Sunteți pe pagina 1din 61

| 

V  
 
 
 
  À
   À

 
J a  

  
Ô  
   

1. Închiderea ermetică tridimensională a


canalelor radiculare pînă la apex, pentru a
preveni infectarea periodonÀiului apical;
£. Blocarea microflorei în canaliculii dentinali;
3. Crearea condiÀiilor de vindecare a
periodonÀiului apical, pentru închiderea
orificiului apical pe bază cicatrizării
cementoide sau neodentinogenetice, sau a
cicatrizării osteoizilor periapicali. Contibuirea
la regenerarea Àesuturilor periapicale
patologic schimbate.
 À À  

 
  
 

1. Materialele trebuie să fie simple în


preparare (malaxare) ai să se introducă uaor
în canalul radicular.
£. Materialele trebuie să fie uaor evacuate, în
caz de necesitate din canalul radicular.
‡3. Materialele trebuie să închidă ermetic
canalul radicular. Pentru aceasta ele trebuie
să fie:
‡ să nu-ai modifice cu timpul volumul.
‡ să nu se dizolve în salivă ai alte lichide.
‡ să fie rezistente faÀă de microorganisme.
‡ să nu se rezoarbă în timp din canalele radiculare.
 À À  

 
  
 

r. Materialele trebuie să fie radioopace,


pentru a fi posibil de a controla calitatea
obturării canalelor radiculare.
5. Materialele trebuie să aibă culoare, care
va permite deosebirea ei de culoarea
dentinei, fapt ce va uaura, în caz de
necesitate, dezobturarea canalului
radicular.
 . Materialelenu trebuie să coloreze
Àesuturile dentare.
 À À  

 
  
 

. Materialele trebuie să fie, biologic


compatibile ai să nu irite Àesuturile
periapicale.
6. Materialele trebuie să aibă acÀiune
bactericidă.
M. Materialele trebuie să se sterilizeze uaor
ai să se sterilizeze uaor să se menÀină
sterile, să fie rezistente chimic.
10. Materialele trebuie să aibă timpul de
priză îndelungat.
 À À  

 
  
 

11. Materialele trebuie să aibă un preÀ


redus.
1£. Materialele nu trebuie să producă o
reacÀie imunologică de răspuns (să nu
exercite o acÀiune de sensibilizare).
13. Materialele nu trebuie să aibă
proprietăÀi mutagene.
1r. Materialele nu trebuie să aibă
proprietăÀi cancerigene.
á 
  

À


 
0    

‡ Materialele din grupa cimenturilor de bază pe bază de oxid
de zinc eugenol: EUGEDENT V,
ENDOBTUR(SEPTODONT), CARIOSAN (CHEMAPOL).
‡ Paste pe bază de oxid de zinc eugenol: Eugedent,
Endometazona (Septodont).
‡ Cimenturi axifosfat de zinc: Fosfat ciment, Ciment
hidrofosfat.
‡ Materiale din gutapercă.
‡ Bachelite (pe bază de rezorcină-formalină ± paracină,
fluorodent, resodent a.a.)
‡ Paste ermetice pe bază de răaini epoxide: AH-£ ,
Termasil (Densplay), AH+.
‡ Paste cu hidroxid de calciu: Biocalex, Endocal
(Septodont), Apexid, a.a.
£  
  

Paste cu acÀiune antiseptică de durată:


Iodoform, ROCKLE´S, Gizi.
Paste cu acÀiune biologică (pe bază de
hidroxid de calciu).
Ñ V 
 

Conuri de gutapercă .
Conuri de argint.
Conuri din răaini sintetice.
  
