Sunteți pe pagina 1din 92

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT COALA


DOCTORAL

TEZA DE DOCTORAT
Pedepsele complementare n reglementarea noului
Cod penal
-REZUMAT -

Conductor de doctorat
Prof. univ. dr. Vasile DOBRINOIU

Doctorand
Cristina - Daniela MUNTEANU

Bucureti
2014

CUPRINS
CAPITOLUL I. NOIUNI GENERALE
S e c iunea I. As pec t e de ordin genera l pr ivind s a nciunil e n
dre ptul pe nal
rom nesc
1. Noiunea de sanciune de drept penal i necesitatea acesteia pentru prevenirea
i combaterea fenomenului infracional
2. Felurile sanciunilor de drept penal
3. Caracterele sanciunilor de drept penal
4. Principiile sanciunilor de drept penal
S e c iunea a II -a . As pec te de ordin gene ra l privind pede pse le n
dre ptul pena l
rom nesc
1. Noiunea general de pedeaps i necesitatea acesteia pentru prevenirea
i combaterea fenomenului infracional
2. Trsturile specifice ale pedepsei
3. Scopul pedepsei
4. Funciile pedepsei
5. Sistemul pedepselor n legislaia penal romn
6. Categoriile i limitele generale ale pedepselor n legislaia penal romn
7. Felurile pedepselor n noua legislaie penal romn. Noiuni generale
CAPITOLUL II. PEDEPSELE COMPLEMENTARE APLICABILE PERSOANEI FIZICE
N REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL
S e c iunea
I.
Ex plic a ii
pre li mina re
privind
re gle menta re a
pe depse lor
c omple me nta re a pli ca bile pe rs oane i fizic e n Codul pe nal
1. Noiunea de pedeaps complementar aplicabil persoanei fizice
2. Felurile pedepselor complementare aplicabile persoanei fizice
3. Noul Cod penal n raport cu legea penal anterioar privind
reglementarea pedepselor complementare aplicabile persoanei fizice
S e c iunea a II -a . Coninutul i re gimul pe depselor complementare
aplicabile persoanei fizice n regle me nta rea noului Cod penal
1. Pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor drepturi
1.1. Noiune i reglementare
1.2. Coninutul drepturilor ce formeaz obiectul pedepsei complementare
1.2.1. Interzicerea exercitrii dreptului de a fi ales n autoritile publice sau
n orice alte funcii publice
1.2.2. Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie care implic
exerciiul autoritii de stat
1.2.3. Interzicerea exercitrii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul
Romniei
1.2.4. Interzicerea exercitrii dreptului de a alege
2

1.2.5. Interzicerea exercitrii drepturilor printeti


1.2.6. Interzicerea exercitrii dreptului de a fi tutore sau curator

1.2.7. Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa funcia, de a exercita


profesia sau meseria ori de a desfura activitatea de care s-a
folosit pentru svrirea infraciunii
1.2.8. Interzicerea exercitrii dreptului de a deine, purta i folosi orice
categorie de arme
1.2.9. Interzicerea exercitrii dreptului de a conduce anumite categorii de
vehicule stabilite de instan
1.2.10. Interzicerea exercitrii dreptului de a prsi teritoriul Romniei
1.2.11. Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie de conducere n
cadrul unei persoane juridice de drept public
1.2.12. Interzicerea exercitrii dreptului de a se afla n anumite
localiti stabilite de instan
1.2.13. Interzicerea exercitrii dreptului de a se afla n anumite locuri sau la
anumite manifestri sportive, culturale ori la alte adunri publice,
stabilite de instan
1.2.14. Interzicerea exercitrii dreptului de a comunica cu victima sau cu
membrii de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infraciunea sau cu alte persoane, stabilite de instan, ori de a se
apropia de acestea
1.2.15. Interzicerea exercitrii dreptului de a se apropia de locuina, locul
de munc, coala sau alte locuri unde victima desfoar
activiti sociale, n condiii stabilite de instana de judecat
1.3. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi
2. Degradarea militar
2.1. Noiune i coninutul pedepsei
2.2. Condiii de aplicare
3. Publicarea hotrrii de condamnare
3.1. Noiune i coninutul pedepsei
3.2. Condiii de aplicare
CAPITOLUL III. PEDEPSELE COMPLEMENTARE APLICABILE PERSOANELOR
JURIDICE N REGLEMENTAREA NOULUI COD PENAL
S e c iunea I . E x plic a ii pre li mi na re pri vind pe deps ele c omple me ntare
a plic a bile
persoanei juridice
1. Noiunea de pedeaps complementar aplicabil persoanei juridice
2. Felurile pedepselor complementare aplicabile persoanei juridice
3. Noul Cod penal n raport cu legea penal anterioar privind pedepsele
complementare aplicabile persoanei juridice
S e c iunea a II -a . Coninutul i re gimul pede pse lor c omple me nta re a
pli ca bile
persoanei juridice n re gle me nta re a noului Cod penal
1. Noiune, reglementare i coninutul pedepsei
2. Analiza coninutului pedepselor complementare aplicabile
4

persoanei juridice

2.1. Pedeapsa complementar a dizolvrii persoanei juridice


2.1.1. Noul Cod penal n raport cu legea penal anterioar
2.1.2. Noiune i coninutul pedepsei
2.1.3. Neaplicarea pedepsei complementare a dizolvrii persoanei
juridice
2.2. Pedeapsa complementar a suspendrii activitii persoanei juridice
2.2.1. Noiune i coninutul pedepsei
2.2.2. Neaplicarea pedepsei complementare a suspendrii activitii
persoanei juridice
2.3. Pedeapsa complementar a nchiderii unor puncte de lucru ale
persoanei juridice
2.3.1. Noiune i coninutul pedepsei
2.3.2. Neaplicarea pedepsei complementare a nchiderii unor puncte
de lucru
2.4. Pedeapsa complementar a interzicerii de a participa la
procedurile de achiziii publice
2.4.1. Noiune i coninutul pedepsei
2.5. Pedeapsa complementar a plasrii sub supraveghere judiciar
2.5.1.Noiune i coninutul pedepsei
2.5.2.Neaplicarea pedepsei complementare a plasrii sub
supraveghere judiciar
2.6. Pedeapsa complementar a afirii sau publicrii hotrrii de
condamnare
2.6.1.Noiune i coninutul pedepsei
3. Aplicarea pedepsei complementare n cazul persoanelor juridice
CAPITOLUL
IV.
EXECUTAREA
PEDEPSELOR
COMPLEMENTARE
N
REGLEMENTAREA NOII LEGISLAII PENALE
S e c iunea I . As pec te i dis poziii ge nera le privind e x e c uta re a hot
r ril or pe na le
1. Punerea n executare a hotrrilor penale faz a procesului penal
2. Autoritatea de lucru judecat a hotrrilor penale
3. Momentul la care hotrrile penale rmn definitive
4. Instana competent s pun n executare hotrrile penale definitive
5. Principii de executare a pedepselor penale
6. Aspecte procedurale privind punerea n executare a pedepselor aplicate
persoanelor fizice
7. Aspecte procedurale privind punerea n executare a pedepselor aplicate
persoanelor juridice
S e c iunea a
II -a .
Regi mul e x ec ut rii pede pse lor
c omple
me nta re a plic abile
per s oanei fizice n regle me nta rea noii le gis la ii pe nal e
1. Explicaii preliminare privind regimul executrii pedepselor complementare
n reglementarea noii legislaii penale
6

2. Analiza coninutului executrii pedepselor complementare aplicabile persoanei


fizice
2.1. Analiz preliminar
2.2. Regimul de executare a pedepselor complementare aplicabile
persoanelor fizice
2.2.1. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a fi ales n autoritile
publice sau n orice alte funcii publice
2.2.2. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a ocupa o funcie care
implic exerciiul autoritii de stat
2.2.3. Regimul de executare a pedepsei complementare a interzicerii
exerciiului dreptului strinului de a se afla pe teritoriul
Romniei
2.2.4. Regimul de executare a pedepsei complementare a interzicerii
exerciiului dreptului de a alege
2.2.5. Regimul de executare a pedepsei complementare a interzicerii
exerciiului drepturilor printeti
2.2.6.Regimul de executare a pedepsei complementare a interzicerii
exerciiului dreptul de a fi tutore sau curator
2.2.7. Regimul de executare a pedepsei complementare a interzicerii
exerciiului dreptului de a ocupa funcia, de a exercita profesia
sau meseria ori de a desfura activitatea de care s-a folosit
pentru svrirea infraciunii
2.2.8. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a deine, purta i folosi
orice categorie de arme
2.2.9. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a conduce anumite
categorii de vehicule stabilite de instan
2.2.10. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a prsi teritoriul Romniei
2.2.11. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a ocupa o funcie de
conducere n cadrul unei persoane juridice de drept public
2.2.12. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a se afla n anumite localiti
stabilite de instan
2.2.13. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a se afla n anumite locuri
sau la anumite manifestri sportive, culturale ori la alte adunri
publice, stabilite de instan
7

2.2.14. Regimul de executare a pedepsei complementare a


interzicerii exerciiului dreptului de a comunica cu victima sau
cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a
comis infraciunea sau cu alte persoane, stabilite de instan,
ori de a se apropia de acestea
2.2.15. Regimul de executare a pedepsei complementare a
interzicerii exerciiului dreptului de a se apropia de locuina,
locul de munc, coala sau alte locuri unde victima desfoar
activiti sociale, n condiiile stabilite de instana de judecat
3. Regimul de executare a pedepsei complementare a degradrii militare
4. Regimul de executare a pedepsei complementare a publicrii hotrrii de
condamnare
S e c iunea a II I -a. Regi mul e x ec ut rii pede pse lor c omple me nta
re a plica bile
persoanei juridice n reglem ent area noii l egislai i penal e
1. Analiz preliminar
2. Analiza coninutului executrii pedepselor complementare aplicabile persoanei
juridice
2.1. Regimul de executare a pedepsei complementare a dizolvrii persoanei
juridice
2.2. Regimul de executare a pedepsei complementare a suspendrii
activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice
2.3. Regimul de executare a pedepsei complementare a nchiderii unor puncte
de lucru ale persoanei juridice
2.4. Regimul de executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei
juridice de a participa la procedurile de achiziii publice
2.5. Regimul de executare a pedepsei complementare a plasrii sub
supraveghere judiciar
2.6.Regimul de executare a pedepsei complementare a afirii sau a
publicrii hotrrii de condamnare a persoanei juridice
3. Supravegherea executrii pedepselor complementare aplicabile persoanelor juridice
CAPITOLUL V. REGLEMENTAREA PEDEPSELOR COMPLEMENTARE N
DREPTUL PENAL COMPARAT
1. Reglementarea pedepselor complementare n Codul penal francez
2. Reglementarea pedepselor complementare n Codul penal german
3. Reglementarea pedepselor complementare n Codul penal italian
4. Reglementarea pedepselor complementare n Codul penal spaniol
5. Reglementarea pedepselor complementare n alte Coduri penale
PROPUNERI DE LEGE FERENDA
BIBLIOGRAFIE
8

Pedepse le co m pleme ntare n r eglem ent area n oului


Cod penal
Elemente de noutate introduse n noul Cod penal referitoare la
pedeapsa complementar, respectiv lrgirea numrului interzicerilor ce pot fi aplicate
de ctre instana de judecat (inclusiv prin introducerea unor sanciuni care n Cod
penal anterior se regseau n materia msurilor de siguran) i implicit a domeniului
de aplicare a acestora, posibilitatea dispunerii msurii att pe lng pedeapsa
nchisorii, indiferent de durat, dar i pe lng pedeapsa amenzii, eliminarea
dispoziiei cu privire la o pedeaps de cel puin doi ani, pentru aplicarea unei
pedepse
complementare, demonstreaz orientarea politicii penale spre o
individualizare accentuat a pedepselor, prin alturarea la pedepsele principale a
unor pedepse complementare adecvate n raport de natura pedepsei, gravitatea
infraciunii comise, mprejurrile concrete n care s-a realizat fapta
infracional,
dar
i
persoana
infractorului cu nivelul ei de
responsabilitate, nelegere, educaie i instruire, experiena infracional anterioar,
ori apartenena la o alt cultur juridic a unei alte ri.
n legtur cu pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice, acestea
sunt enumerate n textul articolului 55, i anume: interzicerea exercitrii unor drepturi,
degradarea militar i publicarea hotrrii de condamnare, lsnd explicaiile detaliate
s fie incluse n cadrul Capitolului III, Seciunea a 2-a Pedepsele complementare
art.
66 70 Cod penal.
Interzicerea exercitrii dreptului de a fi ales n autoritile publice sau n
orice alte funcii publice (art. 66 lit. a) Cod penal) a fost preluat din Codul penal
anterior prin renunarea introducerii laolalt i a interzicerii exercitrii dreptului de a
alege, care a fost reglementat ca o categorie separat n art. 66 alin. (1) lit. d) din
noul Cod penal.
Interzicerea privete o parte din drepturile electorale, i anume:
- excluderea de la depunerea candidaturii pentru o funcie eligibil, cum ar fi cea
de membru n Consiliul Superior al Magistraturii, ori de preedinte de secie la nalta
Curte de Casaie i Justiie. O persoan care a fost gsit vinovat de comiterea
unei infraciuni i care a fost condamnat cu interzicerea dreptului de a fi ales nu ar
putea fi reprezentantul ales al societii sau al unei comuniti pentru a ocupa o
funcie
1
public ,
- excluderea condamnatului de la posibilitatea de a candida la alegerile
parlamentare, prezideniale, la alegerile pentru Parlamentul European i la alegerea
autoritilor publice locale,
- interzicerea dreptului de a participa la alegeri n calitate de candidat, pentru a fi
9

ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice.


1

C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 56.

10

Dreptul de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice face
2
parte din categoria drepturilor politice ocrotite prin Constituia Romniei (art. 37
Dreptul de a fi ales, art. 38 Dreptul de a fi ales n Parlamentul European).
Acesta se refer la dreptul ceteanului de a candida la o funcie electiv. Fiind
un drept constituional, ofer ceteanului posibilitatea de a participa n mod
democratic la conducerea statului.
Interzicerea exercitrii dreptului de a fi ales n autoritile publice are ca efect
oprirea condamnatului de a candida la alegerile parlamentare, prezideniale i la
3
alegerea autoritilor publice locale pe o perioad determinat de la 1 la 5 ani.
Autoritile publice sunt reglementate n principal n Titlul III din
Constituia Romniei, prin acestea nelegndu-se n special Preedinia Romniei,
Parlamentul, Guvernul, Autoritile publice independente, ministerele, autoritile
publice locale, Curtea Constituional, autoritile judectoreti centrale i locale,
administraia central i local, armata, poliia, alte organisme ale statului cu
atribuii publice, cum ar fi S.N.C.F.R., Pota Romn .a..
Considerm c se includ n aceast categorie i funciile publice exercitate n
mod individual, a unor demniti sau funcii n organele de stat, pentru realizarea
drepturilor fundamentale, n calitate de primari, deputai, senatori, preedinte de stat.
O prim ntrebare la care am ncercat s gsim rspunsul a fost dac
interzicerea exercitrii dreptului de a fi ales poate opera i n cazul altor funcii
publice eligibile, dar care nu fac parte din autoritile publice de stat, aici referindu-ne
la funcia de episcop, patriarh, directori/ preedini ai unor organizaii sportive
naionale etc. Considerm
c
rspunsul
este
pozitiv, putnduse
aplica
aceast
pedeaps complementar i n situaia
exercitrii acestor funcii, atta timp ct dispoziiile penale nu interzic acest lucru.
De asemenea am ncercat s gsim rspunsul la ntrebarea dac un cetean
european care are reedina n Romnia poate fi ales consilier la primrie, primar sau
viceprimar. Avnd n vedere dispoziiile art. 4 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
4

autoritilor administraiei publice locale putem afirma c cetenii Uniunii Europene


care au domiciliul sau reedina n Romnia au dreptul de a alege i de a fi alei n
aceleai condiii ca i cetenii romni, cu ndeplinirea prevederilor legale n vigoare.
Cetenii Uniunii Europene au ns dreptul de a fi alei numai n funcia de consilier
local i consilier judeean, fiindu-le astfel interzis participarea la alte funcii ce in de
administraia public local, dac au mplinit, pn n ziua alegerilor inclusiv, vrsta
de cel puin 23 de ani i nu le este interzis asocierea n partide politice. Pot
candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitii administrativteritoriale n care
urmeaz s fie alese.

Publicat n M. Of., Partea I nr. 767 din 31/10/2003, revizuit n data de 31.10.2003.
C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noul Cod penal, vol. II, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 55.
4
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 29/03/2004 i republicat n Monitorul Oficial, Partea I
3

11

nr. 333 din 17/05/2007.

12

Considerm c pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a fi ales


poate fi aplicat de ctre instana de judecat chiar dac nu exist o legtur ntre
infraciunea svrit i dreptul ce formeaz obiectul pedepsei, adic pedeapsa poate
fi aplicat att n cazul unor infraciuni care aduc atingere relaiilor sociale
privind derularea alegerilor, ct i n cazul altor infraciuni, dei practica a dezvoltat dea lungul
5
timpului i opinii contrare .
De asemenea, considerm c nu trebuie analizate, n momentul aplicrii
pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a fi ales n autoritile publice sau
n orice alte funcii publice, dac sunt sau nu ndeplinite condiiile cerute de lege
pentru a beneficia de acele drepturi. Ne referim n special la condiiile referitoare la
vrst, pregtire profesional, apartenena la un partid politic sau nu etc.
Art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal prevede c pentru interzicerea dreptului de a fi
ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, comunicarea se face
primriei de la domiciliul, precum i, dac este cazul, celei de la locuina persoanei
condamnate i Direciei pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date.
Comunicarea se va face cnd pedeapsa complementar a interzicerii unor
drepturi devine executabil, potrivit art. 68 Cod penal, respectiv de la rmnerea
definitiv a hotrrii de condamnare la pedeapsa amenzii; de la rmnerea definitiv
a hotrrii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere sau dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total
ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a executrii
pedepsei sau dup expirarea termenului de supraveghere a liberrii condiionate i va
meniona data de la care ncepe i data la care ar trebui s nceteze executarea
pedepsei complementare.
n situaia n care condamnatului i s-a interzis exerciiul drepturilor prevzute de
art. 66 lit. a) Cod penal, extrasul de pe hotrre se va nainta i Direciei pentru
Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, pentru ca aceste instituii s se
asigure c nu se vor afla pe listele electorale candidai crora li s-au interzis aceste
drepturi sau c se vor afla pe listele special ntocmite pentru persoanele crora le-a
fost interzis exerciiul acestor drepturi.
Considerm c o copie a extrasului de pe hotrrea definitiv de condamnare
trebuie comunicat i Serviciului Cazier, pentru a se introduce meniunile necesare,
astfel nct, n situaia n care condamnatul dorete s beneficieze de dreptul de a fi
ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice, condamnarea s figureze n
cazier la momentul depunerii candidaturii.
Cnd legea prevede interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie
public, instana este obligat s pronune interzicerea exercitrii drepturilor
prevzute n art. 66 alin. (1) lit. a) i lit. b), respectiv a dreptului de a fi ales n
autoritile publice
sau n orice alte funcii publice i a dreptului de a ocupa o funcie care implic exerciiul
13

Trib. Vlcea, Sen. pen. nr. 128 din 25 noiembrie 2009, www.just.ro.

