P. 1
Manual de Bioetica2.

Manual de Bioetica2.

|Views: 167|Likes:

More info:

Published by: Valentin Iulian Ţoc on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

Capitolul I Bioetica: origini, răspândire şi definiţii Apariţia Bioeticii ca o "nouă" reflecţie şi originea termenului Principalele centre de bioetică din

lume De la etica medicală la bioetică Problema definiţiei Bioetica, antropologia şi caracterul interdisciplinar Capitolul al II-lea Justificare epistemologică Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică Justificarea epistemologică a bioeticii Raportul dintre ştiinţa biomedicală şi bioetică Modele bioetice diverse şi chestiuni de meta-etică Metoda de cercetare în bioetică Legea morală şi legea civilă Capitolul al III-lea Introducere privind omul - Bazele Antropologiei Capitolul al IV-lea Prima parte: Bioetica, genetica şi diagnosticarea prenatală Manipularea şi ingineria genetică. Importanţa şi delimitarea temei Nivele şi scopuri ale intervenţiei. Nivele de intervenţie. Finalităţi Orientări etice şi criterii de aprecieri etice Norme etice particulare Problemele diagnosticării şi screening-urilor genetice post-natale Terapia genică Ingineria genetică alterativă şi amplificatoare la om Clonarea umană: aspecte etice Diagnosticarea prenatală Istoric şi indicaţii medicale Metodele şi procedeele tehnice Rezultatele şi succesele după examenul genetic Indicaţii etice privind diagnosticarea genetică prenatală Prospect rezumativ al posibilelor intervenţii în domeniul geneticii A doua parte: Bioetica şi avortul Punctul de vedere al bioeticii Embrionul în lumina geneticii şi biologiei umane Caracterul uman al embrionului Avortul terapeutic Avortul eugenetic Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă Formele "ascunse" de avort Prevenirea avortului spontan

1

Capitolul al V-lea Prima parte: Bioetică, sexualitate şi procreare umană Delimitarea şi actualitatea temei Sexul corpului şi sexul psihologic Legătura conjugală şi procrearea Etica procreării responsabile şi a contracepţiei Metode de reglementare naturală a fertilităţii A doua parte: Bioetica şi tehnologiile de fecundare umană Definirea problemei etice Aspecte morale ale inseminării artificiale omogene Liceitatea mijloacelor şi metodelor de prelevare a spermei Evaluarea morală a inseminării artificiale eterologe Transferul intratubaric al gameţilor (GIFT) şi alte tehnici de fecundare intracorporală Problemele etice privitoare la FIVET Fecundarea in vitro şi experimentele Fecundarea şi gestaţia interspecifică Evaluare etică a selectării sau prestabilirii sexului A treia parte: Bioetica şi sterilizarea Evaluarea morală Inviolabilitatea persoanei şi a integrităţii sale fizice Unitotalitatea fiinţei umane Corolare şi cazuri concrete de o deosebită gravitate Lege şi sterilizare Capitolul al VI-lea Prima parte: Bioetica şi experimentul asupra omului Experimentul clinic cu medicamente Experimentul este necesar Semnificaţia tehnică a experimentării farmacologice Istorie, praxis şi legislaţie Evaluare etică şi cazuri concrete Experimentarea pe fetuşi şi pe embrioni umani. Noutatea temei Intervenţiile intrauterine cu caracter terapeutic Intervenţiile de pură experimentare ştiinţifică Experimente asupra fetuşilor umani avortaţi Prelevarea ţesuturilor fetale cu scopul transplantării A doua parte: Bioetica şi transplanturile de organe Progresele ştiinţifice şi tehnice Perspective legislative şi cooperare internaţională Aspectul etic al problemei: principiile generale Apărarea identităţii personale a primitorului şi a descendenţilor lui Consimţământul în cunoştinţă de cauză Problema constatării morţii în transplantul de pe cadavru Cazul transplantului heterolog Implantul de ţesuturi Nou născutul anencefal ca presupus donator de organe

2

A treia parte: Bioetica, eutanasia şi demnitatea morţii Definiţia termenilor şi istoricul problemei Contextul cultural actual Sinteză doctrinală cu caracter moral pe tema eutanasiei Examinarea unor texte deontologice şi juridice Actuala situaţie legislativă în lume

3

Există de acum anumite contururi istorico . Mi se pare oportun să ofer. care să nu aibă drept scop doar cunoaşterea şi explicarea fenomenelor naturale. ci să tindă în acelaşi timp să descopere felul în care aceste cunoştinţe tehnico-ştiinţifice pot fi întrebuinţate cu înţelepciune.Capitolul I Bioetica: origini. ştiinţa sistemelor fiinţelor. şi etica pentru a reprezenta cunoaşterea sistemului valorilor umane" (4) .filozofice ale acestei dezvoltări (2) . cel ştiinţific şi cel umanist. bioetica porneşte de la o situaţie alarmantă şi de la o preocupare critică privind progresul ştiinţei şi al societăţii. Descoperirile din acei ani şi din cei imediat următori. Toţi recunosc faptul că bioetica. în sensul propriu al cuvântului. ci trebuia să cuprindă şi biosfera în întregul ei. nu trebuia să se focalizeze numai asupra omului. subliniind opere de o deosebită relevanţă şi dezvoltări instituţionale (Centre. el va numi bioetica ştiinţa supravieţuirii (science of survival). o ruptură între două domenii ale cunoaşterii. anunţate în domeniul ingineriei genetice cu înspăimântătoarea posibilitate de a se construi arme biologice şi de a fi alterat statutul însuşi al formelor de viaţă. pentru supravieţuirea întregului sistem. "Instinctul supravieţuirii nu era suficient şi apărea. de asemenea. apare în Statele Unite. după Potter.Potter specificase într-adevăr pericolul ce-l reprezenta. în mod paradoxal tocmai ca efect al progresului ştiinţific. Din acest motiv. se exprimă. care a avut un succes rapid şi substanţial. care i-a dat numele şi i-a conferit o anumită semnificaţie. În concepţia potteriană. au conferit acestei alarme o mare rezonanţă şi au dat naştere unei mişcări de idei şi temeri de genul "catastrofală". bioetica. la baza acelui proces ştiinţifico-tehnologic lipsit de discernământ şi care punea în pericol omenirea şi însăşi supravieţuirea pe pământ. conceptul de bioetică are o semnificaţie mai amplă faţă de etica medicală tradiţională. astfel încât să favorizeze supravieţuirea speciei umane şi să ridice calitatea vieţii pentru generaţiile viitoare. răspândire şi definiţii Apariţia Bioeticii ca o "nouă" reflecţie şi originea termenului După circa 25 de ani de la apariţia în literatură a termenului de "bioetică" datorată oncologului Van Rensselaer Potter (1) este util să reparcurgem drumul mişcării de idei cu acest nume. bioetica. în consecinţă. Distincţia netă între valorile etice (ethical values) care reintră în cultura umanistă în sens larg. 4 . spune Potter.rădăcina bio . Singura cale posibilă în faţa iminentei catastrofe era crearea unei "punţi" între cele două culturi. şi nu numai prin Potter. "Am ales .scria el . Introducând termenul. (5) În acest sens. înainte de toate. în acest fel în mod teoretic. Comitete de învăţământ academic) care exprimă cele mai semnificative evoluţii şi o recunoaştere suficientă a problemelor. el a subliniat că bioetica trebuiea să constituie "o nouă disciplină care să combine cunoaşterea biologică cu cea a sistemului valorilor umane" (3) . necesitatea unei noi ştiinţe. o expunere istorico-culturală a acestei gândiri. al speciilor şi indivizilor. Potter prevestea urgenţa unei ştiinţe noi. adică orice intervenţie ştiinţifică a omului asupra vieţii în general. şi faptele biologice (biological facts) se află.pentru a reprezenta cunoaşterea biologică. îndoiala privind capacitatea de supravieţuire a umanităţii. cea ştiinţifică şi cea umanistico-morală.

apăruse faimosul Hastings Center. angajat în cercetări în domeniul demografic şi fondator al Kennedy Institute of Ethics.după cum vom arăta mai departe . Hellegers a fost primul care a introdus termenul de bioetică în lumea universitară structurând în mod academic această disciplină . mai există încă o "moştenire" ce trebuie luată în seamă. Interesul pentru aceste studii a fost atât de mare încât la început 5 . înainte chiar de anunţarea descoperirilor din sfera geneticii. Apoi. chiar şi pentru a o diferenţia de aceasta. inoculând virusul unor copii handicapaţi internaţi în spital. În acei ani trebuie recunoscut impulsul puternic imprimat de un faimos obstetrician de origine olandeză. la Jewish Chronic Disease Hospital din Brooklyn fuseseră injectate. Andre Hellegers. noul termen de bioetică este adoptat în locul celui de "morală medicală".În afara acestui traseu al naşterii bioeticii. deci. În anul 1963. filozofie şi etică. pentru a discuta aceste probleme. obiectul acestui domeniu de studiu nou îl constituie aspectele etice implicate în practica clinică. fără însă a se folosi termenul de bioetică. cea interdisciplinară preconizând că specialistul în clinică bioetică ar fi devenit mai expert decât moralistul tradiţional. Rigoarea istorică ne obligă să afirmăm că deja cu câţiva ani înaintea lui Potter şi a lui Hellegers. El consideră bioetica un fel de maieutică. În această perspectivă. cunoscut imediat cu numele de Hastings Center. astfel încât W. cercetători. a favorizat naşterea unei bioetici a mediului. Trebuie să i se recunoască lui Hellegers şi meritul de a fi indicat o metodologie specifică a acestei discipline noi. datorat . concepţia bioeticii potteriene a fost umbrită de mai renumita bioetică hellegeriană.filozofului Daniel Callahan şi psihiatrului Willard Gaylin. fără consimţământul lor.la crearea unei instituţii dedicată în mod sistematic studiului Bioeticii. Institute of Society. pentru care moştenirea lui Potter a fost moderată. filozofi. Astfel de reflecţii au dus . concepţia lui despre bioetică va fi în consecinţă cea care va prevala: bioetica va fi considerată de majoritatea oamenilor de ştiinţă ca o disciplină specifică capabilă să sintetizeze cunoştinţele medicale şi pe cele etice. o ştiinţă capabilă de a reuni valori prin dialogul şi confruntarea dintre medicină. dar cu siguranţă îşi păstrează importanţa întrucât viziunea originală a unei bioetici globale cuprinde atât biosfera cât şi omul cu interacţiunile reciproce pe termen scurt şi lung. celule tumorale unor pacienţi în vârstă. Deci. tocmai această concepţie. al cărui obiectiv specific era considerarea aspectelor etice. a căror preocupare era de a studia şi formula norme mai ales în domeniul cercetării şi experimentării biomedicale.Reich (6) vorbeşte despre o geneză "bilocată" a termenului de bioetică. Aceste experienţe ne duc cu gândul la experimentele sălbatice ce se făceau în lagărele de concentrare din perioada nazistă. de exemplu. În perioada 1965-1971. de denunţurile şi procesele legate de unele abuzuri răsunătoare care se refereau la experimente făcute pe om. cu sediul la Hastings on Hudson (NY). sociale şi legale ale ştiinţelor medico-sanitare. Desigur. moştenire care astăzi a devenit preponderentă faţă de cea a lui Potter. După Hellegers. (7) Principalele centre de bioetică din lume Callahan şi Gaylin luaseră iniţiativa de a reuni oameni de ştiinţă.T.cum am mai afirmat . În Statele Unite discuţia privind problemele etice ale experimentării era deja acutizată.şi apoi a inserat-o în domeniul ştiinţelor biomedicale. s-au făcut studii pentru imunizarea împotriva hepatitei virale. şi anume în 1969. la Willowbrook State Hospital din New York. Aşa cum s-a afirmat. în timpul unui experiment. Ethics and the Life Sciences. cu timpul. politice şi în mass-media.

ajungea. la înfiinţarea lui. angajat în cercetări de fiziologia fătului. deja prezent în cadrul universităţii din 1964. participarea la elaborarea unor norme în probleme morale dificile ale societăţii contemporane. care-şi propune să evalueze implicaţiile etice determinate de impactul cu dezvoltarea ştiinţifico-tehnologică în domeniul bioeticii în ţările din Asia. în interiorul Department of Community and Family Medicine. şi în numeroase alte monografii. cum ar fi de exemplu Sida. ale acestei cercetări. întâi în Germania şi apoi în alte ţări europene. S-au desfăşurat apoi activităţi comune cu alte centre de la Georgetown University: Division of Health and Humanities. Hellegers l-a invitat în anul 1968 şi în 1969. apoi. (8) Din 1987. cum spuneam. la Georgetown University din Washington (DC). non profit. fie ele şi etice. la circa 50 de km de New York. Hellegers. educarea publicului în general privind relevanţa etică a multor descoperiri ştiinţifice. cu atât mai mult cu cât. În interiorul Institutului îşi are sediul Center for Bioethics. Implicaţiile. Center for Population Research. The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics. El se transferă la această universitate cu intenţia precisă de a inaugura un program de cercetare interdisciplinară de Bioetică. diagnoza prenatală. Centrul îşi propune să fie un institut de cercetare independent. l-au stimulat pe Hellegers să prezinte propunerea de a crea un institut care să se ocupe atât de fiziologia reproducerii cât şi de Bioetică. cu o valoroasă activitate educativă a publicului în general. "The patient as person" şi "Fabricated Man". Pellegrino. distribuirea fondurilor în domeniul sanitar.nu s-au avut în vedere probleme logistice şi economice. pe teologul moralist protestant Paul Ramsey să ţină cursuri la Facultatea de medicină de la Georgetown University. Acest centru a introdus desigur ample tematici medicale şi medico-sociale în dezbaterea bioetică mărindu-i orizontul în comparaţie cu perspectivele lui Potter şi a contribuit la elaborarea unor proiecte didactice şi de linii directoare privind probleme de bioetică specială. (9) Rezultatele acestor studii sunt publicate în revista Hastings Center Report. 6 . The European Program in Professional Ethics. Instituţia a primit numele. centrul a fost amenajat într-o cameră disponibilă în casa Callahan. în 1979. În anii în care se năştea Hastings Center. Aşa s-a născut în 1971. care a desfăşurat programe educative. În acest scop. După moartea lui Hellegers. laic. oficiosul centrului. adică primul centru care purta formal numele de institut de bioetică. putând fi considerate primele publicaţii care au lansat Bioetica în America. Scopurile specifice ale activităţii sale sunt: abordarea şi rezolvarea problemelor etice create de progresul ştiinţelor biomedicale şi de însăşi profesiunea medicală. şi parţial cu bani primiţi de la mama lui. Din aceste cursuri de morală au rezultat două volume. de Kennedy Institute of Ethics şi a fost anexat în mod oficial la Georgetown University. care are un director propriu. reproducerea artificială. The Asian Bioethics Program. aproape o misiune socială. care s-a păstrat. ambele lansate în 1970. Directorul lui a fost câţiva ani Edmund D. Hastings Center s-a mutat la Briarcliff Manor (NY). Chiar în acea perioadă familia Kennedy luase hotărârea să finanţeze unele cercetări privind prevenirea handicapurilor mentale congenitale. întreruperea terapiei de menţinere vitală.

"Center for Bioethics" şi "Kennedy Institute " (10) îşi au sediul într-o universitate , Georgetown (fondată de iezuiţi în 1789) care, prin constituţie, este deschisă studenţilor şi cercetătorilor de orice confesiune religioasă; are ca principal scop cercetarea printr-o metodologie interdisciplinară, membrii ei provenind din domeniul ştiinţelor umane, sociale, ştiinţelor naturii, cu preferinţă pentru sfera filozofiei şi teologiei morale şi o confruntare înterreligioasă şi ecumenică. Publicaţiile Institutului şi Centrului sunt numeroase, ca şi temele abordate, dar una dintre ele merită menţionată în mod special: fiind unică în felul ei, "Encyclopedia of Bioethics", îngrijită în 1978 de W.T.Reich, a fost reeditată în 1995 în cinci volume, are 3000 de pagini, conţine 464 de articole prezentate în ordine alfabetică şi redactate de 437 de autori. Kennedy Institute publică bimestrial "New Titles in Bioethics", o bibliografie actualizată cu noi volume publicate, şi "Scope Note Series", monografii bibliografice care cuprind şi articole din reviste. Revista oficială este "Kennedy Institute of Ethics Journal". O altă activitate importantă a centrului a fost activarea unui serviciu de informaţie bibliografică online, Bioethicsline, sprijinit de National Library of Medicine din Betsheda în Maryland şi distribuit prin sistemul MEDLARS în Statele Unite şi în lume. Biblioteca de la Georgetown University, The National Reference Center for Bioethics Literature, reuneşte cele mai relevante publicaţii din aria anglo-americană. În această arie culturală se formează, mai ales cu ajutorul lui T.L. Beauchamp şi J.F. Childress, doctrina bioetică din Statele Unite inclusă în faimoasa operă Principles of biomedical ethics, care trasează teoria "principialismului" de care vom vorbi. (11) Un alt gânditor care se numără printre părinţii Bioeticii este E.D.Pellegrino, pe care l-am amintit deja ca director, pentru câţiva ani, al Centrului de Bioetică (actualmente director al "Center for the Advanced Studies in Ethics" şi al "Center for Clinical Ethics" tot pe lângă Georgetown University), care împreună cu D.C. Thomasma a introdus concepte noi privind relaţia medic-pacient. (12) După primele două centre de studii din Statele Unite, au fost înfiinţate altele, legate mai ales de universităţi sau spitale. (13) Noi ne vom referi însă numai la cele care prezintă un mod specific de abordare. În America merită să fie numit Pope John XXIII Center, care a publicat numeroase monografii. El pleacă de la o perspectivă instituţională de fidelitate faţă de Magisteriul Bisericii Catolice. În Australia este cunoscută activitatea desfăşurată de Center for Human Bioethics de pe lângă Monash University din Melbourne, condus de P. Singer - cunoscut prin extremul său "laicism" - care este şi co-director al reviste Bioethics, organ oficial al "International Association of Bioethics". (14) Tot în Australia operează două centre de bioetică de inspiraţie catolică: The Thomas More Center şi St Vincent's Bioethics Center. În Europa, continentul pe care de mult s-au dezvoltat cele mai semnificative sisteme filozofico-morale, care au inspirat, secole întregi, viaţa socială, bioetica şi-a făcut apariţia mai târziu: această întârziere poate fi atribuită structurării diferite a sistemului sanitar şi universitar faţă de SUA, prezenţei puternice a deontologiei profesionale predată de medicii legişti sau dificultăţilor de organizare a unei munci interdisciplinare din cauza unei specializări academice excesive. (15)

7

În anul academic 1975-76 au fost create în Spania, pe lângă Facultatea de Teologie de la San Cugat del Valles (Barcelona) seminarii de studiu în diferite domenii ale bioeticii; din aceste seminarii s-a născut Instituto Borja de Bioética, condus de un discipol şi colaborator al lui A. Hellegers, Francisco Abel s.j., care a primit statut de fundaţie privată în 1980. În afara acestui centru, care deţine primatul în Spania din punctul de vedere al interesului şi al cercetării în Bioetică trebuie semnalată angajarea dlui D. Gracia, Director al "Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia", de pe lângă Facultatea de Medicină de la Universitatea Complutense din Madrid. Importantă este lucrarea, menţionată în notă, "Fundamentos de bioética", ce porneşte de la un examen istorico-filozofic al evoluţiei conceptelor etice în domeniul biomedical al şcolii hipocratice până în zilele noastre şi conturează bazele raţiunii etice în domeniul biomedical care s-au desprins din evoluţia gândirii filozofice. Examenul istoric este amplu: justificarea principiilor de beneficienţă , vătămare, de autonomie, de justiţie este urmărită în diversele etape ale gândirii etice, din antichitate până la gândirea actuală din Statele Unite. Autorul, aderând la filozofia personalistă şi fenomenologică a conaţionalilor L. Delgado şi X. Zubiri, avansează teoria "eticii formale a bunurilor", ca fundament al instanţei etice universale, negând existenţa posibilităţii unui fundament universal în planul conţinutului judecăţii etice. Autorul a promis că acest volum va fi urmat de o operă ulterioară despre bioetica clinică. Contribuţia lui rămâne una dintre cele mai importante pe plan internaţional.
(16)

Tot în Spania, din 1993 funcţionează Sociedad Andaluza de Investigación Bioética, a cărei activitate este demonstrată de publicarea periodicului Bioetica y Ciencias de la Salud. Este semnalată şi ampla activitate a Grupului de "Investigación Bioética de Galicia" (GIB) În 1983 a fost creat la Bruxelles, din iniţiativa unor profesori de la Universitatea Catolică din Louvain, "Centre d'Études Bioéthiques": este vorba de o asociaţie non profit afiliată pe lângă Universitatea din Louvain. (17) Alte centre de interes bioetic există în Franţa: amintim pe cel denumit Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale (INSERM), pe lângă care a fost creat Centre de Documentation et Information en Éthique (CDEI). În Ţările de Jos primul institut de bioetică (Instituut voor Gezondheidsethiek) este fondat la Maastricht în 1985. În Anglia, din 1975, este publicat periodicul trimestrial Journal of Medical Ethics de către Institute of Medical Ethics cu sediul la Edimburg şi care se defineşte o "organizaţie independentă, nepartinică." În acest moment, publicaţia este îngrijită în colaborare cu British Medical Association (Asociaţia Medicilor Britanici). La Londra este publicată revista Ethics and Medicine de către Centre for Bioethics and Public Policy, de orientare hipocratică şi creştină. Tot la Londra trebuie semnalată activitatea desfăşurată de Linacre Centre for Health Care Ethics, fondat în 1977, în serviciul comunităţii catolice din Marea Britanie. În plan european trebuie semnalată opera unui autor german, care acţionează în Palestina şi în America de Nord, şi care a contribuit în mod substanţial la dezbaterea bioetică: este vorba de Il principio di responsabilitá de H. Jonas, una din cele mai mari contribuţii aduse acestei discipline. Autorul are un punct de pornire analog cu cel al lui Potter: el ia în consideraţie posibilitatea din ce în ce mai mare a tehnologiei, ale cărei ameninţări la adresa supravieţuirii 8

umanităţii le analizează. Omenirea are obligaţia să supravieţuiască - după autor aceasta este exigenţa prioritară - şi de aceea, este necesară o nouă Etică, etică pe care el o numeşte a "viitorului", pentru că trebuie să se bazeze pe studierea consecinţelor intervenţiilor omului asupra biosferei pentru generaţiile viitoare. Criteriul ghid pentru intervenţiile biotehnologice va trebui să fie cel al excluderii catastrofei. (18) Câteva cuvinte trebuie să spunem şi despre situaţia din Italia. Instituţia noastră, Centro di Bioetica, s-a născut printre primele în Italia, în 1985, la Universitá Cattolica del Sacro Cuore (UCSC). Îşi are sediul la Facultatea de Medicină şi Chirurgie "A. Gemelli" din Roma. Organul director este constituit dintr-un comitet compus din Rectorul şi Decanul Facultăţii de Medicină (membrii de drept) şi din alţi 18 membri desemnaţi de Rector, medici specialişti, biologi, filozofi, jurişti, moralişti, teologi. Recent, pe lângă Centru a fost creat - prin hotărârea Consiliului Facultăţii şi a Senatului academic - Institutul de Bioetică ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul academic, coordonând cursuri de Doctorat şi de Perfecţionare postlicenţă, ca şi activitatea didactică în cadrul Cursului de licenţă în Medicină şi Chirurgie, şi a Diplomelor Universitare din domeniul sanitar. Institutul este condus de un profesor titular de bioetică şi beneficiază de activitatea cercetătorilor şi bursierilor. Centrul de Bioetică este operaţional pentru activitatea de formare în teritoriu şi, în ultimii ani, a contribuit la crearea unor sedii ale consorţiului, în diferite regiuni din Italia, prin care coordonează activitatea de educare permanentă prin cursuri adresate personalului sanitar şi celor interesaţi direct sau indirect de probleme de bioetică. Oficiosul Centrului este revista Medicina e Morale, care publică bimestrial articole, note, comentarii şi recenzii bibliografice despre aspecte ale Bioeticii, ale deontologiei şi ale moralei medicale. Activitatea Centrului şi a Institutului de Bioetică al Universităţii Catolice este demonstrată de publicarea acestui manual şi a două colecţii care includ deja zeci de volume. (19) Perspectiva filozofică ce caracterizează Centrul şi Institutul este "personalismul fundamentat ontologic" de inspiraţie tomistă şi dezvoltă, plecând de la acest punct de vedere, continua sintonie cu gândirea catolică fără a împiedica sau a exclude dialogul cu alte abordări. Un alt pol de reflecţie, important, este cel legat de Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele din Milano, unde există din 1985 un Dipartimento di Medicina e Scienze umane şi unde se publică o revistă ştiinţifică de popularizare KOS şi o alta, cu caracter etico-sanitar, Sanare infirmos. (20) De orientare "laică", în sensul unei puternice critici aduse viziunii catolice a bioeticii, este Politeia, centru pentru formare şi cercetare în politică şi etică, din Milano (cu sedii şi la Roma şi Neapole). Şi acest centru are secţiuni de etică în economie, în domeniul mediului, şi de bioetică. Revista, editată sub îngrijirea Centrului, se numeşte Niotizie di Politeia şi reuneşte contribuţii de provenienţă diversă, ce reflectă însă o abordare analistă şi utilitaristă, privilegiind individualismul metodologic ce stă la baza muncii de cercetare a grupului. (21) Recent, secţiunea de bioetică a înfiinţat Consulta di Bioetica ( "Corpul consultativ de Bioetică"), ce editează revista Bioetica. Învăţământul academic al Bioeticii în Italia a fost activat în multe Universităţi pontificale, cu o perspectivă mai ales teologică. (22) În universităţile de stat, bioetica a fost introdusă ca disciplină de învăţământ la cererea unor facultăţi de Medicină şi chirurgie (printre care 9

o "profesie puternică". modelelor de bioetică şi problemei fondării gândirii etice. Unele etape. a fost inserată în grupurile de discipline pentru participarea la concursuri publice (pentru profesori universitari dintre cei mai calificaţi şi pentru cercetători universitari) deci în sectoarele ştiinţifico-disciplinare ale învăţământului universitar. influenţat de prescrierile sumerienilor. Jurământul reprezintă. categoria medicilor . aşa cum au făcut-o mulţi autori (23) . celălalt 10 . semnificaţiile morale ale asistenţei acordate bolnavului şi hotărârile pe care statul trebuia să le ia pentru cetăţenii săi în ce priveşte sănătatea publică. Drumul nostru nu poate fi extins şi aprofundat. Desigur. înaintea răspândirii termenului însuşi şi a recentelor schimbări. exprimată în sens religios în Jurământ. Nu se poate face abstracţie. ci se va opri la acel element din trecut care este absolut necesar pentru înţelegerea momentului cultural actual. care era considerată într-un anumit fel deasupra legii. mai ales după ultimul război mondial. Legea era pentru cei care practicau meserii specifice cetăţenilor obişnuiţi. (24) . De la etica medicală la bioetică Pentru a ne da seama pe deplin despre discuţiile actuale şi abordările diferenţiate ale Bioeticii. reflecţia privind drepturile omului în Europa. susţinută de o "morală forte". în reconstruirea gândirii etice occidentale din domeniul medical. învăţământul universitar de bioetică a contribuit. b) o parte centrală care la rândul ei are două fragmente: unul relativ la angajarea de a respecta maestrul.) şi de "Jurământul " său . denumite şi "comitete etice". La originea eticii medicale în societăţile arhaice ca şi în cele mai evoluate din antichitate găsim mereu trei elemente: exigenţele cu caracter etic pe care medicul trebuia să le respecte. cu caracter pre-juridic. Expunerea făcută de D. apoi. profesiunea medicală ar fi. a transmite gratuit cele învăţate fiilor maestrului şi celor care semnează Jurământul. aportul filozofiei moderne. ca cea de rege şi de preot. este necesar să ne reamintim itinerariul istoric al gândirii etice în medicină. Deja Codul lui Hammurabi din 1750 î C. fără îndoială. expresia tipică a culturii epocii. Gracia (25) mi s-a părut amplă şi documentată ca analiză a textului. potrivit acestei interpretări. au predispus la criteriologii şi categorii filozofice şi adesea au dat naştere unor discuţii pe teme specifice.C. Structura Jurământului cuprinde: a) o invocare a divinităţii ca introducere distinctă. de-a lungul secolelor. Tema va fi analizată într-un capitolul special.Universitatea Catolică din Roma). deci. specific unei categorii de persoane. structură etico-religioasă şi interpretare istorico-filozofică. de Hipocrate (460-370 î. morala medicală de inspiraţie teologică. care au dat un puternic impuls gândirii bioetice. la o mai bună definiţie a acestei discipline şi acelaşi lucru se poate spune despre instituirea comitetelor de bioetică. conţine normele care dirijează activitatea medicală şi o primă reglementare a taxelor pentru asistenţa sanitară. Aportul principiilor şi criteriilor proprii filozofiilor moderne va fi tratat într-un capitol dedicat succesivmeta-eticii. Unele etape sunt semnificative sub acest profil: etica medicală hipocratică.

aproape o expresie scrisă a unei morale naturale. ci pe ideea binelui şi a adevărului şi îl reţinem important pentru însăşi consistenţa altor principii. 11 . al cărui protector fără drept de apel şi deasupra oricărei legi este medicul. în sens punitiv (damnaţiuni) pentru cel care îl încalcă. Această influenţă. Gregory şi cu formularea drepturilor omului şi ale drepturilor cetăţeanului.păstrând o tradiţie istorică ce vine de departe şi traversează întreaga evoluţie a gândirii occidentale. "Datoriile medicului" de Mohamed Hasin (1770) în Persia.pentru evoluţia gândirii etico-filozofice. ca cele de autonomie şi justiţie. desigur. Apariţia principiului de autonomie odată cu afirmarea gândirii moderne. aşa cum vom vedea mai bine în capitolul relativ la întemeierea gândirii etice. "avortul cauzat de intervenţii artificiale". Jurământul fundamentează moralitatea actului medical pe principiul "beneficienţei şi nu al dăunării. nici măcar din partea pacientului. Nici ideea de justiţie formulată de gândirea socială contemporană nu va putea elimina acest principiu al beneficienţei. din secolul VI. şi totuşi. aproape universală. orice abuz sexual faţă de persoana bolnavului şi de rude. Deoarece medicul acţionează pentru binele bolnavului. ci de o moralitate ce se bazează pe principiul sacru al binelui pacientului.efortul lor de a întemeia criterii de moralitate care să nu fie subiective. după cum a fost socotit până în secolul al XVIII-lea. care consideră profesia medicală într-un climat de transcendenţă. Fără îndoială. "Rugăciunea zilnică a medicului" de Mose Maimonide (1135-1204) în Egipt. Nu se poate totuşi ignora . a Jurământului lui Hipocrate este dovedită de formule asemănătoare răspândite în diferite culturi. care noi nu considerăm că se bazează pe transcendenţa profesiei medicale. nici de o moralitate naturală. Nu se poate vorbi. ci bazate pe adevăruri obiective. după cum afirmă D. conferindu-i caracter de sacralitate (sacerdoţiu fiziologic şi carismatic). liberalismul etic al lui Hume. Short Mell. chiar dacă i se solicită. existenţa conştiinţei binelui în sine şi a respectului persoanei dincolo şi deasupra dorinţelor sale subiective . Nu poate fi vorba. Smith. de o simplă moralitate defensivă a "castei" medicilor. ca de exemplu administrarea otrăvii. ceea ce prescrie nu ar avea nevoie de alte confirmări. de un cod atemporal. c) o concluzie în care se cer sancţiuni din partea divinităţii în sens pozitiv (binecuvântări) pentru cel care respectă jurământul şi. potrivit acestei analize istorice.nu dăunare. deci al binelui pacientului. Platon şi Aristotel . mai ales cea care se inspiră din faimoasele principii: beneficienţă . principiu continuat de-a lungul secolelor.fragment este dedicat mai concret terapiei care obligă medicul să excludă anumite acţiuni. un antipaternalism medical ". Bioetica actuală. aceste noi principii nu vor putea şterge complet principiul beneficienţei ca moment de validitate şi garanţie atât pentru autonomia pacientului cât şi pentru cea a medicului. autonomie şi justiţie . influenţa succesivă a lui Socrate. reprezintă. precum "Jurământul lui Aseph Ben Berachyhu" în Siria. acesta fiind "ethos"-ul lui. (26) Ceea ce recunosc toţi este faptul că gândirea hipocratică a rămas "canonică" pentru întreaga cultură clasică a Evului Mediu. Rezultatul care decurge din această interpretare este că această gândire hipocratică ar fi dat în realitate un fundament filozofico-teologic a ceea ce azi numim cu o conotaţie negativă "paternalism medical". Gracia. deci. respectarea secretului medical. ci de o reflectare a filozofiei şi a culturii timpului.

după greutăţile iniţiale din vremea lui Galileo. pruncuciderea. Aceste contribuţii pot fi recunoscute în primul rând în fundamentarea definitivă a conceptului de "persoană umană". Evanghelia. condamnă avortul. În numele acestei teologii. dezlegându-se încet. ci omul întreg. conform căreia ceea ce i se face bolnavului este apreciat în termenii "mie mi-aţi făcut". ci este chemat să fie slujitorul (diaconos) celor suferinzi.personalism creştin . încet. dintre raţiunea ştiinţifică şi credinţa religioasă. cât şi prin practica asistenţială. de tratatele medievale şi renascentiste. aplicarea ei în mediul sanitar şi în Magisteriul Bisericii. omul. pentru care nu numai sufletul spiritual. comunităţile creştine vor simţi dreptul-datorie de a nu abandona asistenţa bolnavului. custode co-responsabil al pământului şi al vieţii în lume în faţa Creatorului însuşi.Nu se poate omite în această retrospectivă contribuţia creştinismului. în configuraţia teologică şi nouă a asistenţei bolnavului şi a profesiei de medic. mutilaţiile şi dezvoltă o "morală medicală" care prinde tot mai mult contur. a introdus concepte noi şi valori noi atât prin intermediul învăţământului. până la operele de morală medicală. Şi după Revoluţia franceză. este considerat făptură a lui Dumnezeu. ci aşa cum a acţionat în cazul gândirii platonice şi aristotelice. Biserica Catolică şi comunitatea creştină se ocupă de sănătatea publică ca o dovadă de fraternitate şi confirmare a autenticităţii mesajului. mai ales cel aflat în dificultate. este considerat şi evaluat ca expresie a carităţii Mântuitorului şi fundament al judecăţii finale şi escatologice. care întruchipează parabola Bunului Samaritean (28) în istoria lumii încreştinate. în care baza concepţiei etice privind acţiunea medicului este extrasă din datele Revelaţiei şi nu numai din preceptele lui Hipocrate. creaţional şi salvator determină comunitatea creştină să se îngrijească de spitale. şi pentru cel puţin 17 secole. deasupra legii morale. în unitatea lui: trupspirit. ca expresie a comunităţii celor care au obligaţia de a "se îngriji" de fraţi. dar mai ales ca "mărturie" a fraternităţii dorite de Cristos faţă de cel care suferă. nu numai în sensul de "suplinire" a societăţii civile în ţările încă nedezvoltate. orice om. Creştinismul nu s-a limitat să facă o bună primire eticii hipocratice. în abordarea şi căutarea dialogului pozitiv. când se va afirma conceptul de "spital civil" şi de "drept al cetăţeanului la asistenţă". Apoi. nu este cea a unui personaj sacerdotal. prin forţa misterului Întrupării-Mântuirii. a teologiei creştine. mai recente. Valoarea persoanei umane în creştinism . Bisericile au dezvoltat o morală teologică ce proclamă sacralitatea şi inviolabilitatea vieţii oricărei făpturi umane. atât de lumea creştină cât şi de cea islamică. acolo unde acest termen este bine onorat. (27) Noua viziune asupra lumii şi a umanităţii în sens personalist. al cărui Jurământ a fost mereu recunoscut ca expresie a eticii. care considerau temele de etică medicală ca făcând parte din analizele (dezbaterile) virtuţii justiţiei sau în comentariul poruncii "să nu ucizi". eutanasia.rezultă din depăşirea dualismului clasic. 12 . Figura medicului în sens creştin. mai ales în ambientul catolic. după cum ne indică să-l vedem în bolnav pe "Christus patiens" tot astfel ea ne cere să-l putem recunoaşte în medic pe "Christus servus".

Tocmai în această răscruce istorică trebuie plasată naşterea Bioeticii. amintim de pe acum indicaţiile privind avortul şi diagnoza prenatală. de natură juridică şi deontologică de mare relevanţă. (29) Dar concepţia asupra moralei catolice în domeniul medical a fost mereu îmbunătăţită după pontificatul lui Pius al XII-lea. Există o perioadă istorică semnificativă în care se manifestă cea mai puternică expresie a "moralei medicale" în domeniul catolic: este vorba de anii pontificatului lui Pius al XII-lea. Geneva 1982. adică Bioetica.îşi dă seama că două sunt provocările pe care ele le cuprind: prezenţa crimelor naziste. Două direcţii de normative s-au dezvoltat începând din acest moment tragic.O continuare a acestui interes secular este învăţământul magisterial. ca şi din raţiuni obiective care stau la baza indicaţiei sau a normei morale. Dintre acestea. aprobarea tot mai actualizată a "Codurilor de Deontologie medicală" emanate de organisme internaţionale. indicaţii provenite de la Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva. comise nu numai în lagărele de concentrare. iar pe plan internaţional. desfăşurată în Kuweit. care s-a dezvoltat după şi în urma procesului de la Nürnberg (1945-1946). precum Asociaţia Medicală Mondială (AMM) şi Consiliul Organizaţiilor Internaţionale ale Ştiinţelor Medicale (CIOMS). prin succesorii lui. care prin forţa lucrurilor trebuia să se regăsească într-o disciplină sistematică. intitulate: "Manipulating life: ethical issues in genetic engineering" ("Manipulând viaţa: subiecte etice în ingineria genetică"). 13 . Această legislaţie şi aceste normative implicau şi cereau în mod necesar o gândire de fundamentare teoretică şi justificativă. în ianuarie 1981. Din lumea islamică amintim "Codul islamic de Etică Medicală" aprobat de Conferinţa internaţională asupra medicinii islamice. care pentru unii ar putea coincide cu naşterea Bioeticii "ante litteram": formularea "drepturilor omului". şi evoluţia progresului tehnologic care în ambiguitatea lui putea şi poate fi îndreptat spre oprimarea şi eliminarea vieţii umane. coerent. pronunţările Bisericilor în general şi ale Bisericii Catolice în particular constituie obiectul unei atente consideraţii. Cine reparcurge învăţămintele discursurilor şi mesajelor radiofonice ale lui Pius al XII-lea adresate medicilor . În acest proces împotriva crimelor naziste au fost făcute cunoscute lumii delictele comise asupra prizonierilor şi civililor din ordinul regimului cu colaborarea medicilor. (30) Celelalte Biserici creştine şi confesiuni religioase au oferit la rândul lor indicaţii credincioşilor şi au formulat propuneri lumii medicale şi politice: în tratarea fiecărei teme vor fi amintite. întrucât medicul nu le poate ignora atât din raţiuni ce ţin de o eventuală apartenenţă religioasă a sa. al Bisericii Catolice şi al altor confesiuni creştine privind problemele pe care ştiinţa medicală le-a ridicat în epoca contemporană. cu justificarea că sunt "constrânşi".şi acest lucru merită făcut . (31) Pentru a completa panorama istorică a contribuiţiilor la formarea principiilor şi criteriilor de comportament în domeniul biomedical trebuie să amintim aportul pe versantul laic. Aceste delicte sunt astăzi cunoscute şi reunite în documentele procesului (32) şi rămân o mărturie deloc favorabilă a ceea ce poate face puterea detaşată de morală sau presupusă deţinătoare a moralei înseşi şi cu colaborarea medicilor care se lasă instrumentalizaţi de puterea politică. cât şi datorită obedienţei religioase a pacientului.

Unii prezintă Bioetica drept o mişcare de idei. Recomandări şi Cărţi". ale demografiei şi ale cercetării experimentale asupra omului şi animalelor. pe care l-am amintit. cu conotaţii "catastrofice". dar în toate cazurile au o semnificaţie culturală şi etică. dezvăluie un amplu evantai de probleme abordate. doumentul intitulat "Principii de Etică Medicală Europeană". 79/1976 despre drepturile bolnavilor şi muribunzilor. actualizat de aceeaşi asociaţie la Londra în 1949. Dintre "Recomandări" amintesc. la Veneţia în 1983 şi la Hong Kong în 1989. la nr. alţii consideră gândirea bioetică o articulaţie a filozofiei morale şi cei care definesc această gândire ca o disciplină autonomă. care pune în criză conceptul sec. se confruntă cu aporturile eticii medicale clasice ale diverselor doctrine religioase şi cu drepturile omului. schimbătoare din punct de vedere istoric sau istoricist. Se datorează Conferinţei Internaţionale a Ordinului Medicilor din Comunitatea Europeană (CEE). În cursul tratării fiecărei probleme vom cita aceste documente şi altele pentru autoritatea culturală şi valorile etice la care fac referire. publicată de Naţiunile Unite (ONU) (10 decembrie 1948) şi Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'umo e delle liberta fondamentali (tratat din Roma din 4 noiembrie 1950). în fine. au o valoare juridică adevărată în momentul în care sunt acceptate de state. la nr. "Declaraţiile". 29/1978 privind transplantele de ţesuturi şi organe. Convenţii. din 1968. Se ştie că forţa juridică. ca un exemplu. De aici se naşte problema în primul rând a unei definiţii a Bioeticii. publicat la Paris la 6 ianuarie 1987. publicată în 1962. XIX al progresului unidirecţional şi în mod automat benefic. care conţin afirmaţii angajante în apărarea vieţii şi a integrităţii fizice. din parte AMM. care are un rol ce nu se 14 . tot de AMM. 1046/1986 şi la nr. de conţinuturi şi criterii evocate: de la prima abordare teoretică cu interes bioecologic prioritar (Potter. conţinând "Jurământul de la Geneva". Bioetica se îmbogăţeşte graţie apariţiei diverselor Centre americane şi europene. "Codul de Etică Medicală" publicat la Geneva în 1948. problemă care până azi nu pare a fi depăşită. pune accentul pe relaţia dintre viaţa umană şi viaţa infraumană şi. Celebră şi cunoscută este "Declaraţia de la Helsinki" privind experimentele şi cercetările biomedicale tot de către AMM. (33) Problema definiţiei Itinerariul istoric retrospectiv şi recent al Bioeticii.În prima direcţie s-a dezvoltat întreaga codificare începând cu "Declaraţia universală a drepturilor omului" . alţii o consideră mai degrabă o metodologie de confruntare interdisciplinară între ştiinţe biomedicale şi ştiinţe umane. îndeosebi. împreună cu apărarea şi salvgardarea altor libertăţi civile şi politice fundamentale şi până la o întreagă serie de "Declaraţii. "Convenţiile" şi "Recomandările" au o greutate normativă deosebită: "Recomandările". pe cea a Consiliului Europei: la nr. 1100/1989 asupra utilizării embrionilor şi fetuşilor umani. cu noi reflecţii cu caracter etico-filozofic privind problemele vechi şi noi ale medicinei. actualizată la Veneţia în 1983. Dintre Codurile deontologice amintesc "Codul de la Nürnberg" din 1947. şi trebuie să-l amintim. Pentru determinarea momentului morţii şi îngrijirilor din faza finală a bolii trebuie amintită "Declaraţia de la Sidney". alt organism de prestigiu în cadrul autorităţii medicale. modificată tot la Helsinki în 1964 şi actualizată la Tokio în 1975. Jonas).

de aceea. numind-o "studiul sistematic al dimensiunilor morale . cu folosirea unei varietăţi de metodologii etice într-o abordare interdisciplinară. deci la definirea unor criterii. în afara faptului că a numit acest termen. o considerare mai degrabă a biosferei în general decât a medicinei. de exemplu cele relative la problemele demografice şi ambientale. ale moralei religioase.cultural. În cea din 1978 definea Bioetica "studiul sistematic al conduitei umane. După părerea noastră. propusă de Potter. în acest sens. în faţa unei probleme etice." (39) . intervenţiile pot fi cele referitoare la profesiile medicale. Prin această afirmaţie Reich doreşte să elimine echivocul existent în anii precedenţi sau faptul că principiile ar fi exclusiv cele susţinute de Beauchamp şi Childress şi în mod fundamental doreşte să deschidă uşa pluralismului etic. Bioetica în sensul de etică ce priveşte intervenţiile asupra vieţii.identifică cu cel al deontologiei. Într-adevăr. concepţia originară a "Bioeticii globale". ci "printr-o varietate de metodologii etice". În ediţia din 1995. ca o "combinaţie a cunoaşterii biologice cu cea a sistemului de valori umane". deci. a şi definit noua disciplină. Reich dă diverse definiţii Bioeticii cu ocazia celor două ediţii succesive din "Enyclopedia of Bioethics". pentru a lua 15 . liniile directoare etc ." (38) Domeniul ştiinţelor vieţii şi sănătăţii cuprindea. în timp ce în primul moment este oportun să se pornească de la examinarea diferitelor puncte de vedere. în parte. de cercetarea de bază din domeniul biologic şi este legată şi în sens social de componenţa ambientală. medicina de azi beneficiază toto mai mult. (35) Aşa cum am amintit în introducere. rezultă că ne aflăm în faţa unei panorame desigur foarte ample. (37) . este înţeleasă în sens extensiv. cât şi pentru multiplele aporturi anterioare ale eticii medicale. definiţia rezultată este mai completă. incluzând şi intervenţiile asupra vieţii şi sănătăţii omului. dar în acelaşi timp modest caracterizată. el consideră deci bioetica drept un nou tip de Înţelepciune ce trebuie să indice cum să fie folosită cunoaşterea ştiinţifică pentru garantarea binelui social. deoarece ea nu mai este "examinată în lumina valorilor şi principiilor morale". Potter în 1971. în progresele sale. foarte importantă chiar dacă ascunde riscul uşor al unui relativism etic atunci când se opune rolului normativ al bioeticii. deciziile. dar şi cele asupra populaţiei. într-un anumit mod. chiar dacă are o conexiune cu aceste discipline şi puncte de confruntare. ci dimpotrivă. această deschidere este. ale deontologiei şi ale drepturilor omului. bioetica trebuie să fie "ştiinţa supravieţuirii (science of survival)" . Bioetica propriu-zisă.ale ştiinţelor vieţii şi tratamentelor sanitare.inclusiv viziunea morală. judecăţi şi limite licite sau ilicite. Este schimbat şi obiectul formal al bioeticii. În această definiţie el recuperează. considerăm realizat faptul că sub denumirea de Bioetică este inclusă şi etica medicală propriu-zisă. pentru Bioetica mai recentă. deci nu Bioetica în sens de parte recentă şi adăugată eticii medicale. conduita. tratată în lumina valorilor şi principiilor morale. în cadrul ştiinţelor vieţii şi sănătăţii. (34) Din acest "excursus" făcut până acum. De aceea. nici cu medicina legală sau cu drepturile omului. În plus. În definiţia din 1995. atât în sens geografic. fără îndoială. obiectul material al bioeticii este extins la toate dimensiunile morale ce includ conduite sociale şi decizii politice. (36) . specificitatea acestui studiu sistematic o constituie referirea la valori şi principii morale. Reich acordă definiţiei bioeticii o amploare mai mare. şi nici nu poate fi considerată o secţiune a celei mai cunoscute şi antici etici medicale. după aceea este necesar.