  ! " 
#$%&'()

U Materialele pe bază de rezorcină formalină: Paracină,


Foredent, Bioplast, Forfenan, Crezodent, Pastă de
rezorcină-formalină.
U Materiale pe bază de răaini epoxide: ENDODENT, AH-
£ , EPOXICAL, AH+, TERMASIL,DIAKET.
U Pastă pe bază de oxid de zinc eugenol: Pastă de zinc
Eugenol, Pasta Grossman, pasta de endometazona.
U Pasta de hidroxid de calciu: Biocalex, Endoflax.
U Cimenturi fosfate de zinc: Ciment Fosfat, Adghezor,
ciment hidrofosfat, ciment fosfat de argint.
U Ciment oxid de zinc-eugenol: Eugedent-B, Eugedent-P,
Endobtur, Cariosan etc.
U Materiale pe bază de metilacrilate: Hydron.
U Cimenturi glassionomere: KETAK-ENDO.
  


ƒ Materiale pentru obturaerea provizorie a


canalelor radiculare.
ƒ Materiale pentru obturarea de durată a
canalelor radiculare.
ƒ Materiale pentru dezobturarea canalelor
radiculare.
Ô ± ´to seal´(› . a ermetiza)
substanÀă ermetizantă.
½ ± ´to fill´(› . a umple, a obtura)
substanÀă, care umple lumenul canalului.
  
*+,- .

1. Cimenturi fosfate de zinc: Ciment Fosfat, Adghezor,


ciment hidrofosfat.
£. Cimenturi oxid de zinc eugenol: Endobtur, Cariosan,
3. Pastă pe bază de oxid de zinc eugenol: Oxizinc +
Eugenol, Pasta Grossman, Endometazona, Propilor,
Merpazan.
r. Pastă pe bază de hidroxid de calciu: Biocalex, Endocal.
5. Pastă pe bază de răaini epoxide: AH-£ , Termasil, AH+.
 . Cimenturi din glassionomeri: Ketak-Endo.
. Materiale pe bază de rezorcină ± formalină: pastă de
rezorcină-formalină, foredent, forfenan, rezodent.
—


 
  
   a 
 

De obicei în componenÀa pastelor nesolidifiante


sunt incluse £-3 antibiotice cu un diapazon larg
de acÀiune antibacteriană ai antifungică. Uneori
se adugă încă un component ± corticosteroidul
(dexametazona). Încă un component adaosul de
radioopacitate, pentru a permite aprecierea
obiectivă a calităÀii obturării canalului. Aceste
preparate posedă o acÀiune drastică dar de
scurtă durată, se introduc în canal pe o perioadă
de 3-r zile.
´Septomixina Forte´(Septodont) reprezintă o
pastănesolidificată, resorbabilă, antibacteriană
cu un spectru larg de acÀiune. Antibioticele, ce
intră în componenÀa ´Septomixinei Forte´,
practic nu provoacă sensibilizarea organismului.
Dexametazona în doza utilizată micaorează
manifestările alergice ai inflamatorii, fără a
caÀiona în acelaai timp asuprareacÀiilor de
apărare a organismului. CompoziÀia este absolut
inofensivă, neagresivă pentru Àesuturile
periapicale. Se utilizează în cazul tratamentulu
periodontitelor granulante ai granulomatoase, ai
în periodontita arsenicală. Canalul este prelucrat
minuÀios mecanic mecanic ai medicamentos,
este umplut cu ´Septomicină Forte´ cu ajutorul
acului Lentulo.
În cazul formelor distructive de
periodontită se recomandă scoaterea
pastei după apex. Dintele se închide cu un
pansament ermetic. La vizitele repetate, la
un interval de la £-10 zile, pasta din canale
se înlătură ai se înlocuieate cu o nouă
porÀie de preparat. În azul unei dinamici
pozitive, canalul se curăÀă ai se obturează
cu material pe bază de oxid de zinc-
eugenol, de exemplu cu ´Endometazonă´.
  

