c$mpiilor din
Ro6an*
7 M#&ntre unde&o fi Isengardul! 2ise Pippin*
7 Nu prea %tiu unde suntem! 2ise Merr?* .ar piscul acela s&ar putea s# fie
Met6edras! iar dac#&mi amintesc eu ine! inelul isengarde2 se afl# (ntr&un fel de
furc#! un defileu de la cap#tul mun+ilor* Pesemne c# unde0a dincolo de crestele
acelea (nalte* Parc# se 0ede un fum sau o cea+# acolo! (n st$nga piscului! ce 2ici;
7 ,um arat# Isengardul; (ntre# Pippin* M#&ntre ce le&ar putea face en+ii celor
de&acolo*
7 "i eu m# (ntre! 2ise Merr?* ,red c# Isengardul e ca un rotocol de st$nci sau
de dealuri! (n#untrul c#ruia se afl# un loc (ntins! iar (n mi4loc e o insul# sau un st$lp
de piatr#! numit# Ort6anc* -colo are Saruman un turn* 'n 2idul din 4ur eAist# cel pu+in
o poart# pe unde trece un p$r$u care 0ine din mun+i %i str#ate defileul din Ro6an*
Nu&i 0#d pe en+i atac$nd (ntr&un astfel de loc* 'ns# eu am un sim+#m$nt ciudat (n
ceea ce&i pri0e%te= (ntr&un fel! nu&mi 0ine&a crede c# sunt a%a de uni %i nici! cum s#&
+i spun! a%a (n0eselitori cum par* -i 2ice c# sunt molcomi! ciuda+i %i r#d#tori!
aproape tri%ti5 %i totu%i! cred c-ar putea fi st$rni+i* Iar dac# s&ar (nt$mpla una ca asta!
eu unul nu mi&a% dori s# fiu de partea ad0ers#*
7 .a! f#cu Pippin* "tiu la ce te referi* E precum imaginea unei 0aci #tr$ne care
st# %i rumeg# agale! fa+# de cea a unui taur la atac5 iar sc6imarea poate a0ea loc
c$t ai 2ice pe%te* M#&ntre dac# -rore#ros o s#&i poat# st$rni* Sunt sigur c# asta
(ncearc#* Numai c# nu le prea arde de&a%a ce0a* "tii ine cum s&a mai pornit %i el
asear#! ca apoi s&o lase mai moale*
/oi+ii se (ntoarser#* <lasurile en+ilor se unduiau la fel! cresc#tor %i
descresc#tor! (n concla0ul lor* Soarele se (n#l+ase (ndea4uns! ca s# pri0easc# acum
peste gardul 0iu= aurea 0$rfurile mestecenilor %i (ng#lenea cu o lumin# rece
por+iunea de mia2#noapte a 0$lcelei* -colo se 2#rea o f$nt$ni+# sc$nteietoare* ,ei
doi o pornir# pe marginea 0$lcelei mari! pe su poalele arorilor cu frun2e 0e%nic
0er2i 7 ce pl#cut era s# sim+i iar r#coarea ierii la picioare %i s# te ucuri de ea! f#r#
gra# 7 %i coor$r# apoi spre %u0oiul de ap#* 8#ur# c$te&o du%c# rece! curat# %i
p#trun2#toare! %i se a%e2ar# pe un olo0an acoperit cu mu%c6i! s# m$ng$ie cu
pri0irea petele l#sate de ra2ele soarelui pe iar# %i umrele norilor c#l#tori pe
deasupra 0$lcelei* En+ii continuau s# murmure* P#rea c# se aflau pe un t#r$m foarte
dep#rtat %i straniu! dincolo de lume! cu totul altfel de ceea ce 0#2user# p$n# atunci* 'i
n#p#di deodat# un dor sf$%ietor s#&%i 0ad# %i s#&%i aud# prietenii! mai ales pe Frodo!
pe Sam %i pe Pas Mare*
'ntr&un t$r2iu! glasurile en+ilor (ncetar#5 %i! ridic$ndu&%i pri0irile! 6oi+ii (l 2#rir# pe
-rore#ros 0enind spre ei! (mpreun# cu unul dintre to0ar#%ii s#i*
7 /ram! 6umm! iat#&m#&s! 2ise el* :&a+i cam plictisit! nu&i a%a; Muri+i de
ner#dare* .ar m# tem c# nu&i ca2ul s# fi+i at$t de ner#d#tori* -m terminat prima
parte a (ntrunirii5 (ns# mai treuie s# eAplic lucrurile %i celor care locuiesc departe de
Isengard! precum %i celor pe la care n&am putut trece (nainte de .i0anul acesta* .e&
aia dup# aceea 0om 6ot#r( ce&a0em de f#cut* .ar s# %ti+i c# en+ii 0or lua repede o
6ot#r$re* Mai mult +in ar#tarea %i deslu%irea pricinilor asupra c#rora treuie s# se
l#mureasc#* Totu%i de ce s# 0# mint! mai a0em de stat ce0a 0reme pe&aici5 cam dou#
2ile! dup# c$t socot* -%a c# 0&am adus un to0ar#%* -re un s#la% en+esc prin prea4m#!
(l c6eam# 8regalad! pe lima noastr#* >ice c# s&a 6ot#r$t de4a! a%a c# nu e ne0oie
s# mai 0in# la .i0an* /mm! 6mm! el se apropie cel mai mult de imaginea unui ent
pripit! fa+# de noi! ceilal+i* Eu 2ic c# o s# 0# (n+elege+i ine* La re0edere*
-rore#ros se (ntoarse %i plec#*
8regalad r#mase nemi%cat un timp! cercet$ndu&i cu gri4# pe cei doi 6oi+i5 iar ei
(l pri0ir#! curio%i s# 0ad# primele semne de 1pripeal#3* Era (nalt %i p#rea s# fac# parte
dintre en+ii mai tineri5 a0ea ra+ele %i picioarele acoperite cu o piele neted# %i
lucioas#! u2ele ro%cate %i p#rul cenu%iu&0er2ui* Se putea apleca %i se leg#na ca un
arore ml#dios (n #taia 0$ntului*
'ntr&un t$r2iu! 0ori* .e%i a0ea un glas ad$nc! era mai su+ire %i mai limpede
dec$t al lui -rore#ros*
7 /a! 6mm! prieteni! ce&ar fi s# facem o plimare; 2ise el* M# numesc 8regalad!
adic#! pe lima 0oastr#! 8$rn#2or* 8ine(n+eles (ns# c# nu&i dec$t o porecl#* -%a m&
au ote2at (n clipa (n care i&am r#spuns da unui ent mai (n 0$rst#! (nainte ca el s#&%i
fi terminat (ntrearea* Pe l$ng# asta! eau repede %i plec! (n 0reme ce al+ii nici n&
apuc# s#&%i ume2easc# #rile* /aide+i cu mine*
'%i coor( ra+ele 0$n4oase %i le (ntinse c$te un deget lung* /oin#rir# toat# 2iua
(mpreun#! c$nt$nd %i 0eselindu&se! c#ci 8$rn#2or r$dea ades* R$dea c$nd d#deau
de c$te un p$r$ia% sau de un i20or= atunci se oprea! (%i #l#cea picioarele %i (%i
cufunda capul (n ap#* Uneori! r$dea c$nd au2ea un 2gomot sau o %oapt# prin copaci*
.e c$te ori (nt$lneau c$te un scoru%! se oprea o clip# cu ra+ele (ntinse %i c$nta!
leg#n$ndu&se*
La c#derea nop+ii! (i duse (n l#ca%ul lui en+esc! care nu era altce0a dec$t un
pietroi n#p#dit de mu%c6i! a%e2at pe o pa4i%te de su un mal (n0er2it* .e 4ur (mpre4ur
cre%teau scoru%i %i! ca (n orice s#la% en+esc! era %i ap# 7 un p$r$u care i20ora
susur$nd din mal* :orir# o 0reme! (n timp ce (ntunericul cuprindea p#durea* Nu
departe! se au2eau (nc# glasurile dinspre .i0anul Ent5 dar acum p#reau mai ad$nci
%i mai nelini%tite %i! din c$nd (n c$nd! c$te unul se desprindea! printr&o idee mai (nalt#
%i mai 0ioaie! iar celelalte (ncetau* .ar 8regalad era al#turi de ei %i le 0orea %optit! (n
propria lor lim#5 aflar# astfel c# apar+inea neamului lui Pielescoar+# %i c# +inutul (n
care locuiser# fusese pustiit* Lucru care li se p#ru de a4uns 6oi+ilor ca s#&%i eAplice
1pripeala3 lui! mai ales (n materie de orci*
7 Erau pu2derie de scoru%i la mine acas#! 2ise 8regalad (nceti%or %i trist! scoru%i
ce prinseser# r#d#cini cu mul+i! mul+i ani (n urm#! pe c$nd eu eram entml#di+#! (n
ti6na lumii* ,el mai 0ec6i fusese plantat de en+i! ca s# le fie pe plac entsoa+elor5 dar
ele se uitau 2$mind la aru%ti %i 2iceau c# %tiu un loc unde cresc flori mai dale %i
fructe mai coapte* ,u toate acestea! nu&i arust din neamul Trandafirului care s#&mi
par# at$t de frumos oc6ilor mei* Iar pomi%orii aceia au crescut mereu! p$n# c$nd
fiecare a de0enit un umrar 0erde! %i oi+ele lor ro%ii! (n toamn#! erau un el%ug! o
m$ndre+e! o minun#+ie* Toate p#s#rile se str$ngeau acolo* 'mi plac p#s#rile! c6iar %i
c$nd p#l#0r#gesc* Iar scoru%ii a0eau at$tea de d#ruit9 .ar p#s#rile s&au f#cut
ur$cioase! la un moment dat! %i lacome5 le rupeau ramurile %i le&aruncau fructele!
f#r# s# le m#n$nce* -poi au 0enit orcii cu securi %i mi&au t#iat pomi%orii din r#d#cin#*
I&am strigat pe numele lor lungi! dar n&au fo%nit! nu m&au au2it! nu mi&au r#spuns=
2#ceau acolo! uci%i*
O! Orofarne! Lassemista! ,arnimfrie9
O! scoru% frumos! (n p#rul t#u ce m$ndr#&i dala floare9
Te&am 0#2ut (ntrec$ndu&te cu 2iua de 0ar#&n splendoare*
,oa4# de lumin#! frun2e diafane! glas de m$ng$iere %i r#coare5
,um (+i purtai tu cununa ro%&aurie pe cre%tet! (n 2are9
O! scoru%ule ucis! p#ru@ t#u s&a ofilit! ca cenu%a +i&i5
,oroana ta s&a&mpr#%tiat! glasul +i s&a stins de&a pururea %i&o 2i*
O! Orofarne! Lassemista! ,arnimirie9
/oi+ii adormir# (n susurul m$ng$ios al c$nt#rii lui 8regalad! ce p#rea s#
4eleasc# (n multe limi c#derea arorilor pe care&i iuise*
R#maser# cu el %i&a doua 2i! dar nu se mai dep#rtar# de 1cas#3* ,ea mai mare
parte a timpului %i&o petrecur# %e2$nd t#cu+i la ad#postul malului! c#ci 0$ntul se
r#cise iar norii coor$ser# %i se mo6or$ser#5 ra2ele soarelui aia se 2#reau %i! (n
dep#rtare! se au2eau glasurile en+ilor (n .i0an urc$nd %i coor$nd la fel! c$nd mai
tare %i mai puternic! c$nd mai (ncet %i mai trist! c$nd mai iute! c$nd rar %i solemn! ca
o t$nguire* :eni %i&a doua noapte! iar en+ii (%i continuau concla0ul su norii fugari!
su lic#rirea stelelor*
Se ar#t# %i 2iua a treia! mo6or$t# %i #tut# de 0$nt* La r#s#ritul soarelui! glasurile
en+ilor se (n#l+ar# 2gomotos! apoi se potolir# iar* T$r2iu diminea+a! 0$ntul sc#2u iar
0#2du6ul se umplu de un sim+#m$nt de n#de4de* /oi+ii (l 0#2ur# pe 8regalad
ascult$nd cu luare&aminte! cu toate c# acolo! 4os! (n 0#g#una casei lui en+e%ti! 20onul
dinspre .i0an aia de se&au2ea*
Sosi %i dup#&amia2a! iar soarele sc#p#tat c#tre mun+ii de apus (%i trimitea s#ge+ile
lungi %i aurii printre cr#p#turile dintre nori* .eodat# (%i d#dur# seama c# era lini%te
peste tot5 (ntreaga p#dure a%tepta (n t#cere* 8ine(n+eles! glasurile en+ilor (ncetaser#*
Oare ce putea s# (nsemne asta; 8regalad st#tea +eap#n! drept (n picioare! pri0ind
(nd#r#t! c#tre R$pa 8lestemat#*
-tunci se au2ir# un trosnet %i un strig#t r#sun#tor= ra-huumm-rah2 -rorii se
(nfiorar# %i se plecar#! de parc&ar fi fost i2i+i de 0i4elie* O clip# se f#cu lini%te din nou!
apoi (ncepu un mar%! ca ni%te #t#i solemne de to#! iar dincolo de uuielile acelea
de tr#snete i20ora! la unison! un c$nt puternic %i (n#l+#tor*
Sosim! sosim (n uuitul toelor= ta&ra&um! ta&ra&um ta&ra&um&um&um9
:eneau en+ii5 c$ntul lor se (n#l+a tot mai aproape! tot mai tare=
Sosim! sosim cu uciume %i toe= ta&ra&um&um&um9
8regalad (i (n%fac# pe 6oi+i %i ie%i (n goan# din cas#* Nu peste mult# 0reme!
0#2ur# %irul m#r%#luind c#tre ei= en+ii s#ltau pe po0$rni%uri cu pa%i mari! apropiindu&
se* 'n frunte se afla -rore#ros! iar dup# el 0eneau 0reo cinci2eci de ortaci doi
c$te doi! +in$nd pasul %i #t$nd ritmic din palme* Pe m#sur# ce se apropiau! li se
2#reau lic#rirea %i fulgerul din pri0iri*
7 /umm! 6mmm9 -m 0enit cu t#0#lugul! am 0enit! p$n# la urm#9 strig#
-rore#ros! 0#2$ndu&l pe 8regalad cu 6oi+ii* :eni+i %i 0oi cu .i0anul nostru*
<ata! am pornit9 -m pornit spre Isengard9
7 Spre Isengard9 strigar# en+ii*
7 Spre Isengard9
Spre Isengard9 ,6iar de&i ferecat cu por+i de cremene %i&mpre4muit!
,6iar de&i Isengardul tare %i puternic! rece ca piatra %i pustiit!
Tot porni&0om la r#2oi! s# croim st$nca! s# f#r$m#m poarta
,#ci trunc6i %i ram aprinsu&s&au! cuptorul s&a&ncins 7 r#2oiul ne e soarta9
Spre t#r$m de&ntuneric cu tropot de pieire! cu uuit de toe 0enim! 0enim5
Spre Isengard cu moarte 0enim9
,u moartea 0enim! cu moartea 0enim9
-stfel c$ntau! (ndrept$ndu&se spre mia2#2i*
,u oc6ii str#lucind! 8regalad o 2ug6i (n r$nd! al#turi de -rore#ros* 8#tr$nul
ent (%i lu# iar 6oi+ii %i (i puse pe umeri! %i astfel m#r%#luir# f#lo%i (n fruntea armoniei
c$nt#toare! cu inimile tres#lt$nd %i frun+ile (n#l+ate* .e%i se a%teptaser# s# se
(nt$mple ce0a p$n# la urm#! fur# ului+i de sc6imarea din firea en+ilor* Parc# apele
(ndelung st#0ilite se re0#rsaser# rusc (ntr&un potop (nfrico%#tor*
7 En+ii s&au 6ot#r$t destul de repede! p$n# la urm#! nu&i a%a; (ndr#2ni Pippin s#
rosteasc# dup# o 0reme! (ntr&o pau2# de c$ntec! c$nd nu se mai au2eau dec$t
trop#itul picioarelor %i #taia palmelor*
7 Repede; 2ise -rore#ros* /uumm9 .a! (ntr&ade0#r* Mai iute dec$t m&
a%teptam* Pe legea mea! nu i&am 0#2ut at$t de st$rni+i de secole9 Nou#! en+ilor nu ne
place s# fim st$rni+i5 %i nici nu ne&ar putea st$rni cine0a! dac# nu ne&ar fi limpede c#
arorii %i 0ie+ile noastre ne sunt (n mare prime4die* Una ca asta nu s&a mai (nt$mplat
(n ,odru de pe 0remea r#2oaielor lui Sauron cu Oamenii M#rii* 1Ispr#0ile3 orcilor 7
distrugerea de%#n+at# a arorilor! f#r# s# ai# m#car pricina c&ar a0ea ne0oie de ei!
s# a+$+e focurile 7 buf-buf8 asta ne&a scos din pepeni5 %i tr#darea unui 0ecin care
s&ar fi cu0enit s# ne sar#&n a4utor* :r#4itorii ar treui s# %tie mai ine5 de fapt! c6iar
%tiu mai ine* Nu&i lestem (ndea4uns de aspru nici (n elfi! nici (n ent# %i nici (n limile
oamenilor pentru o astfel de tr#dare* Bos Saruman9
7 ,6iar a0e+i de g$nd s# sf#r$ma+i por+ile Isengardului; (ntre# Merr?*
7 O6o! p#i %tii ine c&am putea9 Pesemne c# (+i dai seama c$t suntem de 0oinici*
-i au2it 0reodat# de c#pc#uni; Sunt foarte puternici* .ar ei nu sunt dec$t ticluiri de&
ale .u%manului (n Marele 'ntuneric! f#c#turi de en+i! a%a cum orcii erau f#c#turi de
elfi* 'ns# noi suntem mai puternici dec$t c#pc#unii* Suntem f#cu+i din oasele
p#m$ntului* ,r#p#m piatra precum r#d#cinile arorilor! numai c&o facem mai iute!
mult mai iute! dac# ne punem mintea* .e n&om fi ciop$r+i+i! distru%i de fl#c#ri sau
d#r$ma+i de ticluiri 0r#4itore%ti! o s# facem +#nd#ri Isengardul %i&o s#&i pr#u%im
2idurile din temelii*
7 .ar Saruman 0a (ncerca s# 0# opreasc#! nu&i a%a;
7 /mm! da! a%a e* N&am uitat de asta* S# %tii c# m&am fr#m$ntat mult* 'ns#!
0ede+i 0oi! o mul+ime dintre en+ii de&aici sunt mai tineri cu multe 0ie+i de arori ca
mine* -cum s&au (nfl#c#rat to+i %i n&au dec$t un g$nd= s# 2droeasc# Isengardul* .ar
nu peste mult 0or (ncepe s# cugete din nou5 o s# se mai domoleasc# pu+in! (n clipa (n
care ne 0om lua #utura de sear#* Mam#! ce sete&o s# ne fie9 .ar 6ai acum! cu
c$ntec! (nainte9 ,# drumu&i lung %i&i timp destul s# c6i2uim* -0em o trea# de f#cut*
O 0reme! -rore#ros continu# s# m#r%#luiasc# %i s# c$nte (mpreun# cu ceilal+i*
La un moment dat (ns# glasul i se stinse (ntr&un murmur! apoi nu i se mai au2i deloc*
Pippin (i 2#ri fruntea (ncruntat# %i noduroas#* 'ntr&un t$r2iu! -rore#ros (%i ridic#
oc6ii %i 6oitul (i oser0# pri0irea trist# 7 trist#! dar nu nefericit#* R#sp$ndea o
lumin#! de parc# fl#c#ruia aceea 0er2uie se scufundase (n pu+urile ad$nci ale
g$ndurilor sale*
7 8ine(n+eles! se prea poate! prieteni! 2ise el rar! se prea poate s# ne&ndrept#m
spre propria pieire* Ultimul mar% al en+ilor9 .ar %i dac&am sta acas# cu m$inile&n s$n!
mai cur$nd sau mai t$r2iu tot ar da n#pasta peste noi* <$ndul acesta ne $ntuie de
mult! de&asta m#r%#luim acum* N&am luat o 6ot#r$re pripit#* -cum! cel pu+in! ultimul
mar% al en+ilor merit# o c$ntare* Of! suspin# el! poate o s&a4ut#m alte neamuri (nainte
s# ne pr#p#dim* Totu%i mi&a% fi dorit s# 0#d c# se ade0eresc c$ntecele despre
entsoa+e* O! c$t a% 0rea s&o mai 0#d o dat# pe Fimret6il9 .ar! %ti+i! prieteni!
c$ntecele sunt la fel ca pomii ce&%i poart# rodul doar la timpul %i (n felul lor5 %i! uneori!
se usuc# (nainte de 0reme*
En+ii (%i continuar# drumul cu pa%i mari %i sufletul (mp#cat* ,oor$ser# (ntr&o
lim# lung# de p#m$nt! care se pr#0#lea (n dep#rtare! spre mia2#2i5 acum (ncepur#
s# tot urce c#tre creasta de la apus* P#durea se r#rea %i a4unser# la un p$lc de
mesteceni! apoi pe ni%te po0$rni%uri ple%u0e! unde nu cre%teau dec$t c$+i0a pini sfri&
4i+i* Soarele sc#pata dincolo de costi%a din fa+a lor* Se l#sa (nserarea fumurie*
Pippin se uit# (nd#r#t* ,rescuse oare num#rul en+ilor! sau ce s&o fi&nt$mplat;
-colo unde treuiau s# se (ntind# po0$rni%urile sterpe pe care le str##tuser#! i se
p#ru c# 0ede dumr#0i (ntregi de arori* .ar de arori mi%c#tori9 S# se fi tre2it
copacii din Fangorn! iar acum p#durea pornise la r#2oi! m#r%#luind peste coline;
Se frec# la oc6i! (ntre$ndu&se dac# nu cum0a somnul %i umrele (i 4ucau feste5 dar
umrele acelea cenu%ii %i mari se mi%cau neostoit (nainte* Se au2ea un f$%$it! ca %i
cum ar fi trecut 0$ntul printre crengi* En+ii se (ndreptau spre creast# %i c$ntul (ncet#*
Se l#sa noaptea %i totul fu (n0#luit (n t#cere= nu se mai au2ea nimic! afar# de
tremurul u%or al p#m$ntului su picioarele en+ilor! un f$%$it 7 umra unei %oapte 7
ca un 0$rte4 de frun2e (n c#dere* 'ntr&un t$r2iu! a4unser# la pisc %i pri0ir# (n 4os! (n
pu+ul acela (ntunecat= marea despic#tur# de la cap#tul mun+ilor! Nan ,urunir! :alea
lui Saruman*
7 Noaptea se pogoar# peste Isengard! rosti -rore#ros*
! Clreul Al"
7 Mi&au (ng6e+at oasele! 2ise <imli! scutur$ndu&%i ra+ele %i trop#ind din picioare*
'n sf$r%it! se f#cuse 2iu#* La i0irea 2orilor! cei trei ciugulir# %i ei ce putur#5 apoi! pe
m#sur# ce se lumina! se preg#tir# s# cercete2e din nou p#m$ntul! dup# niscai0a
urme de&ale 6oi+ilor*
7 "i nu uita+i de mo%neag9 2ise <imli* Tare&a% fi fericit dac# am 0edea o urm# de
ci2m#*
7 "i de ce&ai fi a%a fericit; (l (ntre# Legolas*
7 Pentru c# un mo%neag care las# urme s&ar putea s# fie doar ce pare a fi! (i
r#spunse gnomul*
7 -%a o fi! 2ise elful5 dar nici m#car o ci2m# grea n&ar l#sa urme pe&aici! pentru
c# iara&i (nalt# %i ml#dioas#*
7 sta nu&i mare lucru pentru un Prieag! spuse <imli* -4unge %i&un fir de iar#
pleo%tit! ca -ragorn s#&%i dea seama* .ar eu! unul! nu m&a%tept s# g#seasc# 0reo
urm#* ,eea ce&am 0#2ut noaptea trecut# n&a fost dec$t o fantom# r#u0oitoare de&a
lui Saruman* Sunt asolut sigur! c6iar %i la lumina 2ilei* Pesemne c# pri0irile lui ne
urm#resc %i&acum din Fangorn*
7 Tot ce se poate! 2ise -ragorn5 totu%i nu sunt c6iar a%a sigur* M# g$ndesc la
cai* -i 2is! a2i&noapte! c# s&or fi speriat* Eu (ns# nu cred* I&ai au2it! Legolas; )i s&a
p#rut cum0a c# erau (nsp#im$nta+i;
7 Nu! 2ise Legolas* I&am au2it foarte ine* .ac# n&ar fi fost (ntuneric %i dac# nu
eram a%a (nfrico%a+i! a% fi 2is c# p#reau cuprin%i! dintr&o dat#! de&o mare ucurie*
<l#suiau ca ni%te cai care (%i (nt$lniser# un prieten 0ec6i*
7 -%a mi s&a p#rut %i mie! 2ise -ragorn* .ar nu pot de2lega misterul #sta! dec$t
dac# se&ntorc* /aide+i9 Se luminea2# repede! a%a c#&i mai ine (nt$i s# 0edem %i&
apoi s#&ncerc#m s# de2leg#m mistere* -r treui s#&ncepem s# cercet#m p#m$ntul
cu aten+ie c6iar de&aici! de l$ng# ta#ra noastr#! apoi s&o lu#m pe po0$rni%urile
dinspre p#dure* Misiunea noastr# este s#&i g#sim pe 6oi+i! f#r# leg#tur# cu
0i2itatorul acela din noapte* .ac#! prin noroc! au reu%it s# scape! atunci nu puteau s#
se ascund# dec$t (ntre arori! altfel ar fi fost 0#2u+i* 'n ca2ul (n care nu g#sim nimic
de&aici! p$n# la poalele p#durii! atunci o s# mai facem o ultim# cercetare a c$mpului
de #t#lie %i a cenu%ii* .ar slae speran+e* ,#l#re+ii din Ro6an %i&au f#cut treaa
cum se cu0ine*
O 0reme! cei trei $4$ir# t$r$ndu&se pe p#m$nt* -rorele (%i (ntindea 4alnic
ra+ele pe deasupra lor! cu frun2ele at$rn$nd neputincioase %i sun$nd (n #taia
0$ntului rece dinspre r#s#rit* 'ncet&(ncet! -ragorn se dep#rta* -4unse la cenu%a
focului de pa2#! aproape de malul r$ului! dup# care cercet# p#m$ntul (napoi! spre
colina unde se d#duse #t#lia* 8rusc se opri %i se aplec# mult! cufund$ndu&%i
aproape ora2ul (n iar#* -poi (i strig# %i pe ceilal+i care 0enir# (n fug#*
7 Uite! (n sf$r%it! ce0a nou9 eAclam# -ragorn*
Lu# de 4os o frun2# rupt# %i le&o ar#t#* Era mare! li0id#! cu o nuan+# aurie! care
totu%i (ncepuse s# rugineasc#*
7 Iat# o frun2# de mallorn din Lorien5 %i se 0#d ni%te firimituri %i pe ea %i&n iar#*
Ia uita+i&0#9 Ni%te c#p#t$ie de sfoar#9
7 "i iat# %i cu+itul cu care au fost t#iate! 2ise <imli*
Se ciuci %i scoase dintr&un smoc de iar# c#lcat de o talp# grea o lam# scurt# %i
crestat#* Pl#selele se aflau tot pe&acolo*
7 E o scul# orceasc#! 2ise el! ridic$nd&o 0ioi %i uit$ndu&se sc$rit la m$nerul
sculptat (n forma unui cap 6$d! cu oc6i sa%ii %i gur# pofticioas#*
7 Na! c# asta&i cimilitura cea mai grea din c$te ne&au fost date9 eAclam# Legolas*
Un ostatic legat care scap# at$t de orci! c$t %i de c#l#re+ii din 4urul lor9 -poi se
opre%te tot la loc desc6is %i&%i taie leg#turile cu un cu+it orcesc* ,um oare %i de ce;
,#ci! dac# a0ea picioarele legate! cum a putut s# mearg#; Iar dac# a0ea ra+ele
legate! cum de s&a putut folosi de cu+it; "i dac# n&a0ea nici m$inile! nici picioarele
legate! de ce&a mai t#iat sfoara; ,olac peste pup#2#! mul+umit de tot ce f#cuse p$n#
atunci! s&a a%e2at %i %i&a m$ncat lini%tit merindele9 ,6iar %i f#r# frun2a aceea de
mallorn! tot po+i s#&+i dai seama c#&i 0ora de&un 6oit* .up# care pesemne c# %i&a
presc6imat ra+ele (n aripi %i %i&a luat 2orul c$nt$nd prin copaci* Floare la urec6e
s#&l g#sim* Numai s# ne creasc# %i nou# aripi*
7 ,am multe 0r#4itorii pe&aici! 2ise <imli* Mo%neagul #la ce 0oia; ,e&ai de 2is!
-ragorn! despre t#lm#cirea lui Legolas; Ne&ai mai putea l#muri cu ce0a;
7 Poate! cine %tie; 2ise -ragorn! 2$mind* Mai sunt %i alte semne pe&aici! su
oc6ii no%tri! %i nu 0&a+i aplecat asupra&le* Sunt de acord c# ostaticul era 6oit %i a
a0ut fie m$inile! fie picioarele liere! (nainte s# a4ung# (n locul #sta* Socot c#&i 0ora
de m$ini! pentru c#! (n felul #sta! cimilitura se limpe2e%te pu+in! dar %i pentru c#! a%a
cum citesc eu semnele! p$n# aici 6oitul a fost crat de un orc* La doi pa%i! s&a
0#rsat s$nge 7 s$nge de orc* .e 4ur (mpre4ur se 0#d urme ad$nci de potcoa0e %i
semne cum c# a fost t$r$t un corp greu* Orcul a fost ucis de c#l#re+i %i mai t$r2iu
st$r0ul i&a fost aruncat (n foc* .ar 6oitul n&a fost 0#2ut! nu se afla 1la loc desc6is3!
c#ci era noapte! iar el mai a0ea (nc# mantia elfeasc#* Era 0l#guit %i (nfometat! a%a c#
nu&i de mirare c# %i&a t#iat leg#turile cu cu+itul 0r#4ma%ului s#u door$t! apoi s&a
odi6nit %i&a m$ncat pu+in! (nainte s# se t$rasc# mai departe* .ar ine c&a a0ut ce0a
lembas prin u2unare! c6iar dac# a fugit f#r# rani+e5 pesemne c# a%a ar fi procedat
orice 6oit* :oresc eu de un singur 6oit! dar socot %i trag n#de4de c# at$t Merr?!
c$t %i Pippin erau (mpreun#* Totu%i acest g$nd al meu nu e deloc l#murit*
7 "i de ce presupui c# unul dintre cei doi prieteni a a0ut m$inile liere; (ntre#
<imli*
7 Nu %tiu cum s&a (nt$mplat! r#spunse -ragorn* "i nici de ce&i c#ra orcul acela*
'n orice ca2! nu ca s#&i a4ute s# scape! de&asta putem fi siguri* 8a mai mult! cred c#
(ncep s# (n+eleg un lucru care m&a fr#m$ntat (nc# de la (nceput* .e ce! dup# pieirea
lui 8oromir! orcii s&au mul+umit s#&i capture2e pe Merr? %i pe Pippin;
Nu s&au apucat nici s# ne caute pe noi! ceilal+i! nici s# ne atace ta#ra! ci s&au
(ndreptat cu toat# 0ite2a spre Isengard* Or fi cre2ut c&au pus m$na pe Purt#torul
Inelului %i pe to0ar#%ul lui credincios; Nu cred* St#p$nii lor nu s&ar fi (ncumetat s# le
dea orcilor o asemenea porunc# f#+i%#5 c6iar dac# ace%tia mai %tiau %i ei c$te ce0a!
n&ar fi 0orit a%a! pe fa+#! despre Inel! c#ci orcii nu sunt slu4itori de n#de4de* ,red
(ns# c# li s&a poruncit s#&i capture2e 0ii pe 6oi+i! cu orice pre+* ,ine0a a (ncercat s#
fug# cu ostaticii! (nainte de #t#lie* O tr#dare! pare&se lucru asolut oi%nuit la
neamul #sta* :reun orc (ndr#2ne+ %i solid s&o fi (ncumetat s# pun# singur m$na pe
r#splat#! spre propria&i pieire* Iat#! eu a%a g$ndesc* Or fi n#scociri! dar ne putem
i2ui pe ce0a= cel pu+in unul dintre prietenii no%tri a sc#pat* E de datoria noastr# s#&l
g#sim %i s#&l a4ut#m! (nainte de&a ne (ntoarce (n Ro6an* Nu treuie s# ne&nsp#im$nte
Fangornul! o dat# ce ne0oia i&a condus %i lui pa%ii prin e2n#*
7 Nu %tiu ce m#&nsp#im$nt# mai mult= Fangornul sau g$ndul c# treuie s# refac!
pe 4os! drumul acela lung prin Ro6an! 2ise <imli*
7 -tunci! 6ai s# mergem (n p#dure! spuse -ragorn*
Nu trecu mult# 0reme! %i -ragorn d#du peste noi semne* La un moment dat! g#si
urme de pa%i l$ng# malul Sc#ld#torii En+ilor5 erau! (ntr&ade0#r! de 6oi+i! dar prea
%terse ca s# afle ce0a (n plus* -poi g#sir# iar ni%te urme! la umra unui arore m#re+!
c6iar la marginea p#durii* P#m$ntul (ns# era sterp %i uscat! a%a c# nici acestea nu le
de20#luir# mare lucru*
7 ,el pu+in un 6oit a stat o 0reme aici %i&a pri0it (nd#r#t5 apoi s&a&ntors (n
p#dure! rosti -ragorn*
7 -tunci treuie s&o pornim %i noi (ntr&acolo! 2ise <imli* .ar nu&mi place deloc
cum arat# acest Fangorn5 %i&am fost pre0eni+i* Mi&ar fi mai drag s# m# duc s#&i caut
oriunde (n alt# parte*
7 Nu cred c# p#durea are sim+#minte rele! orice s&ar spune! 2ise Legolas! care
st#tea su strea%ina copacilor! aplecat! de parc# ar fi tras cu urec6ea! scrut$nd
umrele cu oc6ii larg desc6i%i* Nu! codrul nu e r#u5 mai ine 2is! r#ul e altunde0a!
departe* Nu prind dec$t ecouri slae din locurile (nnegurate (n care cresc arori cu
inima (ntunecat#* R#utatea nu&i aproape de noi5 dar pre0ederea %i m$nia! da*
7 P#i! n&ar a0ea nici un moti0 s# se m$nie pe mine! 2ise <imli* .oar nu i&am
f#cut nici un r#u*
7 -tunci! e foarte ine! spuse Legolas* .ar de suferit! a suferit* Se (nt$mpl# sau
e pe cale s# se (nt$mple ce0a acolo! (n#untru* Nu sim+i (ncordarea; (mi (ngreuia2#
suflarea*
7 Simt c# aerul e (nec#cios! 2ise gnomul* ,odrul acesta e mai r#sfirat dec$t
,odrul 'ntunecat! dar e muceg#it %i l#l$u*
7 E #tr$n! foarte #tr$n! spuse elful* -t$t de #tr$n! (nc$t aproape c# m# simt
iar t$n#r! a%a cum nu m&am mai sim+it de pe 0remea c$nd 6oin#ream (n copil#rie cu
0oi* 8#tr$n %i plin de amintiri* ,red c# m&a% fi sim+it fericit aici! dac# a% fi 0enit (n
0reme de pace*
7 Nici nu m#&ndoiesc! pufni <imli* .oar e%ti un elf p#durean! cu toate c# elfii! de
orice soi ar fi! sunt un neam ciudat* "i totu%i! m# simt la ad#post cu tine* Unde e%ti!
acolo 0oi fi %i eu* .ar s#&+i +ii arcul mereu la (ndem$n#! c#ci %i eu am securea la r$u!
gata de lupt#* "i asta nu ca s&o asmut (mpotri0a arorilor! ad#ug# el repede! tr#g$nd
cu oc6iul spre copacul su care st#teau* Nu 0reau s#&l (nt$lnesc nepreg#tit pe
mo%neagul acela! f#r# s# am ce0a la (ndem$n#! asta&i tot* /ai s# mergem*
-cestea fiind 2ise! cei trei 0$n#tori se a0$ntar# (n p#durea lui Fangorn* Legolas %i
<imli se l#sar# c#l#u2i+i de -ragorn* -cesta nu prea a0ea mare lucru de oser0at*
P#m$ntul era uscat %i acoperit cu un strat gros de frun2e5 dar! #nuind c# fugarii se
+inuser# de firul apei! se (ntorcea mereu pe malul p$r$ului* -%a a4unser# la locul
unde Merr? %i Pippin #user# %i (%i sc#ldaser# picioarele* Fu limpede pentru toat#
lumea c# erau urmele a doi 6oi+i! unele mai mici! altele mai mari*
7 Iat# o 0este un#! 2ise -ragorn* 'ns# urmele sunt de&acum dou# 2ile* "i! se
pare! de&aici 6oi+ii s&au (ndep#rtat de p$r$u*
7 "i&atunci! ce&o s# facem; (ntre# <imli* .oar n&o s#&i urm#rim prin toate
6#+i%urile din Fangorn* Nu prea a0em merinde* .ac# nu&i g#sim mai repede! n&o s#
le mai fim cu nimic de folos* Poate doar s# st#m al#turi de ei %i s# le ar#t#m prietenie
murind de foame (mpreun#*
7 .ac# e singurul lucru care ne&a r#mas! atunci treuie s#&I facem %i pe&#sta!
2ise -ragorn* /ai s# mergem mai departe*
-4unser# p$n# la urm# la cap#tul arupt %i pr#p#stios al ,olinei lui -rore#ros
%i (%i (n#l+ar# pri0irile spre peretele de st$nc#! pe sc#rile cioplite grosolan care
duceau spre pragul (nalt* Ra2ele soarelui se c#2neau s# str#pung# norii fugari! a%a
c# p#durea nu mai era c6iar at$t de mo6or$t# %i de (nsp#im$nt#toare*
7 /ai s# urc#m! s# pri0im (n 4urul nostru! 2ise Legolas* <reutatea (n respira+ie nu
mi&a trecut* Mi&ar pl#cea s# trag! m#car o clip#! aer curat (n piept*
,ei trei urcar#* -ragorn 0enea (n urm#! mi%c$ndu&se (ncet! c#ci urm#rea atent cu
pri0irea treptele si terasele*
7 Sunt aproape sigur c# 6oi+ii au a4uns p$n&aici! 2ise el* .ar mai sunt %i alte
urme! unele foarte ciudate! pe care nu le (n+eleg* M#&ntre dac# 0om putea 0edea
ce0a care s# ne a4ute s# afl#m pe unde au pornit&o*
Se ridic# %i pri0i (n 4ur! dar nu 0#2u nimic important* Pragul d#dea spre mia2#2i %i
spre r#s#rit5 dar numai spre soare&r#sare a0ea c$mp desc6is* -colo 2#ri cre%tetele
arorilor coor$nd r$nduri&r$nduri c#tre c$mpia de unde 0eniser# ei*
7 Mult am mai mers! 2ise Legolas* -m fi putut a4unge cu to+ii 0ii %i ne0#t#ma+i
aici! dac# am fi p#r#sit R$ul cel Mare a doua sau a treia 2i %i&am fi luat&o spre soare&
apune* .e&ar %ti omul ce&ar p#+i! dinainte s&ar p#2i*
7 .ar nu c6i2uiser#m s# a4ungem (n Fangorn! remarc# <imli*
7 "i! cu toate acestea! iat#&ne aici5 %i ine prin%i (n plas#! 2ise Legolas* Ia uita+i&
0#*
7 Unde; (ntre# <imli*
7 -colo! prin arori*
7 Unde; Eu n&am oc6i elfe%ti*
7 Sss9 :ore%te mai (ncet* Uita+i&0#! 2ise Legolas! ar#t$nd cu degetul* -colo 4os!
(n p#dure! c6iar (n locul de unde 0enim* El e* Nu&l 0e2i cum trece de la un arore la
altul;
7 8a da! a da9 -cum (l 0#d! %uier# <imli* Uit#&te! -ragorn* Nu 0&am spus eu
0ou#; Uite&l pe mo%neag* Tot numai tren+e rufoase! de&aia nu l&am 0#2ut la&nceput*
-ragorn se uit# %i reu%i s# disting# o siluet# coc$r4at# care se mi%ca agale* Nu
era prea departe* P#rea un cer%etor #tr$n care mergea ane0oie! spri4init (ntr&un
toiag noduros* -0ea capul plecat %i nu se uita spre ei* Pe alte meleaguri! l&ar fi salutat
cu 0ore l$nde5 dar acum r#maser# t#cu+i! cu o n#de4de ciudat# (n suflet5 sim+eau
apropierea unei for+e tainice sau a unei prime4dii*
,$te0a momente! <imli se uit# cu oc6ii m#ri+i la silueta care se apropia* -poi f#r#
s# fie (n stare s# se mai a+in#! i2ucni=
7 -rcul! Legolas9 'ncordea2#&+i arcul9 Preg#te%te&te9 E Saruman9 S# nu&l la%i s#
rosteasc# ce0a! c&o s# ne 0r#4easc#9 S# tragi (nainte9
Legolas (%i lu# arcul %i %i&l (ncord# (ncet! de parc# l&ar fi oprit ce0a* 'n m$n# (i
at$rna o s#geat# pe care nu se gr#i s&o ridice* -ragorn st#tea neclintit! cu c6ipul
atent %i (ncordat*
7 ,e&a%tep+i; ,e&i cu tine; %opti <imli %uier#tor*
7 Legolas are dreptate! rosti -ragorn lini%tit* N&a0em cum s# tragem asupra unui
#tr$n a%a! pe nepus# mas# %i f#r# s# fim pro0oca+i! oric$te spaime sau (ndoieli
a0em* Om tr#i %i&om 0edea*
'n clipa aceea! mo%neagul gr#i pasul %i a4unse degra# la poalele peretelui de
st$nc#* -poi pri0i (n sus* Nu se au2ea nici un 2gomot* Nu&i 0edeau c6ipul! c#ci era
acoperit cu o glug# peste care a0ea o p#l#rie cu oruri largi! a%a c# toate tr#s#turile
sale erau umrite! afar# de 0$rful nasului %i&al #rii colilii* ,u toate acestea! lui
-ragorn i se p#ru c#&i 2#re%te str#lucirea ascu+it# a oc6ilor! pe su umra
spr$ncenelor acoperite*
'ntr&un t$r2iu! mo%neagul rupse t#cerea*
7 >iua un#! prieteni! rosti el l$nd* :reau s# st#m de 0or#* ,oor$+i 0oi sau
urc eu;
F#r# s# mai a%tepte r#spunsul! (ncepu s# urce treptele*
7 -cum9 strig# <imli* Opre%te&l! Legolas9
7 Oare nu 0&am spus c# 0reau s# stau de 0or# cu 0oi; (ntre# mo%neagul*
Las# arcul! 4up$ne elf*
Legolas sc#p# arcul %i s#geata din m$ini %i r#mase cu ra+ele at$rn$nd
neputincioase*
7 "i dumneata! 4up$ne gnom! rogu&te! las# securea p$n&oi a4unge sus* Nu 0ei
a0ea ne0oie de a%a ce0a*
<imli 0ru s# fac# un pas! apoi r#mase stan# de piatr#! cu oc6ii 6ola+i! (n 0reme
ce mo%neagul s#rea din treapt#&n treapt#! sprinten! ca o capr#* P#rea c#&l p#r#sise
toat# neputin+a* Pe m#sur# ce urca spre prag! ap#ru o sclipire! prea scurt# ca s# fie
sigur#! o fulgerare de al! ca %i cum i s&ar fi de20#luit! o clip#! ni%te straie ascunse pe
su 2dren+e* <imli inspir# ad$nc! %uier#tor! (n lini%tea care&i (ncon4ura*
7 >iua un# 0# 2ic din nou! rosti mo%neagul! apropiindu&se de ei*
,$nd a4unse la doi pa%i! se opri spri4init (n toiag! cu fruntea seme+it#! pri0indu&i pe
su glug#*
7 ,e 0$nt 0&aduce pe&aceste meleaguri; Un elf! un om si&un gnom! to+i (n
0e%minte elfe%ti* Ne(ndoios c#&n spatele acestei situa+ii e&o po0este la care e ine s#&
+i pleci urec6ea* Nu te&nt$lne%ti adesea pe&aici cu&a%a ce0a*
7 :ore%ti ca %i cum ai cunoa%te ine Fangornul! rosti -ragorn* -%a s# fie;
7 N&a% 2ice c#&l cunosc ine! (i r#spunse mo%neagul* -sta ar (nsemna o
(n0#+#tur# pentru mai multe 0ie+i* .ar 0in din c$nd (n c$nd pe&aici*
7 Ne&ai putea spune! mai (nt$i! numele %i&apoi ce 0oie%ti de la noi; 2ise -ragorn*
.iminea+a trece iute! iar noi a0em o misie de (mplinit*
7 ,eea ce 0reau eu de la 0oi! %ti+i de4a= a% 0rea s# %tiu ce 0$nt 0&aduce pe&aici %i
ce po0este&mi pute+i spune* ,$t despre nume***
Se (ntrerupse! r$2$nd (ndelung %i l$nd* Pe -ragorn (l trecu un fior rece pe %ira
spin#rii* "i totu%i! nu sim+ea nici team#! nici groa2#* Era ce0a! mai degra# ca o
rafal# t#ioas# de 0$nt sau ca o ploaie rece care tre2e%te un somnoros nelini%tit*
7 Numele meu! 2ise iar mo%neagul* 'nc# nu 0&a+i dat seama; ,red c# l&a+i mai
au2it* .a! sigur l&a+i au2it* -cum! 6ai! spune+i&mi po0estea 0oastr#*
,ei trei to0ar#%i st#teau neclinti+i! f#r# s# scoat# o 0or#*
7 Sunt (ndoieli dac#&i ine sau r#u s# po0esti+i cui0a despre misia aceasta! 2ise
mo%neagul* .in fericire! mai %tiu %i eu c$te ce0a* ,#uta+i urmele a doi 6oi+i! mi se
pare* .a! da! 6oi+i* Nu 0# uita+i a%a la mine! de parc# n&a+i mai fi au2it p$n# acum
de numele #sta* 'l %ti+i prea ine! a%a cum (l %tiu %i eu* Ei ine! au urcat aici alalt#ieri
%i s&au (nt$lnit cu cine0a la care nici nu s&ar fi a%teptat* -sta 0# mai lini%te%te; :re+i
s# %ti+i unde&au fost du%i! nu&i a%a; Ei! poate 0# dau unele 0e%ti* .ar de ce sta+i (n
picioare; Misia 0oastr# nu mai e a%a granic# pe c$t 0# (nc6ipuia+i* /ai s# ne
a%e2#m! s# fim mai (n largul nostru*
Mo%neagul se (ntoarse %i porni spre o gr#mad# de pietre surpate la poalele unei
st$nci* .e (ndat#! ca %i cum s&ar fi risipit o 0ra4#! cei trei se destinser# %i (ncepur# s#
se foiasc#* M$na lui <imli se (ndrept# imediat spre secure* -ragorn (%i trase saia*
Legolas se aplec# s#&%i ia arcul de 4os*
Mo%neagul nu&i #g# (n seam#* Se l#s# pe o lespede* -tunci! mantia cenu%ie se
d#du la o parte! iar ei 0#2ur# limpede c# era (mr#cat pe dedesut cu totul %i cu totul
(n al*
7 Saruman9 strig# <imli! repe2indu&se la el cu securea (n m$n#* :ore%te9 Unde
ne&ai ascuns prietenii; "i ce&ai f#cut cu ei; :ore%te! c# altfel (+i g#uresc p#l#ria de
n&o s&o mai po+i purta! oric$t ai fi tu de 0r#4itor9
Mo%neagul (ns# fu mai iute ca el* S#ri (n picioare iar apoi pe un olo0an mare*
R#mase acolo drept %i se f#cu rusc foarte (nalt! domin$ndu&i* <luga %i 2dren+ele
fumurii 2urar#* :e%m$ntul al (i str#lucea* '%i ridic# toiagul %i lui <imli (i s#ri securea
din m$na (ncle%tat#! i2indu&se cu 2gomot de p#m$nt* Saia lui -ragorn (ncremeni %i
rusc lu# foc* Legolas scoase un urlet %i trase o s#geat# (n sus care disp#ru (ntr&o
p#l#laie*
7 Mit6randir9 strig# el* Mit6randir9
7 >iua un#! 0# 2ic iar! Legolas! rosti #tr$nul*
Se uitar# to+i trei la el* 'n #taia soarelui! p#rul lui era al ca 2#pada %i imaculat
0e%m$ntul5 su spr$ncenele stufoase! oc6ii (i str#luceau! p#trun2#tori ca ra2ele
soarelui5 a0ea puterea (n m$inile lui* 'i cuprinse o uluial# amestecat# cu team# %i cu
ucurie %i nu mai putur# scoate nici o 0or#*
'ntr&un t$r2iu! -ragorn (ncepu s# se foiasc#*
7 <andalf9 eAclam# el* Ne sari (n a4utor! acum! c# nu mai a0eam nici o n#de4de*
,e or am fost9 <andalf9
<imli nu rosti nici un cu0$nt* Se l#s# (n genunc6i! acoperindu&%i oc6ii*
7 <andalf! repet# mo%neagul! de parc# ar fi c#utat un cu0$nt disp#rut printre
amintiri str#0ec6i* .a! #sta era numele meu= <andalf*
,oor( de pe olo0an! (%i lu# mantia cenu%ie de 4os %i se (nf#%ur# (n ea* P#rea c#
soarele str#lucitor se ascunsese iar dup# un nor*
7 .a! (mi pute+i 2ice din nou <andalf! rosti el! cu glasul 0ec6ii lor c#l#u2e
prietene* Ridic#&te! <imli* Nu te condamn! c#ci nu mi&ai f#cut nici un r#u* Pentru c#!
dragii mei! nici una dintre armele 0oastre nu m&ar putea r#ni* Fi+i 0eseli* Suntem iar
(mpreun#! (n plin a0$nt* :ine furtun# mare! dar acum ne sur$de %i nou# norocul*
'%i l#s# palma pe cre%tetul lui <imli* <nomul (%i ridic# pri0irile %i r$se*
7 <andalf! rosti el* .ar de ce e%ti (mr#cat a%a! (n al;
7 .a! acum sunt (mr#cat (n al! 2ise <andalf* -0e+i dreptate! sunt Saruman!
a%a ar crede oricine* Saruman! a%a cum ar fi treuit el s# fie* .ar s# l#s#m asta*
Po0esti+i&mi despre 0oi* -m trecut prin foc %i ape ad$nci de c$nd ne&am desp#r+it* -m
uitat multe din ceea ce credeam c# %tiu %i&am (n0#+at multe altele! pe care le
credeam uitate* :#d tot felul de lucruri dep#rtate! dar nu %i pe cele de l$ng# mine*
Po0esti+i&mi despre 0oi*
7 ,e&ai dori s# %tii; (ntre# -ragorn* ,eea ce s&a (nt$mplat de c$nd ne&am
desp#r+it pe pod ar fi o po0este lung#* N&ar fi mai ine s# ne dai! mai (nt$i! 0e%ti
despre 6oi+i; l&ai g#sit; Sunt s#n#to%i! 0oinici;
7 Nu! nu i&am g#sit! 2ise <andalf* Se l#sase negura peste 0#ile de la Em?n Muil
%i n&am aflat c# fuseser# lua+i ostatici! p$n# nu mi&a spus 0ulturul*
7 :ulturul! 2ise Legolas* -m 0#2ut un 0ultur departe! (n sl#0ile cerului5 asta s&a
(nt$mplat acum trei 2ile! (n Em?n Muil*
7 .a! 2ise <andalf! era <Gai6ir! St#p$nul :$nturilor! care m&a f#cut sc#pat din
Ort6anc* L&am trimis (nainte! s# 0eg6e2e R$ul %i s# afle 0e%ti* -re el pri0irea ascu+it#!
dar nu 0ede c6iar tot ce se&nt$mpl# pe su arori %i coline* Mi&a spus unele lucruri!
pe altele le&am 0#2ut eu cu oc6ii mei* Nu&mi mai st# (n puteri nici mie! nici altora
care&au pornit din :$lceaua .espicat# s# mai fim de a4utor (n leg#tur# cu Inelul* N&a
fost mult p$n# s#&ncap# pe m$inile :r#4ma%ului! dar a sc#pat* -m %i eu rostul meu (n
treaa asta! c#ci am stat unde0a! la (n#l+ime! %i mi&am dat toat# osteneala (mpotri0a
Turnului 'ntunecimii* "i Umra s&a risipit* .up# aceea m&am sim+it 0l#guit! tare
0l#guit! %i&am r#t#cit prin tenerele g$ndului*
7 'nseamn# c# %tii ce0a de Frodo! conc6ise <imli* ,e s&a&nt$mplat cu el;
7 Nu %tiu s# 0# spun* - sc#pat dintr&o mare prime4die! dar (l mai a%teapt# multe
altele* - 6ot#r$t s# se duc# singur (n Mordor! a%a c&a pornit (ntr&acolo* -t$t pot s# 0#
spun*
7 Nu&i singur! inter0eni Legolas* ,redem c# s&a dus %i Sam cu el*
7 Nu mai spune9 eAclam# <andalf! iar c6ipul i se lumin# (ntr&un 2$met %i oc6ii (i
sclipir#* ,6iar a%a; N&am %tiut! dar pot s# spun c# nu m# mir deloc* 8ine! foarte ine*
Mi&a+i luat o piatr# de pe inim#*
Treuie s#&mi spune+i mai multe* /ai! a%e2a+i&0# l$ng# mine %i po0esti+i&mi despre
c#l#toria 0oastr#*
,ei trei se a%e2ar# la picioarele lui %i -ragorn (ncepu s# po0esteasc#* Mult#
0reme! <andalf nu scoase nici un cu0$nt %i nu (ntre# nimic* St#tea cu m$inile pe
genunc6i %i cu oc6ii (nc6i%i* ,$nd! (n sf$r%it! -ragorn a4unse la moartea lui 8oromir %i
la ultima lui c#l#torie pe R$ul cel Mare! mo%neagul suspin#*
7 Nu mi&ai de20#luit tot ce %tii sau ce g$nde%ti! -ragorn! prietene! rosti el lini%tit*
8ietul 8oromir9 Nu mi&am dat seama ce i s&a (nt$mplat* .ureroas# (ncercare pentru
un astfel de #rat 7 un ade0#rat r#2oinic! un c$rmuitor al oamenilor* <aladriel mi&
a spus c# era (n prime4die* .ar c#! p$n# la urm#! a sc#pat* ,e ine&mi pare9 :enirea
tinerilor 6oi+i cu noi n&a fost 2adarnic#! fie %i numai de dragul lui 8oromir* 'ns# asta
nu este singura misie pe care o au ei de (mplinit* -u fost adu%i (n Fangorn! iar
0enirea lor a fost ca o c#dere de pietricele care pro0oac# o pr#0#lire (n mun+i* ,6iar
%i&acum! acum! c$nd st#m noi aici de 0or#! aud primele uuituri* -r fi mai ine
pentru Saruman s# nu&l prind# 0$ltoarea departe de cas#! c$nd s&or rupe 2#ga2urile*
7 'ntr&o singur# pri0in+# nu te&ai sc6imat deloc! drag# prietene! 2ise -ragorn*
Tot numai (n cimilituri 0ore%ti*
7 ,um spui; 'n cimilituri; f#cu <andalf* Nu* ,#ci de%i cu glas tare! 0oream cu
mine (nsumi* sta&i melicul #tr$nilor! s# stea la sfat cu cel mai (n+elept dintre cei de
fa+#* .eslu%irile lungi de care au ne0oie tinerii sunt plictisitoare*
'ncepu s# r$d#! dar 6o6otele lui r#sunau acum cald %i pl#cut! ca o ra2# de soare*
7 Nu mai sunt t$n#r! nici m#car dup# socoteala Oamenilor din ,asele Str#une!
2ise -ragorn* Nu 0rei s#&mi de20#lui mai clar ce&ai (n minte;
7 P#i! ce&ai 0rea s# mai spun; 2ise <andalf %i se opri o clip#! g$nditor* Pe scurt!
iat# cum 0#d lucrurile acum! dac# 0rei s#&mi cuno%ti g$ndurile c$t mai pe %leau=
.u%manul %tie! desigur! de mult c# Inelul se afl# dincolo de fruntarii %i c# e purtat de
un 6oit*
-cum %tie %i num#rul celor din grupul nostru care au pornit din :$lceaua
.espicat#! precum %i de ce neam suntem fiecare* .ar nu&i e limpede ce urm#rim*
,rede c# mergem cu to+ii la Minas Tirit6! c#ci a%a ar fi f#cut el! de&ar fi fost (n locul
nostru* "i! dup# mintea lui! asta ar fi fost o grea lo0itur# dat# puterii sale* E! (ntr&
ade0#r! foarte (nsp#im$ntat! g$ndindu&se c&ar putea ap#rea cine %tie ce for+os care
de+ine Inelul %i s#&l ia cu asalt! apoi s# (ncerce s#&l dooare %i s# se&a%e2e pe locul
lui* .ar nu&i trece prin minte c# 0rem s#&l door$m f#r# s# punem pe nimeni (n loc* "i
nici (n 0isurile lui cele mai (ntunecate nu&i 0ine ideea c&am 0rea s# distrugem Inelul*
'n asta stau! f#r# doar %i poate! norocul %i n#de4dea noastr#* ,#ci! imagin$ndu&%i
r#2oiul! i&a dat fr$u lier! cre2$nd c# n&are timp de pierdut5 pentru c# acela care
lo0e%te primul! dac&o face a%a cum treuie! s&ar putea s# nu mai fie ne0oit s#
lo0easc# %i&a doua oar#* -%a c# (%i pune (n mi%care! acum! mai cur$nd dec$t %i&ar fi
(nc6ipuit! for+ele pe care %i le preg#te%te de mult* Neun (n+elept9 ,#ci! dac# %i&ar fi
folosit toat# puterea s# str#4uiasc# Mordorul! ca s# nu intre nimeni acolo! %i dac# %i&
ar fi pus toat# %iretenia (n 4oc s# pun# m$na pe Inel! atunci toat# n#de4dea noastr# s&
ar fi risipit= nici Inelul! nici Purt#torul lui n&ar fi sc#pat* .ar acum pri0irile lui se&
ndreapt# mai degra# peste fruntarii dec$t (n propria&i ograd#* "i cel mai mult are
gri4# de Minas Tirit6* ,ur$nd 0a da n#0al# acolo cu toate for+ele! ca o 0i4elie* ,#ci %tie
de4a c# solii pe care %i i&a trimis ca s# t$l6#reasc# Fr#+ia au dat iar gre%* N&au g#sit
Inelul* "i nici nu s&au (ntors cu 0reun ostatic 6oit* .ac# le&ar fi reu%it m#car at$t! tot
ar fi fost o lo0itur# grea pentru noi* Fatal#! c6iar* .ar s# nu ne (ntunec#m inimile!
(nc6ipuindu&ne la ce (ncerc#ri le&ar fi fost pus# 6oi+ilor loialitatea (n Turnul
'ntunecimii* ,#ci .u%manul a dat gre% 7 cel pu+in! p$n# acum* "i asta! datorit# lui
Saruman*
7 P#i! atunci! Saruman nu&i tr#d#tor; (ntre# <imli*
7 8a e! 2ise <andalf* E %i nu e* -%a&i c#&i ciudat; Nici una dintre suferin+ele
noastre din ultima 0reme n&a fost at$t de grea ca tr#darea Isengardului* Socotit fiind
deopotri0# c$rmuitor %i c#pitan! Saruman a a4uns foarte puternic* E o amenin+are
pentru oamenii din Ro6an %i le 2#d#rnice%te a4utorul din Minas Tirit6! cu toate c#
lo0itura principal# se (ntre0ede dinspre R#s#rit* "i totu%i! o arm# perfid# r#m$ne o
prime4die oric$nd la (ndem$n#* Saruman se g$ndise %i s# pun# laa pe Inel! numai
pentru el! sau m#car s# atrag# (n curs# 0reo c$+i0a 6oi+i! ca s#&%i (mplineasc#
scopurile m$r%a0e* -%adar! 0r#4ma%ii au uneltit (ntre ei doar s#&i aduc# pe Merr? %i
pe Pippin cu iu+eala 0$ntului %i c$t ai 2ice pe%te (n Fangorn! unde altfel nici nu le&ar fi
trecut prin minte s&a4ung#* Pe l$ng# asta! sunt cople%i+i de noi (ndoieli care le
2#d#rnicesc planurile* Mul+umit# c#l#re+ilor din Ro6an! nici o solie (n leg#tur# cu
#t#lia nu 0a a4unge (n Mordor5 dar Seniorul 'ntunecimii %tie c# au fost prin%i doi
6oi+i (n Em?n Muil %i du%i spre Isengard! (mpotri0a 0rerii propriilor s#i slu4itori*
-cum are a se teme at$t de Isengard! c$t %i de Minas Tirit6* .ac# Minas Tirit6 cade!
n&o s#&i fie ine nici lui Saruman*
7 ,e p#cat c# prietenii no%tri sunt la mi4loc! 2ise <imli* .ac# (ntre Mordor %i
Isengard nu s&ar afla un alt +inut! atunci n&ar a0ea dec$t s# se tot lupte (ntre ei* Noi n&
am face dec$t s# urm#rim e0enimentele %i s&a%tept#m*
7 F#r#&ndoial#! (n0ing#torul ar ie%i mai puternic ca oric$nd! 2ise <andalf* .ar
Isengardul n&ar putea s# +in# piept Mordorului! dac# Saruman nu pune mai (nt$i
m$na pe Inel* Lucru pe care n&are cum s#&l mai fac# acum* (nc# nu&%i d# seama de
ce prime4die&l pa%te* 8a c6iar nu %tie foarte multe lucruri* "i&a dorit at$t de mult s#&%i
(n6a+e prada! (nc$t n&a mai putut a%tepta acas# %i&a 0enit (n (nt$mpinarea
mesagerilor s#i! ca s#&i iscodeasc#* .ar! ca niciodat#! a sosit prea t$r2iu! c$nd
#t#lia se sf$r%ise de4a! f#r# ca el s# mai poat# face ce0a* N&a 2#o0it pe&aici* (i
citesc g$ndurile %i&mi dau seama de (ndoielile lui* Nu e deprins cu codrul* 8#nuie%te
c# Oamenii din Ro6an au trecut prin foc %i saie tot ce&au (nt$lnit pe c$mpul de
#t#lie! dar nu %tie dac# orcii (i aduc sau nu 0reun ostatic* "i nici de cearta dintre
slu4itorii s#i %i orcii din Mordor* .e asemenea! 6aar n&are de Mesagerul (naripat*
7 Mesagerul (naripat9 strig# Legolas* -m tras cu arcul lui <aladriel asupra Iui la
Sarn <eir %i l&am f#cut s# se pr#0#leasc# din sla0a cerului* Ne&a cam umplut pe to+i
de spaim#* ,e n#past# mai e %i asta;
7 Una asupra c#reia nu po+i trage cu s#geata! 2ise <andalf* N&ai ucis dec$t
arm#sarul* -i f#cut o trea# un#5 dar ,#l#re+ului i s&a dat de (ndat# altul* ,#ci acela
era un na2gul! unul dintre cei Nou#! care c#l#re%te arm#sari (naripa+i* ,ur$nd!
groa2a lor (%i 0a arunca umrele asupra ultimelor o%tiri ale prietenilor no%tri! %i le 0a
lua soarele* .ar nu li s&a (ng#duit (nc# s# str#at# R$ul! iar Saruman nu %tie (nc# de
aceast# form# nou# (n care s&au (n0e%m$ntat .u6urile Inelului* El nu se g$nde%te
dec$t la Inel* - fost pre2ent la #t#lie; - fost g#sit; ,e se 0a (nt$mpla dac#
T6eoden! Seniorul O%tii! (l g#se%te cum0a %i&%i d# seama de puterile sale; -sta&i
prime4dia de care se teme Saruman! a%a c# s&a gr#it s# a4ung# (napoi! (n Isengard!
s#&%i (ndoiasc#! s#&%i (ntreiasc# asaltul asupra Ro6anului* "i&apar noi prime4dii la tot
pasu@! pe care (ns# nu le oser0#! prea gri4uliu de g$ndurile lui (nfier$ntate* - uitat
de -rore#ros*
7 -cu@ iar 0ore%ti singur! 2ise -ragorn cu un 2$met* -rore#ros nu mi&e un
nume cunoscut* -m descifrat parte din ticluirea lui Saruman5 totu%i nu (n+eleg cum
0enirea a doi 6oi+i (n Fangorn a a0ut 0reo (nsemn#tate! (n afar# de faptul c# ne&a
pus pe noi! inutil! pe drumuri f#r# de sf$r%it*
7 Ia stai9 strig# <imli* Mai e ce0a ce 0reau s# %tiu! (nainte de toate* -2i&noapte
te&am 0#2ut pe tine! <andalf! sau pe Saruman;
7 Ne(ndoielnic! pe mine nu! r#spunse <andalf5 a%a c# nu putea+i s#&l fi 0#2ut
dec$t pe Saruman* Se pare c# sem#n#m at$t de mult! (nc$t dorin+a ta de a&mi face o
crest#tur# fatal# (n p#l#rie poate fi iertat#*
7 8un! un! f#cu <imli* M# ucur c# n&ai fost tu*
<andalf r$se iar*
7 .a! unul meu gnom! 2ise el* Mare u%urare s# 0e2i c# n&ai dat gre% c6iar pe
toate planurile* .ac# eu n&oi %ti asta9 .ar! oricum! nu te&am os$ndit nici o clip# pentru
felul (n care m&ai (nt$mpinat* "i cum s&o fi f#cut! o dat# ce mi&am sf#tuit totdeauna
prietenii s# n&ai# (ncredere nici (n m$inile lor! c$nd au de&a face cu .u%manul; Fii
inecu0$ntat! <imli! fiu al lui <loin9 Poate c# ai s# ne 0e2i (ntr&o un# 2i pe am$ndoi
al#turi %i&ai s#&+i dai seama de diferen+#*
7 "i 6oi+ii; (l (ntrerupse Legolas* -m f#cut cale lung# s#&i g#sim %i tu! se pare!
%tii de ei* Spune! unde sunt;
7 ,u -rore#ros %i cu en+ii! r#spunse <andalf*
7 ,u en+ii9 se minun# -ragorn* -%adar! e&ade0#rat ce se spune (n legendele
str#0ec6i despre locuitorii din inima codrilor %i despre uria%ii p#stori de arori* Mai
sunt en+i pe lumea asta; M# g$ndeam c# nu sunt dec$t amintiri din 0remuri apuse!
dac# au eAistat 0reodat#! %i n&au fost dec$t o po0este din Ro6an*
7 O po0este din Ro6an9 eAclam# Legolas* (n nici un ca29 Orice elf din )ara
Pustiet#+ii %tie c$nturi despre str#0ec6iul Onodrim %i despre 4alea lor f#r# sf$r%it* .ar
c6iar %i printre noi! acestea nu sunt dec$t amintiri* .e mi&ar mai fi dat s#&nt$lnesc
0reunul pe lume! atunci c6iar c# m&a% sim+i iar t$n#r* .ar -rore#ros nu&i dec$t
t#lm#cirea cu0$ntului Fangorn (n Lima ,omun#5 %i totu%i! se pare c# 0ore%ti de un
ins* ,ine&i acest -rore#ros;
7 -! (mi pui cam multe (ntre#ri! 2ise <andalf* Pu+inul pe care&l %tiu despre
(nt$mplarea aceasta molcom# %i nesf$r%it# ar fi o po0este de care n&a0em timp
acum* -rore#ros este Fangorn! str#4erul p#durii5 el e cel mai 0$rstnic ent! cea mai
#tr$n# f#ptur# care p#%e%te (nc# su Soare pe&acest P#m$nt de Mi4loc* Sper din
toat# inima! Legolas! s# mai ai oca2ia s#&l (nt$lne%ti*
Merr? %i Pippin au a0ut noroc= l&au (nt$lnit c6iar unde st#m acum* ,#ci a trecut
pe&aici cu dou# 2ile (n urm# %i i&a purtat p$n# la s#la%ul lui de la poalele mun+ilor*
:ine ades prin locurile acestea! mai ales c$nd e nelini%tit %i se simte tulurat de
20onurile care&i sosesc din afar#* L&am 0#2ut acum patru 2ile merg$nd cu pa%i mari
printre arori %i cred c# m&a 0#2ut %i el pe mine! c#ci s&a oprit5 dar n&am spus nimic!
pentru c# eram ad$ncit (n g$nduri %i 0l#guit! dup# (nfruntarea cu Oc6iul din Mordor5
%i nici el n&a scos nici un cu0$nt! nu m&a strigat pe nume*
7 Poate c# a cre2ut c# e%ti Saruman! 2ise <imli* .ar 0ore%ti despre el ca %i cum
+i&ar fi prieten* ,redeam c# Fangorn e prime4dios*
7 Prime4dios9 eAclam# <andalf* P#i! %i eu sunt foarte prime4dios= mai prime4dios
ca orice pe lumea asta! (n afar# de ca2ul (n care 0ei a4unge s# fii dus 0iu dinaintea
Seniorului 'ntunecimii* "i -ragorn e prime4dios! %i Legolas e prime4dios* E%ti
(mpresurat de prime4dii! <imli! fiu al lui <loin5 c#ci tu (nsu+i e%ti o prime4die! (n felul
t#u* Fire%te! codrul lui Fangorn este periculos 7 (n primul r$nd pentru cei ce&%i +in la
(ndem$n# securile* Fangorn (nsu%i e periculos5 %i totu%i! asta nu&l (mpiedic# s# fie
pl#cut %i (n+elept* -cum (ns# m$nia lui a dat pe dinafar# %i a cople%it toat# p#durea*
:enirea 6oi+ilor cu 0e%tile lor a umplut pa6arul5 cur$nd se 0a re0#rsa ca un potop5
dar 0alul ei se (ndreapt# (mpotri0a lui Saruman %i a Isengardului* E pe cale s# se
(nt$mple un lucru cum nu s&a mai 0#2ut din :remurile de Odinioar#= en+ii sunt pe cale
s# se tre2easc# %i s#&%i dea seama c# sunt puternici*
7 "i ce&or s# fac#; (ntre# Legolas uluit*
7 Nu %tiu! 2ise <andalf* Nu cred c# %tiu nici m#car ei* M#&ntre %i eu ce&or s#
fac#*
T#cu %i&%i plec# fruntea g$nditor*
,eilal+i r#maser# cu oc6ii la el* '%i +inea palmele (n poal#! m$ng$iate de o ra2# de
soare ce se strecura printre norii fugari= p#reau pline de lumin#! precum o ulcic# cu
ap#* 'ntr&un t$r2iu! (%i ridic# oc6ii %i pri0i drept la soare*
7 Se stinge diminea+a! 2ise el* ,ur$nd! 0a treui s# plec#m*
7 Mergem s#&i g#sim pe prietenii no%tri %i s#&l 0edem pe -rore#ros; (ntre#
-ragorn*
7 Nu! 2ise <andalf* Nu pe drumul #sta treuie s&o lu#m* -m 0orit despre
n#de4de %i nimic mai mult* N#de4de (n iruin+#* Ne pa%te r#2oiul! pe noi %i pe
prietenii no%tri* Un r#2oi (n care numai dac# ne folosim de inel 0om %ti c# 0om ie%i
0ictorio%i* Lucrul #sta m# umple de&o mare m$6nire %i de o mare team#= c#ci multe
0or fi distruse %i se poate pierde totul* Eu sunt <andalf! <andalf cel -l! dar Negrul e
mai puternic*
Se ridic# %i pri0i c#tre soare&r#sare! pun$ndu&%i m$na strea%in# la oc6i! de parc&
ar fi 2#rit lucruri dep#rtate! ne0#2ute pentru ceilal+i* -poi cl#tin# din cap*
7 Nu! 2ise el cu glas l$nd* Nu mai a0em cum a4unge la el* M#car pentru asta
treuie s# fim mul+umi+i* Nu mai putem fi ademeni+i s# ne folosim de Inel* Treuie s#
coor$m %i s# d#m piept cu o prime4die aproape de de2n#de4de! dar m#car prime4dia
aceea de moarte s&a dep#rtat de noi* Se (ntoarse*
7 /ai! -ragorn! fiu al lui -rat6orn! ad#ug# el* S# nu regre+i alegerea din 0alea lui
Em?n Muil %i nici s# nu mai 2ici c# urm#rirea ta&i 2adarnic#* Printre at$tea (ndoieli! te&
ai oprit la alegerea care +i s&a p#rut potri0it#= a fost dreapt# %i ai fost r#spl#tit* ,#ci
ne&am (nt$lnit la +anc! c$t n&a fost prea t$r2iu* .ar c#utarea prietenilor t#i ia sf$r%it*
Urm#toarea ta c#l#torie st# su semnul f#g#duielii pe care ai f#cut&o* Treuie s# te
duci la Edoras! s#&l cau+i pe T6eoden! (n l#ca%ul lui* ,#ci e ne0oie de tine* Lumina Iui
-nduril treuie descoperit# (n #t#lia pe care ai a%teptat&o at$t* 'n Ro6an e r#2oi %i
2a0er#= (i merge tare r#u lui T6eoden*
7 -tunci! n&o s#&i mai 0edem pe 0eselii no%tri 6oi+i tineri; (ntre# Legolas*
7 N&am 2is asta! 2ise <andalf* ,ine %tie; -0e+i r#dare* .uce+i&0# acolo unde
treuie %i n#d#4dui+i* "i&acum! pornim spre Edoras9 ,#ci %i eu merg (ntr&acolo*
7 E greu s# str#a+i pe 4os un asemenea drum! fie c# e%ti t$n#r sau #tr$n! 2ise
-ragorn* M# tem c# #t#lia se 0a fi terminat c$nd 0om a4unge acolo*
7 Om 0edea! om 0edea! 2ise <andalf* :eni+i cu mine;
7 .a! pornim cu to+ii! spuse -ragorn* 'ns# n&am nici o (ndoial# c#! dac# 0rei! 0ei
fi acolo (naintea mea*
Se ridic# %i (l pri0i lung pe <andalf* ,eilal+i se uitau la ei cum st#teau fa+# (n fa+#!
f#r# s# scoat# un cu0$nt* Silueta fumurie a Omului! -ragorn! fiul lui -rat6orn! era
(nalt# %i tare ca piatra* '%i +inea m$na pe m$nerul spadei* P#rea un rege i0it din
ce+urile m#rii! care p#%ise pe +#rmuri locuite de f#pturi mai mici* 'n fa+a lui st#tea
silueta coc$r4at#! al#! str#lucind de parc# (i mocnea o lumin# pe din#untru!
(mpo0#rat# de ani! dar (mpr#%tiind o t#rie mai presus de cea a regilor*
7 Nu&i a%a! <andalf! 2ise -ragorn (ntr&un t$r2iu! c# te&ai putea duce ori(ncotro
mai iute ca mine; "i&am s#&+i mai spun ce0a= tu ne e%ti c#petenie %i flamur#* Seniorul
'ntunecimii are Nou# ,#l#re+i* Noi a0em Unul! mai puternic dec$t ei= ,#l#re+ul -l
care&a trecut prin foc! prin saie %i prin 6#u! %i care e temut de to+i* Ne 0om l#sa cu
drag# inim# c#l#u2i+i de el*
7 .a! te 0om urma cu to+ii! 2ise Legolas* .ar mai (nainte ia&mi o piatr# de pe
inim#! <andalf! %i spune&ne ce&ai p#+it (n Moria* Nu mai po+i sta pu+in! s# le
po0este%ti prietenilor t#i cum ai fost sal0at;
7 "i&a%a am stat prea mult! (i r#spunse <andalf* N&a0em timp* ,#ci nici (ntr&un
an de 2ile nu 0&a% putea termina aceast# po0este*
7 -tunci spune&ne ce cre2i de cu0iin+#! ca s# nu pierdem 0remea! 2ise <imli*
/ai! <andalf! po0este%te&ne cum ai scos&o la cap#t cu 8alrog*
7 Nu&i rosti numele! spuse <andalf %i pe c6ipul lui trecu un nor fugar de
suferin+#5 apoi t#cu! mai (m#tr$nit! parc#! dintr&o dat#* M&am pr#u%it (ntr&un 6#u
nesf$r%it! ad#ug# el rar! (ntr&un t$r2iu! de parc# %i&ar fi amintit cu greu* -m tot c#2ut!
(mpreun# cu el* Fl#c#rile lui m#&mpresuraser#* Eram scrum* -poi ne&am scufundat
(ntr&o ap# ad$nc# %i totul s&a&ntunecat* Frig ca fiorul mor+ii era5 aproape c#&mi
(ng6e+ase inima*
7 -d$nc#&i genunea peste care se&ntinde Podul lui .urin! rosti <imli! %i nimeni n&
a m#surat&o 0reodat#*
7 "i totu%i! are un cap#t! dincolo de lumin#! dincolo de cunoa%tere! 2ise <andalf*
-colo am a4uns (ntr&un t$r2iu! pe fundul de piatr#* El era tot cu mine* Focul i se
potolise! dar se f#cuse 0$scos! alunecos! mai puternic ca un %arpe care te sugrum#*
Ne&am luptat su p#m$ntul 0iu! acolo unde timpul nu se mai m#soar#* 8a m#&ncle%ta
el! a (l sf$rtecam eu5 p$n# la urm#! a luat&o la goan# prin ni%te galerii (ntunecate* "i&
acestea nu erau f#cute de semin+ia lui .urin! <imli! fiu al lui <loin* -colo! departe!
dincolo de cele mai ad$nci 0#g#uni ale gnomilor! lumea&i roas# de tot felul de f#pturi
f#r# nume* Nici m#car Sauron nu le %tie! c#ci sunt mai #tr$ne ca el* Ei ine! am
p#%it pe&acel t#r$m! despre care (ns# n&am s# po0estesc! ca s# nu (ntunec lumina
2ilei* 'n disperare! 0r#4ma%ul era singura mea n#de4de! a%a c# l&am urmat! (ncle%tat
de c#lc$iul s#u* -stfel m&a adus (napoi! p$n# la urm#! la galeriile tainice din H6a2ad&
dum5 le cuno%tea ca nimeni altul* -m urcat %i&am urcat! p$n# am a4uns la Scara
Nesf$r%it#*
7 Pierdut#&i (n negura timpurilor! 2ise <imli* Mul+i spun c# nici n&a fost 0reodat#!
dec$t (n n#scociri! iar al+ii! c&a fost distrus#*
7 Este %i n&a fost distrus# c$tu%i de pu+in! 2ise <andalf* .in temni+a cea mai
ad$nc# p$n#&n 0$rful cel mai (nalt urca (ntr&o spiral# des#0$r%it#! cu mii de trepte! %i
a4ungea p$n# la urm# (n Turnul lui .urin! s#pat (n st$nca 0ie a lui >iraC2igil! foi%orul
,ornului -rgintat* ,#tre ,eledil se desc6idea o fereastr# singuratic# (n 2#pad#! iar
dinaintea ei se (ntindea un spa+iu (ngust! o 0#g#un# ame+itoare deasupra negurilor
lumii* Soarele str#lucea puternic acolo! dar dedesut totul era (n0#luit de nori* El a
+$%nit afar# %i! cum eram (n urma lui! a i2ucnit (n fl#c#ri* Nu era nimeni de fa+#! s#
0ad#5 poate c$nturile de peste 0eacuri s# po0esteasc# despre 8#t#lia de pe ,ulme*
8rusc! <andalf i2ucni (n r$s*
7 .ar ce&ar putea spune c$nturile acelea; ,ei care&au pri0it (n sus de departe
au cre2ut c# 0$rful muntelui s&a&ncununat cu furtuna* Se&au2eau tunete! iar fulgerele
se i2eau peste ,eledil %i s#reau (napoi fr$nte (n limi de foc* Mai mult! am fost
(ncon4ura+i de un fum amestecat cu auri! care se (n#l+a! %i ploua cu g6ea+#* L&am
a20$rlit pe 0r#4ma%ul meu! care s&a pr#u%it din locul acela (nalt %i&a n#ruit po0$rni%ul
muntelui acolo unde s&a i2it! spre propria&i ruin#* -poi m&a n#p#dit (ntunericul! am
r#t#cit dincolo de g$nduri %i de timp %i&am #tut drumuri dep#rtate! despre care nu
0oi po0esti niciodat#*
<ol&golu+ am fost trimis (napoi 7 pentru o 0reme! doar p$n# mi se&mpline%te
menirea* "i gol am 2#cut pe culmea muntelui* Turnul dind#r#t se f#cuse praf!
fereastra disp#ruse f#r# urm#5 scara (n ruin# era (nfundat# cu pietre arse %i
sf#r$mate* R#m#sesem singur! uitat! f#r# sc#pare! deasupra cornului tare al lumii*
-colo am 2#cut cu oc6ii pierdu+i (n 2are! (n timp ce stelele se rostogoleau pe
deasupra* Fiecare 2i mi se p#rea mai lung# dec$t un e0 p#m$ntesc* 'mi a4ungeau la
urec6i! aia au2it! 2gomotul adunat de pe toate t#r$murile= na%terea %i moartea!
c$ntecul %i pl$nsul! precum %i 6uruitul molcom! f#r# sf$r%it! al pietrelor pr#u%ite* -%a
m&a aflat! (ntr&un t$r2iu! <Gai6ir! St#p$nul :$nturilor! care m&a ridicat (n sl#0i %i m&a
purtat departe* 1Oare mi&e dat s#&+i fiu mereu po0ar#! prietene ce&mi apari mereu la
ne0oie; 31Poate c&ai fost! c$nd0a! o po0ar#! mi&a r#spuns el! dar acum! nu* E%ti u%or
ca fulgul de le#d# (n g6earele mele* Ra2ele Soarelui trec prin tine* '+i spun drept! nu
cred c# mai ai ne0oie de mine= dac# te&a% l#sa s# ca2i! ai pluti pe aripile 0$ntului*3
1S# nu m# la%i s# cad9 am gemut eu! c#ci sim+eam cum re0in la 0ia+#* .u&m# (n
Lot6lorien93 1P#i! c6iar asta&i porunca lui Lad? <aladriel! care m&a trimis s# te caut3!
mi&a r#spuns el*
-stfel s&a&nt$mplat c&am a4uns la ,aras <alad6on %i&am 0#2ut c# plecaser#+i de
mult* -m 2#o0it acolo! printre 0$rstele uitate ale acelui t#r$m! unde 2ilele te
lecuiesc! nu te d#r$m#* "i mi&am aflat (ntremarea %i&am fost (n0e%m$ntat (n al* -m
dat %i&am primit sfaturi* .e&acolo! pe c#i (ntortoc6eate! am 0enit %i solii aduc pentru
unii dintre 0oi* M&am legat s#&i spun lui -ragorn a%a=
Unde sunt acum .unedainii! Elessar! Elessar;
.e ce semin+ia ta r#t#ce%te&n 2adar;
Se&apropie ceasul c$nd pierdutul treuie s&apar#!
"i Fr#+ia ,enu%ie din mia2#noapte s# r#sar#*
.ar +i s&a 6#r#2it o mo6or$t# c#rare=
Mor+ii p#2esc drumul ce duce spre Mare*
Lui Legolas! .oamna&i transmite=
Legolas Frun2#0erde +i&a fost 6#r#2it s# tr#ie%ti
:reme mult#&n ucurie pe su arori*
.e Mare s# te fere%ti9
.e&+i 0a fi dat s&au2i pesc#ru%ii pe +#rm! (ntr&o un# 2i!
Inima ta n&o s#&%i mai afle ti6na (n codru! c$t 0ei tr#i*
<andalf t#cu %i (nc6ise oc6ii*
7 -%adar! mie nu mi&a trimis nici o solie; (ntre# <imli %i&%i plec# fruntea*
7 'ntunecate&i sunt 0orele! 2ise Legolas! %i lipsite de&n+eles pentru cei ce le
primesc*
7 -sta nu m#&nc#l2e%te cu nimic! spuse <imli*
8 ,e&ai 0rea; (ntre# Legolas* S#&+i spun# pe fa+# de propria&+i moarte;
7 .a! dac# altce0a nu are a&mi spune*
7 ,e se&nt$mpl#; f#cu <andalf! desc6i2$nd oc6ii* .a! cred c# pot deslu%i
cu0intele ei* Iertare +ie! <imli9 ,6i2uiam (nc# o dat# asupra soliilor* .ar +i&a transmis
%i +ie 0e%ti %i nu&s nici triste! nici (ntunecate*
1Lui <imli! fiu al Iui <loin! a 2is ea! salutul .oamnei* Tu! Purt#tor al "u0i+ei!
oriunde&i merge! te 0a&nso+i gri4a mea* .ar! p#2ea9 E&un copac anume spre care s#&+i
(ndrep+i securea93
7 Fericit# clipa (n care te&ai (ntors la noi! <andalf9 strig# gnomul! +op#ind %i
c$nt$nd din r#runc6i pe lima lui* /aide+i! 6aide+i9 (i (ndemn# el! rotindu&%i securea (n
m$n#* ,# doar n&om cr#pa c#p#+$na sf$nt# a lui <andalf9 /ai s&o afl#m pe cea
potri0it#9
7 N&o s# ai mult de c#utat! 2ise <andalf! ridic$ndu&se de la locul lui* /aide+i9 -t$t
am a0ut de dep#nat amintiri! a%a! ca&ntre 0ec6i prieteni ce s&au reg#sit* -cum e
timpul s#&i d#m 2or*
Se (nf#%ur# din nou (n mantia lui 0ec6e %i ponosit# %i porni (nainte* ,eilal+i (l
urmar# iute pe po0$rni%ul ce coora dinspre pragul (nalt! croindu&%i iar drum prin
p#dure! spre malul Sc#ld#torii En+ilor* Nu mai scoaser# o 0or#! p$n# poposir# din
nou pe iara de la poalele Fangornului* Nu se 0edea nici o urm# de&a cailor lor*
7 Nu s&au (ntors! 2ise Legolas* O s# mergem pe 4os p$n&o s# c#dem la+i*
7 Eu n&am s# merg pe 4os* Nu mai a0em 0reme! spuse <andalf* -poi (%i ridic#
pri0irea %i %uier# at$t de limpede %i de ascu+it! (nc$t ceilal+i r#maser# uimi+i* Nu&%i
puteau (nc6ipui cum u2ele acelea stafidite! ascunse (n ar#! erau (n stare s#
scoat# un asemenea sunet* .e trei ori %uier#! apoi li se p#ru c# aud (n dep#rtare
nec6e2atul sla al unui cal! purtat de 0$ntul de r#s#rit dinspre c$mpie* -%teptar#
(nm#rmuri+i* Nu trecu mult si le a4unse la urec6i tropot de copite! (nt$i mai mult ca un
tremur al p#m$ntului! deslu%it doar de -ragorn! care sta (ntins pe iar# al#turi de
ceilal+i! cresc$nd apoi din ce (n ce mai mult %i mai limpede! (ntr&un ritm rapid*
7 :in mai mul+i cai! 2ise -ragorn*
7 8ine(n+eles! (i replic# <andalf* Suntem o po0ar# prea mare pentru unul singur*
7 Sunt trei! spuse Legolas! scrut$nd c$mpia* Ia uite&i cum alearg#9 E /asufel %i
l$ng# el amicul meu! -rod* .ar (n fruntea lor e unul foarte mare* N&am mai 0#2ut (n
0ia+a mea un astfel de cal*
7 "i nici n&ai s# mai 0e2i! 2ise <andalf* E Iute ca <$ndul! c#petenia mear"ilor,
(mp#ra+ii cailor! %i nici m#car T6eoden! regele Ro6anului! n&a c#l#rit unul mai frumos*
Uita+i&0# cum luce%te ca argintul %i&alearg# lin! ca un p$r$ia%9 - 0enit pentru mine= e
calul ,#l#re+ului -l* :om merge (mpreun# la lupt#*
,6iar (n timp ce #tr$nul 0r#4itor le deslu%ea aceste treuri! m$ndre+ea de cal
(ncepuse s# urce po0$rni%ul spre ei5 0e%m$ntul (i str#lucea! coama (i flutura (n
0$rte4ul iu+elii galopului* Nu departe! (nd#r#tul lui! 0eneau %i ceilal+i doi* .e cum (l 2#ri
pe <andalf! Iute ca <$ndul (ncetini pasul %i nec6e2# puternic5 apoi se apropie u%or!
la trap! plec$ndu&%i capul m$ndru! %i (ncepu s#&i amu%ine2e #tr$nului gruma2ul cu
n#rile lui frem#t#toare* <andalf (l m$ng$ie*
7 E cale lung# din :$lceaua .espicat#! prietene! 2ise el5 dar tu e%ti (n+elept %i
iute* Prietenul la ne0oie se cunoa%te* "i&acum! 0om merge departe&mpreun# %i nu ne
0om mai desp#r+i niciodat# pe lumea asta9
,ur$nd! se apropiar# %i ceilal+i doi cai! oprindu&se lini%ti+i! de parc# ar fi a%teptat o
porunc#*
7 Pornim pe dat# spre Meduseld! palatul st#p$nului 0ostru! T6eoden! 2ise
<andalf! cu gra0itate! iar ei (%i plecar# capetele* Nu prea a0em timp! a%a c#! dac# nu
0# e cu sup#rare! prieteni! 0om merge c#lare* :# con4ur s# porni+i cu cea mai mare
iu+eal#* /asufel (l 0a purta pe -ragorn! iar -rod! pe Legolas* Pe <imli am s#&l +in (n
fa+a mea! dac# Iute ca <$ndul (ng#duie s# ne duc# pe am$ndoi* Mai 2#o0im doar
s# tragem o du%c#*
7 -cum (ncep eu s# pricep ce0a din misterul de a2i&noapte! 2ise Legolas! s#rind
sprinten (n spinarea lui -rod* ,6iar dac# la (nceput or fi fugit de fric#! l&au (nt$lnit apoi
pe Iute ca <$ndul! c#petenia lor! %i l&au (nt$mpinat cu ucurie* "tiai c# se afl# pe&
aproape! <andalf;
7 .a! %tiam! r#spunse 0r#4itorul* Mi&am adunat g$ndurile asupra lui %i l&am
(ndemnat s# se gr#easc#5 pentru c# ieri era departe! (n partea de mia2#2i a +inutului
acestuia* "i m# poate purta ca 0$ntul (napoi*
<andalf (i spuse ce0a lui Iute ca <$ndul %i calul porni (n trom#! f#r# (ns# s&o ia
prea mult (naintea celorlal+i* .up# o 0reme! se (ntoarse rusc %i alese un loc unde
malul era mai lin* -poi trecu prin r$u %i (i c#l#u2i spre mia2#2i! pe o c$mpie neted#!
f#r# nici un arore* :$ntul unduia (ntinderile nesf$r%ite de iar# cenu%ie* Nici urm# de
drumuri sau de c#r#ri! dar Iute ca <$ndul nu %o0#ia*
7 O ia de&a dreptul c#tre s#la%urile lui T6eoden! pe la poalele Mun+ilor -li! 2ise
<andalf* -%a o s&a4ungem mai repede* P#m$ntu&i mai arid peste r$u! (n +inutul de la
soare&r#sare! pe unde trec urmele principale spre mia2#noapte! dar Iute ca <$ndul
%tie toate 6$rtoapele %i sm$rcurile de pe drum*
Merser# %i merser# c#lare ceasuri (ntregi! prin luncile de pe mal* Pe&alocuri! iara
era at$t de (nalt#! (nc$t le trecea de genunc6i! iar arm#sarii p#reau c# (noat# (ntr&o
mare cenu%iu&0er2uie* .#dur# de nenum#rate #l+i ascunse %i trecur# peste
pogoane (ntregi de #ltin# (n%el#toare acoperit# de rogo2 unduitor5 dar Iute ca
<$ndul g#sea calea dreapt#! iar ceilal+i cai urmau d$ra l#sat# de el* 'ncet&(ncet!
soarele coor( spre apus* Pe (ntinsul c$mpiei! li se p#ru! o clip#! c# 0#d (n 2are o
p#l#laie ro%iatic# scufund$ndu&se (n iar#* .e&o parte %i de alta! ce0a mai 4os de linia
ori2ontului! str#luceau aprins culmile mun+ilor* P#rea c# se (n#l+a un rotocol de fum
care (ntuneca discul solar! d$ndu&i o nuan+# s$ngerie! de parc# acesta ar fi dat foc
ierii! (n trecerea sa dincolo de 6otarele lumii*
7 -colo se afl# Strunga Ro6an! 2ise <andalf* Treuie s# fie la apus de unde ne
afl#m noi* Tot (n direc+ia aceea e %i Isengardul*
7 :#d un rotocol mare de fum! 2ise Legolas* ,e&o fi;
7 R#2oi %i r#2meri+#! (i r#spunse <andalf* (nainte9
!I Re#ele din $ca%ul Auriu
Str##tur# c#lare asfin+itul %i (nserarea molcom#5 apoi se l#s# noaptea* ,$nd!
p$n# la urm#! f#cur# popas %i desc#lecar#! p$n# %i -ragorn se sim+ea (n+epenit %i
0l#guit* <andalf nu le (ng#dui dec$t c$te0a ceasuri de odi6n#* Pe Legolas %i pe <imli
(i fur# somnul! iar -ragorn se (ntinse pe spate! c$t era de lung5 dar <andalf r#mase
(n picioare! spri4init (n toiag! scrut$nd (ntunericul spre r#s#rit %i spre apus* Totul era
cufundat (n t#cere5 nu se 0edea %i nu se au2ea +ipenie* ,$nd se de%teptar#! cerul
nop+ii era str##tut de nori prelungi! 2ur#t#ci+i de un 0$nt de g6ea+#* O pornir# iar la
drum! la lumina rece a lunii! la fel de repede ca&n plin# 2i*
Trecur# ceasuri (ntregi %i ei (%i continuar# f#r# preget c#l#toria* <imli mo+#ia %i! de
un# seam#! ar fi c#2ut de pe cal dac# n&ar fi fost +inut ine %i 2g$l+$it de <andalf*
:l#gui+i! dar m$ndri! /asufel %i -rod 0eneau pe urmele c#peteniei lor neoosite 7 o
umr# cenu%ie! aia conturat#! dinaintea lor* Str##tur# leg6e dup# leg6e* Luna
ceruit# sc#pata (nspre apusul (nnorat*
-erul se r#ci amarnic* 'ncet&(ncet! la r#s#rit! e2na (ncepu s# se destrame %i se i0i
o gean# de lumin# cenu%ie! (ng6e+at#* .eparte! (n st$nga lor! suli+ele luminoase
staco4ii se i2ir# de 2idurile (ntunecate ale lan+ului Em?n Muil* Se i0ir# 2orile (n toat#
splendoarea lor5 o pal# de 0$nt m#tur# c#rarea! n#pustindu&se apoi printre ierurile
plecate* .eodat#! Iute ca <$ndul r#mase neclintit %i nec6e2#* <andalf ar#t# cu
degetul (n fa+a lor*
7 la pri0i+i9 strig# el! f#c$ndu&i pe to+i s#&%i ridice pri0irile*
.inaintea lor! se (n#l+au Mun+ii de Mia2#2i! cu cre%tetele (n#lite! r#2da+i de
umre* ,$mpiile (nierate se i2eau parc# de colinele (ngr#m#dite la poale!
re0#rs$ndu&se (n nenum#rate 0#i triste! cuprinse (nc# de (ntuneric! neatinse de
lumina 2orilor! care (%i croiau drum %erpuitor (n inima mun+ilor uria%i* ,6iar dinaintea
c#l#torilor no%tri! cea mai larg# dintre aceste 0$lcele se desc6idea ca un golf alungit
printre dealuri* -colo! (n dep#rtare! deslu%ir# o pr#0#lire muntoas# cu o singur#
culme semea+#5 la gura 0#ii! se (n#l+a un pisc! precum un str#4er singuratic* La
poalele sale curgea un p$r$u ca un fir de argint! i0it din 0$lcea5 pe culmea aceea
2#rir# (n dep#rtare o p$lp$ire (n lumina r#s#ritului 7 o sc$nteiere de aur*
7 :ore%te! Legolas! 2ise <andalf* Spune&ne ce 0e2i acolo! dinaintea noastr#*
Legolas se c#2ni s# 0ad# ce0a! pun$ndu&%i m$na strea%in# la oc6i! ca s# se
fereasc# de s#ge+ile soarelui aia r#s#rit*
7 :#d un p$r$u aluriu care cooar# din culmile (n2#pe2ite! 2ise el* -colo! unde
apa i20or#%te din umra 0$lcelei! se ridic# un deal! la soare&r#sare! (ncon4urat de un
2id (nt#rit %i de un gard de m#r#cini* 'n#untru se 0#d acoperi%urile caselor! iar (n
mi4loc! pe o teras# (n0er2it#! (n sl#0i! se (nal+# l#ca%ul Oamenilor* "i&mi pare c#&i
acoperit cu aur* Lumina sa str#luce%te p$n# 6#t! departe* "i st$lpii de la intrare sunt
aurii* -colo stau ni%te #ra+i (n 2ale lucitoare* (n rest! doarme toat# lumea*
7 Edoras se c6eam# cur+ile acelea! 2ise <andalf! iar l#ca%ul auriu e Meduseld*
-colo s#l#%luie%te T6eoden! fiul lui T6engel! Regele O%tii din Ro6an* -m sosit o
dat# cu lumina 2ilei* .e&acum! drumul ni se desc6ide limpede dinainte* .ar treuie
s# mergem mai cu luare&aminte5 c#ci dincolo de fruntarii e r#2oi! iar ro6irrimii!
st#p$nii cailor! nu dorm! c6iar de pare c# suntem at$t de departe de ei* :# sf#tuiesc
s# nu scoate+i armele la i0eal# %i s# nu 0ori+i cu trufie! p$n# nu ne&om afla dinaintea
tronului lui T6eoden*
.iminea+a (i (ncon4ura str#lucitoare %i limpede! iar p#s#relele c$ntau c$nd c#l#torii
a4unser# la un p$r$u care se rostogolea cu iu+eal# la 0ale! p$n# (n c$mpie* La
poalele colinelor! el t#ia c#rarea! (ntr&o f$%ie lat#! %i curgea mai departe! c#tre r#s#rit!
p$n# se 0#rsa (n Sc#ld#toarea En+ilor! prin stuf#ri%* P#m$ntul era (n0er2it= (n lunca
rea0#n# %i de&a lungul malurilor (nierate ale p$r$ului cre%teau o mul+ime de s#lcii* Li
se (nro%iser# de4a 0$rfurile! sim+ind apropierea prim#0erii (n +inutul de r#s#rit* Peste
p$r$u era un pode+ care lega malurile 4oase! r#0#%ite de copitele cailor* ,#l#torii (l
trecur# %i a4unser# la o potec# #t#torit# care ducea spre (n#l+imi*
La poalele colinei (ncon4urate de 2iduri! drumul continua (n umra unor mo0ile
(nalte %i (n0er2ite* Pe partea dinspre apus! p#reau (mpro%cate cu 2#pad#= printre
firele de iar#! r#s#reau ni%te floricele ca stelele f#r# num#r*
7 Ia uita+i&0#! 2ise <andalf* ,e dr#g#la%i sunt oc6ii aceia str#lucitori din iar#9
:e%nicu+e! a%a le 2ice! sau! pe t#r$mul acesta al oamenilor! simbelm9ne, c#ci
(nfloresc (n toate anotimpurile anului %i cresc pe unde se odi6nesc mor+ii* 8#ga+i de
seam#! am a4uns la gorganele m#re+e unde dorm seniorii lui T6eoden*
7 "apte pe partea st$ng# %i nou#! pe dreapta! 2ise -ragorn* L#ca%ul -uriu a fost
ridicat de&a lungul mai multor 0ie+i omene%ti*
7 .e cinci sute de ori au c#2ut frun2ele (n ,odrul 'ntunecat! la mine acas#! 2ise
Legolas! %i nu ne&a p#rut mai mult de&o clip#*
7 .ar ,#l#re+ilor din O%te li se pare o 0e%nicie! 2ise -ragorn! a%a c# ridicarea
acestei case nu este pentru ei dec$t amintirea unui c$nt! iar 0remurile de alt#dat#
sunt pierdute (n negura timpului* -cum! (i 2ic acestui p#m$nt casa lor proprie* -u
0ora (ncurcat#! dup# felul neamurilor de la mia2#noapte*
-poi (ncepu s# incante2e (nceti%or! (ntr&o lim# molcom#! necunoscut# elfului %i
gnomului5 %i totu%i ascultau! c#ci era tare melodioas#*
7 Socot c# e&n lima ro6irrimilor! 2ise Legolas5 c#ci e precum +inutul acesta=
ogat# %i! oarecum! curg#toare! altfel aspr# %i neclintit#! ca mun+ii* .ar nu&mi dau
seama ce 2ice! afar# doar c#&i (mpo0#rat# de m$6nirea Oamenilor Muritori*
7 Iat# cum sun# (n Lima ,omun#! 2ise -ragorn! str#duindu&m# s&o t#lm#cesc
c$t pot eu de ine=
Unde&s acum calul %i c#l#re+ul;
Unde&i cornul ce suna;
Unde&s coiful %i c#ma%a de 2ale %i p#rul #lai ce se re0#rsa;
Unde&s m$na pe strune de 6arp# %i focul staco4iu ce&ardea;
Unde&s prim#0ara %i rodul %i gr$ul ce&nalt (mi cre%tea;
,a ploaia pe munte! ca 0$ntul pe pa4i%ti s&au dus5
.incolo de coline! (n e2n#! 2ilele&au plecat spre apus*
,ine&o s# mai str$ng# fumul din lemnul uscat ar2$nd!