un grup de studiu a elaborat un document numit Documento di Erice. problemele sociale legate de problemele politicii sanitare (naţionale şi internaţionale). Fiind etica aplicată "regnului biologicului" . politicile de control demografic. bioetica nu poate fi redusă la deontologia medicală. printr-o fundamentare raţională şi metodologică adecvată ştiinţific.care desemnează un univers mult mai extins decât cel al medicinii . sănătatea internaţională. În privinţa raporturilor cu medicina legală şi deontologia profesională. d. b. În acest sens. probleme privind intervenţia asupra vieţii altor fiinţe vii (plante. beneficiind de o metodologie interdisciplinară. 16 .bioetica include etica medicală tradiţională şi merge dincolo de ea. Pentru a preciza această diferenţă. independent de aplicaţiile lor terapeutice. la un Seminar internaţional desfăşurat la Erice. pe lângă comportamentul personal şi dreptului şi codurilor deontologice profesionale şi viitoare. tot ce ţine de echilibrul ecosistemului. Aceste linii etice au şi o finalitate aplicativă. b) cercetările comportamentale. din natura instanţelor etice şi din metodologia utilizată. nici la o simplă consideraţie filozofică. prin orientarea ce ar putea fi imprimată. Deci validitatea alegerii trebuie argumentată raţional şi numai aşa se poate evita căderea într-un relativism etic. micro-organisme şi animale) şi. problemele etice ale profesiunilor sanitare. în februarie 1991. de medicina locurilor de muncă şi de alte politici de planificare familială şi control demografic.deciziile . care se bazează în mare parte pe ceea ce conţine "Encyclopedia of Bioethics" din 1978. care în fond ar fi dizolvarea bioeticii înseşi. competenţa bioeticii este recunoscută în următoarele patru domenii: a. în general. problemele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om. deoarece această conduită este examinată în lumina valorilor şi principiilor morale". documentul precizează: 1.dat fiind faptul că bioetica are o finalitate practică . cuprinzând: a) problemele etice ale tuturor profesiilor sanitare. în urma unor polemici privind rolul bioeticii printre cei care au un cult pentru medicina legală. în care a fost precizat obiectul bioeticii şi raportul existent între această disciplină şi deontologia şi medicina legală. nici la medicina legală. În acel document. Ele implică elaborarea de linii etice bazate pe valori ale persoanei şi pe drepturile omului. c. medicina muncii. "Bioetica" este o arie de cercetare care. Specificitatea sa derivă din tipul de probleme pe care le abordează. Finalitatea bioeticii constă în analiza raţională a problemelor morale legate de biomedicină şi de conexiunea lor cu dreptul şi cu ştiinţele umane. d) problemele vieţii animale şi vegetale în relaţie cu viaţa omului. are ca obiect "examenul sistematic al conduitei umane în domeniul ştiinţelor vieţii şi sănătăţii. respectând toate confesiunile religioase. conform definiţiei acceptate ce figurează în "Encyclopedia of Bioethics" din 1978.să se verifice validitatea argumentaţiilor şi a criteriilor oferite de fiecare din abordările respective. chiar dacă nu în mod direct terapeutice. c) problemele sociale asociate cu politicile sanitare.

de bioetică.. Deontologia Medicală este o disciplină al cărei obiect este studiul normelor de comportament profesional specifice profesiilor sanitare. care prin metodologia şi rezultatele la care ajunge. c. să găsească "soluţiile" etice şi justificările de ordin raţional în sprijinul acestor soluţii (moment aplicativ) (. constituind o datorie a bioeticii să le discute şi să le examineze. nu se precizează valorile şi principiile morale în conştiinţa unei pluralităţi de abordări filozofice..) "Învăţământul Medicinei Legale se leagă în mod natural. considerate azi în cadrul bioeticii. (.. reunite în coduri şi în toată tradiţia orală şi scrisă a profesiei medicale.Instrumentele de studiu ale bioeticii rezultă din mertodologia specifică interdisciplinară care îşi propune să examineze în mod aprofundat şi actualizat natura faptului biomedical (moment epistemologic). Actualizarea normelor deontologice propriu-zise comportă o comparaţie constantă cu codurile deontologice naţionale şi internaţionale. obiect al eticii medicale tradiţionale. c. etica medicală a pregătit terenul.. Normele deontologice propriu-zise. disciplină mult mai autonomă şi de amplă respiraţie.. şi care colaborează cu justiţia şi cu persoane private la soluţionarea cazurilor care necesită anchete şi evaluări de ordin biologic şi/sau medical. b. ca în cea din Encyclopedia of Bioethics. Normele juridice ale fiecărei ţări. ale cărei criterii şi limite licite le discută. Studiul normelor morale şi lectura lor actualizată se desfăşoară în strânsă legătură cu concluziile ce derivă din bioetică. 17 . Această disciplină include trei ordine de norme: a. la a cărei construcţie. aplicare şi dezvoltare a lor. care studiază cu metodologia specifică conţinutul normelor juridice sub aspect biologic şi medical.. pentru o mai bună interpretare. la orientarea elaborării legislative şi la încadrarea intervenţiilor asupra vieţii umane în cel mai amplu domeniu al biosferei. "Instrumentele" de studiu ale celor trei arii sunt diferenţiate: a. Ca o ultimă adnotare descriptivă putem spune că tratarea bioeticii a surprins până în prezent trei momente distincte: bioetica generală. Normele morale."(. Finalitatea deontologiei medicale este aprofundarea esenţială şi actualizarea normelor şi regulilor de conduită a profesiei medicale. care de altfel se regăsesc în discutarea fiecărei probleme specifice. prin Învăţământul Deontologiei Medicale. Normele juridice cu caracter deontologic sunt studiate sub profilul normelor de drept în vigoare în fiecare ţară şi cu scopul de a găsi o corespondenţă cu valorile deontologice"." (40) Şi în această definiţie. b. contribuie la actualizarea şi justificarea epistemologică a normativei deontologice. Ne vom ocupa în capitolul următor de descrierea acestor orientări diverse.) 3. bioetica specială şi bioetica clinică. să-i evidenţieze implicaţiile pe plan antropologic (moment antropologic).) 2. Medicina legală este prin natura ei o ştiinţă interdisciplinară.

a bolii şi a morţii. în fine. Pentru rezolvarea problemelor generate de progresul ştiinţific şi de organizarea socială a medicinei şi a 18 . în cadrul căreia valoarea vieţii fizice corporale. care se ocupă de bazele etice. Bioetica generală. trebuie să fie rezolvate în lumina modelelor şi fundamentelor pe care sistemul etic le consideră de bază şi justificative pentru concepţia etică. În căutarea unor răspunsuri adecvate se subînscrie necesitatea unei apropieri interdisciplinare faţă de problemă. acordă o importanţă mai mare semnificaţiei. Practic. individ-societate şi individnatură să-şi găsească încadrarea şi valorificarea etică. Bioetica. pentru o cercetare a "saggezza della scienza" ( "înţelepciunii ştiinţei") . trebuie să furnizeze răspunsuri obiective bazate pe criterii valabile din punct de vedere raţional. tratează valorile şi principiile originare ale eticii medicale şi sursele documentaristice ale bioeticii (drept internaţional. avort.va fi necesară şi contribuţia filosofiei naturii. a durerii. ea are datoria de a sugera valori de referinţă şi opţiuni operative. cu scopul de a stabili rolul adecvat. pentru a utiliza expresia potteriană . reale şi obiective. experimente clinice etc. contribuind la valorificarea lui: personalismul fundamentat ontologic. antropologia şi caracterul interdisciplinar Din cele afirmate rezultă că noua disciplină nu poate fi concepută ca o simplă confruntare între diferite opinii şi poziţii etice existente. ne vom referi la acea concepţie care. care analizează marile probleme. care este una din trăsăturile proprii ale bioeticii. deontologie. după părerea noastră. atât pe plan medical cât şi pe plan biologic: inginerie genetică. (41) Fiecare dintre aceste discipline. c. a omului. semnificaţia şi valoarea mediului şi a ecosistemului în bioetică. menţinând între ele relaţii foarte strânse. desigur. ca şi raportul libertate-responsabilitate.a. după părerea noastră. În această întrepătrundere complexă dintre ştiinţele experimentale şi cele umane. Sunt mari tematici care constituie coloanele vertebrale ale bioeticii sistematice şi care. care nu este supusă unor reduceri ideologice sau biologiste. Bioetica clinică sau decizională examinează. nu se poate separa bioetica clinică de cea generală. În ce priveşte antropologia. care sunt valorile în joc sau care sunt căile corecte pentru a ajunge la o linie de conduită fără modificarea acestor valori: alegerea sau nu a unui principiu sau a unei criteriologii de evaluare va condiţiona evaluarea cazului şi. au totuşi un statut epistemologic propriu şi independent de celelalte. a iubirii conjugale şi a procreaţiei. oportunitaeta unei deschideri spre teologie ca "orizont al sensului". abordate sub profil moral. eutanasie. În mod evident este vorba despre rolul ştiinţelor biomedicale şi al ştiinţelor ambientale (ecologia). a filozofiei ştiinţei dreptului şi. Aceasta însă nu se poate disocia de concluziile bioeticii generale. b. El se prezintă ca o viziune integrală a persoanei umane. o adevărată filozofie morală în partea ei fundamentală şi instituţională. dar nu toţi sunt conştienţi că în acest sector de studiu nu se poate face abstracţie de antropologia filozofică de referinţă. chiar dacă trebuie să recunoaştem că totdeauna sau aproape totdeauna cazurile concrete prezintă o pluralitate de aspecte de evaluat. Bioetica specială.Wisdom of science. în mod concret în practica medicală şi în cazul clinic. legislaţie).

în acelaşi fel în care observarea unui obiect nu numai frontal. de cel care acceptă posibilitatea unei teologii. Orice ştiinţă este o completare în cadrul frontierelor diferite de ştiinţa însăşi. de integritatea ei şi de relaţiile biunivoce care leagă persoana de condiţiile existenţiale: spaţiul în care locuieşte şi timpul în care trăieşte şi va trăi. uitând de marile provocări ale bolilor ieşite de sub control. (42) 19 . prerogativele şi datoriile sale. Valoarea fundamentală a vieţii. psihologice şi spirituale . fiinţa. o concepţie personalistă şi de comuniune a iubirii conjugale. este ştiinţa care studiază.aşa cum rezultă din sinteza valorilor fizice. manifestă prejudecăţi intelectuale asupra unei importante părţi a tradiţiei filozofice. de prevenirea relelor tipice societăţii tehnologice. însă. atât metafizice cât şi antropologice şi etice. Jonas în opera lui. După părerea noastră. Teologia revelată.numai de cel care admite o cunoaştere superioară celei relaţionale. deci. ştiinţă care astăzi pare animată de un entuziasm optimist al progresului. pentru a exclude orice posibilitate de instrumentalizare. Asta nu înseamnă că ştiinţele nu trebuie să fie deschise între ele. denumită în mod tradiţional teodicee sau filozofia lui Dumnezeu. Antropologia personalistă fundamentată ontologic este deseori criticată întrucât poate fi susţinută antropologic . Pentru a nu cădea în echivoc considerăm necesar să facem o distincţie netă între teologia raţională şi teologia revelată.se spune . precum şi pentru etica umană şi socială. constituie puncte de referinţă solide pentru Bioetică. este necesar să adăugăm că antropologia şi etica propuse de noi nu pleacă de la raţiunea luminată de credinţă. dar îl extinde substanţial pentru că se referă la tot ce Dumnezeu însuşi ne-a revelat despre Sine. pentru că tot pe Dumnezeu îl studiază. Este bine să evidenţiem faptul că metafizica şi filozofia raţională a lui Dumnezeu au multe puncte comune pentru că ambele se referă la fundamentul ultim al realităţii. concepţia integrală a persoanei.dreptului con siderăm că "in primis" trebuie să se răspundă la întrebarea privind valoarea persoanei. Cel care se foloseşte de o filozofie empiristă care reduce omul la aspectele sale ce ţin numai de experienţă. După ce am lămurit acest lucru. va putea face teologie numai cine a primit aceeaşi credinţă. transcendenţa persoanei. în lumina raţiunii naturale. din fiinţa supremă.raportul de prioritate şi complementaritate dintre persoană şi societate. dar şi lateral. ceea ce se poate cunoaşte cu raţiunea. întrucât discuţia care s-ar naşte ar fi utilă numai celor care au acelaşi crez. poate contribui la o viziunea a tot înţelegătoare a obiectului observat. iar întrepătrunderea lor în respectul statutului epistemologic al fiecăreia nu poate duce la îmbogăţirea înţelegerii obiectului de studiu. este necesară o antropologie filozofică de referinţă care să ţină seama de persoana umană. generate de exploatarea ecologică. De aceea. are un obiect material (de studiu) şi un obiect formal (punctul de vedere pe care-l adoptă) diferit de teologia raţională. cine confundă ontologia şi personalismul fundamentat ontologic cu teologia revelată. Deci. coincide în parte cu cel al teologiei raţionale. în consecinţă. de la Platon până în zilele noastre. care îl priveşte pe om ca spirit şi trup. din interior şi de sus. Aceste valori trebuie să-i ghideze pe cei ce încearcă să rezolve problemele generate de dezvoltarea ştiinţei biomedicale. ci ţin cont de o serie de cunoştinţe filozofice raţionale. manifestă o necunoaştere a semnificaţiei metafizicii înseşi şi a teologiei. În această perspectivă poate fi înţeleasă marea importanţă a categoriei răspunderii la care se referă H. Teologia revelată studiază faptul revelat în lumina raţiunii luminate de credinţă. Teologia raţională. Obiectul material. este o altă ştiinţă cu un statut epistemologic diferit. în funcţie de orientarea epistemologică de "integrare".

atât din cauza slăbiciunii minţii omeneşti. (43) Biserica Catolică însăşi a condamnat de-a lungul secolelor orice poziţie fideistă care ar deposeda raţiunea şi inteligenţa de greutatea şi valoarea lor. deci. 20 . numită şi naturală. Biserica a apărat mai ales principiul armoniei dintre ştiinţă şi credinţă. deoarece este om. Această parte a moralei. deschisă spre teologie văzută ca o ştiinţă supra-raţională. Acesta este un punct delicat şi esenţial care implică raportul om-Dumnezeu. cât şi a presiunilor ideologice şi dificultăţilor intrinseci ale problemelor. Într-adevăr. Bioetica o înţelegem. are valabilitate numai în cadrul comunităţii de credincioşi. o valoare intangibilă. Raţiunea şi Revelaţia au acelaşi autor. dar viaţa umană este viaţă pentru toţi oamenii. după o lungă perioadă de "răscruce a metafizicii". De aici se naşte şi s-a născut exigenţa unei reflecţii filozofico-morale şi în domeniul medical şi biologic. asupra permisivităţii intervenţiilor asupra omului din partea medicului şi a biologului: viaţa umană este înainte de toate o valoare naturală. cu aceeaşi vigoare cu care a condamnat ereziile în domeniul adevărurilor revelate. instanţă ultimă şi "orizont de sens". deci ca pe o disciplină cu un statut epistemologic raţional. raţional cunoscută de toţi cei care se folosesc de raţiune.Bioetica se distinge de teologia morală. pe Dumnezeu. şi în recenta dezbatere despre avort mulţi au riscat să considere că este o problemă de credinţă sau de lipsă de credinţă. ce se adresează formării personalului sanitar.are raţiuni de susţinere supranaturale. şi deci în lumina Revelaţiei creştine. credincioşi sau nu. denumită în general "morală medicală". dintre raţiune şi Revelaţie: o armonie care nu este mereu uşoară şi imediată. care a abandonat adevărul uman relativismului şi nu cognitivismului. Dar. iar obligaţia de a o respecta este datoria omului. filozofie-teologie. Este contrar tradiţiei Bisericii să nege valoarea raţiunii şi legitimitatea eticii raţionale. naturăsupranatură. după părerea noastră. (44) Această întâlnire rezultă cu atât mai necesară şi urgentă cu cât ne mişcăm într-un domeniu al ştiinţelor experimentale. nu numai a credinciosului: credinciosul .poate . dar aceste raţiuni nu trebuie invocate pentru a-i dispensa pe oamenii de bună credinţă şi cu dreaptă judecată de a reflecta asupra faptelor umane în lumina raţiunii. ar fi impropriu şi nu ar aduce nici un serviciu credinţei înseşi să negăm legitimitatea şi necesitatea unei reflecţii raţionale şi filozofice asupra vieţii umane şi. specificată de Magisteriu: are raţiunea proprie de a fi o reflecţie asupra faptului de credinţă şi de a aplica legea divină în comportamentul uman. Dialogul dintre ştiinţă şi credinţă se poate realiza prin intermediul raţiunii care este comună şi uneia şi alteia. care au ca obiect realităţi intramondene şi corporale şi care folosesc un procedeu raţional. consideră aceste intervenţii în lumina viziunii de credinţă. chiar dacă multe concluzii coincid cu cele ale filozofiei morale "tout court". Acest lucru este cu atât mai necesar azi. valoarea persoanei umane este îmbunătăţită de Har şi de darul Duhului Sfânt. deci merită consideraţii egale şi cu o susţinere reciprocă. dar nu încetează să fie pentru toţi.

(2) Prima revoluţie. după milenii de neputinţă. Întrebarea pe care ne-o punem acum este decisivă: această reflecţie îşi are un loc anume în panorama ştiinţelor. o reflecţie ce are ca obiectiv specific şi arzător identificarea valorilor şi normelor care să guverneze acţiunea omului. vorbind de două mari revoluţii: revoluţia terapeutică şi revoluţia biologică. relativă la justificarea epistemologică a bioeticii. "medicina genomică". folosirea pe scară largă a vaccinurilor pentru a combate marile epidemii (tifos. după descoperirea sulfamidelor (1937) şi a penicilinei (1946). observă omul de ştiinţă. medicina. marile septicemii. cunoscut hematolog francez şi primul preşedinte al forului Comité Consultatif National d'Éthique din Franţa. intervenţia ştiinţei şi a tehnologiei asupra vieţii înseşi şi a biosferei. are o justificare pentru care nu poate fi ignorată. întrebarea este relevantă şi priveşte trei probleme distincte: în primul rând problema rolului şi justificării epistemologice. în al doilea rând. 21 . plecând de la descoperirea legilor care guvernează formarea vieţii.d. Tot Jean Bernard aminteşte de marile cuceriri ale medicinei din aceşti ani: sistematizarea metodelor de experimentare a noilor medicamente pe voluntari sănătoşi şi pe bolnavi. de un fel de "cocktail" realizat cu ingrediente din alte ştiinţe (ca biologia. precum tuberculoza. deontologia etc) fără să aibă o identitate precisă şi o necesitate? (1) După cum se poate vedea. stimulând reflecţia asupra destinelor omenirii. au revoluţionat medicina. transplantul de organe şi ţesuturi. folosirea tehnicilor de reanimare. problema formării gândirii etice şi în al treilea rând problema metodei. a reconstruit istoria progresului şi a descoperirilor din domeniul biomedicinei. dereglări biochimice umorale" (3) Cea de a doua revoluţie este recentă: începe de la descoperirea codului genetic şi defineşte c. conferă umanităţii "puterea de a înfrânge bolile mult timp considerate fatale . are criterii proprii pe care-şi întemeiază opiniile şi are propria metodă de cercetare? Oare nu este vorba de un amestec. începând cu anul 1930 şi până în prezent. filozofia. variola. dar au provocat în acelaşi timp şi o revoluţie în concepţiile despre viaţă şi om. Aceste descoperiri.Capitolul al II-lea Justificare epistemologică Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică Justificarea epistemologică a bioeticii Din capitolul precedent rezultă o situaţie concretă: Bioetica există ca o încercare de reflecţie sistematică privind toate intervenţiile omului asupra fiinţelor vii. afecţiunile glandelor endocrine. poliomielita) până la frontiera nouă deschisă de Sida. lupta continuă şi reînnoită împotriva tumorilor prin metode chimioterapeutice. Să abordăm în primul rând prima întrebare. chirurgicale şi prin raze. Jean Bernard. sifilisul.

care pentru prima dată este denumită în opera lui V. adică a posibilităţii de a transfera porţiuni din codul genetic de la o celulă la alta. ale cărei evoluţii nu sunt complet previzibile şi rămân încă fără o orientare etică şi deontologică omogenă. aceste posibilităţi şi tehnologii noi au început să fie privite cu mai mare realism şi discernământ. de etica mediului şi a responsabilităţii pentru viitorul lumii. În ce priveşte ingineria genetică propriu-zisă s-a întrevăzut repede posibilitatea realizării geneterapiei. (10) 22 . care acum este aplicabilă pe linia celulelor somatice şi este interzisă în schimb din cauza unor riscuri pentru moment imanente . aşa cum am afirmat. filonul clasic şi aş spune modelul hipocratic. (5) Acest filon al medicinei terapeutice a reprezentat şi reprezintă. acesta din urmă revizuit în mod continuu la Tokyo. prin opera lui Hans Jonas Il principio responsabilita.asupra celulelor liniei germinale. Şi lumea islamică. Aceeaşi exigenţă se evidenţiază în Germania. de codurile deontologice şi de etica medicală. ştiinţa medicală intră într-o fază nouă. Potter (6): este vorba de o etică ce vrea să ţină seama de totalitatea intervenţiilor asupra biosferei. care au dus la procrearea artificială. potenţat de metoda experimentală şi protejat. Prima apariţie a ingineriei genetice. (9) Foarte repede însă. în această perioadă. în Europa şi în lume sunt respectate codurile şi liniile conducătoare ale activităţii medicale. o etică a întregii biosfere. mărturie fiind Codurile deontologice ca cel de la Nürnberg şi Helsinki (4) privind experimentele. mult mai puţin costisitoare decât cea nucleară şi cu mai puţine posibilităţi de control. S-a invocat atunci o nouă etică pentru evitarea unei posibile catastrofe a umanităţii. care să-şi extragă normele din interiorul evoluţiei biologice. posibilele aplicări ale ingineriei în diferite forme de viaţă au făcut să se întrevadă eventualitatea creării "bombei biologice". cu atât normele de protejare a individului trebuie să fie riguroase şi cunoscute temeinic. Toate acestea au generat temeri faţă de posibila alterare a biosferei şi a ecosistemului de către om. Acesta este momentul naşterii bioeticii. Cum am afirmat în capitolul precedent. care au instituit primele comitete ştiinţifico-etice de supraveghere şi au elaborat primele "Guidelines" care privesc intervenţia asupra ADN. necesitatea unui moratoriu şi a unei normative universale între savanţi se manifestă în cadrul societăţilor de cercetători. cum am afirmat. Odată cu descoperirile ştiinţifice din genetică şi cu aplicarea noilor cunoştinţe în domeniul embriologic şi ginecologic. chiar la specii diferite.R. purtătoarele lor de cuvânt devin asociaţiile medicale precum Asociaţia Medicală Mondială (AMM) şi Federaţia Ordinului Medicilor în cadrul propriilor congrese.Sub asaltul acestor descoperiri etica medicală se dezvoltă şi înregistrează noi şi importante capitole. (7) Teama de o catastrofă. totuşi. Sydney şi Hong Kong. prin dublul mecanism al "endonucleozei de restricţie" şi al acidului dezoxiribonucleic (ADN) "recombinat" desigur a alarmat lumea. îşi stabileşte Codul propriu de etică medicală. Aceste linii conducătoare au fost reluate de diferite organisme din lume. Cu cât medicina devine mai puternică şi eficace. după cum o dovedesc conferinţele de la Gordon şi Asilomar (8).

cea experimentală. Bacon. Posibilităţile concrete de a ajunge la eugenie selectivă la experimente pe embrioni şi la comercializarea corpului uman şi a procreaţiei sunt de acum un fapt recunoscut şi de care mulţi se tem. Iar acum se vorbeşte de medicină "genomică" şi de "medicină predictivă". definind autonomia şi neutralitatea rolului lor în societate. toto mai delicate şi cu probleme etice. " (15) Astăzi. În acest sens trebuie amintit faptul că biologia şi medicina sunt ştiinţe experimentale. pentru că urmăresc o metodă precisă. politicieni. de temut. şi nu ar urmări cunoaşterea realităţii. de a fi garantate acele aplicaţii ale ingineriei genetice prin care patrimoniul genetic va putea fi îngrijit. în domeniul microbiologic mai ales. Raportul dintre ştiinţa biomedicală şi bioetică Este. perfecţionată apoi de savanţi până în zilele noastre. (11) S-au făcut ecou al acestor preocupări Parlamentele europene şi Comitetele naţionale de bioetică. propusă de G. de aceea a devenit importantă şi evidentă problema etică pentru cercetători. care pune prima în discuţie problema bioetică. iar ecosistemul. a diagnosticării prenatale şi postnatale. adică ar deveni "arta posibilului". cel al procreaţiei. (12) Temerile continuă să fie mari în privinţa unui alt capitol important. din orice parte ar fi venit: guvern. ar încerca să facă tot ce e posibil. paternitatea şi maternitatea cu scopul însuşi al sexualităţii umane. dar şi concepţia privind părinţii. Biserică sau autorităţi. nu numai cele catastrofale. În cadrul ingineriei genetice propriu-zise s-au evidenţiat şi posibilităţile unor aplicaţii pozitive. această mentalitate nu este împărtăşită de majoritatea a cercetătorilor care se ocupă de şiinţele medicale ( inclusiv de Dulbecco). care va permite. iar Renato Dulbecco aminteşte că "secole întregi savanţii au stat departe de tragediile istorice. dacă va fi finalizat. mai ales după prospectarea "proiectului genom uman". interferon etc). Cu orgoliu baconian şi cartezian au respins orice pretenţie de control şi de interferenţă. Galilei şi R. unde frontierele se lărgesc tot mai mult şi unde sunt în joc nu numai viaţa embrionilor procreaţi în mod artificial. dar va deschide şi posibilitatea cunoaşterii secretului intim al constituţiei ereditare a fiecărei persoane şi familii. pentru creşterea producţiei în agricultură şi zootehnice. dar nu alterat. (13) Devine deci necesar a se pune întâi problema relaţiilor dintre ştiinţă şi etică şi a se defini intervenţia bioeticii în cadrul ştiinţelor biomedicale.S-au făcut destul de repede aplicaţii de tip industrial pentru fabricarea unor medicamente noi (insulina. Pe bună dreptate s-a observat că pe această cale ştiinţa experimentală riscă să-şi asume statutul epistemologic al politicii. desigur. provocatoare afirmaţia lui Robert Nozick după care "microscoapele şi telescoapele nu relevă părţile etice" (14). Se discută motivul şi cadrul precis al unei baze epistemologice a bioeticii. 23 . Noile cunoştinţe din domeniul genetic au determinat extinderea aplicării. cunoaşterea codului genetic al omului şi deci structura patrimoniului ereditar al fiecărui individ: acest fapt va permite o mai bună urmărire a scopurilor terapeutice. industriaşi. să poată menţine un echilibru compatibil cu sănătatea omului de azi şi a generaţiilor viitoare.

deci. Această afirmaţie este adevărată. cum s-ar putea întâmpla de exemplu într-un transplant de organe pentru a cărui efectuare condiţiile de eticitate sunt multiple). comparate etc: metoda experimentală. în exactitatea comunicării rezultatelor. De aceea. dar numai în sensul fidelităţii faţă de canoanele cercetării. a bioeticii în cadrul ştiinţelor biomedicale .şi în special. Acest itinerariu metodologic are o validitate intrinsecă. în obţinerea consimţământului. Având în vedere acest element ne întrebăm : din ce motiv şi de ce este necesar să se pună o întrebare etică în interiorul ştiinţelor biomedicale care sunt experimentale? Mulţi au dat un răspuns care pare cel mai potrivit: exigenţa reflecţiei bioetice apare în momentul aplicativ. după cum se ştie. se foloseşte de observaţiile ocazionale (de ex. de exemplu a tehnologiei ADN recombinată. este necesar să ne punem o serie de întrebări bioetice privind scopul. faptul că un chirurg ştie să abordeze bine o intervenţie şi să execute la perfecţie tehnicile operatorii este o calitate necesară de etică profesională. 24 . pentru că nimeni nu poate nega că înainte de a se trece la aplicarea unei descoperiri ştiinţifice în domeniul biomedical. uneori. de ceea ce este suficient pentru o apreciere de totală eticitate. Este adevărat că ştiinţa. Această "etică intrinsecă" cercetării. Fleming pentru descoperirea penicilinei) sau de repetarea fenomenelor naturale. susceptibile de a fi observate. (16) Dar etica proprie cercetării ştiinţifice în cadrul ştiinţelor experimentale .nu se poate limita la aceste coduri de corectitudine. calculate. după cum vom vedea. metoda experimentală are o limită intrinsecă întrucât trebuie să se sprijine pe fapte şi date de ordin cantitativ. este reducţionistă prin definiţie şi acesta este un fapt ce trebuie luat în seamă. Trebuie să distingem categoria celor cerute în mod necesar de etica unei acţiuni. dar ceea ce a dus la progresul ştiinţei moderne în domeniul biomedical a fost mai ales metoda bazată pe paradigma experimentului metodologic definit. dar nu este suficientă pentru a se afirma că intervenţia lui a fost etică în toate şi pentru toate (în valabilitatea indicaţiilor. De exemplu. reprezintă o exigenţă deontologică valabilă pentru orice tip de ştiinţă şi deci şi pentru bioetică. în timp ce aplicaţiile ar necesita un examen bioetic prealabil privind consecinţele şi riscurile. De aceea. pozitive sau negative. că cercetarea experimentală prin ea însăşi este neutră. în afara acestor două legături care în mod cert există între cercetarea ştiinţifică şi etică (legătură în planul aplicării şi în cel relativ la deontologia cercetătorului în respectul procedeelor metodologice ale cercetării înseşi) se poate vorbi şi de altele nu mai puţin importante. se bazează pe un itinerariu precis: observarea fenomenelor. Totuşi. obţinute de experimentatorul precedent şi este chemat să aducă la rândul lui contribuţii noi utilizând aceeaşi metodologie. Alţi savanţi admit în general o etică intrinsecă cercetării ştiinţifice. riscurile etc. o astfel de etică s-ar concretiza în scrupulozitatea metodologică. în transparenţa procedeelor astfel încât să poată fi controlate de lumea ştiinţifică. a recunoaşte rolul bioeticii şi justificarea ei numai în momentul aplicativ. în respectarea binelui superior al persoanei. verificarea experimentală şi evaluarea rezultatului experimentului. ce permite o acumulare organică şi liniară a cunoştinţelor: experimentatorul care urmează se poate bucura de rezultatele.Această metodă. deci. ar fi insuficient şi limitat. Totuşi. ipoteza interpretativă. consecinţele. se presupune. ce are trimitere în cercetarea biomedicală.

dacă are valoarea unei persoane umane sau nu. cercetări efectuate pentru obţinerea unui medicament avortiv. Într-adevăr. Acest aspect a fost surprins de K.să oferi un copil unei familii sterile . sau mai bine zis bioetica experimentării biomedicale. Acest gen de eticitate sau lipsă de eticitate proiectată are nu numai o relevanţă în sine şi pentru sine. inclusiv a bioeticii. nu este suficient să existe o etică a scopurilor. mijloacele. ci trebuie solicitată în sens coerent o eticitate a mijloacelor şi a metodelor: chiar dacă scopurile sunt bune . savant şi filozof. sau ar putea avea un scop manipulator sau de denaturare a proceselor biologice. Dar legătura cea mai profundă. riscuri) constă într-o exigenţă cu caracter integrativ. pe fetuşi (etc) şi chiar pe animale. experimente pe copii. atunci când afirma că ştiinţa exprimentală nu este capabilă să cunoască şi să perceapă aspectul calitativ al realităţii. dar are şi implicaţii importante pentru cei care colaborează la nivel subaltern: aceştia au dreptul de a cunoaşte scopurile proiectului şi au dreptul-datorie de a formula obiecţii din motive de conştiinţă. cu toate problemele privind exprimentarea pe om (consimţământ. este întotdeauna un proiect şi revelează sau ascunde o finalitate strategică. atunci când conştiinţa nu le permite să colaboreze la un proiect pe care l-ar considera neindicat sau intenţionat aberant. Atât cercetătorul cât şi organizatorii şi finanţatorii cercetării sunt persoane umane şi pot avea intenţii bune sau perverse sau pur şi simplu utilitariste. momentul metodologic experimental pune întrebarea etică. legate de aspectul operativ (scopuri. deoarece ţine seama numai de aspectul experimental şi cantitativ. natura ontologică şi valoarea axiologică a realului. bolnavi mintal.Înainte de toate despre intenţionalitatea cercetătorului. Jaspers. şi care le include pe cele precedente. el trebuie să se întrebe ce este embrionul uman. riscurile etc. prin metoda ei să clarifice scopurile ştiinţei şi ale cercetării ştiinţifice. sau la a se gândi la aplicarea rezultatelor. lipsiţi de conştiinţă. (17) Dacă omul de ştiinţă. O altă legătură dintre cercetare şi etică se referă la procedeele experimentale: este etica. În domeniul bioetic se pot presupune multe situaţii de acest tip: ex. Abordarea cercetării. metode. întrucât toate acestea ar necesita precizarea scopurilor activităţii umane şi ale vieţii omului. face o cercetare pe embrionul uman. riscuri.nu totdeauna procedeele alese sunt licite. în timp ce aspectul mai profund şi cuprinzător. ce s-ar putea referi la terapia unei boli sau la creşterea producţiei agricole şi industriale sau la farmacologie. nu se poate limita la a observa rezultatele şi aspectele etice procedurale privind corectitudinea metodologică. nici nu poate singură. (18) 25 . acestea pot leza viaţa şi demnitatea umană (pierderea embrionilor fecundaţi supranumerari). ca în cazul unei tentative experimentale de procreare între specii sau de alterare a patrimoniului genetic al subiectului. scapă procedeelor metodei experimentale. Am amintit că metoda experimentală este prin natura ei "reductivă" a realului. dacă este o fiinţă umană. de exemplu. nici natura sa în valoarea ei profundă. după părerea noastră. Este cunoscut principiul "non sunt faciende mala ut veniant bona". de genul pilulei RU 486. procedee. dar această întrebare cere depăşirea şi interpretarea coerentă a nivelului experimental pentru a cuprinde complexitatea şi profunzimea realului şi valoarea lui. Şi din răspunsul la această întrebare se clarifică toate celelalte răspunsuri bioetice: atunci când s-a evaluat toată densitatea realului pot fi înţelese exigenţele etice privind scopurile.

trebuie să ne întrebăm înainte de toate care este realitatea globală a embrionului uman (ontologia) şi care este valoarea lui (axiologia). putem afirma că justificarea bioetică nu priveşte numai momentul aplicativ al cercetării. răspunsul necesită o integrare a aspectului în realitatea integrală şi deci.ghid pentru autoritate conceptul de dreptate în atribuirea resurselor şi în oferta de structuri şi servicii. Pentru a relua exemplul mai sus menţionat: dacă experimentul se face pe embrion. psihologic şi spiritual în cadrul asistenţei este elementul decisiv nu numai în evaluarea stării sănătăţii bolnavului. dacă întrebarea se naşte în interiorul cercetării. În concluzie. Dacă vorbim de medicină sub profilul asistenţei şi organizării sanitare. aplicând ceea ce am afirmat în legătură cu raportul dintre ştiinţă şi etică precum şi dintre ştiinţele biomedicale şi bioetică. precum U. Studiile făcute în ultimii ani în domeniul antropologiei medicale (21) au scos în evidenţă insuficienţa radicală a evaluării ştiinţifice unilaterale în apropierea de conceptul însuşi de boală. este în schimb diversificată formularea modelelor etice de referinţă şi teoriile privind întemeierea gândirii etice. o dată ce se sfârşeşte de exemplu cu convingerea că este vorba de o fiinţă umană. Etica economiei şi etica sanitară se întâlnesc pe plan social în unele din cele mai importante capitole ale cheltuielilor publice în democraţiile avansate. ci va trebui să fie deduse din ultima viziune şi din sensul global al realităţii examinate. aşa cum am subliniat. au subliniat această limită a ştiinţei experimentale şi în ce priveşte procedeele metodologice şi observarea mai globală a realului. ci şi momentul cercetării şi metoda cercetării. prevenire etc. sănătate. În ce priveşte organizarea sanitară este bine cunoscut faptul că ea presupune educaţia sanitară. (19) De aceea legătura ştiinţă-etică sau mai bine zis cercetare ştiinţifică şi cercetare etică nu este o chestiune de opţionalitate sau o modă recentă. în optica ontologică şi axiologică a vieţuitoarei asupra căreia se face cercetarea. Scarpelli. precum Popper şi Eccles. (22) Modele bioetice diverse şi chestiuni de meta-etică Modele de bioetică Dacă este aproape universală cererea de etică în raport cu ştiinţele vieţii. factorul etic devine şi mai relevant şi integrarea între cunoaşterea ştiinţifică şi forma etică de comportament este mai mult decât evidentă. dar şi în evaluarea operatorului sanitar. este necesară deci elaborarea unor criterii de apreciere care nu pot fi epuizate de cercetarea ştiinţifică. în definitiv. comparativ cu cercetarea biomedicală. cu scop terapeutic sau fără. bioetica este ca o viziune integrativă. atunci trebuie să ne întrebăm de semnificaţia experimentului asupra fiinţei umane individuale şi va trebui să se precizeze datoria cercetătorului ca atunci când este vorba de un minor. colaborarea cetăţenilor şi necesită ca un criteriu . afirmă că în bioetică ar trebui să fie stabilite numai reguli formale bazate pe principiul toleranţei oricărei etici care s-ar putea subordona unui principiu privind "absenţa unei daune relevante" (23) 26 . un individ uman. ci o exigenţă multiplă generată de însuşi procedeul ştiinţific. Incidenţa factorului "personal".Şi epistemologii mai recenţi. în aşa măsură încât câţiva gânditori. Desigur.

Cognitivismul şi non-cognitivismul: legea lui Hume 27 . totuşi. principii şi norme în cadrul bioeticii. a ocupat un loc central discuţia "privind" bioetica pentru a clarifica valorile şi principiile care trebuie să stea la baza gândirii etice şi a face o distincţie justificativă între "permis" şi " interzis" (25) Trebuie să adăugăm că nu este suficientă. Pluralismul şi diversitatea abordărilor în fundamentarea bioeticii sunt evidenţiate mai ales în literatura engleză. Pluralismul se referă atât la antropologia de referinţă cât şi la teoriile privind fundamentarea gândirii etice. această abordare a fost obiectul unor puternici critici provenite din mai multe părţi. Mult timp a prevalat abordarea principialistă. Prin termenul meta-etică se înţelege tocmai acest tip de justificare fondatoare şi se face referire la justificarea raţională a unor valori. "Meta-bioetica nu se poate limita la a impune în mod arbitrar prescrierea unor anumitor comportamente. Faptul că există mai multe sisteme de referinţă nu trebuie să reprezinte un pretext pentru a evada din munca de cercetare. mai ales a omului de ştiinţă ce se ocupă de probleme etice. elaborarea unor paradigme conceptuale adaptabile la soluţionarea unor cazuri limită. oamenilor de ştiinţă. după o anumită perioadă de gestaţie.Cine priveşte panorama bioeticii poate constata cu uşurinţă că ne aflăm în faţa unei pluralităţi. (mai ales dacă ea se pronunţă asupra relevanţei umane şi sociale a problemelor de bioetică). bioetica interpretativă sau hermeneutică. ba mai mult. dar şi omului "tout-court" privitoare la intervenţiile asupra vieţii fizice" (26) Nici nu poate fi admisă propunerea privind "indiferenţa"faţă de orice sistem de referinţă sub pretextul toleranţei. Se nasc astfel alte abordări: etica virtuţilor. ci o provocare pentru o angajare teoretică şi pedagogică. bazate doar pe un fel de consens pragmatic şi flexibil. în funcţie de circumstanţe. nici la a se limita să elaboreze un sistem conceptual în funcţie de exigenţele practice. ce ar urma să se nască şi nu sunt doriţi . etica cazuistică. în sfârşit. necesar sau interzis. dincolo de examinarea fiecărei probleme ce ţine "de" bioetică. sau a nou născuţilor cu malformaţii . permis sau nu. Atunci când este vorba de a hotărî eliminarea sau păstrarea fătului în uterul mamei. în ultimii ani. oferind raţiunea opţiunii axiologico-prescriptive adresate operatorilor sanitari. etica grijii şi bioetica feministă. Tocmai pe meta-etică se construieşte "meta-bioetica". şi. bazată pe aplicarea principiilor beneficienţei în locul dăunării şi cele ale dreptăţii. nu se poate ignora obligaţia morală. pentru o discuţie fondatoare. etica narativă. de a urmări orientări eficace şi raţional fundamentate care pot fi împărtăşite şi confruntate şi de alţii. (24) În ultimii ani. Va trebui mai degrabă să se urmărească o reală justificare şi deci o demonstraţie a raţiunii ultime pentru care un anumit act moral este considerat drept sau nu. ea trebuie să ofere indicaţii şi orientări în sensul "forte". atunci când este vorba de "probleme de supravieţuire" a speciei-om sau de salvgardarea ecosistemului pentru generaţiile viitoare. în faţa unui pluralism criteriologic greu de conciliat. sau a autoriza prin lege exterminarea tuturor copiilor.

de ex. de modelul utilitarist. Dar în primul rând trebuie clarificat un punct al dezbaterii devenit astăzi un fel de răspântie în toate discuţiile etice : este vorba de numita "lege a lui Hume" şi de orientarea preliminară a eticiştilor şi bioeticiştilor în două tabere opuse: "non-cognitiviştii" şi "cognitiviştii". 28 . poate fi înţeleasă nu numai în mod empiric. Intre a fi (în care a fi este identificat cu faptele observabile) şi trebuie să fie nu ar fi deci nici posibilă. de modelul sociobiologic şi de modelul personalist. datorită faptului că mulţi oameni fură. nici legitimă trecerea sau indiferenţa: nu se poate trece de la "is" (este) la "ought" (trebuie) sau de la "sein" (a fi) la "sollen" (a trebui). (29) Aşa cum vom avea ocazia de a explica. în lumina celor mai recente discuţii meta-bioetice aceste propuneri diferite şi în special propunerea noastră. dar şi ca valoare ontologică şi transcendentă cu prioritate. în timp ce valorile şi normele morale sunt simple presupuneri şi generează judecăţi prescriptive ce nu pot fi demonstrate. din spatele faptelor. problema este de a defini semnificaţia pe care o are cuvântul "a fi" care indică " faptualitate" cognoscibilă. ca de ex. "esenţă" sau "natură"şi deci în mod "metafizic". Respectiva lege afirmă că există "o mare diferenţă" în privinţa faptelor naturale şi a valorilor morale: faptele sunt cognoscibile şi pot fi demonstrate în mod ştiinţific. Dimpotrivă. Moore. cognitiviştii caută o fundamentare raţională şi "obiectivă" a valorilor şi normelor morale. legea lui Hume este justificată. în acel a fi pe care orice subiect conştient este chemat să-l realizeze. în care termenul persoană trebuia înţeles nu numai ca subiectivitate. ucid şi înjură nu se poate ajunge la concluzia că furtul. A justifica etica şi deci bioetica înseamnă a discuta întâi asupra posibilităţii de a depăşi "marea diviziune" sau " înşelăciunea naturalistă". Această lege derivă dintr-o observaţie făcută în volumul "Treatise of Human Nature" a lui D. desigur. Hume. omuciderea şi înjurătura sunt moralmente permise şi dacă vrem să demonstrăm că sunt nepermise trebuie să recurgem la un criteriu care să nu constituie o simplă cercetare a faptelor. reluată de filozofia analitică contemporană începând cu G. care a definit-o "înşelăciunea naturalistă". Non-cognitiviştii consideră că valorile nu pot fi obiect de cunoaştere sau afirmaţii definite ca "adevărate" sau "false". ci mult mai profund şi comprehensiv. (27) În legătură cu aceste modele făceam o scurtă evaluare critică pentru a justifica şi fundamenta mai ales modelul personalist. Atunci necesitatea de a fi poate găsi o fundamentare în a fi. Dacă prin"a fi" se înţelege simpla faptualitate empirică. Dar ideea de "a fi" . Dorim să reluăm acum.În precedenta ediţie a acestui Manual ne limitam la a oferi câteva "modele " de bioetică pe care le consideram şi continuăm să le considerăm reprezentative pentru diferitele abordări şi direcţii de gândire prezente în dezbaterea actuală privind bioetica. Ce îi desparte pe unii de alţii este tocmai "legea lui Hume". Vorbeam de modelul liberal-radical.

întrucât cel precedent nu mai este 29 . valorile morale trebuie să se schimbe. Era necesară această introducere pentru elaborarea diferitelor modele de bioetică. tot aşa şi societatăţile evoluează şi în cadrul acestei evoluţii biologice şi sociologice. este reprezentată de orientarea sociologico-istoricistă: este vorba de a propune o etică pur descriptivă.Weber şi sociobiologismului lui H. ar trebui imaginat un nou sistem de valori. (30) În mod just Maritain a evidenţiat faptul că tipul de cunoaştere a normei morale este "analog" în comparaţie cu alte forme de cunoaştere cum ar fi cea matematică sau istorică. dar este vorba tot de cunoaştere şi de o cunoaştere nu mai puţin importantă şi revelatoare decât cea aplicată în alte domenii ale ştiinţei. aderenţa la normele binelui şi adevărului în cazul unui comportament: dar aceasta este datoria raţiunii practice. Se spune că o societate fără valori nu poate exista. Impulsul evolutiv. pentru a înţelege diferenţa şi a sublinia importanţa posibilitaţii de a fundamenta raţional valorile.O.J. care îşi are originea în "egoismul biologic" sau în instinctul de conservare.şi trebuie să se găsească . deci pe adevăr.Astfel termenul de "oameni" poate fi înţeles în sens empiric (expresia indică indivizii care fură şi pe cei care nu fură. societatea în evoluţia ei produce şi modifică valori şi norme. uneori complexe.adecvarea lor la demnitatea persoanei. Ar fi cu totul inutil să raţionezi despre bioetică dacă nu ar exista speranţa de a o fundamenta pe baze raţionale şi solide. şi în acelaşi timp poate fi gândit şi ca "esenţa" omului sau a "naturii" umane proprii persoanei raţionale sau ca "demnitatea omului" şi atunci se poate găsi.o fundamentare raţională prin care între cel care fură şi cel care nu fură să poată fi stabilită o diferenţă pe plan moral. Teoria evoluţionistă a lui C. Darwin se alătură sociologismului lui M. În condiţiile evolutive actuale. recta ratio agibilium. în care dreptul şi morala ar fi expresia culturală. în care apare o nouă situaţie a omului în cosmos şi în lumea biologică. aşa cum fiinţele vii în evoluţia lor biologică şi-au dezvoltat diferite organe în vederea funcţionării şi în fond pentru îmbunătăţirea propriei existenţe. Etica descriptivă şi modelul sociobiologist O primă tentativă de a oferi un fundament normei etice bazate pe fapte (în opoziţie clară cu"legea lui Hume") urmărind relativizarea valorilor şi a normelor. care sunt necesare dezvoltării ei. In această perspectivă. Cu toate acestea nu se poate nega că este anevoios să recunoşti în situaţii concrete. necesitatea şi capacitatea minţii noastre de a merge "dincolo" de faptul empiric şi de a pătrunde în profunzime raţiunea de a fi a lucrurilor şi "adevărul" comportamentelor. dar dacă aceste valori ar fi doar simple opinii. presupune instanţa metafizică. ce legături sociale ar putea genera? "Etica fără adevăr" reprezintă un pahar gol în faţa cuiva care moare de sete. Şi cei care se ocupă de antropologia culturală şi ecologiştii se află adesea pe aceleaşi poziţii.Heinsenk şi E.Wilson. merită să-l abordezi. Oricât de nevoios ar fi drumul pentru găsirea unei fundamentări reale acţiunii morale şi valorilor. pe cei care ucid dar şi pe cei care nu ucid etc.). aşa cum cosmosul şi diferitele forme de viaţă din lume au fost supuse unei evoluţii. Traducând ideea în cuvinte simple putem spune următoarele: se afirmă că. Dar această observaţie pe care o considerăm foarte simplă. îşi găseşte forme de adaptare mereu noi .

liberalismul etic. dar pentru aceşti gânditori natura se transformă în cultură şi viceversa. Deci. Viaţa omului nu ar diferi în mod substanţial de diversele forme de viaţă şi de universul cu care trăieşte în simbioză. nici false şi adevărate în acelaşi timp. la ecosistem şi selectarea calităţilor celor mai potrivite pentru progresul speciei conduc la justificarea eugenismului atât negativ cât şi pozitiv. mai ales sociobiologii. cultura nu este altceva decât elaborarea transcriptivă a evoluţiei naturii. Moartea. ci fapte şi valori care însoţesc pe om în toate anotimpurile istorice. Adaptarea la mediu. Acceptarea acestui model ar comporta nu numai aprobarea evolţionismului. In acest curent de gândire se pot recunoaşte sub-curente: unii sunt inclinaţi să recunoască ca justificate valori existente în societate. cele ale "adaptării" şi ale "selecţiei". şi deci. În lumina acestui model sunt considerate ca mecanisme necesare pentru evoluţia şi progresul speciei umane.a "reducţionismului"adică reducerea omului la un moment istoricist şi naturalist al cosmosului. Trebuie să ne gândim că dacă este normal ca unele componente culturale şi obiceiuri să fie supuse evoluţiei. în care nu se recunoaşte nici o unitate stabilă şi nici o universalitate de valori. legile existenţei . nici o normă mreu valabilă pentru omul tuturor timpurilor. scientismul neopozitivist. ale ştiinţei şi ale moralei. (33) 30 .potrivit pentru configurarea ecosistemului care tocmai se instaurează. chiar cele mai atroce delicte pe care istoria le recunoaşte. emotivismul. decizionismul. ar constitui delicte doar pentru noi care trăim în aceste timpuri. pentru că este vorba de o ideologie. afundând orice fiinţă vie în marele fluviu al unei evoluţii care desigur îl are ca o culme pe om. dar el nu este înţeles ca o culme definibilă şi ca un punct de referinţă stabil. între natură şi cultură există o conexiune intimă şi este greu de delimitat o graniţă. In orice caz în acest curent de gândire se poate recunoaşte identificarea lui Vico verum ispum factum. Ar fi inutil şi oricum temporar efortul de a defini "drepturile omului". Modelul subiectivist sau liberal-radical Multe curente de gândire se întâlnesc astăzi în subiectivismul moral: neoiluminismul. setea de adevăr. Acum când umanitatea a dobândit capacitatea de a domina ştiinţific mecanismele evoluţiei şi selecţiei biologice prin ingineria genetică selectivă este justificabilă. echilibrul schimbării adaptării şi ecosistemului. (32) Desigur. Este vorba de o ideologie eraclitiană. această viziune poartă în sine relativismul oricărei etici şi valori umane. diferit prin natură şi nu numai prin complexitatea neurologică de altă fiinţă vie şi că binele şi răul nu sunt comutabile. dar şi acceptarea ca o supoziţie . delicte postume şi nu delicte împotriva omului. Dacă această ideologie ar fi adevărată. de la cele ale lui Gingis Han la cele ale lui Hitler. solidaritatea şi libertatea nu constituie elaborări culturale. Etica în această viziune ocupă un rol şi are funcţia de a menţine echilibrul evolutiv. bonum ipsum factum. durerea. ci supus schimbarii în sens activ şi pasiv. pentru susţinătorii acestei teorii. tot atât de normal este ca omul să rămână om. sunt dispuşi să justifice intervenţiile inovatoare asupra patrimoniului biologic al umanităţii. ingineria genetică selectivă ameliorativă şi denaturativă nu numai pentru speciile animale dar şi pentru om. alţii. existenţialismul nihilist.

sau de la non cognoscibilitatea valorilor. etc. nici pe valorile obiective sau transcendente. Este vorba în realitate de o libertate trunchiată: este o libertate pentru unii. Principiul autonomiei capătă astfel un sens puternic. sinuciderea ca semn de emfază a libertăţii. libertatea presupune fiinţa şi existenţa pentru un proiect de viaţă. (34) Dar nu se străduieşte să înţeleagă că această libertate este un joc tragic. în general pentru cel care o face să fie respectată şi o exprimă (cine apără libertatea celui care urmează să se nască?).doar libertăţile civile şi cealaltă libertatea necesităţii. libertatea are un conţinut. prima. libertatea de a cere fecundarea extracorporală şi pentru femeia singură. chiar dacă ea se cheamă "sărbătoare". alegerea liberă a sexului celui ce se va naşte . nu vrem să înţelegem cel puţin în acest context răspunderea în 31 . Desigur în această viziune există un sâmbure de adevăr. Cu alte cuvinte se pleacă de la "non-cognoscivism". El a vorbit de iubire liberă şi polimorfă în opera Eros şi civilizaţie. Unica bază a acţiunii morale este alegerea autonomă iar orizontul etico-social este reprezentat de angajarea pentru liberalizarea societăţii. viaţa vine înaintea libertăţii. care după părerea lui au urmărit. iar scopurile ar contrânge însăşi libertatea de alegere.chiar şi pentru adultul care ar dori în mod incoercibil "schimbarea sexului" -. este vorba de o " libertate de" legături şi constrângeri şi nu de o "libertate în favoarea unui proiect pentru viaţă şi societate cu scopuri justificate". Când vorbim de responsabilitate. este mereu un act care aspiră la ceva sau priveşte pe cineva. Orice act liber presupune în realitate viaţa . pentru că cine nu este viu nu poate fi liber. Este mesajul desprins cu forţă înnoitoare din revoluţia franceză. evaluează mijloace şi obiective pentru un proiect stabilit în mod liber.a omului care-l execută. libertatea experimentelor şi ale cercetării. care. Este vorba cu alte cuvinte de libertate fără responsabilităţi. In concluzie. se distruge pe ea însăşi şi îşi usucă rădăcina. Singura limită este cea a libertăţii celuilalt ( desigur cea a celui ce este capabil să se prevaleze de libertate) Se ia ca punct de referinţă suprem şi ultimativ libertatea: este permis ceea ce se voieşte şi se acceptă în mod liber şi care nu lezează libertatea altuia. desigur vorbim de responsabilitatea care se naşte în cadrul libertăţii şi care este susţinută de raţiune.existentă.Argumentul principal al acestor curente este că morala nu se poate fundamenta nici pe fapte. Atunci când libertatea se întoarce împotriva vieţii. libertatea poartă răspunderea acestui conţinut. libertatea familiei. ci numai pe "opţiunea" autonomă a subiectului. pentru că familia ar reduce la sclavie afectivitatea omului şi libertatea eticii pentru că aceasta ar încredinţa minţii omului scopuri. necăsătorită şi văduvă. dar nu tot adevărul omului şi nici tot adevărul libertăţii. pentru că munca ar reduce la sclavie activitatea umană. Am arătat toate argumentele acestei propuneri: liberalizarea avortului. Marcuse ceruse în anii '60 trei libertăţi noi pentru a duce la îndeplinire proiectele revoluţiei franceze şi pe cele ale revoluţiei ruse. Noile frontiere ale libertăţii ar fi după Marcuse: libertatea muncii. atunci când neagă responsabilitatea opţiunii se reduce la forţă oarbă şi riscă să se joace cu ea însăşi şi să devină o sinucidere. căci "nihilismul" nu presupune nimic înaintea şi în cadrul libertăţii. libertatea de a decide asupra morţii (living will).

