P. 1
Autoturismul Dacia 1300

Autoturismul Dacia 1300

3.0

|Views: 11,282|Likes:
Published by niku8611

More info:

Published by: niku8611 on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

EISA-3

Carburatoarele Solex 32 EISA-3 la autoturismele Dacia 1300 apar în dou variante, ale

c ror caracteristici tehnice principale sunt redate mai jos:

Varianta 501 Varianta 519

- diametrul interior al difuzorului

24 mm

24 mm

- diametrul jiclorului principal

1,45 mm

1,47 mm

- diametrul ajutajului automat

1,55 L2 mm 1,70 M1 mm

- diametrul jiclorului de mers în gol

0,425 mm 0,45 mm

56

- diametrul orificiului supapei de intrare a combustibilului 1,5 mm

1,5 mm

- diametrul pulverizatorului pompei de accelera ie

35 mm

35 mm

Identificare: Fiecare carburator Solex prezint pe corpul superior o pl cu pe care se

noteaz tipul i varianta carburatorului, cu recomandarea de a fi remontat dup fiecare

interven ie asupra carburatorului.

În fig. 5.4 sunt redate principalele p r i care compun carburatorul Solex 32 EISA-3.

În regimul de func ionare al carburatorului, exist mai multe faze ca:

- func ionarea carburatorului la pornirea la rece a motorului;

- func ionarea la mersul în gol al motorului (relanti);

- func ionarea la mersul normal;

- func ionarea în regim de accelerare.

Func ionarea carburatorului Solex în situa ia pornirii la rece a motorului (fig. 5.5 i

5.6). Pentru a se realiza aceasta, se ac ioneaz asupra butonului de pornire la rece a motorului ce

se afl sub bordul autoturismului, care, prin intermediul unui cablu flexibil, comand punerea în

func iune a dispozitivului de pornire la rece.

În aceast pozi ie, clapeta de aer 1 obtureaz priza de aer a carburatorului, în timp ce, prin

intermediul tirantului 2 i al pârghiei 3, clapeta de admisie 4 se deschide par ial, asigurându-se

un joc de 0,7 mm între marginea acesteia i peretele camerei de amestec.

Fig. 5.4. Carburatorul

Solex EISA-3:

1-capacul carburatorului;
2-corpul superior;
3-poantou; 4- tift;
5-plutitor; 6-garnitur între
capac i corp superior;
7-pulverizatorul cu supap
al pompei de accelera ie;
8-jiclor compensator;
9-jiclor principal;
10-ansamblul pompei de
accelera ie: a-corpul
pompei de accelera ie cu
pârghie; b-membran ;

c-arc comand ; d-arc
intermediar; 11- urub de
îmbog ire cu arcul s u;
12-set de garnituri
termoizolante; 13-corp
inferior asamblat; 14-set
de garnituri între corpul
superior i cel inferior;
15-jiclor de mers în gol;
16-dispozitiv de pornire la
rece; 17- racord de intrare
a benzinei; 18-filtru de
benzin ; 19-tub emulsor.

În acela i timp

pistona ul 5 ocup

57

pozi ia din dreapta, deschizând canalul 8, care permite alimentarea cu o cantitate suplimentar de

benzin .

Depresiunea puternic ce se creeaz în camera de amestec absoarbe benzina atât prin

canalul 8 cât i prin dispozitivele principale de dozaj ale carburatorului; benzina se prelinge pe

clapeta de admisie i este pulverizat de aerul care trece cu vitez mare prin spa iul asigurat de

deschiderea par ial a clapetei.

Fig. 5.5. Dispozitivul de pornire la rece a carburatorului SOLEX 32 EISA:

1-clapeta de aer; 2-tirant de leg tur cu arc; 3-pârghie de comand a clapetei de admisie;

4-clapeta de admisie; 5-pistona ul dispozitivului de pornire la rece; 6-cama de comand a

pistona ului; 7-pîrghie de leg tur ; 8-canalul de alimentare cu benzin ; 9-arcul de readucere a

pistona ului.

