Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz:

Societatea de audit exercita 3 misiune de audit a situatiilor financiare pe an. In anul


de raportare, unul din clientii societatii de audit a fost supus controlului din partea
IFS, si in baza rezultatelor acestuia a fost deschis dosar penal pe administratorul
entitatii. In acelasi an Societatea de audit a primit o oferta de exercitare a auditului
situatii financiare de la o entitate ce activeaza cu success pe piata de 5 ani.
Se cere:
1. I. Descrieti procedura de control a calitatii la nivel de firma pentru mentinerea
si acceptarea clientilor.
2. II.Expuneti opinia cum ati fi procedat in situatia data in calitate de
administrator al Soc.de Audit.
1. I. Procedurile de control a calitatii pentru acceptarea clientului sunt:
- Examinarea existentei personalului competent si capabil de a realiza
misiunea.
- Examinarea experientei, calificarii personalului in domeniul de activitate a
clientului;
- Daca firma dispune de personal sufficient pentru a accepta o noua
misiune;
Procedure de integritate:
-

Verificarea reputatiei principalelor proprietari tipului activitatii;


Respectarea standardekir contabile de c[tre potentialul client si
functionarea auditului intern;
- Discutii cu auditul precedent si examinarea informatiilor despre client.
2. Procedure de continuare a relatiilor cu clientul>
- Se evalueaza toate problemele aparute in audituele precedente, care
include:
Conflict etic; influenta independentei, retinerea platilor pentru servicii;
propunerea platilor conditionate, rezultatele controalelor.
- Deschiderea unui nou gen de activitate
- Schimbarea conducerii de virf
- Nerespectarea de catre client a recomandarilor propuse de catre Soc.de
audit in mod repetat.
II. dupa parea mea, (vom accepta) vom opta pentru clientul nou, care are
5 ani pe piata si functioneaza cu success.
Primul client pare a fi putin mai de neincredere, din cauza dosarului penal
care este deschis. Putem doar sa intuim ca acest client nu a implemntat
recomandarile emise si propuse de catre Soc.de audit.
Soc.de Audit accepta, entitatea cu oferta noua, in caz ca dispune de
personal competent si sufficient, si poate realiza misiunea in termenii
stability, iar relatiile cu clientul precedent pot fi retrase in cazul cind
raportul de audit pentru persoana precedent prevede o opinie cu mentiuni
sau a fost prezentate fara opinii.
Mai poate fi, referitor la relatiile cu clientul si in situatia in care entitatea a
refuzat implementarile propuse de catre auditor.

Studio de caz;
Societatea de audit a fost nevoita sa angajeze un nou specialist ce
dispune de calificarea de auditor, in legatura cu eliberarea din functie a
unui partener de misiune, auditor calificat. Noul angajat a fost desemnat
partener de misiune pentr anul current. In perioada realizarii misiunii, noul
auditor a provocat un conflict etic in care entitatii auditate.
Societate de audit a fost nevoita sa inceteze misiunea la cerea unui
actioner sis a piarda acest client.
Se cere: 1. Descrieti care procedure de control au fost ignorate in cit sa fie
asigurat ca detine personal cu capacitatea, competenetele si agajamentul
de an respecta principiile etice pentru desfasurarea misiunii.
3. Opinia cu privire cum ati fi procedat in scopul mentinerii clientului.
1. Consider ca: 1. Firma a ignorant procedurile ce tin de capacitatea,
competenta si angajamentul partenerului de misiune, de a respecta
principiile etice: formarea misiunii conform reglementarilor interne si
standardelor profesionale; testarea capacitatilor practice a noului angajat de
a indeplini functia de partener de misiune; aducerea la cunostinta a cerintelor
firmei cu privire la normele etice in cadrul realizarii unei misiuni; experienta
profestionala in domeniul entitatii auditate; aducerea la cunostinta
personalului ca promovarea in functie cu responsabilitate mai mare la
raspunderea acestuia de respectarea principiilor de etica si nerespectarea
acestora poate atrage masuri disciplinare.
2. In opinia mea, societate de audit tb sa initieze negocieri cu actionarul entitatii
auditate in scopul solutionarii conflictului etic si luarea tuturor masurilor de a
continua realizarea misiunii.

Studio de caz:
Societatea de audit nu a familiarizat conducerea entitatii auditate cu rolul
pArtenerului de misiune, care deseori nu participa in realizarea misiunii, deoarece
era sustras in alte activitati.
Circumstantele date au dus la retinerea elabborarii in termen a unui raport de audit
adecvat.
Se cere: argumentati ce procedure de asigurare a calitatii cu privire la desemnarea
misiunii au fost inculcate de firma.
Au fost inculcate urmatoarele procedure:
1. Nu s-a adus la cunostinta conducerii entitatii auditate rolul partenerului de
misiune
2. Respectarea politicilor si procedurilor de asigurare a calitatii la nivel de firma
3. Evaluarea capacitatilor partenerului de misiune de a indeplini functiile date,
parallel cu alte activitati b(monitorizarea indeplinirii etapelor de lucru)

Studio de caz
Inspectorul de CC a fost desemnat in realizarea a 2 misiuni in rezultatul
circumstantelor create, acesta nu a reusit sa indeplineasca lucrarile de control in
mod adecvat si a participat numai la discutiile cu privire la opiniile formulate in
rezultatul misiunii de audit.
Se cere: 1. Descrieti procedurile inculcate de persoana responsabila de CC
3. Ce proceduri suplimentare de CC la realizarea misiunii de audit pt
imbunatatirea sistemului de control al calitatii in cadrul firmei date.
1. Au fost inculcate procedurile de control al calitatii de catre conducerea firmei
de audit, precum si de catre persoanele responsabile in numirea in misiune a
inspectorului.
2. Ar fi oportun de stability un graphic de verificare a misiunii; inspectorul
trebuie sa discute cu partenrul toate aspectele problematice la toate etapele
de realizare a misunii de audit conform Planului de audit
Sa se prevada criteriile de inlocuire a inspectorullui in cazul necesar sau alta
entitate externa.