Sunteți pe pagina 1din 20

Sistemul contabil din Bulgaria

Aceasta tema este axata pe esenta principiilor contabile ca motive comune a rapoartelor
financiare a intreprinderilor din diferite tari. Se subliniaza faptul ca,aparitia si caracterul lor
subiectiv sunt datorate nevoilor de practica si de viata. Aceasta este o revizuire a principiilor
contabile in legislatia bulgara de contabilitate cu un accent pe faptul ca de la sfarsitul anilor 1990
a existat o tranzitie de tip continental europeana a procedurilor contabile la sistemul din lumea
anglo-americana in cazul in care primatul este dat de principiile contabile comune.
Principiile contabile (in sensul lor modern) au fost definite pentru prima data in legile
contabile din Bulgaria, la inceputul anului 1991. A fost imposibil sa se introduca aceste principii
in practica bulgara de contabilitate mai devreme deoarece a existat un sistem de contabilitate ce
functiona in conformitate cu relatiile colective a proprietatii de stat. Acest sistem a fost mai
degraba orientat spre protectia proprietatii, indeplinirea sarcinilor planificate si control al
pretului de cost de productie decat spre furnizarea de informatii necesare. Contabilitatea a fost
limitata la inregistrarea faptelor economice, evenimente si procese; contabilii erau lipsiti de
posibilitatea de a fi creativi in procesul de interpretare al contabilitatii, de tranzactii comerciale si
nu a existat nici un loc pentru politica de contabilitate independenta. Noua lege a contabilitatii, a
fost adoptata la inceputul anului 1991, fiind o expresie a motivatiei naturale pentru a urma cursul
de armonizare europeana.
De la inceputul reformei contabile, bulgarii au fost mai aproape de directivele europene
in ceea ce priveste problema de contabilitate decat de Standardele Internationale de Contabilitate.
Si asta este natural avand in vedere faptul ca pana la inceputul anilor 1950, legile bulgare au fost
la unison cu procesele din Europa. Din acest motiv, principiile contabile din Legea Contabilitatii
au fost definite in acelasi fel cum au fost in directiva a patra a Uniunii Europene, luand in
considerare, desigur, experienta bulgara si traditia in organizarea contabilitatii. In articolul 5 din
Lege au fost specificate urmatoarele principii contabile: documentatia de operatiuni economice,
prudenta, independenta fata de perioadele contabile separate, relatia dintre valorile bilantului
contabil initiale si finale si amortizarea contabila. Astfel formulate, principiile contabile au fost
inovatoare pentru practica contabila bulgara. Problema a constat in faptul ca adoptarea noii legi
contabile a adus o tranzitie de la un regulament detaliat a tuturor activitatilor legate de
contabilitate la introducerea Standardelor Internationale de Contabilitate, care sunt foarte
succinte si prezinta numai principiile de baza care trebuie urmate in pregatirea rapoartelor
financiare anuale. Prin derogare de la acest fapt, procesul a inceput in directia cea buna.

Cu doisprezece ani in urma, Bulgaria, a ales drumul de armonizare a legislatiei nationale


cu practica internationala si au existat incercari de a adapta principiile internationale la conditiile
locale. Au fost momente in care cerintele de adaptare, erau in contradictie cu practica din tarile
dezvoltate, impiedicandu-i astfel pe investitorii straini care au gasit dificil de interpretat
informatiile din rapoartele contabile bulgare. De exemplu, unul din principiile din Legea
Contabilitatii, care a fost stabilit in toate amendamentele sale, pana la sfarsitul anului 2001, a fost
documentatia de tranzactii economice. In plus, a existat o sectiune distincta in planul adoptat
national de contabilitate, detaliind semnificatia acestui principiu. Documentatia nu a fost
niciodata considerata ca fiind un principiu de contabilitate in teoria lumii contabile. Prin urmare,
documentatia contabila nu are caracter de principiu contabil comun, astfel ca nu trebuie sa fie
considerat ca un principiu de contabilitate. De drept, documentatia a scazut de pe lista de
principiilor contabile in ultima revizuire a Legii de Contabilitate.
De la inceputul anului 1998 s-au inregistrat schimbari substantiale in legile nationale de
contabilitate care vizeaza in principal, adoptarea unor principii de baza care stau la baza IAS. In
acest moment a inceput o tranzitie a Bulgariei de la sistemul de contabilitate din Europa
continentala la sistemul tarilor bazate in intregime pe IAS. Cu toate ca acest stadiu, nu a fost
finalizat, aceasta poate fi considerat a fi un pas important in aceasta directie.
Spre sfarsitul anului 1997 intreprinderile straine si bancile care opereaza in Bulgaria au
cerut informatii contabile pe baza principiilor care stau la baza IAS si nu pe baza celor prevazute
in directivele europene. Un numar mare de tranzactii de privatizare incheiate in aceasta tara au
adus schimbari semnificative in structura de proprietate. Primele fonduri de privatizare au fost
stabilite mai tarziu inregistrate ca exploatatii, functionand ca societati de investitii. Piata de
capital a aparut si a inceput un curs de dezvoltare (desi slab). Standardele respective care
reglementeaza operatiunile sale au fost adoptate. Cateva principii noi de contabilitate au fost
adoptate, aducand legislatiea bulgara de contabilitate considerabil mai aproape la IAS. Fara
indoiala, cele mai importante dintre toate este principiul de reprezentare corecta si echitabila .
Acest principiu este considerat a fi o reprezentare corecta si obiectiva de informatii in rapoartele
financiare. Adoptarea sa este o consecinta a ideii ca totul ar trebui sa fie luat in considerare
(inclusiv unele postulate juridice), din motive de reprezentare a unei imagini corecte

si

echitabile. Continutul este legat de nivelul de utilitate al informatiilor contabile cu privire la


luarea deciziilor.
In 2002 s-a ajuns la concluzia ca Bulgaria nu are o economie de specialitate, astfel incat
sa aplice standarde proprii si principiile de contabilitate. Si alte tari europene, de asemenea, au
acceptat ideea ca IAS poate deveni o baza comuna pentru elaborarea de rapoarte financiare.

