Sunteți pe pagina 1din 132

PROIECT

INSPECTOR RESURSE UMANE

Popa Irina

TEMA DE PROIECT IRU

Un salariat este incadrat cu contract individual de munca pe perioada


determinata, pe un post vacant de referent resurse umane in cadrul unei
societati comerciale .Dupa sase luni de zile de la incadrare, are loc o
modificare a clauzei din CIM si va fi incadrat pe perioada nedeterminata, pe
acelasi post si in aceeasi functie.
Dupa trei luni de zile de la incadrarea pe perioada nedeterminata, are
loc o noua modificare a clauzelo CIM-ului,in sensul modificarii functiei
ocupate de salariat, aceea de inspector de resurse umane, ca urmare a
absolvirii facultatii si implicit ,cu acesta ocazie are loc si o crestere a
salariului.
In urma evaluarii performantelor individuale ale salariatului, dupa alte
trei luni de zile,acestuia i se va acorda o marire de salariu de 100 lei. Dupa
alte sase luni de la acest moment, savarseste o abatere disciplinara si
angajatorul hotaraste sa-i aplice o sanctiune disciplinara prin diminuarea
salariului de baza cu 10% pe o perioada de trei luni de zile
. Dupa un an de zile de la acest eveniment, salariatul isi inainteaza
demisia.
Cerinte :

Intocmiti si redactati documentele necesare cu privire la parcursul


profesional al salariatului pe perioada de la angajarea lui in societatea
respectiva si pana la incetarea CIM prin demisie.

Stabiliti obiectivele profesionale si indicatorii de performanta ce trebuie


realizati si in baza carora se va face evaluarea performantelor profesionale
ale salariatului.

CUPRINS

1. Referat privind organizarea concursului pentru ocuparea postului


2. Anunt pentru organizarea concursului
3. Referat pentru constituirea Comisiei de examinare.
4. Proces-verbal incheiat in urma examinarii.
5. Instiintarea candidatului care a fost declarat admis.
6. Decizia de angajare.
7. Cererea de angajare.
8. Curriculum vitae
9. Certificat de nastere
10. Carte de identitate
11. Cazier judiciar
12. Diploma de bacalaureat
13. Certificat de absolvire curs de inspector resurse umane TOTAL SCHOOL
14. Regulamentul Intern
15. Minuta de informare prealabila la angajare
16. Contractul individual de munca
17. Rezultate examen medical
18. Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in
munca
19. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta
20. Comunicare catre compartimentul salarizare
21. Fisa de expunere la riscuri profesionale
22. Declaratie personala pentru determinarea impozitului anual
23. Fisa postului referent resurse umane
24. Inregistrare salariat in programul Revisal
25. Depunerea inregistrarii unui nou salariat in programul Revisal la
inspectorat
26. Referat de definitivare pe post
27. Decizie de definitivare pe post
28. Act aditional la CIM schimbare perioada nedeterminata
29. Minuta de informare prealabila modificare CIM - perioada
nedeterminata
3

30. Inregistrare modificare CIM in Revisal


31. Depunerea programului Revisal cu modificarea intervenita la
inspectorat
32. Diploma de licenta
33. Referat privind schimbarea functiei si a salariului
34. Decizie cu schimbarea functiei si a salariului
35. Act aditional cu schimbarea functiei si a salariului
36. Minuta de informare prealabila cu modificarile intervenite in CIM
37. Inregistrare in Revisal - schimbarea functiei
38. Depunerea programului Revisal cu modificarea intervenita la
inspectorat
39. Referat privind propunerea de majorare salariala
40. Decizia de majorare salariala
41. Act aditional la CIM majorare salariala
42. Minuta de informare prealabila majorare salariala
43. Fisa postului Inspector de resurse umane
44. Raport de evaluare a performantelor profesionale
45. Referat privind abaterea disciplinara
46. Referat privind constituiurea Comisiei de disciplina
47. Convocare salariat in vederea cercetarii disciplinare
48. Raport Comisie de disciplina
49. Decizie de sanctionare
50. Demisie
51. Decizia de incetare CIM
52. Inregistrare Revisal - data de incetare a CIM
53. Depunere / inregistrare Revisal la inspectorat
54. Nota de lichidare

SC ABASSTANZA SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Nr.11/10.01.2011
Aprobat,
Director General

REFERAT
Privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de
Referent Resurse Umane in cadrul SC Abasstanza SRL

In conformitate cu prevederile Art.30 din Codul Muncii, privind


scoaterea la concurs a posturilor vacante, si necesarul de personal din
cadrul Departamentului Resurse Umane , propun scoaterea la concurs a
postului de Referent Resurse Umane.
Postul ramanand vacant in urma deciziei de suspendare a
Contractului Individual de Munca a titularului, in conformitate cu prevederile
art.49 din legea 53/2003.
Termenul limita de depunere a CV-urilor este de 14.01.2011, urmand
ca in data de 17.01.2011 sa aiba loc desfasurarea concursului de ocupare
a postului .
Anuntul de angajare si toate conditiile de angajare vor fi publicate,
ulterior, pe site-ul official al societatii si pe site-urile de specialitate.
Sef Departament Resurse Umane,
Semnatura

SC ABASSTANZA SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Aprobat,
Director General
REFERAT
Privind organizarea concursului pentru ocuparea
postului de Referent Resurse Umane
SC Abasstanza SRL cu sediul in str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti,
scoate la concurs in data de 17.01.2011 orele 10.00 urmatorul post pe
perioada determinata:
Referent
Resurse Umane din
cadrul
Departamentului Resurse Umane.
Candidatii vor trimite CV-urile pana , cel tarziu, in data de 14.01.2011
pe site-ul official, la nr. de fax:. sau la sediul societatii.
Conditiile de inscriere la concurs:
- Minim studii medii;
- Cunoasterea limbii engleze nivel mediu;
- Experienta in domeniu constituie un avantaj;
- Cunoasterea sistemului Microsoft Office;
- Cunoasterea legislatiei muncii.
Responsabilitatile postului:
- Intocmirea formelor de angajare;
- Intocmirea actelor aditionale, deciziilor de incetare a CIM etc.
- Completarea si transmiterea REVISAL-ului in termenele legale.
Se considera admisi doar candidatii care indeplinesc toate conditiile de
mai sus mentionate.
Sef Departament Resurse Umane
Semnatura .. ..
6

SC Abasstanza SRL CUI: RO


.. Nr.Reg.Comertului: J
/. Tel/Fax:
..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Nr.65/13.01.2011
Aprobat,
Director General

REFERAT
Privind constituirea comisiei de examinare
Avand in vedere referatul nr.11/10.01.2011, privind necesarul de
personal din cadrul Departamentului Resurse Umane si implicit anuntul de
scoatere a postului vacant de Referent Resurse Umane,in vederea
sustinerii concursului din data de 17.01.2011 propun constituirea unei
Comisii de Examinare, alcatuita din:
- Presedintele Comisie de Examinare ..
- Sef Departament Resurse Umane - Membru
- Inspector Resurse Umane - Membru

Concursul se va desfasura in data de 17.01.2011 orele 10.00 la sediul


societatii din str.Bucuresti, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Sef Departament Resurse Umane


Semnatura .
7

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Nr.70/19.01.2011
Aprobat,
Director General

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 19.01.2011 in urma examinarii

In cadrul SC Abasstanza SRL cu sediul in str.Fecioarei, nr.11, Sector 2


Bucuresti, s-a desfasurat concursul in vederea ocuparii postului vacant de
Referent Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane.
Criteriilede eligibilitate pentru selectia dosarelor candidatilor prezenti
la concurs au fost cele mentionate in anuntul pentru organizarea
concursului , astfel s-au prezentat un numar de 6 candidati , toti indeplinind
criteriile cerute.
Probele de concurs au fost urmatoarele:
- Interviu
- Proba scrisa
- Proba orala Codul Muncii (Legea 53/2003)
Astfel , in urma rezultatelor obtinute, Dna.Popa Irina a fost
declarata admisa pe postul de Referent Resurse Umane.
Comisia de Examinare:
Sef Departament Resurse Umane - Membru
Inspector Resurse Umane ..- Membru
8

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Catre Dna. Popa Irina


Nr.80/20.01.2011

INSTIINTARE

Prin prezenta , va informam ca, in urma concursului sustinut de


societatea noastra in data de 17.01.2011 , pentru ocuparea postului de
Referent Resurse Umane , intrucat indepliniti toate criteriile cerute de post,
ati fost declarata admisa.
In consecinta, va asteptam in data de 21.01.2011 la sediul nostru din
str.Fecioarei,nr.11, sector 2, Bucuresti, pentru incheierea Contractului
Individual de Munca.
In vederea intocmirii actelor necesare, va rugam sa va prezentati cu
un dosar care sa contina:
-

Carte de identitate;
Certificat de nastere;
Certificat de casatorie (daca este cazul);
Certificatul de nastere al copiilor in intretinere (daca este cazul);
Cazier judiciar;
Certificat medical;
Copie dupa ultimul act de studii;
Adeverinta de vechime;

Sef Departament Resurse Umane


Semnatura ..

Stampila
9

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Aprobat,
Director General

DECIZIA DE ANGAJARE
Nr.40/20.01.2011
Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 din Codul Muncii
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si:
- cerere si implicit decizia de suspendare (nr.45/01.07.2012) a Contractului
Individual de Munca al titularului de post Referent Resurse Umane;
- rezultatul concursului din data de 17.01.2011, pentru ocuparea postului;
- procesul verbal nr.70/19.01.2011;
- instiintarea nr.80/20.01.2011.
SC Abasstanza SRL reprezentata prin Dl. in calitate de
Director General
DECIDE
Art. 1. Incepand cu data de 24.01.2011, Dna. Popa Irina se angajeaza in
functia de Referent Resurse Umane cu Contract Individual de Munca pe
perioada determinate de 6 luni.
Art.2. Departamentul Resurse Umane si Contabilitate vor duce la
indeplinirea tuturor prevederilor legale de punere in functie a Dnei Popa
Irina.
Art.3. Prezenta decizie se va comunica Dnei Popa Irina in termen de 5 zile
calendaristice de la emitere.
Reprezentant legal,
Director General
Semnatura
10

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnata Popa Irina cu domiciliul in Bucuresti , str


nr sector posesoare a cartii de identitate seria
nreliberata de .. la data de .
Va rog prin prezenta sa-mi aprobati angajarea in cadrul Societatii
dvs. pe postul de Referent Resurse Umane, mentionez ca am o
vechime de 2 ani in domeniul Resurselor Umane, conform CV-ului
atasat.
Declar pe propria raspundere ca, momentan, nu am un loc
permanent de munca si nu beneficiez de ajutor de somaj.
Ma angajez sa respect regulamentul intern, fisa postului si toate
prevederile contractuale.

Data .
Semnatura

11

Curriculum Vitae

Informatii personale
Nume/Prenume:
Data nasteiirii :
Stare civila:
Adresa:
Bucuresti
Telefon:
Email:
Nationalitate:

Popa Irina
29.12.1987.
necasatorita
Strromniceanunr44.sector5.
0762681424..
.
Romana

Locul de munca vizat/


Domeniul occupational:

Un post in
Departamentul Resurse Umane

Experienta profesionala:

SC S800 Customer Service Provider SRL

Functia sau postul ocupat:


Principalele activitati
si responsabilitati:
Tipul activitatii sau
Sectorul de activitate:
Educatie si formare:
Aptitudini si competente
profesionale:

Limba Materna:
Limba(i) straina (e):
Autoevaluare

Referent Resurse Umane

Conforme cu fisa postului

Servicii de call-center externalizate


2002 2006 Liceul Scoala Centrala ,Bucuresti

punctualitate,rezistenta la stress si la
program
prelungit,
seriozitate,
confidentialitate, excelente aptitudini de
comunicare si organizare
Romana
Engleza
Scris-avansat; citit-avansat;
vorbitavansat
12

Certificat de Nastere
Seria ..Nr..

Date privind copilul: CNP:.


Numele de familie:
Prenumele:
Sexul :
Locul Nasterii:

Date privind parintii:


Tatal: Nume
Mama: Nume

POPA
IRINA
Feminin
Bucuresti

Prenume
Prenume

Act de nastere nr din (ziua/luna/an)


Inregistrat la : (localitatea)

Eliberat de .

Data

Semnatura

13

CARTE DE IDENTITATE
SERIA..NR.

CNP:..
Nume:
Popa
Prenume:
Irina
Prenume parinti:
Locul nasterii:
Domiciliul:
Emisa de:..

Valabilitate.

14

ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Directia Generala de Politie
Seria./Nr
Cazier Judiciar
Operator de date nr

CERTIFICAT DE CAZIER
NR.din..

Nume:
Prenume:

Popa
Irina

CNP:..
Tata:
Mama:
Loc nastere
Ultimul domiciliu: ......
Solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar.
S-a eliberat prezentul pentru a-I servi la : ANGAJARE

Seful Cazierului Judiciar

15

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI
Serianr..

DIPLOMA DE
BACALAUREAT

Dna.Popa Irina, CNP absolventa a Liceului


Scoala Centrala,
Bucuresti, cod SIRUES .. localitatea
judetul..filieraprofilul
specializarea . in anul .
Diploma de Bacalaureat
In
urma
rezultatelor
obtinute
.. organizat la
.. judetul .

la
examenul
..

PRESEDINTELE COMISIEI,
L.S.
SECRETAR,

Nr.
Data eliberarii anul..luna..ziua..
Semnatura titularROMANIA
16

din
din

sesiunea
localitatea

MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI


SI EGALITATII DE SANSE
Serianr..

MINISTERUL EDUCATIEI
CERCETARII SI TINERETULUI

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Dl./Dna Popa Irina, CNP . nascut(a) in anul .. ziua


. Cu nota/calificativul .. cursul de .

Director General
L.S.

Director de program

Nr. data eliberarii.anulluna.ziua.

SC Abasstanza SRL
17

CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Aprobat,
Director General
MINUTA DE INFORMARE
Incheiata astazi, 21.01.2011, in conformitate cu Art.17 din Codul Muncii, in
vederea angajarii numitei Popa Irina.
a. Identitatea partilor: angajator SC Abasstanza SRL si viitor salariat
Popa Irina;
b. Locul de munca: Departamentul Resurse Umane in cadrul Societatii;
c. Sediul angajatorului: str.Fecioarei, nr.11, sector 2, Bucuresti;
d. Atributiile postului: in conformitate cu fisa postului atasata la
Contractul Individual de Munca;
e. Riscurile specifice postului: conforme normelor de Protectie si
Sanatate a Muncii;
f. Data la care contractual urmeaza sa-si produca efectele:24.01.2011;
g. Contract de munca pe perioada determinate de 6 luni;
h. Durata concediului de odihna este de 21 zile lucratoare;
i. Conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractual si
durata acestuia 15 zile calendaristice;
j. Salariul de baza lunar este 2000 lei;
k. Durata normal a muncii 8 ore/zi, 40 ore/saptamana;
l. Identificarea Contractului Colectiv de Munca ce reglementeaza
conditiile de munca ale salariatului: Contractului de Colectiv de
Munca aplicabil in unitate;
m. Durata perioadei de proba 30 zile calendaristice.
Am luat la cunostinta
18

Angajator
SC Abasstanza SRL

Nume Prenume
Popa Irina
CNP:
Semnatura

Reprezentat prin:
Director General

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. 05 / 24.01.2011 n Registrul General de
Eviden a Salariailor
A.Prile contractului
Angajator persoana juridic SC Abasstanza SRL, cu sediul in Mun.
BUCURESTI, str.Fecioarei, numarul 11, sector 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J..../......../............., C.I.F.........................,
reprezentat
legal
prin
..........................,
n
calitate
de

(denumit in continuare Angajatorul)


Si

Salariata doamna Popa Irina domiciliata


in Bucuresti, strada
........................., numarul ................, . apartament ...... sector ..........,
posesoare a CI seria ......... numarul ............... eliberata de ..............., la
data de ................, CNP ........................................
(denumit in continuare Salariatul)

au hotarat incheierea acestui contract individual de munca (denumit in


continuare Contractul) in urmatoarele conditii:

19

B. Obiectul contractului: CF. FISA DE POST


Obiectul prezentului Contract il constituie stabilirea conditiilor in care
salariatul se obliga sa isi desfasoare activitatea in favoarea Angajatorului,
in conformitate cu postul sau descris in Sectiunea E din Contractul de
Munca, in schimbul platii drepturilor salariale specificate in continuare.
C. Durata contractului. Perioada de proba
a) nedeterminat, salariata . urmand sa
inceapa activitatea de la data de .............................
b) perioada de prob de la data de ***
c) deter mi nat de 6 luni, pe perioada cuprins ntre
data de 24.01.2011 i data de 24.07.2011 pe perioada
suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munc
1.Activitatea se desfoar la sediul angajatorului
2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfura activitatea
astfel:

E. Felul muncii
Funcia / meseria REFERENT RESURSE UMANE COD COR
333304, denumire conforma cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania.
F. Atribuiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul
individual de munca*)
G. Condiiile de munc
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1991
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite
special de munca , potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale , cu modificarile si completarile
ulterioare.

20

H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40
ore/s ptmn.
a) Repart iz area programului de luc ru s e f ac e dup c um
urmeaz :
8(ore zi)
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munc aplicabil
2. O fractiune de norma de ............. ore/zi (cel putin 2 ore/zi),........ ore
/saptamana
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:
..................
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munc aplicabil
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta
majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor
accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
1.Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in
raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma)
2.De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de .............
J. Salarizare
1. Salariul de baza brut lunar va fi de 2847 RON.
2. Alte elemente
a) Sporuri
NU
b) Indemnizatii
NU
c) Alte adaosuri
NU
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru
sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se
compenseaz cu ore libere platite sau se pltesc cu un spor la salariu,
conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003
Codul Muncii.
4. Data la care se pltete salariul este ultima zi lucratoare a fiecarei
luni.
21

K. Drepturi specifice legate de sntatea i securitatea n munc:


a) echipament de protecie CF. LG. 194 23.06.2005 pentru
modificarea si completarea privind protectia muncii nr.90/1996, publicat in
M.O. partea I nr.592/08.07.2005
b) echipament de lucru daca este cazul
c) antidoturi daca este cazul
d) alimentaie de protecie daca este cazul
e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de 30 de zile calendaristice
b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de zile
lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau Contractului
Colectiv de Munc;
c) perioada de preaviz, n cazul demisiei salariatului este de 20 zile
calendaristice conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau Contractului
Colectiv de Munc;
d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea
n strintate, informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din legea nr. 53/2003
Codul Muncii vor fi comunicate in timp util salariatului.
e) Alte clauze
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal in general sambata si
duminica;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formarea profesionala, in conditiile politicii angajatorului
cu privire la intruire;
22

(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini
atributiile aferente postului sau, ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii si regulile stabilite de
angajator sau de Regulamentul de Ordine Interioara;
d) obligatia de fidelitate fata de Angajator in executarea atributiilor de
serviciu.
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in
cadrul unitatii angajatorului;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu/ regulile privind
confidentialitatea si clauza de neconcurenta in masura in care aceasta este
aplicabila ;
(3) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru Salariat, sub rezerva
legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire de catre salariat a
sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si
regulamentului intern;
(4) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele
individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in
vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de
munca
c) sa informeze Salariatul asupra conditiilor de munca si asupra
elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care sa ateste calitatea de
salariat a solicitantului;
f) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale
23

Salariatului .
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu
dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii si ale contractului colectiv de
munca
aplicabil
incheiat
la
nivelul
angajatorului/grupului
de
angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ............../ ...................... la
Inspectoratul Teritorial de Munca a judetului/municipiului .................../ Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale, Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii si
Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului
individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform
dispozitiilor legale in vigoare.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, unul
pentru Angajat unul pentru Angajator.
O Conflicte
Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea,
suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc
sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i
teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR

SALARIAT,

SC Abasstanza SRL
................................
...............................
REPREZENTANT LEGAL

24

Pe data de ...........................prezentul contract nceteaz n temeiul art.


.............. din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, n urma ndeplinirii
procedurii legale.

25

SPITALUL ...........................

Nr. Fisa/carnet sanatate

............................................

..........................................

ADEVERINTA MEDICALA

Se adevereste ca ,Popa Irina, in varsta de 21 de ani, cu domiciliul


in
Bucuresti,
str Romniceanu nr 44avand
ocupatia
de Referent Resurse Umane la SC.Abasstanza Srl.,este apta din punct de
vedere clinic pentru angajare.

Se elibereaza pentru a-i servi


la...............ANGAJARE..................................................

Semnatura si parafa doctorului


Data eliberarii

26

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,Bucuresti
APROBAT,
Director General

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


CUPRINS PAGINA
I.
DISPOZIII GENERALE
II.
RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL
NLTURRII
ORICREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII
III.
DREPTURILE SI OBLIGAIILE S.C. COMPAT S.R.L SI ALE
SALARIAILOR
DISCIPLINA MUNCII
IV.
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
V.
PROTECTIA MATERNITATII
VI.
VII
PROCEDURA DE SOLUIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMAII LOR INDIVIDUALE ALE SALARIAILOR
VIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCIUNILE APLICABILE
PROCEDURA DISCIPLINARA
IX.
MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIII LEGALE
X.
SAU CONTRACTUALE SPECIFICE
XI
FOLOSIREA OBIECTELOR DE INVENTAR SI A FLOTEI DE
MAINI A S.C.COMPAT S.R.L
MUTAREA ANGAJAILOR S.C. COMPAT S.R.L IN INTERIORUL
XII.
IMOBILULUI
XIII. CRITERIILE SI PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALA A
SALARIAILOR
XIV. DISPOZIII FINALE

27

I.

DISPOZIII GENERALE
Art. 1.
(1)
Normele privind organizarea si disciplina muncii in cadrul
S.C.ABASSTANZA S.R.L (denumita in continuare "SC ABASSTANZA
SRL) sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, ntocmit in baza
prevederilor Legii nr.53/2003 Codul
Muncii. Actului
Constitutiv,
precum si a altor reglementari legale
aplicabile raporturilor de munca.
(2) Prezentul Regulament cuprinde reguli cu privire la respectarea
principiului nediscriminarii si al nlturrii oricror forme de incalcare a
demnitatii, drepturile si obligaiile S.C.Abasstanza S.R.L si ale
salariailor, disciplina muncii, protectia, igiena si securitatea in munca,
protectia maternitatii, procedura de soluionarea cererilor sau
reclamatiilor individuale ale salariailor, abaterile disciplinare si
sanciunile aplicabile, procedura disciplinara si alte modalitati de
aplicare a dispoziiilor legale sau contractuale.
(3) Prevederile prezentului Regulament Intern se completeaza cu
prevederile Codului Muncii, ale Contractelor Colective de Munca
aplicabile si ale altor documente normative interne ale S.C. Abasstanza
S.R.L si legislaiei in vigoare, care conin prevederi cu incidena asupra
raporturilor de munca ncheiate intre S.C Abasstanza S.R.L si salariai.
Art.2.
Scopul prezentului Regulament este de a stabili:
- drepturile si obligaiile S.C.Abasstanza S.R.L in calitate de angajator
pe de o parte, si ale salariailor pe de alta parte, in scopul asigurarii unui
climat de munca pozitiv, bazat pe principiul egalitalii de tratament si
lipsa oricarui fel de discriminari in interiorul organizatiei:
- toate procedurile de Resurse Umane intr-o secventa logica, incepand
cu necesitatile de recrutare, continuand cu procesele de angajare,
incheiere a Contractului Individual de Munca, urmarirea si suportul
angajatului pe parcursul perioadei de proba, stabilirea procedurii si
criteriilor de evaluare, a programelor anuale de training si a modului lor
de desfasurare;
- procedura interna de salarizare si modul de acordare a concediilor
legale de odihna, precum si a altor tipuri de concedii si zile libere
(sarbatori legale etc):
- procedura
interna de evaluare a performantelor angajatiilor.
Descrierea procesului de cresteri salariale si propunerile de promovare
a salariatilor, in functie de nivelul performantelor profesionale;
- regulile interne de conduita care trebuie respectate de catre personalul
societatii precum si procedura disciplinara care trebuie urmata in cazul
abaterilor salariatilor;
- procedura interna de solutionare a cererilor sau plangerilor salariatilor
S.C.Abasstanza S.R.L
- Alt.3.
(1) Prevederile prezentului regulament intern se aplica intregului
personal al S.C.Abasstanza S.R.L., indiferent daca relatiile lor de
munca sunt stabilite prin Contracte Individuale de Munca pe durata
nedeterminata, Contracte Individuale de Munca pe durata determinata,
cu program de lucru cu norma ntreaga sau cu timp partial, Contracte
de Munca temporara, Contracte de Munca la domiciliu, contracte de
ucenicie.
28

Obligativitatea respectarii prevederilor regulamentului, si in special al


prevederilor privind disciplina muncii, revine si salariatilor detasati de la
alti angajatori pentru a presta munca in cadrul S.C. Abasstanza S.R.L
pe perioada detasarii, salariatilor temporari pusi la dispoziia S.C.
Abasstanza S.R.L de agentii de munca temporara in baza unui
contract de punere la dispozitie, prestatorii lor de servicii preliminare
aflati in relatii contractuale cu S.C. Abasstanza S.R.L, precum si
personalului care efectueaza practica sau alte forme de stagii
profesionale in sediile S.C. Abasstanza S.R.L, fara a ne limita la
doctoranzi, elevi sau studenti.
Art.4.
Salariaii
S.C.Colective
Abasstanza
S.R.L,
raport cu si
atributiile
ce le Individual
revin, potrivit
Contractelor
derespecta
Muncain
aplicabile
Contractului
de
Munca,
au
obligatia
de
a
cu
strictete
regulile
de
disciplina
stabilite
de
S.C.
Abasstanza
S.R.L
Art.5.
Nerespectarea normelor si a regulilor stabilite prin prezentul regulament
intern atrage raspunderea salariatului si reprezinta temei pentru aplicarea
unei masuri disciplinare.
Art.6.
In situatia in care prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil sau/si
legislatia muncii aplicabila, vor interveni elemente noi, in mod
corespunzator se vor modifica/completa si cele ale prezentului
regulament. Aplicarea noilor prevederi se va face direct, prin efectul legii,
de la data la care actele normative care, aduc modificari legislatiei, intra
in vigoare. Interpretarea clauzelor prezentului regulament Intern se face
prin consens, iar in cazul in care acesta nu se poate realiza, interpretarea
se face in favoarea salariatilor.
(2)

III.

