Sunteți pe pagina 1din 31

Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.

(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C1
lector dr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
https://sites.google.com/site/violetafirescu
https://sites.google.com/site/2014ergonomie
comunicare.utcn@gmail.com
Tematicaorelordecurs
C1Despreergonomieiproiectareaergonomic.Aplicareaergonomiei
C2Sistemedemunc.Proiectareaergonomicasistemelordemunc.
Sistemuldeproducieergonomic
C3 Solicitribiopsihosocialensistemeledemunc.Proiectarea
integratamuncii
C4 Ergonomiamediuluifizic iluminat,microclimat,zgomot,vibraii
C5 Ergonomiafizic proiectareaspaiuluidemunc.Criteriiiprincipii
deproiectare
C6 Noiunideantropometrie.Utilizareadatelorantropometricen
proiectareaspaiuluidemunc
C7Ergonomiaprodusului.Principiideproiectareergonomicaproduselor.
Utilizareadatelorantropometricenproiectareaproduselor
C8Factorifizicicareinflueneazproiectarealoculuidemunc
C9Factorisocialicareinflueneazproiectarealoculuidemunc
C10Cerineergonomiceprivindpoziiacorectdemunc
C11Ergonomiaorganizaional.Metodedeanaliz specifice
C12DirectiveU.E.istandardizareandomeniulergonomiei
C13Exempledebunepracticindomeniulergonomiei.Aplicarea
ergonomieinfirmedinoccidentiRomnia
C14Ergonomia suportpentruLeanManagement
Tematicaorelordelaborator
L1 Prezentareageneralalucrrilordelaborator
L2 Msurtorifotometriceievaluareamediuluivizual. Studiudecaz
L3 Msurtoridemicroclimativaluareamediuluitermic.Studiudecaz
L4Msurtoriacusticeievaluareamediuluisonor.Studiudecaz
L5 MetodaR.N.U.R.Studiudecaz I
L6 MetodaR.N.U.R.Studiudecaz II
L7Solicitribiofiziologicenmunc:metabolismuliestimarea
consumuluideenergieumannecesarnmuncafizic
sau
L7 Utilizareadatelorantropometricenproiectareaspaiuluidemunc.
Exerciiu
N =0,6 LF +0,3 AL +0,1 AC
ComponentelenoteiN:
nota LF lucrarefinal(timp: 100min.);
notaAL activitateitemedelaborator;
nota AC activitate lacurs(participarela
discuii,lucrri deverificare);
OBS.Condiiidepromovare:LF 5, AL 5
BibliotecaUTCNsauBCUCluj
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii.Ergonomie,
comunicareielementemodernenmanagementulmuncii,2011
CreanM.,CreanAl.,Principiiimetodeergonomicedeproiectare
ianaliz,2001
ManolescuA.LefterV.,DeaconuA.,Ergonomie,2010
NovacE.,Managementuliergonomialoculuidemunc,2009
Materialedidactice
https://sites.google.com/site/violetafirescu
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C2
Ergonomia tiininterdisciplinar
Priinteresate(stakeholders):investitori,management,angajai,
marketing,ingineri,clienietc.
ergonomie
ergonomic
ergonom
ergonomist
ERGONOMIA
disciplin tiinific vizeaz studiul interaciunilor
dintreoameniicelelalteelementealesistemului
profesie aplicteorii,principii,dateimetode,pentrua
proiectacuscopuloptimizriistriidebineimplinirea
fiineiumane iatingeriiperformaneitotaleasistemului
Asociaia Internaional de Ergonomie, 2000
Istoria ergonomiei
1700 BernardinoRamazzini(medic)
relaiasarcindemunc apariiambolnvirilor
importanastudiuluifactorilorergonomiciasociaibolilorprofesionale:
posturanecorespunztoareiproiectareadefectuoasainstrumentelor de
lucru
1857 WojciechJastrzebowski(biolog)
termenulergonomieaparepentruprimadatntrunarticolpolonez
1940 HywelMurrell(psiholog)
colaborarecuungrupdespecialiti(fiziologi,medici,ingineri,psihologi,
antropologi)pentruavizareaechipamentulmilitarinavalalMariiBritanii
ideeanecesitiianalizeimultidisciplinareasistemelorncarelucreazoameni
dezvoltareauneinoitiine,ergonomia
Ergonomie iHumanFactors
ERGONOMIA
tiininterdisciplinar
ergo = munc
nomos = lege
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C3
Tendineiniiale nergonomie,lanivelmondial
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.118
tendinaamerican accentulpuspepsihologie;
tendinaitalianifrancez accentulpuspemedicinamunciii
fiziologie;
tendinaanglosaxon accentulpuspetehnologieiadaptarea
reciprocaomuluiitehnicii;
tendinascandinavigerman accentulpuspemetode
tiinificedemsurare;dezvoltareaunorbazededateiprogramecare
contribuienproiectareprinfaptulctoatecomponentelemuncii
ndeplinesccerineleergonomice.
tendinasuedezoelveian accentulpuspeproiectarealocurilor
demunciasistemelorinformaionale,privitedinpunctdevedere
psihologicifiziologic;
tendinajaponez accentulpuspeproblemetehnice,psihologice,
fiziologiceidemedicinamuncii;
Scopulergonomiei