Astfel in anul 2005, aceste standarde sunt utilizate pentru elaborarea de rapoarte financiare, de
catre toate societatile europene ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe bursele de valori.
In acest sens legislatia de contabilitate bulgare a adoptat IAS pentru aplicare s-a directa de la
inceputul anului 2005. Aceasta este o provocare imensa pentru contabilii din Bulgaria si este
legata de aplicarea principiilor contabile comune. Principiile de baza ale contabilitatii au fost
definite in Legea Contabilitatii si exista o diferentiere intre principiile contabile curente, precum
si cele aplicate in intocmirea rapoartelor financiare anuale .
Astazi in Bulgaria se aplica un sistem de contabilitate destul de modern. Conform Legii
contabilitatii, contabilitatea se bazeaza pe Standardele Internationale de Contabilitate, respectiv
Standardele Internationale de Raportare Financiara.
Dupa aderarea din 2007 la Uniunea Europeana in Bulgaria sunt valabile si toate
Directivele si Regulamentele Uniunii Europene.
Toate companiile, intreprinderile, institutiile, societatile comerciale de orice fel si
marime, persoanele juridice din Bulgaria intocmesc situatii financiare pentru a fi prezentate
utilizatorilor de informatii.
Situatii financiare
Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

Bilantul

Contul de profit si pierdere

O situatie care sa reflecte toate modificarile capitalului propriu

Situatia fluxurilor de numerar

Politicile contabile si notele explicative.

Principii contabile
Principiile contabile contin un ansamblu de reguli de conduita economica extinzand notiunea
de evaluare de la bunuri si relatii financiare la evaluarea potentialului, evaluarea performantelor,
evaluarea perspectivelor etc.:

Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca persoana juridica isi continua in

mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

Dubla reprezentare a starii si miscarii patrimoniului.

Inregistrarea cronologica si sistematica.

Principiul inregistrarii analitice si sintetice.

Fundamentarea documentara a inregistrarii operatiilor in contabilitate.

Principiul permanentei metodelor.

Principiul prudentei.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda

cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.

Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate

cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Principiul pragului de semnificatie.

Principiul contabilitatii pe baza 'Accrual', conform caruia tranzactiile si evenimentele sunt

inregistrate in conturi atunci cand apar si nu cand sumele sunt platite sau incasate. Ele trebuie
inregistrate in anul financiar la care se refera, principiul accrual fiind o extindere a regulii
contabilitatii de angajament.

Moneda si cursul de inregistrare. Contabilitatea se tine in limba bulgara si in moneda

nationala - leva (BGN). Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda
nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
Plan contabil general din Bulgaria
In Bulgaria conturile sunt grupate in urmatoarele clase:

clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate financiare)

clasa 2: Conturi de active imobilizate

clasa 3: Conturi de stocuri si productie in curs de executie

clasa 4: Conturi de terti (decontari)

clasa 5: Conturi de trezorerie

clasa 6: Conturi de cheltuieli

clasa 7: Conturi de venituri

clasa 9: Conturi interne de gestiune.


Sistemul contabil in Polonia
Transformarea economiei din Polonia, a inceput, odata cu schimbarea sistemului politic,

fiind necesar ca principiile de contabilitate poloneze sa fie adaptate la necesitatile unei economii
de piata.
Ordonanta Ministerului de Finante din 1991, privind principiile de contabilitate a fost
punctul de cotitura. Din acest moment toate intreprinderile care efectueaza situatii contabile
complete au fost obligate sa aplice principiile enuntate in acesta. In timp, principiile au fost

treptat ajustate conform dispozitiilor din Directiva a IV-a a Uniunii Europene, care mentioneaza,
printre altele, unul din principiile majore de contabilitate: o prezentare fidela si onesta a imaginii
unei intreprinderi. In Polonia, acest principiu a fost adoptat in 1994, cand Legea Contabilitatii,
documentul de baza care reglementa evidenta contabila, a trecut.
Din ziua in care rezolutia a fost adoptata, ea a fost modificata de mai multe ori pentru a se
adapta cerintelor sale la standardele internationale si asteptarile cititorilor de situatii financiare.
Astazi, impreuna cu 3 standardele nationale de contabilitate si de numeroase ordonante detaliate
indicand dispozitii specifice, aceasta constituie intregul sistem de contabilitate in Polonia.
Sistemul de contabilitate si audit in Polonia - principiile internationale de contabilitate
Uniunea Europeana a sprijinit punerea in aplicarea standardelor internationale de
contabilitate, timp de doi ani deoarece toate companiile care opereaza la bursele de valori din UE
utilizau aceleasi standarde

intocmind situatii financiare consolidate. Astfel, in legislatia

poloneza IAS a aparut din anul 2000, modificand Legea Contabilitatii. O parte considerabila a
dispozitiilor sale si reglementarile emise pe baza acestuia, s-au aplicat direct pe baza unor
standarde adecvate. In plus, a tine pasul cu globalizarea, in Polonia, este permisa, iar in unele
cazuri, chiar necesar, ca Standardele Internationale de Raportare Financiara sa fie utilizate ca
principii oficiale de raportare. Obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate in
conformitate cu IFRS au fost impuse bancilor si unitatilor admise sa faca comert pe una din
pietele reglementate din tarile care fac parte din Spatiul Economic European.
Urmatoarele unitati, la randul lor, au posibilitatea de a intocmi standarde conforme cu
IFRS:
-

in ceea ce priveste intocmirea situatiilor financiare consolidate - emitentii care solicita

admiterea in comertul public, in Polonia sau pe una dintre pietele reglementate din tarile SE-E;
-

in ceea ce priveste intocmirea situatiilor financiare individuale - emitentilor de valori

mobiliare admise in comertul public, in Polonia sau in una dintre pietele reglementate din tarile
SE-E, emitentii care solicita admiterea in comertul public, in Polonia sau pe una din pietele
reglementate ale SE-E tari sau unitati care apartin grupului de capital (filiale si co-filiale), in care
situatiile financiare consolidate sunt intocmite de catre o unitate dominanta, in conformitate cu
IFRS.
Ce se constata la o inspectie de situatiile financiare intocmite in ultimii ani, in
conformitate cu IFRS este ca, in virtutea lipsei unor orientari clare cu privire la stilul efectiv de
raportare, pregatirea unui in-house de raportare stil, si anume, atentia la detalii precum si un clar,
dar, de asemenea, cititor de-image prietenos legate de activitatea desfasurata, ar trebui sa fie cel
mai important obiectiv.