S# se minune2e de anii (n 2or! dinspre mare 0enind;
-%a gr#it&a un poet de mult uitat (n Ro6an! amintindu&%i c$t de (nalt %i de m$ndru
era Eorl cel T$n#r! care plecase de la Mia2#noapte5 iar idi0iul lui! Felarof! tat#l
cailor! a0ea aripi Ia picioare*
-cestea fiind spuse! c#l#torii trecur# de gorganele t#cute* "i urm$nd drumul
(ntortoc6eat ce ducea la cocoa%ele (n0er2ite ale colinelor! a4unser# (ntr&un t$r2iu la
2idurile uria%e! #tute de 0$nt %i la por+ile Edorasului*
-colo se g#seau o mul+ime de #ra+i (n 2ale lucitoare! care s#rir# (ndat# (n
picioare %i le a+inur# calea cu l#ncile*
7 Opri+i&0#9 ,ine sunte+i! str#inilor; strigar# ei (n lima din O%tea ,#l#re+ilor!
cer$ndu&le s# le spun# numele %i misiunea lor*
'n oc6i li se citea o uimire neprietenoas#5 se uitar# (ncrunta+i la <andalf*
7 Ei ine! eu 0# (n+eleg graiul! le r#spunse el (n aceea%i lim#5 dar pu+ini str#ini
de locurile acestea se pot l#uda cu a%a ce0a* .e ce nu 0ori+i atunci (n Lima
,omun#! a%a cum e oiceiul (n -pus! dac# 0re+i s# 0i se r#spund#;
7 -ceasta&i 0oia lui T6eoden! regele! ca nimeni s# nu treac# de&aceste por+i!
afar# de cei care ne %tiu lima %i ne sunt prieteni! r#spunse unul dintre str#4eri*
Nimeni nu e ine 0enit aici (n 0reme de r#2oi! afar# de oamenii no%tri %i de cei ce
0in din Fort#rea+a ,olnicului! din +inutul <ondor* ,ine sunte+i 0oi! ce n#0#li+i a%a!
nec6i2uit! dinspre c$mpie! (n0e%m$nta+i ciudat %i c#lare pe cai ca ai no%tri; St#m
aici de stra4# de mult# 0reme %i 0&am 2#rit (nc# de c$nd era+i foarte departe* N&am
mai 0#2ut c#l#re+i a%a ciuda+i %i nici cai mai seme+i ca arm#sarul acela* .e n&om fi
ori+i de 0reo 0ra4#! ap#i unul ca #sta e din neamul mear"ilor Ia spune! nu cum0a
e%ti 0reun 0r#4itor! 0reo iscoad# de&a lui Saruman sau o n#luc# de&a lui; /ai!
0ore%te9 "i repede9
7 Nu suntem n#luci! 2ise -ragorn! %i nici pri0irea nu te&n%eal#* ,#ci! ai dreptate!
ace%tia sunt caii 0o%tri 7 lucru pe care! %tiu ine! l&ai %tiut (nainte s# ne (ntrei* .ar ai
mai 0#2ut geama%i care s# se (ntoarc# la gra4dul pe care l&au p#guit; -ce%tia sunt
/asufel %i -rod %i ni i&a (mprumutat Eomer! al Treilea Mare%al al M#rcii! acum dou#
2ile* -m 0enit s# i&i (napoiem! a%a cum i&am promis* Nu s&a (ntors Eomer (nc#! s# 0#
0esteasc# sosirea noastr#;
Prin oc6ii str#4erului trecu o und# de nelini%te*
7 .e Eomer n&am nimic a spune! (i r#spunse el* .ac# ade0#r gr#it&ai! atunci
T6eoden treuie s# fi au2it de 0oi* Poate 0enirea 0oastr# nu&i c6iar at$t de
nea%teptat#* -cu@ 0reo dou# nop+i! a 0enit Lim# de :ierme %i ne&a spus c#! din
porunca lui T6eoden! n&are 0oie nici un str#in s# treac# pe&aici*
7 Lim# de :ierme; (ntre# <andalf! pri0indu&l t#ios pe str#4er* S# nu mai aud
de el9 Misia mea nu este s#&l 0#d pe Lim# de :ierme! ci pe (nsu%i Seniorul O%tii*
M# gr#esc al naiii* ,e&ar fi s# te duci sau s# trimi+i pe cine0a s#&l 0esteasc# de
sosirea noastr#;
Se uit# lung la #ratul din fa+a lui %i oc6ii (i sc#p#rar# pe su fruntea omat#*
7 .a! am s# m# duc! r#spunse el rar* .ar cum s#&i spun c# 0# c6eam#; "i ce
s#&i spun despre tine; 8#tr$n %i am#r$t (mi pari! %i totu%i! e%ti crunt %i ne(ndur#tor pe
dinl#untru* -%a socotesc*
7 8ine 0e2i! ine g#se%ti! 2ise 0r#4itorul* ,#ci sunt <andalf* M&am (ntors* "i! ag#
de seam#9 -m adus %i eu un cal (napoi* Iat#&l pe Iute ca <$ndul cel f#r# perec6e! pe
care nimeni altcine0a nu&l poate (ml$n2i* Iar aici! l$ng# mine! e -ragorn! fiul lui
-rat6orn! mo%tenitorul Regilor! ce la Fort#rea+a ,olnicului se duce* Iat#&i %i pe
Legolas! elful! %i pe <imli! gnomul! to0ar#%ii no%tri* .u&te acum %i spune&i st#p$nului
t#u c&a0em o 0or# cu el! dac# are un#tatea s# ne primeasc# (n l#ca%ul s#u*
7 Pe legea mea! ciudate 0# sunt numele9 .ar le 0oi 0esti! a%a cum (mi cere+i! %i
0oi afla de 0oia st#p$nului! 2ise str#4erul* -%tepta+i un pic %i&am s# 0&aduc r#spunsul
a%a cum pofte%te el* .ar nu 0#&m#ta+i cu ap# rece9 Tr#im 0remuri (ntunecate*
Plec# iute! l#s$ndu&i pe str#ini (n gri4a camara2ilor s#i* .up# un timp! se (ntoarse*
7 Urma+i&m#9 2ise el* T6eoden 0# (ng#duie s# pofti+i5 dar orice arm# a+i a0ea!
c6iar %i&un toiag! treuie s&o l#sa+i dinaintea pragului* U%ierii or s# le ia (n pa2#*
Por+ile (ntunecate se d#dur# deodat# la o parte* ,#l#torii intrar#! urm$ndu&%i (n %ir
c#l#u2a* .#dur# de o alee larg#! pietruit#! care se unduia c$nd (n sus! c$nd (n 4os!
din loc (n loc a0$nd c$te un %ir de trepte ine f#cute* Trecur# pe l$ng# o mul+ime de
case de lemn! cu u%i (nnegrite* -l#turi cu drumul! printr&un canal de piatr#! curgea un
p$r$u limpede! susur$nd sc$nteietor* P$n# la urm#! a4unser# (n 0$rful colinei* -colo
se afla un podi%! deasupra unei terase (n0er2ite! la poalele c#reia i20ora! dintr&o
piatr# d#ltuit# (n form# de cap de cal! un p$r$ia% care curgea (ntr&un a2in* .e&acolo
0enea p$r$ul de pe marginea drumului* Spre teras#! urca un %ir de sc#ri de piatr#!
(nalte %i largi! iar de&o parte %i de alta a ultimei trepte se afla c$te un 4il+ t#iat (n
st$nc#* (n acel loc st#teau al+i str#4eri! cu s#iile trase pe genunc6i* "u0i+ele de p#r
auriu le c#deau pe umeri5 soarele le (mpodoea scuturile 0er2i! %i plato%ele lor
ardeau parc#! iar c$nd se ridicar# (n picioare! p#rur# mai (nal+i ca oamenii muritori*
7 Iat# u%ile dinaintea 0oastr#! le spuse c#l#u2a* -cum treuie s# m# (ntorc la
poart#! unde mi&e datoria* R#mas&un9 "i fie ca Seniorul O%tii s#&%i re0erse
m#rinimia asupra 0oastr#9
Se (ntoarse %i&o lu# repede pe alee (nd#r#t* ,eilal+i urcar# scara lung#! su
pri0irile str#4erilor (nal+i care st#teau acolo sus! f#r# s# scoat# o 0or#! p$n# ce
<andalf puse piciorul pe terasa pa0at# de la cap#tul treptelor* -tunci! le urar# un
0enit! cu glasuri limpe2i! (n lima lor*
7 Fi+i ine 0eni+i! oaspe+i de departe9 2iser# ei! (ntin2$nd m$nerele spadelor! (n
semn de pace*
Pietrele pre+ioase sc$nteiar# 0er2ui (n #taia soarelui* -poi! unul dintre str#4eri
f#cu un pas (nainte %i li se adres# (n Lima ,omun#=
7 Sunt U%ierul lui T6eoden* /ama e numele meu* :# con4ur acum s# 0# l#sa+i
armele aici! (nainte s# intra+i*
-tunci Legolas (i (ntinse cu+itul s#u cu plasele de argint! tola %i arcul*
7 S# le p#2e%ti cu gri4#! rosti el! c#ci sunt din ,odrul de -ur %i (ns#%i .oamna din
Lot6orien mi le&a d#ruit*
.e mare uimire se umplu c6ipul #ratului! care a%e2# iute armele l$ng# 2id! de
parc# s&ar fi temut s# le +in# (n m$n#*
7 Nu se 0a atinge nimeni de ele! (+i f#g#duiesc! 2ise el* -ragorn %o0#i o clip#*
7 Nu&i 0oia mea! 2ise el! s# m# despart de spad# %i nici s# (ncredin+e2 pe -nduril
pe m$ini str#ine*
7 .ar e 0oia lui T6eoden! 2ise /ama*
7 Nu sunt at$t de con0ins c# 0oia lui T6eoden! fiul lui T6engel! fie el %i Senior al
O%tii! ar treui s# fie mai important# dec$t 0oia lui -ragorn! fiul lui -rat6orn!
mo%tenitorul lui Elendil din <ondor*
7 -cesta e l#ca%ul lui T6eoden! nu al lui -ragorn! fie el %i Rege al <ondorului! de
pe tronul lui .enet6or! 2ise /ama! p#%ind repede (n fa+a por+ilor %i a+in$ndu&le calea*
-0ea acum spada (n m$n#! (ndreptat# cu 0$rful spre str#ini*
7 -sta&i 0or#rie f#r# rost! 2ise <andalf* Porunca lui T6eoden n&are nici o noim#!
(ns# la fel de f#r# rost e s# nu te supui* 'n l#ca%ul lui! un rege face ce 0rea! fie c#&i
neunie sau (n+elepciune*
7 -%a e! 2ise -ragorn* "i&a% face (ntocmai cum (mi cere st#p$nul casei! c6iar de
m&a% afla (ntr&o o4deuc# de lemn! dac# a% a0ea o spad# oarecare %i nu pe -nduril*
7 Oricare i&ar fi numele! 2ise /ama! aici o 0ei l#sa! dac# 0rei s# nu te pui cu to+i
oamenii din Edoras*
7 Nu singur9 f#cu <imli! trec$ndu&%i degetele peste t#i%ul securii sale! de parc&ar
fi a0ut (n fa+# un arore t$n#r pe care se preg#tea s#&l dooare* Nu e singur9
7 /ai! 6ai! f#cu <andalf (mp#ciuitor* ,# doar suntem cu to+ii primeni aici* Sau!
cel pu+in a%a ar treui s# fim5 c#ci dac# ne cert#m! o s&a4ungem de r$sul Mordorului*
Misiunea mea e granic#* Iat# spada mea! unule /ama* -i gri4# de ea* <lamdring (i
e numele! c#ci elfii au f#cut&o (n 0ec6ime* "i&acum! las#&m# s# trec* /ai! -ragorn9
-ragorn (%i desf#cu cing#toarea f#r# tragere de inim#! %i&%i spri4ini el (nsu%i spada de
2id*
7 O pun aici! 2ise el* .ar (+i poruncesc s# nu te&atingi de ea %i nici s# nu (ng#dui
altora s&o ating#* 'n teaca asta s#l#%luie%te T#i%ul ce&a fost .espicat %i ref#cut apoi*
Telc6ar a f#urit&o (nt$i! (n negura 0remurilor* Moartea se 0a aate asupra oricui se&
ncumet# s# trag# saia lui Elendil din teac#! afar# de mo%tenitorul lui*
Str#4erul se d#du un pas (nd#r#t %i se uit# uluit la -ragorn*
7 Se pare c&ai 0enit pe aripile c$ntului din 0remuri str#0ec6i! 2ise el* -%a s# fie!
M#ria Ta! cum +i&e porunca*
7 Ei! ine! dac# -nduril o (nso+e%te! %i securea mea poate s# stea aici! f#r# s# se
ru%ine2e! spuse <imli! pun$ndu&%i arma 4os* "i&acum! c# +i&am f#cut 0oia! las#&ne s#
ne ducem la st#p$nul t#u! s#&i 0orim*
Str#4erul (nc# %o0#ia*
7 Toiagul! i se adres# el lui <andalf* Iertare! dar %i #sta treuie s# r#m$n#
dinaintea u%ilor*
7 ,e lucru prost c6i2uit9 f#cu <andalf* Pre0ederea&i una! iar mo4icia! alta* Sunt
#tr$n* .ac# nu m# spri4in (n toiag! atunci am s# m&a%e2 aici! p$n# c$nd o ine0oi
T6eoden s# 0in# el (nsu%i! ca s# st#m de 0or#*
-ragorn (ncepu s# r$d#*
7 Fiecare are c$te ce0a mult prea drag! ca s# se&ncread# (n ceilal+i* .ar te rad#
pe tine inima s# despar+i un #tr$n de spri4inul s#u; /ai! las#&ne s# intr#m*
7 Un toiag (n m$inile unui 0r#4itor poate fi mai mult dec$t o proptea la #tr$ne+e!
2ise /ama*
Se uit# atent la toiagul de frasin (n care se spri4inea <andalf*
7 .e%i am (ndoieli! m#&ncred (n ce&mi 2ice inima* Simt c# ne sunte+i prieteni %i
oameni de toat# cinstea %i ispra0a! f#r# g$nduri ascunse* Pute+i intra*
Str#4erii ridicar# drugii grei care st#teau de&a curme2i%ul u%ilor* ,$nd le (mpinser#
(ncet! acestea sc$r+$ir# din +$+$nile mari* ,#l#torii intrar#* Sala li se p#ru (ntunecoas#
%i cald#! fa+# de aerul curat de pe colin#* Era lung# %i larg#! $ntuit# de umre %i
luminat# sla5 acoperi%ul (nalt era sus+inut de st$lpi soli2i* .ar ici&colo! prin ferestrele
de sus! de su strea%in#! p#trundeau ra2e de soare sc$nteietoare* Prin ta0an!
deasupra unui fuior de fum ce se (n#l+a! se 0edea cerul alastru&stins* Pe m#sur# ce
oc6ii li se oi%nuiau cu (ntunericul! c#l#torii distinser# c# du%umeaua era acoperit#
de pietre de tot felul5 o mul+ime de rune %i de desene ciudate li se (ncurcau su
picioare* :#2ur# acum c# st$lpii erau ogat (ncrusta+i cu aur %i picta+i (n culori pale!
de&o str#lucire mo6or$t#* Pe pere+i! at$rnau o mul+ime de tapiserii %i deasupra lor! pe
spa+ii mari! m#r%#luiau siluete din 0ec6ile po0e%ti! unele (nnegrite de ani! altele
ascunse de semi(ntuneric* .ar asupra uneia c#dea o ra2# de soare= un t$n#r c#lare
pe un cal al* Suna dintr&un corn m#re+ %i pletele londe (i fluturau (n 0$nt* ,alul a0ea
capul seme+it! n#rile umflate! ro%ii (n timp ce nec6e2a! mirosind #t#lia dep#rtat#* Pe
picioare (i %iroia ap# (nspumat#! aluriu&0er2uie*
7 Uita+i&l pe Eorl cel T$n#r9 2ise -ragorn* -%a a plecat c#lare de la Mia2#noapte!
la #t#lia de pe ,$mpia ,elerant*
"i astfel! cei patru (naintar#! trec$nd pe l$ng# focul curat care ardea pe 0atra
lung# din mi4locul (nc#perii* -poi se oprir#* La cap#tul dep#rtat al l#ca%ului! dincolo
de 0atr#! cu fa+a spre u%ile de la mia2#noapte! era o lespede cu trei trepte5 iar la
mi4locul lespe2ii se afla un 4il+ mare! auriu* n el st#tea un #rat at$t de (mpo0#rat de
ani! (nc$t p#rea aproape un pitic5 dar p#rul lui al era lung %i des %i i se re0#rsa (n
%u0i+e ogate de su o cunun# su+ire de aur! pe care o purta pe frunte* (n mi4locul
ei! str#lucea un singur diamant* 8ara i se re0#rsa al# ca 2#pada! p$n# la
genunc6i5 dar oc6ii (i ardeau (ntr&o lumin# str#lucitoare* Sclipir# la 0ederea str#inilor*
'n spatele lui st#tea o femeie (mr#cat# (n al* Pe sc#ri! la picioarele #tr$nului!
%edea un #rat stafidit! cu c6ipul palid %i (n+elept %i cu pleoapele grele*
Era o t#cere de morm$nt* 8#tr$nul nu mi%ca (n 4il+ul lui* 'ntr&un t$r2iu! <andalf
0ori=
7 Prime%te salutul meu! T6eoden! fiu al lui T6engel9 M&am (ntors* ,#ci! iat#! se&
apropie furtuna %i e momentul ca prietenii s# se str$ng# cu to+ii! ca s# nu fie 2droi+i
unul c$te unul*
8#tr$nul se ridic# (n picioare (ncet! spri4init (ntr&un toiag negru %i scurt! cu m#ciulia
al#! de os5 acum str#inii 0#2ur# c#! de%i coc$r4at! era (nc# (nalt! iar (n tinere+e
treuie s# fi fost o m$ndre+e de om*
7 Te salut %i eu! r#spunse #tr$nul! %i poate c# te a%tep+i s# fii (nt$mpinat cu
drag* .ar! s#&+i spun drept! m# cam (ndoiesc de unul rost al 0enirii tale aici! 4up$ne
<andalf* Mereu ne&ai fost o pia2# rea* 'n urma ta au ap#rut neca2urile ca ciorile* "i
cu c$t ai 0enit mai des! cu at$t a fost mai r#u* N&am s# te mint= (n clipa (n care am
aflat c# s&a (ntors Iute ca <$ndul singur! m&am ucurat de 0enirea calului! dar m&am
ucurat %i mai mult de lipsa c#l#re+ului5 iar c$nd Eomer mi&a adus 0estea c# te&ai
dus! (n sf$r%it! (n nesf$r%itul t#u s#la%! nu te&am 4elit* .ar soliile de departe sunt
rareori ade0#rate* Iat#&te iar9 "i&o dat# cu tine! sosesc rele mai mari ca p$n&acum!
dup# c$te m&a%tept eu* .e ce s# te (nt$mpin cu ucurie! <andalf! ,ioara Furtunii; Ia
spune9
Se a%e2# iar ane0oie (n 4il+ul s#u*
7 -de0#r gr#it&ai! M#ria Ta! inter0eni #ratul palid care st#tea pe treptele
lespe2ii* Nici cinci 2ile n&au trecut de c$nd ne&a sosit 0estea amar# c# T6eodred! fiul
t#u! a fost ucis la /otarele de la Soare&-pune5 m$na ta dreapt#! al .oilea Mare%al al
O%tii9 "i nici (n Eomer nu te po+i (ncrede* .ac&ar fi dup# el! pu+ini oameni ar mai fi
l#sa+i de stra4# 2idurilor tale* Iar acum! colac peste pup#2#! afl#m din <ondor cum c#
Seniorul 'ntunecimii st$rne%te 2ar0# (n R#s#rit! (ntr&o astfel de clip# %i&a g#sit
6oinarul #sta s# se (ntoarc#* .a! c6iar a%a! de ce te&am (nt$mpina cu ucurie! ,ioar#
a Furtunii; Eu (+i 2ic 0athspell, adic# :este Rea5 iar 0estea rea e ca un oaspete 6ain!
a%a se spune* R$n4i! ridic$ndu&%i o clip# pleoapele grele %i uit$ndu&se la str#ini cu
oc6ii lui (ntuneca+i*
7 Se spune c# e%ti (n+elept! prietene Lim# de :ierme! %i e%ti! f#r# doar %i poate!
un mare spri4in pentru st#p$nul t#u! (i r#spunse <andalf cu glasul l$nd* Totu%i sunt
dou# feluri prin care poate 0eni un om cu 0e%ti rele* El poate s# fie un lucr#tor al
r#ului5 sau poate s# fie singur! ca frun2ele! %i s# 0in# doar s# dea a4utor! (n 0reme de
restri%te*
7 -%a e! 2ise Lim# de :ierme! dar mai e un soi= ciugulitorii de oase! cei ce se
amestec# (n durerea celorlal+i! 6ienele care se (mui# pe seama r#2oiului* ,e
a4utor ne&ai dat 0reodat#! ,ioar# a Furtunii; "i ce a4utor ne&aduci acum; Ultima dat#
ne&ai cerut tu a4utorul! c$nd ai mai fost pe&aici* -tunci! M#ria Sa +i&a (ng#duit s#&+i
alegi un cal pe care&l 0rei %i s# pleci5 %i! spre uimirea noastr#! a tuturor! ai a0ut
or#2nicia s#&l iei pe Iute ca <$ndul* M#ria Sa a fost lo0it de durere5 %i totu%i! pentru
unii! pre+ul pl#tit ca s# +i se gr#easc# plecarea din +inut n&a fost prea mare* Socot
acum c# istoria se 0a repeta= ne 0ei cere iar a4utorul! (n loc s# ni&l dai tu nou#* Ne&
aduci oameni; Ne&aduci cai! spade! l#nci; -sta a% numi a4utor5 de&asta a0em noi
ne0oie acum* .ar #%tia care 0in dup# coada ta cine sunt; Trei 6aimanale
2dren+#roase %i murdare5 iar tu! cel mai cer%etor dintre to+i patru9
7 'n ultima 0reme! se pare! una&cu0iin+# nu mai e la mare cinste la curtea ta!
T6eoden! fiu al lui T6engel! 2ise <andalf* Nu +i&a spus str#4erul de la poart# numele
to0ar#%ilor mei; -rareori i&a fost dat 0reunui senior din Ro6an s# primeasc# deodat#
trei oaspe+i ca ace%tia* -u l#sat la u%a ta arme care pre+uiesc mai mult ca o armat#
de oameni muritori! c6iar dintre cei mai puternici* ,enu%iu le este straiul! c#ci elfii i&au
(n0e%m$ntat astfel! ca s# poat# trece prin e2na marilor prime4dii %i s# a4ung# la
l#ca%ul t#u*
7 -tunci Eomer ade0#r gr#it&a! cum c&ai fi (n c$rd#%ie cu :r#4itoarea din ,odrul
de -ur; (ntre# Lim# de :ierme* Nu&i de mirare= totdeauna s&au ur2it i+e 0iclene (n
0alea .Gimordene*
<imli f#cu un pas mare (n fa+#! dar sim+i imediat m$na lui <andalf (ncle%t$ndu&i
um#rul! a%a c# se opri %i r#mase stan# de piatr#*
Prin .Gimordene! prin Lorien
5

-rar picior de om a trecut
Pu+ini oc6i de muritori 2#rit&au lumina
,are s#l#%luie%te acolo de&a pururi str#lucind*
<aladriel9 <aladriel9
Limpede&i apa f$nt$nii tale
-l# e steaua (n m$na ta dal#5
Nepri6#nite! nep#tate sunt frun2a %i glia
(n .Gimordene! (n Lorien
Mai m$ndr# dec$t pot muritorii cu g$ndul ticlui*
-stfel c$nt# <andalf cu glas duios! dar deodat# (%i sc6im# firea* -20$rlindu&%i
mantia ponosit#! se ridic#! f#r# s# se mai spri4ine (n toiag* "i rosti rece! cu glas
limpede=
7 'n+eleptul 0ore%te numai ce %tie! <rima! fiu al lui <almod* -i a4uns un 0ierme
f#r# minte* -%a c# taci %i +ine&+i lima aia despicat#&n gur#* .oar n&am trecut prin foc
%i saie ca s#&mi arunc 0ore de ocar# cu un slu4itor! p$n# ies sc$ntei9
'%i ridic# toiagul* Se au2i un uuit de tunet* Soarele disp#ru din ferestrele de la
r#s#rit5 (n sal# se f#cu (ntuneric de&ai fi 2is c#&i noapte* T#ciunii din foc p#lir#
mo6or$+i* Nu se mai 2#rea dec$t <andalf! (nalt %i al! dinaintea 0etrei (nnegrite* 'n
e2na aceea! se au2i glasul %uierat al lui Lim# de :ierme=
7 Nu te&am po0#+uit eu! M#ria Ta! s# nu&i dai 0oie cu toiagul aici; Smintitul #la
de /ama ne&a tr#dat9
-p#ru un fulger care p#ru c# despic# acoperi%ul* -poi se f#cu lini%te* Lim# de
:ierme c#2u cu fa+a la p#m$nt*
7 "i&acum! T6eoden! fiu al lui T6engel! ine0oie%ti s#&+i pleci urec6ea la mine;
(ntre# <andalf* -i ne0oie de a4utor;
'%i ridic# toiagul! (ndrept$ndu&l spre o fereastr# de sus* -colo (ntunericul p#rea s#
se risipeasc# %i (n dep#rtare ap#ru un petic de cer lucitor*
7 Nu&i totul cufundat (n (ntuneric* Ia&+i inima&n din+i! Senior al O%tii5 c#ci n&ai s#
afli spri4in mai de n#de4de ca al meu* Nu dau po0e+e celor ce se las# prad#
de2n#de4dii* Totu%i a% a0ea c$te ce0a s#&+i spun* -i s# m&ascul+i; :orele mele nu&s
pentru toat# lumea* Te con4ur s# ie%i %i dinaintea u%ii! s# te ui+i peste fruntarii* Prea ai
stat mult (n e2n# %i te&ai (ncre2ut (n n#scociri trunc6iate %i&n %u%oteli tic#loase*
T6eoden se scul# ane0oie din 4il+ul s#u* 'n sal# (ncepu s# creasc# iar o lumin#
palid#* Femeia (l urm# iute pe regele (mpo0#rat de ani! lu$ndu&l de ra+! iar acesta
coor( cu pa%i nesiguri de pe lespede! apoi porni (ncet de&a lungul s#lii* Lim# de
:ierme r#mase (ntins la podea* ,eilal+i a4unser# (n fa+a u%ilor! iar <andalf #tu*
7 .esc6ide+i9 strig# el* Iese Seniorul O%tii9
U%ile se d#dur# la o parte %i (n (nc#pere p#trunse %uier$nd un 0al de aer tare* Pe
colin# #tea 0$ntul*
7 Trimite&+i str#4erii 4os! pe scar#! 2ise <andalf* Iar tu! domni+#! las#&l pu+in* :oi
a0ea eu gri4# de el*
7 .u&te! EoG?n! fiic# a surorii mele! o (ndemn# regele* Nu mai ai de ce s# te
temi*
Fata se (ntoarse %i porni (ncet spre cas#* ,$nd a4unse (n dreptul u%ilor! se opri %i
se uit# (nd#r#t* Pri0irea ei n#p#dit# de gri4i (l (n0#lui pe rege (ntr&o milostenie rece*
-0ea c6ipul nespus de frumos! iar p#rul ei lung p#rea un r$u de aur* Ml#die se (n#l+a
(n roc6ia&i al#! (ncins# cu un r$u de argint5 cu toate acestea! p#rea puternic# %i
tare ca o+elul 7 o ade0#rat# fiic# a regilor* -stfel (i ap#ru EoG?n! .omni+a
Ro6anului! lui -ragorn! pentru prima oar# (n Plin# lumin# de 2i5 %i o g#si m$ndr#!
m$ndr# %i rece! ca 2orii unei 2ile de prim#0ar# timpurie! nea4uns (nc# la rangul de
femeie* .eodat# ea a0u oc6i %i pentru el! 0oinicul mo%tenitor al regilor! (n+elep+i de
ierni f#r# de num#r! (n0e%m$ntat (n mantia&i cenu%ie! cu o for+# pe care! de%i
ascuns#! ea o g6ici pe dat#* O clip#! r#mase stan# de piatr#5 apoi se (ntoarse iute %i
se f#cu ne0#2ut#*
7 -cum! st#p$ne! 2ise <andalf! pri0e%te&+i +inutul9 .esfat#&+i iar n#rile cu aerul
liert#+ii9
.in prid0orul de deasupra marii terase 0#2ur# c$mpiile 0er2i ale Ro6anului de
dincolo de p$r$u! pier2$ndu&se (n fumul dep#rt#rii* Perdelele de ploaie 2ur#t#cit# de
0$nt c#deau pie2i% la p#m$nt* .easupra %i c#tre apus! cerul era (nc# (nnegurat de
tunete! iar fulgerele p$lp$iau (n 2are! printre colinele aia g6icite* .ar 0$ntul o luase
spre mia2#noapte! iar 0i4elia ce se st$rnise de la r#s#rit se domolea! dep#rt$ndu&se
c#tre marea de mia2#2i* .eodat#! printr&o sp#rtur# din norii dind#r#tul lor! +$%ni ca o
s#geat# o ra2# de soare* "iroaiele ploii sc$nteiar# ca argintul %i r$ul sclipi (n
dep#rtare! ca o oglind# lucie*
7 Nu&i c6iar a%a&ntuneric pe&aici! 0ori T6eoden*
7 Nu! 2ise <andalf* "i nici po0ara anilor nu te&apas# at$t de tare! pe c$t %i&ar fi
(nc6ipuit unii* -20$rle&+i propteaua aia*
Toiagul negru (i c#2u regelui din m$n#! i2indu&se cu 2gomot de pietre* T6eoden
(%i (ndrept# (ncet %alele! ca un mo%neag care trudise aplecat prea mult# 0reme*
-cum se (n#l+a drept %i! cum pri0ea spre cer! oc6ii lui se f#cur# ala%tri*
7 'ntunecate 0ise&am mai a0ut (n ultima 0reme! rosti el! dar m# simt ca aia tre2it
din somn* ,$t mi&a% dori acum s# fi 0enit mai demult! <andalf9 ,#ci m# tem c#&i prea
t$r2iu %i nu 0ei face dec$t s# 0e2i ultimele clipe ale ,asei mele* Sl#0itul l#ca% (n#l+at
de 8rego! fiul lui Eorl! se 0a pr#u%i* Bil+ul m#re+ 0a fi mistuit de fl#c#ri* Oare se mai
poate face ce0a;
7 Se mai pot face multe! 2ise <andalf* .ar (nt$i trimite dup# Eomer* Oare m#&
n%el eu! sau (l +ii ostatic! la (ndemnul lui <rima! c#ruia to+i! afar# de tine! st#p$ne! (i
2ic Lim# de :ierme;
7 -%a e! recunoscu T6eoden* S&a r#20r#tit (mpotri0a poruncilor mele %i l&a
amenin+at pe <rima cu moartea! c6iar (n l#ca%ul meu*
7 Nu cre2i c# eAist# oameni care +in la tine! dar nu %i la Lim# de :ierme %i la
po0e+ele lui; (l (ntre# <andalf*
7 -%a o fi* -m s# fac precum spui* ,6ema+i&l pe /ama la mine* O dat# ce s&a
do0edit ne0rednic s#&mi str#4uiasc# u%ile! 6ai s#&l facem purt#tor al soliilor* :ino0atul
s#&l aduc# pe 0ino0at la 4udecat#! rosti T6eoden cu glas crunt! dar (ndrept$ndu&%i
pri0irile spre <andalf! sur$se %i! (n clipa aceea! cutele care (i r#2dau c6ipul cople%it
de gri4i disp#rur# f#r# urm#*
Odat# /ama plecat! dup# ce primise poruncile cu0enite! <andalf (l duse pe
T6eoden p$n# la un 4il+ de piatr#! a%e2$ndu&se el (nsu%i (n fa+a regelui! pe treapta de
sus* -ragorn %i to0ar#%ii s#i r#maser# (n picioare! (n apropiere*
7 Nu&i 0reme s#&+i spun tot ce&ar fi de spus! 2ise <andalf* Totu%i! de nu m#
(n%eal# n#de4dea! nu&i departe clipa c$nd (+i 0oi putea po0esti tot* ,#ci! 0ai! te pa%te
o prime4die cum nici m#car 0icleanul Lim# de :ierme n&ar fi (n stare s#&+i ur2easc#
(n 0is* .ar! 0e2i ine! acum nu mai 0ise2i* -i re0enit la 0ia+#* <ondorul %i Ro6anul nu
mai sunt singure* .u%manul e mai puternic dec$t ne putem (nc6ipui! (ns# mai a0em o
n#de4de de care el nu %tie*
<andalf 0orea acum pripit! cu glasul sc#2ut %i tainic5 nimeni nu au2ea ce spune!
(n afar# de rege! ai c#rui oc6i se luminar#* 'ntr&un t$r2iu! T6eoden se ridic# (n toat#
m#re+ia lui! al#turi de <andalf! %i pri0irile lor se (ndreptar# (mpreun# din (n#l+imi! spre
r#s#rit*
7 Se pare! rosti <andalf! de data aceasta cu glas p#trun2#tor %i limpede! c#
n#de4dea ne 0ine tot de&acolo de unde&i %i spaima cea mai crunt#* Soarta noastr#
at$rn# neclintit# de&un fir de p#r* "i totu%i! dac# reu%im s# nu ne l#s#m cuceri+i
m#car o 0reme! mai e o n#de4de*
,eilal+i se uitar# %i ei spre r#s#rit* Peste leg6e nesf$r%ite de p#m$nt (%i aruncar#
pri0irile! p$n# 6#t&departe! unde se putea r#2i cu oc6ii! cuprin%i (nc# de n#de4de %i
de team#! a4ung$nd dincolo de mun+ii (ntuneca+i ai T#r$mului Umrei* Unde era
acum Purt#torul Inelului; .a! soarta lor at$rna doar de un fir de p#r* "i cum (%i
c#2nea el oc6ii atot0#2#tori! lui Legolas i se p#ru c# 2#re%te o sc$nteiere alurie5
pesemne c# acolo! (n dep#rtare! soarele aurea unul dintre foi%oarele Turnului Str#4ii*
"i mai (ncolo! dincolo de 2area nesf$r%it#! dar amenin+#toare! se 0edea o fl#c#ruie*
T6eoden se l#s# iar 4os! ca %i cum 0l#guiala pusese iar st#p$nire pe el! (n ciuda
0oin+ei lui <andalf* Se (ntoarse %i (%i pri0i l#ca%ul m#re+*
7 :ai mie9 f#cu el* Mi&a fost dat s# tr#iesc asemenea 2ile de restri%te! (n loc s#&
mi aflu ti6na inemeritat# acum! la #tr$ne+e* 8ietul 8oromir :itea2ul9 Tinerii pier %i
r#m$n #tr$nii s# se ofileasc#*
'%i (ncle%t# genunc6ii cu m$inile lui r#2date de 0reme*
7 Mai ine&ai apuca m$nerul unei spade! ca s#&+i aminte%ti de 0igoarea lor de
demult! 2ise <andalf*
T6eoden se ridic# %i (%i duse m$na la %old5 dar nu d#du de nici o spad#*
7 Pe unde mi&o fi pitit&o <rima; murmur# el printre din+i*
7 Ia&o pe&aceasta! .omnia Ta! rosti un glas limpede* )i&a slu4it mereu cu
credin+#*
Pe sc#ri urcaser# f#r# 2gomot doi #ra+i care se opriser# la c$te0a trepte de ei*
Sosise Eomer* Nu purta nici coif! nici 0est# de 2ale5 dar +inea (n m$n# o spad# pe
care i&o (ntinse! (ngenunc6ind! st#p$nului s#u*
7 ,e se (nt$mpl# aici; (ntre# T6eoden cu glas se0er*
Se (ntoarse spre Eomer! iar ceilal+i se uitar# ului+i la rege! 0#2$ndu&l at$t de
m$ndru %i de 0oinic* Unde era #tr$nul coc$r4at pe care (l l#saser# la plecare (n 4il+!
proptindu&se (n toiag;
7 E ispra0a mea! M#ria Ta! rosti /ama! tremur$nd* -m (n+eles c# urma s# fie
sloo2it* M&a n#p#dit o asemenea ucurie! (nc$t cred c&am luat&o ra2na* M&am g$ndit
s# m# supun Mare%alului O%tii acum! c# e lier! %i i&am adus spada! la rug#mintea
sa*
7 ,a eu s&o a%e2 la picioarele .omniei Tale! 2ise Eomer*
O clip# se l#s# t#cerea* T6eoden (%i pogor( pri0irile asupra supusului s#u
(ngenunc6eat* Nici unul dintre ei nu se clinti*
7 Nu 0rei s# iei spada; (ntre# <andalf*
T6eoden (ntinse m$na f#r# gra#* .e (ndat# ce apuc# m$nerul! li se p#ru tuturor
c# ra+ul (i de0ine iar 0iguros %i plin de 6ot#r$re* 8rusc! ridic# spada care sclipi %i o
(n0$rti! t#ind aerul cu un %uier*
-poi scoase un strig#t m#re+* Rosti cu glas limpede! r#sun#tor! o c6emare la
arme (n lima din Ro6an=
Sus acum! sus! c#l#re+i ai lui T6eoden9
'n e2n#&i R#s#ritul* Tre2i+i&0#! fapte de renume9
'n%eua+i caii! cornul s# r#sune9
'nainte! eorlingi9
,re2$nd c# erau c6ema+i la ordine! str#4erii n#0#lir# sus! pe sc#ri* '%i pri0ir# ului+i
st#p$nul! apoi (%i traser# cu to+ii spadele! ca la un semn! %i le a%e2ar# la picioarele
lui*
7 Porunce%te! M#ria Ta9 strigar# ei*
7 :estu !heoden hal2 strig# %i Eomer* ,e ucurie pe noi c# +i&ai 0enit (n fire9 S#
nu se mai spun# de tine! <andalf! c# n&aduci dec$t n#past#*
7 Ia&+i spada (napoi! Eomer! nepoate! 2ise regele* .u&te! /ama! %i caut#&mi&o pe&
a mea9 Mi&a luat&o <rima (n p#strare* -du&l %i pe el dinaintea mea* "i&acum! <andalf!
2iceai c# ai s#&mi dai o po0a+#! de sunt dornic s&o ascult* Ei! ce&ai s#&mi spui;
7 I&ai dat de4a ascultare! (i r#spunse <andalf* :oiam s#&+i spun s# te (ncre2i mai
degra# (n Eomer! dec$t (ntr&un om cu mintea r#t#cit#5 s# la%i deoparte remu%c#rile
%i teama5 s# iei lucrurile pe r$nd* S#&+i trimi+i pe dat#! a%a cum te&a po0#+uit Eomer!
to+i oamenii care&s (n stare s# mearg# c#lare! c#tre soare&apune! c#ci treuie s#
oprim (nt$i amenin+area lui Saruman5 asta c$t mai e 0reme* .ac# d#m gre%! suntem
distru%i* .ac# iruim! trecem la (mplinirea urm#toarei misii* 'ntre timp! to+i oamenii t#i
care r#m$n aici 7 femei! copii! #tr$ni 7 ar treui s# se retrag# iute spre
ad#posturile din mun+i* .a! %tiu! nu sunt preg#ti+i pentru o 2i rea ca aceasta5 las#&i
s#&%i ia pro0i2ii! dar s# nu (nt$r2ie %i nici s# nu se&mpo0#re2e cu comori mari sau
mici* E 0ia+a lor (n 4oc*
7 -cum! po0a+a asta&mi pare (n+eleapt#! rosti T6eoden* S# se preg#teasc# tot
norodul* ,$t despre 0oi! oaspe+ii mei! ade0#r gr#it&ai! <andalf! (n l#ca%ul meu! una&
cu0iin+# nu mai e la mare pre+* -+i c#l#torit toat# noaptea %i diminea+a&i pe sf$r%ite* N&
a+i dormit %i n&a+i m$ncat* S# se preg#teasc# iute o cas# de oaspe+i! ca s# 0# culca+i
de (ndat# ce termina+i cu masa*
7 Nu! M#ria Ta! 2ise -ragorn* Nu&i (nc# 0reme s# ne odi6nim ciolanele* ,#l#re+ii
din Ro6an treuie s&o ia ast#2i din loc %i noi o s# Ie fim al#turi cu arda! spada %i cu
arcul* Nu le&am adus ca s# 2ac# re2emate de 2idurile tale! Senior al O%tii* "i apoi! i&
am promis lui Eomer c# spadele noastre 0or lupta al#turi*
7 -cum! (ntr&ade0#r! mai a0em o n#de4de c&o s# iruim! 2ise Eomer*
7 N#de4de! da! admise <andalf* .ar Isengardu&i puternic %i ne pasc tot felul de
amenin+#ri* S# nu prege+i! T6eoden! dup# ce&om pleca noi* ,#l#u2e%te&+i norodul c$t
mai iute la -d#postul din :alea ,al0arului! (n mun+i*
7 Nicidecum! <andalf9 rosti regele* /aar n&ai ce puteri 0indec#toare ai9 Nu 0a fi
a%a* Eu (nsumi 0oi merge primul la r#2oi! s# cad (n #t#lie! dac&a%a mi&o fi scris* "i&
o s#&mi fie somnul mai lin*
7 -tunci p$n# %i (nfr$ngerea Ro6anului se 0a presc6ima (ntr&un c$nt glorios!
2ise -ragorn*
8#ra+ii (narma+i din apropiere (%i 2#ng#nir# armele strig$nd=
7 Seniorul O%tii 0a porni c#lare* 'nainte! eorlingi9
7 .ar norodul t#u n&are cum s# r#m$n# aici ne(narmat %i f#r# p#stor! 2ise
<andalf* ,ine&o s#&i c#l#u2easc# %i cine&o s#&i c$rmuiasc# (n locul t#u;
7 O s# c6i2uiesc (nainte s# plec#m! (i r#spunse T6eoden* Uite&l %i pe sfetnicul
meu*
'n clipa aceea! /ama ie%i iar din l#ca%* 'nd#r#tul lui 0enea <rima! Lim# de
:ierme! ploconindu&se (ntre al+i doi #ra+i* Era li0id la c6ip* Lumina (l f#cu s#
clipeasc#* /ama (ngenunc6e %i&i (ntinse lui T6eoden o spad# lung#! (ntr&o teac#
ferecat# cu aur %i #tut# (n pietre scumpe*
7 lat&o! M#ria Ta! pe /erugrim! str#0ec6ea ta saie! rosti el* -m g#sit&o (n cuf#rul
lui* S&a cam codit s# ne dea c6eile* ,#ci multe alte lucruri 1pierdute3 de oameni mai
sunt acolo*
7 Min+i! f#cu Lim# de :ierme* Iar spada aceasta mi&a fost (ncredin+at# de (nsu%i
st#p$nul t#u*
7 ,are acum +i&o cere iar! 2ise T6eoden* -i ce0a (mpotri0#;
7 .eparte de mine g$ndul! 2ise Lim# de :ierme* M# (ngri4esc de M#ria Ta %i de
tot ce&i al t#u c$t pot de ine* .ar nu te irosi %i nu&+i risipi puterile* Las#&i pe al+ii s# se
ocupe de oaspe+ii #%tia plictico%i* 8ucatele sunt gata %i te&a%teapt#* Nu 0rei s# te duci
s# m#n$nci;
7 8a da! 2ise T6eoden* Iar oaspe+ilor mei s# li se a%tearn# masa al#turi de mine*
O%tirea 0a porni c6iar ast#2i c#lare* Trimite&+i prista0ii s#&i adune pe to+i care
s#l#%luiesc (n prea4m#* To+i #ra+ii %i fl#c#ii (n putere %i 0rednici s# poarte arma&n
m$n#! to+i cei care au cai s# fie gata! (n %a! la poart#! (nainte de ceasurile dou#!
dup#&amia2#9
7 M#rite .oamne9 strig# Lim# de :ierme* E&a%a cum m&am temut* :r#4itorul
#sta te&a fermecat* Oare nu se cu0ine s# la%i pe cine0a s# apere L#ca%ul -uriu al
str#mo%ilor t#i %i toate comorile tale; Pe cine0a care s#&l apere pe Seniorul O%tii;
7 .ac# %i&asta&i 0ra4#! 2ise T6eoden! atunci oricum (mi pare mai s#n#toas# ca
%u%otelile pe care mi le&ai strecurat (n urec6e* ,u leacurile tale! nu mai a0eam mult
p$n# s# m# t$r#sc (n patru lae! ca o lig6ioan#* Nu! n&o s# r#m$n# nimeni aici! nici
m#car tu! <rima* -i s# porne%ti c#lare (mpreun# cu noi* .u&te9 Mai ai 0reme s#&+i
cure+i spada de rugin#*
7 'ndurare! st#p$ne9 sc6el#l#i Lim# de :ierme! t$r$ndu&se la p#m$nt* -i mil#
de cel ce&a&m#tr$nit (n slu4a M#riei Tale9 Nu m# alunga de l$ng# tine9 M#car eu (+i
0oi r#m$ne al#turi c$nd te 0or p#r#si cu to+ii* Nu&l dep#rta pe credinciosul t#u <rima9
7 -i (ndurarea mea! 2ise T6eoden* "i n&am s# te dep#rte2 de mine* ,#ci eu
(nsumi 0oi porni la lupt# (mpreun# cu oamenii mei* Te poftesc s# 0ii %i tu! s#&+i ar#+i
credin+a*
Lim# de :ierme se uit# (n oc6ii regelui* -0ea pri0irea unei fiare care caut#
sc#pare din cercul de 6#ita%i (%i linse u2ele cu lima lui alicioas# %i lung#*
7 Era fireasc# o asemenea 6ot#r$re din partea unui senior al ,asei lui Eorl!
oric$t de #tr$n ar fi! 2ise el* .ar cei ce&l iuesc cu ade0#rat i&ar cru+a #tr$ne+ile*
'ns# 0#d c&am a4uns prea t$r2iu* -l+ii pe care moartea st#p$nului meu nu i&ar prea
(ndurera au reu%it de4a s#&l con0ing#* "i dac# nu pot s# le mai 2#d#rnicesc ispra0a!
m#car ascult#! St#p$ne! 0orele mele9 S# fie l#sat (n Edoras cine0a care&+i %tie
g$ndul %i (+i urmea2# poruncile* Nume%te un slu4itor credincios* Las#&l pe sfetnicul
t#u! <rima! s# se (ngri4easc# de toate! p$n# te 0ei (ntoarce 7 c#ci am s# m# rog s&o
0#d %i pe&asta! de%i nici un om cu scaun la cap n&are cum s# cread# (n a%a ce0a*
Eomer i2ucni (n r$s*
7 -far# c# 0ora ta nu te scap# de r#2oi! prea noile Lim# de :ierme! 2ise el!
la ce alt# slu4# mai pu+in onorail# te&ai g$ndit; S# cari un sac cu merinde (n mun+i;
'ndoi&m&a% c&o a0ea cine0a (ncredere s#&+i dea 0oie*
7 Nu! Eomer! n&ai cum s# pricepi tot ce 2ace&n mintea 4up$nului Lim# de
:ierme! 2ise <andalf! (ntorc$ndu&%i pri0irile p#trun2#toare spre el* E (ndr#2ne+ %i
0iclean* ,6iar %i acum 4oac# un 4oc prime4dios %i prima mutare e&n m$inile sale* Mi&
am pierdut de4a prea multe ceasuri pre+ioase cu persoana lui* Bos! %arpe9 url# el pe
nea%teptate cu un glas tun#tor* T$r#%te&+i p$ntecele pe p#m$nt9 .e c$nd te&a
cump#rat Saruman; ,e r#splat# +i&a f#g#duit; ,# dup# ce to+i oamenii 0or fi mor+i ai
s#&+i iei partea ta din comoar# %i femeia pe care +i&o dore%ti; .e mult +i se scurg +ie
oc6ii pe su pleoapele alea l#sate dup# ea! %i&o urm#re%ti pas cu pas9
Eomer puse m$na pe spad#*
7 "tiam eu! 2ise el printre din+i* Pentru asta l&a% fi ucis! f#r# s# mai +in socoteal#
de r$nduielile de la curte* .ar mai sunt %i altele*
F#cu un pas (nainte! (ns# <andalf (l opri cu m$na*
7 EoG?n e&n siguran+# acum! 2ise el* .ar tu! Lim# de :ierme! ai f#cut ce&ai
putut pentru ade0#ratul t#u st#p$n* Meri+i %i tu! acolo! m#car o r#splat#* .ar s# %tii c#
Saruman e&n stare s#&%i uite f#g#duiala* Te&a% sf#tui s# dai o fug# %i s#&i aduci
aminte! s# nu&+i nesocoteasc# 2elul*
7 Min+i! f#cu Lim# de :ierme*
7 Prea des sco+i 0ora asta din gur#! 2ise <andalf* Eu nu mint* :e2i! T6eoden! ai
dinaintea ta un %arpe* Nu&i prudent nici s#&l iei cu tine %i nici s#&l la%i aici* ,el mai
(n+elept ar fi s#&I uci2i* .ar n&a fost a%a dintotdeauna* ,$nd0a a fost %i el om %i +i&a
slu4it cum a putut* .#&i un cal %i las#&l s# plece de (ndat# unde 0rea* S#&I 4udeci dup#
cum 0a alege*
7 -i au2it! Lim# de :ierme; (l (ntre# T6eoden* -i de ales (ntre a porni cu mine
c#lare la r#2oi! ca s#&+i ar#+i credin+a! %i a pleca unde +i&e 0oia* .ar! de 0ei face asta!
roag#&te s# nu ne mai (nt$lnim 0reodat#! c#ci 0oi fi f#r# mil#*
Lim# de :ierme se ridic# agale* 'i pri0i pe am$ndoi printre gene* La urm#! (%i
pironi oc6ii asupra lui T6eoden %i desc6ise gura! ca %i cum ar fi 0rut s# spun# ce0a*
-poi se ridic# deodat# (n picioare* '%i frec# m$inile* Oc6ii (i sc#p#rar# plini de at$ta
r#utate! (nc$t oamenii f#cur# un pas (napoi* Scr$%ni din din+i! apoi scuip# la
picioarele regelui! %uier$nd! f#cu un salt (ntr&o parte %i d#du u2na pe sc#ri (n 4os*
7 .up# el9 strig# T6eoden* -0e+i gri4# s# nu fac# 0reun r#u cui0a! dar nu&l
0#t#ma+i %i nici nu&i pune+i piedici* .a+i&i un cal! dac# pofte%te*
7 Numai s#&l rade 0reunul! ad#ug# Eomer*
Unul dintre str#4eri o lu# la fug# pe sc#ri* -ltul se (ndrept# spre pu+ul de la poalele
terasei %i scoase ap# (n coif* -poi se apuc# s# spele treptele pe care le m$n4ise
Lim# de :ierme*
7 "i acum pofti+i! oaspe+i ai mei! 2ise T6eoden* Pofti+i de 0# r#cori+i at$t c$t ne
(ng#duie timpul*
Intrar# iar (n l#ca%ul m#re+* -u2eau de4a prista0ii strig$nd 4os! (n ora%! %i cornul de
lupt# 20onind* ,#ci regele a0ea s# porneasc# la drum de (ndat# ce #ra+ii din
cetate %i din (mpre4urimi i2uteau s# se (narme2e %i s# se adune*
La masa lui T6eoden se a%e2ar# Eomer %i cei patru oaspe+i! precum %i domni+a
EoG?n! care (l ser0ea pe rege* 8#ur# %i m$ncar# (n gra# mare* 'n 0reme ce
T6eoden (l iscodea pe <andalf despre Saruman! ceilal+i t#ceau*
7 Nu %tie nimeni p$n# unde merge tr#darea lui! 2ise <andalf* N&a fost totdeauna
r#u* ,$nd0a! nu m# (ndoiesc c&a fost prieten cu cei din Ro6an5 %i c6iar dup# ce&a
(nceput s# i se (mpietreasc# inima! te&a socotit folositor* .ar e mult# 0reme de c$nd
unelte%te s# te distrug#! pref#c$ndu&se c# +i&e prieten! p$n# s&o sim+i preg#tit* Mai
(nt$i misia lui Lim# de :ierme a fost u%oar# %i tot ce f#ceai a4ungea iute la urec6ile
celor din Isengard5 c#ci +inutul t#u era desc6is tuturor str#inilor! lieri s# 0in# %i s#
plece c$nd pofteau* 'n timp ce Lim# de :ierme (+i %u%otea la urec6e! (n0enin$ndu&+i
g$ndul! (mpietrindu&+i inima %i sec#tuindu&+i m#dularele! ceilal+i pri0eau neputincio%i!
c#ci reu%ise s#&+i pun# st#p$nire pe 0ia+#* F#cea ce poftea cu 0oin+a ta* .ar c$nd am
sc#pat eu %i am apucat s# te pre0in! cei care&au a0ut oc6i de 0#2ut %i&au dat seama
ce&i dincolo de masc#* -tunci! Lim# de :ierme a (nceput s# 4oace periculos!
c#ut$nd s# te (mpiedice s#&+i aduni puterile* O f#cea cu pricepere= (i (mroodea pe
unii! (i (nsp#im$nta pe al+ii! dup# cum era ca2ul* '+i aminte%ti c$t 2el punea
(ndemn$ndu&te s#&+i trimi+i to+i oamenii dup# potcoa0e de cai mor+i la mia2#noapte!
c$nd prime4dia 0enea nest#0ilit# dinspre apus; Te&a f#cut s# nu&i (ng#dui lui Eomer
s#&i urm#reasc# pe orci* .ac# el n&ar fi nesocotit spusele lui Lim# de :ierme! care
0orea prin gura ta! nenoroci+ii #ia ar fi a4uns p$n# acum (n Isengard cu prada cea
mare* E ade0#rat! nu c6iar cu ceea ce %i&ar fi dorit Saruman mai presus de toate! dar
cel pu+in cu doi dintre ai no%tri! care nutresc o n#de4de tainic#5 dar despre asta!
.omnia Ta! nici m#car +ie nu&+i pot spune (nc# nimic* '+i (nc6ipui ce suferin+e&ar fi
(ndurat ei acum sau ce&ar fi putut afla Saruman! ca s# ne nimiceasc#;
7 'i datore2 mult lui Eomer! 2ise T6eoden* .e multe ori! inima credincioas# are
lima ascu+it#*
7 -daug# %i c# (n oc6ii (mroodi+i ade0#rul poate a0ea c6ip sc6imonosit! 2ise
<andalf*
7 -%a e! parc&am fost legat la oc6i! 2ise T6eoden* "i +ie&+i datore2 aproape totul!
oaspete al meu nepre+uit* -i sosit (nc# o dat# la timp* )i&a% face cu drag un dar dup#
pofta inimii tale! (nainte s&o pornim la drum* N&ai dec$t s# desc6i2i gura %i&+i dau
orice&a% a0ea* .oar spada s# nu mi&o ceri*
7 .ac&am sosit sau nu Ia timp! r#m$ne de 0#2ut! 2ise <andalf* (n ceea ce
pri0e%te darul pe care 0rei s# mi&l faci! st#p$ne! 0oi alege ceea ce mi&e de treuin+#!
ce0a iute! pe care s# m# i2uiesc* .#&mi&l pe Iute ca <$ndul9 P$n# acum! mi&a fost
dat cu (mprumut! dac# pot s# 2ic a%a* .ar de&aici (ncolo! nu %tiu ce m&a%teapt#! e ca
%i cum ai a20$rli o moned# de argint (n e2n#! %i n&am s# prime4duiesc ce0a ce nu&i
al meu* Pe l$ng# asta! ne leag# o mare prietenie*
7 8un# alegere9 2ise T6eoden* "i +i&l dau cu drag# inim#* S# %tii c#&i un dar
m#re+* Nu&i altul asemeni lui Iute ca <$ndul* 'n el a ren#scut s#m$n+a arm#sarilor de
alt#dat#* Nu 0a mai fi pe lume unul ca el* -far# de asta! 0# pute+i alege cu to+ii cele
de treuin+# din armur#ria mea* .e spade nu duce+i lips#! dar am acolo coifuri %i
tunici de 2ale f#urite cu m#iestrie 7 daruri pe care le&au primit str#mo%ii mei din
<ondor* Lua+i ce pofti+i (nainte s&o pornim la drum %i 0# doresc s# 0# fie de folos*
-tunci se ar#tar# ni%te #ra+i purt$nd straie de r#2oi din c#m#rile regelui! care
(i (n0e%m$ntar# pe -ragorn %i pe Legolas (n 2ale lucitoare* '%i aleser# %i coifuri!
precum %i scuturi rotunde! (mpodoite cu aur %i #tute (n pietre scumpe 0er2i! ro%ii %i
ale* <andalf nu&%i lu# nici o armur#! iar <imli n&a0ea ne0oie de 2ale! de%i (i g#siser#
o tunic# pe m#sur#! c#ci nu era lucrare mai me%te%ugit# ca 0esta lui scurt#! f#urit# la
poalele mun+ilor de la mia2#noapte* .ar (%i alese un coif de fier acoperit cu piele!
potri0it pentru capul lui rotund5 (%i mai lu# %i&un scut micu+! pe care era (ncrustat un
cal al la galop pe un fundal 0erde 7 la2onul ,asei lui Eorl*
7 S# te apere de toate9 2ise T6eoden* - fost f#urit pentru mine pe 0remea lui
T6engel! pe c$nd eram copil*
<imli f#cu o plec#ciune*
7 Sunt m$ndru! Senior al O%tii! s#&+i port lucrurile! 2ise el* Prefer s# port eu un
cal dec$t s# m# poarte el pe mine* 'mi iuesc mai mult picioarele* .ar poate&oi
a4unge c$nd0a s# m# spri4in pe ele %i s# lupt*
7 Nu m# (ndoiesc de asta! 2ise T6eoden*
-poi regele se ridic# %i&n clipa aceea ap#ru EoG?n cu 0inul*
7 Ferthu !heoden hal2 rosti ea* Prime%te cupa aceasta %i ea la ceas de ucurie*
S# te (ntorci s#n#tos9
T6eoden #u din cup#! iar apoi domni+a le&o (ntinse %i oaspe+ilor* ,$nd a4unse
dinaintea lui -ragorn! se opri rusc %i (l pri0i cu oc6i str#lucitori* La r$ndul lui! acesta
se uit# la c6ipul ei %i 2$mi! dar (n clipa (n care lu# cupa! m$inile lor se (nt$lnir# %i el
(i sim+i tres#rirea*
7 M#rire +ie! -ragorn! fiu al lui -rat6orn! rosti ea*
7 M#rire +ie! .omni+# din Ro6an! (i r#spunse el! cu c6ipul tulurat! f#r# s# mai
2$measc#*
.up# ce #ur# cu to+ii! regele str##tu (nc#perea! apropiindu&se de u%#* -colo (l
a%teptau str#4erii %i solii! iar seniorii %i c#peteniile se str$nser# cu to+ii din Edoras %i
(mpre4urimi*
7 8#ga+i de seam#* Pornesc la drum %i se pare c# pentru ultima oar#! 2ise
T6eoden* Nu mai am copii! iar T6eodred! fiul meu! a fost ucis* 'l ung mo%tenitor pe
Eomer! nepotul meu* .ac# nici unul dintre noi nu se 0a mai (ntoarce! atunci alege+i&
0# domn dup# dorin+#* .ar treuie s# las pe cei care r#m$n pe m$ini une! s#&i
c$rmuiasc# (n locul meu* ,ine 0rea s# stea aici; Nu scoase nimeni nici un cu0$nt*
7 Nu&mi da+i nici un nume; 'n cine a0e+i (ncredere;
7 'n ,asa lui Eorl! r#spunse /ama*
7 .ar nu m# pot lipsi de Eomer %i nici el nu s&ar (n0oi s# r#m$n#! 2ise regele* E
ultimul din ,asa aceasta*
7 N&am 2is nimic de Eomer! (i r#spunse /ama* "i nu e el ultimul* Mai e %i EoG?n!
fiica lui Eomund! sora lui* E ne(nfricat# %i 0itea2#* Toat# lumea o iue%te* Las&o pe ea
c$rmuitoarea eorlingilor! c$t suntem noi pleca+i*
7 -%a s# fie! 2ise T6eoden* Trimite+i prista0ii s# 0esteasc# tot poporul c# domni+a
EoG?n (i 0a c#l#u2i de&acum (ncolo*
-poi regele se a%e2# (ntr&un 4il+ din fa+a u%ilor sale5 EoG?n (ngenunc6e dinaintea
lui* Iar T6eoden (i d#rui o spad# %i o c#ma%# me%te%ugit# de 2ale*
7 R#mas&un! nepoat#! rosti el* 'ntunecat e ceasul acesta! dar poate ne&om
(ntoarce (n L#ca%ul -uriu* -colo oamenii se pot ap#ra mult# 0reme %i! dac# pierdem
#t#lia! cei care scap# se 0or refugia %i ei acolo*
7 Nu spune asta9 (i r#spunse ea* -m s# te&a%tept clip# de clip# %i&un an! dac# 0a
fi ne0oie! p$n&ai s# te (ntorci*
.ar (n 0reme ce 0orea! oc6ii (i fugir# spre -ragorn! care st#tea (n prea4m#*
7 Regele se 0a (ntoarce! 2ise el* Nu te teme* -%teapt#* Nu la apus! ci spre r#s#rit
ne poart# soarta*
-poi regele coor( treptele cu <andalf al#turi* ,eilal+i (i urmar#* -ragorn mai pri0i
o dat# (n urm#&i (n timp ce se (ndreptau spre poart#* Sus! la cap#tul sc#rilor! st#tea
EoG?n singur# (n fa+a u%ilor5 (%i odi6nea m$inile pe m$nerul spadei pe care o +inea
drept! dinaintea ei* Era acum (n0e%m$ntat# (n 2ale %i lucea ca argintul (n soare*
<imli mergea al#turi de Legolas cu securea pe um#r*
7 'n sf$r%it! am pornit la drum! 2ise el* Oamenii au ne0oie de multe cu0inte
(nainte de fapte* 8arda mi se 2ate ner#d#toare (n m$n#* .e%i nu m#&ndoiesc c#
ro6irrimii sunt f#r# mil#! la o adic#* 'n orice ca2! mie nu mi se potri0e%te genul #sta de
r#2oi* ,um s# a4ung la ade0#rata #t#lie; ,e ine&ar fi s# pot merge! nu s# m#
i2esc ca o desag# de %aua lui <andalf*
7 Un loc mai comod nici c# se poate! dup# p#rerea mea! 2ise Legolas* .ar! nu&+i
fie team#! <andalf o s# te pun# ucuros pe picioare c$nd o&ncepe t#r#oiul5 sau o s&
o fac# (nsu%i Iute ca <$ndul* 8arda nu&i o arm# potri0it# pentru un c#l#re+*
7 .ar gnomii nu sunt c#l#re+i* -% secera cu drag# inim# ni%te c#p#+$ni orce%ti5
arda asta a mea nu&i de #rierit scalpuri omene%ti! 2ise <imli! m$ng$ind coada
securii*
La poart#! d#dur# peste o o%tire (ntreag# 7 tineri %i #tr$ni 7 gata (n %a* Se
str$nseser# mai ine de&o mie* L#ncile lor p#reau o p#durice de l#stari* Se au2ir#
strig#te puternice de ucurie c$nd se ar#t# T6eoden* ,$+i0a (i preg#tiser# calul! pe
,oam# de Nea! iar al+ii! pe&ai lui -ragorn %i Legolas* <imli nu se sim+ea deloc (n
largul lui! era (ncruntat! dar Eomer se apropie cu arm#sarul de d$rlogi*
7 M#rire +ie! <imli! fiu al lui <loin9 strig# el* N&am a0ut 0reme s# (n0#+ 0ora
me%te%ugit# su (ndrumarea ta! a%a cum mi&ai f#g#duit* .ar n&ar fi mai ine s# l#s#m
g$lcea0a deoparte; Eu unul n&am s# mai 2ic nici o 0oruli+# de ocar# Ia adresa
.oamnei P#durii*
7 -m s#&mi uit m$nia pentru o 0reme! Eomer! fiu al lui Eomund! 2ise <imli5 dar
de s&o&nt(mpla 0reodat# s&o 0e2i pe Lad? <aladriel cu propriii&+i oc6i! s# faci ine s#
te&n0oie%ti c#&i cea mai m$ndr# (ntre femei! c# altfel stric#m prietenia*
7 -%a 0oi face! 2ise Eomer* .ar p$n# atunci! iart#&m#* "i&n semn c# nu&mi mai
por+i pic#! te rog s# (ncaleci pe calul meu* <andalf 0a merge (n frunte! al#turi de
Seniorul O%tii5 dar ,opit# de Foc o s# ne poarte pe&am$ndoi! dac# ine0oie%ti*
7 Mul+umesc tare mult! 2ise <imli! 0#dit m#gulit* :oi merge cu tine! dac# (i
(ng#dui lui Legolas! to0ar#%ul meu! s# c#l#reasc# al#turi de noi*
7 -%a s# fie! rosti Eomer* Legolas de&a st$nga mea %i -ragorn de&a dreapta %i n&
o s# (ndr#2neasc# s# ne stea nimeni (n cale*
7 Unde e Iute ca <$ndul; (ntre# <andalf*
7 -learg# ca neunu@ prin iar#! (i r#spunser# ei* Nu las# pe nimeni s# se&ating#
de el* Uite&l acolo! departe! l$ng# 0ad! ca o umr# printre s#lcii*
<andalf %uier# %i (l strig# tare pe nume! iar calul (%i scutur# capul %i nec6e2#5 apoi
se (ntoarse %i&o porni ca s#geata spre ei*
7 Nici suflarea :$ntului de -pus nu I&ar putea opri! 2ise Eomer! (n timp ce calul
m$ndru se apropia! p$n# a4unse (n fa+a 0r#4itorului*
7 Se pare c# darul a fost f#cut de4a! rosti T6eoden* .ar asculta+i cu luare&aminte*
'l numesc! acum %i&aici! pe oaspetele meu! <andalf cel Sur! cel mai (n+elept dintre
sfetnici! cel mai ine 0enit dintre 6oinari! senior al O%tii! c#petenie a eorlingilor! c$t
0a d#inui semin+ia noastr# pe p#m$nt5 %i i&l d#ruiesc pe Iute ca <$ndul! prin+ul cailor*
7 '+i mul+umesc! rege T6eoden! 2ise <andalf*
-poi (%i a20$rli rusc mantia cenu%ie %i p#l#ria %i s#ri pe cal* Nu purta nici coif!
nici 2ale* P#rul lui ca neaua (i flutura (n 0$nt! iar 0e%mintele ale str#luceau oritor (n
soare*
7 Lua+i aminte la ,#l#re+ul -l9 strig# -ragorn! %i to+i (i repetar# cu0intele*
7 Regele nostru %i ,#l#re+ul -l9 (nainte! eorlingi9 <oarnele sunar#* ,aii se
ridicar# (n dou# picioare! nec6e2$nd*
L#ncile 2#ng#nir#! lo0ite de scuturi* -tunci regele ridic# m$na %i ultima o%tire din
Ro6an porni tun#toare! ca o rafal# 0i4elioas#! c#tre -pus*
-%a cum st#tea neclintit#! dinaintea u%ilor %i a casei amu+ite! EoG?n 2#ri
sc$nteierea l#ncilor lor (n dep#rtare! pe c$mpie*
!II !#una lui &em
Soarele sc#p#tase la apus c$nd p#r#sir# Edorasul! iar lumina lui le sclipea (n
pri0iri %i presc6ima (ntinsul c$mpiei din Ro6an (ntr&o! urni+# aurie* Pe la poalele
Mun+ilor -li trecea un drum #t#torit care ducea unde0a! (ntre apus %i mia2#noapte5
pe&acolo o luar#! urc$nd %i coor$nd (n +inutul (n0er2it! trec$nd p$raie mici %i iu+i prin
0aduri f#r# num#r* .inaintea lor! (n dep#rtare %i la dreapta! se deslu%eau Mun+ii
,e+o%i5 pe m#sur# ce str##teau leg6e dup# leg6e! ace%tia erau tot mai (ntuneca+i %i
mai (nal+i* Soarele coora (ncet dinaintea lor* (nd#r#t se l#sa seara*
O%tirea (%i continua drumul* (i m$na ne0oia* Tem$ndu&se s# nu a4ung# prea
t$r2iu! c#l#toreau c$t puteau de repede! f#c$nd rareori popas* Iu+i %i (ndur#tori erau
arm#sarii din Ro6an! dar a0eau multe leg6e de mers 7 mai ine de patru2eci! ca
pas#rea&n 2or 7 din Edoras! p$n# la 0adurile Isenului! unde n#d#4duiau s# dea de
oamenii regelui! care +ineau piept o%tirilor lui Saruman*
'i (mpresur# noaptea* 'ntr&un t$r2iu! f#cur# popas %i (%i ridicar# ta#ra* Merseser#
pre+ de 0reo cinci ceasuri %i p#trunseser# ine (n c$mpia apusean#5 dar mai a0eau
de str##tut mai ine de 4um#tate din drum* '%i a%e2ar# corturile (ntr&un cerc mare!
su cerul (nstelat! luminat de luna ceruit#* Nu aprinser# focuri! c#ci nu %tiau la ce se
puteau a%tepta5 dar se (ncon4urar# de str#4eri c#lare si trimiser# cerceta%i (nainte!
care se strecurau ca ni%te umre prin cutele p#m$ntului* Noaptea trecu ane0oie! f#r#
0reo 0este sau 0reun 20on* 'n 2ori! sun# cornul %i! (n mai pu+in de un ceas! pornir# iar
la drum*
'nc# nu se 2#rea nici un nor deasupra! dar (n aer plutea 2#pu%eala5 era prea cald
pentru perioada aceea a anului* Soarele r#s#ri (nce+o%at %i! (nd#r#t! urm$ndu&l (ncet
(n (n#l+area lui pe olt#! se 2#rea o (ntunecime care cre%tea! ca o furtun# 0enind
dinspre r#s#rit* Iar (n dep#rtare! unde0a! (ntre apus %i mia2#noapte! p#rea c#
mocne%te alt# e2n#! la poalele Mun+ilor ,e+o%i 7 o umr# care se t$ra (ncet din
:alea :r#4itorului*
<andalf r#mase (n urm#! p$n# a4unse l$ng# Legolas %i Eomer*
7 Legolas! 2ise el! ai pri0irea ascu+it# a semin+iei tale fermecate! care poate
deosei 0raia de pi+igoi de la o leg6e* Spune&mi! 0e2i ce0a departe! c#tre Isengard;
7 Sunt multe mile p$n&acolo! 2ise Legolas! scrut$nd 2area cu m$na lui prelung#
strea%in# la oc6i* :#d ce0a (ntunecat (n care se mi%c# ni%te forme*** ni%te umre
mari! departe! pe malul r$ului5 dar ce sunt! nu&mi dau seama* "i nu cea+a %i nici norii
nu (mi (mpiedic# oc6ii s# 0ad#! ci o umr# (n0#luitoare! iscat# asupra +inutului de o
putere necunoscut#! care se mi%c# (ncet de&a lungul apei* ,a %i cum asfin+itul de su
(ntinderi nesf$r%ite de arori s&ar re0#rsa de pe coline*
7 Iar dind#r#tul nostru 0ine o ade0#rat# 0i4elie din Mordor! 2ise <andalf* O s&
a0em o noapte neagr#*
Pe m#sur# ce trecea 2iua a doua a c#l#toriei lor! p$cla din aer cre%tea* Spre
dup#&amia2#! norii (ntuneca+i (i a4unser# din urm#= un aldac6in cu margini mari!
2dren+uite! peticit cu o lumin# oritoare* Soarele sc#pata ro%u ca s$ngele (n0#luit (n
cea+#* L#ncile c#l#re+ilor p#reau aprinse (n 0$rf! iar ultimele ra2e de lumin# aprindeau
po0$rni%urile arupte ale culmilor T6ri6?rne care se (n#l+au acum foarte aproape! la
6otarul de mia2#noapte al Mun+ilor -li 7 trei steiuri 2im+ate pri0ind asfin+itul* (n
ultima p$lp$ire ro%iatic#! arm#sarii din fa+# 2#rir# un punct negru5 un c#l#re+ care se
(ndrepta spre ei* Se oprir# %i&l a%teptar#*
-cesta sosi 0l#guit! cu coiful spart %i scutul cr#pat* .esc#leca ane0oie %i r#mase
(n picioare g$f$ind* .up# ce&%i trase sufletul! rosti=
7 Unde e Eomer; -+i 0enit! (n sf$r%it5 dar prea t$r2iu %i cu for+e pu+ine* Lucrurile
s&au (nr#ut#+it de c$nd s&a pr#p#dit T6eodred* Ieri am fost sili+i s# ne retragem peste
Isen cu pierderi mari5 mul+i au murit la trecerea apei* -poi! dup# c#derea nop+ii!
ta#ra ne&a fost atacat# de al+ii care&au trecut r$ul* ,red c# nu mai e nimeni (n
Isengard* Iar Saruman i&a (narmat pe muntenii s#latici %i pe p#storii din )ara Murg#
de dincolo de r$uri! asmu+indu&i %i pe ei (mpotri0a noastr#* -m fost cople%i+i* >idul de
scuturi a fost str#puns* ErCenrand din Meleagul de la -pus %i&a retras oamenii pe
care i&a putut aduna c#tre fort#rea+a din :#g#una lui /em* ,eilal+i s&au (mpr#%tiat*
Unde&i Eomer; Spune+i&i c# nu mai a0em nici o n#de4de* -r face ine s# se (ntoarc#
(n Ederas (nainte s&a4ung# acolo lupii din Isengard*
T6eoden nu 2isese nimic p$n# (n clipa aceea! st$nd ascuns de pri0irile
o%teanului! (nd#r#tul str#4erilor* -cum (ns# (%i (ndemn# calul %i ie%i Ia 0edere*
7 /ai! ,eorI! 0ino (n fa+a mea! rosti el* Sunt aici* -m sosit cu ultima o%tire de
eorlingi* "i n&o s# d#m ir cu fugi+ii f#r# s# intr#m (n lupt#*
,6ipul #ratului se lumin# de ucurie %i uimire* Se t$r( (n fa+#! apoi (ngenunc6e!
(ntin2$ndu&i regelui spada lui tocit#*
7 Porunce%te! M#ria Ta9 strig# el* "i iart#&m#9 ,redeam c#***
7 ,redeai c&am r#mas la Meduseld! coc$r4at ca un arore #tr$n su n#me+i*
-%a st#teau lucrurile c$nd ai plecat la r#2oi* .ar a 0enit un 0$nt de la apus %i mi&a
scuturat crengile! 2ise T6eoden* .a+i&i omului acestuia un cal odi6nit9 "i 6ai s#&i
s#rim lui ErCenrand (n a4utor9
Pe c$nd T6eoden rostea toate acestea! <andalf o lu# pu+in (nainte! se opri %i pri0i
mai (nt$i spre mia2#noapte! c#tre Isengard! apoi spre apus! la soarele care asfin+ea*
.up# aceea se (ntoarse*
7 Pleac#! T6eoden9 2ise el* Pleac# (n :#g#una lui /em* .u&te spre :adurile
Isenului %i nu 2#o0i (n c$mpie9 Sunt ne0oit s# te p#r#sesc pentru o 0reme* Iute ca
<$ndul treuie s# m# duc# acum! s# fac o trea# granic#*
-poi strig#! (ntorc$ndu&se spre oamenii s#i! (n frunte cu -ragorn %i Eomer=
7 -0e+i gri4# de Seniorul O%tii p$n# m#&ntorc* -%tepta+i&m# la Poarta lui /em9
"i&acum! r#mas&un9
'i spuse ce0a lui Iute ca <$ndul %i arm#sarul +$%ni ca o s#geat# tras# dintr&un arc*
Nici n&apucaser# s# se uite la el! c# se f#cu ne0#2ut! ca o str#fulgerare argintie (n
asfin+it! ca 0$ntul prin iar#! ca o umr# ce se&arat# %i piere&ntr&o clipit#* ,oam# de
Nea forn#i %i se ridic# (n dou# picioare! gata s#&l urme2e5 dar numai o pas#re cu
aripa iute mai putea s#&l a4ung#*
7 -sta ce&o mai fi&nsemn$nd; (l (ntre# unul dintre str#4eri pe /ama*
7 ,# <andalf cel Sur treuie s# se gr#easc#! (i r#spunse acesta* -%a e el=
apare %i dispare pe neg$ndite*
7 .ac# ar fi Lim# de :ierme aici! ar g#si u%or o eAplica+ie! 2ise str#4erul*
7 -%a e! spuse /ama* Eu unul am s# a%tept p$n# se&ntoarce <andalf*
7 S&ar putea s&a%tep+i cam mult! 2ise cel#lalt*
O%tirea p#r#si drumul! (ndrept$ndu&se c#tre :adurile Isenului! cotind spre
mia2#2i* Se l#s# noaptea! iar ei mergeau mai departe* Se apropiar# de coline! dar
culmile (nalte din T6ri6?rne se (ntunecaser# de4a (n 2area mo6or$t#* La c$te0a mile
dep#rtare! spre cap#tul dep#rtat al :#ii Meleagului de la -pus! se (ntindea o 0iroag#
(n0er2it# 7 un golf mare (n mun+i 7 din care pornea un defileu printre coline*
Oamenii locului (i 2iceau :#g#una lui /em! dup# numele unui erou din r#2oaiele
str#0ec6i! care (%i g#sise refugiul acolo* "erpuia din ce (n ce mai (ngust %i mai arupt
dinspre nord! pe su umrele culmilor T6ri6?rne! p$n# ce st$ncile $ntuite de ciori se
(n#l+au ca ni%te turnuri seme+e de&o parte %i de alta! st#0ilind lumina*
La Poarta lui /em! (naintea :#g#unii! din st$nca de mia2#noapte ie%ea un pinten*
Pe el se (n#l+au ni%te 2iduri de piatr# str#0ec6e! iar (n#untru se 2#rea un turn m#re+*
Oamenii 2iceau c# fort#rea+a fusese ridicat# de m$na uria%ilor! la porunca regilor
m#rii! (n dep#rtatele 2ile de glorie ale <ondorului* Se numea ,etatea ,ornului! c#ci
ecoul tr$mi+elor din turn r#suna (n :#g#un#! de parc# o%tirile din negura uit#rii s&ar
fi ridicat la lupt# din ca0ernele de la poalele colinelor* Oamenii din 0ec6ime
construiser# %i un 2id care pornea din ,etatea ,ornului! p$n# la st$nca de mia2#2i!
oprind intrarea (n defileu* P$r$ul :#g#unii ie%ea printr&o galerie mare de scurgere! de
la a2#* -poi %erpuia pe la poalele St$ncii ,ornului %i se re0#rsa (ntr&un f#ga% ce
str##tea o poian# (ntins# %i (n0er2it#! po0$rnit# u%or! dinspre Poart#! p$n# la
St#0ilarul lui /em* .e&acolo c#dea (n :iroaga :#g#unii %i ie%ea apoi (n :$lceaua
-pusean#* 'n ,etatea ,ornului dincolo de Poarta lui /em s#l#%luia ErCenrand!
st#p$nul Meleagului de la -pus de la fruntariile O%tii* Pentru c# 0remurile se
(nneguraser# de amenin+area r#2oiului! el a0usese (n+elepciunea s# repare 2idul %i
s# (nt#reasc# fort#rea+a*
,#l#re+ii mai erau (nc# (n 0alea 4oas# de dinaintea intr#rii (n :iroag#! c$nd se
au2ir# strig#tele %i cornul cerceta%i lor care porniser# (nainte* .in (ntuneric +$%nir#
%uier$nd s#ge+ile* Unul dintre cerceta%i se (ntoarse iute %i 0esti c# 0alea fusese
(mp$n2it# de c#l#re+ii lupului %i c# o o%tire de orci %i oameni s#latici se gr#eau
c#tre mia2#2i dinspre :adurile Isenului* Se p#rea c# +elul lor era s# a4ung# (n
:#g#una lui /em*
7 -m g#sit mul+i de&ai no%tri care au c#2ut uci%i pe c$nd fugeau (ncoace! 2ise
cerceta%ul* "i&am (nt$lnit cete sting6ere r#t#cind de colo&colo! f#r# c$rmaci* ,e s&a
(nt$mplat cu ErCenrand se pare c# nu %tie nimeni* Mai mult ca sigur c# 0a fi a4uns
din urm# (nainte s# soseasc# la Poarta Iui /em! de n&o fi pierit de4a*
7 L&o fi 0#2ut cine0a pe <andalf; (ntre# T6eoden*
7 .a! st#p$ne* Mul+i au 0#2ut un mo%neag c#lare! (n0e%m$ntat (n al! str##t$nd
c$mpiile! ca 0$ntul prin iar#* Unii au cre2ut c#&i Saruman* Se 2ice c# a pornit spre
Isengard! (nainte de c#derea serii* -l+ii spun c# l&au 2#rit %i pe Lim# de :ierme mai
de0reme! merg$nd spre mia2#noapte! cu o mul+ime de orci*
7 N&o s#&i fie ine lui Lim# de :ierme! dac# d# <andalf de el! 2ise T6eoden* ,u
toate acestea! acum (mi lipsesc am$ndoi sfetnicii mei 7 %i cel 0ec6i! %i cel nou* P$n#
una&alta! n&a0em dec$t s# mergem mai departe! a%a cum ne&a spus <andalf! spre
Poarta lui /em! f#r# s# ai# (nsemn#tate dac# ErCenrand e sau nu acolo* Se %tie
cum0a c$t e de mare o%tirea ce 0ine de la mia2#noapte;
7 E foarte mare! 2ise cerceta%ul* E drept! cel ce fuge (%i socote%te 0r#4ma%ul
dulu! dar am stat de 0or# cu #ra+i dintr&o ucat# %i n&am nici o (ndoial# c#
oastea lor principal# e de nenum#rate ori mai mare dec$t tot ce&a0em aici*
7 -tunci s&o pornim iute! 2ise Eomer* S#&i trecem prin saie pe 0r#4ma%ii care ne
stau (n cale! p$n# la fort#rea+#* 'n :#g#una lui /em sunt o groa2# de ca0erne unde
s&ar putea ascunde5 %i sunt drumuri tainice care pornesc de&acolo! p$n# pe coline*
7 S# nu te&ncre2i (n c#ile tainice! 2ise regele* Saruman a iscodit de mult +inutul
acesta* S&ar putea totu%i ca ap#rarea noastr# s# +in# piept destul acolo* /ai s#
mergem*
-ragorn %i Legolas plecar# atunci cu Eomer (n fa+#* Str##tur# noaptea!
(ncetinind pasul pe m#sur# ce (ntunericul de0enea tot mai de nep#truns5 drumul lor
urca din ce (n ce mai mult spre mia2#2i! (n cutele mo6or$te de la poalele muntelui*
Nu d#dur# peste prea mul+i 0r#4ma%i (n cale* Ici %i colo (nt$lnir# ande r#t#citoare de
orci! care (ns# se f#ceau ne0#2ute (n fug#! (nainte s# pun# ,#l#re+ii m$na pe ei sau
s#&i ucid#*
7 M# tem c# n&o s# treac# mult! 2ise Eomer! p$n# o s&a4ung# 0estea sosirii o%tirii
regale la urec6ile conduc#torului lor! fie el Saruman sau 0reun c#pitan pe care l&a
trimis (ncoace*
'nd#r#t cre%tea larma r#2oiului* Un c$nt aspru str##tea (ntunericul* -4unseser#
departe! sus! (n :iroaga :#g#unii! c$nd (%i (ntoarser# pri0irile* -tunci 0#2ur# tor+ele=
o pu2derie de puncti%oare aprinse pe c$mpia smolit#! (mpr#%tiate precum ni%te flori
ro%ii! sau urc$nd %erpuitoare! (n r$nduri lungi! p$lp$itoare* .in loc (n loc! mai
i2ucnea c$te o flac#r# mai mare*
7 E&o o%tire numeroas# pe urmele noastre! 2ise -ragorn*
7 -duc focul cu ei! spuse T6eoden! %i fac scrum tot ce (nt$lnesc (n cale= cl#i!
ordeie %i arori* Era o 0ale ogat#! cu multe gospod#rii* 8ietul meu norod9
7 O! de&ar fi 2iu#! cum ne&am mai n#pusti asupra lor! ca o 0i4elie din mun+i9 2ise
-ragorn* Mi&e inima plin# de m$6nire c# treuie s# fugim de ei*
7 Nu 0om mai fugi mult! 2ise Eomer* St#0ilarul lui /elm e la doi pa%i (n fa+#* La
0reo patru sute de pa%i (nainte de Poarta lui /elm e un %an+ str#0ec6i! cu metere2e!
care taie 0iroaga* -colo am putea (ntoarce armele (mpotri0a lor*
7 Nu! suntem prea pu+ini s# putem ap#ra St#0ilarul! 2ise T6eoden* E mai lung
de&o mil#! iar sp#rtura din el e foarte mare*
7 Putem s# trimitem ariergarda acolo! dac# om 0edea c# n&a0em (ncotro! 2ise
Eomer*
Nu era nici lun#! nici stea c$nd a4unser# c#l#re+ii la re%a din St#0ilar! pe unde
ie%ea p$r$ul* .rumul care (l (nso+ea 0enea dinspre ,etatea ,ornului* ;rir rusc
metere2ul aia deslu%it dinaintea lor 7 o umr# (nalt#! peste o pr#pastie (ntunecat#*
,um urcau ei a%a! (i opri un str#4er*
7 Seniorul O%tii e&n drum spre Poarta lui /elm! (i spuse Eomer* '+i 0oresc eu!
Eomer! fiul lui Eomund*
7 Mi&aduce+i 0e%ti peste a%tept#ri! 2ise str#4erul* <r#i+i pasul9 :r#4ma%ul e pe
urmele 0oastre*
O%tirea trecu prin sp#rtur# %i se opri pe pa4i%tea po0$rnit# de deasupra* :#2ur#
cu ucurie c# ErCenrand (%i l#sase mul+i oameni s# apere Poarta Iui /elm %i mul+i
reu%iser# s# scape (ncoace*
7 S# tot fie 0reo mie uni de lupt# corp la corp! 2ise <amling! un #tr$n!
c#petenia celor care 0eg6eau St#0ilarul* .ar cei mai mul+i sunt (mpo0#ra+i de ierni
f#r# de num#r! la fel ca mine* Prea pu+ini! cum ar fi nepotul meu! au r#mas aici* ,$t
despre ErCenrand! ieri ne&au sosit 0e%ti cum c# s&ar retrage (ncoace cu 0a4nicii
c#l#re+i apuseni care ne&au r#mas* .ar n&a sosit p$n# acum*
7 M# tem c# n&o s# 0in# prea cur$nd! 2ise Eomer* ,erceta%ii no%tri n&au nici o
0este de la ei* Iar (nd#r#t 0alea&i plin# de 0r#4ma%i*
7 ,e ine&ar fi s# fi sc#pat! 2ise T6eoden* Era un om puternic! (n el a ren#scut
0ite4ia lui /elm! M$na&,iocan* .ar n&a0em cum s#&l a%tept#m aici* Treuie s# ne
ducem toate for+ele (n#untrul 2idurilor* -0e+i destule pro0i2ii; Noi am adus cam
pu+ine! c#ci ne&am a%teptat la lupt# desc6is#! nu la un asediu*
7 'nd#r#t! (n pe%terile din :#g#un#! s&au adunat cam trei sferturi dintre apuseni
7 #tr$ni %i tineri! femei %i copii! 2ise <amling* Tot acolo am depo2itat mult#
m$ncare! animale %i nutre+uri*
7 sta&i un lucru un! 2ise Eomer* ,#ci 0r#4ma%ii distrug %i ard tot ce&a r#mas pe
0ale*
7 .ac# 0in la Poarta lui /elm s# se t$rguiasc# pentru m$ncare! apoi or s&o
pl#teasc# scump! 2ise <amling*
Regele %i ,#l#re+ii plecar# mai departe* '(nainte s# a4ung# la drumul pietruit care
str##tea p$r$ul! desc#lecar#* '%i luar# caii de d$rlogi %i&i conduser# (n %ir spre talu2!
apoi trecur# prin por+ile ,et#+ii ,ornului* "i&acolo fur# (nt$mpina+i cu ucurie %i cu
n#de4de re(nnoit#5 c#ci acum a0eau destui oameni s# apere at$t cetatea! c$t %i 2idul*
Eomer (%i preg#ti repede c#l#re+ii* Regele %i o%tenii casei sale erau (n ,etatea
,ornului! (mpreun# cu o mare parte dintre apuseni* .ar pe >idul :#g#unii %i pe turn!
precum %i (nd#r#tul lui! Eomer aran4a aproape toate o%tile pe care le a0ea (n linie de
#taie! pentru c# aici ap#rarea p#rea mai (ndoielnic#! dac# a0ea s# se dea un atac
6ot#r$t %i (n for+#* ,aii fur# du%i departe! (n :#g#un#! str#4ui+i de oamenii de care se
putuser# lipsi*
>idul :#g#unii era (nalt de dou#2eci de picioare! %i destul de lat ca s# mearg# pe
el patru oameni unul l$ng# altul5 iar peste parapet numai un om (nalt se putea
(ncumeta s# pri0easc#* Ici&colo! se 0edeau ni%te desc6i2#turi (n piatr# pe unde se
putea trage cu arcul* La acest astion se a4ungea pe o scar# care coora de la o u%#
din curtea ,et#+ii ,ornului* Pe 2id se mai putea a4unge %i dinspre :#g#un#! pe trei
r$nduri de trepte5 dar (n eAterior acesta era destul de neted %i pietrele mari din care
era construit fuseser# (minate cu m#iestrie! a%a (nc$t nu puteai pune piciorul5 sus
se r#sfr$ngeau ca o st$nc# m$ncat# de 0aluri*
<imli st#tea spri4init de 2id* Legolas se a%e2ase pe parapet! ciupindu&%i arcul %i
scrut$nd e2na*
7 -%a mai 2ic %i eu! 2ise gnomul! lo0ind dalele cu piciorul* (mi cre%te inima c$nd
m# apropii de munte* ,e piatr# s#n#toas#9 )inutul #sta are oase tari* Le&am sim+it (n
t#lpi de cum am (nceput s# urc#m dinspre st#0ilar* (ntr&un an de 2ile %i cu c$+i0a de&ai
mei a% face aici o st$nc# de care 0r#4ma%ul s&ar i2i ca 0alurile m#rii*
7 N&am nici o (ndoial#! 2ise Legolas* .ar semin+ia asta de gnomi e tare ciudat#*
Mie nu&mi place aici nici 2iua! nici noaptea* 'ns# (mi face ine s# te %tiu (n prea4m#!
(nfipt (n picioarele tale 2dra0ene %i cu arda pe um#r* ,e ine&ar fi s# mai fie cu noi
c$+i0a din neamul t#u9 "i m&a% ucura %i mai mult dac# am a0ea 0reo sut# de arca%i
m#ia%tri din ,odrul 'ntunecat* O s# fie mai mare ne0oie de ei* Ro6irrimii au arca%i
uni (n felul lor! dar sunt mult prea pu+ini*
7 Pe (ntuneric n&ai cum s# tragi cu arcul! 2ise <imli* Pe legea mea! asta&i 0reme
de dormit* -6! somnul9 Nu mi&am (nc6ipuit 0reodat# c# un gnom ar putea t$n4i a%a
dup# o clip# de odi6n#* ,#l#ritul e foarte oositor* "i cu toate acestea! securea mea&i
ner#d#toare* la s# am eu acum (n fa+# un %ir de gruma2uri orce%ti %i loc destul s#&mi
(n0$rt securea9 S# 0e2i atunci cum m&a% pune pe picioare*
Timpul trecea ane0oie* .eparte! (n 0ale! ardeau (nc# focuri r#2le+e* -cum ostile
Isengardului (naintau f#r# 2gomot* Tor+ele lor se 2#reau urc$nd %erpuitor %iruri&%iruri
prin 0iroag#* 8rusc i2ucnir# urlete! gemete %i strig#te omene%ti de lupt# dinspre
St#0ilar* Peste margine +$%nir# fl#c#ri care crescur# ca o p#l#laie dinaintea sp#rturii*
-poi se risipir#* Oamenii se (ntoarser# la galop peste c$mpie! urc$nd spre poarta
,et#+ii ,ornului* -pusenii din spate fuseser# ne0oi+i s# se retrag#*
7 :r#4ma%ii sunt la o arunc#tur# de #+! 2iser# ei* -m tras toate s#ge+ile pe care
le a0eam %i st#0ilarul e (n+esat de le%uri orce%ti* .ar asta n&o s#&i opreasc# pentru
prea mult# 0reme* -u %i&nceput s# dea u2na pe malul p$r$ului! (n mai multe locuri!