În acest fel, carburatorul livreaz un amestec carburant mult îmbog it, necesar pornirii la

rece.

Dup cre terea tura iei motorului, depresiunea produs de regimul de tura ie deplaseaz

pu in pistona ul spre stânga, învingând rezisten a arcului 9 f r a fi împins butonul de pornire de

la bord, permi ând o func ionare regulat a motorului.

în timpul fazei de înc lzire a motorului, trebuie s se deschid în mod progresiv clapeta

de aer 1. Prin aceasta, pistona ul dispozitivului de pornire revine treptat în pozi ia ini ial din

stânga, obturând din ce în ce mai mult alimentarea deîmbog ire. Scoaterea din func iune a

dispozitivului de pornire are loc la deschiderea complet a clapetei de aer, pozi ie în care butonul

de oc este împins la fund.

Func ionarea carburatorului la mers în gol(tura ia de relanti 750-800 rot/min) este

ar tat schematic în fig. 5.6.

58

Fig. 5.6. Schema func ion rii carburatorului SOLE 32 EISA la mersul în gol:

1-clapet de aer; 4-clapet de admisie; 10-canal de aer pentru mersul în gol; 11- urubul pentru

reglarea benzinei la mersul în gol; 12- urub pentru reglarea aerului la mersul în gol; 13-poantou;

14-plutitor; 15- jiclor principal; 16-jiclor de ralanti; 17-canal de aer pentru mersul în gol; 18-

orificiile de repriz ; 19-conducte de înc lzire (antijivraj); ro u-circuit carburant; albastru-circuit

aer; galben-circuit amestec carburant (benzin + aer)

Benzina trece din camera de nivel constant prin jiclorul principal 15 la jiclorul de mers în

gol 16. Benzina se amestec cu aerul sosit din exterior prin canalul 17 i trece sub form de

emulsie prin canalul de alimentare a mersului în gol 18, fiind condus sub clapet de admisie 4.

Ie irea benzinei se regleaz cu ajutorul urubului de îmbog ire 11.

Emulsia astfel preparat este diluat de o nou cot de aer primit prin canalul 10 i

controlat de urubul de reglare a aerului 12. Astfel, urubul 11 regleaz . În fapt cantitatea de

benzin , iar urubul 12 cantitatea de aer care formeaz amestecul necesar mersului în gol.

Pentru asigurarea trecerii de la mersul încet la regimul normal economic al motorului,

adic pentru asigurarea amestecului carburant i pe perioada în care sistemul de mers în gol iese

din func iune, iar sistemul principal de dozaj nu a intrat înc în func iune, ca urmare a începerii

deschiderii clapetei de admisie, sunt prev zute dou orificii de repriz 18. Acestea, a ezate într-o

zon de depresiune maxim , în imediat apropiere de marginea clapetei de admisie, livreaz

benzin în perioada de repriz pân atunci când viteza aerului în camera de amesteceste

suficient de mare pentru a pune în func iune dispozitivul principal de dozaj.

Pentru evitarea fenomenului de givraj în zona canalelor de mers încet, carburatorul Solex

este prev zut cu dou conducte, prin care circul lichid de r cire din circuitul motorului, a c rui

temperatur este suficient de mare pentru înc lzirea acestor zone.

Func ionarea carburatorului la mersul normal al motorului este asigurat de dispozitivul

principal de alimentare (fig. 5.7).

Din camera de nivel constant, benzina trece prin jiclorul principal 15 în tubul de

59

emulsionare 21. Aerul intr prin jiclorul tubului de emulsionare, trece prin g urile acestuia,

emulsionând benzina care ajunge astfel în canalul de pulverizare 22 i difuzorul 23, prev zut cu

bosaje concentratoare.