In practica, putinele companii din Polonia de fapt aplica IFRS. Numeroase unitati care
apartin preocuparile internationale trebuie sa pregateasca informatii financiare in conformitate cu
cerintele prezentate de catre unitatile dominante.
Sistemul de contabilitate i audit in Polonia
Companiile existente in Polonia nu pot sa tina o contabilitate a acestora in conformitate
cu principiile simplificate bazate in principal pe dispozitiile fiscale, de exemplu, sub forma de
venituri fiscale si registrul de cost sau sub forma de contabilitate completa, in conformitate cu
Legea Contabilitatii, care stipuleaza ca unitatile care indeplinesc, printre altele, urmatoarele
conditii au fost obligate sa faca acest lucru:
- unitati fiind societati comerciale;
- unitati fiind persoane fizice, parteneriate civile, parteneriate inregistrate sau parteneriate
profesionale, cu conditia ca venitul net din vanzarea de bunuri, produse si operatiuni financiare
pentru anul contabil precedent sa se ridice la un echivalent de cel putin 800.000 EUR;
- unitati fiind unitati organizationale de functionare, pe baza legii bancare, dispozitiile cu privire
la tranzacionarea valorilor mobiliare, dispozitiile privind fondurile de investitii, dispozitii
privind activitatea de asigurare sau a dispozitiilor referitoare la organizarea si functionarea
fondurilor de pensii, indiferent de nivelul lor de venit;
- unitati fiind persoane juridice straine, unitati straine fara personalitate juridica sau persoane
fizice straine care desfasoara activitatea pe teritoriul Republicii Polonia personal sau printr-o
persoana autorizata sau prin intermediul angajatilor, indiferent de nivelul de venit.
Contabilitatea se ine in limba poloneza i in moneda naionala coroana. Registrele de
cont pot fi pastrate pe teritoriul Republicii Poloneze, in afara sediului social al unitaii, cu toate
acestea, eful de unitate este obligat sa faca urmatoarele:
- sa informeze biroul fiscal competent de la locul de pastrare cari, in termen de 15 zile de la data
eliberarii cartii in afara sediului social al unitatii;
- sa asigure disponibilitatea cartilor de cont pentru inspectia autoritatilor abilitate de control
extern, in sediul social al unitatii.
In ultimul timp, datorita unor cerinte de management si de reducere a costurilor de
sisteme IT, a devenit populara crearea unui sistem IT pentru mai multe companii. Prin urmare, se
poate solicita pastrarea registrelor de cont ale unei companii poloneze in afara statului.
Ministerul Finantelor, in interpretarea prevederilor legale, a declarat ca un sistem IT de servire
pentru detinerea de conturi cu utilizarea unui computer nu poate fi situat in afara teritoriului
Poloniei intrucat nu exista obstacole pentru transmiterea electronica a datelor contabile ale
unitatii in strainatate.

Mentinerea registrelor de cont intr-o maniera care incalca prevederile Legii Contabilitatii
se pedepsete cu amenda sau cu inchisoare de pana la doi ani sau cu ambele, depinde de caz. In
plus, in conformitate cu dispozitiile din Codul Fiscal polonez, contabilitate defectuoasa este
supusa la amenda.
Declaraii ale sistemului de contabilitate i audit din Polonia
O declaratie financiara este redactata ca in ziua de inchidere a registrelor de cont, in
limba poloneza si in moneda poloneza. Situatia financiara a unitatilor mentionate mai jos este
supusa unui audit anual:
- bancile si societatile de asigurare;
- unitatile care actioneaza in baza dispozitiilor cu privire la tranzacionarea valorilor mobiliare si
a actelor privind fondurile de investitii;
- societati pe actiuni;
- alte unitati care, in exercitiului financiar precedent, pentru care situatia financiara a fost
intocmita, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele conditii:
- ocuparea fortei de munca anuala medie este de minimum 50 de persoane,
- suma activelor in bilant, la sfarsitul exercitiului contabil a constituit un echivalent PLN de cel
putin 2.500.000 EUR,
- venitului net din vanzarea de marfuri si produse si operatiuni financiare pentru anul contabil a
constituit un echivalent PLN de cel putin 5.000.000 EUR.
Declaratiile financiare auditate, impreuna cu avizul de la un auditor statutar si o rezolutie
cu privire la aprobarea declaratiei anuale financiare si de distribuire a profitului sau acoperirea
pierderii sunt depuse la registrul corespunzator, de catre seful de unitate.
Auditul situatiilor financiare se desfasoara de un auditor statutar in conformitate cu
normele emise de catre Consiliul National al auditorilor statutari pentru auditurile efectuate in
conformitate cu dispozitiile legale eficace in Polonia. In multe cazuri auditul este efectuat, nu
numai in conformitate cu normele mentionate, dar, de asemenea, in conformitate cu Standardele
Internationale de Contabilitate (IAS).
In Polonia, listele auditorilor statutari autorizai sa semneze avizele si rapoartele de audit,
precum si sa desfasoare aceste audituri sunt pastrate de catre Camera Nationala a auditorilor
statutari (ANFP).
Asa cum, la sfarsitul lunii septembrie 2006, 3700 de persoane din Polonia au fost
autorizate sa actioneze in calitate de auditorii statutari si ca. 1900 persoane au fost eligibile
pentru efectuarea auditurilor, in ciuda faptului ca peste 3100 persoane au fost raportate.

Opinia de audit este un document standard care contine punctele care sunt necesare pentru a fi
prezente in fiecare opinie.
Acest lucru este determinat de normele mentionate anterior si permite comparabilitatea
avizelor emise. O astfel de opinie, pe langa a fi inaintat instantei de registru, este apoi publicat
impreuna cu declaratia financiara
Dintr-un raport intocmit de compania de audit PricewaterhouseCoopers in colaborare cu
Banca Mondiala reiese ca Romania are cel mai greoi sistem fiscal din Uniunea Europeana
(UE), fiind urmata de Polonia i Italia.