Numitorul comun al acestor direcţii de gândire este refuzul metafizicii şi lipsa de încredere în această gândire. la o normă eficace pentru toţi pe plan moral. printre cele mai măreţe şi mai dramatice ale vieţii umane. Pentru a nu recurge la funcţia "moderatoare" a Leviatan-ului lui Hobbes. această responsabilitate persistă şi atunci când legea civilă tace şi magistratul nu ştie şi nu anchetează. Nu este locul acum de a dezvolta acest discurs teoretic şi istorico-filozofic privind aceste teme. Principiul de bază este calculul consecinţelor acţiunii pe baza raportului cost\beneficiu. în virtutea principiului de autonomie nu ar accepta o autolimitare. Această responsabilitate este în primul rând interioară. deci.faţa legii civile şi a autorităţii externe. asupra evaluării etice a valorilor în joc. adică.Dar este vorba de renunţarea la fundamentarea "raţională" a moralei şi de fapt. şi. care poate fi invocată pentru anumite valori pentru binele comun. presa şi mai ales obiceiurile. care este apreciată just luându-se în consideraţie neajunsurile (mai bine zis "riscurile") şi beneficiile posibile pentru viaţa şi sănătatea pacientului. dar care nu este nici prima nici cea mai mare expresie de responsabilitate. Admiratorii subiectivismului etic şi ai decizionismului se află în dificultate totuşi în faţa necesităţii de a propune o normă socială. Multe formule folosite în domeniul medical şi sugerate pentru 32 . în special în faţa celui care. ce nu sunt omogene între ele. (36) Modelul pragmatico-utilitarist Calea oarbă a non-cognitivismului. uneori. dimpotrivă. fetus. în special pentru cel care nu se bucură de autonomie morală (embrion. atunci când se confruntă costurile în bani şi valoarea unei vieţi omeneşti. dar era necesar să luăm act de existenţa acestui "model" etic. în posibilitatea ei de a ajunge la un adevăr universal. muribund) căci liberalismul etic a sfârşit prin a aluneca spre legitimizarea violenţei şi a legii celui mai puternic. Dar un astfel de principiu nu poate fi folosit în manieră ultimativă şi fundamentată "cântărind" benficiile. această răspundere interioară poate fi în contrast cu legea civilă. slăbiciunea intrinsecă a subiectivismului pe plan social. atunci când nu este considerat un principiu ultim. care influenţează mentalitatea timpurilor noastre. Pentru a găsi un punct de întâlnire care să nu nege fundamentarea individualistă a normei morale se recurge la elaborarea unor formule de "etică publică". în faţa raţiunii şi a reflexului său asupra conştiinţei. foarte răspândită în ţările anglosaxone. valori la care nu se poate renunţa. care sfârşeşte prin a fi un fel de subiectivism al majorităţii. se propune "principiul toleranţei" sau simplu. model care influenţează cultura. criteriul absenţei "daunei relevante" pentru cineva (35) . cănd lezează valorile fundamentale ale persoanei umane. ci un factor de evaluare ce se referă la persoana umană şi la valorile ei. Acest principiu este folosit în mod eficace când este aplicat de exemplu de chirurg sau de medic în vederea unei decizii privind alegerea terapiei. literatura. Trebuie să spunem imediat că acest raport are valabilitate când este raportat la aceeaşi valoare şi la aceeaşi persoană în sens omogen şi subordonat. au condus la o recuperare a intersubiectivităţii pe plan pragmatic.

justificarea eliminării indivizilor care suferă şi pentru care suferinţa excede (sau se prevede că se va întâmpla aşa). întrucât doar aceasta este capabilă să simtă plăcere sau durere. Vechiul utilitarism din perioada empirismului lui Hume reducea calculul costuri\beneficii la evaluarea plăcut\neplăcut pentru fiecare subiect. de "extensie socială a utilităţii" sau " calculul fericirii sociale". de "etică minimă" nu pot anula o situaţie de relativism şi de absenţă al unui fundament realist al normei. pentru a evalua eficacitatea şi utilitatea tratamentelor sau chiar avantajul folosirii fondurilor economice pentru tratarea anumitor boli: ACB (analiză costuri\beneficii).ca multe altele inventate pentru fiecare categorie de pacient . sfârşesc prin a căpăta un caracter utilitarist.) b.de a percepe plăcerea şi durerea. etc. fetuşii malformaţi. Trebuie subliniată extrema dificultate de a opera un calcul de conciliere între interesul privat şi cel social pe planul empiric şi pragmatic al fericirii. în funcţie de costul tratamentelor. cum ar fi conceptul echităţii sau a asistenţei minime (38) . ajunge la o echivalare între animale şi fiinţe umane pe baza capacităţii de "a simţi" . în mod paradoxal. 33 . prin a include printre factorii decisivi în intervenţia terapeutică şi în acordarea de resurse în domeniul sanitar. utilitarismul exclude respectul faţă de unele fiinţe umane. Pentru moderarea utilitarismului unui astfel de act. Dacă pe de o parte. în special ultima.evaluarea deciziilor terapeutice sau folosirea resurselor economice.nou-născut cu malformaţii. justificarea unor intervenţii chiar suprimative asupra vieţii umane cu singura condiţie de a se evita suferinţa ( permiterea avortului. sau care nu sunt dotaţi cu facultatea senzitivă (cum ar fi embrionii. factorii economici şi chiar recuperarea productivităţii de către pacient. plăcerea.punând faţă în faţă factori ce nu sunt omogeni ( sănătate şi productivitate. Consecinţele sunt:"a. ACE (analiză costruri\eficienţă). justificarea eliminării indivizilor care provoacă în alţii din punct de vedere cantitativ mai multă durere decât bucurie (handicapaţii. S-au propus diverse formule inspirate din utilitarismul "dur" sau din utilitarismul mai "blând". de asemenea. indivizii în comă vegetativă. numai prin practici nedureroase pentru fetus) (39) . pe de altă parte. terapie şi disponibilitate de fonduri) sfârşesc prin decretarea unui refuz a terapiilor sau a acordării de asistenţă în numele lipsei de productivitate a cheltuielilor sau al unui concept de calitate de viaţă bazat doar pe luarea în consideraţie a unor factori biologici sau economici. Neoutilitarismul se inspiră din Bentham şi Mill şi poate fi rezumat la un triplu precept: maximizarea plăcerii.). cel puţin pînă la stadiul formării structurii nervoase. deci . minimizarea durerii şi mărirea sferei de libertăţi personale pentru un număr cât mai mare de persoane (37) . muribunzii. chiar în stadii avansate de gestaţie . toate acestea sunt formule care sfârşesc. Aceste formule. Regulile de "echitate". etc. bolnav de tumoră . Calitatea vieţii este evaluată tocmai în raport cu minimizarea durerii şi adesea a costurilor economice. lipsa de consideraţie pentru protejarea intereselor indivizilor "insensibili". Pe aceşti parametri este elaborat conceptul de "calitate a vieţii " (quality of life) pe care unii îl opun conceptului de sacralitate a vieţii. QALY (quality-adjusted life years). Pe acest teren al căutării fericirii şi al calităţii vieţii unii autori ajung la reducerea categoriei de persoană la cea de fiinţă care simte. s-a încercat introducerea unor reguli de beneficienţă mai amplă. c. îmblânzind utilitarismul actului prin utilitarismul normei.

potrivit căruia normele ce trebuie justificate trebuie să reunească consensul privind consecinţele lor previzibile asupra tuturor celor interesaţi" riscă să subordonoze valabilitatea normei consensului şi să nu poată preciza cine sunt cei interesaţi. pentru că afirmă exigenţa formală şi universală a valorilor. pe de o parte depăşirea "raţiunii calculantă" a utilitarismului. morala este fundamentată în sens raţional şi universal. deci. aşează la baza consensului social comunicarea care ar trebui să permită .Apel şi J. concepţia persoanei umane sfârşeşte prin a fi o concepţie sociologică.O. ca "egalitarismul". şi. dar această exigenţă formală se realizează prin acte de evaluare sau valorificare care sunt subiective şi dictate de circumstanţe.T. Acest principiu fundamental (Groundnorm) elaborat de acest curent. (42) Teoria comunicării care este propusă în spaţiul cultural german de K. Gracia reintră în această panoramă fenomenologică. In cadrul acestei prezentări a eticii intersubiective trebuie menţionate curentele de gândire care se bazează pe fenomenologia şi etica comunicării. în special prin M. bazat şi el pe criteriul acordului intersubiectiv stipulat de comunitatea etică şi. în fond. dar acestea sunt valori care preced şi pregătesc fondarea unei norme. mai bine zis. fetuşi şi copii) ale căror drepturi ar depinde oricum de adulţi. greu de formulat. Habermas. deci. deoarece cunoaşterea însăşi a realităţii suscită în conştiinţă sensul realităţilor ca valori. sunt proceduri cu caracter artificial care nu reuşesc să depăşească orizontul subiectivităţii şi pe cel al intersubiectivităţii. respectul opiniei celuilalt. deci. respectul libertăţii de opinie şi expresie. Trebuie să recunoaştem că unele valori sunt implicite comunicării însăşi.Rămânem deci într-un orizont utilitarist în care nu se precizează utilitatea "cui" trebuie urmărită şi în virtutea "cărui fapt". (41) Şi tentativa de a depăşi subiectivismul alegerilor concrete prin căutarea unui acord "procedural" de tip social prin adoptarea de norme admise. sau introducerea de concepte corective precum "observatorul ideal". Orizontul rămâne un orizont social. Expresia acestei direcţii este gândirea lui H.Astfel ajung să fie considerate " că nu ar mai fi persoane" cei care nu sunt inseraţi social cum ar fi bolnavii fără o relaţie socială sau demenţii irecuperabili. este contractualismul. ar trebui să ofere posibilitatea consensului privind conţinuturile şi destinatarii valorilor(43) . deschidere definită "intenţională" şi "intuitivă ": valorile etice sunt fundamentate la nivel emotiv (divinul în omul lui Scheler) şi "religios". Consensul social al "comunităţii etice" justifică la acest gânditor desconsiderarea celor care nu fac parte încă din comunitate (embrioni. Hartmann. posibilitatea formării care vrea să fie concretă. analoagă prin diferite aspecte ( deşi există şi multe divergenţe) utilitarismului. Şi teoria "eticii formale a bunurilor" formulată de D. Se afirmă. se dovedeşte că viaţa umană este considerată în funcţie de prezenţa\absenţa suferinţei şi pe baza criteriilor economiciste ale productivităţii sau neproductivităţii cheltuielilor. nu sunt consideraţi persoane. totuşi pe un teren care rămâne relativizat subiectivităţii emoţionale şi deci nu poate pretinde o validitate universală.Engelhardt în lucrarea sa The Foundations of bioethics (40) la care ne-am referit în primul capitol. cum ar fi veridicitatea. " minimum etic" sau "postulatul de echiprobabilitate. de cei care au capacitatea şi facultatea de a decide. In definitiv. o deschidere către valorile etice. 34 . Scheler şi N. iar pe de altă parte. O direcţie de etică publică. dar ca opţiune concretă este dictată de evaluarea subiectivă. Etica fenomenologică prezintă. sau. Ca exigenţă.

semnificaţia ontologică . eliminând conflictualităţile: ştiinţa etică şi exerciţiul virtuţilor etice capătă semnificaţie prin această argumentaţie. nevătămare. Modelul personalist Modelul pe care-l considerăm indicat pentru rezolvarea antinomiilor modelelor precedente şi în acelaşi timp pentru stabilirea obiectivităţii valorilor şi normelor este modelul personalist. în aplicarea lor astfel de principii admit excepţii şi conflicte cărora nu le poate fi dată o soluţie omogenă şi sigură. separat şi împreună. mereu şi oricum valabile. Noi ne gândim că dacă nu se vrea proclamarea relativismului alegerilor concrete. Pentru o conciliere a principiului autonomiei cu principiul beneficienţei trebuie găsit un punct de întâlnire real în cercetarea adevăratului bine al persoanei. La fel de evazivă se prezintă discuţia privind "deontologia prima facie" (46) Conform acestei abordări nu se dau îndatoriri. trebuie căutate obligaţia şi necesitatea de a clarifica şi rezolva conflictele compunând în mod ierarhic şi armonios valorile din joc.(47) . personalismul ontologic.O orientare care mi se pare a fi inclusă în orizontul eticii publice. intrând desigur în evaluarea intervenţiei în cadrul biomedico-asistenţial. Persoana este înţeleasă ca ens subsistens ratione praeditum sau. apoi. rationalis naturae individua substantia. ci doar îndatoriri care sunt valabile (prima facie) cum am spune în principiu. ea este subliniată mai ales de valoarea subiectivităţii şi a relaţiei intersubiective.după propria "preînţelegere". fiind incertă justificarea lor. (45) Vom relua această discuţie ( pe care acum doar am schiţat-o) în capitolul dedicat principiilor bioeticii. altfel nu este garantată autonomia subiectelor. este necesar ca între acest principii să fie stabilită o ierarhie. In ce priveşte semnificaţia relaţională-comunicativă . în care se afirmă necesitatea unor principii morale. personalismul hermeneutic. fără a nega relevanţa subiectivităţii relaţionale şi a conştiinţei. Trebuie să lămurim imediat că din punct de vedere istoric se poate vorbi de personalism ca având cel puţin o triplă semnificaţie sau subliniind cele trei semnificaţii. subliniază faptul că la baza obiectivităţii se află o existenţă şi o esenţă formată din unitatea corp-spirit. In om personalitatea subsistă în individualitatea constituită dintr-un corp însufleţit şi structurat de un spirit. (48) Tradiţia personalistă îşi are originile în raţiunea însăşi a omului şi în inima libertăţii sale: omul este persoană pentru că este singura fiinţă în care viaţa este capabilă de "reflecţie" 35 . aşa cum am văzut la Apel şi Habermas. personalismul relaţional. mai ales când bolnavul nu este capabil să exercite o autodeterminare sau când autonomia medicului şi al pacientului ar contrasta.născut cu multiple şi grave malformaţii: este bine să fie asistat sau trebuie lăsat să moară?) şi. după cum o defineşte Boezio. Rămâne de precizat ce înseamnă bine sau rău pentru un pacient (de ex. în accepţiunea hermeneutică este subliniat rolul conştiinţei subiective în interpretarea realităţii -aceasta ne aminteşte de Gadamer . dar concret. mai ales între principiul de autonomie şi cel al beneficienţei: primul trebuie subordonat celui de al doilea. dreptate) care au relevanţa lor dacă sunt luate în consideraţie. este reprezentată de numitul principialism teoretizat de Beauchamp şi Childress. pentru un nou. sub vălul proclamării principiului care are o valoare formală. (44) Cunoscutele principii (beneficienţă. necesită la rândul lor o fundamentare.

conduce şi însufleţeşte corpul său. o "creaţie emergentă" (49) care nu poate fi redusă la fluxul legilor cosmice şi evoluţioniste. în orice persoană umană. un scop şi nu un mijloc. drept şi chiar pentru istorie. Homme neuronal. cum este denumită în mod frecvent. graţie unui suflet spiritual care informează şi dă viaţă realităţii sale corporale de care corpul este dominat şi structurat. număr. persoana umană este punctul de referinţă şi măsura între permis şi nepermis. de autodeterminare. persoana este scop şi sorginte pentru societate. concepţie în care este subliniată aproape exclusiv ca proprie persoanei capacitatea de autodecizie şi de opţiune. nu se poate compara cu cea care separă planta de reptilă sau piatra de plantă. Societatea însăşi are ca punct de referinţă persoana umană. prin adevărul Creaţiei . Revelaţia creştină. Personalismul la care ne referim nu trebuie confundat cu individualismul subiectivist. ci şi un context al alegerii: un scop. este singura fiinţă care are capacitatea de a înţelege şi a descoperi sensul lucrurilor şi de a da sens expresiilor sale şi limbajului conştient. fratele lui Cristos. Persoana este înainte de toate un corp spiritualizat. Omul fiecare om în parte . de care vorbeşte Changeaux. aceste introduceri de ordin filozofic sunt pure abstracţii. Dimpotrivă. fără a nega această componentă existenţială. Personalismul realist vede în persoană o unitate.al Mântuirii şi al comuniunii omului cu Dumnezeu. sau capacitate de alegere în care se află destinul şi drama persoanei. libertatea şi conştiinţa reprezintă. nici în privinţa propriei persoane. persoana umană se prezintă ca un punct de referinţă. aceasta este o optică foarte răspândită în lumea protestantă şi existenţialistă şi este influentă şi în curente teologice americane. pentru a ne exprima ca Popper. care are valoare pentru ceea ce este şi nu numai pentru alegerile pe care le face. în fiecare alegere persoana angajează ceea ce ea este. Aceasta. Persoana umană şi valorile ei nu pot fi topite sau lichefiate într-o serie de alegeri. în fiecare alegere există nu numai exerciţiul opţiunii. unitotalitatea corpului şi spiritului care reprezintă valoarea ei obiectivă.Creaţia este chiar o concluzie raţională între anumite limite . atom. valori. Personalismul clasic de tip realist şi tomist. In orice om. existenţa şi esenţa ei. dar cosmosul este în acelaşi timp traversat şi depăşit. nici faţă de alţii. Dar în faţa oricărei reflecţii raţionale chiar şi laice.pentru credincios este imaginea lui Dumnezeu. celule. Distanţa ontologică şi axiologică care separă persoana umană de animal. lumea întreagă se repetă şi capătă sens. în orice situaţie de suferinţă sau sănătate. Raţiunea.asupra ei . în care subiectivitatea greşeşte. vrea să afirme în mod prioritar şi un statut obiectiv şi existenţial (ontologic) al persoanei. nu cuprinde omul întreg. 36 . pentru că atât etica cât şi medicina au ca destinaţie omul şi acesta trebuie considerat în totalitatea valorii sale. In fiecare om se află închis sensul universului şi valoarea umanităţii: persoana umană este o unitate. capacitatea de a alege. aşa cum are nevoie de un suflet spiritual care structurează. ca realitate transcendentă pentru economie. conferă acestei viziuni personaliste o deschidere de orizonturi şi valori care atinge divinul. un spirit întrupat. Eul nu poate fi redus la cifră. Din momentul conceperii până la moarte. mijloace. fără o sorginte din care opţiunile izvorăsc şi fără conţinuturile de valoare pe care le exprimă. ci are nevoie de o minte care structurează creierul. neuron. Nu trebuie să vă gândiţi că în discuţia despre etica medicală sau bioetică. fiul lui Dumnezeu. corpul şi spiritul ei. un întreg şi nu o parte dintr-un întreg. şi nu poate să nu fie aşa.

Suntem convinşi că nu numai momentul aplicării judecăţii etice cere clare capacităţi dobândite pentru a întruchipa valorile. dar obiectivitatea pierderii unei vieţi omeneşti rămâne un fapt care trebuie să-l determine pe chirurg să încerce să nu repete acea lipsă de atenţie.) (52) Rezolvarea acestor probleme etice va trebui căutată în raport cu concepţiile şi valorile de fond ale persoanei umane: în acest punct se face apel la filozofia omului în întregul lui. în toată plinătatea valorilor sale. dar nici o metodă deductivă (din principii se deduce norma de comportament imediat) (51). Valoarea etică a uni act va trebui considerată sub profil subiectiv de intenţionalitate. Dar nu trebuie să credem că cele două momente se pot separa căci astfel conceptul însuşi de virtute şi acţiune virtuoasă ar putea rezulta lipsite de fundament. integritatea şi demnitatea persoanei umane. ţinând cont de modelul personalist. adică a acelor valori care sunt legate de viaţa. După examinarea acestui punct trebuie să trecem la aprofundarea semnificaţiei antropologice. etc. de ex. punctul de cea mai filozofică sinteză. posibilitatea de a se realiza recombinarea ADN sau fecundarea umană in vitro şi acesta constituie punctul A al triunghiului. Totuşi. Acest lucru este valabil pentru toate domeniile comportamentului etic ca şi pentru bioetică. In primul rând trebuie expus faptul biomedic în consistenţa şi exactitatea sa dovedite în mod ştiinţific. o abordare cu trei puncte de racord. Acesta este punctul C al metodei noastre triunghiulare. pe care o numim triunghiulară. In momentul aprecierii intime a acţiunii prevalează evaluarea subiectivă. este necesară o integrare între momentul clarificării şi stabilirea valorilor şi normelor şi momentul aplicării lor corecte şi coerente. Metoda de cercetare în bioetică Din cele expuse despre bioetica personalistă este uşor de înţeles că metoda de cercetare şi chiar de predare a bioeticii nu poate fi o metodă inductivă (normele ar trebui elaborate în funcţie de observarea faptelor biologice sau sociologice). Dacă un chirurg nu ar acorda în mod voluntar atenţie într-o interveţie dificilă şi cu risc. Legea morală naturală care îndeamnă orice conştiinţă să facă binele şi să evite răul se concretizează de aceea în respectul faţă de persoană. sănătate. ci aceeaşi sensibilitate la sensul şi valoarea persoanei care se naşte dintr-o obişnuinţă a conştiinţei inspirată de virtute. dar va trebui considerată şi în conţinutul obiectiv şi în consecinţele sale. acesta este punctul B. Este necesar să propunem o metodă. răspundere personală. sau oricum prioritară faţă de "etica principiilor" (50) . In perspectiva personalistă poate fi inclus un argument întâlnit la unii gânditori de origine anglosaxonă care tinde să reevalueze "etica virtuţilor". în urma căreia persoana respectivă ar deceda. (53) 37 . dar în momentul normativ şi deontologic prevalează valoarea obiectivă care trebuie să conformeze atitudinea subiectivă. opusă. în mod subiectiv acest lucru ar putea să nu-i fie imputat. în esenţa şi demnitatea sa ontologică. In funcţie de acest examen se vor putea determina valorile care trebuie să fie protejate şi normele ce vor trebui oferite agenţilor pe plan individual şi social: principii şi norme de conduită ce vor fi raportate acestui centru care este constituit din valoare-persoană şi din valorile care în persoană sunt armonizate într-o ierarhie ( viaţă. Ne vom referi mai încolo la rolul virtuţilor cardinale în acţiunea etică.Aspectul obiectiv şi aspectul subiectiv al persoanei se atrag şi se implică într-o etică personalistă. Certitudinea va trebui să caute tot mai mult adevărul.

asistenţa medicală indispensabilă constituie valori etice fundamentale pentru apărarea binelui comun . mai ales în urma afirmării găndirii bioetice şi a problemelor pe care ea le ridică în cadrul legii. de justificarea soluţiilor propuse. ci doar să-i recunoască argumentele. consacrate de lege. în mod 38 . trebuie să fie apărate de lege. manifestându-se. care să fie format din bine şi rău. Sfântul Toma a relevat deja că nu întreaga sferă morală poate fi acoperită de drept. pe cât posibil. dar este în acelaşi timp necesar ca ea să ofere criterii şi valori care să nu poată fi încălcate şi mortificate. Este normal ca din acest dialog "triunghiular" (biologie-antropologie-etică) antropologia să rămână cea solicitată şi îmbogăţită. dintre lege morală şi lege civilă. iar această evoluţie se repercutează asupra evoluţiei sociale şi a adecvării juridice a societăţii. iar atunci când legea nu protejează un bine esenţial pentru convieţuirea şi binele comun (cum este cazul legilor care permit avortul). Aici se pune problema raportului dintre etică şi drept. ea oferă şi un criteriu de evaluare între ceea ce este stabilit legal de majorităţile politice şi ceea ce este permis şi profitabil pentru binele omului. ci de "binele comun" care trebuie apărat. în manieră dinamică şi constantă: descoperirile ştiinţifice şi aplicaţiile tehnologce deschid în continuu noi posibilităţi şi oferă noi cuceriri. Totuşi. deci. pentru a face sigure şi explicite valorile inviolabile ale omului care. In cultura dominantă. necesare şi indispensabile care să garanteze binele comun. de altfel legea nu poate crea morala. născut sau pe cale să se nască. Antropologia oferă un criteriu discriminant între ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic şi ştiinţific şi ceea ce este legal din punct de vedere etic. dar şi legal: sunt aşa-zisele valori ale omului asupra cărora curţile internaţionale şi constituţiile naţionale trebuie să se pronunţe. legea nu este lege. sciziunea dintre binomul adevăr-libertate îngreunează tot mai mult apărarea efectivă a vieţii umane de către administraţia publică. deci. în avantajul tuturor. se manifestă în mod tot mai evident necesitatea de a aduce la lumină fundamentele axiologice ale dreptului. familia. In societatea pluralistă contemporană. anumite valori fundamentale. Nu trebuie să se dorească. trebuie să orienteze comportamentul uman în opţiunile morale legate de ştiinţele vieţii şi ale sănătăţii.Confruntarea cu alte soluţii propuse de alte curente de gândire va trebui să fie însoţită. trebuie să fie schimbată şi poate face obiectul "respingerii din motive de conştiinţă". un stat etic. Confruntarea cu antropologia de referinţă se impune. întrucât reprezintă motivul însuşi al teologiei progresului ştiinţific şi al societăţii. (54) Legea morală şi legea civilă Dezbaterea filozofică seculară privind raportul dintre legea civilă şi legea morală constituie astăzi elementul substanţial al provocărilor democraţiilor occidentale. Valorile fundamentale ale persoanei vor trebui să fie protejate nu numai din punct de vedere moral. căci nu de " minimum etic" este vorba aici. Binele fundamental al vieţii fiecăruia.

conceptul modern de democraţie este caracterizat nu atât de mecanismele sale formale. în care valoarea vieţii umane urcă şi coboară pe o scară. In realitate. nu este decât rezultatul relativismului etic şi al pozitivismului juridic. imperios necesară. în orice fază şi condiţie a existenţei sale. Mai mulţi autori propun chiar teoriile minimalismului etic . legitimând prevaricaţiunea celor tari asupra vieţii celor slabi şi asupra inocenţilor. ci de actul de voinţă normativă a celui care guvernează (pozitivismul juridic) . mici forme de tiranie prin care un grup de oameni poate decide destinul unui număr mare de oameni. descoperirea valorilor umane şi morale esenţiale şi native. care izvorăsc din adevărul însuşi al fiinţei umane şi exprimă şi apără demnitatea persoanei. de care nici măcar majorităţile la putere nu pot dispune. nici o majoritate şi nici un stat nu le vor putea vreodată crea. să le respecte şi să le promoveze. De mult timp deja. ci vor trebui să le recunoască." (63) 39 . demnitatea fiecărei persoane umane. O democraţie autentică. cât şi asupra sistemului politic. valori. nici un individ. în limitele în care aceasta recunoaşte primatul absolut al dreptului şi se modelează pe principiile juridice universal acceptate şi consacrate în Declaraţiile internaţionale ale drepturilor omului. modifica sau distruge. Este ceea ce caracterizează statul de drept. respectarea drepturilor sale intangibile şi inalienabile. morala este abandonată imaginaţiei unui grup de indivizi şi deligitimată la nivel colectiv. care acordă spaţiu moralei. (56) ca orice interes subiectiv. (55) Această situaţie juridică confuză. Pe de altă parte.] Este. (60) Efectele unei astfel de abordări se repercutează grav atât asupra cadrului juridic. deci. sistemul democratic. este redus la un simplu mecanism procedural de căutare a consensului. pe care. deci. în care puterea de guvernare este limitată de legile puse în sprijinul individului. desigur. poziţie care în ultimă instanţă. de altfel. Pe de o parte. aşa cum au afirmat voci autorizate ale doctrinei (61). conduce la un drept care face abstracţie de orice criteriu de dreptate (58) şi bine comun. pentru viitorul societăţii şi dezvoltarea unei democraţii sănătoase. devine "scopul" ce trebuie urmărit pentru salvgardarea intereselor majorităţii. [. legile privind avortul voluntar.paradoxal. în actuala dezbatere juridică se aude vorbindu-se des de amoralitatea dreptului (57). care au transformat teoria distincţiei între drept şi morală în teoria separării radicale a celor doi termeni.. cum se întâmpla în cazul modelului secolului XIX. consacrate în dispoziţiile de principiu ale Constituţiei . dreptul este golit de conţinutul său etic şi în loc să conducă la găsirea adevărului pentru realizarea binelui comun. în vigoare în multe ţări occidentale au transformat în mod paradoxal conceptul de "delict" în cel de "drept". este esenţială şi valoarea ei "rezistă sau se prăbuşeşte împreună cu valorile pe care ea le reprezintă şi le promovează: fundamentale şi de neîncălcat sunt.. în loc să fie un "instrument" al apărării drepturilor fiecărui individ. (59) O parte a doctrinei încearcă să afirme că dreptul nu ar depinde în nici un fel de adevăr. cât mai ales de exagerarea privind respectul drepturilor individuale şi apărarea demnităţii persoanei umane. In caz că acest lucru nu se întâmplă. Astfel. precum şi asumarea binelui comun ca scop şi criteriu care reglează viaţa politică.

este obligaţia Constituţiilor să apere valorile fundamentale indispensabile pentru a garanta o convieţuire civilă ordonată şi chiar pentru supravieţuirea vieţii sociale. invitându-i să spună un curajos "nu" oricărei violenţe şi abuz contra vieţii umane. Legislatorului nu i se cere să creeze. In schimb. care direct şi propriu-zis. De aceea. constituie un punct de referinţă normativ al legii civile" (65) Numai pe baza acestor premise. a transforma cu mâinile) asupra patrimoniului genetic. mai ales în privinţa celor mai slabi. ci să interpreteze exigenţele omului în societate. care prea des în istorie a permis justificarea opţiunilor abuzive ale puterii politice şi a făcut să coincidă dreptatea şi libertatea cu autoritarismul şi arbitrajul. inginerie genetică şi procreare artificială trebuie considerate distincte. după părerea noastră.În lumea juridică. dar în sine. 40 . prin inginerie genetică se înţelege în sens propriu: totalitatea tehnicilor menite să transfere în structura celulei unei fiinţe vii unele informaţii pe care altfel nu le-ar fi avut. Incertitudinile şi alarmările sporesc acolo unde nu se cunosc bine nici semnificaţia. ca de exemplu procreaţia artificială. In opinia publică ca şi în publicaţiile destinate popularizării. mai ales asupra vieţii copilului care urmează să se nască. cât mai ales a fundamentelor sale. ci asupra gameţilor şi embrionilor pentru a asigura procrearea şi realiza experimente. mai ales in vitro. a primit cea mai directă provocare din partea descoperirilor ingineriei genetice.(64) Deci. prin recuperarea acelor valori obiective şi universale care o sprijină normativ şi care se bazează pe structura ontologică a omului care este persoană. dreptul îşi poate regăsi funcţia intrinsecă. Magisteriul Bisericii catolice.. face apel în mod expres la legislatori să respecte "adevărul dreptului". cât mai ales a legii morale obiective. care "înscrisă în inima fiecărui om. genetica şi diagnosticarea prenatală Manipularea şi ingineria genetică Importanţa şi delimitarea temei Bioetica. după cum se poate constata din cele expuse despre originea sa istorică. Capitolul al IV-lea Prima parte: Bioetica. expresii ca " manipulare genetică" şi "inginerie genetică" sunt percepute într-un context de incertitudine şi în acelaşi timp de invitaţie la vigilenţă maximă. în căutarea nu atât a originilor sale. se percepe deja de câtva timp necesitatea de a aduce la lumină argumentul etico-axiologic al dreptului. în enciclica Evanghelium Vitae. pentru a realiza şi intervenţii asupra codului genetic al embrionului sau în gameţi. nu implică intervenţii asupra codului genetic. O primă incertitudine terminologică care este prezentă în diferite publicaţii este oferită de faptul că în cadrul accepţiei generice de "manipulare genetică" de factus se înţeleg şi alte intervenţii asupra vieţii. într-adevăr. a mânui. Insăşi expresia de "manipulare genetică" este foarte generică şi nu poate semnifica decât orice intervenţie (a manipula. Este la fel de adevărat că se poate profita de procrearea artificială. în căutarea nu atât a consensului. la adăpost de pericolele relativismului etic. cele două mari tematici. nici posibilităţile efective de aplicare.

considerate de unii necesare pentru atingerea scopului lor. Prima formulare îşi are originea în concluziile la care a ajuns conferinţa de la Asilomar din februarie 1975. în faţa unui moment important al istoriei ştiinţei şi al istoriei umanităţii. Alţii sunt mai preocupaţi de posibilele devieri legate de inginerie şi manipulare. o problemă prioritară în societate şi a societăţii la nivel mondial. la o analiză aprofundată. desigur.despre a căror activităţi nu se cunosc prea multe lucruri . să fie un punct de interes pentru toţi. Aceasta este o atitudine mai frecvent întâlnită printre jurişti şi moralişti. ar putea schimba statutul genetic al umanităţii. la care au participat cei mai mari experţi mondiali în manipulările genetice in vitro. nu doresc piedici sau obligaţii ale legilor şi nu dau importanţă mijloacelor care ar urma să fie folosite. care atunci când se gândesc la aceste speranţe. Momentul istoric actual. relevând în acelaşi timp posibilităţile pozitive existente pentru progresul uman. Guidelines for Research Involving ADN Molecules publicate în iulie 1977 de către National Institute of Health (NIH) în SUA. posibilităţile pe care le comportă pentru viitorul omului şi problemele etice pe care le ridică oamenilor de ştiinţă şi comunităţii civile. prin importanţă. ca în cazul experimentelor pe embrioni. Ne aflăm. el apare ca un moment "paradoxal". Unii sunt optimişti gândindu-se la marile speranţe care se deschid în domeniul terapiei genetice sau geneterapiei: această atitudine este proprie celor care lucrează în domeniu. care se ocupă de viaţă. biologi moleculari sau genetişti. riscul oricărei alte revoluţii de tip politic sau militar. 41 . Este normal ca tocmai acest curent de opinii să facă presiuni în favoarea unei legislaţii clare. biologie şi societate: aceste descoperiri ştiinţifice au făcut ca morala. este definit în istoria civilizaţiei umane ca epocal pentru capacitatea sa excepţională de schimbare pe care o include şi o poate aplica. odată începute. fiind precizat ulterior domeniul de aplicare al cercetărilor şi prevăzute obligaţii şi proceduri bine specificate pentru Recombinant Advisory Committee (RAC) şi pentru Federal Register. care.Se înregistrează atitudini diferite chiar printre cercetători. revoluţie ce ar întrece. care au elaborat unele linii normative. Redăm în prezenta schemă normativele internaţionale cele mai importante: 1. Apoi (în 1984) aceste Guidelines au fost actualizate. care să supună unor obligaţii legale pe cei ce lucrează în cercetare . a sugerat necesitatea unor măsuri de supraveghere şi reglementare. Niciodată etica nu a fost atât de importantă pentru medicină.fapt care ar linişti opinia publică. de fapt. care a furnizat o primă clasificare a riscurilor (patru nivele de conţinere) a făcut o listă a experimentelor care trebuie interzise. Trebuie să adăugăm că această temă se află în atenţia nu numai a moraliştilor dar şi a organismelor naţionale şi internaţionale. Această importanţă apare mai evidentă şi documentată dacă amintim pe scurt progresul rapid al ştiinţelor biologice.

a publicat o Rezoluţie privind problemele etice şi juridice ale manipulării genetice (doc. De asemenea. A2-327-88) şi. 8. Terapia genica (15-2-1991). Comitetul de Miniştri a aprobat pe 6 noiembrie 1997 un protocol suplimentar (dintre protocoalele suplimentare prevăzute de de aceeaşi Convenţie) în care se interzice clonarea umană. 94-653 din 29 iulie privind respectul faţă de corpul uman. în sfârşit s-au pronunţat. Raportul Williams în Regatul Unit. în cadrul Convenţiei privind drepturile omului şi biomedicina (numita "Convenţie asupra bioeticii") a tratat şi problematicile etice rezultate din sectorul geneticii (întreg capitolul IV. Comitetul Naţional italian pentru Bioetică (CNB) a publicat unele documente importante în domeniu: Documento sulla sicurezza delle biotecnologie (28-5-1991). Câteva etape importante pe drumul ingineriei genetice 42 . Raportul Comisiei de Anchetă al Parlamentului Germaniei Federale privind perspectivele şi riscurile ingineriei genetice din 1987 (Deutscher Bundestag. mai recent. acelaşi Comitet emanase o Raccomandazione nr. Raportul Williams prevede o autodisciplină a cercetătorilor prin elaborarea unui "cod de conduită" 4. Ulterior. 7. Rapporto sulla brevettabilita degli organismi viventi (19-11-1993).2. Consiliul Europei. Trebuie menţionată şi Legea Franceză nr. Diagnosi prenatali (18-7-1992. art. la 18 martie 1997. Deosebit de importantă este considerată. 756-CR-97). In privinţa instituţiilor comunitare europene. (12 martie 1997) Rezoluţia privind clonarea (Document B4-209-97). foarte importante sunt Raccomandazione 934 (1982) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa şi Raccomandazione della Comunita Economica Europea (CEE) n. Organizaţia Mondială a Sănătăţii ("Declaration sur le clonage"-Rapp. R (92) 3 specifică privind diagnosticarea şi lo screening genetic efectuat din motive de sănătate. Temele de genetică sunt abordate în Titlul II Art. Franţa. Canada. Progetto Genoma Umano (18-31994). In 1985 acelaşi NIH a emanat câteva Points to consider in the design and submission of human somatic-cell gene therapy protocols. 5. 6. Tările de Jos. 11-14 este rezervat genomului uman. "Legea pentru reglementarea ingineriei genetice" din Germania Federală din 20 iunie 1990 (Gesetz zur regelung von fragen der Genetechnik) cu modificările sale succesive (Bundesgeschblatt 1993 I 2066 şi Bundesgeschblatt 1994 I 1416). Report of the Commision of Enquiry on prospects and risk of genetic engineering). Aplicabilitatea acestor Points este limitată la cercetările efectuate în instituţii care primesc deja finanţare pentru cercetările privind ADN-recombinat de către NIH (după precedentele Guidelines) 3. publicat în 1976 (Report of the working party of the practice of Genetic Manipulation). Parlamentul european. La clonazione come problema bioetico (21-3-1997). Anterior. Asupra temei clonării. După modelul acestor normative au apărut şi cele din alte ţări: Australia. 472 din 1982 care a elaborat norme de securitate pentru laboratoare şi a propus ca în Convenţia Europeană să fie inclus aşa zis-ul " drept la diferenţă" şi anume interzicerea ingineriei alterative asupra indivizilor umani. Alte directive au fost emanate de către autorităţile europene privind micro-organismele inginerizate. URSS. pentru unele măsuri restrictive. la 16 martie 1989. N. 5.

fuziune între celulele umane şi murine prin trecerea genelor ("atribuirea") în cromozomii umani. interferonul.Nu dorim să repetăm aici informaţiile de bază privind biologia şi genetica. Nivele şi scopuri ale intervenţiei Pentru a putea furniza indicaţii etice este necesar să ne referim la diferitele nivele de intervenţie asupra genelor şi la scopurile urmărite prin acestea. vom începe cu o sinteză a etapelor istorice ale dezvoltării geneticii: 1956: descoperirea cromozomilor umani ca structuri fundamentale şi purtătoare de material genetic. 1965: se realizează prima cell-fusion. În dicţionarul acestui capitol se va găsi sub denumirea de " inginerie genetică" definiţia tehnologiilor grupate după obiectivul de destinaţie. 1967: începe aplicarea tehnicilor de diagnosticare prenatală în domeniul genetic. somatotropina. Mendel le-a denumit elementa. acum. 1981: se realizează naşterea primilor şoareci prin clonare. contra hepatitei A şi B şi altele. Atunci Hotchkin a introdus primul termenul de inginerie genetică (genetic engineering) cu semnificaţia pe care am indicat-o la început. ca fiind evenimente sinistre. somatostatina. Înainte de toate s-au făcut mari şi importante progrese în cunoaşterea informaţiei genetice a fiecărui cromozom: se cunosc mai bine. nu sunt puse toate şi în mod automat într-o lumină proastă. după cum se vede. etc. vaccinurile antigripale. 43 . ci ne vom limita la ceea ce este absolut necesar pentru înţelegerea termenilor etici ai problemei. pentru că ele deschid totodată şi posibilităţi de intervenţie pozitivă. mecanismele productive ale imunoglobulinei şi structurile cromozomilor X şi Y. Trebuie să observăm rapiditatea crescătoare a etapelor evolutive ale acestei ştiinţe. iar Morgan în 1910 le-a studiat compoziţia chimică. s-a deschis posibilitatea realizării unei genetoterapii. 1970: sinteza primei gene artificiale 1971: se realizează pentru prima dată DNA recombinant. Succesele obţinute. 1969: se anunţă descoperirea endonucleozei de restricţie. s-au realizat aplicaţii tehnologice şi industriale pentru producerea moleculelor polipeptidice de mare importanţă: insulina umană.

cu scopul de a optimiza tehnica. le vor înlocui pe cele defectuoase: acesta ar fi un succes de mare relevanţă şi o eventuală dispersiune a celulelor vii nu ar constitui un neajuns pentru individ şi nici nu ar ridica probleme etice. În celulele somatice se poate realiza. Importanţa etică a intervenţiei se schimbă conform fiecărui nivel.Acest procedeu ridică probleme etice importante deorece este prevăzut programatic ca având un scop experimental. de exemplu. (1) Procedeul trebuie să fie inclus în cadrul scopurilor terapeutice. aşa cum se poate intui. se dezvoltă aplicaţiile asupra adultului cu scopul descoperirii unor boli a căror origine se bănuieşte a fi genetică. în domeniul civil.Nivele de intervenţie Acestea sunt foarte evidente şi distincte.finalităţi de diagnosticare . Intervenţia menită să modifice linia celulelor germinale este exclusă datorită imposibilităţii. 44 . b. Intervenţia care urmăreşte o modificare în patrimoniul genetic poate fi concepută la nivelul celulelor somatice. o intervenţie menită să modifice o degenerare sau o deficineţă a lor . la care ne vom referi pe larg cu altă ocazie. Experimentul neterapeutic asupra embrionului uman este considerat profund ilicit de către bioetica personalistă. ipoteza intervenţiei asupra embrionului uman are un caracter şi mai delicat datorită faptului că există marele risc de a compromite viaţa embrionului sau viitorul său biologic în sens genetic. în faza prematrimonială şi preconcepţională. In urma ineficacităţii genoterapiei asupra celulelor liniei germinale.finalităţi terapeutice . la nivelul celulelor germinale şi la nivelul embrionilor în prima lor fază de dezvoltare.finalităţi experimentale (distructive) Folosirea ingineriei genetice cu finalităţi de diagnosticare este multiplă şi în ultimii ani s-a lărgit gama aplicaţiilor noi. să presupunem că s-ar reuşi corectarea defectelor genetice ale anemiei mediteraneene în celulele hemopoietice în scopul producerii unor celule normale care. cel puţin până în acest moment.finalităţi alterative . asupra embrionilor proveniţi din celule manipulate. a. date fiind scopurile urmărite (alterarea patrimoniului genetic fiziologic sau îmbunătăţirea viitoarelor posibilităţi ale ştiinţei) (2) c. În sfârşit. Finalităţi Finalităţile de folosire ale cuceririlor genetice determină în mare măsură moralitatea multor inervenţii. înmulţindu-se.finalităţi productive . Finalităţile de intervenţie în domeniul genetic se pot clasifica astfel (vezi şi prospectul rezumativ de la sfârşitul capitolului): . unele documente din alte ţări propun necesitatea experimentelor asupra celulelor germinale deci. În afara diagnosticii genetice prenatale.după cum vom vedea. de a conduce introducerea genei corecte.

