Sunteți pe pagina 1din 435

Honore de Balzac

VERIOARA BETTE

CUVlNT NAINTE
Era n a doua parte a monarhiei lui udo!ic"#ilip$ Re%taura&ia
'u%e%e n'(ptuit( n )aza unei con!en&ii tacite * )ur+hezia par!e"
nit($ din ce n ce mai reac&ionar($ era un %pri,in puternic al re+a"
lit(&ii - n %chim)$ re+ele in%talat de ne+u%tori .i proprietari
accepta compromi%urile$ 'a!oriznd la rindu"i am)i&iile ace%tora/
0Toat( lumea 12 %pune onora)ilul Cre!el$ m)o+(&itul 1 .i !alo"
ri'ic( )anul .i"l %peculeaz( ct poate/ Te n.eli$ n+era.ule$ creznd
c( re+ele udo!ic #ilip e cel care domne.te/ Nici el nu".i 'ace a%e"
menea iluzii/ tie$ ca noi to&i$ c( dea%upra Chartei %e a'l( %'nta$
adorata$ puternica$ pl(cuta$ 'ermec(toarea$ 'rumoa%a$ no)ila$ tn(ra$
atotputernica moned( de cinci 'ranci 34
ucrul e demon%trat n Veri.oara Bette cu toat( claritatea/ Ca
.i n celelalte 0%cene din !ia&a parizian(4$ rolul principal re!ine
)anului$ el 'iind idolul$ nervus reium, totul/ 05( n"ai un )an repre"
zint( ultima treapt( a nenorocirii n ordinea %ocial( actual(/ Apar"
&in epocii mele 1 e6clam( )ur+hezul %ati%'(cut 1 re%pect )anul 3///4
nd(r(tul cu!intelor ama)ile %e con'i+ureaz( e'i+ia unei )anc"
note$ %entimentele .i lo+ica 'iind !iciate de omniprezen&a ace%tui
%im)ol al puterii/ 7enerozitatea a 'o%t nlocuit( cu calculul rece ,
a.a %e adun( aurul * cu o)%tina&ie$ metodic$ '(r( tre%(riri/ 8e un
'undal p%iholo+ic .i %ocial ca ace%ta$ %e con'runt( n Verioara
Bette cte!a de%tine memora)ile/ Balzac .i urm(re.te eroii din
un+hiurile cele mai di!er%e cu putin&(/ Toate l intere%eaz( pe
ace%t 0doctor n .tiin&e politice$ 'ilozo'ice .i meta'izice4$ cum
o)i.nuia %(".i %pun(/ 9ar nu pentru a 'ace colec&ii de muzeu/ El
!edea oamenii n mi.care$ n rela&iile lor %ociale$ n rolurile lor
mari %au o)%cure - c(uta cu %ati%'ac&ie %cena pla%tic($ am)i&ia crea"
torului 'iind de a da ar+umentelor un corp omene%c/
n ciuda titlului$ nu !eri.oara Bette de&ine$ cel pu&in aparent$
rolul de !ioar( prim(/ In aten&ia %criitorului nu %t( att )io+ra'ia
unui per%ona,$ cit )io+ra'ia epocii/ Intri+ant($ !oluntar($ %adic($
tenace$ ipocrit($ mode%ta 0!eri.oara4 ncarneaz( ntr"un portret
%intetic tr(%(turile cla%ei ce d(dea tonul/ 5e poate %pune c($ precum
prezen&a unui micro) dezl(n&uie molima$ am)i&ioa%a 'emeie radiaz(
n ,uru"i r(ul$ dnd ntre+ului ta)lou o %emni'ica&ie %um)r(/
Cu 'antezia lor pla%tic($ cei !echi ima+ina%er( di!er%e +enii alo
r(ului * o #urie dezl(n&uit($ o 7or+on( 1 zei&( cu .erpi$ Eriniile
r(z)un(toare/ n +rote%cul ace%tor reprezent(ri mitolo+ice$ ade!(rul
p(rea nai!/ 5u) aparen&e ne!ino!ate$ cu!iincioa%a !eri.oara Bette
di%imuleaz( un %u'let 'eroce/ #uriile antice nu".i acopereau chipul -
acea%t( #urie modern( poart( o ma%c( an+elic(/
n arta di%imul(rii$ a pozei inocente$ !eri.oara Bette pare
a nu a!ea ri!al$ n%( di%imularea e un 'enomen cu rami'ica&ii
ntin%e/ n conduita )aronului Hector Hulot d:Er!; totul are apa"
renta di%tinc&iei irepro.a)ile - onora)il( n totul pare .i !ia&a ne"
+u%torului Cre!cl - curtezana <arne''e imprim( rela&iilor cu am)ii
aerul decen&ei/ Toat( arta )alzacian( %e canalizeaz( n direc&ia dez"
!(luirii %t(rilor %u)terane$ n %copul cunoa.terii e%en&ialului/ l inte"
re%eaz( corela&iile dintre %upra'a&a n.el(toare .i miezul lucrurilor -
l preocup( raporturile dintre 'izic .i moral$ dintre lumini .i um)re/
#ie .i ntri%t(tor$ ade!(rul e pre'erat minciunii con!en&ionale/
n 'ond$ n a%emenea ta)louri$ i%toria )ur+heziei 'ranceze apare
recon%tituit( critic$ mora!urile ei 'iind !(zute din interior de un
)ur+hez pentru care nu e6i%t( %ecret$ care nu ezit( %( arunce pialra/ 2
8eni&a reali%tului atin+e r(ni pro'unde - cu!lntul de!ine act de
acuzare mpotri!a ordinii )ur+heze .i 'al%elor !alori/
Romanticii culti!au alternan&a dintre real .i 'a)ulo% - reali%tul
Balzac urm(re.te alternan&ele ntre aparen&e .i con&inutul a%cun%$
intere%ul mer+nd dincolo de pla%tica ta)loului * %pre adncime/
Anatomi%tului preocupat de di%ec&ie i !or)e.te am(nuntul - 'izio"
lo+i%tului Balzac i !or)e%c rela&iile dintre 'enomene/ El &ine %(
'ac( studii de moravuri, c(utnd$ a%emenea unui om de .tiin&($ per"
manen&ele$ le+ile/ Balzac ntreprinde %tudiul 'iziolo+ic al epocii %ale/
ntre indi!izii care compun ta)loul )ur+heziei de la =>?>1=>@>
%nt a'init(&i cu caracter de +eneralitate$ acelea.i cauze producnd
acelea.i e'ecte n mpre,ur(ri a%em(n(toare/ E6perien&a celor m)o"
+(&i&i datorit( pla%amentelor de!ine ideal %uprem$ inteli+ent 'iind
acela care .tie 0%( o)&in( totul prin 'olo%irea le+al( a li)ert(&ilor
do)ndite i prin ,ocul panic al in%titu&iilor con%titu&ionale4/ 8e
plrn etic$ alt ideal$ n prelun+irea celuilalt$ recomand( %a!urarea
II
clipei * $$!ia&a e %curt($ tre)uie %( pro'it(m de ca cit putem &i %(
ne 'olo%im de cei din ,ur pentru pl(cerile noa%tre4/ A!u&ie .i
hedoni%m mer+ mpreun(/ n epocile de de%tr(mare a imperiilor$
la romani$ la al&ii$ remarc( prozatorul$ n"a 'o%t alt'el/
In 'unc&ie de a%emenea idealuri$ 'izionomia )ur+heziei cap(t(
un relie' propriu/ 5criitorul .i +rupeaz( 'i.ele$ e6tr(+nd din cnd
n cnd cte o concluzie$ ro%tind cte un cali'icati! * dezm, de-
pravare, frivolitate ; ace%tea %e n!ecineaz( cu etichete ca machia-
velism, diabolic, criminal. 5u) aparen&e corecte$ mafia )anului
macin( lent caracterele/
o!it($ ari%tocra&ia %"a tra% n um)r($ de!enind 0econoam($
cuminte$ pre!(z(toare$ cu alte cu!inte )ur+hez( .i lip%it( de m(re"
&ie4 , n %chim)$ )ur+hezia tinde %( re'ac( pe cont propriu ne)u"
niile$ 'a%tul .i !ia&a de pl(ceri a celor pe care"i nco!oia%e/ 8rin
c(%(torii hi)ride$ 'iica ne+u%torului m)o+(&it a,un+e )aroan( %au
conte%(/ A!erii i lip%eau titlurile/
8rintr"un capriciu al %or&ii$ %uper)a Adeline$ &(ranc( loren($
de!ine )aroan( Hulot/ In!idioa%a !eri.oar( Bette i ,ur( o du.m(nie
mon%tr(/ Un Ia+o 'eminin n"ar 'i putut a!ea alt( n'(&i.are ca
acea%t( creatur( u%cat($ urt($ ducnd o !ia&( de in%ect(/ uat( la
8ari% din mil($ ino'en%i!a Bette +(%e.te teren prielnic proiectelor
ne'a%te/
Ar 'i +reu %( ,udec(m un om numai n 'unc&ie de el n%u&i/
8entru one%ta doamn( Hulot$ !eri.oar( e un 'el de idol/ V(zut( n
rela&iile cu %ocietatea$ 'irea dia)olic( .i a'l( e6pre%ia real(/
Neputnd par!eni$ !eri.oar( !a e6ulta de )ucurie la ruinarea
celor a,un.i/ 5enzualul )aron Hulot .i ruineaz( 'amilia$ iar Bette
i o'er( tot %pri,inul$ ,ucnd n%( rolul n+erului p(zitor/ Ea duce$
%urprinz(tor de natural$ o !ia&( du)l(/ Ca un p(ian,en n mi,locul
pnzei %ale$ pnde.te 'izionomiile .i %e%izeaz( %l()iciunile - +e%tu"
rile ei re%pir( omenie$ n%( dede%u)t nu"i dect ur( %ati%'(cut(/
Aici %e remarc( o tr(%(tur( 'undamental( a tehnicii )alzaciene *
o %in+ur( latur( a eroilor$ de'initorie pentru un caracter$ apare
e6a+erat( pn( la mon%truo%/ Tinznd %pre monomanie$ eroii %nt
%im)oliz(ri ale unor patimi/ 9ac( !eri.oar( Bette ntruchipeaz(
pn( la mor)ide&e ura$ Adeline Hulot reprezint( iu)irea 'anatic(/
Tot a.a$ )aronul Hulot e un 0+eniu al dezm(&ului4 - 0e.ti replica
mea ca )(r)at4$ i %pune curtezana Ao%epha$ ea n%(.i un demon
cu chip de 'emeie/ a de%'rnatul Cre!el$ concurentul lui Hulot$
dominant( e am)i&ia ridic(rii n ierarhia %ocial($ 'o%tul ne+u%tor de
par'umuri %u)ordonnd erotica !anit(&ii ci!ice$ decorului/
ntre +alantul Hulot .i 'o%tul ne+u%tor Cre!el %nt a'init(&i$ dar
.i deo%e)iri %erioa%e/ 8entru unul$ nu e6i%t( %ati%'ac&ie dect n
III
erotic(/ Ran+uri$ nume %nt %acri'icate - mprumuta de la c(m(tari$
comite ile+alit(&i/ Cel(lalt o%cileaz( ntre popa%urile amoroa%e .i
titlurile de rent(/ 09i%pui de trei %ute de mii de 'ranci$ n a'ar( de
a!erea pe care o ai$ e.ti doldora de )ani$ .i nu te +nde.ti dect
cum %("i nmul&e.ti4$ l ceart( curtezana <arne''e/ Impin+nd patima
pn( la ne)unie$ cel dinti .i repudiaz( 'amilia$ contri)uie la de%"
tr(marea c(minului 'iicei .i mpin+e la %inucidere pe unchiul %(u$
atra% ntr"o a'acere compromi&(toare/ V(du!$ cel de"al doilea &ine
conta)ilitatea %trict( a cheltuielilor$ !(znd n a!entura cu Valerie
<arne''e un mi,loc de par!enire/ #o%tul ne+u%tor ,udec( a.a * 0Cu
o %o&ie ca Valerie$ a,un+ cu %i+uran&( pair. Cump(r .i o mo.ie$ pe
care am pu% de mult ochii$ mo.ia 8re%le%$ pe care !rea %"o !nd(
doamna 5eriz;/ Voi 'i Cre!el de 8re%le% .i !oi a,un+e mem)ru n
con%iliul +eneral al departamentului 5eine et Oi%e .i deputat/// Voi
a,un+e tot ce po'te%c4/ 9epra!area )aronului atin+e 'orme pato"
lo+ice - protectorul 'rumoa%ei Cadine$ al Ao%ephei <irah$ al !icle"
nei <arne''e B0ni.te de%tr()(late$ ni.te lep(d(turi$ ni.te %altim"
)ance4C a,un+e !a+a)ond/ Tenace$ Cre!el !a 'i primar al 8ari%ului
.i %o& al tinerei <arne''e/
n +aleria )alzacian( a 'emeilor de lume$ Valerie <arne''e ocup(
un loc central/ E6cep&ional de 'rumoa%($ inteli+ent($ cochet($ n
,urul ei +ra!iteaz( n acela.i timp )aronul Hulot$ am)i&io%ul Cre!el$
contele Dence%la% 1 +inerele lui Hulot 1 .i )razilianul <onte%
de <onte,ano%/ In lu6o%ul %alon al curtezanei !in 0!reo dou(zeci
de deputa&i4/ Cu .iretenia lui plat($ Cre!el con%tat( * 0o %( a,un+(
una dintre %u!eranele oculte ale 8ari%ului/ 5tra.nic( locomoti!( e o
a%emenea 'emeie I4
Ade!(rat$ ea tra+e pe al&ii dup( %ine$ dndu"le impre%ia c("i
mpin+e nainte - n ochii 'iec(ruia dintre admiratori$ trece drept
'emeia ideal(/ 8entru %al!area aparen&elor$ mondenele din timpul
Rena.terii a!eau +ri,( %( ia%( n%o&ite de cte o )(trn( complice *
ia donna dello schermo 1 'emeia para!an/ Curtezana <arne''e
are un %o& 1 para!an$ de%compu% %u'lete.te$ o epa!(/ Con!enien"
&ele 'iind re%pectate$ impo%tura$ mi%ti'icarea$ ipocrizia au cur% li)er/
Ra'inat($ Valerie are %u)tilitatea !iciului$ dup( cum !eri.oara
Bette di%pune de arma r(ut(&ii$ a cruzimii .i a r(z)un(rii/ Cre!el
!edea n cea dinti o 0e+erie4$ %'etnic( r(ut(cioa%( n +enul apa"
ri&iilor mitolo+ice/ 9ar .i cea de a doua apar&ine aceleia.i cate+orii$
ele ntre+indu"%e reciproc/
In lumea acea%ta$ pnda !iclean( .i cupiditatea au nlocuit de
mult omenia/ Ai impre%ia unei c(l(torii pe t(rmuri dante.ti$ prin"
tre apari&ii dezumanizate - aici %e ,oac( o comedie uman de un
reali%m cri%pant/
IV
8entru !alori'icarea contra%telor$ apar 1 n um)r( 1 cte!a
'i+uri inte+re/ 5o&ia de%'rnatului Hulot nu"i numai 'rumu%e&ea n"
%(.i$ ci .i puritatea %u'letea%c(/ n ciuda dezm(&ului parizian din
,uru"i$ ea a r(ma% &(ranca loren( de!otat($ )linda$ mode%t(/ 5upu"
nerea i d( un aer de martir(/ 0Nu %nt dect Ao%e'ina Napoleonului
meu4$ zice ea cu re%emnare/
a rndu"i$ delicata Horten%e$ 'iica Adelinei Hulot$ p(r(%it( de
u.uraticul Dence%la%$ e o alt( 0<a+dalen( '(r( pat(4/ 0#ii )un( .i
)lnd($ i recomand( mama %a$ .i !ei a!ea con.tiin&a mp(cat(4/ 9e
partea celor dou( 'emei %t( dezn(de,dea mut($ !irtutea !e%te,in"
du"%e n t(cere/
9intre toate per%ona,ele de al doilea .i al treilea plan$ Hulot"
'iul$ care printr"un %oi de mimeti%m %ocial c(p(ta%e culorile mediu"
lui$ urm(rindu".i propriile n(zuin&e$ pare a condamna la %'r.it !e"
nalitatea n%p(imnt(toare/ 5ocrul %(u$ Cre!el$ l di%pre&uie.te/ 09ac(
%"ar 'i mprumutat %( poat( par!eni$ dac( %"ar 'i ndatorat ca %(
poat( da me%e deputa&ilor$ ca %( c.ti+e !oturi .i %(".i %porea%c(
in'luen&a$ i"a. 'i %pu% * 12 Uite pun+a mea$ ia cit &i tre)uie$ dra+ul
meu 3 9ar %( pl(tea%c( ne)uniile lui papa$ ne)unii pe care eu le"am
proorocit 3 A 3 tat("%(u l"a mpiedicat %( a,un+( la putere///4
Tot ca termen de contra%t$ ntre )(trnul mare.al Hulot .i
)aronul Hulot$ 'ratele %(u$ %nt di'eren&e ca ntre al) .i ne+ru - %e
n'runt( dou( per%ona,e deo%e)ite ca n'(&i.are$ atitudine .i 'ire *
0cel !iteaz .i cel la.$ p(tima.ul .i puritanul$ cin%titul .i cel care
delapida%e4/
5"ar p(rea c( nici o 'or&( poziti!( nu ac&ioneaz( mpotri!a
recentei )ur+hezii$ pentru care e6i%ten&a de!enea o ne%'r.it(
cherme%( !e%el(/ In roman nu r(z)ate nimic de dincolo * din me"
diile n care mocnea re!olta$ din 'r(mnt(rile proletariatului ce %e
pre+(tea %( apar( pe )aricadele de la =>@>/
mpotri!a r(ului +enerat de in'luen&a capitalului$ nu e6ponen&ii
)anului a!eau %( aduc( %olu&ii/ Inter!en&iile parlamentare %e n!e"
cineaz( cu +oala retoric(/ $$5nt plicti%it pentru c( am 'o%t ne!oit
%( ndur dou( ore de !or)(rie '(r( %( a,un+em la !ot 1 zice
)aronul Hector Hulot/ 5e r(z)oie%c cu !or)ele$ .i di%cur%urile lor
%nt ca ni.te .ar,e de ca!alerie care nu iz)ute%c %( mpr(.tie du."
manul 3 Au nlocuit 'aptele cu !or)a .i a%ta ne %up(r( pe noi$
oamenii deprin.i cu ac&iunea4/
Ca %( dea o lo!itur( dia)olicei <arne''e$ a!ocatul Hulot recur+e
la %er!iciile du)ioa%ei )(trne da 5aint"E%te!e$ ie.it( parc( din
ima+ina&ia caricatural( hu+olian($ o 0%or( %enten&ioa%( .i preten"
&ioa%( a ocnei4$ per%oni'icnd 08ari%ul din punct de !edere crimi"
V
nai4/ 5peculnd %l()iciunile$ uneltind n um)r($ ea re'ace carier(
n'ior(toarei lad; <ao)eth$ eroina %haEe%pearean($ la care %e .i
re'er( ntr"o di%cu&ie/ Cu o alt( optic($ doamna Hulot trece la
ac&iuni 'ilantropice creznd cu nai!itate n e'icacitatea o'randelor
%ociale$ izolate/
i a%t'el dan%ul maca)ru al aurului continu(///
7lacial n aparen&($ Balzac a p(trun% n intimitatea lucrurilor$
dincolo de ceea ce o'er( o plac( 'oto+ra'ic(/ 09urerea$ ca .i pl("
cerea 1 %crie el 1 .i creeaz( climatul ei/ 9e la prima ochire a%u"
pra unui interior$ i&i dai %eama cine domne.te acolo$ dra+o%tea %au
dezn(de,dea4/ 9ez!(luind pri!eli.ti ce %olicitau opro)riul$ nu putea
r(mne impa%i)il/ 9e aceea %criitorul ace%ta care nu trece drept
re'le6i!$ de%chide att de de% paranteze$ comentnd .i ,udecind cu
a%prime/
In +la%ul %(u %e %imte$ e drept$ re+retul pentru de%tr(marea
cla%ei c(reia apar&inea/ Ca mul&i eroi ai 0comediei4 )alzaciene$ .i
el era 'r(mntat de %pecula&ii care ar 'i tre)uit %("3 'ac( milionar/
Ca mul&i al&ii$ .i"a ad(u+at numelui o particul( de no)le&e * un 0de4$
zicndu".i 0de Balzac4/ 8ri!ea lumea prin pri%ma )ur+heziei a,un%e$
adic( reac&ionare/ Era n%( un o)%er!ator e6act .i lucid - nu %e
putea n.ela a%upra ade!(rului$ nu".i '(cea iluzii/ 9e aceea$ cu
enorma %a capacitate de reprezentare$ a 'o%t un reali%t/ "a ndu"
rerat de%tinul )aronului Hulot Bper%ona, c(ruia i atri)uie o anu"
mit( di%tinc&ieC$ dar nu putea %( nu"l n'(&i.eze n toat( dec(derea %a
de maniac erotic/
Intr"un cu!nt$ morali%tul condamn( n numele unor criterii de
!aloare di%parate$ dar din a c(ror al(turare rezult( o atitudine *
%ocietatea contemporan( nu"i in%pir( re%pect/ 9ac( paleta a)und(
n culori ntunecate$ !ina e a modelelor ce i"au %tat %u) ochi/
Ce con%tat( a.adar ace%t zu+ra! +enial F C( )aronul$ 0ca to&i
oamenii !icio.i e 'oarte %impatic .i cum%ecade4 - c( 0dorin&a de
a par!eni 'ace mai mult dect orice capital4 - c( 0%entimentele
no)ile du%e pn( la e6a+erare dau aproape acelea.i rezultate ca
marile !icii4 - 0o petrecere de nunt( e lumea !(zut( n mic4 etc/
ntr"o pa+in( de%pre arte .i %peci'icul lor$ %e arat( ct de +reu
e %( creezi o capodoper( care 0%( !or)ea%c( ochilor dac("i %culp"
tur($ inteli+en&ei n literatur($ amintirilor n pictur($ tuturor inimi"
lor n muzic(4/ Ca %criitor$ Balzac %e adre%eaz( inteli+en&ei$
ntrea+a"i epic( &intind %( pun( n lumin( %emni'ica&iile$ le+(turile
inaparente/
a prima impre%ie$ ai putea crede c( o)%er!atorul nu %electeaz($
'(cnd$ dimpotri!($ un in!entar minu&io% a3 mediului/ In%( el inter"
VI
preteaz( mereu$ ca 0%peciali%t n .tiin&ele %ociale4$ o nunt( de pild(
liind prete6t de analiz( .i +eneralizare/ E un 'apt %ocial/ 0E6i%t(
oare !reun 'apt %ocial care %( do!edea%c( mai )ine in'luen&a
mediului F/// To&i %nt de 'a&($ )o+a&ii .i %(racii$ in!idio.ii .i cei
in!idia'i$ 'ilozo'ii .i oamenii cu iluzii$ ncon,urnd"o pe mirea%(
precum plantele dintr"un co.ule& n%o&e%c o 'loare rar(///4 Cum e6"
plic( 0cel ce %tudiaz( %ocietatea omenea%c(4 r(utatea !eri.oarei
Bette F a o 'at( )(trn($ o %in+ur( latur( de caracter %e dez!olt(
n detrimentul celorlalte$ !ir+initatea$ 'a!oriznd dezechili)rul/
<ediul nr(it e6plic( de a%emenea cariera curtezanelor epocii$
in%inuanta <arne''e$ de%'rnata cu $$o ca%( de )ani4 n loc de inim($
ne'iind o e6cep&ie/ $$a 8ari% %e +(%e%c nc( de%tule doamne <arnet'e$
ca %"o putem prezenta pe Valerie ca un per%ona, tipic$ n romanul
no%tru de mora!uri/// ntlne.ti doamne <arne''e la toate eta,ele
edi'iciului %ocial .i chiar la curte$ c(ci Valerie e o tri%t( realitate
luat( din !ia&( n cele mai mici am(nunte4/
E pu&in( 'ic&iune$ ntr"ade!(r$ ima+ina&ia lucrnd n %en%ul com"
)in(rii datelor e6i%tente/ Totul la%( impre%ia de !ia&( inten%($ de
reali%m$ de.i nu lip%e%c unele %itua&ii melodramatice/ 5imetriile de
compozi&ie Bde%tinele aproape identice ale )aroanei Hulot .i 'iiceiC
nu duc totu.i la ar)itrar/
Retina %criitorului a nre+i%trat %itua&ii .i tipuri din cele mai
curioa%e$ nct .i e6a+er(rile pot 'i pri!ite cu n&ele+ere/ Cu mai
pu&in r(%unet n epoc($ 5tendhal contura%e eroi cu pa%iuni puter"
nice$ creind romanul ener+iei$ al !oin&ei de a domina/ Balzac e6"
tinde procedeul$ aplicndu"l la tot 'elul de patimi$ mpin+nd carac"
terele pn( la con%ecin&ele e6treme/
Cu a%t'el de 'iin&e idealizate 0n %en% in!er%4$ n di'ormit(&ile
lor n+rozitoare$ cu eroi ce dep(.e%c parc( realitatea$ %ntem antre"
na&i c(tre o lume care$ dac( n"ar 'i re!olt(tor de real($ ar p(rea
de domeniul unui )a%m tra+ic/ In )a%me %e d( lupta ntre )ine .i
r(u - aici$ pe o mare ntindere %t(ruie tene)rele/ 0Intre animale GG
%e %pune n pre'a&a Comediei umane 1 %nt pu&ine drame$ con'uzia
nu are nici un rol - ele alear+( unele dup( altele$ a%ta"i tot/
Oamenii alear+( unii dup( al&ii$ dar inteli+en&a lor mai mare %au
mai mic( 'ace lupta teri)il de complicat(/4
Nu"i numai o lupt( pentru !ia&($ moti!at( n 'ond$ ci lupt( de
acaparare cu orice pre&/
Ca .i alte romane )alzaciene$ Verioara Bette are o %tructur(
plin( de mi.care$ pre+nant dramatic(/ In Comedia dante%c( dialo"
+au um)ro$ 'antome$ 'o.ti oameni- aici %e ntlne%c oameni de o
!italitate rar(/
VII
In per%pecti!a timpului$ di%tan&a d( lucrurilor de odinioar( un
aer rece de panopticum/ Cu ro)u%te&ea lor e6cep&ional($ per%ona,ele
)alzaciene %e a%ociaz( n%( 'ondului no%tru de cuno.tin&e neuitate$
le purt(m cu noi/ e"am !(zut pe %cen($ n mediul lor/ 5criitorul
n%u.i !edea n 'atala <arne''e o eroin( de teatru/ 0#emeie a%upra
c(reia %e ndreapt( toate pri!irile$ 'emeie dorit( 3 9oamna <arne''e$
.tiindu"%e %tudiat($ %e purta ca o ade!(rat( actri&( aplaudat(/4
Cnd cortina %"a l(%at de'initi!$ ne urm(re.te un zm)et ironic *
a 'o%t o comedie tra+ic(/ In locul predicii morale$ Balzac a ale%
r%ul nimicitor$ cu care".i n%o&e.te eroii de%tina&i di%pari&iei ine6o"
ra)ile/
Creatorul Comediei umane a 'o%t un cronicar a !remii %ale/
08entru Balzac 1 nota Theophiie 7autier 12 !iitorul nu e6i%ta$
totul era prezent4/
Al(turi de alte capodo,,ere )alzaciene$ Verioara Bette apar&ine
necontenit epocii .i !iitorului/
CON5T/ CIO8RA7A
VERIOARA BETTE :
8rin anul =>?>$ pe la mi,locul lunii iulie$ trecea pe
%trada Uni!er%it(&ii o tr(%ur( dintre acelea de curnd
pu%e n circula&ie pe pie&ele 8ari%ului .i numite $$mi"
lord4 - n ea %e a'la un )(r)at pnteco%$ de %tatur( po"
tri!it($ purtnd uni'orma de c(pitan al +(rzii na&ionale/
8rintre parizienii n!inui&i de a 'i att de %pirituali$
%nt unii care %e cred mult mai ar(to.i n uni'orm( dect
n hainele lor o)i.nuite$ nchipuindu".i c( 'emeile ar
a!ea +u%turi att de per!ertite nct %"ar putea l(%a
pl(cut impre%ionate de 'elul cum arat( o cu.m( de
+renadier %au un echipament militar/
C(pitanul ace%ta$ din le+iunea a doua$ a!ea aerul %(
'ie 'oarte mul&umit de %ine$ ceea ce '(cea %("i %tr(lu"
cea%c( pielea ro.co!an( a 'etei .i o)ra,ii pu&in cam
)uh(i&i/ 9up( aureola pe care )o+(&ia doi)ndit( prin
ne+o& o pune pe 'runtea ne+u%torilor retra.i din a'aceri$
%e putea +hici u.or c( era unul dintre ale.ii 8ari%ului$
cel pu&in un 'o%t a,utor de primar n %ectorul %(u/ i !(
a%i+ur c( nici pan+lica e+iunii de Onoare nu lip%ea de
pe pieptul %(u$ pe care .i"l um'la tru'a.$ dup( moda
pru%ac(/ n'ipt cu %eme&ie n coi'ul 0milordului4$ omul
ace%ta cu decora&ie .i l(%a pri!irea %("i r(t(cea%c( a%u"
pra trec(torilor care$ la 8ari%$ cule+ de%eori %ur%uri
menite unor ochi 'rumo.i ce nu %e a'l( de 'a&(/
0<ilordul4 %e opri pe partea dintre %tr(zile Belle"
cha%%e .i Bour+o+ne$ la poarta unei cl(diri mari$ de
curnd con%truite pe o por&iune din curtea unei !echi
ca%e )oiere.ti cu +r(din(/ Ca%a )oierea%c( 'u%e%e cru"
&a&( - .i p(%tra%e n'(&i.area de odinioar($ 'iind %ituata
n 'undul cur&ii mic.orate pe ,um(tate/
Numai dup( 'elul cum c(pitanul %e l(%( a,utat de
!izitiu ca %( co)oare din 0milord4$ %"ar 'i putut !edea
c( a!ea !reo cincizeci de ani/ 5nt unele +e%turi att de
!(dit +reoaie nct par indi%crete ca un act de na.tere/
C(pitanul .i tra%e m(nu.a +al)en( pe mna dreapt( .i$
'(r( %("H ntre)e nimic pe portar$ %e ndrept( %pre pero"
nul cl(dirii cu un aer ce p(rea a %pune * $$E a mea 34
8ortarii din 8ari% au pri!irile a+ere$ nu"i opre%c nici"
odat( pe oamenii decora&i$ n hain( al)a%tr($ care calc(
nde%at$ ceea ce n%eamn( r("i recuno%c nurriaidect pe
cei )o+a&i/
8arterul cl(dirii era locuit n ntre+ime de domnul
)aron Hulot d:Er!;$ 'unc&ionar n%(rcinat cu ordonan"
&area pl(&ilor pe !remea Repu)licii$ 'o%t intendent +e"
neral de armat($ acum directorul uneia dintre cele mai
n%emnate %ec&ii din <ini%terul de R(z)oi$ con%ilier de
%tat$ mare o'i&er al e+iunii de Onoare etc/ etc/
Baronul Hulot .i lua%e %in+ur numele d:Er!;$ dup(
locul de na.tere$ %pre a %e deo%e)i de 'ratele %(u$ !e%titul
+eneral Hulot$ colonel de +renadiri ai +(rzii imperiale$
pe care mp(ratul l '(cu%e conte de #orzheim$ dup(
campania din =>IJ/ #ratele mai mare$ contele$ care %e
n+ri,ea de mezin$ i '(cu%e ro%t$ dintr"o pruden&( Kp(rin"
tea%c($ de un loc n admini%tra&ia militar($ unde$ datorit(
%er!iciilor adu%e de amndoi 'ra&ii$ )aronul do)ndi .i
merit( )un(!oin&a lui Napoleon/ nc( din =>IL$ el 'u%e%e
numit intendent +eneral al armatelor din 5pania/
9up( ce %un($ c(pitanul din mili&ia )ur+hez( '(cu
mari %'or&(ri ca %(".i ndrepte haina ridicat($ att n 'a&(
ct .i n %pate$ din pricina pntecului %(u um'lat ca o
par(/ Impun(tor .i 'oarte %i+ur de %ine$ l urm( pe 'e"
ciorul n li!rea care"l primi%e imediat .i care"l anun&a%e
apoi$ de%chiznd u.a %alonului *
1 9omnul Cre!el 3
a auzul ace%tui nume att de potri!it
M
cu n'(&i.area
celui ce"l purta$ o 'emeie nalt($ )lond($ nc( 'oarte )ine
pentru !r%ta ei$ %e ridic($ %tr()(tut( parc( de un 'ior/
1 Horten%e/ n+era.ule$ du"te n +r(din( cu !eri"
.oara Bette$ i %pu%e ea repede 'iicei %ale care %t(tea
al(turi .i )roda/
9omni.oara Horten%e Hulot$ dup( ce l %alut( +ra&io%
pe c(pitan$ ie.i pe u.a cu +eam$ lund cu %ine .i pe"o
'at ( )(t r n( .i u%cat ( ce p(rea mai n ! r%t ( dec t
)aroana$ de.i era cu cinci ani mai tn(r(/
12 E !or)a de c(%(toria ta$ .opti !eri.oara Bette la
urechea nepoatei %ale Horten%e$ '(r( %( par( ,i+nit( de
'elul n care )aroana le po'ti%e %( plece$ ca .i cum n"ar
'i &inut %eama de ea/
m)r(c(mintea !eri.oarei ar 'i putut l(muri$ la ne"
!oie$ lip%a acea%ta de con%idera&ie/
ntr"ade!(r$ 'ata acea%ta )(trn( purta o rochie de
ln( de culoarea %tru+urilor de Corint$ cu o croial( .i cu
ni.te pan+licu&e tocmai de pe !remea Re%taura&iei
?
$ un
+ulera. )rodat ce nu putea %( co%te mai mult de trei
'ranci .i o p(l(rie de pai cu +arnitur( de %atin al)a%tru$
ti!it( tot cu pai$ cum %e mai pomenea doar pe la precu"
pe&ele din hal(/ 9up( a%pectul panto'ilor din piele de
capr($ care %e !edeau c( erau lucra&i de un cizmar de
mna a treia$ un %tr(in ar 'i .o!(it %"o %ocotea%c( pe !eri"
.oara Bette ca pe o rud( a 'amiliei$ c(ci %em(na leit cu
o croitorea%( cu ziua/ Totu.i$ nainte de"a p(r(%i nc("
perea$ 'ata )(trn( i adre%( un %alut u.or .i prieteno%
domnului Cre!el$ iar ace%ta i r(%pun%e printr"o pri!ire
plin( de n&ele%/
1 Vii mine$ nu"i a.a$ domni.oar( #i%cher F zi%e el/
12 N"ai mu%a'iri F ntre)( !eri.oara Bette/
1 Copiii mei .i dumneata$ atta tot$ i r(%pun%e
oa%petele/
1 Bine$ %pu%e ea$ !oi !eni ne+re.it/
1 Iat("m($ %nt la ordinele dumnea!oa%tr($ doamn($
ro%ti c(pitanul din mili&ia )ur+hez($ %alutnd"o din nou
pe )aroan(/
i arunc( doamnei Hulot o pri!ire a%emeni aceleia
pe care Tartu''e i"o arunc( Elmirei
@
$ atunci cnd un
actor de pro!incie !rea$ ntr"o reprezenta&ie la 8oitier%
%au la Coutance%$ %( %coat( n relie' inten&iile ace%tui rol/
12 #ii )un .i urmeaz("m($ domnule$ e mai potri!it %(
!or)im de a'aceri dincolo$ dect aici n %alon$ i %e adre%(
doamna Hulot ar(tnd o camer( !ecin($ care$ n planul
apartamentului$ 'i+ura ca %al( de ,oc/
nc(perea acea%ta era de%p(r&it( doar printr"un perete
%u)&ire de iatacul a c(rui 'erea%tr( d(dea n%pre +r("
din(
-
doamna Hulot l l(%( o clip( %in+ur p/e domnul
Cre!el$ %ocotind c( era mai n&elept %( nchid( 'erea%tra
.i u.a iatacului$ ca %( nu poat( tra+e nimeni cu urechea/
A!u +ri,( %( nchid( .i u.a cu +eamuri a %alonului cel
mare$ zm)ind 'iicei %ale .i !eri.oarei$ pe care le !(zu
in%talate ntr"un chio.c !echi din 'undul +r(dinii/ 5e
ntoar%e l(%nd de%chi%( u.a %(lii de ,oc$ ca %( poat(
auzi dac( ar intra cine!a n %alonul cel mare/ Tot um)nd
ncoace .i ncolo$ )aroana$ .tiind c( n"o o)%er!( nimeni$
l(%a %( i %e citea%c( pe 'a&( toate +ndurile - dac( cine!a
ar 'i z(rit"o n%($ %"ar 'i n%p(imntat de tul)urarea ei/
9ar cnd %e ntoar%e n %ala de ,oc$ intrnd pe u.a din"
%pre %alonul cel mare$ 'i+ura ei .i recap(t( acea rezer!(
de nep(trun%$ de care poate %( %e 'olo%ea%c($ cnd !rea$
orice 'emeie$ chiar .i cea mai %incer(/
n timpul ace%tor pre+(tiri cel pu&in ciudate$ +uardul
na&ional cercet( mo)ilierul nc(perii n tare %e a'la/
8ri!ind perdelele de m(ta%e odinioar( ro.ii$ acum att de
ie.ite de %oare c( de!eni%er( !iolete$ cu 'aldurile roa%e
de !echime$ co!orul ce".i pierdu%e coloritul$ mo)ilele cu
poleiala .tear%( a c(ror m(ta%e era p(tat( .i de%tr(mat(
pe alocuri$ pe 'i+ura plat( a ne+u%torului par!enit %e
o+lindir( n !oie$ rnd pe rnd$ di%pre&ul$ mul&umirea
.i n(de,dea/ Tocmai %e pri!ea n o+lind( pe dea%upra
unei !echi pendule empire
N
$ cercetndu"%e cu de"
am(nuntul$ cnd 'o.netul rochiei de m(ta%e i !e%ti
ntoarcerea )aroanei/ Imediat .i ndrept( &inuta/
und loc pe o canapelu'($ care$ '(r( ndoial($ 'u%e%e
%plendid( n =>IJ$ ")aroana i '(cu lui 7re!ei %emn %( %e
a.eze$ ar(tndu"i un 'otoliu ale c(rui )ra&e %e %'r.eau
cu ni.te capete de %'in6 )ronzate$ cu !op%eaua %coro,it($
l(%nd %( %e !ad( pe alocuri lemnul/
1 7ri,a dumnea!oa%tr($ doamn($ ar putea 'i o pre
!e%tire m)ucur(toare pentru un///
1ndr(+o%tit$ %'r.i ea t(indu"i !or)a/
1E prea pu&in %pu%$ urm( el ducndu".i mna
dreapt( la inim( .i rotindu".i ochii att de cara+hio%$
nct orice 'emeie indi'erent( pri!ind a%emenea +e%turi
ar 'i pu'nit de r%/ ndr(+o%tit 3 ndr(+o%tit 3 <ai de+ra)(
!r(,it///
12 A%cult($ domnule Cre!el$ continu( )aronea%a prea
%erioa%( pentru a putea %( rd($ .tiu c( ai cincizeci de
ani$ adic( e.ti cu zece ani mai tri(r dect domnul Hulot -
dar la !r%ta mea$ ne)uniile unei 'emei tre)uie%c n"
drept(&ite prin ce!a /" prin 'rumu%e&e$ prin tinere&e$ prin
cele)ritate$ prin merite$ prin una dintre acele %plendori
care ne or)e%c ntr"att nct ne 'ac %( uit(m totul$ pn(
.i !r%ta/ 9ac( ai un !enit de cincizeci de mii de li!re$ n
%chim) !r%ta dumitae &i precump(ne.te cu pri%o%in&(
a!erea$ a%t'el nct$ din tot ceea ce ar putea pretinde o
'emeie$ dumneata n"ai nimic/
1 9ar dra+o%tea F ntre)( +uardul na&ional ridicn"
du"%e i apropiindu"%e de ea$ o dra+o%te care///
1 Nu$ domnule$ e numai nd(r(tnicie 3 l ntrerup%e
)aroana ca %( curme o %itua&ie ridicol(/
1 9a$ nd(r(tnicie .i dra+o%te$ %t(rui el$ )a chiar
ce!a mai mult$ drepturi///
1 9repturi F .i ridic( !ocea doamna Hulot ce p(ru
dintr"odat( %u)lim( prin di%pre&ul$ %'idarea .i indi+narea
ei/ 9ar$ ad(u+( ea$ n 'elul ace%ta nu mai %'r.im nici
odat( .i nu te"am chemat aici ca %( !or)im de ceea ce
a pricinuit iz+onirea dumitae$ de.i 'amiliile noa%tre %nt
nrudite/
1 Am crezut///
12 Iar(.i 3 l opri ea/ Nu n&ele+i$ domnule$ dup(
nep(%area .i u.urin&a cu care !or)e%c de%pre aman&i .i
dra+o%te$ de%pre cele mai prime,dioa%e lucruri pentru o
'emeie$ c( %nt deplin ncredin&at( c( !oi r(mne cin%tit( F
ONu m( tem de nimic$ nici m(car c( a. putea 'i )(nuit($
2: retr(+ndu"m( aici cu dumneata/ Acea%ta %( 'ie oare pur"
tarea unei 'emei %la)e F tii )ine de ce te"am chemat 3///
12 Nu$ doamn($ r(%pun%e 7re!ei$ lund o n'(&i.are
rece/
.i %u)&ie )uzele .i".i relu( pozi&ia rnilit(rea%c(/
12 Atunci %("&i po!e%te%c n cte!a cu!inte$ ca %(
nu ne mai prelun+im amndoi chinul$ %pu%e )aroana
Hulot pri!indu"l pe Cre!el/
Ace%ta i adre%( un %ur% ironic n care un om pri"
ceput ar 'i recuno%cut +ra&iile unui 'o%t comi%"!oia,or/
1 #iul meu e c(%(torit cu 'iica dumitae///
1 Ei$ dac( ar 'i %"o lu(m de la nceput/// zi%e Cre!el/
1 <( ndoie%c dac( acea%t( c(%(torie %"ar mai 'ace$
%e +r()i %( r(%pund( )aroana/ Totu.i n"ai de ce %( te
pln+i/ #iul meu$ pe ln+( c("i unul dintre cei mai de %ea
m( a!oca&i din 8ari%$ e .i deputat de !reun an$ .i de)utul
lui la Camer( a 'o%t att de %tr(lucit$ nct %e pare c( n
curnd !a a,un+e mini%tru/ Victorin a 'o%t numit n dou(
MP
==
rtnduri raportorul unor le+i importante .i$ dac( ar !rea$
ar putea de pe acum %( a,un+( procuror la Curtea de
Ca%a&ie/ i dac( &ii %("mi dai a n&ele+e c( ai un +inere
'(r( a!ere//$
1 Un +inere pe care %nt %ilit %("l ntre&in$ r(%pun%e
Cre!el$ a%ta e .i mai r(u$ doamn(/ 9in cei cinci %ute de
mii de 'ranci pe care i"am dat ca ze%tre 'iicei mele$ dou(
%ute de mii %"au .i du%$ 9umnezeu .tie pe ce3/// 8e datoriile
prea onoratului dumnea!oa%tr( 'iu$ pentru a"i mo)ila
mirobolant ca%a$ o ca%( de cinci %ute de mii de 'ranci$
care a)ia aduce un !enit de cinci%prezece mii$ deoarece o
locuie.te el aproape n ntre+ime$ .i pentru care mai
datoreaz( nc( dou( %ute .aizeci de mii de 'ranci/// Veni
tul a)ia acoper( do)nzile datoriei/ Anul ace%ta tre)uie
%("i dau 'iicei mele !reo dou(zeci de mii de 'ranci ca %"o
poat( %coate la cap(t/ i +inerele meu$ care c.ti+a$ %e
pare$ treizeci de mii de 'ranci la 8alatul de Au%ti&ie$ are
de +nd %("l la%e pentru Camera 9eputa&ilor///
1 9omnule Cre!el$ ace%ta e un am(nunt de pri%o%$
care ne dep(rteaz( de %u)iect/ 9ar ca %( %'r.im/ o dat($
dac( 'iuH meu ar a,un+e mini%tru .i te"ar numi o'i&er al
e+iunii de Onoare .i con%ilier pe Un+( pre'ectura 8ari
%ului$ ca 'o%t ne+u&(tor de ipar'umuri cred c( n"ai a!ea
de ce %( te pln+i///
1 A3 a%ta"i )u)a/ 5nt ne+u%tor$ un )(can$ am &inut
pr(!(lie$ am !ndut crem( de mi+dale$ ap( de 8ortu+alia$
ulei de cap$ tre)uie %( m( %imt prea onorat c( mi"am
m(ritat 'ata dup( unicul 'iu al domnului )aron Hulot
d:Er!;$ c( 'ata mea !a 'i )aroan(/ Ca pe !remea Re+en
&ei$ a lui udo!ic al QV"lea$ eil de boeuf! %un( )ine 3///
<i"e dra+( Cele%tine cum &i"e dra+ ntotdeauna %in+urul
copil$ .i"o iu)e%c att de mult$ net m"am hot(rt %( ndur
toate nepl(cerile !(du!iei la 8ari% numai ca %( nu"i dau
!reun 'rate %au !reo %or( B.i a%ta n 'loarea !r%tei$
doamn( 3C$ dar cu toat( dra+o%tea mea ne)unea%c( pentru
'iica mea$ %( .tii c( n"am %("mi ri%ipe%c a!erea pentru
'iul dumitale$ care 'ace cheltuieli ce"mi par %u%pecte$ mie$
'o%t ne+u%tor/
1 9omnule Cre!el$ !ezi doar c( la <ini%terul de
Comer& e acum domnul 8opinot$ 'o%tul dro+hi%t de pe
%trada om)ard%///
1 8rietenul meu$ doamn( 3/// zi%e 'o%tul ne+u%tor de
par'umuri
-
c(ci eu$ Cele%tin Cre!el$ pe !remuri prim"
12
!nz(tor la Ce%ar Birotteau$ am cump(rat 'ondul de co"
mer& al ace%tui Birotteau$ %ocrul lui 8opinot$ care 8opinot
nu era dect un %implu )(iat de pr(!(lie$ dup( cum mi"o
aminte.te chiar el$ c(ci nu %e poart( prea 'udul Btre)uie
%("i recuno%c ace%t meritC cu oamenii care au o %itua&ie
.i un !enit de .aizeci de mii de 'ranci/
1/ Iat( dar c( ideile pe care dumneata le %ocote.ti
de pe !remea Re+en&ei nu mai %nt la mod( ntr"o epoc(
n care oamenii %nt ,udeca&i dup( !aloarea lor per%o"
nal( - la 'el ai '(cut .i dumneata m(ritndu"ti 'ata dup(
'iul meu/
1 Nu .tii cum %"a hot(rt c(%(toria a%ta 3/// %pu%e cu
n(du' Cre!el/ Ah 3 )le%temat( !ia&( de holtei 3 9e n"a. 'i
c(lcat pe del(turi$ a%t(zi Cele%tine a mea ar 'i !iconte%a
popinot 3
1 nc( o dat($ %( nu mai crtim mpotri!a unui 'apt
mplinit$ relu( cu hot(rre )aroana/ Vreau %("&i %pun c(
tre)uie %( m( pn+ de purtarea dumitale neo)i.nuit(/
#iica mea Horten%e ar 'i putut %( %e m(rite$ c(%(toria
depindea numai de dumneata - am crezut n %im&(mintele
dumitale +eneroa%e$ +ndindu"m( c( !ei da dreptate unei
'emei care n"a a!ut niciodat( n inim( alt( icoan( dect
aceea a %o&ului ei .i !ei recunoa.te c( a 'o%t %ilit( %(
nchid( u.a unui om n %tare %"o compromit($ c("&i !ei
da o%teneala$ pentru onoarea 'amiliei cu care e.ti n
rudit$ %( nle%ne.ti c(%(toria domnului con%ilier e)a% cu
Horten%e/// i dumneata$ domnule$ dumneata ai %tri
cat"o///
1R 9oamn($ r(%pun%e 'o%tul ne+u%tor de par'umuri$
m"am purtat ca un om cin%tit/ Am 'o%t ntre)at dac( cei
dou( %ute de mii de 'ranci '(+(dui&i ca ze%tre domni"
.oarei Horten%e ar putea 'i pl(ti&i/ Iat( ce"am r(%pun%
cu!nt cu cu!nt * 0N"a. putea +aranta/ 7inerele meu$
care a primit de la 'amilia Hulot aceea.i %um( drept dot($
a!ea datorii$ .i dac( mine domnul Hulot d:Er!; moare$
cred c( !(du!a lui ar r(mne pe drumuri4/ A%ta"i tot$
'rumoa%( doamn(/
1 Tot a.a ai 'i !or)it$ ntre)( doamna Hulot$ pri!in"
du"l &int( pe Cre!e/i$ dac( rni"a. 'i c(lcat ndatoririle
pentru dumneata F///
1 N"a. 'i a!ut dreptul %( 'ac una ca a%ta$ %cump(
Adeine$ %tri+( ciudatul ndr(+o%tit t(ind !or)a )aroanei$
c(ci ai 'i +(%it n )uzunarul meu ze%trea$//
13
i$ pentru a".i nt(ri cele %pu%e$ roto'eiul Cre!el %e
l(%( ntr"un +enunchi .i i %(rut( mna doamnei Hulot$
lund drept .o!(ial( %tupoarea plin( de dez+u%t pe care
i"o pro!oca%er( ace%te cu!inte/
12 5( cump(r 'ericirea 'etei mele cu pre&ul F/// Ah 3
ridic("te$ domnule$ c(ci de nu$ pun mna pe %onerie///
#o%tul ne+u%tor de par'umuri %e ridic( cu mare +re"
utate$ ceea ce"l n'urie att de tare$ nct .i lu( imediat
pozi&ia milit(rea%c(/ <ai to&i )(r)a&ii .i ale+ cte o
atitudine care$ cred ei$ le %coate n e!iden&( 'armecele cu
care i"a nze%trat natura/ a Cre!el acea%ta con%ta ntr"o
poz( S la Napoleon$ cu )ra&ele ncruci.ate$ cu capul n"
tor% pe trei %'erturi .i cu pri!irea e6act a.a cum o zu+r("
!i%e pictorul ntr"un portret$ adic( pierdut( n dep(rt(ri/
1 5( r(mi$ %pu%e el cu o mnie )ine ticluit($ %( r(mi
credincioa%( unui de%'r///
1 Unui %o&$ domnule$ care o merit($ l ntrerup%e
doamna Hulot pe Cre!el$ mpiedicndu"l %( ro%tea%c( un
cu!nt pe care ea nu !oia %("l aud($
1 9up( ce mi"ai %cri% %( !in$ doamn($ ca %( a'li pri
cina purt(rii mele$ m( %co&i din 'ire cu aerele dumitale de
mp(r(tea%($ cu lip%a de con%idera&ie .i cu/// di%pre&ul
dumitale3 8arc( a. 'i un ne+ru 3 i o repet$ crede"m($ c(
am dreptul %(/// %("&i 'ac curte/// pentru c(/// 9ar nu$ mai
)ine tac$ c(ci te iu)e%c prea mult///
1 Vor)e.te$ domnule$ mpline%c pe%te cte!a zile
patruzeci .i opt de ani .i nu 'ac pe mirono%i&a$ pot a%culta
orice///
1 mi dai cu!ntul dumitale de 'emeie cin%tit( 1
'iindc( pentru mine$ din p(cate$ e.ti 'emeie cin%tit( 1
c( nu m( !ei tr(da$ c( nu !ei %pune nim(nui c( eu &i"am
dez!(luit %ecretul F///
1 9ac( a%ta"i condi&ia de%t(inuirii$ ,ur %( nu %pun
nim(nui$ nici chiar %o&ului meu$ de la cine .tiu +roz(!iile
pe care ai %( mi le ncredin&ezi/
1 Cred .i eu$ c(ci e !or)a numai de dumneat a .i
de el///
9oamna Hulot p(li/
1 A 3 dac("l mai iu)e.ti pe Hulot$ ai %( %u'eri 3 8oate
ar 'i mai )ine %( tac F///
1 Vor)e.te$ domnule$ c(ci n&ele+ c( !rei %("&i ,u%
ti'ici 'a&( de mine declara&iile ciudate pe care mi le"ai
'(cut .i nc(p(&Snarea dumitale de a chinui o 'emeie de
14
!ir%ta mea$ care nu dore.te dect %(".i m(rite 'ata .i
apoi/// %( moar( lini.tit( 3
GGGGG Vezi$ e.ti ne'ericit(///
1 Eu$ domnule F
/GG 9a$ no)il( .i 'rumoa%( '(ptur( 3 e6clam( Cre!el$
ai %u'erit de%tul 3///
GGG nceteaz($ domnule$ .i pleac( 3 5au !or)e.te"mi
cum %e cu!ine///
1 tii$ doamn($ cum ne"am cuno%cut$ amicul Hulot
.i cu mine F a amantele noa%tre$ doamn(/
1 Vai 3 domnule///
1 a amantele noa%tre$ doamn($ repet( Cre!el pe un
ton melodramatic$ p(r(%indu".i pozi&ia ri+id( ca %( 'ac(
un +e%t cu mina dreapt(/
1 Ei$ .i"apoi F/// %pu%e cu atta lini.te )aroana$ nct
Cre!el r(ma%e uluit/
5educ(torii care urm(re%c &eluri me%chine nu pricep
niciodat( %u'letele tari/
1 Eram de cinci ani !(du!$ urm( Cre!el$ !or)ind ca
.i cum ar 'i nceput %( i%tori%ea%c( o po!e%te$ .i 'iindc( nu
!oiam nici %( m( rec(%(tore%c din pricina 'etei mele pe
care o ador$ nici %( am ncurc(turi la mine aca%($ de.i
a!eam pe atunci o !nz(toare 'oarte no%tim($ am luat %u)
protec&ia mea$ cum %"ar %pune$ o mic( lucr(toare de
cinci%prezece ani$ de"o 'rumu%e&e r(pitoare .i de care$
m(rturi%e%c$ m"am ndr(+o%tit ca un ne)un/ A.a c( am
ru+at"o pe m(tu.a mea B%ora mamei meleC$ pe care am
adu%"o de la &ar($ %( ai)( +ri,( de 'iin&a a%ta nent(toare
.i %"o %upra!e+heze ca %( r(mn( ct %e poate de cuminte
n %itua&ia ei$ cum %( %pun F/// cam deocheat(/// adic(
nepermi%(/// #eti&a$ care ar(ta o !(dit( !oca&ie pentru
muzic($ a n!(&at cu pro'e%ori .i a primit o educa&ie n
+ri,it( Btre)uia %( ai)( .i ea o ocupa&ie3C/ 9e alt'el !oiam
%( 'iu n acela.i timp pentru ea .i tat( .i )ine'(c(tor .i$
ca %"o %pun pe .leau$ .i amant - !oiam %( mpu.c doi ie
puri dintr"o dat( - %( 'ac o 'apt( )un( .i %( m"ale+ .i cu o
prieten(/ Cinci ani de zile am 'o%t 'ericit/ <ititica are o
!oce din care un teatru ar putea %( %coat( multe parale -
a. putea %pune c( e un al doilea 9uprez
L
'eminin/ Am
cheltuit dou( mii de 'ranci pe an numai ca %("i de%(!r"
.e%c talentul de cnt(rea&(/ <"a '(cut %( m( nne)une%c
.i eu dup( muzic( - am luat pentru ea .i pentru 'iica mea
=N
A l
o lo,( in a)onament la Opera italian($ unde rn( duceam
pe rnd$ ntr"o zi cu Cele%tine .i ntr"o alta cu Ao%epha///
1 Cum$ cele)ra cnt(rea&( F///
1 9a$ doamn($ r(%pun%e cu mndrie Cre!el$ mie mi
datoreaz( totul !e%tita Ao%epha/// n %'r.it$ n anul =>?@$
cnd micu&a a mplinit dou(zeci de ani$ creznd c( o cu
ceri%em pentru totdeauna$ am nceput % ( i 'ac toate che
'urile/ Ca %"o mai di%trez$ am l(%at"o %( %e mprietenea%c(
cu o actri&( dr(+u&($ Aenn; Cadine$ care a!u%e%e cam
aceea.i %oart( ca .i dn%a/ Actri&a acea%ta .i datora .i ea
ntrea+a %itua&ie unui protector care i d(du%e o educa&ie
alea%(/ 8rotectorul acela era )aronul Hulot///
1 tiu$ domnule$ zi%e )aroana cu o !oce lini.tit( n
care nu %e %im&ea nici urm( de tul)urare/
1 Ei 3 A%ta" 3 %tri+( Cre!el din ce n ce mai uluit/
Bine 3 9ar .tii c( mon%trul dumitale de )(r)at a luat"o
%u) prote+uirea %a pe Aenn; Cadine nc( de la !r%ta de
trei%prezece ani F
1 Bine$ domnule$ .i apoi F ntre)( )aroana/
12 Aenn; Cadine$ ca .i Ao%epha$ a!ea dou(zeci de
ani cnd %"au cuno%cut$ continu( 'o%tul ne+u%tor$ iar )a"
ronul ,uca nc( din anul =>MT rolul lui udo!ic al QV"lea
pe ln+( domni.oara de Roman%
>
$ .i pe atunci dumneata
erai cu doi%prezece ani mai tn(r(///
1 Am a!ut anumite moti!e ca %("i la% %o&ului meu
deplin( li)ertate$ domnule/
1 #(r( ndoial($ minciuna a%ta$ doamn($ !a 'i de
a,un% ca %("&i r(%cumpere toate p(catele pe care le"ai
%(!r.it .i %("&i de%chid( por&ile raiului$ r(%pun%e Cre
!el cu un aer .iret$ care o '(cu pe )aroan( %( ro.ea%c(/
A%ta %"o %pui altora$ 'iin&( %u)lim( .i adorat($ nu lui
taica Cre!el care$ po&i %( m( crezi$ a '(cut prea multe
che'uri n pat ru cu ti c(l o%ul dumi t al e de %o& ca %( nu
.tie ct de mult pre&uie.ti 3 Uneori .i '(cea %in+ur mu%
tr(ri$ ntre dou( pahare de !in$ n timp ce"mi dez!(luia
n am(nunt 'armecele dumitale/ Ah 3 te cuno%c prea
)ine - e.ti un n+er/ Un de%'rnat ar %ta poate la ndoial(
ntre o 'at( de dou(zeci de ani .i dumneata/ Eu n%( nu/
1 9omnule 3///
1 Bine$ tac/// 9ar %( .tii$ 'emeie no)il( .i %'nt($ c(
orice %o&$ cnd e cam ame&it$ i %pune metre%ei %ale
1 care rde de %e pr(p(de.te 1 multe lucruri de%pre
%o&ia %a/
=T
7uardul na&ional %e opri deodat($ !(znd lacrimile de
ru.ine ce lunecau printre 'rumoa%ele +ene ale doamnei
Hulot .i uit( %(".i mai reia pozi&ia ri+id(/
1 9ar %( continui$ zi%e el/ <"am mprietenit cu )a"
ronul din pricina .tren+(ri&elor noa%tre/ Baronul$ ca to&i
oamenii !icio.i$ e 'oarte %impatic .i cum%ecade/ O 3 <i"a
'o%t tare dra+$ cara+hio%ul 3 Cte mai .tia %( n(%co"
cea%c(/// 9ar mai )ine %( la% amintirile/// A,un%e%em ca
doi 'ra&i/// Tic(lo%ul$ ca un depra!at de pe !remea Re"
+en& ei$ ncerca %( m( %tri ce .i pe mine$ %("mi predice
tot 'elul de teorii %aint"%imoniene n materie de 'emei
J
$
!rndu"mi n cap idei de mare %enior - dar$ !ezi dum"
neata$ eu o i u)eam pe mi cu& a mea at t de mul t$ nc t
m"a. 'i n%urat cu ea de nu m"a. 'i t emut c( o %( am
copii/ Ca p(rin&i )uni .i prieteni cum/// cum eram$ de%i"
+ur c( ne"am +ndit %( ne c(%(tori m copiii 3 Trei luni
dup( ce".i n%ura%e )(iatul cu 'ata mea Cele%tine$ Hu"
lot Bmi"e %cr)( %("i ro%te%c numele$ mi.elul$ c(ci ne"a
n.elat pe amndoi$ doamn( 3///C$ trei luni dup( aceea$
mi.elul mi"a %u'lat"o pe Ao%epha 3 Tic(lo%ul$ .tiind c(
'u%e%e nlocuit cu un tn(r con%ilier de %tat .i cu un ar"
ti%t Bnchipuie"&i$ numai att 3C n inima actri&ei Aenn;
Cadine$ care a!ea %ucce%e din ce n ce mai n(%tru.nice$
mi"a .terpelit amanta$ dr(+u&a de ea$ o )om)oan( de
'at( - ai !(zut"o de%i+ur la Opera italian($ unde a a,u"
tat"o %( intre )aronui cu trecerea pe care"o are/ B(r)a"
tul dumitale nu"i chi)zuit ca mine$ eu % nt un om m("
%urat ca o partitur( de muzic( B.i Aenn; Cadine i
%tor%e%e de%tu: e parale$ c(ci l co%ta !reo treizeci de
mii de 'ranci pe anC/ Te a%i+ur n%( c( Ao%epha are %S"l
cure&e de tot/ Ao%epha$ doamn($ e o e!reic($ o cheam(
<irah Bana+rama cu!ntului HiramC$ un ci'ru izraelit ca
%( poat( 'i recuno%cut($ c(ci e o copil( p(r(%it( n 7er"
mania Bcercet(rile pe care le"am '(cut do!ede%c c( e%te
'iioa natural( a unui )ancher e!reu 'oarte )o+atC/ Teatrul$
.i mai al e% l ec& ii l e pe care i le"au dat Aenn; Cadi ne$
doamna 5chontz$ <ala+a .i Cara)ine au n!(&at"o cum
%( %e poarte cu )(trnii/ 9e.i o deprin%e%em cu o !ia&(
cin%tit( .i mode%t($ %"a trezit n ea in%tinctul pentru
)ani .i )i,uterii$ pentru !i&elul de aur 3 Cnt(rea&a ce"
l e)r($ l acom( de c .ti +$ !rea %( a, un+( )o+at ($ 'oart e
)o+at(/ A.a c( nu ri%ipe.te nimic din tot ce %e ri%ipe.te
pentru ea/ 5"a n(pu%tit a%upra lui Hulot .i l"a ,umulit
=L
zdra!(n 3 Ce ,umulit$ l"d ra% cu de%S!r.ire 3 Nenoroci"
tul$ dup( ce &inu%e piept lui Ueller .i marchizului d:E%"
+ri+non$ amndoi ne)uni dup( Ao%epha$ '(r( %( mai put
la %ocoteal( pe adoratorii necuno%cu&i$ %i"o !ede %u'lat(
de %u) na% de ducele acela putred de )o+at$ protector
al artelor/ Cum i %pune/// un 'el de pitic/// a 3 ducele
d:Herou!ille/ Ace%t mare %enior !rea %"o p(%treze pe
Ao%epha numai pentru el/ n lumea cocotelor nu %e !or"
)e.te dect de%pre a%ta$ numai )aronul nu .tie nimic -
c(ci .i n arondi%mentul al trei%prezecelea lucrurile %e
petrec la 'el ca n toate celelalte * amantul$ ca .i %o&ul$
e ultimul care a'l(/ n&ele+i acum care %nt drepturile
mele F 5o&ul dumitale$ 'rumoa%( doamn($ mi"a 'urat 'e"
ricirea$ %in+ura mea )ucurie de cnd am r(ma% !(du!/
9a$ de n"a. 'i a!ut +hinionul %("mi ia%( n cale craiul
(%ta )(trn$ Ao%epha ar 'i 'o%t .i a%t(zi a mea/ C(ci$ !ezi
dumneata$ eu n"a. 'i ndemnat"o %( 'ac( teatru$ ar 'i
r(ma% n um)r($ cuminte$ .i numai a mea/ A = %"o 'i !("
zut acum opt ani * %u)&ire .i ner!oa%($ cu ten auriu de
andaiuz($ cu p(r ne+ru %tr(lucitor ca %atinul$ cu ochi
plini de 'l(c(ri$ cu +ene lun+i ca%tanii - da$ a!ea n +e%"
turi di%tinc&ia unei duce%e$ mode%tia %(r(ciei$ un 'ar"
mec di%cret .i o +in+(.ie de c(prioar(/ 9in !ina dom"
nului Hulot$ 'armecul ei neprih(nit %"a pre'(cut n cap"
can( pentru lupi .i pu.culi&( de %trn% parale/ Cu alte
cu!inte$ mititica a a,un% re+ina neru.inatelor/ Acum .i
)ate ,oc de toate$ ea care pe !remuri nici nu cuno%cu%e
ace%t cu!nt 3
#o%tul ne+u%tor de par'umuri .i .ter%e ochii din care
%e prelin+eau cte!a lacrimi/ 5inceritatea ace%tei dureri
o trezi pe doamna Hulot din !i%area n care c(zu%e/
1 Crezi$ oare$ doamn($ c( la cincizeci$ .i doi de ani
mai pot +(%i a%emenea comoar( F a !r%ta a%ta$ dra"
+o%tea co%t( treizeci de mii de 'ranci pe an - ci'ra am
a'lat"o chiar de la %o&ul dumitale$ .i o iu)e%c prea mult
pe Cele%tine ca %"o ruinez/ Cnd te"am !(zut la cea
dinti %erat( pe care ai dat"o pentru noi$ n"am n&ele%
cum de poate ntre&ine nemernicul de Hulot o 'emeie
ca Aenn; Cadine/// 8(reai o mp(r(tea%(/// Nu"&i d(deam
nici treizeci de ani$ doamn($ pari att de tn(r($ att de
'rumoa%( 3 &i dau cu!ntul meu c( n %eara aceea am
'o%t 'oarte tul)urat .i m( +ndeam * $$9e n"a. a!ea"o pe
Ao%epha$ ce )ine mi %"ar potri!i %o&ia lui Hulot$ de
=>
!reme ce el o la%( n p(r(%ire/ Ca o m(nu.( I4 BA 3 iar"t("
m($ e un cu!nt ce mi"a r(ma% din !echea me%erie/
Ne+u%torul de par'umuri ren!ie din cnd n cnd$ .i
acea%ta m( mpiedic( %( a%pir la deput(&ie/C 9e aceea$
cnd am 'o%t att de mi.ele.te n.elat de )aron$ c(ci
ntre pehli!ani )(trni ca noi amanta prietenului tre)uie
%( 'ie un lucru %'nt$ am ,urat %("i iau ne!a%ta/ A.a"i
drept/ Baronul n"ar putea %( %pun( nimic$ iar noi n"arn
putea 'i n!inui&i/ Cnd am !rut %("&i dez!(lui %tarea
mea %u'letea%c($ m"ai dat pe u.( a'ar( ca pe"un cine
rio%$ de cum am de%chi% +ura $2 mi"ai %trnit a%t'el dra"
+o%tea$ %au ndr,irea dac( !rei$ a.a c( !ei 'i a mea/
1 i cum$ m( ro+ F
1 Nu .tiu$ dar a.a are %( %e ntmple/ Vezi dum
neata$ un ne+u%tor de par'umuri ne+hio) Bretra% din
comer&C$ care nu are dect o %in+ur( idee n cap$ e mai
tare dect un om de %pirit care di%pune de idei cu +hio
tura/ 5nt ne)un dup( dumneata .i e.ti r(z)unarea mea 3
E ca .i cum a. iu)i de dou( ori/ Vor)e%c pe .leau$ ca
un om hot(rt/ Cu toate c("mi %pui * $$Nu !oi 'i a dumi"
tale4$ eu &i !or)e%c 'oarte lini.tit/ Cum %"ar zice * ,oc
cu c(r&ile pe 'a&( 3 9a$ pn( la urm( !ei 'i a mea/// A 3
chiar la cincizeci de ani$ .i tot !ei 'i amanta mea/ i a.a !a
'i$ c(ci m"a.tept la orice din partea )(r)atului dumitale///
9oamna Hulot i arunc( ace%tui )ur+hez calculat o
pri!ire att de &intuit( de +roaz($ nct Cre!el crezu c(
nne)uni%e .i %e opri/
1R 9umneata e.ti de !in($ m"ai cople.it cu di%pre&$
m"ai n'runtat .i m"ai %ilit %( !or)e%c$ zi%e el %im&ind
c( tre)uie %(".i ,u%ti'ice cruzimea ultimelor %ale cu!inte/
1 O 3 )iata mea copil( 3 Biata mea copil( 3 %u%pin(
)aroana cu o !oce %tin%(/
1 Nu mai !reau %( .tiu de nimic 3 continu( Cre!el/
In ziua cnd mi"a 'o%t luat( Ao%epha$ eram ca o ti+roaic(
ce".i !ede puii r(pi&i/// Eram a.a cum e.ti dumneata
acum/ #ata dumitale e pentru mine mi,locul de a te
cuceri/ 9a$ eu am %tricat c(%(toria 'iicei dumitale 3/// .i
n"o !ei m(rita '(r( a,utorul meu 3 Orict de 'rumoa%( ar
'i domni.oara Horten%e$ tot are ne!oie de o ze%tre///
1 Vai 3 a.a e%te$ zi%e )aroana .ter+ndu".i ochii/
1 ncearc($ atunci$ %( ceri zece mii de 'ranci )aro
nului$ ad(u+( Cre!el relundu".i poza o)i.nuit(/
i a.tept( o clip( ca un actor care %u)liniaz( o pauz(/
19
1 9ac( i"ar a!ea$ i"ar d5rui aceleia care o !a nlocui
pe Ao%epha$ ro%ti el pocnindu".i de+etul mi,lociu/ Cine
%e poate opri cnd a apucat"o pe drumul ace%ta F <ai
nti i plac prea mult 'emeile 3 BE6i%t( o cale de mi,loc
n toate$ cum a %pu% re+ele no%tru/
=I
C i apoi aici mai
inter!ine .i !anitatea 3 E )(r)at 'rumo% 3 Ca %(".i 'ac(
+u%turile$ !( !a duce pe to&i la %ap( de lemn/ 9e alt'el
a'i .i apucat"o pe calea ruinei/ Uite$ de
3
cnd n"am mai
pu% piciorul pe aici$ n"a&i mai 'o%t n %tare %( rennoi&i
mo)ilierul %alonului/ Cu!ntul %trmtorare %e !ede din
toate rupturile %to'elor de pe mo)ile/ Oare e6i%t( !reun
!iitor +inere care %( nu %e retra+( n+rozit n 'a&a do!e
zilor a)ia a%cun%e ale celei mai crunte mizerii$ mizeria
oamenilor din lumea mare F Am &inut pr(!(lie .i m(
pricep la a%ta/ Cine are pri!irea mai a+er( dect ne+u%
torul parizian cnd e !or)a %( deo%e)ea%c( )o+(&ia ade
!(rat( de cea aparent( F/$/ A&i r(ma% '(r( un )an/ %pu%e
el cu !oce ,oa%(/ Toate o do!ede%c$ pn( .i lhTeaua
'eciorului/ Vrei %("&i dez!(lui anumite %ecrete n+rozi
toare pe care nu le .tii F
1 9e%tul 3 9e%tul$ domnule$ e6clam( doamna Hulot
care pln+ea cu lacrimi +rele/
1 Ei )ine 3 A'l( c( +inerele meu i d( )ani tat(lui
%(u 3 A%ta am !rut %("&i %pun la nceput cnd &i !or)eam
de cheltuielile 'iului dumitale/ 9ar eu !e+hez a%upra
intere%elor 'iicei mele/// 'ii '(r( +ri,(/
1 O 3 %("mi m(rit 'ata .i %( mor 3/// %tri+( ne'ericita
'emeie$ pierzndu".i capul/
1 5("&i %pun eu ce"i de '(cut 3 zi%e 'o%tul ne+u%tor
de par'umuri/
9oamna Hulot l pri!i pe Cre!el cu o um)r( de n("
de,de ce"i %chim)( att de repede n'(&i.area$ nct doar
a%ta .i ar 'i 'o%t de a,un% %("l nduio.eze .i %("l 'ac( %(
renun&e la planul %(u ridicol/
12 Vei mai 'i 'rumoa%( nc( zece ani$ relua Cre!el cu
atitudinea lui o)i.nuit($ 'ii dr(+u&( cu mine$ .i domni"
.oara Horten%e e ca .i m(ritat(/ Hulot mi"a dat dreptul
%( propun tr+ul pe 'a&( .i n"are %( %e %upere/ 9e trei
ani am tra% 'oloa%e de pe urma capitalurilor mele$ c(ci
am pu% 'ru .tren+(riilor/ Am mai c.ti+at trei %ute
de mii de 'ranci$ pe%te a!erea mea * %nt ai dumitale///
1 Ie.i$ domnule 3 i r(%pun%e doamna Hulot$ ie.i$ .i
%( nu te mai !(d niciodat( naintea ochilor 3 9e n"ar 'i
20
t e)uit neap(rat %( a'lu %ecretul purt(rii dtumitale la.e
/ che%tiunea c(%(toriei pl(nuite pentru Horten%e/// 9a$
la%(/// repet( ea la un +e%t al lui Cre!el/ 9e ce %( p(ti"
mea%c( o )iat( 'at($ o 'iin&( 'rumoa%( .i ne!ino!at( din
pricina !r(,m(.iilor dintre noi F/// 9e nu m"ar 'i %ilit
inima mea de mam($ n"ai mai 'i iz)utit niciodat( %( %tai
de !or)( cu anine$ n"ai mai 'i pu% piciorul n ca%a mea/
Treizeci .i doi de ani de cin%te$ de credin&( ai unei
'emei nu pot pieri %u) lo!iturile unui Cre!el//$
GGG #o%t ne+u%tor de par'umuri$ %ucce%or al lui Ce%ar
Birotteau$ la Re+ina :tranda'irilor$ %trada 5aint"Honore$
%pu%e n )at,ocur( Cre!el$ 'o%t a,utor de primar$ c(pitan
n +arda na&ional($ ca!aler al e+iunii de Onoare$ nloc"
mai ca .i predece%orul %(u$$/
1 9omnule$ continu( )aroana$ dup( dou(zeci de ani
de %tatornicie$ domnul Hulot a putut %( %e %ature de
ne!a%t("%a$ dar a%ta m( pri!e.te numai pe mine - !ezi
n%($ domnul meu$ c( el a .tiut %(".i t(inuia%c( necre
din&a$ de !reme ce eu nu .tiam c( &i"a luat locul n inima
domni.oarei Ao%epha/$/
1 A 3 %tri+( Cre!el$ dar cu ce pre&$ doamn( 3 8itu
licea a%ta l"a co%tat$ n doi ani$ mai mult de o %ut( de mii
de 'ranci/ Ehei 3 nc( nu le .tii pe toate///
1 9e%tul 3 domnule Cre!el/ N"am %( renun& pentru
dumneata la 'ericirea pe care o %imte o mam( cnd .i
m)r(&i.eaz( copiii '(r( %( ai)( nici o mu%trare n %u'let$
cnd %e .tie re%pectat( .i iu)it( de"ai %(i - .i eu am %(
m( n'(&i.ez naintea lui 9umnezeu '(r( nici o pat(///
1 Amin 3 zi%e Cre!el cu aerul de am(r(ciune dia)o
lic( pe care l au to&i oamenii cu preten&ii cnd dau +re.
n a%t'el de ncerc(ri/ Nu cuno.ti mizeria %u) ultimul ei
a%pect$ ru.inea/// dezonoarea/// Am ncercat %("&i de%chid
ochii$ %( te %al!ez pe dumneata .i pe 'ata dumitale 3
9ac("i a.a$ ai %( tr(ie.ti para)ola modern( a tat(lui ri%i
pitor$ de la prima pn( la ultima )uche/ acrimile .i mn"
dria dumitale m( mi.c($ 'iindc( e +roaznic %"o !ezi pln"
+nd pe 'emeia iu)it(/// '(cu Cre!el$ a.ezndu"%e/ &i pot
'(+(dui numai$ %cump( Adeline$ %( nu ntreprind nimic
nici mpotri!a dumitale$ nici mpotri!a %o&ului dumitale -
dar %a nu mai trimi&i niciodat( dup( in'orma&ii la mine/
A%ta"i tot 3
12 Ce"i de '(cut atunci F %tri+( doamna Hulot$
8n( acum )aroana ntmpir'a%e cu )(r)(&ie ntreitele
chinuri la care o %upu%e%e e6plica&ia acea%ta$ c(ci %u'e"
rea ca 'emeie$ ca mam( .i ca %o&ie/ ntr"ade!(r$ atta
timp ct %ocrul 'iului %(u %e ar(ta%e &an&o. .i a+re%i!$
+(%i%e putere n rezi%ten&a pe care o opunea )rutalit(&ii
ne+u%torului - dar n 'a&a )un(!oin&ei de care d(dea
do!ad( acum$ cu toat( e6a%perarea lui de ndr(+o%tit
re%pin% .i de chipe. +uard na&ional umilit$ ea %e de%tin%e
ca o coard( +ata %( ple%nea%c( - iz)ucni n lacrimi$ 'rn"
+ndu".i minile ntr"un a%emenea hal de dezn(de,de .i
%l()iciune$ nct l l(%( pe Cre!el$ care n+enunchea%e$
%("i %(rute minile/
"1 9oamne$ ce %( m( 'acF repet( ea .ter+ndu".i
ochii/ Cum poate o mam( %( r(mn( nep(%(toare cnd .i
!ede 'ata o'ilindu"%e %u) ochii ei F Care !a 'i %oarta unei
'iin&e att de minunate$ nze%trat( de natur( cu /daruri
pe care !ia&a curat( du%( al(turi de maic("%a i le"a %co%
.i mai mult n e!iden&( F 5nt zile cnd %e plim)( prin
+r(din($ tri%t($ '(r( %( .tie de ce - o +(%e%c cu lacrimi
n ochi///
1 Are dou(zeci .i unu de ani$ zi%e Cre!el/
1 5"o trimit oare la m(n(%tire F ntre)( )aroana/ 9ar
n a%emenea crize$ pn( .i reli+ia e de%eori neputincioa%(
n 'a&a naturii$ .i chiar 'etele cre%cute cu pio.enie .i
pierd capul 3/// 9ar ridic("te$ domnule$ nu"&i dai %eama
c( totul %"a %'r.it ntre noi$ ca mi"e %cr)( de dumneata$
c( ai di%tru% ultima n(de,de a unei mame F///
1 i dac( &i"a. reda"o F ro%ti el/
9oamna Hulot %e uit( la Cre!el cu atta n'ri+urare$
nct ace%ta %e %im&i mi.cat/ 9ar .i n()u.i mila din 'un"
dul %u'letului$ din pricina cu!intelor * $$<i"e %cr)( de
dumneata 34 Virtutea e uneori prea dintr"o )ucat($ nu
cunoa.te nuan&ele .i compromi%urile care te a,ut( %(
ie.i din %itua&iile nepl(cute/
1 n ziua de azi nu mai po&i m(rita '(r( ze%tre o
'at( att de 'rumoa%( ca domni.oara Horten%e$ o)%er!(
domnul Cre!el$ relundu".i aerul n&epat/ #iica dumitale
e una dintre 'rumu%e&ile care i n%p(imnt( pe %o&i- e
ca un cal de ra%( care nu +(%e.te cump(r(tori din pricin(
c("i prea %cump de ntre&inut/ ncearc($ de pild($ %( ie.i
la plim)are pe ,o% cu o a%emenea 'emeie la )ra&3 To&i
trec(torii !or c(%ca ochii$ te !or urm(ri$ &i !or dori %o&ia/
A%emenea %ucce%e i n+ri,oreaz( pe mul&i )(r)a&i$ care
22
!or %( 'ie %ili&i %( ucid( aman&i - pentru c($ la urma
Urnelor$ nu po&i ucide dect unul/ n %itua&ia dumitale$
U
u"&i 8V:ti
marlta
W
ata
dect n trei 'eluri * cu a,utorul meu
dar nu !rei 3 X%ta"i unul 3 5("i +(%e.ti un mo.nea+ He
.aizeci de ani$ putred de )o+at$ '(r( copii$ .i care ar !rea
%( mai ai)( 1 cam +reu$ dar %e mai ntmpl(/ 5nt at&ia
)(trni ce %e"ncurc( cu cte o Ao%epha %au Aenn; Cadine$
de ce n"ai +(%i .i dumneata unul care %( 'ac( pro%tia:a%ta
n mod le+al F$// 9ac( n"a. a!ea"o pe Cele%tine .i pe cei
doi nepo&i$ m"a. c(%(tori eu cu Horten%e/ X%ta"i al doilea
3 Ultimul mi,loc e cel mai %implu///
9oamna Hulot .i ridic( 'runtea .i l pri!i nelini.tit(
pe 'o%tul ne+u%tor de par'umuri/
1 8ari%ul e un ora. unde %e adun( to&i oamenii
ntreprinz(tori$ care cre%c ca ciupercile pe p(mntul
#ran&ei$ .i n el mi.un( tot 'elul de talente '(r( nici un
c(p(ti$ ndr(zne&i$ n %tare de orice$ chiar %( %e"m)o+("
&ea%c(/// Ei )ine$ tinerii ace.tia/// Bprea %upu%a dumitalp
%lu+( a 'o%t .i el unul dintre ei .i a cuno%cut de%tui/// Ce
era du Tillet F Ce era 8opinot$ acum dou(zeci de ani F///
5e c(zneau amndoi la du+heana lui Birotteau$ nea!nd
alt capital dect dorin&a de"a par!eni$ care$ dup( mine$
'ace mai mult dect orice capital 3/// Capitalul &i"l po&i
mnca$ 'irea n%( nu3/// Ce"a!eam euF Nimic altce!a
dect dorin&a de"a par!eni .i cura,ul/ 9u Tillet a a,un%
pe aceea.i treapt( cu cele mai de %eam( per%onalit(&i/
<(run&elul de 8opinot$ cel mai )o+at dro+hi%t de pe %trada
om)ard%$ a a,un% deputat .i iat("l acum mini%tru///C/ Ei
)ine$ numai unul dintre ace.ti condottieri4$ cum li %e
%pune$ ai comanditei$ ai condeiului %au ai pen%ulei ar 'i
n %tare$ la 8ari%$ %( ia n c(%(torie o 'at( 'rumoa%( '(r(
nici un )an$ c(ci to&i au cura,ul %( n'runte orice/ 9om"
nul 8opinot a luat"o pe domni.oara Birotteau '(r( %(
%pere un )an ca ze%tre/ Oamenii ace.tia %nt %minti&i 3
Cred n dra+o%te cum cred n norocul .i n talentul
lor 3/// Caut( un )(r)at ntreprinz(tor care %( %e ndr("
+o%tea%c( de 'ata dumitale$ .i"o !a lua '(r( %( %e uite
in ,ur/ Recunoa.te c( %nt un du.man de%tul de +enero%$
c(ci %'atul pe care &i"l dau e mpotri!a mea/
A 3 domnule Cre!el$ dac( ai !rea %("mi 'ii prieten$
%( renun&i la ideile dumitale ridicole 3///
1 Ridicole F doamn($ nu tre)uie %( te ne%ocote.ti n
'elul ace%ta$ pri!e.te"te n o+lind(/// Te iu)e%c$ .i tot la
mine ai %( !ii/ Vreau %("i pot %pune ntr"o )un( zi lui
Hulot* 0<i"ai luat"o pe Ao%epha$ ti"am luat %o&ia 34 E
!echea le+e a talionului 3 i nu !oi renun&a la planul
meu dect dac( ai de!eni prea urt(/ Iat( de ce !oi
iz)uti 3 ad(u+( el$ relundu".a pozi&ia lui o)i.nuit( .i pri"
!ind"o pe doamna Hulot/ N"ai %( +(%e.ti nici un mo."
nea+$ nici un tn(r care %( %e ndr(+o%tea%c( de 'iica
dumitale$ continu( el dup( o pauz($ 'iindc( &i iu)e.ti
prea mult 'ata ca %"o dai pe mna unui )(trn de%'rnat
%au ca %( te hot(r(.ti$ dumneata$ )aroan( Hulot$ cum"
nata )(trnului +eneral de di!izie$ comandant al !echilor
+renadiri din !echea +ard($ %( iei de oriunde un om
ener+ic .i cutez(tor$ c(ci %"ar putea %( 'ie un %implu
lucr(tor$ dup( cum cutare milionar de azi nu era acum
zece ani dect un %implu mecanic$ .e' de echip( %au
contramai%tru de 'a)ric(/ i atunci$ temndu"te ca 'ata$
%u) im)oldul tinere&ii$ %( nu 'ac( !reo pro%tie$ &i !ei
%pune * 0<ai )ine %( m( dezonorez eu$ .i dac( domnul
Cre!el %e !a n!oi %( p(%treze %ecretul$ !oi o)&ine ze%"
trea 'etei$ dou( %ute de mii de 'ranci$ n %chim)ul unei
le+(turi de zece ani cu 'o%tul ne+u%tor de m(nu.i/// cu
)(trnuil Cre!el 3///4 Te plicti%e%c$ .i ceea ce &i po!e%te%c
&i %e pare 'oarte imoral$ nu"i a.a F 9ar dac( ai 'i cuprin%(
de o patim( ne%t(!ilit($ ai +(%i de%tule ar+umente ca
%("mi cedezi ca toate$ 'emeile ndr(+o%tite/// Ei )ine$ n
intere%ul Horten%ei$ !ei .ti %("&i adormi con.tiin&a .i %(
capitulezi///
1 Horten%e mai are un unchi/
1 Cine F )(trnul #i%cher F/// A'acerile lui %tau cam
pro%t$ tot din !ina )aronului$ care +ole.te orice ca%( de
)ani pe care poate %( pun( mna/
1 Contele Hulot///
1 A 3 %o&ul dumitale a .i tocat economiile )(trnului
+eneral$ ca %( mo)ileze ca%a cnt(re&ei %ale/// Va %( zic(
m( ia.i %( plec '(r( nici o n(de,de F
1 Adio$ domnule/ Nu e +reu %( te !indeci de"o pa
tim( pentru o 'emeie de !r%ta mea .i !ei a,un+e %( ai$
poate$ +nduri mai cre.tine.ti/ 9umnezeu i ap(r( pe cei
a'la&i n nenorocire/
Baroana %e ridic( pentru a"l %ili pe c(pitan %( %e
retra+( .i %( treac( n %alonul cel mare/
1 Oare %e cu!ine ca 'rumoa%a doamn( Hulot %( tr(
ia%c( n mi,locul unor a%emenea zdren&e F zi%e el ar(tnd
24
re lampa !eche$ %pre candela)rul cu poleiala .tear%($
ere co!orul c(ruia i %e !edea urzeala$ ntr"un cu!nt
%pre toate r(m(.i&ele )el.u+ului de odinioar( ce '(ceau
ca %alonul ace%ta mare$ m)r(cat n al)$ ro.u .i aur %(
par( ca o 'antom( a %er)(rilor de pe !remea Impe "
riului
=M
/
GGG8e toate ace%te lucruri %tr(luce.te !irtutea/ i n"a.
!rea ca n %chim)ul unei mo)ile %uper)e %( 'ac din 'ru "
mu%e&ea pe care mi"o atri)ui o capcan( de lupi$ o pu.cu "
li&( de %trn% )ani 3
C(pitanul .i mu.c( )uzele recuno%endu".i !or)ele
prin care el %in+ur n'iera%e l(comia amantei %ale
Ao%epha/
1 i pentru cine atta %tatornicie F ntre)( el/
Intre timp$ )aroana l n%o&i%e pe 'o%tul ne+u%tor de
par'umuri pn( la u.(/
1 8entru un de%'rnat 3/// ad(u+( el cu un aer de
milionar !irtuo%/
1 9ac( ar 'i precum %pui$ atunci a. a!ea cel pu&in
un merit$ c("i r(mn credincioa%($ .i a%ta ar 'i de%tul 3
Apoi l p(r(%i pe c(pitan$ %alutnd cu aerul acela pe
care"l adop&i 'a&( de un pi%(lo+ de care !rei %( %capi$ .i
%e ntoar%e att de repede$ net nu"l mai putu !edea nc(
o dat( lundu".i pozi&ia milit(rea%c(/ e du%e %( de%chid(
u.ile$ pe care le nchi%e%e$ '(r( %( o)%er!e +e%tul ame "
nin&(tor cu care Cre!el .i lu( r(ma% )un/ 8(.ea$ mndr(
.i no)il($ ca o martir( n Coli%eu
=?
/ Era n%( %leit( de
puteri .i %e pr()u.i pe di!anul din camera ei al)a%tr($
ca o 'emeie +ata %( le.ine$ r(mnnd cu ochii a&inti&i a%u "
pra chio.cului d(r(p(nat n care 'ata ei 'lec(rea cu !eri"
.oara Bette/
9in primele zile ale c(%(toriei %ale pn( n clipa
aceea$ )aroana .i iu)i%e %o&ul precum Ao%e'ina a,un%e%e
%("l iu)ea%c( pe Napoleon
=@
$ cu o dra+o%te plin( de
admira&ie$ cu o dra+o%te matern($ cu o dra+o%te la.(/
Chiar dac( nu cuno%cu%e am(nuntele dez!(luite de Cre "
!el$ totu.i .i d(du%e prea )ine %eama c( )aronul Hulot
o n.ela de dou(zeci de ani - dar .i tr(%e%e un !(l de
plum) pe ochi$ pln%e%e n t(cere .i nu l(%a%e niciodat(
%("i %cape !reo !or)( de do,ana/ 9in pricina )lnde&ei
%ale n+ere.ti$ )(r)atul ei o !enera .i to&i cei din ,ur o
di!inizau/ 9ra+o%tea pe care o %o&ie o are pentru %o&ul ei$
re%pectul ce i"l arat( %nt molip%itoare ntr"o 'amilie/
? 1 Veri.odra Bette
Horten%e !edea n tat(l %(u modelul de%(!r.it al dra"
+o%tei n c(%nicie/ Iar Hulot"'iul$ cre%cut n admira&ia
'a&( de )aron$ pe care to&i l %ocoteau drept unul dintre
+i+an&ii care l %lu,i%er( pe Napoleon$ .tia c(".i datora
ntrea+a %itua&ie numelui$ pozi&iei .i 'aimei tat(lui %(u -
de alt'el$ impre%iile din copil(rie %e .ter+ cu +reu$ a%t'el
nct el mai a!ea oarecare team( de tat(l %(u/ i
chiar de"ar 'i )(nuit r(t(cirile de%t(inuite de Cre!el$ nu
%"ar 'i pln%$ c(ci l re%pecta prea mult$ .i ar 'i ncercat
%( le ,u%ti'ice ,udecind lucrurile$ n acea%t( pri!in&($
dup( 'elul de a !edea al )(r)a&ilor/
E nece%ar %( l(murim acum de!otamentul e6traordi"
nar al ace%tei 'emei 'rumoa%e .i no)ile/ Iat($ n cte!a
cu!inte$ po!e%tea !ie&ii %ale/
n urma rechizi&iilor repu)licane$ trei 'ra&i cu numele
de #i%cher$ %impli plu+ari dintr"un %at a.ezat la hotarele
cele mai ndep(rtate ale orenei$ la poalele Vo%+ilor$
porni%er( %( %e nroleze n armata numit( a Rinului
=N
/
n anul =LJJ$ 'ratele mi,lociu$ Andre$ !(du!$ tat(l
doamnei Hulot$ .i l(%a%e 'iica n +ri,a 'ratelui mai mare$
8ierre #i%cher$ care r(m(%e%e in!alid n urma unei r(ni
primite n =LJL .i care '(cu%e cte!a a'aceri cu tran%por"
turile militare$ datorit( protec&iei comi%arului n%(rcinat
cu ordonan&area pl(&ilor$ Hulot d:Er!;/ 8rintr"o ntm"
plare de%tul de 'irea%c($ Hulot$ !enind la 5tra%)our+$
cuno%cu 'amilia #i%cher/ Tat(l Adelinei .i 'ratele lui mai
mic erau pe atunci 'urnizori de 'ura,e n Al%acia/
Adeline$ care pe !remea aceea a!ea .ai%prezece ani$
%e putea m(%ura cu !e%tita doamn( du Barr;$ o alt( 'iic(
a orenei/ Era de o 'rumu%e&e de%(!r.it($ or)itoare$ una
dintre acele 'iin&e pe care$ a%emenea doamnei Tallien$
natura le '(ure.te cu deo%e)it( +ri,($ nze%trndu"le cu
cele mai pre&ioa%e daruri * di%tinc&ie$ no)le&e$ +ra&ie$
'ine&e$ ele+an&($ o carna&ie rar($ un ten minunat$ pl(m("
dite n atelierul tainic n care lucreaz( norocul/ #emeile
ace%tea 'rumoa%e %e a%eam(n( toate ntre ele/ Bianca Ca"
pello$ al c(rei portret e una din capodoperile lui Bronzino$
Venu% de Aean 7ou,on$ al c(rei model a 'o%t !e%tita
9iana de 8oitier%$ %i+nora Ol;mpia$ al c(rei portret %e
a'l( n +aleria 9oria$ apoi Ninon$ doamna du Barr;$
doamna Tallien$ domni.oara 7eor+e%$ doamna Reca"
mier
=T
$ toate 'emeile ace%tea$ care au r(ma% 'rumoa%e
n ciuda anilor$ a pa%iunilor .i a unei !ie&i prea pline de
rceri$ au n %tatura lor$ n 'elul cum %nt con%truite$ n
8 eterul 'rumu%e&ii lor$ a%em(n(ri att de iz)itoare net
C
ar putea crede c( e6i%t( n oceanul +enera&iilor un cu"
%
t a'rodi%iac din care %e i!e%c toate !enu%urile ace%tea$ 'iice
ale aceleia.i unde %aline/
Adeline #i%cher$ una dintre cele mai 'rumoa%e din
tri)ul ace%ta di!in$ a!ea tr(%(turile %u)lime$ liniile un "
duioa%e$ &e%utul !eno% al acelor 'emei care %e na%c
re+ine/ 8(rul )lond pe care maica noa%tr( E!a l"a primit
din mna lui 9umnezeu$ talia de mp(r(tea%($ aerul de
m(re&ie$ pro'ilul att de impun(tor$ mode%tia de 'at( de
la &ar( i '(ceau pe to&i )(r)a&ii %( %e oprea%c( 'erme "
ca&i$ ca amatorii n 'a&a unui ta)lou de Rarael - de aceea$
!(znd"o$ comi%arul n%(rcinat cu ordonan&area pl(&ilor
nu .o!(i %"o ia de %o&ie$ n cel mai %curt timp n+(duit
de le+e$ %pre marea mirare a 'ra&ilor #i%cher$ cre%cu&i
n re%pectul .i admira&ia %uperiorilor lor/
Cel mai n !r%t($ %oldat din =LJM
=L
$ +ra! r(nit cu pri "
le,ui atacului liniilor lui Di%%em)our+$ l di!iniza pe
mp(ratul Napoleon .i tot ce era n le+(tur( cu marea
armat(/ Andre .i Aohann !or)eau cu mult re%pect de
comi%arul"ordonator Hulot$ ace%t prote,at al mp(ratului$
c(ruia i datorau de alt'el ntrea+a lor %itua&ie - c(ci
Hulot d:Er!;$ !(zndu"i de.tep&i .i cin%ti&i$ i %co%e%e de
la 'ur+oanele armatei$ punndu"i n 'runtea unui %er!iciu
de ur+en&( pentru apro!izion(ri/ #ra&ii #i%cher adu%e%er(
%er!icii n timpul campaniei din =>I@
"
. a ncheierea
p(cii$ Hulot o)&inu%e pentru ei un loc de 'urnizori de
'ura,e n Al%acia$ '(r( %( .tie c( !a 'i trimi% mai trziu
la 5tra%)our+ pentru pre+(tirea campaniei din =>IT
=J
/
8entru tn(ra &(ranc($ acea%t( c(%(torie n%emna un
'el de n(l&are la cer/ #rumoa%a Adeline trecu dimr"o
dat( din noroiul %atului ei n paradi%ul cur&ii imperiale/
8e atunci$ comi%arul"ordonator$ unul dintre cei mai con "
.tiincio.i .i mai harnici oameni din corpul %(u de armat($
'u '(cut )aron$ .i mp(ratul$ chemndu"l pe ln+( el$ l
trecu n +arda imperial(/ Y(ranca cea 'rumoa%( a a!ut
cura,ul %(".i de%(!r.ea%c( educa&ia din dra+o%te pentru
%o&ul ei$ pe care"l iu)ea ca o ne)un(/ Baronul era de
alt'el$ ca )(r)at$ o replic( a Adeinei$ ca 'emeie/ Apar "
&inea corpului de elit( al )(r)a&ilor chipe.i/ nalt$ )ine
'(cut$ )lond$ cu ochi al)a.tri ce a!eau o %tr(lucire$ o
pri!ire .i o nuan&( 'ermec(toare$ cu o talie ele+ant($ %e
27
di%tin+ea printre oameni ca d:Or%a;$ #or)in .i Ou!rard
MI
n )atalionul celor mai 'rumo.i )(r)a&i ai Imperiului/
9e.i era un mare cuceritor .i a!ea n pri!in&a 'emeilor
ideile din !remea 9irectoratului
M=
$ dra+o%tea con,u+al(
i ntrerup%e pentru un timp de%tul de ndelun+at cariera
+alant(/
A%t'el c($ pentru Adeline$ )aronul 'u%e%e dintr"un
nceput un 'el de zeu ce nu putea +re.i - i datora totul *
)o+(&ia$ c(ci a!ea la di%pozi&ie tr(%ur($ locuin&( %plen"
did( .i tot lu6ul de pe acele !remuri - 'ericirea$ 'iind
iu)it( n !(zul lumii - titlul de )aroan( - cele)ritatea$
deoarece i %e %punea la 8ari% 'rumoa%a doamn( Hulot-
n %'r.it$ cin%tea de a 'i n m(%ur( %( re%pin+( oma+iile
mp(ratului$ care"i d(rui%e o %al)( de diamante .i care".i
amintea mereu de ea ntre)nd din clnd n cnd * $$Ce
mai 'ace 'rumoa%a doamn( Hulot - e tot att de cu"
minte F4$ ca un om +ata %( %e r(z)une pe cel care ar
iz)uti acolo unde el d(du%e +re./
Nu e deci ne!oie de prea mult( i%te&ime ca %( po&i
citi ntr"un %u'let %implu$ nai! .i 'rumo% pricinile care
tran%'ormar( dra+o%tea doamnei Hulot ntr"un ade!(rat
'anati%m/ 9up( ce a,un%e la con!in+erea c( %o&ul ei nu
!a putea 'i niciodat( !ino!at 'a&( de ea$ de!eni$ n adn"
cul %u'letului$ umila %lu,itoare$ de!otat( pn( la or)ire$
a celui care o crea%e/ 9e alt'el era nze%trat( cu mult
)un"%im&$ acel )un"%im& al oamenilor din popor$ care i
nt(ri educa&ia temeinic(/ Vor)ea pu&in - cnd era n
%aloane nu critica pe nimeni$ nu c(uta %( %tr(lucea%c( -
cump(nea totul$ a%culta$ urmnd pilda celor mai cin%tite
.i mai no)ile 'emei/
n =>=N Hulot l urm( pe prin&ul de Di%%em)our+$
unul dintre prietenii %(i intimi$ .i 'u printre or+anizatorii
acelei armate impro!izate al c(rei deza%tru ncheie$ la
Daterloo
MM
$ ciclul napoleonian/ n =>=T )aronul %u'eri o
crunt( per%ecu&ie din partea mini%trului #eltre .i rlu
iz)uti %( 'ie reinte+rat la intenden&a armatei dect n
=>M?$ cnd a!ur( ne!oie de el n r(z)oiul din 5pania -
#
,
n =>?I$ cnd udo!ic"#ilip '(cu un 'el de recrutare prin"
tre !echile r(m(.i&e napoleoniene$ ap(ru din nou n
admini%tra&ie ca mini%tru"ad,unct/ 9up( %uirea pe tron
a ramurei cadete
M@
$ e!eniment la care lua%e .i el parte
acti!($ r(ma%e unul dintre directorii cei mai pre&ui&i din
<ini%terul de R(z)oi/ 8rimi%e de alt'el )a%tonul de mare"
28
= .i re+ele nu"l mai putea 'ace acum dect %au mi"

