Sunteți pe pagina 1din 5

CITATE DIN SFÂNTUL AUGUSTIN

1. Cântă şi mergi mai departe, la capătul drumului te aşteaptă


Dumnezeu.

2. A spune cuiva "te iubesc" înseamnă de fapt "tu nu vei muri


niciodată".

3. E în noi ceva mai adânc decât noi înşine.

4. Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel


doi oameni răi!

5. Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă nu le


trăim.

6. Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.

7. Acela este cu adevărat liber care trăieşte pentru Hristos. El se află


deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă
vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest
lucru.

8. Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea


lui îi este transformată în propriu-i chin.

1
9. Ce sunt domniile fără justiţie decât nişte mari tâlhării?

10. Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea
să creadă, n-am nici unul.

11. Iubeşte şi fă ce vrei.

12. Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.

13. Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuseţe atât de veche, şi totuşi
atât de nouă, târziu de tot Te-am iubit. Şi iată că Tu Te aflai
înlăuntrul meu, iar eu în afară, şi eu acolo, în afară, Te căutam şi
dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care Tu le-ai făcut,
eu, cel lipsit de frumuseţe. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu Tine;
mă ţineau departe de Tine acele lucruri care, dacă n-ar fi fost întru
Tine, nici n-ar fi existat. M-ai chemat şi m-ai strigat şi ai pus capăt
surzeniei mele. Ai fulgerat şi ai strălucit, şi ai alungat orbirea mea;
ai răspândit mireasmă şi eu am inspirat, şi acum Te urmez cu
înfocare; am gustat din Tine şi acum sunt înfometat şi însetat după
Tine; m-ai atins doar şi m-am şi aprins de dor după pacea Ta.

14. Răbdarea este însoţitoarea înţelepciunii.

15. Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate,


dar necuprins de ele; este mai presus de toate, fără înălţare; este mai

2
jos de toate, fără coborâre; este în toate şi, totodată, deasupra
tuturor.

16. Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai deja.

17. Tu ne-ai creat pentru tine şi inima noastră este neliniştită până nu se
va odihni în Tine.

18. Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt
nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni.

19. Am devenit pentru mine o problemă.

20. Când începi să numeri Treimea, părăseşti adevărul.

21. A da cu plăcere valorează mai mult decât ceea ce dai.

22. Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină


rugăciunea, începe păcatul.

23. A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata


pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.

24. O, Doamne, dă-mi castitate! Dar încă nu acum.

3
25. Noul Testament în cel vechi se ascunde. Vechiul Testament în cel
nou se descoperă.

26. Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă


omul cât de mult îl iubeşte Dumnezeu.

27. Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în gândire:


acolo e chipul lui Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate fi
înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un chip al lui Dumnezeu.

28. Mântuirea este numai lucrarea harului.

29. Răul este depărtarea de esenţă şi tinderea spre ceea ce nu este.

30. Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande de


tâlhari.

31. Neştiind locul şi vremea în care ne aşteaptă moartea, o vom aştepta


noi oriunde şi oricând.

32. Acela este cu adevărat liber, care trăieşte pentru Hristos. El se află
deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă
vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest
lucru.

4
33. Ce rău nu am pus eu în faptele mele? Şi dacă nu în fapte, în
cuvintele mele? Sau dacă nu în cuvinte, în voinţa mea? Tu însă,
Doamne, eşti bun şi îndurător; măsurând cu privirea adâncimea
morţii mele, tu ai secătuit cu mâna ta dreaptă hăul stricăciunii din
fundul inimii mele.