Proiectareainstrumentelor,echipamentelor,
activitilor,spaiuluiimediuluidemunc
astfelnctsarcinademunc
ssepotriveascomului,inuinvers.
Ergonomiapoatefiaplicat:
nfazadeproiectareaprodusuluisausistemuluide
munc;
nfazaderealizareaprodusuluisausistemuluide
munc;
Pentrureproiectarea produselorsausistemelorn
utilizareacroraaparaccidente,eroriumane,eficien
sczut
Aplicareaergonomieinfazadeproiectare
PollG.,2002apud.FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.210
Domeniileergonomiei
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.102
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C4
Ergonomiafizic:studiazmodulncarecaracteristicile
umaneanatomice,antropometriceifiziologicesuntasociate
cuactivitateafizic;
Ergonomiacognitiv:analizeazmodulncareprocesele
mentalecapercepia,memoria,gndireairspunsulmotor
afecteazinteraciuniledintreoameniielementelesistemului;
Ergonomiaorganizaional:estepreocupatdeadministrarea
ioptimizareamunciiisistemuluidemunc.
Ctevaramurialeergonomiei
Ergonomiaproduciei:studiazsuccesiuneasarcinilordemuncsub
aspectulabilitilorfiziceimentalealeoperatorului;
Ergonomiaprodusului:orientatsprestudiulcaracteristicilorpecare
produseletrebuiesleaibpentruasepotrivimaibineutilizatorilor.
Ergonomiaactivitilor:studiazsarcinademuncsubaspect
fiziologiciigienic;
Ergonomiainformaional:studiaz,apelndlalogicipsihologie,
proceseledepercepere,cunoatere,gndireidecizie;
Topoergonomia:studiazcomponenteleloculuidemuncdinpunctde
vedereantropometricialfactorilordeambianfizic;
Bioergonomia:studiazcomportamentulorganismuluintimpul
muncii,oboseala,repausul,regimuldemunc;
Ergonomiamediuluidelucru:studiazfactoriidemediu(iluminat,
microclimat,zgomotivibraii)subaspectulsecuritiiloculuide
munc.
RocaC.,Dicionardeergonomie,1997
Censeamnproiectareergonomic?
Formareauneiechipeinterdisciplinaredeproiectare,
ergonomistulfiindmediatorntrereprezentanii
angajailor/clieniloriingineriiproiectani.
Rolurileergonomistului
ncadrulechipeiinterdisciplinare
expert experien,cunotinepentrurezolvareaproblemelordemunc
sftuitor recomandripentruseleciiletehnice,organizatorice,umanei
socialedincadrulorganizaiei
observator investigaiepeteren;observinelegeprocesulde
munc,putndapoisformulezeipoteze
supraveghetor meninefuncionareaoptimasistemului
promovatoralschimbrii muncetepentruviitor
agentpolitic integrareaergonomistuluintroechipncaremembrii
eiauintereseitipurideputerediferite
ChristolJ.,MazeauM.,Lemtierdergonome
vizualizareacomputerizatmbunteterezultatele
proiectrii;
posibilitateadeaintegransistemunmanechinfaciliteaz
evaluareaergonomic;
animaiaimodelareaspaiuluidemuncpermit
nelegereaproblemelorergonomicecepotaprea,probleme
cepotfilegatede:
posturadelucru;
muncarepetitiv;
bariereledemicare.
Proiectarea ergonomic
cu ajutorul calculatorului
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C5
CATIA
Sistemuldemodelareumanalsoftuluicuprindepatru
module:
construireamanechinului;
editorulantropometric;
analizaposturiiumane;
analizaactivitiiumane.
Proiectarea ergonomic
cu ajutorul calculatorului
Urmriifilmul!
Cumintervinceletreidomeniialeergonomiein
proiectareanouluimodeldesubmarin?
Careesterolulproiectriiergonomiceasistatede
calculator?
Munca oricecategoriedeefortumansauactivitate
muncavaloroas beneficii:plcerea,dezvoltarea
competenelor,stareadebineimplinireafiineiumane
muncapericuloas compromitoare pentrufactoruluman
KleinerB.,2006apudFirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.118
Subsistemul
personal
Subsistemul
tehnic
Subsistemul
organizaional
Mediul
intern
Mediul
extern
oamenii ceinteracioneazcu:
sarcinademunc (instruciunidelucru,sarcini,
cunotine,abilitinecesare)iechipamentele (maini,
utilaje)sau/i programele,
mediulintern (parametrifiziciifactoripsihosociali),
mediulextern (factoripolitici,culturaliieconomici)i
organizaia(structurasistemuluidemunciprocesele
utilizatepentrurealizareamuncii)
OMgen,vrst,aspectfizic,
caracteristiciantropometriceifiziologice
Sarcinademuncadaptat
caracteristicilorindividualeumane
Omulareposibilitateadease
adaptasarciniidemunc!!!
SchmitterD.,Ergonomia.Unfattoredisuccessoperogniimpresa,2005
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C6
Toifactoriidinsferaoperativ
influeneazsferarezultatelor,
realizareaobiectivelorproiectrii
ergonomice(satisfaciai
productivitateamuncii)fiind
ndeplinitdacsferarezultatelor
esteechilibrat
Roataergonomiei
OM caracteristiciumane
nemodificabile
modificabile:
formareprofesional,
abiliti,
experien,
condiiefizicetc.
Spaiuldemunc
conceputdupmsurauman
posturadelucru,
dimensiuni(spaiudemunc),
libertateademicare,
posturaforat,
proiectareadispozitivelorde
comandetc.
Mediuldelucru
adecvatmuncii
microclimat,
mediusonor,
lumin,
condiiideigien,
climatsocial,
utilizareaculoriipentrua
modificapercepiadistanelor
sausenzaiadecald/frig,
semnaledeavertizarei
caracteristicilesenzoriale
Organizareamuncii
stabilireaprocedurilor
delucru,
planificareamuncii,
stabilireaprogramului
delucru,
reglementareapauzelor,
stabilirealimitelorde
aciuneiaputeriide
decizieetc.
Coninutulmuncii
evitareamonotoniei
evitarearepetitivitii
lipsastimulilor
excesuldemuncsau
deresponsabiliti.
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C7
Sistemdemunc sistemdeproducie
Subsistemul
personal
Subsistemul
tehnic
Subsistemul
organizaional
Mediul
intern
Mediul
extern
Sistemuldeproducie parteaorganizaiei;vizeaz
transformareaelementelordeintrarenproduseiserviciicare
facobiectuldeactivitatealorganizaiei
N
i
v
e
l
t
e
h
n
i
c
N
i
v
e
l
e
c
o
n
o
m
i
c
N
i
v
e
l
o
r
g
a
n
i
z
a

i
o
n
a
l
N
i
v
e
l
d
e
s
e
c
u
r
i
t
a
t
e
N
i
v
e
l
d
e
p
r
o
i
e
c
t
a
r
e
N
i
v
e
l
d
e
a
b
o
r
d
a
r
e
a
m
u
n
c
i
i
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.112
evoluialaniveltehnic utilizareacomponentelor
tehniceproiectateergonomic;
evoluialaniveleconomic rennoirecontinua
mijloacelordeproducieiaccentuareareducerii
costurilorprinimplementareaprogramelor
ergonomice;
evoluialanivelorganizaional (1)dispariia,
aproapecomplet,amunciimanualestatice; (2)
desfurareaactivitilorntreischimburii(3)
acordareaatenieipentruoptimizareaproductivitii
umane;
evoluialaniveldeproiectare aplicareanoilor
metodeiabordrideproiectarenscopulreducerii
costuriloritimpilordeinstruireapersonalului
Graduldeproiectareergonomica
sistemelordeproducie
evoluialaniveldesecuritate (1)creterea
numruluidestandardepentruintegrareasecuritii
nproiectare;(2)apariiaunorriscurinoi,care
necesitnoiabordriimetodedeanaliz;(3)
scdereasemnificativaaccidentelornmunci(4)
evoluiaregulamentelordeprotecieisecuritatespre
onouabordare,aceeaaobligativitiideastabili
obiectivedesecuritate.
evoluialaniveldeactivitateuman (1)
modificareanaturiisarcinilordemunc(maicurnd
muncmentaldectfizic);(2)muncangrupsau
echip;(3)preocupareapentruproiectarea
interaciuniiommaini(4)autonomienmunc,
prioritarutilizriiprocedurilordelucrurigidecare
nupotacoperitoatesituaiile.
influenamobilizriiresurselor
fizice,psihice,fiziologiceetc.n
cadrulprocesuluidemunc
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C8
dacsolicitrilebiopsihosocialenudepesc
posibilitileumane,individulpoatelucratimpndelungat
cusatisfacieiperforman
dacsolicitrilemuncii depescposibilitileumane,
aparobosealaisurmenajul,cuconsecinenegativeasupra
satisfacieiiperformanei
Solicitareafizic
static:suinereadegreuti,poziiidelucruincomode
(aplecat,cucorpulrsucit,cubraeleridicate,solicitare
excesivaatenieivizuale,solicitareexcesivaateniei
auditive);
dinamic:transportgreuti,vitezdelucruexcesiv,
alergare
Efecteasuprasntiifactoruluiuman:
durere(datdefebramuscular)
varice,umflareagambelor(urmareacirculaieisangvine
nrutite)
problemealecoloaneivertebrale
Solicitareabiofiziologic
influenavrstei,striidesntate,alimentaieiasupra
capacitiidemunciperformanei
Solicitridatoratemediuluiambiant
influenafactorilordemediu: praf,cldur,frig,mirosuri
neplcute,zgomot,umiditate,iluminare,ventilaie,
schimbribrutedetemperatur,diferenedefusorar,lucru
ncondiiidificile,pericoldeaccidenteetc.
Solicitriextraprofesionaleisociale
influena,asuprasatisfacieiiperformaneimuncii,dat
de:condiiiledelocuit,alimentaie,transportullaloculde
munc,relaiiledefamilie,critica/apreciereaefiloria
colegilor,opiniafamilieiiacelorapropiai
Solicitareaneuropsihic
deciziincondiiideincertitudineicrizdetimp,
relaiidecolaborare,
relaiicuclienii sau partenerii,
supervizarestrict,
cltoriifrecvente,
termenederealizarepresante,
negocieri
Efecteasuprafactoruluiuman
stres
efectecomportamentale
efectecognitive
efectefiziologice
Oboseal staredeslbiciunegeneral(vizibilsau
interiorizat),nurmaunuiefortintens fizicsauintelectual,
manifestatprinreducereatemporaracapacitii
funcionaleaorganismuluiitendinaspreinactivitate
Surmenaj staredeobosealextrem,nurmaunuiefortfizic
sauintelectualexcesiviprelungit,caracterizatprin
somnolen,dureridecap,nervozitate,scdereaposibilitii
deconcentrare
Stres staredencordaresautensiuneneuropsihic
agentstresor stareaorganismului
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C9
Efectulstresuluiasupraorganismului uman
Strespozitiv(eustres)
acioneazcafactorenergizant;
permiteconcentrareaifocalizareaforelorfiziceipsihice
pentrurealizareaunorobiectivelacotemaxime;
rezolvareasituaieiesteurmatderelaxare,disiparea
energieiacumulate;
tipicpentruperioadeleimediatpremergtoareexamenelor,
interviurilordeselecie,testelordecompetenprofesional.
Stresnegativ (distres)
organismulsupramobilizatrefuzsrevinlastareanormal
individulestenervos,gatadereacie,cutensiuneaarterial
modificat(deregulcrescut),cumusculaturancordat
Efectestresuluiorganizaional
efectesubiective:anxietate,agresivitate,apatie,plictiseal,
depresie,oboseal,indispoziie,scdereancrederiiistimeide
sine,nervozitate,sentimentuldesingurtate;
efectefiziologice: cretereaglicemiei,apulsului,atensiunii
arteriale,uscciuneagurii,transpiraiireci,dilatareapupilelor,
valurideclduridefrig;
Stresulorganizaional/ocupaional
semanifestlaanumitecategoriisocioprofesionale ieste
generatdefactoridemediucuconotaiinegative (conflict
derol,ambiguitatearolului)
efectecomportamentale: predispoziiespreaccidente,
alcoolism,abuzdecafea,ieiriemoionale,tendinadeamnca
i/saufumaexcesiv,comportamentimpulsiv;
efectecognitive:scdereaabilitiideaadoptadecizii
raionale,concentrareslab,scdereaateniei,hipersensibilitate
lacritic,blocajementale;
efecteorganizaionale:absenteism,demisii,productivitate
sczut,izolare,insatisfacienmunc,reducerea
responsabilitiiialoialitiifadeviatadefamilieide
cuplu.
S
o
lic
ita
r
e
a
f
iz
ic