: %tru pjin, %au mem)ru pe !ia&( al 5enatului 'rancez/


==
R(mnnd '(r( ocupa&ie din =>=> pn( n =>M?$ )aronul
Hulot .i relua%e %er!iciul acti! pe ln+( 'emei/ 9oamna
Hulot %ocotea c( in'idelit(&ile lui Hector ncepu%er( o
data cu m(re&ul %'r.it al Imperiului/ Timp de doi%pre "
zece ani$ )aroana a!u%e%e n c(%nicie rolul de prima
dona assoluta
M5
$ nemp(r&indu"l cu nimeni/ 5e )ucura
.i a%t(zi de trainica a'ec&iune pe care )(r)a&ii o poart(
%o&iilor ce %e re%emneaz( la rolul de )lnde .i !irtuoa%e
to!ar(.e .i .tia prea )ine c( nici o ri!al( nu i"ar putea
&ine piept mai mult de dou( ore$ dac( ar %coate o %in+ur(
!or)( de mu%trare - dar nchidea ochii$ .i a%tupa ure "
chile .i nu !oia %( cunoa%c( purt(rile %o&ului ei n a'ar(/
5e purta cu Hector al ei ca o mam( cu un copil r(%'(&at/
Cu trei ani nainte de di%cu&ia care tocmai a!u%e%e loc$
Horten%e$ z(rindu"l la teatrul Varietes pe tat(l ei ntr"o
lo,( de la parter n to!(r(.ia actri&ei Aenn; Cadine$
e6clama%e *
1 Uite"l pe tata 3
1 Te n.eli$ n+era.ule$ tata e la mare.al$ i r(%
pun%e%e )aroana/ Baroana o !(zu%e 'oarte )ine pe Aenn;
Cadine - dar n loc %( ai)( o %trn+ere de inim($ dndu".i
%eama ct e de 'rumoa%($ %e +ndi%e * $$Ce 'ericit tre)uie
%( 'ie .tren+arul de Hector4/ Totu.i %u'erea$ .i cnd era
%in+ur( %e l(%a n prada unor 'urii n+rozitoare$ dar$ n
'a&a lui Hector$ .i amintea ntotdeauna de cei doi%pre
zece ani de 'ericire de%(!r.it( pe care i tr(i%e cu el .i
nu mai a!ea puterea %( %e pln+(/ Ar 'i dorit din tot
%u'letul %( 'ie con'identa )aronului/ 9in re%pect pentru
dn%ul$ nu ndr(zni%e n%( niciodat( %("i dea a n&ele+e
c( .tie de a!enturile %ale +alante/ O delicate&e att de
e6ce%i!( nu %e mai +(%e.te dect la 'etele acelea 'ru
moa%e din popor care .tiu %( primea%c( o lo!itur( '(r(
%"o ntoarc($ a!nd nc( n !ine r(m(.i&e din %n+ele
celor dinti martiri/ #etele din dumea )un($ %ocotindu"%e
e+aie cu %o&ii lor$ %imt ne!oia %("i chinuia%c( .i %(".i
%u)linieze n+(duin&a prin !or)e n&epate 1 de parc(
ar 'i calculat lo!iturile la )iliard 1$ dintr"un %pirit de
r(z)unare dia)olic( .i ca %(".i a%i+ure 'ie %uperioritatea$
'ie dreptul la re!an.(/
Un admirator n'l(c(rat al )aroanei era cumnatul ei$
+eneralul de di!izie Hulot$ !eteranul comandant al +re"
MJ
nadirilor pede.tri din +arda imperial($ c(ruia urma %( i
%e con'ere$ la %'r.itul !ie&ii )a%tonul de mare.al/ B(tr"
nul$ dup( ce comanda%e din =>?I pn( la =>?@ di!izia
militar( din departamentele )retone care 'u%e%er( teatrul
i%pr(!ilor %ale din =LJJ .i =>II$ %e %ta)ili%e la 8ari%$ lin+(
'ratele %(u$ c(ruia i purta aceea.i dra+o%te de p(rinte/
Ace%t )(trn %oldat inimo% o n&ele+ea pe cumnata %a $2 o
admira$ %ocotind"o cea mai no)il( .i mai %'nt( 'emeie din
lume/ Nu %e n%ura%e$ 'iindc( dori%e %( +(%ea%c( .i el o
'emeie ca Adeline$ zadarnic c(utat( de"a lun+ul a dou(zeci
de &(ri .i adou(zeci de campanii/ 8entru a nu pierde
%impatia de care %e )ucura din partea ace%tui !echi re"
pu)lican$ %tatornic .i '(r( pat($ de%pre care Napoleon
%punea * 0Hulot F de trea)( om$ e repu)lican n'ocat$ dar
nu m"ar tr(da niciodat(4$ Adeline ar 'i 'o%t n %tare %(
ndure orice %u'erin&e$ mai crude chiar dect cele care"o
cople.i%er( acum/ 9ar mo.nea+ul de .aptezeci .i doi de
ani$ o)o%it pe%te m(%ur( de cele treizeci de campanii$
r(nit pentru a dou(zeci .i .aptea oar( la Daterloo$ putea 'i
pentru Adeline un admirator$ nu n%( .i un %pri,in/
Bietul conte$ pe ln+( celelalte in'irmit(&i$ era %urd .i nu
auzea dect cu a,utorul unui cornet/
Ct timp )aronul Hulot d:Er!; 'u%e%e un )(r)at 'rumo%$
le+(turile de dra+o%te n"a!u%e%er( nici o nrunre a%upra
a!erii %ale - dar de la cincizeci de ani zei&ele +ra&iei
ncepur( %("l co%te )ani/ a !r%ta acea%ta$ dra+o%tea
de!ine un !iciu$ la care %e adau+( tot 'elul de !anit(&i
ridicole/ Cam pe !remea aceea$ Adeline o)%er!( c( %o&ul ei
ncepu%e %( dea o importan&( de necrezut 'elului de a %e
m)r(ca$ .i c(nea p(rul .i 'a!ori&ii$ purta centuri .i
cor%ete/ Voia %( r(mn( 'rumo% cu orice pre&/ A,un%e%e %(
duc( pn( la manie +ri,a de %ine$ de care .i )(tu%e ,oc
pe !remuri/ n %'r.it$ Adeline .i d(du %eama c( )el.u+ul
n care tr(iau amantele )aronului .i a!ea iz!orul n
propria ei ca%(/ n opt ani de zile$ o a!ere con%idera)il(
'u%e%e ri%ipit( n chip att de de%("!r.it nct la
ntemeierea +o%pod(riei tn(rului Hulot$ cu doi ani
nainte$ )aronul %e !(zu%e ne!oit %("i m(rturi%ea%c( %o'iei
%ale c( nu mai a!eau alt !enit n a'ar( de lea'(/
1 Unde o %( a,un+em F ntre)a%e Adeline/ 30
1 #ii lini.tit($ i r(%pun%e con%ilierul de %tat$ == la%
lea'a mea - pentru nze%trarea 'etei .i pentru !iitorul
no%t ru !oi 'ace a'aceri/ G
ncrederea ne&(rmurita ce"o a!ea doamna Hulot in
outerea$ !aloarea deo%e)it($ priceperea .i caracterul )(r "
)atului :ei i potoli n+ri,orarea de"o clip(/
V( pute&i u.or nchipui +ndurile .i lacrimile ce"o n( "
p(dir( pe )aroan( dup( plecarea lui Cre!el/ Biata 'emeie
%e .tia de doi ani de zile n 'undul unei pr(p(%tii$ dar %e
credea %in+ur( acolo/ Ha)ar n"a!u%e%e cum %e n'(ptui%e
c(%(toria 'iului ei .i nici nu .tiu%e nimic de le+(tura lui
Hector cu lacoma Ao%epha/ N(d(,dui%e cel pu&in c( ni "
meni pe lume nu"i !a cunoa.te durerile/ 9ar din mo "
ment ce Cre!el !or)ea cu atta u.urin&( de de%'rnarea
)aronului$ Hector era amenin&at %( piard( %tima de care
%e )ucura/ ntrez(rea$ din p(l(!r(+elile +ro%olane ale
'o%tului ne+u%tor de par'umuri n'uriat$ n ce cumetrie
mr.a!( %e pl(nui%e c(%(toria tn(rului a!ocat/ 9ou(
pro%tituate 'u%e%er( preote%ele c(%niciei pu%e la cale de
doi mo.ne+i )e&i$ n timpul unei or+ii$ pe cnd .i de%"
t(inuiau unul altuia intimit(&i n,o%itoare 3
1 A.adar a uitat"o pe Horten%e 3 %e +ndea ea$ .i to
tu.i o !ede zilnic - o 'i a!nd de +nd %("i +(%ea%c( un
)(r)at la tic(loa%ele lui F
<ama$ mai tare dect %o&ia$ !or)ea n clipa aceea %in "
+ur($ c(ci o !edea pe Horten%e cum rdea mpreun( cu
!eri.oara Bette$ %t(pSnit( de !e%elia ne)unea%c( a tine "
re&ii '(r( +ri,i - dar )aronea%a .tia c( r%ul acela ner!o%
era un %emn tot att de prime,dio% ca .i plim)(rile ei %in "
+uratice .i nl(crimate prin +r(din(/
Horten%e %em(na cu mama %a$ a!ea n%( un p(r auriu
ondulat natural$ uimitor de )o+at$ cu un luciu ca de 'il "
de./ 5e cuno.tea c( era rodul unei c(%nicii cin%tite .i al
unei iu)iri no)ile .i curate n toat( plin(tatea ei/ Chipul
'etei tr(da o 'ire pa%ionat($ o !e%elie .i o !ioiciune tine "
rea%c($ o pro%pe&ime .i un dor de !ia&( .i atta %(n(tate
nct toate parc( r(%pndeau n ,ur ni.te unde electrice/
Horten%e atr(+ea pri!irile/ Cnd ochii ei azurii$ plutind
n 'luidul ne!ino!(&iei$ %e opreau a%upra !reunui tre "
c(tor$ l '(ceau %( tre%ar( '(r( !oie/ 9e alt'el pe tenul ei
nu %e z(rea nici m(car un %in+ur pi%trui$ care de o)icei
%e i!e%c pe 'e&ele )londelor aurii cu pielea al)( ca
laptele$ nalt( .i plin($ '(r( %( 'ie +ra%($ cu mi,locul tot
31
att de ml(dio% .i no)il ca al mamei %ale$ merita titlul de
zei&($ att de de% ntSlnit la !echii autori/ 9e aceea$ ori "
cine o !edea pe Horten%e pe %trad( e6clama '(r( !oie i
09oamne 3 Ce 'at( 'rumoa%( 34 i era att de copil(roa%(
nct$ a,un+nd aca%($ ntre)a * $$Ce"or 'i a!nd oamenii$
mam($ de %pun KCe 'at( 'rumoa%($3Z cnd %ntem m "
preun( F 9oar tu e.ti mai 'rumoa%( dect mine 3///4 E
ade!(rat c( )aroana$ de.i trecu%e de patruzeci .i .apte
de ani$ putea 'i pre'erat( 'iicei %ale de amatorii de apu "
%uri$ c(ci nu".i pierdu%e nimic din 'armecele ei$ cum
%pun 'emeile$ ceea ce %e ntmpl( 'oarte rar$ mai ale% la
8ari%$ unde o 'rumu%e&e de acela.i 'el$ Ninon$ a %trnit
un ade!(rat %candal n %ecolul al QVII"lea$ ntr"att p( "
rea c( 'ura%e partea cu!enit( celor urte/
9e la 'iica %a$ +ndul )aroanei %e ntoar%e iar la tat(l
'etei .i"l !(zu dec(znd din ce n ce mai r(u$ cu'undn"du"
%e n dro,dia %ociet(&ii$ r(mnnd$ poate$ .i '(r( %lu,)( ntr"
o )un( zi/ Ideea c( idolul ei %"ar putea pr()u.i$ n %o&it( de
!iziunea tul)ure a nenorocirilor proorocite de Cre!el$ o
lo!i att de crunt$ nct )iata 'emeie .i pierdu cuno.tin&a$
a%emenea celor care cad n e6taz/
Veri.oara Bette$ %tnd de !or)( cu Horten%e$ %e uita
din cnd n cnd %( !ad( dac( %e puteau ntoarce n %a "
lon - dar nepoata o %cia atta cu ntre)(rile$ c( nu o) "
%er!( cnd )aroana de%chi%e u.a cu +eamuri/
i%)eth #i%cher$ mai tn(r( cu cinci ani dect doamna
Hulot$ de.i 'ata celui mai mare dintre 'ra&ii #i%cher$ era
departe de a 'i 'rumoa%( ca !ara ei - de aceea 'u%e%e
nemaipomenit de +eloa%( pe Adeline/ 7elozia %t(tea la
temelia 'irii %ale e$centrice, cu!nt n(%cocit de en+lezi
numai pentru ne)uniile celor din lumea nalt($ nu ale
celor m(run&i/ Era tipul &(r(ncii din Vo%+i$ u%cat($ ne+ri "
cioa%($ cu p(rul ne+ru .i lucio%$ cu %prSncene +roa%e .i
mpreunate$ cu )ra&e lun+i .i !n,oa%e$ cu picioare +roa%e$
.i cu c&i!a ne+i pe 'a&a"i lun+( .i simiesc
MT
$ iat( n
cte!a linii portretul ace%tei 'ecioare/
#amilia$ tr(ind laolalt($ o %acri'ica%e pe 'ata !ul+ar(
'etei 'rumoa%e$ 'ructul u%cat$ 'lorii %tr(lucitoare/ i%)eth
muncea o+orul$ n timp ce !ara ei era r(%'(&at( - de aceea$
ntr"o )un( zi$ +(%ind"o pe Adeline %in+ur($ 'u ct pe ce
%("i rup( na%ul$ o 'rumu%e&e de na% +rece%c$ 'oarte ad "
mirat de 'emeile )(trne/ 9e.i mnca%e )(taie pentru
32
na
aC
ea%ta
r
nu %e a%tmp(ra%e$ rupndu"i mereu ro"
chiile .i %tricnd +ulera.ele alintatei/
9up( nunta ca din )a%me a !eri.oarei %ale$ i%)eth %e
pleca%e n 'a&a %oartei$ dup( cum 'ra&ii .i %urorile lui
Napoleon %e pleca%er( n 'a&a %tr(lucirii tronului .i %
puterii %t(pnitoare/ Adeline$ 'ire ne%pu% de )un( .i
)lnd($ o dat( a,un%( la 8ari%$ .i aminti%e de i%)eth
.i o chema%e$ prin =>IJ$ pl(nuind %"o m(rite pentru a o
%c(pa de mizerie/ #iindc( 'ata cu ochi ne+ri .i %prSncene
ca de c(r)une$ care nu .tia nici %( citea%c($ nici %( %crie$
nu putu%e 'i m(ritat( att de repede cum ar 'i !oit Ade"
line$ )aronul i +(%i%e o me%erie * o a,uta%e pe i%)eth %(
intre ucenic( la brodeurii cur&ii imperiale$ la !e%ti&ii 'ra&i
8on%/
Cu ener+ia ei de munteanc($ !eri.oara$ numit( pe
%curt Bette$ a,un+nd lucr(toare de ceapr(z(rie n aur .i
ar+int$ a!u cura,ul %( n!e&e %( citea%c( .i %( %crie$ de"
oarece !(rul ei$ )aronul$ o ncredin&a%e c( a!ea neap(rat
ne!oie de ace%te cuno.tin&e pentru a".i de%chide un ma"
+azin de )roderie$ !eri.oara !oind %( %e m)o+(&ea%c( *
n doi ani era de nerecuno%cut/ n =>==$ &(ranca de pe
!remuri a,un%e%e o mae%tr( de%tul de dr(+u&($ de nde"
mnatic( .i de i%tea&(/
5pecialitatea acea%ta$ numit( ceapr(z(rie n aur .i
ar+int$ cuprinde epole&ii$ dra+oanele$ e+hile&ii$ n %'r.it$
toat( puzderia de lucruri %tr(lucitoare ce %clipe%c pe uni"
'ormele )o+ate ale armatei 'ranceze .i pe hainele ci!ile$
mp(ratul$ ca un italian iu)itor de 'a%t$ .i +(ti%e %lu,i"
torii cu )roderii de aur .i ar+int pe la toate cu%(turile$ .i
imperiul lui cuprindea o %ut( .i trei de departamente/
#urniturile ace%tea$ care erau !ndute de o)icei croitori"
lor$ oamenilor )o+a&i .i cu %itua&ie ori de"a dreptul ma"
rilor demnitari$ alc(tuiau o ne+u%torie %i+ur(/
n clipa cnd !eri.oara Bette$ cea mai priceput( lu"
cr(toare a ca%ei 8on% .i conduc(toarea atelierului$ 'u n
m(%ur( %(".i de%chid( pr(!(lia ei$ Imperiul %e pr()u.i/
Ramura de m(%lin a p(cii$ pe care o &ineau n mn( Bour"
)onii
ML
$ o n%p(imnt( pe i%)eth$ care %e temu de o criz(
n )ran.a aceea de comer&$ care de acum nainte nu mai
a!ea de e6ploatat dect optzeci .i .a%e de departamente
n loc de o %ut( treizeci .i trei$ n a'ar( de 'aptul c( .i
armata a!ea %( 'ie mult redu%(/ n %'r.it$ n%p(imntat(
de %oarta %chim)(toare a a'acerilor indu%triale$ re'uz(
? 1 Veri.oara Betta ??
o'erta )aronului$ care o crezu ne)un(/ ucru de care %e
con!in%e pe deplin cnd Bette %e %'(di cu domnul Ri!et$
unul dintre clien&ii ca%ei 8on%$ cu care )aronul !oi%e %"o
a%ocieze$ r(mnnd mai departe %impl( lucr(toare/
#amilia #i%cher era din nou %trmtorat($ ca pe !re"
muri$ cnd o ridica%e din %(r(cie )aronul Hulot/
Ruina&i de cata%tro'a de la #ontaine)leau
M>
$ cei trei
'ra&i #i%cher$ n di%perare de cauz($ %e nrolar( n armata
'rancez( din =>=N
MJ
/ Cel mai mare$ tat(l i%)ethei$ muri
pe cmpul de lupt(/ Tat(l Adelinei$ condamnat la moarte
de con%iliul de r(z)oi$ 'u+i n 7ermania .i muri n =>MI$
la Tre!e%/ <ezinul$ Aohann$ !eni la 8ari% %( cear( a,utor
de la re+ina 'amiliei$ de%pre care %e zicea c( m(nnc(
numai cu tacmuri de aur .i ar+int .i c( nu ie.ea n lume
dect +(tit( cu %al)e .i diademe de diamante ct alunele$
d(ruite de mp(rat/ Aohann #i%cher$ pe atunci n !r%t(
de patruzeci .i trei de ani$ primi de la )aronul Hulot o
%um( de zece mii de 'ranci pentru a".i n,+he)a un mic
ne+o& de 'ura,e la Ver%aille%$ %um( o)&inut( ele la <ini%te"
rul de R(z)oi prin %t(ruin&ele di%crete ale unor prieteni
pe care"i mai a!ea acolo 'o%tul intendent +eneral/
Nenorocirile ace%tea de 'amilie$ diz+ra&ia )aronului
Hulot .i %im&(mntul nimicniciei ei n 'urnicarul uria.
de oameni$ intere%e .i a'aceri ce 'ac din 8ari% un iad .i
un rai o domolir( pe Bette/ Cu toate c( %u'eri%e pe !re"
muri %im&ind n attea pri!in&e %uperioritatea !eri.oarei
%ale$ renun&a%e acum %( mai lupte .i %( i %e mai a%emu"
ia%c( - dar in!idia r(m(%e%e a%cun%( n adncul inimii
%ale$ ca un +ermen de cium( care poate iz)ucni pu%tiind
un ora.$ dac( de%'aci )alotul de ln( 'atal n care %t( pitit/
9in cnd n cnd tot %e mai +ndea *
1R 5:ntem din acela.i %n+e i eu .i Adeline$ p(rin&ii
no.tri erau 'ra&i - ea locuie.te ntr"un palat$ eu ntr"o
man%ard(/
9ar n 'iecare an$ de ziua ei$ .i de anul nou$ i%)eth
primea daruri de la )aron .i de la )aroan( - )aronul %e
purta 'oarte )ine cu ea$ i pl(tea lemnele pentru iarn( -
)(trnul +eneral Hulot o po'tea o dat( pe %(pt(mn( la
ma%($ iar la !eri.oara ei a!ea totdeauna tacmul pu%/ O
luau pe%te picior$ dar nu le era ru.ine de ea/ n %'r.it$ o
a,uta%er( %( ai)( o %itua&ie independent( la 8ari% .i tr(ia
dup( placul ei/
34,
ntr"ade!(r$ i era team($ de orice 'el de ,u+/ O po'"
tea !ara ei %( locuia%c( la dn%a F Bette ntrez(rea numai"
dect c(p(%trul +o%pod(riei/ Baronul hot(r%e de cte!a
or
i %"o m(rite - ncntat( n prima clip($ re'uza apoi$
temndu"%e c( i %"ar 'i putut critica lip%a de educa&ie$
i+noran&a .i %(r(cia/ In %'r.it$ cnd )aroana o %'(tuia %(
&in( +o%pod(ria unchiului$ %cutindu"l a%t'el de o mena"
,er( care l"ar co%ta 'oarte %cump$ r(%pundea c( a%t'el nu
!a mai putea %( %e m(rite de loc/
Veri.oara Bette a!ea un 'el ciudat de a +ndi$ ca oa"
menii care %e dez!olt( 'oarte trziu$ ca %(l)aticii$ care
cu+et( mult .i !or)e%c pu&in/ 9e.tept(ciunea ei &(r("
nea%c( c(p(ta%e$ de alt'el$ a%cultnd p(l(!r(+elile din
atelier .i 'iind n contact cu lucr(torii .i lucr(toarele$ o
oarecare a%cu&ime parizian(/ #ata acea%ta$ a c(rei 'ire
%e a%emuia 'oarte mult cu aceea a unui cor%ican$ 'r("
mSntat( zadarnic de in%tinctele celor puternici$ ar 'i dorit
%( ocrotea%c( un om %la) - !ia&a de capital( o %chim)a%e$
dar numai la %upra'a&(/ 8oleiala 8ari%ului i acoperi%e ca
o ru+in( %u'letul nem)lnzit/ nze%trat( cu o a%cu&ime
din ce n ce mai p(trunz(toare$ ca to&i cei %orti&i
ade!(ratului celi)at$ ar 'i putut$ cu tonul ironic n care
.i m)r(ca ideile$ %( treac($ n orice alt( %itua&ie$ drept
o 'iin&( prime,dioa%(/ Cu r(utatea ei ar 'i 'o%t n %tare %(
dez)ine 'amilia cea mai unit(/
a nceput$ cit timp mai nutri%e oarecare n(de,di$ pe
care nu le mp(rt(.i%e nim(nui$ %e hot(r%e %( poarte
cor%et$ %( %e m)race la mod( .i a!u%e%e chiar un mo"
ment de %tr(lucire$ cnd )aronul +(%i%e c( putea 'oarte
u.or %( %e m(rite/ i%)eth 'u%e%e atunci no%tima )runet(
din !echile romane 'ranceze/ 8ri!irea"i p(trunz(toare$
pielea m(%linie$ talia ca de tre%tie ar 'i putut i%piti pe
!reun o'i&er de admini%tra&ie n retra+ere - ea %e mul"
&umi%e n%( cu propria"i admira&ie$ cum %punea %in+ur($
rznd/ 5ocotea c( duce un trai 'ericit$ acum cnd %c("
pa%e de +ri,ile materiale$ c(ci cina zilnic n ora. dup(
munca nceput( din zori/ Nu a!ea dect +ri,a de,unului .i
a chiriei - rudele o m)r(cau .i"i d(deau o mul&ime de
pro!izii tre)uincioa%e$ zah(r$ ca'ea$ !in etc/
n =>?L$ dup( ce dou(zeci .i .apte de ani tr(i%e n
)un( parte pe %ocoteala 'amiliei Hulot .i a unchiului
#i%cher$ !eri.oara Bette$ re%emnndu"%e %( r(mn( n
u
m)r($ nu %e mai %up(ra de lip%a de con%idera&ie pe
>N
--A-
& c,
Care i"o ar(tau oamenii/ Re'uza %( ia parte la me%ele de +al($
pre'erind intimitatea ce i n+(duia %(".i ai)( Io"cui ei 'ire%c
.i %( nu %u'ere n amorul ei propriu/ 8retutindeni$ la +eneralul
Hulot$ la Cre!el$ la Hulot cel tn(r$ la Ri!et$ %ucce%orul 'ra&ilor
8on%$ cu care %e mp(ca%e .i care o primea ca pe un mu%a'ir
ale%$ la )aroan($ era %ocotit( ca unul de"ai ca%ei/ In %'r.it$
.tia %( %e pun( )me pe%te tot cu %er!itorii$ dndu"le din cnd
n cnd mici )ac.i.uri .i z()o!ind totdeauna cte!a clipe de
!or)( cu ei$ nainte de a intra n %alon/ #amiliaritatea cu care
%e punea$ '(&i.$ la acela.i ni!el cu oamenii de %er!iciu i
a%i+ura )un(!oin&a %u)alternilor$ att de nece%ar(
parazi&ilor/ $$E 'at( )un( .i cum%ecade '! %puneau to&i
de%pre ea/ Bun(!oin&a '(r( mar+ini pe care o ar(ta cnd nu
era ne!oie$ ca .i )lnde&ea"i$ pre'(cut( de alt'el$ erau a)%olut
tre)uincioa%e n %itua&ia ei/ V("zndu"%e la cheremul tuturor$
n&ele+ea n %'r.it !ia&a .i$ !rnd %( 'ie pe placul tuturor$
rdea cu tinerii care o +(%eau %impatic($ 'iindc("i lin+u.ea
ntr"un anumit 'el ce"i cucerea ntotdeauna$ le +hicea .i le
m)r(&i.a dorin&ele$ %e '(cea interpreta lor$ p(rndu"le o
con'ident( )un($ c(ci nu a!ea dreptul %("i do,enea%c(
Oamenii mai n !r%t( a!eau ncredere n di%cre&ia ei
de%(!r.it($ c(ci a!ea$ ca .i Ninon$ n%u.iri )(r)(te.ti/ n
+eneral$ con'iden&ele %e 'ac mai de+ra)( celor mai mici$
dect celor mai mari/ n a'acerile tainice$ te 'olo%e.ti mai mult de
in'eriori dect de %uperiori - n 'e:lul ace%ta$ ei a,un+ complicii
+ndurilor noa%tre a%cun%e .i iau parte la dez)ateri/ Richelieu$
de pild($ %e %ocoti un om '(cut din clipa n care c(p(t(
dreptul de a a%i%ta la Con%iliu/ O credeau pe )iata 'at( att de
ndatorat( 'a&( de to&i$ c( p(rea %ortit( unei mu&enii
de%(!r.ite/ Veri.oara %e porecli%e %in+ur( duho!nicul 'amiliei/
Numai )aroana$ care ndura%e n copil(rie per%ecu&iile
!eri.oarei %ale mai !oinice$ de.i mai tinere$ mai ar(ta 'a&( de
ea o oarecare nencredere/ 9e alt'el$ dintr"o %'iiciune
%u'letea%c($ n"ar 'i ncredin&at dect lui 9umnezeu necazurile
c(%niciei ei/ Ar 'i poate ne!oie %( atra+em aten&ia aici c(
locuin&a )aroanei .i p(%tra%e toat( %tr(lucirea de odinioar( n
ochii !eri.oarei Bette$ care nu !edea$ ca ne+u%torul de
par'umuri par!enit$ mizeria ntip(rit( pe 'otoliile roa%e$ pe
draperiile nne+rite .i pe m(ta%ea t(iat(/ <o)ilele din ,urul
no%tru ne mp(rt(.e%c ntotdeauna 86
arta/ Cnd te ui&i zilnic n o+lind( a,un+i$ ca )aronul$
5
[ te crezi ne%chim)at .i tn(r$ pe cnd ceilal&i !(d c(
'',cepi %( nc(run&e.ti pe la tmple$ c( ai z)rcituri pe
'runte .i c( &i"a cre%cut )urta/ 8entru !eri.oara Bette$
apartamentul ace%ta r(m(%e%e tot luminat de 'ocurile
)en+ale ale !ictoriilor imperiale$ p(rndu"i la 'el de %tr("
lucitor/
Cu timpul$ !eri.oara Bette c(p(ta%e ni.te manii cam
ciudate$ de 'at( )(trn(/ A%t'el$ de pild($ nu !oia %( %e
ia dup( mod($ !rnd ca moda %( %e %upun( .i %( %e po"
tri!ea%c( o)iceiurilor .i 'anteziilor %a:le n!echite/ 9ac(
)aroana i d(dea !reo p(l(rie nou( .i dr(+u&($ !reo ro"
chie croit( dup( ultima mod($ !eri.oara Bette %e punea
ndat( pe lucru$ %chim)ndu"le pe toate dup( +u%tul ei$
.i le %trica '(cndu".i din ele o m)r(c(minte ce amintea
epoca imperial( .i co%tumele de aca%($ din orena/ 8("
l(ria de treizeci de 'ranci %e pre'(cea ntr"o crp($ .i
rochia ntr"o zdrean&(/ n pri!in&a acea%ta$ Bette era de
o nc(p(&nare de catr - !oia %(".i plac( numai ei .i %e
credea n 'elul ace%ta ncSnt(toare - cu toate c( tran%"
'ormarea era armonioa%($ c(ci o '(cea %( par( 'at( )("
trn( din cap pn("n picioare$ i d(dea o n'(&i.are att
de ridicol($ nct nici cei mai n+(duitori nu %e ncume"
tau %( o primeia%c( n zilele de recep&ie/
#irea nd(r(tnic($ independent( .i capricioa%($ %(l"
)(ticia de nen&ele% a 'etei )(trne$ pe care )aronul
!oi%e %"o m(rite n patru rnduri Bcu un 'unc&ionar din
%er!iciul lui$ cu un maior$ cu un 'urnizor de alimente .i
cu un c(pitan la pen%ieC .i care re%pin%e%e pe un cea"
prazar ce %e m)o+(&i%e mai trziu$ i ndrept(&ea po"
recla de Capr( pe care i"o %corni%e rznd )aronul/ 9ar
porecla nu %e potri!ea dect ciud(&eniilor %uper'iciale$
acelor %chim)(ri n 'elul de a 'i pe care le a!em to&i$
unii 'a&( de ceilal&i$ n %ocietatea omeneia%c(/ 9ac( ar
'i 'o%t cercetat( cu luare"aminte$ %"ar 'i !(zut n 'ata
acea%ta 'irea apri+( a cla%ei &(r(ne.ti$ c(ci r(m(%e%e
tot copilul de odinioar( ce !oia %( rup( na%ul !eri.oarei
%ale .i pe care ar 'i 'o%t poate n %tare %"o ucid( ntr"o
iz)ucnire de +elozie$ dac( !ia&a n"ar 'i cumin&it"o/ Nu"
mai cunoa.terea lumii .i a le+ilor o a,uta %(".i domo"
lea%c( 'irea impul%i!($ aare"i 'ace pe oamenii de la &ar($
c
a .i pe %(l)atici$ %( treac( ntr"o clip( de la +nd la
'apt(/ 8oate c( n acea%ta con%t( toat( deo%e)irea din"
tre omul primiti! .i omul ci!ilizat/ 5(l)aticul are numai
%entimente$ omul ci!ilizat are %entimente .i idei/ A%t'el$
creierul %(l)aticilor prime.te pu&ine impre%ii$ 'iind %t("
pnit n ntre+ime de %entimentul ce"l cuprinde$ pe cnd la
omul ci!ilizat ideile co)oar( %pre inim($ %chim")nd"
o - omul ci!ilizat are nenum(rate preocup(ri .i multe
%entimente$ n timp ce %(l)aticul nu poate cuprinde
dect o %in+ur( idee deodat(/ Acea%ta e%te cauza
%uperiorit(&ii temporare a copilului a%upra p(rin&ilor$
%uperioritate care nceteaz( o dat( cu mplinirea do"
rin&ei - dar la omul aproape de natur( cauza acea%ta
%t(ruie/ Veri.oara Bette$ %(l)atica loren($ cam per'id($
'(cea parte din acea%t( "cate+orie de caractere$ mult mai
de% ntlnite n popor dect %"ar crede$ .i care pot l("
muri purtarea oamenilor n timpul re!olu&iilor/
n clipa cnd ncepe aceia%t( po!e%tire$ dac( !eri.oara Bette
ar 'i !rut %( %e m)race dup( cerin&ele modei$ dac( %"ar 'i
deprin%$ ca toate pariziencele$ %( poarte ultimele modele$ ar
'i 'o%t prezenta)il( .i chiar pl(cut(/ Era n%( &eap(n( ca un
)(&/ i$ dac( nu e +ra&ioa%($ 'emeia nici nu e6i%t( la 8ari%/
A%t'el Incit p(rul ei ne+ru$ ochii 'rumo.i dar a%pri$ tr(%(turile
ri+ide ale 'e&ei$ pielea"i %mead( ca de cala)rez( ce"o '(ceau pe
!eri.oara Bette %( %emene cu o 'i+ur( de 7iotto
?I
$ 'apt pe care o
ade!(rat( parizianc( ar 'i .tiut %("l 'olo%ea%c($ dar mai ale%
m)r(c(mintea"i ciudat( i d(deau o n'(&i.are att de
)izar($ c( uneori %em(na cu maimu&ele m)r(cate
'emeie.te pe care le plim)( prin ora. micii %a!oiarzi
5=
/
9eoarece %e ducea numai n ca%ele unde a!ea le+(turi de
'amilie .i era )ine cuno%cut( .i cum .i re%trn%e%e rela&iile
%ociale la cercul ace%ta$ pl(r'ndu"i %( %tea mai mult pe
aca%($ ciud(&eniile ei nu mai mirau pe nimeni$ iar n a'ar(
di%p(reau n 'urnicarul uria. al %tr(zii pariziene$ unde numai
'emeile 'rumoa%e atra+ pri!irile/
Horten%e rdea n clipa aceea 'iindc( iz)uti%e %( n"
'rn+( nc(p(&narea !eri.oarei Bette - i %mul%e%e o m(r"
turi%ire pe care o a.tepta de trei ani/ Orict de a%cun%( ar
putea 'i o 'at( )(trn($ e6i%t( totu.i un %entiment$
anume !anitatea$ care o 'ace ntotdeauna %(".i rup( le"
+(mntul t(cerii/ 9e trei ani$ Horten%e$ care de!eni%e
'oarte curioa%( ntr"o anumit( pri!in&($ o a%alta pe !e"
ri.oara %a cu ntre)(ri$ de alt'el cu totul ne!ino!ate *
!oia %( .tie de ce !eri.oara nu %e m(rita%e/ Horten%e 38
/// po!e%tea celor cinci pretenden&i re%pin.i .".i '(uri%e
mic roman - .i nchipuia c( !eri.oara Bette a%cundea
44adncul inimii %ale o pa%iune$ ceea ce le '(cea %( +lu"
mea%c( mereu ntre ele/ Horten%e %punea * 0Noi$ 'etele 34
!or)ind de%pre ea .i !eri.oara %a/ Veri.oara Bette i
r(%pundea de%eori pe un ton +lume& * $$9e unde .tii c(
nu am un iu)it F4 Iu)itul !eri.oarei Bette$ nchipuit ori
ade!(rat$ 'u%e%e un prile, de +lume '(r( r(utate/ n
%'ir.it$ dup( doi ani de mici lupte$ primul cu!Snt al Hor"
ton%ei$ cnd !eri.oara Bette !eni%e ultima oar($ 'u%e%e *
0Ce"&i mai 'ace iu)itul F4 0Bine$ r(%pun%e%e ea - e cam
%u'erind )ietul )(iat/4 0A 3 e pl(pnd F4 ntre)a%e )a"
roana rSzSnd/ $$Cred .i eu$ e )lond/// O 'at( ne+ricioa%(
ca mine nu poate iu)i dect un )(iat )lond .i palid ca
luna/4 09ar ce e%te$ cu ce %e ocup( F Nu cum!a o 'i !reun
prin&F4 ntre)a%e /Horten%e/ 08rin& al uneltei$ cum %nt
.i eu re+ina )o)inei/ Cum ar putea o )iat( 'at( ca mine
%( 'ie iu)it( de un om n%t(rit$ cu ca%( proprie .i rent(
de %tat$ %au de !reun duce ori un %enator$ %au de !reun
'(t"'rumo% din po!e.tile tale cu zne F4 0Vai$ tare a.
!rea %("l !(d3///4 e6clama%e Horten%e zSm)ind/ 0Ca %(
.tii cum arat( cel care poate iu)i o ciapr( )(trn( F4 r(%"
pun%e !eri.oara Bette/ 0Tre)uie %( 'ie !reo dihanie de
'unc&ionar )(trn$ cu )(r)i&( de &ap 34 %pu%e%e Horten%e$
uitndu"%e la maic("%a/ 0Te n.eli +roza!$ domni.oar(/4
0\(u 3 ade!(rat$ ai un iu)it F4 ntre)a%e Horten%e$ cu un
aer de trium'/ 08e cSt e de ade!(rat c( tu n"ai 34 ro%ti%e
n&epat !eri.oara/ 09ac( ai un iu)it$ Bette$ de ce nu te
m(ri&i cu el F/// zi%e%e )aroana '(cSnd un %emn 'etei
%ale/ 5nt trei ani de cSnd tot ne !or)e.ti de el$ ai a!ut
de%tul( !reme %("l cuno.ti .i nu ar tre)ui %( prelun+e.ti
o %itua&ie care ar putea %("l o)o%ea%c($ dac( &i"a r(ma%
credincio%/ 9e alt'el e o che%tiune de con.tiin&( $" .i apoi$
dac( e tn(r$ ar 'i timpul %("&i +(%e.ti un toia+ pentru
)(trSne&e/4 Veri.oara Bette o pri!i%e &int( pe )aroan( .i$
!(znd"o c( rSde$ Si r(%pun%e%e * 0Ar n%emna %( unim
'oamea .i cu %etea $" el e lucr(tor$ eu %nt lucr(toare - co"
pui no.tri ar 'i tot lucr(tori/// Nu$ nu$ iu)irea noa%tr( e
numai %u'letea%c(/// E mai pu&in co%ti%itoare/4 09e ce"l
tii a%cun% F4 ntre)a%e Horten%e/ 0#iindc( n"are haine4$
r(%pun%e%e rznd !eri.oara/ $$l iu)e.ti F4 ntre)a%e )a"
roana/ 0Cred .i eu 3 dar cu totul dezintere%at$ n+era.ul/
9e patru ani l port n %u'let/4 09ac("l iu)e.ti dezinte"
39
re%at$ ad(u+a%e )aroana cu %eriozitate$ .i dac( e6i%ta
atunci te por&i cu el ca o criminal(/ Nu .tii ce n%eamn(
%( iu)e.ti cu ade!(rat/4 0<e.te.u+ul ace%ta l cunoa.tem
toate din n(%care4$ %pu%e%e !eri.oara/ 0Nu$ %nt 'emei
care r(mn e+oi%te$ de.i iu)e%c/ A.a e.ti .i tu 3///4 Veri"
.oara .i apleca%e capul$ .i cel care i"ar 'i z(rit pri!irea
%"ar 'i cutremurat$ dar ea %e uita 'i6 la lucrul %(u/ 09ac(
ni l"ai prezenta pe pretin%ul t(u iu)it$ Hector ar putea
%("i +(%ea%c( o ocupa&ie$ ar putea %("l a,ute %( 'ac(
a!ere/4 $$Nu"i cu putin&($ e6clama%e !eri.oara Bette/4
09e ceF4 0E un 'el de polonez$ un re'u+iat///4 0Un con"
%pirator F/// %tri+a%e Horten%e/ Ce noroc pe tine 3/// A a!ut
multe a!enturi F4 0A luptat pentru 8olonia/ Era pro'e%or
la +imnaziul de unde a pornit r(%coala .i$ deoarece 'u"
%e%e numit acolo de marele duce Con%tantin
?M
$ nu poate
n(d(,dui o +ra&iere/4 0Ce 'el de pro'e%orF4 09e arte 'ru"
moa%e 34 0i dup( n'rn+ere a !enit la 8ari% F4 0n =>??
a %tr()(tut 7ermania pe ,o%///4 0Bietul tn(r 3 C&i ani
are F///4 0N"a!ea dect dou(zeci .i patru de ani pe !re"
mea r(%coalei$ acum are dou(zeci .i nou(///4 $$E cu cinci"
%prezece ani mai tn(r dect tine 34 %pu%e%e atunci )a"
roana/ 09in ce tr(ie.te F///4 ntre)a%e Horten%e/ 09in ta"
lentul %(u/4 0A 3 9( lec&ii F///4 0Ba prime.te$ r(%pun%e%e
!eri.oara Bette$ .i nc( de%tul de +rele 3///4 0i are un
pronume dr(+u& F///4 0Dence%la% 34 0Ct( 'antezie au 'e"
tele )(trne 3 %e mira%e )aroana/ 9up( 'elul cum !or"
)e.ti$ i%)eth$ %"ar putea +(%i cine!a care %( te cread(/4
0Nu n&ele+i$ mam($ c( e un polonez att de o)i.nuit cu
cnutul nct Bette i aminte.te de mn+ierea a%ta dulce
din patria lui F4
5e pornir( pe r% toate trei$ iar Horten%e cnta%e *
(enceslas) idolul sufletului meu) pe aria* , *a-
thilde
+#
... Urma%e apoi un 'el de armi%ti&iu de cte!a
clipe/ 0Ce &i"e .i cu 'eti&ele a%tea 3 %pu%e%e !eri.oara
Bette$ pri!ind"o pe Horten%e$ care !eni%e %( %e a.eze iar
lin+( dn%a/ .i nchipuie c( numai ele pot 'i iu)ite 34 0tii
ce$ r(%pun%e%e Horten%e cnd r(m(%e%e %in+ur( cu !ara
ei$ dac("mi do!ede.ti c( Dence%la% nu"i o po!e%te$ &i
dau .alul meu cel +al)en de ca.mir/4 09ar e conte///4
0To&i polonezii %nt con&i 34 09ar nu"i polonez$ e din
i/// !a/// it///4 0ituaniaF4 0Nu///4 0i!onia F4 0Ai ni"
merit/4 0i cum l cheam( F4 09ac( a. .ti c( e.ti n %tare
%( p(%trezi un %ecret///4 0Am %( tac$ dra+( !eri.oara///4
40
]Pa un pe.teF4 0Ca un pe.te/4 0Auri pe %u'letul t(uF4
4p %u'letul meu 34 0Nu$ pe 'ericirea ta/ 4 08e 'ericirea
a
! Bine l cheam( Dence%la% 5tein)ocE 34 0i pe
m
ul
dintre +eneralii lui Carol al QI<ea l chema la 'el/4
U
R
%tr(mo.ul lui 3 Tat(l lui Dence%la% %"a %ta)ilit n i"!onia
dup( moartea re+elui 5uediei$ dar .i"a pierdut a!e"
ea
n
timpul campaniei din =>=M
?@
.i a murit l(%ndu"l
9
e
drumuri pe )ietul copil$ la !r%ta de opt ani/ <arele duce
Con%tantin l"a luat %u) protec&ia %a$ 'iindc( era un
5tein)ocE$ .i l"a dat la .coal(///4 0Am %( m( tin de cu"
!nt$ r(%pun%e%e Horten%e/ 9o!ede.te"mi c( ntr"ade!(r
e6i%t( .i"&i dau .alul meu cel +al)en 3 Ah 3 are o culoare
ca un 'ard pentru )rune/4 0Ai %("mi p(%trezi %ecretulF4
0Am %("&i ncredin&ez n %chim) tainele mele/4 0Bine$
atunci data !iitoare cnd !in &i aduc do!ada/4 09o!ada$
n%(/ e chiar iu)itul4$ r(%pun%e%e Horten%e/
Veri.oara Bette$ c(reia nc( de cnd !eni%e la 8ari%
i pl(cu%er( ne%pu% de mult .alurile de ca.mir$ era n"
cn'cat( la +ndul c( ar putea c(p(ta ca.mirul acela +al"
)en$ d(ruit de )aron %o&iei %ale n =>I> .i care$ n =>?I$
trecu%e$ cum e o)iceiul n unele 'amilii$ de la mam( la
'iic(/ 9e !reo zece ani .alul %e cam n!echi%e - dar &e"
%(tura aceea pre&ioa%($ 'rumo% p(turit( ntr"o cutie de
lemn de %antal$ i %e p(rea tot nou( 'etei )(trne$ ca .i
mo)ila )aroanei/ A.a c( adu%e%e n %(cule& un o)iect pe
care !oia %("l d(ruia%c( )aroanei de ziua ei .i care$ %o"
cotea ea$ tre)uia %( do!edea%c( )aroanei e6i%ten&a 'an"
ta%ticului %(u iu)it/
9arul era o pecete de ar+int alc(tuit( din trei 'i+urine$
%pate n %pate$ n!elite ntr"o mul&ime de 'runze .i
%pri,inind +lo)ul p(mnte%c/ Cele trei per%ona,e repre"
zentau Credin&a$ 5peran&a .i <ilo%tenia/ 5t(teau cu pi"
cioarele pe ni.te mon.tri ce %e %'.iau ntre ei$ printre
care %e z!rcolea .i .arpele %im)olic/ In =>@T$ cnd ta"
lente ca domni.oara de #au!eau$ un Da+ner$ un Aeane%t$
un #roment"<eurice .i %culptori n lemn ca ienard
?N
du"
%e%er( att de departe me.te.u+ul lui Ben!enuto Cellini$
capodopera acea%ta n"ar mai 'i uimit pe nimeni - n clipa
de 'a&($ n%($ tn(ra 'at($ care %e pricepea n materie de
)i,uterii$ lund n mn( .i cercetnd pecetea acea%ta$ r("
ma%e nm(rmurit(/ Veri.oara Bette i"o ar(ta%e %punndu"i*
1 Uite, i place ?
41
#i+urile$ prin de%enul$ mi.carea .i draperiile lor$ !a"
deau .coala lui Ra'ael - e6ecu&ia$ n%($ amintea .coaAa
me.terilor n )ronz din #loren&a$ pe care o crea%er(
9onatello$ Brunelle%chi$ 7hi)erti$ Ben!enuto Ce:llini$
Aean de Bolo+ne
?]i
.i al&ii/ In #ran&a$ Rena.terea nu
'(uri%e mon.tri mai chinui&i .i mai capricio.i dect aceia
care %im)olizau patimile rele n acea%t( lucrare/ #runzele
de palmier$ 'eri+ile$ papura .i tre%tia care n!e%mSntau
Virtu&ile erau potri!ite cu un +u%t .i o ele+an&( ce"ar 'i
putut nne)uni pe oamenii de me%erie/ O pan+lic( unea
cele trei capete$ .i n 'iecare inter!al dintre ele %e !edea
un D$ o capr( nea+r( .i cu!ntul fecit
-iL
/ 1R Cine a
%culptat a%ta F ntre)( Horten%e/ 1 Cine F Iu)itul meu$
r(%pun%e !eri.oara Bette/ A muncit la ea zece luni $R eu
am c.ti+at mai mult cu dra"+oanele mele/// <i"a %pu%
c( 5tein)ocE n%eamn($ n lim)a +erman($ animal de
%tnc($ adic( o capr( nea+r(/ A luat hot(rrea %(".i
%emneze Wa%t'el lucr(rile/// A 3 o %( pun mna pe .alul
t(u///
1 9e ce m( ro+ , W
R12 A. putea eu %( cump(r o a%t'el de )i,uterie F 5"o
comand F E cu neputin&( 3 9eci mi"a d(ruit"o 3 i cine ar
'i n %tare %("mi 'ac( a%emenea daruri F Numai un n"
dr(+o%tit 3
Horten%e$ cu o putere de pre'(c(torie care ar 'i n"
%p(imntat"o pe i%)eth #i%cher dac( ar 'i )(nuit"o$ %e
'eri %(".i arate admira&ia$ cu toate c( 'u%e%e cuprin%( de
emo&ia aceea pe care to&i oamenii cu inima de%chi%(
%pre 'rumo% o %imt n 'a&a unei capodopere de%(!r.ite$
depline .i nea.teptate/
1 ntr"ade!(r$ zi%e ea$ e tare dr(+u&(/
1 9a$ e tare dr(+u&($ repet( 'ata )(trn($ dar mi
place mai mult un ca.mir portocaliu/ Cum !ezi$ dr(+u&($
iu)itul meu .i pierde !remea '(cnd a%emenea lucruri/
9e cnd a !enit la 8ari%$ a lucrat !reo trei %au patru
'lecu.te&e de 'elul "ace%ta $" iat( ce roade au dat patru ani
de n!(&(tur( .i de munc(/ A intrat ca ucenic la turn(
torii n )ronz$ n +hip%$ la )i,utieri/// Ehei 3 a cheltuit
%ute .i mii de 'ranci$ 9umnealui pretinde acum c($ n
cte!a luni$ !a a,un+e cele)ru .i )o+at///
1 Atunci$ te ntlne%ti de% cu el F
1 A%ta"i )un( 3 Tu tot mai crezi c("i o n(%cocire$ .i
= colo eu &i"arn %pu%$ +lumind$ ade!(rul/
GGG i te iu)e.te F ntre)( Horten%e/
1<( ador( I r(%pun%e !eri.oara cu un aer %erio%/
Vezi tu$ 'eti&o$ pn( acum a cuno%cut numai 'emei palide$
lncede$: ca toate cele din Nord - o 'at( )run($ z!elt($
ln(r( ca mine i"a nc(lzit inima/ 9ar nici o !or)( 3
,mi"ai '(+(duit/ / /
GGG Are %a %e intimple .i cu ace%ta ca .i cu ceilal&i
ccinci$ +lumi copila pri!ind pecetea/
1 a%e$ domni.oar($ am l(%at unul n orena$ care
*.i azi mi"ar da luna de pe cer dac( i"a. cere"o/
1 9ar ultimul e mai +roza!$ r(%pun%e Horten%e$ c(ci
-i aduce %oarele/
1Unde %e pot !inde lucruri de ace%tea F ntre)(
!eri.oara Bette/ &i tre)uie mult p(mnt ca %( te po&i
)ucura de %oare/
7lumele ce".i aruncau una alteia$ urmate de tot 'elul
de ne)unii u.or de +hicit$ %trneau r%etele acelea care
%pori%er( dezn(de,dea )aroanei$ %ilind"o %( compare
!iitorul 'iicei %ale cu clipa de 'a&($ cnd o !edea l(%n"
du"%e n !oia tinere&ei z)urdalnice/
1 5e !ede c( &i"e 'oarte ndatorat$ dac("&i d(ruie.te
)i,uterii care cer .a%e luni de munc( F ntre)( Horten%e
'oarte preocupat( de )i,uterie/
1 A 3 prea multe !rei %( .tii dintr"o dat( 3 r(%pun%e
!eri.oara Bette/ 9ar$ %tai/// .tii ce!a F Am %( pun la cale
un complot la care %( iei .i tu parte/
1mpreun( cu iu)itul t(u F
W1 Aha 3 tare ai mai !rea %("l !ezi 3 9ar %( .tii c( o
'at( )(trn( ca !eri.oara Bette$ care a .tiut %(".i p(%treze
iu)itul cinci ani$ %e pricepe %( .i"l a%cund(/// A.a c($ %(
m( la.i n pace/ Vezi tu$ eu n"am nici pi%ic($ nici canar$
nici c(&el$ nici papa+al - o capr( )(trn( ca mine %imte
ne!oia %( ai)( ce!a care %( 'ie al ei .i %("l poat( iu)i
.i nec(,i n !oie $R eu mi"am '(cut ro%t de un polonez/
1Are mu%t(&i F
1 Uite$ att de lun+i 3 %pu%e Bette ar(tndu"i %u!eica
plin( cu 'ire de aur/
.i lua ntotdeauna cu ea lucrul n ora. .i co%ea
a.teptnd %( %e %er!ea%c( ma%a/
19ac( m( tot cic(le.ti cu ntre)(rile$ nu"&i m(i
po!e%te%c nimic$ continu( ea/ N"ai dect dou(zeci .i doi
de ani
t
.i de pe acum e.ti mai +urali!( ca mine$ care:"%
de patruzeci .i doi$ )a chiar patruzeci .i trei de ani-
48
1 Bine$ a%cult$ %nt %tan( de piatr($ zi%e Horten%e$
1 Iu)itul meu a '(cut un +rup n )ronz$ de dou(zeci
= .i cinci de centimetri n(l&ime$ %pu%e mai departe !eri"
.oara Bette$ care"l n'(&i.eaz( pe 5am%on %'.iind u
n
leu$
.i l"a n+ropat n p(mnt ca %( ru+inea%c( .i %^ par( c(
e !echi$ de pe !remea lui 5am%on/ A e6pu
%
capodopera
a%ta la un ne+u%tor de antichit(&i$ care .i are pr(!(lia n
pia&a Carrou%el$ ln+( locuin&a mea/ Ce"ar 'i dac( tat(l
t(u$ prieten cu domnul 8opinot$ mini%trul comer&ului .i al
a+riculturii$ .i cu contele de Ra%ti+nac$ le"ar !or)i de
+rupul ace%ta ca de o oper( !eche .i minunat( pe care
ar 'i z(rit"o n treac(t 3 5e pare c( per%oanele %u%"pu%e
caut( a%emenea articole$ n loc %( %e intere%eze de
dra+oanele noa%tre$ .i c($ dac( domnii ace.tia ar )ine!oi
%( cumpere %au m(car dac( ar !eni %( !ad( 'leacul acela
de )ronz$ ar da norocul pe%te iu)itul meu/ Bietul )(iat %i
nchipuie c("l !or lua drept un lucru antic .i l !or pl(ti cu
)ani )uni/ i atunci$ dac( !reunul din mini.tri i !a
cump(ra +rupul$ %e !a duce %( i %e prezinte$ i !a do!edi
c( el e autorul %i !a 'i purtat n trium' 3 O 3 5e .i !ede %u%
de tot 3 E or+olio% tn(rul$ cit doi con&i proa%p(t '(cu&i/
1 E aceea.i po!e%te ca .i cu <ichel"An+elo $R dar$
pentru un ndr(+o%tit$ iu)itul t(u d( do!ad( c( nu .i"a
pierdut capul$ zi%e Horten%e/ Ct !rea pe +rup F
1 O mie cinci %ute de 'ranci/// Ne+u%torul nu poate
%a"l !nd( mai ie'tin$ c(ci tre)uie %( adau+e .i comi"
%ionul lui/
1 8apa$ %pu%e Horten%e$ e n momentul de 'at( co"
mi%ar re+al - i !ede zilnic pe cei doi mini.tri la Camer(
.i &i '(+(duie%c c( te !a a,uta/ Ai %( te m)o+(&e.ti$
doamn( conte%( 5tein)ocE 3
1 Nu$ omul meu e prea lene./ Tot %uce.te la cear(
ro.ie cu %(pt(mSnile$ '(r( %( iz)utea%c( %( 'ac( ce!a$
%au .i petrece !remea la u!ru$ la )i)liotec($ uitndu"%e
la %tampe .i de%enndu"le/ E un hoinar/
i cele dou( !eri.oare +lumir( mai departe/ Horten%e
rdea cu un r% %ilit$ cuprin%( deodat( de dra+o%tea aceea pe
care toate 'etele de !r%ta ei au %im&it"o$ dra+o%tea de
necuno%cut$ dra+o%tea nel(murit($ care adun( toate
+ndurile n ,urul unei %in+ure 'iin&e i!ite din ntm"
plare$ ca 'lorile de +heat( ce %e prind pe 'irele de pai
a+(&ate de !nt pe mar+inea unei 'ere%tre/ 9e zece luni 44
R i '(uri%e o 'iin&( aie!ea din iu)itul 'anta%tic al !eri"
oarei$ pe care o credea$ ca .i mama ei$ h(r(zit( %( ra"
mn( pentru totdeauna 'at( )(trn( - .i de opt zile n(luca
aceea %e pre'(cu%e n contele Dence%la% 5tein)ocE$
!i%ul a!ea un nume$ um)ra %e ntruchipa%e ntr"un tn(r
de treizeci de ani/ 8ecetea pe care o &inea n min($ un
'el de Bun("Ve%tire din care +eniul iz)ucnea ca o lu"
min($ c(p(ta pentru ea o putere de tali%man/ Horten%e
%e %im&ea att de 'ericit($ nct nu"i !enea %( cread( c(
po!e%tea putea 'i ade!(rat($ %n+ele"i clocotea n !ine
.i rdea ca o ne)un( ca %(".i a%cund( tul)urarea 'a&( de
!eri.oara ei/
12 9ar mi %e pare c( u.a %alonului e de%chi%($ zi%e
!eri.oara Bette - haide %( !edem dac( domnul Cre!el
a plecat///
1 <ama e tare tri%t( de dou( zile ncoace$ cu %i+u
ran&( c( au dat +re. planurile de c(%(torie///
1 Ei$ %e pot dre+e - pretendentul Bpot %("&i %pun
a%taC e ,udec(tor$ con%ilier de curte/ Nu &i"ar pl(cea %(
'ii doamna pre.edint( F n caz c( domnul Cre!el are
!reun ame%tec aici$ a'lu eu mine dac( mai e !reo n(
de,de 3///
1 Veri.oara$ la%("mi pecetea$ %e ru+( Horten%e -
n"am %"o ar(t nim(nui/ \iua mamei e de"a)ia pe%te o lun(
.i o %( &i"o napoiez n diminea&a aceea///
1 Nu %e poate$ d("mi"o napoi/// tre)uie %("i cump(r
o cutiu&(/
1 Vreau %( i"o ar(t tatei$ ca %( poat( !or)i mini%tru
lui n cuno.tin&( de cauz($ c(ci autorit(&ile nu tre)uie
%( %e compromit($ zi%e ea/
1 Ei$ atunci$ &i"o la%$ dar cu condi&ia %( n"o ar(&i
mamei tale$ c(ci ar rde de mine dac( ar a'la c( am un
iu)it///
1 &i '(+(duie%c///
Cele dou( !eri.oare a,un%er( la u.a iatacului chiar
n clipa cnd )aroana le.ina$ .i &ip(tul pe care"l %coa%e
Horten%e iz)uti %"o trezea%c(/ Bette %e du%e %( caute %("
ruri/ Cnd %e ntoar%e$ le +(%i pe amndou( m)r(&i.ate$
iar mama c(uta %(".i lini.tea%c( 'ata %punndu"i * 0Nu"i
nimic$ e o criz( ner!oa%(4/ Iat("l pe tata$ ad(u+( ea
recuno%cnd 'elul de a %una al )aronului - nu cum!a
%( %capi !reo !or)( de%pre a%ta///
45
_deline %e ridic( %a ia%( n IntmpinareS %o&ului
e
-
cu +ndul ca$ n a.teptarea me%ei$ %("l duc( n +r(din($
pentru a"i !or)i de%pre ruperea proiectului de c(%(torie
.i pentru a a'la repede ce !a 'ace n !iitor$ ncercnd
n acela.i timp %("i dea cte!a %'aturi/
Baronul Hector Hulot ap(ru ntr"o &inut( parlamentar(
.i napoleonian($ c(ci imperialii B'o.tii %lu,itori ai
imperiuluiH %e recuno%c numaidect dup( 'elul lor milit(ro%$
dup( hainele lor al)a%tre cu na%turi de aur$ ncheiate pn(
%u%$ dup( cra!atele de ta'ta nea+r($ dup( mer%ul
autoritar ce tr(deaz( o)i.nuin&a de%potic( de a comanda n
mpre,ur(ri nepre!(zute/ Tre)uie %( recunoa.tem c(
)aronul nu p(rea de loc m)(trnit * !edea nc( de%tul de
)ine ca %( poat( citi '(r( ochelari- chi"pu"i 'rumo%$ o!al$
ncadrat de 'a!ori&i cam prea ne+ri$ a!ea$ din p(cate$ o
carna&ie )r(zdat(/de !ine$ ca la temperamentele %an+!ine$"
)urta %trn%( n centur( p(%tra$ cum %pune Brillat"5a!arin
?>
$
o 'orm( impun(toare/ Un aer de nalt( ari%tocra&ie .i o
)un(!oin&( deo%e)it( a%cundeau 'irea de%'rnatului cu
care Cre!el pu%e%e la cale attea petreceri ra'inate/ Era
unul dintre oamenii aceia c(rora li %e aprind ochii de
ndat( ce z(re%c o 'emeie no%tim( .i care mpart %ur%uri
tuturor 'etelor 'rumoa%e$ chiar trec(toarelor pe care nu le
!or mai ntlni niciodat(/
1 Ai !or)it$ dra+ul meu F ntre)( Adeline$ !(zndu"I
cu 'runtea n+ri,orat(/ P
1 Nu$ r(%pun%e Hector$ dar %nt plicti%it pentru c( W
am 'o%t ne!oit %( ndur dou( ore de !or)(rie '(r( %( :
a,un+em la !ot/// 5e r(z)oie%c cu !or)ele$ .i di%cur%urile W
lor %nt ca ni.te .ar,e de ca!alerie care nu iz)ute%c %(
mpr(.tie du.manul 3 Au nlocuit 'aptele cu !or)a$ .i a%ta
ne %up(r( pe noi$ oamenii deprin.i cu ac&iunea$ dup(
cum i %puneam mare.alului cnd ne"am de%p(r&it/ 9ar
mi"a,un+e plicti%eala de pe )(ncile mini%teriale$ hai %( ne
di%tr(m/// Bun( ziua$ Capr( 3/// Ce 'aci$ C(prioaro F i
cuprinzndu".i 'ata de dup( +t$ o %(rut($ o alint($ o lu( pe
+enunchi .i"i aplec( 'runtea pe um(rul lui$ ca
%( %imt( pe o)raz mn+ierea 'rumo%ului ei p(r auriu/ 1
E nec(,it .i o)o%it$ %e +ndi doamna Hulot$ de ce /
%("l mai %up(r .i eu - tre)uie %( a.tept/ R(mi cu noi
a%t( %ear( F ntre)( ea cu +la% tare/
46
c f
GG Nu$ copii/ 9up( ma%( !( p(r(%e%c$ .i dac(
a%t(zi
n

ar
'i 'o%t ziua cnd !in la noi Capra$ copiii .i
'ratele 0eu$ nici nu m"a&i 'i !(zut///
Baroana lu( ziarul$ %e uit( la ru)rica teatrelor .i
ndoi 'oaia la %pectacolele Operei$ unde citi%e c( %e
,oac( /obett 0iavolul
?J
/ Rolul Alicei l cnta Ao%epha$
pe care Opera italian( o ceda%e de .a%e luni Operei
'ranceze/ 7e%tul ace%ta nu"i %c(p( )aronului$ care
.i pri!i `in&( %o&ia/ Adeline .i plec( ochii .i ie.i n
+r(din( - )aronul
o urm(/
1R Adeline$ ce ai F zi%e el lund"o de mi,loc$
atr("+nd"o %pre el .i m)r(&i.nd"o/ 9oar .tii c( te
iu)e%c mai mult dect///
1<ai mult dect pe Aenn; Cadine ori pe
Ao%epha 3
i curm( ea !or)a cu ndr(zneal(/
1 Cine &i"a %pu% F ntre)( )aronul dnd drumul
%o
&iei %ale .i '(cnd doi pa.i napoi/
1 Am primit o %cri%oare anonim( pe care am
ar%"o
.i care m( n.tiin&eaz( c( planurile de c(%(torie
%"au
poticnit din pricina %trSmtor(rii n care ne a'l(m/
5o&ia
ta$ dra+( Hector$ n"ar 'i %co% nici o !or)( - cu
toate c(
a .tiut de le+(tura ta cu Aenn; Cadine$ ai
auzit"o
!reodat( pHn+ndu"%e F 9ar mama Horten%ei e
datoare
%("&i %pun( ade!(rul///
Hulot$ dup( o clip( de t(cere n+rozitoare
pentru Adeline$ care&i auzea )(t(ile inimii$ .i
de%'(cu )ra&ele$ o cuprin%e$ o %trn%e la piept$ o
%(rut( pe 'runte .i"i %pu%e cu n'l(c(rarea
entuzia%mului *
1Adeline$ e.ti un n+er$ iar eu un tic(lo%///
1 Nu 3 nu 3 r(%pun%e )aroana punndu"i iute
mna
ACe +ur( ca %("I mpiedice de a %e !or)i %in+ur de
r(u/
1 9a$ e ade!(rat$ n clipa de 'a&( nu %nt n
%tare
%("i dau nici un )an Horten%ei$ .i a%ta m( 'ace %(
'iu
'oarte nenorocit - dar$ 'iindc( &i"ai de%chi% inima$
am
%(@i de%t(inuie%c necazurile care m( apa%(/// 9in
!ina
niea$ unchiul t(u #i%cher %e a'l( ntr"o mare
ncurc(tur($
c(ci a %emnat pentru mine poli&e n !aloare de
dou(zeci
i cinci de mii de 'ranci 3 i toate ace%tea din
pricina
unei 'emei care m( n.al($ care".i )ate ,oc de mine
cnd
nu %nt de 'a&($ care mi"a %cornit porecla de cotoi c(nit
3///
A 3 E +roaznic ca %ati%'acerea unui !iciu %( co%te
mai
%cump dect ntre&inerea unei 'amilii/// i %( nu te
po&i
%t(pni 3/// Chiar dac( &i"a% '(+(dui acum %( nu m(
mai
ntorc la 'emeia aceea mr.a!($ e de%tul %("mi trimit(
dou( rnduri$ ca %( aler+ la ea a.a cum %e pornea la
atac pe !remea mp(ratului/
1 Nu te mai 'r(mnta att$ Hector$ %pu%e )iata 'e
meie cuprin%( de dezn(de,de .i uit( cu totul de Horten%e
la !ederea lacrimilor ce cur+eau din ochii %o&ului ei/ tii
ce F am ni.te diamante - %cap("l nainte de toate pe
unchiul meu 3
1 9iamantele tale nu !aloreaz( a%t(zi dect cel mult
dou(zeci de mii de 'ranci/ Nu"i de a,un% pentru )(trnul
#i%cher - de aceea p(%treaz("le mai )ine pentru Horten%e/
O %("l !(d mine pe mare.al/
1 9ra+ul meu 3 e6clam( )aroana lund minile
%cumpului ei Hector .i %(rutndu"le/
Acea%ta 'u%e%e toat( do,ana/ Adeline .i o'erea dia"
mantele$ tat(l le d(ruia Horten%ei - %'or&area acea%ta i
%e p(ru %u)lim( .i %e %im&i lip%it( de puteri/
1 E %t(pn n ca%a lui$ are dreptul %( ia orice$ .i"mi
cru&( diamantele - e un zeu 3
A%t'el +ndea acea%t( 'emeie$ care prin )lnde&ea %a
do)ndi%e mai mult dect ar 'i o)&inut o alta care %"ar
'i l(%at prad( +eloziei/
<orali%tul nu poate t(+(dui c($ ndeo).te$ oamenii
)ine"cre%cu&i .i 'oarte !icio.i %nt mult mai pl(cu&i dect
cei !irtuo.i- ca %(".i r(%cumpere nele+iuirile$ ei caut(
%(".i a%i+ure n+(duin&a tuturor neund n %eam( cu"
%ururile celor ce"i ,udec($ a%t'el c( par 'oarte )uni/ Cu
toate c( .i printre cei !irtuo.i +(%e.ti unii oameni n"
cnt(tori$ !irtutea %e crede de%tul de 'rumoa%( ca %(
nu".i mai dea nici o o%teneal( $R apoi$ cei cu ade!(rat
!irtuo.i$ l(%nd la o parte pe ipocri&i$ au mai totdeauna
o !a+( )(nuial( c( n"ar 'i ndea,un% de r(%pl(ti&i- %e
cred tra.i pe %'oar( n tr+ul !ie&ii$ 'iind uneori cam acri$
a%emenea celor c(rora nu li %e recuno%c meritele/ 9e
aceea$ )aronul$ care %e %im&ea !ino!at de ruina 'amiliei
%ale$ %e %ili %( 'ie ct %e poate de dr(+u& .i de 'ermec("
tor cu %o&ia$ copiii .i !eri.oara %a$ 'olo%indu".i toate
talentele de %educ(tor/ Cnd 'iul %(u !eni mpreun( cu
Cele%tine Cre!e$ care al(pta un Hulot mititel$ %e purt(
'oarte atent cu nora$ cople.ind"o cu laude .i compli"
mente$ hran( neo)i.nuit( pentru !anitatea Cele%tinei$
c(ci o 'at( de )ani"+ata mai comun( .i mai nen%emnat(
ca ea nici nu/%e pomeni%e/ Bunicul .i lu( n )ra&e plo"
48
= l %(rut($ +(%indu"l dulce .i ncnt(tor - i !or)i ca
doic($ prezi%e c( )(ie&a.ul !a cre.te mai mare dect V=
%trecur( cte!a lin+u.iri 'iului %(u .i d(du napoi
Vuncul normandei !oinice care"i purta de +ri,(/ 9e
aceea$ Cele%tine arunc( )aroanei o pri!ire care n"
%emna * ,tCe om 'ermec(tor 34 E de la %ine n&ele% c( n"
totdeauna lua ap(rarea %ocrului mpotri!a propriului
ei tat(/
9up( ce %e arat( un %ocru %impatic .i o bomboan
de )unic$ )aronul l du%e pe 'iul %(u n +r(din($ dndu"i
cte!a %'aturi pline de )un %im& n pri!in&a atitudinii
pe care tre)uia %"o ai)( la Camer( ntr"o mpre,urare
delicat( ce %e i!i%e n diminea&a aceea/ 5trni admira&ia
tn(rului a!ocat cu pro'unzimea !ederilor %ale$ l ndu"
io.a cu tonul prietene%c .i mai cu %eam( cu atitudinea
ce p(rea c( !rea %("i arate c( de acum nainte l %ocotea
e+alul %(u/
9omnul Hulot"'iul era tipul tn(rului ie.it din re!o"
lu&ia de la =>?I
@I
* mintea i era m)i)at( de politic($
.i urm(rea cu +ri,( propriile n(zuin&e$ pe care le a%"
cundea %u) o %eriozitate pre'(cut( - era 'oarte dornic
%( ai)( o 'aim( )ine %ta)ilit($ %e e6prima n 'raze lun+i
n loc de a 'olo%i cu!inte %c(p(r(toare$ care %nt ade"
!(ratele diamante ale con!er%a&iei 'ranceze$ .i p(%tra
n%( o &inut( .i credea c( n+m'area n%eamn( demni"
tate/ Oamenii ace.tia %nt un 'el de %icrie am)ulante n
care %e a'l( nchi% 'rancezul de odinioar( - 'rancezul %e
z!rcole.te uneori$ ncercnd %( %par+( n!eli.ul en+le"
ze%c
@=
- dar am)i&ia l opre.te .i %e la%( %in+ur n()u.it/
5icriul ace%ta e ntotdeauna n!e%mntat n ne+ru/
1 A 3 iat("l .i pe 'ratele meu 3 zi%e )aronul Hulot
ie.ind n u.a %alonului ca %("l ntmpine pe conte/
9up( ce"l m)r(&i.a pe urma.ul pro)a)il al r(po%atului
mare.al <ontcornet$ l condu%e &inndu"l de )ra&$ cu
%emne !(dite de dra+o%te .i de re%pect/
Ace%t mem)ru al 5enatului 'rancez$ care 'u%e%e %cu"
tit de a lua parte la .edin&e din pricina %urzeniei %aie$
a!ea un cap 'rumo%$ de.i !e%te,it de ani$ cu un p(r c("
a
n
i W
nc
( de%tul de de% ca %( r(mn( lipit %u) ap(%area
p(l(riei/ 5curt .i nde%at$ acum n%( cam u%c(&i!$ .i
purta )(trne&ea !erde cu un aer !oio% - p(%tra%e nc(
o nepotolit( po't( de ac&iune .i$ nea!nd cum %"o 'olo"
%ea%c($ .i mp(r&ea !remea ntre plim)(ri .i lectur(/
#irea lui )la,in( i %e !(dea pe 'a&a al)($ n &inut( .i
n
!or)ele"i cin%tite .i pline de )un %im&/ Nu pomenea nici"
odat( de campanii .i de r(z)oaie - %e .tia prea mare$
pentru a mai a!ea ne!oie de aparen&ele m(re&iei/ n
%aloane$ %e m(r+inea %( ai)( mereu +ri,( de a ndeplini
dorin&ele 'emeilor/
1 5nte&i cu to&ii !e%eli$ zi%e el !(znd n%u'le&irea
pe care )aronul o r(%pndi%e n mica reuniune de 'ami
lie/ Totu.i$ Horten%e nu %"a m(ritat$ ad(u+( de%lu.ind
urme de melancolie pe chipul cumnatei %ale/
1 O %( !in( .i a%ta de%tul de curnd$ i %tri+( Bette
la ureche$ cu o !oce tun(toare/
1 Aici erai$ %(mn&( rea$ care n"ai !rut %( ncol
&e.ti 3 i r(%pun%e el rznd/
Eroului de la #orzheim i era de%tul de dra+( !eri"
.oara Bette$ c(ci n unele pri!in&e %e a%em(nau/ #(r(
educa&ie$ ridicat din popor$ .i '(uri%e cariera militar(
numai prin cura,ul %(u$ .i n loc de duh a!ea mult )un
%im&/ Cin%tit .i nep(tat$ .i %'r.ea cu %tr(lucire !ia&a 'ru"
moa%( n mi,locul 'amiliei$ %pre care .i ndrepta toat(
dra+o%tea$ '(r( %( )(nuia%c( r(t(cirile$ nc( t(inuite$ ale
'ratelui mai mic/ Nimeni nu %e )ucura mai mult ca el
de %pectacolul 'rumo% al ace%tor reuniuni$ unde nu %e
i!ea niciodat( nici cea mai mic( pricin( de di%cordie$
unde 'ra&ii .i %urorile %e iu)eau ntre ei$ c(ci Cele%tine
'u%e%e %ocotit( de la nceput ca un mem)ru al 'amiliei/
9e aceea$ contele Hulot$ om att de cum%ecade$ ntre)a
din cnd n cnd de ce nu !enea .i )(trnul Cre!el/
$$Tata e la &ar( 34 i %tri+a Cele%tine/ 9e data acea%ta i
%e r(%pun%e c( 'o%tul ne+u%tor de par'umuri pleca%e
ntr"o c(l(torie/
1 Iat( 'ericirea cea mai temeinic($ %e +ndea )a"
roana !(znd unirea att de deplin( ce domnea n 'ami"
lia %a$ .i pe a%ta cine ne"ar putea"o lua F
7eneralul$ o)%er!nd c( )aronul %e purta deo%e)it
de atent cu 'a!orita %a Adeline$ '(cu attea +lume$ nct
ace%ta$ temndu"%e %( nu par( ridicol$ .i ndrept( dr(+("
l(.eniile %pre nora %a$ care$ la ace%te me%e 'amiliare$
era de o)icei &inta lin+u.irilor %ale$ n(d(,duind ca prin
ea %("l poat( readuce pe Cre!el n mi,locul 'amiliei$
'(cndu"l %( uite orice du.m(nie/ Nim(nui nu i"ar 'i
!enit a crede$ !(znd %cena acea%ta de 'amilie$ c( tat(l
%e %im&ea ncol&it$ mama di%perat($ 'iul pe%te m(%ur( de
NI
ri,o'at de !iitorul tat(lui$ iar 'iica preocupat( %("i
e
;eri.oarei iu)itul/
a ora .apte$ )aronul$ !(znd c( 'iul .i 'ratele %(u
4mpreun( cu )aroana .i Horten%e ,ucau "hist, plec( la
Ooer( %(".i aplaude amanta$ lund"o .i pe !eri.oara
Bette$ care locuia n %trada 9o;enne .i pleca ntot"
deauna ndat( dup( ma%($ pe moti! c( %e temea de izo"
larea cartierului acela pu%tiu/ Orice parizian ar 'i re"
cuno%cut c( pruden&a 'etei )(trne era ntemeiat(/
#aptul c( ace%t +rup de ca%e de ln+( !echiul u!ru
m
ai e6i%t( nc( e un 'el de prote%t pe care 'rancezii %e
amuz( %("l aduc( )unului %im&$ pentru ca Europa %( nu
%e mai %imt( nelini.tit( %ocotindu"i prea inteli+en&i .i
%( nu %e mai team( de ei/ 8oate c( aici %e a%cunde$ '(r(
%( .tim$ !reun mare plan politic/ Nu"i u.or %( de%crii
col&ul ace%ta din 8ari%ul de azi$ pe care mai trziu nimeni
nu .i l"ar putea nchipui - nepo&ii no.tri$ care$ '(r( n"
doial($ !or !edea u!rul i%pr(!it$ nu !or !oi %( cread(
c( o a%emenea )ar)arie a putut d(inui treizeci .i .a%e
de ani n inima 8ari%ului$ n 'a&a palatului unde trei di"
na%tii au primit$ n timpul celor treizeci .i .a%e de ani$
elita #ran&ei .i a Europei/
Orice om !enit la 8ari%$ chiar numai pentru cte!a
zile$ nu poate %( nu o)%er!e +rupul celor !reo zece ca%e
ruinate a'lat ntre poarta cea mic( ce d( %pre podul
Carrou%el .i %trada <uzeului$ ca%e pe care proprietarii$
lip%i&i de intere%$ nu le mai repar($ ele 'iind r(m(.i&ele
unui !echi cartier ce ncepu%e a 'i d(rmat din ziua cnd
Napoleon hot(r%e %( termine cl(direa u!rului/ 5trada
.i 'und(tura 9o;enne %nt %in+urele c(i dinl(untrul ace%"
tui +rup ntuneco% .i pu%tiu care pare %( 'ie locuit de
n(luci$ c(ci nu ntlne.ti pe nimeni niciodat(/ 8a!a,ul$
mult mai ,o% ca acela al %tr(zii <uzeului$ e la n(l&imea
%tr(zii #roidmanteau/ 8e ln+( c( %nt n+ropate prin ri"
dicarea pie&ii din ,ur$ ca%ele ace%tea mai %nt cu'undate
i n um)ra !e.nic( pe care o arunc( +aleriile nalte ale
u!rului$ nne+rite pe partea aceea de !nturile din%pre
Nord/ ntunericul$ t(cerea$ atmo%'era %ini%tr($ adncimea
ca de +roap( a %olului 'ac din ca%ele ace%tea un 'el de
cripte$ un 'el de morminte !ii/ Cnd treci n ca)riolet(
de"a lun+ul cartierului pe ,um(tate mort .i dai cu ochii
de ulicioara 9o;enne$ %u'letul &i %e"n'ioar( .i te ntre)i
cine o 'i locuind acolo$ ce %"o 'i ntmplnd acolo %eara$
4*
N=
la cea%ul cnd ulicioara %e pre'ace ntr"o !izuin( de
)andi&i .i cnd !iciile 8ari%ului$ n!(luite de mantia
nop&ii$ %e dezl(n&uie n !oie/ 8ro)lema acea%ta de!ine
.i mai n%p(imnt(toare$ cnd !ezi c( acele pretin%e ca%e
%nt ncon,urate de o mla.tin( n%pre %trada Richelieu$
de un ocean de pietroaie n%pre Tuilerie%$ de +r(dini&e
.i .andramale %ini%tre n%pre +alerii$ de %tepe de )locuri
de piatr( .i d(rm(turi n%pre )(trnul u!ru/ Henric
al III"lea .i e'e)ii lui ce r(t(ce%c c(utndu".i %traiele$
aman&ii re+inei <ar+ot
@M
$ c(utndu".i capetele$ !or 'i
,ucnd %ara)ande la lumina lunii n pu%tiurile %tr(,uite
de )olta unei capele r(ma%e nc( n picioare$ ca pentru
a do!edi c( reli+ia catolic($ att de puternic( n #ran&a$
%upra!ie&uie.te tuturor/ In curnd %e mpline%c patruzeci
de ani de cnd u!rul %tri+( prin toate +urile zidurilor
%ale cr(pate .i ale 'ere%trelor %parte * $$Cur(&ati"mi ne+ii
ace.tia de pe 'a&( 34 #(r( ndoial($ a 'o%t recuno%cut
rolul 'olo%itor al ace%tui %(la. de )andi&i .i ne!oia de a
%e %im)oliza n inima 8ari%ului %trn%a unire dintre mi"
zeria .i %plendoarea ce caracterizeaz( re+ina capitalelor/
A%t'el$ ruinele ace%tea reci$ n care %(l(.luie.te ziarul
le+itimi.tilor ce tra+e %( moar($ )ar(cile mizera)ile din
%trada <uzeului$ hala de %cnduri$ pe care micii ne+u%"
tori o mpodo)e%c cu ra'turile lor$ %e !or )ucura poate
de o !ia&( mai lun+( .i mai n'loritoare dect aceea a
trei dina%tii
i+
3
Chiria ie'tin( din ca%ele %ortite pieirii o '(cu%e pe
!eri.oara Bette %( locuia%c( aici nc( din anul =>M?$ cu
toate c( era %ilit($ din pricina halului n care %e a'la
cartierul$ %( %e ntoarc( aca%( nainte de a %e nnopta/
7ri,a acea%ta %e potri!ea de alt'el cu o)iceiul ei &(r("
ne%c$ pe care .i"l p(%tra%e$ de a %e %cula .i culca o dat(
cu %oarele$ prile, de economie la nc(lzit .i luminat pen"
tru oamenii de la &ar(/ ocuia n una din ca%ele care$
de cnd %e d(rma%e !e%titul palat al lui Cam)acere%
ii
,
c(p(ta%er( !edere %pre pia&(/
n clipa cnd )aronul Hulot$ care o n%o&i%e pe !eri"
.oara %o&iei %ale pn( la u.a ca%ei$ i %punea * $$a re!e"
dere$ !eri.oara 34$ o 'emeie tn(r($ mic($ z!elt( .i dr("
+u&($ m)r(cat( 'oarte ele+ant .i r(%pndind un par'um
ale%$ %e %trecur( ntre tr(%ur( .i zid ca %( intre n aceea.i
cl(dire/ Acea doamn( arunc( o pri!ire )aronului$ '(r(
nici un 'el de inten&ie$ numai ca %("l !ad( pe !(rul
52
locatarei - de%'rnatul %im&i n%( o !ie tul)urare$ ca to&i
izienii
c

n
d ntlne%c o 'emeie 'rumoa%( ce ndepli"
ne.te desideiata
i 1
lor$ cum %pun entomolo+i.tii$ .i".i
mi%e tactico% o m(nu.( nainte de a %e urca n tr(%ur($
ca %(".i dea o &inut( .i %"o poat( urm(ri cu pri!irea pe
tn(ra 'emeie$ a c(rei rochie era pl(cut le+(nat( de alt"
ce!a dect de n%p(imnt(toarele .i n.el(toarele ,u"
poane de crinolin(/
0No%tim( 'emeiu.c( 34 .i zi%e el/ Nu m"a. da n l(turi
%"o 'ac 'ericit($ c(ci .i ea "m"ar 'ace 'ericit/
Cnd a,un%e n capul %c(rii ce ducea la apartamentul
din%pre %trad($ necuno%cuta pri!i cu coada ochiului %pre
poarta ca%ei$ aproape '(r( %( %e ntoarc($ .i"l !(zu pe
)aron &intuit locului de admira&ie$ mi%tuit de dorin&( .i
curiozitate/ E ca o 'loare pe care toate parizienele o
miro% cu pl(cere cnd li %e i!e.te n cale/ Unele 'emei
de trea)($ !irtuoa%e .i dr(+u&e$ %e ntorc pro%t di%pu%e
aca%($ dac( nu .i"au cule% micul lor )uchet n timpul
plim)(rii/
Y n(ra 'emeie urc( repede %cara/ Curnd 'erea%tra
de la apartamentul eta,ului al doilea %e de%chi%e$ .i ne"
cuno%cuta %e i!i mpreun( cu un domn ce %e !edea ct
colo c("i %o&ul$ dup( capul ple.u! .i pri!irea"i pu&in
cam mnioa%(/
0Ce %u)tile .i i%te&e %nt uneori 'emeile 3 +ndi )a"
ronul - mi d( a n&ele+e c( locuie.te aici/ 9ar o ia cam
prea repede$ mai ale% ntr"un a%emenea cartier/ 5( 'im
cu )(+are de %eam(/4 Urcndu"%e n 0milord4$ directorul
.i ridic( pri!irea$ .i atunci perechea %e retra%e la iu"
&eal($ ca .i cum chipul )aronului ar 'i a!ut a%upra lor
e'ectul mitolo+ic al capului <eduzei
@T
/ $$5"ar p(rea c(
m( cuno%c$ .i %pu%e )aronul/ Atunci totul %e e6plic( 34
ntr"ade!(r$ cnd tr(%ura a,un%e pe %trada <uzeului$ %e
aplec( %( o mai !ad( pe necuno%cut( .i o z(ri din nou
:a 'erea%tr(/ Ru.inat( c( 'u%e%e %urprin%( tocmai cnd
9
bi;ea poclitul tr(%urii n care %e a'la admiratorul ei$
tn(ra 'emeie %e d(du repede napoi/
nAm %( a'lu de la Capr( cine"i4$ zi%e n %inea lui
)aronul/
Apari&ia con%ilierului de %tat produ%e%e$ dup( cum %e
!
a !edea$ o adnc( impre%ie a%upra celor doi %o&i/
1 9ar ace%ta e )aronul Hulot$ directorul meu 3 e6"
clam( )(r)atul p(r(%ind )alconul/
53
1 A%cult($ <arne''e$ 'ata aceea )(trn( de la eta,ul
al treilea din 'undul cur&ii$ care tr(ie.te cu un )(iat
tn(r$ e !eri.oara lui F E no%tim c( am a'lat"o a)ia azi
.i din ntmplare 3
1 9omni.oara #i%cher %( tr(ia%c( cu un tn(r 3$//
repet( 'unc&ionarul/ 5nt )r'eli de ale port(re%ei- nu
%e cu!ine %( !or)im cu atta u.urin&( de%pre !eri.oara
unui con%ilier de %tat$ care taie .i %pnzur( la mini%ter/
Hai$ !ino %( cin(m$ te a.tept de patru ore 3
#rumoa%a doamn( <arne''e$ 'iica natural( a contelui
<ontcornet$ unul dintre cei mai !e%ti&i cola)oratori ai lui
Napoleon$ %e m(rita%e$ datorit( unei dote de dou(zeci de mii
de 'ranci$ cu un 'unc&ionar in'erior de la <ini%terul de
R(z)oi/ 8rin in'luen&a ilu%trului +eneral de di!izie$ care
de!eni%e mare.al n ultimele .a%e luni ale !ie&ii %ale$
con&opi%tul ace%ta a,un%e%e la %itua&ia ne%perat( de prim"
impie+at de )irou - dar tocmai cnd era %( 'ie naintat
%u).e'$ moartea mare.alului t(ie din r(d(cin( n(de,dile lui
<arne''e .i ale ne!e%tei %ale/ 5trmtorarea ace%tui domn
<arne''e$ care topi%e toat( ze%trea domni.oarei Valerie
#ortin pl(tindu".i datoriile .i cump(rnd cele tre)uincioa%e
mo)il(rii unei ca%e$ dar mai cu %eam( preten&iile unei 'emei
'rumoa%e deprin%e de aca%( %(".i mplinea%c( toate po'tele$
%ili%e mena,ul %( 'ac( economii la chirie/ 5trada 9o;enne$
%ituat( n apropiere de <ini%terul de R(z)oi .i de centrul
8ari%ului$ atr(%e%e pe domnul .i :doamna <arne''e$ care
de patru ani locuiau n aceea.i ca%( cu domni.oara #i%cher/
Numitul Aean"8aul"5tani%la% <arne''e '(cea parte din ta+ma
'unc&ionarilor care rezi%t( a)rutiz(rii datorit( unei puteri
a%cun%e$ iz!ort( din depra!are/ Omule&ul ace%ta %la)$ cu
p(r .i )ar)( rar($ cu 'ata o'ilit( .i palid($ mai mult o)o%it(
dect z)rcit($ cu pleoape u.or nro.ite$ cu ochelari$ cu o
n'(&i.are me%chin( .i o &inut( .i mai me%chin( ntruchipa
ima+inea pe care ne"o 'acem de%pre un indi!id adu% n 'a&a
Cur&ii cu Auri pentru atentat la )unele mora!uri/
Apartamentul ocupat de cei doi %o&i$ caracteri%tic
multor c(%nicii pariziene$ prezenta n.el(toarele apa"
ren&e ale acelui 'al% lu6 care domne.te n attea ca%e/
n %alon$ mo)ilele m)r(cate ntr"o cati'ea de )um)ac$
decolorat($ %tatuetele de +hip% ce imitau )ronzul 'loren"
tin$ candela)rul pro%t cizelat$ dat numai cu !op%ea$
a!nd
IA
54
ap(r(toare de %ticl( ce !oia %a para a 'i de cri%tal$ co "
!orul al c(rui pre& prea mic %e do!edi%e$ mai trziu$ a
'i datorat cantit(&ii de )um)ac pe care o 'olo%i%e 'a)ri "
cantul .i care ie.i%e acum la i!eal($ toate$ pn( la per "
delele care ar(tau c( dama%cul de ln( nu tine mai mult
B,
e
trei ani$ toate .i m(rturi%eau '(r( a%cunzi.uri mize "
ria$ ca un calic zdren&(ro% la u.a unei )i%erici/
5u'ra+eria$ pro%t &inut( de o %in+ur( %er!itoare$ a!ea
n'(&i.area dez+u%t(toare a %u'ra+eriilor din hotelurile
de pro!incie * toate erau murdare .i nen+ri,ite$
9ormitorul )(r)atului$ aidoma unei od(i de %tudent
GG cu patul .i mo)ila de )urlac$ !e.te,it($ uzat( ca .i
el 1$ n care %e '(cea cur(&enie numai o dat( pe %(pt("
mn($ nc(perea acea%ta n+rozitoare n care lucrurile
z(ceau aruncate pe%te tot$ cu ciorapii !echi atrnnd pe
%caunele de culoare nchi%($ pe care pra'ul %u)linia
n'loriturile$ nu putea 'i dect a unui om lip%it de +ri,a
+o%pod(riei$ ce".i duce !ia&a prin ca'enele$ la ,ocuri de
c(r&i %au aiurea/
Camera doamnei era n%( cu totul deo%e)it($ ne'iind
cuprin%( de murd(ria n,o%itoare care nu '(cea nici un
'el de cin%te apartamentului propriu"zi%$ unde toate per "
delele erau n+(l)enite de 'um .i de pra'$ unde copilul$
l(%at de capul lui$ .i uita pe%te tot ,uc(riile/ 5ituate n
aripa ce unea$ ntr"o %in+ur( parte numai$ ca%a cl(dit(
la %trad( cu corpul de ca%( din 'undul cur&ii$ %pate n
%pate cu cl(direa !ecin($ camera .i ca)inetul de toaet(
al Valeriei$ ele+ant tapetat cu pnz( per%ian($ a!nd mo "
)ile de pali%andru .i mochet( pe ,o%$ %e !edea c( apar "
&in unei 'emei cochete$ )a$ mai c( ai 'i putut %pune$ unei
'emei ntre&inute/ 8e cati'eaua de pe c(min %e n(l&a
pendula la mod( pe atunci/ O !itrin( de%tul de plin( .i
cte!a ,ardiniere de por&elan chineze%c completau mo "
)ilierul/ 8atul$ ma%a de"toalet($ dulapul cu o+lind($ cana"
pelu&a de dou( locuri .i toate nimicurile la mod( do!e "
deau +u%tul %au 'antezia n !i+oare atunci/
G 9e.i n pri!in&a )o+(&iei .i a ele+an&ei totul era de
mna a doua$ .i mo)ila !eche de trei ani$ totu.i un dand;
tt"ar 'i a!ut nimic de o)iectat$ n a'ar( de 'aptul c( lu6ul
ace%ta p(rea tipic )ur+hez/ Arta$ di%tinc&ia lucrurilor
pline de +u%t lip%eau cu de%(!r.ire aici/ Un %peciali%t n
tiin&ele %ociale .i"ar 'i dat imediat %eama de prezen&a
unui amant$ dup( podoa)ele )o+ate .i ne'olo%itoare ce
NN
nu pot !eni dect din partea ace%tui %emizeu$ !e.nic
a)%ent$ !e.nic prezent n !iata unei 'emei m(ritate/
#elul cum prnzir( )(r)atul$ 'emeia .i copilul$ ma%a
aceea ntrziat( cu patru ore$ putea l(muri criza 'inan"
ciar( prin care trecea 'amilia$ c(ci ma%a e cel mai %i+u
r
termometru care poate m(%ura %tarea unei c(%nicii pari"
ziene/ 5upa de !erde&uri cu zeam( de 'a%ole$ carnea de
!i&el cu carto'i$ necat( ntr"o zeam( ro.ietic( ce &inea
loc de %o%$ mncarea de 'a%ocle .i cire.ile de calitate
proa%t($ totul %er!it .i con%umat n 'ar'urii .tir)ite .i cu
tacmuri: dintr"o imita&ie de ar+int tri%t( .i +reoaie$
ma%a acea%ta putea 'i oare demn( de o 'emeie att de
'rumoa%( F Baronului i"ar 'i !enit %( pln+($ dac( ar 'i
'o%t de 'a&(/ Cara'ele murdare nu puteau totu.i %( a%"
cund( culoarea tul)ure a !inului cump(rat cu litrul de la
crciumarud din col&/ er!etele nu 'u%e%er( %chim)ate
de"o %(pt(mn(/ n %'r.it$ totul ar(ta mizeria lip%it( de
demnitate .i nep(%area %o&iei .i a %o&ului 'a&( de c(min/
8n( .i un o)%er!ator mai pu&in p(trunz(tor .i"ar 'i dat
%eama$ !(zndu"i$ c( amndoi a,un%e%er( la cotitura
'une%t( n care ne!oia de a tr(i te 'ace %( cau&i !reo
pun+(.ie in+enioa%(/
9e alt'el$ prima 'raz( ro%tit( de Valerie !a l(muri"
ntrzierea ace%tei me%e$ procurate$ pe%emne$ numai prin
de!otamentul intere%at al )uc(t(re%ei/
1 5amanon nu !rea %( primea%c( poli&ele dect la
,um(tate pre& .i mai cere ca +aran&ie .i o poprire a%upra
le'ii tale/
<izeria$ pe care directorul de la <ini%terul de R(z)oi
o mai putea a%cunde a!nd ca para!an o lea'( de dou("
zeci .i patru de mii de 'ranci$ n a'ar( de +rati'ica&ii$
a,un%e%e la %lu,)a. n ultima ei 'az(/
1 "ai dat +ata pe directorul meu$ %pu%e )(r)atul
pri!indu".i %o&ia/
1 <i %e pare$ r(%pun%e ea '(r( %( %e n%p(imnte de
cu!ntul acela luat din ar+oul culi%elor/
1 Ce ne 'acem F urm( domnul <arne''e/ 8roprieta
rul ne pune mine %eche%tru/ i tat(l t(u care %"a apucat
%( moar( '(r( a l(%a nici un te%tament3 8e cin%tea mea$
oamenii ace.tia de pe !remea Imperiului %e credeau cu
to&ii nemuritori ca .i mp(ratul lor/
1 Bietul tata$ ro%ti ea$ am 'o%t %in+urul lui copil$ .i
ct de mult m"a iu)it 3 Conte%a a ar% pro)a)il te%tamen"
NT
i/ ' ^ Cum putea %a m( uite$ cnd .tii c( ne d(dea diri
nd n cnd cte trei$ patru mii de 'ranci deodat( F
c
222 9ator(m patru rate$ adic( o mie cinci %ute de
'ranci 3 #ace atta mo)ila noa%tr( F 3hat is the 4ues-
tion
i5
l cum zicea 5haEe%peare/
$GG Bine$ atunci la re!edere$ %cumpule$ %pu%e Valerie$
care nu lua%e dect !reo cte!a m)uc(turi din 'riptura
de !itei u%cat($ deoarece %er!itoarea %co%e%e tot %o%ul
pentru un !rednic %oldat a)ia napoiat din Al+er/ O
)oal( +rea cere leacuri eroice 3
1Unde te duci$ Valerie F %tri+( <arne''e t(indu"i
calea %pre u.(/
1 5("l !(d pe proprietarul no%tru$ r(%pun%e ea potri"
!indu".i )uclele en+leze.ti %u) p(l(ria"i no%tim(/ Tu ar
tre)ui %( te pui )ine pe ln+( 'ata aceea )(trn($ dac("i
ntr"ade!(r !ara directorului/
#aptul c( docatarii aceleia.i ca%e pot tr(i laolalt(
'(r( %(".i cunoa%c( reciproc %itua&ia %ocial( !(de.te una
dintre caracteri%ticile cele mai iz)itoare ale 'or'otei pari"
ziene * .i e le%ne de n&ele% cum de un 'unc&ionar care
pleac( di%"de"diminea&( la )irou$ %e ntoarce numai la
cin( .i ie%e n 'iecare %ear($ .i o 'emeie care %e ded(
tuturor pl(cerilor 8ari%ului nu .tiu nimic de e6i%ten&a
unei 'ete )(trne ce locuie.te la eta,ul trei n 'undul
cur&ii$ mai cu %eam( cnd 'ata acea%ta are o)iceiurile
domni.oarei #i%cher/
i%)eth era prima care %e ducea %(".i ia laptele$ pli"
nea$ c(r)unii$ nu !or)ea cu nimeni .i %e culca o dat( cu
%oarele - nu primea niciodat( %cri%ori$ nici !izite .i nu
le+a prietenie cu !ecinii/ 9ucea una din !ie&ile acelea
anonime de in%ect($ cum %e mai ntlneau n unele ca%e$
unde$ dup( patru ani$ %e a'la de e6i%ten&a unui domn
locuind la eta,ul patru$ care a cuno%cut pe Voltaire$
8ila%tre de Ro%ier$ Beau,on$ <arcel$ <ole$ 5ophie Ar"
nould
@>
$ #ranElin .i Ro)e%pierre/ Cele %pu%e de domnul
i doamna <arne''e de%pre i%)eth #i%cher le a'la%er(
de la portar$ cu care ntre&ineau le+(turi %trn%e$ mpin.i
de mizeria n care %e +(%eau$ de pu%tietatea cartierului
i de ne!oia de a".i a%i+ura )un(!oin&a ace%tuia/ 8e de
alt( parte$ tru'ia$ mu&enia .i rezer!a 'etei )(trne trezi"
%er( Aa portari un re%pect e6a+erat .i o atitudine plin(
de r(ceal($ care l(%au %( %e ntre!ad( nemul&umirea
a%cun%( a in'eriorului/ 9e alt'el$ portarii nu %e cred$ $$n
%pe&a:: cum %e %pune la 8alatul de ,u%ti&ie$ mai pre,o%
dect un locatar care pl(te.te o chirie de dou( %ute cinci"
zeci de 'ranci pe an/ 9e%t(inuirile '(cute de !eri.oara
Bette Horten%ei 'iind ade!(rate$ e u.or de n&ele% cum
a,un%e%e port(rea%a %"o calomnieze pe domni.oara #i"
%cher$ ntr"o con!or)ire intim( a!ut( cu %o&ii <arne''e$
de.i crezu%e numai c( o )r'e.te/
#ata )(trn($ dup( ce lu( %'e.nicul cu luminarea din
minile doamnei Oli!ier$ re%pecta)ila port(rea%($ '(cu
!reo c&i!a pa.i ca %( !ad( dac( +eamurile man%ardei de
dea%upra apartamentului %(u erau luminate/ n iulie$ la
ora aceea$ era att de ntuneric n 'undul cur&ii$ nct
'ata )(trn( nu %e mai putea culca '(r( lumin(/
1 #i&i '(r( +ri,($ domnul 5tein)ocE e aca%($ nici n"a
ie.it azi$ i %pu%e cu r(utate doamna Oli!ier domni.oarei
#i%cher/
#ata )(trn( nu r(%pun%e/ 8u&in i p(%a de p(rerea
oamenilor cu care nu a!ea nici n olin nici n mnec(/
n pri!in&a acea%ta r(m(%e%e &(ranc(- .i dup( cum &("
ranii nu .tiu dect de %atul lor$ nici ea nu &inea dect la
p(rerea celor din micul cerc n care tr(ia/ Urc( deci cu
pa% hot(rt$ nu la ea$ ci %pre man%ard(/ Iat( de ce la
%'r.itul cinei pu%e%e n co.ule&ul ei de lucru 'ructe .i
dulciuri pentru iu)itul ei .i acum %e ducea %( i le dea$
ntocmai ca o 'at( )(trn( care aduce o mncare )un(
c(&elu.ului ei/
n+( o lamp( mic($ a c(rei lumin( %porea trecnd
priritr"un +lo) umplut cu ap($ l +(%i pe eroul din !i%ele
Horten%ei$ un tn(r )lond$ palid$ %tnd la o ma%( plin( de
unelte de cizelator$ cear( ro.ie$ d(l&i$ %ocluri cioplite$
)uc(&i de )ronz turnat - purta un halat$ iar n mn( &inea
un +rup mic n cear( de modela,$ pe care"l contempla
cu luarea"aminte a unui poet n plin lucru/
1 Dence%la%$ uite ce"&i aduc$ zi%e ea ntinznd )a
ti%ta pe un col& al me%ei de lucru/
i %coa%e cu +ri,( din co.ule& dulciurile .i 'ructele/
1 Ct de )un( e.ti cu mine$ domni.oar($ i r(%pun%e
cu !oce tri%t( )ietul e6ilat/
1 A%ta o %( te mai r(corea%c(/ 8rea te n'ier)n&i
lucrnd a%t'el$ %(rmane copil$ nu e.ti '(cut pentru o me
%erie att de +rea///
Dence%la% 5tein)ocE pri!i mirat la 'ata )(trn(/
58
G" <ai )ine ai mnca$ %e r(%ti ea deodat($ dect %( te
zdie.ti la mine ca la chipurile tale$ cnd le admiri///
a ace%t %oi de +hiont !er)al$ uimirea tn(rui ui
ncet($ c(ci recuno%cu pe dat( da%c(lul cu 'u%t( a c(rei
)lnde&e l mira ntotdeauna$ c(ci %e deprin%e%e cu a%pri"
mea ei/ 9e.i mplini%e dou(zeci .i nou( de ani$ 5tein)ocE
p(rea$ ca unii )lonzi$ cu cinci$ .a%e ani mai tn(r/ i
pri!indu"i 'a&a tn(r($ a c(rei 'r(+ezime %e !e%te,i%e de
o)o%elile .i mizeriile e6ilului$ al(turi de chipul u%cat .i
a%pru al 'etei$ &i !enea %( crezi c( natura +re.i%e cnd
i '(cu%e )(iat .i 'at(/ Tn(rul %e %cul( apoi .i %e trnti
pe o canapelu&( !eche$ %til udo!ic al QV"lea$ m)r(cat(
n cati'ea +al)en( de Utrecht- p(rea c( !rea %( %e odih"
nea%c(/ #ata )(trn( ale%e atunci o prun( reine-claude .i
o ntin%e$ cu un +e%t )lnd$ prietenului ei *
1 <ul&ume%c$ %pu%e el lund 'ructul/
1 E.ti o)o%it F l ntre)( ea dndu"i alt 'ruct/
1 Nu %nt o)o%it de lucru$ ci o)o%it de !ia&($ r(%
pun%e el/
1 Ce %nt !or)ele a%tea 3 e6clam( ea cu un ton cam
acru/ N"ai un duh )un care !e+heaz( a%upra dumitale
F
continu( ea$ ntinzndu"i dulciurile .i pri!indu"l cu cit(
pl(cere le m(nnc(/ Vezi c( m
,
am +ndit la dumneata$
c nd am ci nat la !ara mea/
1 tiu$ zi%e el uitndu"%e la i%)eth cu o pri!ire tot
odat( mn+ioa%( .i pln+(toare$ .tiu c( '(r( dum
neata de mult n"a. mai 'i n !ia&( - dar !ezi$ domni.oar(
dra+($ arti.tii au ne!oie .i de di%trac&ii///
1 Aha 3 a%ta era$ %tri+( ea proptindu".i pumnii n
.olduri .i a&intindu"l cu ochi plini de 'l(c(ri/ Vrei %("&i
pr(p(de.ti %(n(tatea n dezm(&urile 8ari%ului$ ca at&ia
lucr(tori care".i %'r.e%c pn( la urm( zilele ntr"un pat
de %pital 3 Nu$ nu$ nti m)o+(&e.te"te$ .i cnd !ei a!ea
un !enit po&i %( petreci ct !rei$ dr(+u&($ atunci ai/ %(
'ii n %tare %("&i pl(te.ti doctorii .i di%trac&iile$ de%'rna"
tule 3
5u) lo!iturile atacului n%o&it de pri!irile ce"l %tr("
pun+eau ca ni.te unde ma+netice$ Dence%la% 5tein)ocE
.i plec( 'runtea/ Chiar )r'itorul cel mai n!er.unat ar
'i tre)uit %( recunoa%c($ dac( ar 'i putut 'i de 'a&( la
nceputul ace%tei %cene$ c( !or)ele %cornite de %o&ii Oli"
!ier pe %eama domni.oarei #i%cher erau curate calomnii/
Totul 1 +e%turile$ tonul$ pri!irile 1 !(dea cur(&enia
59
!ie&ii intime a ace%tor dou( 'iin&e/ #ata )(trn( arate o
ade!(rat( dra+o%te de mam($ de.i cam )rutal(/ Tn(ru,
ndura tirania mamei ca un 'iu re%pectuo%/ To!(r(.ia
acea%ta ciudat( p(rea %( 'ie rezultatul unei !oin&i puter"
nice ac&ionnd necontenit a%upra unei 'iri %la)e$ o %l()i"
ciune moral( ale c(rei pricini ar tre)ui %("i intere%eze pe
p%iholo+i$ c(ci p%iholo+ii %nt n politic( ceea ce ento"
molo+ii %nt n a+ricultur(/
1 9ar dac( mor nainte de a m( m)o+(&i F ntre)(
melancolic Dence%la%/
1 5( mori F/// %tri+( 'ata )(trn(/ A 3 nu te la% eu %(
mori/ Am putere de !ia&( pentru doi .i &i"a. da .i din
%n+ele meu de"ar 'i ne!oie/
a auzul ace%tor cu!inte !iolente .i nai!e$ lacrimile
i nrourar( ochii lui 5tein)ocE/
1 Nu 'i mhnit$ dra+( Dence%la%$ urm( i%)eth mi."
cat(/ Uite$ cred c( !eri.oara mea$ Hor&en%e$ a +(%it de%"
tul de dr(+u&( pecetea ta/ a%: c( o %( te a,ut %( !inzi
+rupul t(u de )ronz$ .i"atunci o %("mi pl(te.ti datoria .i
o %a 'aci ce !rei$ o %( 'ii li)er/ Haide$ zm)e.te pu&in 3///
1 Niciodat( n"o %("&i pot pl(ti tot ceea ce &i dato
rez$ domni.oar($ r(%pun%e %(rmanul e6ilat/
1 i de ce m( ro+ F/// ntre)( &(ranca din Vo%+i
lund partea li!onianului mpotri!a ei n%(.i/
1 8entru c( pe ln+( c( m"ai hr(nit$ ad(po%tit .i
n+ri,it ca o mam($ mi"ai dat .i putere * dumneata m"ai
'(cut ceea ce %nt$ ai 'o%t ade%ea a%pr($ m"ai '(cut %(
%u'(r///
1 Eu F zi%e 'ata )(trn(/ Iar !rei %( ncepi cu pro%
tiile dumitale de%pre art( .i poezie$ %("&i tro%ne.ti de+e
tele .i %("&i ntinzi )ra&ele !or)ind de idealuri 'rumoa%e$
de ne)uniile dumitale din Nord F #rumo%ul nu pre&uie.te
ct trainicul$ .i trainicul %nt eu 3 Ai capul plin de idei F
7roza! lucru 3 i eu am idei n cap/// a ce"&i %lu,e.te ce
ai n %u'let dac( nu tra+i nici un 'olo% din a%ta F Cei care
au idei n"a,un+ %("i ntreac( pe cei care n"au$ dar care
.tiu %(".i 'ac( un loc dnd din coate/// n loc %( %tai .i
%( !i%ezi$ mai )ine ai lucra/// Ce"ai '(cut de cnd am
plecat F$//
1 Ce"a %pu% !eri.oara dumitale cea 'rumoa%( F
1 Cine &i"a %pu% c("i 'rumoa%( F ntre)( repede i%
)eth cu un +la% n care clocotea o +elozie de ti+ru$
1 Chiar dumneata/
60
G" Voiam %a !(d ce mutr( o %( 'aci/ Ai po't( %( aler+i
dup( 'u%te F 9ac("&i plac 'emeile$ n"ai dect %( ciople.ti
cte !rei$ nchide"&i dorin&ele n %tatuete de )ronz/ C(ci
tre)uie %( te mai lip%e.ti nc( o )ucat( de !reme de pl( "
cerile dra+o%tei$ .i mai ale% de !ara mea/ Vnatul ace%ta
nu"i de na%ul t(u - o 'at( ca ea are ne!oie de un )(r)at
cu un !enit de .aizeci de mii de 'ranci/// pe care l"a .i
+(%it/// Ia uite$ patul nu"i nc( '(cut 3 zi%e ea pri!ind n
camera cealalt( - !ai 3 %(r(cu&ul$ te"am uitat 3
Ener+ica 'at( .i %coa%e ndat( m(nu.ile$ mantila$
p(l(ria$ .i$ ca o %er!itoare$ '(cu repede p(tucul mode%t
n care dormea arti%tul/ Ame%tecul ace%ta de a%prime$
de )rutalitate chiar$ .i de )un(tate ar putea e6plica n"
rurirea i%)ethei a%upra tn(rului$ de care di%punea ca
de un o)iect al ei/ Oare !ia&a nu ne %upune .i ea prin" tr"
un ame%tec de )ine .i de r(u F 9ac( li!onianul ar 'i
ntlnit"o pe doamna <arne''e$ n loc %"o ntlnea%ca pe
i%)eth #i%cher$ ar 'i +(%it la protectoarea %a o )un(!oin&(
care l"ar 'i du% %pre pierzanie$ pe c(i mocirloa%e .i de "
zonorante/ 9e%i+ur c( n"ar 'i muncit$ .i n el nu %"ar 'i pl( "
m(dit arti%tul/ A%t'el c($ de.i %e pln+ea de apri+a l( "
comie a 'etei )(trne$ ,udecata l ndemna %( pre'ere
acea%t( mn( de 'ier !ie&ii prime,dioa%e .i trnda!e pe
care o duceau c&i!a compatrio&i de"ai %(i/
Iat( ntmplarea care prile,ui%e unirea ace%tei ener+ii
'eminine cu acea %l()iciune )(r)(tea%c($ lucru pido%nic
de%tul de de% ntlnit$ %e %pune$ n 8olonia/
In =>??$ domni.oara #i%cher$ care muncea uneori .i
noaptea cnd a!ea mult de lucru$ %im&i c(tre ora unu un
miro% puternic de acid car)onic .i auzi !aietele unui
muri)und/ <iro%ul de c(r)une .i horc(itul !eneau din "
%pre man%arda de dea%upra celor dou( od(i ale aparta "
mentului ei/ B(nui numaidect c( un tn(r$ mutat de cu"
rnd n ca%( .i care locuia n man%arda ce r(m(%e%e trei
ani nenchiriat($ ncerca%e %( %e %inucid(/ Urc( repede$
%par%e u.a cu puterea ei de &(ranc( loren($ iz)ind o dat(
n ea$ .i"l +(%i pe chiria. z!rcolindu"%e n +hearele
mor&ii pe un pa' de chin+i/ 5tin%e man+alul/ 8rin u.a
de%chi%( aerul p(trun%e n(untru$ .i e6ilatul 'u a%t'el
%al!at/ Apoi$ dup( ce l culc( n pat ca pe un )olna! .i
l l(%( %( adoarm($ i%)eth n&ele%e pricina %inuciderii$
!(znd mizeria deplin( din cele dou( nc(peri ale man"
T=
m
%ardei$ n care nu %e a'lau dect o ma%( ca !ai de ea$ uri
pat de chi n+i .i dou( %caune/
8e ma%( +(%i urm(toarea %cri%oare pe care o citi *
+nt contele (enceslas +teinboc6, nscut n locali-
tatea 7relia din 8ivonia.
9u-i nimeni vinovat de moartea mea :, pricinile sinu-
ciderii mele se afl n vorbele lui ;osciusz6o < # i n i %
8 o l o n i a e
@
: 3
9epotul unui vestit =eneral al lui Carol al >?-lea
n-a vrut s cereasc. 0in pricina constituiei mele u -
brede n-am putut intra n armat, i ieri mi s-au sfrit
cei o sut de taleri cu care am pornit din 0resda spre
7aris, 8as douzeci i cinci de franci n sertarul mesei,
plata chiriei pe care o datorez proprietarului.
*oartea mea nu va ntrista pe nimeni, cci n-am
rude. li ro= pe compatrioii mei s nu nvinuiasc =uver -
nul francez. 9u m-am anunat nicieri ca refu=iat, n-am
cerut nimic; n-am ntlnit nici un e$ilat, nimeni nu tie
c snt la 7aris.
*or cu =nduri cretineti n suflet. 0umnezeu s-l
ierte pe cel din iirm +teinboc6)
(e nc e s l as
9omni.oara #i%cher$ 'oarte mi.cat( de cin%tea muri "
)undului care".i pl(tea chiria$ de%chi%e %ertarul .i +(%i
ntr"ade!(r cinci monede de cte cinci 'ranci/
1 Bietul )(iat 3 %pu%e ea mi.cat(/ E %in+ur pe lume 3
Co)or n apartamentul ei$ .i lu( lucrul .i %e n "
toar%e ca %( cro.eteze :la man%ard( n timp ce"l !e+hea pe
+entilomul li!onian/ V( pute&i nchipui uimirea e6ilatu lui
cnd$ trezindu"%e$ !(zu la c(p(tiul lui o 'emeie - crezu c(
mai !i%eaz( nc(/ In !reme ce lucra%e la e+hile&ii de aur
ai unei uni'orme$ 'a'a )(trn( %e hot(r%e %("l ia %u)
ocrotirea ei pe acel %(rman copil$ pe care"l admira%e n
timp ce el dormea/ 9up( ce tn(rul conte %e dezmetici$
i%)eth l ncura,a .i i pu%e tot 'elul de ntre)(ri$ ca
%( !ad( cum ar putea %("i +(%ea%c( un mi,loc de e6i% "
ten&(/ Dence%la%$ dup( ce"i i%tori%i po!e%tea %a$ ad(u+(
c( a,un%e%e pe !remuri la o %itua&ie datorit( !oca&iei
%ale arti%tice de ne'(+(duit/ A!u%e%e totdeauna ncli "
n(ri pentru %culptur( $R dar %tudiile cereau prea mult timp
pentru un om lip%it de mi,loace$ .i apoi %e %im&ea prea
62
l()it n momentul de 'a&( ca %( nceap( !reo me%erie
%