La regimuri înalte de lucru, clapeta de admisie 4 a carburatorului este complet deschis

(fig. 5.8). În aceast situa ie, pompa de accelera ie este pus în leg tur cu camera de nivel

constant i o cot suplimentar de benzin este absorbit prin jiclorul econostatului 20 i prin

canalul 27. Aceasta se amestec cu aerul care p trunde prin gura calibrat 25, formând o emulsie

care este aspirat în difuzorul carburatorului. Acesta este circuitul econostatului care intr în

func iune a a dup cum s-a ar tat, numai la regimuri înalte de lucru ale motorului, atunci când se

solicit puterea maxim , renun ându-se la regimul economic.

Fig. 5.7. Schema func ion rii carburatorului Solex 32 EISAla mersul normal:

15-joclorul principal; 20-jiclorul de mers în gol; 21-tub de emulsionare; 22-canal de pulverizare;

23-difuzor de bosaje i concentrator; 24-canal de aer prin care se men ine presiunea constant în

camera de nivel; 25-26-canale de alimentare cu aer ale dispozitivului principal

Fig. 5.8. Schema

func ion rii

carburatorului

Solex 32 EISA
la sarcin
maxim :

1-clapet de aer;
4-clapet de
admisie; 15-
jiclorul principal;
20-jiclorul
econostatului;
25-canal de aer;
27-canal pentru
circula ia
benzinei.

60

Fig. 5.9. Schema func ion rii carburatorului Sole 32 EISA în regim de accelerare

8-jicleor de compensare; 24-supapa pulverizatorului; 28- urub de reglare cu contrapiuli ; 29-

pistona ul pompei; 30-membran ; 31-pulverizator; 32-tij de leg tur cu arc; 33-supapa pompei

de accelera ie

Pompa de accelera ie func ioneaz astfel: membrana 30 este ac ionat de pistona ul

pompei 29, atunci când se comand prin pârghia clapetei de accelera ie un surplus de benzin

necesar trecerii rapide de la regimuri joase la regimuri înalte de lucru ale motorului. În aceast

situa ie, benzina este aspirat din camera de nivel constant prin supapa 33 a pompei de

accelera ie i refulat în interiorul difuzorului prin supapa 24 i pulverizatorul 31 al pompei de

accelera ie. La ac ionarea prea rapid a pârghiei 32, surplusul de benzin este refulat înapoi în

camera de nivel constant prin jiclorul de compensare 8.

5.3. Construc ia i unc ionarea carburatorului CAFIL-32

IRM-Weber

Carburatoarele Carfil 32 IRM sunt fabricate în ar sub licen Weber.

Ele sunt de tip inversat, cu o singur camer de amestec, cu dispozitiv de pornire la rece,

comandat manual de la tabloul de bord, prin intermediul unui cablu flexibil.

Carburatorul poate fi identificat prin inscrip ia de pe corpul superior în care sunt trecute

din turnare elementele de identificare: ÄCARFI L-Bra ov tip 32 IRM - seria´ Caracteristici

tehnice principale:

- diametrul difuzorului principal

25,5 mm;

- diametrul jiclorului principal

1,45 mm;

- diametrul, ajutajului automat

1,55 mm;

- diametrul jiclorului de mers în gol

0,52 mm;

- orificiul supapei 'de intrare a combustibilului

1,5 mm;

- diametrul pulverizatorului pompei de accelera ie 40 mm.

P r ile componente ale carburatorului Carfil 32 IRM sunt ar tate în fig. 5.10.

61

Fig. 5.10. Carburator CARFIL-32-IRM-WEBER:

1-capacul carburatorului; 2-ansamblu corp superior i inferior; 3-ansamblu poantou; 4- tiftul plutitorului;

5-plutitor; 6-garnitura dintre capac i corpul superior; 7-pulverizatorul cu supape al pompei de accelera ie;

8-jiclor compensator; 9-jiclor principal; 10-ansamblu pomp de accelera ie; 11- urub de îmbog ire cu

arcul s u; 12-jiclor de mers în gol; 13-ansamblul dispozitivului de pornire la rece; 14-tub emulsor; 15-

ansamblu clapet de aer; 16-ansamblu clapet de admisie; 17- urub de reglare aer pentru mersul în gol

(cu arcul s u); 18-concentrator.