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL


INLATURARII ORICREI FORME DE INCALCARE A
DEMNITATII

Art. 7.
(1) Relatiile dintre S.C. Abasstanza S.R.L si salariatii sai, asa cum sunt
reglementate in prezentul regulament, sunt guvernate de principiul
nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii,
principiu garantat prin Constitutie si care guverneaza drepturile
cetatenilor romani.
(2) In cadrul relatiilor de munca, dintre S.C. Abasstanza S.R.L si angajati,
functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariaii.
Art. 8.
(1) In S.C. Abasstanza S.R.L este interzisa orice discriminare directa sau
indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala,
caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie,
limba, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau
responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala sau orice
alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau
in orice alte domenii ale vietii publice.
(2) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere,
deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe
29

dintre criteriile prevzute la alin.(l), care au ca scop sau ca efect


neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau
exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
(3) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod
aparent pe alte criterii dect cele prevzute la alin.(I), dar care produc
efectele unei discriminari directe.
Art.9.
(1) Orice salariat al S.C. Abasstanza S.R.L beneficiaza de condiii de
munca adecvate activitatii desfasurate. de proiecie sociala, de securitate
si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei
sale, fara nicio discriminare.
(2) Tuturor salariailor S.C.Abasstanza S.R.L le sunt recunoscute dreptul
la negocieri colecive.dreptul la protectia datelor cu caracter personal,
precum si dreptul Ia protectie mpotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice
discriminare bazala pe criteriile prevzute la art.8 alin (1) cu privire la
toate
elementele si condiiile de remunerare.
Art. 10.
(I) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le
genereaza. favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui
tratament injust sau degradant un salariat fata de alte persoane, grupuri
de persoane sau comunitari. atrage raspunderea potrivit dispoziiilor
legale, daca nu intra sub incidena legii penale.
(2) Sunt considerate discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile
care dezavantajeaza anumii salariai,, fata de alti salariai, in afara
cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate
obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt
adecvate si necesare.
(3) In cazul in care se considera discriminai, angajaii pot sa formuleze
reclamaii, sesizri sau plngeri ctre angajator sau impotriva lui.
(4) In cazul in care reclamatia nu a fost rezolvata prin buna intclegere
intre parti. persoana angajata are dreptul sa introduc plngere ctre
instanta judectoreasca competenta.
Art.l
l.
Nu poate fi interpretat in sensul restrngerii unor drepturi, dreptul S.C.
Abasstanza S.R.L de a refuza angajarea unei persoane care nu
corespunde cerinelor ocupationale determinate de necesitatea
asigurarii performantei in domeniul respectiv, atat timp cat refuzul nu
constituie un act de discriminare in sensul celor mentionate la art.8.
IV.

DREPTURILE SI OBLIGAIILE S.C. Abasstanza S.R.L SI ALE


SALARIAILOR
Art. 12.
(1)
Drepturile si obligaiile privind relaiile de munca dintre S.C.
AbasstanzaS.R.L si salariai sunt stabilite, potrivit dispoziiilor
legale, prin negociere, in cadrul Contractului Colectiv de Munca
aplicabil si a Contractelor Individuale de Munca.
(2) Salariaii S.C. Abasstanza S.R.L nu pot renuna si nu pot fi
obligati/determinati sa renune la drepturile ce le sunt recunoscute prin
lege. Orice tranzactie prin care se urmrete renunarea la drepturile
recunoscute de lege salariailor S.C. Abasstanza S.R.L sau limitarea
acestor drepturi este lovita de nulitate.
30

Art. 13.
(1) S.C. Abasstanza S.R.L, in calitate de angajator are, in principal,
urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si funcionarea unitatii:
b) sa stabileasca atributiile corespunztoare fiecrui salariat, in condiiile
legii;
c) sa dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva
legalitatii lor si conform competentelor postului pe care-l ocupa;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de
serviciu;
constate savarsirea abaterilor disciplinare, reieite din
e) sa
nerespectarea prevederilor regulamentului intern, a regulamentului de
organizare si funcionare, a Contractului Colectiv dc Munca aplicabil
sau a oricror norme/proceduri interne, si sa aplice sanciunile
corespunztoare, potrivit prezentului regulament si a Codului Muncii;
f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si
criteriile de evaluare a realizarii acestora.
(2) Obligaiile care ii revin, in principal, S.C. Abasstanza S.R.L sunt:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din Contractele
Individuale de Munca, din Contractul Colectiv de Munca aplicabil si din
lege;
b) sa asigure permanent condiiile tehnice si organizatorice avute in
vedere la elaborarea normelor de munca si condiiile corespunztoare
de munca;
c) sa informeze salariatul asupra condiiilor de munca si asupra
elementelor care privesc desfasurarea relaiilor de munca;
d) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariailor si sa opereze
inregistrarile prevzute de lege;
e) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de
salariat a solicitantului;
f) sa asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor;
g) sa plateasca toate contribuiile si impozitele aflate in sarcina sa,
precum si sa retina si sa vireze contribuiile si impozitele datorate de
salariai in condiiile legii;
Art. 14.
(1) Salariaii au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal:
c) dreptul la concediu de odihna anual:
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formare profesionala.
Astfel, angajaii au urmatoarele drepturi:
1. Sa participe la orice aciune de pregtire sau dezvoltare profesionala,
respectiv cursuri, seminarii, orice fel de stagii practice, schimb de
experiena, documentare, prevzute in planul anual de formare
profesionala al companiei, sau stabilite prin programe de formare
profesionala individualizate, pentru adaptarea salariailor la cerinele
posturilor, actualizarea cunotinelor si perfecionarea pregtirii
profesionale sau dezvoltarea carierei si promovarea in munca;
(3)

31

Costurile participrii la aceste programe initiate de companie sunt


integral suportate de ctre angajator, fiecare din stagiile de
pregtire mentionate anterior fiind trecute in fisa individuala de
pregtire profesionala a salariatului;
3. Pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare
profesionala prevzute la pct.2, salariatul va beneficia, pe toata durata
formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute, precum si
de vechime la locul de munca;
4. Salariaii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare
profesionala, in condiiile prevzute la pct.1 si pct.2, nu pot avea initiativa
incetarii Contractului Individual de Munca o perioada de cel puin 3 ani de
la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala ;
5. Durata obligaiei salariatului de a presta munca in favoarea
angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea
profesionala, precum si orice alte aspecte in legtur cu obligaiile
salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act
adiional la Contractul Individual de Munca :
6. Nerespectarea de ctre salariat a dispoziiei prevzute la punctul 4,
determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate
de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din
perioada stabilita conform actului adiional la contractul individual de
munca.
7. Obligaia prevzuta la punctul 6 revine si salariailor care au fost
concediai in perioada stabilita prin actul adiional, pentru motive
disciplinare, sau al cror Contract Individual de Munca a incetat, ca
urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 30 de zile, a
condamnarii printr-o hotarare judectoreasca definitiva pentru o
infraciune in legtur cu munca lor, precum si in cazul in care instanta
penala a pronuntat interdict decizia de exercitare a profesiei, temporar
sau definitiv. In cazul in care salariatul participa la un curs/stagiu de
formare profesionale ale crui costuri totale sunt mai mici sau egale cu
1000 EUR, durata obligaiei salariatului de a nu iniia ncetarea activitatii
poate sa fie mai mica de 3 ani si se va stabili prin act adiional inainte de
participarea la formare. In masura in care prile decid acest lucru, Ia
nceputul fiecrui program de instruire care se incadreaza in condiiile
mentionate mai sus, angajatul va semna un act adiional care devine
parte integranta a Contractului Individual de Munca.
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte Ia determinarea si ameliorarea condiiilor de
munca si a mediului de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la aciuni colective: m) dreptul de a constitui sau
de a adera la un sindicat:
m) alte drepturi prevzute de lege sau de contractele colective de munca
aplicabile. (2) Salariailor le revin, in principal, urmatoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munca, de a ndeplini atributiile descrise
in fisa postului:
b) obligaia de a respecta disciplina muncii:
c) obligaia de a respecta prevederile cuprinse in prezentul regulamentul
intern, in regulamentul de organizare si funcionare, in Contractul
2.

32

Colectiv de Munca aplicabil, precum si in Contractul Individual de


Munca;
d) obligaia de fidelitate fata de companie in executarea atribuiilor de
serviciu;
e) obligaia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in
unitate:
f) obligaia de a respecta secretul de serviciu si caracterul confidential al
informaiilor dobndite in timpul exercitrii atribuiilor de serviciu, de a nu
transmite nici un fel de date sau informaii considerate confideniale nici
unei persoane sau firme si sa nu foloseasca informaia confideniala
pentru propriul avantaj, atat in cursul desfasurarii activitatii in cadrul
societatii, cat si dupa ncetarea contractului de munca.
g) Alte obligaii prevzute de lege sau de Contractele Colective de Munca
aplicabile.
Art. 15.
Drepturile si obligaiile S.C. Abasstanza S.R.L si ale salariailor,
prevzute de prezentuI regulament. se completeaza cu cele prevzute
de Codul Muncii, Contractele Colective de Munca aplicabile. Contractul
Individual de Munca, documentele normative
interne ale S.C.
Abasstanza S.R.L precum si cu cele prevzute de legislaia romana.
V.

DISCIPLINA MUNCII

Art. 16.
(1) Salariaii au obligaia de a respecta disciplina muncii S.C. Abasstanza
S.R.L de a ndeplini toate sarcinile ce le revin potrivit legii, Contractelor
Colective de Munca aplicabile, Contractului Individual de Munca, fisei
postului, regulamentului intern, reglementarilor interne cuprinse in
documentele normative interne, precum si dispoziiilor conducerii
companiei privind desfasurarea activitatii in unitate.
(2) Obligaiile generale ale salariailor, cu privire la disciplina muncii, sunt:
1. respectarea programului de lucru si a regulilor de acces in unitate:
integrala a timpului de munca numai pentru
2. Folosirea
indeplinirea
sarcinilor de serviciu si a atribuiilor prevzute in fisa postului:
3. Exercitarea atribuiilor de serviciu, in limita autoritari lor /competentelor
ncredinate, cu respectarea reglementarilor interne si a legalitatii;
4. Respectarea principiilor si regulilor de conduita/deontologie in relaiile
cu clienii S.C. Abasstanza S.R.L, dar si fata de colegi, superiori ierarhici
precum si fata de conducerea companiei;
5. Respectarea
reglementarilor privind pastrarea confidentialitatii
informaiilor si documentelor, precum si a celor privind arhivarea
acestora: in timpul desfasurarii activitatii, angajaii pot avea acces Ia
informaii confideniale despre companie, clienii ei, furnizori sau alti
angajai. Toate persoanele care dein astfel de informaii trebuie sa
inteleaga ca acestea le-au fost ncredinate pentru un scop de afaceri
bine stabilit, si pot fi transmise numai in interiorul companiei,
persoanelor care au nevoie de aceste informaii. Cand sunt transmise
informaii confideniale, angajaii trebuie sa fie discrei si niciodata nu vor
fi transmise in afara companiei astfelde informaii fara acceptul
Directorului General. Orice divulgare de date/informatii considerate
confideniale oricrei persoane sau companii, ori folosirea acestor
informaii de ctre angajat in avantajul sau personal, va fi considerata
33

incalcare disciplinara si va fi sanctionata in conformitate cu procedura


disciplinara a companiei. In cazul in care, din neglijenta sau intentionat,
angajatul dezvluie informaii confideniale unei persoane sau companii,
acest lucru conducnd la pierderea de bani sau sanciuni aplicate
companiei, aceasta este indreptatita sa recupereze de la angajat
contravaloarea daunelor si a intereselor companiei, pe baza normelor
sau principiilor rspunderii civile contractuale.
6. De a oferi informaii legate de clieni doar autorizat. Transmiterea
nregistrrilor sau informaiilor despre un client unei terte parti se poate
face numai la solicitare scrisa in conformitate cu legile in vigoare.
Directorul General va fi informat despre orice cerere a unei terte parti
privind clienii companiei;
7. Protejarea si buna gestionare a bunurilor proprietate S.C. Abasstanza
S.R.L;
8. Predarea bunurilor sau documentelor apartinand S.C. Abasstanza
S.R.L, si pe care le-au primit in vederea exercitrii atribuiilor de serviciu,
ctre eful ierarhic/inlocuitorul acestuia, in cazul modificrii funciei si/sau
locului muncii sau a incetarii Contractului Individual de Munca, cu cel
puin 1 zi lucratoare nainte de data la care intervine
modificarea/incetarea:
9. Anunarea efului direct sau a Serviciului Resurse Umane, personal
sau prin intermediul unei alte persoane - coleg, membru al familiei - in
termen de 24 ore, asupra imposibilitii prezentrii la serviciu. In cazul in
care salariatul nu anuna in aceeai zi superiorul ierarhic, acesta va fi
considerat absent nemotivat. Se considera ntrziere nejustificata si se
poate sanciona conform legii, intarzierea cu mai mult de 20 de minute,
fara a anuna eful direct. In condiiile in care un angajat intarzie mai mult
de 3 ori intr-o luna, depind 20 de minute la fiecare ntrziere, eful
ierarhic poate solicita sancionarea cu avertisment scris si poate cere
angajatului sa compenseze perioada intarziata cu munca peste program.
Dovada justificativa a absentei se prezint superiorului ierarhic, de ctre
salariat, in ziua relurii activitatii, sau in funcie de situatie si posibiliti, in
perioada de absentare, prin intermediul unui coleg sau membru de
familie. In caz de absenta datorata incapacitatii temporare de munca,
salariatul este obligat sa prezinte certificatul de acordare a concediului
medical pana, cel mai trziu, in data de 05 a lunii urmatoare celei pentru
care i-a fost acordat, conform legii. Aceeai regula se aplica si in cazul in
care concediul medical acordat initial va fi prelungit. Se recomanda
salariailor sa depun certificatele medicale primite, pana la data de 20 a
lunii calendaristice pentru care s-a acordat concediul medical. In situatia
in care salariatul este in imposibilitate de a respecta recomandarea
anterioara, acesta are obligaia de a respecta termenul legal de
depunere, precizat mai sus;
10. Absentarea nemotivata pentru o perioada de 3 zile consecutive poate
conduce la desfacerea Contractului Individual de Munca ca si sanciune
disciplinara;
11. Informarea imediata a efului direct cu privire la necesitatea prsirii
locului de munca in situatia apariiei unui caz de fora majora sau a unei
probleme personale urgente:
12. Respectarea prevederilor documentelor normative interne cu
privire la paza, sigurana incendiilor, prevenirea oricrei situatii care ar
putea pune in primejdie viata,integritatea corporala, sanatatea sa, a
34

colegilor sau a altor persoane, precum si a patrimoniului S.C.


A b a s s t a n z a S.R.L , pastrarea ordinii si cureniei la locul de munca;
13. Instiintarea Serviciului Resurse Umane cu privire la modificarea
informaii lor/datelor personale, fata de cele prezentate la data angajarii,
inclusiv a celor cuprinse in
declaratiile/angajamentele completate si semnate cu acea ocazie, in
termen 5 zile lucratoare de la apariia modificrii intervenite. Documentul
care atesta modificarea va fi adus, in original si copie, in acelai termen,
pentru certificarea conformitii copiei cu originalul si, dupa caz, clasarea
copiei certificate a documentului in dosarul personal al salariatului.
Originalul documentului se inapoiaza salariatului titular,ulterior certificrii
copiei acestuia, de ctre personalul abilitat in acest scop;
14. Prezentarea la serviciu intr-o tinuta decenta si
ngrijit;
15. De a nu folosi, direct sau indirect, poziia in companie, in scopuri
personale:
16. De a fuma doar in locurile special amenajate. Este interzis fumatul in
birouri;
17. De a nu folosi, vinde sau poseda droguri in cadrul
companiei;
18. De a nu introduce, poseda sau folosi in companie arme, cutite si alte
obiecte fatale sau materiale primejdioase, cu excepia cazului in care
postul respectiv justifica deinerea unor astfel de obiecte. In aceste
cazuri, Directorul General trebuie informat despre deinerea acestor
obiecte;
19. Convorbirile telefonice trebuie purtate intr-o maniera de afaceri, de
eficienta si curtoazie. In cazul unui telefon din exterior rspunsul trebuie
sa inceapa cu Numele, S.C.Abasstanza S.R.L, Buna Ziua'". Pentru
apelurile interioare angajaii trebuie sa-si spun prenumele si numele,
daca este cazul. Ca regula generala, telefonul nu trebuie sa sune mai
mult de trei ori pana cand apelul este preluat. Este important ca salariatul
care rspunde la telefon sa afle cat mai multe detalii pentru a fi in
masura sa transmit ulterior un mesaj cat mai clar, astfel evitandu-se
interpretrile greite, confuzia sau ntrzierile. Avnd in vedere ca in
spaiul de lucru mai muli angajai impart acelai birou, toii angajaii
trebuie sa evite zgomotul astfel incat tot personalul sa se poata
concentra asupra activitatii si sa-si poala ndeplini sarcinile cu un minim
de disconfort. Orice atitudine nepoliticoasa la telefon va fi sanctionata
conform prezentului document.
20. Corespondenta trebuie realizata prompt, iar tonul scrisorilor trebuie
sa reflecte profilul companiei si un nalt standard profesional. In scrierea
corespondentei este obligatorie respectarea
standardelor S.C.
Abasstanza S.R.L. Corespondenta va fi primita la seviciul administrativ
de unde va fi distribuita la departamente sau va f prezentata
Directorului General, in cazul in care pe plic este mentionata in
mod
clar confidenialitatea, plicul
este inmanat direct persoanei careia I
se adreseaza;
21. De a nu incalca integritatea financiara sau regulile cu privire la munca
depusa:
22. De a nu mini, a nela, a ascunde date, precum si de a nu informa
incomplet managementul cu privire la aspecte legate de activitatile
zilnice. Acestea vor fi considerate nclcri disciplinare si vor atrage
pedepse aspre din partea companiei.
35

De a aduce la cunostinta Directorului General toate cererile presei,


indiferent de subiectul lor si de a-I anuna despre cererile exprimate de
orice reprezentant mass-media;
24. De a folosi mainile de serviciu doar in interes profesional. La
deplasarea in interes de serviciu se va completa obligatoriu foaia de
parcurs. Autoturismele de serviciu nu se folosesc in timpul liber de ctre
salariai. Autoturismele se vor parca in incinta parcului de maini a
companiei. Orice transfer al autoturismului se face doar cu acceptul
Serviciului Administrativ si cu informarea Serviciului Resurse Umane.
25. De a nu primi cadouri cu o valoare mat mare de 30 EUR. Angajaii
S.C. Abasstanza S.R.L pot primi cadouri de la clieni doar mici obiecte
promotionale sau flori in ocazii speciale. Orice alt cadou trebuie declarat
efului direct, chiar daca are valoare mica.
Art. 17.
(1) Se interzice salariailor prezentarea la serviciu in stare de ebrietate,
consumul de buturi alcoolice intimpul
programului de lucru,
comportarea necuviincioasa fata de colegi, adresarea de insulte, injurii,
etc. ctre colegii de serviciu, superiorii ierarhici, clienii S.C. Abasstanza
S.R.L sau ctre personalul care isi desfasoara activitatea in S.C.
Abasstanza S.R.L in baza contractelor ncheiate cu prestatorii externi,
savarsirea de abateri de la regulile deontologice, etica morala, conduita
civica si profesionala.
(2) Se interzice salariailor prezentarea la serviciu intr-o tinuta inadecvata
mediului, climatului sau eventualelor ntlniri cu clienii S.C. Abasstanza
S.R.L. Imbracamintea extravaganta, ocanta si provocatoare nu este
acceptata in mediul de afaceri. inuta trebuie sa fie decenta. Compania
isi poate rezerva dreptul sa trimit acasa angajaii imbracati inadecvat
pentru a-si schimba tinuta, asigurand discreia necesara unei astfel de
situatii. Tinuta in cursul saptamanii va fi smart casual" pentru angajaii
care nu relationeaza direct cu clienii. Smart casual va avea elemente
distinctive de casual nsemnnd ca barbatii pot veni fara cravata sau in
blugi cu camasa, dar nu in tinuta casual. De asemenea, pentru doamne
si domnioare se va aborda o tinuta lejera, dar cu elemente elegante si
nu casual. Daca sunt programate ntlniri cu clienii S.C. Abasstanza
S.R.L, tinuta va fi business. Vinerea, compania a agreat tinuta casual",
aceasta nu se aplica salariailor care au programate ntlniri de afaceri
in acea zi.
(3) Se interzice savarsirea de ctre salariat, de acte ce ar putea pune in
primejdie sigurana si integritatea personala a celorlalte persoane ce
presteaza activitate n cadrul S.C. Abasstanza S.R.L sau cea a propriei
persoane.
(4) Se interzice salariatului sa faca propaganda politica in sediul S.C.
Abasstanza S.R.L
(5) Se interzice desfasurarea oricrei aciuni generatoare de conflicte de
interese ori care poate expune S.C. Abasstanza S.R.L la riscuri legale si
de imagine.
(6) Se interzice desfasurarea oricror activitati care sa conduc la
concurenta neloiala, care se evidentiaza, in principal, prin:
- prestarea in interesul propriu sau al unui tert, a unei activitati care se
afla in concurenta cu cea prestata la angajator sau
23.