Sistemul contabil in Ungaria


Ungaria sau Republica Ungara este o republica din sud-estul Europei Centrale.
Etimologia cuvantului folosit in limba romana, este denumirea din limba turca veche, prin
secolul VII, de On-Ogour care se traduce prin Zece sageti.Este vecina cu Austria (vest), Slovacia
(nord), Ucraina (est), Romania (est), Serbia (sud), Croatia (sud) si Slovenia (sud).
Acest raport ofera o evaluare de contabilitate, raportare financiara, precum si cerintele
de audit si a practicilor within the enterprise and financial sectors in Hungary using International
Financial Reporting Standards (IFRS), in cadrul intreprinderii si sectoarelor financiare din
Ungaria cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), International Standards
on Auditing (ISA), and the relevant portions of European Union (EU) law (also known Legea
Standardele Internationale de Audit (ISA), cat si partile relevante ale Uniunii Europene (UE) (de
asemenea cunoscute as the acquis communautaire ) as benchmarks.astfel

acquis-ului

comunitar), ca obiective de referinta.


Ungaria are o populatie de 10,2 milioane de euro si venitul national brut Method ) per
capita of US$ 5,280 pe cap de locuitor este de 5.280 dolari SUA .In zona de contabilitate,
raportare financiara si de audit, Ungaria a pus in aplicare cel de-al patrulea, al saptelea si Eighth
EU Company Law Directives, and ISA.optulea drept al

UE privind legislatia societatilor

comerciale, si ISA.Toate companiile, inclusiv bancile si societatile de asigurari, sunt required to


present financial statements and, insofar as they are parent companies, consolidated
financialobligate de a prezenta situatiile financiare si, in masura in care acestea sunt societatimama, situatiile financiare consolidate si statements prepared in conformity with the accounting
regulations in Act C on Accounting of 2000. declaratiile intocmite in conformitate cu

reglementarile contabile . Bursa de Valori din Budapesta impune companiilor sale de categoria A
de a publica declaratii financiare IFRS consolidate and, beginning January 1, 2005, all stock
exchange listed companies will be required to publish IFRS si, incepand cu 1 ianuarie 2005,
toate companiile listate la bursa, sunt obligate sa publice consolidated financial statements by
virtue of EU Regulation 1606 on the use of IFRS.situatiile financiare consolidate in temeiul
Regulamentului UE 1606 cu privire la utilizarea IFRS. However, Hungary will Cu toate acestea,
in Ungaria not extend this requirement to all public interest entities (eg, approximately 10 listed
companies that do notaceasta cerinta nu se extinde la toate entitatile de interes public.Hungarian
Financial Supervisory Authority (HFSA) nu au comentarii privind situatiile financiare ale
societatilor cotate la bursa, banks and insurance entities and other financial and investment
institutions, but its procedures fall short of the bancilor si societatilor de asigurari si alte institutii
financiare si de investitii, dar procedurile sale sunt lipsiti de requirements of Standard No. 1 of
the Committee of European Securities Regulators (CESR).cerintele standardului nr 1 al
Comitetului autoritatilor europene de reglementare a valorilor mobiliare (CESR). The ROSC
TheHungaryan Accounting Standards Board a fost infiintata

pentru a lua over the

responsibility for setting Hungarian Accounting Standards from the Ministry of peste
responsabilitatea in stabilirea standardelor de contabilitate maghiara de la Ministerul de Finance.
The Board was established by Government Decree 202 of 2003 under the authority ofFinante.
Consiliul a fost stabilita prin Hotararea Guvernului 202 din 2003 sub autoritatea the Accounting
Act.Legii Contabilitatii. Standardele de Contabilitate au fost intocmite si sunt puse in practica
30.There has been a substantial effort in Hungary to reduce the differences between pentru a
reduce diferentele dintre Hungarian Accounting Standards and IFRS but some significant
differences remain. WhileStandardele de Contabilitate maghiare si IFRS, dar unele diferente
semnificative exista in continuare.
Principiile contabile adoptate de Legea Contabilitatii includ principiul continuitatii
activitatii, integralitate, existenta, imaginea 'fidela' , claritatea, coerenta, potrivire, extrapolare,
cost-beneficiu, continuitate, metoda de angajament de contabilitate,principiul prudentei, pragul
de semnificatie, si de evaluare individuala. Bookkeeping is required by law to be kept in
Hungarian. Contabilitatea este obligata prin lege sa fie pastrata in limba maghiara. Deviation
from the provisions of the Act is allowed only in exceptional cases where application of the
relevant provisions fails to provide a true and fair view. Abaterea de la dispozitiile din acest
act este permisa numai in cazuri exceptionale cand aplicarea dispozitiilor relevante nu reuseste
sa ofere o imagine 'fidela si corecta' a situatiilor financiare. Aceste situatii trebuie sa fie pregatite
cu ajutorul principiul continuitatii activitatii exceptie,in cazul in care circumstantele legale

prevad alt demers. Special accounting principles apply to liquidations as well as to


transformations such as split-ups, mergers and changes in company form. Principii contabile
speciale se aplica lichidarii societatilor, precum si la transformari, cum ar fi split-up-uri, fuziuni
si schimbari de forma de societate. Principiile contabile, urmate de entitatile economice trebuie
sa fie coerente de la an la an. These principles may only be changed if factors causing the change
persist for more than one year. Aceste principii pot fi modificate numai in cazul in care factorii
care provoaca schimbarea persista mai mult de un an.
Exercitiul financiar
With certain exceptions, the financial year shall coincide with the calendar year.

Cu anumite

exceptii, exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic. The financial year may differ from
the calendar year: Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
for branch offices of foreign-registered companies if it is the same as the foreign-registered
company's financial year.-Pentru birouri de sucursale straine- pentru companiile inregistrate in
cazul in care anul este acelasi an in care societatea straina a inregistrat situatiile financiare.for consolidated subsidiaries of foreign parent companies with the exception of credit
institutions, financial enterprises and insurance companies and for subsidiaries of such
subsidiaries, if it is different for the foreign parent company.
-Pentru filialele consolidate ale societatilor-mama straine - cu exceptia institutiilor de credit, a
intreprinderilor financiare si societati de asigurari - si pentru filiale, in cazul in care este diferita
pentru societatea-mama straina. The duration of a financial year is 12 months except in the
following cases:
Durata unui exercitiu financiar este de 12 luni,cu urmatoarele exceptii:
The duration of a financial year is 12 months except in the following cases: when a newlyformed company is in its pre-registration period, which lasts from the date of foundation until the
legal registration of the company. - Atunci cand o companie nou format este in pre-sale perioadei
de inregistrare, care dureaza de la data de infiintare, pana la inregistrarea legala a societatii.
-Atunci cand o societate este reziliata din cauza unei transformari; perioada de raportare
financiara incepe la data bilantului exercitiului financiar precedent si se termina la data la care
transformarea este inregistrata de catre Curtea de Inregistrare.
-

when a period of liquidation shall be construed as one financial year regardless of its

duration. - Atunci cand o perioada de lichidare va fi interpretata ca un exercitiu financiar,


indiferent de durata acesteia.
Concepte contabile semnificative pentru investitori