62

Func ionarea carburatorului Carfil în situa ia pornirii la rece a motorului (fig.

5.11). La tragerea butonului de oc dela bordul autoturismului, prin intermediul cablului flexibil,

se ac ioneaz asupra pârghiei 21, care aduce clapeta de aer 1 în pozi ia A, obturându-se trecerea

aerului prin difuzorul carburatorului.

Cum pârghia 21 este legat de. clapeta de admisie 4, prin tirantul 22 i dispozitivul de

ac ionare 20 al acestuia, clapeta de admisie se deschide par ial.

La ac ionarea demarorului, motorul absoarbe pu in aer pe lâng clapeta de admisie ce se

afl par ial deschis , creând o depresiune între clapeta de aer icea de admisie. Emulsia realizat

în tubul de emulsionare 17 este absorbit din canalul de alimentare i pulverizat în difuzor.

Astfel se prepar un amestec bogat, care asigur pornirea motorului.

Fig. 5.11. Schema func ion rii carburatorului CARFIL 32 IRM la pornirea motorului
la rece:

1-clapeta de aer; 4-clapeta de admisie; 17-tub de emulsionare; 20-dispozitiv de ac ionare a cla-
petei de admisie; 21-pîrghie de comand a clapetei de aer; 22- tirant; 23- arc de rapel, ro u-
circuit carburant; albastru-circuit aer; verde-circuit amestec carburant.
Odat motorul pornit, depresiunea creat deschide par ial clapeta de aer 1, fixat

63

excentric pe ax, învingând rezisten a arcului de rapel 23 al clapetei de aer.

În timpul fazei de înc lzire a motorului, trebuie s se deschid în mod progresiv clapeta

de aer 1, împingându-se butonul de comand al ocului de la bord pân la fund, astfel încât

clapeta de aer s se deschid complet (pozi ia B).
Func ionarea carburatorului la mers în gol (fig. 5.12). Pentru func ionarea motorului
în gol, benzina este absorbit din camera de nivel constant prin jiclorul principal 9, prin canalul

24 i prin jiclorul de mers în gol 25.

Fig. 5.12. Schema func ion rii carburatorului CARFIL 32 IRM la mersul în gol:

4-clapet de admisie; 8-camer de nivel constant; 9-jiclor principal; 24-canal; 25-jiclor de mers

în gol; 26-jiclorul de aer al dispozitivului de mers în gol; 27-canal amestec carburant; 28-orificiu

de alimentare la mersul în gol; 29- urub de îmbog ire la mersul în gol; 30-orificii suplimentare

pentru repriz ; 31-conducte de trecere a lichidului pentru preînc lzirea carburatorului.

Benzina este emulsionat de aerul care intr prin jiclorul de aer 26, traverseaz canalul 27

i, prin orificiul de alimentare la mersul în gol 28, reglabil cu ajutorul urubului de îmbog ire

29, ajunge în camera de amestec a carburatorului, în aval de clapet de admisie 4.

La repriz , adic la trecerea de la mersul în gol la regimul normal economic, amestecul

carburant ajunge în difuzorul carburatorului prin dou orificii suplimentare de alimentare 30,

plasate în amontele clapetei de admisie, permi ând alimentarea progresiv la deschiderea

clapetei, deci la m rirea regimului de tura ie.