u

%
+
%
e a!nte n %culptura mare/ i%)eth #i%cher nu
pricepu nimic din tot ce auzi/ i r(%pun%e nenorocitului
c( 8ari%ul o'er( attea po%i)ilit(&i$ nct un om care are
)un(!oin&( poate %(".i +(%ea%c( o ndeletnicire/ Oamenii
de trea)( nu pier niciodat( dac( %nt ndea,un% de r()"
d(tori/
GGG Eu nu"% dect o )iat( 'at($ o &(ranc($ .i totu.i am
'o%t n %tare %("mi creez o %itua&ie independent($ %'r.i
ea/ A%cult("m( pe mine/ 9ac( &ii cu ade!(rat %( lucrezi$
am ce!a )ani pu.i deoparte .i"&i !oi mprumuta n 'ie"
care lun( %uma de care ai ne!oie ca %( tr(ie.ti$ dar %(
tr(ie.ti cuminte$ nu %( che'uie.ti .i %( um)li ca un pierde"
!ar( 3 a 8ari% te po&i hr(ni cu cinci centime pe zi$
.i"am %("&i +(te%c de,unul n 'iecare diminea&( o dat(
cu al meu/ Apoi am %("&i mo)ilez camera .i am %("&i
pl(te%c ucenicia de care crezi c( ai ne!oie/ mi !ei da
ade!erin&e n re+ul( pentru )anii ce"i !oi cheltui cu dum"
neata$ .i cnd ai %"a,un+i )o+at$ ai %( mi"i dai napoi/
9ar dac( n"ai %( lucrezi$ %tric n!oiala .i te la% n p("
r(%ire/
1 Ah 3 %tri+( nenorocitul$ n care mai %t(ruia nc(
am(r(ciunea primei m)r(&i.(ri a mor&ii$ au dreptate
%ur+hiuni&ii de pretutindeni %( pri!ea%c( %pre #ran&a ca
%u'letele din pur+atoriu %pre paradi%/ Binecu!ntat(
&ar($ unde +(%e.ti a,utor .i inimi +eneroa%e pretutindeni$
chiar .i ntr"o man%ard( ca a%ta 3 9e azi nainte !ei 'i
totul pentru mine$ )ine'(c(toarea mea$ am %("&i 'iu %cla!
%upu% 3 Nu !rei %( 'ii prietena mea F ad(u+( el de!e
nind dintr"o dat( dr(+(%to%$ dup( o)iceiul polonezilor$
ceea ce 'ace ca lumea %("i n!ino!(&ea%c( pe nedrept de
%lu+(rnicie/
R1 A 3 nu$ %nt prea +eloa%( .i te"a. 'ace ne'ericit -
dar m"a. n!oi )ucuroa%( %("&i 'iu un 'el de camarad($
r(%pun%e i%)eth/
1 O 3 dac( ai .ti ct am dorit %( +(%e%c pe cine!a$
chiar .i"un tiran$ care %( %e uite la mine cnd m( z)(team
n pu%tiul 8ari%ului$ urm( Dence%la%/ mi p(rea r(u c(
nu %nt n 5i)eria$ unde cu %i+uran&( c( m"ar trimite m
p(ratul dac( m"a. ntoarce n patrie 3/// #ii n+erul meu
p(zitor/// Am %( lucrez$ am %( m( port mai )ine ca pn(
acum$ de.i n"am 'o%t niciodat( un )(iat r(u/
1 Ai %( 'aci tot ce"am %("&i %pun F ntre)( ea$
63
1 9a 3///
12 Atunci te n'iez$ zi%e ea )ucuroa%(/ Ia8("m( dintr"o
dat( cu un )(iat care %e %coal( din mor&i/ Hai /: ncepem
de azi 3 <( duc dup( tr+uieli - m)rac("te$ .i cnd !oi
)ate n ta!an cu coada m(turii !ino %( cin(m mpreun($
A doua zi$ domni.oara #i%cher lu( in'orma&ii cu pri"
!ire la %culptur( de la 'a)rican&ii c(rora le ducea lucrul
de mn($ Tot ntre)nd n dreapta .i n %tn+a$ iz)uti %(
de%copere atelierul #lorent .i Chanor$ ca%( de %peciali"
tate unde %e turnau .i %e cizelau )ronzurile %cumpe %i
ar+int(ria de lu6$ l du%e acolo pe 5tein)ocE ca %("H
)a+e ucenic"%culptor$ propunere ce p(ru ciudat(/ Acolo
%e e6ecutau lucr(rile celor mai !e%ti&i arti.ti$ dar nu %e
n!(&a %culptura/ #ata )(trn( %t(rui cu nc(p(tnare .i
iz)uti %(".i pla%eze prote,atul ca de%enator de ornamente/
5tein)ocE n!(&( repede %( modeleze ornamente$ n(%co"
cind .i altele noi$ c(ci a!ea talent/ Cinci luni dup( ce".i
i%pr(!i%e ucenicia de cizelar$ l cuno%cu pe !e%titul 5tid"
mann$ %culptorul principal al ca%ei #lorent/ 9up( dou("
zeci de luni$ Dence%la% .i ntrecu mae%trul - dar$ n
treizeci de luni$ economiile a+oni%ite de 'ata )(trn( timp
de .ai%prezece ani$ )an cu )an$ %e i%pr(!ir(/ 9ou( mii
cinci %ute de 'ranci aur 3 era %uma pe care pl(nui%e %"o
pla%eze n rente !ia+ere .i cu ce %e ale%e%e F Cu o poli&(
%emnat( de un polonez/ A.a c( i%)et:h$ ca %("l poat( n"
tre&ine pe li!onian$ %e apuca%e %( lucreze ca n tinere&e/
Cnd %e trezi cu o hrtie n locul pie%elor de aur$ .i
pierdu capul .i %e du%e la domnul Ri!et$ care de cinci"
%prezece ani era %'etnicul .i prietenul primei .i celei
mai ndemnatice dintre lucr(toarele %ale/ A'lnd de
acea%t( a!entur($ domnul .i doamna Ri!et o mu%trar(
pe i%)eth$ %punndu"i c( nne)uni%e$ .i"i )le%temar( pe
%tr(inii care$ prin uneltirile lor$ pentru a".i crea din nou
unitatea na&ional($ !oiau cu orice chip %( prime,duia%c(
)unul mer% al comer&ului .i pacea .i o ndemnar( pe 'ata
)(trn( %( ia ceea ce n comer& %e nume.te o +aran&ie/
1 5in+ura +aran&ie pe care &i"o poate da tn(rul e
li)ertatea %a$ 'u de p(rere domnul Ri!et/
9omnul Achille Ri!et era ,udec(tor la Tri)unalul de
comer&/
1 n ce"i pri!e.te pe %tr(ini$ nu"i de +lumit$ urm(
el$ Un 'rancez %t( cinci ani n nchi%oare .i"apoi e eli
)erat chiar '(r( %(".i 'i pl(tit datoriile$ c(ci ntT"ade!(r
nu mai poate 'i %ilit dect de con.tiin&a %a$ care niciodat(
,iu" tul)ur( - un %tr(in$ n%($ nu mai ie%e de acolo/ 9("mi
poli'a" o !ei trece pe numele conta)ilului meu$ el o !a
prote%ta$ !( !a urm(ri pe amndoi$ !a o)&ine o %entin&(
de con%trn+ere corporal( .i$ cnd toate !or 'i n )un(
rnduial($ &i !a %emna o alt( poli&(/ 8rocednd a%t'el$
!e&i 'i amndoi le+a&i de intere%e comune .i !ei a!ea n"
totdeauna la ndemn( o arm( ndreptat( mpotri!a po"
lonezului dumitale/
#ata )(trn( l(%( %( %e ia toate ace%te m(%uri .i"i co"
munic( prote,atului ei %( nu %e %perie de o a%emenea
procedur($ nece%ar( %pre a da +aran&ii unui c(m(tar
care urma %( le mprumute )ani/ Ace%t mi,loc 'u%e%e n(%"
cocit de +eniul in!enti! al ,udec(torului de la Tri)una"
lul de comer&/ Arti%tul nai!$ a!nd o ncredere oar)( n
)ine'(c(toarea %a$ .i aprin%e pipa cu hrtiile primite$
c(ci 'uma ca to&i cei ne!oi&i %(".i potolea%c( %up(r(rile
.i e6ce%ul de ener+ie/ Intr"o )un( zi$ domnul Ri!et i
ar(t( domni.oarei #i%cher un do%ar %punndu"i * 0l ai
la mn( pe Dence%la% 5tein)ocE .i nc( att de )ine$ nct
oricnd l po&i )(+a n dou(zeci .i patru de ore la Clich;
NI
ca %( r(mn( acolo cte zile mai are de/ tr(it4/
Cin%titul .i onora)ilul ,udec(tor al Tri)unalului de
comer& %im&i n ziua aceea %ati%'ac&ia pe care o are cel
care a %(!r.it o 'apt( rea dar nece%ar(/ 5nt attea %oiuri
de )ine'aceri la 8ari%$ .i maniera acea%ta ciudat( nu re"
prezint( dect unul dintre ele/ Acum cnd li!onianul era
ncurcat n i&ele procedurii comerciale$ tre)uia %( %e o)"
&in( .i plata$ c(ci comerciantul de !az( l credea pe Den"
ce%la% 5tein)ocE un e%croc/ Bun(tatea$ cin%tea$ poezia
erau %ocotite de el un deza%tru n a'aceri/ n intere%ul
)ietei domni.oare #i%cher$ care$ dup( cum %punea el$
'u%e%e p(c(lit( de un polonez$ Ri!e' %e du%e la )o+a&ii
'a)rican&i unde lucra%e 5tein)ocE/ Cnd ne+u%torul !eni
%( ia in'orma&ii a%upra numitului 5tein)ocE$ re'u+iat po"
lonez$ 5tidmann$ care mpreun( cu cei mai de %eam(
me.teri '(urari ai 8ari%ului$ de care am mai amintit$ ri"
dica%e arta 'rancez( pn( la culmile pe care %e a'l( a%"
t(zi$ '(cnd"o %( %e poat( lua la ntrecere cu 'lorentinii
i cu Rena.terea$ %e a'la tocmai n ca)inetul lui Chanor/
1 Ce n&ele+i dumneata prin 0numitul 5tein)ocE4 F
l ntre)( ironic 5tidmann/ E !or)a poate de un tn(r
li!onian ce mi"a 'o%t ele! F A'l($ domnule$ ca e un mare
N 1 Veri.oara BettP
A
arti%t/ 5e !or)e.te de%pre mine c( m( cred dia!olul n
per%oan( $" el$ n%($ )ietul )(iat$ nici nu".i d( %eama c(
ar putea de!eni un zeu///
1 Aha$ e6clam( Ri!et %ati%'(cut/ Apoi ad(u+( * Cu
toate c( dumneata !or)e.ti cam ndr(zne& cu un om care
are cin%tea %( 'ie ,udec(tor la tri)unalul de 5ena///
1 5cuza&i"m($ domnule ma+i%trat 3/// l ntrerup%e
5tidmann ducndu".i do%ul palmei la 'runte/
1 mi pare 'oarte )ine$ continu( ,udec(torul$ de cele
a'late/ A.adar$ tn(rul ace%ta ar putea c.ti+a )ani F///
1 9e%i+ur$ ad(u+( )(trnul 7hanor$ dar tre)uie %(
lucreze - ar 'i adunat: de%tul .i pn( acum dac( ar 'i r(
ma% la noi/ Ce %("i 'aci 3 Arti.tii nu %e pot l(%a nc(
tu.a&i/
1 Au con.tiin&a !alorii .i"a demnit(&ii lor$ zi%e 5tid"
mann/ Nu"l condamn pe Dence%la% c( a !rut %( 'ie in"
dependent$ c( ncearc( %(".i 'ac( un nume .i %( a,un+(
un om de %eam($ e dreptul lui 3 i totu.i$ pentru mine a
'o%t o mare pierdere cnd m"a p(r(%it 3
1 A.a"% tinerii$ e6clam( Ri!et - ndat( ce au ie.it
din +(oacea uni!er%itar( au preten&ii/// nti tre)uie %("&i
'aci o %itua&ie .i pe urm( %( um)li dup( +lorie 3
1 I&i o)o%e.ti mna cule+nd parale 3 r(%pun%e 5tid
mann/ 7loria tre)uie %( aduc( )o+(&ia/
1 Ce %("i 'aci 3 %e adre%( Chanor lui Ri!et$ nu po&i
%("i le+i///
1 i"ar roade c(p(%trul 3 replic( 5tidmann/
1 9omni.orii de %oiul ace%ta$ ro%ti Chanor pri!in"
du"l pe 5tidmann$ cu ct au mai mult talent$ cu att au
.i toane mai multe/ Cheltuie%c enorm$ .i iau cte o 'e" i
ti.can($ arunc( )anii pe 'erea%tr($ nu mai au timp %("%i !ad(
de lucru .i .i ne+li,eaz( comenzile - ne ducem atunci la
al&i me.teri$ care nu pre&uie%c ct ei .i care %e m)o+(&e%c -
.i %e mai pln+ apoi c( !remurile %nt +rele$ cnd$ dac( .i"ar
da o%teneal($ ar putea %trn+e mun&i de aur///
1 Am impre%ia$ mo. umi+non$ zi%e 5tidmann$ c(
e.ti ca li)rarul acela dinaintea re!olu&iei care %punea *
0Ah 3 dac( a. putea %("i &in pe <onte%+uieu$ Voltaire$
Rou%%eau$ ca pe ni.te calici$ n pod la mine .i %( le ncui
pantalonii ntr"un dulap$ ce de mai c(r&ulii )une mi"ar
%crie 3 A. 'ace a!ere 34 9ac( operele %"ar putea '(uri ca 66
cuiele$ le"ar putea 'ace .i comi%ionarii/// 9("mi o
mie ,
e
'ranci .i nu mai !or)i I
Ri!et %e ntoar%e aca%( ncntat pentru )iata domni"
.oar( #i%cher$ care %e a'la la el$ c(ci !enea %( prn"
zea%c( n 'iecare luni/
1 9ac( l po&i 'ace %( %e &in( de lucru$ i zi%e el$ o
%( ai mai mult noroc dect minte - o %("&i recape&i )anii$
do)nzile$ cheltuielile .i capitalul/ 8olonezul are talent$
poate %(".i c.ti+e e6i%ten&a - dar tre)uie %("i a%cunzi
pantalonii .i panto'ii$ nu"l l(%a %( %e duc( la Chaumiere
.i n cartierul Notre"9ame"de"orette
5=
$ &ine"l n 'ru/
#(r( ace%te m(%uri de pre!edere$ ri.ti ca %culptorul du"
mitale %( um)le hoinar$ .i de"ai .ti ce n&ele+ arti.tii prin
hoin(real( 3 e o +roz(!ie$ ce %("&i %pun 3 Chiar acum am
a'lat c( o hrtte de o mie de 'ranci %e poate topi ntr"
o zi3
Epi%odul ace%ta a!u o nrurire +roza!( a%upra !ie&ii
intime a lui Dence%la% .i a 'etei )(trne/ Bine'(c(toarea
muia pinea e6ilatului n pelinul mu%tr(rilor$ cnd .i !e"
dea economiile compromi%e$ )a de%eori le crezu chiar
pierdute/ <ama cea )un( %e pre'(cu ntr"o ma.ter($ l
d(%c(li pe %(rmanul copil$ l nec(,i$ certndu"l c( nu lu"
creaz( de%tul de repede .i c( .i"a ale% o me%erie prea
+rea/ Nu putea %(".i nchipuie c( ni.te modele de cear(
ro.ie$ 'i+urine$ proiecte de ornamente ori %imple %chi&e
ar putea a!ea !reo !aloare/ 9ar ndat( dup( aceea i
p(rea r(u de a%primea ei$ ncerca %("l mpace ar(tndu"%e
+ri,ulie$ )lnd( .i plin( de aten&ii/ Bietul tn(r$ dup( ce
+emea c( %e a'l( %u) %t(pnirea acelei 'urii$ %u) tirania
unei &(rance din Vo%+i$ era ncntat de dezmierd(rile .i
de +ri,a de mam( iu)itoare$ preocupat( numai de latura
poziti!($ material( a !ie&ii/ Era ca o 'emeie care iart(
per%ecu&iile ndurate o %(pt(mn( ntrea+( numai pen"
tru dezmierd(rile unei mp(c(ri de o clip(/ A%t'el$ dom"
ni.oara #i%cher pu%e cu de%(!r.ire %t(pnire pe %u'letul
arti%tului/ 8a%iunea de a domina$ a c(rei %(mn&( r(m("
%e%e n adncul inimii %ale de 'at( )(trn($ %e dez!olt(
repede/ 8utea %(".i %ati%'ac( or+oliul .i ne!oia de ac"
&iune * a!ea acum o 'iin&( pe care putea %"o certe$ %"o
conduc($ %"o m(+ulea%c($ %"o 'ac( 'ericit($ '(r( %("i 'ie
team( de nici o ri!alitate/ n 'elul ace%ta$ deci$ .i partea
)un( .i partea rea a 'irii %ale %e mani'e%tar( la 'el de
puternic/ 9ac( uneori l chinuia pe )ietul arti%t$ n
67
i
%chim) alteori i ar(ta o dr(+(l(.enie ce amintea de +in"
+(.ia 'lorilor de cmp$ %e bucura !(znd c( nu"i lip%e.te
nimic$ .i"ar 'i dat !ia&a pentru el$ Dence%la% era %i+ur
de a%ta/ Ca toate %u'letele 'rumoa%e$ )ietul )(iat uita
cele ndurate$ cu%ururile ace%tei 'ete$ care de alt'el i
po!e%ti%e !ia&a ei ca %(".i ,u%ti'ice %(l)(ticia$ .i nu".i
mai amintea dect de )ine'aceri/ Intr"o zi$ i%)eth$ n"
'uriat( c( Dence%la% pleca%e %( hoin(rea%c( n loc %(
lucreze$ i fcu o %cen(/
1 E.ti al meu 3 %tri+( ea/ i dac( ai 'i un om cin%tit$
ai ncerca %("mi napoiezi ct mai curnd tot ce"mi da
torezi///
ui 5tein)ocE i %e aprin%e %n+ele de +enttilom .i
p(li/
1 9oamne$ 9umnezeule 3 zi%e ea$ n curnd o %( 'im
%ili&i %( tr(im dintr"un 'ranc .i cincizeci de centime pe
care"i c.ti+ zilnic eu$ o )iat( 'at(///
Cei doi %(raci$ ciond(nindu"%e$ %e n!r(,)ir( unul m"
potri!a celuilalt $R .i atunci )ietul arti%t o mu%tr( pentru
prima oar( pe )ine'(c(toarea %a c( nu"l l(%a%e %( moar(
.i c( l %ile.te %( duc( o !ia&( de ocna.$ mai rea dect
ne'iin&a$ unde cel pu&in +(%e.'t odihn($ %punea el/ i"i
%pu%e c( are %( 'u+(/
1 5( 'u+i 3/// e6clam( 'ata )(trn(/ A 3 domnul Ri!et
a!ea dreptate 3
i i l(muri rito% polonezului cum n dou(zeci .i pa"
tru de ore putea: %("l )a+e la nchi%oare pe toat( !ia&a/
#u ca o lo!itur( de m(ciuc(/ 5tein)ocE c(zu ntr"o me"
lancolie nea+r($ nchizndu"%e ntr"o t(cere de piatr(/ n
noaptea urm(toare$ i%)eti$ auzindu"l cum %e pre+("
te.te %( %e %inucid($ %e du%e la el$ nmnndu"i do%arul
.i o chitan&( n re+ul(/
1 Ia"le$ copilul meu$ .i iart("m( 3 ro%ti ea cu lacrimi
n ochi/ &i dore%c %( 'ii 'ericit$ p(r(%e.te"m($ c(ci te
chinuie%c prea mult- dar a. !rea %( te +nde.ti uneori
la %(rmana 'at( care te
'
"a a,utat %("&i po&i c.ti+a !ia&a/
Ce %( 'ac 3 tPu m( %ile.ti %a 'iu rea $2 %"ar putea %( mor$
.i atunci ce te"ai 'ace '(r( mine F/// 9e aceea %nt ner()
d(toare %( te !(d iz)utind %( 'a)rici o)iecte care %( %e
poat( !inde/ 9oar nu"&i ceream )anii napoi pentru
mine 3/// <i"e team( de trnd(!ia a%ta pe care o nume.ti
!i%are$ de planurile cu care"&i pierzi !remea uitndu"te
la cer$ .i"a. !rea %( te deprinzi cu munca/
5pu%e !or)ele ace%tea cu un accent$ cu o pri!ire n
ochii plini de lacrimi$ cu o e6pre%ie care"l mi.car( pe
no)ilul arti%t/ und"o n )ra&e pe )ine'(c(toarea %a$
Dence%la% o %trn%e la piept .i o %(rut( pe 'runte/
1 Ia"&i napoi actele$ r(%pun%e el cu un 'el de !e%e"
lie/ 9e ce m"ai )(+a la Clich; F Nu m( tine ntemni&at
aici recuno.tin&a F
Epi%odul ace%ta al !ie&ii lor comune .i %ecrete$ n"
tmplat cu .a%e luni n urm($ l '(cu%e pe Dence%la% %(
realizeze trei lucr(ri * pecetea ce %e a'la la Horten%e$
+rupul du% la ne+u%torul de o)iecte de ar'S .i o pendul(
%plendid($ pe care tocmai o i%pr(!ea$ n.uru)ndu"i ulti"
mele piuli&e/
8endula reprezenta cele dou(%prezece cea%uri ale zi"
lei$ minunat caracterizate de dou(%prezece 'i+uri de 'e"
mei nl(n&uite ntr"un dan% att de ne)un .i de repezit
inct cei trei Cupidoni coco&a&i pe o +r(mad( de 'lori
.i de 'ructe nu puteau opri n trecere dect ora de la
miezul nop&ii$ a c(rei hlamid( rupt( r(mnea n mna
celui mai ndr(zne& dintre ei/ 7rupul %e %pri,inea pe un
%oclu rotund cu o ornamenta&ie admira)il($ n care %e
z!rcoleau animale 'anta%tice/ Ora %e putea !edea ntr"o
+ur( mon%truo% c(%cat(/ #iecare or( a!ea 'elurite %im"
)oluri$ m(ie%trit n(%cocite$ ce nchipuiau ndeletnicirile
o)i.nuite/
Acum e u.or de n&ele% cum de a,un%e%e domni.oara
#i%cher %( ai)( un ata.ament e6traordinar pentru li!o"
nianul ei * !oia %(" .tie 'ericit$ .i l !edea cum %e pr("
p(de.te .i %e o'ile.te ntr"o man%ard(/ A%t'el %e e6plic(
.i %itua&ia n+rozitoare/ Y(ranca din orena !e+hea a%u"
pra ace%tui copil al Nordului cu o duio.ie de mam($
cu o +elozie de 'emeie .i o %tr(.nicie de )alaur- de
aceea$ potri!ea a%t'el lucrurile nct %("l mpiedice cu
de%(!r.ire de la orice ne)unie %au de%'rnare$ l(%n"
du"l !e.nic '(r( )ani/ Ar 'i !oit %(".i p(%'reze !ictima .i
to!ar(.ul numai pentru ea$ %ilindu"l %( 'ie cuminte$ ne"
n&ele+nd ct era de )ar)ar( dorin&a acea%ta ne%ocotit($
c(ci ea %e o)i.nui%e cu toate lip%urile/ l iu)ea de%tul
pe 5tein)ocE ca %( nu %e m(rite cu el$ .i"l iu)ea prea
mult ca %("l poat( da unei alte 'emei/ Nu %e putea re"
%emna %("i 'ie numai mam($ .i %e %ocotea ne)un( cnd
%e +ndea la cel(lalt rol/ Contradic&iile ace%tea$ +elozia
(59
ei 'eroce$ 'ericirea de a a!ea un )(r)at care %( 'ie numai
al ei$ toate i r(%coleau adnc %u'letul/ ndr(+o%tit( %incer
de patru$ ani de zile$ %e n.ela cu %peran&a ne)un( c( ar
putea prelun+i mereu !ia&a acea%ta a)%urd($ '(r( ie.ire$
care prin nd(r(tnicia ei a!ea %( aduc( pieirea aceluia pe
care !eri.oara Bette l numea copilul ei adopti!/ upta
dintre in%tincte .i ra&iune o '(cea nedreapt( .i tiranic(/ 5e
r(z)una pe )(iatul ace%ta c( nu era .i ea tn(r($ 'rumoa%( .i
)o+at( - apoi$ dup( 'iecare r(z)unare$ n!inuindu"%e
%in+ur($ %e umilea .i i ar(ta o dra+o%te ne&(rmurit(/ Nu
putea concepe %( 'ac( un %acri'iciu idolului %(u$ '(r( %("
.i 'i l(%at prin lo!ituri de %ecure pecetea puterii ce o
a!ea/ 5e petrecea acela.i lucru ca n @urtuna de
5haEe%peare$ dar cu rolurile %chim)ate$ Cali)an 'iind
%t(pnul lui Ariei .i al lui 8ro%pero
NM
/ Iar tn(rul ace%ta
ne'ericit$ cu preocup(ri nalte$ meditati! .i nclinat %pre
lene!ie$ o+lindea n ochii %(i$ ca leii nchi.i n cu.tile din
Aardin des 7lantes
+#
, pu%tiul pe care ocrotitoarea lui i"l
de%chidea n %u'let/ <unca %ilnic( la care"l %upunea
i%)eth nu"i n()u.ea dorin&ele inimii/ 8licti%eala lui
a,un%e%e o )oal( trupea%c( .i %e %tin+ea '(r( %( poat( cere$
'(r( %( .tie cum %(".i 'ac( ro%t de )ani pentru o ne)unie
care era ade%ea .i o nece%itate/ In unele zile$ cnd %e %im&ea
mai ener+ic$ cnd %tarea lui nenorocit( l '(cea %(".i ia%(
din 'ire$ %e uita la i%)eth cum %e uit( un c(l(tor n%etat
la o ap( %(lcie$ %tr()(tnd un &inut %terp/ i%)eth %e )ucura
de roadele 2 amare ale %(r(ciei .i ale ntemni&(rii n 8ari%
ca de ni.te ade!(rate pl(ceri/ 9ar %e +ndea cu %paim( c(
orice capriciu i"ar putea r(pi %cla!ul/ Cteodat( i p(rea
r(u c($ prin tirania .i mu%tr(rile ei$ l %ili%e pe poettil ace%ta
%( a,un+( un mare %culptor de lucruri mici$ dndu"i a%t'el
putin&a %( %e poat( lip%i de dn%a/
A doua zi$ ace%te trei !ie&i pe care nenorocirea le
n%emna%e att de 'elurit .i att de adnc 1 aceea a unei
mame di%perate$ a mena,ului <arne''e .i a %(rmanului
e6ilat 1 a!eau %( 'ie %chim)ate de pa%iunea nai!( a
Horten%ei .i de deznod(mntul ciudat al pa%iunii ne"
'ericite pe care )aronul o nutrea pentru Ao%epha/
Cnd a,un%e n 'a&a Operei$ con%ilierul de %tat %e
opri mirat de n'(&i.area %um)r( a templului din %trada
epelletier$ unde nu z(ri nici ,andarmi$ nici lumini$ nici
70
oameni de %er!iciu$ nici cordoane pentru %t(!ilirea mul"
&imii/ 8ri!i a'i.ul .i !(Mu o )and( al)( n mi,locul c("
reia %tr(luceau cu!intele %acramentale *
58ECTACOU 5U58EN9AT 9IN <OTIVE 9E BOAA
5e repezi numaidect la Ao%epha$ care locuia$ ca to&i
arti.tii Operei$ pe %trada Chauchat/
1 Ce dori&i$ domnule F i %e adre%( portarul$ %pre ma"
rea lui mirare/
1 Cum$ nu m( mai cuno.ti F r(%pun%e )aronul ne
lini.tit/
1 Ba dimpotri!($ domnule$ tocmai pentru c( am
cin%tea %( !( cuno%c$ !( ntre) * unde !( duce&i F
Un 'ior de +hea&( l %tr()(tu pe )aron/
1 Ce %"a ntSmplat F ntre)( el/
1 9ac( domnul )aron dore.te %( intre n aparta
mentul domni.oarei <irah$ !a +(%i acolo pe domni.oara
Heloi%e Bri%etout$ pe domnii Bi6iou$ eon de ora$
ou%teau$ de Verni%%et$ 5tidmann .i o mul&ime de 'emei
miro%ind a paciuli$ care %(r)(tore%c inau+urarea noului
apartament/
1 9ar unde"i F///
1 9omni.oara <irah F/// Nu prea .tiu dac( e )ine
%( !( %pun///
Baronul %trecur( dou( monede de cinci 'ranci n
palma portarului/
1 A'la&i c( %"a mutat n %trada Ville"l:E!edue$ n
tr"o ca%( mare pe care i"a d(ruit"o$ %e zice$ ducele
d:Herou!ille$ r(%pun%e cu !oce %c(zut( portarul/
9up( ce ntre)( de num(rul noii re.edin&e$ )aronul
%e arunc( ntr"un 0rnilord4 .i a,un%e n 'a&a unei cl(diri
'rumoa%e n %til modern$ din acelea cu dou( intr(ri$ ca"
re".i a'irm( lu6ul ncepnd de la 'elinarul de +az/
Baronul$ n haina"i al)a%tr($ cu cra!at( al)($ ,iletc(
al)($ pantaloni de nanEin$ cizme lu%truite .i ,a)ot 'oarte
%cro)it$ 'u luat drept un in!itat ntrziat de c(tre por"
tarul acelui nou Eden/ 8re%tan&a$ 'elul lui de a p(.i$
toat( n'(&i.area %a ndrept(&ea acea%t( p(rere/
a %unetul clopotului tra% de portar$ un 'ecior
ap(ru n peri%til/ #eciorul ace%ta$ nou ca .i locuin&a$ l
po'ti n(untru pe )aron$ care"i %pu%e$ n%o&indu".i cu"
!intele cu un +e%t m(re& *
n
1 8red( acea%t( carte de !izit( domni.oarei Ao"
%epha///
Aalnicul ca!aler pri!i$ '(r( %(".i dea %eama$ nc(pe"
rea n care intra%e/ 5e a'la ntr"un %alon de a.teptare
plin cu 'lori rare$ cu un mo)ilier ce tre)uie %( 'i co%tat
cel pu&in dou(zeci de mii de 'ranci/ #eciorul %e ntoar%e$
ru+ndu"l %( treac( n %alon pn( ce mu%a'irii %e !or
ridica de la ma%( ca %( ia ca'eaua/
9e.i )aronul cuno.tea lu6ul din epoca Imperiului 1
'(r( ndoial( unul dintre cele mai 'a%tuoa%e$ ale c(rui
crea&ii$ de.i e'emere$ co%ta%er( %ume ne)une.ti 1 r("
ma%e totu.i uimit$ n(ucit$ pri!ind %alonul ace%ta cu trei
'ere%tre ce d(deau %pre o +r(din( 'eeric($ o +r(din(
dintr"acelea lucrate ntr"o lun( cu p(mnt adu%$ cu 'lori
tran%plantate- cu +azon ce p(rea '(urit prin procedee
chimice/ Admir( nu numai podoa)ele pre&ioa%e$ o)iectele
aurite$ %culpturile cele mai co%ti%itoare ale %tilului
8ompadour$ %to'ele minunate pe care orice )(can par"
!enit le"ar 'i putut comanda .i cump(ra cu +r(mezi de
aur$ dar mai cu %eam( ceea ce numai prin&ii au darul %(
alea+($ %( de%copere$ %( pl(tea%c( .i %( o'ere * dou( ta"
)louri de 7reuze .i dou( de Datteau$ dou( capete de
Van"9;cE$ dou( pei%a,e de Ru;%dael$ dou( de 7ua%pre$ un
Rem)randt .i un Hol)ein$ un <urillo .i un Tizian$ dou(
Tenier% .i dou( <etzu$ un Van"Hu;%um .i un A)raham
<i+non
N@
$ n %'r.it dou( %ute de mii de 'ranci n ta)louri
admira)il ncadrate/ Ramele !alorau aproape cit .i
pnzele/
1 Ei$ pricepi acum$ mo.ulic( F i %pu%e Ao%epha$ care$ inttrnd
pe o u.( %ecret( .i apropiindu"%e n !r'ul picioarelor pe
co!oarele per%ane$ .i %urprin%e%e adoratorul n halul
acela de uimire cnd urechile &i !,ie att de tare nct nu
mai auzi dect clocotul %ini%tru al deza%trului/ Cu!ntul
moulic, adre%at unui per%ona, att de %u%"pu% n ierarhia
admini%trati!( .i care zu+r(!e.te minunat ndr(zneala
ace%tor 'emei ce calc( n picioare !ie&ile celor mai de
%eam( oameni$ l ncremeni pe )aron/ Ao%epha$ m)r(cat(
toat( n al) .i +al)en$ era att de )ine mpodo)it( pentru
petrecerea aceea nct iz)utea %( r(%ar( ca o )i,uterie rar(
n mi,locul lu6ului or)itor/ 1 Nu"i minunat F continu( ea/
9ucele a in!e%tit aici tot c.tt+ul dintr"o a'acere n
comandit($ !nznd ac&iunile la pre& ridicat/ Nu"i pro%t
micu&ul meu duce/3 Numai
72 72
intii de alt(dat( .tiu %( %chim)e c(r)unele n aur/ na"
inte de ma%($ notarul mi"a adu% %( %emnez actul de pro"
nrietate cu chitan&a achit(rii pre&ului/ Am ca mu%a'iri
numai oameni de !az( * d:E%+ri+non$ Ra%ti+nac$ <a6ime$
enoncourt$ Verneuil$ a+in%Ei$ Roche'ide$ a 8al'erine
%i )ancherii Nucin+en .i du Tillet$ cu Antonia$ <ala+a$
Cara)ine .i 5chonte$ care te"au comp(timit cu to&ii/ E.ti
%i tu in!itat$ dar cu condi&ia %( )ei %in+ur dou( %ticle de
!in un+ure%c$ .ampanie .i !in de Cap
NN
$ ca %( 'ii la 'el
cu ei/ 5ntem cu to&ii prea porni&i ca %( nu 'i %u%pendat
%pectacolul de a%t("%ear( de la Oper( * directorul meu
e )eat ca un porc .i a nceput %( +roh(ie///
1 Vai I Ao%epha 3/// %tri+( )aronul/
1 Ce %tupide %nt e6plica&iile 3 l ntrerup%e ea zrn"
)ind/ 7nde.t:e"te$ pre&uie.ti tu .a%e %ute de mii de 'ranci
ct a co%tat ca%a .i mo)ila F E.ti tu n %tare %("mi o'eri
o rent( de treizeci de mii de 'ranci pe care ducele mi"a
d(ruit"o ntr"un cornet de co'eturi F/// No%tim( idee a
mai a!ut3
1 Ce depra!are 3 %pu%e con%ilierul$ care n clipa aceea
de 'urie ar 'i 'o%t n %tare %( %acri'ice diamantele %o&iei
%ale ca %( ia locul ducelui d:Herou!ille$ 'ie .i numai pen"
tru dou(zeci .i patru de ore/
1 <e%eria m"a '(cut depra!at( 3 r(%pun%e ea/: A 3 !a
%( zic( a.a iei lucrurile 3 9e ce n"ai %cornit .i tu o a'a
cere n comandit( F Bietul meu cotoi cnit) ar tre)ui
%("mi mul&ume.ti c( te p(r(%e%c tocmai n clipa cnd te
pre+(teai %( di%ttru+i pentru mine !iitorul %o&iei tale$
ze%trea 'etei .i/// A 3 pln+i 3 Imperiul e pe duc( 3/// mi
iau r(ma% )un de la Imperiu/
u( o poz( tra+ic($ declamnd *
0e eti acel ?ulot, eu nu te mai cunosc)...
i ie.i din camer(/
8rin u.a ntrede%chi%( p(trun%e%e$ ca o 'ul+erare$ un
!al de lumin( n%o&it de z+omotul or+iei n cre.tere .i
de aromele unui o%p(& dintre cele mai ale%e/
Cnt(rea&a %e ntoar%e ca %( %e uite prin u.a cr(pat(
i$ !(znd c( Hulot r(m(%e%e ncremenit locului ca o
%tatuie de )ronz$ '(cu un pa% nainte$ ap(rnd din nc6u/
1 9omnule$ %pu%e ea$ am d(ruit zdren&ele din %trada
Chauchat micu&ei Helo%e Bri%etout a lui Bi6iooi* dac(
!rei %("&i iei %cu'ia de )um)ac$ tr(+(toarea de cizme$ 2
73
cor%etul .i ceara pentru 'a!ori&i$ am l(%at !or)( acolo %(
&i %e dea totul la cerere/
Bat,ocura acea%ta n+rozitoare l %ili pe )aron %( ia%(
ca otn din 7ornora
NT
$ '(r( %( %e mai uite napoi$ cum
'(cu%e doamna/
Hulot %e ntoar%e aca%( p(.ind 'urio%$ !or)indu".,
%in+ur - .i +(%i 'amilia ,ucnd lini.tit( "hist-ul nceput
la plecarea lui$ pe zece centime 'i%a/ V(zndu".i %o&ul$
)iata Adeline crezu c( i %"a ntSmplat cine .tie ce neno"
rocire +roza!($ c( a 'o%t cum!a dezonorat/ Trecu Hor"
ten%ei c(r&ile .i l lu( pe Hector n acela.i %alona. unde$
cu cinci ore nainte$ Cre!el i prezi%e%e c( !a %'r.i n
cea mai ru.inoa%( mizerie/
1 Ce ai F l ntre)( ea n%p(imntat(/
1 O$ iart("m( .i n+(duie"mi %("&i i%tori%e%c toat(
tic(lo.ia/
i".i re!(r%( mnia timp de zece minute/ /1 9ar$
dra+ul meu$ i r(%pun%e cu eroi%m )iata 'emeie$ 'iin&ele
ace%tea nu .tiu ce"i dra+o%tea 3 9ra+o%tea curat( .i
de!otat( pe care o meri&i/ Cum te po&i ncumeta$ tu$ un
om att de de.tept$ %( lup&i cu un milion F 1 5cump(
Adeline /: e6clam( )aronul m)r(&i.n"du".i %o&ia .i
%trn+nd"o la piept/
Vor)ele )aroanei 'ur( ca un )al%am pe r(nile nc(
%n+ernde ale amorului propriu/
1 9e%i+ur$ de%poaie"l de a!ere pe ducele d:Herou"
!ille$ .i ai %( !ezi a'tinci c($ ntre noi doi$ ea n"ar mai
.o!(i 3 :
1 9ra+ul meu$ continu( Adeline '(cnd o ultim(
%'or&are$ dac( ai neap(rat( ne!oie de amante$ de ce
nu"&i iei$ ca domnul Cre!el$ o 'emeie care nu co%t( %cump$
dintr"o cla%( mai de ,o%$ care %( %e mul&umea%c( mult(
!reme cu pu&in/ Am 'i cu to&ii n c.ti+/ n&ele+ %( nu te
po&i lip%i de ce!a$ dar nu pricep de loc !anitatea///
1 O 3 ce 'emeie minunat( e.ti 3 %tri+( el/ 5nt un
)('rn ne)un$ nu merit %( am de %o&ie un n+er ca tine 3
1 Nu %nt dect Ao%e'ina Napoleonului meu$ i zi%e
ea cu o urm( de melancolie/
1 Ao%e'ina nu pre&uia ct tine$ i r(%pun%e el/ Vino$
!reau %( ,oc "hist cu 'ratele meu .i cu copiii/ Tre)uie
%( m( ocup %erio% de me%eria de tat( de 'amilie$ %"o m(rit
pe Horten%e .i %("l nmormntez pe de%'rnatul din mine/
L@
1
74
GGG #i i n& a aceea t r e)ui e %( ' i e cu t ot ul l i p%i t a de +u%t
dad l pre' er ( pe al t ul l ui Hect or al meu$ %pu%e )i at a
Adel i ne$ mi .cat ( de )un(t at ea l ui / Eu nu t e" a. ceda pentru
t ot aurul di n lume/ Nu n& el e+ cum t e poate p(r(%i o
'emei e c nd are norocul %( 'i e i u)i t ( de t i ne 3
8r i !i r ea cu car e )ar onul r (% pl (t i ' anat i %mul %o& i ei
%al e o nt (r i n con!i n+er ea c( )l nde& ea . i %upuner ea
% nt cel e mai put erni ce arme al e 'emei i / 9ar ai ci %e n"
.el a/ 5ent i ment el e no)i l e du%e p n( l a e6a+er ar e dau
aproape acel ea.i r ezul t at e ca mari l e !i ci i / Bonapart e a
a, un% mp(rat 'i i ndc( a t ra% n popor di n apropi erea l o"
cul ui unde udo!i c al QVT" l ea .i " a pi er dut t r onul %i
capul 'i i ndc( n"a n+(duit %( %e !er%e % n+el e unui oare"
care domn 5auce
NL
/
A doua zi $ Hort en%e$ care dormi %e cu pecet ea l ui
Dence%l a% %u) pern($ ca %( nu %e de%part ( de ea$ %e m"
)r (c( di %"de"di mi nea& ( .i t ri mi %e !or)( t at (l ui ei %( !i n(
n +r (di n( de ndat ( ce %e !a % cul a/
C(t re ora nou( .i , um(t at e$ t at (l $ ndepl i ni nd ru+("
mi nt ea ' et ei $ o l u( de )r a& .i porni r( mpr eun( de" a l un"
+ul chei ur i l or$ t r ec nd pe 8odul re+al .i ndr ept ndu" %e
%pre pi S' a Car rou%el $
1 Hai % ( um)l (m a. a$ ca . i cum am hoi n(r i $ t (t i
cul e$ zi %e Hor t en% e t r ec nd de por t i & a ce d(dea n pi a& a
aceea i men%(/
1 5( hoi n(r i m pe" ai ci F/ / / o nt r e)( t at (l pe un t on
ze'lemitor/
1 Ne" am n& el e% doar %( mer +em l a muzeu$ . i ui t e$
e6cl am( ea ar (t nd %pr e )ar(ci l e propt i t e de zi duri l e ca
%el or a.ezat e cu una di nt r e ' a& ade %pr e %t r ada 9o;enne$
acol o % nt ni .t e ma+azi ne cu l ucr ur i de ocazi e .i cu t a
)louri//$
1 Ver i .oar a t a l ocui e.t e pe ai ci / / /
1 t i u$ dar nu t r e)ui e %( ne !ad(/ / /
1 i ce !rei %( 'aci F nt r e)( )aronul t rezi ndu"%e de
odat ( l a t r ei zeci de pa.i de 'ere%t rel e doamnei <arne''e$
car e" i r (%(r i pe nea.t ept at e n mi nt e/
WHort en%e l du%e pe t at (l ei %pre !i t ri na unei a di nt re
pr(!(l i i l e %i t uat e n col & ul +rupul ui de ca%e a.ezat de" a
l un+ul +al eri i l or )(t r nul ui u!ru$ cu 'a& a %pre pal at ul
Nant e%/ #at a i nt r ( n pr (!(l i e$ i ar t at (l $ r (m n nd a' ar (
ee cu ochi i l a ' er e%t r el e dr (+(l a.ei doamne <ar ne' ' e$
car e .i l (%a%e n a, un i ma+i nea n i ni ma )(t r nul ui +a"
LN
iai6t$ ca un leac pentru lo!itura ce a!ea %( primea%c( 1
nu %e putu mpotri!i dorin&ei de a pune n practic( %'a"
tul pe care i"l d(du%e %o&ia %a/
1 5( ne ocup(m deci de micile )ur+heze$ %e +ndi
el, amintindu".i de 'armecele doamnei <arne''e/ #emeia
acea%ta m"ar 'ace %"o uit repede pe lacoma Ao%epha/
9ar iat( ce %e petrecu .i n pr(!(lie .i a'ar($ n ace" la.i timp/
8ri!ind %pre 'ere%trele noii %ale ale%e$ )aronul l !(zu
pe %o&ul ace%teia$ care .i peria %in+ur redin+ota .i p(rea
c( %t( totodat( la pnd($ a.teptSnd pe cine!a/ Temndu"%e %(
nu 'ie z(rit .i apoi$ mai trziu$ recuno%cut$ )aronul
ndr(+o%tit ntoar%e %patele %tr(zii 9o;enne$ dar numai
pe trei %'erturi$ n a.a 'el nct %( mai poat( arunca din
cnd n cnd cte o ochire ntr"acolo/ <i.carea acea%ta l
'(cu %( %e ntlnea%c( aproape na% n na% cu doamna
<arne''e$ care$ !enind din%pre chei$ urca %trada ndrep"
tndu"%e %pre ca%(/ Valerie a!u o tre%(rire puternic( %u)
pri!irea uimit( a )aronului .i i r(%pun%e cu o ochead(
de mirono%i&(/
1 No%ttm( 'emeie 3 e6clam( )aronul/ <erit( %( 'aci
pentru ea orice ne)unii 3
1 Nu cum!a$ domnule$ i %pu%e ea ntorcndu"%e ca o
'emeie ce".i ia inima n din&i$ nu cum!a dumnea!oa%tr(
%nte&i domnul )aron Hulot F
Baronul$ din ce n ce mai uimit$ '(cu un %emn a'ir" mati!/
1 Atunci$ 'iindc( ntSmplarea ne"a unit de dou( ori
pri!irile$ .i am norocul %( !( %trne%c curiozitatea ori
%( !( intere%ez$ ndr(zne%c %( !( %pun c($ n loc %( 'a"
ce&i ne)unii$ mai )ine a&i 'ace dreptate/// 5oarta %o&ului
meu e n minile dumnea!oa%tr(///
1 A%ta n%eamn( F/// ntre)( +alant )aronul/
1 C( %o&ul meu e 'unc&ionar la direc&ia dumnea
!oa%tr( din <ini%terul de R(z)oi$ n di!izia domnului
e)run$ .i lucreaz( n )iroul domnului Coduet$ r(%pun%e
ea %urznd/
1 5nt di%pu%$ doamn(/// doamn( F
1 <arne''e/
1 9r(+(la.( doamn( <arne''e$ %nt di%pu% %( 'ac
chiar o nedreptate pentru ochii dumitale 'rumo.i/// n
ca!a n care %tai locuie.te o !ar( de"a mea/ Am %( trec
76
eZN !izitez zilele ace%tea$ ct de curnd
-
!ino te ro+ .i
dumneata acolo$ %("mi prezin&i pln+erea/
/GG Ierta&i"mi ndr(zneala$ domnule )aron - am cute
zat %( !( !or)e%c a%t'el numai din pricin( c( %nt lip
%it( de %pri,in/
1A I A '
GGG O$ domnule$ !( n.ela&i$ %pu%e ea plecnd ochii/
Baronului i %e p(ru c( %oarele di%p(ru%e dintr"o dat(/
GGG <( a'lu n'tr"o %itua&ie di%perat($ dar %nt 'emeie
cin%tit($ urm( ea/ <i"am pierdut acum .a%e luni %in+urul
protector$ pe mare.alul <ontcornet/
1A 3 E.ti 'iica lui F
1 9a$ domnule$ dar nele+itim($ .i nu m"a recuno%cut/
1Ca %("&i poat( l(%a o parte din a!ere F
1 Nu mi"a l(%at nimic$ domnule$ c(ci nu %"a +(%it
nici un te%tament/
1 Vai 3 )iata 'eti&($ a.a e$ mare.alul a c(zut lo!it
de apople6ie/// 9ar nu"&i pierde n(de,dea $2 'ata unuia
dintre cei mai mari !ite,i ai Imperiului merit( ce!a/
9oamna <arne''e %e nclin( cu +ra&ie$ mndr( de
%ucce%ul ei tot pe att ct .i )aronul de al lui/
1/ 9e unde nai)a %e ntoarce att de de!reme F %e
ntre)( el %tudiind mi.carea unduioa%( a rochiei pe care
.i"o le+(na$ poate cam cu prea mult( +ra&ie/ 9e la )aie
nu te ntorci cu o 'i+ur( att de o)o%it($ .i apoi !(d c(
%o&ul o a.teapt(/ Nu pricep nimic - a%ta m( pune pe
+nduri/
9up( ce doamna <arne''e intr( n ca%($ )aronul .i
aminti c( ar tre)ui %( !ad( ce 'ace 'ata lui n pr(!(lie/
9nd %( intre cu capul %pre 'ere%trele doamnei <arne''e$
'u ct pe aci %( %e lo!ea%c( de un tn(r cu 'runtea palid(
.i ochii cenu.ii$ %c(p(r(tori$ m)r(cat ntr"un parde%iu
de !ar( din ln($ ne+ru$ cu pantaloni de pnz( +roa%a
i panto'i cu +het're de piele +al)en($ care ie.ea ca un
n(uc - %e uit( dup( dn%ul .i l !(zu 'u+ind %pre ca%a
doamnei <arne''e$ unde di%p(ru/ 5trecurndu"%e n pr("
!(lie$ Horten%e z(ri%e numaidect 'rumo%ul +rup$ e6pu%
pe o ma%( a.ezat( n dreptul u.ii/
9e n"ar 'i 'o%t dinainte pre+(tit( %( !ad( o
capodoper($ tn(ra 'at( ar 'i r(ma% uimit( de ceea ce %e
nume.te brio, adic( %tr(lucirea proprie marilor crea&ii$
Rea care$ cu %i+uran&($ ar 'i putuiF %( pozeze n Italia pen"
tru o %tatuie ntruchipnd acel Brio.
77
Nu toate operele oamenilor de +eniu au aceea.i %tr("
lucire$ aceea.i %plendoare ce ncnt( ochii tuturor$ chiar
a nepricepu&ilor/ A%t'el$ unele dintre ta)lourile lui Ra"
'ael$ ca$ de pild($ !e%tita +chimbare la fa %au *adona
din @oli=no .i 're%cele de la Vatican$ cele)rele +tanze,
nu"&i %tSrne%c din prima clip( admira&ia ca 'aimo%ul Vio-
lonist din +aleria 5ciarra$ %au portretele 'amiliei 9oni$
Vedenia lui Bzechiel din +aleria 8itti$ 0rumul calvarului
din +aleria Bor+he%e$ %au 9unta @ecioarei din muzeul
Brera din <ilano/ 9e a%emenea$ +intul Con Boteztorul
%au +fintul 8uca pieptnnd-o pe @ecioara *ria, de la
Academia din Roma$ nu te ncnt( ca 7ortretul lui 8eon
al >-lea .i ca *adona din 0resda. Totu.i$ ace%te ta)louri
au aceea.i !aloare/ <ai mult3 +tanzele .i +chimbarea la
fa, picturile n $camaieu4
N>
.i cele trei ta)louri de .e"
!alet din Vatican %nt ultima e6pre%ie a %u)limului .i a
de%(!r.irii/ 9ar capodoperele ace%tea cer de la admira"
torul cel mai in%truit o anumit( concentrare .i pricepere
ca %( poat( 'i n&ele%e n ntre+ime $" pe cnd Violonistul,
9unta @ecioarei, Vedenia lui Bzechiel &i p(trund dintr"o
dat( n %u'let prin por&ile ochilor$ punnd %t(pnire pe
tine - .i"&i place %( le prime.ti a%t'el '(r( nici o %'or&are -
nu"i de%(!r.irea arti%tic($ e 'ericirea/ E6emplul do!e"
de.te c( .i n '(urirea operelor de art( inter!ine ntm"
plarea$ ca n 'amiliile unde %e na%c copii 'ericit nze%"
tra&i$ care !in pe lume 'rumo.i$ '(r( %(".i chinuia%c(
mama$ c(rora totul le %urde$ c(rora totul le iz)ute.te n
!ia&( - e6i%t( pe lume$ cum %"ar %pune$ 'lorile +eniului$
ca .i 'lorile iu)irii/
Ace%t brio, cu!nt italiene%c intraducti)il$ care a n"
ceput %( 'ie 'olo%it .i la noi$ e tr(%(tura caracteri%tic(
primelor opere/ E rodul z)urd(lniciei pline de a!nt a
talentului tn(r$ z)urd(lnicie ce %e treze.te uneori .i mai
trziu$ n unele cea%uri 'ericite$ dar ace%t )rio nu mai
porne.te atunci din inima arti%tului - .i n loc %( %e re"
!er%e a%upra operei$ ca 'l(c(rile unui !ulcan$ !ine din"
a'ar($ datorit( 'eluritelor mpre,ur(ri$ dra+o%tei$ ri!ali"
t(&ilor$ uneori ucrei$ .i de cele mai multe ori cerin&elor
imperioa%e ale +loriei/
7rupul lui Dence%la% era$ 'a&( de operele %ale !ii"
toare$ ceea ce e%te 9unta @ecioarei 'a&( de ntrea+a
oper( a lui Ra'ael$ primul pa% pe care l 'ace talentul cu
o nentrecut( +in+(.ie$ cu !ioiciunea .i plin(tatea %ur"
78
z
(toare a copil(riei$ ca o 'or&( a%cun%( %u) 'ormele roz"
al)e$ pre%(rate de +ropi&e ce r(%pund ca ni.te ecouri la
,"&%ul mamei/ 5e zice c( prin&ul Eu+en a pl(tit patru %ute
,e mii de 'ranci pe ta)loul ace%ta$ care poate !alora .i
u
n milion ntr"o &ar( n care %e +(%e%c pu&ine opere de
Ra'ael$ dar nimeni n"ar da un pre& att de mare pe cea
mai 'rumoa%( 're%c($ cu toate c( e%te mult %uperioar(
c
a !aloare arti%tic(/
Horten%e .i %t(pni entuzia%mul$ +ndindu"%e la ce
%um( %e ridicau economiile ei$ .i l ntre)( pe ne+u%tor
cu un aer nep(%(tor *
1 Ct co%t( a%ta F
1 O mie cinci %ute de 'ranci$ r(%pun%e ne+u%torul
aruncnd o pri!ire plin( de n&ele% unui tn(r ce %t(tea
pe un %c(una. ntr"un col&/
Tn(rul r(ma%e nm(rmurit !(znd capodopera !ie a
)aronului Hulot/ Horten%e$ a%t'el pre!enit($ l recu"
no%cu pe arti%t dup( ro.ea&a ce"i m)u,ora o)ra,ii n+(l"
)eni&i de %u'erin&( - !(zu %tr(lucind n ochii %(i cenu.ii
o %cnteie aprin%( de ntre)area ei - i pri!i chipul %la)
.i %co'lcit ca de %chimnic - i pl(cur( ne%pu% +ura"i
roz($ )ine conturat($ )(r)ia delicat( .i p(rul ca%taniu
cu 'ir m(t(%o% cum l au %la!ii/
1 9ac( ar co%ta o mie dou( %ute de 'ranci$ r(%pun%e
ea$ &i"a. %pune %( mi"l trimi&i aca%(/
1 E un lucru antic$ domni.oar($ o)iect( ne+u%torul$
care$ la 'el ca to&i con'ra&ii %(i$ credea c( a %pu% totul
cu ace%t nec plus ultra
*
al !nz(torilor de !echituri/
1 <( iart($ domnule$ dar e '(cut anul ace%ta$ r(%
pun%e ea lini.tit($ .i am !enit tocmai %( te ro+$ dac( ne
n&ele+em din pre&$ %("l trimi&i .i pe arti%t$ c(ci am
putea %("i procur(m cte!a comenzi mai n%emnate/
1 9ac("i dau lui o mie dou( %ute de 'ranci$ mie
ce"mi mai r(mne F Tr(ie%c din ne+u%torie$ zi%e omul
cu )lnde&e/
1 A 3 da$ e ade!(rat$ e6clam( copila$ .i pe 'a&a ei
'recu o e6pre%ie de di%pre&/
21 ua&i"l$ domni.oar( 3 <( n&ele+ eu pe urm( cu
ne+u%torul$ %tri+( li!onianul$ ie.indu".i din 'ire/
5nt autorul +rupului$ ad(u+( el 'ermecat de 'ru"
mu%e&ea n+erea%c( a Horten%ei .i de dra+o%tea ce"o
(tn pentru art( - de zece zile !in de trei ori pe zi aici
79
%( !(d dac( %e +(%e.te cine!a %("i pre&uia%c( !aloarea .i
%("l cumpere/ 5nte&i prima mea admiratoare$ lua&i"H 3 1
Vino pe%te o /or($ domnule$ mpreun( cu ne+u%torul///
Iat( cartea de !izit( a tat(lui meu$ i %pu%e Horten%e/
Apoi$ n timp ce ne+u%torul trecu%e ntr"o camer(
al(turat( ca %( n!elea%c( %tatuia cu o pnz($ i .opti$
%pre marea uimire a arti%tului$ care crezu c( !i%eaz( *
1 Te %'(tuie%c %pre )inele dumitale$ domnule Den"
ce%la%$ %( nu ar(&i nim(nui cartea acea%ta de !izit($ .i
mai cu %eam( %( nu dez!(lui domni.oarei #i%cher$ care"i
!eri.oara noa%tr($ numele cump(r(torului/
a cu!intele 0!eri.oara noa%tr(4 arti%tul r(ma%e
n(ucit$ i %e p(ru c( %"a de%chi% cerul .i c( !ede n 'ata
%a o E!( c(zut( de"acolo/ Vi%a%e la !eri.oara 'rumoa%($
de care"i !or)i%e i%)eth$ tot a.a cum Horten%e !i%a la
iu)itul !eri.oarei ei .i %e +ndi%e$ !(znd"o intrind *
$$Ah$ de"ar 'i ca dn%a l!
V( pute'i nchipui ce pri!ire n'l(c(rat( %chim)ar(
amndoi$ c(ci ndr(+o%ti&ii !irtuo.i nu %nt n %tare de
nici o pre'(c(torie/
1 9ar ce 9umnezeu 'aci aici F o ntre)( )aronul pe 'iica %a/
1 <i"am cheltuit cei o mie dou( %ute de 'ranci$
economiile mele $R %( mer+em/
l lu( iar(.i de )ra& pe tat(l %(u$ care repet( * 0O
mie dou( %ute de 'ranci4 3
1 Ba chiar o mie trei %ute 3/// dar ai %("mi mpru"
mu&i 'u di'eren&a/
1 i/// .i pe ce ai putut cheltui o %um( att de mare
n du+heana a%ta F
1 Ei$ a'l( atunci c( %uma nu"i att de mare dac( la
pre&ul (%ta mi"am +(%it un )(r)at$ r(%pun%e 'ericit(
Horten%e/
1 Un )(r)at n pr(!(lia a%ta F
1 A%cult($ t(ticule$ te"ai mpotri!i %( m( m(rit cu
un mare arti%t F
1 Nu$ copila mea/ n !remea de azi$ un mare arti%t
'"e un prin& '(r( titlu- e +loria .i )o+(&ia$ care"% cele
mai de %eam( calit(&i %ociale$ dup( !irtute$ ad(u+( el
cu un ton de re%pect cam ipocrit/
1 Bine^n^ete.WzANe Horten%e/ i ce /p(rere a, de%pre
5CUlp t;CfF
GGG E o me%erie 'oarte in+rat($ ro%ti Hulot dnd din
cap/ Tre)uie$ pe ln+( mult talent$ .i mult( protec&ie$
c(ci +u!ernul e %in+urul con%umator/ E o art( '(r( po%i"
)ilit(&i de de%'acere$ a%t(zi cnd nu mai e6i%t( nici a!eri
mari$ nici :palate mo.tenite$ nici ma,orat
TI
$ nimic din
!ia'a lar+( de odinioar(/ Nu ne mai putem mpodo)i
ca%ele dect cu 'a)louri mici$ cu %tatuete $R de aceea$
artele !or 'i %ilite %( tind( c(tre mic.
GGG 9
ar
un mare arti%t$ care .i"ar putea pla%a lucr(
rile/// urm( Horten%e/
1A%ta ar 'i %olu&ia pro)lemei/
1 i dac( ar a!ea .i protec&ie F
21 Ar 'i .i mai )ine/
1i no)il F
1Nu$ z(u 3
1Conte/
1i %culpteaz( 3
1E %(rac3
1 i %e )izuie pe a!erea domni.oarei Horten%e
Hulot F ntre)( ze'lemitor )aronul$ uitndu"%e n ochii
'iicei %ale cu o pri!ire de inchizitor/
1 Arti%tul acela mare$ contele care %culpteaz($ a
!(zut"o chiar adineaori pe 'iica dumitale pentru prima
oar( n !ia&a lui .i numai cinci minute$: domnule )aron$
ro%ti lini.tit( Horten%e/ tii$ dra+( t(ticule$ ieri$ pe cnd
erai la Camer($ mama a le.inat/ 9e.i pretinde c( a 'o%t
numai un le.in ner!o%$ eu cred c( la mi,loc e alttee!a -
!reo %up(rare a%cun%( din pricin( c( n"a iz)utit m(ri
ti.ul meu$ c(ci mi"a %pu% c( !rnd %( %capi de mine///
1 Te iu)e.te prea mult ca %( 'i 'olo%it a%t'el de
!or)e$//
1 8u&in parlamentare$ ad(u+( Horten%e rznd - nu$
nu %"a %lu,it de cu!ntul ace%ta - eu n%( .tiu c( o 'at(
de m(ritat care nu %e m(rit( e o po!ar( pentru ni.te
p(rin&i cum%ecade/ i mama e de p(rere c( dac( %"ar
prezenta un om ener+ic .i talentat$ care %"ar mul&umi
cu o ze%tre de treizeci de mii de 'ranci$ am 'i cu to&ii
'erici&i 3 n %'r.it$ %ocoate c( tre)uie %( m( deprind cu
+ndul unui trai mode%t .i %( nu m( la% n.elat( de
!i%uri prea 'rumoa%e/// A%ta n%eamn( c( nu %e mai 'ace
c(%(toria .i c( am r(ma% '(r( ze%tre/
81
1R <ama ta e o 'emeie )un( .i nepre&uit($ un %u'let
no)il$ zi%e tat(l$ umilit pn( n adncul %u'letului .i
)ucurndu"%e totodat( de acea%t( de%t(inuire/
1 Ieri mi"a %pu% c("i dai !oie %(".i !nd( diaman"
tele ca %( m( pot m(rita - dar eu dore%c %(".i p(%treze
diamantele .i a. !rea %("mi +(%e%c %in+ur( %o&ul/ Cred
c( am .i +(%it un pretendent care i"ar con!eni .i
mamei///
1 Aici$ n pia&a Carrou%el 3/// ntrPo %in+ur(
dimi
nea&( F
1 O$ tat($ rul are rdcini mai adinei, r(%pun%e ea
cu .iretenie/
1 Haide$ 'etito$ de%t(inuie.te"i tatei ce %"a ntmplat$
o ndemn( el cu un aer dezmierd(tor$ a%cunzndu".i n
+ri,orarea/
9up( ce )aronul i '(+(dui c("i !a p(%tra taina$
Horten%e i po!e%ti pe %curt cele a'late de la !eri.oara
Bette/ i$ ca %(" con!in+( c( pre%upunerile i erau n"
temeiate$ dup( ce a,un%er( aca%( i ar(t( 'aimoa%a
pecete/ Tat(l admir( i%cu%in&a de care dau do!ad( 'e"
tele cnd %nt mnate de in%tinct$ recuno%cnd n %inea
lui ct de %implu era planul pe care dra+o%tea ideal( l
in%u'la%e ntr"o %in+ur( noapte ace%tei 'ete ne!ino!ate/ 1
Ai %( !ezi ndat( capodopera pe care am cump(rat"o$
tre)uie %"o aduc( chiar acum ne+u%torul$ .i cu el !ine .i
Dence%la%/// Cel care"i n %tare %( modeleze un
a%emenea +rup e %ortit %( 'ac( a!ere - ar tre)ui %("l
a,u&i %( capete comanda unei %tatui$ .i apoi un loc la
In%titut///
1 O iei cam repede 3 e6clam( tat(l/ 9ac( ar 'i dup(
tine$ !"a'i .i c(%(tori n termenul le+al de un%prezece
zile///
1 Tre)uie %( a.tep&i un%prezece zile F ntre)( ea
rznd/ 9oar m"am ndr(+o%tit de el n cinci minute$ cum
te"ai ndr(+o%tit .i dumneata de mama$ !(znd"o$ iar el
m( iu)e.te ca .i cnd ne"am cunoa.te de doi ani/ 9a$
%pu%e ea$ la un +e%t pe caire"l '(cu tat(l ei$ am citit
zece !olume de dra+o%te n ochii lui/ V"a&i mai mpo
tri!i$ dumneata .i mama$ %("l iau de )(r)at$ dac( %"ar
do!edi un om de +eniu F 5culptura e%te cea dinti din
tre arte 3 %tri+( ea )(tnd din palme .i %(rind prin ca%(/
tii ce$ am %("&i mai de%t(inuie%c ce!a///
1 <ai e%te .i altce!a F/// %e mir( tat(l zm)ind/ >M
"i
#lec(reala acea%ta copil(rea%c( .i ne!ino!at( ii li"
ni.ti%e pe deplin/
GGG O m(rturi%ire de cea mai mare n%emn(tate$
adau+( ea/ l iu)eam .i nainte de a"l cunoa.te$ dar de
o or( de cnd l"am !(zut %nt ne)un( dup( el 3
GGG Cam prea ne)un($ '(cu )aronul$ care %e )ucura
!(znd pa%iunea acea%ta att de nai!(/
GGG 5( nu m( pedep%e.ti pentru ncrederea ce &i"o
ar(t$ replic( ea/ E att de )ine %( po&i %pune '(r( %'ial(
unei inimi calde de p(rinte * $$Iu)e%c .i %nt 'ericit( c(
iu)e%c34 Ai %("l !ezi pe Dence%la% 3 Ce 'runte plin( de
melancolie 3/// ochi cenu.ii n care %tr(luce.te %oarele +e"
niului 3/// .i ct( di%tinc&ie 3 Crezi c( i!onia e o &ar(
'rumoa%( F/// Veri.oara Bette %("i 'ie %o&ie$ ea care ar
putea %("i 'ie mam( F/// Ar n%emna o crim( 3 Ct %nt de
+eloa%( de tot ce"a '(cut pentru el 3 Cred c( n"are %"o
)ucure c(%(toria mea/
1 A%cult($ n+era.ule$ %("i m(rturi%im totul mamei
tale$ zi%e )aronul/
1 Ar tre)ui %("i ar(t pecetea$ .i i"am '(+(duit !eri"
.oarei %( n"o tr(dez$ c(ci %e teme de +lumele mamei$
r(%pun%e Horten%e/
1 Ai %crupule n ce pri!e.te pecetea$ dar nu te %'ie.ti
%("i 'uri !eri.oarei tale iu)itul/
1 #(+(duiala pri!e.te pecetea$ nu .i autorul$
ntmplarea acea%ta$ de o %implitate patriarhal($ %e
potri!ea de%tul de )ine cu %itua&ia$ necuno%cut( de al&ii$
a 'amiliei - de aceea$ )aronul$ ar(tndu"%e )ucuro% de n"
crederea ce i"o ar(ta%e 'ata$ i %pu%e c( de aici nainte
tre)uia %( la%e toate n +ri,a n&elepciunii p(rinte.ti/
1 n&ele+i$ copila mea$ nu"i trea)a ta %( te a%i+uri
dac( iu)itul !eri.oarei tale e conte$ dac( are acte n re
+ul( .i dac( purtarea lui e onora)il(/// Ct de%pre !eri
.oara ta$ a re'uzat cinci pretenden&i cnd era cu dou(zeci
de ani mai tn(r( - n"o %( 'ie a%ta o piedic($ la%: pe mine/
1 A%cult($ tat( * dac( !rei %( m( !ezi m(ritat($ %(
nu pomene.ti nimic !eri.oarei de%pre ndr(+o%titul no%
tru pn( n clipa cnd !om %emna contractul de c(%(to
rie/// 9e .a%e luni o tot ntre) de%pre a%ta 3/// tii$ %imt la
ea ce!a de nen&ele%///
1 Ce F ntre)( tat(l intri+at/
1 8arc( %e uit( cam urt cnd m( intere%ez prea mult
de iu)itul ei$ chiar cnd o 'ac n +lum(/ In'ormeaz("te
83
de%pre el$ dar la%("m( i%( m( de%ou'c %in+ur(/ 5( ai n"
credere n mine $2 !ezi c( nu"&i a%cund nimic/
19omnul a %pu% * 0(%a&i copiii %($ !in( la mine '! :
tu e.ti n%( unul dintre aceia care !in mereu$ %pu%e cu
o urm( de ironie )aronul/
9up( ma%( 'ur( anun&a&i ne+u%torul$ arti%tul .i +ru"
pul$ m)u,orarea ce ncin%e )ru%c o)ra,ii 'etei o nelini.ti
n prima clip( pe )aroan($ apoi o '(cu %( 'ie +ri,ulie/
Tul)urarea Horten%ei$ pri!irile"i n'l(c(rate i dez!(luir(
numaidect taina pe care inima tinerei 'ete n"o putea
a%cunde/
Contele 5tein)ocE$ ^n hain( nea+r($ i p(ru )aronului
un tn(r deo%e)it de di%tin%/
1Ai putea %( 'aci o %tatuie de )ronz F l ntre)( el
lund n mn( +rupul/
9up( ce"l admir($ l trecu %o&iei %ale$ care nu %e pri"
cepea de loc la %culptur(/
1 Nu"i a.a$ mam($ c("i minunat F .opti Horten%e la
urechea )aroanei/
1 O %tatuie$ domnule )aron F E mult mai u.or de '(
cut dect o pendul( ca a%ta$ pe care dumnealui a 'o%t att
de dr(+u& %"o aduc( aici$ r(%pun%e arti%tul la ntre)area
)aronului/
Ne+u%torul tocmai punea pe )u'etul din %u'ra+erie
modelul n cear( al celor dou(%prezece ore pe care Cu"
pidonii ncercau %( le oprea%c(/
1 a%("mi mie pendula$ zi%e )aronul nm(rmurit de
'rumu%e&ea ace%tei opere$ c(ci !reau %"o ar(t mini.trilor
de Interne .i de Comer&/
1 Cine"i tn(rui ace%ta care te intere%eaz( att de
mult F o ntre)( )aroana pe 'ata ei/
1 Un arti%t de%tul de )o+at pentru a".i e6ploata %in
+ur ace%t model ar putea c.ti+a cu el o %ut( de mii de
'ranci$ %pu%e ne+u%torul cu un aer de cuno%c(tor .i tot
odat( mi%terio%$ !(znd pri!irile pe care .i le aruncau cei
doi tineri/ E de a,un% %( !inzi dou(zeci de )uc(&i a opt
mii de 'ranci una$ c(ci montarea 'iec(rui e6emplar ar
co%ta trei mii de 'ranci $R apoi$ numerotnd toate e6em
plarele .i di%tru+nd modelul$ nu"i +reu de +(%it dou(zeci*
de amatori care %( 'ie ncnta&i %( ai)( numai ei o a%t'el
de lucrare/
84
GGG O %ut( de mii de 'ranci 3 e6clam( 5tein)ocE$ uitn"
du"%e pe rnd la ne+u%tor$ la Horten%e$ la )aron .i )a"
roan(/
1 9a$ o %ut( de mii de 'ranci 3 repet( ne+u%torul$ .i$
dac( a. 'i de a,un% de )o+at$ !i l"a. cump(ra eu cu
dou(zeci de mii de 'ranci- c(ci$ di%tru+nd ori+inalul$
r(mn %in+urul proprietar/// 9ar capodopera acea%ta ar
tre)ui %( 'ie cump(rat( de !reun prin& din cei mari$ cu
treizeci %au patruzeci de mii de 'ranci$ ca %(".i mpodo
)ea%c( %alonul/ Nimeni n"a iz)utit nc( %( creeze n do
meniul arti%tic o pendul( care %( mul&umea%c( totodat(
.i pe )ur+hez .i pe ne+u%tor$ .i opera de 'a&($ domnule$
e dezle+area ace%tei pro)leme att de +rele///
1 Iat( comi%ionul dumitale$ i %pu%e Horten%e pu"
nnd cinci monede de aur n palma ne+u%torului care %e
retra%e/
1 5( nu !or)e.ti nim(nui de !izita acea%ta$ i zi%e
ne+u%torului arti%tul$ a,un+ndu"l din urm( la u.(/ 9ac(
te ntrea)( cine!a unde am du% +rupul$ %pune c( la du
cele d:Herou!ille$ !e%titul amator de art( care locuie.te
n %trada Varenne%/
Ne+u%torul d(du din cap n %emn de ncu!iin&are/
1 Care"i numele dumitale F ntre)( )aronul cnd ar
ti%tul %e ntoar%e/
1 Contele 5tein)ocE/
"1 Ai acte care %"o do!edea%c( F
1 9a$ domnule )aron$ am n lim)a ru%( .i +erman($ /
dar nu %nt le+alizate///
1 Crezi c( ai putea 'ace o %tatuie de trei metri F
1 9e%i+ur/
1 Bine$ atunci$ dac( per%oanele cu care am %( m(
%'(tuie%c &i !or pre&ui lucr(rile$ !oi putea o)&ine pentru
dumneata comanda %tatuii ce %e !a ridica mare.alului
<ontcornet pe mormntul de la 8ere"achai%e/ <ini%te
rul de R(z)oi .i 'o.tii o'i&eri din +arda imperial( contri
)uie cu o %um( de%tul de n%emnat( ca %( a!em dreptul
%( ne ale+em %in+uri arti%tul/
1 O$ domnule$ ar da norocul pe%te mine 3 ro%ti 5tein
)ocE cople.it de"atta 'ericire ce"i !enea dintr"o dat(/
1 5( n"ai nici o +ri,($ r(%pun%e )ine!oitor )aronul$
dac( cei doi mini.tri c(rora le !oi ar(ta +rupul .i mode"
ul de pendul( !or 'i ncnta&i de crea&iile dumitale$ ca
riera &i"e ca .i a%i+urat(///
>N
Horten%e %trn+ea ct putea de tare )ra&ul tat(lui ei$
1 Adu"mi hrtiiie dumiale .i nu pomeni nim(nui ni
mic de%pre %peran&ele pe care le ai$ nici chiar )(trnei
noa%tre !eri.oare Bette/
1 i%)eth F %tri+( doamna Hulot$ care n&ele+ea
acum %copul urm(rit$ '(r( %( poat( )(nui n%( mi,loacele/
1 V"a. putea do!edi priceperea mea '(cnd )u%tul
doamnei/// ad(u+( Dence%la%/
Iz)it de 'rumu%e&ea doamnei Hulot$ arti%tul .i purta
ochii de la mam( la 'at($
1 Vezi$ domnule$ %"ar putea ca !ia&a %("&i %urd(
de acum nainte$ zi%e )aronul deplin cucerit de n'(
&i.area 'in( .i di%tin%( a contelui 5tein)ocE/ Te !ei con
!in+e n curnd c(:nimeni la 8ari% nu".i iro%e.te zadar
nic talentul .i c( totdeauna munca %t(ruitoare .i a'l(
r(%plata/
Ro.ind$ Horten%e i ntin%e tn(rului o dr(+(la.(
pun+( al+erian( cu .aizeci de monede de aur/ Arti%tul$
r(ma% totu.i +entilom$ r(%pun%e la m)u,orarea Horten"
%ei cu aceea.i %'ial( u.or de interpretat/
1 Nu cum!a %nt primii )ani pe care"i prime.ti pen
tru munca dumitale F ntre)( )aroana/
1 9a$ doamn($ pentru munca mea arti%tic($ dar nu
pentru truda mea$ c(ci am muncit .i ca lucr(tor///
1 Atunci %( n(d(,duim c( )anii 'etei mele au %("&i
poarte noroc 3 i %pu%e doamna Hulot/
1 i ia"i '(r( nici o +ri,($ ad(u+( )aronul !(znd c(
Dence%la% &inea n mn( pun+a a.a cum o primi%e/ Banii
ace.tia i !om lua napoi de la !reun mare per%ona, %au
poate chiar de la un prin&$ care ni"i !a ntoarce cu do"
)nd( nzecit( ca %( pun( mna pe o oper( ncnt(toare/
1 O$ tat($ &in prea mult la ea ca %"o cedez cui!a$
chiar prin&ului mo.tenitor 3
1 A. putea 'ace pentru domni.oara un +rup .i mai
'rumo%/
1 9ar nu !a mai 'i acela.i$ r(%pun%e ea/
Apoi$ parc( ru.inat( c( !or)i%e prea mult$ %e du%e n
+r(din(/
1 Cnd m( !oi ntoarce aca%($ am %( di%tru+ tiparul
.i modelul$ zi%e 5tein)ocE/
1 Ne"am n&ele%$ mi aduci hrtiiie .i !ei a'la ct de
curnd de mine$ dac( !ei core%punde p(rerii ce mi"am
'(cut"o de%pre dumneata/
88
:
* -
r
.
Auzind acea%t( 'raz($ arti%tul n&ele%e cS tre)uia %(
%e
retra+(/ 9up( ce le %alut( pe doamna Hulot .i pe
Horten%e$ care %e ntor%e%e anume din +r(din( ca %("i
primea%c( %alutul$ %e du%e %( %e plim)e n Tuilerie%$ ne"
'iind n %tare$ nendr(znind %( %e napoieze n man%arda
unde"l a.tepta tiranul %(u$ ca %("l chinuia%c( cu ntre)("
rile .i %("i %mul+( taina/
Iu)itul Horten%ei .i '(urea n nchipuire %ute de
%tatui .i de compozi&ii - %e %im&ea n %tare %( cioplea%c(
%in+ur marmura$ ca .i Cano!a
T=
$ care$ pl(pnd 'iind$ ca .i
dn%ul$ era %(".i piard( !ia&a din pricina acea%ta/ 8lutea
n al nou(lea cer$ ridicat de Horten%e$ care n%emna pen"
tru el in%pira&ia ntruchipat(/
1 Ei$ dar ce n%eamn( a%ta F zi%e )aroana$ c(tre
'iic("%a/
1 A'l($ dra+( mam($ c( cel pe care l"ai !(zut nu"i
altul dect iu)itul !eri.oarei Bette$ care$ n(d(,duie%c$ !a
'i de aci nainte al meu/// 9ar nchide ochii .i pre'("te c(
nu .tii nimic/// Vai$ 9oamne$ eu care !oiam %( m( 'ere%c
de tine$ .i uite c( am nceput %( m( %po!ede%c///
1 Atunci$ la re!edere$ copii$ %pu%e cu n%u'le&ire
)aronul$ m)r(&i.ndu".i 'ata .i %o&ia $2 !oi trece poate %"o
!(d pe Capr($ de la care !oi a'la multe lucruri de%pre
tn(rul ace%ta/
1 #ii prudent$ tat($ repet( Horten%e/
1 O 3 copil( dra+( 3 e6clam( )aroana cnd Horten%e
.i %'r.i de po!e%tit poemul al c(rui ultim cnt era a!en
tura din diminea&a aceea$ 'eti&a mea %cump($ cea mai
mare !iclean( din lume e tot nai!itatea 3
8a%iunile ade!(rate .i au in%tinctul lor/ 8o'te.te"l pe
un cuno%c(tor %( ia un 'ruct dintr"o 'ar'urie - nu %e !a
n.ela .i$ chiar '(r( %( %e uite$ !a pune mna pe cel mai
)un/ Tot a%t'el$ l(%a&i 'etele cumin&i %(".i alea+( %in+ure
%o&ul - dac( au po%i)ilitatea %("l o)&in( pe cel ale%$ arare"
ori %e !or n.ela/ Natura nu d( +re./ Opera naturii n
pri!in&a acea%ta %e nume.te * iu)ire de la prima !edere/
Iar n dra+o%te$ prima !edere e pur .i %implu cea de"a
doua !edere$ a premuni&iei/
<ul&umirea )aroanei$ de.i a%cun%( %u) n!eli.ul dem"
nit(&ii materne$ era tot att de mare ca .i aceea a 'etei -
c(ci$ din cele trei po%i)ilit(&i de a o m(rita pe Horten%e
de care"i !or)i%e Cre!el$ cea mai nimerit($ dup( cura
. . . . .
87
credea ea$ pSrea c( iz)ute.te/ n a!entura acea%ta !edea
r(%pun%ul pro!iden&ei la ru+ile %ale 'ier)in&i/
8rizonierul domni.oarei #i%cher$ ne!oit n cele din
urm( %( %e napoieze aca%($ %e +ndi c( ar 'i mai )ine
%(".i a%cund( )ucuria de ndr(+o%tit %u) mul&umirea ar"R
ti%tului ncntat de primul %(u %ucce%/
1 Victorie 3 am !ndut +rupul$ mi l"a cump(rat du"
cele d:Herou!ille$ care mi"a '(+(duit %("mi dea de lucru$
%tri+( el aruncnd cei o mie dou( %ute de 'ranci aur pe
ma%a 'etei )(trne/
E le%ne de n&ele% c( .i p(%tra%e pun+a Horten%ei$
a%cunznd"o la pieptul %(u$ n dreptul inimii/
1 Bine c"a dat 9umnezeu$ r(%pun%e i%)eth$ c(ci
m"am %petit de atta lucru/ Vezi$ )(iete$ )anii !in tare
+reu n me%eria pe care &i"ai ale%"o - %nt primii )ani pe
care"i c.ti+i$ .i %e mpline%c cinci ani de cnd te omori
muncind 3 Banii ace.tia a)ia a,un+ %( acopere %uma pe
care am cheltuit"o cu tine de cnd am '(cut poli&a ce"mi
+aranteaz( economiile/ 9ar 'ii '(r( +ri,($ ad(u+( ea dup(
ce num(r( monedele$ tot pentru tine i !oi cheltui/
5ntem a%i+ura&i pe un an/ ntr"un an$ !ei putea %("&i
achi&i datoriile .i %( %trn+i o %um( )unicic($ daca &i !a
mer+e mereu la 'el/
V(znd c( .iretlicul %(u iz)uti%e$ Dence%la% ncepu
%( n(%cocea%c( !erzi .i u%cate de%pre ducele d:Herou!ille/
1 Vreau %("&i 'ac haine ne+re$ moderne$ .i %("&i n"
noie%c ru'(ria$ c(ci tre)uie %( 'ii )ine m)r(cat cnd te
duci la protectorii t(i$ i %pu%e Bette/ i apoi$ acum ai
ne!oie de un apartament mai mare$ mai prezenta)il dect
man%arda a%ta mizera)il(/ Va tre)ui %("l mo)il(m 'ru"
mo% 3/// Ce !e%el e.ti 3 nu te mai recuno%c$ ad(u+( ea pri"
!indu"l cercet(toare/
1Au 'o%t de p(rere c( +rupul meu e o capodoper(/
1 Ei$ cu att mai )ine 3 #( ct mai multe$ continu(
'iin&a acea%ta u%cat( .i prozaic($ care nu era n %tare %(
n&elea+( )ucuria trium'ului %au 'rumu%e&ea n art(/
Nu"ti mai )ate capul cu un lucru !ndut$ mai )ine n(%co
ce.te altce!a pentru !nzare/ Ai cheltuit dou( %ute de
'ranci cu a'uri%itul t(u de +amson, '(r( %( mai pun la
%ocoteal( timpul .i munca/ 8endula pe care tre)uie %"o
dai la montat are %( te co%te pe%te dou( mii de 'ranci/
A%cult("m( pe mine * ar tre)ui %( i%pr(!e.ti +rupul cu
cei doi )(ie&ei care ncununeaz( 'eti&a cu al)(%tri&e$ a%ta
%
S"i dea +ata pe parizieni/ n drum %pre domnul Cre!el
m %( trec pe la domnul 7ra'i$ croitorul/// Urc("te la
tine .i la%a"ma %a ma m)rac/
A doua zi$ )aronul$ mi%tuit de patim( pentru doamna
'r'arne''e$ %e du%e %"o !ad( pe !eri.oara Bette$ care r("
ma%e uimit( cnd de%chi%e u.a .i"l !(zu$ c(ci nu mai 'u"
%e%e niciodat( pe la ea/ 9e aceea .i %pu%e n %inea ei *
Oare Horten%e r!ne.te la iu)itul meuF4/// c(ci n a,un
a'la%e de la domnul Cre!el c( pl(nuita c(%(torie cu con"
%ilierul de curte %e %trica%e/
1 9umneata aici$ !ere F Vii pentru prima oar( n
!iata dumitale %( m( !ezi$ .i$ '(r( ndoial($ nu de dra+ul
ochilor mei 'rumo.i F
1#rumo.i$ ce"i drept$ r(%pun%e )aronul$ ai cei mai
'rumo.i ochi ce mi"a 'o%t dat %( !(d///
1 9e ce"ai !enit F Uite$ mi"e ru.ine %( te prime%c n
cocioa)a mea/
Apartamentul !eri.oarei Bette era alc(tuit din dou(
nc(peri * prima %er!ea totodat( de %alon$ de %u'ra+erie$
de )uc(t(rie .i de atelier/ Era mo)ilat( ca o odaie de lu"
cr(tor n%t(rit* %caune de lemn de nuc cu t()lii de pai
mpletit$ o m(%u&( de %u'ra+erie tot de nuc$ o ma%( de
lucru$ +ra!uri colorate cu rame de lemn ar%$ perdeAu&e
de mu%elin( la 'ere%tre$ un dulap mare de nuc$ podele
)ine lu%truite$ %tr(lucind de cur(&enie$ .i nic(ieri un 'ir
de pra'- dar totul ntr"un colorit rece$ ca un ta)lou de
Ter)ur+
TM
din care nu lip%ea nimic$ nici chiar tonalitatea
cenu.ie ce i"o d(dea tapetul care 'u%e%e cnd!a al)a%tru$
iar acum a,un%e%e de culoarea inului/ n dormitor nu
intra%e nimeni niciodat(/
Baronul o)%er!( totul dintr"o ochire$ !(zu pecetea
mediocrit(&ii pe 'iecare lucru$ de la %o)a de 'ont( pn(
la uneltele de +o%pod(rie$ .i %e %im&i cuprin% de +rea&($
+ndind n %inea lui * $$9eci a%ta"i !irtutea 34
1 9e ce am !enit F r(%pun%e el cu !oce tare/ E.ti
o 'at( prea de.teapt( ca %( nu +hice.ti pn( la urm($
a.a c( mai )ine &i %pun de la nceput$ e6clam( el$ a.e"
zndu"%e .i dnd pu&in la o parte perdeaua de mu%elin(
pli%at( ca %( arunce o pri!ire n curte/ 5e a'l( n ca%a
acea%ta o 'emeie 'oarte no%tim(///
1 9oamna <arne''e 3 Aha 3 '(cu ea$ pricepnd nu"
maidect/ 9ar Ao%epha F
1 Vai 3 !eri.oar($ %"a %'r.it cu Ao%epha 3/// <"a dat
a'ar($ ca pe o %lu+( I
1 i ai !rea poate/// F ntre)( !eri.oar( pri!indu"l p
e
)aron cu demnitatea unei mirono%i&e care %e %imte ,i+
nit( dinainte/
1 9eoarece doamna <arne''e e o 'emeie 'oarte ono
ra)il($ %o&ie de 'unc&ionar$ cu care te po&i ntlni '(r(
%( te compromi&i$ continu( )aronul$ a. !rea %( le+i priete
nie cu ea/ A 3 #ii lini.tit($ are %( %e poarte cit %e poate
de pre!enitor cu !eri.oar( domnului director/
In clipa aceea auzir( pe %car( un 'o.net de 'u%te .i un
pa% u.or de 'emeie purtnd +hete de cea mai 'in( calitate/
n capul %c(rii$ z+omotul ncet(/ 9up( ce cioc(ni de dou(
ori n u.($ doamna <arne''e .i '(cu apari&ia/
1 Iart("m($ domni.oar($ c( am dat )uzna la dum
neata - ieri$ cnd am !enit %("&i 'ac o !izit($ nu te"am
+(%it aca%( - %ntem !ecine$ .i$ de"a. 'i .tiut c( e.ti !eri
.oar( domnului con%ilier de %tat$ de mult( !reme &i"a.
'i cerut protec&ia/ "am !(zut pe domnul director cnd
a intrat$ .i atunci mi"am permi% %( !in - %o&ul meu$ dom
nule )aron$ mi"a !or)it de un ta)el de mi.care a per%o
nalului care !a 'i %upu% mine mini%trului/
8(rea c( e%te emo&ionat($ c( palpit( - dar pur .i
%implu urca%e %c(rile n 'u+(/
1 Nu"i ne!oie %( !eni&i la mine pentru o ru+(minte$
'rumoa%( doamn($ !( cer eu permi%iunea %( !( !izitez i
1 9ac( domni.oara ne d( !oie$ po'ti&i 3 %pu%e doamna
<arne''e/
1 9u"te$ !ere$ am %( !in .i eu$ zi%e cu !iclenie !e
ri.oar( Bette/
8ariziana %e )izui%e ntr"att pe !izita .i n&ele+erea
domnului director$ nct nu numai c( %e +(ti%e potri!it
unei a%emenea ntre!ederi$ dar '(cu%e o +(teal( de zile
mari .i apartamentului/ 9i%"de"diminea&( pu%e%e pe%te
tot 'lori cump(rate pe datorie/ <arne''e o a,uta%e pe
ne!a%t("%a %( cure&e mo)ilele$ %( lu%truia%c( pn( .i cele
mai mici o)iecte$ periind .i %cuturnd pe%te tot/ Valerie
!oia %( apar( ntr"un decor plin de pro%pe&ime$ ca %(
plac( domnului director .i %("l cucerea%c( ndea,un% ca
%(".i poat( n+(dui %( 'ie crud($ %("l momea%c( ca pe un
copil$ 'olo%ind mi,loacele tacticii moderne/ l cnt(ri%e
)ine pe Hulo:t/ 9("i un r(+az de dou(zeci .i patru de
90
ore unei pariziene la anan+hie .i"&i !a r(%turna un ntre+
mini%ter/
B(r)atul ace%ta din !remea Imperiului$ o)i.nuit cu
!iata de odinioar($ nu cuno.tea .iretlicurile amorului
modern .i noile %crupule$ 'eluritele con!er%a&ii n(%co"
cite de la =>?I ncoace$ n care srmana femeie slab
a,un+e %( 'ie pri!it( ca o !ictim( a po'telor amantului
ei$ ca o %or( de caritate ce pan%eaz( r(nile$ ca un n+er
care %e de!oteaz(/ Acea%t( nou art a iubirii %e 'olo"
%e.te de o cantitate enorm( de cu!inte e!an+helice pen"
tru %copuri dia!ole.ti/ 8a%iunea e o mucenicie/ i una
.i alta au o n(zuin&( c(tre ideal$ c(tre in'init$ !rnd %(
%e nal&e prin dra+o%te/ Toate !or)ele 'rumoa%e nu %nt
dect un prete6t pentru a pune n dra+o%te mai mult(
n'l(c(rare .i a %e d(rui cu mai mult( pa%iune ca n
trecut/ Ipocrizia acea%ta$ pecetea timpului no%tru$ a di%"
tru% ca!aleri%mul/ Cei doi n+eri %e poart( ca doi dia!oli$
dac( pot/ Intre dou( r(z)oaie$ dra+o%tea nu mai a!ea
timp %( %e analizeze$ .i n =>IJ mer+ea tot att de re"
pede la &int( ca .i Imperiul la !ictorii/ 9ar$ n timpul
Re%taura&iei$ chipe.ul Hulot$ ncepnd iar(.i %( %e &in(
de 'emei$ .i con%ola%e cte!a 'o%te prietene c(zute ca
ni.te a.tri %tin.i de pe 'irmamentul politic$ .i apoi$ m"
)(trnind$ nc(pu%e pe mna unor curtezane ca Aenn;
Cadine .i Ao%epha/
A'lnd i%pr(!ile din trecut ale directorului$ pe care
%o&ul ei i le po!e%ti%e pe ndelete dup( ce cule%e%e cte!a
in'orma&ii de prin )irouri$ doamna <arne''e %e pre+(ti%e
de atac/ Intruct acea%t( comedie %entimental( la mod(
putea %( ai)( 'armecul nout(&ii pentru )aron$ Valerie %e
hot(r%e pentru ea$ .i putem %pune c( 'elul cum .i n"
cerca%e puterea$ n diminea&a aceea$ i ndrept(&ea toate
n(de,dile/ 9atorit( mane!relor ei %entimentale .i roman"
tice$ Valerie do)ndi pentru %o&ul ei$ '(r( %( 'i '(+(duit
nimic$ locul de %u).e' .i crucea e+iunii de Onoare/
Ace%t r(z)oi n miniatur( %e de%'(.ur( cu multe me%e
la /ocher de Cancale, %pectacole .i nenum(rate daruri$
mantile$ e.ar'e$ rochii .i )i,uterii/ Apartamentul din
%trada 9o;enne era nepl(cut - )aronul pl(nui n a%cun%
%a mo)ileze unul %plendid n %trada Vanneau$ ntr"o ca%(
modern($ ncnt(toare/
9omnul <arne''e c(p(t( o +rati'ica&ie .i un concediu
ge cinci%prezece zile$ pentru luna urm(toare$ ca %( %e
# $ 91
duc( n ora.ul %(u natal %("].i aran,eze ni.te tre)uri/
9rept care$ domnul <arne''e %e +ndi %( 'ac( o mic(
e6cur%ie n El!e&ia$ ca %( %tudieze %e6ul 'rumo%/
9e.i preocupat de prote,ata lui$ )aronul Hulot nu".,
uita%e nici prote,atul/ <ini%trul de Comer&$ contele 8o"
pinot$ era mare amator de art( * pl(ti dou( mii de 'ranci
pe un e6emplar din +rupul +amson, cu condi&ia ca ti"
parul %( 'ie di%tru%$ %( nu mai e6i%te altul n a'ar( de
e6emplarul lui .i cel al domni.oarei Hulot/ Acea%t( lu"
crare %trni admira&ia unui prin&$ care comand( pendula$
!(znd modelul ce"i 'u%e%e adu% - o'eri treizeci de mii de
'ranci - lucrarea n%( tre)uia %( r(mn( unic(/ Arti.tii
con%ulta&i$ printre care %e num(ra .i 5tidmann$ decla"
rar( c( autorul ace%tor dou( opere era n m(%ur( %(
e6ecute o %tatuie/ ndat($ mare.alul prin& de Di%%em"
)our+$ mini%tru de R(z)oi .i pre.edinte al comitetului
de %u)%crip&ie pentru monumentul mare.alului <ontcor"
net$ &inu un con%iliu$ hot(rnd ca e6ecu&ia %( 'ie ncre"
din&at( lui 5tein)ocE/ Contele de Ra%ti+nac$ pe atunci
%u)%ecretar de %tat$ !oi %( ai)( o oper( a arti%tului a
c(rui +lorie cre.tea n aclama&iile ri!alilor %(i/ Cump(r(
de la 5tein)ocE ncnt(torul +rup al celor doi )(ie&a.i
ncununnd o 'eti&( .i i '(+(dui un atelier la depozitul
de marmur( al %tatului$ care$ dup( cum %e .tie$ %e a'l(
la 7ro%"Caillou/
i a%t'el !eni %ucce%ul$ un %ucce% cum %e ntmpl(
numai la 8ari%$ adic( un %ucce% ne)un$ +ata %("i zdro"
)ea%c( pe cei care nu %nt de%tul de puternici %("i 'ac(
'a&($ ceea ce$ ntre noi 'ie zi%$ %e ntmpl( ade%eori/ n
ziare .i re!i%te %e !or)ea de contele Dence%la% 5tein"
)ocE$ '(r( ca el %au domni.oara #i%cher %( 'i a'lat ce!a/
n 'iecare zi$ ndat( ce domni.oara #i%cher pleca la ma%($
Dence%la% %e ducea la )aroan(/ .i petrecea acolo o or(
%au dou($ n a'ar( de ziua n care tre)uia %( !in( Bette/
Acea%t( %itua&ie dur( cte!a zile/
Baronul$ care %e con!in%e%e de n%u.irile .i de %tarea
ci!il( a contelui 5tein)ocE$ )aroana$ ncntat( de 'irea
.i 'elul lui de a %e purta$ Horten%e$ mndr( de dra+o%tea
ei con%'in&it($ de +loria pretendentului ei$ !or)eau acum
pe 'a&( de%pre c(%(torie - n %'r.it$ arti%tul era n culmea
'ericirii$ cnd o indi%cre&ie a doamnei <arne''e 'u ct
pe ce %( %trice totul/ i iat( cum/
92
i%)eth$ pe care )aronul dorea %( o mprietenea%c(
cU
doamna <arne''e pentru a a'la tot ce %e petrece n
ca%a ace%teia$ 'u%e%e de mai multe ori la ma%( la Valerie$
care$ la rndul ei$ !rnd %( cunoa%c( %itua&ia din 'amilia
Hulot$ i ar(ta mult( %impatie 'etei )(trne/ Valerie %e
dndi %"o po'tea%c( pe domni.oara #i%cher la inau+ura"
rea noului %(u apartament$ n care urma %( %e in%taleze/
#ata )(trn($ )ucuroa%( c( mai +(%i%e o ca%( unde %( 'ie
in!itat( la ma%( .i ncntat( de doamna <arne''e$ o n"
dr(+i%e/ 9intre to&i cei cu care a!ea le+(turi de priete"
nie$ nimeni nu".i d(du%e atta o%teneal( 'a&( de ea/ ntr"
ade!(r$ doamna <arne''e$ cople.ind"o pe domni.oara
#i%cher cu aten&ii delicate$ era$ ca %( zicem a.a$ 'a&(
de ea$ ceea ce !eri.oara Bette era 'a&( de )aroan($ de
domnul Ri!et$ de Cre!el$ n %'r.it 'a&( de to&i cei care
o primeau la ma%(/ 5o&ii <arne''e %trni%er( mai cu
%eam( comp(timirea !eri.oarei Bette$ (%nd"o %( !ad(
marea %trmtorare n care %e a'lau .i pe care o m)r(cau$
ca de o)icei$ n culorile cele mai 'rumoa%e * prieteni ne"
recuno%c(tori pe care"i a,uta%er($ )oli$ o mam($ doamna
#ortin$ c(reia i %e a%cun%e%e di%perata ei %tare material(
.i care muri%e cu credin&a c( mai e nc( )o+at($ datorit(
%acri'iciilor de necrezut '(cute de ei etc/
1 Bie&ii oameni 3 %punea ea !(rului Hulot$ )ine 'aci
c("i a,u&i$ c(ci ntr"ade!(r o merit( - %nt att de cura,o.i
.i att de )uni 3 9in %alariul acela de %u).e'$ de o mie de
taleri pe an$ de"a)ia au cu ce tr(i $R %nt plini de datorii
de cnd a murit mare.alul <ontcornet 3 E o )ar)arie din
partea +u!ernului %( %ilea%c( un 'unc&ionar cu ne!a%t(
.i copil %( tr(ia%c( la 8ari% cu o lea'( de dou( mii patru
%ute de 'ranci/
A%t'el$ tn(ra 'emeie$ care %e pre'(cea c("i e%te prie"
ten( po!e%tindu"i toate$ cerndu"i %'atul$ lin+u.ind"o .i
p(rnd a %e l(%a ndrumat( de ea$ a,un%e n %curt timp
%("i 'ie mai dra+( e6centricei !eri.oare Bette dect toate
rudele ei/
Baronul$ admirind la doamna <arne''e decen&a$ )una
cre.tere .i manierele pe care nu le ntlni%e nici la Aenn;
Cadine$ nici la Ao%epha .i nici la prietenele lor$ %e l("
%a%e$ n mai pu&in de o lun($ cuprin% de o patim( trzi/e$
ne%()uit($ ce p(rea totu.i plin( de cumin&enie/ ntr"ade"
!(r$ de data acea%ta nu ntrez(rea nici )(taia de ,oc$
nici or+iile$ nici cheltuielile ne)une.ti$ nici depra!area$
93
nici di%pre&ul 'a&a de orinduieliie %ociale .i nici %piritW
de independen&( care 'u%e%er( pricina tuturor nenoroci"
rilor %ale ct timp tr(i%e cu actri&a .i cu cnt(rea&a/ 5c("
pa%e de a%emenea .i de l(comia curtezanei$ care %e putea
a%emui cu %etea ni%ipului/
9oamna <arne''e$ care i era acum prieten( .i con'i"
dent($ '(cea tot 'elul de mo'turi ciudate cnd tre)uia %(
primea%c( de la el un lucru ct de nen%emnat/ n&ele+
%lu,)e$ +rati'ica&ii .i tot ce po&i %( ne o)&ii de la +u!ern
-
dar nu dezonora 'emeia pe care pretinzi c( o iu)e.ti$
%punea Valerie - altminteri n"o %( te mai cred/// i"mi
place %( te cred$ ad(u+a ea dnd ochii pe%te cap a%eme"
nea %'intei Tereza c(tnd +ale. %pre cer/
Ori de cte ori i aducea !reun dar$ tre)uia %( lupte
ca .i cum ar 'i 'o%t !or)a de o cetate de cucerit .i de o
nc(lcare a con.tiin&ei/ Bietul )aron recur+ea la tot 'elul
de .iretlicuri pentru orice 'leac$ 'oarte %cump de alt'el$
pe care i"l d(ruia$ 'elicitndu"%e c( +(%i%e n %'r.it o
'iin&( !irtuoa%($ c(".i !(zu%e !i%urile mplinite/ n me"
na,ul ace%ta primiti! Bcum zicea elC$ )aronul era un zeu$
ca .i la el aca%(/ 8(rea c( domnului <arne''e nici prin
+nd nu i"ar trece c( Aupiterul mini%terului %(u ar a!ea
inten&ia %( po+oare ntr"o ploaie de aur a%upra ne!e%tei
%ale .i '(cea pe !aletul au+u%tului %(u .e'/
9oamna <arne''e$ n !r%t( de dou(zeci .i trei de ani$
)ur+hez( neprih(nit( .i tem(toare$ 'loare a%cun%( n
%trada 9o;enne$ nu cuno.tea 'ire.te de%tr()(l(rile .i
lip%a de cu!iin&( a curtezanelor care"i %trneau )aronu"
lui o nemaipomenit( %cr)($ c(ci el nu +u%ta%e nc( 'ar"
mecul !irtu&ii ce %e ap(r($ cu care"l de%'(ta %'ioa%a Va"
lerie $$de"a lun+ul rului4$ !or)a cntecului/
A%t'el %tnd lucrurile ntre Hector .i Valerie$ nu"i de
mirare c( ea a'la%e de la )aron taina !iitoarei c(%(torii
a marelui arti%t 5tein)ocE cu Horten%e/ ntre un ndr("
+o%tit '(r( drepturi .i o 'emeie care %e hot(r(.te cu +reu
%(".i ia un amant$ %e de%'(.oar( tot 'elul de )(t(lii orale
.i morale n care !or)a tr(deaz( +ndul$ a%t'el precum
ntr"un atac 'loreta cap(t( n'l(c(rarea %padei 'olo%ite
n duel/ Chiar .i omul cel mai prudent urmeaz( n ace%t
caz pilda domnului de Turenne
T?
/ Baronul i d(du%e a
n&ele+e ct( li)ertate de ac&iune ar c.ti+a prin c(%(toria
'etei %ale$ r(%punznd a%t'el dr(+(%toa%ei Valerie$ care
e6clama%e de nenum(rate ori * 0Nu n&ele+ cum poate %(
5cStuia%c( o 'emeie pentru un om care nu"i al ei trup
8"
%U
'iet4/ 8n( atunci$ )aronul ,ura%e de mii de ori c( de
Ddouzeci i cinci de ani nu mai era nimic ntre el .i
doamna Hulot/ /
GGG5e zice c("i att de 'rumoa%( 3 i replic( doamna
<arne''e - !reau do!ezi/
GGG e !ei a!ea$ %pu%e%e )aronul$ 'ericit c( prietena
lui .i ar(ta o dorin&( care o compromitea/
GGG 9ar cum F Ar tre)ui %( te am mereu lin+( mine$
i ceru%e Valerie/
Hectoi 'u%e%e atunci %ilit %(".i dez!(luie n %trada
Vanneau planurile %ale n cur% de n'(ptuire$ ca %("i arate
iu)itei %ale c( a!ea de +nd %("i nchine .i ,um(tatea de
!ia&( ce apar&inea unei 'emei le+itime$ dac( pre%upunem
c( ziua .i noaptea mpart n chip e+al traiul oamenilor
ci!iliza&i/ 8utea %( %e de%part( de %o&ia %a n chip ono"
ra)il$ zicea el$ l(%nd"o %in+ur( dup( c(%(toria 'etei/
Atunci )aroana ar %ta toat(: !remea la Horten%e .i la
tinerii Hulot$ .i era %i+ur c( %o&ia %a %e !a %upune/
1 Iar pe urm($ n+era.ule$ !ia&a mea ade!(rat( .i
c(minul meu !or 'i n %trada Vanneau/
1" 9oamne 3 cum pui %t(pnire pe mine 3/// e6clama%e
atunci doamna <arne''e/ i )(r)atul meu F/// 12 Cine$
lep(d(tura aceea F
1 E drept c( pe ln+( dumneata/// r(%pun%e%e ea r"
znd/
A'lndu"i po!e%tea$ doamna <arne''e %im&i o po't(
ne)un( %("l cunoa%c( pe tn(rul conte 5tein)ocE - poate
c( n(d(,duia %( capete !reo )i,uterie$ ct timp mai locuia
%u) acela.i acoperi./ Curiozitatea acea%ta i di%pl(cu%e
att de mult )aronului$ nct Valerie ,ur( %( nu %e uite
niciodat( la Dence%la%/ 9ar$ dup( ce primi%e drept r(%"
plat($ pentru c( renun&a%e la 'antezia ei$ un mic %er!iciu
de ceai de por&elan !echi de 5e!re% n nuan&e +in+a.e$
r(ma%e cu dorin&a ntip(rit( n 'undul inimii$ %cri%( ca
ntr"un carne&el/ 9e aceea$ ntr"o zi$ ru+nd"o pe !eri"
.oara Bette %( po'tea%c( pn( la ea$ la o cea.c( de ca'ea$
adu%e !or)a de iu)itul ace%teia$ !oind %( a'le dac( %"ar
putea %("l !ad( '(r( nici o prime,die/
1 9ra+a mea$ zi%e ea$ c(ci .i %puneau una alteia
/$dra+(4$ de ce nu mi l"ai prezentat nc( pe iu)itul t(u F///
tii c( n %curt timp a a,un% cele)ru F
1 El$ cele)ru F
1 Nu %e !or)e.te dect de el 3///
1 Ei$ a%ta"i 3 e6clam( i%)eth/
1 Are %( e6ecute %tatuia tat(lui meu$ .i i"a. putea 'i
de mare 'olo% pentru reu.ita lucr(rii$ c(ci doamna <ont"
cornet nu poate %("i mprumute$ ca mine$ o miniatur(
de 5ain$ n'(&i.ndu"l pe <ontcornet tn(r .i 'rumo%$ o
capodoper( '(cut( n =>IJ$ nainte de lupta de Aa Da"
+ram$ .i d(ruit( %(rmanei mele mame///
5ain .i Au+u%tin
u
de&ineau deopotri!( %ceptrul pic"
turii n miniatur( pe !remea Imperiului/
15pui$ dra+($ c( e !or)a %( 'ac( o %tatuie F/// n tre)( i%)eth/
1 9e trei metri$ comandat( de <ini%terul de R(z)oi/
Ei$ a%ta"i 3 dar pe ce lume tr(ie.ti F a'li noutatea de la
mine 3 Nu .tii c( +u!ernul !rea %( dea contelui 5tein)ocE
un atelier .i o locuin&( la 7ro%"Caillou$ la depozitul de
marmur( F 8olonezul dumitale !a 'i numit poate director
acolo$ !a a!ea o %lu,)( de :dou( mii de 'ranci .i un inel
n de+et///
1 Cum de ai a'lat a%ta$ cnd eu nu .tiu nimic F n
tre)( n %'r.it i%)eth dezmeti/cindu"%e/
1 5cump( !eri.oar( Bette$ i zi%e +ra&io% doamna
<arne''e$ e.ti n %tare de o prietenie de!otal($ pe !ia&(
RR .i pe moarte F Vrei %( 'im ca dou( %urori F Vrei %("mi
,uri c( n"ai %( ai %ecrete 'a&( de mine$ tot a.a cum n"am
%( am nici eu 'a&( de dumneata$ %( 'ii %pionul meu .i eu
al dumitale F/// 9ar mai cu %eam($ !rei %("mi ,uri c( n"ai
%( m( dai de +ol$ nici 'a&( de )(r)atul meu$ nici 'a&( de
domnul Hulot$ .i n"ai %( de%t(inuie.ti niciodat( c( eu
&i"am %pu%///
9oamna <arne''e .i ntrerup%e rolul ei de picador
TN
$
n%p(imntat( de n'(&i.area !eri.oarei Bette/ Chipul lo"
renei lua%e o n'(&i.are cumplit(/ Ochii ei ne+ri .i p("
trunz(tori a!eau ce!a din imo)ilitatea ochilor de ti+ru/
Chipul ei era a%emenea unei m(.ti de !r(,itoare/ 5trn"
+ea din din&i ca %( nu cl(n&(ne$ %cuturat( toat( de un
tremur +roza!/ 5trecurndu".i mna %u) )onet($ .i n"
'ip%e +hearele n p(r de parc"ar 'i !rut %(".i %pri,ine
capul de!enit dintr"o dat( prea +reu/ Ardea 3 i 'umul
incendiului care o pu%tia p(rea c( i ie%e prin toate z)r"
citurile 'e&ei$ ca prin ni.te cr(p(turi de%chi%e de o erup&ie
!ulcanic(/ Era un %pectacol m(re&/ / JT
$GG Ei$ de ce te"ai oprit F murmur( ea cu +la% n()u.it$
%( 'iu pentru dumneata ce"am 'o%t pentru el/ O 3
m
i"ah 'i dat !ia&a pentru el///
GGGGGA.adar$ l iu)e.ti F
1Ca pe copilul meu 3///
GGG Atunci$ continu( doamna <arne''e r(%u'lnd u.u
rat($ dac("I iu)e.ti a%t'el$ nu po&i %( 'ii dect 'ericit(
.tiindu"l 'ericit 3
i%)eth$ drept r(%pun%$ %cutur( iute din cap ca o
ne)un(/
18e%te o lun( %e n%oar( cu nepoata dumitale/
1 Cu Horten%e F %tri+( 'ata )(trn( ple%nindu"%e cu
palma pe%te 'runte .i ridicndu"%e de pe %caun/
1A$ !a %( zic( l iu)e.ti F %pu%e doamna <arne''e/
1 <icu&o$ ne"am le+at pe !ia&( .i pe moarte$ zi%e
domni.oara #i%cher$ e+(turile tale %u'lete.ti !or 'i pen
tru mine %'inte$ iar p(catele tale le !oi lua drept !irtu&i$
c(ci mi !or 'i de 'olo%/
1A.adar tr(iai cu el F e6clam( Valerie/
1Nu$ !oiam %("i 'iu numai mam(///
1 Atunci nu mai n&ele+ nimic$ ad(u+( Valerie$ ar
tre)ui %( 'ii 'oarte mul&umit( c( 'ace o c(%(torie )un($
c(ci nu e.ti nici tra%( pe %'oar($ nici n.elat(/ Iat("l c(
'ace carier( 3 9e alt'el$ ce %( mai !or)im$ totul %"a %'r.it
pentru dumneata/ Arti%tul no%tru %e duce zilnic la doamna
Hulot$ la ora cnd dumneata pleci la ma%(///
0Adeline /:/// zi%e n %inea ei i%)eth$ o 3 Adeline$ ai
%( mi"o pl(te.ti$ am %( te 'ac %"a,un+i mai urt( ca mine 34
1 Vai 3 te"ai n+(l)enit ca o moart( = %tri+( Valerie/
Ce %e a%cunde aici F/// Ah$ proa%t( mai %nt 3 mama .i cu
'ata$ de 'ric( %( nu le pui )e&e n roate$ %e 'ere%c de
dumneata$ continu( doamna <arne''e - dar$ dac( nu
tr(ie.ti cu tn(rul ace%ta$ atunci$ &i %pun drept$ dra+a
mea$ nu mai pricep nimic//// e ce!a tot att de nep(trun%
ca .i inima )(r)atului meu///
1 Ah 3 nu po&i %("&i nchipui$ ro%ti i%)eth$ nici nu
po&i %("&i nchipui ce n%eamn( uneltirile ace%tea 3 E
lo!itura de +ra&ie A i am primit pn( acum de%tule lo
!ituri care mi"au %'.iat inima 3 9umneata nu .tii c($
de cnd m( cuno%c$ am 'o%t %acri'icat( pentru Adeline b
Eu primeam lo!ituri$ ea mn+ieri 3 Eu eram m)r(cat(
ca o cenu.(rea%($ ea ca o cucoan(/ 5(pam la +r(din($
cur(&(m zarza!at$ n !reme ce minutele ei nu %e o%teneau
en.oara Bet'e
97
7~V,
dect cu +(telile 3/// 5"a m(ritat cu )aronul .i a !enit %(
%tr(lucea%c( la curtea imperial($ pe ct( !reme eu am
r(ma% pn( n =>IJ n %at$ a.teptnd patru ani de zile
un pe&itor mai cur(&el - m"au %co% de acolo$ dar au '(cut
din mine lucr(toare .i mi"au propu% %( iau de )(r)at
ni.te )ie&i 'unc&ionari .i ni.te c(pitani %em(nnd a por "
tari 3 Vreme de dou(zeci .i .a%e de ani n"am a!ut dect
l(turile lor/// i iat($ ntocmai ca"n !echiul te%tament$
%(rmanul are numai un mielu&$ care"i %in+ura lui )ucurie$
iar )o+atul$ care .i"a a+oni%it turme ntre+i$ r!ne.te la
oaia %(racului .i i"o nha&(/// pe nea.teptate .i '(r( %( i"o
cear( 3 Adeine mi r(pe.te 'ericirea 3/// Adeline 3 Ade"
line 3 5( te !(d a,un%( n mocirl($ c(zut( mai ,o% dect
mine 3/// Horten%e$ pe care o iu)eam$ m"a n.elat/// Baro "
nul/// Nu$ nu e cu putin&(/ Haide$ repet("mi ce"i ade!(rat
n toat( po!e%tea a%ta/
1 ini.te.te"te$ dra+a mea///
12 Valerie$ n+era.ule$ uite$ m( lini.te%c$ r(%pun%e
'ata aceea ciudat( a.ezndu"%e/ Un %in+ur lucru m( poate
mpiedica %( nu"mi pierd min&ile * !reau o do!ad( 3///
1 A'l( c( !eri.oara ta a cump(rat +rupul +amson :,
iat( lito+ra'ia pu)licat( ntr"o re!i%t(/ "a pl(tit din eco
nomiile ei$ .i chiar )aronul l %pri,in( .i l a,ut( pe !iito
rul lui +inere ca %( a,un+( cele)ru/
1 Ap( 3/// ap( 3 ceru i%)eth$ dup( ce".i arunc( ochii
pe lito+ra'ia n ,o%ul c(reia citi * =rup aparinnd domni
oarei ?ulot d&BrvE. Ap( 3 mi ard creierii$ mi !ine %(
nne)une%c3
9oamna <arne''e adu%e ap( - 'ata )(trn( .i %coa%e
%cu'ia$ .i de%pleti p(rul ne+ru .i .i !r capul n li+hea "
nul pe care noua ei prieten( i"l &inea dinainte/ .i muie
'runtea de cte!a ori$ oprind con+e%tia +ata %( iz)uc "
nea%c(/ 9up( ce %e r(cori$ .i recap(t( dintr"o dat( %t("
pnirea de %ine/
1 Nici un cu!nt$ %pu%e ea doamnei <arne''e .ter"
+ndu"%e de ap($ nici un cu!nt nim(nui$ auzi F/// Uite$
!ezi$ m"am lini.tit$ am uitat tot$ +ndul mi"e acum la
altele/
1 O"nchide %i+ur$ mine$ la ca%a de ne)uni/// +indi
doamna <arne''e pri!ind"o pe &(ranca loren(/
1 Ce pot %( 'ac F %e tn+ui i%)eth/ Vezi tu$ n+era
.ule$ n"am ncotro$ tre)uie %( tac$ %("mi plec +rumazul
.i %"alunec de"a dreptul n +roap($ cum alunec( apa %pre
J>
ru/ Ce"a. putea %( ncerc F A. !rea %("i pre'ac pe to&i n
nul)ere$ pe Adeline$ pe 'at( .i pe )aron 3 9ar m( pot
nune$ eu$ o )iat( rud( %(rac($ mpotri!a unei 'amilii )o"
aate FRRR 5"ar ntmpla ca"n po!e%tea cu oala de lut care
%
"a iz)it de oala de 'ier/
/1 9a$ ai dreptate$ i r(%pun%e Valerie - tre)uie %(
cau&i %( tra+i din toate ct mai mult 'olo%$ a.a"i !ia&a aici
la 8ari% 3
1 5( .tii$ %pu%e i%)eth$ dac("mi pierd copilul$ n"o
mai duc mult - credeam c("i &in loc de mam( .i"mi nchi
puiam c( o %("mi %'r.e%c zilele ln+( el///
5e opri$ o podidir( lacrimile 3 9oamna <arne''e %e
n'iora !(znd ct de %im&itoare putea 'i 'ata$ altminteri
numai 'oc .i par(/
1 9in 'ericire te"am ntlnit pe dumneata$ ad(u+(
Bette apucnd mna Valeriei - e o mn+iere n cumplita
n(pa%t( care m( lo!e.te/// mi !ei 'i 'oarte dra+( - .i de
ce ne"am mai de%p(r&i F Nu &i !oi %ta niciodat( n cale/
8e mine nu m( poate iu)i nimeni 3/// Cei care m"au cerut
n c(%(torie %e +ndeau numai$ la protec&ia !(rului meu///
tii ce"n%eamn( %( %im&i n tine o putere n %tare %(
%par+( por&ile cerului .i %( &i"o iro%e.ti muncind pentru
un codru de pine$ o can( de ap($ cte!a zdren&e .i o
cocioa)( F Ah 3 cumplit( cazn($ micu&o 3 Am ar% ca pe
ru+/
5e opri deodat( .i".i adnci pri!irile ne+re n ochii al"
)a.tri ai doamnei <arne''e$ care le %im&i t(i.ul pn( n
'undul %u'letului$ de parc( un pumnal i"ar 'i %tr(pun%
inima/
12 9ar ce tot !or)e%c F %tri+( ea$ do,enindu"%e %in"
+ur(/ Ah 3 Niciodat( n"am %pu% attea 3/// <i"o !eni .i
mie o dat( apa la moar( 3 ad(u+( ea dup( o clip( de t("
cere$ amintindu".i de"o !or)( din copil(rie/ Bine ai zi%
tu * %( ne a%cu&im din&ii$ ca %( putem tra+e ct mai mult
'olo% din toate/
21 A.a e$ i r(%pun%e doamna <arne''e$ care nu".i
amintea de loc %( 'i ro%tit o a%emenea ma6im($ att de
tare o n%p(imSnta%e criza acea%ta/ i"&i dau dreptate$
dra+a mea/ Vezi$ !ia&a e %curt($ tre)uie %( pro'it(m de
e
a ct putem .i %( ne 'olo%im de cei din ,ur pentru pl("
cerile noa%tre/// 9e.i %nt tn(r($ a%ta"i concluzia la care
a
m a,un% 3 Am 'o%t un copil r(%'(&at$ tat(l meu %"a n%urat
din am)i&ie .i m"a uitat aproape cu totul$ dup( ce
7
% 99
'u%e%em idolul lui .i m( cre%cu%e ca pe"o prin&e%(/ <ama$
%(rmana$ care !i%a%e ntotdeauna un !iitor %tr(lucit pen"
tru 'iica ei$ a murit de inim( rea cnd a !(zut c( m(
m(rit cu un prlit de 'unc&ionar$ care n"a!ea dect o mie
dou( %ute de 'ranci lea'( * un de%'rnat$ )(trn la treizeci
.i nou( de ani$ putred pn("n m(du!a oa%elor$ care nu
!edea n mine dect ceea ce !edeau al&ii n dumneata$
adic( o unealt( de '(cut a!ere 3/// Ei )ine$ am de%coperit
c( un a%emenea tic(lo% poate 'i %o&ul cel mai )un/
#iindc("i plac mai mult tr'ele din col&ul %tr(zii$ mi la%(
toat( li)ertatea$ .i 'iindc(".i p(%treaz( lea'a numai pen"
tru el$ nu m( ntrea)( niciodat( cum mi 'ac ro%t de
)ani///
a rndul ei doamna <arne''e %e opri$ ca o 'emeie ce
%"a l(%at trt( de .u!oiul :m(rturi%irilor$ .i$ iz)it( de
aten&ia cu care o a%culta i%)eth$ %ocoti prudent %( %e
a%i+ure de di%cre&ia ei nainte de a"i de%t(inui cele mai
a%cun%e %ecrete/
1 Vezi$ dra+a mea$ ct( ncredere am n tine 3/// zi%e
Valerie - dar i%)eth i r(%pun%e printr"un %emn$ dnduei
a n&ele+e c( poate %( %e )izuie or)e.te pe ea/
Ade%ea$ cu ochii .i cu un %emn din cap 'aci un ,ur("
mnt mai %olemn dect n 'a&a Cur&ii cu ,uri/
1 8ari o 'emeie cin%tit($ continu( doamna <arne''e
punndu".i mna pe a i%)ethei$ ca pentru a"i primi ,ur("
mntul de credin&($ dar$ de.i"% m(ritat($ %nt att de
%t(pn( pe mine$ nct dac($ de pild($ domnului <arne''e
i !ine po'ta diminea&a %("mi %pun( la re!edere nainte
de a pleca la )irou .i +(%e.te u.a mea ncuiat($ pleac(
'oarte lini.tit/ Nu &ine la copilul lui cum nu &in eu la
cei doi copila.i de marmur( care %e z)en+uie%c la
picioarele celor dou( #lu!ii din Tuilerie%
IT
/ 9ac( nu m(
ntorc la ma%($ e mul&umit %( prnzea%c( cu %er!itoarea$
c(ci %er!itoarea e numai a dumnealui$ .i n 'iecare %ear(
dup( cin( pleac( .i %e ntoarce tocmai pe la dou(%pre
zece$ unu$ noaptea/ 9in ne'ericire$ de mai )ine de un
an am "r(ma% '(r( cameri%t($ a%ta n%eamn( c( de un an
am r(ma% !(du!(/// Am a!ut o %in+ur( pa%iune n !ia&($
o %in+ur( 'ericire/// un )razilian )o+at$ care a plecat de
un an$ %in+urul meu p(cat3 5"a du% %(".i !nd( tot ce
are acolo$ ca %( %e poat( %ta)ili n #ran&a/ Ce !a mai
+(%i din dra+a lui Valerie cnd %e !a ntoarce F Nu$
=II
dar el e de !in($ nu eu$ de ce ntrzie atta F 5e !a 'i
pr(p(dit .i el pe unde!a$ ca .i !irtutea mea/ 1 a
re!edere$ micu&o$ i %pu%e )ru%c i%)eth$ de"acum
nainte nu ne !om mai de%p(r&i/ Te iu)e%c$ te pre&uie%c .i
%nt trup .i %u'let al(turi de tine/ V(rul meu mi )ate
capul %( m( mut n !iitoarea ta ca%( din %trada Vanneau$
.i eu l"am tot re'uzat$ c(ci am )(nuit numai"dect
moti!ele care %e a%cund %u) pretin%a lui )un(tate///
1 A 3 n&ele+$ tre)uia %( m( %upra!e+hezi$ e6clam(
doamna <arne''e/
"" 9a$ a%ta n%emna +enerozitatea lui$ r(%pun%e i%"
)eth/ a 8ari%$ )ine'acerea e mai ntotdeauna o a'acere$
.i recuno.tin&a o r(z)unare 3/// Cu o rud( %(rac( te por&i
ca .i cu un +uz+an pe care"l ademene.ti la o )ucat( de
%l(nin(/ Am %( prime%c propunerea )aronului$ c(ci mi
%"a '(cut %il( de ca%a a%ta/ 9ac("i a.a$ %ntem de%tul de
i%te&e amndou( ca %( trecem %u) t(cere tot ce ne"ar
putea %trica .i %( nu po!e%tim dect ceea ce tre)uie %(
%e .tie - deci$ nici o indi%cre&ie$ .i numai prietenie///
1 Trainic( 3/// %tri+( !oioa%( doamna <arne''e$ 'eri
cit( c(".i +(%i%e un para!an$ o con'ident($ un 'el de m(
tu.( re%pecta)il(/ tii c( )aronul nu precupe&e.te nimic
n %trada Vanneau F///
1 Cred .i eu$ r(%pun%e i%)eth - dac( a cheltuit trei
zeci de mii de 'ranci 3 Ha)ar n"am de unde i"a mai putut
%coate$ c(ci Ao%epha$ cnt(rea&a$ a luat dou( rnduri de
piei de pe el/ Ah 3 ai nimerit"o )ine$ ad(u+( ea/ Baronul
e"n %tare %( 'ure pentru aceea care"i &ine inima n mnu"
&ele ei att de al)e .i de cati'elate 3
1 tii ce$ dra+a mea$ %pu%e doamna <arne''e cu
d(rnicia 'emeilor u.oare$ care n 'ond nu e dect un 'el
de nep(%are$ dac( !rei$ po&i lua din apartamentul meu
tot ce crezi c( %"ar potri!i pentru noua dumitale locu
in&($// 5crinul de colo$ dulapul acela cu o+lind($ co!orul$
perdeaua///
Ochii i%)ethei de!enir( mai mari$ p(trun.i de o
)ucurie %(l)atic( * nu"i !enea a crede c( i %e o'er( un
a%t'el de dar/
1 ntr"o %in+ur( clip( 'aci pentru mine mai mult dect
au '(cut rudele mele )o+ate n treizeci de ani 3/// %tri+(
ea/ Ei niciodat( nu %"au +ndit dac( am mo)il( 3 Baro"
n
ul$ cnd a !enit prima oar( n !izit( la mine$ acum
i %(pt(mni$ a '(cut o %itriim)(tur( de )o+(ta. %cr)it
=I=
n 'ata mizeriei/// I&i mul&ume%c$ dr(+u&o$ .i %( .tii c"am
%( te r(%pl(te%c pentru a%ta$ ai %( !ezi mai trziu
cum 3
Valerie o n%o&i pe !eri.oara Bette pn( n capul
%c(rilor$ unde cele dou( 'emei %e m)r(&i.ar(/
1 U'$ urt mai miroa%e"a 'urnici 3 %e +ndi dr(+(la.a
doamn( <arne''e cnd r(ma%e %in+ura * n"am %("mi %("
rut prea de% !eri.oara 3 9ar tre)uie %( iau %eama$ %"o
cru&$ c(ci mi !a 'i de 'olo%$ m( !a a,uta %( a,un+ )o+at( 3
Ca o ade!(rat( creol( parizian($ doamna <arne''e
ura munca$ era lene.( ca o pi%ic( ce %e a!nt( .i %are
numai cnd o m)olde.te ne!oia/ Credea c( !ia&a tre"
)uie %( 'ie plin( de pl(ceri .i c( pl(cerea tre)uie do)n"
dit( cu u.urin&(/ Iu)ea 'lorile$ dac( i %e trimiteau aca%(/
Nu n&ele+ea %( %e duc( la un %pectacol dect cu tr(%ura
.i dac( a!ea o lo,( )un($ numai pentru ea/ Valerie
mo.teni%e +u%turile ace%tea de curtezan( de la maic("%a$
r(%'(&at( de +eneralul <ontcornet$ ori de cte ori ace%ta
%e a'la la 8ari%$ .i o)i.nuit( %( !ad( o lume ntrea+( la
picioarele ei timp de dou(zeci de ani - cheltuitoare$ ri"
%ipi%e cu amndou( minile .i toca%e totul n !ia&a aceea
lu6oa%($ care a di%p(rut o dat( cu c(derea lui Napoleon/
Oamenii de !az( ai Imperiului puteau 'i compara&i n
ne)uniile lor cu marii %eniori de odinioar(/ In timpul
Re%taura&iei$ no)ilimea$ neputnd uita c( 'u%e%e n!in%(
.i ,e'uit($ de!eni$ cu cte!a e6cep&ii$ econoam($ cu"
minte$ pre!(z(toare$ cu alte cu!inte$ )ur+hez( .i lip%it(
de m(re&ie/ ncepnd de atunci$ epoca lui =>?I a de%("
!r.it n'(ptuirile din =LJ?
TL
/ n #ran&a !or mai e6i%ta
.i de acum nainte nume mari$ nu n%( .i ca%e mari$ a'ar(
de cazul cnd %e !or produce %chim)(ri politice$ +reu
de pre%upu%/ n toate %e !ede pecetea per%onalit(&ii/
A!erea celor mai n&elep&i e !ia+er(/ A%t'el a 'o%t di%"
tru%( 'amilia/
Crunt ncol&it( de mizerie$ Valerie %e hot(r%e$ din
ziua cnd l $$a+(&a%e4 pe director$ cum %e e6prima <ar"
ne''e$ %(".i 'olo%ea%c( 'rumu%e&ea ca un mi,loc de m"
)o+(&ire/ 9e aceea$ de cte!a zile %im&ea ne!oia %( ai)(
ln+( ea$ n locul maic("%i$ o prieten( de!otat($ c(reia
%("i poat( ncredin&a ceea ce nu tre)uie %pu% cameri%tei/
care %("i n!rte i&ele$ %( %e duc($ %( !in($ %( pun( totul
la cale$ un %u'let !ndut dia!olului$ care %( %e mul&u"
=IM
inea%c( cil o p(rticic( mai mic( n !ia&(/ Ca .i i%)eth$
Valerie )(nui%e ce inten&ii a!ea )aronul cnd !oia %"o
apropie de !eri.oara Bette/ ndemnat( de inteli+en&a ei
aaer( de creol( parizian($ care".i petrece !remea tol( "
nit( pe un di!an$ plim)ndu".i a%cu&itul ei %pirit de o) "
%er!a&ie prin toate cotloanele ntunecoa%e ale %u'letelor$
%im&imintelor .i intri+ilor$ i !eni%e n minte %(".i 'ac(
din %+ioan( o complice/ 5e prea poate ca teri)ila indi% "
cre&ie pe care o %(!r.i%e %( 'i 'o%t Bpremeditat( * )(nui%e
ade!(rata 'ire a acelei 'ete p(tima.e$ care %e mi%tuia
zadarnic$ .i %e hot(r%e %"o atra+( de partea ei/ A%t'el$
%cena de mai %u% poate 'i a%emuit( cu piatra pe care o
z!rle c(l(torul n pr(pa%tie$ ca %( %e ncredin&eze ct
de adnc( e/ i doamna <arne''e %e n%p(imnta%e de% "
coperind$ ntr"o 'iin&( n aparen&( att de %la)($ umil(
.i ino'en%i!($ un Ia+o du)lat de un Richard al III"lea
T>
/
ntr"o clip($ !eri.oara Bette %e re+(%i pe %ine - ntr"o
clip($ 'irea ei de cor%ican( .i de %(l)atic( rup%e%e le+( "
turile %la)e ce o &ineau plecat($ ridicndu"%e n toat(
n(l&imea"i amenin&(toare$ ca o crean+( care %cap( din
minile unui copil ce o tr(%e%e pn( la el$ ca %("i 'ure
'ructele crude nc(/
Cel ce %tudiaz( %ocietatea omenea%c( !a 'i ntotdea "
una cuprin% de admira&ie n 'a&a plin(t(&ii$ de%(!r.irii
.i rapidit(&ii modului de a +ndi la naturile 'eciorelnice/
Vir+initatea$ ca toate mon%truozit(&ile$ !(de.te )o "
+(&ii deo%e)ite$ atin+e culmi ame&itoare/ Indi!idul !ir "
+in$ economi%indu".i 'or&ele de !ia&($ cap(t( o putere de
rezi%ten&( .i de durat( incalcula)il(/ Creierul %e m)o "
+(&e.te din pricina lip%ei de ntre)uin&are a celorlalte
'acult(&i/ Cnd oamenii neprih(ni&i %imt ne!oia %(".i 'o "
lo%ea%c( trupul %au %u'letul$ cnd tre)uie %( '(ptuia%c(
%au %( +ndea%c($ .i de%cop(r o&el n mu.chi .i o re "
zer!( ne)(nuit( de .tiin&( n minte$ o 'or&( dia)olic( .i
ma+i a nea+r( a !oin&ei/
9in ace%t punct de !edere$ 'ecioara <(ria$ dac( o
pri!im pentru o clip( numai ca un %im)ol$ ntrece n m( "
re&ie toate ntruchip(rile indienilor$ e+iptenilor .i ale
+recilor/ Vir+initatea$ iz!orul tuturor marilor n'(ptuiri$
tna=na parens rerum
e=
, &ine n minile %ale al)e .i +in "
+a.e cheia lumilor %uperioare/ n %'r.it$ ace%tei m(re&e
i teri)ile e6cep&ii i %e cu!in toate onorurile cu care"o
cin%te.te )i%erica catolic(/
103
I
A.adar$ cit ai clipi din ochi$ !eri.oara Bette %e trati%Z
'orm( n mohicanul me.ter la ntin% capcane$ de o pre "
'(c(torie de nep(trun% .i care ia hot(rri repezi$ )izuin"
du"%e pe o nemaipomenit( a%cu&ime a tuturor %im&urilor/
9e!eni Ura .i R(z)unarea necru&(toare$ a.a cum le n"
tlne.ti numai n Italia$ 5pania .i Orient/ Ace%te dou(
%entimente$ n%o&ite de o)icei de 8rietenia i 9ra+o%tea
mpin%e pn( la a)%urd$ nu %nt cuno%cute dect n &(rile
%c(ldate de %oare/ 9ar i%)eth %e do!edi mai ale% 'iic(
a orenei$ adic( hot(rt( %( n.ele/
Nu".i n%u.i cu u.urin&( acea%t( ultim( parte a rolu "
lui ei- mai '(cu o ncercare ciudat($ datorit( pro'undei
%ale i+norante/ .i nchipui c( nchi%oarea e%te a.a cum
o !(d copiii - crezu c( a 'i nchi% n%eamn( a ii pus la
secret. 8unerea la %ecret e %uperlati!ul ntemni&(rii$ .i
%uperlati!ul ace%ta e rezer!at numai ,u%ti&iei criminale/
8lecnd de la doamna <arne''e$ i%)eth aler+( la
domnul Ri!et$ pe care"l +(%i la )irou/
1 tii$ dra+( domnule Ri!et$ i %pu%e ea dup( ce
tra%e z(!orul u.ii$ c( a!eai dreptate n pri!in&a polone
zilor 3/$/ %nt ni.te pu.lamale/// ni.te oameni '(r( de le+e
.i '(r( de credin&(/
1 Vor %( dea 'oc Europei$ r(%pun%e pa.nicul Ri!et$
%nt n %tare %( ruineze pentru patria lor ntre+ comer&ul
.i pe to&i comercian&ii/ 8olonezii nu".i dau %eama n ce
!reme tr(im/ Nu mai %ntem )ar)ari 3 R(z)oaiele %"au
%'r.it$ dra+( domni.oar($ au di%p(rut o dat( cu re+ii 3
A%t(zi tr(im %u) domnia comer&ului .i a indu%triei !ic
torioa%e$ a n&elepciunii )ur+heze$ care a creat Olanda/
9a$ ro%ti el n%u'le&indu"%e$ tr(im ntr"o epoc( n care
popoarele tre)uie %( o)&in( totul prin 'olo%irea le+al(
a li)ert(&ilor do)ndite .i prin ,ocul pa.nic al in%titu&iilor
con%titu&ionale - iat( ce nu .tiu polonezii$ .i de aceea
mai tra+ n(de,de/// Ce %puneai$ 'rumoa%a mea F %e ntre
rup%e dintr"o dat($ !(znd dup( 'i+ura lucr(toarei %ale
c( acea%ta nu pricepe o )oa)( din politica nalt(/
1 Iat( do%arul$ r(%pun%e Bette$ tic(lo%ul ace%ta tre
)uie !rt numaidect la nchi%oare$ dac( !reau %( nu
pierd cele trei mii dou( %ute de 'ranci ai mei 3
1 Aha 3 Yi"am %pu%"o eu 3 %tri+( oracolul din cartie
rul 5aint"9eni%/
Ca%a Ri!et$ %ucce%oarea 'ra&ilor 8on%$ era %ituat( tot
n !echiul palat an+eai%$ de pe %trada <au!ai%e%"8aro"
=I@
t ci(dire ce 'u%e%e ridicat( de !e%tita i'amiiie nc( de
:!remea cind cei mai de %eam( no)ili %e n+r(m(deau
'
n
,urul u!rului/
GG/ 9e"ai .ti ct te"am )mecu!intat !enind ncoace 3///
e6clam( i%)eth/
1 9ac( n"apuc( %( prind( de !e%te$ putem %("l !rm
l
a
r(coare chiar de la patru diminea&a$ zi%e ,udec(torul
cercetndu".i almanahul$ ca %( !eri'ice r(%(ritul %oare
lui - dar a)ia poimirie$ c(ci nu"l po&i nchide '(r( %("l n
.tiin&ezi mai nti c( !a 'i are%tat pe )aza unei hot(rri
ce pre!ede o con%trn+ere corporal(/ A.a c(///
212 Ce le+e tmpit($ 'u de p(rere !eri.oara Bette$ da"
tornicul poate 'oarte )ine %"o .tear+(/
12 8e )un( dreptate$ replic( ,udec(torul zm)ind/
Uite cum ar tre)ui///
1 9ac("i !or)a pe a.a$ am %( iau hrtia$ ro%ti Bette
ntrerupndu"l pe ma+i%trat$ .i am %( i"o dau %punndu"i
c"am 'o%t ne!oit( %( mprumut o %um( de )ani$ n %chim
)ul c(reia creditorul a pretin% 'ormalitatea a%ta/ mi cu
no%c polonezul$ n loc %( de%'ac( hrtia$ o %(".i aprind(
pipa cu ea 3
1 A 3 nu"i r(u$ nu"i r(u$ domni.oar( #i%cher 3 Ei$
atunci po&i %( 'ii lini.tit($ trea)a !a mer+e ca pe roate/
9ar$ %tai o clip( 3 Nu e de a,un% %("l )a+i pe om la r(
coare/ Nu"&i po&i n+(dui lu6ul ace%ta ,udiciar dect dac(
e.ti %i+ur( c( &i !ei redo)ndi )anii 3 Cine are %( &i"i
pl(tea%c( F
1 Cei care i dau )ani/
1 A 3 da$ uita%em c( /mini%trul de R(z)oi i"a coman
dat monumentul ce %e !a ridica n cin%tea unui client
de"al no%tru/ Ce de uni'orme a mai 'urnizat ca%a noa%tr(
mare.alului <ontcornet$ .i ct de repede le nne+rea cu
'umul tunurilor/ X%ta zic .i eu c"a 'o%t !iteaz 3 i ntot
deauna pl(tea cu bani pein )
5e poate %pune de%pre un mare.al al #ran&ei c( .i"a
%al!at mp(ratul %au patria$ dar cea mai mare laud( n
+ura unui ne+u%tor e tot 'aptul c( pltea cu bani pein.
1 Ei$ atunci$ domnule Ri!et$ %m)(t( &i aduc ciucu
rii pentru uni'orm(/ tii$ m( mut din %trada 9o;enne$
!oi locui de"acum n %trada Vanneau/
2 Bine 'aci$ mi"era mil( de dumneata cnd te .tiam
l n
+roapa aceea$ care 1 cu toat( %ila mea pentru tot ce
e
l n
le+(tur( cu opozi&ia 1 dezonoreaz($ ndr(zne%c %(
105
a'irm acea%ta$ da 3 dezonoreaz( u!rul .i 8ia&a Carrou"
%el/ l ador pe udo!ic"#ilip$ e idolul meu$ e au+u%ta n"
truchipare a cla%ei pe care .i"a cl(dit"o dina%tia$ .i n"am
%( uit niciodat( )inele pe care ni l"a '(cut nou($ ceapra"
zarilor$ reor+aniznd +arda na&ional(///
1 Cnd te aud !or)ind a%t'el$ %pu%e i%)eth$ m( mir
cum de n"ai a,un% deputat/
1 9u.manii mei politici$ care"% .i ai re+elui$ %e tem
de dra+o%tea ce"o port dina%tiei$ r(%pun%e Ri!et/ Ah 3
ce %u'let no)il$ ce 'amilie %tr(lucit( 3R n %'r.it$ .i urm(
el .irul ar+umentelor$ re+ele e idealul no%tru n toate *
mora!uri$ economie$ tot ce !rei 3 #aptul c( a i%pr(!it
cl(direa u!rului a 'o%t una dintre condi&iile care ne"au
determinat %("i d(m coroana - iar li%ta ci!il($ c(reia nu
i %"a 'i6at nc( termen$ recuno%c c( la%( inima 8ari%ului
ntr"o %tare ,alnic(/// Tocmai pentru c( m( %ituez ca po"
zi&ie politic( la centru$ a. !rea %( !(d centrul 8ari%ului
ntr"o alt( %tare/ Cartierul dumitale e n'ior(tor/ 8uteai %(
'ii a%a%inat( ntr"o )un( zi/// Ei$ iat("l .i pe domnul
Cre!el al dumitale numit comandant de :)atalion al le"
+iunii lui - %per c( tot noi o %("l %er!im cu epoletul cel
lat/
1 8rmze%c a%t(zi la el$ :O %( &i"l trimit/ i%)eth credea c(
!a putea %( pun( %t(pnire pe li!o"nian$ t(indu"i orice
le+(tur( cu lumea/ 9ac( n"ar mai 'i lucrat$ lumea l"ar 'i
dat uit(rii$ .i arti%tul ar 'i 'o%t nchi% ca"ntr"un ca!ou$
unde numai ea %"ar ]'i du% %("l !ad(/ A!u a%t'el dou( zile
de 'ericire$ n(d(,duind %( dea o lo!itur( de moarte
:)aroanei .i 'iicei %ale/
Ca %( a,un+( ia domnul Cre!el$ care locuia n %trada
5au%%a;e%$ o lu( pe podul Carrou%el$ cheiul Voltaire$
cheiul d:Or%a;$ %trada Belle"Cha%%e$ %trada Uni!er%it(&ii$
podul Concorde .i )ule!ardul <ari+n;/ Calea acea%ta
nelo+ic( era impu%( de lo+ica pa%iunilor$ totdeauna !r(,ma.(
nemp(cat( a picioarelor/ <er+nd 'oarte ncet de"a
lun+ul cheiurilor$ !eri.oara Bette pri!ea %pre &(rmul drept al
5enei/ i '(cu%e )ine %ocoteala/ == l(%a%e pe Dence%la%
m)r(cndu"%e - .i %pu%e%e c( ndat( ce !a %c(pa de ea$
ndr(+o%titul %e !a duce la )aroan($ apucnd pe drumul cel
mai %curt/ ntr"ade!(r$ pe cnd trecea de"a lun+ul cheiului
Voltaire$ pri!ind tot timpul %pre ru .i mer+nd cu +ndul
pe cel(lalt mal$ l z(ri pe arti%t care tocmai ie.ea pe porti&a
din%pre Tuilerie% .i %e ndrepta
=IT
8odul re+al/ Acolo l a,un%e din urm( pe
necredin"/ " c,GH putu urm(ri '(r( %( 'ie !(zut($ c(ci
ndr(+o%ti&ii
uit( rareori napoi - l n%o&i ipn( la locuin&a doamnei
Hulot$ unde"l !(zu intrnd ca un o)i.nuit de"al ca%ei/
Acea%t( ultim( do!ad($ care nt(rea de%t(inuirile
doamnei <arne''e$ o %coa%e din %(rite pe i%)eth/ Cnd
a,un%e la proa%p(tul comandant de )atalion$ %e a'la ntr"o
%tare de %ure%citare ca acelea n care %e '(ptuie%c cri"
mele$ .i"l +(%i ipe Cre!el a.teptndu".i n %alon copiii$
pe domnul .i doamna Hulot",unior/
9ar Cele%tin Cre!el e ntruchiparea att de nai!( .i
de real( a par!enitului parizian$ nct cu +reu po&i intra
'(r( 'ormalitate la noroco%ul %ucce%or al lui Ce%ar Bi"
rotteau/ Cele%tin Cre!el reprezint( el n%u.i o lume n"
trea+(
-
de aceea i %e cu!in$ mai mult dect Iui Ri!et$
onorurile penelului$ dat 'iind rolul n%emnat pe care"l !a
,uca n acea%t( dram( de 'amilie/
A&i o)%er!at c($ n copil(rie %au la nceputul !ie&ii %oci"
ale$ ne '(urim ade%ea$ %in+uri .i '(r( %( ne d(m %eama$
un model de urmat/ A%t'el$ 'unc&ionarul de )anc( !i%eaz($
cnd intr( n %alonul patronului %(u$ %( ai)( un %alon la
'el/ 9ac( %e m)o+(&e.te$ .i !a introduce n ca%($ dup(
dou(zeci de ani$ nu lu6ul ultimei mode$ ci lu6ul n!echit
care"l 'a%cina%e odinioar(/ Nimeni nu e n m(%ur( %(
cunoa%c( toate pro%tiile datorite ace%tei in!idii retro"
%pecti!e$ dup( cum ne.tiute r(mn toate ne)uniile pri"
cinuite de ri!alit(&ile ace%tea a%cun%e$ care i m)olde%c
pe oameni %( imite tipul pe care .i l"au ale%$ %ilindu"%e
din r(%puteri %( %tr(lucea%c( ca o %tea/ Cre!el a,un%e%e
a,utor de primar 'iindc( patronul lui 'u%e%e a,utor de
primar$ .i era comandant de )atalion 'iindc( ,indui%e
epole&ii lui Ce%ar Birotteau/ A.a c($ impre%ionat de mi"
nun(&iile realizate de arhitectul 7rindot$ n momentul n
care norocul l ridica%e pe patronul %(u$ Cre!el dezle"
+a%e lar+ 'oaierele pun+ii$ cum %punea el n lim)a,ul lui$
cnd 'u !or)a %(".i mpodo)ea%c( apartamentul - %e du%e
de"a dreptul cu ochii nchi.i .i cu pun+a de%chi%( la
7rindot$ un arhitect dat uit(rii n !remea aceea/ 7lo"
riile apu%e mai dureaz( nc( cine .tie ct( !reme$ dato"
rit( admira&iilor ntrziate/
7rindot repeta%e pentru a mia oar( %alonul %(u tip
m al) .i aur$ m)r(cat cu dama%c ro.u/ a E6pozi&ia in"
du%trial($ mo)ila acea%ta din lemn de pali%andru %culp"
2 =IL
**h
>
tat$ lucrat( ca produ%ele o)i.nuite$ '(r( 'ine&e$ d(du%e
pe drept cu!nt prile, pro!inciei %( %e '(lea%c( cu pro"
du%ele ei 'a&( de cele pariziene/ Candela)rele$ %'e.nicele
de perete$ +arniturile de %o)($ policandrul$ pendula erau
n %til rocaille
5F
. <a%a rotund($ 'i6at( n mi,locul %alo"
nului$ a!ea o plac( de marmur( ncru%tat( cu tot 'elul
de marmure italiene .i antice adu%e de la Roma$ unde %e
'a)ric( ace%t %oi de h(r&i mineralo+ice ce %eam(n( cu
mo%trele croitorilor/ 8laca acea%ta de marmur( %trnea
de 'iecare dat( admira&ia tuturor )ur+hezilor pe care i
primea Cre!el/ 8u%e cte dou($ 'a&( n 'a&($ portretele
r(po%atei doamne Cre!el$ al lui Cre!el$ al 'iicei .i al +i"
nerelui$ zu+r(!ite de 8ierre 7ra%%ou 1 pictor cu renume
n lumea )ur+hez($ c(ruia Cre!el i datora ridicola %a
poz( );ronian( 1$ mpodo)eau pere&ii nc(perii/ Ra"
mele$ pl(tite cte o mie de 'ranci )ucata$ %e potri!eau
per'ect cu lu6ul acela de ca'enea$ n 'a&a c(ruia un ade"
!(rat arti%t ar 'i dat din umeri/
Aurul nu %cap( niciodat( prile,ul de a %e ar(ta %tupid/
9ac( ne+u%torii m)o+(&i&i ar 'i a!ut$ ca italienii$ +u%tul
n'(ptuirilor m(re&e$ a%t(zi am 'i num(rat la 8ari% zece
Vene&ii/ Chiar .i n zilele noa%tre un ne+u%tor milanez
e n %tare %a la%e o danie de cinci %ute de mii de 'ranci
pentru 0uomo
5G
, ca %( 'ie aurit( #ecioara uria.( de pe
cupol(/ Cano!a porunce.te prin te%tament 'ratelui %(u %(
ridice o )i%eric( de patru milioane$ .i 'ratele mai
adau+( ce!a .i de la el/ I"ar da prin +nd !reunui )ur+hez
din 8ari% Bc(ci to&i$ a%emenea lui Ri!et$ poart( n %u'let
o mare dra+o%te pentru 8ari%ul lorC %( ridice clopotni&ele
ce lip%e%c turnurilor de la Notre"9ame F 5ocoti&i numai
ce %ume adun( %tatul din a!eri '(r( mo.tenitori/ Cu pre"
&ul tuturor ornamentelor idioate de carton imitnd piatra
de hrtie pre%at( .i aurit($ ori cu imita&ii de %culptur(
cump(rate de cinci%prezece ani ncoace de indi!izii de
%oiul lui Cre!el %"ar 'i putut n'(ptui n'rumu%e&area
8ari%ului/
a cap(tul %alonului %e a'la un )irou m(re&$ mo)ilat cu
me%e .i dulapuri imitnd +enul Boulle
n
.
9ormitorul$ m)r(cat tot n per%ian($ %e a'la de a%e"
menea lin+( %alon/ <ahonul$ n toat( %plendoarea lui$
n(p(dea %u'ra+eria$ iar panourile erau mpodo)ite cu
&e'eri din (l&eia, lu6W% nr(mate/ B(trnul/ Cre!el$ care
108
!i%a o c(l(torie n El!e&ia$ &inu%e %( ai)( m(car pe pnz(
tara
acea%t($ pn( ce !a putea %( %e duc( %"o !iziteze
aie!ea/
9up( cum %e !ede$ Cre!el$ 'o%t a,utor de primar$ de"
corat$ +uard na&ional$ reprodu%e%e 'idel tot 'a%tul$ pn(
%i mo)ilierul ne'ericitului %(u predece%or/ n timpul Re%"
taura&iei$ n !reme ce unul c(zu%e$ cel(lalt$ care 'u%e%e
dat uit(rii$ %e ridica%e$ .i nu datorit( unei ntmpl(ri no"
rocoa%e$ ci prin 'or&a mpre,ur(rilor/ Re!olu&iile$ ca .i
'urtunile pe mare$ cu'und( !alorile %olide - iar !alul
%coate la %upra'a&( numai ce e u.or/ Ce%ar Birotteau$ re"
+ali%t$ 'a!orit al re+imului$ 'iind in!idiat$ 'u%e%e &inta
atacurilor opozi&iei )ur+heze$ iar )ur+hezia trium'(toare
.i !(zu propria"i ima+ine n oamenii de 'elul lui Cre!el/
Ace%t apartament$ pentru care pl(tea o chirie de trei
mii de 'ranci$ n&e%at cu tot %oiul de lucruri ar(toa%e .i
!ul+are$ pe care &i le procur( )anii$ %e a'la la primul
eta, al unui !echi hotel ncon,urat de curte .i +r(din(/
Totul era p(%trat ca ntr"un in%ectar de entomolo+i%t$
c(ci Cre!el %t(tea 'oarte pu&in aca%(/
Acel local %omptuo% reprezenta domiciliul le+al al
am)i&io%ului )ur+hez/ A!ea o )uc(t(rea%( .i un 'ecior n
ca%( $R cnd d(dea cte un o%p(& prietenilor politici$ celor
pe care !oia %("i impre%ioneze$ %au cnd .i primea 'ami"
lia$ mai an+a,a nc( doi %er!itori cu ziua$ iar mncarea
o comanda la Che!et
L?
/ Ade!(rata re.edin&( a lui Cre!el$
care 'u%e%e pe !remuri n %trada Notre"9ame"de"orette$
la domni.oara Heloi:%e Bri%eto"ut$ %e muta%e$ dup( cum
am !(zut$ n %trada Chauchat/ n 'iecare diminea&($ fostul
ne=ustor Bc(ci to&i )ur+hezii m)o+(&i&i %e intituleaz(
foti ne=ustoriH .i petrecea dou( ore n %trada
5au%%a;e% ca %(".i !ad( de tre)uri$ iar re%tul timpului l
d(ruia \airei$ 'apt ce"o nec(,ea 'oarte tare pe \aire/
Oro%mane
L@
"Cre!el ncheia%e un tr+ 'oarte %trict cu
domni.oara Helo%e$ care tre)uia %("i 'urnizeze$ lunar$ de
cinci %ute de 'ranci 'ericire$ '(r( nici un 'el de report/ 9e
alt'el$ Cre!el i pl(tea ma%a .i toate celelalte cheltuieli
%uplimentare/ Contractul ace%ta cu prime$ c(ci i '(cea .i
multe daruri$ i p(rea economic 'o%tului amant al cele)rei
cnt(re&e/ n pri!in&a acea%ta$ Cre!el le %punea
ne+u%torilor !(du!i$ care"ei iu)eau 'oarte mult 'iicele$ c(
e
mai )ine %( nchiriezi cai cu luna dect %( &ii un +ra,d/
=IJ
Cu toate ace%tea$ dac( ne amintim de%t(inuirile '(cute
)aronului de portarul din %trada Chauchat$ 7re!ei nu/
%e d(dea n l(turi %( tin( .i !izitiu .i n+ri,itor de cai/
Cre!el$ deci$ %e 'olo%ea de dra+o%tea nem(%urat( pentru
'ata lui ca %(".i %ati%'ac( pl(cerile/ .i ,u%ti'ica imora"
litatea %itua&iei cu ar+umente de nalt( moral(/ i"apoi$
ducnd acea%t( !ia&( B!ia&( nece%ar($ !ia&( dezordonat($
%til re+en&($ 8ompadour$ mare.al de Richelieu etcC$ 'o%"
tul ne+u%tor de par'umuri do)ndea un aer de %uperio"
ritate/ Cre!el .i d(dea i'o%e de om cu !ederi lar+i$ '("
cea pe marele %enior n miniatur($ pe omul +enero%$ lip"
%it de me%chin(rie$ .i totul '(r( %("l co%te mai mult de
!reo mie dou( %ute pn( la o mie cinci %ute de 'ranci pe
lun(/ i a%ta nu dintr"o ipocrizie politic($ ci dintr"o !a"
nitate de )ur+hez$ care ducea la acela.i rezultat/ a
)ur%($ Cre!el trecea drept un om %uperior epocii %ale .i
mai cu %eam( drept un mare che'liu/
In pri!in&a acea%ta$ Cre!el era ncredin&at c("l dep("
.e.te cu mult pe )(trnul Birotteau/
1 Bra!o 3 %tri+( domnul Cre!el n'uriindu"%e de n
dat( ce o !(zu pe !eri.oara Bette$ am auzit c( o m(ri&i
pe domni.oara Hulot cu un conte tinerel$ pe care l"ai
cre%cut n pu' anume pentru dn%a 3
1 5"ar p(rea c( a%ta te %up(r( F r(%pun%e i%)eth
&intindu"l cu o pri!ire p(trunz(toare/ Ce intere% ai %"o
mpiedici pe nepoata mea %( %e m(rite F C(ci am auzit
c( dumneata ai %tricat c(%(toria ei cu 'iul domnului
e)(%///
1 E.ti o 'at( cum%ecade .i 'oarte di%cret($ zi%e Cre
!el/ Crezi oare c( am %("i iert !reodat( domnului Hulot
crima pe care a %(!r.it"o r(pindu"mi"o pe Ao%epha/// .i
mai ale% c( a '(cut dintr"o 'iin&( cin%tit($ pe care$ pn(
la urm($ a. 'i luat"o de ne!a%t( la )(trne&e$ o nemer
nic($ o %altim)anc($ o cocot( de la Oper( F/// Nu$ nu 3
niciodat( 3
1 Totu.i$ domnul Hulot e un om de trea)($ %pu%e
!eri.oara Bette/
1 Bine!oitor 3/// 'oarte )ine!oitor$ prea )ine!oitor3
r(%pun%e Cre!el$ .i nu"i dore%c r(ul - dar !reau %("mi iau
re!an.a$ .i o %( mi"o iau/ A%ta"i ideea mea 'i6( 3
1 Oare$ din pricina ace%tei po'te nu mai !ii pe la
doamna Hulot F
==I
GG 5e prea poate/
GGGA.adar$ i '(ceai curte !eri.oarei mele F ntre)(
i%)eth zm)ind/ Am )(nuit eu 3
GGG<"a tratat ca pe"un cine$ mai r(u$ ca pe"o %lu+( -
%au$ mai )ine zi%$ ca pe un de&inut politic/ 9ar !oi iz"
)uti:$ %pu%e el %trn+nd pumnul .i lo!indu".i cu el
'runtea/
GGG$ Bietul om$ ar 'i n+rozitor %( de%copere c( ne!a%"
t("%a l n.al($ dup( ce amanta l"a dat a'ar( 3///
1Cum F %tri+( Cre!el$ Ao%epha l"a p(r(%it$ l"a dat
a'ar($ l"a alun+at F/// Bra!o$ Ao%epha 3 <"ai r(z)unat 3
Am %("&i trimit dou( perle de pu% la urechi$ puicu&a mea
de alt(dat( 3/// N"am .tiut nimic$ c(ci$ a doua zi dup( ce
'rumoa%a Adeline m"a ru+at %( nu"i mai trec niciodat(
pra+ul$ m"am du% %("l !(d pe e)a% la Cor)eil$ de unde
a)ia m"am ntor%/ Helo%e a '(cut pe dracul n patru ca
%( m( trimit( la &ar($ .i am de%coperit pricina uneltirilor
ei * !oia %( %cape de mine ca %(".i %(r)(torea%c( inau
+urarea noului ei apartament din %trada Chauchat cu o
clic( de arti.ti$ ca)otini .i litera&i/// <"a tra% pe %'oar( 3
9ar o iert$ c(ci m( di%treaz(/ E leit( 9e,azet
L5
/ E no%
tim( dr(coaica 3 Uite ce %cri%oare am +(%it a%ear( de
la ea *
0ra= moulic, mi-am instalat cortul n strada Chau-
chat. -m avut =riI s chem nite prieteni ca s benche-
tuim de cas nou. 3otul mer=e strun. 7oi veni cnd
vrei, domnul meu. -=ar l ateapt pe -braham
5J
.
Helo%e are %("mi po!e%tea%c( nout(&i$ c(ci .tie toate
cancanurile !ie&ii de )oem n care %e n!rte.te/
19ar pe !(ru"meu nu l"a tul)urat de loc ntmpla"
rea a%ta$ r(%pun%e !eri.oara/
12 Nu %e poate 3 %tri+( Cre!el oprindu"%e din mer%ul
%(u ce %em(na cu le+(narea unui pendul/
1 9omnul Hulot nu mai e%te chiar att de tinerel$
zi%e i%)eth cu r(utate/
2 l cuno%c$ r(%pun%e Cre!el - doar ne a%em(n(m n"
tr
"
o anumit( pri!in&( * Hulot nu poate tr(i '(r( o pa%iune/
E n %tare %( %e ntoarc( la ne!a%t("%a$ .i %pu%e el/ Ar 'i o
noutate pentru dn%ul$ dar atunci adio r(z)unarea
===
mea 3 \m)e.ti$ domni.oar( #i%cher/// Ah 3 mi %e pare
c("mi a%cunzi ce!a 3///
12 Rd de ce"&i trece prin cap$ urm( i%)eth/ E drept
c( !ara mea e nc( de%tul de 'rumoa%( ca %( mai in%pire
pa%iuni
-
.i eu a. iu)i"o dac( a. 'i )(r)at/
1 N(ra!ul din 'ire n"are lecuire 3 e6clam( Cre!el
-
&i )a&i ,oc de mine 3 Baronul .i"o 'i +(%it !reo con
%olare/
i%)eth d(du din cap n %emn de ncu!iin&are/
12 Ah$ ce noroc are c( o poate nlocui ct ai )ate
din palme pe Ao%epha 3 %pu%e Cre!el/ 9ar nu m( mir($
c(ci$ ntr"o %ear( la un che'$ mi"a m(rturi%it c( n tine"
re&e$ din precau&ie$ a!ea ntotdeauna trei amante * una
era cea de care !oia %( %e lepede - a doua$ 'a!orita$ iar
a trei a$ cea pe care o curt a$ adi c( !iitoarea/ 9e%i +ur
.i"a &inut n parcul de !n(toare$ n hele.teu$ !reo 'eti."
can( de rezer!(/ E +en udo!ic al QV"lea$ pu.lamaua 3
Oh 3 Ce"i pa%($ e )(r)at 'rumo% 3 Totu.i parc( a nceput
.i el %( m)(trnea%c($ !remea l"a nsemnat. Cine .tie$
poate c"a ochit !reo lucr(toare tineric(/
12 Ba nu I r(%pun%e i%)eth/
1 Vai 3 zi%e Cre!el$ ce n"a. da %("i pot pune )e&e n
roate 3 N"a 'o%t chip %( i"o iau pe Ao%epha$ 'emeile de
teapa a%ta nu %e ntorc niciodat( la prima lor dra+o%te/
9e alt'el$ !or)a aceea$ aceea.i dra+o%te a doua oar( nu
mai 'ace o para chioar( 3 &i %pun drept$ !eri.oar( Bette$
mult a. da$ !reau %( %pun c"a. da cincizeci de mii de
'ranci$ ca %("i pot %u'la amanta 'rumo%ului no%tru ca!a
ler .i %("i ar(t eu lui c( un mo.ulic( cu )urt( de .e' de
)atalion .i chelie de !iitor primar al 8ari%ului nu %e la%(
cu una cu dou( cnd i"ai .terpelit metre%a .i %e pricepe
%( &i"o pl(tea%c( cu !r' .i nde%at/
12 5itua&ia n care m( a'lu$ ro%ti Bette$ m( %ile.te
%( a%cult totul .i %( nu .tiu nimic/ 8o&i %("mi !or)e.ti
'(r( 'ric(/ Nu %u'lu niciodat( nici un cu!nt cnd cine!a
)ine!oie.te %( mi %e de%t(inuia%c(/ Cum &i nchipui c(
a. trece pe%te re+ula pe care mi"am impu%"o F Nimeni
n"ar mai a!ea ncredere n mine/
1R tiu$ r(%pun%e Cre!el$ e.ti cea mai pre&ioa%( din"
tre 'etele )(trne/// 9ar ce 9umnezeu$ mai %nt .i e6cep"
&ii/ V(d c( cei din 'amilie nu %"au +ndit niciodat( %("&i
'ac( o rent(/
GG$ Am .i eu m ndri a mea/ Nu !reau %( 'i u dat oare
nim(nui$ '(cu Bette/
/GG Ei$ dac( ai !rea %( m( a,u&i ca %( m( r(z)un$ con
tinu( 'o%tul ne+u%tor$ a. pla%a zece mii de 'ranci ntr"o
rent( !ia+er( pe numele dumitale/ 8o!e%te.te"mi$ dr(
+u&( !eri.oar($ cine i"a luat locul Ao%ephei$ .i !ei a!ea
cu ce %("&i pl(te.ti chiria .i ca'elu&a de diminea&($ ca'e"
lu&a aceea care &i place dumitale att de mult - !ei putea
%("&i n+(dui lu6ul %( )ei chiar moca !erita)il(/// hai$
ce p(rere ai F i$ z(u$ )un( mai e moca !erita)il( 3
1 Yi n mai mul t l a o di %cre& ie de%(! r.i t ( dec t l a
cei zece mii de:'ranci n rent( !ia+er($ care mi"ar aduce
un !enit de cinci %ute de 'ranci$ r(%pun%e i%)eth$ c(ci$
dra+( domnule Cre!el$ !ezi dumneata$ )aronul %e poart(
minunat cu mine$ !rea %("mi pl(tea%c( chiria///
1 9a$ .i mult( !reme crezi c"o %( dureze F %tri+(
Cre!el/ 9e unde dracu o %( mai ia )ani F
1R Nu .tiu/ V(d c( cheltuie.te pe%te treizeci de mii
de 'ranci cu apartamentul pe care"l pre+(te.te acelei
doamne dr(+u&e///
1 O doamn( 3 Nu cum!a e o 'emeie din %ocietate F
Tic(lo%ul$ ce noroc a dat pe%te el 3 numai lui i %e poate
ntmpla a.a ce!a 3
1 E o 'emeie m(ritat($ 'oarte cum%ecade$ ad(u+(
!eri.oar(/
1 Ade!(rat F ntre)( Cre!el hol)nd ni.te ochi
aprin.i nu numai de dorin&($ dar .i de !ra,a cu!intelor *
o femeie foarte cumsecade.
1 9a$ r(%pun%e Bette$ e talentat($ muzician($ are
dou(zeci .i trei de ani$ un chip dr(+(la. de n+er$ o piele
ca laptele$ din&i de c(&elu.$ ochii ca luce'erii$ o 'runte
%uper)(/// .i ni.te picioru.e$ cum n"am mai pomenit de
cnd %nt$ nu"% mai +roa%e ca )alenele cor%etului ei/
1 9ar urechile F %e in'orm( Cre!el a&&at de am(nun
tele ace%tor 'armece amoroa%e/
1 8arc("% %culptate$ au alta$ r(%pun%e ea/
12 i mnu&e mici F///
1" ntir"un cu!nt$ pot %("&i %pun c( e un ,u!aer de
'emeie$ att de cin%tit($ de mode%t($ de delicat( 3/// Are o
inim( de aur$ e un n+er$ .i 'oarte di%tin%($ c(ci tat(l ei a
'o%t mare.al al #ran&ei///
1W Un mare.al al #ran&ei 3 %tri+( Cre!el %(rind ca ar%/
dr(cia dracului 3 Ia te uit($ comedie/// A 3 potlo+arul 3
==?
Ei
Iart("m($ !eri.oar($ tur)ez/// a. 'i n %tare %( dau o %ut(
de mii de 'ranci///
1 Te cred 3 Cnd &i %pun c("i o 'emeie cin%tit($ !ir
tuoa%(/ A.a c( )aronul a potri!it )ine lucrurile/
1 9ar &i"am %pu% doar c( e le'ter 3
1 i pe %o&ul ei l a,ut( %( a!an%eze///
1 Cum F ntre)( Cre!el rznd cu am(r(ciune/
1 5o&ul a 'o%t numit %u).e' .i !a 'i$ '(r( ndoial($
'oarte )ine!oitor$ c(ci a.teapt( %( 'ie decorat .i cu cru
cea e+iunii de Onoare/
1 7u!ernul n"ar tre)ui %( mpart( n dreapta .i"n
%tn+a decora&iile$ %("i re%pecte pe cei care le poart($
'(cu Cre!el ,i+nit n mndria %a de politician/ 9e ce %e
crede a.a de +roza! dul(ul acela )(trn de )aron F Cred
c( nici eu nu pre&uie%c mai pu&in$ ad(u+( el uitndu"%e
ntr"o o+lind( .i lundu".i poza o)i.nuit(/ Heloi%e mi"a
%pu% ade%ea$ n clipele cnd 'emeia nu minte$ c("%
%tra.nic/
1 A 3 zi%e !eri.oar($ 'emeilor le plac oamenii +ra.i$
c(ci mai to&i %nt )uni/ 9e"ar 'i %( ale+ ntre dumneata .i
)aron$ eu pe dumneata te"a. ale+e/ 9omnul Hulot e %pi
ritual$ chipe.$ are &inut($ dar dumneata e.ti !oinic$ .i
apoi$ drept %("&i %pun/// pari mai .tren+ar dect el 3
1R Curio% lucru cum toate 'emeile$ chiar cele mai cu"
min&i$ %e dau n !nt dup( )(r)a&ii cu a%emenea n'(&i"
.are 3 %tri+( Cre!el apropiindu"%e de Bette .i cuprin"
znd"o de mi,loc$ de ncntat ce era/
1 7reutatea nu"i a%ta$ continu( Bette/ &i dai %eama
c( o 'emeie care %e )ucur( de attea a!anta,e nu".i !a
n.ela protectorul pentru un 'leac$ .i afacerea ar tre)ui
%( co%te mai mult de o %ut( de mii de 'ranci$ c(ci 'eme
iu.c( .i .i !ede )(r)atul .e' de )irou pe%te doi ani/: <i
zeria l"a mpin% pe n+era.ul (%ta n pr(pa%tie/
Cre!el %e plim)a 'urio% de la un cap(t la cel(lalt al
%alonului/
1: O 'i &innd mult la 'emeia a%ta F ntre)( el dup( o
clip($ c(ci ntre timp dorin&a"i )iciuit( de i%)eth %e pre"
'(cu%e ntr"un 'el de tur)are/
12 Audec( .i dumneata 3 r(%pun%e i%)eth/ Nu cred c(
%"a ale% m(car cu atta pn( acum 3 zi%e ea lo!indu".i un"
+hia de+etului mare de unul din din&ii ei al)i$ enormi - .i
i"a .i '(cut cadouri de zece mii de 'ranci/
1 Ce"a. mai rde$ e6clam( Cre!el$ %( i"o iau nainte 3
==@
/GG Vai$ 9oamne$ nu 'ac )ine ca"&i de%t(inuie%c a%t'el
,
e
i)r'eli$ %pu%e i%)eth$ ca .i cum ar 'i 'o%t cuprin%( de
remu.c(ri/
/GG Nu$ uite ce"i/ Vreau %("i 'ac de ru.ine pe ai t(i/
<ine pun pe numele dumitale o %um($ n rente !ia+ere
de cinci la %ut($ care %("&i aduc( un !enit de .a%e %ute de
'ranci$ dar tre)uie %("mi m(rturi%e.ti numele .i locuin&a
9ul ci neei / & i %pun drept * eu p n( acum n"am a!ut
ca amant( o 'emeie cum%ecade$ .i cea mai mare am"
)i&ie a mea e %( am una/ #emeile din raiul lui <ahomed
mi %e par un 'leac -pe lin+( ce"mi nchipui eu de%pre cu"
coanele din lumea )un(/ n %'Sr.it$ e idealul meu$ %l()i"
ciunea mea$ .i a%ta pn( ntr"att$ nct pentru mine$ de
pild($ )aroana Hulot n"are %( ai)( niciodat( cincizeci de
ani$ %pu%e el repetnd '(r( %( .tie cu!intele unuia dintre
cei mai %pirituali oameni din %ecolul trecut/ Uite$ dra+(
i%)eth$ %nt n %tare %( %acri'ic o %ut($ dou( %ute/// 5%t 3
%o%e%c copiii$ i !(d n curte/ N"am a'lat nimic de la dum"
neata$ &i dau cu!ntul meu de onoare$ c(ci nu !reau %(
pierzi ncrederea )aronului$ dimpotri!(/// 7roza! tre)uie
%"o mai iu)ea%c( pe muieru.ca a%ta cum(trul meu 3
1 Ca un ne)un 3 zi%e !eri.oara/1N"a /putut 'ace ro%t
de patruzeci de mii de 'ranci ca %(".i m(rite 'ata$ dar
pentru noua lui pa%iune a +(%it numaidect/
1 i crezi c("l iu)e.te F ntre)( Cre!el/
1R a !r%ta lui 3/// r(%pun%e 'ata )(trn(/
1 Ce pro%t %nt 3 e6clam( Cre!el/ 8arc( eu nu"i trec
cu !ederea Heloi%ei pe arti%tul ei$ ntocmai cum Henric
al IV"lea i n+(duia 7a)rielei
LL
pe"un Belle+arde/ Ah$
)(trne&e$ )(trne&e 3
1 Bun( ziua$ Cele%tine$ ce 'aci$ p(pu.ico$ dar pu.tiul
unde"i F A 3 iat("l 3 8e cu!ntul meu c( ncepe %("mi %e
mene 3 Bun( ziua$ dra+( Hulot$ cum &i mai mer+e F///
Curnd o %( a!em nc( o nunt( n 'amilie/
Cele%tine .i %o&ul ei '(cur( un %emn ar(tnd %pre
i%)eth$ iar 'ata .i ntre)( cu ndr(zneal( tat(l *
12 Ce nunt($ m( ro+ F
Cre!el lu( o mutr( .ireat($ dnd a n&ele+e c( o %(
drea+( numaidect indi%cre&ia/
W1 Nunta Horten%ei$ r(%pun%e el$ dar nu"i nc( hot("
ri
t(/ <( ntorc acum de la e)a%$ unde tocmai %e !or)ea
de domni.oara 8opinot pentru tn(rul con%ilier de Curte$
8*
==N
care de"a)ia a.teapt( %S a,un+( prim"pre.edinte n pro"
!incie//$ Haidem la ma%(/
a ora .apte$ i%S)eth %e ntorcea aca%( cu omni)uzul$
arznd de ner()dare %("l !ad( pe Dence%la%$ care o min&ea
de dou(zeci de zile
-
totu.i %e +r()ea %pre el$ cu %(cule&ul
doldora de 'ructe/ l"l umplu%e chiar Cre!el$ a c(rui
dra+o%te pentru !eri.oara %a Bette cre%cu%e dintr"o dat(
ne%pu% de mult/ Urc( la man%ard( ca o !i,elie .i"l +(%i pe
arti%t dnd zor %( i%pr(!ea%c( ornamentele unei cutii$ pe
care !oia %"o d(ruia%c( %cumpei %ale Horten%e/ <ar+inile
capacului reprezentau o +hirland( de horten%ii printre
care %e z)en+uiau ni.te amora.i/ Ca %( ai)( )ani pentru
cutie$ care tre)uia %( 'ie de malachit($ )ietul ndr(+o%tit
lucra%e bpentru #lorent .i Chanor dou( %'e.nice$ dou(
capodopere$ !nzndu"le .i dreptul de autor/
12 ucrezi prea mult de cte!a zile$ dra+ul meu$ ro%ti
i%)eth$ .ter+ndu"i 'runtea m)ro)onat( de %udoare .i
%(rutndu"i"o/ O a%emenea acti!itate$ n luna lui au+u%t$ mi
%e pare prime,dioa%(/ &i po&i zdruncina %(n(tatea/// Uite$
&i"am adu% pier%ici .i prune de la domnul Cre!el/// Nu te
mai nec(,i atta$ am mprumutat dou( mii de 'ranci$ .i$
dac( !inzi pendula$ o %("i putem da napoi$ a'ar( num"ai
dac( nu %e ntmpl( !reo nenorocire/// Totu.i am o
)(nuial( n pri!in&a creditorului meu$ c(ci mi"a trimi%
noti'icarea a%ta/
i pu%e hrtia care con&inea noti'icarea de con%trn"+ere
corporal( %u) %chi&a mare.alului <ontcornet/
1 8entru cine 'aci lucrurile a%tea 'rumoa%e F ntre)( R ea
lund n mn( +hirl(nzie de horten%ii modelate n cear(
ro.ie$ pe care Dence%la% le pu%e%e la o parte ca %( m(nnce
'ructele/
1 8entru un )i,utier/
1 Care B)i,utier F
1 Nu .tiu/ 5tidmann m"a ru+at %("i mpodoi)e%c cutia
a%ta$ c(ci e +r()it/
1 A 3 Horten%ii/// zi%e ea cu +la% %u+rumat/ Cum %e
'ace c( pentru mine n"ai mnuit ceara niciodat( F E chiar
att de +reu %( n(%coce.ti un inel$ o cutiu&( %au orice ar
'i$ o amintire , zi%e ea aruncnd o pri!ire teri)il( arti%tu
lui$ care din 'ericire .i &inea ochii pleca&i/ i %pui c( m(
iu)e.ti 3
1 Nu m( crezi/// domni.oar(F
(
GGG Ah 3 cu ct( c(ldur( mi %pui domnioar )... tii c($
-
e
cnd te"am !(zut aici aproape pe moarte$ ai 'o%t %in"
+urul
m
eu +nd/// Cnd te"am %al!at$ ai primit %( 'ii al
I$eu - nu &i"am amintit niciodat( de n!oiala noa%tr($ eu
n%( mi"am luat un an+a,ament 'at( de mine$ <i"am
%pu% * 0'iindc( )(iatul %e d( pe mna mea$ !reau %("l 'ac
'ericit .i )o+a&i4 i iat($ am iz)utit %("&i 'ac o %itua&ie/
1 Cum F ntre)( )ietul arti%t$ n culmea 'ericirii$
prea nai! pentru a )(nui c( i %e ntinde o cur%(/
1 Iat( cum$ continu( lorena/
i%)eth nu".i putu n'rna pl(cerea %(l)atic( de a"l
pri!i pe Dence%la%$" l(%ndu"%e n.elat( de iu)irea 'ilial(
pe care o citea rr ochii lui$ dar n care ardea .i dra+o%tea
pentru Horten%e/ Era prima oar( c( z(rea 'lac(ra pa%iunii
n ochii unui )(r)at$ .i crezu c( ea o aprin%e%e/
1 9omnul Cre!el ne comanditeaz( cu o %ut( de mii
de 'ranci pentru n'iin&area unei ca%e de comer&$ cu con
di&ia %( te n%ori cu mine$ zice el - are ni.te idei ciudate$
mo.ne+u&ul acela roto'ei/// Ce p(rere ai F l ntre)( ea/
Arti%tul$ n+(l)enindu"%e la 'a&( ca un mort$ i arunc(
)ine'(c(toarei %ale o pri!ire .tear%($ care"i dez!(luia
+ndurile$ R(m(%e%e cu +ura c(%cat($ n(ucit/
1 Niciodat( nu mi %"a %pu% att de limpede$ relu( ea
cu un r% amar$ c( %nt +roaznic de urt( 3
1 9omni.oar($ r(%pun%e 5tein)ocE$ )ine'(c(toarea
mea nu"mi !a p(rea niciodat( urt( - am pentru dumneata
o adnc( a'ec&iune$ dar n"am nici treizeci de ani .i///
1 i eu am patruzeci .i trei 3 e6clam( Bette/ Veri"
.oara mea Hulot$ care are patruzeci .i opt$ in%pir( nc(
pa%iuni arz(toare$ dar ea"i 'rumoa%( 3
1 Cinci%prezece ani deo%e)ire de !r%t( ntre noi$
domni.oar( 3 Ce 'el de c(%nicie ar putea 'i F/// n intere
%ul no%tru tre)uie %( chi)zuim/ Recuno.tin&a mea nu !a
'i mai mic( dect )ine'acerile dumitale/ 9e alt'el$ )anii
&i !or 'i napoia&i n %curt timp/
Banii - %tri+( ea/ Te por&i cu mine ca .i cum a. 'i
4n c(m(tar '(r( %u'let/
e lart("m($ continu( Dence%la%$ dar de attea ori
mi"ai amintit de ei/// n %'r.it$ dumneata m"ai creat$ nu
m( di%tru+e acum I
2 Vrei %( m( p(r(%e.ti$ !(d )ine$ %pu%e ea cl(tinnd
gm cap/ 9e unde ai atta putere %( 'ii nerecuno%c(tor$
dumneata care e.ti ca o crp( 2F Nu ai ncredere n mine$
117
eu care"&i %nt n+erul p(zitor F//// Eu care mi"am pierdut
attea nop&i lucrnd ca %( te ntre&in 3 Eu care &i"am dat
toate economiile a+oni%ite ntr"o !ia&( ntrea+( 3 Eu care$
timp de patru ani de zile$ mi"am mp(r&it cu dumneata
pinea$ pinea unei %(rmane lucr(toare$ .i &i"am d(ruit tot$
pn( .i cura,ul meu 3
1 9e%tul 3 9e%tul 3 domni.oar($ %tri+( el n+enun"
chind n 'ata ei .i ntinznd minile/ Taci$ te ro+ 3 8e%te
trei zile am %("&i !or)e%c$ am %("&i de%t(inuie%c totul
-
la%("m($ zi%e el %(rutndu"i minile$ la%("m( %( 'iu 'eri"
cit$ iu)e%c .i %nt iu)it/
12 Bine$ 'ii 'ericit$ copilul meu$ %pu%e ea ridicndu"l/
Apoi l %(rut( pe 'runte .i pe p(r cu pa%iunea unui
condamnat la moarte$ care %e )ucur( de ultima lui dimi"
nea&(/
1 Ah 3 e.ti cea mai )un( .i cea mai no)il( 'iin&( din
lume * %emeni cu aceea pe care o iu)e%c$ ro%ti )ietul ar
ti%t/
1 Te mai iu)e%c nc( de%tul ca %( 'iu n+ri,orat( de
!iitorul dumitale$ relu( ea cu un aer po%omorit/ Iuda %"a
%pnzurat 3/// To&i cei nerecuno%c(tori o %'r.e%c r(u 3
9ac( m( p(r(%e.ti$ n"ai %( mai 'aci nimic de %eam( 3 9ar
'(r( %( ne c(%(torim$ c(ci .tiu c( %nt o 'at( i)(trn( .i nu
!reau %("&i n()u.i 'loarea tinere&ii$ a poeziei$ cum %pui$
n )ra&ele mele u%cate ca ni.te !rea%curi$ '(r( %( ne c(
%(torim$ n"am putea r(mne mpreun( F A%cult($ m( pri
cep la ne+u%torie .i a. putea %("&i %trn+ o a!ere n zece
ani de munc($ c(ci eu$ eu %nt Economia - pe cnd cu o
'emeie tn(r($ care n"ar .ti dect %( cheltuia%c($ ai ri%ipi
totul$ ai lucra numai ca %"o 'aci 'ericit(/ #ericirea nu
creeaz( nimic$ nu la%( n urm( dect amintiri/ Cnd m(
+nde%c la dumneata$ %tau cea%uri ntre+i du%( pe +n"
duri/// R(mi cu mine$ Dence%la%/// Uite$ %nt n&ele+(
toare * !ei a!ea amante$ 'emei dr(+u&e$ ca micu&a <ar"
ne''e$ care !rea %( te !ad( .i care ar putea %("&i dea 'eri
cirea pe care n"o po&i +(%i ln+( mine/ i pe urm($ dup(
ce"&i !ei 'i '(cut un !enit de treizeci de mii de 'ranci$ ai
%( te n%ori 3
1 E.ti un n+er$ domni.oar($ .i n"am %( uit niciodat(
clipa acea%ta$ zi%e Dence%la% .ter+ndu".i lacrimile/
1 A.a te !reau$ copile$ %pu%e ea pri!indu"l cu patim(/
Att de puternic( e%te !anitatea noa%tr($ "a oame"
nilor$ nct i%)eth credea c( ie.i%e n!in+(toare/ #(cu%e
==>
O ,ert'( ne%pu% de mare oierindu"i"o pe doamna <a'"
ne''e 3 Niciodat( n !ia&a ei nu %im&i%e o emo&ie att de
puternic($ .i pentru ntia oar( inima i %e umplu de )ucu"
rie/ Ar 'i 'o%t n %tare %(".i !nd( dia!olului %u'letul$ ca
%( mai poat( tr(i nc( o dat( o a%t'el de clip(/
1 5nt lo+odit$ r(%pun%e el$ .i iu)e%c o 'emeie care"i
mai pre%u% de toate celelalte/ 9ar dumneata ai %( r(mi
ntotdeauna pentru mine n locul mamei pe care am
pierdut"o/
Ace%t cu!nt c(zu ca o a!alan.( de z(pad( pe%te !ul"
canul acela arz(tor/ i%)eth %e a.ez( contemplnd cu un
aer ne+uro% tinere&ea$ 'rumu%e&ea aceea plin( de di%tinc"
&ie$ 'runtea de arti%t$ p(rul 'rumo%$ tot ce trezea in%tinc"
tele n()u.ite ale 'emeii din ea$ .i cite!a lacrimi$ .ter%e
ndat($ i nrourar( o clip( +enele/ 5em(na cu %tatuile
acelea 'ira!e$ pe care '(uritorii de chipuri din e!ul mediu
le"au a.ezat pe morminte/
1 Nu te )le%tem$ ro%ti ea ridicndu"%e deodat($ c(ci
nu e.ti dect un copil/ 9umnezeu %( te ai)( n paz( 3
Apoi co)or .i %e nchi%e n odaia ei/
1 <( iu)e.te$ %(rmana$ +ndi Dence%la%/ Cu ct(
patim( !or)ea 3 E ne)un(/
Ultima %'or&are a ace%tei 'iin&e %eci .i prozaice de a".i
p(%tra icoana 'rumu%e&ii .i a poeziei 'u%e%e att de n("
pra%nic($ nct nu putea 'i a%emuit( dect cu ncordarea
%(l)atic( a nau'ra+iatului$ care 'ace ultima ncercare: ca
%( atin+( &(rmul/
8e%te dou( zile$ pe la patru .i ,um(tate de diminea&($
pe cnd era cu'undat n %omnul cel mai adnc$ contele
5tein)ocE auzi pe cine!a )(tnd la u.a man%ardei- %e
du%e %( de%chid( .i !(zu intrnd doi oameni pro%t m)r("
ca&i$ nto!(r(.i&i de un al treilea$ care$ dup( haine$ %e
!edea c("i un )iet port(rel/
1 9umnea!oa%tr( %nte:&i domnul Dence%la%$ conte
5tein)ocE F ntre)( ace%ta din urm(/
1 9a$ domnule/
12 <( nume%c 7ra%%et$ domnule$ .i %nt %ucce%orul
domnului ouchard$ port(rel///
1 i ce dori&i F
1 5nte&i are%tat$ domnule$ .i tre)uie %( ne urma&i la
nchi%oarea Clich;/// Im)r(ca&i"!($ !( ro+/// V( cru&(m
8
e
ct putem$ dup( cum !ede&i * n"am adu% un +ardian
municipal$ iar ,o% a.teapt( o tr(%ur($
==J
21 Va ridic(m n mod politico%/// zi%e unul dintre n"
%o&itorii port(relului - de aceea %per(m c( !e&i 'i darnic
cu noi/
5tein)ocE %e m)r(c( .i co)or %cara$ &inut de 'iecare
)ra& de cte unul dintre n%o&itori $2 dup( ce oamenii le+ii
l urcar( n tr(%ur($ )ir,arul porni '(r( ordin$ ca unuH
care .tia unde mer+e - ntr"o ,um(tate de or($ )ietul %tr(in
%e !(zu ntemni&at dup( toat( rnduiala$ '(r( a 'i ncercat
%( prote%teze$ att de uluit 'u%e%e/
a ora zece$ 'iind chemat la +re'a nchi%orii$ o +(%i
acolo pe i%)eth$ care$ pln+nd cu lacrimi amare$ i d(du
)ani ca %( poat( tr(i )ine .i %(".i 'ac( ro%t de o camer(
mai mare$ unde %( poat( lucra/
1 Nu cum!a %( comunici cui!a de are%tarea ta$ co"
pile$ i %pu%e ea - %( nu %crii nim(nui nici un cu!nt$ c(ci
a%ta n%eamn( %("&i di%tru+i !iitorul - tre)uie %( &inem
a%cun%( n,o%irea a%ta - o %( te %cap curnd$ numai %(
adun )ani/// 'ii lini.tit/ 5crie"mi ce tre)uie %("&i aduc pentru
lucru/ 5( .tiu )ine c( mor .i/ tot te %cot de"aici/
1 Am %("&i datorez pentru a doua oar( !ia&a 3 %tri+(
el cu n%u'le&ire$ c(ci a. pierde mai mult dect !ia&a dac(
a. trece drept un nemernic/
i%:)eth plec( cu inima plin( de )ucurie: $2 &in:ndu"l
nchi% pe arti%t$ n(d(,duia %( poat( %trica planul c(%(toriei
%ale cu Horten%e$ po!e%tindu"le c( e n%urat$ c( a 'o%t
+ra&iat prin inter!en&ia %o&iei %ale .i c( a plecat n Ru%ia/
9e aceea$ ca %(W.i poat( duce la ndeplinire ace%t proiect$ pe
la ora trei %e n'iin&a la )aroan($ cu toate c( nu era ziua n
care !enea de o)icei la ma%( - !oia$ n%($ %( %e )ucure de
chinul pe care a!ea %("l ndure nepoata$ cnd !a !edea c(
Dence%la% nu apare la ora o)i.nuit(/
1 Vii %( prnze.ti$ Bette F ntre)( )aroana a%cun"
zndu".i nemul&umirea/
1 9a/
1 Bine$ r(%pun%e Horten%e$ !oi porunci %( precr("
tea%c( ma%a la timp$ c(ci .tiu c( nu"&i place %( a.tep&i/
Horten%e '(cu mamei %ale un %emn$ ca %"o lini.tea%c( -
a!ea de +nd %( dea porunc( 'eciorului %( nu"l primea%c(
pe domnul 5tein)ocE cnd !a !eni/ 9ar 'eciorul era plecat$
a%t'el c( Horten%e %e !(zu ne!oit( %("i %pun( ,upne%ei$
care d(du 'u+a pn( %u% n odaia ei ca %(".i ia lucrul de
mn( .i %( %tea n !e%ti)ul/
=MI
Pe i iu)itul meu F ntre)( !eri.oara Bette$ cnd
Horten%e %e ntoar%e$ nu te mai intere%ezi de el F
GG Ade!(rat$ zi%e Horten%e$ ce %e mai aude de%pre
i , cci a a,un% cele)ru/ Cred c( e.ti mul&umit($ ad(u+(
e
,a urechea !eri.oarei$ pretutindeni %e !or)e.te numai
-K domnul Dence%la% 5tein)ocE/
*G Chiar prea mult$ r(%pun%e ea cu !oce tare/ 9um "
nealui !rea %( plece/ 9ac( ar 'i !or)a numai %("l ncnt
ca %("l 'ac %( pre'ere pl(cerile 8ari%ului$ mi cuno%c pu "
terea - dar %e %pune c( mp(ratul Nicolae$ ca %( ai)( n
prea,ma %a un a%t'el de arti%t$ l !a +ra&ia///
1Ei$ !or)e 3 '(cu )aroana/
19e unde .tii F ntre)( Horten%e %im&ind ca o +hear(
%trn+ndu"i inima/
1 O per%oan($ care are drepturi a%upra lui$ ne"
!a%t("%a$ i"a %cri%$ continu( +roaznica Bette/ i el$ )ine
n&ele%$ !rea %( plece $" ah 3 ar 'i un pro%t %( p(r(%ea%c(
#ran&a pentru a %e duce n Ru%ia///
Horten%e .i pri!i mama$ l(%ndu".i moale capul n tr"
o parte - )aroana a)ia a!u timp %"o prind( n )ra&e$
le.inat($ al)( ca dantela e.ar'ei %ale/
1 i%)eth 3 mi"ai uci% 'ata 3/// %tri+( )aroana/ E.ti
%ortit( %( ne aduci numai nenorociri/
1 Ei a%ta"i 3 ce !in( am eu$ Adeline F ntre)( lo"
rena ridicndu"%e cu un aer amenin&(tor$ pe care$ n tul
)urarea ei$ )aroana nu"l o)%er!(/
1 5int nedreapt($ zi%e Adeline$ %pri,inind"o pe Hor
ten%e/ 5un( 3
n clipa aceea$ u.a %e de%chi%e/ Amndou( 'emeile
ntoar%er( n acela.i timp capul .i"l z(rir( pe Dence%la%
5tein)ocE$ c(reia i de%chi%e%e )uc(t(rea%a$ 'ata din ca%(
'iind plecat(/
1Horten%e3 %tri+( arti%tul a,un+nd dintr"un %alt
ln+( cele trei 'emei/
iW %u) ochii mamei$ .i %(rut( pe 'runte alea%a$ dar
cu atta re%pect nct )aroana nu %e putu %up(ra/ ucru
ce %e do!edi a 'i un leac mpotri!a le.inului mai )un
aect toate %(rurile en+leze.ti/
Horten%e de%chi%e ochii$ l !(zu pe Dence%la%$ .i
8aloarea i di%p(ru de pe 'a&(/ O clip( mai trziu %e %im"
tea 'oarte )ine/
9eci$ a%ta mi a%cundeai F i %pu%e zm)ind !e"
Bette lui Dence%la%$ pre'(cndu"%e c( +hice.te
=M=
ade!(rul dup( n'(&i.area ncurcat( a !eri.oarelor/ Cu,+
mi"ai 'urat iu)itul F o ntre)( pe Horten%e lund"o cu ea
in +r(din(/
Horten%e i po!e%ti cu nai!itate romanul ei de dra"
+o%te/ Tat(l .i mama ei$ ncredin&a&i c( Bette nu are %( %e
m(rite niciodat($ ncu!iin&a%er( !izitele contelui 5tein")ocE/
9ar Horten%e$ de.i nai!($ ca o 'iic( a E!ei ce era$
pu%e pe %eama ntmpl(rii cump(rarea +rupuiui .,
%o%irea autorului care$ %punea ea$ !oi%e %( a'le numele
primului %(u cump(r(tor/ 5tein)ocE !eni .i el numaidect n
+r(din( ca %("i mul&umea%c( din tot %u'letul 'etei )("trne
c( 'u%e%e att de repede eli)erat/ i%)eth r(%pun%e cu
!iclenie c($ deoarece creditorul i '(cu%e numai !a+i
'(+(duieli$ credea c( de"a)ia a doua zi !a putea %("H
%coat( din nchi%oare - %e !ede n%( c($ ru.inat de o per"
%ecu&ie att de mr.a!($ creditorul i"o lua%e nainte/ 9e
alt'el$ Bette p(rea 'ericit( .i"l 'elicit( pe Dence%la% de
norocul lui/
1 Copil r(u ce e.ti 3 l do,eni ea n 'a&a Horten%ei .i a
mamei$ dac( mi"ai 'i m(rturi%it alalt(ieri %ear( c( te"ai
ndr(+o%tit de !eri.oara mea Horten%e .i c( ea te iu)e.te$ mi"
ai 'i cru&at attea lacrimi$ Credeam c( !rei %("&i p(r(%e.ti
!echea prieten( .i po!(&uitoare$ .i cnd colo$ dimpotri!($ ne
!om nrudi$ !ei 'i !(rul meu - de aci nainte ntre noi !or
e6i%ta le+(turi mai %la)e$ e drept$ dar %u'iciente pentru
"%entimentele ce &i le p(%trez/
i"l %(rut( pe Dence%la% pe 'runte/ Horten%e iz)ucni
n lacrimi$ aruncndu"%e n )ra&ele !eri.oarei %ale/
1 N"am %( uit niciodat($ i %pu%e ea$ c("&i datorez
'ericirea/
1 Veri.oara Bette$ zi%e )aroana %(rutnd"o pe i%
)eth$ ame&it( de 'ericire c( lucrurile %e potri!i%er( att
de )ine$ )aronul .i cu mine a!em o datorie 'a&( de tine$
pe care tre)uie %( ne"o ndeplinim - haide %( !or)im n
+r(din( de%pre a'aceri- .i o lu( cu dn%a/
%)eth ,uca%e deci$ n aparen&($ rolul n+erului p("
zitor al 'amiliei - %e !edea acum adorat( de Cre!el$ de
Huot$ de Adeline .i de Horten%e/
1 Nu !reau %( mai munce.ti$ '(cu )aroana/ 5( zi"
cem c( po&i c.ti+a doi 'ranci pe zi$ '(r( %( %ocotim du"
minicile$ a%ta n%eamn( c( 'ace .a%e %ute de 'ranci p'i
an/ Ce %um( ai economi%it pn( acum F
1 8atru mii cinci %ute de 'ranci/
=MM
GGGBiat( !eri.oar( 3 e6clam( )aroana ridicndu".i
chii %pre cer$ att %e %im&ea de nduio.at($ +ndindu"%e
cte +reut(&i .i lip%uri ndura%e acea%t( Bette timp de
treizeci de ani ca %( poat( %trn+e %uma$ i%)eth n&e"
,
e%e
+re.it ace%te cu!inte - !(zu n ele di%pre&ul )at,oco"
ritor al /par!enitei$ .i ura ei %pori cu o doz( 'ormida)il(
de !enin$ chiar n clipa n care$ din %u'letul !eri.oarei$
%e .ter+ea orice urm( de nencredere 'a&( de tiranul co"
pil(riei %ale/
/12 Vom ad(u+a la acea%ta %uma de zece mii cinci
%ute de 'ranci$ continu( !or)a Adeline$ .i !om pune to"
tul pe numele t(u$ l(%ndu"&i uzu'ructul$ dar Horten%ei
i !a r(mne nuda proprietate - !ei a!ea a%t'el un !enit
de .a%e %ute de 'ranci///
i%)eth p(ru n culmea 'ericirii/ Intrnd n(untru$ cu
)ati%ta la ochi .i tot .ter+ndu".i lacrimile de )ucurie$
Horten%e i po!e%ti %ucce%ele lui Dence%la%$ 'a!oritul
ntre+ii 'amilii/
Cnd )aronul %e ntoar%e aca%($ .i +(%i toat( 'amilia
reunit($ c(ci )aroana l numi%e 'a&( de toat( lumea pe
contele 5tein)ocE 0'iul meu4 .i hot(r%e nunta pe%te
cinci%prezece zile$ dac( .i )aronul a!ea %( 'ie de acord$
ndat( ce ap(ru n %alon$ con%ilierul de %tat %e !(zu
ncon,urat de %o&ia .i 'iica lui$ care aler+ar( %("l ntm"
pine$ una .u.otindu"i la ureche$ cealalt( %(rutndu"l/
1 Cred c( ai mer% prea departe$ doamn($ '(cnd pro
mi%iuni n locul meu$ ro%ti %e!er )aronul/ C(%(toria nc(
nu"i '(cut($ ad(u+( el$ aruncnd o pri!ire %pre 5tein)ocE$
pe care l !(zu p(lind/
1 A a'lat de are%tarea mea$ .i zi%e ne'ericitul arti%t/
1 Haide&i cu mine$ copii$ '(cu )aronul ie.ind cu 'ata
i cu !iitorul %(u +inere n +r(din(/
W5e a.ez( mpreun( cu ei n chio.c$ pe o )anc( acope"
rit( de mu.chi/
1 9omnule conte$ o iu)e.ti pe 'ata mea cum am iu
)it"o eu pe mama ei F l ntre)( )aronul pe Dence%la%/
1 <ai mult$ domnule$ r(%pun%e arti%tul/
1 <ama ei era 'at( de &(ran .i n"a!ea un )an ze%tre/
1 9a&i"mi"o pe domni.oara Horten%e$ a.a cum e
acum$ chiar '(r( tru%ou///
ee Cred .i eu 3 e6clam( )aronul zm)ind$ Horten%e: e
2'rica )aronului Hulot d:Er!;$ con%ilier de %tat$ director n
<ini%terul de R(z)oi$ mare o'i&er al e+iunii de Onoare$
123
'ratele contelui Hulot$ a c(rui 'aim( !a r(mne n !eci .i
care !a a,un+e curnd mare.al al #ran&ei/ i apoi/// are .i
ze%tre///
1 E ade!(rat$ %pu%e arti%tul ndr(+o%tit$ %"ar putea
crede c( %nt un am)i&io% - n%(" chiar dac( %cumpa mea
Horten%e ar 'i 'at( de lucr(tor$ eu tot a. cere"o n c(
%(torie///
1 A%ta !oiam %( .tiu$ relu( )aronul/ 9u"te$ Horten%e$
la%("m( %( !or)e%c cu contele$ ai !(zut c( te iu)e.te cu
ade!(rat/
1 O$ tat($ am .tiut eu c( +lumeai$ r(%pun%e 'ericit(
'ata/
1 9ra+( 5tein)ocE$ i %e adre%( )aronul cu o !oce
ne%pu% de )ine!oitoare .i ntr"o 'orm( deo%e)it de alea%($
cnd r(ma%e %in+ur cu arti%tul$ i"am trecut 'iului meu
dou( %ute de mii de 'ranci n 'oaia de ze%tre$ dar )ietul
)(iat n"a !(zut nici un )an .i nici n"o %( !ad( niciodat(
nimic/ \e%trea 'etei mele !a 'i de dou( %ute de mii de
'ranci$ pentru care mi !ei da do!ad( de primire/
1 9a$ domnule )aron/
1 E.ti prea +r()it$ zi%e con%ilierul de %tat/ #ii )un$
te ro+$ .i a%cult("m(/ Nu po&i pretinde unui +inere de
!otamentul la care te a.tep&i de la un 'iu/ B(iatul meu
."tia tot ce pot 'ace pentru el .i ce !oi 'ace pentru !iitorul
lui * !a a,un+e mini%tru .i".i !a c.ti+a cu u.urin&( cei
dou( %ute de mii de 'ranci/ Cu dumneata$ tinere$ e alt
ce!a 3 Vei primi .aizeci de mii de 'ranci %u) 'orma unei
n%crieri n re+i%trul dotai pe numele %o&iei dumitale$
%um( care !a produce un !enit de cinci la %ut(/ 5uma
acea%ta" !a 'i +re!at( de o mic( rent( n 'a!oarea i%"
)ethei$ care de alt'el nu mai are mult de tr(it$ c(ci e
)olna!( de piept/ 5( nu dez!(lui nim(nui taina acea%ta$
ca )iata 'at( %( poat( muri lini.tit(/ #iica mea !a a!ea
un tru%ou de dou(zeci de mii de 'ranci$ din care .a%e
mii de 'ranci reprezint( numai diamantele pe care i le
!a d(rui mama %a///
1 <( cople.i&i$ domnule /:/// e6clam( 5tein)ocE n
m(rmurit/
1 Ct de%pre re%tul de o %ut( dou(zeci de mii de
'ranci///
1 9e a,un%$ %pu%e arti%tul$ n"o !reau dect pe
%cumpa mea Horten%e///
124
GG 5tai .i a%cult("m($ tinere n'ier)ntat3 Ct de%pre
/ o %ut( dou(zeci de mii de 'ranci$ nu"i am$ dar i !ei
primi"
e
222 9omnule 3///
GGG i !ei primi de la +u!ern$ n comenzi pe care &i
le !oi procura$ &i dau cu!ntul meu de onoare/ 8recum
.tii$ !ei a!ea un atelier la depozitul de marmur(/ Vei e6 "
pune cte!a %tatui 'rumoa%e .i !ei 'i numit mem)ru
al In%titutului/ #ratele meu .i cu mine %ntem )ine pri!i&i
la curte$ a%t'el nct n(d(,duie%c c( !oi putea o)&ine
pentru dumneata o comand( de %culpturi la Ver%aille%
reprezentnd o p(trime din %uma ce"&i datorez/ In %'r.it$
!ei a!ea comenzi din partea ora.ului 8ari% .i a 5enatu "
lui/ Vei a!ea attea comenzi$ dra+ul meu$ nct !ei 'i
ne!oit %("&i iei a,utoare/ i n 'elul ace%ta m( !oi achita/
7nde.te"te dac( &i con!ine ze%trea pl(tit( .i dac( e.ti
n %tare///
1 <( %imt n %tare %( a%i+ur un !iitor 'rumo% %o&iei
mele$ chiar %in+ur$ '(r( a,utorul nim(nui 3 r(%pun%e no
)ilul arti%t/
1 A.a"mi place 3 '(cu )aronul - tinere&ea de"a pururi
ncrez(toare 3 8e !remuri m( %im&eam .i eu n %tare %(
n'runt o oa%te ntrea+( pentru o 'emeie 3 Bine$ zi%e el
lund mna arti%tului .i %trn+ndu"i"o$ ai con%im&(mn"
tul meu/ 9uminica !iitoare 'acem cununia ci!il($ iar
%m)(ta urm(toare$ de ziua %o&iei mele$ nunta la )i%e
ric( 3
1 Totul %"a %'r.it cu )ine$ i %pu%e )aroana 'etei$
care %t(tea lipit( de +eam - tata .i lo+odnicul t(u %e
m)r(&i.eaz(/
5eara$ cnd %e ntoar%e aca%($ Dence%la% dezle+(
eni+ma eli)er(rii %ale - +(%i la portar un pachet mare$
%i+ilat$ ce cuprindea do%arul datoriei cu chitan&a n
re+ul($ redactat( potri!it le+ii$ n ,o%ul %entin&ei de ,u "
decat($ mpreun( cu urm(toarea %cri%oare *
0ra= (enceslas,
-m venit s te vd, azi diminea la ora zece, ca s
te prezint unei altee re=ale ce dorea s te cunoasc.
-m descoperit atunci c Len=lezii! te-au dus ntr-o in-
su
lit de-a lor, a crei capital se numete ClichE&s
Castle. L>
=MN
*-am dus ndat la 8eon de 8ora, cruia i-am spu
s
n =lum c nu poi s te ntorci de la ar din pricina
unei sume de patru mii de franci, i c-i primeIduieti
viitorul dac nu te nfiezi naltului tu protector. 0in .
fericire, se afla acolo i Bridau, omul de =eniu
LJ
care a
cunoscut mizeria i care-i tie povestea. Biete, ei
amndoi mi-au dat suma necesar i m-am dus s-o pltesc
pentru tine mrlanului Care a svrit o crim de lese-
=eniu b=ndu-te la rcoare. @iindc trebuia s fiu la
3uileries la amiaz, n-am mai putut rm ne s te vd
cum respiri aerul curat. 0eoarece tiu c eti un =enti-
lom, am =arantat pentru tine fa de cei doi prieteni ai
mei ; dar du-t e m i ne s-i vezi.
8eon i Bridau nu-i vor accepta banii; i vor cere
fiecare cte-o lucrare, i le dau dreptate. -stiel =ndete
acela care ar vrea s se poat numi rivalul tu, dar care
nu-i dect prietenul tu,
+ t i d m a n n
7. +. 8-am ntiinat pe principe c te ntorci din
cltorie abia mine, i mi-a zis < LBi bine, atunci pe
mine)!
Contele Dence%la% %e culc( n a.ternutul purpuriu
'(r( o cut($ pre+(tit de c(tre @avoare, zei&a .chioap(
care a,un+e la oamenii de +eniu .i mai trziu dect Au%"
ti&ia .i Norocul$ 'iindc( Aupiter n"a !rut %( 'ie le+at( la
ochi/ (%ndu"%e am(+it( de parada .arlatanilor$ atra%(
de co%tumele .i trompetele lor$ .i pierde !remea pl(tind
.i pri!indu"le panorama$ n loc %("i caute pe oamenii
merituo.i n col&urile unde %tau a%cun.i/
Tre)uie acum %( l(murim 'elul n care iz)uti%e domnul
)aron Hulot %( m)ine ci'rele care reprezentau ze%trea
Horten%ei .i$ n acela.i timp %( 'ac( .i cheltuieli att
de ne)une.ti pentru apartamentul delicio%$ unde urma
%( %e in%taleze doamna <arne''e/ Concep&ia %a 'inanciar(
purta pecetea talentului$ ce"i duce pe to&i oamenii
cheltuitori .i p(tima.i n mocirla n care .i pot pierde .i
!ia&a/ Nimic nu do!ede.te mai )ine 'or&a ciudat( ce
in%pir( !iciul$ .i c(reia i %e datore%c toate acro)a&iile ce le
%(!r.e%c din cnd n cnd am)i&io.ii$ !olup"to.ii$ n %'r.it
to&i ucenicii dia!olului/
Cu o diminea&( nainte$ un mo.nea+$ anume Aohann
#i%cher$ neputnd pl(ti cei treizeci de mii de 'ranci n"
=MT
t i de nepot ul %(u$ %e !edea %i l i t %(".i depun( )i l an"
''i dac( )aronul nu"i napoi a )ani i /
B(t r nul acel a onor a)i l $ cu p(r ul al )$ n ! r%t ( de
ntezeci de ani $ a!ea o ncredere at t de oar)( n Hui ot $ re
pentru un )onapart i%t ca dn%ul n%emna %tr(l ucirea
ca
a r e ,u,
napoleonian$ nct %e plim)a lini.tit cu tn(rul 'unc&ionar
al )(ncii n anticamera mode%tului %(u apar t ament de l a
par t er$ pent ru care pl (t ea o chi r i e de opt %ut e de 'ranci
.i de unde .i conducea di 'eri tele ntrepr i nder i de
cer eal e .i ' ur a, e/
GGG <a r +ue r i t e % " a du% % ( i a )a ni i de l a c i ne!a di n
apropi ere$ i %punea el /
#unc& i onar ul cu hai na cenu.i e .i +al oane de ar +i nt
%e )izuia ntr"att pe cin%tea al%acianului$ nct !oia %("i
l a% e pol i & el e n !al oar e de t r ei zeci de mi i de ' r anci /
9ar )(t r nul l %i l i %( r(m n($ ar(t ndu" i c( nu %una%e
nc( ora opt / O ca)ri ol et ( %e opri n 'a& a ca%ei $ )(t r nul
%e repezi n %trad( .i$ cu o %i+uran&( ce nu putea 'i dez "
mi n& i t ($ nt i n% e m na )ar onul ui $ car e i d(du t r et eeci
de )i l et e de )anc(/
1 Opre.t e" t e cu t rei ca%e mai ncol o$ am %("& i e6pl i c
pe urm( de ce$ zi %e )(t r nul #i %cher/ Iat ($ t i nere$ %pu%e
mo.nea+ul nt or c ndu" %e .i nm n nd h r t i i l e r eprezen
t antul ui )(nci i$ pe care"l petrecu apoi pn( l a u.(/
C nd omul )(nci i %e ' (cu ne!(zut $ #i %cher chem(
napoi ca)rioleta n care a.tept a au+u%tu"i nepot$ m na
dreapt ( a l ui Napol eon$ .i "i %pu%e$ n%o& i ndu"l n(unt ru *
1 Vr ei %( a' l e cei de l a Banca #r an& ei c( mi " ai dat
t r ei zeci de mi i de ' r anci pent r u pl at a pol i & el or pe car e
l e" ai +i r at F/ / / E de a, un% c( au % emn(t ur a unui om ca
dumneata 3///
1 Hai dem n 'undul +r(di ni & ei $ i mo. #i %cher$ %pu%e
nal t ul 'unc& i onar/ E.t i !oi ni c$ cont i nu( el a.ez ndu" %e
%u) o )ol t ( de !i & ( .i m(%ur ndu" l di n ochi pe mo.nea+
ca un ne+u% t or de car ne !i e ce" . i cer cet eaz( un nl o
cuitor/
1 9e% t ul de !oi ni c % ( pui pe numel e meu o r ent (
!i a+er($ r(%pun%e !e%el mo.ne+u& ul u%c(& i !$ %l a)$ ner
!o% .i cu ochi i a+eri /
1 C(l dura & i 'ace r(u F/ / /
1R 9impotri!(/
1 Ce %pui de A'rica F i $
=ML
1
1 #rumoa%( &ar( 3/// #rancezii cau 'o%t acolo cu micul
caporal
>I
/
1 Tre)uie %( te duci n Al+eria$ dac( !rei %( ne %al
!ezi pe to&i///
1 i a'acerile mele F///
1 Un 'unc&ionar din <ini%terul de R(z)oi$ care ie%e
la pen%ie .i n"are din ce tr(i$ &i cump(r( 'irma/
1 Ce %( 'ac n Al+eria F
1 Ai %( 'urnizezi armatei alimente$ +rne .i 'ura,e/
Am dele+a&ia dumitale +ata %emnat(/ Acolo ai %( +(
%e.ti m(r'uri le cu .aptezeci la %ut( mai ie'ti n dect &i
le pl(tim noi/
1 i cine are %( mi le li!reze F
1 Raziile$ a.urul .i cali'atele
>=
/ n Al+eria B&ar( pu
&in cuno%cut($ de.i ne la'l(m de opt ani acoloC %e +(%e%c
colo%al de multe cereale .i 'ura,e/ 9ar cnd apro!izio
n(rile %nt n minile ara)ilor$ le lu(m %u) tot 'elul de
prete6te - apoi$ cnd le de&inem noi$ ara)ii %e z)at %( ni
le a napoi/ 5e dau l upte n!er.unate pentru +ru$ .i
p n( n cele di n urm( nu %e mai poate .ti ce canti t(&i
%"au 'urat dintr"o parte .i din alta/ 8e cmpiile acelea
ntin%e$ n"ai !reme %("&i cnt(re.ti +rul cu hectolitrul ca
la hal($ %au 'inul ca n %trada In'ernului/ 9e aceea c(pe
teniile ara)ilor$ ca .i %pahiii no.tri$ !nd mar'a la pre
&uri 'oarte %c(zute$ pre'erind )anii/ In%( intenden&a
<ini%terului de R(z)oi are ne!oie de cantit(&i preci%e$
ncheie contracte la pre&uri colo%ale$ %ocotite dup( +reu
t(&ile procur(rii alimentelor .i dup( prime,diile la care
%nt e6pu%e tran%porturile/ A%ta"i Al+eria din punctul
de !edere al apro!izion(rii/ E o z(p(ceal( pe care za
darnic ncearc( %"o de%curce )irocrati%mul unei admi
ni%tra&ii n 'a.(/ Noi$ admini%tratorii$ nu !om putea !edea
limpede pn("n zece ani - dar particularii au ochi a+eri/
9eci te trimit acolo ca %( te m)o+(&e.ti - te in%talez a.a
cum .i in%tala Napoleon cte un mare.al %(rac la crma
unei &(ri$ unde contra)anda putea 'i ocrotit( pe a%cun%/
5nt ruinat$ dra+( #i%cher/ 8n( ntr"un an am ne!oie de
o %ut( de mii de 'ranci///
1 Nu cred c("i un p(cat %("i l u(m de l a )edui ni $
r(%pun%e lini.tit al%acianul/ A.a %e '(cea .i pe !remea
Imperiului///
"1 Cump(r(torul 'irmei dumitale !a !eni %( te !ad(
azi diminea&( .i"&i !a da zece mii de 'ranci$ ad(u+( )a"
=M>
u
l Hulot/ Cred c("i de a,un% ca %( po&i pleca n
A'rica F $ / // $
B(trnul '(cu un %emn de ncu!iin&are/
1Ct pri!e.te 'ondurile$ o dat( %o%it acolo$ 'ii '(r(
<( zi%e )aronul/ Voi nca%a eu re%tul de )ani pentru
'irm( de aici$ c(ci am ne!oie/
1Totul &i apar&ine$ chiar .i %m+ele meu$ %pu%e rno."
n
22 Hi,
u