36

prestarea unei activitati in afara sau in timpul programului de serviciu,


in favoarea unui tert care se afla in relaii de concurenta cu angajatorul.
(7) Se interzice salariailor care urmeaza a inceta raporturile de munca
cu S.C. Abasstanza S.R.L sa pstreze bunurile sau documentele
apartinand S.C. Abasstanza S.R.L, si pe care le-au primit in vederea
exercitrii atribuiilor de serviciu. Cu cel puin o zi inainte de data
ncetrii raporturilor de munca cu S.C. Abasstanza S.R.L, salariatul este
obligat sa predea toate bunurile sau documentele apartinand S.C.
Abasstanza S.R.L. Incalcarea acestei obligaii constituie abuz de
ncredere si se sanctioneaza in conformitate cu legislaia in vigoare la
data savarsirii faptei.
(8) Regulile de folosire a mijloacelor de comunicare aflate in proprietatea
S.C. Abasstanza S.R.L (telefon, fax, email, acces la Internet, Intranet
etc) se stabilesc prin documente normative interne aprobate de
conducerea comaniei. Se interzice salariailor folosirea mijloacelor de
comunicare (telefon, fax, email, Internet, Intranet etc.) proprietatea S.C.
Abasstanza S.R.L in interes personal peste limitele admise de
documentele normative ale S.C. Abasstanza S.R.L.Folosirea
telefoanelor fixe si mobile de serviciu se va face conform politicii S.C.
Abasstanza
S.R.L, iar folosirea telefoanelor mobile proprietate
personala se va face astfel incat sa nu fie afectata activitatea curenta.
Durata convorbirilor telefonice va fi limitata in toate situatiile, la strictul
necesar. In anumite siiuatii, pentru buna desfasurare a activitatii. S.C.
Abasstanza
S.R.L poate restrnge sau anula posibilitatea de
comunicare prin mijloacele de comunicare proprietatea S.C.
Abasstanza S.R.L, si respectiv de a restrnge posibilitatea
comunicrii prin mijloacele proprietate personala ale salariailor S.C.
Abasstanza S.R.L. Limitarea trebuie sa fie proporionala cu scopul
urmrit si sa nu afecteze in totalitate dreptul salariailor de a
comunica atat intre ei cat si in exterior.
(9) Interdiciile de la alin.(I)-(8) se completeaza cu cele stipulate in
documentele normative interne ale companiei.
Art. 18.
(1) Ieirea salariatului din incinta companiei, in timpul programului de
munca, pentru scopuri strict profesionale, este permisa doar la
solicitarea superiorului sau cu anunarea si aprobarea prin orice mijloc a
acestuia.
(2) Ieirea salariatului din incinta companiei in timpul programului de
munca, pentru alte scopuri dect cele strict profesionale, este permisa
numai cu anunarea si aprobarea superiorului, cu minim 2 ore inainte de
ora la care salariatul intentioneaza sa paraseasca sediul.
(3) Situatia prevzut la alin.(2) se considera a fi nvoire pentru nevoi
personale, iar perioada absentata se recupereaza prin compensarea cu
orele suplimentare prestate anterior sau prin prestarea muncii peste
orele de program, in interval de maxim 30 de zile calendaristice.
(4) In cazul apariiei unor urgente, in plan profesional sau personal, si
care impun parasirea iminenta de ctre salariat a incintei companiei,
obligaia salariatului de a-si informa superiorul se considera ndeplinita
si daca este informat nlocuitorul superiorului in cazul absentei acestuia.
Art. 19.
(1) Accesul salariailor in companie se face pe baza cartelei de acces,
salariaii avand obligaia de a avea asupra lor si de a folosi cardul de
-

37

acces ori de cate ori au nevoie de acces in sediul companiei. De


asemenea salariaii au obligaia prezentrii cartelei de acces ori de cate
ori li se solicita prezentarea acesteia. In cazul suspendrii sau ncetrii
raporturilor de munca cu compania, salariatul va preda cardul de acces.
(2) Accesul salariailor in sediul companiei, in afara orelor de program, in
zilele de sambata sau duminica, in zilele de srbtori legale si
religioase, respectiv in zilele lucratoare in afara programului normal de
lucru, se face doar cu acordul conducerii companiei si pentru motive
obiective si cu instiintarea personalului care presteaza serviciul de
paza.
(3) Accesul persoanelor strine, a vizitatorilor in sediul companiei se
face doar insotit de un salariat al companiei pe durata vizitei, cu
prezentarea documentelor de identitate si pe baza unui ecuson
special, dupa caz.
V. SECURITATEA SI SANATATEA
IN
MUNCA
Art.20.
(1) S.C. Abasstanza S.R.L se obliga sa asigure securitatea si sanatatea
angajailor sai in toate aspectele legate de munca, prin:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii salariailor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea salariailor;
d) asigurarea
cadrului organizatoric si a mijloacelor
necesare securitatii si sanatatii in munca.
(2) S.C. Abasstanza S.R.L se obliga sa implementeze masurile prevzute
la alin.( 1) tinand seama de urmatoarele principii de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate;
c) combaterea riscului la sursa;
d) adaptarea muncii la om, prin proiectarea posturilor de munca, alegerea
echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de producie in
scopul reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a
diminurii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu
ceea ce este mai puin periculos:
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerenta care sa cuprind
tehnologiile, organizarea muncii, condiiile de munca, relaiile sociale si
influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva
fata de masurile de protectie individuala;
i) furnizarea de instruciuni proprii corespunztoare angajailor.
(3) S.C. Abasstanza S.R.L. se obliga ca, in conformitate cu prevederile
legislaiei in vigoare, sa intreprinda urmatoarele:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea salariailor;
b) sa stabileasca masuri de prevenire precum si metode de lucru care sa
asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii
38

salariailor, masuri care sa fie integrate in ansamblul activitatilor S.C.


Abasstanza S.R.L si la toate nivelurile ierarhice;
c) sa coopereze cu alti angajatori si sa asigure informarea reciproca
privind riscurile profesionale, in vederea implementrii prevederilor
privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, lund in considerare
natura activitatilor;
d) sa asigure organizarea activitatilor de protectie si prevenire a
riscurilor profesionale prin desemnarea si formarea profesionala
specifica a salariailor cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
e) sa stabileasca masurile necesare pentru acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea salariailor in cazul apariiei unor
situatii de urgenta, masuri adaptate naturii activitatilor si mrimii
organizaiei, tinand seama si de prezenta persoanelor strine (clieni,
prestatori, vizitatori, stagiari, studenti practicanti, etc.);
f) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, in ceea
ce privete primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si
pompieri;
g) sa desemneze salariaii care aplica masurile de prim ajutor, de
stingere a incendiilor si de evacuare a personalului in cazul apariiei
unor situatii de urgenta;
h) sa furnizeze instruciuni precise tuturor salariailor, pentru ca acetia sa
aiba posibilitatea ntreruperii lucrului si/sau prsirii locului de munca,
indreptari spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent:
j) sa se asigure ca in cazul unui pericol grav si iminent, cand eful
ierarhic al unor salariai nu poate fi contactat, toti salariaii sunt apti sa
aplice masurile corespunztoare pentru a evita consecinele unui astfel
de pericol;
k) sa stabileasca prin fisa postului atributii si rspunderi ce le revin
angajailor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunztoare
funciilor pe care sunt ncadrai;
I) sa elaboreze instructiuni/documente normative proprii (reguli interne) de
securitate si sanatate in munca, tinand cont de particularitatile activitatilor
si locurilor de munca din cadrul S.C. Abasstanza S.R.L.
m) sa asigure pe cheltuiala sa condiiile pentru ca fiecare salariat sa
beneficieze de o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, in special sub forma de informaii si instruciuni de
lucru specifice locului de munca si postului ocupat de acesta, nainte de
data angajarii, ulterior angajatii cu o anumita periodicitate, precum si in
caz de modificare a condiiilor de munca, felului muncii sau locului de
munca;
n) sa aiba in vedere capacitatea angajailor, in ceea ce privete
securitatea si sanatatea in munca, atunci cand li se incredinteaza sarcini;
o) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical de
medicina muncii si, dupa caz, a testrii psihologice a aptitudinilor,
corespund atribuiilor si responsabilitilor specifice locului de munca, si
pe care urmeaza sa le execute, sa asigure controlul medical periodic si,
dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;
p) sa asigure echipamente de munca sigure pentru securitatea si
sanatatea angajailor;
q) sa acorde gratuit echipament de protectie, materiale igienico-sanitare
si alimentatie de protectie dupa caz, pentru salariaii care desfasoara
39

activitati identificate prin '"Fisa de expunere la riscuri profesionale'" ca


fiind generatoare de riscuri profesionale;
r) sa asigure consultarea si participarea salariailor si/sau reprezentanilor
acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si
sanatatea in munca prin nfiinarea, organizarea si funcionarea
Comitetului de securitate si sanatate in munca la nivelul S.C. Abasstanza
S.R.L;
s) sa asigurepe
cheltuiala sa instruirea corespunztoare a
reprezentanilor salariailor in in cadrul Comitetului de securitate si
sanatate in munca, in timpul programului de lucru;
t) sa asigure pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi:
femei gravide, luze sau care alapteaza, tineri, precum si persoane cu
dizabilitati, amenajarea locurilor de munca si protectie mpotriva
pericolelor care le afecteaza in mod special;
u) sa adopte masurile pentru adaptarea programului de lucru in funcie de
condiiile climaterice de la locul de munca, in cazul temperaturilor
extreme;
v) sa asigure comunicarea, cercetarea, nregistrarea si raportarea
evenimentelor susceptibile a constitui accidente de munca:
w) sa asigure toti salariaii pentru risc de accident de munca si boli
profesionale, in condiiile legii.
Art.21.
(1) Obligaiile salariailor S.C. Abasstanza S.R.L privind securitatea si
sanatatea in munca sunt:
a) sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu expun la pericole de
accidente sau mbolnvire profesionala, persoana proprie sau alti
angajai, in conformitate cu pregatirea profesionala si instruirea in
domeniul securitatii si sanatatii in munca;
b) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instruciunile de securitate si
sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora;
c) sa
se supun controalelor medicale periodice, sa respecte
recomandrile medicului de medicina a muncii si sa accepte schimbarea
locului de munca daca starea de sanatate nu le mai permite exercitarea
atribuiilor la nivelul cerinelor postului;
d) sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase,
mijloacele de transport si toate celelalte mijloace folosite in
desfasurarea muncii:
individual de protectie din dotare,
e) sa utilizeze echipamentul
corespunztor scopului pentru care a fost acordat;
f) sa nu procedeze Ia scoaterea din funciune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate, in
special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice si
cldirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
g) sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic - conductor al locului de
munca - orice defeciune tehnica sau alta situatie care constituie un
pericol de accidentare sau mbolnvire profesionala;
h) sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic - conductor al locului de
munca - in cel mai scurt limp posibil accidentele de munca suferite de
persoana proprie sau alti angajai;
i) sa opreasca lucrul la apariia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa informeze de indata superiorul ierarhic - conductor al
locului de munca.
40

(2) Drepturile salariailor S.C. Abasstanza S.R.L privind securitatea si


sanatatea in munca sunt:
a) salariaii nu pot fi implicai in nicio situatie in costurile financiare ale
masurilor de prevenire referitoare la sanatate si securitate in munca si
ale supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale
(medicina muncii);
b) salariaii si reprezentanii lor in domeniu au dreptul sa ceara S.C.
Abasstanza S.R.L sa ia masurile cele mai potrivite si au dreptul sa
prezinte acesteia propunerile lor de masuri pentru eliminarea sau
reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala:
c) salariatul care, in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca,
nu trebuie sa fie supus niciunui prejudiciu din partea S.C. Abasstanza
S.R.L, si trebuie sa fie protejat impotriva oricaror consecine
defavorabile injuste, excepie facand cazurile unor aciuni nejustificate
sau ale unor neglijente grave ale salariatului;
d) salariaii care au suferit un accident de munca sau o imbolnavire
profesionala au dreptul la indemnizaie pentru incapacitate temporara
de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea
temporara in alt loc de munca pana la recuperarea capacitatii de
munca, in condiiile legii;
e) salariaii au dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii,
pentru orice simptome pe care le atribuie condiiilor de munca si
activitatii desfasurate;
f) salariaii pot contesta rezultatul dat de medicul specialist de medicina
muncii privind aptitudinea in munca, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
g) reprezentanii salariailor cu atributii privind securitatea si sanatatea in
munca au dreptul la o instruire corespunztoare; instruirea si
perfecionarea lor se realizeaza in timpul programului de lucru si pe
cheltuiala S.C. Abasstanza S.R.L;
Prevederile prezentului capitol se completeaza cu cele ale instruciunilor
si procedurilor S.C. Abasstanza S.R.L privind sanatatea si securitatea in
munca., anexat prezentului regulament.
VII.
PROTECTIA MATERNITATII
Art.22.
(1) Salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care
alapteaza beneficiaza de urmatoarele drepturi, in condiiile legii:
a) de a nu fi constrnse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau
strii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz;
b) adaptarea condiiilor sau orarului de munca, precum si modificarea
locului de munca, in funcie de starea lor de sanatate, pe baza
recomandrii medicului de medicina muncii sau a medicului de
familie, cu meninerea veniturilor salariale;
c) concediu de risc maternal si indemnizaia de risc maternal, in cazul in
care firma, din motive obiective, nu isi poate indeplini obligaia
prevzut la alineatul precedent;
d) modificri ale locului de munca, astfel incal sa li se asigure, la
intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in poziie
41

sezand sau, respectiv, pentru micare, la recomandarea medicului de


medicina muncii, dupa caz, daca isi desfasoara activitatea in poziie
ortostatica sau in poziia aezat:
e) salariatele gravide beneficiaza de dispensa pentru consultaiile
prenatale, constnd intr-un numr de ore libere pltite, in limita a 16
ore/luna, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea
consultaiilor si examenelor prenatale, pe baza recomandrii medicului
de familie sau a medicului specialist, in cazul in care aceste investigaii
se pot efectua numai in timpul programului normal de lucru, fara
diminuarea drepturilor salariale.
Salariatele gravide care nu pot indeplini durata normala de munca,
(3)
din motive proprii de sanatate sau a ftului, beneficiaza de reducerea cu
o ptrime a duratei normale de munca, cu meninerea veniturilor
salariale.
Art.23.
(I) S.C. Abasstanza S.R.L ii revin urmatoarele obligaii:
a. sa previn expunerea salariatelor gravide/care au nscut
recent/care alapteaza, la riscuri ce le pot afecta sanatatea si
securitatea, in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza astfel de
riscuri;
b. sa nu constranga salariatele sa efectueze o munca daunatoare
sanatatii sau strii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz;
c. sa pstreze confidenialitatea asupra strii de graviditate a
salariatei, cand starea de graviditate nu este vizibila, si sa nu anune alti
angajai in legtur cu aceasta situatie, dect cu acordul scris al
acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca.
d. sa modifice locul de munca al salariatelor gravide/care au nscut
recent/care alapteaza, care isi desfasoara activitatea numai in poziia
ortostatica sau in poziia aezat, astfel incat sa li se asigure, la intervale
regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in poziie sezanda
sau, respectiv, pentru micare, la recomandarea medicului de medicina
muncii;
e. sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale,
constnd in ore libere pltite salariatei, in cazul in care investigaiile
medicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru;
f. sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru,
doua pauze de alaptare de cate o ora fiecare, inclusiv timpul necesar
deplasarii dus-intors de la locul de munca la locul in care se gaseste
copilul, sau, dupa caz, sa reduc durata timpului de munca cu 2 ore
zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale;
g. sa transfere la un alt Ioc de munca, cu meninerea salariului de
baza brut lunar, salariatele gravide/lauze/care alapteaza si care
desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de
suportat.
Art.24.
Dupa natere, pentru protectia lor si a copilului lor, salariatele au
obligaia de a efectua minim 42 de zile de concediu de luzie
(postnatal), in cadrul concediului de maternitate cu durata totala de 126
de zile, stabilit potrivit reglementarilor legale privind concediile si
indemnizaiile de asigurari sociale de sanatate. S.C. Abasstanza S.R.L
va refuza primirea la locul de munca, in vederea relurii activitatii, a
42

salariatelor care au nscut cu mai puin de 42 de zile inainte de data la


care acestea solicita reluarea activitatii.
Art.25.
(1) Salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care
alapteaza, a cror sanatate este afectata de munca de noapte sau care
desfasoara munca cu caracter insalubru sau penibil, beneficiaza, in
baza solicitrii scrise, de trecerea la un loc de munca de zi, respectiv de
schimbarea felului muncii, cu meninerea salariului de baza brut lunar,
sau, dupa caz, de concediu si indemnizaie de risc maternal, in cazul in
care din motive justificate, trecerea sau schimbarea felului muncii, dupa
caz, nu este posibila.
(2) Salariatele gravide, cele care au nscut recent si salariatele care
alapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca cu caracter insalubru
sau penibil.
Art.26.
Salariaii care renuna la concediul legal pentru creterea copilului pana
la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in
cazul copilului cu handicap, beneficiaza de reducerea duratei normale a
timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si
vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu
alte ore de ncepere a programului de lucru, daca activitatea entitatii in
care isi desfasoara activitatea, permite.
Art.27.
(1) Salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care
alapteaza, pentru a beneficia de masurile privind protectia maternitatii,
prevzute de lege, vor informa in scris S.C. Abasstanza S.R.L asupra
strii lor fiziologice astfel:
a) salariata gravida va anuna in scris S.C. Abasstanza S.R.L asupra
strii sale fiziologice de graviditate printr-o notificare/cerere care conine
informaii referitoare la starea sa de maternitate si va solicita aplicarea
masurilor de protectie prevzute de lege: notificarea/cererea va fi insotita
de documentul medical, completat fie de medicul de familie, fie de
medicul specialist, care conine constatarea strii fiziologice de sanatate,
data prezumtiva a naterii, recomandari privind capacitatea de munca a
acesteia pe timp de zi/noapte, precum si in condiii de munca insalubre
sau greu de suportat;
b) salariata lauza, care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului
de luzie (concediul postnatal) obligatoriu de 42 de zile, sau, dupa caz,
la expirarea celei de-a 126 zile a concediului de maternitate, poate
solicita S.C. Abasstanza S.R.L in scris masurile de protectie prevzute
de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de
familie/medicul specialist, dar nu mai trziu de 6 luni de la data la care a
nscut;
c) salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea
concediului de luzie, va anuna S.C. Abasstanza S.R.L, in scris, cu
privire la nceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand
documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist in
acest sens care va cuprinde si recomandari cu privire la capacitatea de
munca a acesteia.
(2) Pentru a beneficia de masurile prevzute la alin.(l), salariatele trebuie
sa prezinte S.C. Abasstanza S.R.L, documentele medicale eliberate de
43

medicul de familie/medicul specialist, in termen de maxim 5 zile


lucratoare de la data eliberrii lor.
Art.28.
In termen de 10 zile lucratoare de la data la care S.C. Abasstanza S.R.L
a fost anuntata, in scris, de ctre o salariata ca se afla in una dintre
situatiile prevzute la art.27 din prezentul regulament, aceasta are
obligaia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si
Inspectoratul Teritorial de Munca pe a crui raza isi desfasoara
activitatea.
Art.29.
S.C. Abasstanza S.R.L va informa in scris salariatele asupra rezultatelor
evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca,
precum si asupra drepturilor care decurg din legislaia aplicabila, in
termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data ntocmirii raportului de
evaluare.
Art.30.
Pentru salariatele prevzute la art.27 din prezentul regulament, care
desfasoara activitate ce prezint riscuri pentru sanatate sau securitate ori
cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, S.C. Abasstanza S.R.L trebuie
sa modifice in mod corespunztor condiiile si/sau orarul de munca ori,
daca este posibil sa le repartizeze la alt loc de munca, conform
recomandrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie,
cu meninerea veniturilor salariale.
Art.31.
(1) In cazul in care S.C. Abasstanza S.R.L, din motive justificate in mod
obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligaia prevzut la art.30,
salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care alapteaza,
au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca solicitarea este
insotita de documentul medical, astfel:
a) integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a
naterii copilului, respectiv datei intrrii in concediul de maternitate;
b) integral sau fractionat dupa expirarea concediului de luzie
(postnatal) obligatoriu, respectiv a celor 42 de zile calendaristice, si
daca este cazul, pana la data intrrii in concediu pentru creterea
copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap,
pana la 3 ani;
c) integral sau fractionat, inainte sau dupa naterea copilului, pentru
salariata care nu indeplineste condiiile pentru a beneficia de concediul
de maternitate.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in ntregime sau
fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile calendaristice,
de ctre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un
certificat medical in acest sens. Concediul de risc maternal nu poate fi
acordat simultan cu alte concedii prevzute de legislaia privind
concediile si indemnizaiile de asigurari sociale de sanatate.
(3) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la
indemnizaie de risc maternal, care se suporta din Fondul National Unic
de Asigurari Sociale de Sanatate, in condiiile legislaiei in vigoare.

44

VII. PROCEDURA DE SOLUIONARE


RECLAMATIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAILOR

CERERILOR

SAU

Art.32
(1) Compania incurajeaza comunicarea deschisa intre nivelurile
ierarhice din structura sa. Mai mult, angajaii trebuie sa se simt
liberi sa discute cu superiorii for despre orice problema care ar putea
interveni si afecta capacitatea de lucru.
(2) Examinarea prompta si corecta, cat si rezolvarea rapida a
problemelor sunt de o importanta deosebita pentru modul in care
personalul isi desfasoara activitatea. Exista o problema in momentul in
care un salariat simte ca exista un obstacol in rezolvarea sarcinilor de
serviciu. In aceste cazuri, salariaii trebuie sa fie incurajati sa recurg la
procedura de soluionare a problemelor si este responsabilitatea efului
de Departament sa verifice daca problema a fost rezolvata in cel mai
corect mod posibil.
Art.33
Etapele procedurii de soluionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale
ale salariailor sunt:
1. Angajaii trebuie sa discute problema cu eful de Departament.
Daca nu se gaseste nici o soluie satisfacatoare sau este clar ca nu
este de competenta efului de Departament, atunci acesta trebuie
sa discute cu superiorii sai in timp de 7 zile. eful Departamentului
de Resurse Umane trebuie sa fie informat despre existenta oricrei
probleme ridicate de angajai.
2. Problema existenta trebuie discutata de angajat si superiorul sau
imediat. In urmatoarele 7 zile eful de Departament va anuna angajatul
in legtur cu decizia luata pe baza unei analize amanuntite. Daca
angajatul nu este multumit de decizia luata, are dreptul sa se adreseze
Serviciului de Resurse Umane.
3. eful Serviciului de Resurse Umane discuta cu angajatul si superiorul
acestuia. Daca in urma acestor discuii, angajatul considera ca nu este
multumit cu rezoluia primita, acesta se poate adresa Directorului
General.
Art.34.
In vederea soluionrii si a altor aspecte care nu constituie reclamaii,
se vor respecta urmatoarele reguli: Alte modalitati de soluionare:
a) Sprijinul oferit angajailor in cazul unor probleme personale
efii de Departament trebuie sa ncurajeze angajaii sa apeleze la ei ori
de cate ori au probleme financiare, juridice sau de sanatate. De
asemenea, pot cere sprijinul Serviciului de Resurse Umane pentru
rezolvarea problemelor lor. Angajaii au dreptul de a se adresa direct
Departamentului de Resurse Umane, daca au rezerve in a se adresa
direct efului de Departament. In aceste cazuri, Departamentul de
Resurse Umane trebuie sa gaseasca un mod delicat de a anuna eful de
Departament despre situatia speciala aparuta si incearca sa gaseasca o
soluie in funcie de circumstane. Orice subiect discutat intre angajai si
Serviciul de Resurse Umane este strict confidential.
b) Comunicare
S.C. Abasstanza
S.R.L recunoate ca este foarte importanta
comunicarea continua intre angajai si eful de Departament pentru
45

meninerea unor relaii morale si armonioase la locul de munca. Din


acest motiv, compania va continua sa ia masuri pentru a asigura
eficacitatea comunicrii. Totui, nici o procedura formala nu poate
inlocui comunicarea deschisa zilnica intre angajai si efii ierarhici.
Directorii de Departament au obligaia de a asigura comunicarea
continua in ambele sensuri intre management si personal. Acest lucru
poate fi fcut prin cercetri, ntlniri, anunuri, ntlniri sociale. Depinde
de eful de Departament sa gaseasca cele mai bune mijloace si sa le
foloseasca in asa fel incat ntregul personal sa fie familiar cu procedurile
S.C. Abasstanza S.R.L. Comunicarea este modul in care compania
poate sa prevada problemele personalului. eful de Departament
trebuie sa iniieze discuii libere cu angajaii la anumite perioade de
timp.
c) edine
eful de Departament trebuie sa intruneasca edine la intervale
regulate de timp pentru schimbul de informaii privind toate problemele
de interes general. Periodicitatea va fi stabilita Ia nivelul fiecrui
departament in funcie de necesitati. Pentru eficienta, aceste ntlniri
trebuie tinute regulat si trebuie sa fie scurte, bine planificate si sa
constituie o sursa utila de informaii. Un proces verbal al edinei trebuie
pastrat la dosar pentru referine viitoare. Daca sunt vizate aspecte ce tin
de cadrul relaiilor de munca, o copie a acestuia trebuie trimisa la
Serviciul Resurse Umane, care va pastra un dosar cu soluionarea
problemelor de personal. Toate departamentele vor fi informate despre
discuiile purtate si se va asigura ca problemele ridicate au primit un
rspuns satisfacator in timp util.
d) Monitorizarea Politicii de Personal
Serviciul Resurse Umane va face sondaje frecvente asupra
corectitudinii cu care sunt tratati angajaii companiei. In funcie de
rezultatele analizei, Serviciului Resurse Umane poate propune anularea
procedurii in cazul in care ea nu este considerata satisfacatoare si
iniierea unei noi proceduri sau revizuirea procedurii existente, daca
aceasta nu este eficienta. Rezultatele sondajelor vor fi discutate cu efii
de Departament si se va stabili un plan de aciune. Raportul sondajului
va fi transmis Directorului General.

ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCIUNILE APLICABILE


Art.35.
(1) S.C. Abasstanza S.R.L, in calitate de
angajator,dispune
de
prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii,
sanciuni disciplinare salariailor sai ori de cate ori constata ca acetia
au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legtur cu munca si care consta
intr-o aciune sau inaciune savarsita cu vinovie de ctre salariat, prin
care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern. Contractul
Individual de Munca sau Contractele Colective de Munca aplicabile si
celelalte documente normative interne referitoare la deontologie,
reglementrile interne ale S.C. Abasstanza S.R.L, obligaiile asumate
VIII.

46

prin fisa postului, instruciunile, ordinele si dispoziiile legale ale


conductorilor ierarhici.
Art.36.
Sunt considerate abateri disciplinare, fara a fi limitative, urmatoarele:
1. nerespectarea
clauzelor Contractului Individual de Munca,
Contractelor Colective de Munca aplicabile, actelor adiionale la
Contractul Individual de Munca si/sau la Contractul Colectiv de Munca,
a prevederilor regulamentului intern si ale prevederilor documentelor
normative interne;
2. nerespectarea secretului profesional, a confidentialitatii drepturilor
salariale, regimului documentelor si informaiilor clasificate, si a oricror
date si/sau informaii legate de propria activitate sau S.C. Abasstanza
S.R.L, si in special a acelora care prin divulgare pot aduce prejudicii
S.C Abasstanza S.R.L, si/sau clienilor sai;
3. folosirea datelor si informaiilor de care salariatul a luat cunostinta, in
timpul si in legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu sau prin natura
postului, in modalitati care ar putea aduce atingere imaginii sau
intereselor S.C. Abasstanza S.R.L, sau care ar putea
prejudicia
imaginea colegilor de serviciu, subordonailor, superiorilor, conducerii
S.C. Abasstanza S.R.L, sau a clienilor;
4. neindeplinirea sarcinilor de serviciu si a responsabilitilor specificate in
fisa postului;
5. refuzul nejustificat de a executa sarcinile de serviciu prevzute pentru
postul in care sunt angajai, precum si a altor dispoziii ale conducerii
S.C. Abasstanza S.R.L, si a efilor ierarhici, sub rezerva legalitatii lor si
a competentei salariatului; ndeplinirea de ctre salariat a unor sarcini,
responsabilitate dispoziii primite, si care contravin legii, nu il absolva pe
salariat de raspunderea care ii revine;
6. intarzierea sistematica in efectuarea lucrrilor sau neglijenta repetata in
rezolvarea acestora;
nerespectarea dispoziiilor legale privitoare la activitatea S.C.
7.
Abasstanza S.R.L si securitatea S.C. Abasstanza S.R.L
8. refuzul nejustificat de a presta munca suplimentara solicitata de S.C.
Abasstanza S.R.L pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor
calamitati naturale ori ale altor cazuri de fora majora;
9. efectuarea
de operaiuni si/sau supervizarea acestora, cu
nerespectarea
prevederilor
documentelor
normative
ale
S.C.Abasstanza S.R.L
nerespectarea regulilor privind accesul in S.C. Abasstanza S.R.L
10.
11.
nerespectarea programului de munca, concretizata prin ntrzieri
repetate sau parasirea locului de munca in interes personal, fara
aprobarea superiorului ierarhic, nainte de terminarea programului
normal de lucru;
12. absenta nemotivata de la program. Absentarea nemotivata pentru o
perioada de 3 zile consecutive este considerata abatere foarte grava,
iar sanciunea aplicabila este desfacerea disciplinara a contractului
individual de munca;
13. inserarea sau publicarea in reviste, brouri, ziare, televiziune sau
orice alte medii de informare a unor comunicri in legtur cu activitatea
S.C. Abasstanza S.R.L, fara acordul conducerii S.C. Abasstanza S.R.L
de participare la cursurile de formare
14. nerespectarea regulilor
profesionala;
47

falsificarea,
provocarea
sau
nlesnirea
falsificrii
de
documente/documentatie legate de activitatea de serviciu ;
16. scoaterea de bunuri sau documente proprietate a S.C. Abasstanza
S.R.L, pe orice fel de suport, in afara acesteia, in alte scopuri dect cele
profesionale;
17. practicarea de jocuri de noroc sau activitati de comer in incinta S.C.
Abasstanza S.R.L
18. organizarea unor ntruniri in incinta S.C. Abasstanza S.R.L, in afara
celor cuprinse in aria de activitate, in timpul sau in afara orelor de
program fara aprobarea prealabila a conducerii S.C. Abasstanza S.R.L;
accesul in S.C. Abasstanza S.R.L in stare de ebrietate, introducerea
sau consumarea in S.C. Abasstanza S.R.L de buturi alcoolice, in
timpul sau dupa terminarea programului de serviciu; comportarea
necuviincioasa, violenta verbala si/sau fizica si/sau scrisa, vatamarea
corporala a colegilor indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla
acetia; faptele de acest gen sunt sancionabile, indiferent de forma sub
care se manifesta (fie ca se materializeaza sub forma unor insulte,
injurii, calomnii, etc, fie prin amenintari scrise sau verbale, fie prin
gesturi necuviincioase care ar putea sugera obscenitati sau o atitudine
imorala), atitudini si manifestari care aduc atingere si afecteaza
imaginea si prestigiul S.C. Abasstanza S.R.L;
19. nerespcctarea obligaiei de a declara si obine avizul S.C.
Abasstanza S.R.L in cazul in care desfasoara activitate si la alti
angajatori sau deine calitatea de administrator/asociat/actionar al unei
societati;
20. nerespectarea obligaiei de a face cunoscute posibilele conflicte de
interese, relaiile speciale cu alti salariai din unitate, situatiile de
incompatibilitate intre salariaii S.C. Abasstanza S.R.L sau cu salariaii
din alte companii aparute pe parcursul executrii contractului individual
de munca;
21. nerespectarea obligaiei de a face cunoscut conducerii entitatii daca
sunt implicai in cercetri penale sau in litigii care ar putea prejudicia
imaginea S.C. Abasstanza S.R.L;
dreptului
la
alerta
pentru
a
instiinta
22. neexercitarea
superiorul/conducerea S.C. Abasstanza S.R.L despre situaiile de
incalcare a prevederilor documentelor normative interne si/sau a
legislaiei in vigoare, de ctre alti salariai, indiferent de funcia pe care
respectivii salariai o dein in S.C. Abasstanza S.R.L;
23. interceptarea comunicrilor adresate unei alte persoane si care sunt
transmise prin telefon, fax sau prin orice alt mijloc de comunicaie;
24. sustragerea,
deschiderea, distrugerea sau reinerea unei
corespondente adresate, cu titlu personal sau confidential, altei
persoane, si divulgarea coninutului;
25. nerespectarea normelor de sanatate si securitate in munca, de
folosire a echipamentului de protectie si de lucru, a celor de prevenire a
incendiilor;
26. folosirea echipamentului de lucru si/sau de protectie mpotriva
incendiului in alte scopuri dect cele carora le este destinat;
27. insusirea, sustragerea, distrugerea, degradarea, nstrinarea sau
aducerea in stare de neintrebuintare a bunurilor apartinand S.C.
Abasstanza S.R.L sau a celor apartinand altor salariai si/sau tertilor, in
timpul sau in legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu;
15.

48

pricinuirea de pagube S.C. Abasstanza


S.R.L, cu ocazia
administrrii sau conservrii bunurilor acesteia, de ctre salariatul care
are ori trebuie sa aiba grija administraii sau conservrii acelor bunuri.
Sancionarea salariailor care au pricinuit pagube S.C. Abasstanza
S.R.L;
29. nu inlatura raspunderea materiala a acestora, in condiiile legii;
30. nlesnirea, instigarea sau complicitatea, cu buna stiinta, la savarsirea
de ctre alt salariat a unei abateri disciplinare;
31. nerespectarea
prevederilor documentelor normative interne
referitoare la folosirea mijloacelor de comunicare proprietatea S.C.
Abasstanza S.R.L n interese personale si a internetului prin accesarea
de site-uri care nu au legtur cu activitatea curenta;
32. lecturarea
in timpul programului de lucru a unor
publicatii/reviste/brosuri sau hrti de divertisment/beletristica,
etc. si care nu au legtur cu atributiile de serviciu sau cu
formarea profesionala a salariailor.
Art.37.
Avertismentul scris va fi formalizat printr-o decizie scrisa
recomandand angajatului sa acioneze in conformitate cu fisa postului
stabilita, reglementrile interne/externe si principiile companiei general
acceptate.
Avertismentul scris se aplica in situatia in care angajatul:
a) nu respecta sau nu este politicos cu clienii, subordonaii, colegii sau
superiorii sai;
b) nu este atent cu clienii sau ii face sa atepte fara un motiv intemeiat;
c) nu ndeplinete solicitrile clientului care sunt in concordanta cu legislaia
interna/externa in vigoare;
d) cauzeaza interzieri/erori in fluxul activitatii fara un motiv intemeiat:
e) nu isi ndeplinete sarcinile de serviciu sau continua sa nu isi
indeplineasca sarcinile de serviciu in ciuda avertismentelor verbale;
f) omite informarea superiorului direct si nu respecta nivelele ierarhice, fara
vreun motiv intemeiat;
g) ntrzie la serviciu sau paraseste locul de munca fara permisiunea
superiorilor;
h) nu ndeplinete cerinele companiei prevzute in Codul de Conduita,
inclusiv in ceea ce privete tinuta si comportamentul in timpul
programului.
Art.38.
(1) Retrogradarea, prin acordarea salariului corespunztor poziiei la
care s-a fcut retrogradarea, pentru o perioada care nu poate depasi
60 de zile se formalizeaza printr-o decizie scrisa care stipuleaza faptul
ca, lund in considerare incalcarea comisa in legtur cu fisa postului
angajatului, reglementrile interne/externe sau comportamentul
neadecvat fata de superiorisau
subordonai, angajatul a fost
retrogradat cu una sau mai multe trepte de ncadrare.
(2) Retrogradarea este asociata, de asemenea, cu o diminuare a
salariului in conformitate cu nivelul corespunztor poziiei pentru
care retrogradarea a fost facuta.
(3) Retrogradarea se aplica in urmatoarele situatii:
1. repetarea aciunilor care sunt penalizate cu avertisment scris;
28.

49

in situatia nerespectarii sau neexecutarii ordinelor superiorilor


care sunt in concordanta cu reglementrile interne/externe in
vigoare;
3. evaluarea greit intentionata a performantelor subordonailor in cazul
conductorilor;
4. neinformarea superiorilor in legtur cu ncercrile colegilor de a
aciona astfel incat s-ar putea cauza efecte negative asupra companiei;
5. pierderea de documente care aparin companiei sau clienilor;
6. nereturnarea la timp a avansului cash luat in scopul ndeplinirii activitatii;
7. in situatia in care angajatul face declaraii referitoare la companie, fara
obinerea permisiunii managementului;
8. cauzarea de pierderi pentru companie din neglijenta
9. in situatia in care angajatul face in mod intentionat declaraii false in
timpul cercetat ii lor;
10. neinformarea conducerii cu privire Ia un caz de frauda cunoscut de ctre
angajat.
11. Alte situatii de gravitate comparabila.
Art.39.
(1) Reducerea salariului de baza pentu o perioada intre 1-3 luni cu 5-10%
se formalizeaza printr-o decizie scrisa care stipuleaza faptul ca, lund in
considerare incalcarea comisa in legtur cu fisa postului angajatului,
reglementrile interne/externe sau comportamentul neadecvat fata de
superiori sau subordonai, salariul de baza al angajatului va fi diminuat
cu 5-10% timp de una pana la trei luni.
(2) Reducerea salariului de baza se aplica in urmatoarele situatii:
1. repetarea aciunilor sanctionate cu avertisment scris, retrogradare sau
suspendare;
2. in situatia in care angajatul face declaraii referitoare la companie, fara
obinerea permisiunii conducerii;
3. cauzarea de pierderi pentru companie din neglijenta;
4. neinformarea conducerii cu privire la un caz de frauda cunoscut de ctre
angajat;
5. Alte situatii de gravitate comparabila.
Art.40
(1) Desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca se face
printr-o decizie scrisa care informeaza faptul ca, lund in considerare
incalcarea comisa, angajatul a fost concediat.
(2) Concedierea din motive disciplinare se aplica in urmatoarele situatii:
1. repetarea aciunilor sanctionate cu retrogradarea;
2. aciunile si condiiile stipulate de Codul Muncii;
3. obinerea unui interes personal substantial de pe urma oricrui client,
furnizor sau competitor al companiei;
4. in situatia in care angajatul are o relaie de afaceri cu un client, furnizor
sau competitor al companiei fara permisiunea managementului;
5. obinerea de avantaje personale dintr-o oportunitate intainita in cursul
desfasurarii activitatii in cadrul companiei, in cazul in care acea
oportunitate ar putea fi de folos companiei;
6. cauzarea de pierderi companiei in mod intentionat;
7. falsificarea sau distrugerea registrelor contabile si a documentelor S.C.
Abasstanza S.R.L
8. folosirea autoritatii in scopuri sau ctiguri personale;
2.

50

obligarea unei persoane sa-si foloseasca autoritatea in scopuri sau


ctiguri personale;
10. divulgarea de informaii confideniale fie ale companiei sau ale clienilor;
de ctiguri personale prin acordarea de beneficii
11. obinerea
suplimentare clienilor;
12. in situatia in care angajatul face in mod intentionat declaraii false in
timpul cercetatiilor;
13. relaie inacceptabila cu colegii;
14. hruire sexuala fata de un coleg sau client;
15. in cazul in care angajatul este condamnat pentru orice aciune penala;
16. In situatia absentei nemotivate a salariatului in urmatoarele condiii:
a) 3 zile consecutive de absenta nemotivata;
b) 3 zile absente nemotivate cumulate in decurs de 1 luna;
17. Alte situatii de gravitate comparabila.
9.

PROCEDURA
DISCIPLINARA
IX.

Art.41
(1) Conform politicii companiei, managementul trebuie sa trateze toti
angajaii in mod corect, rezonabil si constant in probleme legate de
disciplina, iar salariatul se angajeaza sa isi indeplineasca sarcinile legal
stabilite pentru postul pe care il,ocupa.
(2) Regulile si procedurile disciplinare ale companiei sunt concepute
astfel incat sa clarifice drepturile si responsabilitatile angajatului si sa
promoveze dreptatea si ordinea in orice situatie disciplinara.
(3) Denunarea ctre autoritatile competente a unor incalcari ale legii nu
poate fi in niciun caz pedepsita.
Art.42.
Serviciul Resurse Umane va cerceta
nerespectarea
regulilor/reglementarilor scrise interne si externe si principiilor general
acceptate, punnd in aplicare masurile disciplinare in funcie de
gravitatea abaterilor, dupa cum urmeaza:
a. avertismentul scris;
b. retrogradare, prin acordarea salariului corespunztor poziiei pentru
care s-a fcut retrogradarea, pentru o perioada care nu poate depasi 60
de zile;
c. diminuarea salariului de baza pentru o perioada de 1 -3 luni cu 5-10%;
d. incheierea disciplinara a Contractului
Individual de Munca;
Art.43.
Compania stabileste sanciunea disciplinara in raport cu gravitatea
abateriii disciplinare savarsite de angajat, avand in vedere urmatoarele
aspecte:
a) mprejurrile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovie al angajatului;
c) consecinele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
51

eventualele sanciuni disciplinare aplicate


anterior angajatului.
Art.44
(1) Inainte de luarea oricrei decizii cu privire la aciunea disciplinara sau
penalizarea impusa, angajatul care a incalcat regulile companiei va fi
invitat la un interviu, dandu-i-se ocazia sa-si argumenteze atitudinea. In
cazuri grave, contractul angajatului cercetat poate fi suspendat pe
perioada cercetrii disciplinare prealabile.
(2) Cu excepia avertismentului scris, nu pot fi luate masuri disciplinare
impotriva angajatului inainte de efectuarea unei cercetatii disciplinare
preliminare.
(3) In vederea efecturii cercetrii disciplinare preliminare, angajatul va fi
convocat, in scris, de persoana mputernicita de ctre angajator sa
realizeze cercetarea, specificnd obiectul, data, ora, locul ntlnirii.
(4) In cazul in care angajatul nu se prezint la convocarea efectuata, in
condiiile stipulate de prevederea precedenta, fara un motiv ntemeiat,
angajatorul are dreptul sa dispun sancionarea fara efectuarea unei
cercetri disciplinare preliminare.
(5) In timpul cercetrii disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa-si
susin apararea si sa ofere persoanei mputernicite cu efectuarea
cercetarii, toate dovezile si motivatiile pe care le considera necesare.
(6) Comisia de cercetare a abaterii disciplinare va fi formata din angajai ai
departamentului in care este angajata si persoana cercetata (eful de
serviciu si directorul de departament), de asemenea reprezentani ai
salariailor obiectivi de cauza si un reprezentant al serviciului resurse
umane. In cazul in care este necesara prezenta Directorului General,
acesta va face parte din comisie.
(7) Compania poate dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o
decizie emisa, in scris, in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a
abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la comiterea acesteia.
(8) Decizia de sancionare se comunica in termen de maximum 5 zile
calendaristice de Ia data emiterii, iar aceasta intra in vigoare de la data
comunicrii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semntur
de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la
domiciliul sau reedina comunicata de acesta.
Decizia de sancionare poate fi contestata de angajat la
(9)
instantele competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicrii.
(10) Conform dispoziiile art.248, alin (3) din Codul Muncii, sanciunea
disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca
salariatului nu i se aplica o noua sanciune disciplinara in acest termen.
Radierea sanciunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului
emisa in forma scrisa.
X.
MODALITAT1 DE APLICARE A ALTOR DISPOZIII LEGALE SAU
CONTRACTUALE SPECIFICE
e)

Recrutarea si selecia personalului


Art.45
(1) Recrutarea si selecia personalului in cadrul S.C. Abasstanza S.R.L
este un proces in care sunt implicai mai muli factori: Directorul General,
52

serviciul in care se face angajarea, Serviciul Resurse Umane, prin


reprezentanii desemnai.
(2) Directorul General poate folosi consilieri externi in cadrul procesului de
recrutare, ori de cate ori este nevoie.
1. Serviciul Resurse Umane mpreuna cu Directorii Executivi/ Directorul
General stabileste necesarul de angajare aparut ca urmare a uneia dintre
urmatoarele situatii:
a) dezvoltarea activitatii;
b) demisia unui salariat;
c) plecarea unui angajat prin acordul partilor;
d) ntreruperea activitatii unui salariat pentru creterea copilului pana la
varsta de 2 ani;
e) ncetarea de drept a Contractului Individual de Munca;
f) concediere;
g) promovarea angajailor.
2. In
vederea
ocuprii
unui
post
declarat
vacant,
departamentul/serviciul implicat va face solicitare de ocupare de post
prin managerul de linie ctre Serviciul Resurse Umane. Solicitarea
trebuie insotita de justificare si avizata de ctre Directorul Executiv.
Serviciul de Resurse Umane va verifica inscrierea in bugetul de
personal alocat, in cazul in care numrul de persoane este sub buget
si exista avizul Directorului Executiv, se demareaza procesul de
recrutare. In cazul in care numrul de angajai este mai mare dect
bugetul, se demareaza procesul pentru aprobarea a unei poziii noi,
nfiinarea unei noi poziii se aproba de ctre Directorul General si
Managementul S.C. Abasstanza S.R.L, in Comitetul de Direcie si se
va consemna in minuta ntlnirii. Solicitarea angajarii ctre Serviciul
Resurse Umane se va face doar pe baza unei bune argumentari a
necesarului de resurse, cudescrierea detaliata
a profilului si
competentelor necesare, a obiectivelor ce trebuie realizate si a
perioadei prevzute pentru atingerea obiectivelor, materializate in tipul
de contract ce urmeaza sa se ncheie la angajare. In situatia in care o
poziie devine vacanta datorita incorporrii unui salariat sau a obinerii
unui concediu de maternitate, conform legii, angajarea pe poziia
respectiva poate fi fcuta numai pe perioada determinata, pana la
revenirea titularului in companie.
3. Serviciul de Resurse Umane si eful Departamentului in care exista
necesitatea de angajare stabilesc fisa postului pentru fiecare funcie,
daca este cazul. Serviciul de Resurse Umane face cunoscuta Ageniei
Naionale de Ocupare a Fortei de Munca si omaj poziia vacanta, in
termen de 5 zile lucratoare de la data vacantarii, menionnd profilul
candidatului cautat si responsabilitatile postului.
4. Serviciul de Resurse Umane este responsabil de identificarea
surselor de recrutare (recrutare interna, verificarea bazei de date cu
CV-uri, universitati, recrutare executiva, anunuri in ziare) si de
colectarea CV-urilor/cererilor de angajare;
5. Serviciul Resurse Umane, stabileste lista de candidai si programul de
intervievare;
6. Intervievarea candidailor. Interviurile sunt conduse de:
a. Reprezentanti ai Serviciului Resurse
Umane;
53

b. DirectorulExecutiv/ eful Departamentului


;
c. Serviciului Directorul General, daca este
cazul;
d. Alte persoane a cror contributie este
relevanta in acest domeniu.
7. In urma stabilirii persoanei care urmeaza a fi angajata, Serviciul
Resurse Umane are obligaia de a o informa cu privire la clauzele
eseniale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract.
Informarea prevzut la alin. (1) va cuprinde, dup caz, cel puin
urmtoarele elemente:
a) identitatea prilor;
b) locul de munc sau, n lipsa unui loc de munc fix, posibilitatea
ca salariatul s munceasc n diverse locuri;
c) sediul angajatorului;
d) functia/ocupatia, conform specificaiei Clasificrii Ocupaiilor din
Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu
specificarea atribuiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la
nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaz s i produc efectele;
h) n cazul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui
contract de munc temporar, durata acestora;
i) durata concediului de odihn la care salariatul are dreptul;
j) condiiile de acordare a preavizului de ctre prile contractante i durata
acestuia;
k) salariul de baz, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale,
precum i periodicitatea plii, salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normal a muncii, exprimat n ore/zi i ore/sptmn;
m) indicarea Contractului Colectiv de Munc ce reglementeaz condiiile
de munc ale salariatului;
n) durata perioadei de prob.
Aceste aspecte se regsesc in oferta propusa persoanei ce urmeaza a
se angaja, oferta de angajare este semnata de Directorul Executiv/Seful
Serviciului Resurse Umane. Dupa ce a fost aprobata si semnata, oferta
de angajare este prezentata mpreuna cu fisa postului candidatului
selectat, stabilind de comun acord cu acesta data nceperii activitatii si
urmnd sa fie redactat Contractul Individual de Munca. Angajarea
personalului
Art.46
(1)
In vederea
ncheierii
Contractului
Individual de Munca, viitorului angajat
iiPentru
sunt
solicitate
urmatoarele
documente:
persoanele
cu cetatenie
romana:
Diplome de studii - originale si copii;
Certificate/diplome/atestate in czui absolvirii unor cursuri de
specializare si/sau perfecionare copie;
carnetul de munca cu nregistrrile la zi, in situatia in care
viitorul angajat a desfasurat activitate, in baza unui Contract
Indvidual de Munca ncheiat cu alt angajator, anterior datei
de 01.01.2011;
54

carte de identitate -copie certificat de natere - copie .