(p
o
s
tu
r
a
l
)a
m
u
n
c
ii
S
o
l
i
c
i
t

r
i
d
a
t
o
r
a
t
e

m
e
d
i
u
l
u
i
a
m
b
i
a
n
t
S
o
lic
ita
r
e
a
n
e
u
r
o

p
s
ih
ic

a
m
u
n
c
ii
S
o
l
i
c
i
t

r
i

e
x
t
r
a
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
o
c
i
a
l
e
a
l
e
m
u
n
c
i
i
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.159
Analizasolicitriiangajailornprocesuldemunc
managementuluiresurselorumane motivareaangajailor;
managementulproduciei simplificarea,specializareai
standardizareamuncii;
managementulsntiinmunc asigurareasntiii
securitiiangajailorntimpuldesfurriimuncii;
managementulstrategic includerea,nobiectivele
strategicederesurseumanea:tendinelordemografice,
preocupriipentrucalitateavieiinsituaiiledemunci
cretereaatractivitiimuncii;
angajat nevoilerealepecareangajatuldoretesle
satisfacprinmunc.
A
s
p
e
c
te
b
io
lo
g
ic
e

A
s
p
e
c
te
p
e
r
c
e
p
tu
a
le
A
s
p
e
c
te
m
o
tiv
a
io
n
a
le
A
s
p
e
c
te
in
g
in
e
r
e

ti
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.95
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C10
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.159
Proiectareaintegratamuncii
Abordareaintegrataproiectriimuncii
scop:reflectareatuturordeterminanilorrezultatelor
muncii: factoridenaturorganizaional,individuali
extern (economic,demografic,sociotehnicetc.)
implicattmanagementulctiangajaii
responsabilitatepentrumanagementuldeladiferite
niveluri
comunicareareprezintfactoruldeunificarea
intereselor prilorimplicate
msurtorifotometriceievaluareamediuluivizual
msurtoridemicroclimatievaluareamediuluitermic
msurtoriacusticeievaluareamediuluisonor
evaluareavibraiilor
Existmetodologiistandardizate pentruanaliza/
proiectareamediuluifizic
Mediulvizual totalitateapunctelorcarelaunmoment
datsuntperceputedeochi
Lumina radiaieelectromagneticcepoatefiperceputdesistemul
vizualuman,caracterizatprinlungimideundntre380 780nm.
ultraviolete infraroii
Opticaramurafizicii,cerceteazproprietileinatura
luminii,moduldeproducereilegilepropagriiei
Fotometria
msurarealuminiiprinintermediulsenzaieivizualepe
careoprovoac
stlabazatehniciiiluminatului
Intensitateluminoas cantitateadeluminemisdeosurspunctiform.
candel(cd),W/sr
Fluxluminos energiatransportatdeundaluminoasnunitateade
timp,evaluatnfunciedesenzaiavizual.
lumen(lm)=cdsr,W
Iluminat Cantitateadelumincecadepeunitateadesuprafa.
lux(lx)=cdsr/m
2
,W/m
2
Luminan Cantitateadeluminemisdesuprafa.
cd/m
2
,W/srm
2
Reflectanamsuraluminiiabsorbitedeosuprafa,arevalori
cuprinsentre0i1.

