Sunteți pe pagina 1din 86

UNIVERSITATEABABE-BOLYAICLUJ-NAPOCA

F A C U L T A T E A D E G E O G R A F I E
SPECI ALI ZAREA: AMENAJ ARE I DEZVOLTARE
TURI STI C
COMPONENTE DE LEISURE N TURISMUL DE BUSINESS DIN CLUJ
NAPOCA
Coordo!"or #"$$%$&$'( A)*o+,-".(
L-'"/U$,/S$0o! M.+.-*'1 Tr$2o E+-! S$0o!
C+13-N!2o'!
4567
1
D-'+!r!%$-
Prin prezenta declar c Lucrarea de disertaie cu titlul Componente de leisure n turismul de
business din Cluj Napoca a fost conceput i redactat de ctre mine i nu a mai fost
prezentat/susinut niciodat la o alt instituie de nvmnt superior din ar sau strintate! "e
asemenea# declar c toate elementele preluate din alte surse utilizate $n care includ i surse
electronice# %nternet# ar&ive personale ale altor persoane'# sunt indicate corespunztor n lucrare#
respectnd re(ulile de evitare a pla(iatului)
toate pasajele sau secvenele de fraze reproduse inte(ral# c&iar dac am tradus dintr*o limb
strin# sunt marcate cu (&ilimele i se precizeaz e+act sursa,
parafrazarea/reformularea n cuvinte proprii a te+telor scrise de ctre ali autori a fost
nsoit de citarea acurat a sursei informaiei,
toate &rile# fi(urile# tabelele preluate din ali autori# precum i datele provenite din alte
surse prezint trimiteri e+acte la sursele de provenien ale informaiei,
rezumarea ideilor altor autori deine referina precis la te+tul ori(inal!
Cluj*Napoca# 19.06.2012
-bsolvent Tripon Elena Simona
2
Cuprins

%ntroducere.................................!!!/
C0NC1P23-L%456% 7% 80"1L1 2160612%C1 9N 236%:83L "1 ;3:%N1:....!!<
=!=! "efinirea conceptului de business......................!<
=!=!> 2urismul de business.........................!!!?
=!>! 2endinele turismului de business pe plan mondial...............!!@
=!>!= :ituaia actual............................@
=!>!> 2urismul de afaceri n cele mai importante ri!1+emple de bune practici....!!!=A
=!B! %mpactul turismului de afaceri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=>
=!C! -naliz comparativ ntre turismul de afaceri i turismul de loisir.........!=B
=!C!=! -vantajele turismului de afaceri pentru destinaii..............!=C
=!/! -pariia i evoluia turismului de business..................!!=/
=!/!= 1voluia turismului de afaceri la nivel internaional.............!!!=?
=!/!>!2urismul de business n 6omnia....................!!!=D
=!/!B! :tadiul actual al dotrilor.......................!!!>>
=!/!C! 0ferta &otelier din 6omnia......................!>B
=!/!/! Centre de conferine i e+poziii...................!!!.!>B
=!<! Componenta leisure a turismului de business.................!>/
=!<!= -ctiviti leisure pentru turiti de business n Cluj Napoca..........!!!!><
-N-L%4- E1N081N3L3% 236%:2%C "1 ;3:%N1:: 9N CL3F N-P0C-....!!>?
>!=! 2urii strini n Cluj Napoca.......................>?
>!>! Principalele activiti economice....................!!!!!>D
>!>!=! %nfrastructura turistic.......................!!!>D
>!>!>!%nfrastructura de acces.......................!!!B>
>!B! Piaa imobiliar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B/
>!B!= 2ipuri de clase...........................B<
>!B!>! :tructura cererii .........................!!!!B<
>!C %nvestiii la Cluj............................!B?
>!C!=! Piaa muncii............................B?
>!C!>! 1conomia oraului Cluj.......................!!BD
>!/! Cluj ;usiness Center.........................!!!!C=
>!<! Camera de %ndustrie i Comer......................!CB
>!<!=! 8ediul de afaceri clujean......................!!!!C/
>!<!>!1venimete i vizite n 6omnia....................!!!!C<
>!<!B!Eirme cu capital strin n Cluj.....................!!C?
>!?! 1+po 2rasilvania ...........................!!CD
>!?!=!:ervicii specifice..........................!!!C@
>!D! 0r(anizarea unei conferine.......................!!/A
>!D!=!:lile de conferin.........................!!!/A
>!D!>!2ipuri de amenajri.........................!!!/=
:23"%% "1 C-4 P1 P%-G- ;3:%N1:: "%N CL3F N-P0C- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/B
B!=;usiness "aHs n Cluj Napoca*:tudiu de caz ................!!!!/B
B!=!=! "espre ;usiness "aHs......................../B
B!=!>! Prima ediie ;usiness "aHs la Cluj...................!//
B!=!B! Comparaie ntre ;usiness "aHs din Cluj i alte orae implicate.......!!!/<
B!=!C! -naliza ediiilor anterioare.....................!./?
B!>! 2r(ul -(raria# 1+po 2ransilvania....................!!!!!/D
B!B! Eacilitii pentru turismul de business n &otelurile clujene...........!!!<A
3
B!C! :tudii de caz pe &otelurile din Cluj....................!!!!<>
B!C!=! Iotel 2opaz............................!!<>
B!C!>! Iotel 3nivers 2..........................!!!!<B
B!C!B! Iotel Jolden 2ulip -na "ome.....................</
B!C!C! Iotel Jrand Napoca........................!!!!<<
B!C!/! Iotel 6amada...........................!!<?
B!C!<! Iotel CitH Plaza..........................!!!<D
B!C!?! Jrand Iotel %talia.........................!!!!?A
B!C!D! Iotel :un Jarden.........................!!!!?B
P60P3N16% 7% :3J1:2%% P1N263 "14K0L2-61- 236%:83L3% "1 ;3:%N1:: 9N CL3F
N-P0C-.................................!!!?<
C!=! -specte ale turismului de afaceri clujean..................!!!!?<
C!>! Promovarea turismului de business din Cluj.................!!!?D
C!>!=! -naliza promovri n a(enii de turism..................!?D
C!>!>! -naliza promovri n mediul online...................!!?D
C!>!B! Promovarea pe reele de socializare...................!!!D=
C!>!C! Promovarea prin materiale promoionale..................!! DB
C!B! -naliza :L02 a turismului de business....................!DC
C!C! :oluii de promovare pentru turismul de business clujean.............!!!D/
Concluzii..................................!D/
6eferine biblio(rafice.............................D<
4
I"rod1'-r-
-ceast lucrarea are la baz analiza pieei turismului de business n oraul Cluj Napoca#
prin prisma componentelor de leisure! -stfel nct cu primul capitol# am analizat definiia acestui tip
de turism n opinia mai multor autori! -m e+pus componentele si principiile turismului de business!
3rmnd s realiez un tabel cu totalul turitilor de afaceri pe continente! -m prezentat modele de
bun practic n acest tip de tursim n rile dezvoltate! -poi am preluat i comentat un tabel care
prezint impactul turismului de afaceri! Continund cu e+punerea analizei ntre business i leisure!
- urmat a doua parte teoretic# apariia i evoluia turismului de business# am e+pus aceste lucruri!
-m prezentat turismul de business n 6omnia# prin e+pmple i tabele# &oteluri i centre de
conferin! -m nc&eiat acest capitol cu turismul de leisure# e+emple i componente!
9n al doilea capitol am trecut direct pe ora ul Cluj Napoca# am prezentat oraul# activitiile
economice# ci turiti are# am analizat baza de cazare &otelier# prin tabele i dia(rame! -m
prezentat i infrastructura de transport sau cea lo(istic! -m continuat cu piaa imobiliar clujean#
oferte de birouri i preuri! - urmat analiza pieei muncii din Cluj# am prezentat motivele pentru
care investitorii ale( s fac afaceri la Cluj!
-m prezentat pe scurt economia oraului! -m nc&eiat capitolul cu e+punerea i prezentarea
noului concept Cluj ;usiness Center# am comentat i prezentat Camera de Comer i %ndustrie vital
pentru acest tip de turism# la fel i 1+po 2ransilvania# cel mai mare centru e+poziional din re(iune!
-m nc&eiat acest capitol cu e+punerea i prezentarea unei conferine!
Capitolul B# a fost partea parctic a lucrri# am e+pus evenimetele business ce au loc n Cluj
Napoca! Prin studii de caz i e+emple# am prezentat i analizat ;usiness "aHs# unul dintre cele mai
importante evenimente din ora! -m studiat un tr( de la 1+po 2ransilvania# 2r(ul -(raria cu
statistici# (rafice i evoluie! -m trecut la partea de studii de caz pe &oteluri! -m ales s studiez cele
mai importante &oteluri din ora care n opinia mea pot fi considerate hoteluri business! -m ales
cteva reprezentative pentru fiecare cate(orie de confort! Iotel 2opaz si 3nivers 2 pentru B
stele#&otel 6amada#Jolden 2ulip i Napoca pentru C stele i Iotel CitH Plaza#Jrand %talia i :un
Jarden pentru / stele!
9n capitolul final am ales s prezint i s propun cteva su(esti pentru dezvoltarea acestui
tip de turism n oraul nostru! -m e+pus turiti strini care vin la Cluj# am analizat promovarea prin
prisma a(eniilor de turism! -m analizat promovarea pe site*uri de internet# pe site*uri de tiri! 9n
final am e+pus promovarea prin prisma materialelor publicitare! -m nc&eiat acest proiect cu soluii
de dezvoltare i am fcut o analiz :L02!
C!2$"o1+/I Co'-2"1!+$8.r$ #$ 0od-+- "-or-"$'- 9 "1r$*01+ d- )1**$-*
5
I/6 Definirea conceputului de business
6ob "avidson definea n =@@C turismul de business astfel Turismul de business
reprezint deplasarea persoanelor care cltoresc n interes de sericiu!ea reprezint una dintre
cele mai echi "orme de turism! oamenii au cltorit n scopul comercializri din remuri
strechi.
1
2urismul de business cuprinde toate aspectele le(ate de e+periena oameniilor de
afaceri!Eolosind interpretarea standard a termenenului turism sau turist# pare s se concentreze
asupra acelor oameni de afaceri care sunt considerai adevrai turiti de business# ei petrec cel puin
o noapte departe de cas! Pe de alt parte turismul de afaceri se concentreaz pe turiti care
cltoresc din punctul - n punctul ;# de asemenea se pare c cei care fac zilnic cltori de afaceri
nu sunt numii adevrai turiti!
Conform unui articol despre turismul profesional# turismul de business este defint ca #
"orm de turism cu scop comercial! $uernamental sau educa%ional! a&nd a$rementul ca motiatie
secundar. Este cunoscut ca o "orm de turism scump! acest se$ment aduce mari c'ti$uri
hotelurilor n or$anizarea de eenimente! mici sau mari! care o"er pachete si o"erte acestor tipuri
de turi ti. Termenul business nseamn ocupa%ie sau preocupare pentru cea! care sus%ine turism
de a"aceri numit si turism pro"esional .
2
-ceast definiie aduce un plus altor definiiei ulterioare#
vorbind despre turismul de afaceri ca fiind unul profesional si depre motivaiile care ii face pe
oamenii s cltoresc n acest scop!
0 alt idee care completeaz cele spuse mai devreme definete acest fenomen ca#
Turismul de a"aceri este una dintre cele mai dinamice componente ale actiit%ii turistice! iar
intensi"icarea rela%iilor interna%ionale i a celor economice se re"lect n cre'terea cererilor..
-cest definiie vorbete despre dinamica acestui tip de turism i poate fi completat de urmtoarea
Turismul de business este de"init ca o "orm de turism preocupat de persoanele care cltoresc n
interes de serici!partea de a$rement (leisure) este o motia%ie secundar. Turismul de a"aceri
presupune deplasarea ntr*o alt localitate! pe o distan% mai mare de +0 ,m! desi aceste actiuni
presupun des"'urarea unei actiit%i remunerate! ele sunt asimilate turismului deoarece
or$anizarea 'i realizarea lor implic utilizarea dotrilor turistice de cazare! alimentare!a$rement
c&t 'i consumul unor sericii speci"ice "urnizate de or$anizatori de calatorii.
-
0 alt definiie ce adau( altceva celor spuse deja este Turismul de a"aceri se re"er! n
sens lar$! la cltoriile oamenilor pentru scopuri le$ate de munca lor! mai e.act! de deplasrile n
interes o"icial! comercial sau de alt natur! participrile la dierse mani"estri or$anizate de
ntreprinderile economice sau or$anisme administratie pentru reprezentan%i lor.
/
Conform lui Cristop&er IolloMaH $>AA<'#aduce un plus celor deja spuse # arie din turism
in$norat n plani"icare este cltoriile n scop de a"aceri! 0ersoana poate s cltoreac pentru o
arietate de motie! ar "i la ca industria acan%elor. #ameni de a"aceri cheltuie bani pe a$rement
sau rela.are n destina%ia n care se a"l! este $reu s separi elementele business de cele turistice.
1in aceste motie de cele mai multe ori turismul de a"aceri este pus cu celelalte "orme ale
turismului n statistic.
+
=
F :MarbroNoNe#: Iorner#2usiness Trael and Tourism$>AA='#p!>>
>
Carmen ;abai$>AA<'
B
:&anN$>AAB'# Economia turismului#p!C>
C
-rticol tiinific
/
Cristop&er IolloMaH#2&e ;usiness of 2ourism$>AA<'#p!B?
6
Cea mai actual form care definete aceast se(ment al turismului este urmtoarea Turismul
de a"aceri reprezint ansamblul actiit%ilor de cltorii or$anizate de intreprinderi economice
pentru personalul lor! cu ocazia deplasri n interes pro"esional.
6
2oate aceste definiii aduc un plus aceluiai concept# turismul de business# toate incearc s l
definesc cat mai bine cu putin# ncercnd s cuprind ct mai bine acest domeniu comple+!
F$:/6/Co'-2"1+ "1r$01+1$ d- )1*$-**
I/6/4 Turismul de business
Mo"$,!%$- #$ '!r!'"-r$*"$'$
Principala motivaie a turismului de afaceri este considerat ntlnirea cereri cu oferta n cadrul
unui tr( sau e+poziie#ntlnire de afaceri! 2urismul de afaceri nu este dependent de condiiile
meteo# el poate fi desfurat pe tot parcursul anului!
Principalele caracteristicii ale turismului de business sunt)
* reprezint domeniul cu cea mai mare calitate,
* atin(e cote ma+ime primvara i toamna# dar nre(istreaz activiti i n lunile de var i iarna,
* completeaz sectorul turismului leisure,
* investiiile n turismul de afaceri conduc la re(enerarea urban,
* multe din investiiile destinate infrastructurii sunt concepute n special pentru turismul de afaceri
$&oteluri# restaurante# faciliti n transport i comunicaii ' i furnizeaz beneficii care pot fi
utilizate de turitii clasici i de populaia indi(en,
<
%!Cosmescu#2urism de -faceri i 1venimente#Note de curs
Cltorii
organizate de
intreprinderi
pentru
personalul lor
(Rogers,2007)
arie a
turis!ului
ignorat "n
plani#$area
turis!ului
(%o$&'ood,2004
)
(arti$iparea la
$on)erin*e
(%asans&+,2001)
(erosoane $are
$ltores$ "n
inters de
ser,i$iu
(%a',2002)
Cea !ai
dina!i$
$o!ponet a
turis!ului
(-oster,1../)
)or! de
turis! s$u!p
(0rot1erton,200
/)
Cea !ai ,e$1e
)or! de
turis!
(2a,ison,2004)
Turism de
business
7
* calitatea superioar a personalului de servire cerut de turitii de afaceri se re(sete n serviciile
prestate de acetia,
* cercetrile su(ereaz c apro+imativ CA O din turiti de afaceri care se rentorc cu familiile n
aceleai destinaii nsa de data aceasta pentru cltorii n scopuri personale,
* turismul de afaceri are mai puine consecine ne(ative asupra mediului dect turismul clasic,
2urismul de afaceri cuprinde mai multe tipuri de evenimente care au n comun faptul c se
cltorete n scopuri le(ate de afaceri)
9ntlniri / reuniuni de afaceri $8eetin(s'
Pro(rame i cltorii incentive $%ncentives'
Con(rese# conferine# convenii $Con(resses'
1+poziii P tr(uri de comer $1+positions'!
-cestea sunt prezente sub si(la 8%C1 i includ toate
formele de reuniuni#de la (rupuri mici de
e+pozii#tr(uri# trainin(uri pn la conferine i
con(rese de mare anver(ur!
9ntlnirile de afaceri sau reuniunile reprezint cltoriile
oamenilor cu scopul de a se ntlni i de a discuta afaceri
sau pentru sc&imburi de informaii ntre cei de aceiai
profesie sau asociaie!
Conferinele# con(resele i conveniile atra( un
numr foarte mare de participani i reprezint o afacere
bun pentru destinaiile unde se or(anizeaz! La nivel
mondial# orae recunoscute ca or(anizatoare pentru
astfel de manifestri sunt) 8adrid# Paris# Londra# 6oma#
Kiena# ;ru+elles# :in(apore# Las&in(ton# :trasbour(
etc! 6ezervrile pentru astfel de evenimente se fac c&iar
i cu > ani inainte iar >/B din participani vin nsoii de
so/soie sau de o alt persoan! Lunile de vrf ale acestor manifestri internaionale i naionale
sunt mai# iunie i septembrie# octombrie!
2urismul de reuniuni este determinat de participarea la un eveniment de tipul ntlnirilor#
conferinelor# colocviilor# simpozioanelor# con(reselor i este considerat una dintre cele mai
obinuite forme ale turismului de afaceri
Principalele destinaii pentru turismul de reuniuni sunt) :3- cu $D@C' reuniuni# Erana $?/?'#
8area ;ritanie $?>>'# Jermania $/A/'# 0landa $BD/' i oraele Paris $B<='# Londra $><D'# ;ru+elles
$=@C'# Kiena $=??'# Jeneva $=<<'!
2r(uri i e+poziii care se definesc prin Qprestri de produse 'i sericii destinate unui public
initat! cu scopul de a determina o &nzare sau a in"orma izitatorul Ca form de turism ele
stimuleaz cltoria a doua cate(orii de persoane) e+pozanii i vizitatorii!
Principalele orae (azd pentru tr(uri i e+poziii sunt) Paris cu <#> mil!vizitatori# 8ilano B#C
mil!vizitatori# ;ru+elles >#/ mil! vizitatori# Iannova >#> mil! vizitatori# 8adrid >#= mil! vizitatori!
-ceast form a turismului se afla ntr*o continu cretere# antrennd dezvoltarea structurilor de
primire# modernizarea spaiilor i serviciilor de desfurare# perfecionarea personalului utilizat n
acest sector# dar i a transportului aerian i rutier# a sistemelor de rezervare i asistenta turistic!
?
I/4 Tendinele turismul de business pe plan mondial
?
%!Cosmescu#2urism de afaceri i evenimente
F$:/6/4/ T1r$*0 d- )1*$-**
S1r*!:;;;/-,-"1r$*0/ro
/
I/4/6 Situaia actual
0 analiz facut ncepnd cu anul >AAC arat c# numrul reuniunilor a fost de @=<A# n >>B ri# pe
re(iuni se pot afirm c a sczut cu ==O n -frica# ==O 1uropa# <O -merica de nord#=<O -merica
de :ud# >O -ustralia! Pe fiecare continent se observ ponderea n >AAC# e+pus n urmtorul tabel)
T!)-+1+/6/6/ N10.r 'o&-r$%- 2- 'o"$-"-
Co"$-"<Co". d- 2$!%. 455= 4557 4554 4556 4556
2otal =AA =AA =AA =AA =AA
1uropa /<#D /D#B /<#? /?#< /<#=@
-merica de nord =B#@ =C#@ =<#/ =/#@ =?#=?
-sia =C#@ =>#@ =B#? =>#D =B#AD
-merica de sud <#C < C#? /#=@ /#=>
-frica C#D C#D C#< C#> C#AB
-ustralia B#> B#= B#D C#=C C#C=
Sursa3 444. uia!or$

2opul primelor ri care au or(anizat cele mai multe reuniuni n anul >AAC este e+pus n
urmtorul tabel)
T!)-+1+/6/4/Pr$0-+- %.r$ '!r- !1 or:!$8!" 'o&-r$%-
>!r! N10.r1+ d- r-1$1$ Pro'-"1+ d$ "o"!+ ?
:pania
%talia
1lveia
;el(ia
-ustria
C&ina# Ion( Ron(
B<=
BB<
BA>
>D>
>?@
>B=
B#@C
B#<?
B#B
B#A/
B#A/
>#/>
Sursa3444.uia.or$
9n cadrul turismului de business ponderea cea mai mare o au reuniunile i con(resele# tr(urile
i e+poziile care sunt private! Conform %CC- "-2-base# care are urmtoarele date statistice!
Pentru anul >AAA# /!A?/ de or(anizatori au comunicat %CC- "-2-base date statistice privind
reuniuni internaionale# ntre care </O cu sediul n 1uropa!
9n anul >AAA# pe primul loc se afla :3- cu >BC reuniuni# reprezentnd un se(ment de pia de
D#>O! 8area ;ritanie se afla pe locul > iar Jermania pe B! 9n ceea ce privete oraele# locaii pentru
con(rese# n top se afla Londra# urmat de 8adrid# Paris i Kiena!
Numrul participanilor la con(rese a fost# n
medie de >/A P /AA persoane# doar == procente
cuprinznd mai mult de >!AAA participani! Cifra
medie a participanilor la diverse reuniuni a
crescut din =@@B de la <BD la D=/! "in totalul
participanilor# /CO revin 1uropei# =?O -mericii
de Nord# =BO -siei! "urata manifestrilor a sczut
fa de anii anteriori la C#/ zile!
F$:/6/7/MICE @*1r*!/;;;/)+1+-0oAo+$d!B*/'o0'
.
Ca tematic# un sfert din totalul con(reselor a fost de natur medical# n (eneral manifestrile
de natur tiinific s*au diminuat# urmate de te&nolo(ie i industrie! Pentru anul >AAB# statistica
%CC- a nre(istrat B!>@? reuniuni internaionale# din care <>O au avut loc n 1uropa! 9ntruct n
aceste date statistice nu sunt cuprinse dect acele reuniuni care corespund criteriilor impuse de
%nternational 8eetin(s -ssociation# ele nu reflect n totalitate amploarea acestora n cadrul
turismului de afaceri!
D
2urismul de afaceri are motivaii i forme de manifestare proprii# inconfundabile! Ca principala
motivaie a turismului de afaceri se poate considera i ntlnirea cererii cu oferta n cadrul tr(urilor
i e+poziiilor# al ntlnirilor de afaceri# a tranzaciilor i ne(ocierilor# n desfurarea pro(ramelor
unor misiuni economice# dar i a unor ample aciuni de promovare a unei firme# a unor produse# a
unor nouti n diferite domenii cu caracter periodic sau conju(al! Principalele demersuri ale acestei
manifestri se finalizeaz cu nc&eierea unor contracte economice# reciproc avantajoase n cadrul
diviziunii internatoionale a muncii# a pieei bunurilor i serviciilor# ca forme ale sc&imbului de
valori i valori de ntrebuinare!
9n -ustria# e+ista n anul >AA=# >CC ora e cu //? ofertani pentru con(rese# capabili de
manifestri pentru =AA de participani! 0raul cel mai solicitat este Kiena# industria este n continu
cretere, C mil noptri din con(rese#reprezint B#=O din total!
Patrimonul cultural i artistic al %taliei este un ma(net pentru con(rese# e+ist ==<B centre de
conferin# C/A@ de &oteluri! Locaiile cele mai solicitate sunt) 6oma! 8ilano# Elorena i ;olo(na!
9n anul >AAA a avut =AC/<B conferine cu =? milioane de participani# reprezint >=O din veniturile
din turism#<<#C=O s*au deulat n &oteluri specializate# BBO n centre de conferin#/>O au avut loc
n marile orae#>AO n localitii culturale# D@O provenien naional!==O internaional!
9n anul >AAA n Jermania# n cele ==!AAA de locaii s*au desfurat =#B milioane de manifestri
cu <#@ milioane de participani! -re =A!AAA de &oteluri#C>A centre con(rese# <= centre conferine#
ofer evenimente de peste /AA participani! 9n domeniul &otelier D/O sunt de B i C stele! "in totalul
noptrilor B/O sunt din con(rese! LeeNendurile sunt puin atractive!Punctele forte ale Jermaniei
sunt) profesionalism# corectitudine# raport pre/servire!

I/4/4 Turismul de afaceri n cele mai importante ri. Exemple de bune practici
SUA
1ste situat pe primul loc n toate statisticile referitoare la turism si este prima destinaie i
pentru turism de business! Cele mai reprezentative orase# n ordinea importanei sunt) Las&in(ton#
cu peste <O din totalul evenimentelor or(anizate n :3- i aproape =O din numrul total de
con(rese or(anizate pe plan mondial# urmat de NeM SorN cu +5 din manifestrile americane i
A#DO din totalul mondial i C&ica(o cu aproape -!+5 din evenimentele or(anizate n :3-! 2oate
aceste orae au dotri impresionante pentru or(anizarea de evenimente!
Previziunile pentru urmtoarea perioada de timp sunt ins pozitive! Creterea# dei lent a
economiei americane# va relansa usor turismul de afaceri# ncetarea aciunilor militare din %raN
determinnd o crestere a si(uranei celor ce intreprind calatorii de afaceri! Cu toate previziunile
optimiste se pare c volumul activitilor specifice turismului de afaceri de la sfarsitul mileniului %%
va fi (reu de atins nc o lun( perioad de timp# inand cont i de sc&imbrile majore n politicile
specifice turismului de afaceri# ca i de succesul tot mai mare al te&nolo(iilor care pot substitui o
parte a cltoriilor de afaceri clasice! %ncidena cea mai mare a turismului de afaceri se re(seste in
ntlnirile asociaiilor (+-5)! urmnd apoi turismul individual de afaceri $CBO' i deplasrile
necesare pentru intalnirile corporatiste $>@O'! :e observ# de asemenea# un declin al caltorilor de
D
%!Cosmescu#2urism de afaceri i evenimente#p!=A
10
afaceri internaionale si al celor cu durata mare (+ sau mai multe nopi de cazare'! 0 alt tendin
observat de studiul realizat de Naional ;usiness 2ravel 8onitor este preferina oamenilor de
afaceri pentru uniti de cazare mai mici de BAA de camere!
"esi industria &otelier continu s investeasc in uniti de cazare mari $Qbi(*bo+es'# ?CO
dintre cltorii in interes de afaceri prefera locaiile cu mai puin de BAA de camere!9n ceea ce
priveste serviciile de transport aerian# C din =A calatori de business declarc incearc s obin mile
$de tip :martmiles'# de cate ori cltoresc in interes de afaceri#pentru a le utiliza ulterior pentru
vacanele personale!
Eacilitile menionate pentru zborul cu avionul sunt) spaiu mai mare pentru picioare$DDO
fa de DBO in >AAC', spaiu suplimentar pentru ba(aje $<BO fa de ++5)6 accesul la internet in
timpul zborului $B<O fa de >?O'! in sc&imb# numai >BO din oamenii de afaceri consider c
folosirea telefoanelor celulare ar trebui permis in timpul zborului# iar ? din =A persoane consider
c in cazul permisiuni de a utiliza telefoanele celulare la bond# ar trebui prevzute locuri $zone'
distincte in avion pentru cei care utilizeaz# respectiv pentru cei care nu utilizeaz celularul!
Q0 viata in cltorie continu s fie o provocare pentru cltorii in interes de afaceri#c&iar daca
C=O considera c nu dorm suficient# B/O c mnanc prea mult# >BO c sunt prea stresai i =DO
c se simt sin(uri!
G-r0!$!
1ste lider n 1uropa n ceea ce privete ncasrile din turim de afaceri# n anul >AAC# au fost
cele mai mari ncasari pentru &oteluri i centrele de con(rese! ;erlinul ocup locul patru intre cele
mai mari orae or(anizatoare de evenimente din Jermania# fapt ce se datoreaz i Centrului
%nternaional de Con(rese ;erlin $%0C ;erlin'# acesta numrandu*se printre cele mai mare i mai
moderne centre de afaceri din lume 9n fiecare an# %0C ;erlin (zduieste peste /AA de manifestri
de tipul con(reselor# conferinelor naionale i internaionale# fiecare avnd# n medie# >/A de
participani# precum i peste ?A de tr(uri si e+poziii cu o audien medie de >AA!AAA de vizitatori!
Centrul dispune de DA de sli de conferin cu o capacitate cuprins intre >A si @=AA de locuri!
Ianovra este un alt ora care are o mportan de afaceri# Centrul de Con(rese de aici este
cunoscut n toat lumea pentru conferinele sale! "otrile specifice se (rupeaz in CB de sli de
recepii si banc&ete# cu o capacitate de B!DAA de locuri# BD de sli pentru conferine si seminarii
dispunand de =/*>>A de locuri precum si o serie de sli pentru baluri si diverse ceremonii# cu o
capacitate ma+ima de B!<C> de locuri!
9n ultimul timp s*a dezvoltat semnificativ oraul :tut(ard n ceea ce privete turismul de business#
are un important Centru de 2r(uri i Conferine!Centrul dispune de asemenea de @ sli de
conferine cane pot (zdui peste B!@AA de persoane# dotate cu toata te&nolo(ia necesar! 8ai poate
fi menionat si orasul "usseldorf care are + centre de afaceri# cel mai important fund Centrul de
Con(rese "usseldorf# al treilea ca mrime in Jermania# cu peste >!/AA de evenimente or(anizate
anual si peste ?AA!AAA de vizitatori# slile de conferine avand o capacitate totala de ?!/AA de
persoane!
Pot fi enumerate# de asemenea# si alte mari orase (ermane cu o dezvoltare importan
in ceea ce priveste ec&ipamentele pentru turismul de afaceri) EranNfurt# 1ssen# Nurenben(#
Ralsru&e# "resda# "ortmund# Leipzi(!
I/7/ Impactul turismul de afaceri
-re un impact economic# social i de mediu# pozitiv sau ne(ativ! %mpactul economic! 2ot mai
multe ti# re(iuni i &oteluri ncearc s atra( turiti de afaceri# deoarece aceast form de turism pare
s aib cel mai mare beneficiu economic!Nu e+ist nici o indoial c turismul de afaceri poate aduce
benefici substaniale pentru destinaii i furnizori! :e estimeaz c n =@@D# conferinele din 8area
11
;ritanie au (eneral ncasri de / miliarde de lire# n acelai an n Canada turiti de business au c&eltuit
=#? miliarde T canadieni! 8ai jos este prezentat un tabel cu impactul economic pozitiv i ne(ativ al
cltoriilor de afaceri!
T!)-+1+/6/7 A*2-'"- 2o8$"$,- $ -:!"$,- !+- $02!'"1+1$ "1r$*01+1$ d- !&!'-r$
Po8$"$,- N-:!"$,-
Kenituri pentru destinaii i intreprinderi
individuale
Necesitatea unei finanri publice pentru
crearea de spaii pentru e+poziii si conveni
Crearea de noi locuri de munc 9n cazul n care comunitatea local c&eltuie
muli bani pe faciliti i servicii pentru
turiti de afaceri# aceti bani putnd fi
folosii pentru sistemul de educaie i
sntate!
1fectul multiplicator al c&eltuielilor
turistului de afaceri n cadrul economiei
locale!
Costuri posibile cauzate de con(estionarea
dac e+ist prea muli turiti de business
:timularea potenialului unor investiii din
interior!
8ajoritatea profitului mer(e la &oteluri i
transport care nu sunt firme de stat
%nserarea monedei strine n cazul n care
turistul este strin!
Contribuabili locali care nu sunt an(ajai in
turismul de afaceri pot pierde deoarece ei nu
vor primi nici un venit de la turismul de
afaceri# dar impozitele lor po crea noi
centre de conferine!
I02!'"1+ d- 0-d$1 !+ "1r$*01+1$ d- !&!'-r$
Poate fi de asemenea ne(ativ sau pozitiv! Cel pozitiv se refer la# &otelurile i centrele de
conferin pot fi create pe locul cldirilor abandonate! Prezena turismului de afaceri poate influena
autoritile locale s imbunteasc calitatea de mediu din ora! -ceast form de turism are o serie
mai mare de impacturi ne(ative asupra mediului!
2urismul de afaceri cere infrastructur adecvat# aeroport#drumuri# care pot distru(e &abitatele
naturale i creaz poluare! "e asemenea se folosesc foarte mult mainile personale i avioanele# cum
acest tip de turism nu i platesc facturile de cltorie tind s foloseasc mai mult &rtie i mncare!
8ulte centre de conferine i &oteluri sun construite n stil standard i nu se ncadreaz cu stilul i
mrimea cldirilor locale!
12
%ndustria turismului de afaceri caut soluii s rezolve aceast problem# de e+emplu compania
aerian ;ritis& -irMaHs a urmrit o politic proactiv cu privire la toate aspectele de mediu ale
operaiunilor sale i iniiativa %nternational Iotels 1nvitomental# caut soluii de a reduce impactul
ne(ativ asupra mediului# datorit faptului c muli turi ti se cazeaz n &oteluri n interes de afaceri!
%mpactul social al turismului de afaceri# este probabil mai puin tan(ibil i vizibil dect impactul
economic# dar este de asemenea foarte important! %mpactul social pozitiv se refer la crearea de locuri
de munc bine platite pentru femei i tineri, sprijinirea infrastructuri de ma(azine# teatre i trasport care
este folosit i de populaia local, noi idei pentru dezvoltarea afacerilor locale! -spectele ne(ative a
acestui impact se refer la) destinati unde turiti sunt mai bo(ai de ct localnici poate duce la
resentimente i inferioritate fa de ei# turiti de afaceri pot fi insensibili i s ji(neasc localnici# uni
turiti pot fi implicai n afaceri ile(ale# turiti de afaceri influeni pot atra(e tot felul de tl&ari# turiti
frecveni pot fi stresai de zboruri# pierderea ba(ajelor!
@
I/=/ A!+$8. 'o02!r!"$,. 9"r- turismul de afaceri *$ turismul de leisure
:erviciile turistice de baz i multe din cele suplimentare sau complementare servesc att
turismului de afaceri ct i celui de vacan! 2ransportul# cazarea# alimentaia# serviciile de
informare i de promovare# sau activitatea a(eniilor de turism i c&iar atraciile turistice sunt
prezente pe ambele piee# c&iar dac serviciile oferite fiecruia pot fi diferite!
Cu toate acestea e+ist i deosebiri importante intre cele dou mari tipuri de turism! 2urismul de
afaceri conine un element important din turismul de plcere! 9n cazul cltorilor stimulent putem
spune ca aproape toate elementele sunt similare turismului de odi&n# e+cepie fcand modalitatea
de plata a serviciilor# dar c&iar i pentru dele(aii la o conferin# vizitatorii unor tr(uri comerciale
i turistii de afaceri individuali# vizitarea locurilor atractive poate reprezenta un mod de rela+are la
sfritul unei zile de lucru!
T!)-+1+/6/= A!+$8! 'o02!r!"$,.@*1r*!:J/S;!r(S/Co;-rD
@
F :MarbroNoNe#: Iorner#;usiness 2ravel and 2ourism$>AA='#p!@C
13
:pre
deosebire de turistul obinuit $clasic'# cel ce cltoreste n interes de afaceri c&eltuiete de obicei
mai mult att pentru cazare ct i pentru transport# deoarece acesta din urm are nevoie de servicii
turistice de calitate superioar i de servicii specializate $sli de conferine# translatori etc!'!
1+ist patru mari asemnri ntre cererea pentru turismul de loisir si cea de afaceri)
a' turistii de afaceri devin turisti de loisir odat cu terminarea zilei de lucru,
b' pro(ramul unei conferine include i activitatea de loisir pentru dele(ai,
c' cltoriile incentive nseamn oferirea unei vacante ca recompens pentru munca
depus,
d' muli oameni de afaceri sunt acompaniai de partenerii lor sau / si de copii# care fac
cltoria de plcere si nu pentru afaceri!
=A
I/=/6 Avantajele turismului de afaceri pentru destinaii
=A
%!Cosmescu#2urism de afaceri i evenimente#p!CC
actori de
influen
DE!SE"I#I ASE$%&%#I
Turismul de
loisir
Turismul de
a"aceri
Cine pltesteU 2uristul -n(ajatorul
turistului
sau asociaVii
din care
face parte acesta
Patronii pot s isi
plteasc sin(uri
cltoriile
Cine decide
destinaiaU
2uristul 0r(anizatorul
intalnirii /
cltoriei
incentive /
conferinei
e+poziiei
0r(anizatorii pot ine
deseori cont de
dorinele dele(aiilor
Cand au loc aceste
calatoriiU
Pe durata
vacanelor
si in MeeN*end
2ot anul de luni
pan
vineri!
%ulie si au(ust sunt
evitate in ale(erea
evenimentelor
majore!
Perioada de comand
$perioada de timp
dintre rezervare si
plecare in cltorie'!
Kacantele sunt
rezervate de
re(ula
cu cateva luni
in
avans, pentru
plecrile de
cateva
zile se poate
face
rezervare cu
cateva
zile inainte!
3nele calatorii
de
afaceri pot fi
anunate
cu foarte puin
timp
inainte de a
incepe
Conferinele
importante sunt
rezervate cu caiva
ani inainte!
Cine cltoresteU 0ricine are
suficieni
bani si timp!
-cele persoane
a
cror munca
necesita
calatorii sau
membrii
unor asociaii
3nii oamenii de
afaceri sunt insoii in
cltorie de persoane
care nu au le(tura cu
evenimentul!
Ce tipuri de
destinaii sunt
utilizateU
2oate tipurile)
litoral#
orase# munte si
la
tara!
%n (eneral sunt
centrate pe
orasele
din zonele
industrializate
"estinaiile pentru
turismul incentiv sunt
foarte asemntoare
cu cele pentru turismul de mas!
14
La fel ca i turismul de leisure# turismul de afaceri aduce multe avantaje att comunitilor
locale# ct i rilor ce sunt preferate pentru or(anizarea unor evenimente de amploare! 9n plus#
turismul de afaceri aduce att ncasri mai mani# ct i reducere a sezonalitii! :ezonalitatea este
una din problemele majore cu care se confrunt activitatea turistic# turismul de afaceri jucnd un
important rol n ameliorarea incidenei acestui fenomen! %mportana acestei piee const $pe ln(
ncasrile mari' n creterea ratei de ocupare n e+trasezon# fapt necunoscut de foarte multe ri i
orae or(anizatoare de evenimente!
Lunile cu cele mai multe reuniuni internaionale sunt# n ordine octombrie i septembrie!3n
alt avantaj major adus de turismul de afaceri este profitabilitatea ridicat! -ceast form modern de
turism presupune costuri relativ mari# dar datorit profilului socio*economic al celor ce cltoresc
pentru afaceri $din clasa medie i superioar de mana(ement' tinde s aduc beneficii furnizorilor
de servicii de calitate superioar) &oteluri de peste trei stele# facilitai de transport ba clasa
superioar etc! 2urismul de afaceri are de asemenea# un impact pozitiv i asupra mediului!
Cu toate c dele(aii pentru o conferin sosesc ntr*o localitate n numr mane# ei petrec
majoritatea timpului n slile de conferina# iar ieirile n ora seara nu reprezint o surs de stres
pentru populaia rezident! "e asemenea# ei utilizeaz pentru transport avionul sau trenul# nepunnd
mari probleme cu poluarea sau cu a(lomerarea parcrilor!
3n alt avantaj se refer la posibilitile de promovare! -stfel# un vizitator care pleac de la o
conferin avnd o bun impresie devine un ambasador nepltit ce face reclam acelei destinaii!
-cesta este motivul pentru care autoritile locale fac un efort deosebit n a*% impresiona pe turitii
de afaceri! "e multe ori aceti turiti sunt persoane influente# ale cror opinii pot fi determinante n
ale(erea unei destinaii pentru o aciune ulterioar! 1forturile locale de impresionare a vizitatorilor
ia*u forme diverse) un discurs al primarului ba desc&iderea unei conferine# un film despre atraciile
locale# un tur cu autocarul al oraului i mprejurimilor# o cin tradiional! 0ricare an fi te&nica
aleas# scopul este acela de a crea o ima(ine bun ce poate fi transmis cole(ilor sau prietenilor# dar
i pentru revenirea c reprezentani ai turismului de loisir n localitate i n zon!
I/E Apariia 'i evoluia turismului de business
2urismul n (eneral i turismul de afaceri n special# este o activitate aprut odat cu
omenirea# c&iar dac s*a concretizat abia n secolul W%W*lea# oamenii au cltorit n interes de
serviciu de*a lun(ul timpului! %storia turismului de afaceri se pierde n ne(ura timpului! -pariia
a(riculturii de subzisten n -frica# -sia i 1uropa# cu muli ani inaintea erei noastre a dus automat
la dezvoltarea sc&imburilor comerciale ce se realizau la distane din ce n ce mai lun(i!
2urismul de afaceri i are ori(inea n comerul dintre comuniti# odat ce a(ricultura s*a
dezvoltatat n -frica# -sia i 1uropa# comunitiile au nceput s fac comer cu produse a(ricole!
-poi a urmat dezovoltarea aezrilor urbane# ce a dus la comerul cu produse artizanale#&aine! Cei
mai vec&i cltori n interes de afaceri au fost mici comerciani!
- urmat apoi dezvoltarea marilor imperii# Persia# Jrecia i 6oma# ce a dus la creterea
comerului bazat pe cltoriile de afaceri! %mperiului 6oman# care prin dezvoltarea unui sistem de
drumuri e+tins in tot imperiul a fcut posibil sc&imbul de produse din %talia in :pania# din -sia si
0rientul 8ijlociu pan in 8area ;ritanie! Printre obiectele si produsele descoperite de ar&eolo(i in
cele mai diverse locuri ale %mperiului se numra) obiecte de olrit fabricate in %talia# vase cu ulei de
msline din :pania, carafe cu vin din Jrecia sau pietre preVioase din 0rientul 8ijlociu# toate
e+puse in prezent in muzeele tarilor unde au fost descoperite $8area ;ritanie# EranVa# Jermania
sau 6omania# pentru a enumera doar cateva din marile rute ale comercianilor antic&itii'! 0dat ce
aceste imperii au czut# a urmat o instabilitate economic!
9n perioada medieval# cltoriile de afaceri pentru comer erau bine stabilite i erau o serie de
tr(uri comerciale amplasate n marile orae! 3nul dintre cele mai faimoase tr(uri a fost tr(ul
comercial ;eaucaire# pe rul 6&one# n sudul Eranei care atr(ea mii de vizitatorii!
15