(ngr#m#di+i ca furnicile* .ar i&am (n0#+at minte %i nu %i&au mai aprins tor+ele*
Trecuse de mie2ul nop+ii* ,erul era smolit! iar aerul (ncremenit 0estea furtuna*
8rusc norii fur# sf$%ia+i de o p$lp$ire oritoare* 8ra+ele fulgerului se i2ir# de colinele
r#s#ritene* 'n nemi%carea clipei! cei de pe 2iduri 0#2ur# locul dintre ei %i st#0ilar
n#p#dit de o lumin# al#= colc#ia de forme mo6or$te care se t$rau 7 unele scurte %i
0oinice! altele (nalte %i cumplite! cu coifuri m#re+e %i scuturi (ntunecate* -lte sute %i
sute se re0#rsau peste St#0ilar %i prin sp#rtur#* "u0oiul acesta (nnegurat curgea
c#tre 2iduri! din st$nc# (n st$nc#* Tunetul umplu 0alea* (ncepu o ploaie iciuitoare*
La fel ca ploaia %uierau %i s#ge+ile peste creneluri! 2#ng#nind apoi pie2i% pe
pietre* Unele (%i atinser# +inta* 'ncepuse atacul (n :#g#una lui /elm5 dar (n#untru nu
se au2ea %i nu se mi%ca nimeni5 nici o s#geat# nu porni de&acolo*
O%tirile 0r#4ma%e (%i (ncetar# asaltul! nedumerite de amenin+area t#cut# a st$ncii
%i a 2idului* Fulgerele continuau s# sf$%ie (ntunericul* -poi orcii (ncepur# s# urle!
t#ind aerul cu l#ncile %i cu spadele %i a20$rlind un nor de s#ge+i asupra oric#rei
siluete care se desena pe creneluri5 iar #ra+ii din O%te se uitau ului+i la ceea ce lor
li se p#rea a fi un lan de gr$u (ntunecat! r#0#%it de 0i4elia r#2oiului (n care fiecare
spic p$lp$ia (ntr&o lumin# 2dren+uit#*
Tr$mi+ele de alam# r#sunar#* :r#4ma%ii d#dur# u2na 7 unii asupra >idului
:#g#unii! al+ii spre drumul pietruit %i spre po0$rni%ul care ducea la por+ile ,et#+ii
,ornului* -colo se (ngr#m#deau orcii cei mai soli2i %i oamenii s#latici din 6#+i%urile
)#rii Murge* .up# o clip# de %o0#ial#! pornir# (nainte* -poi fulger# %i! pe fiecare coif!
pe fiecare scut ap#ru la2onul cu m$na (ngro2itoare a Isengardului* -4unser# (n
0$rful st$ncii5 dup# care se (ndreptar# spre por+i*
-tunci se mi%car#! (n sf$r%it! %i cei de pe 2iduri! (nt$mpin$ndu&i cu o pu2derie de
s#ge+i %i de pietre* :r#4ma%ii %o0#ir#! rupser# r$ndurile! apoi se d#dur# (nd#r#t!
atacar#! se d#dur# (napoi %i iar atacar#5 de fiecare dat# (ns# se opreau tot mai sus!
ca %u0oiul (n cre%tere* Tr$mi+ele r#sunar# din nou %i un pu6oi de oameni s#latici
se repe2i (nainte* '%i +ineau scuturile ca pe un acoperi% deasupra capetelor! iar (n
mi4loc purtau dou# trunc6iuri 2dra0ene* 'n spatele lor se (mul2eau arca%ii orci! care
traser# o ploaie de s#ge+i asupra celor de pe 2iduri* -4unser# dinaintea por+ilor*
Trunc6iurile fur# i2ite de t#liile lor cu un uuit asur2itor* Unde c#dea un s#latic
2droit de 0reun olo0an aruncat de sus! se i0eau doi (n locul lui* 8erecii aceia
uria%i se leg#nau %i lo0eau f#r# (ncetare*
Eomer st#tea al#turi de -ragorn pe >idul :#g#unii* -u2ir# larma si i2iturile
erecilor %i (%i d#dur# seama (ntr&o clipit# de prime4dia ca por+ile s# fie sf#r$mate*
7 /ai9 2ise -ragorn* - sosit ceasul s# lupt#m al#turi! cu spada (n m$n#*
O luar# la fug# pe 2id de le sf$r$iau c#lc$iele! apoi urcar# sc#rile si trecur# (n
curtea de pe St$nc#* 'n drum! adunar# o m$n# de spadasini 0oinici* 'n locul unde
st$nca (nt$lnea 2idul de apus al cet#+ii era o u%i+# dosnic#* .e&acolo pornea pe l$ng#
2id o potec# (ngust#! pe marginea st$ncii arupte* Eomer %i -ragorn d#dur# u2na
(mpreun# pe u%#! urma+i (ndeaproape de ceilal+i* S#iile lor lucir# ca una c$nd le
traser# din teac#*
7 <ut6Gine9 strig# Eomer* <ut6Gine pentru O%te9
7 -nduril9 strig# %i -ragorn* -nduril pentru .unedaini9 -tacar# dintr&o parte!
arunc$ndu&se asupra oamenilor s#latici*
-nduril se ridica %i coora! ca o flac#r# al#* .e pe 2id %i din turn se (n#l+a un
strig#t=
7 -nduril9 -nduril porne%te la r#2oi9 Saia ce&a fost .espicat# str#luce%te iar9
Ului+i! erecarii sc#par# trunc6iurile %i se (ntoarser# la lupt#5 dar acoperi%ul de
scuturi fu str#puns ca de tr#snet! iar ei fur# pur %i simplu m#tura+i! secera+i sau
arunca+i de pe St$nc# (n p$r$ul pietros de la poale* -rca%ii orci traser# s#latic! apoi
d#dur# ir cu fugi+ii*
O clip#! Eomer %i -ragorn r#maser# neclinti+i dinaintea por+ilor* Tunetul se&au2ea
acum (n dep#rtare* Fulgerele mai p$lp$iau (n 2are! printre mun+ii de la mia2#2i*
.inspre mia2#noapte se porni un 0$nt t#ios* Norii pluteau sf$%ia+i %i (nd#r#tul lor
lic#reau stelele5 iar deasupra colinelor! de aceea%i parte cu :iroaga! luneca luna de&
un galen&str#lucitor! (n 0reme ce furtuna se destr#ma*
7 N&am prea sosit la timp! 2ise -ragorn! uit$ndu&se la por+i* 8alamalele lor uria%e
%i arele de fier erau (ndoite %i r#sucite5 mare parte din sc$nduri cr#paser#*
7 .ar nici nu putem sta aici! (nd#r#tul 2idurilor! s# le ap#r#m! 2ise Eomer*
Pri0e%te9
-r#t# cu degetul spre drumul pietruit* .incolo de p$r$u! se adunase iar o ceat#
mare de orci %i de oameni s#latici! (n aer %uierau s#ge+i care se poticneau (n
pietrele din 4ur*
7 /ai9 Treuie s# ne (ntoarcem s# 0edem ce putem face* -r fi ine s#
(ngr#m#dim ni%te pietre %i s# (nc6idem por+ile cu grin2i pe din#untru* /ai odat#9
Se (ntoarser# %i&o luar# la fug#* 'n clipa aceea! c$te0a 2eci de orci care st#tuser#
neclinti+i printre le%uri s#rir# (n picioare %i pornir# furi%at! alerg$nd dup# ei* .oi se
aruncar# la p#m$nt! apuc$ndu&l pe Eomer de c#lc$ie5 apoi (l door$r# %i t##r$r#
asupra lui* .ar din umrele din 4ur +$%ni strig$nd r#gu%it o umr# mic# %i (ntunecat#
pe care n&o oser0ase nimeni*
7 .aru3 <ha)ad2 <ha)ad ai-menu2
Prin aer %uier# o secure %i doi orci se pr#u%ir# desc#p#+$na+i* ,eilal+i d#dur# ir
cu fugi+ii*
Eomer se c#2ni s# se pun# pe picioare! c6iar c$nd -ragorn se (ntoarse alerg$nd
s#&i sar# (n a4utor*
'nc6iser# iar u%a dosnic# de fier %i apoi o (nt#rir# cu drugi! (ngr#m#dir# olo0ani
pe din#untru* ,$nd se sim+ir# (n siguran+#! Eomer se r#suci %i 2ise=
7 '+i mul+umesc! <imli! fiu al lui <loin* N&am %tiut c&ai ie%it %i tu cu noi* .ar 0ora
ceea! oaspetele nepoftit se do0ede%te&adesea cel mai pl#cut* ,um ai a4uns acolo;
7 -m luat&o pe urmele 0oastre! ca s#&mi alung somnul! 2ise <imli5 dar c$nd m&
am uitat Ia muntenii #ia! mi s&au p#rut prea mari pentru puterile mele! a%a c# m&am
ascuns dup# un olo0an! ca s# 0#d cum 0# 1 4uca+i3 0oi cu s#iile*
7 Nu %tiu cum s# te r#spl#tesc! spuse Eomer*
7 S&ar putea s# ai prile4ul mai iute dec$t cre2i! r$se gnomul* .ar eu unul sunt
mul+umit* P$n# acum n&am t#iat dec$t lemne! de c$nd am plecat din Moria*
7 .oi9 eAclam# <imli! m$ng$indu&%i securea! dup# ce se (ntoarse pe 2id*
7 .oi; f#cu Legolas* Eu am f#cut ispra0# mai un#! de%i acum sunt ne0oit s#
$4$i dup# s#ge+i5 pe&ale mele le&am terminat* "i cu toate acestea! am pe r#o4 cel
pu+in dou#2eci* Numai c# asta nu (nseamn# dec$t o r#murea din codru9
,erul se (nsenina iute acum! iar luna sc#pata str#lucind* .ar lumina nu le prea
aduse mari n#de4di ,#l#re+ilor din O%te* :r#4ma%ii! (n Ioc s# scad#! p#reau %i mai
mul+i! iar prin sp#rtura din 2id se re0#rsau al+ii 0enind de pe 0ale* -0entura de pe
St$nc# nu le d#rui 0ite4ilor no%tri dec$t un scurt r#ga2* -tacul asupra por+ilor de0eni %i
mai (nd$r4it* O%tirile Isengardului 0uiau ca marea la poalele >idului :#g#unii* Orcii %i
muntenii mi%unau de colo&colo* Oamenii nu mai pridideau s# taie sau s# arunce
funiile care se ag#+au cu c$rlige de parapet* Sute de sc#ri lungi fur# spri4inite de 2id*
Multe dintre ele erau date peste cap %i se 2droeau la p#m$nt! dar (n locul lor se
i0eau %i mai multe! iar orcii se a0$ntau (n sus! pe ele! ca ni%te maimu+e din p#durile
(ntunecate de la mia2#2i* Mor+ii %i uc#+ile de lemn 2#ceau gr#me2i la poalele 2idului!
ca prundi%ul dup# furtun#5 mormanele acestea 6$de se tot (n#l+au! dar 0r#4ma%ii
parc# nu se mai terminau*
Oamenii din Ro6an (%i pierdeau tot mai mult puterile* S#ge+i nu mai a0eau!
spadele le erau cioite %i scuturile sparte* .e trei ori se unir# -ragorn %i Eomer %i de
trei ori -nduril luci (ntr&un atac disperat! care alung# 0r#4ma%ul de pe 2id*
-poi se isc# larm# mare (n :#g#una dind#r#t* Orcii se t$r$ser# ca %oolanii prin
galeria pe unde ie%ea p$r$ul* Statur# aduna+i acolo! (n umra st$ncilor! p$n# c$nd se
(ncinse atacul de deasupra %i aproape to+i oamenii se n#pustir# pe creasta 2idului*
-tunci se repe2ir# %i ei afar#* ,$+i0a trecuser# de4a prin gurile :#g#unii %i se luptau
printre cai cu str#4erii*
<imli s#ri de pe 2id cu un strig#t fioros! al c#rui ecou se i2i de st$nci*
7 <ha)ad2 <ha)ad2 ,ur$nd a0u erec6et de lucru*
7 O6o9 strig# el* Orcii sunt dincolo de 2id* O6o9 /ai! Legolas9 -0em de lucru9
<ha)ad2 ai-menu2
<amling cel 8#tr$n pri0i (n 4os din ,etatea ,ornului! c$nd au2i glasul m#re+ al
gnomului care (ntrecea toat# 2ar0a*
7 Orcii sunt (n :#g#un#9 strig# el* /elm9 /elm9 (nainte! 6elmingi9 ad#ug# el cu un
glas tun#tor %i s#ri pe scara de pe St$nc#! urmat de o mul+ime de #ra+i din
Meleagul de la -pus*
-saltul lor fu s#latic %i nea%teptat! iar orcii d#dur# ir cu fugi+ii* Nu peste mult
fur# prin%i (n defileul (ngust %i m#cel#ri+i sau m$na+i cu strig#te (n 6#ul :#g#unii! ca
s# cad# la picioarele str#4erilor de la intrarea pe%terilor ascunse*
7 .ou#2eci %i unu9 eAclam# <imli*
-puc# arda cu amele m$ini %i doori dintr&o lo0itur# ultimul orc*
7 -cum l&am (ntrecut iar pe 4up$nul Legolas*
7 Treuie s# punem cap#t g#urii #steia de %oolani! 2ise <amling* <nomii! se
spune! sunt pietrari pricepu+i* .#&ne %i nou# o m$n# de a4utor! me%tere*
7 Noi nu t#iem piatra cu securile de lupt# %i nici cu ung6iile! 2ise <imli* .ar am
s# 0&a4ut cum oi putea*
-dunar# pietre mici %i uc#+i de st$nc# din prea4m# %i! su (ndrumarea Iui <imli!
apusenii astupar# gura interioar# a galeriei! p$n# nu mai r#mase dec$t o ie%ire
(ngust#* P$r$ul :#g#unii! umflat de ploaie! (ncepu s# se 2at# %i s# clocoteasc# prin
canalul g$tuit! (mpr#%tiindu&se apoi molcom (n #l+i reci pe st$nci*
7 O s# se usuce locul de deasupra! 2ise <imli* /ai! <amling! s# 0edem cum
merg treurile pe 2id*
Urc# %i (l g#si pe Legolas al#turi de -ragorn %i Eomer* Elful (%i ascu+ea cu+itul
lung* -tacul l$nce2ea fiindc# trecerea prin galerie fusese 2#d#rnicit#*
7 .ou#2eci %i unu9 eAclam# <imli*
7 8un# trea#9 f#cu Legolas* .ar eu am a4uns la dou# du2ini* -ici! sus! am luptat
corp la corp! cu cu+itul*
Eomer %i -ragorn se spri4ineau oosi+i (n m$nerele spadelor* 'n st$nga! pe
st$nc#! se st$rnir# iar larma %i uuitul asur2itor al luptei* .ar ,etatea ,ornului +inea
piept! precum o insul# (n mi4locul m#rii* Por+ile sale 2#ceau (n ruin#! (ns# nici un
0r#4ma% nu reu%ise (nc# s# treac# peste (ngr#m#direa de pietre %i $rne* -ragorn (%i
ridic# pri0irile spre stelele stinse %i luna care sc#pata acum (nd#r#tul colinelor
apusene din 4urul 0#ii*
7 ,e noapte f#r# cap#t9 rosti el* Oare c$nd s&o mai face odat# 2iu#;
7 >orile nu sunt departe! 2ise <amling! care urcase acum al#turi de el* .ar m#
tem c# asta n&o s# ne fie cu nimic de folos*
7 Totu%i 2orile le aduc oamenilor n#de4dea! spuse -ragorn*
7 .ar f#pturile astea din Isengard! 4um#tate orci! 4um#tate spiridu%i! ticluite de
m#iestria nefast# a lui Saruman! n&or s# se te%easc# de lumina soarelui! 2ise
<amling* "i nici oamenii s#latici de pe coline* Nu&i au2i ce t#r#oi fac;
7 8a&i aud! spuse Eomer* .ar mie nu&mi par dec$t +ipete de p#s#ri %i mugete de
doitoace*
7 "i totu%i! se&aud %i strig#te (n graiul celor din )ara Murg#! 2ise <amling* Eu %tiu
aceast# lim# str#0ec6e a oamenilor! care era c$nd0a 0orit# prin 0#ile apusene ale
O%tii! la ascult#9 Sunt plini de ur# fa+# de noi %i se ucur#! c#ci au (ncredin+area c#
soarta noastr# e pecetluit#* 1Regele9 Regele93 a%a strig#* 1O s# punem m$na pe
regele lor9 Moarte lui Fargoil9 Moarte capetelor de paie9 Moarte t$l6arilor de la
mia2#noapte93 -%a ne 2ic* Nici (n cinci sute de ani n&au uitat furia care i&a cuprins
c$nd seniorii <ondorului au (ncredin+at O%tea lui Eorl cel T$n#r %i i s&au al#turat*
Saruman n&a f#cut dec$t s# le a+$+e aceast# ur# 0ec6e* Sunt tare foco%i c$nd (i
st$rne%te cine0a* Noapte sau 2i! n&or s# se lase= ori pun m$na pe rege! ori pier cu
to+ii*
7 "i totu%i! mie 2orii au s#&mi tre2easc# n#de4dea! spuse -ragorn* Nu %tii 0ora
aceea! cum c# nici un 0r#4ma% n&are cum s# cotropeasc# ,etatea ,ornului! dac#&i
ap#rat# de oameni;
7 -%a 2ic menestrelii! rosti Eomer*
7 -tunci 6ai s&o ap#r#m! f#cu -ragorn* "i s# nu ne pierdem n#de4dea*
,6iar pe c$nd st#teau ei a%a de 0or#! r#sunar# tr$mi+ele* Urm# un trosnet %i o
i2ucnire de fl#c#ri %i fum* P$r$ul :#g#unii (%i re0#rsa apele! %uier$nd (nspumat5
fuseser# sloo2ite printr&o sp#rtur# c#scat# larg (n urma unei uuituri* 'n#untru
n#0#lir# o mul+ime de siluete (ntunecate*
7 8lestem#+ia lui Saruman9 eAclam# -ragorn* S&au strecurat iar (n galerie pe
c$nd st#team de 0or# %i&au a+$+at focul din Ort6anc c6iar la picioarele noastre*
+lendil2 +lendil2 strig# el! f#c$nd un salt spre re%a din 2id5 dar (n clipa aceea pe
creneluri fur# spri4inite sute de sc#ri* Ultimul atac m#tur# tot ce se afla pe 2id %i la
poale! ca un 0al (ntunecat ce se i2e%te de o gr#mad# de nisip* Toat# ap#rarea fu
distrus# c$t ai 2ice pe%te* O parte dintre c#l#re+i (ncepur# s# se retrag# tot mai ad$nc
(n :#g#un#! lupt$nd sau pr#u%indu&se! (n timp ce (ncercau s# a4ung# la pe%teri* -l+ii
o luar# de&a dreptul c#tre fort#rea+#*
.inspre :#g#un# urca o scar# mare! p$n# pe St$nc#! unde se afla poarta din
spate a ,et#+ii ,ornului* La poalele ei st#tea -ragorn* 'n m$n# (i lucea (nc# -nduril!
iar spaima de spada aceasta (i st#0ili o clip# pe 0r#4ma%i5 a%a c# to+i care fur# (n
stare s# a4ung# acolo urcau spre poart#* 'nd#r#tul lor! pe treapta de sus! st#tea
Legolas (n genunc6i! cu arcul (ncordat* .ar nu mai g#sise pe 4os dec$t o s#geat# %i&
acum (%i silea oc6ii! gata s# trag# asupra primului orc ce&ar fi cute2at s# se apropie
de scar#*
7 -ragorn9 (l strig# el* To+i care&au putut s&a4ung# p$n# aici au intrat* /ai %i tu
(napoi9
-ragorn se (ntoarse %i&o lu# iute pe sc#ri5 dar! (n timp ce alerga! se (mpiedic# de
0l#guit ce era* ,$t ai 2ice pe%te! 0r#4ma%ii f#cur# un salt (nainte* Orcii urcau
sc6el#l#ind! cu ra+ele (ntinse! ca s#&l (n%face* Primul dintre ei se pr#u%i cu
gruma2ul str#puns de ultima s#geat# a lui Legolas* .ar ceilal+i s#rir# peste el* -tunci
(ns#! de pe 2idul de afar# se porni un olo0an c$t toate 2ilele! care se rostogoli pe
sc#ri! a20$rlindu&i pe to+i (nd#r#t! (n :#g#un#* -ragorn i2uti s# a4ung# la poarta care
se (nc6ise cu 2gomot (n urma lui*
7 E de r#u! prieteni! 2ise el! %terg$ndu&%i sudoarea de pe frunte cu m$neca*
7 -%a e! spuse Legolas* .ar c$t# 0reme e%ti cu noi! n#de4dea nu&i pierdut#*
Unde e <imli;
7 Nu %tiu! 2ise -ragorn* Ultima oar# l&am 0#2ut lupt$nd 4os! (nd#r#tul 2idului! dar
ne&au separat 0r#4ma%ii*
7 :ai de noi9 ,e nenorocire9 se 0ait# Legolas*
7 E tare %i 0oinic! 2ise -ragorn* S# n#d#4duim c# o s# scape %i&o s# se duc#
p$n# la pe%teri* -colo 0a fi la ad#post o 0reme* 'n orice ca2! mai la ad#post ca mine*
Un astfel de refugiu n&are cum s# nu fie pe placul unui gnom*
7 -sta mi&e %i mie n#de4dea! rosti Legolas* .ar a% fi 0rut s# 0in# %i el aici*
Muream de ner#dare s#&i spun 4up$nului <imli c&am a4uns la trei2eci %i nou#*
7 .ac# i2ute%te s# a4ung# (n pe%teri! o s# te&ntreac# iar! r$se -ragorn* N&am
0#2ut (n 0ia+a mea o secure m$nuit# cu at$ta m#iestrie*
7 M# duc s# caut ni%te s#ge+i! 2ise Legolas* .e s&ar sf$r%i odat# noaptea asta!
ca s# 0#d %i eu pe lumin# unde s# trag*
-ragorn intr# (n cetate* -colo! spre nemul+umirea lui! afl# c# Eomer nu a4unsese
(n ,etatea ,ornului*
7 Nu! n&a 0enit pe St$nc#! 2ise unul dintre apuseni* Ultima oar# l&am 0#2ut
lupt$nd la gurile :#g#unii! cu c$+i0a oameni str$n%i (n 4urul lui* Erau cu el %i <amling!
%i gnomul! dar n&am putut a4unge la ei*
-ragorn porni cu pa%i mari spre curtea interioar# %i urc# iute spre un iatac sus! (n
turn* -colo st#tea regele 7 o siluet# (ntunecat# (n cadrul ferestrei (nguste 7 %i
pri0ea (n 0ale*
7 ,e&i nou! -ragorn; (ntre# el*
7 >idul :#g#unii a fost cucerit! .omnia Ta! %i toat# ap#rarea noastr# a fost
nimicit#* .ar au sc#pat mul+i (ncoace! pe St$nc#*
7 - 0enit %i Eomer;
7 Nu! dar mul+i dintre oamenii .omniei Tale s&au (napoiat (n :#g#un#5 se 2ice c#
era %i Eomer printre ei* S&ar putea s# le +in# piept 0r#4ma%ilor (n locurile&acelea
str$mte %i s&a4ung# la pe%teri* ,e n#de4de mai au acolo! nu %tiu*
7 Oricum mai mare ca a noastr#* Se spune c# au destule merinde acolo* "i
aeru&i curat! pentru c# sunt destule guri de aerisire sus! (n st$nc#* Nimeni nu poate
s# d#r$me intr#rile! dac#&s ap#rate de oameni 6ot#r$+i* S&ar putea s# re2iste mult
acolo*
7 .ar orcii au adus o lestem#+ie din Ort6anc! 2ise -ragorn* -u un foc care
uuie* ,u a4utorul lui au pus m$na pe 2id* Iar de n&or a4unge p$n# (n pe%teri! ar
putea s#&i ferece acolo pe cei care&au intrat* -cum (ns# treuie s# ne adun#m g$ndul
asupra felului cum ne ap#r#m*
7 M# c6inui r#u (n (nc6isoarea asta! 2ise T6eoden* O! de&a% a0ea o lance (n
m$n# %i de&a% putea s# pornesc (n fruntea a lor mei c#lare! pe c$mpie! mi s&ar
(ntoarce %i mie pofta de lupt#* -%a mi&a% sf$r%i 2ilele mul+umit* .ar aici nu prea sunt
de folos*
7 M#car e%ti la ad#post (n cea mai puternic# fort#rea+# din O%te! 2ise -ragorn*
-0em mai mult# n#de4de s# te ocrotim (n ,etatea ,ornului! dec$t (n Edoras sau
c6iar (n :alea ,al0arului! la munte*
7 Se 2ice c# aceast# ,etate a ,ornului n&a c#2ut niciodat#! 2ise T6eoden* .ar
acum mi&e inima&ndoit#* Se sc6im# lumea %i tot ce era! c$nd0a! de ne2druncinat
(ncepe acum s# se clatine* ,um s# +in# piept 0reun turn la at$ta pu6oi %i ur#
ne(mp#cat#; .e&a% fi %tiut c# Isengardul s&a (nt#rit p$n#&ntr&at$t! poate nu m&a% fi
pripit s# dau piept cu el! cu toate cu0intele me%te%ugite ale lui <andalf* Po0a+a lui nu&
mi mai pare acum la fel de (n+eleapt# ca (n diminea+a aceea (nsorit#*
7 Nu 4udeca po0a+a lui <andalf p$n# n&a4ungem la cap#t! .omnia Ta! 2ise
-ragorn*
7 Nu mai e mult p$n# atunci! spuse regele* .ar n&am s#&mi sf$r%esc 2ilele aici!
ca un ursuc #tr$n (n capcan#* ,oam# de Nea! /asufel %i caii str#4erilor mei se afl#
(n curte* ,$nd s&or i0i 2orile! am s# le poruncesc oamenilor s# sune din cornul lui
/elm %i&o s# pornesc c#lare* :ii %i tu cu mine! fiu al lui -rat6orn; Poate&o s# ne croim
drum printre 0r#4ma%i sau o s# ne g#sim un sf$r%it demn de o c$ntare! de&o mai
sc#pa cine0a s# mai %tie de noi*
7 :oi 0eni cu .omnia Ta! spuse -ragorn*
,eru apoi (ng#duin+a s# se retrag# %i se (ntoarse pe 2iduri* Le str##tu de la un
cap#t la altul! (m#r#t$ndu&%i oamenii %i d$nd c$te o m$n# de a4utor pe unde atacul
era mai 0$rtos* :eni %i Legolas cu el* Fl#c#rile i2ucneau de su olo0anii
cutremura+i* ,$rligele se ag#+au de creneluri! sc#rile se (n#l+au* Pentru a cine %tie
c$ta oar#! orcii reu%ir# s# a4ung# pe culmea peretelui %i de tot at$tea ori ap#r#torii (i
(mpinser# (nd#r#t*
P$n# la urm#! -ragorn a4unse %i r#mase (n picioare deasupra por+ilor mari! f#r#
s#&i pese de s#ge+ile 0r#4ma%e* Se uit# %i 0#2u o gean# de lumin# palid# la r#s#rit*
-poi ridic# m$na goal#! cu palma (n afar#! (n semn c# 0oia s# 0oreasc#* Orcii
c6el#l#ir# at4ocoritor=
7 Ia cooar# tu9 /ai 4os! dac# pofte%ti s# stai de 0or# cu noi9 -du&l %i pe rege9
Suntem r#2oinicii UruC&6ai* O s#&l (n%f#c#m noi din gaura (n care s&a pitit! dac# nu
iese de un#0oie* -du&l %i pe rege9
7 Regele 0a ie%i c$nd pofte%te! 2ise -ragorn*
7 "i atunci ce cau+i acolo; (l (ntrear# ei* ,e te tot 2g$ie%ti; :rei s# 0e2i ce o%tire
m#rea+# a0em; Noi suntem lupt#torii UruC&6ai*
7 M# uitam s# 0#d c$nd se i0esc 2orile! 2ise -ragorn*
7 ,e&i tot dai cu 2orile; (l luar# ei peste picior* Noi suntem UruC&6ai %i lupt#m
2iua %i noaptea! %i pe 0reme un#! %i pe 0reme rea* -m 0enit aici s# ucidem pe soare
%i pe lun#* ,e dac# se i0esc 2orile;
7 Nimeni nu %tie ce&i aduce 2iua de m$ine! 2ise -ragorn* Lua+i&0# t#lp#%i+a! p$n#
nu se (ntoarce totul (mpotri0a 0oastr#*
7 ,ooar#! c# altfel te door$m noi de pe 2id! strigar# ei* N&a0em de ce s# ne
t$rguim cu tine* N&ai ce ne spune9
7 "i! totu%i! am s# 0# spun ce0a! 2ise -ragorn* P$n# acum! nici un 0r#4ma% n&a
reu%it s# ia ,etatea ,ornului* Pleca+i! c# altfel n&o s# cru+#m pe nimeni* N&o s# mai
r#m$n# unul (n 0ia+#! ca s# mai duc# 0estea la mia2#noapte* Nu 0# da+i seama ce
prime4die 0# pa%te*
-%a cum st#tea acolo dinaintea 0r#4ma%ilor! deasupra por+ilor ruinate! -ragorn fu
(n0#luit de m#re+ie %i de o putere f#r# seam#n! (nc$t oamenii s#latici r#maser# cu
gura c#scat# %i se uitar# (nd#r#t! peste um#r! (n 0ale5 al+ii (%i ridicar# %o0#itor oc6ii
spre cer* .ar orcii i2ucnir# (n 6o6ote de r$s* "i pe c$nd -ragorn s#rea de pe 2id! o
ploaie de s#ge+i mari %i mici %uier# peste creneluri*
Se au2i un 0uiet %i se isc# o p#l#laie* -rcada por+ii pe care st#tuse el cu o clip#
(nainte se cr#p# %i se f#cu f#r$me (ntr&un nor de praf %i fum* 8aricada se f#cu +#nd#ri
ca atins# de tr#snet* -ragorn o lu# la goan# spre turnul regelui*
.ar! c6iar (n momentul c$nd poarta se pr#u%i iar orcii din fa+a ei urlau!
preg#tindu&se de atac! (nd#r#tul lor se (n#l+# un murmur! ca 0$4$itul 0$ntului (n
dep#rtare! care crescu! p$n# se sc6im# (ntr&o larm# de glasuri* >orile aduceau 0e%ti
cu ele* Orcii de pe St$nc# au2ir# 2ar0a (nfrico%#toare %i %o0#ir#! uit$ndu&se (nd#r#t*
-poi de sus! din turn! r#sun# rusc %i (nsp#im$nt#tor m#re+ul corn al lui /elm*
To+i care au2ir# 0uietul acela se cutremurar#* Mul+i orci se aruncar# cu fa+a la
p#m$nt %i (%i 0$r$r# degetele (ng6erate (n urec6i* Ecourile str##teau uuind
:#g#una dintr&o parte (ntr&alta! de parc# pe fiecare st$nc#! pe fiecare deal! s&ar fi
aflat c$te un 0estitor atotputernic* .ar #ra+ii de pe 2iduri (%i ridicar# pri0irile!
ascult$nd ului+i5 c#ci ecourile nu se mai sf$r%eau* :uietele cornului %erpuiau printre
coline din ce (n ce mai aproape %i mai tare! r#spun2$ndu&%i unul altuia (n i2ucniri
s#latice %i nest#0ilite*
7 /elm9 /elm9 strigau c#l#re+ii* /elm s&a sculat din mor+i %i 0ine la lupt#9 /elm
pentru regele T6eoden9
"i regele se ar#t# la acest strig#t* ,alul lui era al ca neaua! auriu (i str#lucea
scutul %i lung#&i era lancea* .e&a dreapta lui 0enea -ragorn! mo%tenitorul lui Elendil!
iar (nd#r#t! c#lare! seniorii ,asei lui Eorl cel T$n#r* ,erul i2ucni (n lumin#* Noaptea
se duse* 7 'nainte! eorlingi9
,u strig#te %i )arva mare (%i (ncepur# atacul* Trecur# 0uind dincolo de por+i! se
re0#rsar# pustiitor pe drumul pietruit %i p#trunser# printre ostile Isengardului ca
0$ntul prin iar#* 'nd#r#tul lor! din :#g#un#! i2ucnir# urletele aspre ale oamenilor
care ie%eau din pe%teri! m$n$ndu&i pe 0r#4ma%i (nainte* N#0#lir# %i cei r#ma%i pe
st$nc#* Iar printre coline se (n#l+# ecoul 0uietului de corn*
Regele %i&ai lui nu se opreau* ,#peteniile %i lupt#torii c#deau de&a 0alma sau
d#deau ir cu fugi+ii (n fa+a lor* Nu le puteau sta (n cale nici orcii! nici oamenii
s#latici* Fugeau Ia 0ale (moldi+i de spadele %i l#ncile c#l#re+ilor* )ipau %i gemeau
de spaim# %i o mare uluire pusese st#p$nire pe ei o dat# cu 2orii de 2iu#*
-stfel porni regele T6eoden c#lare de la Poarta lui /elm! croindu&%i calea c#tre
St#0ilarul m#re+* -colo se oprir# cu to+ii* .inaintea lor i2ucnea! din ce (n ce mai
str#lucitoare! lumina* S#ge+ile soarelui +$%nir# peste colinele de la r#s#rit %i
sc#p#rar# (n 0$rfurile l#ncilor* .ar c#l#re+ii r#maser# t#cu+i! cu pri0irile a+intite (n
:iroaga :#g#unii*
)inutul se sc6imase* -colo unde se (ntindea (nainte 0alea (n0er2it#! ale c#rei
po0$rni%uri (nierate se r#sfr$ngeau peste nesf$r%ite coline! se deslu%ea acum o
p#dure* ,opacii uria%i! goi %i t#cu+i se (n#l+au r$nduri&r$nduri! cu ramuri (nc$lcite %i
cre%tetul (nc#run+it5 r#d#cinile lor erau (ngropate (n ierurile (nalte %i 0er2i* Pe su ei
era un (ntuneric de nep#truns* 'ntre St#0ilar %i strea%ina p#durii aceleia f#r# nume nu
erau nici cinci sute de pa%i* -colo d#deau acum ir cu fugi+ii falnicii o%teni ai lui
Saruman! (nsp#im$nta+i de rege %i de copaci* Se re0#rsar# dinspre Poarta lui /elm!
p$n# c$nd nu mai r#mase nici unul (nd#r#tul St#0ilarului! dar la poalele lui se
str$nser# roi! ca mu%tele* 'n 2adar se t$rau %i se c#+#rau pe pere+ii 0iroagei!
(ncerc$nd s# scape* La r#s#rit! po0$rni%ul 0#ii era prea arupt %i st$ncos5 din st$nga!
de la apus! (i urm#rea soarta necru+#toare* .e acolo ap#ru rusc! pe creast#! un
c#l#re+ (n0e%m$ntat (n al! str#lucitor (n #taia r#s#ritului* Peste colinele 4oase
r#sunau 0aierele de corn* 'nd#r#tul lui! pe po0$rni%urile lungi! 0eneau iute! pe 4os!
o%tenii cu spadele (n m$ini* 'n mi4locul lor mergea cu pa%i mari un #rat (nalt %i
puternic* Scutul (i era ro%u* ,$nd a4unse la marginea 0#ii! acesta (%i duse la u2e un
corn mare %i negru %i sufl# o dat#! puternic %i r#sun#tor*
7 ErCenrand9 strigar# ,#l#re+ii* ErCenrand9
7 Ia uita+i&0#= ,#l#re+ul -l9 eAclam# -ragorn* <andalf e iar aici9
7 Mit6randir! Mit6randir9 2ise Legolas* -sta da! 0r#4itorie9 /aide+i9 :reau s#&mi
desf#t oc6ii cu p#durea asta! p$n# nu se risipe%te 0ra4a*
O%tirile din Isengard 0uiau! lu$nd&o e2metic (ntr&o parte %i&ntr&alta! din spaim# (n
spaim#* R#sun# iar cornul din turn* Bos! prin sp#rtura din St#0ilar! d#deau u2na
oamenii regelui* .e pe coline coora iute ErCenrand! c$rmuitorul Meleagului de la
-pus* Iar Iute ca <$ndul s#rea ca un cer care alearg# cu pas sigur (n mun+i*
,#l#re+ul -l n#0#li asupra lor5 re0enirea lui (i (nneunea pe 0r#4ma%i* Oamenii
s#latici (i c#2ur# dinainte cu fa+a la p#m$nt* Orcii se tr#geau (nd#r#t %i urlau!
a20$rlindu&%i spadele %i l#ncile* Fugeau ca fumul m$nat de&o 0i4elie* P#trunser#
gem$nd (n umra copacilor care (i a%teptau5 %i de&acolo nu se mai (ntoarse nici unul
0reodat#*
!III 'rumul spre Isen#ard
"i astfel se (nt$lnir# din nou! (n lumina dal# a dimine+ii! regele T6eoden %i
<andalf! ,#l#re+ul -l! pe lunca (n0er2it# a P$r$ului :#g#unii* Mai erau acolo
-ragorn! fiul lui -rat6orn! elful Legolas! ErCenrand din Meleagul de la -pus %i
seniorii din O%te* Iar c$nd (%i (ntoarser# pri0irile spre codru! mirarea lor le (ntrecu
ucuria i2$n2ii*
.eodat#! se au2i larm# mare %i dinspre St#0ilar ap#rur# cei care fuseser# m$na+i
(n ad$ncul :#g#unii* :eneau dintr&acolo <amling cel 8#tr$n %i Eomer! fiul lui
Eomund! iar al#turi de ei p#%ea <imli! gnomul* Nu purta coiful %i era legat la cap cu o
n#fram# p#tat# de s$nge5 (ns# gl#sui 6ot#r$t %i puternic=
7 Patru2eci %i doi! 4up$ne Legolas9 .ar! 0ai! mi&am cioit securea! c#ci ultimul
a0ea o 2gard# de fier (n 4urul g$tului* Tu cum stai;
7 M&ai (ntrecut cu unul! (i r#spunse Legolas* .ar nu te pi2muiesc c# 0$n#toarea
+i&a fost mai cu folos! c#ci mult m# ucur s# te 0#d pe picioarele tale*
7 8un 0enit! Eomer! nepoate! 2ise T6eoden* -cum! c# te 0#d s#n#tos! m# pot
ucura %i eu cu ade0#rat*
7 M#rire )ie! Senior al O%tii9 rosti Eomer* 'ntunecata noapte&i dus# acum %i&i
2iu# iar* .ar 2orile au 0enit cu 0e%ti ciudate*
Se (ntoarse %i pri0i! minun$ndu&se! mai (nt$i la p#dure! apoi la <andalf*
7 -i ap#rut iar pe neg$ndite! la ceas de ne0oie! ad#ug# Eomer*
7 Pe neg$ndite; 2ise <andalf* .oar 0&am spus c&o s# m# (ntorc s# ne (nt$lnim
aici*
7 .ar nu ne&ai 2is ceasul %i nici felul (n care o s# te i0e%ti* ,iudat a4utor ne&aduci9
E%ti tare (n 0r#4itorii! <andalf cel -l9
7 -%a o fi* .ar nu mi&am ar#tat (nc# puterile* N&am f#cut dec$t s# 0# po0#+uiesc
(n 0reme de restri%te %i s# profit de iu+imea lui Iute ca <$ndul* :ite4ia 0oastr# %i
picioarele 2dra0ene ale apusenilor m#r%#luind (n noapte 0&au fost de mai mare folos*
-tunci se uitar# cu to+ii %i mai ului+i la <andalf* ,$+i0a (%i (ntoarser# pri0irile
ne(ncre2#toare spre p#dure! %terg$ndu&se la oc6i! ca %i cum ar fi 0#2ut cu totul
altce0a dec$t el* <andalf r$se 0esel! din r#sputeri*
7 :# g$ndi+i la copaci; 2ise el* P#i! (i 0#d %i eu la fel de ine ca 0oi* .ar asta nu&i
ispra0a mea* E&un lucru mai presus dec$t po0a+a unui (n+elept %i mai un dec$t
pl#nuisem* Nici n&am n#d#4duit 0reodat# s# se&nt$mple ce0a at$t de un*
7 -tunci! dac# nu tu! cine&a f#ptuit o asemenea 0r#4itorie; (ntre# T6eoden* E
limpede c# nu a f#cut&o Saruman* O fi 0reun (n+elept mai puternic! de care n&am au2it
(nc#;
7 Nu&i nici o 0r#4itorie! ci o putere de tare de demult! rosti <andalf* O putere ce&a
str##tut p#m$ntul! (nainte de c$ntul elfilor %i de lo0itura aroaselor*
Pe c$nd de fier nu se 0orea si lemnu&n arori neatins tr#ia
Pe c$nd su lun#! t$n#r! muntele lucea
Pe c$nd Inelul nu fusese f#urit %i nu se n#scuse m$6nirea
-tunci! demult! str##tea ea p#durea*
7 "i care ar fi de2legarea cimiliturii tale; (ntre# T6eoden*
7 .ac# 0re+i s# afla+i! a+i face ine s# 0eni+i cu mine (n Isengard! (i r#spunse
<andalf*
7 'n Isengard; strigar# ei*
7 .a! 2ise <andalf* M# 0oi (ntoarce (n Isengard %i cei care poftesc pot s# 0in# cu
mine* S&ar putea s# 0edem lucruri ciudate pe&acolo*
7 .ar nici dac&am str$nge to+i oamenii din O%te %i le&am lecui r#nile %i 0l#guiala!
n&am fi destui ca s# atac#m fort#rea+a lui Saruman! 2ise T6eoden*
7 ,u toate acestea! 0oi pleca la Isengard! spuse <andalf* N&o s# 2#o0esc prea
mult acolo* .rumul meu porne%te acum spre r#s#rit* ,#uta+i&m# prin Edoras! (nainte
s# apun# luna*
7 Nu! peste poate! rosti T6eoden* -sta ar fi la ceasul (ntunecat de dinaintea
2orilor5 doar n&o s# ne desp#r+im tocmai acum* :oi 0eni cu tine! dac# asta +i&e
po0a+a*
7 :reau s# stau de 0or# cu Saruman! c$t mai repede cu putin+#! 2ise <andalf*
"i pentru c# +i&a adus at$ta n#past#! n&ar fi r#u s# fie %i .omnia Ta de fa+#* .ar po+i
oare s&a4ungi la timp acolo;
7 Oamenii mei sunt 0l#gui+i de&at$ta lupt#! (i r#spunse regele* "i nici eu nu m#
simt mai (n putere* ,#ci am 0enit c#lare de departe %i somnul mi&a fost pe apucate*
:ai! #tr$ne+ea mea nu&i o po0este %i nici nu m&au (mpo0#rat cu ea doar ticluirile
%optite ale lui Lim# de :ierme* E&o oal# de care nu m# poate lecui 0reun 0raci pe
de&a&ntregul* Nici m#car tu! <andalf*
7 -tunci! to+i cei care m# 0or (nso+i s#&%i trag# pu+in sufletul! 2ise <andalf* :om
c#l#tori (n umra nop+ii* -%a&i mai ine! pentru c# 0# po0#+uiesc ca toate mi%c#rile
noastre s# fie de&acum (ncolo c$t mai tainice* .ar s# nu porunce%ti prea multor
oameni s# te (nso+easc#! T6eoden* Ne ducem acolo s# st#m de 0or#! nu s# lupt#m*
-poi regele alese c$+i0a #ra+i 2dra0eni! cu cai iu+i! %i (i trimise s# duc# 0estea
i2$n2ii (n toate 0#ile din O%te5 s# le spun# oamenilor 7 tineri %i #tr$ni 7 s# 0in#
degra# (n Edoras* Seniorul O%tii a0ea s# +in# acolo o adunare cu to+i cei (n stare
s# poarte arme! a doua 2i dup# luna plin#* ,a s# porneasc# (mpreun# cu el spre
Isengard! regele (l alese pe Eomer %i (nc# dou#2eci de #ra+i de&ai casei sale* ,u
<andalf a0eau s# mearg# -ragorn! Legolas %i <imli* 'n ciuda r#nii sale! gnomul nici
nu 0ru s# aud# s# r#m$n# de c#ru+#*
7 - fost o uuitur# u%oar# %i m&a ap#rat coiful! 2ise el* .oar nu m&o opri o
2g$rietur# orceasc#*
7 -m s# te olo4esc eu! c$t timp te odi6ne%ti! spuse -ragorn* Regele se (ntoarse
apoi (n ,etatea ,ornului %i se cufund# (ntr&un somn a%a cum nu mai dormise de
mult# 0reme* Se odi6nir# %i ale%ii s#i r#ma%i acolo* .ar ceilal+i care nu fuseser# r#ni+i
sau 0#t#ma+i (n 0reun fel (ncepur# o trea# foarte ane0oioas#5 c#ci mul+i c#2user# (n
#t#lie %i 2#ceau acum mor+i pe c$mpie sau (n :#g#un#*
Nu r#m#sese nici un orc (n 0ia+#5 le%urile lor erau f#r# num#r! (ns# dintre munteni!
foarte mul+i se predaser#5 %i erau (nfrico%a+i %i cereau (ndurare* Oamenii din O%te le
luar# armele %i&i puser# la munc#*
7 -cum da+i o m$n# de a4utor s# dregem r#ul la care a+i pus m$na %i 0oi! 2ise
ErCenrand* "i dup# aceea o s# rosti+i un 4ur#m$nt prin care s# 0# lega+i c# nu 0e+i
mai trece :adurile Isenului (narma+i niciodat# %i c# n&o s# 0# mai (n6#ita+i cu
0r#4ma%ii oamenilor* -poi sunte+i lieri s# pleca+i (n +inutul 0ostru* ,#ci a+i fost tra%i pe
sfoar# de Saruman* Mul+i dintre 0oi %i&au pierdut 0ia+a drept plat# c# 0&a+i (ncre2ut (n
el5 s# nu crede+i c#! dac# a+i fi iruit! a+i fi a0ut o soart# mai un#*
Oamenii din )ara Murg# r#m#seser# ului+i! pentru c# Saruman le spusese despre
cei din Ro6an c# ar fi 6aini %i c#&%i ardeau ostaticii de 0ii*
'n mi4locul c$mpiei din fa+a ,et#+ii ,ornului fur# (n#l+ate dou# gorgane su care
2#ceau to+i c#l#re+ii O%tii c#2u+i (n ap#rare 7 cei din :$lcelele de R#s#rit (ntr&o
parte %i cei din Meleagul din -pus! (n cealalt#* La poalele cet#+ii! (ntr&un morm$nt
separat! (%i dormea somnul de 0eci /ama! c#pitanul g#r2ii regale* ,#2use dinaintea
Por+ii*
Orcii fur# aduna+i (n gr#me2i mari! la distan+# de gorganele c#l#re+ilor! aproape de
poalele p#durii* Iar oamenii nu %tiau acum ce s# fac#! pentru c# mormanele de le%uri
erau prea mari ca s# le poat# (ngropa sau arde* -0eau prea pu+in lemn pentru asta %i
nimeni n&ar fi (ndr#2nit s# ridice securea asupra copacilor acelora ciuda+i! c6iar dac#
<andalf nu le&ar fi 2is ca nu cum0a s# se ating# de trunc6iurile %i de crengile lor! c#
era prime4die mare*
7 L#sa+i&i pe orci s# 2ac# acolo! 2ise <andalf* Noaptea e un sfetnic un*
.up#&amia2#! oamenii regelui se preg#tir# de plecare* 'ngrop#ciunea aia
(ncepuse %i T6eoden 4eli pieirea lui /ama! c#pitanul s#u! %i a20$rli un pumn de
+#r$n# (n morm$ntul lui*
7 Mare n#past# mi&a adus Saruman mie %i tot +inutului acestuia! se t$ngui el* "i
n&am s# uit c$nd l&oi (nt$lni*
Soarele sc#pata de4a spre colinele de apus din :iroag#! c$nd! (n sf$r%it! T6eoden
%i <andalf! (mpreun# cu (nso+itorii lor! pornir# dinspre St#0ilar* 'nd#r#tul lor fusese
adunat# o mare o%tire format# din c#l#re+i %i din apuseni! tineri %i #tr$ni! femei %i
copii! care ie%iser# din pe%teri* ,$ntar# un c$ntec de i2$nd# cu glasurile limpe2i5
apoi t#cur#! (ntre$ndu&se ce&a0ea s# se mai (nt$mple! c#ci le era team# de copacii
aceia de la care nu&%i mai puteau de2lipi oc6ii*
,#l#re+ii se apropiar# de p#dure %i se oprir#* Nu&i tr#gea a+a nici pe cai! nici pe
oameni s# p#trund# acolo* -rorii erau cenu%ii %i amenin+#tori! (ncon4ura+i de 6#uri
sau de un fel de urni+#* ,apetele ramurilor lor plecate at$rnau ca ni%te degete
iscoditoare! r#d#cinile se i0eau din p#m$nt ca m#dularele unui monstru ciudat! iar
su ele se c#scau 6#uri (ntunecate* .ar <andalf merse (nainte! c#l#u2indu&%i
to0ar#%ii5 iar acolo unde drumul dinspre ,etatea ,ornului p#trundea (n p#dure!
0#2ur# o desc6i2#tur# pe su crengile puternice! ca o poart# oltit#5 %i <andalf intr#
pe acolo! urmat de ceilal+i* Spre uimirea lor! 0#2ur# c# drumul continua str#4uit de
P$r$ul :#g#unii5 iar deasupra se 2#rea cerul n#p#dit de o lumin# aurie* .ar de&o
parte %i de alta a culoarului de arori (ntunericul de0enea din ce (n ce mai dens! mai
de nep#truns5 de acolo se au2eau trosnetele %i gemetele crengilor! strig#te dep#rtate
%i larm# de glasuri ne(n+elese! care murmurau m$nioase* Nu se 0edea nici urm# de
orc sau de alt# f#ptur#*
Legolas %i <imli c#l#reau acum (mpreun#! pe acela%i cal5 mergeau al#turi de
<andalf! pentru c# gnomului (i era team# de p#dure*
7 E tare cald pe&aici! (i spuse Legolas lui <andalf* Simt mult# m$nie (n 4ur* Nu +i
se pare c# aeru&+i 20$cne%te (n urec6i;
7 8a da! r#spunse <andalf*
7 ,e s&o fi (nt$mplat cu am#r$+ii #ia de orci; (ntre# Legolas*
7 -sta! cred eu! n&o s# %tie nimeni niciodat#! 2ise <andalf*
Merser# o 0reme (n t#cere5 dar Legolas tr#gea mereu cu oc6iul (ntr&o parte %i&ntr&
alta! iar dac# <imli l&ar fi l#sat! s&ar fi oprit mereu s# asculte murmurul p#durii*
7 Sunt cei mai ciuda+i arori din 0ia+a mea! 2ise el* "i mi&a fost dat s# 0#d
nenum#ra+i ste4ari de c$nd erau g6inde %i p$n# la ad$nci #tr$ne+e* ,e ine&ar fi s#
a0em timp destul! ca s# m# plim printre ei* "tiu s# gl#suiasc# %i! cu timpul! s&ar
putea s# le (n+eleg g$ndurile*
7 Nu! las#! f#cu <imli* S#&i l#s#m (n pace* Eu unul mi&am dat seama ce
g$ndesc= sunt plini de ur# fa+# de cei care merg (n dou# picioare %i nu 0oresc dec$t
despre cum ne&ar putea 2droi %i g$tui*
7 Nu&i ur#sc c6iar pe to+i care merg (n dou# picioare! 2ise Legolas* ,red c# aici
gre%e%ti* ,u orcii au ei ce au* Nu sunt din partea locului %i %tiu prea pu+ine despre elfi
%i despre oameni* :#ile (n care cresc sunt foarte dep#rtate* Socot c# 0in tocmai din
0$lcelele ad$nci din Fangorn*
7 -tunci aceasta e cea mai prime4dioas# p#dure de pe P#m$ntul de Mi4loc!
spuse <imli* -r treui s#&i fiu recunosc#tor pentru ceea ce&a f#cut! dar n&o pot iui* '+i
pare! pesemne! (nc$nt#tor! dar am 0#2ut o minun#+ie %i mai mare (n +inutul acesta!
ce0a mai frumos dec$t orice dumra0# sau poieni+# de pe lume= (mi simt (nc# inima
plin#* 'ncurcate sunt c#ile oamenilor! Legolas9 -u aici una dintre minunile Lumii de la
Mia2#noapte! %i cum cre2i c# 0oresc de ea; Pe%teri! a%a le numesc* Pe%teri9 :i2uini
unde fug s# se ascund# (n 0reme de r#2oi! unde (%i dosesc nutre+ul9 8unule
Legolas! %tii tu! oare! c$t sunt de frumoase! de mari! pe%terile din :#g#una lui /elm;
,e drumuri ar mai face gnomii! doar s# arunce o pri0ire pe&acolo! dac# s&ar %ti de
ele9 M#iculi+#! pe onoarea mea! ar da aur! nu glum#! doar s# le 0ad# o clip#9
7 Iar eu a% da aur! nu glum#! s# m# la%i (n pace! 2ise Legolas* "i a% da de dou#
ori mai mult s# ies de&acolo! de&ar fi s# m# r#t#cesc (n ele*
7 :ore%ti f#r# s# %tii! a%a c#&+i iert glumele! 2ise <imli* .ar a+i c$mpii ca un
neun* )ie +i se par minunate l#ca%urile acelea! de la poalele colinei din ,odrul
'ntunecat! (n care s#l#%luie%te regele t#u %i la durarea c#rora au dat %i gnomii
odinioar# o m$n# de a4utor*
Ei ine! nu sunt dec$t ni%te cocioae fa+# de pe%terile pe care le&am 0#2ut aici=
s#li uria%e! pline de mu2ica 0e%nic# a apei clipocind (n #ltoace! frumoase precum
H6eled&2aram la lumina stelelor* -6! Legolas! c$nd se&aprind tor+ele %i oamenii
p#%esc pe du%umele de nisip su ol+i cu ecou! a6! atunci! Legolas! pe 2idurile
netede sc$nteia2# pietre pre+ioase! cristale %i minereuri rare5 iar lumina se cerne prin
straturi de marmur# ca sideful! str#0e2ii precum m$inile 0ioaie ale .omni+ei <aladriel*
Iar st$lpii! unii ali! al+ii ca %ofranul sau trandafirii ca 2orii de 2iu#! se r#sucesc %i se
unduiesc (n forme de 0is5 +$%nesc din du%umele colorate! s# (nt$lneasc# podoaele
sc$nteietoare din acoperi%= aripi! funii! perdele fine! ca ni%te nori (mpietri+i! l#nci!
drapele! foi%oare (n palate suspendate9 Lacuri nemi%cate le oglindesc pe toate= o
lume sclipitoare pri0e%te (n sus din #l+ile (ntunecate! cu fa+a ca oglinda! cum nici
m#car mintea lui .urin n&ar fi putut ticlui (n 0isurile sale! se (ntind pe alei %i prin cur+i
str#4uite de st$lpi! continu$nd p$n# (n ung6ere (ntunecate pe unde lumina nu a4unge
0reodat#* "i pic9 cade o pic#tur#! iar (ncre+iturile rotunde din oglind# fac ca turnurile
s# se unduiasc# %i s# se aplece! ca algele %i coralii dintr&o grot# marin#* -poi se las#
seara= toate se pierd! str#lucind stins5 tor+ele trec (n alt# (nc#pere! (n alt 0is* ,#ci sunt
acolo (nc#peri peste (nc#peri! Legolas5 s#lile dau una&ntr&alta! drumurile 0in f#r#
oprire! (nd#r#tul sc#rilor se (nal+# alte sc#ri5 iar potecile %erpuitoare se a0$nt# tot mai
departe! (n inima mun+ilor* Pe%teri9 ,a0ernele din :#g#una lui /elm9 ,e noroc pe
mine s&a4ung acolo9 M&apuc# pl$nsul c$nd m# g$ndesc c# treuie s# le p#r#sesc
7 Ei! atunci! 2ise elful! (+i doresc! <imli! pentru sufletul t#u! s# te (ntorci cu ine
din r#2oi %i s# le re0e2i* .ar s# nu le spui tuturor celor din neamul t#u9 ,#ci din
ceea ce mi&ai po0estit! nu prea le&a mai r#mas mare lucru de f#cut acolo* Poate
oamenii din +inutul acesta au dreptate c$nd 0oresc pu+in despre pe%teri= o familie de
gnomi pu%i pe trea#! cu ciocanul %i cu dalta&n m$n#! e (n stare s# strice mai mult
dec$t a construit*
7 Nu! n&ai cum s#&n+elegi! 2ise <imli* Nu&i gnom pe lume care s# nu fie
impresionat de asemenea minun#+ie* Nimeni din semin+ia lui .urin n&ar s#pa (n
pe%terile astea ca s# scoat# piatr# sau minereu! c6iar dac# s&ar afla acolo aur %i
nestemate* Oare 0oi 0# apuca+i s# t#ia+i cr$ngurile de arori (n floare! prim#0ara! ca
s# face+i lemne de foc; -%a ocrotim %i noi poienile acestea cu flori de piatr#5
nicidecum nu ne&am apuca s# le p#r#duim* N&am face dec$t s# s#p#m c$te pu+in! cu
gri4# %i (ndem$nare! nu mai mult de o a%c6ie pe 2i! asta a%a! ca s# ne facem de
lucru5 %i pe m#sur# ce&or trece anii! am desc6ide drumuri noi %i&am scoate la i0eal#
(nc#peri dep#rtate! cuprinse (nc# de (ntuneric! pe care acum aia le po+i g6ici
(nd#r#tul cr#p#turilor din st$nc#* "i luminile! Legolas9 -m face l#mpa%e din cele ce
str#luceau odinioar# (n H6a2ad&dum5 %i&am alunga c$nd am pofti noaptea care 2ace
acolo de la facerea lumii* Iar dac# ni s&ar face somn! am aduce iar (ntunericul*
7 ,6iar c# mi&ai (nmuiat inima! <imli! 2ise Legolas* Nu te&am mai au2it 0orind
a%a p$n# acum* M# faci s#&mi par# r#u c# n&am 0#2ut %i eu pe%terile alea* /ai s# ne&
n0oim= dac# ne (ntoarcem am$ndoi s#n#to%i din (ncerc#rile care ne&a%teapt#! atunci
s# c#l#torim o 0reme (mpreun#* Tu ai s# 0ii s# 0i2ite2i Fangornul cu mine! %i&apoi am
s# merg eu cu tine! s# 0#d :#g#una lui /elm*
7 Mie unul nu&mi prea d# inima g6es s# m# (ntorc prin Fangorn! 2ise <imli* .ar
am s#&l (ng6it! dac#&mi f#g#duie%ti c# 0ii s# (mp#rt#%im minunea pe%terilor*
7 '+i f#g#duiesc! 2ise Legolas* .ar! 0ai9 .eocamdat# treuie s# l#s#m %i
pe%terile! %i codrul* Ia uit#&te9 -4ungem la cap#tul p#durii* ,$t mai e p$n# (n Isengard!
<andalf;
7 :reo cincispre2ece leg6e! dup# cum 0estesc ciorile lui Saruman! 2ise <andalf*
,inci de la gurile :iroagei :#g#unii! p$n# la :aduri %i (nc# 2ece de&acolo! p$n# la
por+ile Isengardului* .ar n&o s# str#atem tot drumul (n noaptea asta*
7 "i ce&o s# 0edem c$nd om a4unge acolo; (ntre# <imli* Poate %tii tu! c#ci eu
nu&mi dau seama*
7 Nici eu nu %tiu ce0a sigur! (i r#spunse 0r#4itorul* -m fost ieri! la c#derea nop+ii!
pe&acolo! dar s&ar putea s# se fi (nt$mplat multe de&atunci* Totu%i! cred c# n&o s#
spui c# am c#l#torit (n 2adar! c6iar dac# ai l#sat (n urm# sc$nteietoarele Pe%teri din
-glarond*
'n sf$r%it! trecur# p#durea %i se tre2ir# la poalele :iroagei unde se desp#r+ea
drumul dinspre :#g#una lui /elm= o c#rare o lua spre r#s#rit! p$n# (n Edoras!
cealalt# ducea la mia2#noapte! spre :adurile Isenului* ,$nd a4unser# la marginea
p#durii! Legolas se opri %i se uit# (nd#r#t cu p#rere de r#u* -poi scoase un strig#t=
7 Oc6ii9 Oc6i care ne pri0esc din umrele crengilor9 N&am mai 0#2ut (n 0ia+a mea
asemenea oc6i9
Surprin%i de strig#tul lui! ceilal+i se oprir# %i se (ntoarser#5 dar Legolas o lu#
(nd#r#t*
7 Nu9 Nu9 +ip# <imli* Po+i s# faci ce 0rei! (n neunia ta! dar pe mine las#&m# 4os
de pe cal9 N&am c6ef s# 0#d nici un oc6i9
7 Opre%te&te! Legolas Frun2#0erde! 2ise <andalf* Nu te (ntoarce (nc# (n p#dure9
Nu +i&a 0enit 0remea*
'n timp ce <andalf rostea toate acestea! dintre arori se desprinser# trei forme
ciudate* Erau ca ale c#pc#unilor! (nalte de mai ine de dou#spre2ece picioare! cu
trupuri puternice! 2dra0ene ca ale arorilor tineri5 p#reau (n0e%m$nta+i sau ascun%i (n
ni%te 6aine strimte! maronii %i cenu%ii* -0eau memre lungi! m$ini cu multe degete!
p#rul +epos %i #ri de un 0erde fumuriu! ca mu%c6iul* Se uitau cu oc6i ne(ndupleca+i!
dar nu spre c#l#re+i! ci unde0a spre mia2#noapte* .eodat# (%i duser# m$inile lungi Ia
gur# %i scoaser# ni%te sunete limpe2i! ca o c6emare de corn! dar mult mai
melodioase* Li se r#spunse %i! (ntorc$ndu&se! c#l#re+ii 0#2ur# alte f#pturi
asem#n#toare! care se apropiau cu pa%i mari prin iar#*
:eneau gr#i+i dinspre mia2#noapte! ca ni%te $tlani care merg prin ap#! pentru
c# picioarele lor lungi se mi%cau mai iute ca aripile p#s#rilor* ,#l#re+ii scoaser#
strig#te de uimire %i unii puser# m$inile pe m$nerele s#iilor*
7 Nu&i ne0oie! le spuse <andalf* -ce%tia nu&s dec$t p#stori* Nu ne sunt 0r#4ma%i5
0# spun eu! nici nu le pas# de noi*
"i se pare c# a%a era! pentru c# nici nu apuc# ine s#&%i termine 0ora! c#
f#pturile acelea intrar# cu pa%i mari (n p#dure %i se f#cur# ne0#2ute f#r# s# le arunce
c#l#re+ilor m#car o pri0ire*
7 P#stori9 eAclam# T6eoden* P#i! unde le sunt turmele; "i ei ce sunt! <andalf;
Pentru c#! e limpede! m#car +ie nu&+i sunt str#ini*
7 Sunt p#stori de arori! (i r#spunse <andalf* S# fi trecut c6iar a%a de mult de
c$nd st#tea+i %i asculta+i po0e%ti la gura soei; ,opiii din +inutul .omniei Tale ar fi (n
stare s# dea r#spunsul numai desc$lcind firele r#sucite ale asmului* .oar ai 0#2ut
en+i (n ,odrul Fangorn! c#reia (i 2ice+i ,odrul En+ilor* ,redeai c# i&au dat numele
acesta din pur# (nc6ipuire; Nu! T6eoden! lucrurile stau tocmai pe dos= pentru ei! tu
nu e%ti dec$t o po0este trec#toare5 to+i anii de la Eorl cel T$n#r p$n# la T6eoden cel
8#tr$n nu (nseamn# mai nimic pentru ei! iar faptele m#re+e ale casei tale nu prea au
mare (nsemn#tate*
Regele r#mase pe g$nduri*
7 En+i! 2ise el p$n# la urm#* ,red c# (ncep s# pricep un pic minunea cu arorii
prin umrele legendei* -m tr#it s# 0#d tot felul de ciud#+enii* Ne (ngri4im de&at$ta
0reme doitoacele %i ogorul! ne&am construit casele! ne&am f#urit unelte %i&am pornit
c#lare spre Minas Tirit6! ca s# le d#m o m$n# de a4utor (n r#2oi celor de acolo* "i
le&am spus acestor lucruri 0ia+# omeneasc#! mersul firesc al firii* Nu prea ne&a p#sat
de ce era dincolo de fruntariile t#r$mului nostru* -0em c$nt#ri care po0estesc despre
aceste lucruri! dar suntem pe cale s# le uit#m* Nu facem dec$t s# le spunem copiilor!
din oi%nuin+#! f#r# s# punem suflet* "i iat# c# aceste c$nt#ri au coor$t printre noi
din locuri ciudate %i se plim# a%a! la lumina 2ilei*
7 -r treui s# fii fericit! rege T6eoden! 2ise <andalf* Pentru c# acum nu numai
0ia+a trec#toare a oamenilor e&n prime4die! ci %i a celor pe care le&a+i urcat (n po0e%ti*
-i mul+i prieteni de partea ta! c6iar f#r# s# %tii*
7 "i totu%i! m# (ncearc# triste+ea! 2ise T6eoden* ,#ci oricare ar fi soarta
r#2oiului! oare p$n# la urm# minunea %i frumosul nu&%i 0or lua pentru totdeauna
2orul din P#m$ntul de Mi4loc;
7 Se poate! 2ise <andalf* R#ul pricinuit de Sauron nu poate fi 0indecat (n
(ntregime %i nici nesocotit* .ar asta&i soarta 2ilelor noastre* "i&acum! 6ai s# ne
continu#m c#l#toria pe care&am (nceput&o9
<rupul se dep#rta apoi de :iroag# %i de p#dure %i o lu# pe drumul c#tre :aduri*
Legolas (i urm# f#r# nici o tragere de inim#* Soarele apusese %i se scufundase de4a
dincolo de marginea lumii5 dar cum ie%ir# din umra colinelor %i pri0ir# spre apus la
Strunga Ro6an! 0#2ur# cum cerul se (nro%ise cu totul= pe su norii risipi+i ardea o
lumin#* Pe fondul acesta 2urau %i se roteau (ntunecate o mul+ime de p#s#ri cu aripi
negre* Unele trecur# pe deasupra capetelor lor cu +ipete sumre! (ntorc$ndu&se apoi
la cuiurile lor de pe steiuri*
7 P#s#rile mor+ii au cam dat iama pe c$mpul de #t#lie! 2ise Eomer*
Mergeau acum la pas u%or! (n 0reme ce (mpre4ur! pe c$mpie! se l#sa seara* Luna
urca agale! cu discul ceruit aproape (n (ntregime! iar la lumina ei rece %i argintie
c$mpia 0#lurit# se (n#l+a! iar apoi coora ca o mare (ntins#! cenu%ie* .up# 0reo patru
ceasuri de mers c#lare de la r#scrucea de drumuri! se apropiar# de :aduri*
Po0$rni%uri arupte coorau nesf$r%it p$n# la r$ul care se (mpr#%tia printre ancuri
de piatr#! str#4uit de terase (nalte! (nierate* :$ntul le aduse la urec6i urlet de lupi*
-0eau inimile grele! amintindu&%i de cei mul+i c#2u+i aici! (n #t#lie*
.rumul se afunda printre maluri ridicate! croindu&se de&a curme2i%ul teraselor!
p$n# la marginea r$ului! apoi urca iar! pe partea cealalt#* Erau trei r$nduri de lespe2i
pentru trecerea p$r$ului %i (ntre ele! 0aduri pentru cai! care porneau din amele
maluri spre un ostro0 pustiu din mi4loc* ,#l#re+ii se uitar# (n 4os %i li se p#ru ciudat!
pentru c# :adurile fuseser# totdeauna (n0olurate de susurul %i murmurul apei pe
pietre5 dar acum nu se au2ea nimic* -lia p$r$ului era aproape uscat# 7 o (ntindere
pustie de pietri% %i de nisip cenu%iu*
7 Locul #sta a de0enit sterp! 2ise Eomer* ,e n#past# o fi c#2ut asupra r$ului;
Saruman a distrus multe locuri minunate5 s# fi nimicit %i i20oarele Isenului;
7 -%a s&ar p#rea! 2ise <andalf*
7 :ai mie9 f#cu T6eoden* Oare suntem ne0oi+i s# trecem pe drumul acesta pe
unde fiarele m$nc#toare de cada0re (nfulec# at$+ia c#l#re+i din O%te;
7 N&a0em alt# cale! 2ise <andalf* -marnic#&i pieirea oamenilor t#i9 .ar 0ei 0edea
c# lupii din mun+i! cel pu+in! nu&i m#n$nc#* "i se osp#tea2# cu prietenii lor! orcii= cam
asta (nseamn# priete%ugul lor* /aide+i9
,oor$r# spre r$u %i! pe m#sur# ce se apropiau! lupii (ncetar# s# urle! lu$ndu&%i
t#lp#%i+a* Se (nfrico%aser# 0#2$ndu&l pe <andalf (n lumina lunii %i pe calul s#u! Iute
ca <$ndul! sclipind ca argintul* ,#l#re+ii (%i continuar# drumul spre insuli+#! urm#ri+i
de oc6i care luceau stins din umrele malurilor*
7 Ia uita+i&0#! 2ise <andalf* -u trudit pe&aici %i prieteni de&ai no%tri*
:#2ur# (n mi4locul ostro0ului o mo0il# (ncon4urat# de pietre %i o mul+ime de l#nci
(nfipte (n p#m$nt*
7 -ici 2ac to+i cei r#pu%i dintre #ra+ii O%tii! 2ise <andalf*
7 Odi6neasc#&se (n pace9 2ise Eomer* Iar morm$ntul lor s# r#m$n# de stra4# (n
:adurile Isenului %i c$nd le&or putre2i %i le&or rugini l#ncile*
7 -sta&i tot ispra0a ta! <andalf! prietene; (ntre# T6eoden* Multe&ai mai f#cut
(ntr&o 2i %i&o noapte*
7 ,u a4utorul lui Iute ca <$ndul*** %i al altora! 2ise <andalf* -m c#l#torit iute %i
p$n# departe* .ar acum! c# suntem l$ng# mo0ila aceasta! am s# 0# spun ce0a ce 0#
0a lini%ti= mul+i au c#2ut (n #t#liile din :aduri! dar nu c6iar a%a cum s&a spus* Mai
numero%i au fost cei (mpr#%tia+i dec$t cei uci%i5 i&am str$ns iar pe to+i pe care i&am
g#sit* Pe unii i&am trimis s#&%i uneasc# for+ele cu ErCenrand*
Pe al+ii i&am pus s# fac# acest morm$nt %i de&acum cred c# au a4uns (napoi (n
Edoras* Pe mul+i al+ii i&am trimis (nainte (ntr&acolo! s#&+i p#2easc# +ie casa* Mi&am dat
seama c# Saruman %i&a aruncat (ntreaga putere (mpotri0a 0oastr# %i slu4itorii lui au
l#sat alt# orice alt# ispra0# %i au plecat (n :#g#una Iui /elm* 'ntregul +inut p#rea
golit de 0r#4ma%i5 %i totu%i! m&am temut ca nu cum0a c#l#re+ii lupului %i 4efuitorii s&o
porneasc# spre Meduseld! c$t# 0reme era lipsit de ap#rare* .ar acum nu cred c#
treuie s#&+i mai fie fric#= s# 0e2i c# l#ca%ul t#u te 0a (nt$mpina prietenos! c$nd te 0ei
(ntoarce*
7 Iar eu 0oi fi fericit s#&l 0#d iar! 2ise T6eoden* .e%i! nu m#&ndoiesc! nu 0oi mai
s#l#%lui prea mult acolo*
,u acestea! (%i luar# r#mas&un de la ostro0 %i de la morm$nt! trecur# r$ul %i
urcar# pe cel#lalt mal* -poi (%i continuar# drumul! r#sufl$nd u%ura+i c# p#r#siser#
:adurile (ndoliate* ,um plecar#! cum se au2i iar urletul lupilor*
.inspre Isengard pornea un drum larg! str#0ec6i! p$n# la 0aduri* O 0reme! a
urmat curgerea unui r$u! cotind o dat# cu acesta spre r#s#rit! apoi spre mia2#noapte5
dar p$n# la urm# o lu# drept c#tre por+ile Isengardului! care se g#seau la poalele
po0$rni%ului muntos! (n partea de apus a 0#ii! la mai ine de cincispre2ece leg6e de
gurile r$ului* Pe acolo o apucar# %i ei! dar nu merser# pe drum! ci pe de l#turi! pentru
c# p#m$ntul era tare %i neted! n#p#dit c$t 0edeai cu oc6ii de iar# scurt# %i fraged#*
,#l#reau mai iute acum %i pe la mie2ul nop+ii :adurile r#m#seser# la aproape cinci
leg6e (nd#r#t* -poi f#cur# popas! pun$nd cap#t c#l#toriei lor pe timp de noapte! c#ci
regele se sim+ea 0l#guit* -4unseser# la poalele Mun+ilor ,e+o%i %i ra+ele lungi ale 0#ii
Nan ,urunir se (ntindeau acum c#tre ei* 'ntunecat# se a0$nta 0alea dinaintea lor!
pentru c# luna se topise (n apus %i lumina ei se ascundea dup# coline* .ar! din
e2na aceea ad$nc#! se (n#l+a o spiral# uria%# de fum %i aur! care prindea ultimele
ra2e de lun#! re0#rs$ndu&le apoi (n nori sc$nteietori! negri %i argintii! pe cerul (nstelat*
7 ,e spui de asta! <andalf; (ntre# -ragorn* Parc# toat# :alea :r#4itorului ar fi
(n fl#c#ri*
7 >ilele acestea 0alea a fost tot timpul n#p#dit# de fum! 2ise Eomer* .ar n&am
mai 0#2ut a%a ce0a* sta&i mai degra# aur* Saruman ticluie%te 0reo tic#lo%ie (n
semn de salut pentru noi* S&ar putea s# fiar# toate apele Isenului! de&aceea a secat
r$ul*
7 -%a o fi! 2ise <andalf* O s# afl#m m$ine ce face* -cum 6ai s# ne odi6nim!
dac&om putea*
'%i (ntinser# ta#ra al#turi de alia r$ului Isen* Locul era (nc# pustiu %i cufundat (n
lini%te* ,$+i0a dintre ei dormir# pu+in* .ar t$r2iu! (n noapte! str#4erii (ncepur# s# strige
%i se tre2ir# cu to+ii* Luna pierise* .easupra sc$nteiau stelele* 'ns# pe fa+a
p#m$ntului se t$ra o (ntunecime mai neagr# ca noaptea* Se (ndrepta spre ei pe
amele maluri ale r$ului! c#tre mia2#noapte*
7 R#m$ne+i unde sunte+i! 2ise <andalf* Nu pune+i m$na pe arme9 -%tepta+i9 O s#
treac# pe l$ng# 0oi9
Fur# (n0#lui+i (ntr&o urni+#* ,$te0a stele se mai 0edeau clipind palid deasupra lor*
.ar de&o parte %i de alta se (n#l+au 2iduri de e2n# nep#truns#* Oamenii se aflau pe
f$%ia (ngust# dintre turnurile mi%c#toare de umr#* -u2eau glasuri! %oapte %i gemete!
precum %i un suspin fo%nitor %i nesf$r%it5 p#m$ntul se cutremura* Li se p#ru c#
r#maser# a%a! (n spaim#! mult# 0reme* .ar p$n# la urm# e2na %i rumoarea trecur#
%i disp#rur# printre ra+ele muntelui*
.eparte! la mia2#2i de ,etatea ,ornului! oamenii au2ir# (n mie2 de noapte un
2gomot mare! ca o 0i4elie (n 0ale! %i p#m$ntul se cutremur#5 iar ei se (nfrico%ar# %i
nici unul nu se (ncumet# s# porneasc# (ntr&acolo* .ar diminea+a ie%ir# %i r#maser#
cu gura c#scat#! pentru c# le%urile de orci disp#ruser#! la fel %i arorii* .eparte! (n
:alea :#g#unii! iara era stri0it# %i (nnegrit#! de parc# %i&ar fi p#scut cire2ile pe&acolo
p#stori uria%i* 'ns# la o mil# de St#0ilar fusese s#pat un pu+ imens (n p#m$nt! iar
deasupra era o gr#mad# de olo0ani! mare c$t un deal* Oamenii (%i (nc6ipuir# c#
acolo fuseser# (ngropa+i orcii uci%i de ei* .ar dac# printre ei se aflau %i cei care
fugiser# (n p#dure! nimeni nu putea spune! c#ci nici un om nu pusese piciorul pe
dealul acela* Mai t$r2iu (l numir# <ruiul Mor+ii! c#ci nu cre%tea fir de iar# pe&acolo*
'ns# arorii ciuda+i nu mai fur# 0#2u+i (n :iroaga :#g#unii niciodat#5 plecaser#
noaptea spre 0$lcelele (ntunecate ale Fangornului* -stfel le&o pl#tiser# orcilor*
Regele %i (nso+itorii lui nu mai dormir# (n noaptea aceea5 nu mai 0#2ur# %i nu mai
au2ir# nimic ciudat! afar# totu%i de faptul c# r$ul de al#turi prinse rusc glas* -pa
0enea 0i4elioas# printre pietre* "i c$nd trecu primul 0al! Isenul (ncepu s# curg# %i s#
susure (n alia lui! ca totdeauna*
'n 2ori! se preg#tir# s# plece* Lumina ap#ru cenu%ie %i palid# %i nu 0#2ur# soarele
r#s#rind* :#2du6ul era greu de&at$ta cea+# %i&n 4urul lor plutea o du6oare* Mergeau
acum agale pe drumul cel mare* Era lat! tare %i ine (ngri4it* -ia deslu%it prin e2n#!
2#rir# lan+ul lung de mun+i (n#l+$ndu&se (n st$nga* Trecuser# (n Nan ,urunir! :alea
:r#4itorului* Era o 0ale ad#postit#! care se desc6idea numai spre mia2#2i* Fusese
c$nd0a 0erde %i frumoas#! sc#ldat# de undele Isenului ad$nc %i 0i4elios (nc# (nainte
s# a4ung# (n c$mpie5 c#ci era sporit de multe i20oare %i p$r$ia%e din colinele sp#late
de ploi! a%a c# p#m$ntul dimpre4ur era pl#cut %i rodnic*
-cum se sc6imase* La poalele 2idurilor din Isengard se (ntindeau pogoane
(ntregi trudite de scla0ii lui Saruman* .ar cea mai mare parte a 0#ii de0enise un
desi% de uruieni %i de m#r#cini* Rugii de mure se t$rau la p#m$nt sau se c#+#rau pe
tufi%uri %i pe maluri! iar (n (nc$lceala lor se ad#posteau animalele mici* Nu cre%teau
arori acolo! dar printre ierurile #tr$ne se 0edeau (nc# uturugi arse %i t#iate de
secure ale unor dumr#0i str#0ec6i* Era un +inut trist! unde! (n afar# de clipocitul apei
repe2i pe pietre! nu se mai au2ea nimic* .in 0#g#uni se (n#l+au! colc#itori! nori
mo6or$+i de fum %i aur* ,#l#re+ii nu scoteau nici o 0or#* Mul+i a0eau inima (ndoit#!
(ntre$ndu&se dac# nu cum0a c#l#toria lor se 0a sf$r%i prost* .up# ce str##tur#
c$te0a leg6e! drumul se sc6im# (ntr&o strad# pietruit# cu lespe2i mari! p#trate!
m#iestrit a%e2ate5 nu cre%tea nici un fir de iar# printre ele* .e&o parte %i de alta! prin
%an+urile ad$nci! clipocea apa* 8rusc! (n fa+a lor se (n#l+#! aia deslu%it! un st$lp
negru* Iar deasupra lui era o lespede mare! sculptat# %i 0opsit# su forma unei M$ini
-le! lungi* .egetul ei indica mia2#noaptea* "tiau acum c# por+ile Isengardului nu
erau departe %i li se str$nse inima5 dar nu fur# (n stare s# str#pung# (ntunericul cu
pri0irea*
-cest t#r$m str#0ec6i! c#ruia oamenii (i 2iceau Isengard! se (ntindea de 0eacuri
aici! la poalele lan+ului muntos! (n :alea :r#4itorului* 'n parte! era format c6iar din
peretele mun+ilor! dar (n 0ec6ime oamenii din -pusime trudiser# %i ei la (n#l+area lui5
iar Saruman s#l#%luia de mult acolo %i nu st#tuse nici el cu m$inile (n s$n*
-%a ar#ta (n 2ilele de glorie ale lui Saruman! considerat de mul+i c#petenia
:r#4itorilor= un 2id de piatr# circular! uria%! ca un %irag de steiuri! care pornea dintr&un
po0$rni% al muntelui %i se (ntorcea tot acolo* Nu eAista dec$t o singur# intrare! o olt#
s#pat# (n partea de mia2#2i* -colo fusese t#iat (n st$nca (ntunecat# un tunel lung!
(nc6is la amele capete de por+i mari de fier* Fuseser# at$t de m#iestrit f#urite %i
a%e2ate (n alamalele lor uria%e! spri4inite de st$lpi de o+el care p#trundeau (n inima
st$ncii! (nc$t atunci c$nd nu erau ferecate! puteai s# le desc6i2i doar (mping$ndu&le
u%or! f#r# s# fac# nici cel mai mic 2gomot* .ac# p#trundeai prin tunelul imens %i
a4ungeai p$n# la urm# s# ie%i din el! 0edeai o c$mpie! un rotocol mare! cam ca o
strac6in# uria%#! pu+in ad$nc#! a0$nd pere+ii goi pe din#untru %i m#sur$nd cam o
mil# l#+ime* ,$nd0a fusese (n0er2it %i plin de drumuri largi %i de li0e2i cu pomi
(nc#rca+i de fructe! str##tut de p$raie care se re0#rsau dinspre munte! (ntr&un lac*
.ar (n 2ilele din urm# ale lui Saruman! nu mai cre%tea nimic 0erde pe&acolo*
.rumurile erau acoperite cu lespe2i mo6or$te %i dure5 iar de&a lungul lor! (n loc de
arori! se 0edeau %iruri lungi de st$lpi! unii din marmur#! al+ii din alam# %i din fier!
uni+i de lan+uri grele*
Erau multe case! c#m#ru+e! s#li %i coridoare s#pate ca ni%te tunele (n 2iduri! a%a
(nc$t spre interior se 2#reau nenum#rate ferestre %i u%i (ntunecate* Mii de lucr#tori!
slu4itori! scla0i %i r#2oinici puteau s# locuiasc# acolo %i maga2iile de arme erau mari
din cale&afar#* Lupii erau ad#posti+i %i 6r#ni+i dedesut! (n 0i2uini ad$nci* ,$mpia era
%i ea toat# g#urit# %i tainic#* -d$nc (n p#m$nt fuseser# (nfip+i st$lpi deasupra c#rora
se (n#l+au mo0ile domoale %i domuri de piatr#! a%a (nc$t Ia lumina lunii Rotocolul din
Isengard p#rea un cimitir cu mor+i nelini%ti+i! pentru c# p#m$ntul se cutremura* Pe
l$ng# st$lpi coorau po0$rni%uri %i sc#ri (n spiral# p$n# la ni%te pe%teri din ad$ncuri5
acolo (%i a0ea Saruman comorile! maga2iile! armurile! fier#riile %i cuptoarele* Ro+ile
de fier se (n0$rteau nesf$r%it %i aroasele uuiau* .in gurile de aerisire ie%eau
noaptea pu6oaie de aur luminate de 4os (n ro%u! alastru sau 0erde&otr#0it*
Toate drumurile str#4uite de lan+uri duceau c#tre centru! unde se (n#l+a o
minun#+ie de turn* Fusese ridicat de constructorii din 0ec6ime care d#ltuiser#
Rotocolul din Isengard5 %i totu%i! nu p#rea f#cut de m$n# omeneasc#! ci mai degra#
r#s#rit din m#dularele p#m$ntului pe 0remea fr#m$nt#rilor scoar+ei* Era o culme! o
insul# de piatr# neagr# %i str#lucitoare= patru sta0ile puternice din roc# cioplit#
fuseser# unite (ntr&un corp! dar c#tre culme se desf#ceau (n ni%te coarne mari! cu
foi%oare ascu+ite! ca 0$rful de lance! %i marginile t#ioase! ca lama de cu+it* 'ntre ele
era un loc (ngust! acoperit cu piatr# lustruit#! plin# de semne ciudate! cam Ia cinci
sute de picioare deasupra c$mpiei* -ceasta era cetatea lui Saruman! Ort6anc! al
c#rui nume a0ea Dcu un# %tiin+#E dou# (n+elesuri5 pentru c# (n lima elfilor orthanc
(nseamn# Muntele ,ol+ului! iar (n lima 0ec6e din O%te! Minte "ireat#*
Puternic %i minunat era Isengardul %i! c$nd0a! fusese frumos5 tr#iser# acolo
seniori mari! str#4erii de apus ai <ondorului! %i (n+elep+i care pri0eau la stele* .ar
Saruman (l presc6imase (ncet&(ncet! ca s#&%i ating# +elurile lui 0iclene! %i (i adusese!
dup# g$ndul lui! (mun#t#+iri! nemul+umit fiindc# toate operele acelea de art# %i
ticluirile iscusite din cau2a c#rora (%i p#r#sise 0ec6ea (n+elepciune! cre2$nd c#&i
apar+ineau! nu 0eneau din Mordor5 a%a c# ceea ce f#cuse el nu era dec$t o imita+ie
mic#! o potri0eal# copil#reasc# sau lingu%itoare a cet#+ii uria%e! a armur#riei! a
(nc6isorii %i a cuptoarelor marii puteri din 8arad&dur! Turnul 'ntunecimii! f#r# ri0al!
care nu a%tepta! (n m#re+ia %i siguran+a lui neasemuite! dec$t momentul c$nd s#&%i
at# 4oc de aceast# potri0eal#*
-stfel ar#ta cetatea lui Saruman! a%a cum (i mersese faima5 c#ci oamenii din
Ro6an nu&%i aminteau s# fi trecut 0reodat# dincolo de por+i! poate doar (n afar# de
Lim# de :ierme! (ns# 0eneau acolo (n tain# %i nu po0esteau nim#nui ce 0#2user#*
<andalf o lu# spre marele st$lp al M$inii* ,$nd trecur# pe l$ng# ea! c#l#re+ii
0#2ur# spre mirarea lor c# nu era tocmai al#* .in loc (n loc a0ea urme de s$nge
(nc6egat %i! uit$ndu&se mai ine! oser0ar# c# ung6iile erau ro%ii* <andalf continua
s# $4$ie prin cea+#! urmat f#r# nici o tragere de inim# de oamenii s#i* ,a %i cum s&
ar fi re0#rsat rusc toate p$raiele! (n gropile de la marginea drumului ap#rur#
#ltoace mari! iar printre olo0ani curgeau susur$nd %iroaie de ap#*
'ntr&un t$r2iu! <andalf se opri %i le f#cu semn5 iar ei se apropiar# %i 0#2ur# c#
(nd#r#tul lui ce+urile se risipiser# %i ap#ruse o ra2# de soare* Trecuse de amia2#*
-4unseser# la por+ile Isengardului* .ar acestea 2#ceau distruse la p#m$nt* Iar de 4ur
(mpre4ur erau numai pietre cr#pate %i f#cute +#nd#ri! (mpr#%tiate la mare distan+# sau
adunate gr#mad#! de&a 0alma* -rcada m#rea+# mai eAista! dar d#dea acum (ntr&o
genune= tunelul r#m#sese descoperit %i pustiu! iar de&o parte %i de alta! (n pere+ii ca
st$nca! ap#ruser# cr#p#turi5 turnurile fuseser# f#cute pulere* ,6iar dac# Marea cea
Mare s&ar fi n#pustit cuprins# de furie asupra colinelor! tot n&ar fi reu%it s# produc#
asemenea pr#p#d*
Ocolul era plin de ap# din care ie%eau auri5 un ca2an (n fierere! unde pluteau
(ngr#m#dite $rne %i pr#4ini rupte! utoaie! cufere %i ma%in#rii stricate* .in ap#
ie%eau cioturile st$lpilor rup+i %i r#suci+i! dar drumurile nu se mai 0edeau* St$nca se
deslu%ea ca o insul# parc# foarte dep#rtat#! pe 4um#tate (n0#luit# (n nori* Turnul din
Ort6anc se (n#l+a (ns# la fel de (ntunecat! neatins de 0i4elie* La poalele lui 0#lureau
ape alicioase*
Regele %i to+i oamenii lui r#maser# t#cu+i pe cai! minun$ndu&se c# puterea lui
Saruman fusese iruit#5 dar nici nu le trecea prin minte ce se petrecuse* '%i
(ntoarser# pri0irile spre olt# %i spre por+ile pr#u%ite* :#2ur# al#turi de ei o gr#mad#
mare de pietre5 rusc (%i d#dur# seama c# acolo se odi6neau dou# umre mici!
(n0e%m$ntate (n cenu%iu! greu de deslu%it printre pietre* L$ng# ei 2#ceau tot felul de
sticle! de str#c6ini %i t#0i! de parc# tocmai m$ncaser# ine %i&acum se odi6neau
dup# at$ta trud#* Unul p#rea adormit5 cel#lalt st#tea cu picioarele (ncruci%ate %i
m$inile su ceafa! spri4init de o st$nc# pr#u%it#! sco+$nd din gur# cercule+e %i
rotocoale de fum al#strui*
O clip# T6eoden %i Eomer! (mpreun# cu to+i ceilal+i! r#maser# ului+i! cu pri0irile
a+intite asupra lor* 'n mi4locul pr#p#dului din Isengard! imaginea aceasta li se p#ru
cea mai ciudat# dintre toate* .ar! (nainte ca regele s# poat# scoate o 0or#! f#ptura
care respira fum (i 0#2u cum st#teau t#cu+i acolo! unde lumina se lupta cu (ntunericul*
S#ri (n picioare* P#rea un #rat t$n#r! sau ce0a asem#n#tor! de%i a0ea cam
4um#tate din (n#l+imea unui om* P#rul (i era negru! c$rlion+at! %i a0ea capul
descoperit* .ar era (n0e%m$ntat (n 6aine de lupt#! a0$nd aceea%i croial# ca ale
to0ar#%ilor lui <andalf! c$nd porniser# (n c#l#torie spre Edoras* F#cu o plec#ciune
ad$nc#! cu m$na la piept* -poi! ca %i cum nu i&ar fi oser0at pe 0r#4itor %i pe prietenii
lui! se (ntoarse spre Eomer %i spre rege*
7 8un 0enit! domnilor! (n Isengard! rosti el* Noi suntem str#4erii por+ii* Numele
meu e Meriador! fiul lui Saradoc5 iar to0ar#%ul meu care! 0ai9 e door$t de osteneal#
Daici! (i trase celuilalt un %utE! se nume%te Peregrin! fiul lui Paladin! din casa lui TooC*
.eparte! la mia2#noapte! e c#minul nostru* .omnia Sa! Saruman! e (n#untru5 dar!
pentru moment! are o (nt$lnire tainic# cu unul! Lim# de :ierme! c# altfel nu s&ar
putea s# nu fie aici! s# (nt$mpine asemenea oaspe+i de 0a2#*
7 Nici nu m#&ndoiesc! r$se <andalf* "i Saruman +i&a poruncit s#&i str#4uie%ti
por+ile pr#u%ite %i s# ai gri4# c$nd sosesc oaspe+ii! m#car a%a! printre pic#turi! c$nd
te&i putea lipsi de farfurie %i de sticl#! nu&i a%a;
7 Nu! preaunule domn! asta i&a sc#pat din 0edere! (i r#spunse Merr? serios* -
fost foarte ocupat* Noi am primit porunc# de la -rore#ros! care se (ngri4e%te acum
de treurile din Isengard* El mi&a poruncit s#&l (nt$mpin pe Seniorul din Ro6an cu
0ore alese* Iar eu mi&am dat toat# silin+a*
7 "i to0ar#%ii t#i! Legolas %i cu mine; strig# <imli! nemaiput$ndu&se st#p$ni*
Pi%ic6erilor! picioare&lege! tr$ntori neto+i9 Ne&a+i pus ine pe drumuri9 .ou# sute de
leg6e prin mla%tini %i p#duri! prin foc %i saie! numai ca s# 0# sc#p#m9 "i d#m aici de
0oi c6efuind %i lene0ind* "i fum$nd9 .e unde naia a+i mai ap#rut! ca uruienile!
tic#lo%ilor9 ,le%ti %i ciocane9 Sunt cople%it de m$nie %i! totodat#! de ucurie! (nc$t
mare minune de n&oi plesni9
7 Mi&ai luat 0ora din gur#! <imli! r$se Legolas* .e%i eu m&a% (ntrea mai
degra# cum de&au ap#rut aici ca 0inul! nu ca uruienile*
7 'n c#l#toria asta a ta multe +i&au fost date! dar minte! nu! 2ise Pippin!
desc6i2$nd un oc6i* Ne g#se%ti aici! pe c$mpul de i2$nd#! (n mi4locul 4afului! %i te&
ntrei cum de ne (ng#duim una ca asta! c$nd o merit#m cu 0$rf %i (ndesat* 7
Merita+i; (ntre# <imli* Nu&mi 0ine s# cred9
,#l#re+ii se puser# pe r$s*
7 Nu&i nici o (ndoial#! este o&nt$lnire (ntre prieteni! 2ise T6eoden* -%adar! ace%tia
sunt cei pierdu+i din oastea 0oastr#! nu&i a%a! <andalf; Multe minuni se mai (nt$mpl#
(n 2ilele noastre* ,$te n&am 0#2ut! de c$nd am plecat de&acas#9 "i&acum! iat#! am (n
fa+a oc6ilor mei alt# semin+ie din po0e%ti9 Nu&s! oare! ace%tia piticu+i! c#rora unii
dintre noi le 2ic 6ol?tlani;
7 /oi+i! dac# nu te superi! .omnia Ta! 2ise Pippin*
7 /oi+i; (ntre# T6eoden* :i s&a sc6imat ciudat de mult lima! dar merge %i&
a%a* /oi+i9 .eparte&i de ade0#r tot ce mi s&a spus p$n# acum*
Merr? f#cu o plec#ciune! iar Pippin se ridic# (n picioare! apoi se plec# %i el mai
tare*
7 E%ti plin de m#rinimie! .omnia Ta* Sau! cel pu+in! a%a n#d#4duiesc c&ar fi
0orele M#riei Tale! 2ise el* "i iat#! (nc# o minune9 -m str##tut nenum#rate +inuturi
de c$nd am plecat de&acas# %i n&am mai (nt$lnit (nc# oameni care s# %tie ce0a
despre 6oi+i*
7 Neamul meu se trage de la mia2#noapte! din 0remuri str#0ec6i! 2ise T6eoden*
.ar n&am s# te (n%el= nu %tim nici o po0este despre 6oi+i* Tot ce se 0ore%te printre
noi e c#! departe! peste nenum#rate r$uri %i coline! tr#ie%te semin+ia piticu+ilor care
locuiesc (n 0i2uinele din dunele de nisip* .ar nu %tim 0reo legend# despre ispr#0ile
lor! c#ci se spune c# nu fac mare lucru %i se feresc de pri0irile oamenilor! put$nd s#
se fac# ne0#2u+i c$t ai 2ice pe%te5 %i c#&%i sc6im# 0ocea (n triluri de p#s#rele* .ar
se pare c# se pot spune multe alte lucruri despre ei*
7 -%a e! .omnia Ta! 2ise Merr?*
7 Un lucru! rosti T6eoden! n&am au2it despre ei! c# scot fum din gur#*
7 Nu&i de mirare! (i r#spunse Merr?! c#ci e o art# cu care ne (ndeletnicim doar de
c$te0a genera+ii* Primul care&a sem#nat cu ade0#rat uruiana pipei (n gr#dinile lui a
fost Toold! Sufl#torul din ,orn din :alea Lung#! Meleagul de Mia2#2i! prin anul
IJKJ! dup# socoteala noastr#* ,e 0$rst# a0ea To? c$nd a dat de planta asta***
7 Nici nu %tii ce prime4die te pa%te! T6eoden! (l (ntrerupse <andalf* -ce%ti 6oi+i
sunt (n stare s# stea la marginea ruinelor %i s# sporo0#iasc# despre pl#cerile mesei
sau fleacurile f#ptuite de p#rin+ii %i unicii %i str#unicii lor %i 0erii lor dep#rta+i p$n# la
a noua spi+#! dac# le dai nas* Or s# 0in# %i 2ile (n care s# stai s&ascul+i istoria
fumatului* Unde e -rore#ros! Merr?;
7 - plecat spre mia2#noapte! cred* S&a dus s# ia o gur# de ap# limpede*
Ma4oritatea en+ilor sunt cu el la trea#! acolo*
"i Merr? f#cu un semn cu m$na spre lacul din care ie%eau auri* Iar cum pri0eau
(ntr&acolo! au2ir# un 6uruit %i&o r#p#ial# dep#rtat#! de parc# s&ar fi iscat o rostogolire
de pe munte %i&un 0uiet de corn triumf#tor*
7 "i Ort6anc a r#mas f#r# str#4eri; (ntre# <andalf*
7 P#i! e ap# destul#! 2ise Merr?* .ar 8(rn#2or (l p#2e%te (mpreun# cu (nc# 0reo
c$+i0a* Nu to+i parii %i st$lpii #ia din c$mpie sunt pu%i de Saruman* 8(rn#2or st#! cred!
l$ng# st$nc#! la picioarele sc#rii*
7 .a! 2ise Legolas! e un ent (nalt acolo* .ar (%i +ine ra+ele pe l$ng# trup %i st#
neclintit ca un arore de gr#din#*
7 E trecut de amia2#! 2ise <andalf! iar noi n&am m$ncat din 2ori* Totu%i! a% dori
s#&l 0#d pe -rore#ros c$t s&o putea de repede* Nu mi&a l#sat 0or#; Ori ucatele
%i sticlu+a 0&au %ters&o din minte;
7 - l#sat 0or#! 2ise Merr?! %i a4ungeam %i la asta! dar am fost (mpiedicat de
multe altele* Mi s&a poruncit s# spun c#! dac# <andalf %i Seniorul O%tii 0or merge
c#lare spre 2idul de mia2#noapte! au s#&l g#seasc# acolo pe -rore#ros! care&i 0a
primi cu ucurie* -% mai ad#uga c# 0or afla acolo %i ucate minunate descoperite %i
alese de umilii 0o%tri ser0itori*
-poi f#cu o plec#ciune* <andalf r$se*
7 -sta&i %i mai ine! 2ise el* -tunci! T6eoden! 0rei s# pornim (mpreun#! s#&l
g#sim pe -rore#ros; Treuie s# ocolim pu+in! dar nu&i departe* ,$nd o s#&l 0e2i
pe -rore#ros! multe o s# mai afli* ,#ci -rore#ros e Fangorn! cel mai #tr$n
dintre en+i %i c#petenia lor* Iar c$nd 0ei sta de 0or# cu el! 0ei au2i graiul cel mai
0ec6i al tuturor 0ie+uitoarelor*
7 -m s# 0in cu tine! 2ise T6eoden* R#mas&un! 6oi+ii mei* Fie s# ne&nt$lnim
iar! (n l#ca%ul meu* -colo 0# 0e+i a%e2a al#turi de mine! ca s#&mi po0esti+i tot ce 0#
pofte%te inima= faptele str#mo%ilor 0o%tri noili! de care 0# mai aminti+i5 %i 0om 0ori %i
despre Toold cel 8#tr$n %i despre %tiin+a lui despre uruieni* R#mas&un9
/oi+ii f#cur# c$te o plec#ciune ad$nc#*
7 -%adar! acesta e regele Ro6anului9 2ise Pippin cu un glas sc#2ut* ,e #tr$n
minunat9 Tare cu0iincios9
I( $esturi si resturi
<andalf plec# (mpreun# cu alaiul regal spre r#s#rit! ca s# ocoleasc# 2idurile
d#r$mate ale Isengardului* .ar -ragorn! <imli %i Legolas r#maser# pe loc* 'i l#sar#
pe -rod %i pe /asufel s# caute iar# de p#scut! iar ei se a%e2ar# al#turi de 6oi+i*
7 M#i! s# fie9 :$n#toarea a luat sf$r%it %i! p$n# la urm#! ne&am (nt$lnit din nou!
acolo unde nici unul dintre noi n&ar fi cre2ut c&o s&a4ung#! 2ise -ragorn*
7 Iar acum c# m#rimile s&au dus s# 0oreasc# lucruri (nalte! 2ise Legolas!
0$n#torii 0or putea! pesemne! s# afle r#spuns la propriile lor mici cimilituri* :&am luat
urma p$n#&n p#dure! dar mai sunt multe despre care a% dori s# %tiu ade0#rul*
7 O groa2# de lucruri dorim %i noi s&afl#m despre 0oi! 2ise Merr?* Ne&a spus
-rore#ros! #tr$nul ent! c$te ce0a! dar nici pe departe c$t 0rem s# %tim*
7 Toate la 0remea lor! 2ise Legolas* Noi am fost 0$n#torii! a%a c# s&ar cu0eni ca
0oi s# 0# spune+i primii po0estea*
7 Sau ultimii! 2ise <imli* O s# mearg# mai ine dup# mas#* M# doare capul5 %i&i
trecut de mie2ul 2ilei* :oi! tr$ntorilor! 0# pute+i sp#la p#catul! dac# o s# ne g#si+i %i
nou# un pic din prada de care 0orea+i* M$ncarea %i #utura ar mai pl#ti c$te ce0a
din ceea ce&mi datora+i*
7 -tunci! a%a s# fie! 2ise Pippin* :rei s#&+i aducem aici sau (ntr&un loc%or unde s#
te sim+i mai ine! cum ar fi (n ceea ce&a mai r#mas din caana de stra4# a lui
Saruman! acolo! su olt#; Noi am fost ne0oi+i s# m$nc#m aici! afar#! ca s# mai
arunc#m din c$nd (n c$nd c$te&o pri0ire spre drum*
7 N&a% putea 2ice c# 0&a+i omor$t cu firea! spuse <imli* Eu (ns# n&am s# intru (n
cas# orceasc#5 %i nici n&am s# m&ating de carnea sau de l#turile lor*
7 Nici nu +i&am cere una ca asta! 2ise Merr?* Ni s&a aplecat %i nou# de ei! pentru
tot restul 0ie+ii* .ar (n Isengard au mai fost %i al+ii* Saruman a a0ut destul# minte ca
s# nu se i2uiasc# pe orcii lui* '%i pusese la poart# oameni de stra4# 7 socot c# unii
dintre cei mai credincio%i slu4itori* 'n orice ca2! se ucurau de multe %i primeau
pro0i2ii une*
7 "i uruiana&pipei; (ntre# <imli*
7 Nu! nu cred! r$se Merr?* .ar asta&i alt# po0este care poa@ s&a%tepte p$n# dup#
mas#*
7 -tunci 6ai s# m$nc#m! 2ise gnomul*
/oi+ii (i conduser# pe su olt#! p$n# la o u%# larg desc6is# din st$nga! spre
ni%te sc#ri* .#deau direct (ntr&o (nc#pere mare! la cap#tul c#reia erau alte u%i mai
mici* 'ntr&o parte se aflau o plit# %i&un 6orn* 'nc#perea era t#iat# (n st$nc# %i
pesemne c# fusese (ntunecoas#! c#ci toate ferestrele d#deau (n tunel* .ar acum
intra lumina %i prin acoperi%ul stricat* 'n 0atr# ardeau c$te0a lemne*
7 -m f#cut un pic de foc! 2ise Pippin* Ne&a mai (m#r#tat (n ce+urile astea* N&
am prea g#sit a%c6ii prin 4ur! iar 0reascurile erau toate ude* .ar 6ornul trage ine! se
pare c# a4unge foarte sus! pe st$nc# %i! din fericire! nu s&a (nfundat* Focul e ine
0enit* -m s# 0# fac ni%te p$ine pr#4it#! pentru c#! m# tem! e cam 0ec6e! de 0reo trei&
patru 2ile*
-ragorn %i to0ar#%ii s#i se a%e2ar# la cap#tul unei mese lungi! iar 6oi+ii se
f#cur# ne0#2u+i printr&una dintre u%ile interioare*
7 E o c#mar# acolo5 din fericire! la ad#post de n#0ala apei! 2ise Pippin! c$nd se
(ntoarser# (nc#rca+i de 0ase! str#c6ini! cupe! cu+ite %i tot felul de m$nc#ruri*
7 "i nu&i ca2ul s# str$mi din nas (n leg#tur# cu locul de unde 0in! 4up$ne <imli!
ad#ug# Merr?* -sta nu&i 6ran# orceasc#! ci omeneasc#! dup# cum 2ice
-rore#ros* ,e dore%ti= 0in sau ere; E un utoia% acolo! (n c#mar#! unicel tare*
Iar asta&i carne s#rat# de porc! clasa&nt$i* Sau s# 0# tai %i s# 0# frig c$te0a feliu+e de
sl#nin#; R#u (mi pare c# nu 0# pot pune pe mas# %i niscai0a 0erde+uri5 dar %ti+i! (n
ultimele 2ile nu prea s&au mai f#cut pro0i2ii* La sf$r%it nu am dec$t miere %i unt s# 0#
pune+i pe p$ine* :# place;
7 8a ine c# nu! 2ise <imli* S&a mai t#iat ce0a de pe r#o4* ,ur$nd se puser# to+i
trei pe&nfulecat5 iar 6oi+ii nu se sfiir# s# m#n$nce %i ei a doua oar#*
7 Sunte+i plini de un#&cu0iin+# (n diminea+a aceasta! r$se Legolas* .ar! cred eu!
c6iar dac# n&am fi 0enit! 0oi tot 0&a+i fi pus iar pe c6efuit*
7 Tot ce se poate! 2ise Pippin* .e ce nu; -m cam p#+it&o cu orcii %i nici n&am
prea a0ut ce m$nca (n ultima 0reme* .e mult nu ne&am mai osp#tat dup# pofta inimii*
7 :#d c# nu 0&au 0#t#mat prea tare! 2ise -ragorn* -r#ta+i (nfloritori*
7 -%a e! rosti <imli! m#sur$ndu&i din cap p$n#&n picioare pe deasupra cupei* :&a
crescut %i 0i s&a&ndesit p#rul de dou# ori mai mult! de c$nd ne&am desp#r+it5 %i pot s#
4ur c# 0&a+i mai (n#l+at ni+el! dac# la 0$rsta 0oastr# se mai poate una ca asta9 :#d c#
-rore#ros nu 0&a +inut nem$nca+i*
7 Nu! 2ise Merr?* .ar en+ii nu m#n$nc#! ci eau* Iar #utura n&a4unge s# te
6r#neasc#* Or fi licorile lui -rore#ros s#+ioase! dar mai sim+i ne0oia %i de ce0a
m$ncare* M#car a%a! ni%te lembas, ca s# mai a0em %i altce0a (n urt#*
7 -+i #ut din apele en+ilor! nu&i a%a; 2ise Legolas* -tunci s&ar putea s# nu&l
(n%ele pri0irile pe <imli* Stranii c$nt#ri s&au mai c$ntat despre licorile Fangornului9
7 Multe po0e%ti ciudate s&au dep#nat despre +inutul acela! 2ise -ragorn* N&am
fost niciodat# pe&acolo* /ai! spune+i&mi mai multe despre el %i despre en+i*
7 En+ii! 2ise Pippin! en+ii sunt*** cum s#&+i spun! sunt (n primul r$nd altfel* .ar
oc6ii le sunt tare ciuda+i! ad#ug# el! c#ut$ndu&%i cu greu cu0intele! dup# care t#cu*
,um s#&+i spun; continu# el dup# o clip#* -+i 0#2ut de4a c$+i0a de la dep#rtare 7 (n
orice ca2! ei 0&au 0#2ut pe 0oi %i ne&au 2is c# sunte+i pe drum 7 %i cred c&o s# mai
0ede+i (nc# mul+i (nainte s# pleca+i de&aici* Treuie s# a0e+i singuri un g$nd despre
cum arat#***
7 Ei! asta&i acum9 f#cu <imli* 'ncepem po0estea de la 4um#tate* -% prefera o
ordine fireasc# a lucrurilor! (ncep$nd cu 2iua aceea ciudat# c$nd fr#+ia noastr# s&a
risipit*
7 O s#&+i spunem! dac# a0em timp! 2ise Merr?* .ar mai (nt$i! dac# a+i terminat
de m$ncat! umple+i&0# pipele %i aprinde+i&le* .up# care ne 0om preface! m#car
pentru o clip#! c# suntem cu to+ii iar la 8ree sau (n :$lceaua .espicat#*
Scoase la i0eal# o pungu+# de piele plin# de tutun*
7 -0em aici o gr#mad#! spuse el! %i pute+i s# 0# lua+i c$t 0re+i c$nd 0om pleca* 'n
diminea+a aceasta ne&am ocupat! eu %i Pippin! cu sc#parea m#rfurilor de la
scufundare* Plutesc tot felul de lucruri pe ap#* Pippin a g#sit dou# utoia%e luate de
0al din cine %tie ce pi0ni+# sau maga2ie* ,$nd le&am desc6is! am 0#2ut c# erau pline
cu uruiana asta a pipei! un# cum nici nu 0isam %i destul de ine p#strat#*
<imli lu# pu+in tutun! (l frec# (n palm#! apoi (l trase (n n#ri*
7 E pl#cut la pip#it %i miroase frumos! 2ise el*
7 E un! spuse Merr?* .rag# <imli! asta&i Frun2# din :alea Lung#9 Pe utoia%e
se 0edeau cum nu se poate mai limpede (nsemnele lui /oruloGer* ,um au a4uns
aici! nu&mi dau seama* Socot c# pentru folosul personal al lui Saruman* N&am %tiut c#
a trecut fruntariile at$t de departe* .ar am dat de el la +anc! nu&i a%a;
7 -%a ar fi! 2ise <imli! dac# a% a0ea %i&o pip#* ,#ci! 0ai! pe&a mea am pierdut&o
(n Moria sau poate mai&nainte* Printre pr#2ile 0oastre nu&i nici o lulea;
7 Nu! m# tem c# nu! spuse Merr?* N&am dat de&a%a ce0a nici m#car (n camera
str#4erilor* Se pare c# Saruman p#stra comoara asta numai pentru el* "i nu cred c&ar
a0ea 0reun rost s# atem la u%ile Ort6ancului s# cerem o pip#* :a treui s# folosim
aceea%i lulea! a%a cum fac prietenii uni c$nd trag (n piept tutun*
7 Ia stai o clip#! f#cu Pippin! 0$r$ndu&%i m$na (n s$n! de unde scoase o pungu+#
moale! legat# cu s$rm#* -m p#strat 0reo dou# odoare la piept! care&s pentru mine la
fel de pre+ioase ca Inelele* Uite unul dintre ele= 0ec6ea mea lulea* "i iat# (nc# una
nou#&nou+#* -m purtat&o at$ta amar de drum! nici eu nu %tiu de ce* Nu m&am a%teptat
deloc s# dau peste uruiana&pipei (n c#l#toria mea! dup# ce mi s&a ispr#0it pro0i2ia*
.ar iat# c# a ap#rut la +anc*
'i (ntinse apoi lui <imli o pip# cu mu%tiucul mic! dar larg# %i turtit# la gur#*
7 Se c6eam# c# suntem c6it! nu; ad#ug# el*
7 ,6it; strig# <imli* Preanoile 6oit! m&ai (ndatorat cum nu se poate mai mult9
7 Ei! eu ies la aer! s# 0#d cum st#m cu cerul %i cu 0$ntul! 2ise Legolas*
7 O s# 0enim %i noi cu tine! spuse -ragorn*
Ie%ir# %i se a%e2ar# pe o gr#mad# de olo0ani din fa+a por+ii* -cum 0#2ur# 0alea
p$n# 6#t&departe* ,e+urile se ridicau %i erau (mpr#%tiate de 0$nt*
7 -cum 6ai s# ne tragem sufletul aici un pic! 2ise -ragorn* O s# st#m de 0or# la
marginea ruinelor! cum 2ice <andalf! c$t# 0reme el (%i 0ede de treaa lui (n alt#
parte* M&a cuprins o sl#iciune! a%a! cum n&am mai sim+it de mult# 0reme*
Se (nf#%ur# (n mantia cenu%ie! acoperindu&%i 2alele! %i (%i (ntinse picioarele lungi*
-poi se l#s# pe spate %i scoase un firicel de fum pe gur#*
7 Ia te uit#! f#cu Pippin* Pas Mare! Prieagul! s&a (ntors*
7 Nici n&a plecat 0reodat#! 2ise -ragorn* Sunt Pas Mare! dar %i .unadan5 %i
apar+in at$t <ondorului! c$t %i )inutului de Mia2#noapte*
Fumar# o 0reme t#cu+i! sc#lda+i (n ra2ele soarelui! care se re0#rsau pie2i% (n 0ale
de dincolo de norii alurii de la apus* Legolas 2#cea neclintit cu pri0irile la soare! f#r#
s# clipeasc#! (ng$n$nd un c$ntec pentru sine* ,$nd termin#! se ridic# (n capul
oaselor*
7 -cum! 6aide+i9 2ise el* Trece timpul %i ce+urile au (nceput s# se risipeasc#! asta
dac# 0oi! ciuda+ilor! n&o s# 0# (nf#%ura+i cu totul (n fum* "i ce&i cu po0estea aia;
7 P#i! po0estea mea (ncepe c$nd m&am tre2it pe (ntuneric! legat fedele%! (ntr&o
ta#r# orceasc#! 2ise Pippin* Sta+i un pic! ce 2i e a2i;
7 ,inci martie! dup# calendarul din ,omitat! 2ise -ragorn* Pippin f#cu ni%te
socoteli pe degete*
7 Nu&s dec$t nou# 2ile! 2ise el* Parc&a trecut un an de c$nd am fost lua+i ostatici*
.e%i clipa aceea mi s&a p#rut ca un co%mar! cele trei 2ile care&au urmat au fost de&a
dreptul (ngro2itoare* Merr? o s# m# opreasc#! dac#&mi scap# ce0a (nsemnat* N&am
s# intru (n detalii de genul bici, mi)erie, duhoare %i tot felul de lucruri de&astea* Nu
suport nici s#&mi amintesc*
Se puse pe po0estit despre ultima #t#lie a lui 8oromir %i despre mar%ul orcilor de
la Em?n Muil! p$n# (n p#dure* ,eilal+i d#deau din cap de fiecare dat# c$nd li se
ade0ereau #nuielile*
7 Iat# c$te0a dintre odoarele pe care le&a+i f#cut pierdute! 2ise -ragorn* ,red c&o
s# fi+i ferici+i s# le lua+i (napoi*
'%i desf#cu cing#toarea pe su mantie %i scoase dou# cu+ite crestate*
7 Ia te uit#! f#cu Merr?* Nu n#d#4duiam s# le mai 0#d 0reodat#* -m crestat cu ale
mele ce0a orci5 dar mi le&a luat UgluC* ,e se mai ucura9 La (nceput! mi s&a p#rut c#
a0ea de g$nd s# m# (n4ung6ie! dar le&a a20$rlit! de parc# l&ar fi fript la degete*
7 "i uite %i paftaua ta! Pippin! 2ise -ragorn* -m p#strat&o cu sfin+enie! c#ci e un
lucru foarte pre+ios*
7 "tiu! spuse Pippin* Mi s&a rupt inima s&o las acolo! dar n&am a0ut (ncotro*
7 -%a e! (i r#spunse -ragorn* Numai cel cu m$inile legate nu&%i a20$rle odoarele
(n 0reme de restri%te* -i f#cut foarte ine*
7 Felul (n care +i&ai t#iat leg#turile de la m$ini a fost iar# o tre@%oar# pe cinste!
2ise <imli* -+i a0ut noroc! dar a+i %i tras foloase de pe urma lui cu 0$rf %i&ndesat! cum
se spune*
7 "i ne&a+i pus pe g$nduri! nu glum#! 2ise Legolas* Eu unul am cre2ut c# 0&au
crescut aripi*
7 .in p#cate! nu ne&au crescut! spuse Pippin* .ar 0oi n&a0ea+i cum s# %ti+i de
<ris6naC6*
Se cutremur# %i nu mai 2ise nimic! l#s$ndu&l pe Merr? s# po0esteasc# despre
clipele acelea (ngro2itoare! despre m$inile ca ni%te lae! r#suflarea fierinte %i
(ncle%tarea (nfrico%#toare a ra+elor p#roase ale lui <ris6naC6*
7 Tot ce&mi spune+i despre orcii din 8arad&dur! Lugur2! cum (i 2ic ei 7 m#
nelini%te%te! 2ise -ragorn* Seniorul 'ntunecimii %tia %i&a%a prea multe5 la fel %i slu4itorii
lui* Iar <ris6naC6! e limpede! a trimis c$te0a mesa4e peste r$u! dup# cearta dintre ei*
Oc6iul Ro%u o s# se (ndrepte c#tre Isengard* .ar! (n orice ca2! Saruman a c#2ut
singur (n groapa pe care&a s#pat&o pentru al+ii*
7 .a! cine&o c$%tiga n&o s# ai# cine %tie ce 0iitor! 2ise Merr?* - (nceput s#&i
mearg# prost din clipa (n care au pus orcii piciorul (n Ro6an*
7 Noi l&am 2#rit pe tic#losul #sta #tr$n! 2ise <imli* ,el pu+in a%a ne&a l#sat
<andalf s# (n+elegem* S&a (nt$mplat la marginea p#durii*
7 ,$nd; (ntre# Pippin*
7 -cum cinci nop+i! 2ise -ragorn*
7 Ia s# 0edem! spuse Merr?! ce f#ceam acum cinci nop+i= aici a4ungem la o parte
a po0estirii despre care nu %ti+i nimic* L&am (nt$lnit pe -rore#ros (n diminea+a de
dup# #t#lie %i&am (nnoptat (n Sala I20oarelor! una dintre casele lui en+e%ti* - doua 2i
ne&am dus la .i0anul Ent! o adunare de&a lor! adic# unul dintre cele mai ciudate
lucruri pe care le&am 0#2ut (n 0ia+a mea* - durat dou# 2ile! iar noi ne&am petrecut
nop+ile cu un ent pe nume 8(rn#2or* -poi! t$r2iu! (n dup#&amia2a celei de&a treia 2ile
a di0anului lor! en+ii au i2ucnit* Era uluitor* P#durea era cuprins# de (ncordare! de
parc# fierea (n ea o 0i4elie (ngro2itoare* "i care se de2l#n+uise rusc* S#&i fi au2it
cum c$ntau! (n timp ce m#r%#luiau*
7 .ac#&i au2ea Saruman! %i&ar fi luat picioarele la spinare %i&ar fi acum la sute de
leg6e de&aici! 2ise Pippin*
,6iar de&i Isengardul tare %i puternic! rece ca piatra %i pustiit!