deci şi asupra codului genetic. In prima ipoteză. atunci când sunt demne de a fi urmărite. dar considerăm că trebuie să fundamentăm criteriul eticităţii privind viziunea personalistă a corporalităţii iar codul genetic constituie structura ce susţine corporalitatea. (4) Corpul nu epuizează realitatea umană ci este doar o componentă esenţială a ei. pentru identificarea vinovatului de delicte. Finalitatea productivă a ingineriei genetice se urmăreşte mai ales în domeniul farmacologic pentru producerea de hormoni.bun intangibil . cea umană. dincolo de posibilităţile tehnice reale. Aceasta înseamnă că orice intervenţie asupra corporalităţii . Salvarea vieţii şi identităţii genetice a fiecărui individ uman. Corpul. Se discută apoi în acest sens despre o formă atenuată de alteraţie cum ar fi îmbunătăţirea speciei. în special programul său genetic. de discernere? Trebuie să ne amintim cele expuse în capitolul dedicat principiilor bioetice şi mai ales unităţii persoană-corp şi de principiul pe care l-am denumit al totalităţii sau terapeutic.pentru dovedirea paternităţii. (5) Din această abordare rezultă unele principii de orientare etică ce se pot rezuma astfel: 1. orice altă intervenţie asupra persoanei . pentru că privează subiectul uman de valoarea 45 . chiar atunci când ar fi dorită pentru a aduce un beneficiu altor persoane. (3) Orientări etice şi criterii de aprecieri etice Care ar trebui să fie criteriul etic. este în mod esenţial unit cu spiritul astfel că el constituie unitatea existenţială şi esenţială a persoanei. iar raţiunea umană are sarcina de a apăra omul în integritatea şi plinătatea sa. chiar atunci când se aplică la om. trebuie să fie înţelese ca fiind destinate subiectului asupra căruia se intervine şi în nici un caz ca având intenţia de a sacrifica pe cineva în avantajul altcuiva. interferonul.însemană o intervenţie asupra întregii persoane şi poate fi justificată numai dacă există o raţiune terapeutică. bioetic. în domeniul penal. codul genetic. reprezintă o ofensă adusă valorii fundamentale a persoanei umane. unii nu exclud ingineria genetică care are scopul de a îmbunătăţi. Cea de a doua ipoteză se practică de factus şi pune problema posibilei influenţe a biotehnologiilor asupra ecosistemului sau a ecosistemelor.fiind considerată arbitrară sau ideologică sau o dominaţie a omului asupra omului. Orice intervenţie care ar presupune suprimarea individualităţii fizice a unui subiect uman. In general. vaccinurile microbiene. ca şi în domeniul sceening-ului (fetusului dar şi al adulţilor). Perspectiva alterativă (unde alteraţia înseamnă o modificare nu terapeutică ci electivă şi selectivă) poate fi aplicabilă în ambientul uman. după cum se va vedea. virale sau parasitare. ca insulina umană. Finalităţile terapeutice din domeniul genetic. este considerată de către toţi de eliminat. animal şi vegetal pentru realizarea unor specii modificate sau clase de indivizi inginerizaţi. Prin aceasta se reafirmă recunoaşterea faptului că omul este creatură şi a puterii lui Dumnezeu asupra persoanei umane.

ar putea să fie avantajate de progresul biotehnologic şi pe de altă parte ar fi constrânse să trăiască într-o mai mare dependenţă economică şi productivă faţă de ţările avansate. Ca orice terapie şi cea genică îşi găseşte în acest caz fundamentul şi justificarea. nu se poate ignora diferenţa reală şi profundă care există între ele. fie că este vorba de oameni de ştiinţă sau de politicieni. Este suficientă o simplă referire ulterioară la problema ţărilor în curs de dezvoltare care trebuie să fie ascultate şi incluse în această comunitate. care este format dintr-un ansamblu de ecosisteme distincte care compun ecosistemul global. pe de o parte. deţinătoare ale puterii biotehnologice. dar unica sa raţiune nu este aceea de a fi un instrument în favoarea omului: este mereu un bun care-şi găseşte în Dumnezeu raţiunea de a exista. valorificată apoi de lege acolo unde ea funcţionează. valoarea vieţii corporale. întreaga umanitate. Este permisă efectuarea unei intervenţii. cu alte cuvinte este dotat cu spirit. pentru anumite capitole ale sale. confirmă în diferite state acest principiu. într-adevăr. Norme etice particulare Să vedem acum în mod sintetic efectul acestor criterii şi principii generale. omul are conştiinţă de reflecţie (6). aceasta este o chestiune care priveşte. în beneficiul subiectului viu pentru a corecta un defect sau a elimina o boală. Problema intervenţiei asupra patrimoniului genetic al omului şi a altor fiinţe nu poate fi încredinţată spre rezolvare numai unor experţi. care se află în centrul lui şi este protectorul ei. Aceste ţări. chiar invazivă. este necesar vieţii şi sănătăţii omului. de manipulare a mediului ecologic şi de intervenţie în genomul uman. Experienţa comitetelor de bioetică şi autoreglementările. Raţiunea justificatoare a acestui principiu este dublă: în primul rând mediul. în viziunea creaţionistă a universului.fundamentală pe care se sprijină toate celelalte. 46 . calitatea fiind un atribut complementar al vieţii. Principiul terapeutic. 5. după principiul autocontrolului. schema aplicaţiilor lor posibile. o vom face urmărind. Ne gândim la problemele de screening genetic. Viitorul umanităţii cere de multe ori participarea responsabilă a comunităţii. în interesul binelui comun şi al colaborării opiniei publice. Recunoscând legătura de schimb intim existentă între fiinţele vii şi om. creaţia. 4. Competenţa comunităţii. Diferenţa dintre om şi alte fiinţe. Salvarea ecosistemului şi mediului. Va fi necesară găsirea unor forme de asociere şi de coresponsabilitate a oamenilor de ştiinţă. libertate şi răspundere. Folosirea criteriului calităţii vieţii pentru a suprima şi discrimina alte vieţi reprezintă o ofensă adusă principiului egalităţii şi al demnităţii egale. în general. Nici conceptul de calitate a vieţii nu poate fi antepus celui reprezentat de viaţa însăşi. 2. este ordonată spre binele omului. Iată de ce principiul libertăţii ştiinţei şi cercetării trebuie recunoscut şi armonizat cu exigenţele de informare a populaţiei şi cu coresponsabilitatea ei. altfel incurabilă. Vom vedea imediat aplicaţiile acestui principiu. 3. In al doilea rând. Este clar că dezvoltarea biotehnologiilor a dat naştere unei perioade noi în cadrul relaţiilor dintre Nordul şi Sudul lumii.

se pot ingineriza microorganisme care pot avea un grad mare. 47 . Liniile etice generale în acest domeniu. dispariţia unor specii sălbatice sau un comportament extrem de invaziv . microorganismele: bacterii şi viruşi. Instituţiile conducătoare (precum OCSE. stabilire şi răspândirea organismului) sunt de natură a produce efecte nedorite pentru om şi mediu. înainte de a se trece la răspândirea organismelor modificate. În privinţa pătrunderii organismelor modificate genetic se pot distinge diferite tipologii: plantele (deja din anul 1989 au fost recensate peste 30 de specii genetic modificate). A fost prima alarmă în jurul ingineriei genetice: posibilitatea devastării biosferei prin bomba biologică. iar în cazul pătrunderii accidentale în mediu. concret sunt următoarele: a) apărarea vieţii şi sănătăţii omului. dacă factorii enumeraţi (supravieţuire. Efectele negative sunt legate de trei factori: • • • lipsa unor duşmani naturali. La acest tip de securitate trebuie adăugat riscul datorat răspândirii în mod deliberat în mediu a microorganismelor inginerizate. (7) Identificarea factorilor de risc trebuie să fie efectuată pentru fiecare caz în parte şi cere o capacitate complexă de monitorizare şi o instrumentalizare adecvată (8).b) salvgardarea mediului. dacă organismul este capabil să confere altor organisme trăsăturile ce i-au fost conferite în mod artificial. S-a constatat că introducerea în mediu a unor astfel de organisme modificate sfârşeşte prin a avea efecte negative în proporţie de 10-20%. Efect negativ înseamnă o perturbare importantă a echilibrelor ecologice. mic sau mediu de periculozitate pentru cel care lucrează acolo. efect negativ asupra altor organisme. nu trebuie să existe riscuri pentru sănătate şi mediu. O altă cerinţă este să existe o adevărată utilitate pentru societatea actuală fără pericol pentru cea viitoare. In legătură cu acest fapt a fost necesară formularea primelor norme şi guidelines pentru securitatea mediului şi pentru a oferi o garanţie privind laboratoarele. dacă este capabil de reproducere. deoarece. întradevăr. răspândire. În privinţa răspândirii în mediu a microorganismelor genetic modificate. animalele superioare pentru îmbunătăţirea indivizilor şi a produselor. Experimentul ca scop în sine nu trebuie încurajat. distrugerea directă a ecosistemelor. ca o cerinţă etică. In laboratoare. directivele comisiilor CEE) cer autorilor să răspundă la aceste 5 întrebări: • • • • • dacă organismul modificat este capabil de supravieţuire.Înainte de toate există necesitatea justificată din punct de vedere etic de a salvgarda securitatea biotechnologiilor atât în laboratoare cât şi în relaţie cu mediul. acest lucru poate dăuna populaţiei. Aceste două principii care trebuie să fie aplicate simultan în evaluarea biotehnologiilor impun să se ţină cont nu atât de tehnica în sine cât de produsul şi de periculozitatea consecinţelor. De aceea. prima condiţie de eticitate este evaluarea riscului. dacă este capabil să formeze populaţie şi să se răspândească.

la o vârstă adultă sau matură. se pare că au dat rezultate relevante în a se realiza o prevenire primară ce a determat o scădere a procentului de incidenţă. dar care se va ivi în timp. este sigur că acest sector va avea o dezvoltare puternică în viitorul apropiat. într-o proporţie de 25%. Problema etică este felul în care se comunică această siatuaţie celui în cauză sau părinţilor. este valabil pentru pacientul minor. trebuie îmbinat "dreptul la a şti".şi se descoperă o patologie care nu s-a manifestat clinic. cu "dreptul la a nu şti". In aceste cazuistici complexe. cât şi în zootehnie şi industria alimentară. Numai examenul genetic poate oferi o certitudine în numai câteva zile. de exemplu. şi care ar urma să se căsătorească cu un subiect purtător existând astfel pericolul. apoi. cu mari repercusiuni atât în agricultură. Dreptul de a nu cunoaşte şi. de ex.ca urmaşii lor să fie afectaţi. Trebuie apreciată totuşi oportunitatea. In cazul în care bolnavul major ar cere să fie informat asupra diagnosticului. In unele zone geografice numeroase examene făcute în acest sens. trebuie examinat fiecare caz în parte. deci. să aibă o boală de origine genetică precum o miastenia gravis de tipul Duchenne. (9) Diagnosticarea prematrimonială şi preconceptivă Este indicată în cazul subiectului care s-ar afla în situaţia riscantă de a fi purtătorul genei responsabile pentru o boală genetică recesivă. ce conţine un diagnostic nefast. să existe o adecvată informare a publicului pentru eliminarea falselor temeri sau pentru informare asupra unor avantaje reale. Această problemă este mai gravă când examenul este făcut din alte motive . în ce priveşte efectul pe care o astfel de informaţie. 48 . însoţite de counseling-ul adecvat. cum ar fi de exemplu fibroza cistică sau corea lui Huntington. l-ar putea avea asupra unei manifestări ulterioare. Trebuie să fie luate în seamă şi problemele de macroetică privind punerea biotehnologiilor la dispoziţia ţărilor în curs de dezoltare pentru soluţionarea problemelor alimentare fără a se creea o dependenţă ulterioară nefavorabilă faţă de ţările producătoare de biotecnologii. dreptul de a cunoaşte ar putea funcţiona în cazul părinţilor care ar dori acest lucru. de a le face cunoscut diagnosticul fără însă ca aceştia să-l descopere copilului până când va ajunge la o vârstă mai mare. că ar fi posibil ca un copil de 6-7 ani. să se acţioneze pentru conservarea speciilor pe cale de dispariţie şi pentru salvgardarea biodiversităţii prin realizarea unor bănci seminale şi îmbunătăţirea tehnicilor reproductive artificiale. de asemenea. descoperind o pierdere graduală a forţei musculare la picioare. Să presupunem. Problemele diagnosticării şi screening-urilor genetice post-natale: Examenul genetic post-natal cu scopul diagnosticării unei boli. Chiar dacă efectele benefice aşteptate în acest domeniu al biotecnologiilor nu sunt chiar cele scontate. Trebuie. obligaţia de a nu comunica. Aceste examene genetice sunt permise şi sunt recomandate persoanelor cu risc de a transmite gena răspunzătoare de talasemie.întâmplător sau special . ţinând cont de capacitatea psihologică a părinţilor.Este necesar.

Se deosebesc trei tipologii de "screening" asupra lucrătorilor. pe care unii îl fac să treacă drept "prevenire" în mod injust. mai ales că a fost vorba de o asumare conştientă a riscurilor. tot în situaţia în care asocierea dintre status genetic şi patologia profesională a fost demonstrată ca certă. In acest ultim caz scopul urmărit este în general. Un astfel de proiect care se bazează pe raportul costuri-beneficii şi care urmăreşte ca valoare de referinţă avantajul economic al industriei. nu poate fi acceptabil din punct de vedere etic. dar cuplul nu va putea să fie constrâns să nu se căsătorească.Acest sistem merită denumirea de prevenire şi poate fi o adevărată alternativă la avortul selectiv. din punct de vedere etic s-ar putea evoca simţul răspunderii. cei doi fiind conştienţi oricum de faptul că nu vor putea să ceară avortarea fetusului afectat: avortul voluntar nu poate fi permis în nici un caz. cu diferite scopuri: a) aflarea unei predispoziţii genetice care determină o hipersensibilitate la anumite substanţe prezente la locul de muncă. Problema etică fundamentală în aceste cazuri (10) este posibilitatea ca cel care oferă de lucru să realizeze un program de cercetare genetică pentru "a preveni" efectuarea unor cheltuieli mai mari pentru despăgubiri. cu expresie fenotipică viitoare (de ex. corea lui Huntington). b) găsirea unei predispoziţii genetice la o boală profesional-independentă care s-ar putea ivi în viitor (de exemplu ateroscleroza) . nici din punct de vedere legal. prin urmare. Rămâne posibilitatea de a încheia căsătoria. Opinia etică. 49 . acceptabil din punct de vedere etic. pozitivă. Screening-ul genetic asupra lucrătorilor Acest tip de examen se afirmă tot mai mult ca aplicare a medicinii predictive şi comportă la rândul lui o serie de probleme etice. In momentul în care respectivul cuplu ar accepta riscul. ţinând cont şi de frecvenţa bolii (în cazul unor patologii extrem de rare valoarea predictivă a cercetării este foarte scăzută). ar trebui să ia serios în consideraţie consecinţele unei căsătorii cu un foarte ridicat grad de risc de transmitere genetică a bolii. a) Screening pentru depistarea unei predispoziţii genetice care determină o hipersensibilitate la anumite substanţe prezente la locul de muncă constituie obiectul de studiu al ecogeneticii. şi. de gravitatea bolii şi modalităţile de expresie clinică (pentru maladii care nu sunt grave şi sunt controlabile în fază clinică precoce nu există o instanţă etică de diagnosticare pentru că nu comportă daune importante pentru sănătatea lucrătorului) (12) Acestea fiind spuse va fi necesar să ţinem seamă de alte condiţii etice: In primul rând. este esenţial diferită.O importanţă decisivă este atribuită consensului de către mai multe părţi şi în diferite documente. în cazul unor eventuale daune cauzate lucrătorului. Trebuie să adăugăm că aceste examene nu pot fi obligatorii prin "screening" sau legi impuse . dacă înţelegerea şi obiectul evaluării sunt raportaţi la risc-beneficiu privind sănătatea lucrătorului şi dacă se efectuează cercetarea genetică în speţă pentru prevenirea apariţiei unei patologii (11) . Faptul că ele sunt permise nu înseamnă că sunt obligatorii moralmente: ar împiedica acest lucru dreptul internaţional şi naţional. c) depistarea unei patologii genetice independente de muncă. se face referire la consensul informat al lucrătorului. dar nu credem că astfel de examene ar putea deveni obligatorii. în schimb. nici moral.

Acest dezacord. se recomandă ca numai în cazul în care testele sunt permise în mod expres de lege. (15) Documentul Parlamentului German cere. în ce priveşte excluderea lucrătorilor rezultaţi mai puţin rezistenţi din punct de vedere genetic. care trebuie să aibă ca efect restituirea normalităţii celulelor afectate ale individului bolnav. în schimb. se face între terapia genică asupra celulelor somatice. la rândul său bazat pe respectul integrităţii fizice a persoanei. In sfârşit. afirmă că informaţia relevată angajatorului ar trebui să furnizeze numai elemente strict esenţiale. legată de caracterul mai îndepărtat al patologiei şi independent de muncă. sau va apărea în viitor. precum şi la descendenţii săi. Recomandarea afirmă apoi că excepţiile de la acest principiu trebuie să fie justificate de raţiuni de protecţie directă a persoanei în cauză sau a terţilor şi ele trebuie să fie direct corelate cu condiţiile specifice ale activităţii profesionale. acest principiu este compatibil . Este luat apoi în consideraţie dreptul angajatorului de a fi informat. în cadrul terapiei genice. Distincţia fundamentală. R (92) 3 a Consiliului Europei (13) afirmă principiul conform căruia angajarea sau posibilitatea de a continua munca nu sunt subordonate efectuării unui test sau unui screening genetic. este exprimată foarte clar atât în Rezoluţia Parlamentului European cât şi în Documentul Parlamentului German. ele să poată fi efectuate în mod obligatoriu pentru protejarea unor indivizi sau a colectivităţii. pentru lucrătorul interesat. American College of Occupational Medicine Code of Ethical Conduct (14). măduvă osoasă.cu dreptul bolnavului la menţinerea sau recuperarea integrităţii şi propriei dotări genice conform principiului terapeutic. b) şi c) Screening pentru depistarea unei predispoziţii sau pentru predeterminarea genetică a unei maladii care nu este profesională. Terapia genică Comitetul Naţional italian pentru Bioetică (CNB) defineşte terapia genică prin aceşti termeni: " introducerea în organisme sau celule umane a unei gene. De aceea din perspectiva acestui dublu principiu pot fi admise atât 50 . care are efectul de a preveni şi/sau trata o situaţie patologică " (16) Am amintit deja că spre terapia genică se îndreaptă cele mai mari speranţe de aplicare a ingineriei genetice. Rezoluţia Parlamentului European relevă că astfel de selecţie nu poate reprezenta în nici un caz o alternativă la însănătoşirea ambientului de muncă. de exemplu limfocite. In sfârşit. de exemplu. şi terapia genică asupra celulelor liniei germinale (gameţi sau embrioni precoce) modificarea aşteptată trebuind să se producă în genomul subiectului care va fi conceput sau care a fost deja conceput. în mod satisfăcător. o garanţie conform căreia o posibilă excludere a lucrătorilor cu o predispoziţie personală de a contracta o patologie profesională la locul de muncă. să fie permisă numai în cazul în care rezultă imposibilă îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. dar care ar putea să apară. Un astfel de screening nu pare să fie acceptabil în linii generale din punct de vedere etico-juridic. drept care trebuie să fie limitat prin dispoziţii normative oportune. Principiul etic fundamental de apreciere a acestor intervenţii este cel al intangibilităţii patrimoniului genetic al unui subiect.In legătură cu natura testelor genetice care nu sunt obligatorii asupra lucrătorilor Recomandarea Nr.ba mai mult după părerea noastră necesar . adică a unui fragment ADN.

pentru că metodica actuală nu permite atingerea rezultatului terapeutic fără riscuri incontrolabile şi acesta este un motiv legat de actualele cunoştinţe ştiinţifice. precum mutaţii dăunătoare. când se încalcă scopul terapeutic şi se urmăreşte modificarea constituţiei genetice: în acest caz. se respinge din două motive diferite: a. o aşteptarea unui final pozitiv plauzibil. totuşi. interzicerea este absolută şi necondiţionată de stadiul cunoştinţelor. o documentaţia privind gravitatea bolii şi lipsa de alternative. b.terapia genică de tip somatic. pentru că se configurează o alterare contrară principiului respectării vieţii şi identităţii biologice şi a egalităţii între oameni. Condiţiile etice pentru terapia genică cu caracter somatic sunt legate de faptul că aceste terapii experimentale pot să comporte riscuri. fără dificultăţi şi fără condiţii. sunt următoarele: o obligaţia de a notifica protocoalele folosite cu referire la tehnicile aplicate şi de a pune la dispozitia structurilor autorităţii civile la nivel naţional sau regional. etc. sindrom Lesch-Nyhan. ignorarea efectelor colaterale. Toate acestea nu ne autorizează să considerăm terapia genică. pentru că este vorba de terapie. condiţii relative la alegerea patologiei tratabile: o boli datorate anomaliei unei singure gene structurale recesive şi deci susceptibilă de a primi o terapie completă cu o singură genă sănătoasă. o boli grave şi cu slabe speranţe de viaţă. cât şi cea de tip germinal în cazul în care scopul şi obiectivul sunt cele terapeutice. şi chiar cea somatică. dezordini proliferative sau fenomene de respingere. date fiind riscurile şi stadiul experimental al terapiei. poate fi dat de reprezentant în cazul minorilor sau când cel în cauză se află în imposibilitatea de a o face. Ingineria genetică alterativă şi amplificatoare la om Ingineria genetică de tip terapeutic urmăreşte să restituie integritatea normală a subiectului care în acest domeniu este omul. De aceea există o foarte precisă distincţie între terapia genică şi intervenţia unei inginerii alterative (19) . Caracterul deosebit al acestor terapii după cum rezultă în multe state. fibroză chistică. 51 . b. legate de controlul tehnicilor. acest consens. Diferiţi autori împărtăşesc următoarele condiţii: a. face necesară o autoritate centrală care să verifice şi să controleze protocoalele şi structurile. celelalte condiţii. o evaluarea structurilor. In aceste direcţii există de acum acordul actelor normative europene (17) şi ale CNB. o boli pentru care astăzi nu există terapie alternativă. precum şi opinia comitetelor autorizate ca Grupul celor 7 ţări cele mai dezvoltate (18) . Este clar că şi pentru aceste terapii este necesar consensul pacientului. Astfel de boli sunt de exemplu deficenţă de ADA. sau răspândirea unui eventual vector viral. Terapia genică germinală.

conform căruia oamenii. pentru că în aceste cazuri este vorba de a pune condiţii pentru o îmbunătăţire şi nu de a determina direct un grad al calităţii fizice printr-o intervenţie pe întreg componentul biologic. pentru că aici nu este vorba de inginerie genetică. alterarea înseamnă producerea unui caracter nou. orice altă intervenţie nu poate fi decât alterativă sau pentru îmbunătăţire-amplificare. în timp ce supradotarea indusă ar putea condiţiona viitorul subiectului însuşi. In mod just autorul face să coincidă primul caz cu o formă de terapie. au urmărit această îmbunătăţire-alegere a calităţilor fizice.Putem reţine că. Diferitele gradaţii depind de diferitele finalităţi: a. întotdeauna. psihologică şi socială. admisă dar nu 52 . Pentru a găsi o linie de demarcaţie între ingineria genetică alterativă şi cea pentru ameliorareamplificare în sensul "recombinării genetice ca terapie potenţatoare sau eugenetică" (20). Faptul că omul trebuie să se bucure de o anumită putere asupra propriei vieţi şi că acel concept de sănătate nu trebuie să se limiteze doar la absenţa bolii ci să urmărească "bunăstarea deplină" fizică. b. ameliorarea uneia sau a mai multor calităţi ale subiectului. c. corectarea unei deficienţe care pune subiectul în condiţii de inferioritate faţă de media statistică. acolo nu este vorba de o intervenţie care să redea integritatea genetică. Conceptual. Raţionamentul. deci autorul consideră în acest sens numai ipoteza unei experimentări care să fie posibilă la adultul care a consimţit. după mine ar trebui să ne întrebăm dacă această alegere-selecţie a calităţilor fizice sau intelective nu ofensează principiul egalităţii şi nu împinge la dominarea arbitrară a propriului corp. nu numai pentru că alterează rezultatele întrecerilor sportive. Sunt citate ca exemplu îmbunătăţirea genei răspunzătoare de creşterea staturii sau prelungirea duratei de viaţă. Acest gen de intervenţie ipotetică ni se pare mai grea decât ceea ce se întâmplă în domeniul medicinei cosmetologice. peste media statistică . forţă.). Cel de al doilea caz prezintă pentru autor unele dificultăţi etice datorită faptului că subiectul nu poate fi interpelat pentru consens. ci de administrarea medicamentoasă. atunci când există o posibilitate. nu este tocmai potrivit. Nu poate fi folosită ca exemplu nici administrarea de hormoni masculini unei atlete adolescente ca "doping" pentru a masculiniza musculatura. procurarea pentru descendenţi o superioritate faţă de normă în exploatarea anumitor calităţi (înălţime. Autorul însuşi pune în dubiu clasificarea calităţi/defecte care deseori se conformează modelor culturale sau exaltărilor artificiale. d. în afara consensului subiectului supus acestei creşteri şi absenţei riscurilor. la potenţarea unui caracter deja existent. Nu se poate imagina o intervenţie de inginerie genetică care să influenţeze subiectul dar nu şi descendenţii amplificând anumite calităţi peste medie. prin alegerea partenerului în vederea căsătoriilor. Cuyas formulează patru ipoteze de inginerie genetică. dotarea omului cu calităţi care prin ele însele sau în nivelul lor de intensitate sunt străine speciei umane. în schimb. care să nu fie terapeutică ci de tip amplificator a unelor calităţi fizice peste media normală. în timp ce considerăm că nu se pot numi în mod automat " terapii potenţatoare" celelalte tipuri de intervenţie. Ar fi vorba de inginerie genetică de tip somatic. dar şi pentru că influenţează dezvoltarea psihicosexuală a femeii atlete. iar îmbunătăţirea sau amplificarea se referă. inteligenţă etc. pentru că aceea a liniei germinale ar trece la descendenţi. oricum interzisă. mai curând este vorba de intervenţii de eugenetică. Totuşi.

străine speciei umane. determinarea sexului la copiii care se vor naşte: sexul unui clon este la fel cu cel al persoanei de la care provine nucleul celular transplantat. faptul că trebuie să existe această bunăstare deplină. îndoiala noastră este şi mai mare.toate acestea nu elimină problema limitei în cadrul căreia trebuie să se înscrie acest obiectiv. Conferirea unor calităţi. se referea în 1985 la posibile aplicări ale clonării omului imaginate de prietenul său Leon Kass.unui individ uman prin ingineria genetică este o ipoteză substanţial alterativă şi este respinsă de însuşi Cuyas atunci când comportă asumarea unor calităţi animale prin hibridisme. VI. dar el nu exclude această eventualitate în cazul în care ar fi vorba de calităţi care nu contrastează cu fiinţa umană (văzul vulturului). IX. pentru a-i bate pe ruşi şi chinezi pentru că nu admit lacune în domeniul clonării" (22) 53 . producerea unor perechi de embrioni de la fiecare persoană pentru a le ţine congelate până când ar deveni necesare rezerve de organe pentru transplanturi la geamănul egal din punct de vedere genetic. fără a se interveni asupra liniei germinale şi fără să se treacă printr-o procreare "in vitro". furnizarea unei mari cantităţi de subiecţi identici din punct de vedere genetic pentru a realiza studii ştiinţifice privind importanţa relativă de natură congenitală şi ambientală pentru diversele aspecte ale prestaţiilor umane. Noi credem că. oferirea unui copil unei familii sterile. In ce priveşte îmbunătăţirea descendenţilor pe care Cuyas o consideră încă permisă în anumite condiţii în sensul şi în direcţia potenţării calităţilor fizice şi intelectuale. II. copierea unor indivizi sănătoşi pentru evitarea riscului unor boli ereditare. Cred că ar fi necesar să ne punem şi mai multe întrebări decât în cazul precedent asupra raportului posibil de instrumentalizare a persoanei umane începând cu genomul său. IV. nu înţeleg cum s-ar putea ajunge la această îmbunătăţire a calităţilor copiilor (cu excepţia cazului unei terapii în plus) la nivel genetic. inerent în acea loterie a combinării sexuale. lăsând la o parte cele afirmate mai sus cu privire la mijloacele şi metodele folosite pentru atingerea acestui obiectiv. producerea unor echipe de subiecţi identici pentru a îndeplini sarcini speciale pe timp de pace sau în război (nu se exclude spionajul). o persoană dragă care a murit. VIII. în afara scopului terapeutic şi peste normă. mai mult. "copierea unor indivizi de mare geniu sau de o mare frumuseţe pentru îmbunătăţirea speciei sau pentru a face viaţa mai plăcută. III. unul din părinţii bioeticii." (21) Clonarea umană: aspecte etice Hans Jonas. VII. unul din soţi sau propria persoană.recunoscută. oferirea unui copil cu un genotip la alegere: o celebritate pe care o admiră. V. de a îndrepta intervenţia genetică " evitându-se manipulările care tind să modifice patrimoniul genetic şi să creeze grupuri de oameni diferiţi riscând să provoace în societate noi marginalizări. profesor la Universitatea din Chicago: I. rămân obiecţiile pe planul de principiu al egalităţii dintre oameni şi se potriveşte foarte bine în acest sens apelul făcut de Ioan Paul al II-lea.

ofensează demnitatea fiinţei umane şi implică un experiment pe om. Clonarea riscă să devină tragica parodie a atotputerniciei lui Dumnezeu. iar UE trebuie să-şi asume rolul de remorcă şi să facă în aşa fel ca opinia publică să ia cunoştinţă pe deplin de aceste probleme.." Parlamentul. (28) In acest document se afirmă că clonarea "constituie o manipulare radicală a relaţionalităţii constitutive şi de complementaritate care se află la originea procreaţiei umane. noi discriminări.. Recomandarea n." (26) Biserica Catolică condamna clonarea umană încă din 1987 în Istruzione "Donum Vitae": ". fie că este realizată cu titlu experimental în contestul tratamentului fertilităţii.. Nici-o dorinţă nu este atât de perversă ca cea de autocopiere.creării de fiinţe umane identice prin clonare sau prin alte metode." (25) Parlamentul formulează. în 16 puncte.şi tentativele sau ipotezele menite să obţină o fiinţă umană fără nici o conexiune cu sexualitatea prin "diviziune de gemeni". nu poate fi în nici un caz justificată sau tolerată de societate". a afirmat în mod clar lipsa de legitimitate etică şi juridică a clonării umane: " clonarea fiinţelor umane nu poate fi în nici un caz justificată sau tolerată de societate deoarece ea reprezintă o gravă încălcare a drepturilor umane fundamentale. de ştirea că după experimentele de la Edimburg multe persoane. Nu se poate într-adevăr uita că negarea creaturalităţii umane. oferindu-i libertate şi inteligenţă. noi şi profunde suferinţe. (27) Această condamnare este reafirmată în Documentul Reflecţii asupra clonării al Academiei Pontificale pentru Viaţă. Jonas conchidea: " această listă este mai puţin distractivă decât pare. este contrară principiilor de paritate între fiinţele umane pentru că permite selecţia eugenetică şi rasistă a speciei umane. în special femei. a transplantului de ţesuturi. oricum "toate informaţiile necesare trebuie să fie la dispoziţia opiniei publice.. departe de a exalta libertatea omului. în a discerne între bine şi rău.. 1046 a Consiliului Europei din 1986. creaţia. care caută în ştiinţă. principiile şi exigenţele proprii către statele membre " cu ferma convingere că clonarea fiinţelor umane.. ele sunt dictate numai de imposibilitatea practică: el trebuie să ştie să-şi fixeze singur aceste limite. Omul. în tehnică şi în "calitatea vieţii" surogate pentru sensul vieţii şi al salvării existenţei.Jonas adăuga la această listă pregătirea atleţilor pentru Olimpiade şi alte competiţii internaţionale şi în fine curiozitatea umană de a vedea cum s-ar termina un astfel de procedeu. fie că este realizată cu orice alt scop. ar fi cerut să fie clonate. cu scopul selecţiei rasei sau cu alte scopuri. dacă mai era nevoie. a diagnosticării pre-implanturilor. ca şi toate experimentele care au drept scop clonarea fiinţelor umane. sunt contrare demnităţii de fiinţă umană proprie embrionului.. Proclamarea "morţii lui Dumnezeu". nu găseşte limite acţiunii sale. cu speranţa deşartă al unui "dincolo de om " aduce cu sine un rezultat clar: "moartea omului".deoarece contrastează cu demnitatea procreaţiei umane şi cu unirea conjugală". căruia Dumnezeu i-a încredinţat." Concluzie confirmată ulterior. (23) Documente europene ale ultimului deceniu au luat poziţie anticipat împotriva clonării. atât sub aspect biologic cât şi sub aspect personalistic. în urma recentului experiment de la Edinburg... Proiectul "clonării umane" reprezintă teribila derivă spre care este împinsă o ştiinţă fără valori şi este semnul profundului disconfort al civilizaţiei noastre.s-a considerat "că trebuie să fie definite metode adecvate pentru programarea şi reglementarea evoluţiilor în domeniul geneticii". clonare. precum şi a creării de gemeni identici " (24) Rezoluţia Parlamentului European din 1989 a considerat "că o interzicere la nivel juridic ar fi singura reacţie posibilă la crearea de fiinţe umane prin cloni. partenogeneză." 54 . cerea interzicerea". generează noi forme de sclavie.

acesta din urmă poate fi motivat de depistarea eventualelor boli genetice legate de sexul cromozomic. eventuala clonare umană ar reprezenta violarea a două principii fundamentale pe care se bazează toate drepturile omului: principiul parităţii între fiinţele umane şi principiul nediscriminării. în timp ce partea folosită pentru diagnosticare este apoi eliminată. Cazul cel mai frecvent este cel al al "trisomiei 21".şi anume avortul fetuşilor cu malformaţii.dacă nu în mod necesar. responsabil de mongolism. Practica recentă a FIVET şi în general a procreaţiei asistată medical. sau pentru alegerea sexului preferat.şi din câte rezulte se pare că fără nici un efect negativ . ca şi a embrionului precoce conceput natural. prelevat prin spălarea uterului (washing out) şi reimplantat apoi după examenul genetic.Documentul. dar şi ceea ce este legat de el . de aceea. (29) Este suficientă prelevarea unei celule din embrion cu 8 sau 16 celule pentru a face un examen cromozomic sau genetic prin sonde genetice speciale. dar spectrul bolilor ce-ar putea fi diagnosticate este mult mai vast. Faza de diagnosticare. Diagnosticarea genetică pre-implant poate fi efectuată utilizând metode invazive şi metode neinvazive. la nivelul actual al cunoştinţelor şi ale resurselor medicinei. a făcut posibilă în zilele noastre o diagnosticare a embrionului fecundat in vitro înainte de a-l transfera în uter (diagnostic înaintea implantului). pentru a vedea dacă cel ce se va naşte este afectat de malformaţii sau anomalii care ar putea să-i influenţeze viaţa. Metodele invasive folosesc în schimb prelevarea unei porţiuni de ţesut din embrionul precoce . Examenul genetic prenatal este făcut într-o perioadă determinată de dezvoltarea emrbionuluifetal.sau de "fisiunea gemelară" (gemeni) Aceasta constă în diviziunea embrionului cu 4 sau 8 celule în două: o parte este examinată. nu numai că subliniază inviolabilitatea demnităţii persoanei în orizontul creaţionistic. după depistarea malformaţiei rămâne deschisă aproape în majoritatea cazurilor doar această alternativă: sau acceptarea copilului ce urmează să se nască cu respectiva malformaţie. în realitate foarte des . ori deschide uşa avortului şi pe acest raţionament ei îşi bazează obligaţia morală de a refuza un astfel de examen. că examenul genetic ori este inutil. pentru că ea nu implică doar examenul genetic. în această perioadă este posibil gemelajul în virtutea totipotenţialităţii celulelor. sau recurgerea la întreruperea sarcinii. se poate conexa prea rar în prezent cu faza terapeutică a malformaţiilor şi anomaliilor cu caracter cromozomic sau genetic." Diagnosticarea prenatală Abordăm acest subiect împreună cu genetica pentru că multe dintre procedurile de diagnosticare în perioada prenatală urmăresc să cerceteze patrimoniul genetic al emrbionului/fetus. după cum vom vedea. Din compoziţia terenului de cultură se scot date care permit analizarea proceselor metabolice ale embrionului fără să-i fie alterată integritatea fizică. iar cealaltă crioconservată şi eventual implantată. chiar implantul unei jumătăţi de embrion poate dezvolta întregul individ. Acestea din urmă folosesc cultura blastocistelor într-un teren artificial. dar şi relevă importanţa etico-juridică a interzicerii clonării umane: " In planul drepturilor omului. Pe de altă parte dorim să dedicăm problemei o reflectare specifică. De aceea nu sunt puţini cei care afirmă. 55 .(30) Motivarea adoptată pentru acest tip de diagnosticare este selecţia embrionilor afectaţi de maladii genetice sau examinarea sexului cromozomic. După cum se ştie.

ca intenţie şi program. Dar această înfrumuseţare are conţinutul unui artificiu juridic pentru a face ca avortul selectiv. deoarece existenţa unei malformaţii sau a unei boli a fetusului ar induce mamei o stare "patologică" de ordin psihic. printre care şi cea italiană. greu tratabilă din punct de vedere terapeutic. sub denumirea de terapie. Poate să existe şi situaţia în care este realizată o organizaţie socială a serviciilor de "prevenire" care. pentru a evita povara economico-socială pe care astfel de subiecţi ar putea să o reprezinte (screening). nu schimbă substanţial nimic din efectul real şi opinia etică. Dar esenţa acestui fapt rămâne ceea ce este în realitate: fetuşii malformaţi sunt refuzaţi şi într-adevăr selecţionaţi într-o majoritate covârşitoare din cauza malformaţiei. Ecografia este folosită. pentru că ar fi făcută într-un stadiu precoce. favorizează această selecţie. Avortul selectiv al fetuşilor este prevăzut în mod explicit de anumite legi. Ecografia. deşi nu este unică. când scopul urmărit este de a se cunoaşte eventualele anomalii. pentru a oferi o informaţie completă. foarte frecvent dar nu în mod necesar. sau în fază endouterină. este aceea a avortului selectiv: se ştie că un răspuns pozitiv privind existenţa unei boli de origine genetică este/sau a unei malformaţii grave. în mare parte pot fi abordate prin terapii adecvate. într-un stadiu precoce sau avansat. decât în cazul celor care urmează doctrina gradualistă şi consideră că embrionul precoce nu este încă un individ cu valoare de persoană umană. permite depistarea unor malformaţii somatice care. problema etică fundamentală. că examinările pentru diagnosticele prenatale sunt făcute şi prin alte metodici legate de depistarea unor patologii care nu indică neapărat o cauză genetică. (31) Si în diagnosticarea post-implant asupra fetusului. cealaltă justificare este de a răspunde dorinţei cuplurilor privind preferinţa de sex. ci sunt sesizabile "somatic". să fie admis şi mai puţin odios din punct de vedere cultural. poate provoca. în situaţiile în care rezultă necesară o intervenţie anticipată iar respectiva intervenţie este posibilă. Pentru a clarifica mai bine aceste probleme etice complexe şi acute voi proceda la o scurtă tratare a următoarelor aspecte: istoria diagnosticării genetice şi indicaţiile după examenul genetic. şi în asociere cu diagnosticarea genetică în faza de studiu al fetusului şi al prelevării de celule sau de ţesuturi ale fetusului. Dincolo de aceste pseudo justificări declarate se află intenţia experimentală urmărită cu tenacitate în această fază a pre-implantului. dată fiind legislaţia actuală privind avortul voluntar. metodicile şi procedeele. 56 . sub denumirea juridică de avort "terapeutic". Problema etică însă priveşte familiile. doresc să subliniez.după cum vom vedea . răspândirea avortului selectiv. Inainte de a examina detaliat fiecare aspect. Intreruperea unei vieţi. rezultatele şi succesele post-analize. di tip eugentic. spcialistul care diagnostichează şi se află prins într-o procedură anumită ca şi organizaţia serviciilor. în orice caz. de exemplu.selectarea embrionilor nu schimbă faptul în discuţie sau gravitatea. Lăsând de o parte părerea despre FIVET. la naştere. totul sub profil etic. care prezintă numeroase dificultăţi .Justificările etice adoptate de cei care practică diagnosticare pre-implant sunt în principal două: se doreşte "prevenirea" naşterii unui subiect bolnav şi prevenirea avortului la un stadiu post-implant.

ar fi în orice caz semn de o insuficientă responsabilitate etică şi deontologică. Nel 1971 & Scrimgeour în 1973) In aceeaşi ani se perfecţionau alte tehnici de studiu somatic al fetusului prin ultrasonografie (Donald în 1969. prezenţa unui copil deja bolnav de hemoglobinopatie gravă. d. prezenţa la unii părinţi a unei aberaţii cromozomice structurale corespunzătoare. sau din mamă purtătoare eterozigotă a genei respective. La terminarea Congresului Internaţional de la Val David în Quebec. deja născut în respectiva familie. b. vârsta mamei pste 36 de ani. In 1971 este pusă la punct tehnice pentru amniocenteză (Garbie şi colab. sau care provine din părinţi purtători de eterozigoţi ai genei bolii. prezenţa unui copil cu un defect mare de închidere a tubului neural. ca de ex. prezenţa unui copil atins de o boală asociată cu cromozomul X. numai la cererea pacientei. cu trisomie 21 sau sindromul lui Down (mongolism) c. Joupilla în 1971. f. adică în absenţa unor motive speciale. prezenţa unui copil.Bazată pe folosirea ultrasunetelor. Hansman în 1979) şi prin fetoscopie (Rauskolb în 1979 şi Scrimgeour în 1979).. 1965. Existenţa sau lipsa de existenţă a unor indicaţii suficiente este dovedită de consultanţa genetică. cu o tulburare metabolică. a fost elaborat aproape un cod deontologic care să garanteze libertatea femeii de a accede sau nu la diagnoza prenatală şi să definească indicaţiile amintite. desfăşurat în 1979 privind diagnoza prenatală. suspectarea sau certitudinea unei infecţii la mamă ca toxoplasmoză. în mod normal. sau în cazul în care unul din părinţi este purtător (eterozigot) al genei responsabile de acea tulburare. după ce au fost perfecţionate tehnicile de cultură a celulelor fetusului suspendate în lichid amniotic pentru studierea cromozomilor (Klinger. Aceste indicaţii. care precede intervenţia şi stabileşte dacă este fondată sau necesară. g. ecografia în sine nu prezintă riscuri dovedite. 1967) şi pentru cercetări biochimice (Nadler. Istoric şi indicaţii medicale Diagnosticarea genetică prenatale (DGP) a început să fie practicată către anii 1968-69. prezenţa unui copil. susţinute de raţiuni obiective. e.1968) legate de studiul bolilor metabolice. Steele şi Breg. în special drepanocitoză şi alpha sau beta-talasemie. 1966. trebuie să fie specificate pe scurt: a. Malformaţia comportă în general o anencefalie sau coloana bifidă. Acestea sunt indiciile oficializate şi recunoscute. A trece la examinarea prin amniocenteză (sau fetoscopie sau placentocenteză indiferente care) fără o consultanţă genetică anterioară. este indicat să nu se facă mai mult de două sau trei în timpul gestaţiei. rujeolă sau 57 . deja născut. pot exista şi alte situaţii care ar putea să fie luate în consideraţie. expunerea prelungită la radiaţii ionizante sau la mutageni chimici. Jacobson. 1966.. deşi din prudenţă şi din raţiuni de etică economică. Thiede şi colaboratorii.

boală citomegalică. pot fi definite în funţie de două criterii fundamentale: 1) genul de informaţie de diagnosticare care se doreşte: morfo-funcţională. Existenţa acestor indicaţii trebuie să fie confirmată în timpul consultaţiei. aest lucru se datorează faptului că deseori cererile sunt suscitate de informaţii superficiale sau neadecvate privind necesitatea examinării.sau convingerilor etice ale femeii de a nu dori să ia în considerare. ceea ce implică că pentru a aplica respectiva metodică trebuie să se pătrundă fizic în compartimentul corporal respectiv (cavitate uterină. previdibil. de aceea. care foloseşte ultrasunetele şi. la 20 de ani de la prima sa folosire a atins în prezent nivele importante şi uimitoare de diagnosticare. biochimică-metabolică. putem încadra toate tehnicile şi metodicile de diagnoză prenatală în tehnici neinvazive. corp fetal) pentru a explora. chiar dacă în măsură variabilă (din raţiuni obiective şi subiective) este mereu prezent. Urmărind parametrul invazivităţii şi deci de risc. 58 . extrage şi eşantiona material biologic pentru a-l supune apoi analizei. minim invazive şi în mod sigur invazive. de asemenea. permiţându-i astfel să poarte sarcina fără nici o grijă. în nici un caz. Serra de la Facultatea de Medicină a Universităţii Catolice Preasfânta Inimă din anii 1977-1980 (32) ) rezultă că circa 30% din persoanele care au solicitat examinarea au renunţat la ea după consultanţă. Dintr-un punct de vedere etic global privind practica DGP trebuie relevat faptul că în unele experienţe (ca cea a prof. citogenetică. cum ar fi fibroza cistică (mucoviscidoza) sau beta-talasemia. Strâns legat de conceptul de inazivitate este cel de risc care. Consultarea genetică are prin urmare scopul de a confirma existenţa uneia din indicaţii şi. sau riscul existenţei unei maladii cu transmitere genică. cuantificabil şi de asemenea unul din cei mai relevanţi din punct de evedere etic. graţie unor aparaturi sofisticate care permit obţinerea unei imagini optime. de a furniza toate informaţiile asupra riscurilor. prezenţa unei isoimunizare Rh. anexe. clinică-infectivologică. Tehnici non invazive In acest grup se înscrie din plin ecografia. Metodele şi procedeele tehnice Tehnicile actualmente folosite pentru diagnosticarea prenatală în general. problemelor şi limitelor examenelor cerute. astfel ca femeia sau cuplul solicitant să cunoască toţi factorii referitori la respectiva cerere. înainte de a se accede la diagnosticarea genetică în sine. 2) invazivitatea procedurii de diagnosticare. care. devine din punct de vedere etic necesară. eventualitatea unui avort ca ipoteză posibilă după examinare.