Activele curente si cele imobilizate sunt inregistrate la costul istoric sau la valoarea de
piata,oricare dintre ele este mai mica.The cost value (purchase or manufacturing value) of an
asset is the expenditure incurred in the acquisition, creation, commissioning and/or validation of
the asset before commissioning or delivery to the warehouse. Valoarea de cost (de achizitie sau
valoarea de fabricatie), a unui activ este cheltuiala efectuata in achizitionarea, crearea, punerea
in functiune si / sau validarea activului inainte de initierea sau de livrare la depozit.
The cost value includes the purchase price minus any discounts plus any extra charges such as:
Valoarea costului include pretul de achizitie minus orice rabaturi plus orice costuri
suplimentare,cum ar fi:
-

costs and charges paid to intermediaries for delivery, loading, foundation, installation,

commissioning and validation services received in connection with the purchase; or - Costurile si
taxele platite catre intermediari pentru livrare, incarcare, fundatie, instalare, punere in functiune
si servicii de validare primite in legatura cu achizitionarea sau
-

commissioning and delivery of the asset to the warehouse (if any or all of the capitalized

value of direct prime costs are performed by the undertaking); or Punere in functiune si de
livrare a bunului la depozit; sau
any commissions as well as taxes (consumer tax and excise tax paid at purchase and nonrefundable VAT) and customs charges. - Orice comisioane, precum si taxe (taxa de consum si a
accizelor platite la achizitionarea si TVA nereturnabila), precum si taxe vamale.
Activelor corporale si necorporale sunt amortizate pe durata lor de utilizare la
valorile lor reziduale. Extraordinary depreciation will apply with respect to tangible and
intangible assets if the book value (not including assets in the course of construction) remains
permanently and substantially higher than the market value. Deprecieri extraordinare se vor
aplica cu privire la activele corporale si necorporale in cazul in care valoarea contabila ( inclusiv
a activelor in curs de constructie), ramane in permanenta si in mod substantial mai mare decat
valoarea de piata. If there is a positive change in the value of the assets, the previously recorded
extraordinary depreciation can be written back. Legea privind Contabilitatea

nu permite

societatilor sa deprecieze active daca valoarea lor nu este de asteptat sa scada in timp. However,
extraordinary depreciation can be charged if a decline in value continues. Cu toate acestea,
deprecieri extraordinare pot fi perceput in cazul in care apare un declin continuu in valoare sa.
Intangible assets are concessions and similar rights (with the exception of rights in real estate),
intellectual products, goodwill, advances or prepayments on intangible assets and value
adjustments of intangible assets. Activele necorporale sunt concesiile si drepturi similare (cu
exceptia drepturilor in domeniul imobiliar), produse intelectuale, fondul comercial, avansuri sau

plati anticipate privind activele necorporale si ajustarile de valoare a activelor necorporale.In


cazul unei achizitii, fondul comercial ar trebui sa fie inregistrat de majoritatea calificata a unei
societati (se refera la mai mult de 75% din drepturile de vot), atunci cand valoarea platita (i) este
mai mare decat valoarea de piata a activelor minus valoarea pasivelor ale societatii in cauza,
proportional cu actiunile achizitionate, sau (ii) este mai mare decat pretul de bursa ale actiunilor
detinute

de societatea absorbita. Nu exista norme specifice de amortizare pentru fondul

comercial. Evaluarea de materii prime si produsele cumparate este in mod normal, bazat pe
metoda FIFO sau pe pretul mediu, in timp ce costul mediu anual este utilizat in mod normal
pentru produsele fabricate.
Investitii
Investitiile sunt contabilizate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea de piata.
The cost of the investments is the purchase price, which should also include the option price or
commission paid for acquisition, if no goodwill or negative goodwill is required to compute
upon acquisition, ie acquiring less than a qualified majority of a company. Upon acquisition of a
qualified majority of a company, the investment should be recorded at the market value of the
assets less the value of the liabilities of the company concerned, proportionate to the
shareholding acquired and the difference should be recorded separately as goodwill or negative
goodwill, as described above under the section entitled Tangibles and Intangibles.
Dispozitii
Provision should be made for payment obligations derived from past or ongoing events or
contracts, where future occurrence is certain or probable as of the date on the balance sheet, but
either the amount or date are uncertain.

Trebuie sa se prevada pentru obligatiile de

plata derivate din trecut sau in curs de desfasurare a evenimentelor sau contractelor, in cazul in
care aparitia in viitor, este sigur sau probabil ca de la data bilantului, dar cuantumul sau data sunt
incerte. Such liabilities might include warranty obligations and other guarantees, contingent
liabilities, certain future liabilities, early retirement pensions, severance payments, and
environmental obligations. Astfel de riscuri ar putea include obligatiile de garantie si alte
garantii, datorii contingente, a anumitor obligatiile viitoare, pensii anticipate, plati compensatorii,
si a obligatiilor de mediu.
Provisions can also be made to cover any significant future costs (whose occurrence is certain or
probable, based on the information available on the balance sheet date, but either the date or
amount is uncertain and may not be included within the value of accrued expenses) which may
recur periodically.

Dispozitia poate fi facuta, de asemenea, pentru a acoperi orice

costuri semnificative viitoare (a caror aparitie este sigura sau probabila, pe baza informatiilor

disponibile la data bilantului, dar atat data cat si suma lor sunt incerte si nu pot fi incluse in
valoarea cheltuielilor acumulate) , care poate recidiva periodic. Such costs might include
maintenance, costs of reorganization and environmental costs. Aceste costuri pot include costuri
de intretinere, costurile de reorganizare si costurile de mediu.
Financial institutions, insurance companies and brokerage companies may establish provisions or
allowances in accordance with special regulations.