Tot porni&0om la r#2oi! s# croim st$nca! s# f#r$m#m poarta*
8a mai mult* Mare parte din c$ntul lor nu a0ea cu0inte %i era ca un 0uiet de corn
%i de toe* Te prindea pe dat#* .ar am cre2ut c# nu era dec$t un mar% %i&at$t5 p$n#
am a4uns aici* -ia atunci mi&am dat seama de (nsemn#tatea lui*
-m trecut ultima creast# (n Nan ,urunir dup# c#derea nop+ii! continu# Merr?*
-tunci am a0ut pentru prima oar# sim+#m$ntul c# P#durea (ns#%i 0enea pe urmele
noastre* Mi se p#rea c# tr#iesc un 0is en+esc! dar %i Pippin a oser0at acela%i lucru*
Eram am$ndoi (nsp#im$nta+i* .ar nu ne&am putut dumiri ce se (nt$mpl#! dec$t mai
t$r2iu* Era 0ora de 6uorni! sau cel pu+in a%a&i numeau en+ii (n 1lima scurt#3*
-rore#ros nu 0rea s# 0oreasc# prea mult despre ei! (ns# cred c# sunt en+i care
s&au sc6imat aproape cu totul (n arori! fie %i numai ca (nf#+i%are* Stau (n p#dure
sau la poalele ei (mpr#%tia+i! f#r# s# fac# 0reun 2gomot! 0eg6ind f#r# (ncetare asupra
copacilor5 cred (ns# c# (n inima 0#ilor (ntunecoase sunt sute %i mii* -u o mare putere
%i se pare c# se pot (n0#lui (n umr#= e foarte greu s#&i 0e2i c$nd se mi%c#* .ar o
fac* Se pot mi%ca foarte repede! dac# se sup#r#* Stai lini%tit %i te ui+i la cele din 4ur
sau ascul+i 0$4$itul 0$ntului %i te tre2e%ti (n mi4locul unei p#duri! cu arorii mi%un$nd
(n 4urul t#u* 'nc# au glasuri %i pot 0ori cu en+ii 7 de aceea li se spune 6uorni! 2ice
-rore#ros! 7 (ns# au de0enit ciuda+i %i s#latici* Sunt prime4dio%i* Mi&ar (ng6e+a
s$ngele (n 0ine dac# m&a% (nt$lni cu ei! f#r# s# fie en+ii prin prea4m#! ca s#&i
supra0eg6e2e*
Pe la (nceputul nop+ii ne&am t$r$t (ntr&o r$p# de la cap#tul de sus al :#ii
:r#4itorului! (mpreun# cu en+ii urma+i de 6uornii fo%nitori*
Nu&i 0edeam! fire%te! dar 0#2du6ul era plin de trosnete* Noaptea era (nnorat# %i
(ntunecat#* .e (ndat# ce au p#r#sit colinele! au (nceput s# se mi%te foarte repede %i
f#ceau un 2gomot ca f$%$itul 0$ntului* Luna nu se i0ise dintre nori %i nu mult dup#
mie2ul nop+ii (n partea de mia2#noapte a Isengardului ap#ruse o p#dure (nalt#* Nici
urm# de 0r#4ma%i! %i nimeni nu d#dea 0reun semn* Singurul lucru demn de luat (n
seam# era o lumin# la o fereastr# de sus! din turn*
-rore#ros cu (nc# 0reo c$+i0a en+i %i&au continuat ocoli%ul c#tre por+ile mari*
Pippin %i cu mine eram pe umerii lui -rore#ros %i (l sim+eam tremur$nd de
(ncordare* .ar c6iar %i c$nd sunt st$rni+i! en+ii %tiu s# fie aten+i %i r#d#tori* S&au oprit
%i au r#mas neclinti+i ca st$ncile! r#sufl$nd %i ascult$nd*
-poi! dintr&o dat#! s&a produs un 2gomot* <oarnele r#sunau %i ecoul se i2ea de
2idurile Isengardului* -m cre2ut c# ne&au descoperit %i c# urma s# (nceap# #t#lia*
.ar nici 0or#9 To+i oamenii lui Saruman plecau m#r%#luind* Nu %tiu mare lucru
despre r#2oiul #sta! nici despre ,#l#re+ii din Ro6an! dar Saruman! se pare! 0oia s#&l
termine pe rege %i pe to+i oamenii s#i! d$ndu&le o ultim# lo0itur#* - golit Isengardul* I&
am 0#2ut pe 0r#4ma%i plec$nd 7 %iruri nesf$r%ite de orci %i trupe (ntregi (nc#lec$nd
pe lupi uria%i* Mai erau %i atalioane de oameni* Mul+i purtau tor+e %i le&am 0#2ut
c6ipurile (n lumina fl#c#rilor* ,ei mai mul+i erau oameni oi%nui+i! destul de (nal+i! cu
p#rul negru! (ncrunta+i! dar f#r# s#&mi par# o (ntruc6ipare a r#ului* 'ns# mai erau unii
ur$+i foc= de (n#l+imea unui om! dar cu c6ip li0id! o spurc#ciune cu oc6i sa%ii!
r#ut#cio%i* ,um s# 0# spun! mi&a 0enit (n minte imediat omul #la din 8ree! 0enit de la
Mia2#2i5 numai c# acela nu sem#na at$t de mult cu orcii*
7 "i mie mi&au amintit de el! 2ise -ragorn* -m a0ut de&a face (n :#g#una lui
/elm cu ace%ti pe&4um#tate&orci* -cum e clar c# omul de la Mia2#2i era o iscoad# de&
a lui Saruman5 (ns# nu %tiu dac# lucra numai pentru Saruman sau %i pentru ,#l#re+ii
Negri* ,u f#pturile astea ale r#ului e tare greu s#&+i dai seama c$nd sunt cinstite %i
c$nd se tr#dea2# unele pe altele*
7 Ei! %i dac#&i socotim pe to+i! treuie s# fi fost 0reo 2ece mii! p$n# la urm#! 2ise
Merr?* Le&a treuit o or# s# ias# pe poart#*
O parte au luat&o pe drumul larg! c#tre :aduri! al+ii s&au (ntors %i&au pornit spre
soare&r#sare* ,am la o mil# dep#rtare! unde r$ul curge printr&un canal foarte ad$nc!
fusese durat un pod* .ac# 0&a+i ridica! l&a+i 0edea* ,$ntau cu to+ii cu glasuri aspre %i
r$deau! f#c$nd o larm# cumplit#* M&am g$ndit atunci c# pricina Ro6anului e tare
(ntunecat#* .ar -rore#ros nu s&a clintit* - 2is= 1,u Isengardul am trea# la
noapte! cu olo0ani %i pietre93 .ar! de%i nu 0edeam ce se (nt$mpl# pe (ntuneric! cred
c# 6uornii (ncepuser# s# se mi%te spre mia2#2i! imediat dup# ce por+ile fuseser# iar
(nc6ise* ,red c# a0eau ce a0eau cu orcii* P$n# (n 2ori! erau (n 0ale5 sau! (n orice
ca2! se a%ternuse acolo o umr# prin care nu se 2#rea nimic*
'ndat# ce Saruman %i&a (ndep#rtat toat# o%tirea! a 0enit r$ndul nostru*
-rore#ros ne&a l#sat 4os! s&a (ndreptat spre poart# %i a (nceput s# at# %i s#&l
strige pe Saruman* Nu i&a r#spuns nimeni! dar de pe 2iduri s&au pornit s#ge+ile %i
olo0anii* .ar asemenea arme sunt f#r# rost c$nd e 0ora de en+i* Nu le plac!
desigur! %i (i scot din s#rite! ca ni%te mu%c#turi de purice* .ar po+i s# tragi cu s#ge+i (n
ei ca&ntr&o perni+# cu ace! f#r# s# le pricinuie%ti cine %tie ce r#u* 'nt$i! c# nu pot fi
otr#0i+i* -l doilea! au pielea mai groas# ca scoar+a de copac* E ne0oie de o lo0itur#
2dra0#n# de topor! ca s#&i r#ne%ti cu ade0#rat* Nu le plac topoarele* .ar e ne0oie de
mul+i t#ietori de lemne ca s# ataci un ent! c#ci unul singur nu mai are cum s#
lo0easc# %i&a doua oar#* F#pturile acestea 2droesc fierul dintr&un pumn! ca pe o
ucat# de plut#*
.up# ce l&au str#puns c$te0a s#ge+i! -rore#ros a (nceput s# se (nfier$nte! s#
de0in# 1pripit3! dup# cum ar 2ice el* - m$r$it m#re+! hum-hum, %i&ndat# s&au apropiat
cu pa%i mari 0reo 2ece en+i* Un ent furios e ce0a (nsp#im$nt#tor* '%i (ncle%tea2#
degetele de la m$ini %i de la picioare de st$nc# %i&o f#r$m#! ca pe o coa4# de p$ine*
Parc# te uitai la mi%carea unor r#d#cini uria%e 0reme de o sut# de ani adunat# (ntr&o
clip#* Se apucaser# cu to+ii s# (mping#! s# trag#! s# sf$%ie! s# scuture %i s#
lo0easc#5 (n cinci minute de trosnete %i uuituri! por+ile acestea uria%e 2#ceau
+#nd#ri la p#m$nt* Iar 0reo c$+i0a (ncepuser# de4a s# road# 2idurile! ca iepurii (ntr&o
carier# de nisip* Nu&mi dau seama ce&o fi cre2ut Saruman c# se (nt$mpl#! dar! (n
orice ca2! nu %tia cum s# se descurce (n fa+a unui asemenea atac* 8ine(n+eles! s&ar
putea ca puterile lui 0r#4itore%ti s# mai fi sc#2ut (n ultimul timp5 oricum! cred c# nu&l
prea tr#gea inima! n&a a0ut destul cura4 a%a! singur! (ncol+it aici! f#r# o mul+ime de
scla0i! unelte %i alte c6estii de&astea! m#&n+elegi* E cu totul altfel dec$t <andalf* M#&
ntre cum de i&o fi mers faima at$t! c$nd cred c# singurul lui merit! (n sensul #sta! e
c# a r#mas (n Isengard*
7 Nu! 2ise -ragorn* ,$nd0a a fost pe m#sura faimei sale* "tia foarte multe! a0ea
o g$ndire un#! iar m$inile sale f#ceau minuni5 %i a0ea putere asupra celorlal+i* Pe
(n+elep+i i2utea s#&i con0ing#! iar pe cei s#raci cu du6ul (i (ml$n2ea c$t ai 2ice
pe%te* Sunt sigur c# mai are %i&acum puterea asta* Nu sunt mul+i pe P#m$ntul de
Mi4loc care s# scape (n ca2ul (n care ar fi l#sa+i singuri s# stea de 0or# cu el! c6iar
dac# a suferit o (nfr$ngere* Poate unul ca <andalf! Elrond sau <aladriel! acum! c# %i&
a dat pe fa+# r#utatea5 dar de al+ii! m#&ndoiesc*
7 En+ii nu mai pot fi (mroodi+i! 2ise Pippin* Se pare c# i&a tras (n piept o dat#!
dar acum! s&a 2is* Oricum! el nu i&a (n+eles %i a f#cut marea gre%eal# s# nu&i age (n
seam#* N&a a0ut nici un plan cu ei %i nici n&a mai a0ut timp s#&%i fac# 0reunul! c$nd s&
au pus pe trea#* ,um a&nceput atacul! pu+inii %oolani r#ma%i (n Isengard au +$%nit
care&ncotro prin g#urile f#cute de en+i* Pe oameni i&au l#sat s# plece! dup# ce i&au
luat la (ntre#ri* -%a au %ters&o 0reo dou#2eci&trei2eci* .ar nu cred c&a sc#pat nici un
orc! mare sau mic* "i asta datorit# 6uornilor5 Isengardul era (ncon4urat de o
ade0#rat# p#dure c$nd a&nceput atacul* "i nici cei care&au luat&o pe 0ale n&au a0ut
alt# soart#*
,$nd en+ii au reu%it s# fac# praf mare parte din 2idurile de mia2#2i! iar ceea ce
r#m#sese din oamenii lui (%i luaser# t#lp#%i+a! Saruman a fugit %i el cuprins de gri4#*
Se pare c# era la poart# c$nd am sosit noi5 cred c# ie%ise s# 0ad# plecarea o%tirii lui
minunate* ,$nd en+ii au dat u2na (n cetate! a %ters&o iute* La&nceput! nu l&au 0#2ut*
.ar noaptea s&a luminat de stele! (ndea4uns pentru en+i s# 0ad#! %i 8(rn#2or a scos
un c6iot= 1Uciga%ul de arori! uciga%ul de arori93 8(rn#2or e o f#ptur# delicat#! dar (l
ur#%te mai aitir ca al+ii pe Saruman! pentru c# ai lui au suferit crunt de pe urma
securilor orce%ti* -%a c# a s#rit pe c#rarea dinspre poarta interioar#* Iar el! dac#&i
st$rnit! alearg# mai iute ca 0$ntul* - 0#2ut o siluet# aia deslu%it# fugind printre
umrele l#sate de coloane! care aproape c# a4unsese la poalele sc#rilor de la
intrarea (n turn* .ar p$n# acolo era un fleac pentru 8(rn#2or* -cesta era at$t de
(nd$r4it! (nc$t a fost la doi pa%i de el c$nd Saruman s&a strecurat pe u%#* .up# ce&a
a4uns teaf#r (n Ort6anc! n&a mai trecut mult %i Saruman %i&a pus pe roate ma%in#ria
lui nepre+uit#* 'n timpul acesta! intraser# mul+i en+i (n Isengard= unii (l urmaser# pe
8(rn#2or! al+ii d#duser# u2na dinspre mia2#noapte %i r#s#rit5 umlau de colo&colo %i
distrugeau tot ce&nt$lneau (n cale* .eodat# au +$%nit fl#c#ri %i fum infect5 toate gurile
de aerisire au (nceput s# oloroseasc# %i s# scuipe foc* Mul+i en+i au fost p$rli+i %i s&
au umplut de #%ici* Unul dintre ei! Os de Fag! parc# a%a (l c6ema! un ent (nalt %i
ar#tos! a fost (mpresurat (ntr&o i2ucnire de foc %i&a ars ca o tor+#* ,umplit talou9
-sta i&a scos pe to+i din min+i* ,re2usem (nainte c# erau st$rni+i* .a@ de unde9 -ia
atunci mi&am dat seama ce (nseamn# asta cu ade0#rat* Era ce0a de necre2ut* Se
porniser# s# 6uruie! s# uuie %i s# trop#ie p$n# ce %i pietrele au (nceput s# crape %i
s# se pr#u%easc# numai la au2ul lor* Merr? %i cu mine ne&am aruncat la p#m$nt %i
ne&am acoperit urec6ile cu mantiile* En+ii d#deau ocol Ort6ancului cu pa%i mari! 0uind
ca 0i4elia! distrug$nd st$lpii! pro0oc$nd rostogoliri de olo0ani! a20$rlind lespe2ile
uria%e prin aer! ca pe ni%te frun2e* Turnul se afla (n mi4locul unui ciclon* -m 0#2ut
st$lpi de fier %i locuri de 2id +$%nind la sute de picioare (n sus! i2indu&se de
ferestrele Ort6ancului* .ar -rore#ros nu %i&a pierdut capul* .in fericire! nu
suferise nici o arsur#* Nu 0oia ca ai lui s# se 0at#me (n furia care&i apucase %i nici ca
Saruman s#&i scape prin 0reo sp#rtur#! (n 6#rm#laia iscat#* Mul+i dintre en+i se
i2eau de st$nca Ort6ancului5 dar n&au putut&o n#rui! pentru c# era foarte neted# %i
tare* Proail c# a0ea (n ea ce0a fermecat (nc# (nainte de 0enirea lui Saruman aici*
Oricum! n&au reu%it nici m#car s&o 2g$rie sau s&o crape5 n&au f#cut dec$t s# se
0at#me %i s# se r#neasc#* -tunci! -rore#ros a intrat (n cerc %i&a (nceput s# strige*
<lasul Iui puternic r#suna peste toat# larma aceea* .eodat#! s&a l#sat o lini%te
morm$ntal#* -tunci! de sus! de la o fereastr# din turn! am au2it cu to+ii un 6o6ot
ascu+it de r$s* La asta en+ii au f#cut un lucru tare ciudat* .ac# p$n# atunci d#duser#
pe dinafar#! acum au de0enit ne(ndur#tori! reci ca g6ea+a %i foarte lini%ti+i* -u plecat
din c$mpie %i s&au str$ns (n 4urul lui -rore#ros! unde&au r#mas neclinti+i* -
(nceput s# le 0oreasc# pe lima lor5 cred c# le de20#luia un plan pe care (l clocise
de mult (n +easta lui #tr$n#* -poi s&au f#cut pur %i simplu ne0#2u+i! f#r# 2gomot! (n
lumina cenu%ie* (ntre timp! se ar#tau 2orile*
,red c# %i&au pus str#4eri de 0eg6e (n turn! dar erau at$t de ine ascun%i de
umre %i nu f#ceau nici o mi%care! (nc$t nu&i 0edeam* ,eilal+i au luat&o c#tre
mia2#noapte* (n 2iua aceea %i&au f#cut de lucru %i nu i&am 0#2ut deloc* -m fost
singuri aproape tot timpul* Era o 2i mo6or$t#* -m umlat un pic de colo&colo! de%i ne&
am +inut departe de ferestrele Ort6ancului! c$t am putut de mult5 ni se p#rea c# ne
amenin+#* Mare parte din timp am c#utat ce0a de m$ncare* -poi am stat %i&am 0orit!
(ntre$ndu&ne ce se (nt$mpla la mia2#2i! (n Ro6an! %i ce s&o fi ales de restul fr#+iei
noastre* .in c$nd (n c$nd! au2eam (n dep#rtare 6uruitul pietrelor (n c#dere %i ecou
de 2gomote (nfundate printre coline*
.up#&amia2# am pornit&o (n 4urul cercului %i ne&am dus s# 0edem ce se petrecea*
La cap#tul 0#ii era o p#dure umroas# de 6uorni* La fel %i dincolo de 2idul de la
mia2#noapte* Nu (ndr#2neam s# intr#m* .ar (n#untru se au2ea 2gomot de lucru
intens* En+ii %i 6uornii s#pau pu+uri %i %an+uri ad$nci %i f#ceau 6ele%tee %i ara4e (n
care adunau toate apele Isenului %i toate i20oarele %i p$raiele pe care le g#siser#* I&
am l#sat s#&%i continue treaa*
,$nd s&a&nserat! -rore#ros s&a (ntors la poart#* 'ng$na %i uuia a%a! pentru
sine! %i p#rea (nc$ntat* S&a oprit %i %i&a (ntins ra+ele lungi %i picioarele! apoi a tras
aer ad$nc (n piept* L&am (ntreat dac# e oosit*
1Oosit; a 2is el* Oosit; Nu! (n nici un ca2* .ar am (n+epenit* Simt ne0oia de&o
du%c# un# din Sc#ld#toarea En+ilor* -m muncit din r#sputeri5 ast#2i am spart mai
mult# piatr# %i&am scormonit p#m$ntul cum n&am mai f#cut&o de ani de 2ile* .ar
suntem aproape gata* ,$nd s&o l#sa noaptea! nu 2#o0i+i pe l$ng# poarta asta %i nici
(n 0ec6iul tunel9 S&ar putea s# se re0erse apa pe acolo %i! la (nceput! 0a 0eni
0i4elioas#! p$n# c$nd o s# spele toat# sc$ro%enia lui Saruman* .up# aceea Isenul
0a putea s# curg# iar limpede %i curat*
- (nceput apoi s# mai d#r$me c$te&o ucat# din 2id! a%a! ca s# se simt# ine*
Tocmai ne (ntream unde era mai ine s# ne (ntindem s# (nc6idem un oc6i! c$nd
s&a (nt$mplat cel mai ciudat lucru dintre toate* .inspre drum ne&a a4uns la urec6e
2gomot iute de copite* Merr? %i cu mine am amu+it! iar -rore#ros s&a ascuns (n
umrele de su olt#* .eodat# s&a ar#tat un cal mare care se apropia cu tropot! ca o
str#fulgerare argintie* Era de4a (ntuneric! dar i&am 0#2ut ine c6ipul c#l#re+ului= p#rea
c# str#luce%te! iar 0e%mintele (i erau cu totul %i cu totul ale* N&am f#cut dec$t s# m#
ridic (n capul oaselor %i s# m# 6ole2 la el cu gura (ncle%tat#* -m (ncercat s# strig!
(ns# n&am fost (n stare* .ar! oricum! n&a fost ne0oie! c#ci s&a oprit al#turi %i %i&a
coor$t pri0irile spre noi* 1<andalf93 am 2is (ntr&un t$r2iu! dar glasul meu era doar o
%oapt#* ,rede+i cum0a c# mi&a 2is 1Salut! Pippin9 ,e surpri2# pl#cut#93; Nu!
nicidecum9 Mi&a 2is= 1Scoal#&te de&acolo! #! prosto0anul lui TooC9 Pe legea mea!
unde e -rore#ros printre ruinele astea; -m ne0oie de el* "i asta foarte repede93
-rore#ros i&a au2it glasul %i a ie%it la i0eal# din umr#! c$t ai 2ice pe%te*
'nt$lnirea lor a fost ciudat#* M&a mirat c# nici unul dintre ei nu p#rea deloc uluit9 Era
clar c# <andalf se a%tepta s#&l g#seasc# pe -rore#ros aici! iar -rore#ros
pesemne de&aia se tot foise pe la poart#! ca s#&l (nt$lneasc#* 'i po0estisem
#tr$nului ent totul despre Moria* .ar mi&am amintit atunci c# ne&a pri0it cam ciudat*
Socot c# se (nt$lnise cu <andalf sau a0ea 0e%ti de la el! dar nu 0oia s# ne spun#
a%a! pe fug#* 1Nu te pripi3 este 0ora lui5 dar nimeni! nici m#car elfii nu 0oresc prea
multe despre mi%c#rile lui <andalf! c$t# 0reme nu e el de fa+#* 1/mm9 <andalf9 a 2is
-rore#ros* M# ucur c&ai 0enit* Lemnul %i apa! u%teanul %i piatra! pe toate le pot
st#p$ni5 dar aici a0em de&a face cu un 0r#4itor*3 1-rore#ros! rosti <andalf* -m
ne0oie de a4utorul t#u* -i f#cut multe! dar (+i cer %i mai multe* -m de st#p$nit 0reo
2ece mii de orci*3 -poi cei doi s&au dep#rtat %i&au +inut sfat (ntr&un col+* Treuie s# i
se fi p#rut tare pripit# (nt$lnirea aceasta lui -rore#ros! c#ci <andalf era foarte
gr#it %i l&am au2it tun$nd r#u de tot! p$n# s# se dep#rte2e* Nu erau dec$t la c$te0a
minute distan+# de noi* -poi <andalf s&a (ntors* P#rea u%urat! aproape 0esel* -ia
atunci ne&a spus c# se ucura c# ne 0ede* 1.ar unde&ai fost! <andalf; am strigat eu*
I&ai 0#2ut pe ceilal+i;3 1Unde&am fost! unde n&am fost! acum m&am (ntors! mi&a
r#spuns (n felul lui personal* .a! m&am (nt$lnit cu unii dintre ei* S# l#s#m! (ns#!
pentru moment! 0e%tile* E o noapte prime4dioas# %i treuie s&o iau la galop* .ar s&ar
putea ca 2orile s# fie mai str#lucitoare5 %i dac# 0a fi a%a! ne 0om (nt$lni din nou* -0e+i
gri4# de 0oi %i nu 0# apropia+i de Ort6anc9 R#mas&un93 -rore#ros a c#2ut pe
g$nduri dup# plecarea lui <andalf* -flase! de un# seam#! o mul+ime de lucruri (ntr&
un timp scurt %i acum le rumega* S&a uitat la noi %i a 2is= 1/mm! 0#d c# nu sunte+i
c6iar a%a pripi+i cum (mi (nc6ipuiam* Mi&a+i spus mai pu+ine dec$t a+i fi putut %i nu mai
mult dec$t se cu0enea* /mm! am cam aflat c$te ce0a* Ei! dar acum -rore#ros
treuie s# se pun# iar pe trea#*3
'nainte s# plece! am reu%it s#&i smulgem c$te0a 0e%ti! care (ns# nu ne&au pl#cut
deloc* .eocamdat# (ns# ne&am g$ndit mai mult la 0oi trei! dec$t la Frodo %i la Sam
sau la ietul 8oromir* Pentru c# am (n+eles c# se purta o #t#lie sau! (n orice ca2!
urma s# se poarte! iar 0oi era+i amesteca+i %i teama era c# n&o s# mai ie%i+i
ne0#t#ma+i din ea* 1/uornii 0or fi de mare a4utor3! a 2is -rore#ros* -poi a plecat %i
nu l&am mai 0#2ut p$n# (n diminea+a aceasta*
7 Era noaptea t$r2iu! continu# Pippin* Ne (ntinseser#m pe o gr#mad# de
olo0ani %i nu 0edeam nimic* ,ea+a sau umrele acoperiser# totul (n4ur! ca o p#tur#
uria%#* -erul p#rea greu! p$clos5 %i r#suna de trosnete %i de murmure* ,red c#
treceau alte sute de 6uorni ca s# dea o m$n# de a4utor (n #t#lie* Mai t$r2iu s&a iscat
un uuit puternic de tunet departe la mia2#2i %i fulgerele au r#2dat Ro6anul* .in
c$nd (n c$nd! 0edeam culmile mun+ilor la mile dep#rtare! cum +$%neau rusc (n al&
negru %i apoi disp#reau* "i (nd#r#tul nostru se au2eau 2gomote ca de tunet printre
coline! (ns# altfel dec$t celelalte* :alea r#suna! din c$nd (n c$nd! de ecouri*
Treuie s# fi fost cam pe la mie2ul nop+ii! c$nd en+ii au d#r$mat sta0ilele %i au
desc#tu%at apele printr&o sp#rtur# din 2idul de mia2#noapte peste Isengard* Negura
6uornilor disp#ruse %i uuitul de tunet se dep#rtase* Luna sc#pata (nd#r#tul
mun+ilor de la apus* Isengardul (ncepea s# fie n#p#dit de p$r$ia%e negre!
%erpuitoare! %i de #l+i* Sc$nteiau (n #taia ultimelor ra2e de lun# re0#rsate peste
c$mpie* .in c$nd (n c$nd! apele se scurgeau prin gurile de aerisire sau prin alte
g#uri %i i2ucneau nori de auri %uier$nd* Fumul se ridica 0aluri&0aluri* Se au2eau
uuituri %i i2ucneau fl#c#ri* Spre cer se (n#l+a o spiral# uria%# de auri (ncon4ur$nd
Ort6ancul! p$n# (ncepu s# semene cu un pisc (nnorat! clocotitor pe din#untru %i
luminat de ra2ele lunii de deasupra* "i apa nu se mai termina! p$n# c$nd! la urm#!
Isengardul ar#ta ca o crati+# uria%#! fier$nd %i olorosind*
7 -m 0#2ut un nor de fum %i de aur dinspre mia2#2i noaptea trecut#! c$nd am
a4uns la gurile de la Nan ,urunir! spuse -ragorn* Ne&am temut ca nu cum0a
Saruman s# cloceasc# cine %tie ce alt# 0r#4itorie tic#loas# (mpotri0a noastr#*
7 Nu el! 2ise Pippin* Pesemne c#&n 0remea aceea se (neca (n fum %i (i pierise
r$sul cu totul* Spre diminea+a 2ilei de ieri! apa se scursese prin toate g#urile %i se
iscase o cea+# groas#* Noi ne&am ad#postit (n (nc#perea asta a str#4erilor* "i eram
tare (nfrico%a+i* Lacul (ncepuse s# se re0erse prin 0ec6iul tunel! iar apa se (n#l+a pe
trepte* -m cre2ut c# a0eam s# fim prin%i! ca orcii (ntr&o 0i2uin#5 dar am g#sit o scar#
(n spiral# (nd#r#tul c#m#rii! care ducea (n 0$rful arcadei* - fost un c6in s# ie%im! c#ci
culoarul cr#pase %i era astupat de pietre pr#u%ite! p$n# aproape de cap#t* -colo!
sus! am stat deasupra (ntinderilor de ap# %i&am pri0it la scufundarea Isengardului*
En+ii nu conteneau s# re0erse tot mai mult# ap#! p$n# c$nd toate focurile s&au potolit
%i fiecare 0#g#un# a fost inundat#* ,e+urile se adunaser# %i se ridicau! ca umrela
uria%# a unui nor*
Treuie s# fi fost la o (n#l+ime de peste o mil#* Seara a ap#rut un curcueu pe
deasupra colinelor de r#s#rit5 %i&atunci! apusul s&a acoperit de o urni+# dens# pe
po0$rni%urile mun+ilor* Se a%ternuse o t#cere deplin#* (n dep#rtare! urlau c$+i0a lupi a
4ale* En+ii s&au oprit t$r2iu! noaptea! %i au repus Isenul pe f#ga%ul lui* -%a s&a ter&
minat totul*
7 .e&atunci apa a (nceput iar s# scad#* Treuie s# fie scurgeri pe unde0a! prin
pi0ni+ele de dedesut* ,el pu+in a%a cred* .ac# Saruman (%i arunca pri0irile afar# de
la 0reo fereastr# de&a lui! totul treuia s# i se par# o 6araaur# (nsp#im$nt#toare*
Ne&am sim+it tare singuri* 'n toat# ruina asta nu era nici m#car un ent la 0edere! cu
care s# st#m de 0or#* Ne&am petrecut noaptea sus! deasupra oltei* Era frig!
ume2eal# %i n&am (nc6is un oc6i* -0eam sim+#m$ntul c# se putea (nt$mpla oric$nd
orice* Saruman mai e %i&acum (n turnul s#u* Noaptea era str##tut# de un 2gomot!
ca 0$ntul care trecea pe 0ale* ,red c# en+ii %i 6uornii care fuseser# pleca+i se
(ntorseser#5 dar unde fuseser# p$n# atunci nu %tiu* -m coor$t (n diminea+a ce+oas#
%i umed# %i&am pri0it iar (n 4ur! dar n&am 0#2ut pe nimeni* ,am at$ta am a0ut de
po0estit* -cum se pare c#&i lini%te %i pace! dup# toat# 2ar0a aia* "i parc# mai mult#
speran+#! o dat# ce s&a (ntors <andalf* -% putea c6iar s# dorm*
O 0reme r#m#seser# cu to+ii t#cu+i* <imli (%i umplu iar pipa*
7 Un singur lucru m# nedumere%te! 2ise el! aprin2$ndu&%i&o cu iasca %i amnarul*
Lim# de :ierme! l&ai spus lui T6eoden c# e cu Saruman* ,um a a4uns acolo;
7 O! am uitat de el! 2ise Pippin* -ia (n diminea+a asta a 0enit* Tocmai f#cusem
focul %i m$ncasem ce0a! c$nd -rore#ros %i&a f#cut iar apari+ia* L&am au2it afar#
olorosind %i strig$ndu&ne* 1-m trecut pe&aici s# 0#d cum 0# osp#ta+i! fl#c#i! a 2is el!
%i s# 0# aduc ni%te 0e%ti* /uornii s&au (ntors* Toate&s une5 o6o&6ooo9 c6iar c#&s
une9 a r$s apoi! plesnindu&%i coapsele* Nu mai e nici un orc (n Isengard! nici o
secure9 "i (nainte s# treac# 2iua asta! o s&a0em oaspe+i de la mia2#2i pe care&o s#
0# ucura+i s#&i 0ede+i*3 Nici n&apucase ine s# ne spun# asta! c# am %i au2it tropot
de copite pe drum* Ne&am repe2it afar#! dinaintea por+ilor! iar eu m&am oprit %i m&am
uitat atent! a%tept$nd (n sinea mea s#&i 0#d pe Pas Mare %i pe <andalf apropiindu&se
(n fruntea unei o%tiri* .ar din ce+uri a ap#rut un om pe&o m$r+oag# #tr$n# %i 0l#guit#5
#ratul (nsu%i p#rea o f#ptur# stranie %i pocit#* Era singur* Era at$t de tulurat! (nc$t
la (nceput n&a p#rut s# ne oser0e* ,$nd ne&a 0#2ut! a scos un strig#t %i a&ncercat s#
se (ntoarc# %i s# fug#* .ar -rore#ros a f#cut trei pa%i mari spre el %i&a&ntins ra+ul
lung %i l&a luat din %a* ,alul s&a ridicat speriat (n dou# picioare! iar el s&a t$r$t la
p#m$nt* - 2is c# e <rima! prietenul %i sfetnicul regelui! %i c# a fost trimis de T6eoden
cu o 0or# (nsemnat# pentru Saruman* 1Nimeni n&ar cute2a s# 0in# c#lare pe c$mpia
plin# de orci! a 2is el! a%a c# m&a trimis pe mine* "i&am trecut prin multe prime4dii5
sunt 6#mesit %i 0l#guit* -m fugit spre nord! al#turi cu drumul! 6#ituit de lupi*3
-m 0#2ut cum (l pri0ea pie2i% pe -rore#ros %i&am 2is (n sinea mea
1Mincinosule93 -rore#ros s&a uitat la el lung %i molcom! dup# cum i&e felul! 0reo
c$te0a minute! p$n# ar#tarea aia %uie a (nceput s# se foiasc# la p#m$nt* -poi a 2is
(ntr&un t$r2iu= 1/a9 6mm9 te&a%teptam! Lim# de :ierme*3 La acest nume! ar#tarea a
tres#rit* 1<andalf a a4uns aici (naintea ta* -%a c# %tiu despre tine tot %i %tiu %i ce am
de f#cut* Pune&i pe to+i %oolanii (n aceea%i capcan#! mi&a spus <andalf* "i&a%a 0oi
face* -cum eu sunt st#p$nul Isengardului %i Saruman e ferecat (n turn* Iar tu po+i s#
te duci acolo! s#&i transmi+i c$te 0ore pofte%ti93 1Las#&m#! las#&m#9 a 2is Lim# de
:ierme* "tiu drumul93 1.a! %tii drumul! nici nu m# (ndoiesc! a spus -rore#ros* .ar
lucrurile s&au mai sc6imat c$te pu+in pe&aici* la du&te s# 0e2i93 L&a l#sat pe Lim# de
:ierme s# plece* Tic#losul a trecut %c6iop#t$nd pe su ol+i p$n# a a4uns (n cerc %i&a
0#2ut toate apele care se a%terneau (ntre el %i Ort6anc* -poi s&a (ntors c#tre noi*
1L#sa+i&m# s# plec9 a sc6el#l#it el* L#sa+i&m# s# plec9 :orele mele sunt acum f#r#
rost93 1-%a e! a 2is -rore#ros* .ar ai de ales= s# r#m$i cu mine p$n# sosesc
<andalf %i st#p$nul t#u sau s# treci apele* ,e&alegi;3 La au2ul numelui st#p$nului
s#u! omul s&a cutremurat %i %i&a pus un picior (n ap#5 %i l&a scos (ns# iute* 1Nu %tiu s#
(not3! a 2is el* 1-pa nu&i ad$nc#! i&a spus -rore#ros* E murdar#! dar n&o s# p#+e%ti
nimic! Lim# de :ierme* /ai! du&te odat#93 "i astfel! tic#losul a 2ug6it&o (n ap#* 'i
a4ungea aproape p$n# la g$t (nainte s#&mi dispar# din pri0iri* Ultima oar# l&am 0#2ut
ag#+$ndu&se de un utoi dogit sau de un u%tean* .ar -rore#ros s&a luat dup# el!
ca s#&i 0eg6e2e c#l#toria* 1- intrat! p$n# la urm#! a 2is el dup# ce s&a (ntors* L&am
0#2ut t$r$ndu&se pe sc#ri! ca un %oolan murdar* Mai e cine0a (n turn! c#ci o m$n# l&
a tras (n#untru* -%a c&a a4uns %i n#d#4duiesc c&a fost (nt$mpinat a%a cum (%i dore%te*
-cum treuie s# m# duc s# m# sp#l de noroi* Sunt la mia2#noapte! dac# m# caut#
cine0a* -ici nu g#se%ti strop de ap# curat#! un# de #ut sau de sc#ldat pentru en+i*
-%a c# o s# 0# las pe 0oi! fl#c#i! s# 0eg6ea+i por+ile %i s#&i (nt$mpina+i pe cei ce 0or
sosi* 8#ga+i de seam#! 0a 0eni Seniorul ,$mpiilor din Ro6an9 Treuie s#&l primi+i
cum %ti+i mai ine* O%tenii lui au a0ut o (nfruntare mare cu orcii* :oi cunoa%te+i! poate
mai ine ca en+ii! cu0intele potri0ite unui asemenea domn* Pe 0remea mea! erau
mul+i seniori pe c$mpiile 0er2i! dar nu le&am (n0#+at niciodat# 0ora %i numele* Sigur
le 0a fi foame de 6ran# omeneasc#5 socot c# %ti+i despre ce&i 0ora* -%a c#! dac#
pute+i! c#uta+i ce0a potri0it pentru un rege*3 -%a se termin# po0estea* .e%i a% 0rea s#
%tiu %i eu cine&i acest Lim# de :ierme* ,6iar a fost sfetnicul regelui;
7 .a! a fost! 2ise -ragorn* .ar %i iscoada lui Saruman %i slu4itor (n Ro6an* "i&a
meritat soarta* ,red c# 0ederea ruinelor a ceea ce credea el c#&i at$t de puternic %i
de m#re+ l&a pedepsit cu 0$rf %i&ndesat* M# tem (ns# c#&l a%teapt# lucruri %i mai rele*
7 .a! a%a e! c#ci nu cred c# -rore#ros l&a trimis (n Ort6anc din
cumsec#denie! 2ise Merr?* P#rea destul de mul+umit %i r#ut#cios %i (%i r$dea (n ar#
c$nd a plecat s# se scalde %i s# ea ap#* .up# aceea ne&am ocupat de c#utat
unuri plutitoare pe ap# %i de scotocit* -m g#sit 0reo dou#&trei c#m#ri prin apropiere!
deasupra ni0elului apelor* .ar -rore#ros %i&a trimis c$+i0a en+i care&au scos tot
de&acolo* 1-0em ne0oie de 6ran# omeneasc# pentru dou#2eci %i cinci de persoane3!
au 2is ei* -sta (nseamn# c# cine0a 0&a num#rat atent! (nainte s# sosi+i* :oi trei! e
limpede! urma s# merge+i cu fe+ele (nalte* .ar! 0# spun eu! nu 0&a+i fi osp#tat mai
ine* -m p#strat acelea%i un#t#+i! 0# dau cu0$ntul meu* 8a aici a fost mai ine! c#ci
lor nu le&am trimis de #ut* 1"i ce0a #utur#;3 i&am (ntreat eu pe en+i* 1E destul#
ap# (n Isen! mi&au r#spuns* E un# %i pentru oameni! %i pentru en+i*3 .ar n#d#4duiesc
c# 0or a0ea destul timp s# preg#teasc# licori de&ale lor din i20oarele de munte %i!
c$nd s&or (ntoarce! o s#&i 0edem lui <andalf ara c$rlion+at#* .up# plecarea en+ilor!
ne&am sim+it oosi+i %i (nfometa+i* .ar nu ne&am pl$ns5 truda noastr# fusese pe deplin
r#spl#tit#* Pentru c#! atunci c$nd scotoceam printre r#m#%i+e dup# m$ncare
omeneasc#! Pippin a descoperit utoia%ele acelea ale lui /ornloGer* 18uruiana&
pipei e mai un# dup# m$ncare3! a 2is el* -%a s&a (nt$mplat*
7 -cum pricepem totul foarte ine! 2ise <imli*
7 'n afar# de un lucru 2ise -ragorn* ,um de&a a4uns uruiana asta din Meleagul
de Mia2#2i (n Isengard; ,u c$t m# g$ndesc mai mult la asta! cu at$t mai ciudat mi
se pare* N&am mai fost (n Isengard p$n# acum! dar am c#l#torit (n +inutul #sta %i
cunosc ine p#m$nturile pustii din Ro6an %i ,omitat* .e ani de 2ile! n&au mai trecut
pe&aici! a%a! la 0edere! nici oameni! nici m#rfuri* 8#nuiesc c# Saruman a a0ut ni%te
(n+elegeri tainice cu cine0a din ,omitat* S&ar putea s# mai fie %i al+i Lim# de :ierme!
pe la alte case* Era 0reo dat# pe utoia%e;
7 .a! 2ise Pippin* Scria 1recolt# din ILIK35 asta (nseamn# de anul trecut*** nu!
de&acum doi ani! cum s# nu* Un an un*
7 -! orice r#u ne&ar fi amenin+at! acum s&a terminat* ,el pu+in a%a trag n#de4de!
2ise -ragorn* Oricum nu mai e at$t de&aproape de noi* "i totu%i! cred c&am s#&i mai
spun c$te ce0a lui <andalf! c6iar de&i 0a p#rea un fleac fa+# de treurile lui
(nsemnate*
7 M#&ntre ce&o fi f#c$nd acum! 2ise Merr?* .up#&amia2a&i pe duc#* /ai s# d#m
o rait# prin (mpre4urimi* Oricum! dac# pofte%ti! acum po+i s# intri (n Isengard* .ar nu&i
o pri0eli%te prea pl#cut#*
( )lasul lui *aruman
Trecur# prin tunelul d#r$mat %i se oprir# pe o gr#mad# de olo0ani! uit$ndu&se la
st$nca (ntunecat# a Ort6ancului! la numeroasele ferestre 7 o amenin+are (nc# (n
mi4locul ruinelor* -pele se retr#seser# aproape cu totul* Mai r#m#seser#! din loc (n
loc! #ltoace mo6or$te! (nspumate %i pline de r#m#%i+e5 dar cea mai mare parte a
ocolului uria% era din nou pustiit 7 mocirl# %i st$nci pr#u%ite! pres#rat# cu gropi
(nnegrite! st$lpi gata s# cad# de parc# ar fi fost e+i9 La marginea acestei 6araauri
se (n#l+au mormane %i po0$rni%uri! sem#n$nd cu ni%te acoperi%uri de %indril#
a20$rlite acolo de o 0i4elie cumplit#5 iar (nd#r#tul lor se (ntindea panta (n0er2it# a 0#ii
care ducea p$n# (n pr#pastia dintre ra+ele (ntunecate ale mun+ilor* -colo 0#2ur#
ni%te c#l#re+i croindu&%i drum dinspre mia2#noapte* Se apropiaser# ini%or de
Ort6anc*
7 Sunt <andalf! T6eoden %i oamenii lui! 2ise Legolas* /ai s#&i (nt$mpin#m9
7 S# merge+i cu gri4#! le spuse Merr?* Sunt o mul+ime de lespe2i nesigure! care
s&ar putea da peste cap %i s# 0# arunce (n 0reun pu+! dac# nu sunte+i aten+i*
Pornir# pe ceea ce r#m#sese din drumul de la poart#! la Ort6anc! p#%ind (ncet!
pentru c# lespe2ile erau cr#pate %i pline de m$2g#* ,#l#re+ii (i 0#2ur# apropiindu&se
%i se oprir# la poalele st$ncii ca s#&i a%tepte* <andalf Ie 0eni (n (nt$mpinare*
7 Ei ine! -rore#ros %i cu mine am 0orit despre ni%te lucruri interesante %i
ne&am f#cut planuri! 2ise el5 %i ne&am tras %i noi pu+in sufletul! dup# cum meritam*
-cum treuie s# ne continu#m drumul* N#d#4duiesc c# 0&a+i odi6nit %i 0&a+i r#corit %i
0oi pu+in*
7 .a! 2ise Merr?* .ar taclalele noastre au (nceput %i s&au sf$r%it (n fum* 'ns#
suntem tot at$t de mult (mpotri0a lui Saruman ca %i p$n# acum*
7 Serios; f#cu <andalf* Ei ine! eu nu* Nu mai am de (mplinit dec$t o singur#
misie! (nainte de plecare= treuie s#&i fac lui Saruman o 0i2it# de r#mas&un* O
trea# prime4dioas# %i! proail! f#r# noim#5 dar treuie s&o fac* ,ine 0rea poate s#
m# (nso+easc#! dar cu mare gri4#* "i f#r# ispr#0i necugetate* Nu&i 0remea pentru a%a
ce0a*
7 Eu 0oi 0eni! 2ise <imli* :reau s# 0#d dac# seam#n# cu tine*
7 "i dup# ce&o s#&+i dai seama! 4up$ne gnom; (ntre# <andalf* 'n oc6ii t#i!
Saruman s&ar putea s#&+i par# ca mine! dac# asta se potri0e%te cu planurile lui* Oare
e%ti destul de (n+elept s#&i descoperi toate mi%ma%urile; M# rog! om 0edea* S&ar
putea s# se sfiiasc# s# se dea&n spectacol fa+# de mai mult# lume* .ar le&am
poruncit tuturor en+ilor s# nu se arate %i poate&l con0ingem s# ias#*
7 "i care&i prime4dia; (ntre# Pippin* O s# trag# (n noi! o s# ne (mproa%te cu
fl#c#ri de la fereastr#; Sau ne 0a 0r#4i de la dep#rtare;
7 Se prea poate s# fie ultima pe care ai pomenit&o! dac# te (ndrep+i spre u%a lui
cu inima u%oar#! 2ise <andalf* .ar nu se %tie ce&ar putea face sau ce&o (ncerca* Nu e
(n+elept s# te apropii de&o fiar# (ncol+it#* Iar Saruman are puteri ne#nuite* Feri+i&0#
de glasul lui*
-4unser# la poalele Ort6ancului* Era negru iar st$nca lucea! ca %i cum ar fi fost
ud#* Fe+ele de piatr# a0eau muc6ii ascu+ite! de parc# fuseser# cioplite de cur$nd*
Singurele semne ale furiei en+ilor erau c$te0a %tirituri %i f#r$me! ca ni%te fulgi! (n 4os*
'n partea de r#s#rit! (n desc6i2#tura dintre doi st$lpi! era o u%# mare! mult deasupra
p#m$ntului! iar mai sus se afla o fereastr# cu oloane care d#deau (ntr&un alcon
(mpre4muit cu are de fier* ,#tre pragul u%ii urca un %ir de dou#2eci %i una de trepte
largi! t#iate prin cine %tie ce me%te%ug! din aceea%i piatr# neagr#* Era singura intrare
(n turn5 dar 2idul era plin de ferestre ad$nci! iar sus de tot p#reau ni%te oc6i%ori care
pri0eau spre peretele steiurilor* Regele %i <andalf desc#lecar# la picioarele sc#rii*
7 -m s# urc! 2ise <andalf* -m mai fost (n Ort6anc %i %tiu ce prime4die m# pa%te*
7 :oi urca %i eu! spuse regele* Sunt #tr$n %i nu m# mai tem de 0reo prime4die*
:reau s# 0oresc cu 0r#4ma%ul care mi&a f#cut at$ta r#u* :a 0eni %i Eomer cu mine!
s# ai# gri4# s# nu m# lase picioarele astea (mpo0#rate de ani*
7 ,um pofte%ti! 2ise <andalf* -m s#&l iau %i pe -ragorn* ,eilal+i s# ne&a%tepte
4os* Or s# 0ad# %i&or s&aud# tot ce treuie! de&aici*
7 8a nu! f#cu <imli* Legolas %i cu mine ne dorim s# 0edem totul de&aproape*
Suntem am$ndoi singurii din semin+iile noastre* :# 0om urma %i noi*
7 -tunci! 6aide+i9 2ise <andalf %i se apuc# s# urce treptele cu T6eoden al#turi*
,#l#re+ii din Ro6an st#teau nelini%ti+i pe cai de&o parte %i de alta a sc#rii %i se
uitau (ncrunta+i (n sus! la turnul m#re+! tem$ndu&se pentru soarta Seniorului lor* Merr?
%i Pippin se a%e2ar# pe treapta de 4os! sim+indu&se de prisos %i (n prime4die*
7 Fir&ar s# fie9 E&aproape un sfert de leg6e de&aici p$n# la poart#! murmur#
Pippin* ,e ine&ar fi s# m# pot strecura neoser0at p$n# (n (nc#perea str#4erilor* La
ce&am mai 0enit %i noi; Nu ne 0rea nimeni*
<andalf se opri dinaintea u%ii Ort6ancului %i #tu cu toiagul* R#sun# a gol*
7 Saruman9 Saruman9 strig# el cu un glas puternic! poruncitor* Saruman! ie%i de&
acolo9
O 0reme! nu se au2i nici un r#spuns* 'ntr&un t$r2iu! oloanele ferestrei de
deasupra se d#dur# la o parte! dar nu se 0#2u nimeni (n cadrul ei (ntunecat*
7 ,ine e%ti; 2ise un glas* "i ce pofte%ti;
T6eoden tres#ri*
7 ,unosc glasul acesta! 2ise el* 8lestemat# fie 2iua c$nd l&am au2it (nt$i9
7 .u&te %i adu&l pe Saruman! o dat# ce&ai de0enit 0aletul lui! <rima! Lim# de
:ierme9 se r#sti <andalf* /ai! mai repede9
Fereastra se (nc6ise la loc* -%teptar#* .eodat# le 0ori alt glas* Era ad$nc %i
melodios! ca o (ng$nare* .ac# (l ascultai f#r# s# fii prea atent! nu prea puteai s#&+i
dai seama ce spunea* Iar dac# totu%i (+i aminteai cu0intele! r#m$neai uimit de s#r#cia
lor* ,eea ce&+i r#m$nea era (nc$ntarea pe care o sim+eai au2indu&l pur %i simplu* Tot
ceea ce spunea +i se p#rea (n+elept %i se de%tepta (n tine dorin+a de a spune ca el! ca
s# fii %i tu la fel de (n+elept* 'n compara+ie cu el! glasurile celorlal+i p#reau aspre %i
olo0#noase5 iar dac# (ndr#2nea cine0a s# i se (mpotri0easc#! tu! care te aflai su
0ra4#! te aprindeai de m$nie* Unii r#m$neau fermeca+i doar c$t# 0reme glasul acela
le 0orea direct* 'n clipa c$nd 0orea cu altcine0a! 2$meau ca oamenii care
oser0au %iretlicul unui scamator! (n 0reme ce al+ii c#deau (n capcan#* Pentru mul+i
a4ungea doar s# aud# melodia acelui glas! ca s# fie prin%i (n mre4e* Iar pe cei care (i
cucerea! 0ra4a (i cople%ea %i c$nd se aflau departe de el5 au2eau tot timpul glasul
acela l$nd %optind %i (ndemn$ndu&i* Nimeni (ns# nu r#m$nea nesim+itor5 nimeni nu&i
respingea ruga %i porunca f#r# un efort de 0oin+# %i de g$nd! c$t# 0reme Saruman te
a0ea (n puterile sale*
7 Ei; f#cu el plin de ging#%ie* .e ce (mi tulura+i odi6na; Nu m# l#sa+i (n pace
nici 2iua! nici noaptea;
:orea pe tonul unei persoane cumsecade! lo0ite pe nedrept* '%i ridicar# to+i
pri0irile uimite! c#ci nu&l au2iser# 0enind* :#2ur# o umr# spri4init# de alustrad#!
uit$ndu&se la ei de sus5 era un mo%neag (n0#luit (ntr&o mantie larg# de a c#rei
culoare nu&%i d#deau seama! pentru c# se sc6ima la orice mi%care a lui sau a lor*
-0ea c6ipul prelung! fruntea (nalt#! oc6i ad$nci! (ntuneca+i! greu de p#truns! de%i
acum a0eau o eApresie gra0#! ine0oitoare %i u%or (ngri4orat#* P#rul %i ara (i erau
ale! dar din loc (n loc! (n 4urul gurii %i la t$mple! se mai 0edeau %u0i+e negre*
7 Seam#n# %i parc# nu! murmur# <imli*
7 Oricum! 0eni+i! 2ise glasul l$nd* Pe cel pu+in doi dintre 0oi 0# %tiu dup# nume*
Pe <andalf (l cunosc prea ine! ca s#&mi fac n#de4di c&ar 0eni la mine s#&mi cear#
spri4in sau po0a+#* 'n ceea ce te pri0e%te! T6eoden! Senior al O%tii din Ro6an!
despre tine 0oresc de la sine nole+ea %i statutul t#u de urma% al ,asei lui Eorl* O!
pream#rite fiu al lui T6engel de trei ori 0estit9 .e ce n&ai 0enit p$n# acum! ca prieten
(ns#; Mult mi&am dorit s# te (nt$lnesc! preaputernice rege al +inuturilor de apus! mai
ales (n anii ace%tia din urm#! ca s# te sal0e2 de po0e+ele neg6ioae %i rele care te&au
(mroodit9 S# fie! oare! prea t$r2iu; 'n ciuda r#ului ce mi&a fost f#cut! la care au pus
um#rul! 0ai9 %i oamenii din Ro6an! eu tot a% dori s# te scap %i s# te feresc de la
pr#u%irea spre care te (ndrep+i! dac# o 0ei lua pe drumul acesta* S# %tii c# numai eu
te mai pot a4uta acum*
T6eoden desc6ise gura! ca %i cum ar fi 0rut s# 0oreasc#! dar nu rosti nimic* Se
uit# (n sus! la c6ipul lui Saruman! cu oc6ii lui (ntuneca+i %i solemni! apoi la <andalf!
al#turi5 p#rea c# %o0#ie* <andalf nu sc6i+# nici un gest* St#tea stan# de piatr#! f#r#
s# scoat# o 0or#! de parc# a%tepta o c6emare! (nc# nerostit#* La (nceput! c#l#re+ii
se foir#! murmur$nd (n semn de (ncu0iin+are la ceea ce spusese Saruman5 apoi (ns#
t#cur# %i ei! ca lo0i+i de 0ra4#* Parc# <andalf nu&i 0orise seniorului lor niciodat# a%a
me%te%ugit* Toate 0orele lui cu T6eoden li se p#reau acum aspre %i m$ndre* "i (n
inima lor se strecur# o umr# 7 teama prime4diei ca O%tea s# se cufunde (n
(ntunericul spre care (i conducea acum <andalf! pe c$nd Saruman st#tea l$ng# o
u%# pe 4um#tate desc6is#! a%a (nc$t s# a4ung# la ei o ra2# de lumin#* Se l#sase o
lini%te ap#s#toare pe care o rupse <imli! gnomul*
7 :orele 0r#4itorului #stuia sunt spuse pe dos! morm#i el! (ncle%t$ndu&%i m$na
pe coada securii* 'n lima4ul din Ort6anc 1a4utor3 (nseamn# 1ruin#3 %i 1sc#pare3
(nseamn# 1moarte3* E foarte limpede* Noi (ns# n&am 0enit aici cu cer%eala*
7 Pace! 2ise Saruman5 o clip# glasul lui p#ru c#&%i pierde sua0itatea %i oc6ii (i
sclipir# fugar* 'nc# nu m&am adresat +ie! <imli! fiu al lui <loin* .eparte de&aici +i&e
casa %i prea pu+in e%ti amestecat (n tulur#rile din +inutul acesta* .ar! oricum! nu cu
0oia ta ai intrat (n i+ele r#2oiului! a%a c# nu te (n0inuiesc pentru rolul de 0itea2 pe
care l&ai 4ucat! f#r# doar %i poate* .ar! te con4ur! las#&m# s#&i 0oresc mai (nt$i
regelui din Ro6an! c$nd0a 0ecinul %i prietenul meu* ,e&ai de 2is! rege T6eoden; :rei
s# facem pace %i&+i dau tot spri4inul! toat# %tiin+a mea adunat# de&a lungul anilor; ,e&
ar fi mai ine! nu oare s# ne sf#tuim am$ndoi (mpotri0a 2ilelor de restri%te %i s# ne
olo4im r#nile cu toat# inima! astfel (nc$t s# a4ungem mai (nfloritori ca niciodat#;
Nici acum T6eoden nu&i r#spunse* Nimeni nu&%i d#dea seama dac# lupta cu
m$nia sau cu (ndoiala* 'i 0ori Eomer=
7 .omnia Ta! ascult#&m#* -cum sim+im prime4dia de care am fost (ncuno%tin+a+i*
Oare&am sosit aici iruitori! numai ca s# r#m$nem! p$n# la urm#! cu gura c#scat# (n
fa+a unui mincinos #tr$n cu miere pe lima&i despicat#; -%a le&ar 0ori %i lupul
(ncol+it ogarilor! dac&ar putea* :e2i s# nu ne dea 0reun a4utor* Tot ce dore%te e s#
scape de la anang6ie* Oare 0rei s# te tocme%ti cu negustorul #sta tr#d#tor %i uciga%;
-minte%te&+i de T6eodred! care 2ace (n :aduri! %i de morm$ntul lui /ama din
:#g#una lui /elm9
7 .ac#&i 0ora de limi otr#0ite! cum cre2i c#&i a ta! %arpe; f#cu Saruman! f#r#
s#&%i mai poat# ascunde i2ucnirile de m$nie* .ar las#! Eomer! fiul lui Eomund!
continu# el! re0enind la glasul mieros* Fiecare o s# primeasc# ce merit#* E%ti 0itea2
%i meri+i toat# cinstirea pentru asta* Ucide pe cei pe care st#p$nul (i consider#
0r#4ma%i %i fii mul+umit* Nu te 0$r( (n politic#! pentru c# nu o s&o (n+elegi* .ar! poate!
de 0ei a4unge rege! o s#&+i dai seama c# treuie s#&+i alegi prietenii cu #gare de
seam#* Prietenia lui Saruman %i puterea Ort6ancului nu pot fi u%or date la o parte!
indiferent c$t ar fi de mare p#sul 7 ade0#rat sau (nc6ipuit* -+i c$%tigat o #t#lie! nu
%i r#2oiul* "i asta cu a4utoare pe care nu 0# mai pute+i i2ui* M$ine&poim$ine! pute+i
g#si 'ntunecimea P#durii c6iar la u%a 0oastr#! c#ci ea r#t#ce%te f#r# rost %i nu&i
iue%te pe oameni* .ar! oare&i drept! .omnia Ta s# fiu numit uciga% doar pentru c#
0ite4ii au c#2ut (n lupt#; 'n r#2oi! nici nu&i ne0oie s&o mai spun! mor oameni* Iar dac#
mi se spune 1uciga%3 din aceste pricini! atunci toat# ,asa lui Eorl e p#tat# de umra
crimei! pentru c# fiii ei au purtat multe r#2oaie %i i&au atacat pe to+i care i&au
(nfruntat* Totu%i cu unii dintre ei a f#cut pace! c#ci a%a era (n+elept* Iat# ce&+i spun!
rege T6eoden= ce&ar fi s# facem pace; E (n puterea noastr# doar*
7 :om face pace! 2ise T6eoden (ntr&un t$r2iu! rostind cu0intele cu greutate*
Mai mul+i c#l#re+i c6iuir# de ucurie* T6eoden ridic# m$na*
7 .a! 0om face pace! rosti el cu un glas limpede* :om a0ea pace c$nd tu %i
toate ticluirile tale 0e+i pieri! (mpreun# cu lucr#turile st#p$nului t#u (ntunecat pe m$na
c#ruia 0rei s# ne dai* E%ti un mincinos! Saruman! %i fr$ngi multe inimi omene%ti* 'mi
(ntin2i o m$n#! dar eu (mi dau seama %i dintr&un deget c#&i laa din Mordor* /ain# %i
rece9 /ai s# 2icem c# r#2oiul (mpotri0a mea a fost drept 7 ceea ce nu&i a%a! c#ci %i
de&ai fi de 2ece ori mai (n+elept! tot nu ai a0ea dreptul s# m# conduci pe mine %i pe&ai
mei spre propriu&+i ine! a%a cum ai dorit 7 c6iar a%a s# fie! ce ai de 2is de rugurile
tale din -pusime %i de copiii care 2ac uci%i acolo; L&au 6#cuit pe /ama dinaintea
por+ilor ,et#+ii ,ornului dup# ce a fost omor$t* .oar c$nd 0ei at$rna de o grind# de la
fereastr# ca s# a4ungi #taia de 4oc a ciorilor tale! atunci 0oi face pace cu tine %i cu
Ort6ancul* Iar (n ceea ce pri0e%te ,asa lui Eorl! eu sunt un fiu ne(nsemnat al marilor
seniori! dar asta nu (nseamn# c&am s#&+i ling m$na* Sc6im#&+i planurile9 .ar m# tem
c# glasul t#u %i&a pierdut farmecul9
,#l#re+ii (%i ridicar# pri0irile spre T6eoden! ca ni%te oameni aia tre2i+i din somn*
-spr# precum cronc#nitul unui cor #tr$n le sun# glasul st#p$nului lor (n urec6i!
dup# mu2ica lui Saruman* 'ns# acesta (%i pierdu o clip# cump#tul %i se l#s# cople%it
de m$nie* Se aplec# peste alustrad#! ca %i cum ar fi a0ut de g$nd s#&l lo0easc# pe
rege cu toiagul* Unora li se p#ru c# 0#d un %arpe (ncol#cindu&se! gata s# sar#*
7 Sp$n2ur#tori %i ciori! 6ai ; %uier# el %i to+i se cutremurar# la o asemenea
sc6imare* Ramolitule9 ,e&i ,asa lui Eorl altce0a dec$t un gra4d cu acoperi%ul de
paie unde eau t$l6arii (n du6oare! iar odraslele lor se t$r#sc pe du%umea cu c$inii;
Prea mult# 0reme a+i sc#pat 0oi de sp$n2ur#toare9 .ar la+ul se str$nge! la (nceput
mai (ncet! dar tare %i necru+#tor la sf$r%it* Sp$n2ura+i! dac# asta pofti+i9
-cum glasul i se sc6ima! pe m#sur# ce de0enea iar st#p$n pe sine*
7 Nu&mi dau seama de ce&am a0ut at$ta r#dare s# stau de 0or# cu tine* ,#ci
nu&mi e%ti de treuin+# nici tu! T6eoden! st#p$n al cailor! nici %lea6ta ta de trep#du%i
ne0olnici* ,$nd0a +i&am oferit mult peste ce meri+i %i ce po+i* )i&am tot dat! ca to+i pe
care&i (n%eli s#&%i dea seama limpede pe ce drum s&o ia* M&ai (nfruntat cu m$ndrie*
-%a s# fie9 'ntoarce&te la coliele tale9
.ar tu! <andalf9 M# doare sufletul de ru%inea ta9 ,um po+i suporta o asemenea
to0#r#%ie; ,#ci tu e%ti m$ndru! <andalf! %i nu f#r# pricin#= ai mintea noil# %i oc6i
p#trun2#tori %i&atot0#2#tori* Nici m#car acum nu dai ascultare po0e+ei mele;
<andalf se foi %i&%i ridic# pri0irile*
7 ,e&ai mai a0ea de ad#ugat fa+# de ceea ce mi&ai spus la ultima noastr#
(nt$lnire; (l (ntre# el* Sau poate ai c$te ce0a s# nu-mi spui;
Saruman t#cu o clip#*
7 S# nu&+i spun; r#mase el pe g$nduri! ca %i cum asta l&ar fi descump#nit* S#
nu&+i spun; M&am a0$ntat %i te&am po0#+uit spre inele t#u! dar nu mi&ai dat
ascultare* E%ti m$ndru %i nu +ii seam# de sfaturi! pentru c# e%ti destul de (n+elept %i le
%tii* .ar! uneori cred c&o mai iei %i ra2na %i&mi (n+elegi gre%it g$ndurile une* M# tem
c# mi&am pierdut r#darea! (n dorin+a de&a te con0inge* "i&mi pare r#u! te rog s# m#
cre2i* ,#ci nu&+i port pic# nici m#car acum! cu toate c# te (ntorci (mpotri0a mea al#turi
de r#i %i ne%tiutori* ,um s#&+i port pic#; Oare nu 0enim am$ndoi dintr&un ordin
str#0ec6i! cel mai de 0i+# de pe P#m$ntul de Mi4loc; Prietenia ne&ar fi am$ndurora de
folos* Multe am mai face noi! ca s# lecuim 6aosul din lume* /ai s# do0edim
(n+elegere unul fa+# de altul %i s#&i scoatem din minte pe neispr#0i+ii #%tia9 S# a%tepte
p$n# 0om lua noi 6ot#r$ri* Spre inele nostru sunt gata s# uit trecutul %i s# te
primesc cu ra+ele desc6ise* Nu 0rei s# te sf#tuie%ti cu mine; Nu&mi 0ii (n
(nt$mpinare;
-t$t de mare fu energia pe care Saruman o re0#rs# (n aceast# ultim# str#danie!
(nc$t nici unul dintre cei care (l au2ir# nu r#mase nesim+itor* Numai c# acum 0ra4a era
cu totul alta* :#2user# do4ana l$nd# a unui rege cu g$nd un fa+# de (n0#+#celul
r#t#cit! dar mult iuit* 'ns# li se tr$ntise u%a (n nas %i ascultau afar# 0ore care nu&i
pri0ea pe ei! ni%te copii prost crescu+i sau ni%te ser0itori ton+i! care tr#geau cu
urec6ea la 0orele (ntre cei mari! (ntre$ndu&se ce soart# (i a%tepta* ,ei doi a0eau
stof#! nu ca ei5 erau 0eneraili! (n+elep+i* -lian+a lor era de neocolit* <andalf a0ea s#
urce (n turn! ca s# discute treuri (nsemnate! mai presus de (n+elegerea lor! (n
iatacurile de sus ale Ort6ancului* U%a a0ea s# se (nc6id#! iar ei a0eau s# r#m$n#
afar#! da+i la o parte! l#sa+i s# a%tepte s# li se dea de lucru sau s# fie pedepsi+i* P$n#
%i (n mintea lui T6eoden prinse c6eag acest g$nd! ca o umr# de (ndoial#= 1Ne 0a
tr#da5 0a pleca! iar noi 0om fi pierdu+i3*
-tunci <andalf (ncepu s# r$d#* 'nc6ipuirile se risipir# ca fumul* 7 Saruman!
Saruman9 2ise <andalf! r$2$nd (n continuare* Saruman! +i&ai gre%it cariera* Treuia
s# te faci ufonul regelui %i s#&+i c$%tigi p$inea! dar %i icele pe spinare!
maimu+#rindu&i pe sfetnicii s#i* :ai de mine9 Se opri o clip#! (necat de r$s* S#
do0edim (n+elegere unul pentru altul; Mi&e team# c# n&ai cum s# m# (n+elegi* .ar eu!
Saruman! te (n+eleg acum prea ine* )in minte mai ine dec$t (+i (nc6ipui tu toate
faptele tale* ,$nd te&am 0i2itat ultima oar#! erai temnicerul Mordorului! unde urma s#
fiu trimis* Nu! nu9 "tii cum e! oaspetele care&a sc#pat fugind pe acoperi% c6i2uie%te
ine p$n# s# se 6ot#rasc# s# mai intre pe u%#* Nu! nu cred c&o s# urc la tine* .ar
ascult#! Saruman* '+i spun pentru ultima oar#9 Nu 0rei s# coori; Isengardul s&a
do0edit mai sla dec$t n#d#4duiai %i&+i (nc6ipuiai* -%a s&ar putea (nt$mpla %i cu alte
lucruri (n care te (ncre2i* N&ar fi mai ine s&o la%i alt#! o 0reme; S# te apuci de
altce0a; <$nde%te&te ine! Saruman* ,e&ar fi s# coori;
Pe c6ipul lui Saruman trecu o umr#5 apoi se f#cu li0id ca un mort* 'nainte s#&%i
ascund# sim+#mintele! oc6ii lor (i str#punser# masca %i 0#2ur# o f#ptur# c6inuit# de
(ndoial#! c#reia (i era le6amite s# r#m$n# acolo %i fric# s#&%i p#r#seasc# ad#postul*
"o0#i o clip#* To+i (%i +inur# r#suflarea* -poi 0ori cu un glas ascu+it %i rece* M$ndria
%i ura puneau st#p$nire pe el*
7 S# coor; f#cu el (n #taie de 4oc* Oare poate un om ne(narmat s# cooare %i
s# stea de 0or# cu t$l6arii de la u%#; Te&aud foarte ine %i de aici* Nu sunt un prost
%i nu m# (ncred (n tine! <andalf* Ei nu stau la 0edere! pe sc#rile mele! dar %tiu unde
mi%un# netrenicii #ia s#latici ai p#durilor %i %tiu c#&s la porunca ta*
7 Tr#d#torii sunt (ntotdeauna ne(ncre2#tori! (i r#spunse <andalf oosit* .ar nu
treuie s# te temi pentru pielea ta* Nu 0reau s# te ucid! nici s#&+i fac 0reun r#u! a%a
cum (+i (nc6ipui5 s# fim ine (n+ele%i* "i&mi st# (n puteri s# te ap#r* '+i dau o ultim#
%ans#* E%ti lier s# pleci din Ort6anc*** dac# pofte%ti*
7 ,e 0ore me%te%ugite! m$r$i Saruman* Tipic pentru <andalf cel Sur= cu0iincios
%i at$t de cumsecade9 Nu m#&ndoiesc c# te&ai sim+i (n largul t#u (n Ort6anc %i +i&ar prii
plecarea mea* .ar de ce mi&a% dori s# plec; "i ce&n+elegi tu prin 1lier3; Socot c#&mi
0ei pune condi+ii*
7 Pricinile de plecare le 0e2i tu (nsu+i! de la fereastr#! (i r#spunse <andalf* Pe
altele le %tii prea ine* Slu4itorii t#i sunt nimici+i %i (mpr#%tia+i5 0ecinii +i i&ai f#cut
0r#4ma%i5 %i +i&ai tr#dat noul st#p$n sau! m# rog! ai (ncercat* ,$nd (%i 0a (ntoarce oc6ii
(ncoace! (i 0ei 0edea ro%ii de m$nie* Prin 1lier3 (n+eleg f#r# constr$ngeri! f#r# lan+uri!
f#r# s# te supui 0reunei porunci5 lier s# pleci unde pofte%ti! c6iar %i (n Mordor!
Saruman* .ar mai (nt$i (mi 0ei da c6eia Ort6ancului %i toiagul* Mi le 0ei l#sa drept ga4
%i +i se 0or (napoia! dac# meri+i! dup# ce 0#d cum te por+i*
Saruman p#li! sc6imonosit de m$nie! iar oc6ii i se aprinser#* I2ucni (ntr&un r$s
s#latic*
7 -%teapt# tu mult %i ine9 r#cni el cu glasul ascu+it* -%teapt# p$n#&i pune tu
m$na %i pe c6eile din 8arad&dur! %i pe coroanele a %apte regi! pe ag6etele magice
ale celor ,inci :r#4itori c$nd +i&oi 0edea ceafa9 ,e plan ine ticluit9 "i ca s# +i&l
(mpline%ti! nu prea ai ne0oie de a4utorul meu9 Eu am altce0a de f#cut* Nu fi prost9
.ac# 0rei s# te tocme%ti cu mine c$t# 0reme (+i mai st# (n putin+#! du&te acum %i
(ntoarce&te dup# ce te 0ei tre2i din e+ie9 "i scap# de netrenicii %i st$rpiturile astea
care se +in de coada ta9 8un# 2iua9 ,u acestea! (i (ntoarse spatele %i plec# din
alcon*
7 'ntoarce&te! Saruman9 (i porunci <andalf* Spre uimirea celorlal+i! Saruman se
(ntoarse %i! ca %i cum ar fi fost tras (mpotri0a 0oin+ei sale! se apropie iar de
alustrada de fier* Se aplec# peste ea %i r#sufl# ad$nc* -0ea c6ipul r#2dat %i aspru*
'%i str$ngea toiagul negru (n m$n#! ca (ntr&o g6ear#*
7 Nu +i&am (ng#duit s# pleci! 2ise <andalf se0er* N&am terminat (nc#* -i
(nneunit! Saruman! e%ti 0rednic de toat# mila* Puteai (nc# s# scapi de neunie %i de
r#u5 puteai (nc# s# fii de a4utor* .ar 0rei s# stai %i s#&+i rumegi sf$r%itul 0ec6ilor
uneltiri* Foarte ine9 .ar (+i spun! n&o s#&+i mai fie prea u%or s# ie%i de&acolo9 -sta
dac# nu cum0a m$inile (ntunecate ale R#s#ritului nu s&or (ntinde! ca s# te ia*
Saruman9 strig# el %i glasul lui de0eni %i mai puternic* Ia aminte! eu nu sunt <andalf
cel Sur! pe care l&ai tr#dat* Sunt <andalf cel -l! care s&a&ntors din mor+i* -cum tu nu
mai ai culoare %i te dau afar# din ordinul nostru %i din Marele Sfat*
'%i ridic# m$na %i 0ori rar! cu un glas limpede=
7 Saruman! toiagul t#u se fr$nge9
Se au2i un trosnet %i toiagul se f#cu +#nd#ri (n m$na lui Saruman! iar m#ciulia i se
rostogoli la picioarele 0r#4ma%ului*
7 Pleac#9 (i porunci <andalf*
Saruman se d#du (napoi %i c#2u +ip$nd! iar apoi se f#cu ne0#2ut t$r$ndu&se* 'n
clipa aceea de sus se pr#u%i ce0a greu %i lucitor* Lo0i cu 2gomot alustrada de fier
care s#ri! c6iar c$nd Saruman se de2lipi de ea %i! trec$nd pe l$ng# t$mpla lui
<andalf! se i2i de treapta unde st#tea* Scara cr#p# (ntr&o pu2derie de sc$ntei* .ar
sfera r#mase ne0#t#mat# %i se rostogoli pe trepte5 era un glo de cristal (ntunecat!
sclipind (ns# de la un foc l#untric* 'n timp ce se dep#rta s#lt$nd spre o alt#! Pippin
alerg# %i&o prinse*
7 Uciga% tic#los9 strig# Eomer* .ar <andalf nu se clinti*
7 Nu! asta n&a fost aruncat# de Saruman! 2ise el* Socot c# nici m#car din
porunca lui* - c#2ut de la o fereastr# de sus de tot* ,red c#&i ispra0a nereu%it# a
4up$nului Lim# de :ierme*
7 Pesemne c# a dat gre% pentru c# nu s&a putut 6ot#r( dac# te ur#%te mai mult
pe tine sau pe Saruman! 2ise -ragorn*
7 S&ar putea! spuse <andalf* N&o s# le fie pl#cut nici unuia= or s#&%i arunce 0ore
ustur#toare* .ar a%a le treuie* Lim# de :ierme s# fie mul+umit! dac&o reu%i s# mai
ias# 0iu din Ort6anc* -%a! #iete9 O primesc cu pl#cere* .e%i nici m#car nu +i&am
cerut&o! ad#ug# <andalf! strig$nd5 %i (ntorc$ndu&se rusc! (l 0#2u pe Pippin urc$nd
sc#rile (ncet! ca %i cum ar fi c#rat o mare greutate*
,oor( spre el %i (i smulse gloul (ntunecat din m$n#! apoi (l ascunse su cutele
mantiei sale*
7 O s# am eu gri4# de asta! fl#c#ule! rosti <andalf* Socot c# nu&i unul dintre
lucrurile pe care Saruman ar fi 0rut s#&l a20$rle*
7 .ar s&ar putea s# arunce altele! 2ise <imli* .ac# tocmelile s&au terminat! 6ai
s# ne dep#rt#m! ca s# nu ne tre2im cu pietre (n cap*
7 S&au terminat! 2ise <andalf* S# mergem*
'ntoarser# spatele u%ii din Ort6anc %i coor$r#* ,#l#re+ii (i (nt$mpinar# cu ucurie
pe rege %i pe <andalf* :ra4a lui Saruman se risipise5 (l 0#2user# supun$ndu&se la
c6emarea 0r#4itorului %i&apoi plec$nd cu coada (ntre picioare*
7 O f#cur#m %i pe&asta! rosti <andalf* -cum treuie s#&l g#sesc pe
-rore#ros! s#&i spun cum s&au petrecut lucrurile*
7 ,red c# %i&a dat seama! nu&i a%a; 2ise Merr?* Era cu putin+# s# ias# altfel;
7 Nu prea cred! (i r#spunse <andalf* .e%i erau pe muc6ie de cu+it* -m (ns#
rostul meu s# (ncerc* Mai (nt$i! lui Saruman i s&a ar#tat c# puterea glasului s#u e pe
cale s# se risipeasc#* N&are cum s# fie %i tiran! %i sfetnic* ,$nd ur2eala&i ticluit#! ea
nu mai este o tain# pentru nimeni* Totu%i a c#2ut (n capcan# %i&a (ncercat s#
cumpere pacea cu 0ictimele sale! de fa+# cu al+ii* -tunci i&am mai l#sat o porti+# de
sc#pare! cu cea mai un#&credin+#= s# renun+e la Mordor! c$t %i la uneltirile lui! %i s#&
%i r#scumpere gre%eala! a4ut$ndu&ne la ne0oie* ,#ci nu&i altul care s# %tie mai ine
ca el neca2ul nostru* Ne&ar fi fost de mare a4utor* .ar n&a 0rut s# ni&l dea! aleg$nd s#
(nt#reasc# puterea Ort6ancului* Nu&i place s#&i ser0easc# pe al+ii! ci doar s#
porunceasc#* Tr#ie%te (n teroarea 'ntunericului din Mordor! dar tot 0isea2# s#
st$rneasc# furtuna* Neun nefericit9 :a fi (ng6i+it! dac# puterea R#s#ritului (%i 0a
(ntinde g6earele c#tre Isengard* Nou# nu ne st# (n putin+# s# distrugem Ort6ancul
din afar#5 dar Sauron cine %tie de ce&o fi (n stare;
7 "i ce se 0a (nt$mpla dac# Sauron nu&l 0a cuceri; ,e&o s#&i faci; (ntre#
Pippin*
7 Eu; Nimic! 2ise <andalf* N&o s#&i fac asolut nimic* Nu&mi doresc s# a4ung cel
mai mare %i mai tare* ,e s&o alege de el! 6aar n&am* Mi se rupe inima c$nd 0#d c#
ce&a fost un acum putre2e%te (n turn* Totu%i nou# nu ne&a mers r#u* ,iudate sunt
(ntors#turile sor+ii* -desea ura se (ntoarce (mpotri0a ei (ns#%i* M# g$ndesc c#! %i
dac# am fi p#truns (n Ort6anc! n&am fi putut g#si multe comori mai de pre+ ca gloul
pe care ni l&a a20$rlit Lim# de :ierme*
.eodat#! printr&o fereastr# desc6is# de sus! din turn! +$%ni un +ip#t p#trun2#tor*
7 Se pare c# %i Saruman g$nde%te la fel ca mine! 2ise <andalf* /ai s#&i l#s#m
cu ale lor*
Se (ntoarser# la poarta (n ruin#* Nici nu trecur# ine pe su olt#! c$nd printre
umrele pietrelor pe care se aflau ap#rur# -rore#ros %i c$te0a 2eci de en+i*
-ragorn! <imli %i Legolas se uitar# ului+i la ei*
7 Iat#&i pe trei dintre to0ar#%ii mei! -rore#ros! 2ise <andalf* )i&am 0orit de
ei! dar nu i&ai cunoscut*
Le spuse numele pe r$nd* 8#tr$nul ent (i scrut# (ndelung cu pri0irea %i le 0ori
fiec#ruia* Ultimul fu Legolas*
7 -%adar! ai f#cut tot drumul din ,odrul 'ntunecat p$n# aici! preaunule elf9 ,e
p#dure m#rea+# era9
7 "i (nc# mai e! 2ise Legolas* .ar nu (ntr&at$t! (nc$t noi! care locuim acolo! s# nu
ne ucur#m c$nd 0edem arori noi* ,$t de fericit a% fi s# c#l#toresc prin ,odrul
Fangorn9 -m trecut doar pe la poalele lui %i parc# nu&mi mai 0enea s# m# (ntorc*
Lui -rore#ros (i lucir# oc6ii de pl#cere*
7 Sper s#&+i (ndepline%ti dorin+a p$n# n&or (m#tr$ni colinele astea prea tare! 2ise
el*
7 O s# m#&ntorc! dac# o s# am noroc! spuse Legolas* M&am (n+eles cu prietenul
meu ca! dac# totul merge ine! s# 0edem Fangornul (mpreun#5 cu (ng#duin+a ta!
ine(n+eles*
7 Orice elf care 0ine cu tine e ine 0enit! 2ise -rore#ros*
7 Prietenul de care&+i 0oresc nu este elf! spuse Legolas* E <imli! fiul lui <loin*
<imli f#cu o plec#ciune ad$nc#5 securea (i alunec# de la cing#toare %i se i2i cu
2gomot de p#m$nt*
7 /mm! 6mm9 ,e s#&+i spun9 f#cu -rore#ros! uit$ndu&se la el cu oc6ii
(ntuneca+i* Pe l$ng# c# e gnom! mai poart# %i securea asta mare9 -m toat#
un#0oin+a fa+# de elfi5 dar (mi ceri prea mult* ,iudat# prietenie9
7 O fi ea ciudat#! 2ise Legolas! dar c$t# 0reme&o tr#i <imli! eu n&am s# 0in singur
(n Fangorn* Securea lui nu&i pentru arori! ci pentru gruma2uri! o! St#p$n al ,odrului
Fangorn* - door$t patru2eci %i doi (n #t#lie*
7 /mm9 Nu mai spune9 f#cu -rore#ros* -%a da9 P#i! lucrurile au s# curg# de
la sine5 %i nu&i ne0oie s# te pripe%ti* .ar acum treuie s# ne desp#r+im o 0reme* >iua&
i pe duc#5 totu%i <andalf 2ice c# 0e+i pleca (nainte de c#derea serii! iar Seniorul
O%tii aia a%teapt# s&a4ung# acas#*
7 .a! treuie s# plec#m c6iar acum! 2ise <andalf* M# tem c#&+i 0oi lua u%ierii*
.ar te 0ei descurca foarte ine %i f#r# ei*
7 S&ar putea! 2ise -rore#ros* 'ns# o s#&mi fie dor de ei* -m de0enit prieteni
at$t de iute! (nc$t cred c# am fost cam pripit5 asta pesemne c# din cau2a amintirilor
din tinere+e* .ar %tii! ei sunt primul lucru nou su soare sau su lun# pe care l&am
0#2ut de foarte! foarte mult# 0reme* N&am s#&i uit* Le&am scris numele pe Lista
Lung#* En+ii or s#&l pomeneasc#*
En+ii n#scu+i pe p#m$nt! #tr$ni ca mun+ii!
,u pasul uria%! de ap# #utori5
"i&nfometa+i ca 0$n#torii! 6oi+ii&copii
Semin+ia sur$2#toare! omule+ii!
Ei 0or r#m$ne prieteni c$t# 0reme 0a da frun2a (n codru*
R#mas&un9
.ar! dac# au2i+i ce0a nou (n +inutul 0ostru inecu0$ntat!