a
!ea nici o team($ r(%pun%e )aronul crezndu"l pe
unchiul %(u mai p(trunz(tor dect era - ct pri!e.te4 R
a'acerile noa%tre cu a.urul$ cin%tea dumitale nu !a a!ea
nimic de %u'erit/ Acolo totul depinde de ace%te autori"
t(&i$ .i autorit(&ile eu le"am numit$ m( pot )izui pe ele/
E n%( o tain( pe !ia&( .i pe moarte$ mo. #i%cher - te
cuno%c .i de aceea &i"am !or)it pe .leau/
GGG <( !oi duce$ zi%e )(trnul/ Ct timp !a dura
acea%t( a'acere F
1 9oi ani 3 Vei a!ea apoi o %ut( de mii de 'ranci cu
care %( po&i tr(i 'ericit n Vo%+i/
1 #ie precum dore.ti - cin%tea dumitale e .i"a mea$
ro%ti lini.tit mo.ne+u&ul/
1 A.a"mi place %( 'ie oamenii/ 9ar nu pleci pn(
nu"&i !ezi mai nti nepo&ica 'ericit( .i m(ritat( - are %(
'ie &onte%(/
A.urul$ razia raziilor$ .i pre&ul o'erit de 'unc&ionar
pe 'irma #i%cher nu"i puteau pune la di%pozi&ie imediat
.aizeci de mii d
e
'ranci$ dota Horten%ei$ inclu%i! tru%oul
care mai co%ta nc( !reo cinci mii de 'ranci .i al&i patru"
zeci de mii de 'ranci cheltui&i %au urmnd %( 'ie cheltui&i
cu doamna <arne''e/ 9ar de unde lua%e oare )aronul
cei treizeci de mii de 'ranci pe care"i adu%e%e F Iat( cum
i"i procura%e/ Cu cte!a zile nainte$ Hulot .i '(cu%e o
a%i+urare de o %uta cincizeci de mii de 'ranci pe trei ani$
la dou( %ociet(&i de a%i+urare pe !ia&(/ narmat cu poli&a
de a%i+urare a c(rei prim( 'u%e%e pl(tit($ i !or)i%e a%t"
'el )aronului Nucin+en$ %enator al #ran&ei$ pe cnd %e
ntorcea n tr(%ura lui de la o .edin&( a 5enatului$ mer"
+md %( cineze mpreun(/
1Baroane$ am ne!oie de .aptezeci de mii de 'ranci$/
8e care &i"i cer/ &i !ei ale+e un interpu% c(ruia i !oi
ceda pe timp de trei ani cota di%poni)il( din %alariul
Weu/ care %e ridic( la dou(zeci .i cinci de mii de 'ranci
9 ) *e
u+,ara -ette
129
pe an$ adic( .aptezeci .i cinci de mii de 'ranci/ mi
Vei
%pune * 05"ar putea %( mori/4
Baronul '(cu un %emn de ncu!iin&are/
1 Iat( o poli&( de a%i+urare de o %ut( cincizeci cAe
mii de 'ranci$ care"&i !a 'i tran%'erat( pn( la concu"
renta %umei de optzeci de mii de 'ranci$ r(%pun%e )aro
nul %co&nd o hrtie din )uzunar/
1 Mi tac eti testiduit , ntre)( rznd )aronul mi
lionar/
Cel(lalt )aron$ antitnilionar, r(ma%e pe +nduri/
1 @ii iar =ria, nNain zis asta decit ca s iezi c
sunt pun i eu la ceia, tntu-i panii. +e pare c eti tare
senat, cci panca are semntura tumitale,
1mi m(rit 'ata$ %pu%e )aronul Hulot$ .i$ ca to&i cei
din corpul admini%trati!$ n"am nici o a!ere$ c(ci ne
a'l(m ntr"o epoc( in+rat($ cnd cei cinci %ute de )ur
+hezi care %tau pe )(ncile 8arlamentului nu %nt n %tare
%("i r(%pl(tea%c( precum %"ar cu!eni pe oamenii de!o
ta&i$ cum '(cea mp(ratul 3
R1 ?aite, te-ai pucurat te +osepha ) continu( %enato"
rul$ i asta e=zblica tot) 8a tiept iorpind, tucele d&?e-
routille i-a icut un mare serficiu luntu-i libitoarea
asta te pe pun=a.
-* 78B+3B*-3 9BO-PQ8 MC--* R9SB8B+ 3Q/B-
/B- ) ad(u+( el$ nchipuindu".i c( citeaz( un !er% 'ran"
cez/ -sculta o poiata prieteneasc< 8az-o mai tomol, c
altfel te pTrleti...
A'acerea acea%ta %u%pect( %e ncheie prin mi,locirea
unui mic c(m(tar numit Vau!inet$ unul dintre mi,locitorii
care %tau la pnd( n 'a&a )(ncilor mari$ ca acel pe.ti.or ce
pare a 'i !aletul rechinului/ 8uiul acela de hien( era att
de ahtiat de a do)ndi protec&ia marelui per%ona,$ nct i
'(+(dui domnului )aron Hulot %("i ne+ocieze poli&e n
!aloare de treizeci de mii de 'ranci$ pe optzeci de zile$
o)li+ndu"%e %( le rennoia%c( de patru ori .i %( nu le
pun( n circula&ie/
5ucce%orul lui: #i%cher urma %( pl(tea%c( patruzeci
de mii de 'ranci pentru 'irm($ '(+(duind$ n%($ ca !a
de!eni 'urnizor de 'ura,e ntr"un departament din !eci"
n(tatea 8ari%ului/
Iat( la)irintul n%p(imnt(tor n care l !r%er( 8
a
:
timile pe unul dintre oamenii cei mai cin%ti&i pn( atunci:
unul dintre cei mai pricepu&i 'unc&ionari din admini%tra"
l?I
'a napoleonian( * 'rauda$ pentru a pl(ti cam(t($ iar
mata pentru a".i %ati%'ace !iciile .i a".i m(rita 'ata/
Toat( acea%t( .tiin&( a ri%ipei$ toate ace%te %'or&(ri erau
$
9U%e
pentru a trece drept un om mare n ochii doamnei
<arne''e$ pentru a 'i Aupiterul ace%tei 9anae )ur"aheze/
Nici pentru a"&i 'ace n mod cin%tit a!ere n"ai cheltui
mai mult( ener+ie$ i%cu%in&( .i ndr(zneal( dect
de%'(.ura )aronul ca %(".i !re capul ntr"un !ie%par$
ndeplinindu".i ndatoririle la direc&ie$ zorind tapi&erii$
controlnd lucr(torii$ !eri'icnd cu mult( +ri,( cele mai
mici am(nunte ale mena,ului din %trada Vanneau/ 9e.i
%e dedica%e cu totul doamnei <arne''e$ mai +(%ea !reme
.i pentru .edin&ele de la Camer( - era pretutindeni$ .i
nimeni$ nici chiar 'amilia$ nu"i o)%er!a preocup(rile/
Adeline$ uimit( de !e%tea c( unchiul 'u%e%e %al!at
.i !(znd o ze%tre trecut( n contract$ %im&ea un 'el de
nelini.te ce"i tul)ura 'ericirea prile,uit( de c(%(toria
Horten%ei$ c(%(torie ncheiat( n condi&ii att de ono"
ra)ile - dar$ n a,unul c(%(toriei 'iicei %ale$ pe care )a"
ronul o potri!i%e %( coincid( cu ziua n care doamna
<arne''e a!ea %( %e in%taleze n apartamentul din %trada
Vanneau$ Hector curm( uimirea %o&iei %ale cu urm("
toarea comunicare *
1 Adeline$ 'ata noa%tr( %"a m(ritat$ a%t'el c("n pri"
!in&a acea%ta am %c(pat de"o +ri,(/ A %o%it clipa %(
ducem o !ia&( mai retra%( * nu mai am dect trei ani ca
%( ie% la pen%ie/ Ce ro%t ar a!ea %( 'acem cheltuieli de
pri%o% * chiria apartamentului ne co%t( .a%e mii de 'ranci$
&inem patru %er!itori$ hrana ne re!ine la treizeci de
rnii de 'ranci pe an/ 9ac( !rei %("mi ndepline%c o)li+a"
&iile$ c(ci mi"am an+a,at %alariul pe trei ani$ n %chim"
)ul %umei tre)uincioa%e pentru nze%trarea Horten%ei
i %caden&a unchiului t(u///
Ah 3 ce )ine ai '(cut$ dra+ule$ e6clam( ea ntre"
rupmdu"l .i %(rutndu"i minile/
9e%t(inuirea acea%ta %pul)era n+ri,or(rile Adelinei/
R L4
9ar
am %("&i cer unele ,ert'e$ continu( el$ de%prin"
nau".i minile .i %(rutndu".i ,o&ia pe 'runte/ Am +(%it
mn K
8lumet
"
Ia

eta
A
uI

nti
/
un
apartament tare 'ru"
lern
cent
: mpodo)it cu ornamenta&ii %plendide de
n
J
=
care co%t( numai o mie cinci %ute de 'ranci pe
i- acolo ai ne!oie doar de o 'at( n ca%(/ .i eu m"a.
numi cu un 'ecior/
181
1 9a$ dra+ul meu/
1 9ucnd o !ia&( %impl($ dar p(%trind aparen&ele
n"ai cheltui dect .a%e mii de 'ranci pe an$ n a'ara de
cheltuielile mele per%onale$ care cad n%( n +ri,a mea/
#emeia att de +eneroa%( %(ri ncntat( de +tul %o"
&ului ei/
1 7e 'ericire %("&i pot ar(ta din nou ct de mult te
iu)e%c 3 ro%ti ea/ E.ti att de priceput3
1 Vom primi 'amilia o dat( pe %(pt(mn( - ct de%
pre mine$ dup( cum .tii$ prnze%c rar aca%(/// Ai putea$
'(r( %( te compromi&i$ %( te duci de dou( ori pe %(pt(
mn( la ma%( la Victorin .i de dou( ori la Horten%e$ .i
deoarece cred c( am %( iz)ute%c %("l mpac .i pe 7re!ei:
o %( prnzim o dat( pe %(pt(mn( .i la el$ a%t'el c( cele
cinci me%e$ mpreun( cu a noa%tr($ !or completa prn"
zurile %(pt(mnii$ &innd %eam( .i de unele in!ita&ii n
a'ara 'amiliei/
1 Am %("&i 'ac economii$ zi%e Adeline/
R1 E.ti o 'emeie minunat($ i %pu%e el ncntat/
1 9ra+ul meu$ nepre&uitul meu Hector 3 am %( te
)inecu!ntez pn( la ultima %u'lare$ e6clam( ea$ c(ci
ai m(ritat"o )ine pe %cumpa noa%tr( Horten%e/
A%t'el ncepu dec(derea ca%ei 'rumoa%ei doamne
Hulot .i$ de ce %( n"o %punem$ p(r(%irea %olemn '(+("
duit( doamnei <arne''e/
///8apa Cre!el cel roto'ei$ 'iind$ 'ire.te$ in!itat la
%emnarea contractului de c(%(torie$ %e purt( ca .i cum nici
n"ar 'i a!ut loc %cena cu care ncepe /acea%t( po!e%tire$
ca .i cum n"ar mai 'i a!ut nimic mpotri!a )aronului
Hulot/ Cele%tin Cre!el %e arat( ama)il- tot carr prea 'o%t
ne+u%tor de par'umuri$ dar pornit pe calea m: re&iei$ de cnd
'u%e%e numit .e' de )atalion/ 5e l(ud( 2: !a dan%a la
nunt(/
1 #rumoa%( doamn($ %e adre%( el +alant )aroanei
Hulot$ oameni ca noi .tiu %( uite orice$ nu m( iz+oni din
ca%a dumitale .i )ine!oie.te %("mi mpodo)e.ti din cnd
n cnd locuin&a !enind mpreun( cu copiii/ #ii pe pace$ n"
am %("&i aminte%c niciodat( de ceea ce p(%trez An
adncu:l %u'letului meu/ <"am purtat ca un do)itoc$ c(ci
dac( nu te"a. mai putea !edea a. pierde prea mult/ 1
9omnule$ o 'emeie cin%tit( nu tre)uie %( a%culte
!or)ele de%pre care"mi dai a n&ele+e$ .i dac( te !ei
&ine de cu!nt$ po&i 'i %i+ur c( m( !oi )ucura !(znd
132
" nceteaz( o dez)inare totdeauna dureroa%( ntr"o
:
a
GGG Oi$ m)u'natule$ %pu%e )aronul Hulot lundu"l cu
%ila pe Cre!el n +r(din($ continui %( m( ocole.ti$
hiar .i
n

ca%a

mea
" <erit( ca doi !echi iu)itori ai
c

u
,
a
i 'rumo% %( %e certe pentru o 'u%t( F Ce nai)a$
'%a 'ac numai )(canii/
/GG9omnule$ nu %nt un )(r)at att de 'rumo% ca dum
neata$ .i %la)ele mele mi,loace de %educ&ie nu"mi dau
po%i)ilitatea %("mi nlocuie%c att de u.or pierderile ca
dumneata///
GG/ Ah 3 %ntem ironici 3 '(cu )aronul/
1 Ironia n+(duit( celor n!in.i 'a&( de n!in+(tori///
ncepnd pe un a%t'el de ton$ di%cu&ia %e %'r.i cu o
mp(care deplin( - dar Cre!el &inu %( arate limpede c(
a!ea dreptul %(".i ia re!an.a/
9oamna <arne''e &inu %( 'ie in!itat( la nunta dom"
ni.oarei Hulot/ Ca %(".i poat( aduce n ca%( !iitoarea
amant($ con%ilierul de %tat %e !(zu ne!oit %("i in!ite pe
to&i 'unc&ionarii departamentului %(u$ pn( Ia %u).e'i
inclu%i!/ Tre)uia deci %( dea un )al mare/ Baroana$ ca
o )un( +o%podin($ %ocoti c( o %erat( ar co%ta mai pu&in
dect o ma%( .i i"ar permite %( primea%c( mai mult(
lume/ C(%(toria Horten%ei '(cu a.adar mare !l!(/
<are.alul prin& de Di%%em)our+ .i )aronul de Nu"
cin+en 'ur( martorii mire%ei$ con&ii de Ra%ti+nac .i 8o"
pinot cei ai lui 5tein)ocE/ 8e ln+( a%ta$ de cnd contele
de!eni%e cele)ru$ cei mai de %eam( dintre emi+ran&ii
polonezi %e intere%a%er( de el$ .i arti%tul crezu de cu"
!iin&( %("i in!ite/ Con%iliul de %tat$ admini%tra&ia$ din
care '(cea parte )aronul$ armata$ care !oia %("l onoreze
pe contele #orzheirn$ tre)uiau %( 'ie reprezentate prin
oamenii cei mai de !az(/ Num(rul celor care tre)uiau
neap(rat %( 'ie in!ita&i a,un%e a%t'el la !reo dou( %ute/
CineWnu !a n&ele+e r!na micu&ei doamne <arne''e de
a ap(rea n toat( %tr(lucirea n mi,locul unei a%emenea
%er)(ri 3
9e o lun($ )aroana 'olo%ea )anii$ o)&inu&i pe dia"
mantele ei$ pentru +o%pod(ria 'iicei %ale$ dup( ce pu%e%e
deoparte pietrele cele mai 'rumoa%e pentru tru%ou/ O)"
pnu%e din !nzare cinci%prezece mii de 'ranci$ dintre care
'inei mii 'u%e%er( cheltui&i cu tru%oul Horten%ei/ 9ar ce
K%emnau zece mii de 'ranci pentru mo)ilarea aparta"
=??
'luentului tinerilor c(%(tori&i$ dac( &inem %eama de ce"
rin&ele lu6ului modern F Tn(rul domn Hulot$ n%($ .i /
%o&ia %a$ papa Cre!el .i contele #orzheim le '(cur(
daruri pre&ioa%e$ c(ci unchiul cel )(trn .i pu%e%e deo"
parte )anii pentru ar+int(rie/ 9atorit( attor a,utoare o
parizian( preten&ioa%( ar 'i 'o%t mul&umit( de 'elul n
care %e in%talar( tinerii c(%(tori&i n apartamentul ale% /
n %trada 5aint"9ominidue$ ln+( E%planada In!alizilor/
Toate %e potri!eau cu dra+o%tea lor att de curat($ de
%pontan($ de %incer( .i de o parte .i de cealalt(/
n %'r.it$ %o%i .i ziua cea mare$ care a!ea %( 'ie tot
att de mare .i pentru )aron ca .i pentru Horten%e .i
Dence%la% * doamna <arne''e %e hot(n%e %(".i inau+u"
reze noua locuin&( a $doua zi dup( c(%(toria ndr(+o%ti"
&ilor .i dup( ce !a 'i p(c(tuit .i ea/
Cine n"a luat parte$ m(car o dat( n !ia&($ la un )al
dat cu prile,ul unei nun&i F i$ 'urat de amintiri$ !a
zm)i$ '(r( ndoial($ la e!ocarea tuturor per%oanelor n
&inut( de %(r)(toare$ att prin !e%tmintele ct .i prin
'izionomia de ri+oare/ E6i%t( oare !reun 'apt %ocial
care %( do!edea%c( mai )ine in'luen&a mediului F ntr"
ade!(r$ &inuta mpopo&onat( a unora in'luen&eaz( ntr"
att pe ceilal&i$ nct chiar cei o)i.nui&i %( 'ie )ine
m)r(ca&i par %( 'ac( parte din cate+oria celor pentru
care o nunt( e una dintre %(r)(torile cele mai n%emnate
din !ia&a lor/ Aminti&i"!( .i de oamenii aceia cum%ecade$
de )(trnii c(rora totul le e%te att de indi'erent nct au
!enit m)r(ca&i n hainele lor ne+re de toate zilele -
apoi$ de cei c(%(tori&i mai demult$ pe 'e&ele c(rora %e
!ede tri%ta e6perien&( a !ie&ii$ pe care cei tineri a)ia o
ncep/ Nu uita&i nici de%'(t(rile$ ce %nt ca acidul car)onic
care 'ace ca .ampania %( 'ie %pumoa%($ nici 'etele
in!idioa%e$ nici 'emeile preocupate de %ucce%ul toaletei
lor$ nu uita&i nici rudele %(race cu hainele pono%ite
contra%tnd cu lumea in fiocchi
>M
$ nici mnc(cio".ii care nu
%e +nde%c dect la o%p(&$ nici ,uc(torii cu mintea numai
la c(r&i$ To&i %nt de 'a&($ )o+a&ii .i %(racii$ in!idio.ii .i cei
in!idia&i$ 'ilozo'ii .i oamenii cu iluzii$ ncon,urnd"o pe
mirea%( precum plantele dintr"un co.u"le& n%o&e%c o 'loare
rar(/ O petrecere de nunt( e lumea !(zut( n mic/
n toiul petrecerii$ R Cre!el l lu( de )ra& pe )aron .i"i
.opti la ureche cu aerul cel mai 'ire%c *
=J@
GG Ei dr(cie 3 no%tim( 'emeie e doamna acea micu&($
" )r(cat( n roz$ care te %tr(pun+e cu pri!irea 3///
l9=
GG Cine F
GGGNe!a%ta %u).e'ului acela pe care"l %pri,ini$ 9um"
npLeu
.tie cum 3 doamna <arne''e/
GG 9e unde ai a'lat F
GGG Uite$ Hulot$ !oi ncerca %( trec pe%te tot ce mi"ai
'(cut$ dac( te in!oie.ti %( m( duci la dn%a $R iar eu am
%( te prime%c la Helo%e/ Toat( lumea %e ntrea)( cine"i
'iin&a a%ta ncnt(toare/ E.ti att de %i+ur c( nimeni din
)irourile tale nu !a da n !ilea+ 'elul n care a 'o%t
%emnat( numirea )(r)atului ei F/// Ah 3 tic(lo% plin de
noroc$ o a%t'el de 'emeie pre&uie.te mai mult dect orice
%lu,)(/// Tare a. mai trece pe la )iroul ei/ Hai$ %( 'im
prieteni$ Cinna
>?
3///
1 <ai )uni ca niciodat($ i r(%pun%e )aronul ne+u%"
torului de par'umuri$ &i '(+(duie%c c( !oi 'i )(iat de
trea)(/ 8e%te o lun( o %( te po'te%c la ma%( la n+era.ul
meu/// c(ci am a,un% %( ne %punem unul altuia $$n+e"
ra.ule4/ Te %'(tuie%c$ )(trne prieten$ %( 'aci ca mine$
%( renun&i la demoni///
Veri.oara Bette$ in%talat( n %trada Vanneau$ ntr"un
apartament mic .i dr(+u&$ la eta,ul al treilea$ p(r(%i )alul
pe la ora zece$ ca %( %e mai uite nc( o dat( la titlurile
care"i aduceau o rent( de o mie dou( %ute de 'ranci pe
an n dou( in%crip&ii * nuda proprietate a uneia apar"
&inea conte%ei 5tein)ocE$ iar cealalt( tinerei doamne
Hulot/ 9e aceea nu"i +reu de n&ele% cum putu%e domnul
Cre!el %("i !or)ea%c( prietenului %(u Hulot de%pre
doamna <arne''e .i cum de a'la%e un %ecret ne.tiut de
nimeni- c(ci domnul <arne''e 'iind plecat$ numai !eri"
.oara Bette$ )aronul .i Valerie cuno.teau acea%t( tain(/
Baronul %(!r.i%e impruden&a de a"i d(rui doamnei
<arne''e o toalet( mult prea lu6oa%( pentru ne!a%ta
unui %u).e'* celelalte 'emei 'ur( +eloa%e .i de toaleta
aleriei
.i

de
'rumu%e&ea
ei
"
5e
.u.otea pe %u) e!antaie$
c(ci %trmtoarea %o&ilor <arne''e d(du%e di!iziei prile,
de !or)( - 'unc&ionarul ceru%e un a,utor tocmai
c
md
)aronul %e ndr(+o%ti%e de ne!a%ta lui/ Hector nu j
8ricepea %(".i a%cund( ncntarea !(znd %ucce%ul /
aleriei$
care
: mode%t($ plin( de di%tinc&ie$ in!idiat($
U
%u
8u%( cercet(rii am(nun&ite de care %e tem att de
=?N
ii
mult 'emeile cnd p(.e%c pentru prima oar( ntr"o
nou(/
9up( ce".i urc( %o&ia$ 'iica .i +inerele n tr(%ur(
)aronul +(%i prile,ul %( %e 'uri.eze ne!(zut$ l(%nd rolul
de +azd( n +ri,a 'iului .i a nurorii %ale/ 8lec( n tr("
%ura doamnei <arne''e$ n%o&ind"o pn( aca%(/ i p+
ru
t(cut( .i +nditoare$ aproape melancolic(/
1 V(d c( 'ericirea mea te ntri%teaz($ Valerie$ ,
%pu%e$ atr(+nd"o %pre el$ n 'undul tr(%urii/
19ra+ul meu$ cum %"ar putea %( nu cad( pe +nduri
o )iat( 'emeie pe cale %( 'ac( primul pa% +re.it$ chiar
cnd tic(lo.ia %o&ului i d( dreptul la li)ertate F/// Crezi
oare c( n"am .i eu un %u'let$ o credin&($ un 9umnezeu F
A%t( %ear( &i"ai ar(tat ct %e poate de indi%cret )ucuria
.i m"ai e6pu% n chip %candalo%$ 8n( .i un licean ar 'i
'o%t mai pu&in n+m'at dect dumneata/ A.a c( toate
doamnele m"au %'rtecat$ a%altndu"m( cu pri!iri .i cu
!inte t(ioa%e 3 Ce 'emeie nu &ine la reputa&ia ei F <"ai
compromi% 3 Ah 3 %nt acum a dumitale$ ce %( mai !or
)im 3 i n"am altce!a de '(cut pentru a"mi %cuza +re
.eala dect %("&i r(mn credincioa%(/// <on%trule3
e6clam( Valerie rznd .i l(%ndu"%e %(rutat($ ai .tiut
)ine ce 'aci// 9oamna Co+uet$ ne!a%ta .e'ului no%tru de
)irou$ a !enit .i %"a a.ezat lin+( mine ca %("mi admire
dantelele/ 05nt din An+lia$ mi"a %pu% ea/ V"au co%tat
%cump$ doamn( F4 0Ha)ar n"am$ i"am r(%pun% eu/ e
am de la mama mea$ nu %nt de%tul de )o+at( ca %("mi
cump(r a%t'el de lucruri 34
9up( cum %e !ede$ doamna <arne''e iz)uti%e %("l
!r(,ea%c( pn( ntr"atSt pe )(trSnul crai de pe !remea
Imperiului$ nct ace%ta era ncredin&at c( %(!Sr.ea pri"
mul ei pa% +re.it .i c("i trezi%e o patim( de%tul de puter"
nic( pentru a o 'ace %(".i uite toate ndatoririle/ 8retin"
dea c( 'u%e%e p(r(%it( de mSr.a!ul <arne''e la trei zile
dup( c(%(torie$ .i din ni.te moti!e n%p(imSnt(toare/ 9e
atunci r(m(%e%e o 'at( ct %e poate de cuminte .i era
'oarte 'ericit($ c(ci c(%(toria i %e p(rea un lucru +roaz"
nic/ 9e aceea era atSt de tri%t(/
1 O$ dac( .i dra+o%tea ar 'i la 'el ca .i c(%(toria 322R
zi%e ea plSn+Snd/
Ace%te minciuni cochete$ pe care le Sn.ir( aproape
toate 'emeile ce %e a'l( Sn %itua&ia Valeriei$ l '(ceau
pe )aron %( %e %imt( n al nou(lea cer/ i a%t'el$ n timp
=?T
Va:lerie '(cea mo'turi$ arti%tul ndr(+o%tit .i Horten%e
ce
tau

cu
ner()dare$ poate$ ca )aroana %( dea 'etei nima
)inecu!ntare .i ultima %(rutare/
a ora .apte diminea&a$ )aronul$ n culmea 'ericirii$
0 2 de%coperi%e 'ata cea mai ne!ino!at( .i dia!olul cel
ca
a
l i
5C
u%it n Valerie a lui$ %e ntoar%e %("i li)ereze de
Cor!oad( pe tn(rul Hulot .i pe %o&ia %a/ 9an%atorii .i
dan%atoarele$ aproape ni.:te %tr(ini pentru cei ai ca%ei .i
care la toate nun&ile pun pn( la urm( %t(pnire pe %a"
loane$ dan%au cu n!er.unare ultimele cotilioane$ iar
,uc(torii :de c(r&i %t(teau &intui&i la me%e - )(trnul Cre"
!el c.ti+a%e .a%e mii de 'ranci/
n ziarele a)ia pu%e n !nzare %e putea citi urm(toa"
rea noti&( la ru)rica Mtiri din 7aris <
ficierea cstoriei domnului conte +teinboc6 i a
domnioarei ?ortense ?ulot, fiica baronului d&BrvE,
consilier de stat i director la *inisterul de /zboi, ne-
poat a ilustrului conte @orzheim, a avut loc astzi di-
minea la biserica +aint-3homas-d&-4uin. Qn numeros
public a asistat la aceast solemnitate. 7rintre cei de
fa se aflau cteva celebriti din lumea artistic, 8eon
de hora, Aoseph Bridau, +tidmann, Bi$iou, cele mai de
seam personaliti din *inisterul de /zboi, din Con-
siliul de +tat i mai muli membri ai celor dou Ca-
mere
Ui
; apoi fruntaii emi=ranilor polonezi, conii 7az,
8a=ins6i etc.
0omnul conte (enceslas +teinboc6 este strnepotul
vestitului =eneral al lui Carol al >?-lea, re=ele +uediei.
3nrul conte, care a luat parte la rscoala polonez, a
venit s caute un refu=iu n @rana, unde talentul i ce-
lebritatea sa, binemeritat, i-au dat dreptul de a fi soco-
tit ca unul dintre ai notri.
A%t'el$ cu toat( %trSmtoarea n+rozitoare n care %e
a'la )aronul Hulot d:Er!;$ nimic nu lip%i din toate cele
cerute de opinia pu)lic($ nici chiar r(%unetul n pre%( al
c(%(toriei 'iicei %ale $" iar %olemnitatea 'u n totul a%e"
m(n(toare cu aceea a nun&ii tn(rului Hulot cu domni"
.oara Cre!el/ 5(r)(torirea acea%ta mai %t(!ili )r'elile
cu pri!ire la %itua&ia 'inanciar( a directorului$ dup( cum
ze%trea dat( 'iicei %ale i ndrept(&i ne!oia de a recur+e
H
a credit/
=?L
Aici %e %'Sr.e.te$ oarecum$ introducerea$ ace%tei po"
!e%tiri/ #a&( de drama ce"o ntre+e.te$ i%tori%irea de 'a&(
e ca o premiz( a unei propozi&ii$ ori ca partea e6pozi"
ti!( din orice tra+edie cla%ic(/
a 8ari%$ cnd o 'emeie %e hot(r(.te %(".i 'ac( din
'rumu%e&ea ei o me%erie .i un ne+o&$ nu n%eamn( numai"
dect c( %e !a m)o+(&i/ ntlne.ti 'iin&e minunate$ 'oarte
%pirituale$ tr(ind ntr"o mediocritate cumplit($ %'r.ind
'oarte r(u o !ia&( nceput( n de%'(t(ri/ Iat( de ce * nu"i de
a,un% %( te dedici carierei ru.inoa%e de curtezan($ cu +ndul
de a tra+e 'oloa%e$ p(%trnd n acela.i timp a%pectul de
)ur+hez( cin%tit(/ Viciul nu trium'( cu u.urin&( - %e
a%eam(n( n acea%t( pri!in&( cu +eniul$ a!nd .i unul .i
cel(lalt ne!oie de un concur% 'ericit de mpre,ur(ri$ ca %(
poat( ntruni mpreun( norocul .i talentul/ 9ac( %uprimi
'azele ciudate ale Re!olu&iei$ mp(ratul n"ar mai e6i%ta$ c(ci
ar 'i r(ma% o palid( reeditare a lui #a)ert
>N
/ #rumu%e&ea
!enal( '(r( amatori$ '(r( 'aim($ '(r( medalia dezonoarei
pe care &i"o dau a!erile ri%ipite$ e ca un Corre+io ntr"un
ham)ar
>T
$ ca 7eniul ce %e %tin+e ntr"o man%ard(/ a 8ari%$
o curtezan( ca ai:%
>L
tre)uie$ nainte de toate$ %( +(%ea%c(
un om )o+at care %( %e"n"'l(c(reze ndea,un% ca %"o pun(
n !aloare/ Tre)uie mai ale% %( 'ie de o ele+an&(
%tr(lucitoare$ care pentru ea e ca o 'irm($ %( ai)(
maniere de a,un% de ale%e ca %( z+nd(rea%c( amorul
propriu al )(r)a&ilor$ %( po%ede %piritul unei 5ophie Arnould
>5
ce"i treze.te pe )o+(ta.i din apatie - n %'r.it$ tre)uie %(
%e 'ac( dorit( de de%tr()(la&i$ pre'(cndu"%e credincioa%(
unuia %in+ur$ a c(rui 'ericire o in!idiaz( atunci to&i/
Ace%te condi&ii$ pe care 'emeile de %oiul ace%ta le nume%c
noroc, %e ntlne%c de%tul de rar la 8ari%$ cu toate c( 8ari%ui3
e un ora. plin de milionari .i de trnda!i$ de oameni )laza&i
ori plini de 'antezie/ 8ro!iden&a a &inut a%t'el %( ocrotea%c(
ndeo%e)i 'amiliile 'unc&ionarilor .i mica )ur+hezie$ pentru
care piedicile ace%tea %nt cel pu&in de dou( ori mai mari$
datorit( mediului n care tr(ie%c/ Totu.i$ la 8ari% %e +(%e%c
nc( de%tule doamne <arne''e ca %"o putem prezenta pe
Valerie ca un per%ona, tipic n romanul no%tru de mora!uri/
Unele dintre ace%te 'emei o 'ac n acela.i timp .i din
pa%iune .i din ne!oie$ ca doamna Cole!ille$ de pild($ care a
'o%t atta !reme prietena cele)rului orator de %tn+a$
)ancherul =?5
altele %nt mpin%e de !anitate$ ca doamna de
i Raudra;e$ care a r(ma% aproape cin%tit( cu
toate c( a "' cu ou%teau
>J
- unele %nt 'urate de
cerin&ele ele"ntei$ altele !(znd c( nu".i pot &ine
+o%pod(ria cu o '
5
'( n+rozitor de mic(/ \+rcenia
%tatului$ %au mai )ine R a Camerelor$ pricinuie.te o
mul&ime de nenorociri$ Wm)ie la tot 'elul de corup&ii/
A%t(zi toat( lumea comp(time.te %oarta cla%elor
muncitoare$ de%pre care %e Knune c( %nt %u+rumate
de 'a)rican&i - dar %tatul e de o %ut( de ori mai nemilo%
dect indu%tria.ul cel mai hr(p(re&$ c(ci mpin+e
economia$ n ce pri!e.te le'urile$ pn( la a)%urd/ 9ac(
munce.ti mult$ indu%tria te pl(te.te propor&ional cu
munca $R cu ce r(%pl(te.te %tatul pe at&ia 'unc&ionari
umili .i de!ota&i F
A c(lca pe de l(turi e pentru o 'emeie m(ritat( o
crim( de neiertat - e6i%t( n%( trepte n %itua&ia a%ta/
Unele nu %nt de loc de%'rSnate$ .i".i t(inuie%c +re.elile
r(mnnd n aparen&( 'emei cin%tite$ ca cele dou( 'emei
ale c(ror a!enturi le"am amintit mai %u% - altele$ n%($
adau+( la +re.elile lor ,o%niciile unei %pecule ru.inoa%e/
A%t'el$ doamna <arne''e reprezint( tipul am)i&ioa%elor
curtezane m(ritate$ care accept( de la nceput depra!a"
rea cu toate urm(rile ei$ hot(rSte %( %e di%treze .i %(
'ac( a!ere$ '(r( %( le pe%e prin ce mi,loace - au n%( mai
totdeauna$ ca .i doamna <arne''e$ un %o& care atra+e
clien&ii .i care e%te complicele lor/ Ace.ti <achia!eli cu
'u%t( %nt cele mai prime,dioa%e 'emei - .i reprezint( cea
mai rea dintre toate %peciile de pariziene %tricate/ Ade"
!(ratele curtezane$ cum %nt Ao%epha$ 5chontz$ <ala+a$
Aenn; Cadine etc$ prin n%(.i %itua&ia lor recuno%cut(
n %ocietate$ &i dau un a!erti%ment la 'el de lumino% ca
.i 'elinarul ro.u al pro%titu&iei$ ori lampa tripourilor/
A%t'el$ omul .tie c( ri%c( %( 'ie ruinat/ 9ar aerele de
mirono%i&($ pre'(cuta !irtute .i 'a%oanele ipocrite ale
unei 'emei c(%(torite$ care %e arat( preocupat( numai de
tre)urile prozaice ale +o%pod(riei .i pare c( %e mpotri"
!e.te ne)uniilor$ te duc pe ne%im&ite la ruin($ care"&i
8Wre .i mai nen&elea%($ deoarece i +(%e.ti %cuze '(r(
%a
ti"o po&i e6plica/ Nu 'antezia !e%el($ ci mr.a!a li%t(
de cheltuieli mi%tuie a!erile/ Un tat( de 'amilie %e rui"
neaz( '(r( %tr(lucire$ .i n mizeria lui nu are nici m(car
mnrrierpa !anit(&ii %ati%'(cute/
139
V * & V
Ueller-
Tirada acea%ta !a %tr(pun+e ca o %(+eat( inima mul/
tor 'amilii/ ntlne.ti doamne <arne''e la toate eta,ele
edi'iciului %ocial .i chiar la curte$ c(ci Valerie e o tri%t(
realitate luat( din !iat( n cele mai mici am(nunte/ 9in
ne'ericire$ portretul ace%ta nu !a lecui pe nimeni de ma"
nia de a %e ndr(+o%ti de n+eri cu %ur%ul dulce$ cu aere
!i%(toare$ cu chip ne!ino!at .i o ca%( de )ani n loc de
inim(/
In =>@=$ dup( !reo trei ani de Aa c(%(toria Horten%ei$
)aronul Hulot d:Er!; trecea drept un om care %"a cu"
min&it$ care a 0de%h(mat c(ru&a4$ cum a!ea o)iceiul %(
%pun( primul chirur+ al lui udo!ic al QV"lea$ de.i
doamna <arne''e l co%ta de dou( ori mai %cump dect
l co%ta%e Ao%epha/ 9ar Valerie$ cu toate c( %e m)r(ca
)ine$ a'ecta %implicitatea unei 'emei c(%(torite cu un
%u).e'$ p(%trnd lu6ul pentru rochiile de ca%($ pentru
m)r(c(mintea de interior/ .i %acri'ica a%t'el !anitatea
de parizian( %cumpului ei Hector/ Totu.i$ cnd ie.ea la
%pectacole$ purta ntotdeauna o p(l(rie 'rumoa%( .i o
toalet( dup( ultima mod( - )aronul i rezer!a o lo,(
)un( .i o conducea cu tr(%ura/
Apartamentul din %trada Vanneau$ care ocupa tot eta"
,ul al doilea al unei cl(diri moderne$ cu o curte n 'a&(
.i o +r(din( n 'und$ p(rea o locuin&( de oameni cum"
%ecade/ 5in+urul lu6 ce %e !edea erau pere&ii m)r(ca&i
n per%ian( .i mo)ilele 'rumoa%e .i comode/ Numai n
dormitor era o ri%ip( de )o+(&ie$ a.a cum ntlne.ti doar
la o Aenn; Cadine %au 5chontz* perdele de dantele$
ca.miruri$ portiere de )rocart$ o +arnitur( de c(min dup(
modele '(cute de 5tidmann$ un %crin mic nc(rcat cu mi"
nun(&ii/ Hu:lot nu !oi%e %"o !ad( pe Valerie a lui ntr"un
cui) mai pu&in %tr(lucitor ca mocirla de aur .i perle a
Ao%ephei/ Cele dou( od(i principale$ %alonul .i %u'ra"
+eria$ erau mo)ilate una n dama%c ro.$ cealalt( n %te,ar
%culptat/ 9ar$ ndemnat de dorin&a de a armoniza totul$
n .a%e luni$ )aronul ad(u+a%e lu6ului e'emer unul ade"
!(rat$ cump(rnd lucruri de pre&$ ca$ de pild($ un %er!i"
ciu ntre+ de ar+int(rie ce co%ta%e pe%te dou(zeci %i
patru de mii de 'ranci/
n doi ani de zile$ ca%a doamnei <arne''e c(p(ta%e
'aima de a 'i una dintre cele mai pl(cute/ A!ea me%e de
,oc$ Valerie trecea drept o 'emeie %impatic( .i %piritual(/
8entru a ,u%ti'ica acea%t( %chim)are de %itua&ie$ %e r(%"
=@I
!onul de%pre o mo.tenire colo%al( pe care tatl ei
tui ai t mare.alul <ontcornet$ i"o l(%a%e printr"un 'idei"
na
"
%
G gndindu"%e W
a