Institutiile financiare, societatile de

asigurari si societatile de brokeraj pot stabili dispozitiile sau acotele in conformitate cu regulile
speciale.
Pasive subordonate
Subordinated liabilities include all loans provided to the undertaking, where the
relevant contract contains the lender's consent for the undertaking's use of the loan to pay off its
debts. Pasivele subordonate includ toate imprumuturile cu conditia ca intreprinderea, in cazul in
care contractul in cauza contine acordul creditorului pentru a utiliza de catre intreprindere
imprumutul, de a achita datoriile sale. The contract also acknowledges that, with regard to the
order of the payments, the repayment of the loan precedes only the claims which are payable to
the owners and that, in the event of liquidation or bankruptcy of the borrower, repayment is
subordinated to satisfy the other creditors first. Contractul ,de asemenea, recunoaste ca in ceea ce
priveste ordinea de plati, a rambursarii imprumutului precede doar creantele care se platesc la
proprietari si ca, in caz de lichidare sau faliment a debitorului, rambursarea este subordonat
pentru a satisface alti creditori .
Impozitele pe profit amanat
Accounting profit and taxable profit are not necessarily the same. Contabilitate profitului si
profitul impozabil nu sunt neaparat aceleasi. Temporary and permanent differences may occur in
the calculation of the tax base. Temporar si permanent pot aparea diferente in calculul bazei de
impozitare. Under Hungarian accounting rules, only the current tax liability shown on the tax
return is reflected in the financial statements, ie deferred taxes may not be accounted for. In
conformitate cu normele contabile maghiare, doar returnarea de impozit este reflectata in
situatiile financiare, iar impozitele amanate nu pot fi contabilizate. However, certain temporary
differences are carried forward in the income tax return (outside of the financial statement) and
tax loss carried forward can be taken into consideration as a deduction in subsequent income tax
calculations (please refer to the chapter on Corporate taxation for more details). Cu toate acestea,
anumite diferente temporare sunt reportate in fisa impozitul pe venit (in afara situatiilor
financiare) si a pierderii fiscale realizate inainte de
calculele ulterioare a impozitului pe venit.

a fi luate in considerare ca o deducere in

Contabilitatea statutara si raportarea financiara intr-o moneda straina Non-resident


companies (customs free zone companies, including those construed as non-residents under
foreign exchange laws), must prepare their annual reports and keep their books in the Hungarian
language and in the currency defined in their deeds of foundation.
Societatile nerezidente trebuie sa pregateasca rapoartele lor anuale si pastreaza cartile
lor in limba maghiara si in moneda definita in actele lor de infiintare. European Economic
Interest Groupings, European public limited liability companies, and European cooperative
societies must prepare their annual reports in the currency defined in their deed of foundation. In
conformitate cu Legea cu privire la contabilizarea de asemenea, este posibil ca alte companii sa
pastreze documentele lor intr-o alta moneda decat forintul maghiar. In order to be able to apply
the functional currency option, at taxpayer must have 75% of both its (a) income and expenses
and (b) financial assets and liabilities, taken together, having been incurred in a single foreign
currency. Pentru a fi in masura sa aplice moneda 'functionala' ca optiune de la contribuabil
trebuie sa detina 75% din ambele sale (a) venituri si cheltuieli , (b) active si pasive financiare,
luate impreuna, si apoi folosirea unei singure monezi straine. This condition must be fulfilled
both during the reporting year and the previous year. Aceasta conditie trebuie sa fie indeplinita
atat in cursul anului de raportare si de anul precedent. When determining the required
percentages, transactions linked to foreign currency can also be considered as if they were
incurred in a foreign currency. Atunci cand se determina procentele necesare, tranzactiile legate
de valuta pot fi, de asemenea, considerate ca in cazul in care acestea au fost efectuate intr-o
moneda straina.
Conceptul de evaluare justa
Transactions are recorded at historical cost.

Tranzactiile sunt inregistrate la costul istoric.

However, accounting law allows the revaluation of fixed and intangible assets to the current
market value against a revaluation reserve. Cu toate acestea, legislatia contabila permite
reevaluarea activelor fixe corporale si necorporale la valoarea curenta de piata fata de o rezerva
de reevaluare. This means that the revaluation doesn't affect the income statement. Acest lucru
inseamna ca, reevaluarea nu afecteaza contul de profit si pierdere. Any such revaluation must be
specifically approved by the statutory auditor of the company and must be performed annually
thereafter. Orice astfel de reevaluare trebuie sa fie in mod specific, aprobata de auditorul statutar
al societatii si trebuie sa fie efectuate ulterior, anual. For companies that do not require auditing,
the law implies that an auditor would need to be appointed for this specific purpose. Pentru
companiile care nu necesita audit, legea implica faptul ca un auditor va trebui sa fie desemnat in
acest scop. Revaluation must not be applied in the following cases: goodwill, capitalized value of

formation and reorganization expenses, capitalized value of research and development, and
unfinished capital projects and advances given. Reevaluarea nu se aplicata in urmatoarele
cazuri: fondul comercial, cheltuielile de reorganizare, valoarea capitalizate de cercetare si
dezvoltare, precum si proiecte de capital neterminate si avansuri acordate.
Situatiile financiare consolidate
A company must prepare consolidated financial statements that include its
subsidiaries, jointly controlled investments and associates. O societate trebuie sa pregateasca
situatii financiare consolidate care includ filialele sale, controlate in comun

precum si a

investitiilor asociate. The consolidation method is the full integration method with respect to
subsidiaries, whilst the proportional integration method applies with respect to jointly controlled
entities, and equity accounting for associates. Metoda de consolidare este metoda de integrare
completa cu privire la filiale, in timp ce metoda de integrare proportionala se aplica cu privire la
entitatile controlate in comun, de contabilitate si de capital pentru asociati. A company must
prepare consolidated financial statements that include its subsidiaries if, in the two years
preceding the financial year, the group met at least two of the following criteria: O societate
trebuie sa pregateasca situatii financiare consolidate, care includ filialele sale in cazul in care, in
cei doi ani anteriori anului financiar, grupul s-a intalnit pentru cel putin doua din urmatoarele
criterii:
- balance-sheet total (total assets) exceeds HUF 2.7 billion (EUR 10 million) - Totalul bilantului
(active totale) mai mare de 2.7 miliarde HUF (10 milioane EUR)
- annual net revenue exceeds HUF 4 billion (EUR 15 million) - Venitul net anual mai mare de 4
miliarde HUF (15 milioane EUR)
- average number of employees for the year exceeds 250 - Numarul mediu de salariati pentru un
an depaseste 250
A company must treat another company as a subsidiary if any of the following apply:
O societate trebuie sa trateze o alta societate drept filiala in cazul in care oricare dintre
urmatoarele conditii se aplica:
- It holds more than 50% of the equity of, or has a voting majority in, another entity; or - Ea
detine mai mult de 50% din capitalul social al entitatii sau are o majoritate de vot; sau
It is entitled to elect or recall the majority of senior officers and members of the supervisory
board; or - Are dreptul de a alege s majoritatea ofiterilor superiori si membrii ai consiliului de
supraveghere; sau
- It exercises decisive direction and control over an entity. Are putere decisiva si controlul
asupra unei entitati.

