Sunteți pe pagina 1din 20

GRDINIA ALTINA

STR. ROZELOR NR. 665 BIS 667


Tel. 0744959627, wwww.atina-ong.ro

Instrumente utilizate n evaluarea


precolarilor

EVALUAREA

2013 - 2014

EVALUAR
EA
constituie
O ACTIVITATE DE COLECTARE, ORGANIZARE SI INTERPRETARE
A DATELOR OBTINUTE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR
DE EVALUARE
in scopul

EMITERII UNEI JUDECATI DE VALOARE ASUPRA REZULTATELOR MASURARII


ADOPTARII UNEI DECIZII EDUCATIONALE, FUNDAMENTALE PE CONCLUZIILE
DESPRINSE DIN INTERPRETAREA SI APRECIEREA REZULTATELOR

Deci, evaluarea inseamna:


Masurare
Procedee specifice
Instrumente de masura

Interpretare si aprecierea
rezultatelor
Criterii unitare si obiective

Adoptarea deciziei
Judecata experta

A
EVALUA ...
PE CINE ?
Toti elevii
Un anumit grup de varsta
Elevii luati individual
CU CE ?
Probe scrise/orale/practice
Observatia directa in clasa
Tehnici autoevaluative
Referate/proiecte
Portofolii

CAND ?

De cateva ori pe an
La date fixe
Continuu
PENTRU CINE ?

IN FUNCTIE DE CE ?

Elevi
Parinti
Profesori
Factori de decizie
Institutii/persoane care vor
angaja viitorii absolventi

... obiective curriculare / de evaluare

ETAPELE PROIECTARII
EVALUARII
STANDARDE CURRICULARE
STANDARDE DE PERFORMANTA / EVALUARE
DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
(criterii de evaluare)
ITEMI DE EVALUARE
PROBE DE EVALUARE

PROIECTAREA
EVALUARII
PASUL I

PASUL II

PASUL III

Formularea capacitatilor si a
subcapacitatilor pe care le dorim
sa le evaluam, conform obiectivelor
cadru si de referinta

Elaborarea descriptorilor
de performanta

Aplicarea probelor de evaluare


si notarea copiilor in concordanta cu
descriptorii de performanta

EVALUAREA
Functie de intervalul temporal al integrarii actului
evaluativ in procesul didactic, se diferentiaza
evaluarea in trei timpi (I.T.Radu):

I. EVALUARE INITIALA
SAU LA INCEPUTUL UNUI PROGRAM DE INSTRUIRE;

II.EVALUARE PE PARCURSUL ACESTUIA:


EVALUARE CONTINUA (FORMATIVA)
EVALUARE SUMATIVA (CUMULATIVA)

III. EVALUARE FINALA

Evaluarea initiala
Se efectueaza la inceputul anului scolar, odata cu integrarea
copilului in grupa respectiva.
Evaluarea initiala realizeaza cele trei functii generale:
Functia de constatare, permitand cunoasterea starii de primire a
copilului (nivel de dezvoltare cognitiva, interese, cunostinte anterioare,
deprinderi intelectuale);
Functia de predictie sugereaza strategii adecvate care sa permita
copilului obtinerea performantei;
Functia de reglare si perfectionare continua a metodologiei instruirii pe
baza informatiilor obtinute din explicarea factorilor care au condus la
aceste rezultate.

Evaluarea pe parcursul
desfasurarii programului
de
instruire
Practica demonstreaza faptul ca nici o etapa a activitatii
didactice nu exclude evaluarea; ea are loc pe intreg
parcursul desfasurarii ofertei pedagogice.
Se evidentiaza permanenta evaluarii, indiferent daca pe
continuumul programului vizat distingem sau nu, etapa
initiala, etapa finala si evaluarile aferente.
Temporal evaluarea incepe din prima zi, ca apreciere a
potentialului copiilor si a rezultatelor obtinute anterior si
continua pana in ultima zi a anului scolar, asupra
produselor si a activitatilor copiilor, toate generate de
programul scolar.
Asadar evaluarea = activitate continua pentru a sprijini
reglarea si eficientizarea predarii/invatarii de calitate.