Metronidazolul suprimă eficient flora anaerobă a


canalelor radiculare, stopează distrucÀia
Àesuturilor, blocînd semnele inflamatorii la nivel
biochimic. Practic nu provoacă reacÀii alergice
sau semne de deprindere la acest preparat.
Pastele pe bază de metronidazol sunt indicate
pentru obturarea provizorie a canalelor puternic
infectate a rădăcinilor dentare, mai ales cînd se
poate aatepta în ele predominarea florei
anaerobe (pulpită gangrenoasă, periodontite
acute ai cronice. Pasta în canal trebuie
schimbată în fiecare zi, pînă la dispariÀia tuturor
semnelor de boală.
Preparatul ´Grinazol´(Septodont), este o
pastă care conÀine metronidazol de 10%,
are acÀiune bactericidă, este indicat pentru
tratament activ; pasta în canal este
schimbată în fiecare zi.
´Grinazol´-ul, modificînd mediul în canal ai
ăn Àesuturile periodontale, permite
excluderea prezenÀei durerii după
obturarea dintelui.
   
 
 À
 
/ 

În componenÀa preparatelor din acest grup intră


un antiseptic cu acÀiune puternică: timol,
creozot, iodoform, camforă, mentol a.a.
Aceste preparate sunt radioopace, nu se
întăresc, se resorb lent în canal. Se folosesc
pentru obturarea provizorie a canalelor la adulÀi
în caz de pulpită, periodontită în tratamentul
endodontic al dinÀilor de lapte, ai al dinÀilor cu
resorbÀie radiculară.
 Pasta ´Tempofor´ (Septodont) este compusă dintr-
un amestec de antiseptice: timol, creozot,
iodoform ai camforă cu adaos de mentol. Este
radioopacă, nu se întăreate se resoarbe greu în
canal. ´Tempofor´ are acÀiune dezinfectantă ai
deodorizantă, nu produce disbacterioză,
stimulează proprietăÀile de apărare a Àesuturilor
periodonÀiului. În cazul folosirii în stomatologia
pediatrică preparatul nu împiedică dezvoltarea
mugurilor dinÀilor permanenÀi.Se utilizează pentru
obturarea provizorie a canalelor la maturi în cazul
tratamentelor pulpitelor ai periodontitelor în cazul
tratamentului dinÀilor de lapte chiar ai a celor cu
rădăcini resorbate.
 0 

Mai des aceste preparate se folosesc în calitate


de paste nesolidifiante pentru obturarea
provizorie a canalelor radiculare. Datorită
reacÀiei puternic alcaline (pH ± aprox. 1£),
hidroxidul de calciu, umplînd canalul radicular,
exercită acÀiune bactericidă, distruge Àesuturile
necrotice, stimulează osteo-, dentino- ai
cementogeneza. Se folosesc în calitate de
medicament intracanalar pentru tratarea
formelor destructive de periodontită,
chistogranulom ai a chisturilor radiculare.
Pastele se introduc în canal pe   săptămîni, apoi
acesta se schimbă cu o porÀie nouă, ai apoi ± o
dată în două luni pînă la realizarea rezultatului
dorit. După aceasta canalul se umple cu
material solidifiant de durată.
Preparatul ´Endocal´(Septodont), reprezintă
unpraf purificat, dedispersie înaltă, de hidroxid
de calciu, care se păstrează într-o sticluÀă de
sticlă ermetic închisă, lacare a fost adăugată
apă distilată.Trebuie de Àinut cont, că hidroxidul
de calciu se inactivează în contact cu biozidul de
carbon al aerului,de aceia pe parcursul păstrării
el trebuie acoperit cu un strat de apă.
—


 
  
—
 ½ 
 Ô 
À

Septomixine Forte ´Septodont´ Dexametazonă, Polimixină B
sulfat, Tirotricină, Sulfat de
neomicină
Grinazole ´Septodont´ Metronidazol
Tempophore ´Septodont´ Mentol, timol, creozot,
iodoform, camforă
Endocal ´Septodont´ Hidroxid de calciu
Gangripulp ´Pierre Rolland´ Tricrezol, rezorcină, fenol,
timol, iodoform, butoform
Biocalex ´Spad´/´Densply´ Oxid de calciu
Pulpispad ´Spad´/´Densply´ Camforă, diiodtimol,
paraclorfenol
Iodoform Paste ´Produits Dentaires S.A.´ Iodoform, eugenol,
benzocaină, ulei de mentă
Creidodent ´Alpha-Beta Medical Crezol
Supply Inc.´
Vitapex ´J. Morita´ Iodoform, hidroxid de calciu

Metapex ´Meta BiomedCo.,Ltd´ Iodoform


å 
å
  
    
 
  
 
 


Uneori apare necesitatea de retratat dinÀii.