!i
i
tor
" Valerie ad(u+a%e ipocrizia
C
Vliaioa%( ipocriziei %ociale/ #iind nelip%it( la %lu,)a de
Huminic($ era re%pectat( ca o 'iin&( cucernic(/ <er%e cu
nete$ ncepu %( %e ocupe de operele 'ilantropice$ m"
(rti :ana'ura .i '(cu !reo cte!a )ine'aceri n cartier$
toate pe %ocoteala lui Hector/ 5e ar(t( corect( n toate
pri!in&ele/ 9e aceea$ mul&i %u%&ineau c( ntre ea .i )aron
e6i%ta o le+(tur( curat($ aducSnd ca ar+ument !r%ta
con%ilierului de %tat$ c(ruia i atri)uiau o %l()iciune pla"
tonic( pentru dr(+(l(.ia %piritual($ 'armecul manierelor
%i con!er%a&ia doamnei <arne''e$ %l()iciune a%em(n("
toare aceleia a r(po%atului udo!ic al QVIII"lea pentru
)ile&elele )ine ntoar%e din condei/
Baronul pleca o dat( cu toat( lumea$ c(tre miezul
nop&ii$ .i %e ntorcea pe%te un %'ert de or(/ Iat( %u)%tratul
ace%tui mare %ecret/
8ortarii ca%ei erau domnul .i doamna Oli!ier$ care$
prin %pri,inul )aronului$ prieten cu proprietarul ce c(uta
un portar$ trecu%er( din %lu,)a mode%t( .i pu&in )(noa%(
din %trada 9o;enne n cea ele+ant( .i producti!( din
%trada Vanneau/ 9oamna Oli!ier$ 'o%t( len,erea%( la
curtea lui Carol al Q"lea$ dec(zut( din ace%t 0ran+4 o
dat( cu monarhia le+itim($ a!ea trei copii/ B(iatul cel
mare$ care intra%e con&opi%t la un notar$ era %l()iciunea
%o&ilor Oli!ier/ R(%'(&atul ace%ta$ amenin&at %( 'ac( .a%e
ani de zile %er!iciul militar$ .i"ar 'i !(zut ntrerupt( %tr("
lucita carier($ dac( doamna <arne''e nu l"ar 'i %c(pat
pe temeiul unuia dintre de'ectele de con'orma&ie pe care
%e pricep %( le de%copere comi%iile de re!izie$ cnd %nt
ru+ate nceti.or la ureche de c(tre !reo putere mini%te"
rial(/ 9e aceea Oli!ier$ 'o%tul n+ri,itor de cini ai lui
Carol ai Q"lea$ .i %o&ia %a ar 'i 'o%t n %tare de orice
pentru )aronul Hulot .i doamna <arne''e/
Ce putea %( !or)ea%c( lumea care nu cuno.tea i%pr(!ile
din trecut cu )razilianul <onte% de <onte,ano% F
'Nimic/ umea$ de alt'el$ e 'oarte n+(duitoare cu %t("
8ma unui %alon unde %e petrece )ine/ 9oamna <arne''e
mai ad(u+a$ n %'r.it$ la toate celelalte n%u.iri$ calita"
tea pre&ioa%( de a 'i o putere ocult(/ A%t'el$ Claude
a,un% %ecretar al mare.alului Di%%en)our+ .i !i%a %(
intre ca raportor la Con%iliul de %tat$ era
=@=
unul dintre o)i.nui&ii ace%tui %alon$ unde ncepu%er( a
!eni .i c'i!a deputa&i$ oameni de trea)( .i ,uc(tori de
c(r&i/ 5ocietatea doamnei <arne''e %e 'orma%e cu o n"
cetineal( n&eleapt( - %e %tatorniceau le+(turi numai
ntre oameni de p(reri .i o)iceiuri a%em(n(toare$ a!nc,
intere%ul %( %e %pri,ine unii pe alii .i %( pream(rea%c(
nea%emuitele daruri ale +azdei/ 5piritul de +a.c($ &ine&i
)ine minte acea%t( a6iom($ 'ormeaz( o ade!(rat( %'ntS"
alian&(
JI
la 8ari%/ Intere%ele$ pn( n cele din urm($ i pot
de%p(r&i pe oameni$ dar cei !icio.i %e mpac( ntotdea"
una ntre ei/
Nu trecu%er( nici trei luni de cnd %e muta%e n %trada
Vanneau$ c( doamna <arne''e l .i primi pe domnul
Cre!el$ care$ ndat( dup( acea%ta$ de!eni primar al %ec"
torului .i o'i&er al e+iunii de Onoare/ Cre!el %t(tu mult la
ndoial(* tre)uia %(".i lepede cele)ra uni'orm( de +uard
na&ional cu care %e 'udulea la Tuilerie%$ crezn"du"%e tot
att de o%ta. ca .i mp(ratul $R dar am)i&ia$ la %'atul
doamnei <arne''e$ n!in%e !anitatea/ 9omnul primar
%ocoti%e c( le+(tura cu domni.oara Helo%e Bri%e"tout era
cu totul nepotri!it( cu %itua&ia %a politic(/ Cu mult
nainte de a %e urca pe tronul )ur+hez al prim(riei$ !ia&a
+alant( i 'u n!(luit( ntr"un adnc mi%ter/ 9ar$ precum
)(nui&i$ dreptul de a %e r(z)una ct !a putea de de% pentru
r(pirea Ao%ephei$ Cre!el l pl(ti%e cu o rent( de .a%e mii
de 'ranci n%cri%( pe numele Valeriei #ortin$ %o&ia
domnului <arne''e/ ntre %o&ii <arne''e inter!eni%e o
%epara&ie de )unuri/ Valerie$ care mo.teni%e poate de la
mama ei acel +eniu deo%e)it al 'emeii ntre&inute$ +hici
dintr"o %in+ur( arunc(tur( de ochi 'irea cara+hio%ului ei
adorator/ Vor)ele pe care le ro%ti%e Cre!el n 'a&a
!eri.oarei Bette * $$N"am a!ut niciodat( o 'emeie din
lumea )un( 34$ .i pe care i%)eth le raporta%e %cumpei %ale
Valerie$ 'u%e%er( e6ploatate cu pri%o%in&( n tranzac&ia din
care doamna <arne''e %e ale%e%e cu .a%e mii de 'ranci
rent($ pla%a&i cu cinci la %ut($ i de atunci a!u%e%e +ri,(
%(".i p(%treze pre%ti+iul n ochii 'o%tului comi%"!oia,or al
lui Ce%ar Birotteau/
Cre!el %e c(%(tori%e din intere% cu 'ata unui morar
din Brie$ de alt'el %in+urul copil la p(rin&i$ .i .i datora
trei %'erturi din a!ere mo.tenirilor primite de ne!a%ta %a$
c(ci ne+u%torii 0en detaiile4 %e m)o+(&e%c de cele m
al
multe ori nu att din a'aceri$ ct din alian&a pr(!(liei cu
=@M
omia rural(/ #oarte mul&i dintre 'ermierii$ morarii$
eCII
r(torii de !ite .i culti!atorii din/ mpre,urimile 8a"
c
/
re5
,
ui
!
i
5
eaz( pentru 'etele lor +loria te,+helei .i +(%e%c
rI
^
u
un
ne+u%tora.$ un )i,utier$ un zara' %nt +ineri mai pe
c
$
u
, H
or
dect un notar %au un a!ocat$ care"i cam %perie Wn naltul
lor ran+ %ocial$ c(ci %e tem %( nu 'ie di%pre&ui&i
mai
D
3ziu
D
e
%omit(&ile ace%tea ale )ur+heziei/ Etoamna Cre!el$
'emeie de%tul de urt($ !ul+ar( .i proa%t($ r(po%ata la
!reme$ nu"i d(rui%e %o&ului ei nici o pl(cere n a'ar( de
aceea a paternit(&ii/ a nceputul carierei %ale comerciale$
de%'rnatul no%tru$ nc(tu.at de ndatoririle con,u+ale .i
con%trSn% de %(r(cie$ ndura%e chinurile lui TantaA/
Venind n contact$ dup( e6pre%ia lui$ cu 'emeile din cea
mai nalt( %ocietate parizian($ %e ploconea n 'a&a lor
admirndu"le +ra&ia$ ele+an&a cu care %e m)r("cau .i
ntre+ 'armecul acela nel(murit$ ntr"un cu!nt$ rasa.
9in tinere&e .i n()u.i%e n %u'let dorin&a tainic( de a
%e ridica pn( la una din znele acelea de %alon/ +
obin favorurile doamnei <arne''e 'u%e%e a.adar
pentru el nu numai ntruchiparea unui !i%$ dar .i o che%"
tiune de or+oliu$ de !anitate$ de amor propriu$ dup( cum
%"a !(zut/ 5ucce%ul i %trni am)i&ia/ 5e )ucura +roza!
n +nd$ iar cnd +ndul &i"e prin% %e re%imte .i inima$ .i
atunci 'ericirea cre.te de zeci de ori/ 9e alt'el$ doamna
<arne''e i o'eri lui Cre!el ra'inamente pe care nici nu
le )(nui%e pn( atunci$ c(ci nici Ao%epha$ nici Helo%e
nu"l iu)i%er( - doamna <arne''e n%( %ocoti de cu!iin&(
%("l am(+ea%c( )ine$ !(znd n el o !i%terie ne%ecat(/ n"
.el(toriile amorului !enal %nt mai ncnt(toare dect
realitatea/ In dra+o%tea ade!(rat($ %e mai ntmpl( cer"
turi$ ca ntre !r()ii$ ce pricinuie%c r(ni dureroa%e - cearta
n +lum($ dimpotri!($ e o dezmierdare pentru amorul
propriu al p(c(litului/ A%t'el$ ntlnirile rare '(ceau ca
dorin&a %( r(mSn( p(tima.( la Cre!el/ 5e lo!ea mereu
de a%primea !irtuoa%( a Valeriei$ care %e pre'(cea c( are
remu.c(ri .i %e ntre)a necontenit ce ar crede de%pre
dn%a tat(l ei$ dac( ar pri!i"o de acolo$ din paradi%ul
eroilor/ Tre)uia mereu %( n'rn+( un 'el de r(ceal($ %(
dea o lupt( din care !icleana muieru.c( l l(%a %(
cread( c( ie%e n!in+(tor$ pre'(cndu"%e c( cedeaz( pa"
cirni n'l(c(rate a ace%tui )ur+hez - apoi$ ru.inat( parc($ ^
i relua mndria de 'emeie cin%tit( .i aerele de !irtute$
ntocmai ca o en+lezoaic($ turtindu"l !e.nic pe Cre!el
143
%u) +reutatea demnit(&ii$ c(ci Cre!el o crezu%e din pri0
mul moment !irtuoa%(/ n %'r.it$ Valerie a!ea anumit
e
me.te.u+uri dr(+(%toa%e de care Cre!el .i )aronul nu %e
mai puteau lip%i/ n !(zul lumii$ ar(ta un ame%tec 'er"
mec(tor de candoare %'ioa%( .i !i%(toare$ de decen&( '(r(
cu%ur .i un %pirit m)inat cu dr(+(l(.enia$ +ra&iile .i
'elul de a 'i al unei creole - n %chim)$ ntre patru ochi$
le ntrecea pe curtezane$ era no%tim($ amuzant($ )o+at(:
n n(%cociri/ Ace%t contra%t place ne%pu% de mult unor
indi!izi de %oiul lui Cre!el/ El e%te ncSntat de a 'i uni"
cul o)iect al ace%tei comedii$ pe care o crede ,ucat( nu"
mai pentru el$ .i 'ace haz de atta dr(+(la.( ipocrizie$
admirnd"o din plin pe marea comedian(/
Valerie pu%e%e cu totul %t(pnire pe )aronul Hulot$
%ilindu"l prin tot 'elul de lin+u.iri me.te.u+ite$ care %nt n
'irea dia)olic( a ace%tui +en de 'emei$ %( %e m)(tr"nea%c(/
8entru oamenii )ine '(cu&i$ !ine o !reme cnd$ ca .i la o
cetate a%ediat( care a rezi%tat prea mult$ nu %e mai poate
a%cunde %itua&ia ade!(rat(/ 8re!(znd apropiata
de%compunere a ace%tui )(r)at +alant de pe !remea
Imperiului$ Valerie +(%i%e de cu!iin&( %( o +r()ea%c(/ 9e
ce te canone.ti$ iu)itul meu !eteran F l ntre)( ea .a%e
luni dup( c(%(toria lor clande%tin($ de dou( ori adulter(/
Nu cum!a mai ai preten&iiF Nu cum!a ai de +nd %( m(
n.eli F 7(%e%c c( &i"ar %ta mult mai )ine daca nu te"ai
c(ni/ #("mi hatrul .i renun&( la 'armecele tale 'al%e/ Crezi c(
a%ta m( ncnt( la tine$ luciul cizmelor$ centura de cauciuc$
!e%ta"cor%et .i peruca F 9e alt'el e mai )ine %"ar(&i mai
)(trn$ %cap .i eu de teama c"o %( mi te r(pea%c( o ri!al( 3
Creznd n prietenia %u)lim( .i n dra+o%tea doamnei
<arne''e$ ln+( care %ocotea %(".i %'r.ea%c( zilele$
con%ilierul de %tat i urma%e %'atul$ ncetnd de a".i mai
c(ni p(rul .i 'a!ori&ii/ Ca urmare a duioa%ei m(rturi%iri
'(cute de doamna <arne''e$ 'alnicul .i 'rumo%ul Hector ap(ru
ntr"o )un( zi al) colilie/ 9oamna <arne''e l con!in%e%e
cu u.urin&( pe %cumpul ei Hector c( o)%er!a%e de %ute de
ori c( p(rul i e%te al) la r(d(cin(/ $$8(ruH al) &i %e
potri!e.te de minune$ i %pu%e ea !(zndu"l$ &i ndulce.te
tr(%(turile$ &i %ade mult mai )ine a.a$ e.ti pur .i %implu
ncnt(tor34 O dat( pornit pe acea%t( cale$ )aronul .i %coa%e
!e%ta de piele$ cor%etul$ renun&nd la toate n.el(toriile !e%ti"
mentare/ Burta i c(zu- de!eni o)ez/ 5te,arul %e pre'(cu GWW
$
U
n turn$ iar mi.c(rile i 'ur( cu att mai +reoaie$ cu
4W)aronul$ ,ucnd rolul lui udo!ic al Qll"lea
J=
$ m)("D'
ea
r
epede/ 9oar %prncenele i r(m(%e%er( ne+re$ ntind
!a+ de 'rumo%ul Hulot$ precum un u.or am(nunt
ar9
"o
%culptur( ce %e mai !ede n ruinele unui zid 'eu"
Hintr-o scuip
4 , ,&, n+(duie %("'i nchipui 'rumu%e&ea ca%telului de
dinioar(/ Ace%t contra%t '(cea ca pri!irea"i !ioaie .i
Wnc( tn(r( %( apar( cu att mai ciudat( pe chipul lui
!ine&iu$ cu ct acolo unde alt(dat( n'lori%er( culorile lui
Ru)e:n% ntre!edeai acum$ prin )o&iturile .i )razdele
adnci ale ridurilor$ %'or&(rile unei patimi r(z!r(tite m"
potri!a naturii/ Hulot nu mai era dect o 'alnic( ruin(
omenea%c($ !(dindu".i !irilitatea prin %mocurile z)rlite
din urechi$ din na% .i de la de+ete$ ca mu.chiul ce cre.te
pe monumentele aproape eterne ale Imperiului roman/
Cum iz)utea Valerie %(Wi p(%treze laolalt( lin+( ea pe
Cre!el .i pe Hulot$ cu toate c( !indicati!ul .e' de
)atalion !oia %( do)ndea%c( o !ictorie r(%un(toare m"
potri!a lui Hulot F #(r( %( r(%pundem numaidect la
acea%t( ntre)are pe care drama o !a dezle+a$ putem
totu.i l(muri c( i%)eth .i Valerie n(%coci%er( un %i%tem
in+enio%$ pe care"l 'olo%eau ca pe un mecani%m puternic
pentru a".i atin+e %copul/ <arne''e$ !(zndu".i %o&ia n"
'lorind$ mai 'rumoa%( n mediul acela n care trona$ ca
%oarele ntr"un %i%tem a%tral$ %e ar(ta$ n ochii lumii$ cu"
prin% de o nou( pa%iune pentru ea$ ndr(+o%tit ne)une.te/
7elozia acea%ta$ care pe domnul <arne''e l tran%'orma
ntr"un per%ona, ne%u'erit"$ d(dea un pre& deo%e)it 'a"
!orurilor Valeriei/ Cu toate ace%tea$ <arne''e i ar(ta
directorului %(u o ncredere care de+enera ntr"un %oi
de )un(!oin&( cara+hioa%(/ Numai pe Cre!el nu putea
%("l n+hit( de loc/
9i%tru% de acele dezm(&uri %peci'ice marilor capitale$
dezm(&uri pe care le de%criu poe&ii romani .i c(rora pu"
doarea noa%tr( modern( nu le"a +(%it nc( un nume$
<arne''e a,un%e%e hido% ca un manechin de cear(
din"444Unpanopticum/ 9ar ciuma acea%ta am)ulant($
m)r(cata n %to'e 'ine$ .i )(l()(nea pr(,inile picioarelor
n 8antaloni ele+an&i/ 8ieptul %(u %'ri,it l acoperea cu c("
m(.ile cele mai 'ine - par'umul de mo%c mai potolea du"
oarea in'ect( a putreziciunii omene.ti/ #i+ura acea%ta
mda a !iciului muri)und$ n!e%tmntat( ca un curtean$
Caci

Va
:lerie !oi%e ca <arne''e %( ai)( o n'(&i.are po"
10
145
J
tri!it( cu a!erea$ decora&ia .i %lu,)a %a$ l n%p(imnta
pe Cre!el$ care nu putea n'runta pri!irea ochilor al)i
ai %u).e'ului/ <arne''e era ca un !i% urt pentru primar
8ro'i'cnd de puterea ciudat( cu care"l in!e%ti%er( i%)eth:
.i %o&ia %a$ .mecherul ace%ta tic(lo% %e amuza %ilindu"l p
e
Cre!el %( ,oace cum i cnta - .i$ deoarece c(r&ile erau
ultima re%ur%( a ace%tui %u'let tot att de o'ilit ca .i trupul
l ,umulea pe Cre!el$ care %e %im&ea o)li+at %"o lase
moale cu re%pecta)ilul 'unc&ionar pe care"l ncornora/
V(zndu"l pe Cre!el$ care %e purta %'io% ca un copila.
ne!ino!at cu mumia aceea hidoa%( .i netre)nic($ a c(rei
depra!are primarul n-o putea cunoa.te$ .i mai ale% o)"
%er!nd cit de mult l di%pre&uia Valerie$ care '(cea haz
de ne+u%torul de par'umuri ca de un m(%c(rici$ )aronul$
n chip 'ire%c$ nici nu %e putea +ndi la o ri!alitate .i l
po'tea mereu la ma%(/
Valerie$ ocrotit( de ace%te dou( patimi ce !e+heau
ln+( ea .i de un %o& +elo%$ atr(+ea toate pri!irile$ %tr"
nea toate po'tele celor ce intrau n cercul n care %tr("
lucea/ A%t'el$ p(%trnd aparen&ele$ iz)uti%e n mai pu&in
de trei :ani %( ntrunea%c( cele mai +rele condi&ii ale %uc"
ce%ului r!nit de curtezane$ .i pe care ace%tea l atin+
rareori$ a,utate de %candal$ de ndr(zneala .i de r(%une"
tul unei !ie&i de%'(.urate n !(zul tuturor/ Ca un dia"
mant admira)il t(iat$ pe care Chanor l"ar 'i montat ntr"o
delicioa%( )i,uterie$ 'rumu%e&ea Valeriei$ pe !remuri n"
+ropat( n minele din %trada 9o;enne$ '(cea mai mult
dect pre&uia ntr"ade!(r$ cci cule+ea numai !ictime n
,urul ei3/// Claude Vi+non o iu)ea n tain( pe Valerie/
Acea%t( l(murire retro%pecti!($ de%tul de nece%ar(
cnd re!ezi ni.te oameni dup( ce au trecut trei ani$ poate
'i %ocotit( )ilan&ul Valeriei/ Iat( acum .i pe acela al a%o"
ciatei %ale$ i%)eth/
Veri.oara Bette a!ea n ca%a <arne''e %itua&ia unei
rude$ ndeplinind totodat( rolul de doamn( de companie
.i de mena,er( - dar nu cuno.tea umilin&ele ndurate mai
totdeauna de per%oanele care %nt att de nenorocite nct
%e !(d %ilite a munci n a%emenea %itua&ii ndoielnice/
8rietenia %trn%( dintre i%)eth .i Valerie o'erea un %pec"
tacol nduio.(tor/ Era o prietenie dintre acelea rar ntl"
nite$ pe care parizienii$ !e.nic prea %pirituali$ le calom"
niaz( numaidect/ Contra%tul dintre n'(&i.area a%pr( .i
)(r)(tea%c( a lorenei .i 'irea dr(+(la.( de creol( a Vale"
=@J
contri)uia ia rS%pndirea calomniei/ 9e alt'el$ doamna 4'e$
'(r( %(".i dea %eama$ nt(ri%e )r'elile prin care o ar(ta
prietenei %ale$ dintr"un intere% matrice tre)uia$ dup( cum
%e !a !edea$ %"o r(z)une cu pe i%)eth/ n !eri.oara Bette
%e %(!r.i%e o re!olu&ie e6traordinar( - Valerie$ care o
hot(r%e %( %e m)race$ iz)uti%e %("i pun( n !aloare tot
ce %e putea pune/ #ata acea%ta ciudat($ %trSn%( acum n
cor%et$ c(p(ta%e o %iluet( 'in($ .i un+ea p(rul lucio% cu
bandolin V
M
$ purta rochiile a.a cum i le '(cea
croitorea%a$ +hete %cumpe .i ciorapi de m(ta%e +ri$ pe
care de alt'el 'urnizorii i treceau n contul Valeriei$
urmSnd %( 'ie pl(ti&i de cel n drept/ Re%taurat( n 'elul
ace%ta$ cu nelip%itul ei ca.mir +al)en$ !eri.oara Bette
nici nu mai putea 'i recuno%cut( de aceia care n"o mai
!(zu%er( de trei ani/ 9iamantul ace%ta ne+ru$ cel mai rar
dintre ne%temate$ .le'uit de o mn( me.ter( .i 'i6at n
montura cea mai potri!it($ era pre&uit la ,u%ta lui !aloare
de c&i!a 'unc&ionari am)i&io.i/ Cel care o !edea ntia
oar( pe Bette %e n'iora '(r( !oie n 'a&a %(l)aticei poezii$
pe care nde"mnatica Vaderie .tiu%e %"o %coat( la lumin($
+(tind cu mult( +ri,( 'i+ura acea%ta de c(lu+(ri&(
%n+eraa%(
J?
$ n"cadrndu"i arti%tic cu )andouri )o+ate
'a&a u%cat($ m(%linie$ cu ochi %tr(lucitori .i ne+ri ce %e
potri!eau cu p(rul$ punndu"i n !aloare talia"i &eap(n(/
Bette$ a%emeni *adonelor lui Cranach .i ale lui Van
E;cE
J@
$ a%emeni unei @ecioare )izantine$ de%prin%( din
ram($ p(%tra ri+iditatea$ re+ularitatea acelor 'i+uri
mi%terioa%e$ nrudite cu I%i%
JN
.i cu celelalte zeit(&i
cioplite de %culptorii e+ipteni/ Era ca o )ucat( de
+ranit$ de )azalt %au de por'ir n plin( mi.care/
tiindu".i e6i%ten&a a%i+urat( pe tot re%tul !ie&ii$ Bette
era 'oarte di%pu%($ r(%pndind !e%elie oriunde %e ducea
ila ma%(/ 9e alt'el$ )aronul i pl(tea chiria micului
apartament$ pe care"l mo)ila%e$ dup( cum .tim$ cu
!echiturile r(ma%e din )uduarul .i camera prie"
enei %ale/ 0<i"oi 'i nceput eu !ia&a ca o capr( 'l("
mmd($ %punea ea$ dar mi"o %'r.e%c ca o leoaic(/4 Ca %(
nu".i piard( !remea %tnd de+ea)a$ tot mai lucra pentru
oirmul Ri!et podoa)ele cele mai complicate de cea"
8 azarie/ Cu toate ace%tea$ dup( cum %e !a !edea$
ucea o !iat( 'oarte acti!( - c(ci oamenii !eni&i de la
a

%
Vcote%c c( nu tre)uie %("&i p(r(%e.ti niciodat(
10*
=@L
munca din care &"ai %co% e6i%ten&a$ .i n acea%t( n
r
,
!in&( %eam(n( cu e!reii/
n 'iecare diminea&($ nc( din zorii zilei$ !eri.oara
Bette %e ducea la hala cea mare mpreun( cu )uc(t("
rea%a$ n planul !eri.oarei$ caietul n care trecea chel"
tuielile +o%pod(riei$ care l ruinau pe )aronul Hulot$ tre"
)uia %"o m)o+(&ea%c( pe %cumpa ei Valerie$ .i ntr"ade"
!(r o m)o+(&ea/ 9intre toate nea,un%urile economice ale
+o%pod(riei$ %er!itorimea e cea mai mare paco%te/ n
a'ar( de 'oarte rare e6cep&ii$ care ar merita premiuH
<onth;on
J>
$ to&i )uc(tarii .i )uc(t(re%ele %nt ni.te
ho&i n ca%($ ho&i cu %im)rie$ neru.ina&i$ iar +u!ernul %"a
'(cut de )un(!oie t(inuitorul lor$ ndemnndu"i a%t'el pe
calea 'urtului$ aproape autorizat pentru )uc(t(re%e$ prin
!echea tradi&ie a 0ciupelii4/ 8e cnd odinioar( %e mul"
&umeau cu opt centime pentru )iletul de loterie$ a%t(zi
iau cincizeci de 'ranci pentru li!retul de economie/ Iar
puritanii ri+izi$ care %e di%treaz( '(cnd n #ran&a e6pe"
rien&e 'ilantropice$ cred c( au moralizat poporul 3 ntre
ma%a %t(pnilor .i pia&($ oamenii de %er!iciu .i"au n'iin"
&at !ama lor %ecret($ .i ora.ul 8ari% nu e n %tare %(".i
perceap( drepturile cum .i le nca%eaz( ei pe ale lor/ n
a'ar( de cei cincizeci la %ut( cu care ncarc( %ocotelile$
pretind .i de la 'urnizori )ac.i.uri +ra%e/ Ne+u%torii cei
mai de !az( tremur( n 'a&a ace%tei puteri oculte - to&i
pl(te%c '(r( %( crcnea%c( * )i,utierii$ careta.ii$ croitorii
etc/ Celor ce ncearc( %("i controleze$ %er!itorii le r(%"
pund cu o)r(znicii ori le produc pa+u)e$ pre'(cndu"%e
nendemnatici- n zilele noa%tre ei %nt aceia care cer
in'orma&ii de%pre %t(pni$ dup( cum alt(dat( %t(pnii luau
in'orma&ii a%upra lor/ R(ul pe care tri)unalele ncearc(
zadarnic %("l com)at( :cu a%prime a a,un% la culme .i nu
poate 'i nl(turat dect printr"o le+e$ care"i !a %ili pe %er"
!itorii cu lea'( %( ai)( o carte de lucr(tor/ 8aco%tea ar
nceta atunci ca prin minune/ Cnd orice %er!itor ar 'i
%ilit %(".i arate condicu&a$ iar %t(pnii ar 'i o)li+a&i %a
n%emne n ea pricinile pentru care i concediaz($ %"ar
pune o %ta!il( ace%tui n(ra! p(c(to%/ Oamenii ce %e
ocup( cu nalta politic( a clipei de 'a&( ha)ar n"au de
halul de depra!are a cla%elor in'erioare din 8ari%$ care"i
tot att de mare ca .i in!idia ce le roade/ 5tati%tica nu
pomene.te nimic de%pre num(rul n%p(imnt(tor de lu"
cr(tori de dou(zeci de ani care %e n%oar( cu )uc(t(re%e
148
truzeci .i cincizeci de ani$ m)o+(&ite din 'urturi/ Te
p
W
trern
uri ond te +nde.ti la urm(rile unor a%t'el de T'
N
tor
ii
'
din ntreitul punct de !edere * al criminalit(&ii$
C
W
5
b'pcren:ere%cen&ei ra%ei .i al c(%niciilor nenorocite/ Ct
a
/
%
&
e
r(ul pur 'inanciar pricinuit de 'urturile dome%"
8
rlV
P,
e
i e%te 'oarte mare din punct de !edere politic/ T"
C
iul 'iind de dou( ori mai %cump$ din pricina acea%ta Ite
'amilii nu".i mai pot n+(dui %( 'ac( nici o cheltu"WlS de
pri%o%/ 8ri%o%ul/// reprezint( o ,um(tate din comer&ul
%tatelor$ precum .i ele+an&a !ie&ii/ C(r&ile$ 'lorile %nt
pentru mul&i oameni tot att de tre)uincioa%e ca
%i pinea/ / 0 $ 0
i%)eth$ cuno%cmd acea%ta +roaznica pla+a a +o%po"
d(riilor pariziene$ %e hot(r%e %( conduc( mena,ul Va"
leriei$ '(+(duindu"i a,utorul n %cena teri)il( n care
amndou( .i ,ura%er( %( 'ie ca dou( %urori/ 9e aceea$
.i adu%e%e din 'undul Vo%+ilor o rud( din%pre partea
mamei$ 'o%t( )uc(t(rea%( la epi%copul din Nanc;$ o 'at(
)(trn( .i e!la!ioa%($ de o cin%te mai pre%u% de orice
)(nuial(/ Temndu"%e totu.i de lip%a ei de e6perien&( n
8ari% .i mai ale% de %'aturile rele care pot %trica atS&ia
oameni cin%ti&i$ dar %la)i de n+er$ i%)eth o n%o&ea pe
<athurine n hala mare ca %"o n!e&e %( 'ac( cump(r("
turi/ a 8ari%$ n%u.irea cea mai de %eam( n economia
unei ca%e e acel %im& de +o%podin( care te 'ace %( cu"
no.ti ade!(ratul pre& al m(r'urilor pentru a o)&ine re%"
pectul ne+u%torului$ %( ale+i numai alimentele o)i.nuite$
cum ar 'i de pild( pe.tele$ n epocile cnd %nt mai ie'"
tine$ i%( 'ii la curent cu pre&ul lor .i %( .tii dinainte cnd
%e %cumpe%c$ pentru a le cump(ra din timp cnd co%t(
mai pu&in/ i cum <athurine a!ea o lea'( )un( .i primea
'oarte multe daruri$ %e %im&ea de%tul de le+at( de %t("
8nii ei pentru a %e )ucura cnd +(%ea un chilipir/ 9e
aceea$ de ct!a timp$ ncepu%e %( %e ia la ntrecere cu
i%)eth$ care o %ocotea de%tul de 'ormat( .i de%tul de
5i+ur( ca %(G nu mai mear+( .i ea la hal( dect n zilele
m care Valerie primea lume$ cazuri$ putem %pune$ care
%
e mtmplau de%tul de de%/ Iat( de ce/ a nceput$ )aro"
nul p(%tra aparen&ele cele mai %tricte - dar patima pen"
ru
doamna <arne''e a,un%e%e n %curt( !reme att de
a
8n+($ de ne%(&ioa%($ nct nu"i !enea %( %e de%part( nici
o clip( de
ea"

a
nceput$ cina la dn%a de patru ori pe 8
mn($
apoi
P
%e
8(ru c( ar 'i mai ncnt(tor %( !in(
=@J
n 'iecare zi la ma%(/ 9up( .a%e luni de la c(%(toria 'ete
=
%ale$ ncepu %( dea dou( mii de 'ranci pe lun( ca plar a
pen%iunii/ 9oamna <arne''e i in!ita pe to&i cei p
e
care
%cumpul ei )aron dorea %("i o%p(teze/ 9e alt'el$ ma%a era
totdeauna pu%( pentru .a%e per%oane$ )aronul pu&ind
deci %( aduc( trei mu%a'iri '(r( %( anun&e/ i%)eth$ p
r
,
n
%piritul ei de economie$ iz)uti %( dezle+e pro)lema de a
%er!i o ma%( %plendid( pentru %uma de o mie de 'ranci
pe lun($ dnd re%tul de o mie de 'ranci doamnei <arne''e
Toaletele Valeriei 'iind pl(tite cu pri%o%in&( de Cre!el
.i de )aron$ cele dou( prietene mai %coteau nc( o mie
de 'ranci pe lun( .i din ace%te cheltuieli/ A%t'el$ 'emeia
acea%ta att de candid($ att de neprih(nit($ .i a+oni%i%e
aproape o %ut( cincizeci de mii de 'ranci/ .i n+r(m("
di%e rentele .i )ene'iciile lunare$ capitalizndu"le .i %po"
rindu"le cu c.ti+uri uria.e datorit( +enerozit(&ii cu
oare Cre!el '(cea %( participe capitalul micuei sale du-
cese n norocoa%e:le"i opera&ii 'inanciare/ Cre!el o ini"
&ia%e pe Valerie n ,ar+onul .i %pecula&iile de )ur%($ iar
ea$ ca toate parizienele$ .i ntrecu%e n %curt timp mae%"
trul/ i%)eth$ care nu "cheltuia nici o para din cei o mie
dou( %ute de 'ranci ai ei$ a!nd locuin&a .i m)r(c(min"
tea pl(tite '(r( %( %coat( nici un )an din )uzunar$ .i
%trn%e%e de a%emeni un mic capital$ de !reo cinci$ .a%e
mii de 'ranci$ pe care Cre!el$ cu o B)un(!oin&( p(rin"
tea%c($ i"l !alori'ica/
9ra+o%tea )aronului .i a lui Cre!el erau totu.i o +rea
cor!oad( pentru Valerie/ n ziua n care rencepe po"
!e%tirea ace%tei drame$ Valerie$ ener!at( de unul din
e!enimentele care ,oac( in !ia&( acela.i rol ca .i clopo"
tul de alarm( ce adun( +loatele$ %e urca%e la i%)eth
ca %(".i !er%e necazul$ %( %e pln+($ %( 'umeze$ %( p(l("
!r(+ea%c( .i %( uite de mizeriile m(runte ale !ie&ii/
12 i%)eth$ iu)ito$ azi diminea&( tre)uie %( petrec
dou( ore cu Cre!el 3 E n+rozitor 3 Ah 3 tare a. !rea %(
te pot trimite pe tine n locul meu 3
1 9in p(cate nu"i cu putin&($ r(%pun%e i%)eth zm"
)ind/ Eu o %( mor 'ecioar(/
12 5( tr(ie.ti cu doi mo.ne+i 3 5nt unele clipe cind
mi"e ru.ine de mine 3 Ah 3 9ac( m"ar !edea )iata
mam( 3
1 <i %e pare c( m( iei drept Cre!el$ zi%e i%)eth/
=NI
%pune"mi$ dr(+u&o$ nu m( di%pre&uie.ti F/// G W .
dac( a. 'i 'o%t 'rumoa%($ ce de mai/// a!enturi ei 'i
a!ut 3 e6clam( i%)eth/ Iat("te dez!ino!(&it(/ par
&i"ai 'i urmat numai ndemnul inimii$ ro%ti
<arne''e o'tnd/
+, i relu( i%)eth$ <arne''e e un cada!ru r(ma%
naropat$ )aronul la 'el cu )(r)atul t(u$ iar Cre!el e
4doratorud - +(%e%c c( totul e n re+ul($ ca :la orice
'emeie/ 0 0
1Nu$ nu"i a%ta$ 'etita %cumpa$ nu a%ta ma doare$ nu
!rei %( m( n&ele+i///
GGGBa da 3/// e6clam( lorena$ c(ci acela la care te +n"
de.ti e o parte din r(z)unarea mea/ Ce !rei 3/// mi dau
toat( o%teneala/
1 <( tope%c dup( Dence%la%$ .i nu"i chip %("l !(d 3
zi%e Valerie ntinzndu".i alene )ra&ele/ Hulot l po'
te.te mereu %( !in( la noi la ma%($ dar arti%tul no%tru
re'uz(3 Nu .tie c("i idolul meu$ urcio%ul 3 Ce"i ne"
!a%t("%a F Carne 'rumoa%( 3 9a$ e 'rumoa%($ dar eu .tiu
ce pot* %nt mai ndr(cit( 3
1 #ii pe pace$ 'eti&o$ o %( !in($ %pu%e i%)eth a.a
cum le !or)e%c doicile copiilor ner()d(tori$ pentru c(
!reau eu///
19ar cnd F
18oate chiar %(pt(mSna a%ta/
1a%("m( %( te %(rut/
9up( cum %e !ede$ cele dou( 'emei alc(tuiau o %in"
+ur( 'iin&( - toate 'aptele Valeriei$ chiar ne)uniile$ pl("
cerile$ m)u'n(rile erau hot(rte mpreun( dup( chi)"
zuieli %erioa%e/
i%)eth %e %im&ea ciudat de mi.cat( n 'a&a ace%tei
!ie&i de curtezan( - o %'(tuia pe Valerie n toate .i .i
urma calea r(z)un(rii cu o lo+ic( nenduplecat(/ 9e alt"
r
l o adora pe Valerie$ care era 'iica$ prietena .i iu)irea
ei
, +(%ea la ea %upunerea creolelor$ moliciunea 'emeii
uptoa%e : 4 8l(cea %( 'lec(rea%c( n 'iecare diminea&(
a ea$ mai mult dect i pl(cu%e %( %tea de !or)( cu Den"
ce
%ia%
-
puteau rde de micile clor r(ut(&i pu%e mpreun(
c
a

Ca
D
e
&
de
8ro%tia )(r)a&ilor .i %(".i %ocotea%c( do)nzile
alt' i
5 a U

5(

crea%c(

tot

mai

muit
comoara 'iec(reia/ 9e
Un

e
`:
Ei%)eth +(%i%e n noua ei ndeletnicire .i prietenie 5
lmp

d
e
acti!itate mult mai mare dect n dra+o%tea"i 8entru
Dence%la%/ 5u'letul .i a'l( cele mai
=N=
!ii .i mai puternice )ucurii ntr"o ur( %ati%'(cut(/ 5"ar
putea %pune c( dra+o%tea e aurul$ pe ond ura e 'ierul$ n
acea min( de %entimente care zace n noi/ Apoi$ pentru
i%)eth$ Valerie era$ n toat( +loria ei$ 'rumu%e&ea pe
care o adora$ cum ador(m tot ce nu a!em$ 'rumu%e&e cu
mult mai u.or de mnuit dect Dence%la%$ care 'u%e%e
totdeauna rece .i ne%im&itor 'a&( de ea/
9up( aproape trei ani$ i%)eth ncepea %( !ad( pro"
+re%ele uneltirilor %ale a%cun%e$ pentru care .i cheltuia
!ia&a .i".i chinuia mintea/ i%)eth +ndea$ doamna <ar"
ne''e n'(ptuia/ 9oamna <arne''e era %ecurea$ i%)eth
era mna care o mnuia$ .i mna d(rma cu lo!ituri repezi
'amilia aceea care$ din zi n zi$ i era tot mai odioa%($
c(ci ur(.ti din ce n ce mai tare$ dup( cum$ cnd iu)e.ti$
iu)e.ti pe zi ce trece tot mai mult/ 9ra+o%tea .i ura %nt
%entimente ce %e hr(ne%c din %u)%tan&a lor - dar dintre
amndou($ ura d(inuie mai mult/ 9ra+o%tea are puteri
limitate$ .i tra+e t(ria din !ia&($ din d(rnicie - ura %ea"
m(n( cu moartea$ cu z+rcenia$ e un 'el de a)%trac&ie ac"
ti!($ dea%upra 'iin&elor .i a lucrurilor/ Intrnd n 'elul
de e6i%ten&( care i %e potri!ea$ i%)eth %e putea 'olo%i
de toate n%u.irile ei - domnea ca iezui&ii$ ca o putere
ocult(/ 9e aceea$ n toat( 'iin&a ei 'rem(ta un %u'lu nou
de !ia&(/ Chipul i %tr(lucea/ i%)eth !i%a %( de!in(
doamna mare.al Hulot/
5cena acea%ta n care cele dou( prietene .i %puneau
!erde pn( .i cele mai m(runte +nduri$ '(r( %( alea+(
cu!intele$ %e petrecea chiar dup( ntoarcerea de la hal($
unde i%)eth %e du%e%e %( cumpere cele de tre)uin&(
pentru o ma%( mai ra'inat(/ <arne''e$ care ,induia locul
domnului Co+uet$ l in!ita%e pe ace%ta mpreun( cu !ir"
tuoa%a doamn( Co+uet$ .i Valerie n(d(,duia c( Hulot
!a pune la cale chiar n %eara aceea demi%ia .e'ului de
)irou/ i%)eth %e m)r(ca pentru a %e duce la )aroan($
unde lua ma%a/
1 Te ntorci %( ne %er!e.ti ceaiul$ dra+( Bette F nP
tre)( Valerie/
1 5per c( da/
1 Cum %peri F Nu cum!a ai 'i n %tare %( te culci cu
Adeline ca %("@ %or)i lacrimile cnd doarme F
1 Ah$ dac( a. putea 3 r(%pun%e i%)eth rznd$ nu
m"a. da n l(turi/ .i i%p(.e.te 'ericirea - %nt ncnta&a"
a%ta mi"aduce aminte de copil(rie/ Vine rndul 'iec(ruia"
=NM
%( a,un+( n noroi$ pe ond eu o %( 'iu conte%(
-
7
#orzheim 3/2R
i%)eth porni %pre %trada 8lumet$ unde %e ducea de
Pt!a timp$ cum te duci la %pectacol$ ca %( te )ucuri din
5in de tot 'elul de emo&ii/
Apartamentul ale% de Hulot pentru %o&ia %a era al"
(tuit dintr"o anticamer( mare .i nc(p(toare$ un %alon
c
"
un
dormitor$ cu ca)inet de toalet(/ 5u'ra+eria %e a'la
ntr"o parte$ al(turi de %alon/ 9ou( od(i de %er!itori .i o
)uc(t(rie$ la eta,ul al treilea$ completau locuin&a demn(
nc( de un con%ilier de %tat$ director n <ini%terul de
R(z)oi/ Ca%a$ curtea .i %cara erau impun(toare/ Baroana$
ne!oit( %(".i mo)ileze %alonul$ camera .i %u'ra+eria cu
r(m(.i&ele 'o%tei %plendori$ lua%e tot ce era mai )un din
%trada Uni!er%it(&ii/ Biata 'emeie &inea de alt'el la ace%te
m(rturii mute ale 'ericirii %ale$ care i erau aproape ca o
con%olare/ n ele .i !edea amintirile n'lorite$ tot a%t'el
cum doar ea mai deo%e)ea pe co!oare de%enele care pen"
tru ceilal&i p(reau aproape .ter%e/
Cnd intrai n anticamera !a%t($ n care dou(%prezece
%caune$ un )arometru .i o %o)( mare$ perdele lun+i de
pnz( al)( .i +roa%( ti!it( cu ro.u aminteau +roaznicele
anticamere din mini%tere$ &i %e %trn+ea inima - %im&eai
%in+ur(tatea n care tr(ia acea 'emeie/ 9urerea$ ca .i
pl(cerea$ .i creeaz( climatul ei/ 9e la prima ochire a%u
pra unui interior$ &i dai %eama cine domne.te acolo$ dra
+o%tea %au dezn(de,dea/ O +(%eai pe Adeline ntr"un
dormitor imen%$ cu mo)ile 'rumoa%e de mahon mpe%tri
&at$ lucrat de Aaco) 9e%malter%
JL
$ mpodo)it cu orna
mente n %til empire, cu )ronzurile acelea care iz)ute%c
%( 'ie mai reci dect al(murile lui udo!ic al QVI"lea 3 i
&e cutremurai cnd o !edeai %tnd ntr"un 'otoliu roman$
in 'a&a %'inc.ilor de pe me%u&a"i de lucru$ cu o)ra,ii pa"
:hzi$ pre'(cndu"%e !e%el( .i p(%trndu".i aerul ei impe
rial$ tot a.a cum .tia %(".i p(%treze rochia de cati'ea al
)a%tr( pe care o purta n ca%(/ 5u'letul mndru i %u%"
8nea trupul .i i p(%tra 'rumu%e&ea/ a %'r.itul primului
ei

an
W
e
e6il n apartamentul acela$ )aroana .i d(du%e
%eama ct de mare era nenorocirea ce o lo!i%e/ 05ur+hiu"
nindu"m( aici$ Hector al meu mi"a '(cut o !ia&( mai 'ru"
oa%( dect i %e cu!enea unei %imple &(r(nci$ .i %punea
ro:
5(

tr(ie
/
%c

a%t'el

-
'ac("%e !oia lui 3 5nt )a"
ana
4ulot$ cumnata unui mare.al al #ran&ei$ n"am %("
=N?
!r.lt nici cea mai mic( +re.eal($ copiii mei %nt la ca"
%ele lor$ pot %("mi a.tept moartea$ n'(.urat( n !(lurile
imaculate ale unei %o&ii '(r( de prihan($ n z()ranicul
'ericirii mele %tin%e/4
8ortretul lui Hulot$ n uni'orm( de o'i&er al +(rzii im"
periale$ pictat de Ro)ert e'e)!re
J>
n =>=I$ trona dea%u"
pra m(%u&ei de lucru lin+( care .edea Adeline n a.tep"
tarea unei !izite$ 'inind n mn( Cmitaia lui Csus
Cristos!, lectura ei o)i.nuit(/ Acea%t( <a+dalen( '(r(
pat( a%culta .i ea +la%ul %'ntului duh n pu%tiul %in+ur("
t(&ii %ale/
1 <ariette$ 'eti&o$ o ntre)( i%)eth pe )uc(t(rea%a
care !eni%e %("i de%chid( u.a$ ce mai 'ace %cumpa mea
Adeline F
1 Bine$ dup( cum %"ar p(rea$ domni.oar($ dar$ ntre:
noi 'ie !or)a$ dac( %e nc(p(&Sneaz( %"o mai duc( tot
a.a$ o %( %e omoare$ i .opti <ariette i%)ethei la ureche/
Ar tre)ui %"o con!in+e&i %( duc( o !ia&( mai omenea%c(/
9e ieri$ doamna mi"a poruncit %("i %er!e%c diminea&a
lapte de zece centime .i un corn de zece centime$ la
amiaz( o %crum)ie ori pu&in( 'riptur( rece$ +(tind o ,um(
tate de Eilo+ram de carne pentru o %(pt(mn( ntrea+($
)inen&ele% cnd prnze.te %in+ur( aici/// Nu !rea %( chel
tuia%c( dect cincizeci de centime pe zi pentru hrana ei/
A%ta nu"i cuminte/ 9ac( i"a. !or)i domnului mare.al de
planul (%ta n(%tru.nic$ ar 'i n %tare %( %e certe cu dom
nul )aron .i %("l dezmo.tenea%c($ pe cnd dumnea!oa%tr($
care %nte&i atSt de )un( .i de.teapt($ a&i putea aran,a
lucrurile///
1 9ar de ce nu te adre%ezi !(rului meu F ntre)(
i%)eth/
1 Ah 3 dra+( domni.oar($ n"a mai dat pe aici de
!reo dou(zeci ori dou(zeci .i cinci de zile$ adic( de cnd
nu !"am mai !(zut nici pe dumnea!oa%tr( 3 9e alt'el$
doamna m"a oprit %( cer )ani domnului$ amenin&ndu"ma
c( m( d( a'ar( dac( o 'ac/ Ct de%pre %u'erin&(/// %(rmana
doamn($ .tiu c( a ndurat3 E prima oar( cnd o uit(
domnul atta !reme/// 9e cte ori %una cine!a$ %e repe
zea la 'erea%tr($/$ dar$ de cinci zile$ nu %e mai ridic( din
'otoliu/ Cite.te 3 Cnd %e duce la doamna conte%($ mi
porunce.te * 0<ariette$ zice ea$ dac( !ine domnul$ %pu"
ne"i c( %nt aca%( .i trimite portarul %( m( cheme - a
===
%("i dau un )ac.i. bun I4
=N@
GG Biata !eri.oar( 3 %u%pin( Bette$ mi %e rupe inima
mil(/ Vor)e%c de%pre ea n 'iecare zi cu !(rul meu/ Ce
%a"i 'a4 F 4WP dreptate$ Bette$ mi r(%punde el$ %nt
tic(lo%$ ne!a%ta mea e un n+er$ iar eu %nt un mon"
u
tru
,
o %( m( duc mine///4 i r(mne la doamna <ar"ne''e"
#emeia a%ta l ruineaz($ .i el o ador($ nu poate trai
dect lin+( ea/ Eu 'ac ce pot 3 9ac( n"a. 'i acolo .i dac(
n"a. a!ea"o cu mine pe <athurine$ )aronul ar 'i cheltuit
de dou( ori mai mult .i$ cum nu mai are aproape nimic$
poate c( .i"ar 'i z)urat creierii pn( acum/ i$ .tii$
<ariette$ Adeline %"ar pr(p(di .i ea dac( )(r)atul %(u
ar muri$ %nt %i+ur(/ ncerc cel pu&in %"o %cot la cap(t
m(car acolo$ mpiedondu"l pe !(rul meu %( ri%i"
pea%c( /prea mul&i )ani///
1 a 'el %pune .i )iata doamn($ .tie ct de ndato
rat( !( e%te$ ro%ti <ariette - zicea c( mult( !reme !"a
,udecat +re.it/
1A 3 '(cu i%)eth/ Altce!a nu &i"a mai %pu% F
1 Nu$ domni.oar(/ 9ac( !re&i %("i 'ace&i pl(cere$
!or)i&i"i de domnul- !( %ocoate 'ericit( c("l pute&i !e
dea zilnic/
1E %in+ur( F
1 Ierta&i"m($ mare.alul e aici/ A 3 !ine n 'iecare zi$
.i ea i po!e%te.te totdeauna c( l"a !(zut diminea&a pe
domnul$ c(ci %e ntoarce noaptea 'oarte trziu/
1A%t(zi a!em o ma%( )un( F/// ntre)( Bette/
<ariette %e codea %("i r(%pund($ ocolind pri!irea lo"
renei$ cnd u.a %alonului %e de%chi%e$ .i mare.alul Hulot
ie.i att de +r()it$ net o %alut( pe Bette '(r( %"o pri"
!ea%c( .i %c(p( ,o% o hrtie/ Bette ridic( de ,o% )ucata
de hrtie .i aler+( pe %car($ c(ci e zadarnic %( %tri+i
dup( un %urd - dar '(cu n a.a 'el ca %( nu"l poat(
a,un+e pe mare.al .i$ ntorendu"%e$ citi pe 'uri. cele de
mai ,o%$ %cri%e cu creionul *
0ra=ul meu frate, ?ector mi-a dat banii de cheltuial
7entru trimestru; dar ?ortense a avut o nevoie att de
mare de bani, incit i-am mprumutat toat suma, care
a

i
4
a
aIuns ca s ias din ncurctur. 7oi s-mi m-
prumui cteva sute de franci , Cci nu vreau s-i mai
er
din nou bani soului meu; dac m-ar certa, a
su-
orea mult.
=NN
feri
1 Hm 3 +ndi i%)eth$ ct de ncol&it( o 'i de m,/
zerie ca %(".i calce n a.a hal mndria n picioare F
i%)eth intr($ o z(ri pe Adeline pln+nd .i"i %(ri
de +t/
1 Adeline$ dr(+u&a mea$ .tiu tot$ %tri+( !eri.oara
Bette/ Uite$ de tul)urat ce era$ pe cnd 'u+ea ca un o+ar
mare.alul a pierdut hrtiu&a a%ta/ 9e cnd nu &i"a mai
dat )ani tic(lo%ul de Hector F///
1 Ba mi"a dat ntotdeauna$ r(%pun%e )aroana$ n%(
Horten%e a a!ut ne!oie .i///
1 N"a!eai ce ne da de mncare$ o ntrerup%e Bette/
Acum pricep de ce era ncurcat( <ariette cnd arn n
tre)at"o de ma%(/ Te por&i ca un copil$ Adeline 3 tii ce$
la%("m( %("&i dau economiile mele/
1 <ul&ume%c$ )una mea Bette$ zi%e Adeline .ter+n"
du".i o lacrim(/ 5"a ntmplat %( 'iu acum %trmtorat($
dar m"am a%i+urat pentru !iitor/ 9e aci nainte !oi chel
tui doar dou( mii patru %ute de 'ranci pe an$ n care
intr( .i chiria$ .i"i !oi a!ea/ 9ar Bette$ nici un cu!nt$
lui Hector mai ale%/ Cum i mer+e$ )ine F
1 A 3 e %(n(to% tun .i !e%el ca un pi&i+oi$ nu %e
+nde.te dect la dr(coaica aceea care l"a !r(,it/
9oamna Hulot pri!ea la un )rad ar+intiu din 'a&a
'ere%trelor$ .i i%)eth nu putu !edea e6pre%ia din ochii
!eri.oarei %ale/
1 "ai anun&at c( azi e ziua cnd lu(m ma%a aici cu
to&ii mpreun( F
1 9a$ n%( e zadarnic 3 9oamna <arne''e d( a%t(zi
o ma%( mare$ %per( %( pun( la cale demi%ia domnului
Co+uet3 i a%ta e mai important ca toate 3 A%cult("m($
Adeline$ .tii ce 'ire teri)il de independent( am/ 5o&ul
t(u$ dr(+u&a mea$ te !a ruina cu %i+uran&(/ Am crezut
c( !( pot 'i tuturor de 'olo% apropiindu"m( de 'emeia
a%ta$ dar e o creatur( din cale a'ar( de depra!at($ care
l !a mpin+e pe )(r)atul t(u %( %(!r.ea%c( lucruri
ce"ar putea %( !( dezonoreze pe to&i/
Adeline '(cu o mi.care ca cel care prime.te o lo!i"
tur( de pumnal n inim(/
1 5nt a)%olut %i+ur( de a%ta$ dra+( Adeline/ Tre
)uie %("&i de%chid ochii$ %( ne +ndim la !iitor 3 <are
.alul e )(trn$ dar !a a,un+e departe .i are o lea'( 'ru
mu.ic(/ 9ac( ar muri$ !(du!a lui ar a!ea o pen%ie de
.a%e mii de 'ranci/ Cu %uma a%ta eu mi pot lua r(%"
=NT
nderea %( !( nt re& i n pe t o& i 3 Ai mare t recere pS E
u
a
(
)(trn$ pune o !or)( )un( %( m( ia n c(%(torie/ iPr
c
(
a
. dori %"a,un+ doamna mare.al$ nu m( %inchi" eu de
a%emenea 'leacuri$ cum nu"mi pa%( de con"
5
'iinta
doamnei <arne''e - dar n 'elul ace%ta o %( a!e&i to&i ce
mnca/ 5e !ede c( .i Horten%e duce lip%($ dac( tu i
dai din pSinea ta/
<are.alul .i '(cu apari&ia/ B(trnul !eteran !eni%e
ntr"o +oan( .".i .ter+ea 'runtea cu 'ularul/
GG/ i"am dat <ariettei dou( mii de 'ranci$ i .opti el
la ureche cumnatei %ale/
Adeline %e m)u,ora toat(/ 9ou( lacrimi i %e i!ir(
pe +enele nc( lun+i - t(cut($ %trn%e mna mo.nea+u"
lui$ pe chipul c(ruia %e citea )ucuria ndr(+o%titului
'ericit/
1/ Voiam %("&i cump(r ce!a cu ace.ti )ani$ Ade"
line$ conti nu( el$ de aceea$ n loc %( mi"i napoiezi$
ia"&i mai )ine %in+ur( ce &i"o pl(cea mai mult/
5e du%e la i%)eth$ i lu( mna .i$ din di%trac&ie$ de
mul&umit ce era$ i"o %(rut(/
1 A%ta"i o pre!e%tire )un($ i %pu%e Adeline i%"
)ethei %urzndu"i$ atit cSt mai era n %tare %( %urd(/
n clipa aceea intr( tn(rul Hulot cu %o&ia lui/
1 #ratele meu cineaz( cu noi F ntre)( %curt ma
re.alul/
Adeline lu( un crei on .i %cri%e pe un p(tr(&el de
hrtie *
GG atept, mi-a f=duit c cineaz cu noi. 0ac nu
vine, nseamn c l-a oprit marealul care-i copleit de
treburi.
i"i ntin%e hrtia/ N(%coci%e 'elul ace%ta de a con"
!er%a cu mare.alul$ .i un teanc de hrtiu&e p(trate %e
a'la rnduit$ mpreun( cu un creion$ pe m(%u&a ei de
lucru/
12 tiu$ r(%pun%e mare.alul$ nu".i mai !ede capul de
tre)uri din pricina Al+eriei/
0 4
o
rten%e .i Dence%la% %o%ir( .i ei$ .i )aroana$ !("
zindu".i 'amilia adunat( n ,urul ei$ i arunc( mare.alu"
Au
i o pri!ire pe care n"o pricepu dect i%)eth/
#ericirea l n'rumu%e&a%e mult pe arti%t ul care era
adorat de %o&ia lui .i r(%'(&at de o lume ntrea+(/ #a&a
=
%e rotun,i%e$ talia"i ele+ant( %cotea n e!iden&( daru"
e

c
e le mo.tene%c$ prin %n+e$ ade!(ra&ii no)ili/ #aima
=NL
Iui t i mpuri e$ i mport ant a ce i %e d(dea$ l audel e n.el a/
t oare pe care l umea l e acorda art i .t i l or$ cum ai %pune
)un( zi ua %au cum ai !or)i de%pre !reme$ i d(deau
con.tiin&a aceea a propriei !alori$ care de+enereaz( n
n'umurare c nd t al ent ul di %pare/ Crucea e+i uni i de
Onoar e i nt r e+ea$ credea el $ reput a& i a de mare om/
9up( trei ani de c(%nicie$ Horten%e a!ea 'a&( de
)(r)at ul %(u o at i t udi ne de c i ne credi nci o%$ i urm(r ea
t oat e mi .c(ri l e cu o pri !i re cercet (t oare$ nu".i dezl i pea o
cl i p( ochi i de l a el $ ca un a!ar ce" .i p(ze.t e comoara c(
t e %i m& eai ndui o.at n ' a& a unei a%emenea admi r a& i i
mer + nd p n( l a a)ne+a& i e/ 5e !edea c( ' i r ea mamei
%al e .i %' at ur i l e ce i l e d(du% e a!u% e% er ( o mar e nr u"
ri re a%upra ei / #rumu%e& ea$ r(ma%( aceea.i $ era n!("
l ui t ($ poet i c$ de al t ' el $ n um)r el e )l nde al e unei t ai "
nice melancolii/
V(znd"o pe !eri.oara ei intrnd$ 4i%)eth crezu c(
t n+ui r i l e n()u.i t e at t a !r eme n i ni ma ei " a!eau %(
rup( im!eli.u %u)& ire al di %cre&i ei / i%)eth .i d(du%e
%eama$ nc( di n pri mel e zi l e al e l uni i l or de mi ere$ c(
tn(ra c(%ni ci e di%punea de !enit uri prea mici pentru o
dra+o%te att de mare/
Hort en%e$ m)r(& i . ndu".i mama$ %chim)( cu ea Ir/
ur e che c t e!a ' r az e % pu% e di n t oa t ( i ni ma $ pe ca r e
Bet t e l e pr i cepu dup( ' el ul cum cl (t i nar ( aml ndou(
din cap/
1 Adel i ne !a ' i ne!oi t ( %( l ucr eze ca .i mi ne pen"
tru a".i c.ti+a e6i%ten&a$ %e +ndi !eri.oara Bette/ Vreau
%(" mi %pun( ce ar e de + nd %( 'ac(/ / / 9e+et el e ei +i n;
+a. e !or . t i $ ca . i aA e mel e$ ce n% eamn( % ( munce. t i
de ne!oi e/
a ora .a%e$ 'amiilia trecu n %u'ra+erie/ Tacmul lui
Hect or er a pu% /
1 a%("l 3 %e adre%( )aroana <ariettei$ domnul
!i ne uneori mai t rzi u/
1 Tat a !a !eni ou %i +uran& ($ zi %e HuErt "'i ul mamei
%al e$ mi "i a '(+(dui t c nd ne" am de%p(r& i t l a Camer(/
i %)et h$ ca un p(i an, en n mi , l ocul p nzei %al e$ p n"
dea 'i zi onomi i l e di n , uru"i / ti i ndu"i pe Hort en%e .i Vi c"
t ori n de c nd %e n(%cu%er($ chi puri l e l or erau pent ru
d n%a ca o o+l i nd( pr i n car e ci t ea l i mpede n %u' l et el e
acel ea tinere/ 9up( 'el ul n care Vi ct orin %e ui ta 8
e
' ur i . l a mai c(" % a$ .i d(du % eama c( Adel i ne er a me
=N
>
t( de o nou( nenorocire$ pe care )(iatul %e temea
n
i R dez!(luie/ Tn(rul .i cele)rul a!ocat era ro% de o
5
W tete a%cun%(/ 8ro'unda !enera&ie pe care o a!ea pen"
trl5

mam
a %a iz)ucnea ca un %tri+(t de durere din ochii
tru
0pri!eau - %e !edea )ine c( Horten%e era preocu"
Ce
4t(
de propriile ei necazuri/ i i%)eth .tia c($ de
cinci% e c e zile era ncol&it( de cele dinti
+ri,i pe care
prezec
"
5
:n%a de )ani o prile,uie.te oamenilor cin%ti&i$ 'emeilor
'inere$ c(rora !ia&a le"a %ur% ntotdeauna .i care".i a%"
cund nelini.tea/ 9e aceea$ din prima clip($ !eri.oara
Bette +hici%e c( mama nu"i d(du%e nimic 'etei/ 7in+a.a
Adeline %e co)or%e deci pn( la minciunile %cornite$ de
ne!oie$ de cei care !or %( capete )ani cu mprumut/ n"
+ri,orarea Horten%ei .i a 'ratelui ei$ adnca melancolie
a )aroanei ntri%tar( cina aceea .i a.a de%tul de t(cut(
din pricina %urzeniei )(trnului mare.al/ Trei per%oane
n%u'le&eau %cena * i%)eth$ Cele%tine .i Dence%la%/
9ra+o%tea Horten%ei ncura,a%e n'l(c(rarea %peci'ic
poilonez( a arti%tului$ n'l(c(rare ce"i caracterizeaz( pe
ace.ti 'rancezi ai Nordului/ Buna lui di%pozi&ie .i 'izio"
nomie erau %u'iciente pentru a do!edi c( a!ea o mare
ncredere n %ine .i c( )iata Horten%e$ urmnd po!e&ele
mamei$ i a%cundea toate +ri,i:le +o%pod(riei/
1 Tre)uie %( 'ii tare 'ericit($ i %e adre%( i%)eth
nepoatei %ale n timp ce %e ridicau de :la ma%($ c( mama
te"a %co% din ncurc(tur( dndu"&i )anii ei/
1 <ama F ntre)( mirat( Horten%e/ O 3 )iata
mam($ %( cer de la dn%a$ eu care a. !rea %( pot 'ace
ro%t de )ani pentru ea 3 5("&i %pun drept$ i%)eth$ )(
nuie%c un lucru n+rozitor * mama lucreaz( n a%cun%/
n timp ce %tr()(teau %alonul cel mare .i ntuneco%$
'(r( lumin(ri$ n urma <ariettei$ care ducea lampa din
%u'ra+erie n dormitorul Adelinei$ Victorin lle '(cu un
%emn i%)ethei .i Horten%ei$ atin+ndu"le u.or )ra&ul -
amndou($ pricepnd %emni'ica&ia +e%tului$ i l(%ar( pe
;!ence%:la%$ Cele%tine$ mare.al .i )aroan( %( intre n
dormitor$ iar ei %e retra%er( ln+( o 'erea%tr(/
N
X
,
e
NK
f
Victorin F ntre)( i%)eth/ 8un r(m(.a+ c(
%
ea ntmplat iar !reo cata%tro'( din pricina tat(lui t(u/
9in p(cate$ (%ta"i ade!(rul$ r(%pun%e Victorin/ Un
anume Vau!inet$ c(m(tar de me%erie$ are poli&e %em"
a

e
de tata n !aloare de .aizeci de mii de 'ranci .i
rea

%
("l urm(rea%c( 3 Am ncercat %( !or)e%c cu tata
=NJ
p zile$ era ncol&it( de cele dinti +ri,i pe
care %prezec
e
5
d
i
il i i
I
la Camer( de a'acerea a%ta nenorocit($ dar n"a !rut
m( a%culte$ aproape c( m"a ocolit/ NWar tre)ui oare
pre!enim pe mama F
%
4V
1 Nu$ %tri+( i%)eth$ are prea multe necazuri
cap$ i"ai da o lo!itur( de moarte$ tre)uie %"o crutSrr'
Nici nu .ti&i n ce hal a a,un%$ noroc de unchiul !o%tru
c(ci alt'el n"a&i 'i a!ut ce mnca azi$ aici/ :
1 Ah 3 9oamne$ Victorin$ %ntem ni.te mon.tri v
zi%e Horten%e 'ratelui %(u/ A'l(m de la i%)eth ceea: ce
ar 'i tre)uit %( +hicim %in+uri/ mi %t( mncarea n dt i
Horten%e %e opri .i .i pu%e )ati%ta la +ur( ca %("%i
n()u.e hohotul de pln%/
1 "am ru+at pe ace%t Vau!inet %( !in( mine la
mine$ continu( Victorin/ Are %( %e mul&umea%c( oare
cu +aran&ia mea ipotecar( F Nu cred/ Oamenii ace.tia
!or )ani +hea&($ ca %( poat( %toarce ailte do)nzi c(m("
t(re.ti/
1 5( !indem renta noa%tr( 3 %pu%e i%)eth Hor"
ten%ei/
1 Ct ar 'ace F Cinci%prezece$ .ai%prezece mii de
'ranci$ replic( Victorin$ .i ne tre)uie .aizeci de mii3
1 Veri.oar( %cump( 3 %tri+( Horten%e %(rutnd"o pe
i%)eth cu entuzia%mul unui %u'let curat/
1 Nu$ i%)eth$ p(%treaz("&i micul t(u a!ut$ ro%ti Vic
torin$ dup( ce i %trSn%e mna lorenei/ Am %( !(d mine
ce are de +nd omul acela/ Cu con%im&(mSntul %o&iei
mele$ !oi putea mpiedica ori ntSrzia urm(rirea$ c(ci ar
'i n+rozitor %( !(d compromi%( reputa&ia tatei 3/// Ce
ar %pune mini%trul de R(z)oi F 5alariul tatei$ an+a,at pe
trei ani$ nu !a 'i li)er dect n luna decem)rie - nu
poate 'i deci o'erit ca +aran&ie/ Vau!inet a rennoit de
un%prezece ori poli&ele$ +ndi&i"!( ce do)nzi a a!ut de
pl(tit tata 3 Tre)uie %( umplem acea%t( pr(pa%tie/
1 9ac( doamna <arne''e l"ar p(r(%i$/$ zi%e Hor
ten%e cu am(r(ciune/
1 #erea%c( 9umnezeu$ una ca a%ta 3 e6clam( Vic
torin/ Tata ar nimeri n alt( parte - aici cel pu&in
chel
tuielile mai mari au 'o%t '(cute/
Ce %chim)are la copiii ace.tia att de
re%pectuo.i alt(dat($ pe care mama i n!(&a%e de
mici %("l 8
n
: !ea%c( pe tat(l lor cu o admira&ie '(r(
mar+ini 3 Acum a,un%e%er( %("l ,udece/
GG
pSr
(
min
e$
%pu
%e
i%
)et
h$
tat(
l
!o%
tru
ar
'i
'o%t
0$2 li
mai
ruinat
/
A" 5(
intr(m
$ 'u de
p(rere
Horte
n%e$
mama
e
'oarte
W+ ar
)(nui
numai
dect
ce!a/
i%)et
h are dreptate$
a
F= a%cundem totul/// .i %( 'im !e%eli 3
%a
eGGG Victorin$ nici nu"&i dai %eama unde te poate duce
i:)iciunea tat(lui t(u pentru 'emei$ i .opti i%)eth/
rlide.te"te %("&i a%i+uri unele !enituri$ a,utndu"m( %( (
c(%(tore%c cu mare.alul/ Ar tre)ui %( !or)i&i to&i cu 5 n
a%t( %ear(/ Eu am %( plec anume mai de!reme/ Victorin
intr( n camer(/
19ar tu$ )iata mea 'eti&($ o ntre)( ncet i%)et)
pe !eri.oar( %a$ cum o %( te de%curci F
$GG Vino mine la noi la ma%($ .i"o %( %t(m de !or)($
i r(%pun%e Horten%e/ Nu .tiu ce %( m( 'ac$ tu e.ti de "
prin%( cu +reut(&ile !ie&ii$ m( po&i %'(tui/
n timp ce toat( 'amilia ncerca %("l con!in+( pe
mare.al %( %e c(%(torea%c($ iar i%)eth %e ntorcea n
%trada Vanneau$ %e petrecu aici un e!eniment dintre
acelea care unor 'emei ca doamna <arne''e le m)ol "
de%c !i+oarea !iciului$ %ilindu"le %(".i ntre)uin&eze
toate re%ur%ele per!er%it(&ii/ Tre)uie %( recunoa.tem
un 'apt )ine %ta)ilit* a 8ari% lumea e att de ocupat($
nct cei !icio.i nu %(!r.e%c r(ul din in%tinct$ ci %nt
ne!oi&i %(".i 'ac( din !iciu o pa!(z( mpotri!a
atacuri lor din a'ar(/
5alonul doamnei <arne''e era plin de
adoratorii ei$ .i Valerie tocmai ntocmi%e partidele
de "hist, cnd 'e ciorul$ un 'o%t militar acum la
pen%ie$ pe care"l +(%i%e )aronul$ anun&( *
19omnul )aron <onte% de <onte,ano%/
Valerie %im&i un ,un+hi n inim($ dar %e
ndrept( repede %pre u.( %tri+nd * "" V(rul meu 3///
5i$ a,un+Snd ln+( )razilian$ i .opti la ureche *
1Tre)uie %( treci drept ruda mea$ de nu$
totul
%
"a %'Sr.it ntre noi 3
2 Bra!o$ Henri$ ro%ti ea cu !oce tare
conducndu"l 8e )razilian ln+( c(min$ n"ai
nau'ra+iat cum mi %"a 8o!e%titF Trei ani de zile
te"am pln%/// " Ae FP
ne

a
P
!en
it$ amice$ zi%e domnul
<arne''e ntin" Wd mna )razilianului$ care a!ea
n'(&i.area unui ade !(rat )razilian milionar/
=TI
U )
Bett&
9omnul )aron Henri <onte% de <onte,ano%$ ,n trat
de climatul ecuatorial cu 'izicul .i culoarea
\e
W4 )uit(
lui Othello n teatru$ n%p(imnta cu aerul %( P 4 tunecat$
%implu e'ect pla%tic$ c(ci prin 'irea %a )ln3F"4 .i plin(
de duio.ie era %ortit$ ca to&i )(r)a&ii tari$ %( ' prada
'emeilor %la)e/ 9i%pre&ul ce i %e citea p: e 'a!"
e
!i+oarea
mu.chilor ce reie.ea din %tatura"i !n,oa% t oat (
acea%t ( put ere nu %e adre%a dec t )(r)a& i l or D& o
m(+ulire adu%( 'emeilor .i pe care ele o %a!ureaz( cu
atta pl(cere$ nct oamenii ace.tia$ cnd dau )ra&ul
amantelor$ au to&i ni.te aere de matadori incnta&i/ Cu
o n'(&i.are %uper)( n haina"i al)a%tr( cu na%turi de
aur ma%i!$ cu pantaloni ne+ri$ purtnd cizme de piele
'in( per'ect lu%truite .i m(nu.i la mod($ )aronul nu n+l
rea a 'i )razilian dect dup( diamantul 'oarte mare pre"
&uind aproape o %ut( de mii de 'ranci care %tr(lucea ca
o %tea pe o %omptuoa%( cra!at( de m(ta%e al)a%tr($ n"
cadrat( de o ,iletc( al)($ anume ntrede%chi%( ca %( %e
poat( z(ri o c(ma.( de pnz( de o nemaipomenit( 'i "
ne&e/ #runtea )om)at( ca a unui %atir$ %emn al nd(r(t"
niciei n pa%iune$ %e continua cu un p(r ne+ru ca t("
ciunele$ %tu'o% ca o p(dure !ir+in($ %u) care %cnteiau
doi ochi limpezi$ att de %(l)atici nct %"ar 'i putut
crede c( mama )aronului$ nainte de a"l 'i n(%cut$ ar 'i
'o%t %periat( de un ,a+uar/
E6emplarul ace%ta %uper) al ra%ei portu+heze din
Brazilia %e po%t( cu %patele la %o)($ lund o poz( ce
tr(da o)iceiuri pariziene - cu p(l(ria ntr"o mn($ cu
)ra&ul rezemat pe cati'eaua de pe marmura c(minului$
%e apl ec( %pre doamna <arne''e !or)i nd cu ea n
.oapt($ '(r( %("i pe%e de )ur+hezii aceia ne%u'eri&i care$
dup( p(rerea lui$ n"a!eau ce c(uta acolo/
Acea%t( intrare n %cen($ poza .i aerele )razilianu"
lui pricinuir( lui Cre!el .i )aronului aceea.i tre%(rire
de nelini.te .i de curiozitate/ Amndoi a!ur( aceea.i
e6pre%ie$ aceea.i pre%im&ire/ A%t'el c( mimica .i +e%tu"
rile celor doi mari ndr(+o%ti&i ap(rur( att de comice
prin %imultaneitatea lor$ nct %trnir( zm)etul oame"
nilor de%tul de 'ini pentru a !edea n ele o de%t(inuire-
Cre!el$ )ur+hez .i ne+u%tor %adea$ ca ntotdeauna$ de.i
primar al 8ari%ului$ .i p(%tr( din ne'ericire acea%t( ati"
tudine mai mult timp dect cola)oratorul %(u$ .i )aronu
putu %urprinde n treac(t m(rturi%irea in!oluntar( a P
u
Era nc( o %(+eat( n inima mo.nea+ului ndr("
Cre!
eI
: are %e hot(r %("i cear( Valeriei o e6plica&ie/ YZ &
n a%t( %ear($ .i %punea Cre!el potri!indu".i c(r"
/$ Tre)uie %( iau o hot(rre///
: & li -i cup) P/// i %tri+( <arne''e$ .i 'aci renonce ,
A 3 iart("m($ r(%pun%e Cre!el !rnd %( ia napoi
a / Baronul ace%ta nou mi %e pare de pri%o%$ con"
2 S el4%(".i %pun( n +nd/ i n+(dui Valeriei %( tr("
&
,n
+ cu )aronul meu - m( r(z)un a%t'el .i .tiu cum m(
ia5
t
C
de%cotoro%i de el$ dar !(rul de colo 3/// e un )aron
HV pri%o%$ nu !reau %( 'iu du% de na%$ tre)uie %( a'lu ce
tel de rud( e cu dn%a 34
n %eara aceea$ printr"un noroc de care %e )ucura
numai 'emeile 'rumoa%e$ Valerie era minunat de )ine
m)r(cat(/ 8ieptul ei de o al)ea&( %tr(lucitoare era %tr$n%
ntr"o +hipiur( ale c(rei tonuri ro.cate %coteau n e!i"
den&( pielea %atinat( a umerilor 'rumo.i$ cum numai pa"
rizienele iz)ute%c %( ai)($ p(%trndu".i n acela.i timp
Bprin ce mi,loace$ nu %e .tieC talia z!elt( .i o carna&ie
%uper)(/ 8urta o rochie de cati'ea nea+r( ce p(rea in
'iecare clip( +ata %("i alunece de pe umeri$ iar pe cap
o dantel( pre%(rat( cu )uche&ele de 'lori/ Bra&ele ei$
totodat( durdulii .i 'ine$ ie.eau la i!eal( din ni.te m"
neci )u'ante mpodo)ite cu dantel(/ Era ca un 'ruct
'rumo% a.ezat cu mult( art( pe o 'ar'urie de pre& .i care
%trne.te po't( t(i.ului cde cu&it/
1 Valerie$ i .optea )razilianul la ureche tinerei
'emei$ &i"am r(ma% credincio% - unchiul meu a murit .i
%nt de dou( ori mai )o+at ca nainte de a pleca/ Vreau
%( tr(ie%c .i %( mor la 8ari%$ ln+( tine .i pentru tine/
1 <ai ncet$ Henri 3 te ro+ 3///
W1 Ei$ a%ta"i 3 tre)uie %("&i !or)e%c$ %( .tiu cS"i
z!rl pe 'erea%tr( pe to&i cei de"aici$ te caut$ doar$ de
dou( zile/ Voi r(mne ultimul$ nu"i a.a F Valerie %uri%e
pretin%ului ei !(r/
Nu uita c( e.ti 'iul unei %urori a mamei mel e$
c
are %"a c(%(torit cu tat(l t(u pe !remea campaniei lui
Aunot n 8ortu+alia
=II
/
1 Eu$ un <onte% de <onte,ano%$ %tr(nepotul unuia
ain
GGG
cu
ceritorii Braziliei$ %( mint3
GGGGGGG4'ai ncet$ ori nu ne mai !edem niciodat(///
/
Aoc
de cu!inte * n lim)a 'rancez( coeur n%eamn( .i inim .i
cu
7
a
da c(r&i de ,ocC/
=T?
==P
1 i de ce F
1 <arnc''e %"a+a&( .i el ca muri)unzii de o ultim"
dorin&($ e ne)un dup( mine///
a
1 5lu+a a%ta F/// ntre)( )razilianul$ care .tia cin R
<arne''e$ o %("l pl(te%c/// 4:
1 Cit( )rutalitate 3
1 Ei dr(cie 3 de unde atta lu6 F/// zi%e )razilianul
o)%er!nd a)ia acum podoa)ele %cumpe ale %alonului
Ea ncepu %( rd(/
1 Ce ton ne%u'erit$ Henri 3
Tocmai z(ri%e dou( pri!iri n'l(c(rate de +elozie
care o %ili%er( %(".i arunce ochii %pre cele dou( 'iin&e
chinuite/ Cre!el$ care ,uca mpotri!a )aronului .i
a
domnului Coduet$ l a!ea ca partener pe domnul <ar"
ne''e/ 8artida 'u e+al( din pricina neaten&iei$ att a lui
Cre!el cit .i a )aronului$ care '(ceau +re.eli cu ne"
miluita/ Cei doi )(trni ndr(+o%ti&i m(rturi%ir( ntr"o
clip( patima pe care Valerie iz)uti%e %("i 'ac( %"o a%"
cund( timp de trei ani - dar nici ea nu".i putu%e %t("
pni 'ericirea ce"i %tr(lucea n ochi$ re!(zndu"l pe cel
din&ii )(r)at care o '(cu%e %("i )at( inima$ prima ei dra"
+o%te/ 9repturile ace%tor 'erici&i muritori d(inuie%c tot
att ct .i 'emeia de la care le"au cucerit/
Intre cele trei pa%iuni arz(toare$ una %pri,inindu"%e pe
impertinen&a )anului$ alta pe dreptul de proprietate .i cea
din urm( pe tinere&e$ putere$ a!ere .i ntietate$ doamna
<arne''e r(ma%e lini.tit( .i cu mintea limpede$ a%emenea
+eneralului Bonaparte la a%ediul de la <an"tua$ cnd
'u%e%e ne!oit %( %e lupte cu dou( armate pentru a putea
continua )locada/ Hulot$ cu chipul r(!(.it de +elozie$
a!ea n'(&i.area teri)il( a r(po%atului mare.al <ontcornet
pornind la o .ar,( de ca!alerie mpotri!a liniilor ru%e.ti/
n calitatea %a de )(r)at 'rumo%$ con%ilierul de %tat nu
.tiu%e niciodat( ce"i +elozia$ dup( cum <urat
IIr
nu
cuno%cu%e 'rica/ #u%e%e totdeauna %i+ur de %ucce%/
n'rn+erea %u'erit( pe ln+( Ao%epha$ cea din&ii n !ia&a
lui$ o atri)ui%e l(comiei de )ani- %e pretindea n!in% de
un milion$ nu de o lep(d(tur( ca ducele d:Herou!ille/
Otr(!urile .i 'uriile pe care l
e
!(r%a ca un puhoi patima
acea%ta ne)un( i umplu%era ntr"o clip( inima/ 5e r(%ucea
de la ma%a de ,oc %pre c(min cu mi.c(ri ce aminteau pe
<ira)eau
=IM
$ .i$ cnd l(%a c(r&ile aruncnd o pri!ire
pro!ocatoare n%pre )razilia
I
=T@
I
$:
r
,
e
o)i.nui&ii %alonului erau cuprin.i de %paima
., Vale : W curiozitatea pe care o %trne.te !iolen&a
ame%te D
ucneas
c din clip( n clip(/ 8retin%ul !(r %e
+ata %a
con%
,,,
eru
H t'
e
%tat ca .i cum ar 'i cercetat cine Wi$
t a
a

!a%
B,
e
por&elan chineze%c/ O a%emenea %itua&ie
.tie

C
putea prelun+i '(r( %( a,un+( la un %candal mon"
nU

5
<arne''e %e temea de )aronul Hulot$ tot att ct
5tr3
'einea
Cre!el de <arne''e$ c(ci nu a!ea de +nd %(
5
4 n(
mereu n po%tul de %u).e'/ <uri)unzii cred n Wat(
precum pu.c(ria.ii cred n li)ertate/ Voia cu orice
V=
t
%( 'ie .e' de )irou/ n'rico.at pe )un( dreptate de
nantomima lui Cre!el .i a con%ilierului de %tat$ %e ridic($
'i .opti ce!a la ureche %o&iei %ale$ .i$ %pre marea mirare
a celor de 'a&($ Valerie trecu n dormitor mpreun( cu
)razilianul .i cu )(r)atul ei/
GGGYi"a !or)it !reodat( doamna <arne''e de !(rul
ace%ta F l ntre)( Cre!el pe )aronul Hulot/
GG Niciodat( 3 r(%pun%e )aronul ridicndu"%e/ Apoi
ad(u+( * de%tul pe a%t( %ear($ pierd doi ludo!ici$ iat("i/
Az!rli dou( pie%e de aur pe ma%( .i porni %( %e
a.eze pe di !an cu un aer pe care toat ( lumea l lu(
drept o n.tiin&are c( era timpul de plecare/ 9omnul .i
doamna Co+uet$ dup( ce %chim)ar( cte!a cu!inte$ p(r("
%ir( %alonul$ .i Claude Vi+non$ cu dezn(de,ea n %u'let$
i imit(/ 5emnalul dat de ace.tia i '(cu .i pe cei mai
pu&in p(trunz(tori %( plece$ %im&indu"%e de pri%o%/ Ba"
ronul .i Cre!el r(ma%er( %in+uri$ t(cu&i/ Hulot$ uitnd
pn( la urm( de Cre!el$ %e du%e n !r'ul pi cioarel or
.( a%culte la u.a dormitorului .i '(cu un %alt 'ormida)il
napoi cnd domnul <arne''e de%chi%e u.a .i ie.i cu
ia&aW %enin($ ar(tndu"%e 'oarte mirat c( nu mai +(%e.te
dect dou( per%oane n %alon/
1 9ar ceaiul 3 ro%ti el/
"" Unde"i Valerie F ntre)( )aronul 'urio%/
L" Ne!a%t("mea$ r(%pun%e <arne''e$ %"a du% pn( la
!en.oara dumnea!oa%tr($ dar %e ntoarce numaidect/
i de ce ne"a l (%at ai ci $ ca pe ni .t e cara+hi o.i $
pentru ne%u'erita aceea de Capr( F///
r o
e?
9
Vmni.oara i%)eth %"a ntor% de la doamna )a"
Vana$ /Wo&ia dumnea!oa%tr($ cu un 'el de indi+e%tie$
G <arne''e/ <athurine a cerut ceai$ iar Valerie %"a
%
(
!ad( ce arK domni.oara Bette/ e 5i !(rul F///
=TN
I
1 A plecat3
1R Crezi F zi%e )aronul/
1 "am urcat n tr(%ur( 3 r(%pun%e <arne''e cu '$'
%chimono%it( de un zm)et/
!
Ao% n %trad($ %e auzi z+omotul unei tr(%uri/ Baroum
'(r( %("l ia n %eam( pe <arne''e$ ie.i .i %e du%e Ha ,, :
)eth/ i trecu%e prin minte una dintre acele idei pe Cab le
treze.te inima mi%tuit( de +elozie/ Cuno.tea att dD )ine
,o%nicia lui <arne''e$ nct )(nui o n&ele+ere mir .a!(
ntre ne!a%t( .i )(r)at/
1 9ar ce %"a '(cut cu domnii .i doamnele care erau
aici F ntre)( <arne''e r(mnnd %in+ur cu Cre!el/
1R Cnd %oarele apune$ +(inile %e culc($ ro%ti 7re"
!ei * cum a di%p(rut doamna <arne''e$ au plecat .i ado"
ratorii/ Hai %( ,uc(m un pichet$ ad(u+( ei ne!oind %(
plece/
Era ncredin&at c( )razilianul %e mai a'la n ca%(
9omnul <arne''e primi/ 8rimarul era tot att de .iret ca
.i )aronul$ putea r(mne orict ,ucnd c(r&i cu %o&ul$
care$ de cnd %e de%'iin&a%er( tripourile$ %e mul&umea cu
,ocul me%chin .i %(r(c(cio% de %ocietate/
Baronul Hulot urc( repede la !eri.oara Bette$ dar
+(%i u.a ncuiat($ .i$ cu o)i.nuitele ntre)(ri n 'a&a unei u.i
nchi%e$ trecu de%tul( !reme pentru ca ni.te 'emei
%printene .i .irete %( poat( n,+he)a %pectacolul unei in"
di+e%tii n+ri,ite cu ceai/ i%i)eth %u'erea att de tare$
nct Valerie era 'oarte n+ri,orat($ de aceea$ doamna
<arne''e a)ia lu( n %eam( intrarea 'urioa%( a )aronului/
Boala e unul dintre para!anele de care %e %er!e%c 'emeile
de cele mai multe ori pentru a %e 'eri de 'urtuna unui
%candal/ Hulot %e uit( pe%te tot pp '4
l"
:" "P"n dormitorul V8T"IC"
W1"R 4
G 9e ce ? ntreb bar,nul, cuno.ti deci .,ti&ul &i)/itei
mele F
i tra%e cu coada ochiului %pre u.a unui ca)inet d8
toalet( a c(rei cheie 'u%e%e %coa%( doinet de
Nu pricep nimic/// r(%pun%e doamna <arne''e cu
" 222 9umneata e.ti de !in($ %cumpe !(r$ da$ din pri"
ina dumitale m( a'lu n %tarea n care m( !ezi$ ro%ti
i%)eth cu hot(rre/
5tri+(tul ei a)(tu aten&ia )aronului$ care i arunc(
'etei )(trne o pri!ire de adnc( uimire/
1 tii c( &in la dumneata$ continu( i%)eth$ 'aptul
c( m( a'lu aici ar 'i de%tul/ <( %ile%c din toate puterile
%( !e+hez a%upra intere%elor dumitale$ a!Snd +ri,( de:
%cumpa noa%tr( Valerie/ Cheltuie.ti n ca%( de zece ori
mai pu&in dect %e cheltuie.te cu o ca%( ca a ei/ #(r(
mine$ n loc de dou( mii de 'ranci pe lun($ ai 'i %ilit %(
dai trei %au patru mii/
1 tiu a%ta$ r(%pun%e )aronul cu ner()dare$ ne ocro
te.te n 'elurite chipuri$ ad(u+( el$ ntorcndu"%e ln+(
doamna <arne''e .i cuprinznd"o pe dup( +t$ nu"i a.a
'eti&a mea 'rumoa%( F///
1 9rept %("&i %pun$ e6clam( Valerie$ am impre%ia c(
ai nne)unit 3///
1 5nt %i+ur( c( nu te ndoie.ti de de!otamentul
meu$ zi%e i%)eth$ dar mi"e dra+( .i !ara mea AdeAine$
pe care am +(%it"o pln+nd/ Nu te"a !(zut de o luna 3
Nu$ e ce!a re!olt(tor/// O la.i pe %(rmana Adeline '(r(
un )an/ #ata dumitale Horten%e era ct pe"aci %( moar($
cnd a a'lat c( numai datorit( 'ratelui dumitale am a!ut
ce mnca la ma%( 3 A%t(zi$ aca%( la dumneata$ nu %e +(
%ea o )uc(&ic( de pine/ Adeline a luat hot(rrea eroic(
Ke a".i c.ti+a %in+ur( e6i%ten&a/ <i"a %pu% * 0Am %( 'ac
ca tine 34 Vor)a a%ta m"a ntri%tat ntr"att$ nct dup(
,na%( +ndindu"m( ce era !ara mea n =>== .i ce"a a,un%
in =>@=$ dup( treizeci de ani$ mi %"a oprit di+e%tia/// Am
ncercat %( m( potole%c$ dar$ cnd am a,un% aca%($ am
crezut c( mor///
/ e4 Vezi$ Valerie$ e6clam( )aronul$ unde m"a du% pa"
iunea ce &i"o port3/// %( %(!Sr.e%c crime mpotri!a 'a"
mele3
=TL
me l e z , % e e l p W W W
tun .i ncerca %( imite
mloi"%tomacale/ :
n aceea.i ca%( cu min'i
=TT
cin%te prnzuHui %o&iei
r
f
0 a r e

e r a

! n t ,
1
!

Ceai
"
horc(ielile con!ul%iu"

n
V
a%tr(

Bette
Vuie.te
.i a%ta ar ,t 0

"%/ ridica$ dar con%ilierul de %tat o apuc( de [


l

%
%+
%e a.eze iar/ B(trnul nu %e mai putea
s
D r N ,erie -
de!eni%e pentru el mai nece%ar( dect d
e
et(&ile: !ie&ii
.i pre'era %( r(mn( cu ndoiala n'
ce%
/ " cea mai u.oar(
do!ad( de necredin&(/ %(
al
pra+( Valerie$ i %pu%e el$ nu
!ezi ct %u'(r F eeWort %( te ,u%ti'ici/// %( m( con!in+i c(
n"am dreptate/

GGBine$ du"te .i a.teapta"ma ,o% - %per ca nu ai de


P d %( a%i.ti la 'eluritele ritualuri pe care le impune
'tarea !eri.oarei dumitale/ Hulot %e retra%e ncet/
G" 9e%'rnat )(trn ce e.ti$ e6clam( !eri.oara Bette$
nici nu m( ntre)i ce"&i 'ac copiii F Ce ai de +nd cu
Adeine F Eu$ pn( una alta$ o %("i duc mine economiile
mele/
1 E.ti dator %("i dai %o&iei m(car plinea de toate
zilele$ zi%e zm)ind doamna <arne''e/
Baronul$ '(r( %( %e %imt( ,i+nit de tonul i%)ethei$
care"l mu.truluia ca .i Ao%epha$ plec( a%emenea unui om
nentat c( poate e!ita o ntre)are %up(r(toare/
9up( ce pu%er( z(!orul$ )razilianul ie.i din camera
de toalet($ unde %t(tu%e a%cun%$ cu ochii plini de lacrimi$
ntr"o %tare ,alnic(/ #ire.te$ <onte% auzi%e tot/
1 Nu m( mai iu)e.ti$ Henri 3 %tri+( doamna <arne''e
duendu".i )ati%ta la ochi .i iz)ucnind n pln%/ Era
+la%ul iu)irii ade!(rate/ Iz)ucnirea de dezn(de,de a 'emeii
e att de con!in+(toare$ nct %mul+e iertarea care %e a'l(
n inima tuturor ndr(+o%ti&ilor$ cnd 'emeia e tn(r($
dr(+u&( .i att de decoltat( nct ar putea ie.i din cor%a,
n co%tumul E!ei/
Atunci$ dac( m( iu)e.ti$ de ce nu la.i totul pentru
mine F ntre)( )razilianul/
Ace%t ori+inar din America$ lo+ic ca to&i oamenii n(%"
cu
/ti P
n
mi,locul naturii$ relu( numaidect !or)a de unde
I

A
a%a%e$ cuprinznd"o de mi,loc pe Valerie/
8e t"r WF
ce
42R
ro%t
i
ea
n(l&ndu".i capul .i n!(luindu"l
ritat(4
=
V
U
V
pri!ire
F
lin(

de
dra+o%te/ 9oar %nt m("
8am :
pi
F
oiu
:
e

-
doar %ntem la 8ari%$ nu n %a!ane$ n
cea Ir V"
n
8
u%tiurile
Americii/ 9ra+( Henri$ tu care e.ti
meu R
i

%in
k
ura
mea dra+o%te$ a%cult("m(/ B(r)atul
.e' r'
5=
a
pIu
%u).e' la <ini%terul de R(z)oi$ !rea %( 'ie
m /W/
)lr
Vu .i o'i&er al eainnii la o$""""""""
pentru acelea.i moti!e
ie%
1" Am a!ut dreptate %( r(mn nemaritat($ %tri+( r"
)eth cu o )ucurie %(l)atic(/ E.ti un om )em .i ale% AH
line e un n+er$ .i iat( r(%plata unui de!otament oh
1 Un n+er )(trn 3 .opti doamna <arne''e arunci :
o pri!ire pe ,um(tate duioa%( .i pe ,um(tate .(+alni
lui Hector al ei$ care o pri!ea ca ,udec(torul de in%tribW
&ie pe un inculpat/
c
4
1 Biata 'emeie 3 ro%ti )aronul/ 9e mai )ine de nou
l"
luni
nu i"am dat )ani$ .i totu.i pentru tine$ Valerie$ a(
a
%e%c
ntotdeauna$ dar cu ce pre&3 Nimeni n"are %( 'p mai
iu)ea%c( a.a cum te iu)e%c eu$ n %chim) n%( cte necazuri
mi pricinuie.ti I 1 Necazuri 5 F"P"
j
GGGeW]Ga a.a cum t e 1Wu citp
necazuri mi pricinuie.ti3
1 Necazuri F ntre)( ea/ Atunci ce n&ele+i prin 'e" ricire F
1 Nu .tiu nc( ce le+(turi ai a!ut cu pretin%ul t(u
!(r$ de%pre care nu mi"ai !or)it niciodat($ urm( )aronul$
'(r( %( ia n %eam( !or)ele Valeriei/ 9ar$ cnd a intrat$
am %im&it o lo!itur( de cu&it n inim(/ Orict a. 'i de
or)it$ nu %nt or)$ Am citit n ochii t(i .i ai lui/ i"i %cn"
teiau maimu&oiului ochii cnd te pri!ea$ iar pri!irea ta///
A3 pe mine nu m"ai pri!it niciodat( a%t'el$ niciodat(///
Taina a%ta$ Valerie$ %e !a l(muri/// E.ti %in+ura 'emeie
care m"a '(cut %( cuno%c ce"i +elozia$ de aceea %( nu te
miri de !or)ele mele/// 9ar o alt( tain( a mai ie.it la
i!eal($ .i care"mi pare o tic(lo.ie///
1 Haide$ !or)e.te$ zi%e Valerie/
1 9a$ am o)%er!at c( Cre!el$ monumentul acela de
carne .i de pro%tie$ te iu)e.te .i c( tu i ncura,ezi n
dea,un% +alanteriile pentru ca nerodul %(".i dez!(luie
pa%iunea 'a&( de toat( lumea 3
1 i al treilea F N"ai mai o)%er!at .i pe al&ii F n
tre)( doGamna <arne''e/
1 8oate c( or mai 'i r(%pun%e )aronul/
1 C( domnul Cre!el m( iu)e.te$ e dreptul lui de
)(r)at/ 9ar ca eu %("l ncura,ez n acea%t( pa%iune$ ar
n%emna %( m( port ca o cochet( %au ca o 'emeie care$
n multe pri!in&e$ n"ar 'i %ati%'(cut(/// Iu)e.te"m( cu cu
%ururile mele ori p(r(%e.te"m(/ 9ac( mi redai li)ertatea$
nici dumneata$ nici domnul Cre!el nu !e&i mai pune
piciorul aici$ mi"l !oi lua n %chim) pe !(rul meu$ ca %a
nu"mi pierd ncnt(toarele o)iceiuri pe care mi le atri)ut
Adio$ domnule )aron Hulot '
""/W uu zece c(znindu"%
GG W/iu uilr$ care mi"e att de ne%u'erit nct a doua
dup( ce <arne''e !a de!eni .e' de )irou .i o'i&er al ,Z
+iunii de Onoare///
1 Cu ct %"ar m(ri lea'a %o&ului t(u F
1 Cu trei mii de 'ranci 3
1 Ii dau aceea.i %um( %u) 'orma unei rente !ia+ere
continu( )aronul <onte% - hai %( p(r(%im 8ari%ul .i s
plec(m///
1 Unde F ntre)( Valerie '(cnd un )oti.or dr(+u'
cum 'ac 'emeile cnd i n'runt( pe )(r)a&ii de care %nt
%i+ure/ 8ari%ul e%te %in+urul ora. unde am putea tr(i
'erici&i/ Yin prea mult la dra+o%tea ta ca %"o !(d %tin+n"
du"%e ntr"o pu%tietate - a%cult("m($ Henri$ tu e.ti %in
+urul )(r)at din lumea ntrea+( pe care"l iu)e%c$ )a"
+("&i )ine a%ta n c(p(&na ta de ti+ru/
8e )(r)a&ii din care au '(cut ni.te mielu.ei$ 'emeile
iz)ute%c ntotdeauna %("i con!in+( c( ar 'i ade!(ra&i lei
.i c( ar a!ea o 'ire nenduplecat(/
1 i acum$ a%cult( ce"&i %pun * domnul <arne''e nu mai
are nici cinci ani de tr(it$ e putred pn( n m(du!a oa%elor/
apte din cele dou(%prezece luni ale anului .i le petrece
ndopndu"%e cu doctorii .i ceaiuri$ tr(ie.te ca 'r !at(/ In
%'r.it$ doctorul e de p(rere c( n orice clip( %"ar putea
%("l %ecere moartea/ Boala cea mai ino'en%i!( pentru un om
%(n(to% ar 'i mortal( pentru el $R cnd %n"+ele"i %tricat$
!ia&a e %urpat( din temelii/ 9e cinci an: nici o %in+ur( dat(
nu l"am l(%at %( m( %(rute$ (%ta nu"i un om$ e o cium( 3
ntr"o zi$ .i ziua aceea nu"i departe !oi r(mne !(du!( - .i
uite$ cu toate c( m( cere unWou cu .aizeci de mii de 'ranci
!enit$ eu$ care %nt %t(pn( p
e
omul acela ca pe )ucata de
zah(r$ &i declar c($ de"ai i, %(rac ca Hulot$ lepro% ca
<arne''e .i chiar dac( m"a
=
)ate$ tot pe tine te"a. ale+e ca
)(r)at$ c(ci e.ti %in+ur4 om pe care"l iu)e%c .i c(ruia a.
!rea %("i port nu44 5 nt +ata %("&i dau toat e do!ezile de
dra+o%t e pe mi le"ai cere///
1 2tunci, 'i!ea3###
170
UAV$ din Rio$ ,a+uarul meu 'rumo% care ai ie.it &
mine din p(durile !ir+ine ale Braziliei$ %pu%e ea
r
"
mna$ %(rutnd"o .i mn+ind"o$ re%pect"o cel pu&in
: rin&a pe care !re, %"o 'aci %o&ia ta/// Voi 'i %o&ia ta$
:G" 9a$ ro%ti )razilianul cucerit de +la%ul patimii
dez"lSntuite/ 5i
c(zu

n
+enunchi/
=
GG Ocult($ Henri$ zi%e Valerie apucndu"i amndou(
4inile .i pri!ndu"l &int( n adncul ochilor$ !rei %( ,uri 4!i
'at( de i%)eth$ %in+ura .i cea mai )un( prieten( a
al
ea
care mi"e ca o %or($ c($ dup( ce"mi !oi 'i mplinit anul:
de !(du!ie$ m( !ei lua n c(%(torie F " Aur 3
GG Nu"i de a,un%/ Aur( pe cenu.a .i pe %u'letul ma
mei tale$ ,ur( pe #ecioara <(ria .i pe credin&a ta dp
catolic 3
Valerie .tia c( )razilianul .i !a re%pecta ,ur(mntul$
chiar dac( ea ar a,un+e pe ultima treapt( a celei mai
murdare mocirle %ociale/ Brazilianul ro%ti ,ur(mntul
acela %olemn$ cu na%ul n decolteul al) al Valeriei$ cu
ochii 'a%cina&i $" era ame&it$ ca orice om cnd .i re!ede
iu)ita dup( o c(l(torie pe mare de o %ut( dou(zeci de
zile 3
1 Ei$ acum po&i 'i lini.tit/ i re%pect( n doamna
<arne''e pe !iitoarea )aroan( de <onte,ano%/ Nu"&i dau
!oie %( cheltuie.ti nici un )an pentru mine/ R(mi n
camera de al(turi .i ntinde"te pe canapea$ o %( !in chiar eu
%( te n.tiin&ez cnd po&i %("&i p(r(%e.ti po%tul/// <ine
diminea&( o %( mnc(m mpreun($ .i tu o %( pleci pe la ora
unu$ ca .i cum ai 'i !enit n !izit( la amiaz(/ N"a!ea
n
:ci o
team($ portarii mi %nt de!ota&i$ am ncredere n
ei
c ca n
tat(l .i mama mea/// Acum co)or la mine %( %er!e%c
ceaiul/
$4PK4R AcoloWaletionW V
n5O&i

8n(

n
K8P
@
lntIr%
8rea de!reme / K>' r
Ure
:
Che

*

Hara
8
ul
K
st
K
r
az)un i p e Horten%e f
t m

CU

or i ce
8
r e
t %( te
1 ! 4 ' 1 4 e
9 0
4 5 6
U

4 0 U . p
7
8 i ! e

f a t
%
179
pentru care ne l(%a n toat( !oia pe amndoi Bn %e
impAme%c palru ani de atunci$ &i aminte.ti$ r(
<arne''e mi"l impune a%t(zi pe domnul Hulot/ Nu
de%cotoro%i de ace%t n+rozitor 'unc&ionar de adm
&ie$ care %u'l( ca o 'oc($ are p(r n na% .i .aizeci .i
de ani$ care de trei ani a m)(trnit cu zece ( %(
par( tn(r$ care mi"e att de n e % u ' i dup( <
doamnoi Oli!ier/
9oamn( Oli!ier 3///
Auzind acea%t( chemare poruncitoare .i !(znd +e%t
care o n%o&ea$ doamna Oli!ier ie.i din +heret( 4.i
du%e cu )aronul n curte/
e
1 Cred c("&i dai %eama c( numai eu l pot a,uta n
)(iatul dumitale %( o)&in( un )irou de notariat$ c( numa
T
datorit( mie e a%t(zi a,utor de notar .i".i poate i%pr(!i
%tudiile n drept/
1R 9a$ domnule )aron - domnul )aron poate 'i %i+ur
de recuno.tin&a ce"i purt(m/ Nu trece zi '(r( %( m( roti
lui 9umnezeu pentru 'ericirea domnului )aron/
1 <ai pu&ine !or)e$ dr(+u&($ zi%e Hulot$ ., mai
multe do!ezi///
1 Ce dori&i %( 'ac F ntre)( doamna Oli!ier/
1 In a%t( %ear( a !enit un domn cu tr(%ura - l
cuno.ti F
9oamna Oli!ier l recuno%cu%e numaidect pe <on"
te% - cum l"ar 'i putut uita F 8e !remuri$ n %trada 9o"
;enn($ de cte ori nu"i %trecura%e el n palm( cte cinci
'ranci$ cnd pleca prea de diminea&( din ca%( 3 8oate c(
)aronul ar 'i a'lat totul dac( %"ar 'i adre%at domnului
Oli!ier/ 9ar Oli!ier dormea/ 9e mult( !reme hot(r%e
doamna Oli!ier ce %( 'ac( n cazul unei ciocniri ntre
)ine'(c(torii ei - dintre cele dou( puteri$ o %ocotea mai
tare pe doamna <arne''e/
1 9ac(" cuno%c F/// r(%pun%e port(rea%a$ nu/ 9rept
%( %pun$ nu l"am !(zut niciodat( 3///
12 Cum F !(rul doamnei <arne''e nu !enea nici"
odat( %"o !ad( cnd %t(tea n %trada 9o;enne F
1 A 3 e !or)a de !(rul dumi%ale F/// e6clam( doamna
Oli!ier/ 5e poate %( %e 'i rentor%$ dar eu nu l"am re"
cuno%cut/ 8rima dat( cnd am %("l !(d$ !oi 'i cu luare"
aminte
=
///
1R Are %( co)oare ndat($ %pu%e Hulot$ t(indu"i +r("
)it !or)a/
1 9ar a .i plecat$ zi%e doamna Oli!ier$ care pricepu
deodat( totul/ Tr(%ura nu mai e aici///
1 "ai !(zut plecnd F
1 A.a cum !( !(d 3 A poruncit %lu,itorului 2 XD
a
am)a%ad( IP
172
'onui 5i %i+uran&a cu care 'u%e%er( ro%tite ace%te cute
%mul%er( un %u%pin de mul&umire )aronului$ care
V
( m
na
doamnei Oli!ier i i"o %trn%e/
apU
W" <ul&ume%c$
dra+( doamn( Oli!ier$ dar n"am i%"r(!it3/// i]Z domnul
Cre!el F
8 GG 9omnul Cre!el F Ce !re&i %( %pune&i F Nu pricep$
'(cu doamna Oli!ier/
1 5nt %i+ur c( o iu)e.te pe doamna <arne''e/// G" Cu
neputin&($ domnule )aron$ cu neputin&( 3 e6clama ea
mpreunndu".i minile/
GG O iu)e.te pe doamna <arne''e 3 ro%ti cu !oce
amenin&(toare )aronul/ Cum !or 'i '(cnd$ nu .tiu$ dar
!reau %( a'lu$ .i dumneata !ei a'la/ 9ac( dai de urmele
ace%tei intri+i$ )(iatul dumitale !a a,un+e notar/
1 9omnule )aron$ nu !( 'ace&i atta %n+e r(u de"
+ea)a$ r(%pun%e doamna Oli!ier/ 9oamna !( iu)e.te$
numai pe dumnea!oa%tr( !( iu)e.te - cameri%ta dum"
neaei o .tie prea )ine$ .i tocmai !or)eam cu ea c( %nte&i
omul cel mai 'ericit din lume$ 'iindc( !( da&i %eama ct
pre&uie.te doamna 3/// A 3 E '(r( cu%ur 3/// In 'iecare di"
minea&( %e %coal( pe la zece$ apoi m(nnc(/ A.a 3 Eh$
dup( a%ta i mai tre)uie o or( ca %( %e +(tea%c($ .i iac(
au trecut dou( cea%uri - pe urm( %e duce %( %e plim)e la
Tuilerie%$ n !(zul tuturor$ .i %e napoiaz( pe la ora
patru$ cnd !eni&i dumnea!oa%tr(/// A 3/// duce o !ia&(
re+ulat( ca un cea%ornic/ N"are %ecrete 'a&( de came"
ri%t($ .i Reine mi %pune mie toate 3 8(i ce crede&i F Nici
c( %"ar putea alt'el$ Reine %e are )ine cu 'iu"meu/// Ve"
de&i c( de"ar 'i ce!a ntre domnul Cre!el .i doamna///
am 'i ailatr noi demult/
Baronul %e urc( napoi la doamna <arne''e cu 'a&a
%tr(lucind de 'ericire$ ncredin&at c( numai el era iu)it
/ N
ur
P
ezan
a aceea tic(loa%( .i per'id($ n acela.i timp in%a
'rumoa%( .i +ra&ioa%( ca o %iren(/
Cre!el .i <arne''e ncepu%er( a doua partid( de pi"
c
"et/ Cre!el pierdea$ ca orice om cu +ndul aiurea/ <ar"
n / :
car
e .tia de ce era di%trat primarul$ pro'ita '(r(
=
un %crupul * tr(+ea cu ochiul la c(r&ile r(ma%e .i le
lr
n)a cum i con!enea - apoi$ !(znd c(r&ile ad!er"
%e
ui
: ,uca la %i+ur/ O 'i%( !alornd un 'ranc iz)uti%e
G
iure treizeci de 'ranci primarului$ n timpul ct lip"
<%e
)aronul/
$ 5ul,, co)on$e
pe nea.teptate W
8l
=L?
1 Ce"i a%t a F nt re)( con%i l i erul de %t at $ mi rat "
mai +(%e.te pe nimeni$ a&i r(ma% %in+uri F Undo
?

l i \
ceilal&i ,
%
K'
1 Buna dumi t al e di %pozi & i e i "a al un+at pe t o& i "
pun%e Cre!el / 4 :
ra%
"
1 Ba %o%irea !(rului ne!e%t e"mi $ int er!eni <arne''
9oamnel e .i domni i %"au + ndi t c( Val eri e .i Henri
T
:
mul t e %(" .i po!e%t ea%c($ dup( o de%p(r& i re de t rei an4
=
de aceea %" au ret ra% di %cret / / / 9ac( a. 'i 'o%t ai ci $ i / a :
A
'i oprit $ dar ade!(rul e c( a. 'i '(cut o ncurc(tur($ : cSV
i %)et h$ car e %e %i mt e r(u$ n" ar 'i put ut %er!i ceai ul i )
zece .i , um(t at e ca de o)i cei /
1R Va %( zi c( e ade!(r at c( i %)et h %e %i mt e r(uF ntre)( 'uri o% Cre!el /
1R A.a am auzi t $ i r(%pun%e <arne''e cu nep(%area
i moral ( a oameni l or pent ru care 'emei l e nu mai e6i %t ($
8ri marul %e ui t a%e l a pendul ( .i .i '(cu%e %ocot eal a c(
)aronul %t (t u%e cam !reo pat ruzeci de mi nut e l a i %)et h/
Ve%el i a lui Hul ot i n!i nui a de%t ul de +ra! pe to& i t rei $ pe
Hect or$ pe Val eri e .i pe i %)et h/
1 Am 'o%t %"o !(d$ zi %e )aronul $ %u'er( n+rozi t or$
)i at a 'at (/
1 V(d c( %u'erin&a altora te n!e%ele.te$ %cumpe
pri et ene$ '(cu Cre!el acru$ c(ci t e"ai nt or% cu o 'i +ur(
%tr(lucind de )ucurie /: Te pomene.ti c( i%)eth e n
pr i me, di e %( moar ( F 5e zi ce c( ' at a dure
* i
ne.t e/ Nu te mai recuno%c$ c nd ai pl ecat $
din VenpHmc "
-
" - e" V
=LN
5t,, c( nu e.ti de loc politico% F
Acela care m"a cur(&at de treizeci de 'ranci n
pri %i cinci de minute nu poate %( mi %e par(
G5W
GGG IDa 3 dac( m"ai 'i !(zut acum .apte%prezece ani///
r?c9un%e %u).e'ul/
rd
GGG +rai dr(+u& F %e intere%( Cre!el/
GG A%ta a 'o%t nenorocirea mea - dac( a. 'i %em(nat
dumneata$ a. 'i a,un% a%t(zi .i %enator .i primar/
C
GG
9?$ %pu%e zm)ind Cre!el$ prea &i"ai '(cut de cap/ 5i tot
%lu,indu"l pe zeul comer&ului$ te"ai ale% cu ce"i mai
pro%t$ cu %tupe'iantele/
i Cre!el iz)ucni n r%/ ui <arne''e i %(rea &and(ra
ori de cte ori .i %ocotea prime,duit( onoarea$ dar +u%ta
ntotdeauna +lumele ace%tea !ul+are .i mr.a!e$ erau ca
un re%t de )ani m(run&i pe care .i"l aruncau unul altuia in
di%cu&ii/
1 E!a m( co%t( %cump$ e ade!(rat$ dar$ drept %("&i
%pun$ eu am o de!iz( * !ia&( %curt( .i pl(cut( 3
12 <ie mi place mai mult lun+( .i 'ericit($ replic(
Cre!el/
9oamna <arne''e intr($ .i !(zu %o&ul ,ucnd c(r&i cu
Cre!el .i pe )aron al(turi$ numai ei trei n %alon - pri"
cepu$ dup( n'(&i.area demnitarului municipal$ toate +n"
durie ce"l munci%er( .i lu( numaidect o hot(rre/
1 <arne''e$ dr(+u&ule 3 zi%e ea !enind %( %e rezeme de
um(rul %o&ului .i trecndu".i de+etele +in+a.e prin p(rul
lui cenu.iu .i %p(l(cit ce nu"i acoperea capul$ cu toate c(
era adu% de pe de l(turi$ e prea tSrziu pentru tine$ ar
tre)ui %( te duci la culcare/ tii c( mine tre)uie %( iei
pur+ati!$ a.a a %pu% doctorul$ .i Reine are %("&i aduc(
'iertura de )uruieni di%"de"diminea&($ la ora .apte//$
9ac( !rei %( mai tr(ie.ti$ la%( pichetul///
#acem ultimele cinci puncte F l ntre)( <arne''e 8e
Cre!el/
ee Bine/// eu am .i A(cut dou($ r(%pun%e Cre!el/
2 Ct mai &ine ,ocul F ntre)( Valerie/ ee \ece
minute$ o l(muri <arne''e/ : E ora un%prezece$
r(%pun%e Valerie/ 9rept %("&i domnule Cre!el$ %"ar
p(rea c( !rei %("mi omori Termin( mai repede$ cel
pu&in/


9
?
a t

U

c , l , r

5e
:Rede%chi%e$
] 8e
)rnz(

vmet e

%
e i!i o
(ci n
Apo%tro'a acea%ta cu dou( n&ele%uri i '(cu p
e
r
ro
pe Hulot$ )a chiar .i pe <arne''e %( %urd(/ ValO
r
eVe
:
du%e %( !or)ea%c( cu Hector al ei/
le

%
e
1 8leac($ %cumpule$ i .opti ea ia ureche$ plim)P
pe %trada Vanneau - te ntorci dup( ce pleac( Cre!eH
a
P
te
1 A. pre'era %( i e% di n apart ament .i %( i ntru P
camera ta prin u.a ca)inetului de toalet($ ai putea %pu:
==
Reinei %("mi de%chid(/
e
1 Reine e %u%$ o n+ri,e.te pe i%)eth/
1 Atunci$ n"ar 'i mai )ine %( m( urc la i%)eth F
8rime,dia o pndea din toate p(r&ile pe Valerie$ care
pre!(znd o e6plica&ie cu Cre!el$ nu !oia %("l ai)( p
e
:
Hulot n camera ei$ de unde ar 'i putut auzi tot/// i )ra"
zilianul a.tepta %u%$ la i%)eth/
1 A.a %nte&i !oi )(r)a&ii$ i %pu%e Valerie lui Hulot
cnd !( tr(%ne.te ce!a prin cap$ %nte&i n %tare %( da&i
'oc ca%elor ca %( pute&i intra/ i%)eth e"n a.a hal c( nu
te poate primi/// Te temi c"ai %( prinzi un +uturai a.tep"
tnd pe %trad( F/// Hai$ du"te/// %au de nu$ )un( %eara 3
1 a re!edere$ domnilor$ ro%ti )aronul cu !oce tare/
Atin% n amorul %(u propriu de mo.nea+$ Hulot !ru
%( dea do!ad( c( mai putea 'ace pe tinerelul z()o!ind
n %trad( n a.teptarea momentului potri!it$ .i de aceea
plec(/
<arne''e ur( noapte )un( %o&iei$ lundu"i amndou(
minile cu un +e%t pre'(cut de a'ec&iune/ Valerie %trn%e
ntr"un anumit 'el mna )(r)atului ei$ ceea ce n%emna*
5cap("m( de Cre!el/
1 Noapte )un($ Cre!el$ %pu%e atunci <arne''e$ %per
c( n"o %( %tai mult cu Valerie/ A 3 %nt +elo%/// m"a apucat
trziu$ dar nu"mi trece/// .i"am %( !in %( cercetez dac(
ai plecat/
1 A!em de di%cutat a'aceri$ dar nu %tau mult$ zi%e
Cre!el/
1 Vor)e.te ncet 3 Ce dore.ti de la mine F ntre)a
Valerie %chim)nd tonul .i pri!indu"l pe Cre!el cu mu
=
4
drie .i di%pre&/
Intlnind pri!irea aceea tru'a.($ Cre!el$ care !oia %a
%e arate +roza!$ 'iindc( i '(cea %er!icii uria.e Valeriei/
de!eni iar(.i umil .i %upu%/
1R Brazilianul acela/$/
b"re!el$ n%p(imntat de pri!irea 'i6( .i di%pre&uitoare
Val
eriei$ %e opri a
!
GG/ Ei .i FRRR
ro%tl

ea
"
/G" V(rul///
4GGG ,%'u"i !(rul meu$ r(%pun%e ea/ E !(rul meu pentru
ranul <arne''e .i n ochii lumii/ Chiar de ar 'i amantul
n n"ai nici un drept %("mi 'aci !reo mu%trare/ Un
ne"4V%tor care cump(r( o 'emeie ca %( %e r(z)une pe
un Wltul e mai de di%pre&uit$ cred eu$ dect cel ce
cump(r( din dra+o%te/ #(r( %( 'ii ndr(+o%tit de mine 1
numai oentru c( eram amanta domnului Hulot 1 m"ai
cump(rat$ cum &i cumperi un pi%tol ca %("&i omori
potri!nicul/ Eram 'l(mnd($ am primit 3
1Alt'el ne"a 'o%t tocmeala$ '(cu Cre!el$ n care %e
trezi ne+u%torul/
GG A 3 !rei ca )aronul %( a'le c( tr(ie.ti cu amanta
lui ca %( te r(z)uni de r(pirea Ao%ephei F/// Ce ,o%nic
e.ti3 8retinzi c( iu)e.ti o 'emeie$ o a%emuie.ti cu o du"
ce%( .i !rei %"o dezonorezi 3 9a$ dra+ul meu$ ai dreptate *
eu nu %nt Ao%epha/ #emeiu.c( a%ta are cura,ul %(".i dez"
!(luie in'amiile$ pe cnd eu %nt o ipocrit($ care ar merita
%( 'ie )iciuit( n pia&a pu)lic(/ 9ar$ !ai 3 Ao%epha e ocro"
tit( de talentul .i a!erea ei/ 5in+ura mea pa!(z( e
one%titatea$ c(ci mai %nt nc( o )ur+hez( onora)il( .i
!irtuoa%( - dac( pro!oci n%( un %candal$ ce m( 'ac eu F
9ac( a. 'i )o+at($ mai treac("mear+( 3 9ar n"am mai
mult de cinci%prezece mii de 'ranci !enit$ nu"i a.a F
1 <ult mai mult$ zi%e Cre!el$ acum dou( luni &i"am
du)lat economiile pla%ate n 0Orlean%4
=I@
/
1 E lucru .tiut c( la 8ari% e.ti/ %timat numai dac( ai
un !enit de la cincizeci de mii de 'ranci n %u%$ .i dum
neata nu po&i %( cumperi cu )ani con%idera&ia pe care
a. pierde"o/ Ce !oiam eu F %( a,un+( <arne''e .e' de
)irou$ ar a!ea o lea'( de .a%e mii de 'ranci/ Are dou(zeci