a reflectant x (lx) iluminatul


)
2
(cd/m luminanta =
Noiunidefotometrie:iluminat,luminan,reflectan
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C11
Sursedelumin
natural (Soarele)
artificial
Datdetipulgazuluidin
interiorultubului,de
obiceiluminrece.
Datdetemperaturalacare
estenclzitfilamentul,
lumincald.
Emisiespectral
(culoarealuminii)
6500 1000 Duratadevia (ore)
50 200 823
Eficacitatealuminoas
(lm/W)
>20 2 3
Randamentulluminos
(%);luminaprodus/
energieconsumat
Sursedelumin
cudescrcare
Sursedelumin
incandescente
Caracteristic
Strlucirea
aspectsubiectivalluminaneiuneisuprafee
sereferlainformaiilepecarecreierulleprimeten
legturcuaceasta
devineorbitoarencazulncareoporiuneacmpului
vizualestemailuminoasdectniveluldeluminozitatelacare
ochiulsaadaptat
Contrastul
sereferlarelaiacareexistntreluminanauneisuprafee
iluminanasuprafeelornconjurtoare
frcontrast,practicobiectelenupotfivizualizate,
perceperealorfiindinfluenatderaportuldintreluminane
Eficienaunuisistemdeiluminareartificial
Factorulderedareacontrastului(CRF)
Indicelederedareaculorilor(CRI)
Contrastecromatice
vizibilitate
ceamaislab
foarteslab
slab
satisfctoare
mic
mijlocie
mijlocie
bun
mare
foartemare
ceamaimare
culoaredetaliu culoarefond
rou verde
portocaliu alb
verde alb
rou galben
alb rou
negru alb
portocaliu negru
negru galben
negru portocaliu
alb albastru
galben negru
Aplicabilitaten: proiectareatablourilordebord,panourilor deinformare,
paginilorwebetc.
Cromatica
culoriprimare R,G,A;
culorisecundare P,Ve,Vi
culoricomplementare:R Ve;A P;G Vi
Efectelefiziologicealeculorilor
CULORILECALDE
R cretepresiuneasangvin,ridictonusulmuscular,activeazrespiraia
Paccelereazpulsul,meninepresiuneasangvin,favorizeazsecreia
gastricidigestia
G influeneazfuncionareanormalasistemuluicardiovascular
CULORILERECI
Vescadepresiuneasangvin,dilatvaselecapilare
Ascadepresiuneasangvin,scadetonusulmuscular,calmeazrespiraia
ifrecvenacardiac
Vi creterezistenacardiovascular,creterezistenaplmnilor
Efecteleneuropsihicealeculorilor
STIMULATIVE
R stimulatorgeneral,stimulatorintelectual
P stimulatoremotiv
LINITITOARE
Gstimuleazvederea,
calmantneurologic
Vedeconectarenervoas
NELINITITOARE
A liniitor,depresivnexces
Vi descurajator
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C12
RocaC.,Dicionardeergonomie,1997
Cromaticindustrial
procesedesupraveghere;muncmanual,cueforturifizicedinamice
culoriodihnitoare,nuanedeschise:bleu,roz,verde
muncmonoton culoristimulative,nuanevii:rou,portocaliu
muncnmediutermiccaldsaunncpericumultluminnatural
culorireci:verde,bleu
muncnmediutermicrecesaunncpericupuinluminnatural
culoricalde:crem,roz,portocaliu
muncnspaiulimitat culoricuefectdelrgireaspaiului:alb,roz
muncnspaiilargi culoricuefectdelimitareaspaiului:albastru,
maro
muncnlocurizgomotoase culorilinititoare:verde,verdealbstrui
Culorilendesignulinterior
ROU
culoareapasiunii,aoptimismului
intensific oricefeldeactivitate
disonant(strident) cualbastru,sepotrivete perfectcugalben;cuverde
devinestrlucitoare
ALBASTRU
inspircalmidestinde(culoareaidealpentrudormitor)
disonantcuportocaliu;secombinexcelentcubej,albi tonuriledeverde
GALBEN
denotoptimismipoftdevia
neajutsgndimmai clar,nestimuleazinteresulicuriozitatea
culoareenergizant
idealpentrusufragerie,buctrieicamereleorientatesprenord.
PORTOCALIU
culoareaceamaidinamic;
reprezintambiia,stimuleazsentimentele,inspirenergieicldur
contrastantcualbastrul
combinaiaideal:cugalben;ntronuanatenuat(cualb),estebinevenit
ncamereleterneinholuri.
VIOLET
denotspiritualitate,feminitate,rafinament
asociatcurou,captimaimultnoblee.
sepotriveteperfectcugalbeniroz.Asocierilevioletargintiuiviolet
negrusugereazseducie,fascinaie,eleganamaxim.
albastrulvioletdenotcelmaibinesingurtatea.
VERDE
culoareaechilibruluiiautocontrolului;permitemulteasocieri
combinaiaceamaibun:cugalben.
nuaneledementidejadsuntpotrivitepentru baie, iarverdelemr
pentrubuctrie
1. Activitateaumandesfurat
2. Caracteristicileluminii
iluminatulmediunncpereiiluminatulzoneidelucru
luminanelediferitelorsuprafee
reflectanelesuprafeelornconjurtoare
3. Sursedeluminamplasarea,numrulicaracteristicilelor
4. Contrasteleistrlucirile ceaparncmpulvizual
5. Cromaticaiestetica mediuluifizic
Factoriimportaninevaluarea
mediuluivizual
Variabilecedescriumediultermic
Variabilecedetermin
reaciaorganismuluiumanlamediultermic
temperatur,
umiditate,
vitezacurenilordeaer,
radiaiiletermice
mbrcmintea,
activitateauman
Variabilecedescriumediultermic
temperaturadebulbuscat (DB) stareaaeruluifrvaporideap
umiditatearelativ (%)
datderaportuldintreconinutulvaporilordeapdinaericoninutul
vaporilordeapdinaerulsaturat,laaceeaitemperatur.
msuratcuajutorulhigrometrelorsauasondelorpentruumiditate.
temperaturadebulbumed (WB) inecontdeumiditatearelativ
WB=DB WB < DB
temperaturaglobului (GT) inecontdeefecteleclduriiradiante.
radiaietermic transferdeenergieaparut ntrecorpurilenvecinate
datoritdifereneidintretemperaturalor
vitezacurenilordeaer (v)msuratcuajutorulanemometrelor
temperaturaradiantprincipal (RT)
calculatnfunciedeDB,GTiv
influeneazprocesuldeevaporareitransmiterearadiaiilortermice.
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C13
temperatur,
umiditate,
vitezacurenilordeaer,
radiaiiletermice
scricombinatedetemperatur
ScaraCET (CorrectedEffectiveTemperatureScale)
OborneD.,ErgonomicsatWork,1995
Variabilecedetermin
reaciaorganismuluiumanlamediultermic
mbrcmintea
izolareadatdembrcminte: CLO(1CLO=0,155m
2
C/W )
Frmbrcminte0
Hainedevaruoare 0,3
Hainedelucruuoare 0,65
Costumsubire 1,0
Costumgros 1,5
Costumuleschimoilor 34
activitateauman
produciametabolicdecldur: W/m
2
Variabilecedetermin
reaciaorganismuluiumanlamediultermic
activitateauman
produciametabolicdecldur:W/m
2
>260 foartegrea Atlet
230 grea Deplasareadematerialegrele
165 moderat Industriagrea
116 uoar npicioare,lucrulaomain
93 uoar npicioare,industriauoar
70 uoar Operarepecalculator
58 odihn Aezat,relaxat
Produciametabolic
decldur
(W/m
2
)
Naturamuncii Tipulactivitii
sunetul orice variaie depresiune acustic perceput
deurechea omului.
pragul deaudibilitate:
20Pa 16Hz 0dB
pragul desensibilitate (tactil):
100Pa 20000Hz 120dB
sunet sursdeinformarevs.zgomot perturbanti
deranjantpentruactivitate
Nivelde
presiunesonor
admisibil
Asupracomunicrii inteligibilitateavorbirii
(PSIL preferredspeechinterferencelevel)
Asupraperformanei sursdestres,reducereaateniei,munc
intelectual/muncmanual
Asuprasntii tipul,durata,intensitateaexpunerii
