Sunteți pe pagina 1din 6

Planificarea financiara

Planificarea financiara stabileste orientarea pentru schimbarea intr-o firma


- identificarea obiectivelor financiare ale companiei
- analiza diferentelor intre aceste obiective si situatia financiara curenta a companiei
-stabilirea actiunilor necesare pentru indeplinirea obiectivelor financiare propuse.
Planificarea financiara include:

- planificarea financiara pe termen lung (politica de investitii, structura capitalului,


politica de dividend)

- planificarea financiara pe termen scurt (decizii ce afecteaza nivelul activelor si


datoriilor curente si are impact asupa firmei pe parcursul exercitiului finanicar
respectiv).

De ce e importanta gestiunea financiara pe termen scurt si implicit planificarea


financiara pe termen scurt?
Evita insuficienta anumitor active curente
Este baza alocarii eficiente a resurselor financiare ale companiei
Influenteaza relatia cu stakeholderii companiei(clienti, furnizori etc.)

Bugetul
Bugetul este instrumentul primar al planificarii financare pe termen scurt. El permite
managerului financiar identificarea nevoilor si oportunitatilor pe termen scurt ale
companiei).
Bugetul productiei
Bugetul activitatii de vanzari
Bugetul de trezorerie

Gestiunea trezoreriei
1. Determinarea nivelului optim de disponibilitati
2. Colectarea si utilizarea eficienta a lichiditatilor
3. Investirea surpusului in instrumente financiare pe termen scurt
Activele de trezorerie includ:
Numerar disponibilitati banesti in casierie, disponibil in conturi curente, cecuri spre
incasare.
Valori mobiliare de plasament instrumente financiare foarte lichide.

Diferenta intre disponibilitatile inregistrate si cele efective provine din operatiunile de


decontare (de obicei cu cecuri) si poarta denumirea de float.
Caracteristici ale valorilor mobiliare de plasament
Maturitarea perioada pana la plata dobanzii si principalului.
Riscul de faliment probabilitatea de neplata a dobanzii si principalului conform
contractului.
Lichiditatea cat de repede se transforma in numerar fara o presuie suplimentara
asupra pretului.
Impozitarea.
Motive pentru detinerea de numerar suplimentar

- activitate sezoniera

- dezvoltare a companiei sau cheltuieli de investitii prea mari

- pierderi sau inflatie


Plati
-cresteri de active imobilizate sau de exploatare
-reduceri de capitaluri sau datorii
Incasari
-cresteri de pasive
- Reduceri de active imobilizate sau de exploatare

BUGETUL DE TREZORERIE
Inregistreaza valorile estimate ale incasarilor (cash inflows) si platilor (cash outflows)
rezultatul este estimarea unui surplus sau deficit de lichiditati.
Etapa 1. Estimarea surselor de cash (cea mai importanta este cea provenita de la
clienti).
Etapa 2. Estimarea utilizarilor de cash.
Etapa 3. Calcularea deficitului sau surplusului de lichiditati.
Etapa 4. Atragerea de surse pentu acoperirea deficitului sau investirea surplusului.
Planul financiar stabileste strategia investirii surplusurilor sau acoperirii deficitelor de
trezorerie.

Estimarea vanzarilor trimestriale


trimestru

Sales (mil.$)

87,5

78,5

116

131

80% din vanzari se incaseaza imediat, restul in trimestrul urmator.


Vanzarile ultimului trimestru al anului trecut au fost de 75 mil. $ iar cifra de afaceri a
primului trimestru al anului urmator celui de previziune este estimata la 80 mil. $
Estimarea incasarilor
trimestru
1
2
Vanzari
70
perioada
curenta
Vanzari
15
perioada
anterioara
Incasari (mil. 85
$)

62,8

92,8

104,8

17,5

15,7

23,2

80,3

108.5

128

plati catre furnizori. Compania comanda materii prime de 60% din vanzari in
trimestrul precedent si plateste 50% la comanda, iar restul in trimestrul urmator.
Trimestru
1
2
3
4
Comenzi
Plati pentru comenzi
curente
Plati pentru comenzi
anterioare
Total plati furnizori