Cea mai dificilă sarcină este dezobturarea
canalelor radiculare, care au fost anterior
obturate necalitativ. Pentru rămolirea
materialelor de obturaÀie ai a gutapercei,
aflate în canal sunt propuse £ grupuri de
preparate: pentru rămolirea rezorcin-
formalinei ai pentru rămolirea eugenatelor.
—

 
 
 

—
 a —
 
 
 
   
´EndosolvR´ (Septodont) ´Endosolv E´ (Septodont)

´Resosolv´ (Pierre Rolland) ´DPC 10´ (Spad/Densply)

´Jean Desobturat´ (Alpha- ´Root Canal Resin Remover´


Beta Medical Supply Inc.) (Products Dentaires S.A.)

´Eugenat Desobturator´ ´Eugenat´ (Omega)


(Produits Dentaires S.A.)

´Fenoplast´ (Omega)
În cazul ´reobturării´ dintelui, tamponul
rămolit în ´Endosoli´ se aplică pe orificiile
de intrare în canalele radiculare, ai se
închide cu un pansament ermetic pe £-3
zile. La următoarea vizită permeabilizarea
canalelor radiculare nu prezintă o
problemă. În unele cazuri este suficient de
pus o picătură de ´Endosolv´ la nivelul
orificiilor de intrare în canal, după aceasta
(în acceiaai vizită) canalul poate fi cu
succes permeabilizat pînă la apex.

 

 

  
 
 

Fosfat cimentul era apreciat graÀie propri›Àior


i poziiv›: uaurinÀa introducerii în canal,
solubilitatea redusă în fluidul tisular, adezivitatea
bună la pereÀii canalului, radioopacitatea,
acÀiunea antimicrobiană în primele £ zile.
J›zava aj›› acestui material:
‡ 1. Se întăreate repede (r-  min), fapt care
duce la imposibilitatea obturării suplimentare a
canalului în caz de necesitate;
‡ £. Probabilitate înaltă de iritare a Àesuturilor
periapicale din cauza conÀinutului sporit în masa
de ciment a acidului fsforic liber.
‡
‡ 3. Materialul nu se resoarbe în cazul
refulării accidentale după apex;
‡ r. Resorbarea cimenturilor în treimea
apicală;
‡ 5. Imposibilitatea dezobturării canalului
în caz de necesitate.

‡ Cimentul oxid de zinc în timpul de azi


practic nu se foloseate din cauza
caracteristicilor negative.
  0 

/ 1 2 30
/ 4

Pasta se întăreate în canal timp de 1£-£r


ore.
áarac›risici› poziiv› ale cimenturilor
(pastelor) de oxid de zinc eugenol în
calitate de material de obturarea canalelor
radiculare:
‡ 1. Uaor se introduce în canalul radicular,
ai în în caz de necesitate se poate înlătura
din canal;
‡ £. Radioopacitate
‡ 3. Timp optim de priză în canalul radicular;
‡ r. Adeziunea bună la pereÀii canalului
radicular;
‡ 5. Formarea în canal a unei mase insolubile ai
care nu se tasează;
‡  . Pasta, refulată după apex, se resoarbe;
‡ . AcÀiune antiseptică, antiinflamatoare care
scade cîte puÀin ai încetează după priza pastei,
pasta întărită în canalul radicular este neutră
biologic.
‡ Cimenturile oxid de zinc-eugenol pot fi folosite
atît de sine stătător cît ai în combinaÀie cu
—ropri›Ài ›aiv› a› cim› rior oxid
d› zi c-›› o
‡ 1. Posibilitatea unei acÀiuni toxice ai alergice
asupra Àesuturilor organismului din cauza
componentei pastei: eugenol, formaldehidă,
paraformaldehidă, mai ales în cazul refulării
materialului după apexul radicular;
‡ £. Posibilitatea resorbÀiei pastei din canalul
radicular;
‡ 3. Posibilitatea colorării coroanei dintelui;
‡ r. Posibilitatea perturbării procesului de priză
a compozitului la obturarea ce urmează.
 