deteriorareatemporaraaparatuluiauditiv/surzirea
Efectulzgomotului
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C14
Soluiipentruzgomotulindustrial
HelanderM.,AGuidetotheErgonomicsofManufacturing,1995
1. tavanabsorbantfonic
2. amortizordezgomotpentru
aparatdeaercondiionat
3. paravanabsorbantfonic
4. eviflexibile
5. camerdecontrol
6. ucubenzideetanare
7. izolaiecontravibraiilor
8. geamdublu
9. plasareechipament
zgomotosnfundaie
10. articulaiiizolatoarefonic
11. amplasareechipamentgreu
sauvibrantpesuprafee
separate/piloni
surseledezgomot
efectelezgomotuluiasuprareceptorului
tipuridezgomote impulsive,fluctuante
Urmriifilmuliidentificai
Vibraia oricemicarealtenativpecareuncorpofacenjurul
unuipunctdereferin.
ISO2631:1985 oricemicareatrebuiedefinitimsuratntr
unsistemortogonaldeaxe,corespunztordireciilor
X:fa spate,
Y: dreapta stnga,
Z: capmembreinferioare.
Sistemuldecoordonatepentrustabilireadireciei
vibraiilor(ISO2631:1985)
Caracteristicilevibraiilor:
frecven(Hz)
intensitate
direciamicrii
frecvenanatural cealacarecorpulvibreaz liber
vibraiedeofrecvenapropiatceleinaturale corpulintrnrezonan
frecvenavibraieiaplicateesteredusdefrecvenanatural
amortizareavibraiei
Efectelevibraiilorasupraorganismuluiuman
reducereaperformanei 2 10 umerii
amortizate 100 150 mna
scadeacuitateavizual 10 25
intrnrezonan 30 70
ochii
intrnrezonan 20 30 capul
tulburrialesistemuluinervos >20
tulburridigestive <20
intrnrezonan 5
corpul
intrnrezonan 5,10 12 corp,aezat
Efect
Frecvenavibraiei
aplicate (Hz)
Parteacorpului
supusvibraiilor
Efectelevibraiilorasupraorganismuluiuman
Efectelevibraiilorasuprasntii
vibraiilencombinaiecuzgomotulsuntunfactordestresmaimare
dectzgomotulsauvibraiileceacioneazindependent
seiaunconsiderare: timpuldeexpunere,condiiiledemediutermic,modul
deprindereaobiectuluicetransmitevibraiile,direcia ifrecvena vibraiilor
vibraiiledeintensitateridicatijoasfrecven deteriorarea
diferitelororganealecorpului,nurmafenomenuluideamortizare.
vibraiantreguluicorp factorderisc tulburrialecoloaneivertebrale,
dificultiderespiraie,tulburridigestiveimusculare,tulburride
vedereidificultidevorbire.
perioadlungderezonansauvibraiiputernice mbolnvirile
esuturilorcorpului tulburrivasomotorii care,ntimp,producamoreli
laniveluldegetelorincazuriextremedecolorareaextremitilori
pierdereatemporaracontroluluimuscular.
maladiaRaynaud cauzatideexpunerealafrigsaufactoriemoionali
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C15
Efectelevibraiilorasupraperformanei
vibraiilecauzpentrureducereacontroluluimuscular(performanei
motorii).
afecteazperformanavizualasarcinilordemunc
prininfluenareamoduluidepercepieaobiecteloriadetaliilor
obiectperceput eficientdacfrecvenadevibraieaobiectuluivizualizat<1Hz,
eficienaurmririiobiectului scadecucretereaamplitudiniivibraiei (24Hz).
dificultinstabilireaimaginiiobiectuluiperceput
seanalizeaz intensitateaifrecvenavibraiilor,mrimeaobiecteloridistanala
caresuntsituatefadeobservator.
timpuldereacie nuesteafectatdevibraii.
vibraiilefactordestrescaredeterminomulsdepununefortmaimare pentru
meninereaperformanei.
nanalizaefectelorvibraiilorasupraperformaneicognitive trebuie
consideraiialifactori,ca:interesulpentruactivitateadesfurat,
perioadazileicndacioneazvibraiilesaualifactoridestres.
Proiectarea spaiului de munc
criteriideproiectare
principiideproiectare
dateantropometrice
factorifiziciisociali
1.capuluoraplecat 20
2.centruldegreutatealcapului
menineechilibrulorganismului
3.parteasuperioaracorpuluieste
npoziievertical,pectposibil
4.braelenechilibrul,nesolicitate
5.sprijinpentruantebrae
6.punctdesprijinpentruspate
7.suprafapuinnclinat,
nlimeascaunuluireglabil
Posturacorect
Criteriu standarddejudecat,ncomparaiecucarepoatefi
msuratpotrivirea ntreutilizatoridiferiteleaspectealemuncii
Criteriiprimare
confort
eficiennmunc
siguranisntate
estetic
vitez(performanedetimp)
acuratee compromisulvitezadelucru lipsaerorilor
uurinantreinerii
bundispoziie
etic
economic
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C16
Criteriisecundare pentrudimensionareaspaiuluidemunc
proiectarepentruutilizatorilimit
proiectarepentruutilizatorimedii
proiectareajustabil
Avantajuleconomic!
Whatisthepointinspendingvastsumsofmoneytocreate
thehealthiestandsafestfactoryinthecountryiftheonly
peoplewhoworkinitareliquidators?
GeoffreySimpson,apud.Lehto DeMark,Buck J,
IntroductiontoHumanFactorsandErgonomicsforEngineers,CRCPress,2007
principiul importanei componentelecaresunteseniale
pentrumuncaeficientinsigurantrebuiesfiencele
maiaccesibilepoziii.
principiulutilizriifrecvente componentelecaresunt
utilizatecelmaifrecventtrebuieplasatencelemaiaccesibile
poziii.
principiulfunciilorndeplinitecomponentelealecror
funciisuntstrnslegatetrebuieamplasateunelelngaltele.
principiulutilizriisuccesive componentelecaresunt
utilizatesuccesivtrebuieamplasatenaceeaizon,utiliznd
ordinealogicasuccesiuniiutilizrilor.
Principii generalepentru
proiectareaspaiuluidemunc
Antropometria studiazdimensiunile ialtecteva
caracteristicifizicealecorpuluiuman:
masa,volumul,poziiacentruluidegreutate,
proprietileinerialealesegmentelorcorpului
foradiferitelorgrupedemuchi
SCOP
afurnizaaceledatecarescaracterizezesegmentulde
populaiepentrucarespaiul/produsulesteproiectat
Dateantropometrice
structurale(statice)caracterizeazsegmentelecorpului
umannrepaus
funcionale (dinamice) descriudimensiunilecorpuluiuman
nmicare
depinddegenul,vrsta,geneticapopulaiei(cultura,ocupaia,
tendinelesociale),regiune
bazededateantropometrice
1978,NASA(NationalAeronauticsandSpace
Administration)furnizeaz306dimensiunidiferiteale
corpuluiuman,pentru91depopulaii
KarwowskiW.,MarrasW.S.,OccupationalErgonomics:PrinciplesofWorkDesign,2003
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C17
Distribuianormaladatelorantropometrice
valoareamedie:X
med
deviaiastandard:s
percentila P(XX
p
)=p procentuldepopulaiepentrucaredimensiunea
antropometricesteegalsaumaimicdectX
z
p
valoareastandardnormalcorespunztoarepercentilei
X
p
=X
med
+z
p
s
Noiunidestatisticantropometric utilizareadatelor
antropometricenproiectare
Distribuianlimiipentrupopulaiamasculinifeminin
EuropaCentralideEst
CarlZeiss, Ergonomiestudie Tischmikroskope,2002
Utilizareadatelornproiectareaspaiuluidemunc
CarlZeiss, Ergonomiestudie Tischmikroskope,2002
Comparareavalorilor,pentrupatrupopulaiidiferite
Scandinavia
AsiadeSudEst
CarlZeiss, Ergonomiestudie Tischmikroskope,2002
