P. 1
Calculatia Costurilor Sc Avicola Sa

Calculatia Costurilor Sc Avicola Sa

|Views: 1,157|Likes:
Published by Blondu NeVe

More info:

Published by: Blondu NeVe on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Functia cognitiva a calculatiei costurilor in gestiunea firmei S.C. AVICOLA S.A.

BACAU

Capitolul I. Prezentarea firmei
SC Avicola SA a luat fiinţă în anul 1964 sub denumirea de „Întreprinderea de Stat Avicola”, prin concentrarea unor ferme mici tradiţionale, orientate în principal pe producţia de ouă de găină. În anul 1965 a intrat în funcţiune Complexul pentru producţia de ouă de consum, cu o capacitate de 30.000 m², cu baterii pe trei nivele, populate cu 520.000 capete de găini ouătoare. În anul 1970 a fost dat în funcţiune, în zona Brad - comuna Bereşti- Bistriţa, o fermă compusă din 20 de hale la sol, în suprafaţă de 8500 m², pentru găini de rasă grea şi uşoară din import Canada. În 1974 unitatea se extinde prin construirea unui complex integrat de curcă pentru selecţie, reproducţie, incubaţie, ferme de broiler şi un abator de industrializare cu o capacitate de 14.500 tone carne de pasăre pe an. În anul 1987 a intrat în funcţiune o fabrică de nutreţuri combinate cu o capacitate de 54.000 tone/an. În perioada 1.09.1992 – 31.03.2002 societatea a fost preluată în locaţie de gestiune de către SC Agricola Internaţional SA Bacău. În perioada locaţiei de gestiune a fost parţial modernizată de locator – Agricola Internaţional – prin forţele sale proprii, modernizări care au dus ulterior la majorarea capitalului propriu al SC Avicola SA prin aportul societăţii SC Agricola Internaţional SA. Începând cu trimestrul II al anului 2002, odată cu încetarea contractului de locaţie între SC Agricola Internaţional SA şi SC Avicola SA şi accelerarea procesului de privatizare s-a impus reorganizarea Departamentului Avicola, prin trecerea patrimoniului activităţii zootehnice şi a sectoarelor de deservire, de la SC Agricola Internaţional SA – Departament Avicola, la SC Avicola SA, care îşi reia obiectul de activitate prevăzut în statutul societăţii mai puţin activitatea de industrializare şi procesare.

Această trecere are loc concomitent cu modificarea valorică şi în structură a capitalului social al SC Avicola SA prin aportul de capital al SC Agricola Internaţional SA care devine astfel acţionar majoritar. În acest context, începând cu data de 1 aprilie 2002, SC Avicola SA face parte din GRUPUL DE FIRME AGRICOLA INTERNAŢIONAL, funcţionează independent, având ca obiect principal de activitate creşterea şi exploatarea păsărilor. Denumirea societăţii este societatea comercială. Avicola Bacău SA .În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau iniţialele S.A., de sediul societăţii, capitalul social şi numărul de înregistrare. SC AVICOLA Bacău SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni conform numărului de înmatriculare la O.R.C. J04/22/1991, cod fiscal R 944335 , îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut. Sediul social este în România, localitatea Bacău, str. Calea Moldovei, nr.94, sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanţe, agenţii situate şi în alte localităţi din ţară şi străinătate. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie. Scopul societăţii este creşterea păsărilor pentru producerea, industrializarea şi comercializarea cărnii şi ouălor. Obiectul de activitate al SC Avicola SA se circumscrie unui lanţ tehnologic integrat de la fermele de reproducţie până la cele de creştere şi îngrăşare a puilor de carne şi de exploatare a găinilor ouătoare, cuprinzând deci, obţinerea oricăror activităţi privind producţia a peste 24.000 tone/an carne de pasăre în viu pentru abatorizare, producţia a peste 76.000.000 ouă consum şi obţinerea puilor de o zi de carne şi ouă. Obiectul de activitate este prin urmare creşterea păsărilor 0125 (C.A.E.N.). Tehnologia de producţie vizează obţinerea a 3 „produse finite” din punctul de vedere al SC Avicola SA: ouă pentru incubaţii, ouă pentru consum, sporul în greutate (puiul broiler). Ea începe cu procurarea din import a părinţilor de o zi rasă grea şi uşoară. Astfel din părinţi de o zi reproducţie rasă grea se obţine tineretul de reproducţie rasă grea ce cunoaşte 2 etape de creştere: 0-126 zile şi 127162 zile. În urma celei de-a doua etape de creştere (interval în care puiul poate trece prin una

În concluzie.000 lei. Astfel. în funcţie de specificul acesteia) din găini şi cocoşi de reproducţie rasă grea se obţin ouă pentru incubat pentru Broiler din care ulterior se obţin pui de găină pentru carne (pui broiler). 01/12.571 acţiuni nominative. această societate devine astfel furnizor .250 lei şi conform Hotărârii AGA nr. Puii de la Avicola Bacău sunt cei mai cunoscuţi şi vânduţi de pe piaţă. asigurate prin trasabilitatea foarte clară a procesului obţinerii lor.275 lei.2001 este de 158. Capitalul social conform HG. se constituie dintr-un număr de 6.). Din părinţii de o zi reproducţie rasă uşoară se obţine tineretul de reproducţie rasă uşoară cu 2 stadii de creştere (0-119 zile.664. 120-240 zile). dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere. aprovizionările cu furaje.O. De asemenea având în vedere că activitatea de industrializare şi procesare a rămas la SC Agricola Internaţional SA prin livrările de păsări la Abator pentru sacrificare. . Pornind de la faptul că gestionarea resurselor financiare se face de SC Agricola Internaţional SA.C. dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. Societatea ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat.346. sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie. SC Avicola SA Bacău realizează cu „materia primă” furnizată de SC Agricola Internaţional SA activitatea de reproducţie şi exploatare privind creşterea păsărilor. Din aceştia se obţin găini şi cocoşi de reproducţie rasă uşoară apoi ouă de incubaţie. în calitatea sa de furnizor şi client majoritar. datorită calităţii recunoscute a acestora. respectiv a găinilor ouă consum. moment din care începe perioada de exploatare în vederea obţinerii tineretului puicuţe înlocuire găini ouă consum (G. în vreme ce prelucrarea şi desfacerea rezultatului exploatării sunt asigurate tot de aceasta din urmă. 500/1994 este de 68. care se păstrează la sediul societăţii. materiale şi obiecte de inventar necesare desfăşurării întregii activităţi se derulează prin SC Agricola Internaţional SA. cu valoare nominală de 25. conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale.sau două ferme. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.267. a ouălor de consum şi melanjului către Staţia de sortare şi Praf ouă această societate devine client majoritar pentru SC Avicola SA Bacău. Fiecare acţiune deţinută de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.