Evaluarea formativa /
continua
Presupune evaluarea tuturor copiilor privind
toate continuturile esentiale. Pentru ca insoteste
permanent activitatea de predare invatare,
permite cunoasterea dificultatilor, adoptarea unor
solutii menite sa amelioreze rezultatele si procesul
ce conduce la aceste rezultate.
Sunt astfel valorificate, in primul rand,
functiile de diagnosticare si de predictie. In general
evaluarea continua urmeaza fiecarei secvente
de instruire semnificativa.
Aceasta forma de evaluare se raporteaza la
obiectivele pedagogice definite.

Evaluarea
cumulativa/sumativa
Trasaturi specifice:

Nu are loc imediat, ci dupa un numar mai mare (variabil) de lectii in care sa predat sau s-a predat si s-a evaluat continuu; ea se desfasoara la
incheierea unei actiuni pedagogice si dobandeste caracter
retrospectiv (A. Stoica);
Permite verificarea, controlul, la intervale mari de timp (variabile), asigurand
periodicitate corespunzatoare (mai mare);
Vizeaza in egala masura copiii in mod individual, cat si grupurile de copii ca
intreg;
Favorizeaza diagnosticarea activitatilor pedagogice precum si a valorii
rezultatelor dobandite de copii in unitati mai mari de continut.

Evaluarea finala (de


bilant)
Vizeaza activitatile specifice plasate la sfarsitul
anului scolar, respectiv al unui ciclu / nivel scolar.
CARACTERISTICI:
Este retrospectiva n raport cu programul de formare;
Este sintetica, globala;
Este o evaluare prin sondaj (copilul nu poate fi evaluat din
intregul continut ci doar dintr-o parte);
Este o evaluare de ierarhizare / selectie a elevilor.

MASURARE:

Ce a invatat
copilul?

PREDICTIE

Este copilul suficient de


pregatit pentru stadiul urmator?

DIAGNOZA

Descrierea starii de fapt si


Identificarea aspectelor care
perturba dezvoltarea copilului
(puncte tari, puncte slabe)

OBIECTIVELE
EVALUAR
II OBIECTIVE CURRICULARE;
SA VERIFICE
REALIZAREA PRINCIPALELOR
SA REALIZEZE RECAPITULAREA, SISTEMATIZAREA SI CONSOLIDAREA
CAPACITATILOR SI A SUBCAPACITATILOR
SA AMELIOREZE REZULTATELE INVATARII
SA FACA DIAGNOZA PROCESULUI DE INVATARE
SA STABILEASCA PROGRAME DE DEZVOLTARE PENTRU COPIII CU
REZULTATE BUNE
SA STABILEASCA PROGRAME DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU
REZULTATE SLABE

CALITATILE
INSTRUMENTELOR
(PROBELOR) DE EVALUARE
VALIDITATEA
CALITATEA UNEI PROBE DE EVALUARE DE A MASURA EXACT
CEEA CE ESTE DESTINATA SA MASOARE

FIDELITATEA
CALITATEA UNEI PROBE DE EVALUARE DE A DA REZULTATE
CONSTANTE IN CURSUL APLICARII EI SUCCESIVE

OBIECTIVITATEA
GRADUL DE CONCORDANTA INTRE APRECIERILE FACUTE
DE EVALUATORI INDEPENDENTI, IN CEEA CE PRIVESTE UN
RASPUNS BUN PENTRU FIECARE DINTRE ITEMII UNEI PROBE

APLICABILITATEA
CALITATEA UNEI PROBE DE EVALUARE DE A FI ADMINISTRATA
SI INTERPRETATA CU USURINTA

METODE SI TEHNICI DE
EVALUARE

orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de catre educator

TRADITIONALE

INSTRUMENTE
DE EVALUARE

ALTERNATIVE
(MODERNE)

Probe scrise/fise cu sarcini


Probe orale
Probe practice
Lucrarile practice
Portofoliile cu produsele copiilor
Aprecierile verbale
Autoevaluarea
Joc didactic/Joc de rol/Serbari
Observarea directa/sistematica a copilului
in timpul activitatii si inregistrarea
Discutiile individuale cu copiii
Proiectul de cercetare
Afisarea lucrarilor
Aprecierea rezultatelor prin premii, laude,
incurajari, ecusoane (flori, iepurasi, ursuleti)
Consemnarea grafica(cu puncte si
procentaje) a rezultatelor pe domenii.