F$:/6/=/Tr!*-1+ S$+F Ro1"- @*1r*!/ ;;;/*$+Fro!d2ro3-'"/or:D
9n 1vul 8ediu# probabil cea mai mare cltorie de afaceri a fost :ilN 6oute# acest traseu a
transporta o mare varietate de produse din -sia n 1uropa i invers! -cest traseu a creat o reea de
puncte de oprire# aici a avut un rol important %stanbulul ca centru comercial# deoarece lea( 1uropa
de -sia!
==
Pe toata durata evului mediu i pn n zorii erei moderne# principalele cate(orii de clatori au
fost comercianii i pelerinii! "in punct de vedere istoric# oamenii de afaceri au constituit elementul
major de mobilitate i factorul de continuitate n relaiile dintre diverse popoare! -cest lucru este
confirmat i de faptul c pn n secolul al W%K*lea fuseser adoptate te&nici comerciale i
instrumente juridice mult mai avansate) cambiile# poliele de asi(urare i contractele de comision
dezvoltandu*se n aceast perioad i obli(nd comercianii la o mai mare (rij fa de afacerile pe
care le derulau! 9ntre secolul al W%*lea i al W%%%*lea# 1uropa a fost lea(nul unei revoluii
comerciale ce poate fi considerat att cauza ct i efect al redescoperirii cltorilor de afaceri!
9ncetarea nvlirilor $(ermanilor# scandinavilor# nomazii stepelor eurasiatice# sarazinilor' este
urmat de apariia sc&imburilor pa nice $c&iar din timpul luptelor'# aceste lumi Qvrjmase
dovedindu*se acum mari centre de producie i consum) (rne# blnuri i sclavi din lumea nordica i
rsriteana se ofer i in acelasi timp sunt cerute de marile metropole ale civilizaiei musulmane de
unde vin in sc&imb# din abunden metalele preioase ale -fricii i -siei!
2urismul de afaceri a crescut foarte mult ntre anii =?/A*=@AA# n epoca industrial din cteva
motive! 6evoluiei industriale ce a nceput n 8aria ;ritanie#aceast mi care a crescut producia
industrial ce trebuit comercializat! 8ulte ri europene au dezvoltat imperii n -sia i 0rientul
8ijlociu i pentru acesta a fost nevoie de cltorii de afaceri! 9n acest perioad s*au construit
drumurile n 1uropa# ceea ce a fcut cltoriile de afaceri mai dese!
"e*a lun(ul istoriei au e+istat# alturi de ne(ustori# alte trei mari cate(orii profesionale care au
practicat $intr*o forma incipienta' cltoriile de afaceri) preoii tuturor reli(iilor ce cltoreau fie in
scopul introducerii reli(iei respective in teritoriile ocupate# fie pentru intalniri ale conclavurilor# fie
pentru pelerinaje!
9n secolul WW# s*a dezvoltat turismul de business in :3-#aici au aprut ntlnirile de afaceri
i conferinele! 8arile ora e au nteles c (zduirea acestor evenimente aduc multe beneficii!
Primele evenimente au avut loc n "etroit $=D@<'# Cleveland$=@AC'# -tlantic CitH$=@AD'# Los
==
=A F :MarbroNoNe#: Iorner#;usiness 2ravel and 2ourism$>AA='#p!B>
16
-n(eles$=@=A'! "ezvolarea mainilor private au dus la creterea cltoriilor ntre orae n 1uropa i
-merica de Nord!
"in anul =@/A# turismul de afaceri practic a e+plodat din dou motive, factorii care au condus
la cre terea cererii i sc&imbri positive n aprovizionare ce au facilitat creterea turismul de
business!
"e a lun(ul timpului (eo(rafia turimului de afaceri s*a sc&imbat n moduri diferite! - nceput
mai nti n -sia# -frica i 0rientul 8ijlociu# apoi a continuat n 1uropa! 9ncepnd apoi o dezvoltare
masiv n :tatele 3nite# urmnd s se dezvolte i in -sia de sud*est# datorit industrie petrolului!
La sfaritul secolului WW Qti(rii economiei din :ud*1stul -siei i bo(atele ri petroliere din
0rientul 8ijlociu ncep s devin elemente majore n dezvoltarea acestei forme ale turismului! 9n
trecut# foarte putini erau cei ce se Qplimbau de plcere# majoritatea cltorilor fiind bazate pe
activitile comerciale# reli(ioase sau militare# activitatea ce se re(sesc si astzi printre motivele
cltoriilor de afaceri# c&iar dac la o scara mult mai mare i cu mijloace mult mai evoluate!
Concluzia uimitoare a acestor succinte spicuiri din istoria activitii turistice este aceea c# tot $sau#
pentru a nu e+a(era * aproape tot' ce se afirma c este istorie a turismului# in (eneral# este * in fond *
o istorie a turismului de afaceri!
"estinaiile au realizat c turismul de afaceri aduce mari beneficii i n fiecare an noi
destinaii atra( e+poziii# conveni i turism incentiv! Cltoriile n interes de afaceri au un numr de
avantaje dect cele de a(rement# cum nu pltesc cltoria# turiti de afaceri tind s c&eltuiasc de
dou sau trei ori mai mult dect cei de a(rement! 2uriti de afaceri cer un numr mare de servicii
personale# unitatea de cazare necesit o for de munc mare ceea ce creaz noi locuri de munc!
=>
I/E/6 Evoulia turismul de afaceri la nivel internaional
%mportana turismului de afaceri la nivel internaional nu mai poate fi subevaluat! Conferinele#
e+poziiile# cltori incentive i turismul de afaceri individual raporteaz o cretere a cotei ce revine
din turismul clasic! Pentru prima dat n >AA= c&eltuiala realizat de turitii de afaceri la nivel
internaional depete pe cea a vizitatorilor ce cltoresc n scopuri personale# reprezentnd B=#?O!
:tudiile previzioneaz c pn n >A=A c&eltuielile vizitatorilor de afaceri pot reprezenta pn la
C@O din totalul c&eltuielilor turistice! :e estimeaz c acest sector va valora peste =< miliarde de
euro!
9n ultimii =A ani# s*a nre(istrat o cretere de /BOa tuturor cltoriilor de afaceri# depind rata
de cretere a cltoriilor n (eneral! :e estimeaz c# conferinele i cltoriile stimulent vor
nre(istra cea mai mare cretere pn n anul >A=A! Keniturile din turismul de afaceri internaional
sunt estimate s numere pn la C@O din totalul veniturilor turismul clasic internaional pn n
>A=A!
:ectorul contribuie# de asemenea# la dezvoltarea comerului direct cu produse i servicii# adesea
facilitnd e+portul i investiiile# strn(erea de informaii# suplimentarea cunotinele i permiterea
lucrului n reea! -sistarea la evenimente poate ncuraja s se c&eltuiasc mai mult prin datorita
e+punerii unor variate de oferte pentru petrecere a timpului liber atractive!
Pentru a pstra competitivitatea# industria turismului de afaceri trebuie s ofere continuu o
balan ec&ilibrat a facilitilor i serviciilor de nalt calitate care sunt efectiv c&eia publicului
internaional!
"ndu*i suportul i recunoaterea potrivite# la
fel de bine ca i altor investiii# sectorul va
desc&ide calea spre creterea calitii comerului
i turismului!
Iotelul :avoH din Londra# a fost primul &otel
care oferea faciliti i servicii pentru ntlniri
de afaceri precum) un amfiteatru# un birou
=>
%!Cosmescu#2urism de afaceri i evenimente#p!CA
F$:/6/E/ Co"-+1+
S!,oB(Lodr!@*1r*!:;;;/Ao"-+'A!""-r/'o0
17
copiator# servici de curenie# avea bi private! - fost desc&is n anul =DD@# reprezint prima
contrucie din Londra iluminat cu curent electric i dispunea de ? etaje!
;est Lestern a devenit cel mai mare lan &otelier# are n prezent afiliate C=@B &oteluri# din ?@ de
ri si apro+imativ B=/!AAA de camere! - fost primul lan care a dispus de servicii de rezervare care
acoperea :3- i Canada! -re servicii oferite membrilor si) acces la sistemul (lobal de rezervri#
campanii de marNetin(# pro(rame de asi(urarea calitii! :ervicii oferite oaspeilor) concier(e#
restaurant# ziare (ratuite# mini bar# telefon n camer!
=B

I/E/4 Turismul de business n #om(nia
%nainte de =@@A# n 6omania# turismul de afaceri era foarte slab dezvoltat! :in(urele
evenimente erau# or(anizate in cadrul Comple+ului 1+poziional 6ome+po! 9n prezent# turismul de
afaceri# reprezint poate cel mai stabil sector in cadrul turismului romanesc# inre(istrand o
dezvoltare constanta# in ultimii doi*trei ani! 9n urm referinelor# oferite mass*media de instituiile
acreditate in acest sens# se constata o crestere permanenta a acestui domeniu# cu peste >AO pe an#
incepand din >AA/ si pan in prezent!
-tra(erea de evenimente internionale spre a fi (zduite i or(anizate n 6omnia este o
direcie ce ar trebui urmrit prioritar n preocuprile privind promovarea turismului romnesc!
0r(anizarea profesionist de reuniuni este e+trem de benefic att pentru ima(inea public a rii
ct i pentru a(enii economici locali implicai n procesul de or(anizare al evenimentelor!
6ezultatele nseamn venituri# profit# (rad sporit de ocupare i utilizare a infrastructurii de reuniuni
i cazare# ta+e i impozite ncasate la bu(etul de stat# locuri de munc# dar i un e+celent capital de
ima(ine!
6eprezint una dintre componentele cele mai dinamice ale activitilor turistice# intesificarea
relaiilor internaionale i ale celor economice se reflect n creterea cererilor pentru cltorii de
afaceri! %ndustria de reuniuni# tr(uri# e+poziii i conferine s*a dezvoltat n ara noastr! 6omnia a
nceput sa devin o destinaie de interes pentru turismul de afaceri# deoarece este o zon si(ur cu
stabilitate politic i civil fiin uor accesibil datorit le(turiilor aeriene cu majoritatea capitalelor
europene!
La nivel naional# piaa turimului de business are o pondere de <CO din totalul industriei! "oar
>BO din turiti care viziteaz capitala o fac n scopuri de a(rement# iar cei care viziteaz 6omnia
n scopuri de afaceri c&eltuiesc pn la >#/ mai mult dect cel de a(rement!
9n ultimii anii n 6omnia s*a dezvoltat foarte mult turismul de afaceri# tot mai multe firme
strine ale( orae din ara noastr s i or(anizeze conferinele i con(resele# la care particip c&iar
i sute de persoane! Principalele motive de ce este 6omnia preferat pentru or(anizarea de
evenimente este infrastructura (eneroas pe care o are! 1+ist multe sli de conferin foarte bine
ec&ipate# iar personalul care se ocup este bine pre(tit! 3n avantaj foarte bun l are 6omnia
deoarece practic preuri mult mai mici ca alte ari# datorit preurilor destul de mici al ta+elor de
mana(ement# al traducerilor# serviciilor te&nice i uneori c&iar al c&iriilor slilor! "e e+emplu
costurile sunt de B pn la =A ori mai mici dect n alte ri din 1uropa 0ccidental!
Pe ln( faptul c i or(anizeaz ntlniri de afaceri i conferine# turiti venii n interes de
afaceri au i parte de un ntre( pac&et de servicii! Pac&etul are un caracter destul de comple+#
cazarea se face doar la &oteluri de standard superior# de B#C sau c&iar / stele# iar transferurile de la
aeroport la &otel# biletele de avion i serviciile de secretariat sunt incluse n pac&et! :e pot or(aniza
i vizite pentru participani# pro(rame de divertisment i mese festive!
"up prerea or(anizatorilor de evenimente# 6omnia este o destinaie nou i e privit cu
puin n(duina# dar i cu o atenie sporit! 9n ultimii ani# or(anizarea de conferine mari s*a
derulat n condiii foarte bune ceea ce a (enerat o percepie pozitiv asupra ri noastre ca destinaie
pentru reuniuni internaionale!
=B
"avidson 6ob $=@@C'# 2usiness Trael!p.20
1/
2urismul de afaceri reprezint sin(ura ramur a industrie din 6omnia care este ntr*o continu
cretere! -cest lucru este dovedit de &otelurile din mediu urban# care confirm faptul c procentul
acestui tip de turism este ntre </ i D/O#! 2endina de cretere n acest se(ment a nceput s se fac
simit din =@@D# s*a accentuat n anul >AAA# s*a accentuat mai mult dup >AAC!
=C
9n ultimii anii odat cu intrarea n 3niunea 1uropean i totodat intrarea pe pia a
companiilor strine a celor care vin n r noastr pentru afaceri a crescut! -u avut de cti(at mai
ales marile orae# destinaiile preferate de turiti care vin n interes de afaceri sunt ;ucureti# oraele
mari din 2ransilvania# ;anat# Constana# dar i 8oldova! 9n aceste orae i au filialele marile firme
strine i unde se or(anizeaz evenimente cu participare internaional! 9n &otelurile mari din
capital (radele de ocupare au crescut c&iar i n lunile de var# dei nc sunt multe lipsuri i
infrastuctura este destul de slab# oficialii susin ca numrul vizitatorilor n capital crete de la an la
an i muli pleac cu o parere bun sau c&iar foarte bun! 0 alt tendin n acest direcie este
creterea sumei medii c&eltuite n timpul ederii n 6omnia# care a crescut de la =<A*=DA de euro
pe zi la BAA de euro pe zi# apropindu*se de acelai nivel cu alte state noi membre a 3niunii
1uropene# analiti din domeniul &otelier sunt pozitivi i spun c numrul &otelurilor va crete n
urmtorii ani!
=/
"in ce n ce mai mul i clien i e+terni ale( 6omnia ca destinaie a evenimentelor lor)
-dunarea Parlamentar -nual a 0:C1 $>AAA'# Conferina anual i -dunarea Jeneral a ;16"
$>AA>'# Con(resul 8ondial %63 $>AA>'# Con(resul 18-: $>AAB'# :ummit*ul efilor de stat din
1uropa Central P 8amaia >AA?# :ummit*ul N-20* Poiana ;raov >AAC# Conferina %nternaional
de 2urism 6ural P C&eile Jrditei >AAC sunt doar cteva dintre e+emplele ultimilor ani!
6omnia se afirm cu tot mai mult succes n ultimii ani n competiia cu locaiile clasice de
evenimente# miznd pe o serie de avantaje care o transform ntr*un punct de referin pentru
dezvoltarea acestei industrii n 1uropa de 1st)
destinaie inedit# pre(tit s i impresioneze vizitatorii cu o combinaie unic de
valori naturale# culturale i istorice# bine pstrate i etalate cu (enerozitate i ospitalitate
n toate re(iunile (eo(rafice,
-mplasare ideal n spaiul central*estic al 1uropei# uor accesibil prin le(turi aeriene
cu majoritatea capitalelor lumii,
:tabilitate politic i civil,
%nfrastructur dedicat pentru (zduirea de conferine i e+poziii# ntr Pun proces de
modernizare# diversific are i e+tindere rapid# fr precedent# (enernd totodat
posibiliti de investiii strine sau mi+te amortizabile ntr*un termen eficient,
Cele mai renumite lanuri &oteliere multinaionale# deja prezente n 6omnia# n strns
concuren cu oferta local a structurilor de cazare la nivel de confort B*/ stele,
:tadiu avansat de implementare a standardelor internaionale n industria
ospitalitii,
:pecializarea profesional a tot mai multor companii romneti care au capacitatea de a
prelucra inte(ral procesul de or(anizare al reuniunilor de mare anver(ur# putnd deveni
parteneri de ncredere ai oricror or(anizatori sau beneficiari din ntrea(a lume# care
vizeaz 6omnia ca destinaie pentru evenimentele lor!
9n 6omnia se manifest un fenomen specific statelor europene aflate n preajma sau dup aderare#
care au cunoscut o cretere brusc a circulaiei turistice! Eenomenul acesta s*a manifestat i la noi#
specialiti au estimat investiii de peste C>A de milioane de euro n domeniul &otelier# proiecte
&oteliere noi s*au derulat att n orae ca 2imioara# Cluj# %ai#Constana#:ibiu#-rad#0radea# ct i
n staiunile balneare i "elta "unrii i ;ucureti# se observ un interes ridicat asupra (radului de
confort! 9n ceea ce privete turiti strini care ne viziteaz ara acetia provin din rile vecine
=C
Niculescu Cristian $>AAD'# 7resteri spectaculoase n turismul de a"aceri
=/
:tnciulescu Jabriela $>AAB'# 8ana$ementul opera%iunilor de turism
1.
3n(aria# 8oldova ct i i din :3-# 8area ;ritanie# Jermania# %talia# Erana# 2urcia# Polonia#
-ustria# Ce&ia# 6usia# # 0landa# %srael!
Numrul &otelurilor care corespund acestor cate(orii a crescut simitor n ultimii ani# se poate
aminti &oteluri ca Parc i 8arriot din ;ucureti# &otelul %bis din Constana# &otelul 1den din Predeal
i multe altele din ar! Pentru a putea satisface clientela business &otelurile trebuie s dispun de
anumite dotri i servicii# care s fie capabile s rspund cerinelor ridicate a acestui se(ment de
turiti! :e pot aminti necesitatea unor sli de conferin#dotate cu ec&ipamente audio*vizuale
perfomante#surse de iluminat adecvat i aer condiionat#internet i posibilitatea de a transmite
sedinele sau conferinele!
9n urma evalurilor companiei de consultan n domeniul &otelier PeacocN Iotels# turismul
de afaceri a (enerat n anul >AA<# un volum suplimantar de servicii necesare# iar cererea a fost
absorvit de noile &oteluri inau(urate n capital! 6eprezentanii acestei companii afirm ca de*i
turismul de afaceri tinde s creasc i s atin( la un moment dat performana# turismul romnesc n
(eneral risc s aib un re(res# dac nu vor fi dezvoltate i alte componente ale turismului um ar fi
cel rela+area i vacana# astfel s poat fi (enerat un ritm constant al afacerilor care s asi(ure
rentabilitatea capacitilor create!
3nul dintre cele mai mari orae de afaceri este ;ucuretiul# de aceea ofertele &otelire alocate
se(mentului business sunt destul de variate! Iotelul ;est Lestern Parc este unul dintre cele mai
cutate &oteluri din se(mentul de afaceri! "atorit interesului din ce n ce mai mai a oamenilor de
afaceri strini pentru investiii pe piaa romneasc! Iotelul are toate condiile pentru satisfacere
oamenilor de afaceri care vin aici! 9n cadrul ;est Lestern se pot or(aniza
conferine#seminarii#ntlniri de afaceri# pentru < pn la BAA de persoane! 2oate slile de conferin
dispun de dotri moderne i perfomante! La dispoziia clienilor se afl) un service e+celent care s
ndeplineasc cererile ur(ente# un personal e+pert n banXuetin(#meniuri i pauze de cafea#
ec&ipament audio*video#posibilitatea de tele sau video conferine!
3n alt e+emplu bun pentru turismul de business este &otelul %aNi din 8amaia# dispune de C
sli de conferin cu capacitatea de pn la CAA de locuri! 2oate slile sunt dotate cu aparatur de
ultim (eneraie# oferind o alt dimensiune ntlnirilor de afaceri! Iotelul %aNi satisface pn la cele
mai e+i(ente (usturi n se(mentul de afaceri!
Cltoriile de afaceri au fost principalul motiv al dezvoltri pieei &oteliere# iar estimrile pentru
viitor sunt n continu cretere! Kizitatori care vin n 6omnia n interes de afaceri reprezint @/O
din (radul de ocupa al &otelurilor de C i / stele# reprezentnd branduri internaionale precum FL
8arriott# Iilton# %ntercontinental# CroMne Plaza# IoMard Fo&nson# Jolden 2ulip# :ofitel# %bis# ;est
Lestern i 6amada!
3nul dintre elementele care fac din ;ucureti o locaie atractiv pentru or(anizarea de reuniuni
sunt tarifele mai mici comparativ cu alte orae din lume# i serviciile specializate de traducere i
interpretariat sunt mai ieftine n 6omnia# tarifele percepute de translatorii atestai pentru conferine
fiind de cinci*ase ori mai mici fa de tarifele din alte state europene# i ta+ele de mana(ement
percepute de o companie romneasc pentru or(anizarea unui eveniment se situeaz la jumtate n
comparaie cu cele percepute n 1uropa 0ccidental!
Comparativ cu anul >AAC# n anul >AA/ ncasrile din turismul de business au crescut cu B/O#
au fost ncasri de apro+imativ >AA de milioane de euro! >AA/ a fost primul an din istoria turismului
romnesc cnd ncasrile din clasa business n stintate au depit c&eluielile fcute de turiti
strini n 6omnia!
2uristul de afaceri vine pe o sc&em de obli(aii profesionale foarte bine pus la punct! "in cnd
n cnd# acesta are i timp liber! Pe acest timp se construiesc oferte locale# scurte# interesante i de
calitate# nu neaprat ieftineY 2uritilor de afaceri venii n ;ucureti# de e+emplu# li se ofer tururi
ale capitalei# vizitarea mprejurimilor ;ucuretiului# deplasri pe Kalea Pra&ovei# dar i destinaii
mai ndeprtate $"elta "unrii# ;ucovina etc!'!
9n cazul turimului de business furnizorul trebuie s aib o fle+ibilitate mare# deoarece multe
sc&imbri pot nterveni de la o zi la alta! Clientul de business este foarte cutat# deoarece nu este
interesat de preuri# ci de rapiditate#calitate i eficen!
20
2urismul de afaceri reprezint una dintre cele mai bune soluii pentru dezvoltarea turismului
romnesc! Eace parte din turismul de ni i dac privim turismul romnesc c este destul de slab
este cea mai bun ans!
9n anul aderarii 6omniei la 3niniuea 1uropean# turismul de business a nre(istrat o cretere de
BAO# odat cu aceast aderare din ce n ce mai multe firme i corporai i*au desc&is filiale n
6omnia! -vantaje ri noastre sunt si(urana# cunoterea limbii en(leze de ctre o parte mare a
populaiei# noutate pe pia# atracii naturale i antropice!
Noi tendie pe piaa romnesc pe partea turismului de business pot fi)
* ntrunirile au devenit mai (reen prin accentuarea dimensiunei ecolo(ice a fiecrei
intruniri!
* ntrea(a baz material are dotri care s le fac accesibile persoanelor cu probleme
speciale,
* este urmrit adoptarea structurilor materiale din punct de vedere al facilitilor i a dotrilor
la creterea numrului de participri feminine n turismul de afaceri n (eneral,