Pentru a se evita givrajul în zona orificiilor de mers în gol i a celor de repriz ,

carburatorul Carfil este prev zut cu dou conducte 31 prin care circul lichidul de r cire din

motor, care, având o temperatur mai ridicat , înc lze te aceast zon , favorizând astfel o

func ionare uniform la mersul în gol.
Func ionarea carburatorului la mersul normal al motorului (fig. 5.13). Benzina intr
în carburator prin racordul 32, prev zut cu filtrul 33, care asigur , atât cur irea prin decantare,

64

datorit pozi iei sale, cât i cur irea prin filtrare, datorit sitei cu care este prev zut. De aci,

trece, prin orificiul ansamblului poantou 2 i 3, în camera de nivel constant 8, unde plutitorul 7

articulat cu tift regleaz deschiderea poantoului 3 pentru a men ine constant nivelul

carburantului. Poantoul 3 este legat de plutitorul 7 printr-un cârlig de readucere 6.

Fig. 5.13. Schema func ion rii carburatorului CARFIL 32 IRM la mersul normal:

1-clape i de aer; 2-loca ul cuiului poantou; 3-cuiul poantou; 4-clapeta de admisie; 5- tiftul

plutitorului; 6-cârlig de readucere; 7-plutitor cu linguet ; 8-camera de nivel constant; 9-jiclorul

principal; 10-pu ul tubului de emulsionare; 11-jiclorul econostatului; 12-canal pentru benzin i

aer; 13-tub emulsor cu jiclor de aer; 14-jiclor calibrat de aer; 15-canal pentru benzin i aer; 16-

jiclor; 17-pulverizator; 18-centrator; 19-difuzor; 20-pârghie de ac ionare a clapetei de admisie;

32-racord de alimentare; 33-filtru; 34-tub racord.

Din camera de nivel constant 8, benzina trece, prin jiclorul principal 9, în pu ul tubului de

emulsionare 10.

Aerul intr din exterior prin jiclorul de aer 13, emulsionând benzina din pu ul 10. Emulsia

trece prin pulverizatorul 17, ajungând în zona de carbura ie format din centratorul 18 i

difuzorul 19.

La tura ii mari, benzina din camera de nivel constant trece i prin jiclorul econostatului 11

i canalul 12, se amestec cu aerul intrat prin jiclorul de aer 14, traverseaz canalul 15 i jiclorul

16 i apoi este aspirat în zona de carbura ie ca o cot suplimentar . Aceast situa ie are loc când

clapeta de admisie 4 a carburatorului este complet deschis .

La partea superioar a carburatorului, se g se te un tub racord 34, care are rolul de a

aspira gazele din carterul inferior al motorului, în vederea reducerii uzurii motorului i polu rii.
Func ionarea carburatorului în regim de accelerare (fig. 5.14). În pozi ie normal ,
clapet de admisie e g se te închis . În aceast pozi ie, pârghia 35 elibereaz membrana 36 care,

sub ac iunea arcului 37, aspir carburant din camera de nivel constant prin supapa cu bil 38 i

canalul de alimentare 39. Când se apas brusc cu piciorul pe pedala de accelera ie, clapet de

65

admisie se deschide rapid, iar, prin intermediul pârghiei 40, tirantului 41, pârghiei 35 i a

membranei 36, benzina este trimis în difuzorul carburatorului, traversând canalul 42, supapa 43

i ajutajul de desc rcare 44.

În situa ia în care clapet de admisie este complet deschis , membrana 36, sub ac iunea

reostatului 45, execut o deplasare suplimentar , care prelunge te împr tierea benzinei în

difuzor.

Supapa de aspira ie 38 este prev zut cu o gaur calibrat care descarc în camera de

nivel constant excesul de benzin .

Fig. 5.14. Schema de func ionare a carburatorului CARFIL 32 IRM în regim de
accelerare:

35-pârghia de comand a pompei de accelera ie; 36-membran ; 37-arcul membranei; 38-supap

de aspira ie cu bil ; 39-canal; 40-pârghie; 41-tirant; 42-canal; 43-supap de refulare cu bil ;

44-ajutaj de desc rcare; 45-reostat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->