Sunteți pe pagina 1din 6

Prezicerea Datei de ncheiere a unui Proiect i a Costului Final

folosind
Metoda Valorii Dobndite
nelegerea conceptului Metodei Valorii Dobndite
Problematica CPI i PI
!"emplu complet
Concluzii
Conceptele de baz ale Metodei Valorii Dobndite
#elaia dintre banii cheltuii i munca efectuat$
% Combin$ stadiul lucr$rilor cu informaii de cost
% &ecesit$ unit$i comune de m$sur$ 'timp sau bani(
Concepte fundamentale
% )ugetul proiectului
% Data *ncheierii proiectului
Cele trei elemente cheie ale Metodei Valorii Dobndite
'dou$ dintre ele le a+em de,a- din faza de planificare a proiectului(
Valoare Planificat$ 'PV(
Costul .ctual '.C(
Valoarea Dobndit$ '!V
/
(
Valoarea Planificat (PV)
/ .cronimele pro+in din limba englez$ i sunt folosite astfel *n toate limbile- pentru o face comunicarea ct mai precis$
)l+d0 Carol I nr0 12 )ucureti- telefon3 2145 555 467 fa"3 28/5 /24 691 :::0accedio0ro
Metoda Valorii Dobndite '!VM( se folosete abia *n penultima faz$ a proiectului- cea de monitorizare0
PV ; reprezint$ bugetul i durata proiectului aa cum au fost ele stabilite *n faza de planificare0
)C< % )ugetul planificat al proiectului
)C< ; se calculeaz$ *nsumnd toi banii cheltuii la momentul la care se face monitorizarea
Valoarea Dobndit (EV)
)C<P % reprezint$ costul lucr$rilor efectuate pn$ la momentul monitoriz$rii- raportat la costul
planificat0 !ste e"primat$ *n bani0 &u ine cont de costul real- ci doar de cel estimat *n planificare0
n practic$- se obser+$ stadiul lucr$rilor i se raporteaz$ la cel planificat0 Chiar dac$ anumite acti+it$i
nu sunt finalizate- se poate apro"ima sub form$ procentual$ stadiul lor de e"ecuie- aplicndu%se acelai
procent i bugetului planificat0 Pentru o estimare ct mai corect$- trebuie luat *n considerare dac$
acti+it$ile sunt pl$tite *n a+ans- sau la terminarea lor0
)l+d0 Carol I nr0 12 )ucureti- telefon3 2145 555 467 fa"3 28/5 /24 691 :::0accedio0ro
Valoare
'bani sau ore(
Durat$
)C<
'bugetul planificat al proiectului(
Valoare
'bani sau ore(
Durat$
.cum
)C<
'bugetul planificat al proiectului(
)C<P
'Valoarea dobndit$(
Concluzie: S-a lucrat mai puin dect s-a planificat
Costul Actual (AC)
Costul total al lucr$rilor efectuate
.C<P ; reprezint$ costul total al tuturor lucr$rilor efectuate pn$ la momentul monitoriz$rii0
n practic$ se adun$ din contabilitate toate pl$ile pn$ la momentul monitoriz$rii0
Concluzie: S-a cheltuit mai puin dect s-a planificat, dar mai mult dect s-a lucrat
Analiza Abaterii de la Plan
)l+d0 Carol I nr0 12 )ucureti- telefon3 2145 555 467 fa"3 28/5 /24 691 :::0accedio0ro
.cum
Valoare
'bani sau ore(
Durat$
)C<
'bugetul planificat al proiectului(
)C<P
'Valoarea dobndit$(
.C<P
'Costul .ctual(
.cum
Durat$
Valoare
'bani sau ore(
)C<
)C<P
.C<P
=
>
SV !aria"ia de
pro#ramare
CV !aria"ia
de cost
V ? )C<P ; )C<
CV ? )C<P ; .C<P
$ndicele de performan" cost (CP$)
CPI ? progres@cost
CPI ? !V@.C
Valoare mai mare ca / ; este bine- mai mic$ ; nu este bine0
!"emplu3
CPI ? !V@.C ? munc$ efectuat$ @ costul muncii efectuate ? /222 ore @ /422 ore ? 2-99
'nu este bine pentru proiect(

$ndicele de performan" pro#ramare (SP$)
PI ? progres@plan
Valoare mai mare ca / ; este bine- mai mic$ ; nu este bine0
!"emplu3
PI ? !V@PV ? munc$ efectuat$ @ munc$ planificat$ ? /722 ore@/22 ore ? /-7

'este bine pentru proiect(
Cu ce ne a%ut ace&ti doi indici (SP$ &i CP$)'
CPI a,ut$ la o pre+izionare ct mai corect$ a Costurilor estimate la finalizare ( Estimated Cost At
Completion (ECAC)
Dac$ +om admite c$ CV s%a produs e"clusi+ datorit$ unei *ntmpl$ri fa+orabile i datorit$ unei erori *n
programare- atunci0
ECAC ) P* ( CV interpretarea /
De cele mai multe ori *ns$ CV este urmarea unei erori din faza de programare i prin urmare !C.C se
+a decala *n acelaAi ritm cu CPI0 .ceast$ interpretare este strns legat$ de momentul *n care se face
monitorizarea proiectului0 Ba *nceputul lui- este foarte probabil ca informaCiile adunate s$ fie
insuficiente0
ECAC ) P*+CP$ ) *C,S - (AC,P+*C,P) interpretarea 7
)l+d0 Carol I nr0 12 )ucureti- telefon3 2145 555 467 fa"3 28/5 /24 691 :::0accedio0ro
Costul lucrrilor care mai trebuie e-ecutate Cost to Completion (C.C) ) ECAC AC,P
Data /inalizrii
Cu a,utorul PI se pre+izioneaz$ Data estimat de finalizare ( Estimated Completion Date (ECD)
Interpret$rile sunt similare cu cele referitoare la abaterea de cost0
Dac$ se consider$ c$ *ntrzierea se datoreaz$ unui fapt singular- atunci3
ECD ) Durata Proiectului ( Varia"ia de .imp0 Time Variance (.V) interpretare /
'*n graficul de mai ,os +om determina +aloarea DV(
Dac$ *ntrzierea se datoreaz$ unei erori de programare- atunci este foarte probabil ca durata *ntregului
proiect s$ se decaleze cu acelai ritm ca al PI0
ECD ) Durata Proiectului + SP$ interpretare 7
)l+d0 Carol I nr0 12 )ucureti- telefon3 2145 555 467 fa"3 28/5 /24 691 :::0accedio0ro
)ugetul
Planificat
)ugetul
Cheltuit
Munca
efectuat$
Variaia
de cost
Durata planificat
/5
luni
/7 'mii euro(
Munca Planificat$
)C<
Fonduri Cheltuite
.C<P
Munca !fectuat$
)C<P
1
4
6
/2
Variaia de timp TV
CV !aria"ia
de cost
>
SV !aria"ia
de pro#ramare
=
Variaia de timp 'DV( se poate apro"ima pe grafic- sau se poate calcula cu a,utorul triunghiurilor
asemenea0
')C<%)C<P(@)C< ? DV@d ?E .V ) d(1SP$)
)l+d0 Carol I nr0 12 )ucureti- telefon3 2145 555 467 fa"3 28/5 /24 691 :::0accedio0ro