intr-o cunoaştere mai bună şi constantă a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor. Ouăle Agricola Bacău sunt uşor recunoscute după mărimea lor. cum ar fi de exemplu neaprovizionarea la timp şi în cantităţi suficiente cu unele produse de cerere curentă. de asemenea.000 de pui/ oră. cu o capacitate de 6. . Gima.) . operatori facturare etc. Distribuţia produselor Agricola Bacău se realizează prin : Distribuţie directă : 7 depozite : Bucureşti. cu sisteme automate de eviscerare. Iaşi. Abatorul de păsări de la Bacău este singurul din România ce utilizeaza sistemul de congelare rapidă şi care. refrigerare şi tranşare. calitatea acestora conferind o siguranţă deosebită consumatorilor. Cu toate acestea însă. Timişoara 123 de angajaţi (23 de agenţi de vânzare şi 22 agenţi de vânzare. UniversAll. Distribuţia indirectă : . Găinile sunt hrănite cu furaje produse de Agricola Bacău. Bacău. fiind ambalată în carcasă sau părţi anatomice tranşate cu termene de valabilitate prelungit de lanţul frigorific riguros controlat. Selgros.Conturi internaţionale: Metro. Galaţi. Este vorba de o invesţie de circa 8 milioane de Euro.puii provin din rase de calitate recunoscute şi sunt crescuţi în fermele proprii. manipulanţi. Avicola Bacău produce ouă proaspete în fermele proprii. Abatorizarea şi procesarea cărnii de pasăre se face utilizand o linie de fabricaţie dintre cele mai moderne din ţară. 40%.21 de distribuitori din care 14 de portofoliu. după coaja maronie identică cu aceea a ouălor produse în gospodăriile ţărăneşti individuale. Mega Image. fiind hrăniţi cu furaje naturale produse în cadrul Agricola Bacău. punctele tari ale Agricola Internaţional se concretizează intr-o pondere însemnată a vânzărilor prin reţeaua proprie de magazine de cca. reţeaua de distribuţie nu este suficient organizată. Cluj. VP Market. Industria cărnii de pasăre este concentrată în jurul 6 mari grupuri producători care acoperă aproximativ 50% din piaţă. Cora. .113 mijloace de transport de capacitate aprox 700 tone. Hiproma. Constanţa. astfel încât carnea de pasăre pe care Avicola Bacău o livrează nu conţine nici un fel de adaos de frăgezire. este dotat cu toate utilităţile de refrigerare pentru producerea cărnii proaspete. ceea ce produce unele disfuncţionalităţi.24 de magazine proprii . intr-o reducere a stocurilor şi implicit a cheltuielilor de stocare. gestionari. Billa. În privinţa distribuţiei.

dupa care . Abatorul dispune deasemenea de o centrala termica proprie care produce cca. Fluxul tehnologic al Abatorului de pasari se prezinta astfel: La intrarea pe poarta a mijloacelor de transport pasari vii ( sunt masini speciale cu sau fara remorca. In continuare puii trec printr-un soc electric care ii amarteste ca sa nu mai poata simti durerea. produsele finite obtinute. In cadrul Abatorului de Pasari. personalul avand tot timpul inaintea sa un carlig gol pentru agatat alt pui. producţie 1996. Alimentarea cu energie electrica se face de la Postul de transformare de 20 KV închiriat de la FRE . Abatorul dispune de capacităţi proprii de producere a frigului in cadrul Uzinei de Frig cu o capacitate totală de 1500 KW putere frigorifică care deserveşte depozitul de congelare produs finit de 600 tone si tunelul de congelare rapidă de cca. Se itroduc apoi intr-o baie de apa fierbinte (la temperatura de aprox.54-56°) pentru oparirea penelor. in care se specifica pe de o parte cantitatea de materii prime introduse in fabricatie. alei de acces. congelare şi desfacere. capacitatea de productie a Abatorului este de 23.713 mp din care suprafaţa construită de 13. refrigerare. iar pe de alta parte. În cadrul amplasamentului functioneaza o Fabrica de prelucrare a subproduselor de abator cu o capacitate de cca. dupa care un echipament special de taiere le sectioneaza partial gatul.8 tone/oră. fiecare sectie isi intocmeste documentele care justifica activitate sectiei. in numar fix la ficare cusca in functie de greutatea medie estimativa a puilor. in cadrul procesului de productie. eviscerare. cele 4 cazane de abur fiind alimentate pe gaz metan . platforme este in stare buna si asigură un circuit corespunzător sanitar-veterinar. lei. acestea se cantaresc apoi se introduc in prima sala a Sectiei eviscerare unde sunt agatati unul cate unu in corligele conveerul care se roteste ca o banda rulanta. partea de alimentare de joasă tensiune fiind prevăzuta cu 3 transformatoare de câte 1000 KVA. apoi se sigileaza – sigiliile se aplica la imbinarea vergelelor care inchid custile ). Structura abatorului corespunde fluxului tehnologic si are in vedere prelucrarea eficienta a tuturor produselor (inclusiv deseurile ce se prelucreaza in sectia faina furajera). Fluxul de producţie se desfasoară pe o linie de abatorizare STORK. Bacau şi care necesită investiţii în valoare de 1 mld. purtatorii de informatii privind miscarile de stocuri sunt toate actele primare ce se intocmesc de-a lungul procesului de productie.Abatorul de Păsări are o suprafaţă totală de 38.131 mp . debitul instalat de gaz de 400 Nmc/ora fiind preluat prin Staţia de Reglare de medie presiune proprietatea DISTRIGAZ. ambalare.8 tone de agent termic pe oră . pentru 6000 capete/ora pui de carne. tranşare. Infrastructura de drumuri interioare . din fabricatie sunt dotate cu custi in care se incarca din ferma puii.000 tone carne viu anual pe un flux tehnologic complet :sacrificare . Zilnic.8 tone făina proteică pe zi .