14

autoritii de stat, interzicerea celor din urm drepturi enunate dispunndu-se


cumulativ.
Analiznd coninutul infraciunilor pentru care pedeapsa complementar a
interzicerii unor drepturi se aplic n mod obligatoriu, precum i coninutul art. 175,
art.
176 Cod penal, considerm c expresia folosit de legiuitor interzicerea dreptului de
a
ocupa o funcie public se refer exclusiv la pedeapsa complementar a interzicerii
exerciiului dreptului de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice
(art. 66 alin. 1) lit. a) Cod penal). Pentru a nu aprea ns confuzii n legtur cu
pedeapsa complementar a interzicerii exerciiului dreptului de a ocupa o funcie
care implic exerciiul autoritii de stat {art. 66 alin. 1) lit. b) Cod penal}, de
lege ferenda, propunem fie lmurirea nelesului de funcie public n cadrul
Prii generale, Titlul X - nelesul unor termeni sau expresii n legea
penal, fie modificarea coninutului legal al infraciunilor cu denumirea
explicit a pedepsei complementare ce urmeaz a fi aplicat.
Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie care implic exerciiul
autoritii de stat (art. 66 lit. b) Cod penal) urmrete excluderea fostului condamnat
pe o perioad determinat de la posibilitatea de a ocupa funcii importante n
aparatul de stat, funcii n care regula este aceea a numirii pe post n urma
ndeplinirii unor criterii sau a susinerii unui concurs.
Aceast pedeaps trebuie neleas nu n sensul interzicerii de a ocupa orice
funcie sau nsrcinare de orice natur n serviciul vreunuia dintre organele statului, ci n
sensul interzicerii de a ocupa numai unele funcii n a cror atribuii intr exercitarea
6
efectiv a autoritii de stat .
Funciile vizate de normele legale sunt att cele de nivel central, ct i cele
de nivel local, indiferent de ierarhia funciei i indiferent dac este sau nu eligibil.
Funciile ce implic exercitarea puterii legislative sunt excluse, deoarece acestea sunt
ocupate ca urmare a alegerilor.
n cazul n care se aplic interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie
care implic exerciiul autoritii de stat, trebuie aplicat i pedeapsa complementar a
interzicerii dreptului de a fi ales n autoritile publice, aceast pedeaps
complementar fiind singura care nu se poate aplica dect cumulativ cu alt
7
pedeaps de aceast
specie . Interzicerea exercitrii acestui drept apare
oarecum ca o
consecin a interzicerii dreptului prevzut n art. 66 lit. a) i, ca atare, este condiionat
8
i de interzicerea exercitrii dreptului respectiv . Pe de alt parte, aceasta este o
excepie de la regula potrivit creia fiecare din drepturile prevzute de art. 66 Cod
penal poate forma separat, independent unul de altul, obiectul interdiciei.
Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de
organele
15

V. Dongoroz i colab., Explicaii teoretice ale Codului penal romn, vol. II, ed. a II-a, Ed. Academiei
Romne, Bucureti, 2003, p. 81.
7
M. A. Hotca, Drept penal. Partea general, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 579.
8
M. Basarab i colab., Codul penal comentat. Partea general, vol. I, Ed. Hamangiu, 2007, p. 373.

16

judiciare n cursul procesului penal prevede c pentru interzicerea dreptului de a


ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, comunicarea se face
Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, precum i, dac este cazul, instituiei n
cadrul creia cel condamnat exercit o astfel de funcie.
n acest sens, n situaia n care condamnatului i s-a interzis exerciiul drepturilor
prevzute de art. 66 lit. b) Cod penal, extrasul de pe hotrre se va nainta Ageniei
Naionale a Funcionarilor Publici, pentru ca aceast instituie s se asigure c nu se
vor afla pe listele electorale candidai crora li s-au interzis aceste drepturi sau c
se vor afla pe listele special ntocmite pentru persoanele crora le-a fost interzis
exerciiul acestor drepturi.
Considerm c o copie a extrasului de pe hotrrea definitiv de condamnare ar
trebui comunicat i Serviciului Cazier, pentru a se introduce meniunile necesare,
astfel nct, n situaia n care condamnatul dorete s beneficieze de dreptul de a fi
ales n autoritile publice sau n orice alte funcii publice sau de a ocupa o funcie care
implic exerciiul autoritii de stat, condamnarea s figureze n cazier la momentul
depunerii candidaturii.
Interzicerea exercitrii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul
Romniei (art. 66 lit. c) Cod penal) este o categorie nou de pedeaps
complementar din cele care se refer la interzicerea exercitrii unor drepturi, ea fiind
reglementat n Codul penal anterior ca msura de siguran a expulzrii.
Pedeapsa complementar analizat const n ndeprtarea silit de pe teritoriul
rii a infractorului cetean strin sau a apatridului care nu domiciliaz n Romnia.
n acest sens, dup executarea pedepsei cu nchisoarea sau amend, dup
graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a
executrii pedepsei, ceteanul strin sau apatridul care nu domiciliaz n Romnia
este silit s
9
prseasc teritoriul rii .
De asemenea, aplicarea pedepsei interzicerii exercitrii dreptului strinului de a
se afla pe teritoriul Romniei nu se poate face n situaia n care condamnatul are,
pe lng cetenia romn, i o alt cetenie sau nu are domiciliul n Romnia. n
ceea ce privete apatrizii, acetia au domiciliul n Romnia dac locuiesc n chip
statornic i principal pe teritoriul rii. Aceast condiie se verific la data pronunrii
hotrrii de condamnare.
Msura interzicerii exercitrii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul
Romniei este n prezent prevzut att ca pedeaps complementar, ct i
ca pedeaps accesorie, n cazul deteniunii pe via, cnd aceast msur se pune
n executare la data liberrii condiionate sau dup ce pedeapsa a fost considerat
ca executat.
Ca pedeaps complementar, interzicerea exercitrii dreptului strinului de a se
afla pe teritoriul Romniei se aplic pe o durat determinat, respectiv ntr-un
interval
de la 1 la 5 ani. Apreciem c dup executarea pedepsei complementare, ceteanul
17

C.A.Bucureti, s. a II-a penal, dec. nr. 283/2014 din data de 09.10.2014, nepublicat.

18

strin sau apatridul se poate ntoarce n ar, dac nu are stabilite alte obligaii dup
executarea pedepsei complementare care i interzic acest lucru.
Procedura de punere n executare a pedepsei complementare a
interzicerii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul Romniei este reglementat n
art. 563 Cod de procedur penal potrivit cruia atunci cnd prin hotrrea de
condamnare la pedeapsa nchisorii s-a aplicat pedeapsa complementar a
interzicerii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul Romniei, se face meniune n
mandatul de executare a pedepsei nchisorii ca la data liberrii condamnatul s fie
predat organului de poliie, care va proceda la ndeprtarea sa de pe teritoriul
Romniei.
Dac pedeapsa complementar nu nsoete pedeapsa nchisorii, comunicarea
se face organului de poliie, imediat ce hotrrea a rmas definitiv.
Art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal prevede c, pentru interzicerea dreptului strinului
de a se afla pe teritoriul Romniei, comunicarea se face Inspectoratului General pentru
Imigrri i Inspectoratului General al Poliiei de Frontier.
Referitor la interzicerea exercitrii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul
Romniei, cnd prin hotrrea de condamnare la pedeapsa nchisorii s-a
aplicat aceast pedeaps complementar, urmeaz ca instana de judecat s fac
meniune n mandatul de executare a pedepsei nchisorii, art. 563 alin. (1) Cod de
procedur penal, ca la data liberrii condamnatul s fie predat organului de
poliie, care va
10
proceda la ndeprtarea sa de pe teritoriul Romniei .
Dei legea nu distinge, opinm c, att n cazul n care ceteanul strin se afla
la momentul condamnrii n curs de a obine cetenia romn, ct i n cazul n
care acesta a obinut cetenia
romn anterior momentului pronunrii
hotrrii, n conformitate cu dispoziiile art. 8 alin. (1) lit. e) coroborat cu art. 24
din Legea nr.
11
21/1991 , cu modificrile i adugirile ulterioare, cetenia romn i va fi retras,
considerndu-se persoana respectiv devenit nedemn pentru a fi cetean romn.
Respingerea dosarului privind acordarea ceteniei se impune i n cazul n care,
dup executarea
pedepsei
complementare,
condamnatul dorete
obinerea ceteniei romne.
Interzicerea exercitrii dreptului de a alege (art. 66 lit. d) Cod penal) se refer
la interzicerea exercitrii dreptul fundamental al cetenilor nscris n art. 36
din Constituie. Acest lucru se realizeaz prin ndeprtarea condamnatului pe timp
limitat, dup executarea pedepsei nchisorii, din viaa politic sub forma
posibilitii de a participa la alegeri pentru autoritile publice la toate nivelurile.
Condamnatul nu va
putea vota cu ocazia alegerilor locale, parlamentare ori
prezideniale.
19

10

I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2012, p. 429.
11
Publicat n M. Of., Partea I nr. 44 din 06/03/1991, cu ultima republicare n M. Of., Partea I nr. 576 din
13/08/2010.

20

Prin dreptul de a alege se nelege dreptul acordat cetenilor romni de a


12
participa la alegerile organizate n privina organelor puterii de stat , precum Camera
Deputailor, a Senatului, Preedintelui Romniei, a Consiliilor locale, a primriilor, a
Consiliilor judeene i, dup 01 ianuarie 2007, a reprezentanilor Romniei n
13
Parlamentul European .
Reglementarea prevzut de art. 66 alin. 1 lit. d) Cod penal este n acord cu
practica C.E.D.O. potrivit creia interzicerea automat a dreptului de a participa la
alegerile legislative, aplicabil tuturor deinuilor condamnai la executarea unei pedepse
cu nchisoarea, care nu las nicio marj de apreciere judectorului naional, reprezint
14
o nclcare a art. 3 Protocolul 1 la Convenie . Aceast practic a fost preluat i de
15
ctre instanele naionale .
Interzicerea exercitrii dreptului de a alege se refer la interzicerea exercitrii
printr-o hotrre judectoreasc a posibilitii pe care o au cetenii de a participa la
viaa politic a statului, fie prin desemnarea reprezentanilor lor n autoritile publice,
fie direct, prin pronunarea n cadrul unui referendum.
Aplicabilitatea pedepsei complementare a interzicerii exercitrii dreptului de a
alege i de a fi ales n autoritile publice locale n cazul cetenilor strini a suscitat
ntotdeauna soluii contrare n doctrin.
Pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a alege poate fi aplicat
de ctre instana de judecat chiar dac nu exist o legtur ntre infraciunea
svrit i dreptul ce formeaz obiectul pedepsei, adic pedeapsa poate fi aplicat
att n cazul unor infraciuni care aduc atingere relaiilor sociale privind derularea
16

alegerilor, ct i n cazul altor infraciuni .


n cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii exercitrii dreptului de
a alege, comunicarea se face primriei de la domiciliul, precum i, dac este cazul,
celei de la locuina persoanei condamnate, Direciei pentru Evidena Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date, iar, n cazul n care persoana locuiete n strintate,
comunicarea se face Departamentului consular al Ministerului Afacerilor Externe. n
cazul cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene, comunicarea se face
Inspectoratului General pentru Imigrri, n vederea lurii n eviden i supravegherii
exercitrii sanciunilor stabilite de ctre instana de judecat (art. 29 alin. (1) lit. d) din
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor
msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal).
Considerm c dispoziiile actuale sunt mult mai eficiente dect cele iniiale ale
art. 562 Cod de procedur penal care prevedeau, nainte de modificarea adus prin
12

V. Dongoroz i colab., Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea general, vol. II,
Ed.
Academiei Romne, Bucureti, 2003, p. 80.
13
A. Boroi, Drept penal. Partea general conform noului Cod penal, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2010, p.
386.
14
Cauza Sabu, Prclab c. Romniei, publicat n M. Of. nr. 484 din 8 iunie 2005.
15
I.C.C.J., s. pen., dec. pen. nr. 74/05.11.2007; C.A.Timioara, s. pen., dec. pen. nr. 346/2008, citate n
V. Paca, Curs de drept penal. Partea general, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 434.
16
M. A. Hotca, Drept penal. Partea general, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 583; I.C.C.J., s. pen.,

21

dec. pen. nr. 623 din 2 februarie 2007, nepublicat.

22

Legea nr. 255/2013, c pedeapsa interzicerii exerciiului unor drepturi se pune n


executare prin trimiterea de ctre instana de executare a unei copii de pe
dispozitivul hotrrii consiliului local n a crui circumscripie i are domiciliul
condamnatul, precum i organului care supravegheaz exercitarea acestor drepturi.
Dup primirea copiei de pe dispozitivul hotrrii prin care s-a aplicat pedeapsa
complementar a interzicerii unuia dintre drepturile prevzute de art. 66 lit. d) Cod
pen, Consiliul Local aducea aceasta la cunotina serviciilor competente, pentru
luarea n eviden i pentru ca aceste instituii s se asigure c nu se va afla pe
listele electorale condamnatul cruia i s-a interzis dreptul de a alege sau c se va
afla pe listele special ntocmite pentru persoanele crora le-a fost interzis exerciiul
acestor drepturi.
Interzicerii exercitrii drepturilor printeti (art. 66 lit. e) Cod penal) const n
interzicerea exercitrii drepturilor ce decurg din calitatea de ascendent direct, indiferent
de forma rudeniei (natural sau civil) pe o perioad de la unu la 5 ani.
Aceast pedeaps complementar se poate aplica acelor prini care, prin
svrirea infraciunii, au dovedit c pot fi nedemni s exercite drepturile printeti,
iar instana, innd seama de natura, gravitatea faptei, de mprejurrile cauzei,
de persoana infractorului i de interesele copilului, a hotrt aceast interdicie pe
17

lng pedeapsa privativ de libertate sau pe lng pedeapsa amenzii. n acest fel,
aceast pedeaps nu se aplic n mod obligatoriu, ci numai n situaia n care
condamnaii au
copii minori fa de care i exercit drepturile printeti i numai dac se constat o
legtur ntre infraciunea svrit i calitatea de printe a infractorului, n sensul
c svrirea faptei relev nedemnitatea ascendentului s exercite drepturile printeti.
Att instanele naionale, ct i Curtea European a Drepturilor Omului au statuat
c aplicarea acestei pedepse complementare se impune n situaia n care
svrirea infraciunii afecteaz grav situaia minorului, netrebuind a fi aplicat automat
nici chiar n cazul svririi unor infraciuni de o gravitate deosebit precum
18
19
20
distrugeri , omor , omor calificat
etc. Aplicarea acestei pedepse n cazul n
care condamnatul nu beneficiaz de calitatea de printe la momentul condamnrii,
exerciiul acestor drepturi ar duce la nclcarea grav a drepturilor condamnatului,
fiind n contradicie cu prevederile europene n materie, dar i cu principiile
reinseriei condamnatului n societate dup ispirea pedepsei. Cu toate acestea,
considerm c Direcia de
Asisten Social i protecia copilului, care aprob o eventual adopie, trebuie s
analizeze cu atenie fiecare caz n parte, n baza documentelor depuse la dosar
(cazier
judiciar, declaraii pe proprie rspundere etc.), n urma acestei analize, dosarul urmnd

17

Legea nr. 278/2006 ce a modificat dispoziiile art. 71 vechiul C. pen., a artat caracterul facultativ
al interzicerii drepturilor prevzute de art. 64 lit. d) i e) vechiul C. pen. Potrivit art. 71 alin. (3) vechiul
C. pen., interzicerea exercitrii acestor drepturi se aplica inndu-se seama de natura i
gravitatea infraciunii svrite, de mprejurrile cauzei, de persoana infractorului i de interesele

23

copilului ori ale persoanei aflate sub tutel sau curatel.


18
C.A.Piteti, Dec. pen. nr. 54 din 25.01.2007,
www.just.ro.
19
Cauza Iordache c. Romniei din 14 octombrie 2008 pronunat de Curtea European a
Drepturilor
Omului, publicat n M. Of., Partea I nr. 797 din
23/11/2009.
20
I.C.C.J., S. pen., dec. pen. nr. 2979 din 22 septembrie 2009,
www.just.ro.