B-*" G-*"-r 9 Ro0H$!
- intrat pe piaa n anul =@@@# a fost afiliat primulul &otel ;est Lestern ;lvanHos# are n total ?
&oteluri afiliate! - ntrat i pe piaa clujean n anul >AAC# are un desin( corelat cu turismul de
afaceri!
9n momentul de fa# capacitatea &oteliera de /*+ stele# la nivelul Capitalei# se situeaz#sub cea a
unor orase precum ;udapesta sau Pra(a# iar numrul slilor de conferin# nu poate satisface in
totalitate# cererea privind or(anizarea de evenimente# in multe cazuri# fiind necesara efectuarea
rezervrii# cu doua*trei luni inainte! Cele ==A &oteluri din ;ucuresti# nsumnd un total de
apro+imativ D!AAA de locuri de cazare si indeplinind condiiile necesare efecturii unui turism de
business adecvat vor fi supuse unui test major# cu ocazia or(anizrii %a inceputul lunii aprilie# a
:ummit*ului N-20! 0 manifestare care va da dovada calitii serviciilor oferite de industria
ospitalier romneasc# n acest moment!
2urismul de afaceri efectuat n scop (uvernamental# comercial sau educaional# atra(e o
clientel nu foarte interesat de preurile practicate# ct mai ales# de rapiditatea# calitatea i eficiena
serviciilor! n (eneral# pac&etului de business ac&iziionat# ii poate fi alturat# cu usurina i unul de
a(rement# lund n considerare posibilitatea# ca un client mulumit# s cear efectuarea unui circuit
ulterior sau s doreasc revenirea la un moment dat# alturi de cei dra(i# pe acelea i melea(uri!
=<
I/E/7 S"!d$1+ !'"1!+ !+ do".r$+or
0r(anizare de conferine i reuniuni este centrul de referin al turismul de business# din punct
de vedere al &otelierilor este componenta cea mai profitabil a ntre(i industrii! Iotelurile cu nume
i nu numai ofer n cadrul lor o serie de facilitii i componente toate dotate cu aparatur
modern# conform standardelor n vi(oare!
Probabil# una dintre cele mai mari incperi de acest (en# e+istente n prezent# aparine :lii
Palatului# intitulat :ala 8are# cu o capacitate de CA<A de locuri# ce poate fi utilat n scurt timp#
corespunztor solicitrilor! Palatul Parlamentului# a doua construcie din lume# dup Penta(on# ca
suprafaa desfsurata# a infiinat in anul =@@C Centrul %nternaional de Conferine# ce ofer => sli
16
C&iriac -le+andra Crina $>AAC'# 9sisten%a turistic n or$anizarea eenimentelor!
p(!/=*/?!
21
spaioase# cea mai mare# intitulata :ala 3nirii# putand absoarbe pana la =!AAA de locuri! 1ste un
modern centru de conferine $care a (zduit Eorumul Crans*8ontana# ministeriala 0:C1 din >AA=#
:ummet*ul Erancofoniei din >AA< si alte evenimente majore'# 8uzeul de -rta Contemporan!
"e asemenea# Centrul de Conferine al Camerei de Comer i %ndustrie sau Comple+ul
1+poziional 6ome+po# pun la dispoziia mediului de afaceri# un numr important de spaii# n
scopul or(anizrii de reuniuni# e+poziii sau cursuri de trainin(! -mintim si centrele de afaceri ce
sau dezvoltat ndeosebi n zona montan i pe litoral!
0ferta turismului de afaceri cuprinde i serviciile de nc&iriere de ma ini $cunoscute ca rent*a*car'!
%storia acestor servicii in 6omania incepe in =@?/# cnd 0N2 Carpai desc&ide primul birou! "up
=@@A s*au desc&is filiale ale unor mari companii de rent*a*car) -vis# Iertz# 1uropcar# ;ud(et#
1urodolar# dar au aprut i firme locale ce ofer aceleasi servicii ntr*un mod din ce in ce mai
profesionist! 2rebuie menionat# de asemenea# importana introducerii sistemelor de rezervare
computerizat $-madeus# Lorldspan'# att pentru biletele de avion# ct i pentru nc&irierea de
maini sau rezervarea locurilor la &otel! 1ste de remarcat aici activitatea a(eniilor de turism ce au
obinut licena %-2-# specializandu*se pe emiterea biletelor!
6omania nu are multe centre de conferine special destinate acestui scop care s corespund
cerinelor de pe piaa internaional de conferine si e+poziii att pe se(mentul asociaiilor#
(uvernamental ct i de afaceri! -l doilea motiv este acela c# n ciuda eforturilor ndrznee ale
-sociaiei Naonale a 0r(anizatorilor Profesioniti de Conferine i 1+poziii# se face simit o
lips a studiilor de pia si a activitii de promovare pentru asi(urarea conferinelor la nivel
internaional!
=?
Or:!$8!r-! "1r$*01+ d- )1*$-** 9 Ro0H$!
2urismul de afaceri opereaz cu o (ama lar(a de societi comerciale) a(enii de turism#
&oteluri# or(anizatori de tr(uri si e+poziii# a(enii de interprei# centre de afaceri# care# in cele mai
multe ri# se (rupeaz in structuri profesionale sau asociaii ce poart cel mai adesea numele de
QConvention ;ureau! 6omnia s*a aliniat acestor re(uli abia n decembrie =@@? prin constituirea
-sociaiei Nationale a 0r(anizatorilor Profesionisti de Conferine i 1+poziii 6omanian
Convention ;ureau $6C;'! "in =@@@# 6C; este membru al celei mai importante or(anizaii
mondiale in domeniul) -sociaia %nternaional a Con(reselor si 6euniunilor $%CC-'! 6C; isi
propune s cati(e# s mbunteasc si s (lobalizeze acceptarea internaional a 6omniei ca
locaie pentru evenimente de anver(ur# ct i s impun o ima(ine convin(toare a ofertei locale de
servicii specifice de inalt calitate! Eiind sin(ura asociaie pluriprofesional din 6omania dedicat
e+clusiv industriei de reuniuni# 6C; reunete ca membrii mai multe cate(orii de instituii publice i
companii private a cror activitate este le(at de or(anizarea de evenimente) con(rese# conferine#
seminarii# e+poziii specializate# tr(uri naionale i internaionale# festivaluri# mana(ement al
destinaiei!
I/E/= !ferta )otelier din #om(nia
Co"-+ I"-r'o"$-"!+
-re o tradiie n turismul de afaceri din =@@A# a fost primul &otel de /Z stele din 6omnia#
asi(ur n prezent faciliti pentru or(anizarea de conferine i reuniuni! "ispune de B sli de
conferin# cu ntre >A i <AA de locuri! Componentele care &otelul le pune la dispoziia turitilor de
business sunt) ecran cu proiector# proiector pentru diapozitive# microfoane# flipc&art# pupitre#
ec&ipament audio*vizual# sistem de iluminare trifazic# aer condiionat i sistem independent de
control al temperaturii# servicii de curierat# consultanta turistica! Iotelul are de asemenea si alte
17
Z Z Z Publicaia) 8aster Planul pentru "ezvoltarea 2urismului Naional >AA?
22
atuuri importante# precum restaurantul ;alada cu specific romnesc cu o panoram deosebit#
departamentul special de caterin( i cazinoul!
B1'A!r-*" M!rr$o" Gr!d Co"-+
- fost des&is n anul >AAA# este unul dintre cele mai cutate &oteluri de / stele din capital i
cel mai frecventat de ctre oamenii de afaceri! -re peste CAA de camere cu cel mai nalt confort de /
stele# / restaurante# cafenele i baruri! %n ceea ce priveste oferta strict specializat pe domeniul
afacerilor# &otelul dispune de =A sli funcionale# precum i spaiu pentru e+poziii cu o suprafaa
total de >!AAA mp!# toate acestea fiind ec&ipate corespunztor i putnd (zdui peste =!/AA de
persoane!
B-*" G-*"-r P!r'
Iotelul ;est Lestern Parc ofer n domeniul turismului de afaceri facilitile celor C sli de
conferin de care dispune! :ala 2erra# sala polivalent de mari dimensiuni poate (zdui la
capacitatea sa ma+im# pn la B/A de invitai! Jraie unor soluii de iluminare suedeze# se poate
obine un efect impresionant al luminii# care face din 2erra Jrand ;allroom o locaie potrivit
pentru lansri de produse# conferine (randioase# prezentri de moda sau petreceri private! Cu acces
separat de restul &otelului# sala dispune de toata lo(istic necesar unei ntlniri de succes)
videoproiectoare# ecrane fi+e i mobile# un sistem de sonorizare performant# ec&ipamente de
traducere simultan# precum i o reea de calculatoare cu acces internet i sistem de videoconferin!
Pentru alte tipuri de evenimente de tipul cursurilor de pre(tire sau prezentrilor de proiecte# se
recomand slile 8eridiane i -tlas! :ala Jlobus este destinata intalnirilor private# putand fi de
asemenea# inc&iriata ca secretariat! :lile sunt dotate cu ec&ipament audio*vizual si calculator cu
acces internet!
=D
I/E/E Centre de conferine 'i expo*iii
9n turismul de business# centrele de conferin sunt eseniale# anual (zduiesc manifestri de
importan major# cele mai mari i importante centre din ara noastr se afl n capital# se
ntlnesc i n marile orae Cluj Napoca# 2imioara i n zona litoral!
Co02+-I1+ -I2o8$%$o!+ ROMEJPO
-re ca acionar majoritar Camera de Comer i
%ndustrie a 6omaniei i a 8unicipiului ;ucuresti# este
societatea romneasc cu cea mai bo(at e+periena n
or(anizarea manifestrilor de tipul tr(urilor i
e+poziiilor! 9nfiinat n =@<D sub denumirea de
%ntreprinderea pentru 2r(uri i 1+poziii# comple+ul a
(zduit in =@?A prima ediie a 2%; $2r(ul %nternaional
;ucureti'! "enumirea actual de 6ome+po a intrat n
vi(oare ncepnd cu > decembrie =@@=! Perioada de
=D
:tnciulescu Jabriela $>AAB'# 8ana$ementul opera%iunilor de turism
F$:/6/K/Ro0-EI2o@*1r*!:)1'1r-*"$/4=&1/ro
+
23
dup =@D@ a atras o cretere a numrului manifestrilor e+poziionale# astfel ca n prezent s*a ajuns
la peste CA de astfel de manifestri de interes naional i internaional anual! "e asemenea#
6ome+po este cel mai e+perimentat or(anizator n ceea ce privete participrile 6omniei n cadrul
manifestrilor e+poziionale din strintate! 9n =@@B# 2%; i un an mai tarziu 2%;C0 $2ar(ul
%nternaional pentru ;unuri de Consum ;ucureti' au fost recunoscute de ctre 3niunea 2r(urilor
%nternaionale $3nion de Eoires %nternationales * 3E%'# aceeai calitate fiind acordat n =@@/ i
manifestrilor 6ommedica# 6omp&arma i 6omcontrol! 9n prezent 6ome+po este membru cu
drepturi depline al 3E%! :paiul e+poziional al comple+ului are o suprafa total de =AA!AAA mp#
din care //!AAA mp n corpul central i C/!AAA mp n cadrul celorlalte C> de pavilioane! :erviciile
oferite de 6ome+po includ o (ama lar( de prestaii la standarde internaionale de calitate# capabile
s satisfac n cel mai inalt (rad e+i(enele e+pozanilor i vizitatorilor! -ceste servicii includ)
* proiectare# construcie i dotare a standurilor conform cerinelor specifice ale e+pozanilor,
* centru de pres care furnizeaz informaii i materiale promoionale referitoare la evenimente#
firme i e+pozani,
* transport i servicii de comisionariat,
* restaurante# snacN*baruni i fast*food*uri n interiorul pavilioanelor# c&iocuri i terase pe aleile
Centrului 1+poziional# parcare cu peste =!/AA de locuri,
* spoturi publicitare i mesaje pe postul local de radio,
* asisten medical!
9n afara tr(urilor i e+poziiilor pe care le (zduieste# 6ome+po s*a remarcat si datorit
facilitailor sale deosebite pentru conferine si con(rese! Centrul de Conferine i Con(rese
6ome+po dispune de spatii multifuncionale care pot (zdui evenimente de anver(ur de tipul
con(reselor# conferinelor# simpozioanelor# seminarilor# meselor rotunde# ntlniri de afaceri#
MorNs&opurilor# conferinelor de presa# demonstraii i prezentri de produse# parade de mod i
spectacole artistice# recepii# cocNtail*uri! 2oate facilitile Centrului de Con(rese si Conferine
corespund celor mai inalte standarde) ec&ipament audio*video# modern# sisteme de nre(istrare#
servicii de traducere simultan# birouri de secretariat!
R-:$! A1"oo0. Ad0$$*"r!%$! P!"r$0o$1+1$ Pro"o'o+1+1$ d- S"!"/
6e(ia -utonom -dministraia Patrimoniului Protocolului de :tat dispune de o baz
material valoroas constituit din centre de conferine# &oteluri# vile i alte uniti prestatoare de
servicii aflate n administrarea unor :ucursale specializate n asi(urarea de servicii de reprezentare
i protocol! :ucursalele 6e(iei -utonome -dministraia Patrimoniului Protocolului de :tat asi(ur
cadrul or(anizatoric pentru desfsurarea unei (ame variate de activiti) conferine# seminarii# mese
rotunde# colocvii stiinifice# tratative i ntlniri politice i de afaceri# e+poziii# parade ale modei#
recepii# cocNtail*uri!
Printre cele mai importante centre de afaceri ce aparin de -dministraia Patrimoniului Protocolului
de :tat# se numra urmtoarele)
P!+!"1+ S2or"1r$+or C1+"1r$$ $ Ar--+- Ro0!- * B1'1r-*"$/ Cu o suprafaa construit pe
mai multe nivele# centrul are o capacitate variabil intre <!AAA*D!AAA de locuri# n funcie de natura
diverselor activitatea care se pot or(aniza $manifestri sportive# e+poziii# conferine# con(rese#
spectacole# parade ale modei'!
Co02+-I1+ S!+! P!+!"1+1$ * B1'1r-*"$/ Principalul spaiu de desf urare a manifestrilor de
amploare din cadrul comple+ului este :ala 8are# cu o capacitate de C!A<A de locuri# dotat cu
instalaii speciale de amplificare a sunetului# de iluminare i pentru proiecia cinemato(rafic! :e
pot realiza traduceri simultane n peste < limbi# iar din birourile ane+a pot fi urmrite lucrrile
desfsurate n sala principal prin intermediul instalaiei 2K cu circuit inc&is!
Eoaierele dispuse pe trei nivele nsumeaz cca! >!AAA mp# suprafaa unde se pot or(aniza
e+poziii din cele mai diferite domenii# pentru care se asi(ur) panouri melaminate# structuri de
aluminiu# mijloace de iluminare# mobilier adecvat i personal de serviciu! La cerere se pot pune la
dispoziie i alte sli cu capacitate ntre /A si B/A locuri# pentru diferite activitatea! 2oate slile pot fi
mobilate corespunztor solicitrilor# dispunnd de instalaii de traducere simultan fi+e i mobile# de
24
amplificare# aer condiionat# retroproiectoare# video# tv# aparate de proiectat diapozitive#n timpul
desf urrii ntlniri!
=@
I/K Componenta leisure a turismului de business
C&iar dac persoanele care cltoresc ntr*o destinaie mer( n interes de afaceri# ei sunt la
urma urmei turiti i simt nevoia dup nc&eierea
activitiilor s se rela+eze i s se distreze!
8ajoritatea evenimentelor i ntlnirilor de afaceri
se in n cadrul oraelor# dar sunt i unele care au
loc n destinaii e+otice! 9n ora turiti pot ale(e s
i*a cina ntr*un restaurant cu specificul zonei# s
fac o plimbare prin centrul oraului i s cunoasc
puin cultura lui! -ctiviti leisure se pot (si i n
cadrul &otelului unde turiti se cazeaz# aici pot
(si piscine# saun# sala de fitness# diverse
restaurante cu serii tematice# cu mncare specific!
3nele &oteluri or(anizeaz i spectacole# NaraoNe#
sri dansante!
Iotelurile n marile orae au i cazinouri#sunt preferate de turiti de business pentru a petrece
timpul liber! 1ste bine tiut c cele mai (randioase cazinouri se afl n Las Ke(as# acolo aproape
orice &otel are propiul su cazino# este i cazul lui 8onte Carlo n 1uropa!
Cltorii n interes de afaceri nu le place s piard timpul# nu sunt adepi plimbrilor lun(i
prin parcuri sau vizitri de muzee sau cldiri istorice! -vnd un pro(ram ncrcat i deviza Time is
mone:# e+prim faptul c nu au timp de pierdut!
Jolful este preferat de turiti de business# unele &oteluri au proprile lor terenuri# unde turiti
pot practica acest sport# dac nu e+ist diverse cluburi! :upranumit sportul celor bo$a%i! (olful e
atracia ce mai important a oameniilor de afaceri! 1i ale( s se ntlneasc pe terenurile de (olf i
s discute afaceri# acest sport mer(e mn n mn cu afacerile! Pentru cei dependeni de munc#
e+ist i (olful de birou# este o modalitate de rela+are i de ntlnire la birou!
1ste bine cunoscut faptul c oameniilor de afaceri le place s se distreze i s traiasc viaa
intens! 3nii ale( s mear( la teatru sau oper#ei ale( modaliti de distracie mai cultivate# urmate
de cine n restaurante de lu+! Cei mai muli ale( s i petreac timpul liber ntr*o cltorie n
discoteci i cluburi de noapte!
I/K/6 Activiti leisure pentru turi ti de business n Cluj &apoca
Cluj Napoca este un ora efervescent i
cosmopolit care ofer turitilor care l
viziteaz pe ln( evenimente de succes#
modaliti de petrecerea a timpului liber care
s i fac s l viziteze i a doua oar!
9n &otelurile din ora# turiti se pot rela+a
dup o zi e+tenuant n centre Melness# unde
se pot bucura de un masaj rela+ant# de saun# de
o piscin revi(orant care i va ajuta s scape
1.
3i$ules$u Cristian (200/), Cresteri spectaculoase n turismul de afaceri, Cotidianul
Q6omania Liber!
F$:/6/L/ S!+. '!*$o@*1r*!:;;;/'A1'FA!;F*/'o0D
F$:/6/M/T-r- d- Go+& C+13
25
de stresul cotidian! Iotelurile din oras unde turiti se cazeaz au resaturante unde ei pot lua masa
sau baruri i cafenele unde pot savura o bautur! 8ajoritatea au restaurante ele(ante cu mncare
bun# unele cu specific national sau internaional# restaurantele au desin( ele(ant i de bun (ust i
creaz o ambiana aparte sau pot savura un pa&ar de vin dintr*o colecie impresionant! "e e+empul
la Jrand Iotel %talia# e+ista un restaurant care pre(atete pizza tradiional italian sau un restaurant
intim i ele(ant ideal pentru prnzuri sau ntlniri de afaceri!
:in(urul &otel din Cluj Napoca care are teren de (olf este :un Jarden# este la standardele
3:J-# are nou (uri i a fost inau(urat n mai >A=B! Practicantii acestui sport petrec mult timp n
compania partenerilor si# ceea ce le ofer posibilitatea de a purta diverse conversaii! Eie c doresc
s nc&eie o afacere# sau pur si simplu doresc s intre n tainele acestui joc# terenul de (olf
surprinde# cu si(uranta# dorinta de a va e+ersa precizia i ndemnarea! Iotelul are i un CountrH
Pub# care ofer o (am variat de activiti recreative# de la simulator de (ofl sau mini(olf# biliard#
darts# se pot pre(ati seri de dans sau film! 1+ist o serie de activiti outodoor care pot fi pe placul
turi tilor de business# piscin e+teriar i jacuzzi# plimbri cu -2K*ul# terean de beac& voleHball#
pescuit sportiv# tenis# vntoare care este un sport foarte apreciat de oamenii de afaceri i o baz
&ipo# pentru amatori de clrie!
Clujul ofer o sumedenie de atracii i activiti n aer liber sau n afara spaiului de cazare!
2uriti dornici de cunoatere pot ale(e s viziteze centrul oraului# cldiri istorice# muzee sau
plimbri n aer liber!
3nele &oteluri din ora au mici casinouri spre deliciul oamenilor de afaceri# acesta este i
cazul &otelului Iotelul Premier are propiul su casino# situat ntr*o locatie ele(ant cu o ambian
placut# are aparate de ultim (eneraie si rulet electronic! 0fer o atmosfer tipic marilor sli de
jocuri de noroc! 0pera Plaza are Jold Casino# situat n incinta &otelului# ofer o distracie de / stele#
are aparate performante printre care se numr# rulet american# poNer caribean i cele mai noi slot
mac&ine! Eapt cunoscut n toate casinourile este c butura este din partea casei! -lte casinouri
ele(ante se afl n centrul oraului sau n %ulius 8all!
8uli oamenii de afaceri ale( s se distreze n cluburile de noapte clujene! Clujul este
cunoscut pentru viaa sa activ de noapte! -re o multitudine de cluburi pentru toate (usturile!
Consider c cele preferate de oamenii de afaceri sunt cele mai selecte# cum ar clubul ;amboo care
are o locatie central# muzic bun i atmosfer select# la fel este i cazul clubului 0bsession sau
8HLaH sau "isel care n opinia mea pot fi preferate de oameni de afaceri! Iotelurile 0pal i 0ni+
au propiile lor cluburile de noapte# sunt ele(ante i moderne i sunt perfecte pentru distracia
turitilor de business!
C!2$"o+1+ II A!+$8! &-o0-1+1$ "1r$*"$' d- )1*$-** $ C+13 N!2o'!
Cluj Napoca considerat inima 2ransilvaniei# este un ora european cosmopolit# care a
devenit n ultimii ani o destinaie important pentru afaceri cu un potenial investiional reamarcabil!
9n viitor dorete s devin Capitala Cultural 1uropean n anul >A>=# pentru aceasta se dezvolt
infrastructura# se lucreaz la patrimoniul cultural! Clujul este al doilea ora ca mrime din ar#
dispune de == universitii care atra( mii de studenii anual!
Piaa de business este n continu cretere# deoarece companiile necesit s i dezvolte
afacerile n conte+tul economiei actuale! Companiile cu activitate pe pia local investesc anual n
turismul de afaceri peste >AA!AAA de euro ajun(nd uneori pn la cteva milioane! Piaa local
lucreaz n (eneral cu companiile din domeniul %2# telecominicai i bnci! 8ai mult de <AO din
nnoptrile din &otelurile locale sunt din turismul de afaceri#n anul >A== piaa de afaceri a crescut
cu ==O# iar n >A=> cu >/O!
Numrul turitilor care vin s viziteze Clujul pentru petrecerea concediilor este foarte mic# se
observ o cre tere de doar /O pe an# proveniena turitilor este n (eneral (erman i ma(&iar! 1ste
26
considerat mai mult un ora de transit# unde turiti petrec >*B ore# oraul este preferat pentru turism
de tip cit: brea,# unde turiti vin pentru distracii i cluburi!
;enificiaz de un turism de business de @AO# turismul de leisure fiind nesimnificativ# se
preconiziaz c cererea la nivelul turismului de afaceri din Cluj se va tripla pn n anul >A=?#ocup
locul / n destinaiile de top pentru turismul de business!
II/6/ Turi'ti strini n Cluj &apoca
"up datele statistice fcute de %ntitutul Naional de :tatistic# n anul >A=># oraul Cluj
Napoca are o capacitate de cazare de B!=@? paturi camere cu ?ABB locuri n unitile de cazare cu
minum =A paturi! 9n primele dou luni ale anului# numrul de turiti era B=!@/D dintre care /!/=@ au
fost turiti strini!
9n ceea ce privete ara de provenien pe primul loc se situeaz %talia $==/= turi ti'
precedat de 3n(aria $<@C'# Jermania $/<B' i Erana $CC?'!
%ndicele de utilizare net a locurilor de cazare a fost de =/#/ O# cu >#B O mai mare fa de
aceeai lun din anul anterior! $con"orm 1irec%iei ;e$ionale de Statistic'!
Clujul este descoperit de ctre turitii strini prin prisma unor parteneriate de promovare cu
oraele nfrite# promovarea unor oferte speciale n parteneriat cu a(eniile locale i strine# crearea
unor evenimente culturale i sportive cu impact internaional sau c&iar prin prezentarea multilin(v
a informaiilor pe site*urile autoritilor locale!
%nformaiile turistice despre ora sunt disponibile n destul de puine limbi de circulaie
internaional# fiind (reu de neles unor anumite tipuri de turiti!
8ijloacele de transport cu care turitii strini sosesc la Cluj pot fi) avion# tren# autocar sau
maina proprie)
9n cazul n care turistul sosete cu aionul# acesta are nevoie de un punct de informare n
aeroport# de autobuze moderne care s duc nspre ora i de o linie care s fac le(tura
ntre aeroport i (ar,
"aca soseste cu trenul# turistul trebuie sa fie ntmpinat de o (ara curat i s aib# la fel
ca n cazul anterior# un punct de informare turistic la ndeman! -ccesul spre ora se
poate face prin utilizarea transportului n comun sau a ta+i*urilor! 9ns# ca i n alte ri
europene# e+istena unui minibus spre ora ar constitui un avantaj,
:osirea cu autocarul presupune amplasarea de spaii de alimentaie i toalete publice pe
traseu# amenajarea unor spaii de parcare pentru autocare n pro+imitatea obiectivelor
turistice i semnalizarea cu indicatoare,
Eoarte muli turiti strini sosesc la Cluj cu ma'ina proprie! Cea mai mare problema cu
care acetia $i romanii' se confrunt o reprezint lipsa suficientor locuri de parcare!
-stfel survine necesitatea unor parcri subterane n tot oraul ct i a construirii unor
parcri de dimensiuni mari la mar(inea oraului!
>A
II/4/ ,rincipalele activitii economice
Clujul este un nod important ;P0# datorit resurselor umane calificate de care dispune!
-vantajele Clujului pe piaa business sunt) costuri accesibile# for de munc calificat# limbi strine
vorbite i poziie (eo(rafic favorabil!
>A
Conform site*ului # &ttp)//MMM!clujbusiness!ro/
27
Principalele servicii oferite sunt) finance[accountin( outsourcin(# &uman resources operations
outsourcin( $I60'# process outsourcin( $P0'# NnoMled(e process outsourcin( $RP0'# contact
center operations $CC' i industrH*specific business processes $%:*;P0'! Cluj Napoca este plasat pe
locul B= n destinaiile pentru invertitori %2# aspectele care l fac atractiv sunt) specialiti# costurile#
poziia (eo(rafic!
-re un potenial semnificativ de %2# n special datorit celor =/AA de specialiti absolveni ai
celor dou universitii de top# ;abe ;olHai i 2e&nic! Peste /AAA de in(ineri de soft lucreaz n
companiile %2 din Cluj! Cluj*Napoca a (sit o strate(ie cti(toare n dezvoltarea capacitilor sale
de a oferi soluii de %2 outsourcin(! Companiile din ora au nre(istrat o cretere constant c&iar i
n timpul recesiunii (lobale recente! %n(inerii de soft sunt apreciai pentru abilitile lor te&nice i
cunotinele lor de limbi strine) en(lez# (erman i francez!
-tt investitorii locali i ct i cei strini finaneaz sectorul %2 din oraul nostru! Capitalul
strin investit provine din urmtoarele ri) Jermania $BAO'# 6e(atul 3nit $>>O'# :tatele 3nite ale
-mericii $=/O' i Grile de Fos $=/O' sunt investitori majori# urmate de) -ustria $/O'# Einlanda
$CO'# Erana i :uedia $BO fiecare'# "anemarca i 1lveia $>O fiecare' i %talia $A#/O'!%ndustria
prelucrtoare reprezint @?!</O din totalul produciei industriale n Cluj*Napoca! "omeniul
construciilor de maini ocup ponderea cea mai mare!
>=
II/4/- Infrastructur turistic
B!8! d- '!8!r-
%nfrastructura de cazare este o component esenial a amenajrii turistice a spaiului
(eo(rafic! Constituie factorul decisiv n atra(erea flu+urilor turistice# n meninerea acestora la
destinaie pe o perioad determinat i n consumul produsului turistic $constnd din atractiviti
turistice# amenajri i servicii turistice' la destinaie!
9ntre =@@A P >AAA# capacitatea de cazare a judeului Cluj aproape s*a dublat de la BB/@ la /?@>
locuri $cretere de peste ?> O'! "up anul >AAA se nre(istreaz o diminuare a capacitii de cazare#
aceasta i datorit ieirii temporare din activitate a unor uniti care urmau s fie reabilitate $e+!
Iotelul Continental'! -stfel# n >AAB# capacitatea a ajuns la C<AA locuri# pentru ca dup aceasta
creterea s fie reluat! 9n toamna anului >AA/# judeul Cluj totaliza /AAC locuri (rupate n =B>
uniti sau cate(orii de uniti turistice!
>=
Conform siteului# &ttp)//MMM!clujbusiness!ro/Ulan(\ro
2/
F$:/4/6/ S"r1'"1r! )!8-$ d- '!8!r- C+13/
Co"-+1r$+- rmn principala cate(orie de cazare a judeului cu peste B=AA locuri $<>#? O din
totalul potenial de cazare'! :unt concentrate aproape e+clusiv n oraele judeului cu cteva mici
e+cepii $;eli*Entnele# 2ureni'!
- fost i este cate(oria cea mai reprezentativ i cea mai dinamic# din punct de vedere al
totalului de locuri nsumate! :e remarc printr*o palet lar( de mrimi i cate(orii de confort!
8rimea medie a &otelurilor este de aproape =AA de locuri!
"in acest punct de vedere# Cluj*Napoca e+celeaz# remarcndu*se printr*o dinamic
remarcabil a peisajului su &otelier# n special dup =@@/!
Concentreaz aproape BBAA de locuri $</#D O din ntrea(a capacitate de cazare a judeului'
din care ><B< locuri n B= uniti &oteliere! "intre acestea ? uniti &oteliere# cele mai multe noi# au
fost aduse la un confort de patru stele $se remarc &otelurile -(ape# CitH Plaza# 0ni+# 0pal# Paradis#
2ransilvania etc!' => uniti cu un confort de trei stele $;est Lestern# 2opaz# Liliacul# 8eteor sau
clasicele 8elodH# Kictoria', opt uniti &oteliere cu dou stele sunt cele mai mari ca i cate(orie de
mrime i includ &otelurile consacrate Napoca# :port sau Kictoria! :e remarc numrul redus al
&otelurilor cu confort redus $o sin(ur stea' amplasate n zone cu cerere calitativ mai modest $Pa+#
Kldeasa'!
T$2
1$"!"-
N10- 1$"!"- C!"-:or$- Nr/*2!%$ Nr/+o'1
r$
Adr-*! Lo'!+$"-"- T-+-&o O2-r!"or
-'oo0$'
Iotel -le+[Jeor(e B stele BA <A Calea 2urzii#
Nr!D<
Cluj Napoca A><C*
CA>!?@A
-le+[Jeor(e
%mport
Iotel -le+is B stele >< C? "orobanilor
Nr!><
Cluj Napoca AB<C*
><B!DC>
-le+is 6o
Iotel -rH C stele CB DA :tr!8a(aziei
Nr!=@
Cluj Napoca Prosonic Prodcom
2.
Iotel -t&os C stele >C CD :tr!;eca#nr!C> Cluj Napoca A><C*
CC@!???
8[8 2ourism
Iotel ;elvedere C stele =/< B=> :tr!Clrailor#
Nr#=
Cluj Napoca A><C*
CB>!A?=
3nita 2urism
Ioldin(
Iotel ;est Lestern B stele C/ D@ :tr!-lbini#nr =A Cluj Napoca A><C*
C=C!A<<
Compania de
2urism 2opaz
Iotel ;eta > stele BA </ :tr!Jiordano
;runo#nr!=*B
Cluj Napoca A><C*
C//!>@A
;eta 2ransport
Iotel ;eHfin C stele B= /C P*a -vram
%ancu#nr!B
Cluj Napoca A><C*
CAB!DAC
;eHfin 6omnia
Iotel Capitol B stele >A B/ :tr!Nea(a#nr!@ Cluj Napoca A><C*
C/AC@D
1lmaEarm
Iotel Capitolina B stele >C CD :tr!Kictor
;abe#nr!B/
Cluj Napoca A><C*
C/A!C@A
1lmafarm
Iotel Central B stele BC /D :tr!Kictor
;abe#nr!=B
Cluj Napoca 1lmafarm
Iotel CitH Plaza / stele D/ =C? :tr!:indicatelor#
Nr!@*=B
Cluj Napoca A><C*
/@@!?B=
CitH Iotles
Iotel Cristian > stele >D BB P*a 8i&ai
Kiteazul
Cluj Napoca A><C*
CBC!=?C
Criadore+
Iotel "elaf B stele B> <> :tr!Pro(resului#n
r!=D
Cluj Napoca A><C*
C<A!<==
"elaf %mpe+
Iotel Eullton B stele =@ B= :tr!:e+til
Pu cariu#nr!=A
Cluj Napoca A><C*
/@?!D@D
Consultan
:erv!-si(
Iotel Ianul Eullton B stele BA <A :tr!"ecebal#nr!>>
*>C
Cluj Napoca A><C*
CDC!?CD
Eullton
Iotel Jrand %talia / stele =D? B>= :tr! 2rifoiului# Cluj Napoca AB<C
===BBB
:elect Iotels
Iotel Jrand Napoca C stele =@D BC/ :tr!0ctavian
Jo(a#nr!=
Cluj Napoca A><C*
/DA ?=/
3nita 2ourism
Iotel Liliacul B stele >/ C< Calea 2urzii
nr!>/=
Cluj Napoca A><C*
CBD!=>@
Liliacul Comple+
Iotel LucH :tar > stele >D /< :tr!Jiordano
;runo#nr!>/*>?
Cluj Napoca 2a+i Pro Napoca
Iotel 8eteor B stele BB <B ;d!1roilor#nr>@ Cluj Napoca A><C*
/@=!A<A
L; 8eteor
Iotel 0limp B stele BA /B :tr!0besrvatorul
uinr!D>*D<
Cluj Napoca A><C*
/@<!<@@
:oclu
Iotel 0ni+ % B stele >B C< :tr!:eptimiu
-lbini#nr!=>
Cluj Napoca A><C*
C=C!A?<
-b 0ni+
Iotel
Iotel 0ni+ %% C stele C= D> :tr!:eptimiu
-lbini#nr!=>
Cluj Napoca -b 0ni+
Iotel
Iotel 0pal C stele BB << :tr!Constantin
;rncui#nr!=CD*
=/>
Cluj Napoca A><C*
CAB!=B<
-;C Eerari
%mp/1+p
30
Iotel 0pera Plaza / stele <C ==D :tr!2raian
8uuiu#nr!=A*=>
Cluj Napoca AB<C*
CAB!<AA
Iold %nvest
Iotel 0scar B stele >A B/ :tr!:inaia Cluj Napoca A><C*
/D=!>AA
Earid
Iotel Pami B stele B< <C Calea
8nturului#nr!
B?*C=
Cluj Napoca A><C*
CA<!BBB
"ecapa %mp*1+p
Iotel Paradis C stele ?/ =C/ :tr!Ciocrliei#nr
C?
Cluj Napoca A><C*
C=B!@CA
8ultirol Prodcom
Iotel Premier C stele /A =AA :tr!"onat&#nr!=A
A
Cluj Napoca A><C*
BA?!>AA
6eal %ntenaional
Iotel 6imini C stele /B =A< :tr!Cometei#nr!>
A
Cluj Napoca A><C*
CBD!BD/
6imini %mpe+
Iotel 6amada C stele =AA ></ Calea
2urzii#nr!CB*C@
Cluj Napoca AB?>!?C
B!=CB
1uro 2rend
Iotel 6oHal Classic B stele /< ==> :tr!Liviu
6ebreanu#nr!B@
Cluj Napoca A><C*
>A>!>A!
CA
-las Jroup
Iotel :port > stele =B< >?> -leea
:tationului#nr!=
Cluj Napoca A><C*
/@/!D/@
3nita 2urism
Ioldin(
Iotel :til B stele =@ BD :tr!E(etului#nr!/ Cluj Napoca A><C*
CBD!=?=
-ndra Com
%nternational
Iotel :unnH Iill C stele /A @@ Colonia
E(etului
Cluj Napoca A><C*
CDA!B>D
2epol
Iotel 2ransilvania B stele >D C? :tr!6e(ele
Eerdinand#nr!>A
Cluj Napoca A><C*
/@C!C>@
Confort
2rnasilvania
Iotel 3nivers 2 B stele >? /C :tr!-l!Kaida!Koie
vod#nr!/B*//
Cluj Napoca A><C*
//>!ADD
3nivers 2
Iotel Kictoria B stele ?/ =CD ;d!>=
"ecembrie#nr!/C*
/<
Cluj Napoca A><C*
/@?!@<B
6e(ia -utonom
Iotel 4imbru > stele >B C< :tr!;ucureti Cluj Napoca A><C*
CBB!BBC
4imbru %mp 1+p
T!)-+1+ 4/6/ S"r1'"1r! Co"-+$-r. d$ C+13 @S1r*!/ A""2:<<;;;/0dr"/ro<D