certificat de cstorie - copie , livret militar-copie, certificat de
cazier judiciar;
certificat medical, eliberat de medicul de medicina muncii
care sa ateste ca persoana este apta din punct de vedere
fizic si psihic sa ocupe postul respectiv , certificat medical de
handicap (daca este cazul);
declaraie privind calitatea de administrator al unor societati
sau alte funcii detinute, fisa de lichidare sau adeverina cu
veniturile lunare din ultimele 12 luni, pe baza carora s-a
stabilit contributia individuala de asigurari sociale de stat
pentru pesoanele care nu au cetatenie romana;
Autorizaie de munca, in cazul cetatenilor apartinand statelor
care nu sunt membre UE, fisa de aptitudini emisa in
Romania, de un medic de medicina muncii, act de studii tradus, legalizat si recunoscut de Ministerul Educaiei si
lnvatamantului. Cazier judiciar obtinut in tara de origine,
tradus si legalizat, copie paaport, Curriculum vitae;
Declaraie pe propria rspundere a cetateanului strain ca are
cunostinte de limba romana, copie dupa actul doveditor al
domiciliului temporar pe parcursul ederii in Romania.
(3)
La angajare, candidatul va semna Contractul Individual de
Munca si codul deontologic si va fi informat despre regulile si
regulamentele existente in companie, astfel incat sa-si poata desfasura
activitatea in conformitate cu procedurile in vigoare. Candidatul va lua la
cunostinta si isi va insusi prevederile regulamentului intern la angajare,
semnnd in acest sens o declaraie care certifica acest fapt. Orice
modificare a elementelor Contractului Individual de Munca se va face
prin ncheierea unui act adiional la contract, cu excepia situatiilor in
care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege. In cazul
persoanelor ce vor ocupa funcii ce implica gestionarea de bunuri sau
alte valori, angajarea se va face cu respectarea prevederilor Legii 22/69,
modificata si completata privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanii si raspunderea in legtur cu gestionarea bunurilor.
Perioada de Proba
Art.47
(1) Perioada de proba pentru noii angajai ai S.C. Abasstanza S.R.L, este
stabilita conform prevederilor Codului Muncii astfel: 90 de zile
calendaristice pentru funciile de execuie si 120 de zile calendaristice
pentru funciile de conducere. In cazul contractelor ncheiate pe durata
determinata perioada de proba este cea prevzut de Codul Muncii.
(2) La expirarea perioadei de proba, daca salariatul nu a fost notificat in
vederea ncetrii Contractului Individual de Munca, in temeiul art.31,
alin (3) din Codul Muncii, angajatul va fi definitivat in funcie, conform
Contractului Individual de Munca.
Examenul Medical
Art.48
(1) In momentul in care este luata decizia angajarii unui nou salariat,
acestuia i se va solicita sa se prezinte pentru controlul medical la
compania medicala agreata de ctre S.C. Abasstanza S.R.L., in vederea
55

efecturii examenului medical obligatoriu conform legii la angajarea in


munca.
(2) Medicul de medicina muncii are obligaia de a examina viitorul
salariat, urmnd a elibera fisa de aptitudini pentru persoana
respectiva, in care se mentioneaza daca aceasta este apta de a
fi angajata in munca.
(3) In vederea semnrii contractului de munca, orice persoana care
dorete sa se angajeze la S.C .Abasstanza S.R.L., are obligaia de a
face dovada efecturii controlului medical la firma agreata de companie.
(4) Serviciul Resurse Umane are obligaia de a verifica daca a fost emisa
fisa de aptitudini pentru candidatul care urmeaza a fi angajat. In cazul in
care medicul de medicina muncii a dat candidatului avizul favorabil
angajarii, acestuia i se va intocmi Contractul Individual de Munca.
(5) In situatia in care exista un dubiu referitor la starea sanatatii sau
abilitatile necesare candidatului desfasurarii normale a activitatii,
compania trebuie informata imediat, urmnd a se lua decizia daca
persoana respectiva poate fi angajata sau nu.
(6) Angajaii S.C. Abasstanza S.R.L., au obligaia de a se prezenta la
toate controalele medicale periodice cerute de medicul de medicina
muncii, conform legislaiei in vigoare.
Art.49
(1) Posturile nou create sau vacante vor fi disponibile mai intai pentru
angajaii S.C. Abasstanza S.R.L. Doar in masura in care S.C.
Abasstanza S.R.L nu dispune de salariai cu competentele si profilul
necesar va incepe procesul de recrutare externa.
(2) Daca pentru anumite poziii s-au fcut recrutri in prealabil si au
ramas candidati potriviti postului in stand by, pentru operativitate,
serviciul respectiv poate sa opteze in cazul unui post disponibil pentru
candidatura situata pe poziia imediat urmatoare pentru recrutare la
ultima evaluare.
(3) Posturile vor fi anuntate intern mentionandu-se perioada de
aplicare, profilul si cerinele minime. Se pot inscrie toti angajaii care
ndeplinesc cerinele si profilul mentionate. Serviciul Resurse Umane se
va adresa direct ctre toti angajaii care au dovedit aptitudinile necesare
postului incurajandu-i sa aplice. Angajatul se va inscrie pentru ocuparea
postului nou creat sau vacant cu instiintarea efului direct. Acesta
trebuie sa aprobe participarea la selecie.
(4) Persoanele care aplica si vor primi acordul efului direct vor
participa la un interviu cu eful direct al poziiei vacante si/sau eful
serviciului si/sau directorul de departament. De asemenea va avea loc
un interviu cu Serviciul Resurse Umane care va viza motivatia pentru
noua poziie, motivul transferului, aptitudinile specifice noii poziii,
compatibilitatea cu noua echipa si cu managerii direci.
(5) Dupa decizia de angajare a noului coordonator si a Serviciul
Resurse Umane, va fi anuntat candidatul, eful actual al acestuia si se
va agrea asupra datei de trecere si a salariului. Dupa agrearea celor
doua elemente estentiale, se va completa formularul de transfer care
trebuie semnat de Directorul Executiv al departamentului din care
pleaca angajatul, Directorul Executiv al departamentului in care trece si
Serviciul de Resurse Umane. In cazuri speciale, atunci cand este o
poziie de management strategic sau cand este nevoie de arbitraj,
Directorul General va aviza formularul.
56

(6) Niciun termen de transfer dintr-un departament/serviciu in altul nu


va fi mai mare de 15 zile calendaristice. Cazurile excepionale vor fi
tratate special si este nevoie de acordul tuturor factorilor implicai.
(7) Dupa trecerea salariatului in noul post, acesta va avea o perioada
de acomodare si coaching de 3 luni acordata de eful direct si serviciul
de Resurse Umane. Prima saptamana va fi dedicata exclusiv
trainingului pentru noua poziie.
Art. 50
(1) Contractul Individual de Munca poate inceta, conform legislaiei in
vigoare:
a) de drept, conform prevederilor Codului Muncii;
b) ca urmare a acordului intre salariat si companie, la data convenita de
parti;
c) ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in
condiiile limitativ prevzute de lege.
Art. 51
ncetarea Contractului Individual de Munca de drept sau ca urmare a
acordului intre salariat si S.C. Abasstanza S.R.L, la data convenita de
parti, se face conform reglementarilor Codului Muncii.
Art.52
(1) Prin demisie se intelege actul unilateral de voina a salariatului care,
printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului voina sa de a inceta
Contractul Individual de Munca, dupa mplinirea termenului de preaviz.
(2) Procedura in cazul ncetrii Contractului Individual de Munca prin
demisie este urmatoarea:
1. Salariatul care dorete sa nceteze activitatea, prin demisie, la S.C.
Abasstanza S.R.L are obligaia de a-si anuna in scris superiorul
ierarhic;
2. Superiorul angajatului are obligaia de a discuta cu salariatul respectiv
pentru a afla care sunt motivele care l-au determinat sa ia aceasta
decizie;
3. In situatia in care au fost identificate unele aspecte care au condus
angajatul la luarea deciziei de a parasi compania, superiorul are
obligaia de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei,
in vederea pstrrii salariatului in cadrul S.C. Abasstanza S.R.L. Daca
pentru rezolvarea acestor aspecte este necesar sprijinul conducerii,
Directorul General va fi informat cu privire la problema in cauza si
masurile care ar putea soluiona problema respective;
4. In situatia in care cu toate masurile luate decizia salariatului ramane
definitiva, demisia este trimisa la Serviciul Resurse Umane, dupa ce
eful de Departament a luat cunostinta de aceasta;
5. Conform prevederilor legale in vigoare (art. 81, alin 3 din Codul
Muncii), in momentul in care salariatul isi exprima dorina de a parasi
compania, aceasta are dreptul de a nu-si motiva demisia, avand
obligaia de a respecta termenul de preaviz prevzut in Contractul
Individual de Munca, respectiv de 20 de zile lucratoare pentru funciile
de execuie si 45 de zile lucratoare in cazul funciilor de conducere;
6. Pe durata preavizului Contractul Individual de Munca continua sa isi
produc toate efectele;

57

In situatia in care in perioada de preaviz Contractul Individual de


Munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat
corespunztor;
8. Serviciul Resurse Umane are obligaia de a ntreprinde toate
demersurile necesare ntocmirii formalitatilor de ncetare a contractului
individual de munca.
(3) Serviciul Resurse Umane va solicita completarea formularului de
exit interview , pentru a intelege cauzele care au dus la solicitarea
ncetrii contractului. Salariaii nu sunt obligai sa rspund la ntrebrile
privind noul angajator, dar este in beneficiul ambelor parti sa detina
toate informaiile privind relaia de munca.
Art.53
(1) Concedierea reprezint ncetarea Contractului Individual de Munca
din initiativa angajatorului. Ea poate fi dispusa: pentru motive care tin de
persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana
salariatului.
(2) Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului intervine in
urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri
repetate de la regulile prevzute in regulamentul de ordine interioara,
regulamentul de organizare si funcionare sau de la sarcinile de serviciu
stabilite prin Contractul Individual de Munca si fisa postului;
b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai
mare de 30 de zile, in condiiile Codului de Procedura Penala;
c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza
medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului,
fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile
corespunztoare locului de munca ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in
care este ncadrat.
(3) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului
reprezint incetarea Contractului Individual de Munca determinata de
desfiinarea postului ocupat de salariat ca urmare a reorganizrii sau
restrngerii activitatii.
(4) Salariaii concediai pentru motive care nu tin de persoana lor
beneficiaza de masuri active de combatere a omajului si pot beneficia
de compensaii in condiiile prevzute de lege si de Contractul Colectiv
de Munca aplicabil, in suma de un salariu de baza.
(5) La incetarea Contractului Individual de Munca, salariatul trebuie sa
returneze companiei toate bunurile (echipamente sau documente)
conform fisei de lichidare:
Fisa de lichidare este semnata de personalul autorizat,
atestand faptul ca angajatul care pleaca a returnat toate
bunurile S.C. Abasstanza S.R.L;
La prima plata a salariilor se vor vira drepturile salariale
aferente zilelor lucrate si zilelor de concediu de odihna
neefectuate: angajatului, i se inmaneaza, la data ncetrii
contractului, o copie a fisei de lichidare si a fisei fiscale
pentru calculul impozitului global.
Pachetul salarial
Art. 54
7.

58

Salariile si beneficiile pe care S.C. Abasstanza S.R.L. le asigura


salariailor sai se doresc a fi corecte si competitive. Salariile acordate
nu vor putea fi stabilite sub salariul minim brut pe tara garantat in plata.
(2) Salariul minim brut lunar pentru anul in curs este de 1200 Ron, pentru
angajaii cu norma ntreaga.
(3) In stabilirea nivelului de salarizare sunt avute in vedere urmatoarele
obiective:
Recompensarea performantelor salariailor si a calitatii muncii
depuse de acetia;
Meninerea companiei intr-o poziie competitiva pe piaa muncii;
Atingerea obiectivelor de profitabilitate;
Impunerea si meninerea unei coeziuni interne precum si a
conceptului de echitate in cadrul companiei;
Diplome;

Competenta;
Experiena.
Comportament
(4) Plata salariului se face o data pe luna, in ultima zi lucratoare din luna
respectiva.
(5) Salariaii pot solicita avans din salariu in valoare maxima de 75% din
salariul net lunar. Solicitarea se face ctre supervizorul de resurse
umane , iar plata avansului se face doar dupa aprobarea Directorului
Executiv/ eful Serviciului Serviciului Resurse Umane.
(6) Sporul de vechime si sporul de lucru sambata sau duminica se vor
acorda conform legii. Sporul de vechime este inclus in salariul de baza
brut lunar.
Art.55
(1) Tichetele de masa se acorda potrivit legii.
(2) In cadrul S.C. Abasstanza S.R.L se acorda salariailor si urmatoarele
ajutoare si alte drepturi bneti:
Ajutor de natere (valabil doar pentru mame, pentru barbati
se acorda, doar daca soia nu este angajata)/ cstorie/
deces (rude gradul I - sot, soie, copii, prini): 50% din net,
minim 1000 RON net; ajutor pentru boli grave sau
incurabile: 1 salariu net. minim 2000 Ron net, acordat o
singura data;
Spor pentru ore suplimentare de 100% (in condiiile descrise
la articolul referitor la acordarea orelor suplimentare);
Plata transportului pentru angajaii care lucreaza in afara
localitatilor pentru care au fost angajai. 50 Ron/luna, in
funcie de numrul de zile lucrate in luna respectiva. 100
ron/luna in funcie de numrul de zile lucrate in luna
respective;
Prima de deplasare; 15% pentru echipa mobila acordata
pentru minim 3 zile de deplasare si un feedback pozitiv de la
supervizorul direct al zonei in care s-a efectuat deplasarea
3-6 salarii nete acordate pentru mobilitate geografica in
funcie de vechimea si performanta angajatului in cazul in
care mutarea este solicitata de companie.
Indemnizaia de concediere se acorda in cuantumul aprobat
de conducerea S.C. Abasstanza S.R.L - Indemnizaia de
pensionare pentru limita de varsta/anticipata/anticipata
(1)

59

partiala/invaliditate 1-3 salarii nete in funcie de vechimea si


performanta in companie;
Prima de Paste si Crciun - in grila aprobata de
conducerea companiei in funcie de bugetul alocat pentru
anul in curs. Grila va avea in vedere respectarea criteriilor
de competenta si vechime in munca. Se excepteaza
angajaii cu sanciuni si cu demisii nregistrate;
Prima de loialitate - se acorda salariailor care,
la data acordarii, ndeplinesc cumulativ
urmatoarele condiii:
- Au vechime minima de 5 ani (care se mplinete in cursul anului
acordarii), fara absente mai mari de 30 de zile calendaristice
consecutive; vechimea se calculeaza de la data de ncepere a ultimului
contract;
- Au minim 4 la evaluarea anuala;
- La data plaii sunt active.
Se excepteaza de la plata, angajaii cu sanciuni primite in ultimele 3
luni si angajaii cu demisii nregistrate la data plaii.
- In funcie de implicarea in proiectele transversale la nivel de companie,
angajaii S.C. Abasstanza S.R.L pot primi o prima de proiect pentru anul
in curs. De asemenea, pentru angajaii cu performante deosebite in
cursul anului se poate acorda o prima de performanta. Aceste prime se
acorda conform nominalizrilor fcute de ctre Directorii Executivi ai
departamentelor/serviciilor vizate, in funcie de performanta angajailor
(nu pot fi acordate bonusuri de performanta pentru angajaii care au mai
puin de 4 la evaluarea anuala) si de bugetul alocat.
Toate primele si indemnizaiile descrise mai sus pot fi acordate in
(3)
condiiile bugetului aprobat. In cazul in care exista diferente de buget
care nu permit acordarea acestor masuri, conducerea S.C. Abasstanza
S.R.L va gasi soluii pentru acordarea lor conform realitatilor bugetare.
Modificri salariale la nivel de companie
Art.56.
(1) Revizuirile salariale la nivel de companie se fac o data pe an in
funcie de bugetul alocat. Revizuirea salariala are in vedere
benchmarkul de piaa pentru fiecare poziie si performanta salariailor
S.C. Abasstanza S.R.L. Pentru a avea o revizuire salariala este necesar
ca angajatul sa aiba minim
6 luni lucrate fara ntrerupere in cadrul companiei.
(2) In vederea modificrilor salariale, Serviciul Resurse Umane solicita
nceperea procesului in funcie de data stabilita conform bugetului.
Fiecare Director Executiv/ Director, va face propuneri de modificare
salariala pentru angajaii cu diferente fata de benchmark-ul de piaa
pentru poziia respectiva si in funcie de performanta angajailor. Fiecare
director de departament va face revizuirea salariala conform grilei
bugetate.
(3) Serviciul de Resurse Umane va centraliza propunerile fiecrui
departament. De asemenea, va analiza propunerile fcute de fiecare
departament in funcie de rezultatele de la evaluare pentru fiecare
angajat, feedback-ul primit pe parcursul anului privind performantele
fiecrui angajat, vechimea sa totala in munca si experiena Ia S.C.
Abasstanza S.R.L, se va asigura fiecare departament se incadreaza in
60

bugetul aprobat si va asigura coerenta de plata din perspectiva


experienei si performantei la nivel de funcii pentru ntreaga companie.
(4) In cazul in care propunerile Directorilor nu sunt corelate cu bugetul,
nivelul salarial pentru tipul de poziii in cadrul companiei sau ca
benchmark de piaa, Serviciul Resurse Umane va solicita modificarea
propunerilor.
(5) Dupa centralizarea si avizarea propunerilor salariale de ctre
Serviciul Resurse Umane, acesta trimite propunerea generala pentru
revizuire ctre Directorul General. Directorul General aproba revizuirile
salariale si data de aplicare a acestora. Revizuirile salariale sunt
agreate cu angajaii prin ncheierea unui act adiional la contractul de
munca.
Modificrile salariale individuale
Art.57
(1) Modificrile salariale individuale pot avea loc pe parcursul anului la
cererea efului direct sau a directorului de departament in urmatoarele
condiii:
- se constata o diferena mai mare de 35% fata de venitul net realizat in
piaa si angajatul are performante deosebite si o vechime mai mare de 1
an pe acelai post;
- la ncetarea contractului de munca pe perioada determinata, in condiii
de performanta la nivel superior asteptarilor, daca salariul actual este
sub benchmark-ul poziiei in companie sau in piaa;
- pentru performante deosebite in vederea reinerii in companie;
- la modificarea funciei/felului muncii.
(2) In toate cazurile se va avea in vedere bugetul aprobat pentru fondul
de salarii atat la nivel departamental, cat si la nivel de companie.
(3) Solicitarea se face de ctre Directorul Executiv/ Directorul de
departament ctre Serviciul Resurse Umane cu justificare. Serviciul
de Resurse Umane va face analiza oportunitii de majorare avand in
vedere evaluarea angajatului, pachetul total de beneficii, bugetul la
nivel de departament si la nivel de companie, coerenta politicii
salariale la nivel de companie si grup.
(4) Propunerea de modificare mpreuna cu justificarea si avizul
supervizorului de Resurse Umane va fi naintata Directorului de Resurse
Umane. Acesta, mpreuna cu Directorul Executiv/ Directorul de
departament pot decide modificarea salariilor de pana la 10.000 ron brut
sau cu un nivel de cretere de pana Ia 30% , in funcie de bugetul alocat.
Decizia de modificare este validata printr-un formular tip ataat
prezentului regulament si trebuie semnat de Directorul de Resurse
Umane si Directorul Executiv/ Directorul. Cazurile speciale care necesita
arbitraj vor fi decise de Directorul General.
(5) Modificrile pentru salariile mai mari de 10.000 ron brut sau ntr-un
procent mai mare de 30% vor fi aprobate de ctre Directorul General, cu
avizul Directorului de Resurse Umane prin semnarea formularului tip de
modificare salariala. Aprobarea modificrii se face printr-un formular tip
semnat de Directorul Executiv/ Directorul, Directorul de Resuse Umane
si/sau Directorul General.
(6) Serviciul de
Resurse Umane informeaza Directorul Executiv/
Directorul si agreaza noul salariu cu angajatul prin ncheierea unui act
61

adiional la Contractul Individual de Munca. In cazul modificrii


funciei/felului muncii in cadrul S.C. Abasstanza S.R.L
Art. 58
(1) La momentul transferului, conform procedurii de transfer intern, se
poate face o revizuire salariala astfel incat salariul sa fie la nivelul noii
poziii, in funcie de experiena profesionala, dar sa nu depaseasca
maxim 30% majorare.
(2) In cazul in care dupa majorare salariul nu ajunge la cotatia conform
benchmarkului pentru noua poziie, o noua majorare va avea loc dupa 6
luni de Ia transferul pe noua poziie, in condiiile unor performante bune,
certificate prin formularul de evaluare al managerului direct.
Decontri
Art.59
(1) Compania va deconta lunar cheltuielile de transport pe mijloace de
transport in comun efectuate de salariaii care se deplaseaza in interes
de serviciu.
(2) Salariaii trimii in delegaie in tara, vor beneficia de urmatoarele
drepturi:
a. decontarea costului cazarii in baza documentului justificativ.
Cazarea se va face in hotel de 3 stele. Cazurile in care se face
excepie de la regula necesita aprobare;
b. Decontarea cheltuielilor de transport astfel:
costul biletului pentru transportul cu avionul;
costul biletului de clasa alia, indiferent de distanta si felul trenului;
contravaloarea a 7,5 litri benzina/100 km in cazul deplasarii cu
autoturismul proprietate personala, indiferent de numrul
persoanelor transportate;
contravaloarea transportului cu taxiul la si de la gara/aeroport
Meniune: tipul mijlocului de transport trebuie aprobat anterior de
ctre persoana care solicita angajatului deplasarea.
c. diurna de deplasare in cuantum de 85 lei/zi/persoana. Diurna se va
acorda integral si in situatia in care intoarcerea din delegaie are loc
vinerea, dupa terminarea programului de lucru si in zilele de sambata,
duminica sau srbtori legale, in situatia in care este necesara
deplasarea pe parcursul acestor zile;
d. daca delegarea sau detaarea dureaza, nentrerupt, mai mult de 30 de
zile calendaristice in aceeai localitate, salariaii primesc, pentru timpul
ce depete primele 30 de zile, in locul indemnizaiei zilnice prevzute
mai sus o indemnizaie, in masura in care aceasta este prevzut de
lege (HG 1860/2006). Aceasta indemnizaie se acorda proportional cu
numrul de zile ce depete durata nentrerupta de 30 de zile
calendaristice.
Pe perioada deplasarii in strainatate salariaii companiei beneficiaza
(3)
de transport, cazare, diurna potrivit legii, taxa pentru obinerea vizei,
contravaloarea asigurarii medicale si cheltuieli neprevzute decontate de
S.C. Abasstanza S.R.L. Timpul de munca si timpul de odihna
Art.60
(1) Timpul de munca este de 8 ore pe zi in cadru unei saptamani de
lucru de 5 zile si de 40 de ore pe saptamana, pentru salariaii cu
norma intreaga. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate
depasi 48 ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
62