a pieselor tranşate sau a celor dezosate din carne pasare se realizează cu ajutorul maşinilor de vacumat. produsele dezosate precum şi alte produse obţinute din carnea de pasăre se ambalează în pungi sau tăviţe.Ambalarea carcaselor. Transarea si pregatirea marfii se face in concordanta cu comenzile primite de la Departamentele Vanzari si Magazine. penele si viscerele se predau la Moara unde sunt neutralizate. produsele fiind practic inghetate. de ambalat : automat sau manual pentru tăviţe si pungi. Carcasa obtinuta dupa ce trece mai intai prin tunelul de frig unde este racita. Marcarea . iar pentru congelare se utilizeaza procedeul de congelare rapida. Produsele obtinute destinate consumului uman se introduc in tunelul de cogelare rapida unde are loc atat procedul de refrigerare cat si cel de congelare. etichetarea sortimentelor din carne de pasare se face manual după care sunt depozitate in navete sau cutii in camera de refrigerare pentru menţinerea si realizarea temperaturii de 0° .procesul de curatare de pene cade in sarcina deplumatoarelor ( echipament special pentru aceasta operatiune). Carcasa de pui. Pentru refrigerare produsele stau in tunel pana ating temperatura optima pentru a fi livrate. In final rezulta carcasa de pui cu cap si ghiare. . iar sangele. sange. In aceasta faza a procesului tehnologic. pene. tacâm) sau mai departe prin dezosare se obţin produsele dezosate ( fără os). Spatiile in care se realizează ambalarea produselor din carne pasare refrigerata trebuie sa aibă in mediul ambiant o temperatura de 7° . produsele tranşate. piept. inima. viscere. instalaţii de automatizare si tubulaturi aferente cu izolaţie termica. pipota. Dupa curatarea penelor se scot eviscerele cu un dispozitiv special – operatiunea se face prin absobtie. confiscatele de pasare si organe. Carcasa ajunsa in Secţia de tranşare-ambalare este tranşată în părţi anatomice (pulpe. Calibrarea se poate realiza cu ajutorul cântarelor electronice pentru a obţine sortimente din carne pasare variate ambalate la tăviţa sau pungi in funcţie de cerinţele pieţii interne sau externe. Si din activitatea de transare si dezosare rezulta produse confiscate care se transfera la Moara.8°C temperatura care trebuie realizata printr-o climatizare a aerului cu ajutorul unei instalaţii complexe formata din agregate frigorifice (3). perecum si organele si confiscatele se predau la Sectia transare-ambalare. medicul veteririnar controleaza fiecare carcasa si organele rezultate si procedeaza la eliminarea acelor parti care nu sunt bune pentru consumul uman (partile eliminate se numesc confiscate). ficatul.2°C specifice cărnii de pasare refrigerate.

Nota de cantar este intocmita de gestionara de sectie. Livrarea produselor refrigerate la 0° .l=6m având o capacitate de depozitare de ~10 tone si in prezent este insuficienta pentru depozitare – menţinere a cărnii in stare refrigerata. Din tunelul de refrigerare si congelare produsele sunt predate la depozit pe baza de Nota de cantar. parte constructiva si izolaţie aferenta. Având in vedere ca solicitările consumatorilor au crescut foarte mult pentru carnea de pasare refrigerata si deoarece noi avem posibilitatea prelucrării a minim 30 tone/ zi carne refrigerata este necesara construirea a doua spatii de refrigerare suplimentare cu următoarele dimensiuni : L=6m.kilograme) apoi tot la sfarsitul zilei se intocmeste Bonul de iesire in productie a intregii cantitati receptionate (pe ficare categorie) si Raportul de productie pentru Sectia eviscerare. Camera de refrigerare are dimensiunile de L=12m. In Sectia de transare ambalare se intocmeste Raportul de productie al sectiei. . instalaţii si aparate performante astfel încât sa conducă foarte bine procesul de conservare prin răcire (temperatura cărnii nu trebuie sa scadă sub 0°C )pentru a nu deprecia carnea din punct de vedere calitativ. Predarea produselor rezultate in Sectia eviscerare la Sectia transare-ambalare si la Moara se face pe baza de Nota de cantar. In conformitate cu fluxul tehnologic prezentat se intocmesc si documentele primare astfel: Odata cu primirea pasarilor vii se intocmesc zilnic Bonurile de intrare a acestora (pe categorii de pasari si pe ferme). instalaţiei de producere a frigului. fie ambalate in navete sau cutii de carton). l=6m . l=6m Aceste camere trebuie sa fie dotate cu următoarele : aparatura de automatizare. ce contin cantitatea (capete. Deasemenea construirea a acestor doua camere suplimentare de refrigerare este utila pentru a stoca carnea in vederea prelucrării ulterioare conform cerinţelor partenerilor interni si externi (realizarea sortimentelor din carne de pasare maturata care necesita o menţinere a temperaturii de refrigerare de minim 8°C).2°C se face conform normelor sanitar-veterinare si cerinţelor pieţii (fie vrac. uşi frigorifice. raport in care se justifica ce produse au rezultat din activitatea de transare dar si din cea de dezosare.Operaţia de refrigerare – menţinere in camera de refrigerare existenta in cadrul abatorului se realizează cu ajutorul a trei baterii de răcire a aerului cu amoniac.L=18m. Predarea produselor imporprii connsumului la Moara se face tot pe baza de Nota de cantar. Produsele se preadau la depozit paletizate si pe sortimente.