2abelul de mai sus# este preluat i adaptat de pe site*ul 8inisterului 2urismul# conform datelor
sale statistice# n Cluj Napoca activeaz n prezent CA de uniti de cazare de tip &otel! 2abel conine
numele &otelului# cate(oria e confort care acesta o are# numrul de spaii de cazare# numrul de
locuri# adresa unitii de cazare# oraul# numrul de telefon i operatorul economic al &otelului!
9n Cluj e+ist C &oteluri de > stele# cu dotri minime# de cazare i masa#au dotri minime
pentru turism de business# sal de conferina# dar pentru evenimente de mic anver(ur avantajul
acestor &oteluri este c preurile sunt scazute# majoritatea sunt n locaia central sau n preajma (ri
sau auto(ri! "ezavantajele &otelurilor de > stele sunt ca nu pot primi muli oaspei# au dotri
minime# nu pot oferi tot confortul care uni oaspei l asteapt! :unt de obicei ocolite de turiti care
vin la Cluj pentru business!
Iotelurile de B stele au ponderea cea mai mare n Cluj# ele se afl aici n numr de >> de
uniti! :unt net superioare celor de > stele# au destul de multe locuri de cazare # (radul de confort
31
este mult mai ridicat# au camere i apartamente de mai multe tipuri! 0fer diverse restaurante plus
faciliti de petrecerea a a timpului liber $piscin# saun# fitness'! Iotelurile de B stele pot avea una
sau mai multe sli de conferin# ofer dotri destul de bune puse la punct# sunt ideale i pentru
ntlnirile de afaceri intime! Pot or(aniza conferine# trainin(uri# MorNs&opuri sau lansri de
produse! -u i locuri de parcare potrivite pentru evenimente! -vantajul acestor &oteluri este locaie
central# ideal pentru a ajun(e oriunde n ora# preul nu este att de ridicat# are faciliti pentru
conferine la preuri mai avantajoase! "ezavantajele &otelurilor de B stele ar putea fi# nu are dotri
speciale# unele nu au un confort ridicat# unele practic preuri prea mari# unele nu au locuri de
parcare# unele au o locaie prost plasat! 2uriti de business ale( ntr*o manier destul de modest
&otelurile de B stele atunci cnd vin la Cluj!
0raul are == &oteluri de C stele# acestea sunt preferatele turitilor care vin pentru afaceri! -u
dotri i confort foarte bun# camerele sunt de mai multe tipuri# fiecare au un stil al lor# au
restaurante# c&iar i cu specific naional sau internaional# au piscin# saun# spa# plus alte faciliti#
au locuri destul de bune de parcare! Iotelurile de C stele au una sau mai multe sli de conferin cu
toate dotrile necesare pentru conferine mari# trainin(uri# e+poziii sau teambuildin(# ofer c&iar i
pac&ete business! -vantajele &otelurilor de C stele sunt# ofer un confort ridicat# faciliti pentru
toate (usturile# locaii centrale# parcri# dotri pentru conferine! "ezavantajele pot fi preuri
ridicate# unele pot avea condiii care nu sunt de C stele! Iotelul 6amada de pe Calea 2urzii# este cel
mai bine cotat &otel pentru turismul de business i &otelul Jrand Napoca# are cel mai mare centru
de conferine!
Iotelurile de / stele# sunt doar C n Cluj Napoca# sunt cele mai lu+oase &oteluri din ora! 1le
pot or(aniza cele mai presti(ioase conferine i evenimente!0fer toate condiiile unui &otel de lu+#
camere spaioase# desi(n diferit pentru fiecare camer# mobilier de calitate# toate facilitile n
camer! -u mai multe restaurante# fiecare avnd o buctrie al lui! -u piscin# saun# spa# teren de
(olf# au locuri foarte bune de parcare! 9n cazul or(anizri de evenimente sunt foarte eficinte# au mai
multe sli de conferin# toate dotrile plus unele speciale# au pac&ete business! Partea business se
(sete i in &otelurile mari din 1uropa# recunoscute pentru or(anizarea de evenimente mari!
-vantajele &otelurilor de / stele# sunt multitudinea de dotri i faciliti care le ofer# dezavantajul
poate fi preul ridicat al servicilor! C&iar i aa muli turiti ale( &otelurile de / stele pentru afaceri
de succes!
II/4/4 Infrastructura de acces
C.$+- r1"$-r- au densitatea cea mai ridicat# A#B@Nm/Nm] i o lun(ime total de ><B?#? Nm#!
dar i starea cea mai variat# de la drumurile asfaltate la cele de pmnt# nemodernizate! %n (eneral
e+ist posibiliti de acces auto spre majoritatea absolut a obiectivelor turistice din jude# dar
numeroase sectoare de drum sunt neasfaltate i ridic serioase probleme circulaiei n (eneral!
"intre cile rutiere cele mai intens utilizate de turiti sunt)
* drumurile europene 1<A# 1D= i 1/D ce traverseaz judeul de la vest la est i de la nord spre sud!
1le asi(ur le(tura cu estul# centrul i sudul rii# iar spre vest oseaua 1<A ne interrealaioneaz
transfrontalier cu 3n(aria,
* drumurile naionale $BC> Nm' sunt modernizate) Cluj Napoca*4alu# "ej*;aia 8are# 2urda*;eiu,
Cluj Napoca*6e(&in
* drumurile judeene $=!BD=#D Nm' sunt# majoritatea pietruite $<>A Nm' sau cu mbrcminte asfaltic
$C>B Nm'! 1+ist ns i un sector de =>C Nm de drumuri de pmnt unde circulaia se desfoar cu
dificultate $Iuedin P6c&iele*Padi, J&erla P 8ociu *Cmpia 2urzii, Cluj Napoca*Panticeu# ;uru*
%ara*Luna de :us# etc!
* drumurile de interes turistic se afl# de asemenea# ntr*o stare precar! -mintim aici drumul 2urda*
C&eile 2urzii, 6c&iele*%c Ponor, 6c&iele*Pietrele -lbe!
32
C.$+- &-r!"- traverseaz judeul prin intermediul ma(istralelor# cu cone+iune internaional#
;ucureti*Cluj Napoca*1psicopia ;i&orului i ;ucureti*:rel*"ej*;aia 8are! Prima cale ferata
construita pe teritoriul judeului Cluj este a fost data in folosin ntre 0radea si Cluj# in anul =D?A si
fcea le(tura intre Kiena si ;udapesta cu Clujul! 9ntre =D?B s*a fcut le(tura intre Cluj si
6azboieni# prin Cmpia 2urzii! %n =DD= a fost data n folosin ruta -pa&idaP"ej $=DD='# "ej*
;istria $=DDC'# Cmpia 2urzii*2urda $=DD/'# "ej*4alau $=D@A'! Cea mai importanta linie este cea
care pornete de la 6azboieniPCampia*2urzii*Cluj*IuedinP0radea!P;ucureti prin2eius*
:i(&isoara*;raov# Ploieti! Pe teritoriul judeului Cluj reeaua feroviara este electrificata in
proporie de />O liniile electrificate sunt prezente pe ruta Clrai Jara# la limita cu judeul -lba*
Cmpia 2urzii*-pa&ida* Cluj*Napoca $ma(istrala B'# -pa&ida*J&erla*"ej* Ciceu*8i&aiesti $limita
cu judeul ;istria*Nsud! :e are in vedere electrificarea pe ultimul sector al ma(istralei B Cluj*
Napoca*0radea!
Lun(imea totala a reelei ferate este de >B> Nm# din care =>> Nm este electrificata avnd o
densitate medie BC#Dl/=AAANm] judeul Cluj se
aflndu*se sub media densitii pe ar! Clujul#
dei nu este nod de cale ferat# doar important
staie feroviara# face jonciunea cu cele trei
noduri din jude si anume cu "ej# -pa&ida si
Cmpia*2urzii! 9n afara se(mentului de cale
ferata 2urda*Cmpeni care este cu ecartament
n(ust toate celelalte sunt cu ecartament normal!
"e curnd Consiliul Fudeean Cluj# printr*un
pro(ram P&are# a reamenajat D> de Nm de cale
ferat cu ecartament n(ust ntre 2urda i -brud
n scopul valorificrii potenialului turistic i
dezvoltarea activiti economice rurale# proiect
in care s*au avansat =D!AAA!AAA 1uro!
C.$+- !-r$-- sunt constituite din -eroportul Cluj Napoca al crui trafic de cltori a crescut
mult n ultima perioad ajun(nd la =A/ A@= persoane n anul >AA>! Prin cursele efectuate n ar
$2r(u 8ure# ;ucureti# 2imioara' i strintate $C&iinu# Kiena# 6oma# Kerona# ;er(amo#
2reviso# 8unc&en# 8ilano# -ncona# Elorena# ;olo(na# ;udapesta# EranNfurt etc' el faciliteaz
accesul turitilor romni i strini n jude# respectiv la oferta sa turistic!
%n localitatea "ezmir# in apropierea aeroportului din :omeeni# funcioneaz aeroclubul sportiv
2raian "arjan# care pre(tete specialiti in zboruri cu aeroplanul# parapanta# parautism# zboruri
utilitare!
>>
>>
Conform site*ului &ttp)//MMM!clujbusiness!ro/
F$:/4/4/A-r2or"1+ C+13
33
F$:/4/7/C!r". 8)or1r$ r-:1+!"- !-ro2or" C+13@*1r*!: ;;;/)188-;*/roD
I&r!*"r1'"1r! +o:$*"$'. ! "1r$*01+1$
%nclude instituiile i or(anizaiile care au ca obiect de activitate promovarea i afirmarea
turismului ca activitate social*economic! %ntre acestea# un rol de prim plan ndeplinesc a(eniile de
turism a cror activitate comple+ este recunoscut! Printre a(eniile menionate# majoritatea
localizate n Cluj Napoca# amintim) -!;!0ni+# -erocenter 2ravel[2ourism# -erotravel# -ir
2ransilvania# -(entia Paralela C/# -lina 2ours# -masis 2ours# -stra 2our# -ve 2our# -viatica
2our[2ravel# Calibra# Ciel KoHa(es! Cora 2ravels# "enarius# 1dMards# 1urolines# 1uropa# 1+imtur#
Iubertus# -(entia de turism %2-6# 8adison 2ravel # Natura 2ravel# 2udor 2urism 236"-# -(entia
de turism 2ri+# Paloma 2ours# :fara 2ours# :%N" # 6omania# Kacanta 2ours# Koiaj %nfo 2ravel!
%ntre instituiile menionate se impun# prin comple+itatea i amploarea serviciilor prestate 1+imtur#
Calibra# 1urolines# -ir 2ransilvania!
34
II/7. ,iaa imobiliar
- avut un nceput relativ timid# dar a cunoscut
din anul >AA< o dezvoltare a spaiilor de birouri#
atunci au fost lansate pe pia cteva cldiri mai
semnificative! "incolo de creterea interesului
pentru acest tip de dezvoltri# ce a mers mn n
mn i cu dezvoltarea mediului de afaceri clujean#
piaa a rmas din pcate slab re(lementat! "in
aceste cauze# coroborate cu nevoia de a promova
fiecare ofert la un nivel superior# asistm de multe
ori la catalo(ri ale cldirilor de birouri pe diverse
cate(orii# fr a se cunoate vreo metodolo(ie dup
care se realizeaz acest lucru!
:e(mentul office a evoluat odat cu
dezvoltarea mediului de afaceri clujean i cu crearea unei culturii anteprenoriale n ora!
Contientizarea mediului concurenial i nevoia de difereniere a dus ncet la formarea unui mediu
de afaceri ce a privit altfel cldirile de birouri de sine stttoare! Pn n >AA/# majoritatea spaiilor
cu destinaia birouri erau ntlnite fie n foste spaii comerciale# remodelate# fie n apartamente ce i*
au modificat destinaia! -bia ncepnd cu >AA/ birourile clujene au cptat o alt valoare# piaa
imobiliar ncepnd s se anime i pe acest se(ment!
9n anul >AA< a aprut prima cldire de tip -# # 8aestro ;usiness Center# reprezentnd prima
consecin a acestei evoluii! -u urmat apoi alte evoluii pe acest se(ment# ce din punct de vedere al
suprafeelor construite erau ns sub nivelul cerut de standardele ;08- pentru clasificarea n clasa
-! 0limpia ;usiness Center i CitH ;usiness Center au fost dou dezvoltri imobiliare# din acelai
an# ce au adus <!DAA# respectiv /!BAA de metri ptrai!
9n anul >AA? a fost adus un aport de BA!AAA mp de spaii de birouri clujene# n anul >AAD a avut
loc o scdere n ceea ce privete finalizarea unor spaii comerciale! -stfel# in anul >AAD au intrat pe
piaa imobiliar apro+! >A!AAAmp de spaii de birouri# cu toate c la nceputul anului# proiectele
anunate a fi finalizate depeau /A!AAAmp! Criza financiar i*a spus cuvntul# o parte din aceste
proiecte fiind amnate pe termen nedeterminat! 3ltimii ani au atras# totui# odat cu creterea
interesului pentru mediul de afaceri clujean# o serie de mari dezvoltatori pe acest se(ment#
anunndu*se astfel proiecte de amploare# unele ajun(nd pn la </!AAA de metri ptrai! Proiectele
anunate a fi finalizate n anii urmtori $>A=A*>A=>' totalizeaz astfel peste ></!AAAmp# mare parte
din acestea fiind anunate pe subse(mentul clasei - de birouri!
>B
Pe se(mentul birourilor din 6omnia# practica a impus# oarecum# o asociere cu standardele
internationale utilizate de ;08- $;uildin(s 0Mners and 8ana(ers -ssociation'# or(anism ce a
realizat re(ulile utilizate n marea majoritate a cldirilor de birouri din :tatele 3nite! "in pcate#
asocierea nu a nsemnat automat i adoptarea unor seturi de re(uli complementare# fiind des
ntlnite situaiile n care cldiri cu dimensiuni mici# fr faciliti e+cepionale au fost catalo(ate
drept cldiri de birouri de clasa - doar pentru ca aveau (eamuri de tip termopan sau o cone+iune la
internet!
Er a fi obli(atorii nici n :3-# e+istnd posibilitatea de a activa pe pia fr a urma ndeaproape
standardele respective# acestea sunt n fapt o metod de msurare a cldirilor mari# permind
spaiilor# de care beneficiaz toi ocupanii cldirii# s fie msurate i alocate n baza
proporionalitii! 9n plus aceste standarde (&ideaz i o (rupare a cldirilor n funcie de suprafee
i faciliti# n clase diferite! -ceste clase reprezint un sistem subiectiv de catalo(are ce e+prim
>B
Conform site*ului# &ttp)//MMM!clujbusiness!ro
F$:/4/=/C+.d$r- )$ro1r$ C+13
35
potenialul competitiv al fiecrei cldiri de a atra(e clieni de cate(orii similare! :istemul respectiv
include o combinaie de factori printre care principalii ar fi) nivelul c&iriei# finisajele# facilitile
oferite# locaia i percepia pieei vis*a*vis de cldirea n sine!
9n (eneral pentru faciltile oferite sunt luate n calcul doar cele din cadrul cldirii# fr a
considera i pro+imitatea fa de anumite alte obiective! 1+cepia o face cazul n care pro+imitatea
afecteaz $favorabil sau nu' ntr*o msur mare cldirea n sine!
II/7/6 Tipuri de clase
C+!*! A! 1ste cel mai important se(ment de cldiri# el concureaz pentru atra(erea celor mai
valoroi clienii! -re cele mai mari c&irii de pe pia# sunt folosite doar finisaje i sisteme de ultim
(eneraie# ar&itectura scoate cldirea mult in eviden# zona n care se dezvolt# iar accesiblititatea
este deosebit!
Pe ln( aceste elemente# spaiile de birouri de clasa - sunt cotate n funcie de locaie# suprafaa
total a imobilului P ndeosebi daca aceasta este mai mare de =A!AAA mp# raportul dintre suprafaa
net util i cea brut P mai mare de D/O# nlimea pe nivel pn la plafonul fals P mai mare de >#?/
m# spaii de parcare P mai mult de un loc de parcare la o suprafa nc&iriat de =AAmp# ;8:
$;uildin( 8ana(ement :Hstem' P sistem de administrare automatizat a cldirii# precum i calitatea
finisajelor i a serviciilor oferite) recepie# sistem de paz i suprave(&ere# ntreinere i curenie#
cafeterie*restaurant!
C+!*! B! Cldirile din aceast clas concureaz pentru masa majoritar a c&iriailor# avnd
c&irii situate n media pieei! Einisajele i serviciile oferite se ncadreaz ntr*o zon medie spre
bun# n (eneral putnd fi catalo(ate a fi la nivelul pieei!
C+!*! C! 9n (eneral aceste cldiri se adreseaz clienilor pentru care ima(inea are un rol
minim n desfurarea activitii! Cldirile respective au strict un rol funcional# fr a furniza
avantaje e+cepionale le(ate de locaie sau finisaje! 9n plus# c&iriile percepute se ncadreaz ntr*o
zon situat sub media ntlnit pe pia!
II/7/4 Structura cererii
1voluia cererii de spaii de birouri a mers mn n mn cu dezvoltarea mediului de afaceri
clujean i cu contientizarea impactului pe care ima(inea proiectat de biroul/sediul companiei l are
vis*a*vis de publicul lar(! 9nceputul relativ trziu al se(mentului birourilor clujene a fost marcat de
cereri de suprafee relativ mici $/A*=AA de metri ptrai'!
"ezvoltarea se(mentului %2 a fost unul din principalele motoare de dezvoltare a acestei piee#
aducnd cereri de suprafee mai mari# cuprinse ntre >AA i =/AA de metri ptrai! NoNia# 0ffice
"epot sau Jenpact au fost unii din clienii cu cele mai mari cereri de suprafee# dezvoltarea
domeniului de outsourcin( creionnd o cerere ce a justificat dezvoltarea unor proiecte importante pe
piaa imobiliar clujean! Cluj*Napoca are n continuare suficiente atu*uri pentru a duce la o
dezvoltare nsemnat a acestui se(ment imobiliar!
0rientarea oraului cu precdere ctre domeniul serviciilor# dezvoltarea domeniului financiar*
bancar# infrastructura i aeroportul internaional precum i mediul universitar ce ofer mna de lucru
viabil pentru companiile ce*i desfoar activitatea n birouri sunt doar cteva ar(umente ce pot
susine o dezvoltare pe termen mediu i lun(! C&iar dac momentan criza financiar afecteaz direct
capacitatea companiilor de a susine c&irii nsemnate# n acelai timp a creionat i mai adnc
necesitatea de difereniere a companiilor i impactul pe care un birou situat ntr*o zon central l
are asupra ima(inii acestora!
8omentan# cererea este structurat n dou pri mari pe piaa clujean! Pe de o parte sunt
companiile locale ce n (eneral solicit suprafee mai restrnse $/A*=AA mp' i orientate cu
precdere ctre clasa ; i C# iar pe de alt parte companiile cu capital strin ce fie ale( Clujul ca a
doua locaie n ar $dup ;ucureti' fie ale( oraul pentru dezvoltarea primei reprezentane n
6omnia!
36
II/= Investiii la Cluj
8ediul de afaceri clujean este unul dinamic# avnd ca elemente de baz o reea local de actori
economici care se cunosc i se respect n spiritul Jentlemen -(reement! Pentru administraia
public local# implicarea mediului de afaceri clujean nu doar n dezvoltarea economic# ci i n
aciuni de 6spundere :ocial Corporativ $C:6'# creeaz premisele dezvoltrii pe termen lun( a
oraului i zonei metropolitane Cluj# ntr*un catalizator de investiii strate(ice!

II/=/6 ,iaa muncii
6omnia reprezint o prezent vizibil pe lista investitoriilor care vor s i e+tind sau
transfera activitatea n 1uropa de 1st! -re avantaje datorit abilitiilor multilin(vistice ale
an(ajaiilor romni sau costurilor salariale reduse ale companiilor de profil! ! Clienii sunt# n
(eneral# companii multinaionale# ariile preferate pentru investiii fiind telecomunicaiile# %2#
vnzrile i asistena pentru clieni!
"e la un simplu call*center la activiti de prelucrare comple+ a datelor# servicii diverse sunt
prezente att n ;ucureti# ct i n marile oraele ale rii! -n(ajaii romni au studii universitare#
sunt in(enioi i orientai spre rezolvarea problemelor! "atorit nclinaiei spre limbile strine#
precum nici o alt populaie din 1uropa# romnii au reuit s i transforme ara ntr*un centru
multilin(vistic major! %ar acesta este doar nceputul povetii! 6omnii sunt cunoscui la nivel
internaional pentru aptitudinile lor ctre limbile strine europene) n principal limba en(lez#
urmat de limbile francez# italian# spaniol i (erman! 6omnia este a doua ar din 1uropa din
punctul de vedere al multilin(vismului# cu o rat a fluenei n limba en(lez de peste DAO!
9n ultimii /*=A ani peste >A de comapanii multinaionale au venit n 6omnia# (asind aici un centru
major pe care l pot folosi pentru a servii milioane de clienii din 1uropa sau :tatele 3nite!# prin
intermediul mijloacelor moderne de comunicare telefonul# internetul# e*mailul# c&at*ul! Cifrele sunt
destul de impresionante) limba en(lez este vorbit de D milioane de romni# limba francez de C#/
milioane iar limbile (erman# italian i spaniol de =#/*>#/ milioane! -ceste cifre sunt foarte mari#
avnd n vedere faptul c populaia rii este de doar >> de milioane de locuitori!
8ultilin(vismul este unul dintre marile atuuri ale economiei romneti! -cest atu atra(e investiii
strine importante!
8otivele pentru care investitorii ale( Clujul sunt! 8unicipiul Cluj*Napoca este cel mai
important centru universitar al rii dup capital! Eiind e+pus de la o vrst fra(ed la o diversitate
lin(vistic i cultural# fora de munc tnr i motivat este ncurajat s se adapteze i s
mbrieze mentalitatea american i vest european!
Combinnd studiile universitare cu centrele multilin(vistice disponibile# municipiul Cluj*Napoca i
pre(tete absolvenii pentru a avea un nivel ridicat de implicare i an(ajament n proiecte i n
relaia de ansamblu cu clientul!
Potrivit studiului <=an$ua$e 8ar,et ;esearch realizat de :ales Consultin( n >A==# procentul
absolvenilor de la specializrile n limbi strine n municipiul Cluj*Napoca este ntr*o cretere
anual continu de apro+imativ A#<O! Cei mai muli absolveni provin de la specializrile n limba
ma(&iar# ntre =AAA i >AAA de absolveni anual# urmai de studenii de la specializrile n limba
en(lez# ntre /AA i =AAA de absolveni anual i specializrile n limba (erman# ntre >AA i /AA de
absolveni anual! La aceste cifre se poate adu(a i numrul studenilor care au studiat limbile
en(lez# francez i (erman n primii ani de studii i care nu au ales s urmeze o specialitate ntr*o
limb strin!
37
Pentru a putea e+tra(e concluzii relevante din studiul <=an$ua$e 8ar,et ;esearch s*a
realizat o paralel ntre oferta de candidai disponibili i ofertele de locuri de munc de pe pia!
Lund n considerare o prezentare detaliat a profilului profesional ales de studeni $te&nic#
economic# limbi strine etc!'# mai mult de =A specializri studiate n Cluj*Napoca care includ# de
asemenea# limbi strine e+otice i anii de e+perien cerui n cadru majoritii ofertelor de locuri de
munc disponibile pe pia# studiul a relevat unele concluzii interesante! 8ajoritatea locurilor de
munc disponibile $mai mult de =A pentru anumite limbi' necesitau o e+perien minim $=*B ani' i
implicau n principal limbile italian i (erman# printre altele! Ca o concluzie la acest studiu# e+ist
motive solide pentru a continua investiiile n municipiul Cluj*Napoca!
Pe ln( fora de munc# municipiul Cluj*Napoca se a+ez pe aspectul lo(istic al oraului#
cum ar fi infrastructura! La momentul actual e+ist numeroase proiecte care pun accent pe
mbuntirea accesului la zonele industriale# construcia de noi locuri de parcare subterane#
modernizarea strzilor i a zonelor urbane# a transportului i a reelelor de telecomunicaii# dar i pe
promovarea utilizrii ener(iei alternative# precum panourile solare!
>C
II/E/4 Economia ora'ului Cluj