S.C. Abasstanza S.R.L poate stabili programe individualizate de


munca cu acordul sau la solicitarea salariatului, programe care presupun
un mod de organizare flexibil a timpului de munca, cu respectarea
prevederilor legale. De asemenea, se poate aproba un program de lucru
flexibil, cu program zilnic decalat daca aceasta masura asigura condiii
mai bune de lucru si nu afecteaza desfasurarea normala a activitatii, fara
a depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(3) Programul de lucru este de la 8.00 la 17.00 cu o pauza de masa de
1/2 ora. Fiecare departament poate decide in funcie de specificul
activitatii, acordarea unei pauze de masa de 1/2 de ora. In acest caz
programul va incepe la 8.00 si se va incheia la ora 17.00. Pauza de
masa de 1/2 de ora poate fi stabilita daca cel puin jumatate plus unu, din
total numrului de angajai sunt de acord cu acest lucru si exista
aprobarea directorului de departament si avizul serviciului de Resurse
Umane. Hotararea se stabileste in scris si este semnata de toti salariaii
serviciului respectiv, directorul de departament si are avizul serviciului de
Resurse Umane.
4) Conducerea companiei poate organiza un program de lucru prelungit
in zilele lucratoare si/sau un program de lucru in zilele nelucratoare, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Organizarea timpului de munca in condiiile de mai sus se poate face
numai cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) durata programului saptamanal sa fie de 36 pana la 44 de ore, iar
media lunara sa fie de 40 ore pe saptamana;
b) programul astfel stabilit sa fie anuntat cu o saptamana inainte;
c) durata timpului de munca zilnic sa nu depaseasca 10 ore.
(6) In cazul in care condiiile de munca impun acest lucru, timpul de lucru
se poate organiza in doua schimburi si numai in situatii temeinic
justificate in trei schimburi a cate 8 ore/schimb, cu avizul serviciului de
Resurse Umane si aprobarea Directorului General. La locurile de munca
la care regimul de lucru impune o astfel de organizare dect 8 ore/zi sa
in schimburi, timpul de munca poate fi organizat si cu o durata de munca
de 12 ore/zi urmata de o perioada de repaus de 24 ore, cu avizul
Departamentului
de Resurse Umane si aprobarea Directorului General.
Art.61
(1) Orele prestate la solicitarea efilor ierarhici, peste durata programului
normal de lucru saptamanal, sunt ore suplimentare. Salariaii pot fi
chemai sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor.
(2) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere pltite in
urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia. In aceste condiii
salariatul beneficiaza de salariul corespunztor pentru orele prestate
peste programul normal de lucru, conform art. 122 din Codul Muncii.
(3) In cazul in care compensarea prin ore libere pltite nu este posibila in
termenul prevzut de art. 122, alin (1) din Codul Muncii, in luna
urmatoare, munca suplimentara va fi pltit salariatului prin adaugarea
unui spor la salariu corespunztor duratei acesteia.
(4) Sporul pentru munca suplimentara acordat de companie este 100%
din salariul de baza. Orele efectuate de salariai in afara programului
normal de lucru vor fi evidentiate distinct intr-un document special unde
se va consemna compensarea cu timp liber sau sumele pltite cu titlu de
sporuri la salariul de baza.
(2)

63

Orele suplimentare se efectueaza doar cu aprobarea superiorului


direct si cu justificarea detaliata a acestei solicitri.
Art.62
(1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile
consecutive de repaus saptamanal.
(2) Zilele de repaus saptamanal sunt de regula sambata si duminica.
(3) In cazul in care activitatea, in zilele de repaus saptamanal, nu poate fi
intrerupta, conducerea unitatii stabileste alte 2 zile consecutive ca zile de
repaus.
(4) Salariaii vor beneficia de un spor de 8% pe flecare ora lucrata in zilele
de sambata si duminica aplicat la salariul de baza brut
Art. 63
(1) Angajaii S.C. Abasstanza S.R.L au dreptul la doua zile libere
(consecutiv acordate), in conformitate cu prevederile legale.
(2) Zilele de repaus saptamanal sunt, de regula sambata si duminica. In
cazul in care activitatea, in zilele de repaus saptamanal metionate
anterior, nu poate fi intrerupta, managementul companiei stabileste alte 2
zile consecutive ca zile de repaus.
(3) In cazul in care activitatea in zilele de srbtori legale si religioase nu
poate fi intrerupta, compania stabileste alte zile pentru compensare,
salariaii beneficiind de un spor la salariu de baza de 100%.
Art. 64
Salariaii care renuna la concediul legal pentru creterea copilului, in
condiiile legii, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de
lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza sau vechimea
in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de
ncepere a programului de lucru.
Art.65
(1) Srbtori legale:
1 si 2 ianuarie;
prima si a doua zi de Paste;
1 mai;
prima si a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului (15 august);
30 noiembrie si 1 decembrie;
(5)

prima si a doua zi de Crciun;


2 zile pentru fiecare dintre cele 3 srbtori religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele
cretine, pentru persoanele apartinand acestora.
(2) In departamentele in care este necesara continuarea activitatii in
aceste zile compensarea se va face prin ore libere pltite in
urmatoarele 60 de zile sau, in cazul in care nu este posibil, acestea vor
fi pltite conform prevederilor legale.
Art.66
(1)Toti salariaii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de
odihna, conform prevederilor legale.
(2) Concediul de odihna se acorda diferentiat in funcie de vechimea in
munca astfel:
pana la 5 ani 21 zile lucratoare;
intre 5 si 10 ani 23 zile lucratoare;
intre 10 si 15 ani 24 zile lucratoare;
64

intre 15 si 20 ani 25 zile lucratoare;


peste 20 ani 27 zile lucratoare.
(3) Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru stabilirea duratei
concediului este aceea pe care salariatul o mplinete in cursul anului
calendaristic in care i se acorda concediul, oricare ar fi data la care il va
primi.
(4) Perioada in care se solicita concediul va fi convenita de angajat cu
superiorul direct.
(5) Concediul de odihna anual se acorda proportional cu perioada
efectiv lucrata in S.C. Abasstanza S.R.L anul calendaristic respectiv.
(6) Conform Codului Muncii compensarea in bani a concediului de
odihna este permisa doar in cazul ncetrii raporturilor de munca.
(7) In situatia in care un angajat inceteaza contractul individual de
munca cu S.C.Abasstanza S.R.L nainte de sfarsitul anului a efectuat
un numr de zile de concediu de odihna mai mare dect cel aferent
perioadei lucrate din anul respectiv in cadrul companiei, Serviciul
Resurse Umane va face regularizarea drepturilor conform prevederilor
legale in vigoare.
(8) In cazul detasarii, zilele de concediu de odihna aferente perioadei
lucrate in alta companie vor fi considerate conform legii.
Art. 67
(1) Salariaii din cadrul S.C. Abasstanza S.R.L au dreptul la zile libere
ocazionate de evenimente din viata personala, dupa cum urmeaza:
Naterea unui copil (concediu paternal- 5 zile, la care se adauga
10 zile lucratoare in cazul in care tatal copilului nou- nscut a
obtinut atestatul de absolvire al cursului de puericultura);
Casatoria angajatului - 5 zile;
Casatoria unui copil - 3 zile;
Decesul unei rude de pana la gradul 2 -5 zile (sot/sotie, copilului,
prinilor, socrilor, bunicilor, frailor, surorilor);
La schimbarea locului de munca in cadrul companiei cu mutarea
domiciliului in alta localitate - 5 zile;
Donatorii de snge - conform legii.
(2) Aceste zile libere pltite se acorda la cerere, pe baza
documentelor justificative.
(3) Art.68
Concediul legal pltit pentru creterea copilului in varsta de pana la 1
an/2 ani, respectiv 3 ani, se acorda, la cerere, conform legii.
Art.69
Pentru rezolvarea unor situaii personale, salariaii au dreptul la concedii
far plat.
(2) Concediile fara plata se acorda la cerere, pe baza de aprobare
speciala in funcie de fiecare caz. Fiecare cerere de concediu fara
plata se va aproba de ctre Superiorul direct si de ctre Directorul
Serviciului de Resurse Umane.
(3) Concediul fara plata va fi maxim 6 luni si se acorda in cazul in care
absenta salariatului este justificata si nu prejudiciaz grav activitatea.
Art. 70
(1) Salariaii au dreptul la 30 de zile concediu fr plat, acordat o
singur dat. pentru pregtirea i susinerea lucrrii de diplom n
(1)

65

nvmntul superior. Acest concediu se poate acorda i fractional, la


cererea salariatului.
(2) Salariaii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii de formare
profesionala. Acestea se pot acorda cu sau fara plata.
(3) Concediile fara plata pentru formarea profesionala se acorda la
solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care
salariatul o urmeaza la initiativa sa.
(4) Angajatorul poate respinge
solicitarea salariatului, cu acordul
reprezentanilor salariailor, numai daca absenta salariatului prejudiciaz
desfasurarea activitatii.
(5) Cererea de concediu fara plata pentru formarea profesionala trebuie
sa fie naintata angajatorului cu cel puin o luna inainte de efectuarea
acestuia si trebuie sa precizeze data de ncepere a stagiului de formare
profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei
de formare profesionala.
(6) Efectuarea concediului fara plata pentru formarea profesionala se
poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru
susinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau
pentru susinerea examenelor de promovare in anul urmtor in cadrul
institutiilor de invatamant superior, cu respectarea condiiilor stabilite mai
sus.
(7) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligaia de a asigura pe
cheltuiala sa participarea unui salariat la formarea profesionala in
condiiile legii, salariatul are dreptul la un concediu pentru formarea
profesionala, pltit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau pana
la 80 de ore. In aceasta situatie, indemnizaia de concediu va fi stabilita
conform legii.
(8) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediu pltit prevzut mai
sus se stabiIeste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu
pltit pentru formare profesionala va fi naintata angajatorului cu cel puin
o luna inainte.
(9) Durata concediului de formare profesionala nu poate fi dedusa din
durata concediului de odihna anual si este asimilata perioadei de munca
efectiva
Art.71. in ceea ce privete drepturile cuvenite.
In cazul salariailor aflai in concediu medical, S.C. Abasstanza S.R.L
poate recurge la verificarea prezentei acestora la adresa de domiciliu
sau la reedina indicata, conform prevederilor legale in vigoare.
XI.
FOLOSIREA OBIECTELOR DE INVENTAR SI A FLOTEI DE
MAINI A S.C. Abasstanza S.R.L
Art. 72.
(1) Angajaii S.C. Abasstanza S.R.L au obligaia de a utiliza obiectele de
inventar si mainile companiei cu atentie si grija astfel incat sa fie
protejate si predate in buna stare.
(2) Niciun obiect care a fost preluat cu proces verbal de predare -primire
nu va fi instrainat fara a anuna departamentul logistica si semnarea unui
nou proces verbal privind modificarea
de utilizare.

66

Niciun echipament al S.C. Abasstanza S.R.L nu va fi folosit de ctre


angajai fara a avea in prealabil aprobarea pentru utilizare si un proces
verbal de intrare in posesie, daca este cazul.
(4) Orice modificare intervenita la obiectele de inventar trebuie imediat
anuntata ctre departamentul logistica care va lua masurile necesare.
(5) In caz de fora majora angajaii au obligaia de a anuna imediat
modificarea, instrainarea sau dispariia oricrui echipament sau obiect
de inventar chiar daca nu au intrat direct in posesia acestora printr-un
proces verbal.
(6)
Toate echipamentele se vor utiliza conform procedurii interne
privind tipul de echipamente specifice nivelului ierarhic si specificul
jobului.
(7)
Acordarea echipamentului (obiectelor de inventar) sau a mainii
de serviciu sau folosirea acestora peste limitelor stabilitein cadrul
procedurilor specifice se poate face doar cu aprobarea speciala a
Directorului de departament, a Directorului de Resurse Umane si/sau a
Directorului General, daca este cazul.
(10)
Niciun angajat nu va folosi maina companiei dect cu aprobarea
speciala a efului direct, a Directorului de departament, Directorul de
Resurse Umane si Logistica si dupa obinerea avizelor specifice de
medicina muncii. Pentru orice folosire se va intocmi un proces verbal de
predare primire si foaie de parcurs.
(3)

MUTAREA
INTERIORUL
IMOBILULUI
XII.

ANGAJAILOR

S.C.

Abasstanza

S.R.L

IN

Art. 73
(1) Departamentul
logistica mpreuna cu departamentul HR, cu avizul
Directorului General, vor decide amplasamentul fiecrui departament in
cadrul imobilului detinut de S.C. Abasstanza S.R.L in urma unei analize
detaliate privind numrul de personal al fiecrui departament, nevoile de
relationare cu celelalte departamente, relationarea cu clienii
externi/interni, nivelul de confidenialitate al informaiei gestionate,
coerenta si echitatea politicii de personal, dar si prevederile legii in vigoare
in ceea ce privete spaiul necesar, conform legii, pentru desfasurarea
activitatii in condiii normale de munca, asigurand un mediu sntos si cu
securitate maxima.
(1) In masura in care un departament identifica o nevoie de mutare sau
de reorganizare a spaiului de lucru, va propune departamentului Resurse
Umane si departamentului logistica solicitarea cu argumentele care o
susin. In urma analizei, tinand cont de toate elementele de mai sus, se va
decide daca este necesara o reorganizare si care este aceasta.
Departamentul Resurse Umane si logistica vor transmite departamentului
modalitatea de a soluiona cererea si vor lua toate masurile in sprijinul
angajailor S.C. Abasstanza S.R.L. Daca soluia propusa nu este agreata,
Directorul General va arbitra modalitatea de soluionare a reorganizrii
spaiului, inclusiv mutrile individuale.
(2) In spaiul alocat pentru departament, mutrile individuale sunt agreate
la nivel departamental.

67

CRITERIILE SI PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALA A


SALARIAILOR
XIII.

Art. 74.
Evaluarea performantei profesionale a personalului companiei este un
proces sistematic intern, de regula anual, prin care se analizeaza si
apreciaza comportamentul in munca, rezultatele, potentialul si capacitatea
profesionala a acestuia.
Art. 75.
Odata cu inceperea relaiilor de munca ale salariatului sau ori de cate ori
vor interveni modificri cu privire la functia/felul muncii salariatului,
compania va comunica acestuia criteriile de evaluare profesionala.
Art.76.
In cazul in care se vor efectua concedieri criteriile sociale avute in vedere,
potrivit legii si/sau Contractului Colectiv de Munca, pentru stabilirea ordinii
de prioritate la concediere se vor aplica pentru departajarea salariailor,
dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta, in condiiile stabilite
prin prezentul regulament Intern.
Art.77.
(1) Evaluarea este un instrument de gestiune a carierei care se aplica
ntregului personal al companiei si se realizeaza prin evaluarea
obiectivelor de performanta operaionale si de dezvoltare a competentelor.
(2) Obiectivele prevzute la alin. (1) se stabilesc de ctre eful ierarhic
odata cu inceperea relaiilor de munca ale salariatului sau ori de cate ori
vor interveni modificri cu privire la functia/postul salariatului.
(3) Evaluarea se face respectnd cumulativ urmatoarele considerente
etice:
respectul fata de salariat;
imparialitatea;
corectitudinea procedurala;
transparenta.
Art.78.
(1) Evaluarea anuala urmrete sa detecteze si sa formalizeze:
a) aprecierea performantelor operaionale si de dezvoltare a competentelor
din anul trecut;
b) definirea obiectivelor (ce) si a mijloacelor pentru atingerea acestora
pentru anul urmtor (cum);
(2) Pentru salariatul evaluat, acest demers permite:
a) situarea aciunii sale in entitatea in care lucreaza si perceperea nivelului
de contributie la activitate;
b) definirea nevoilor sale de dezvoltare personala (formare, dorine de
evoluie profesionala si de mobilitate funcionala si/sau geografica etc).
(3) Pentru evaluator, acest demers permite:
a) reamintirea misiunii postului si fixarea obiectivelor individuale pentru anul
urmtor;
b) participarea la valorizarea si dezvoltarea capitalului uman al echipei.
Art.79.
(1) Evaluarea se efectueza ori de cate ori este necesar, inclusiv cu
frecventa anuala pentru toti salariaii, angajai pe durata nedeterminata
sau determinata.
68

(2) Evaluarea anuala ia forma unei discuii verbale formalizate prin


aplicaia de intranet dedicata.
Art. 80.
Etapele procesului de evaluare anuala sunt:
a) Lansarea campaniei de evaluare (de regula in perioada ianuarie februarie, in fiecare an; durata campaniei de evaluare va fi de cel puin
3 saptamani) se realizeaza prin transmiterea unui email ctre toti
angajaii companiei;
b) Stabilirea de ctre superiorul ierarhic a datei ntlnirii cu salariatul.
Superiorul ierarhic (n+1) ii va explica salariatului demersul,
indrumandu-l ctre paginile de intranet dedicate si ctre aplicaie.
Iniierea evaluarii poate fi facuta si de ctre salariat.
c) Pregatirea ntlnirii de ctre superiorul ierarhic (n+1) prin:
parcurgerea ultimei evaluari anuale efectuata pentru salariatul
vizat;
parcurgerea autoevaluarii salariatului, daca a fost completata;
consultarea ghidului de evaluare primit si a paginilor de intranet
dedicate;
stabilirea indicatorilor de masurare a obiectivelor.
d) Pregatirea ntlnirii de ctre salariat prin completarea autoevaluarii in
aplicaia dedicata, cu luarea in considerare a subiectelor importante pe
care dorete sa la abordeze pe durata ntlnirii (n - salariat). Aceasta
nu este obligatorie, dar este recomandata;
e) Intalnire ade evaluare: Superiorul ierarhic (n+1) primete angajatul la
ntlnire si discuta mpreuna realizarea planului de aciune, stabileste
obiectivele pentru anul urmtor, evalueaza competentele sale, identifica
nevoile de formare si afla dorinele salariatului de evoluie in cariera;
f) Completarea de ctre superiorul ierarhic (n+1) a diferitelor cmpuri ale
evaluarii in aplicaia dedicate;
g) Consultarea de ctre salariat a evaluarii completate de superiorul
ierarhic (n+1) si introducerea remarcilor si comentariilor cu privire la
evaluarea facuta (n);
h) Superiorul ierarhic (n+1) informeaza superiorul ierarhic
(n+2) in
legtur cu derularea si rezultatul intalnirii cu salariatul si solicita
validarea de ctre acesta (n+2 - al doilea evaluator);
i) Superiorul ierarhic (n+2) inregistreaza in aplicaie eventualele remarci
si comentarii si valideaza evaluarea salariatului;
j) Superiorul ierarhic (n+1) in urma notificrii primite prin email isi
consulta evaluarea in aplicaie si consemneaza eventualele comentarii;
k) Salariatul in urma notificrii primite pe email exprima eventualele
comentarii;
l) Evaluarea este inchisa de ctre superiorul ierarhic (n+1).
Art.81.
Prin excepie de la regula, in cazul evaluarii anuale pot interveni cazuri
particulare pentru care evaluarea se va realiza, dupa cum urmeaza:
1) In cazul salariatului nou angajat superiorul ierarhic va stabili un plan
de aciune (obiective operaionale si de dezvoltare a competentelor)
care poate fi formalizat in aplicaia dedicata pentru a putea fi evaluate in
urmatoarea campanie de evaluare anuala.
2) In cazul salariatului absent pe durata campaniei de evaluare (ex:
concediu medical de lunga durata / concediu de maternitate):
69

Evaluarea va fi facuta pentru lunile n care a lucrat, dar numai daca


perioada lucrata depete 6 luni;
Superiorul ierarhic (n+1) nregistreaz evaluarea n aplicaie, fara
a formaliza planul de aciune si fara a inchide evaluarea;
Cnd angajatul revine la postul sau, managerul n+1 discuta cu
acesta planul lui de aciune si l nregistreaz n aplicaie;
Salariatul astfel evaluat isi poate consulta evaluarea si contesta
rezultatul ei n caz de dezacord.
3) In cazul in care superiorul ierarhic absenteaza pe durata campaniei
de evaluare (ex: n delegaie / concediu de maternitate / medical), sau
daca postul este vacant conducerea companiei decide cine va fi
superiorul ierarhic (n+1).
Art.82.
(1) Salariaii evaluai care nu sunt de acord cu rezultatele evaluarii vor
putea face obiectiuni
pe fisa de evaluare si/sau planul de aciune in aplicaia informatica,
avand posibilitatea contestrii calificativelor obtinute in termen de 5
zile lucratoare de la data comunicrii rezultatelor evaluarii.
Contestatia la evaluare se transmite serviciului Resurse Umane.
(2) Rezolvarea contestatiilor cu privire la rezultatele evaluarii se face de
ctre o Comisie formata din 2 reprezentani ai companiei (alii dect cei
implicai in evaluare). Hotararile Comisiei de rezolvare a contestatiilor
sunt definitive si se iau prin consens.
Art.83.
Evaluarea performantei profesionale pe parcursul anului se va
formaliza, ori de cate ori este necesar, utiliznd etapele de evaluare,
prevzute de prezentul regulament intern.
XIV. DISPOZIII FINALE
Art. 84
(1) Dispoziiile regulamentului intern vor fi aduse la cunostinta salariailor
prin grija S.C. Abasstanza S.R.L, prin publicarea acestuia pe intranet, si
in funcie de posibilitile de afiare din cadrul companiei, prin afiare la
loc vizibil.
(2) Salariaii care nu au acces la calculator vor primi un exemplar al
prezentului Regulament si vor semna de primire.
Art. 85
Modificrile intervenite in raporturile de munca ca urmare a
modificrii prevederilor Contractelor Colective de Munca aplicabile
sau ale legislaiei in vigoare, modifica de drept prezentul regulament.
Art. 86
(1) Dispoziiile prezentului regulament vor intra in vigoare in 5 zile
lucratoare de la data publicrii pe intranet.
(2) Excepia de la prevederile alin.(1) o constituie cazurile de cercetare
disciplinara aflate in curs de desfasurare, la data intrrii in vigoare a
prezentului regulament, si care vor fi finalizate potrivit documentelor
normative
avute in vedere la iniierea cercetrilor disciplinare.
Art. 87
(1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la
dispoziiile regulamentului intern, in masura in care face dovada
nclcrii unui drept al sau.
(2) Controlul legalitatii dispoziiilor cuprinse in regulamentul intern este
de competenta nstritelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen
70

de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii de ctre angajator a


modului de soluionare a sesizrii formulate potrivit alin. 1.

UNITATEA : SC Abasstanza SRL

71

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA PRIVIND SECURITATEA SI


SANATATEA IN MUNCA

NUMELE SI PRENUMELE : Popa Irina


LEGITIMATIA, MARCA:
GRUPA SANGUINA:
DOMICILIUL: Bucuresti , str.. nr.
NUMELE SI PRENUMELE
Popa Irina
Data si locul nasterii
Studii .. Calificarea
Locul de munca.. Functia:referent resurse umane
Autorizatii (ISCIR,s.a.)
Traseul de deplasare la/de la serviciu Durata (minute)

INSTRUCTAJUL LA ANGAJARE
1) Instructajul introductiv general
Instructajul a fost efectuat la data de 24.01.2011 timp de 8.
Ore, de catre Avand functia de Inspector Protectia
Muncii
Continutul instructajului Legea 319/2006
Semnatura
celui instruit

Semnatura celui
Semnatura celui
care a efectuat
care a verificat
instructajul insusirea cunostintelor

2) Instructajul la locul de munca


Instructajul la locul de munca a fost efectuat la data de
16.08.2012pentru locul de munca Departamentul Resurse Umane
meseria timp de 8 ore, de catre .. avand functia
de Inspector PSI
Continutul instructajului Legea 319/2006
72

Semnatura
celui instruit

Semnatura celui
care a efectuat
instructajul

Semnatura celui
care a verificat
insusirea

cunostintelor
3) Admis la lucru
NUMELE SI PRENUMELE ANGAJATORULUI
Functia (sef sectie,atelier,santier)Director General
Data si semnatura: 24.01.2011

UNITATEA : S.C.Abasstanza S.R.L


73

FISA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ IN DOMENIUL


SITUATIILOR DE URGENTA

NUMELE SI PRENUMELE : Popa Irina


LEGITIMATIA, MARCA:
GRUPA SANGUINA:
DOMICILIUL: Bucuresti , str.. nr.
DATE PERSONALE
Data si locul nasterii
Studii ...
Calificarea ..
Locul de munca S.C.Abasstanza S.R.L
Functia:referent resurse umane

INSTRUCTAJUL LA ANGAJARE
1) Instructajul introductiv general a fost efectuat la data de 24.01.2011
timp de 8 ore,de catre avand functia de Inspector PSI
Continutul instructajului Legea 319/2006
Semnatura salariatului
(persoanei care a verificat insusirea
instruite)
Cunostintelor)

Semnatura
(persoanei

74

2) Instructajul la locul de munca a fost efectuat la data de 25.01.2011


pentru locul de munca Referent Resurse Umane pentru specialitatea
(meseria) timp de 8 ore, de catre .. avand functia
de Inspector PSI
Continutul instructajului Norme de aplicare a Legii 319/2006
Semnatura salariatului
Semnatura
(persoanei care a verificat insusirea
(persoanei
instruite)
Cunostintelor)

3) Admis la lucru
NUMELE SI PRENUMELE
Functia (sef sectie,atelier,santier) Director General
Data si semnatura: 25.01.2011

75

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Nr.80/24.01.2011

Aprobat
Director General

COMUNICARE

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca incepand cu data de


24.01.2011, Dna. Popa Irina domiciliata in
Bucuresti,
str..
,nr..,sector , CI, seria ..,nr,CNP.. ,va fi
angajata in functia de Referent Resurse Umane avand urmatoarele
drepturi:
Salariul brut 2847 lei;
Concediu de odihna 21 zile lucratoare /an;
Contract individual de munca pe perioada determinate de 6 luni
nr.05/24.01.2011.