paletii sunt etichetati (pe eticheta se trece denumirea produsului. Livrarea marfii se face lotizat pe fiecare beneficiar. Cand capacitatea depozitului nu mai poate permite primirea de noi productii. Livrarile se fac din depozit pe Nota de cantar. In depozitul Abatorului de pasari este asigurata atat temperatura de pastrare a produselor. greutatea paletilor. . care este predata in ziua urmatoare la depozitul de produse finite. se centralizeaza. data fabricatiei.Capacitatea depozitului este de aproximativ 400 to. lotizarea facandu-se in conformitate cu cererile primite in comenzi. precum si randamentul fiecarui produs din total materie prima introdusa. se procedeaza la transferul produselor congelate la Depozitul frigorifer din Deparatamentul Carbac. se trece in registrul de poarta cantitatea transportata si numarul dcumentelor de insotire.astfel incat la sfarsitul fiecarei luni se obtine pe fiecare sectie. i se verifica corctitudinea intocmirii documentelor de insotire. cantitate. Si pentru aceste transferuri documentele intocmite sunt Nota de cantar (de la depozit) si Avizul de insotirea a marfii (de la punctul de facturare). Perioada de valabilitate a produselor congelate depozitate in conditii de maxima siguranta variaza de la 6 luni (organele) la 12 luni (celelalte produse rezultate din procesul tehnologic). La finele unei perioade. Punctul de facturare se afla intr-o cladire separata din curtea abatorului. se stampileaza documentele cu stampila de “CONTROL POARTA” unde se trece data si ora de iesire pe poarta. dar si posibilitatea livrarii in ordinea prima intrare-prima iesire. Toate aceste rapoarte de productie zilnice. Marfa este depozitata pe paleti. de unde ulterior se fac livrari catre terti a produselor congelate. In functie de comenzile primite marfa se livreaza la magazinele si cantinele proprii sau la terti. In depozit este asigurata posibilitatea livrarii marfii in ordinea in care au fost depozitate. cantitatea lunara obtinuta. document care sta la baza intocmirii Avizului de insotire a marfii (pentru magazinele proprii) sau a Facturii fiscale (cand se livreaza la terti). precum si pe fiecare produs. mijlocul de transport este cantarit. La iesirea pe poarta. Notele de cantar cu predarea productiei la Depozitul de produse finite se inregistreaza zilnic in Sistemul informatic SAP. Depozitul are in dotare 2 motostivuitoare cu care se transporta marfa atat la intrare cat si la iesire. pe comenzile deschise in sistem pentru fiecare produs obtinut si la costul de inregistrare standard din sistem. in procesul tehnologic pot ramane produse in tunelul de congelare – productie pe flux.

La finele fiecarei luni. . obtinandu-se astfel costul de productie realizat. dupa repartizarea cheltuielilor cu materia prima precum si a celorlalte cheltuieli de productie se deconteaza comenzile produselor inregistrate.

si anume : . tarifele si preturile produselor lucrarilor si serviciilor .marimea datoriilor si creantelor unitatii patrimoniale fata de furnizori .preturile cu amanuntul ale marfurilor . costurile . valoarea de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe . Desi este prezenta in toate etapele ciclului contabil de prelucrare a datelor . diversi debitori si creditori .clienti . unde se parcurg toate etapele incepand cu colectarea cheltuielilor pe obiecte de calculatie sau locuri de cheltuieli . marimea imobilizarilor necorpo-rale . fapt pentru care se clasifica dupa mai multe criterii . provizioanele pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii .Capitolul II. actionari . totalului sumelor si soldurilor conturilor . acolo unde este cazul . determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de executie . respectiv de iesire in si din patrimoniu a stocurilor . asigurarile sociale .amortizarea mijloacelor fixe si a altor imobilizari . veniturilor si rezultatelor financiare .creditele bancare pe termen scurt si a altor valori de trezorerie care apartin unitatii patrimoniale . incepand cu prelucra-rea documentelor primare si incheind cu calculul rezultatelor financiare si al indicatorilor de eficienta economica din unitatile patrimoniale Calculele economice isi gasesc o larga aplicabilitate in toate lucrarile cu caracter contabil . corporale si financiare . compararea acestuia cu costul prestabilit si determinarea abaterilor In activitatea practica din intreprinderi se intalnesc mai multe feluri de calculatii ale costurilor . la intocmirea bilantului contabil si a contului de rezultate . Prin intermediul calculatiei se determina indicatorii economico-financiari de caracterizare a activitatii unitatilor patrimoniale . la stabilirea rulajului . bugetul statului . valoarea titlurilor de plasament . personalul ei . calculul costului efectiv al productiei finite . Astfel .cheltuieli de circulatie . la analiza situatiei economico-financiare a unitatilor patrimoniale . precum si alti indicatori economico-financiari ai unitatii patrimoniale . cal-culatia se utilizeaza la valorizarea bunurilor economice in documente primare pentru inregistrarea acestora in conturi . avand deci legaturi stranse cu toate procedeele metodei contabilitatii . repartizarea cheltuielilor de pe locuri pe obiecte . cum ar fi de exemplu :marimea diferitelor surse de finantare stabile aflate la dispozitia unitati –capitalurile proprii. a disponibilitatilor in con-turi la banci si in casa . domeniul prioritar de utili-zare a calculatiei il reprezinta totusi calculul costurilor de productie .in functie de metoda de calculatie utilizata de unitatea respectiva . asociati . diverse ca-tegorii de imprumuturi si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an .in functie de posibilitatile de identificare a acestora . costurile preturile si valorile de intrare. nivelul cheltuielilor . cu ocazia intocmiri balantei de verificare si in lucrarile de inventariere a patrimoniului unitatilor economico-sociale .astfel : 1) Din punctul de vedere al momentului elaborarii calculatiilor in raport de procesele si fenomenele eco-nomice la care se refera . alte persoane fizice sau juridice . nivelul stocurilor si productiei in curs de executie. acestea sunt de doua feluri . Metode de calculatie a costurilor Calculatia ca procedeu a metodei contabilitatii reprezinta un ansamblu de operatii matematice utilizate pe tot parcursul ciclului de prelucrare a datelor si informatiilor furnizate de contabilitate .