24

a fi respins ca urmare a nendeplinirii condiiilor imperative (de exemplu: lipsa unui


hotrri penale definitive).
Pedeapsa complementar examinat poate fi dispus i n mod cumulat cu
pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unei funcii, profesii sau meserii ori
de a desfura activitatea, dac printele a comis infraciunea n exercitarea acesteia
(de pild, un cadru didactic comite infraciunea de act sexual cu un minor, elev al
21
su) .
i aceast pedeaps complementar ndeplinete, n paralel cu funciile
preventive ale oricrei pedepse, i pe aceea a unei msuri de siguran, pentru
evitarea pericolului la care ar fi expui copiii, prin reluare imediat de ctre
condamnat dup executarea pedepsei principale, a exerciiului deplin al drepturilor sale
printeti.
n cazul pronunrii pedepsei interzicerii exercitrii drepturilor printeti, toate
aceste drepturi nu mai sunt exercitate de printele infractor i, instana de tutel, la
cererea autoritilor administraiei publice cu atribuii n domeniul proteciei copilului, ca
o consecin a condamnrii instanei penale la pedeapsa interzicerii exercitrii
drepturilor printeti, cere instituirea unei tutele, n cazul n care, dup decderea
din exerciiul drepturilor printeti, copilul se afl n situaia de a fi lipsit de ngrijirea
ambilor prini (art. 511 din Codul civil). Cu toate acestea, instituia interzicerii
exercitrii drepturilor printeti nu trebuie confundat cu instituia decderii din
exerciiul drepturilor printeti (art. 508-512 Cod civil), cea de-a doua instituie putnd fi
instituit, la cererea autoritilor administraiei publice cu atribuii n domeniul proteciei
copilului, dac printele pune n pericol viaa, sntatea sau dezvoltarea copilului
prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante,
prin purtarea abuziv, prin neglijena grav n ndeplinirea obligaiilor printeti ori
prin atingerea
22
grav a interesului superior al copilului .
Codului penal prevede o singur dispoziie n Partea Special privitoare la
aplicabilitatea pedepselor complementare i aceasta este cea din art. 378 Cod penal
abandonul de familie, care reglementeaz c, n situaia n care, pn la
rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, inculpatul i ndeplinete
obligaiile, instana dispune, dup caz, amnarea aplicrii pedepsei sau suspendarea
executrii pedepsei sub supraveghere, chiar dac nu sunt ndeplinite condiiile
prevzute de lege pentru aceasta, n acest caz neaplicndu-se, n opinia noastr, nici
pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii drepturilor printeti.
Pentru interzicerea drepturilor printeti, comunicarea se face consiliului local i
Direciei generale de asisten social i protecia copilului n a cror circumscripie i
are domiciliul condamnatul, precum i, dac este cazul, celor n care i are locuina
condamnatul {art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 253/2013 }.
23
Art. 7 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopiei prevede c
persoana care a fost condamnat definitiv pentru o infraciune contra persoanei sau

25

21

M. A. Hotca, Codul penal. Comentarii i explicaii, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 665.
I.C.C.J., S. Civ., Dec. civ. nr. 4724 din 13 noiembrie 2003, www.scj.ro.
23
Publicat n M. Of., Partea I nr. 557 din 23/06/2004, cu ultima republicare n M. Of., Partea I nr. 259 din
19/04/2012.
22

26

contra familiei, svrit cu intenie, precum i pentru infraciunea de trafic de persoane


sau trafic i consum ilicit de droguri nu poate adopta. De asemenea, persoana ori
familia al crei copil beneficiaz de o msur de protecie special sau care este
deczut din drepturile printeti nu poate adopta. Interdicia se aplic i persoanelor
care doresc s adopte singure, ai cror soi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau
se gsesc n una dintre situaiile prevzute la alin. (1) i (2). De lege
ferenda, considerm oportun modificarea prevederilor Legii nr. 273/2004 n
sensul introducerii n mod expres n cadrul prevederilor art. 7 i a msurilor
impuse de instanele de judecat, n sensul interzicerii exercitrii drepturilor
printeti prin aplicarea pedepsei complementare instituite de art. 66 lit. e) Cod
penal.
Avnd n vedere dispoziiile art. 111 Cod civil, n situaia aplicrii pedepsei
complementare a interzicerii exercitrii drepturilor printeti, instana de executare
este obligat s transmit o copie de pe dispozitivul hotrrii i instanei de tutel,
care trebuie s fac verificri pentru a constata dac ne aflam ntr-unul dintre cazurile
care necesit instituirea de urgen a tutelei minorului, respectiv s constate dac
cellalt
printe poate exercita tutela minorului sau acest lucru este imposibil datorit faptului c
este, dup caz, decedat, necunoscut, deczut din exerciiul drepturilor printeti sau i
s- a aplicat pedeapsa penal a interzicerii drepturilor printeti, pus sub
interdicie judectoreasc, disprut ori declarat judectorete mort.
Considerm c instana de tutel trebuie sesizat i n situaia n care, dei nu i
s-a aplicat condamnatului pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii
drepturilor printeti, ambii prini ai copilului minor sunt condamnai fie la pedepse
privative de nchisoare, fie aflai n stare de arest preventiv, drepturile printeti
nemaiputnd fi exercitate datorit strii de deinere n care acetia se afl pe
ntreaga perioad a executrii pedepsei/ arestului preventiv.
Interdicia exercitrii dreptului de a fi tutore sau curator (art. 66 lit. f) Cod
penal) se aplic n cazul svririi unor infraciuni care denot c infractorul este
lipsit de autoritatea moral necesar exercitrii drepturilor prevzute n Codul civil
pentru a fi tutore sau curator.
Interzicerea exercitrii acestui drept se poate dispune mpotriva persoanelor care
n exercitarea dreptului de a fi tutore sau curator, fa de minori, au svrit infraciuni
care-i fac nedemni de a mai exercita aceast nsrcinare. Asemenea infraciuni pot
fi svrite n legtur cu administrarea bunurilor minorului sau ale persoanei
incapabile, precum abuz de ncredere, furt, nelciune. Acestea sunt doar
cteva exemple, pedeapsa interzicerii dreptului de a fi tutore sau curator
putndu-se aplica pentru oricare dintre infraciunile care relev c infractorul,
avnd calitatea de tutore sau curator, nu prezint garanii morale s exercite
drepturile prevzute n Codul civil pentru
24
tutore sau pentru curator .
Din acest punct de vedere, acest drept are natur juridic asemntoare cu
cea a drepturilor printeti i presupune, ca n cazul pedepsei complementare
27

precedente,
24

N. Giurgiu, Rspunderea i sanciunile de drept penal, Ed. Neuron, Focani, 1995, p. 112.

28

25

svrirea unei infraciuni ce relev deficiene morale ale persoanei infractorului ,


ndeplinind acelai rol ca i pedeapsa interzicerii drepturilor printeti, cu deosebirea
c i vizeaz pe tutori i curatori.
Pedeapsa complementar a interzicerii exerciiului dreptului de a fi tutore
aplicat printr-o hotrre judectoreasc are un coninut diferit de sanciunea
excluderii de la tutel care restrnge posibilitatea exercitrii calitii de tutore i pentru
alte situaii mai
uoare, precum condamnri penale, prin care se restrng totui unele drepturi, altele
dect dreptul de a fi tutore. ns i aceste infraciuni reprezint un pericol concret
privind exercitarea calitii de tutore (abuz de ncredere, furt, nelciune) deoarece se
rsfrng asupra patrimoniului minorului, fapt care determin att condamnarea
26
tutorelui ct i excluderea de la tutel .
Potrivit art. 180 Cod civil poate fi numit curator orice persoan fizic avnd
deplin capacitate de exerciiu i care este n msur s ndeplineasc aceast sarcin.
Dei legea nu distinge, considerm c teza final a acestui articol presupune
c persoana fizic ce urmeaz a fi desemnat curator s nu fi fost condamnat
la pedeapsa complementar a interzicerii exerciiului dreptului de a fi curator, potrivit
art.
66 alin. (1) lit. f) Cod penal. De lege ferenda, pentru o claritate a dispoziiilor
legale, considernd c trebuie menionate n mod expres, printre cazurile care
pot duce la ndeprtarea tutorelui sau curatorului i situaia n care acetia nu
i mai pot exercita mandatul datorit aplicrii pedepsei interzicerii exercitrii
drepturilor de a fi tutore sau curator.
n situaia n care condamnatul beneficiaz de exerciiul dreptului de a fi
tutore sau curator la momentul condamnrii, acestuia i va fi interzis de ndat
exerciiul acestui drept, datorit faptului c este considerat nedemn pentru a exercita
acest drept.
Aplicarea acestei pedepse n situaia n care condamnatul nu beneficiaz de
exerciiul dreptului de a fi tutore sau curator la momentul condamnrii i infraciunea
nu a fost svrit n legtur cu aceast calitate, ar duce la nclcarea grav a
drepturilor condamnatului, fiind n contradicie cu prevederile europene n materie,
dar i cu principiile reinseriei condamnatului n societate dup ispirea pedepsei.
n situaia interzicerii persoanei condamnate a exercitrii dreptului de a fi tutore
sau curator, comunicarea se face consiliului local n a crui circumscripie i are
domiciliul condamnatul, precum i, dac este cazul, celui n care i are
locuina condamnatul.
Considerm c extrasul de pe hotrre va trebui s se nainteze i autoritii
tutelare din cadrul primriei n raza creia domiciliaz condamnatul care, la rndul su
trebuie s ntiineze instana de tutel (art. 111 i urm. Cod civil).
Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa funcia, de a exercita profesia
sau meseria ori de a desfura activitatea de care s-a folosit condamnatul pentru
svrirea infraciunii (art. 66 lit. g) Cod penal) se refer la interzicerea care l
pune
29

25

M. A. Hotca, Drept penal. Partea general, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 581; M. A. Hotca, Codul
penal. Comentarii i explicaii, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 665.
26
I. Tnsescu, Pedepsele complimentare i drepturile individuale, Revista Dreptul nr. 10/1998, p. 87;

30

pe condamnat n imposibilitatea de a ndeplini coninutul unor acte, fapte, atribuii,


ori demniti date prin ocuparea unei funcii, profesii, meserii prin intermediul
creia condamnatul a svrit infraciunea.
n noul Cod penal interzicerea exercitrii acestui drept poate avea i o alt
natur juridic, aceasta putnd fi impus de instan ca obligaie ce trebuie ndeplinit
pe durata termenului de supraveghere de ctre persoana fa de care s-a dispus
amnarea aplicrii pedepsei {art. 85 alin. (2) lit. j) din noul Cod penal}, n sensul de
a ocupa sau exercita funcia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit
pentru
27
comiterea infraciunii .
Interzicerea exercitrii acestui drept are un cmp de aplicare limitat. Aceast
interzicere nu poate fi pronunat de ctre instana de judecat dect n cazul n care
pentru svrirea infraciunii condamnatul s-a folosit de funcia pe care o ocup sau de
28
profesia pe care o exercit . n practica judiciar au fost considerate nelegale soluiile
potrivit crora inculpatul a fost condamnat la pedeapsa complementar analizat, chiar
dac acesta nu s-a folosit n activitatea infracional de funcia, profesia sau
29
activitatea pe care acesta o desfura n mod normal .
Pedeapsa complementar vizat de art. 66 lit. g) Cod penal joac ntr-un fel
i funcia unei msuri de siguran, innd s-l ndeprteze un timp pe infractor de
30

mediul folosit la svrirea infraciunii pentru care a fost condamnat . Cu toate


acestea, pedeapsa complementar supus analizei nu trebuie confundat cu
msura de siguran a interzicerii exercitrii unei funcii sau profesii prevzute de
art. 111 Cod penal care se aplic fptuitorului din cauza strii de pericol ce rezult din
incapacitatea,
nepregtirea sau a altor cauze care l fac impropriu de a exercita funcia sau profesia
n exercitarea creia a svrit fapta prevzut de legea penal.
n noul Cod penal interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie, de a
exercita o profesie, meserie, ori de a desfura o activitate devine o pedeaps
accesorie sau/i complementar pentru a spori efectul de constrngere al pedepsei
principale. Considerm c aceasta i pstreaz, totodat, i funcia de msur de
siguran, potrivit art. 108 alin. (1) lit. c), legiuitorul noului Cod penal
reformulnd msura de siguran din interzicerea de a ocupa o funcie sau de a
exercita o profesie, o meserie sau o alt ocupaie {art. 112 alin. 1 lit. c) din Codul
penal anterior} n
interzicerea ocuprii unei funcii sau a exercitrii unei profesii {art. 108 alin. 1). lit. c)
i
27

C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II,
Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p.
58.
28
C.S.J., s. pen., dec. pen. nr. 651 din 12 martie 1991, citat n Criu S., E. D. Criu, Codul penal
adnotat
cu practic judiciar - 1989-1999, Ed. Argessis Print, 1999, p. 201; I.C.C.J., s. pen., dec. pen.

31

nr.
145/13.01.2004 n Lege 4 - Baza de date.
29
T. S., S. pen., sent. pen. nr. 2219/1979, citat n C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L.
Lefterache,
Drept penal. Partea general. Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studenilor, ed.
a
VII-a revzut i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 369; T. S., S. pen., sent. pen. nr.
1267/1979, citat n C. Bulai, C. Mitrache, C. Mitrache, L. Lefterache, Drept penal. Partea general.
Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul studenilor, ed. a VII-a revzut i adugit, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 369.
30
N. Giurgiu, Rspunderea i sanciunile de drept penal, Ed. Neuron, Focani, 1995, p.
111.

32

art. 111 Codul penal actual}. Opinm n sensul c legiuitorul a mrit sfera de aplicare
a coninutului acestei sanciuni, aceasta referindu-se n plus i la meseria de care sa folosit condamnatul pentru svrirea infraciunii. n acest sens, considerm
c interzicerea exercitrii ocuprii unei funcii sau a exercitrii unei profesii are rol att
de msur de siguran, ct i de pedeaps accesorie sau complementar.
Pedeapsa complementar analizat poate s fie nsoit de msura de
siguran a interzicerii unei funcii sau profesii, aplicarea concomitent a acestor
dou sanciuni de drept penal fiind posibil, fiindc temeiul lor juridic este diferit,
iar incidena lor cumulativ poate fi necesar.
Pentru interzicerea dreptului de a ocupa funcia, de a exercita profesia sau
meseria ori de a desfura activitatea de care s-a folosit pentru svrirea
infraciunii, comunicarea se face persoanei juridice n cadrul creia persoana exercit
respectiva funcie, profesie, meserie sau activitate, precum i, dac este cazul,
persoanei juridice care asigur organizarea i coordonarea exercitrii profesiei sau
activitii respective ori autoritii care a nvestit-o cu exercitarea unui serviciu de interes
public.
Interzicerea exercitrii dreptului de a deine, purta i folosi orice categorie
de arme (art. 66 lit. h) Cod penal) este instituit pentru prima dat n legislaia
penal romn i poate fi dispus, n general, fa de condamnaii care au svrit
infraciuni folosind arme indiferent dac au avut sau nu autorizaie pentru a deine
astfel de arme sau fa de ali condamnai periculoi pentru care instana apreciaz c
deinerea unei arme ar putea favoriza comiterea de noi infraciuni.
n noul Cod penal, interzicerea exercitrii acestui drept poate mbrca i
forma unei obligaii impuse pe perioada de supraveghere a persoanei fa de care s-a
dispus amnarea aplicrii pedepsei, dar i ca o obligaie care trebuie
respectat de condamnatul care a beneficiat de liberarea condiionat, n acest din
urm caz dac obligaia nu a fost aplicat n cadrul pedepsei complementare a
interzicerii exercitrii
31
unor drepturi . Pn acum interdicia funciona ca o msur administrativ ce consta
n retragerea permisului de portarm ce se aplica urmare a
condamnrii.
Prin interzicerea exercitrii dreptului de a deine, purta i folosi orice categorie de
arme, se interzice exercitarea posesiei asupra armelor, deinute n baza Legii nr.
32
295/2004 privind regimul armelor i muniiilor.
Aceast interzicere se refer numai la persoanele care pn la data rmnerii
definitive a hotrrii de condamnare au deinut legal arme astfel cum ele sunt
enumerate i stabilite n condiiile legii speciale.
Totodat, pe perioada ct persoana este cercetat sau judecat penal, poliia
trebuie s ntreprind msuri de suspendare a dreptului de deinere a armei
i muniiilor, urmnd ca n situaia n care persoana fizic este condamnat la o
pedeaps
privativ de libertate mai mare de 1 an, pentru infraciuni comise cu intenie s i se
33

31

C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 58.
32
Publicat n M. Of., Partea I nr. 583 din 30/06/2004, cu ultima republicare n M. Of., Partea I nr. 425 din
10/06/2014.

34

anuleze permisul de portarm conform dispoziiei date de instana de judecat {art.


28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 295/2004}. Dup caz, poliia va lua msura
suspendrii dreptului de port i folosire a armelor letale, arma i muniiile urmnd a fi
retrase de ctre organul de poliie sau depuse la un armurier autorizat, cu excepia
situaiei n care acesta se ridic de ctre organele de poliie.
n opinia noastr, pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a deine,
purta i folosi orice categorie de arme poate fi aplicat doar n situaia n care s-a stabilit
o legtur de cauzalitate ntre infraciunea svrit i modul de svrire a
acesteia, respectiv prin folosirea armelor n vederea svririi infraciunii, nu n orice
33
situaie care impune aplicarea de ctre instan a unei pedepse complementare .
Pentru interzicerea dreptului de a deine, purta i folosi orice categorie de
arme, comunicarea se face inspectoratului judeean de poliie n a crui circumscripie
i are domiciliul, precum i, dac este cazul, celui n care i are locuina condamnatul.
n acest sens, instana desemnat cu executarea hotrrii trebuie s comunice i
Inspectoratului General al Poliiei Romne extrasul de pe hotrrea de condamnare
n vederea anulrii n mod automat a permisului de portarm sau a actului prin
care condamnatul deinea armamentul n mod legal i a radierii acestuia din
Registrul Naional al Armelor {art. 1 alin. (3) din nr. 130 din 24 februarie 2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul
34

armelor i al muniiilor }.
Interzicerea exercitrii dreptului de a conduce anumite categorii de
vehicule stabilite de instana de judecat (art. 66 lit. i) Cod penal) este o categorie
nou-introdus n Codul penal; ea se regsete n noul Cod penal i sub alte forme: ca
obligaie impus pe perioada de supraveghere a persoanei fa de care s-a dispus
amnarea aplicrii pedepsei {art. 85 alin. 2) lit. g) Cod penal} ori ca obligaie ce
trebuie respectat de condamnatul ce a beneficiat de liberarea condiionat {art. 101
alin. (2) lit. f) Cod penal}, n acest din urm caz dac obligaia nu a fost prevzut
n cadrul pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi.
Pn la introducerea n noul Cod penal a acestei pedepse complementare,
interzicerea exercitrii dreptului de a conduce un vehicul sau anumite vehicule era
prevzut ca obligaie a condamnatului pe durata termenului de ncercare n cazul
35

suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere sau n cazul amnrii executrii


pedepsei.
Analiznd coninutul acestei pedepse complementare, Convenia european cu
privire la efectele internaionale ale interzicerii exercitrii dreptului de a conduce un
vehicul cu motor de la Bruxelles din 3 iunie 1976 ratificat de Romnia prin Legea nr.
36
126 din 9 iulie 1997 prevede n art. 1 lit. a) faptul c interzicerea dreptului de a
conduce desemneaz orice msur definitiv care are ca scop restrngerea
dreptului
33
34
35

Trib. Hunedoara, S. pen., dec. nr. 331/2014 din data 23.07.2014, nepublicat.
Publicat n M. Of., Partea I nr. 241 din 23/03/2005.
Jud. Filiai, s. pen., dec. pen. nr. 60 din 22.04.2011, nepublicat.

35

36

Publicat n M. Of., Partea I nr. 152 din 14/07/1997.