F$:/4/E/S"r1'"1r! !'"$,$".%$+or -'oo0$'-
@*1r*!: A""2:<<;;;/'+13)1*$-**/ro<D
"upa cum se vede in (rafic# sectoarele economice dominante n municipiul Cluj*Napoca#
deopotriv din punctul de vedere al ponderii cifrei de afaceri n totalul vnzrilor i al ponderii
numrului de entiti economice n totalul entitilor economice din municipiul Cluj*Napoca# sunt
reprezentate de Comer i :ervicii! -stfel# sectorul Comer ocup primul loc n topul entitilor
economice clujene ca pondere a cifrei de afaceri $>?!C/O' i locul doi ca pondere a numrului de
companii $>D!CBO'!
:ectorul :ervicii ocup locul doi n funcie de ponderea cifrei de afaceri $>/!D@O' i primul loc n
funcie de ponderea numrului de companii $CD!B<O'! -ceast pondere se datoreaz n principal
flu+ului masiv de investiii auto&tone i strine din municipiul Cluj*Napoca n ultimii zece ani n
domenii precum cel bancar# auto# %2# telecomunicaii# comer cu amnuntul i cu ridicata etc!
>C
-rticol Cluj turism de top# &ttp)//clujnapocainfo!com/cluj/clujul*turism*de*top*pe*se(mentul*de*business*judetul*
cluj^>AC^>@CB@@!&tml
3/
3rmtoarele sectoare ca importan la nivelul municipiului Cluj*Napoca sunt) %ndustria# care deine
o pondere de >=!>=O dup cifra de afaceri i @!=O dup numrul de entiti economice,
Construciile# cu o pondere de D!B@O dup cifra de afaceri i respectiv =>!?BO dup numrul de
entiti economice# 1ner(ia electric i -pa care au o pondere de =<!@@O dup cifra de afaceri i
A!C?O dup numrul de companii, -(ricultura# cu o pondere de A!A?O dup cifra de afaceri i
A!D@O dup numrul de entiti economice!
Co0-r%
F$:/4/K/S"r'1"1r! !'"$,$".%$+or 'o0-r'$!+-
@*1r*!: A""2:<<;;;/'+13)1*$-**/ro<D
Potrivit 1urostat# 6omnia ocupa n >A=A locul doi n topul rilor din 3niunea 1uropean
privind comerul intracomunitar i e+tracomunitar n funcie de creterea anual i poziia a patra
privind importurile! 9n prezent Comerul cu amnuntul i cu ridicata reprezint ==O din Produsul
%ntern ;rut al 6omniei! 9n 8unicipiul Cluj*Napoca# Comerul este ramura cea mai dezvoltat fiind
reprezentat de un numr de <B>@ de firme dintre care B><< activeaz n domeniul Comer ului cu
amnuntul# iar BA<B n cel al Comerului cu ridicata! -naliznd cele dou (rafice alturate# se poate
remarca faptul c dei ponderea cea mai mare n totalul numrului de firme o dein comercianii cu
amnuntul# companiile din domeniul Comerului cu ridicata nsumeaz o cifr de afaceri superioar
celei din domeniul Comerului cu amnuntul!
:ervicii! -cesta este sectorul de business care# la nivelul municipiului Cluj*Napoca# ncorporeaz
cel mai mare numr de firme nre(istrate la 6e(istrul Comerului! Cele =AD<? de companii situeaz
totui :erviciile pe locul doi# n urma sectorului Comer# din punctul de vedere al cifrei de afaceri!
"in (raficele aferente acestui sector se poate deduce faptul c la ora actual# n Cluj*Napoca# cele
mai profitabile entiti economice din sectorul :ervicii au ca profil intermedierile financiare i
asi(urrile! -ceasta ntruct ele reprezint doar CO din numrul total de firme din sectorul :ervicii#
dar (enereaz o cifr de afaceri de peste jumtate din totalul vnzrilor nre(istrate n acest sector!
1ntitile economice a+ate pe activiti profesionale# tiinifice i te&nice $contabilitate# audit#
consultan n afaceri# consultan n domeniul relaiilor publice i comunicrii# sondarea pieei etc'
sunt cele mai numeroase $BBO'# ns dein doar =AO din cifra de afaceri nre(istrat n acest sector!
3n domeniu atractiv pentru investitori n perspectiva unei dezvoltri tot mai accentuate a
municipiului i a creterii vizibilitii lui naionale i internaionale l reprezint ospitalitatea
$&oteluri# restaurante'! -cest domeniu deine actualmente un procent de DO din numrul total de
companii ale sectorului :ervicii# (enernd o cifr de afaceri de CO din totalul vnzrilor!
3.
:ituarea pe un loc frunta a sectorului :ervicii la nivelul municipiului Cluj*Napoca este n
concordan cu trendul de la nivel naional care claseaz acest sector pe primul loc ca pondere n
Produsul %ntern ;rut $apro+imativ /AO'!
Id1*"r$-
F$:/4/L/S"r1'"1r! !'"$,$".%$+or $d1*"r$!+-
*1r*!: A""2:<<;;;/'+13)1*$-**/ro<
:ectorul %ndustrie este al doilea ca importan la nivel naional# deinnd o pondere de peste
>AO din P%;! :ituaia este comparabil la nivelul municipiului Cluj*Napoca# unde se poate constata
faptul c un numr de >AC< de firme# majoritatea din domeniul industriei prelucrtoare#
nre(istreaz vnzri de peste >AO din totalul vnzrilor! -cest fapt se datoreaz eforturilor
investitorilor cu tradiie din Cluj*Napoca aparinnd unor subdomenii precum morrit i panificaie#
lactate# mbrcminte i lenjerie de corp# produse farmaceutice# mobil# prelucrarea i conservarea
produselor din carne etc! "omeniul industriei e+tractive este reprezentat de entiti economice care
au ca obiect de activitate e+tracia pietrei ornamentale# a pietrei pentru construcii# a calcarului#
(&ipsului# pietriului# nisipului# ar(ilei# caolinului# minereurilor feroase i deine un procent de
apro+imativ >O!
A:r$'1+"1r.
F$:/4/M/S"r1'"1r! !'"$,$".%$+or !:r$'o+-@*1r*!: &ttp)//MMM!clujbusiness!ro/'
40
6omnia ocup n prezent a aptea poziie n rndul rilor din 3niunea 1uropean dup
numrul de locuitori i a cincea poziie n rndul rilor 3niunii 1uropene dup suprafaa terenurilor
arabile! -(ricultura a reprezentat una dintre cele mai importante ramuri ale economiei romneti
nc din antic&itate! 8ai mult# nainte de -l "oilea 6zboi 8ondial# 6omnia era supranumit
Q(rnarul 1uropei# fiind al doilea productor de cereale dup Erana! -stzi# -(ricultura are o
pondere de <O din Produsul %ntern ;rut al 6omniei!
La nivelul judeului Cluj# -(ricultura este a doua ramur ca pondere i importan# suprafaa
a(ricol avnd n prezent o ntindere de apro+imativ C/A!AAA &a $BO din suprafaa a(ricol
naional'! 9n cadrul municipiului Cluj*Napoca# -(ricultura are cea mai mic pondere n totalul
sectoarelor economice dup cifra de afaceri $A!A?O' i penultima pondere ca numr de companii
$A!D@O'! "up cum se poate observa n structurile (rafice alturate# cele >A= de companii
nre(istrate la 0ficiul 6e(istrului Comerului din Cluj*Napoca au ca obiect de activitate creterea
animalelor $C/!=BO *cifr de afaceri i CB!?DO *numr de companii'# a(ricultura $B?!CO *cifr de
afaceri i BD!DO *numr de firme'# silvicultura $=<!=BO *cifr de afaceri i =A!@/O *numr de
companii' i pescuitul $=!BCO *cifr de afaceri i <!C?O *numr de companii'!
II/E Cluj "usiness Center
9n primvara >A=B va fi lansat cel mai mare
si mai nou comple+ modern de birouri de tip -#
servicii after business# cu soluii te&nice i
ar&itecturale de ultim or# dedicat companiilor
dinamice care activeaz pe piaa clujean n
domenii ca %2# servicii# cercetare# nvmnt!
"ezvoltat pe o suprafa de teren de >A#=/D
mp situat intro zon central# intens urbanizat#
C;C este sin(urul proiect de mari dimensiuni
din Cluj Napoca aflat n faz avansat de
e+ecuie# cu ofert concret n >A=B! La
finalizare CL3F ;3:%N1:: C1N216 va oferi
/?#A/A mp spaii de birouri clas - i servicii!
Primii =@#DAA mp ai corpului = vor fi disponibili
din martie >A=B# iar corpurile > i B n
>A=C/>A=/!
:paiile de birouri# de tip open space# cu suprafee utile de peste =#AAA mp pe fiecare din etajele =*/#
respectiv cte /AA mp la parter i etajele <# ?# sunt (ndite s acopere necesarul actual dar i de
dezvoltare al companiilor dinamice printr*o structur fle+ibil# asi(urnd n acelai timp dorina de
personalizare prin dispunerea lor n corpuri independente!
6estaurantul cu teras# mini (aleria comercial# sal e+tins de fitness# =C#>AA mp parcri
subterane# peste /#AAA mp spaii verzi n (rdina interioar# accesul controlat# ;uildin( 8ana(ement
:Hstem sunt o parte din serviciile care recomand Cluj ;usiness Centre!
1ste situat pe strada IenrH ;arbusse# nr! CC*C<# ntr*o zon intens urbanizat aflat ntre centrul
vec&i i al doilea mare cartier rezidenial al oraului# pe direcia -eroportului
%nternaional!"esc&iderea terenului la cele B strzi permite un trafic fluent spre orice zon i asi(ur
la distan de >AA de metri accesul la staiile mijloacelor de transport n comun care traverseaz Cluj
Napoca pe a+a principal 1st P Kest# n lun(ul rului :ome! C;C se afl la distan de mers pe jos
de campusurile Eacultii de :tiin e 1conomice a 3;;# 3niversit ii "imitrie Cantemir#
3niversitii 2e&nice# de principalele licee clujene i de %ulius 8all!
>/
>/
Conform site*ului# &ttp)//clujbusinesscenter!eu/
F$:/4/N/C+13 B1*$-** C-"-r
41
S-r,$'$$ o&-r$"-
0fer spre nc&iriere spaii de birouri clas -# de tip open space# cu suprafee utile de peste
=AAA mp pe etajele =*/# respectiv cte /AA mp la parter i etajele < i ?! 9nlimea liber a spaiilor
de birouri pn la tavanul fals este de >#D/ mp# fiecare zon dispunnd de iluminare natural!
-limentarea cu ener(ie electric se face din postul de transformare propriu# aflat pe
amplasament# care este racordat la re eaua de medie tensiune# n bucl# pentru a fi asi(urat
alimentarea continu n caz de defect pe una din cile alternative! 9n plus este prevzut un (rup
electro(en cu pornire automat dimensionat pentru acoperirea necesarului de ener(ie electric a
receptoarelor vitale!
1ste prevzut o reea de canalizare e+terioar i un sistem de trasee $j(&eab metalic' pentru
interior care s permit att n faz iniial# ct i ulterior accesul oricrui furnizor de date n cldire
pn la nodurile centrale de pe fiecare etaj direct de la cminele stradale CE0! Pe fiecare etaj
distana de la racN pn la cel mai ndeprtat punct de lucru este de </*?A m# iar pe vertical se
instaleaz o reea de fibr optic n bucl!
Condiionarea aerului n spaiile de birouri este realizat cu un sistem IK-C de nalt
performan# pe C ci# cu -2C $-ir 2reatment Centrals' i uniti -C distribuite uniform pe ntrea(a
suprafa# comandate separat pe fiecare etaj! 9n plus fiecare zon vitrat beneficiaz de un se(ment
de (eam desc&izibil!
2raseele $for# iluminat# aer condiionat# reele date' sunt dispuse n tavanul fals# cu
posibilitatea coborrii n orice loc dorit! La cerere e+ist i posibilitatea montrii podelei
te&nolo(ice# nlimea liber permind acest lucru!
-scensoarele funcioneaz pe a+ul central al cldirii# sunt > elevatoare a cte => persoane care
lea( direct parcrile subterane i zona principal de acces de la parter cu etajul dorit!
* %nstalaie de suprave(&ere i semnalizare a incendiilor!
* :istem de acces controlat i suprave(&ere video pe toate cile de acces!
* 9ntreinere i curenie n spaiile comune!
:istem ;8: $;uildin( 8ana(ement :Hstem' n scopul automatizrii i (estionrii superioare a
funcionrii instalaiilor interioare cu efecte pozitive asupra confortului i reducerii consumurilor
ener(etice# consumuri comandate i contorizate separat pe fiecare etaj!
6estaurant# modern# cu teras i buctrie proprie# cu o capacitate de >AA locuri! %nc&iriere
parcare! Cele > etaje subterane ofer spre nc&iriere o parcare modern cu o capacitate de peste @A
de locuri cu acces controlat# paz i suprave(&ere video!
II/K Camera de Industrie si Comer
Clujul ofer perspective interesante att pentru clujenii# ct i pentru a(enii economici din
restul rii sau din strintate! ;eneficiind de puternice atuuri economice i fiscale# de tradiia s
multicultural i de nivelul (eneral de tri# Clujul este unul dintre cele mai atractive orae romneti
pentru e+patriai# n special pentru membrii 3niunii 1uropene! "ezvoltarea economic a oraului#
precum i un mare numr de persoane educate#
vorbitoare de mai multe limbi strine# reprezint tot
attea puncte de atracie pentru europenii doritori de a*
i diversifica e+periena profesional# n timp ce
universitile clujene ce ofer cursuri desfurate n mai
multe limbi de circulaie internaional atra( populaia
tnr de peste &otare!
9n afar de atuurile sale naturale# istorice#
culturale i economice# oraul beneficiaz i de o
poziie (eo(rafic favorabil! -stfel# Clujul este nu
F$:/4/65/C!0-r! d- Id1*r$- #$ Co0-r% C+13
42
numai cel mai important nod de trafic aerian din 2ransilvania# dar i cel mai bun punct de plecare
pentru cei ce doresc s viziteze ntrea(a re(iune transilvnean# care se ntinde pe o suprafa de
apro+imativ >/A Nm n jurul oraului!
Cluj*Napoca este de asemenea un important pol de dezvoltare re(ional# fiind i centrul
6e(iunii de "ezvoltare Nord*Kest! 0raul dispune de mai multe parcuri industriale# iar n Cluj sau
n mprejurimi sunt prezente societi activnd n majoritatea ramurilor industriale) a(roalimentar#
automobile# construcii feroviare# industrie c&imic# materiale de construcii# industria farmaceutic#
producia de ener(ie# te&nolo(ii# te+til# etc! Clujul este considerat cel mai important centru %2[C al
6omniei# cu peste >/A de companii activnd n acest domeniu $printre care i NoNia# prezenta cu
un centru de producie i un centru de cercetare'# mai multe centre de cercetare ce se bazeaz i pe
faptul c oraul este i un important centru universitar!
Pe ln( sectorul informatic i comunicaii# Clujul are i o puternic reprezentare n sectorul
financiar# fiind al doilea pol financiar al rii! 9n Cluj are sediul central una dintre cele mai mari
bnci romneti# dar au sedii aici i alte bnci# societi de asi(urare# broNeraj# fonduri de investiii#
etc! "in punctul de vedere al suprafeei de distribuie per locuitor# n ceea ce privete centrele
comerciale i marii distribuitori prezeni pe piaa local# Clujul ocupa primul loc n topul oraelor
romneti cele mai bine deservite!
9n Cluj# Camera de Comer i %ndustrie funcioneaz n cldirea fostului &otel -storia#
cumprat n =@@/# i transformat ntr*un spaiu ele(ant# multifuncional# ce asi(ur condiii optime
pentru mbuntirea i dezvoltarea activitii sale! 3n spaiu care concord pe deplin cu ima(inea
unei instituii ce reprezint o comunitate de afaceri deosebit de e+i(enta# n relaii cu parteneri
pretenioi! :lile CC% Cluj# special amenajate# dotate cu ec&ipamente multimedia de ultima
(eneraie# stau oricnd la dispoziia membrilor si# a comunitii de afaceri din ar i strintate!
><
Camera de Comer i %ndustrie Cluj este o or(anizaie de interes public i de utilitate public#
ne(uvernamentala# autonom# cu personalitate juridic# renfiinata de ctre comunitatea de afaceri
din judeul Cluj# n baza "ecretului Le(e nr! =B@/=@@A! %nstituie cu ndelun(ate tradiii i rezultate
deosebite# definitorii# n or(anizarea i funcionarea mediului de afaceri# Camera i realizeaz
misiunea i prero(ativele sale n deplin concordan cu prevederile Le(ii Camerelor de Comer din
6omnia nr! BB//>AA?! Camera i desfoar activitatea pe teritoriul judeului Cluj! 1a se
or(anizeaz i funcioneaz potrivit le(ii i :tatutului propriu aprobat de -dunarea Jeneral a
reprezentanilor si!
>?
Pentru ndeplinirea misiunii sale i promovarea dezvoltrii economice i a cooperrii
internaionale# specialitii Camerei de Comer i %ndustrie Cluj ofer)
_ consultan de afaceri
_ parteneriate internaionale
_ arbitraj comercial
_ informaii de afaceri
_ formare i perfecionare profesional
_ promovare) tr(uri i e+poziii# e+porturi# investiii# promovare evenimente n Jazeta -facerilor
Pentru a rspunde ct mai bine menirii sale i a satisface ntr*o msur sporit cerinele i
ateptrile celor peste /@!AAA comerciani din jude# prin Cole(iul i departamentele sale# Camera
ntreprinde multiple aciuni pentru mai bun definire a domeniilor prioritare# creterea capacitii de
analiz a problemelor privind consolidarea i dezvoltarea continu a sectorului privat! Ca o dovad
a consecventei cu care relaiile instituiei au fost plasate n sfera dialo(ului i a colaborrii# se
menioneaz prezenta la Camera a unor personaliti dintre care amintim) ambasadorii 6e(atului
3nit al 8arii ;ritanii# 6usiei# -fricii de :ud# 1lveiei i 3crainei# consilierilor economici i
comerciali ai ambasadelor Poloniei# -ustriei# :tatelor 3nite ale -mericii# :lovaciei# Ce&iei#
><
Conform site*ului# &ttp)//MMM!ccicj!ro/
>?
@ Camera de %ndustrie# &ttp)//MMM!ccicj!ro/
43
3crainei# Jermaniei# 0landei! Camera de Comer i %ndustrie din Cluj a fost nfiinat n urm cu
=<A de ani prin Patenta %mperial austriac# mpreun cu Camerele din ;raov i 2imioara!
Camera clujean din secolul WW% este succesoarea de drept i continuatoarea celei din secolul
al W%W*lea# ceea ce face din CC% Cluj# n prezent# una din cele mai vec&i B camere de comer din
6omnia!
9n 6omnia e+ist n total peste /A de camere de comer P aferente celor C= de judee ale rii# plus
8unicipiul ;ucureti# Camera de Comer a 6omniei i Camerele mi+te) romano*italiana# franceza#
american# turc# elveian# ma(&iara# canadiana# c&inez# ce&a!
0rdonana pentru constituirea camerelor de comer n monar&ia austriac a fost publicat la =D
martie =D/A i# pentru 2ransilvania# se prevedeau camere n Cluj i ;raov# iar n ;anat# la
2imioara!
>D
Pe baza acesteia# un (rup de industriai i comerciani din Cluj au constituit un consiliu al
camerei# n zilele de B*C octombrie =D/A! Camera de Comer i %ndustrie Cluj era deja# de facto#
constituit n ianuarie =D/=# cnd aprea ordinul (uvernatorului austriac!
Camera de Comer i %ndustrie Cluj s*a nfiinat# le(al# n =@ ianuarie =D/=# prin ordinul
(uvernatorului civil i militar al 2ransilvaniei P Ludovic de Lo&l(emut& P publicat n trei limbi)
ma(&iara# (erman i roman! 2e+tul n limba romana spunea)
<>r. 2+. 0ublicarea ?ubernatoriului cezaro*re$esc ciil 'i militariu! din 19 ianuarie 1@+1! n
priin%a deschiderei 7mrii mercantile 'i de industrie de la 7luAiu.
7mara mercantil 'i de industrie de la 7luAiu! care se constituie pe temeiul leAii proisorie din 1@
martiu 1@+0 prin aleAere! 'i carea coprinde n sine districtele3 Clujiul# 6atea(ul i -lba*Fulia# la ==
ale acesteia# se desc&ise i se puse n activitate lejiuita!
Primul preedinte al Camerei de Comer i %ndustrie Cluj a fost :amuel "ietric&# ne(ustor de
fier# un om deosebit de ntreprinztor! 2eritoriul aflat sub competena camerei clujene era cel cuprins
n districtele militare de atunci Cluj# -lba %ulia i 6etea(# iar camerei braovene i reveneau
districtele militare :ibiu# E(ra i 0dor&ei!
Prin nfiinarea camerelor de comer i industrie s*au pus bazele or(anizrii moderne a dezvoltrii
economice# anulndu*se privile(iile medievale ale breslelor!
0 dat cu nfiinarea Camerei de Comer i %ndustrie din Cluj# dezvoltarea vieii economice i
respectiv culturale a zonei de cuprindere a Camerei ia un nou avnt!
9n perioada =D/=*=@=D# Camera de Comer i %ndustrie din Cluj a intervenit# uneori cu rezultate
favorabile# cu diferite propuneri la (uvernul austriac# respectiv un(ar# privind re(lementarea
tarifului (eneral vamal# a tr(urilor sptmnale# a transporturilor# introducerea crilor funduare#
or(anizarea tribunalelor cambiale# transformarea vec&iului sistem de msuri i (reuti dup
sistemul metric# re(lementarea comerului ambulant# a patentelor i mrcilor de producie# etc!
8eritul de seam al Camerei din aceast perioad este i introducerea cii ferate de la 0radea la
Cluj# spre 2eius*;rasov!
"in iniiativ Camerei s*a fondat prima banc din Cluj# n =D/D# s*a e+tins reeaua tele(rafic
i s*au amplificat cile de comunicaii pe teritoriul aparinnd sferei ei de competent!
9n perioada primului rzboi mondial# activitatea Camerei a fost blocat# rezumndu*se doar la
rezolvarea unor acte administrative! "up 8area 3nire de la = "ecembrie =@=D# precum i n
perioada interbelic# a urmat o nou epoc de avnt economic a zonei de cuprindere a Camerei de
Comer i %ndustrie din Cluj# i anume a judeelor -lba# Cluj# Nsud# :laj# :omes# 2rnava 8ic
i 2urda! 9n aceast perioad# Camera a avut nenumrate intervenii pentru dezvoltarea economic a
zonei!
9n februarie =@C@ este publicat decretul de desfiinare a Camerelor de Comer i %ndustrie!
9n luna mai =@@A un comitet de iniiativ a nceput demersurile pentru renfiinarea Camerei de
Comer i %ndustrie Cluj# n conformitate cu prevederile "ecretului*Le(e nr! =B@ din => mai =@@A
privind nfiinarea Camerelor de Comer n 6omnia!
>@
>D
>@
Conform site*ului # &ttp)//MMM!ccicj!ro/
44

II/K/6/ $ediul de afaceri clujean
La finele trimestrului %/>AA@ erau nmatriculate la 0ficiul 6e(istrului Comerului Cluj /@!BC?
societi comerciale avnd urmtoarea structura) =?!?CB comerciani persoane fizice i asociaii
familiale# CA!<=/ comerciani societi comerciale cu rspundere limitat# <<? comerciani societi
pe aciuni# >A re(ii autonome# == or(anizaii cooperatiste# >D? societi n nume colectiv i C
societi n comandita simpl!
3n procent important din totalul societilor comerciale au declarat c vor desfura c activiti
principale comer cu amnuntul i comer cu ridicat ceea ce demonstreaz c# indiferent de forma
juridic a societilor comerciale# concentrarea cea mai mare a numrului de firme se (sete n
domeniul comerului!
:ocietile comerciale cu participare strin de capital social# parial sau total# nsumeaz /!A@@
uniti reprezentnd D#/ O din totalul societilor nscrise n baza de date a 0ficiului 6e(istrului
Comerului# iar valoarea capitalului strin investit de cele D> ri cu firme n jude este de peste
BD<!?A@ mii T!
2abelul cuprinznd primele =A ri cu investiii majore strine n economia judeului# ordonat dup
mrimea capitalului nvestit# calculat n mii euro evideniaz urmtoarea ierar&ie)
T!)-+1+/6/4/I,-*%$ 0!3or- 9 -'oo0$! or!#1+1$
G-6- "1 06%J%N1 N3856 E%681 P-62%C%P-61 :265%N-
1WP6%8-25 9N 8%% T
=! 3n(aria ?<> =</!=A>#?
>! 0landa =D> />!DC>#B
B! :pania >== CB!B/B#?
C! %talia ==@/ B=!A=A#>
/! :uedia </ ><!BB<#B
<! -ustria >@D =?!/@>#=
?! Jermania /<A =A!@C>#<
D!:!3!- >>/ /!@A<#=
@! Erana =@> C!@</#/
=A! Lu+embur( BC C!DD/#A
S1r*!: A""2:<<;;;/''$'3/ro<
La sfritul anului >AAD# Camera de Comer i %ndustrie Cluj numr =!=@> de membri# dintre care
</B membri structurai pe cele / seciuni)
-(ricultur# industrie alimentar) C#? O
Comer) >/#?O
Construcii) =A#<O
%ndustrie) B>#/O
:ervicii turism) ><#/
45
II/K/4/ Evenimente 'i vi*ite n #omnia

9n anul >A=B# n luna februarie a avut loc vizita -mbasadorului %srael "an ;en 1liezer! 9n topul
investitorilor la nivel judeean# :tatul %srael ocupa locul =?# cu D< de firme# care au un capital social
cumulat de ?!D<=!<CC lei! "omeniile n care acestea sunt active variaz de la cumprarea i
vnzarea de bunuri imobiliare# fabricarea articolelor de mbrcminte# producie de piatra natural#
comer cu amnuntul# comer cu ridicat al produselor farmaceutice i domeniul &otelier!
1!:! "an ;en 1liezer a anunat cu ocazia ntrevederii or(anizarea trei tr(uri internaionale# n
%srael# specializate pe securitate# domeniul medical i te&nolo(ia apei# pe care Camer de Comer i
%ndustrie Cluj urmeaz s le disemineze n rndul membrilor i a societilor clujene interesate# la o
dat ulterioar!
9n luna iunie conducerea Camerei de Comer i %ndustrie Cluj a primit vizita 1!:! -mbasadorul
6epublicii :lovenia la ;ucureti# FadranNa 7turm Rocjan! :copul vizitei a fost acela de a cunoate
potenialul economic al judeului Cluj# precum i oportunitile de colaborare n domeniul
comerului i investiiilor! 9n cadrul ntlnirii# diplomatului sloven i*au fost prezentate informaii
despre judeul Cluj# potenialul economic actual al judeului i posibilitile viitoare de dezvoltare ce
ar putea interesa investitori i viitoare colaborri romno * slovene! "irectorul Jeneral al CC%CF#
1lisabeta "umitrescu a prezentat rolul i activitatea Camerei de Comer i important pe care o are
n sistemul cameral din 6e(iunea de Nord*Kest i din 6omnia! La rndul su# 7eful ;iroului de
Comunicare# Protocol i 8arNetin(# Iorea Camarasan s*a referit n special la poziia strate(ic
favorabil pe care o are judeul# ceea ce prezint un avantaj pentru derularea activitii economice!
-mbasadorul Canadei# P&ilippe ;eaulne# fost primit n vizit de pre edintele Camerei de
Comer :tefan "umitru# n cadrul ntlnirii# la care au mai participat directorul (eneral al Camerei#
doamna 1lisabeta "umitrescu si domnul "avid Ciceo# directorul -eroportului %nternational Cluj au
fost trecute n revista relatiile bilaterale si au fost identificate noi oportunitati de colaborare!
BA
II/K/7 F$r0- '1 '!2$"!+ *"r.$ 9 C+13
9n prezent n Cluj Napoca activeaz apro+imativ >/!AAA de firme# conform unui articol din
CitHNeMs# s*a elaborat un top al celor mai profitabile BA de firme din Cluj! Primele B cele mai
profitabile sunt ;anca 2ransilvania# 80L 6omnia i NoNia! "omeniile care au cel mai mare
succes pe piaa clujean sunt domeniul %2# sofMare# domeniul farmaceutic# medical sua producia
pentru piese de autoturisme! ;anca 2ransilvania a nc&eiat anul trecut cu un profit de @? milioane de
lei# ea fiind cea mai profitabil firm clujean! Potrvit institutiei financiare# a obinut un profit cu
/DO mai mare ca anul trecut! 80L 6omnia Petroleum Products# compania deine sute de
benzinrii n toat ara! -nul trecut a realizat un profit de D> milioane de lei cu doar =?D an(ajai!
2erapia Cluj a avut deasemenea un cti( destul de profitabil anul trecut# de apro+imativ ?C
milioane de lei# este unul dintre cei mai mari productori de medicamete din ar! Compania 2erapia
este urmat de Napolact# firma cu sediul n ;aciu se afl printre cele mai profitabile firme din Cluj#
vinderea de brnzeturi i lactate a adus anul trecut un venit de B/ milioane de lei i o cifr de afaceri
de >=B milioane de lei!
1ner(o;it este o firm ce are un profit destul de ridicat pe piaa clujean# anul trecut a strns
ncasri de >/ milioane lei cu =A@ an(ajai!
Clujul este pe locul doi din ar n topul investiiilor strine atrase# avnd nre(istrate peste
B!BAA de societi comerciale cu aport strin la capital! "e altfel# acestea cumuleaz o valoare de
aproape > miliarde de lei a capitalului social subscris i nsumeaz o cifr de afaceri de apro+imativ
C#/ miliarde de lei!
BA
Camera de %ndustrie# &ttp)//MMM!ccicj!ro/
46
"in 6e(atul 3nit al 8arii ;ritanii# <D de firme activeaz la Cluj# potrivit datelor 0ficiului
6e(istrului Comerului! 9n total# au >CD de salariai i o cifr de afacerii de peste => milioane de lei!
9n luna octombrie a anului >A=># a avut loc cea de a @ ediie a 2opul Fudeean al firmelor clujene#
au fost premiai cei mai importani operatori economici din jude# (ala a avut loc la &otelul Jrand
Iotel %talia!
9n 2opul din acest an sunt =A>> de firme laureate# selectionate din B=@D@ de societati# care au
depus bilantul pe >A==# dintre care numai <>B< au ntrunit criteriile de eli(ibilitate! "intre firmele
laureate# >A= sunt membre ale or(anizatiei noastre! 8etodolo(ia precisa# utilizata de toate camerele
asi(ura nota de elitism si si(uranta 2opului cameral# care se diferentiaza semnificativ de topurile
or(anizate de alte or(anizatii si structuri nre(istrate n 6omnia!
Printre criteriile utilizate la elaborarea 2opului judetean al firmelor se numara) cifra de
afaceri neta# profitul din e+ploatare# rata profitului din e+polatare# eficienta utilizarii resurselor
umane# eficienta utilizarii capitalului an(ajat!
2opul firmelor este un barometru al realitatii economice judetene! -stfel numarul %88*urilor
nsumeaza @DC firme laureate! Conform metodolo(iei# firmele au fost mpartite n < domenii de
activitate# iar n cadrul fiecarui domeniu# n cinci cate(orii de marime# respectiv ntreprinderi foarte
mari# mari# mijlocii# mici si microintreprinderi!
"omeniul cu cel mai mare numar de laureati este cel al %ndustriei# de unde provin BB< de
firme! -cesta este urmat de :ervicii cu B=C companii# Comert si 2urism cu =@C de premianti#
Cercetare si "ezvoltare cu DA de societati# Constructii cu <? de premianti si -(ricultura cu B=!
:ponsorii festivitii au fost 8-6E%N ;-NR $608-N%-' :-# o banc care sprijin dezvoltarea
mediului de afaceri# "1L0%221 608-N%-# una dintre cele mai mari firme de consultan i
servicii financiare la nivel mondial i 80"P-CR :S:218# o firm cu capital romnesc
specializat n producia i comerul ambalajelor de lemn i n servicii de ambalare la c&eie!
Prezena unui numr peste ateptri de invitai este nc o dovad a faptului c evoluia mediului de
afaceri ne preocup pe toi# indiferent de or(anizaia din care facem parte! Convin(erea noastr este
c n viitor# colaborarea ntre firmele clujene i Camera de Comer i %ndustrie va fi mai strns# iar
bunele relaii vor conduce la o mai bun reprezentare a drepturilor i intereselor mediului de afaceri!
II/L/ Expo Transilvania
1ste cel mai important centru e+poziional din nord vestul 6omniei# are o activitate de peste >A
de ani n ora(anizarea de evenimente# tr(uri i e+poziii! -ctivitatea sa cuprinde peste BA de
evenimente anual# susine cu succes dezvoltarea mediul de afaceri clujean# contribuie la promovarea
investiilor auto&tone i strine# ncurajeaz spiritul antreprenorial# dezvolt relaiile economice ale
re(iunii cu celelalte zone ale rii i cu companii din strintate!
1venimentele or(anizate de 1+po 2ransilvania reunesc anual peste B!AAA companii la tr(urile
i e+poziiile cu tematici (enerale i de specialitate dintre cele mai diverse i care sunt vizitate de
peste >/A!AAA de specialiti i oameni de afaceri din ntrea(a ar i din strintate! 9n cei >A de ani
de e+isten# a or(anizat n nume propriu peste C/A de tr(uri i e+poziii naionale i internaionale!
Participarea internaional la evenimentele e+poziionale or(anizate
este semnificativ# multe companii strine avnd o participare consecventa# venind din Jermania#
%talia# -ustria# 1lveia# 3n(aria# Polonia# Erana# -n(lia# 0landa i multe altele# iar unele
manifestri sunt onorate de participarea
oficial a unor ri ca Jermania# -ustria#
0landa# 3n(aria# Polonia# :lovacia!
2otodat# 1+po 2ransilvania colaboreaz
cu ali or(anizatori i a(eni economici
la numeroase evenimente e+poziionale#
ntre care menionm) 6ome+po
F$:/4/66/EI2o Tr!*$+,!$!
47
;ucureti# asociaii profesionale# camere de comer i industrie teritoriale# universiti# ministere i
instituii administrative naionale# re(ionale i locale! 3n loc aparte l ocupa colaborarea i
cooperarea cu Camera de Comer i %ndustrie Cluj# relaie deosebit de strns i benefic# care
susine i contribuie permanent la dezvoltarea activitii sale!
0biectivele cuprind urmtoarele)
* desfurarea activiti profesionale n concordan cu standardele recomandate i le(islaia
n vi(oare!
* -si(urarea de date i informaii utile# privind activitatea i an(ajamentele propuse!
* 3tilizarea de contracte de asa natur nct s fie clare# corecte i onorabile pentru semnatari!
* 3tilizarea sau recomandarea de servicii care s fie n concordan cu toate normele de
sntate# si(uran i protecia mediului!
* 6espectarea proprietii intelectuale# asi(urarea confidenialiti informailor importante
transmise# pe parcursul activitiilor de business!
* :usinerea pe toate cile posibile a dezvoltri sustenabile a industriei de tr(uri i e+poziii
din 6omnia!
* mbuntirea continu a competenelor i obli(ailor
* susinerea activitilor or(anizate profesionale# aa cum sunt prevzute i promovate n
industria de tr(uri si e+poziii!
B=
II/L/6/Servicii specifice
* Construcie i dotare standuri e+poziionale standard i personalizate
* "otri suplimentare specifice
* 9nc&iriere spaii publicitare n interior/e+terior din incinta comple+ului e+poziional
* Publicitate n mass*media pentru e+pozani
* 6eclama n catalo(ul tr(ului i n alte materiale publicitare
* 0r(anizare de simpozioane# ntlniri de afaceri i cocNtail*uri
* 6estaurant i servicii de caterin(# ` la carte!
* 2ranslator# traducere simultan
* Personal promovare $&ost/&ostess'
* 6ezervri cazare
* -sistent n proceduri vamale
* 9nc&irieri ec&ipamente i dotri# aparatura audio# scena i corturi pentru spectacole e+terioare
* 9nc&irierea slii de conferine din incinta comple+ului e+poziional
* 1+ecuie tiprituri) fluturai# tiprituri -C# cri de vizit# etc
* "istribuie fluturai la biroul de informaii al 1+po 2ransilvania sau prin personal propriu
* %nserie de pliante informative n interiorul cataloa(elor
* -fiare bannere i afie pe locaiile nc&iriate
* Consultanta privind or(anizarea participrii la tr(
* 0r(anizare de conferine de pres# evenimente i ntlniri de afaceri# prezentri de firme i
produse
* -cces la %nternet!
II/M !.ani*area unei conferine
B=
Conform site*ului &ttp)//MMM!e+po*transilvania!ro/
4/
0 conferin pentru a avea succes trebuie planificat cu mult timp naintea evenimentului!
:erviciile necesare pot fi e+trem de comple+e i pot cauza beneficiarului dificulti n (estionarea
resurselor i posibilitatea de risip a acestora! Primul pas n or(anizarea unui eveniment de tip
conferin este contractarea unui or(anizator local de evenimente# el poate proiecta# identifica i
(estiona cele mai potrivite servicii# cu ajutorul lui beneficiarul se poate concentra mai mult asupra
conferinei care va avea loc!
La momentul iniial multe elemente sunt va( conturate# dar or(anizatorul avnd
e+perien n domeniu# are capicitatea de a procesa datele disponibile! Primul lucru care
or(anizatorul i beneficiarul l stabilesc este destinaia# locaia i data# acestea fiin eseniale!
6omnia ofer soluii deopotriv spectaculoase i oportune c infrastructura i servicii dedicate# att
n marile orae ale provinciilor sale istorice# ct i n staiuni cu faciliti pentru afaceri i rela+are!
Locaia * 0r(anizatorul profesionist propune lista posibilelor locaii care corespund dimensiunilor
evenimentului i e+i(entelor beneficiarului $clasificarea calitativ# numr i capaciti sli# spaiu
e+poziional'! :e recomand vizite de inspectare a locaiilor mpreun cu clientul i efectuarea de
rezervri de principiu a locaiilor alternative# pn la momentul opiunii ferme! "ata * 9n
determinarea datei optime a evenimentului# este necesar evaluarea unor considerente c) intervalul
din sptmn# anotimp# perioade de vacan / e+trasezon $tarife reduse# disponibiliti spaii cazare
etc'# datele unor evenimente similare !
3n alt pas important l constitue stabilirea bu(etului# proiectul bu(etului este adaptabil n
permanen i poate suferi modificri pe parcus! :ursele din care venitul este sunt) ta+ele de
participare# sponosori# nc&iriere de spaiu e+poziional# vnzri de materiale publicitare! 2a+ele de
participare sunt componenta de baz a veniturilor# n acest caz se determin e+act numrul de
participanilor care pltesc!
"up ce aceti primi factori sunt bine stabilii# se stabilete coninutul formularului de
nre(istrare pentru participani#dup ce este (ata formularul se trimite prin pot sau se descarc de
pe site*ul manifestri! Eormularul este principala surs de informaii despre participani#este
documentul cu care participantul i*a confirmat nscrierea! Participantul va putea completa datele
sale de identificare# prima i a doua opiune pentru &otel# dat sosirii i data plecrii# inclusiv orarul
de zbor dac solicita transfer la i de la aeroport# numrul i tipul camerelor rezervate# eventuale
cerine speciale# numele nsoitorilor# opiunea pentru pro(ramele sociale i tururile pre* i post*
con(res facultative# modalitatea de plat!
9n prezent# domeniul %2 furnizeaz pro(rame specializate pentru (estionarea electronic a
bazelor de date ale evenimentelor# oferind funciuni operative pentru comple+ (am de servicii ce
trebuie urmrit n derularea evenimentului! ;azele de date mai pot fi (enerate i administrate direct
pe %nternet# pe baza formularelor completate on*line de participani! Parte dintre companiile
membre 6C; proiecteaz/utilizeaz astfel de soluii personalizate pentru fiecare eveniment n parte!
9nre(istrarea participanilor este posibil i la sosirea n locaie# motiv pentru care or(anizatorul
trebuie s aloce spaiu# resurse umane i ec&ipamente necesare!
B>
II./.- Slile de conferin
Coninutul conferinei este determinat de nevoia de selectare a unei locaii! 9n primul rnd
or(anizatorul identific locaia potrivit i face rezervarea sli de conferin de care de nevoie
tipului de amenajare a fiecrei sli solicitat de beneficiar) amfiteatru# consiliu# sala de clas# careu#
masa rotund# banc&et etc! %zolarea fonic i cerinele speciale $ecrane ncorporate# podium pentru
prezidiu etc!' sunt elemente suplimentare ce pot condiiona ale(erea locaiei! 9n completare# pot fi
necesare sli sau spaii pentru diverse funciuni $secretariatul conferinei# birou de pres# vestiar
etc!'
Calitatea ec&ipamentelor audio*video i a serviciilor te&nice contribuie n msur
considerabil la succesul conferinei! -desea# prezentrile i dezbaterile se susin cu ajutorul
B>
C&iriac -le+andra Crina $>AAC'# 9sisten%a turistic n or$anizarea eenimentelor!p2/
4.
videoproiectoarelor# retroproiectoarelor# flipc&art*urilor# computerelor i cone+iunilor %nternet n
sli! :lile cu capacitate de peste >/ de persoane impun utilizarea instalaiilor de sonorizare# la care
se pot ataa microfoane fr fir / lavaliere / de mas pentru prezidiu / cu pupitru pentru vorbitor!
;irourile funcionale au propriile necesiti lo(istice) computere# imprimante# copiatoare# linii
telefonice internaionale# fa+ etc! :erviciile de traducere simultan se include din timp n bu(et i n
planul or(anizatoric# fiind i un ar(ument n ncurajarea creterii numrului de participani!
2raducerea poate fi asi(urat fie simultan# de ctre traductori aflai n cabine speciale# prin
instalaie individual# fie alternativ de ctre un interpret pentru vorbitori! Prestarea acestor servicii
respecta re(lementri internaionale privind numrul minim de traductori/ec&ipa# numrul ma+im
de ore de lucru/zi/traductor etc! :uplimentar# poate fi amenajat pentru participani un %nternet cafa
cu acces (ratuit pe durata evenimentului! Pentru aceasta# se iau n calcul costurile de nc&iriere a
ec&ipamentelor electronice i a cone+iunii %nternet# precum i prezena resurselor umane care
asi(ur asisten te&nic! 9n cazurile n care conferina include o component e+poziionala#
or(anizatorul $printr*un P10 subcontractat' va (estiona nc&irierea spaiului ctre e+pozani i
asi(urarea serviciilor te&nice $proiectarea i instalarea standurilor# inscripionarea paziilor# mobilier
i dotri n standuri# depozitarea e+ponatelor'! 0rientarea participanilor n locaie este facilitata prin
marcaje i si(nalectica!
Pe durata conferinei se pot servi (ustri# coffee breaNs sau prnzuri de afaceri! Ceremonia
de desc&idere marc&eaz debutul de succes al conferinei! %mpactul pozitiv poate fi impus de cteva
elemente definitorii) discursuri oficiale scurte# momente artistice# dans popular sau orc&estr!
0rdinea lurilor de cuvnt# tematica lucrrilor# forma i durata admis a prezentrii# pro(ramul
tiinific al evenimentului sunt stabilite i comunicate vorbitorilor n prealabil# n paralel cu
corespondenta le(at de serviciile de cazare i pac&etul de conferin! Ceremonia de nc&idere a
conferinei este un ar(ument al meninerii prezenei dele(ailor pn la finalul evenimentului# n
special dac este urmat de o activitate c) dineu# decernare de premii!
BB
II/M/4 Tipuri de amenajari
F$:/4/64/S1r*!: SA!-(A@6NNMD( 0p12
Ar!3!r-! "$2 "-!"r1
33
8!;elous#C!Elorea$>AAC'# #r$anizarea eenimentelor 'i banBuerin$ul n structurile de primire!p.12
50