Separate financial statements must also be prepared for each company in the consolidated group.
Situatiile financiare trebuie sa fie, de asemenea, pregatite pentru fiecare companie din grupul
consolidat.
Raportarea financiara de ramuri de companii maghiare inregistrate in UE
Hungarian branches of foreign enterprises that have their registered seat within
the territory of any member-state of the European Union (or within any other country
included on the list issued by the Minister of Finance) are exempt from the statutory
depositing, publishing and auditing requirements regarding their financial statements if
financial reporting, depositing and auditing requirements of the foreign enterprises are
declared to be in harmony with relevant European Union regulations.
Ramurile maghiare de intreprinderi straine care au sediul social pe teritoriul oricarui statmembru al Uniunii Europene (sau in orice alta tara care figureaza pe lista emisa de Ministerul de
Finante) sunt exceptate de la depunere, publicarea si auditarea in ceea ce priveste situatiile lor
financiare . In acest caz cerintele de auditare si din intreprinderi straine sunt declarate a fi in
armonie cu regulamentele relevante ale Uniunii Europene.
In the above case, the Hungarian branch is obliged to publish and deposit the financial
statements prepared by the foreign enterprise in accordance with the relevant regulations of the
State in which the enterprise has its registered seat. In cazul de mai sus, filiala maghiara este
obligat sa publice si sa depuna situatiile financiare intocmite de intreprinderile straine, in
conformitate cu reglementarile relevante ale statului in care intreprinderea isi are sediul social.
Cerinte de raportare
The minimum reporting obligations for a business entity depend on the following:
Obligatiile minime de raportare pentru o entitate de afaceri depind de urmatoarele:
the entity's size- Dimensiunea entitatii
the nature of its operations - Natura activitatii sale
ownership control, its form and whether the company has a controlling interest over other
companies- Controlul de proprietate, forma sa si daca societatea are un interes de control asupra
altor societati The three alternative levels of statutory reporting are; a full annual report, an
abbreviated annual report, and a consolidated annual report. Cele trei niveluri alternative de
raportare statutare sunt; un raport complet anual, un raport anual abreviat, si un raport anual
consolidat. Entities may choose to maintain more extensive records, and prepare more complete
reports than the required minimum. Entitatile pot alege sa tina o evidenta mai extinsa, si sa se
pregateasca rapoarte mai complete decat minimul necesar.
Cerinte de audit

In accordance with the Act on Accounting, from 1 January 2008 auditing is not
compulsory for any company whose annual net sales do not exceed HUF 100 million (EUR
400,000) and whose average number of employees does not exceed 50 on the average of two
financial years preceding the financial year under review (both requirements should be met). In
conformitate cu Legea privind Contabilitatea,de la 1 ianuarie 2008 auditul nu este obligatorie
pentru orice companie ale caror vanzari nete anuale nu depasesc 100 milioane HUF (EUR
400,000) si al caror numar mediu de angajati nu depaseste 50 .(in medie de doi ani financiare
anteriori anului financiar in curs de revizuire si ambele cerinte ar trebui sa fie indeplinite).
Financial institutions and any such Hungarian branches of foreign registered companies, which
are not otherwise exempted, cannot apply this exemption rule. Institutiile financiare, precum si
orice astfel de sucursale maghiare de la societati straine inregistrate, care nu sunt exceptate de
altfel, nu se poate aplica aceasta scutire de la regula. In all cases, when an audit is not
compulsory on the basis of Hungarian Accounting Law or another legal regulation, the
undertaking is free to decide whether to employ an auditor to review its books or not. In toate
cazurile, atunci cand un audit nu este obligatoriu, pe baza Legii maghiare de contabilitate sau a
unui alt regulament juridic, intreprinderea este libera sa decida daca sa angajeze un auditor de a
revizui cartile sale sau nu. The audit has to be conducted in accordance with the Hungarian
National Standards on Auditing, which have been applicable since 1 January 2001, and are based
on International Standards on Auditing and regularly updated to reflect the most recent changes
made to the ISA. Auditul trebuie sa fie efectuate in conformitate cu Standardele Nationale de
Audit, aplicate de la 1 ianuarie 2001, si se bazeaza pe Standardele Internationale de Audit ,
actualizate cu regularitate pentru a reflecta cele mai recente modificari aduse ISA.
UE al 8-lea drept al Directivei
In 2006, 25 EU member countries (including Hungary) adopted a regulatory step
towards clarifying and strengthening the role of the auditor. In 2006, 25 de tari membre ale UE
(inclusiv Ungaria) a adoptat un pas de reglementare in vederea clarificarii si consolidarea rolului
auditorului.
La data de 1 ianuarie 2008, Legea LXXV din 2007 cu privire la Camera de Conturi
maghiara, activitatea de audit si de supraveghere publica de Conturi (legea 'noua de audit') a fost
pus in aplicare. Noua lege de audit se bazeaza pe a 8 directiva, si reprezinta un pas semnificativ
in directia corecta spre o mai mare protectie a investitorilor.
Potrivit noilor reglementari, este obligatorie pentru entitatile de interes publicsa
infiinteze un comitet de audit care sa aibe minim trei membri. The primary responsibilities of
the audit committee are monitoring the financial reporting and the internal control system of the