36

de a conduce a conductorului care a comis o infraciune rutier. Aceast msur


poate consta att ntr-o pedeaps principal sau accesorie, ct i ntr-o msur de
siguran i poate fi luat att de o autoritate judiciar, ct i de o autoritate
administrativ.
innd cont de faptul c n Codul penal romn este reglementat ca
pedeaps complementar interzicerea exercitrii dreptului de a conduce vehicule, iar
n legislaia rutier se folosete noiunea de suspendare a exercitrii dreptului de
a conduce vehicule, considerm c trebuie fcut o difereniere ntre cele dou noiuni.
La o prim analiz, interzicerea i suspendarea dreptului de a conduce anumite
vehicule par s aib acelai coninut, dat fiind faptul c efectele celor dou prohibiii
sunt similare, presupunnd lipsirea de dreptul de a conduce anumite vehicule.
Din punctul de vedere al duratei interzicerii exercitrii acestui drept, dar i din
modul de exprimare al legiuitorului (anumite categorii de vehicule) considerm
c, instana, prin hotrrea de condamnare, are posibilitatea de a interzice
conducerea doar a unor categorii de vehicule, expres menionate i nu a tuturor
categoriilor, aa cum opereaz msura suspendrii dreptului de a conduce vehicule.
n acest fel, n situaia aplicrii acestei pedepse complementare pe o perioad
cuprins ntre 1 i 5 ani, instana este obligat s individualizeze categoriile de vehicule
interzise.
Considerm c ntre infraciunea svrit i pedeapsa complementar
aplicat trebuie s existe o legtur de cauzalitate astfel nct lsarea pe mai
departe a condamnatului de a conduce asemenea vehicule creeaz o potenial stare
de pericol.
Art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal prevede c, pentru interzicerea
dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan,
comunicarea se face inspectoratului judeean de poliie n a crui circumscripie i
are domiciliul, precum i, dac este cazul, celui n care i are locuina condamnatul.
Inspectoratului judeean de poliie va nregistra meniunile privind interzicerea
exerciiului dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule, specificnd care
sunt autovehiculele asupra
crora acioneaz aceast interzicere, potrivit
hotrrii de condamnare, pentru a putea fi luate msurile necesare n vederea
supravegherii executrii pedepsei.
Interzicerea exercitrii dreptului de a prsi teritoriul Romniei (art. 66 lit. j)
Cod penal) reprezint interzicerea dreptului de liber circulaie a cetenilor n afara
rii. Dreptul de a cltori, de a emigra, i de a reveni n ar sunt reglementate prin legi
37
interne i norme europene .
38
Vechea legislaie penal reglementa la art. 145 C. proc. pen. obligarea de a
nu prsi ara ca fiind ndatorirea impus nvinuitului sau inculpatului de procuror
sau de judector, n cursul urmririi penale, ori de instana de judecat, n cursul
judecii, de a nu prsi ara fr ncuviinarea organului care a dispus aceast msur.
37

37

I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2012, p. 433.
38
Codul de Procedur Penal al Romniei de la 1968, cu modificrile i completrile ulterioare.

38

Dei noua pedeaps complementar seamn din punct de vedere terminologic


cu obligaia de a nu prsi ara, cele dou msuri difer ca i coninut.
Pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii dreptului de a prsi teritoriul
Romniei i vizeaz n principal pe condamnaii ceteni romni att pentru infraciunile
comise n afara teritoriului rii, ct i pe teritoriul Romniei. Dei legea nu face nicio
distincie, considerm c aceast pedeaps complementar nu poate fi aplicat
cetenilor strini sau apatrizilor, aceasta viznd doar cetenii romni i numai dac se
39

justific prin comiterea unor infraciuni n strintate .


n noul Cod penal aceasta se regsete i sub alte forme: ca obligaie de a cere
acordul instanei pentru prsirea teritoriului, obligaie care poate fi impus pe
perioada de supraveghere sau a termenului de supraveghere a persoanei fa de care
s-a dispus amnarea aplicrii
pedepsei, respectiv persoanei
condamnate
cu
suspendarea exercitrii pedepsei sub supraveghere i ca
obligaie ce trebuie respectat de condamnatul care a beneficiat de liberare
condiionat, n acest din urm caz, dac obligaia nu a fost aplicat n cadrul
pedepsei complementare a interzicerii exercitrii
40
unor drepturi .
Codul penal are rol de lege special, deoarece dispune interzicerea exercitrii
acestui drept ca pedeaps complementar, n cazul apariiei unor situaii de natur s
41
o justifice n raport cu necesitatea asigurrii aprrii rii sau a securitii naionale .
Interzicerea exercitrii dreptului de a prsi teritoriul Romniei ca pedeaps
complementar trebuie s in seama de reglementarea legal i de regulile impuse de
42
Tratatul de aderare la Uniunea European .
Interzicerea exercitrii dreptului de liber circulaie a cetenilor romni
pe teritoriul rii i pe cale de consecin, interzicerea exercitrii drepturilor ce
formeaz coninutul acestui drept constituional, respectiv interzicerea libertii de
micare, a libertii de stabilire n ar sau n afara acesteia, se poate aplica ntro societate democratic doar n situaia n care este o msur necesar
protejrii interesului general i nu ncalc dispoziiile art. 53 din Constituie.
n cazul dispunerii acestei pedepse complementare, judectorul delegat cu
executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotrrii Inspectoratului General al Poliiei
de Frontier, Direciei Generale de Paapoarte, pentru ca ceteanul romn s poat fi
oprit n situaia n care dorete s prseasc ara i Inspectoratului General pentru
Imigrri, n situaia cetenilor strini.
39

V. Paca, Curs de drept penal. Partea general, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012,
p.
436.
40
C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II,
Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p.
58.
41
I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed.
Universul
Juridic, Bucureti, 2012, p. 433.
42
Tratat dintre Reg. Belgiei, R. Ceh, Regatul Danemarcei, R. Federal Germania, R. Estonia, R. Elen,

39

Reg. Spaniei, R. Francez, Irlanda, R. Italian, R. Cipru, R. Letonia, R. Lituania, Marele Ducat al
Luxemburgului, R. Ungar, R. Malta, Regatul rilor de Jos, R. Austria, R. Polon, R. Portughez, R.
Slovenia, R. Slovac, R. Finlanda, Reg. Suediei, Reg. Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord
(state
membre ale U.E.) i R. Bulgaria i Romnia privind aderarea R. Bulgaria i a Romniei la U.E., publicat
n
M. Of., Partea I nr. 465 din 01/06/2005.

40

Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie de conducere n


cadrul unei persoane juridice de drept public (art. 66 lit. k) Cod penal) este nou
introdus, fiind inspirat de msura de siguran a interzicerii de a ocupa o funcie
sau de a exercita o profesie, o meserie sau o ocupaie ce era reglementat de art. 112
Cod penal i meninut n art. 108 din noul Cod penal.
Aceast interzicere conduce la oprirea condamnatului de a candida la alegerile
din cadrul acelei persoane juridice de drept public pe o perioad determinat, de la 1 la
5 ani, sau retragerea condamnatului din funcia de conducere pe care acesta o ocupa
n cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioad de la 1 la 5 ani.
Aceast pedeaps complementar nou reprezint, ca i alte categorii de
pedepse complementare ale interzicerii exercitrii unor drepturi, o sanciune
suplimentar pentru condamnaii care au svrit infraciuni care i fac nedemni de a
conduce uniti unde au n administrare bani publici sau printre atribuii luarea unor
decizii care pot influena societatea sau comunitatea ntr-un anumit sector de
43
activitate .
Considerm c pedeapsa complementar nou introdus are un coninut mai
restrns dect msura de siguran a interzicerii ocuprii unei funcii sau a exercitrii
unei profesii, viznd doar acea categorie de deinui care au svrit infraciuni care
i fac nedemni de a conduce uniti publice unde au n administrare bani publici
sau printre atribuii luarea unor decizii care pot influena societatea sau comunitatea.
Aceast pedeaps complementar poate fi aplicat de ctre instana de judecat
chiar dac nu exist o legtur ntre infraciunea svrit i dreptul ce formeaz
obiectul pedepsei, adic pedeapsa poate fi aplicat att n cazul unor infraciuni care
aduc atingere relaiilor sociale privind activitile n cadrul persoanelor juridice de drept
public, ct i n cazul altor infraciuni, i instana constat a fi devenit nedemn
condamnatul de funcia de conducere n cadrul unei persoane juridice de drept public.
Prin interzicerea exercitrii acestui drept, se urmrete ndeprtarea
condamnatului pe timp limitat, dup executarea pedepsei nchisorii, din viaa public
sub forma ocuprii unei funcii de conducere n cadrul persoanelor juridice de drept
44

public , funcie ce implic o putere decizional, aceast pedeaps complementar


avnd un puternic caracter represiv, moralizator, transpunnd n legislaia penal
dispoziiile art. 57 din Constituia Romniei, care prevd c cetenii romni, cetenii
strini i apatrizii trebuie s-i exercite drepturile i libertile constituionale cu buncredin, fr s ncalce drepturile i libertile celorlali.
Interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie public se aplic de ctre
instana de judecat cumulativ cu interzicerea exercitrii dreptului de a fi ales
n autoritile publice sau n orice alte funcii i interzicerea exercitrii dreptului de a
ocupa
o funcie care implic exerciiul autoritii de stat, conform art. 66 alin. (2) Cod penal.

43

C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 59.

41

44

Trib. Arad, S. pen., prin dec. nr. 747/2014 din data 02.10.2014, nepublicat.

42

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a


altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul
procesului penal prevede n cadrul art. 29 alin. (1) lit. k) c, pentru interzicerea
dreptului de a ocupa o funcie de conducere n cadrul unei persoane juridice
de drept public, comunicarea se face Inspectoratului General al Poliiei Romne.
Interzicerea exercitrii dreptului de a se afla n anumite localiti stabilite de
instan ( art. 66 lit. l) Cod penal) const n interzicerea condamnatului de a se afla o
anumit perioad de timp n localitatea sau localitile stabilite prin hotrrea de
45

condamnare . Aceast pedeaps se aplic fa de infractorul care a comis infraciuni n


anumite localiti, fa de anumite pri vtmate, iar lsarea sa n libertate, fr control
ori supraveghere ar fi o premis pentru comiterea de noi fapte, pe o perioad
determinat de timp, respectiv pe o perioad cuprins ntre 1 i 5 ani.
Svrirea unor infraciuni ce denot un pericol public sporit precum furtul,
tlhria, ultrajul contra bunelor moravuri, prostituia, violul constituie o condiie pentru
ca instana s aprecieze c prezena infractorului n localitile unde a comis
46
infraciuni constituie un pericol grav pentru societate . Aceast stare de pericol nu
poate s fie ns prezumat, ea trebuind s rezulte din modul de svrire a
infraciunii.
Localitatea ce urmeaz a fi interzis condamnatului de ctre instana de
judecat are legtur fie cu faptul c partea vtmat sau rudele acesteia domiciliaz
acolo, fie c inculpatul este favorizat n svrirea unor infraciuni (prin mediul
infracional din care face fa, a mijloacelor folosite, notorietatea sa ca persoan ce a
comis fapte care au deranjat ambiana comuniti etc.).
Considerm c existena strii de pericol decurgnd din prezena condamnatului
ntr-o anumit localitate urmeaz s fie apreciat de la caz la caz, instana de
judecat urmnd s stabileasc, totodat, gradul de periculozitate i deci necesitatea
aplicrii pedepsei complementare a exerciiului dreptului de a se afla n
localitatea sau localitile respective, precum i durata acestei pedepse n limitele
prevzute de lege.
Interdicia de a se afla ntr-o anumit localitate este dat de faptul c
prezena acolo este intolerabil pentru comunitate. Interdicia poate avea legtur
direct cu victima sau victimele, rudele acestora ori familiile acestora cu care sunt n
dumnie, n conflict vechi, n relaii tensionate de dorina de rzbunare, ori care au un
ecou deosebit de negativ i oprobiu n colectivitate. Este cunoscut c unii
infractori profit de cunoaterea caracteristicilor unor localiti, a configuraiei
strzilor, cldirilor, a locurilor aglomerate i puin supravegheate, unde pot svri
infraciuni ca furturi din buzunare,
47
furturi de autoturisme, contraband cu diferite produse ( localiti de frontier) .

45

T. S., s. pen., dec. pen. nr. 1249/1986, n P.J.P., vol. II, p. 150, comentariu de G. Antoniu; T. S., s.
pen.,
dec. pen. nr. 2238/1977, n R. D., p.

43

212.
46
I.C.C.J., s. pen., dec. pen. nr. 4723/2005, www.scj.ro; Trib. Mure, s. pen., dec. pen. nr. 154/1977,
n Repertoriu 1976-1980, p. 213; Trib. Constana, s. pen., dec. pen. nr. 1263/1978, n Repertoriu 19761980, p. 213.
47
I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed.
Universul
Juridic, Bucureti, 2012, p. 435.

44

Spre deosebire de msura de siguran a interzicerii dreptului de a se afla n


anumite localiti stabilite de instan, care putea fi ntrerupt, amnat n anumite
cazuri excepionale sau chiar revocat la cerere sau din oficiu cnd se aprecia c a
ncetat starea de pericol ce a determinat luarea acestei msuri, pedeapsa
complementar a interzicerii dreptului de a se afla n anumite localiti are un
caracter continuu, datorit pericolului social concret al infraciunii svrite,
neexistnd vreo posibilitate de amnare, ntrerupere, revocare a msurii.
Prin aplicarea acestei pedepse complementare se aduce o restrngere
dreptului constituional la liber circulaie, reglementat de art. 25 din Constituie.
Instana trebuie s individualizeze localitatea sau localitile unde condamnatul nu are
dreptul de a se afla dup executarea sau considerarea ca executat a pedepsei
principale, pentru a nltura orice interpretare de natur a afecta corecta executare
a acestei pedepse,
48
eroare care ar putea lipsi de eficien sanciunea .
Aceast pedeaps complementar nu poate fi dispus n sensul
interzicerii condamnatului de a reveni la localitatea unde i are domiciliul sau locuiete
familia sa, aceste locaii fiind ncadrate n coninutul altei pedepse complementare.
Instana, prin trimiterea unei copii de pe dispozitiv, comunic msura
inspectoratelor judeene de poliie n a cror circumscripie se afl localitile vizate de
interdicie i Direciei pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date.
Considerm c orice persoan interesat, inclusiv partea vtmat poate
sesiza judectorul
delegat cu executarea privind nerespectarea pedepsei
complementare a interzicerii exerciiului dreptului de a se afla n anumite localiti.
Interzicerea exercitrii dreptului de a se afla n anumite locuri sau la
anumite manifestri sportive, culturale ori la alte adunri publice, stabilite de
instan ( art. 66 lit. m) Cod penal) nu se regsea n Codul penal anterior i are drept
scop s confere un plus de severitate prin mpiedicarea temporar a condamnailor de a
fi prezeni n locurile unde se desfoar evenimentele respective (meciuri de fotbal,
concerte, mitinguri electorale etc.). Sanciunea analizat poate avea n noul Cod
penal i caracterul unei obligaii impuse n perioada de supraveghere a persoanei fa
de care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei {art. 85 alin. 1) lit. f) Cod penal}, dar
i a unei obligaii ce trebuie respectat
de condamnatul care a beneficiat
de liberarea condiionat {art. 101 alin.1 lit. d) Cod penal} , n acest din urm caz
dac obligaia nu a
49
fost aplicat n cadrul pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi .
Apartenena la anumite grupuri culturale ori subculturale, ori cu anumite activiti
colective cum ar fi manifestrile sportive, meciurile de fotbal, ori adunrile publice
prilejuite de srbtori naionale, religioase, comemorri de evenimente n anumite locuri
(piee, n apropierea monumentelor, n cimitire etc.) creeaz pentru persoanele certate
cu ordinea public prilejul de a-i manifesta pornirile i teribilismul, profitnd de
anonimatul oferit de mulime, de aglomeraie sau de manifestrile de bucurie,
48

Jud. Ortie, Secia Civil i penal, hot. nr. 64/2014 din data 25.09.2014, nepublicat.

45

49

C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 59.

46

nervozitate, de protestul sau ncurajrile grupului cu aceleai preocupri. Interzicerea


exercitrii dreptului de a se afla n anumite locuri concrete cum sunt stadioanele sau
slile de sport, concursurile de maini, hipodrom, ori alte adunri publice cum sunt
manifestrile de protest, sunt de natur a elimina riscul comiterii unor noi fapte
penale, contravenionale, sau care deranjeaz comunitatea, avndu-se n vedere
conduita anterioar sau profilul psihologic al persoanei creia i se aplic o asemenea
pedeaps. Manifestrile sportive dintre echipe cunoscute cu rivaliti privind
palmaresul sunt exploatate de persoanele tulburente pentru a-i arta
ataamentul radical pentru valorile echipei sau ale susintorilor. Restricia privind
accesul la anumite manifestri
50
sportive este infraciune distinct .
Instana de judecat trebuie s se pronune n mod concret cu privire la
coninutul acestei pedepse complementare, astfel nct condamnatul s aib
cunotin despre locurile, manifestrile sportive, culturale ori adunrile publice
care i sunt interzise pentru a le frecventa. Concretizarea i individualizarea
acestei pedepse complementare vine s pun n siguran victima sau alte
persoane, linitea i sigurana unor manifestri sportive, culturale ori a altor
adunri publice, precum i pentru sigurana i ordinea public.
n literatura juridic se consider c aceast interzicere pare exagerat i greu
de realizat, presupunnd ca instana s cunoasc de fiecare dat manifestrile sportive
periculoase ori manifestrile culturale periculoase pentru a putea interzice participarea
51
la aceste manifestri .
Pentru interzicerea dreptului de a se afla n anumite locuri sau la anumite
manifestri sportive, culturale ori la alte adunri publice, stabilite de instan,
comunicarea se face inspectoratului judeean de poliie n a crui circumscripie i are
domiciliul, precum i, dac este cazul, celui n care i are locuina condamnatul i,
pentru cazurile n care s-a dispus interdicia pentru locuri, manifestri sau adunri n
afara acestei circumscripii, Inspectoratului General al Poliiei Romne.
Considerm c orice persoan interesat, inclusiv partea vtmat poate
sesiza judectorul
delegat cu executarea privind nerespectarea pedepsei
complementare a interzicerii exerciiului dreptului de a se afla n anumite locuri sau la
anumite manifestri sportive, culturale ori la alte adunri publice.
Interzicerii exercitrii dreptului de a comunica cu victima sau cu membrii
de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infraciunea sau cu alte
persoane, stabilite de instan, ori de a se apropia de acestea (art. 66 lit. n) Cod
penal) este menit s protejeze victima infraciunii i familia acesteia de o eventual
rzbunare sau repro al condamnatului. Sanciunea are, de asemenea, rolul de a
mpiedica cel puin pentru o perioad de timp regruparea fotilor participani la
svrirea infraciunii sau evitarea unor reacii adverse ntre fotii participani
sau
50

I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2012, p. 436;

47

51

V. Pvleanu, Drept penal general conform noului Cod penal, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p.
375.

48

evitarea contactului cu alte persoane care au avut mai mult sau mai puin legtur cu
infraciunea svrit sau care au participat la procesul penal (de exemplu,
participanii care au colaborat cu autoritile, judectori, procurori, avocai, martori sau
alte persoane care ntr-un fel sau altul au participat la procesul penal). Aceast
categorie de pedeaps poate avea n noul Cod penal att caracterul unei obligaii
impuse pe perioada de supraveghere a persoanei fa de care s-a dispus amnarea
aplicrii pedepsei {art. 85 alin. 2) lit. e) Cod penal}, ct i a unei obligaii ce trebuie
respectat de condamnatul care a beneficiat de liberare condiionat {art. 101 alin. 2)
lit. e) Cod penal}, n acest din urm caz dac obligaia nu a fost aplicat n
cadrul pedepsei complementare a
52
interzicerii exercitrii unor drepturi .
Noul Cod penal d un coninut mult mai larg noiunii de membru de familie
dect Codul penal anterior, pentru a nltura paralelismul de reglementare care opera n
trecut ntre noiunea de rude apropiate i cea de membru de familie. Din aceste
considerente, nelesul noiunii de membru de familie n actuala reglementare
absoarbe integral n coninutul su noiunea de rude apropiate, dar cuprinde n
egal msur i persoanele care au stabilit relaii asemntoare celor dintre soi sau
dintre prini i copii, cu condiia convieuirii. Astfel, prevederile art. 177 Cod
penal sunt armonizate cu prevederile Legii 217/2003 pentru prevenirea i combaterea
violenei n
53
familie , dar i cu celelalte reglementri ale codurilor penale europene.
n ceea ce privete interzicerea exercitrii dreptului condamnatului de a lua
legtura prin orice mod cu persoanele cu care a comis infraciunea, considerm c
este absolut necesar ca instana s individualizeze persoanele respective, astfel
nct condamnatul s tie precis cu ce persoane nu trebuie s comunice ori la ce
distan nu trebuie s se apropie de victim sau de alte persoane, acest lucru fiind
absolut necesar
54
n vederea asigurrii bunei respectri a pedepsei complementare . Concretizarea i
individualizarea acestei pedepse complementare vine s pun n siguran victima
sau alte persoane, precum i linitea i sigurana societii.
n legtur cu interzicerea exercitrii dreptului condamnatului de a lua legtura i
de a se apropia de alte persoane, acestea trebuie n mod explicit individualizate de
ctre instan, mpreun cu artarea motivelor pentru care instana a aplicat o astfel
55

de interdicie condamnatului n privina lor . n aceast categorie pot intra persoane


din anturajul condamnatului, alte persoane care au participat ntr-un fel sau
altul la comiterea infraciunii, dar a cror rspundere penal nu poate fi atras etc.
Conform art. 66 alin. (5) Cod penal, n situaia n care s-a fcut aplicarea
pedepsei complementare prevzute la art. 66 alin. (1) lit. n) Cod penal,
instana individualizeaz n concret coninutul acestei pedepse, innd seama de
mprejurrile
cauzei.
52

C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.

