Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VII- a
Aria curriculara: Om si societate
Disciplina: Cultura civica
Unitatea de invatare: Omul - fiinta sociala
Tema: Evolutii si tendinte in organizarea grupurilor sociale
Tipuri de relatii inter si intra grupale
Tipul lectiei: de predare invatare
Obiectiv- cadru:
Dezvoltarea capacitatilor de a dialoga si de a coopera in conditiile acceptarii
pluralismului si valorizarii pozitive a diferentelor.
Obiective de referinta:
1.1 S utilizeze corect i adecvat lim!a"ul de specialitate #n diferite conte$te-
activit%i de lmurire a #n%elesului cuvintelor .
&.1 S utilizeze deprinderi i competen%e de dialog' de dez!atere pu!lic a unei
pro!leme' de negociere' de rezolvare de conflicte- conversa%ie diri"at' dez!atere pe o
anumit tem #n legtur cu un su!iect controversat.
&.( S aprecieze diferite perspective de g)ndire i de ac%iune- e$erci%ii care solicit
e$primarea prerilor' a convingerilor' a sentimentelor personale.
Obiective operationale:
*a sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capa!ili:
Sa gaseasca elementele specifice vec+ilor practici in ceea ce priveste organizarea
si conducerea institutiilor societatii, o!iectivul este atins daca surprind elementele
structurii piramidale.
Sa argumenteze necesitatea noilor a!ordari ale managementului organizational,
o!iectivul este atins daca gasesc macar un argument in favoarea managementului
de tip retea.
Sa identifice in evenimente si ipostaze din realitate tipurile de relatii intra si inter
grupale, o!iectivul este atins daca identifica cel putin tipurile principale de relatii.
Sa e$emplifice cu situatii din e$perienta personala tipurile de relatii invatate,
o!iectivul este atins daca e$emplele sunt adecvate.
Metode didactice: conversatia' e$plicatia' o!servatia' studiul de caz' e$ercitiul' invatarea
prin descoperire' pro!lematizarea'
Miloace didactice: fise de evaluare' imagini care sa ilustreze tipologia
grupurilor' fotografii personale cu grupurile din care fac parte elevii.
Desfasurarea lectiei:
-omente-
le lectiei
O!.
de
ref.
.ctivitati de invatare du
ra
ta
/esurse 0valua-
re
-oment
organi-
zatoric
1.
.ctivarea
informatii-
lor nece-
sare temei
(.
.nuntarea
temei si a
importantei
acesteia
&.
Invatarea
propriu-
zisa
&.1
&.(
.sigur in clasa un climat potrivit desfasurarii
lectiei.
.nuntarea temei se va face printr-o discutie legata
de evolutii si tendinte in organizarea grupurilor
sociale.
1In opinia voastra' ar fi de dorit ca modelul
organizarii militare sa fie imprumutat si de alte
tipuri de organizatii si grupuri sociale' cum ar fi:
scoala' familia' !iserica' partidele politice2
Cum vi se pare faptul ca intr-o organizatie
oarecare se cere mem!rilor sai sa fie 1soldati
devotati3 si sa-si su!ordoneze personalitatea in
numele 1!inelui colectiv3 2
.nunt titlul' care se scrie pe ta!la si in caiete.
a4 0volutii si tendinte in organizarea grupurilor
sociale:
5 Discutie despre vec+ile practici in ceea ce
priveste organizarea si conducerea !isericii'
armatei' partidelor politice' a marilor si micilor
companii.
Se va scrie in caiete si la ta!la:
Vreme de secole organizarea si conducerea
societatii s-au realizat dupa o structura
piramidala ( ierarhii, gradatii, uniforme si alte
accesorii ).
5 Discutie referitoare la noile a!ordari ale
conducerii' acelea de tip retea' cu o comunicare
descentralizata.
Se va scrie in caiete si la ta!la:
In zilele noastre, organizatiile performante
promoveaza valori ca: lipsa de formalitate,
egalitatea in relatiile dintre oameni si
comunicarea laterala, diagonala si de jos in
sus.Este de dorit ca decizia asupra unei proleme
&6
76
&86
.ctivita-
te
frontala
.ctivita-
te
frontala
.ctivita-
te
frontala
formativ
a
9ormati
va
:.
0valuarea
7.
Inc+eierea
lectiei
&.(
1.1
&.(
&.1
1.1
sa fie luata de cei implicati in respectiva
prolema.
0$ercitii: *a ce disciplina de studiu de anul acesta
va simtiti mai li!eri in a va manifesta talentele 2
Care profesor va respecta mai mult aptitudinile si
va accepta limitele fiecaruia in parte2 .ti avut
vreodata impresia ca rezultatele voastre sunt mai
spectaculoase in conditiile mai sus mentionate2
!4 ;ipuri de relatii intra si intergrupale
5 Conversatie despre relatiile in cadrul grupului cu
accent pe apelul la e$perienta personala. Se vor
e$prima opinii in legatura cu situatiile alese de
elevi pentru prezentare. Se va concluziona' notand
pe caiete si la ta!la:
!tat in interiorul grupului cat si intre diferitele
grupuri sociale pot aparea relatii de colaorare,
solidaritate, competitie sau conflict.
0levii vor scrie pe caiete definitii pentru fiecare tip
de relatie.
0$ercitii: Dati e$emple concrete de competitii
loiale si neloiale si precizati care sunt consecintele
celor din urma.
Cum reactionati cand cineva din grup va
agreseaza2 <il ignorati' deveniti si mai agresivi'
apelati la a"utorul altor colegi' il reclamati
parintilor sau profesorilor' incercati sa-l calmati
aratandu-i ca greseste4
0levii vor rezolva un test care cuprinde e$ercitii
asemanatoare celor rezolvate in lectie.
". #$ presupunem c$ parintii tai isi doresc sa te
transfere la alta scoala, nemultumiti de rezultatele
tale la invatatura. %um ar treui s$ colaorati
pentru a gasi cea mai una solutie&%onsideri
normal sa ai si tu o parere in aceasta prolema&
'. (n coleg care are multa incredere in tine vine
la scoala si iti sopteste la ureche ca a consumat
alcool inainte de a veni la ore. %um reactionezi&
). %olega de anca te priveste insinuant si iti
spune ca ii lipsesc ani din geanta. %um vei
proceda&
*. %u ce persoana sau grup cu care interactionezi
de oicei ti-ar placea sa comunici mai ine&
+ropune o solutie pentru imunatatirea situatiei.
.precierea activitatii
0$plicarea sarcinilor pentru acasa
186
(6
Imagini
cu ti-
puri de
grupuri
9otogra-
fii ale
elevilor
cu
familia'
cu
colegii'
cu
prietenii
sau cu
grupul
religios.
9ise de
evaluare
.ctivita-
te
indepen-
denta
sumati-
va
O!linda tablei
Evolutii si tendinte in organizarea grupurilor sociale
Tipuri de relatii intra si intergrupale
Vreme de secole organizarea si conducerea societatii s-au realizat dupa o structura
piramidala < ierar+ii' gradatii' uniforme si alte accesorii 4.
In zilele noastre' organizatiile performante promoveaza valori ca: lipsa de
formalitate' egalitatea in relatiile dintre oameni si comunicarea laterala' diagonala si de
"os in sus.0ste de dorit ca decizia asupra unei pro!leme sa fie luata de cei implicati in
respectiva pro!lema.
.tat in interiorul grupului cat si intre diferitele grupuri sociale pot aparea relatii de
cola!orare' solidaritate' competitie sau conflict.