   
 ´Endobtur´, ´Endomethazone´,
´Endomethazone ivori´, ´Endomethazone
N´ (Septodont), ´Estezon´.
V  a 

Materialele acestui grup sunt preparate pe bază


de polimeri epoxido-aminici cu adăugirea
umpluturilor radioopace. Ele reprezintă un
sistem de tip ´praf-pastă´ sau ´pastă-pastă´, se
întăresc după amestecarea, se întăresc după
amestecarea componentelor, priza se produce
la temperatura corpului în timp de 6-3  ore.
Trebuie, deasemenea, de luat în consideraÀie că
oxigenul (apa oxigenată) inhibă reacÀia de
polimerizare, perturbează procesul de priză a
acestor materiale.
 Materialele acestui grup sunt endoermetice (sealere) ai
trebuie folosite doar în combinaÀie cu materialele
(semi)solide ± conuri de gutapercă, thermafile a.a.
 áarac›risici poziiv› ale endoermeticilor pe bază de
răaini:
 0 proprietăÀi bune de manipulare(sunt plastice uaor se
întroduc în canal);
 £. timp îndelungat de priză (6-3  ore);
 3. sunt inerte faÀă de Àesuturile periodonÀiului;
 r. sunt stabile în canal, rezistente la umiditate;
 5. sunt termorezistente, fapt ce oferă posibilitatea
utilizării acestui material împreună cu gutaperca
fierbinte;
  . sunt radioopace;
áarac›risici› ›aiv›
 1.´tasarea de polimerizare´(aprox. £%
din volum);
 £. posibilitatea perturbării aderenÀei
marginale ai a caracterului ermetic al
obturaÀiei în cazul obturaÀiei în cazul
uscării insuficiente a canalului.
Preparate care fac parte din acest grup de
materiale: ´AH-£ ´, ´AHPlus´,
´ThermaSeal´(Densply)
V   À 
0 

Preparatele acestui grup reprezintă


compuai polimerici cu adaos de hidroxid
de calciu. Crearea acestor materiale este
legată de implimentarea pe larg a
hidroxidului de calciu în endodonÀie.
Materialele acestui grup deasemenea
trebuie folosite cu materiale (semi)solide ±
conuri de gutapercă, termafile.
ParticularităÀile constau în:
 1. capacitatea stimulării proceselor de
regenerare în Àesuturile parodonÀiului pe baza
acÀiunii curative a hidroxidului de calciu;
 £. solubilitate ceva mai mare, ai, prin urmare
probabilitatea mai mare de resorbÀie a
materialului din canalele radiculare.

Materiale din acest grup fac parte:


´Sealapex´(Kerr), ´Apexit´(Vivodent)
´Sealapex´ reprezintă un sistem pastă-pastă,
este radioopac ai se întăreate repede în canal.
După priză ´Sealapex´ se măreate în volum.
Materialul este termostabil, ceia ce permite de al
utiliza cu thermafile ai gutaperca fierbinte.
Datorită efectului terapeutic, ´Sealapex´ este
indicat, în primul rînd, în cazul tratamentului
formelor distructive ale periodontitelor, dar pote
fi folosit ai în celelalte cazuri în obturarea
canalelor.
 