'n ,omitat! trimite+i&mi 0or#9
"ti+i despre ce 0oresc= despre ce0a legat de entsoa+e*
.ac# pute+i! 0eni+i 0oi (n%i0# s#&mi spune+i*
7 -%a 0om face9 2iser# Merr? %i Pippin (ntr&un glas %i plecar# (n gra#*
-rore#ros se uit# la ei %i r#mase t#cut o 0reme! cl#tin$nd g$nditor din cap*
-poi se (ntoarse c#tre <andalf=
8 .ar Saruman nu 0rea s# plece; (ntre# el* Nici eu nu m# g$ndeam c# 0a 0rea*
Inima lui este putred# ca a unui 6uorn (nnegrit* .ar %i eu a% face la fel! dac# a% fi
cople%it %i dac# mi&ar fi to+i arorii nimici+i5 asta de&a% mai g#si o 0i2uin# (ntunecat#!
unde s# m# ascund*
7 -%a&i! 2ise <andalf* ,# doar nu +i&ai pus (n minte s# cople%e%ti toat# lumea
asta cu arori %i s# (n#u%i celelalte f#pturi* .ar iat#! Saruman r#m$ne aici s#&%i
cloceasc# ura %i s#&%i ur2easc# iar i+ele cum poate* -re c6eia Ort6ancului* .ar nu
treuie s# i se dea 0oie s# scape*
7 -%a e* En+ii 0or a0ea gri4# de asta! 2ise -rore#ros* Saruman n&o s# pun#
piciorul dincolo de st$nc# f#r# 0oia mea* En+ii au s# fie cu oc6ii pe el*
7 8un! 2ise <andalf* -%a n#d#4duiam %i eu* -cum pot s# plec! s# m# (ntorc la
celelalte treuri cu o gri4# mai pu+in* .ar treuie s# fi+i cu luare&aminte* -pele s&au
retras* M# tem c# nu a4unge s# pune+i str#4eri (mpre4urul turnului* Nu m#&ndoiesc c#
pe su Ort6anc sunt c#i s#pate ad$nc pe unde Saruman n#d#4duie%te c# 0a putea
pleca %i 0eni ne0#2ut* "i asta foarte cur$nd* .ac# 0# 0e+i pune iar pe trea#! 0# rog
din suflet s# da+i drumul la ape din nou5 %i asta p$n# c$nd Isengardul se 0a sc6ima
pentru totdeauna (ntr&un 6ele%teu! sau p$n# afla+i ie%irile* ,$nd toate c#ile pe su
p#m$nt 0or fi fost astupate %i ie%irile a%i4derea! Saruman 0a treui s# stea sus! la
fereastr#! %i s# se uite lung*
7 Las# asta (n seama en+ilor! 2ise -rore#ros* O s# scotocim 0alea de la un
cap#t la altul %i&o s# r#sturn#m fiecare pietricic#* -rorii 0in s# tr#iasc# aici 7 arori
#tr$ni! arori s#latici* 'i 0om numi P#durea de Pa2#* Nici o 0e0eri+# nu 0a trece pe
aici f#r# %tirea mea* Las# asta (n seama en+ilor* O s#&l 0eg6em neoosit de %apte ori
mai mul+i ani dec$t ne&a c6inuit el pe noi*
(I Palantirul
Soarele sc#p#t# (nd#r#tul lungului %ir apusean al mun+ilor! c$nd <andalf %i
to0ar#%ii s#i (mpreun# cu regele %i c#l#re+ii plecar# iar la drum din Isengard* :r#4itorul
(l lu# pe Merr? cu el pe cal! iar -ragorn pe Pippin* .oi dintre oamenii regelui pornir#
iute (nainte %i cur$nd se f#cur# ne0#2u+i (n 0ale* ,eilal+i (i urmar# la pas u%or*
En+ii r#maser# la poart# (n%irui+i solemn! cu ra+ele lor lungi ridicate! f#r# s# fac#
0reun 2gomot* Merr? %i Pippin se uitar# (nd#r#t dup# ce str##tuser# o un# ucat#
din drumul %erpuitor* Soarele str#lucea (nc# pe cer! dar Isengardul se acoperea de
umre lungi 7 ruine cenu%ii! pr#u%ite (n e2n#* -rore#ros st#tea acum singur
acolo! ca un trunc6i de copac #tr$n5 6oi+ii se g$ndir# la prima lor (nt$lnire
departe! pe pragul (nsorit de la fruntariile Fangornului*
-4unser# la st$lpul M$inii -le! care st#tea (nc# (n picioare* .ar fiorosul m#dular
2#cea +#nd#ri la p#m$nt* -r#t#torul lung %i al se 2#rea (n col! c6iar (n mi4locul
drumului* Ung6ia ro%ie (ncepuse s# se lungeasc#*
7 En+ii #%tia nu iart# nimic9 2ise <andalf*
'%i continuar# c#l#toria! (n 0reme ce seara se ad$ncea peste 0ale*
7 Mai mergem mult (n noaptea asta; (l (ntre# Merr? pe <andalf dup# un timp*
Nu %tiu cum te sim+i tu cu piticania asta at$rn$nd (nd#r#tul t#u! dar ei i s&a cam f#cut
le6amite de #l#ng#neal# %i tare i&ar mai pl#cea s# se (ntind# pu+in9
7 -%adar! ai au2it ce&a 2is! rosti <andalf* Nu te l#sa cople%it de 0enin*
Mul+ume%te c# nu +i&a adresat %i alte cu0inte* Era numai cu oc6ii pe tine* .ac# asta (+i
g$dil# m$ndria! atunci afl# c# se g$nde%te la tine %i la Pippin mai mult dec$t la noi!
ceilal+i5 cine sunte+i! cum a+i a4uns acolo %i de ce5 ce %ti+i5 iar dac# a+i fost lua+i ostatici!
cum de&a+i sc#pat! c$nd to+i orcii au pierit 7 de misterele acestea&i fr#m$ntat# acum
mintea m#rea+# a lui Saruman* '+i spun eu! Meriadoc! treuie s# iei drept simpl#
0or# orice m$r$ial# de&a lui! dac# te mul+ume%te c# i&ai intrat su oc6i*
7 Mul+umesc! f#cu Merr?* .ar pentru mine&i o cinste mai mare s# m#
#l#ng#nesc la coada ta! <andalf* M#car a%a am putin+a s# te mai (ntre o dat#= mai
mergem mult (n noaptea asta;
<andalf r$se=
7 Nu te la%i deloc9 :r#4itorii ar treui s#&%i ia c$te unul&doi 6oi+i (n gri4#! ca s# le
atrag# aten+ia asupra greut#+ii cu0intelor %i s#&i trag# de m$nec#* Iart#&m#9 S# nu
cre2i c# nu m&am g$ndit %i la lucrurile astea simple* O s# mergem u%or (nc# 0reo
c$te0a ore! p$n# la cap#tul 0#ii* M$ine&o s&o lu#m galop* ,$nd am 0enit (ncoace!
pl#nuiser#m s# pornim peste c$mpie %i s# ne (ntoarcem imediat din Isengard acas#
la rege! (n Edoras* -sta ar fi (nsemnat o c#l#torie de c$te0a 2ile* .ar am c6i2uit %i
ne&am sc6imat planul* -m trimis soli (n :#g#una lui /elm! s# le spun# celor de&
acolo c# regele se 0a&ntoarce m$ine* .e&acolo! T6eoden 0a porni (nso+it de mai mul+i
#ra+i c#tre :alea ,al0arului! pe c#r#rile dintre coline* .e&acum (nainte! nu 0or mai
c#l#tori desc6is prin +inut dec$t c$te doi&trei oameni! fie noapte! fie 2i* "i asta doar
c$nd n&om a0ea (ncotro*
7 Totul sau nimic! 2ise Merr?* -sta +i&e 6ot#r$rea* Mi&e team# c# n&am fost (n
stare s# g$ndesc mai departe de un loc%or unde s#&mi pun capul (n seara asta* Unde
%i ce e :#g#una asta a lui /elm %i tot ce&ai mai 2is; Eu nu %tiu nimic despre +inutul
#sta*
7 -tunci ar fi ine s# afli c$te ce0a! dac# 0rei s# (n+elegi ce se petrece* 'ns# nu
c6iar acum! %i nu de la mine* -m prea multe pe cap %i treuie s# c6i2uiesc*
7 8ine! ine* -m s#&l s$c$i pe Pas Mare! c$nd om face popas l$ng# foc* Lui nu&i
sare +and#ra prea iute* .ar de ce at$ta tain#; ,redeam c&am c$%tigat #t#lia*
7 .a! am c$%tigat&o* .ar nu&i dec$t o prim# iruin+#! care atrage dup# sine
prime4dii %i mai mari* - fost o leg#tur# (ntre Isengard %i Mordor pe care n&am diuit&o
(nc#* Nu %tiu cum de&au a4uns 0e%tile de la unii la al+ii! dar au a4uns* ,red c# Oc6iul
din 8arad&dur 0a pri0i tare ner#d#tor spre Ro6an* "i cu c$t 0a 0edea mai pu+in! cu
at$t mai ine*
.rumul %erpuia agale pe 0ale* ,$nd se dep#rta! c$nd se apropia de Isenul care
susura (n alia lui pietroas#* .inspre mun+i se l#sa noaptea* ,e+urile se risipiser#*
-dia un 0$nt t#ios* Luna plin#! ca de cear#! sc#lda cerul spre r#s#rit (ntr&o lumin#
pal# %i rece* ,ocoa%ele muntelui se porneau (n dreapta! spre colinele gola%e*
.inaintea lor se desc6ideau c$mpiile (ntinse %i cenu%ii*
P$n# la urm# se oprir# %i p#r#sir# drumul cel mare! lu$nd&o iar spre (n#l+imile
acoperite cu iar# frumoas#* Tot merg$nd a%a c#tre apus mai ine de o mil#!
a4unser# (ntr&o 0$lcea care se desc6idea la mia2#2i5 se (ntindea pe .oi 8aran 7
ultima colin# rotun4it# a %irului de la mia2#noapte! (n0er2it# la poale %i (ncununat# de
m#r#cini* Po0$rni%urile 0$lcelei erau pres#rate cu smocurile ferigilor de anul trecut!
printre care l#starii frage2i str#pungeau p#m$ntul rea0#n* Pe malurile 4oase cre%tea
un desi% de rugi! la poalele c#ruia (%i a%e2aser# ta#ra! la dou# ceasuri (nainte de
mie2ul nop+ii* F#cur# focul (ntr&o groap# dintre r#d#cinile unui p#ducel (nalt c$t un
copac! (mpo0#rat de ani! dar (nc# 2dra0#n* ,rengu+ele lui erau pline de muguri*
Puser# c$te doi str#4eri de pa2#* ,eilal+i se (nf#%urar# dup# ce gustar# c$te ce0a!
(n mantii %i p#turi! %i adormir#* /oi+ii se retraser# am$ndoi %i se (ntinser# pe o pal#
de ferigi* Merr? era somnoros! dar Pippin p#rea ciudat de nelini%tit* Se tot foia %i se
r#sucea! iar feriga trosnea %i f$%$ia*
7 ,e&ai; (l (ntre# Merr?* Te&ai culcat pe un mu%uroi de furnici;
7 Nu! 2ise Pippin! dar nu stau ine* .e c$nd n&oi mai fi dormit (ntr&un pat;
Merr? c#sc#*
7 Num#r# %i tu pe degete! 2ise el* .ar treuie s# +ii minte de c$nd am plecat din
Lorien*
7 Ei! asta&i! f#cu Pippin* Eu m# g$ndeam la un pat ade0#rat! (ntr&un iatac*
7 -tunci! din :$lceaua .espicat#! 2ise Merr?* Eu unul (n noaptea asta a% putea
dormi oriunde*
7 -i a0ut noroc! Merr?! %opti Pippin dup# o 0reme* -i mers c#lare cu <andalf*
7 "i ce&i cu asta;
7 -i aflat ce0a nou de la el;
7 .a! mai multe c6iar* Nici nu m&a%teptam la at$tea* .ar le&ai au2it %i tu pe toate!
c#ci erai pe&aproape %i n&am 0orit (n tain#* N&ai dec$t s# mergi cu el m$ine! dac#
cre2i c# po+i afla mai multe %i dac&o 0rea s# te ia*
7 .a; 8un* .ar e cam (nc6is! nu&i a%a; Nu s&a sc6imat deloc*
7 8a da* 8a da! 2ise Merr?! dup# ce&i s#ri pu+in somnul! minun$ndu&se ce l&o fi
fr#m$nt$nd pe prietenul s#u* - mai crescut sau ce0a de soiul #sta* - a4uns! cred!
mai de trea# %i! (n acela%i timp! mai nelini%titor! mai 0esel %i mai solemn totodat#!
dec$t era (nainte* S&a sc6imat5 dar n&am a0ut (nc# prile4ul s# ne dumirim c$t de
mult* <$nde%te&te la ultima parte a sfadei cu Saruman9 -minte%te&+i! Saruman era
c$nd0a mai&marele lui <andalf! c#petenia Sfatului! ce&o fi (nsemn$nd asta* Era
Saruman cel -l* -cum <andalf e cel Alb Saruman a 0enit c$nd i s&a spus %i i s&a
luat toiagul5 apoi i s&a poruncit s# plece! %i el a plecat9
7 P#i! dac# <andalf s&a sc6imat c$t de c$t! atunci s# %tii c#&i mai (nc6is ca
oric$nd! se r#+oi Pippin* "i mai e %i gloul #la de sticl#* Pare tare mul+umit de el* 'i
%tie sau (i #nuie%te puterile* .ar ne&o spune %i nou# despre ce&o fi 0ora; Nu! n&o s&
au2im un cu0in+el de la el9 "i totu%i! eu l&am prins %i l&am oprit s# se rostogoleasc#
(ntr&o #ltoac#* = s am eu #ri* de asta, flcule 8 asta&i tot ce&a 2is* M# tot (ntre
ce&o fi* Era at$t de greu9
<lasul lui Pippin coor( mult! de parc# %i&ar fi 0orit sie%i*
7 -6a! f#cu Merr?* -%adar! asta te fr#m$nt# pe tine! E6e! Pippin! fl#c#ule! nu
uita 0ora aia a lui <ildor! pe care o tot folosea Sam=
&u-%i v(r nasul n treburile vr*itorilor, c-s prea a#eri "i le sare %andra iute
7 .ar de luni de 2ile nu facem altce0a dec$t s# ne 0$r$m nasul (n treurile
0r#4itorilor! 2ise Pippin* Pe l$ng# at$tea prime4dii! mi&a% dori s# mai %i aflu c$te ce0a*
,$t a% 0rea s# m# uit un pic la gloul acela*
7 /ai! culc#&te! 2ise Merr?* O s# afli destule! mai de0reme sau mai t$r2iu* .ragul
meu Pippin! nici un TooC n&a reu%it 0reodat# s# iruiasc# un 8rand?ucC (n
curio2itate5 dar te&ntre= cre2i c# e 0remea;
7 8ine! ine* ,e mare r$n2# c#&+i spun c# mi&ar pl#cea s# m# uit la un pietroi;
"tiu c# n&am cum! c$t# 0reme <andalf s&a a%e2at pe el ca o clo%c# pe ou#* "i nu
m#&nc#l2e%te cu nimic c#&mi spui= 1/ai! culc#&te! n&ai cum s&a4ungi la el93
7 P#i! ce&a% putea s#&+i spun; 2ise Merr?* (mi pare r#u! Pippin! dar c6iar c#
treuie s&a%tep+i p$n# diminea+#* O s# fiu %i eu la fel de curios m$ine! dup# micul
de4un! %i&o s#&+i dau o m$n# de a4utor! a%a cum oi putea! ca s#&l lingu%im pe 0r#4itor*
.ar nu mai pot sta trea2* .ac# mai casc! (mi trosnesc de tot f#lcile* Noapte un#*
Pippin nu mai 2ise nimic* Se lini%tise! dar somnul (nt$r2ia s# 0in# %i faptul c#
au2ea respira+ia u%oar# a lui Merr?! care adormise imediat ce spusese noapte un#!
nu&l (ncura4a c$tu%i de pu+in* Pe m#sur# ce totul (n 4ur se lini%tea! g$ndul la gloul
(ntunecat (l fr#m$nt# tot mai tare* 'i sim+ea iar greutatea (n m$ini %i&i 2#rea ad$ncimile
ro%ietice %i tainele pe care apucase s# le 0ad# o clip#* Se (ntoarse de pe o parte pe
alta! (ncerc$nd s# se g$ndeasc# la altce0a* P$n# la urm#! nu mai putu s# rade* Se
ridic# (n picioare %i se uit# (mpre4ur* Era r#coare! a%a c# se (n0#lui (n mantie* 'n
0$lcea! luna lucea rece %i al#! iar umrele tufi%urilor se (ntindeau (ntunecate* .e 4ur
(mpre4ur 2#ceau siluete adormite* ,ei doi str#4eri nu se 0edeau5 pesemne c# erau
sus! pe colin#! sau st#teau la p$nd# prin desi%ul de ferigi* M$nat de un imold pe
care nu&l (n+elegea! Pippin porni tiptil spre <andalf* Se uit# (n 4os la el* :r#4itorul
p#rea c# doarme! dar pleoapele nu&i erau cu totul (nc6ise5 pe su genele lungi
str##tea o sclipire* Pippin f#cu iute un pas (nd#r#t* .ar <andalf nu (ncerc# nici un
gest* -%a c#! atras (nspre el (mpotri0a 0oin+ei sale! 6oitul se apropie iar t$r$% de
capul 0r#4itorului* <andalf era (nf#%urat (ntr&o p#tur#! cu mantia (ntins# deasupra5 %i
l$ng# el! (ntre ra+ul (ndoit %i partea dreapt# a trupului era o mo0ilit#! un lucru rotund!
(nf#%urat (ntr&o c$rp# neagr#5 p#rea c# lui <andalf tocmai (i alunecase m$na de pe
ea! la p#m$nt*
)in$ndu&%i r#suflarea! Pippin se t$r( pas cu pas p$n# aproape* 'ngenunc6e* -poi
(ntinse m$inile furi% %i ridic# oiectul (nceti%or5 nu&i p#ru at$t de greu pe c$t se
a%tepta* 1P$n# la urm#! nu&i dec$t o ciud#+enie3! (%i 2ise el! cu un sim+#m$nt straniu
de u%urare5 dar nu&l puse la loc* R#mase o clip# str$ng$ndu&l la piept* "i&atunci (i
0eni o idee* Se dep#rta tiptil! g#si un olo0an %i se (ntoarse* Trase iute c$rpa de pe
oiectul rotund! (nf#%ur# piatra (n ea %i! (ngenunc6ind! o a%e2# l$ng# m$na
0r#4itorului* -poi se uit#! (n sf$r%it! la oiectul pe care (l descoperise* Era un glo
neted de cristal! acum mort! (ntunecat! care 2#cea l$ng# genunc6ii lui* Pippin (l
ridic#! (l (nf#%ur# gr#it (n propria&i mantie %i d#du s# se (ntoarc# la culcu%ul lui* 'n
clipa aceea! <andalf f#cu o mi%care (n somn %i murmur# ce0a (ntr&o lim# ciudat#5
m$na i se (ntinse $4$ind %i apuc# piatra (n0elit#5 apoi oft# %i nu mai mi%c#*
7 Neun afurisit! (%i 2ise Pippin (n ar#* O s# intri (ntr&o mare elea9 Pune&l iute
(napoi9
.ar sim+i c#&i tremur# genunc6ii %i nu mai g#si puteri s# se apropie de 0r#4itor! ca
s# a4ung# la piatr#* 1N&am cum s#&l mai pun la loc f#r# s#&l tre2esc! (%i 2ise! treuie
s# a%tept p$n# m&oi mai domoli* -%a c# a% putea s&arunc o pri0ire (nt$i* .ar nu c6iar
aici93
O 2ug6i %i se a%e2# pe o mo0il# (n0er2it# din apropierea culcu%ului s#u* Luna se
uita (nd#r#t! peste marginea 0$lcelei*
Pippin st#tea cu gloul (ntre genunc6ii ridica+i* Se aplec# asupra lui! ca un copil
lacom asupra str#c6inii cu m$ncare! ferindu&se de ceilal+i* Trase mantia la o parte %i
se uit# la el* 'n 4ur! aerul (ncremenise (ncordat* La (nceput! gloul r#mase negru ca
t#ciunele! luminat doar la suprafa+# de ra2ele lunii* -poi (ns# (n inima lui sclipi %i se
agit# sla ce0a* Pippin nu&%i mai putu de2lipi oc6ii de&acolo* ,ur$nd! tot ce era
(n#untru p#ru cuprins de fl#c#ri5 gloul se rotea! mai ine 2is luminile din#untru se
mi%cau repede* .eodat# se stinser#* /oitul sim+i c# se sufoc# %i se 2#tu5 dar
r#mase aplecat! cu amele m$ini (ncle%tate pe glo* Se aplec# tot mai mult %i
deodat# (n+epeni5 c$te0a clipe (%i mi%c# u2ele! f#r# s# scoat# un sunet* -poi strig#
ce0a %i c#2u nemi%cat pe spate*
)ip#tul fusese at$t de p#trun2#tor! (nc$t str#4erii s#rir# de pe mal* Toat# ta#ra fu
(n cur$nd (n picioare*
7 -6a9 .eci! #sta&i 6o+ul9 eAclam# <andalf*
'%i a20$rli iute mantia peste glo! acolo unde era*
7 Tocmai tu! Pippin9 -sta&i foarte ur$t9
'ngenunc6e al#turi de 6oitul care 2#cea pe spate (n+epenit! cu oc6ii goi!
(ndrepta+i spre cer*
7 8lestem#+ia9 'n ce ucluc ne&a #gat! %i pe el! %i pe noi9 :r#4itorul a0ea c6ipul
tras %i r#0#%it* 'l lu# pe Pippin de m$n# %i se aplec#! s#&i asculte r#suflarea5 apoi (i
puse m$inile pe frunte* /oitul se cutremur#5 (nc6ise oc6ii* -poi scoase un +ip#t %i
se ridic# (n capul oaselor! 6ol$ndu&se uluit %i (nsp#im$ntat la c6ipurile celor din 4ur!
palide (n lumina lunii*
7 Nu&i pentru tine! Saruman9 strig# el cu un glas ascu+it! neutru! g6emuindu&se
c$t mai departe de <andalf* :oi trimite imediat dup# el* 'n+elegi; /ai! spune9
-poi se c#2ni s# se ridice %i s# scape! (ns# <andalf (l re+inu l$nd! dar ferm*
7 Peregrin TooC! 2ise el* :ino (napoi*
/oitul se muie %i c#2u (napoi! ag#+$ndu&se de m$na 0r#4itorului*
7 <andalf9 strig# el* <andalf9 Iart#&m#9
7 S# te iert; 2ise 0r#4itorul* Spune&mi (nt$i ce&ai f#cut*
7 -m*** am luat gloul %i m&am uitat la el! $igui Pippin* "i&am 0#2ut lucruri care
m&au (nfrico%at* -m 0rut s# fug! dar n&am fost (n stare* -poi a 0enit el! mi&a pus
(ntre#ri %i s&a uitat la mine %i*** %i nu&mi mai amintesc nimic altce0a***
7 /ai! nu +ine! 2ise <andalf se0er* ,e&ai 0#2ut %i ce&ai spus; Pippin (nc6ise oc6ii
%i se cutremur#! dar nu scoase nici un cu0$nt* Se uitau cu to+ii la el (n lini%te! (n afar#
de Merr?! care se dep#rtase* .ar c6ipul lui <andalf r#mase nemi%cat*
7 :ore%te! rosti el*
Pippin (ncepu iar! cu un glas sc#2ut! %o0#ielnic %i&ncet&(ncet cu0intele lui de0enir#
tot mai deslu%ite %i mai puternice=
7 -m 0#2ut un cer (ntunecat %i creneluri (nalte* "i stele m#runte* P#rea unde0a!
foarte departe %i tare demult! totu%i! foarte real %i limpede* -poi stelele (ncepur# s#
dispar# %i iar s# apar# 7 erau acoperite de ce0a cu aripi* ,red c# erau foarte mari5
dar prin sticl# p#reau ni%te lilieci care se roteau (n 4urul fort#re+ei* Parc# erau 0reo
nou#* Unul s&a repe2it spre mine* "i tot cre%tea %i cre%tea* Era oriil %i&a0ea*** nu! nu9
Nu pot s# spun9 -m (ncercat s# fug! pentru c# m&am g$ndit c# o s# ias# de&acolo5
dar c$nd a umplut gloul! s&a f#cut ne0#2ut* -poi a 0enit el Nu 0orea prin cu0inte*
Se uita doar la mine %i (n+elegeam* 1-%adar! te&ai (ntors; .e ce ai nesocotit at$ta
0reme s#&mi mai spui ce0a;3 Nu i&am r#spuns* -tunci m&a (ntreat= 1,ine e%ti;3 Eu
tot n&am 2is nimic! dar m&a durut (ngro2itor* "i el m&a (ncol+it! a%a c# am r#spuns= 1Un
6oit*3 -tunci a p#rut rusc s# m# 0ad# %i&a (nceput s# r$d# de mine* Era de&o
cru2ime f#r# seam#n* Parc# eram (n4ung6iat cu pumnale* .ar el a 2is= 1Ia stai pu+in9
O s# ne (nt$lnim (n cur$nd* Spune&i lui Saruman c# uc#+ica asta nu&i de nasul lui*
:oi trimite imediat dup# el* 'n+elegi; Ia spune93 -poi m&a sorit din pri0iri* Sim+eam c#
m# fac +#nd#ri* Nu! nu9 Nu mai pot s# 0# spun9 Nu&mi mai amintesc nimic9
7 Uit#&te la mine! 2ise <andalf*
Pippin pri0i drept (n oc6ii lui* :r#4itorul (i +inu pri0irea o 0reme! (n t#cere* -poi
c6ipul i se (ml$n2i %i (i ap#ru o umr# de 2$met* '%i l#s# m$na l$nd pe cre%tetul
lui Pippin*
7 8ine! 2ise el* Nu mai po0esti nimic* N&ai f#cut nici un r#u* Nu 0#d urm# de
minciun# (n oc6ii t#i! a%a cum m# temusem* .ar el nu +i&a 0orit prea mult* E%ti
neun! dar un neun cinstit! Peregrin TooC* -l+ii mai (n+elep+i s&ar fi purtat mai r#u
(ntr&o asemenea (mpre4urare* .ar +ine minte! ai fost sal0at! (mpreun# cu to+i prietenii
t#i! printr&un noroc! cum se spune* Nu te i2ui c&o s# fie la fel %i&a doua oar#* .ac#
te&ar fi luat la (ntre#ri atunci %i acolo! mai mult ca sigur c# i&ai fi spus tot ce %tii! spre
n#pasta noastr#! a tuturor* .ar a fost prea ner#d#tor* El n&a 0rut doar s# afle 0e%ti!
ci %i pe tine %i asta iute! ca s# se poat# tocmi pe&ndelete (n Turnul 'ntunecimii* Nu te
cutremura9 .ac# 0rei s#&+i agi nasul (n treurile 0r#4itorilor! treuie s# fii preg#tit*
.ar! 6ai9 Te iert9 Lini%te%te&te9 Lucrurile n&au luat o (ntors#tur# ur$t#! a%a cum se
putea (nt$mpla*
'l ridic# l$nd pe Pippin %i (l duse (napoi! (n culcu%ul lui* Merr? (i urm# %i se a%e2#
l$ng# el*
7 'ntinde&te %i odi6ne%te&te! dac# po+i! Pippin! 2ise <andalf* -i (ncredere (n mine*
.ac# sim+i c# te m#n$nc# iar palmele! s#&mi spui imediat* Sunt lucruri de care te po+i
lecui* .ar! (n orice ca2! dragul meu 6oit! s# nu&mi mai pui olo0ani su coate* Ei!
%i&acum am s# plec s# 0# las o 0reme singuri pe am$ndoi*
,u acestea! <andalf se (ntoarse la ceilal+i! care r#m#seser# (n picioare l$ng#
piatra din Ort6anc! destul de tulura+i*
7 Prime4dia se arat# din noapte c$nd te a%tep+i mai pu+in! 2ise el* -m sc#pat ca
prin urec6ile acului*
7 /oitul Pippin ce face; (ntre# -ragorn*
7 ,red c# acum e ine! (i r#spunse <andalf* Nu l&a +inut prea mult! iar 6oi+ii au
o mare putere de a&%i re0eni* Pesemne c# amintirea sau spaima o s#&i piar# destul
de repede* Poate c6iar prea repede* :rei tu! -ragorn! s# iei piatra din Ort6anc! s# ai
gri4# de ea; E o misie prime4dioas#*
7 -%a e! dar nu pentru toat# lumea! 2ise -ragorn* E cine0a care o poate cere pe
un# dreptate* ,#ci acesta este! f#r# doar %i poate! Palantirul din Ort6anc! din
comoara lui Elendil! pus aici de regii <ondorului* Mi se apropie ceasul* -m s#&l iau cu
mine*
<andalf se uit# la -ragorn! iar apoi! spre mirarea celorlal+i! ridic# piatra acoperit#
%i i&o (ntinse! f#c$nd o plec#ciune*
7 Prime%te&o! .omnia Ta! 2ise el* -sta p$n# c$nd +i se 0or (napoia %i celelalte
lucruri* .ar! de 0rei s#&mi dai ascultare! te po0#+uiesc s# n&o folose%ti*** (nc#* -i mare
gri4#*
7 Oare se poate spune c&am fost prea pripit sau f#r# gri4#! o dat# ce am a%teptat
at$+ia %i&at$+ia ani; (ntre# -ragorn*
7 P$n# acum! nu* "i s# nu te&neci la mal! (i r#spunse <andalf* .ar s# +ii totul (n
mare tain#* Tu %i to+i cei de fa+#* Mai ales 6oitul Peregrin nu treuie s# afle cui i&a
fost (ncredin+at* Poate s#&i 0in# oric$nd starea aceea rea* ,#ci! 0ai! l&a atins %i s&a
uitat (n el! iar lucrul #sta nu treuia s# se (nt$mple* Nu treuia s#&l ating# nici (n
Isengard5 puteam %i eu s# fiu mai iute atunci* .ar g$ndurile (mi erau toate (ndreptate
asupra lui Saruman %i nici nu mi&a trecut prin minte ce fel de Piatr# era* -poi m&a
cuprins ooseala %i&n timp ce m&am (ntins %i m# g$ndeam la ea! m&a luat somnul*
-cum %tiu9
7 .a! nu&i nici o (ndoial#! 2ise -ragorn* (n sf$r%it! %tim leg#tura dintre Isengard %i
Mordor %i cum era f#cut#* Multe se eAplic# acum*
7 ,iudate puteri au 0r#4ma%ii no%tri5 %i sl#iciuni la fel de ciudate! 2ise T6eoden*
.ar 2ice&o 0or# din #tr$ni= $ui pe cui se scoate
8 -sta a%a e! 2ise <andalf* 'ns# de data asta am a0ut un noroc ciudat* Poate
6oitul acesta m&a sc#pat! oprindu&m# s# fac o gre%eal# uria%#* M# tot g$ndisem
dac# n&ar fi ine s# m# apuc s# (ncerc Piatra! ca s# 0#d la ce&i un#* .e&a% fi f#cut&o!
m&a% fi ar#tat eu (nsumi dinaintea lui* Nu sunt (nc# preg#tit pentru o asemenea
(ncercare! %i nici nu %tiu dac&oi fi 0reodat#* .ar! c6iar dac# a% g#si puterea s# m#
smulg din 0ra4#! ar fi un de2astru s# fiu 0#2ut de el/ de%i nu&i departe clipa c$nd toate
tainele se 0or da pe fa+#*
7 ,red c# clipa aceea a %i sosit! rosti -ragorn*
7 Nu (nc#! 2ise <andalf* Mai e o f#rm# de (ndoial# pe care treuie s&o folosim*
:r#4ma%ul! e limpede! credea c# Piatra e (nc# (n Ort6anc 7 de ce nu; "i c# 6oitul
era ostatic acolo! iar Saruman l&a pus s# se uite (n glo! ca s#&l 2#p#ceasc#* Mintea
aceea (ntunecoas# o fi plin# acum de c6ipul 6oitului %i de a%teptare* S&ar putea s#
treac# ce0a 0reme p$n# s&o dumiri* Treuie s# tragem foloase de&aici* -m luat&o
cam u%or* Treuie s# ne mi%c#m* 'mpre4urimile Isengardului nu sunt un loc unde s#
ne (ng#duim s# tragem de timp* :oi porni (n frunte c6iar acum! (mpreun# cu Peregrin
TooC* :a fi! oricum! mai ine a%a pentru el! dec$t s# 2ac# acolo! (n (ntuneric! (n
0reme ce al+ii dorm*
7 Eu (i 0oi +ine l$ng# mine pe Eomer %i pe (nc# 2ece c#l#re+i! 6ot#r( regele* :om
porni m$ine! de0reme* ,eilal+i pot pleca (mpreun# cu -ragorn de&ndat# ce 0or pofti*
7 ,um +i&e 0oia! .omnia Ta! spuse <andalf* .ar s#&+i gr#e%ti calul c$t mai tare!
la ad#postul colinelor! p$n# (n :#g#una lui /elm*
'n clipa aceea! asupra lor se pogor( o umr#* Luna str#lucitoare p#ru c# se stinge
rusc* ,$+i0a c#l#re+i +ipar# %i se ciucir#! +in$ndu&%i armele deasupra capului! de
parc# s&ar fi ap#rat de o lo0itur# 0enit# de sus5 fur# cuprin%i de o spaim# oar# %i le
(ng6e+# s$ngele (n 0ine* Se g6emuir# %i se uitar# spre (nalt* Prin fa+a lunii trecu o
f#ptur# urie%easc#! (naripat#! ca un nor negru* Se roti %i&o lu# spre mia2#noapte!
2ur$nd cu o iu+eal# mai mare ca orice 0$nt din P#m$ntul de Mi4loc* Stelele se
stingeau (n fa+a ei* Se pierdu (n 2are* Se ridicar# +epeni ca ni%te stane de piatr#*
<andalf pri0ea (n sus cu ra+ele at$rn$nd +epene pe l$ng# trup! cu pumnii (ncle%ta+i*
7 Na2gul9 strig# el* Solia Mordorului* Se&apropie 0i4elia* Na2gulul a trecut R$ul9
La drum9 Nu mai a%tepta+i 2orile9 S# nu&i l#s#m pe cei mai iu+i s#&i a%tepte pe coda%i9
.a+i&i 2or9
S#ri ca un arc %i&o lu# la fug#! strig$ndu&l pe Iute ca <$ndul* -ragorn (l urm#*
,$nd trecu pe l$ng# Pippin! <andalf (l lu# (n ra+e*
7 .e data aceasta! 0ii cu mine! 2ise el* Iute ca <$ndul o s#&+i arate ce e&n stare*
-poi se (ntoarse (n locul unde dormise* -rm#sarul (l a%tepta de4a acolo* <andalf
(%i 20$rli desaga mic# pe um#r! iar apoi s#ri (n spinarea lui Iute ca <$ndul* -ragorn (l
ridic# pe Pippin %i (l a%e2# (n ra+ele 0r#4itorului! (nf#%urat (ntr&o p#tur# %i (n mantie*
7 R#mas&un9 Urma+i&m# iute9 strig# <andalf* La drum! Iute ca <$ndul9
-rm#sarul scutur# din cap* ,oada stufoas# str#luci (n lumina lunii* -poi f#cu un
salt (nainte %i se f#cu ne0#2ut ca 0$ntul de mia2#noapte din mun+i*
7 Frumoas# %i odi6nitoare noapte! n&am ce 2ice! (i spuse Merr? lui -ragorn* Unii
au un noroc c6ior* El! de pild#! n&a a0ut c6ef de somn %i&a 0rut s# mearg# c#lare cu
<andalf* "i&a%a a f#cut* 'n loc s# fie presc6imat (n stan# de piatr# %i s# r#m$n# aici
pentru totdeauna! ca s# fie&n0#+#tur# de minte9
7 "i ce&ai 2ice acum dac# puneai tu primul m$na pe piatra din Ort6anc; spuse
-ragorn* S&ar putea s# fi f#cut mai r#u* ,ine poate %ti; M# tem c# norocul t#u este
acum s# 0ii cu mine* "i&asta pe dat#* .u&te %i preg#te%te&te* Ia tot ce&a l#sat Pippin
aici* .# 2or9
Iute ca <$ndul 2ur# peste c$mpii! f#r# s# fie (ndemnat sau (ndrumat (n 0reun fel*
Nu se scurse nici un ceas! c$nd trecur# :adurile Isenului* Mo0ila ,#l#re+ilor!
(ncon4urat# de l#ncile reci! r#mase cenu%ie (nd#r#tul lor*
Pippin (%i re0enea din ce (n ce mai mult* 'i era cald! dar 0$ntul t#ios (l r#corea* Era
cu <andalf* Spaima pe care i&o pricinuiser# piatra %i umra 6idoas# ce acoperise
luna (ncepu s# i se risipeasc#5 toate se topir# (n ce+urile mun+ilor dind#r#t sau (ntr&un
0is trec#tor* Trase ad$nc aer (n piept*
7 Nu %tiam c# 0om merge pe de%elate! <andalf! 2ise el* N&ai nici %a! nici fr$ie*
7 Nu c#l#resc ca elfii dec$t pe Iute ca <$ndul! 2ise <andalf* Pentru c# el nu
poate suferi 2#ala* Pe Iute ca <$ndul nu&l c#l#re%ti5 0rea sau nu 0rea s# te poarte (n
spinare* .ac# 0rea! e&n regul#* E treaa lui s# ai# gri4# s# nu ca2i* -sta dac# nu te&
apuci s# sari (n sus*
7 ,$t de repede merge; (ntre# Pippin* Mi se pare c# alearg# ca 0$ntul! dar
foarte lin* "i ce u%or calc#9
7 -cum alearg# cu cea mai mare iu+eal# pe care&o poate atinge cel mai un cal
Ia galop! (i r#spunse <andalf* .ar pentru el nu e repede* -ici (ncepe urcu%ul %i
drumul e mai 6$rtopit dec$t dincolo de r$u* .ar uit#&te cum se apropie Mun+ii -li
su stele9 ,ulmile T6ri6?rne sunt la o arunc#tur# de #+! ca ni%te l#nci (ntunecate* Nu
mai e mult %i a4ungem la r#scruce! apoi la :iroaga :#g#unii! acolo unde s&a purtat
#t#lia acum dou# nop+i*
Pippin r#mase t#cut o 0reme* 'l au2i pe <andalf c$nt$nd (nceti%or! ca pentru sine!
(ng$n$nd fr$nturi de rime (n tot felul de limi! (n 0reme ce str##teau cu iu+eal# mil#
dup# mil#* P$n# la urm#! 0r#4itorul o d#du ine pe o c$ntare din care 6oitul reu%i
s# prind# ni%te cu0inte5 c$te0a 0ersuri (i a4unser# limpede la urec6i printre rafale de
0$nt=
,or#ii&nalte %i regi (nal+i
.e trei ori trei
,e&au adus din +inutul n#ruit
Peste m#ri 0#lurite! ei;
"apte stele! %apte pietre
"i&un arore&n#lit*
7 ,e 2ici acolo! <andalf; (ntre# Pippin*
7 >iceam %i eu c$te0a rime care mi&au trecut prin minte din ,artea de 'n0#+#tur#!
(i r#spunse 0r#4itorul* Socot c# 6oi+ii le&au uitat! c6iar %i pe cele pe care le&au %tiut
c$nd0a*
7 Nu! nu le&am uitat pe toate! 2ise Pippin* "i mai a0em unele de&ale noastre! pe
care m# g$ndesc c# nu 0rei s# le afli* .ar pe&astea nu le&am mai au2it* .espre ce e
0ora; ,e&s cele %apte stele %i cele %apte pietre;
7 E 0ora despre palantirii Regilor de Odinioar#! (l l#muri <andalf*
7 "i ce&s ace%tia;
7 P#i! palantir (nsemna cel ce prive"te departe Piatra din Ort6anc e unul dintre
ei*
7 -%adar! n&a fost f#cut*** n&a fost f#cut de 0r#4ma%; (ntre# Pippin*
7 Nu! 2ise <andalf* Nici m#car de Saruman* E mai presus de m#iestria sa %i
c6iar de&a lui Sauron* Palantirii erau de dincolo de -pusime! din Eldmar* Mordorul i&a
f#cut* Pesemne c# i&a f#urit (nsu%i Feanor! at$t de demult! (nc$t timpul nu mai poate
fi m#surat (n ani* .ar nu&i nimic pe lume pe care Sauron s# nu&l presc6ime (ntr&o
unealt# a r#ului* :ai de Saruman9 .up# c$te&mi dau seama! asta i&a fost c#derea*
Prime4dioase sunt pentru noi ticluirile m#iestrite mai ad$nci dec$t cele pe care le
%tim* .ar e demn de toat# ocara* Neunul9 S# +in# el (n tain# una ca asta! pentru
propriu&i ine9 N&a scos o 0or# despre palantir (n fa+a nim#nui din Sfat* Nici nu ne&a
trecut prin minte ce s&o mai fi ales de palantirii din <ondor! (n 0remea r#2oaielor lui
distrug#toare* Oamenii i&au uitat aproape cu totul* ,6iar %i (n <ondor pu+ini
cuno%teau aceast# tain#5 (n -mor erau aminti+i doar (ntr&o rim# a ,#r+ii de 'n0#+#tur#!
printre dunedaini*
7 "i la ce&i foloseau oamenii din 0ec6ime; (l (ntre# Pippin! mul+umit %i uluit c#
primea r#spuns la at$t de multe nedumeriri %i (ntre$ndu&se c$t 0a mai +ine norocul
#sta*
7 ,a s# 0ad# la dep#rtare %i s# se g#seasc# unii pe al+ii (n g$nd! 2ise <andalf*
'n felul acesta! au reu%it s# apere %i s# +in# unit t#r$mul <ondorului mult# 0reme* -u
plasat Pietre la Minas -rnor! la Minas It6il %i (n Ort6anc! (n rotocolul Isengardului*
,#petenia %i st#p$nul lor tr#iau su .omul Stelelor la Osgiliat6! (nainte de pr#u%irea
acestuia* ,elelalte trei erau pe unde0a! departe! la mia2#noapte* Se 2ice c# erau (n
casa lui Elrond la -nnuminas %i la -mon Sul5 iar Piatra lui Elendil se afla pe .ealurile
Turnului care dau c#tre Mit6lond! (n <olful Lune! unde 2ac trase la ancor# cor#iile
cenu%ii*
Palantirii (%i 0oreau (ntre ei! dar din Osgiliat6 puteau fi 0#2u+i cu to+ii (n acela%i
timp* -cum se 0#de%te c#! a%a cum st$nca Ort6ancului a re2istat 0itregiilor timpului!
la fel a r#2it %i puiandrul din turn* .ar singur nu putea face dec$t s# (nf#+i%e2e c6ipul
mic%orat al celor dep#rtate! din 2ilele de demult* Pentru Saruman! nu m#&ndoiesc!
era o trea# foarte folositoare* .ar nemul+umit nu p#rea s# fie* El tr#gea cu oc6iul tot
mai departe! peste fruntarii! p$n# a4ungea s# 0ad# (n 8arad&dur* -tunci a fost prins9
,ine %tie unde 2ac acum (ngropate sau ad$nc su ape pietrele pierdute din -rnor
%i <ondor; .ar Sauron treuie s# fi pus m$na pe cel pu+in una dintre ele %i s&o fi
m$nuit (n scopurile sale* M# g$ndesc c# e 0ora de Piatra din It6il! pentru c# a
cucerit cetatea Minas It6il cu mult# 0reme (n urm# %i a sc6imat&o (ntr&un loc r#u! su
numele de Minas Morgul*
-%a c# e lesne s#&+i dai seama acum c$t de repede a fost oc6iul r#t#citor al lui
Saruman prins (n capcan#5 %i cum! de atunci (ncoace! a fost con0ins de la dep#rtare!
iar c$nd nu mergea cu ini%orul! era amenin+at s# se supun#* "oimul a a4uns (n
g6eara pa4urii! p#ian4enul s&a prins (ntr&o p$n2# de o+el9 M# (ntre c$t# 0reme&o fi fost
silit s# se arate mereu (n fa+a oglin2ii lui! ca s# fie 0#2ut sau s# i se dea porunci9 "i
cine! (n afar# de fier! ar sc#pa! dac# s&ar uita (n Piatra din Ort6anc care e at$t de
legat# de 8arad&dur! f#r# s#&%i piard# min+ile; ,#ci ea te soare! pur %i simplu9 ,re2i
c# eu n&am sim+it asta; ,6iar %i&acum inima m#&ndeamn# s#&mi (ncerc 0oin+a! s# 0#d
dac# n&a% putea s&o smulg din puterile lui %i s&o (ndrept unde 0reau eu! s# pri0esc
peste m#rile nesf$r%ite %i timpurile 0ec6i la Tirion cel M$ndru! ca s#&l 0#d pe Feanor
la trea#! s#&i pricep mintea %i (ndem$narea! pe c$nd -rorele -l %i cel -uriu erau
(n floare9
<andalf oft# %i t#cu*
7 ,e ine ar fi fost s# fi %tiut asta dinainte! 2ise Pippin* N&am a0ut c$tu%i de pu+in
6aar despre ce f#ceam*
7 8a ai a0ut! spuse <andalf* "tiai c# faci o neunie! ce0a ce nu era 0oie5 %i +i&ai
2is asta (n sine! dar n&ai 0rut s&ascul+i* Nu +i&am spus nimic p$n# acum! pentru c#
numai c6i2uind ad$nc asupra celor (nt$mplate am (n+eles %i eu p$n# la urm#5 asta
c6iar de c$nd am plecat (mpreun#* .ar %i de +i&a% fi spus (nainte! dorin+a tot nu +i s&ar
fi ostoit sau nu +i&ar fi fost mai u%or s# i te (mpotri0e%ti* .impotri0#9 Nu (n0e+i dec$t
c$nd (+i frigi m$inile* -ia atunci (n+elegi %i cu inima ce&nseamn# focul*
7 -%a e! (ncu0iin+# Pippin* .ac# le&a% a0ea acum (n%iruite (n fa+a mea pe toate
cele %apte pietre! a% (nc6ide oc6ii %i mi&a% 0$r( m$inile (n u2unare
7 8un! f#cu <andalf* -%a n#d#4duiam %i eu*
7 .ar a% 0rea s# %tiu***! (ncepu Pippin*
7 'ndurare9 strig# <andalf* .ar dac# 0e%tile pe care +i le dau au menirea s#&+i
0indece n#ra0ul iscodelii! (mi 0oi petrece tot restul 2ilelor ca s#&+i r#spund* ,e mai
0rei s# %tii;
7 Numele tuturor stelelor! ale 0ie+uitoarelor! %i toat# istoria P#m$ntului de Mi4loc!
%i&a celor de dincolo de ceruri! %i&a M#rilor Risipite! r$se Pippin* Nici mai mult! nici
mai pu+in9 'ns# (n seara asta nu m# gr#esc* P$n# una&alta! m# (ntre ce&o fi cu
umra aceea (ntunecat#* Te&am au2it strig$nd 1solia Mordorului3* ,e&a fost aia; "i
ce&ar putea s# fac# (n Isengard;
7 Era un ,#l#re+ Negru cu aripi 7 un na2gul! 2ise <andalf* Te&ar fi putut duce (n
Turnul 'ntunecimii*
7 Nu 0enise pentru mine! nu&i a%a; (ng#im# Pippin* ,# doar n&o fi %tiut c#
a0eam***
7 8ine(n+eles c# nu! 2ise <andalf* .e la 8arad&dur la Ort6anc sunt dou# sute de
leg6e (n linie dreapt# %i c6iar unui na2gul i&ar lua c$te0a ore s# le str#at#* .ar
Saruman s&a uitat! cu siguran+#! (n Piatr#! de c$nd cu atacul orcilor! %i nu m#&ndoiesc
c# i&au fost citite g$ndurile mai mult dec$t %i&ar fi dorit* .e aceea a fost trimis un sol!
ca s# afle ce face* Iar dup# ce s&a (nt$mplat (n noaptea asta! cred c# 0a mai 0eni
unul* "i asta foarte cur$nd* -%a c# Saruman o s# fie str$ns cu u%a p$n# la cap#t* Nu
are de trimis nici un ostatic (n Mordor* Nu mai are Piatra %i nu mai poate s# se
supun# poruncilor* Sauron (%i 0a (nc6ipui c#&i +ine ascun%i pe ostatici %i c# nu 0rea s#
foloseasc# Piatra* N&o s#&l a4ute cu nimic pe Saruman dac#&i spune solului ade0#rul*
,#ci de%i Isengardul a fost ruinat! el e la ad#post (n Ort6anc* -%a c# oricum 0a p#rea
un r#sculat* Ne&a respins! tocmai ca s# ocoleasc# asta9 Nu&mi dau seama pe unde o
s# scoat# c#ma%a* Socot c#! at$ta 0reme c$t se afl# (n Ort6anc! are destul# putere
s# le fac# fa+# celor Nou# ,#l#re+i* S&ar putea s# (ncerce s#&l prind# pe na2gul (n
capcan# sau m#car s# ucid# afurisenia aia pe care c#l#re%te* 'n ca2ul acesta!
Ro6anul n&are dec$t s#&%i 0ad# de caii lui9 .ar nu %tiu cum o s# fie pentru noi 7 ine
sau r#u* S&ar putea ca .u%manul s# fie nedumerit sau orit de m$nie (mpotri0a lui
Saruman* Pesemne c# 0a afla c&am urcat sc#rile Ort6ancului cu 6oi+ii dup# mine*
Sau c# un urma% de&al lui Elendil este (n 0ia+# %i mi&a fost al#turi* .ac# pe Lim# de
:ierme nu l&au (n%elat pri0irile c$nd l&a 0#2ut (n armura din Ro6an! o s#&%i
aminteasc# de -ragorn %i de cine 2ice el c&ar fi* .e&asta mi&e team#* -%a c&o s#
c#dem din lac (n pu+* ,u fiecare pas! Iute ca <$ndul te duce mai aproape de T#r$mul
Umrei! Peregrin TooC*
Pippin nu r#spunse nimic! dar se (nf#%ur# mai ine (n mantie! ca %i cum l&ar fi
trecut un fior de g6ea+#* Str##teau acum un p#m$nt cenu%iu*
7 Uite! 2ise <andalf* 'n fa+a noastr# se (ntind 0#ile Meleagului de la -pus* -ici ne
(ntoarcem pe drumul ce duce spre r#s#rit* Umra aceea (ntunecat# e intrarea (n
:iroaga :#g#unii* Pe&acolo se&a4unge (n -glarond %i (n Pe%terile Sc$nteietoare* S#
nu m#&ntrei nimic despre ele* Mai ine (ntrea#&l pe <imli! dac&ai s# te mai
(nt$lne%ti cu el! %i&atunci! (+i spun eu! 0ei primi pentru prima oar# un r#spuns mai lung
dec$t +i&ai dorit 0reodat#* -cum n&ai s# 0e2i pe%terile! pentru c#! (n cur$nd! 0or
r#m$ne departe! (nd#r#tul nostru*
7 ,redeam c&o s# opre%ti la :#g#una lui /elm! 2ise Pippin* P#i! unde mergi;
7 La Minas Tirit6! (nainte ca 0alurile r#2oiului s#&l (mpresoare*
7 -6a9 "i c$t mai e p$n&acolo;
7 Leg6e peste leg6e! (i r#spunse <andalf* .e trei ori mai departe dec$t l#ca%ul
regelui T6eoden* .e&aici! dac&o iei spre r#s#rit! a%a! ca solii din Mordor! sunt mai
ine de o sut# de mile* Iute ca <$ndul (ns# treuie s# str#at# o distan+# mai lung#*
,are dintre ei se 0a do0edi mai iute; :om merge p$n# se crap# de 2iu#5 asta
(nseamn# c$te0a ore* -tunci p$n# %i Iute ca <$ndul treuie s# se odi6neasc# (ntr&
una din 0#i= (n Edoras! a%a trag n#de4de* .ormi! dac# po+i9 S&ar putea s# 2#re%ti
prima gean# de lumin# a 2orilor str#lucind pe acoperi%ul auriu al casei lui Eorl* Iar
peste dou# 2ile! 0ei 0edea umra 0iolet# a muntelui Mindolluin %i 2idurile turnului lui
.enet6or sclipind ale (n 2ori*
"i&acum! la drum! Iute ca <$ndul9 -learg#! inimosule! alearg# cum n&ai mai f#cut&
o p$n# acum9 -m a4uns pe p#m$nturile unde ai tr#it de c$nd erai m$n2 %i nu&i piatr#
pe care s# n&o %tii* /ai9 N#de4dea noastr#&i (n iu+eala ta9
Iute ca <$ndul (%i scutur# capul %i nec6e2# puternic! de parc# l&ar fi (ndemnat o
goarn# (n #t#lie* -poi +$%ni (nainte* Picioarele (i sc#p#rar# (n fl#c#ri %i fu (ng6i+it de
(ntuneric*
'nainte s# adoarm#! Pippin a0u un sim+#m$nt ciudat= el %i <andalf erau stan# de
piatr# pe statuia unui cal (n galop! (n 0reme ce p#m$ntul se rotea su copitele sale!
(n 0$4$itul 0$ntului*
CARTEA A PATRA

I +m"l,n-irea lui *mea#ol
7 Pe legea mea! st#p$ne! am dat de ucluc! 2ise Sam <amgee*
St#tea m$6nit cu umerii pleca+i! al#turi de Frodo! %i scruta (ntunericul cu oc6ii
mi4i+i*
Era! dup# c$t (%i d#deau seama! a treia noapte de c$nd fugiser# de cei din Fr#+ie5
aproape c# pierduser# %irul orelor de c$nd se tot c#+#raser# %i trudiser# printre
po0$rni%urile %i olo0anii din Em?n Muil5 fuseser# ne0oi+i de nici ei nu %tiau de c$te
ori s# se (ntoarc#! pentru c# nu mai puteau s# (nainte2e* -lteori! 0#2user# c# se
(n0$rtiser# pe loc! pentru c# a4ungeau de unde plecaser# cu c$te0a ceasuri mai
de0reme* Totu%i! una peste alta! (naintaser# c#tre r#s#rit! urm#rind c$t le st#tuse (n
putere s# g#seasc# o cale spre ie%ire din (ncreng#tura aceea de coline* .ar nu
d#deau dec$t de pr#p#stii arupte! (nalte %i de netrecut! care pri0eau (ncruntate
peste (ntinderile de 4os5 la poale! 2#ceau mla%tini alicioase %i puturoase! unde nu se
clintea nimic! nici pas#rea (n 2or*
/oi+ii %edeau acum pe marginea unei st$nci (nalte! gola%e %i mo6or$te! care
r#s#rea parc# din ce+uri5 (nd#r#tul lor se 2#reau (n#l+imile surpate! (ncununate de nori
fugari* .inspre r#s#rit #tea un 0$nt t#ios* Noaptea se aduna peste (ntinderile f#r#
form# de dinaintea lor5 0erdele palid (ncepea s# at# (ntr&un cafeniu&mo6or$t* La
dreapta! (n dep#rtare! -nduinul! care sc$nteia 0esel (n ra2ele soarelui (n timpul 2ilei!
era acum ascuns (n semi(ntuneric* .ar oc6ii 6oi+ilor nu c#tar# dincolo de R$u!
(nd#r#t! (n <ondor! spre prietenii lor de pe p#m$nturile Oamenilor* ,i spre mia2#2i %i
spre r#s#rit se uitau lung! acolo unde noaptea se (ng$na cu 2iua %i se 2#rea o dung#
(ntunecat#! ca un %ir de mun+i dep#rta+i! de fum neclintit* .in c$nd (n c$nd! p$lp$ia
c#tre cer o lumini+# ro%ie! pl#p$nd#! acolo unde cerul se (nt$lnea cu p#m$ntul*
7 ,e elea! 2ise Sam* .in toate +inuturile de care&am au2it 0reodat#! acela&i
singurul loc unde n&am 0rea s# a4ungem5 %i tocmai (ntr&acolo (ncerc#m s# ne croim
calea* .ar nu putem s&a4ungem! orice&am face* Mi se pare mie c&am luat&o aiurea din
capul locului* N&a0em cum s# coor$m5 %i 6ai s# 2icem c# a4ungem 4os5 o s# d#m de
mla%tini 0er2i %i puturoase! 0# 2ic eu* ,$69 Nu 0ede+i ce ur$t miroase;
Pufui (n 0$ntul care adia*
7 8a da! simt %i eu mirosul! 2ise Frodo! f#r# s# se clinteasc# (ns#*
R#m#sese cu oc6ii a+inti+i spre linia aceea (ntunecat# %i spre fl#c#ruia care
p$lp$ia*
7 Mordorul! murmur# el ca pentru sine* .ac# tot treuie s# m# duc acolo! m#car
s# pot a4unge iute %i s# se termine odat#*
Tres#ri* 8#tea un 0$nt t#ios! greu! du6nind rece a 6oit*
7 Ei! f#cu el p$n# la urm#! de2lipindu&%i pri0irile din 2are! doar n&o s# st#m aici
toat# noaptea! oric$t de mare ar fi eleaua* Treuie s# g#sim un loc mai ferit de
popas5 poate c# 2iua o s# ne de20#luie alt# crare
8 .a! alt# %i alt# c#rare! om#ni Sam* .ac&om mai apuca 2iua de m$ine* -m
luat&o pe un drum gre%it*
7 Oare; f#cu Frodo* ,red c# asta&i soarta mea5 s#&mi port pa%ii c#tre e2na de
colo5 a%a c# treuie s# fie o cale* .ar cine&o s# mi&o arate oare! inele sau r#ul;
Toat# n#de4dea ne&a stat (n iu+eal#* 'nt$r2ierea face 4ocul 0r#4ma%ilor* Iar eu asta am
f#cut= am (nt$r2iat* -%a o fi 0r$nd oare Turnul 'ntunecimii; S# ne aat# din drum;
Toate (ncerc#rile mi&au fost 2#d#rnicite* Treuia s# fi plecat din Fr#+ie de mult* S&o fi
pornit de la mia2#noapte! pe Ia r#s#rit de r$u %i de Em?n Muil! ca s&a4ung la
trec#torile Mordorului peste stearpa ,$mpie a 8#t#liei* .ar acum ne e cu neputin+#
s# mai g#sim o cale de (ntoarcere* Pe l$ng# asta! orcii dau t$rcoale pe malul de
r#s#rit*
Fiecare 2i care trece (nseamn# o 2i nepre+uit# pierdut# (n 2adar* Sunt 0l#guit!
Sam* Nu %tiu ce&i de f#cut* ,e pro0i2ii mai a0em;
7 Numa@ d@alea! cum le 2ice+i! lembas, domnu@ Frodo* -0em destul* Oricum! mai
ine dec$t nimic* ,$nd le&am pus (n gur# prima dat#! nu mi&a trecut prin minte c&o s#
mai 0reau altce0a* .ar acum tare&a% mai m$nca un codru de p$ine %i&a% ea o ulcic#
7 o! ce 2ic eu; 7 arem o 4um#tate de ulcic# cu ere! s#&mi ung# g$tle4ul* -m t$r$t
tot drumul lampa aia de g#tit* La ce un; Nici m#car n&a0em cu ce face focul* Iar de
fiert nici iar# nu&i*
Se (ntoarser# %i coor$r# (ntr&o 0ale pietroas#* Soarele intrase (n nori la apus %i
noaptea se apropia cu pa%i repe2i* .ormir# a%a cum putur# din cau2a frigului!
r#sucindu&se tot timpul! (ntr&un ung6er printre turnurile crestate de st$nc# m$ncat#
de 0reme5 m#car erau la ad#post de 0$nturile de r#s#rit*
7 I&a+i mai 0#2ut! domnu@ Frodo; (ntre# Sam! (n timp ce st#teau (n+epeni+i de
frig! mestec$nd la pesme+i de lembas, (n lumina cenu%ie %i rece a 2orilor de 2iu#*
7 Nu! 2ise Frodo* N&am mai au2it %i n&am mai 0#2ut nimic de dou# 2ile*
7 Nici eu! 2ise Sam* 8rrr9 Oc6ii #ia m&au dat peste cap* Pesemne (ns# c&am
sc#pat de el p$n# la urm#! netrenicul9 <ollum9 O s#&i ar#t eu un #ollum la eregat#!
dac&am s#&l apuc de g$t9
7 N#d#4duiesc s# nu fie ne0oie! 2ise Frodo* Nu %tiu cum de s&o fi luat dup# noi5
cred (ns# c# ai dreptate! ne&a pierdut urma* 'n +inutul #sta uscat %i mo6or$t nu prea
am l#sat urme %i nici miros! c6iar pentru un nas mai iscoditor*
7 -sta&i treaa! 2ise Sam* ,e ine&ar fi s# sc#p#m de tot de el9
7 "i eu 2ic la fel! spuse Frodo* 'ns# nu el m# nelini%te%te cel mai mult* Eu mi&a%
dori s# sc#p#m de colinele astea* Simt c# le ur#sc* Parc&a% sta gol&golu+ %i (n+epenit
aici! la r#s#rit! desp#r+it de e2na de colo doar de (ntinderi sterpe* E un oc6i acolo*
/ai9 Treuie s# coor$m cum0a*
.ar 2iua se scurse! iar c$nd dup#&amia2a (ncepu s# scad#! ei mi%unau tot pe
creast#! f#r# s# fi g#sit 0reo cale de sc#pare*
Uneori! (n lini%tea acestui +inut sterp! li se p#rea c# aud 2gomote slae (nd#r#tul
lor! o pr#u%ire de pietre sau sunete de pa%i pe

st$nc#* 'ns# c$nd se opreau %i
ascultau f#r# s# fac# o mi%care! nu mai au2eau nimic! afar# de 0$ntul suspin$nd
peste pietre* .ar p$n# %i acesta p#rea o %uier#tur# u%oar# printre ni%te din+i ascu+i+i*
'nc# de la (nceputul 2ilei! creasta Em?n Muil o apucase u%or c#tre mia2#noapte!
(n 0reme ce ei se trudeau s# mearg# mai departe* .e&a lungul crestei se (ntindea
acum o 0ale mare! r$poas#! din piatr# roas# de 0remuri! r#2dat# din loc (n loc de
pr#p#stii ca ni%te %an+uri care se po0$rneau arupt! form$nd trec#tori ad$nci (n
st$nc#* ,a s# g#seasc# o c#rare (n aceste c#sc#turi tot mai ad$nci %i mai dese!
Frodo %i Sam o luaser# la st$nga! dep#rt$ndu&se de muc6ie! %i! f#r# s#&%i dea
seama! coor$ser# leg6e dup# leg6e! (ncet! dar sigur5 culmea st$ncoas# se pierdea
lin! p$n# spre c$mpie*
'n cele din urm# se 0#2ur# ne0oi+i s# se opreasc#* ,reasta cotea rusc c#tre
mia2#noapte %i era str##tut# de un f#ga% mai ad$nc*
Pe partea cealalt# urca iar! arupt! c$te0a sute de metri5 o st$nc# mare! cenu%ie
se deslu%ea dinaintea lor neted# %i dreapt#! parc# t#iat# cu arda* Nu puteau merge
mai departe %i treuiau s&o ia fie spre apus! fie spre r#s#rit*! .ar dac# o luau spre
apus ar fi pregetat %i s&ar fi c#2nit %i mai mult! a4ung$nd (napoi! (n inima colinelor5 iar
dac# o luau spre r#s#rit! a4ungeau (n pr#pastia de 4os*
7 N&a0em (ncotro! Sam! 0a treui s# ne t$r$m pe f#ga%ul #sta! 2ise Frodo* /ai
s# 0edem (ncotro ne duce*
7 Pun r#m#%ag c# spre alt po0$rni% nenorocit! 2ise Sam* .espic#tura era mai
lung# %i mai ad$nc# dec$t p#rea* 'n timp ce coorau! d#dur# la un moment dat de
ni%te copaci noduro%i %i c6irci+i! primii pe care (i 0edeau de 2ile (ntregi* ,ei mai mul+i
erau mesteceni %i! din loc (n loc! c$te un rad* Mul+i erau usca+i %i pipernici+i! mu%ca+i
p$n# la m#du0# de 0$nturile de r#s#rit* ,$nd0a! (n 2ile mai l$nde! proail c# aici
fusese o p#dure frumoas#! dar acum! dup# 0reo cinci2eci de pa%i! copacii disp#rur#!
de%i se 2#reau ici&colo uturugi putrede! p$n# aproape de muc6ie* -lia f#ga%ului
care se (ntindea de&a lungul unei despic#turi era plin# de olo0ani %i se po0$rnea
arupt* ,$nd! (n sf$r%it! a4unser# la cap#t! Frodo se l#s# pe 0ine*
7 Ia te uit#! 2ise el* Ori am coor$t noi o groa2#! ori s&a scufundat st$nc#* .e&aici
e mult mai mic# %i pare mai l$nd#*
Sam (ngenunc6e al#turi %i pri0i f#r# nici o tragere de inim# peste u2a pr#pastiei*
.#du cu oc6ii de steiul care se (n#l+a (n st$nga*
7 Mai l$nd#! morm#i el* P#i! socotesc c#&i totdeauna mai lesne s# coori dec$t
s# urci* ,ine nu&i (n stare s# 2oare poate s# sar#*
7 -r fi o s#ritur# cam mare! 2ise Frodo* :reo! s# 2icem*** R#mase o clip#!
m#sur$nd distan+a din oc6i=
7 *** 0reo trei2eci %i cinci de pa%i! nu mai mult*
7 P#i! n&a4unge; f#cu Sam* Uf9 Mi&e tare ur$t s# m# uit (n 4os de la (n#l+ime* .ar
una&i s# te ui+i! %i alta&i s# urci*
7 'n orice ca2! 2ise Frodo! cred c&am putea urca pe&aici5 %i am (ncredin+area c#
treuie s# (ncerc#m* :e2i! st$nca&i altfel de cum era cu c$te0a leg6e (n urm#* E
pr#u%it# %i cr#pat#*
:ersantul era! (ntr&ade0#r! mai pu+in piepti% %i se po0$rnea u%or (n afar#* -r#ta ca
un metere2 uria% sau ca un perete arupt ie%it din mare! ale c#rei temelii se
mi%caser#! astfel (nc$t ap#ruser# cr#p#turi nesf$r%ite %i muc6ii (ntinse! pe alocuri
sem#n$nd cu ni%te sc#ri mari*
7 .ac# 0rem s# (ncerc#m s# coor$m! ar treui s# o facem c6iar acum* Se
(ntunec# de0reme* ,red c# se apropie furtuna*
La r#s#rit! mun+ii ca o pat# fumurie se pierdeau (ntr&o negur# care (%i (ntindea
ra+ele lungi spre apus* Se au2ea de4a 20on dep#rtat de tunet purtat de rafalele
0$ntului tot mai puternic* Frodo pufni %i se uit# la cer cu (ndoial#* '%i petrecu
cing#toarea peste mantie %i %i&o str$nse! apoi (%i a20$rli occelu+a pe spate %i p#%i
spre muc6ie*
7 Eu am de g$nd s#&ncerc! spuse el*
7 Foarte ine! 2ise Sam f#r# nici o poft#* .ar o iau eu (nainte*
7 Tu; f#cu Frodo* ,e te&a f#cut s# te r#2g$nde%ti! de 0rei s# coori;
7 Nu m&am r#2g$ndit* .ar! g$ndi+i&0#! cel care&i mai 4os alunec# primul* Nu 0reau
s# 0# cad (n cap %i s# 0# fac gr#mad#* N&are nici un rost s# moar# doi dintr&o
lo0itur#*
'nainte ca Frodo s#&l poat# (mpiedica! Sam se a%e2#! (%i a20$rli picioarele peste
muc6ie %i se r#suci! c#ut$nd un punct de spri4in*
Mare mirare de mai f#cuse 0reodat# o asemenea ispra0# cu s$nge rece sau
altce0a at$t de necugetat9
7 Nu! nu9 Sam! cat$r #tr$n ce e%ti9 f#cu Frodo* -i s# mori! dac# o s&o iei a%a!
ore%te* 'ntoarce&te9
'l (n%fac# pe Sam de su ra+e %i (l trase (n sus*
7 -%teapt# pu+in9 -i r#dare! continu# el*
-poi se (ntinse la p#m$nt %i (%i i+i capul peste margine5 dar lumina p#rea s# scad#
repede! de%i soarele nu apusese (nc#*
7 ,red c# ne putem descurca! 6ot#r( el pe dat#* Eu! cel pu+in! pot5 %i tu la fel!
dac#&+i p#stre2i cump#tul %i m# urme2i cu aten+ie*
7 Nu %tiu cum sunte+i a%a de sigur! 2ise Sam* ,# doar n&a0e+i cum s# 0ede+i
p$n# (n fundul pr#pastiei pe lumina asta* "i dac# a4unge+i s# n&a0e+i unde pune
piciorul %i de ce 0# ag#+a;
7 Socot c# 0oi urca (napoi! 2ise Frodo*
7 U%or de 2is! se o+#r( Sam* Mai ine&a%tept#m p$n# diminea+# c$nd s&o lumina
mai ine*
7 Nu9 Pentru nimic (n lume! rosti Frodo a0$ntat* M# mustru pentru fiecare ceas
pierdut! pentru orice minu+el* ,oor s# 0#d care&i treaa* Nu 0eni dup# mine! p$n#
nu m#&ntorc sau te strig*
Se ag#+# cu degetele de u2a pietroas# a pr#pastiei %i se l#s# u%or (n 4os5 n&
apuc# s#&%i (ntind# ra+ele de tot! c$nd sim+i un prag su picioare*
7 -m dat de&o treapt# care se (ntinde mult spre dreapta! 2ise el* Pot s# stau
lini%tit aici! f#r# s# m# +in de nimic* O s#***
Se opri pe nepus# mas#*
8e2na se aduna acum cu iu+eal#! 0enind dinspre r#s#rit %i (mpr#%tiindu&se pe cer*
.easupra r#sun# un tunet sec* Fulgere palide se i2eau de coline* -poi se st$rni
0uind o rafal# de 0$nt s#latic! str##tut# de un +ip#t ascu+it %i p#trun2#tor* /oi+ii
au2iser# eAact acela%i strig#t departe! (n mla%tin#! c$nd fugiser# din /oiton* ,6iar
%i acolo! (n codrii din ,omitat! le (ng6e+ase s$ngele (n 0ine* .ar#mite aici! (n pustiu9 'i
cuprinse %i mai tare groa2a5 (i str#punse ca ni%te lame reci de groa2# %i de disperare!
t#indu&le respira+ia* Le st#tu inima (n loc* Sam c#2u cu fa+a la p#m$nt* F#r# s# 0rea!
Frodo se desprinse de st$nc# %i (%i acoperi urec6ile* Se cl#tin#! alunec# %i se pr#u%i
cu un geam#t* Sam (l au2i %i se t$r( c#2nit p$n# la muc6ie*
7 St#p$ne9 St#p$ne9 strig# el* St#p$ne9
Nu mai au2i nici un r#spuns* Se tre2i tremur$nd din cap p$n#&n picioare! dar trase
aer (n piept %i mai strig# o dat#=
7 St#p$ne9
:$ntul p#rea s#&i 0$re cu0intele (napoi (n g$tle4! dar (n 0$4$itul care trecea peste
pr#pastie %i peste coline (i a4unse la urec6i un strig#t sla! de r#spuns*
7 E ine9 E ine9 Sunt aici* .ar nu 0#d nimic*
Frodo strig# cu un glas sla* .e fapt! nu era prea departe* Nu se pr#u%ise (n gol!
ci alunecase %i se ridicase dintr&o s#ritur# pe un prag mai lat! la numai c$+i0a pa%i
mai 4os* .in fericire! (n acest punct 0ersantul era te%it ine %i 0$ntul (l lipi de st$nc#!
a%a c# nu se rostogolise (n 6#u* 'ncerc# s# se lini%teasc# pu+in! lipindu&%i ora2ul de
piatra rece5 (%i sim+ea inima #t$nd neune%te* .ar fie c# (ntunericul de0enise de
nep#truns! fie c# oc6ii lui (%i pierduser# 0ederea! (n 4ur era o e2n# total#* Se (ntrea
dac# nu cum0a fusese lo0it de orire* Trase aer (n piept*
7 'ntoarce+i&0#9 'ntoarce+i&0#9 se au2i glasul lui Sam (n (ntunericul de deasupra*
7 Nu pot! 2ise el* Nu 0#d* Nu g#sesc nici un punct de spri4in* Nu m# pot mi%ca
(nc#*
7 ,e s# fac! domnu@ Frodo; ,e s# fac; strig# Sam! aplec$ndu&se prime4dios de
mult*
.e ce nu putea s# 0ad# st#p$nul lui; Era (ntuneric! (ntr&ade0#r! dar nu c6iar a%a*
'l 2#ri pe Frodo dedesut 7 o umr# sting6er#! cenu%ie! lipit# de st$nc#* .ar era
mult prea departe ca s#&i (ntind# o m$n# de a4utor*
Tunetul despic# iar (n#l+imile5 apoi se porni ploaia* Se i2ea de st$nc#! rece!
t#ioas# amestecat# cu grindin#! ca o p$n2# de ap# oritoare*
7 ,oor la dumnea0oastr#9 +ip# Sam! de%i c$t %i&ar fi dorit s# nu rosteasc#
aceste cu0inte
7 Nu! nu9 -%teapt#9 (i r#spunse Frodo ce0a mai (m#r#tat* -m s#&mi re0in
(ndat#* .e4a m# simt mai ine* -%teapt#9 Nu po+i face nimic f#r# o funie*
7 Funie9 strig# Sam s#latic! ca pentru sine! oarecum u%urat* Mai ine&a% at$rna
eu de&o funie! s# m# 0ad# to+i 2e02ecii de la o po%t#9 Nu e%ti dec$t o sec#tur#! Sam
<amgee5 a%a&mi 2icea mie mereu Unc6ia%u@! asta era 0ora lui9 Funie9
7 Nu mai odog#ni9 strig# Frodo! sup#rat! dar %i (n0eselit5 (%i re0enise acum* Mai
las#&l pe Unc6ia%ul #la al t#u* .oar nu 0rei s# spui c# ai 0reo funie prin u2unar;
.ac#&i a%a! scoate&o*
7 .a! domnu@ Frodo! e&n rani+a mea* -m c#rat&o dup# mine sute de mile %i parc&
am fost lo0it cu leuca de&am uitat&o*
7 -tunci! pune m$na %i d#&i drumul 4os9
Sam (%i desf#cu iute rani+a %i (ncepu s# scotoceasc#* <#si! (ntr&ade0#r! la fund un
colac de funie cenu%iu&argintie! (mpletit# de semin+ia din Lorien* -20$rli un cap#t
spre st#p$nul lui* 8e2na p#rea s# se ridice de pe oc6ii lui Frodo5 sau poate&i re0enea
0ederea* >#ri firul cenu%iu care coora unduindu&se %i i se p#ru o lucire argintie*
-cum c# a0ea un punct luminos (n (ntuneric asupra c#ruia s#&%i a+inteasc# pri0irile!
nu se mai sim+ea c6iar a%a uimac* L#s$ndu&se greu (n fa+#! (%i (nf#%ur# str$ns
cap#tul (n 4urul taliei! iar apoi apuc# funia cu amele m$ini*
Sam se d#du (nd#r#t %i (%i propti picioarele (ntr&o uturug# la 0reo doi metri de
muc6ie* ,u c6iu cu 0ai! Frodo a4unse sus %i se arunc# la p#m$nt*
Tunetele uuiau %i 6uruiau (n dep#rtare! iar ploaia 0i4elioas# nu mai contenea*
/oi+ii se t$r$r# (nd#r#t! pe f#ga%5 dar nu aflar# acolo cine %tie ce ad#post* 'n 4urul
lor se porniser# %u0oaie de ap#5 cur$nd se unir# (ntr&un potop care se i2ea aurind
de pietre! (mpro%c$nd peste st$nc#! de parc# s&ar fi scurs din urlanele unui acoperi%
uria%*
7 Puteam s# m#&nec acolo! 4os! sau s# m# fi luat apele! 2ise Frodo* ,e noroc pe
mine s# ai funia aia9
7 Era ine dac#&mi aduceam mai repede aminte c&o am! rosti Sam* Poate 0&
aminti+i cum puneau funiile (n #rci c$nd am pornit Ia drum! acolo! (n +inutul elfesc*
Nu m&am putut a+ine %i&am 0$r$t %i eu un colac (n desag#* Sunt ani de&atunci* 1,ine
%tie c$nd (+i poate fi de a4utor93! a%a a 2is /aldir parc#! sau altul de&acolo* "i&a a0ut
dreptate*
7 P#cat c# nu m&am g$ndit s# iau %i eu o ucat#! 2ise Frodo5 dar am p#r#sit
Fr#+ia (n gra# %i 2#p#ceal#* .ac# a0eam destul#! am fi putut coor(* ,$t e de lung#
funia ta;
Sam o scoase (ncet %i&o m#sur# cu ra+ele=
7 ,inci! 2ece*** dou#2eci! trei2eci de co+i* ,am at$t! 2ise el*
7 ,ine&ar fi cre2ut9 eAclam# Frodo*
7 -69 -%a e9 f#cu Sam* Elfii sunt o semin+ie minunat#* Pare cam su+ire! dar e
2dra0#n#5 %i e moale ca puful la pip#it* "i se poate str$nge mult* E tare u%oar#*
Minunat# semin+ie! pe legea mea9
7 Trei2eci de co+i! f#cu Frodo g$nditor* ,red c&ar fi de&a4uns* .ac# furtuna se
termin# (nainte de c#derea nop+ii! eu unul am s#&ncerc*
7 Ploaia s&a potolit aproape de tot! 2ise Sam* .ar s# nu cum0a s# face+i ce0a
necugetat %i s# pleca+i iar (n (ntuneric! domnu@ Frodo* Eu unul nu mi&am re0enit dup#
+ip#tul #la adus de 0$nt* Poate dumnea0oastr#! da* P#rea un c#l#re+ negru5 dar unul
2ur#tor! dac# a%a ce0a&i cu putin+#* M# g$ndesc c&ar fi mai ine s# ne&odi6nim (n
despic#tura asta p$n# s&o scurge noaptea*
7 Iar eu m# g$ndesc c# nu mai 0reau s# stau nici o clip# (n+epenit aici! pe
muc6ia asta! cu oc6ii din )ara 'ntunecimii 2g$indu&se la noi de dincolo de mla%tini!
2ise Frodo*
La acestea! se ridic# %i coor( din nou pe fundul f#ga%ului* Pri0i (n 2are* ,#tre
r#s#rit! cerul se (nsenina iar* Furtuna (%i ridica poalele ude %i 2dren+uite! c#ci aripile
m#re+e %i r#2oinice se (ndreptaser# asupra crestelor Em?n Muil! %i acolo ad#star# o
0reme g$ndurile (ntunecate ale lui Sauron* .ar cur$nd! se (ntoarse ca s# iciuie
:alea -nduinului cu grindin# %i cu fulgere! arunc$ndu&%i umra peste Minas Tirit6 cu
i2 de #t#lie* -poi se l#s# (n mun+i %i! adun$ndu&%i l#ncile m#re+e! se rostogoli agale
asupra <ondorului %i la poalele Ro6anului! p$n# ce! departe! c#l#re+ii din c$mpie (i
2#rir# st$lpii (ntuneca+i (nd#r#tul soarelui (n 0reme ce (naintau c#tre -pus* .ar aici
cerul alastru al serii se desc6ise din nou peste pustietate %i peste sm$rcurile
puturoase5 ap#rur# c$te0a stele palide! ca ni%te g#uri (n co0iltirul peste care r#s#rise
luna nou#*
7 ,e ine e s# 0e2i din nou! 2ise Frodo! tr#g$nd ad$nc aer (n piept* "tii c# mi&a
trecut o clip# prin minte c# mi&am pierdut 0ederea; .e la fulgere sau de Ia ce0a mai
r#u* Nu 0edeam nimic5 c6iar nimic* P$n# mi&ai trimis funia aia* Parc# str#lucea*
7 Seam#n# pe (ntuneric cu argintul! spuse Sam* N&am oser0at p$n# acum! de%i
nu&mi amintesc s&o fi scos de c$nd am 0$r$t&o demult (n desag#* .ar dac# sunte+i
pus pe c#+#rat! domnu@ Frodo! cum o s# face+i; Trei2eci de co+i! adic# optspre2ece
st$n4eni! cam asta&i %i (n#l+imea st$ncii! dup# cum a+i socotit*
Frodo c6i2ui o clip#*
7 'nnoad&o ine (n 4urul ciotului #luia! Sam! 2ise el* -poi cred c# o s#&+i fac pe
plac de data asta %i&o s# te las s# porne%ti primul* Eu am s# +in funia! a%a c# tu nu 0a
treui dec$t s# te fere%ti cu m$inile %i picioarele* Nu m# sup#r dac# te mai spri4ini din
c$nd (n c$nd de c$te&un prag! s#&mi mai trag %i eu sufletul* .up# ce a4ungi 4os! am
s# te urme2 %i eu* -cum mi&am mai re0enit*
7 Foarte ine! 2ise Sam cu inima grea* .ac# a%a treuie! 6ai s&o facem*
Lu# funia %i o leg# str$ns (n 4urul ciotului cel mai apropiat de u2a pr#pastiei5 apoi
(%i petrecu cel#lalt cap#t (n 4urul taliei* F#r# nici o tragere de inim#! se r#suci %i se
preg#ti s# cooare*
Se do0edi mult mai u%or dec$t se a%teptase* Parc# (i d#dea cura4 funia! de%i
(nc6idea oc6ii de c$te ori se uita 4os printre picioare* La un moment dat! nimeri peste
o por+iune mai grea! unde peretele era neted si c6iar ca0ernos5 acolo se l#s# s#
lunece leg#n$ndu&se pe funia de argint* .ar Frodo (l coor( (ncet %i cu gri4#! a%a c#
trecu cu ine %i peste asta* Nu&i fusese team# dec$t c# o s# se sf$r%easc# toat#
funia %i&o s# r#m$n# at$rnat! dar Frodo mai a0ea (nc# un rotocol 2dra0#n (n m$n#!
c$nd (l au2i pe Sam strig$nd= 7 -m a4uns9
<lasul (i r#suna foarte limpede dedesut! el! (ns#! nu se 2#rea5 cenu%iul mantiei
sale se pierdea (n asfin+it* Lui Frodo (i treui ce0a mai mult ca s# a4ung# la el* '%i
legase funia (n 4urul taliei %i o prinsese ine de ciotul acela5 o scurtase destul! ca s#
nu se lo0easc# (n momentul (n care a0ea s# ating# p#m$ntul5 totu%i! nu 0oia s# se
pun# (n prime4die! c#ci nu a0ea at$ta (ncredere (n firicelul acela cenu%iu* ,u toate
acestea! (n dou# locuri fu ne0oit s# se lase cu totul (n 0oia funiei= suprafa+a st$ncii
era neted#! n&a0ea cum se ag#+a! nici m#car cu degetele lui de 6oit! iar pragurile
erau foarte dep#rtate* .ar! p$n# la urm#! a4unse %i el 4os*
7 Na! c&o f#cur#m %i pe&asta9 strig# el* -m reu%it s# sc#p#m din Em?n Muil9 M#&
ntre acum ce ne mai a%teapt#* Te pomene%ti c# acu%ica o s# t$n4im s# mai sim+im
piatra tare su picioare*
.ar Sam nu&i r#spunse* Se uit# lung (n sus! la st$nc#*
7 <#g#u+#9 Neg6ioule9 eAclam# el* Funia mea dr#g#la%# st# legat# acolo de&un
ciot! iar noi suntem aici! 4os* ,e scar# un# i&am mai l#sat nemernicului #luia de
<ollum9 Nu ne r#m$ne dec$t s# punem un 2apis s#&l anun+#m pe unde am luat&o9
Prea sc#paser#m u%or9
7 .ac#&+i trece prin cap 0reun g$nd legat de cum am fi putut coor( cu tot cu
funie! atunci s# m# faci pe mine g#g#u+# sau cum +i&o fi 2is Unc6ia%ul! 2ise Frodo*
Urc# %i de2leag&o! dac# pofte%ti! %i pe urm# d#&+i drumul 4os9
Sam se scarpin# (n cap*
7 Nu! nu&mi 0ine nici o idee! 2ise el* "i 0# cer iertare! dar! ce s# fac! tare mi&e
greu s&o las aici*
Lu# cap#tul funiei! (l scutur# u%or %i (l m$ng$ie*
7 E dureros s# m# despart de orice lucru pe care l&am luat c$nd0a din +inutul
elfesc* S&ar putea s&o fi (mpletit c6iar <aladriel! murmur# el! cl#tin$nd (ndurerat din
cap*
Ridic# pri0irile %i mai trase o dat# de sfoar#! (n semn de r#mas&un* Spre marea
mirare a celor doi 6oi+i! funia c#2u (ncol#cit# drept (n capul lui Sam* Frodo (ncepu
s# r$d#*
7 ,ine a legat funia; (ntre# el* 8ine c&a +inut c(t am coor$t* ,$nd m# g$ndesc
c# m&am (ncre2ut (n nodul t#u***
7 N&oi fi un la c#+#rat! domnu@ Frodo! rosti el osumflat! dar mai %tiu %i eu c$te
ce0a despre funii %i noduri* .in familie! cum a+i 2ice dumnea0oastr#* P#i! unicu&
meu! %i dup# aia unc6iu@ -nd?! care&a fost fratele mai mare al Unc6ia%ului! au mers
odinioar# pe s$rm# peste ,$mpunalt* Iar eu am str$ns nodul (n 4urul ciotului ca
oricare f#ptur# din ,omitat sau din afar#*
7 -tunci s&o fi frecat de u2a pr#pastiei %i s&o fi rupt! conc6ise Frodo*
7 Pun r#m#%ag c# nu&i a%a! spuse Sam %i mai 4ignit! aplec$ndu&se s# cercete2e
capetele* Nu! n&a fost asta* E neatins#9
7 -tunci m# tem c# s&a de2legat nodul! (%i d#du Frodo cu p#rerea*
Sam cl#tin# din cap! f#r# s# 2ic# nimic* '%i petrecu g$nditor funia printre degete*
7 Pute+i s# crede+i ce pofti+i! domnu@ Frodo! 2ise el (ntr&un t$r2iu* .ar eu g$ndesc
c# s&a de2legat singur#! la c6emarea mea*
O (ncol#ci %i o 0$r( cu duio%ie (n desag#*
7 Important e c# a c#2ut iar la noi! spuse Frodo* -cum treuie s# ne g$ndim ce&
o s# facem mai departe* Se las# noaptea* ,e frumoase&s stelele9 "i luna9
7 Te ung la inim#! nu&i a%a; 2ise Sam! ridic$ndu&%i pri0irile* -u ce0a elfesc (n
ele* "i luna&i (n cre%tere* N&am mai 0#2ut&o de 0reo dou# nop+i de&at$+ia nori*
Luminea2# destul de puternic*
7 .a! (ncu0iin+# Frodo5 dar de&aia peste c$te0a 2ile o s&a0em lun# plin#* Nu
cred c#&i ine s# trecem sm$rcurile pe lumina asta sla#*
Pornir# mai departe su cele dint$i umre ale nop+ii* .up# o 0reme! Sam se
(ntoarse %i se uit# (nd#r#t la drumul pe care 0eniser#* <ura f#ga%ului se c#sca
neagr# (n st$nca (ntunecat#*
7 ,e ine&mi pare c# ne&am luat funia (napoi! 2ise el* L&am cam pus la&
ncurc#tur# pe neispr#0itul #la* S# 0edem cum %i&o 2dreli picioarele alea ur$te peste
praguri9
Se de2lipir# p$n# la urm# de st$nca %i plecar# prin pustiul acela de olo0ani %i de
pietre col+uroase umede %i lunecoase din cau2a potopului de ploaie*
P#m$ntul se po0$rnea (nc# arupt! p$n# 6#t&departe* Nu merser# mult %i d#dur#
de o cr#p#tur# care se c#sca deodat#! mare %i neagr# dinaintea lor* Nu era prea lat#!
(ns# nu se putea s#ri peste ea pe (ntuneric* Li se p#ru c# aud un susur de ap# (n
m#runtaiele ei* ,r#p#tura se cura (n st$nga! spre mia2#noapte! %i se (ntorcea c#tre
coline! oprindu&le astfel drumul (n direc+ia aceea! cel pu+in c(t era (ntuneric*
7 N&ar fi mai ine s&o lu#m (nd#r#t la mia2#2i! pe la poalele st$ncii; (ntre# Sam*
Poate&om g#si 0reun ascun2i% pe&acolo sau c6iar o pe%ter#! ce0a*
7 8a da! spuse Frodo* -m oosit %i nu cred c# m# mai pot t$r( printre pietre (n
noaptea asta5 cu toate c# m# calc# pe ner0i orice clip# pierdut#* ,e ine&ar fi s&a0em
(n fa+# o c#rare #t#torit#9 -% merge p$n# mi s&ar toci t#lpile*
Mersul pe la poalele col+uroase ale Emin Muilului li se p#ru tare ane0oios* "i Sam
nu d#du peste nici un ascun2i% sau o grot# (n care s# se ad#posteasc#5 dinaintea lor
se (ntindeau doar po0$rni%uri (nnegurate pe l$ng# st$nca acum mai (nalt# %i mai
arupt# ca (nainte* P$n# la urm#! se aruncar# osteni+i la p#m$nt! l$ng# un olo0an la
ad#post de 0$nt! nu departe de u2a pr#pastiei*
-colo statur# 0$r$+i unul (ntr&altul cu sufletul (nnegurat! (n noaptea rece!
(mpietrit#! p$n# ce somnul li se strecur# su gene! oric$t s&ar fi c#2nit s#&l alunge*
Luna str#lucea limpede sus! pe cer* Lumina ei su+ire %i al# arginta fe+ele pietrelor
%i sc#lda 2idurile reci %i (ncruntate ale st$ncii! presc6im$nd toat# (ntinderea aceea
(ntunecat# (ntr&un cenu%iu palid! (ng6e+at! mi%cat din loc (n loc de umre smolite*
7 8un9 f#cu Frodo! ridic$ndu&se %i (nf#%ur$ndu&se mai ine (n mantie* .ormi un
pic! Sam! %i ia p#tura mea* -m s# fac de pa2# %i&am s# m# plim pu+in (ncolo %i&
ncoace*
.eodat# se (ncorda %i&l apuc#! g6emuindu&se! pe Sam de ra+*
7 ,e&i aia; %opti el* Uit#&te acolo! pe st$nc#9 Sam se uit# %i trase ad$nc aer
printre din+i*
7 Ssst9 f#cu el* -sta ne mai lipsea9 E <ollum #la9 :ipere %i %erpi9 ,e credeam! c&
o s# sc#p#m a%a u%or! cu o c#+#r#tur#! dou#; Ia uita+i&0# la el9 Parc#&i un p#ian4en
sc$ros pe un perete9
Pe suprafa+a unei r$pe arupte %i&aproape netede! dup# cum le p#ru (n lumina
palid# a lunii! se mi%ca o umr# mic# %i neagr#! cu memrele su+iri %i r#%c6irate*
Pesemne c# m$inile %i degetele de la picioare se ag#+au de micile ie%ituri de care
6oi+ii nu s&ar fi putut prinde* .ar ar#ta ca %i cum s&ar fi t$r$t (n 4os pe perni+e
lipicioase! ca o ar#tare mare! (n c#utare de prad#! din neamul g$ndacilor* "i coora
cu capul (n 4os! de parc# ar fi amu%inat p#m$ntul*
.in c$nd (n c$nd (%i d#dea capul (ncet pe spate! r#sucindu&%i cu totul g$tul su+ire
%i lung5 6oi+ii 2#rir# dou# lumini+e str#lucind palid= oc6ii lui! care sclipir# o clip# (n
lumina lunii! acoperindu&se apoi iute de pleoape*
7 ,rede+i c# ne 0ede; (ntre# Sam*
7 Nu %tiu! 2ise Frodo lini%tit* .ar cred c# nu* "i unor oc6i prieteno%i le&ar fi greu
s# 0ad# mantiile acestea elfe%ti* Eu unul nu te pot 0edea pe (ntuneric nici la doi pa%i*
"i&am au2it c# nu&i place nici pe soare! nici pe lun#*
7 -tunci de ce cooar# c6iar pe&aici; (ntre# Sam*
7 Mai (ncet! Sam! (l potoli Frodo* Pesemne c# ne simte* "i cred c# are au2ul
ascu+it! ca elfii* Mi se pare c&a au2it ce0a acum! poate c6iar glasurile noastre* -m
cam strigat acolo! sus5 %i&am 0orit p$n# acum cu glas tare*
7 Ei! m&am cam s#turat de el! 2ise Sam* ,e tot 0ine dup# noi; la s#&l iau un pic
la (ntre#ri* ,red c# acum n&o s# putem s#&i d#m r$nci*
Sam se strecur# tiptil spre st$nc#! tr#g$ndu&%i ine gluga cenu%ie pe frunte*
7 -i gri4#! %opti Frodo! urm$ndu&l* S# nu&i atragi aten+ia* E mult mai prime4dios
dec$t pare*
Silueta neagr# coor$se! ag#+$ndu&se de st$nc#! 0reo trei sferturi din distan+#*
Era acum cam la cinci2eci de picioare! c6iar mai pu+in! de poalele st$ncii* /oi+ii (l
urm#reau g6emui+i stan# de piatr#! ascun%i dup# un olo0an uria%* -i fi 2is c#
a4unsese (ntr&un loc mai dificil sau c# (l nec#4ea ce0a* 'l au2eau puf#ind %i din c$nd (n
c$nd %uier$nd c$te&o (n4ur#tur#* '%i (n#l+# capul %i li se p#ru c# scuip#* -poi (%i
continu# coor$%ul* -cum (i au2eau glasul spart %i s$s$it*
7 -6! ssst9 U%urel! nepre+uitul meu9 <raa ssstric# treaa9 Nu treuie sss# ne
punem la #taie pielea! nu&i a%%%a! nepre+uitule; Nu! nepre+uitule*** #ollum2 (%i ridic#
iar capul! clipi la lumin#! %i&nc6ise iute oc6ii*
7 N&o putem suferi9 %uier# el* Sssc$roas#! sssc$roas# %%%i tremur#toare
lumin# e*** ssst*** ne issscode%te! nepre+uitule! ne arde la oc6i*
Tot coor$nd! %uieratul i se au2i mai ascu+it %i mai limpede*
7 Unde essste! unde essste nepre+uitul meu! nepre+uitul meu; E&al nostru! e&al
nostru %i&l poftim* /o+ii! 6o+ii! sssc$rele alea de 6o+omani9 Unde&or fi cu nepre+uitul
meu; 8lestema+ii9 'i ur$m9
7 Parc# n&ar %ti c# suntem aici! nu&i a%a; %opti Sam* "i ce&o fi nepre+uitul lui; O
fi 0r$nd s# 2ic#***
7 Sst! (l opri Frodo* E destul de aproape acum ca s&aud# %i&o %oapt#*
'ntr&ade0#r! <ollum se oprise iar rusc! %i capul lui mare! proptit (n g$tul sfri4it! i se
#l#ng#ni dintr&o parte (n alta! ca %i cum ar fi ascultat* Oc6ii lui sp#l#ci+i erau
(ntredesc6is9 Sam se c6irci! de%i degetele (i tres#rir# nelini%tite* Oc6ii lui plini de
m$nie %i sc$r# nu i se mai de2lipir# de creatura str$m# care (ncepu acum iar s# se
mi%te! s# s$s$ie %i s# oloroseasc#*
-4unse! (n sf$r%it! la 0reo dou#spre2ece picioare deasupra lor* .in locul acela!
st$nc# se te%ea arupt (n#untru %i nici m#car <ollum nu putu s# g#seasc# spri4in*
P#ru c# 0rea s# se r#suceasc#! s# a4ung# cu picioarele (n 4os* -tunci (ns# se
pr#u%i! +ip$nd ascu+it! (n c#dere (%i (ncol#ci picioarele %i ra+ele (n 4urul trupului! ca
un p#ian4en care se las# pe un fir*
Sam +$%ni din ascun2#toarea lui %i! din dou# salturi! str##tu distan+a dintre el %i
poalele st$ncii* P$n# s# se poat# <ollum ridica! s#ri peste el* .ar c6iar a%a! luat# pe
nepus# mas#! ar#tarea se do0edi mai sprinten# dec$t s&ar fi a%teptat 6oitul*
'nainte s# g#seasc# un punct de spri4in! Sam fu (ncol#cit de ra+ele %i picioarele
acelea lungi care (l str$ngeau f#r# s#&l stri0easc#! dar tare ca ni%te funii cumplite*
.egetele lipicioase (i pip#iau eregata* -poi sim+i mu%c#tura unor din+i ascu+i+i (n
um#r* Nu mai putu dec$t s#&l i2easc# (n fa+# cu capul lui rotund %i tare* <ollum
s$s$ia %i scuipa! dar nu&l sl#ea deloc*
.ac# ar fi fost singur! lucrurile ar fi luat o (ntors#tur# ur$t# pentru Sam* .ar Frodo
s#ri (n picioare %i (%i trase spada Sting din teac#* ,u m$na st$ng# (l apuc# pe <ollum
de p#rul s#u rar %i&i d#du capul pe spate* <$tul lung al ar#t#rii se (ntinse %i oc6ii
sp#l#ci+i %i otr#0i+i r#maser# pironi+i la cer*
7 Las#&l! <ollum! (i porunci el* -ceasta&i Sting* .oar ai mai 0#2ut&o c$nd0a*
Las#&l! c# altfel ai s&o sim+i de data asta* '+i tai eregata*
<ollum se pr#u%i ca o funie ud#* Sam se ridic#! pip#indu&%i um#rul* Oc6ii (i
clocoteau de m$nie! dar nu a0ea pe cine s# se r#2une= 0r#4ma%ul lui 2#cea
neputincios pe pietre! gudur$ndu&se %i sc6el#l#ind*
7 Nu ne lo0i9 Nu&i l#sa s# ne&ating#! nepre+uitule9 /oi+eii cumsecade n&or s#
ne lo0easc#! nu&i a%a; ,# doar noi n&am 0rut s# le facem 0reun r#u! dar ei au s#rit
pe noi ca pisicile pe ie+ii %oareci* -%a! a%a! nepre+uitule9 Iar noi suntem a%a singuri!
#ollum Noi o s# fim dr#gu+i cu ei! tare dr#gu+i! dac# %i ei or s# fie a%a* .a! daaa*
7 Ei! ce&i de f#cut; 2ise Sam* Eu 2ic s#&l leg#m! ca s# nu se mai furi%e2e dup#
noi*
7 .ar asta o s# ne&omoare! o s# ne&omoare! sc6el#l#i <ollum* /oi+ei 6aini la
inim#* S# ne lege ei (n t#r$mul #sta rece! de piatr#! #ollum, #ollum2 'l (necar#
suspinele*
7 Nu! 2ise Frodo* N&a0em cum s#&l ucidem (n situa+ia asta* -m#r$tul9 La urma
urmei nu ne&a f#cut nici un r#u*
7 Oare; f#cu Sam! pip#indu&%i um#rul* Oricum a0ea de g$nd s&o fac#* "i! 0# 2ic!
%i&acum ticluie%te s# ne g$tuie (n somn*
7 Nu 2ic c# nu&i a%a! (ncu0iin+# Frodo* .ar una e ce ticluie%te el! %i alta ce poate
s# ne fac# acum*
R#mase o clip# pe g$nduri* <ollum 2#cea neclintit! dar nu mai miorl#ia* Sam se
uita la el (ncruntat* -tunci lui Frodo i se p#ru c# aude foarte clar! dar dep#rtat! glasuri
de demult=
$e pcat c .ilbo n-a n*un#hiat-o pe fptura asta ticloas, c(nd a avut prile*ul2
Pcat7 Pi, tocmai teama de Pcat i-a oprit m(inile !eama de pcat "i
'ilostivirea/ s nu love"ti fr pricin
&u m tem de pcat c(nd e vorba de Gollum "i merit moartea
"i merit moartea2 &u m ndoiesc de asta 'ulte vie%uitoare "i merit moartea
Iar altele "i merit via%a, dar mor ns ai tu putin%a s le druie"ti via%a7 Atunci ia-o
mai u"or cu moartea n numele drept%ii, #(ndindu-te la propria-%i piele &ici mcar
n%elep%ii nu au putin%a s vad tot ce-i la urm
8 Foarte ine! rosti el tare! coor$ndu&%i spada* .ar tot m# tem* "i totu%i! dup#
cum 0e2i! n&o s# m&ating de creatura asta! c#ci acum! c# o 0#d (n fa+a oc6ilor! mi s&a
f#cut mil#*
Sam r#mase cu oc6ii 6ola+i la st#p$nul s#u5 p#rea c# 0ore%te cui0a care nu era
de fa+#* <ollum (%i ridic# (ncet capul*
7 .aa! sssuntem ni%%%te tic#lo%%%i! nepre+uitelor! sc6el#l#i el* 'ndurare9 'ndurare9
/oi+ii n&or s# ne ucid#5 6oi+ii sunt uni*
7 Nu! n&o s# te ucidem! spuse Frodo* .ar nici n&o s# te l#s#m s# pleci* E%ti tot
numai r#utate %i nu ne putem (ncrede (n tine! <ollum* :a treui s# 0ii cu noi! asta&i
tot* "i n&o s# te pierdem din oc6i* 'ns# treuie s# ne dai o m$n# de a4utor! c$nd o s#
fii (n stare* .up# fapt# %i r#splat#*
7 .a! a%%%a e! f#cu <ollum! ridic$ndu&se (n capul oaselor* Sunt uni 6oi+ii* O
sss# mergem cu ei* O sss# le&ar#t#m poteci ferite&n (ntuneric! da! da9 "%%i unde ssse
duc ei! oare! de&sss ne0oi+i sss# ssstr#at# asssemenea meleaguri reci! de piatr#*
Tare ne minun#m! tare ne mai minun#m*
'%i (n#l+# clipind pri0irile spre ei %i (n oc6ii lui sp#l#ci+i scap#r# o sclipire %ireat# %i
curioas#* Sam pufni dispre+uitor %i se +inu s# 0oreasc#5 dar p#rea s# simt# c# se
petrecea ce0a ciudat cu st#p$nul lui* F#r# doar %i poate! starea acestuia se
sc6imase* '(n orice ca2! r#mase uluit de r#spunsul lui*
Frodo se uit# drept (n oc6ii lui <ollum! care clipi iute %i (%i feri pri0irile*
7 "tii tu sau m#car #nuie%ti! Smeagol! 2ise el lini%tit %i aspru* "i presupun c# %tii
drumul (ntr&acolo*
7 -69 Sss9 f#cu <ollum! acoperindu&%i urec6ile cu m$inile! ca %i cum rostirea
acestui nume l&ar fi durut* -m #nuit! am #nuit! %opti el5 %i n&am 0rut s#&i l#s#m! nu;
Nu! nepre+uitule! n&am 0rut s#&i l#s#m pe 6oi+ii #%tia dr#gu+i* Praf! praf %i cenu%#5 %i
sete&i acolo5 %i pu+uri peste pu+uri %i orci 7 mii de orci* /oi+ii cumsecade nu treuie
sss# ssse duc# acolo*
7 -%adar! ai fost (n Mordor! nu&i a%a; st#rui Frodo* "i te sim+i atras iar (ntr&
acolo***
7 .a! da* Nu9 +ip# <ollum* .oar o dat#! din (nt$mplare! nepre+uitule* .a! din
gre%eal#* .ar n&o s# ne (ntoarcem* Nu! nu9
-poi rusc (%i sc6im# glasul %i lima5 suspin# din r#runc6i %i 0ori! dar parc# nu
lor*
7 Las#&m#&n pace! #ollum2 M# doare* O! ietele mele m$ini! #ollum2 Eu! noi*** eu
nu 0reau s# m# (ntorc* Nu %tiu pe unde* Sssunt oosit* Eu*** noi nu %tim pe unde!