49

Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 60.


53
Publicat n M. Of., Partea I nr. 367 din 29/05/2003, cu ultima republicare n M. Of., Partea I nr. 205 din
24/03/2014.
54
Jud. Sector 1 Bucureti, hot. nr. 632/2014 din 05.09.2014, nepublicat.
55
Trib. Iai, S. pen., hot. nr. 129/2014 din data 04.03.2014, nepublicat.

50

Pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de familie ai


acesteia, cu persoanele care au comis infraciunea sau cu alte persoane, stabilite
de instan, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face persoanelor cu
care condamnatul nu are dreptul s intre n legtur ori de care nu are dreptul s se
apropie, inspectoratului judeean de poliie n a crui circumscripie i are domiciliul,
precum i, dac este cazul, celui n care i are locuina condamnatul i, pentru
cazurile n care victima sau persoanele stabilite de instan nu domiciliaz n
aceeai circumscripie, inspectoratelor judeene de poliie de la domiciliul acestora
(art. 29 alin. 1 lit. n) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal).
n acest fel, orice persoan interesat, n special partea vtmat sau
persoanele cu care condamnatul nu are dreptul s intre n legtur ori de care nu
are dreptul s se apropie, poate sesiza judectorul delegat cu executarea
privind nerespectarea pedepsei complementare prevzute de art. 66 alin. (1) lit. n) Cod
penal i respectiv, svrirea infraciunii de neexecutare a sanciunilor penale,
prevzute i pedepsite de art. 288 Cod penal.
Inspirat din legislaia spaniol, interzicerea exercitrii dreptului de a se
apropia de locuina, locul de munc, coala sau alte locuri unde victima
desfoar activiti sociale, n condiii stabilite de instana de judecat ( art. 66 lit.
o) Cod penal) are rolul de protejare a victimei de eventualele reacii adverse ale
condamnatului, mpiedicndu-l pe acesta s recurg la manifestri necugetate.
Interzicerea mai are rolul ca mcar temporar, pn se mai atenueaz eventuala dorin
de rzbunare a condamnatului, acesta s nu se afle n niciun fel de spaiu unde victima
i desfoar viaa de zi cu zi.
Aplicarea acestei pedepse complementare presupune o form grav de
svrire a infraciunii, legiuitorul optnd pentru aplicarea unei asemenea pedepse n
scopul creterii siguranei victimei sau a altor persoane.
n privina fostei msuri de siguran a interzicerii de a reveni la locuina familiei
pe o perioad determinat (reglementat de art. 112 alin. (1) lit. g) din vechiul Cod
penal), regsit acum n cadrul pedepselor complementare, nu se precizeaz n
componena creia dintre pedepsele complementare se regsete aceasta, avnd n
vedere faptul c legiuitorul Codului penal actual nu a preluat-o ad litteram. Opinm
n sensul c fosta msur de siguran se regsete n coninutul art. 66 alin. (1) lit.
o) Cod penal, respectiv n cadrul interzicerii dreptului de se apropia de locuina, locul
de munc, coala sau alte locuri unde victima desfoar activiti sociale, n
condiii stabilite de instana de judecat.
Legiuitorul a lrgit n acest mod considerabil sfera de aplicare a pedepsei
complementare, incluznd n sintagma alte locuri anume stabilite de instan i
propria locuin a condamnatului. n acest sens, n situaia n care magistratul
consider necesar,
i
se
poate
aplica
condamnatului,
n
funcie
de fapta svrit, de
periculozitatea pe care acesta o reprezint, i pedeapsa complementar a interzicerii
51

dreptului de a reveni la locuina familiei pe o perioad determinat.

52

Din coninutul pedepsei complementare a interzicerii exercitrii dreptului de a se


apropia de locuina, locul de munc, coala sau alte locuri unde victima desfoar
activiti sociale reiese necesitatea de a proteja anumii membri ai societii, respectiv
membrii de familie sau persoane cu care condamnatul convieuiete, pe o perioad
ndelungat de timp. Argumentul const n aceea c membrii de familie, rudele
apropiate sau persoanele cu care condamnatul convieuiete sunt cele mai
vulnerabile, avnd n vedere faptul c relaia dintre ele i condamnat se bazeaz n
primul rnd pe ncredere.
n situaia n care instana de judecat consider necesar aplicarea acestei
pedepse complementare, magistratul trebuie s individualizeze n concret coninutul
56

acestei pedepse (art. 66 alin. (5) Cod penal) , astfel nct condamnatul s aib
cunotin despre toate locurile care i sunt interzise a le frecventa. n acest mod
instana trebuie s precizeze n hotrrea de condamnare unde este situat locuina
victimei, care este locul de munc sau coala pe care trebuie s le evite, dac aceste
locuri sunt n aceeai localitate cu cea n care domiciliaz condamnatul sau ntr-o
alt localitate, care sunt alte locuri interzis a fi frecventate, precum: biserica pe
care o frecventeaz victima, cinematograful, cercurile educative practicate de victima
etc.
Comunicarea se face victimei, inspectoratului judeean de poliie n a crui
circumscripie i are domiciliul, precum i, dac este cazul, celui n care i are locuina
condamnatul i inspectoratelor judeene de poliie n a cror circumscripie se afl
locurile vizate de interdicie {art. 29 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 253/2013}.
Referitor la aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor
drepturi, aceasta este obligatorie cnd legea penal prevede aceast pedeaps
pentru infraciunea svrit i facultativ n rest (art. 67 alin. (2) Cod penal).
Astfel, spre exemplu, n cazul unor infraciuni cum sunt cele prevzute la art. 188
57
(omorul ), art.
189 (omorul calificat), art. 210 (trafic de persoane), art. 220 (act sexual cu un minor)
etc., se prevede pe lng pedeapsa principal i interzicerea exercitrii unor
drepturi. n aceste situaii, interzicerea exercitrii drepturilor se va aplica obligatoriu
de ctre instana de judecat, fr ca aceasta s mai aib facultatea de a
decide asupra necesitii aplicrii pedepsei complementare, deoarece necesitatea
decurge din lege. Soluiile contrare pronunate de ctre instanele de judecat
58

au fost considerate nelegale .


n situaiile n care textul de lege nu prevede n mod expres aceast aplicare,
instana de judecat are posibilitatea s aplice interdicia exercitrii drepturilor n
raport de natura i gravitatea infraciunii, mprejurrile cauzei i persoana infractorului.
Instana are deci obligaia s examineze, n fiecare pricin, dup ce a verificat
condiiile impuse de lege, dac este sau nu cazul s fie aplicat pedeapsa interzicerii
unor drepturi, adic
dac aplicarea acesteia este necesar, crend astfel o proporionalizare a pedepsei
nu
53

56

Jud. Gura Humorului, hot. nr. 183/2014 din data 30.05.2014, nepublicat.
I.C.C.J., S. Pen., dec. pen. nr. 4526 din 14 decembrie 2010, nepublicat.
58
C.A.Iai, S. pen., dec. pen. nr. 21/2004, publicat n Buletinul Jurisprudenei. Culegere de
practic judiciar pe anul 2004, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2006, p. 63.
57

54

numai sub aspect cantitativ (al cuantumului), ci i sub aspect calitativ (al coninutului
pedepsei). n situaia n care instana de judecat nu individualizeaz n concret
sanciunea aplicat, aceasta nu poate fi acoperit de ctre instana de control
judiciar prin agravarea situaiei condamnatului n propria cale de atac, pedeapsa
aplicat n aceste condiii de ctre instana inferioar n grad trebuind nlturat,
pentru a se respecta principiul neagravrii situaiei n propria cale de atac (non
reformation in
59
peius) .
Degradarea militar (art. 69 Cod penal) este o pedeaps complementar ce
const n pierderea gradului militar i a dreptului de a purta uniform de ctre militarii
activi, n rezerv sau retragere, condamnai pentru svrirea unei infraciuni
pedepsite cu o pedeaps privativ de libertate conform prevederilor legale.
Degradarea militar nu se aplic n cazul n care instana de judecat a dispus
condamnarea la pedeapsa amenzii, ci doar n cazul pedepselor cu deteniune pe
via sau nchisoare. Aplicarea acestei pedepse complementare n cazul deteniunii pe
via este o excepie de la regul, deoarece pedepsele complementare se aplic n
cazul pedepselor cu nchisoare sau amend.
Aceast pedeaps, chiar dac este aplicabil ncepnd de la rmnerea
definitiv a hotrrii de condamnare, are un caracter privativ absolut, lundu-se pe o
durat nedeterminat.
Din punctul de vedere al naturii i coninutului, degradarea militar este o
pedeaps absolut determinat n sensul c legea prevede expres obiectul
asupra cruia se realizeaz constrngerea juridic. Textul art. 69 alin. (1) Codul
penal indic precis care drepturi sunt pierdute, dnd astfel o limitare a obiectului
acestei pedepse. Avnd ca obiect privarea unor drepturi civice specifice, aceast
pedeaps se poate aplica
numaipersoanelor
care
dein
exerciiul
acestor drepturi
n
momentul
60
61
condamnrii , i anume militari n activitate, n rezerv sau n retragere. Prin
stabilirea
explicit a drepturilor pierdute ca urmare a degradrii militare, se determin i sfera
infractorilor crora aceasta le devine aplicabil, adic acelora care au n mod obinuit
dreptul s poarte grad i uniforma militar.
n ceea ce i privete pe militarii rezerviti, apreciem c aceast pedeaps
complementar poate afecta uneori doar pierderea gradului militar, pierderea dreptului
de a purta uniform putnd fi sau nu acordat prin Ordinul de trecere n rezerv. n
acest sens, apreciem c n situaia n care nu este conferit prin Ordinul de trecere
n rezerv dreptul de a purta uniform, aplicarea pedepsei complementare a
degradrii militare va consta doar n pierderea gradului militar.
Pierderea dreptului de a purta uniform se refer doar la militarii n retragere sau
n rezerv crora li s-a conferit acest drept ca o recunoatere a meritelor personale
pe
59

C.A.Bucureti, s. I-a penal, dec. pen. nr. 50/A din 6 februarie 2007, citat n C.A.Bucureti,

55

Culegere de practic judiciar n materie penal pentru anul 2007, Ed. Wolters Kluwer Romnia,
Bucureti, 2007, p. 71-74.
60
C.A.Bucureti, dec. pen. nr. 55/2000,
nepublicat.
61
I.C.C.J., sen. pen. nr. 250/03.04.2007, pronunat n dosarul nr. 18367/1/2004, rmas definitiv
prin dec. pen. nr. 558/15.10.2008, pronunat de I.C.C.J., Completul de 9 judectori, nepublicat.

56

timpul activitii. Dac aceast calitate s-a pierdut pe timpul activitii, prin
schimbarea statutului cadrelor poliiei sau penitenciarelor nu se mai poate aplica
aceast pedeaps complementar dect pentru perioadele de rezerv sau retragere.
De asemenea, dreptul de a purta numai uniforma militar a armei din care a
fcut parte militarul se refer la folosirea acesteia la ceremonii speciale i n timpul
srbtorilor naionale, purtarea n alte condiii fiind nepermis.
Pierderea gradului militar nsumeaz i unele efecte materiale cu privire la
valoarea financiar a acestuia, care era n plat la data pierderii dreptului, drept ce se
confer celui care l are pe toat durata vieii. Valoarea financiar const att
n salariul/pensia de care militarul beneficiaz, dar i de alte venituri suplimentare
conferite prin gradul militar. Codul penal nu conine nicio meniune despre pierderea
dreptului de pensie, aceast problem fiind rezolvat de reglementrile privind
pensia, unde se prevede c dreptul la pensie l pierde cel ce a fost condamnat la
degradarea militar.
n situaia n care intervine o hotrre penal definitiv prin care s-a pronunat
achitarea sau prin care nu se mai aplic pedeapsa complementar a degradrii militare
cei n cauz sunt reluai n evidena militar, cu gradul avut. Legea nu prevede
obligativitatea reintegrrii fostului militar n activitate, cu gradul pe care acesta l-a
deinut anterior, considernd c acest lucru l face pe fostul condamnat doar propozabil
ocuprii funciei i reintroducerii n activitate. Avem n vedere i dispoziiile art. 169 alin.
2 Cod penal care prevede c reabilitarea nu are ca urmare obligaia de reintegrare n
funcia din care condamnatul a fost scos n urma condamnrii ori de redare a
gradului militar pierdut.
n privina pensiei/salariului avute anterior de ctre militar, legea nu prevede plata
retroactiv a acestora, ci doar posibilitatea fostului condamnat de a cere prin instan
judectoreasc reparaii morale i materiale pentru prejudiciile ce li s-au adus i deci,
reparaii care s acopere totalitatea beneficiilor bneti de care acesta ar fi
beneficiat dac nu i s-ar fi aplicat pedeapsa complementar a degradrii militare. n
acest sens, considerm c sunt aplicabile dispoziiile art. 538 - 541 Cod procedur
penal, potrivit crora persoana care a fost condamnat definitiv, indiferent dac
pedeapsa aplicat sau msura educativ privativ de libertate a fost sau nu pus n
executare, are dreptul la repararea de ctre stat a pagubei suferite n cazul n care, n
urma rejudecrii cauzei, dup anularea sau desfiinarea hotrrii de condamnare
pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedete c s-a produs o eroare
judiciar, s-a pronunat o hotrre definitiv de achitare.
Subscriem opiniilor potrivit crora pedeapsa complementar a degradrii militare
are un caracter definitiv i perpetuu, prin efectul reabilitrii, condamnatul la aceast
pedeaps redobndind, doar la nivel teoretic, dreptul de a accede la calitatea de
militar prin parcurgerea treptelor cerute de lege. n acest sens, considerm c dup
reabilitare condamnatul devine doar propozabil la a accede la calitatea de militar.
Efectul perpetuu al degradrii militare poate fi reinut i n ceea ce privete pierderea
dreptului la pensie militar, care subzist pe ntreaga perioad a vieii, dac nu
intervine anularea acestei pedepse printr-o hotrre judectoreasc definitiv i
57

irevocabil.

58

Degradarea militar are caracter obligatoriu sau facultativ n raport de natura,


durata i forma vinoviei pedepsei principale aplicate de ctre instana de judecat. n
conformitate cu art. 69 alin. (2) Cod penal, degradarea militar se aplic obligatoriu
n cazul n care aceast pedeaps complementar se aplic alturat pedepsei
62
principale cu nchisoarea mai mare de 10 ani sau deteniunea pe via .
Aplicarea facultativ, art. 69 alin. (3) Cod penal, poate fi hotrt de instana de
judecat, n cazul condamnailor militari care au comis infraciunea cu intenie,
pedeapsa principal fiind de cel puin 5 ani i cel mult 10 ani. Caracterul facultativ al
acestei modaliti de aplicare decurge ex lege, textul prevznd c degradarea militar
poate fi aplicat.
Pedeapsa complementar a degradrii militare se aplic indiferent de
existena sau nu a vreunei legturi ntre infraciune i calitatea de militar i
independent de mprejurarea c infractorul avea sau nu calitatea de militar la data
svririi infraciunii, important fiind ca subiectul s aib calitatea de militar la data
pronunrii soluiei de condamnare.
n situaia condamnrii inculpatului, pot fi aplicate att pedeapsa complementar
a interzicerii unor drepturi, prevzut de art. 66 Cod penal, ct i pedeapsa
63
complementar a degradrii militare, prevzut de art. 69 Cod penal , acestea
neexcluzndu-se reciproc.
Punerea n executare a pedepsei complementare a degradrii militare se
face, potrivit art. 564 Cod procedur penal prin trimiterea de ctre judectorul
delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotrrii comandantului unitii
militare n a crei eviden este luat persoana condamnat, respectiv centrului militar
judeean sau zonal de la domiciliul condamnatului.
Pedeapsa complementar a publicrii hotrrii penale definitive (art. 70 Cod
penal) este pentru prima dat instituit n legislaia noastr penal, aceasta nemaiavnd
corespondent n niciuna dintre reglementrile precedente, fiind prevzut, ntr-o
form specific, numai n cazul persoanelor juridice.
Publicarea hotrrii este o pedeaps complementar cu un caracter moral
deosebit, cu un puternic efect intimidant dac persoana infractorului are notorietate
n localitatea respectiv, faptele infracionale au produs un impact major la nivel de
interes al opiniei publice, ori n cazul n care natura i gravitatea infraciunii au
suscitat un viu interes pentru comunitate. n asemenea situaii, publicarea hotrrii
are un efect sporit n ceea ce-l privete pe condamnat, dar prin puterea
exemplaritii cazului poate
64
contribui la prevenirea altor asemenea fapte . n acest sens, durata impactului
publicrii hotrrii este relativ, durnd n timp n raport de interesul opiniei publice fa
de infraciunea produs, consecinele acesteia sau persoana infractorului. Pe de alt
62

C.A.Bucureti, S. a II-a penal, dec. pen. nr.13/2004 n Practic judiciar penal pentru anul
2006, p.86.
63
C.S.J., s. pen., dec. pen. nr. 366/1998, citat de L. V. Lefterache, Drept penal. Partea general, ed. a IIa, revzut i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 299.
64
I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed. Universul

59

Juridic, Bucureti, 2012, p. 456.