în general. ecografia este legată mai puţin de avort deşi astăzi există o tentativă de identificare a unor "markers" ecografici precoce ce se pot folosi ca screening orientaţi în a face ulterioare investigaţii invazive şi. Această alarmă ajunge în punctul în care orice îndoială (valori care sunt prea aproape de valoarea de prag. familie. (36) Perioada de execuţie este între a 6-a şi a 13-a săptămână de gestaţie. Teoretic aceasta ar trebui să conducă la o diminuare a examenelor invazive dar. o simplă valoare statistică. deci. O altă consecinţă este reprezentată de extinderea alarmei eugenistice: practic orice femeie gravidă se alertează încet. nu este propriu-zis o metodă de diagnosticare ci un test predictiv şi deci cu propabilitate de patologie cromozomică fetală. însă. In urma modalităţilor de execuţie. în timpul primei faze de gestaţie. Tehnici minimal invazive Este vorba de metodici limitate între graniţele strâmte ale cercetării aplicative care au nevoie de confirmare clinică (35). cu un relativ risc de avort. tipul de informaţie pe care o dă este parţială şi are. (33) Inserăm printre tehnicile non invazive şi numitul triplu-test care. încet chiar dacă nu sunt indicaţii de vârstă sau familie. deşi negative. Acest lucru este agravat de lipsa. în general de trei ori în timpul unei sarcini. iar în prezent al triplu-test poate accede orice gravidă pentru a afla dacă există un risc de a naşte un fetus Down şi eventual a recurge la amniocenteză. în ultimă instanţă să întrerupă sarcina. In acest sens trebuie spus că acest triplu-test semnalează în multe cazuri prezenţa factorilor de risc. care apoi nu corespund unei patologii sau " nu relevă alte anomalii cromozomice grave care totuşi se pot întâmpla mai frecvent la o vârstă maternă avansată. la sfârşit numărul amniocentezelor. aşa după cum s-a anticipat. printr-un serios counseling. provoacă femeii gravide nelinişte şi supărare!) devine un risc şi orice risc devine motiv pentru a cere oricum diagnosticarea prenatală invazivă sau întreruperea sarcinii. chiar dacă se recomandă folosirea ei numai în cazuri absolut necesare. mărindu-se tot mai mult numărul femeilor care fac testul. Folosirea unui astfel de examen ridică deci o serie de probleme din punct de vedere etic foarte relevante. etc. totuşi. în locurile în care se execută testul. In primul rând extensia diagnosticării prenatale: până acum putea accede la amniocebteză femeia care prezenta indicaţii precise (vârstă. analizabil. datorat tehnicii sau alegerii făcute de femeie în cazul unui sfârşit nefericit. metodici bazate pe analize prenatale de celule de derivaţie trofoblastică. nici pentru fetus. acest triplu-test nu comportă practic nici un risc nici pentru mamă. pentru că nu este exclus ca într-un procentaj mai limitat dar totdeauna posibil să poată exista un risc generic de trisomie 21.. se descuamează spontan în canalul cervical şi pot fi prelevate eşantioane prin 4 feluri de tehnici. este în creştere. Prin scopul ei preponderent terapeutic. recurgerea la amniocenteză. a unui counseling serios care să explice cuplului relativitatea şi adevărata valoare a datelor furnizate de respectivul examen şi prezenţa unui procentaj de falsuri pozitive şi de falsuri negative. apoi prin tehnici moleculare ca PCR (38) (Polymerase chain reaction) sau FISH (39) 59 .Această tehnică nu provoacă traume nici nu pare dăunătoare. Această intuiţie care a aparţinut lui Shettles (37) în 1971 a fost reluată recent şi a avut un impuls important pentru că se obţine DNA fetal. îndeosebi a sindromului lui Down."(34) Practic acceptarea etică a triplu-testului ar putea surveni numai dacă ar fi folosit pentru a limita.). Aceste celule..

intervenţii de aspiraţie şi electrocoagulare (43) . apoi. Alţii calculează un risc mediu de 4-6 % (41). Plantocenteza comportă un alt risc de a întrerupe sarcina (de la 7 la 10%) şi de aceea actualmente nu se foloseşte putând fi înlocuită cu amniocenteza. posibilitatea de a efectua biopsii fetale. mai nou chiar şi în a 6-a săptămână) pentru a favoriza . exactitatea diagnosticării făcută pe celule.) comportă un înalt grad de risc de a se întrerupe sarcina şi o creştere a incidenţei naşterilor premature precum şi posibila isoimunizare a mamei cu Rh negativ. pentru că au fost experimentate prin studii care utilizau femei care deciseseră să întrerupă sarcina. în principal pentru prelevarea de sânge fetal (42). ca villocenteza sau amniocenteza şi necesitatea de a se recurge la un counseling genetic. Securitatea şi seriozitatea acestor proceduri par să fie foarte elevate (40) dar trebuie să mai fie verificate în sarcini evolutive. care se face de acum prin cordocenteză. precocitatea cu care se poate face. o diagnosticare precisă deja în primul trimestru permite pacientelor. actualmente autorii indică valori de circa 2-2. Embrioscopia este o tehnică de diagnosticare de nivel doi: se efectuează numai după ce investigaţiile precedente (de ex. In principal aceste tehnici implică importante reflecţii etice care privesc validitatea ştiinţifică. Incidenţa avorturilor variază în funcţie de specializarea Centrelor care o practică. La începuturile anilor '90 se comunicau 6-10% avortări (44) . nu este încă foarte precis evaluată. Evaluarea etică a acestei tehnici este legată nu numai de riscul intrinsec al tehnici dar şi de folosirea ei. In urma îmbunătăţirii calitative a imaginilor ecografice. prin embrioscopie. Creşterea naşterilor şremature depăşesc 8%. " de a putea face întreruperi de sarcină repetate" (46) Acceptibilitatea acestei metodici ar putea găsi o justificare numai în uzul ei terapeutic şi. de prelevarea firelor coriale sau cordocenteză.(Fluorescent in situ hybridization). cu toată aparenţa lipsei vreunui risc.a 11-a săptămână de sarcină.o mai bună "acceptabilitate" a unei eventuale opţiuni de întrerurpere a asarcinii.5% (45) . aşadar pentru a face orice investigaţie de diagnosticare este mereu necesară o indicaţie precisă şi acceptabilă etic. totuşi s-a abandonat progresiv fetoscopia pentru toate indicaţiile sale. cu ajutorul localizării ecografice a cordonului ombilical. pentru a controla apoi. Permite. deci. Procentajele mai bune depăşesc 2% în primele 5 săptămâni. dată fiind relativ recenta introducere a tehnicii. care a fost folosită şi pentru a practica terapia intrauterină (digitalici. după avort. Dacă se consultă literatura pe această temă se poate vedea cum cea mai mare parte din autori finalizează examenul la o succesivă întrerupere de sarcină atunci când embrionul. ecografia) semnalează ceva suspect care nu poate fi confirmat altfel. Deci.fetus este depistat cu o patologie care s-ar fi putut identifica numai într-o perioadă succesivă prin ecografie.se spune . diuretici etc. prelevări de sânge fetal pentru diagnosticare şi terapeutic. (47) Prelevarea firicelelor coriale (CVS) permite un examen genetic mai precoce (în general în cea de a 8-a . Riscul de avort. în respectul mai autentic al scopului pe care ar trebui să şi-l propună diagnosticarea prenatală. Tehnici invazive Fetoscopia. 60 . modalitatea cu care sunt conduse studiile experimentale şi metodologia de confruntare a rezultatelor cu cele obţinute prin procedee invazive. după cum scrie Dumez într-un articol.

Deci.5% (52) şi. lucru despre care nimeni n-ar putea spune cu certitudine că s-ar fi întâmplat cu adevărat. Deja din prezentarea acestor tehnici rezultă că unele din ele. legată de respectiva perioadă a sarcinii.a 66-a zi de sarcină) (50) . care ia în consideraţie indicele de avortare.Prin amniocenteza foarte precoce.Biopsia firicelelor coriale comportă un risc şi mai mare de întrerupere a sarcinii. în ultimii ani a fost semnalată posibilitatea de a induce anomalii de malformaţie fetusului în urma procedurilor CVS efectuate în perioade prea precoce de sarcină (în jurul a celei de a 55-a. care la începutul aplicării acestei tehnici era apreciată la 4-5%. dar şi fetoscopia şi placentocenteza (deşi în prezent nu mai sunt folosite).aşa cum am arătat . această tehnică rămâne foarte problematică din punct de vedere etic. In ce priveşte perioada de execuţie. Amniocenteza tradiţională este cea precoce şi consistă în prelevarea a 15-20 ml de lichid amniotic în care sunt prezente celule fetale dezagregate. Amniocenteza este o metodică folosită de mult timp şi la ea ne referim atunci când vorbim în mod expres despre diagnosticare genetică. şi avortarea care ar fi legată în mod specific de tehnică (procent obţinut prin scă derea celei naturale) Dar. In plus. oricum. Amniocenteza târzie se aplică mai mult în caz de imunizare materno-fetală sau pentru a aprecia starea de maturitate pulmonară a fetusului. Uneori este necesară repetarea intervenţiei de prelevare a lichidului şi acest lucru se face. Acest procentaj mai scăzut al avorturilor provocate de CVS rezultă din faptul că se face o distincţie între avortul total. Intr-adevăr. pentru prelevarea de sânge fetal. perfecţionarea tehnicilor se realizează prin folosirea lor asupra omului şi acest procedeu experimental este incorect din punct de evedere etic. (48) Actualmente sunt indicate procentaje care coboară până la 3.2 % (49) . în special prelevarea firicelelor coriale. de preferinţă la nivelul venei (54). Cordocenteza (sau funiculocenteza) este pătrunderea ecodirijată în cordonul ombilical. este reţinut ca accetabil. până când experienţa dobândită la animale nu permite un indice de risc accetabil. eventual. în caz de naştere înainte de termen. cu toată că este folosită din ce în ce mai mult. Riscul avortării indus de această tehnică este de 0. este vorba despre o 61 . este evident caracterul înşelător al acestui calcul care conduce la o etică rezultată din media statistică prin care se doreşte justificarea avorturilor care în realitate au loc după folosirea acelei tehnici. teoretic naturală.5 . riscul pierderii fetale este mai mare (53) . care aparţin fetusului.1.efectuarea unui examen într-o fază foarte precoce a fetusului. pentru avantajul că permite . prin urmare. după 15 zile. precoce (între a 15-a şi a 18-a săptămână) şi târzie (după a 25-a săptămână) (51) . până la 8-10%. A doua etapă a examenului consistă în explorarea citogenetică a celulelor prezente în lichiul amniotic. In mod clar aceste rezultate oscilează dacă experienţa celui care face prelevarea nu este adecvată. Chiar cu un procent mai mic. comportă un indice de risc semnificativ şi ridică o problemă etică privind permisivitatea lor. în schimb. amniocenteza poate fi foarte precoce (între a 11-a şi a 14a săptămână de gestaţie).

Complicaţii ale metodicii. renale. ca ecografia. In schimb în cazul unor malformaţii simple somatice. prezenţa unor hernii etc. diagnosticarea să fie urmată de terapie.5 şi 1. Se aşteaptă ca progresul ştiinţific să ofere posibilitatea. Indicaţii etice privind diagnosticarea genetică prenatală Diagnosticarea prenatală de tip genetic. la acceptarea pur şi simplu a naşterii unui copil malformat (sau un subiect cu o boală genetică). Rezultatele şi succesele după examenul genetic Este important să arătăm ce anume evidenţiază examenele genetice realizate în urma unei indicaţii depistate în timpul consultaţiei: este vorba de a şti care este procentajul de răspunsuri liniştitoare (negative) faţă de cele nefericite (pozitive). sau din contră. patologii hemocoagulatorii (trombocitopenie haloimună şi autoimnună dacă există o extirpare a splinei materne).tehnică invazivă. iar motivul l-am expus deja: până acum bolile gnetice prezentau slabe posibilităţi de vindecare (ne-am referit la malformaţia datorată coloanei bifide) şi totuşi inducţia avortului selectiv în cazul unei diagnosticări nefericite este atât de frecventă încât ne face să ne gândim ca la o consecinţă a ei. indicate de alte procedee. Pierderea fetală oscilează între 0. se poate interveni chirurgic la nounăscuţi şi în acest caz o legătură cu avortul este mai rară.9 % (55) . de Toxoplasmă şi de Parvovirus B 19. 62 . Aceasta înseamnă că în acest ultim caz căile teoretic deschise după diagnosticare nu se referă numai la ipoteza unui avort. ca cea citomegalică. ci este deschisă şi calea terapeutică: acest lucru este de mare importanţă din punct de vedere al opiniei etice privind practicarea examenului genetic de către cea care în conştiinţa sa. monitorizarea stării fetale în curs de infectare. Indicaţiile pentru cordocenteză sunt: isoimunizarea Rh. dar şi din punct de vedere al calităţii vieţii. Permite dobândirea unor informaţii diagnostice importante pentru binele fetal. cum ar fi de exemplu malformaţii cardiace. malformaţii (pentru efectuarea rapidă a cariotipului fetal). şi în anumite cazuri poate constitui un mijloc pentru a face terapii intravasculare la fetus. deşi rare. Dar trebuie să cunoaştem şi ceea ce se întâmplă. anemii şi discrazii (severă alterare a sângelui) la fetus. determinarea stării metabolice a fetusului. ca în cazuri din ce în ce mai numeroase. întârziere a creşterii intrauterine. pot beneficia de un tratament terapeutic chirurgical în primele zile de viaţă cu bune rezultate nu numai de supravieţuire. (57) Totuşi unele malformaţii datorate unor defecte genetice şi anume coloana bifidă şi hidrocefalia. Evaluarea riscului legat de cordocenteză depinde în mod semnificativ de motivul pentru care este cerut acest examen (56) şi folosirea ei totuşi ar trebui să fie limitată la culegerea de date realmente necesare pentru modificarea. nu acceptă după aceea ipoteza unui avort. este cea care pune cele mai multe probleme etice. în cazurile în care răspunsul examenului este pozitiv şi indică prezenţa unei malformaţii sau a unei boli grave. Prelevarea se face în general în jurul a18 săptămâni de perioadă de gestaţie. în cadrul diferitelor genuri de diagnostic prenatal. a conduitei de terapie obstetrică. când este posibil. Toate acestea sunt importante pentru a formula o opinie etică. care în general sunt asociate între ele. din punct de vedere statistic. Este superfluu să amintim că în cazul examenelor genetice ne aflăm în domeniul unor boli în general incurabile pînă în acest moment. există: bradicardie (diminuarea ritmurilor contracţiilor cardiace) ale fetusului. tahicardie tranzitorie şi hemoragie a cordonului ombilical.

din acelaşi principiu de evaluare al costurilor (şi riscurilor) şi al beneficiilor. faptul că aceşti subiecţi nu ar trebui lăsaţi să trăiască. între două alegeri nefericite. ci la libertatea de conştiinţă şi la confruntarea costuri-beneficii. specifică mentalităţii de tip utilitarist răspândită cam peste tot şi nu numai în ţări de limbă ingleză. cu ajutorul celorlalţi. întrucât ar fi o povară pentru familie şi societate şi afirmă că nu este utilă efectuarea diagnosticării genetice prenatale. exprimată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor din 1981. cea mai bună. părinţii sunt aceia care au dreptul de a cere avortul (dreptul părinţilor). Uneori legătura cu avortul. Rar se întâmplă să citim afirmaţii atât de clare şi pline de o cruzime inumană. în lumina recunoaşterii demnităţii fetusului considerat în realitatea sa de subiect uman. Această poziţie a fost atenuată doi ani mai târziu când nu s-a mai făcut apel la dreptul părinţilor. Avem în primul rând poziţia celor care care consideră ca sigur.In concluzie. Aiken. Asta însemană că. plecându-se de la definirea fetusului ca " personalitate potenţială" (61) 63 . Poziţia Bisericilor Protestante. Autorul acestei teorii. pe baza unui raţionament bazat pe costuri şi beneficii.D. aceasta este o problemă acută şi este simţită de acei specialişti care indiferent dacă sunt credincioşi sau nu. nu este opţiunea familiei. H. Trebuie recunoscut dreptul părinţilor de a accepta greutatea de a se îngriji de un copil care nu are capacitatea de a se bucura de o viaţă omenească. problema etică nu se pune numai în ce priveşte familia. geneticianul care a studiat primul posibilitatea culturii celulelor in vitro puse într-un lichid amniotic:" In scopul de a preveni naşterea unui copil plin de anomalii precum distrugerea emoţională şi economică a familiei. se opun acţiunii de avortare şi în special se pronunţă împotriva avortului selectiv. a făcut cunoscută şi actuală această teorie. Se afirmă: diagnosticarea genetică prenatală costă.dar când astfel de îngrijire dăunează în mod serios bunăstarea altora acest drept trebuie să cedeze locul unor cerinţe mai puternice " (59) . Inainte de a expune principiile etice în acest domeniu. lăsată să moară de inaniţie. poate fi sintetizată cu cuvintele lui Mac Intyre. renunţându-se la hrănirea acestuia cu acordul părinţilor (58). în cazul unui rezultat nefavorabil al diagnosticării. poate fi practicată eutanasia nou-născutului. In 1983 cazul lui Jane Joe din Statele Unite. A doua poziţie. avortul este. chiar când se prezintă ca purtător al unei malformaţii sau al unei boli. născută cu coloană bifidă şi hidrocefalie.. în plus este riscantă pentru mamă şi pentru fetuşii sănătoşi într-un anumit număr de cazuri. acest drept este subordonat concepţiei de calitate fizică a vieţii subiectului şi stabilităţii economice şi emoţionale a familiei. ci este făcută de programele dispuse de autoritatea sanitară locală cu o explicaţie care ar trebui înţeleasă ca "o prevenire" a bolilor genetice. se apropie mult de poziţia precedentă: dreptul la viaţă este subordonat calităţii vieţii: atunci când aceasta este grav deficitară. dar şi a specialiştilor care colaborează la diagnosticare: este vorba de a şti dacă această formă de diagnostic devine sau nu o colaborare la avort. în cazurile în care nu există posibilitatea unei vieţi omeneşti adevărate.. de aceea este mai economic şi mai puţin riscant ca sarcina să fie dusă până la capăt. şi apoi. şi-a exprimat clar opinia asupra motivelor esenţiale existente: "Dreptul la supravieţuire biologică este complet dependent de capacitatea individului în cauză de a duce o viaţă normală. (60) Deşi se recunoaşte dreptul la viaţă al fetusului. vreau să expun diferite poziţii comportamentale exprimate în literatura de spcialitate şi aplicate în practică în diferite ţări. în cazul unei malformaţii grave. dreptul la supravieţuire biologică sau fizică îşi pierde raţiunea de a exista şi prin urmare întreruperea din milă a acestei vieţi este accetabilă sau poate chiar obligatorie.

fără de care nu este subiect uman. chiar în faţa eventualitaţii. a celor care (părinţi sau cadre medicale) n-au intervenit pentru a suprima o astfel de existenţă. (62) Indicaţii precise privind permisivitatea diagnosticării prenatale sunt incluse în Magisteriul Bisericii Catolice (63) mai ales în două documente. unde a fost mai răspândit avortul în urma examenului de diagnosticare prenatală: ca reacţie se sugera refuzul categoric al diagnosticării genetice.Trebuie să amintim şi poziţia unor Mişcări pentru Viaţă. Indiferent de orice opinie filozofică privind momentul însufleţirii şi de diferitele teorii asupra "personalităţii".sau este inutilă sau este menită să conducă la selectarea fetuşilor. cu consensul părinţilor informaţi în mod adecvat. Deoarece aceasta este poziţia pe care o considerăm cea mai consonantă cu soluţia problemei. salvgardează viaţa şi integritatea embrionului şi mamei. pentru că . Această poziţie s-a mai atenuat apoi după publicarea Istrucţiunii Donum Vitae a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei. Din partea Bisericii Catolice deja prin Declaraţia privind avortul căutat al S. nu micşorează. şi aceasta este gravitatea rasismului chiar dacă este inspirat din hedonism. că embrionul sau fetusul este subiect uman şi se bucură de o demnitate umană deplină şi de dreptul deplin la viaţă. Selecţia fetuşilor reprezintă o orientare şi o practică de dominare din partea celor sănătoşi asupra celor care nu sunt sănătoşi. viaţa individuală. ne permite să vorbim de o dezvoltare potenţială. Faptul că dezvoltarea şi creşterea subiectului nu s-au desfăşurat pe deplin. este în afara oricărui dubiu că realitatea biologică. dar nu de o potenţială personalitate sau potenţială umanizare: în embrion ca şi în fetus există deja o individualitate care dacă este lăsată să trăiască. Această poziţie întăreşte faptul. realizează dezvoltarea propriei persoane. demonstrabil biologic şi raţional. dorim să-i acordăm un spaţiu de reflecţie mai larg. A cincea poziţie este tocmai aceea care se deschide diagnosticării prenatale dar în condiţii determinate şi plecând de la consideraţia personalistă a fetusului şi de la revendicarea autonomiei conştiinţei genetistului. embrion sau fetus. care sunt recunoscute oricărei fiinţe umane. în special în SUA. poziţia Bisericii Catolice este de altfel lipsită de incertitudini privind condamnarea avortului voluntar şi aceasta rezultă că este aşa dintr-o serie întreagă de documente şi luări de poziţie. de către cei care se recunosc în condiţii de wrongful life. In Instrucţiunea "Donum Vitae" a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei din 22 februarie 1987 se afirmă că "această diagnosticare este permisă dacă metodele folosite. Toate Cartele internaţionale privind recunoaşterea drepturilor handicapaţilor afirmă deplina demnitate a subiectului uman cu handicap la fel cu cel sănătos şi eventual stabilesc în plus necesitatea de a-l ajuta mai mult pe cel care este mai puţin autonom în viaţa fizică. In mod just s-a observat că afirmarea dreptului la calitatea vieţii ar putea duce la eventualitatea juridică de chemare în tribunal. care vom spune imediat. în această realitate subiectul este biologic şi deontologic definit şi de aceea reprezintă primul fundament indispensabil pentru realizarea turor celorlalte valori şi drepturi ale persoanei.se afirma . Faptul că fetusul prezintă malformaţii şi că este purtătorul unei boli chiar gravă. ci agravează. dar această poziţie este fundamentată din punct de vedere raţional. deşi este cel mai dificil de aplicat. ofensa adusă vieţii şi demnităţii umane. Congregaţie pentru Doctrina Credinţei din 1974 sunt precizate aceste concepţii. fără riscuri disproporţionate 64 . consideră legală diagnosticarea prenatală în anumite condiţii. reprezintă acea valoare individuală şi fundamentală. necunoscută a priori. cerând despăgubire pentru daune. a recurgerii femeii sau familiei la avort. pe plan obiectiv.

de care acţiunea colaboratorului nu este legată în mod necesar şi voit. aceste tehnici. după cum se ştie." (65) Din mulţimea acestor premise rezultă că femeia sau cuplul. înseamnă că este vorba de o colaborare formală: acţiunea este ilegală şi este îndeplinită în mod ilicit de amândoi. dorit sau cauzat. dar este ilegal şi să colaborezi la realizarea ei. Deci. Cooperarea la rău poate fi. cazurile concrete de diagnosticare genetică prenatală legată de acceptarea ulterioară a vieţii pot să ofere situaţii diferite pe care aş vrea să le rezum după cum urmează: • se poate ivi cazul în care cel care împărtăşeşete atitudinea intenţională avortivă a femeii care solicită diagnosticarea: aceasta.pentru ei. Deci. Prima priveşte planul atât al faptelor cât şi al intenţiilor. sunt permise din punct de vedere legal. într-o manieră foarte gravă.şi desfăşoare activitatea profesională ar comite o acţiune nepermisă atunci când ar fi sigur dinainte că acţiunea lui ar constitui un act ce ar pregăti avortul. Dată fiind complexitatea acestor metode. Totuşi. între acţiunea agentului principal şi cea a agentului colaborator există un hiatus care poate permite o orientare multiplă în activitatea agentului principal şi nu un final unic şi inevitabil. care acceptă avortul pentru a împiedica naşterea unor copii cu diverse genuri de anomalii. în primul caz acţiunea realizează o unitate operativă cu acţiunea agentului principal. provocarea avortului: o diagnosticare care atestă existenţa unei malformaţii sau a unei boli ereditare nu trebuie să echivaleze cu o sentinţă la moarte" (64) In Scrisoarea Enciclică "Evangelium Vitae" din 25 martie 1995. în situaţia în care ar fi posibil. colaborarea celui care face diagnosticarea se poate încadra în această ultimă situaţie. cei doi sunt legaţi de aceeaşi intenţie. Dar aceasta se află într-un grav contrast cu legea morală. dacă specialistul care face diagnosticarea exprimă aceeaşi atitudine. în cel de al doilea. cea de a doua presupune o legătură cu faptele. O astfel de mentalitate este josnică şi reprobabilă pentru că pretinde măsurarea valoarea unei vieţi omeneşti numai cu parametri de normalitate şi de bunăstare fizică deschizând astfel calea la legitimarea pruncuciderii şi eutanasiei. care recurg la examenul genetic cu hotărârea de a provoca avortul în cazul unui răspuns nefavorabil nu numai că comit un act ilict. nu de puţine ori se întâmplă ca aceste tehnici să servească o mentalitate eugenetică. In cazul colaborării indirecte acţiunea agentului principal poate merge în mai multe direcţii şi nu în una singură după hotărârea proprie. Atunci. geneticianul chemat să . obiectiv vorbind. care permit descoperirea precoce a unor eventuale anomalii la cel care urmează să se nască. când aceste tehnici sunt lisite de riscuri disproporţionate pentru copil şi mamă şi sunt menite să facă posibilă o terapie precoce sau chiar să favorizeze o acceptare senină şi conştientă a copilului. formală sau materială. această apreciere trebuie să fie făcută cu grijă şi argumentat. afirmă voinţa clară şi explicită de a avorta şi. Chiar dacă acţiunea avortivă depinde de hotărârea femeii şi nu de diagnosticare. sau să nu o fi căutat. dar că acţionează ilicit şi. dar cel care colaborează ar putea să nu cunoască această legătură. Părinte Papa face acest apel: " Trebuie să fie acordată o atenţie specială evaluării morale a tehnicilor de diagnosticare prenatală. 65 .deci. Colaborarea materială la rândul ei poate fi directă sau indirectă (alţii o numesc apropiată sau îndepărtată). şi cel care se asociază cu această decizie şi îi dedică o colaborare consimiţită. să aibă ca rezultat. Sf. în eventualitatea unui răspuns nefavorabil. Trebuie menţionat şi cazul cooperării la o acţiune negativă: nu este ilegal doar să săvârşeşti o acţiune rea. Din momentul în care posibilităţile de terapie înainte de naştere sunt astăzi încă reduse.

mai ales dacă este ajutată. ca violare a dreptului la viaţă a celui care urmează să se nască şi ca încălcare a drepturilor şi datoriilor prioritare ale soţilor. din punct de vedere obiectiv. după cum chirurgul simte şi trăieşte eventualul insucces al unei intervenţii chirurgice care s-ar putea sfârşi cu moartea pacientului. este greu de prevăzut care ar fi starea sufletească reală în lipsa condiţiilor reale. Condamnarea pe care o face amintita Instrucţiune Donum Vitae este fermă în acest sens: " Trebuie condamnată.• • există şi cazul . nu pare a fi o ipoteză practicabilă. întreruperea sarcinii este prevăzută în programul pe care femeia l-a acceptat deja. şi pentru că s-ar putea induce o poziţie de ipocrizie şi. cel mai frecvent caz este cel de al doilea la care ne-am referit: multe femei. după cum am văzut. după ce au cunoscut adevărul argumentat ştiinţific. acţiunea diagnosticianului nu este direct legată de scopul avortiv: femeia ar putea să accepte. într-un mod oarecare. multe altele.în care nu se poate stabili cu hotărâre care ar fi comportamentul femeii după diagnosticarea prenatală. ajutoarele sociale şi structurile disponibile pentru aceptarea vieţii copilului. când se începe o diagnosticare nu se cunoaşte care va fi rezultatul diagnosticării şi într-adevăr rezultă că circa 94% din diagnosticări dau un răspuns liniştitor sau negativ. cea mai mare parte (peste 90%) se liniştesc după diagnosticare pentru că aceasta oferă un înalt procentaj de răspunsuri liniştitoare. ci adevărul complet privind viaţa fetusului: şi anume că este vorba de o fiinţă umană. In acest caz de screening. nici nu este posibil ca femeia să fie întrebată ce comportament va avea după diagnosticare. după ce au cerut să fie informaţi asupra stării de sănătate a copilului. o altă situaţie: indiferent de intenţiile şi bunăvoinţa specialistului există deja un program precizat şi stabilit în planul realizat de structura medicală. în urma căruia. Si este 66 . In acest caz alegerea negativă ar reveni total femeii sau cuplului care au hotărât întreruperea şi moartea. după ce au avut ajutorul necesar pentru o acceptare dureroasă. circa 20%. nu are o poziţie definitivă şi chiar informaţiile cele mai dure şi negative nu pot fi considerate fără revenire. după o simplă consultaţie. iar rezultatul avortiv nu se naşte neapărat din diagnosticare. trebuie să prezinte femeii nu numai adevărul privind referatul diagnosticului. în cazul unui rezultat nefavorabil al diagnosticării. In primul rând. în cazurile în care hotărârea nu a fost luată nici în sens avortist. femeia când este zbuciumată. renunţă să se supună diagnosticării recunoscând că nu există motive de îngrijorare. urmat de întreruperea programată voluntară a sarcinii (IVG). specialistul care-şi oferă colaborarea şi chiar colaborează direct la programul prestabilit. după ce şi-a angajat toate forţele pentru salvarea lui.ar trebui să fie simţită şi trăită de genetician. In fine. nici în sens antiavortist. favorizează conexiunea dintre diagnosticarea prenatală şi avort sau care induc de-a dreptul femeile însărcinate să se supună diagnosticării prenatale planificate cu scopul de a elimina fetuşii afectaţi sau purtători ai unor malformaţii sau boli ereditare. Pentru ca specialistul să se simtă în acord cu datoria şi respectul faţă de viaţă. A o întreba pe femeie care ar fi atitudinea ei în caz de răspuns nefavorabil. comite o acţiune ilegală ca persoană ce trebuie să respecte viaţa celui care se naşte. care trebuie să respecte adevărul şi viaţa subiectului. apoi.şi este cel mai frecvent . O eventuală alegere negativă a femeii . că poate fi ajutat. apoi. Procentul femeilor care primesc răspunsuri neferecite pot găsi un ajutor în echipa cabinetului genetic pentru a putea aborda hotărârea cu responsabilitate. indicând şi mijloacele de sprijin. orice directivă sau program al autorităţilor civile şi sanitare sau al organizaţiilor ştiinţifice care.favorabilă avortului . (66) După cum am spus. dar şi în cazurile în care femeia arată că se orientează spre avort. un copil cu malformaţii.

când trebuie respectată libertatea altcuiva. conştiinţa pacientului şi conştiinţa medicului . respectul datorat libertăţii celuilalt nu poate justifica şi presupune abdicarea de la propria libertate şi responsabilitate. Adevărul ştiinţific şi valorile vieţii omeneşti.de atitutudine o prematrimonial o preconcepţional o prenatal terapeutice o geneterapia productive: o la regnul animal o la regnul vegetal o cu transfer de ADN uman pe animale sau microorganisme alterative: o la om =om "diferit" genetic o la animal=noi forme de de viaţă animală o în hibridizare om-animal (de ex omul-cimpanzeu) In privinţa nivelelor: • • • pe celule somatice pe celule germinale pe embrioni precoce In privinţa subiecţilor • • • individul animal individul vegetal individul uman In privinţa procedurilor • • ADN recombinant (se transferă endonucleoză) clonare 67 . Este vorba în cazul specialistului de a ajuta întâlnirea adevărului cu viaţa:este un rol care nu poate fi îndeplinit cu o neutralitate aseptică. genetica şi diagnosticarea prenatală Prospect rezumativ al posibilelor intervenţii în domeniul geneticii În privinţa scopurilor: • • • • de diagnosticare .sunt termenii fundamentali în acţiunea etică a medicului şi toţi sunt implicaţi în această complexă şi delicată problemă. aşa cum am expus în capitolul privind principiile bioeticii. pe cât este de grav să iei viaţa unei persoane nevinovate. Pentru că. De aceea am definit-o aproape emblematic în domeniul bioeticii.vorba de o responsabilitate tot atât de gravă. libertatea şi responsabilitatea. Capitolul al IV-lea Prima parte: Bioetica.

dimpotrivă. Nu poate fi neglijat faptul că fenomenul avortului. 68 • • . în sine. Embrionul în lumina geneticii şi biologiei umane Prima clarificare a geneticii este următoarea: în momentul fecundării. suprimarea sau întreruperea voluntară a sarcinii. zigotul. (4) Ar mai fi de examinat şi aspectul cultural. în schimb. Aspectul de care ne vom ocupa noi este cel cu caracter bioetic. al legii şi al obiceiurilor existente. tot psihologia poate evalua repercusiunile psihologice asupra femeii. comportamentul medicului în faţa cererii de întrerupere voluntare a sarcinii şi în faţa legii ( probleme de conştiinţă) Acestea sunt cele patru aspecte pe care dorim să le dezvoltăm în cadrul abordării bioetice.• • • fuziune celulară transplant de DNA prin FIVET Punctul de vedere al bioeticii • • • • • • • • • • • • Tema tragică a avortului poate fi tratată din mai multe unghiuri. împreună cu consideraţiile . In această optică. Ne vom baza deci pe rezultatele biologiei şi geneticii pentru a le interpreta în lumina eticii raţionale. a morţii (3) . trebuie văzut dacă există circumstanţe în care poate fi permisă şi din punct de vedere etic acceptabilă. constituie un obiect de studiu şi în termenii psihologiei: psihologia este interesată de motivaţiile care pot determina alegerea vieţii sau. boala copilului ce urmează să se nască. depind repercusiunile pe plan comportamental. (2) Un alt punct de vedere care trebuie analizat este cel al dreptului civil şi penal. adică al pătrunderii spermatozoidului în ovul. este limitat dar fundamental: este vorba de a vedea dacă embrionul uman este viaţă umană individualizată din primul moment al fecundării. şi în relaţie cu situaţiile contingente (boala mamei. după un avort voluntar. verificată şi raţională. valoarea obiectivă a vieţii umane din clipa conceperii. deci. o nouă viaţă individuală. cum a fost considerat şi care au fost cauzele înmulţirii sau respingerii lui. care aparţine biologiei şi eticii deopotrivă. iar dacă este. în Evul Mediu şi în timpurile mai recente. pentru alţii. fie că este legal sau clandestin şi care sunt condiţiile care îl favorizează. pentru a vedea dacă şi la ce popoare a fost el practicat în antichitate. vom aborda următoarele subiecte: realitatea biologică a embrionului. care poartă în sine un nou proiect de program individualizat . sau nu. (5) Punctul nostru de vedere. Poziţia bioeticii ar trebui să fie un punct de întâlnire între credincioşi şi necredincioşi şi să definească linia eticii profesionale a medicului. cei doi gameţi ai părinţilor formează o nouă entitate biologică. este unul din cele mai alarmante semne ale culturii morţii. la fel de importante. ale Magisteriului Bisericii şi teologiei morale. Mai există apoi şi punctul de vedere teologico-moral şi canonic. lupta împotriva avortului clandestin prin avortul legalizat). Se poate vorbi din punct de vedere istoric. De acest răspuns. (1) Acest subiect poate fi abordat în termeni sociologici pentru a se vedea care este incidenţa actuală a acestui fenomen. deşi trebuie să admitem că problema apare în primul rând în cadrul familiei. pentru că fără îndoială autorizarea sau legalizarea avortului este privită de anumite culturi sau subculturi ca o alegere ce ţine de civilizaţie. clandestin sau legal. Comportamentul în cauză se referă la medici şi colaboratorii săi.

acţionează reciproc pentru a da viaţă unui nou sistem. continuitate fără soluţie calitativă şi se realizează autoproducerea şi autoconducerea programului în cadrul genomului şi al embrionului. înlătură produsele din metabolism care pot fi toxice. dar destinate unul altuia.duplicare. (7) Cei 46 de cromozomi ai zigotului reprezintă o combinaţie calitativ nouă de instrucţiuni. informaţia genetică intrinsecă noii realităţi. Imediat ce are loc pătrunderea spermatozoidului în ovul. nu depind de organele conducătoare materne ci de compoziţia autogenetică a embrionului însuşi. impulsul şi direcţia de dezvoltare însă. ce constituie două sisteme de sine stătătoare. această nouă combinaţie imprimă o nouă schemă de structură şi activitate celulei pe care o posedă. care au dus la maturizarea ovulului. dezvoltarea ei se opreşte dacă uterul nu a fost pregătit de extrogeni să primească sarcina. Sistemele informaţionale de origine maternă. Aceşti doi gameţi diferiţi între ei. ci este un nou proiect care se construieşte pe sine şi este propriul actor principal. în momentul unirii activează un nou proiect-program în urma căruia embrionul este determinat şi individualizat. etc. Un proces deosebit de complex prin care două celule extraordinare şi cu scopuri precise. se declanşează un lanţ de activităţi care indică clar că nu mai operează cele două sisteme în mod independent unul de celălalt. dar complementari între ei. prin procesul fertilizării. de circa 23 de perechi de cromozomi: fiecare dintre celulele gametice conţine jumătate din patrimonul genetic în ce priveşte celulele somatice ale organismului părinţilor. dovezile biologice ale acestui fapt sunt oferite în mod mai eclatant de experienţele de fertilizare in vitro .) : ajunge să ne gândim la faptul că atunci când blastocista ajunge în uter. nici " îndeplinit" de către organe fiziologice materne care se servesc de program în maniera în care un arhitect se serveşte de proiect ca de o schemă pasivă. embrionul se dezvoltă prin mecanisme autoconstructive. Ca dovadă clinică a noutăţii este suficient exemplul rezultantei grupelor sangvine. scop. că embrionul este o parte din mamă este o eroare sau o mistificare cu caracter anti-ştiinţific. şi cu o informaţie genetică diferită din punct de vedere calitativ de celule somatice ale organismului patern şi matern. adulţii depindem de mediul vital care ne înconjoară (atmosferă. oocitul şi spermatozoidul. (6) Cele două celule gametice conţin în sine un patrimoniu bine definit. totuşi chiar din primul moment al fertilizării. 69 • • • • • • • . până la formarea blastocistei şi a "cuibului". ci că s-a format un " nou sistem" care începe să activeze ca o "unitate" numită "zigot" sau "embrion unicelular". alimente. numită genotip . Ceea ce ce trebuie reţinut în mod special este faptul că acest nou program nu este inert. prin care se demonstrează că se poate realiza fertilizarea prin unirea celor doi gameţi şi că din acel moment. pentru că nu există nici măcar după naştere: şi noi. într-un mediu adecvat. A spune. Sunt astfel relevate caracterele de determinare programată. intră în acţiune sistemele care controlează zigotul. chiar înaintea instalării: de la formarea blastomerilor prin repetare. chiar dacă rămân active pentru o perioadă. In acest moment. Este vorba aici oricum de o dependenţă extrinsecă asemănătoare cu cea a adultului faţă de mediu: ambientul matern oferă hrană şi oxigenare.• • • "Este o observaţie obişnuită faptul că primul eveniment în formarea individului uman este fuziunea dintre două celule superior specializate.este pilotul sau arhitectul întregii construcţii. Autonomia la care ne referim nu trebuie înţeleasă însă în sens absolut. deci. Calitatea. programul genetic. diferiţi de celulele somatice părinteşti.

Autogeneza embrionului are loc în aşa fel încât faza succesivă nu o elimină pe precedenta. Unele dificultăţi apar însă din partea unor membri ai lumii ştiinţifice în privinţa începutului vieţii individuale umane. care va apărea la sfârşit (dacă prin sfârşit se înţelege naşterea sau viaţa adultă). dar toate acestea nu schimbă natura şi calitatea intrinsecă a genomului şi a dinamismului său individualizat. care printre altele era şi avocat: " este deja om cel care va fi". trebuie spus că noua entitate constituie un nou individ uman care din clipa conceperii îşi urmează ciclul sau mai bine zis curba sa vitală. Caracterul uman al embrionului Deoarece dezvoltarea biologică este neîntreruptă şi se realizează fără a fi nevoie o intervenţie ulterioară cauzativă. una separată de cealalată de apariţia figurii urnane. ci o absoarbe şi o dezvoltă conform unei legi biologice individualizate şi controlate. Chiar dacă nu poate fi recunoscută figura urnană. căci acel embrion este acelaşi individ în dezvoltare care va fi definit persoană. creier). splină. 70 . In embrion şi în dezvoltarea lui nu se află nici o clipă un dinamism biologic de tip vegetal sau de cel al unei fiinţe nediferenţiate. iar aceştia s-au putut dezvolta în embrion până în faze avansate. sau cealaltă obiecţie care se afirmă privind distincţia dintre ontogeneză şi filogeneză. ar vrea să susţină faptul că în formarea individului s-ar parcurge şi concentra istoria evoluţiei formelor de viaţă din lume. există sute de mii de celule musculare care fac să bată o inimă primitivă. în a cărei istorie fiinţa umană apare ultima şi umanizarea este precedată de forme de viaţă vegetală sau animală. conceptul prezenţei unor praguri sau nivele care ar reprezenta momente de soluţionare a continuităţii (teoria gradualistă) după care ar trebui să existe o schimbare de program: acest interstadiu nu există din punct de vedere genetic. la început chiar în sens individual. există zeci de milioane de celule nervoase care se adună în circuite şi se dispun pentru a forma sistemul nervos al unei persoane anume. plecând de la o anumită interpretare a evoluţionismului. este deja prezent cauzal şi genetic. Nu stă deci în picioare. sau două ovule fecundate se contopesc în una singură (hibridare) sau au loc întreruperi sau miniavorturi. Această teorie. Incertitudinea juriştilor privind aplicabilitatea sau inaplicabilitatea conceptului de persoană în primele stadii devine o deviaţie inutilă dacă ne gândim că puţin importă cum am vrea să-l definim din punct de vedere juridic. rinichi. In aceste faze foarte primare pot avea loc evenimente extrinsece sau patologice. Acest fapt demonstrează că dezoltarea embrionului depinde de mamă doar în mod extrinsec . Intregul. Se poate răspunde foarte bine împreună cu Tertulian.• • • O altă dovadă a fost oferită de transferarea unor blastomeri în organe ale unor bărbaţi (ficat. de o specie diferită. In acest sens dispare distincţia dintre fiinţa umană şi fiinţa umanizată. în care dintr-o celulă fecundată iau naştere doi gemeni omozigoţi.

în noul genom al embrionului (teoria cariogamiei). cu scopul de a introduce un criteriu discriminativ. La rândul lui Ford susţine: "Apariţia striaţiei primitive este semnalul că s-a format şi a început să existe un singur embrion propriu-zis şi un individ uman. a afirmat într-un articol: " Punctul în care am început să fiu un individ uman complet a fost în stadiul de striaţie primitivă. (16) Dezvoltarea embrionară până în a 14-a zi ar fi. (14) Dna McLaren. Cele susţinute de d-na McLaren sunt reluate de Grobstein (18) care afirmă: " Pre-embrionul uman are un complex special de caracteristici care îl disting biologic de ovulul care-l precede şi de embrionul care îi urmează. s-ar putea dispune de embrionul uman în scopuri experimentale până la a 14-a zi de la concepere. (9) In baza raportului Warnock (10) . El este un individ din punct de vedere genetic dar nu şi morfologic". în acelaşi timp. care a motivat acest lucru cu faptul că cea de a 14-a zi corespunde cu instalarea completă. începutului dezoltării individuale a embrionului. Apariţia liniei primitive ar indica că celulele care constituie embrionul adevărat s-au diferenţiat de acum de celulele care vor forma în schimb ţesutele placentare şi protective. embrionul se poate dezvolta ca entitate individuală" (17) . după recunoaşterea caracterului de individ uman deja din faza de embrion unicelular. în mod analog cu cel de pre-embrion. în schimb. în concepţia d. "o perioadă de pregătire. unul de origine paternă." (19) După cum se poate observa aceşti autori introduc termenul de pre-embrion pentru a indica perioada vieţii prenatale umană cuprinsă între momentul fecundării şi apariţia striaţiei primitive deoarece numai în acest moment ar constitui " o entitate definită în mod spaţial care se poate dezvolta direct într-un fetus şi apoi într-un nou născut. în care sunt elaborate toate sistemele de protecţie şi nutritive necesare pentru a susţine viitorul embrionului". deci. termenul de pro-embrion este folost totuşi. formarea embrionului" (15) . această apreciere trebuie să fie extinsă şi fiecărui gamet în parte. iar celălalt de origine maternă. a confirmat această perioadă care ar corespunde şi timpului de formare a liniei primitive şi. (11) Perioada de 14 zile a fost propusă pentru prima dată în 1979 de către Ethics Advisory Board (DHEW). sau. pentru că după acest stadiu se formează linia primitivă şi diferenţierea embrionului este evidentă (13) . " (20) Pe lângă termenul de pre-embrion este folosit şi termenul de pro-embrion . In sensul actual. (21) 71 . numai "când sistemele de suport sunt stabilite. fapt ce s-ar întâmpla după circa 21-22 ore de la fecundare (8) . Comitetul Warnock . sau alţii consideră că. în SUA.Unii susţin că viaţa individuală umană nu începe înaintea recombinării celor două patrimonii gentice. (12) In 1984 comisia Waller din Australia a repetat acest lucuru" nu mai mult de 14 zile ". o parte din grupul de studiu.nei McLaren. Inaintea acestui stadiu nu ar avea nici o semnificaţie să se vorbească despre prezenţa unei adevărate fiinţe umane în sens ontologic. mai bine zis. lăsând să se înţeleagă că până la acea dată nu este recunoscut caracterul uman al embrionului sau că oricum el este subordonat vieţii adultului. vechi termen botanic introdus începând cu anul 1847 care se referea la alternarea eneraţiei de plante inferioare. membră în Comitetul Warnock.

Instalarea oului fecundat are loc între a şasea şi a şaptea zi şi se completează într-a noua zi." (27) Donceel afirmă la rândul său: "Eu nu ştiu când sufletul omenesc ia naştere în corp. dar fără prezenţa unui creier uman funcţional ele nu pot constitui o fiinţă umană. (24) In cazul hibrizării există posibilitatea ca două celule fecundate..ar fi şi limita de la care nu mai sunt posibile fenomene de diviziune gemelară sau de hibridare (23). Intrucât acestea nu se formează în primele zile de sarcină. Ca răspuns la aceste obiecţii. mai ales în ce priveşte linia primitivă . pe neaşteptate. trebuie să amintim împreună cu A. (28) De semnalat în acest sens studiile lui White despre dezvoltarea sistemului nervos al embrionului pentru a afla momentul apariţiei sufletului. fără soluţii de continuitate. din afară şi separată de întregul procesului care începe să se dezvolte din singamie: este un produs al acestui proces" (31) 72 . să se unească pentru a da naştere unui singur individ.după unii autori. sunt sigur că nu există persoana umană decât după câteva săptămâni". a şaptea zi după alţii . în cea de a 14-a zi este deja constituit peretele endometrial peste embrionul instalat.. In ce priveşte gemelarea monoovulară experienţele făcute în laborator asupra zigoţilor de animale (şoareci. (25) Conform acestor autori. dar sunt sigur că nu există suflet şi deci nici persoană umană în primele săptămâni de sarcină. cel puţin în sens medical. (29) Aceşti autori doresc să demonstreze că activitatea cerebrală ar permite într-adevăr trecerea vieţii embrionare de la "nivelul celular" la " nivelul olistic": numai în acest punct s-ar produce "unificarea diverselor organe şi ţesuturi într-un singur individ uman" (30) . viaţa umană individuală ar începe doar în a 6-a zi de la concepere: în momentul instalării blastocistul ar trece de la starea de omnipotenţă la cea de unipotenţă din acel moment dezovltându-se doar ca fiinţă umană şi numai în acea fiinţă umană (26) Pentru alţi autori în schimb este considerată fundamentală în dezvoltarea embrionară formarea sistemului nervos şi începutul vieţii cerebrale:"Viaţa umană poate fi văzută ca un spectru continuu între începutul vieţii cerebrale în uter ( a opta săptămână de gestaţie) şi moartea cerebrală. După unii autori viaţa umană individuală ar începe în momentul instalării. sistemul nervos. In perioada de pregătire a sistemelor nutriţionale şi protectoare sunt prezente acea sau acele celule din care se formează foliile care constituie striaţia primitivă embrională. iepuri) au demonstrat că în primele zile celulele în fazele constructive de ADN (ADN. deci. proporţiile rezultante din diviziune ocazionează tot atâtea proiecte evolutive şi indivizi. care a început în momentul formării zigotului. tRNA) îşi păstrează încă caracterul de celule omnipotente: dacă în mod accidental. creierul şi mai ales scoarţa cerebrală. In orice caz pot să existe ţesuturi şi sisteme de organe. prin labilitatea membranei zigotului are loc o diviziune în primele momente ( la stadiul de 64 de celule se pare că omnipotenţialitatea nu mai există). în primele stadii de dezvoltare. ARN) şi RNA (rRNA. Minimum ce se poate pretinde înainte de a se admite prezenţa sufletului omenesc este disponibilitatea acestor elemente: simţurile.Cea de a 14-a zi . Serra că " ea reprezintă doar punctul de sosire al unui proces ordonat secvenţial. Aceasta nu apare într-un mod anumit.

pe de altă parte. înaintea instalării sau în faza de instalare. In privinţa instalării. fără ea embrionul nu ar supravieţui. program care s-ar dezvolta autonom în fiecare din ele dacă el nu ar fi tulburat de o cauză exterioară. (32) In cazul gemelării mono-ovulare. Intr-adevăr. dar de aici nu se poate deduce că embrionul nu este capabil de o dezvoltare autonomă dacă este lăsat să trăiască în condiţii normale. să se contopească într-un unic zigot care se comportă ca o unică celulă omnipotentă. dar aceasta nu ne autorizează să posticipăm începutul vieţii individuale a supravieţuitorului. Din acest fapt se poate trage concluzia că nu se poate vorbi de o determinare îndeplinită şi de animare realizată înaintea instalării. Iar rezultatul este conform dezvoltării descrise şi dezvoltarea autoconstructivă şi determinată se repetă în fiecare din părţile divizate. Aceeaşi dificultate este amintită de unii bazându-se pe fenomenul hibrizării: adică. ce dă naştere unui singur individ. Poate ar trebui să numim acest lucru un accident şi întâmplarea o moarte prematură a unui gemen" (34) . De aceea termenul de pre-embrion .) trebuie spus că. una din individualităţi va dispărea. ar fi două procese discontinui fără nici o corelare între ele şi că cele două structuri.introducerea de noi simboluri pentru a sublinia aspecte noi. adică de la constituirea zigotului până la apariţia striaţiei embrionare primitive. Dar ar fi o greşeală dacă această distincţie ar însemna că cele două procese. de la zigot la striaţia primitivă. desigur. totuşi (.. propus de McLaren şi de alţii. dimpotrivă constituie o confirmare. dacă sunt sincronizate în faza de dezvoltare şi apropiate. Fenomenul hibrizării. ar putea fi utilizat pentru a indica faza precoce a embrionului . ci împotriva lui.. posibilitatea ca două celule fecundate. "nu este atât de cunoscut încât să permită o reflecţie aprofundată. Când are loc diviziunea partea reziduală îşi păstrează individualitatea genetică iar partea care se separă îşi asumă individualitata proprie: nu există nici un moment fără individualitate. Există însă o limită de la care cauza accidentală sau exterioară îşi pierde eficacitatea: gemelarea este posibilă la om maximum până la sfârşitul celei de a doua săptămâni. momentul diviziunii prevede intervenţia unei cauze interferente în proiect: nu are loc pe baza mecanismului evolutiv. sau că prima ar fi un agregat fără subiect". eventuala diviziune nu contrazice ceea ce s-a afirmat despre continuitatea dezvoltării embrionului. cea dinaintea striaţiei primitive şi cea succesivă ar aparţine a două subiecte diferite. Dar nu instalarea face din embrion o fiinţă embrion.In ce priveşte folosirea termenului de pre-embrion să citim ce scrie Serra: " Este permisă fără îndoială-şi uneori poate nimerită şi utilă din punct de vedere terminologic . Natura acestor porţiuni din zigot care se comportă ca şi ceilalţi zigoţI constituie încă un proiect uman ( nu o plantă sau un animal). din păcate. cât este determinarea orientativă a proiectului. Acest lucru ar avea o mare relevanţă pentru embrionii care se produc in vitro ( şi care nu sunt instalaţi) pentru care s-ar potrivi definiţia nu de "personalitate cu dezvoltare potenţială" ci de "personalitate potenţială" (33) . după cum 73 . Dar şi în acest caz nu se poate nega că el nu respinge ci confirmă existenţa unui program bine definit în fiecare din cele două celule fecundate. în primele momente ale fecundării. aşa cum fără hrană copilul nu ar supravieţui după naştere. Cauzele externe pot să întrerupă chiar dezvoltarea embrionară.

nu laptele matern nu face din copil fiinţa copil. Deci, din acest fapt nu se poate ajunge la concluzia unei individualităţi nerealizate. In sfârşit, afirmaţia că fără un creier uman care să funcţioneze, organele şi aparatele deja prezente în embrion nu pot constitui o fiinţă umană, are semnificaţia şi valoarea ei în momentul în care subiectul uman, ajuns la capătul ciclului său vital, încetează să trăiască: se consideră deci ca semn definitiv al închiderii acestui ciclu, moartea cerebrală. (35) Alta este situaţia embrionului în dezvoltare: " In acest caz ne aflăm în prezenţa nu a fazei terminale a unui proces dinamic vital în care începe dezintegrarea individului, ci, dimpotrivă, în prezenţa unui proces dinamic unitar şi unificator al tuturor părţilor care apar încet, încet: este subiectul uman în dezvoltare, care prin legea ontogentică, necesită o diferenţiere graduală şi, prin urmare, şi o formare graduală a structurilor cerebrale. Gradualitate care nu induce salturi calitative, ci numai o îmbogăţire a exprimării potenţialităţilor deja înscrise în zigot" (36) . "In concluzie entitatea nou concepută are o realitate biologică proprie şi bine determinată: este un individ total uman în dezvoltare, care automat, clipă de clipă, fără nici o discontinuitate construieşte propria formă, realizând, printr-o activitate intrinsecă, un plan proiectat şi programat în genomul său" (37) Pentru a rezuma tema privind statutul şi geneza entităţii nou concepută din punct de vedere genetic ar trebui să apelez la o comparaţie pe care o desprind într-o oarecare măsură din contribuţia citată de A. Serra. Să ne imaginăm că trebuie să construim o casă: e nevoie de arhitectul care face desenul, de antreprenorul care conduce lucrarea, de muncitorii care o realizează, de material. In zigot aceste funcţii diferite: proiectare, reglementare, construcţie, materiale de construcţie se găsesc şi acţionează din interior. Zigotul este proiectant, antreprenor, executant şi constructor al materialului.De asemenea, aşa cum privind fundaţia unei case poţi vedea deja proiectul de bază, la fel zigotul, devenit embrion, îţi relevă întreaga structură a individului: mama furnizează doar mediul de lucru şi necesarul pentru construcţia materialului. Diferenţa esenţială este doar aceasta: că arhitectul, antreprenorul şi muncitorii construiesc un obiect străin propriei persoane, pe când embrionul se construieşte pe el. Acest fapt , acest proces pe care l-am examinat, constituie o constatare ştiinţifică care nu poate fi negată de nimeni şi care trebuie luata ca un "dat" şi nu ca o opinie. Sloganuri precum: embrionul este o parte din organismul matern; avortul voluntar este la fel cu orice intervenţie; femeia are drept deplin asupra pântecului ei... etc, sunt o ofensă adusă seriozităţii ştiinţei, în primul rând, şi moralei. Valoarea ontologică şi etică a entităţii nou-concepute Cele expuse până acum conduc la concluzia că embrionul este un individ uman în dezvoltare şi de aceea merită respectul datorat fiecărui om. Se poate spune că această problemă are deja o rezolvare etică iar întrebarea asupra permisivităţii sau nu a avortului provocat are un răspuns.