#ollum, #ollum/ nu! nu %tim* Ei stau tre4i tot timpul* <nomi! oameni %i elfi 7 elfii
(ngro2itori! cu oc6ii str#lucitori* Nu %tiu pe unde9 Of9
Se ridic# (n picioare %i! str$ng$ndu&%i m$na lui lung# (ntr&un nod osos! desc#rnat!
ar#t# tremur$nd c#tre r#s#rit*
7 Noi nu9 Nu pentru 0oi9 -poi se pr#u%i iar*
7 Gollum, #ollum, sc6el#l#i el cu fa+a la p#m$nt* Nu te uita la noi9 Pleac#9 .u&te
%i te culc#9
7 N&o s# plece %i nici n&o s# se culce la porunca ta! Smeagol! 2ise Frodo* .ar
dac# 0rei (ntr&ade0#r s# te eliere2i! atunci treuie s# m&a4u+i* "i asta m# tem c#&
nseamn# s# ne g#se%ti c#rarea c#tre el* 'ns# nu&i ne0oie s# mergi tot drumul! s# treci
de poart#! doar pe t#r$mul Lui*
<ollum se ridic# iar (n capul oaselor %i se uit# la el printre gene*
7 E&acolo! cotcod#ci el* Mereu acolo* Orcii or s# 0&atace peste tot* .ai la tot
pasu@ de orci Ia r#s#rit de R$u* Nu&l mai iscodi+i at$ta pe Smeagol* 8ietul! ietul
Smeagol! a plecat tare demult* l&au luat Nepre+uitul %i&acum e pierdut*
7 Poate c# o s#&l g#sim iar! dac# 0ii cu noi! 2ise Frodo*
7 Nu! nu! niciodat#9 "i&a pierdut Nepre+uitul! rosti <ollum*
7 Ridic#&te&n picioare9 (i porunci Frodo*
<ollum se ridic# %i se d#du (nd#r#t! spre st$nc#*
7 Ei9 f#cu Frodo* Po+i s# g#se%ti 0reo c#rare mai u%oar#; >iua sau noaptea;
Suntem oosi+i! dar dac# alegi noaptea! 0om porni c6iar acum*
7 Luminile tari ne dor r#u! sc6el#l#i <ollum* Nu su ra2ele Fe+ei -le5 nu (nc#* O
sss# treac# (n cur$nd dincolo de coline! dar mai (nt$i odi6ni+i&0# un pic! dr#g#la%ilor
6oi+i9
7 -tunci stai 4os! 2ise Frodo* "i nu te mi%ca9
/oi+ii se a%e2ar# al#turi de el! de&o parte %i de alta! spri4ini+i de peretele st$ncii!
odi6nindu&%i picioarele* Nu era ne0oie s# rosteasc# nici un fel de cu0inte= %tiau c#!
pentru moment! n&a0eau 0oie s# doarm#* Luna sc#pata (ncet* .e pe coline se l#sau
umrele %i dinaintea lor se (ntuneca totul* Stelele sclipeau tot mai tare sus! pe cer*
Nici unul nu mi%ca* <ollum st#tea cu picioarele str$nse! odi6nindu&%i #ria pe
genunc6i! cu t#lpile %i palmele lipite de p#m$nt %i oc6ii (nc6i%i5 dar p#rea (ncordat! ca
%i cum ar fi reflectat sau ar fi ciulit urec6ile la ce0a*
Frodo se uit# la Sam* Oc6ii li se (nt$lnir# %i se (n+eleser# (ndat#! (%i d#dur# capul
pe spate %i p#rur# c# (nc6iseser# oc6ii* ,ur$nd li se au2i respira+ia lini%tit#* Lui
<ollum (i tres#rir# u%or m$inile* '%i mi%c# aia perceptiil capul (n dreapta %i (n
st$nga* .esc6ise (nt$i un oc6i! apoi pe cel#lalt* /oi+ii nu d#deau nici un semn de
0ia+#* 8rusc! <ollum s#ri (n fa+# cu o agerime %i&o iu+eal# uluitoare! ca o l#cust# sau
ca o roasc#! %i se pierdu (n (ntuneric* Era tocmai ceea ce socoteau %i cei doi 6oi+i
c# se 0a (nt$mpla* Sam (l a4unse din urm#! (l apuc# de un picior %i (l tr$nti la p#m$nt*
7 Funia ta o s# ne fie iar de folos! Sam! 2ise Frodo* Sam scoase funia din
desag#*
7 "i&ncotro o pornise%i matale peste +inuturile astea reci! de piatr#! domnu@
<ollum; morm#i el* Tare ne minun#m! tare ne mai minun#m* ,a s# dai de niscai0a
prieteni de&ai t#i orci! drept e; F#ptur# sc$roas# %i tr#d#toare9 -r treui s# te str$ng
cu funia asta de g$t! a%a! 2dra0#n*
<ollum se (ntinse cuminte %i nu mai (ncerc# nici un %iretlic* Nu&i r#spunse nimic lui
Sam! dar (i arunc# o pri0ire otr#0it#*
7 Treuie s# g#sim un fel de a&l +ine l$ng# noi! 2ise Frodo* ,# doar 0rem s#
mearg#5 a%a c# nu&i potri0it s#&i leg#m picioarele %i ra+ele! pentru c# le folose%te %i
pe unele! %i pe altele* Leag#&l de gle2n# %i +ine de funie*
Se aplec# asupra lui <ollum! (n timp ce Sam f#cea nodul* R#maser# am$ndoi
ului+i! c#ci <ollum (ncepu s# +ipe sf$%ietor %i su+ire5 era cumplit s#&l au2i* Se 2#tu %i
se str#dui s# a4ung# cu gura la gle2n#! ca s# rup# funia cu din+ii* ,ontinua s# +ipe*
P$n# la urm#! Frodo se (ncredin+a c#&l durea5 dar n&a0ea cum s# fie din pricina
nodului* Se uit# atent la el %i 0#2u c# nu era prea str$ns! poate c6iar cam sla* 'n
ciuda a ceea ce spunea! Sam era destul de milosti0*
7 ,e&i cu tine; (ntre# el* Treuie s# te leg#m! ca s# nu&+i mai 0in# pe c6elie s#
fugi5 dar nu 0rem s# te r#nim*
7 Ne doare! ne doare! %uier# <ollum* E ca g6ea+a! mu%c#9 -u (mpletit&o elfii!
lestema+i s# fie9 /oi+i 6aini %i nesuferi+i9 .e&aia 0rem s# scapi! de&aia!
nepre+uitule* -m priceput c#&s 6aini 6oi+ii* Ei se 0#d cu elfii! elfii fioro%i! cu oc6i
str#lucitori* .ep#rta+i&o de noi9 Ne doare*
7 Nu! n&am s# te de2leg! 2ise Frodo5 doar dac#***5 c#2u o clip# pe g$nduri*** doar
dac# eAist# 0reo f#g#duial# (n care s# credem*
7 O s# 4ur#m c&o s# facem ce 0rea el! da! da 2ise <ollum! 20$rcolindu&se %i
frec$ndu&%i gle2na* Ne doare*
7 Buri; (ntre# Frodo*
7 Smeagol! rosti <ollum rusc %i limpede! desc6i2$ndu&%i larg oc6ii %i uit$ndu&se
drept la Frodo! cu o sclipire ciudat#! Smeagol 0a 4ura cu m$na pe Nepre+uit*
Frodo se (n#l+#! iar Sam r#mase iar cu gura c#scat# la cu0intele %i la glasul lui
se0er*
7 ,u m$na pe Nepre+uit; ,um (ndr#2ne%ti una ca asta; (ntre# el* Ia g$nde%te&
te9
Un Inel s# le ferece pe toate! astfel s# le st#p$neasc# (n 'ntunecime*
Oare&ai s# te legi pe undi+a asta. Smeagol; El o s# te a4ute! dar e mai 0iclean ca
tine* S&ar putea s#&+i r#st#lm#ceasc# 0orele* Fii cu #gare de seam#9
<ollum se c6irci*
7 ,u m$na pe Nepre+uit! pe Nepre+uit! repet# el*
7 "i ce 4uri; (l (ntre# Frodo*
7 S# fiu foarte! foarte cuminte! 2ise <ollum*
-poi se t$r( la picioarele lui Frodo! gudur$ndu&se %i %optind r#gu%it5 se cutremur#!
ca %i cum 0orele acestea l&ar fi 2guduit de spaim# p$n# (n m#du0a oaselor*
7 Smeagol 0rea s# 4ure! ca s# nu mai a4ung# niciodat#! niciodat# la +l
Niciodat#9 Smeagol (i 0a sal0a* .ar treuie s# 4ure pe Nepre+uit9
7 Nu9 Nu cu m$na pe asta9 2ise Frodo! uit$ndu&se (n 4os la el cu mil# %i cu
asprime* Nu&+i dore%ti dec$t s#&l 0e2i %i s#&l atingi! dac#&i putea! de%i %tii prea ine c#
o s# te (nneuneasc#* Nu 0ei 4ura pe asta* Bur# (n numele lui! dac# 0rei9 ,#ci %tii
unde e* .a! %tii! Smeagol* E&n fa+a ta*
O clip# lui Sam i se p#ru c# st#p$nul lui crescuse! iar <ollum se micise5 o umr#
(nalt# %i se0er#! un senior puternic! care (%i ascundea str#lucirea (ntr&un nor cenu%iu!
iar la picioarele lui! un c#+elu% sc6eun$nd* "i totu%i! cei doi erau! (ntr&un fel! (nrudi+i!
nu str#ini5 (%i puteau citi g$ndurile* <ollum se ridic# %i (ncepu s#&l m$ng$ie pe
genunc6i %i s# se gudure*
7 Bos9 Bos9 strig# Frodo* -cum f#g#duie%te9
7 F#g#duiesc! da! f#g#duiesc! 2ise <ollum* O s#&l slu4esc pe st#p$nul
Nepre+uitului9 St#p$n milosti0! Smeagol un! #ollum, #ollum2
.eodat# i2ucni (n pl$ns %i se mu%c# iar de gle2n#*
7 Scoate&i funia! Sam! 2ise Frodo*
Sam se supuse f#r# nici o tragere de inim#* Pe dat#! <ollum se ridic# %i (ncepu
s# 2urde! ca o potaie #tut# m#r! pe care st#p$nul se&apucase s&o m$ng$ie* .in
clipa aceea (n el se petrecu o sc6imare care +inu o 0reme5 nu mai s$s$ia %i nu mai
sc6el#l#ia nici c$nd le 0orea to0ar#%ilor lui de drum! nici c$nd se adresa sinelui s#u
nepre+uit* Tres#rea %i se ferea (n clipa (n care cei doi se&apropiau de el sau f#ceau
0reo mi%care rusc# %i se ferea s# se ating# de mantiile lor elfe%ti5 dar era prietenos
%i tare dornic s# le fac# pe plac* R$dea (n 6o6ote dac# se spunea 0reo glum# sau
c6iar c$nd Frodo (i 0orea l$nd5 dac# (l alunga! (ncepea s# pl$ng#* Sam nu prea se
(n0rednicea s#&i 0oreasc#* 'l #nuia mai mult ca oric$nd %i! dac# a%a ce0a era cu
putin+#! (l pl#cea pe noul <ollum! Smeagol! c6iar mai pu+in dec$t pe cel 0ec6i*
7 Ei! <ollum! sau cum o fi s#&+i 2icem! rosti el! asta e* Luna s&a dus %i trece %i
noaptea* -m face ine s&o lu#m din loc*
7 .a! da! (ncu0iin+# <ollum! +op#ind* /ai s# mergem* Nu&i dec$t o cale de
trecere (ntre cap#tul de mia2#noapte %i cel de mia2#2i* Eu am g#sit&o! s# %ti+i9 Orcii n&
o folosesc5 orcii n&o %tiu* Orcii nu trec peste Sm$rcuri! ci ocolesc 2eci de leg6e* Mare
noroc c&a+i luat&o pe drumul #sta* Mare noroc c# l&a+i g#sit pe Smeagol* .a! da9
Urma+i&l pe Smeagol9
F#cu 0reo c$+i0a pa%i (nainte %i se uit# (ntre#tor (nd#r#t! ca un c$ine care te
in0it# la plimare*
7 Stai pu+in! <ollum9 strig# Sam* N&o lua a%a repede9 -cu%ica a4ung la tine cu
funia9
7 Nu! nu9 f#cu <ollum* Smeagol +i&a f#g#duit doar9
Pornir# (n ad$ncul nop+ii! pe su stelele limpe2i %i reci* <ollum (i c#l#u2i un timp
(nd#r#t! c#tre mia2#noapte! pe drumul pe unde 0eniser#5 apoi o lu# pie2i% la dreapta!
dep#rt$ndu&se de muc6ia arupt# a Em?n Muilului %i apuc$nd&o pe po0$rni%urile cu
pietre col+uroase! spre sm$rcurile nesf$r%ite de dedesut* Se topir# iute %i u%or (n
(ntuneric* Peste pustiul de dinaintea por+ilor Mordorului se (ntindea o t#cere
(ntunecat#*
II *tr"aterea *m,rcurilor
<ollum se mi%ca iute! cu capul (nainte! folosindu&se adeseori de m$ini %i de
picioare* Frodo %i Sam nu se prea puteau +ine de el5 dar nu p#rea s#&l mai (ncerce
g$ndul s# fug#! a%a c#! dac# se pr#u%eau! se (ntorcea %i&i a%tepta* .up# un timp! (i
aduse la u2a f#ga%ului (ngust pe unde mai fuseser# %i (nainte5 dar acum erau
departe de coline*
7 Uite&l9 strig# el* -colo! 4os! e un drum* .a9 -cu@ pornim pe el*** afar#! acolo9
-r#t# unde0a! (ntre mia2#2i %i r#s#rit! c#tre sm$rcuri* .u6oarea lor le p#trunse
n#rile! grea %i sc$roas#! c6iar %i (n aerul r#coros al nop+ii*
<ollum +op#ia de colo&colo de&a lungul u2ei f#ga%ului5 p$n# la urm#! (i c6em#=
7 -ici9 Putem coor( pe&aici* Smeagol a fost o dat# pe aici5 am mers pe drumul
#sta! c$nd ne&am ascuns de orci*
'i c#l#u2i %i 6oi+ii (l urmar#! coor$nd (n e2n#* Nu era greu! pentru c# aici
cr#p#tura nu a0ea dec$t 0reo cincispre2ece picioare ad$ncime %i 0reo dou#spre2ece
l#+ime* Bos se au2ea un clipocit de ap#= era! de fapt! alia unuia dintre nenum#ratele
r$u%oare care curgeau susur$nd de pe coline! ca s# se re0erse (n #l+ile %i
sm$rcurile de 4os* <ollum coti la dreapta! u%or spre mia2#2i! %i o lu# plesc#ind pe
pietre! prin p$r$ul nu prea ad$nc* P#ru s#&i plac# s# simt# apa su picioare %i (ng$n#
ca pentru sine ce0a care uneori sem#na c6iar a c$ntec=
P#m$ntul rece %i tare
ne roade de picioare!
ne mu%c# de m$ini*
8olo0anii %i pietrele
sunt goale ca oasele
#tr$ne si desc#rnate de tot*
.ar ce une&s la picioare
ude! pline de r#coare
%i p$r$ul! si #ltoaca9
"i&acu@ am 0rea***
7 /a! 6a! 6a9 ,e&am 0rea; cronc#ni el! uit$ndu&se lung la 6oi+i* O s# 0#
spunem* El #nuia de mult5 8aggins #nuia*
Prin oc6i (i trecu o lumini+# care lui Sam (i cam displ#cu! a%a! cum sclipea (n
noapte*
F#r# suflu! dar e&n 0ia+#*
Rece ca moartea de g6ea+#! nu&i e sete!
Mereu ea e&n 2ale! dar f#r# 2dr#ng#nea*
Se (neac# pe uscat*
Insula o crede munte!
"i f$nt$na ca un 0$nt e lunecoas# %i sprin+ar#
'i merge la inimioar#
S# le&nt$lneasc# frumos*
,e 0rem noi&at$ta este=
S# mai prindem c(te&un dulce %i 2emos*
-ceste cu0inte nu f#cur# dec$t s#&i aduc# %i mai mult (n minte lui Sam o
treu%oar# care (l fr#m$nta din clipa c$nd (n+elesese c# st#p$nul lui se preg#tea s#&l
ia pe <ollum drept c#l#u2#= m$ncarea*
&u c#&i trecuse prin minte c# s&ar fi putut g$ndi %i Frodo la una ca asta9 .ar
socotea c# <ollum s&ar fi putut g$ndi* ,#ci cum oare s&o fi putut +ine singur (n toat#
6oin#reala lui; 1Nu prea gro2a0! (%i 2ise Sam* Pare 6#mesit* .ar nu c6iar a%a de
pofticios! ca s#&ncerce c$t e de gustos un 6oit5 cine %tie; .ac# nu&i pe%te*** %i dac#
ne prinde mo+#ind*** Ei! n&o s&o fac#9 'n nici un ca2 n&o s#&l (nfulece pe Sam
<amgee93
8$4$iau de mult# 0reme pe f#ga%ul (ntunecat sau! cel pu+in! a%a li se p#ru
picioarelor 0l#guite ale lui Frodo %i ale lui Sam* F#ga%ul o lua spre r#s#rit %i! pe
m#sur# ce (naintau! se l#rgea %i de0enea din ce (n ce mai pu+in ad$nc* P$n# la
urm#! deasupra se i0i paloarea cenu%ie a dimine+ii* <ollum nu ar#tase p$n# atunci
nici un semn de ooseal#* -cum (ns# se uit# (n sus %i se opri*
7 Se face 2iu#! %opti el! ca %i cum 2iua era ce0a care ar fi putut trage cu urec6ea
%i s#ri asupra lui* Smeagol o s# r#m$n# aici5 o s# stau aici %i n&o s# m# 0ad# Fa+#
<alen#*
7 -m fi ferici+i s# 0edem soarele! 2ise Frodo! dar o s# ne oprim! pentru c#
suntem prea 0l#gui+i acum s# mergem mai departe*
7 Nu&i (n+elept s# 0# ucura+i a%a de Fa+# <alen#! 2ise <ollum* :# scoate la
0edere* /oi+ii dr#g#la%i %i ascult#tori s# stea cu Smeagol* Mi%un# pe&aici orci %i
lucruri sc$roase* "i 0#d p$n# departe* Sta+i ascun%i cu mine*
Se a%e2ar# to+i trei s# se odi6neasc# la poalele peretelui f#ga%ului* -cum nu era
mai (nalt de&un stat de om ine f#cut %i 4os! la poale! erau ni%te policioare plate de
piatr# 20$ntat#5 apa curgea printr&un 4g6ea pe partea cealalt#* Frodo %i Sam se
a%e2ar# pe spate pe unul dintre rafturile acelea! s# se odi6neasc#* <ollum se
#l#cea %i scotocea prin p$r$u*
7 Ne treuie un pic de m$ncare! 2ise Frodo* )i&e foame! Smeagol; -0em foarte
pu+in#! dar o s#&+i d#m %i +ie c$t putem*
La au2ul cu0$ntului ame! oc6ii sp#l#ci+i ai lui <ollum lic#rir# de&o lumini+#
0er2uie %i p#rur# s#&i ias# mai mult ca oric$nd din orite* Pentru o clip# c#2u iar (n
0ec6iul lui fel de&a 0ori*
7 Sssuntem (nfometa+i! da! (nfometa+i sssuntem! nepre+uitule! 2ise el* ,e
m#n$nc# ei; -u cum0a pe%%%ti gusssto%%%i;
Lima i se strecur# printre din+ii galeni %i ascu+i+i %i (%i linse u2ele li0ide*
7 Nu! n&a0em pe%te! 2ise Frodo* N&a0em dec$t asta 7 (i (ntinse un pesmete
su+ire de lembas 7 %i ap#! dac&o fi un# de #ut*
7 .a! da! apa&i un#! 2ise <ollum* S&o em! s&o em! c$t mai putem9 .ar ce&au
ei! oare! nepre+uitule; E cr#n+#nitor; E gustos;
Frodo rupse o ucat# de pesmet %i i&o d#du! (mpreun# cu (n0eli%ul de frun2e*
<ollum mu%in# frun2a %i c6ipul se sc6imonosi a sc$r#! u%or r#ut#cios*
7 Smeagol s&a dumirit! 2ise el* Frun2ele&s din +inutul elfesc! pfui9 Pute9 ,# doar a
urcat (n arorii #ia %i du6oarea n&a ie%it nici c$nd s&a sp#lat pe m$ini 7 m$inile mele
frumoase9
-runc# frun2a %i lu# un col+i%or de lembas (ntre din+i* Scuip# %i (l apuc# tusea*
7 -uuu9 Nu9 se (nec# el* 'ncerca+i s#&l sufoca+i pe ietu@ Smeagol* ,enu%# %i
pulere! nu poate m$nca una ca asta9 Treuie s# fl#m$n2easc#* .ar lui Smeagol nu&
i pas#* /oi+i dr#g#la%i9 Smeagol a f#g#duit* O s# fl#m$n2easc#* El nu poate
m$nca m$ncarea 6oi+ilor* O s# fl#m$n2easc#* Smeagol! iet sl##nog*
7 'mi pare r#u! 2ise Frodo! dar m# tem c# n&am ce s#&+i fac* ,red c# m$ncarea
asta +i&ar face ine! dac&ai 0rea s&o (ncerci* .ar pesemne c# nu po+i nici m#car s&o
gu%ti5 cel pu+in! nu (nc#*
/oi+ii (%i mestecar# lembasul (n lini%te* Lui Sam i se p#ru mult mai gustos ca
alt# dat#* Purtarea lui <ollum (l f#cu s#&l m#n$nce cu poft#* .ar (ng6i+ea cu noduri!
pentru c# ar#tarea (i urm#rea fiecare (muc#tur#! de la m$n# p(n@ la gur#! ca un
c$ine care&%i a%teapt# por+ia pe l$ng# scaunul st#p$nului* Numai dup# ce sf$r%ir# %i
se preg#tir# s# se odi6neasc# p#ru s# se (ncredin+e2e c# nu mai a0eau altce0a un
%i pentru el* -poi se (napoie singur la c$+i0a pa%i de ei! smiorc#indu&se ni+el*
7 la fi+i atent9 (i %opti Sam lui Frodo! f#r# s#&i pese dac#&l au2ea <ollum sau nu*
Treuie s# tragem un pui de somn5 dar nu am$ndoi o dat#! cu tic#losul #sta
(nfometat (n prea4m#! oric$t ne&ar fi f#g#duit* :# spun eu! fie c#&i Smeagol! fie c#&i
<ollum! n&o s#&%i sc6ime el n#ra0ul peste noapte* ,ulca+i&0# dumnea0oastr#!
domnu@ Frodo! %i c$nd n&oi mai putea +ine oc6ii desc6i%i! 0# tre2esc* Uita+i&l cum se
foie%te! la fel ca&nainte! de c$nd i&am dat drumul*
7 Poate c# ai dreptate! Sam! 2ise Frodo cu glas tare* S&a sc6imat el (ntruc$t0a!
dar c$t %i cum! nu %tiu* .e%i! s# 0orim serios! nu cred c# a0em de ce s# ne temem
acum* 'ns# dac# 0rei! n&ai dec$t s# stai de pa2#* Las#&m# dou# ore! nu mai mult! %i
apoi tre2e%te&m#*
Frodo era at$t de oosit! (nc$t (i c#2u capul (n piept %i adormi pe dat# dup# ce
rosti ultimul cu0$nt* <ollum p#rea s# nu mai ai# temeri* Se (ncol#ci %i se culc# iute!
f#r# gri4i* ,ur$nd i se au2i r#suflarea %uier#toare %i u%oar# printre din+ii (ncle%ta+i5 dar
nici nu se clintea* .up# o 0reme! tem$ndu&se s# nu a+ipeasc# %i au2indu&i pe cei doi
sfor#ind! Sam se ridic# (n picioare %i (l (ng6ionti u%or pe <ollum* -cesta (%i descol#ci
ra+ele %i tres#ri! dar nu mai f#cu nici o mi%care* Sam se aplec# %i %opti 1pe%%te3 la
urec6e! dar <ollum nu reac+iona* Respira+ia (i r#mase aceea%i* /oitul se sc#rpin#
(n cap*
7 ,red c# nu se preface! murmur# el* "i dac&a% fi (n locul lui <ollum! nu m&a%
mai tre2i niciodat#*
'%i alung# din g$nd imaginea spadei %i&a funiei care i se i0iser# (n minte %i se
a%e2# l$ng# st#p$nul lui*
,$nd se de%tept#! cerul de deasupra era mo6or$t5 se (ntunecase %i mai mult de
c$nd (%i luaser# masa de diminea+#* Sam s#ri (n picioare* .up# c(t se sim+ea de
odi6nit %i de (nfometat! (%i d#du seama c# dormise toat# 2iulica! pe pu+in nou# ore*
Frodo era cufundat (nc# (ntr&un somn ad$nc! (ntins (ntr&o parte* <ollum disp#ruse*
Prin mintea lui Sam se perindar# tot felul de oc#ri din pu2deria de 0ore a
Unc6ia%ului5 atunci (i d#du dreptate st#p$nului s#u= pentru moment! n&a0eau de cine
s# se team#* Erau am$ndoi 0ii %i ne0#t#ma+i*
7 8iet am#r$t9 rosti el! pe 4um#tate cuprins de remu%c#ri* Unde s&o fi dus;
7 Pe&aici! pe&aici! se au2i un glas deasupra*
'%i ridic# pri0irile %i 0#2u capul uria% al lui <ollum %i urec6ile deslu%indu&se pe
cerul nop+ii*
7 Ia te uit#9 ,e faci acolo; strig# Sam ne(ncre2#tor acum! 0#2$ndu&l*
7 Lui Smeagol (i e foame! 2ise <ollum* Se (ntoarce imediat*
7 'ntoarce&te acum9 url# Sam* /ai! 0ino9 .ar <ollum se f#cu ne0#2ut*
La strig#tele lui Sam! Frodo se tre2i %i se ridic# (n capul oaselor! frec$ndu&se la
oc6i*
7 /ei9 f#cu el* S&a&nt$mplat ce0a; ,$t e ceasul;
7 /aar n&am! 2ise Sam* .up# socoteala mea! cred c#&i dup# apusul soarelui*
>ice c#&i e foame*
7 Nu te teme! spuse Frodo* N&ai ce s#&i faci* .ar! ai s# 0e2i c&o s# se (ntoarc#* O
s# se mai +in# o 0reme de f#g#duial#* "i! oricum! n&o s# plece de l$ng# Nepre+uitul
lui*
Frodo se lumin# c$nd se dumiri c# dormiser# u%tean ore&ntregi al#turi de un
<ollum 6#mesit %i lier*
7 Nu mai scotoci printre 0orele alea de ocar# ale Unc6ia%ului! 2ise el* Erai
0l#guit %i p$n# la urm# a ie%it ine= acum suntem am$ndoi (n putere* Ne&a%teapt# un
drum greu! cel mai r#u dintre toate*
7 .ar ce&o s# facem cu m$ncarea; (ntre# Sam* ,$t o s# ne ia treaa asta; "i
dup# ce&o termin#m ce&o s# facem; Merindele astea te +in minunat pe picioare! de%i
nu&+i prea satur# urdi6anul! ca s# 2ic a%a5 m#car eu asta simt! de%i departe de mine
g$ndul s# m# ar#t lipsit de cu0iin+# fa+# de cei care le&au f#cut* .ar treuie s#
m#n$nci c$te pu+in (n fiecare 2i %i nu spore%te! ci scade* .up# socoteala mea! mai
a0em! 6ai s# 2icem! 0reo trei s#pt#m$ni! %i&asta a%a! str$ng$nd cureaua %i ciugulind
c$te&o f#r$m#9 Ne&am cam l#comit p$n# acum9
7 Nu %tiu c$nd om termina! 2ise Frodo* Prea am 6#l#duit prin colinele alea* .ar
Sam <amgee! dragul meu 6oit (n+elept 7 da! da! cel mai drag 6oit e%ti tu! Sam!
pentru mine! prieten (ntre prieteni 7 nu cred c# are 0reun rost s# ne g$ndim ce&o s#
facem dup# aia* S ne facem treaba, cum 2ici tu9 ,ine %tie ce&o s# urme2e; .ac#
Inelul! acel Unu! 0a sf$r%i (n fl#c#ri %i noi o s# fim prin prea4m#; Te&ntre! atunci!
Sam! o s# mai a0em 0reodat# ne0oie de p$ine; Nu cred* Tot ce putem face e s# ne
olo4im m#dularele! ca s# ne duc# p$n# la Muntele Os$ndei* 'ncep s# m#&ndoiesc
c6iar %i de asta*
Sam d#du din cap f#r# s# scoat# o 0or#* 'i lu# m$na st#p$nului s#u %i se aplec#
asupra ei* Nu i&o s#rut#! de%i i&o ud# de lacrimi* -poi (ntoarse capul %i se %terse la
nas cu m$neca* Se ridic# %i (ncepu s# trop#ie de colo&colo! (ncerc$nd s# fluiere*
'ntre# printre suspine= 1Unde&o fi creatura aia afurisit#;3
.e fapt! nu trecu mult %i <ollum se (ntoarse5 dar 0eni a%a furi%at! (nc$t nu&l au2ir#
dec$t c$nd ap#ru (n fa+a lor* Era plin de tin# pe degete %i pe fa+#* Mesteca (nc# %i&i
curgeau alele* ,e&o fi molf#it! n&a0eau nici un c6ef s#&l (ntree* 1:iermi! g$ndaci sau
cine %tie ce sc$ro%enie de prin 0#g#uni3! (%i 2ise Sam* 18rrr9 ,reatur# sc$roas#9
-m#r$tul93
<ollum nu le spuse nimic p$n# nu&%i potoli setea %i nu se sp#l# (n p$r$u* -poi
0eni spre ei! ling$ndu&se pe u2e*
7 -cu&i mai ine! 2ise el* Ne&am odi6nit; Suntem gata de drum; .r#g#la%ii
6oi+i! ce frumos dormeau9 -cu@ 0#&ncrede+i (n Smeagol; Foarte! foarte ine9
Urm#toarea parte a c#l#toriei lor fu la fel cu cea de p$n# atunci* Pe m#sur# ce
(naintau prin f#ga%! acesta era tot mai pu+in ad$nc %i panta mai lin#* Pe 4os (ncepu s#
apar# p#m$ntul %i! (ncet&(ncet! pere+ii se presc6imar# (n ni%te iete maluri* P$r$ul
se unduia acum %erpuitor* Noaptea era pe sf$r%ite! dar luna %i stelele erau (n0#luite
de nori! a%a c#&%i d#dur# seama c# se cr#pa de 2iu# doar dup# lumina cenu%ie care
se r#sp$ndea u%or (n4ur* -4unser# la cap#tul p$r$ului la ceasul (ng6e+at din 2ori*
Malurile se sc6imar# (n ni%te mo0ile n#p#dite de mu%c6i* -pa se rostogolea
clipocind peste ultimul prag de piatr# f#r$micioas#! (ntr&o mocirl# cafenie! %i se f#cea
ne0#2ut#* .e%i nu #tea 0$ntul! trestiile uscate fo%neau r#sun#tor*
'n lumina s#r#c#cioas#! se (ntindeau pe amele p#r+i! la mia2#2i %i la r#s#rit!
sm$rcuri %i mla%tini nesf$r%ite* .in #ltoacele (ntunecate %i clocotitoare se (n#l+au
rotocoale de cea+# ca fumul* .u6oarea lor (nec#cioas# (ncremenise (n aer* 'n
dep#rtare! acum c#tre mia2#2i! se deslu%eau pere+ii munto%i ai Mordorului! ca o
arier# de nori 2dren+ui+i plutind peste o mare prime4dioas# de cea+#*
/oi+ii erau acum cu totul la m$na lui <ollum* Nu %tiau %i nici nu erau (n stare
s#&%i dea seama (n lumina aceea ce+oas# c# erau! de fapt! aia pe la 6otarele de
mia2#noapte ale sm$rcurilor! pe c$t# 0reme grosul se (ntindea Ia mia2#2i de ei* .ac#
ar fi cunoscut +inutul! ar fi putut s#&%i (ndrepte pu+in pa%ii spre r#s#rit %i s# fac# un
ocol pe drum #t#torit! p$n# (n c$mpia stearp# din .agorlad de dinaintea por+ilor
Mordorului* Nu c# ar fi fost 0reo mare n#de4de dac# ar fi luat&o pe&acolo* Pe c$mpia
aceea pietroas# nu eAista nici un ad#post %i era str##tut# de drumurile principale
ale orcilor %i&ale o%tenilor 0r#4ma%i* Nici m#car mantiile din Lorien nu i&ar fi putut
ascunde*
7 "i&acum! Smeagol! pe unde&o lu#m; (ntre# Frodo* ,6iar treuie s# trecem
peste sm$rcurile astea puturoase;
7 8a deloc! a deloc! r#spunse <ollum* Nu&i ne0oie! dac# 6oi+ii 0or s# a4ung#
la mun+ii (nnegura+i %i s#&l 0ad# c(t mai cur$nd pe el Ne (ntoarcem un pic %i ocolim*
8ra+ul lui desc#rnat flutur# de la mia2#noapte! la r#s#rit*
7 "i pute+i s&a4unge+i! pe drum rece %i pietros! c6iar la por+ile t#r$mului lui Mul+i
dintre oamenii lui 0or fi acolo! a%tept$nd musafiri! gata s#&i duc# cu drag# inim# drept
la el .a! da9 Oc6iul lui 0eg6ea2# drumul acela tot timpul* -colo l&au prins c$nd0a!
demult! %i pe Smeagol! ad#ug# <ollum! cutremur$ndu&se* .ar de&atunci! Smeagol s&
a folosit mai ine de oc6i! da! da9 Mi&am folosit oc6ii! picioarele %i nasul* "tiu %i alte
c#i* Mai grele! mai ane0oioase! dar mai une! dac# 0rem ca el s# nu ne 0ad#*
Urma+i&l pe Smeagol9 El %tie s# 0# c#l#u2easc# peste sm$rcuri! prin ce+urile astea
dr#g#la%e %i dese* Urma+i&l cu gri4# pe Smeagol %i o s# treac# mult! tare mult p$n# s#
pun# el m$na pe 0oi* .ac&o fi s# fie9
Se f#cuse de4a 2iu#! era o diminea+# mo6or$t#! f#r# 0$nt! %i du6orile sm$rcurilor
pluteau groase (n aer* Nici o ra2# de soare nu str#pungea cerul 4os %i (nnorat! iar
<ollum p#rea ner#d#tor s# continue c#l#toria f#r# )bav -%a c#! dup# ce&%i
traser# un pic sufletul! pornir# iar %i se pierdur# cur$nd (ntr&o lume t#cut# de
(ntuneric! ascuns# pri0irilor din 4ur! fie ele de pe colinele pe care le p#r#siser#! fie din
mun+ii spre care se (ndreptau* Mergeau agale! (n %ir! unul c$te unul= <ollum! Sam!
Frodo*
-cesta din urm# p#rea cel mai 0l#guit dintre to+i %i! de%i mergeau (ncet! r#m$nea
adesea (n urm#* /oi+ii (%i d#dur# seama cur$nd c# tocmai ceea ce li se p#ruse a fi
o mla%tin# era de fapt o sal# nesf$r%it# de #ltoace! de mocirle %i de cursuri de ap#
%erpuitoare %i aproape (nfundate* ,ine0a iscusit (%i putea croi o c#rare sinuoas#
printre ele* <ollum a0ea! f#r# doar %i poate! aceast# di#cie %i se folosea de ea cu
prisosin+#* (%i rotea capul proptit (n g$tul lui su+ire c$nd (ntr&o parte! c$nd (ntr&alta!
puf#ind %i morm#ind tot timpul! ca pentru sine* .in c$nd (n c$nd ridica m$na %i (i
oprea! iar el o lua pu+in (nainte! se g6emuia %i pip#ia p#m$ntul cu degetele de la
m$ini %i de la picioare sau asculta pur %i simplu cu urec6ea la p#m$nt*
Era tare oositor* Iarna rece %i umed# 6#l#duia (nc# (n +inutul #sta uitat de lume*
Singura urm# de 0erde era linti+a ca o spum# de pe suprafe+ele unsuroase ale apelor
mo6or$te* .in cea+#! r#s#reau ieruri uscate %i stuf#ri% putred! ca ni%te umre
2dren+uite ale 0erilor de mult uitate*
Pe m#sur# ce 2iua (nainta! lumina mai crescu pu+in %i ce+urile se ridicar#!
su+iindu&se str#0e2ii* Sus! deasupra putre2iciunii %i a aurilor ca ni%te miasme! se
(n#l+a soarele auriu acum (n seninul +inutului pa0at cu spum# ame+itoare5 dar acolo!
4os! ei nu 0edeau dec$t o gean# de lumin# nedeslu%it#! sp#l#cit#! f#r# culoare %i f#r#
c#ldur#* .ar c6iar (n fa+a acestei palide r#m#%i+e! <ollum tres#rea %i se (ncrunta* -%a
c# le opri c#l#toria! iar ei se odi6nir# ciuci+i ca ni%te animale mici! 6#ituite! la
marginea unui desi% mare! cafeniu! de stuf* Era o lini%te morm$ntal#5 uruienile %i
firele uscate de iar# tremurau aia 0#2ut (n tres#ririle m#runte ale aerului pe care ei
nu le sim+eau*
7 Nici m#car o pas#re9 f#cu Sam moroc#nos*
7 Nu! nu sunt p#s#ri! 2ise <ollum* 8une! p#s#rile9 ad#ug# el! ling$ndu&se pe
u2e* Nu&s p#s#ri pe&aici* Sunt %erp#l#i! 0ierm#l#i %i&alte lig6ioane de alt#* Multe!
multe lig6ioane sc$roase* .ar nu&s p#s#ri! rosti el trist*
Sam se uit# la el cu de2gust*
-stfel trecu cea de&a treia 2i a c#l#toriei lor cu <ollum* 'nainte s# se lungeasc#
umrele serii (n +inuturi mai fericite! pornir# iar! merg$nd f#r#&ncetare! f#c$nd doar
din c$nd (n c$nd c$te un popas scurt* "i acesta nu at$t ca s# se odi6neasc#! ci ca
s#&l a4ute pe <ollum5 c#ci acum treuia s# (nainte2e cu gri4# mare %i era uneori
2#p#cit* -4unseser# c6iar (n mi4locul Sm$rcurilor Mor+ilor %i era (ntuneric*
Mergeau agale! ciuci+i! +in$ndu&se aproape! unul (n spatele celuilalt! uit$ndu&se cu
mare gri4# la fiecare mi%care a lui <ollum* Mla%tinile musteau tot mai tare de ap#!
ap#reau #l+i mari! st#t#toare! printre care era tot mai greu s# dai de p#m$nt tare %i
unde piciorul se afunda (n mocirla cleioas#* Noroc c# drume+ii no%tri erau u%ori! altfel
n&ar fi reu%it nici unul s# treac#*
.eodat# se f#cu un (ntuneric de nep#truns5 c6iar %i aerul p#rea negru %i greu de
respirat* ,$nd li se i0ir# luminile (n fa+#! Sam se frec# la oc6i= parc# ar fi luat&o ra2na*
'nt$i 2#ri una cu coada oc6iului! o sclipire palid# care se stinse5 dar cur$nd mai 0#2u
%i altele5 unele ca un fum lucind (ntunecat! altele ca ni%te fl#c#rui ce+oase!
p$lp$itoare ale unor lum$n#ri ne0#2ute5 fluturau ici %i colo! ca ni%te cear%afuri
desf#%urate de m$ini ne0#2ute* .ar nici unul dintre to0ar#%ii s#i nu scoase o 0or#*
P$n# la urm#! Sam nu se mai a+inu*
7 ,e&i asta! <ollum; (l (ntre# el (n %oapt#* Luminile din 4urul nostru* Suntem
prin%i (n capcan#; Ele cine&s;
<ollum (%i ridic# pri0irile* 'n fa+# i se i0ise o ap# (ntunecat# %i el $4$ia (ncolo %i&
ncoace! nesigur pe unde s&o ia*
7 .a! sunt peste tot (n 4urul nostru! %opti el* Luminile am#gitoare* Lumin#rile
6oiturilor* .a! da9 Nu le lua (n seam#9 Nu te uita9 "i nu te lua dup# ele9 Unde&i
st#p$nul;
Sam se uit# (nd#r#t %i 0#2u c# Frodo r#m#sese iar unde0a (n urm#* Nu&l 2#ri* Se
(ntoarse 0reo c$+i0a pa%i (n (ntuneric! f#r# s# cute2e s# se dep#rte2e prea mult sau
s#&l c6eme %optit %i r#gu%it* .eodat# se i2i de Frodo! care st#tea (n picioare pierdut
(n g$nduri! uit$ndu&se la luminile acelea palide* 8ra+ele (i at$rnau +epene pe l$ng#
trup5 de pe ele picurau ap# %i n#mol*
7 /aide+i! domnu@ Frodo! 2ise Sam* Nu 0# mai uita+i la ele9 <ollum 2ice c# nu
a0em 0oie* /aide+i s# ne +inem de el %i s# sc#p#m odat# de locul #sta lestemat*
.ac&om putea*
7 8ine! 2ise Frodo! ca %i cum s&ar fi tre2it dintr&un 0is* :in* .u&te (nainte9
Sam se (ntoarse gr#it! dar se (mpiedic# de o r#d#cin# #tr$n# sau de un smoc
de iar#* Se pr#u%i %i se ridic# ane0oie (n m$inile care i se afundar# ad$nc (n
mocirl#! gata&gata s# cad# cu fa+a (n m$lul acela negru* Se au2i un %uierat sla %i (l
i2i un miros ur$t5 luminile p$lp$iau! dansau %i se roteau* O clip#! apa de su oc6ii lui
p#ru o fereastr# din sticl# (ntunecat# prin care putea s# pri0easc#! (%i trase m$inile
din m$l %i +$%ni (nd#r#t! +ip$nd*
7 'n ap# sunt mor+i9 ,6ipuri de mor+i! rosti el (nsp#im$ntat* ,6ipuri de mor+i9
<ollum i2ucni (n r$s*
7 Sm$rcurile Mor+ilor5 da! da9 -%a se numesc! cotcod#ci el* Nu treuie s# te ui+i
la ele c$t# 0reme sunt aprinse luminile*
7 ,ine sunt; "i ce sunt; (ntre# Sam! (ntorc$ndu&se cutremurat c#tre Frodo!
care era acum (n spatele lui*
7 Nu %tiu! r#spunse Frodo cu un glas ca&n 0is* .ar i&am 0#2ut %i eu5 (n #l+i! c$nd
s&au aprins luminile* >ac (n toate #l+ile! cu c6ipurile palide! foarte ad$nc (n ap#* I&am
0#2ut= sunt m$ndri %i #lai! cu p#rul de argint plin de alge* .ar sunt cu to+ii c#run+i!
mor+i! putre2i+i* "i r#sp$ndesc o lumin# ur$t#! cumplit#*
Frodo (%i ascunse c6ipul (n m$ini*
7 Nu %tiu cine sunt! dar mi s&a p#rut c# 0#d oameni %i elfi! al#turi de orci*
7 .a! da! 2ise <ollum* To+i mor+i! to+i putre2i* "i elfii! %i oamenii! %i orcii*
Sm$rcurile Mor+ilor* - fost aici! demult! o #t#lie! da! a%a i&au spus lui Smeagol c$nd
era t$n#r! c$nd eram t$n#r! (nainte de 0enirea Nepre+uitului* - fost o #t#lie m#rea+#*
Oameni (nal+i! elfi (ngro2itori %i orci +ip#tori* -u luptat 2ile! luni (ntregi pe c$mpie! la
Por+ile Negre* .ar Sm$rcurile s&au l#+it de&atunci %i&au (ng6i+it mormintele5 se&ntind
(ntruna! (ntruna*
7 .ar asta se&nt$mpla tare demult! 2ise Sam* Mor+ii n&au cum s# fie acolo (n
carne %i oase9 St#ruie cum0a 0reo 0ra4# dia0oleasc# prin T#r$mul Negru;
7 ,ine %tie; Smeagol 6aar n&are! (i r#spunse <ollum* Nu po+i s&a4ungi la ei! s#&i
atingi* -m (ncercat odat#5 dar n&ai cum s# a4ungi la ei* .a! da! am (ncercat odat#!
nepre+uitule* -m (ncercat odat#5 dar n&ai cum s# a4ungi la ei* Or fi doar forme de
0#2ut! nu de atins* Nu! Nepre+uitule* To+i sunt mor+i*
Sam se uit# (ncruntat la el %i se cutremur#! #nuind de ce (ncercase Smeagol s#&i
ating#*
7 Eu unul nu 0reau s#&i 0#d! 2ise el* Niciodat#9 N&ar fi mai ine s# plec#m mai
departe! s# ne dep#rt#m;
7 8a da! a da! 2ise <ollum* .ar (ncet! foarte (ncet* "i cu mare #gare de
seam#9 -ltfel 6oi+ii au s# cooare %i ei la mor+i %i&or s# lumine2e ca ni%te lum$n#ri*
Urma+i&l pe Smeagol9 Nu 0# mai uita+i la lumini9
Se strecur# spre dreapta! c#ut$nd o potec# (n 4urul mla%tinii* 'l urmar#
(ndeaproape g6emui+i! merg$nd adeseori pe r$nci! la fel ca el*
1Trei <ollum mititei (ntr&un %ir 0om fi! dac# o mai +inem mult a%a3! (%i 2ise Sam*
P$n# la urm# a4unser# la cap#tul mla%tinii negre %i o trecur# prime4dios! t$r$ndu&
se sau s#rind din insuli+# (n insuli+# (n%el#toare* -desea se (mpotmoleau! cl#tin$ndu&
se sau c#2$nd (n m$ini (n apele infecte ca (ntr&o 6a2na! p$n# fur# (nn#moli+i din cap
p$n#&n picioare %i li se umplur# n#rile cu du6oare*
Era noaptea t$r2iu c$nd! p$n# la urm#! a4unser# iar pe p#m$nt tare* <ollum s$s$i
%i (%i murmur# (n ar#! dar se p#rea c# era mul+umit= printr&un mister! un amestec al
sim+irilor! al mirosurilor %i printr&o memorie ciudat# a formelor (n (ntuneric! p#ru c#
%tia iar unde se afla %i c# era sigur de calea care&i st#tea (n fa+#*
7 "i&acum! (nainte9 2ise el* /oi+i dr#g#la%i9 /oi+i cura4o%i9 Tare! tare 0l#gui+i!
ine(n+eles5 a%a %i noi! cu to+ii! Nepre+uitul meu* .ar treuie s# ne dep#rt#m cum0a
de luminile rele5 da! da! treuie9
,u aceste cu0inte! porni iar! aproape la trap! pe ceea ce s&ar fi putut c6ema o
uli+# lung# prin stuf#ri%ul (nalt! iar ei (l urmar# %ont$c&%ont$c! c$t putur# de repede*
.ar nu peste mult se opri rusc! amu%in$nd %o0#itor aerul %i s$s$ind de parc# l&ar fi
tulurat sau i&ar fi displ#cut iar ce0a*
7 ,e este; morm#i Sam! citind gre%it semnele* .e ce amu%ini; Eu aia mai pot
s# r#suflu! +in$ndu&m# de nas (n du6oarea asta* Tu miro%i ur$t5 %i st#p$nul! la fel* Tot
locul #sta pute*
7 .a! da! %i Sam pute9 f#cu <ollum* 8ietul Smeagol trage mirosul (n n#ri! dar
Smeagol cel un (l suport#* 'l a4ut# pe st#p$n* .ar n&are&a face* -erul se mi%c#! 0ine
sc6imarea* Smeagol se mir#5 el nu e fericit*
Porni iar! dar era tot mai nelini%tit %i! din c$nd (n c$nd! se (n#l+a c(t putea! i+indu&%i
g$tul spre r#s#rit %i spre mia2#2i* O 0reme! 6oi+ii nu au2ir# %i nu sim+ir# ce&l
nelini%tea* -poi! deodat#! se oprir# to+i trei tr#g$nd aer (n n#ri %i ascult$nd* Lui Frodo
%i lui Sam li se p#ru c# aud (n dep#rtare un 0aier lung! ascu+it! su+ire %i plin de
cru2ime* Se cutremurar#* 'n aceea%i clip# sim+ir# aerul agit$ndu&se %i r#cindu&se
rusc* 'n 0reme ce st#teau cu urec6ile ascu+ite! au2ir# un f$%$it care 0enea de
departe* Luminile ce+oase tremurar#! p#lir# %i se stinser#* <ollum nu se mi%ca*
St#tea (n picioare! tremur$nd %i olorosind! p$n# ce 0$ntul a4unse la ei %uier$nd %i
m$r$ind peste mla%tini* Noaptea nu mai era at$t de (ntunecat#! se luminase (ndea&
4uns ca s# 0ad# sau! mai ine 2is! s# (ntre2#reasc# fuioarele de cea+# f#r# form#
care se unduiau %i se r#suceau! (n 0reme ce treceau peste ei* ,$nd (%i ridicar#
pri0irile! 0#2ur# cum se destr#mau %i se (mpr#%tiau norii5 apoi sus! la mia2#2i! se
ar#t# luna sc$nteietoare! plutind cum (i era oiceiul* La 0ederea ei! inimile 6oi+ilor
se umplur# de ucurie! dar <ollum se c6irci om#nind %i (n4ur$nd Fa+a -l#* -tunci!
uit$ndu&se lung la cer %i inspir$nd ad$nc aerul proasp#t! Frodo %i Sam (l 2#rir#
0enind= un nor mic! care 0enea (n 2or dinspre colinele lestemate5 o umr# neagr#!
desprins# din Mordor5 o pia2#rea (naripat#* Trecu fulger#tor prin fa+a lunii %i o lu#
+ip$nd (ngro2itor c#tre apus! mai iute ca 0$ntul*
,#2ur# cu fa+a (n 4os %i se t$r$r# (nsp#im$nta+i! f#r# s# +in# seama de r#ceala
p#m$ntului* .ar umra spaimei se roti %i se (ntoarse! trec$nd de data aceasta ce0a
mai 4os! deasupra lor! (mpr#%tiind du6oarea sm$rcurilor cu aripile lui (nfior#toare*
-poi se f#cu ne0#2ut# c#tre Mordor cu iu+eala m$niei lui Sauron5 %i (nd#r#tul ei
0$ntul se dep#rta 0uind! l#s$nd Sm$rcurile Mor+ilor pustii %i (ntunecate* Pustiul gol!
c(t 0edeai cu oc6ii! p$n# la amenin+area dep#rtat# a mun+ilor! era p#tat de ra2ele
slae ale lunii*
Frodo %i Sam se ridicar# frec$ndu&se la oc6i! ca ni%te copii care se tre2esc dintr&
un 0is ur$t %i 0#d c# lumea e (nc# scufundat# (n noaptea prietenoas#* .ar <ollum
r#m#sese (ntins la p#m$nt ca tr#snit* 'l ridicar# cu greutate %i o 0reme nu 0ru s#&%i
(nal+e pri0irile* Se spri4ini (n fa+# pe coate! acoperindu&%i ceafa cu m$inile Iui mari %i
late*
7 .u6uri9 sc6el#l#i el* .u6uri cu aripi9 Nepre+uitul este st#p$nul lor* Ei 0#d totul!
totul* Nimic nu li se poate ascunde* 8lestemat# fie Fa+a -l#9 "i&i spun lui totul* +l
0ede! el %tie* -6! #ollum, #ollum, #ollum2
Nu se mai scul# de 4os %i nu mai f#cu nici o mi%care p$n# c$nd nu apuse luna
departe! dincolo de Toi 8randir*
.in clipa aceea! lui Sam i se p#ru iar c# (n <ollum se petrecuse o sc6imare* Era
mai lingu%itor %i! c6ipurile! prietenos5 dar Sam (i prinse de c$te0a ori ni%te sclipiri
ciudate (n oc6i! mai cu seam# c$nd (%i (ndrepta pri0irile spre Frodo* "i se (ntorcea tot
mai mult la 0ec6iul lui fel de&a 0ori* Sam mai a0ea o spaim# care (l fr#m$nta tot mai
mult* Frodo p#rea f#r# 0lag#! aproape sec#tuit* Nu spunea nimic5 de fapt! aia mai
putea 0ori* Nu se pl$ngea! p#%ea ca o fiin+# care purta o po0ar# a c#rei greutate
cre%tea (ntruna* "i (%i t$ra picioarele tot mai ane0oie! a%a (nc$t Sam era adesea
ne0oit s#&l roage pe <ollum s# a%tepte %i s# nu&l lase pe st#p$nul lui (n urm#*
-de0#rul era c# Frodo sim+ea Inelul (ngreun$ndu&se! pe lan+ul din 4urul g$tului! tot
mai mult! cu fiecare pas c#tre por+ile Mordorului* Po0ara lui (l tr#gea tot mai tare la
p#m$nt* .ar ceea ce&l tulura cu ade0#rat era Oc6iul= a%a (i 2icea el (n sine* <$ndul
la el (l f#cea s# se g6emuiasc# (n timp ce mergea! mai mult dec$t greutatea Inelului*
Oc6iul 7 sim+#m$ntul acela oriil! tot mai puternic! al eAisten+ei unei 0oin+e
potri0nice! care se str#duia din r#sputeri s# str#at# umrele norilor! p#m$ntul %i
carnea ca s# te 0ad#! s# te str#pung# cu pri0irea sa (nsp#im$nt#toare! goal#!
nemiloas#* :#lurile care te ap#rau de el a4unseser# at$t de su+iri! at$t de fira0e9
Frodo %tia acum unde se aflau cuiul %i inima acelei 0oin+e! la fel de sigur ca omul
care (+i putea spune cu oc6ii (nc6i%i unde era soarele* (%i d#dea seama limpede de
ele! le sim+ea for+a (n creier*
Pesemne c# <ollum sim+ea cam acela%i lucru* .ar 6oi+ii n&a0eau cum s# %tie
ce se petrecea (n sufletul lui sf$%iat (ntre ap#sarea Oc6iului! pofta de Inelul at$t de
aproape de el %i f#g#duiala smuls# su spaima fierului rece* Frodo nici m#car nu se
g$ndea la asta* Sam era (ngri4orat mai ales de starea st#p$nului s#u! f#r# s# dea
mare (nsemn#tate norului (ntunecat care i se a%ternuse c6iar pe suflet* 'l pusese
acum pe Frodo s# mearg# (n fa+a lui! 0eg6indu&i fiecare mi%care! spri4inindu&l de c$te
ori se cl#tina %i (ncerc$nd s#&l (m#r#te2e cu 0ore neme%te%ugite*
,$nd! (n sf$r%it! se f#cu 2iu#! 6oi+ii fur# mira+i de c(t de mult se apropiaser# de
mun+ii pie2o%i* -erul era acum mai limpede %i mai rece %i! de%i (nc# departe! 2idurile
Mordorului nu mai erau doar o amenin+are (n 2are! ci li se (nf#+i%ar# ca ni%te turnuri
negre! (ncrunt$ndu&se peste un pustiu f#r# speran+#* Sm$rcurile se sf$r%eau (n
(ntinderi de tur# seac# %i de n#mol uscat %i cr#pat* .inaintea lor p#m$ntul urca (n
po0$rni%uri line! pustii %i necru+#toare c#tre de%ertul care se (ntindea la poarta lui
Sauron*
,$t mai +inu lumina aceea cenu%ie! statur# cui#ri+i su un olo0an (nnegrit! ca
0iermii! ca nu cum0a s# treac# groa2a aceea (naripat# %i s#&i cercete2e cu oc6ii ei
plini de cru2ime* -mintirea acelei c#l#torii era umra spaimei din ce (n ce mai
puternice (n care mintea nu g#sea nici un punct de spri4in* 8$4$ir# ane0oie (nc#
dou# nop+i prin +inutul acesta oositor! f#r# poteci* -erul li se p#ru mai aspru! plin de
o du6oare amar#! care le t#ia respira+ia %i le usca gura*
'n sf$r%it! (n a cincea diminea+# de c$nd porniser# la drum cu <ollum! f#cur# iar
popas* .inaintea lor! mun+ii uria%i se (n#l+au (ntuneca+i (n lumina 2orilor! p$n# la nori*
La poalele lor! la mai pu+in de dou#spre2ece mile dep#rtare! se 2#reau 2iduri uria%e
de (nt#rire %i coline r$poase* Frodo pri0i (ngro2it (n4ur* ,$t de cumplite fuseser#
Sm$rcurile Mor+ilor %i (ntinderile sterpe ale p#m$nturilor nim#nui! nici nu st#teau
al#turi de sc$ra0nicul +inut care se de20#luia acum (ncet&(ncet oc6ilor lui mi4i+i* 'n
mla%tinile cu c6ipuri moarte mai era cu putin+# s# apar# m#car o stafie a prim#0erii
(n0er2ite5 dar aici nici prim#0ara! nici 0ara n&a0eau s# se i0easc# 0reodat#* Nimic nu
a0ea 0ia+#! nici m#car umfl#turile leproase care se 6r#neau cu putre2iciunea*
8#l+ile (nec#cioase erau (nfundate de cenu%# %i de m$luri care se scurgeau
sc$ra0nice! ale %i 0er2ui! de parc# mun+ii ar fi scuipat sc$rna din m#runtaiele lor
peste +inuturile din (mpre4urimi* 'n lumina sla# se ar#tau (ncet&(ncet mo0ile (nalte de
pietre 2droite %i pline de praf! conuri uria%e de p#m$nt ars %i p#tat de 0enin (n%iruite
nesf$r%it! ca un cimitir al ru%inii*
-4unseser# la pustiul care se (ntindea dinaintea Mordorului= m#rturia durail# a
trudei cr$ncene pe care a0eau s&o (ndure scla0ii s#i atunci c$nd a0ea s# li se
spulere orice n#de4de5 un t#r$m m$n4it! olna0 f#r# sc#pare! asta dac# marea cea
mare n&a0ea s# p#trund# 0reodat# pe&acolo! ca s#&l spele p$n# la uitare*
7 Mi&e grea+#! 2ise Sam*
Frodo nu scoase nici un cu0$nt* R#maser# acolo un timp! ca ni%te oameni
c#2nindu&se s# lupte cu somnul plin de 0ise rele! de%i %tiau prea ine c# nu pot s#
a4ung# Ia 2ori f#r# s# treac# mai (nt$i prin e2n#* Lumina de0enea tot mai mare! mai
puternic#* Pu+urile oloroseau iar mo0ilele otr#0ite se (n#l+au cumplite %i deslu%ite*
Soarele a4unsese sus! printre nori %i 2dren+e de fum! dar p$n# %i el era p#tat* /oi+ii
nu sim+ir# ucuria luminii! p#rea neprietenoas#! (i de20#luia (n toat# neputin+a lor 7
stafii mici! care r#t#ceau sc$ncind printre gr#me2ile de cenu%# ale Seniorului
'ntunecimii*
Prea 0l#gui+i fiind s# mearg# mai departe! c#utar# un loc unde s# se odi6neasc#*
"e2ur# o 0reme f#r# s# scoat# o 0or#! la umra unei mo0ile de 2gur# care fumega*
.ar se (necar# %i sim+ir# c# se sufocau* <ollum fu primul care se ridic#! (n4ur$nd %i
scuip$nd* Se dep#rta (n patru lae! f#r# s# le spun# 6oi+ilor 0reun cu0$nt! f#r# s#
le&arunce&o pri0ire* Frodo %i Sam se t$r$r# dup# el p$n# a4unser# la o ad$ncitur#
larg#! aproape ca un cerc! cu malul mai ridicat (nspre apus* Era rece %i f#r# 0ia+# %i la
fund se 2#rea o r#m#%i+# de m$l uleios! (n mai multe culori* Se g6emuir# (n aceast#
groap# a r#ului! n#d#4duind s# scape (n e2na ei de cercetarea Oc6iului*
>iua trecu ane0oie* 'i c6inuia o sete nesf$r%it#! dar nu #ur# dec$t c$te0a pic#turi
din sticlele pe care le umpluser# ultima dat# (n p$r$ul din f#ga%* ,e dep#rtat! ce
frumos %i lini%tit li se p#rea acum locul acela9 /oi+ii f#cur# pe r$nd de pa2#* La
(nceput! nici unul nu putu s# doarm#! de oosi+i ce erau5 dar c$nd soarele (ncepu s#
cooare (n 2are! ascun2$ndu&se (n norii molcomi! Sam a+ipi* Era r$ndul lui Frodo s#
stea de stra4#* Se (ntinse pe po0$rni%ul gropii! dar asta nu&l u%ura de sim+#m$ntul c#
era ap#sat de o mare po0ar#* '%i arunc# pri0irile spre cerul r#2dat de fum %i 2#ri
umre ciudate! forme c#l#toare (ntunecate %i c6ipuri din trecut* Nu mai %tiu c$te
ceasuri erau! r#t#cind (ntre 0is %i tre2ie p$n# c$nd uitarea (l cople%i cu totul*
.eodat#! Sam se tre2i! c#ci i se p#ru c# aude c6emarea st#p$nului* Era sear#*
Frodo n&a0ea cum s#&l strige! pentru c# adormise %i alunecase p$n# aproape de
fundul gropii* <ollum era l$ng# el* O clip#! lui Sam i se p#ru c# 0oia s#&l scoale pe
Frodo* -poi 0#2u c# nu era a%a* <ollum 0orea cu sine* Smeagol st#tea de 0or# cu
cine %tie ce alt g$nd care a0ea acela%i glas! ce0a mai sc6el#l#it %i mai s$s$it* 'n timp
ce 0orea! oc6ii i se colorau a (n aluriu! a (n 0er2ui*
7 Smeagol a f#g#duit! 2icea primul g$nd*
7 .a! da! nepre+uitul meu! 0eni r#spunsul! am f#g#duit s# ne sal0#m Nepre+uitul!
nu s#&l l#s#m s# cad# (n m$inile lui Niciodat#9 .ar ei se apropie de el, nu! pas cu
pas* ,e&o fi a0$nd de g$nd 6oitul; Ne (ntre#m! da! ne tot (ntre#m*
7 Nu %tiu* N&am nici o putere* St#p$nul (l +ine* Smeagol a f#g#duit s#&l a4ute pe
st#p$n*
7 .a! da! s#&l a4ute pe st#p$n5 pe st#p$nul Nepre+uitului* .ar! dac&am fi noi
st#p$nii! atunci ne&am fi a4utat noi pe noi! da* "i nici nu ne&am fi (nc#lcat f#g#duiala*
7 .ar Smeagol a 2is c&o s# fie un! foarte! foarte un* .r#gu+ 6oitul9 L&a
de2legat pe Smeagol de picior* :ore%te frumos cu mine*
7 Foarte! foarte uni! 6a! nepre+uitul meu; S# fim uni! uni ca pe%tele #l dulce5
dar cu noi* -! ine(n+eles! f#r# s#&i facem r#u micu+ului 6oit* 'n nici un ca29
7 .ar Nepre+uitul se +ine de cu0$nt! protest# glasul lui Smeagol*
7 -tunci ia&l! spuse g$ndul! %i +ine&l la noi* -tunci o s# fim st#p$n! #ollum F#&l pe
cel#lalt 6oit! pe #la ur$cios %i #nuitor! s# se t$rasc#! da! #ollum2
7 .ar nu %i pe cel cumsecade! nu&i a%a;
7 O! nu! dac# asta nu ne face pl#cere* "i totu%i! e %i el un 8aggins! nepre+uitul
meu5 da! da! un 8aggins* Un 8aggins l&a furat* L&a g#sit %i n&a 2is nimic! nimic* Noi (i
ur$m pe to+i 8aggin%ii*
7 Nu %i pe #sta*
7 8a da! pe to+i 8aggin%ii* Pe to+i cei care (l +in pe Nepre+uit* Treuie s# punem
m$na pe el9
7 .ar El o s# 0ad#! El o s# %tie9 O s# ni&l ia9
7 El 0ede* El %tie* Ne&a au2it cum am f#cut f#g#duielile alea proste%ti (mpotri0a***
(mpotri0a poruncilor Lui* .a9 Treuie luat* .u6urile caut#* Treuie luat*
7 Nu pentru El9
7 Nu! dr#gu+ule* :e2i tu! nepre+uitule! dac# punem m$na pe Inel! putem sc#pa
c6iar %i de El! nu; S&ar putea s# a4ungem puternici! mai puternici c6iar dec$t
.u6urile* Seniorul Smeagol; <ollum cel Mare; +l, <ollum9 S# m#n$nce pe%te (n
fiecare 2i! de trei ori pe 2i! pe%te proasp#t din mare* ,el mai Nepre+uit <ollum9
Treuie luat* 'l 0rem! (l 0rem! (l 0rem9
7 .ar sunt doi* Or s# se scoale iute %i&or s# ne omoare! sc$nci Smeagol cu un
ultim efort* Nu acum* Nu (nc#*
7 Noi (l 0rem9 .ar***
-ici f#cu o pau2# lung#! ca %i cum i&ar fi 0enit (n minte un alt g$nd*
7 Nu (nc#*** Poate a%a e! nu (nc#* Poate ne&a4ut# ea* .a! da9 Poate ne&a4ut# ea*
8 Nu! nu9 Nu a%a9 se 0#ic#ri Smeagol*
7 .a! da9 'l 0rem9 'I 0rem9
.e c$te ori 0orea cel de&al doilea g$nd! m$na lung# a lui <ollum se strecura
pip#ind (nceti%or spre Frodo! iar c$nd 0orea Smeagol! se tr#gea rusc* P$n# la
urm#! ar#tarea (%i (ntinse ra+ele am$ndou#! cu degetele (ndoite %i frem#t#toare! ca
ni%te g6eare! c#tre g$tul 6oitului*
Sam nu mi%case! uluit de aceast# 0or#rie! cercet$nd (ns# pe su pleoapele
(ntredesc6ise fiecare mi%care a lui <ollum* P$n# atunci (n felul s#u simplu de a g$ndi
cre2use c# prime4dia cea mai mare la care se puteau a%tepta era foamea! dorin+a
ar#t#rii de a m$nca 6oi+i* -cum (%i d#du seama c# nu era a%a5 <ollum sim+ea
c6emarea (ngro2itoare a Inelului* 8ine(n+eles! Seniorul 'ntunecimii era +l/ dar Sam se
(ntrea cine&o fi +a Presupuse c# era una dintre prietenele r#ut#cioase pe care %i le
f#cuse am#r$tul #sta prin r#t#cirile sale* -poi l#s# g$ndurile astea! pentru c# lucrurile
merseser# mult prea departe %i de0eneau prime4dioase* '%i sim+ea m#dularele grele!
dar f#cu un efort %i se ridic#* ,e0a (i spunea s# ai# gri4# %i s# nu se dea de gol c#
tr#sese cu urec6ea la discu+ie* Oft# 2gomotos %i c#sc# de&i trosnir# f#lcile*
7 ,$t e ceasul; 2ise el somnoros*
<ollum s$s$i prelung! printre din+i* R#mase o clip# nemi%cat! (ncordat %i
amenin+#tor5 apoi se pr#u%i (n patru lae %i (ncepu s# se ca+ere pe po0$rni%*
7 ,umsecade 6oi+i9 Sam cumsecade9 f#cu el* Somnoro%i! da! somnoro%i9 -+i
l#sat pe unul Smeagol s# p#2easc#9 .a@ se las# (ntunericul* E timpul s# plec#m*
1.a! e timpul! (%i 2ise Sam* .ar e timpul s# ne %i desp#r+im*3 ,6iar atunci (i trecu
prin minte c# <ollum era la fel de prime4dios fie c#&l +ineau l$ng# ei! fie c#&i d#deau
drumul* 18lestemat s# fie9 Mai ine se sufoca93 om#ni el pentru sine*
,oor( %i (l tre2i pe st#p$nul lui*
,iudat! Frodo se sim+ea (n0iorat* :isase* Umra (ntunecat# de pe t#r$mul acesta
olna0 se f#cuse ne0#2ut# %i (i ap#ruse o imagine pl#cut#* Nu&i mai r#m#sese nimic
(n minte! totu%i! datorit# ei a0ea inima u%oar# %i era 0esel* Po0ara (i p#rea mai
u%oar#* <ollum (l (nt$mpin# gudur$ndu&se ca un c#+el* <$f$ia %i sporo0#ia!
trosnindu&%i degetele lungi %i lingu%indu&se pe I$ng# genunc6ii lui Frodo* -cesta (i
2$mi*
7 /ai! f#cu el* P$n# acum ne&ai c#l#u2it ine %i (n credin+#* E ultima parte a
c#l#toriei* .u&ne p$n# la Poart# %i de&acolo n&am s#&+i mai cer s# mergi mai departe*
.u&ne la Poart# %i po+i pleca unde pofte%ti*** numai la 0r#4ma%ii no%tri nu*
7 La Poart#; sc6el#l#i <ollum! pref#c$ndu&se uluit %i (nsp#im$ntat* La Poart#!
2ice st#p$nul; .a! a%a 2ice* Iar unul Smeagol face ce 2ice el* O! da9 .ar poate c&o
s# 0edem c$nd ne&om apropia! o s# 0edem noi atunci9 N&o s# fie pl#cut deloc* O! nu9
O! nu9
7 /ai! mergi9 (i porunci Sam* S# pornim odat#9
Se c#+#rar# %i ie%ir# din groap# (n timp ce c#dea (ntunericul %i (%i croir# drum
agale pe t#r$mul acela mort* Nu trecu mult %i sim+ir# aceea%i spaim# nel#murit# pe
care o (ncercaser# (nainte s# treac# f#ptura (naripat# peste mla%tini* Se oprir# %i se
g6emuir# pe p#m$ntul r#u mirositor5 dar nu 0#2ur# nimic pe cerul mo6or$t al serii %i
cur$nd amenin+area trecu sus de tot pe deasupra! plecat# pesemne cu mare iu+eal#
din 8arad&dur* .up# o 0reme! <ollum se ridic# %i (ncepu iar s# se t$rasc#! morm#ind
%i tremur$nd* La o or# dup# mie2ul nop+ii! spaima se a#tu pentru a treia oar#
asupra lor! dar acum p#rea ce0a mai dep#rtat#! ca %i cum ar fi trecut mult deasupra
nourilor! repe2indu&se cu mare iu+eal# spre -pus* Totu%i! <ollum (ncremenise de
fric# %i era con0ins c# erau 0$na+i %i c# se %tia de 0enirea lor*
7 .e trei ori! $igui el* Ne&a amenin+at de trei ori* Ne&au sim+it aici! au sim+it
Nepre+uitul* Nepre+uitul e st#p$nul lor* N&a0em cum s# mai mergem pe drumul #sta9
Nu! n&are nici un rost9
.egeaa (ncercar# s#&l (nduplece %i s#&i 0oreasc# frumos* P$n# c$nd Frodo nu&
i porunci! r#+oindu&se la el! %i nu puse m$na pe m$nerul spadei! <ollum nu 0ru (n
ruptul capului s# se mai scoale* -ia atunci se ridic# m$r$ind %i&o porni (n fa+a lor! ca
un c$ine #tut*
-stfel str##tur#! %ont$c&%ont$c! noaptea5 %i p$n# la 0enirea unei noi 2ile de
spaim#! merser# (n lini%te! cu capetele plecate! f#r# s# 0ad# %i f#r# s# aud# nimic! (n
afar# de 0$ntul care le %uiera pe la urec6i*

III Poarta /ea#r e 0nchis1
'nainte s# se arate 2orile 2ilei urm#toare! c#l#toria lor spre Mordor lu# sf$r%it*
Sm$rcurile %i pustiurile r#m#seser# (nd#r#t* .inaintea lor mun+ii uria%i (%i i+eau
capetele amenin+#toare %i (ntunecate pe cerul aluriu*
La apus de Mordor se (n%iruiau mo6or$tele creste Ep6el .uat6! Mun+ii Umrei! iar
la mia2#noapte piscurile fr$nte %i masi0ul sterp Ered Lit6ui! de culoarea cenu%ii* .ar
pe m#sur# ce aceste %iruri muntoase se apropiau unul de altul 7 c#ci nu erau
altce0a dec$t ni%te p#r+i ale aceluia%i 2id uria% (mpre4urul c$mpiilor (ndoliate Lit6lad %i
<orgorot6 %i al amarei m#ri l#untrice Nurnen! din mi4locul lor 7 (%i (ntindeau ra+e
lungi c#tre mia2#noapte5 iar (ntre aceste ra+e se afla un defileu ad$nc* -cesta era
,irit6 <orgor! Trec#toarea 8$ntuit#! intrarea pe t#r$mul .u%manului* .e&o parte %i
de alta a ei se plecau st$nci (nalte! %i din gurile sale +$%neau dou# dealuri arupte!
negre %i gola%e* Pe ele se (n#l+au ,ol+ii Mordorului! dou# turnuri solide %i (nalte*
Fuseser# durate (n 2ilele de demult! de Oamenii din <ondor pe c$nd erau m$ndri %i
puternici! dup# r#sturnarea %i fuga lui Sauron! ca s# nu se mai (ntoarc# pe 0ec6iul lui
t#r$m* .ar for+ele <ondorului sl#iser# %i oamenii (nc6iseser# oc6ii! a%a c# turnurile
r#m#seser# ani de 2ile goale* -poi Sauron s&a (ntors* -tunci turnurile de pa2# care
c#2user# (n paragin# au fost drese! umplute cu arme %i p#2ite cu cea mai mare gri4#!
f#r# (ncetare* -0eau fa+ada de piatr#! cu ferestre (ntunecate! t#iate ad$nc (ndreptate
spre mia2#noapte! r#s#rit %i apus* "i la fiecare fereastr# erau o mul+ime de oc6i
neoosi+i*
.e&a curme2i%ul intr#rii (n trec#toare! Seniorul 'ntunecimii construise! din st$nc#
(n st$nc#! o (nt#ritur# de piatr# unde nu se afla dec$t o singur# poart# de fier* Pe
metere2ele sale umlau str#4eri 2i %i noapte* La poalele colinelor! de&o parte %i de
alta! st$nca era p#truns# de sute de pe%teri %i de galerii de 0ierme5 acolo mi%unau o
mul+ime de orci! gata la orice semnal s# +$%neasc# afar#! ca ni%te furnici negre care
merg la r#2oi* Nimeni nu putea s# treac# de ,ol+ii din Mordor f#r# s# le simt#
mu%c#tura! dac# nu era c6emat de Sauron sau dac# nu %tia 0orele tainice! menite
s# desc6id# poarta neagr#! Morannon! c#tre +inutul s#u*
,ei doi 6oi+i se uitar# la turnuri %i la 2id cu disperare* ,6iar de la dep#rtare!
0#2ur# (n lumina sla# mi%c#rile str#4erilor negri pe 2id %i santinelele din fa+a por+ii*
St#teau (ntin%i %i se uitau peste marginile unei ad$ncituri de piatr# din umra l#sat#
de (nt#ritura cea mai de mia2#noapte din Ep6el .iiat6* La nici dou# sute de pa%i de
locul unde se ascundeau! trecu o cioar# t#ind aerul greu cu aripile! drept spre 0$rful
negru al celui mai apropiat dintre turnuri* .easupra lui se 0#l#tucea un fumu%or! ca %i
cum 4os! pe deal! ar fi mocnit un foc*
:eni 2iua! iar soarele dospit clipi asupra culmilor Ered Lit6ui! lipsite de 0ia+#*
-tunci se au2i deodat# +ip#tul goarnelor cu g$tle4ul de alam#5 r#sunau din turnurile
de stra4# %i din ascun2i%urile din colinele de departe5 dar ad$nc %i pre0estitor de rele
r#sunar# cornurile puternice %i toele din 8arad&dur! iar ecourile lor str##tur#
pustiul! (ncepuse o nou# %i (ngro2itoare 2i de spaim# %i de trud# (n Mordor5 %i str#4ile
de noapte fur# c6emate (n pi0ni+ele %i l#ca%urile lor ad$nci! iar str#4ile de 2i! cu oc6i
r#i %i s$ngero%i! m#r%#luiau c#tre posturile lor* O+elul luci crunt pe creneluri*
7 Ei! am a4uns9 2ise Sam* lat# Poarta5 %i mi se pare c# p(n@ aici ne&a fost9 Pe
legea mea! ce i&ar mai ie%i din gur# Unc6ia%ului! dac# m&ar 0edea acum9 .e c$te ori
nu mi&a spus c&o s&o sf$r%esc r#u! dac# nu&mi 0#d de trea#* ,6iar a%a9 .a@ nu cred
s#&l mai 0#d pe 4up$nul #sta 0reodat#* .in p#cate! n&o s# mai ai# c$nd s# se at#
cu pumnii (n piept5 1)i&am 2is eu! Sam3* L&a% l#sa s# m# toace la cap p$n# n&ar mai
putea! numa@ s#&i mai 0#d moaca aia #tr$n#* .ar nu&ar treui (nt$i o sc#ld#toare
2dra0#n#! ca s# m# mai recunoasc#* Oare n&ar fi mai ine s# ne&ntre#m acum! pe
ce drum s&o lu#m; N&a0em cum merge mai departe! dec$t dac# i&om ruga pe orci s#
ne c#l#u2easc#*
7 Nu! nu! f#cu <ollum* N&are nici un rost* Nu putem merge mai departe* -%a a
2is Smeagol= mergem p$n# la Poart# %i&apoi om 0edea* "i&acum 0edem* O! da!
nepre+uitul meu! 0edem* Smeagol %tia c# 6oi+ii nu pot s# mearg# pe&aici* O! da!
Smeagol %tia*
7 -tunci de ce ne0oia ne&ai adus aici; 2ise Sam! nea0$nd nici un c6ef s# fie
drept sau cu minte*
7 St#p$nul a 2is a%a* St#p$nul 2ice= 1.u&ne la Poart#3* "i unul Smeagol a%a
face* -%a a 2is st#p$nul! st#p$nul e (n+elept*
7 -m 2is! inter0eni Frodo*
,6ipul lui era crunt %i (mpietrit! dar 6ot#r$t* Era murdar! (ncerc#nat %i 0l#guit! dar
nu mai st#tea g6emuit %i a0ea oc6ii limpe2i*
7 -m 2is a%a pentru c# mi&am f#g#duit s# intru (n Mordor %i nu %tiu alt# cale* -%a
c&am s&o iau pe drumul #sta* Nu cer nim#nui s# 0in# cu mine*
7 Nu! nu! st#p$ne9 se 0#ic#ri <ollum! lingu%indu&se pe l$ng# el! cuprins de o
mare de2n#de4de* N&are nici un rost pe drumul #sta9 N&are rost9 Nu duce Nepre+uitul
la el2 O s# ne m#n$nce pe to+i! dac# o s# +i&l ia* O s# m#n$nce toat# lumea* )ine&l!
st#p$ne! %i fii un cu Smeagol* Nu&l l#sa s# +i&l ia9 Sau pleac#! pleac# (n locuri
frumoase %i d#&i&l (napoi micu+ului Smeagol* .a! da! st#p$ne= d#&i&l (napoi* Smeagol
o s#&l +in# la ad#post5 el o s# fac# mult ine! mai ales pentru 6oi+ii cumsecade*
/oi+ii s# mearg# acas#* Nu 0# duce+i la Poart#9
7 Mi s&a poruncit s# m# duc (n +inutul Mordor %i! prin urmare! am s# m# duc! 2ise
Frodo* .ac# eAist# o singur# cale! atunci pe&acolo o 0oi lua&o* ,e mi&e scris (n frunte
mi&e pus*
Sam nu 2ise nimic* 'i a4ungea ceea ce citea pe c6ipul lui Frodo* "tia c# orice i&ar
spune ar fi (n 2adar* "i! la urma urmei! de la un (nceput nu a0usese nici o n#de4de5
dar! fiind un 6oit 0esel! nu a0usese ne0oie de n#de4de! c$t# 0reme disperarea
putuse fi am$nat#* -cum (ns# a4unseser# la sf$r%itul amar* .ar se +inuse de st#p$nul
s#u tot drumul5 de aceea nici n&a0ea de g$nd s# se de2lipeasc# de el* St#p$nul lui n&
a0ea s# se duc# singur (n Mordor* Sam a0ea s# mearg# cu el5 %i! cum&necum treuia
s# se descotoroseasc# de <ollum*
.ar <ollum n&a0ea nici un c6ef ca ei s# se descotoroseasc# de el* 'ngenunc6e la
picioarele lui Frodo! fr$ng$ndu&%i m$inile %i 0#ic#rindu&se*
7 Nu pe&aici! st#p$ne9 se rug# el* Mai e un drum* O! da! mai e unul* -lt drum mai
(ntunecat! mai greu de g#sit! mai tainic* .ar Smeagol (l %tie* Las#&l pe Smeagol s# +i&l
arate9
7 -lt drum9 2ise Frodo ne(ncre2#tor! pri0ind cercet#tor la <ollum*
7 .a9 .a9 E&ade0#rat9 Mai era un drum9 Smeagol l&a aflat* /ai s# mergem! s#
0edem dac# mai e acolo9
7 Nu ne&ai spus despre el p$n# acum*
7 Nu* St#p$nul nu m&a (ntreat* St#p$nul nu mi&a spus ce a0ea de g$nd* El nu&i
spune ietului Smeagol* EI 2ice= 1Smeagol! du&m# la Poart#3 %i dup&aia! la re0edere*
Smeagol poate s&o ia Ia s#n#toasa %i s#&i fie ine* .ar acum el 2ice= 1-m de g$nd s#
intru (n Mordor pe&aici3* -%a c# lui Smeagol (i e tare fric#* Nu 0rea s#&l piard# pe
st#p$nul cumsecade* "i a f#g#duit! st#p$nul l&a f#cut s# f#g#duiasc#! s#&l scape pe
Nepre+uit* .ar st#p$nul o s#&l duc# la el, drept la M$na Neagr#! dac# o s&o ia pe
drumul #sta* -%a c# Smeagol o s#&i sal0e2e pe am$ndoi %i se g$nde%te la alt drum
care&a fost odat# ca niciodat#* St#p$n cumsecade* Smeagol foarte un! totdeauna&i
de a4utor*
Sam se (ncrunt#* .ac# ar fi putut s#&l str#pung# pe <ollum cu pri0irile! ar fi f#cut&
o cu siguran+#* Sufletul (i era plin de (ndoial#* .up# c(t se p#rea! <ollum era
de2n#d#4duit cu ade0#rat %i dornic s#&l a4ute pe Frodo* .ar lui Sam! amintindu&%i c#
tr#sese cu urec6ea la sfada aceea! (i 0eni greu s# cread# c# Smeagol cel un ie%ise
deasupra5 (n orice ca2! nu glasul acela a0usese ultimul cu0$nt* Sam socotea c#
4um#t#+ile Smeagol %i <ollum Dsau! cum (i numea el (n g$nd! /oitul %i /o+ulE c#2user#
deocamdat# la (n0oial# %i f#cuser# o alian+#= nici unul nu&%i dorea ca .u%manul s#
pun# m$na pe Inel5 am$ndoi 0oiau ca Frodo s# nu cad# ostatic %i s#&l ai# su oc6ii
lor c(t mai mult cu putin+# 7 m#car c$t# 0reme /oitul mai putea s# pun# laa pe
1Nepre+uitul3 lui* .ar Sam se (ndoia c&ar mai fi 0reun drum*
1"i ine c# tic#losu@ #sta #tr$n nu %tie nici 4uma@ din ce are st#p$nul de g$nd s#
fac#! (%i 2ise el* .ac&ar %ti c# domnu@ Frodo (ncearc# s# termine o dat# pentru
totdeauna cu Nepre+uitul lui! pun r#m#%ag c# s&ar isca mai mare neca29 Numai c#
/o+ul #tr$n e&a%a speriat de .u%man 7 e sau a fost la c6eremul lui! din c(t (mi pare
7 (nc$t mai degra# s&ar descotorosi iute de noi dec$t s# fie prins c# ne d# o m$n#
de a4utor! sau dec$t s# ne lase s#&i topim Nepre+uitul* ,el pu+in a%a cred* "i
n#d#4duiesc c# st#p$nu@ o s# c6i2uiasc# la asta* E (n+elept! n&am ce 2ice! dar are
inima sla#! aia e* Nici un <amgee n&are cum s#&%i dea seama ce&o s# fac#*3
Frodo nu&i r#spunse lui <ollum pe dat#* 'n timp ce mintea (nceat#! dar 0iclean# a
lui Sam c$nt#rea aceste (ndoieli! el r#m#sese cu oc6ii pironi+i la st$nca (ntunecat#
din ,irit6 <orgor* Scoitura unde (%i aflaser# ei refugiu era s#pat# (ntr&o colin# 4oas#
la o oarecare (n#l+ime deasupra unei 0#i ca un %an+! care se (ntindea p$n# la
(nt#riturile de afar# ale mun+ilor* 'n mi4locul 0#ii se aflau temeliile negre ale turnului de
0eg6e dinspre apus* 'n lumina dimine+ii! drumurile care duceau la Poarta Mordorului
nu se 0edeau prea limpede5 erau pale! pline de praf5 unul %erpuia (nd#r#t! c#tre
mia2#noapte5 altul se pierdea la r#s#rit! (n negurile care pluteau la poalele muntelui
Ered Lit6ui5 iar cel de&al treilea 0enea spre el* .up# ce cotea rusc (n 4urul turnului!
intra (ntr&un defileu strimt %i trecea c6iar pe dedesutul scoiturii (n care se afla el* La
apus! (n dreapta! ocolea pe la cap#tul mun+ilor %i o lua spre mia2#2i (n (ntunericul
ad$nc care n#p#dea toat# partea de apus a Ep6el .uat6ului5 apoi se pierdea din
0edere unde0a! (n por+iunea (ngust# dintre mun+i %i R$ul cel Mare* 'n timp ce pri0ea!
Frodo 2#ri pe c$mpie fr#m$ntare mare %i mi%care* P#rea c# o%tiri (ntregi m#r%#luiau
acolo! de%i c$mpia era (n cea mai mare parte ascuns# (n aurii %i miasmele care se
ridicau din mla%tinile %i pustiurile dind#r#t* .ar ici&colo se 2#rea sc$nteierea l#ncilor %i
a coifurilor5 iar dincolo de (nt#riturile de l$ng# drum se 0edeau c#l#re+i merg$nd (n
grupuri* '%i aminti de 0edenia de la -mon /en! pe care o a0usese cu doar c$te0a 2ile
(n urm#! de%i acum i se p#reau ani* -tunci %tiu c# n#de4dea care (i p$lp$ise o clip# (n
inim# era 2adarnic#* <oarnele nu r#sunaser# ca o pro0ocare! ci (n semn de salut* Nu
erau oamenii din <ondor care&l atacau pe Seniorul 'ntunecimii! ridic$ndu&se ca ni%te
stafii r#2un#toare din mormintele 0ite4ilor mor+i demult! ci oameni de alt# ras#! din
)inuturile (ntinse de la R#s#rit! care se adunau la porunca Marelui Senior! o%tiri ce
poposiser# peste noapte dinaintea Por+ii lui %i acum m#r%#luiau (n#untru! ca s#
(nt#reasc# puterea muntelui* ,a %i cum %i&ar fi dat rusc seama de (ntreaga prime4die
(n care se aflau 7 singuri (n lumina cresc#toare a 2ilei! at$t de aproape de
amenin+area aceea uria%# 7 Frodo (%i trase (n gra# gluga cenu%ie %i su+ire peste
cap %i coor( (n 0$lcea* -poi se (ntoarse c#tre <ollum*
7 Smeagol! 2ise el! am s#&+i mai acord o dat# (ncrederea mea* Se pare c# n&am
(ncotro %i c# asta&i soarta mea! s# primesc a4utor de la tine c$nd sunt la anang6ie5 iar
soarta ta e s#&mi dai a4utor mie! cel pe care l&ai urm#rit cu g$nduri rele* P$n# acum
meri+i toat# pre+uirea mea %i +i&ai respectat cu0$ntul (n credin+#* >ic (n credin+# %i nu
m# (ndoiesc! ad#ug# el! arunc$ndu&i lui Sam o pri0ire5 c#ci am fost de dou# ori (n
puterea ta %i nu ne&ai f#cut nici un r#u! %i nici n&ai (ncercat s#&mi iei ceea ce cau+i de
at$ta 0reme* Fie ca a treia oar# s# ne a4u+i cel mai ine9 .ar te pre0in! Smeagol! e%ti
(n prime4die*
7 .a! da! st#p$ne9 (ncu0iin+# <ollum* Prime4die cumplit#9 Lui Smeagol i se
cutremur# oscioarele numai c$nd se g$nde%te la asta! dar nu d# ir cu fugi+ii*
Treuie s#&l a4ute pe st#p$nul cumsecade*
7 Nu m&am g$ndit la prime4dia care ne pa%te pe to+i! 2ise Frodo* >ic doar de cea
care te pri0e%te numai pe tine* -i f#g#duit 4ur$nd pe ceea ce tu nume%ti 1nepre+uitul3*
)ine minte9 -sta te leag#! dar te face %i s&o iei ra2na* -i %i luat&o! de altfel! c$nd +i&ai
dat neune%te (n petic* 1.#&i&l (napoi lui Smeagol3! ai 2is* S# nu mai spui a%a ce0a
niciodat#9 S# nu&+i 6r#ne%ti n#de4dea aceasta! c#ci n&o s#&l prime%ti (napoi niciodat#*
.ar dorin+a ta (+i poate 4uca feste %i te 0a duce spre un sf$r%it amar* 'nc# o dat#! n&o
s#&l prime%ti niciodat# (napoi* .ac# n&oi a0ea %i n&oi a0ea (ncotro! am s#&mi pun
nepre+uitul pe deget5 %i %tii ine c# ai fost su 0ra4a lui! c$nd0a! demult* Iar dac#!
purt$ndu&l! 0a fi s#&+i poruncesc! te 0ei supune! c6iar dac# asta ar (nsemna s# te
arunci (n pr#pastie sau (n foc* "i! fii sigur! asta 0a fi porunca mea9 -%a c# fii cu
#gare de seam#! Smeagol9
Sam se uit# la st#p$nul s#u! (ncu0iin+$nd! dar %i cu uimire5 era ce0a ce nu mai
0#2use (n (nf#+i%area %i nu mai au2ise (n glasul lui p$n# atunci* -0usese totdeauna
(ncredin+area c# un#tatea dragului domn Frodo era mare! p$n# la orire*
8ine(n+eles! el 2icea c# st#p$nul era cea mai (n+eleapt# fiin+# din lume Dpoate (n afar#
de #tr$nul domn 8ilo %i <andalfE* 'n felul lui! %i <ollum putea s# fac# aceea%i
gre%eal#! adic# s# ia un#tatea drept orire5 dar la el era de (n+eles! deoarece (l
cuno%tea de pu+in# 0reme* 'n orice ca2! 0orele lui Frodo (l puser# cu otul pe lae %i
(l (nsp#im$ntar#* Se gudura acum la p#m$nt %i din oloroselile lui nu se (n+elegea
dec$t 1unule st#p$n3*
Frodo a%tept# ner#d#tor o 0reme! apoi rosti! de data aceasta mai pu+in se0er=
7 /ai! <ollum sau Smeagol! dac# 0rei! 0ore%te&mi despre cel#lalt drum %i arat#&
mi&l! dac#&l %tii* Este 0reo n#de4de care s# m# fac# s#&mi sc6im calea pe care&am
luat&o; Spune repede! c#ci m# gr#esc*
.ar <ollum era (ntr&o stare 4alnic# %i amenin+area lui Frodo (l scosese din min+i*
Nu era u%or s# afli ce0a limpede printre #lm#4elile %i miorl#iturile lui! (ntrerupte
adeseori de clipe (n care se t$ra la p#m$nt %i (i ruga fierinte pe am$ndoi s# fie
(ndur#tori cu 1ietul %i micu+ul Smeagol3* .up# o 0reme! se mai lini%ti pu+in %i Frodo
reu%i s# pun# cap la cap ceea ce spunea= dac# urmai drumul care cotea la apus de
Ep6el .uat6! a4ungeai p$n# la urm# la o trec#toare printr&un p$lc de arori negri* 'n
dreapta! era o cale care coora la Osgiliat6 %i la podurile peste -nduin5 (n mi4loc!
drumul ducea spre mia2#2i*
7 Mai departe! mai departe! 2ise <ollum* N&am fost niciodat# pe acolo! dar se
spune c# la sute de leg6e se 0ede -pa cea Mare! care nu&i niciodat# lini%tit#* Sunt
mul+i pe%ti acolo! iar p#s#rile m#n$nc# pe%tii5 frumoase p#s#ri9 .ar noi n&am fost
niciodat# acolo* :ai! n&am a0ut at$ta noroc9 "i mai departe sunt (ntinderi mari de
p#m$nt! se spune! dar Fa+a <alen# e tare ar2#toare acolo %i rareori apar norii! iar
oamenii&s cumpli+i %i au c6ipuri (ntunecate* Noi nu dorim s# 0edem +inutul #la*
7 Nu9 f#cu Frodo* .ar! 6ai! n&o lua ra2na9 ,e po+i s#&mi spui de&a treia cotitur#;
7 O! da! da9 Mai e %i&al treilea drum! 2ise <ollum* E drumul spre st$nga9 (ncepe
imediat s# urce! s# urce %erpuitor %i iar s# urce (nd#r#t! c#tre tenerele (nalte* -poi
ocole%te st$nca neagr#! o s&o 0e2i! o s&o 0e2i deodat# deasupra %i&o s#&+i 0in# s# intri
(n p#m$nt*
7 S&o 0#d; ,e s# 0#d;
7 :ec6ea fort#rea+#! tare 0ec6e %i cumplit# acum* ,$nd era Smeagol mic! de
mult! au2ea po0e%ti din Mia2#2i* O! da! spuneam seara o groa2# de po0e%ti! a%e2a+i
pe malul R$ului cel Mare! (n +inuturile s#lciilor! pe c$nd %i R$ul era mai t$n#r* <ollum,
#ollum2 (ncepu s# pl$ng# %i s# om#ne* /oi+ii a%teptar# r#d#tori*
7 Po0e%ti de la Mia2#2i! continu# <ollum! despre Oamenii (nal+i! cu oc6i
str#lucitori! cu casele ca ni%te coline de piatr#! despre coroana de&argint a regelui lor
%i despre ,opacul -l5 po0e%ti minunate* .urau turnuri foarte (nalte %i unul dintre ele
era al&argintiu! iar (n#untrul lui era o piatr# ca luna5 (mpre4ur se (n#l+au 2iduri m#re+e
%i ale* O! da! se po0esteau multe despre Turnul Lunii9
7 sta treuie s# fie Minas It6il! pe care l&a durat Isildur! fiul lui Elendil! 2ise
Frodo* Isildur e cel care a t#iat degetul .u%manului*
7 .a! el nu are dec$t patru la M$na Neagr#5 dar %i&at$tea (i sunt de&a4uns! 2ise
<ollum! cutremur$ndu&se* "i ura cetatea lui Isildur*
7 .a@ ce nu ur#%te el; 2ise Frodo* 'ns# ce leg#tur# are Turnul Lunii cu noi;
7 P#i! st#p$ne! acolo au fost %i sunt turnul (nalt %i casele ale %i 2idul5 dar acum
nu&s frumoase! nu&s une* Le&a cucerit de mult* - a4uns un loc cumplit* ,#l#torii se&
nfioar# c$nd (l 0#d! se strecoar# s# nu fie 2#ri+i! se feresc de umra lui* .ar st#p$nul
0a treui s&o ia pe drumul #la* -sta e calea cealalt#* Singura* ,#ci mun+ii sunt mai
mici acolo %i 0ec6iul drum urc# %i tot urc#! p$n# a4unge la o trec#toare (ntunecat# (n
0$rf %i&apoi cooar# %i tot cooar# iar! (n <orgorot6*
<lasul i se stinse (ntr&o %oapt# %i se cutremur#*
7 "i cu ce&o s# ne&a4ute asta pe noi; (ntre# Sam* Nu m#&ndoiesc c# .u%manul
%tie tot despre mun+ii lui %i c# drumul #la&i la fel de p#2it ca #sta de&aici* Turnu@ nu&i
pustiu! nu&i a%a;
7 O! nu* Nu&i pustiu! %opti <ollum* Pare gol! dar nu e* F#pturi (nsp#im$nt#toare
s#l#%luiesc acolo9 Orci! da9 Peste tot numai orci9 .a@ sunt %i alte f#pturi mai rele*
.rumul urc# drept pe la umra 2idurilor %i a4unge la poart#* Ei 0#d tot ce mi%c#*
F#pturile alea din#untru %tiu orice= :eg6etorii T#cu+i*
7 -%adar! asta e po0a+a ta! 2ise Sam! s# ne punem iar pe m#r%#luial# c#tre
mia2#2i! s# d#m de aceea%i elea! poate mai rea ca asta c$nd om a4unge acolo!
dac&om a4unge;
7 Nu! nu! nicidecum! 2ise <ollum* /oi+ii treuie s# 0ad#! treuie s# priceap#*
El nu se&a%teapt# la un atac de&acolo* Oc6iul Lui se uit# de 4ur (mpre4ur! dar sunt
locuri unde 0ede mai ine %i altele unde nu 0ede c6iar a%a* Nu poate s# 0ad# tot
deodat#! nu (nc#* :e2i! a cucerit +inutul la mia2#noapte de Mun+ii Umrei! p$n# la
R$u %i st#p$ne%te acum toate podurile* "i crede c# nimeni nu poate s# a4ung# la
Turnul Lunii f#r# s# se lupte la poduri sau f#r# #rci* .ar astea se 0#d %i El afl#
de(ndat#*
7 Se pare c# %tii multe despre ce face %i ce g$nde%te El! 2ise Sam* -+i stat (n
ultima 0reme de 0or#; Sau te&ai dat la taclale cu orcii;
7 /oitu@ nu&i cumsecade! nu&n+elege! rosti <ollum! arunc$ndu&i lui Sam o
pri0ire m$nioas# %i (ntorc$ndu&se spre Frodo* Sigur! Smeagol a stat de 0or# cu
orcii! (nainte s#&l (nt$lneasc# pe st#p$n5 %i cu mul+i oameni a c#l#torit foarte departe*
"i ce 2ice El acum! 2ic %i al+ii* -ici! la mia2#noapte e marea prime4die pentru El %i
pentru noi* 'ntr&o 2i! foarte cur$nd! el o s# ias# pe Poarta Neagr#* sta&i singurul
drum pe unde pot 0eni o%tirile mari* .ar 4os! la apus El nu se teme* -colo&s
:eg6etorii T#cu+i*
7 ,6iar a%a! f#cu Sam! ca s# nu se lase mai pre4os* -dic# noi s# ne&apropiem!
s# le atem la poart# %i s#&i (ntre#m dac# nu cum0a am r#t#cit calea spre Mordor;
Sau sunt prea t#cu+i ca s# ne r#spund#; N&are nici o noim#9 -sta o putem face %i&
aici! s# nu ne mai ostenim at$ta*
7 Nu glumi cu asta! %uier# <ollum* Nu&i nimic de r$s* :ai! nu9 Nu&i rost de
0eselie9 N&are nici o noim# s#&ncerci s# intri (n Mordor* .ar dac# st#p$nul 2ice
1Treuie s# m# duc3 sau 1M# 0oi duce3! atunci nu are (ncotro %i o s#&ncerce o cale*
.ar nu&i ne0oie s# se duc# (n cetatea aceea (ngro2itoare! o! nu! ine(n+eles9 -ici 0ine
Smeagol %i&i sare (n a4utor! dr#gu+ul de Smeagol! cu toate c# nu&i spune nimeni
despre ce&i 0ora* Smeagol e iar de a4utor* El a g#sit&o! el o %tie*
7 ,e&ai g#sit; (ntre# Frodo*
<ollum se g6emui %i glasul i se stinse din nou (ntr&o %oapt#*
7 O potecu+# care duce sus! (n mun+i5 %i dup&aia o scar#! o scar# (ngust#! o! da!
o scar# (ngust# %i lung#* "i pe urm# mai multe sc#ri* "i pe urm# 7 aici glasul i se
stinse %i mai tare 7 un tunel5 la urm#! o cr#p#tur# mic#! %i o potecu+# sus! deasupra
trec#torii mai mari* Pe&acolo a fugit Smeagol din tenere9 .a@ asta a fost acu@ mul+i
ani* Potecu+a o fi pierit5 da@ poate nu! poate nu*
7 Nu&mi place deloc po0estea asta! 2ise Sam* -%a cum spui! pare prea u%or*
,6iar de mai e poteca! e sigur p#2it#* Pe atunci nu era! <ollum;
Rostind acestea! 2#ri sau i se p#ru c# 2#re%te o sclipire 0er2uie (n oc6ii lui
<ollum* -cesta m$r$i! dar nu r#spunse*
7 Nu e p#2it#; (ntre# Frodo se0er* "i c6iar ai fugit din tenere! Smeagol; Oare
nu cum0a +i s&a dat 0oie s# pleci cu o misie; ,el pu+in a%a i s&a p#rut lui -ragorn
c$nd a dat de tine prin Sm$rcurile Mor+ilor! acu@ c$+i0a ani*
7 Minciun#9 %uier# <ollum %i oc6ii i se umplur# de r#utate! au2ind numele lui
-ragorn* - min+it! da! da9 -m sc#pat cu puterile mele* -%a e! mi s&a spus s# caut
Nepre+uitul5 %i&am scotocit! %i&am scotocit! dar nu s#&l g#sesc pentru 'ntunecatul*
Nepre+uitul a fost al nostru! a fost al meu9 Eu am fugit9
Frodo a0u sim+#m$ntul ciudat c#! (n pri0in+a asta! <ollum nu era departe de
ade0#r a%a cum s&ar fi a%teptat5 c#! (ntr&un fel sau altul! g#sise o cale de ie%ire din
Mordor prin propria&i 0iclenie* Se g$ndi! de asemeni! c# <ollum 2isese eu %i asta! se
p#rea! era un semn rar c# r#m#%i+ele din 0ec6ea lui cinste ie%iser# pentru moment
(n0ing#toare* .ar c6iar dac# <ollum putea fi cre2ut (n aceast# pri0in+#! Frodo nu uita
c# .u%manul era 0iclean* Fuga putea s# fi fost cu un# %tiin+# sau pus# la cale! cu
0oie de la Turnul 'ntunecimii* <ollum (i ascundea unele lucruri! era limpede asta*
7 Te&ntre din nou! 2ise el5 drumul #sta tainic nu e p#2it;
.ar numele lui -ragorn (l aruncase pe <ollum (ntr&o stare (ntunecat#* -0ea aerul
mincinosului #nuit c$nd spusese %i el o dat#&n 0ia+a lui ade0#rul5 sau m#car (n
parte* -%a c# nu r#spunse*
7 Nu e p#2it; (ntre# iar Frodo*
7 8a da! o fi* Nu&i nici un loc sigur (n +inutul #sta! 2ise <ollum ursu2* Nu&i nici un
loc sigur* .ar st#p$nul n&are dec$t s#&ncerce sau s# se duc# acas#* -lt# cale nu&i*
Nu mai scoaser# nimic de la el* Nu %tia sau nu 0oia s# spun# cum se numea locul
acela prime4dios sau trec#toarea (nalt#*
Trec#toarea se numea ,irit6 Ungol %i se 0orea despre ea cu mult# spaim#*
Pesemne c#! dac# -ragorn ar fi fost cu ei! le&ar fi spus numele %i t$lcul lui5 iar
<andalf i&ar fi pus (n gard#* .ar erau singuri* -ragorn era departe! <andalf st#tea
printre ruinele Isengardului %i se (nfrunta cu Saruman! (nt$r2iat (n ac+iunile sale de
tr#dare* "i c6iar (n clipa (n care (i spusese lui Saruman ultimele cu0inte %i palantirul
se i2ise (n fl#c#ri de treptele din Ort6anc! g$ndul lui tot spre Frodo %i spre Sam cel
(n+elept se (ndreptase5 (i c#utase leg6e peste leg6e cu oc6ii min+ii! cu mil# %i n#de4de*
Poate c# Frodo sim+ise ce0a f#r# s# %tie! a%a cum i se (nt$mplase la -mon /en!
de%i credea c# <andalf se pr#p#dise! pierise pentru totdeauna (n tenerele dep#rtate
ale Moriei* R#mase a%e2at pe p#m$nt mult# 0reme! t#cut! cu capul plecat! c#2nindu&
se s#&%i aminteasc# tot ce&i spusese <andalf* .ar (n leg#tur# cu taina aceasta nu&i
0eni nimic (n minte* -de0#rul era c# fuseser# lipsi+i de (n0#+#tura lui <andalf mult
prea cur$nd! pe c$nd T#r$mul 'ntunecimii era (nc# departe* ,um se intra acolo!