=
.ap,e de ani de %er!iciu$ .i pe%te trei ani$ dac( moare$
l
A
CGG

r
(mne o pen%ie de o mie cinci %ute de 'ranci/ Iar
nl
neata
:
du
8
a
ce"&i d(ruie%c din plin tot ce dore.ti$
lai'tuit de 'ericire$ nu po&i a!ea r()dare 3/// i pretinzi
ca m( iu)e.ti 3 e6clam( ea/
8 ee Chiar dac( am 'o%t intere%at la nceput$ m(rturi%i
re!el$ p
e

ur r na

am

a
,
un%
Iucria dumitale/ &i )a&i ,oc
Inirna
mea$ m( zdro)e.ti$ m( z(p(ce.ti$ .i eu te iu)e%c
m
n"am iu)it niciodat(/ Valerie$ te iu)e%c ca pe
Cre.tine/
GG ;6 UUC==
G?66i6ua/ rienri m( iu)e.te$ e n m
zdro)ea%c( ca pe o mu%c( numai la un %emn
Hulot m( iu)e.te$ pentru mine .i la%( %o&i a : 4
mizerie/ Hai$ arat("te )un p(rinte A".tren+(riile
dumitale$ di%pui d
n a'ar( de a!erea pe care o $ 0!"/ / ZU/U$ ,
^
nu te + nde.t i dect cum %("i nmul & e.ti / / /
1 N"o 'ac dect pentru tine$ Valerie$ &i pun Ha pi
ci oare ,um(tate 3 %tri +( el c(z nd n +enunchi /
1 Cum a.a F Tot aici e.ti F %e r(%ti %lutul de <ar
ne''e ap(rnd nt r"un hal at de ca%(/ Ce 'ace& i F
1R mi cere iertare$ dra+($ 'iindc( mi"a '(cut pro"
puneri in%ult(toare/ V(znd c( nu m( poate cuceri cu
ni ci un chip$ domnului i"a t r(%nit pri n +nd %( nia
cumpere///
Cre!el ar 'i !rut %( di%par( n pi!ni&($ printr"o trapa$ ca la teat ru/
1 Ridic("te$ dra+( Cre!el$ %pu%e zm)ind IV
c(ci e.ti cara+hio%/ V(d$ dup( chipul Valeriei$
ni ci o prime,die pentru mi ne/
1 9u"te la culcare .i dormi lini.tit$ r(%pun%e
<arne''e/
1 Ct e de de.teapt( 3 +ndi Cre!el$
'ermec(toare 3 <( %al!eaz( 3
=L> R
primarul i e
cu cte!a
AaC
W" 8un totul pe numele t(u 3 relu( el/
GGA%ta zi c .i eu i u)ire$ i .opti Valeri e la ureche/
Atunci$ dra+o%te pentru dra+o%te/ Hulot e ,o%$ n %trad(/
5t( i :a.teapt($ )ietul mo.nea+$ %( pun o luminare la a
din 'ere%trele dormitorului meu$ ca %( %e poat( ntoarce
- &i dau !oie %("i %pui c( te iu)e%c numai pe tine$ n"are %(
te cread( nici n ruptul capului$ du"l n %trada 9auphin$
cople.e.te"l cu do!ezi$ &i dau !oie$ &i porunce%c chiar/
#oca a%ta m( plicti%e.te$ m( dez+u%t($ nu"l l(%a %("&i
%cape$ &ine"l toat( noaptea n %trada 9auphin$ cHnnuie.te"l
)ine de tot$ r(z)un("te c( &i"a r(pit"o pe Ao%epha/ Are
%( moar($ poate$ dar i %al!(m %o&ia .i copiii de la o
ruin( n%p(imSnt(toare/ 9oamna Hulot lucreaz( ca %(
poat( tr(i 3///
1 Vai 3 )iata 'emeie 3 e n+rozitor 3 e6clam( Cre!el$
p(trun% deodat( de %entimente +eneroa%e/
12 9ac( m( iu)e.ti$ Cele%tin$ i %pu%e ea nceti.or la
ureche$ atin+ndu"i"o cu )uzele$ opre.te"l$ c(ci alt'el %nt
pierdut(/ <arne''e a de!enit )(nuitor$ .i Hector are
cheia de la poart( .i !rea %( %e ntoarc( 3
Cre!el o cuprin%e pe doamna <arne''e n )ra&e .i
plec( n culmea 'ericirii/ Valerie l n%o&i dr(+(%toa%(
pn( n capul %c(rii$ apoi$ ca !r(,it($ co)or pn( la pri"
mul eta, .i l petrecu mai departe$ pn( ,o%/
1 9ra+a mea Valerie$ ntoarce"te 3 Nu te compro"
mite 'a&( de portari/// 9u"te$ !ia&a .i a!erea mea &i
apar&in/// 8leac($ duce%a mea 3
2 9oamn( Oli!ier 3 %tri+( nceti.or Valerie dup( ce
%e
nchi%e u.a/
ee Cum 3 dumnea!oa%tr( aici$ doamn( 3 '(cu doamna
Oh!i%r uluit(/
1 8une z(!oarele .i %u% .i io% la poart( .i nu mai
de%
]Pide nim(nui/ L" Bine$ doamn(/
a!oarele 'iind pu%e$ doamna Oli!ier po!e%ti necarea
de corup&ie pe care .i"o n+(dui%e naltul 'unc"
lar

'
at( de
ea/
e4 Te"ai purtat ca un n+er$ %cumpa mea Oli!ier$ dar !or)im
mine de%pre a%ta/ lin+
mma
m
te
meu
c nu%
1
e pur .i
pup( ce <arne''e intr( n camera lui p
lu( m&nnile Valenei .i i le %(rut($ umezindu:"le
Vaierie z)ura ca o %(+eat( ptn la eta,ul al tre
*
,
cioc(ni u.or de trei ori la u.a i%)ethei .i %e nt
I
n apartamentul ei$ dnd ordine domni.oarei Reine R W
niciodat( o 'emeie nu %cap(:prile,ul de a %e de%'(ta cuW:
<onte% proa%p(t %o%it din Brazilia/
u
"
$$Ei$ dr(cie 3 Numai 'emeile de lume %nt n %iare
iu)ea%c( a%t'el 3 .i zi%e Cre!el/ Cnd co)ora %cara i
Un
'"
a
nnd"o cu pri!irea ei$ parc( o atr(+eam dup( mine/ N,:
nu m"a. mai uita la Ao%epha 3 %tri+( 'o%tul comi%"!oia,or
Ah$ Ao%epha e o tinichea 3 Ce"am %pu% F tinichea F 9um
aezeule 3 %nt n %tare$ ntr"o )un( zi$ %( %cap !or)a a%ta
la Tuilerie%/// Nu$ dac( Vaierie nu"mi 'ace educa&ie$ n/
o
%( a,un+ nimic/ Eu$ care &in atta %("mi dau aere de mare
%enior/// Ah 3 ce 'emeie :/ Cnd mi arunc( o pri!ire t("
ioa%($ m( cutremur de parc( mi"ar trece un cu&it prin
m(runtaie/// Ce +ra&ie 3 ce inteli+en&( 3 niciodat( Ao%epha
nu m"a tul)urat n a.a m(%ur(/ i ce 'armece nenchi"
puite 3/// Aha$ iat( .i omul meu 34
8rin )ezna din %trada Ba);lone$ el z(ri%e %tatura
nalt( .i pu&in nco!oiat( a lui Hulot$ %trecurndu"%e de"a
lun+ul +ardului de %cnduri al unei ca%e n con%truc&ie$
.l %e du%e de"a dreptul la el/
1 Bun( diminea&a$ )aroane$ c(ci a trecut de miezul
nop&ii$ dra+ul meu 3 Ce dracu 'aci aici F/// Te plim)i pe
ploaia a%ta m(runt( .i dr(+(la.( F a !r%ta noa%tr( nu"i
tocmai potri!it/ Vrei %("&i dau un %'at )un F 5( ne n-
toarcem 'iecare aca%(/ #iindc($ ntre noi 'ie !or)a$ n"ai
%( !ezi nici o lumin( la 'erea%tr(/
Auzind ultimele cu!inte$ )aronul %im&i c( a!ea .aizeci .i
trei de ani .i c( paltonul i era ud/ 12 9ar cine &i"a %pu%
F/// ntre)( el/ 1 Vaierie$ )inen&ele%$ Vaierie a noastr,
care !rea %( 'ie numai a mea. 5ntem chit$ )aroane$ ne
putem lua iar(.i la ntrecere$ oricnd !rei/ N"ai de ce %(
te %uperi$ .tii c( mi"am rezer!at dreptul de a"mi lua
re!an.a$ a. ne"a 'o%t n!oiala - &i"au tre)uit trei luni ca %(
mi"o %ui ] pe Ao%epha$ eu &i"am luat"o pe Vaierie n/// 5(
nu m
ai
!or)im de%pre a%ta$ continu( el/ Vreau %( 'ie
numai mea/ 9ar !om r(mne tot att de )uni prieteni/
1 Nu +lumi$ Cre!el$ r(%pun%e )aronul cu o !o
%u+rumat( de 'urie$ e che%tie de !ia&( .i de moarte
1 Ia te uit($ cum o iei 3/// Baroane$ nu"&i mai
aminte ce mi"ai %pu% n ziua n care %"a c(%(torit
180
M 5e cade ca doi crai )(trni ca noi %( %e certe
4 2 P2" F A.a 'ac numai )(canii$ oamenii de
Hot(rt lucru$ noi %ntem %til re+en&($ hain(
8ompadour$ %ecolul al QVIII"lea$ ct %e poate
Richelieu$ rocaille$ .i"a. putea %pune$ 8iai-
Cre!el .i"ar
'i
putut n.ira mult( !reme cuno.tin&ele
rar
e$ c(ci )aronul l a%culta precum a%cult( %urzii 2d
ncep a %urzi/ V(znd$ la lumina 'elinarului$ c( 'a&a
4!alului %(u %e '(cu%e al)($ n!in+(torul %e opri/ 9up(
declara&iile doamnei Oli!ier$ dup( ultima pri!ire a Vale"
r
iei toate ace%tea erau pentru )aron ca o lo!itur( de
tr(%net/
GG 9oamne 3 nu %e +(%eau de%tule 'emei n 8ari% F///
ro%ti el n %'r.it/
1 A.a am zi% .i eu cnd mi"ai luat"o pe Ao%epha$ i
ntoar%e !or)a Cre!el/
1 A%cult($ Cre!el$ nu"i cu putin&(/// 9("mi o do
!ad( 3/// Ai o cheie$ ca mine$ ca %( intri F
i )aronul$ a,un% n 'a&a ca%ei$ !r cheia n )roa%c(/
V(zu n%( c( poarta r(mne n&epenit($ ncerc( zadarnic
%"o urnea%c(/
1 Nu mai 'ace +(l(+ie$ noaptea$ %pu%e lini.tit Cre!el/
Eu$ )aroane$ am chei mai )une dect ale dumitale/
1 9o!ezi 3 do!ezi 3 repet( )aronul nne)unit de
'urere# : :
1 Vino %( &i le ar(t$ r(%pun%e Cre!el/
i"l du%e pe )aron$ a.a cum l n!(&a%e Valerie$ %pre
chei$ prin %trada Hillerin"Bertin/ Nenorocitul con%ilier
de %tat mer+ea$ cum mer+ ne+u%torii n a,unul zilei cnd
tre)uie %(".i depun( )ilan&ul - '(cea tot 'elul de pre%u"
puneri ca %( a'le pricina depra!(rii a%cun%e n adncul
%uiletului Valeriei .i %e credea !ictima unei mi%ti'ic(ri$
Wrecndpe 8odul re+al$ .i !(zu !ia&a att de de.art( .i
n "
5
t
"W
a
Pt de ncurcat( n complica&iile 'inanciare/ "
c
/ W
u

c
t pe ce %( %e la%e du% de +ndul r(u de a"l
8
3
I
W
e
pe
Cre!el n ap( .i apoi de a %e arunca .i el/
n
;"":
un
Jnd n %trada 9auphin$ care pe !remea aceea tite
l
p
e5
W P
nc
W l(r+it($ Cre!el %e opri n 'a&a unei por"aV)p
priita d(dea %pre un coridor lun+$ pa!at cu dale
5=
ne]Lr e
: alc(tuind un 'el de peri%til$ la cap(tul
%e
a'lau o
%car( .i o +heret( de portar$ luminnte curte mic(
interioar($ cum %nt attea la 8ari%/
181
Curtea$ care de%p(r&ea ca%a de proprietatea !ecin(
era ca toate celelalte$ c(ci a!ea o parte mai rnare %i
mai mic(/ C(%u&a lui Cre!el$ c(ci el era propri
e
t
a!ea o ane6( cu un acoperi. de %ticl($ cl(dit( p
e
',
nul !ecin$ cu condi&ia n%( de a r(mne c.ti+at( terW
=T
:
lui/ Era complet a%cun%( de +hereta portarului ., B, $
u
4
.itura %c(rii/
le
4
Cl(direa acea%ta %er!i%e mult( !reme uneia dintZ
cele dou( pr(!(lii de la %trad( drept ma+azie$ )irou/
5
)uc(t(rie/ Cre!el nu mai nchina%e n%( cele doua n:
c(peri de la parter$ .i 7rindot le pre'(cu%e ntr"o A(%ur
'(cut( cu economie/ 5e putea intra acolo n deli( m_
duri * %au prin pr(!(lia unui ne+u%tor de mo)ile$ c(ruia
Cre!eH i"o nchiria ie'tin dar cu luna$ ca %("3 ai)( h
mn( n caz c( %e do!edea indi%cret$ %au printr"o u.(
din zidul coridorului$ de%tul de a)il a%cun%( ca %( ',
e
aproape in!izi)il(/ Apartamentul ace%ta mic ce cuprin"
dea o %u'ra+erie$ un %alon .i un dormitor$ luminat prin
partea de %u%$ %ituat ,um(tate pe terenul !ocinului$
,um(tate pe cel al lui Cre!el$ r(m(%e%e cu totul %ecret/
n a'ar( de ne+u%torul de mo)ile de ocazie$ locatarii nu
.tiau de e6i%ten&a ace%tui mic paradi%/ 8ort(rea%a$ pl("
tit( ca %( 'ie complicea lui Cre!el$ era o )uc(t(rea%(
e6celent(/ 9omnul primar putea deci %( intre n c(%u&a
lui practic( .i %( ia%( la orice or( din noapte$ '(r( a %e
teme de nici un 'el de %piona,/ n timpul zilei$ o 'emeie$
m)r(cat( ca orice parizian( atunci cnd %e duce dup(
cump(r(turi .i narmat( cu o cheie$ nu ri%ca nimic !e"
nind la Cre!el - cerceta mar'a de ocazie$ %e tocmea .i
intra %au ie.ea din pr(!(lie '(r( %( trezea%c( nici o
)(nuial($ dac( o ntlnea cine!a/
9up( ce Cre!el aprin%e candela)rele din dormitor$
)aronul r(ma%e uimit de lu6ul plin de +u%t .i cochet
de acolo/ #o%tul ne+u%tor de par'umuri i d(du%e mna
li)er( lui 7rindot$ .i )(trnul arhitect %e ntrecu%e
printr"o crea&ie n +enul 8ompadour care$ de alt'el$
co%ta%e .aizeci de mii de 'ranci/
1 Vreau$ i %pu%e%e Cre!el lui 7rindot$ ca o duce%a
intrnd aici %( r(mn( uimit( 3 N(zui%e %(".i alc(tuia%c(
cel mai 'rumo% Eden parizian$ unde %"o ai)( pe E!a l
ulr
'emeia de lume$ Valerie a lui$ duce%a lui/
1 5nt dou( paturi$ i %pu%e Cre!el lui Hulot ara"
tndu"i un di!an din care %e putea %coate un pat$ a%a
cU
182

%er
tarul unui %crin/ Iat( unui$ cel(lalt e n camer($
petrece noaptea aici amndoi/
''
=
9o!ezile 3 '(cu )aronul/
pre!el lu( o luminare .i".i du%e prietenul n dormi"
unde Hulot !(zu$ pe o canapelu&($ un capot %plen"
rd al "Valeriei$ pe care ea l pu%e%e .i n %trada Van"
u caW%( %e '(lea%c( cu el nainte de a"l purta n c("
ne
/ :o,' Cre!el/ 8rimarul pu%e n mi.care mecani%mul
5
ecret al unei mo)ile dr(+u&e lucrate n mozaic de lemn$
5
urnit( fericiiea zilei, %cotoci$ lu( o %cri%oare .i i"o n"
tin%e )aronului *
1Uite$ cite.te/
Con%ilierul de %tat citi urm(torul )ile&el %cri% cu
creionul*
*-ai cut s te atept de=eaba, cotoiule ) 9u se cu-
vineDca o iemeie de ran=ul meu s-l atepte pe un fost
ne=ustor de parfum"i. 9-am =sit nici masa pre=tit,
nici i=ri. -i s mi-o plteti.
1Nu"i %cri%ul ei F
1 9oamne 3 e6clam( Hulot a.ezndu"%e cople.it/
V(d )ine c("% lucrurile ei$ %cu'i&a$ papucii/// Ah$ a%ta///
.i de cnd F
Cre!el '(cu un %emn c( n&ele+e .i %coa%e un teanc
dehrtii din %crinul de mozaic/
1tpte$ dra+( 3 am pl(tit antreprenorii n decem
)rie =>?>/ Am inau+urat c(%u&a a%ta delicioa%($ cu dou(
luni nainte$ n octom)rie/
Con%ilierul de %tat .i plec( 'runtea/
1Cum dracu 'ace&i F doar .tiu cum .i ntre)uin
&eaz( timpul cea% cu cea%/
0 1 9ar plim)(rile la Tuilerie%/// %pu%e Cre!el 're"
cmdu".i minile cu %ati%'ac&ie/ : Ei F/// '(cu Hulot
n(ucit/
1 8retin%a ta prieten( %e duce la Tuilerie% zicnd c(
%
e plim)( de la ora unu pn( la patru$ .i hop 3 cit ai
,,W8i e aici/ Cuno.ti comediile lui <oliere F Ei )ine$
a
roane$ nu"i nimic nchipuit n per%ona,ul pe care"l
re
8re
M
in&i/
Nemaia!nd nici o urm( de ndoial($ Hulot %e cu"
nd( ntr"o t(cere %ini%tr(/ Cata%tro'ele ndeamn( la
O\o'i
e 'irile inteli+ente .i tari/
=>?
9in punct de !edere moral$ )aronul era ca u
n
r(t(cit noaptea ntr"o p(dure/ T(cerea"i po%omorit( V4/
'(&i.area lui ,alnic( l nelini.tir( pe Cre!el$ care W
dorea moartea cola)oratorului %(u/ W
1 Cum &i %puneam$ dra+($ %ntem chit$ %( pon!
de la nceput/ Ce zici$ !rei %( ne lu(m la ntrecer
=
4":
Care pe care 3
&
1R 9e ce oare$ %e ntre)( Hulot !or)ind cu %ine n
%u.i$ din zece 'emei 'rumoa%e cel pu&in .apte %nt %tr2:4
cate F :
4
Baronul era prea di%tru% ca %( +(%ea%c( dezle+area
pro)lemei/ #rumu%e&ea e%te cea mai mare dintre toate
puterile omene.ti/ Orice putere ne%t(!ilit($ nen'rnat(
tiranic($ duce la a)uzuri$ la ne)unie/ Ar)itrarul e%te de"
men&a puterii/ a 'emeie$ ar)itrarul e%te 'antezia/
1 N"ai de ce %( te pln+i$ %cumpul meu con'rate$
c(ci ai 'emeia cea mai 'rumoa%( .i mai !irtuoa%(/
1 mi merit %oarta$ .i %pu%e Hulot$ mi"am ne%ocotit
%o&ia$ o 'ac %( %u'ere$ .i ea e un n+er 3 O$ %(rmana mea
Adeline$ e.ti r(z)unat( ndea,un% 3 5u'er( %in+ur($ n
t(cere$ ar tre)ui %("i cad la picioare$ merit( dra+o%tea
mea$ ar tre)ui/// c(ci e nc( 'ermec(toare$ al)($ a nti
nerit - parc("i o copil(/// i %"a mai pomenit !reodat(
o 'emeie mai tic(loa%($ mai mr.a!( .i mai nele+iuit(
dect Valerie F
1 E o nemernic($ r(%pun%e Cre!el$ o tic(loa%( ce:"ar
merita %( 'ie )iciuit( n pia&a ChStelet - dar dac( noi$
dra+ul meu Canillac
=IT
$ am r(ma% +en hain( al)a%tr($
mare.al de Richelieu$ 8ompadour$ du Barr;
=IL
$ %trica&i .i
ct %e poate de %ecolul al QVIII"lea$ n %chim) nu mai
e6i%t( poli&ie de mora!uri/
1Cum po&i %( te 'aci iu)it F %e ntre)( Hulot '(r(
%("l a%culte pe Cre!el/
1 E o pro%tie din partea noa%tr( %( !rem %( 'in
=
iu)i&i$ di:a+ul meu$ zi%e Cre!el$ putem cel mult %( 'inF
tolera&i$ c(ci doamna <arne''e e de o %ut( de ori mai
%tricat( dect Ao%epha///
1 i ct e de ne%(&ioa%( 3 <( co%t( o %ut( nou(zeci
.i dou( de mii de 'ranci 3/// e6clam( Hulot/
1 i cte centime F ntre)( Cre!el cu o)r(znicia
'inanciarului$ +(%ind c( %uma era un 'leac/
1 5e cunoa.te c( n"o iu)e.ti$ ro%ti cu
)aronul/
184
%(turat pn("n +t$ '(cu Cre!el$ c(ci i"am
Eu rn
e4 cte trei %ute de mii de 'ranci 3///
dat
9ar unde F
Unde %e duc at&ia )ani F ntre)( )a"
el lundu".i capul n mini/
r
9ac( ne"arn 'i n&ele%$ ca pu.tii
"
n
( ca %( ntre&in( o tr'( de doi
)ani$ ne"ar 'i co%"
tat
GW Bun( idee 3 replic( )aronul$ dar tot ne"ar 'i n.e"
c(ci$ ia %pune$ prietene$ ce crezi de )razilian F///
la
:WG Ah 3
a
i dreptate$ !ulpe )(trn($ %ntem tra.i pe
'oara ca ni.te/// ac&ionari 3/// %pu%e Cre!el/ A%emenea
'emei %nt un %oi de comandite 3
GGVa %( zic($ r(%pun%e )aronul$ ea &i"a po!e%tit
de%pre lumina de la +eam F///
1 <o.ulic($ urm( Cre!el lundu".i pozi&ia militar($
ne
"a ,umulit pe amndoi 3 Valerie e o/// <i"a %pu% %( te
&in aici/// E limpede/// l are pe )razilianul ei/// A 3 m(
lep(d de ea$ c(ci chiar de"ai &ine"o de mini$ tot ar iz)uti
%( te n.ele cu picioarele I E o tic(loa%( 3 o %tricat( 3
1 <ai ,o%nic( dect o pro%tituat($ ad(u+( )aronul/
Ao%epha$ Aenn; Cadine a!eau dreptul %( ne n.ele$ c(ci
ele %nt de me%erie 3
1 i mai 'ace pe %'nta$ pe mirono%i&a 3 %tri+( Cre!el/
A%cult($ Hulot$ ntoarce"te la ne!a%t("ta$ c(ci a'acerile
tale nu %tau prea )ine$ a nceput %( %e !or)ea%c( de%pre
ni .te poli& e pe care le"ai dat unui c(m(t ar de mna a
doua$ care are %pecialitatea de a mprumuta )ani 'e
meilor de mora!uri u.oare$ un oarecare Vau!inet/ Ct
de%pre mine$ m"am lecuit de 'emei di%tin%e/ 9e alt'el$
la ;r%ta noa%tr($ ce ne!oie mai a!em de a%emenea 'e"
pieiu.ti$ care$ drept %("&i %pun$ nu %e poate %( nu ne
n.ele F Ai p(rul al)$ )aroane$ .i din&i 'al.i/ Eu parc"a.
=

5
,
len

=I
p/ O %( m( apuc %( %trn+ )ani/ Banul nu te n"$ /
8kc( Vi%teria nu %e de%chide dect din .a%e n .a%e i
nic
T"
n

%
/
chim)
ti d( do)nzi$ pe cnd 'emeii ace%teia 7uh
Tt
P do) nzi/ / / Cu ti ne$ %cumpul meu con'rat e$
I
TWtta$ !echiul meu complice$ a. mai putea accepta
CUm

%
W
z
P
c

F"
4 'i'V
zcc
'i
c
S: dar cu un )razilian
=>N
Eu
care pun mn( de

m

%
W
z
P
c

F"
4 'i'V
zcc
'i
c
S: dar cu un )razilian
p
ec
F
a
duce$ poate$ din &ara lui produ%e coloniale %u%"
eee #emeia$ %pu%e Hulot$ e o 'iin&( ine6plica)il(3
m
i: V e6plic$ zi%e Cre!el$ noi %ntem )(trni$
ul e tn(r .i 'rumo%/// )ra
'!' I
1!"Wo$ ia ni.te '(pturi (uc B, e
GGGG/ W uu ie mai !ezi dez)r(cndu"%e$ '(cn
%eara crlion&ii .i pri!indu"ne printre de+ete cu un :
)et cochet cnd .i pun p(rul pe moa&e$ cu toate r
rile$ minciunile lor .i preten&iile c( nu le iu)im de
cnd ne !(d hrtui&i de +ri,i$ .i n!e%elindu"ne n
c
-$ /4
tuturor necazurilor F
!
"
1 9a$ te cred 3 e %in+urul lucru pl(cut din !iat4 %e
n%u'le&i Cre!el/ Ah cnd &i zm)e.te o mutri.oa :R .i
auzi o !oce * 0Ah$ %cumpule$ de"ai .ti ce dr(+u& e.tr Eu
nu %nt ca celelalte 'emei$ care %e dau n !nt dup:
tinerei cu &(c(lie$ ni.te lichele cu &i+ara n +ur( .i +
ro
/
%olani ca ni.te %lu+i 3 C(ci tinere&ea e de o o)r(znicie3
Intr($ %pun )un( ziua .i"&i ntorc %patele/// 9e.i m( )("
nuie.ti c("% cochet($ pre'er ace%tor muco.i pe oamenii
de cincizeci de ani$ c(ci %nt %tatornici .i de!ota&i$ ace.tia
.tiu c( o 'emeie nu"i u.or de cucerit .i ne pre&uie%c$ lat(
de ce te iu)e%c$ tlharule 3///4 i".i nto!(r(.e%c
ace%te m(rturi%iri cu tot %oiul de 'a%oane .i de dr(+("
l(.enii$ de/// A 3 %nt 'al%e ca pro+ramele prim(riilor$
1 Ade%ea$ minciuna pre&uie.te mai mult decSt ade!(rul$
%pu%e Hulot amintindu".i cte!a %cene ncSnt("toare
e!ocate de pantomima lui Cre!el$ care o maimu&(rea pe
Valerie/ <inciuna$ e.ti %ilit %"o .le'uie.ti$ %( co.i
paiete pe co%tumul ei de teatru///
1 i apoi$ ce mai la deal la !ale F <incinoa%e$ dar
tr(ie.ti cu ele$ a%ta"i 3/// zi%e Cre!el cu )rutalitate/
1 Valerie e o zn($ e6clam( )aronul$ te pre'ace ca
prin 'armec din )(trn n tn(r/ $
1 9a$ urm( Cre!el$ e o .erpoaic( ce"&i %cap( prin&iP
B
de+ete - dar cea mai ncnt(toare .erpoaic(/// al)( AZ :
dulce ca zah(rul 3/// h(zoa%( ca Arnal
=IJ
$ .i cte nu n(%
coce.te 3/// 03
1 n pri!in&a a%ta$ a.a e/ E +roza! de %pirituala:
%tri+( )aronul uitnd cu totul de ne!a%t("%a/ /
Cnd %e culcar( cei doi con'ra&i erau cei mai o
prieteni din lume$ amintindu".i pe rnd de toate W
arI
,^
e
cele
Valeriei$ intona&iile +la%ului$ lin+u.elile$ +e%tur :
n(z)tiile$ %c(p(r(rile %piritului ei$ cele ale inimii/ W era
mare me.ter( n arta dra+o%tei$ a!ea a!ntun $
nunate$ ca tenorii care cnt( aceea.i arie ntr"o zi D
)ine dect n alta/ i amndoi adormir( le+(na&i =>T

zi diminea& a$ la ora nou($ Hul ot
tre)ui a %( la mini%ter$ Cre!el a!ea tre)uri la &ar(/
Ie.ir(
e

eun
($ .i Cre!el i ntin%e )aronului mna
%punndu"i *
''l
8GG ,i'
u
ne purt(m pic($ nu"i a.a F c(ci nu
ne mai +n"
nici unul la doamna <arne''e/ GG A 3 %"a %'r.it 3
r(%pun%e Hulot '(cnd o mutr(
%cr)it(
a ora zece .i ,um(tate$ Cre!el urca ntr"un %u'let
c(rile ce duceau %pre apartamentul doamnei <arne''e/
7(%i pe 'iin&a tic(loa%($ pe ncnt(toarea %iren($ n cel
mai cochet ne+li,eu din lume$ %a!urnd )un(t(&ile unui
,e,un ale% n to!(r(.ia )aronului Henri <onte% de
<onte,ano% .i a i%)ethei/ 9e.i %im&i ca o lo!itur( de
m(ciuc( la !ederea )razilianului$ Cre!el o ru+( pe
doamna <arne''e %("i acorde o audien&( de dou( minute/
Valerie trecu cu Cre!el n %alon/
r
" Valerie$ n+era.ule$ %pu%e ndr(+o%titul Cre!el$
domnul <arne''e nu mai are mult de tr(it$ dac( !rei
%("]mi r(mi credincioa%($ dup( ce moare$ ne c(%(torim/
7nde.te"te/ Te"am de%cotoro%it de Hulot/// Audec( %in"
+ur( dac( )razilianul poate pre&ui ct un primar al 8ari"
%ului$ un om care$ de dra+ul t(u$ !a lupta %( a,un+( la
cele mai nalte onoruri .i care are o rent( de pe%te opt "
zeci de mii de 'ranci/
1 O %( m( mai +nde%c$ 'u r(%pun%ul ei/ Voi 'i la
ora dou( n %trada 9auphin/ .i !om !or)i atunci * dar 'ii
cuminte 3 .i nu uita de tran%'erul pe care mi l"ai '(+("
duit ieri/
5/
e
ntoar%e n %u'ra+erie$ urmat( de Cre!el$ care %e
'elicita c( +(%i%e mi,locul de a o c.ti+a pe Valerie
numai pentru el$ dar l z(ri pe )aronul Hulot care$ n
l m
8ul acelei %curte con'erin&e$ !eni%e cu acelea.i in"
a
`
Q
& Con%ilierul de %tat ceru$ ca %i Cre!el$ o clip( de
Aiaien&( 9oamna <arne''e %e ridic( din nou ca %(
a
ca n %alon$ %urznd )razilianului$ ca .i cum i"ar 'i
%
8u% * /
\i W
U
$
nne
)unit 3 Ce mai !or$ cnd te !(d aici F
!
(
j
a
lerie$ ncepu con%ilierul de %tat$ dra+( copil($
ui tau e un !(r %u%pect///
'
I
/ / $ : de%tul 3 %tri+( ea t(indu"i !or)a/ <arne''e n"a
m
ciodat($ nu !a 'i %i nici nu mai poate 'i %o&ul meu/
=>L
e!oc(ri i%pititoare .i dia!ole.ti$ luminate
de i
t e
a
"
e
"rile iadului/
'l
aC
/ B,o
.

e
M
a %nt o 'emeie ntre&Tn$ t' n
Cmd

iU)e.te
" WNF Pa
84P34Z /OH////
=
5TW/Z 2KZK$ 0 !W'i5& /K
//// /
!a

%a
zic(/ a%a F r$tW"u" TT $
'le
:
/ G 00/Wli iini"un anumit 'el/ 5( nu ne cert(m$
ncepu iar Hulot cuprin% de di%perare$ o %( !in di%ear(
%( ne n&ele+em/ 1" 9a$ la i%)eth 3///
1 #ie$ %pu%e )(trSnul amorez$ la i%)eth 3/// Hulot .i
Cre!el co)orr( mpreun( pn( n %trad( '(r( %( %coat(
o !or)( - dar a,un.i pe trotuar$ %e pri!ir( .i ncepur( a
rdo cu tri%te&e/
1 5ntem amSndoi ni.te mo.ne+i ne)uni 3/// zi%e Cre!el/
1 e"am dat r(!a. de drum$ %e adre%( doamna
<arne''e i%)ethei$ a.ezndu"%e din nou la ma%(/ 5in
+ura mea dra+o%te e ,a+uarul meu$ numai pe el l iu" I
)e%c .i"l !oi iu)i !e.nic$ ad(u+( ea zm)indu"i lui Henri ,
<onte%/ i%)eth/ dr(+u&($ nu .tii F Henri m( iart( pen" l
tru tic(lo.iile n care m"a tSrSt mizeria/ '
1 E !ina mea$ %pu%e )razilianul$ tre)uia %("&i trimit /
o %ut( de mii de 'ranci///
1 Bietul )(iat 3 e6clam( Valerie$ ar 'i tre)uit sa
munce%c$ dar de+etele mele nu"% '(cute pentru a%ta"
ntrea)"o pe i%)eth/
Brazilianul plec($ %im&indu"%e cel mai 'ericit om di4
8ari%/
5pre prnz$ Valerie .i i%)eth %t(teau de !or)F-4
%plendidul dormitor unde prime,dioa%a parizian(W
A
W
potri!ea ultimele am(nunte ale toaletei$ pe care
Ol=
/
'emeie &ine %( .i le pun( %in+ur( la punct/ Cu u%-3e z
d
!orte$ cu draperiile tra%e$ Valerie po!e%ti pn( n
c

!i
D222/ "W ou"n m%e o renta de treizeci de mii de
'ranci/ <onte% poate 'oarte )ine %( mai a.tepte$ o %( 'ie $
+,un% de 'ericit r(mnnd copilul r(%'(&at/ A.a c($ pe la
treizeci .i trei de ani$ po&i 'oarte )ine$ 'eti&( dra+($ i
9a%trndu"&i 'rumu%e&ea$ %( te m(ri&i cu )razilianul t(u
%i %( ,oci un rol n%emnat cu cei .aizeci de mii de 'ranci
!enit$ mai cu %eam( dac( ai %( 'ii prot eIat de o
mare.al(///
1 9a$ dar <onte% e )razilian$ n"are %"a,un+(
nici
odat( nimic$ o)%er!( Valerie/
1 Tr(im$ zi%e i%)eth$ n epoca drumului de 'ier$ .i
a%t(zi %tr(inii iz)ute%c %( ocupe$ n #ran&a$ %itua&ii nalte/
1 Vom !edea ce"i de '(cut$ r(%pun%e Valerie$ cnd
!a muri <arne''e$ cred c( i %e apropie %'Sr.itul %u'e
rin&elor/
1 Boala a%ta a lui$ care i %e tot ntoarce$ %pu%e i%
)eth$ parc( ar 'i o remu.care a trupului/// Ei$ m( duc la
Horten%e/
1 Bine$ du"te$ n+era.ule$ zi%e Valerie$ .i adu"mi"l
pe arti%tul meu 3 In trei ani de zile %( nu putem noi 'ace
un pa% nainte 3 Ar tre)ui %( ne 'ie ru.ine 3
Dence%la% W Henri %nt %in+urele mele pa%iuni/ Unul e
dra+o%tea$ cel(lalt$ capriciul/
0 1 Ce 'rumoa%( e.ti a%t(zi 3 e6clam( i%)eth apu"
cmd"o de mi,loc .i %(rutnd"o pe 'runte/ <( )ucur .i
eu 4e tot ce"&i place &ie$ de a!erea$ de toaletele tale///
5imt
Ca

artl
nceput %( tr(ie%c cu ade!(rat numai din ziua
n
ca
re am ,urat %( 'im %urori///
/ 5tai$ ti+roaico 3 %tri+( rSzSnd Valerie$ &i"ai pu%
anF
=
3F W
u
P1
nc
( nu te pricepi %( por&i un .al$ dup( trei
tent"
\iie
:
cu

toate

c(
ti"
am

dat
atStea lec&ii$ .i ai pre"
p
%
t:/
a
A
un
Ji doamna mare.al Hulot/// I
u
W&nd +hete de
%a'ian$ cu ciorapi +ri de m(ta%e .i n )V dintr"o
le!antin( %uper)($ cu p(rul piept(nat
andouri$ %u) o p(l(rie 'oarte cochet( de cati'ea nea"
"" Va %( -R W
J

dumi tate
"
mC(
Ki W W
e % t e
: b
( %
8a%e i %)et h pWcSnT<ont e/
cnd eu !in$ ca papa$ cu min +en&e /:///
5( .tii$ atunci$ c( %o&ul t(u n"are %( niciodat(
.e' de )irou .i o'i&er al e+iunii de O
1 A%ta r(mne de !(zut$ r(%pun%e doamna <arne''e
pri!indu"l pe )aron ntr"un anumit 'el/
1 5( nu ne cert(m ncepu ia Hl
p
m+ n
de indul4
( a,
A>5
f'
Z
ce
=>J
i
Au ap(r ut dou( ar t i col e noi n car e )i et ul
L
e
'or 'ecat r(u$ l e"am ci t i t $ '(r( %( i l e mai ar(t $
de%cura,a de tot/ 5tatui a mare.alului <ontcor"
e
q
"P( o lucrare 'oarte %la)(/ Ba%orelie'urile %nt i
poat ( 'i l (udat cu o nemai pomeni t ( per'i "
/////G// lui de ornamenti%t$ nt(rind a%t'el p(rerea
ade!(rata art nu"i de na%ul no%tru 3 <"a cuprin%
dezn(de,dea cnd 5tidmann$ pe care l"am ru+at %("mi
u n( ade!(rul $ mi "a m(rt uri %i t c( era .i el de aceea.i
Srere$ pe care o mp(rt(.e%c to&i arti.tii$ criticii .i
ou)licul/ 09ac( Dence%la%$ mi"a %pu% el$ n +r(din($
nai nt e de ma%($ nu e6pune l a anul o capodoper ($ t re "
)uie %( renun&e l a %culptura monumental( .i %( %e mul "
&umea%c( doar cu e6ecu& ia de +rupuri idili ce$ 'i+urine$
lucr(ri de )i,uterie .i de ar+int(rie arti%tic( 34 5entin&a
acea%ta m"a ndurerat mult$ c(ci Dence%la% n"o !a
accepta niciodat($ 'iind %i+ur de %ine .i a!nd attea idei
'rumoa%e///
1 8e 'urni zori nu"i po&i pl(ti cu i dei$ o)%er!( i % "
)eth$ ct mi "am )(tut +ura repetndu"i a%ta/ / / i pl(t e.ti
cu )ani/ Bani i %e c .ti +( numai cu opere +ata '(cute$
care tre)uie %( 'ie pe pl acul )ur+hezi lor$ ca %( Ie cum"
pere/ C nd e !or)a de e6i %t en& ($ mai mare ' ol o% t ra+e
%culptorul dac( are pe ma%a lui de lucru modele de %'e. "
nice$ de +arnituri de %o)($ de me%e$ dec't un +rup ori o
%t at ui e$ c(ci ori ci ne are ne!oie de a%t 'el de lucruri$ pe
cit( !reme amatorul de +rupuri .i )ani i %(i pot nt rzi a
luni de"a rndul///
1 Ai dreptate$ dra+( i%)eth 3 5pune"i"o$ eu n"am
cura,ul/// 9e altminteri$ cum i zicea Dence%la% lui 5tid "
mann$ dac( %e ntoarce la ornamente$ la %culptura mic($
tre)uie %( renun&e la In%titut$ la marile crea&ii arti%tice$
Yh- n 'el ul ace%t a$ pi erdem .i lucr(ril e de trei %ut e de
''ln de 'ranci la Ver%aille%$ pentru municipiul 8ari%ului F3
pent ru mini %t er/ Iat ( ce p(+u)i m de pe urma acel or
articoleW +roaznice$ %corni te de concuren&ii care !or %(
puna
mina pe comenzile noa%tre/
%Z ee/ i tu &i"ai '(urit alte !i%uri$ mititico 3 ro%ti Bette 2
r
utind"o pe 'runte$ &i nchipuiai c( are %( 'ie un prin&
artelor$ 'runtea %culptorilor/// 9ar a%ta$ !ezi tu$ e
e
zi e/ / / un a%emenea !i% cere un !enit de cinci zeci de ,3
=
W
e
'ranci$ .i !oi n"a!e& i dec t dou( mii patru %ute$
4mp t r(i e%c eu$ t rei mi i dup( moart ea mea/
+r( c(ptu.it( cu %atin +al)en$ i%)eth o lu( pe
dul In!alizilor %pre %trada 5aint"9ominidue$
du"%e dac( Horten%e$ n de%cura,area ei$ chide
n %'r.it %n'D$$i ""R 2:
;)0
a
""""0W ul , )int in %iare de
// / 0/ / ui;e dra+o%t ea lui Dence%la%/ / 4
CC
Hort en%e .i Dence%la% l ocui au ntre+ parterul Un :
ca%e a.ezate n punctul unde %trada 5aint"9ominidue rr
%pre E%planada In!alizilor/ Apartamentul ace%ta$ pe !r
5
muri at t de potri!it cu l una l or de mi ere$ a!ea acum
n'(&i.are pe ,um(tate proa%p(t($ pe ,um(tate o'ilit(
care ar putea 'i numit( toamna mo)ilierului/ Tinerii n/: I
%uratei nu %nt prea +ri,ulii$ .i iro%e%c$ '(r( %(".i dea :
%eama .i '(r( !oie$ lucrurile din ,urul lor$ cum .i iro%e%c I
.i dra+o%t ea/ 8lini de ei n.i.i$ pu& in le pa%( de ziua de '
m i ne$ care a)i a mai t rziu ncepe %( preocupe pe +o% "
podin(/
Cnd %o%i i%)eth$ nepoata ei$ Horten%e$ tocmai %'r"
.i%e %("l m)race pe micu&ul Dence%la%$ pe care"l trimi %e%e
n +r(din(/
1 Bun( ziua$ Bette$ %pu%e Horten%e$ !enind %in+ur(
%("i de%chid( !eri.oarei/
Buc(t(rea%a era plecat( la pia&($ ,upnea%a$ care
'(cea .i pe d(daca$ %p(la/
1 Bun( ziua$ 'eti&o$ r(%pun%e i%)eth m)r(&i.nd"
pe Horten%e/ Unde"i Dence%la%$ i .opti ea la ureche$ ]
plecat la atelier F
1 Nu$ %t( de !or)( cu 5tidmann .i Chanor$ n %alon/
1 Am putea r(mne %in+ure F ntre)( i%)eth/
1R Hai n camera mea/
Camera Horten%ei$ m)r(cat( n per%ian( cu 'lori roz .i
'runze !erzi pe 'ond al)$ %e decolora%e$ ca .i co!orul$
'iind !e.nic )(tut( de %oare/ 8erdelele nu 'u%e%er( %p( late
de mult( !reme/ <iro%ea a 'um de &i+ar("$ c(ci Den" ce%l a%$
%ocot indu"%e acum un prin& al art ei .i 'ii nd
u l
+entilom
nn(%cut$ l(%a %crumul tutunului pe )ra&ele 'otol iilor$ pe
lucruri l e cel e mai de pre&$ ca un )ar)a i u)i t c(r ui a i
e%t e n+(dui t ori ce$ ca un )o+(t a. car di%pre&uie.te
me%chin(ria )ur+hez(/
1 Ei$ haide %( !or)im de necazurile tale$ o ndemn
i%)et h !(z nd c( nepoat a ei cea 'rumoa%( r(mne
a
cut ( n 'ot ol i ul n car e %e cu' unda%e/ 9ar ce ai F cam
palid($ dra+a mea/
=JI
=JA
In ochi i Hort en%ei %e i!i r( ct e!a l acrimi
Bette le %or)i cu pri!irea$ a.a cum )ea pi%ica H!
Iat( pe %curt po!e%tea acel ei luni de miere car
%lu,i$ poate$ drept n!(&(tur( arti.tilor/
e

V%
<unca %piritual($ !n(toarea n %'erele nalte
inteli+en&ei$ e una din cele mai mari %'or&(ri omeneW
T
<eritul +loriei n art($ n&ele+nd prin ace%t cu!nt toV
n'(ptuirile min&ii$ %e datore.te mai ale% cura,ului W
cura, de care omul de rnd ha)ar nu are .i care$ nI '
Un
!a
'i l(murit pentru ntia oar( aici/ m)oldit de: ap( W rea
+roaznic( a mizeriei$ %trunit de Bette ca un cV4 c(ruia
i pui ochelari$ ca %("l mpiedici de a !edemi O dreapta .i"
n %tn+a drumului$ .'ichiuit de 'ata acee4 a%pr($ icoan(
a Nece%it(&ii$ un %oi de ucenic al 9e%tinului$ Dence%la%$
poet .i !i%(tor din 'ire$ trecu%e de la Concep&ie la
n'(ptuirp %(rind$ '(r( %"o m(%oare$ pr+/ pa%tia ce
de%parte cele dou( emi%'ere ale artei/ 5( cu+eti %( !i%ezi$
%( z(mi%le.ti opere 'rumoa%e e o ndeletnicire
ncnt(toare/ 8arc( ai 'uma &i+(ri 'ermecate$ ori ai duce
o !ia&( de curtezan($ ce".i mpline.te toate 'anteziile/
Opera are atunci +ra&ia copil(rea%c($ )ucuria ne)un( ?
z(mi%lirii m)(l%(mate$ a 'lorii .i a %ucului dinainte
+u%tat al 'ructului pr+uit/ Acea%ta e Concep&ia cu !o"
lupt(&ile ei/ Chiar acela care .i poate %chi&a planul
prin cu!inte poate trece drept un om deo%e)it/ n%u.i rea
acea%ta o au to&i arti.tii .i %criitorii/ 9ar %( n'(ptu"ie.ti 3
%( z(mi%le.ti 3 %("&i cre.ti cu mult( cazn( copilul/ %("?
culci dup( ce l"ai ndopat cu lapte n 'iecare %ear($ %("l
%(ru&i n toate dimine&ile cu o nei%to!it( inim( de mam($
%("i %peli murd(riile$ %("l m)raci de %ute de ori cu
h(inu&ele cele mai 'rumoa%e$ pe care el le rSpe mereu$ .i
%( nu te de%cura,ezi de z!rcolirile ace%tei !ie&i n("
!alnice$ %( 'aci o capodoper( n%u'le&it($ care %( !or"
)ea%c( ochilor dac("i %culptur($ inteli+en&ei n literatur(
amintirilor n pictur($ tuturor inimilor n muzic($ a%ta-:
n'(ptuirea .i caznele ei/ <na tre)uie %( 'ie pre+(tita"
+ata n orice clip($ %pre a da a%cultare min&ii/ 9ar nici
mintea nu poate di%pune oricnd de 'acult(&ile %ale crea"
toare$ dup( cum nici dra+o%tea nu poate 'i necurnl:
a
:
9eprinderea a%ta a crea&iei$ nei%to!ita dra+o%te a <
a
G:
ternit(&ii$ care con%tituie e%en&a /mamei `o capodoper(
a
naturii att de )ine n&elea%( de Ra'ael 3C$ in
%' r .i
:
acea%t( maternitate cere)ral($ att de +reu de
:erde cu o nemaipomenit( u.urin&(/ In%pira&ia e pri"
%
e
/ 8 +eniului/ Nu alear+( pe o muchie de cu&it$ ci
plu":
e
A ,n !(zduh$ lundu".i z)orul cu nencrederea
tem("
t +
Die a cor)ilor$ nu"i atrn( un !(l de care poetul
%"o tV
a
t( p,",nde$ coama i e toat( o 'lac(r( .i %e pierde n
5o(rt(ri$ ca minunatele %toluri de 'lamin+o al)i .i tran"
d'irii care 'ac dezn(de,dea !n(torului/ A%t'el$ munca e
lupt( i%to!itoare$ de care %e tem .i pe care o ndr(+e%c
Vumai 'irile tari .i ntre+i .i pe care ea ade%ea le zdro"
)e.te/ Un mare poet al !remurilor noa%tre %punea !or"
u"nd de%pre cazna acea%ta n%p(imnt(toare * 08orne%c
lucrul cu dezn(de,de .i"l p(r(%e%c cu p(rere de r(u/4 Cei
ce nu .tiu$ %"o a'le 3 9ac( arti%tul nu %e a!nt( n opera
%a a%emenea lui Curtiu%
QG
n adncul pr(pa%tiei$ %au ca
o%ta.ul a%upra redutei$ '(r( %( %tea pe +nduri$ dac( nu
lucreaz($ n craterul ace%tui !ulcan$ ca minerul n+ropat
de o %urp(tur($ dac( contempl( +reut(&ile n loc %( le n"
!in+($ una cte una$ urmnd pilda ndr(+o%ti&ilor din
)a%me$ care lupt( necontenit mpotri!a !r(,ilor !e.nic
nnoite$ ca %(".i cucerea%c( prin&e%a$ opera r(mne ne"
de%(!r.it( - piere n 'undul atelierului ori nu mai poate
'i n'(ptuit($ .i arti%tul .i ucide %in+ur talentul/ Ro%%ini
==M
$
+eniu n'r(&it cu Ra'ael$ ne d( o Bpild( iz)itoare * tinere"
&ea"i %(r(c(cioa%( 'a&( de )el.u+ul maturit(&ii/ A%ta"i e6"
plica&ia unei a%t'el de r(%pl(&i$ unui a%emenea trium' .i a
laurilor ce"i ncununeaz( pe marii poe&i .i pe marii +ene"
rali/
Dence%la%$ 'ire !i%(toare$ cheltui%e atta ener+ie pen"
tru a produce$ a n!(&a .i a lucra %u) conducerea tiranic(
a i%'eethei$ nct dra+o%tea .i 'ericirea i prile,ui%er( o
reac&ie$ Ade!(rata %a 'ire ie.i din nou Ia i!eal(/ enea .i
nep(%area$ moliciunea %armatului
==?
.i re+(%ir( n %u'letul
%(u pl(cutele cui)uri din care le alun+a%e nuiaua
da%c(lului/ n primele luni$ arti%tul .i iu)i %o&ia/ Hor"
ten%e .i Dence%la% %e l(%ar( n !oia ncnt(toarelor
,ocuri ale dra+o%tei le+itime$ 'ericite$ ne)une/ Horten%e$
c
ea dinti$ l %cuti pe Dence%la% de orice munc($ mndr(
ca
.i"a n!in% a%t'el %in+ura ri!al($ 5culptura/ <n+ierile
nieii$ de alt'el$ alun+( muza .i n+enuncheaz( nd(r(t"
nic
ia %(l)atic( .i )rutal( a celor ce munce%c/ Trecur(
%trei .a%e$ .apte luni$ .i de+etele %culptorului %e dez"
'ar( %( mai mnuia%c( dalta/ Cnd %e !(zu ne!oit %( %e
8Uce
de lucru$ cnd prin&ul de Di%%em)our+$ pre.edin"
=JM Bette
tele comitetului de %u)%crip&ie$ !oi %( !ad( %tatuia
ce%la% ro%ti cu!ntul %uprem al trnda!ilor* $$9e: m(
pun %erio% pe lucru l! O am(+i pe %cumpa %a H
ten%e cu !or)e n.el(toare$ cu planuri m(re&e de a r
!i%(tor/ 9ra+o%tea Horten%ei pentru poetul ei %pori 2
"trez(rea o %tatuie %u)lim( a mare.alul:4: PP" :
n
) ) )$$i !e p,
9ar n loc de %tatuie$ ap(ru un Dence%la% mititel %i
ncnt(tor/
Cnd Dence%la% tre)uia %( %e duc( la atelierul de la
7ro%"Caillou ca %( mSnuia%c( lutul .i %( realizeze ma"
cheta$ ori era chemat pentru o pendul( a prin&ului$ la
atelierul lui #lorent .i Chanor$ unde %e cizelau 'i+urile$
ori ziua era prea cenu.ie .i ntunecoa%( - azi aler+(turi
dup( tre)uri$ mine o ma%( de 'amilie$ '(r( %( mai pui la
%ocoteal( indi%pozi&iile talentului .i cele trupe.ti .i$ n
%'r.it$ zilele cnd te +iu+iule.ti cu 'emeia iu)it(/ Ca %(
o)&in( an"acheta$ mare.alul prin& de Di%%em)our+ %e !(zu
%ilit %( %e %upere .i %("l amenin&e c("i retra+e comanda/
Numai dup( ne%'r.ite do,eni .i multe !or)e a%pre$ comi"
tetul de %u)%crip&ie iz)uti %( !ad( +hip%ul/ 9up( 'iecare zi
de lucru$ 5tein)ocE %e ntorcea i%to!it$ pln+ndu"%e de
munca aceea de zidar .i de %l()iciunea lui trupea%c(/ n
cur%ul primului an$ mena,ul du%e%e o !ia&( de%tul de m"
)el.u+at(/ Conte%a 5tein)ocE$ ne)un( dup( )(r)atul ei$
'ericit( n dra+o%tea"i mplinit($ l )le%tema pe mini%tru3 de
R(zi)oi - %e du%e la dSn%ul .i"i %pu%e c( operele man nu
pot 'i 'a)ricate ca tunurile .i c( %tatul ar tre)ui %( %e
%upun( poruncilor +eniului$ a%emeni lui udo!ic al
QlV"lea$ #ranci%c I .i eon al Q"lea
GQ
. Biata Horten%e$
creznd c( &ine n )ra&e un #idia%
==N
$ a!ea %l()iciunea
matern( a 'emeii care iu)e.te pn( la idolatrie/ 0Nu te
+r()i$ l %'(tuia ea pe Dence%la%$ de %tatuia a%ta atrn
!iitorul no%tru$ lucreaz( pe ndelete$ '( o capodopera/
Horten%e !enea la atelier/ 5tein)ocE$ ndr(+o%tit$ pierdea cu
ne!a%t("%a cinci ore din .apte$ ca %("i de%crie %tatuia n loc
%"o 'ac(/ In 'elul ace%ta i tre)uir( opt%prezece Aum ca %(
termine lucrarea$ hot(rtoare pentru el/
9up( ce +hip%ul 'u turnat .i lucrarea de!eni o
W
)iata Horten%e$ care mp(rt(.i%e %'or&(rile uria.e :t
%o&ului ei$ a c(rui %(n(tate era zdruncinat( de o)o"l:le
ce 'rn+ trupul$ )ra&ele .i mina %culptorilor$ +(%i c(
5
fra
era minunat( - tat(l ei$ care nu %e pricepea de loc
'D%culptur($ .i )aroana$ la 'el de nepriceput($ a'irmar(
" e o capodoper(/ Chemat 'iind$ .i in'luen&at de ei$ mi"
i%trul de R(z)oi 'u mul&umit de modelul acela izolat$
nrezentat ntr"o lumin( prielnic( .i )ine pu% n !aloare
pe un 'ond de pnz( !erde/ 9ar$ !ai 3 la e6pozi&ia din
=>@=$ indi+narea unanim( %e mani'e%t( prin )at,ocuri .i
huiduieli %trnite de cei care nu !edeau cu ochi )uni ridi"
carea prea +ra)nic( a noului idol/ Cnd 5tidmann !oi %("i
de%chid( ochii prietenului %(u$ 'u n!inuit de +elozie/ Ar"
ticolele din +azete erau pentru Horten%e %tri+(te ale in"
!idiei/ 5tidmann$ )(iat )un$ '(cu %( apar( alte articole$
n care criticile erau com)(tute .i n care %e ar(ta c($ de
la lucrarea n +hip% .i pn( la opera n marmur($ mai
inter!in multe modi'ic(ri .i c( nu 'u%e%e prezentat( la
e6pozi&ie dect macheta n +hip%/ 0ntre proiectul de
+hip% .i %tatuia e6ecutat( n marmur($ %punea Claude
Vi+non$ o capodoper( poate %( 'ie ciuntit($ iar o lucrare
mediocr( poate de!eni o oper( de !aloare/ 7hip%ul e
manu%cri%ul$ marmura e cartea/4
n doi ani .i ,um(tate$ 5tein)ocE '(cu%e o %tatuie .i
un copil/ Copilul era de o 'rumu%e&e de%(!r.it($ %tatuia
era 'oarte urt(/
8endula prin&ului .i %tatuia acoperir( datoriile tinerilor
n%ur(&ei/ 5tein)ocE %e deprin%e%e %( ia%( n lume$ la
%pectacole$ la Opera italian(/ Vor)ea minunat de%pre 'rt($
n di%cu&iile .i n comentariile critice$ .i p(%tra%e in
lumea )un( 'aima de mare arti%t/ 5nt la 8ari% oameni
de
+eniu care o !ia&( ntrea+( .i iro%e%c talentul n
!or)e$ mul&umindu"%e cu un 'el de +lorie de %alon/ 5tein"
)ocE$ urmnd pilda ace%tor ncnt(tori eunuci$ prindea 8
e
zi ce trece un dez+u%t tot mai mare pentru lucru/ Cnd Via
%(".i nceap( lucrarea$ .i d(dea %eama cte +reut(&i
a!
ea de
ntmpinat$ .i de%cura,area i %l()ea !oin&a/ In%pi"Mu :
ace
a%t( ne)unie a z(mi%lirii intelectuale$ .i lua 9orul
dep(rtndu"%e de amantul ei )olna!/ $ 5culptura$ ca .i arta
dramatic($ e%te cea mai +rea .i tot"
a
ta cea mai u.oar( dintre
toate artele/ Copiezi un mo"u : i Vpera e n'(ptuit($ dar
ca %("i dai %u'let$ %( creezi :8 cnd n'(&i.ezi un )(r)at %au
o 'emeie$ tre)uie %(
=JN
GGe uum CU
L
$/ ee Wiiuidcdmmtea modern( nu %e potri!e.te cu
acea%t( art(/ 9ar mai nti$ cei din !echime au '(cut
%tatui %u)lime n!e%tmntate n ntre+ime$ ca 8olimnia$
Aulia etc$ .i nu %"a +(%it nici a zecea parte din operele lor/
Apoi$ ade!(ra&ii iu)itori de art( n"au dect %( pri!ea%c($ la
#loren&a$ Omditorul lui <ichel An+elo ori$ n catedrala din
<aien&a$ @ecioara lui Al)ert 9iirer$ care a '(cut din a)ano%
o 'emeie !ie ou trei rnduri de !e%tminte$ cu p(rul cel mai
ondulat .i mai %uplu pe care l"a piept(nat !reodat( o
cameri%t(/ Nepricepu&ii %( %e duc( %( le !ad($ .i !or
recunoa.te cu to&ii c( +eniul poate da unei haine$ unei
armuri %au unei rochii un +nd$ %( le d(ruia%c( un trup$
dup( cum omul imprim( n!eli.ului %(u trupe%c caracterul
.i o)iceiurile %ale/ 5culptura e%te realizarea continu( a
'enomenului care n pictur( %"a ntlnit o %in+ur( dat($ .i
anume la Ra'ael 3 9ezle+area ace%tei pro)leme +rele %e
a'l( numai ntr"o munc( nentrerupt($ ncordat($ c(ci
piedicile materiale tre)uie ntr"att n!in%e$ mna %( 'ie
att de %trunit($ de a%cult(toare .i de %upu%($ nct
%culptorul %( poat( lupta numai pe t(rm %u'lete%c cu acea
natur( %piritual( de necuprin% pe care tre)uia %"o
tran%'i+ureze$ materializnd"o/ 9ac( 8a+anini$ care".i cnta
pe %trunele !iorii po!e%tea %u'letului$ n"ar 'i e6er%at trei
zile de"a rndul$ ar 'i pierdut o dat( cu interpretarea .i
re=istrul in%trumentului %(u$ cu!nt prin care el n&ele+ea
le+(tura %trn%( dintre lemn$ arcu.$ %trune .i arti%t/
9ac( acea%ta %"ar 'i pierdut$ 8(+Snim n"ar mai 'i 'o%t
dect un !ioloni%t ca oricare altul/ <unca nentrerupt( e
le+ea artei ca .i a !ie&ii$ c(ci arta e crea&ia idealizat(/
9e aceea$ marii arti.ti .i poe&ii de%a"lJJ
nu a.teapt( nici comenzi$ nici cump(r(tori z("* .i
a%t(zi$ .i mine$ .i ntotdeauna/ A%t'el %e na.te
Wprinderea lucrului$ cuno.tin&a nentrerupt( a piedici
care p(%treaz( le+(tura lor cu muza$ cu 'or&ele lor4
creatoare/ Cano!a a tr(it n atelierul %(u$ dup( cum
Voltaire .i"a petrecut ntrea+a !ia&( n )iroul %(u HoW
''ler .i #rdia% !or 'i tr(it de%i+ur la 'el
Cnd i%)eth l nc(tu.a%e n man%arda lui Dence%la%
5tein)ocE porni%e pe calea acea%ta ane!oioa%( 5'
tut( de to&i oamenii mari$ cale care diirpr(ta AI R $
$Z$ei/ <ul&i artl.ll 0/ari3 N 55WocE$ Eati:Wp:atma
p
!i%(rii$ au 'o%t pe drept cu!nt numi&i Vistori. Ace.ti
'um(tori de opium a,un+ pn( la urm( n mizerie$ pe
cnd$ dac( ar 'i 'o%t mpin.i de nendurarea !ie&ii$ ar 'i
de!enit oameni de %eam(/ 5emiarti.tii ace.tia %nt de alt'el
oameni ncnt(tori$ lumea i iu)e.te .i"i cople.e.te de laude$
par %uperiori ade!(ra&ilor arti.ti$ %nt %ocoti&i ca ni.te
per%onalit(&i$ ni.te %(l)atici$ ni.te r(z!r(ti&i mpotri!a
le+ilor 'irii/ Iat( de ce * oamenii mari apar&in operei lor$
9e%prinderea lor de cele lume.ti$ de!otamentul lor pentru
munc( i 'ac %( treac( drept e+oi.ti n ochii pro.tilor$
care ar !oi %("i !ad( n!e.mnta&i la 'el ca 'il'izonii$
n!rtindu"%e n %ocietate .i ndeplinind a.a"zi%ele
ndatoriri mondene/ Ar !rea %("i !ad( pe leii Atla%ului ca
pe c(&elu.ii marchizelor$ dichi%i&i .i par'uma&i/ Oamenii
ace.tia$ care .i ntlne%c rareori %emenii$ duc o !ia&(
%in+uratic($ %int nen&ele
-
.i de ma,oritatea lumii$
alc(tuit($ dup( cum %e .tie$ din pro.ti$ in!idio.i$ incul&i .i
u.uratici/ n&ele+e&i ce rol poate ,uca 'emeia n !ia&a
ace%tor 'iin&e e6cep&ionale F O 'emeie tre)uie %( 'ie ceea ce
'u%e%e i%)eth timp de cinci ani$ .i pe dea%upra %( le
p(ruia%c( dra+o%tea$ dra+o%tea umil($ di%cret($ !e.nic
Ktent($ !e.nic %urz(toare/
Horten%e$ pe care %u'erin&ele"i de mam( o '(cu%er( %(
Va
]?( realitatea$ 'iind ncol&it( de cumplite ne!oi$ .i d(du
4
rea
tSrziu %eama de +re.elile pe care '(r( !oie le %(!r"
5
T n dra+o%tea ei nem(%urat($ dar$ ca o ade!(rat( 'iic(
' W
ar
nei %ale$ i %e rupea inima la +ndul c( tre)uie %("l
muie pe Dence%la%/ l iu)ea prea mult ca %( a,un+(
nduri chinurile lui 8rometeu/ A%t'el de n'(ptuiri %e
num(ra pe de+ete n analele %culpturii$ cum %e nimrV":
.i marii poe&i ai omenirii/ <ichel An+elo$ <ichel rW
lum)$ Aean 7ou,on 4
?
$ #idia%$ 8ra6itele% 4
T
$ 8oliclet pV4
+et$ Cano!a$ Al)ert 9iirer %e n'r(&e%c cu <ilton$ Vir
U
4
liu$ 9ante$ 5haEe%peare$ Ta%%o$ Homer .i <olieW:4
n'(ptuirea acea%ta e att de m(rea&($ nct o %in+ur( %'
T
tuie poate %("l "'ac( pe un arti%t nemuritor$ dup( cum
#i+aro$ o!elace$ <anon e%caut au a%i+urat +loria ne
muritoare a lui Beaumarchai%$ Richard%on .i a a)atelui
8re!o%t
m
/ Oamenii %uper'iciali B.i printre arti.ti %e +("
%e%c de%tui de 'elul ace%taC au pretin% c( %culptura %e
m(r+ine.te numai la nud$ c( ea a murit o dat( cu !echii
+reci .i c( m)r(c(mintea modern( nu %e potri!e.te cu
acea%t( art(/ 9ar mai nti/ roi W:e """
r
imZ " 1
=JL
care %e m(rita%e
de
&tev. luni a 8W
eca%e
P
n
pro!incie/ Valerie .i i%)eth$
a'la%er( de acea%t( ruptur( prin Claude Vi+non$
car
^
u%er
(
de cu!iin&( %("l atra+( pe prietenul lui Den"Z
3
la% n
%trada Vanneau/: Cum 5tidmann$ din di%cre&ie$
C
eriea rar
n !izit( la %o&ii 5tein)ocE$ iar cnd 'u%e%e pre"
V
entat de
Claude Vi+non$ i%)eth lip%i%e$ l !edea acum 4ntia oar(/
Uitndu"%e cu aten&ie la !e%titul arti%t$ %urprin%e cte!a
pri!iri pe care el le arunc( Horten%ei .i care o '(cur(
%( ntrez(rea%c( po%i)ilitatea de a"l o'eri
ca
o con%olare
conte%ei 5tein)ocE$ n cazul cnd Den"ce%la% ar 'i tr(dat"
o/ ntr"ade!(r$ 5tidmann %e +ndea c($ dac( n"ar 'i 'o%t
camaradul lui Dence%la%$ ar 'i putut a'la n tn(ra .i
%uper)a conte%( o amant( ncnt(toare $"dorin&a acea%ta$
pe care .i"o %t(pnea dintr"un %entiment de onoare$ l
ndep(rta de ca%a ei/ i%)eth o)%er!( %tSn,eneala aceea
%emni'icati!( care i ncurc( pe )(r)a&i cnd %e a'l( n
prezen&a 'emeii c(reia nu".i pot n+(dui %("i 'ac( curte/
1 E un tn(r 'oarte )ine$ i .opti ea Horten%ei la
ureche/
1 9a F +(%e.ti FW ntre)( acea%ta$ nici n"am )(+at de
%eam(///
1 9ra+( 5tidmann$ i %pu%e Dence%la% camaradului
%(u la ureche$ ntre noi nu tre)uie %( e6i%te nimic a%cun%/
Uite ce e$ a!em ni.te a'aceri de di%cutat cu 'ata a%ta )("
trn(/
5tidmann le %alut( pe cele dou( 'emei .i plec(/
15"a '(cut$ zi%e Dence%la% ntorcndu"%e$ dup( ce"l
petrecu%e pe 5tidmann$ dar o a%emenea munc( cere .a%e
toni$ .i ntre timp tre)uie %( a!em cu ce tr(i/
A!em diamantele mele$ e6clam( tn(ra conte%(
5tein)ocE cu a!ntul %u)lim al 'emeilor ndr(+o%tite/
In ochii lui Dence%la% %e i!i o lacrim(/
17ata 3 m( apuc de lucru$ r(%pun%e el !enind %( %e
a
Feze ln+( %o&ia %a .i lund"o pe +enunchi/ Am %( 'ac
ni.te 'leacuri$ un panera. de nunt($ ni.te +rupuri de
lonz///
Ree F
ra
OT4 mei copii$ ro%ti i%)eth$ .ti&i prea )ine c(
I=
o %( m( mo.teni&i .i o %( !( r(mn( de pe urma mea$
8We'i 'i %i+uri$ o %um( 'rumu.ic($ mai cu %eam( dac( m(
A,uta&i %( m( m(rit cu mare.alul - dac( o %( iz)utim$ o %(
$ D`\
n
ia mine .i pe !oi .i pe Adeline/ Ct de 'erici&i am
r(l
mpreun( 3 8entru moment$ a%cult'a&i"m( pe mine$ am
190
f e
niciodat( )ani pentru plata do)nzilor la pre%ch
.i atunci pierd totul/ A. putea$ n %chim)ul unei poli&e:
%( !( +(%e%c un mprumut numai cu cinci la %ut(/
:
12 O 3 am 'i %al!a&i 3 %tri+( Horten%e/ 1 Atunci$ 'eti&o$
%( !in( Dence%la% la per%oana n
e
care a. ru+a"o %("l
ndatoreze/ E doamna <arne''e$ Ii
n
/ +u.ind"o$ c(ci e
!anitoa%( ca o par!enit($ !"a. %coate din ncurc(tur( cu
cea mai mare )un(!oin&(/ Vino .i tu la ea$ dra+(
Horten%e/
Horten%e %e uit( la Dence%la% cu aerul pe care pro)a)il
c("l au condamna&ii la moarte cnd urc( pe e.a'od/ 1
Claude Vi+non l"a du% .i pe 5tidmann acolo$ r(%pun%e
Dence%la%/ E o ca%( 'oarte pl(cut(/
Horten%e .i plec( 'runtea/ Un %in+ur cu!nt ar putea
l(muri cele ce %im&ea$ nu era o %u'erin&($ era o )oal(/
12 9ra+( Horten%e$ n!a&( %( tr(ie.ti 3 e6clam(
i%)eth n&ele+nd +e%tul e6pre%i! al nepoatei %ale/ Alt'el o
%( a,un+i ca mama ta$ %ur+hiunit( ntr"o odaie pu%tie$
unde o %( pln+i ca .i Calip%o dup( plecarea lui Uli%e$ la
!r%ta cnd nu mai !ine nici un Telemac 3/// ad(u+( ea
repetnd o ze'lemea de"a doamnei <arne''e/ Tre)uie %("i
con%ideri pe oamenii din lumea a%ta ca pe ni.te unelte de
care te 'olo%e.ti$ le iei ori le la.i dup( cum ai ne!oie/
5lu,i&i"!($ copii$ de doamna <arne''e$ .i apoi p(r(%i&i"o/
Yi"e team( ca Dence%la%$ care te ador($ %( nu %e ndr("
+o%tea%c( de o 'emeie cu patru %au cinci ani mai n !r%t(
ca tine$ !e.ted( ca iar)a co%it( .i///
12 <ai )ine %("mi pun diamantele amanet$ zi%e Hor"
ten%e/ 5( nu cum!a %( te duci !reodat( acolo$ Den"
ce%la% 3/// e un iad 3
1 Horten%e are dreptate$ ro%ti Dence%la% %(rutn"
du".i %o&ia/
1 I&i mul&ume%c$ dra+ul meu$ r(%pun%e tn(ra 'emeie
n culmea 'ericirii/ Vezi$ i%)eth$ )(r)atul meu e un n
+er * nu"i carto'or$ mer+em pe%te tot mpreun($ .i de"ar
putea %( %e pun( pe lucru$ a. 'i ne%pu% de 'ericit(/ 9e ce
%( ne ducem la amanta tatei$ la o 'emeie care l ruineaz(
.i"i pricinuie.te mamei %up(r(ri uci+(toare$ pe care )iata
de ea le ndur( ca o eroin( F///
12 Copila mea$ ruina tat(lui t(u nu !ine de acolo$
cnt(rea&a lui I"a ruinat$ .i apoi c(%(toria ta 3 %pu%e !en"
MII
Bette. 5( .ti&i 3 9oamna <arne''e i e%te de mar:S 3///
dar mai )ine %( tac/// Tu aperi pe toat( lumea$
dra+( Bette/// Atra%( de &ipetele copilului$
Horten%e %e du%e n +r("2n( .i i%)eth r(ma%e %in+ur(
cu Dence%la%/ : G3G Ai un n+er de %o&ie$ Dence%la% 3
zi%e !eri.oara Bette$ iu)e.te"o$ %( n"o %uperi niciodat(/
G1: 9a$ o iu)e%c atta nct i a%cund %itua&ia noa%tr($
r(%pun%e Dence%la%$ dar dumitale$ i%)eth$ pot %("&i po"
!e%te%c/// Chiar dac( punem amanet diamantele Horten"
%ei$ lucrurile nu %"ar %chim)a/
1Atunci '( un mprumut la doamna <arne''e/// l
%'(tui i%)eth/ Con!in+e"o pe Horten%e %("&i dea !oie %(
!ii$ ori du"te '(r( .tirea ei3
1/ a a%ta m( .i +ndeam$ r(%pun%e arti%tul$ cnd am
re'uzat %( m( duc ca %( n"o mhne%c pe Horten%e/
1 A%cult($ Dence%la%$ !( iu)e%c prea mult pe amn"
doi ca %( nu te n.tiin&ez c( e.ti n prime,die/ 9ac( !ii
acolo$ &ine"te tare$ c(ci 'emeia a%ta e un dia!ol - to&i cei
care o !(d o ador(/ E att de !icioa%($ de atr(+(toare///
te !r(,e.te ca o capodoper(/ mprumut( )ani de la ea$
dar nu"i l(%a %u'letul amanet/ A. 'i nemn+iat( dac( ai
tr(da"o pe nepoat("mea/// Iat"o 3 e6clam( i%)eth$ %( nu
mai !or)im nimic$ )izuie"te pe mine$ &i de%curc eu tre
)urile/
1 5(rut"o pe i%)eth$ n+era.ule$ %e adre%( Dence%
la% %o&iei %ale$ c(ci ne %coate din ncurc(tur( mprumu"
tndu"ne economiile ei/
i i '(cu un %emn i%)ethei$ care pricepu/
1 Atunci %per c( ai %( ncepi %( lucrezi$ n+era.ule F
ntre)( Horten%e/
1Chiar de mine 3 r(%pun%e arti%tul/
1 Vor)a a%ta ne ruineaz($ ad(u+( Horten%e$ zm"
)indu"i/
-S- 5pune tu %in+ur($ 'eti&( dra+($ dac( n"am a!ut
\=
lnic tot 'elul de tre)uri .i de piedici F
19a$ ai dreptate$ %cumpule/
1 9ar am aici$ urm( 5tein)ocE lo!indu".i 'runtea$ o
%umedenie de idei/// A 3 !reau %("mi uime%c to&i du.
manii/ 8l(nuie%c un %er!iciu de ma%( n %til +erman din
%ecolul al QVI"lea$ %tilul acela poetic 3 O %( r(%uce%c
Unze
8line de tot %oiul de in%ecte$ cu copila.i culca&i
8rintre himere noi$ himere ade!(rate$ ntruchip(rile
201
folos
/ 06!"nc$ n.tiin&at( chiar n %eara aceea de %ucce%ul
o)&inut$ l trimi%e pe )aron %("i in!ite la ma%( pe 5tid"
mann$ Claude Vi+non .i 5tein)ocE$ c(ci ncepu%e %("l
tiranizeze cum numai 'emeile de %oiul ei .tiu %("i tirani"
zeze pe )(trni$ de"i !ezi mereu aler+nd prin ora.$
ru+ndu"%e de unul .i de altul$ %lu,ind intere%ele .i am"
)i&iile ace%tor crude amante/
A doua zi$ Valerie %e pre+(ti de lupt($ m)r(cndu"%e a.a
cum .tiu pariziencele atunci cnd !or %( %e 'olo%ea%c( de
toate 'armecele lor/ .i %tudia rolul ca un )(r)at care
ncearc( 'i+uri de %crim( naintea unui duel/ Nu tre)uia %(
%e !ad( nici o cut($ nici o z)rcitur(/ Tenu"i al) era mai
'rumo%$ mai dulce$ mai 'in ca niciodat(/ Aluni&ele ei 'al%e
atr(+eau '(r( !oie pri!irile/ 5e n.al( cei care cred c(
aluni&ele din %ecolul al QVIII"lea nu %e mai poart( %au c( au
'o%t date uit(rii/ A%t(zi$ 'emeile$ mai i%cu%ite ca cele de
odinioar($ atra+ pri!irile prin 'elurite %trata+eme ndr(zne&e/
Una de%coper( cea dinti cocarda de pan+lici n mi,locul
c(reia prinzi un diamant .i %t(p"ne.te toate pri!irile de"a
lun+ul unei %eri ntre+i- alta n(%coce.te o re&ea pe cap$ %au
.i n'i+e n piept(n(tur( un %tilet ca %("&i amintea%c( de
,artiera ei- una .i pune man.ete de cati'ea nea+r($ alta .i
atrn( pan+lici n p(r/ 5u)limele lor %'or&(ri 1 ace%te
-usterlitz-un ale cochet(riei
==>
.i ale dra+o%tei 1 a,un+ o
mod( pentru cla%ele de ,o%$ n !reme ce in+enioa%ele caut(
mereu alte n(%cociri/ 8entru %erata a%ta$ la care !oia %(
%tr(lucea%c($ Valerie .i pu%e%e trei aluni&e$ .i %p(la%e
p(rul cu o lo&iune care i %chim)a%e$ pentru cte!a zile$
nuan&a )lond"aurie ntr"un )lond"cenu.iu/ Voia %( apar( cu
totul di'erit( de doamna 5tein)ocE$ care a!ea un p(r de un
)lond aprin%/ Nuan&a acea%ta nou( i d(dea Valeriei un aer
pro!ocator .i ciudat$ care i %urprin%e%e ntr"att 8W
curtezanii ei$ nct <onte% o ntre)( * 0Nu .tiu$ ce ai a%ta MIM
!i%urilor noa%tre 3/// .i care nu"mi mai %cap( 3 Va 'i
CT
plin de 'antezie$ ele+ant .i )o+at totodat(/ Chanor a nH
Va
cat ncntat/// A!eam ne!oie de o ncura,are$ c(ci uir4
mul articol cu pri!ire la monumentul lui <ontcorn :t
mi"a zdruncinat moralul/
et
Cnd i%)eth .i Dence%la% r(ma%er( la un mom
en
' dat
%in+uri$ arti%tul i '(+(dui %( !in( a doua zi ,
a
doamna <arne''e$ 'ie cu n!oirea %o&iei %ale$ 'i
e

8e
a%cun%$ dac( nu i"ar da !oie/ Valerie$ n.tiin&at( chi
)
ar( ?<<<$
.a
% =
u!e!e
la cft o pan+lic( de cati'ea nea"
%e
+
de%tul de lat($ care '(cea %( i %e !ad( mai )ine +heata
pieptului/ A treia aluni&( amintea de cele pe care f
purtau )unicele noa%tre .i care 'u%e%er( poreclite
c
l4c8e. Valerie .i n'ip%e%e un 'ermec(tor )o)oc de
tranda'ir n plin cor%a,$ n %co)itura dr(+(la.( a cor%e"
tului/ Ace%t am(nunt era de a,un% ca %("i 'ac( pe )(r)a&ii
%u) treizeci de ani %(".i plece$ ru.ina&i$ pri!irile/
GG 5nt 'rumoa%($ %( m( m(nnci 3 %pu%e ea$ %tu"
diindu"%e n di'erite poze n o+lind($ ntocmai ca o dan"
%atoare care".i ncearc( %uple&ea/
i%)eth %e du%e la hal($ c(ci ma%a tre)uia %( 'ie ca
acele prnzuri ne%pu% de ra'inate pe care <athurine le
pre+(tea pentru epi%copul ei$ cSnd ace%ta l po'tea la
ma%( pe cole+ul %(u din parohia !ecin(/
5tidmann$ Claude Vi+non .i contele 5tein)ocE %o%ir(
aproape n acela.i timp$ pe la ora .a%e/ O 'emeie oare"
care$ %au una %incer( dac( !re&i$ ar 'i !enit numaidect
%("l ntmpine pe acela pe care l dorea cu atta n'l(c("
rare - dar Valerie$ care a.tepta de cinci ore n camera
ei$ i l(%( pe cei trei oa%pe&i %in+uri$ ncredin&at( c( !a
'i %u)iectul con!er%a&iei %au a +ndului lor tainic/ 5upra"
!e+hind chiar ea aran,area %alonului$ pu%e%e mai n 'a&($
ca %( poat( 'i )ine !(zute$ delicioa%ele )i)elouri$ pro"
du%e %peci'ic pariziene$ care nu pot 'i 'a)ricate n nici
un alt ora. din lume$ care".i dez!(luie .i care anun&($
ca %( zicem a.a$ prezen&a unei 'emei * le+ate n email
.i )rodate cu perle$ cupe pline de inele$ amintiri 'erme"
c(toare$ por&elanuri de 5a6a .i 5e!re%$ ade!(rate capo"
dopere montate cu un +u%t de%(!r.it de #lorent .i
Chanor$ n %'r.it al)ume .i %tatuete$ toate )a+atelele
acelea care !aloreaz( %ume 'anta%tice .i care %nt coman"
date 'a)rican&ilor n primul a!nt al patimei ori pentru
c
ea din urm( mp(care/ 9e alt'el$ Valerie era nc( %t("
pinit( de )e&ia %ucce%ului/ i '(+(dui%e lui Cre!el %("i 'ie
%o&ie$ c:nd !a muri <arne''e/ n con%ecin&($ ndr(+o%titul
Cre!el '(cu%e pe numele Valeriei #ortin un tran%'er de
zece mii de 'ranci rent($ tot c.ti+ul lui pe trei ani dintr"o
a'acere de cale 'erat($ n care in!e%ti%e capitalul de trei
%ute de mii de 'ranci$ o'erit )aroanei Hulot/ A%t'el$
+alerie a,un%e%e %( ai)( acum un !enit de treizeci .i
Ua
de mii de 'ranci/ l '(cu%e pe Cre!el %("i '(+(duia%c(
U,
i
lucru mult mai n%emnat dect d(ruirea unor )ene'icii/
203
In delirul patimei pe care"o dezl(n&ui%e n el duces
ntre ora dou( .i patru Bi %punea duce%( doamnei <ar
ne''e ca %(".i ntre+ea%c( iluziileC$ c(ci Valerie .i ,uca%e
rolul mai )ine ca niciodat( n %trada 9auphin$ Cre!eH
crezu%e c(".i a%i+ur( 'idelitatea '(+(duit( !or)indu"i cu
tlc de o ca%( dr(+(la.( pe care un antreprenor ne%ocotit
.i"o cl(di%e pe %trada Bar)ette .i care era de !nzare
Valerie %e .i !edea n ca%a aceea ncnt(toare$ cu o curte
n 'a&( .i +r(din( n 'und$ .i cu tr(%ur( la %car( 3
1 Cum ai putea$ tr(ind cin%tit$ %( o)&ii toate ace%tea
att de u.or .i repede F o ntre)( ea pe i%)eth$ %'r.in"
du".i toaleta/
n ziua aceea i%)eth cina la Valerie$ ca %("i poat(
po!e%ti lui 5tein)ocE ceea ce nimeni nu poate %pune
de%pre %ine n%u.i/ 9oamna <arne''e$ cu 'a&a %tr(lucind
de 'ericire$ +ra&ioa%( .i mode%t($ .i '(cu apari&ia n
%alon$ urmat( de Bette$ care$ m)r(cat( n ne+ru .i +al" /
)en$ i %er!ea de contra%t$ cum %pun pictorii/
1 Bun( ziua$ Claude$ %e adre%( ea 'o%tului critic att
de cele)ru$ ntinzindu"i mna/
Claude Vi+non a,un%e%e$ ca at&ia al&ii$ om politic$ o
nou( denumire a am)i&io%ului n prima etap( a carierei
%ale/ mul politic din =>@I poate 'i a%emuit cu abatele
din %ecolul al QVIII"lea/ Orice %alon tre)uia %(".i ai)(
omul politic/
1 9ra+a mea$ &i prezint pe nepotul meu$ contele
5tein)ocE$ zi%e i%)eth Valeriei$ care p(rea c( nu"l o)"
%er!a%e pe Dence%la%/
1 "am recuno%cut pe domnul conte$ r(%pun%e Valerie
%a:lutndu"l plin( de +ra&ie pe arti%t/ V( !edeam ade%ea
cnd locuiam n %trada 9o;enne$ am a!ut pl(cerea %( 'iu
de 'a&( la nunta dumnea!oa%tr(/ E +reu %("l uite cine!a pe
'o%tul t(u copil$ dra+a mea$ %e adre%( ea i%)eithei$ chiar
dac( nu l"a !(zut dect o %in+ur( dat(/ 9omnul 5tidmann a
'o%t 'oarte ama)il primind in!ita&ia mea pripit($ %e ntoar%e
ea c(tre %culptor$ %alutndu"l- dar ne!oia te n!a&( multe 3
tiam c( e.ti prieten cu ceilal&i doi domni/ O ma%( la care
oa%pe&ii nu %e cuno%c ntre dn.ii e lucrul cel mai plictico%
.i mai ne%u'erit cu putin&($ de aceea te"am chemat pentru
ei$ dar o %a !ii alt(dat( numai pentru mine$ nu"i a.a F/$/
'(+(duie."te"mi 3$0
i %e plim)( cte!a clipe cu 5tidmann$ p(rnd ca %e
ocup( numai de el/ 5o%ir( apoi pe rnd Cre!el$ )aronul
Hulot .i un deputat pe care"l chema Beau!i%a+e/ Ace%t
per%ona,$ un Cre!el pro!incial$ unul dintre oamenii aceia
nieni&i %( r(mn( anonimi$ urma politica lui 7iraud$ con"
%ilier de %tat$ .i a lui Victorin Hulot/ Cei doi politicieni
!oiau %( 'ormeze un nucleu pro+re%i%t n marea 'alan+(
a
con%er!atorilor/ 7iraud !enea uneori %eara la doamna
,!arne''e$ care n(d(,duia %("l c.ti+e a%t'el .i pe Victorin
Hulot$ dar a!ocatul puritan +(%i%e pn( atunci tot 'elul
de prete6te ca %("i re'uze pe tat(l .i pe %ocrul lui/ I %e
p(rea o crim( %( intre n ca%a 'emeii ce pricinui%e attea
lacrimi mamei %ale/ Victorin Hulot era un puritan printre
politicieni$ cum %nt 'emeile pioa%e 'a&( de cele care %e
duc la )i%eric(/ Beau!i%a+e$ 'o%t p(l(rier la Ar"ci%$ !oia
%( capete lustru de parizian. Omul ace%ta$ unul dintre
%tlpii Camerei$ %e 'orma la dr(+(la.a$ la 'ermec(toarea
doamn( <arne''e$ unde$ ncntat de Cre!el$ .i"l lua%e$
ndemnat de Valerie$ drept model .i mae%tru$ i cerea
%'atul n toate$ l ntre)a la ce croitor %e m)rac($ l
imita .i %e c(znea %(".i ia .i el un 'el de poz( ca a
ace%tuia/ In %'r.it$ Cre!el era pentru el prototipul omului
mare/ Valerie$ ncon,urat( de ace%te per%ona,e .i de
trei arti.ti$ n%o&it( de i%)eth$ ap(ru n ochii lui
Dence%la% ca o 'emeie %uperioar($ cu att mai mult cu
ct Claude Vi+non i !or)i%e de%pre ea cu mult( admi"
ra&ie$ ca un ndr(+o%tit ce era/
1 E doamna de <aintenon n 'u%tele lui Ninon
==J
3
%e e6prima%e 'o%tul critic/ E u.or %("i placi chiar din
prima %ear($ dac( e.ti %piritual$ dar %( 'ii iu)it de ea e
un trium'$ de care un )(r)at %e poate mndri .i care i"ar
8utea umple !ia&a/
Ar(tndu"%e rece .i nep(%(toare 'a&( de 'o%tul ei !ecin$
Valerie i r(ni%e !anitatea$ '(r( %(".i dea %eama de alt'el$
c(ci nu cuno.tea 'irea polonezilor care p(%treaz( ^n
%u'letul lor latura copil(roa%( .i ne%tatornicia na&iunilor
tinere/ 5nt nze%tra&i cu inteli+en&($ cura, .i 'or&($ dar
ace%t cura,$ acea%t( 'or&( .i acea%t( inteli+en&( %nt$ 8nn
ne%tatornicia lor$ lip%ite de metod( .i de duh$ c(ci
8olonezul e nepotolit ca !ntul ce )ntuie '(r( odihn(
aceea imen%( pre%(rat( cu mla.tini * dac( %e cu
'uria ura+anului de z(pad( ce rupe .i d(rm( ca acele
teri)ile !rte,uri din !(zduh$ n %chim)
MIN
%e pierde n primul iaz i!it n cale$ mi%tuindu"%e n aop
Omul prinde totdeauna ce!a din mediul n care tr(ie.te
Nencetat n lupt( cu turcii$ polonezii au c(p(tat +u%tul
lu6ului oriental - %e lip%e%c ade%ea de cele nece%are ca
%( %tr(lucea%c($ %e +(te%c ca 'emeile$ .i n acela.i tim$rc
clima le"a dat rezi%ten&a 'izic( a ara)ilor/ A%t'el$ polo"
nezul$ %u)lim prin 'or&a lui de ndurare$ a '(cut %( o)o"
%ea%c( )ra&ul a%upritorilor$ prin lo!iturile pe care ,/
a
%ilit %( i le dea$ repetnd n %ecolul al QlQ"lea %pecta"
colul prile,uit de primii cre.tini/ Ad(u+a&i la 'irea po"
lonezului$ att de %incer( .i de%chi%($ zece la %ut( !i"
clenie en+lezea%c($ .i 'alnicul !ultur al) ar domina
a%t(zi pretutindeni n locurile unde %e 'uri.eaz( !ul"
turul cu dou( capete
GbF
. 8u&in machia!eli%m ar 'i m"
piedicat 8olonia %( %al!eze Au%tria$ care apoi a m"
p(r&it"o$ %( %e mprumute de la 8ru%ia$ c(m(tarul ei$ care
apoi a ruinat"o$ .i %( 'ie dez)inat( n momentul celei
dinti mp(r&iri/ #(r( ndoial( c( la )otezul 8oloniei$ pe
lin+( znele )une$ care au nze%trat acea%t( %educ(toare
na&iune cu cele mai %tr(lucite n%u.iri$ a !enit .i uimi"
toarea cea rea$ uitat( de ele$ care i"a ur%it a%t'el * $$8(%"
treaz("&i toate darurile cu care te"au 'ericit %urorile
mele$ dar %( nu .tii niciodat( ce !rei 34 9ac( 8olonia
ar 'i ie.it )iruitoare din ciocnirea cu Ru%ia$ polonezii %"
ar lupta a%t(zi ntre ei cum %e r(z)oiau odinioar( n
dietele lor ca %( %e mpiedice unii pe al&ii %( %e pro"
clame re+i/ n ziua cnd na&iunea acea%ta$ alc(tuit( n
ntre+ime din lupt(tori !ite,i$ !a a!ea )unul %im& %(
caute un udo!ic al Ql"lea
m
n %nul ei .i %("i accepte
tirania .i dina%tia$ ea !a 'i mnituit(/ Cei mai mul&i dintre
polonezi au n !ia&a lor particular( aceea.i atitudine pe
care a a!ut"o 8olonia n politic($ mai ale% cnd d( neno"
rocirea pe%te ei/ A%t'el Dence%la% 5tein)ocE$ care de
trei ani .i adora %o&ia .i care .tia c( e un zeu pentru
ea$ %e %im&i att de ,i+nit c( doamna <arne''e aproape
nu"l lua n %eam($ nct %e ndr,i %("i cucerea%c( aten&ia/
#(cnd o compara&ie ntre Valerie .i %o&ia %a$ o +(%i mai
)ine pe cea dinti/ Horten%e a!ea o carna&ie 'rumoa%($
cum i %punea Valerie i%)ethei$ dar doamna <arne''e
a!ea o n'(&i.are %piritual( .i puterea de atrac&ie a !iciu"
lui/ 8entru un %o&$ de!otamentul Horten%iei era un %en"
timent ce i %e datora - con.tiin&a imen%ei !alori a unei
iu)iri a)%olute %e pierde ndat($ a.a cum i %e pare da"
MIT
nicurui$ dup( o )ucat( de !reme$ c( )anii
mprumu":Vti i apar&in/ 9(ruirea aceea %u)lim( a,un+e
un 'el de
tO
eine de toate zilele a inimii$ .i in'idelitatea te
i%pite.te 8
=

I
pr(,itur(/ #emeia di%pre&uitoare$ o 'emeie
prime,dioa%( mai ale%$ %trne.te curiozitatea precum
mirodenie n!ioreaz( +u%tul mnc(rii/ 9i%pre&ul
%imulat att de )ine de Valerie 'u de alt'el .i o noutate
pentru Dence%la%$ dup( trei ani de pl(ceri u.or do)ndite/
9in clipa aceea Horten%e era pentru el %o&ia$ iar Valerie$
amanta <ul&i oameni dore%c %( ai)( amndou( edi&iile
ace%tea ale aceleia.i opere$ de.i e o do!ad( de mare
in'erioritate la un )(r)at %( nu .tie %(".i 'ac( din %o&ie o
amant(/ Ne!oia de !aria&ie n domeniul ace%ta e un
%emn de neputin&(/ 5tatornicia !a 'i ntotdeauna +eniul
n dra+o%te$ %emnul unei 'or&e colo%ale$ din care %e na.te
poetul 3 n 'emeia ta tre)uie %( +(%e.ti toate 'emeile$
dup( cum poe&ii li)ertini din %ecolul al QVII"lea '(ceau
din <anon a lor o Iri% %au o Cloe
=MM
3
1 5pune"mi$ %e adre%( i%)eth nepotului ei cnd l
!(zu 'a%cinat$ cum &i %e pare Valerie F
1 8rea ncnt(toare 3 r(%pun%e Dence%la%/
1 N"ai !rut %( m( a%cul&i$ continu( !eri.oara Bette 3
A 3 dra+( Dence%la%$ dac( am 'i r(ma% mpreun($ a%t(zi
ai 'i amantul %irenei noa%tre$ cu care te"ai 'i putut c(%(
tori ndat( ce"ar 'i r(ma% !(du!($ a!nd la di%pozi&ie
!enitul ei de patruzeci de mii de 'ranci 3
1 Ade!(rat F///
1 9e%i+ur$ ad(u+( i%)eth/ 9ar )a+( de %eam($ te"am
pre!enit de pericol$ %( nu"&i prle.ti aripile la 'lac(r( 3
9("mi )ra&ul$ ma%a e +ata/
WNici un di%cur% nu l"ar 'i putut de%cump(ni mai r(u$
c(ci unui polonez e de a,un% %("i ar(&i pr(pa%tia ca %(
%e arunce num:aidect n ea/ 8oporul ace%ta are +eniul
ca!aleri%mului$ .i nchipuie c( poate r(%turna .i n"
!in+e orice o)%tacol/ o!itura aceea de pinten$ cu care
i%)eth mpun%e%e !anitatea !(rului ei$ %e nte&i .i mai
m
ult l
a
pri!eli.tea %u'ra+eriei$ unde %tr(lucea un %er!iciu
minunat de ar+int(rie .i unde 5tein)ocE z(ri pre&iozi"
tatea .i ra'inamentul lu6ului parizian/
1Ar 'i 'o%t mai )ine %( m( 'i c(%(torit cu Celi"
merie
=M
Z$
5
e +ndi el/
In timpul me%ei$ Hulot$ mul&umit c(".i !ede acolo +ine"
re .i ncntat de a 'i +(%it un mi,loc de mp(care cu
207
Valerie$ care$ %e am(+ea el$ i !a r(mne credincioa%4
datorit( '(+(duielii de a"l 'ace pe %o&ul ei urma.ul Hr
Coduet$ 'u 'oarte )ine di%pu%/ 5tidmann r(%pun%e ama),
=
lit(&ii )aronului cu %c(p(r(rile %piritului parizian .i
!er!a %a de arti%t/ 5tein)ocE$ ne!rnd %( %e la%e eclip%at
de camaradul %(u$ .i d(du %ilin&a %( %e arate cit mai
%piritual .i$ iz)utind %( 'ie %tr(lucitor$ '(cu impre%ie .i
'u mul&umit de el - doamna <arne''e i %uri%e de cte!a
ori ar(tndu"i c("l n&ele+e/ Cu a,utorul )ucatelor ale%e
.i al !inurilor +u%toa%e$ Dence%la% iz)uti %( %e %cu'unde
cu totul n a.a"zi%a mocirl( a pl(cerilor/ In'ier)ntat de
t(ria !inului$ %e ntin%e dup( ma%( pe un di!an$ prad(
unei 'ericiri 'izice .i %pirituale care atin%e culmea cnd
doamna <arne''e !eni %( %e a.eze lin+( el$ u.oar($ par"
'umat($ 'rumoa%($ n %tare %( i%pitea%c( .i un %'nt/ 5e
aplec( %pre Dence%la% .i"i atin%e aproape urechea$ !or"
)indu"i ncet/
1 Nu"i chip n a%t( %ear( %( !or)im de a'aceri$
a'ar( de cazul cnd !rei %( r(mi cel din urm(/ Noi doi
mpreun( cu i%)eth !om aran,a lucrurile dup( dorin&a
dumitale/
1 E.ti un n+er$ doamn( 3 e6clam( Dence%la% r(%"
punzndu"i n acela.i 'el/ Am '(cut o mare pro%tie c(
n"am a%cultat"o pe i%)eth/$/
1 i ce te %'(tuia F///
1 8retindea$ cnd %t(team n %trada 9o;enne$ c( m(
iu)e.ti3///
9oamna <arne''e l pri!i pe Dence%la%$ p(ru n"
curcat( .i %e ridic( )ru%c/ O 'emeie tn(r( .i 'rumoa%(
nu treze.te niciodat( zadarnic +ndul unui %ucce% 'ul"
+er(tor n mintea unui )(r)at/ <i.carea aceea de 'emeie
!irtuoa%($ care&i %t(pne.te pa%iunea t(inuit( n 'undul
inimii$ era de o mie de ori mai con!in+(toare dect
declara&ia cea mai n'l(c(rat(/
9e aceea$ dorin&a lui Dence%la% 'u att de r(%colit($
nct %e ar(t( plin de zel 'a&( de Valerie/ #emeie a%upra
c(reia %e ndreapt( toate pri!irile$ 'emeie dorit( 3 9e aici
!ine +roza!a putere a actri&elor/ 9oamna <arne''e$ .ti"
indu"%e %tudiat($ %e purt( ca o ade!(rat( actri&( aplau"
dat(/ #u 'ermec(toare .i iz)uti %( ai)( un %ucce% de%a"
!r.it/
1 Nu m( mai mir( ne)uniile %ocrului meu$ i %pu%e
Dence%la% i%)ethei/
GG Dence%la%$ dac( mai !or)e.ti a%t'el$ r(%pun%e
ri.oara$
m
+
!o
,
c
+, toat( !ia&a c( &i"am nle%nit mprumutul
de zece mii de 'ranci/ Nu cum!a te"ai ndr(+o%tit
%
i tu
lulea de 'iin&a a%ta ca to&i cei de 'a&( F ad(u+( ea ar(tnd
n%pre in!ita&i/ 7nde.te"te c( ai 'i ri!alul %ocrului t(u 3
i apoi nu"&i dai %eama ct( %u'erin&( i"ai pri"cinui
Horten%ei F
/GG/ Ai dreptate$ ro%ti Dence%la%$ Horten%e e un n+er$
ar n%emna %( 'iu un mon%tru 3
1 E de a,un% c( a!em unul n 'amilie$ zi%e i%)eth/
1 Arti.tii n"ar tre)ui %( %e n%oare niciodat($ %e tn"
+ui 5tein)ocE/
1/ Nu"&i %puneam .i eu a%ta n %trada 9o!enneF copiii t(i
%nt %tatuile$ compozi&iile$ capodoperele pe carele creezi/
1 9e%pre ce !or)i&i F ntre)( Valerie !enind ln+(
i%)eth/ 5er!e.te ceaiul$ !eri.oar(/
5tein)ocE$ dintr"un %pirit de 'an'aronad( %peci'ic po"
lonez$ !ru %( par( 'amiliar cu zna acelui %alon/ 9up(
ce arunc( o pri!ire %'id(toare %pre 5tidmann$ Claude
Vi+non .i Cre!el$ o apuc( pe Valerie de mn($ %ilind"o
%( %e a.eze ln+( el pe di!an/
1 E.ti prea mare %enior$ conte 5tein)ocE 3 i %e adre%(
ea mpotri!indu"%e pu&intel/
Apoi ncepu %( rd($ l(%ndu"%e %( cad( pe di!an
ln+( Dence%la% n a.a 'el$ nct %("i arate )o)ocul cel
mic de tranda'ir care i mpodo)ea cor%a,ul/
1 Vai 3 e6clam( el$ dac( a. 'i mare %enior$ n"a. !eni
aici dup( un mprumut/
1 Biet copil3 mi aminte%c cum lucrai nop&i ntre+i
n %trada 9o;enne/ Te"ai purtat ca un pro%tu&/ Te"ai
n%urat ca n'ometatul ce %e repede a%upra unei )uc(&i
de pine/ Nu cuno.teai 8ari%ul 3 Iat( unde ai a,un% 3 Ai
ntor% %patele de!otamentului unei prietene .i dra+o%tei
unei parizience care cuno.tea 8ari%ul pe de+ete/
1 A,un+e 3 %tri+( 5tein)ocE$ m"ai cucerit/
1e Ai %( cape&i cei zece mii de 'ranci$ dra+( Den"
ce%la%$ dar cu o condi&ie$ %pu%e ea ,ucndu"%e cu )uclele
ei 'ermec(toare/
1 Care F
5( .tii c( nu prime%c do)nd(/
ee 9oamn( 3///
1 Nu te %up(ra$ ai %("mi dai n %chim) un +rup n
ronz/ Ai nceput po!e%tea lui 5am%on$ %'r.e.te"o///
>IJ
i
#("o pe 9alila t(ind p(rul acelui Hercule e!reu =
9umneata care ai %( a,un+i$ dac( !rei %( m( a%cul&i$ un
mare arti%t$ ai %( n&ele+i/ Tre)uie %( e6primi puterea 'e"
meii/ 5am%on nu n%eamn( nimic aici/ Nu"i dect 'or&a
nen%u'le&it(/ 9alila e patima care di%tru+e totul/ Ih
r
replica aceea/// 1 a.a o)i.nui&i %( %pune&i$ nu F$ %chim)(
ea i%cu%it !or)a cnd i !(zu pe Claude Vi+non .i 5tid"
mann c( %e apropiau auzind c( %e di%cut( de%pre %culp"
tur( 1$ iar replica aceea a lui Hercule la picioarele
Om'alei
Gbi
e mult mai 'rumoa%( dect mitul +rec 3 7recii %"
au in%pirat oare de la iudei F %au iudeii au mprumutat de
la +reci %im)olul ace%ta F
1 A$ doamn($ pune&i o pro)lem( 'oarte %erioa%(3
aceea a epocilor n care au 'o%t %cri%e di'eritele c(r&i ale
)i)liei/ <arele .i nemuritorul 5pinoza
=MN
r
%ocotit de
ne+hio)i n rndul ateilor$ .i care a do!edit matematic
e6i%ten&a lui 9umnezeu$ pretindea c( 7eneza .i$ ca %(
%punem a.a$ partea politic( a )i)liei dateaz( de pe
!remea lui <oi%e .i demon%tra$ aducnd do!ezi 'ilolo
+ice$ c( unele pa%a,e %nt %tr(ine de te6t/ 9rept care a
primit trei lo!ituri de cu&it la ie.irea din %ina+o+(/
1 Nu m( credeam att de %a!ant($ zi%e Valerie plic
ti%it( c(".i !(zu%e ntrerupt( con!er%a&ia ntre patru
ochi/
1 #emeile .tiu totul din in%tinct$ r(%pun%e Claude
Vi+non/
1 Atunci mi '(+(duie.ti F %e adre%( ea lui 5tein)ocE
apucndu"i mna cu o +in+(.ie de 'eti&( ndr(+o%tit(/
1 Cum$ dra+ul meu$ e.ti att de noroco% F %tri+(
5tidmann$ doamna &i cere ce!a F
1 Ce anume F ntre)( Claude Vi+non/
1 Un +rup mic de )ronz$ r(%pun%e 5tein)ocE$ 9alila
t(indu"i pletele lui 5am%on/
1 E +reu$ o)%er!( Claude Vi+non$ din pricina
patului///
1 Eu +(%e%c$ dimpotri!($ c("i e6trem de u.or$ ro%ti
Valerie %urznd/
1 A 3 !or)i&i"ne de %culptur( 3/// %pu%e 5tidmann/
1 9oamna ar tre)ui %culptat( 3 'u de p(rere Claude
Vi+non$ care i arunc( Valeriei o pri!ire .ireat(/
1 Iat( cum n&ele+ eu compozi&ia$ ncepu ea/ 5am
%on %"a trezit '(r( p(r$ ca at&ia 'il'izoni cu peruc(/ Eroul
%t( pe mar+inea patului$ din care nu"i ne!oie %( apar(
M=I