Intocmit
Departament Resurse Umane
Semnatura

76

FIA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE


Societate SC Abasstanza SRL
Adresa: Bucuresti, Sector 2, Str. Fecioarei, nr.11,
Denumirea postului: REFERENT RESURSE UMANE
Descrierea activitii:

da X nu /

n echip:

Gesturi

profesionale:............
Nr. ore/zi 8 Nr. schimburi de lucru

Pauze organizate sau nu X/

Band rulant / Manipulare greuti


Risc de: infectare / electrocutare / necare / asfixiere / blocare
/
microtraumatisme repetate / lovire / muctur / zgriere /
strivire
/ tiere / nepare / mpucare / ardere / oprire /
degerare /
micri repetitive
Alte riscuri:
cteore/zi?

nu este cazul

NAVET:

da

nu

Descrierea spaiului de lucru: Dimensiuni ncpere: L


m
Suprafa de lucru: vertical orizontal oblic

lH

77

Munc: n spaii nchise X / izolate / la nlime la altitudine /


n micare / pe sol X / n aer / n spaiu / pe ap / sub ap /
ni / cabin etan / aer liber
Alte caracteristici:
o Poziie preponderent: ortostatic eznd aplecat mixt X /
Poziii forate: da nu
o Suprasolicitri: vizuale auditive stres neuropsihic
o Suprasolicitri osteo-musculo-articulare:

da nu /

Efort fizic:

uor X mediu greu


Dac da, ce articulai
Ageni chimici: (enumerai mai jos i
bifai caracteristicile lor)

<

>

L.A. L.A.

Nu este cazul

Ageni biologici:
Pulberi profesionale:
< L.A.

nu este cazul
nu

este

cazul

> L.A.

Zgomot profesional: < L.A. X / > L.A. / Zgomote impulsive da / nu X


Vibraii mecanice: < L.A. / > L.A.

Legend: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen / P = Ptrunde prin piele (Putei ataa fiei un tabel separat!)

78

Microclimat: TEMPERATURA AERULUI:


PRESIUNEA AERULUI: < L.A. / > L.A.

TEMPERATUR: da nu X
Radiaii: da nu X

N
< L.A. / > L.A.

VARIAII
REPETATE

Radiaii Ionizante < L.A. > L.A.

DE

Radiaii

Neionizante < L.A. > L.A. Tipul:


Iluminat: suficient X insuficient / natural artificial mixt X
Mijloace de
protecie
colectiv:

ventilaie

aer condiionat X

ecrane de protecie

paravane perdele de apa altele:

Mijloace de protecie individual


(echipament i materiale de protecie,
echipament de lucru):

Anexe igienico-sanitare:

vestiar

chiuvet

sal de mese spaiu de recreere Altele:


Observaii:

Data completrii:

79

WC

du

FISA POST

CAP. I. - DEFINIREA POSTULUI

DENUMIRE
ENTITATE
POST
TITULAR
APROBAT
FUNCTIA

DIRECTOR GENERAL

NUME i
PRENUME
SEMNATUR
A
DATA

CAP. II. CERINE


a) STUDII
Studii medii/Studii universitare;
b) EXPERIEN
minim 3 ani in domeniul relatiilor de munca;

80

c) INSTRUIRE

d)

Constituie un avantaj cursuri specifice domeniului juridic,


Management resurse umane.
Cunotine privind legislaia muncii.
Cunotine operare PC.
Cunoaterea documentelor legate de personal.
ABILITI

e)

Persoan ordonat i planificat.


Sa fie cunoscator a unei limbi de circulatie internationala.
Eventual posesor permis categoria ,,B,,
Cunostinte PC: Word, Excel;
Diploma de specialitate (absolvirea unui curs);
Capacitate de nelegere i rezolvare a problemelor.
Flexibilitate n gandire.
Limbaj expresiv i coerent.
Uurin, claritate i coeren n exprimare.
Punctualitate.
ALTELE

1. Fara antecedente penale


2. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la
nivelul angajatorului (vezi anexa fisa de post cu criteriile de evaluare) cf
art 17 alin 2 li d1 din Legea 40/ 2011.
3. Obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare
a realizarii acestora.
Atributiile postului, obiectivele de performanta individuala, precum si
criteriile de evaluare a realizarii acestora sunt prevazute in fisa postului,
anexa la prezentul contract individual de munca.
Evaluarea salariatilor si criteriile de competenta.
Evaluarea activitii profesionale individuale reprezint procesul de
stabilire a modului i a msurii n care angajatul i ndeplinete
ndatoririle i responsabilitile care revin postului ocupat, prin raportare
81

la obiectivele, criteriile sau standarde stabilite anterior.


Are ca scop aprecierea obiectiv a activitii personalului, prin
compararea gradului de ndeplinire a obiectivelor i criteriilor de
evaluare stabilite cu rezultatele obinute n mod efectiv.
Modaliti de evaluare in cadrul S.C. Abasstanza S.R.L.:
- evaluarea cantitii i calitii activitii profesionale prin raportarea la
rezultatele angajailor, n termeni de produs final;
- evaluarea competenelor i cunotinelor profesionale prin teste de
cunotine sau probe de competen profesional;
- evaluarea aptitudinilor i calitilor psihologice legate de activitatea
profesional prin teste de aptitudini i capaciti.

Evaluarea performanelor profesionale individuale se realizeaz pentru:


a) exprimarea i dimensionarea corect a obiectivelor;
b) determinarea direciilor i modalitilor de perfeconare profesional a
salariailor i de crestere a performanelor lor;
c) stabilirea abaterilor fa de obiectivele adoptate i efectuarea coreciilo
d) micorarea riscurilor provocate de meninerea sau promovarea unor
persoane incompetente.

Criteriile de evaluare a performanei profesionale avute n vedere n


cadrul societii vizeaz (n funcie de specificul postului ocupat):

competena cunotine pentru exercitarea atribuiilor i sarcinilor


specifice postului;
caracteristicile profesionale vigilen, disponibilitate, autocontrol;
caracteristici personale aptitudini, abiliti, comportament i
personalitate;
82

interesul pentru resursele alocate postului;


orientarea spre excelen (calitatea lucrrilor executate);

preocuparea pentru interesul general al firmei;

adaptabilitatea la post;
capacitatea de decizie;

capacitatea de inovare;

spiritul de echip;

delegarea responsabilitilor i antrenarea personalului;

comunicarea receptarea i transmiterea infomaiilor.

Periodic, eful ierarhic realizeaz evaluarea salariailor subordonai pe


baza unor fie de evaluare. Procedura evalurii de ctre eful ierarhic
se realizeaz n urmtoarele etape:

completarea fiei de evaluare


interviul;

contrasemnarea fiei de evaluare.

Fia de evaluare anexat ca model poate fi modificat de ctre


evaluator n funcie de specificul postului (n sensul introducerii unor noi
criterii sau a modificrii criteriilor stabilite). Interviul, ca etap a
procesului de evaluare, reprezint un schimb de informaii care are loc
ntre persoana care realizeaz evaluarea i persoana evaluat, n
cadrul cruia:

se aduc la cunotina persoanei evaluate notrile i consemnrile


fcute de evaluator n fia de evaluare;
se semneaz i se dateaz fisa de evaluare de ctre evaluator i
de ctre persoana evaluat;

n cazul n care ntre persoana evaluat i evaluator exist diferene de


opinie asupra notrilor i consemnrilor fcute, n fia de evaluare se va
consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate
modifica fia de evaluare. Pentru stabilirea calificativului, persoana care
realizeaz evaluarea va proceda la notarea obiectivelor i criteriilor de
evaluare, prin acordarea fiecrui obiectiv i criteriu a unei note de la 1 la
nota exprimnd aprecierea gradului de ndeplinire. Pentru a obine nota
final, evaluatorul face media aritmetic a notelor obinute ca urmare a
aprecierii fiecrui criteriu/obiectiv.
Semnificaia notelor: nota 1 nivel minim i nota 5 nivel maxim.
83

Calificativul final al evalurii se stabilete pe baza notei finale, dup


cum urmeaz:
a) ntre 1,00-2,00 - nesatisfctor. Performana este cu mult sub
standard. n acest caz, se va evalua perspectiva dac salariatul
respectiv mai poate fi meninut pe post.
b) ntre 2,01-3,00 - satisfctor. Performana este la nivelul minim al
standardelor sau puin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabi
performanelor ce trebuie atins i de salariaii mai puin competeni sau
lipsii de experien.
c) ntre 3,01-4,00 - bine. Performana se situeaz n limitele superioare
al standardelor i ale performantelor realizate de salariai.
d)ntre 4,01-5,00 - foarte bine. Salariatul necesit o apreciere special
ntruct performanele sale se situeaz peste limitele superioare ale
standardelor i performanelor celorlali salariai.
Dup finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fia de evaluare se
nainteaz spre contrasemnare. Are calitatea de a contrasemna fia de
evaluare salariatul aflat n funcia ierarhic superioar persoanei care
realizeaz evaluarea, potrivit structurii organizatorice a societii. n
situaia n care calitatea de evaluator o are directorul
general/administratorul societii, fia de evaluare nu se
contrasemneaz.
Fia de evaluare poate fi modificat conform deciziei
contrasemnatarului, n urmtoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realitii;
b) ntre evaluator i persoana evaluat exist diferene de opinie care
nu au putut fi soluionate de comun acord.
Fia de evaluare modificat sau contrasemnat de ctre conducerea
ierarhic se aduce la cunotin salariatului evaluat. Salariatului evaluat
i se nmneaz, sub semntur, un exemplar al fiei de evaluare.
84

Salariatul nemulumit de rezultatul evalurii pot s l conteste la


conductorul societii. Contestaia se formuleaz n termen de 5 zile
calendaristice de la luarea la cunotin de ctre salariatul evaluat a
calificativului acordat i se soluioneaz n termen de 15 zile
calendaristice de la data depunerii contestaiei de ctre o comisie
constituit n acest sens prin decizie de ctre conductorul societii.
Aceasta va soluiona contestaia pe baza raportului de evaluare i a
referatelor ntocmite de salariatul evaluat, evaluator i contrasemnatar.
Rezultatul contestaiei se comunic salariatului n termen de 5 zile
lucrtoare de la soluionarea contestaiei.

CAP. III. RELATII


a) IERARHICE
Este subordonat:
Administratorului societatii, Director Legislatia Muncii
Are n subordine:
b) RELATI I FUNCI ONALE
Cu ceilali angajai din cadrul altor entitati organizatorice din cadrul
firmei.
c) DE COLABORARE
Are autoritatea de a cere - managerilor organizaei i personalulu
angajat informaii i documente cu implicaii juridice i n legtur cu
gestiunea personalului .
Semnaleaz Directorului General, cazuri de nerespectare a
prevederilor legale i a procedurilor organizaiei privitoare al gestiunea
personalului.
d) DE REPREZENTARE
cu reprezentantii firmelor cu care SC Abasstanza SRL interactioneaza
din punct de vedere al activitatii de vanzari.

85

CAP. IV. SUMARUL POSTULUI

Aptitudini de comunicare;
Aptitudini de calcul ;
Aptitudinea de a lucra cu documente;
Culegere, clasificare i interpretare a informaiilor;;
Acordare de consultan i consiliere.

CAP. V. ATRIBUII, LUCRRI I SARCINI


Elaboreaz formularul pentru Contracte Individuale de Munc i
Contracte Colective de Munc le supune aprobrii DG.
Completeaz formularele de Contracte Individuale de Munc.
nregistreaz Contractele Individuale de Munc
Arhiveaz Contractele Individuale de Munc.
Remite salariatului un exemplar al Contractului individual de munc
Registrul de eviden
nregistreaz n Registrul de eviden a personalului orice angajare,
modificare sau desfacere a contractului de munc
Dosare de personal
Obine actele i documentele necesare Dosarelor de Personal.
Arhiveaz Dosarele de Personal.
Consultan
Acord consultan conducerii organizaiei i personalului angajat n
probleme juridice i de gestiune a resursei umane.
RESPONSABILITILE POSTULUI
Rspunde de corectitudinea i completitudinea actelor i documentelor
de personal emise.
Asigur deplina confidenialitate a datelor de personal cu care
opereaz.
Rspunde de modul de arhivare i de pstrare a documentelor juridice
i de personal.
Respect prevederile legale n ceea ce privete activitatea de gestiune
a personalului i ale activitii prestate de organizaie.
Respect termenele legale i cele impuse de procedurile organizaiei
privitoare la documentele i actele amise la nivelul organizaiei inclusiv
cele de personal.
86

Respect prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de


organizare i funcionare i ale documentelor SMI (Manualul i
procedurile de sistem)
Execut orice alte sarcini primite de la conducerea societii respectiv
de la eful ierarhic superior.
AUTORITATEA POSTULUI
Are autoritatea de a cere - managerilor organizaei i personalulu
angajat informaii i documente cu implicaii juridice i n legtur cu
gestiunea personalului .
Semnaleaz Directorului General, cazuri de nerespectare a
prevederilor legale i a procedurilor organizaiei privitoare al gestiunea
personalului.
Respectarea procedurilor, normelor si regulamentelor interne inclusiv
cele legate de protectia muncii si p.s.i.;
CAPITOLUL IV
Obligaiile lucrtorilor:
Art. 22. - Fiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea, n
conformitate cu pregtirea i instruirea sa, precum i cu instruciunile
primite din partea angajatorului, astfel nct s nu expun la pericol de
accidentare sau mbolnvire profesional att propria persoan, ct i alte
persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul
procesului de munc.
Art. 23. - (1) n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prevzute
la art. 22, lucrtorii au urmtoarele obligaii:
a) s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele
periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie;
b) s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i,
dup utilizare, s l napoieze sau s l pun la locul destinat pentru
pstrare;
c) s nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea,
schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii,
n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i
cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive;
d) s comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice
situaie de munc despre care au motive ntemeiate s o considere un
pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice
deficien a sistemelor de protecie;
e) s aduc la cunotin conductorului locului de munc i/sau
87

angajatorului accidentele suferite de propria persoan;


f) s coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp
ct este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror msuri sau
cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru
protecia sntii i securitii lucrtorilor;
g) s coopereze, att timp ct este necesar, cu angajatorul i/sau cu
lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului s se asigure c
mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru
securitate i sntate, n domeniul su de activitate;
h) s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul
securitii i sntii n munc i msurile de aplicare a acestora;
i) s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii
sanitari.
(2) Obligaiile prevzute la alin. (1) se aplic, dup caz, i celorlali
participani la procesul de munc, potrivit activitilor pe care acetia le
desfoar.
Are obligatia sa respecte si sa nu divulge interesele societatii;
Sa nu arate , sa transmita sau deterioreze documentele interne;
Are obligatia sa aiba o atitudine cuviincioasa, pozitiva, indiferent de
atitudinea clientilor sau a colegilor de serviciu. Aspectul trebuie sa fie
placut, ingrijit, stil business;
Indeplineste si alte sarcini incredintate de conducerea firmei.
De organizare i control.
Contribuie i vine cu sugestii pentru a mbuntii activitatea n
domeniul de responsabilitate.
De instruire.
Este responsabil de instruirea personalului din subordine.
Se informeaz asupra legislaiei i reglementrilor organismelor n
domeniul de activitate de care rspunde.
CAP. VI. - LIMITE DE COMPETEN
Pentru atribuiile i sarcinile menionate in fisa de post
autoritate deplina.

are

CAP. VII. RESPONSABILITI


Poate delega personalul din subordine pentru ndeplinirea unor
atribuii, sarcini, lucrri.
88

CAP. VIII. DREPTURI SALARIAT


Dreptul de a lucra maxim 8 ore pe zi i maxim 40 de ore pe
sptmn.
Dreptul la repaus zilnic ( de or pauz de mas ) i sptmnal (2
zile: smbta i duminica).
Dreptul la salarizare pentru munca depus.
Dreptul la zile de sarbatoare legal n care nu se lucreaz sau spor
100% echivalent.
Dreptul de acces la formare profesional.
Dreptul la securitate i sntate n munc.
Dreptul la informare i consultare.
Dreptul la un concediu de odihn anual platit de 21 de zile lucrtoare.
Dreptul la un preaviz la concediere de minim 20 zile lucratoare.
Alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de
munca aplicabile.

S exercite controlul asupra modului de ndeplinire de catre Salariat


a sarcinilor de serviciu; atributiilor postului si a obiectivelor de
performanta stabilite
CAP. IX. - PREVEDERI SPECIALE
Cunoaterea actelor normative care reglementeaz activitile postului.
Respect confidenialitatea sarcinilor de serviciu i a tuturor datelor i
informaiilor de care a luat la cunotin n timpul executrii contractului
individual de munc i a prezentei fise de post.
Programul de lucru se desfoar ntre orele .. i cu
o jumtate de or pauz de mas.
ntocmete procedurile de lucru pentru domeniul de responsabilitate.
Respecta prevederile Manului Calitatii si procedurilor ru aferente
sistemului de management al calitatii
Am luat la cunotin regulamentul de ordine interioara si Contractul
Colectiv de Munca. Am primit un exemplar din fia postului i mi asum
responsabilitatea ndeplinirii sarcinilor ce mi revin i consecinele ce
decurg din nerespectarea acestora conform cu legislaia civil i penal n
vigoare.
INTOCMIT

89

FUNCIA

ADMINISTRATOR

NUME i
PRENUME

TITULAR

SEMNATURA
DATA

90

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Referat nr.27/22.07.2011
Privind definitivarea pe post

Va informam ca titularul postului Referent Resurse Umane a dispus


suspendarea Contractului Individual de Munca in conformitate cu
prevederile art.49 din Codul Muncii L53/2003, postul in prezent fiind ocupat
de Dna. Pistol Mihaela, incadrata cu Contract Individual de Munca sub
nr.05/24.01.2011 pe perioada determinata.
Avand in vedere cele mai sus mentionate, va propun definitivarea pe
post a Dnei. Pistol Mihaela.

Sef Departament Resurse Umane


Semnatura

91

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,
Bucuresti

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Decizia nr.16/22.07.2011
De definitivare pe post la Contractul nr.05/24.01.2011
Avand in vedere:
Vacantarea postului de Referent Resurse Umane in urma
demisiei titularului de post
Referatul nr.27/22.07.2011 prin care se solicita definitivarea pe
post a Dnei Popa Irina.
In temeiul Art.81 alin l L53/2003 republicata din Codul Muncii cu
modificarile si completarile ulterioare, S.C. Abasstanza
SRL
reprezentata prin .. in calitate de Director General,
DECIDE
Art.1. Incepand cu data de 24.07.2011, Dna.Pistol Mihaela este
angajata pe perioada nedeterminata, in functia de Referent Resurse
Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane devenind astfel
titular de post;
Art.2. Celelalte drepturi si obligatii ramanand neschimbate
mentionate in Contractul Individual de Munca;
Art.3. Impotriva prezentei decizii se poate face contestatie, in termen
de 30 de zile calendaristice de la comunicare in instanta de judecata.
Reprezentant legal
Director General
Semnatura

92

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11,
Bucuresti

Sector

2,

ACT ADITIONAL NR.78/22.07.2011


La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub
nr.05/24.01.2011 in registrul general de evident a salariatilor
Incheiat azi 22.07.2013 intre:
Angajator persoana juridical/fizica S.C. Abasstanza SRL cu sediul in
str.Fecioarei, nr.11,
sector 2, Bucuresti, inregistrata la registrul
comertului sub
nr.J/.
Cod
fiscal. Telefonreprezentata
legal
prin in calitate de .
Si
Salariatul doamna Popa Irina domiciliata in Bucuresti, strnrbl sc
etapsector,
posesoare a CICNPpermis de munca
serianr din data de. In temeiul art 17(4) coroborat cu art41 (1) din
Legea 53/2003 partile
HOTARASC
1. Se modifica elemental DURATA CONTRACTULUI al
Contractului Individual de Munca si va avea urmatoarele prevederi: durata
contractului nedeterminata

Sef Departament Resurse Umane


Semnatura

Angajat
Semnatura

93

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,
Bucuresti

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

MINUTA DE INFORMARE
NR.4/23.07.2011
Incheiata intre S.C Abasstanza SRL si salariatul Popa Irina in
conformitate cu prevederlle Art.17 alin 1 si 4 din Codul Muncii cu privire la
modificarea Contractului Individual de Munca nr.05/24.01.2011.
S.C. Abasstanza SRL informeaza pe salariatul Popa Irina cu
privire la modificarea , incepand cu data de 24.07.2011 a urmatoarelor
elemente din Contractul Individual de Munca:
Durata Contractului Individual de Munca durata
nedeterminata;
Locul muncii;
Felul muncii;
Conditiile de munca;
Salariul.

S.C. Abasstanza SRL


Reprezentata prin
..
Director General
Data.

Salariat
CNP
Semnatura

94

95

ROMANIA MINISTERUL
EDUCAIEI NAIONALE
Seria /nr.

confer

Dlui./Dnei. Popa Irina nascut(a) in anul ... , luna


................................................................. localitatea Bucureti Jud ., tara
ROMANIA, absolvent al Universitii .. , profilul .................. , specializarea
................... , titlul de ..............
Durata studiilor
Titularului acestei diplome i se acorda toate drepturile legale.

96

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Diploma de
Lcenta
Universitatea................. pe baza promovrii examenului de licena
din sesiunea ................ , organizata la, la propunerea facultatii
Referat nr. 45/22.10.2011
Privind schimbarea funciei si a salariului,
Va informez ca Dna. Popa Irina, incadrat(a) in funcia de Referent Resurse
Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane, a absolvit, in perioada
imediat anterioara prezentului referat, examenul de finalizare a studiilor
superioare si cursurile de Inspector Resurse Umane ale scolii Total School
dovada fiind copii ale Diplomei de Licena si Certificatului de absolvire a
cursurilor, care au fost anexate la Contractul Individual de Munca.
Avnd in vedere cele mai sus mentionate si ca postul de Inspector Resurse
Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane este vacant, propun
ncadrarea Dnei. Popa Irina pe postul de Inspector Resurse Umane cu o marire
e fie de 3564
prealabila a salariului de baza.Salariul de baza urmD cnadnsa
RON

97

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Catre Directorul General,
Angajator S.C. Abasstanza S.R.L. cu sediul in Bucureti str. Fecioarei,
nr.
11, sector/judet 2, nregistrata la Registrul Comerului din Bucureti sub
nr, C.U.I , telefon, reprezentata legal prin dl./dna.in calitate
de director general/administrator,in temeiul Art. 40 alin. (1) lit. a) din
Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national pentru anul 2010
decide, incepand cu data de 24.10.2011 se modifica salariul de baza al
dlui/dnei Popa Irina , de la cuantumul de 2847Ron la 3564 Ron si
funcia de la Referent Resurse Umane la Inspector Resurse Umane.
Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile
calendaristice de la data comunicrii acesteia la Tribunal
Sef Departament Resurse Umane,
Semntur .........

98

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
DECIZIA NR. 36/22.10.2011
Privind modificarea funciei si a
salariului
ACT ADIIONAL Nr. 64/22.10.2011
La Contractul Individual de Munca nr.
La contractul individual de munca ncheiat si
nregistrat sub nr 5/24.01.2011
in registrul general de evidenta a salariailor.
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Data emiterii:
22.10.2011

Angajator,
Director General,

99

Angajat

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

ncheiat intre:
S.C.Abasstanza S.R.L. reprezentata legal prin. , in calitate de Director
General, si Popa Irina in calitate de salariat,cu ocazia modificrilor
intervenite la clauzele contractului individual de munca ncepnd cu
data 24.10.2011 dupa cum urmeaza:
1.
Se modifica elementul
Locul muncii
2.
Felul muncii Inspector Resurse Umane
3.
Condiiile de munca
4.
Durata muncii de la ....ore/zi Ia
ore/zi
5.
Durata concediului de odihna
zile lucratoare
6.
7.
Salariul brut: de la 3564 ron la 4500 ron
8.
Alte clauze ............
Prezentul act adiional s-a ncheiat in doua exemplare, unul pentru
fiecare parte, astazi 22.10.2011.