Prezidiul va fi plasat pe o estrad bine centrat# n faa auditoriului! 9n cazul participrii a
>AA de persoane este necesar s se amenajeze o alee central!
se determin amplasarea mesei vorbitorilor $centrat# %a e+tremitatea slii'!
* bprimul rnd de scaune va fi plasat %a =#DA/ >#/A m de prezidiu!
* b se ale(e aleea central# plasnd primele dou scaune $capete de rnd'# apoi
celelalte#respectnd aliniamentul! :paiul ntre dou scaune va fi de minimum + cm!
* distana ntre dou rnduri va fi de CA * /A cm,
* aleea central va avea =#/A * >#AA m! dac numrul participanilor depete >AA,
* b se las alei de de(ajare de =#/A m pe mar(ini $laturi'
Ar!3!r-! "$2 O*!+. d- '+!*.
Pentru aceast dispunere este de dorit s e+iste n dotare mese de =#>A m sau =#DA m lun(ime
i A#C/ m lime pentru a cti(a %oc!
8etoda de aranjare este urmtoarea)
_ se aliniaz mesele pe rnduri cte > sau - urmnd limea slii,
_ se face o alee central de dimensiuni suficiente i alei de de(ajare ntre rnduri,
_ distana ntre dou rnduri de mese trebuie s fie de A#<A m minimum# dar
pentru un confort mai bun se poate A#?A m!
Ar!3!r-! 9 &or0. d- U
-cest fel de amenajare a meselor se utilizeaz# mai ales# pentru activiti n (rupuri de lucru)
MorNs&op# seminar# trainin(# oferind vizibilitate tuturor participanilor spre moderator# precum i
spre ecranul de proiecie sau alte mijloace de lucru folosite $flipc&art# 2K'!
BC
E'A$2!0-"- #$ *-r,$'$$ "-A$'-
Calitatea ec&ipamentelor audio*video i a serviciilor te&nice contribuie n msur
considerabil la succesul conferinei! -desea# prezentrile i dezbaterile se susin cu ajutorul
videoproiectoarelor# retroproiectoarelor# flipc&art*urilor# computerelor i cone+iunilor %nternet n
sli! :lile cu capacitate de peste >/ de persoane impun utilizarea instalaiilor de sonorizare# la care
se pot ataa microfoane fr fir / lavaliere / de mas pentru prezidiu / cu pupitru pentru vorbitor!
:erviciile de traducere simultan se includ din timp n bu(et i n planul or(anizatoric# fiind
i un ar(ument n ncurajarea creterii numrului de participani! 2raducerea poate fi asi(urat fie
simultan# de ctre traductori aflai n cabine speciale# prin instalaie individual# fie consecutiv de
ctre un interpret pentru vorbitor!
C!"-r$:
Pe durata conferinei# se prefer servirea unor prnzuri de afaceri de durat medie# n aceeai
locaie! Pro(ramul prevede i pauze de cafea pentru participani $cafea# ceai# rcoritoare# produse de
patiserie# (ustri etc!'! Caterin(ul n slile de conferin se refer la necesarul de buturi rcoritoare
pentru vorbitori i public!
6ecepiile de bun*venit# o cin n ambiana tradiional local# dineurile oficiale fac parte din
pro(ramul obinuit al conferinelor# facilitnd stabilirea raporturilor sociale intre participani!
9n funcie de natura activitii de caterin(# se practic servirea la mese sau de tip bufet!
BC
-l!C!C&iriac$>AAC'# -sisten% turistic n or$anizarea eenimentelor!p.+0
51
8eniurile se stabilesc n acord cu beneficiarul# respectnd caracteristicile fiecrei aciuni n
parte# innd cont de diferite cerine speciale $ve(etarieni / diabetici / apartenen cultural sau
reli(ioas'!
C!2$"o+1+ III S"1d$$ d- '!8 2- 2$!%! )1*$-** d$ C+13 N!2o'!
III/6 "usiness da3s n Cluj &apoca4 Studiu de ca*
III/6/6 Despre "usiness Da3s
1venimentele de acest (en au nceput s fie or(anizate n fiecare an ncepnd cu >A=A# ele au
scopul de a dinamiza mediul de afaceri i se concentreaz pe subiecte de interes antreprenorial i de
mana(ement!
-ceste manifestaii au nceput s aib loc n oraul 2r(ul 8ure# apoi n anul >A== s*au e+tins n
2imioara# ;raov i ;ucureti! 9n anul >A=> s*a or(anizat prima data la Cluj Napoca# proiectul
52
;usiness "aHs! 1venimentul se desfoar pe parcursul a dou zile i cuprinde de obicei C
conferine i =< MorNs&op*uri!
6olul conferinelor este de a e+pune# noi perspective venite din partea unor oamenii importani
din lumea afacerilor! :e e+pun trendurile sau tendinele n afaceri ct i povetile motivaionale i
inspiraionale ale unor speaNeri de calibru! 6olul MorNs&op*urilor este de a dezvolta studii de caz i
e+emple# noi modaliti de adaptare ntr*un mediu de afaceri care este in prezent afectat de
economia mondial!
B/
9n ceea ce privete accesul n cadrul
evenimentului# e+ist C cate(orii de sesiuni#
fiecare cu anumite restricii# i anume)
8asa rotund televizat la care nu
particip publicul lar(# invitaii fiind
selectai in prealabil,
:esiune de netMorNin( internaional# la
care particip firme alese pe baza unor
criterii solicitate de firmele partenere,
:esiune de K%P netMorNin(# la care
persoanele participante sunt alese de ctre
or(anizatori,
LorNs&op*uri te&nice sau speciale# la care
se poate ac&iziiona accesul!

Pro0o,!r-! -,-$0-"-+or! 1venimentele
;usiness "aHs sunt intens promovate# n primul rnd printr*o campanie media care cuprinde)
reclame n media scris# reclame la radiouri i posturi 2K# reclame n emisiuni de tip business! Pe
ln( mijloacele de promovare clasice din pres i televiziune# cea mai bun promovare se face n
mediul online# este foarte eficent i preurile nu sunt ridicate# este cel mai ierftin mod de
promovare! -cesta se face prin site*uri de tiri sau site*uri dedicate antreprenorilor! Ct si n mediul
social# prin pa(in de EacebooN# 2Mitter# LinNed%n# Joo(lec# Soutube# :lides&are si altele' P apro+!
65/555 d- 2-r*o!- 'o-'"!"- cumulat pe toate mediile!
:e deruleaz n paralel i campanii de sms marNetin(# email marNetin(# telesales sau direct
marNetin(# operate de ec&ipe de profesionisti cu e+perient! Pa(ina de pe EacebooN aa ajuns pe
locul =A n topul Eacebrands n cate(oria pa(inilor de tiri de business!
B/
;usiness "aHs Cluj# &ttp)//MMM!businessdaHs!ro/
F$:/7/6/A&$* 2ro0o%$o!+
B1*$-**D!B*@*1r*!:;;;/)1*$-**d!B*/ro
53
F$:/7/4/P!:$! d- F!'-)ooF B1*$-** D!B*
Promovarea outodoor# ec&ipa de or(anizare acord o importan major i acestui tip de
promovare# ea se face prin panouri LC"# care sunt pozitionate n zone de trafic intens# pentru a fi
vzute de toat lumea! :e fac si mes&u*ri de mari dimesiuni sau campanii de mprire a pliantelor
n zone rezideniale si cldiri de birouri!
;usiness daHs dispune si de o emisiune 2K sau radio# care este dedicat parial sau inte(ral
evenimentului! 9n urma succesului n anul >A=A a debutat emisiunea ;usiness LaHs pe un canal de
televiziune din 2r(ul 8ure avnd un real succces!
Pentru a avea succes ;usiness "aHs are un numr impresionanat de parteneri# care i
promoveaz ntr*o manier foarte bun! 9n opinia mea acest eveniment are o promovare foarte bine
pus la punct# se observ o nvestiie major de resurse financiare# umane# timp i ndemnare care
duc la succesul fiecrui eveniment de acest tip!
B<
III/6/4 ,rima ediie "usiness Da3s la Cluj
B<
Conform site*ului &ttp)//MMM!businessdaHs!ro/
54
Prima ediie a acestui eveniment la Cluj Napoca a
avut loc n perioada >?*>D iunie >A=> n &otelul de
/ stele Jrand Iotel %talia!
-ctivitiile s*au e+tins pe parcursul a dou zile# a
nceput n data de >? iunie ora @!AA! -u fost un
numr de /C de speaNeri pe conferine din diverse
domenii# ei fiind activi i pe partea de MorNs&opuri
sau masa rotund!
Pro(ramul a nceput la ora @!AA# cu conferina
Ci itorul! proocri 'i oportunit%ii pentru mediul de
a"aceri# a fost urmat de =eadership n remuri
tulburi# ele au fost urmate de o serie de MorNs&op*
uri! 4iua s*a nc&eiat cu o de(ustare de vinuri# o
prezentare de mod i o sesiune de K%P NetMorNin(
la 6estaurantul Nobori!
4iua a doua a fost nceput de conferina Succesul
n noua paradi$m economic! urmat de ultima conferin# 9nteprenoriat 'i mana$ement de
succes ! -u urmat MorNs&op*uri bazate pe diverse teme! La sfrit a fost e+tra(erea unei tombole#
seara s*a nc&eiat cu :esiunea de K%P NetMorNin( la 6estaurant -roma!
Preul de participare la eveniment a fost de =/ euro/zi sau >/ euro pe ambele zile!
M-*- Ro"1d-
9ntroduse pentru prima dat n pro(ramul evenimentelor ;usiness "aHs la ediia cu numrul <
de la 2imioara# datorit succesului deosebit i mai ales datorit impactului puternic asupre
mediului de afaceri# am decis permanetizarea acestor sesiuni de dezbateri n jurul unor subiecte de
interes pentru mediul de afaceri n care se desfoar evenimentul!
La ediia de la Cluj Napoca focusul s*a pus pe C teme majore)
=! :trate(ie de afaceri
>! 0utsourcin(
B! Comunicare i P6 n vremuri tulburi
C! :trate(ia modern de mana(ement al resurselor umane!
8esele rotunde au n medie =>*=< invitai speciali i =*> moderatori care dezbat n jurul temei!
Eiecare sesiune are dou pri) 9n prima parte are loc o sesiune de ntrebri puse din partea
moderatorului i invitaii sunt ru(ai s rspund fiecare ntr*un interval de timp de ma+im = minut!
9n a doua parte urmeaz o sesiune de ntrebri puse din sal $din partea participanilor' moderat de
facilitator!
Korbitorii de la mesele rotunde sunt alei cu atenie de ctre or(anizatori pentru a acoperii ct
mai multe domenii i o diversitate reprezentativ a mediului de afaceri! Printre invitai sunt att
reprezentani ai mediului de afaceri local ct i reprezentani de seam din mediul de afaceri
naional!
N-";orF$:
:copul :esiunilor de netMorNin( este de a
dezvolta spiritul i cultura de business netMorNin( n
rndul oamenilor de afaceri# fiind or(anizate fie un
F$:/7/7/B1*$-** D!B* 9
C+13@*1r*!:;;;/)1*$-**d!B*/roD
F$:/7/= B1*$-** d!B*@*1r*!:)1*$-**d!B*/ro
55
cadru plcut*informal# fie ntr*un cadru formal i oferind numeroase oportuniti de interaciune
ntre cei prezeni! Eocusul sesiunilor de business netMorNin( este pe dezvoltarea spiritului
-:0C%-2%K c o component esenial n mi+ul de abiliti necesare pentru a face fa cu success
la nou paradi(m economic i la provocrile economioce actuale!
0r(anizatori evenimentului au fost firmele -desco i NeMfield Consultin(! Co*or(anizatori au
fost Complete 2rainin(# Pro 2ours %nternational i Lise Iouse Productions! Coac& -dvisor a fost
8i&ai :tnescu# printrea cei mai importani parteneri lo(istici se numr) Iotelurile 6amada# CitH
Plaza# Premier, -udi i -utoMorld, 6estaurantele 8artH# Lu(ano i -roma! Parteneri au mai fost i
0ran(e# -erocenter# -rt "ental Clinic# 0nline ;usiness :c&ool! 1venimentul a avut susinerea
tuturor partenerilor media din ora# desi(nerul vestimentar a fost :arto i foto(raful dK media!
B?
1diia din Cluj Napoca a fost promovat prin flHere# brouri i un spot publicitar! 1a a nsumat un
numr de /AA participani!
III/6/7 Comparaie ntre "usiness Da3s din Cluj &apoca 'i alte ora'e implicate
B1*$-** d!B* T$0$#o!r!! 9n 2imisoara prima ediie din anul >A=># a avut loc n >@*BA martie
>A=># locaia a fost n Centrul 6e(ional de afaceri 2imioara# spre deosebire de Cluj unde a avut loc
ntru &otel! -sta poate spune c 2imioara are un centru de afaceri bine dezvoltat pentru evenimente
de asemenea anver(ur# dar asta necesit cazarea partcipaniilor# pe ln( Cluj care nc nu dispune
de unde Centru de afaceri suficient de bine pus la punct# dar dispune de un &otel bine dezvoltat
pentru acest eveniment care n sc&imb ofer i czare pentru participani! 1venimentul a strns peste
/AA de participani# e fiind promovat prin brosuri i flHere si un spot de promovare!
Ca si n cazul Clujului pro(ramul a fost la fel# e+pus pe > zile# avnd C conferine# =>
MorNs&opuri i BC de staNe&olders de top! 1venimentul ncepe cu dou conferine i continu cu
MorNs&opuri fiind nc&eiat de evenimente sociale i o cin Kip! 2oate evenimentele de acest (en au
acelasi pro(ram acesta fiind impus de ora(anizatori!
La 2imioara cazarea participanilor se face n &otelurile din apropierea locaie evenimentului
adic din centrul oraului!:e observ preferina pentru &oteluri# majoritatea fiind business# de B#C
stele avnd un contract cu or(anizatori i oferind reduceri!
B1*$-** d!B* B1'1r-#"$! -nul >A=> inc&eie n => decembrie la ;ucureti evenimentele
;usiness "aHs n Iotel IoMard Fo&nson Jrand Plaza# la fel ca i la Cluj acest eveniment are loc n
&otelul de top al ora ului# de / stele! -cesta constituie un avantaj deoarece &otelul poate oferi i
cazare participanilor! - avut un numr superior evenimentelor din alte orae de DA de speaNeri de
top#pro(ramul avnd acelai tipar specific evenimentului# e+pus pe > zile! -u participat un numr de
?AA de participani la acest eveniment!
III/6/= Anali*a ediiilor anterioare
Primele ediii au strns un numr de /AA de partcipanii! Profilul participanilor la ;usiness
"aHs# dup analiza evenimentelor din anii anteriori# se poate observa n urmtoarele dia(rame)
B?
Conform site*ului # &ttp)//MMM!businessdaHs!ro/
56
F$/7/E Do0-$1+ d- !'"$,$"!"- !+ 2!r"$'$2!%$+or@*1r*!: ;;;/)1*$-**d!B*/roD
F$:/7/K Ar$! d- 2ro,-$-%. ! 2!r"$'$2!%$+or@*1r*!: ;;;/)1*$-**d!B*/roD
Conform statisticilor prezentate anterior ct i altor statistici analizate# reies urmtoarele)
1omeniul de actiitate cu cea mai mare pondere este reprezentat de sectorul online#
%2[C# servicii profesionale i alte domenii,
Fumtate din participani proin din judeul n care este or(anizat evenimentul# urmai de
participanii din judeele limitrofe i cei din alte judee,
8ai mult de jumtate din participani au enituri ntre >/AA*/AAA 6on# cealalt jumtate
se mparte n cei cu venituri ntre =AAA*>/AA 6on i cei cu venituri peste /AAA 6on dar i
un procentaj mic de participani cu venituri sub =AAA 6on,
Cei mai muli dintre participani au &rsta cuprins ntre BA*CA de ani# urmai de cei cu
vrsta ntre >/*BA de ani# ponderea cea mai mic o au cei trecui de /A de ani,
"istribuia participanilor n funcie de se. este apro+imativ e(al# procentajul femeilor
fiind cu / O mai mic dect cel al brbailor!
BD
BD
Conform site*ului# &ttp)//MMM!businessdaHs!ro/
57
III/4/ T(r.ul A.raria Expo Transilvania
1ste cel mai mare tr( a(ricol din 2ransilvania# se
afl anul acesta la cea de*a =@ ediie! -(raria este unul
dintre cele mai bune locuri de ntlnire ntre fermieri i
reprezentani industriei a(ricole din 6omnia i este
recunoscut la nivel internaional! 1voluia numrului de
e+pozani a crescut aproape constant# n anul >A=> a avut
peste BAA de e+pozani din => ri europene i peste
>>!AAA de vizitatori! 9n (raficul de mai jos se pot observa
performanele tr(ului n anii precendeni!
B@
F$:/7/M/N10.r1+ -I2o8!%$+or @*1r*!: A""2:<<;;;/!:r!r$!/$&o/ro<D
Jraficul este fcut pe perioada >AA/*>A=A# se poate observa o cretere continu a e+pozanilor
de la =@/ n >AA/ la >?> n >A=A# apo(eul a fost atins n anul >AAD cu >@C e+pozanii!
B@
Conform site*ului MMM!a(raria!ro
F$:/7/L/THr:1+
A:r!r$!@*1r*!:;;;/!:r!r$!/$&o/ro
5/
9n urmtorul (rafic se poate observa evoluia numrului de vizitatori! -cest (rafic urmrete
perioada >AA/*>A=A se obesrv o cretere a numrului de vizitatori de la ==!D<? n >AA/ la =D!/<>
n >A=A# numrul vizitatoriilor a crescut de la an la an!
F$:/7/N/N10.r1+ ,$8$"!"or$+or@*1r*!: A""2:<<;;;/!:r!r$!/$&o/ro<D

9n anul >A=B au participat un numr de apro+imativ >AA de e+pozanii# dintre care C/ de e+pozanii
strini# firmele din strintate au fost predominante din -ustria$ =B'# 3n(aria$=='# Jermania$ <'#
"anemarca$ C'# ;el(ia$>'# ;ul(aria$='# %talia$C'# :pania$='# 6ep!8oldova$='# -n(lia$='# :erbia$='!
"in aceast statistic se poate oberva c -ustria a avut cel mai mare numr de e+pozani la acest
tr(! Numrul e+pozanilor a crescut cu BAO fat de ediia anterioar! 9n acest an# participarea
internaional este reflectat de) prezena cu stand naional a -ustriei pentru a asea oar la -(raria#
standuri colective ale 3n(ariei# precum i standuri individuale ale unor companii din ri precum)
Jermania# %talia# "anemarca# 8area ;ritanie# Erana# etc !La standul "LJ Jermania $:ocietatea
Jerman pentru -(ricultur'# or(anizaie (erman de renume n sectorul a(ro*alimentar# cei
interesai se vor putea informa cu privire la posibilitile de vizitare a celei mai mari e+poziii
a(ricole din lume -(rite&nica >A=B# Jermania $Ianovra# =>*=< noiembrie'! 2r(ul %nternaional
-(raria se bucur i n acest an de parteneriatul tradiional ntre Camera de Comer i %ndustrie Cluj#
1+po 2ransilvania# NI6 -(roPartners# 3niversitatea de 7tiine -(ricole i 8edicin Keterinar
Cluj*Napoca i "irecia pentru -(ricultur a Fudeului Cluj# precum i de sprijinul %nstituiei
Prefectului Fudeului Cluj# al Consiliului Fudeean Cluj i al Primriei i Consiliului Local al
8unicipiului Cluj*Napoca!
2r(ul are un contract de colaborare cu diverse &oteluri din Cluj Napoca n vederea cazri
participanilor! -cest contract le permite e+pozanilor cazri la preuri avantajoase# printre &otelurile
cu care or(anizatori au contracte de colaborare se numr# &otelul 6oHal Classic# Iotel ;elvedere#
aici au contract direct cu &otelul! Contracte prin a(enia de turism 0pen 2our %nternational au cu
&otelurile Paradis# &otel 3nivers 2# &otel ;est Lestern Eusion# &otel 0ni+! 8ai ai contracte i prin
a(enia 2ravel[2ravel cu &otelul 2opaz! :e observ c e+pozanii prefer cazare n &oteluri de B sau
C stele!
2r(ul a fost promovat prin materiale publicitare# flHere# brouri# pe site*ul principal
&ttp)//MMM!a(raria!info!ro/# n reclame radio i tv! -re i pa(in de EacebooN i cteva spoturi
publicitare pe Soutube! :e caut o mbuntire de la an la an!
5.
III/7 acilti pentru turismul de business n )otelurile clujene
T!)-+/7/6/F!'$+$".%$ 2-"r1 "1r$*01+ d- )1*$-** 9 Ao"-+1r$
Co"-+ Nr *!+$ C!2!'$"!"- *!+!
d- 'o&-r$"!
Do".r$ d- )!8. Do".r$
*12+$0-"!r-
Do".r$ *2-'$!+-
2ransilvaniaZZZ = /A 1cran#flipc&art#videopr
oiector#
internet!
:istem traducere W
Capitol ZZZ = <A %nternet#flipc&art#
ecran proiecie#
videoproiector!
W W
Central ZZZ = @A Elipc&art#internet#
videoproiector#LC"#
internet!
6etroproiector#
videoconferin!
W
0limp ZZZ C >A*>DA Elipc&art#videoproiect
or#ecran
proiecie#internet#
-er
condiionat#ventilaie
pentru fum!
W
2opaz ZZZ C >A*/A %nternet#ecran
proiecie#videoproiecto
r#flipc&art!
W ;usiness center!
Kictoria ZZZ > <A*=>A %nternet# sistem
audio#videoconferin#
prezidiu
:istem
traducere#prezentantare
vitual#
videoconferin#sistem
audio video!
W
3nivers 2ZZZ C
>/*>/A
8icrofoane#teleconferi
n#videoproietor#flipc
&art#internet
:istem
traducere#videoconferi
n!
W
Cristal ZZZ = CA Elipc&art# internet#
videoproiector
W W
:even ZZZ = >/ #internet#ecran
proiecie#flipc&art!
Perete
mobil#fa+#fotocopiere!
W
Pami ZZZ B =>A %nternet#flipc&art#
videoproiector#ecran
proiecie#
Kideoconferin#fa+! W
6oHal ClassicZZZ B /A*>DA %nternet#videoproiector
#laptop#laser
pointer#flipc&art!
8icrofoane#fa+#imprim
antant#luminnatural#
aer condiionat#
:ervicii de secretariat!
EultonZZZ = /A %nternet#videoproiector
#ecran proiecie#
fa+ W
Jolden 2ulip
-na "omeZZZZ
C /AA Kideoproiector#internet
#ecran
proieie#flipc&art#
Lumin natural# %nstalaie climatizare!
Jrand
NapocaZZZZ
== >/*=>AA 2raducere#sonorizare#
microfoane#mobilier#e
cran proiecie
:cen mobil#ecran de
proiecie culisabil#
:tative pentru postere!
0palZZZZ >
D*DA
videoproiector#ecran
proiectie#flipc&art#inter
net#telefon!
Lumin
natural#climatizare#
W
:unnH IillZZZZ C
CA*=<A
Kideoproiector#
ecran proiecie#
flipc&art#microfoane#in
ternet!
:istem audio*video# W
JranataZZZZ > =?/ Kideoproiector#flipc&a
rt#telefon#internet#ecra
n proiecie!
W W
60
PremierZZZZ B =<*==A Kideoproiector # ecran
de proiectie#
flipc&art#internet#
-er condiionat#
asisten
te&nic#microfoane
mobile#
sistem traducere
simultan
2ranslator#servicii foto*
video!secretariat!
0ni+ZZZZ %nternet#ecran
proiecie#vidoeproiecto
r#flipc&art#
-er condiionat# :ecretariat#servicii
masa#coffe breaN#
6amadaZZZZ C
CA*>AA
Elipc&art#ecran
proiecie#videoproiecto
r#pointer#intenet!
:istem
audio#microfoane#siste
m traducere simultan!
W
;est
LesternZZZZ
B =/*CAA 1cran
proiecie#videoproiecto
r#flipc&art# #internet!
8icrofoane#prezidiu#a
er condiionat#
W
-rHZZZZ = =AA Kideoproiector# ecran
de proiecie# #mobilier
specific# internet#
W Coffee breaN
0pera PlazaZZZZZ B B/A -cces internet#
videoproiector#ecran
de
proiecie#flipc&art#poin
ter#internet!
8icrofoane#pupitru#aer
condiionat#lumin
natural#video*
teleconferin#traducer
e simultan#
2raductori#servicii
secretariat!
CitH PlazaZZZZZ > =A*>/A Kideoproiector#ecran
proiecie
electric#internet#mobile
r#
8icrofoane#prezidiu#p
upitru#asiten
te&nic#(arderob#aer
conditionat#
W
Jrand %taliaZZZZZ =C >D*D/A Kideoproiector#internet
#ecran proiecie#
flipc&art#pointer#
8icrofoane# aer
condiionat# lumin
natural#sal
re(ie#tele*
videoconferin#servici
i foto*video#traducere
simultan
Panouri pentru
si(nalistic cu lo(o
personalizat#
reception*desN# Nit
con(resual!
:un JardenZZZZZ C >C*C/A Kideoproiector#internet
#ecran proiecie#
flipc&art#pointer#
Lumin
natural#ec&ipamente
audio*video#
"ecoraiuni ele(ante!
2abelul mai sus prezentat# este realizat pe &otelurile din Cluj care am considerat c practic
sau au un potenial pentru turismul de business! -m analizat doar &oteluri de cel puin B stele# care
sunt cutate de turi ti de business# cate(oria &otelurilor de B stele ofer servicii de business destul
de variate # => &oteluri din Cluj consider c sunt mai reprezentative# ele au dotrile minime
or(anizri unui eveniment# unele au c&iar i dotri suplimentare $lumin natural# videoconferin'!
-u de obicei = sau mai multe sli de conferin# unele c&iar si C# cu locuri cuprinse ntre >A si >DA!
0r(anizeaz conferine mici# trainin(uri# ntlniri de afaceri# teambuildin(uri sau prezentri de
produse! 3nele au i dotri speciale# cum ar fi ;usiness Center sau servicii de secretariat!
Iotelurile de C stele sunt cele mai bune pentru turismul de business# nu doar c au un confort
ridicat pentru cazare# au faciliti pentru petrecerea timpului liber i dotri pentru evenimente
business# preturile nu sunt aa ridicate i sunt ideale pentru acest tip de turiti!
9n Cluj Napoca sunt == &oteluri de C stele# ele sunt preferatele turitilor care vin la Cluj pentru
afaceri! -u ntre = i == sli de conferine# cu locuri cuprinse ntre =/ i =>AA! "otrile de baz nu
lipsesc din aceste sli# c ti cele suplimentare# unele au i dotri speciale $ secretariat#coffee
breaN#tranlator'# dispun de toate dotrile unui eveniment de succes! Pot or(aniza i conferine mari#
trainin(uri# ntlniri de afaceri i prnz de afaceri# prezentri de produse# lansri de cri! Cele mai
bune &oteluri de business din Cluj sunt 6amada i Jrand Napoca!
61
9n Cluj e+ist C &oteluri de / stele# toate pot or(aniza evenimente de mare importan# au ntre
> i =C sli de conferine# cu locuri ntre =A i D/A! 0fer condiii de cazare e+celente# confort
ridicat# restaurante# faciliti pentru leisure! Pentru or(anizarea de evenimente ofer asisten#
dotrile minime# dotri suplimentare# c&iar i dotri speciale! -ici se or(anizeaz cele mai
presti(ioase conferine si evenimente si cazai oamenii importani care ne viziteaz oraul!
III/= Studii de ca* pe )otelurile clujene
Cluj Napoca are n medie apro+imativ CA de &oteluri ideale pentru cazare# c&iar si aa e+ist
cteva care ofer toate condiile pentru turismului de business# pentru ntlniri de afaceri i
or(anizarea de conferine! 3n turist de business caut un confort ridicat si faciliti pentru afacerile
care le are n ora! Pentru acest se(ment nu este important preul sejurului# de aceea ei caut &oteluri
de minim B stele! "in acest cate(orie cosider cteva &oteluri din Cluj ideale pentru a fi numite
&oteluri business!
III/=/6 5otel Topa*