60

parte, publicarea negativ a faptelor comise de infractor, pe cheltuiala acestuia,


65
avertizeaz publicul pentru prevenirea svririi unei infraciuni de acelai gen .
Noul Cod penal prevede aceast nou pedeaps complementar pentru ca
prevenirea faptelor infracionale s se realizeze i pe calea cunoaterii ntr-o msur
publicistic, cu puterea de penetrare a mijloacelor mass-media n contiina cetenilor.
O alt raiune ar fi cea cu privire la repararea moral ce se poate acorda
persoanei vtmate, care poate obine o satisfacie deplin, mai ales dac
infraciunea a fost svrit folosind i mijloacele puse la dispoziie de mass-media. n
cazul n care publicitatea cazului ar afecta victima infraciunii, publicarea hotrrii se
realizeaz cu anonimatul necesar pentru ca victima s nu poat fi identificat.
Acelai aspect este
66
realizat i n cazul persoanei juridice .
Pedeapsa complementar a publicrii hotrrii de condamnare este o pedeaps
infamant, supunnd oprobriului public persoana condamnat. O asemenea
sanciune poate avea un puternic efect disuasiv, constituind o adevrat defimare
efectuat pe cheltuiala proprie, menit s avertizeze opinia public despre activitatea
infracional a condamnatului.
n acest sens, pedeapsa complementar a publicrii hotrrii de condamnare
este o pedeaps cu efecte pozitive pe planul scopului pedepsei, afectnd imaginea
persoanei condamnate, aceasta putnd avea consecine patrimoniale n situaia n
care condamnatul i pierde credibilitatea pentru a ndeplini anumite funcii sau
servicii. Ea este o pedeaps ce realizeaz i o puternic prevenie general, avnd
n vedere prevenirea svririi de noi asemenea infraciuni.
Conform art. 70 alin. (1) Cod penal, publicarea hotrrii definitive de
condamnare se poate dispune cnd, innd seama de natura i gravitatea infraciunii,
mprejurrile cauzei i persoana condamnatului, instana apreciaz c publicarea va
contribui la prevenirea svririi altor asemenea infraciuni.
Deoarece n lege nu se prevede vreo condiie legat de pedeapsa principal
pe lng care se poate aplica pedeapsa complementar a publicrii definitive a hotrrii
de condamnare, rezult c aceast pedeaps complementar se poate aplica
indiferent de natura i gravitatea pedepsei pronunate. Publicarea hotrrii definitive de
condamnare se va putea dispune aadar n cazul condamnrii la pedeapsa
deteniunii pe via, n cazul condamnrii la pedeapsa nchisorii sau n cazul
condamnrii la pedeapsa amenzii. De asemenea, n
lipsa
unei
prevederi
contrare, aceast
pedeaps complementar se
poate aplica i n cazul n care, cu privire la pedeapsa principal, s-a
67
dispus suspendarea executrii sub supraveghere .
Nefiind condiionat de aplicarea unei anume pedepse principale sau de durata
acesteia, n principiu publicarea hotrrii definitive de condamnare poate fi dispus cu
65

M. Basarab i colab., Codul penal comentat, Partea general, vol. I, Editura Hamangiu, Bucureti,
2007, p. 400.
66
I. Chi comentariu
n I. Pascu
i p.
colab.,
Universul
Juridic, Bucureti,
2011,
69. Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed. Universul

33

Juridic, Bucureti, 2012, p. 456.


67
C. Mitrache comentariu n G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.

Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 69.

34

condiia s existe o hotrre de condamnare, fapt care o deosebete de pedeapsa


complementar a afirii sau publicrii hotrrii de condamnare, specific
persoanelor juridice, a crei aplicare este condiionat de aplicarea pedepsei principale
68
a amenzii .
Pedeapsa este aplicabil tuturor persoanelor fizice care rspund penal,
neexistnd categorii de persoane exceptate.
Sanciunea are caracter facultativ pentru instan, urmnd a se aprecia de la caz
la caz dac se impune aplicarea ei, n funcie de natura, gravitatea infraciunii, de
mprejurrile n care ea s-a comis i de impactul publicitii negative realizate n acest
69
mod . Rezult aadar c, spre deosebire de celelalte dou pedepse complementare a
cror aplicare este att facultativ, ct i obligatorie, aplicarea pedepsei complementare
70
constnd n publicarea definitiv a hotrrii de condamnare este numai facultativ .
Instana de judecat poate hotr publicarea n extras, ntr-o form n
care coninutul s fie explicit i pe nelesul opiniei publice, n forma de expunere i de
impact ct mai vizibile pe prima pagin, cu un anumit format de tiprire, cu o anumit
mrime de liter sau chenar, n cadrul paginii unui cotidian local sau naional. n
ceea ce privete forma de afiare, este evident c legiuitorul se refer la modul n care
persoana fizic este obligat s asigure afiarea dispozitivului hotrrii, respectiv la
formatul anunului, dimensiunile trebuind s fie de aa manier stabilite nct s
permit observarea i citirea anunului de ctre persoanele care citesc cotidianul
local sau naional. Pentru a se atinge finalitatea sanciunii publicarea trebuie s
cuprind o scurt prezentare a strii de fapt, aa cum a fost reinut de ctre
instan, precum i elementele dispozitivului hotrrii.
Publicarea hotrrii definitive de condamnare se realizeaz pe cheltuiala
condamnatului, printr-o singur apariie ntr-un cotidian local sau naional. n
felul acesta, legiuitorul caracterizeaz aceast pedeaps complementar ca o
pedeaps absolut determinat, dei n aparen pare a fi o pedeaps nedeterminat.
Aceast pedeaps complementar pentru persoanele fizice fiind nou introdus,
urmeaz ca practica instanelor s dezvolte situaiile n care se poate aplica. Eficiena
unor astfel de pedepse complementare pentru persoanele juridice, reprezentate de
persoane fizice, a dus la concluzia aplicrii msurii direct n sarcina persoanelor
71

fizice .
n vederea punerii n executare a pedepsei publicrii hotrrii de condamnare,
judectorul delegat cu executarea trimite extrasul, n forma stabilit de instan,
cotidianului local sau naional desemnat de acesta, solicitnd comunicarea tarifului
pentru publicare (art. 33 din Legea nr. 253/2013).

68

V. Paca, Curs de drept penal. Partea general, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p.
441.
69
G. Antoniu i colab., Noul Cod penal, vol. II, Ed. C. H. Beck, 2008, pag 189.
70
G. Antoniu i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2011, p. 70.
71
I. Chi comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat, Partea general, vol. I, Ed. Universul

34

Juridic, Bucureti, 2012, p. 456.

35

Avnd n vedere c dispoziiile Codului penal prevd posibilitatea


aplicrii pedepselor complementare att n situaia n care pedeapsa
principal este nchisoarea, ct i n situaia n care pedeapsa principal este
amenda, de lege ferenda propunem introducerea
reglementrilor privind
interdicia depirii prin cheltuielile de publicare a cuantumului amenzii aplicate
persoanei fizice prin fapta comis (sursa de inspiraie ar putea fi dispoziiile
art. 131-35 Codul penal francez).
Pedepselor complementare aplicabile persoanelor juridice sunt enumerate
n cadrul dispoziiilor art. 136 alin. (3) lit. a) f) Cod penal i examinate pe larg n
cadrul art. 139-145 Cod penal.
Pedeapsa complementar a dizolvrii persoanei juridice (art. 139 Cod penal)
poate fi aplicat n situaia n care: (i) persoana juridic a fost constituit n scopul
svririi de infraciuni {art. 139 alin. (1) lit. a)}; (ii) atunci cnd obiectul su de
activitate a fost deturnat n scopul comiterii de infraciuni, iar pedeapsa prevzut de
lege pentru infraciunea svrit este nchisoarea mai mare de 3 ani {art. 139 alin.
(1) lit. b)} sau (iii) n cazul n care persoanei juridice i s-au mai aplicat alte pedepse
complementare pe care, cu rea-voin, aceasta nu le-a executat {art. 139 alin. (2)}.
Dat fiind gravitatea consecinelor pe care aplicarea unei asemenea pedepse le
atrage, ea i va gsi vocaie de aplicare doar n ipoteza comiterii unor infraciuni grave
ori atunci cnd persoana juridic a fost creat n vederea comiterii de infraciuni ori
72
scopul su a fost deturnat n acest sens .
Nu am putut s nu ne ntrebm de ce legiuitorul a considerat necesar
ncadrarea pedepsei dizolvrii ca o pedeaps complementar i nu ca pe una
principal. Analiznd jurisprudena internaional, am constatat c marea majoritate
a legislaiilor europene au ncadrat aceast pedeaps tot ca o pedeaps
alturat pedepsei principale.
Analiznd coninutul legal al pedepsei constatm c sanciunea dizolvrii
dezvluie, prin severitatea sa extrem, un puternic caracter retributiv, specific
pedepselor principale, fiind asemntoare pedepselor principale.
Pe de alt parte, ea este justificat de nevoia de a nltura o stare de pericol
generatoare de noi infraciuni, asemnndu-se, prin natura sa, cu categoria
msurilor de siguran. n ipoteza prevzut la alin. (2) al art. 139 Cod penal,
dizolvarea poate fi pronunat n caz de neexecutare cu rea-credin a uneia dintre
celelalte pedepse complementare cu caracter interdictiv prevzute de lege. n aceast
situaie, dizolvarea nu mai are caracterul de msur de siguran pe care l sugera
ipoteza de la alin. (1), ci caracterul unei pedepse n adevratul sens al cuvntului. Ea
poate fi asemnat cu posibilitatea nlocuirii pedepsei amenzii aplicate persoanei fizice
cu pedeapsa nchisorii,
73
n cazul n care cel condamnat se sustrage cu rea-credin de la executarea amenzii .

72

J. D Haenens, Sanctions pnales et personnes morales, Revue de droit pnal et de criminologie,


1975-1976, p. 754.

36

73

A. Jurma, Persoana juridic subiect al rspunderii penale, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2010, p. 158.

37

Cu toate acestea credem c soluia legiuitorului este ndreptit, fiindc cu toate


c aceast pedeaps are un puternic caracter sancionator, urmrete totui
prevenirea svririi de noi infraciuni, fiind un complement al pedepsei principale.
n conformitate cu dispoziiile art. 141 Codul penal, pedeapsa complementar a
dizolvrii persoanei juridice nu se poate aplica instituiilor publice, partidelor politice,
sindicatelor, patronatelor i organizaiilor religioase ori aparinnd minoritilor,
constituite potrivit legii ori persoanelor juridice ce i desfoar activitatea n
domeniul presei.
Neaplicarea acestei pedepse complementare nu nseamn ns impunitate
pentru svrirea de infraciuni de ctre persoanele fizice n cadrul activitii sau n
numele persoanelor juridice menionate, ci numai inaplicabilitatea pedepselor
74
complementare respective .
Este ludabil modificarea legiuitorului noului Cod penal care introduce, pentru
prima dat, n categoria persoanelor juridice exceptate de la dizolvare i instituiile
publice. Aceast modificare este inspirat din prevederile legislaiei franceze i se
justific prin necesitatea respectrii principiului separrii puterilor n stat, al
permanenei statului i deci a unitilor subordonate acestuia i al continuitii serviciului
public.
Raiunea acestor dispoziii considerm c este punerea n pericol a unor
fundamente ale statului de drept, cum sunt, de exemplu, partidele politice. Pe de alt
parte, avnd n vedere principiile generale prevzute art. 8 i 9 din Constituie
privind pluralismul i partidele politice, dreptul la identitate, considerm c lipsa
interdiciei ar duce la nclcarea proteciei constituionale de care aceste persoane
juridice se bucur.
Pedeapsa complementar a suspendrii activitii unei persoane juridice
(art. 140 Cod penal) const n oprirea desfurrii activitii generale a persoanei
juridice sau a uneia dintre activitile persoanei juridice n realizarea creia a fost
svrit infraciunea pe o perioad determinat, cuprins ntre 3 luni la 3 ani.
Pedeapsa suspendrii activitii persoanei juridice este similar ca i coninut cu
pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a desfura activitatea de care sa folosit persoana fizic pentru svrirea infraciunii, prevzut n art. 66 alin. 1) lit.
g) teza final din noul Cod penal.
Aceast pedeaps se aplic n dou situaii distincte. Art. 140 alin. (1) Cod penal
reglementeaz situaia n care activitatea desfurat de o societate comercial a fost
orientat n scopul svririi de infraciuni. n acest sens, pedeapsa complementar a
suspendrii activitii persoanei juridice se refer la interzicerea activitii, n general,
sau doar a aceleia dintre activiti n exercitarea creia a fost svrit infraciunea.
Considerm absolut necesar ca ntre infraciunea svrit i activitatea care
urmeaz a fi suspendat s existe o strns legtur de cauzalitate. Dac persoana
juridic desfoar mai multe activiti, pedeapsa complementar a suspendrii ntregii

38

74

C. Bulai, B. Bulai, Manual de drept penal. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007, p.
315.

39

activiti va putea fi dispus numai dac infraciunea comis are legtur cu toate
75
activitile derulate de persoana juridic n cauz .
ncetarea tuturor activitilor persoanei juridice, pe o perioad expres
prevzut de instana de judecat se aseamn cu dizolvarea persoanei juridice din
punctul de vedere al efectului dezastruos pe care ncetarea activitii l poate
avea asupra persoanei juridice, putnd duce la falimentarea sa, respectiv la
decesul persoanei juridice dac aceast ncetare a activitii se dispune pe o perioad
prea mare de timp.
Instana de judecat trebuie s aib o imagine de ansamblu asupra ntregii
situaii de fapt, pentru a putea stabili cu exactitate dac toate activitile declarate de
ctre persoana juridic au devenit ilicite sau doar o parte dintre acestea, deoarece
considerm c numai n situaia n care ntreaga activitate este ilicit se
justific suspendarea total a activitii, fiind o situaie excepional. n sens contrar,
considerm c este suficient doar suspendarea parial a activitii persoanei
juridice care are legtur cu infraciunea svrit. Soluia suspendrii ntregii
activiti a persoanei juridice poate fi luat att n situaia n care persoana juridic
are un singur obiect de activitate i n realizarea acestuia svrete o infraciune,
situaie mai rar ntlnit n practic, ct i n cazul n care, avnd mai multe obiecte
de activitate, n realizarea tuturor activitilor desfurate comite infraciuni.
Prin modul de formulare a art. 140 alin. (1) Cod penal, luarea acestei msuri
este temporar i la aprecierea instanei de judecat, care o aplic n funcie de
gravitatea faptei comise.
Cea de-a doua situaie este reglementat de art. 140 alin. (2) Cod penal care
prevede
c,
n
situaia
neexecutrii,
cu
rea-credin,
a
pedepsei
complementare prevzute n art. 136 alin. (3) lit. f), respectiv a afirii sau
publicrii hotrrii de condamnare, instana dispune suspendarea activitii sau a
uneia dintre activitile persoanei juridice pn la punerea n executare a pedepsei
complementare. De aici rezult caracterul obligatoriu al dispoziiilor art. 140 alin. (2)
Cod penal spre deosebire de primul alineat care are un caracter facultativ, fiind
lsat la aprecierea instanei de judecat aplicarea acestei pedepse complementare.
Dac pn la mplinirea termenului de trei luni pedeapsa complementar nu a fost
pus n executare, instana dispune dizolvarea persoanei juridice.
Se observ aici o legtur puternic ntre sanciunile care reprezint o atingere
direct asupra structurii persoanei juridice (dizolvarea) i cele care sunt o atingere
76
indirect asupra acesteia (suspendarea) .
Neexecutarea cu rea-credin a unei pedepse complementare nu are ca efect
revocarea ei i nlocuirea ei cu alt pedeaps mai grav, ci are un efect cumulativ,
atrgnd aplicarea i a altei pedepse complementare n ipoteza prevzut de art. 140
75

F. Streteanu, R. Chiri, Rspunderea penal a persoanei juridice, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007,
p.
419.
76
A. R. Ilie, Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2011, p. 217;
A.

40

R. Ilie, Les sanctions applicables aux personnes morales. Etude comparative sur la France et la
Roumanie, Mmoire pour le Master 2, mention Droit priv, sciences criminelles et carrires judiciaires,
specialit Droit et pratique pnales, Montpellier, 2008.

41

alin. (2), iar neexecutarea acestor pedepse complementare, cumulative, atrage n mod
imperativ dizolvarea persoanei juridice. n acest sens, putem spune c pedeapsa
complementar a suspendrii activitii persoanei juridice sau a uneia dintre
activitile sale poate fi cumulat cu orice alt pedeaps complementar, n
situaia n care instana constat c, fa de natura i gravitatea infraciunii,
precum i fa de mprejurrile n care a fost svrit, aceste pedepse sunt
necesare. Aceast pedeaps nu se aplic ns cumulativ cu pedeapsa complementar
a dizolvrii persoanei juridice, deoarece nu i-ar gsi aplicabilitatea atta timp ct
instana a hotrt deja decesul persoanei juridice.
Avnd n vedere cele dou cazuri reglementate de articolul 140, putem spune
c suspendarea activitii persoanei juridice ce const n interzicerea desfurrii
activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice este o msur facultativ, pe
cnd, n caz de neexecutare, cu rea-credin, a pedepsei complementare a afirii i
publicrii hotrrii penale definitive, instana dispune suspendarea activitii sau a
uneia dintre activitile persoanei juridice pn la punerea n executare a pedepsei
complementare.
Aceast pedeaps complementar nu trebuie confundat cu sanciunea
contravenional complementar a suspendrii activitii agentului economic
reglementat de art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonana de Guvern nr. 2/2001 privind regimul
77
juridic al contraveniilor sau cu cea a nchiderii unitii prevzut de art. 5 alin. (3) lit. c)
78
din Ordonana de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor .
Potrivit dispoziiilor art. 141 din Codul penal, sunt exceptate de la aplicarea
pedepsei suspendrii activitii persoanele juridice care sunt exceptate i de la
dizolvare.
Pedeapsa complementar a nchiderii unor puncte de lucru ale persoanei
juridice (art. 142 Cod penal) const n ncetarea activitii desfurate n unul sau mai
multe dintre punctele de lucru aparinnd persoanei juridice cu scop lucrativ, n care sa desfurat activitatea n realizarea creia a fost svrit infraciunea,
aceast pedeaps fiind ndreptat n primul rnd mpotriva folosirii unei anumite
locaii care prezint pericol i poate genera noi infraciuni i n al doilea rnd mpotriva
activitii n exercitarea creia a fost svrit infraciunea. Aceast pedeaps
complementar avnd un caracter facultativ pentru instan poate fi aplicat, potrivit
dispoziiilor art. 142 alin. (1), att pentru infraciunile intenionate, ct i pentru cele din
culp.
Pentru realizarea acestei pedepse complementare este obligatoriu ca persoana
juridic s aib o organizare complex, dispunnd de cel puin dou puncte de lucru,
situate la adrese diferite, astfel cum textul legal menioneaz unuia sau mai multor
puncte de lucru, n caz contrar, instana fcnd aplicarea dispoziiilor art. 140, respectiv
suspendarea activitii sau a unor activiti ale persoanei juridice. Mai mult dect
att, considerm c exprimarea folosit de ctre legiuitor nchiderea unuia sau mai
multora dintre punctele de lucru nu poate determina instana s nchid toate punctele
de lucru
ale persoanei juridice, necesitnd ca cel puin unul s rmn deschis, nchiderea
42

77
78

Publicat n M. Of., Partea I nr. 410 din 25/07/2001, rectificat n M. Of. nr. 584 din 18/09/2001.
M. A. Hotca, Drept penal. Partea general, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 585.