<andalf nu le spusese* Pesemne c# nu %tia* Se (ncumetase odat# (n fort#rea+a
.u%manului! la mia2#noapte! (n .oi <uldur* .ar (n Mordor! la Muntele de Foc! %i (n
8arad&dur! fusese oare! de c$nd Seniorul 'ntunecimii se ridicase iar la putere; Frodo
credea c# nu* "i iat#&l pe el acum! un piticu+ din ,omitat! un simplu 6oit de la +ar#!
pus s# g#seasc# o cale pe

care nici cei mari nu puteau sau nu (ndr#2neau s#
mearg#* ,e soart# nenorocit#9 .ar se (n0oise c6iar la el acas#! (ntr&o prim#0ar#
apus#! din anii de demult! at$t de (ndep#rta+i! (nc$t p#rea o parte dintr&o po0estire
despre tinere+ea lumii! pe c$nd erau (nc# (n floare ,opacii de -rgint %i de -ur*
Nenorocit# tain#9 Pe ce drum s&o ia; "i dac# am$ndou# duceau spre groa2# %i
moarte! la ce un taina asta;
>iua se t$ra (nainte* Se l#s# o lini%te ad$nc# peste micul lor ascun2i% cenu%iu!
at$t de aproape de t#r$mul spaimei5 o lini%te pe care o puteai pip#i! de parc# ar fi
fost un 0#l gros (ntre ei %i lumina din 4ur* .easupra se (n#l+a olta palid# a cerului
r#2dat de fuioare iu+i de fum! dep#rtat# %i (nalt#! aia 2#rit# prin 6#uri de aer greu!
colc#ind de g$nduri* Nici m#car un 0ultur (n soare nu i&ar fi 0#2ut pe 6oi+i! a%a cum
st#teau acolo su po0ara sor+ii grele! f#r# s# scoat# o 0or#! f#r# s# fac# nici cea
mai mic# mi%care! (n0#lui+i (n mantiile cenu%ii* Pri0irile lui s&ar fi oprit! poate! o clip#!
asupra lui <ollum! o umr# fira0#! pr#u%it# la p#m$nt 7 sc6eletul 0reunui copil de&
al Oamenilor de care mai at$rnau ni%te 2dren+e! cu ra+ele %i picioarele aproape la fel
de su+iri %i de ale ca oasele5 nici m#car o f#r$m# de carne care s# merite o
ciuguleal#*
Frodo (%i spri4inise fruntea de genunc6i! dar Sam st#tea (ntins pe spate cu m$inile
su cap! 6ol$ndu&se pe su glug# la cerul pustiu* .eodat# i se p#ru c# 0ede umra
unei p#s#ri (ntunecate rotindu&se su pri0irile sale! plutind! apoi rotindu&se iar* Se
i0ir# (nc# dou#! apoi %i&a patra* -ia le putea 2#ri! dar i se p#rea c# erau uria%e! cu
aripile largi! %i c# 2urau la mare (n#l+ime* '%i acoperi oc6ii %i se g6emui (n fa+#*
-ceea%i spaim# pre0estitoare o mai (ncercase aproape de ,#l#re+ii Negri 7 groa2a
neputincioas# care pusese st#p$nire pe el! la au2ul +ip#tului adus de 0$nt %i la
0ederea umrei asupra lunii 7 de%i acum nu era at$t de 2droitoare %i de aprig#5
amenin+area p#rea mult mai dep#rtat#* .ar ea eAista* O sim+ea %i Frodo* <$ndirea i
se fr$nse* Se foia %i tremura! dar nu ridic# pri0irile* <ollum se str$nsese cu totul! ca
un p#ian4en (ncol+it* Siluetele (naripate se rotir# %i se pr#u%ir# iute (nd#r#t! spre
Mordor*
Sam trase ad$nc aer (n piept*
7 ,#l#re+ii mi%un# iar pe sus! rosti el cu un glas r#gu%it %i %optit! i&am 2#rit*
,rede+i c# ei ne&au 0#2ut pe noi; Erau tare sus* Iar dac# sunt tot ,#l#re+ii Negri! nu&i
a%a c# nu prea 0#d pe lumin# de 2i;
7 Nu! pesemne c# nu! 2ise Frodo* .ar arm#sarii lor! da* F#pturile acelea
(naripate pe care c#l#resc! 0#d! dup# c$t se pare! mai ine ca orice alt# 0ietate* Sunt
ca ni%te cori uria%i* Urm#resc ce0a5 m# tem c# .u%manul 0eg6ea2#*
Spaima trecu! dar lini%tea (n0#luitoare fusese risipit#* O 0reme se sim+iser# rup+i
de lume! ca pe o insul# ne0#2ut#5 2#ceau iar descoperi+i! prime4dia se (ntorsese* .ar
Frodo nu&i 0ori nici acum lui <ollum %i nici nu se 6ot#r( ce s# aleag#* )inea oc6ii
(nc6i%i! ca %i cum ar fi 0isat sau ar fi fost cufundat (n tot felul de tr#iri %i amintiri* 'ntr&
un t$r2iu! se r#suci %i se ridic# (n picioare! p#r$nd c# era gata&gata s# 0oreasc# %i
s# ia o 6ot#r$re* .ar***
7 La naia9 f#cu el* -sta ce mai e;
O nou# spaim# puse st#p$nire pe ei* -u2ir# 20on de c$ntec %i strig#te r#gu%ite*
La (nceput p#rur# foarte dep#rtate! dar se apropiau din ce (n ce mai mult de ei* Prin
mintea lor trecu deodat# acela%i g$nd= (naripa+ii aceia negri (i iscodiser# %i&%i
trimiteau acum o%tenii (narma+i s# pun# m$na pe ei5 c#ci iu+eala slu4itorilor cumpli+i ai
lui Sauron era neasemuit#* Se g6emuir# ascult$nd* <lasurile %i 2#ng#nitul armelor
erau foarte aproape* Frodo %i Sam (%i scoaser# s#iu+ele din teac#* Era imposiil s#
mai fug#*
<ollum se ridic# (ncet %i se t$r( ca un g$ndac spre marginea gropii* Se (n#l+# cu
mare! mare gri4#! c$te pu+in! p$n# putu s# se uite printr&o cr#p#tur# dintr&un olo0an*
R#mase acolo neclintit o 0reme! f#r# s# fac# nici un 2gomot* .eodat# glasurile
(ncepur# s# se sting#! p$n# pierir# cu totul* .eparte! r#sun# un corn pe crenelurile
Morannonului* -tunci <ollum se retrase %i lunec# (napoi (n groap#*
7 Mai mul+i oameni se&ndreapt# spre Mordor! 2ise el cu glas sc#2ut* ,6ipuri
(ntunecate* N&am mai 0#2ut p$n&acum asemenea oameni! nu! Smeagol n&a mai
0#2ut a%a ce0a* Sunt cumpli+i* -u oc6ii negri! p#rul negru! lung! %i cercei de aur (n
urec6i5 da! mult aur frumos* "i unii sunt m$n4i+i cu ro%u pe ora4i %i au mantii ro%ii5
steagurile lor sunt tot ro%ii! la fel ca 0$rfurile l#ncilor5 au scuturi rotunde! galen cu
negru! pline de +epi* Nu cumsecade5 tare 6aini %i cru2i arat# oamenii #%tia9 -proape
la fel de r#i ca orcii %i mult mai mari* Smeagol crede c# sunt din Mia2#2i! de dincolo
de cap#tul R$ului cel Mare5 pe drumul #la au 0enit* S&au dus spre Poarta Neagr#5
.ar s&ar putea s# mai 0in# %i al+ii* :ine tot mai mult# lume (n Mordor* P$n# la urm#
toat# suflarea o s# intre acolo*
7 Erau %i olifan+i; (ntre# Sam! uit$ndu&%i spaima %i 0r$nd s# afle 0e%ti despre
locuri ciudate*
7 Nu! olifan+i nu9 ,e sunt olifan+ii; nu se dumiri <ollum*
Sam se ridic# (n picioare cu m$inile la spate Da%a cum f#cea totdeauna c$nd
recita poe2iiE %i (ncepu=
Mare sunt c$t un c#soi
,a un %arpe&al meu n#soi*
"i&s ca %oarecele! murg!
,utremur p#m$ntul c$nd fug*
Iar c$nd trec prin iar#
-rorii se sfarm#*
,u cornul la gur#!
,u urec6i peste m#sur#!
,#tre mia2#2i m#&ndrept!
Trop#i %i deloc n&a%tept (ntins la p#m$nt*
Nu 2ac nici (n morm$nt*
Eu sunt olifantul mare
Mai (nalt ca ori%icare*
,ine&o dat# m#&nt$lne%te
Peste ani m# pomene%te*
"i de mine n&ai s# cre2i
.ac#&n fa+# nu m# 0e2i*
.ar sunt olifantul mare
,e st# numai (n picioare*
8 -stea&s ni%te sti6uri de la noi! din ,omitat! rosti Sam dup# ce termin# de
recitat* Or fi prostii! n&or fi prostii*** .a@ a0em %i noi po0e%tile noastre %i ne 0in %i nou#
0e%ti de la Mia2#2i* 'n 2ilele de demult! 6oi+ii mai c#l#toreau %i ei din c$nd (n c$nd*
-sta nu&nseamn# c# se mai (ntorceau to+i %i nici c# li se d#dea (ntru totul cre2are=
nimic altce0a dec$t ni%te ve"ti din .ree, la fel de demne de cre2are ca b(rfa din
$omitat, cum se 2icea pe la noi* .a@ am au2it po0e%ti despre semin+ia uria%# departe!
(n )inuturile Soarelui* Le 2icem sGertingi (n asmele noastre5 c#l#resc pe olifan+i! se
spune! c$nd pornesc la lupt#* SGertingii (%i pun casele! turnurile %i tot ce au pe
spin#rile olifan+ilor care dau cu pietre unii&ntr&al+ii* -%a c# (n clipa c$nd ne&ai spus c#&
s 1oameni de la Mia2#2i! (n0e%m$nta+i (n ro%u %i aur! mi&am 2is! 1Oare n&or fi %i
olifan+i;3 ,#ci dac#&i pe&a%a! 0oiam %i eu s#&i 0#d! cu toat# prime4dia* .a@ acum nu
cred c&o s# mai 0#d 0reodat# olifan+i* Poate nici nu sunt asemenea fiare! 2ise el
oft$nd*
7 Nu! olifan+i nu! 2ise <ollum iar* Smeagol n&a mai au2it de&a%a ce0a* "i nici nu
0rea s#&i 0ad#! nu 0rea s# %tie c# sunt* Smeagol 0rea s# plece de&aici %i s# se&
ascund# (ntr&un loc mai ap#rat* Smeagol 0rea ca %i st#p$nul s# plece* St#p$nul
cumsecade nu 0rea s# 0in# cu Smeagol;
Frodo se ridic# (n picioare* ,u toate gri4ile care (l cople%eau! i2ucnise (n r$s c$nd
Sam d#duse drumul la sti6urile acelea str#0ec6i de spus la gura soei! despre
olifant, %i una dispo2i+ie (i risipi %o0#iala*
7 ,e ine&ar fi s&a0em o mie de olifan+i! (n frunte cu <andalf c#lare pe unul al!
2ise el* -tunci poate ne&am croi %i noi drum pe t#r$mul acela al r#ului* .ar nu a0em
dec$t picioarele astea ale noastre oosite* Ei ine! Smeagol! a treia cotitur# s&ar
putea s# ias# cel mai ine* O s# merg cu tine*
7 8un st#p$nu@! (n+elept st#p$nu@! cumsecade st#p$nu@9 strig# <ollum cuprins de
(nc$ntare %i gudur$ndu&se l$ng# genunc6ii lui Frodo* 8un st#p$nu@9 -tunci odi6ni+i&
0#! 6oi+ei dr#g#la%i! la umra pietrelor! l$ng# pietre9 Odi6ni+i&0# %i sta+i lini%ti+i! p(n&
o pleca Fa+a <alen#* .up&aia putem s&o %tergem* Tiptil %i iute ca umrele! a%a
treuie s&o %tergem9
I! +n care e 2or"a despre mirodenii

%i despre tocnia de iepure
Se odi6nir# (n cele c$te0a ceasuri care r#m#seser# din 2i! mut$ndu&se mereu la
r#coare! dup# cum se mi%ca soarele! p$n# c$nd! (n sf$r%it! umra marginii de apus a
0$lcelei (n care se aflau se lungi %i groapa fu n#p#dit# de (ntuneric* -tunci ciugulir#
c$te ce0a %i #ur# cu m#sur#* <ollum nu m$nc# nimic! dar primi apa cu ucurie*
7 ,ur$nd o s&a0em destul#! 2ise el! ling$ndu&se pe u2e* ,urge ap# un# (n
p$raiele ce se 0ars# (n R$ul cel Mare5 un#&i apa (n +inutul unde ne ducem9 Smeagol
poate s# fac# rost %i de&ale gurii* ,#ci tare&i e foame5 da! da! #ollum2
'%i a%e2# palmele mari pe p$ntecele supt %i (n oc6i (i ap#ru o lumin# 0er2uie!
sp#l#cit#*
Se (nserase ine c$nd! (n sf$r%it! ie%ir# t$r$ndu&se peste marginea de apus a
0$lcelei %i pornir# pe marginea drumului! pier2$ndu&se ca ni%te stafii! (n +inutul acela
sf#r$mat* Trecuser# trei nop+i de c$nd fusese lun# plin#! dar astrul nu se&ar#ta peste
mun+i p$n# aproape de mie2ul nop+ii! a%a c# (n primele ceasuri (ntunericul fu deplin*
O singur# lumin# ro%ie ardea sus! (n Turnurile ,ol+ilor! dar! altminteri! nu se au2ea %i
nu se 0edea nimic pe Morannon! unde str#4erii se plimau neoosit*
Se p#rea c# oc6iul acela ro%u (i urm#ri p$n# la mile (ntregi dep#rtare! (n timp ce
fugeau (mpiedic$ndu&se prin pustiiciunea pietroas#* 'n st$nga lor %erpuia drumul pe
care (ns# nu (ndr#2neau s&o apuce! dar c#utau s# nu se dep#rte2e prea mult de el*
P$n# la urm#! dup# ce trecuse o un# ucat# din noapte %i ei erau fr$n+i de
ooseal#! c#ci nu reu%iser# s# se odi6neasc# dec$t foarte pu+in! oc6iul se mic%or#
c$t un punct aprins! apoi se f#cu ne0#2ut5 cotiser# pe dup# um#rul (ntunecat de la
mia2#noapte al mun+ilor ce0a mai pu+in (nal+i! lu$nd&o c#tre mia2#2i*
-tunci f#cur# iar popas! cu inimile ciudat de u%oare! (ns# nu pentru mult# 0reme*
Nu prea puteau +ine pasul cu <ollum* .up# socoteala lui! erau aproape trei2eci de
leg6e din Morannon p$n# la r#scruce! mai sus de Osgiliat6! %i n#d#4duia s# fac#
drumul cu patru opriri* -%a c# nu trecu mult %i&o pornir# iar c#2nit mai departe! p$n#
c$nd 2orile (ncepur# s# se risipeasc# (ncet (n singur#tatea cenu%ie %i nesf$r%it#*
Str##tuser# aproape opt leg6e %i 6oi+ii n&ar mai fi fost! nici s# 0rea! (n stare s#
fac# 0reun pas*
'n lumina care cre%tea! +inutul nu li se mai p#ru at$t de sterp %i de ruinat* Mun+ii se
deslu%eau (nc#! pre0estitori de rele! (n st$nga lor! dar (n apropiere! la st$nga! 0#2ur#
drumul c#tre mia2#2i! care se +inea acum departe de poalele negre ale colinelor %i o
lua la 0ale spre apus* (nd#r#tul lui se 2#reau po0$rni%urile n#p#dite de arori sumri!
ca ni%te nori (ntuneca+i! dar de 4ur (mpre4ur se (ntindea o pust# nesf$r%it#! plin# de
#l#rii! de gro2am#! de corni %i de alte tufe necunoscute lor* Ici&colo! se 2#reau
p$lcuri de pini (nal+i* /oi+ilor le mai crescur# un pic inimile! (n ciuda ooselii= aerul
era proasp#t %i (nmiresmat %i le amintea de (n#l+imile dep#rtate din Meleagul de la
Mia2#noapte* -sta le pl#cu! fiindc# se g#seau pe&un p#m$nt st#p$nit doar de c$+i0a
ani de Seniorul 'ntunecimii! care nu se pr#u%ise cu totul (n paragin#* .ar nu uitau
prime4dia care (i p#%tea %i nici Poarta Neagr# (nc# at$t de aproape! de%i ascuns#
(nd#r#tul (n#l+imilor mo6or$te* ,#utar# un ascun2i% unde s# se ad#posteasc# pe
timpul 2ilei de oc6i du%m#no%i*
>iua trecu ane0oie* St#teau (ntin%i (n inima pustei %i num#rau ceasurile molcome
(n care parc# nu se sc6ima aproape nimic5 c#ci se aflau (nc# su umrele muntelui
Ep6el .uat6! iar soarele era acoperit de 0#luri* Frodo adormi de c$te0a ori! ad$nc %i
lini%tit! fie

c# se (ncredea cu totul (n <ollum! fie pentru c# era prea oosit ca s#&%i mai
fac# 0reo gri4# (n pri0in+a lui5 dar Sam nu reu%i dec$t s# a+ipeasc#! c6iar %i c$nd
<ollum adormi iute u%tean! tres#rind %i forn#ind (n 0isurile sale tainice* Mai degra#
foamea dec$t ne(ncrederea (l +inea trea25 (ncepuse s#&i fie dor de o mas# un#! 7
fierinte! ca la mama acas#*
.e (ndat# ce +inutul pieri (ntr&o mas# cenu%ie Ia c#derea nop+ii! pornir# iar*
<ollum (i duse spre drumul de la mia2#2i5 iar dup# aceea (%i continuar# c#l#toria mai
iute! de%i prime4dia era mai mare* ,iuleau urec6ile! s# prind# orice 2gomot de copite
sau de pa%i (n fa+# sau (n spate5 dar noaptea se scurse %i nu d#dur# de nici un c#l#&
tor c#lare sau pe 4os*
.rumul fusese f#cut de mult de tot %i 0reo trei2eci de mile fuseser# drese de
cur$nd! dar! pe m#sur# ce (nainta (nspre mia2#2i! se p#r#ginea tot mai tare* Se mai
g6icea (nc# di#cia oamenilor de alt#dat# (n felul s#u drept! sigur %i f#r# poticneli5 ici&
colo! trecea peste po0$rni%urile colinelor sau se a0$nta peste p$raie! (n arcuiri largi!
ar#toase %i ine durate5 dar! p$n# la urm#! toate semnele de lucr#tur# (n piatr# se
f#cur# ne0#2ute! afar# de c$te un st$lp pr#u%it ici %i colo! i0indu&se printre 6#+i%urile
de pe margini! sau de 0ec6i uc#+i de caldar$m! aia 2#rindu&se printre uruieni %i
mu%c6i* M#r#cini! arori %i ferigi se t$rau %i at$rnau peste margini sau n#p#deau
toat# suprafa+a drumului* 'ntr&un t$r2iu! a4unser# pe un drumeag neumlat5 dar nu
%erpuia deloc5 o +inea drept (nainte %i (i c#l#u2ea pe cea mai iute cale*
-stfel a4unser# la fruntariile de mia2#noapte ale +inutului c#ruia oamenii (i 2iceau
c$nd0a It6ilien! o +ar# fermec#toare! cu (n#l+imi (mp#durite %i p$raie repe2i* Noaptea
se f#cu frumoas# su stele %i su luna rotund#! iar 6oi+ilor li se p#ru c# 0#2du6ul
era tot mai (nmiresmat! pe m#sur# ce (naintau5 %i din pufniturile %i om#nelile lui
<ollum! se p#rea c# oser0ase %i el acest lucru %i nu prea&i c#dea ine* La primele
semne ale 2ilei! f#cur# din nou popas* Se aflau la cap#tul unei cr#p#turi lungi!
ad$nci! cu pere+ii arup+i la mi4loc! unde drumul t#ia o creast# pietroas#! dar de acolo
urcar# pe malul de apus care d#dea dincolo de fruntarii*
,erul se lumina %i 0#2ur# c# mun+ii erau acum mai departe! la r#s#rit! %i se
pierdeau (n 2are* .up# ce o luar# spre apus! ap#rur# po0$rni%uri domoale care
coorau p$n# 6#t&departe! (n neguri* .e 4ur (mpre4ur! cre%teau dumr#0i de copaci 7
ra2i! cedri %i c6iparo%i! precum %i alte soiuri necunoscute (n ,omitat 7 (n mi4locul
c#rora se 2#reau poieni (ntinse5 %i peste tot se (n0olurau pu6oaie de ieruri
(nmiresmate %i de tufi%uri* Lunga c#l#torie din :$lceaua .espicat# (i adusese
departe! la mia2#2i de +inutul lor! dar niciodat# p$n# acum nu mai sim+iser# 6oi+ii o
asemenea sc6imare de clim# ca aici! (n regiunea aceasta ad#postit#* Prim#0ara (%i
f#cea de4a de lucru (n 4urul lor= frun2ele de ferig# str#pungeau mu%c6iul %i p#m$ntul
gras! 2adele (%i (ntindeau degetele 0er2i! printre smocurile de iar# (nfloriser#
floricelele! p#s#relele c$ntau* It6ilien! gr#dina <ondorului! acum pustiit#! p#stra (nc#
ce0a din dr#g#l#%enia unei driade despletite*
La mia2#2i %i la apus! +inutul se desc6idea spre 0#ile mai calde ale -nduinului %i
la r#s#rit de Ep6el .uat6! f#r# s# a4ung# (ns# p$n# su umrele muntelui5 se
(ntindea apoi la nord p$n# la Em?n Muil %i se desc6idea primitoare aerului de
mia2#2i %i 0$nturilor umede dinspre Marea dep#rtat#* ,re%teau aici o mul+ime de
arori m#re+i! planta+i (n 0ec6ime! r#0#%i+i de trecerea anilor! (n noianul unui 6#+i% de
l#stari5 apoi mai erau dumr#0i %i desi%uri de tamarisc %i de terein+i spino%i! de
m#slini %i de dafini5 ienup#ri %i mirt5 %i tufe de cimru care (n0#luiau cu tulpinile lor
t$r$toare! lemnoase! pietre ascunse (n tapiserii ad$nci* Mai multe soiuri de sal0ie (%i
ar#tau florile alastre! ro%ii sau 0erde&pal! iar p#trun4elul %i so0$rful aia r#s#riser#!
dimpreun# cu multe alte ieruri frumos mirositoare cu forme %i miresme mai presus
de %tiin+a! gr#din#reasc# a lui Sam* SaAifraga %i celelalte ieruri (nstelau de4a grotele
%i pere+ii st$nco%i* Primulele %i anemonele se de%teptau printre crengile de alun! iar
coprinde %i l#crimioarele nenum#rate (%i scoteau capetele din iara deas# %i 0erde
dimpre4urul 6ele%teelor formate de p$raiele repe2i (n ad$ncituri r#coroase! (n
re0#rsarea lor spre -nduin*
,#l#torii (ntoarser# spatele drumului %i o luar# pe po0$rni% (n 4os* 'n 0reme ce&%i
purtau pa%ii printre tufi%uri %i ieruri! (i (mpresurau miresmele sua0e* <ollum tu%ea %i
icnea5 dar 6oi+ii tr#geau ad$nc aer (n piept %i Sam i2ucni deodat# (n r$s 7 un r$s
de u%urare! nu de ucurie* Pornir# pe firul unui p$r$u care curgea iute (n fa+a lor! la
0ale* ,ur$nd (i duse la un lac micu+ %i limpede! (ntr&o 0$lcea domoal#5 se i0ise (n
ruinele pr#u%ite ale unui 0ec6i a2in de piatr#! a c#rui margine crestat# era
acoperit# cu mu%c6i %i rugi de mure5 de 4ur (mpre4ur! se ridicau spadele (n%iruite ale
iri%ilor %i frun2ele de nuf#r pluteau pe oglinda lui (ntunecat# %i tremur#toare5 dar era
ad$nc %i proasp#t %i se re0#rsa molcom peste un prag de piatr# de la cap#tul
cel#lalt* -ici se sp#lar# %i #ur# pe s#turate din pu6oiul care se 0#rsa (n lac* -poi
c#utar# o ascun2#toare unde s# se odi6neasc#5 c#ci locul acesta cu (nf#+i%are
frumoas# era totu%i acum pe teritoriul .u%manului* Nu se a#tuser# prea mult de la
drum5 cu toate acestea! 0#2user# c6iar %i (n locul acela urmele 0ec6ilor r#2oaie %i
r#nile mai noi! pricinuite de orci %i de al+i slu4itori sc$ra0nici de&ai Seniorului
'ntunecimii 7 un pu+ plin cu gunoaie %i resturi5 arori door$+i f#r# rost %i l#sa+i s#
moar#! cu scoar+a crestat# ur$t! n#p#dit# de rune %i de alte (nsemne cumplite ale
Oc6iului*
Strecur$ndu&se pe su cascada care pornea din lac! mirosind %i m$ng$ind
plantele %i arorii aceia neoi%nui+i! Sam! care uitase pentru moment de Mordor! (%i
aduse aminte de prime4dia ce plutea peste tot* Se (mpiedic# de o pirostrie scoro4it#
de fl#c#ri! (n mi4locul c#reia g#si o gr#mad# de oase f#cute scrum %i de +este*
Trandafirii s#latici! r#sura %i clematitele crescuser# at$t de repede! (nc$t tr#seser#
de4a un 0oal peste urmele festinului %i ale m#celului aceluia cumplit! de%i nu se
(nt$mplase cu prea mult timp (n urm#* -lerg# (napoi la to0ar#%ii s#i! dar nu 2ise
nimic5 era mai ine ca oasele acelea s# se odi6neasc# (n pace! nu s# pun# <ollum
laa pe ele %i s# le scormoneasc#*
7 /ai s# ne (ntindem pe unde0a! 2ise el* .ar s# nu fie prea 4os* :reau s# m#
odi6nesc la (n#l+ime*
Un pic mai sus de lac! d#dur# de un a%ternut cafeniu %i moale din ferig# r#mas#
de anul trecut* 'nd#r#tul lui se (ntindea un desi% de lauri cu frun2ele (ntunecate!
c#+#ra+i pe un mal arupt! pe creasta c#ruia cre%teau cedri #tr$ni* -ici 6ot#r$r# s#
se odi6neasc# %i s#&%i petreac# 2iua! care f#g#duia de4a s# fie str#lucitoare %i cald#!
un# de preuml#ri! la umra dumr#0ilor %i prin poienele din It6ilien5 dar! de%i orcii
se fereau de lumina soarelui! erau aici multe ascun2i%uri de unde puteau s#&i
p$ndeasc#5 %i mai erau %i al+i oc6i r#i peste fruntarii! c#ci Sauron a0ea mul+i slu4itori*
,$t despre <ollum! nu 0oia nici (n ruptul capului s# se mi%te la lumina Fe+ei Palide*
,ur$nd! aceasta a0ea s#&%i arate pri0irile peste culmile (ntunecate din Ep6el .iiat6!
iar el ar fi le%inat %i s&ar fi c6ircit de lumin# %i c#ldur#*
,$t merseser#! Sam se g$ndise mereu la m$ncare* -cum de2n#de4dea c#
Poarta nu putea fi trecut# r#m#sese (nd#r#t! iar el! spre deoseire de st#p$nul s#u!
nu se sim+ea at$t de dornic s# uite de ne0oi p$n# la terminarea drumului %i! oricum! i
se p#rea mai (n+elept s# p#stre2e din merindele elfe%ti pentru timpurile mai grele
care&i a%teptau* Trecuser# %ase 2ile sau c6iar mai mult de c$nd f#cuse socoteala c#
de&aia mai a0eau lembas pentru 0reo trei s#pt#m$ni* 1Mare minune de&om a4unge
la Foc la timp9 (%i 2ise el* "i s&ar putea s# ne mai 0in# c6eful s# ne %i&ntoarcem9 ,ine
%tie;3 Pe l$ng# acestea! la cap#tul unui mar% lung! (n noapte! %i dup# ce se sp#lase
%i (%i potolise setea! sim+ea c#&i era mai foame ca oric$nd* Tot ce&%i dorea acum cel
mai mult era o cin# sau o mas# de diminea+# la gura soei! (n 0ec6ea uc#t#rie de la
Pu%c#&n Traist#* .eodat# (i 0eni o idee %i se (ntoarse spre <ollum* -cesta tocmai se
apucase s# mi%une de unul singur %i s# se t$rasc# printre ferigi (n patru lae*
7 /ei! <ollum9 2ise Sam* Unde te duci; La 0$n#toare; Ia ascult#! pe2e0eng6i
#tr$n! nu prea te dai (n 0$nt dup# m$ncarea noastr# "i nici nu m&a% sup#ra dac&a%
face eu (nsumi o sc6imare* :ora ta&i sunt #ata-ntotdeauna s fiu de a*utor -i
putea s# g#se%ti ce0a pentru un 6oit (nfometat;
7 .a! poate c# da! 2ise <ollum* Smeagol e totdeauna de a4utor! dac# i se cere***
dac# i se cere frumos*
8 .a9 f#cu Sam* Eu cer* "i dac# nu +i se pare destul de frumos! atunci te rog (n
genunc6i*
<ollum se f#cu ne0#2ut* Lipsi o 0reme %i! dup# c$te0a (muc#turi de lembas,
Frodo se culcu%i ine (n feriga cafenie %i adormi* Sam se uit# la el* >iua care aia
(ncepuse se strecura pe su umrele arorilor! dar 0#2u foarte limpede c6ipul
st#p$nului s#u! precum %i m$inile odi6nindu&i&se al#turi de trup! pe p#m$nt* -%a cum
se uita la el! 2#c$nd (ntins! deodat# (i ap#ru (n minte imaginea lui Frodo adormit! (n
casa lui Elrond! dup# rana aceea (ngro2itoare* -tunci! pe c$nd 0eg6ea! Sam 0#2use
c#! din c$nd (n c$nd! (i ap#rea pe c6ip o lumin# l#untric#5 acum str#lucirea acesta
p#rea %i mai puternic#* Tr#s#turile lui Frodo erau lini%tite5 (i disp#ruse orice urm# de
spaim# %i de (ngri4orare5 dar ar#ta #tr$n! #tr$n %i frumos! ca %i cum d#ltuirea anilor
ar fi ie%it acum la i0eal# (n numeroase cute su+iri! ascunse p$n# atunci! de%i c6ipul
nu se sc6imase* .ar Sam <amgee nu g$ndi c6iar a%a* ,l#tin# din cap! de parc# ar
fi socotit 0orele f#r# rost! %i murmur#= 1'l iuesc* -%a e el! %i c$teodat# (ncepe! nu
%tiu cum! s# str#luceasc#* )in la el %i gata93
<ollum se (ntoarse tiptil %i trase cu oc6iul peste um#rul lui Sam* Se uit# la Frodo!
(%i plec# pleoapele! apoi se retrase f#r# 2gomot* Peste o clip#! Sam se apropie de el
%i (l g#si molf#ind ce0a %i om#nind* Bos! al#turi! 2#ceau doi iepuri mici! pe care (i
sori lacom din oc6i*
7 Smeagol a4ut# totdeauna! 2ise el* - adus iepuri! iepuri faini* .ar st#p$nul s&a
culcat %i poate Sam 0rea %i el s# doarm#* Nu 0rea iepuri acum; Smeagol (ncearc# s&
a4ute! dar nu poate prinde lucrurile (ntr&o clip#*
.ar Sam (i spuse c# nu a0ea nimic (mpotri0a iepurilor* Mai ales dac# erau g#ti+i*
Orice 6oit %tie! ine(n+eles! s# g#teasc#! c#ci (ncepe s# (n0e+e asta (naintea
literelor Dpe care mul+i nu a4ung niciodat# s# le (n0e+eE5 dar Sam era un uc#tar un!
c6iar dup# socoteala 6oi+ilor! %i f#cuse mult# m$ncare (n drumurile lor! de c$te ori
a0usese prile4ul* Mai purta (n rani+a lui c$te0a ustensile! s# fie acolo= o cutie mic# de
iasc#! dou# cr#ticioare! o furculi+# scurt# cu doi din+i %i c$te0a frig#rui (mpac6etate5
iar la fund! (ntr&o cutiu+# de lemn! o comoar# pe duc#= ni%te sare* .ar a0ea ne0oie de
foc %i de (nc# 0reo c$te0a lucruri* ,6i2ui pu+in! (n timp ce&%i scoase cu+itul! (l cur#+#
%i (l ascu+i! apoi (ncepu s# preg#teasc# iepurii* Nu 0oia s#&l lase pe Frodo
nesupra0eg6eat nici m#car pentru c$te0a minute*
7 -cum! <ollum! am s#&+i dau altce0a de f#cut* .u&te %i umple cr#ticioarele astea
cu ap# %i adu&mi&le aici*
7 Smeagol o s&aduc# ap#! da! spuse <ollum* .ar de ce&i treuie 6oitului ap#;
- #ut! s&a sp#lat***
7 N&are&a face! (i r#spunse Sam* .ac# nu g6ice%ti! ai s#&+i dai seama cur$nd* "i
cu c$t aduci mai repede apa! cu at$t o s# afli mai iute* S# nu&mi strici 0reo
cr#ticioar#! c# te fac uc#+ele9
.up# ce plec# <ollum! Sam se uit# iar la Frodo* .ormea (nc# lini%tit! dar (l mirar#
c6ipul %i m$inile lui su+iri* 1E prea sla %i prea tras la fa+#! murmur# el* Nu&i ine
pentru un 6oit* .up# ce termin de g#tit iepurii #%tia! am s#&l tre2esc*3
Sam str$nse o gr#mad# de ferigi uscate %i scotoci pe mal! adun$nd un ra+ de
r#murele %i de lemne5 sus g#si o creang# de cedru pr#u%it# care (i a4ungea pentru
foc* Scoase ni%te ra2de de iar# de pe mal! c6iar de su desi%ul de ferig#! %i f#cu o
groap# nu prea ad$nc#5 apoi a%e2# lemnele acolo* ,um era (ndem$natic cu amnarul
%i iasca! reu%i iute s# aprind# un focule+* -proape c# nu ie%i fum deloc! dar r#sp$ndi
un miros (nmiresmat* Tocmai se aplecase asupra focului! ca s#&l fereasc# s# se
sting# %i s# pun# lemne mai groase! c$nd <ollum se (ntoarse cu cr#ticioarele*
Mergea cu gri4# mare %i om#nea* Le puse 4os %i deodat# 0#2u ce f#cea Sam*
Scoase un +ip#t %uier#tor* P#rea s# fie %i speriat %i m$niat (n acela%i timp*
7 -69 Sss*** nu9 strig# el* Nu9 /oi+i f#r# minte9 Neuni! da! neuni9 Nu treuie
s# fac# una ca asta9
7 ,e nu treuie s# fac#; (l (ntre# Sam mirat*
7 Limile alea ro%ii! nesuferite9 %uier# <ollum* Foc9 Foc9 E prime4dios! da! a%a e9
-rde! omoar#9 "i&o s&aduc# 0r#4ma%ii aici9 .a9
7 Nu cred! f#cu Sam* Nu 0#d cum s# ias# fum dac# nu pui ce0a ud pe foc* .ar
fie ce&o fi9 Tot m#&ncumet* O s# fac toc#ni+# din iepura%ii #%tia*
7 S# faci toc#ni+# din iepuri9 sc6el#l#i <ollum* S# strici carnea un# pe care
Smeagol a p#strat&o pentru tine9 8ietul Smeagol! ce foame&i e9 .e ce; .e ce! 6oi+i
f#r# minte; Sunt tineri! sunt frage2i! sunt gusto%i9 M#n$nc#&i! m#n$nc#&i9
'ntinse g6eara spre iepurele cel mai apropiat! 4upuit de4a de piele! care 2#cea
l$ng# foc*
7 Nu! nu! f#cu Sam* Fiecare cum (i place* )ie p$inea noastr#&+i st#&n g$t! iar mie&
mi st#&n g$t iepura%ul crud* S# %tii c# dac# mi l&ai dat! p$inea e&al meu5 fac ce 0reau
cu el* .u&te %i prinde&+i %i pentru tine unul %i m#n$nc#&l cum pofte%ti* .ar nu&n fa+a
mea* -%a n&o s# mai 0e2i nici tu focul %i&o s# fim am$ndoi mul+umi+i* O s# am gri4# s#
nu ias# fum! dac# asta te domole%te*
<ollum se d#du (napoi om#nind %i (ncepu s# se t$rasc# printre ferigi* Sam (%i
0#2u de crati+ele lui* 1Ei! de ce&ar mai a0ea ne0oie 6oitul acum; se (ntre# el (n
g$nd* -far# de iepura%i! ar fi une ni%te mirodenii %i ni%te r#d#cini! mai ales ni%te
araule*** ca s# nu mai 0orim de p$ine* .up# c$te se pare! de mirodenii nu ducem
lips#*3
7 <ollum9 (l strig# el (nceti%or* O singur# rug#minte mai am= adu&mi ni%te ieruri*
<ollum (%i scoase capul dintre ferigi! dar pri0irile lui nu erau deloc prietenoase*
7 Ni%te frun2e de dafin! cimru %i sal0ie*** p$n# fiere apa! cred c&a4ung astea!
ad#ug# Sam*
7 Nu9 2ise <ollum* Lui Smeagol nu&i place asta9 Lui nu&i plac frun2ele
mirositoare* El nu m#n$nc# ieruri %i r#d#cini5 nu! nu! nepre+uitule5 poate doar dac#
moare de foame sau dac#&i e r#u* 8ietul Smeagol9
7 Smeagol o s&a4ung# (n ap# clocotit#! c$nd o fiere asta! dac# nu face ce i se
cere! m$r$i Sam* Sam o s#&l 0$re cu capu&n crati+#! da! da! nepre+uitule9 "i l&a% mai
pune s# caute %i ni%te napi! morco0i %i araule! dac&ar fi timpul lor* Pun r#m#%ag c#
sunt aici tot felul de un#t#+i din el%ug* ,e n&a% da s# am 0reo %ase araule9
7 Smeagol n&o s# se duc#9 O! nu! nepre+uitule! de data asta! nu9 %uier# <ollum*
E (nsp#im$ntat %i foarte oosit5 %i 6oitu@ #sta nu&i cumsecade! nu&i cumsecade
deloc9 Smeagol n&o s# scotoceasc# dup# r#d#cini! dup# morco0i %i*** araule* ,e&s
araulele! nepre+uitule! 6a; ,e&s araulele;
7 ,artofi! 2ise Sam* 'nc$ntarea Unc6ia%ului %i ce0a un %i rar de umplut
urdi6anul* .a@ n&o s# g#se%ti! a%a c# nu&i ne0oie s# cau+i* Fii un! Smeagol! adu&mi
ni%te mirodenii %i&o s# cre%ti (n oc6ii mei* "i (nc# ce0a= dac&o s# te sc6imi %i&o s&o +ii
a%a! am s#&+i fac eu ni%te araule&ntr&o 2i* ,6iar a%a9 Pe%te pr#4it cu cartofi pai!
ser0ite de (nsu%i S* <amgee* .oar n&o s# 2ici nu9
7 8a da! o s# 2icem* S# pr#p#de%ti un#tate de pe%ti %i s#&i p$rle%ti9 .#&mi acu@
pe%%%te %i +ine&+i tu sc$ro%eniile alea de cartofi pr#4i+i9
7 Ooo! cu tine n&am cum s&o scot la cap#t9 2ise Sam* .u&te %i te culc#9
P$n# la urm#! treui s#&%i caute singur tot ce 0oia5 dar n&a fost ne0oit s# mearg#
prea departe! a%a c# a putut s#&l +in# su oser0a+ie pe st#p$nul lui care dormea*
-poi se a%e2# g$nditor %i a+$+# focul! p$n# c$nd apa (ncepu s# fiar#* >iua cre%tea!
aerul se (nc#l2ise5 rou# de pe iar# %i de pe frun2e pieri* ,ur$nd carnea %i ierurile
(ncepur# s# fiar# molcom* Sam se sim+i cople%it de toropeal#* L#s# m$ncarea s#
fiar# aproape un ceas5 din c$nd (n c$nd! (ncerca iepurii cu furculi+a %i gusta din
2eam#* ,$nd socoti c# totul era gata! lu# crati+ele de pe foc %i se apropie (nceti%or de
Frodo* -cesta (ntredesc6ise oc6ii! sim+indu&l pe Sam aplecat asupra sa! apoi se tre2i
din 0isul lui frumos 7 un 0is neostoit de pace*
7 Salut! Sam9 f#cu el* Nu te odi6ne%ti; S&a&nt$mplat ce0a; ,$t e ceasul;
7 Sunt 0reo dou# ore de c$nd s&a cr#pat de 2iu#! 2ise Sam! %i aproape opt
4uma@! dup# ornicele din ,omitat! cred* Nu s&a&nt$mplat nimic* ,u toate c# n&a% 2ice
c#&i totul (n regul#= nu tu r#d#cinoase! nu tu ceap# %i nici araule* -m o +$r# de
toc#ni+# pentru domnia 0oastr# %i ni%te 2eam#! domnu@ Frodo* :# prinde ine* O s#
m$nca+i din can# sau drept din tigaie! dup# ce se mai r#ce%te* N&am luat cu mine
str#c6ini %i nici altce0a mai ac#t#rii* Frodo c#sc# %i se (ntinse*
7 Treuia s# te odi6ne%ti! Sam! spuse el* "i&i cam prime4dios s# faci focul aici*
.ar c6iar c# mi&e foame* /mmm9 Miroase p$n&aici* ,e&ai preg#tit;
7 Un dar de la Smeagol! (i r#spunse Sam= o perec6e de iepura%i* ,red c# acu&i
pare r#u lui <ollum de ei* .ar n&am prea a0ut mirodenii***
Sam %i st#p$nul lui se a%e2ar# pe c$te&o pal# de ferig# %i m$ncar# toc#ni+a din
cr#ticioare! folosindu&se pe r$nd de furculi+# %i de lingur#! (%i (ng#duir# c6iar %i c$te o
4um#tate dintr&un pesmet elfesc* Li se p#ru un ade0#rat osp#+*
7 /eei9 <ollum9 (l fluier# Sam (nceti%or* /ai9 Mai ai 0reme s# te r#2g$nde%ti* -
mai r#mas ce0a! dac# 0rei s#&ncerci toc#ni+a de iepura%i*
Nu primi nici un r#spuns*
7 Ei! asta e9 Socot c# s&a dus s# g#seasc# ce0a %i pentru el* Putem s# m$nc#m
tot! 2ise Sam*
7 -poi s# te culci %i tu pu+in! spuse Frodo*
7 S# nu 0# fure somnul c(t oi fi eu a+ipit! domnu@ Frodo* Nu prea m#&ncred (n el*
/o+ul din el s&a pus iar pe picioare 7 partea rea a lui <ollum! dac# m#&n+elege+i* Nu
de alta! dar cred c&o s#&ncerce s# m# sugrume pe mine&nt$i* Nu ne putem 0edea (n
oc6i unul pe altul! iar el nu e mul+umit deloc de Sam5 o! nu! nepre+uitule! nu e
mul+umit deloc9
.up# mas# se duse la p$r$u! ca s# spele 0asele* ,$nd se ridic# (n picioare! (%i
arunc# pri0irile pe po0$rni%ul dind#r#t* 'n clipa aceea! 0#2u soarele care se ridica din
miasme! din cea+#! din e2n# sau din ce&o fi fost acolo! la r#s#rit! dintotdeauna %i
pentru totdeauna! %i (%i trimitea ra2ele peste arorii %i poienele din 4ur* -poi oser0# o
spiral# de fum alastru&cenu%iu! deslu%it# (n lumina soarelui! care se (n#l+a din desi%*
(%i d#du seama c# era fumul din focule+ul lui %i c# uitase s#&l sting#*
7 Nu se poate9 Nu m&am g$ndit c&o s# se 0ad# c6iar a%a9 om#ni el %i porni
iute (nd#r#t*
.eodat# se opri %i ascult#* S# fi fluierat cine0a sau era 0reo pas#re ciudat#;
"uieratul nu 0enea din direc+ia lui Frodo* -poi se au2i din alt# parte* Sam urc#
po0$rni%ul c(t putea de repede*
Ferigile %i ierurile din 4ur se aprinseser# de la un t#ciune %i ardeau acum mocnit*
Se apuc# iute s# trop#ie peste r#m#%i+ele focului! (mpr#%tie cenu%a! apoi puse
ra2da de iar# la loc! (n groap#! %i se strecur# (napoi l$ng# Frodo*
7 -+i au2it cele dou# %uier#turi; (ntre# el* -cu@ c$te0a minute* N#d#4duiesc c#
n&a fost dec$t o pas#re! dar nu prea sem#na a ciripit5 cred! mai degra#! c# era
cine0a care imita %uierul 2ur#toarelor* "i m# tem c# focule+ul meu a cam scos fum*
-cu@! dac&oi fi f#cut 0reun pocinog! n&o s# mi&o iert niciodat#* S&ar putea s# nici nu
mai am prile4ul9
7 Ssst9 f#cu Frodo %optit* Mi s&a p#rut c&aud glasuri*
,ei doi 6oi+i (%i legar# rani+ele mici la gur# %i le a%e2ar# la (ndem$n#! apoi se
strecurar# mai ad$nc (n ferigi* -colo se g6emuir# ascult$nd* Nu mai (nc#pea nici o
(ndoial# c# erau glasuri* Se au2eau (ncet! pe furi%! dar se apropiau de ei* .eodat#!
cine0a 0ori limpede la o arunc#tur# de #+*
7 -ici9 .e&aici s&a (n#l+at fumul9 Treuie s# fie pe&aproape* Nu m#&ndoiesc c# s&a
ascuns printre ferigi* O s#&l prindem ca pe&un iepura% (n capcan#* S# 0edem despre
cine e 0ora*
7 .a! %i ce&are (n minte! 2ise al doilea glas*
Patru #ra+i se repe2ir# spre ei din direc+ii diferite! printre ferigi* O dat# ce nu
mai puteau nici s# fug#! nici s# se ascund#! Frodo %i Sam s#rir# (n picioare %i (%i
traser# s#iu+ele! st$nd spate&n spate*
.ac# pe ei (i ului ceea ce 0#2ur#! atacatorii c6iar r#maser# cu gurile c#scate*
Erau patru #ra+i (nal+i! doi cu capul mare! #lai! %i cu l#nci (n m$n#! doi cu arcuri
aproape c(t ei %i cu tole uria%e! pline de s#ge+i cu pan# 0erde* To+i purtau s#ii la
%old %i erau (n0e%m$nta+i (n straie cafenii cu 0erde de mai multe feluri! parc# anume
f#cute ca s# poat# merge neoser0a+i prin poienele din It6ilien* M$inile le erau
ascunse (n m#nu%i 0er2i! iar c6ipurile acoperite de glugi %i de m#%ti (n aceea%i
culoare! doar oc6ii eAtrem de ageri %i de str#lucitori li se 2#reau* Lui Frodo (i 2ur# pe
loc g$ndul la 8oromir! c#ci oamenii ace%tia erau aidoma lui la 0or# %i la stat*
7 Na! c# nu d#dur#m peste ceea ce c#utam9 2ise unul* .ar peste ce&am dat!
atunci;
7 Nu&s orci! 2ise altul! l#s$nd m$nerul spadei pe care o (n%f#case 0#2$nd
sc$nteierea s#iei (n m$na lui Frodo*
7 Elfi; (ntre# al treilea cu (ndoial#*
7 Nu! nu sunt elfi! f#cu al patrulea! cel mai (nalt dintre ei! care p#rea s# le fie
c#petenie* Nu uml# ei prin It6ilien (n 2ilele noastre* Iar elfii sunt o (nc$ntare pentru
pri0ire5 cel pu+in! a%a se spune*
7 :as#2ic# noi nu suntem ar#to%i! dup# c$te pricep! se o+#r( Sam*
Mul+umim frumos9 Iar dac# a+i ispr#0it cu forfecatul! poate ne spune+i %i nou# cine
sunte+i %i de ce nu l#sa+i doi drume+i osteni+i s#&%i trag# sufletul* 8#ratul (nalt %i
0erde r$n4i r#ut#cios*
7 Sunt Faramir! ,#pitan al <ondorului! 2ise el* .ar (n +inutul #sta nu&s c#l#tori!
afar# de slu4itorii Turnului 'ntunecimii sau de&ai Turnului -l*
7 .ar noi nu suntem nici de&acolo! nici de dincolo! spuse Frodo* "i orice&ar
spune ,#pitanul Faramir! suntem c#l#tori*
7 -tunci spune+i iute ce 6ram purta+i! 2ise Faramir* -0em trea# 4 %i nu&i nici
timpul! nici locul de cimilituri sau de taclale* /ai9 Unde&i al treilea din %lea6ta 0oastr#;
7 -l treilea;
7 .a! #la pe care l&am 0#2ut furi%$ndu&se cu nasul prin #l+ile de colo* -0ea o
(nf#+i%are (ndoielnic#* :reo iscoad# de&a orcilor! socot! sau alt# creatur# ticluit# de ei*
.ar ne&a sc#pat printre degete! ca 0ulpea*
7 Nu %tiu unde e! 2ise Frodo* Nu&i dec$t un to0ar#% (nt$mpl#tor de drum %i n&am
gri4a lui* .ac#&l g#si+i! cru+a+i&l* -duce+i&mi&l sau trimite+i&l la noi* Nu&i dec$t o 4i0in#
am#r$t# %i 6$d#! dar l&am luat su ol#duirea mea pentru o 0reme* 'n ceea ce ne
pri0e%te! noi suntem 6oi+i din ,omitat! de departe! dintre Mia2#noapte %i -pus* ,a
s# a4ungi acolo! treci nuri f#r# num#r* Frodo! fiul lui .rogo! e numele meu! iar el e
Sam cel (n+elept! fiul lui /am Me%terul 'ndem$natic! un 6oit de toat# ispra0a! care
m# slu4e%te* -m 0enit de departe! din :$lceaua .espicat# sau! cum (i spun unii! din
Imladris* -ici Faramir ciuli urec6ile! tres#rind*
7 -m a0ut %apte camara2i= unul s&a pr#p#dit (n Moria! pe ceilal+i i&am l#sat la
Part6 <alen! mai sus de Rauros* .intre ace%tia! doi erau din semin+ia mea5 mai erau
un gnom! un elf %i doi oameni! -ragorn %i 8oromir5 acesta din urm# 2icea c# 0ine din
Minas Tirit6! o cetate din Mia2#2i*
7 8oromir9 eAclamar# to+i patru deodat#*
7 8oromir! fiul Seniorului .enet6or; (ntre# Faramir %i pe c6ipul lui ap#ru o
eApresie ciudat#* -+i 0enit cu el; .ac#&s ade0#rate! astea da! 0e%ti9 -fla+i! micu+ii mei
str#ini! c# 8oromir! fiul lui .enet6or! a fost (naltul Str#4uitor al Turnului -l %i
c#petenia noastr# cea mare5 0ai! ce dor ne e de el9 -tunci! cine sunte+i %i ce trea#
a+i a0ut cu el; >ice+i repede! c#ci soarele e sus! pe cer*
7 :# sunt cunoscute cu0intele cimiliturii pe care 8oromir a adus&o cu el (n
:$lceaua .espicat#; i&o&ntoarse Frodo*
,aut# Saia ce&a fost despicat#* Se&ascunde&n Imladris*
7 ,u0intele ne sunt! (ntr&ade0#r! cunoscute! 2ise Faramir uluit* "i sunt semne
cum c# le&a+i %ti %i 0oi*
7 -ragorn de care 0&am 0orit este purt#torul S#iei ce&a fost .espicat#! 2ise
Frodo* Iar noi suntem piticu+ii pream#ri+i (n sti6uri*
7 -sta e! care 0a s# 2ic#! f#cu Faramir g$nditor* Sau asta ar fi* "i care&i
8lestemul lui Isildur;
7 E o tain#! (i r#spunse Frodo* F#r# (ndoial#! o s# se de20#luie cu timpul*
7 Treuie s# afl#m mai multe despre asta! 2ise Faramir! %i s# ne l#murim ce 0$nt
0&aduce at$t de departe! (n r#s#rit! su umrele&acelea***
F#cu un semn %i t#cu*
7 .ar nu acum* -0em trea#* Sunte+i (n prime4die %i n&a+i apuca s# merge+i
ast#2i prea mult nici pe c$mpie! nici pe drum* -%a c# alege+i= moartea sau da+i
fugu+a&nd#r#t! la -nduin* :# las doi str#4eri s# 0# p#2easc#! spre inele 0ostru %i&al
meu* Oamenii cu scaun la cap nu se&ncred (n cuno%tin+ele (nt$mpl#toare de pe
drumul din +inutul #sta* -m s# stau de 0or# cu 0oi mai mult! dup# ce m&oi (ntoarce*
7 Mergi cu ine9 f#cu Frodo! plec$ndu&se ad$nc* ,rede+i ce 0re+i! dar eu sunt
prieten cu to+i cei care sunt 0r#4ma%ii .u%manului Unic* -m merge cu 0oi! dac# noi!
semin+ia piticu+ilor! am putea n#d#4dui s# 0# slu4easc# 0ou#! oamenilor at$t de 0ite4i
%i de puternici cum p#re+i! %i dac# misia mea ar (ng#dui&o* Fie ca s#iile 0oastre s#
fie sc#ldate&n lumin#9
7 Piticu+ii sunt o semin+ie curtenitoare! orice&ar fi! 2ise Faramir* R#mas&un9
/oi+ii se a%e2ar# iar! dar nu&%i spuser# nimic despre g$ndurile %i (ndoielile lor*
'n apropiere! c6iar su petele de umr# r#sp$ndite de dafinii (ntuneca+i! r#maser# de
stra4# doi #ra+i* '%i scoteau din c$nd (n c$nd m#%tile! ca s# se r#coreasc#! pentru
c# fierin+eala 2ilei cre%tea! iar Frodo 0#2u c# erau pl#cu+i la 0edere! cu pielea
smead#! cu p#rul negru! oc6ii cenu%ii %i c6ipurile triste %i m$ndre* :oreau unul cu
altul cu glas sc#2ut! mai (nt$i (n Lima ,omun#! (ns# (n felul 0ec6i! apoi o luau (n
lima lor necunoscut#* Pe m#sur# ce asculta! Frodo (%i d#du seama! spre uluirea lui!
c# 0oreau (n elfe%te sau (ntr&o lim# foarte asem#n#toare5 se uit# la ei! minun$ndu&
se! c#ci (n+elese atunci c# erau dunedaini de la Mia2#2i! #ra+i din stirpea Seniorilor
din -pusime* .up# o 0reme! le 0ori %i el5 dar ei (i r#spunser# re+inut %i cu gri4#*
Spuser# c# se numeau Malung %i .amrod! o%teni din <ondor! %i c# erau Priegi din
It6ilien! urma%i ai semin+iei care tr#ise c$nd0a acolo! (nainte s# fie cotropit* .intre
ace%tia (%i alesese Seniorul .enet6or cerceta%ii care trecuser# -nduinul (n tain#
Dcum %i pe unde! nu le spuser#E! s#&i 6#r+uiasc# pe orci %i pe al+i 0r#4ma%i care
mi%unau (ntre Ep6el .iiat6 %i R$u*
7 Sunt aproape 2ece leg6e de&aici %i p(n@ la malul de r#s#rit al -nduinului! 2ise
Malung! %i rareori ne (ncumet#m s&a4ungem at$t de departe! pe c$mp desc6is* .ar
a0em o nou# misie (n aceast# c#l#torie= am 0enit s#&i p$ndim pe oamenii din /arad*
8lestema+i s# fie9
7 -lelei! lestema+i fie sudi%tii9 2ise .amrod* Se spune c&ar fi fost c$nd0a!
demult! (n+elegeri (ntre <ondor %i regatele /arad (n dep#rtatul Mia2#2i! de%i nu s&a
putut numi niciodat# prietenie* 'n 0remea aceea! fruntariile noastre se (ntindeau 6#t&
departe la mia2#2i! dincolo de gurile -nduinului! iar Umar! cel mai apropiat dintre
+inuturile lor! le recuno%tea* .ar asta se&nt$mpla demult* Ne despart multe 0ie+i
omene%ti de 0remurile&acelea* 'n ultimul timp! am aflat c# .u%manul a fost printre
sudi%ti! dup# care ei s&au (ndreptat spre El! sau! mai ine 2is! s&au (ntors spre El! c#ci
i&au fost mereu credincio%i! ca mul+i al+ii de la Soare&r#sare* Nu m#&ndoiesc c# 2ilele
<ondorului sunt num#rate %i c# 2idurile din Minas Tirit6 sunt sortite pieirii5 at$t de
mari (i sunt puterea %i c$ino%enia*
7 .ar nici noi n&o s# st#m cu m$inile (n s$n! s#&l l#s#m s#&%i fac# de cap! spuse
Malung* 8lestema+ii #ia de sudi%ti 0in m#r%#luind pe 0ec6ile drumuri! s# (nt$lneasc#
o%tirile Turnului 'ntunecimii* Mda! pe toate drumurile durate cu m#iestrie de cei din
<ondor* "i am aflat c# merg f#r# s# le pese mai mult ca (nainte! c#ci puterea noului
lor st#p$n este at$t de mare! (nc$t %i umra colinelor Sale e&n stare s#&i ocroteasc#*
Noi am 0enit s# le mai d#m o (n0#+#tur#* -m fost (n%tiin+a+i c# o mare parte dintre ei
au luat&o spre mia2#noapte* .up# socoteala noastr#! unul dintre regimentele lor
treuie s# soseasc# pe la amia2#! pe drumul de sus! care trece prin defileu* .rumul
n&are dec$t s# treac#! dar ei! nu9 Nu! c$t# 0reme Faramir e ,#pitanul* El conduce
acum toate misiile prime4dioase* .ar 0ia+a lui e fermecat# sau! poate! soarta&l
p#2e%te de rele*
Sfatul lor lu# sf$r%it %i urm# lini%tea* -scultau cu to+ii aten+i* P#reau (ncremeni+i*
Sam p$ndea g6emuit la marginea p$lcului de ferig#* :#2u cu oc6ii lui ageri! de
6oit! c# (n 4ur ap#ruser# mai mul+i oameni* Urcau po0$rni%urile r#2le+i sau (n %iruri
lungi! mereu la umra p#durii sau a desi%ului sau t$r$ndu&se aia oser0at! (n
straiele lor cafenii&0er2ui! prin iar# %i prin ferigi* -0eau cu to+ii glugi! m#%ti %i m#nu%i
%i erau (narma+i ca Faramir %i to0ar#%ii lui* Nu trecu mult %i se f#cur# ne0#2u+i*
Soarele se (n#l+ase! a4unsese aproape la mia2#2i* Umrele se retraser#
1M#&ntre unde&o fi afurisitul #la de <ollum! (%i 2ise Sarn t$r$ndu&se la umr# mai
deas#* Se prea poate s# fie luat drept orc sau s# fie fript de Fa+a <alen#* .ar (mi
(nc6ipui c&o s# se&ngri4easc# %i singur de el*3
Se (ntinse al#turi de Frodo %i (ncepu s# mo+#ie* Se tre2i! c#ci i se p#ru c# aude
0uietul de corn* Se scul# (n capul oaselor* Era amia2#* Str#4erii st#teau (n picioare!
(ncorda+i %i aten+i la umra arorilor* .eodat#! cornurile r#sunar# mai tare %i! f#r# nici
o (ndoial#! de deasupra! de dincolo de marginea po0$rni%ului* Lui Sam i se p#ru c#
aude strig#te %i urlete s#latice! (ns# slae! ca %i cum ar fi r#sunat dintr&o pe%ter#
dep#rtat#* Nu dup# mult! 2gomotul luptei i2ucni (n apropiere! c6iar deasupra locului
unde se ascunseser#* -u2i limpede clinc6etul o+elului i2it de o+el! 2#ng#nit de saie
pe coifuri de fier! #taie surd# de t#i% lo0it de scuturi5 oamenii urlau %i +ipau! iar un
glas se au2ea r#spicat= Gondor2 Gondor2
7 Parc#&s o mie de fierari care at fierul (mpreun#! (i spuse Sam lui Frodo* 8ine
c# nu&s c6iar a%a aproape*
.ar larma se apropia tot mai mult*
7 :in9 strig# .amrod* Ia uita+i&0#9 O parte dintre sudi%ti au sc#pat din capcan# %i
fug pe drum* Uita+i&0# cum fug9 Oamenii no%tri&s dup# ei! %i&n fruntea lor e ,#pitanul9
Sam! dornic s# 0ad# mai mult! se duse l$ng# str#4eri* -poi se c#2ni s# urce (ntr&
unul dintre dafinii mai mari* Reu%i s#&i 2#reasc# pe #ra+ii aceia oac6e%i!
(n0e%m$nta+i (n ro%u! care alergau pe po0$rni% la 0ale! nu departe de ei! urm#ri+i
(ndeaproape de r#2oinicii (n straie 0er2i care se n#pustiser# (n urm#&le %i&i secerau
din mers* :#2du6ul colc#ia de s#ge+i* -poi! rusc! peste d$mul su care se
ad#postiser# 6oi+ii! se pr#u%i un #rat! iar trupul lui rupse (n c#dere arorii mai
su+iri %i se rostogoli p$n# l$ng# ei* '%i g#si odi6na (n ferigi! cu fa+a (n 4os* Pe su
colanul de aur! gruma2ul (i era str#puns de s#ge+i cu pan# 0erde* Straiele staco4ii (i
erau 2dren+uite! pieptarul din pl#ci de alam#! rupt %i despicat! pletele lui negre!
(mpletite cu fir de aur! musteau de s$nge* M$na lui tuciurie era (nc# (ncle%tat# pe
m$nerul unei s#ii fr$nte*
-ceasta fu prima 0edere a unei #t#lii (ntre oameni %i oameni %i lui Frodo nu&i fu
deloc pe plac* 'i p#rea ine c# nu 0ede c6ipul mortului* Se (ntre# cum (l c6ema %i de
unde 0enea5 dac# fusese r#u la suflet! sau dac# doar minciuna %i (n%el#toria (l
f#cuser# s# se dep#rte2e at$t de mult de cas# unde! poate! ar fi poftit s# stea acum
lini%tit* Toate acestea (ns# (i pieir# fulger#tor din minte! c#ci tocmai c$nd Malung se
apropie de trupul pr#u%it! se au2i alt# larm# 7 urlete %i strig#te asur2itoare* (n
0iitoarea aceea! Sam deslu%i un +ip#t ascu+it! ca un muget sau ca o goarn#* "i&apoi
un trop#it %i&un uuit puternic! ca %i cum ni%te ereci uria%i ar fi r#scolit p#m$ntul*
7 Ia seama9 Ia seama9 (i strig# .amrod to0ar#%ului s#u* O! de l&ar door( :alar9
MumaC9 MumaC9
Spre uluirea! groa2a! dar %i (nc$ntarea lui nesf$r%ite! Sam 0#2u o form# uria%#
care n#0#li dintre arori %i (ncepu s# alerge m$nc$nd p#m$ntul pe po0$rni% (n 4os*
Mare c$t o cas#! o! mult mai mare! a%a&i p#ru 7 un deal (n0e%m$ntat (n cenu%iu*
Teama %i uimirea (l f#ceau s# creasc#! poate! (n oc6ii 6oitului! dar MumaC din
/arad era! (ntr&ade0#r! o fiar# urie%easc# %i nimic asem#n#tor nu mai str##tea (n
2ilele acestea P#m$ntul de Mi4loc5 ruedeniile sale! care (nc# mai 0ie+uiesc %i&n 2iua
de a2i! nu&s dec$t amintirea m#re+iei sale* :enea f#r# preget drept spre pri0itori! apoi
o coti rusc (ntr&o parte! trec$nd doar la c$+i0a pa%i de ei* Sim+ir# p#m$ntul
2guduindu&li&se su t#lpi* Trop#ia cu picioarele lui uria%e! ca ni%te copaci! urec6ile
mari (i fluturau ca ni%te p$n2e de coraie! (%i ridicase otul ca %i c$nd ar fi fost un
%arpe gata s# atace! iar oc6ii (i erau mici! ro%ii! tura+i* ,ol+ii lui r#suci+i (n sus!
asemenea unor coarne! erau lega+i cu etelii de aur %i stropi+i cu s$nge* :e%mintele
staco4ii %i aurii (i fluturau s#latic %i 2dren+uite* Pe spinarea lui g6eoas# 2#ceau
ruinele a ceea ce p#rea c6iar un turn de lupt# sf#r$mat (n trecerea lui furioas# prin
p#dure5 iar sus! (ncle%tat (nc# de gruma2ul lui! se 2#rea o umr# ce p#rea pl#p$nd#
7 trupul unui r#2oinic puternic! un uria% printre sGertingi*
Fiara (%i continua drumul tun#tor! $4$ind cu m$nie oar# prin #l+i %i prin
6#+i%uri* S#ge+ile se poticneau %i s#reau c(t colo! neputincioase! de pe pielea trupului
s#u* (nainte fugeau oameni din amele taere! dar pe mul+i (i (ntrecu sau (i 2droi
su t#lpi* ,ur$nd se f#cu ne0#2ut! (ns# uuitul %i trop#itul se mai au2ir# (n dep#r&
tare* ,e se (nt$mplase cu ea! Sam n&a0ea s# afle 0reodat#* Poate c# sc#pase (n
s#l#ticia prin care r#t#cise dup# ce se dep#rtase de s#la%ul s#u! poate c#2use (n
0reun pu+ ad$nc5 sau poate c# alergase turat# (nainte! p$n# se aruncase (n R$ul cel
Mare %i fusese (ng6i+it# de ape*
Sam trase ad$nc aer (n piept*
7 Un olifant! asta a fost9 eAclam# el* -%adar! eAist# olifan+i9 Iar eu am 0#2ut unul9
,e +i&e %i cu 0ia+a asta9 -cas# (ns# n&o s# m# cread# nimeni* Ei! acu@! dac# s&a
terminat %i cu t#r#%enia asta! o s# trag un pui de somn*
7 .ormi c$t mai e 0reme! 2ise Malung* .ar ,#pitanul o s# se&ntoarc#! dac# n&o
fi p#+it ce0a5 %i c$nd o 0eni! o s# ne lu#m t#lp#%i+a* ,um o a4unge 0estea ispr#0ii
noastre la urec6ile .u%manului! o s# trimit# (ndat# o%tiri dup# noi5 %i nu&i mult p$n&
atunci*
7 Pleca+i s#n#to%i! c$nd pofti+i! numa@ g#l#gie s# nu face+i! 2ise Sam* N&a0e+i de
ce s#&mi tulura+i somnul* -m c#l#torit toat# noaptea*
Malung (ncepu s# r$d#*
7 Nu cred c# o s# te lase ,#pitanul aici! 4up$ne Sam cel (n+elept! rosti el* O s#
0e2i matale*

! 3ereastra de la Apus
Lui Sam i se p#ru c# a+ipise doar c$te0a minute! dar c$nd se tre2i! 0#2u c# era
spre sear# %i c# Faramir se (ntorsese* -dusese o mul+ime de oameni cu el5 (ntr&
ade0#r! to+i cei care sc#paser# 0ii din #t#lie 7 cam dou#&trei sute 7 se str$nseser#
pe po0$rni%ul din apropiere* Formaser# o 4um#tate de cerc mare! iar (n mi4loc %edea
Faramir! 4os! pe p#m$nt5 Frodo era dinaintea lui* Totul p#rea ciudat! era ca %i cum ar
fi 4udecat un ostatic*
Sam se strecur# afar# dintre ferigi! dar nimeni nu&i d#du nici o aten+ie5 se a%e2# la
cap#tul %irului de oameni! de unde 0edea %i au2ea tot ce se petrecea* ,iuli urec6ile %i
(%i ascu+i pri0irile! gata s#&i sar# st#p$nului (n a4utor! dac# era ne0oie* >#ri c6ipul lui
Faramir! acum f#r# masc#= era aspru %i poruncitor! iar pri0irea lui iscoditoare a0ea o
sclipire ascu+it#* 'n oc6ii aceia cenu%ii! a+inti+i asupra lui Frodo! se citea (ndoiala*
Sam (%i d#du pe dat# seama de nemul+umirea ,#pitanului fa+# de anumite lucruri
din po0estirea lui Frodo despre el (nsu%i= ce rol 4ucase (n Fr#+ia care pornise din
:$lceaua .espicat#5 de ce (l p#r#sise pe 8oromir5 %i (ncotro se (ndrepta acum*
Re0enea mai ales la 8lestemul lui Isildur* :edea limpede c# Frodo +inea pentru sine
ni%te am#nunte de mare (nsemn#tate*
7 .ar 8lestemul lui Isildur treuia s# se st$rneasc# la 0enirea piticu+ilor5 cel pu+in
a%a s&ar t#lm#ci 0orele lui! st#rui ,#pitanul* Iar dac# tu e%ti piticu+ul numit acolo! ai
adus cu tine! f#r# doar %i poate! lucrul acela 7 ce&o fi el 7 dinaintea Sfatului de care
0ore%ti* "i&atunci l&a 0#2ut 8oromir* :rei s# 2ici c# nu&i a%a; Frodo nu r#spunse*
7 8un9 f#cu Faramir* -% 0rea atunci s# aflu mai multe despre po0estea asta de la
tine5 c#ci tot ceea ce (l pri0e%te pe 8oromir m# pri0e%te %i pe mine* Isildur a fost ucis
de o s#geat# orceasc#! cel pu+in a%a se spune (n 0ec6ile po0e%ti* .ar s#ge+i sunt
multe! iar i0irea uneia nu treuie neap#rat socotit# de c#tre 8oromir din <ondor drept
un semn al Sf$r%itului* Lucrul acela e la tine; >ici c#&i ascuns* .ar! oare! n&ai 6ot#r$t
tu ascunderea lui;
7 Nu! n&am 6ot#r$t eu una ca asta! (i r#spunse Frodo* Nu&i al meu* Nu&i al nici
unui muritor! fie el mare! sau mic5 de%i! dac# e cine0a (ndrituit la el! atunci acela e
-ragorn! fiul lui -rat6orn! despre care&am mai 0orit! cel care a condus Fr#+ia! din
Moria p$n# la Rauros*
7 .e ce el! %i nu 8oromir! prin+ul ,et#+ii durate de fiii lui Elendil;
7 Pentru c# -ragorn este urma% (n linie dreapt#! din tat#&n fiu! al lui Isildur!
urma%ul (nsu%i al lui Elendil %i purt#torul s#iei acestuia*
Prin cercul de oameni se au2i o rumoare*
7 Saia lui Elendil9 Saia lui Elendil 0ine la Minas Tirit69 ,e 0este minunat#9
.ar c6ipul lui Faramir r#mase ne(nduplecat*
7 Tot ce se poate! rosti el* .ar un asemenea lucru 0a treui do0edit! dac# s&o
(nt$mpla ca acest -ragorn s&a4ung# 0reodat# la Minas Tirit6* -cum %ase 2ile! c$nd
am plecat eu de&acolo! nu 0enise*
7 8oromir a fost mul+umit %i&a cre2ut (n lucrul acela! 2ise Frodo* 'ntr&ade0#r! dac#
8oromir ar fi aici! +i&ar r#spunde la toate (ntre#rile* Sunt multe 2ile de c$nd era la
Rauros %i&atunci a0ea de g$nd s# se duc# drept (n ,etatea 0oastr#! a%a c# la
(ntoarcere! cur$nd! 0e+i afla r#spunsurile&acolo* ,e f#ceam eu (n Fr#+ie (i era
cunoscut! ca tuturor celorlal+i! de altfel! c#ci mi&a fost (ncredin+at# misia de (nsu%i
Elrond din Imladris! dinaintea (ntregului Sfat* ,u aceast# misie am 0enit aici! dar n&
am c#derea s# m#rturisesc nimic cui0a din afara Fr#+iei* "i totu%i! cei ce 2ic c# se
(mpotri0esc .u%manului ar face ine s# nu ne pun# e+e&n roate*
Tonul lui Frodo era m$ndru! de%i numai el %tia ce era (n inima lui! iar Sam fu (ntru
totul de partea lui* .ar asta nu&l potoli cu nimic pe Faramir*
7 -%a9 f#cu el* 'mi ceri s#&mi 0#d de treaa mea! s# plec acas# %i s# te las (n
pace* 8oromir o s# spun# tot c$nd o 0eni* ,$nd o 0eni! 2ici tu* -i fost prieten cu el;
'n mintea lui Frodo ap#ru limpede imaginea lui 8oromir n#pustindu&se asupra lui*
"o0#i* Faramir (l pri0ea intens %i t#ios*
7 8oromir a fost un memru 0itea2 al Fr#+iei noastre! 2ise Frodo (ntr&un t$r2iu*
.a! din c$te %tiu! am fost prieten cu el*
Faramir sur$se aspru*
7 -tunci te&ar (ndurera dac&ai afla c# 8oromir a murit;
7 .a! asta c6iar m&ar (ndurera! 2ise Frodo*
'n clipa aceea prinse umrele de pe c6ipul lui Faramir* 8$igui=
7 - murit; :rei s# spui c&a murit %i c# %tiai; -i (ncercat s#&mi (ntin2i o curs# %i s#
te 4oci cu mine; :rei s# m# p#c#le%ti;
7 N&a% p#c#li nici m#car un orc cu una ca asta! 2ise Faramir*
7 -tunci! spune&mi cum a murit %i cum ai aflat asta! o dat# ce 2ici c# nimeni din
Fr#+ie nu sosise (n cetate p$n&ai plecat de&acolo;
7 ,$t despre felul (n care&a murit! n#d#4duiam c&o s#&mi spun# prietenul %i
to0ar#%ul s#u*
7 .ar era s#n#tos&0oinic! c$nd ne&am desp#r+it* "i! din c$te %tiu! (nc# tr#ie%te*
.e%i sunt multe prime4dii pe lumea asta*
7 -%a e! f#cu Faramir* "i nici tr#darea nu&i pu+in#*
Pe Sam 0or#ria aceasta (l umplea de ner#dare %i (l (nfuria* Ultimele cu0inte ale
lui Faramir puser# capac la toate! a%a c# d#du u2na (n mi4locul cercului de oameni
%i se apropie cu pa%i mari de st#p$nul lui*
7 Iertare! domnu@ Frodo! 2ise el! dar a4unge9 N&are nici un drept s# 0# 0oreasc#
a%a* La urma urmei! a+i trecut prin at$tea %i pentru inele lui %i&al oamenilor acestora
m#re+i! la fel ca pentru to+i ceilal+i9 Ia aminte! ,#pitane9
Se pro+#pi drept (n fa+a lui Faramir! cu m$inile (n %old* -0ea un c6ip mustr#tor! de
parc# i&ar fi 0orit unui t$n#r 6oit care se strop%ise la el c$nd (l luase la rost c#
furase mere din li0ad#*
Printre cei de fa+# trecu un murmur* Mul+i 2$mir# amu2a+i! c#ci nu&l mai 0#2user#
(n 0ia+a lor pe ,#pitan st$nd oc6i (n oc6i cu un 6oi+el proptit (n picioarele
r#scr#c#rate! fier$nd de m$nie*
7 Ia aminte9 2ise el* ,e urm#re%ti; /ai s# ne l#murim! (nainte ca orcii din Mordor
s# 0in# asupra noastr#9 .ac# +i se pare c# st#p$nul meu l&a ucis pe 8oromir #sta %i&
apoi a dat ir cu fugi+ii! (nseamn# c# nu e%ti (n toate min+ile9 .ar spune&o limpede! s#
termin#m odat#9 "i&apoi 2i&ne %i nou# ce&ai de g$nd* .ar e p#cat c# f#pturile care 2ic
c# lupt# (mpotri0a :r#4ma%ului nu&i las# pe ceilal+i s#&%i 0ad# de treaa lor! f#r# s#&%i
age nasul* ,e mul+umit ar fi el s# 0# 0ad# acum9 -r g$ndi c# %i&a mai f#cut un
prieten*
7 R#dare9 2ise Faramir! f#r# m$nie (ns#* Nu 0ori (naintea st#p$nului t#u! care&
i mai ager ca tine* "i nu&i ne0oie s#&mi spun# nimeni ce prime4die ne pa%te* ,6iar %i
a%a! eu tot o s# pierd pu+in# 0reme! ca s# 4udec limpede o trea# spinoas#* .e&a% fi
a%a pripit ca tine! 0&a% fi ucis de mult* ,#ci mi s&a poruncit s#&i omor pe to+i cei pe
care (i (nt$lnesc (n +inutul #sta! f#r# (ng#duin+a Seniorului din <ondor* .ar nu ucid
oameni %i animale a%a! f#r# rost! %i nici c6iar c$nd e ne0oie n&o fac cu pl#cere* "i nici
nu 0oresc ca s# m# aflu&n trea#* -%a c# lini%te%te&te9 Stai 4os l$ng# st#p$nul t#u %i
taci din gur#9
Sam se a%e2# cu c6ipul ro%u ca purpura* Faramir se (ntoarse iar spre Frodo*
7 M# (ntrei de unde %tiu c&a murit fiul lui .enet6or* :e%tile despre moarte au
multe aripi* Se 2ice c# noaptea aduce adesea ve"ti celor de-un neam 8oromir a fost
fratele meu*
Pe c6ip (i trecu o umr# de triste+e*
7 '+i aminte%ti de ni%te semne aparte! pe care 8oromir le&a0ea prin lucrurile ce le
purta la el;
Frodo c6i2ui o clip#! tem$ndu&se s# nu i se (ntind# o nou# curs#! (ntre$ndu&se
cum a0ea s# se termine toat# t#r#%enia asta* -ia reu%ise s# scape Inelul din m$inile
m$ndre ale lui 8oromir5 cum a0ea s# se descurce printre at$+ia oameni r#2oinici %i
puternici! nu %tia*
Totu%i (i spunea inima c# Faramir! de%i sem#na mult cu fratele lui! era mult mai
d$r2 %i mai (n+elept*
7 'mi amintesc c# 8oromir a0ea un corn! 2ise el (ntr&un t$r2iu*
7 '+i aminte%ti ine! rosti Faramir! (nseamn# c# l&ai 0#2ut* "i (n acest ca2! (l ai (n
fa+a oc6ilor= un corn mare! de ou s#latic! r#s#ritean! ferecat (n argint %i (ncrustat cu
litere str#0ec6i* ,ornul acela a fost purtat de (nt$iul n#scut din casa noastr#5 %i se
2ice c#! dac# sufli din el oriunde (ntre fruntariile <ondorului! acest +inut str#0ec6i!
0uietul lui se&aude peste tot* -m pornit (n aceast# misie acum cinci 2ile! iar cu
unspre2ece 2ile (n urm#! am au2it 0aierul cornului s#u5 p#rea c# 0enea dinspre
Mia2#noapte! dar era stins! ca un ecou printre g$nduri* Semn r#u! ne&am 2is noi!
tat#l meu %i cu mine! c#ci nu mai a0eam nici o 0este de la 8oromir de c$nd plecase
%i nici un str#4er de la 6otarele noastre nu&l mai 0#2use trec$nd* Iar dup# trei nop+i
mi&a fost dat s# 0#d un lucru %i mai ciudat* St#team pe malul -nduinului! (n
(ntunericul r#rit de ra2ele palide ale lunii aia r#s#rite! uit$ndu&m# la apele acelea
0e%nic curg#toare5 %i trestiile fo%neau* -%a ne uit#m mereu la malurile din Osgiliat6
pe care le&au ocupat! (n parte! 0r#4ma%ii5 de&acolo ies ca s# ne prade p#m$nturile*
.ar (n mie2ul acela de noapte toat# firea dormea* -tunci am 0#2ut! sau doar mi s&a
p#rut! o arc# plutind pe ap#! sc$nteind cenu%iu5 era mic# %i ciudat#! cu pro0a (nalt#
%i f#r# nimeni la c$rm#* "i m&a cuprins sfiala! c#ci era sc#ldat# (ntr&o lumin# palid#*
.ar m&am ridicat %i m&am dus mai aproape! pe mal! iar apoi am p#%it (n r$u! c#ci m#
atr#gea ce0a* -tunci arca s&a (ntors c#tre mine! a (ncetinit %i a trecut (nceti%or!
foarte aproape5 dar n&am (ndr#2nit s#&ntind m$na* Era cufundat# mult (n ap#! ca %i
cum ar fi a0ut o (nc#rc#tur# grea %i! c$nd a trecut pe su pri0irile mele! mi s&a p#rut
c# era aproape plin# cu ap# limpede! din care se r#sp$ndea lumina aceea5 %i (n0#luit
(n apa aceea (%i dormea somnul de 0eci un r#2oinic* Pe genunc6i a0ea o saie
fr$nt#* -m 0#2ut c# era plin de r#ni* Era fratele meu! 8oromir! mort* 'i %tiam straiele!
saia %i c6ipul lui drag* Un singur lucru lipsea= cornul* Un singur lucru mi&era
necunoscut= un r$u minunat! cu care era (ncins la mi4loc! f#urit din frun2e de aur*
.oromir2 am strigat eu* Unde %i-e cornul7 >i ncotro te cltore"ti7 =, .oromir2 .ar a
pierit* 8arca s&a (ntors (n mi4locul undelor %i s&a pierdut sc$nteietoare (n noapte* Era
ca&n 0is! %i totu%i aie0ea! c#ci n&a fost ca %i c$nd m&a% fi tre2it* "i n&am nici o (ndoial#
c# a murit %i c# a trecut pe ape! c#tre Mare*
7 :ai! mie9 f#cu Frodo* ,u&ade0#rat acela a fost 8oromir! a%a cum (l %tiam eu*
,#ci r$ul de aur i&a fost d#ruit (n Lot6lorien! de c#tre Lad? <aladriel* Ea a fost cea
care ne&a (n0e%m$ntat a%a cum ne 0e2i! (n straie cenu%ii! elfe%ti* Paftaua asta&i
f#urit# de&acelea%i m$ini m#iastre*
Puse m$na pe frun2a argintiu&0er2uie care (i (nc6eia mantia c6iar su #rie*
Faramir se uit# atent la ea*
7 .a! e frumoas#! 2ise el* .a! e f#urit# cu acela%i me%te%ug* -%adar! a+i trecut
prin +inutul Lorien5 Laurelindorenan! pe numele s#u de demult! dar asta&i mai presus
de %tiin+a oamenilor! ad#ug# el %optit! uit$ndu&se acum la Frodo cu oc6i %i mai uimi+i*
'ncep s# (n+eleg o mul+ime de lucruri ciudate (n ceea ce te pri0e%te* Nu 0rei s#&mi
spui %i altele; ,#ci mi se pare cumplit c# 8oromir a murit la c$+i0a pa%i de cas#*
7 Nu pot s#&+i spun mai mult dec$t +i&am spus! r#spunse Frodo* .e%i po0estea ta
m# umple de presim+iri* ,eea ce&ai 0#2ut! cred eu! n&a fost dec$t o p#rere! o umr# a
neca2ului ce&a fost sau 0a s# 0ie* .ac# nu cum0a o fi 0reun %iretlic de&al
.u%manului* Eu am 0#2ut c6ipurile r#2oinicilor #lai din str#0ec6ime! adormite (n
#l+ile din Sm$rcurile Mor+ilor5 sau cel pu+in a%a p#reau! prin cine %tie ce me%te%ug
(nfior#tor de&al lui*
7 Nu! n&a fost a%a! 2ise Faramir* ,#ci ticluirile sale (+i umplu inima de sc$r#5
(ns# eu mi&am sim+it atunci sufletul (mpo0#rat de durere %i de mil#*
7 "i totu%i! cum s&ar fi putut (nt$mpla un asemenea lucru cu ade0#rat; (ntre#
Frodo* ,#ci nici o arc# n&a0ea cum s# treac# peste colinele de piatr# din Toi
8randir5 iar 8oromir (%i pusese (n g$nd s# se duc# acas#! str##t$nd Sc#ld#toarea
En+ilor %i c$mpiile din Ro6an* "i! pe l$ng# asta! cum putea 0reo arc# s# str#at#
cascada mare! (nspumat#! %i s# nu se scufunde (n 6ele%tee clocotitoare! a%a
(ngreunat# de ap# cum era;
7 Nu %tiu! 2ise Faramir* .ar dincotro 0enea arca;
7 .in Lorien! (i r#spunse Frodo* -m 0$slit (n trei asemenea #rci pe -nduin!
c#tre cascad#* "i toate erau f#urite m#iastru de elfi*
7 -+i trecut prin )inutul -scuns! 2ise Faramir! dar se pare c# a+i (n+eles prea pu+in
din puterile lui* ,$nd oamenii au de&a face cu St#p$na :r#4ilor care s#l#%luie%te (n
,odrul de -ur! (ncep s# ai# +eluri ciudate* ,#ci e prime4dios ca muritorii s# ias# de
pe t#r$mul acestui Soare5 se spune c# pu+ini din cei din 0ec6ime s&au (ntors de acolo
nesc6ima+i*
.oromir, o, .oromir2 strig# el* $e %i-a spus -oamna fr de moarte7 $e-a v)ut7
$e %i-a tre)it n suflet7 -e ce te-ai dus la 0aurelindorenan "i n-ai venit pe drumul tu,
clare pe caii din 1ohan, ca s a*un#i acas n )ori de )iu7
-poi se (ntoarse iar spre Frodo %i 0ori cu glasul lini%tit dinainte=
7 -cestor (ntre#ri mi&ai putea! socot! r#spunde! Frodo! fiu al lui .rogo* .ar
proail nu aici %i nu acum* 'ns#! ca s# nu mai 2ici c# po0estea mea&i o p#rere! iat#
ce&+i 0oi spune= ,ornul lui 8oromir s&a (ntors cu ade0#rat! nu ca o p#rere* .ar era
cr#pat (n dou#! ca de secure sau de spad#* Bum#t#+ile au a4uns desp#r+ite la mal=
una a fost g#sit# printre trestii! acolo unde se afl# str#4erii din <ondor! la
mia2#noapte! pe su cascadele Sc#ld#torii En+ilor5 cealalt# se (n0$rtea (n 0$ltoare %i&
a g#sit&o un o%tean care pornise pe r$u! cu o solie* ,iudate (nt$mpl#ri9 .ar omorul
iese la i0eal#! f#r# doar %i poate 7 a%a se 2ice* Iar acum! cornul celui dint$i n#scut
2ace fr$nt (n dou#! (n poala lui .enet6or! care a%teapt# 0e%ti (n 4il+ul s#u (nalt* Nu %tii
s#&mi spui nimic despre cum a fost spart cornul;
7 Nu! nu %tiu nimic! (i r#spunse Frodo* 'ns# 2iua c$nd l&ai au2it r#sun$nd! dac#
ce cre2i e aie0ea! a fost cea (n care ne&am desp#r+it! adic# atunci c$nd eu %i slu4itorul
meu am p#r#sit Fr#+ia* Iar acum po0estea ta m# umple de groa2#* ,#ci dac#
8oromir a (nfruntat atunci prime4dia %i&a fost ucis! m# tem c# %i to0ar#%ii mei au murit
cu to+ii* Mi&erau to+i ruedenii %i prieteni* ,e&ar fi s# la%i deoparte (ndoiala %i s# m#
la%i s# plec; Prea sunt ostenit %i (ndurerat* 'ns# am de (mplinit o fapt# %i m#car s#&
ncerc s&o duc la un sf$r%it! c6iar de 0oi pieri* "i treuie s# m# gr#esc %i mai tare!
dac# dintre piticu+ii doar noi doi am mai r#mas* Tu (ntoarce&te! Faramir! 0itea2
,#pitan al <ondorului! %i ap#r#&+i cetatea c$t mai po+i5 iar pe mine las#&m# s# plec
unde m# c6eam# amara&mi soart#*
7 :orele astea nu m#&nc#l2esc cu nimic! 2ise Faramir5 dar sunt sigur c# te&ai
speriat mai mult dec$t treuia* .ac# nu cum0a au 0enit c6iar cei din Lorien! cine s&o
fi&ngri4it de (ngrop#ciunea lui 8oromir; Nicidecum orcii sau slu4itorii Nenumitului* -%a
c# socot c# a mai r#mas ce0a din Fr#+ie* .ar! cu tot ce s&o fi (nt$mplat la /otarul de
la Mia2#noapte! de tine! Frodo! nu m# mai (ndoiesc* .ac# 2ilele grele prin care&am
trecut m&au a4utat c$t de c$t s# 4udec 0orele %i c6ipurile oamenilor! atunci a% putea
s# m# (ncumet %i pentru piticu+i9 .e%i 7 %i&aici sur$se 7 ai ce0a ciudat! Frodo! un
aer elfesc* .ar 0ora noastr# are mai mult# noim# dec$t am cre2ut la (nceput* -r
treui s# te duc (napoi! la Minas Tirit6! s#&i dai socoteal# acolo! lui .enet6or5 pe un#
dreptate&mi 0a fi 0ia+a (n prime4die dac# aleg acum o cale ne(n+eleapt# pentru cetatea
mea* -%a c# n&o s# m# pripesc cu 6ot#r$rea* Totu%i! deocamdat# treuie s# ne
gr#im %i s&o lu#m din loc*
S#ri (n picioare %i d#du c$te0a porunci* Oamenii str$n%i (n 4urul lui rupser#
r$ndurile %i se aran4ar# (n grupule+e! apoi se risipir# care&ncotro %i se f#cur# ne0#2u+i
(n umrele st$ncilor %i&ale arorilor* ,ur$nd nu mai r#maser# acolo dec$t Malung %i
.amrod*
7 -cum 0oi! Frodo %i Sam cel 'n+elept! 0e+i 0eni cu mine %i cu str#4erii mei! 2ise
Faramir* N&a0e+i cum s&o lua+i pe drumul c#tre mia2#2i! dac# #sta 0# era +elul* ,$te0a
2ile 0a fi foarte nesigur %i mai ine p#2it ca oric$nd! dup# (nc#ierarea asta* "i socot
c# ast#2i nu mai pute+i merge prea mult! c#ci sunte+i 0l#gui+i* ,a %i noi! de altfel* O s#
ne ducem acum cu to+ii (ntr&un loc tainic! numai de noi %tiut! cam la 2ece mile
distan+#* Orcii %i iscoadele .u%manului nu l&au aflat (nc# %i c6iar dac# l&ar g#si!
putem (nc# s# le +inem piept mult %i ine! c6iar dac# 0in c$t# frun2# %i iar#* Ne&am
putea odi6ni acolo cu to+ii* .iminea+# 0oi 6ot#r( ce&i mai ine pentru mine %i pentru
0oi*
Frodo nu a0u de ales5 treui s# se supun# acestei cereri sau porunci* Pentru
moment p#rea! oricum! o cale (n+eleapt#! o dat# ce sosirea aceasta a oamenilor din
<ondor f#cuse c#l#toria prin It6ilien mai prime4dioas# ca oric$nd*
Pornir# pe dat#= Malung %i .amrod pu+in mai (n fa+# %i Faramir cu Frodo %i Sam
(nd#r#t* Trecur# peste p$r$u! ocolir# 6ele%teul unde se (m#iaser# 6oi+ii! apoi
urcar# un mal lung %i intrar# (n umrele 0er2i ale +inuturilor (mp#durite care coorau
(ntruna spre apus* 'n timp ce mergeau c(t puteau de repede! (%i continuar# 0ora cu
glas sc#2ut*
7 -m pus cap#t sfatului nostru! 2ise Faramir! nu numai pentru c# nu mai a0eam
0reme! a%a cum a +inut s#&mi 2ic# 4up$nul Sam cel 'n+elept! ci %i pentru c#
a4unseser#m la ni%te lucruri pe care nu e ine s# le 0orim de fa+# cu mult# lume*
.e&aceea am adus 0ora de fratele meu %i&am l#sat deoparte .lestemul lui Isildur
,#ci n&ai fost cu totul sincer cu mine! Frodo*
7 N&am min+it! iar ade0#rul l&am spus (n parte! at$t c$t am putut! 2ise Frodo*
7 Nu te (n0inuiesc! 2ise Faramir* -i %tiut s# ie%i din (ncurc#tur#! %i&ai 0orit cu
(n+elepciune* .ar mi&am dat seama! am g6icit mai mult dec$t ai spus tu* N&ai fost
prieten cu 8oromir sau! mai ine 2is! nu 0&a+i desp#r+it cu 0oie un#* Tu %i 4up$nul
Sam cel 'n+elept #nuiesc c&a+i a0ut o pricin# de nemul+umire* -cu@! ce s# 2ic; L&am
iuit din tot sufletul %i i&a% r#2una moartea f#r# s# stau pe g$nduri! de%i l&am
cunoscut foarte ine* .lestemul lui Isildur, a% spune c# asta era pricina ne(n+elegerii
dintre 0oi* E limpede c#&i 0ora de cine %tie ce mo%tenire serioas#! din tat#&n fiu! care
poate pricinui neca2uri (ntre alia+i! dup# cum spun po0e%tile str#0ec6i* Ei! ce 2ici! nu
sunt pe&aproape;
7 Pe&aproape! 2ise Frodo! dar nu (ntru totul* Nu s&a iscat nici o ne(n+elegere (n
Fr#+ia noastr#! de%i eram c6inui+i de (ndoial#! adic# nu %tiam pe ce drum s&o lu#m din
Em?n Muil* .ar orice&ar fi! 0ec6ile po0e%ti ne atrag aten+ia %i asupra prime4diei de a
rosti cu0inte pripite cum ar fi 1mo%tenirea din tat#&n fiu3*
7 -6! e&a%a cum m# g$ndeam= ai a0ut neca2uri doar cu 8oromir* El (%i dorea s#
duc# lucrul acela la Minas Tirit6* :ai! mie9 ,e soart# str$m# (+i pecetluie%te u2ele
de nu&mi spui cine l&a 0#2ut pentru ultima oar# %i nu pot s# aflu ceea ce mi&a% dori
at$t s# %tiu; ,e&o fi fost (n mintea %i (n inima lui (n ultimele ceasuri de 0ia+#; .ac&a
gre%it sau nu! de&un lucru sunt sigur= a murit (mp#cat! c#ci a s#0$r%it o fapt# un#*
,6ipul (i era mai frumos c6iar dec$t atunci c$nd tr#ia* .ar! Frodo! te&am cam str$ns
cu u%a la (nceput! (n leg#tur# cu .lestemul lui Isildur lart#&m#9 N&am do0edit
(n+elepciune (ntr&o asemenea clip# %i (ntr&un astfel de loc* N&am a0ut 0reme s#
g$ndesc* Trecusem printr&o lupt# grea %i mintea mi&era plin# de alte lucruri* .ar! (n
timp ce 0oream cu tine! am (nceput s# m&apropii de +int#! a%a c# am tras cu un#
%tiin+# (n alt# parte* ,#ci treuie s# %tii! multe din 0ec6ea (n0#+#tur# sunt +inute su
oroc de c$rmuitorii cet#+ii %i nu r#2ate nimic (n afar#* Noi! cei din casa mea! nu
suntem din semin+ia lui Elendil! de%i a0em s$nge de&al numenoreenilor* ,#ci socotim
c# ne tragem din Mardu! ma4ordomul cel un! care a r#mas s# oc$rmuiasc# (n locul
regelui! c$nd acesta a plecat la r#2oi* E 0ora de regele Earnur! ultimul din stirpea
lui -narion! care nu a0ea fii %i care nu s&a mai (ntors niciodat#* Iar de atunci
ma4ordomii au oc$rmuit +ara! de%i lucrul acesta s&a petrecut cu multe genera+ii de
oameni (n urm#* "i&mi aduc aminte de 8oromir copil! pe c$nd (n0#+am (mpreun#
istoria seniorilor %i&a cet#+ii noastre! c# tare&i mai era ciud# c# tat#l lui nu era rege*
1.e c$te sute de ani e ne0oie ca un ma4ordom s# de0in# rege! dac# cel ce&i (n drept
nu se mai (ntoarce;3 (ntrea el* 1Pesemne c# (n locuri unde r$nduiala regeasc# nu&i
a%a puternic#! a4ung c$+i0a ani3! r#spundea tat#l meu* 1'n <ondor! (ns#! nici 2ece mii
de ani n&ar fi de&a4uns*3 :ai! ietul 8oromir! oare asta nu&+i spune destul despre el;
7 8a da! 2ise Frodo* ,u toate acestea! s&a purtat totdeauna cu cinstire fa+# de
-ragorn*
7 Nu m#&ndoiesc! spuse Faramir* .ac# s&a (ncredin+at c# ceea ce spunea
-ragorn despre ade0#ratul lui rang era ade0#rat! sunt sigur c# s&a purtat frumos*
'ns# nu sosise clipa 6ot#r$toare (nc#* Nu a4unseser# la Minas Tirit6 (nc# %i nici nu
de0eniser# du%mani (n r#2oi* .ar am cam luat&o ra2na* Noi! cei din casa lui
.enet6or! %tim (n0#+#tura str#0ec6e din timpuri de demult %i! (n plus! ni s&au p#strat
(n 0istierii o seam# (ntreag# de lucruri= c#r+i %i tale de legi! scrise pe foi+e su+iri! da!
da! %i pe t#li+e de piatr#! %i pe file de argint %i de aur! cu tot felul de litere* Pe unele
nu le mai poate citi nimeni5 c$t despre altele! pu+ini le mai scot la lumin#! de unde&au
fost (ncuiate* Eu mai citesc c$te ce0a! c#ci am deprins uc6ia c#r+ii* E 0ora de
6risoa0ele pe care ni le&a adus Pelerinul cel Sur* Prima oar# l&am 0#2ut c$nd eram
copil5 de&atunci! a 0enit la noi de dou#&trei ori*
7 Pelerinul cel Sur; f#cu Frodo* -0ea 0reun nume;
7 Mit6randir (i 2iceam noi! (n lima elfilor! 2ise Faramir! %i n&a0ea nimic (mpotri0#*
'ulte nume am eu, n nenumratele %inuturi, 2icea el* 'ithrandir, la #nomi/ n
tinere%e, la Apus, mi se spunea =lorin, nume de mult uitat/ la 'ia))i, Incanus/ la
'ia)noapte, Gandalf/ n 1srit, nu m duc niciodat
8 <andalf9 2ise Frodo* M&am g$ndit eu c# e 0ora de el* <andalf cel Sur! cel mai
pre+ios dintre sfetnici5 conduc#torul Fr#+iei noastre* S&a pr#p#dit (n Moria*
7 Mit6randir s&a pr#p#dit9 strig# Faramir* Se pare c# Fr#+ia 0oastr# a a0ut o
soart# nefericit#* 'ntr&ade0#r! e greu de cre2ut c# o fiin+# at$t de (n+eleapt# %i cu at$ta
putere 7 c#ci multe lucruri minunate a mai f#cut la noi9 7 a putut s# piar#5 s# fie
lumea 0#du0it# de&at$ta (n0#+#tur#9 E%ti sigur c#&i a%a; Poate c# 0&a p#r#sit! pur %i
simplu! %i s&a dus (n treaa lui*
7 :ai! mie9 f#cu Frodo* Sunt sigur! c#ci l&am 0#2ut pr#u%indu&se (n 6#u*
7 :#d c# ai istorisiri (nsemnate %i cumplite de po0estit! 2ise Faramir* Poate&ai s#
mi le spui %i mie mai pe sear#* -cest Mit6randir a fost! socot eu acum! mai mult dec$t
un (n0#+#tor5 el punea (n mi%care toate faptele din 2ilele noastre* .ac&ar fi fost printre
noi! ca s#&i cerem sfatul (n leg#tur# cu 0orele grele din 0isele noastre! ni le&ar fi
limpe2it %i n&ar mai fi fost ne0oie de un sol* "i totu%i! cine %tie! poate n&ar fi fost a%a5
c#l#toria lui 8oromir o fi fost de la&nceput sortit# e%ecului* Mit6randir nu ne&a 0orit
niciodat# despre ce urma s# se (nt$mple %i nici nu %i&a de20#luit scopurile* - primit
(ncu0iin+area de la .enet6or 7 cum; n&am idee 7 s# scotoceasc# prin taini+ele
0istieriei noastre* Mai aflam c$te ce0a de la el! c$nd a0ea c6ef s# ne spun# Dceea ce
se (nt$mpla foarte rarE* Ne iscodea %i ne punea mereu (ntre#ri! mai ales (n leg#tur#
cu Marea 8#t#lie de la .agorlad! din 0remurile de&nceput ale <ondorului! c$nd el! pe
care nu&l numim! a fost (nfr$nt* -sculta cu nesa+ po0e%tile despre Isildur! de%i a0eam
pu+ine de spus5 c#ci printre noi nu se %tia nimic sigur despre sf$r%itul Iui*
<lasul lui Faramir se stinse (ntr&o %oapt#*
7 'ns# am aflat %i eu c$te ce0a! mai ine 2is! am g6icit! %i&am p#strat aceast#
tain# (n inima mea= Isildur a luat ce0a din m$na Nenumitului! (nainte s# plece din
<ondor! ca s# nu mai fie 0#2ut 0reodat# printre muritori* sta era! credeam eu!
r#spunsul la (ntre#rile lui Mit6randir* .ar pe&atunci p#rea o trea# care&i punea pe
g$nduri doar pe scrut#torii de (n0#+#tur# str#0ec6e* Nici c$nd am (ncercat s#
deslu%im (ntre noi tainele din 0isurile noastre nu m&am g$ndit c# .lestemul lui Isildur
era unul %i&acela%i lucru* ,#ci Isildur a fost (ncol+it %i ucis de s#ge+ile orce%ti! dup#
cum 2ice singura legend# pe care o %tiam! iar Mit6randir nu&mi spusese niciodat#
mai mult* ,e e! la urma urmei! lucrul acela! nu&mi dau seama5 dar %tiu c# treuie s#
fie o mo%tenire din tat#&n fiu a puterii %i a prime4diei* O arm# tic#loas#! pesemne!
ticluit# de Seniorul 'ntunecimii* .ac# ar fi un lucru care d# un folos (n #t#lie! cred c#
8oromir! at$t de m$ndru! de ne(nfricat! adesea pripit! totdeauna dornic ca Minas
Tirit6 s# ias# iruitoare D%i! prin urmare! el (nsu%iE! n&ar fi a0ut cum s# nu&%i doreasc#!
s# nu fie ademenit de un asemenea lucru* Mai ine nu s&ar fi dus deloc9 Tat#l meu %i
#tr$nii 2iceau s# plec eu (n aceast# misie! dar el s&a 0$r$t (n fa+#! 2ic$nd c# era cel
mai mare %i cel mai tare Dceea ce era ade0#ratE %i c# n&a0eau cum s#&l opreasc#*
.ar nu te teme9 N&a% pune m$na pe lucrul acela! c6iar dac# I&a% 0edea 2#c$nd (n
mi4locul drumului* Nici dac&ar fi ca Minas Tirit6 s# se pr#u%easc#&n ruin#! iar eu a% fi
singurul care&a% putea&o sal0a folosindu&m# de arma Seniorului 'ntunecimii! spre
inele ei %i spre gloria mea* Nu! Frodo! fiu al lui .rogo! nu&mi doresc asemenea
iruin+e*
7 Nici cei ce&au fost la Sfat n&au 0rut asta! 2ise Frodo* "i nici eu* Nu mi&a% face
de lucru cu a%a ce0a*
7 'n ce m# pri0e%te! spuse Faramir! mi&a% dori s# 0#d iar ,opacul -l (n floare la
cur+ile regilor! %i s# re0in# ,ununa de -rgint5 iar Minas Tirit6 s# fie (n pace! Minas
-nor din nou ca pe 0remuri! plin# de lumin#! (nalt# %i minunat#! frumoas# ca o regin#
(ntre regine! nu ca o st#p$n# de scla0i dornici s&o slu4easc#* Treuie s# fie r#2oi! de
0reme ce ne ap#r#m 0ie+ile (mpotri0a unuia care ar pr#p#di totul5 dar mie nu&mi place
saia lucitoare pentru ascu+i%ul ei! nici s#geata c#&i iute %i nici lupt#torul pentru
m#rirea sa* 'mi place doar ceea ce ap#r# ei= cetatea oamenilor din Numenor* "i&a%
0rea ca ea s# fie iuit# pentru istoria! 0ec6imea! frumuse+ea %i (n+elepciunea ei de&
acum* S# nu se team# nimeni de ea! dec$t cum te&ai teme de cinstea unui #rat
#tr$n %i (n+elept* -%a c# nu&+i face gri4i (n pri0in+a mea9 Nu&+i cer s#&mi spui mai mult*
Nu te (ntre nici m#car dac# ceea ce&am spus acum e c$t de c$t ade0#rat* 'ns# de te
0ei (ncrede (n mine! s&ar putea s# am c$te&o po0a+# pentru tine! (n misia pe care o ai!
oricare&ar fi ea* .a9 "i c6iar s#&+i dau o m$n# de a4utor*
Frodo nu&i r#spunse nimic* 'i 0enea s# strige c# a0ea ne0oie %i de a4utor %i de
po0a+#! s#&i spun# t$n#rului acestuia! ale c#rui 0ore (i p#reau at$t de (n+elepte %i de
minunate! tot ce&a0ea pe suflet* .ar ce0a (l +inu* -0ea inima grea de spaim# %i de
triste+e= dac# el %i Sam erau (ntr&ade0#r! a%a cum se p#rea! tot ce r#m#sese din cei
Nou# Peregrini! atunci el era singurul (ns#rcinat cu taina misiei lor* Mai ine s# nu
se&ncread# pe nedrept! dec$t s#&l ia gura pe dinainte* Iar amintirea lui 8oromir! a
sc6im#rii cumplite pe care ispita Inelului o lucrase (n el! (i 0enea mereu (n minte
c$nd se uita la Faramir %i&i au2ea glasul5 nu sem#nau! dar a0eau ce0a la fel*
O 0reme merser# (n lini%te! trec$nd ca ni%te umre 0er2i&cenu%ii pe su arorii
#tr$ni! p#%ind f#r# 2gomot5 deasupra lor c$ntau mii de p#s#rele iar soarele (%i
arunca ra2ele str#lucitoare pe acoperi%ul neted de frun2e (ntunecate al codrului
0e%nic 0erde din It6ilien* Sam nu lua parte la 0or#! de%i ascultase5 %i (n acela%i timp
ciulea urec6ile lui ascu+ite! de 6oit! la orice f$%$it al p#durii care (i (ncon4ura* Nu
oser0ase dec$t un singur lucru! %i anume c# (n toat# 0or#ria nu fusese pomenit
nici m#car o dat# numele lui <ollum* Era mul+umit! de%i sim+ea c# nu era mare
n#de4de s# nu (l mai aud# 0reodat#* '%i d#du cur$nd seama c#! de%i mergeau singuri!