Hect partea de ,o%$ n!(luit( n pnze .i draperii/ A


:ncremenit acolo ca <ariu% pe ruinele Carta+inei
=MT
$ cu
)ra&ele ncruci.ate$ cu capul ra% * un Napoleon la 5'nta"
Elena 3 9alila e n +enunchi$ aproape ca *a=dalena lui
Cano!a/ Cnd o 'emeie .i"a ruinat amantul$ n%eamn( c("l
ador(/ 8(rerea mea e c( e!reica %"a temut de 5am%on
'ioro%$ puternic$ dar l"a iu)it pe 5am%on a,un% ca un copil
mic A.adar$ 9alila %e c(ie.te de +re.eala '(cut($ ar !rea
%( dea napoi amantului p(rul$ nu ndr(zne.te %("l pri"
!ea%c($ .i l pri!e.te totu.i %urznd$ c(ci .i ntrez(re.te
iertarea n %l()iciunea lui/ 7rupul ace%ta .i acela al %(l"
)aticei Audith
=ML
ar 'i de a,un% ca %( e6plice 'emeia/
Virtutea reteaz( capul/ Viciul nu reteaz( dect p(rul/
ua&i %eama la 'reza dumnea!oa%tr($ domnilor 3
i"i l(%( pe cei doi arti.ti ului&i$ .i pe critic %"o ridice
n %la!(/
1 Ct de ncnt(toare e 3 e6clam( 5tidmann cu n'l(
c(rare/
1 A 3 '(cu Claude Vi+non$ e cea mai inteli+ent( .i
mai atr(+(toare 'emeie pe care am ntlnit"o/ E att de
rar %( +(%e.ti m)inate 'rumu%e&ea cu %piritul 3
1 9ac( dumneata$ oare ai a!ut cin%tea %"o cuno.ti
ndeaproape pe Camille <aupin$ dai a%emenea !erdicte$
ce %( mai %punem atunci noi F ntre)( 5tidmann/
1 9ra+( conte$ dac( !rei %( 'aci din 9alila un por
tret al Valeriei$ %pu%e Cre!el$ care p(r(%i%e pentru o
clip( ,ocul .i auzi%e tot ce %e !or)i%e$ &i cump(r un
e6emplar cu trei mii de 'ranci/ 9a 3 la nai)a 3 Trei mii de
'ranci/ mi %torc pun+a 3
1 Cum !ine a%ta F ntre)( Beau!i%a+e pe Claude
Vi+non/ 0mi %torc pun+a4 F
1 Nu .tiu dac( doamna con%imte %( pozeze/// %e
adre%( 5tein)ocE lui Cre!el ar(tndu"i"o pe Valerie/ n"
trea)"o dumneata/
n clipa aceea$ Valerie i aducea chiar ea o cea.c( de
ceai lui 5tein)ocE/ Era mai mult dect o aten&ie$ era o
'a!oare/ #elul cum .i ndepline.te o 'emeie ndatorirea
acea%ta con%tituie un ade!(rat lim)a,$ .i 'emeile l cu"
n
o%c )ine$ a%t'el c( e un %tudiu intere%ant %( le o)%er!i
<i.c(rile$ +e%turile$ pri!irile$ !or)a$ intona&ia$ cnd %("
VlI
4e%c actul ace%ta de polite&e n aparen&( att de %im"
8lu/ 9e la ntre)area * 09ori&i o cea.c( de ceai F 1 5er"
lU ceai F 1 o cea.c( de ceai F4 %pu%( pe un ton rece$
14%
211
urmat( de porunca de a %er!i$ z!rlit( nim'ei ce &ine urna
pn( la %uper)ul poem al odali%cei
=M>
!enind de la m(%u&a
de ceai %pre pa.a inimii %ale cu ce.cu&a n mn($ ca %( i"
I
prezinte cu un aeir %upu%$ m)iindu"l cu o !oce mn+"
ioa%($ cu o pri!ire plin( de '(+(duieli !oluptoa%e$ un 'i"
ziolo+i%t poate o)%er!a toate %im&(mintele 'emeii$ de la
a!er%iune .i nep(%are$ pn( la declara&ia #edrei c(tre
Hippolit
=MJ
/ #emeile au putin&a %( %e arate atunci di%pre"
&uitoare pn( la in%ult($ umile ca o %cla!( oriental(/
Valerie %e ar(t( mai mult dect o 'emeie$ 'u .arpele n"
truchipat ntr"o 'emeie/ .i de%(!r.i opera dia)olic($
p(.ind c(tre 5tein)ocE cu o cea.c( n mn(/
1 A. 'i n %tare$ i .opti arti%tul la ureche$ ridicn"
du"%e .i atin+Snd cu de+etele lui de+etele Valeriei$ %(
%or) la ne%'r.it ce.ti de ceai$ numai ca %( te pri!e%c
o'erindu"mi"le a%t'el3///
1 Ce !or)eai de pozat F ntre)( ea '(r( %( arate c(
primi%e drept n inim( iz)ucnirea aceea pe care o a.
tepta%e cu atta ner()dare/
1 Cre!el mi o'er( trei mii de 'ranci pe un e6emplar
al +rupului dumitale/
1 Trei mii de 'ranci$ el$ pentru un +rup F
1 9a$ dac( !rei %( pozezi n 9alila$ r(%pun%e 5tein
)ocE/
1 <( tem c( n"am nimerit"o$ replic( ea$ +rupul ar
!alora atunci mai mult dect a!erea lui$ c(ci 9alila tre
)uie %( 'ie cam decoltat(///
9up( cum Cre!el .i ale%e%e o poz( a %a$ care"i era
caracteri%tic($ tot a%t'el orice 'emeie .i ale+e o atitudine
trium'(toare$ o poz( %tudiat($ n care %( %trnea%c( ad"
mira&ia$ n %aloane !ezi unele 'emei care tot timpul nu
'ac altce!a dect %(".i pri!ea%c( dantelele )luzei .i %(".i
potri!ea%c( )retelele rochiei$ ori &in ntr"una ochii a&in"
ti&i %pre corni.ele pere&ilor$ pentru a".i pune n !aloare
%tr(lucirea ochilor/ 9oamna <arne''e n%( nu a!ea o
atitudine '(&i. trium'(toare$ ca toate celelalte 'emei/ 5e
ntoar%e )ru%c$ ndreptndu"%e %pre m(%u&a de ceai unde
era i%)eth/ <i.carea aceea de dan%atoare rotindu".i
'u%tele$ cu care l cuceri%e pe Hulot$ l 'a%cin( pe 5tein"
)ocE/
1 E.ti r(z)unat( 3 i .opti Valerie i%)ethei la ure
che/ Hoirten%e .i !a %eca iz!orul lacrimilor pln+nd .i
!a )le%tema ziua cnd &i l"a luat pe Dence%la%/
M=M
n
/GGG/ 8n( n"a,un+ doamna mare.al$ n"am '(cut nimic$
%pu%e lorena$ dar .i ei au nceput %( 'ie cu to&ii de acord///
Azi diminea&( am 'o%t la Victorin/ Am uitat %("&i po!e%"
te%c/ Tinerii Hulot au r(%cump(rat de la Vau!inet poli"
&ele )aronului$ .i mine !or %u)%crie o datorie de .apte"
zeci .i dou( de mii de 'ranci cu cinci la %ut( do)nd(
pl(ti)il( n trei ani$ cu ipotec( a%upra ca%ei lor/ Iat("i
deci .i pe tinerii Hulot %trmtora&i pe trei ani de aici
nainte$ c(ci nu !or mai putea o)&ine al&i )ani printr"o
ipotec( a%upra imo)ilului lor/ Victorin p(rea 'oarte a)("
tut$ c(ci .i"a dat %eama acum ce 'el de om e tat(l %(u/
Iar Cre!el e n %tare nici %( nu"i mai !ad($ att de tare
%e !a n'uria din pricina ace%tui de!otament/
1 mi nchipui c( )aronul nu mai are nici o para$ i
%pu%e Valerie i%)ethei la ureche$ n timp ce i zm)ea
)aronului/
1 Nu !(d cum ar putea 'ace ro%t de )ani$ dar n
%eptem)rie i %e %'r.e.te poprirea pe lea'(/
1 <ai are .i poli&a de a%i+urare$ a rennoit"o 3 7ata 3
A %o%it !remea %("l numea%c( .e' de )irou pe <arne''e$
o %("i %cot %u'letul n a%t("%ear(/
1 9ra+( nepoate$ %e adre%( i%)eth lui Dence%la%
apropiindu"%e de el$ te ro+$ pleac(/ E.ti ridicol$ te ui&i la
Valerie n a.a 'el nct o !ei compromite$ .i %o&ul ei e de
o +elozie ne)un(/ n loc %("l imi&i pe %ocrul t(u$ mai )ine
te"ai ntoarce aca%($ %nt %i+ur( c( Horten%e te a.teapt(/
1 9oamna <arne''e mi"a %pu% %( r(mn ultimul$ ca
%( punem la punct ntre noi trei a'acerea pentru care am
!enit$ r(%pun%e Dence%la%/
1 Nu$ ro%ti i%)eth$ &i dau eu cei zece mii de 'ranci$
c(ci %o&ul ei te pnde.te$ .i ar 'i o ne%ocotin&( din partea
ta %( r(mi/ Vino mine diminea&( la un%prezece cu poli
&a$ la ora aceea$ turcul de <arne''e e la )irou$ .i Valerie
T %in+ur(/// Ai ru+at"o %("&i pozeze pentru un +rup F///
Treci mai nti pe la mine/ A 3 am )(nuit eu demult$
e6clam( i%)eth %urprinznd pri!irea cu care 5tein)ocE
l%
i lu( r(ma% )un de la Valerie$ c( n tine zace un de%"
'rinat/ Ce"i drept$ Valerie e 'ermec(toare$ dar 'ii cu )(
+are de %eam($ %( n"o am(r(.ti cum!a pe Horten%e 3
Nimic nu"l %up(r( mai mult pe un )(r)at n%urat ca
a
8tul de a".i !edea %o&ia inter!enind mereu ntre el .i
I
dorin&($ 'ie ea chiar trec(toare$
M=?
Dence%la% %e ntoar%e aca%( pe Ia ora unu dup( miezul
nop&ii- Horten%e l a.tepta de pe la nou( .i ,um(tate 9e la nou(
.i ,um(tate pn( la zece$ a%culta%e z+omotul tr(%urilor$
+ndindu"%e c( Dence%la% nu %e ntor%e%e niciodat( att de trziu
cnd cina '(r( dn%a la Chanor .i #lo"rent/ Co%ea ln+(
lea+(nul )(ie&elului ei$ c(ci ncepu%e %(".i crpea%c( %in+ur(
lucrurile$ %cutindu"%e de cheltuiala unei lucr(toare cu ziua/ 9e
la zece la zece .i ,um(tate$ cuprin%( de ndoial($ %e ntre)( *
05( 'ie oare ade!(rat c( %"au du% la ma%( la Chanor .i
#lorent$ precum mi"a %pu% F A &inut %(".i pun( cra!ata cea mai
'rumoa%( .i cel mai 'rumo% ac de cra!at(/ i a %tat %( %e
+(tea%c( e6act ca o 'emeie ce !rea %( par( mai )ine dect
e%te/// 5nt o ne)un( 3 <( iu)e.te/ 9e alt'el$ iat("l/4 Tr(%ura pe
care o auzi%e tn(ra 'emeie$ n loc %( %e oprea%c($ trecu mai
departe/ 9e la un%prezece la miezul nop&ii$ Horten%e 'u
cuprin%( de o +roaz( ne%pu%( la +ndul pu%tiet(&ii
cartierului/ 09ac( %e ntoarce pe ,o%$ .i %pu%e ea$ i %e poate
ntmpla !reun accident3/// 8oate %( cad( .i %( moar($
mpiedicndu"%e de un col& de trotuar ori c(lcnd ntr"o +roap(
care nu %e !ede/ Arti.tii %nt att de di%tra&i 3/// 9ac( l"au
prin% ni.te ho&i 3/// pentru prima oar( m( la%( aici %in+ur(
.a%e ore .i ,um(tate/ 9e ce im"ar chinui a%t'el F Nu m(
iu)e.te dect pe mine4/ B(r)a&ii ar i tre)ui %( r(mn(
credincio.i 'emeilor care"i iu)e%c$ cel : pu&in din pricina
minunilor necontenite pe care le %(!r".e.te dra+o%tea
ade!(rat( n lumea %u)lim( numit( lumea spiritual. 'emeie
care iu)e.te e%te 'a&( de )ar)a" - tul iu)it ca o %omnam)ul(
c(reia un hipnotizator i"ar ^ in%u'la tri%ta n%u.ire de a a!ea
con.tiin&($ ca 'emeie$ de V ceea ce %imte ca %omnam)ul($
ncetnd %( mai 'ie o o+lind( a lumii reale/ 8a%iunea aduce
'or&ele ner!oa%e ale 'emeii pn( la %tarea e6tatic($ n care
pre%im&irea e ca o !iziune de prezic(tor/ Chiar cnd %imte c(
e n.elat($ o 'emeie nu !rea %( cread($ are ndoieli$ att de
mare i e%te dra+o%tea$ .i t(+(duie.te ceea ce i %e arat( prin
n%u.irile ei de prezic(toare/ #a&( de culmile ace%tea$ pe care
le atin+e dra+o%tea$ ar tre)ui %( a!em un ade!(rat cult/
Admira&ia pentru un a%emenea 'enomen di!in ar 'i pentru
'irile no)ile o !e.nic( %ta!il( mpc tri!a in'idelit(&ii/ Cum
%( nu adori o 'iin&( 'rumoa%($ plin( de duh$ al c(rui %u'let e
n %tare de a%t'el de mani"M=@
'e%tSri F/// a ora unu dup( miezul nop&ii$ nelini.tea HorP
ten%ei cre%cu%e att de mult$ nct %e repezi la u.($ recu"
no%cndu"l pe Dence%la% dup( 'elul lui de a %una$ .i l
cuprin%e n )ra&e$ %trn+ndu"l la piept ca o anam(/
/GG n %'r.it$ ai !enit3/// %tri+( ea rec(p(tndu".i +ra
iul/ 9ra+ul meu$ de azi nainte te !oi n%o&i oriunde te
!ei duce$ c(ci nu !reau %( mai ndur nc( o dat( chinul
unei a%t'el de a.tept(ri/// <i"am nchipuit c( te"ai mpie
dicat de un trotuar .i 'i"ai %part capul 3 c( ai 'o%t omort
de ho'i 3R2R Nu$ alt(dat( %imt c( a. nne)uni/// Ai petrecut
)ine/// '(r( mine F r(ule 3
1 Ce %( 'ac$ n+era.ule 3 erau acolo Bi6iou$ care ne"a
n.irat tot 'elul de )r'eli$ eon de ora$ %piritual ca n
totdeauna$ Claude Vi+non$ 'at( de care %nt ndatorat
pentru %in+urul articol ncura,ator ce %"a %cri% de%pre
monumentul mare.alului <ontcornet/ <ai erau acolo///
1#emei nu erau acolo F ntre)( Horten%e/
1Numai re%pecta)ila doamn( #lorent/
1 #u%e%e !or)a c( la /ocher de Cancale... atunci
ma%a a 'o%t la ei aca%( F
19a$ la ei$ m( n.ela%em///
1N"ai luat o tr(%ur( F
1Nu/
1i"ai !enit pe ,o% din %trada Tournelle% F
1 Am !enit mpreun( cu 5tidmann .i Bi6iou pe )u
le!arde$ .i tot !or)ind am a,un% la <adeleine/
1 5e !ede c("i u%cat pe )ule!arde$ n pia&a Concor
diei .i pe %trada Bour+o+ne$ c(ci nu e.ti murdar de noroi$
%pu%e Horten%e cercetnd cizmele de lac ale %o'ului ei/
8loua%e$ dar din %trada Vanneau pn( n %trada 5aint"
9ominidue$ Dence%la% nu".i putu%e murd(ri cizmele/
1Uite$ Chanor a 'o%t darnic .i mi"a mprumutat cinci
roii de 'ranci$ zi%e Dence%la% ca %( pun( cap(t ntre)(
rilor ce p(reau un intero+ator/
#(cu%e dou( pachete din cele zece mii hrtii de cte o
roie de 'ranci$ unul pentru Horten%e$ cel(lalt pentru el$
c(ci a!ea datorii de !reo cinci mii de 'ranci$ de care
Dorten%e nu .tia/ 9atora nc( )ani me.terului .i lucr("
torilor %(i/
12 Ai %c(pat de +ri,($ dra+a mea$ '(cu el %(rutndu".i
%o'ia/ Chiar de mine m( pun pe lucru 3 <ine$ pe la opt
F
A
Aum(tate$ o .ter+ la atelier/ <( duc %( m( culc$ ca %(
3aa
pot %cula de!reme$ mi dai !oie$ pi%icu'o F
M=N
B(nuiala ce %e %trecura%e in inima <orten%ei di%p(ru :
era departe de a".i nchipui ade!(rul/ 9oamna <arne''e 3
nici nu"i trecea prin minte/ 5e temea ca Dence%la% %(
nu %e ncurce cu !reo 'emeie u.oar(/ Numele lui Bi6iou
.i eon de ora$ doi arti.ti cuno%cu&i prin !ia&a lor
de%'rnat($ o nelini.ti%er(/
A doua zi$ cnd Dence%la% plec( la ora nou($ %e %im"
&ea pe deplin lini.tit(/ 0Bine c( %"a apucat %( lucreze$ %e
+ndea ea pe cnd .i m)r(ca )(ie&elul/ 9a$ %imt c( %"a
pornit pe lucru 3 9ac( n"o %( do)ndim +loria lui <ichel
An+elo$ o !om a!ea pe aceea a lui Ben!enuto Cellini
=?
V34
Am(+indu"%e %in+ur( cu a%t'el de n(de,di$ Horten%e cre"
dea ntr"un !iitor 'ericit- tocmai !or)ea cu copilul ei$ n
!r%t( de un an .i opt luni$ n lim)a,ul acela plin de ono"
matopee care %trne.te zm)etul copiilor$ cnd$ pe la ora
un%prezece$ )uc(t(rea%a$ care nu .tia c( Dence%la% ple"
ca%e$ o anun&( c( a !enit 5tidmann/
1 Ierta&i"m($ doamn($ zi%e arti%tul/ Cum$ Dence%la%
a .i plecat F
1 E la atelier/
1 Veni%em %( m( n&ele+ cu el n pri!in&a lucr(rilor
noa%tre/
1: Trimit numaidect dup( el$ zi%e Horten%e$ po'tin"
du"l pe 5tidmann %( ia loc/
Tn(ra 'emeie$ )inecu!ntnd n %inea ei acea%t( n"
tSmplare$ !oia %("l &in( pe 5tidmann ca %( a'le am(nunte
a%upra %eratei din a,un/ 5tidmann %e nclin($ mul&umind
conte%ei pentru ama)ilitate/ 9oamna 5tein)ocE %un( .i$
cnd !eni )uc(t(rea%a$ i porunci %( %e duc( %("l cheme
pe domnul de la atelier/
1 V"a&i di%trat )ine$ ieri F ntre)( Horten%e$ c(ci
Dence%la% %"a ntor% a)ia la ora unu/
1 9i%trat F/// Nu tocmai$ r(%pun%e arti%tul$ care n
a,un !oi%e %"o dea =ata pe doamna <arne''e/ n lume nu
te di%trezi dect cnd ai anumite intere%e/ <icu&a doamn(
<arne''e e +roza! de %piritual($ e o cochet(///
1 i Dence%la% cum o +(%e.te F//$ ntre)( )iata Hor
ten%e$ ncercnd %(".i p(%treze calmul/ Nu mi"a po!e%tit
nimic de%pre a%ta/
1 8ot %( !( %pun doar un %in+ur lucru$ r(%pun%e
5tidmann$ cred c("i 'oarte prime,dioa%(/
Horten%e %e '(cu palid( ca o lehuz(/
216
ZP" Atunci$ %e pare c( a&i cinat ieri/// la doamna <a'"
e''e$ i
nucc
" W
a
Chanor/// )i+ui ea/// cu Dence%la%$
%i el///
5tidmann$ '(r( %(".i dea %eama de cata%tro'a prici"
nuit($ )(nui totu.i c( '(cu%e o +a'(/ Conte%a nici nu".i
i%pr(!i 'raza .i c(zu le.inat(/ Arti%tul %un($ !eni ,up"
iiea%a/ n timp ce ncerca %"o duc( pe conte%a 5tein)ocE
n camera ei$ acea%ta a!u un atac ner!o% 'oarte +ra!$
cu %pa%me n+rozitoare/ Ca to&i cei care d(rm( printr"o
indi%cre&ie %chel(ria .u)red( ridicat( ntr"o c(%nicie de
minciuna unui %o&$ lui 5tidmann nu"i !enea %( cread( c(
!or)ele %ale putu%er( a!ea un a%emenea e'ect$ .i n"
chipui c( Horten%e %e a'la n %tarea aceea delicat($ n
care cea mai u.oar( %up(rare e prime,dioa%(/ Buc(t(rea%a
!eni %("i n.tiin&eze$ cu !oce tare din ne'ericire$ c( dom"
nul nu era la atelier/ n mi,locul crizei$ auzind r(%pun%ul$
conte%a 'u apucat( din nou de %pa%me///
1 9u"te .i cheam"o pe mama doamnei3/// i %pu%e
oui%e )uc(t(re%ei$ 'u+i repede 3
1 9ac( a. .ti unde"i Dence%la%$ m"a. duce %("l
n.tiin&ez$ '(cu 5tidmann dezn(d(,duit/
1 E la 'emeia aceea 3/// %tri+( )iata Horten%e/ 5"a
m)r(cat cu totul alt'el dect pentru atelier/
5tidmann aler+( la doamna <arne''e recuno%cnd n
%inea lui/ ade!(rul acelei pre%im&iri$ care %e datora puterii
de pre!iziune a pa%iunii/ n momentul acela$ Valerie
poza n 9alila/ 5tidmann$ prea .iret ca %( ntre)e de
doamna <arne''e$ trecu nep(%(tor prin 'a&a +heretei por"
tarului .i urc( repede la eta,ul al doilea$ '(cndu".i urm("
toarea %ocoteal(* 09ac( ntre) de doamna <arne''e$
n"are %( 'ie aca%(/ 9ac( ntre) pro%te.te de 5tein)ocE$
mi !or rde n na%/// Tre)uie %( dau )uzna 34 a %unetul
clopo&elului$ i de%chi%e Reine/
12 5pune domnului conte 5tein)ocE %( !in( repede$
%o&ia lui e pe moarte 3///
Reine$ tot att de .ireat( ca .i 5tidmann$ l pri!i cu
u
n aer pro%te%c/
19omnule$ dar nu .tiu/// ce///
e tiu %i+ur c( prietenul meu 5tein)ocE e aici$ .i
%o&ia lui e pe moarte$ e un caz de%tul de +ra! ca %"o po&i
deran,a
pe
%t(pna dumitale/
W /
5tidm
ann plec(/ 0E aici4$ .i %pu%e el/ ntr"ade!(r$
! i d cte!a clipe n %trada Vanneau$ 5tidmann l
M=L
!(zu pe Dence%la% ie.ind ."i '(cu %emn %( !in( repede
9up( ce"i po!e%ti$ tra+edia care %e petrecu%e n %trada
5aint"9ominidue$ 5tidmann l mu%tr( pe 5tein)ocE c(
nu"l pre!eni%e %( p(%treze %ecretul a%upra %eratei din
a,un/
1 5nt pierdut$ i r(%pun%e Dence%la%$ dar te iert/
Am uitat cu totul de ntlnirea noa%tr( de azi diminea&(
.i am '(cut +re.eala c( nu te"am pre!enit %( %pui .i tu
c( am cinat la #lorent/ Ce %("i 'aci3 Valerie m"a %co%
din min&i$ pentru o 'emeie ca ea$ dra+ul meu$ renun&i la
+lorie$ renun&i la 'ericire/// A 3 e%te/// 9oamne 3 n ce
ncurc(tur( teri)il( am intrat3 5'(tuie.te"m(/ Ce %( 'ac$
cum %( m( ,u%ti'ic F
1 Ce %( te %'(tuie%c F ha)ar n"am$ zi%e 5tidmann/ 5o
&ia ta te iu)e.te$ nu"i a.a F Atunci e n %tare %( cread(
orice/ Cel mai )un lucru e %("i po!e%te.ti c( !eneai la
mine$ n timp ce eu pleca%em %pre tine$ !ei %al!a a%t'el
cel pu&in poza de azi diminea&(/ a re!edere 3
i%)eth$ n.tiin&at( de Reine$ aler+( dup( 5tein)ocE
.i"l a,un%e n col&ul %tr(zii Hillerin"Bertin$ i era team(
de nai!itatea lui de polonez/ Ne!rnd %( %e compromit($
i %pu%e doar cte!a cu!inte$ iar ace%ta$ n )ucuria lui$
o %(rut( acolo n %trad(/ 9e%i+ur c("i ntin%e%e arti%tului
o punte ca %( treac( pe%te pr(pa%tia aceea a !ie&ii con"
,u+ale/
Cnd o !(zu pe mama %a$ care aler+a%e ntr"un %u'let$
Horten%e !(r%( .iroaie de lacrimi/ A%t'el$ criza ner!oa%(
lu($ din 'ericire$ un alt a%pect/
1 <"a tr(dat$ mam( dra+($ %e tn+ui ea/ Dence%la%$
dup( ce"mi d(du%e cu!ntul de onoare c( n"o %( %e duc(
la doamna <arne''e$ ieri a luat ma%a acolo .i %"a n
tor% a)ia la unu .i un %'ert dup( miezul nop&ii 3/// i cnd
te +nlde.ti c("n a,un a!u%e%em$ nu chiar o ceart($ ci o
e6plica&ie/ i %pu%e%em lucruri att de mi.c(toare * c(
eram +eloa%( .i c( o in'idelitate m"ar ucide$ c( %nt o
'ire )(nuitoare .i c( tre)uie %("mi re%pecte %l()iciunile$
c(ci toate !in din dra+o%tea mea pentru el$ c( am n
!ine$ n e+al( m(%ur($ .i %n+e de al tatei .i %n+e de al
t(u$ c( n prima clip( a unei tr(d(ri a. 'i n %tare %( 'ac
o ne)unie$ %( m( r(z)un$ dezonorndu"l pe el$ pe 'iul
meu .i pe mine$ c( %"ar putea %("l ucid .i apoi %( m(
omor .i pe mine etc/ i totu.i %"a du% .i el acolo 3 #emeia
a%ta .i"a pu% n +nd %( ne nenorocea%c( pe to&i 3 Ieri$
M=>
tele meu .i Cele%tine %"au an+a,at %( retra+( poli&e
" !aloare de .aptezeci .i dou( de mii de 'ranci$ %u)"
in
,
%e
pentru nemernica a%ta/// 9a$ mam($ tata era %( '"
e urm(rit .i )(+at la nchi%oare/ Tic(loa%a nu %e mul"
&ume.te cu tata .i cu lacrimile tale F 9e ce %( mi"l ia .i
I
e
Dence%la% F/// Am %( m( duc la ea .i am %"o ucid cu
pumnalul3
9oamna Hulot$ cu inima %'.iat( de +roaznica de%t(i"
nuire pe care Horten%e$ '(r( %(".i dea %eama$ i"o '(cu%e
n 'uria ei$ .i %t(pni durerea cu una din %'or&(rile ace"
lea pe care %nt n %tare %( le 'ac( numai mamele %u"
)lime .i %trn%e la %nul ei capul 'etei$ acoperindu"l de
%(rut(ri/
/1 A.teapt( %( !in( Dence%la%$ copil($ .i are %( %e
l(murea%c( totul/ 8oate c( r(ul nu"i chiar att de mare
cum crezi 3 i eu am 'o%t n.elat($ dra+( Horten%e/ I&i
par 'rumoa%($ %nt !irtuoa%( .i totu.i %nt p(r(%it( de
dou(zeci .i trei de ani$ pentru ni.te Aenn; Cadine$ Ao"
%epha ori <arne''e 3/// n"ai .tiut F
1 Tu$ mam($ tu 3/// nduri a%ta de dou(zeci/// F
5e opri cuprin%( de propriile ei +nduri/
1 #( ca mine$ copil($ urm( mama/ #ii )lnd( .i )un(
.i !ei a!ea con.tiin&a mp(cat(/ 8e patul de moarte$ un
)(r)at .i %pune * 05o&ia mea nu mi"a pricinuit niciodat(
nici un necaz 34 i 9umnezeu$ care aude ultimele %u%
pine$ &ine %eam( de ele/ 9ac( m"a. 'i l(%at prad( 'uriilor$
ca tine$ ce %"ar 'i ntmplat F/// Tat(l t(u %"ar 'i acrit$
poaite m"ar 'i p(r(%it$ nu %"ar mai 'i temut %( m( mh"
nea%c($ ruina noa%tr( de a%t(zi ar 'i nceput de acum
zece ani .i am 'i o'erit %pectacolul unei c(%nicii n care
'iecare tr(ie.te de o parte$ un %candal ru.ino%$ dezolant$
c(ci a%ta n%eamn( moartea 'amiliei/ Nici 'ratele t(u .i
nici tu nu !"a&i mai 'i putut 'ace un ro%t n !ia&(/// <"am
%acri'icat$ .i cu atta cura,$ nct$ dac( n"ar 'i 'o%t ultima
le+(tur( a tat(lui t(u$ lumea m"ar crede 'ericit(/ <in
ciuna mea 'olo%itoare .i cura,oa%( i"a a,utat pn( acum
lui Hector$ %e mai )ucur( de con%idera&ie$ dar !(d c(
%
e la%( trt prea departe de pa%iunea lui trzie/ <( tem
c( ne)unia lui !a d(rma para!anul pe care l"am pu%
intre lume .i noi/// 9ar am iz)utit %( men&in timp de
dou(zeci .i trei de ani !(lul ace%ta nd(r(tul c(ruia pln"
+eam$ '(r( %( am ln+( mine o mam($ '(r( %( am pe
cine!a c(ruia %( m( de%t(inuie%c$ '(r( alt %pri,in dect
M=J
acela aH reli+iei$ .i am p(%trat onoarea 'amiliei timp &,
e
dou(zeci .i trei de ani 3
Horten%e .i a%culta mama pri!ind"o &int(/ 7la%ul li"
ni.tit .i re%emnarea acelei dureri %upreme a!ur( darul
%( potolea%c( z)uciumul primei r(ni %u'erite de tn(ra
'emeie$ lacrimile o podidir( din nou$ cur+ndu"i .iroaie
ntr"un acce% de pietate 'ilial($ zdro)it( de de!otamentul
%u)lim al mamei %ale$ c(zu n +enunchi n 'a&a ei$ apu"
cndu"i poala rochiei .i %(rutndu"i"o precum %(rut( ca"
tolicii %'intele moa.te ale unui martir/
1 Ridic("te$ dra+( Horten%e$ o ndemn( )aroana$ o
a%t'el de m(rturie din partea 'iicei mele mi r(%cump(r(
multe amintiri dureroa%e 3 Vino %( te %trn+ la pieptul
meu mpo!(rat numai de am(r(ciunea ta/ 9ezn(de,dea
)ietei mele 'eti&e$ a c(rei )ucurie a 'o%t %in+ura mea
)ucurie$ a %mul% pecetea t(cerii de mormnt pe care
nimic n"ar 'i tre)uit %"o rup(/ 9a$ !oiam %("mi duc du"
rerea n mormnt ca pe un lin&oliu/ Ca %("&i potole%c
'uria$ am !or)it/// 9umnezeu m( !a ierta 3 O$ ce n"a.
'ace ca %( nu ai .i tu aceea.i !ia&( ca a mea/ Oamenii$
lumea$ ntmplarea$ natura$ 9umnezeu cred c( ne 'ac %(
pl(tim dra+o%tea cu cele mai cumplite chinuri/ 8l(te%c
cu dou(zeci .i patru de ani de dezn(de,de$ de ne"
contenite %up(r(ri$ de am(r(ciune$ cei zece ani 'erici&i///
1 Tu ai a!ut zece ani$ dra+( mam($ pe cnd eu nu
mai trei 3/// %tri+( 'ata n e+oi%mul ei de ndr(+o%tit(/
1 nc( nu"i nimic pierdut$ copil($ a.teapt("l pe Den"
ce%la%/
1 <am($ zi%e Horten%e$ a min&it$ m"a n.elat/// <i"a
%pu% * $$N"am %( m( duc4$ .i %"a du%/ i a%ta$ lin+( lea
+(nul copilului 3///
1 8entru pl(cerile lor$ micu&a mea$ )(r)a&ii '(ptuie%c
cele mai mari la.it(&i$ tic(lo.ii$ crime$ %e pare c( a%ta
e n 'irea "lor/ Noi$ 'emeile$ %ntem %ortite %( 'im %acri"
'icate/ Credeam c( am %'r.it ou nenorocirile$ dar !(d
c( a)ia ncep$ c(ci nu m( a.teptam %( %u'(r de dou(
ori$ %u'erind .i pentru 'ata mea/ Cura, .i t(cere 3/// 9ra+(
Horten%e$ ,ur("mi %( nu"mi de%t(inuie.ti dect mie %u"
p(r(rile tale$ %( nu pomene.ti altcui!a de ele/// #ii tot
att de mndr( ca .i mama ta 3
n clipa aceea$ Horten%e tre%(ri auzind pa.ii %o&ului
ei/
220
G/ <i %e pare$ zi%e Dence%la% intrnd$ c( 5tidmann
!enit aici n timp ce eu m( duceam la el/
a
GG
Ade!(rat F/// e6clam( )iata Horten%e cu ironia
(l)atic( a 'emeii ,i+nite$ care %e %lu,e.te de !or)( ca
de un pumnal/
/GG$ OCa$ adineauri m"am ntlnit cu el$ r(%pun%e Den
ce%la%$ pre'(cndu"%e mirat/
GGG 9ar ieri F/// continu( Horten%e/
$GG/ E ade!(rat$ te"am min&it$ iu)ita mea$ .i mama ta
are %( ne 'ie ,udec(tor///
5inceritatea a%ta ridic( o piatr( de pe inima Horten"
%ei/ Toate 'emeile cu ade!(rat no)ile pre'er( ade!(rul
minciunii/ Nu !or %(".i !ad( idolul n,o%it$ !or %( 'ie
mndre de domina&ia pe care o accept(/
1 A%cult($ dra+( mam(/// zi%e Dence%la%$ o iu)e%c
att de mult pe Horten%e a mea$ care"i att de )un( .i de
)ln:d($ nct i"am a%cun% n ce m(%ur( %ntem de %trm"
tora`i/ Ce %( 'ac F mai al(pta nc($ .i o %up(rare i"ar 'i
'(cut r(u/ tii n ce prime,die %e poate a'la o 'emeie n
%itua`ia a%ta/ #rumu%e&ea$ pro%pe&imea$ %(n(tatea i"ar
putea 'i amenin&ate/ N"am dreptate F/// Ea crede c( %n
tem datori numai cinci mii de 'ranci$ dar eu mai datorez
alte cinci mii/// Alalt(ieri eram di%pera&i 3/// Nimeni nu
!rea %( mprumute )ani arti.tilor/ Talentul$ ca .i 'ante
ziile noa%tre$ %trne%c nencredere/ Am )(tut zadarnic la
toate u.ile/ i%)eth ne"a o'erit economiile ei/
1Biata 'at( 3 e6clam( Horten%e/
1Biata 'at($ zi%e )aroana/
1 9ar ce %nt cele dou( mii de 'ranci ale i%)ethei F///
pentru ea totul$ pentru noi nimic/ Atunci !eri.oara ne"a
!or)it$ .tii$ Horten%e$ de doamna <arne''e$ care$ din
mndrie$ 'iind ndatorat( 'a'( de )aron$ n"ar lua nici o
do)nd(/// Horten%e a !rut %(".i amaneteze diamantele/
Am 'i o)&inut cSte!a mii de 'ranci$ cnd$ de 'apt$ ne tre
)uiau zece mii 3 Cei zece mii de 'ranci i a!eam la n"
dem,n($ '(r( do)Snzi$ pe un an 3/// i mi"am %pu% * 0Hor
ten%e n"are %( .tie nimic$ hai %("i lu(m4/ #emeia acea%ta
p""a in!itat$ prin %ocrul meu$ ieri la ma%($ dndu"mi a
n&ele+e c( i%)eth i !or)i%e .i c( !oi a!ea )anii/ Intre
dezn(de,dea Horten%ei .i ma%a aceea$ n"am %tat la n
doial(/ A%ta"i tot/ Cum .i nchipui%e Horten%e$ care are
nou(zeci .i patru de ani$ e 'ra+ed($ curat( .i !irtuoa%($
ea
care n%eamn( pentru mine 'ericirea .i +loria$ pe care
221
n"am p(r(%it"o niciodat( de cnd ne"am cununat$ c( a%
putea %("i pre'er pe cine F/// O 'emeie !e.te,it($ trecut(
.i )accelit($ ro%ti el 'olo%ind o e6pre%ie crud( din ,ar"
+onul de atelier$ ca %(".i arate di%pre&ul$ printr"una din
acele e6a+er(ri care plac 'emeilor/
1 Ah 3 dac( tat(l t(u mi"ar 'i !or)it a%t'el 3 '(cu
)aroana/
Horten%e %e arunc( dr(+(la. de +tul %o&ului ei/
1 9a$ a.a a. 'i '(cut$ %pu%e Adeline/ Dence%la%
dra+ul meu$ ne!a%ta ta era ct pe ce %( moar($ relu( ea
cu +ra!itate/ Vezi ct te iu)e.te/// E trup .i %u'let a ta$
!ai 3/// o't( ea din adnc/ 08oate 'ace din ea ori o mar
tir( ori o 'emeie 'ericit(4$ .i %pu%e )aroana +ndind
ceea ce +nde%c toate mamele de%pre c(%niciile 'etelor
lor/ 0Cred c( %u'(r de"a,un% ca %("mi pot !edea copiii
'erici&i/4
1 #ii pe pace$ dra+( mam($ zi%e Dence%la% n cul"
mea 'ericirii$ !(znd c( totul %e %'r.i%e cu )ine/ 8n( n
dou( luni$ !oi 'i pl(tit ace%tei +roaznice 'emei ntrea+a
datorie/ Ce %("i 'aci 3 ad(u+( el repetnd !or)a a%ta tipic
polonez( ou o +ra&ie polonez(/ 5nt c'lipe cnd ai lua )ani
cu mprumut .i de la dia!ol/ Apoi$ la urma urmei$ %nt
tot )anii 'amiliei/ i din moment ce"am 'o%t in!itat$ cum
a. mai 'i putut c(p(ta )anii pentru care ne z)atem atta
dac( a. 'i r(%pun% la o polite&e printr"o +ro%ol(nie F
1 O 3 mam($ ct r(u ne 'ace tata 3 %tri+( Horten%e/
Baroana i pu%e un de+et pe )uze$ .i Horten%ei i p(ru
r(u c( %c(pa%e ace%te !or)e$ prima n!inuire adu%( unui
p(rinte ap(rat cu atta eroi%m printr"o t(cere %u)lim(/
1 V( la% cu )ine$ copii$ zi%e doamna Hulot$ a !enit
iar !remea )un(/ 5( nu !( mai certa&i 3
Cnd %e ntoar%er( n camera lor$ dup( ce o petre"
cur( pe )aroan($ Horten%e i %pu%e %o&ului ei *
1 8o!e%te.te"mi cum a 'o%t a%ear( 3 i"i pndi chipul
lui Dence%la% n timpul po!e%tirii ntrerupte la tot
pa%ul de ntre)(rile ce %e m)ulze%c pe )uzele oric(rei
'emei ntr"o a%emenea mpre,urare/ 8o!e%tirea i d(du
de +ndit Horten%ei$ ntrez(rea di%trac&iile dia)olice pe
care arti.tii le +(%e%c ntr"o a%emenea %ocietate %tricat(/
1 #ii %incer$ dra+( Dence%la% 3/// erau acolo 5tid"
mann$ Claude Vi+non$ Verni%%et .i mai cine F In %'r.it
ai petrecut )ine 3///
222
GG Eu FRRR eram cu +ndul numai la cei zece mii de
'ranci ai no.tri$ .i"mi %puneam * 0Ho6ten%e a mea o %(
%cape de orice +ri,( 34
Intero+atorul ace%ta l o)o%i +roza! pe li!onian$ .i$
prinznd un moment de !e%elie$ o ntre)( pe Horten%e *
4 GG i tu$ n+era.ule$ ce"ai 'i '(cut dac( arti%tul t(u
ar
'i 'o%t !ino!at F///
1 Eu$ r(%pun%e ea cu un aer de nd(r(tnicie copil(
rea%c($ l"a. 'i luat pe 5tidmann$ dar '(r( %("l iu)e%c$
)inen&ele% 3
1 Horten%e 3 %tri+( 5tein)ocE ridicndu"%e )ru%c cu
o mi.care teatral($ n"ai 'i a!ut timp %"o 'aci$ c(ci te"a.
'i uci% 3
Horten%e$ repezindu"%e la )(r)atul ei$ l n()u.i %u)
%(rut(ri$ l cople.i de mn+ieri$ %punndu"i *
1 V(d c( m( iu)e.ti$ Dence%la% 3 de aci nainte
nu"mi mai e%te team( de nimic 3 9ar %"a i%pr(!it cu <ar"
ne''e/ 5( nu te mai !ri niciodat( ntr"o a%emenea mo
cirl(///
1 &i ,ur$ dra+( Horten%e$ c( n"am %( m( mai duc
acolo dect oa %("mi %cot poli&a///
Ea %e m)u'na$ dar a.a cum %e m)u'neaz( 'emeile
ndr(+o%tite$ care !or %( %e alea+( din a%ta cu un c.ti+/
Dence%la%$ o)o%it de o a%emenea diminea&($ .i l(%(
%o&ia n)u'nat( .i plec( la atelier$ ca %( 'ac( macheta
+rupului +amson i 0alila, al c(rui de%en l a!ea n
)uzunar/ Horten%e$ nelini.tit( de toanele ei$ creznd
c( Dence%la% %"a %up(rat$ !eni la atelier tocmai cnd
arti%tul %'r.ea de modelat lutul cu 'uria arti%tului m"
)oldit de o 'antezie n(!alnic(/ Cnd .i !(zu %o&ia$
arunc( iute o crp( ud( pe +rupul %chi&at .i$ cuprin"
znd"o pe Horten%e n )ra&e$ i zi%e *
1Nu mai %ntem %up(ra&i$ nu"i a.a$ pi%icu&o F
Horten%e z(ri%e +rupul .i crpa aruncat( dea%upra$
nu %pu%e nimic$ nainte de a p(r(%i atelierul %e
ntoar%e$ n%($ ridic( pnza$ pri!i %chi&a .i ntre)( *
1Ce"i a%ta F
1 Un +rup la care m"am +ndit/ /
ee 9e ce nu mi"ai %pu% nimic F
1" Voiam %( &i"l ar(t +ata/
2PP" #.meia e 'oarte dr(+u&( 3 zi%e Horten%e/
i mii de )(nuieli i ncol&ir( n %u'let$ a.a curn
cre%c !(znd cu ochii %(l)aticele .i %tu'oa%ele !e+eta&ii
din Indii/
9up( trei %(pt(mni$ doamna <arne''e ncepu %(
'ie 'urioa%( pe Horten%e/ #emeile de %oiul ace%ta au .i
ele amorul lor propriu$ !or %( 'aci temeneli dia!olului
nu iart( niciodat( !irtu&ii care nu %e teme de puterea
lor %au care %e mpotri!e.te/ Dence%la% nu %e mai du"
%e%e de loc n %trada Vanneau$ nu '(cu%e nici m(car
!izita de polite&e care %e impunea$ mai ale% dup( ce i
poza%e n 9alila/ i%)eth trecu%e de mai multe ori pe la
%o&ii 5tein)ocE$ dar nu"i +(%i%e niciodat( aca%(/ 9omnul
.i doamna %t(teau tot timpul la atelier/ i%)eth$
urm(rindu"i pe cei doi porum)ei pn( n cui)ul lor din
7ro%"Caillou$ l +(%i pe Dence%la% lucrnd cu n'l(c("
rare .i a'l( de la )uc(t(rea%( c( doamna nu"l p(r(%ea
nici o clip(/ Dence%la% ndura tirania dra+o%tei/ Ca .i
i%)eth$ Valerie ncepu %"o ura%c( pe Horten%e/ #e"
meile &in tot att de mult la aman&ii pentru care %nt
ne!oite %( lupte$ ca .i )(r)a&ii la 'emeile dorite de mai
mul&i n'umura&i/ A%t'el c( re'lec&iile pe care le"am
'(cut cu pri!ire la doamna <arne''e %e potri!e%c ntoc"
mai )(r)a&ilor cu trecere la 'emei$ care %nt un %oi de
)(r)a&i"curtezane/ Capriciul Valeriei %e pre'(cu n 'urie$
!oia mai ale% %(".i capete +rupul .i .i pu%e%e n +nd
%( %e duc( ntr"o diminea&( la atelierul lui Dence%la%$
cnd %e ntmpl( unul din e!enimentele acelea +ra!e
care %e pot numi$ pentru 'emeile de 'elul ei$ fructus
belii
=5=
/ Iat( cum anun&( Valerie noutatea acea%ta$ cu
totul intim(/ 9e,una cu i%)eth .i <arne''e/
1 Yi"ai 'i nchipuit$ <arne''e$ c( !ei 'i pentru a
doua oar( tat( F
1 Ade!(rat$ e.ti n%(rcinat( F/// A 3 tre)uie %( te
%(rut/
5e %cul($ '(cu ncon,urul me%ei$ .i %o&ia i ntin%e
'runtea$ a%t'el ca %(rutarea %( alunece pe p(r/
1 Am dat lo!itura$ ad(u+( el$ a,un+ .e' de )irou .i
o'i&er al e+iunii de Onoare 3 c(ci n"am de +nd$ dra+a
mea$ %("il de%poi de moi.tenire pe 5tani%la% 3 )ietul
copila. 3///
1 Bietul copila. F/// %tri+( i%)eth/ 5e mpline%c .apte
luni de cnd nu l"ai mai !(zut$ la pen%iune to&i m( ia
u
224
:
A
e
nt mama lui$ c(ci dintre cei de"aici numai eu m( n"
+ri,e%c de el///
J
/GGGG Un copil care ne co%t( trei %ute de 'ranci pe tri
me%tru 3/// zi
%e
Valerie/ 9e alt'el e cu ade!(rat copilul
t(u$ <arne''e 3 .i"ar tre)ui %("i pl(te.ti tu ntre&inerea
din:lea'(/// Cel care"i pe drum$ n %chim)$ o %( ne %cape
de mizerie///
GGGValerie$ r(%pun%e <arne''e imitndu"l pe Cre!el
%i lund &inuta caracteri%tic( ace%tuia$ n(d(,duie%c c(
domnul )aron Hulot !a a!ea +ri,( de 'iul %(u .i nu"l
!a l(%a n %pinarea unui )iet 'unc&ionar$ o %( 'iu ne"
nduplecat cu dn%ul/ 9e aceea %("&i iei m(%urile de pre"
!edere$ doamn( 3 '( ro%t de !reo %cri%oare de"a lui n
care %("&i !or)ea%c( de 'ericirea ce l"a cople.it$ c(ci prea
a.teapt( multe ru+(min&i ca %("mi 'ac( numirea/
i <arne''e plec( la mini%ter$ pre&ioa%a prietenie a
directorului %(u n+(duindu"i %( %e duc( la ora un%pre"
zece la )irou$ unde de alt'el nu '(cea mai nimic$ din
pricina incapacit(&ii %ale notorii .i a dez+u%tului %(u
pentru munc(/
Cnd r(ma%er( %in+ure$ i%)eth .i Valerie %e pri!ir(
o clip( ca doi au+uri$ apoi iz)ucnir( deodat( ntr"un
hohot de r%/
1 A%cult($ Valerie$ e ade!(rat F ntre)( i%)eth$ ori
,oci teatru F
1 E un ade!(r e!ident 3 r(%pun%e Valerie/ Horten%e
m plictisete ) i$ a%t( noapte$ mi"a trecut prin cap %(
arunc copilul ca o )om)( n c(%nicia lui Dence%la%/
Valerie %e du%e n odaia ei$ urmat( de i%)eth$ c("
reia i ar(t( o %cri%oare ticluit( n 'elul urm(tor *
(enceslas, dra=ul meu prieten, mai cred nc n
dra=ostea ta, dei se mplinesc douzeci de zile
de cnd nu te-am vzut. * dispreuieti , 0alila
n-ar putea s-o cread. *ai de=rab mi se pare c
e La miIloc tirania unei femei pe care mi-ai spus
sin=ur c n-o mai poi iubi. (enceslas, eti un ar-
tist prea mare ca s te lai astfel stpnit. Csnicia
e mormntul =loriei. Audec sin=ur dac mai se-
meni cu (enceslas din strada 0oEenne) *onu-
mentul tatlui meu nu i-a izbutit, dar amantul din
tine e superior artistului, ai avut mai mult noroc
cu f at a l ui) eti t at , scumpul meu (encesl as.
0ac nu vii s m vezi n starea n care m aflu,
=N " Veri
oara Betlo
MMN
ai s treci n ochii prietenilor ti drept un om tD
suflet, dar tii bine c te iubesc cu atita pasiune
incit nu voi avea niciodat puterea s te blestcD
-m rmas oare tot
V a i e r ie a t aF
1 Ce zici$ dac( a. trimite %cri%oarea la atelier clnd
Horten%e e %in+ur( acolo F o ntre)( Valerie pe i%)eth/
Ieri %ear( am a'lat de la 5itidmann c( Dence%la% tre
)uie %( treac( %("l ia pe la ora un%prezece$ c(ci au
ni.te tre)uri la Chanor$ a.a c( %cr)a de Horten%e !a 'i
%in+ur(/
1 9up( o a%emenea i%pra!($ r(%pun%e i%)eth$ nu
!oi mai putea r(mne pe 'a&( prietena ta$ !oi 'i ne
!oit( %( te p(r(%e%c$ %( par c( nu mai !reau nici %( te
!(d$ nici %("&i !or)e%c/
1 Binen&ele%$ %pu%e Valerie$ dar///
1 A 3 'ii lini.tit($ o ntrerup%e i%)eth/ Ne !om re
!edea cnd !oi 'i doamna mare.al$ au %"o dorea%c( cu
toii. Numai )aronul nu"mi cunoa.te planul$ dar ai %("l
con!in+i tu/
1 5"ar putea n%( %( m( a'lu n curnd ntr"o %itua&ie
cam delicat( 'a&( de )aron/
1 Numai doamna Oli!ier e n %tare %( %e la%e prin%(
de Horten%e cu %cri%oarea a%ta$ 'u de p(rere i%)eth$
tre)uie %"o trimitem nti n %trada 5aint"9ominidue .i
apoi la atelier/
12 A 3 pi%icu&a noa%tr( are %( 'ie aca%($ zi%e doamna
<arne''e %unnd"o pe Reine$ ca %"o trimit( dup( doamna
Oli!ier/
\ece minute dup( e6pedierea acelei %cri%ori 'atale$
%o%i )aronul Hulot/ 9oamna <arne''e %e az!rli$ cu o
mi.care de pi%ic($ de +tul mo.nea+ului/
1 Hector$ e.ti tat( 3 i .opti ea la ureche/ Iat( ce
n%eamn( %( te cer&i .i %( te mpaci///
O)%er!nd o mi.care de uimire$ pe care )aronul nu
.i"o putu a%cunde de%tul de repede$ Valerie lu( o n'("
&i.are rece$ care l adu%e la di%perare pe con%ilierul de
%tat/ l '(cu apoi pe )aron %("i %mul+( una cte una
do!ezile cele mai hot(rtoare/ 9up( ce con!in+erea$
luat( nceti.or de mn( de !anitate$ intr( n mintea
mo.nea+ului$ Valerie i !or)i de 'uria lui <arne''e/
MMT
G" 9ra+ul meu !eteran$ i %pu%e ea$ !a 'i aproape
utin&(
%
+
nu
Gi nume.ti pe +irantul no%tru$ ca %("i
CU
4i
a.a$ .e' de )irou .i o'i&er al e+iunii de Onoare$
Pl
-i tu l"
ai di%tru%$ l ador( pe 5tani%la%$ dihania aceea
CaC
c ce"i
%eam(n( .i pe care eu n"o pot %u'eri/ 9ar poate
ml
'
e
ri %("i
'aci lui 5tani%la% o rent( de o mie dou( %ute F
r
'ranci$ n
nud( proprietate$ )inen&ele%$ uzu'ructul trecndu"l: pe
numele meu///
G 9ac("i !or)a de rente$ mai )ine le 'ac pentru fiul
mea, nu pentru dihanie 3 zi%e )aronul/
#raza acea%ta imprudent($ din care fiul meu %e re"
!(r%( ca un puhoi n(!alnic$ %e tran%'orm( dup( o or(
de di%cu&ii n '(+(duiala %olemn( c( pruncul ce %e !a
na.te !a primi de la )aron o rent( de o mie dou( %ute
de 'ranci/ Apoi$ '(+(duiala acea%ta 'u 'olo%it( de Va"
lerie$ a.a cum un plod %e ,oac( cu to)a * timp de dou("
zeci de zile$ '(r( ncetare$ l mpun%e pe )aron cu pri "
!iri .i !or)e/
n clipa cnd )aronul Hulot$ 'ericit ca un n%ur(&el
de un an ce".i dore.te un mo.tenitor$ pleca din %trada
Vanneau$ doamna Oli!ier iz)uti%e %"o 'ac( pe Horten%e
%("i %mul+( %cri%oarea$ pe care tre)uia %"o predea nu"
mai domnului conte n mn(/ Tn(ra 'emeie cump(r(
%cri%oarea cu o moned( de dou(zeci de 'ranci/ 5inuci"
+a.ul .i pl(te.te %in+ur opiumul$ pi%tolul .i man+alul/
Horten%e citi %cri%oarea$ apoi o reciti$ nu mai !edea
dect hrtia al)($ mpe%tri&at( de dun+i ne+re$ nu mai
e6i%ta dect hrtia aceea pe lume$ totul %e '(cu%e ne+ru
n ,urul ei/ #l(c(rile incendiului care mi%tui%e edi'iciul
'ericirii %ale luminau hrtia$ c(ci domnea n ,uru"i o
noapte nea+r(/ 5tri+(tele micu&ului Dence%la%$ care %e
,uca$ i a,un+eau la ureche ca .i cum copilul %"ar 'i a'lat
in 'undul unei !(+(uni$ .i ea pe un pi%c de munte/ 5(
nduri o a%t'el de umilin&( la dou(zeci .i patru de ani$
m toat( %tr(lucirea 'rumu%e&ii$ purtnd o dra+o%te cu"
rat( .i de!otat($ n%emna nu o lo!itur( de pumnal$ ci
<oartea/ 8rimul atac 'u%e%e numai ner!o%$ trupul r(%u"
c
mdu"%e n ncle.tarea +eloziei$ dar$ cnd certitudinea
atin%e %u'letul$ trupul 'u nimicit/ Horten%e r(ma%e aproa"
8e zece minute %u) acea%t( ap(%are/ 9ar um)ra mamei
n
ap(ru n'(ptuind o re!olu&ie$ .i recap(t( lini.tea .i
calmul$ .i
!eni

n

'ire

5un(
G
15%
227
1 9ra+($ %e adre%( ea )uc(t(re%ei$ roa+"o pe o %(
te a,ute .i mpacheta&i ct mai repede toate
rr
din ca%( care %nt ale mele .i ale copilului/ Vreau %( 'ir
+ata ntr"o or(/ 5("mi aduci apoi o tr(%ur( de pia&( R
%( m( !e%te.ti/ #(r( nici o di%cu&ie 3 8(r(%e%c ca%a
J
P
pe oui%e o iau cu mine/ 9umneata r(mi cu '
!ezi %( ai +ri,( de el/
Trecu n odaia ei$ %e a.ez( la ma%( .i %cri%e urm(
toarea %cri%oare *
0omnule conte,
+crisoarea alturat i va lmuri hotrhea pe
care am luat-o.
Cnd vei citi aceste rnduri, eu voi ii pisit
casa dumitale, cutndu-mi mpreun cu copilul un
refu=iu lin= mama mea.
+ nu crezi c mi voi schimba vreodat punctul
de vedere. 3e neli =rozav, dac i nchipui c am
iost mnlat de o pornire tinereasc, de nechibzuina
i furia dra=ostei copilreti Ii=nite.
0e cincisprezece zile ncoace m-am =ndit ne-
spus de mult la via, la dra=oste, la csnicia noas-
tr i la ndatoririle ce le avem unul fa de cel-
lalt. -m aflat tot devotamentul de care a dat do-
vad mama, cci mi-a mrturisit suferinele ei) 0e
douzeci i trei de ani, se poart zilnic ca o eroin,
nu m simt n stare s-i urmez pilda, nu fiindc te-a
iubi mai puin dect l-a iubit ea pe tata, ci din pri-
cina firii mele. Csnicia noastr ar aIun=e un iad,
i eu a putea s-mi pierd capul ntr-att, nct s
m dezonorez, s te dezonorez i pe dumneata i pe
copilul nostru. 9u vreau s fiu o doamn *arnetfe,
n cariera aceasta, cred c o femeie de felul mea nu
s-ar mai putea opri. 0in nefericire pentru mine, snt
o ?ulot, nu o @ischer.
+in=ur i departe de privelitea desfrnTrilor du-
mitale, pot fi stpn pe mine, avnd mai ales =riIa
copilului nostru, lin= mama mea viteaz i su-
blim, care m va aIuta s-mi potolesc zbuciumul
nvalnic al inimii. -colo voi putea fi o mam buna,
i voi da o cretere frumoas biatului nostru, F.Q-
cnclu-mi mai departe viaa. 0ac am rmne m
d\unHA#0 ic &vui0tu auiui ui appn Iv viduiaI &u
necurmate mi-ar nspri caracterul.
- fi bucuroas s mor subit, dar nu vreau s
fiu bolntav timp de douzeci i cinci de ani, ca
mama. 0ac m-ai nelat, dup trei ani de dra=oste
curat, neclintit, cu amanta socrului dumitale, cine
tie ce iei de rivale mi vei aduce mai trziu ) -h )
ai apucat-o mult mai curnd dect tatl meu pe dru-
mul desirului i al risipei, care-l dezonoreaz pe
eful unei familii, care i rpete dreptul la respec-
tul copiilor i la captul cruia nu se afl dect
ruinea i dezndeIdea.
9u snt nendurtoare. 9enduplecarea nu se
potrivete oamenilor slabi, care-i pun viaa sub
paza 0omnului. 0ac vei cuceri =loria i averea
prin munc struitoare, dac vei renuna la curte-
zane, la cile murdare i ruinoase pe care ai apu-
cat, vei re=si o femeie vrednic de dumneata.
mi nchipui c eti ndeaIuns de nobil ca s nu
recur=i la drepturile pe care i le d le=ea. Rmi vei
respecta voina, domnule conte, lsndu-m Qn=
mama, i, mai ales, s nu vii niciodat s m vezi. Si-
am lsat toi banii pe care i i-a mprumutat tic-,
loasa aceea. -dio )
? o r t e n s e ?ui o t
Rndurile ace%tea 'ur( %cri%e cu +reu$ Horten%e 'iind
cople.it( de lacrimi$ de %tri+(tul pa%iunii %'.iate/ (%(
pana$ apoi o lu( din nou n min($ ca %( e6prime cu %im"
plitate 'razele pe care de o)icei iu)irea le declar( n
ace%te %cri%ori"te%tamente/ Inima .i !(r%a 'ocul %tri+nd$
dar ra&iunea poruncea/
Tn(ra 'emeie$ n.tiin&at( de oui%e c( totul era +ata$
%tr()(tu pentru ultima oar( +r(dini&a$ apoi camera$ %a"
lonul$ lundu".i r(ma% )un de la toate/ 9up( aceea$ d(du
in%truc&iuni )uc(t(re%ei$ %t(ruind 'oarte mult %( ai)(
Jri,( B,
e
domnul$ '(+(duindu"i %"o r(%pl(tea%c( dac( %e
Wa purta cum %e cu!ine/ n %'r.it %e urc( n tr(%ur( .i
8Vrni %pre mama ei cu inima %'.iat($ pln+nd de"i era
Wai mare mila cameri%tei de ea$ acoperindu"l pe Den"
ce%la% cel mic cu %(rut(ri n'l(c(rate$ care tr(dau dra"
+o%tea pe care o mai purta nc( tat(lui/
Baroana a'la%e de la i%)eth c( %ocrul era n mare
8arte !ino!at de +re.eala +inerelui$ a.a c( nu %e mir(
c
P pe 'iic("%a !enind$ i apro)( purtarea .i i n" %(
r(mn( la ea/ Adeline$ dndu".i %eama c( )ln"
MMJ
de&ea .i de!otamentul nu iz)uti%er( niciodat( oprea%c(
pe Hector al ei$ 'a&( de care ncepu%e %( mai pu&in(
%tim($ +(%i c( 'ata a!ea/ dreptate %( i
a
cale/ Biata mam(
primi%e n ultimele dou(zeci de z, dou( lo!ituri care o
'(ceau %( %u'ere mai tare dect chi nurile ndurate pn(
atunci/ Baronul l %(r(ci%e pe Vi
c
4 torin .i pe %o&ia
ace%tuia$ tot el era de !in( c( Den"ce%la% '(cu%e ace%t
pa% +re.it$ c(ci$ dup( %pu%ele i%)ethei$ el l ndemna%e
la de%'ru/ Impun(toarea au"toritate a ace%tui tat( de
'amilie$ p(%trat( cu pre&ul unor %acri'icii imen%e$ era
acum ntinat(/ Tinerii Huloi nu re+retau )anii da&i$ l
pri!eau n%( pe )aron cu nencredere .i n+ri,orare/
Adeline$ n&ele+nd %entimentul lor era adnc mhnit($
c(ci pre%im&ea de%tr(marea 'amiliei3 Baroana .i in%tala
'ata n %u'ra+erie$ care$ mul&umit( )anilor da&i de
mare.al$ %e pre'(cu ndat( n dormitor$ iar anticamera
de!eni$ ca n multe alte +o%pod(rii$ %u'ra+erie/
Cnd Dence%la% %e ntoar%e aca%($ cnd citi cele dou(
%cri%ori$ 'u cuprin% de un %im&imnt de )ucurie ame%te"
cat( cu tri%te&e/ Yinut necontenit %u) %upra!e+herea
%o&iei$ %e r(z!r(ti%e n %inea lui mpotri!a ace%tei noi
nc(tu.(ri ce"i amintea de i%)eth/ ndopat cu dra+o%te
timp de trei ani$ cu+eta%e .i el mult n ultimele cinci"
%prezece zile .i +(%ea c( 'amilia e o %arcin( +reu de
purtat/ 5tidmann tocmai l 'elicita%e de pa%iunea pe care
o in%pira%e Valeriei$ c(ci 5tidmann$ m)oldit de un +nd
a%cun%$ u.or de priceput$ %ocotea de cu!iin&( %( z+n"
d(re !anitatea %o&ului Horten%ei$ n n(de,dea c( o !a
con%ola el pe !ictim(/ A%t'el c( Dence%la% 'u ncntat
de a %e putea ntoarce la doamna <arne''e/ 9ar .i
aminti de 'ericirea curat($ de%(!r.it($ de care %e )ucu"
ra%e$ de n%u.irile rare ale Horten%ei$ de cumin&enia ei$
de dra+o%tea aceea ne!ino!at( .i nai!( .i i p(ru amar"
nic de r(u/ Voi %( aler+e la %oacra %a pentru a o)&ine
iertare$ dar '(cu ntocmai ca Hulot .i Cre!el * %e du%e
%"o !ad( mai nti pe doamna <arne''e$ c(reia i ar(t(
%cri%oarea %o&iei %ale$ ca %("i do!edea%c( deza%trul ce"i
pricinui%e .i %( %e 'olo%ea%c($ cum %"ar %pune$ de neno"
rocirea acea%ta ca %( cear( n %chim) mn+ierile amantei
a Valerie d(du de Cre!el/ 8rimarul$ um'lat ca un curcan$
%e plim)a ncoace .i ncolo prin %alon ca un om r(%"
colit de %entimente n(!alnice/ .i lua pozi&ia pre'erata
cum ar 'i !rut %( !or)ea%c($ dar nu
ndr(znea o d i a de 'ericire$ %e repezea la
'erea%tr( %( )at( dara"h na cu de+etele n +eam$ %e
uita la Valerie cu o pri"
ire
duioa%($ dr(+(%toa%(/ 9in
'ericire pentru 7re!ei$ intr( i%)eth/
1Veri.oar($ i .opti el la ureche$ .tii noutatea F
]Snt tat( 3 Am impre%ia c"o iu)e%c mai pu&in pe )iata
rele%tine/ A 3 ce n%eamn( %( ai un copil de la 'emeia
ne care o adori 3 5( 'ii tat( .i cu inima$ nu numai cu
%n+ele 3 Ah 3 a. !rea %("i %pui Valeriei c( am %( mun
ce%c pentru copilul no%tru$ !reau %( 'ie )o+at 3 <i"a
m(rturi%it c( are impre%ia$ dup( anumite %emne$ c( o %(
'ie )(iat3 9ac( e )(iat$ !reau %( poarte numele de Cre"
!el/ O %( m( %'(tuie%c cu a!ocatul meu/
/GG.tiu ct de mult te iu)e.te$ zi%e i%)eth$ dar$ pen
tru 9umnezeu$ dac( &ii la !iitorul dumitale .i la al ei$ %t("
pne.te"te$ nu"&i mai 'reca minile ntr"una/
n timp ce i%)eth .u.otea a%t'el cu Cre!el$ Valerie
i cerea lui Dence%la% %("i napoieze %cri%oarea .i"i %pu"
nea la ureche !or)e ce"i alun+au tri%te&ea/
1 E.ti li)er acum$ dra+ul meu$ i .optea ea/ Ce ro%t
are ca un arti%t ade!(rat %( %e n%oare F #antezia .i
li)ertatea creeaz( arti%tul 3 Te !oi iu)i att de mult$
dra+ul meu poet$ nct n"o !ei re+reta niciodat( pe %o&ia
ta/ 9ac( totu.i$ ca mul&i al&ii$ dore.ti %( p(%trezi apa
ren&ele$ m( n%(rcinez %( &i"o aduc curnd napoi pe
Horten%e///
1O 3 dac( ar 'i cu putin&( 3
1 5nt %i+ur($ %pu%e Valerie atin%( n !anitatea ei/
Bietul %ocru"t(u e un om ruinat n toate pri!in&ele/ 9in
am)i&ie !rea %( par( c("i iu)it$ !rea %( n.ele lumea c(
Ware o amant( .i e att de !anito% n pri!in&a a%ta$ nct
l conduc cum mi place/ Baroana l iu)e.te nc( att de
mult pe dra+ul ei Hector Bam impre%ia ntotdeauna c(
!or)e%c de lliadaC$ nct amndoi )(trnii !or putea %"o
nduplece pe Horten%e %( %e mpace cu tine/ 9e !rei n%(
%( n"ai 'urtun( aca%($ nu"&i l(%a amanta dou(zeci de zile
'(r( %( !ii %"o !ezi/// Credeam c( mor/ Un +entilom$ iu
)itule$ tre)uie %( %e poarte delicat cu o 'emeie pe care
a
compromi%"o punnd"o n %itua&ia n care m( a'lu eu
acum$ mai ale% cnd 'emeia a%ta tre)uie %( 'ie cu mare
)(+are de %eam( %( nu".i %trice reputa&ia/// R(mi la ma%($
%cumpul meu/// 9ar ia aminte c( tre)uie %( m( port ct
M?=
ca /
=
%e poate de rece cu tine$ de.i e.ti autorul +re.elii $uDu
att de !izi)ile/
#u anun&at )aronul <onte% * Valerie %e %cul($ aler+a n
ntmpinarea lui$ i !or)i cte!a clipe la ureche ],,/^
pre!eni$ ca .i pe Dence%la%$ n pri!in&a atitudinii P
Ce
tre)uia %"o ai)(/ Brazilianul a!u o purtare diplomatic(
potri!it( cu marea noutate ce"l cople.ea de 'ericire$ c(ci
era ntr"ade!(r ncredin&at de paternitatea copilului3$
<ul&umit( ace%tei %trate+ii$ )azat( pe amorul propriu al
)(r)atului cnd e amant$ Valerie a!u: l a ma%( patru /
)(r)a&i !e%eli$ plini de n%u'le&ire$ ncnta&i$ crezndu"%e
adora&i$ pe care <arne''e i )otez( n +lum($ 'a&( de
i%)eth$ punndu"%e .i pe el la %ocoteal($ cei cinci p("
rin&i ai )i%ericii/
Numai )aronul Hulot %e ar(ta%e nec(,it la nceputul
me%ei/ Iat( de ce/ nainte de a pleca de la )irou$ %e du"
%e%e la directorul per%onalului$ un +eneral$ camarad cu
el de treizeci de/ani$ c(ruia i ar(ta%e c( !rea %("l nu"
mea%c( pe <arne''e n locul lui Coduet$ care %e n!oi%e
%(".i dea demi%ia/
1 9ra+( prietene$ i %e adre%( el$ n"am !rut %( cer
hatrul ace%ta mare.alului '(r( %( m( n&ele+ mai nti
cu dumneata .i %("&i cer n!oirea/
1 9ra+( prietene$ r(%pun%e directorul per%onalului$
n+(duie"mi %("&i atra+ aten&ia$ %pre )inele dumitale$ c(
n"ar tre)ui %( in%i.ti pentru acea%t( numire/ Yi"am mai
%pu% p(rerea mea/ Ar %trni un mare %candal prin )irouri$
c(ci .i a.a %e !or)e.te prea mult pe %ocoteala dumitale
/ .i a doamnei <arne''e/ A%ta r(mne ntre noi/ Nu !reau %(
te atin+ la punctul dumitale %en%i)il$ nici %("&i pricinuie%c
!reun nea,un%$ .i"am %( &i"o do!ede%c/ 9ac( &ii cu orice
chip$ dac( !rei %( ceri locul domnului Coduet$ a c(rui
plecare ar n%emna cu ade!(rat o pierdere pentru <ini%terul
de R(z)oi Be 'unc&ionar din =>IJC$ m( !oi duce pentru
cinci%prezece zile la &ar($ ca %( te la% %in+ur pe ln+(
mare.al$ care te iu)e.te ca pe un 'iu/ In 'elul ace%ta$ nu
!oi 'i nici pentru$ nici contra .i nu
!oi 'ace nimic mpotri!a con.tiin&ei mele de admini%"
trator/
1 &i mul&ume%c$ r(%pun%e )aronul$ o %( m( +nde%c
la cele ce mi"ai %pu%/
1 9ac( mi n+(dui %("&i 'ac acea%t( o)iec&ie$ dra+(
prietene$ e pentru c( te pri!e.te mai mult pe dumneata
2 3 2 ' , '
r%onai dect pe mine %au amorul meu propriu/ nainte 8
e
or
i
C
e$ mare.alul e acela care hot(r(.te/ n a'ar( de ta
dra+ul meu$ ni %e aduc attea imput(ri$ c( una mai
a5
b
%au mai pu&in nu conteaz( 3 Nu %ntem !ir+ini n
criticilor/ 8e !remea Re%taura&iei$ au 'o%t numi&i numai
pentru lea'($ '(r( %( %e &in( %eama de lu,)(///
5ntem doar !echi camarazi/
19a$ r(%pun%e )aronul$ tocmai 'iindc( n"am !rut %(
d(unez !echei .i pre&ioa%ei noa%tre prietenii am !enit///
GG/ 9ac("i a.a$ ro%ti directorul per%onalului$
!(znd
pe chipul lui Hulot ct era de ncurcat$ o %( plec la &ar($
prietene/// 9ar )a+( de %eam( 3 ai du.mani$ adic( oameni
care r!ne%c o %lu,)( mp(r(te.te pl(tit( cum e a dumi"
tale/ Nu e.ti men&inut dect de o %in+ur( ancor(/ A 3
dac( ai 'i deputat ca mine$ n"ai a!ea de ce %( te temi/
9e aceea$ &ine"te )ine/
Vor)ele ace%tea pline de prietenie l impre%ionar(
adnc pe con%ilierul de %tat/
19ar la urma urmelor$ Ro+er$ ce e%te F Nu mai '(
pe mi%terio%ul cu mine 3
8er%ona,ul$ c(ruia Hulot i %punea Ro+er$ l pri!i pe
Hulot$ i lu( mna .i i"o %trn%e/
1 5ntem prieteni prea !echi ca %( nu"&i dau un %'at/
9ac( !rei %( r(mi cu !reo %lu,)($ tre)uie %("&i iei de pe
acum toate m(%urile n !ederea retra+erii/ 9ac( m"a.
a'la n %itua&ia dumitale$ n loc %( cer mare.alului po%tul
domnului Coduet pentru domnul <arne''e$ l"a. ru+a mai
de+ra)( %("mi o)&in( prin in'luen&a lui locul de con%ilier
permanent la Con%iliul de %tat$ pe care l"a. p(%tra lini.tit
pn( la moarte/ i a. l(%a !n(torilor po%tul de director
+eneral/
1Cum$ mare.alul uit(/// F
G 1 9ra+( prietene$ mare.alul te"a ap(rat att de )ine
m 'a&a Con%iliului de mini.tri$ nct nu mai au de +nd
%a te de)arce$ dar a 'o%t !or)a 3/// A.a c( nu da prile,///
/
!r
W
au

%
W !or)e%c mai mult/ n momentul de 'a&($ mai 8o&i
%( ai preten&ia de a de!eni con%ilier de %tat .i pair ae
#ran&a/ 9ac( mai accep&i$ dac( mai dai prile,ul %( 'ii
atacat$ nu mai r(%pund de nimic/// 5( plec n c(l(torie F
WA.teapt( mai nti %("l !(d pe mare.al$ zi%e Hulot/ Am
%("l trimit .i pe 'rate"meu %("l de%coa%e/
E le%ne de n&ele% n ce di%pozi&ie %e ntoar%e )aronul
a
doamna <arne''e$ uita%e aproape cu totul c( era tat($
833
c(ci Ro+er %e purta%e ca un ade!(rat camarad$ ar(tndu
limpede %itua&ia n care %e +(%ea/ Totu.i$ att de maW
era nrurirea ce o a!ea Valerie a%upra lui$ nct$ p
e
,
T
mi,locul me%ei$ )aronul %e al(tur( !e%eliei celorlal'
?
'iind cu att mai e6u)erant$ cu ct a!ea de n()u.it .i Ag:
multe n+ri,or(ri/ Nenorocitul nu )(nuia n%( c( n %eSr
aceea a!ea %( %e a'le ntre 'ericire .i prime,dia de care
l pre!eni%e directorul per%onalului$ adic( %ilit %( alea+(
ntre doamna <arne''e .i %itua&ia %a/ 8e la ora un%pre"
zece$ cnd %erata a,un%e%e n culmea n%u'le&irii$ c(ci
%alonul era plin de lume$ Valerie l tra%e pe Hector n"
tr"un col& al di!anului/
1 9ra+( mo.ulic($ i .opti ea la ureche$ 'iica ta e att
de mnioa%( pe Dence%la% c( !ine pe aici$ nct l"a p(r(%it/
Horten%e e o e6altat(/ Cere"i lui Dence%la% %("&i arate numai
%cri%oarea pe care i"a l(%at"o pro%tu&a aceea 3 Ruptura dintre
cei doi ndr(+o%ti&i$ de care %nt %ocotit( !ino!at($ poate %("
mi 'ac( un r(u nemaipomenit$ c(ci n 'elul ace%ta %e atac(
ntre ele 'emeile !irtuoa%e/ E %candalo% %( 'aci pe !ictima
ca %( compromi&i o 'emeie$ care nu poart( alt( !in( dect
aceea de a a!ea o ca%( pl(cut(/ 9ac( m( iu)e.ti$ ai %( m(
dez!ino!(&e.ti mp(dn"du"i pe cei doi porum)ei/ 9e alt'el$
nici nu &in %("l !(d pe +inerele t(u aici$ tu mi l"ai adu% .i
po&i %( &i"l iei napoi 3 9ac( te mai )ucuri de !reo
autoritate n 'amilia ta$ cred c( ai putea cere %o&iei tale %(
'ac( ea mp(carea/ 5pune"i din partea mea )(trnei tale c($
dac( mi %e atri)uie pe nedrept !ina de a 'i !rt !ra,)a ntre
doi n%ur(&ei$ de a 'i tul)urat pacea unei 'amilii .i de a 'i
r(pit totodat( .i pe tat( .i pe +inere$ am %( le 'ac attea zile
'ripte$ nct %("mi merit cel pu&in reputa&ia 3 8o'tim$ acum .i
i%)eth !rea %( m( p(r(%ea%c( 3/// 8re'er( %( %e duc( ln+(
ai ei$ .i"i dau dreptate/ <i"a %pu% c( nu r("mne cu mine
dect dac( %e mpac( tinerii/ i %( !ezi atunci 3 o %(
cheltuim de trei ori mai mult cu mena,ul/
1 A I ct de%pre a%ta$ e6clam( )aronul a'lnd de
%candalul pricinuit de 'ata lui$ o %( potole%c eu lucrurile/
1 Acum %( trecem la altce!a$ zi%e Valerie/ Ce %e
aude cu locul domnului Co+uet F
1 A%ta$ r(%pun%e Hector plecnd ochii$ e o che%tiune
mai +rea$ ca %( nu %pun impo%i)il( 3///
R1 Impo%i)il($ dra+( Hector F ntre)( doamna <ar"
ne''e la urechea )aronului$ dar nu .tii Ia ce e n %tare
M?@
4 recur+( <arne''e F m( are la mn( .i$ cnd e !or)a
3 intere%ul lui$ e lip%it de %crupule$ ca mai to&i oamenii$
, r mai ale% e teri)il de r(z)un(tor$ cum %nt to&i me%"
hinii .i neputincio.ii/ n %itua&ia n care m( a'lu din
auza ta$ %nt la di%cre&ia lui/ Am 'o%t %ilit( %("l prime%c
la mine pentru cte!a zile .i ar 'i n %tare %( nu mai !rea
%
( plece din odaia mea/
Hulot %e cutremur( din cre.tet pn("n t(lpi/
GGG <( la%( n pace$ dar cu condi&ia %( a,un+( .e'
de )irou/ E o mi.elie$ dar po&i %("l n&ele+i/
/GG Valerie$ m( iu)e.ti F
1 O a%t'el de ntre)are n %tarea n care m( a'lu$
dra+ul meu$ mi pare o +ro%ol(nie de %lu+(///
1 A'l($ atunci$ c( de"a. ncerca numai %("i cer ma
re.alului un loc pentru <arne''e$ m( cur(& .i eu$ .i
<arne''e o %( 'ie de%tituit/
1Credeam c( e.ti prieten intim cu prin&ul/
1 #(r( ndoial($ mi"a do!edit"o de attea ori$ dar$
'eti&o$ dea%upra mare.alului %e mai a'l( cine!a/// %e mai
a'l( ntre+ Con%iliul de mini.tri$ de pild(/// Cu timpul$
pe c(i mai ocolite$ !om iz)uti/ Ca %( reu.e%c$ tre)uie %(
a.tept clipa cnd mi !or cere un %er!iciu/ Atunci am
%( le pot %pune * 05er!e.'e"m( .i te %er!e%c .i eu///4
1 9ac("i %pun a%ta lui <arne''e$ %(rmane Hector$
o %"o p(&im cu el$ are %( 'ac( !reo pozn(/ tii ce F anun"
&("l tu c( tre)uie %( mai a.tepte$ eu nu m( ncumet/ A 3
mi cuno%c %oarta$ .tie el cum %( m( pedep%ea%c($ n"are
%( mai plece din camera mea/// Nu uita de rent( de o
mie dou( %ute de 'ranci '(+(duit( copilului/
Hulot l lu( pe <arne''e deoparte$ %im&indu"%e ame"
nin&at n pl(cerile lui$ .i$ pentru ntia oar($ .i lep(d(
atitudinea m(rea&( pe care o p(%tra%e pn( atunci$ att
era de n%p(imntat la +ndul %tri+oiului aceluia in%talai
n odaia unei 'emei 'rumoa%e/
1<arne''e$ dra+( prietene$ era !or)a de dumneata
a%t(zi 3 Nu po&i a,un+e dintr"o dat( .e' de )irou/// Tre
)uie %( mai a.teptam/
l
: Ba am %( a,un+$ domnule )aron$ ro%ti r(%picat
<arne''e/
21 9ar$ dra+ul meu///
1Am %( a,un+$ domnule )aron$ repet( cu r(ceal(
<arne''e pri!ind pe rnd la )aron .i Valerie/ Ai %ilit"o
pe
%o&ia mea %( %e mpace cu mine$ o p(%trez$ c(ci o
ms
+(%e%c 'ermec(toare$ dra+ul meu$ ad(u+( el cu o ironie
n'ior(toare/ 5nt mai %t(pn aci dect e.ti dumneata la
mini%ter/
Baronul .i %im&i inima %tr()(tut( de o %u'erin&(
a%cu&it($ ca o durere de din&i$ .i .i %t:(pni cu +reu
lacrimile$ n timpul ace%tei %curte %cene$ Valerie i
comunica la ureche lui Henri <onte% pretin%a hot(rre
a lui <arne''e$ de%cotoro%indu"%e a%t'el de el pentru o
)ucat( de !reme/
9intre cei patru curtezani$ doar Cre!el$ cu c(%u&a lui
di%cret($ 'u%e%e %cutit de acea%t( m(%ur($ din care pri"
cin( pe chipul %(u %t:(ruia o e6pre%ie de ncntare o)raz"
nic($ cu toate do,enile ce i le adre%a Valerie$ ncruntn"
du"%e la el .i '(cndu"i %emne pline de n&ele% - 'ericirea
de a 'i tat( i lumina mereu 'a&a/ Cnd Valerie %e apropie
de el ca %("l mu%tre n .oapt($ Cre!el o prin%e de mn(
r(%punzndu"i *
1 <ine$ duce%($ !ei a!ea c(%u&a ta/// mine e ad,u
decarea de'initi!(/
1 i mo)ila F ntre)( ea rznd/
1 Am o mie de ac&iuni Ver%aille%$ malul %tn+$ cum
p(rate Ia o %ut( dou(zeci de 'ranci$ .i care %e !or urca
la trei %ute din pricina unirii celor dou( drumuri$ %ecret
de care am 'o%t n.tiin&at/ Am %("&i cump(r un mo)ilier
de re+in( 3 9ar ai %( 'ii numai a mea$ nu"i a.a F///
1 9a$ %cumpul meu primar$ %pu%e zm)ind acea%t(
doamn( de <erteuil )ur+hez(
=?M
$ dar poart("te cum %e
cu!ine 3 re%pect"o pe !iitoarea doamn( Cre!el/
1 9ra+( !ere$ %e adre%( i%)eth )aronului$ mine
di%"de"dEninea&( !oi 'i la Adeline$ c(ci$ n&ele+i$ nu mai
pot %( r(mn aici$ m"am hot(rt %( &in +o%pod(ria 'ra
telui dumitale$ mare.alul/
1 i eu m( ntorc n a%t( %ear( aca%($ o n.tiin&a
)aronul/
1 Atunci !in mine la de,un$ ad(u+( zm)ind
i%)eth/
.i d(dea %eama ct de nece%ar( era prezen&a ei la
%cena de 'amilie ce a!ea %( ai)( loc a doua zi/ A.a c($ di%"
de"diminea&($ %e du%e la Victorin$ pentru a"l n.tiin&a de
de%p(r&irea dintre Horten%e .i Dence%la%/
Cnd )aronul %e ntoar%e aca%($ pe la ora zece .i
,um(tate %eara$ <ariette .i oui%e$ care munci%er( din +reu
toat( ziua
-
tocmai nchideau u.a apartamentului"M?T
%
t'el incit Hulo'c nu a!u ne!oie %a mai %une/ 5o&ul$
'oarte contrariat c( tre)uie %( 'ie !irtuo%$ %e du%e de"a
dreptul %pre odaia %o&iei %ale .i$ prin u.a ntrede%chi%($
o z(ri pro%ternat( n 'a&a cruci'i6ului$ cu'undat( n ru+($
ntr"una din acele atitudini e6pre%i!e ce 'ac +loria pic"
torilor .i a %culptorilor$ care au norocul %( le poat(
reda 'idel dup( ce le"au +(%it:/ Adeline$ ntr"o e6altare
reli+ioa%($ ro%tea cu !oce tare *
19oamne$ 9umnezeule$ ndur("te de noi .i lumi":
neaz("l 3///
A%t'el %e ru+a )aroana pentru Hector al ei/ a pri"
!eli.tea acea%ta$ att de di'erit( de cea pe care o p(r("
%i%e$ .i auzind cu!intele prile,uite de e!enimentele
acelei zile$ )aronul$ nduio.at$ nu".i put:u %t(pni un
%u%pin/ Adeline %e ntoar%e cu chipul %c(ldat n lacrimi/
Era att de ncredin&at( c( ru+(mintea ei 'u%e%e a%cul"
tat($ nct %e repezi la Hector$ cuprinzndu"l cu puterea
ce o d( dra+o%tea 'ericit(/ Adeline renun&a%e la orice
preten&ie de 'emeie$ durerea a,un%e%e %("i .tear+( pn(
.i amintirea unui a%emenea lucru/ n ea nu mai r(m(%e%e
dect %im&(mn'ul de mam($ de onoare a 'amiliei .i de"
!otamentul cel mai curat al unei %o&ii e!la!ioa%e pentru
to!ar(.ul ei r(t(cit pe c(i +re.ite$ duio.ie %'nt( ce
%upra!ie&uie.te oric(rui %entiment n %u'letul 'emeii/
Toate ace%tea %e puteau +hici/
12 Hector 3 iz)ut:i ea n %'r.it %( ro%tea%c($ te n"
torci oare la noi F 9umnezeu are mil( de 'amilia
noa%tr( F
19ra+( Adeline 3 e6clam( )aronul intrnd .i a.e"
zndu".i %o&ia pe un 'otoliu ln+( el$ e.ti '(ptura cea
mai %'nt( pe care am cuno%cut"o$ .i de mult nu m( mai
%ocot !rednic de tine/
G1 Are %("&i 'ie att de u.or$ dra+ul meu$ zi%e ea
'inind mna lui Hector .i tremurnd att de tare nct
p(rea apucat( de un tic ner!o%$ are %("&i !in( att de
u.or %( mpaci lucrurile///
Nu ndr(zni %( urmeze$ %im&ind c( 'iecare !or)(
8utea %( 'ie o n!inuire$ .i nu !oia %( tul)ure 'ericirea
8e care clipa aceea i"o re!(r%a puhoi pe %u'let/
R Am !enit din pricina Horten%ei$ relu( Hulot/
Copila acea%ta poate %( ne 'ac( mai mult r(u cu pur"
tarea ei ne%()uit($ dect ne"a pricinuit pa%iunea mea
a)%urd( pentru Valerie/ 9ar !om !or)i de%pre a%ta
237
mine diminea&a/ <ariette mi"a %pu% c( Horten%e
doarme$ mai )ine %"o l(%(m n pace$
1 9a$ r(%pun%e doamna/ Hulot$ cuprin%( deodat( de
o adnc( tri%te&e/
5im&ea c( )aronul %e ntor%e%e aca%( mai mult din"
tr"un intere% %tr(in$ dect atra% de dorul 'amiliei/
1 5( n"o tul)ur(m nici mine$ c(ci )iat:a 'eti&( e
ntr"o %tare ,alnic($ a pln% toat( ziua$ ad(u+( )aroana/
A doua zi$ la ora nou( diminea&a$ )aronul %e plim)a
prin imen%ul %alon pu%tiu a.teptndu".i 'iica$ pe care o
chema%e$ c(uta %( de%copere ar+umente care %( ndu"
plece nc(p(&narea cea mai +rea de n!in%$ aceea a unei
'emei tinere$ ,i+nite .i neiert(toare$ a unei tinere&i ne!i"
no!ate$ care$ necuno%cnd pa%iunile .i intere%ele oame"
nilor$ nu".i nchipuie ce compromi%uri ru.inoa%e %nt
uneori %ili&i %( 'ac(/
1 Iat:("m($ tat( 3 ro%ti cu +la% tremur(tor Horten%e$
palid( de %u'erin&ele ndurate/
Hulot$ a.ezndu"%e pe"un %caun$ .i cuprin%e 'iica
de mi,loc$ %ilind"o %( i %e a.eze pe +enunchi/
12 Ei$ copila mea$ zi%e el %(rutnd"o pe 'runte$ %"a
ntmplat o %'ad( n c(%nicie .i am luat o hot(rre
pripit( F/// O 'at( )ine cre%cut( nu 'ace una ca a%ta/
Horten%e a mea nu tre)uie %( ia %in+ur( o hot(rre de"
ci%i!($ %(".i la%e c(minul$ %(".i p(r(%ea%c( %o&ul '(r( a
cere %'atul p(rin&ilor ei/ 9ac( dra+a mea Horten%e ar 'i
aler+at la m(icu&a ei cea %'nt( .i )un($ nu mi"ar 'i
pricinuit o %up(rare att de mare 3/// Nu cuno.ti lumea$ e
tare rea/ Ar putea %("&i ia%( !or)( c( )(r)atul t(u te"a
alun+at la p(rin&i/ Copiii cre%cu&i ca tine$ n 'u%tele
mamei$ r(mn copii mai mult( !reme dect al&ii$ nu cuno%c
!ia&a 3 O pa%iune nai!( .i curat( ca a ta pentru
Dence%la% e$ din ne'ericire$ ne%ocotit($ %e la%( du%( de
primul impul%/ Inimioara noa%tr( %e a!nt($ .i capul o
urmeaz(/ Ca %( ne r(z)un(m$" am 'i n %tare %( d(m 'oc
8ari%ului$ '(r( %( ne +ndim la Curtea cu ,uri 3 Cnd
)(trnul t(u tat( &i %pune c( nu te"ai purtat cum %e
cu!ine$ po&i %("l crezi$ ca %( nu mai !or)e%c de adnca
durere pe care mi"o pricinuie.ti .i care e /tare amar(/ c(ci
n(p(%tuie.ti o 'emeie a c(rei inim( n"o cuno.ti .i a c(rei
du.m(nie poate 'i cumplita$// 9ar !ai3 e.ti at& de candid($
de ne!ino!at( .i curat($ nct nu"&i dai %eama de nimic$
ai putea 'i n,o%it($ de'(imat(/ 9e alt'elZ
" aera.ule$ ai luat n %erio% o +lum($ .i a. putea %( te
" credin&ez de ne!ino!(&ia %o&ului t(u/ 9oamna <ar"
==T
p:n( aici$ )aronul$ ca un mae%tru n diploma&ie$ m"
i%e cu o admira)il( ndemnare mu%tr(rile/ 9urc( cum
n
e
vede, '(cu%e o introducere m(ia%tr( ca %( ro%tea%c(
numele acela$ dar$ la auzul lui$ Horten%e '(cu un +e%'
ar(tnd c( e adnc ,i+nit(/
1A%cult("m( pe mine$ am e6perien&( .i am o)%er
!at toate$ urm( tat(l '(r( %"o la%e %( !or)ea%c(/ 8er
%oana cu pricina %e poart( cu )(r)atul t(u 'oarte rece/
9a$ ai 'o%t !ictima unei n.el(torii$ .i"am %( &i"o do!e
de%c/ Uite$ ieri$ la ma%($ Dence%la%///
1R Era la ma%($ acolo F/// ntre)( tSn(ra ridicndu"%e
n picioare .i pri!indu"l pe tat(l ei cu chipul mpietrit
de +roaz(/ Ieri 3 dup( ce"a citit %cri%oarea mea F///
9oamne 3/// 9e ce n"am intrat ntr"o m(n(%tire$ n loc
%( m( m(rit F Nu mai %nt %t(pn( pe !ia&a mea$ am
un copil3 ad(u+( ea hohotind de pln%/
8ln%ul ace%ta %'.ie inima doamnei Hulot$ care ie.i
din camera ei$ aler+( la Horten%e .i o cuprin%e n )ra&e$
punndu"i ntre)(rile acelea '(r( ro%t la care te n"
deamn( durerea$ cele dinti care"&i !in pe )uze/
1 5"au pornit lacrimile 3/// .i %pu%e )aronul$ .i totul
mer+ea a.a de )ine 3 Acum ce %( 'ac cu dou( 'emei
care pln+ F
1 Copil($ i zi%e )aroana Horten%ei$ a%cult("l pe
tat(l t(u 3 .tii doar c( ne iu)e.te///
1 Hai$ Horten%e$ 'eti&( dra+($ nu pln+e$ 'te 'aci prea
urt($ ro%ti )aronul/ Hai$ ,udec( pu&in/ Intoarce"te cu
minte la +o%pod(ria ta$ .i"&i '(+(duie%c c( Dence%la%
n"are %( mai calce niciodat( n ca%a aceea/ &i cer ,ert'a
a%ta$ dac("i o ,ert'( %( ier&i cea mai m(runt( +re.eal(
aWunui %o& pe care"l iu)e.ti$ &i cer %( 'aci a%ta pentru
W
a
al
meu

a
l) i pentru dra+o%tea pe care o ai pentru
niaic("ta/// Vrei %("mi am(r(.ti .i %("mi ntri%tezi zilele
)atrne&ii F///
WHorten%e$ aruncndu"%e ca o ne)un( la picioarele
tat(lui ei$ cu o mi.care att de di%perat( nct i %e de%"
acu p(rul r(u prin%$ ntin%e %pre el minile$ cu un +e%t
care i %e citea dezn(de,dea/
Tat($ mi ceri !ia&a 3 %tri+( ea$ ia"o dac( !rei$
pu&in ia"o curat( .i '(r( pat($ &i"o d(ruie%c cu
ln
ar

pl(cere/ Nu"mi cere n%( %( mor dezonorat($ criminal(3
Nu %em(n mamei$ nu a. patea ndura )at,ocura 3 9ac(
m( ntorc la c(minul meu$ a. 'i n %tare %("l +tui pe
Dence%la% ntr"un acce% de +elozie$ %au %( 'ac ce!a .,
mai r(u/ Nu"mi cere&i lucruri pe%te puterile mele/ 9ac(
nu !re&i %( m( pln+e&i de !ie 3 c(ci pu&in mi lip%e.te
ca %("mi pierd min&ile/// 9a 3 %imt c( m( pnde.te ne"
)unia 3 Chiar ieri 3 ieri prnzea la 'emeia aceea$ ndat(
dup( ce citi%e %cri%oarea mea 3/// i ceilal&i )(r)a&i %nt
Ia 'el F/// I&i dau !ia&a mea$ dar nu !reau ca moartea
%("mi 'ie ru.inoa%(/ 7re.eala lui F/// Nen%emnat( F 5(
ai)( un copil cu 'emeia aceea 3
1 Un copil F ntre)( Hulot dndu"%e doi pa.i napoi/
Nu$ e o +lum($ de%i+ur/
Tocmai atunci intrar( Victorin .i !eri.oara Bette$
r(mnnd nm(rmuri&i n 'a&a ace%tei pri!eli.ti/ #ata era
pro%ternat( la picioarele tat(lui$ )aroana$ n %u'letul
c(reia %e d(dea o lupt( ntre %entimentul de mam( %i
cel de %o&ie$ %t(tea t(cut($ cu chipul r(!(.it .i plin de
lacrimi/
1 i%)eth$ zi%e )aronul apucnd"o de mn( pe 'ata
)(trn( .i ar(tndu"i"o pe Horten%e$ ai putea %("mi !ii
n a,utor/ Biata Horten%e .i"a pierdut capul$ crede c(
doamna <arne''e l iu)e.te pe Dence%la%$ pe cnd
Valerie a !rut pur .i %implu %( ai)( un +rup '(cut de el/
1 9alila 3 %tri+( Horten%e$ %in+urul lucru pe care
l"a creat 'oarte repede de cnd ne"am cununat/ 9omnul
nu era n %tare %( lucreze pentru mine$ pentru 'iul Iui
.i a lucrat pentru tic(loa%a aceea cu o r!n(/// Ah 3 mai
)ine %'r.e.te"mi zilele$ tat($ c(ci 'iecare !or)( a ta e o
lo!itur( de pumnal/
ntorcndu"%e %pre )aroan( .i Victorin$ i%)etti ri"
dic( din umeri .i ar(t( cu mil( %pre )aron$ care n"o
putea !edea/
1 A%cult($ dra+( !ere$ i %e adre%( i%)eth$ nu .tiam
cine"i doamna <arne''e cnd m"ai ru+at %( m( in%talez
la eta,$ dea%upra apartamentului ei$ .i %("i &in +o%po
d(ria$ dar n trei ani a'li multe lucruri/ #emeia a%ta e
o prostituat) e tot att de %tricat( ca .i mr.a!ul .i
mon%trul ei de )(r)at/ E.ti )at,ocura$ e.ti ,uc(ria ace%
tor oameni$ care te !or duce mai departe dect &i
n
:
chipui 3 Tre)uie %("&i !or)e%c pe .leau$ c(ci te"ai pr(
)u.it ntr"o pr(pa%tie/
340
Auzind"o pe i%)eth ro%tind ace%t'e cu!inte$ )aroana
2 'ata ei %e uitar( la ea cu pri!irea credincio.ilor care
N=
0,qume%c icoanei %'intei <arii c( le"a %al!at !ia&a/
m
GG"
#(ptura a%ta n+rozitoare a !rut %( %trice c(%nicia
oinerelui dumitale$ ce intere% a!ea F nu .tiu$ c(ci mintea
mea %la)( nu poate de%curca i&ele intri+ilor ei per'ide$
neru.inate$ mr.a!e/ 9oamna <arne''e a dumit:ale nu"l
iu)e.te pe Dence%la%$ dar$ din r(z)unare$ !rea %("l
!ad( la picioarele ei/ I"am ar(tat mizera)ilei c( .tiu %(
m( port cu ea dup( cum o merit(/ E o curtezan( neru"
.inat($ i"am declarat c( plec din ca%($ c( !reau %("mi
%al!ez onoarea din mocirla aceea/// nainte de toate %nt
le+at( de 'amilia mea/// Cum am a'lat c( nepoat("mea
l"a p(r(%it pe Dence%la%$ am .i aler+at aici/ Valerie a
dumitale$ pe care o crezi o %'nt($ e pricina crudei lor
de%p(r&iri - mai puteam eu %( r(mn ln+( o a%t'el de
'emeie F #eti&a noa%tr( %cump($ zi%e atin+nd )ra&ul
)aronului n %emn de n&ele+ere$ e poate !ictima unui
capriciu$ pe care l au uneori 'emeile de %oiul ace%ta$
care %nt n %tare %( %acri'ice o 'amilie ntrea+( pentru
un +iu!aer/ Nu"l cred !ino!at pe Dence%la%$ l cred
n%( %la) .i n %tare %( cad( prad( 'armecelor ei att de
ra'inate/ Hot(rrea mea e luat(/ #emeia a%ta e piaza
!oa%tr( rea$ are %( !( duc( la %ap( de lemn/ i nu !reau
%( %e cread( c( am a,utat la ruina 'amiliei$ eu care am
%tat acolo trei ani numai ca %( mpiedic ace%t lucru/ E.ti
tra% pe %'oar($ !ere/ ncearc( numai %( %pui hot(rt c(
nu !rei %( te ame%teci la numirea tic(lo%ului de <ar"
ne''e$ %( !ezi ce are %( %e ntmple 3 5nt +ata %("&i 'ac(
tot 'elul de )uclucuri din pricina a%ta 3
i%)eth o ridic( pe nepo&ic( %(rutnd"o cu pa%iune/
1 Nu te da )(tut($ dra+( Horten%e$ i .opti ea la
ureche/
Baroana .i m)r(&i.a !eri.oara cu entuzia%mul 'emeii ce
%e !ede r(z)unat(/ ntrea+a 'amilie r(ma%e ntr"o
acere adnc( n ,urul acelui p(rinte$ de%tul de p(trun"
ca %(".i dea %eama ce n%emna acea%t( t(cere/ O
Cumplit(

%e

i!i
dintr"o dat( n pri!irea .i pe
=Ui

il
p . p
'iri
=Ui
:
Vinele

i

%e

um'H
ar($ ochii i %e mpnzir( de 5oare
ro.ii$ 'a&a i %e n!ine&i/ Adeline i %e arunc( la
a
n:
apucndu
"i minile .i %punnd * 9ra+ul meu$ 'ie"&i
mil( 3
16
M@=
i
1 Vi"e %cr)( de mine 3 ro%ti )aronul l(%nd %( R
%cape ace%t %tri+(t al con.tiin&ei/
4:
Ne cunoa.tem cu to&ii p(catele/ Atri)uim aproan
ntotdeauna !ictimelor noa%tre %entimentele du.m(noa:%
>
pe care ar tre)ui %( le in%pire r(z)unarea$ .i$ cu toate
%'or&(rile ipocriziei$ n !or)a$ pe chipul no%tru$ apa
re
'(r( !oie ade!(rul$ cnd %ntem cople.i&i de o %u'erin&(
nea.teptat($ a.a cum pe !remuri criminalii .i recu"
no.teau 'aptele %u) caznele c(l(ului/
1 8n( .i copiii no.tri$ %pu%e el !oind %(".i retra+(
m(rturi%irea$ %'ir.e%c prin a ne de!eni du.mani/
1 Tat(/// zi%e Victorin/
1 li ntrerup3 pe tat(l t(u 3/// relu( cu o !oce n%p(i"
mnt(toare )aronul pri!indu".i 'iul/
1 A%cult($ tat($ ncepu Victorin pe un ton hot(rt
.i r(%picat$ cu o !oce de deputat puritan/ N"a. putea %(
'iu niciodat( lip%it de cu!iin&( 'a&( de dumneata$ c(ci
mi dau prea )ine %eama de re%pectul ce &i"l datorez .i"&i
!oi r(mne ntotdeauna un prea %upu% .i a%cult(tor 'iu$
To&i cei care au a%i%tat la .edin&ele Camerei !or
recunoa.te %i%temul de lupt( parlamentar n 'razele
acelea ntortocheate ce potole%c pentru moment 'uriile$
c.ti+nd timp/
1 Nu"&i %ntem ctu.i de pu&in du.mani$ continu(
Victorin$ m"am certat chiar cu %ocrul meu$ domnul
Cre!el$ pentru c( am r(%cump(rat de la Vau!inet poli&e
n !aloare de .aizeci de mii de 'ranci .i %nt %i+ur c(
ace.ti )ani au a,un% n minile doamnei <arne''e/ A3
nu"&i aduc nici o n!inuire$ tat($ ad(u+( el la un +e%t al
)aronului$ !reau numai %( nt(re%c cele %pu%e de !eri"
.oara Bette .i %("&i atra+ aten&ia c( dac( de!otamentul
ce"l am pentru dumneata e or) .i nem(r+init$ din ne'e
ricire$ dra+( tat($ re%ur%ele noa%tre )(ne.ti %nt limitate/
12 Iar )anii 3 e6clam( pa%ionatul mo.nea+ zdro)it de
ace%t ra&ionament$ l(%ndu"%e %( cad( pe un %caun/ i
tocmai 'iul meu 3/// &i !ei primi napoi )anii$ domnule$
zi%e el ridicndu"%e/
i %e ndrept( %pre u.(/
1 Hector 3
5tri+(tul ace%ta l '(cu pe )aron %( %e ntoarc( .i %("F
=
arate 'a&a nl(cr(mat( %o&iei %ale$ care"l cuprin%e
n
)ra&e plin( de dezn(de,de/
242
<u ple
ca
a%t'el/// nu ne p(r(%i mnio%/// 'iu nii cnii%
nimic /://R W T %tri+(tul ace%ta$ %u)lim$ copiii %e
aruncar( la
R inaree tat(lui lor/ D P- Te iu)im cu
to&ii$ %pu%e Horten%e/
i%)eth$ nemi.cat( ca o %tatuie$ o)%er!a +rupul
K
a
cu un %ur% trium'(tor pe )uze/ n clipa aceea
aCT
"
5
mare.alul Hulot$ .i !ocea %a r(%un( n anticamer(/
8Vmilia n&ele%e c( era nece%ar %( p(%treze %ecretul$ a.a
F %cena .i %chim)( deodat( a%pectul/ Cei doi copii %e
Wdicar($ ncercnd %(".i a%cund( tul)urarea/
T
a u.( %e i%c( o ceart( ntre <ariette .i un %oldat
care de!eni att de %t(ruitor nct )uc(t(rea%a intr(
n %alon/
GGG 9omnule$ un 'urier de re+iment care cic( %e n
toarce din -l=er !rea %( !or)ea%c( numaidect cu dum
nea!oa%tr(/
15( a.tepte/
1 9omnule$ %pu%e <ariette ncet la urechea %t(p"
nului %(u$ m"a trimi% %( !( %pun n tain( c( e !or)a de
unchiul dumnea!oa%tr(/
Baronul tre%(ri$ crezu c("i %o%eau 'ondurile pe care
le ceru%e n %ecret cu dou( luni n urm( ca %(".i pl("
tea%c( poli&ele$ .i l(%( 'amilia .i aler+( n anticamer(/
\(ri o 'i+ur( de al%acian/
1 3umneavoastr %nte&i paronul ?illotte ,
19a///
1n per%oan( F
1n per%oan(/
#urierul$ care n timpul ace%tui dialo+ %cotocea n
c(ptu.eala chipiului$ %coa%e o %cri%oare$ pe care )aronul
o de%'(cu repede citind urm(toarele *
9epoate, nici =nd s-i pot trimite cei o sut de mii .
D
a
nci pe care mi-i ceri, cci situaia mea e compro-
misa, dac nu iei msuri ener=ice s m scapi. 9e-a
venit pe cap un procuror re=al, care ne face moral i
mdru= prostii despre administraie. Cu neputin s
astupi =ura acestei Iavre. 0ac *inisterul de /zboi se
o
a%o

dus
de nas de Iudectorii n haine ne=re, snt un
mort. * pot bizui pe cel cruia i-am ncredinat
vd
n
.
+F_rea
V
a
K =riI s fie naintat, cci ne-a adus ser-
CGG
mari. 9u m lsa prad corbilor)
ieP
243
Acea%t( %cri%oare 'u ca o lo!itur( de tr(%net p
en
i
)aron$ care ntrez(rea nceputul zzaniilor dintre ci!c
.i militari ce mai tul)ur( .i a%t(zi +u!ern(mntul
a
H
I
rian/ .i d(du %eama c( tre)uia %( n(%cocea%c( pe ,
o
e
4
un leac pentru rana care ap(ru%e/ i %pu%e %oldatului
%
"
!in( a doua zi diminea&a$ .i dup( ce"l concedie cu '(dS
duieli de naintare$ %e napoie n %alon/
12 Bun( ziua .i r(mi cu )ine$ 'rate 3 %e adre%(
mare.alului/ a re!edere$ copii$ la re!edere$ dra+( Ade"
Iine/ i tu$ ce ai %( 'aci acum$ i%)eth F o ntre)( el/
1R Eu am %( Bin +o%pod(ria mare.alului$ c(ci tre)uie
%("mi %'r.e%c cariera '(cndu"!( mereu %er!icii unora
.i altora/
12 5( n"o p(r(%e.ti pe Valerie nainte de a ne !edea
i .opti Hulot !eri.oarei la ureche/ a re!edere$ Hor"
ten%e$ r(z!r(tit( mic($ ncearc( %a 'ii mai n&ele+(toare$ %"
au i!it che%tiuni +ra!e pentru mine$ mai !or)im noi de
mp(carea ta/ 7nde.te"te )ine$ pi%icuto$ i %pu%e el
%(rutnd"o/
8(rea att de tul)urat$ p(r(%indu".i %o&ia .i copiii$
nct r(m(%e%er( cu to&ii 'oarte n+ri,ora&i/
1R i%)eth$ zi%e )aroana$ tre)uie %( a'li ce"a pS'it
Hect:or$ nu l"am !(zut niciodat( n %tarea a%ta$ r(mi
dou($ trei zile la 'emeia aceea$ c(ci ei i po!e%te.te
toate - n 'elul ace%ta !om putea .ti .i noi ce l"a tul)urat
a.a dintr"o dat(/ #ii '(r( +ri,($ !om aran,a %( te m(ri&i
cu mare.alul$ c(ci c(%(toria a%ta e a)%olut nece%ar(/
1 N"am %( uit niciodat( cura,ul de care ai dat: do
!ad( n diminea'a a%ta$ i %pu%e Horten%e i%)ethei
2 %(rutnd"o/
1 Ai r(z)unat"o pe )iata mama$ ro%ti Victorin/
<are.alul pri!ea cu un aer plin de curiozitate do!e"
zile de a'ec&iune adre%ate !eri.oarei Bette$ care se
ntoar%e aca%($ pentru a po!e%ti Valeriei acea%t( %cen(/
5chi'a acea%ta n+(duie %u'letelor ne!ino!ate %( )("
nuia%c( toate nenorocirile pe care 'eluritele doamne
<arne''e le aduc n 'amiliile noa%tre .i prin ce mi,loace
iz)ute%c ele %( lo!ea%c( n ni.te )iete 'emei !irtuoa%eZ
care n aparent( %nt att de departe de ele/ i dac($ P
n
acea%t( pri!in&($ ne ndrept(m +ndul la treapta cea mai
de %u% a %ociet(&ii$ n prea,ma tronului$ nchipuindu"n
e
ct
tre)uie %( 'i co%tat metre%ele re+ilor$ ne d(m %ea''l
?
M@@
ej
4ndatorat tre)uie %( 'ie poporul 'a&( de acei %u"
cl
P
t
care dau o pild( de )une mora!uri .i !ia&( de
'ainii
=
2
r
W ',
ecar
e mini%ter e un or(.el din care 'e"R,
au 'o%t iz+onite .i n care totu.i )ntuie att:ea Df li
.i intri+i$ de parc( n"ar lip%i popula&ia 'eminin(/ E
,r
W
tre
, ani$ %itua&ia domnului <arne''e era$ ca %( WR4em
a.a$ l(murit($ dat( pe 'a&($ .i$ prin )irouri$ lumea
\MC
,"
n
tre)a:* 09omnul <arne''e !a 'i ori nu !a 'i %ucce"
%e
,
domnului Coduet F4 ntocmai ca ntre)area de
odinioar( de la Camer( * 0Va trece proiectul de le+e
pentru nze%trare
=??
$ ori nu !a trece F4 Erau pndite cele
mai nen%emnate mi.c(ri de la direc&ia per%onalului$
totul era pre+(tit n di!izia )aronului Hulot/ iretul con"
%ilier de %tat l c.ti+a%e de partea lui pe acela care ar
'i tre)uit %( 'ie naintat n po%tul r!nit de <arne''e$ un
om muncitor .i capa)il$ %punndu"i c($ dac( %e n!oia
%( 'ac( el trea)a lui <arne''e$ a!ea %("i 'ie$ ne+re.it$
%ucce%or$ ntruct <arne''e nu mai a!ea mult de tr(it/
9e aceea$ 'unc&ionarul urzea tot 'elul de intri+i$ %u%&i"
nndu"l pe <arne''e/
Cnd Hulot %tr()(tu %alonul de audien&( plin de
lume$ !(zu ntr"un col& chipul !n(t al lui <arne''e$ a.a
c("l primi mai nl:i pe el/
1 Ce !rei %("mi ceri$ dra+ul meu F l ntre)( )aro
nul a%cunzndu".i nelini.tea/
1 9omnule director$ %nt luat pe%te picior prin
)irouri$ c(ci tocmai %"a a'lat c( domnul director al per
%onalului a plecat azi diminea&( n concediu din moti!e
de %(n(tate .i !a lip%i aproape o lun(/ i %e .tie ce n
%eamn( %( a.tep&i o lun(/ <( l(%a&i prad( )at,ocurii
du.manilor mei$ mi"e de a,un% %( 'iu lo!it dintr"o parte$
aar din amndou( p(r&ile dintr"o dat($ domnule director$
a%ta ntrece orice m(%ur(/
/ 1 9ra+( <arne''e$ tre)uie mult( r()dare ca %("&i
a,un+3 &elul/ Ca %( 'ii .e' de )irou$ dac( ai %"a,un+i
I
W
odat
($ tre)uie %( mai a.tep&i dou( luni/ Nu pot cere
Van5are
%candaloa%( tocmai acum$ n clipa cnd m(

mi

con%olidez
%itua&ia/
aiun /
ca
dumnea!oa%tr( !( pr()u.i&i$ n"o %( mai
o)&in
t
mciodat(
f
e
de )irou$ ro%t:i cu r(ceal( <arne''e - una
nura
i
r
ea$ pentru dumnea!oa%tr( o %( 'ie
M@N
-' / - I -, _.! -
1 A%t a n%eamn( c( t re)ui e %( m( %acri 'i c pe
dumneata F ntre)( )aronul/
r
4
"12 n caz contrar$ rni"a. pierde multe iluzii c,e%
dumnea!oa%tr(/ W
re
1 E.ti cam prea <arne''e$ domnule <arrte''
%pu%e )aronul ridicndu"%e .i ar(tnd %u).e'ului u.a :4
12 Am onoare %( !( %alut$ domnule )aron$ r(%nu:n
umil <arne''e/
5e
1 Ce tip in'am 3 %e +ndi )aronul/ A%ta parc( ar '
o %oma&ie de plat:( n dou(zeci .i patru de ore %u) %anc:
&iunea de a 'i e6propriat/
9ou( ore mai trziu$ n timp ce )aronul i%pr(!ea de
dat l(muriri lui Claude Vi+non$ pe care !oia %("l trimit(
la <ini%terul de Au%ti&ie %( ia in'orma&ii a%upra autori "
t(&ilor ,udiciare din circum%crip&ia n care %e a'la Aohann
#i%cher$ Reine intr( n ca)inetul domnului director .i"-
nmn( o %cri%oric($ cernd un r(%pun%/
1 O trimite pe Reine 3 .i zi%e )aronul/ Valerie a
nne)unit$ ne compromite pe to&i .i compromite .i nu
mirea nemernicului de <arne''e/
9up( ce"l e6pedie pe %ecretarul particular al mini%tru "
lui$ citi cele ce urmeaz( *
-h ) dra=ul meu, ce scen am avut de ndurat, m-ai
tcut iericit timp de trei ani, dar tiu c am pltit
scump ) +-a ntors de la birou nspimnttor de furios,
li tiam urt toc, dar acum parc era o cium. Cei patru
dini adevrai pe care-i mai are i clnneau i m-a
ameninat cu tovria-I scrboas, dac voi continua set
te mai primesc. +rmanul meu pisoi, vai) de azi nainte
ua noastr i va ii nchis. Vezi c pin=) 8acrimile
mi cad pe foaia de hrtie i o ud. -i s-o poi citi, dra=
?ector , -h) mi vine s mor cnd m =ndesc c n-am
s te mai vd, c trebuie s renun la tine, cnd pori n
mine o prticic din viaa ta, dup cum cred c mi&
F
&
druit i tu inima ta. Ondete-te la ?ector al nostru cel
mic < nu m prsi, dar nu te dezonora pentru *arnetfeX
nu ceda ameninrilor sale. 3e iubesc cum n-am iub&\
niciodat. mi amintesc toate sacrificiile pe care ls-
a)
fcut pentru Valerie a ta, i ea nu-i in=rat, nici na
v
Z
fi vreodat, eti i vei fi sin=urul meu so. 9u te i(
=ndi la renta de o mie dou sute de franci pe care l&&Z
cerusem pentru scumpul i micuul nostru ?ector, catK
K: peste cteva luni.... nu vreau s te iac + *al
va D ie ti. 0e altfel, avutul meu va ii ntotdeauna i
al
Ker & dac m-ai iubi tu cum te iubesc eu, dra= ?ec- :
iei la pensie, ne-am lsa fiecare familiile, neca-l
FG
&-ie
mediul n care trim, n care-i atta ur, i ne-am
5
f
tl
mpreun cu 8isbeth s trim ntr-un inut irumos,
&Breta=ne, sau unde vrei tu. -colo n-am vedea pe ni-
m
: I am fi fericii, departe de lume. 7ensia ta i pu- !C I pe
care-l am pe numele meu ne-ar fi de aIuns. -i dea-o pe
Valerie a ta ocupndu-se numai de ?ector aL ei i n
A
ai
mai avea de ce s fii =elos i s mormi ca zilele trecute.
9-o s am niciodat un alt copil dect al nostru, poi s
fii foarte si=ur, veteranul meu dra=. 9u, nu-i poi
nchipui ct snt de furioas, de-ai ti cum s-a purtat cu
mine i ce puhoi de =rosolnii a revrsat asupra Vaier iei
tale< asemenea cuvinte ar murdri hrtia asta, o femeie
ca mine, fiica lui *ontcornet, n-ar fi trebuit s-aud n
viaa ei asemenea cuvinte. ) a li vrut s fii de fa
ca s-l pedepsim cu privelitea pasiunii nebu neti ce m
mn spre tine. 3atl meu l-ar i strpuns cu sabia pe
mizerabil, eu nu pot tace altceva dect ce-i st n
putina unei femei< s te iubesc cu frenezie, de aceea,
dra=ostea mea, n starea de e$asperare n care m aflu,
mi-e imposibil s renun de a te mai vedea. 0ar vreau s
te vd n tain, n iiecare zi, aa sntem noi iemeile<
mprtim cu iubitul resentimentele. 3e im plor, dac
m iubeti, nu-l tace ei de birou. + crape subef)...
9ici n clipa asta nu m-am dezmeticit, i mai aud nc
insultele. Bette, care voia s m prseasc, s-a
ndurat de mine i mai rmne cteva zile.
+cumpul meu, nc nu tiu ce s iac. 9u vd alt so -
luie dect fu=a.
*i-a plcut ntotdeauna la ar, n Breta=ne, 8an=ue-
doc, sau unde vrei, numai s te pot iubi n voie. +rman
7isoi, ct te pln=< iat-te silit s te ntorci la btrna
ta -deline, la izvorul acela de lacrimi, cci trebuie s-i
&& spus monstrud c m va pzi zi i noapte, a vorbit de
comisarul de poliie) 9u veni< am neles c este n
Ce
de orice, din clipa cnd a fcut din mine cel mai
,`
a3
dar miIloc de speculaie. 0e aceea a vrea s-i pot
to
apoia

tot
ce datorez =enerozitii tale. -h, dra= ?ec-
r
V poate c-am fost cochet i i-am prut uuratic, dar
247
"# tu il-J cunoti pe Vaier ie a la, ii plcea s te chinuiasc
dar i et i mai scump dec t ori ce pe l ume. 9i meni nu b
poat e mpi edi ca s vi i s - i vez i ver i oar a, am s nr
n el e= cu ea cum s ' acem ca s put em st a de
P
!or)
7isoiul meu dra=, dac nu te pot avea cu mine, te impiX,&
scrie-mi un cuvinel ca s m liniteti... fah ) a da orice
ca %( t e am l i n= mi ne, pe di vanul nost ruH. %cri %oar
ar ii ca un talisman pentru mine < scrie-Dmi ceva n care
s-i pui tot sufletul tu frumos, am s-i napoiez scri-
soarea, trebuie s fim prudeni, n"a. ti unde %"o a%cund
cci scotocete peste tot. 8initete-o pe Valerie a ta, so-
i a t a, mama copil ul ui t u. + fi u si li t s- i scri u, eu
care te vedeam n fiecare zi/// 9e altfel i-am %pu% 8isbe-
thei < L9-am tiut s-mi preuiesc fericirea!. *ii de s-
rut ri, pi%oiuAe dra=. Cubet e-o pe
V a l e r i e a ta/
1 acrimi/ / / .i zi%e Hulot i%pr(!ind de citit %cri%oa
rea$ l acri mi ce 'ac i nde%ci 'ra)i l ( i %c(l i t ura/
1 Cum %e %i mt e F o nt re)( el pe Rei ne/
1 9oamna e n pat$ are %pa%me$ r(%pun%e Reine/ 5"a
r(%uci t ca o coard( di n pri ci na at acul ui de ner!i care a
cupri n%"o dup( ce"a %cri %/ A%t a pent ru c( a pl n% at t $ .i
pe %car ( t ocmai %e auzea !ocea domnul ui / / /
Baronul$ n tul)urarea %a$ %cri%e urm(toarea %cri%oare
pe o h rt i e o' i ci al ( cu adre%a i mpri mat ( *
@ii linitit, n=eraule, are s crape subet) Cdeea ta
e minunat, s plecm departe de 7aris, s trim iericip
cu micuul nostru ?ector. -m s ies la pensie i am sa-nu
=sesc o si t ua i e f rumoas l a cal ea f erat . -h) scump
mea, scri soarea t a m- a nt i neri t , am s ncep V /
!
$ ,
nou i am s st r n=, ai s vezi , o avere pent ru nuti t ei
nost ru. +cri soarea t a, de mi i de ori mai pasi onat a ae
aceea din L9ouvelle ?eloise!, a nfptuit o minune, 44 Z
ti crezut c dra=ostea mea pentru tine ar putea s crea
-st - sear ai s vezi l a 8i sbet h pe
? e c t o r al tu pe
Rei ne l u( r (%pun%ul $ pri ma %cr i %oare pe care
a
D o %cria %cumpei %ale prietene 3 A%emenea
emo&ii n,n"' el de r e' u+i u mpot r i !a deza% t r el or ce
% e i !eau W & (t oar e l a or i zont - dar n cl i pa aceea$
' i i nd i nc
248
vecie
R:
/
nutea %a nl(ture lo!iturile ndreptate a%upra uil"
!a

%(u
,ohann #i%cher$ era preocupat numai de de"
rredin&a atotputernicia %()iei$ n %uperioritatea
Rr ului
a%U
pra ci!ilului e una din particularit(&ile ca"
terului )onaparti%t/ Hulot .i )(tea ,oc de procurorul
= din Al+eria$ unde era %t(pn <ini%terul de R(z)oi/
ie
WOmul r(mne !e.nic acela.i/ Cum ar 'i putut %( uite
'terii +(rzii imperiale c( primarii cin%titelor ora.e ale
Tmrceriului$ pre'ec&ii mp(ratului$ acei mici mp(ra&i$ !e"
eau odinioar( %( ntmpine cu temeneli$ la hotarele
departamentului lor$ +arda imperial( n trecere .i %"o
primea%c( cu onoruri re+e.ti F
a ora patru .i ,um(tate )aronul %e du%e de"a dreptul
la doamna <arne''e - urcnd %cara$ inima i )(tea ca
unui licean$ c(ci %e ntre)a n +nd * 0Oare am %"o !(d
%au n"am %"o !(d F4 Cum %(".i amintea%c( de %cena de
diminea&($ cnd toat( 'amilia n lacrimi i %e arunca%e
la picioare F 5cri%oarea Valeriei$ pe care .i"o pu%e%e pen"
tru !ecie ntr"un mic porto'el la piept$ aproape de inim($
nu"i do!edea oare c("i mai iu)it dect tn(rul cel mai
'ermec(tor F ndat( ce %un($ ne'ericitul )aron auzi z+o"
motul tr.it al papucilor .i tu.ea %cr)oa%( a neputin"
cio%ului <arne''e/ <arne''e de%chi%e u.a .i$ lundu".i
un aer impun(tor$ i ar(t( lui Hulot %cara cu acela.i +e%t
cu care Hulot i ar(ta%e u.a ca)inetului %(u/
1 E.ti cam prea Hulot$ domnule Hulot = ro%ti el/
Baronul d(du %( intre$ dar <arne''e %coa%e din )uzu
nar un pi%tol .i"l arm(/
19omnule con%ilier de %tat$ un om att de mr.a!
a mine$ c(ci m( crezi mr.a!$ nu"i a.a F ar 'i un pro%t
ono
Um(tate

dac(

n
4
ar

tra
J
e

toate

'
o
loa%el
e de pe urma
I

lu
are
, 8e
care .i"a %co%"o la mezat/ Vrei r(z)oi 3 Va 'i ai
ci
W/
a
in!
er.unat( .i '(r( cru&are 3 5( nu mai calci pe li&i
e
,
nu
4
n
cerca %( intri$ am pre!enit comi%arul de po"./
n

c
e
%itua&ie m( a'lu 'a&( de dumneata/
lV
'itnd

de
uluirea lui Hulot$ l mpin%e a'ar(
zind u.a/ i
i%)eth
=
Z
Ca
P
O%

'ara
pereche 3 .i %pu%e Hulot urcnd
c
din
p /
e
W
e
J acum %cri%oarea/ O iau pe Valerie .i e
a
rW
ri5
:
Val
erie !
a
'i a mea cte zile mai am de
lm
i !
a
nchide ,c>ii#
n
249
I
i%)eth nu era aca%(/ 9oamna Oli!ier l
pleca%e la doamna )aroan($ creznd c( l !a
pe domnul )aron/
1 Biata 'at( 3 %"a do!edit mai de.teapt( dect deam
azi diminea&($ +ndi )aronul amintindu".i d V V
re
4 tarea
i%)ethei pe cnd %e ndrept( %pre %trada p' W
Ut
4 a
ntret(ierea %tr(zii Vanneau cu %trada Ba);lon
Uglet
:
ntoar%e ca %( mai arunce o pri!ire a%upra Edenulir:
5e
unde drepturile matrimoniale l alun+a%er( cu %a)ia d D
n mn(/ Valerie$ n 'a&a +eamului$ l urm(rea pe H i 3
cu pri!irea - cnd )aronul ridic( ochii$ o !(zu 'lutu du"
.i )ati%ta$ dar tic(lo%ul de <arne''e o lo!i pe%teF
==
net( .i
o tra%e cu )rutalitate de la 'erea%tr(/ In FLD&. con%ilierului
de %tat ap(ru o lacrim(/ Ce mult m( iu)e%t 4
%( %u'ere o 'emeie att pentru mine$ un om de
.aptezeci de ani 3 i%)eth !eni%e %( aduc( 'amiliei
!e%tea cea )un(/ e n.tiin&a%e pe Adeline .i pe Horten%e
c( ntruct )aronul nu a !rut %( %e dezonoreze n ochii tu "
turor celor din admini%tra&ia mini%terului numindu"i p e
<arne''e .e' de )irou$ %o&ul l !a da a'ar($ de!enindu"i
du.man/ Adeline$ 'ericit($ porunci%e un prnz care %("i
plac( )aronului mai mult dect me%ele Valeriei$ .i i% "
)eth cea de!otat( o a,ut( pe <ariette %( duc( la )un
%'r.it un plan att de +reu/ Veri.oara Bette a,un%e%e un
'el de idol$ .i mama .i 'ata i %(rutau minile$ aducn"
du"i la cuno.tin&( cu o )ucurie emo&ionant( c( mare.alul
con%im&i%e %"o ia mena,er(/
1 9e aici$ dra+a mea$ .i pn( la a 'i %o&ia lui nu"i
dect un pa%$ ad(u+( Adeline/
1 In %'r.it$ nu %"a mpotri!it cnd Victorin i"a !or)it
de a%ta$ %pu%e la rndul ei conte%a 5tein)ocE/ GG
,
Baronul 'u ntmpinat de ai %(i cu atta c(ldur( .i
duio.ie$ %im&i n ,urul %(u atta dra+o%te$ nct 'u % i i
%(".i a%cund( %up(rarea/ a ma%( !eni .i mare.alul/ Hu oW
nu plec( dup( cin(/ 5o%ir( Victorin .i %o&ia lui/ A
uC
"hist. / ,,
e
1 9e mult ( !reme nu ne"ai mai d(ruit o a%tte
%ear($ Hector 3/// ro%ti +ra! mare.alul/ D
9in partea !eteranului$ care".i r(%'(&a 'rateleW a R
=
cu!inte n%emnau o mu%trare a%cun%($ .i ele 'a
c
D
impre%ie adnc(/ C(ci tr(dau r(nile !echi .i ]A
ra
; /
unei inimi n care toate durerile )(nuite .i J
a5
250
aproape
ora opt$ )aronul !oi %"o conduc( %in+ur pe
ecou- '(+(duind %( %e ntoarc(/ i % W
e
_ !(zut$
i%)eth$ cit de r(u %e poart( cu ea i i
1 + B,
r
um:/ A 3 niciodat( n"am iu)it"o ca acum 3
zi%e
e
WG
aB
', crezut c( Valerie te iu)e.te att de mult 3
4e4 4 i%)eth/ E u.uratic($ cochet($ i place %( 'ie
eQC
larnaW
(
W W ,
oaC
e comedia dra+o%tei$ cum %pune ea$
de dumneata e le+at( cu ade!(rat/ GG
miP trimite !reo !or)( prin tine F
9a r(%pun%e i%)eth/ tii c( a 'o%t dr(+u&( cu !el
nu tre)uie %("i por&i pic( pentru a%ta$ a pu%"o i
ad(po%t de mizerie pe tot re%tul !ie&ii$ dar nu"l poate 'eri
.i
a
8
oi
po!e%tea"i pe dro,die/ Iat( ce e%te * Valerie a
p(%trat cheia unui apartament///
19in %trada 9auphin 3 %tri+( prea'ericitul Hulot/
A%ta"i de"a,un% ca %("l iert pe Cre!el/// Am 'o%t acolo$
.tiu unde"i///
GG Iat( cheia$ %pu%e i%)eth/ 9( %("&i 'ac( una la 'el$
%au dou( dac( po&i$ mine n timpul zilei/
1i pe urm( F/// ntre)( Hulot ner()d(tor/
1 <ine am %( !in iar %( cinez la dumneata/ Ai %("mi
napoiezi atunci cheia Valeriei Bc(ci )(trnul Cre!el ar
putea %(".i cear( cheia napoiC$ .i !( !e&i ntlni acolo
poimine ca %( !( n&ele+e&i ce"i de '(cut/ 5nte&i n %i
+uran&($ c(ci e6i%t( dou( ie.iri/ 9ac($ din ntmplare$
Cre!el$ care '(r( ndoial( are o)iceiuri din !remea Re
+en&ei$ cum %pune el$ ar intra prin alee$ ai putea %( pleci
prin du+hean($ .i in!er%/ Ei$ crai n!echit n rele$ mie
mi datorezi a%ta 3 Cum ai %( m( r(%pl(te.ti F///
1#ac orice pentru tine 3
Atunci nu te mpotri!i la c(%(toria mea cu 'ra"
tele dumitale/
G/ e TQ doamn( mare.al Hulot3 tu$ conte%( de #orz"
ro%ti %urprin% Hector/
4WAWeline cum e )aroan( F/// r(%pun%e cu !oce acr($
Bette/ A%cult($ )(trn de%'rnat$ .tii doar n ce Ue
te a'li3 Ca mine &i po&i !edea 'amilia '(r(
a
Aun%( n noroi///
e
a%ta mi"e +roaz( 3 r(%pun%e Hulot tul)urat/ p
e
, /
aca
4ti
moare 'ratele$ cine le !a a,uta pe %o&ia .i a!
g
$
a
dum
itale F V(du!a unui mare.al de #ran&a !a 8en%ie de
cel pu&in .a%e mii de 'ranci$ nu"i a.a F
MN=
#ii ncredin&at c( m( m(rit numai ca %( a%i+ur 'iicei
.i %o&iei tale$ )(trn %mintit ce e.ti 3 4 :2"44ea
1 Vezi$ la a%ta nu m"am +ndit$ zi%e )aronul %("l
ncnt pe 'ratele meu$ c(ci %ntem %i+uri de ti 5pune"i
n+era.ului meu c( !ia&a mea i apar&ine 3
ne
:4
i )aronul$ dup( ce o condu%e pe i%)eth pn:r
"%trada Vanneau$ %e ntoar%e %( ,oace "hist .i r+,,$
V_
aca%(/ Baroana era n culmea 'ericirii$ %o&ul ei pS"
5e
c(
re!ine la !ia&a de 'amilie/ Timp de aproape cinci%nW zece
zile %e ducea zilnic la ora nou( diminea&a Ia n;4 ni%ter$
la .a%e %e ntorcea pentru cin($ %eara .i"o petre4 cea n
%nul 'amiliei/ e n%o&i de dou( ori la %pectacol pe
Adeline .i pe Horten%e/ <ama .i 'ata pl(tir( trei
%lu,)e la )i%eric( .i n(l&ar( ru+i c(tre 9umnezeu %( le
p(%treze %o&ul .i tat(l pe care li"l d(rui%e iar/ ntr"o
%ear($ Victorin Hulot$ !(zndu"l pe tat(l %(u ducndu"%e la
culcare$ i %pu%e maic("%i * %ntem 'erici&i$ tata %"a ntor% la
noi$ nici eu$ nici %o&ia mea nu !om re+reta )anii$ dac( a%ta
!a dura///
1 Tat(l !o%tru mpline.te n curnd .aptezeci de
ani$ r(%pun%e )aroana$ am o)%er!at c( %e mai +nde.te
nc( la doamna <arne''e$ dar n curnd o !a uita$ pa"
tima pentru 'emei nu"i ca ,ocul de c(r&i$ ca %pecula&iile
%au ca a!ari&ia$ are un %'r.it/
#rumoa%a Adeiline$ c(ci era tot 'rumoa%( n ciuda celor
cincizeci de ani .i a necazurilor$ %e n.ela n acea%t(
pri!in&(/ 9e%'rna&ii$ oamenii pe care natura i"a nze%trat cu
n%u.irea pre&ioa%( de a iu)i pe%te limitele hot(rte ale
dra+o%tei$ n"au aproape niciodat( !r%ta pe care o arat(/ n
ace%t r(%timp de !irtute$ )aronul 'u%e%e de trei ori n %trada
9auphin .i nu a!u%e%e de loc .aptezeci de ani/ 8atima
n!iorat( l ntinerea$ .i ar 'i 'o%t n %tare %(".i %acri'ice
onoarea$ 'amilia$ totul pentru $ Valerie$ '(r( nici o p(rere
de r(u/ 9ar Valerie$ complet %chim)at($ nu"i !or)ea nici de
)ani$ nici de renta de o mie dou( %ute de 'ranci pentru 'iul
lor$ dimpotri!($ 4 o'erea )ani$ l iu)ea pe Hulot a.a cum
iu)e.te o 'emeie de treizeci .i .a%e de ani un %tudent n
drept$ 'rumo%$ %(rac$ %entimental .i ndr(+o%tit lulea/ i
)iata AdeliW credea c("l cuceri%e pentru totdeauna pe Hector
alW R A patra ntlnire a celor doi aman&i 'u%e%e hot(rita
ultima clip( a celei de"a treia$ ntocmai cum %e anu pe
!remuri la Comedia Italian($ dup( %'Sr.itul repr
e\
252
ta'iei$ %pectacolul pe a doua 5' ra
noua diminea&a/ ln ziua %caden&ei a't$4"
a
F
Ult(

er
S on
tate$ ce-l '(cea pe p(tima.ul molaF
ei
"
'eiici
K
a
Jtep"
de 'amilie$ pe la ora opt !eni ReinT%T$
5a

ndure
Da
Temindu"%e de !reo cata%tro'( HWo-
=

caut
e pe )aron$
!or)a cu 'ata$ care nu !oia %(: O$=VP "l
5=

%(
%tea de
cioa%a cameri%ta i nmn( )ar
a
oWO
e

ln

c
0K(/ Credin"
%oare* Konuiui urm(toarea %cri"
0ra=ul meu veteran nu i7 i
comarul nostru U-a mbolnvit +38&?
+tmda