Noiunidestatisticantropometric utilizareadatelor
antropometricenproiectare
utilizatorlimit(UL)opersoanipoteticcucaracteristici
antropometriceextreme(percentilaa5asaua95a),carese
ncadreazcugreuncriteriiledeproiectareidentificate
proiectareapentruULconstnutilizareadimensiunilor
maxime(alesenfunciedeutilizatorulcelmaiscund)/minime
(alesenfunciedeutilizatorulcelmainalt)
utilizatormediu (UM)facereferirelaopersoan
corespunztoareceleidea50apercentile.
proiectareapentruUMconstnutilizareadimensiunilormedii
Proceduradestabilireadimensiunilorloculuidemunc/
produsului
1. Sedefinetepopulaia potenialutilizatoare
2. Sealegesegmentuldepopulaiepentrucareseproiecteaz
(alegereapercentilei).
3. Seidentificdimensiunileantropometricedeinterespentru
proiectare,stabilinddacestevorbadedimensiuniminime,
mediisaumaxime.
4. Sedeterminvalorilelimit/mediialedimensiunilor
stabilite (3),pentrusegmentuldepopulaiestabilit(2),
utilizndbazededateantropometricecorespunztoare(1).
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C18
Proceduradestabilireadimensiunilorloculuidemunc/
produsului
5. Pentrudimensiunilecalculate(4)seadaug,dupcaz,
coreciipentrunclminte,mbrcminteiechipamentele
utilizate.
6. ncazulncareproiectareasefacepentruopopulaiemixt
(femininimasculin),secalculeazdimensiunileminime
corespunztoarepopulaieimasculine(a95apercentil)i
dimensiunilemaxime,determinatedecaracteristicile
populaieifeminine(percentilaa5a).
1. Eficienanutilizare
nevoiutilizator vs.
eficienamuncii
ntreinereacuuurin
utilizareacuefortminim
Utilityistheonlytruemeasureofthequalityofadesign!
http://ergonomics.about.com
2. Confortulnutilizare
aspectulpsihicalutilizriiprodusului nstrnslegtur
cuconfortulfizic
The look,feel,useanddurabilityofaproducthelpyoumakea
mentaldeterminationaboutaproductorservice.Basicallyitlets
you evaluatethequalityoftheitemand comparethattothecost.
Betterergonomicsmeanbetterqualitywhichmeansyouwillbe
morecomfortablewiththevalueoftheitem.
http://ergonomics.about.com
dezvoltatnJaponiadeNagamachiM.
metodainginerieiemoionale folositpentruevaluareai
mbuntireaproduselor
integreazelementeafectivenproiectareaproduselor
produseproiectateutilizndmetodaKansei:
celmaibinevndutautomobilroadsterdelaMazda,Miata
cameravideocudisplayLCDexterndelaSharp
Ergonomieestetic
includereaaspecteloremoionalenproiectareamunciii
spaiuluidemunc
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C19
1. AlegereadomeniuluiKansei
implicconturareaideiidinspateleprodusului:selectarea
grupuluiint,specificaiilenouluiprodus,conceptei
soluiipotenialecenuaufostncdezvoltate;
ETAPE metodaKansei
2.Ordonareaspaiuluisemantic
arecascopobinereaunorgrupurisemanticecedescriu
domeniuliserealizeazn3etape:
colectareacuvintelorKansei,50600cuvintecedescriudomeniul
produsului;
identificareastructuriiKansei:cuvinteleselectatesuntclasificate
manualsaustatistic,utilizndanalizafactorilorsauanaliza
cluster.
analizadateloristabilireagrupurilorsemantice.
3. Ordonareaspaiuluiproprietilor
colecia,selectareaianalizadatelorreferitoarela
proprietileprodusuluidinpunctdevederealclientului,
experiloricompaniei
4. Sinteza
etapancareceledouordonrianterioaresuntlegate,
fiecruicuvntKanseifiinduiatribuitoseriede
proprieti.
arecascopstabilireauneilegturintreemoie(datde
cuvntulKansei)iproprietilefizicealeprodusului.
sepoaterealizaaplicndmetodemanuale(identificarea
categoriilor)saustatistice(analizaregresiiloretc.)
5. Testuldevalidare verificdacdistribuiadatelor
obinutenurmasintezeiestenormal.
6. Construireamodeluluiconstnstabilirealegturilor
ntreproprietileprodusuluiivalorileafective,dup
cesintezaafostvalidat.
Studiu2008:Valoriapreciatelaloculdemunc
V1financiar
V2esteticaloculuidemunc
V3programuldelucru
V4colegialitate
V5cinste
V6respect
V7confort
V8echip
V9apreciereamuncii
V10diversitateamuncii
V11climatulemoional
V12organizaia
V13organizareamuncii
V14comunicareacueful
V15avansare
V16securitateamuncii
V17atribuii
V18siguranaloculuidemunc
V19profesionalism
V20disciplin
V21satisfaciamuncii
V22independen
Studiu2009:Valoriapreciatelaloculdemunc
V1financiar
V2esteticaloculuidemunc
V3programuldelucru
V4colegialitate
V5cinste
V6respect
V7confort
V8echip
V9apreciereamuncii
V10diversitateamuncii
V11climatulemoional
V12organizaia
V13organizareamuncii
V14comunicareacueful
V15avansare
V16securitateamuncii
V17atribuii
V18siguranaloculuidemunc
V19profesionalism
V20disciplin
V21satisfaciamuncii
V22independen
*DasauNu*Proiectarea
ergonomicaproduselor
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C20
Stilou ergonomic
Vasergonomic pentrupopcorn
Potrivirea produsuluicu
caracteristicileinevoile
utilizatorului!
Scaunergonomic
http://www.wachtershop.de
Rucsacergonomic
http://www.koffermueller.de
http://www.technic3d.com
Periededini ergonomic
Penset ergonomic Penset Pipet ergonomic
Urmriiprezentarea!
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C21
http://www.haidkg.de
Masdelucruergonomic Sistem delucruergonomic
http://www.kavo.com
Ergonomianexcursie
http://www.cjbn.ro/salvamontbistrita/echipament.html
http://www.outstepper.de
CarlZeiss, Ergonomiestudie Tischmikroskope,2002
Microscopergonomic
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C22
Limitefizicepentruproiectarealoculuidemunc
zoneledelucrupentrubrae
limiteleutilizriicmpuluivizual
limitelederotaieacapului
limitelederotaieapalmei
limiteleridicriibraelor
Zoneledelucrupentrubrae
nplanorizontal
Zoneledelucrupentrubrae
nplanvertical
Limiteleutilizriicmpuluivizual
nplanorizontal
nplanvertical
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C23
Limitelerotiriicapului
nplanorizontal
nplanvertical
Radial
Deviation
20% reducere
25
o
100% fora minii
25% reducere
40
o
0
o 20% reducere
45
o
0
o
100% of
Hand Strength
65
o
55% reducere
rotaie
extensie
Limiteleutilizriipalmelor
Limiteleridicriibraelor
nplanorizontal
nplanvertical
Adacexistsprijinpentrubrae
Bdacesterespectattimpuldemeninereaposturii
Cdacfrecvenaeste< 10/min
rotaie 150
o
90
o
30
o
rezisten 60% 83% 100%
Limiteleutilizrii braelor
Factori sociali care intervin n proiectarea
locului demunc
spaiulpersonal
personalitatea
genulivrsta
cultura
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C24
Spaiulpersonal
A. Zonaintim
(apropiat015cm;ndeprtat1545cm)
prezenauneialtepersoanecretestimularea
senzorial;disconfortsauplcere.
B.Zonapersonal
(apropiat4576cm;ndeprtat76120cm)
rezervatpersoanelorfoartecunoscute;
prezenapersoanelorstrinepoateprovocateam.