47,1
23,55

69,6
34,8

78,6
39,3

48
24

26,25

23,55

34,8

39,3

49,8

58,35

74,1

63,3

Cheltuielile de personal si administrative sunt estimate la 15; 14,5; 16; si 16,5 mil.$
Investitiile sunt estimate la 25 mil$ in trimestrul 3
Impozite, Dobanzi si dividende platite - 4; 5; 4,2 si 4,3 mil. $
Plati
Trimestrul

II

III

IV

Plati catre furnizori


49,8
Plati salariale si administrative15

58,35
14,5

74,1
16

63,3
16,5

Plati pentru investitii


0
Impozite, dobanzi si dividende4

0
5

25
4,2

0
4,3

Plati totale

77,85

119,3

84,1

68,8

Trimestru

Cash inflows 85
Cash outflows 68,8

80,3
77,85

108.5
119,3

128
84,1

Net cash
inflow

2,45

-10,8

43,9

21,2

23,65

12,85

2,45

-10,8

43,9

23,65

12,85

56,75

10

10

10

-13,65

-2,85

-46,75

16,2

Buget de trezorerie
Trimestru
1
Lichditati la 5
inceputul
perioadei
Net cash
16,2
inflow
Cash la
21,2
sfarsitul
perioadei
Nivel minim de10
lichiditati
Finantare
-11,2
cumulata
necesara

Planificrea financiara stabileste strategia privind investirea surplusului de numerar sau


pentru finantarea deficitului.
Optiuni de finantare:

- credite negarantate (linii de credit)

- Credite garantate ( prin cedare de creante sau factoring sau gaj pe stocuri)
- alte surse ( efecte comerciale etc.)
Determinarea nivelului optim de disponibilitati
Detinerea de numerar este necesara pentru:

- speculatie

- precautie

- tranzactie

- compensare
La determinarea nivelului optim de lichiditati, intreprinderea trebuie sa puna in balanta
costurile ( costul de oportunitate) si beneficiile (reducerea costului de tranzactie)
detinerii de numerar.
Modelul Baumol-Allais-Tobin
Ipoteze:
1. firma efectueaza plati constante in timp
2. nu exista incasari pe parcursul perioadei.

3. nu se admite detinerea unui sold de precautie.


Costul detinerii de numerar
Cost de oportunitate = (C/2) * K

C = detinerea initiala de cash


C/2 = detinerea medie de cash
K= rata anuala de dobanda
Costuri de tranzactionare

Costuri de tranzactionare = (T/C) *F


T=nivelul total al platilor pe parcursul aului
C= nivelul de cash la inceputul perioadei
F=cost fix pe tranzactie
Cost total = cost de oportunitate +cost de tranzactie = (C/2) * K +(T/C) *F
dTC/dC=K/2-TF/C^2 =0
C* =(2*T*F/K)^0,5

Modelul Miller-Orr
H limita maxima.
L Limita minima.
Z nivelul optim al detinerii de numerar.
Daca nivelul lichiditatilor este intre L si H, nu se efectueaza tranzactii
Cand disponibilitatile ating limita H, se cumpara H -Z unitati monetare de titluri
financiare pe termen scurt. Astfel lichiditatile scad la Z. La fel, daca lichiditatile scad
la L, se vand Z -L u.m. de titluri financiare si de maresc disponibilitatile la Z.
Managementul stabileste limita minima L, in functie de nivelul de risc de lipsa de
lichiditate pe care il accepta.
Z* = (3F^2/4K)^1/3+L
H* =3Z* -2L
Nivelul mediu al detinerilor de numerar =(4Z*-L)/3
In aplicrea modelului Miller-Orr, managerul trebuie sa faca 4 lucruri:
1. Sa stabileasca limita minima a detinerii de numerar in functie de nivelul de risc
asumat. 2. Sa estimeze varianta (deviatia standard) a detinerii zilnice de numerar.
3. Sa determine rata de rentabilitate asteptata.
4. Sa estimeze costurile de tranzactie pentru vanzarea si cumpararea de valori
mobiliare de plasament.