43

tuturor punctelor de lucru ducnd la nchiderea activitii persoanei juridice (art. 140
C.pen), pedeaps ce este considerat n legislaia romneasc o pedeaps
complementar mai sever.
Nimeni nu interzice persoanei juridice n aceast situaie s deschid alte puncte
de lucru n care s i desfoare activitatea n conformitate cu prevederile legale.
Aadar, se consider c nu trebuie pus semnul echivalenei ntre suspendarea unei
activiti i nchiderea unui punct de lucru, nici mcar atunci cnd persoana juridic
desfoar o anumit activitate ntr-un singur punct de lucru.
O alt condiie care trebuie ndeplinit, n opinia noastr, este ca persoana
juridic s aib scop lucrativ, condiie ndeplinit n cazul societilor comerciale,
regiilor autonome, societilor agricole etc. Sunt exceptate de la aceast pedeaps
autoritile i instituiile publice, precum i persoanele juridice de drept privat fr
scop lucrativ (asociaii, fundaii etc.).
Nu n ultimul rnd, considerm absolut necesar ca ntre punctul sau punctele de
lucru, activitatea desfurat i infraciunea svrit s existe o legtur indisolubil
pentru a se putea dispune nchiderea acestora. Dac persoana juridic desfoar mai
multe activiti, pedeapsa complementar a nchiderii mai multor puncte de lucru va
putea fi dispus numai dac infraciunea comis are legtur cu toate activitile
derulate de persoana juridic n cauz. Instana trebuie s cntreasc foarte bine la
care dintre punctele de lucru s-a desfurat o activitate ilicit, contrar obiectului de
activitate declarat, nefiind justificat nchiderea tuturor punctelor de lucru, n situaia
n care activitatea desfurat de ctre acestea nu este contrar legii.
Pentru a nu se face abuzuri i greeli, considerm c instana de judecat
trebuie s aib n vedere natura i gravitatea infraciunii, mprejurrile cauzei, structura
persoanei juridice, precum i dac infraciunea svrit este n legtur cu ntreaga
activitate a persoanei juridice sau doar cu punctele de lucru ale acesteia.
Ca i n cazul pedepsei complementare a dizolvrii sau a suspendrii activitii
sau a unora dintre activitile persoanei juridice, pedeapsa complementar a
nchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice nu se aplic persoanelor
juridice care i desfoar activitatea n domeniul presei (art. 142 alin. 2 Cod penal).
Considerm c, de lege ferenda, aceast prevedere legal ar trebui
eliminat avnd n vedere urmtoarele argumente:
n primul rnd, nu considerm c se suprim activitatea presei prin nchiderea
unuia sau unora dintre punctele de lucru ale persoanei juridice. n acest caz,
persoana juridic are posibilitatea desfurrii activitii la sediu sau la celelalte
puncte de lucru deja nfiinate sau i poate nfiina alte puncte de lucru, legea
neinterzicnd acest lucru.
Pe de alt parte, considerm c n mod nejustificat persoana juridic este
exceptat de rspunderea penal. S nu uitm faptul c nchiderea unor puncte de
lucru ale persoanei juridice se face doar n situaia n care se determin c a existat o
strns legtur ntre punctul de lucru, aciunea lucrativ desfurat i infraciunea
svrit. n acest sens, n mod nejustificat persoana juridic i-ar desfura
n continuare activitatea ilicit la punctul de lucru.
44

n vederea punerii n executare a acestei pedepse complementare, n


conformitate cu dispoziiile art. 500 Cod procedur penal, o copie de pe dispozitivul
hotrrii de condamnare prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa nchiderii
unor puncte de lucru se comunic, la data rmnerii definitive, organului care a
autorizat nfiinarea persoanei juridice i organului care a nregistrat persoana juridic,
organului care a nfiinat instituia nesupus autorizrii sau nregistrrii, precum i
organelor cu atribuii de control i supraveghere a persoanei juridice, pentru a lua
msurile necesare.
Dispoziiile procedurale se completeaz cu cele ale legii de executare, Legea nr.
253/2013 reglementnd n cadrul art. 37 c n cazul dispunerii pedepsei
complementare a nchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice,
judectorul delegat cu executarea comunic o copie de pe dispozitiv organului
de poliie n a crui circumscripie se afl punctul de lucru al persoanei nchise,
pentru verificarea ndeplinirii msurii.
Pedeapsa complementar a interzicerii de a participa la procedurile de
achiziii publice (art. 143 Cod penal) const n interzicerea de a participa, direct
sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziii publice,
prevzute de lege, pe o durata de la 1 la 3 ani.
Aceast interzicere reprezint o restrngere a capacitii de folosin i de
exerciiu a persoanei juridice, respectiv o incapacitate de a contracta lucrri de achiziii
publice n oricare dintre modalitile prevzute de Ordonana de urgen nr. 34/2006.
Acesta este argumentul pentru care considerm c prevederile Codului penal trebuie
corelate cu dispoziiile legii speciale.
Dac a fost aplicat aceast pedeaps complementar persoanei juridice,
acesteia i este interzis participarea la un contract ncheiat de ctre stat, autoritile
sau instituiile publice, colectivitile teritoriale sau alte ntreprinderi controlate de ctre
stat. ncheierea, totui, a unui contract n aceste condiii atrage nulitatea absolut a
acestuia, fiind ncheiat cu o persoan fr capacitate de exerciiu. Neinformarea
partenerului contractual despre aceast situaie de fapt poate atrage dup sine
obligarea persoanei juridice la plata unor daune-interese cauzate de conduita ilicit a
persoanei juridice.
Suntem de prere c aceast interdicie poate fi aplicat att n cazul
79
contractelor de achiziii publice directe, ct i n cazul subcontractelor . n situaia
aplicrii acestei pedepse complementare, persoana juridic va fi eliminat de la orice
licitaie ce presupune un contract de achiziii publice.
Aplicarea acestei pedepse este facultativ i dei legea nu prevede care sunt
condiiile n care instana de judecat poate aplica aceast pedeaps, considerm c
ea trebuie s fie justificat de infraciunea svrit, aplicndu-se doar pentru
infraciunile intenionate, nu i pentru cele din culp. Nu considerm c se justific

79

Aceeai opinie i M. A. Hotca, Drept penal. Partea general. Rspunderea penal i sanciunile de
drept penal, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2013, p. 51.

45

aplicarea pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achiziii publice n


situaia n care, de exemplu, persoana juridic a svrit infraciuni la regimul
contabilitii.
Pedeapsa interzicerii de a participa la procedurile de achiziii publice pentru
80

persoana juridic se poate pronuna pe o durat de maxim 3 ani. n doctrin s-a


considerat necesar prelungirea duratei aplicrii acestei pedepse complementare cu
pn la 5 ani, ca n cazul persoanelor fizice, invocndu-se principiul egalitii de
tratament n faa legii.
Considerm c pedeapsa complementar a interzicerii de a participa la
procedurile de achiziii publice nu poate fi aplicat cumulativ cu suspendarea
activitii persoanei juridice, deoarece ncetarea activitii atrage dup sine interzicerea
ncheierii de contracte, deci i posibilitatea participrii la proceduri de achiziii publice.
Aplicarea acestei pedepse nu i produce ns efectele i asupra contractelor
de achiziii publice n curs de desfurare, acestea urmnd a se executa n
termenii convenii, consecina aplicrii pedepsei fiind doar decderea din dreptul de a
mai obine pe viitor astfel de contracte. Exist o singur situaie n care credem c ar
putea fi lezat contractul deja ncheiat i anume situaia n care persoana juridic a
fost condamnat pentru o infraciune de corupie svrit cu ocazia obinerii
contractului de achiziii publice i a fost descoperit ulterior acestui lucru, contractul
urmnd a fi reziliat, ns nu ca i consecin penal, a punerii n aplicare a acestei
pedepse complementare, ci ca o consecin civil, respectiv nulitatea contractului
pentru cauza ilicit.
nclcarea cu rea-credin a interdiciei de a participa la procedurile de
achiziii publice are drept consecin dizolvarea persoanei juridice, potrivit dispoziiilor
art. 139 alin. (2) Cod penal.
Legislaia achiziiilor publice nu oblig persoana juridic participant la o
procedur de achiziii publice s prezinte un certificat constatator eliberat de Registrul
Comerului din care s reias incapacitile persoanei juridice. Considerm c, O.U.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
81
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii nu prevede
n
mod clar interdicia persoanei juridice de a participa la procedurile de achiziii publice n
cazul n care aceasta a fost deja condamnat la pedeapsa complementar a
interzicerii de a participa la procedurile de achiziii publice (art. 180-182). n acest fel,
autoritatea contractant are doar dreptul, nu i obligaia de a exclude un astfel de
ofertant. Cu titlu colateral, semnalm c preedintele autoritii naionale are dreptul
de a stabili, prin ordin, proceduri i instrumente specifice prin care orice autoritate
contractant poate beneficia de informaiile incluse n documentele constatatoare
disponibile la nivelul A.N.R.M.A.P, aferente operatorilor economici care particip la o
anumit procedur de atribuire aplicat de respectiva autoritate contractant. De lege
ferenda, considerm
c ar fi imperios necesar adaptarea legislaiei specifice domeniului
achiziiilor
46

80

D. D. erban, Participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public, Revista


Dreptul nr. 1/2008, p. 147; D. M. Costin, Rspunderea persoanei juridice n dreptul penal romn, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 438.
81
Publicat n M. Of., Partea I nr. 418 din
15/05/2006.

47

publice care s fac obligatorie condiionarea eligibilitii ofertanilor de


prezentarea unui certificat eliberat de registrele prevzute de lege din care s
rezulte c persoana juridic nu a fost condamnat la pedeapsa interzicerii de a
82

participa la procedurile de achiziii publice , considernd n acest fel ineficient


sistemul de supraveghere privind aplicarea pedepsei complementare
supuse analizei.
De-a lungul timpului, am fost de prere c i partea vtmat care a fost lezat
n interesele sale de activitatea ilicit a persoanei juridice, respectiv instituia statului
autoritatea public organizatoare a procedurii de achiziie public, poate sesiza instana
de executare referitor la nclcarea dispoziiilor hotrrii definitive de condamnare i
am fcut propuneri de lege ferenda, privind introducerea n cadrul dispoziiilor art.
501
Cod procedur penal, a modalitii comunicrii unei copii de pe dispozitivul
hotrrii prin care s-a aplicat persoanei juridice pedeapsa interzicerii de
a participa la procedurile de achiziii publice, la data rmnerii definitive i
ctre A.N.R.M.A.P. Ne bucurm c legiuitorul noului Cod penal a fcut aceste
modificri care, n opinia noastr, vor da eficien actului de justiie.
De asemenea, considerm c de lege ferenda Codul penal trebuie s includ
i reglementri privind persoana administratorului judiciar, cine poate fi numit
administrator judiciar, ce msuri de prevenire a svririi de noi infraciuni poate
impune acesta cu ncuviinarea instanei de judecat.
Pedeapsa complementar a plasrii sub supraveghere judiciar (art. 144
Cod penal) este nou introdus n Codul penal, neavnd corespondent n Codurile
penale anterioare. Din acest punct de vedere, nu exist probleme privind
aplicabilitatea legii penale n timp, posibilitatea aplicrii acesteia existnd numai
pentru infraciunile comise dup intrarea n vigoare a noului Cod penal.
Pedeapsa complementar a plasrii sub supraveghere judiciar const n
desfurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activitii care a ocazionat
comiterea infraciunii, pe o perioad de la un an la 3 ani.
Inspirat din legislaia francez unde este intitulat plasarea sub control a
persoanei condamnate (art. 131-39 3), considerm c introducerea acestei noi
pedepse complementare n legislaia romn este binevenit pentru ntregirea gamei
sanciunilor aplicabile persoanei juridice.
Plasarea sub supraveghere judiciar reprezint o atingere serioas libertii de
gestiune a persoanei juridice i d natere unor cheltuieli importante care se adaug
83
amenzii .
Aceast pedeaps poate fi analizat ca un substitut al imposibilitii condamnrii
persoanei juridice la o pedeaps cu suspendarea sub supraveghere a acesteia, care
ar permite organelor judiciare s controleze comportamentul viitor al unei
persoane
84
juridice care a svrit o infraciune, n scopul evitrii recidivelor .
82
83

A. Jurma, Persoana juridic subiect al rspunderii penale, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2010, p. 236.
A. R. Ilie, Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2011, p. 231.

48

84

F. le Gunehec citat n A. R. Ilie, Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C. H. Beck,
Bucureti, 2011, p. 231.

49

n doctrin au fost exprimate i opinii la care achiesm potrivit crora prin


implementarea acestei pedepse complementare s-ar realiza i o prevenie general
prin publicitatea negativ, trebuind n acest sens ca, n actele care eman de la o
persoan juridic supus
probaiunii, s
apar
meniunea de
85
genul
sub
supraveghere judiciar .
Plasarea sub supraveghere presupune desemnarea unui mandatar judiciar ale
crui atribuii sunt stabilite prin hotrrea de condamnare. Dei legiuitorul codului
penal nu definete termenul de mandatar judiciar, prin coroborarea dispoziiilor
penale cu cele execuional penale, considerm c mandatarul judiciar este persoana
mandatat de ctre judectorul delegat cu executarea numit din rndul practicienilor
n insolven sau al experilor judiciari care va supraveghea activitatea care a
ocazionat comiterea infraciunii pe o perioad de la un an la 3 ani.
Din formularea textului penal rezult fr putin de tgad c mandatarul
judiciar nu trebuie s se implice n activitatea persoanei juridice, ci doar s
supravegheze activitatea acesteia, fr a se substitui organelor de conducere ale
persoanei juridice, avnd doar obligaia de a raporta instanei eventualele nereguli
generate de comiterea n continuare a infraciunilor de ctre persoana juridic.
Nu achiesm ns la prerea exprimat n doctrin potrivit creia mandatarul
judiciar poate fi acelai cu cel care a reprezentat persoana juridic n timpul procesului,
avnd n vedere dispoziiile exprese i imperative ale art. 39 din Legea nr. 253/2013
potrivit crora n cazul aplicrii pedepsei complementare a plasrii sub supraveghere
judiciar, judectorul delegat cu executarea desemneaz un mandatar judiciar
din rndul practicienilor n insolven sau al experilor judiciari care nu poate fi
acelai cu mandatarul cu drept de reprezentare a aceleiai persoane din cursul
procesului penal.
Obligaiile pe care mandatarul judiciar le are sunt reglementate de dispoziiile art.
501
Cod procedur penal potrivit crora atribuiile acestuia privind
supravegherea activitii persoanei juridice sunt cuprinse n dispozitivul hotrrii de
condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa plasrii sub supraveghere judiciar, fr
ca acesta s se poat substitui organelor statutare n gestionarea activitilor
persoanei juridice. Instana desemneaz un mandatar judiciar atunci cnd apreciaz
c se impune implementarea unui plan de msuri speciale pentru a preveni comiterea
de noi infraciuni. n acest caz, mandatarul judiciar, desemnat prin hotrrea de
condamnare, asist persoana juridic n elaborarea planului de msuri, ce va fi
supus aprobrii judectorului delegat al instanei de executare i va supraveghea
respectarea acestuia de ctre persoana juridic. Chiar dac legea nu
reglementeaz acest lucru, considerm c planul de msuri trebuie fcut de
persoana juridic condamnat, fiind aprobat de mandatarul judiciar sub aspectul
legalitii, dar i al modului de aducere a lui la ndeplinire.
Avnd n vedere formularea textului legal, considerm c atribuiile
mandatarului judiciar vizeaz doar activitatea n exercitarea creia a fost
comis
infraciunea, instana trebuind s stabileasc legtura indisolubil dintre
50

85

Bernd Schunemann, citat n F. Streteanu, R. Chiri, Rspunderea penal a persoanei juridice, ed. a
II- a, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007, p. 415.

51

activitatea/activitile desfurat/e de persoana juridic i infraciune i s dispun


n consecin.
Dispoziiile art. 144 Cod penal enun dou reguli privind pedeapsa
complementar a plasrii sub supraveghere judiciar. Prima prevede c aceast
pedeaps poate fi aplicat pe o perioad de la unu la 3 ani, iar cea de-a doua
privete ntinderea supravegherii pe care o exercit instana asupra activitii
persoanei juridice condamnate. Aplicarea acestei pedepse complementare este
facultativ instanelor de judecat, ns aceast pedeaps este determinat, putnduse aplica pe o perioad de maxim 3 ani, neputnd fi aplicat pe o perioad
nelimitat. n cazul n care instana constat c sesizarea este ntemeiat, poate
dispune nlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa suspendrii activitii persoanei
juridice.
Potrivit art. 138 alin. (2) Cod penal, pedeapsa complementar a plasrii sub
supraveghere judiciar poate fi aplicat cumulativ cu celelalte pedepse complementare,
cu excepia dizolvrii persoanei juridice, atunci cnd instana de judecat constat
c, fa de natura i gravitatea infraciunii, precum i de mprejurrile cauzei,
aceste pedepse sunt necesare.
Potrivit art. 503 alin. (1) Cod penal n caz de neexecutare cu rea-credin a
pedepsei complementare a plasrii sub supraveghere judiciar, instana de
executare poate dispune dizolvarea persoanei juridice sau, dup caz, suspendarea
activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice. n acest fel,
mandatarului judiciar are posibilitatea i totodat obligaia conferit de art. 39 din
Legea nr. 253/2013 ca, n caz de mpiedicare de ctre persoana juridic a exercitrii
atribuiilor, s l informeze de ndat pe judectorul delegat cu executarea, n
vederea sesizrii instanei pentru nlocuirea pedepsei complementare dispuse cu cea
prevzut la art. 140 din Legea nr.
286/2009, cu modificrile i completrile ulterioare.
De asemenea, considerm c aceast pedeaps, datorit caracteristicilor sale,
i-ar putea gsi mai repede aplicabilitatea ca o pedeaps alternativ la pedeapsa
principal a amenzii, dect ca o pedeaps complementar ce nsoete pedeapsa
principal.
Pedeapsa complementar a afirii sau publicrii hotrrii de condamnare
(art. 145 Cod penal) const n aducerea la cunotina publicului a hotrrii de
condamnare a unei persoane juridice care a svrit o fapt prevzut de legea
86

penal , realizndu-se pe o perioad cuprins ntre o lun i 3 luni, legiuitorul


caracteriznd aceast pedeaps complementar ca o pedeaps nedeterminat.
Considerm ns c ntr-o oarecare msur un efect semnificativ al publicitii
negative este direct proporional cu o conotaie moral mai evident pentru public i cu
notorietatea persoanei juridice condamnate. n acest sens, considerm c impactul
asupra publicului este mult mai mare atunci cnd este condamnat o persoan
juridic n care consumatorii aveau ncredere dect o persoan juridic mai puin
cunoscut. De
Bucureti, 2011, p. 235; Jud. Sector 6, sen. pen. nr. 599/2013 din 09.07.2013, nepublicat.