74

Intr-adevăr, fără a diminua relevanţa unor cuceriri ale geneticii şi embriologiei, necesitatea unei reflecţii raţionale de tip filozofico-etic se impune totuşi din diferite motive. (38) Ne vom mişca pe acest teren examinând unele întrebări succesive de tip filozofic şi sociologic, întrebări care nu sunt doar supoziţii, ci ele au fost deja ridicate în aceşti ani de către cercetători ai acestei probleme, precum şi în cadrul unor dezbateri politice care sunt mereu marcate de "a priori-sme" şi stări emoţionale.

Legea ca prevenire In primul rând, iată o obiecţie, aş zice de tip diversiv, formulată ca un fel de alibi: legea ca prevenire. Se spune: avortul nu trebuie tratat din punct de vedere "moralist", " abstract", ci în sens social şi concret: ceea ce discutăm nu este faptul în sine pe care toată lumea îl consideră, sau l-ar putea considera negativ - sau în orice caz ca ţinând de conştiinţa morală şi religioasă a fiecăruia - ci este vorba de necesitatea de a găsi o lege care să reglementeze practica existentă în realitate şi care este avortul clandestin. Avortul clandestin este exploatarea economică a femeii aflată în dificultate, este riscant pentru sănătatea şi viaţa femeii, iar pentru a-l combate singurul mijloc ar fi reglementarea legală a avortului. S-ar putea oferi mai multe soluţii " preventive": legalizarea, reglementarea, liberalizarea, dar este necesară o lege, iar legea a cărei scop este să distrugă plaga avortului clandestin ar fi considerată o lege pozitivă şi moralizatoare. In toiul polemicilor s-a afirmat că respingerea legii ar fi o ideologie care ar dori să se impună pentru a ascunde interesele unei categorii de profitori (medicii avorturilor clandestine) sau ar fi orientată spre obţinerea consensului unor partide privind probleme de conştiinţă personală şi individuală. De aceea, lupta pentru adoptarea legii devenea o luptă pentru libertatea de conştiinţă, pentru drepturi civile, pentru revendicarea libertăţii individuale faţă de un stat de tip medieval. Sloganurile în acest domeniu s-au înmulţit şi s-au adăugat lipsei de reflecţii calme şi obiective. Mai precauţi, alţii s-au exprimat folosind termenul de " rău mai mic". Legalizarea ar fi un rău minor în comparaţie cu răspândirea avorturilor clandestine. Să încercăm un răspuns raţional. Să nu discutăm acum faptul că sub acest gen de raţionament s-a ascuns şi se ascunde, adesea, o presupunere teoretică de genul: fetusul, sau embrionul este o parte a organismului femeii ( "pântecul îmi aparţine"!) şi prin urmare este dreptul femeii de a accepta dezvoltarea lui sau de a-l întrerupe. Sub acest aspect este mai clară şi mai sinceră , chiar dacă ilicită, poziţia radicalismului. Să notăm că în ce priveşte situaţia în Italia raţionamentul întreg distorsiona chiar datele statistice în privinţa a două puncte: evaluarea numerică a avorturilor clandestine în perioada care a precedat legea şi evaluarea obiectivă a capacităţii legii de a elimina avortul clandestin (39) . Concluzia este că legea nu elimină avortul ilegal, ci uneori îl multiplică, iar motivul sau seria de motive sunt de la sine înţelese: clandestinitatea nu depinde numai şi în primul rând de frica de pedeapsa aplicată de stat, ci de motive ce ţin de secrete familiale şi sociale pe care legea nu le poate apăra: sarcini rezultate din adulter, sarcini ale unor fete foarte tinere şi necăsătorite. Admiţând prin lege dreptul femeii de a elimina fetusul la lumina zilei, nu este de înţeles de ce nu se poate face acelaşi lucru în secret, într-un ambulatoriu, într-o casă, dacă s-a ignorat partea morală. 75

In sfârşit, legea prezintă formalităţi şi restricţii care nu coincid mereu cu interesul imediat al femeii sau al cuplului (timp, înregistrare, uneori consultarea partenerului...) Dar, chiar dacă admitem, fără să statuăm, faptul că legea ar avea rolul de a stăvili avorturile clandestine transferându-le în planul legalizării, de aici nu ar rezulta un caracter licit, pentru că nu legea face ca un lucru să fie permis din punct de vedere moral; eventual legea presupune moralitatea unui act dar nu îl constituie. Ba mai mult, atunci când legea aprobă o conduită moralmente nepermisă devine ea însăşi lege negativă şi corupe conceptul etic, în special întrun caz de primă valoare cum este viaţa. Să luăm ca exemplu furtul şi violenţa. Nimeni nu ar aproba un raţionament de acest gen: pentru că furtul în multe ţări înregistrează cote înalte (fraudă fiscală, furt prin efracţie, pentru obţinerea unor răscumpărări, cu sechestrare, etc), atunci el ar trebui legalizat şi astfel furtul ar dispărea. Furtul nu ar înceta de a fi furt atunci când ar fi aprobat de lege, şi nici violenţa nu ar înceta să fie ceea ce este; dimpotrivă, ar determina dezechilibrul ordinii sociale. Pozitivismul juridic îşi arată astfel limitele şi contradicţiile sale. Decăderea morală creşte prin liberalism şi permisivitate legală mai ales când această permisivitate se manifestă în dauna unei valori fundamentale care este viaţa umană. Ce lege ar putea să mai fie apreciată şi stimată dacă nu ar servi la apărarea vieţii celui care nu se poate apăra? Funcţia însăşi a legii şi deci a statului este subminată atunci când un fapt ilicit de acest gen este considerat legal: când încetează funcţia sa pedagogică, dispare şi motivul pentru care legea există. Una este ca un lucru să aibă loc împotriva legii şi alta ca el să fie aprobat de lege: nu se mai pune problema unor numere, ci a calităţii etice şi funcţiei sociale a legii. In orice caz, din cele spuse rezultă că problema morală de a şti dacă avortul este permis sau nu, obiectiv, ea va exista mereu şi în oricare situaţie legală, deoarece legea permite adesea avortul; dar această ipoteză rămâne şi apasă tot mai greu asupra conştiinţei: va fi mereu o decizie gravă pentru subiect şi anume de a se prevala de lege şi de permisivitatea ei, sau în ciuda tuturor facilităţilor, a rămâne fidel angajării morale. Aş spune că pe lângă problema etică a fiecărui individ care se află în dificultate, apare şi problema etico-socială care constă în a şti dacă legea însăşi este licită sau nu, dacă medicul trebuie să o respecte sau nu, aşa cum vom vedea în cazul obiecţiei din motive de conştiinţă. Dacă reflectăm la faptul că viaţa celui ce urmează să se nască nu este un bun privat, ci social, ca şi viaţa fiecărui om, atunci problema morală priveşte şi fundamentarea şi valabilitatea unei legi care se substrage datoriilor sale primare, inerente apărării şi promovării vieţii fiecărei fiinţe umane, mai ales dacă aceasta nu este apărată. Legea italiană 194 din 1978 privind IVG a fost nevoită să recunoască acest fapt proclamând în articolul nr. 1 apărarea vieţii care se naşte ca scop al legii însăşi, chiar dacă apoi, în articolele succesive dezminte în mod amplu acest angajament. Trebuie să reflectăm asupra gravităţii faptului, semnalat în Enciclica "Evangelium Vitae" a lui Ioan Paul al II-lea şi anume că prin legalizare "delictul" tinde să devină un "drept" (E.V.n.n.4,11,18).

76

Toma d'Aquino. sau simplu delict specific contra vieţii (43) . Toma însuşi afirma că întruparea Cuvântului a fost simultană cu momentul conceperii (44) . cităm cuvintele din Instrucţiunea Donum Vitae: "Desigur.Momentul animării (apariţiei sufletului) Problema animării mediate sau succesive a fost ridicată de unii Părinţi ai Bisericii pentru a combate doctrina traducianistă a lui Tertulian: acesta. Intr-adevăr dincolo de cuceririle geneticii şi ale embriologiei care de acum au depăşit definitiv orice ipoteză de succesiune discontinuă în dezvoltarea embrionului. factorul cronologic nu influenţează valoarea ontologică şi deci nici pe cea etică. pentru a respinge această teză teologică. se referea doar la calificarea crimei. deşi este destinat să se unească fundamental cu corpul. cel puţin nu influenţează în mod substanţial şi obiectiv. Trebuie să amintim că în ce priveşte persoana lui Cristos. Această teorie afirmă că sufletul. Ceea ce este eliminat este constitutivul vieţii unui individ şi cine înfăptuieşte acest lucru ştie bine cum să califice propria intenţie: actul în sine şi intenţia. Sf. totuşi concluziile oferite de ştiinţă privind embrionul uman furnizează o indicaţie preţioasă pentru a discerne raţional o prezenţă personală chiar de la prima apariţie a 77 . în orice moment ar fi fost făcut: incertitudinea. Toma susţine că de la începutul fecundării ar exista un suflet vegetal şi animal. alţi Părinţi. Ca ultimă analiză. Sf. Ipoteza tomistă afirmă de asemenea că pentru apariţia sufletului ar fi necesară o anumită organizare a corpului. urmaţi de alţii cum ar fi Sf. au propus teoria apariţiei posterioare a sufletului. pentru a explica transmiterea păcatului strămoşesc afirma că nu numai corpul. Problema cronologică căpătă astfel o relevanţă ontologică (41) . ontologic are o origine diferită şi este creat direct de Dumnezeu. de această chestiune era legată diferenţa de pedepse canonice. afirmaseră existenţa sufletului din prima clipă (42) . mai ales Părinţii greci (mai ales Sf. în avortul provocat se unesc pentru a împiedica naşterea unei vieţi omeneşti în curs de dezvoltare. Trebuie să precizăm neapărat că nu toţi Părinţii Bisericii au împărtăşit aceeaşi mentalitate. Fără intenţia de a banaliza această problemă precizăm: nu valorează faptul că cel care fură un măgar legat cu o frânghie doreşte să se scuze spunând că în realitate în mână nu avea decât o frânghie şi că nu-l priveşte pe el că de frânghie era legat măgarul. nici un element experimental nu poate fi suficient prin el însuşi în recunoaşterea unui suflet spiritual. Există însă o atitudine constantă atât ca învăţătură cât şi ca dispoziţii canonice (acestea prevedeau şi pedepse foarte severe). trebuie să precizăm că această chestiune nu atinge caracterul ilicit al actului avortiv pe plan ontologic şi moral. Maxim. In sprijinul celor afirmate. care exprimă în orice caz nepermisivitatea avortului: avortul rămâne un păcat. Perioada apariţiei sufletului era fixată la a 30-a sau a 40-a zi. Grigore din Nazianz). eventual. dacă ar trebui definită omucidere tout court. Ceea ce se suprimă este acea valoare fundamentală necesară pentru definirea vieţii umane. ci şi sufletul ar fi transmis de către părinţi (40). în analogie cu prescripţiile biblice privind purificarea femeii după naştere. dar în nici un caz judecarea nepermisivităţii. şi mai târziu Sf. chiar crimă.

după el .T. în comparaţie cu antiteza. copiii până la 7 ani. de poziţie dialectică. care totuşi nu este dotată încă cu o conştiinţă clară. în comunitatea morală. ca şi bolnavii mentali gravi. nici fetusului. unele fiinţe umane nu sunt. a valorii vieţii prin negarea valorii opusului său." (45) Nu trebuie să ne oprim asupra acestei poziţii în mod deosebit pentru a o critica: ea neagă ontologia persoanei şi ia în consideraţie numai fenomenologia. al doilea are conştiinţă dar nu are autoconştiinţă: atunci de ce să ne preocupăm dacă sunt suprimaţi? " (47) Unul din cei mari susţinători ai acestei teorii este H. primul nu are conştiinţă. capacitatea de a se pune în relaţie cu alţii. sensul trecutului. acceptând acest punct de vedere sunt consideraţi ca nefiind persoane copiii înainte de o anumită vârstă. Unele fiinţe ce aparţin unor specii diferite de a noastră sunt persoane. nu poate să aparţină nici embrionului. avem raţiuni foarte puternice de a acorda o valoare mai mare vieţii persoanelor decât vieţii non persoanelor. Nu sunt participanţi primari la acţiunea morală. negăsind în embrion şi în fetus acele caracteristici . dacă valoarea vieţii depinde de a fi persoane. adică nu ar fi capabilă de o activitate liberă şi intenţională. susţine că: " nu toate fiinţele umane sunt persoane. (46) Alţii susţin că ar trebui relevat ca decisiv faptul că această "potenţială" fiinţă umană nu ar fi dotată cu autoconştiinţă. adică autoconştiinţa.se spune că nu poate să-şi dea seama de devenirea sa suprimată şi deci nici nu poate suferi dacă este eliminat: pentru a suferi ar trebui ca acel ceva să tematizeze valoarea. de a nutri consideraţie pentru alţii. dar reafirmă în mod constant condamnarea morală a oricărui avort provocat. retardaţii mintali gravi şi cei care se află în comă fără speranţă constituie exemple de fiinţe fără statut de persoane umane. astfel încât să nu fie considerat individ uman decât plecând de la unele momente fixate arbitrar. Engelhardt care. sensul viitorului. Conştiinţa autoconştientă Tendinţa de a diminua statutul biologic al embrionului. După unii autori entitatea nou concepută n-ar avea încă o realitate şi o demnitate umană: ar fi vorba doar de o realitate potenţial umană sau de o pură posibilitate de umanitate. Fetuşii. Numai persoanele umane au acest status " (48) P. se asociază cu încercarea de a nu-l considera persoană umană. Astfel de entităţi sunt membri ai speciei umane. trebuie " să refuzăm teoria conform căreia viaţa membrilor speciei noastre are mai mare valoare decât cea a altor specii. Nici o apreciere obiectivă nu poate atribui vieţii unor fiinţe umane care nu sunt persoane o valoare mai mare decât vieţii altor specii care sunt ( de ex. raţionalitatea şi sensul moral.capacitate de comunicare şi curiozitate: de aceea. Singer susţine că este persoană cel care posedă autoconştiinţă. iar existenţa sa ar fi subordonată capacităţii de a exprima gândirea şi limbajul: " Ceva ce nu are conştiinţă autoconştientă . Această învăţătură nu s-a schimbat şi este de neschimbat. Nu au status în sine şi prin sine. autocontrol.proprii persoanei. Din contră. Dar această capacitate de a reflecta asupra sinelui. se pare că este 78 . confruntând-o cu a nu avea viaţă. Si astfel.vieţii umane: cum s-ar putea ca un individ uman să nu fie o persoană umană? Magisteriul nu s-a angajat în mod expres într-o afirmaţie de natură filozofică. maimuţele antropomorfe).

Problema în această ingenioasă abordare este deplasată pe alt plan. decât o fiinţă umană grav înjosită. se desprinde a doua observaţie: din primele zile embrionul intră în dialog în felul său cu organismul matern. Recunoaşterea imaginii umane Perceperea personalităţii. Cum ar putea părinţii. îşi are originea în psihanaliză. Din punct de vedere psihofizic. refuzuri. depinde de recunoaşterea percepţiei unei imagini umane. senzaţii. sunt necesare două observaţii: cea din punct de vedere ştiinţific. în această 79 . nu se poate vorbi de recunoaşterea personalităţii. care este constrâns să "recunoască" prezenţa acestei individualităţi. Deoarece în cazul fetusului nu este posibil să observi un comportament uman. se consideră criteriu "obiectiv" atitudinea mamei. de exemplu. care nu este persoană" (49) . dar când există numai o dorinţă sau o respingere. Pornind de la această presupunere ele afirmă că unicul criteriu de recunoaştere a personalităţii sau a individualităţii umane este examinarea comportamentului său (behavior): ne aflăm în prezenţa unui subiect uman dacă se constată un comportament uman. astfel că până şi vârsta adultă este marcată de aceasta. Comportamentul şi relaţia constitutivă Curentele filozofice de tipul behaviorist. dar nu este rezolvată: este vorba de a şti dacă părinţii trebuie să recunoască sau nu ca viaţă umană embrionul şi nu de a face să depindă viaţa umană de recunoaştere. ovarelor şi locului de instalare a ovulului fecundat şi astfel.mai grav să ucizi. sociologia. încet provoacă un complex de modificări în organismul matern. este negarea valorii obiective a cunoaşterii. Sociologii vorbesc de relaţie socială: personalitatea există dacă există relaţia socială (50) . Nu este adevărat deci că nu se poate nota o relaţie inter-subiectivă între fetus şi mamă. indiferent de consensul conştient. ci realitatea subiectului face posibilă relaţia interpersonală. Nu ar putea exista o relaţie intersubiectivă dacă nu ar exista realitatea subiecţilor : pentru a intra în relaţie trebuie să exişti. Sub acest raţionament se ascunde supoziţia filozofică a relativismului: obiectul este cunoaşterea. afirmă unii psihologi. In acest caz. în special în cea de tip freudian: şi fetusul este în corelaţie socială cu mama. trimiţând semnale în hipofiză şi hipotalamus. Aici relaţia socială ar fi consensul exprimat de mamă sau de părinţi. blocând formarea hormonilor. fenomenologia converg spre un punct: negarea metafizicii sau cel puţin afirmarea irelevanţei sale. Dar raţiunea filozofică cea mai importantă este următoarea: nu relaţia constituie realitatea subiectului. cel puţin până la o anumită perioadă. în profunzimea unor experienţe. încet. un cimpanzeu.

împotriva persoanei.abordare fenomenologică şi subiectivistă. chiar atunci când nu este simţit în acest fel din punct de vedere subiectiv şi psihologic. ajunge la naştere ca o nouă individualitate umană şi personalitate umană. ar putea avea cele mai rele consecinţe. Dar. Dacă într-o clasă elevii şi profesorul intră într-o relaţie reciprocă este pentru că ei există. deficienţe. Este o distincţie de tip "selectiv" menită să justifică suprimarea embrionului afectat de anomalii. Concluzie filozofică: biologicul şi umanul Este momentul să tragem o concluzie: ce valoare trebuie atribuită embrionului-fetus. iar juridic nu s-ar recunoaşte această calificare exterioară.dacă el nu ar fi deja ca subiect uman? In definitiv. deci nu se poate considera că existenţa lor ar depinde de relaţia şcolară! Aceasta nu influenţează faptul că orice persoană trăieşte şi creşte în adâncul relaţiilor de unde se alimentează pentru îmbogăţirea şi expansiunea proprie.în ipoteza acceptării . ar fi impiedicat în dezvoltarea sa umană ( raţiuni economice ale familiei. (51) 80 . din raţiuni extrinsece. de aceeaşi inspiraţie. şi trebuie amintit că fiinţa este cea care constituie relaţia şi nu invers. ci valoarea ei ar depinde de o bunăstare fizică mai mare sau mai mică. conştiinţa este obligată să se abţină de la orice act cu caracter eliminator. Aici intervine de-a dreptul un principiu rasist care. programat din interior şi autonom.). O altă distincţie insidioasă. în plus. sau care. handicapuri. să recunoască embrionul ca subiect uman . este cea care este introdusă prin conceptul de "calitate a vieţii": dreptul la viaţă ar fi legat de "calitatea vieţii" deci de posibilitatea unei dezvoltări normale. care printr-un proces continuu. sau mai bine zis. Concluzia care se impune conform filozofiei realiste şi personaliste este una singură: embrionul are valoarea proprie persoanei umane. In cazul în care ar exista un dubium facti asupra respectivei legături. sau de aprecierea altcuiva. este vorba de o reformulare a tezei precedente: în faţa acestor teorii trebuie repetat adevărul că fiecare fiinţă umană intră în relaţie. Spus în sens negativ: avortul voluntar este un delict împotriva vieţii personale. Concluzie etică Din punct de vedere etic se poate face abstracţie într-o oarecare măsură de precedentele discuţii filozofice: este suficient să se confirme faptul că ovulul fecundat are o legătură intrinsecă şi o destinaţie intrinsecă cu fiinţa personală în formare pentru excluderea oricărui act de suprimare sau alterare a integrităţii. este o omucidere în realitatea faptelor. etc. este introdusă o relativizare ontologică şi morală a vieţii umane: ea n-ar mai avea o valoare transcendentă în sine. tulburare psihică a cuplului. o persoană. dacă ar fi transferat şi la subiecte nounăscute sau adulţi. aşa cum oricine trebuie să se abţină să tragă cu puşca în pădure dacă are cea mai mică bănuială că poate lovi în loc de o pradă.

există însă condiţii în care agravarea este reală. în care. câteva precizări şi distincţii în privinţa acestei teme deosebite. atât din punct de vedere etic cât şi medical. dar ea poate fi înfruntată prin metode terapeutice diferite de întrerupere (dializa periodică a gravidei 81 . Astăzi această distincţie nu se mai uzează iar problema nici nu se mai pune din punct de vedere etic. "Indicaţiile " privind avortul terapeutic Sunt necesare precizări ulterioare privind consistenţa şi relevanţa indicaţiilor medicale pentru a ne limita la acest capitol al materiei: a. decât în sens impropriu şi lărgit.In faţa normei morale care interzice suprimarea directă a unei fiinţe umane nevinovate nu există privilegii şi nici excepţii pentru nimeni. există apoi stări de sănătate. înainte de toate există de facto condiţii organice care complică sarcina. pentru că nu este vorba de terapie. Este clar că în aceste cazuri este lipsită de orice motivaţie întreruperea chiar şi numai din punct de vedere medico-deontologic. trebuie spus că este improprie folosirea adjectivului "terapeutic". In primul rând. sau în care sarcina provoacă o agravare a stării de sănătate. ci mai degrabă se intenţionează suprimarea fetusului (sănătos) pentru a se evita înrăutăţirea sănătăţii sau ameninţarea vieţii mamei. totuşi. ele sunt oricum mai bine controlate şi compensate printr-o asitenţă adecvată.de o învăţătură care : nu s-a schimbat şi nu poate fi schimbată" . care indirect presupune moartea fetusului. Mai nimerit este să se vorbească eventual de întreruperea sarcinii în prezenţa pericolului pentru viaţa sau sănătatea mamei (53).aşa cum a precizat Paul al VI-lea . sau în orice caz avortul nu ar determina o îmbunătăţire substanţială. întreruperea sarcinii influenţează mai mult şi în mod negativ starea de sănătate decât continuarea ei. ci se configurează mai ales o acţiune asupra a ceea ce este sănătos (fetusul care poate fi chiar sănătos). în timp ce uneori este folosit termenuul de "avort indirect" pentru a indica avortul "terapeutic" la care ne referim. Rezultă deci clar că nu se justifică întreruperea sarcinii din punct de vedere medical. pentru a preveni o boală sau riscul morţii. Este necesară o clarificare ulterioară pentru a se înţelege "avortul indirect". care este o cu totul altă problemă. Progresele medicinii şi ale asistenţei medicale reduc tot mai mult riscurile asupra vieţii şi sănătăţii mamei. b. în cazul la care ne referim nu este vorba să acţionăm asupra unei boli în desfăşurare. Trecerea nu este de la acţiunea terapeutică asupra bolii în scopul însănătoşirii. Am amintit deja condiţiile pentru a putea vorbi de principiu terapeutic: una din ele este faptul că intervenţia medico-chirurgicală este menită să trateze sau să extirpe partea bolnavă a corpului. care în general sunt luate în consideraţie prin IVG. care în schimb ar reintra în accepţia propriu-zis terapeutică: este cazul în care se descoperă o tumoră la uter.(52) Avortul terapeutic Conflictul dintre viaţa mamei şi viaţa entităţii concepute La început. " Este vorba .

în lipsa unor alternative terapeutice. ne orientează spre o drastică reducere a bazei medicale a " acestor indicaţii" şi spre o progresivă reducere a cazurilor în care. ce comportă a permanentă agravare a lor. în multe împrejurări acute s-a dovedit mai degrabă dăunător decât util chiar pentru starea de "decompensare maternă" (54) . Indicaţiile cu caracter etico-raţional vor avea la bază următoarele criterii de mentalitate şi comportament adecvate unei viziuni personaliste asupra omului: 1. cardiochirurgia pentru femeile cu afecţiuni cardiace). al tuturor: de aceea societatea are obligaţia de a o apăra şi promova. persistă un adevărat risc pentru viaţa sau sănătatea mamei. nu pot fi confruntate cu viaţa celui ce urmează să se nască. Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă ne gândim că viaţa fiecărui individ nu este numai un bun personal inalienabil. bolile aparatului hemopoietic (unele forme de anemie). condiţiile social-economice. pe care se bazează practica asistenţială. Să se pornească de la acest principiu de fond: persoana umană este cea mai mare valoare din lume şi transcende orice bun temporal şi orice consideraţie economică. Tuberculoza. cu influenţe asupra stării de sănătate psihică a pacientului. avortul terapeutic a pierdut cu adevărat mult teren şi nu-şi mai găseşte un loc logic printre criteriile moderne asistenţiale: dimpotrivă. chorea de sarcină. care deşi sunt reale. să revedem riguros pe plan medical şi deontologic "indicaţiile sanitare" IVG. 82 . Bompiani: " Inţeles ca act menit să ferească pacienta de pericolul iminent al morţii şi ca intervenţie terapeutică de neînlocuit pentru atingerea acestui scop. Este clar că în aceste cazuri adevărata terapie. c.(55) Deci. în lumina celor afirmate. bolile vasculare. condiţiile de sănătate fizică. tumorile ( cu excepţia celor ale aparatului genital): toate aceste boli sunt indicate ca motivaţii ale respectivelor "indicaţii". bolile hepatice şi ale pancreasului. Dar un studiu serios al fiecăreia dintre ele. In lumina progreselor ştiinţei şi asistenţei medicale multe din aceste "indicaţii" şi-au pierdut capacitatea de motivaţie. cea care elimină direct boala fără să afecteze viaţa fetusului. Putem cita exact concluziile lui A. bolile gastro-intestinale. b. Evaluarea etică a avortului terapeutic Trebuie să recunoaştem sau măcar să presupunem că pot exista cazuri în care sarcina poate constitui o circumstanţă agravantă: a.care suferă de o gravă insuficienţă renală. o stare de real şi grav pericol pentru viaţa mamei până în situaţia în care va fi necesară alegerea între viaţa mamei şi pierderea atât a mamei cât şi a copilului. este singura terapie permisă. bolile renale. miastenia gravis. Eliminând din discuţie indicaţiile socio-economice. raţiunile care vor sta la baza motivaţiilor economice trebuie să fie luate în consideraţie de autoritatea publică şi de comunitate în sensul că economia trebuie să fie adaptată persoanei şi în nici un caz persoana să fie sacrificată în favoarea economiei. ci şi un bun social. cardiopatiile.

De aceea. a ştiinţei şi a fiecăruia este să se angajeze în prevenirea prin mijloace legitime şi permise a situaţiilor de risc şi de deteriorare a sănătăţii gravidelor. deci. nu numai pentru că foarte des nu sunt examinate posibilităţile alternative la eliminarea fătului. De aceea suprimarea vieţii fizice a viitorului nou-născut prin avort. etc. pentru orientarea politicii sanitare în sprijinul vieţii şi nu spre suprimarea ei cu uşurinţă.viaţa fătului" nu este în echilibru şi este răsturnată şi în orice caz viaţa celui ce urmează să se nască nu poate fi instrumentalizată în favoarea sănătăţii mamei (bun secundar faţă de viaţă) . Ştiinţa este pentru viaţă. De asemenea şi principiul "cumpănirii" valorilor este inconsistent din punct de vedere etic. pentru a garanta cea mai bună asistenţă de spitalizare şi tehnologică celor care urmează să nască. existenţa unor cazuri. pentru cadrele medicale şi paramedici. Ne vom ocupa acum de aceste cazuri dramatice fiind foarte atenţi la drama subiectivă. reprezintă primul fundament indispensabil a tuturor altor valori personale. 5. fie ea şi "terapeutică".2. a chirurgului sau ginecologului. Cazurile dramatice După aceste premise. opoziţia "sănătatea mamei . Viaţa fizică care este în discuţie chiar dacă nu reprezintă totalitatea valorilor persoanei. atunci când se aplică în justificarea socială a avorturilor. Principiul "terapeutic" este invocat aici în mod abuziv şi este extrapolat. ci de armonie şi subordonarea valorii sociale faţă de persoana umană. Nici motivul "social" (numărul copiilor. ci ontologică şi calitativă. In joc se află mai mult filozofia juridică decât cea medicală. fundamentul persoanei este să completeze şi să ajute la creşterea tuturor persoanelor. după cum am demonstrat. pentru persoane şi a persoanelor. obligaţii de educaţie. în care conflictul alegerii între viaţa copilului ce urmează să se nască şi supravieţuirea mamei se pune în mod dramatic pentru părinţi. Comparaţia însăşi este de nepropus între o persoană şi societatea în ansamblul ei. (56) 3. viaţa. pentru sănătatea proprie. la implicarea personală şi profesională a medicului. De aceea cine autorizează uciderea directă a unei persoane nevinovate loveşte valoarea de bază a întregii societăţi şi a fiecărei persoane. ca orice altă datorie din viaţă.) nu poate subordona valoarea vieţii personale a nici unei persoane. echivalează cu compromiterea totală a tuturor valorilor temporale care se bazează în mod necesar pe viaţa fizică. trebuie să se ţină seama şi de faptul că maternitatea în sine reprezintă un risc în sine. limitate faţă de cele invocate de legile favorabile avortului. în faţa celor mai ştiinţifice teorii şi a unor conştiinţe informate din punct de vedere etic şi drepte. întrucât la baza originii societăţii se află persoanele. 4. Nu este vorba de cumpănire. Societatea este. dar şi pentru că scopul terapeutic este indirect şi priveşte suprimarea unui bun suprem. Obligaţia etică a societăţii. 83 . cu o viziune obiectivă a valorilor în cauză şi a orientării etice de care ţinem seama. trebuie să admitem totuşi. pentru că valoarea-persoană nu este numerică sau cantitativă. Persoana din punct de vedere ontologic şi axiologic are prioritate faţă de societate. societatea este pentru persoană: aceasta este angajarea etică de fond.

avortul provocat este salvarea mamei.Teoretic. efectul indirect este salvarea mamei. Autorul însuşi care propune această teză spune că acest lucru nu poate avea loc decât "avec crainte et tremblement".desigur. Noi ne vom referi mai întâi la poziţiile etice privind primul caz. nici intenţia celui care acţionează (finis operantis) nu poate pleca de la o reală obiectivitate a acţiunii (finis operis). pentru că în situaţia la care ne referim. Să analizăm fiecare din aceste motivaţii. în lipsa posibilităţii de a se obţine un succes deplin şi complet. pedeapsa cu moartea. O confirmare este admiterea şi legalitatea avortului indirect în cazul extirpării tumorii. Unii moralişti chiar provenind din mediul catolic. se încearcă obţinerea succesului posibil (59) . A nu ucide nu este o normă absolută. pentru că nu se poate compara moartea naturală cu uciderea directă. Se consideră că problema asistenţială mamă-copil în pericol ar fi o problemă globală. Vechiul precept: non sunt facienda mala ut veniant bona. pentru că în realitate nu este vorba de un fapt general din moment ce vieţile sunt două. această orientare se bazează între altele pe angajarea în apărarea vieţii. este aplicat şi luat în considerare aici pentru a deveni legal atât scopul cât şi mijlocul. au căutat motivaţii în primul caz care să justifice avortul în scopul salvării mamei . de fel nou. globală este şi activitatea medicului responsabil: în această globalitate. Şi această soluţie poate fi învinuită de caracter empiric. Conflictul obligaţiilor. 2. se alege obligaţia cea mai accesibilă. unul bun şi altul rău: în aceste cazuri este permis ca acţiunea să fie considerată ca având ca scop un efect bun. pentru că a avut deseori şi excepţii justificate: legitima apărare de un agresor nedrept. neputând să le facă pe amândouă. care poate fi garantată cel mai bine prin salvarea vieţii mamei. pentru că sunt mai complexe şi mai grave faţă de cel de al doilea. 1. dar nici nu salvează copilul. de care în mod involuntar depinde moartea fetusului. şi poate nu numai. 5. altfel s-ar putea justifica prin acest principiu orice act de eutanasie. iar angajarea în apărarea vieţii (a mamei) nu autorizează mijlocul neproporţionat şi anormal al suprimării fetusului. dimpotrivă. 3. In fine. Nu se poate vorbi de viaţă umană deplină în cazul unui fetus care este deja condamnat să moară singur: avortul poate fi considerat în acest caz o anticipare a morţii. 4. sacrificiul pentru binele aproapelui. Evaluare generală. (61) Nici acest raţionament. continuarea sarcinii presupune moartea mamei. chiar dacă indirect din ea se desprinde un efect negativ nedorit. acţiunea directă este suprimarea fetusului. printr-o acţiune directă de suprimare a fătului viu. Este cunoscut principiul cu dublului efect. Calitatea subordonată a fătului deja condamnat. mult mai clar în sine. (57) Este important de văzut că aici alegerea nu se referă la o asistenţă prioritară acordată mamei. există două gradaţii în cazul conflictului între viaţa mamei şi cea a fătului: • • continuarea sarcinii nu numai că provoacă moartea mamei. (58) Nu este greu să descoperi o dificultate în această teză: faptul că acel copil este oricum condamnat să moară nu constituie un motiv suficient pentru suprimarea lui. dacă alternativa este moartea amândorura. Medicul are datoria să asigure viaţa mamei şi naşterea copilului. dar se speră salvarea copilului. existând un conflict al stării de fapt şi nu în voinţa persoanelor. (60) Dar nici în acest caz lucrurile nu se prezintă ca făcând parte din aceeaşi discuţie. nu se poate suprapune cu cazul nostru: pentru că aici 84 . este vorba de o alegere ucigaşă. o altă motivaţie: lipsa elementului absolut al normei. motivată în plus prin salvarea mamei. Avortul indirect.

Se poate desigur încerca în acest caz o cezariană. şi să ofere toate mijloacele terapeutice pentru salvarea amândorura. atât a mamei cât şi a copilului. prin continuarea sarcinii. deseori prin autorizaţie legală. cunoscând pedeapsa cu moartea. aşteptându-se moartea naturală a mamei. sub nici un motiv. Concluzie Concluzia noastră. unită însă cu speranţa salvării fiului. conduce la avortul "terapeutic" deoarece prezenţa fătului cu malformaţii sau defecte ar reprezenta o ameninţare pentru sănătatea psihică şi echilibrul social al familiei. Avortul eugenetic Această expresie nu se mai utilizează din două motive: pentru că evocă ideologia rasistă cu care doreşte să fie asimilată şi pentru că de fapt acest tip de "indicaţie" privind avortul. Nu se poate alege viaţa mamei. datoria medicului este să apere viaţa. dar viaţa nevinovată nu poate fi suprimată în mod direct.este vorba de o viaţă nevinovată şi nu de un agresor nedrept sau de un vinovat care. fiind o valoare transcendentă. Este posibilă şi situaţia în care este necesar să fie menţinută "în viaţă" în mod artificial o femeie în moarte cerebrală. care este o intervenţie normală. după cum nu poate fi sacrificată în mod direct de nimeni. "valoare subordonată". cu scopul de a face ca fătul să atingă un stadiu de dezvoltare care să-i permită o viaţă autonomă în afara uterului. cazul cel mai simplu este prevederea morţii mamei. când există o speranţă de a salva copilul. (62) Implicarea profesiunii medicale este de aşa natură că ea n. care nu este nici un act medical. printr-o acţiune directă de suprimare a fiului. Cine se sacrifică pentru binele aproapelui o face dintr-un motiv superior şi adevărul este că nu el se omoară. pentru a împiedica naşterea unur subiecţi cu tare sau malformaţii. conformă cu poziţiile personalistice şi alte norme de etică obiectivă. este următoarea: a. "viaţă ce nu este pe deplin umană " se deschide calea către eutanasie sau spre orice alt procedeu discriminatoriu. ci şi de activitatea care ucide în mod direct. prin conectarea la plămânii artificiali. gravidă. la o femeie care stă să moară: dacă este posibil să se aştepte până în momentul morţii clinice. b. cu 85 . ci alţii îl ucid în mod nejust. cazul rămâne cel care este: se recurge la avort. o încalcă în mod conştient. pentru că nimeni nu are dreptul de alegere în viaţa altuia. sau purtători ai unui handicap. la prima vedere. Printre aceste mijloace nu figurează cel al uciderii directe. nici un act etic.ar mai rămâne legată de viaţă. Viaţa umană se poate pierde şi se pierde din mai multe cauze. Admiţând derogări de la acest principiu şi insinuând afirmaţii de genul: "viaţă fără valoare". In această alegere etico-deontologică intervine argumentul obiecţiei din motive de conştiinţă. De fapt. nici măcar pentru salvarea cuiva.

ci şi filozofia dreptului. prezenţa într-un subiect uman a unei stări de handicap . renunţând la a fi egală pentru toţi. a medicinii legale (63). prima este conştiinţa acţiunii umane în îndeplinirea sa şi se presupune că este indispensabilă pentru cea de a doua. protecţie şi ajutor. dar mai ales pentru a evita tributul de sacrificiu ce-l presupune pentru familii şi societate. penal. Ceea ce dorim să lămurim în această scurtă discuţie se poate rezuma la următoarele aspecte: cum se naşte şi se justifică conflictul dintre conştiinţa morală şi legea umană. Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă Avortul reprezintă o traumă nu numai pentru femeie şi familie ci şi în domeniul dreptului şi al legilor.cere şi mai mult. O societate se distinge prin capacitatea de a ajuta pe cei bolnavi şi slabi şi nu prin aroganţa cu care provoacă o moarte precoce. Conştiinţa şi raportul ei cu libertatea şi adevărul Să începem prin a ne pune de acord asupra semnificaţiei precise şi a dinamicii interiorare a conştiinţei: ce dorim să spunem când afirmăm "a acţiona în conformitate cu conştiinţa"? Si despre ce fel de conştiinţă este vorba? Trebuie să facem distincţia între conştiinţa psihologică şi conştiinţa morală.ca şi a unei boli .scopul de a-i impiedica să o pornească pe un drum deloc uman. Medicina legală este medicina cea mai interesată de acest subiect. în numele socialităţii. deoarece legea care doreşte să autorizeze şi să liberalizeze avortul este constrânsă să se dezică şi să se traumatizeze pe ea însăşi. Ceea ce îl deosebeşte de ideologia rasistă este scopul: pentru rasism scopul era purificarea speciei. dimpotrivă. Tema pe care o abordăm nu priveşte doar bioetica. precum şi susţinerea familiilor prin mijloace adecvate acolo unde naşterea unor astfel de subiecţi care presupun desigur dificultăţi umane şi economice uneori foarte dure. In acest scop s-au utilizat uneori tehnici de diagnosticare prenatală şi se acătuiesc politici "preventive" ale planurilor sanitare. Din punct de vedere etic prezenţa unei malformaţii sau a unui handicap nu ştirbeşte cu nimic realitatea ontologică a celui ce urmează să se nască. nu ne vom opri prea mult asupra ei. a dreptului constituţional. pentru cultura actuală este o motivaţie cu caracter social-economic şi chiar hedonist. 86 . dacă există obligativitatea etică a refuzului din motive de conştiinţă din partea medicului şi a celor chemaţi să colaboreze la acţiunii avortive. în faţa cererii de avort. în ceeea ce este permis celor care profesează medicina. Trebuie să adăugăm însă că din punct de vedere etic în aceste cazuri şi pe plan general. se pune problema obligaţiei de a promova cerecetarea şi sprijinirea pentru prevenirea unor astfel de malformaţii în cauzele lor. Pentru că s-a vorbit deja despre această problemă la tema privind diagnosticarea prenatală. care sunt extensia şi implicaţiile refuzului din motive de conştiinţă în acest domeniu.

cele două momente coincid atunci când evaluarea precedentă este asumată ca normă şi este urmată. atitudinea faţă de permisivitatea avortului. Intre paranteze fie spus: această adecvare între raţiune şi realitate. în faţa unei legi care se află în directă opoziţie cu binele persoanei. Totuşi. De asemenea. Dumnezeu. în definitiv. printr-o presantă căutare a adevărului. după ce faptul a fost împlinit. chiar şi în faţa unei conştiinţe laice şi 87 . care îşi aminteşte de cuvintele apostolului Petru în faţa Sinedriului:" Mai curând trebuie să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni" (F 5. se dezvăluie legătura dintre libertate şi adevăr. din care transcende temporalitatea însăşi. care impune persoanei obligaţia de a face o anumită acţiune. Tocmai de aceea conştiinţa se exprimă în acţiuni de 'judecată" care reflectă adevărul privind binele şi nu ca "decizii" arbitrarii. ci dimpotrivă.şi. Desigur. afirmarea Absolutului. Acesta este sensul la care se referă primul "refuz din motive de conştiinţă" pronunţat de Apostoli în faţa Sinedriului: " trebuie să-L asculţi pe Dumnezeu mai degrabă decât pe oameni. în judecata practică a conştiinţei. creştinul. ale omului al căror subiect este . când libertatea nu urmează ceea ce dictează conştiinţa. descoperă o valoare care îl transcende şi îl angajează: în definitiv această judecată implică prezenţa unei garanţii de intransigenţă înlăuntrul realităţii care coincide cu absolutul. raţiunea face posibilă judecata de conştiinţă. Dar problema cea mai importantă este să răspundem la această întrebare: de ce trebuie "să urmăm conştiinţa". care este cea mai mare valoare temporală. să nu acţionăm "niciodată împotriva conştiinţei" şi astfel să legăm conştiinţa de însăşi libertatea umană? Ce leagă conştiinţa din interior? Conştiinţa este judecata raţională. protestând faţă de raţiuni oprimante sau situaţii de violenţe. care face ca persoana să se renege pe sine. nu consider necesară doar o atitudine de credinţă pentru a percepe inacceptabilitatea unor situaţii negative pentru demnitatea omului: mereu au existat conştiinţe laice care pentru apărarea libertăţii. pentru că face ca libertatea umană să depindă doar de propria conştiinţă şi o eliberează de orice risc de manipulare externă sau de conformisme sociale şi ideologice: "Astfel. atunci apare contrastul. exprimată asupra valorii unei anumite acţiuni. mai mult sau mai puţin sistematică sau intuitivă. această adeziune consecventă a voinţei la raţiune par a induce ceva constrictiv. mai ales dacă este inspirată de o credinţă revelată.Conştiinţa morală este cunoaşterea valorii morale a acţiunii. Această valoare morală se bazează. care este postulat raţional şi în plan teoretic. suprimându-i dreptul la viaţă. pe adevărul ontologic: cu alte cuvinte adevărul obiectiv angajează raţiunea. dacă în acelaşi timp este sigură (adică fără elemente de îndoială subiectivă) creează argumentul etic al " ne-uciderii" unei vieţi nevinovate. oferă o garanţie mai clară. Judecata raţiunii dacă este dreaptă şi sinceră. în realitate această adeziune este eliberatoare.se măsoară nu prin eliberarea conştiinţei de adevărul obiectiv." "Deci. sau mai bine spus. adevărul obiectiv este reprezentat de valoarea-om.Iar maturitatea şi responsabilitatea acestor judecăţi . lăsându-se ghidat de ea în acţiunea lui.29) are datoria să-şi afirme refuzul său civil dar ferm" (65) . la rândul său această judecată morală este dublă: cuprinde o evaluare precedentă acţiunii şi una succesivă. pe de altă parte. plătind chiar cu viaţa. In cazul nostru." (64) Unii moralişti consideră că în judecata conştiinţei. omul se transcende pe sine. au ridicat glasul conştiinţei. în favoarea unei presupuse autonomii a propriilor decizii.