public-interest entity and monitoring the activity and the independence of the auditor.
Responsabilitatile principale ale comitetului de audit sunt de raportare financiara ,mentinerea
sistemului de control intern al entitatii de interes public si monitorizarea activitatii. The audit
committee also gives suggestions to the auditor. Comitetul de audit, de asemenea, ofera sugestii
pentru luarea deciziilor auditorului.
Un auditor statutar inregistrat poate fi desemnat sa efectueze auditul statutar al unei
entitati de interes public, pentru o perioada maxima de cinci ani financiari. Dupa expirarea
termenului initial de numire, auditorul statutar inregistrat nu se poate angaja sa efectueze audituri
statutare ale aceleiasi entitate de interes financiar termen de doi ani de la data expirarii.
Sistemul contabil in republica Ceha
Regulile de baza au fost date in Actul Normativ numarul 563/1991 pentru contabilitate
cunoscut de altfel si ca Actul Contabilitati. Actul se refera la :
-decretele ministerului de finante al republici cehe date pentru fiecare tip de
oraganizatie(banci si institutii financiare, institutii private, companii de asigurari, companii de
stat,fundatii, oraganizatii non profit, partide politice) si
-Standardele contabilitatii cehe care sunt preparate si promulgate de catre Minstru
Finantelor din Republica Ceha, pentru fiecare tip de oraganizatie in parte.
Actul Contabil descrie cerintele de baza pentru prepararea si publicarea rapoartelor
anuale dar si conditile in care se simte nevoia unio audit obligatoriu si legal al situatilor
financiare. Companiile care sunt trecute la bursa se supun unor reguli mult mai stricte in
prinvinta publicari situatilor financiare mai ale in cazul publicatilor incluse in rapoartele
anuale, dar sunt si obligate sa pezinte Banci Nationale Cehe informatii financiare despre anul
in curs de desfasurare. Banca Nationala Ceha este un sistem de reglementare al pietelor
financiare. Dar si mai multe cerinte catre companiile cotate la bursa sunt prevazute in Actul
Intreprinderii pe Pietele de Capital.
Principalul arbitru pentru contabilitate si audit continua sa fie statul, dar evolutia
acestui domeniu este evaluate de mai multe organizatii profesionale, Camera Auditorilor din
R C , Uniunea Contabililor, dar si in particular de catre Consiliu de Contabilitate National,
primul si cel mai important consiliu care a putut sa-si expuna parerile despre legi si
interpretarea regulilor contabile in Cehia. Chiar daca interpretarea Consiliului National de

Contabilitate nu este o componenta a legislatiei contabile si ulterior nu au nici un efect,


influenta lor in practica este in crestere.
O companie ale carui actiuni sunt pe o piata publica din cadrul Uniuni Europene
trebuie sa incheie ambele situatii financiare cat si situatile financiare consolidate in
conformitate cu IFRS asa cum este el adoptat de catre UE in locul situatilor facute in
conformitate cu legile din Cehia. Orice alta intreprindere privata din Cehia poate folosi IFRS
direct in locul contabilitati Cehe cand intocmesc situatile financiare consolidate.
Obligatia companiilor de a intocmi situati financiare in conformitate cu IFRS nu are
nici un efect direct asupra raspunderii fiscale a corporatilor. Cum legislatia fiscala se bazeaza
pe evidenta contabila facuta in acord cu legislatia ceha, companiile care intocmesc rapoartele
in concordanta cu IFRS trebuie sa tina inregistrarile contabile suficiente pentru a le permite
acestora sa afle rezultatul lor de afaceri, in conformitate cu reglementarile contabile din cehia.
In practica, ajustare inregistrarilor contabile tinute in conformitate cu IFRS, cu inregistrarile
contabile tinute in conformitate cu reglementarile contabile Cehe se face in afara sistemului
de contabilitate, cu reconcilierea rezultatelor de afaceri si de capital fiind efectuate ulterior. In
cazul in care din

punct de vedere tehnic, este posibil sa se faca evidenta contabila in

conformitate atat cu IFRS cat si cu reglementarile contabile cehe in sistemul contabil in mod
direct.
Companiile care nu sunt cotate la burse internationale, intocmesc situatii financiare in
conformitate cu legislatia din Cehia, deci trecerea voluntara la IFRS nu este permisa.
Cerintele de raportare financiara rezulta din directivele a patra si a saptea a Uniunii
Europene (UE). Unii termeni si principii importante sunt luate de la IFRS (Standardele
Internationale de Raportare Financiara), cele mai importante fiind prioritare ,faptele fiind
descrise cu adevarat si cu acuratete. Alte principiile de baza - cum ar fi acumularilor,
principiul de diligenta, si cu principiul continuitatii activitatii - sunt, de asemenea, in
conformitate cu principiile recunoscute la nivel international de raportare financiara. Acest
lucru se aplica in special banci, institutii financiare, si intreprinderile private. Normele
contabile valabil pentru alte tipuri de organizare sunt mai aproape de reglementarile fiscale
valabile si nevoile de stat. In ciuda faptului ca principiile contabile Cehe si IFRS devin mai
stranse, de raportare financiara si sistemul de contabilitate in Republica Ceha este inca
puternic influentata de reglementarile fiscale.

In ciuda eforturilor de a armoniza reglementarile contabile cu IFRS in ultimii ani,


exista zone de diferenta semnificativa intre IFRS si de raportare financiara Ceha. Aceste zone
includ, de exemplu, leasingul financiar. Alte domenii in care reglementari Ceha difera de la
IFRS sunt, de exemplu, dispozitii, raportarea elementele extraordinare, de contabilitate pentru
a veniturilor, inclusiv contracte pe termen lung (este interzis sa se utilizeze metoda de
procentul de finalizare a tine cont de venituri), precum si de contabilitate pentru combinatii de
afaceri. Reglementarile Ceha, de asemenea, solicita ca informatii in situatiile financiare sa fie
mult mai succint decat cel cerut de IFRS.
In fiecare an, toti subiectii economici trebuie sa prezinte pe cale electronica situatiile
lor financiare aprobate de registrul comercial mentinut la instanta de pertinente. Cei care au
nevoie de auditori statuari tot trebuie sa prezinte rapoarte anuale. Acestea trebuie sa include
situatiile financiare auditate dar si informatile din trecut si previziunile pentru viitor.
Societatilor controlate de alte entitati trebuie sa includa, de asemenea, in rapoartele lor anuale
un raport privind relatiile cu partile legate, in conformitate cu sectiunea 66a din Codul
Comercial. Acest raport trebuie sa fie, de asemenea, revizuit de auditorul companiei.
Emitenti de actiuni publice sunt, de asemenea, obligati sa dezvaluie pe o semipermanent rapoarte anuale ceha Banca Nationala. Rapoartele trebuie sa contina bilantul si
contul de profit si pierderi si alte informatii financiare. Aceste rapoarte nu trebuie sa fie
auditate cu toate acestea.