0a
!7hin
dar vmo acolo disear la o r n 8 -
b u
&
e

s
-
d
n=riIesc
la domnul 8ebas; s nt si=u3cnP
C
D
Ved

e

l a
Corbge
fesa m csua lui. *-am n Z n
3
,
sa

adu
c vreoPP
lipsi noaptea si s m PoeDin3 3
fel
KVKcc
nefle 0a-mi un rspuns, cci nont
de

a

se
:KP$ *ar
mcmtatoare, nu te mai 5aP
7
,Dl
+fia

ta
& ! 4
i r(%pun%e

gnci
MN?
ce etiH 6r&de
rea, m
H e c t<
I
i :
ntoarce
8e la
GGGGrD W/cca pe care tre)uie %"o %im&i
'atal($ n 'a&a a zece mii de %pectatori ce te OUt$pu "u
dou(zeci de mii de %(+e&i arz(toare/ Valerie dorP
Cli
ntr"o atitudine 'ermec(toare/ Era 'rumoa%( cum
9l
"
Ta
'rumoa%e 'emeile$ de%tul de 'rumoa%e ca %( 'ie 'rum
5ln
chiar cnd dorm/ Era arta in!adind natura$ cu alteV
a5e
!inte ta)loul de!enit realitate/ 5tnd culcat$ )aronulW4
a'la cu ochii numai la un metru dea%upra du.umelei n
+i
!irea r(t(cind la ntmplare$ cum 'ace orice om cnd
treze.te .i ncepe %( %e dezmeticea%c($ %e opri a%unW
u.ii mpodo)ite cu 'lori pictate de Aan$ un arti%t c(ruia
pu&in i pa%( de +lorie/ Baronul nu !(zu$ ca o%nditul la
moarte$ dou(zeci de mii de ochi a&inti&i a%upr("i$ ci !(zu
doar o %in+ur( pri!ire cu mult mai teri)il( dect cele
zece mii din pia&a pu)lic(/ 5enza&ia a%ta$ n plin ,oc al
dra+o%tei$ e mult mai rar( dect a celor condamna&i la
moarte .i ar 'i de%i+ur pl(tit( 'oarte %cump de at&ia
en+lezi )olna!i de spleen. Baronul r(ma%e mai departe
culcat$ %c(ldat ntr"o %udoare rece/ Ar 'i !oit %( cread(
c( %"a n.elat$ dar ochiul a%a%in a!ea +la%/ Un murmur
de !oci %e auzea .u.otind nd(r(tul u.ii/
1 5( .tii c( e Cre!el$ !rea %("mi 'ac( o 'ar%( 3 .i
%pu%e )aronul$ %i+ur de data a%ta c( %e a'la cine!a n
templu/
U.a %e de%chi%e/ <aie%toa%a le+e 'rancez($ care ocup(
primul loc dup( re+e$ %e i!i %u) 'orma unui comi%ar de
poli&ie mititel$ nto!(r(.it de un ,udec(tor de pace de.irat$
amndoi adu.i de ,upn <arne''e/ Comi%arul de poli&ie$
n'ipt n ni.te panto'i cu urechile le+ate cu 'unde
cl(p(u+e$ %e i%pr(!ea cu o &ea%t( +al)en($ ple.u!($ ce
!(dea un .mecher$ un htru$ pentru care !ia&a 8ari%ului
nu mai a!ea nici o tain(/ 9ind(r(tul ochelarilor$ ochii
%(i %'redeleau %ticla cu pri!iri 'ine$ )at,ocoritoare/ Aude"
c(torul de pace$ 'o%t a!ocat$ !echi adorator al %e6ului
'rumo%$ l in!idia pe mpricinat/
1 V( ro+ %( ierta&i$ domnule )aron$ m(%urile nep a
cute la care ne o)li+( le+ea$ %pu%e comi%arul$ %in
chema&i de un reclamant/ 9omnul ,udec(tor de VD
a%i%t( la de%cinderea la domiciliu/ tim cine %nte&i
nea!oa%tr( .i cine e%te delic!enta/
Valerie de%chi%e ni.te ochi mira&i$ %coa%e un '
a%cu&it$ n(%cocit de actri&e ca %( e6prime ne)unia
%e z!rcoli
n
(
meuP"$ 1 14P4; 4c pucioa%( pe rnrr 4
d
P
n
GG <ai )ine moartea 3/// dra+( Hectnrr' corectional( 3
O$ niciodat(3 5e repKF
r
:tFOC
8
V
litia
$"n+er al) printre
cei trei %pectatori ' c
ec
3
nd

Ca
un 5nul denumit
0'ericirea zilei:: a%OZOn5
+hemUi

%u)
''lini/ 5nt
pierdut( 3 moart( 3// %:tria( 4'
I

Capul

n
GG 9omnule$ %e adre%( <arne''p HZ2 u
doamna <arne''e nne)une.te n ii K
HuIot
:
daca
nat$ ai 'i .i un a%a%in/// :
ai

'l

numa
i un de%'r"
Ce poate 'ace .i ce poate %min
tr"un pat care nu"i al Hui; ne'iind !P Va
%ur
8
rin
% n"cu o
'emeie care"i apar&ine .i mai D83D
nchlria
t"
" 9omnule ,udec(tor de pace H0 I
ce

*
poli&ie$ zi%e
)aronul cu demnita5
d
V
m
t
nuIe

c
Vmi%ar de de )iata 'emeie
a c(rei rNnFern D
+r i , (
:
!(
a+$ me,die/// .i !e&i
ncheia procelur!erh #4
T
D
n
7D %nt de%i+ur nchi%e$
n"a!e&F de W %' " F
e

Urm(
:
U
F
ile
e!adare$ nici din partea
mea %i nib3
teme&i

de

v
ho !edere %tarea n care ne a'l(m
:
dmtr
4
a

ei
:
a!
4d n 4
'Un]
P
Ona
K a%cultar( de porunca
MNN
GGGG/W Wuii%iiieru"
1 Haide$ !ino %( !or)im$ %lu+( netre)nic( 3 i .opti
Hulot lui <arne''e lundu"l de )ra& .i tr(+ndu"l %pre
dn%ul/ Nu eu %nt a%a%inul$ tu e.ti 3 Vrei %( 'ii .e' de
)irou .i o'i&er al e+iunii de Onoare F
1 Ne+re.it$ domnule director$ r(%pun%e <arne''e n"
clinnd din cap/
1 Bine$ ai %( 'ii$ lini.te.te"&i %o&ia .i e6pediaz("i pe
domnii ace.tia/
W -1 Ba nu$ zi%e <arne''e cu !iclenie/ 9omnii tre)uie
%a ncheie proce%ul"!er)al de 'la+rant delict$ c(ci '(r(
Kinia a%ta$ care reprezint( totul$ ce m"a. 'aceF nalta
admini%tra&ie e plin( de pun+(.ii/ <i"ai 'urat ne!a%ta
ac
9
^i
m
&
i

'(cut

.e'

de

)irou
P domnule )aron$ &i mai
Ord

c
:
Oar
dou( zile ca %( te e6ecu&i/ Iat( ni.te %cri%ori///
'KDNN -F
cr
i%ori 3/// e6clam( )aronul$ ntrerupndu"l pe
marne''e/
8oar'
a
:
%c
4
%or
W
care
do!ede%c c( ace%t copil pe care"l %( 'aW
&
cum
%o'ia mea e al dumitale/// n&ele+i F !a tre)ui W ,
U
W
Ui

meu
V
rent
( e+al( cu partea pe care i"o ia
=

ace%tac
W
ar

am
%( 'iu
mode%t$ nu 'ac nici un nu %nt ahtiat dup( paternitate 3
O rent( de o
MN@
%ut( de ludo!ici ar a,un+e/ <ine diminea&( !oi '
ce%orul domnului Coduet .i !oi 'i pu% pe li%ta cpb
5
!or 'i '(cu&i o'i&eri$ cu prile,ul %(r)(torilor din D
%au/// proce%ul"!er)al !a 'i depu% mpreun( cu pi,n
I
4
mea la parchet/ Nu"i a.a c( %nt +enero% F W
1 Tii 3 ce 'emeie dr(+u&( 3 i %punea ,udec(torul
pace comi%arului de poli&ie/ Ar 'i o mare pierdere l
ar nne)uni 3
a
1 Nu"i ne)un( de loc$ r(%pun%e %enten&io%
rul de poli&ie/
8oli&ia e ntotdeauna ndoiala ntruchipat($
19omnul )aron Hulot a c(zut ntr"o capcarT
ad(u+( comi%arul de poli&ie de%tul de tare ca %( poat(:
'i auzit de Valerie/
Valerie i arunc( comi%arului o pri!ire care l"ar 'i
omort pe loc$ dac( pri!irile ar putea tran%mite 'uria pe
care o e6prim(/ Comi%arul zm)i$ ntin%e%e .i el o cur%(
.i 'emeia c(zu%e n ea/ <arne''e .i po'ti %o'ia %( intre
.i %( %e m)race cu!iincio%$ dup( ce %e n&ele%e%e de'i"
niti! cu )aronul$ care lu( un halat .i %e ntoar%e n prima
camer(/
19omnilor$ %e adre%( el celor doi 'unc&ionari$ nu"i
ne!oie %( !( cer p(%trarea %ecretului/
Cei doi oameni ai le+ii %e nclinar(/ Comi%arul de
poli'ie cioc(ni u.or de dou( ori n u.($ %ecretarul lui
intr( .i$ a.ezndu"%e la )irou$ ncepu %( %crie %u) dic"
tarea comi%arului$ care !or)ea cu +la% %c(zut/ Valerie
pln+ea nentrerupt cu .iruri mari de lacrimi/ 9up( ce
.i %'r.i toaleta$ Hulot trecu la rndu"i n camer( .i %e
m)r(c(/ ntre timp 'u ntocmit proce%ul"!er)al/ <ar"
ne''e !oi %( plece cu %o&ia %a$ dar Hulot$ creznd c( o
!ede pentru ultima oar($ implor( printr"un +e%t 'a!oarea
de a"i !or)i/
19omnule$ doamna m( co%t( de%tul de %cump ca
%("mi n+(dui %("mi iau r(ma% )un/// )inen&ele% 'at
de to&i/
Valerie %e apropie .i Hulot i .opti la ureche * nu n
e
mai r(mne dect %( 'u+im$ dar cum %( comunic(m F
al9
'o%t tr(da&i///
19e Reine 3 r(%pun%e ea/ 9ra+ul meu$ dup( un a%e
menea %candal nu ne mai putem !edea/ 5nt dezonor?
ta
:
i"apoi$ ai %( auzi !or)indu"%e tic(lo.ii pe %ocotea
mea .i"ai %( le crezi/// Baronul '(cu un %emn de
MNT
" de +ale.( )aronului nct Hulot %e crezu adorat/
atlt
c(torul de pace ntin%e +alant mna doamnei <ar"
''e ca %"o conduc( pn( la tr(%ur(/ Baronul$ tre)uind
9
" enneze proce%ul"!er)al$ r(m(%e%e acolo$ n(ucit$ m"
%a
eun+ cu comi%arul de poli&ie/ 9up( ce con%ilierul de
8
tat
%emn($ comi%arul l pri!i pe dea%upra ochelarilor cu un
aer .iret/
GGO iu)i&i mult pe 'emeiu.c( a%ta$ domnule )aron F//$
15pre nenorocul meu$ !ede&i )ine///
GG9ac( nu !"ar iu)i F continu( comi%arul$ dac( !"ar
n.ela F///
1 Am a!ut do!ada$ chiar aici$ n ca%a a%ta/// Eu .i
cu domnul Cre!el ne"am de%t(inuit unul altuia///
1A 3 .ti&i c( !( a'la&i n c(%u&a domnului primar F
1#(r( ndoial(/
Comi%arul .i ridic( nceti.or p(l(ria$ %alutndu"l pe
)(trn/
15nte&i: 'oarte ndr(+o%tit$ a.a c( mai )ine tac$
zi%e el/ Re%pect pa%iunile '(r( leac cum re%pect( medi
cii )olile prime,/// "am !(zut pe domnul Nucin+en$ )an
cherul$ cuprin% de o a%emenea patim(///
N 5ntem prieteni$ r(%pun%e )aronul/ Am 'o%t ade%ea
po'tit %( cinez$ mpreun( cu 'rumoa%a E%ther$ 'emeia a%ta
Kcea cele dou( milioane de 'ranci pe care le"a cheltuit
)aronul pentru ea/
nulTeWrW
ai

mult
:
adau
J
a
comi%arul/ #antezia a%ta a )(tr"%nt
4F
anciar
a co%tat patru !ie&i/ A 3 A%emenea pa%iuni
5l'l
t ca
holera///
intern
C
W
V
V
iai

%(
4
mi

%pui

F

ntre)(
con%ilierul de %tat
GFO
nd
+re.it %'atul acela ocolit$ de po,"t"
e

ce

%
W
!a
%pul)er iluziile F r(%pun%e comi%arul
1 e "
a

Vr%ta
dumnea!oa%tr($ a%ta"i o raritate/
1" C
Ule
W
e
4
ma
R: e6clam( con%ilierul de %tat/
pe

Ur
m( %("l )le%tema&i pe doctor F zi%e %urznd
2
r
u numele lui 9umnezeu$ domnule comi%ar ///
!e " i #
MNL
ce
cn$
p
" ie crezi$ .i mul&ume%c lui 9umnezeu pentru a%ta$ Ba
ai

5
+ poate n"o %("&i par( r(u c( m( pierzi/ c(ci a4 W crape
%u).e' 34 .opti <arne''e la ureche con"4 lui de %tat
!enind %(".i ia %o'ia$ c(reia i ordon( %ili
er
t ,,tate /
,,e%tul$ doamn($ dac( %nt n+(duitor cu cu
)rU
nu
!reau %( m( cread( ceilal&i pro%t/
ie p(r(%i c(%u&a lui Cre!el aruncnd o ochead(
( )ronului nct Hulot %e crezu a d t
17-
-ette
1 Bine$ atunci a'la&i c( 'emeia era n&elea%(
1 ? 3///
1 A%ta %e nt mpl ( n dou( cazuri di n zece/ A i
e6per i en& ( n pr i !i n& a a% t a/ :
1 Ai !r eo do!ad( a ace% t ei compl i ci t (& i F
1 <ai nt i %o& ul 3/ / / %pu%e .i ret ul comi %ar de pOH ;
cu cal mul unui chi r ur + o)i .nui t c( cur e& e r (ni l e %
ci t e. t e l i mpede pe chi pul l ui or di na r . i dez+u%t (t or c W
un % pe c ul a nt / Nu c um!a & i ne & i mul t l a o a numi t ( % W
%oar e pe car e !" a %cr i %" o ' emei a a%t a .i " n car e e !nr i $ 4
de copi l F
or)a
1 Yin at t de mult l a %cri %oarea aceea$ c( nu m( de%
part nici odat ( de ea$ r(%pun%e )aronul Hul ot comi%arul ui
de poli&ie %cotocind n )uzunarul de la piept$ ca %( %coat(
por t o' el ul cel mi c pe car e" l pur t a nt ot deauna l a el $
1 (%a&i porto'elul la locul lui$ l ndemn( comi%arul
'ul +er ndu" l deodat( cu repl i ca l ui de rechi zi t ori u$ i at(
%cri%oarea/ Am a'lat acum ceea ce !oiam %( .tiu/ 9e%i +ur
c( doamna <arne''e cuno.tea con&inutul ace%tui porto'el/
1 Ni meni al t ci ne!a/ / /
1 B(nuiam/ / / Acum iat( do!ada pe care mi"a&i cerut"o
ca % ( !( c on!i n+e & i de compl i ci t at ea ' emei i /
1 5" o !edem 3 zi %e )ar onul nc( ne ncr ez(t or /
1 9omnule )aron$ cnd am %o%it$ continu( comi%arul$
mi zera)i l ul de <arne''e a i nt rat pri mul .i a l uat %cri %oa
rea pe care %o& i a l ui o pu%e%e pe %cri nul ace%ta$ %pu%e el
ar(t nd %pre 0'erici rea zi lei 4/ Bi ne n&ele% c( %o& ul .i %o
& i a %e n& el e%e%er ( al e+ nd di nai nt e l ocul $ n cazul c nd
'emeia ar 'i iz)utit %( 'ure n timpul %omnului %cri%oarea$
c(ci %cr i %oarea pe car e !" a %cr i %" o$ mpr eun( cu cel e pe
ca r e l e ar e de l a dumnea !oa % t r ( $ !or ' i hot (r t oa r e K
pr oce%ul n ' a & a t r i )unal ul ui cor ec& i onal / $
Comi %arul i ar(t( l ui Hulot %cri %oarea pe care )aron
o pr i mi % e pr i n Rei ne l a mi ni %t er / 0 Z
1 #a ce par t e di n do% a r $ a d( u+( c omi % a r ul $ !a r
%( )i ne!oi & i a mi " o napoi a/ ,e/
1 Ah 3 domnul e$ %pu%e Hul ot de%compu% l a 'a& a$ W
me i a a% t a e de% ' r nar ea n per % oan($ % nt % i +ur acum
ar e t r e i aman& i /
1 5e . i !e de $ ' u de p( r e r e c omi % a r ul de
!r e & i $ nu % nt t oa t e pe t r ot ua r / C nd ' ac me % er i a a
domnul e )ar on$ n echi pa+i i $ n %aloane .i aca%($
n U
o
poate 'i !or)a nici de 'ranci$ nici de centime/ 9om
===
F
858
cu
!,ul#
i care !or)ea&i .i care %"a otr(!it$ a tocat mili"
l
c
A
5C
ulta&i"m( pe mine$ domnule )aron$ l(%a&i"!(
o
an
e
"
A!entura a%ta din urm( are %( !( co%te prea
p(]A
u)aJ
p
un
+a.ul acela de <arne''e are de partea lui le"
%cump"
%
O,
r
.,t
i
'(r( mine$ 'emeiu.c( !"ar 'i prin% din
n
V
U

AI
<ul&ume%c$ domnule$ %pu%e con%ilierul de %tat n"
N5 ,
%
+//.i p(%treze o &inut( demn(/
cer
WG Acum
tre)uie %( nchidem apartamentul$ comedia
'r%it .i"i pute&i napoia domnului primar cheia/
%
:
a
o
u
H
I
t %e ntoar%e aca%( att de de%cura,at$ nct a)ia
m
ai putea &ine pe picioare$ cople.it de tot 'elul de +ineri
care de care mai ne+re/ O trezi pe no)ila$ neprih(nita
.i %'nta lui %o&ie .i i po!e%ti tot ce %u'eri%e n
ultimii trei ani$ pln+nd cu hohote$ ca un copil c(ruia
i %"a luat ,uc(ria/ 5po!edania ace%tui mo.nea+ cu inim(
nc( tn(r($ epopeea lui ,alnic( .i n+rozitoare o ndu"
io.a pe Adeline$ pricinuindu"i totodat( n adncul %u'le"
tului o puternic( )ucurie/ Biata 'emeie mul&umi lui 9um"
nezeu pentru ultima lo!itur($ c(ci .i !edea %o&ul ntor%
pentru totdeauna n %nul 'amiliei/
1i%)eth a!ea dreptate 3 ro%ti doamna Hulot cu o
!oce )lnd($ '(r( %("i 'ac( mu%tr(ri zadarnice$ ne"a pre
!enit doar/
19a 3 Ah 3 dac( a. 'i a%cultat"o n loc %( m( n'urii$
n ziua cnd !oiam %"o %ile%c pe )iata Horten%e %( %e n
toarc( la %o&ul ei ca %( nu compromit( reputa&ia acelei///
Vai3 9ra+( Adeline$ tre)uie %("l %al!(m pe Dence%la% 3
A intrat pn( n +t n mocirl( 3
9ra+ul meu$ nu &i"a mer% mai )ine cu 'emeiu.c(
a%ta )ur+hez( dect cu actri&ele tale$ zi%e zm)ind
Adeline/
ei
W
ar
V
an
a %eG %perie$ att de %chim)at p(rea Hector al
ne:
c

T

Cl"te

or
P W !edea nenorocit$ %u'erind$ mpo!(rat de 'i
dat44:
ei a
P
oa
W numai inim($ mil( .i dra+o%te - .i"ar GGG
n"
%u
W
etul
numai ca %("l 'ac( pe Hector 'ericit/
'a
c 'em WT4
CU

nIi
:
dra
J
ul

meu
Hector/ 5pune"mi cum .i
eu
g
ac el e
a ca %( te atra+( ln+( ele$ !oi ncerca 8lac F4n
5
CT

nu

m
4
ai
'V
rmat
i 8
e
mine ca %("&i 'iu pe %n
t
nc4 W
nU

5nt
de%tul

de
de.teapt( F 5e pare c( mai
,;'
u
$
Ca

de%
tul de 'rumoa%( ca %( mi %e 'ac( curte/ pe
c
t+ /
a
'emei m(ritate$ care".i iu)e%c )(r)a&ii .i $.i re%"atoririle$
%"ar putea ntre)a de ce oamenii ace."
17%
MNJ
I
$%alul i arunc( lui Hulot una dintre pri!irile !ultur *
con.tiente$ mndre$ p(trunz(toare$ ce i4 n ciuda
anilor$ %u'letul %(u mare r(m(%e%e tot tnar &X D ceva De
,a m,ne F n ntre)( el cu un aer +lume&4 W !(d %ilit %( !(
cer$ ca o 'a!oare per%onal($ a!an"eee unui %u).e' de al
meu la +radul de .e' de )irou .i
5
'$m'rea lui ca o'i&er al
e+iunii///
nuGGGGG
Cum l cheam( F l ntrerup%e mare.alul$ 'ul+e"
rindu"l pe Hulot cu pri!irea/
G" <arne''e 3
GGWre o ne!a%t( 'rumoa%($ am !(zut"o la nunta 'iicei
taie 9ac( Ro+er/// dar Ro+er nu mai e%te aici/ Hector$
'iule$: iar e !or)a de pl(cerile tale/ Cum F la !r%ta ta/
A 3 'aci cin%te +(rzii imperiale 3 Iat( ce"n%eamn( %( %er"
!e.ti la partea admini%trati!($ ai nc( rezer!e 3/// a%(
)alt( a'acerea a%ta$ )(iete dra+($ e prea +alant( ca %"o
po&i 'ace admini%trati!(/
1 Nu$ domnule mare.al$ e o a'acere urt($ c(ci e !or)a
de poli&ia corec&ional($ !re&i %( m( !ede&i a,un% n ma
nile ei F
1 Ei$ comedie 3 %tri+( mare.alul cuprin% deodat( de
n+ri,orare/ 5pune mai departe/
1 In momentul de 'a&( m( a'lu ca o !ulpe
prin%(/ n
capcan(/// A&i 'o%t ntotdeauna att de )un cu mine$ nct
o %( )ine!oi&i %( m( %coate&i .i de a%t( dat( din %itua&ia
ru.inoa%( n care m( a'lu/ Hulot .i po!e%ti p(&ania ct
%e poate de no%tim .i de %piritual/
e Vre&i %( pricinui&i moartea 'ratelui meu la care
8ne&i att de mult .i %("l l(%a&i prad( dezonoarei pe unul
Kintre directorii dumnea!oa%tr($ un con%ilier de %tat F
<arne''e ace%ta e un mizera)il$ l putem %coate la pen"
5le
,n doi$ trei ani/
0ni$
Ce
u.or !or)e.ti de doi$ trei ani$ dra+ul meu 3///
%
8u%e mare.alul/
GGG W
arda
imperial( e nemuritoare &ie zi rama%
%in+urul mare.al din cea dinti promo": 4mini%trul/
A%cult($ Hector/ Nici nu .tii ct de a tine$ am %("&i
ar(t acum 3 n ziua cnd !oi p("t$ pr,pt
iteru=
:
H

!om
8(r(%i
mpreun(/ A 3 nu e.ti depu"i$ de b$ $
ne
" Fi mul&i &i
r!ne%c %lu,)a$ de n"a. 'i 'o%t Kmu n"o mai a!om/-
TV$ "
MT=
t i a a t t de put e r ni c i . i de )ur i i $ d a r a t t de % l a )i 4 une i
' e me i de t e a pa doa mne i <a r ne ' ' e $ n u" . i n A
r i
A t ; % p r e
% o & i i l e l o r ' a n t e z i a . i p a % i u n e a $ ma i c u % e a r r r W % n t
' r u mo a % e c a ) a r o a n a Ad e i n e Hu l o t / E u n a H " W
t a i ne l e de ne p( t r un% a l e modul ui n ca r e e% t e or o
r
"
omul / 9ra+o%t ea$ ace%t ' ormi da)i l dezm(& al raFW
N
:
acea%t ( ro)u%t ( .i +r a!( )ucuri e a %u' l et el or mari 2
I *
c e r e a $ a c e a % t ( ma r ' ( ! u l + a r ( c e % e a ' l ( d e ! nz a
F =
W :
t r +$ n u % n t d e c t d o u( a % pe c t e a l e a c e l ui a . i i e n c T : 4
#emei a car e i z)ut e.t e % ( %at i %' ac( am ndou( ace% t eW
T = =
r i n& e a t t d e !a % t e e t o t a t t de r a r ( c um % nt n ! i
c
t
e
4
une i na& i uni un mar e +e ner al $ un ma r e % c r i i t or $ un ar t de
+eni u or i un i n!ent at or %t r (l uci t / Omul %uper i or ca:
5
:
ne + hi o) ul $ un Hul ot c a . i un Cr e !e l $ % i mt de o po t n V
ne!oi a at t a i deal ul ui c t .i a pl (cer i i $ t o& i um)l ( n c(u "
t ar ea acel ui a ndr o+i n mi % t e r i o% $ ace l ei r a r i t (& i $ c ar e de
c e l e mai mul t e or i % e nt mpl ( a ' i o ope r ( n dou( !o "
l u me / C( ut a r e a a c e a % t a e o de p r a !a r e c e % e da t or e . t e
% oci et (& i i / 9e% i +ur $ c( %(t or i a t r e)ui e % ( ' i e accept at ( ca o
ndat ori r e$ e n%(.i !i a& a cu munca .i cr unt el e ei , er t ' e
' (c ut e de a m)el e p( r & i / 9e % ' r na & i i $ c(ut (t or i i a cei a de
comori $ % nt t ot at t de !i no!a&i ca .i al & i r (u'(c(t or i mul t
mai a% pr u pedep% i & i dec t ei / Re' l ec & i i l e ace%t ea nu % nt o
l ec& i e de mor al ($ el e l (mur e%c pr i ci na at t or nenor oci r i
ne n& e l e%e / 9e al t ' el $ di n % cena a% t a put em t r a+e mai
multe %oiuri de n!(&(minte/
Baronul %e du%e '(r( ntrziere la mare.alul prin& Di%"
%em)our+$ a c(rei nalt( protec&ie i era ultima re%ur%($
#iind de treizeci .i cinci de ani prote,atul )(trnului o%ta.$
nu"i erau niciodat( nchi%e u.ile$ .i putu p(trunde de"
!reme$ diminea&a$ n apartamentele ace%tuia/
1 A 3 )un("ziua$ dra+( Hector$ %pu%e marele .i )unul
comandant/ Ce ai F pari nec(,it/ 5e%iunea parlamentara
%"a ncheiat doar/ A mai trecut nc( una 3 Am a,un% %a
!or)e%c de%pre ele cum !or)eam pe !remuri de ca''i
paniile noa%tre/ 9ac( nu m( n.el .i ziarele le nume%
acum campaniile parlamentare/ $
1 ntr"ade!(r$ am a!ut de 'urc($ domnule mare-
a%ta"i pla+a !remii noa%tre$ r(%pun%e Hulot/ Ce !re&W
a.a"i '(cut( lumea/ #iecare epoc( cu nea,un%urile ei" /
T W""""""""""""PWWu / $ iccue epoca cu nea, un%uri le ei
mai mare paco%te a anului =>@= e c( nici re+alitatea
mini.tri- nu r-int- i-u GGGGGR K /////////////////////////
P """"""1Z44P4Z i!ii c g iiic,l le;cuiaic
mini.trii nu %nt li)eri n ac&iunile lor$ cum era
rStul/
mpa"
MTI
eu
, $ d e n a . ' i
' o % t m" am r (z)oi t de
mul t e or i
'$%,J.f &
ca %( te %cap/// Ei )ine$ &i %ati%'ac cele dou( ruo
*
c(ci ar
'i prea crud %( te !(d pe )anca acuza&ilor la ta .i n
%itua&ia pe care o ai/ 5( .tii n%( c( multe prile,uri de
)r'eal(/ 9ac( numirea a%ta !reun %candal$ !om 'i
n!inui&i/ <ie pu&in mi = la tine %e adau+( nc( un
+himpe/ a !iitoarea &i !ei pierde %lu,)a/ ocul t(u e
,induit de cinci %au per%oane in'luente$ .i nu te"ai
men&inut dect dat
Fa5
"%u)tilit(&ii ar+umentelor mele/ e"
am %pu% c( n ziua
I
a4 !ei ie.i la pen%ie .i locul t(u !a 'i
dat altuia$ !om cinci nemul&umi&i .i un 'ericit$ pe cnd
dac( te !or m l(%a n %u%pen%ie nc( doi ani$ !om a!ea
a%i+urate .a
>
: !oturi/ To&i cei din con%iliu au nceput %(
rd( .i au +(%it c( btrnul din vechea =ard, cum mi %e
%pune$ a de!enit de%tul de tare .i n tactica parlamentar(///
Yi"o %pun pe .leau/ 9e alt'el$ nc(run&e.ti .i tu/// Halal
de tine c( te mai po&i !r n a%emenea ncurc(turi 3 Unde"
% !remurile cnd %u)locotenentul Cottin a!ea amante 3
<are.alul %un(/ Tre)uie %( inter!enim %( 'ie rupt
proce%ul"!er)al3 12 V( purta&i ca un tat($ mon%eniore 3
nu ndr(zneam %( !( !or)e%c de n+ri,orarea mea/
1 <"am o)i.nuit %("l am mereu pe Ro+er pe lin+(
mine$ e6clam( mare.alul !(zndu"l intrnd pe <itou'let$
u.ierul %(u$ .i era %( trimit dup( el/ 8o&i pleca$ <itou'let$
iar tu$ dra+ul meu camarad$ du"te .i pre+(te.te numirea
ca %"o %emnez/ 9ar intri+antul acela mr.a! n"are %( %e
)ucure mult de roadele crimelor %ale$ !a 'i %upra!e+heat
ndeaproape .i"i !om da la cap la cea mai mic( +re.eala/
Acum$ dup( ce te"ai !(zut %al!at$ dra+( Hector$ 'ii
cU
)(+are de %eam(/ Nu"&i %coate din r()d(ri prietenii/ Ai
%( prime.ti n cur%ul dimine&ii numirea$ .i omul t(u are
%( 'ie o'i&er al e+iunii 3 Ce !r%t( ai F
1 mpline%c .aptezeci de ani pe%te trei luni/ G G
12 5tra.nic .tren+ar mai e.ti 3 zi%e mare.alul
%urzn
V
Ai 'i meritat mai de+ra)( tu %( 'ii a!an%at$ dar$ ran
)om)e 3 nu mai %ntem pe !remea lui udo!ic al QV"
Ace%ta 'u rezultatul camaraderiei ce lea+( %trm
%
W
tre ele +lorioa%ele r(m(.i&e ale 'alan+ei napoleon
!eteranii %e cred tot n )i!uac$ datori %( %e apere pe
al&ii mpotri!a tuturor/
1 nc( o 'a!oare ca a%ta$ .i %pu%e Hulot
curtea$ .i %nt pierdut/
f ,ctul 'unc&ionar %e du%e ia )aronul N:ucin"//
(ruia nu"i mai datora dect o %um( nen%emnat(/ c
mprumute de la el patruzeci de mii de 'ranci$ $$"%i
lea'a pe nc( doi ani- dar )aronul pu%e n cazul
ie.irii la pen%ie a lui Hulot$ cota nin pen%ie %( 'ie
de%tinat( pentru plata %umei
u
"4
r
" la lichidarea
do)Snzilor .i a capitalului/ A'acerea
r
4:
na
'u ncheiat($
ca .i prima dat($ prin mi,locirea lui t- pe numele c(ruia
)aronul i%c(li poli&e n !a"e Uc dou(%prezece mii de
'ranci/ A doua zi$ 'une%tul
la
We%/!er)al$ reclama&ia
%o&ului$ %cri%orile$ toate 'ur( 8
rI
$ u%eG A!an%area
%candaloa%( a domnului <arne''e$ )ia luat( n %eam( n
!rte,ul 'e%ti!it(&ilor din iulie
=?N
$ nu prile,ui nici un
articol de +azet(/
i%)eth$ n aparen&( certat( cu doamna <arne''e$ %e
in%tala la mare.alul Hulot/ \ece zile dup( ace%te ntm"
pl(ri$ %e '(cur( primele %tri+(ri pentru c(%(toria 'etei
)(trne cu ilu%trul !eteran/ Ca %("l 'ac( %( con%imt($
Adeline i po!e%ti mare.alului cata%tro'a 'inanciar( a lui
Hector$ ru+ndu"l %( nu"i pomenea%c( )aronului$ care$
zicea ea$ era ntunecat$ a)(tut$ cu totul demoralizat///
Vai3 l"a a,un% )(trne&ea 3 ad(u+( ea/ A.adar$ i%)eth
trium'a 3 A!ea %(".i atin+( &inta am)i&iilor %ale$ a!ea
%(".i !ad( planul n'(ptuit .i ura %ati%'(cut(/ 5e )ucura
dinainte de 'ericirea de a domni a%upra 'amiliei$ care o
di%pre&ui%e atta !reme/ .i '(+(duia %( 'ie protectoarea
protectorilor ei$ n+erul p(zitor care !a da 'amiliei rui"
nate putin&a %( tr(ia%c($ .i %punea %in+ur( doamn con-
tes %au doamn mareal) %alutndu"%e n o+lind(/ Ade"
line .i Horten%e .i !or %'r.i zilele n dezn(de,de$
z)atindu"%e n mizerie$ n timp ce !eri.oara Bette$ primit( :a
iuilene%$ !a trium'a n lumea mare/ )(trP "
e!eniment
n+rozitor o pr()u.i n%( pe )iata 'at( tru'ie
==?

8e

cuImile
%o
ciale unde %e a.eza cu atta
primele %tri+(ri$ )aronul

ca
tr(%nit de
?
1

S C r i S

r !

" !

i
# '
"
# ).
7resupunnd c fi-ar trebui trei
2%2
2%3
'

n

ziua
8rimele
zile ca s ne trimii aIutorul pe care i-l cerem %:
face cincisprezece zile pe drum pn aici, nseam V"
Oi
l-am primi la G septembrie.
n S
c ] ,
0ac totul poate fi rezolvat n acest termen,
p e a % 4 ,
trimis n faa Curii cu Iuri sau a unui Consiliu de r(zh
Mtii ns c Aohann @ischer nu va fi trt niciodat! V: :
faa vreunui tribunal, seDva duce sin=ur, de bun vo&K
naintea Iudectorului suprem.
e
"
+luIbaul dumitale mi se pare un om ru, n stare de
orice, chiar s te compromit, dar e iste ca un pun=a
B de prere c trebuie s faci mai mult =l=ie deci
ceilali i s ne trimii un inspector, un comisar special
pentru descoperirea vinovailor, pentru anchetarea abu-
zurilor, n sfrit, care s intervin ntre noi i tribunale
strnind un conflict.
0ac acest comisar sosete aci la G septembrie i are
un cuvnt de ordine din partea dumitale i dac ne tri-
mii dou sute de mii de franci ca s punem la loc n ma-
=azie cantitile pe care am declarat c le avem n locali-
ti ndeprtate, vom fi socotii drept =estionari cinstii
i fr pat.
7oi ncredina soldatului ce- va nmna scrisoarea
un mandat la ordinul meu, asupra unei bnci din -l=ei.
B un om de ncredere, o rud, care nu va ncerca s afle
ce cuprinde scrisoarea pe care o are asupra lui. -m :k]2B
msuri ca s asi=ur ntoarcerea biatului. 0ac nu 7Zl
l
face nimic, voi muri bucuros pentru acela cruia i dato-
rm fericirea -delinei noastre.
Nelini.tile .i pl(cerile patimii$ cata%tro'a ce pu%e%e
cap(t carierei %ale +alante l mpiedica%er( pe )aronW
Hulot %( %e +ndea%c( la )ietul Aohann #i%cher$ care W
prima %cri%oare i !e%ti%e totu.i de%lu.it pericolul W
eV
,
u
H/
acum iminent/ Baronul plec( din %u'ra+erie att V
e

%
)urat nct %e trnti pe canapeaua din %alon/ Era
dl
N$
+re
cu'undat n amor&eala pe care &i"o pricinuie.te o ca R
!iolent(/ 5t(tea cu pri!irea a&intit( a%upra unui de% G W/
co!orului$ '(r( %(".i dea %eama c( are n mina %en rea
'atal( a lui Aohann/ Adeline l auzi din camera e )aron
trntindu"%e +reoi pe canapea/ \+omotul i
%e
K
MT@
p trmen, !e
onoarea i viaa devotatului dumitale Aohann @i
+
Zh
Vg
lat care snt propunerile funcionarului p
e
car
l-ai dat drept complice, cci se pare c a putea 4 ,&
t i i f C i i Ii i C

G
ciudat$ nct crezu c( 'u%e%e lo!it de un atac de:
atit d
e
/ p
r
,
!
, prin de%chiz(tura u.ii n o+lind($ cu"
apGV8l
e
,
e
P
I
'ric( ce"&i taie r(%u'larea$ .i"l !(zu pe Hector
p
rin5
W
ntr
/
o
atitudine de om zdro)it/ Baroana %e apropie al
e
' , picioarelor/ Hector nu auzi nimic$ a%t'el c( putu
A
P
n
!
3 P lin+( el$ z(ri %cri%oarea$ o lu($ o citi .i ncepu %(
%a

!

e
toat(/ 5u'eri una din z+uduirile acelea ner!oa%e
tr
W'de
puternice nct r(mn ntip(rite pentru totdeauna$ n r
a)ia dup( cte!a zile$ )aroana ncepu %( ai)( un t
mur ner!o%$ c(ci$ o dat( trecut( prima criz($ ne!oia C
e
a ac&iona i d(du%e o putere ce nu %e a'l( dect n
n%e.i iz!oarele 'or&ei !itale/
GG$ Hector 3 !ino n camer( la mine$ ro%ti ea cu o !oce
ce p(rea un %u'lu/ 5( nu te !ad( 'iica ta n a%emenea
hal3 Hai$ dra+ul meu$ !ino/
GGUnde %( +(%e%c dou( %ute de mii de 'ranci F A.
putea o)&ine %( 'ie trimi% Claude Vi+non ca in%pector/
E un )(iat i%te&$ inteli+ent/// A%ta %"ar 'ace n dou( zile///
9ar dou( %ute de mii de 'ranci$ nici )(iatul meu nu"i
are$ ca%a lui e ipotecat( pentru trei %ute de mii de 'ranci/
#ratele meu n"are economii mai mari de treizeci de mii
de 'ranci/ Nucin+en mi"ar rde n na% 3/// Vau!inet F///
mi"a dat cu de%tul( +reutate zece mii de 'ranci$ ca %(
ntre+e%c %uma pentru copilul nemernicului de <arrie''e/
Nu$ nu"i nimic de '(cut$ tre)uie %( m( duc la mare.al$ %(
m( arunc la picioarele lui$ %("i m(rturi%e%c cum %tau
lucrurile$ %("mi %pun( c( %nt un tic(lo%$ %("i n+hit
oc("4le$ ca %( m( pot da la 'und n mod decent/ / ee
9ar nu"i numai ruina$ Hector$ e dezonoarea 3 zi%e
Adelme/ Bietul meu unchi are %( %e omoare/ Ucide"ne
8e noi$ ai dreptul$ dar nu de!eni un a%a%in i Ai cura,$ %e
ma
i +(%e%c mi,loace/
/ Nu mai e6i%t( nici unul3 r(%pun%e )aronul/ Nimeni
n tot +u!ernul nu poate +(%i dou( %ute de mii de 'ranci$
" i a r
de
:
ar

'i
!or)a %( %al!eze un mini%ter 3/// O 3 Napo"
Ie
Vn$
unde e.ti F
V
nc
h/
iu
l meu 3 )ietul om 3 Hector$ nu"l putem l(%a
%inucid($ din pricin( c( .i"a pierdut onoarea I W
ma
P 'i totu.i un mi,loc$ ad(u+( )aronul$ dar///
8ro)lematic/// 9a$ Cre!el e la cu&ite cu 'ata lui###
lin de bani, nu.ai el ar putea///
Wl 5ect,r, e mai )ine %( piar( ne!a%ta ta
l(%(m %( piar( unchiul no%tru$ 'ratele t(u .i
MTN
#(
*i7 7
i
''li
O'lOSrea 'amiliei ro%ti )aroana luminata dintr"o un
+nd/ 9a$ pot %( !( %al!ez pe to&i/// 9oamne 3 .(!ie 3
Cum de m"am putut +ndi la a%ta F : W"
.i mpreun( minile$ c(zu n +enunchi .i 5e
Apoi$ cnd %e ridic($ !(zu o e6pre%ie de )ucurie atPW:
ne)un( pe chipul %o&ului ei nct +ndul acela diah !
F
i re!eni .i %e l(%( cuprin%( de tri%te&ea ndo)itoci&iF
12 9u"te$ dra+ul meu$ 'u+i la mini%ter$ e6clam( Z
l
trezindu"%e din amor&irea aceea$ .i ncearc( %( trimW
numaidect un comi%ar/ Rmbrobodete-d pe mare.al3 KR
cnd ai %( te ntorci pe la ora cinci$ ai %( +(%e.ti poate
da = ai %( +(%e.ti dou( %ute de mii de 'ranci/ #amilia
onoarea ta de om$ de con%ilier de %tat$ de admini%trator:
cin%tea$ 'iul t(u$ toate !or 'i %al!ate$ dar Adeline a ta !a
'i pierdut( .i n"ai %"o mai !ezi niciodat(/ Hector$ dra+ul
meu$ zi%e ea n+enunchind$ %trn+ndu"i mna .i %(ru"
tndu"i"o$ )inecu!nteaz("m($ ia"&i r(ma% )un/
5cena era att de %'.ietoare nct Hulot o ridic( pe
Adeline .i o %(rut( %punndu"i * Nu te n&ele+3
1 9ac( ai n&ele+e$ continu( ea$ a. muri de ru.ine$
ori n"a. mai a!ea puterea %("mi ndepline%c ultimul meu
%acri'iciu/ 2 /
A
"1 <a%a e %er!it($ anun&( <ariette/ 2 Horten%e
!eni %( dea )un( diminea&a tat(lui .i mamei ei/ Tre)uiau
%( %e duc( la ma%( .i %(".i a%cund( tul)urarea %u)
ma%ca minciunii/
1 9uce&i"!( la ma%( '(r( mine$ eu !in mai pe urm(3
le %pu%e )aroana/
i$ a.ezndu"%e la o m(%u&($ %cri%e urm(toarele no"
duri *
0ra= domnule Crevel, am s-i cer un serviciu< te
atept n dimineaa asta, i m bizui pe cavalerismul du
mitale, care mi-e att de bine cunoscut, ca s sper
n-o vei face s atepte prea mult timp pe
devotata dum&
iae
-del i ne ?ul o&
1 oui%e
=
$ %e adre%( ea cameri%tei 'iicei %ale$ care %W
!ea la ma%($ co)oar( .i d( %cri%oarea acea%ta porta W
%pune"i %"o duc( chiar acum la adre%a indicata
cear( un r(%pun%/
,i
ul$
care
citea
ziarel
e$
ntin%
e o
+azet
(
repu)
li"F
ar
Vtiei:
%ale
.i$
ar(tn
du"i
un
artico
l$
zi%e*
Oare
o mai can( %oW WW articolul$ o noti&( dintre acelea
teri)ile cu 'i tim8 GR ereaz( ziarele tartinele lor politice *
care".
=
V !
Qn corespondent ne scrie din -l=er c s-au deseori
huzuri att de =rave n serviciul aprovizionrii ff
GG
orovincia ran nct Iustiia a fost nevoit s intern
@raudele snt dovedite, vinovaii cunoscui. 0ac
V
&u
se iau msuri aspre, vom continua s pierdem mai
muli oameni prin delapidrile care le reduc hrana, de-
ct prin sabia arabilor sau prin clima arztoare. -teptm
noi informaii pentru a putea dezvlui mai departe aceste
triste fapte.
9u ne mai mir panica stirnit prin nfiinarea
presei n -l=er, conform dispoziiunilor Chartei din
GU#F.
1 <( m)rac .i m( duc la mini%ter$ le n.tiin&a )a
ronul ridiendu"%e de la ma%($ timpul e prea pre&io%$ de
'iece clip( atrn( !ia&a unui om/
1 Vai$ mam($ nu mai am nici o n(de,de 3 e6clam(
Horten%e/
i$ '(r( %(".i poat( %t(pni lacrimile$ ntin%e )aroanei
un num(r din /evue des beau$ arts. 9oamna Hulot z(ri
o +ra!ur( a +rupului 9alila %culptat de contele 5tein"
)ocE$ %u) care %cria * -parine doamnei *arneffe. 9e la
primele rnduri$ articolul$ %emnat de un V$ tr(da talentul
i n+(duin&a lui Claude Vi+non/
1" Biat( 'eti&( = ro%ti )aroana/
5periat( de tonul aproape nep(%(tor al mamei %ale$
rinr
en5e
V 8
ri;
i Pi/ !(znd ntip(rit( pe chipu"i o %u'e"
%nii"
8
, /
n+a

care

du
rerea ei p(lea$ !eni %"o m)r(&i.eze
%punindu"i*
: ce %"a intimplat F putem 'i oare mai
"""""""item F
2 CopU( dra+($ %u'erin&ele +roaznice din trecut nu
p 0
c
8
e

ln
+( ceea ce ndur a%t(zi/ Cnd !oi nceta W
%
a
mai %u'(r F
e"e H !'
'
:
dra
W
a

mam
( R: zi%e cu !oce +ra!( Horten%e/ 9arZ$$$
aide
:
n
+era.ule$ !ino$ a,ut("m( %( m( m)rac$ Ka ma a,u&i
tu/ Trimite"mi"o pe oui%e/ camera ei .i %e du%e %( %e
pri!ea%c( :'i cercet( cu tri%te&e .i curiozitate$ ntre)n"
MTT
MTL
oare
du"%e n %inea ei * <ai %nt nc( 'rumoa%( F/$/ ,;r"
poate oare dori cine!a F/// Am z)rcituri F
a
Wai
.i ridic( p(rul 'rumo%$ de%coperindu".i tmpleH
p(%tra%er( o 'r(+ezime 'eciorelnic(/ Adeline mer%
T
V
are
departe$ .i dez+oli umerii .i 'u mul&umit($ a!u ch' W
+e%t care tr(da mndrie/ a 'emei$ 'rumu%e&ea urne
=
b
=I
e
ultima care %e o'ile.te$ mai cu %eam( cnd au d
r
!ia&( curat(/ Adeline .i ale%e cu +ri,( tot ce"i tre) "V
dar 'emeia e!la!ioa%( .i ca%t( r(ma%e cu!iincio% ninW:
cat($ cu toate micile n(%cociri ale cochet(riei/ a ce bD&
%( pui ciorapi noi de m(ta%e +ri .i panto'i de %atin$ daW%
nu e.ti de loc ini&iat( n arta de a ar(ta$ la moment4C
hot(rtor$ !r'ul unui picior dr(+(la.$ de %u) poalele ro"
chiei u.or ridicate$ ca %( de%chizi orizonturi dorin&ei i
8urta$ e drept$ rochia cea mai 'rumoa%( de mu%elin( cu
'lori pictate$ decoltat( .i cu mneci %curte$ dar$ n+rozin"
du"%e de +oliciunea ei$ .i acoperi )ra&ele cu mneci din
tul de culoare de%chi%($ .i n!eli pieptul .i umerii cu un
'i.iu )rodat/ 8iept(n(tura en+lezea%c( cu )ucle i %e p(ru
prea %emni'icati!($ a.a c("i %tric( 'armecul cu o )onet(
'oarte ele+ant($ dar$ cu )onet( ori '(r($ ar 'i .tiut ea
parc( %( %e ,oace cu crlion&ii"i aurii$ ca %( atra+( aten&ia
.i admira&ia a%upra minilor ei 'ine F/// Iar n pri!in&a
'ardului$ iat( ce '(cu/ Con!in+erea c( %(!r.e.te o nele"
+iuire$ +ndul c( %e pre+(te.te %( p(c(tuia%c( cu )un(
.tiin&( i pricinuir( ace%tei 'emei %'inte o 'e)r( !iolent($
care"i d(du pentru o clip( %tr(lucirea tinere&ii/ Ochii i
%cnteiau$ tenul .i recap(t( minunatele"i culori/ n loc
%( arate %educ(toare$ i %e p(ru c( a c(p(tat un aer de
de%'rnat( care o %cr)i/ i%)eth$ la ru+(mintea Adelinei$
i po!e%ti%e cum .i nc(lca%e Dence%la% datoriile con,u"
+ale$ .i a%t'el a'la%e$ %pre marea %a uimire$ c( ntr"o
%in+ur( %ear($ ntr"o clip($ doamna <arne''e pu%e%e %t("
pnire pe arti%tul !r(,it/ Cum 'ac oare 'emeile ace%teaF
o ntre)a%e pe i%)eth/ Nimic nu ntrece curiozitateaW 'e"
meilor !irtuoa%e n acea%t( pri!in'($ ar !rea %( %tapi-
nea%c( 'armecele !iciului .i %( r(mn( %'inte/ 05educ 7
+ata$ a%ta"i me%eria lor$ r(%pun%e !eri.oara Bette/ Ce
%("&i %pun$ dr(+u&($ n %eara aceea Valerie era n
%tare
%(
i%pitea%c( .i un %'nt/4 08o!e%te.te"mi mi,loacele o care
%e 'olo%e.te/4 0In me%eria a%ta$ nu e6i%t( teorii praotica"i
totul$ i e6plica%e cu ironie i%)eth/4 Baroa 2 amintindu"
.i de acea%t( con!or)ire$ ar 'i !rut %(
ce
Bette$ dar nu mai a!ea timp/ Biata ne'iind
n %tare %( n(%cocea%c( o aluni&($ %(".i )o)oc de
tranda'ir drept n mi,locul cor%a,ului$ 8
ul
3' 4copere
a(teli me.te.u+ite care %( trezea%c( do"
%
F ,
amor&ite ale )(r)a&ilor$ iz)uti %( 'ie doar )ine
r
PVh
cat(/ Nu oricine poate 'i curtezan( 3 5o&ia e %upa :W
)(&ului$ a %pu% +lume& <oliere prin +ura n&eleptului E
"Rene:
=?T
/ Compara&ia acea%ta pre%upune un 'el de W'F
%
$4"
cuiinar( n dra+o%te/ #emeia !irtuoa%($ onora)il($ putea
a%emui cu un o%p(& homeric$ carnea aruncat( P3:
ar
, pe
,eratec/ Curtezana$ dimpotri!($ ar 'i o mncare dl(%ata"
%ecului$ cu condimentele$ mirodeniile .i ra'inamentele
ei/ Baroana nu putea$ nu .tia %(".i ofere pieptul al) pe un
minunat tal+er de dantele ca doamna <arne''e/ Nu
cuno.tea taina unor anumite atitudini$ e'ectul unor
anumite pri!iri/ n %'r.it$ nu a!ea .tiin&a lo!iturilor tai"
nice/ O 'emeie no)il( ca ea %"ar 'i rotit n zadar de o
%ut( de ori$ ochiul %a!ant al unui li)ertin n"ar 'i putut
de%coperi nimic de pre&/ Numai o 'emeie de +eniu$ .i
%nt pu&ine$ poate %( r(mn( cin%tit( .i cuminte n ochii
lumii .i %( %e poarte ca o curtezan( cu %o&ul ei/ Ace%ta"i
%ecretul le+(turilor dura)ile$ de nen&ele% pentru 'emeile
care nu"% nze%trate cu amndou( ace%te minunate n%u"
.iri$ nchipui&i"!"o pe doamna <arne''e !irtuoa%( I/// a&i
a!ea"o n 'a&a dumnea!oa%tr( pe marchiza de 8e%"
caire
G#5
3 A%emenea 'emei cele)re .i %u)lime 1 a%emenea
9iane de 8oitier%
Q?>
!irtuoa%e 1 le numeri pe de+ete/ 5cena
prin care a nceput ace%t %tudiu %erio% .i crri"cen al
mora!urilor pariziene a!ea %( %e repete$ cu ciudata
deo%e)ire c( nenorocirile prorocite de c(pitanul din mi"
li&ia )ur+hez( pricinui%er( o %chim)are de roluri/ 9oamna
Hulot l a.tepta pe Cre!el a!nd acelea.i planuri care"l
'(cu%er( cu trei ani n urm( pe 'o%tul ne+u%tor de par'u"
m
uri %( pri!ea%c( zm)ind din n(l&imile 0mlordului4 la
8arizieni/ i lucru %traniu ^ )aroana r(mnea cin%tit( .i
credincioa%( n adncul inimii %ale$ cu toate c( %e hot("
i%e la cea mai ,o%nic( in'idelitate$ pe care nici or)irea
8a imei n"ar 'i putut"o %cuza n ochii unor ,udec(tori/ Ce
/
ac
:
ca

%a
'iu ca doamna <arne''e F %e +ndi ea cnd /
A
%un
nd/ #e)ra i n!ior( chipul$ .i$ %t(pnindu".i Iaca _
G
_
A
5a
/
rmana
$ no)ila '(ptur( .i '(+(dui %( %e poarte ade!(rat(
curtezan( I
MT> MTJ
1 Ce dr acu o ' i !r nd de l a mi ne )ar oana a%t a
%ecade F %e ntre)a Cre!el urcnd %c(rile/ Ei3 te TC
CUl I ]
ne.t i c( are de + nd %("mi !or)ea%c( de%pre ceart a
I = T
4
cu Cel e%t i ne .i Vi ct ori n$ dar n"am %( m( l a% ndupi
Int r nd n %al on n urma oui %ei $ .i %pu%e pri !i nd i ocW
acela %(r(c(cio% B%til Cre!elC * 5(rmana 'emeie 3// / a a "
ca un ta)l ou cel e)ru z! rl it n ham)ar de un om care
5
%e pr i cepe l a pi ct ur(/ Cre!el $ car e" l !edea pe conn
U
8opinot$ mini%trul Comer&ului$ cump(rnd ta)louri
T
%tatui$ !oi a %( a, un+( .i el cele)ru pri ntre acei < ' P
pari zi eni $ a c(ror dra+o%t e pent r u art ( con%t ( n a
%( cumpere$ pe un pre& de nimi c$ l ucr(ri de !al oare$ A
l i ne i %uri %e cu +ra& i e l ui Cre!el $ '(c ndu" i %emn %( %e
a. eze pe un % caun n ' a& a ei /
1 Iat (" m($ 'rumoa%( doamn($ % nt l a ordi nel e dum
nea!oa%t r($ r o%t i Cre!el /
9omnul pri mar$ a, un% om pol i t i c$ .i l ua%e o)i cei ul
%( poart e hai n( nea+r(/ Chi pul l ui $ dea%upra !e%mi nt e"
lor$ p(rea ca o lun( plin( r(%(rind dea%upra unei pnze
ntunecate de nori/ C(ma.a$ pe care %tr(luceau trei perle
mari a cinci %ute de 'ranci )ucata$ %cotea la i!eal( +roza"
!ele re%ur%e ale toracelui/ Chiar el %in+ur %punea * 05nt
pri!it ca un !iitor atlet al tri)unei 34 .i punea de dimi"
nea&( m(nu.i +al)ene n mSinile lui mari .i )utuc(noa%e/
Cizmele lu%truite ar(tau c( !eni%e ntr"un mic cupeu ca"
'eni u cu un cal / In t rei ani $ am)i &i a i %chi m)a%e &i nut a
lui Cre!el/ Ca .i pictorii cele)ri$ .i +(%i%e o nou( ma"
nier(/ In lumea mare$ cnd %e ducea la prin&ul de Di%%em"
)our+$ la pre'ectur($ la contele 8opinot etc$ .i &inea p("
l (ri a n m n( cu un aer de+a, at $ a.a cum l n!(& a%e
Valerie - de+etul mare al celeilalte mini .i"l !ra cu un
aer cochet n de%chi z(tura ,il et ci i$ mi .cndu".i a'ect at
capul .i ochii/ Acea%t( a doua poz %e datora Valeriei$
care"n )at,ocur($ pretinznd c( !rea %("l ntinerea%c( 8
e
pri marul ei $ l '(cu%e .i mai ri di col /
1 Te"am ru+at %( !ii $ %cumpe domnule Cre!el $ zi%e
)aroana cu +la% tul )urat$ pent ru o che%ti une de cea ma
=
mare import an&(/ / /
O +hi ce%c$ doamn($ i r(%pun%e Cre!el cu un
.iret $ dar mi ceri un l ucru impo%i)i l/ / / A 3 nu % nt un
hap%n$ un nd(r(t ni c n z+rceni e$ dup( cum %pune i
cl
pol eon/ A%cul t ($ 'rumoa%( doamn(/ 9ac( copi i i mei
%
:
r ui na pent r u ei $ l e" a. !eni n a, ut or $ dar % (" l % cot
aer
tat
r
a ne )(r)atul dumitale$ doamn( F/// ar 'i ca .i
rC
ncerca %( umplu )utoiul 9anaidelor
=?J
3 Au o
C
uin a5
WW
%ut e
W+
m
,, ,,+ '
ranc
, p
e
ca%a lor$ pentru
pV
t eC
t
" incori+i)il 3 Au r(ma% '(r( nimic$ tic(lo.ii 3 i
u n
t at a W
a u
pet r ecut 3 Vor t r e)ui acum %( t r (i a%c("nici
ina GW WW
c+

c
,
.
ti++ Victorin la 8alatul de Au%ti&ie/ numa
=
"W
%
+ trncneasc domni.orul$ 'iul dumitale 3 N"a
r e
W
tre)uit %( a,un+( mini%tru$ doctora.ul 3 n(de,di
noa%tr( a tuturor/ #rumoa%( cora)ie care %e mpot"
le%te pro%te.te$ c(ci$ dac( %"ar 'i mprumutat %( poat(
m]
r!eni$ dac( %"ar 'i ndatorat ca %( poat( da me%e de"
puta&ilor$ ca %( c.ti+e !oturi .i %(".i %porea%c( in'luen&a$
'"a. 'i
5
8
U5

*
4Uite pun+a mea$ ia ct &i tre)uie$ dra+ul
meu 34 9ar %( pl(tea%c( ne)uniile lui papa$ ne)unii pe
care eu le"am prorocit 3 A 3 tat("%(u l"a mpiedicat %(
a,un+( la putere/// <ini%tru$ eu am %( a,un+ 3///
GG Vai 3 dra= Crevel, nu"i !or)a de copiii no.tri
de!ota&i$ %(rmanii 3/// 9ac( inima nu"&i mai e%te de%chi%(
pentru Victorin .i Cele%tine$ am %("i iu)e%c att nct
%( le ndulce%c poate am(r(ciunea pe care mnia dumi"
tale a pricinuit"o n %u'letele lor ale%e/ I&i pedep%e.ti
copiii pentru o 'apt( )un( 3
1 9a$ pentru o 'apt( )un( r(u '(cut( 3 E pe ,um(tate
o crim( 3 zi%e Cre!el$ 'oarte %ati%'(cut de ace%t ,oc/ de
cu!inte/
1 A 'ace )inele$ dra+( Cre!el$ continu( )aroana$
nu n%eamn( %( %co&i )anii dintr"o pun+( doldora 3 n
%eamn( %( nduri lip%uri din pricina +enerozit(&ii$ n
%eamn( %( %u'eri de pe urma )ine'acerii tale 3 n%eamn(
%
a te a.tep&i la nerecuno.tin&a 3 Cerul nu &ine %eama de
milo%tenia care nu te co%t( nimic///
c( 0
n
tii .i pot n+(dui %( intre n %pital$ c(ci .tiu
om di
n % ea mn a
pentru ei poarta raiul ui/ Eu % nt un tare
H /
e
c
m(

t em

de

9umnezeu
" dar mi"e 'ric( .i mai ul t i
m' e r
nul
mi zer i ei / 5( n" ai un )an r epr ezi nt ( Apart
eap
:
* a

a
nenorocirii$ n ordinea %ocial( actual(/
"l A
epoci i

mel e
:
re%
8
e
ct )anul 3/// l
Ume%

Ai
dreptate$ /%pu%e
Adeline$ din punctul de !edere
r
en
tb
a
e/
de
8
arte
de %u)iect .i %e %im&ea$ ca %'ntul au"
d
ea
t
r
: "W$
e
A
erat
ec$ +ndindu"%e la unchiul ei$ c(ci l !e"
a%up,/
a
W
m
du".i un +lonte 3 .i plec( ochii$ apoi i ridic(
Ul
Cre!el cu o pri!ire de o )lnde&e n+erea%c($
ML=
lip%it( de de%'rinarea a&S&(toare .i att de %pi r,P
VaAeriei/ Cu trei ani n urm($ l"ar 'i 'a%cinat p e 4r'W
a
cu o a%t'el de pri!ire 'ermec(toare/
r
e!TH
1 Te .tiam$ zi%e ea$ mai +enero%/// Vor)eai ri
%ute de mii de 'ranci$ a.a cum !or)e%c marii %p
5
R
Cre!el o pri!i pe doamna Hulot$ i %e p(ru u
r
W4
%pre %'r.itul n'loririi .i o !a+( idee i ncol&i n m"
Crin
dar o re%pecta att de mult pe 'iin&a a%ta %'Snt( incit
=
4
T
":
n()u.i )(nuielile n un+herele de%'rnate ale %u'let i 2
%(u/
Au
W
1 9 o a m n ( $ a m r ( m a % a c e l a . i $ d a r u n ' o % t n e c r u % '
e%te .i tre)uie %( 'ie mare %enior cu metod($ cu econV
r
mie$ 'iind ordonat n toate/ &i de%chizi un cont pentr
ne)unii$ le creditezi$ &i 'olo%e.ti n ace%t %cop unele )e
neicii$ dar %("&i .tir)e.ti capitalul /:/// ar 'i o ne)unia4
Copiii mei .i !or c(p(ta a!erea ce li %e cu!ine de la
mama lor .i de la mine$ dar$ '(r( ndoial($ ei nu pot dori
ca tat(l lor %( %e plicti%ea%c($ %( %e c(lu+(rea%c( .i %(
%e mumi'ice 3/// Eu duc o !ia&( !e%el( 3 Co)or !oio% po"
!rni.ul/ mi ndepline%c toate ndatoririle cerute de le+i$
R de inim( .i de 'amilie$ precum mi"am achitat %crupulo%
.i poli&ele la %caden&(/ 9ac( copiii mei %e !or purta cum
m"am purtat eu n c(%nicia mea$ m( !oi declara mul&u "
mit$ deocamdat($ ntruct ne)uniile mele nu d(uneaz(
nim(nui$ dect doar a=eamiilor... Biart("m( 3 nu cuno.ti
cu!ntul ace%ta 'olo%it la )ur%(C$ nu !or a!ea %("mi re "
pro.eze nimic .i !or mo.teni o a!ere de%tul de 'rumoa%($
la moartea mea/ Copiii durnitale n"ar putea %pune acela.i
lucru de%pre tat(l lor$ care".i 'ace de cap$ ruinndu".i 'iul
.i pe 'ata mea///
Baroana %e dep(rta tot mai mult de &elul ei///
1 8or&i mult( pic( %o&ului meu$ dra= Crevel, .i ai
'i 'o%t totu.i prietenul lui cel mai )un dac( %o&ia lui ar 'i
a!ut %l()iciunea///
i i arunc( lui Cre!el o ochead( n'ocat(/ 9ar '(cu
ntocmai ca 9u)oi%$ care i d(dea prea nuilte lo!ituri a
picior re+entului
=@I
$ %e pre'(cu prea mult$ .i 'o%tului ne "
+u%tor$ care !oia %( imite %tilul Re+en&ei$ i re!enir(
pn( ntr"alt ideile %ale de%'rnate nct .i %pu%e * B/W4
cum!a o 'i !rnd %( %e r(z)une pe Hulot F/// <"o 'i ],(%m
oare mai )ine ca primar dect ca +uard na&ional F22R D
e
meile %nt att de ciudate 34 i".i adopt( &inuta nou($
pri!ind"o pe )aroan( cu un aer n %til Re+en&("
zice$ ad(u+( )aroana$ c( te r(z)uni pe el din
4e4 nei !irtu&i care &i"a rezi%tat$ a unei 'emei pe
8
ricina
iu)eai de"a,un%/// ca %"o/// cumperi$ zi%e ea cu o
care Z / .optit(/
voce aV 'enieie di!in($ r(%pun%e Cre!el zm)ind cu
n"44haroanei$ care".i plec( ochii cu +enele
nrourate///
eles o muIte $ ,,+ tre, an, ncoace/// a.a"i$ dr(+u&a
me
tl + nu !or)im de %u'erin&ele mele$ dra= Crevel,
dep(.e%c puterile omene.ti 3 Ah 3 dac( m"ai iu)i nc($
e
`
e
$+a %+ m( %co&i din pr(pa%tia n care m( a'lu 3 9a$
al
"W%c
ntr"un iad 3 5u'erin&ele re+icizilor$ care erau tor tura&i cu
cle.tele nro.it n 'oc .i %'.ia&i de patru cai$ nu 4n%eamn(
nimic 'a&( de %u'erin&ele mele$ c(ci trupul le era rupt n
)uc(&i$ pe cnd mie inima mi"e %'Srtecat( 3/// Cre!el .i
%coa%e mna din r(%croiala ,iletcii$ .i pu%e p(l(ria pe
m(%u&a de lucru ncepnd %( %urd($ .i p(r(%i atitudinea
ri+id(/ \m)etul era att de nerod nct )aroana %e n.el($
lundu"l drept o e6pre%ie de )un(tate/
1 Ai n 'a&a dumitale o 'emeie care nu"i dezn(d(, duit($
dar cin%tea i e n a+onie .i e hot(rSt( la orice$ dra=ul
meu, pentru a opri %(!Sr.irea unei crime/// Temn" du"%e %(
nu !in( Horten%e$ pu%e z(!orul la u.($ apoi c(zu cu
a!nt n +enunchi la picioarele lui Cre!el .i$ lundu"i
mna$ i"o %(rut(/ #ii %al!atorul meu 3 ro%ti ea/ Credea c(
n inima ne+u%torului e6i%t( 'i)re +eneroa%e .i 'u cuprin%(
deodat( de n(de,dea c( ar putea o)&ine cele dou( W%ute de
mii de 'ranci .i '(r( %( %e dezonoreze/ Cump(r( un
%u'let$ dumneata care !oiai %( cumperi o !irtute 3//$
continu( ea$ aruncndu"i o pri!ire r(t(cit(/ Ai ncredere
n cin%tea mea de 'emeie$ n onoarea mea$ c(ci r
==
c("iW de
nezdruncinat/ #ii prietenul meu 3 5al!eaz( o amine
ntrea+( de la ruin($ de la ru.ine$ de la di%perare$ c4V 3
a%a

%
W
%e ro%to+olea%c( n mocirl($ n tina pl(m(dit( lui rW
T
:
W
u
4
m
P
cere
e6plica&ii 3 '(cu ea la o mi.care a nu
re!e
W care
!oi %("i !or)ea%c(/ i mai cu %eam( %( )ucu
=
4
5
P
NU
P4:
4TP4
am
prorocit a%ta34$ ca prietenii care %e ra de o
nenorocire/ Hai 3/// nduplec("te pentru 'e"
e

care
o
iu)eai .i a c(rei n,o%ire la picioarele du"
e
poate culmea
no)le&ei$ nu"i cere nimic$ a.teapt( ttiut("
7
" "
recun
Vtin&a
ei 3/// Nu$ nu"mi da nimic$ mpru" line $ P: 'rttpnimut("i
aceleia pe care o numeai Ade"
273
In clipa aceea o podidir( lacrimile .i ncepu %( rcl:
cu hohote$ att de tare nct i ud( m(nu.ile lui C W
Cu!intele * 0mi tre)uie dou( %ute de mii de 'ranci 'KD-#-
%e de%lu.ir( n .u!oiul de lacrimi$ tot a%t'el precum 2
S
trele$ orict ar 'i de mari$ trec ne)(+ate n %eam(
8
W4
ca%cadele alpine um'late de topirea z(pezilor/ W
r
:
n
Att de nai!( e !irtutea 3 Viciul nu cere nimic am
!(zut la doamna <arne''e$ lui i %e o'er( totul p
===
meile
de ace%t %oi de!in preten&ioa%e numai dup( c:e iT te mai
po&i lip%i de ele$ %au cnd e !or)a %( e6ploate
U
un om$
a.a cum %e e6ploateaz( o carier( n care +hip% = %"a r(rit$
e pe sirite, cum %pun e6ploatatorii de cariere Auzind
cu!intele * 09ou( %ute de mii de 'ranci 34 Cre!el pricepu
totul/ O ridic( +alant pe )aroan( ro%tind cu!intele
ace%tea o)raznice * 0Hai$ lini.te.te"te$ m(icu&(4 p
e
care
Adeline$ n r(t(cirea ei$ nu le auzi/ 5cena lua o alt(
ntor%(tur(/ Cre!el a,un%e$ dup( cum %punea el$ %t(pn pe
pozi&ie/ Enormitatea %umei l %urprin%e att de tare pe
Cre!el$ nct emo&ia puternic( pe care o a!u%e%e !("
znd"o la picioarele %ale pe 'emeia aceea 'rumoa%( pln"
+nd %e ri%ipi/ i"apoi$ orict de an+elic( .i de %'nt( ar
'i o 'emeie$ cnd pln+e cu dou( rnduri de lacrimi$ i
piere 'rumu%e&ea/ 9oamnele <arne''e$ precum am !(zut$
%e pre'ac numai c( pln+$ dau drumul la cte o lacrim( %(
le alunece pe o)raz$ dar %( iz)ucne.ti n hohote de pln%$
%("&i nro.e.ti ochii .i na%ul 3/// +re.eala acea%ta n"o %("
!r.e%c niciodat(/
1 Hai$ puiule, lini.te.te"te odat($ ce nai)a 3 ad(u+(
Cre!el lund minile 'rumoa%ei doamne Hulot ntr"ale
%ale .i lo!indu"le u.urel/ 9e ce"mi ceri dou( %ute de mu
de 'ranci F ce !rei %( 'aci cu ei F pentru cine %nt F
1 Nu"mi cere nici o e6plica&ie$ d("mi"i 3/// Ai %al!a
!ia&a a trei oameni .i onoarea copiilor no.tri/
1" i crezi$ m(icu&($ zi%e Cre!el$ c"ai %( +(%e.ti c
tot 8ari%ul un om care$ la !or)a unei 'emei aproape a
)une$ are %( %e apuce %( caute$ hic et nunc
ui
,
n
/
!re
/
re
%ertar %au altunde!a$ dou( %ut e de mii de 'ranci$ c.
%tau piti&i$ a.teptind acolo ca ea %( )ine!oia%ca %a !
%("i culea+( F 5e !ede c( nu cuno.ti !ia&a$ a'acerile$
moa.a mea 3/// Oamenii dumitale %nt tare )olna!i$ tr
te"le preotul %("i mp(rt(.ea%c($ pentru c(
nimeni m
t
8ari%ul$ n a'ar( de Alte&a"5a di!in( Banca$ ilu%
cin+en %au c&i!a z+rci&i ne%ocoti&i$ ndr(+o%ti&i
874
ni
t r ul
W
ceilal&i %ntem ndr(+o%ti&i de"o 'emeie$ tiU
I
a%emenea minune 3 i%ta Ci!il($ pn( .i
poate W
a
r
!
,
,i:
F

or
ict ar 'i ea de ci!il($ te"arru+a %(
treci
i%ta
cit 7E.,D&
e
N
C
e' care domne.te/ Nici el nu".i 'ace a%eme"
2 ", tie$ ca noi to&i$ c( dea%upra Chartei %e a'l(
4< adorat a$ puterni ca$ pl(cut a$ 'ermec(toarea$ 'ru"
%'
i n

n
o)i l a$ t n(ra$ at ot put erni ca moned( de ci nci
Or$ )anii$ n+erul meu$ cer do)nd( .i"% ntot"ocupa&i %(
.i"o capete 3 9umnezeul e!reilor$ tu ' mai tare 3 a %pu%
marele Racine/ In %'r.it$ !echea
e
,
eC'or
,
e

a
!i&elului de
aur 3/// Chiar .i pe !remea lui <oi%e %e %pecula la )ur%(
n pu%tiuri 3 Ne"am ntor% la timpurile )i)lice 3 Vi&elul de
aur a 'o%t cel dinti re+i%tru de conta)ilitate cuno%cut$
zi%e el mai departe/ Adeline$ tr(ie.ti cam prea mult n
%trada 8lumet/ E+iptenii$ datorau %ume enorme e!reilor
.i nu aler+au dup( poporul ale%$ ci dup( capitaluri/ O
pri!i pe )aroan( cu un aer ce p(rea a %pune * 05piritual
mai %nt34 Ha)ar n"ai de dra+o%tea cet(&enilor pentru
a!utul lor 3 ad(u+( el dup( un r(%timp/ Uite$ a%cult(
!or)ele mele 3 Urmeaz("mi ra&ionamentul/ Vrei dou(
%ute de mii de 'ranci F/// Nimeni nu"i poate da '(r( %(".i
%chim)e unele pla%amente '(cute/ 5ocote.te 3/// Ca %( ai
dou( %ute de mii de 'ranci n )ani pe.in$ tre)uie %( !inzi$
aproape .apte mii de 'ranci n rente cu trei la %ut(/ i
atunci n"ai putea a!ea )anii de"ct pe%te dou( zile/ A%ta"i
calea cea mai +ra)nic(/ Ca %( con!in+i pe cine!a %( %e
de%part( de o a!ere Bc(ci dou( %ute de mii de 'ranci
reprezint( ntrea+a a!ere a multor oameni3C$ a6 mai
tre)ui %("i po!e%te.ti ce !rei %( 'aci
cu
ei .i din ce
cauz(///
E !or)a$ %cumpul meu Cre!el$ de !ie&ile a doi oa"
dmtre care unul !a muri de %up(rare$ .i cel(lalt p" Pa
%inucide 3 i apoi$ .i eu mi !oi pierde min&ile 3
Ke chiar %nt pu&in ne)un( F
nun !" NW
iar

a.a

ne
tcun($ e6clam( el cuprinzndu"i +ete"a:
W W
r
W
nu
l Cre!el e un om pre&io% din moment ce
%
Jmdit
%("l chemi$ n+era.ule/
5e
&&
e

Vede
c( tre)uie %( te la.i cuprin%( de +enunchi4$
-
n
mv W
emei a
cea %'nt( .i no)il($ a%cunzndu".i 'a&a
MLN
i%ta
a
t
a
lumea .i !alori'ic( )anul .i"l %peculeaz(
rr
3::
ne
: te Te n.eli$ n+era.ule$ creznd c( re+ele udo"cit
8V
a
:
ce
i
c
are domne.te/ Nici el nu".i 'ace a%eme"
irtC. 1**" T *-,. _ & .-! n s'i 4-l(4- -i 'i ri/rnrinrirn f\* )*f/+ ,--"- . )fl)
8e !remuri$ mi
puaeai

a!eri
ro%ti
1 A 3 m(icu&o$ acum trei ani 3/// r(%pun%e o mi
pari mai 'rumoa%( ca niciodat ( 3 %tri+( el aoW
T
:
)ra&ul )aroanei .i %trn+ndu"l la pieptul %(u/ 9race D
)un( memorie mai ai$ 'eti&o dra+( 3/// Ei$ a.a"i
C
( t: W
ie.ti amarnic c"ai '(cut atunci pe mirono%i&a F c(ci
T

C
W:
trei %ute de mii de 'ranci$ pe care i"ai re'uzat cu Dr
no)le&e$ %nt acum n pun+a alteia/ Te"am iu)it .i t
e
2
)e%c nc($ dar %( ne ntoarcem cu trei ani n urm( C44
=
:
&i %puneam * 0Vei 'i a mea 34 ce %cop urm(ream F Voia
%( m( r(z)un pe tic(lo%ul de Hulot/ Or$ %o&ul dumital4
=
'rumoa%a mea$ .i"a +(%it o amant($ un +iu!aer de 'emeie:
un m(r+(ritar$ o .mecher( mic($ de dou(zeci .i trei de
ani pe atunci$ acum de dou(zeci .i .a%e/ Am de%coperit
c("i mai no%tim$ mai +roza!$ mai +en udo!ic al QV"lea
-
mare.al de Richelieu$ mai intere%ant %("i %u'lu '(ptura
aceea 'ermec(toare$ care de alt'el nu l"a iu)it niciodat(
pe Hulot .i care de trei ani e ndr(+o%tit( ne)une.te de
prea%upu%a dumnea!oa%tr( %lu+(///
n timp ce el !or)ea a%t'el$ )aroana .i retra%e minile
dintr"ale lui Cre!el$ care .i relua%e poza o)i.nuit($ .i
!r%e de+etele %u) r(%croiala ,iletcii .i %e )(tea pe piept$
de parc( ar 'i dat din ni.te aripi$ nchipuindu".i c("i %e"
duc(tor .i dr(+u&/ 8(rea a %pune * $$8e un )(r)at ca mine
I"ai dat pe u.( a'ar(/4
1 A%ta"i$ dra+( copil($ m"am r(z)unat$ .i %o&ul du"
mitale a a'lat"o 3 I"am do!edit limpede c( l"am du%$ c(
i"am tra% clapa$ cum %punem noi/// 9oamna <arne''e e
amanta mea .i$ dac( ,upn <arne''e crap($ o iau ai
ne!a%t(/// G /
9oamna Hulot %e uit( la Cre!el cu o pri!ire 'i6($ D
tacit(/
1 Hect or a .ti ut a%t a 3 e6clam( ea/
1 i %"a ntor% la dn%a 3 r(%pun%e Cre!el/ Iar eu l" "-
n+(duit$ 'iindc( Valerie !oia %( a,un+( %o&ia urnii W
de )irou$ dar mi"a ,urat %( potri!ea%c( att de E4
=
W-
crurile$ %("l ,oace att de 'rumu.el pe de+ete pe )a
r
/ D
no%tru$ nct %( nu %e mai arate/ i duce%a mea f
ca
Di
meia a%ta e n(%cut( duce%($ pe onoarea mea 3C
s
N
a
.
iti
os
de cu!nt/ Yi"l napoiaz( pe Hector al dumitale !, Z
pe vecie, cum %punea ea att de %piritual 3R2R bi
C
l$pU:
o lec&ie )un($ z(u 3 .tiu c"a a!ut mult de n+hi&it )a
ro.ind/
l)ai 'i ai ', a!ut patru %ute de mii de 'ranci$ c(ci att
u.( a'ar : r"z,,Unare a/ 9ar am %("mi re!(d )anii$ %per$ la m(
c
&
c%
$u^ ,;'arne''e/// Am '(cut pla%amente pe numele
m
- Z
ei mele %o&ii/ A%ta"i taina d(rniciei mele/ Am de%" !iitoar
WW WWW W mare %enior .i %( te co%te pu&in/ c oper WG WG
cj a i 'etei dumitale o a%t'el de mam( vi- N F // ntre)(
uimit( doamna Hulot/ GGN"o cuno.ti pe Valerie$
doamn($ r(%pun%e +ra! Cre!el$ relundu".i &inuta de pe
!remuri/ E o 'emeie de 'amilie: )un($ o 'emeie di%tin%($ o
'emeie care %e )ucur( de mult( %tim(/ 9e pild($ ieri$ cina
la ea preotul parohiei/ Am d(ruit )i%ericii$ c(ci ea"i
e!la!ioa%($ un potir minu nat 3 A 3 de"ai .ti ct e de
ndemnatic($ de de.teapt($ de ncnt(toare$ de in%truit($
nu"i lip%e.te nimic/ Iar eu$ %cump( Adeline$ dac( %nt
cine!a a%t(zi$ numai ei i"o da torez * mi"a dezmor&it
mintea$ m"a dez)r(cat$ dup( cum !ezi$ de e6pre%iile mele
!ul+are$ m( corecteaz( cnd 'ac +lume$ mi d( idei$ m(
n!a&( %( !or)e%c/ Nu mai %pun lucruri nepotri!ite/ 5e
%imte o mare %chim)are n mine$ cred c"ai o)%er!at/ n
%'r.it$ mi"a :trezit am)i&ia/ Am %( 'iu deputat .i n"am %(
'ac )oro)oa&e$ c(ci am %( m( %'( tuie%c cu E+eria mea
l ib
n orice lucru$ ct de mic/ 6,i marii politicieni$ Numa
=@?
$
ilu%trul no%tru mini%tru de azi$ to&i au a!ut 5i)ila lor de
%pum(
GQ
. n ca%a Valeriei !in !reo dou(zeci de
deputa&i$ a.a c( ncepe %( %e )ucure ae 'oarteW mare
trecere/ i cum o %( ai)( ca%( %plendid( oc $
r a%ur a
la
%car($ o %( a,un+( una dintre %u!eranele 'em 2
aIe
W
ari%u
W
ui
" 5tra.nic( locomoti!( e , a%emenea no',
T
"
9e

cte

ori
nu
Q-am mul&umit n +nd c( ai 'o%t induratoare cu
mine 3///
%pu%e AH L"
ne

5(

t e
4Rote.ti
de
!irtutea lui 9umnezeu$
mile 9a
e
:
c(rei a
"
de
indi+nare$ i %e u%ca%er( Iacri"
AG ,W
=
4
nu
: 8edeap%a celui de %u% o !a lo!i cnd!a 3///
rel e
8olir F
uno.t i
lumea$ 'rumoa%( doamn($ relu( m( line$
iU)I
=C
t
lan

Cre!e
l/ adnc ,i+nit/ umea$ %cump( Ade"
!i r '
utea d
% uc c e % ul

3

N
u !ezi c( n"are nici o c(utare
de
Kiii dA r
l t al e
%u
)lim($ al c(rui tari' e de dou( !ute
2u2
Ci

F
1 f n
VOr )eI e
ace%tea$ doamna Hulot %e n'iora$ .i
e
r!o% o cuprin%e din nou/ n&ele%e c( 'o%tul
277
ai ntre&in( nici dan%atoare$ nici 'emei di%tin%e$
n"are%a W WW E, n e l ea$ c(ci e compl et cur(& at / 9ac(
%a
!

e
H t
!
/
e
uHtat pe Cre!el$ n loc %("l umile.ti$ %("l dai pe
'i
aO
i ', a!ut patru %ute de mii de 'ranci$ c(ci att
( ( ) i i l
%/a
ne+u%tor de par'umuri %e r(z)una pe ea n mod :
cum %e r(z)una%e .i pe Huloct$ .i %im&i un deznAV
5tl
iB
de puternic nct nu 'u n %tare %( mai ro%tea%c( W W
cu!nt/
nic
i '
1 Bani i3/ / / mereu )ani i3 zi %e ea n cel e di n
1 <"ai nduio.at mult$ continu( Cre!el$ c ( r u i P
!ntul ace%ta i aminti de dec(derea 'emeii ce o D W
'a&a lui$ cnd te"am !(zut pln+nd la picioarele nA,
a

i-
Uite$ poate n"ai %( crezi$ dac( a. 'i a!ut la mine c
e
b
'elul$ &i l"a. 'i pu% la di%pozi&ie/ 5pune"mi$ ai i'e3
r
r:
numaidect de %uma a%ta F/// :
c
2
Auzind 'raza care '(+(duia dou( %ute de mii de 'ran
Adeline uit( in%ultele mr.a!e ale pretin%ului %u'let s
)il$ care o am(+ea cu atta machia!eli%m$ c(ci Cre;V
!oia doar %( a'le %ecretele Adelinei$ ca %( poat( rid:
de ea mpreun( cu Valerie/
1 5nt n %tare de orice 3 %tri+( ne'ericita/ Chiar %i
m( !nd$ domnule/// dac( tre)uie$ am %( de!in o Valerie
1 A%ta ar 'i cam +reu$ r(%pun%e Cre!el/ Valerii
atin+e %u)limul n +enul ei/ 9ou(zeci .i cinci de ani de
!irtute$ m(icu&o$ n%eamn( o )oal( de care nu mai %capi
pentru c( n"ai n+ri,it"o la timp/ i cin%tea dumitale i
muce+(it tare$ aici$ dra+a mea/ 9ar am %("&i do!ede%c
ct de mult te iu)e%c/ Am %( te %'(tuie%c cum po&i %("&i
'aci ro%t de cele dou( %ute de mii de 'ranci/
Adeline i apuc( mna lui Cre!el$ o ap(%( pe inima
ei '(r( %( poat( ro%ti o !or)($ .i o lacrim( de )ucurie O
umezi pleoapele/
1 A 3 %tai3 Nu %e 'ace ct ai )ate din palmeW 5nt u*
om de !ia&($ cum%ecade$ '(r( pre,udec(&i .i"am %("&i %p4 pe
.leau cum %tau lucrurile/ Vrei %( 'aci ca Valerie$ )u
n
A%ta
n%( nu"i de a,un%$ mai tre)uie .i un +u+uman$ 4R2
ac&ionar$ un Hulot/ Cuno%c un 'o%t )(can$ cu a!ere$
"'o%t chiar .i p(l(rier/ E +reoi$ +ro%olan$ lip%it de %p:
r
-- l
'ormez eu$ dar nu .tiu dac( o %( pot %coate ce!a C el/
Omul meu e deputat$ pro%t .i !anito%$ a 'o%t &in
u
!D
'undul unei pro!incii$ %u) tirania unui %oi de f
eva
,
ie
ti
tur)an/ Ha)ar n"are de lu6ul .i pl(cerile !ie&ii panzi W
dar$ Beau!i%a+e BBeau!i%a+e i ziceC e milionar i
a
cl ca
.i mine acum trei ani$ trei %ute de mii de f
r
K
n
%( 'ie
iu)it de o 'emeie di%tin%(/// 9a$ zi%e el ere% priceput
+e%tul pGe care"l '(cu%e Adeline$ m( iWA
=
nchipuie.&e"&i
/ da$ m( in!idiaz( c("% 'ericit cu gV
278
ar 'i n %tare %(".i ! ndS o propriet ate l
unei
net<e
orietarul unei///
/, 'ie 8
r
Vt;, domnule Cre!el 3 ro%ti doamna Hulot$ care$ "
1 i
e
M / :%(".i a%cund( dez+u%tul$ l(%( %( i %e citea%c(
$eniaip
utl
: 0 rU.inea/ 5nt pedep%it( acum mai mult de"$e
tefi "cStuit/ Con.tiin&a$ n()u.it( att de !iolent de $,t
am 8;O,,B %tri+( acum$ n 'a&a ace%tei ultime )at"ana
ne
a%:emenea %acri'icii %nt cu neputin&(/ Nu mai ,ocure$ c
W m0 mai m,ni , ca pe !remuri$ nu"&i po"am m
in
G ,+., , 4$
dup( ce mi"ai dat lo!itura de moarte$ runce%c /W dreptul 3
<"am o'erit dumitale$ ca o pro%timii
ma
9aW r+%pUn%e ea
unui +e%t de dezapro)are$ mi"am
tUa
d(:rit$ cu inten&ii
mr.a!e$ !ia&a neprih(nit( de pn(
mU
m .i":"
%

nt

de
neiertat$
.tiu 3 <erit toate )at,ocurile W4care ni( cople.e.ti 3 #ac("
%e !oia lui 9umnezeu 3 9ac(
c
rea moartea celor dou( 'iin&e
demne de a %e ndrepta %pre el$ atunci %( moar($ le !oi
pln+e .i m( !oi ru+a pentru ele 3 9ac( !rea umilirea
'amiliei noa%tre$ %( ne plec(m +rumazul %u) %a)ia
r(z)un(rii$ m)r(&i.Snd"o ca ade!(ra&i cre.tini ce %ntem
3 tiu cum %("mi i%p(.e%c ru.inea unei clipe$ care m( !a
chinui pn( la %'r.itul zilelor mele/ Aceea care"&i
!or)e.te acum$ domnule$ nu mai e%te )aroana Hulot$
ci )iata p(c(toa%( umilit($ 'emeia cre.tin( n %u'letul
c(reia nu !a mai e6i%ta dect un %in+ur %entiment$
c(in&a$ .i care .i !a nchina !ia&a ru+ilor .i milo%teniei/
7re.eala mea e att de mare nct nu !oi mai putea 'i
dect cea din urm( dintre 'emei .i cea din&ii dintre
poc(ite/ 9umneata ai 'o%t pricina ntoarcerii mele c(tre
n&elepciune$ c(tre !ocea dumnezeia%c( ce +l(%uie.te
acum n mine$ &i mul&ume%c 3///
O cuprin%e un tremur$ care din clipa aceea nu a!ea
%"o mai p(r(%ea%c( niciodat(/ 7la%ul ei de o nem(r+init(
unde&e contra%ta cu !or)a n'ri+urat( a 'emeii hot(rte
%cur
T

ne
#
in%tea%c
( pentru a %al!a o 'amilie/ 5n+ele i %e
Ace dm o)ra,i$ p(li .i ochii i %e u%car(/ 2ntre)
a
W
'el
r nu"i
a.a c("mi ,ucam tare pro%t rolul F care tr hW"
ui t ndu
:
%e

l a
Cre!el cu pri!irea )la,in( pe ochii cWt
I5

5
4V W
a!ut
84
====
P
martiri cnd .i ndreptau
cu
rat(
a
$/8
r
/VN
on%u
W 9ra+o%tea
ade!(rat($ dra+o%tea dect S
n
'
C
PW:
a
unei 'emei
prile,uie.te alte )ucurii 9e Ce tI '
a

Care

%e
8V& cump(ra la
tara)a pro%titu&iei 3/// 2ncS Un W
ace%
te cu!inte F %pu%e ea
re!enind .i '(cnd 8a% pe calea de%(!r.irii %u'lete.ti$
par ironice$
/ / / / / / / / / / MLJ
%i
'SrS %a !reau/ Te ro+ %( mi le ier&i/ 9e a
poate c( n"am !rut %( m( r(ne%c decit pe
<(re&ia !irtu&ii$ lumina ei cerea%c( nl(ti
melnica impuritate a ace%tei 'emei$ care$ %i
toat( 'rumu%e&ea$ i p(ru .i mai impun(toare luWrW
*
In clipa aceea$ Adeline era %u)lim($ a%emenea :'ieb
T
:P:
T
"
din reli+ie %pri,inite de cruce$ a.a cum le pictau ! W
!ene&ieni$ dar ea e6prima ntrea+a m(re&ie a propr,p
T
W"
norociri .i aceea a )i%ericii catolice$ n care .i c+ut:
n'r
re'u+iu ca o porum)i&( r(nit(/ Cre!el r(ma%e ni W
n(ucit/
U i B
1 9oamn($ %nt la di%pozi&ia dumitale$ '(r( nic:
condi&ie 3 e6clam( el ntr"un elan de +enerozitate %V
!edem cum %t( che%tiunea/// Ce !rei F/// uite/// Irnp O%$
a
)ilul F/// !oi 'ace .i a%ta/// depun ac&iuni la Banc( .E
dou( ore aduc )anii///
1 9oamne$ 9umnezeule$ ai %(!r.it o minune 3 %pu%e
%(rmana Adeline c(znd n +enunchi/
i prin%e a %e ru+a cu o e!la!ie care"l mi.c( att de
adnc pe Cre!el$ nct$ la %'r.itul ru+(ciunii$ cnd %e ri "
dic($ doamna Hulot l !(zu cu lacrimi n ochi/
1 Vrei %("mi 'ii prieten F zi%e ea/ E.ti mai )un 'R
%u'let dect te arat( !or)a .i purt(rile/ 5u'letul &i l"a dat
9umnezeu$ iar p(rerile le datorezi lumii .i %l()iciunilor
dumitale 3 Te !oi iu)i din toat( inima 3 e6clam( ea cu o
n'l(c(rare n+erea%c( .i cu o e6pre%ie ce contra%ta ciu dat
cu )ietele cochet(rii %tn+ace/
1 Nu mai tremura a.a$ o ndemn( Cre!el/
1 Cum$ tremur F ntre)( )aroana$ care nu o)%er!a
in'irmitatea aceea i!it( pe nea.teptate/
1 9a$ uite$ zi%e Cre!el lund )ra&ul Adelinei .i ar("
tndu"i c( a!ea un tremur ner!o%/ Te ro+ lini.te.teP )
doamn($ i %e adre%( el re%pectuo%$ m( duc chiar acu''l
la Banc(///
1 i initoarce"te de+ra)($ prietene
=
I 7Snde.teP
ad(u+( ea tr(dndu".i %ecretele$ c( unchiul meu #i%ciV"
%(rmanul$ %e %inucide dac( nu"l %al!(m$ c(ci )aronul ,4-
compromi%$ &i de%t(inuie%c totul$ c(ci de azi nain&e,""
o ncredere de%(!r.it( n dumneata 3 9ac( nu !om i*4
%( de%curc(m lucrurile la timp$ l cuno%c pe mare.ali
un %u'let att de delicat$ nct ar muri n cte!a zile"
1 8lec numaidect$ %pu%e Cre!el %(rutnd
roanei/ 9ar ce"a '(cut )ietul Hulot F
M>I
el %e l(%( ntr"un +enunchi$ i snD n $
di%p(ru %tn+md * 8e curnd 9in 0 FV/
aI
lumet$ ca %( %e duc( %( iW 4 " ' F
encire
"
re)uia %( tr%$rz !)z
5a

la

d
c&iunile de ar
( ntr"un
+enunchi$ tn+md *
8
9in
ne5r 8lumet$ ca %a %e duc( %( iP " t"
F
tre)uia %( treac( prin r bO
e
pni dorin&a de a o !edea o A
anneau
C d i ( t
p
d area i t m "
O +(%i pe Valerie n camera ei$ coa'Fdn c
\ar
I
pe Cre!el prin o+lind($ doamna < L
%
meile de %oiul ei$ %e %im&i ,5 Xlb
n
F
''e
:/
ca
( d = t ( i t d i
?

pe Cre!el prin o+lind($ doamna <


meile de %oiul ei$ %e %im&i ,5 Xl
V(zndu"l %t(pnit de o emo&ie adni
meile de %oiul ei$ %e %im&i ,5 Xlb
n
F
''e
:/
ca

io
D
V(zndu"l %t(pnit de o emo&ie adni n
?


nC(

n
cinui%e ea/ W aamca pe care nu i"o
M>=
cinui%e ea/
1 Ce ai$ pui.orule F l ntre)( pe Cre!el/ A.a %e
intr( la micu&a ta duce%( F Chiar dac( n"a. mai 'i du "
ce%a dumitale$ domnule$ !oi r(mne ntotdeauna ppu-
ica ta scump, urcio%ule 3
Cre!el r(%pun%e cu un %ur% tri%t .i ar(t( %pre Reine/ 1
Reine$ 'eti&o$ de%tul pentru a%t(zi$ mi %'r.e%c %in +ur(
piept(n(tura/ 9("mi rochia de ca%( din %to'( chi "
nezea%c($ c(ci domnul meu mi %e pare cam chinez
a%t(zi///
Rene
=
$ o 'at( cu chipul +(urit ca un ciur .i care p(rea
c( 'u%e%e anume creat( pentru Valerie$ %chim)( un zm"
)et cu %t(pna ei .i"i adu%e rochia de ca%(/ Valerie .i
%coa%e capotul$ r(mnnd numai n c(ma.($ .i intr( n ro"
chia"i de ca%( ca o .oprl( %u) tu'a ei de iar)(/
19oamna nu"i aca%( pentru nimeni F
1 Ce ntre)are 3 zi%e Valerie/ Haide$ %pune"mi$ pi"
%oiule$ ac&iunile de pe malul %tn+ au %c(zutF
1Nu/
ee 5"a a,un% la %upralicita&ie n !nzarea ca%ei F
1Nu/
We" Nu mai crezi c( e.ti tat(l micu&ului t(u Cre!el F
iu)it 8ro%tii3 r(%pun%e )(r)atul$ %i+ur de dra+o%tea
Le Atunci nu mai n&oli """"" R 2
Kmie/ n"/"
l
2
p
n
e''ee n
U
4VW
nu

ma
P
%u'let: , b !or)a %(
.
Unui
i

ma
P
m
t
e
W
e
'' nimic 3 zi%e doamna <ar"
%u'let , b !or)a %( tra+ cu cle.tele necazurile din
.am /
Unui
prieten$ cum %e %cot dopurile %ticlelor de
e"" <
7
: D
Ha%
8
(
F
u)a

(
" 8leac($ m( plicti///
%
uteeri
de

%eam(
$ '(cu Cre!el mi tre)uie dou(
ae
mii de 'ranci n dou( ore///
@ 2>
i$iui"ueci ue mn de 'ran
Henri3/// %tri+( Cre!el/
1 Nu cum!a &i nchipui$ +r(%unule cu preten&ii H
<achia!el$ c( am %("l trimit la plim)are pe Hen
r
F
#ran&a renun&( la 'lota ei F Henri e un pumnal n t ea: "
atrnat de un cui/ <( %er!e%c de el ca %( .tiu dac( rrr
iu)e.ti/ i$ n diminea&a a%ta$ nu m( iu)e.ti/
a
1 Nu te iu)e%c$ Valerie F zi%e Cre!el$ te iu)e%c
pe $un milion/
1 Nu"i de a,un% 3/// zi%e ea %(rind pe +enunchii W,
Cre!el .i trecndu"i )ra&ele pe dup( +t$ ca .i cum %"ar
'i a+(&at de un cuier/ Vreau %( 'iu iu)it( ca zece mili/
oane$ ca tot aurul de pe p(mnt .i mai mult nc(/ Henri
n"ar %ta nici cinci minute '(r( %("mi po!e%tea%c( ce"H
apa%( 3 Ia %pune$ ce ai$ +r(%unule dra+ F Hai %( de.er
t(m %acul/// 5( %punem repede p(pu.elei noa%tre tot ce
a!em pe %u'let 3 i atin%e cu p(rul ei 'a&a lui Cre!el$
%ucindu"i na%ul/ 8o&i a!ea un a%emenea na%$ continu( ea$
.i %( p(%trezi un %ecret 'a&( de Va!a 1 lele 1 ririe///3
a Vava, na%ul %e ducea la dreapta$ la lele, mer+ea la
%tin+($ la ririe, l pu%e la loc/
1 Ei uite$ tocmai am !(zut"o pe/// Cre!el %e ntre
rup%e .i arunc( o pri!ire doamnei <arne''e/ Valerie$
+iu!aerul meu$ mi '(+(duie.ti pe onoarea ta/// adic( a
noa%tr($ %( nu %pui nim(nui nici un cu!nt din cele ce
am %("&i de%t(inuie%c///
1 n&ele%$ primarule 3 Ridic mna$ uite 3/// .i piciorul3
i %e a.ez( a.a$ ca %("l 'ac( pe Cre!el %( a,un+($ cum
a %pu% Ra)elai%$ de%puiat de minte$ din cre.tet pn("n
t(lpi$ a 'lit 'u de dr(coa%( .i de %u)lim( cu nudu"i ntre"
z(rit prin cea&a !oalului/
1 Adineauri mi"a 'o%t dat %( !(d dezn(de,dea
Virtu&ii 3/// /
1 Are !irtute dezn(de,dea F ntre)( ea n(l&ndU4F
capul .i ncruci.ndu".i )ra&ele ca Napoleon/ .
1 E !or)a de )iata doamna Hu5ot$ i tre)uie dVW/G
%ute de mii de 'ranci 3 Alt'el$ mare.alul .i )(trnulW W
%cher .i z)oar( creierii$ .i cum tu ai o oarecare
!ina
+
,
e
a%ta$ duce%a mea$ o %( repar eu r(ul/ A 3 e V P
e
%'nt($ o cuno%c$ o %("mi napoieze )anii/
282
f&nd a
u\
P W
e
Wulot a De
cei
- dou( %ute de mii de R
Valerie a!u o pri!ire ce"i %tr()(tu pleoapele 'r
anC
/
=
:
ca
'lac(ra tutunului prin 'um/
=U'l
N"" Ce a '(cut oare )(trna ca %( te nduio.eze ntr"
PPtT Ce i-
a
ar(tat F/// cucernicia ei F///
a
AG Nu"&i )ate
,oc de ea$ inimioara mea$ e o 'emeie ade!(rat %'nt($
no)il( .i e!la!ioa%($ demn( de re%"
8 A2 .i eu$ nu %nt oare .i eu demn( de re%pect F zi%e
Valerie uitndu"%e la Cre!el cu o pri!ire %ini%tr(/
G" N"am %pu% a%ta$ r(%pun%e Cre!el$ dndu".i %eama
ct de mult o ,i+ni%e pe doamna <arne''e l(udSnd
Virtutea/
GG i eu %nt credincioa%($ ad(u+( Valerie$ trecnd
pe un alt 'otoliu$ dar eu nu 'ac caz de e!la!ia mea$ m(
duc la ")i%eric( '(r( %( .tie nimeni/
R(ma%e t(cut( .i nu"l mai lu( n %eam( pe Cre!el/
Cre!el$ in+ri,orat pe%te m(%ur($ !eni n 'ata 'otoliului
n care %e %cu'unda%e Valerie$ .i o +(%i pierdut( n +n"
durile pe care i le trezi%e att de pro%te.te/
1Valerie$ n+era.ule 3///
T(cere adnc(/ O lacrim( cam pro)lematic( 'u .tear%(
pe 'uri./
1Numai o !or)($ p(pu.ico///
19omnule 3
1a ce te +nde.ti$ %cumpa mea F
1 A 3 domnule Cre!el$ m( +Snde%c la ziua primei
mele comuniuni3/// Ct de 'rumoa%( eram 3 ct de cu
rat( 3 ct eram de %'nt( 3 neprih(nit( 3/// Ah 3 dac( ar
K !enit cine!a %("i %pun( mamei * 0#ata dumitale are
5
a,un+( o trtur($ are %(".i n.ele )(r)atul/ ntr"o )un(
M=
un comi%ar de poli&ie o !a +(%i ntr"o c(%u&( .i %e
!a !inde unui Cre!el$ ca %("l tr(deze pe un Hulot$ doi
no.ne+i %cr)o.i/4 8'ui 3/// Ar 'i murit nainte de a auzi
Itul
'razei$ att de mult m( iu)ea$ )iata 'emeie 3///
nu .tii ct de mult tre)uie %( iu)e.ti un )(r" W WVW
n()u.i remu.c(rile ce h(rtuie%c inima ti"ar '/
T===T
W
adultere/ mi pare r(u c( Reine a plecat$ oh /$
5
W
U5

c
W
azi"diminea&( m"a +(%it cu lacrimile n i h W
dU
e
m(

Iui
9umnezeu
" Eu$ domnule Cre!el$ W:
Oc
W
e
reli+ie/ <"a, auzit
!reodat( ro%tind un unt de%pre ea F
283
Cre!el '(cu un +e%t de ne+are/
1 i nici nu dau !oie nim(nui %( !or)ea%c4
'a&( de mine/// #ac +lume de%pre orice * de%pr
a
W
politic($ 'inan&e:$ de%pre tot ce"i mai %'nt pentru Oa W
de%pre ,u%ti&ie$ c(%(torie$ dra+o%te$ 'ecioare .i )(t P
ip
9ar )i%erica/// 9umnezeu/// A 3 aici m( oprT%c io
==
3:
)ine c( +re.e%c %acri'icndu"&i !iitorul meu/// i d
neata nu"&i dai %eama de toat( dra+o%tea mea 3
:
Cre!el .i mpreun( minile/
1 O 3 ar tre)ui %( p(trunzi n inima mea$ %("ti
%eama c:t de mare mi"e credin&a$ pentru ca %( .tii t 2
ce"&i %acri'ic 3 5imt c( am 'irea unei <a+dalene/ 9e aceeV
!ezi ct de mult i re%pect pe preo&i .i cte daruri 'ac
)i%ericii 3 <ama m"a cre%cut n credin&a catolic($ .i"H
%imt pe 9umnezeu 3 Tocmai nou($ p(c(toa%elor$ ne:!or"
)e.te cu mai mult( t(rie 3
Valerie .i .ter%e dou( lacrimi ce"i alunecau pe
o)ra,i/ Cre!el %e n%p(imnt($ doamna <arne''e %e ri"
dic( n picioare e6altat(/
1 ini.te.te"te$ micu&a mea 3/// m( n%p(imn&i3
9oamna <arne''e c(zu n +enunchi/
1 9oamne 3 nu %nt rea 3 e6clam( ea mpreurindu".i
minile/ Indurare de prime.te oaia r(t(cit($ lo!e.te"o$
'("o %( %u'ere ca %"o %capi din minile ce"o 'ac mr.a!(.i
adulter($ %e !a +hemui )ucuroa%( pe um(rul t(u3 %e !a
ntoarce 'ericit( n %nul )i%ericii 3
5e ridic($ l pri!i pe 7re!ei$ .i Cre!el %e n'rico.a !("
zndu"i ochii r(t(ci&i/
1 i apoi$ Cre!el$ .tii F <( cuprinde teama uneori///
9reptatea lui 9umnezeu %e mpline.te .i"n lumea a%ta ca
.i"n cealalt(/ a ce: r(%plat( m"a. putea a.tepta de la
9umnezeu F R(z)unarea lui cade n toate chipurile a%u
pra celui !ino!at$ ia toate 'ormele nenorocirii/ Toate ne
norocirile$ pe care im)ecilii nu .i Ie e6plic($ %nt i%p(.iri-
Iat( ce"mi %punea mama pe patul de moarte$ !or)indu"m
=
de )(trne&ea ei/ i dac( te"a. pierde F/// ad(u+( ea u
=
:
cle.itndu"l pe Cre!el ntr"o %trn%oare %(l)atic(/// ah3
a
:
muri
9oamna <arne''e i d(du drumul lui Cre!el .i
nunchi nd di n nou n 'a& a 'ot ol i ul ui ei $ .i mpreun( W
nile B.i n ce atitudine 'ermec(toare 3C .i ro%ti urm(to
are
G
ru+(ciune$ cu o nemaipomenit( e!la!ie * i tu$ %'nt( /G
i l eri e$ %l (!i t ( ma ocrot i t oare$ de ce nu !i i mai de% l
a
M>@
= i ce &i"a 'o%t ncredin&at( F O i !ino .i n a%t("
Itiul
ce
um ai !enit .i azi"diminea&($ %("mi in%piri %earS$
7lnnJi i !oi p(r(%i calea cea rea$ !oi renun&a$ ca +iduri o
W )ucuriile de.arte$ la %tr(lucirea n.el(toare <
a
W'/ $"
chiar la cel pe care"l iu)e%c att de mult 3
a

luml
plpu.ic( 3
e6clam( Cre!el/
eee c i%pr(!it cu p(pu.ica$ domnule 3 5e ntoar%e$
N5o 'emeie !irtuoa%( .i$ cu ochii umezi&i de
andr( ca
4e%pin+ndu"l pe ' cr edi nci oa%( %o& ul ui meu/ Bi et ul om
e pe moar t e$ .i e 'ac F l n.el pe mar+inea
mormntului 3 Crede c("i
e U
A u , copi l ul dumit al e/ / / Am %("
i m(rt uri %e%c ade!(rul $
a
%( dOi ) nde%c i ert area l ui $
nai nt e de a" i cere i ert are 'ui 9umnezeu/ 5( ne
de%p(r&i m 3/ / / Adio$ domnul e Cre!el 3RRR continu( ea
%tnd n picioare .i ntinzndu"i im Cre!el o m n( ca de
+hea& (/ Adi o$ dr a+ul meu$ n" o %( ne mai !edem dec t
nt r"o l ume mai )un(/ / / Yi "am d(ruit cSte!a pl(ceri$
p(cate de neiertat$ acum !reau/ / / da$ %( am %tima
dumitale/
Cre!el pl n+ea cu l acri mi 'i er)i n& i /
1 N(t (r(ul e 3 %t ri +( ea i z)ucni nd nt r" un hohot de:
r% in'ernal$ iat( cum %e pricep 'emeile e!la!ioa%e %("&i
%t oarc( un ' l eac de dou( %ut e de mi i de ' ranci 3 i t u
care !or)e.t i de mare.al ul de Ri chel i eu$ model ul dup(
care a 'o%t %cri% o!elace
=@N
$ te la.i du% de a%t'el de .a"
)l oane$ cum %pune 5t ei n)ocE/ i eu a. put ea$ dac( a.
!rea %( te cur(& de dou( %ute de mii de 'ranci $ nerod ce
e.ti3// / 8(%treaz("&i )anii 3 9ac( ai un pri%o%$ e"al meu 3
9ac( ai %( dai un )an ace%tei 'emei onora)il e$ care 'ace
pe e!l a!i oa%a 'i i ndc( are ci nci zeci .i .apt e de ani $ n"o
%a ne mai !edem ni ci odat ($ .i "ai %( 'i i ne!oi t %"o i ei pe
e
a ca amant( - a doua zi$ o %("mi !ii plin de !n(t(i din
8ri ci na m n+ i eri l or ei col & uroa%e .i %(t ul de l acri mi l e
ei $ de %cu'i & el e" i cara+hi oa%e$ de mi orl (i t uri l e ei $ care
a c
ca dr(+(l (.eni i l e ce & i l e arat ( %( %emene cu ni .t e
r
V8ote de ploaie/
ee E drept$ zi %e Cre!el $ c( dou( %ut e de mii de 'ranci
5=
nt )ani///
.rneeeh lacome$ nu +lum($ 'emeile cucernice3/// ah3
!,nc,
a
R:
% e
pricep %(".i !nd( mai )ine predicile dect
m,,,&
T===
$ H
=I
3
c e
ea ce"i mai rar .i mai %i+ur pe ace%t p("
: 8
A a
cerea/ / / i 'ac l a romane 3 Nu/ / / ah 3 l e cuno%c$
M>N
) 7 c a $
m
R i r(ma%e demn($ rece$ indi'erent(/ a%("m($ %pu%e
Iacrin
W-nmndu"l pe Cre!el/ Care"i datoria mea F/// %(
ta
" "cK ce
1 At u n c i a i p a t r u % u t e d e m i i d e ' r a n c i F n t r e ) 4
c u u n a e r ! i % ( t o r /
a

e
"
1 Nu/
1 At u n c i $ d o mnu l e $ ! o i a i % ( mp r u mu & i c i ume i ( l e "
) ( t r i n e c e l e d o u ( % u t e d e mi i d e ' r a n c i d e % t i n a & i p e n i i
c a % a me a F I a t ( o c r i m( d e l e % e " p ( p u . i c ( 3 / / /
ru
12 9a r % t a i . i a % c u l t ( " m( 3
12 9a c ( a i d a ) a n i i p e n t r u ! r e o n e r o z i e ' i l a n t r o p i c ( a i
t r e c e d r e p t u n o m d e ! i i t o r $ % e n % u ' l e & i e a $ . i
a
. ' i c e a
d i n t i c a r e t e " a . n d e mn a % " o ' a c i $ c ( c i e . t i p r e a n a i ! ca % (
po& i % cr i e l ucr (r i pol i t i ce i mpor t an t e$ c ar e % (" & i aduc ( ! r e o
r e p u t a & i e $ n " a i u n % t i l c a r e % ( " & i n + ( d u i e % ( u m p l i o
) r o . u r ( $ a i p u t e a % ( " & i + ( % e . t i u n r o % t c a t o & i c e i d e
' e l u l t ( u $ c a r e " . i c r e e a z ( u n n i m) d e + l o r i e p u n n d u " % e n
' r u n t e a u n e i mi . c ( r i % o c i a l e $ mo r a l e $ n a & i o n a l e % a u
+ e n e r a l e / 9e ) i n e ' a c e r e n u t e ma i p o & i a p u c a $ a n c ( p u t
p e mi n a t u t u r o r / / / 8 r o ) l e ma d e & i n u & i l o r $ c ( r o r a l i % e a % i "
+ u r ( o % o a r t ( ma i ) u n ( d e c t a B ) i e & i l o r p r l i & i d e o a me n i
c u m % e c a d e $ e c a m r ( % u ' l a t ( / A . ! r e a % ( t e ! ( d n ( % c o "
c i n d p e n t r u d o u a % u t e d e mi i d e ' r a n c i c e ! a ma i + r e u $
c e ! a n t r " a d e ! ( r ' o l o % i t o r / 5 " a r ! o r ) i d e t i n e c a d e u n
<o n : t ; o n $ . i m" a . % i m& i m n d r ( 3 9a r % ( a r u n c i d o u ( % u t e
de mi i de ' r a nc i n t r " un a + h i a % m( t a r $ % ( " i mp r u mu & i un e i
' e me i c u c e r n i c e $ p ( r ( % i t e d e ) ( r ) a t u l e i p e n t r u u n mo t n !
o a r e c a r e $ d e 3 u n mo t i ! t r e ) u i e % ( ' i e 3 B p e mi n e ma p a P
r ( % e . t e c i n e ! a F C $ e o n e r o z i e c a r e n e p o c a n o a % t r ( n
u
p o a t e n c o l & i d e c t n c a p u l u n u i ' o % t n e + u % t o r d e p '
r
4
' u mu r i 3 <i r o a % e a t e , + h e a / 9u p ( d o u ( z i l e $ n " a i ma i n "
d r ( z n i % ( t e p r i ! e . t i n o + l i n d ( 3 9u " t e % ( " & i d e p u i W )
a
4 l a
) a n c ( $ ' u + i r e p e d e $ c ( c i n u t e ma i p r i me % c ' ( r ( c t a n & a
% u me i / Ha i 3 d u " t e $ / + r ( ) e . t e " t e 3
l m p i n % e p e C r e ! e l d e u me r i a ' a r ( d i n c a m e r z n d
c u m n ' l o r e a p e c h i p u l % ( u d i n n o u z + r c e n i a W i W G c e % e
n c h i % e u . a a p a r t a me n t u l u i $ . i z i % e * 0 I a t " o r a
z
) u n a t ( p e
i % ) e t h 3 / / / Ce p ( c a t c ( " i l a ! e t e r a n u l e i $ / $ r e . a l u l $
a l t ' e l c e " a m ma i ' i r % 3 A 3 ) a ) a ! r e a % a " n p i n e a d e l a
+ u r ( 3 / $ / i a r ( t e u e i / 4
M>T
hVaat %(".i
ia

un
apartament potri!it cu naltul %(u
RHitar mare.alul Hulot %e in%tala%e ntr"o %pilen"
de pe %trada <ontparna%%e$ unde %e a'lau
ca%e
princiare/ Cu toate c( nchina%e n" nu locuia
dect parterul/ Clnd i%)eth
?"i tin( ca%a$ !oi %( %u)nchirieze eta,ul nt:i care$
!eni W & :: 2" 4 R " 2 1 """"""""""""" R ] 2 i G G i 4 " i R / " R 4 " R " 2 3 R
p(rere$ ar 'i acoperit toat( chiria$ .i contelui
'
ra
fD
3
_
V
enit locuin&a aproape +ratuit$ dar )(trnul o%ta.
:4
a
bz( 9
e
c:te!a luni$ mare.alul era 'r(mntat de +nduri
re
" te 7hici%e %trmtorarea cumnatei %ale$ i )(nuia ne&qu