In aceasta categorie se cuprind . motiv pentru care se mai numesc si calculatii limitative . o serie de postcalculatii . Calculatiile totale sunt acelea care iau in considerare la stabilirea indicatorilor economicofinanciari toate elementele structurale ale acestora . sau calculatia de deviz . pot fi : calculatii periodice si calculatii neperiodice . stabilirea lor se face pe baza metodologiei contabile. format din cheltuieli directe plus cheltuieli comune sectiei . dar si antecalculatiile de proiect si de deviz . in functie de scopul urmarit . sunt acelea care au la baza datele furnizate de evidenta statistica . Calculatiile partiale sunt acelea care iau in considerare la determinarea indicatorilor economicofinan-ciari . iar indicatorii pe care ii determina se exprima in marimi absolute . -calculatii de analiza si control ale activitati economico-financiare a unitatii patrimoniale . impartite in trei categori : -calculatii contabile . Antecalculatia . · COST COMPLET (comercial ) . calculatiile se impart in : totale si partiale . Postcalculatiile pot fi. iar indicatorii stabiliti au la baza o metodologie proprie statisticii si se pot exprima atat in marimi absolute cat si in marimi relative . acesta in functie de etapele de formare si de includere a diferitelor elemente de cheltuieli . sunt acelea care au la baza date furnizate atat de contabilitate cat si de statistica si se elaboreaza dupa o metodologie proprie analizei si controlului . putandu-se exprima atat in marimi absolute .antecalculatiile si postcalculatiile . cat si in marimi relative . Postcalculatia sau calculatia efectiva este aceea care se face dupa ce au avut loc operatiile si procesele economice si are drept scop stabilirea indicatorilor economici efectivi ai intreprinderii pentru a controla modul si masura in care s-au realizat previziunile prevazute in antecalculatii. sunt acelea care se bazeaza pe datele contabilitatii. . Calculatiile periodice sunt acelea care se intocmesc la intervale de timp egale . limitand deci continutul lor numai la anumite ele-mente . motiv pentru care se mai numesc si calculatii complete.calculatiile standard sau normative . este aceea care se face inainte de efectuarea operatiunilor si proceselor economice si care are ca scop determinarea unor indicatori ai programului de productie si ai bugetului de venituri si cheltuieli . Calculatiile neperiodice sunt acelea care se intocmesc la intervale inegale de timp . format din costul de sectie plus cheltuieli generale de administratie . Exemplu: calculul costului complet al productiei fabricate prin luarea in considerare a tuturor cheltuielilor de productie si desfacere ocazionate de fabricarea si vanzarea unui anumit produs .In categoria antecalculatiilor se cuprind : calculatiile de proiect . la randul lor . calculatiile standard care se intocmesc anual . · COST DE UZINA . in general . -calculatii statistice .. 3) Din punct de vedere al intervalului de timp la care se intocmesc . numai o parte din elementele structurale ale acestora . calculatiile de deviz calculatiile de buget sau de plan . Exemplu : calculul costului de productie prin luare in considerare numai a unei parti din cheltuielile de productie si anume a cheltuielilor directe si a celor indirecte de productie ocazionate de fabricarea unui anumit produs . 2)Dupa sfera de cuprindere a elementelor structurale ale indicatorilor economico-financiari in continutul acestora . format din costul de uzina plus cheltuieli de desfacere . Exemplu : calculatiile de buget sau de plan . In ceea ce priveste costul productiei . poate fi : · COST DE SECTIE .

ateliere . rafinarea . de obiectivele urmarite in activitatea de conducere a procesului de productie . · Organizarea calculatiei contabile in concordanta cu celelalte forme de calculatie economica (previzionala si statistic ) este un principiu care asigura compatibilitatea intre datele . se pot utiliza diverse metode in functie de particularitatile tehnologiei si organizarii productiei . fabricarea uleiurilor. sau simpla . · Metoda pe comenzi . Pentru ca o calculatie a costurilor sa fie cat mai exacta si sa urmareasca mai usor cheltuielile trebuie sa se tina seama de mai multe principii teoretice si metodologice : · Determinarea obiectului calculatiei reprezinta punctul de plecare in organizarea calculatiei si este delimitat prin elementul pentru care se efectueaza calculatia . pana la obtinerea produsului finit . cum sunt : · Metoda globala . de exemplu . Aceasta metoda se aplica in productia de masa unde materiile prime trec prin diferite faze succesive de prelucrare . kg . intreprinderile de reparatii . exprimate in unitati naturale (bucati . Acesta difera in raport de particularitatile si organizarea proceselor economice sau a activitatilor care necesita calculatia respectiva . · Alegerea metodei de calculatie reprezinta o problema cu implicatii deosebite in determinarea continu-tului si exactitatii indicatorului care constituie obiect de calculatie . cracarea . Astfel . Fisele de conturi deschise pentru fiecare comanda colec teaza toate cheltuielile ocazionate de comanda respectiva . Metoda pe comenzi consta in organizarea contabilitatii analitice a cheltuielilor pe fiecare comanda . care la sfarsitul perioadei se impart la cantitatea de produse fabricate . Pentru evidenta si calculatia costurilor productiei se utilizeaza diferite metode si procedee de calculatie . tone . pentru calculul costului productiei fabricate . care impartite la cantitatea de produse obtinute se obtine costul productiei . de continutul costului unitar al productiei . iar in cadrul acesteia pe sectii si pe elemente de cheltuieli . Aceasta metoda se aplica in intreprinderile constructoare de masini unde produsele finite se obtin sub forma de unicat prin asam-blarea pieselor si subansamblurilor. Aceasta metoda se aplica in intreprin-derile care fabrica un singur produs : energie electrica . Metoda pe faze consta in evidentierea cheltuielilor de productie pe fazele prin care trec produsele in pro-cesul de fabricatie . carbune . intreprinderile de constructii-montaj . in prelucrarea petrolului sunt urmatoarele faze : distilarea primara . De exemplu . pe toata durata executiei ei. de la operatii de prelucrare a materiilor prime . · Metoda pe faze de fabricatie . Cunoasterea obiectului calculatiei are importanta deosebita in scopul determinarii volumului cheltuielilor pe care le ocazioneaza o anumita entitate pentru care se calculeaza costul . etc ) si astfel se obtine costul pe unitatea de produs . abur . Metoda globala consta in colectarea intr-un singur cont a tuturor cheltuielilor facute intr-o perioada de gestiune .Costurile de productie in functie de obiectul de calculatie pot fi : cost pe grupe de produse sau pe feluri ale acestora si cost pe comenzi si in cadrul acestora pe : sectii . Prin insu-marea cheltuielilor din toate fazele se obtin cheltuielile totale . faze de fabricatie si pe unitati de masura . precum si in alte ramuri : industria lemnului .