C.Zonasocial(apropiat12m;ndeprtat23,5m)
desfurareacontactelordeafaceri
persoanelecarelucreazmpreun accesnzonasocialapropiat
prezenauneipersoanenzonasocialndeprtatpermiteindividului
sidesfoareactivitateafrafideranjat.
D.Zonapublic(apropiat3,57,5m;ndeprtatpeste7,5m)
contacteleindividului(comunicarea)cupersoaneaflatenaceastzona
potsuferidincauzacondiiilordemediu.
Personalitatea
introvertiiidorescmeninereaunordistanepersonale
maimari
Vrsta
limitelespaiuluipersonalcrescodatcunaintarean
vrst,difereneleputndapreaidatoritpoziieipecare
persoanaoarensocietate.
Genul
femeileacceptrelaiipersonalemaiapropiate,ntimp
celimitaspaiuluipersonalpentrubrbaiestemaimare
brbaiiprefersadopte,nderularearelaiilor
personalesausociale,opoziietransversal,ntimpce
femeileprefersseaezenfaacelorcucareintrn
contactpersonalsausocial
Difereneleculturale
germaniiauunspaiupersonalmaimareisuntmai
puinflexibilincomportamentulsocialdectamericanii
ntreenglezi,suedeziiamericaninuexistdiferene
semnificativepentruzonelespaiuluisocial
franceziiiarabiiauunspaiupersonalmaimicdect
americanii
daneziipreferdistanepersonalemaimaridect
pakistanezii
Teritoriul
conceptceimplicregulisocialenescrisede
comportament
diferdespaiulpersonalprinfaptulcareo
poziionarefix,limiteleluiputndfiindicatedediferite
obiectepersonalesauimpersonale
privatipublic
Loculdemuncesteunteritoriupublic!
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C25
Riscuri ergonomice:
frecvenamareaexpuneriilaposturidelucrudureroasesauobositoare,
transportulsaumanipulareadegreuti,
micrirepetitivealeminiisaubraului,
expunerealavibraiileinstrumentelordelucruimainilor
Expunereaangajailoreuropeni
lariscuriambientale,ergonomiceichimice
http://www.eurofound.europa.eu
AfeciunipredominantelapopulaiaocupatnSUA
GallupHealthways, SUAPrevalenceofDiseaseConditionsintheWorkingPopulation (2008)
Posturacorectdemunc
Posturaorientareamedieaprilorcorporalentimp
Caracteristicileuneibuneposturistatice:
simetria
trunchiuldrept
activitatemuscularstaticminim
sprijinextern
Principalelepoziiidemunc
Poziiaortostatic (npicioare)
Poziiaaezat(sedentar)
Poziiamixt(alternant)
Posturifundamentale
eznddestins
npicioaredestins
dreptcubraeledeasupraumerilor
ngenunchiuoraplecat
ngenunchidrept,cubraeledeasupraumerilor
aplecat
foarteaplecat
ghemuit
culcatnormalpespate
culcatpespate,cubraeledeasupraumerilor
Posturacorectpentrusomn
1.capuluoraplecat 20
2.centruldegreutatealcapului
menineechilibrulorganismului
3.parteasuperioaracorpuluieste
npoziievertical,pectposibil
4.braelenechilibrul,nesolicitate
5.sprijinpentruantebrae
6.punctdesprijinpentruspate
7.suprafapuinnclinat,
nlimeascaunuluireglabil
Posturacorect munca
npoziieaezat
CarlZeiss, Ergonomiestudie Tischmikroskope,2002
MHT(MaximumHoldingTimes) timpulmaxim
pentrumeninereaposturii
Posturconfortabil
MTH> 10minute
Posturmoderat
5 MTH 10minute
Posturincomod
MTH< 5minute
MTH(minute)
MiedemaM.C.,DouwesM., MaximumHoldingTimesofStaticStandingPostures,2001
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C26
R.N.U.R analizaireproiectareasistemelordemunc
Herv analizaimbuntireaactivitilor
ergonomiaparticipativ
IASInvestigareAnalizSoluie
RegiaNaionalaUzinelorRenault
Scop: analiza ireproiectareasistemelordemuncexistente
Metodaconstn:
1.culegereadatelorgeneraledespresistemuldemunc
2.analizasituaieiexistentepebazaa27criteriiprestabilite
(A01 H27).Pentrufiecarecriteriuaufoststabilitegrilede
evaluarepeoscarde5niveluriergonomice.
nivelulergonomicnotacordatsituaieiexistenten
sistemuldemunc;
1 situaiefavorabil
5 situaienefavorabil,periculoas,solicitant
3.trasareaprofileloranaliticiglobalalsistemului
4.interpretareacelordougraficeiidentificarea
mbuntirilornecesare
5.trasareaprofileloranaliticiglobalpentrusistemul
reproiectat
OrganizareametodeideanalizR.N.U.R.
4domeniideinvestigare,8factorideinfluen(A0 H)
Concepialoculuidemunc
A0
Factori
psihologici
isociali
DH
Factoriergonomici
BC
Factorulde
securitate
A
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C27
Concepialoculuidemunc(A0)
seanalizeazinteraciuneadintrespaiuldemuncicomponentuluman
severificzoneledelucrupentrumembre,cmpulvizual,dimensiuni
antropometrice,organizareamuncii.
Criterii
A01:nlimeaidistanaplanuluidemunc
A02:alimentareaievacuareapieselor
A03:aglomerareaiaccesibilitatealaloculdemunc
A04:comenziisemnale
Factoruldesecuritate(A5)
seinvestigheazposibilitiledeproducereaaccidenteloriincidentelor
Criterii
A5:securitateamuncii
Factoriiergonomici
Ambianafizicdemunc(B)
seanalizeazigiena,estetica,problemelegatedezgomot,vibraii,iluminat
sefacmsurtoridezgomot,temperatur,iluminat.
Criterii
B6:ambianatermic
B7:ambianasonor
B8:iluminatulartificial
B9:vibraii
B10:igienaatmosferic
B11:aspectulgeneralalloculuidemunc
Factoriiergonomici
Solicitareafizic(C)
sedetermindiferiteleposturidintimpulactivitiloritimpulde
meninerealor,efortulimplicatifrecvenaefortului.
Criterii
C12:solicitareageneratdepoziiaprincipalacorpului
C13:solicitareageneratde poziiaceamaidefavorabil
C14:solicitareageneratde efortuldemuncdepusdeexecutant
C15:solicitareageneratdepoziiaexecutantuluintimpulefortului
C16:solicitareageneratdeefortuldepusdeexecutantpentru
manipulare
C17:solicitareageneratdepoziiaexecutantuluintimpul
manipulrilor
Factoriipsihologiciisociali
Solicitareanervoas(D)
sedeterminnumruldeinformaiiprimiteiprelucratepeminut,durata
deatenie.
Criterii
D18:solicitareanervoasdatoratoperaiilormentale
D19:solicitareanervoasdatoratniveluluideatenie
Autonomianactivitateademunc(E)
seanalizeazposibilitateaoperatoruluideaprsiloculdemunc,fra
afectaprocesuldeproducie
Criterii
E20:autonomiaindividual
E21: autonomiadegrup
Factoriipsihologiciisociali
Relaiilencadrulactivitiidemunc(F)
seanalizeazorganizareamunciisubaspectulposibilitiidecomunicare
ntreexecutani
Criterii
F22:relaiiindependentefademunc
F23:relaiidependentefademunc
Repetitivitateacicluluidemunc(G)
sedeterminnumruldeoperaiiidenticeceserepetntimpulcicluluide
munc,posibilitatearotaieipepost,perioadelederotaie
Criterii
G24:repetitivitateacicluluidemunc
Factoriipsihologiciisociali
Coninutulmuncii(H)
seinvestigheazcompatibilitateafactorumansarcindemunc:
aptitudini,adaptarelaactivitate,apariiaerorilor,rezolvareaproblemelorde
muncaprute,satisfaciaoperatorului.
Criterii
H25:potenialul
H26:responsabilitatea
H27:interesulmuncii
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C28
Profilelesistemuluidemunc
Profilulglobal
reprezentareagraficanivelurilorergonomicealecelor8factoride