44

asemenea, impactul este mai puternic dac produsul respectiv este cunoscut
86

C. Marinescu, Rspunderea penal a persoanei juridice. De la teorie la practic, Ed. Universul Juridic,

Bucureti, 2011, p. 235; Jud. Sector 6, sen. pen. nr. 599/2013 din 09.07.2013, nepublicat.

45

consumatorilor i infraciunea pentru care a fost condamnat persoana juridic este


n strns legtur cu acesta. n asemenea situaii, publicarea hotrrii are un efect
sporit n ceea ce privete persoana condamnat, iar prin puterea exemplaritii cazului
poate contribui la prevenirea altor asemenea fapte.
Codul penal prevede aceast pedeaps complementar pentru ca prevenirea
faptelor infracionale s se realizeze i pe calea cunoaterii ntr-o msur
publicistic, cu puterea de penetrare a mijloacelor mass-media (pres scris sau
audiovizual) n contiina cetenilor, dar i cu privire la repararea moral ce se poate
acorda persoanei vtmate, care poate obine o satisfacie deplin, mai ales dac
infraciunea a fost svrit folosind i mijloacele puse la dispoziie de mass-media.
Afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare este stabilit de ctre
instana de judecat inndu-se seama de natura i de gravitatea infraciunii,
mprejurrile cauzei i persoana condamnatului, n raport de eficiena acesteia,
pentru prevenirea svririi altor asemenea infraciuni.
Considerm c aceast pedeaps trebuie aplicat pentru infraciunile de o
gravitate deosebit, care atrag oprobriul publicului, fr a se face uz de
implementare alturat infraciunilor de o gravitate mai sczut. Argumentul
fundamental al acestui raionament const n aceea c aplicarea acestei pedepse
inclusiv a infraciunilor de o gravitate mai sczut are drept consecin o
reintegrare a persoanei juridice condamnate n societate mult mai dificil, n ciuda
caracterului pozitiv al efectelor pe planul scopului pedepsei.
Pedeapsa este aplicabil deopotriv pentru infraciuni intenionate i infraciuni
din culp i ea privete toate persoanele juridice, neexistnd categorii de persoane
exceptate. Sanciunea are caracter facultativ pentru instan, urmnd a se aprecia de
la caz la caz dac se impune aplicarea ei, n funcie de natura, gravitatea infraciunii,
de mprejurrile n care ea s-a comis i de impactul potenial al publicitii
negative realizate n acest mod.
Pentru a fi ns eficient, ntre comiterea infraciunii i aplicarea acestei
sanciuni, nu trebuie s treac un interval prea mare de timp. Desigur, aceasta este o
condiie de care depinde eficiena oricrei sanciuni, dar am fi nclinai s credem c n
cazul pedepsei analizate trecerea timpului are un efect mai redus dect n cazul altei
87

sanciuni .
Publicarea hotrrii definitive de condamnare se realizeaz pe cheltuiala
persoanei juridice, fr ca aceste cheltuieli s poat depi cuantumul amenzii
aplicate acesteia ca sanciune penal.
Cu privire la aplicarea pedepselor complementare n cazul persoanei
juridice, legiuitorul a instituit dou situaii distincte. Prima prevede c pedepsele
complementare pot fi cumulate. Aici este instituit o singur excepie, respectiv faptul
c toate pedepsele complementare pot fi cumulate, cu excepia dizolvrii.
Pedepsele
complementare nu pot fi aplicate toate n acelai timp. Pedeapsa dizolvrii
persoanei
12/2005, p. 167.

45

87

E. Drgu, Sanciunile aplicabile persoanelor juridice n lumina noului Cod penal, Revista Dreptul nr.

12/2005, p. 167.

46

juridice poate fi aplicat doar singur. Adugarea unei alte pedepse complementare
alturi de pedeapsa dizolvrii nu i gsete, n opinia noastr, aplicabilitatea. Atta
timp ct instana consider necesar ncetarea existenei persoanei juridice, este
categoric c se nceteaz ntreaga activitate a persoanei juridice, caracterul represiv al
altor sanciuni aplicate rmnnd fr eficacitate. Celelalte pedepse complementare
prevzute n art. 136 alin. (3) lit. b) - f) Cod penal se pot aplica i executa cumulativ.
Cea de-a doua regul este aceea c aplicarea uneia sau mai multor pedepse
complementare este facultativ. Aplicarea uneia sau mai multor pedepse
complementare se dispune atunci cnd instana constat c, fa de natura i
gravitatea infraciunii, precum i de mprejurrile cauzei, aceste pedepse sunt
necesare. Aplicarea mai multor pedepse complementare are un caracter obligatoriu,
cnd legea prevede aceast pedeaps i un caracter facultativ, n lipsa unor dispoziii
legale.
Dup cum se poate vedea, legiuitorul a lsat la aprecierea instanei de judecat
dac va considera necesar, raportat la natura i gravitatea infraciunii, la mprejurrile n
care aceasta a fost svrit, s dispun pe lng pedeapsa principal una sau mai
multe pedepse complementare. Se poate observa de asemenea, c printre criteriile
generale de individualizare a pedepsei se regsete un criteriu nou - natura
infraciunii.
Acest criteriu ar fi necesar s se regseasc i printre criteriile generale de
individualizare din moment ce unele infraciuni prin natura lor nu pot fi svrite de
persoana juridic, iar n sistemul clauzelor generale se las organelor judiciare s
aprecieze n fiecare caz n parte dac fapta prin natura sa poate fi svrit
de persoana juridic. Dac natura infraciunii este un criteriu pentru aplicarea
pedepsei complementare ar fi fost cu mult mai necesar s fie prevzut ca i criteriu
i pentru
88
aplicarea pedepsei principale . De lege ferenda, propunem modificarea acestor
dispoziii ntr-o reglementare ulterioar, pentru a se crea un caracter echitabil al
reglementrilor.
Prin excepie, aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare devine
obligatorie, atunci cnd norma de incriminare prevede expres o asemenea pedeaps
pentru persoana juridic.
Executarea pedepselor complementare ncepe dup rmnerea definitiv
a hotrrii de
condamnare. Astfel, n cazul persoanelor juridice, dup
rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare ncepe att executarea pedepsei
principale a amenzii, ct i executarea pedepselor complementare. Achiesm la
89

opiniile
potrivit crora din motive de pruden legiuitorul a optat pentru
precizarea expres a momentului nceperii executrii pedepsei complementare,
aceast precizare nefiind n opinia noastr necesar.
Dei legiuitorul noului Cod penal a eliminat prevederile privind obligativitatea
aplicrii pedepsei complementare pe lng pedeapsa principal, lsnd la
aprecierea
46

88

D. M. Costin, Rspunderea persoanei juridice n dreptul penal romn, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2010, p. 416.
89
A. Jurma, Persoana juridic subiect al rspunderii penale, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2010, p. 155;
M. A. Hotca comentariu n I. Pascu i colab., Noul Cod penal comentat. Partea general, vol. I, Ed.
Universul
Juridic, Bucureti, 2012, p. 717.

47

instanei de judecat aplicarea acesteia, de lege ferenda propunem reintroducerea


acesteia, considernd c n felul acesta, legiuitorul va aplica pedeapsa
complementar a dizolvrii persoanei juridice n mod obligatoriu, n funcie de
modul de apreciere al legiuitorului raportat la gravitatea infraciunii svrite.
Avem n vedere n acest sens, jurisprudena naional srac din acest punct de
vedere, judectorii ferindu-se s aplice pedeapsa complementar chiar i n situaiile n
care aceasta se impune.
Executarea pedepselor complementare ncepe dup rmnerea definitiv
a hotrrii de condamnare. Nu nelegem de ce legiuitorul Codului penal a simit
nevoia s preia n cadrul art. 138 noul Cod penal dispoziiile art. 53 vechiul Cod
penal i s reglementeze n mod special c executarea pedepselor complementare
ncepe dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, acesta fiind o condiie
sine qua non potrivit creia executarea unei pedepse ncepe doar dup
rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare. Considerm c aceast condiie
trebuia impus n cazul aplicrii msurilor de siguran, acestea putnd a fi dispuse
i n mod provizoriu, pn la stabilirea unei pedepse sau cnd nu se dispune deloc
aplicarea unei pedepse.
n cazul n care, pe parcursul duratei pentru care a fost aplicat pedeapsa
complementar, organul de poliie constat nerespectarea acesteia, sesizeaz
de ndat judectorul delegat cu executarea, care va proceda la citarea persoanei
juridice, iar dup concluziile procurorului i ascultarea persoanei juridice condamnate,
instana se va pronuna prin sentin aplicnd, conform art. 503 Cod procedur
penal, dup caz, fie dispoziiile art. 139 alin. (2) Cod penal, fie art. 140 alin. (2) sau
(3). Considerm c urmarea fireasc a nerespectrii pedepsei complementare a
suspendrii activitii persoanei juridice este nlocuirea acesteia cu pedeapsa
dizolvrii persoanei juridice, fr a se putea aplica i dispoziiile art. 288 Cod
penal, constarea infraciunii de neexecutare a sanciunilor penale opernd doar
n caz de neexecutare de ctre mandatar sau administrator a pedepselor
complementare aplicate.
De lege ferenda, propunem introducerea n textul legal a dispoziiei exprese
privind informarea judectorului delegat cu executarea hotrrii cu privire la
modul n care a fost adus la ndeplinire msura nu numai de ctre organele de
poliie (art. 36 alin. 2 din Legea nr. 253/2013), ci i de ctre celelalte instituiile
prevzute de art. 34 din Legea nr. 253/2013 i sesizate cu executarea pedepsei, i
modificarea i completarea actelor normative care reglementeaz organizarea i
funcionarea Registrului Comerului n acest sens.
De asemenea, propunem modificarea dispoziiilor art. 503 Cod procedur
penal n sensul sublinierii faptului c sesizarea instanei se face, n principal, de
ctre judectorul delegat al instanei de executare, potrivit art. 498502 i, n
subsidiar, de ctre organele crora li s-a comunicat hotrrea definitiv de
condamnare a persoanei juridice. Avem n vedere, n principal, eficiena actului
de justiie, respectiv a faptului c singura instituie ndrituit s dispun
dizolvarea persoanei juridice sau, dup caz, suspendarea activitii sau a uneia
48

dintre activitile persoanei juridice este instana de executare, organele crora li

49

s-a comunicat hotrrea definitiv de condamnare avnd n principal un rol


informativ.
Analiznd pedepsele complementare astfel cum sunt ele prevzute de
legislaiile altor ri europene sau noneuropene, putem constata, ca un numitor
comun, c se ncearc conferirea unei elasticiti a reaciei represive care s
completeze caracterul punitiv complex i individualizat al pedepselor, punnd astfel la
dispoziia judectorilor pedepse complementare pe msura infraciunilor svrite, ca
alternative la pedepsele privative de libertate.

BIBLIOGRAFIE:
(doar o menionare foarte succint a acestora)
I.Tratate, cursuri, monografii:
1. ANTONIU G. i colab., Explicaii preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed.
Universul Juridic, 2011;
2. BASARAB M. i colab., Codul penal comentat. Partea general, vol. I, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2007;
3. BELEIU GHE., Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007;
4. BOROI A., Drept penal. Partea general conform Noului Cod penal, Ed. C. H. Beck,
Bucureti, 2010;
5. BOROI G., Drept civil. Partea general. Persoanele, Ed. All Beck, Bucureti, 2001;
6. BULAI C., BULAI B., Manual de drept penal. Partea general, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2007;
7. CRPENARU S. D., Tratat de drept comercial romn conform noului Cod civil, ed. a
III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012;
8. CHIRI R., Convenia european a drepturilor omului. Comentarii i explicaii, vol.
II, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2008;
9. CHI I., Drept execuional penal, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013;
10. CRIU A., Drept procesual penal, ed. a III-a, revzut i adugit, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2011;
11. DIMA T., Drept penal. Partea general, ed. a II-a, revzut i adugit n baza Legii
nr. 278/2006 de modificare a Codului penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007;
12. DOBRINOIU V., BRNZ W., Drept penal. Partea general. Curs universitar, Ed.
Lumina Lex, Bucureti, 2003;
13. DONGOROZ V., Drept penal, Ed. Asociaia Romn de tiine Juridice, reeditarea
ediiei din 1939, Bucureti, 2000;
14. DONGOROZ V., KAHANE S., OANCEA I., FODOR I., ILIESCU N., BULAI C.,
STNOIU R., ROCA V., Explicaii teoretice ale codului penal romn.
Partea general, vol. II, ed. a II-a, Ed. Academiei Romne i Ed. All Beck, Bucureti,
2003;
50

15. DONGOROZ V., KAHANE S., ANTONIU G., BULAI C., ILIESCU N., STNOIU R.,
Explicaii teoretice ale codului de procedur penal romn. Partea special, vol. VI,
Ed. Academiei Romne i Ed. All Beck, Bucureti, 2003;
16. DUCULESCU V., CLINOIU C., DUCULESCU G., Constituia Romniei comentat i
adnotat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997;
17. HOGA D. L., Prevenirea i sancionarea violenei domestice prin normele dreptului
penal, Ed. Lumen, Iai, 2010;
18. HOTCA M. A., Drept penal. Partea general, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007;
19. HOTCA M. A., Drept penal. Partea general. Rspunderea penal i sanciunile de
drept penal, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2013;
20. ILIE A. R., Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C. H. Beck,
Bucureti, 2011;
21. JURMA A., Persoana juridic. Subiect activ al rspunderii penale. Cu referire la Noul
Cod penal, Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2010;
22. MARINESCU C., Rspunderea penal a persoanei juridice. De la teorie la practic,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011;
23. MITRACHE C-TIN, MITRACHE C., Drept penal romn. Partea general, ed. a IX-a,
revizuit i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012;
24. MURARU I., TNSESCU E.S., Constituia Romniei. Comentarii pe articole, Ed. C.
H. Beck, Bucureti, 2008;
25. NEAGU I., Tratat de procedur penal. Partea special, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2010;
26. PASCU I., DIMA T., PUN C., GORUNESCU M., DOBRINOIU V., HOTCA M. A., I.
CHI, DOBRINOIU M., Noul Cod penal comentat, vol. I, Partea general, ed. a II-a,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2014;
27. PACA V., Curs de drept penal. Partea general, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2012;
28. RTESCU C., IONESCU I., PERIEEANU I. G., DONGOROZ V., ASNAVORIAN H.,
POP T., PAPADOPLU M., PAVELESCU N., Codul penal adnotat. Partea general,
vol. II i III, Ed. Librriei Socec, Bucureti, 1937;
29. STANCU-TIPIC M., Persoanele juridice de drept public, ediia a II-a, Ed. C. H.
Beck, Bucureti, 2007;
30. STNIL L. M., Rspunderea penal a persoanei fizice, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2012;
31. STNIL L. M., Rspunderea penal a persoanei juridice, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2012;
32. STRETEANU F., CHIRI R., Rspunderea penal a persoanei juridice, ed. a II-a,
Ed. C. H. Beck, Bucureti, 2007;
33. ERBAN D. D., Achiziiile publice. Teoria i practica jurisdiciei administrative, Ed.
Hamangiu, Bucureti, 2012;
34. TANOVICEANU I., Curs de procedur penal romn, Ed. Ateliere Grafice Socec &
Co., Societatea Anonim, Bucureti, 1913;
51

35. TANOVICEANU I., Tratat de drept i procedur penal, vol. III, Tipografia Curierul
Juridic, Bucureti, 1924;
36. THEODORU G., Tratat de drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2013;
37. VOLONCIU N., MOROANU R., Codul de procedur penal comentat.
Executarea hotrrilor penale, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007;
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Articole, studii, note:


ANTONIU G., Rspunderea penal a persoanei juridice, Revista de Drept Penal nr.
1/1996, p. 9 - 15;
BUTIUC C., Degradarea militar. Necorelare, Revista de Drept Penal nr. 4/1998, p.
37-39;
DRGU E., Sanciunile aplicabile persoanei juridice n lumina noului Cod penal,
Revista Dreptul nr. 12/2005, p. 162-167;
GUIU M. K., Rspunderea penal a persoanei juridice, Revista Dreptul nr. 8/2005, p.
158-172;
JURMA A., Rspunderea penal a persoanei juridice, Revista de Drept Penal nr.
1/2003, p. 99-118;
LASCU I., Rspunderea penal a persoanei juridice n lumina noilor modificri ale
Codului Penal, Revista de Drept Penal nr. 4/2007, p. 71-77;
MANCA R. V., Rspunderea penal a persoanei juridice, Revista de Drept Penal nr.
3/1998, p. 67-73;
MRGARIT GHE., Conceptul de rspundere penal a persoanei juridice n noul Cod
penal, Revista Dreptul nr. 2/2005, p. 103-106;
PASCU V., Interzicerea unor drepturi. Controverse, Revista de Drept Penal nr.
1/2004, p. 126-129;
PASCU I., Rspunderea penal a persoanei juridice n Noul Cod penal romn,
Revista Pro-lege nr. 4/2004, p. 69;
PASCU I., GORUNESCU M., Rspunderea penal a persoanei juridice n
perspectiva adoptrii unui Nou Cod penal romn, Revista Pro - Lege nr. 2/2004, p.
25;
PREDESCU O., Din nou despre msura de siguran privind interdicia de a reveni
n locuina familiei pe o perioad determinat, Revista Dreptul nr. 5/2002, p.117-120;
RETCA I., O problem de semiotic juridic - pedeaps complimentar sau
pedeaps complementar, Revista Pro - Lege nr. 1/1999, p. 208;
RETCA I., Pedeapsa. Pedeapsa complimentar. Obligativitatea aplicrii ei.
Obligaia instanei de a comunica Oficiului Registrului Comerului dispozitivul
hotrrilor definitive de condamnare a comercianilor, Revista Dreptul nr. 8/1999, p.
130-133;
STRETEANU F., Aspecte actuale privind pedeapsa accesorie i pedeapsa
complementar a interzicerii unor drepturi, Revista de Drept Penal nr. 2/2003, p.
143 i urm.;
52

15. ERBAN D. D., Participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziie


public, Revista Dreptul nr. 1/2008, p. 132-152.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Site-uri:
www.echr.coe.int
www.europa.eu
www.scj.ro/jurisprudenta.asp
www.anp.ro
www.just.ro
www.legenet.ro (Lege 4 si 5)
www.mpublic.ro
www.pna.ro

53