:lo(anul &otelului este #ur passion.Dour
con"ort# este afiliat lanului ;est Lesternm
considerat cel mai bun lan de &oteluri de
business din lume! -re avantajul de a fi situat
n centrul oraului# pe str!:eptimiu
-lbini#nr!=A# la doar D Nilometri de aeroport!
Iotelul are condii ideale pentru cazare#
camerele sunt foarte diverse# camerele sunt
spaioase# luminoase i confortabile# decorurile
sunt n tonuri calde! 1ste de remarcat (rija
pentru detalii i caracterul unic# are CC de camere# consider c cele ideale pentru business sunt
camere business cu pat matrimonial# camerele ofer intimitate i confort! Camerele business
ale sunt amenajate n dou variante) camere cu pat matrimonial # un spatiu de cazare destinat
cuplurilor# i nu numai# si camere cu doua paturi# un spaiu de cazare destinat persoanelor sin(le sau
colaboratorilor care doresc sa impart aceeai camer!
6estaurantele &otelului au buctrii creative# mncruri ispititoare n ambian unic sunt ideale
pentru ntlnirile de afaceri! -u o vast e+perien de peste >A de ani n or(anizarea de evenimente
poate susine cu succes evenimentele n slile lor de conferin! "atorit spaiilor fle+ibile i a
dotarilor slilor de conferine din &otel este renumit pentru or(anizarea de evenimente i pentru
slile de conferine ! 2oate acestea din cauza unei atmosfere distincte si condiii deosebite pe care le
ofer pentru susinerea seminariilor# tranin(*urilor# recepiilor# cocNtail*urilor# ntlnirilor de afaceri!
:lile au acces Mireless n spaiile publice# telefon internaional# business center cu servicii de
secretariat la cerere# saloane pentru intlniri de afaceri# prezentri si seminarii# ec&ipamente si dotri
necesare conferinelor# rent a car# acces facil ctre centrul orasului i aeroport!
9n salile de conferinte# majoritatea cartilor de credit sunt acceptate) Kisa# -merican 1+press#
8aster Card! 9n tabelul urmtor este evideniat capacitatea slilor de conferin!
F$:/7/65/Co"-+ To2!8
62
S!+$
'o&-r$%-
#$
)!'A-"-
N10- *!+.
'o&-r$"-
C+13
*02 Co*$+$1 For0. U C+!*. P!r+!0-" T-!"r1
:ala
conferinte
2opaz Cluj
=>/ /A pers C< pers <A pers /A pers =AA pers
:ala
conferinte
6ubin Cluj
D/ CA pers B/ pers CA pers CA pers =AA pers
:ala
conferinte
C&esterfield
Cluj
BA >A pers * => pers * >/ pers
:ala
conferinte
Lindsor
Cluj
>A =A pers * => pers * =/ pers
T!)-+/7/4/S.+$ d- 'o&-r$%. Co"-+ To2!8 @*1r*!: A""2:<<;;;/Ao"-+"o2!8'+13/ro<D
Pe anul >A=> ponderea de turiti strini a fost de
/=O si sejurul care acestia au stat a fost de C*< zile# unii
au nc&iart o camer c&iar i pe = lun! Provenienta
turitilor este obicei din 3n(aria# Jermania# %talia! @/O
dintre turiti sunt de business# n (eneral firmele care
cunosc avantajele unui lan &otelier de renume! 1+ist
pac&ete promo1+ist pac&ete promoionale pentru firme#
de (enul trei zile de conferin cu coffee breaN# prnz i
sal de conferin inclus# reduceri la camere la (rupuri
mari! - primit diverse premii si distincii, Locul > n 2op
afaceri 6omnia n anul >A=>#locul B n acelai top n
anul >A==!
CA
:it*ul oficial al &otelui este disponibil n limba romn i en(lez!
III/=/4 5otel 6nivers T
1ste unul dintre cele mai vec&i &oteluri din ora# plasat ntr*o zon privile(it n apropiere de
%ulius 8all# este ideal pentru cltoriile de afaceri! 0fer n prezent /A de camere destinate cazri#
sunt linistite i armonioase# decorate n stil modern i unic! Consider c ideale pentru turiti de
afaceri sunt cele sin(le sau dormitor e+ecutive! :unt de folos pentru terminarea proiectelor# au la
dispoziie birou# telefon#internet# toate au aer conditionat#televizor#usctor de pr!
CA
Conform site*ului &ttp)//MMM!&oteltopazcluj!ro/
F$:/7/66/S!+! d- 'o&-r$%. R1)$
63
Iotelul dispune de un restaurant ele(ant# are o
ambian aparte i o e+perien culinar vast#pentru
a v bucura de un cocNtail sau o butur fin# e+ist un
LobbH ;ar! 3nivers 2 pune la dispoziie toat
aparatura necesar pentru orice tip de
eveniment#seminarii# MorN*s&opuri! Centrul de
conferin este compus din patru sli# dou dintre ele
pot fi interconectate# cu capicitatea de pn la >/A
locuri! -re dotri te&nice pentru sonorizare,
:istem de sonorizare# microfoane# sistem de
teleconferin sau dotri pentru prezentri video,
videoproiector# laptop# LC"# sistem pentru
videoconferin# cabine pentru traductori! -u personal
calificat pentru or(anizarea oricrui tip de evenimente!
-re un pac&et pentru conferin# daca rezervi pentru =A
persoane plateti doar pentru D!
Iotelul dispune de o serie de faciliti# servicii rent a
car# seif la recepie# room service# parcare#tranfer
aeroport*&otel*aeroport# procurri de bilete!
2uriti care vin la Cluj n interes de afaceri sunt cei care
vin cel mai des la acest &otel! -re o pondere de </O
pentru turiti de business# durata sejurului este de B*/
zile i proveniena lor este 3(aria# Erana# Jermania# :pania!
:ite*ul oficial este disponibil n romn# en(lez# francez# (erman# portu(&ez# spaniol!
C=
III/=/7 5otel 7olden Tulip
Iotelul face parte din lanul Jolden 2ulip# aici te poi bucura de un desi(n inedit mbinat cu
servicii de calitate internaional! Iotelul de C stele este situat pe strada 0bservatorului nr!=>@ n
cartierul 4orilor# consider c are o poziie bun accesibil oriunde n ora! %mpresioneaz cu o
panoram asupra oraului superb# este &otelul ideal pntru turiti de afaceri# deoarece indeplinete
standardele internaionale cu care acestia sunt obisnuii! 1ste un &otel foarte popular pe
2rip-dvisor# ajun(nd printre primele locuri mereu! "ispune de =A@ camere destinate cazri cu un
desi(n modern si confortabil# adapta celor mai pretenioase (usturi! Camerele destinate turitilor de
afaceri sunt cele :tandard i 1+ecutive! Pe perioada anului >A=B dispune de ofert pentru cazare# D@
euro pentru camera sin(le i =A@ euro pentru cea e+ecutive! Camerele dispun de toate facilitile
unui confort sporit# cum ar fi, aer condiionat# seif electronic# minibar# televizor# muzic ambiental
n baie# produse de n(rijire personl de lu+# senzor de fum!
-re un restaurant i un LobbH ;ar# cu un
meniu i desin( unic# personal profesionist#
are buctrie internaional# dup ce servii
masa putei savura o cafea sau o bautur fin
la LobbH ;ar!
"ispune de un centru de conferine care are C
sli# de dimensiuni diferite# sunt ideale pentru
relizarea unui eveniment de succes! %ndiferent
dac e trainin(# conferin# prezentare# ofer
lo(istica necesar si asisten din partea
personalului! :lile au o capacitate de pn la
C=
Conform site*ulului oficial &ttp)//MMM!universt!ro/
F$:/7/64/Co"-+ U$,-r* T
F$:/7/67/*!+. d- 'o&-r$%.
F$:/7/6=/Co"-+ Go+d- T1+$2
64
/AA de persoane!2oate slile dispun de instalaie de sonorizare si microfoane# internet#
videoproiector# flipc&art# instalaie de climatizare# lumin natural si artificial!
Iotelul are o serie de faciliti unde oamenii de
afaceri se pot rela+are dup terminarea pro(ramului de
munc! Jolden JHm# unde se poate (si sal de firness
cu aparatur de ultim (enereie cu indrumtor# salon
de masaj unde v putei destinde cu un masaj rela+ant
sau de o saun! -ccesul de face pe baz de pro(ramare!
Iotelul are parte de revieM*uri pozitive din partea
oaspeilor care i*a clcat pra(ul! 1ste numit# 7el mai
con"ortabil! placut! curat si amical hotel din 7luA*
>apoca! hotelul n care te sim%i ca acas! aceste
prei pozitive i dau un plus de credibilitate &otelului!
1ste un &otel destinat turismului de business din
Cluj# un numr mare de turiti pentru afaceri vin la
Jolden 2ulip n fiecare an i numrul lor creste de la an la an! ?BO din oaspei sunt strini# numrul
turitilor este de apro+imativ =AAA de turiti# sejurul lor este de B*C zile n (eneral i locul de
provenien este Jermania# %talia# Erana# -n(lia# ei c&eltiesc n medie pentru un sejur apro+imativ
=AAA de euro!n (eneral ei ies puin n ora# la un pa&ar# la un restaurant cu specific i cam att!
:ite*ul este disponibil n limba romn i en(lez!
C>
III/=/= 5otel 7rand &apoca
:ituat pe malul :omeului pe strada 0ctavian
Jo(a# este renovat recent i are cea mai mare capacitate
pentru conferine din 2ransilvania! 1ste la >A de minute
de aeroport i la C minute de centrul oraului! -re peste
=BA de camere# cele ideale pentru afaceri sunt cele
sin(le i suite# dispun de toate facilitile de confort#
room service# rent*a*car# concier(e# servicii de
secretariat# internet# aternuturi antialer(ice# &alate de
C>
Conform site*ului &ttp)//MMM!(oldentulipcluj!ro/
F$:/7/6E/S!+! d- 'o&-$%.
F$:/7/6K/Co"-+ N!2o'!
65
baie! -re multe faciliti# camere de B i C stele#parcare# :pa cu picin# bar# patiserie#
limuzin#servicii de transport# plata cu card!
-re cele mai mari sli de conferin din ora# dispune de == sli e+puse in tabelul de mai jos)
T!)-+/7/7/S.+$ d- 'o&-r$%. *$ '!2!'$"!"-! +or@*1r*!: ;;;/Ao"-+!2o'!/roD

2oate slile au scopul de a mri capacitatea i au toate dotrile necesare pentru un
evenimente de succes, traducere simultan# sonorizare# microfoane de toate
tipurile$fi+e#mobile#lavaliere'# prezidiue modular# mobilier pentru conferine# scen mobil# ecrane
LC"# ecrane culisabile de proiecie# proiector# stative pentru postere! -u contracte de colaborare cu
dieverse firme clujene cum ar fi) ;anca 2ransilvania# 6omtelecom# Pepsi# 0mniasi(# 2iff# W Eactor#
P&illips# 1voline!
Ponderea turitilor strini car vin pentru afaceri este destul de mare de <DO# n >A=> au fost
nre(israi apro+imativ D?AA turiti strini# turiti c&eltuie pn la =/AA de euro pe un sejur# durata
ederi este de C*/ zile! Cei mai muli turiti vin din 3n(aria# 6epublica 8oldova# ;ul(aria# 3craina#
Jermania# %talia!
:ite*ul oficial este disponibil n romn i en(lez!
CB
III/=/E 5otel #amada
:lo(anul &otelului este ele$an%a 'i con"ortul de
/ stele! 1ste situat pe Calea 2urzii# aproape de
toate obiectivele importante ale oraului!
-parine (rupului 1urotrend# a+at pe business#
&otel i rezidenial! "ispune de o ofert
(eneroas de cazare# n =AA de camere# spaile de
cazare ideale pentru oamenii de afaceri sunt,
"elu+e e+ecutive# delu+e e+ecutive suite i
premium e+ecutive suite# are si un pent&ouse! -re
un 1+ecitive floor# unic n &otelurile din Cluj# cu
CB
Conform site*ului oficial &ttp)//MMM!&otelnapoca!ro/
S!+. Ar!3!0-"
B!++roo0 TA-!"-r C+!**roo0
A"r$10 >@A >AA =AA
A0)!*!dor =>A =/A DA
Pr$,-- BA CA >/
For10 >/A BAA /AA
Lo))B CDA * *
E1ro2! @/A =>AA =<AA
A"-! BAA /AA B/A
V$-! =AA >>A =/A
Ro0! /DA ?/A <AA
D$2+o0!" CA ?A CA
FoB-r >?A mp * *
F$:/7/6L/Co"-+ R!0!d!
66
acces nelimitat la 1+ecutive Loun(e# oaspeii acestui etaj se bucur de multe benefici# cele mai bune
buturi# fructe# cafea# ceai# acces la terase cu vederere panoramic asupra oraului! Camerele sunt
stilate i spatioase# ideale pentru munc# rela+are si odi&n! -u toate facilitile unui &otel de lu+ si
tot confortul de care un turist de afaceri are nevoie# la fel ca n &otelurile mari din 1uropa! "ispun
de seif# e+pressor# birou# aer confiionat# telefon# tv# minibar# zon de rela+are!
Iotelul are o mulime de faciliti pentru a face clieni s se simt bine# dispune de B<A
:P-[Lellness Center# are vedere panoramic# aici turistul se poate rela+a dup o zi de a(momerat
de conferine# este situat la ultimul etaj# ofer intimitate i rasfa! -re piscin# masaj# saun# fitness
i &elt&H bar unde poi comanda o (ustare sau o bautur sntoas! :ala de fitness are toat
aparatur de ultim (enereie pentru a te menine n form!
6amada# are mai multe resturante i baruri pentru ntlniri business i evenimente# aici se pot
ine seminari# team buildin(uri sau reunini de clas! :lo(anul restaurantelor este E.perience the
urban st:le! let the ma$ic be$in! are un stil inconfundabil# ele(ant i rafinat! -re un restaurant
-Nantus# ele(ant cu mncare bun i atmofer modern# 8ajestic ;allroom# ideal pentru coffee
breaN i prnzuri de afaceri# beneficiaz de intrare separat! -vocado restaurant[loun(e# are
preparate delicioase# decor citHscape i atmosfer metropolitan! 1ste c&ic# modern spaiul ideal
pentru ntlniri de afaceri# 1+ecutive Loun(e# este spaiul ideal pentru nevoile business# este special
conceptul pentru a imbina businussul si rela+area!
1ste considerat cel mai bun &otel de business din oras# fie c e vorba de o conferin sau o
ntlnire de afaceri# este locaia perfect pentru succesul evenimentlui! Calitatea# ncrederea i
profesionalismul sunt valorile pe care se bazeaz ntrea(a activitate# pentru a ne asi(ura c cerinele
tale sunt ndeplinite la cele mai nalte standarde! Eacilitaile noastre sunt special create pentru a
satisface i cele mai sofisticate
pretenii# de la ec&ipamentul te&nic# structura locaiilor#
iluminare pn la servicii food [ bar i specialiti n
or(anizarea de evenimente!
Calitatea i facilitaile locaiei sunt elemente
c&eie pentru succesul unui MorNs&op# conferine sau
ntlniri de afaceri! "ispune de te&nolo(ia i toate
facilitile necesare unei cltorii de afaceri# eveniment
business sau eveniment privat!
:lile de conferine pot fi amenajate n varianta
t&eatre# boardroom# classroom sau 3 s&ape# n funcie de
cerinele fiecrui eveniment i pot (zdui pn la ma+im
=/A de invitai! :lile de conferine dispun de urmtoarele facilitai)
* flipc&art consumabile
* free Mi*fi# internet prin cablu
* sistem de vizualizare prezentari * proiector# ecran de proiectie/ LC"
* pointer# remote control pentru prezentare
* sistem audio# microfoane fi+e i mobile
* sistem de traducere simultan# la solicitare
Capacitatea slilor este e+pus n urmtorul tabel)
T!)-+/7/=/S.+$+- d- 'o&-r$%. #$ '!2!'$""!-! +or@*1r*! :;;;/r!0!d!'+13/roD

F$:/7/6M/S!+. d- 'o&-r$%.
D-10$r- C!2!'$"!"-
M!3-*"$' B!++roo0 Cabaret * pana la =AA de persoane
2&eatre * pana la =/A de persoane
P$: F-rd$!d 2&eatre * pana la =>A de persoane
N$'o+!- To$"8! 3*s&ape * pana la >C de persoane
AF!"1* R-*"!1r!" Pana la >AA de persoane
A,o'!do R-*"!1r!" Q Lo1:- Pana la BA de persoane
G$"-r G!rd- Lo))B Pn la >A de persoane
67

"ispune de ;usiness Center# dac spaiile cu internet Mireless nu sunt suficiente pentru a
lucra la proiecte departe de birou# la 6amada Cluj te ateapta un o""ice a4a: "rom the o""ice dotat
cu toate necesitaile unui om de afaceri activ! Pentru oaspeii sosii n scopuri de afaceri# am pre(tit
o (am de servicii special adaptate stilului business# imbinnd astfel eficiena cu confortul i
rela+area! ;usiness Center*ul este dotat cu B birouri individuale! 1+ist o ec&ip profesionist care
te poate ajuta la crearea evenimentului perfect!
Iotelul are un contract de colaborare cu oficiali 2%EE i muli turi ti pentru festival se
cazeaz aici! Ponderea turitilor strini este mare de D<O cu apro+imativ B?AA turiti strini! Cei
mai muli vina aici din 3n(aria# %talia# Erana i 6e(atul 3nit!
-re o serie de oferte speciale, 0fer < bilete la concertul Patricia Raas# Cluj Ni(&t 1+perience#
pentru cei cazai peste MeeNend# ofer un vouc&er (ratuit pentru a (usta viaa de noapte din ora sau
ofer i bilete (ratuie la obiectivele principale ale oraului# pentru cei cazai pe MeeNend este o
ofert de =/[ reducere la restaurant!
Iotelul are pa(in de EacebooN# cu apro+imativ /AA de liNe*uri# aici sunt e+puse poze# oferte
i dipune de reMieuri pozitive! :ite*ul este doar n limba romn i are posibilitatea de abonare la
neMsletter pentru a afla toate noutile!
III/=/8 5otel Cit3 ,la*a
-u un slo(an care l catalo(&ez din prima
&otel business The business and a"ter
business hotel i The art o" ta,in$ care!
are o locaie mai mult de ct foarte bun# situat
ultracentral# ntr*o zon linitit# pe strada
:indicatelor# nr!@*=B# ofer acces facil la
toate unitile centrale de inters business
sau turistic!
Camerele destinate cazare sunt considerate
confortabile# diverse i este o atenie sporit
la detalii! -re D/ de camere pe / nivele#
fiecare tip are un desi(n distinct# ori(inal#
confer un sejur confortabil! Camerele
destinate special turi tilor de business# sunt
:in(le "elu+e, are pat matrimonial# decorat cu influene asiatice# dispune de o multitudine de
faciliti# minibar# climarizare#LC"#Mi*fi# priza aparat barbierit# baie i nclzire pardoseal#
Melcome pacNa(e# tarifele includ# mic dejun# acces la zona de rala+are# acces la parcare!
Funior :uite# este un apartament# cu decor modern minimalist# are toate faciltitile e+puse mai
sus! Iotelul are un 0val :uite "elu+e# beneficiaz din plin de lumin natural# are o privelite
deosebit asupra oraului# are un desi(n contemporan#confortabil i spaios! "ispune de toate
facilitile incluse n camere# tariful include toate facilitile prezentate mai sus! Presidental :uite#
este cel mai lu+os apartament al &otelului# tariful su ajun(e la =AAA euro pe noapte# este compus
din dou camere# are din plin lumin natural# ofer o privelite minunat asupra oraului# are un
salon ideal pentru ntlniri oficiale sau de afaceri! "ispune de o multitudine de faciliti i servicii!
Iotelul ofer o serie lun( de faciliti, Mi*fi n camere# camer de ba(aje# stand de ziar# salon
de nfrumuseare# rent*a*car# servicii concier(e# seif#paH 2v# bar de zi# spltorie# mic dejun# room
service# camere pentru nefumtori# sau pentr cei cu &andicap# servicii comisoane# transfer la/de la
aeroport!
F$:/7/6N/Co"-+ C$"B P+!8!
6/
-re i o serie de faciliti pentru rela+are# piscin panoramic# sala de fitness# saun#
manic&iur# pedic&iur# salon masaj# informaii turistice# bilete la evenimente n ora!
La capitolul restauraie# are > restaurante care reflect cele / stele ale &otelului! 6estaurantul
8arco Polo# are preparate din buctria internaioanal#meniuri create de c&efi restaurantului#
dispune de o lar( selecie de vinuri i buturi ct si somelieri calificai s e+plice istora vinului!
6estaurantul Ren :ai# este situat la etajul <# este perfect pentru orice tip de eveniment business sau
cultural# are o teras cu vedere
panoramic# are i un mic salon intim i ele(ant decorat n stil asiatic! -re un meniu diversificat# cu
influene asiatice i europene! Iotelul mai are o secie de caterin(# este utilizat intens n timpul
evenimentelor i conferinelor# aceste servicii sunt oferite i in afara &otelului! Partea de restauraie
or(anizeaz i evenimente corporate!
Centrul de conferine dispune de C sli# cu o capacitate total de C=< locuri# are cele mai noi dotri
n industria evenimentelor# pot fi amenjate n funcie de dorinele clienilor! :uccesul evenimentului
este asi(urat de personalul dedicat or(anizri
de evenimente# care ofer suport te&nic i
asisten!
CC
S!+! B!++roo0 C$"B P+!8!# este situat la
mezamin# are BAA mp# cu capacitate ma+im de
>/A persoane# are un foaier# este recomandat
pentru evenimente business$conferine#
cocNtail*uri# con(rese'# sala dispune din plin de
lumin natural# da:li$ht!con"erece eenin$!
foaierul este perfect pentru pauze de cafea#
ec&ipamentele te&nice oferite sunt)
* proiector suspendat#
* ecran proiecie electric
* sonorizare#
* microfoane#
* prezidiu i meniu ncorporat#
* pupitru cu microfon#
* asisten te&nic
* Mireless si internet
* (arderob i aer condiionat!
S!+! B-$3$:# este situat la etajul /# are =AA de mp# capacitatea ma+im de D/ persoane! 1ste
idel pentru o conferin de pres# prezentare sau lansare de produse! 1c&ipamentele te&nice oferite
sunt) videoproiector# ecran proiecie# flipc&art# asisten# te&nic# internet i (arderob! 1ste separat
prin perei mobili i poate fi combinat cu sala Kenezia!
S!+! V--8$!# are o suprafat de /A mp i o capacitate de <A de persoane# poate fi folosit
pentru sesiuni de trainin(# interviuri de an(ajare# con(rese sau ntlniri de afaceri! -re toate
ec&ipamentele te&nice care le are i sala ;eijin(# mpreun au o capacitatea de =>A de locuri!
B1*$-** C-"-r# are o capacitate de =A persoane# poate fi utilizat pentru ntlniri de afaceri#
pune la dispoziie# birou cu toate facilitile necesare)computer# imprimant# acces internet! La
cerere i contracost dispune de videoproiector# flipc&art#ecran proiecie# asisten!
Iotelul dipsune de un :P- de / stele# este intim# confortabil i are o panoram superb asupra
oraului plus o atmosfer cald si tonifiant! -preciaz valoarea timpului liber al oameniilor de
afaceri i se adreseaz doar membrilor ei!Eacilitile :P- sunt) piscin panoramic# jacuzzi# saun#
sal fitness# salon masaj# coafur# pentru a intra este nevoie de abonament care vine cu oferte
speciale! Jirft Cards# este o ofert este un cadou pentru persoanele importante din viaa clienilor!
CC
Conform site*ului MMM!citH&otels!ro
F$:/7/45/S!+! d- 'o&-r$%- B!++roo0
6.
"ispune i de o (am lar( de oferte speciale, ;est LeNeend# ofert de cazare# mic dejun#
acces la :P- la doar DA euro/noapte!0r(anizeaz petrecerea burlacielor care include o real+are la
:P-!
2uriti strini vin cel mai mult la acest &otel# piaa aceai cea business este ntr*o continu
cretere# creterea este de >>O pe an# adic cam CAAA de turiti pe an# mediul de provenien este
din 3n(aria# %talia i Jermania! "urata sejurului este undeva la C*< zile!
9n iulie >A=> a avut concert la Cluj trupa 6o+ette# unele surse au precizat c ei au fost cazai la
&otelul CitH Plaza# unde au fost cazai i trupa :moNie i :corpions! -sta deoarece este n
apropierea Cluj -rena# unde aceste trupe au susinut concerte!
9n anul >A=> a avut loc la &otel i o conferin a oficililor 2%EE# &otelul a fost supraocupat n perioda
fertivalului#&otelul are un contract de colaborare cu or(anizatori 2%EE!
Iotelul este foarte activ n mediu online# are pa(in de facebooN cu peste >AAA de liNe*uri#
pa(ina are poze# oferte# anunuri i revieM*uri pozitive! -re pa(ini de 2Mitter# ct i pa(in de
Soutube# cu diverse filmulee# are pa(in i pe 2rip -dvisor# cu revieM*uri foarte pozitive# una
dintre persoane l numete perfect 4as er: satis"ied 4ith the serice ! E 4as on a business trip! m:
room er: com"orbalbe! bi$ ! clean . The dinner 4as er: delicious! and the brea,"ast plenti"ull. E
recomand this hotel to eer:one! alt utilizator l numete &otelul perfect pentru busines n inima
oraului The 7it: 0laza hotel in 7luA 4as a $em o" a place. ;i$ht in the heart o" the bustlin$ cit:!
bars restaurants! shops and other attractions are all 4ithin eas: 4al,in$ distance. The hotel is er:
clean! modern and has spacious rooms in 4hich to rela. and 4or,. The sta"" are er: help"ul and
in"ormatie "or "indin$ local attractions!
C/
:ite*ul oficial este diponibil n limba en(lez i romn!
III/=/L/ 7rand 5otel Italia
1ste cel mai lu+os &otel de / stele din Cluj Napoca# face parte din (rupul :elect Iotels
Collection# care are recunotin internaional! Iotelul se nala deasupra Clujului i ofer o vedere
superb asupra oraului! 1ste aezat la doar >A de minute de aeroport i =A de centrul oraului!
:ituat pe strada 2rifoiului# este locul ideal unde poi (usta farmecul 2ransilvaniei i te poi bucura
de servici de calitate! Pune la dispoziia clienilor =D? de camere confortabile# fiecare din camerele
Jrand Iotel %talia mbina cel mai recent confort modern# cum ar fi %n 6oom :mart 2ec&nolo(H cu
tipica ele(an a mobilierului i desi(n*ului clasic ! Eiecare detaliu ce ine de confortul camerei a
fost conceput special pentru a satisface cele mai e+i(ente (usturi i ateptri! Camerele ideale pentru
turitsi business sunt C+!**$' Roo0# camere ele(ante i primitoare pentru ederea lor# pune la
dispoziie camere cu pat matrimonial sau cu doua paturi#si o baie ec&ipat att cu cabin de du ct
i cu jacuzzi! "otrile includ) pardoseala de (reso(ranit# minibar# birou# seif pentru laptop#
televiziune prin satelit# internet de mare vitez! D-+1I- Roo0# fiecare camer mbin spaiul#
lumina# mobilierul ele(ant si privelitea impresionant asupra colinei sau oraului! 0aspeii pot opta
pentru camere confortabile cu pat matrimonial sau cu doua paturi# si o baie ec&ipat att cu cabin
de du ct i cu jacuzzi!
"otrile includ) parc&et# birou#minibar# seif pentru laptop# televiziune prin satelit# internet de mare
vitez!
:erviciile &otelului# oraul Cluj Napoaca
este considerat n stil LibertH# i*a inspirat pe
ar&itectii de la Jrand Iotel %talia# in a
repropune fascinatia ar&itectonica fara timp a
miticului Jrand Iotel 6imini# a carui
splendida fatada LibertH e cunoscuta in lumea
intrea(a! ;uctaria reprezint punctul forte#
C/
Conform site*ului 2rip-dvisor! &ttp)//MMM!tripadvisor!com/
Ei(!B!>=!Jrand Iotel %talia
70
"e la retete simple si (ustoase# pana la specialitati sofisticate nationale si internationale# insotite de
vinuri fine# fiecare propunere este un deliciu culinar# deoarece la Jrand Iotel %talia# (astronomia
este o arta! -re trei mari restaurante# 6oma# Kenezia i Eirenze# cu o capacitate totala de peste =AAA
de locuri!
%n restaurantul F$r-8- e+ista un cuptor de lemn pentru prepararea pizzei traditionale italiane#
FoB-r( spatios si luminos este locul ideal pentru pranzuri de afaceri# pauze de cafea rapide si
(ustoase# or(anizate intre sesiunile conferintelor importante! A0-r$'! B!r-1+ este mereu desc&is
pentru mic dejun# pranz si cina# aperitive si cocNtail*uri!
-r&itectura Jrand Iotel %talia este inspirata de stilul -rt Nouveau al &otelului considerat
bijuteria (rupului# terasa &otelului# pe fundalul impresionantei fatade# este ideala pentru orice
eveniment de neuitat! :pa [ Lellness# 3n spaiu unde simturile# corpul si mintea# evadeaza spre
rela+are# plcerea de a avea (rij de tine si sentimentul de bunstare i frumusee interioar#
transforma fiecare moment intr*un mic tezaur! Ka
propunem o (ama lar(a de tratamente inspirate din ritualuri strvec&i# transmise de*a lun(ul
timpului# pentru a satisface corpul si spiritul! Erumuseea i sntatea mer( mn n mn# atat
pentru femei cat si pentru barbati! 2ratamentele tonifiante si rela+ante induc fiecaruia dintre
dumneavoastra o stare de pace si liniste interioara! Eeminintatea si fascinatia masculina isi vor
recapata farmecul# oferindu*va o stima de sine de nepretuit!
Centrul de Conferine# dorit frumuseii i amplorii spaiului decorat ntr*un pur stil italian#
datorita numeroaselor sli de conferine $=C' care pot (zdui un numr mare de participani# pentru
nalta calitate a preparatelor culinare# Jrand Iotel %talia poate (zdui orice tip de eveniment)
eveniment corporate sau privat# convenii internaionale# conferine# evenimente fas&ion# trainin(*
uri# team buildin(*uri# banc&ete# nunti# mese de pranz# precum si (ala dinners! :ala principala de
conferine poate (zdui apro+imativ D/A de participani dar poate fi de asemenea impartita n B sli
cu o capacitate de >CA de persoane fiecare! Celelalte @ sli de conferine# localizate la mezanin# au
capaciti cuprinse ntre =A i =AA de persoane! :alile sunt dotate cu ec&ipament te&nic de baza)
flipc&art# videoproiector# ecran de proiectie# L%*E%# sonorizare! -lte servicii cum ar fi
videoconferinta# serviciu de interpretariat# traducere simultana si multe altele sunt puse la dispozitie
la cerere# contra*cost! :u(eram sa consultati persoana noastra de la departamentul te&nic# astfel
fiecare eveniment va fi (arantat de catre personalul te&nic calificat!
Do".r$ "-A$'-
* zone acoperite de servicul L%*E% (ratuit
* proiector 1P:0N cu rezolutie de ?AAA -N:%
L381N%
* ecrane electrice de mare dimensiune
* sala re(ie
* amplificare cu mi+er audio
* microfoane fi+e
* lavaliere si microfoane mobile
* sistem de inre(istrare audio
* sistem de inre(istrare video
* circuit 2K inc&is
* Nit con(resual
* pupitru
* suporturi pentru luat notite
* flipc&art
* pointer
* panouri pentru si(nalistica cu lo(o personalizat
* reception*desN
* servicii de traducere simultana sau consecutiva
* serviciu foto si video!
F$:/7/44/S!+. 'o&-r$%.
71
Jrand Iotel %talia a luat natere din e+perina unui Jrup
din %talia care ocup locu > i are o tradie de /A de ani n
turism! 0ferata de s pentru meetin( permite
or(anizarea con*comitent de evenimente diferite#
variind de la intimitatea de top din Li(a Campionilor
pn la evenimente ale companiilor consacrate!
"iversele tipolo(ii de spaii permit oranizarea unui
eveniment n locaii diferite i su(estive!
2e&nolo(ia implementat i pre(tirea partenerilor a s
permis rspunsul la cele mai deosebite cereri# de la
teleconferin cu o sal de operaii# pn la traducere
simultan n D limbi! 9n anul >A=> au or(anizat =BD
evenimente ntre /A i D/A de participanti! Cteva dintre
companiile care au preferat &otelul sunt -stra 4eneca#
;2# "anone# 1merson# 1!0N# Jenpact# Joo(le# EC %nter# 8ancester 3nited# 0riflame# :amsun(! 9n
iunie >A=> aici s*a ora(anizat prima ediie ;usiness "aHs# care a avut peste /AA de participani! -re
un contract de colaborare i cu festivalul 2%EE!
C<
2uri ti provin cel mai mult din %talia# Jermania# Erana i :pania!
-re revieM*uri foarte bune n spaiul virtual# de e+emplu pe ;ooNin(!com# are pa(in de
EacebooN# cu apro+imativ >AAA de liNe*uri# ct i pa(in de tMitter# are i un filmule de prezentare
pe Soutube cu ==A vizualizri! :ite*ul oficial este disponibil n romn# en(lez i italian!
III/=/M/ 5otel Sun 7arden
:ituat n ;aciu# Cluj Napoca# :un Jarden este
mai mult dect un &otel# este una adevrat resort! 3n
proiect inc&e(at# intins pe >/ &ectare# realizat pe
parcursul a ? ani# se apropie de finalitatea sa# anul
>A=B fiind anul in care intrea(a (ama de facilitati
Lellness vor fi date in functiune, incepand de la
terenul de (olf# comple+ul sportiv# piscinele#
domeniul de pescuit si vanatoare# finalizand cu
ineditul :pa construit intr*o ar&itectura absolut
neconventionala! -m ales s fac un studiu de caz pe
acest &otel deaorece ale unele faciliti leisure diferite
de alte &oteluri clujene!
Iotelul are B> de camere# cu posibiliti de
ale(ere# ntre camera sin(le# dubl# premium sau apartament! -tmosfera cald i primitoare a
camerelor este dat de armonizarea culorilor cu mobil din lemn masiv i detaliile din fier forjat#
inspirate din elementele tradiiei antice * bur(&eze# care confer ntre(ului cadru o ele(ant aparte#
rafinament i mult bun (ust! 2e+turile fine# de cea mai bun calitate# paturile e+trem de
confortabile#vedere fascinant nspre natura nconjurtoare# ambianta intim i relan+anta# ofer
C<
Conform site*ului &ttp)//MMM!select&otels!it/
F$:/7/47/B1*$-**
D!B*@*1r*!:)1*$-**d!B*/ro
F$:/7/4=/Co"-+ S1 G!rd-
72
turitilor un sejur unic! "in dorina de a oferi personalitate fiecrei camere n parte# acestea se
diferenteaza prin decorul i nuanele folosite!
R-*"!1r!"1+ S1G!rd- se evideniaz prin stilul ar&itectural unic# ieind din tiparele unui
restaurant clasic! -re un desi(n fastuos i foarte ele(ant# i nu n ultimul rnd dovedete
profesionalism# nsoit de servicii de cea mai bun calitate!Eie c v aflai aici pentru o ntlnire de
afaceri# fie c luai masa cu prietenii sau o cin romantic# restaurantul nostru va satisface cele mai
e+i(ente ateptri culinare!
9n inima domeniului :unJarden# la mar(inea lacului# nconjurat de natur# r-*"!1r!"1+ Ed-
este parc desprins dintr*o poveste! Pind nuntrul lui# ncepei s descoperii desi(nul fastuos#
ele(ant# deosebit i realizai c# de fapt# este desprins dintr*un col de rai! Perfect pentru orice fel de
evenimente * nuni# botezuri# banc&ete# conferine# concerte * 6estaurantul 1den v ofer o
capacitate de C/A de persoane# pentru a putea avea alturi toate persoanele dra(i
1ste sin(urul spaiu din Cluj care are un teren de
(olf# care mer(e mna n mn cu
afacerile!Practicanii acestui sport petrec mult
timp n compania partenerilor si# ceea ce le ofer
posibilitatea de a purta diverse conversaii! Eie c
dorii s nc&eiai o afacere# sau pur i simplu
dorii s intrai n tainele acestui joc# terenul
nostru de (olf v va surprinde# cu si(uran#
dorina de a v e+ersa precizia i ndemnarea!
Centrul Lellness [ :pa va ofera posibilitatea de
a evada din stresul vietii moderne si de a intra intr*
o oaza de calm si pace unde tot ceea ce conteaza
este persoana dumneavoastra! -re urmtoarele
servicii)
* LobbH [ Kitamin ;ar
* :al de fitness cu aparatur de ultim (eneraie
* Piscin interioar cu ap albastra nclzit
* "u emoional) ploaie rece# torenial#cea#&idromasaj
* :aune terapeutice cu infrarou# perfecte pentru rel+are i deto+ifiere
* ;aie turceasc
* ;azinul cu ap srat care aduce marea mai aproape de clieni
* :aloane de masaj# cu terapeui specializai
"e asemenea n cadrul unor pro(rame comple+e de rela+are# v putei bucura de) baia de
&idratare i rela+are cu lapte sau ciocolat# masaj rela+ant cu miere i fructe tropicale# masaj
purifiant cu ulei din nuc de cocos# masaj cosmetic i deto+ifiant din petale de trandafir# ritual
arabic de purificare i tonifiere dar i multe alte ritualuri orientale de rela+are# deto+ifiere#
revitalizare# tonifiere# purificare i nfrumuseare!
-re i o piscin impresionant afar# cu cascade i efecte terapeutice! 9n plus beneficiai i de un
(rill bar care v va rsfa cu o varietate de preparate delicioase# ce vor fi la dispoziia
dumneavoastr n permanen! Pe perioada lunilor de toamna*iarna# piscina se poate nclzi# oferind
un cadru unic pentru petreceri i evenimente de vis! -re un CountrH Pub# pentru distracii si o capel
pentru apropierea de Creator!
:li de conferine# pune la dispoziia oaspeilor si C sli de conferine# care pot (zdui de la
>C pn la C/A de persoane!2oate slile sunt bine luminate# dispun de ec&ipamente audio*video de
ultima (eneraie i acces (ratuit la internet de mare vitez! "ecorate ntr*un stil formal# dar totodat
ele(ant# saloanele sunt perfecte pentru or(anizarea conferinelor# trainin(*uri# seminarii# ntlniri de
afaceri# n atmosfera primitoare pe care o de(aja# ajutnd la o mai bun comunicare ntre
dumneavoastr i invitai!
F$:/7/4E/T-r- d- :o+&
@*1r*!:;;;/*1:!rd-/roD
73
-re pa(ina de facebooN# cu apro+imativ BAAA de liNe*uri# cu poze# oferte i revieM*uri
pozitive! :ite*ul este disponibil n romn#ma(&iar i en(lez! -re si pa(in de 2Mitter!
2estimonialele sunt din ce n ce mai pozitive# cineva spune) Sun?arden ;esort e un concept
unic in ;omania. Fn intre$ comple. construit in inima naturii "ara a o a"ecta nimic ba din contra
intre$ comple.ul e inte$rat per"ect intr*o padure densa de "oioase dezelita intr*o poiana de un
erde crud cu multe lacuri albastre! pontoane! plante rare! ...o adearata $radina botanicaG
;esortul in sine e "oarte lu.os! mer$and pe arhitectura unei cetati echi ! cu zeci de statui si
ornament din piatra alba de istea. Fn loc unic si e.traordinar de un ra"inament iesit din comunG
Fn adearat castel in TransilaniaG un utilizator puncteaz simplu i frumos Sun?arden ;esort!
un loc in care timpul se opreste pentru o clipa.
-re multe oferte speciale i una business#
:unJarden Jolf [ :pa este locul ideal pentru
or(anizarea conferinelor dumneavoastr n oraul
Cluj Napoca! Ginem cont de obiectivele i de
strate(ia afacerii dumneavoastr# ncercnd s
(sim cea mai bun cale de comunicare prin
eveinmentele companiei# fie c este vorba de
conferine# simpozioane# lansri de produse#
cocNtail*uri# seminarii# con(rese# tr(uri# cursuri#
team*buildin(# petreceri de Crciun sau 6evelion#
petreceri aniversare# petreceri tematice sau orice
alte evenimente n cadrul comple+ului nostru# e:unJarden 6esorte! 6ecompensai*v an(ajaii
pentru implicare i rezultatele deosebite de peste an# oferindu*le petrecere sau un sejur n cadrul
:unJarden 6esort! Punem la dispoziia dvs# 6estaurantul :unJarden# cu o capacitate de =>A de
locuri# atmosfera distins# ele(anta i rafinament pentru (arantarea unui eveniment de success!
6estaurantul 1den# destinat evenimentelor ample# are o capacitate de C/A de persoane# fiind situat n
inima domeniului :unJarden!
C?
1c&ipa noastr de profesioniti va susine n or(anizarea evenimentului cu success#
(arantm calitatea serviciilor n deplin acord cu un pre convenabil (ndit doar pentru clienii notri
fideli!
Pre ncepnd de la >C euro/persoan
9n luna mai >A=B a avut loc conferina de pres pentru lansare Jolf -cademH# %n cadrul unui
dialo( desc&is si al unui tur al terenului de (olf# s*au oferit detalii despre pro(ram# despre teren si
despre frumusetea acestui sport! "l! Jabriel 2oader P I1-" P60 Jolf %nstructor al :unJarden
Jolf Club a delectate audienta cu e+plicatii practice si e+emplificarea loviturilor de (olf!
2uriti strini popesesc la :un Jarden n proporie de DAO# provin n (eneral din %talia#
Erana# -n(lia# Jermania!
C?
Conform site*ului &ttp)//sun(ardenresort!ro/
F$:/7/4K/S!+. d- 'o&-r$%.
74
C!2$"o+1+ IV S1:-*"$$ #$ 2ro21-r$ 2-"r1 d-8,o+"!r-! "1r$*01+1$ d- )1*$-** 9
C+13 N!2o'!
IV/6 Aspecte ale turismului de afaceri clujean
:pecialisti n domeniu susin c cei mai muli turiti strini care sunt cazai n &otelurile
clujene# aparin clasei business! Ponderea cea mai mare n ora o are turismul de business$@AO'#
turi ti vin mai mult pentru ntlniri# con(rese i conferine# i(nornd turism de leisure care are o
pondere net inferioar $=AO'! 3nii turiti strini susin c &otelurile din Cluj nu se ridic la nivelul
celor europene i practic preuri mult prea mari!
"irectorul companiei franceze 1ner(om# Pascal Eeneseau remarc urmtoarele n ultimii
doi*trei ani s*au construit "oarte multe hoteluri la 7luA. # mare problem este ns slaba lor izolare
"onic. Fnele au "ost construite prost! ca simple cldiri! nu neaprat ca hoteluri.! el afirm cteva
75
aspecte ne(ative ale contrucie &otelurilor# multe sunt fcute repede# dar calitatea este destul de
proast# materiale folosite nu sunt cele mai bune# sunt fcute cldiri moderne n centrul istoric sau
ln( cldiri istorice sau isoloia fonic este foarte slab# z(omotele se aud foarte tare! 1l susine de
asemenea c &otelurile de > stele au preurile mai sczute# dar facilitile sunt minime# cele de B
stele au faciliti dar preul lor urc mult!
"intr*un total de >C!BC> de turiti cazai n luna ianuarie >A== n unitile clujene# B!/CA sunt
strini# potrivit unui raport al "ireciei 6e(ionale de :tatistic $"6:' Cluj! Numrul turitilor strini
cazai a crescut cu >/#CO fa de perioada similar din >AA?! Cei mai muli strini provin# n ordine#
din %talia# 3n(aria# Jermania# Erana i -ustria!
7re'terea numrului de turi'ti strini caza%i n hotelurile cluAene se datoreaz n special "irmelor
cu capital mi.t! care se n"iin%eaz n "iecare lun# precizeaz Codrea Pop# director al "6: Cluj!
"ac n >A=A n jude au fost nmatriculate //A de societi cu participaie strin# anul trecut
numrul acestora a depit ?AA!
Ha% de ianuarie 2011! n prima lun a acestui an am aut cu /05 mai mul%i turi'ti strini.
7re'terea de la an la an se datoreaz companiilor multina%ionale care 'i*au dezoltat a"aceri la
7luA! $en Emerson. 9proape to%i strinii caza%i la noi in pentru business. 0rocentul se modi"ic
pu%in n preaAma srbtorilor de 0a'ti! c&nd in 'i pentru turismul de seAur# specific Nina
8oldovan# mana(er CitH Iotels!
9+5 din turi'tii strini caza%i la noi n primele luni ale anului sunt de pe se$mentul de business#
susine Clin ;uzoianu# proprietar al &otelului 0pera Plaza! 7re'terea numrului de persoane
enite de a"ar se datoreaz interesului pe care l prezint "irmele rom&ne'ti pentru cele din
strintate# afirm i 8ircea :rbu# eful &otelului Kictoria!
Turismul de business 'i de con"erin%e are marea pondere n totalul clien%ilor no'tri#
subliniaz -le+andru -pa&idean# directorul 3nita 2urism Cluj# care deine &otelurile ;elvedere i
:port!Ei(ure =
=M
Clujul# la nivel naional# nu este vzut ca o destinaie pentru turismul personal# ns ocup
locuri fruntae la turismul de business# fiind clasat pe locul / de speciali ti! Piaa &otelier local
este sondat de marile companii &oteliere# care au desc&is aici &oteluri de C si de / stele# adic
e+act se(mentul de business# considerat a fi motorul economiei! Ketile ar putea fi foarte bune n
condiiile n care infrastructura ar fi pus la punct# lucru care ar permite turismului s se dezvolte pe
masura interesului pe care l (enereaz nu doar printre investitori# ci i printre turiti!
IV/4 ,romovarea turismului de business
IV/4/6 A!+$8! 2ro0o,.r$$ 9 !:-%$$ d- "1r$*0
9n 1uropa i :3-# aceast se(ment al
turismului# este intens promovat i n a(eniile de
turism! 8arile a(enii de turism i tour operatori# au
pac&ete turistice bine puse la punct pentru
se(ementul business! -a cum un turism i
cumpr o vacan ntr*o locaie e+otic# oamenii de
afaceri vin s cumpere cltorii de afaceri n marile
orae! Eoarte dezvoltat n a(enii pe acest se(ment#
este turismul incentiv# care la noi n ar nu este nc
dezvoltat! 9n marile orae# oamenii de afaceri sau
lucrtori n diverse firme# sunt premiai cu o cltorie ntr*o locaie e+otic sau nu numai!
8ajoritatea an(ajatorilor apeleaz la a(enii de turism pentru a (si cele mai bune preuri# destinaii#
cazare# tranport i obiective turistice! 8ulte companii au contracte cu a(eniile de turism pentru
turismul incentiv!
CD
Conform articolului din ziarul 4iua de Cluj
F$:/=/6/EI$0"1r
'or2or!"-@*1r*!:;;;/-I$0"1r/roD
76
La Cluj turismul incentiv ncepe s prind tot mai mult contur de e+emplu a(enia -erocenter#
are contract cu spitalul de 0rtopedie# care i trimite odat pe an cei mai pricepui an(ajai# n
vacane e+otice# ca 2&ailanda# 2urcia sau 6epublica "ominican! -(enia are contracte i cu diverse
bnci sau firme# acesta este un avantaj i pentru a(enie ct i pentru companii! -lte a(enii au
nceput s practice acet tip de turism foarte profitabil!
Pe partea business unele a(enii
clujene au nceput s aib pac&ete
pentru turiti de afaceri! A:-%$!
CAr$*"$! To1r# una dintre cele mai
mari din ar# are o seciune
corporate# care este la dispoziia
firmelor! -si(ur succesul unei
cltori de afaceri# or(anizeaz
cltori incentive# care stimuleaz an(azaii s se implice mai mult n activitile lor! -(enia poate
or(aniza cu succes# MorNs&op*uri# seminarii# conferine i con(rese!
A:-%$! EI$0"1r# una dintre cele mai bune din ar# are partea de corporate# poate procura
bilete de avion# rezervare la &otel# or(anizeaz evenimente business# asi(urri de cltorie# trasnfer
si rent*a*car!
A:-%$! P!r!+-+! =E# are de asemenea seciunea corporate travel! Poate face o rezervare la
cele mai bune preuri n &otelurile din Cluj sau rezervri n timpul
conferinelor sau tr(urilor i
e+poziilor! -vantajele sunt) a(enii pot
(si preuri bune i timpul este cti(at
de turist! Eiecare client de business sau
companie# are un a(ent specializat care
se ocup de cltoria lui# care (sete
cele mai bune &oteluri# locaii i soluii
pentru problemele ce pot aprea# la
preuri rezonabile! -(enia ora(anizeaz
i cltori incetive# au o e+perin pe
acest domeniu# au pac&te turistice
complete! Pe parte turismului de afaceri
are o e+perien de =D ani# au personl i
pentru oranizarea de conferine i
ntlniri de afaceri# ofer i pro(rame de
entartaiment pentru vizitatori! 0fer
toate servicii necesare pentru turiti care
vin la Cluj pentru afaceri!
IV/4/4 Anali*a promovrii n mediul online
F$:/=/4/CAr$*"$! To1r/'or2or!"-
"r!,-+@*1r*!:;;;/'Ar$*"$!"o1r/roD
F$:/=/7/P!r!+-+! =E/Cor2or!"- "r!,-+
77
&$:/=/=/CCICJ
8ediul online a devenit n ultimul timp un mod# ieftin i eficae pentru promovarea turismului n
(eneral i turismului de business n special! 9n primul rnd acesta este promovat prin site*uri!
:ite*ul Camerei de %ndustrie i Comer# are detalii le(ate de afacerile din ora evenimente
curente i viitoare# prezint istoricul i misiunea lor# conducere si departamente i parteneri lor! -re
o seciune cu informaii (enerale i economice despre oara# are o cate(orie de servicii#
membri#evenimente i informatii economice! Consider c este un site destul de complet# dar unele
informaii sun plasate destul de &aotic sau nu sunt disponibile! &ttp)//MMM!ccicj!ro/
1+po 2ransivania# are site oficial de
promovare si informare# este
specializat pe tr(uri i e+pozii
trecute sau viitoare din Cluj! -re o
lista cu toate e+poziiile dintr*un an#
din >A== pn n >A=B# are o seciune
cu prezentare i istoric ct i o
seciune este sunt e+puse serviciile
oferite# ct i posibilitatea de
e+primare a opinilor propii!
&ttp)//MMM!e+po*transilvania!ro/