influen(A0 H)
Profilulanalitic
reprezentareagraficanivelurilorergonomiceacordatecelor27de
criteriideinfluen(A01H27)
0
1
2
3
4
5
A01 A02 A03 A04 A5 H27
A
GhiddeanalizelaboratdeHerv Frana
Scop analiza coerentiprogresivasituaieidemunc,cuidentificarea
isoluionareaproblemeloraprute
Utilizatde:ComitetuldeIgien,SecuritateiCondiiideMunc(CHSCT)
Metodaconstn:
alegereaidelimitareauneiactiviticuprobleme,cevafianalizat
culegereainformaiilorgeneraleprivindprocesuldeproducie:discuie
cuefuldesecie,mediculdentreprindere,executanii
alegereaoperatoruluiacruimuncvafistudiat
primaobservareaactivitiioperatorului
analizadatelornregistrate formulareadeipotezeprivindoriginea
problemelor
verificareaipotezeloriinterpretarearezultatelor
stabilireasoluiilorpentrueliminareaconstrngerilor
Primaobservareaactivitiioperatorului
analizlaloculdemunc
senoteazceeacefaceoperatorul,fraanalizabineru,comodincomod
Analizadatelornregistrate
... ... 1....
... ... 2....
observaii dece? cefaceoperatorul?
Formulareaipotezelorprivindorigineaproblemelor
identificareaconstrngerilorlacareafostsupusoperatorul
analizaefect(risc,problem) cauz(constrngere)
Ex.riscdernire,obosealmuscular,durerilombareetc.
Verificareaipotezelorprivindorigineaproblemelor
nregistrareadatelorprivindfrecvenamicrilor,timpuldemeninea
solicitriiposturale(duratapegrupedeactiviti)
ntocmireafieidemsurtori
reprezentareagraficadurateloractivitiloroperatorului
interpretarearezultatelor
Soluiipentrueliminareaconstrngerilor
Metode Obiectivede
transformare
Cauze
Problema2:...
Metode Obiectivede
transformare
Cauze
... ... ...
... ... ...
Problema1:...
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C29
Scop: optimizareasistemelesociotehnice
structurile,politicileiprocedurileorganizaionale
muncanechip
metodespecificedeanaliz,cuscopuldeambunti
caracteristiciletehnice,organizaionale,fiziceipsihosociale
aleinteraciunilordinorganizaie
Sferaergonomieiorganizaionale
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.127
Proiectarea organizaional
influeneazeficienasistemuluiidepindede
integrareasubsistemelorpersonal,tehnici
organizaional.
Metode
ergonomiaparticipativ
IASInvestigareAnalizSoluie
Ergonomiaparticipativ
implicareaangajailornplanificareaicontrolul
propriiloractiviti
premis: angajaiiauinformaiiicapacitateadea
influenaattprocesulctirezultatele,cuscopuldea
atingescopurilepropuse
implicutilizareacombinataexpertizelorpebazde
chestionar,aworkshopurilorsaufocusgrupurilor
IASInvestigareAnalizSoluie
seinvestigheaznevoileutilizatorilor(printehnicica:
interviu,focusgrup,chestionar)
seanalizeazfeedbackulprimitdinparteautilizatorilor
segenereazsoluiicaresuntapoitranspusen
recomandriighidurideproiectare
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C30
Schemaprocesuluide
proiectareintegratamuncii
FirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.203
1974 AsociaiaInternaionaldeErgonomie(IEA)iISOau
propusstandardulISO/TC159 Ergonomia
ISO(InternationalOrganizationforStandardization)
CEN(Comit europendeNormalisation)
Standardeergonomice Standardizareamuncii
Domeniideaplicareastandardelorergonomice
0 5 10 15 20 25
Principii generale de proiectare
Sigurana mainilor
Mediul f izic: zgomot/ comunicare
Climatul de munc
Solicitarea f izic
Solicitarea mental
Proiectarea spaiului de munc i echipamentului
Antropometrie
Inf ormaii vizuale, monitoare i sof tware
Sof tware
Monitoare i comenzi
Echipament de protecie personal
Domeniu
Numrul standardelor
Standarde ISO Standarde CEN
DulJ.,2004apudFirescuV.,TodericiN.,Planificareaintegratamuncii,2011,p.112
Italia
legea626/1994introducecerineergonomicedeproiectarea
mediuluifiziciechipamentelor
saudezvoltatstandardeUNIndomeniulergonomiei
Romnia
Principiileireguliledeproiectareergonomicsuntaplicate
ngeneralprinintermediulnormelordeprotecieiigiena
muncii iprinstandardedestat(STAS) privindacustica,
iluminatul,zgomotulimsurideproteciempotriva
zgomotuluiivibraiilor.
Directiveeuropeneprivindergonomia
89/391/CEEprivindmsuripentruncurajareambuntirii
securitiiisntiilucrtorilor.Obligangajatoriisia
msurilenecesarepentruprotejareasecuritiiisntii
lucrtorilorsuboriceaspectalmunciiacestora.
89/654/CEEsereferlacerineleminimedesigurani
sntatepentrulocuriledemunc folositenprezentilocurile
demuncfolositepentruprimadat.
Profesoriiideschidua.Deintrattrebuiesintrisingur.(proverbchinezesc)
lectordr.ing.VioletaFIRESCU
UniversitateaTehnicdinClujNapoca
comunicare.utcn@gmail.com
https://sites.google.com/site/violetafirescu C31
89/655/CEE 89/656/CEEsereferlacaracterulcorespunztor
alechipamentelordelucruialechipamentuluipersonalde
protecie.Toateechipamentelepersonaledeprotecietrebuie
sincontdecerineleergonomiceistareadesntatea
lucrtorului,trebuindsfiepemsuraceluicarelepoart
90/269/CEEdescrieobligaiileangajatorilorprivind
manipulareamanual agreutilor.
90/270/CEEstabiletecerineleminimedesecuritateisntate
pentrulucrullamonitor,mediuliinterfaaoperator/calculator.
Angajatoriitrebuiesevaluezeriscuriledesecuritatei
sntateasociateculocuriledemuncisiatoatemsurile
necesarepentruremediereaacestora.
93/104/CEprivindorganizareatimpuluidelucru.Prevede
cerineprivindpauzele,odihnasptmnal,concediulanual,
turadenoapte
98/37/CEsereferlautilaje.Laproiectareautilajului,trebuie
sseinseamadeprincipiileergonomiceastfelnct
disconfortul,obosealaisolicitareapsihologicaoperatorului
sfiereduselaminim.Principiileergonomicetrebuiesse
aplice,deasemenea,dispozitivelordecontrol,echipamentelor
personaledeprotecieiscaunelordemain.Utilajele
trebuie,deasemenea,sfieproiectateastfelnctssereduc
laminimriscurileasociatecuvibraiile.
2002/44/CEprevedelimiteledeexpunereivalorilevibraiilorn
regiuneaminii,brauluiiantreguluicorp.Angajatoriitrebuies
analizezeriscurile,sevitesausreducexpunereaisi
informezeisiinstruiasclucrtoriinvedereaminimalizrii
riscurilorasociatecuvibraiile.Directivaprevede,deasemenea,
cerineprivindmonitorizareasntiilucrtorilor.
2006/42/CEsereferlautilaje,echipamenteinteranjabile,
elementedesecuritate,accesoriideancorare,lanuri,funiiiplase,
dispozitivedetransmisiemecanicedemontabileiutilajecompletate
parial.Deasemenea,aceastaacopercerineesenialeprivind
securitateaisntateanlegturcuproiectareaiconstrucia
utilajului.
Standardedemunc
documentedereferincareprezintsuccesiunea
deoperaii, descriereapostului,elementedetimpi
securitate;
reflectbunelepracticiisuntafiate laloculde
munc.
asiguraplicareastandardelorergonomicen
proiectarealoculuidemunc