Ofera elevului posibilitatea de a arata ceea


ce stie intr-o varietate de contexte si situatii,
permit profesorului-evaluator sa obtina
puncte de reper ci sa adune informatii
asupra derularii activitatii elevului si implicit
a sa; pe baza acestor informatii, profesorul
isi fundamenteaza judecata de valuare intr-o
apreciere obiectiva a achizitiilor elevilor si a
progreselor inregistrate

Asigura o realizare realizare


interactiva a actului de predareinvatare, adapdata nevoilor de
individualizare a sarcinilor de lucru
pentru fiecare elev in parte,
valorificand si stimuland potentialul
creativ si originalitatea acestuia

Ofera profesorului-evaluator o
imagine la zi asupra
performantelor elevilor, dar si
o imagine exhaustiva asupra
profilului general al
cunostintelor elevilor

Exerseaza abilitatile praticaplicative ale elevilor, asigurand o


mai buna clarificare conceptuala si
integrare in sistemul national a
cunostintelor asimilate, care astfel
devin operationale

PROBE ORALE
Reprezinta cea mai utilizata metoda de evaluare la gradinita

Interactiunea directa educatoare-copil;


Flexibilitatea modului de evaluare: posibilitatea de a alterna intrebarile in functie
de calitatea raspunsurilor;
Formularea, de catre copil, a unor raspunsuri libere, fara a le structura;
Justificarea raspunsurilor;
Evaluarea componentei afectiv-atitudinale.
Validitatea si fidelitatea scazute;
Evaluare individuala;
Influenta unor factori suplimentari: emotie, frica, nervozitate, timiditate, etc.
Costul excesiv (timp si bani) cand numarul de copii/candidati este mare.

PORTOFOLIUL
Este un instrument complex de inmagazinare a datelor
despre progresul copilului.
- o lista cu comportamentele asteptate
(dupa Fisa de evaluare a copilului
prescolar/MECTS);

Ce cuprinde?

- observatii asupra evolutiei copilului;


- lucrari de-ale copilului;
- poze cu sarcini/activitati pe care acesta
le-a dus la bun sfarsit pe parcursul anului
scolar s.a.;

LISTA CU COMPORTAMENTE - e un instrument de evaluare care


ne pune la dispozitie reperele importante dupa care putem face
urmarirea progresului scolar. Include indeosebi comportamente
care pot fi observate in contexte multiple.

OBSERVAREA DIRECTA/SISTEMATICA
A COPILULUI IN TIMPUL ACTIVITATII SI
INREGISTRAREA
Caracteristicile
ce pot fi
evaluate prin
observare

Concepte / capacitati / performante


Atitudinea copiilor fata de sarcina
Comunicarea

Observarea si inregistrarea sunt doua modalitati de urmarire si masurare a


progresului facut de copil sau de punere in evidenta a unor anumite intarzieri in
evolutia copilului. Observatiile culese ne pot ajuta sa planificam activitatile care
urmeaza in vederea manifestarii comportamentelor asteptate.
Inregistrarea este un proces destul de dificil in cazul grupurilor numeroase
sau cu un procent ridicat de copii care solicita mai multa atentie (hiperactivi, cu CES,
supradotati etc). In acest caz o sugestie ar fi sa recurgem la biletele cu adeziv,
utilizarea codurilor pentru fiecare categorie de activitate si utilizarea unui tabel in care
in prealabil am trecut numele copiilor si comportamentele asteptate.

Bibliografie
Glava Adina; Glava, Catalin Introducere in pedagogia
prescolara, Ed. Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2002;
Neagu Mihaela; Petrovici Constantin, Elemente de
didactica matematicii in gradinita si invatamantul primar,
Ed. Pim, Iasi, 2002;
CameliaMunteanu, Eusebiu Neculai Munteanu Ghid
pentru invatamantul prescolar: o abordare din perspectiva
noului curriculum Ed. Polirom, Iasi, 2009,
Constantin Cucos (prefata)
*** Curriculum pentru Invatamantul prescolar, D.P.H.,
Bucuresti, 2009
*** http://www.didactic.ro

S-ar putea să vă placă și