Acest principiu consta in delimitarea datelor si informatiilor contabile pe principalele procese la care se refera corespunzator sectoarelor de activitate in care se realizeaza functiile de baza ale intreprinderii : aprovizionare . de regula lunar . Calculatia efectiva a costurilor de productie se bazeaza pe datele din conturile in care au fost colectate cheltuielile ocazionate de fabricarea productiei . · Delimitarea pe feluri de activitati a indicatorilor economico-financiari care fac obiectul calculatiei Potrivit acestui principiu .Calculatia costurilor efective se face la sfarsitul perioadelor de gestiune . v . analiza si controlul indicatorilor respectivi pe intreprinderi . pe unitatea de calculatie . se impu-ne ca lucrarile de calculatie sa se execute intr-o anumita ordine de succesiune . este necesar ca datele si informatiile furnizate de contabilitate sa fie delimita-te si localizate pe feluri de activitati . v . productie .Astfel . astfel : v. ramuri si pe in.Determinarea si repartizarea productiei in curs de executie si scaderea acesteia din totalul cheltuie-lilor . · Delimitarea in spatiu sau pe locuri de cheltuieli a datelor si informatiilor care stau la baza calcu-larii indicatorilor economico-financiari .previzionale si cele furnizate de contabilitate si statistica . . · Delimitarea in timp a datelor si informatiilor pe baza carora se calculeaza indicatorii economico-financiari prezinta improtanta deosebita pentru aprecierea activitatii fiecarei perioade de gestiune si . v .Calcularea costului efectiv al produselor finite principale . determinandu-se astfel costul produselor principale . datele si informatiile care stau la baza calcu-larii unui anumit indicator trebuie sa provina numai din perioada la care se refera indicatorul in cauza pentru a caracteriza cu exactitate fenomenele la care se refera . respectiv . iar urmarirea si determinarea indicatorilor economico-financiari sa se faca in aceeasi structura . Inregistrarea cheltuielilor in conturile de cheltuieli directe si indirecte .Repartizarea cheltuielilor activitatilor auxiliare asupra activitatii de baza si asupra altor activitati auxiliare . v . exercitiu financiar .Repartizarea cheltuielilor indirecte ale sectiilor de productie si generale de administratie in costul productiei fiecarei sectii .Repartizarea cheltuielilor de desfacere in vederea determinarii costului complet al productiei . desfacere si administratie si conducere .Etapa finala a calculatiei o constituie calcularea costului efectiv al productiei si decontarea acesteia . Potrivit aces tui principiu . compararea lor cu costurile prestabilite si determinarea diferentelor de pret . In scopul includerii in costul productiei a tuturor cheltuielilor si asigurari exactitatii acestuia . indicatorii respectivi trebuie sa cuprinda numai date care se refera la o anume activitate . pe comanda sau produs in parte . precum si un continut unitar indicatorilor respectivi .treaga economie nationala intrucat ele se determina in mod unitar in cadrul fiecareia dintre componente le mentionate si la nivelul fiecarei structuri organizatorice a economiei nationale . datele furnizate de diferitele componente ale sistemului informational economic se pot centraliza pentru calculul . Potrivit acestui principiu . v .

trebuie sa opereze cu costuri istorice sau cu costuri actualizate.C. fiecare intrare de bunuri este inregistrata cantitativ si valoric in contul de stocuri corespunzator. pentru a-ti respecta principiile. prin prelucrarea informatizata a datelor. metoda folosita si de S. S. . 32 "Obiecte de inventar". eventuale diferente (plusuri sau minusuri de inventar) fiind regularizate prin aducerea stocurilor la marimea lor reala. De asemenea.A.A.A. obiecte de inventar. TVA 19%.Capitolul III. in cazul stocurilor de materii prime si materiale.. AVICOLA. la nivelul costului istoric (care poate fi cost de achizitii sau cost de productie. animale si marfuri. Studiu de caz privind calculatia costurilor in cadrul S. Pentru exemplificarea metodei consideram urmatorul exemplu: În cursul exercitiul au loc urmatoarele operatiuni: Avicola S. soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu marimile rezultate din inventariere. achizitioneaza de la un furnizor: saci polietilena in valoare de 7000 lei. dupa caz) sau a pretului prestabilit in functie de valoarea de utilitate ( pentru stocurile aduse ca aport. La sfarsitul exercitiului.A.Avicola S. 36 "Animale" si 37 "Marfuri") cu intrarile de bunuri prin creditul conturilor ce indica sursa de procurare si creditare a acelorasi conturi cu iesirile din stoc aferente perioadei de gestiune. Conform proiectului de norme. fiecare iesire din stoc este contabilizata fizic si valoric. Fiind considerat ca un sistem ce genereaza costuri ridicate deoarece inventarul permanent presupune inregistrarea fiecarei miscari din stoc si calcule reiterate. presupune debitarea in cursul exercitiului a contului de stocuri (respectiv 30 "Stocuri de materii prime si materiale". ceea ce permite in orice moment cunoasterea marimii stocurilor. % = 401 "Furnizori" 833 700 133 301 “Materiale consumabile” 4426 “TVA deductibila” În cursul anului se dau in consum saci polietilena in valoare de 700 lei. Bacau În conditiile aplicarii medodei inventarului permanent. acest inconvenient este mult diminuat la SC Avicola S. primite ca donatii sau obtinute cu titlu gratuit).C. Contabilitatea financiara. atat valoric cat si cantitativ.

taxe si varsaminte asimilate” 641 “Cheltuieli cu remuneratiile personalului” 681” Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele” In conditiile aplicarii acestei solutii. se vor folosi potrivit Regulamentului de aplicare a legii contabilitatii. Aceeasi structura se poate adopta si in cazul contabilitatii rechizitelor de birou.500. Aplicatie : 1. se inregistreaza astfel : 301 " Materiale = 601" Cheltuieli cu materialele consumabile" consumabile" 20 Conturile de stocuri reflecta astfel. Se inregistreaza cumparare praf oua de catre Abatorul de Pasari. nu pot fi imputate direct asupra anumitor stocuri. considerate drept cheltuieli ale perioadei. Pentru ca evidenta cheltuielilor accesorii de achizitie nu sunt incluse in aceleasi documente de aprovizionare. in totalitatea lor. in situatia in care nu se adopta solutia colectarii lor in contul 308 “Diferente de pret la materii prime si materiale “. În situatia in care rezulta un plus de inventar de 20 lei. Exceptie face contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul care se tine global-valoric pe gestiuni (magazine de desfacere).AE 116889: 301 = 758 Venitur din activitati exceptionale 4.601 "Chelt. conturile corespunzatoare felului cheltuielilor: 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” 623 “ Cheltuielile cu primele de asigurare” 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.500. marimea stocului real.000 4. sunt.evidentiate in conturi din clasa 6. pe baza Avizului de insotire a marfii . imprimantelor si materialelor folosite pentru ambalare. la inchiderea exercitiului. de la Fabrica praf oua. cheltuielie accesorii de achiztie. Contabilitatea analitica a stocurilor se organizeaza pe feluri (sortimente) de bunuri materiale stocate sau pe grupe de stocuri si locuri de depozitare (gestiuni create).cu materialele = 301 " Materiale consumabile" consumabile" 700 La sfarsitul exercitiului se va compara soldul scriptic al contului de stocuri cu situatia faptica rezultata in urma inventarului fizic.000 Materiale consumabile .