/ 

Cimenturile glassionomere pentru obturarea


canalelor radiculare se deosebesc de
glassionomerii tradiÀionali prin:
1. timpul mai îndelungat de întărire(1,5-3 ore);
£. radioopacitate mai înaltă;
3. compatibilitate mai înaltă.
Aceste materiale pentu obturarea canalelor
dispun de o adeziune chimică faÀă de dentină,
ceia ce permite efectuarea unei obturări strînse,
sigure ai de durată. Au proprietăÀi materiale de
manipulare bune, absorbÀie minimă a umidităÀii,
biocompatibilitatea înaltă, absenÀa tasării.
Principalul neajuns al cimenturilor
glassionomere pentru obturarea canalelor
radiculare-dificultatea dezobturării în caz de
necesitate(de aceia trebuie de obturat cel puÀin
cu un con de gutapercă). În caz de dezobturare
a canalului trebuie de luat în consideraÀie că la
desprinderea cimentului de dentină poate
cntribui prelucrarea ultrasonică în combinaÀie cu
cloroformul.
Preparate care fac parte din acest grup sunt:
´Endion´(Voco), ´Ketac-Endo´(3M Espe), ´Endo-
Jen´(Jentendal), ´Stiodent´ (VladMiVa).
  a 
 3 
La baza preparatelor din acest grup stă baza
rezorcină-formalină.
Caracteristicile preparatelor pentru obturarea
canalelor radiculare pe baza răainii de rezorcină-
formaldehidă:
1. acÀiune antiseptică permanentă;
£. dezinfectarea conÀinutului canaliculelor
dentinali, ramificaÀiilor deltoide, pulpei în partea
nepermiabilizată a canalului;
3. proprietăÀi de manipulare bune;
r. radioopacitate
5. neutralitatea biologică după întărire;
În acelaai timp se remarcă o:
 1. toxicitate înaltă a componentelor ;
 £. acÀiune iritantă asupra Àesutului
periodonÀiului;
 3. modificări de culoare a Àesuturilor dentare(- a
culoarei roză).
Firma (Septodont) produce preparatul
´Forfenan´ pe bază de rezorcină-formalină cu un
adaos de dexametazon ai sulfat de bariu. Pasta
se întăreate în canal timp de £r ore, formînd o
masă radioopacă insolubilă, care constă din
masă plastică fenol-formalină ai componente
antiseptice.
Trebuie de Àinut cont că forfenan, ca ai alte
preparate similare, poate colora coroana dintelui
în culoare roză, de aceia el nu trebuie utilizat în
obturarea canalelor radiculare ale dinÀilor
frontali. Forfenan se utilizează pe larg în cazul
depulpării dinÀilor înainte de tratamentul
ortopedic. Este indicat în cazul tratamentului
periodontitelor periodontitelor ai a pulpitelor
gangrenoase, care este necesar de a inhiba
microflora în orificiile ramificaÀiilor deltoide, a
canalelor deltoide. Din acest grup de preparate
mai face parte ai ´Crezodent´(Septodont), care
are proprietăÀi asemănătoare ca la ´Forfenan´.
  
 

Cimenturile pe bază de fosfat de calciu pentru


obturarea canalelor radiculare se află într-un
stadiu de alaborare ai Àesături clinice. Din punct
de vedere chimic ele reprezzintă doi compuai
fosfaÀi de calciu: unul ± de natură acidă, ai altul
alcalină.
La amestecarea între aceste substanÀe se
produce o reacÀie chimică ai se formează
hidroxiapatita.
ProprietăÀile preparatelor acestui grup:
 - adeziunea bună faÀă de pereÀii
canalului;
 - solubilitatea redusă în apă, salivă ai
sînge;
 - radioopacitatea, echivalentă cu cea a
dentinei sau a Àesutului osos;
 - solubilitatea înaltă în acizi;
 - compatibilitate biologică înaltă.
V  24

Materialele primar (semi)solide sunt fileri.


