Sunteți pe pagina 1din 1

brevet de inventii. Protectie tranzitorie. Actiune in anulare.

Citarea OSIM
Institutie Inalta Curte de
Casatie si Justitie
Data decizie 05-10-2004

Decizia nr. 5433 din 5 octombrie 2004, Sectia civila si de proprietate intelectuala, Inalta Curte de Casatie si
Justitie

In raport cu dispozitiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie si ale Legii nr. 93/1998 privind protectia tranzitorie a
brevetelor de inventie, actiunea in anulare a unui brevet trebuie solutionata in contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci, ca institutie emitenta si de executare a hotararilor pronuntate in acest domeniu de reglementare; altfel,
hotararea judecatoreasca de anulare a unui brevet, nu ii este opozabila si nu este executorie.

Tribunalul Bucuresti, sectia a IV a civila, prin sentinta nr. 165 din 12 februarie 2002, a admis in parte actiunea societatii
reclamante G.G.L. si a obligat societatea parata Dr. R.L.L., cu despagubiri, sa retraga de pe piata din Romania un produs
farmaceutic, precizat in actiune, retinand ca i-a incalcat dreptul exclusiv de exploatare a acestui produs precizat in brevetul
de inventie protectie tranzitorie nr. 2009 emis in baza hotararii nr. 2/9/30 octombrie 1999 a OSIM.

Prin aceeasi sentinta, s-a respins ca nefondata cererea reconventionala a paratei de anulare a brevetului invocat de
reclamant.

Curtea de Apel Bucuresti, sectia a IV-a civila, prin decizia nr. 231 din 15 mai 2003, a admis apelul apelul paratei si a anulat
sentinta primei instante, in sensul ca, a respins actiunea principala si a admis cererea reconventionala anuland brevetul de
inventie, susmentionat, ca fiind obtinut prin incalcarea legii.

Fiecare instanta si-a motivat hotararea pe dispozitiile Legii nr. 64/1991 si a Legii nr. 93/1998, aplicate la situatii de fapt
diferite.

Recursul declarat de reclamant este fondat, pentru motivul de nelegaliate pus in discutia partilor din oficiu.

Instantele au pronuntat hotarari nelegale si netemeinice prin aceea ca au solutionat o cerere de anulare a unui brevet de
inventie emis de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, fara sa analizeze cererea in contradictoriu si cu institutia emitenta.

Din actele dosarului, in diferitele faze parcurse de acesta, rezulta ca O.S.I.M. nici nu a fost chemat in judecata prin cererea
reconventionala, nici nu a fost discutata introducerea sa in cauza.

Cererea de anulare a brevetului emis reclamantului de catre O.S.I.M. s-a intemeiat pe frauda de lege.

Analiza unei asemenea cereri, potrivit procedurilor instituite de Legea nr. 64/1991, privind brevetele de inventie, presupune
si analizarea conditiilor in care brevetul a fost emis si daca unitatea emitenta a respectat conditiile de acordare a acestuia,
impuse de lege.

Anularea este o masura care se dispune de instanta dar se executa de O.S.I.M.. Or, O.S.I.M. poate executa numai
hotararile care ii sunt opozabile, iar opozabile ii sunt doar hotararile pronuntate in procesele in care a fost parte.

Pe cale de consecinta, recursul admitandu-se pentru considerententele expuse, s-a casat hotararea curtii de apel si s-a
trimis cauza spre rejudecarea apelului aceleiasi instante, urmand ca la rejudecare sa fie examinate si criticile formulate in
recurs.


Sursa materialului si autoarea textului: Inalta Curte de Casatie si Justitie, scj.ro

S-ar putea să vă placă și