Se inregistreaza medicamentele cumparate. pe baza Chitantei Fiscale 256266: 301 = "Alte materiale consumabile.278108 : 301 = 408 "Furnizori 25.500.500. in valoare de 278.600 "Produse reziduale" "Venituri din vanzarea produselor reziduale.000 4.600 "Materiale consumabile" facturi nesosite" 6. Se inregistreaza achizitia de materiale consumabile.360 . pe baza AE nr.688 4.688 278.2.Se inregistreaza achizitia a 10 butuce yala. 278. 5.000 venituri din stoc 3. pe baza facturii 3390/20: % 301 = 401 3.758. Se inregistreaza descarcarea gestiunii: 711 = 345 produse finite 4. 542 Avansuri de trezorerie.996 3.078. Se inregistreaza deseuri fier vechi din recuperari.688 lei.600 25.600 25. pe baza bonului de intrare 1312112: 346 = 703 25.

145 .500.460 600.037 % = 401 30.425 11.637.995.6 = Furaje 401 = Furnizor si 4426 = TVA deductibila 8.142 360.120 68.022 = 401 69.6 4426 unde : 301.Inregistrarea receptiei marfurilor sosite de la furnizori: % 371 4426 unde: 371 = Marfuri 401 = Furnizori 9.600. = 401 428.505 58.734.381 4426 unde : 301 = Medicamente 381 = Ambalaje 401 = Furnizori 80.176 7.492. Societatea inregistreaza achizitia de furaj pe baza facturii 232356 de la furnizor: % 301. Se inregistreaza factura de la furnizor cu echipamentele de protectie achizitionate.134.

consta in tinerea pentru fiecare fel de bun material cate o "fisa de cont analitic pentru valori materiale" .891.822 12.valorica. Se înregistreaza valoarea echipamentului de protectie distribuit salariatilor (cota 50%). 601 = „Cheltuieli cu materialele consumabile" 301 „Materiale consumabile" 2. Metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitic) folosita in cadrul S. contabilitatea analitica se diferentiaza in raport cu metoda inventarului permanent sau cea a inventarului intermitent folosit pentru evidenta stocurilor.872. Se inregistreaza consumul de materiale consumabile pa baza bonului de consum . 428 = „Alte datorii si creante în legatura cu personalul" 4427 "TVA colectata'' 2. * Metoda operativ . Avicola S. Se înregistreaza TVA aferenta valorii echipamentului de protectie suportate de salariati.445. contabilitatea analitica se poate organiza dupa una din metodele : * Metoda cantitativ .500 Din punct de vedere metodologic.750 321 „Obiecte de inventar" 12.872. * Metoda global . În cazul folosirii inventarului permanent.A. 602 = "Cheltuieli cu obiectele de inventar" si concomitent 428 = „Alte datorii si creante în legatura cu personalul" 321 „Obiecte de inventar" 12.750 11.contabila .C.645 10.500 4.745.valorica.321 4426 unde : 321 = Obiecte de inventar 401 = Furnizori 25.745.

iar in contabilitatea analitica a unei evidente valorice miscarilor (intrari-iesiri) pe gestiuni. dupa caz. operatiile de intrari si iesiri. Metoda costului mediu ponderat nu se poate aplica. pe baza documentelor justificative se inregistreaza. pe feluri de bunuri stocate si gestiuni.in care. metoda epuizarii loturilor (FIFO. a cate o fisa de magazie. Pe de alta parte. printre care asigurarea concordantei datelor dintre evidenta operativa si contabilitatea analitica.Valoarea iesirilor gestiunii "N" gestiunii "N" gestiunii "N" gestiunii "N" Soldul final al gestiunii "N" calculat pe baza evidentelor cantitative de la depozite se determina prin ponderarea cantitatilor in stoc cu pretul de evaluare ales in functie de metoda de evaluare (metoda identificarii specifice. Evidenta cantitativ valorica se realizeaza la sfarsitul lunii cu scopul de a verifica concordanta dintre contabilitatea analitica si evidenta cantitativa tinuta la locul de depozitare. pe grupe sau subgrupe de bunuri. Ecuatia de control specifica metodei operativcontabile este: Soldul final al gestiunii "N" calculat calculat in contabilitatea analitica la depozite Soldul final al gestiunii "N" calculat in contabilitatea analitica are la baza relatia: Soldul final al = Soldul final al + Valoarea intrarilor . se asigura controlul exactitatii inregistrarilor in cele doua evidente. Aceasta metoda operativ-contabila presupune si organizarea unei evidente cantitativ. NIFO). stocul si soldul. Metoda global .valorica consta in tinerea evidentei numai valoric. atat la nivelul gestiunii (cu ajutorul "Raportului zilnic sau periodic de gestiune" intocmit de gestionar) cat si in contabilitatea analitica unde fiecarei gestiuni i se tine evidenta cu ajutorul "fisei de cont pentru = Soldul final al gestiunii "N" pe baza evidentei cantitative de . prin confruntarea stocurilor din cele doua categorii de fise. se poate folosi si varianta in care se realizeaza numai evidenta cantitativ-valorica realizata prin contabilitatea analitica. Metoda operativ-contabila ( pe solduri) consta in organizarea la locul de depozitare a unei evidente cantitative pe feluri de bunuri stocate. cunoasterea unor informatii detaliate cu privire la cantitatile din fiecare fel de valori materiale. atat in etalon cantitativ cat si etalon banesc. metoda pretului standard). De asemenea. de aceasta data de regula numai in etalon cantitativ.valorice numai pentru stocuri. la locul de depozitare se tine in mod similar. Periodic. LIFO. Controlul activitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cele din fisele de cont analitic din contabilitate. stabilindu-se dupa fiecare inregistrare. Metoda prezinta o serie de dezavantaje.