10
0

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str Fecioarei, nr.11, Sector
2,Bucuresti

Minuta de
informare
Nr.
1/22.10.2011

ncheiata intre S.C.Abasstanza S.R.L. si salariatul Popa Irina, in


conformitate cu prevederile Art. 17 alin. 1 si 4 din Codul Muncii cu privire
la modificarea Contractului Individual de Munca nr.03 din data de
24.01.2011
S.C. Abasstanza S.R.L. informeaza pe salariatul Popa Irina cu
privire la modificarea, incepand cu data de 24.10.2011, a urmtoarelor
elemente din Contractul Individual de Munca:durata Contractului
Individual de Munca , locul muncii, felul muncii - Inspector Resurse
Umane

condiiile de munca salariul 4500 ron.

SC Abasstanza SRL

Salariat
Popa Irina
CNP..
Semnatura

Reprezentat prin
Director General

10
1

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Catre Directorul General

Referat nr. 52/20.01.2012


privind majorarea salariului de baza

Anexam prezentului referat o copie a Raportului de evaluare a


performantelor individuale, evaluate in perioada.
In baza rezultatului exceptional obtinut de Popa Irina in urma raportului de
avaluare a performantelor profesionale, propun acordarea unei majorari
salariale, aplicabila salariului de baza, cu suma de 100 lei.
Mentionez ca dna Popa este incadrata cu Contract Individual de Munca
pe perioada nedeterminata nr.05 /24.01.2011, avand in prezent functia
de Inspector Resurse Umane.

Sef Departament Resurse Umane


Semnatura

10
3

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,
Bucuresti

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

DECIZIA nr. 41/21.01.2012


Privind modificarea funciei si a
salariului
La Contractul Individual de Munca nr.
5/24.01.2011
Angajator S.C. Abasstanza S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str.Fecioarei,
nr.11,sector/judet 2,inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub
nr, C.U.I, telefon, reprezentata legal prin dl./dna in calitate
de director general /administrator, in temeiul art. 40 alin. (1) lit. a) din
Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anul 2011
decide
ncepnd cu data de 24.01.2011 se modifica salariul de baza al dlui/dnei
Popa Irina de la cuantumul de 4500 lei la 4800 lei si funcia de la
Referent Resure Umane la Inspector Resurse Umane. Prezenta decizie
poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicrii acesteia la Tribunalul

Data emiterii

Director General
..

10
4

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
ACT ADIIONAL Nr. 72/22.01.2012
La contractul individual de munca ncheiat si nregistrat
sub nr. 05/24.01.2011
in registrul general de evidenta a salariailor
ncheiat azi, 22.01.2012 intre: Angajator-persoanajuridical/fizica S.C.
Abasstanza S.R.L., cu sediul in Bucureti, nregistrata la registrul
comertului/autoritatile administraiei publice din Bucurescti sub nr
cod
fiscal .. , telefon , reprezentata legal prinin calitate de Director
General,si Salariatul/salariata - domnul/doamna Popa Irina domiciliata in
localitatea Bucureti str. nr, bl. ..., sc..., et. ..., ap.
..., sector, posesoare a cartii de identitate seria, nr , eliberata de la data
de .. , CNP permis de munca seria
, nr. din data de
In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art.4l (1) din Legea nr. 53/2003, prile
HOTRSC:
1.Se modifica elementul
2. Locul muncii
3. Felul muncii
4. Condiiile de munca
5. Durata muncii de la ....ore/zi la ore/zi
6. Durata concediului de odihna
zile lucratoare
7. Salariul brut: de Ia.4500 lei la
4800 lei
Alte clauze.............
Prezentul act adiional s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare
parte, astazi22.01.2012.
Angajator

Angajat
10
5

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,
Bucuresti

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Minuta de
informare
Nr.
4/22.01.2012
Incheiata intre S.C. Abasstanza S.R.L. si salariatul Popa Irina, in
conformitate cu prevederile Art. 17 alin. 1 si 4 din Codul Muncii cu privire
la modificarea Contractului Individual de Munca nr. 03 din data de
24.01.2011.
S.C. Abasstanza S.R.L., informeaza pe salariatul Popa Irina cu
privire la modificarea, incepand cu data de 24.01.2012, a urmtoarelor
elemente din Contractul Individual de Munca:
- durata Contractului Individual de Munca
- locul muncii
- felul muncii
- condiiile de munca
- salariul - 4800 lei
10
6

SC Abasstanza SRL

SALARIAT

REPREZENTATA PRIN

..
SEMNATURA

DIRECTOR GENERAL

10
7

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
FISA POSTULUI INSPECTOR RESURSE UMANE
Denumirea compartimentrului:
Resurse Umane
1.

Denumirea postului:
Inspector Resurse Umane
2.

Numele si prenumele
salariatului:
Popescu Ioana
3.

Se subordoneaz:
Manager Resurse Umane
4.

Numele efului ierarhic:


Subordoneaz:
Manager Resurse Umane
5.
6.

Drept de semntur:
Intern:
Extern:NU
NU
Relaii funcionale:
8.
Ierarhice: Director General, Director Resurse Umane;
Funcionale: cu directorii si efii departamentelor din unitate,
angajatorii tuturor departamentelor din cadrul firmei, funcionarii
Institutiilor de Stat (ITM, personalul arhivelor Statului)cu care
colaboreaza pentru rezolvarea operativa a sarcinilor de serviciu;
9.
Pregatirea si experianta:
Cel puin studii medii;
Instruire formala sau experiena in domneiul procedurilor si
normelor specific domeniului muncii;
Cunostinte de operare pe calculator (Word, Excel, Power
Point)
Cunoaterea unei limbi strine constituie un avantaj;
Constinte de Legislaia Muncii (L53/2003 republicata)
Cunostinte REVISAL (L500/2011)
10.
Obiectivul specific al postului:
7.

10
8

Organizarea si derularea operaiunilor de administrare de


personal (Contractele Individuala de Munca, decizii manageriale,
adeverine de personal, salarizare etc.)
Cerine aptitudinale:
11.
Nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de
analiza si sinteza, memoride dezvoltata, judecata rapida, capacitate de
deducie logica):
Capacitate crescut de nelegere a mesajului verbal, scris
sau
oral;
Capacitate crescut de a asculta descrierea unui eveniment
si
de
a
o
intelege;
Aptitudine
generala
de
invatare;
Aptitudini de comunicare orala si scrisa;
Abilitatea de a utiliza libajul scris, cat si oral pentru a comunica
informaii sau idei altor persoane;
Planificare si organizare a operaiilor si activitatilor;
Capacitatea de a redacta rapoarte, de a sintetiza si clarifica
informaiile;
Atentie concentrata si distributiva;
Rezistenta la efort intelectual prelungit;
Viteza de cuprindere informaionala (capacitate acresuta de a
combina mai multe informaii).
12.
Condiiile postului de munca:
Mediu relativ stresant, munca de birou dar si de teren;
Program de lucru: conform normelor interne impuse de
organizaie, cu posibiliatatea de prelungire in funcie de necesitatile
departamentale;
Natura muncii: atat munca individuala cat si munca de echipa;
Deplasari: pe distante scurte, medii sau lungi (realizarea de
evaluari psihologice, discuii cu personalul, etc., de la punctele de lucru
ale organizaiei).
Responsabilitati si sarcini:
13.
ntocmirea formelor de angajare (completarea de formulare
Contract Individual de Munca, fisa cu datele personale etc.) si
verificarea ca in dosarul de personal sa existe fisa medicala
eliberata de Medicul de Medicina Muncii, repartitie de la omaj si toate
celelatte acte care trebuie sa existe in dosarul orcariu angajat;
ntocmirea formelor de desfacere a Contractului Individual de
Munca (dispoziia de desfacere a Contractului Individual de Munca, nota
de lichidare);
nregistrarea Contractului Individual de Munca, deciziei de
desfacere a Contractului Individual de Munca sau orice alte modificri
survenite in contractul de munca al angajailor in registrul
de evidenta al salariilor (REVISAL);
In cazul negocierii unor clauze din Contractul Individual de
Munca, la dispoziia conducerii, ntocmirea adresei de instiintare a
salariatului cu privire la modificrile care seintentioneaza sa se aduca la
acesta (Contracul Individual de Munca), conform Codului Muncii;
Inregistrearea in registul de evidenta al salariailor a tuturor
schimbrilor survenite insituatia angalatilor conform legilor si
instruciunilor in vigoaresi rspunde de transmiterea acestora in
termenele legale ctre Inspectoratul Teritorial de Munca;
10
9

Studiaza petrmanent Codul Muncii si comunica Managerului


departamentului modificrile survenite.
ntocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract
individual de munca, fisa cu datele personale,etc.) si verificarea ca in
dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de
medicina muncii, repartitie de la omaj si toate celelalte acte care
trebuie sa existe in dosarul oricrui angajat;
ntocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca
(dispoziie de desfacere a contractului individual de munca, nota de
lichidare);
nregistrarea contractului individual de munca, deciziei de desfacere a
contractului individual de munca sau orice alte modificri survenite in
contractul de munca al angajailor in registrul de evidenta al
salariailor, in carnetul de munca si la Inspectoratul Teritorial de Munca;
in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca, la
dispoziia conducerii,ntocmirea adresei de instiintare a salariatului cu
privire la modificrile care se intentioneaza sa se aducala acesta
(contract individual de munca), conform Codului Muncii;
nregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al
salariailor a tututror schimbrilor survenite in situatia angajailor
conform legilor si instruciunilor in vigoare;
evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal;
arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor
cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului;
ntocmirea dosarelor de pensionare conform legislaiei in vigoare
pentru angajaii societatii care solicita aceasta;
eliberarea de adeverine solicitate de salariai pentru medicul de familie
sau alte motive;
eliberarea de adeverine pentru grupa de munca si sporuri pentru fotii
angajai ai societatii precum si pentru cei plecai in strainatate in
conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile
existente in arhiva;
ntocmirea pe calculator si redactarea de adeverine, formulare si alte
acte specifice biroului;
organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe secii, sectoare, ani,
luni;
tinerea inventarului arhivei la zi;
primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este
respectata legea 16/1996 si 358/2002 - copertat, numerotat, snuruit si
sigilat);
legarea dosarelor care s-au deteriorat, desfcut;
tinerea Ia zi a registrului de evidenta curenta al arhivei;
convocarea Comisiei de Selecionare a documentelor care au depit
termenul de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic, numita de
conducerea societatii;
selecionarea, scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a
documentelor care au depit termenul de pastrare cu aprobarea
Comisiei de Selecionare prin proces verbal:
tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor;
tinerea legturii cu arhivele statului;

11
0

executarea altor lucrri privind evidenta de personal, la solicitarea


superiorului direct.
Posibilitati de promovare:
14.
in sfera de activitate actuala nu

exista
transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta poziie ierarhica
superioara sunt condiionate de nevoile organizaiei si de achiziia unor
abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate.

Sanciuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor


acestora:
Daca este cazul
15.

Semnatura si stampila
Director General

Semnatura salariatului

11
1

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei ,nr.11, Sector 2, Bucuresti

Raport de evaluare a
performantelor
profesionale individuale
Nume: Popa
Prenume: Irina
Functia: Inspector Resurse Umane
Data ultimei promovari: 22.10.2011
Perioada evaluate: 22.10.2011-22.01.2012
Sef Departament Resurse Umane
(A) Evaluarea performantelor profesionale individuale privind
ndeplinirea obiectivelor:
Nr. Obiective
Crt specifice si
.
generale din fisa
postului (5
obiective)
1 ntocmirea
formelor
de
angajare
si
verificarea
tuturor
documentelor
din
dosarele
personale
2 nregistrarea si
treansmiterea
revisal
ctre ITM a CIM,
acte
adiionale, decizii

% din
timpul
efectiv
de
munca
20%

Termen
de
raiizare

Realizar Nota (min.


e in
1 - max.
5)
%
5

20%

11
2

etc.
3
4

10%
ntocmirea
pontajului
de lucru
20%
Elaborarea
fiselor de
post, anunurilor
de
recrutare,
regulamentelor
etc..
Evidenta lunare 15%
a
fondului de
salarii si a
anjajatilor
calculul
salariilor

5
5

Rezultat (A):
Nota obtinuta: 5
(B) Evaluarea performantelor profesionale individuale privind
ndeplinirea criteriilor pe performanta:
Nr. Criterii de performnta
Crt.
1.
2.
j.
4.
5.

Nota (min. 1 Comentari


i
max. 5)
5

Capacitatea de organizare
Cunostinte si experiena

Capacitatea
de a obine cele mai
bune rezultate
Complexitatea activitatilor

5
5
5

Creativitate
11
3

6.

Diversitatea activitatilor

7.

Capacitatea de a lucra in echipa

8.

Actualizarea cunotinelor in
domeniu
9.
Experiena profesionala in
domeniu
10. Capacitatea de a comunica

11.

Asumarea responsabilitilor

12. Capacitatea de a observa


capacitatile
personalului
13. Capacitatea de a analiza, sinteza,
rezolvarea
probi.
14. Initiativa

15. Capacitatea de a lua decizii

16. Capacitatea de a lucra ndelungat

17. Capacitatea de a lucra sub stres

18. Capacitatea de invatare

19. Stadiu invatamant

5
5

Rezultat final evaluare


Nota obtinuta 5
D) Comentariile persoanei evaluate
Nume:
Prenume:
Funcia:
Data:
Semntur:

11
4

E) Comentariile persoanei evaluatoare(sef ierarhic direct al persoanei


evaluate)
Nume:
Prenume:
Funcia:
Data:
Semntur:
E) Comentariile persoanei care contrasemneaza (sef ierarhic direct al
evaluatorului)
Nume:
Prenume:
Funcia:
Data:
Semntur:

11
5

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Catre:Director General
Referat Nr.
13/09.07.2012
Privind abaterea
disciplinara
Subsemnatul ................... Sef al Departamentului Resurse Umane, am
ntocmit prezentul referat, prin care va informez ca Pistol Mihaela,
angajat(a) in funcia de Inspector Resurse Umane din cadrul
deparamentului a savarsit urmatoarea abatere disciplinara:
In data de 09.07.2012 a prsit in interes personal postul de munca, pe
o durata de 4 ore, fara acordul efilor ierarhici.
Fata de cele mai sus, va rog sa imi dispunei masurile necesare

Sef Departament Resurse Umane


Semntur ........

11
6

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti

Referat nr. 14/09.07.2012


Privind constituirea Comisiei de Disciplina
In baza referatului nr. 13/09.07.2012 privind abaterea disciplinara a Dnei.
Popa Irina, angajat in funcia de Inspector Resurse Umane din cadrul
Departamentului Resurse Umane propun, in baza Art.267 din Legea
53/2003, constituirea unei Comisii de Disciplina care are urmatoarea
componenta:
Preedintele Comisiei de Examinare
Sef departament Resurse Umane - membru
Consilier Juridic ................- Membru

Director General,
Semntur .

11
7

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,
Bucuresti

Aprobat
Director General

Nr.4/10.07.2012
Convocare in vederea cercetrii disciplinare,
Dna. Popa Irina, cu domiciliul in Bucureti ocupnd funcia de
Inspector Resurse Umane, avand Contractul Individual de Munca nr. 05
ncheiat la data de 24.01.2011 este convocat sa se prezinte la data de
12.07.2012 orele 12.00 in vederea cercetrii disciplinare.
Cercetarea disciplinara se realizeaza ca urmare a Referatului nr.
13/09.07.2012 privind abaterea disciplinara.
Salariatul va putea fi insotit de ctre un reprezentant al organizaiei
sindicale constituit la nivelul uni tatii.
La ntrevedere vor mai participa: Membrii Comisiei de Diciplina.

Data

Semntur
Am luat la cunostinta de prezenta convocare,

Data

Semnatura salariatului

11
8

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Aprobat
Director General
Nr.8/12.07.2012
Raportul Comisiei de Disciplina
Comisia de Disciplina constituita in vederea cercetrii abaterii disciplinare
a Dnei. Popa Irina a constatat urmatoarele:
In data de 09.07.2012 salariatul a savarsit abaterea disciplinara constnd
in parasirea locului de munca, timp de 4 ore, fara aprobarea efului
ierarhic, Salariatul recunoate ca avea cunostinta de prevederile
Regulamentului Intern,Contractului Colectiv de Munca aplicabil in unitate
si fisa postului precum si faptul ca se va face vinovat de savarsirea
abaterii;
Avnd in vedere cele constatate, Comisia de Disciplina propune
urmatoarea masura disciplinara: reducerea salariului de baza cu 10%
pentru urmatoarele 3 luni, in coformitate cu prevederile art. 236 alin. 1 si
art. 264 lit. D din Codul Muncii.

Comisia de disciplina:
Preedintele Comisiei de Examinare
............... Sef departament Resurse Umane
membru
Consilier Juridic .............................. - Membru

11
9

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2, Bucuresti
Decizia nr. 14/14.07.2012

Aprobat
Director General

De aplicare a sanciunilor disciplinare


Avand in vedere
Prevederile Contractului Colectiv de Munca / Regulamentului
Intern / contractului individual de munca - fisa postului, cu privire Ia
respectarea regulilor de disciplina a muncii, precum si raspunderea
salariailor in cazul in care savarsesc abateri disciplinare
Faptul ca salariatul a luat la cunostinta in data de 24.01.2011
despre obligaiile care ii revin in acest sens, precum si faptul ca Ia data
de 09.07.2012 salariatul Popa Irina a savarsit abaterea disciplinara
constnd in parasirea locului de munca fara aprobarea efului ierarhic
Faptul ca fapta constituie abatere disciplinara, deoarece
salariatul Popa Irina a incalcat cu vinovie prevederile fisei postului
ataata la Contractul Individual de Munca nr.05/24.01.2011
Raportul Comisiei disciplinare nr. 8 efectuat in perioada
12.07.2012 din care rezulta vinovatia salariatului in savarsirea abaterii
disciplinare.
In temeiul legii nr. 53/2003 si a
regulamentului intern,
Reprezentantul legal al S.C.
Abasstanza S.R.L.

12
0

Decide,
Art. 1 ncepnd cu data de 15.07.2012 se aplica salariatului Popa
Irina, avand funcia de Inspector Resurse Umane, sanciunea
disciplinara constnd din reducerea pe o perioda de 3 luni a salariului de
baza cu 10%, in conformitate cu prevederile art. 263 alin. 1 si art. 264 lit.
D din Codul Muncii.
Art. 2 mpotriva prezentei decizii se poate face contestatie in
termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea la instanta de
judecata
Art. 3 Prezenta decizie se va comunica dnei in termen de 5 zile
calendaristice de la emitere.

Reprezentantul legal
Director general
Semnatura
Dovada comunicarii:

Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire data postei

12
1

Domnule Director,

Subsemnata Popa Irina, angajat(a) in funcia de Inspector


Resurse Umane din cadrul societatii S.C. Abasstanza S.R.L., cu
Contract Individual de Munca nr. 05/24.01.2011 va rog sa luai act de
demisia mea, in baza art. 79 din Legea 53/2003, Urmanad sa incetez
activitatea in data de 20.07.2013
Perioada de timp dintre prezenta si data ncetrii activitatii
reprezint preavizul de 20 de zile calendaristice, prevzute in Contractul
Individual de Munca.

Va multumesc

Semnatura

Data..

..

12
2

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2,
Bucuresti

Aprobat
Director General

Decizia nr. 19/05.07.2013


De incetare a Contractului Individual
de Munca
Prin actul unilateral de voina a
salariatului (Demisie)

Avnd in vedere cererea Dnei. Popa Irina prin care solicita


ncetarea Contractului Individual de Munca, ncepnd cu data de
20.07.2013 la terminarea perioadei de preaviz de 15 zile calendaristice,
conform prevederilor art. 79 alin. 4 din Codul Muncii.
In temeiul Legii nr. 31/1990, reprezentantul legal al
S.C. Abasstanza S.R.L. emite urmatoarea
Decizie:
Art. 1 ncepnd cu data de 20.07.2013,Popa Irina, inceteaza in
temeiul art. 79 din Codul Muncii.
Art. 2 prevederile prezentei decizii vor fi aduse la ndeplinire de
conducerea societatii.
Reprezentant legal
Director general
Semnatura
12
3

Dovada
comunicarii:
Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire data
postei

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 3, Bucuresti

EXEMPLAR 1
Se nmneaza persoanei
ncadrate
NOTA DE
LICHIDARE
Numele: Popa
Prenumele: Irina Nr.
matricol

funcia: Inspector resurse Umane


Locul de munc S.C. Abasstanza S.R.L.
Poseda carnetul de munca: seria 1
nr.
Motivul ntocmirii notei de lichidare
la data de
1
Se nscrie motivul lichidrii: desfacerea contractului
de munc conform
art.
din Codul Muncii etc.
Natura
debitul
ui

Titlu executor Suma


Creditorul
datorat
(numele
i
la
data
emiterii
(natura,
adresa)
numrul,
notei de lichidare
data,
emitentul)

12
5

Sef compartiment
contabil financiar
..
*Imputaie, despgubire, suma datorat pentru mrfuri cu plata n
rate, suma datorat cu titlu de obligaie de ntreinere, mprumut
C.A.R. etc.
** Dispoziie de reinere, hotrre a Comisiei de Jud ecat, hotrre
judectoreasc,
angajament
etc.
In
cazul n care nu exist un titlu executor se va face meniunea "n curs
de obinere".
* Se semneaz dup completarea datelor de pe versoul exemplarului II.
Salariile nete ncasate pe ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizaiei de
concediul de odihn):
Anul
Luna Sum
Anul
Luna
Suma
a

I. Durata concediului de odihn este de _........ zile,din care pe anul in


curs a efectuat zile de concediu.
II. Din concediul de odihn pe anul trecut nu a folosit . Zile
III Concediile medicale platite pe ultimele 12 luni:
Luna
Anul
Numr zile

12
6

In cursul acestui an a avut concedii fara plata, absente nemotivate si invoiri


care totalizeaza . Zile
Calificativele profesionale obtinute pe ultimii trei ani
Anul
Calificativul

Data

Seful compartimentului personal


..

12
7

SC Abasstanza SRL
CUI: RO ..
Nr.Reg.Comertului: J /.
Tel/Fax: ..
Adresa: Str.Fecioarei, nr.11, Sector 2 Bucuresti

EXEMPLAR 2
Rmne Ia
unitate
NOTA DE LICHIDARE
Numele: Popa
Prenumele: Irina
Nr. matricol
funcia: Inspector resurse Umane
Locul de munc S.C.AbasstanzaS.R.L.
nr.
Poseda carnetul de munca: seria 1
Motivul ntocmirii notei de lichidare
la data de
1
Se nscrie motivul lichidrii: desfacerea contractului
de munc conform
art.
din Codul Muncii etc.
Natura Titlu executorSuma
datorat
Creditorul
debitulu ** (natura,
la data
emiterii (numele i adresa)
i*
notei de lichidare
numrul,
data,
emitentul)

Sef compartiment
contabil financiar
12
8

..
*Imputaie, despgubire, suma datorat pentru mrfuri cu plata n
rate, suma datorat cu titlu de obligaie de ntreinere, mprumut
C.A.R. etc.
** Dispoziie de reinere, hotrre a Comisiei de Judecat, hotrre
judectoreasc,
angajament
etc.
In
cazul n care nu exist un titlu executor se va face meniunea "n curs
de obinere".
* Se semneaz dup completarea datelor de pe versoul exemplarului
II.Salariile nete ncasate pe ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizaiei
de concediul de odihn):
Natura debitului

Suma
datorat

Semntur
Responsabilului

uri spre decontare


al sportiv
le Ia bibliotec
mente S.N.C.F.R.
mente auto
[valoarea meselor de
la canti
iment de protecie
e de inventar

12
9

Am primit urmtoarele documente la plecare

Data

Semnatura

13
0