:ite*ul ;usiness Cluj# promoveaz
ntr*o manier foarte bun oraul#
ofer informaii despre Cluj#
statistici pentru afaceri#mrturi
despre succes# de la antrepenori clujeni!
:unt e+puse invesile pentru afaceri la
Cluj# parteneri#film de prezentare
Cluj!Ieart of 2ransilvania si seciune de
contact! :ite*ul este disponibil n romn#
en(lez# francez i spaniol!
&ttp)//MMM!clujbusiness!ro/
2urismul de business este intens
promovat i pe site*ul Lall :treet# acest
site ofer tiri i tendine pe piaa
F$:/=/E/*$"--1+ EI2o Tr!*$+,!$!
F$:/=/K/S$"- C+13B1*$-**
7/
afacerilor! Consider c acest site ofer multe informaii pentru business# are seciune de investiii# de
business# de conferine! :ite*ul propune idei i dispune de multe informaii referitoare la se(mentul
business! &ttp)//MMM!Mall*street!ro/
:ite*ul Ioreca# oder o pormovare bine pus la punct# are articole interestante# pe toate seciunile
&oteluri# restaurante si turism! Ioreca dispune i de o revista pentru domeniul ospitalier# de articole
cu cele mai noi informaii! -re seciune de evenimente# care prezint evenimentele viitoare!
&ttp)//&oreca!ro/
3n eveniment foarte important pentru businessul romnesc este ;usiness "aHs# conider c
site*ul lor este foarte bine pus la punct# n primul rnd este prezentat conceputul acestui proiect i
cum descur(e acet tip de eveniment! :unt prezentate testimoniale n variant filmute! 1ste e+pus
evenimentul n pres# sunt prezentate evenimentele la nivel de fiecare ora# cu pro(ram# promovare
i alte informatii utile! -re seciune de s&op de unde se pot cumpra produse# are propiul blo(# muli
parteneri si o seciune de contact plus neMsletter! &ttp)//MMM!businessdaHs!ro/
F$:/=/L/S$"- B1*$-** D!B*
2urismul de business este promovat i valorificat si prin site*uri ale &otelurilor! Consider c cele
mai e+presive site*uri pentru &oteluri sunt) site*ul &otelului 6amada# site*ul are o seciune &ome#
unde este prezentat &otelul# o seciune de cazare unde fiecare tip de camere este prezentat i
consider c ofer multe informaii! -re seciune de leisure i restaurant# consider c prezint
facilitile simplu i concis si uro de neles! La partea business# e+pune fiecare tip de sal i toate
facilitile ofer! Consider c este u site complet# disponibil n romn i en(lez
&ttp)//MMM!ramadacluj!ro/
Iotelul CitH Plaza# are de asemenea un site la care se vede c s*a lucrat! 0fer informaii
despre cazare# tipuri camere# restaurant i leisure# partea business este e+plicata simplu si concret#
are i brour# c&iar i preul serviciilor business! :ite*ul este diponibil n romn i en(lez!
&ttp)//MMM!citH&otels!ro/
Iotelul Jrand %talia# are un site foarte complet! Prezint istoria vast a lanului &otelier din care
face parte# sunt e+puse structura &otelului# tipuri de camere# faciliti i restaurant i partea leisure!
Consider c partea business este bine prezentat cu foto(rafii# tabele i informaii despre
evenimentele care au loc aici! :ite*ul este disponibil n romn# en(lez i italian!
&ttp)//MMM!select&otels!it/ro*60/(rand*&otel*italia
7.
F$:/=/M/S$"- C$"B P+!8!
IV/ 4/7 ,romovare pe reele de sociali*are
EacebooN*ul este cea mai mare i utilizat reea de
socializare# turismul de business are mai multe pa(ini pe
aceast reea! Camera de comer# nu are un numr
impresionant de liNe*uri#oar =BD# dar ofer poze# informaii
despre evenimentele viitoare i are comentarii destul de
pozitive! 1+po 2ransilvania are un numr ceva mai mare de
liNe*uri @C@# dispune de poze# evenimente i video!
Comentarile sunt pozitive i pa(ina este destul de actualizat!
-re o pa(in Cluj Napoca# portal de business local care din
pcate are puine liNe*uri doar B=# pozele i activitatea sunt
modeste! ;usiness "aHs se bucur de o popularitate destul de
mare# are peste >A!AAA de liNe*uri# dispune de poze# comentarii
pozitive# video i evenimente! 1ste o pa(in destul de actualizat!
Iotelurile au pa(ini de facebooN#modul de popularitate este destul de constant ntre >AA i >AAA
de liNe*uri# fiecare ofer poze# filmulete i sistem de rezervare! Pa(inile sunt actualizate si
comentarile sunt pozitive!
3n mod bun de promovare este prin filmulee pe
Soutube! 1+po 2ransilvania are lista de videouri# de la
tr(urile i e+poziiile care au avut loc! Kizualizrile sunt
n numr destul de puin si comentarile puine! ;usiness
daHs are filmulee de la ediia din Cluj# cu vizualizri
undeva la =AAA!
Iotelul 3nivers 2# este prezentat pe Soutube de
Ioreca 2ravel# are o scurt descriere si BAA de vizualizri!
Iotelul Jrand %talia# are un filmule frumos de
prezentare# cu o descriere bun# cu =/A de
F$:/=/N/P!:$! d- F!'-)ooF EI2o
Tr!*$+,!$!
F$:/=/65/P!:$. d- F!'-)ooF CCICJ
/0
vizulizari!8ajoritatea &otelurilor din Cluj au filmulee de prezantare# din pcate vizulizrile sunt
mici si comentariile lipsesc!
F$:/=/66/S2o" 21)+$'$"!r B1*$-** D!B*
F$:/=/64/THr:1+ d- ,!'!%- EI2o
/1
IV/4/= Anali*a promovri prin materiale promoionale.
-cest se(ment al turismului# este promovat n oraul Cluj
Napoca# n primul rnd prin articole de ziar i reviste! 4iarul
4iua de Cluj are articole despre turismul de business sau ziarul
1venturim# are articole despre acest tip de turism! 6omnia
Liber prezint cre teri spectaculoase n turismul de business#
sau CitH NeMs e+prim ntr*
un articol turismul de afaceri
n declin!
Poate fi promovat prin
reclame radio i 2K asta este
n cazul evenimentelor de
mare amploare ce au loc la
Cluj# e+emplu ;usiness
"aHs sau tr(uri 1+po!
2oate tr(urile 1+po
2ransilvania# dispun de afie de promovare# ele sunt lipite prin
tot oraul# n mijloace de transport n comun sau autobuze!
8arile conferine au de obicei afie sau ;usiness "aHs!
Pliantele sunt mprite in ntre( oraul de ctre cei care
or(anizeaz tr(uri la 1+po 2ransilvania sau n cazul marilor
conferine! "e asemenea aceste tipuri de evenimente au brouri
sau cd*uri de promovare! 3n eveniment care are multe materiale promoionale i este intens
promovat este tr(ul 2ouristica! -re reclame radio# afise n tot oraul# promovare online# pliante#
brouri# cataloa(e#pi+uri#mape!
F$:/=/6E/P+$!" THr:1+ d- ,!'!%-
IV/7 Anali*a S9!T a turismului de business
F$:/=/67/A&$ 2ro0o%$o!+ EI2o
F$:/=/6=/A&$ 2ro0o%$o!+
To1r$*"$'!
/2
-naliza fenomenului turistic la nivelul oraului Cluj# ca domeniu de activitate antropic de
sine stttor# dar i n corelaie cu celelalte domenii economico*sociale principale $a(ricultura#
industria' a pus n eviden rolul major ce revine turismului n dezvoltarea de perspectiv a entitii
teritoriale susmenionat! 9n acest conte+t# dup o inventariere ri(uroas a resurselor turistice ale
re(iunii P condiie sine Xua non a oricrui demers prospectiv P precum i a stadiului actual de
afirmare a ramurii# nevoia elaborrii unei strate(ii coerente de dezvoltare a turismului pe termen
scurt# mediu i lun( devine posibil i imperioas!
Conform principiilor analizei :L02# vom sintetiza n continuare principalele puncte tari#
oportuniti# puncte slabe i riscuri ce definesc actualele condiii ale afirmrii turismului de business
n Cluj Napoca!
T!)-+1+/E/6/ A!+$8! SGOT ! "1r$*01+1$ d- )1*$-**
P1'"- T!r$
Fudeul Cluj se nscrie ntr*un climat
temperat moderat# fr e+treme deosebite#
ceea ce favorizeaz desfurarea
activitilor turistice ntre(ul an!
Prezena unei populaii urbane numeroas
n jude# cu nevoi turistice mai ridicate# ce
asi(ur o cerere potenial numeroas
pentru servicii turistice!
2radiia ndelun(at a practicrii
turismului n unele zone ale judeului!
1+istena unei infrastructuri de cazare de
peste /AAA locuri ntre care se nscriu baze
moderne# cu confort competitiv!
6olul de tranzit al spaiului judeean
nspre centrul i vestul 1uropei# dar i n
sens invers# spre centrul# estul i sudul
6omniei!
1+istena unui ora mare# Cluj Napoca#
recunoscut prin multiculturalismul su#
posesor al unei infrastructuri turistice ce
poate satisface o cerere din ce n ce mai
pretenioas!
"ispune de un numr de BD de &oteluri!
-re centrul e+poziional 1+po
2ransilvania!
8ajoritatea &otelurilor sunt ideale pentru
turismul de afaceri!
Ka avea un nou ;usiness Center!
Poate or(aniza evenimente de mare
avenr(ur!
-re un aeroport international!
P1'"- S+!)-
%nfrastructura de cazare este n continuare
slab dezvoltat!
Locurile de parcare n ora sunt minime!
Promovarea seciuni business este aproape
ine+istent!
Iotelurile nu au capacitatea pentru
conferine foarte mari
:unt puine &oteluri de C*/ stele!
Posibilitile pentru turi ti de afaceri pentru
leisure sunt minime!
Preurile unitilor de cazare sunt destul de
ridicate
Nu e+ist nc un centru de conferine!
0fert turistic actuala de nivel sczut sub
aspectul confortului i serviciilor
duasiine+istena site*urilor informative ale
promotorilor turismului!
Lipsa unor instituii indispensabile
informrii i or(anizrii activitilor
turistice!
O2or"1$".%$
Cererea crescnd de servicii turistice pe
piaa intern i e+tern a domeniului!
Crearea complementaritii economice i
sociale n condiiile re(resului industriei i
sta(nrii a(riculturii judeului!
1+istena n ora a unor instituii
universitare implicate n formarea
specialitilor pentru domeniul turistic!
1+istena unor pro(rame europene de
A0-$%.r$
8eninerea n stare latent# ineficient
economic i social# a valorificrii
potenialului de business al oraului!
"ezvoltarea altor forme de valorificare
economic concureniale $industrie#
e+ploatri forestiere# a(ricultur' cu efect
ne(ativ asupra structurii i compoziiei
fondului turistic!
1+tinderea concurenei neloiale!
/3
dezvoltare a activitilor i infrastructurilor
turistice!
%neficiena unor amenajri turistice!
Pierderea clientelei proprii atras de alte
zone cu standard turistic superior!
Crearea unei ima(ini ne(ative asupra
obiectivelor zonei $judeului' prin vectorul
unei cereri turistice nesatisfcute!
IV Soluii de promovare pentru turismul de business clujean
0 soluie bun de promovare n mediul online este e*mail marNetin(! 1ste sistemul de
neMsletter care trimite mesaje aranjate i colorate# cu linN*uri de prezentare pe lar(# mesajele sunt
trimise ctre utilzatori vizai!
-ctualizarea evenimentelor n site*urile de profil# este o metod bun de promovare! 1ste
munca de actualizare a tarifelor# locailor# n unitile de cazare! Pa(ini mai multe de EacebooN#
fiecare eveniment ar trebui s aiba o pa(in de facebooN# bine pus la punct# cu poze clare i
concise i interacionare cu utilizatorii!
-r trebui realizate si e+puse mai multe filmulee cu durate scurte$ntre BA*@A de secunde' i e+puse
pe diverse site*uri sau Houtube! 8ai multe servicii tipo(rafice# domeniul turismului de afaceri nu are
multe materiale promotionale! -r trebui realizate mai multe articole in ziare locale# la roadio!
ElHere# afie sau brouri!
2recerea n revist a standardelor 3niunii 1uropene cu privire la cazare#restaurante#
capaciti de alimentaie public i alte servicii de turism! %nvestiii de capital pentru acoperirea
necesitii de a mbunti infrastructura drumurilor de acces ctre obiectivele turistice!Pro(ram de
mbuntire a semnalizrii rutiere n vederea direcionrii turitilor ctre atraciile turistice locale!
Panourile cu ;ine ai venit plasate la intrarea n localitate s fie proaspt vopsite i atractive!
Co'+18$$
9n concluziese poate afirma c dup parcur(ere acestui lucrri se pot afla urmtoarele
lucruri!2urismul de business este una dintre cele mai dinamice componente ale turismului n
(eneral# este una dintre cele mai vec&i forme de turism! -re o asociaie ce se ocup de ea $8%C1' i
$%CC-'! - aprut n 6omnia undeva prin anii >AAC si s*a e+tins dup intrarea n 3niunea
1uropen! 1ste preferat de investitori i poate deveni una dintre cele mai importante destinaii din
1uropa de 1st!-re multe &oteluri si centre ce conferin care pot caza turiti i pot ine evenimante
de mare anvenr(ur! -re si personal calificat care se poate ocupa de aceast latur a turismului!
0raului Cluj Napoca este unul dintre cele mai importante orae care atra(e anual muli investirori!
-ici turismul de business este cea mai dezvoltat latur a turimului! Camera de Comer se ocup cel
mai bine de afacerile oraului! La 1+po 2ransilvania se ine anual peste BA de tr(uri i e+poziii cu
zeci de turiti strini! 1conomia oraului este favorabil pentru dezvoltatea turismului de afaceri!
Iotelurile au o infrastructur business i multe se pot numi &oteluri de business# pun foarte mult
accent pe acest tip de turiti i le ofer toate condiiile pentru ederea plcut a lor!
Partea cea mai uoar a acestui studiu a fost procurarea informaiilor din cri# dar partea cea
mai dificil a fost procurarea informaiilor din uniti de cazare! Iotelieri nu sunt nc dispu i s si
impart infomaiile i muli sunt neprietenoi si le consider confideniale!
R-&-r$%- )$)+$o:r!&$'-
/4
L$"-r!"1r! ro0H.
-rma# %uliana! $>AA<'# Teorie' i metodolo$ie $eo$ra"ic # ;ucureti) Eundaia 6omnia de 8ine!
$lucrare de metodolo(ie'
Camarda# -dina Liana$>AAD'# Etica a"acerilor n comer%! turism 'i sericii! ;raov#1d!3niversitii
2ransilvania din ;raov
C&iriac -le+andra Crina$>AAC'# 9sisten%a turistic n or$anizarea de eenimente# ;ucureti# 2I6*
CJ#
1ne# Cornelia $>AAC'# 7artea ospitalitatii#;ucuresti)2I6
Elorea#Constantin$>AAC)! #r$anizarea de eenimente i banc&etin(#;ucuresti#2I6
Iariton# -na 8aria $>AA?'# Iotelul urban.2ucure'ti)1d!Eundaiei 6omnia de 8ine
Lefter#:er(iu :piridon$>AA/'# ?hid pentru oamenii de a"aceri# ;ucureti# 1d!2erra Nova
Lupu# Nicolae$=@@<'# 9nchet cu priire la o"erta 'i cererea pe pia%a hotelier a capitalei#
;ucure i)-cademia de :tudii 1conomice
Lupu# Nicolae$>AA>'# Iotelul.Economie 'i mana$ement$1d!%%%'!;ucure ti)-ll ;ecN
Lupu# Nicolae$>A=A'# Iotelul*economie 'i mana$ement$1d!K%'# ;ucure ti)-ll ;ecN
8a(ureanu#Jeor(e$>A=A'# =e$isla%ie hotelier# ;ucureti#3niversul juridic
Niculescu Cristian $>AAD'# 7resteri spectaculoase n turismul de a"aceri! Cotidianul
Q6omania Liber!
Pop#Cornelia Coru iu# Cristina#$>AA<'# 8edii 'i propriet%i hoteliere# Cluj Napoca# 2odesco
:&anN# 0scar# ;aron# P!# Neac u# N$>AAB'# Economia turismul#! ;ucureti# 1+pert
4amfir C!8oise$>AA>'2r(urile# e+poziiile i conveniile# instrumente de marNetin(#
;ucureti# -ll ;ecN
L$"-r!"1r. *"r.$.
;orc&(revinN# C!P!$=@@@'# 0erspecties on the hospitalit: industr:.9n introduction to hospitalit:
mana$ement# %oMa)Rendall/Iunt Publis&in( CompanH
;rot&erton ;ob# $>AAD'# ;esearchin$ hospitalit: and tourism3 a student $uide# :a(e Publications)
London!$lucrare de metodolo(ie'
Eoster#"ennis$=@@='# The business o" trael3 9$enc: #perations and 9dministration!
8acmillan/8cJraM*Iill
IolloMaH# Critop&er$>AA<'# 2&e business of travel# London#Prentince Iall
LasansNH# "! 8edina# 8cLaren# ; $>AAC'# 9rchitecture and tourism. 0erception! 0er"ormance and
0lace !NeM SorN);er(
LaM# 8! C&ristop&er $>AA>'#The isitor Econom: and the ?ro4th o" =ar$e cities# NeM
SorN)Continuum
LocNMood#-!# 8edliN# :! $>AA='#Tourism and hospitalit: in the 21
st
centur:# 0+ford) ;utterMort&
Ieinemann
6o(ers#2onH$>AA?'# 2usiness Tourim in 2ritain# London# 2&ames 2oMer
:MarbrooNe#Fo&n#:usan Iorner$>AA<'# 2usiness trael and tourism# 0+ford ;utterMort&*Ieinemann
:&ane# -nton$>AA<'# The business o" con"erence# 0+ford# ;utterMord*Ieinemann
R-*1r*- -+-'"ro$'-
&ttp)//MMM!&otelbeta*cluj!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//&otelcentralcluj!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!unita*turism!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otel*olimp!ro/despre*&otel*cluj!&tml $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&oteltopazcluj!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelvictoriacluj!ro/ $accesat au(ust >A=>'
/5
&ttp)//MMM!a(boutiXue&otel!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!universt!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otel*cristal!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelseven!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//&otelpami!com/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!roHalclassic!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!fullton!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!(oldentulipcluj!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelnapoca!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!opal&otel!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelsunnH&ill!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otel(ranata!ro/inde+/locatie $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelpremier!ro/ro $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&oteloni+!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelaNantuscluj!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MestcitH&otel!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelbeHfin!com/site/ro/&ome!&tml $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!citH&otels!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!operaplaza!ro/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!&otelsun(arden!ro/cluj/ $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!select&otels!it/en*J;/(rand*&otel*italia/&otel $accesat au(ust >A=>'
&ttp)//MMM!eventurism!ro/articole!p&pUid^art\@[name^art\2urismulO>AdeO>AafaceriO>Asi
O>AevenimenteleO>Aspecifice $accesat noiembrie >A=>'
&ttp)//MMM!revistabiz!ro/un*business*despre*turismul*de*business*=!&tml $ accesat noiembrie >A=>'
&ttp)//MMM!>rism!ro/turismul*de*afaceri*o*piata*in*crestere*@B= $accesat noiembrie >A=>'
&ttp)//MMM!transilvaniabusiness!ro/turism $accesat ianuarie >A=B'
&ttp)//MMM!totuldespre&ostel!info/>A==/AC/tendintele*pietei*turistice*la*cluj!&tml $accesat ianuarie
>A=B'
&ttp)//orasulcluj!ro/descopera/date*(enerale/clima/ $accesat ianuarie >A=B'
&ttp)//MMM!visitclujnapoca!ro/despre*cluj/istoria*cluj*ului/ $accesat ianuarie >A=B'
&ttp)//MMM!clujbusiness!ro/Ulan(\ro $accesat februarie >A=B'
&ttp)//MMM!scribd!com/doc/?>?@/C?>/=/2urismul*de*afaceri*i*evenimentele*specifice*acestuia
$accesat martie >A=B'
&ttp)//MMM!businessdaHs!ro/ $accesat mai >A=B'
&ttp)//MMM!ccicj!ro/evenimente/vizite*contacte*cooperari*relatii*in*romania $accesat mai >A=B'
&ttp)//MMM!event*tv!ro/neMs/or(anizare*conferinta$ accesat iunie >A=B'
&ttp)//MMM!e+po*transilvania!ro/ $accesat iunie >A=B'
/6