Ea se realizeaza cantitativ-valoric direct prin inventarierea stocurilor. materiale si marfuri" sa se organizeze o evidenta globalvalorica a miscarilor pe gestiuni si stocuri.Valoarea iesirilor gestiunii "N" gestiunii "N" În cazul folosiri inventarului intermitent pentru evidenta stocurilor. in cazul unitatilor care nu au dotare tehnica corespunzatoare. pe langa verificarea concordantei dintre datele evidentei operative si ale contabilitatii analitice este necesar si controlul concordantei dintre contabilitatea analitica si cea sintetica prin intocmirea periodica a balantelor de verificare. in general. metoda epuizari loturilor.operatii diverse". iar in lipsa concordantei prin asa numitul punctaj. Concordanta dintre cele doua evidente se controleaza periodic prin confruntarea soldurilor. contabilitatea analitica este circumscrisa numai la nivelul stocurilor initiale si finale. gestiunea "N" calculata pe baza recapitulatiei documentelor de iesire = Soldul final al gestiunii "N" calculat pe baza evidentei contabile de la depozite Alegerea uneia dintre cele trei metode folosite pentru contabilitatea stocurilor (in cazul utilizarii inventarului permanent) necesita adoptarea unei evidente cantitativ-valorice realizate prin sistemul de conturi in cadrul compartimentului financiar-contabil. potrivit uneia din metodele: metoda identificarii specifice. Pe masura dotarii cu tehnica de calcul. pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si pentru alte bunuri.valorice. Aceasta metoda se aplica. unitatile vor trece la utilizarea metodei cantitativ. Indiferent de metoda de contabilitate analitica a stocurilor. metoda pretului standard (prestabilit). Soldul final astfel calculat trebuie sa fie egal cu cel stabilit in contabilitatea analitica pe baza relatiei : Soldul final al = Soldul initial al + gestiunii "N" gestiunii "N" Valoarea intrarilor . controlul asupra stocurilor se realizeaza prin relatiile : Soldul final al gestiunii "N" calculat pe baza de inventar si Valoarea iesirilor. . Pentru a se exercita controlul asupra integritatii stocurilor este necesar ca prin conturile grupei 60 "Cheltuieli cu materii prime. gestiunea "N" calculata pe baza de inventar = Valoarea iesirilor. Se procedeaza la inventarierea stocurilor si evaluarea lor. În aceste conditii.

când pretul de vânzare se caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa. Astfel. în lipsa unei contabilitati analitice cantitativ-valorice. c. pretul de vânzare include costul de achizitie si marja bruta. Desi procentul de marja se mentine plecând de la preturi de cumparare diferite.Consecinta: deoarece evaluarea marfurilor se face la pret de vânzare. Si în plus se naste întrebarea: "De ce mi calculez un pret daca la vânzare practic altul?" b. Concluzii si propuneri Evaluarea stocurilor. cine va hotarî ce cantitate se vinde la un pret si ce cantitate la alt pret? Multe întreprinderi reevalueaza marfa ramasa în stoc la pretul de vânzare al ultimului lor intrat. Dar. Aceasta deoarece pretul de cumparare al aceleiasi marfi se diferentiaza în functie de calea de intrare a ei si perioada intrarii. întreprinderea poate vinde marfa la pretul de vânzare al pietii. In acest caz. este posibila denaturarea rezultatului si a situatiei patrimoniale. In prezent.Capitolul IV. pretul de vânzare va fi diferit pentru acelasi sortiment de marfa. în . iesite si ramase în stoc. adica marja bruta aferenta marfurilor intrate. fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului aferent vânzarii.valorice. Evident. Astfel. De aceea era posibila aplicarea ei în conditiile organizarii unei contabilitati analitice global-valorice pe gestiune. Se încalca si principiul prudentei conform caruia plusvaloarea nu se înregistreaza în contabilitate. opiniem ca metoda prezinta nenumarate dezavantaje si în plus permite fie încalcarea unor principii contabile. pe gestiune. marfa nu a fost supusa un ei prelucrari suplimentare pentru a-i adauga sau scadea din valoare. Aceasta metoda este agreata de 80% din întreprinderile cu manuntul si de alimentatie publica din România deoarece a fost practicata în perioada existentei economiei planificate si centralizate. Si. pretul de vânzare la care se evalueaza marfa la intrarea în patrimoniu nu mai este de actualitate la vânzare ei. Astfel se încalca principiul "costului istoric". atunci pretul de vânzare la care s-a evaluat marfa devine un simplu pret de înregistrare fara valoare informationala. Nu este posibila aplicarea metodei în conditiile unei contabilitati analitice global. a. daca marfa s-a vândut la ultimul pret de vânzare calculat si acesta este si cel mai mare. conform caruia marfa iese din patrimoniu la valoarea la care a intrat. intrarilor si iesirilor de marfuri se face la pret de vânzare. unitatea are datoria sa calculeze si sa înregistreze diferenta dintre pretul de vânzare si costul de achizitie. In situatia în care se descarca gestiunea pentru marfurile vândute global-valoric pe baza de monetar din vânzari. în plus.

exista nenumarate argumente pentru renuntarea la aceasta metoda. soldul contului "Marfuri" n-ar fi zero ci creditor. . orice alta varianta a metodei inventarului permanent reclama o contabilitate analitica cantitativvalorica pe sortiment de marfa.situatia vânzarii întregii cantitati existente în întreprindere. lucru imposibil în conditiile inexistentei unei retele de calculatoare în punctele de vânzare. Calculând marja aferenta vânzarii pe baza unui coeficient aplicat la suma încasata pe baza de monetar se denatureaza si costul de achizitie al marfii vândute si implicit rezultatul din exploatare. In consecinta. Evident.

2010 Victoria Firescu – “ Metode de calculatie a costurilor” . 4.manager. Marian Fotache.contabilul. Horngren. 6. editura Arc.com www. 5. 2007 www. editura Universitatii “ George Bacovia”.com www. 2006 Charles T. 3.Craiova. George Foster – “ Contabilitatea costurilor. . Chisinau.ro 2.manager. Bacau.“ Contabilitate de gestiune”.referatele. editura Sitech.Bibliografie 1.o abordare manageriala”. Constantin Cojocaru. Gabriela Fotache.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->