deci în respectul libertăţii de conştiinţă şi religie (principiul libertăţii religioase). (66) Caracterul normativ al legii şi raportul ei cu conştiinţa "Legea umană este determinarea şi expresia autorităţii legitime a unor exigenţe ale binelui comun într-o anumită societate şi într-un moment istoric determinat. Intr-o societate democratică această căutare se realizează prin consultarea organelor constituţionale şi în respectul pluralismului curentelor de gândire şi inspiraţiilor religioase. constituie punctul de referinţă normativ ale legii civile. Dacă legea nu creează această condiţie. Si continuă că "la baza acestor valori nu pot să existe "majorităţi" de opinie provizorii şi schimbătoare. de ordin etic. ci şi binelui comun şi în consecinţă sunt total lipsite de valabilitate juridică. afirmând că " fundamentale şi de ignorat sunt desigur demnitatea fiecărei persoane umane. în special pe cea a celor lipsiţi de apărare şi nevinovaţi. " legile care autorizează şi favorizează avortul şi eutanasia se împotrivesc nu numai binelui individului. însă ea trebuie să respecte şi să creeze condiţiile pentru realizarea persoanelor. şi pe binele comun. în numele celui care nu se poate apăra. In definirea binelui comun legea va trebui adesea să ceară sacrificii chiar în exercitarea libertăţilor fiecăruia. între anumite limite şi ar trebui să permită unele lucruri care. respectul drepturilor sale intangibile şi inalienabile. Totuşi noţiunea de "bine comun" nu este înţeleasă în sensul binelui majorităţii (ar însemna dictatură). nu poate să împiedice mereu orice rău sau orice abuz în exercitarea libertăţilor personale. legea trebuie să apere viaţa tuturor. ca şi considerarea "binelui comun" ca scop şi criteriu ce reglementează viaţa politică". Căutarea binelui comun se face prin căi prevăzute în mod legal şi constituţional de fiecare societate. aceea de a trăi." Deci. Deci legea nu formează etica. nici nu impune un spirit etic propriu (Statul etic care aminteşte de Hegel). în sine. 88 . că doar recunoaşterea unei legi morale obiective care." (67) Definiţia arată că şi legea se bazează pe raţiune şi că doreşte binele comun: ordinatio rationis aşa este definită legea în filozofia tomistă. dar trebuie să creeze condiţiile obiective pentru o etică a fiecăruia." (68) Deci printre condiţiile esenţiale şi obiective pe care legea trebuie să le garanteze pentru binele persoanelor şi pentru binele comun ( garanţii de constituţionalitate şi legitimitate) se numără desigur aceste două condiţii obiective: 1. Implinirea propriei vieţi şi realizarea propriei perfecţionări morale constituie datoria fiecărei persoane. Ioan Paul al II-lea în recenta Enciclică Evangelium Vitae a arătat cum o lege civilă nu se poate baza decât pe respectarea valorilor fundamentale. pentru realizarea tuturor persoanelor. unora ar putea să pară nu tocmai potrivite pentru evitarea unor rele mai mari. ci ca o căutare a condiţiilor prin care fiecare persoană trebuie să-şi împlinească propria fiinţă şi propria viaţă. Legea nu coincide cu etica. pentru că este "lege naturală" înscrisă în inima omului. nu mai este lege şi devine nedreaptă: trebuie combătută cu toate mijloacele legitime de către toţi.raţionale uciderea unui nevinovat şi încercarea legii de a instrumentaliza profesiunea medicală sunt raţiuni mai mult decât suficiente pentru a face nu numai posibil dar şi obligatoriu protestul conştiinţei.

cu excepţia legitimei apărări împotriva agresorului nedrept." Două lucruri trebuie să fie clare în această exercitare a propriei datorii de către legislator: să existe într-adevăr posibilitatea de a realiza binele total şi să se declare oricum opoziţia proprie şi totală la avort. operatori sanitari.2. fie pentru că multe ţări pun în discuţie legi permisive deja existente (75) . în al cărui serviciu societatea îşi găseşte raţiunea de a fi. (69) Motivaţia acelui " rău minor". Pentru a ne întoarce la medic. este tot permisivă: "In cazul în care . de exemplu). în calitate de medic. fie el doar în formare. dimpotrivă. deşi emendată. se pot găsi în situaţia de a lua parte la proceduri sau chiar la avort. Astfel nu se realizează o colaborare nepermisă la o lege nedreaptă. care obligă din punct de vedere moral.. ci dimpotrivă impun obligaţia gravă şi precisă de a se opune lor prin refuzul din motive de conştiinţă. trebuie să amintim că o autoritate politică nu poate impune unui medic să facă o intervenţie chirurgicală pe care el nu o consideră necesară ci chiar dăunătoare şi cu atât mai mult o lege nu-i poate impune suprimarea vieţii. legea nu poate impune cuiva să ia viaţa altor persoane. 89 . (72) Acest refuz trebuie să constituie o datorie pentru aceeia care în calitate de medici. Deci. 73 din Scrisoarea Enciclică Evangelium Vitae -nu poate fi înlăturată sau abrogată complet o lege care susţine avortul. este cea care se contrapune frontal şi în mod ireparabil posibilităţii de a realiza binele comun..răspunde Ioan Paul al II-lea în nr. referindu-se la comportamentul pe care parlamentarii ar trebui să-l aibă faţă de legile care nu respectă dreptul la viaţă al celui care urmează să se nască. un parlamentar.Astfel de legi nu numai că nu constituie nici o obligaţie pentru conştiinţă. când o lege civilă legitimează avortul sau eutanasia. cea referitoare la avort se prezintă din punctul de vedere al medicilor în termenii cei mai clari ca permisă şi necesară: ca om medicul nu poate îndeplini o acţiune ( sau colabora direct) menită să urmărească suprimarea vieţii unui individ.. să-i fie respectată autonomia (71) . prin profesia şi deontologia proprie este chemat să îngrijească şi să susţină viaţa. "Tăgăduirea dreptului la viaţă. cadre de conducere în spitale. cu atât mai puţin poate cere medicului să-şi exercite profesia pentru a ucide. încetează din acest motiv să mai fie o adevărată lege civilă. medicul prin profesia lui nu are această menire. din moment ce vedem că o mare parte din "contraceptivele" distribuite în farmacii pot provoca avortul. Problema centrală este dacă poate fi votată o lege care. pentru că nu există un rău mai mare decât de a curma viaţa. Este vorba despre o situaţie tot mai frecventă în prezent. Acest lucru este valabil şi pentru farmacişti. fie pentru că există înfruntări numeroase pe plan parlamentar asupra unor proiecte de lege care nu reunesc o părere comună. a cărei opoziţie absolută la avort este clară şi cunoscută de toţi. întrucât conduce la suprimarea persoanei. nu se poate aplica în aceste două cazuri precedente. (70) Refuzul din motive de conştiinţă şi avortul voluntar Din cele amintite mai sus. (73) Ioan Paul al II-lea în Encliclica Evangelium Vitae oferă un element inovator extinzând acest drept-datorie la parlamentarii din cadrul legislativ (74) de a nu coopera la acţiuni rele. dintre formele de protest şi de refuz din motive de conştiinţă ( a serviciului militar. expresie de la sine ambiguă. poate sprijini propuneri destinate a limita nocivitatea unei astfel de legi şi a-i diminua efectele negative în planul culturii şi al moralităţii publice. policlinici. se face o tentativă legitimă şi necesară de a-i limita aspectele negative.

ele sunt însă definite interceptice dacă interceptează zigotul pe care nu-l lasă să se instaleze. sau 90 . în linii generale sunt interzise şi subiectul le poate refuza dacă îşi dă seama că o prestaţie. (76) Este de asemenea ilicită orice colaborare directă. "Pentru a facilita răspândirea avortului . (80) Practic. ne referim la unele tehnici de control al naşterilor. care fac posibilă uciderea fătului în uterul matern. impropriu denumite contraceptive.scrie Ioan Paul al II-lea . ea va fi folosită cu alte intenţii. Datoria de a refuza este clară când scopul de avort al prestaţiei este scrisă în cerere.s-au investit şi se investesc sume uriaşe cu scopul realizării unor preparate farmaceutice.scrie Ioan Paul al II-lea la nr.de a privi adevărul în faţă şi de a spune lucrurilor pe nume. Mecanismul lor în realitate este de a împiedica celulei ovul fecundate de a se instala în uter. care rămâne subiectul cel mai responsabil prin el însuşi. dar care este uneori cel mai expus presiunii sociale. fără să cedăm unor compromisuri care ne convin sau tentaţiei de a ne autoînşela. viitoare sau îndepărtată. exceptând cazul când există motive temeinice care impun acţiunea sau o recomandă (77). aceasta se manifestă când actul de colaborare se exprimă în acele activităţi care au doar scopul de a pregăti sau de a însoţi intervenţia avortului (ajutoare chirurgicale. sunt utile orientările oferite de tema diagnosticării prenatale. care nu împiedică întâlnirea gameţilor. cu această intenţie: indiferent dacă ea este exprimată de lucrători în domeniul sanitar sau de către părinţi. asistenţi medicali şi ginecologi prezenţi la întreruperea sarcinii. Cine face propagandă acestor tehnici este atent să nu le numească provocatoare de avort (pentru mulţi avortul înseamnă ceva dramatic). chiar dacă este doar materială ( fără intenţie). dar aceeaşi tendinţă se regăseşte şi în revistele ştiinţifice. după cum ar lăsa să se înţeleagă termenul de contraceptiv sau antifertilizant." Trebuie să avem curajul . anestezişti). cu scopul de a nu bate la ochi. Cercetarea ştiinţifică în această privinţă pare să fie preocupată în mod exclusiv de obţinerea unor produse cât mai simple şi eficiente împotriva vieţii şi în acelaşi timp să sustragă avortul oricărei forme de control şi responsabilitate socială. fără să mai fie necesară recurgerea la ajutorul medicului. chiar dacă în sine nu este dăunătoare. Moralmente rămâne interzisă nu numai realizarea intervenţiei." (78) Acest fapt se constată mai ales în manualele de popularizare destinate unui public foarte larg care doresc să influenţeze opinia publică (79) .In ce priveşte colaborarea formală sau materială. 13 din Enciclica Evangelium Vitae . Celelalte forme de colaborare medicală care nu sunt legate direct de acţiune sau avort. deci fecundarea. rude sau partenerul femeii. ci şi orice colaborare formală. Capitolul al IV-lea A doua parte: Bioetica şi avortul Formele "ascunse" de avort Pe plan ştiinţific şi social se conturează un fenomen care este destul de neliniştitor şi care se bazează pe folosirea unei terminologii confuze şi înşelătoare. Este vorba de tendinţa de a masca termenul de avort folosind alte denumiri.

(81) Avortul procurat nu este însă unica manifestare de negare a vieţii: şi răspândirea şi înrădăcinarea mentalităţii contraceptive. dacă într-un cuplu în care partea feminină nu a avut naşteri la termen sau înainte de termen. pot fi considerate ameninţări la adresa vieţii. configurând cadrul semiologic al avortului repetat spontan (ARS). în faţa unei vieţi oricum nedorită. endocrini. Prevenirea avortului spontan Ne vom opri în concluzie şi la aspectele etice legate de întreruperea spontană a sarcinii. dar este tot atât de adevărat că falsele valori inerente mentalităţii contraceptive sunt de aşa natură încât măresc tocmai această tentaţie. fapt ce se manifestă cu o anumită frecvenţă ce reprezintă evoluţia a circa 15% din sarcinile clinic recunoscute. (86) Avortul spontan se poate datora mai multor factori: cromozomici. şi contracepţia pe de alta. In majoritatea cazurilor acest avort constituie un episod izolat şi deseori nu se cunoaşte etiologia. malformaţii ale traiectului genital.contragestative de la (contragestion în analogie cu contraception ) dacă împiedică continuarea sarcinii după instalarea embrionului în uter. sunt amândouă fructele aceleiaşi plante. Pe de altă parte printre manifestările raportului strâns între avort şi contracepţie se numără constatarea că cea mai bună cunoaştere a contraceptivelor nu previne totuşi avortul. Şi dacă nu se poate nega că din punct de vedere moral contracepţia este echivalentă cu avortul (82) . "Cultura favorabilă avortului s-a dezvoltat în medii care resping învăţătura Bisericii privind contracepţia" (84). In 0. iar promovarea legalizării avortului a avut şi are ca protagonişti acele persoane care de mult sunt angajate în răspândirea contracepţiei.3-0.putem aminti: 91 . afecţiuni dismetabolice. factori imunitari.5 din cazuri aceast eveniment se poate întâmpla de trei sau patru ori consecutiv. din care să rezulte copii în viaţă. (85) Este dificilă o evaluare a numărului de avorturi spontane care au loc în fazele precoce preclinice: din unele studii se deduce că cel puţin 60% din zigoţii concepuţi nu urmează evoluţia normală şi se pierd. pe de o parte. ARS-ul poate interveni în prima sau a doua etapă. Printre cauzele ARS-ului .care nu pot fi identificate întotdeauna cu multă uşurinţă . nu se poate ignora că avortul. sau a avut deja unul sau doi copii şi apoi avorturi repetate. Există unele femei sau cupluri care recurg la folosirea contraceptivelor şi în intenţia de a evita apoi tentaţia avortului. plantă care îşi adânceşte "rădăcinile într-o mentalitate hedonistă şi care conduce la o lipsă de responsabilizare în faţa sexualităţii oferind un concept egoist de libertate care vede în procreere un obstacol în manifestarea propriei personalităţi. cauze psihologice. boli infecţioase. care îi împinge pe cei care le experimentează să caute tehnici tot "mai sigure" pentru a evita o concepere. Viaţa care ar putea să se nască dintr-o întâlnire sexuală devine astfel un duşman ce trebuie evitat cu orice preţ şi avortul este singurul răspuns hotărât în faţa unei contracepţii nereuşite" (83) .

1. După constatarea necesităţii unei intervenţii trebuie precizat că ea se va face cu mijloacele adecvate. 2. ori oferind sprijin pentru înlăturarea ei: în urma unor tratamente specifice a fost posibilă asistarea naşterii unor fetuşi vii într-un procent superior celui existent în grupuri de pacienţi netrataţi. obligaţia de a inteveni priveşte nu numai individul. Se naşte întrebarea legitimă dacă există o obligaţie morală în a evita sau nu avortul spontan. ci întreaga societate. susţine că dacă natura recurge la avort pentru a menţine stabilitatea genetică eliminând embrionii cu malformaţii. evitând exagerarea terapeutică: ARS-ul se poate prezenta atunci ca o consecinţă a unei incapacităţi patologice de continuarea a sarcinii şi deci a insista cu terapii eroice poate avea semnificaţia unei exagerări terapeutice faţă de fetus. expus ARS-ului. malformaţii. fibroame sau sinechii uterine (aderenţa anormală între ele a două membrane seroase) endometrite. nu se poate înţelege de ce trebuie să se intervină pentru a împiedica acest lucru. 7. îl refuză). In cazul în care factorii de risc ţin de mediu. în momentul în care bănuieşte că ar exista începutul unei sarcini. (87) Deci dacă este adevărat . Mycoplasma Hominis. nu trebuie îngrijit la fel ca cel care este deja născut : din acest motiv orice femeie şi cuplu. 4.că erorile naturii nu trebuie repetate. factori autoimunitari. trebuie să apeleze la toate observaţiile care pot reduce riscul unui avort spontan. pentru care momentul morţii . aceasta nu înseamnă că fătul. în mod inconştient.în acest caz . 6. 92 . Cine nu recunoaşte o astfel de obligaţie. După identificarea cauzei este posibil să se intervină ori îndepărtând-o. 5. Chlamydia Trachomatis). factori hormonali.ar fi amânat doar cu câteva ore sau zile. este la fel de adevărat faptul că dacă în natură există boli. cauze psihice (de exemplu în mod conştient femeia poate dori un copil. infecţii (Ureaplasma Urealyticum. factori cromozomici. dar în acelaşi timp. factori de mediu ( mediu de viaţă şi /sau de muncă). 3.după cum s-a arătat deja .

Manifestprile normale şi cele patologice ale personalităţii sunt "determinate" de aceste dinamici. Prima este cea mai răspândită şi reprezintă permisivitatea hedonistă. Semnalăm câteva etape în această direcţie. Acest capitol încearcă doar să relanseze tema sexualităţii în viziunea corporalităţii şi a persoanei şi să pună astfel premizele tratării etice a problemelor procreării responsabile. în multe medii sociale şi culturale la revendicarea şi puternica detaşare a comportamentului sexual de orice normă etică (liberalizarea sexului) şi chiar conceperea acestei liberalizări drept condiţie primară ăentru totala eliberare a omului. Freud (2) la afirmarea sexualităţii ca dimensiune a întregii persoane şi a individuării valenţei sexualităţii în procesul de maturizare şi de socializare a individului. chiar şi cele mai geniale şi spirituale. concomitentă culturii industriale şi postindustriale. a intervenţiilor medico-chirurgicale pentru schimbarea sexului. Fundamental a fost aportul lui S. concomitent cu consecinţele industrializării. Totuşi. pentru Freud aceasta înseamnă că nu persoana este cea care se exprimă în dimensiunea sexualităţii. cel mai important dintre ele fiind reprezentat de "complexul lui Oedip". Această viziune a răsturnat concepţia clasică a sexualităţii în relaţia sa cu persoana şi mai ales a suscitat o nouă linie comportamentală. Aceşti factori culturali au avut un efect pozitiv şi anume faptul că au situat dezbaterile pe tema sexualităţii la nivel antropologic şi au determinat depăşirea înţelegerii sexualităţii ca genitalitate. Pentru o situare istorică a reflecţiei noastre. sexualitate şi procreare umană Delimitarea şi actualitatea temei Ne menţinem în mod necesar şi deliberat în optica bioeticii. Manifestările personalităţii. rezumabilă la "sexualitate ca obiect de consum". de origine burgheză. sexualitate fără risc şi fără scrupule (1) . agresiune etc). Imaginea însăşi a familiei este configurată în lumina suspiciunii că ar fi o împletitură de reprimări. nu putem să nu amintim două componente culturale importante pentru a înţelege atitudinile şi schimbările sociale.Capitolul al V-lea Prima parte: Bioetică. a avortului. în acest capitol. şi de aceea. dar au contribuit. dar este o realitate că pornind de la Freud şi-a deschis calea o concepţie pansexualistă şi deterministă 93 . Aşadar. În acest context sociologic figurează unii factori de schimbare culturală surveniţi în utlimii cincizeci de ani. un punct de vedere limitat dar ţinând de structura obiectivă şi perenă a vieţii umane şi astfel valabil indiferent de schimbările culturale şi de influenţa ideologiilor. Ar fi totuşi inexact să i se atribuie lui Freud o pedagogie a libertinajului şi a elementului licenţios în privinţa sexualităţii: el justifică mecanismele blocării forţelor instinctuale şi sugerează mecanismul sublimării. care înseamnă reflecţia morală strâns legată de biologie şi medicină. ci sexualitatea exprimă şi structurează personalitatea cu dinamicile ei legate de profunzimea inconştientului. să acordăm un spaţiu şi altor perspective care se pot oferi referitor la tema sexualităţii. şi în limitele necesare. după ultimul război mondial şi până acum. precum cultura şi arta sunt produsul şi elaborarea acestor dinamici şi a aşa numitelor "mecanisme de apărare" (sublimare. a tratamentului tulburărilor sexuale. a sterilizării şi a tehnologiilor fecundării artificiale. nu vom putea. Este vehicolul cel mai eficient al mentalităţii contraceptive şi avortive. instincte şi tensiuni profunde. fugă. represiune.

ceea ce este normal sau anormal" (4) .ce se poate exprima în formula deja citată: is=ought . a avut ca efect. Sartre şi tendinţele înrudite. şi anume cel propus. Masters şi Virginia E. în afară de favorizarea hedonismului şi a contestării moralei sexuale conjugale tradiţionale şi pe acela de a fi împrumutat o armă . Fenomenul acesta.pentru politizarea planurilor de controlare a natalităţii. adică între realitatea sociologică şi moralitate . În viziunea weberiană asupra culturii. Autorul principal. nevroza şi suferinţele personalităţii nu se datorează decât reprimărilor sexualităţii. ale căror teorii au fost apoi reluate de Kaplan şi Skinner (6) . Johnson. schimbării structurilor sociale care determină trecerea de la societatea agricolă tradiţională la cea de tip industrial îi corespunde în mod inevitabil o schimbare a cadrului cultural şi deci şi a comportamentelor în realitatea vieţii de familie şi a sexualităţii preconjugale. În sfârşit. iar repetarea lor era sugerată ca tehnică "terapeutică". Au fost oferite măsurători instrumentale ale acestor reacţii. 94 . ceea ce este licit sau ilicit. opera celor doi analiza reacţiile neurofiziologice ale actului sexual la bărbat şi la femeie. în domeniul terapiilor sexologice de sexologii americani William H. extraconjugale şi în însăşi viaţa cuplului. dacă nu unică. Nu poate fi ţinută sub tăcere nici altă contribuţie cu caracter bulversant şi totuşi luat în consideraţie de unele şcoli. O supoziţie de determinism sociologic stă la baza şi derivă ca o concluzie din această descriere: o ecuaţie între a fi şi a trebui să fii.asupra persoanei: sexul este totul.după cum vom arăta în continuare . Manuale de psihologie. Construită pe baza scrierilor behaviorismului pozitivist. impregnată de severă "suspiciune" şi de un determinism îngrijorător pe seama tuturor manifestărilor de viaţă ascetică şi religioasă. un zoolog. familia trebuie legată de productivitate. trebuie luată în considerare ideologia marxistă. de pedagogie. Pentru Marx. sexului nu i se comandă. Un semn tragic al acestui "caracter funcţional" al familiei în relaţie cu productivitatea este tocmai faptul că prima societate marxistă consideră necesar ca femeia să intre în lumea muncii şi să fie legalizat avortul dacă acesta poate împiedica realizarea femeii ca muncitoare.P.cu posibilitatea unor efecte terifiante (terrific impact) (5) Alt stimulent pe calea liberalizării sexului şi a separării lui de responsabilităţile procreării a fost reprezentat de răspândirea şi livberalizarea contraceptivelor şi în mod deosebit a "pilulei Pinkus". în forme şi tehnici mai puţin brutale faţă de cele originare. au fost răspândite înregistrări filmate. Filozofia existenţialistă a lui J. Întreaga educaţie tradiţională este prezentată ca o mare forţă de reprimare. a cărui explozie s-a petrecut exact în anii "contestatari". reviste şi filme au adus în lume această revoluţie lipsită de orice viziune transcendentă. ilustrează cu statistici şi procente rezultatele unui vast sondaj în rândurile societăţii americane asupra comportamentelor sexuale chiar şi asupra celor mai anormale şi aberante. de comunicare. au contribuit nu cu puţin la concepţia nihilistă asupra moralei şi la exaltarea experienţei sexuale ca expresie liberă şi formă privilegiată. concluzionând că comportamentele sexuale nu sunt decât un mecanism relativ simplu care este atent la reacţia erotică atunci când stimulii fizici şi psihici sunt suficienţi şi "este de aceea lipsit de sens să fie chemate în cauză categorii precum binele şi răul. "reducând" dinamica gestului unitiv la o complexă împletitură de reacţii măsurabile. prezente în literatură şi în film. de istorie a artei şi a religiilor. Nu se poate trece sub tăcere efectul bulversant produs de publicarea aşa zisului Raport Kinsey (3) . iar cultura datoriei ca rezultat al unei nevroze colective.

Pentru neomarxişti revoluţia sexuală. Se poate înţelege astăzi mai bine valoarea poziţiei Magisteriului Bisericii Catolice. ca drept al femeii. Marcuse. a administraţiei Reagan. Asupra lipsei de fundament a teoriilor malthusiene şi neomalthusiene s-au pronunţat diferiţi autori care au afirmat că resursele disponibile pe Pământ sunt suficiente pentru toţi. luându-şi ca punct de referinţă teoriile lui Thomas Robert Malthus (8). adoptând un concept de eliberare a femeii de origine şi extracţie neomarxistă şi revendicând pentru femeie un rol politico-social alternativ celui din căminul familial. ci şi de dependenţa erotică şi afectivă care se petrece în cadrul căsătoriei şi de dependenţa spiritului care are loc în viaţa morală. în cadrul căreia a fost zdruncinată "politica stabilită la Ciudad de Mexico". prin care se ajunge chiar să se teoretizeze eliberarea sexualităţii de heterosexualitate şi să se vorbească despre "polimorfism" şi deci de "libera alegere a sexului" (7) Respingerea legăturii sexualitate-stare conjugală-familie desface legătura dintre iubire şi viaţă în interiorul familiei şi face ca procrearea să devină cu totul accidentală. iniţiate de Simone de Beauvoir. în special cu Paul al VI-lea. nu au lipsit cei ce au prevăzut spectacole de sărăcie extremă . teoriile explicitate de neomalthusieni pe plan economico-social nu mai au consistenţa celor proferate de Malthus: lipsa surselor de energie sau contaminarea progresivă.pentru toţi locuitorii Planetei (11) .la limita supravieţuirii . în timp ce altele prevedeau 11 miliarde deja pentru 2025 (10) ). la precedenta Conferinţă Internaţională asupra Populaţiei (1984). care sunt motivaţiile cele mai recente în susţinerea birth control . care se arată a fi "agresivă" în privinţa propunerii malthusiene. familiilor. care cu Humanae Vitae ha declarat că viaţa este "inseparabilă" de iubirea conjugală. le-a dus mai departe furnizând bazele teoretice ale politicilor antinataliste practicate astăzi în lume. se concretizează în faptul că impune societăţilor în curs de dezvoltare dar şi întregii lumi limitarea naşterilor ca o condiţie a ajutoarelor economice pentru dezvoltare. În noua societate omul ar trebui să fie eliberat nu numai de munca dependentă de fabrică. Iar politica neomalthusiană. în ciuda incertitudinii datelor demografice (de exemplu Population Bureau prevedea o populaţie mondială pentru anul 2046 de aproximativ 10 miliarde. (12) Adevăratele raţiuni ale acestor previziuni catastrofice rezidă în faptul că prevalează teama că acel baby-boom al popoarelor în curs de dezvoltare ar putea ameninţa bunăstarea şi asistenţa politică a marilor puteri economice. Printre altele. O dovadă a politicii Statelor Unite s-a manifestat şi la Conferinţa Internaţională asupra Populaţiei şi dezvoltării care a avut loc la Cairo. Şi Ioan 95 . atât actualmente cât şi în viitor. concepută ca al doilea timp al revoluţiei sociale de eliberare trebuie să fie coeficientul major pentru instaurarea unei noi societăţi. ambele fiind deasupra dominaţiei omului (14). Li se recunoaştea. Întotdeauna. au teoretizat dreptul la avort şi la contracepţie. nu sunt legate fatalmente de creşterea populaţiei şi nu constituie raţiuni valide pentru o politică mondială cu caracter antinatalist. dreptul autonom de a-şi planifica naşterile şi se afirma că "în nici un caz avortul nu trebuie promovat ca mijloc de planificare familială" (13) . (9) . Pilula a devenit în acest context o armă politică şi un mijloc de dominare economică. Acesta este cel de al doilea factor sau componentă istorico-culturală de care trebuie ţinut cont. într-adevăr. Neomalthusianismul. Procreativitatea reprimată de hedonism şi înjosită de ideologia marcusiană a fost transformată de asemenea în obiect de control şi de programare în cadrul politicilor demografice mondiale. Principalul reprezentant al acestei ideologii este H. Vârfurile ideologizante şi radicale ale mişcării feministe.

Paul al II-lea. Nici nu putem reduce de aceea spiritul la psihism. gravitatea politicilor care duc la eliminarea atâtor vieţi umane pe cale de a se naşte" (n. nici total spiritului. deci. administrare conştientă a vieţii în cadrul căsătoriei. o dată încetăţenită această mentalitate. Noi reţinem faptul că în interiorul acestei probleme. s-a ajuns la sterilizarea voluntară (17) . E bine de notat acea escalation care s-a produs în aplicarea programelor de planificare politică a naşterilor: s-a început cu propaganda şi difuzarea contraceptivelor. care exercită asupra acestui complex psihism o conştiinţă trează şi de la care primeşte stimulii şi condiţionările. nici libertate fără norme etice. cel mai bun contraceptiv este dezvoltarea economică. doar o soluţie etică. Aceste atitudini culturale au necesitat campanii propagandistice speciale mai ales acolo unde tradiţiile culturale erau şi sunt mai rezistente. în sfârşit. Am amintit deja că psihicul. cel fizic şi cel spiritual sau metapsihic. riscând astfel să fie redusă la un instrument executiv sau al politicilor dominante sau al mentalităţilor curente: contracepţie. antilife mentality. ci iubire responsabilă.4) Politica demografică mondială se desfăşoară între cele două slogane: contracepţie pentru combaterea mizeriei. medicina a fost antrenată de-a lungul timpului şi de ideologii şi de politici antinataliste şi. toate acestea cer intervenţia medicinii şi a medicului. Concepţia despre psihic este deci înţeleasă în sens "ilemorfic". sterilizare. fără bază reală. Această gradaţie nu este întâmplătoare: introducerea avortului necesită un teren cultural contraceptiv: este deci nevoie mai întâi de crearea mentalităţii pentru ca naşterile să fie considerate drept un rău de evitat. ca un element ideologic eliberator. după cum se exprimă unii psihologi. nervoase şi emoţionale. pe care îl asumă cei ce se ocupă de probleme demografice (n. care atinge viaţa şi destinele popoarelor. avort. s-a trecut într-o a doua etapă la avort. conform concepţiei personaliste. dar cu corpul şi în corp marchează întreaga fiinţă personală. trebuie să se afle un apel etic: problema poate avea. sterilizarea se prezintă în ultimă instanţă atât ca o cale mai sigură cât şi ca un fapt mai puţin traumatizant. în Scrisoarea enciclică "Evangelium Vitae" a denunţat tonul catastrofic.16). prin educarea la procreare responsabilă: nici biologism spontaneist. ca rezultantă a celor două co-principii umane. chiar dacă din profunzimile acestuia îşi trage rădăcinile senzoriale. avortul este calea de scăpare a maternităţii nedorite. dar este încă prea devreme să se stabilească eficienţa şi durata noii atitudini. pentru evitarea naşterilor şi chiar. nu aparţine în întregime nici organismului corporal. care totuşi rămâne transcendentă prin spiritualitate. Căutarea mijlocului cel mai eficient şi facil pentru răspândirea pe plan social a condus la stimularea cercetării farmacologice pentru producerea unor contraceptive cu factor de risc la adresa sănătăţii din ce în ce mai scăzut şi medicamente avorbive care astfel pot deplasa problema avortului chiar la domiciliu (18) O iniţială revizuire a politicilor internaţionale pare să se fi afirmat în ultima vreme în SUA în privinţa alegerii metodelor de difuzare şi mai ales pentru încetarea răspândirii avortului. de legi. Sexul corpului şi sexul psihologic Sexul face parte din corp. nici nu putem considera omul ca rezultantă a trei co-principii ontologice: din punct 96 . în sfârşit. (16) Treptat. nici legislaţie impusă. preocupat de existenţa unor atari politici.

pasiuni şi eros se întâlnesc în viaţa psihologică a persoanelor şi. sunt antrenate corpul. Trebuiau amintite aceste noţiuni elementare şi pentru a nota posibilitatea apariţiei unor conflicte şi dificultăţi de armonizare între sexualitatea corporală şi cea psihologică şi pentru că asupra celei din urmă apasă influenţa mediului cultural. dacă nu constituie. Responsabilitatea înseamnă şi acceptarea sexualităţii pentru ceea ce este aceasta de fapt şi pentru ceea ce comportă prin semnificaţiile şi prin consecinţele ei.de vedere ontologic omul este spirit unit cu corp. prin liberă alegere. Şi în psihism după cum şi în corporal este vie complementaritatea sexelor şi atracţia lor reciprocă. nu putem totuşi nega faptul că vitalitatea psihică îmbogăţeşte. atunci este vorba de o unire incompletă din punct de vedere uman şi falsă din punct de vedere obiectiv. adică spre unirea fizică. inima şi spiritul. acest lucru este deplin uman atunci când este total în 97 . Fiind vorba despre dăruirea persoanei. Astfel se pot constata nu numai anumite dificultăţi de dezvoltare. Nu doar cultura alcătuieşte psihologia bărbatului şi a femeii: psihicul îşi are rădăcinile atât în somatic cât şi în spiritual care îl pătrunde cu vitalitatea sa (20). Această afirmaţie are o importanţă capitală şi de aceea este chibzuită atent. şi în interiorul acestei unităţi vitale care se dezvoltă şi se înscrie. Conflicte şi tensiuni. Când. libertatea şi responsabilitatea sa. în întreaga personalitate organică şi conştientă. desigur. se află psihismul. psihică şi spirituală cu sexul opus. unitate care exprimă dăruirea reciprocă şi totală a persoanelor. Am dorit să apelăm la fundamentele personaliste ale sexualităţii. o interesează în mod profund. dacă actul este deplin uman. Legătura conjugală şi procrearea Sexualitatea umană are. această complementaritate acţionează sub aspect conjugal. De aceea. condiţionează şi dramatizează şi viaţa sexuală. întotdeauna ca o tendinţă puternică spre aspectul conjugal. cu atât mai mult atunci când sexualitatea este impregnează iubirea conjugală şi procrearea altor persoane. (19) Dacă viziunea psihologic totalizantă este excesivă. unirea interesează totalitatea persoanei şi nu doar o parte a ei. căci corpul nu are sens decât ca expresie a totalităţii persoanei. .. Întreaga viaţă sexuală deci va trebui să fie însoţită de responsabilitate. dacă una din aceste dimensiuni lipseşte. Complementaritatea se manifestă plenar. întreaga viaţă psihică. după cum s-a spus deja. conjugalul înseamnă totalitate.chiar dacă nu în sens determinist (adică nu din necesitatea realizării exerciţiului). fără de care nu este posibil să înţelegem ulterioarele capitole referitoare la sensul unirii conjugale şi la procreaţie. dar şi anomalii adevărate şi profunde ale psihicului datorită cărora sexul fizic nu este bine acceptat şi se face apel la sexualitatea psihică pentru schimbarea celei fizice (21) În interiorul acestui complex dinamism fizico-psihic şi cultural şi deasupra lui se află spiritualitatea omului. Când bărbatul şi femeia se unesc. Nu este datoria noastră să ne referim la etapele dezvoltării psihosexuale a persoanei umane dar este clar că diferenţele de ordin psihologic nu pot fi anulate sau atribuite doar influenţelor socio-culturale. o structură cu caracter complementar şi se prezintă ca o capacitate de deschidere a întregii fiinţe către aspectul conjugal.

2. deja cu rezultate încurajante . ea este reţinută ca o anomalie de prevenit şi de vindecat şi corectat. dar tot atât de adevărat este că sexualitatea marchează. pentru că este vorba despre dăruirea de sine. Recunoaşterea juridică şi publică nu este văzută 98 . pe care îl întâmpin. omniexpresivă a "conjugalului" în care tinde să se împlinească sexualitatea. Delicata problemă a homosexualităţii poate fi configurată . Amintim raportul corppersoană pentru a înţelege subiectul însuşi . nu trăiesc doar pentru acest contract. dar morala este realizarea plinătăţii de a fi în conştiinţa de a acţiona. Atunci când strâng mâna unui prieten eu nu mă rezum doar la mişcări fizice şi mecanice. (22) Din această structură omnicomprensivă sau.prin psihoterapie.de altfel. Deseori există înclinaţia de a crede că morala este expresia unei constrângeri: în realitate. dintr-un punct de vedere obiectiv lipsit de pericol. dimensiunea familială şi dimensiunea socială care decurg din pactul de uniune şi din alegerea interpersonală.privinţa conţinutului şi total ca legătură de stabilitate: nici în sens ontologic nici în sens cronologic persoana nu există parţial. iar angajamentul nu este valabil doar pentru moment ci pentru tot timpul indicat în conţinutul contractului. într-un anumit stadiu . aceasta angajează nu numai mâna care trasează semnul. (23) Celelalte consecinţe care decurg din aspectul conjugal. într-adevăr. mai degrabă. ci întreaga persoană şi libertatea-responsabilitatea mea. Este adevărat că persoana nu îşi epuizează întreaga fiinţă în sexualitate. într-un anume mod trebuie să o recunoască. implică şi antrenează totalitatea persoanei. dăruirea propriei subiectivităţi. 1. ea implică tot ceea ce înseamnă şi presupune dăruirea totală şi stabilă a persoanei. deplină şi conştientă şi din unirea a două persoane de sex diferit sunt următoarele: dimensiunea unitivă şi dimensiunea procreativă. şi aceasta nu numai datorită necesităţii unui mediu educativ stabil pentru eventualii copii. Să ne gândim la comparaţia cu semnătura pe care eu o pun în mod liber pe contract: nu mă obligă. stăpânirea forţelor proprii personale pentru ca acestea să nu degenereze în anarhie. ea cere. ci înainte de toate. dar dacă înfăptuiesc această uniune. Acest lucru implică faptul că societatea trebuie să fie informată asupra constituţiei familiei. adică înainte de începerea vieţii conjugale şi în afara acesteia. Încă o dată eticul în cazul omului înseamnă împlinirea totalităţii în armonie şi conform ierarhiei valorilor. legate de actul sexual. Este lipsit de sens exerciţiul sexualităţii în manieră autoerotică (masturbare) şi în stare de provizorat. nu se descompune în părţi separabile. adică din întâlnirea stabilă. decurg câteva consecinţe pe plan bioetic. mai degrabă ca o maladie tratabilă . gestul ar fi unul fals şi nu uman. nu am doar facultatea de a înfăptui acte sexuale.persoana. dar dacă îl semnez. atât cât este posibil şi în limitele posibilului. imputarea subiectivă nu este întotdeauna cu putinţă şi nu întotdeauna cu referire la subiectul în cauză. Tot astfel este şi cu limbajul existenţial conjugal: nu mă obligă într-un mod determinist. decât ca un viciu deliberat. ci îmi exprim sentimentul şi recunoaşterea demnităţii propriului prieten. altfel. pentru că sexualitatea are o orientare obiectiv heterosexuală spre aspectul conjugal şi doar în acea configuraţie îşi atinge plinătatea. Aşadar "conjugalul" conferă legăturii unitive perenitate şi stabilitate.

ca o legătură constrictivă. Totuşi nu se poate vorbi totuşi de "dreptul la copil": dreptul emanat de căsătorie este acela de a realiza acte fecunde în sine. adică şi acestea să fie conforme cu binele total al persoanelor şi să fie coerente cu scopul.creatorul la conceperea şi generarea unei noi fiinţe umane nu ne referim doar la legile biologiei. serviciile sociale pentru familie nu sunt nici daruri. Aşadar. Din acest adevăr fundamental de credinţă şi de raţiune rezultă că această capacitate creatoare." (24) "Afirmând că soţii. nu sunt stăpânii ei. trebuie evocat un principiu general referitor la dimensiunea morală a oricărei alegeri umane: pentru ca o acţiune să fie dreaptă trebuie ca scopul ei să fie drept. deci. ca părinţi. Procrearea umană este actul cel mai înalt investit cu sens etic: este una dintre alegerile cele mai importante ale cuplului. pentru că nimeni nu are "dreptul" de "a avea" o persoană ca şi cum ar fi un lucru.în adevărul său cel mai profund . actul procreator asumă o semnificaţie şi mai mare. putem înţelege mai bine fiecare problemă ce aparţine vieţii conjugale şi exerciţiului sexualităţii. ci datorii pe care colectivitatea le are faţă de familie. Cuplul familial. este implicită vie?ii conjugale. A exclude în mod voluntar fecunditatea unei uniuni orientate spre acestă dimensiune înseamnă a contrazice finalitatea actului conjugal. are obligaţia să. sunt chemaţi să fie părtaşii voinţei creatoare a lui Dumnezeu. sunt colaboratorii lui Dumnezeu . Pentru credincios.şi manifeste voinţa de a forma o familie şi să se încreadă în fundamentele acestei intenţii. Odată precizate aceste dimensiuni ale sexualităţii în concepţia globală. având ca rezultat naşterea unei noi persoane umane. în egală măsură trebuie să fie drepte mijloacele. înţelegem să subliniem mai degrabă că în paternitatea şi maternitatea umană Dumnezeu însuşi este prezent într-un mod diferit de orice altă generare "pe pământ". (25) 99 . nici obligaţii impuse. Într-adevăr. de muncă. ci ca un act de valoare şi de angajare. convieţuirea liberă . De aceea. ci este întotdeauna termenul iubirii creatoare a lui Dumnezeu. nu poate exclude procrearea. Necesarul de alimente. Procrearea. locuinţa. Etica procreării responsabile şi a contracepţiei În primul rând. ci prin ea şi cu ea. Generarea este continuarea creaţiei". este unul dintre scopurile principale ale căsătoriei. este . adică în conformitate cu binele total al persoanei umane şi. De aici mai decurge şi faptul că bărbatul şi femeia nu sunt arbitrii acestei capacităţi. deci cine a ales viaţa conjugală. dimensiuni care îmbogăţesc persoana umană. fecunditatea efectivă poate depinde de alte cauze."căsătoria fără acte" . care este înscrisă în finalitatea sexualităţii şi în complementaritatea sexelor. la rândul său. dreptul la copil este o expresie improprie. în actul procreeării umane se aplică acelaşi principiu.nu respectă şi nu consimte această garanţie publică şi nu recunoaşte importanţa socială a căsătoriei. Societatea ecunoaşte şi se angajează să apere şi să promoveze necesităţile şi drepturile originare ale acestei legături.o cooperare cu puterea creatoare a lui Dumnezeu. prin faptul că antrenează o intervenţie specială a lui Dumnezeu creatorul: "La originea oricărei persoane umane se află un act creator al lui Dumnezeu: nici un om nu apare pe lume din întâmplare. înscrisă în sexualitatea umană. În rest. numai de la Dumnezeu pot proveni "chipul şi asemănarea". proprii fiinţei umane conform celor petrecute în creaţie.

care lasă pe seama femeii asumarea programării naşterilor. nu este responsabilă atitudinea de manipulare a actului conjugal în obiectivitatea sa totală şi personală. Prima responsabilitate este dată de cunoaştere şi deci. fiind un drept "personal" al cuplului. Ambii soţi au o responsabilitate în privinţa actului sexual ca atare şi a propriei fertilităţi în general. directe sau indirecte. impunându-i acesteia opţiuni contraceptive sau chiar avortive nu îi recunoaşte deplina demnitate. deci. dar nu poate impune măsuri prestabilite. bărbatul şi femeia sunt chemaţi să confirme în mod responsabil darul reciproc de sine pe care l-au făcut în pactul matrimonial. chiar în condiţiile în care intervin previziuni. sau exprimă doar un fapt biologic. impune sterilizarea sau aplică restricţii aplică sancţiuni sau penalizări asupra numărului copiilor este o legislaţie ilicită. Statul poate clarifica sau încuraja cu motive valabile legate de binele comun. va trebui să se inspire în următoarele principii: a) Principiul responsabilităţii Conform acestui principiu. legitim constituită în cadrul căsătoriei şi al întemeierii familiei.afectivă şi nu pe aceea procreatoare. sau care. nemaivorbind de faptul că procrearea se realizează în orice gest de iubire sponsală: "În momentul actului conjugal. de tensiunea către adevărul actului procreator. Există o atitudine responsabilă dacă se respectă integritatea actului conjugal. mai rău. Pe lângă dreptul de a procrea se recunoaşte. în momente în care soţii consimt o naştere efectivă sau consimt să o distanţeze. corporală şi procreatoare. dreptul de "non procreare" în sensul că soţii. în sine. deci. Acum. în anumite condiţii. printr-o atitudine care exprimă doar dimensiunea psiho . dăruirea reciprocă a bărbatului şi a femeii nu are drept scop doar naşterea copiilor. să ia decizia de a procrea sau nu cu privire la numărul copiilor: această decizie nu poate fi întreruptă de Stat. Care este adevărul actului procreator? Cum am spus deja. se cuvine ca perechea conjugală bărbat-femeie. sau să se abţină de la acte fertile şi pot în anumite cazuri chiar să şi excludă fecunditatea pentru motive independente de voinţa lor (risc de viaţă sau de sănătate). psihologică. dar este. nu şi unirea de natură afectivă şi spirituală.Etica procreării. Invers. exigenţa ca aceasta să fie respectată şi nu exploatată: de exemplu bărbatul. Desigur. au dreptul de a îndeplini acte a căror non fertilitate se poate prevedea . adevărul total al acestui act este că el trebuie să exprime întreaga sa realitate obiectivă. o comuniune reciprocă de iubire şi de viaţă" (26) . Orice legislaţie care stabileşte un maxim sau un minim de fii. logica dăruirii de sine celuilalt în totalitate comportă deschiderea potenţială către procreare: viaţa de căsătorie este astfel chemată să se realizeze şi mai deplin ca familie. Responsabilitatea faţă de sine şi faţă de soţ sau soţie comportă recunoaşterea reciprocă a propriei fiinţei personale. 100 .

Printre contraceptive se numără practica coitus interruptus. de aceea. profilactic.chiar dacă este posibilă o anumită reversibilitate . În mod eronat este inclusă între tehnicile contraceptive sterilizarea. Prin împiedicarea întâlnirii celulei ou şi a spermatozoidului în timpul actului sexual (condom sau. prin sterilizare . progestinicii administraţi intramuscular sau prin implant subcutanat) şi secundar. avortul în numele dreptului de a nu procrea (27) .că pe când prin tehnicile contraceptive devine steril doar actul sexual respectiv.şi de aceea am tratat problema într-un capitol separat . pentru a exprima doar dimensiunea psihologicafectivă şi nu şi pe aceea procreatoare. precum şi responsabilizarea lor în legătură cu previziunea sau timpul pe care îl consimt oportun pentru o eventuală naştere. 101 . Prin blocarea eliberării celulei ou de către ovar (pilula estroprogestinică). diafragma. prostaglandine. acesta este încă un semn al nevoii de armonie şi de ataşament faţă de valorile morale şi este important ca o societate care doreşte să încurajeze viaţa să ştie să creeze o "cultură" favorabilă vieţii şi răspândirii ei. Trebuie notat că înclinaţia subiectivă a cuplului către fertilitate este de fapt influenţată de dragostea de viaţă şi de încrederea în societate.În aceste cazuri un asemenea drept va trebui să fie exprimat în sensul că va obliga la "nerecurgerea la acte fertile". prin metode legitime: nu ar fi justificat de exemplu. provocând dezlipirea embrionului deja nidat în uter (RU486. 2. 1. "pilula de a doua zi". cine nu îşi iubeşte propria viaţă şi cine se teme de viaţă îşi exprimă această teamă şi prin limitarea naşterilor.se alterează definitiv integritatea corpului bărbatului sau al femeii. iar aceasta fără a ţine cont de pericolul sanitar şi psihologic pe care contraceptivele îl prezintă. Se înţelege astfel de ce sunt considerate ca respectând integralitatea şi particularitatea actului conjugal "metode de reglementare naturală a fertilităţii". vaccin anti-gonadotropină corionică) (29) . Contraceptivele de barieră. Fecunditatea sau procrearea se va regăsi ca expresie a unei iubiri adevărate dintre cele două persoane. de ordin superior. metoda de a-l urma. în timp ce "contraceptivele" sunt de fapt reductive ale acestei integralităţi şi particularităţi. stă în libertatea soţilor efectuarea sau neefectuarea actului conjugal. iubire obiectiv adevărată şi realizabil adevărată (28) . dar trebuie precizat . care acţionează primele împiedicând implantarea embrionului în primele stadii de dezvoltare (spirală sau IUD= Intra-Uterine Device. "condomul" sau profilacticul şi diafragma. spermicide). b) Principiul adevărului iubirii Acest principiu priveşte conţinutul iubirii umane şi în felul acesta. Dintre contraceptive trebuie să distingem interceptivele şi contragestativele. care constă în întreruperea raportului sexual chiar înainte de ejaculare pentru a nu se depune în vagin spermatozoizii. trebuie considerate ilicite şi nu deplin umane în sensul total al cuvântului. Efectul contraceptiv se poate explica în două feluri: 1. Printre contraceptivele de barieră avem deci. sau doar un fapt biologic determinat şi nu şi unirea afectivă şi spirituală. dar nu ţine de posibilitatea morală a soţilor manipularea actului în obiectivitatea sa totală şi personală. Cum am spus deja.