(n apropierea lor se aflau o mul+ime de oameni5 nu numai .amrod %i Malung! care
se i0eau %i plecau t#cu+i (n umrele din fa+a lor! ci %i al+ii5 (%i croiau cu to+ii drum tainic
(n aceea%i direc+ie* O dat#! c$nd se uitase (nd#r#t! (moldit de g$ndul c# era urm#rit!
i se p#ru c# 2#re%te o clip# o umr# mic# %i neagr#! strecur$ndu&se dup# un trunc6i
de copac* .esc6ise gura s# 0oreasc#! dar o (nc6ise la loc* 1Nu&s sigur! (%i 2ise el* "i
de ce le&a% aminti de tic#losul #la #tr$n! dac# prefer# s# uite de el; ,e ine&ar fi s#&
l pot uita %i eu93
-%a c# trecur# mai departe! p$n# c$nd p#durea (ncepu s# se r#reasc#! iar
terenul se po0$rni %i mai mult* .eodat#! cotir# din nou la dreapta %i a4unser# cur$nd
la un r$ule+ ce trecea printr&o str$mtoare= era acela%i p$r$u care se re0#rsa din
6ele%teul rotund! a4uns acum un torent 0i4elios! s#lt$nd din piatr# (n piatr#! (ntr&o alie
t#iat# ad$nc! umrit# de ilice %i de cimi%ir negricios* ,#tre apus! la picioarele lor! se
2#reau (ntinderi de p#m$nt %i lunci nesf$r%ite! sc#ldate (ntr&o lumin# ce+oas#! iar mai
departe sc$nteierea apelor ogate ale -nduinului (n soarele care sc#pata*
7 -ici! 0ai! sunt ne0oit s# fac un lucru ur$t! 2ise Faramir* N#d#4duiesc c&o s# mi&o
ier+i! c#ci p$n&acum n&am dat porunci nes#uite! cum ar fi s# fi+i lega+i sau uci%i* .ar
porunca este ca nici un str#in! fie el %i din Ro6an! care lupt# al#turi de noi s# nu 0ad#
c#rarea spre taini+a noastr#* Treuie s# 0# leg la oc6i*
7 ,um pofte%ti! spuse Frodo* ,6iar %i elfii fac la fel! la ne0oie5 noi am trecut
fruntariile minunatului Lot6lorien cu oc6ii lega+i* Lui <imli! gnomul! nu i&a c#2ut prea
ine! dar 6oi+ii au (ndurat f#r# s# cr$cneasc#*
7 Eu n&am s# 0# c#l#u2esc spre un loc at$t de minunat! 2ise Faramir* 'ns# m#
ucur c# o s# 0# l#sa+i lega+i la oc6i de un# 0oie %i nu cu for+a*
'i strig# (nceti%or pe Malung %i pe .amrod* -ce%tia ie%ir# dintre arori %i se
apropiar#*
7 Lega+i&i la oc6i pe oaspe+ii ace%tia ai no%tri! 2ise Faramir* .ar cu gri4#! s# nu&i
doar#* L#sa+i&le m$inile liere* '%i 0or da cu0$ntul c# n&or s# se uite* Eu! unul! m&a%
(ncrede (n ei %i i&a% pune doar s# (nc6id# oc6ii! dar de se&mpiedic#! or s# clipeasc#
f#r# s# 0rea* ,#l#u2i+i&i! ca s# nu fac# 0reun pas gre%it*
,ei doi str#4eri (i legar# pe 6oi+i la oc6i cu panglici 0er2i %i le traser# glugile
aproape p$n# la gur#5 apoi (i luar# repede pe fiecare de m$n# %i pornir#*
Frodo %i Sam nu fur# (n stare s# spun# despre aceast# ultim# por+iune de drum
dec$t ce reu%iser# s# g6iceasc# pe (ntuneric* Nu peste mult! sim+ir# c# a4unseser#
pe o c#rare care coora %i se (ngusta deodat#5 fur# ne0oi+i s# mearg# (n %ir! printre
doi pere+i de st$nc#* <ardienii lor (i duceau din spate! +in$ndu&i de umeri* ,$nd
terenul era greu! oamenii (i luau pe sus! apoi (i puneau iar 4os* 'n dreapta lor se
au2ea! din ce (n ce mai tare! susurul unei ape de care se apropiau* 'ntr&un t$r2iu! se
oprir#* Malung %i .armond (ncepur# s#&i (n0$rt# (n toate p#r+ile! p$n# (i 2#p#cir# de
tot* Urcar# pu+in %i li se p#ru c# se face frig* >gomotul p$r$ului se au2i mai sla* Fur#
iar lua+i pe sus %i coor$r# mai multe trepte! la cap#tul c#rora d#dur# un col+* -u2ir#
apa din nou! de data aceasta mai tare! mai 0i4elioas#! (mpro%c$nd peste tot* Sim+eau
o ploaie fin# pe m$ini %i pe ora4i* 'ntr&un t$r2iu! fur# iar pu%i 4os* R#maser# a%a o
0reme! descump#ni+i! lega+i la oc6i! f#r# s# %tie unde erau* Nu scoaser# nici o 0or#*
-tunci! (n spatele lor r#sun# glasul lui Faramir*
7 .e2lega+i&le oc6ii9 porunci el*
Li se traser# glugile %i li se scoaser# leg#turile de la oc6i* ,lipir# %i traser# ad$nc
aer (n piept* Se aflau pe o du%umea ud#! de piatr# %lefuit#! (n pragul unei por+i
cioplite grosolan! care se c#sca (nd#r#tul lor* .ar (n fa+#! spre apus! curgea o perdea
fin# de ap#! at$t de aproape! (nc$t Frodo putea s&o ating# dac# (ntindea m$na* .e
dincolo de ea p#trundeau s#ge+ile l$nde ale soarelui ce asfin+ea! iar lumina ro%ie se
fr$ngea (n nenum#rate ra2e sc$nteietoare! care (%i sc6imau mereu culoarea* Parc#
st#teau la fereastra unui turn elf! dinaintea c#reia at$rna o perdea rodat# cu
giu0aeruri de argint %i de aur! cu safire! ruine %i ametiste (nfl#c#rate*
7 M#car am a0ut norocul s# 0# r#spl#tim r#darea! 2ise Faramir* -ceasta este
Fereastra Soarelui&-pune! /ennet6 -nnun! cea mai m$ndr# dintre cascadele
It6ilienului! +inutul at$tor f$nt$ni* Pu+ini str#ini au 0#2ut&o* 'ns# (nd#r#tul ei nu&i nici o
(nc#pere regeasc#! potri0it# cu ea* Intra+i %i uita+i&0#9
8ine 0ora nu sf$r%i! c# soarele sc#pat# de tot %i focul din re0#rsarea aceea de
ap# se stinse* Se (ntoarser# %i trecur# pe su olta ur$t#* 8rusc! se tre2ir# (ntr&o
(nc#pere spa+ioas# de piatr# grosolan#! cu ta0anul aplecat %i ne%lefuit* ,ele c$te0a
tor+e care fuseser# aprinse r#sp$ndeau o lumin# sla# pe pere+ii lucitori* :eniser#
de4a o mul+ime de oameni (naintea lor! iar printr&o alt# u%# intrau al+ii! c$te doi&trei* Pe
m#sur# ce li se oi%nuiau oc6ii cu (ntunericul! 6oi+ii oser0ar# c# grota era mai
mare dec$t (%i (nc6ipuiser# %i era plin# de arme %i de merinde*
7 Ei! #sta&i ad#postul nostru! 2ise Faramir* Nu&i gro2a0! dar 0# pute+i petrece
noaptea (n lini%te* M#car e uscat %i&a0em m$ncare! de%i nu putem face focul* ,$nd0a
prin pe%tera aceasta curgea apa %i ie%ea pe su olta aceea5 dar lucr#torii din
0ec6ime i&au sc6imat cursul prin str$mtoare! iar p$r$ul se re0ars# (ntr&o cascad# de
dou# ori mai (nalt#! peste st$ncile de sus* -u astupat toate c#ile de intrare (n grot#!
afar# de una singur#! ca s# nu p#trund# nici apa! nici altce0a* -cum nu mai sunt
dec$t dou# ie%iri= cea prin care a+i intrat lega+i la oc6i %i un g#0an ad$nc! plin de
cu+ite de piatr#! dincolo de perdeaua de ap#* -cum! p$n#&i gata cina! trage+i&0# pu+in
sufletul*
/oi+ii fur# du%i (ntr&un col+! unde li se ar#t# un culcu% s# se (ntind#! dac#
pofteau* 'ntre timp! oamenii (%i f#ceau treaa prin grot# (n lini%te! iute %i cuminte* .in
pere+i fur# trase mese u%oare! pe care a%e2ar# 0ase %i tac$muri* Nu era cine %tie ce
fast! dar totul era a%ternut frumos %i ine= farfurii rotunde! str#c6ini %i oluri! unele de
p#m$nt! sm#l+uite! cafenii! altele din lemn de cimi%ir curate %i %lefuite* .in loc (n loc!
a%e2aser# c$te o cup# sau c$te un ol neted de ron25 iar (n dreptul scaunului
,#pitanului se afla un pocal de argint! (n mi4locul mesei centrale*
Faramir se plima printre oamenii s#i! (ntre$ndu&i pe to+i care intrau c$te ce0a!
cu glas sc#2ut* Unii se (ntorceau dup# ce&i 6#ituiser# pe sudi%ti5 al+ii care fuseser#
l#sa+i ca cerceta%i pe l$ng# drum 0enir# ultimii* To+i 0r#4ma%ii fuseser# uci%i! afar# de
marele mumaC5 nimeni nu %tia ce se (nt$mplase cu el* Nu d#duser# de nici o urm#
de 0r#4ma%5 nici m#car o iscoad# orceasc# nu trecuse fruntariile*
7 N&ai 0#2ut %i n&ai au2it nimic! -norn; (l (ntre# Faramir pe ultimul 0enit*
7 Nu! st#p$ne! 2ise omul* 'n orice ca2! nici un orc* .ar am 0#2ut sau mi s&a p#rut
c# 0#d ce0a cam ciudat* Se (ntunecase ini%or %i oc6ii te mai (n%al# la ora asta5
lucrurile par mai mari dec$t sunt* Proail c# n&a fost dec$t o 0e0eri+#*
La aceste cu0inte! Sam ciuli urec6ile*
7 .ar de&a fost 0e0eri+#! (nseamn# c# era una neagr# %i f#r# coad#* P#rea ca o
umr# pe p#m$nt! iar c$nd m&am apropiat! a s#rit iute (nd#r#tul unui trunc6i de
copac pe care s&a c#+#rat la fel de repede* "tiu c# nu ne la%i s# ucidem fiarele f#r#
pricin# %i! cum nu mi s&a p#rut a fi altce0a! n&am tras nici o s#geat#* Era! oricum!
prea (ntuneric ca s# +intesc! iar f#ptura a disp#rut (n desi%ul de frun2e c$t ai 2ice
pe%te* .ar eu am r#mas cu gura c#scat# o 0reme! c#ci mi s&a p#rut ciudat* -poi m&
am gr#it s# m# (ntorc* "i&atunci a&nceput s# s$s$ie la mine de sus* O fi fost 0reo
0e0eri+# mare* Proail c# pe su tenerele Nenumitului s&au strecurat niscai0a fiare
din ,odrul 'ntunecat %i r#t#cesc acum (ncoace! spre p#durea noastr#* ,ic# pe&acolo
sunt 0e0eri+e negre*
7 Poate! 2ise Faramir* .ar dac#&i a%a! (nsemn# c#&i semn r#u* N&a0em nici un
c6ef de scursorile din ,odrul 'ntunecat aici! (n It6ilien*
Lui Sam i se p#ru c# le arunc# o pri0ire furi%#! (n timp ce rostea aceste cu0inte*
.ar nu 2ise nimic* O 0reme! el %i Frodo st#tur# (ntin%i pri0ind tor+ele %i oamenii care
se mi%cau de colo&colo! 0orind (n %oapt#* -poi Frodo adormi*
Sam se fr#m$nta! c6i2uind cu gri4#* 1S&ar putea s# fie de un#&credin+#3! (%i
2icea el! 1sau s&ar putea s# nu fie* :ora me%te%ugit# ascunde ades o inim#
m$r%a0#*3 ,#sc#* 1-% fi (n stare s# dorm o s#pt#m$n#5 aia atunci m&a% mai (ntrema
%i eu un pic* "i ce&am s# fac! dac&o s# stau singur cu to+i oamenii #%tia mari (n 4urul
meu; Nimic! Sam <amgee5 dar n&ai (ncotro! treuie s# stai trea2*3
"i! cu c6iu cu 0ai! i2uti* Lumina de la intrarea (n grot# p#li! iar 0#lul cenu%iu de
ap# se (ntunec# %i se pierdu (n umra care (ncepuse s# se lase* >gomotul apei
continua la fel! 2i %i noapte! f#r# s# se sc6ime* Murmurul %i susurul ei te tr#geau la
somn* Sam (%i ap#s# oc6ii cu pumnii*
Fur# aprinse mai multe tor+e* Se desfundar# un polooc cu 0in %i mai multe
utoaie cu m$ncare* Oamenii aduceau ap# din cascad#* Unii se sp#lau pe m$ini (n
g#0ane* Lui Faramir i se aduse un lig6ean mare de aram# %i un prosop al* Se sp#l#
%i el*
7 Tre2i+i&i pe oaspe+ii no%tri! 2ise el! %i aduce+i&le ap#* E 0remea mesei*
Frodo se ridic# (n capul oaselor! c#sc# %i se (ntinse5 Sam! neoi%nuit s# fie slu4it!
se uit# uluit la #ratul (nalt care se plec# dinaintea lui! cu un lig6ean (n m$ini*
7 Pune&l 4os! 4up$ne! dac# nu te superi! 2ise el* -%a e mai u%or %i pentru tine! %i
pentru mine*
-poi! spre mirarea %i 0eselia oamenilor! (%i cufund# capul (n apa rece! ud$ndu&%i
g$tul %i urec6ile*
7 Oi%nui+i s# 0# sp#la+i %i pe cap! (nainte de mas#; (l (ntre# #ratul care (i
slu4ea pe 6oi+i*
7 Nu! doar (nainte de aia de diminea+#! 2ise Sam* .ar c$nd e%ti (n urm# cu
somnul! apa rece pe g$t e ca ploaia pe&o l#ptuc# ofilit#* :e2i; -cu@ pot s# stau %i eu
trea2! ca s# m#n$nc un pic*
Fur# apoi condu%i l$ng# Faramir! pe ni%te utoia%e acoperite cu piei! a%e2ate pe
#ncile oamenilor! ca s# a4ung# %i ei la mas#* 'nainte s# se apuce de m$ncat!
Faramir %i to+i oamenii s#i se (ntoarser# cu fa+a spre apus! r#m$n$nd c$te0a clipe
t#cu+i* Le f#cu semn lui Frodo %i lui Sam! cum c# s&ar cu0eni s# fac# %i ei acela%i
lucru*
7 -%a facem totdeauna! 2ise el! (n 0reme ce se a%e2au5 pri0im dincolo de patria
elfilor! (n Numenorul cel 0e%nic* :oi n&a0e+i un oicei asem#n#tor! (nainte de mas#;
7 Nu! rosti Frodo! sim+indu&se ciudat de necioplit %i de ne%tiutor* .ar c$nd ne
afl#m (n ospe+ie! ne (nclin#m (n fa+a ga2dei noastre %i! dup# ce termin#m de m$ncat!
ne ridic#m s#&i mul+umim*
7 -sta facem %i noi! 2ise Faramir*
.up# at$ta drume+ie! odi6n# pe apucate %i 2ile petrecute (n s#l#ticie singuratic#!
masa de sear# le p#ru 6oi+ilor un ade0#rat festin5 s# ea 0in c6i6limariu! rece %i
parfumat! s# m#n$nce p$ine cu unt %i c#rnuri s#rate %i poame %i r$n2# un# de
urduf9 "i toate acestea cu m$inile sp#late! din farfurii %i cu tac$muri curate9 Nici
Frodo! nici Sam nu 2iser# nu la nimic din ceea ce li se d#du! c6iar dac# fur# (mia+i a
doua sau a treia oar#* :inul le p#trunse (n s$nge %i le (ngreuna m#dularele5 (%i
sim+ir# inimile u%oare %i pline de mul+umire! cum nu li se mai (nt$mplase de c$nd
p#r#siser# p#m$ntul Lorienului*
.up# ce terminar#! Faramir (i conduse (ntr&un ung6er de la cap#tul grotei!
dinaintea c#ruia erau ni%te perdele trase* Li se aduser# o mas# %i dou# sc#unele*
'ntr&o ni%# ardea un opai+ de p#m$nt*
7 S&ar putea s# 0i se fac# somn cur$nd! le spuse el* Mai ales unului Sam cel
'n+elept! care s&a (nc#p#+(nat s# nu (nc6id# un oc6i (nainte de mas#5 n&o fi 0rut s#&%i
strice foamea sau i&o fi fost team# de mine; Nu&mi dau seama* .ar nu&i ine s# te
culci imediat dup# osp#+! mai ales c$nd ai postit at$ta (nainte* /ai s# st#m pu+in de
0or#* Treuie s&a0e+i multe de po0estit despre c#l#toria 0oastr# din :$lceaua
.espicat#* "i! pesemne! dori+i %i 0oi s# afla+i c$te ce0a despre noi %i despre +inuturile
unde ne afl#m acum* Po0esti+i&mi de 8oromir! fratele meu! de #tr$nul Mit6randir %i
de semin+ia minunat# din Lot6lorien*
Lui Frodo nu&i mai era somn %i se sim+ea gata s# stea de 0or#* .ar! de%i
m$ncarea %i 0inul (l (n0ioraser#! ne(ncrederea nu (l p#r#sise* Sam (ng$na (nceti%or!
(ns# c$nd Frodo (ncepu s# 0oreasc#! (nt$i se mul+umi s# asculte! (ndr#2nind doar
din c$nd (n c$nd s# scoat# c$te un strig#t (n semn de aproare*
Frodo spuse multe! dar se feri s# aduc# 0ora de misiunea Fr#+iei %i de Inel!
st#ruind asupra 0ite4iei lui 8oromir (n toate p#+aniile lor= cu lupii din s#l#ticie! (n
2#pe2ile de su ,arad6ras %i (n galeriile din Moria unde se pr#u%ise <andalf*
Faramir se ar#t# cel mai mi%cat de #t#lia de pe pod*
7 S&o fi s#turat %i 8oromir s# tot fug# de orci! 2ise el5 poate %i de creatura aia
sc$ra0nic#! 8alrog parc# i&ai 2is! de%i a fost ultimul care&a plecat*
7 .a! a fost ultimul! (ncu0iin+# Frodo! dar -ragorn a treuit s# ne c#l#u2easc#*
Numai el singur %tia drumul! dup# pr#u%irea lui <andalf* .ar dac# n&ar fi a0ut (n
gri4# ni%te fiin+e a%a mici ca noi! nu cred c&ar fi fugit nici el! nici 8oromir*
7 Poate&ar fi fost mai ine ca 8oromir s# se fi pr#u%it acolo! o dat# cu
Mit6randir! spuse Faramir! %i s# nu&%i fi mai urmat destinul crunt care (l a%tepta
deasupra cascadei Rauros*
7 Poate* .ar mai ine po0este%te&mi acum %i despre a0enturile 0oastre! 2ise
Frodo! sc6im$nd iar 0ora* Pentru c# a% 0rea s# %tiu mai multe despre Minas It6il %i
Osgiliat6! despre Minas Tirit6 cea (ndelung (ndur#toare* ,e n#de4di a0e+i cu cetatea
asta! (n r#2oiul 0ostru nesf$r%it;
7 ,e n#de4di a0em; f#cu Faramir* .e mult nu mai a0em nici o n#de4de* Poate c#
saia lui Elendil ne&o 0a aprinde iar (n suflete! dar asta n&o s# fac# dec$t s# am$ne
2iua de pe urm#5 ine(n+eles! dac# nu cum0a se 0a (nt$mpla ce0a nea%teptat pentru
elfi %i pentru oameni* ,#ci :r#4ma%ul se&nt#re%te! pe c$nd noi ne (mpu+in#m tot mai
mult* Suntem ni%te f#pturi pe duc#! o toamn# f#r# l#stari* Oamenii din Numenor s&au
a%e2at departe! cei mai mul+i pe +#rmuri! (n 2onele de la mare ale )inuturilor Mari! dar
foarte mul+i s&au luat de rele %i fac neunii* -u (ndr#git (ntunecimea %i 0r#4ile5 unii s&
au dedat cu totul lene0irii %i nep#s#rii! iar al+ii s&au #tut (ntre ei! p$n# au fost cuceri+i
(n sl#iciunea lor de oamenii s#latici* N&am au2it ca cine0a s# fi f#cut 0r#4i (n
<ondor sau c# Nenumitul ar fi fost 0reodat# cinstit acolo5 iar 0ec6ea (n+elepciune %i
frumuse+e aduse de la -pus au r#mas mult# 0reme (n +inutul fiilor lui Elendil cel
,6ipe%! %i (nc# mai s#l#%luiesc acolo* ,6iar %i a%a! <ondorul (nsu%i %i&a atras (ncetul
cu (ncetul ruina %i c#derea! cre2$nd c# :r#4ma%ul doarme5 dar el fusese doar
(ndep#rtat! nu nimicit* Moartea era pretutindeni! pentru c# numenoreenii t$n4eau (nc#
7 a%a cum f#cuser# (n 0ec6iul lor regat! pe care (l pierduser# tocmai din aceast#
pricin# 7 dup# 0ia+a f#r# de sf$r%it! nesc6im#toare* Regii (%i f#ceau morminte mai
gro2a0e dec$t casele oamenilor 0ii! pe care (nsemnau numele str#mo%ilor la care
+ineau mai mult dec$t la numele propriilor lor fii* Seniori f#r# copii %edeau (n s#li
(n0ec6ite! 0is$nd la la2oanele lor5 oameni ofili+i amestecau eliAire tari! prin c#m#ru+e
tainice! sau (%i puneau (ntre#ri despre stele prin turnuri (nalte %i reci* Iar ultimul rege
din stirpea lui -narion nu a0ea urma%i* .ar ma4ordomii erau mai (n+elep+i %i mai
noroco%i* Mai (n+elep+i! pentru c# (%i adunau armia dintre oamenii 0oinici de la +#rmul
m#rii %i dintre muntenii (ndr#2ne+i din Ered Nimrais* "i au (nc6eiat un armisti+iu cu
popoarele de la Mia2#noapte care ne atacaser# adesea 7 #ra+i s#latici %i 0ite4i
7 afar# doar de semin+ia noastr# dep#rtat#! r#s#ritenii s#latici %i 6aradrimii 6aini*
-stfel s&a (nt$mplat c#! (n 2ilele lui ,irion al .oispre2ecelea Ma4ordom Dtat#l meu e&al
dou#2eci %i %aseleaE! au dat fuga s# ne sar# (n a4utor %i i&au nimicit pe 0r#4ma%ii care
puseser# m$na pe +inuturile noastre de la mia2#noapte! (n Marea ,$mpie ,elerant*
-ce%tia sunt ro6irrimii! dup# cum le 2icem noi! st#p$nii de cai! c#rora le&am cedat
c$mpiile ,alenard6onului ce se numesc de&atunci Ro6an5 c#ci +inutul acela fusese
dintotdeauna foarte pu+in locuit* -stfel ne&au fost al#turi %i ne&au fost credincio%i! ne&
au a4utat la ne0oie %i ne&au p#2it 6otarele de la mia2#noapte %i .efileul Ro6an* -u
prins c$te ce0a din (n0#+#tura %i 0orele noastre %i! la ne0oie! %tiu s# ne 0oreasc# %i
lima5 dar +in mult la faptele %i la numele str#mo%ilor lor! iar (ntre ei 0oresc propria
lor lim#! de la Mia2#noapte* "i (i a0em la inim#! pentru c# #ra+ii sunt (nal+i %i
femeile minunate! la fel de 0ite4i %i ei! %i ele! puternici! cu p#r #lai %i oc6i str#lucitori5
ne amintesc de oamenii din >ilele de Odinioar#* .e altfel! (n+elep+ii no%tri spun c#
leg#tura dintre noi se pierde (n negura timpurilor! c#ci se trag din acelea%i Trei ,ase
ale Oamenilor! la fel ca numenoreenii! %i poate c# nu din /ador cel cu P#rul de -ur!
prietenul elfilor! ai c#rui fii %i&o parte din neamul lui n&au plecat peste Mare! (n -pus!
(mpotri0indu&se c6em#rii* Iat# cum (i socotim noi pe oameni (n 6risoa0e= Noilii sau
Oamenii din -pusime care erau numenoreenii5 Popoarele Mi4locii! Oamenii
-murgului! cum ar fi ro6irrimii %i semin+ia lor care s#l#%luie%te (nc# (n dep#rtatul
Mia2#noapte5 %i S#laticii! Oamenii din 'ntunecime*
-cum! dac# ro6irrimii au crescut! (ntr&o oarecare m#sur#! (n felul nostru! (n ceea
ce pri0e%te me%te%ugurile %i purtarea! %i noi am luat ce0a de la ei! %i nu ne mai putem
numi 1Noili3* -m de0enit Oameni Mi4locii! ai -murgului! dar cu amintirea altor lucruri*
,#ci! la fel ca ro6irrimii! iuim acum r#2oiul %i 0ite4ia prin ele (nsele! at$t ca lucrare
(n sine! c$t %i ca +el5 %i! de%i (nc# 2icem c# un r#2oinic ar treui s# fie mai degra#
d#ruit %i (n0#+at! dec$t s# se priceap# doar la me%te%ugul armelor %i la cum s# ucid#!
totu%i (i pre+uim pe lupt#tori mai mult dec$t pe cei care ce se ocup# cu alte treuri*
,#ci de&asta e treuin+# (n 2ilele noastre* -%a era %i fratele meu! 8oromir! un om al
faptelor str#lucite! pentru care era socotit cel mai un din <ondor* "i&a fost! (ntr&
ade0#r! foarte 0itea25 de mult n&a mai a0ut Minas Tirit6 un mo%tenitor at$t de truditor!
at$t de gata s# sar# la lupt# %i nimeni nu putea s# sufle mai puternic din Marele ,orn
ca el*
O clip#! Faramir oft# %i t#cu*
7 Nu prea spune+i multe (n istoriile dumnea0oastr# despre elfi! domnule! rosti
Sam! lu$ndu&%i rusc inima&n din+i*
Oser0ase c# Faramir p#rea s# 0oreasc# despre elfi cu mare cu0iin+# ceea ce!
mai mult dec$t felul (n care&i primise %i m$ncarea %i 0inul lui! (i c$%tigaser# lui Sam
cel (n+elept pre+uirea %i (ncrederea*
7 -%a e! 4up$ne Sam cel (n+elept! 2ise Faramir! c#ci nu m# pricep la (n0#+#tura
elfeasc#* .ar iat# c# ai pus degetul pe un alt mie2 al sc6im#rii noastre! care ne
dep#rtea2# de Numenor %i ne apropie de P#m$ntul de Mi4loc* ,#ci! a%a cum poate
%tii! o dat# ce Mit6randir +i&a fost to0ar#% %i&ai stat de 0or# cu Elrond! edainii!
str#mo%ii numenoreenilor! au luptat al#turi de elfi (n primele r#2oaie %i au fost
r#spl#ti+i cu regatul din mi4locul M#rii! nu departe de )ara Elfilor* .ar pe P#m$ntul de
Mi4loc! oamenii %i elfii s&au (nstr#inat unii de al+ii (n 2ilele (ntunecimii prin ticluirile
.u%manului! %i! (ncet&(ncet! %i&a reluat fiecare semin+ie calea ei* Oamenii se tem
acum de elfi %i nu mai au (ncredere (n ei! de%i %tiu pu+ine despre ei* Iar noi! cei din
<ondor! ne asemuim cu semin+ia din Ro6an5 pentru c#! p$n# %i ei! care sunt (n
0r#4m#%ie cu Seniorul 'ntunecimii! se feresc de elfi %i 0oresc cu groa2# de ,odrul de
-ur* ,u toate acestea! sunt unii printre noi care au de&a face cu elfii c$nd %i c$nd5
uneori! se duc (n tain# (n Lorien! %i pu+ini se mai (ntorc de&acolo* Eu unul n&am fost*
,#ci mi se pare acum prime4dios ca muritorii s# n#2uiasc# la cercetarea Str#unilor*
Totu%i 0# in0idie2 c# a+i stat de 0or# cu .oamna cea .al#*
7 .oamna din Lorien9 Lad? <aladriel9 eAclam# Sam* .ac# a+i 0edea&o! domnule9
O! dac&a+i 0edea&o9 Nu&s dec$t un 6oit %i acas# la mine&s gr#dinar! dac#&n+elege+i
ce 0reau s# spun5 iar mare me%ter nu&s (ntr&ale sti6urilor! adic# nu %tiu s# le ticluiesc5
mai 2ic %i eu c$te unul 6$tru! dar nu&i poe2ie de&ade0#ratelea! a%a c# nu 0# pot
spune ce&am (n inim#* ,$ntarea ar fi mai potri0it# pentru ea* -r treui s#&l au2i+i pe
Pas Mare! adic# pe -ragorn! sau pe #tr$nul domn 8ilo! cum c$nt#* .ar tare mi&ar
pl#cea %i mie s#&i fac o c$ntare9 Frumoas# e! domnule9 O minun#+ie9 Uneori e ca un
pom (n floare! alteori ca o narcis# al# 7 la fel de mititic# %i de ml#die* Tare ca
diamantul! l$nd# ca ra2a de lun#* ,ald# ca lumina soarelui! rece ca stelele
(ng6e+ate* M$ndr# %i trufa%# ca un munte de nea! %i 0esel# ca orice feti%can#!
prim#0ara! cu margarete (n cosi+e* .ar ce pot eu s# 2ic nu&i dec$t o flec#real#*
7 -tunci treuie s# fie cu ade0#rat minunat#! 2ise Faramir* Prime4dios de
frumoas#*
7 N&am de unde s# %tiu de&i prime*dios sau nu! spuse Sam* M# uluie%te c#
oamenii duc cu ei prime4dia (n Lorien %i&apoi 2ic c&au g#sit&o acolo! c$nd ei (n%i%i au
0enit cu ea* .ar poate c#&i 2ice+i astfel pentru c# e puternic# prin ea (ns#%i* Te faci
+#nd#ri! ca un 0apor i2it de st$nci! (n fa+a ei5 sau te (neci ca un 6oit (ntr&un r$u*
.ar nici st$nca! nici r$ul nu&s de 0in#* Iar 8oro***
T#cu %i se (nro%i ca racul*
7 Ei; Iar .oromir %i ce&ai mai 0rut s# spui; (l (ntre# Faramir* >i&i! ce&ai mai 0rut
s# spui; El e cel care&a adus prime4dia cu sine;
7 .a! domnule! %i 0# cer iertare c# 2ic una ca asta! cu toate c# fratele domniei
0oastre a fost un #rat ales* .ar a+i g6icit situa+ia! (nc# de la&nceput* L&am urm#rit %i
l&am ascultat pe 8oromir de c$nd a plecat din :$lceaua .espicat# 7 asta pentru c#
a0eam gri4#! %ti+i! de st#p$nul meu! nu ca s#&i fac fratelui domniei 0oastre 0reun r#u
7 %i cred c# el a 0#2ut limpede (n Lorien mai ales ceea ce 0oia s# 0ad#5 lucru pe
care l&am #nuit din capu@ locului* .e cum a 0#2ut Inelul .u%manului! l&a %i poftit*
7 Sam9 strig# Frodo (ngro2it*
Se cufundase doar pentru o clip# (n g$nduri %i se tre2ise deodat#5 prea t$r2iu
(ns#*
7 'ndurare9 f#cu Sam p#lind! apoi f#c$ndu&se ca focul* Iar am luat&o ra2na9 -e
c(te ori ca"ti #ura, %i iese o psric din ea, (mi spunea mie Unc6ia%ul! %i&a0ea
dreptate* :#leu9 :ai de mine9
Se (ntoarse apoi %i (l pri0i pe Faramir (n fa+#! adun$ndu&%i ruma de cura4 pe
care&o mai a0ea=
7 -cu@! asculta+i ce 0# spun! domnule9 S# nu 0# lua+i de st#p$nul meu! numa@
pentru c# slu4itorul lui nu&i dec$t un g#g#u+#* -+i 0orit tot timpul me%te%ugit %i m&a+i
f#cut s#&mi dau drumul! despre elfi %i alte alea* .ar me"te"u#ul se vede mai bine-n
fapt, a%a c# a0e+i prile4ul acum s# 0# ar#ta+i m#rinimia*
7 -%a se pare! rosti Faramir agale %i foarte l$nd! sur$2$nd ciudat* .eci!
aceasta&i de2legarea tuturor cimiliturilor9 Inelul Suprem despre care se credea c&a
pierit din lume* "i 8oromir a&ncercat s#&l ia cu for+a; Iar 0oi a+i fugit atunci! ca s#
a4unge+i aici! la mine9 "i eu am acum (n m$n#! (n s#l#ticia asta! doi piticu+i! o o%tire
de oameni gata s# m# slu4easc#! precum %i Inelul Inelelor* sta da! noroc9 Un mare
prile4 pentru Faramir! ,#pitanul din <ondor! s#&%i arate m#rinimia9 /a! 6a9
Se ridic# (n picioare (nalt %i se0er! cu oc6ii cenu%ii %i sc$nteietori* Frodo %i Sam
+$%nir# de pe scaune %i se lipir# cu spatele de 2id! unul l$ng# altul! $4$ind dup#
m$nerele spadelor* Se l#s# t#cerea* To+i #ra+ii din pe%ter# (ncetar# 0ora %i se
uitar# uimi+i la ei* .ar Faramir se a%e2# iar %i (ncepu s# r$d# lini%tit* -poi fu iar#%i
serios*
7 8ietul 8oromir9 Prea a fost crunt (ncercat! 2ise el* .ac&a+i %ti cu c$t# triste+e m&
a+i cople%it 0oi! doi c#l#tori dintr&o +ar# dep#rtat#! care purta+i n#pasta noastr#* .ar
0oi (i 4udeca+i pe oameni mai pu+in dec$t (i 4udec eu pe piticu+i* Noi! cei din <ondor!
0orim pe %leau* Rareori ne fudulim! %i&atunci c$nd o facem! mergem (nainte p$n# la
4ertfa cea mare! dac# e ne0oie* &ici dac-l #sesc n mi*locul drumului, n-am spun
mina pe el, a%a mi&am 2is* ,6iar de&a% fi unul dintre cei care poftesc lucrul acela! f#r#
s# fiu l#murit asupra Iui! tot m&a% +ine de 0ora mea! ca de un 4ur#m$nt* Numai c# eu
nu sunt dintre aceia* Sau! mai degra#! am at$ta scaun la cap s#&mi dau seama c#
sunt unele prime4dii de care omul treuie s# se fereasc#*
-%e2a+i&0# lini%ti+i9 "i nu&+i face gri4i! Sam cel 'n+elept* .ac# +i se pare c# te&a luat
gura pe dinainte! g$nde%te&te c# a%a a fost s# fie* Inima +i&e (n aceea%i m#sur# ager#
%i credincioas# %i&a 0#2ut mai ine dec$t oc6ii* ,#ci! oric$t de ciudat ar p#rea! a fost
ine c# mi&ai m#rturisit asta* S&ar putea s#&i fie de folos c6iar %i st#p$nului t#u! pe
care&l iue%ti at$t* Se 0a (ntoarce totul spre inele lui! dac#&mi 0a sta (n putin+#* -%a
c# fii lini%tit* .ar nici m#car s# nu mai roste%ti numele lucrului aceluia cu glas tare*
-4unge c# l&ai spus o dat#*
/oi+ii se (ntoarser# la locurile lor %i se a%e2ar# f#r# s# scoat# un cu0$nt*
Oamenii se puser# pe #ut %i 0orit! socotind c# Faramir f#cuse o glum# oarecare cu
micii lui oaspe+i %i&acum totul se terminase*
7 Ei! Frodo! acum ne (n+elegem %i noi! (n sf$r%it! unul pe cel#lalt! 2ise Faramir*
.ac# ai luat lucrul acela asupra ta! (mpotri0a 0oin+ei tale! la cererea altora! atunci ai
toat# pre+uirea mea* "i m# minune2 cum de l&ai putut +ine ascuns! f#r# s# te folose%ti
de el* 'mi de20#lui+i o lume nou#5 sunte+i ni%te fiin+e cum n&am mai (nt$lnit* To+i cei
din semin+ia 0oastr# sunt a%a; 'n +inutul 0ostru treuie s# fie numai pace %i
mul+umire! iar gr#dinarii s# fie +inu+i la mare cinste*
7 Nu merg nici la noi toate ca pe roate! 2ise Frodo* .ar unii gr#dinari sunt +inu+i!
(ntr&ade0#r! la mare cinste*
7 Numai c# f#pturile de&acolo (%i pierd puterile c6iar %i (n gr#dinile lor! a%a cum
se (nt$mpl# cu toate cele de su Soarele lumii acesteia* Iar 0oi sunte+i departe de
cas# %i osteni+i de&at$ta drum* -4unge pentru ast#&sear#* .ormi+i am$ndoi (n pace!
dac# 0# e cu putin+#* Nu 0# teme+i9 Nu 0reau nici s#&l 0#d! nici s#&l ating %i nici s# %tiu
mai multe D%tiu %i&a%a destule9E! ca nu cum0a s# m# pasc# ispita %i s# m# do0edesc
mai pre4os (n aceast# (ncercare dec$t Frodo! fiul lui .rogo* .uce+i&0# %i odi6ni+i&0#!
dar mai (nt$i spune+i&mi! de 0re+i! unde dori+i s# merge+i %i ce&a0e+i de f#cut* ,#ci sunt
ne0oit s# 0eg6e2! s&a%tept %i s# c6i2uiesc* Timpul trece* M$ine diminea+# treuie s&
o lu#m fiecare pe drumul care ne e 6#r#2it*
Odat# trecut primul fior de spaim#! Frodo se pomenise tremur$nd* -cum fu
cople%it de o sl#iciune care se pogor( ca un nor asupra lui* Putea s# se prefac#! dar
nu se mai st#p$ni
7 -0eam de g$nd s# g#sesc un drum spre Mordor! spuse el pierit* Mergeam la
<orgorot6* Treuie s# a4ungem la Muntele de Foc %i s# arunc#m lucrul acela (n
<enunea Pieirii* -%a a 2is <andalf* Nu cred (ns# c# 0oi a4unge 0reodat# acolo*
Faramir (l pri0i o clip# lung! uluit %i gra0* -poi se repe2i %i (l prinse s# nu cad#! (l
lu# u%or pe ra+e %i (l duse la pat* 'l a%e2# acolo! apoi (l (n0eli ine* Frodo se cufund#
pe dat# (ntr&un somn ad$nc* Puser# al#turi (nc# un pat pentru slu4itorul lui* Sam %o0#i
ni+el! apoi rosti! f#c$nd o plec#ciune foarte ad$nc#=
7 Noapte un#! domnu@ ,#pitan* -+i folosit prile4ul! st#p$ne*
8 ,6iar a%a; f#cu Faramir*
7 .a! st#p$ne! %i a+i ar#tat c&a0e+i stof#! nu glum#* Faramir 2$mi*
7 E%ti un slu4itor (ndr#2ne+! 4up$ne Sam cel 'n+elept* .ar nu! lauda pentru cel
care&o merit# e mai presus de orice r#splat#* Totu%i aici nu era nimic de pream#rit*
N&am a0ut nici o clip# dorin+a s# fac altfel*
7 -aa! f#cu Sam! p#i a+i 2is c# st#p$nul meu are un aer elfesc! ceea ce&i ine %i&
ade0#rat* .a@ am s# 0# spun %i eu ce0a= dumnea0oastr# a0e+i un aer! care&mi
aminte%te de*** ei ine! de <andalf! de 0r#4itori9
7 ,ine %tie; rosti Faramir* Poate c# ai deslu%it (n mine aerul dep#rtat al
numenoreenilor* Noapte un#9
!I &ele%teul /e0n#duit
Frodo se tre2i %i (l 0#2u pe Faramir aplecat asupra lui* Pre+ de o clip#! 0ec6ile
spaime puser# iar st#p$nire pe el5 se ridic# (n capul oaselor %i 20$cni (nd#r#t*
7 N&ai de ce s# te sperii! 2ise Faramir*
7 S&a %i f#cut diminea+#; (ntre# Frodo! c#sc$nd*
7 Nu (nc#! dar noaptea&i pe sf$r%ite! iar luna plin# sc#pat# spre apus* :rei s# 0ii
s&o 0e2i; Mai e ce0a= a% dori s# m# po0#+uie%ti (ntr&o c6estiune* Iart#&m# c# te&am
tre2it din somn5 dar 0rei s# 0ii;
7 .a! spuse Frodo! ridic$ndu&se %i (nfior$ndu&se u%or c$nd ie%i de su p#tura %i
pieile c#lduroase*
Era frig (n pe%tera f#r# foc* :uietul apei r#suna puternic (n lini%tea deplin#* '%i
puse mantia %i (l urm# pe Faramir*
Tre2indu&se deodat#! Sam 0#2u mai (nt$i patul gol al st#p$nului s#u %i s#ri (n
picioare* -poi 2#ri dou# umre (ntunecate 7 a lui Frodo %i a unui #rat 7
deslu%indu&se (n olta luminat# acum toat# (ntr&o paloare alurie* Se lu# iute dup# ei
printre %irurile de oameni care dormeau pe saltele! de&a lungul peretelui* ,$nd ie%i
prin gura pe%terii! 0#2u c# perdeaua se transformase (ntr&un 0#l din m#tase %i perle!
cu fir de argint= +ur+uri din ra2e de lun# topindu&se* .ar nu se opri s#&i admire! ci o lu#
(ntr&o parte! ca s#&%i urme2e st#p$nul prin culoarul str$mt din peretele pe%terii*
Trecur# (nt$i printr&un tunel (ntunecat! apoi urcar# multe sc#ri ude %i astfel
a4unser# pe o lespede mic#! t#iat# (n piatr# %i luminat# de sus de tot de cerul palid
care str#lucea printr&un 6orn lung* .e acolo porneau dou# %iruri de trepte= dup# c$te
se p#rea! unul mergea (nainte! p$n# pe malul (nalt al p$r$ului! cel#lalt cotea spre
st$nga* Pe&acesta o luar# ei* Urca (n spiral#! ca o scar# (ntr&un foi%or*
P$n# la urm#! ie%ir# din (ntunericul din st$nc# %i se uitar# (n 4ur* Se aflau pe o
lespede de piatr#! f#r# alustrad# sau parapet* (n dreapta lor! c#tre r#s#rit! se
re0#rsa torentul! i2indu&se de o mul+ime de terase! c#2$nd apoi (ntr&un canal neted!
s#pat de for+a nest#p$nit# a apei (nspumate care se unduia %i se repe2ea aproape la
picioarele lor! apoi c#dea drept peste marginea care se c#sca (n st$nga* -colo! la
u2a pr#pastiei! st#tea un om care pri0ea (n 6#u*
Frodo se (ntoarse s# se uite cum lunecau %i se a0$ntau (n 4os %u0oaiele
ml#dioase de ap#* -poi (%i ridic# oc6ii %i (%i a+inti pri0irile (n 2are* Firea era t#cut# %i
rece! ca (naintea 2orilor* La apus! (n dep#rtare! sc#pata luna plin#! rotund# %i al#* (n
0alea mare de dedesut lic#reau ce+uri alurii 7 o 0$ltoare (ntins# de fum argintiu!
dedesutul c#ruia se rostogoleau apele r#coroase %i (nnoptate ale -nduinului*
.incolo de r$u! se deslu%ea amenin+#tor o (ntunecime de nep#truns! (n care sclipeau
din loc (n loc! reci! ascu+ite! dep#rtate %i ale! ca ni%te din+i de stafii! culmile din Ered
Nimrais! Mun+ii -li ai )inutului <ondor! acoperite cu 2#pe2i 0e%nice*
O 0reme! Frodo st#tu acolo! pe piatra (nalt#! %i (l trecu un fior! g$ndindu&se c#!
poate! (n aceast# nesf$r%ire de p#m$nturi cople%ite de noapte! 0ec6ii lui to0ar#%i (%i
purtau pa%ii! dormeau sau 2#ceau mor+i! (n0#lui+i (n cea+#* ,e c#uta aici! smuls din
uitarea somnului;
Sam a%tepta ner#d#tor un r#spuns la aceea%i (ntreare %i nu se putu +ine s# nu
om#ne! cre2u el! numai pentru urec6ea st#p$nului s#u=
7 Frumoas# pri0eli%te! n&am ce 2ice! domnu@ Frodo5 dar (+i (ng6ea+# inima! ca s#
nu mai 2ic nimic de oase9 ,e se petrece aici;
Faramir (l au2i %i (i r#spunse=
7 -pus de lun# (n <ondor* M$ndrul It6il! (n 0reme ce p#r#se%te P#m$ntul de
Mi4loc! mai arunc# o pri0ire peste uclele ale ale #tr$nului Mindolluin* Merit# s#
tremuri un pic* .ar nu pentru asta 0&am adus aici 7 de%i! (n ceea ce te pri0e%te! nu
te&a c6emat nimeni! Sam cel 'n+elept! a%a c# nu faci dec$t s# tragi ponoasele fiindc&
ai 0rut s# 0e2i* O du%c# de 0in te 0a drege pe dat#* /ai! 0ino s# 0e2i9
Urc# l$ng# stra4a t#cut# de la marginea (ntunecat# a pr#pastiei! iar Frodo (l urm#*
Sam se +inu %i el dup# ei* "i&a%a se sim+ea destul de nesigur pe lespedea aceea
umed# %i (nalt#* Faramir %i Frodo (%i coor$r# pri0irile* .edesut! departe! 0#2ur#
apele alicioase care curgeau (ntr&un ol (nspumat! apoi se (n0olurau (ntunecat (n
4urul unui g#0an ad$nc din st$nc#! p$n# (%i aflau iar cale de ie%ire printr&o poart#
(ngust#! de unde porneau 0uind (nce+o%ate spre (ntinderi mai calme* Ra2ele lunii
c#deau (nc# pie2i% la poalele cascadei %i sc$nteiau pe fa+a 0#lurit# a g#0anului*
Frodo 0#2u imediat ce0a mic %i (ntunecat pe malul apropiat! care (ns# se scufund# %i
se f#cu ne0#2ut! c6iar su pri0irile sale! dincolo de cascada clocotitoare %i
olorositoare! t#ind apa neagr# ca o s#geat# sau ca o piatr# ascu+it#* Faramir se
(ntoarse c#tre #ratul de al#turi*
7 -sta ce 2ici c&ar putea s# fie! -norn ; O 0e0eri+# sau un pesc#ru%; Oare
eAist# pesc#ru%i ala%tri (n 6ele%teele nop+ii din ,odrul 'ntunecat;
7 Pas#re nu&i! o fi altce0a! (i r#spunse -norn* -re patru m#dulare %i se
scufund# ca oamenii5 %i pare destul de priceput la a%a ce0a* ,e&o fi; Oare caut# o
cale dincolo de perdea! ca s# a4ung# (n ascun2#toarea noastr#; Se pare c# p$n# la
urm# am fost g#si+i* -m arcul cu mine %i&am mai pus c$+i0a arca%i (n apropiere! la fel
de uni tr#gaci ca mine! pe maluri* Nu a%tept#m dec$t porunca ta! ,#pitane*
7 S# tragem; (ntre# Faramir! (ntorc$ndu&se spre Frodo* -cesta nu r#spunse
imediat* -poi rosti=
7 Nu! nu9 Te con4ur! nu9
.ac# Sam ar fi (ndr#2nit! ar fi 2is= 1da3! mai repede %i mai tare* Nu 0edea! dar
g6icea foarte ine din 0orele lor la ce se uitau*
7 "tii! a%adar! despre ce&i 0ora; (ntre# Faramir* /ai! acum c&ai 0#2ut! spune&
mi de ce s#&l cru+#m; 'n nici o 0or# de&a noastr# n&ai rostit un cu0$nt despre
6aimanaua asta de (nso+itor al 0ostru %i l&a+i l#sat alt#! pentru moment* Putea s&
a%tepte mult %i ine! p$n# s# fie prins %i&adus dinaintea mea* -m trimis cei mai diaci
0$n#tori dup# el! dar le&a sc#pat %i nu l&a mai 0#2ut nimeni de&asear#* -cum (ns# a
s#rit r#u peste cal! mai r#u dec$t dac# s&ar fi dus doar s# 0$ne2e iepuri pe coline= a
(ndr#2nit s# 0in# la /ennet6 -nnun %i %i&a pus 0ia+a (n prime4die* M# mir de f#ptura
asta! cum de s&a&ncumetat! a%a ascuns# %i 0iclean# cum pare! s# 0in# s# se distre2e
(n 6ele%teul #sta! c6iar la fereastra noastr#* O fi cre2$nd c# oamenii dorm toat#
noaptea! f#r# s# 0eg6e2e; .e ce face asta;
7 Sunt! cred! dou# r#spunsuri! 2ise Frodo* 'nt$i! %tie prea pu+in despre oameni %i!
c$t o fi el de 0iclean! n&are cum s#&%i dea seama c# 0# ascunde+i aici! (ntr&un loc at$t
de tainic* -poi! cred c&a fost ademenit aici de&o dorin+# nest#p$nit#! care&i dep#%e%te
luarea&aminte*
7 >ici c#&i ademenit; (ntre# Faramir cu glas sc#2ut* ,um a%a; 'nseamn# c#
%tie ce duce+i cu 0oi*
7 -%a e* L&a purtat el (nsu%i ani de 2ile*
7 L&a purtat el7 f#cu Faramir! t#indu&i&se respira+ia de uimire* -lt# cimilitur#9
'nseamn# c# (ncearc# s# pun# m$na pe el*
7 Poate* Pentru el e ce0a nepre+uit* .ar nu la asta m&ara g$ndit*
7 -tunci! la ce;
7 La pe%te! 2ise Frodo* Ia uita+i&0#9
'%i (ndreptar# cu to+ii pri0irile spre 6ele%teul (ntunecat* La cap#tul dep#rtat al
a2inului! ap#ru un c#p%or negru! direct de su umrele steiurilor* ,e0a argintiu luci
scurt %i apa se (ncre+i (ntr&un cercule+* 'not# (ntr&o parte! apoi! cu o agerime
uimitoare! pe mal s#ri o f#ptur# asemeni unei roa%te! care se a%e2# %i (ncepu s#
molf#ie oiectul acela mic %i argintiu5 ultimele ra2e de lun# c#deau acum dincolo de
peretele de piatr# de la cap#tul 6ele%teului* Faramir r$se u%or*
7 Pe%te9 2ise el* Foamea asta nu pare prime4dioas#9 Sau! cine %tie; Pe%tii din
6ele%teul lui /ennet6 -nnun s&ar putea s#&l coste cam scump*
7 'l am (n #taia s#ge+ii! 2ise -norn* S# trag! ,#pitane; ,#ci legea noastr#&i
moartea pentru oricine 0ine pe&aici nepoftit*
7 Stai un pic! -norn! (l opri Faramir* E o treu%oar# mai dificil# dec$t pare* ,e&
ai de 2is acum! Frodo; .e ce l&am cru+a;
7 F#ptura aceea e neputincioas# %i (nfometat#! 2ise Frodo5 nu&%i d# seama de
prime4die* Iar <andalf! Mit6randir al 0ostru! 0&ar fi rugat s# nu&l ucide+i pentru asta* El
le&a inter2is elfilor s# fac# astfel de lucruri* Nu prea mi&e limpede de ce! iar despre
#nuielile mele nu pot 0ori desc6is aici* .ar f#ptura aceasta este! (ntr&un fel! legat#
de misia mea* P$n# s# ne g#si+i %i s# ne lua+i cu 0oi! mi&a fost c#l#u2#*
7 ,#l#u2a ta9 f#cu Faramir* Treaa e %i mai ciudat#* Sunt (n stare s# fac multe
pentru tine! Frodo! dar nu&+i pot f#g#dui c&am s#&l las pe 0agaondul #sta 0iclean s#
plece lier de&aici! dup# capul lui! %i s# +i se al#ture c$nd o pofti! ori s# fie prins de
orci! ca s# le spun# tot ce %tie su amenin+area ca2nelor* Treuie ori s#&l ucidem! ori
s# punem m$na pe el* Iar dac# nu putem s#&l prindem! o s#&l ucidem* Oare a4unge o
singur# s#geat# (mp#nat#! ca s# ucidem o asemenea f#ptur# lunecoas# %i
sc6im#toare;
7 /ai s# coor$m (ncet la el! 2ise Frodo* N&a0e+i dec$t s# +ine+i arcurile (ncordate
%i s# m# ucide+i (nt$i pe mine! dac&oi da gre%* N&am s# fug*
7 -tunci! du&te5 dar s#&i dai 2or! 2ise Faramir* .ac# scap# cu 0ia+#! ar face ine
s# te slu4easc# tot restul 2ilelor lui nefericite* -norn! c#l#u2e%te&l pe Frodo p$n# 4os!
pe mal5 dar s# mergi c#tinel! c#ci f#ptura aia are nas %i urec6i* .#&mi mie arcul t#u*
-norn morm#i %i porni (nainte pe sc#rile (n spiral#! p$n# a4unser#! (n sf$r%it! la o
gaur# strimt#! ascuns# de un desi% de tufe* .up# ce se furi%# dincolo! Frodo se tre2i
deasupra 6ele%teului! pe malul de mia2#2i* -cum era (ntuneric! iar c#derea de ap#
oglindea palid! cenu%iu! ultimele ra2e de lun# dinspre apus* Nu&l 0edea pe <ollum*
F#cu 0reo c$+i0a pa%i! urmat tiptil de -norn*
7 .#&i 2or9 (i sufl# acesta la urec6e* Fii atent (n dreapta* .ac# te pr#u%e%ti (n
6ele%teu! atunci numai prietenul t#u! pescarul! te mai poate sc#pa* "i ag# de
seam#! arca%ii sunt la doi pa%i! c6iar dac# s&ar putea s# nu&i 0e2i*
Frodo se t$r( (nainte! $4$ind cu m$inile pe 4os! ca s# simt# p#m$ntul %i s# nu se
clatine* Pietrele erau aproape toate netede! dar lunecoase* Se opri ascult$nd* 'nt$i
nu au2i nici un sunet! afar# de curgerea nesf$r%it# a apei dind#r#tul lui* -poi (ns#! (i
a4unse la urec6i un murmur %uier#tor! care 0enea din fa+#*
7 Pe%%%te! pe%%%te un* P$n# la urm#! Fa+a Palid# s&a f#cut ne0#2ut#!
nepre+uitule! da9 -cum putem m$nca pe%te lini%ti+i* Nu! nu lini%ti+i! nepre+uitule* ,#ci
Nepre+uitul s&a dus5 da! s&a dus* Ur$cio%ii %i sc$ro%ii #ia de 6oi+i9 S&au dus %i ne&
au l#sat! #ollum/ iar Nepre+uitul s&a dus* Numai ietul Smeagol singur* Nici un
nepre+uit* Oamenii ur$cio%i au s#&l ia! au s#&mi fure Nepre+uitul* /o+i* 'i ur$m*
Pe%%%te! pe%%%te un* Ne (nt#re%te* Ne face oc6i str#lucitori %i degete tari! da* O s#&i
g$tuim pe to+i! da! dac&o s&a0em prile4ul* Pe%%%te un9 Pe%%%te un9
-stfel p#l#0r#gea f#r#&ncetare! aproape ca 0uietul apei! (ntrerup$ndu&se doar s#
molf#ie %i s# plesc#ie (nceti%or* Frodo se cutremur# de mil# %i de sc$r#* ,$t %i&ar fi
dorit s# (ncete2e totul! s# nu mai fie ne0oit s# aud# glasul acela niciodat#9 -norn
era aproape! (nd#r#tul lui* Putea foarte ine s# se t$rasc# p$n# la el %i s#&i cear# s#&i
pun# pe arca%i s# trag#* Se puteau apropia! (n timp ce <ollum (nfuleca %i era
descoperit* -4ungea s#&l str#pung# o s#geat# %i Frodo ar fi sc#pat de glasul acela
nenorocit pentru totdeauna* .ar nu! a0ea acum o datorie fa+# de <ollum* St#p$nul (i
e dator slu4itorului s#u pentru ceea ce&a f#cut pentru el! c6iar dac# su amenin+are*
.ac# n&ar fi fost <ollum! s&ar fi scufundat (n Sm$rcurile Mor+ilor* "i Frodo sim+ea
limpede c# nici <andalf n&ar fi dorit una ca asta*
7 Smeagol9 (l strig# el (nceti%or*
7 Pe%%%te! pe%%%te un! rosti glasul acela*
7 Smeagol9 2ise Frodo ce0a mai tare* <lasul (ncet#*
7 Smeagol! St#p$nul a 0enit s# te caute* St#p$nul e aici* /ai! Smeagol9
Nu&i 0eni nici un r#spuns! doar un %uierat u%or! ca %i cum cel#lalt %i&ar fi +inut
r#suflarea*
7 /ai! Smeagol9 2ise Frodo* Suntem (n prime4die* Oamenii au s# te ucid#! dac#
te g#sesc aici* :ino iute! de 0rei s# scapi de moarte* :ino la St#p$nul t#u9
7 Nu9 rosti glasul* St#p$nul nu&i cumsecade* 'l p#r#se%te pe ietul Smeagol %i se
duce cu noii lui prieteni* St#p$nul poate s&a%tepte* Smeagol n&a terminat*
7 N&a0em timp! 2ise Frodo* -du pe%tele cu tine* /ai9
7 Nu9 Pe%tele treuie terminat*
7 Smeagol9 f#cu Frodo de2n#d#4duit* Nepre+uitul o s# se m$nie2e* -m s#&l iau
%i&am s#&i spun* F#&l s#&ng6it# oasele %i s# se&nece9 S# nu mai pun# niciodat# gura
pe pe%te* /ai! Nepre+uitul te&a%teapt#9
Se au2i un %uierat ascu+it* <ollum ie%i imediat din (ntuneric! t$r$ndu&se (n patru
lae! ca un c#+el 0ino0at! c6emat la porunc#* -0ea (n gur# un pe%te pe 4um#tate
m$ncat! iar (n m$n# (nc# unul* Se apropie de Frodo %i (i pufni (n fa+#* Oc6ii l#pto%i (i
str#luceau* -poi (%i scoase pe%tele din gur# %i se ridic# (n picioare*
7 St#p$n cumsecade! %opti el* /oit cumsecade s&a&ntors la ietul Smeagol*
8unul Smeagol 0ine* S#&i d#m 2or! da! s#&i d#m 2or9 Printre copaci! c(t Fe+ele alea n&
au r#s#rit (nc#* .a! 6ai s# mergem9
7 .a! o s# plec#m cur$nd! 2ise Frodo* .ar nu c6iar acum* -m s# merg cu tine!
cum am f#g#duit* "i (+i f#g#duiesc %i&acum* .ar nu plec#m (nc#! pentru c# e%ti (n
prime4die* -m s# te scap! (ns# treuie s# te (ncre2i (n mine*
7 Treuie s# ne&ncredem (n St#p$n; (ntre# <ollum %o0#ielnic* .e ce; .e ce nu
plec#m imediat; Unde&i cel#lalt! 6oitu@ #la mo4ic %i nemernic; Unde&i;
7 E&acolo! sus! 2ise Frodo! ar#t$nd spre cascad#* Nu plec f#r# el* Treuie s# ne
(ntoarcem s#&l lu#m*
I se str$nse inima* Prea sem#na a p#c#leal#* Nu se temea cu ade0#rat c#
Faramir 0a (ng#dui uciderea lui <ollum! dar pesemne c# a0ea s#&l ia ostatic %i s#&l
pun# (n lan+uri5 %i! cu siguran+#! ceea ce f#cea el acum a0ea s# i se par# un gest de
tr#dare am#r$tului aceluia tic#los* :a fi cu neputin+# s# (l fac# 0reodat# s# (n+eleag#
sau s# cread# c# (i sc#pase 0ia+a (n singurul fel pe care (l a0ea la (ndem$n#* ,e
altce0a (i r#m$nea dec$t s# (ncerce s# c$%tige (ncrederea tuturor;
7 /ai9 2ise el* -ltfel o s#&l (nfurii pe Nepre+uit* O s# ne (ntoarcem sus! pe l$ng#
p$r$u* Mergi (nainte! 6ai9
<ollum se t$r( pu+in f#r# s# se dep#rte2e de u2a pr#pastiei! pufnind #nuitor*
.eodat# se opri %i (%i ridic# fruntea*
7 E ce0a acolo9 rosti el* "i nu&i un 6oit*
Se (ntoarse imediat* (n oc6ii lui uluca+i sclipi o lumini+# 0er2uie*
7 Sssst#p$ne! ssst#p$ne9 %uier# el* /ain9 "mec6er9 Fals9 Scuip# %i (%i (ntinse
ra+ele lungi! trosnindu&%i degetele ale*
'n clipa aceea! dind#r#t se n#pusti asupra lui o umr# uria%# %i neagr#* -norn (l
(n%fac# de ceaf#! prin2(ndu&I cu m$na lui mare %i puternic#* <ollum se r#suci ca un
fulger! a%a lunecos %i ud cum era! unduindu&se precum un +ipar! mu%c$nd %i 2g$riind
ca o pisic#* 'ns# din umr# mai ap#rur# doi oameni*
7 Stai cuminte9 2ise unul* ,# te facem arici de s#ge+i9 /ai! stai cuminte9
<ollum se lini%ti %i (ncepu s# sc6el#l#ie %i s# pl$ng#* 'l legar# fedele%! f#r# mil#*
7 U%urel! u%urel9 spuse Frodo* Nu&i tare ca 0oi* Pe c$t se poate! (ncerca+i s# nu&l
r#ni+i* O s# se lini%teasc#! dac#&l lua+i mai u%or* Smeagol9 N&au s#&+i fac# nici un r#u*
:oi merge cu tine %i n&o s# +i se (nt$mple nimic* Poate doar s# m# omoare %i pe
mine* 'ncrede&te (n st#p$nul t#u9
<ollum se (ntoarse %i&l scuip#* Oamenii (l ridicar# (n picioare! (i traser# o glug# pe
oc6i %i plecar# cu el* Frodo (i urm# cu inima grea* Trecur# prin desc6iderea
dind#r#tul tufi%urilor! apoi o luar# iar pe sc#ri! p$n# (n grot#* -prinser# c$te0a tor+e*
Oamenii (ncepur# s# se mi%te* Era %i Sam acolo5 arunc# o pri0ire pie2i%# spre po0ara
neputincioas#! c#rat# de cei doi #ra+i*
7 L&a+i prins; (l (ntre# el pe Frodo*
7 .a* Ei! nu l&am prins eu* M# tem c&a 0enit la mine! pentru c# a dat cre2are
0orelor mele* N&am 0rut s#&l 0#d a%a! legat fedele%* N#d#4duiesc c&o s# ias# ine!
dar nu&mi place deloc po0estea asta*
7 Nici mie* -mar$tul #sta aduce numai neca2uri! pe unde se&arat#* Se apropie
de ei un #rat care le f#cu semn 6oi+ilor %i (i duse (n ung6erul din fundul pe%terii*
-colo st#tea Faramir (n 4il+ul s#u! cu opai+ul aprins deasupra capului* Le f#cu semn
s# ia loc pe sc#unele! al#turi*
7 -duce+i 0in pentru oaspe+i! 2ise el* "i pe ostatic*
:inul sosi (ndat#! iar -norn 0eni %i el! cu <ollum* 'i scoase gluga de pe cap %i (l
puse pe picioare! spri4inindu&l din spate* <ollum clipi! ascun2$ndu&%i r#utatea din oc6i
cu pleoape grele %i palide* -r#ta 4alnic! ud leoarc#! du6nind a pe%te Dmai +inea unul
(ncle%tat (n m$n#E5 %u0i+ele rare at$rnau ca ni%te alge (mpu+ite pe fruntea osoas# %i (i
curgea nasul*
7 .e2lega+i&ne9 .e2lega+i&ne9 2icea el* Sfoara ne doare! da! da! ne doare %i n&am
f#cut nimic r#u*
7 Nimic; (ntre# Faramir! cercet$nd f#ptura demn# de mil# din fa+a lui! f#r#
m$nie! f#r# (nduio%are sau uimire* Nimic; ,6iar n&ai f#cut niciodat# ce0a 0rednic de
pedeaps#; Oricum! din fericire! nu sunt eu (n m#sur# s# te 4udec* Numai c# (n
noaptea asta ai 0enit la (nt$lnire cu moartea* Pe%tii din 6ele%teul acesta se pl#tesc
foarte scump*
Lui <ollum (i sc#p# pe%tele din m$n#*
7 Nu 0reau pe%te! 2ise el*
7 Nu&i 0ora de pe%ti (n sine! 2ise Faramir* Oricine 0ine %i se uit# doar la
6ele%teul acesta e os$ndit la moarte* Te&am cru+at p$n# acum numai la rug#min+ile
lui Frodo care 2ice c#! m#car din partea lui! meri+i ce0a r#splat#* .ar 0a treui s#&mi
dai %i mie mul+umire* ,um te nume%ti; .e unde 0ii; "i unde te duci; ,u ce trea#;
7 Suntem pierdu+i! pierdu+i! 2ise <ollum* Nici nume! nici trea#! nici Nepre+uit!
nimic* Numai gol* Numai foame5 da! ne e foame* ,$+i0a pe%ti%ori acolo! ni%te
pr#p#di+i numai oase! pentru o iat# f#ptur#! %i ei 0oresc de moarte9 -t$t (i duce
capu@5 asta&i dreptatea lor! asta9
7 Nu ne&o duce pe noi prea mult capul! 2ise Faramir! dar a%a! cu mintea asta
pu+in#! %tim ce anume e drept* .e2leag#&l! Frodo9
Faramir scoase un cu+ita% de ung6ii de la cing#toare %i i&l d#du lui Frodo*
'n+eleg$nd gre%it gestul! <ollum se tr$nti sc6el#l#ind la p#m$nt*
7 Ei! Smeagol9 se r#sti Frodo* Treuie s# ai (ncredere (n mine* N&am s# te las de
i2eli%te* R#spunde cinstit! dac# po+i* O s# fie spre inele t#u %i n&o s# p#+e%ti nimic*
'i t#ie sforile de la m$ini %i de la gle2ne! apoi (l puse pe picioare*
7 :ino&ncoace (i porunci Faramir* Uit#&te la mine9 "tii cum se nume%te locul
#sta; -i mai fost pe&aici;
'ncet&(ncet! <ollum (%i ridic# oc6ii %i se uit# f#r# tragere de inim# (ntr&ai lui
Faramir* 'i pierise toat# lumina din ei5 erau (nnegura+i %i goi* Se l#s# o lini%te de
morm$nt* -poi <ollum (%i plec# fruntea %i se c6irci la p#m$nt! tremur$nd*
7 Noi nu %tim %i nu 0rem s# %tim! sc$nci el* Niciodat# 0enit aici! niciodat# 0enit iar
aici*
7 'n mintea ta sunt u%i ferecate %i ferestre (nc6ise! iar (nd#r#tul lor doar (nc#peri
(ntunecate! rosti Faramir* .ar de data aceasta socotesc c# spui ade0#rul* E ine
pentru tine* Pe ce 4uri c# n&ai s# te mai (ntorci %i n&ai s# mai c#l#u2e%ti pe nimeni
(ncoace nici cu 0ora! nici cu fapta;
7 St#p$nul %tie! 2ise <ollum! arunc$ndu&i o pri0ire iute %i pie2i%# lui Frodo* .a! el
%tie* O s# f#g#duim St#p$nului! dac# ne scap#* O s#&i f#g#duim! da9
Se t$r( la picioarele lui Frodo*
7 Sal0ea2#&ne! St#p$n cumsecade9 sc$nci el* Smeagol (i f#g#duie%te
Nepre+uitului! f#g#duie%te solemn* Niciodat# nu 0ore%te! nu mai 0ine5 nu! niciodat#9
Nu! nepre+uitule! nu9
7 E%ti mul+umit; (ntre# Faramir*
7 .a! 2ise Frodo* 'n sf$r%it! treuie s# prime%ti aceast# f#g#duial# sau s#&+i
urme2i legea ta* Mai mult de&at$t n&ai s# sco+i de la el* .ar i&am f#g#duit c#! dac#
0ine la mine! nu i se 0a face nici un r#u* "i n&am c6ef s# nu m# +in de cu0$nt*
Faramir r#mase o 0reme pe g$nduri*
7 Foarte ine! 2ise el (ntr&un t$r2iu* M# dau #tut! (n fa+a st#p$nului t#u! Frodo!
fiu al lui .rogo* S#&l l#s#m pe el s# 6ot#rasc# ce&o s# fac# cu tine*
7 .ar! senior Faramir! 2ise Frodo! plec$ndu&se! nu +i&ai rostit (nc# 6ot#r$rea (n
pri0in+a numitului Frodo %i p$n# c$nd nu o 0ei face cunoscut#! n&are cum s#&%i fac#
planuri nici (n ceea ce&l pri0e%te pe el! nici pe to0ar#%ii s#i* )i&ai l#sat 6ot#r$rea pe
diminea+#! ceea ce n&ar fi prea departe acum*
7 -tunci am s&o rostesc acum! spuse Faramir* 'n ceea ce te pri0e%te! Frodo!
lu$nd (n seam# la cine e%ti %i ce puteri am! e%ti lier (n +inutul <ondorului! p$n# la
6otarele lui str#0ec6i cele mai dep#rtate5 afar# doar de faptul c# nici tu! nici cei ce&s
cu tine nu a0e+i 0oie s# 0eni+i (n locurile acestea nec6ema+i* /ot#r$rea se roste%te
pentru un an %i&o 2i5 apoi 0a (nceta! dac# nu cum0a 0ei 0eni la Minas Tirit6 (nainte de
acest termen! ca s# te ar#+i (n fa+a Seniorului %i Ma4ordomului ,et#+ii* -tunci am s#
st#rui pe l$ng# el s# (nt#reasc# spusele mele! iar 6ot#r$rea s# d#inuiasc# at$t c(t
0e+i tr#i* 'ntre timp! pe oricine&ai lua su ol#duirea ta 0a a0ea %i ocrotirea mea %i&a
scutului din <ondor* Mul+umit de r#spuns;
Frodo se (nclin# ad$nc*
7 Mul+umit! 2ise el* "i m# pun cu totul (n slu4a ta! dac# asta pre+uie%te ce0a
dinaintea unei persoane at$t de puternice %i de cinstite*
7 -re mare pre+! 2ise Faramir* "i&acum! o iei pe f#ptura aceasta! Smeagol! su
ol#duirea ta;
7 'l iau pe Smeagol su ol#duirea mea! rosti Frodo*
Sam oft# 2gomotos %i (ncu0iin+# %i el! dar nu curtenitor! a%a cum ar fi f#cut orice
6oit* Pentru c#! (n ,omitat! (ntr&o asemenea situa+ie se cu0eneau mult mai multe
0ore %i plec#ciuni*
7 -tunci (+i spun! rosti Faramir! (ntorc$ndu&se spre <ollum! c# te afli su sentin+a
mor+ii5 (ns# c$t# 0reme e%ti cu Frodo! din partea noastr# nu 0ei a0ea nimic de suferit*
Totu%i dac# 0ei fi g#sit 0reodat# de oamenii din <ondor 6oin#rind aiurea! f#r# el!
os$nda se (nf#ptuie%te* "i fie s#&+i afli moartea fulger#tor! (n <ondor sau (n afar#! de
n&ai s#&l slu4e%ti cum se cu0ine* -cum r#spunde&mi= (ncotro te duci; >ice c# i&ai fost
c#l#u2#* 'ncotro ai s#&l c#l#u2e%ti;
<ollum nu&i r#spunse nimic*
7 Nu 0reau ca lucrul #sta s# r#m$n# o tain#! rosti Faramir* R#spunde&mi! altfel
am s#&ntorc 4udecata9
Nici acum <ollum nu 2ise nimic*
7 :oi r#spunde eu (n locul lui! spuse Frodo* M&a dus la Poarta Neagr#! a%a cum
i&am cerut5 dar n&a fost cu putin+# s# trecem pe&acolo*
7 Nu eAist# por+i desc6ise spre T#r$mul F#r# Nume! 2ise Faramir*
7 :#2$nd acest lucru! am f#cut calea&ntoars# %i&am 0enit pe drumul spre
mia2#2i! continu# Frodo5 c#ci ne&a spus c# este sau s&ar putea s# fie o c#rare pe
l$ng# Minas It6il*
7 Minas Morgul! rosti Faramir*
7 Nu %tiu! 2ise Frodo5 dar c#rarea cred c# urc# (n mun+i! pe 0ersantul de la
mia2#noapte al 0#ii! unde se (nal+# 0ec6ea cetate* -4unge p$n# la o cr#p#tur# de
sus! apoi cooar# dincolo*
7 "tii cum se nume%te trec#toarea aia (nalt#; (ntre# Faramir*
7 Nu! 2ise Frodo*
7 ,irit6 Ungol*
<ollum %uier# ascu+it %i (ncepu s# om#ne*
7 Nu&i a%a; f#cu Faramir! (ntorc$ndu&se spre el*
7 Nu9 2ise <ollum %i sc6el#l#i apoi! de parc# l&ar fi (n+epat r#u ce0a* .a! da! am
au2it noi numele #sta odat#* .ar ce&are&a face numele pentru noi; St#p$nul 2ice c#
treuie s# intre! a%a c# suntem sili+i s# g#sim o cale* Nu&i alt drum de&ncercat! nu! nu9
7 Nu&i alt# cale; (ntre# Faramir* .e unde %tii; "i cine&a cercetat toate fruntariile
acelui t#r$m (ntunecat;
'l pri0i pe <ollum lung %i g$nditor* -poi rosti rusc=
7 Ia f#ptura asta de&aici! -norn* Poart#&te frumos! dar fii cu oc6ii pe el* Iar tu!
Smeagol! s# nu (ncerci s# te scufun2i (n cascad#* St$ncile au acolo ni%te col+i care&
au s# te ucid# (nainte s#&+i 0ie 0remea* -cum las#&ne5 %i ia&+i pe%tele9
-norn ie%i! iar <ollum (l urm# scr$%nind* Traser# perdeaua din fa+a ung6erului*
7 Frodo! cred c# nu dai do0ad# de (n+elepciune! 2ise Faramir* Nu&s de p#rere c#
e ine s# te iei dup# f#ptura asta rea*
7 Nu! nu&i mereu c6iar a%a de rea! spuse Frodo*
7 Poate c# nu! 2ise Faramir! dar r#ul (l macin# ca o oal# %i de0ine tot mai
puternic* N&o s# te c#l#u2easc# spre nimic un* .ac# te&n0oie%ti s# renun+i la el! (i
0oi da cele treuincioase %i&o c#l#u2# care s#&l duc# unde 0rea el! la 6otarele
<ondorului*
7 N&o s# 0rea! spuse Frodo* :a 0eni dup# mine! a%a cum a f#cut&o %i p$n&acum*
"i i&am f#g#duit de multe ori s#&l iau su ol#duirea mea %i s# merg (ncotro m#
c#l#u2e%te* .oar n&ai s#&mi ceri s# rup leg#m$ntul cu el***
7 Nu! 2ise Faramir* .ar inima mea +i&ar cere* ,#ci +i se pare mai u%or s#
po0#+uie%ti pe altul s#&%i (ncalce cu0$ntul! dec$t s&o faci tu (nsu+i! mai ales c$nd (+i
0e2i un prieten (nclinat! din ne%tiin+#! spre a&%i face r#u* .ar nu*** dac# 0rea s#
mearg# cu tine! atunci treuie s#&l supor+i* 'ns# nu cred c# +i&e dat s# mergi la ,irit6
Ungol! despre care el +i&a spus mai pu+in dec$t %tie* .e&at$ta lucru (mi dau %i eu ine
seama* Nu te duce la ,irit6 Ungol9
7 -tunci! unde s# m# duc; (ntre# Frodo* 'napoi! la Poarta Neagr#! ca s# m#
predau str#4ilor; ,e&ai (mpotri0a locului #stuia %i ce face ca numele s#u s# fie at$t de
cumplit;
7 Nimic sigur! 2ise Faramir* Noi! cei din <ondor! nu trecem niciodat# la r#s#rit de
.rum! %i nu&i #rat t$n#r care s&o fi f#cut (n 2ilele noastre5 nici n&am pus piciorul (n
Mun+ii Umrei* .espre ei nu %tim dec$t dintr&un 0ec6i 6riso0 %i din cele ce ni s&au
transmis din 0ec6ime* 'ns# prin trec#torile de la Minas Tirit6 domne%te o groa2#
neagr#* ,$nd aduci 0ora de ,irit6 Ungol! #tr$nii %i c#rturarii p#lesc %i amu+esc*
:alea din Minas Morgul s&a (nr#it cu mult# 0reme (n urm# %i&a fost o amenin+are %i&o
spaim# (nc# de c$nd :r#4ma%ul lestemat era departe! iar It6ilienul se afla! (n cea
mai mare parte! (n m$inile noastre* -%a cum %tii! cetatea a fost c$nd&0a puternic#!
m$ndr# %i frumoas#5 Minas It6il! sora geam#n# a propriei noastre cet#+i* .ar a fost
cucerit# de oameni s$ngero%i! pe care :r#4ma%ul cu puterile ref#cute i&a
(ngenunc6eat! %i care! dup# c#derea lui! au (nceput s# colinde f#r# mas#! f#r# cas#*
Se spune c# Seniorii lor erau oameni din Numenor! c#2u+i (n tic#lo%ia neagr#5 lor le
d#duse :r#4ma%ul inelele puterii %i (i (ng6i+ise5 au a4uns ade0#rate stafii 0ii! (ngro2itori
%i r#i* .up# plecarea lui! au pus m$na pe Minas It6il %i&au locuit acolo! s&au (nmul+it
%i&au distrus (ntreaga 0ale= p#rea pustie! de%i nu era a%a! c#ci (ntre 2idurile ruinate
s#l#%luia spaima* -colo se aflau Nou# Seniori5 dup# (ntoarcerea St#p$nului lor! pe
care l&au a4utat %i l&au preg#tit (n tain#! s&au (nt#rit din nou* -tunci! cei Nou# ,#l#re+i
au dat n#0al# pe por+ile groa2ei! iar noi nu le&am mai putut +ine piept* Nu te apropia
de cetatea lor* :ei fi descoperit* E un loc al r#ului neadormit! plin de oc6i f#r# de
pleoape* Nu porni pe drumul acela*
7 .ar (ncotro m# (ndemni s&o iau; 2ise Frodo* >ici c# nu m# po+i c#l#u2i tu (nsu+i
peste mun+i* 'ns# m&am legat s&a4ung dincolo! prin 4ur#m$nt solemn (n fa+a Sfatului5
s# aflu o cale sau s# pier (n c#utarea ei* Iar de m# 0oi (ntoarce! nemai+in$nd s&a4ung
la cap#tul amarnic al drumului! unde s# m# duc! printre elfi sau printre oameni; M&ai
lua cu tine (n <ondor! a0$nd asupra mea lucrul acela care l&a (nneunit pe fratele t#u
de dorin+#; ,e lestem s&ar mai aate&atunci peste Minas Tirit6; :rei s# se a4ung#
la dou# cet#+i Minas Morgul care s#&%i arate col+ii una celeilalte! de peste (ntinderea
aceea moart# %i putred#;
7 'n nici un ca2! 2ise Faramir*
7 -tunci! ce m# sf#tuie%ti s# fac;
7 Nu %tiu* .oar c# nu 0reau s# te (ndrep+i spre moarte %i spre ca2ne* "i nu cred
c# Mit6randir ar fi ales calea asta*
7 "i totu%i! o dat# ce s&a pr#p#dit! sunt ne0oit s# urme2 c#rarea pe care&o pot
afla* "i n&am 0reme s# $4$i prea mult! spuse Frodo*
7 ,e soart# amar#9 "i misia ta&i f#r# n#de4de! rosti Faramir* .ar m#car s#&+i
aminte%ti de 0orele mele= fere%te&te de c#l#u2a asta! Smeagol* E un uciga%! i&o
citesc pe c6ip* Oft# %i spuse= Ei! %i uite&a%a ne&am cunoscut %i ne&am desp#r+it!
Frodo! fiu al lui .rogo* Nu&i ne0oie s#&+i spun 0ore dulci= n#de4de n&am s# te mai
0#d su soarele acestei lumi* .ar acum 0ei pleca a0$nd inecu0$ntarea mea at$t tu!
c$t %i to+i ai t#i* Odi6ne%te&te pu+in! p$n# +i se preg#te%te m$ncarea* Tare mi&ar
pl#cea s# %tiu cum a a4uns t$r$toarea asta! Smeagol! (n st#p$nirea lucrului de care
0orim %i cum l&a pierdut apoi* 'ns# n&am s# te mai at acum %i cu asta la cap* .ac&o
fi s# fie 7 ceea ce n&am nici o n#de4de 7 s# te (ntorci pe t#r$mul celor 0ii %i&o s# ne
istorisim iar (nt$mpl#rile! spri4ini+i de un 2id! la soare! r$2$nd de 0ec6ile noastre
dureri! ai s#&mi po0este%ti atunci* P$n# (n clipa aceea (ns#! sau p$n# cine %tie c$nd!
c#ci nici Pietrele -tot0#2#toare din Numenor nu pot spune! r#mas&un9
Se ridic#! se plec# ad$nc dinaintea lui Frodo %i! tr#g$nd perdeaua! trecu dincolo!
(n pe%ter#*
!II Cltoria spre Rscruce
Frodo %i Sam se (ntoarser# la paturile lor %i se (ntinser# s# se odi6neasc# un pic!
(n 0reme ce oamenii se agitau! (ncep$ndu&%i din nou treaa din 2iua aceea* .up# un
timp! li se aduse ap# %i fur# du%i la masa pentru trei persoane* Faramir (mp#r+i
festinul cu ei* Nu mai dormise de c$nd cu #t#lia din 2iua de dinainte! dar nu ar#ta
ostenit* ,$nd terminar#! se ridicar# de la mas#*
7 Fie s# nu 0# c6inuiasc# foamea pe drum! rosti Faramir* -0e+i pro0i2ii pu+ine!
(ns# am poruncit s# 0i se pun# ce0a merinde une (n rani+e* .e ap# n&o s# duce+i
lips# c$t# 0reme 0e+i merge prin It6ilien! dar s# nu e+i din nici un p$r$u care curge
din Imlad Morgul! :alea Mor+ii :ii* "i mai e ce0a* ,erceta%ii %i str#4erii mei s&au (ntors
cu to+ii! c6iar %i cei care s&au strecurat pe su pri0irile Morannonului* Mi&au spus to+i
aceea%i ciud#+enie= +inutul e pustiu* Pe drum nu se 0ede nimic %i nu se aude nici
2gomot de pa%i! nici 0uiet de corn %i nici %uier de s#geat#* 'n T#r$mul F#r# Nume
colc#ie o lini%te pre0estitoare* .ar nu %tiu despre ce e 0ora* -t$ta doar c# se
apropie clipa unui sf$r%it m#re+* :ine furtuna* .a+i&i 2or c$t pute+i9 .ac# sunte+i gata!
la drum9 ,ur$nd se 0a (n#l+a soarele deasupra umrelor*
/oi+ilor li se aduser# rani+ele Dce0a mai grele ca (nainteE! precum %i dou# toiege
din lemn lustruit! cu 0$rful de fier %i m#ciulii sculptate! p#trunse de ni%te %ireturi
(mpletite din piele*
7 Nu am acum daruri potri0ite pentru plecarea 0oastr#! 2ise Faramir5 dar primi+i
aceste toiege* S&ar putea s# 0# a4ute la mersul prin s#l#ticie* Le folosesc oamenii
din Mun+ii -li! de%i acestea au fost t#iate dup# m#sura 0oastr# %i li s&au pus 0$rfuri
noi! de fier* Sunt f#cute din arorele minunat lebethron, at$t de drag me%terilor
lemnari din <ondor! %i au puterea de&a g#si %i de&a se (ntoarce* Fie ca aceast#
0irtute s# nu dea gre% cu totul! prin (ntunecimea (n care 0# duce+i9
/oi+ii se plecar# ad$nc*
7 Preacinstit# ga2d#! 2ise Frodo! mi&a spus mie Elrond ,el&pe&4um#tate&elf c#
0oi (nt$lni (n drumul meu prieteni pe nea%teptate %i (n tain#* Fii (ncredin+at c# nu m&
am g$ndit c&o s#&mi ar#+i at$ta un#tate* -semenea (nt$mpl#ri au menirea s#
presc6ime r#ul (ntr&un mare ine*
Se preg#tir# de plecare* <ollum fu scos la 0edere din cine %tie ce cotlon sau
0i2uin#5 p#rea mai mul+umit de el (nsu%i ca oric$nd! de%i se +inea numai de Frodo %i
se ferea s# se uite la Faramir*
7 ,#l#u2a 0oastr# treuie s# fie legat# la oc6i! 2ise Faramir* .ar tu %i slu4itorul
t#u! Sam cel 'n+elept! pute+i s# merge+i %i&a%a! dac# pofti+i*
<ollum sc6el#l#i! se foi %i se ag#+# de st#p$nul s#u c$nd 0enir# s#&l lege la oc6i*
-tunci Frodo 2ise=
7 Lega+i&ne pe to+i trei la oc6i %i (ncepe+i cu mine* Poate c# a%a o s# 0ad# c# n&
are nimeni de g$nd s#&i fac# 0reun r#u*
>is %i f#cut* Fur# apoi condu%i afar# din pe%tera /ennet6 -n&nun* .up# ce
trecur# de coridoare %i de sc#ri! sim+ir# (n 4ur aerul r#coros al dimine+ii! proasp#t %i
dulce* O 0reme urcar# (nc# lega+i la oc6i! apoi coor$r# u%or* 'n sf$r%it! Faramir
porunci s# li se ia leg#turile de la oc6i*
Erau iar pe su aldac6inul p#durii* Nu se mai au2ea 2gomotul cascadei! pentru
c# (ntre ei %i f#ga%ul ad$nc pe unde curgea p$r$ul se (ntindea acum un po0$rni% lung
(nspre mia2#2i* :#2ur# la apus lumin# printre arori! de parc# firea se termina rusc
la marginea unei pr#p#stii desc6ise doar spre cer*
7 .e&aici (ncolo! drumurile ni se despart! 2ise Faramir* .e 0re+i s#&mi asculta+i
po0a+a! nu 0# (ndrepta+i (nc# spre r#s#rit* Merge+i drept (nainte! c#ci astfel 0e+i fi la
ad#postul arorilor pre+ de mai multe mile* La apus e o strung# printre 0#i ad$nci!
uneori foarte arupte! alteori l$nde %i prelungi* )ine+i&0# aproape de strunga asta!
pe la r#d#cina p#durii* Socot c# la (nceput 0e+i c#l#tori pe lumin# de 2iu#* )inutul
0isea2# (ntr&o pace (n%el#toare! %i&o 0reme r#ul nu se 0a ar#ta la 0edere* :# doresc
s&a0e+i parte numai de ine! at$t c(t s&o putea*
-poi (i (mr#+i%a pe 6oi+i! a%a cum f#ceau cei din semin+ia lui! l#s$ndu&se pe
0ine! pun$ndu&le m$inile pe umeri %i s#rut$ndu&i pe frunte*
7 Merge+i s#n#to%i! (nso+i+i de g$ndul oamenilor uni! 2ise el* /oi+ii se plecar#
p$n# la p#m$nt* -tunci Faramir se (ntoarse %i! f#r# s# se mai uite (nd#r#t! se
(ndrept# spre cei doi str#4eri care (l a%teptau ce0a mai departe* R#maser# ului+i de c(t
de repede se f#cur# ne0#2u+i oamenii aceia (n0e%m$nta+i (n 0erde* P#durea (n care
st#tuse Faramir p#rea acum pustie %i mo6or$t#! de parc# s&ar fi risipit un 0is*
Frodo oft# %i se (ntoarse spre mia2#2i* ,a %i cum ar fi nesocotit toate aceste
0ore curtenitoare! <ollum scormonea prin frun2i%ul de la r#d#cina unui copac* 1Iar
+i&e foame; (%i 2ise Sam (n g$nd* :as#2ic#! o lu#m de la cap#t93
7 -u plecat! (n sf$r%it; (ntre# <ollum* Oameni ur$cio%%%i %%%i r#i9 Pe
Sssmeagol (l doare g$tul %i&acu@! da! da9 /ai s# mergem9
7 .a! 6ai s# mergem! (ncu0iin+# Frodo* .ar! dac# n&ai dec$t cu0inte de ocar# la
adresa celor care +i&au ar#tat (ndurare! mai ine +ine&+i gura*
7 8unule St#p$n! 2ise <ollum! Smeagol a glumit* Totdeauna iart#! da! da5 da*
da* Smeagol iart# totdeauna! c6iar %i %iretlicurile unului St#p$n9
Frodo %i Sam nu&i r#spunser#* (%i ridicar# rani+ele! (%i luar# toiegele (n m$ini %i
p#trunser# (n p#durea din It6ilien*
'n 2iua aceea f#cur# de dou# ori popas %i se osp#tar# pu+in din merindele d#ruite
de Faramir= poame %i pastram#! s# a4ung# 0reo c$te0a 2ile! %i p$ine! at$t c$t s# n&
apuce s# se (n0ec6easc#* <ollum nu m$nc# nimic*
Soarele r#s#ri %i se (n#l+# f#r# ca ei s#&l 0ad#5 apoi sc#p#t#! iar lumina de0eni
aurie! printre arorii de la apus* Merseser# numai pe su umrele 0er2i %i r#coroase5
de 4ur (mpre4ur domnea lini%tea* Parc# 2uraser# toate p#s#rile de acolo sau
amu+iser#*
'ntunericul se l#s# cur$nd peste codrul t#cut %i! (nainte s# se (nnopte2e de tot!
f#cur# popas! c#ci erau 0l#gui+i dup# mai ine de %apte leg6e c$te str##tuser# de la
/ennet6 -nnun* Frodo adormi dus de cum puse capul 4os! (n frun2i%ul ad$nc de la
poala unui copac #tr$n* -l#turi de el! Sam se foia nelini%tit5 se tre2i de c$te0a ori!
dar nici urm# de <ollum! care se furi%ase de acolo de cum se culcaser# cei doi* Nu
le spusese nimic! a%a c# nu se %tia dac# adormise %i el (n 0reo 0#g#un# din prea4m#
sau dac# o pornise neoosit la 0$n#toare! pe (ntuneric5 dar se (ntoarse o dat# cu
(nt$ia gean# de lumin# %i (%i tre2i to0ar#%ii*
7 Treuie s# se scoale! da! treuie s# se scoale9 2ise el* Multe drumuri de f#cut
(nc#! la mia2#2i %i la r#s#rit* /oi+ii treuie s#&i dea 2or9
>iua trecu aproape la fel cum trecuse cea dinainte! at$ta doar c# lini%tea p#rea
mai ad$nc#5 aer