Ele se utilizează numai în combinare cu
paste plstice solidifiante (sealere) ai
servesc la umplerea canalului radicular ai
la sporirea siguranÀei obturaÀiei.
Din acest grup fac parte diferite conuri
pentru obturarea canalelor radiculare.
În dependenÀă de material se deosebesc:
 0á  
 - metalice (argint, titan);
 - plastice;
 - din fibre de sticlă;
 - sistemul ´Termafil´
 £á 
  
 - gutaperca;
 - plastice;
 - din fibre;
Mărimile conurilor după ISO: de la 010
pînă la 1r0.
Marcajul color al conurilor corespunde
marcajului instrumentelor endodontice.
Există deasemenea marcarea mărimilor
cu simboluri (prin caractere/litere)
ll½ ultrafine
l½ foarte fine
½ fine
medii
| mari

/
 

Conurile de gutapercăsunt cele mai comode ai


mai.
Gutaperca se foloseate în stomatologie mai mult
de 100 ani. Ea reprezintă un suc uscat de
copac de gutapercă, produs în Brazilia ai
Malaesia.
Pentru confecÀionarea conurilor de gutapercă se
foloate ȕ ± gutaperca. E are o flexibilite ai o
plasticitate bună, caracter lipicios redus ai
temperatura de topire relativ înaltă (+ r C).
Material din care se confecÀionează conurile de
gutapercă au următorea receptură:
- ȕ-gutapercă ± aproximativ £0%;
- Oxid de zinc ±  0-5%;
- Ceara sau răaini pentru asigurarea maleabilităÀii
ai a unei condensări mai bune- 1-r%
- Sulfat de metal epentru radioopacitate ± 1,5-
1,3%;
- ColoranÀi biologici, antioxidanÀi;
 Conurile de gutapercă se produc de £ tipuri:
 - d› baz
 - axiiar› (ajoar›
Conurile de bază se confecÀionează după
standartele ISO, foma vîrfului ai mărimii conului
corespunde lungimii de lucru a instrumentului
endodontic. Se marchează cu numerele
corespunzătoare după ISO (15, £0, £5, 30 a.a.)
ai după culori: alb, galben, roau, albastru.
 Se mai marchează cu litere în dependenÀă de
grosime: XXF, XF, F, M ai L.
©va aj›› co rior d› ap›rc ca mijoc d›
obrar› a ca a›or
- plasticitate;
- lipsa acÀiunii toxice ai a celei irtante;
- inerÀie chimică;
- radioopacitate;
- conurile de gutapercă în canalul radicular nu
se fisurează ai nu se tasează;
- asigurarea unei obturaÀii sigure ai îndelungate
a canalului radicular;
Õxis cî›va m›od› d› obrar› c ap›rc
- cu master con;
- condensarea laterală a gutapercii;
- condensarea verticală;
- prin injectare ± gutaperca caldă;
- obturarea cu gutapercă plastifiată;
- metoda termomecanică.

á 


 / 

Conurile de argint în calitate de umplutură se


folosesc în jur de 50 ani. Caracteristicile
negative, care împedică utilizarea lor pe larg,
sunt coroziunea în mediul lichid cu formarea
oxizilor de argint, toxici pentru celule ai Àesuturi,
schimbarea în culore a dintelui după obturaÀie,
imposibilitatea adaptării la forma canalului din
cauza durităÀii, vîrful dur ai rotunjit care nu poate
forma anatomică a vîfului rădăcinii, secÀiunea
rădăcini care aproape niciodată nu se remarcă
în canalele naturale. Se utilizează în canale
drepte, nu prea mari, cu secÀiunea rotundă.
Actualmente acetse conuri nu se utilizează.

 

Conurile din titan ca material de obturare


pentru canalele radiculare au fost propuse
aproximativ £0 de ani în urmă. Nu se
supun coroziunii, dar au toate celelalte
neajunsuri, caracteristice pentru conurile
de argint.

S-ar putea să vă placă și