3) alterează structura endometrului uterin făcându-l inospitalier pentru nidarea embrionului eventual conceput. Minipilula este rareori cauza unor efecte colaterale cunoscute ca foarte neplăcute. Mecanismul de acţiune al minipilulei este multiplu: 1) blochează în 30-40% din cazuri ovulaţia. Printre interceptive le distingem pe cele hormonale (minipilula. ar fi similară unui avort cu fiecare 10 ani de folosire (31) . 102 . 3)modificând motilitatea trompelor lui Falloppio şi împiedicând trecerea spermatozoizilor care trebuie să întâlnească celula ou şi. care devine inospitalierr pentru spermatozoizi şi le împiedică înaintarea spre canalul cervical.atunci când se produce ovulaţia embrionul nu are posibilitatea să se implanteze în uter. "pilula de a doua zi". iar acţiunea sa "contraceptivă" se explică astfel: 1) inhibând sistemul hipotalamic-hipofizar şi în consecinţă emiterea celulei ou şi a hormonilor. Efectele 2) şi 3) datorită faptului că se manifestă după ce s-a petrecut conceperea . Pilula estroprogestinică este alcătuită . Spermicidele. bureţii şi spălăturile vaginale. Bureţii au o scăzută eficienţă contraceptivă Spălăturile vaginale sunt o practică total ineficientă din punct de vedere contraceptiv. S-a calculat că o femeie care foloseşte minipilula poate fi expusă unui avort la fiecare 5 ani de întrebuinţare.Condomul cu Indicele Pearl (30) de 7-10% Diafragma cu Indicele Pearl de 14-15% 2. precum pierderi hematice neregulate şi. progestinicii cu administrare "depot" sau ca implant subcutanat) de cele mecanice (spirala sau IUD). Contraceptivele hormonale: pilula estroprogestinică. în cazul conceperii. incidenţa sporită a sarcinilor extrauterine. Spermicidele sunt folosite de obicei asociate cu alte metode de barieră. un estrogen şi un progestinic. Minipilula are un indice Pearl de aproximativ 1-6%. Interceptivele.cum spune chiar numele său. 4) alterând compoziţia mucusului cervical. 4. Indicele Pearl este pentru pilula estroprogestinică sub 1. după eventuala concepere.din asocierea dintre doi hormoni sintetici. coborârea embrionului spre uter. În lumina studiilor recente în materie se deduce că posibilitatea de a avea loc un avort în timpul efectului pilulei estroprogenistică.trebuie considerate avortive şi nu contraceptive. 2) alterând succesiunea normală a modificărilor endometrului uterin prin care . Minipilula conţine doar progestinici în cantitate minimă şi se administrează zilnic. 3. lipsind celelalte efecte contraceptive. 2) face ca mucusul cervical să fie impenetrabil spermatozoizilor.

de la o zi la alta. dacă a avut loc conceperea. 103 .Administrările" depozit" de estroprogestinici sunt efectuate pe căi alternative celei orale. Astfel. Pilula de a doua zi este o adevărată tehnică avortivă care. contraindicaţiile şi riscurile sunt similare celor descrise în cazul pilulei estroprogestinică. Mecanismul prin care acţionează spirala se explică în diferite moduri: inducerea unei reacţii împotriva corpului străin. predispus de obicei predispus să pregătească mucoasa uterină pentru a primi embrionul eventual conceput. Indicele Pearl este de 1-3%. nu se realizează blocarea totală a ovulaţiei şi deci intră în acţiune celelalte mecanisme "de apărare". alterarea compoziţiei mucoasei cervicale care împiedică înaintarea spermatozoizilor către canalul cervical şi cavitatea uterină (acest efect este prezent în cazul în care spirala este tratată cu cupru sau cu un progestinic). făcând-o neospitalieră pentru un eventual embrion gata să se implanteze (datorită faptului că spirala nu interferează cu ovulaţia. Principalul dezavantaj al acestor preparate este prezenţa unor repetate pierderi hematice intermenstruale provocate de continua atacare a ciclului sanguin cu mici cantităţi de progrestinic. denumirea de "pilulă" sau compoziţia chimică (estrogeni şi /sau progestinici) similare pilulei contraceptive. prin mecanismul de acţiune. când au atins circuitul sanguin. deci. de forme diferite (spirale sau dispozitive intrauterine) care este inserată netraumatic. Cantitatea de progestinic administrată zilnic fiind foarte redusă. Spirala sau dispozitivul intrauterin (IUD) este alcătuită dintr-un dispozitiv din material plastic sau din alt material (de exemplu. risc sporit de a contracta o Maladie Inflamatorie Pelviană. embrionul să nu reuşească să se implanteze în endometrul substanţial modificat de produsul farmaceutic. adică alterarea permeabilităţii mucoasei cervicale pentru spermatozoizi (mecanism contraceptiv) şi a mucoasei endometriale care devine neospitalieră pentru embrionul eventual conceput (mecanism avortiv). Celelalte doze crescute de hormoni. Indicele Pearl este cuprins între 0 şi 2%. prin colul uterin. adică sub forma de preparate "depozit" injectate intramuscular sau conţinute în capsule. administrate pe cale orală. provoacă o puternică tulburare a echilibrului hormonal. în cavitatea uterină. în rest. care provoacă o inflamare cronică a mucoasei endometriale. care sunt implantate subcutanat şi care desfac treptat. incidenţa mai înaltă a sarcinilor extrauterine atât în timpul cât şi după perioada de folosire a spiralei. Riscurile şi consecinţele legate de folosirea dispozitivelor intrauterine sunt multiple: reacţii sincopale sau perforări ale uterului în timpul manevrelor de inserare. această creştere este repetată după 12 ore. Pilula de a doua zi nu există ca atare în comerţ: se indică în general sub acest nume o creştere masivă de estrogeni sau de estroprogestinici la 72 de ore de la un raport sexual care este considerat că ar putea fi responsabil de o concepere. este mereu posibil să aibă loc o concepere urmată de acţiunea avortivă). Acestor efecte li se pot adăuga cele specifice progesteronului atunci când spirala este însoţită de tratament cu acest hormon. se întâmplă ca. argint). principiile active. nu are cu nimic de a face cu pilula estroprogestinică contraceptivă: să nu ne amăgească.

cele mai acreditate sunt metoda temperaturii bazale. mifepriston. a transparenţei) sau subiective (senzaţie de uscat sau de umed sau de ud).după o creştere a ei. Fiecare metodă diagnostic a fertilităţii se bazează pe descoperirea unor simptome şi semne. din contra. chiar dacă mai puţin de aşteptat în privinţa legăturii cu momentul ovulaţiei. care.5. dacă lipseşte mucusul cervical. tensiune mamară. un ansamblu de metode care fac femeia capabilă să îşi cunoască perioadele de fertilitate şi de nonfertilitate ale propriului ciclu menstrual şi de aşi putea reglementa raporturile sexuale în măsura în care. metoda ovulaţiei sau Billings . Printre acestea. vehiculat de un carrier: administrarea lui induce formarea de anticorpi contra subunităţii hormonului. Indicii de fertilitate la care se face referire de obicei sunt următorii: 1) temperatura bazală corporală.şi metodele sintotermale. 104 . care sunt obiective (modificarea aspectului. dă posibilitatea identificării . denumite indici de fertilitate. Metode de reglementare naturală a fertilităţii Prin metode diagnostice ale fertilităţii sau metode naturale sau metode de reglementare naturală a fertilităţii se indică. Contragestativii. modificări umorale şi de apetit. a fluidităţii. Vaccinul anti-hCG este alcătuit din fracţiunea catenei beta a gonadotropinei corionice. Într-adevăr. ar dori să obţină sau să evite temporar sau definitiv o sarcină. femeia trebuie considerată sterilă. după numele a doi medici care au pus-o la punct. care îi permit femeii să ştie dacă ovulaţia este pe cale de a se petrece sau deja a avut loc. care dezvoltă activitatăţi antiprogestinice. sunt compromise posibilităţile de nidare şi dezvoltare a embrionului.după numele soţilor John şi Evelyn Billings . corpul galben tinde să regreseze antrenând descompunerea endometrului şi eliminarea embrionului. ca răspuns la diferite nivele plasmatice ale hormonilor ovarieni: femeia se află în situaţia de a aprecia aceste variaţii ale mucusului cervical. durere abdominală la jumătatea ciclului. care au descoperit-o . este alcătuită dintr-o substanţă. apoi stabilizarea faţă de faza precedentă . metodă bazată pe un calcul matematic şi probabiblistic al evenimentului ovulaţiei. este nu numai un indice de fertilitate dar şi un factor de fertilitate. căci. creştere în greutate. Deja depăşită de metodele care servesc pentru descoperirea obiectivă a indicilor de fertilitate este aşa-zisa: Metodă a lui Ogino-Knaus. pierderi de sânge între o menstruaţie şi cea următoare. care fiind produs de celule particulare ale canalului cervical. prezentând în mod normal o evoluţie bifazică în raport cu modificările hormonale ale ciclului menstrual. RU486. Prin interferenţa acţiunii gonadotropinei corionice şi căderea nivelurilor de progesteron.ovulaţia instalată. Cantitatea şi aspectul mucusului cervical suferă modificări importante în timpul ciclului menstrual. de comun acord cu soţul. definită şi pilula de după o lună. Indicilor de fertilitate menţionaţi mai sus trebuie să li se adauge modificările colului uterin şi. modificări ale dorinţei. 2) mucusul cervical.

boli. să examinăm câteva obiecţiuni care se aduc de obicei. precum şi a pregnadiolo-glucuronidei. de a doza în mod rapid şi autonom hormonii indicatori ai prezenţei sau nu a ovulaţiei . derivat estrogenic pentru definirea începutului fazei fertile. cât şi de cuplurile care o caută în mod activ. 105 . Brown. adică ai estro-glucuronidelor. alta este respinsă. în timp ce în folosirea mijloacelor contraceptive persoana nu este exprimată în totalitatea sa.că este vorba despre o mentalitate care priveşte mai ales rezultatul (eficientismul) şi puţin interesează persoana. ci pentru administrarea umană şi responsabilă a darului procreaţiei. În acelaşi timp a scăzut încrederea în concentraţia hormonală din motive medico-sanitare. pentru femeie. derivat progestinic pentru definirea sfârşitului fazei fertile. călătorii. Evident. în alegerea metodelor naturale. pe care în cazul acesta îl presupunem a fi bun şi justificat. metodele diagnostice ale fertilităţii. o utilizare non egoistă. Pentru a înţelege mai bine acest punct care este receptat cu dificultate de mentalitatea tehnologică şi eficientistă de astăzi. permite urmărirea dozelor de cataboliţi ai hormonilor ovarieni în urină. post-pilulă) se constată eventuale situaţii neobişnuite (34) . alăptare.răspundem . Mai mult. care pot servi la stabilirea prevederii ovulaţiei femeii şi care nu-I dăunează acesteia sunt considerate în sine licite. pe care deja le-am menţionat. atâta timp cât rezultatul este acelaşi? Se înţelege bine . ci o confirmă şi o întregeşte. în particular metoda Billings. au cunoscut o nouă dezvoltare mai ales după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii le-a supus unei experimentări în mai multe centre şi a publicat rezultatele referitoare şi la eficienţa în termenii distanţării unei sarcini: deseori metodele diagnostice ale fertilităţii sunt propuse ca strategie preferată atât din raţiuni de ordin sanitar cât şi dintr-un sentiment bioecologic şi pentru că respectă în măsură mai mare libertatearesponsabilitatea cuplului (33) . Aceste mijloace. acceptarea dimensiunii erotico-satisfactorie şi blocarea dimensiunii procreatoare. În panorama reglementării naturale a fertilităţii se priveşte deseori spre viitor şi deci spre posibilitatea. metoda respectă totalitatea expresivă şi ontologică a persoanei. Monitorul ovarian imaginat de Brown este în măsură să determine evenimentul ovulator într-un arc de timp de 12 ore şi demonstrează fără dubii momentul în care a fost instalată ovulaţia. Tehnica. şi finalitatea utilizării lor trebuie să fie ireproşabilă din punct de vedere moral.o parte este acceptată. pusă la punct de profesorul J. dezordinea devine eticoontologică şi nu doar fizico-biologică. utilizat atât de cuplurile care doresc să distanţeze o graviditate. În primul rând se obiectează: ce diferenţă ar exista între cei care în mod responsabil vor să evite o naştere folosind pentru aceasta o tehnică contraceptivă şi cei ce se află în aceeaşi situaţie etică.estrogenii şi progesteronul: cu scopul acesta a fost pus la punct un dispozitiv (monitor ovarian) pentru măsrurarea urinară a hormonilor ovarieni prezenţi în timpul ciclului menstrual. pre-menopauză.Din start necunoscute şi prea des subevaluate. oricare ar fi mijlocul şi la orice nivel al organismului ar acţiona. Acest instrument diagnostic. deşi trebuie să considerăm şi faptul că moralitatea unui act nu se deduce doar din scop. dar utilizează o "metodă naturală". ci trebuie înţeleasă şi în privinţa mijloacelor şi metodelor care se utilizează: acum. ci împărţită în actul său conform scopului . nu substituie metoda reglementării naturale a fertilităţii. în cursul ciclurilor cu desfăşurare neclară (neregularităţi coincizând cu stresul.

106 . nu se poate dori niciodată -. pentru tot cursul vieţii fertile. Relele "mai mari" care sunt luate în considerare sunt două: pericolul unei rupturi a legăturii conjugale. principiul sus menţionat nu se aplică la răul "moral". Mai mult. de exemplu. sau o ofensă mai puţin gravă adusă unei persoane pentru a evita una mai gravă. Celălalt "rău mai mare" este acela al avortului: se spune mai bine contracepţie decât avort. aplicat în manieră extensivă: se spune că cine întrebuinţează tehnicile contraceptive pentru a distanţa. Siguranţa mai mare sau mai mică este depăşită doar prin efortul de a învăţa şi de a reuşi. din punct de vedere etic. Răspunsul la această serie de obiecţiuni este oferit deja atât pe plan general cât şi pe planul celor două ipoteze asupra răului mai mare. ca urcuşul unui munte. nu există o terţă posibilitate. naşterile. în primul rând cere ca situaţia respectivă să fie una cu adevărat dilematică. dar obiectiv gestul rămâne ceea ce este el de fapt şi este depăşit în primul rând prin informare şi educare. când este necesară intervenţia chirurgicală pentru o tumoare (motiv terapeutic) eu sunt obligat să fac răul minor. Altă obiecţiune este aceea a aşa-zidului "rău minor" sau "bine prevalent" . iar în cazul nostru. în cazul acesta. O astfel de informare şi educare poate necesita un drum treptat. Dar nu se poate justifica. când dintr-o parte există necesitatea de a-şi exprima afecţiunea conjugală. unele gesturi . temerea unui rezultat dificil sau nesigur al utilizării mijloacelor naturale. adică să-i procur organismului cea mai mică daună cu putinţă. deci în numele totalităţii se sacrifică o valoare parţială sau un moment din posibila procreare. ci doar în acea perioadă precisă şi din raţiuni valide. dar legea gradualităţii pedagogice nu autorizează afirmaţia "gradualitatea legii" obiectiv înţeleasă. cu eventualitatea involuntare a unui pas înapoi. din lipsă de informaţie sau de înţelegere între cei doi soţi. Pe plan general trebuie notat că principiul răului minor pe care alţii preferă să îl numească "bine prevalent" . Răspunsul nu este greu şi e dublu: în primul rând. deci. principiul totalităţii este extins în mod arbitrar la situaţia globală a cuplului. în mod motivat. o minciună mai mică pentru a evita o minciună mai mare. ea este valabilă şi pentru actele separate: dacă nu se poate fura în general este pentru că nu se poate fura în particular. atunci poate justifica şi sterilizarea. se referă la principiul "totalităţii". întotdeauna pe un plan general. în virtutea principiului terapeutic. În fiecare caz trebuie să se facă distincţie între situaţia subiectivă a realităţii obiective: pot exista situaţii subiective în care. întrebuinţarea metodei naturale reprezintă tocmai cea de-a treia cale care consimte atât expresia afectivităţii cât şi reglementarea naşterilor dacă aceasta este motivată. acolo unde atare daună este oricum justificată : de exemplu.în sine inadecvate. ci doar la evaluarea unei daune "fizice" mai mari sau mai mici.tocmai pentru că răul. pentru care. nu înţelege să respingă sensul procreator in toto. avansată de mai multe ori şi de diverşi autori.Altă obiecţiune. în interiorul unui organism fizic. sau chiar suprimarea unui individ în beneficiul grupului şi aşa mai departe. aceasta are valabilitate. unic şi identic. dacă acest principiu este extrapolat.să fie "subiectiv" trăite ca intevitabile pentru menţinerea păcii. iar din cealaltă. trebuie spus şi că dacă o normă morală este valabilă în mod obiectiv pentru ansamblul vieţii. Mai mult.

În privinţa aceasta. în faţa eventualei conceperi a unei vieţi nedorite (. distribuite cu aceeaşi uşurinţă ca în cazul anticoncepţionalelor.cu totul diferită de exercitarea responsabilă a paternităţii şi maternităţii. 13 al Scrisorii enciclice "Evangelium vitae": "se poate întâmpla ca mulţi să recurgă la anticoncepţionale şi cu intenţia de a evita apoi ispita avortului. că obişnuinţa mentală îndreptată împotriva procreaţiei şi a considerării acesteia ca un fapt negativ este cea mai bună cale pentru favorizarea avortului. reprezintă o mare valoare şi o bogăţie spre care trebuie să se tindă. din punct de vedere moral. cel al avortului . experimentată psihologic şi sociologic ca eficientă: mai întâi contracepţia.În privinţa celui de al doilea rău care planează. la realitatea actului şi a expresiei sexuale. celălalt distruge viaţa unei fiinţe umane. corect din punct de vedere etic şi valid din punct de vedere sanitar. diferitele campanii de "planificare" au procedat întotdeauna conform acestei gradaţii. înfăptuită în respectul adevărului deplin al actului conjugal . la nivel de mentalitate. Viaţa care ar putea izvorî din întâlnirea sexuală devine astfel duşmanul care trebuie absolut evitat.este ştiut că o obişnuinţă negativă nu este deloc remediul pentru prevenirea unei situaţii mai rele: este ştiut. c) Principiul sincerităţii Principiul sincerităţii se referă la motivaţiile soţilor cu privire la situaţiile reale de responsabilitate conjugală. autoorganizarea liberă şi responsabilă a sexualităţii conjugale de către cuplu. se petrece între practicarea contracepţiei şi aceea a avortului merge mult mai departe şi acest lucru este demonstrat în mod alarmant de punerea la punct a unor preparate chimice. după cum am arătat. sunt rele specific diferite: unul contrazice adevărul integral al actului sexual ca expresie proprie a iubirii conjugale. strânsa legătură care. pentru a oferi metode care să consimtă exercitarea personalistă şi integrală a iubirii conjugale împreună cu responsabilitatea procreaţiei. astfel de practici îşi au rădăcinile într-o mentalitate hedonistă şi deresponsabilizantă faţă de sexualitate şi presupun o concepţie egoistă asupra libertăţii care vede în procreare un obstacol în desfăşurarea propriei personalităţi. pe plan educativ. acţionează în realitate ca agenţi avortivi în stadiile cele mai de început ale dezvoltării vieţii noii fiinţe umane" (35) . Însă chiar cu această diferită natură şi greutate morală. De fapt. în plus.) Desigur. iar avortul unicul răspuns posibil de rezolvare în faţa unei contracepţii eşuate. astfel încât să consimtă exercitarea vieţii sexuale intraconjugale în mod personalist. apoi avortul. pe când principiul adevărului se referă.sunt de o asemenea natură încât fac mai puternică tocmai această ispită. contracepţia şi avortul. Dar anti-valorile inerente "mentalităţii contraceptive" . în foarte multe cazuri. primul se opune virtuţii castităţii matrimoniale. iată ce scrie Ioan Paul al II-lea la nr. cel de-al doilea se opune virtuţii dreptăţii şi violează direct porunca divină "să nu ucizi". armonizată în privinţa efectelor şi a înţelegerilor. Adevărata angajare este deci: pe plan ştiinţific. ca roade aleunei aceleiaşi plante şi. De altfel. 107 . ele se află deseori într-o relaţie intimă.în afara celor afirmate până acum . dispozitive intrauterine şi vaccinuri care... apoi sterilizarea. Din păcate. pentru a ajuta cuplurile să cunoască ritmurile şi bogăţia propriei sexualităţi şi capacităţi de procreare.

când este vorba despre om.asupra posibilităţilor de a utiliza metodele de reglementare naturală a fertilităţii. colaborarea medicului cu un cuplu care solicită contraceptive trebuie să se reglementeze în felul următor: I. Medicul va putea şi va trebui să prescrie un medicament indicat drept contraceptiv doar atunci când acesta ar avea ca scop primar unul terapeutic. Înainte de toate trebuie amintit că toate "interceptivele" şi "contragestativele" pot acţiona şi ca avortive. Aceasta totuşi nu trebuie să ne facă să uităm sau să trecem sub tăcere diferenţa etică şi obiectivă dintre folosirea metodelor naturale şi a mijloacelor contraceptive artificiale. Şi invers. În mod clar. în cazul policistozei ovariene). trebuie să fie licit scopul şi să fie licite . datoria medicului este de a informa asupra riscurilor şi asuopra daunelor pentru sănătate pricinuite de contraceptive şi. Definirea problemei etice Fecundarea înseamnă şi comportă punerea în act a unei noi fiinţe. care. pentru ca o acţiune să fie licită. În schimb.mijloacele şi metodele. mai mult. Aşadar. de a informa . datorită raţiunilor expuse înainte. după cum am afirmat despre necesitatea ca. Cu alte cuvinte cinbe vrea să urmărească oricum scopuri egoiste. în general. de exemplu. dacă din această terapie pe bază de estro-progestinici poate deriva o perioadă de infertilitate indusă medicamentos. este reflexul unei conştiinţe luminată de valorile care îmbogăţesc şi definesc căsătoria şi familia. fecundarea este sinonimă cu procrearea. aceasta nu constituie un fapt ilicit. Este evident că principiul sincerităţii în viaţa soţilor nu se aplică doar la intenţiile de procreare ci cuprinde întreaga gamă a raporturilor interpersonale şi.în mod obiectiv . se întâmplă ca unele raţiuni care impun acceptarea sau amânarea fertilităţii procreatoare să fie sincer şi etic fondate.cu argumente la zi . şi în cazul întrebuinţării metodelor corecte din punct de vedere etic. un nou individ. ar putea-o face chiar şi cu "metodele naturale". pentru că împiedică implantarea sau determină desprinderea ovulului deja fecundat. un tip de intervenţie biomedicală şi tehnică asupra procreării. (36) Nu este licită în mod obiectic prescrierea antifecondativilor cu scop contraceptiv. căci responsabilitatea presupune adevăr şi cere sinceritate.Vreau să spun că. cum ar putea fi. ca efect secundar al curei. adică a unui embrion aflat în fazele iniţiale de dezvoltare. folosindu-le tocmai cu mentalitatea "contra-ceptivă": o poziţie subiectiv şi intenţional perversă nu ar justifica în mod concret. neputându-se petrece în interiorul 108 . aceste principii se implică şi se cheamă unele pe altele. nu poate fi evaluat la fel ca orice act fiziologic şi tehnic. oricum şi întotdeauna utilizarea metodelor naturale. adică ar fi necesar pentru reglementarea unor disfuncţii (de exemplu. dializa renală. mai ales. din punct de vedere etic. chiar şi dintr-un punct de vedere deontologic ni se pare că aceasta nu intră tocmai în atribuţiile medicului. (voluntar indirect) (37) III. II. a cărui datorie este aceea de a vindeca bolile sau de a le preveni: contraceptivul nu previne şi nu vindecă o maladie decât în sensul extensiv şi ambiguu de a împiedica o sarcină care ar putea cauza o maladie.

şi chiar util . în mod artificial. DIFI = inseminare intrafoliculară directă FIV-ET = fecundare in vitro cu transfer embrionar GIFT= transfer intratubar al gameţilor GIPT= transfer intraperitoneal al gameţilor IA= inseminare artificială ICI= inseminare intracervicală ICSI= injecţie intracitoplasmatică de spermatozoizi IPI= inseminare intraperitoneală ITI= inseminare intratubarică IUI= inseminare intrauterină LTOT= transfer ovocitar în trompa proximală PRETT= transfer intratubaric a pre-embrionului PROST= transfer intratubaric în stadiul pronuclea PZD= (inseminare) cu disecţie parţială a zonei pelucide 109 . Ne aflăm într-un punct nodal al aplicaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Testart. exclusiv şi inalienabil. Fecundarea sau procrearea umană este un act personal al cuplului şi are drept rezultat un individ uman: aceasta cheamă în cauză responsabilitatea soţilor.Posibile intervenţii de fecundare artificială (modificat de: J. 3 ianuarie 1990) Le chaparnaum des fecondations artificielles. în cazul acesta responsabilităţii cuplului.şi ceea ce din punct de vedere moral este licit. nu înseamnă a se substitui responsabilităţii persoanelor. unde este necesar mai mult ca oricând să se opereze distincţia dintre ceea ce din punct de vedere tehnic este posibil . Pentru a avea o imagine a principalelor tehnici în uz putem să ne referim la următorul tabel rezumativ: Tabelul 1 . Soluţia etică poate arunca o lumină chiar şi asupra problematicii sociale şi juridice deschise de acest tip de intervenţie medico-biologică. structura însăşi a vieţii conjugale şi cu atât mai mult destinul persoanei chemate să se nască. până la ce punct fecundarea artificială în uter sau in vitro intră în activitatea licită a biologului sau a medicului: aceasta presupune o referire centrală la valorile umane (persoana copilului pe cale de a se naşte. Tema ţine de domeniul medical datorită unei raţiuni: tratarea eventualei sterilităţii feminine sau masculine. este practicată în exterior. intervenţia medicului sau a biologului are caracter de ajutor terapeutic sau devine un act substituitv sau manipulator? A trata înseamnă a înlătura obstacole. "Le Monde.organismului în manieră organică. pornind de la cunoaşterea posibilităţilor deschise de ştiinţă şi de tehnică. a ajuta desfăşurarea proceselor. Bioetica este chemată în cauză plenar şi legitim (38) . Mai mult. Problema etică de clarificat este următoarea: până la ce punct actul medical. este vorba de un punct capital al comportamentului cuplului şi al medicului. natura căsătoriei) care sunt chemate în cauză. fără ca acest fapt să comporte în sine probleme etice. unde moralitatea trebuie să se bazeze pe criterii de obiectivitate etică şi nu doar pe simpla intenţionalitate. De aceea. prin ceea ce acestuia îi este propriu. va trebui să ne întrebăm.

cu condom (prezervativ) b) După un raport conjugal: cu condom perforat. prin recoltarea spermei din interiorul vezicăi împreună cu urină tratată preventiv cu o bază antiacidă şi separarea succesivă. prin biopsie testiculară. utilizându-se astfel spermă "proaspătă". sau după raportul sexual. aceasta se poate efectua legat de un raport sexual. a) În conexiune cu raportul sexual: în urma "coitus interruptus": recoltare imediată în capsulă sterilă. statisticii şi indicaţiilor cu privire la inseminarea artificială le lăsăm pe seama textelor specializate. în cazul circulaţiei retrograde. Sperma prelevată este transferată în căile genitale feminine în momentul ciclului menstrual cel mai apropiat de ovulaţia spontană sau indusă prin administrarea de hormoni. Tehnici folosite Prelevarea spermei masculine pentru inseminarea artificială poate fi executată puţin înainte de transferarea ei în căile genitale feminine. Trebuie notat că prin punctura epididimică se prelevează gameţi masculini care nu au ajuns complet în stadiul de maturizare. sau se poate preleva cu mult timp înainte şi conserva prin congelare (crioconservare).SUZI= inseminare sub-zonală a ovocitului TC-GIFT= GIFT transcervical TEIT= transfer intratubaric al embrionului TIUG= transfer intrauterin al gameţilor VITI= inseminare intratubarică pe cale vaginală ZIFT= transfer intratubaric al zigotului Inseminarea artificială (IA) Din raţiuni evidente. prin spremitura prostatei şi veziculei seminale. prelevând sperma din vagin. recoltând sperma reziduală din uretra masculină. apoi decongela cu puţin înainte de introducerea în căile genitale feminine. În continuare noi vom aborda însă tehnicile folosite. care permite recoltarea unei părţi a spermei. sau fără raportul sexual. pentru că va fi deosebit de util să le avem la îndemână atunci când vom face evaluările etice. datele inerente istoriei. În privinţa modalităţilor de prelevare. c) Separat de raportul conjugal: prin masturbare. precum 110 . prin electroejaculare. prin punctura epididimală (MESA=microsurgical epididimial sperm aspiration) sau a ductului deferent. prin prelevarea spermei din uretră după poluţie involuntară.

Sperma poate fi depozitată în diferite părţi ale căilor genitale feminine. după unii moralişti.cu spermă congelată . În privinţa scopului. la nivel intraperitoneal (inseminare intraperitoneală directă sau IPI). Unii autori consideră că procentajele sunt mai scăzute. de exemplu. conform tipului de obstacol care se doreşte a fi depăşit: în vagin. Rezultatele cele mai bune se obţin de la cuplurile în care bărbatul este normospermic. pentru grave oligostenospermii. (40) Evaluarea etică a inseminării artificiale intracorporale Pentru evaluarea morală a acestui capitol de inseminare artificiali problemele se referă la scopul urmărit prin intervenţia în viaţa de relaţie a cuplului.şi 20% . în termeni de copii născuţi în urma unui ciclu terapic este între 10% . contraindicaţii sau dificultăţi de ordin moral.gonadotrofinele umane menopausale (hMG) şi succesiv gonadotrofinele corionice umane (hCG) sau doar cu clomifen citrat. în legătură cu natura şi cu structura procreării umane în cadrul familiei. Discrepanţa ar putea fi imputată reducerii potenţialului de fertilitate în cazul spermei congelate. în general. de inseminare artificială omogenă "impropriu zisă". Rezultatele Succesul IAO diferă în funcţie de tehnica utilizată şi de indicaţii. la nivelul intracervical pentru impermeabilitate uterină (inseminare intrauterină sau IUI) sau tubarică (inseminare intratubarică sau ITI). chiar şi atunci când este determinată de absenţa sterilităţii bărbatului. care comportă prelevarea spermei din afara raportului sexual (39) . În cazul în care.cu spermă proaspătă. în măsura în care este vorba de un ajutor terapeutic şi integrativ pentru ca actul conjugal în 111 . trebuie ţinut cont în cazul IAE. în cazul unei impotentia coeundi (inseminare intravaginală). pentru a o distinge de forma "propriu zisă". dar priveşte şi mijloacele. nedepăşind 15-16%. în interiorul unui cuplu legitim se întrebuinţează sperma bărbatului prelevată în strânsă conexiune sau imediat după actul conjugal se vorbeşte. Procentajele de succes IAE. Realităţile expuse în acest paragraf trebuie privite în perspectiva generală a problematicii procreării Aspecte morale ale inseminării artificiale omogene Acest tip de inseminare nu prezintă. Examenul moral al problemei diferă după cum este vorba de inseminare artificială omogenă sau heterogenă. graviditatea se obţine în proporţie de 25% din cazurile tratate. sau în sedii multiple în acelaşi timp. că dincolo de finalitatea "terapeutică" există o finalitate eugenistică. tehnicile folosite. În medie.

Natura despre care se vorbeşte în documentele Magisteriului Catolic şi pentru care se cere respectul cuvenit. să poată ajunge la celula ou şi astfel să se petreacă fecundarea. structurează şi însufleţeşte corporalitatea. cum am spus deja. deja prin Pius al XII-lea şi prin Paul al VI-lea cu Humanae Vitae a stabilit apoi în Instrucţiunea "Donum Vitae" un prag de netrecut: salvgardarea unităţii fizicospirituale a actului conjugal. în unitatea căsătoriei. intervenţia ginecologului este licită doar dacă ajută eficienţa acestui act şi caracterul lui complet procreativ. decât doar în cazul în care mijlocul tehnic nu ar substitui actul conjugal. Chiar pentru Magisterul Bisericii Catolice o asemenea practică nu ridică probleme etice. psihice. căci tema ar putea fi abordată amplu pornind de la o discuţie adecvată asupăra a ceea ce trebuie să se înţeleagă prin lege naturală. oricum este diferită de cea eterologă. După prelevare. cu condiţia ca tehnicile acţionate (în particular pentru prelevarea spermei) să fie ele însele. iar spiritul informează. o individualitate în care spirit şi corp sunt unite astfel încât în corp se întrupează şi se manifestă spiritul. În acest punct trebuie să clarificăm ce înţelege Magisteriul Catolic atunci când cere respectarea structurii naturale a actului procreativ. dar nu trebuie să i se substituie. Evaluarea morală a inseminării artificiale omologe. comportă respectul reciproc al dreptului lor de a deveni tată şi mamă doar unul prin celălalt" (41) Astfel. nu o lege fizică şi biologică. şi să poată avea efect procreativ. pentru ca serma ejaculată în mediul şi în coincidenţă cu actul conjugal. graţie căreia persoana este ceea ce este . aş dori să ofer doar câteva puncte de reflecţie. astfel. nu este în sine doar natura biologică. Magisteriul Catolic. pentru o mai bună "capacitare". care obligă 112 . făcând să se întâlnească gametul masculin cu cel feminin nu ar exista fecundare. caracteristica structurală a persoanei umane. În procrearea artificială este acţionată întotdeauna legea biologică. Şi unica formă de intervenţie care poate fi considerată un "ajutor" dat actului conjugal este. al iubirii şi al fidelităţii lor. Ceea ce nu se respectă este legea morală naturală. fie că este vorba de o adevărată inseminare artificială. acel bios. morale. ci natura în sens metafizic. b.sine să fie complet în toate componentele sale (fizice. în mod licit. ci s-ar prezenta ca o facilitare şi un ajutor pentru ca acesta să-şi atingă scopul natural" (42). Legea despre care se vorbeşte în documentele Magisteriului Catolic este legea morală naturală. inseminarea artificială omogenă. a. sperma poate fi şi tratată. căci dacă nu ar fi respectată. În cazul inseminării artificiale "impropriu zise" este acţionat un ajutor de ordin tehnic. va trebui să fie rodul şi semnul dăruirii personale reciproce a soţilor. Procrearea este privată de perfecţiunea proprie dacă nu este rodul unirii atât fizice cât şi spirituale a soţilor: "procrearea unei noi persoane. spirituale). prin care bărbatul şi femeia colaborează cu puterea Creatorului. care comportă o disociere între uniunea soţilor şi procreare. În sensul acesta. fie de un simplu ajutor dat actului conjugal. Fidelitatea soţilor. "nu poate fi admisă. inseminarea artificială impropriu zisă.

Instrucţiunea "Donum Vitae" a indicat faptul că globalitatea vieţii conjugale nu este suficientă pentru a asigura demnitatea actului procreării (43). precum 113 . el este inacceptabil. Când impotenţa este "psihică" şi deci. actul sexual procreativ este expresia spiritului de iubire personală în corporalitatea care se dăruieşte. În această lumină. care trebuie să fie examinată nu doar din punct de vedere medical. Liceitatea mijloacelor şi metodelor de prelevare a spermei Se ştie că o acţiune este licită atunci când sunt licite scopurile şi mijloacele ei. Acum rămân de examinat din punct de vedere etic mijloacele de prelevare a spermei. şi anume acela al invalidităţii căsătoriei. Un punct crucial este a şti şi a clarifica dacă în cazul celor doi soţi. considerată în acest caz nu ca un act de satisfacere sexuală egoistă. în sfera vieţii conjugale. Prelevarea spermei printr-un act intraconjugal condus "contra-naturam" este desigur o acţiune ilicită din punct de vedere moral. ci ca modalitate de obţinere o spermă mai bogaată şi mai fertilă decât cea prelevată. în fiecare dintre actele care îl exprimă. Într-adevăr. înţelegând astfel să corecteze aşa zisul "principiu al globalităţii" propus de unii teologi. O consideraţie aparte trebuie făcută în cazul impotenţei. atunci când este lipsită de fiecare act care alcătuieşte interioritatea vieţii conjugale.la a considera omul ca persoană în totalitate. este evident că dacă un comportament este inacceptabil din punct de vedere moral. care trăiesc într-o legitimă şi completă uniune conjugală şi doresc să aibă un fiu. din punct de vedere moral. apare alt fapt cu prioritate. În sine nu sunt. Să examinăm tehnicile de prelevare în detaliu. Pe de altă parte. însă de exceptat din punct de vedere moral acele mijloace mecanice de prelevare. ci şi din punct de vedere etic şi canonic. faptul că se prelevă sperma în afara actului specific determină o separare reală a elementului fizic al procreaţiei de componenta sa psihico-spirituală. Doar dacă o căsătorie este validă şi încheiată legitim este licit ajutorul dat fertilităţiifecundităţii actului conjugal. Criteriile indicate în Instrucţiunea "Donum Vitae" înţeleg să excludă deci legitimarea moralei în sensul pur subiectiv (morala intenţionalităţii). mai ales. în paragraful 14 din "Humanae Vitae" se subliniază că legătura între dimensiunea unitivă şi cea procreativă în actul conjugal trebuie să se realizeze în fiecare act şi nu doar global. Discuţia concretă se referă la masturbare. dar când impotenţa este totală. Ceea ce se condamnă nu este tehnica. ci faptul că această practică introduce o separare şi un dualism între dimensiunea biologică a fecundării şi dimensiunea spirituală a "eului" sponsal. de exemplu prin punctura epididimului sau prin spremitura veziculelor seminale. la care ne-am referit mai înainte dintr-un punct de vedere tehnic. nici folosirea tehnologiei asupra corporalităţii umane. reversibilă. căsătoria rămâne validă şi ajutorul medical şi psihologic este oferit cuplului ca susţinere terapeutică (44) (este cazul în care se situează şi posibilitatea inseminării artificiale).

este posibil să admitem căi alternative prelevării (a se vedea. la nivel de inconştient. cu condiţia să fie respectat în mod integral actul conjugal. mai ales din partea celui considerat drept tată. care ştie că este tată doar din punct de vedere juridic. demnităţii soţilor. De 114 . secretul donatorului şi normativa "comercială" asupra spermei (47) . de a şti cine sunt părinţii săi. parentalitate gestativă şi responsabilitate educativă" (46) . Trebuie spus că prin recoltarea spermei din vagin sau prin condom perforat s-ar putea chiar evita inseminarea artificială propriu zisă şi intra în tehnica IAO. care nu sunt şi în mod egal părinţi ai fiului lor (48). dar nu şi din punct de vedere biologic. de exemplu. deşichiar dacă. Într-adevăr. Consecinţele se văd şi în privinţa fiului care va trebui să ştie şi să accepte această situaţie anormală. adecvate pentru atribuirea paternităţii. fiul. nu se poate spune că tehnicile de procreare artificială în care există interesul salvgardării unităţii actului conjugal nu ar respecta această unitate prin folosirea diferitelor modalităţi de prelevare. în stadiul actual e posibil diagnosticul bolilor transmisibile nu numai dominant. dintr-un punct de vedere psihologic. trebuie precizat. Raţiunile privesc unitatea cuplului şi indisolubilitatea căsătoriei. Evaluarea morală a inseminării artificiale eterologe Asupra iliceităţii prelevării spermei de la donatorul extraconjugal nu există dubii. o ofensă adusă vocaţiei comune a soţilor care sunt chemaţi la paternitate şi la maternitate: privează în mod obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea sau de integritatea sa. Dar în privinţa donării spermei şi a existenţei unei "bănci de sperme" se insinuează şi tendinţa eugenistică. va trebui să realizeze o dificilă "identificare" cu tatăl. în California. dar chiar cele transmise de purtători sănătoşi. Dacă ne referim la prelevare cu scopuri diagnostico-terapeutice. rămânând posibilă trecerea spermei în căile genitale feminine. din punct de vedere psihologic. ale unor state unele formulări juridice. în relaţia cu fiul în privinţa mamei. vocaţiei proprii a părinţilor şi dreptului fiului de a fi conceput şi adus pe lume în cadrul şi prin viaţa de căsătorie. în schimb. care în cazul acesta nu sunt întrebuinţate ca mijloace contraceptive. pentru achiziţionarea de "spermă selecţionată". În afara băncii rezervate premiilor Nobel. Apoi. În plus. după cum este ştiut. masturbarea poate constitui o dificultate în stările particulare de tensiune sau pentru temperamentele particulare sau pentru o instinctivă şi non reprobabilă delicateţe a pudorii. neomogenă. şi acest drept în multe state este recunoscut în mod explicit. în plus. fiecare cetăţean are dreptul. trebuie ţinut cont. în momentul prelevării se urmăreşte din ce în ce mai mult selecţia biologică. pretenţia de a obţine spermă selecţionată prin patologii genetice este mai mult teoretică decât practică.condomul perforat. Aceasta reprezintă. Au fost introduse în reglementările de drept. operează şi manifestă o ruptură între parentalitate genetică. "îmblânzite". acest fapt se poate reflecta şi în raportul dintre cei doi soţi. de posibilitatea instaurării unor conflicte intraconjugale. Rămâne totuşi un dubiu asupra legitimităţii unei dispoziţii care acoperă cu secretul adevărata paternitate a fiului. "Fecundarea artificială eterologă este contrară unităţii căsătoriei. din acest motiv el se află chiar într-o poziţie diferită. prin cel puţin 200 de situs-uri ai genomului uman. întrebuinţarea vibratorilor clinici care stimulează emisia spermei fără a configura un act masturbator) (45) .

combinaţiile selective vor fi multiple. şi pentru fiecare caz s-ar putea prospecta selecţia de la donatori diferiţi. ci aceasta trebuie extinsă şi la teste genetice. după cum reglementează normele unor ţări . nu este suficientă. este evident că testele genetice trebuie să fie efectuate şi asupra femeii receptoare. în momentul recoltării acestora. dorindu-se să se instituie aşa zisa "bancă de sperme" .pentru diferite inseminări. cu consecinţe ereditare uşor deductibile. Autorităţile guvernamentale ale multor ţări au început să studieze unele prevederi în materie şi să emită dispoziţii prin care să fie evitate consecinţele nefaste ale folosirii "băncilor de sperme".asemenea. a normelor care consimt fecundarea heterogenă) demonstrează. şi astfel ar putea apărea căsătorii între consangvini. Altă complicaţie cu caracter etic şi juridic este faptul că. (49) Dar pentru ca această cercetare să aibă o eficienţă reală. desigur. se poate diagnostica predispoziţia la boli de gravitate variată (printre care şi tumori) care se poate exterioriza la întâlnirea dintre cromozomii materni şi cei paterni. cu prisosinţă. De aici derivă pe plan ştiinţific faptul că pentru procreare nu mai e suficientă verificarea sănătăţii clinice a donatorului. cât şi la facila speculaţie economică. Nici evaluarea profilului sănătăţii psihice a donatorului nu e lipsită de probleme practice şi etice. examinând sperma diferiţilor donatori. sau oricum. probabil că le vor abandona. Consecinţele practice ale acestor examene vor urmări. Riscul este de a nu se mai putea recunoaşte paternitatea viitoarelor generaţii. testele trebuie efectuate şi asupra fiecăreia dintre receptoare.după cum am spus deja . al gameţilor masculini şi feminini în interiorul trompei lui Fallopio. căci este vorba de a stabili care ar fi caracteristicile psihice ale donatorului potrivit: simpla absenţă a maladiilor psihice grave (nu întotdeauna uşor diagnosticabile) sau chiar alte tulburări psihicie din ampla gamă de posibilităţi.până la cinci candidate. că vasta şi inexplorata arie a eugeniei este de considerat ilicită din punct de vedere etic. iar ţările care s-au grăbit să le admită. Capitolul al V-lea A doua parte: Bioetica şi tehnologiile de fecundare umană Transferul intratubaric al gameţilor (GIFT) şi alte tehnici de fecundare intracorporală GIFT este o tehnică de fecundare artificială intracorporală care comportă transferul simultan. nu cea juridică. Dacă sunt mai multe candidatele care aşteaptă să primească sperma unui anumit donator . într-o perspectivă actuală şi din ce în ce mai amplă. determinând apariţia unor fii consangvini din partea tatălui. Se înţelege astfel. dar separat. iar în cazul mai multor inseminări ale aceleiaşi sperme la femei diferite. în IAE. s-ar putea constata că o singură prelevare poate fi utilizată . că această practică antrenează implicaţii medicale şi etice negative atât de grave şi imposibil de depăşit încât devine inacceptabilă legitimarea lor în ţări care încă nu au decretat-o. în multe ţări. privitor atât la sănătatea şi profilaxia maladiilor transmisibile. 115 . să înlăture fecundările heterogene cu grad de risc şi să caute altele. ci aceea genetică. De aici decurge faptul că tocmai progresele din genetică (realizate în ultima vreme şi mai ales în epoca ce a urmat emiterii.

în practică se poate constata cu uşurinţă că de multe ori nu se regăsesc indicaţiile date de Instrucţiune pentru a se putea vorbi de un simplu ajutor dat procreării.dacă GIFT poate fi considerat un ajutor adus actului conjugal . tehnica GIFT este cauza . vor trebui prelevate puţine ovocite şi la un mic interval de timp.după cum am spus . introduse în trompe împreună cu spermatozoizii prelevaţi în timpul sau imediat după un act conjugal. cu fecundare intracorporală şi cu nici o manipulare de embrioni: întradevăr. dar şi în alte medii: ale lumii medicale şi juridice). Recurgerea la această tehnică ar fi motivată şi de intenţia de a preîntâmpina rezervele de ordin etic ( în lumea catolică.a unei ridicate pierderi de embrioni umani: este suficient să ne gândim că doar 2/3 din sarcinile clinic iniţiate ajung la termen şi că lipseşte orice informaţie asupra "destinului" gameţilor introduşi în trompele lui Fallopio (adică dacă a avut loc sau nu fecundarea şi deci dacă s-au produs avorturi înainte de implantare) până când nu apar primele semne de graviditate clinică prin creşterea semnificativă a nivelelor de human Chorionic Gonadotropin (hCG) (52) Instrucţiunea "Donum Vitae" nu s-a pronunţat nici implicit nici explicit în privinţa tehnicii GIFT. cu patologie cunoscută sau încă necunoscută. atâta vreme cât noutatea metodei şi modalitatea de efectuare lasă încă loc unor dubii şi perplexităţi. prin această tehnică s-ar veni în întâmpinarea sensibilităţii atât a unor credincioşi cât şi a celor care pregetă să încredinţeze momentul fecundării şi manipularea embrionului uman laboratorului şi tehnicienilor. din care cauză procedura ar putea deriva uşor într-o efectivă şi adevărată substituire a actului conjugal. după unii moralişti. procurării şi obţinerii propriului scop în actul natural îndeplinit normal. faţă de fertilizarea in vitro. tehnica GIFT ar putea. într-adevăr.Această tehnică este indicată în unele forme de sterilitate feminină (endometrioză pelvică." (50) Nu toţi moraliştii concordă în această interpretare .. sau oricum. ar putea fi utilizată în cadrul unui cuplu legitim. De fapt. Urmând aceste criterii. nu se pronunţă în mod clar asupra calificării acestei tehnici. reducând la minimum manipularea gameţilor şi respectând actul conjugal. conştiinţa morală "nu condamnă neapărat utilizarea unor mijloace artificiale destinate doar facilitării actului natural. cu condiţia ca femeia să aibă cel puţin o trompă permeabilă. În acest caz. şi nu întotdeauna rezolvabile prin inseminare artificială. Susţinătorii acestei tehnici afirmă că s-ar putea vindeca astfel aproximativ 40% din cazurile de sterilitate. sterilitate idiopatică) sau masculină (oligoastenospermie). 116 . (51) Conform unora. În mod voit am folosit "condiţionalul": într-adevăr. cu timpi scurţi de permanenţă a gameţilor în afara organismului. Tehnica GIFT. nesoluţionabilă prin inseminare artificială. Alte tehnici de fecundare intracorporală sunt Low Tubal Ovocyte Transfer (LTOT) şi Transferul Intrauterin de Gameţi (TIUG). să constituie o formă de ajutor şi nu de substituire a actului conjugal.

un document din partea Episcopilor din statul Victoria (Australia) şi altul al Episcopatului francez. FIVET reprezintă astăzi unul din punctele de frontieră pentru etica medicală. aceste servicii de divulgare. atât LTOT cât şi TIUG devin "prilej" de ridicată pierdere de embrioni: într-adevăr. tehnica TIUG nu ar respecta o atare unitate întrucât procedura tehnică ar necesita prelevarea doar prin masturbare. Magisteriul Catolic s-a pronunţat în mod oficial. în care ştiinţa şi tehnica de o parte şi etica de altă parte se află într-o confruntare dificilă. Nu există revistă medicală sau cu caracter cultural care să nu se fi ocupat de acest subiect. această problemă este dezbătută şi în mediul eticii laice. De aici rezultă că este imposibil ca tehnica TIUG să fie considerată un ajutor.. În plus. Comitetul Naţional pentru Bioetică a elaborat un document în materie (54) . Nenumărate sunt. în Anglia a lucrat Comisia guvernamentală (Comisia Warnock) (53) . asupra problemelor referitoare la FIVET. (55) În fiecare stat au fost create comitete şi comisii de studiu (56) . însuşi Preşedintele a constituit o comisie etică şi ştiinţifică specială cu sarcina de a aprofunda şi această problemă împreună cu alte intervenţii ale omului în domeniul medical şi biologic. configurânduse extremele unei substituiri a actului conjugal. întrucât nu ar exista o disociere între dimensiunile unitivă şi procreativă ale actului conjugal atunci când prelevarea spermei se petrece în conexiune cu actul conjugal. din punct de vedere ştiinţific. (57) .În timp ce LTOT pare să se configureze ca un ajutor dat actului conjugal. Dar e greu de evaluat cât de exacte sunt. În Italia. de asemenea. doar puţine sarcini clinice iniţiate (< 30% pentru LTOT şi pentru TIUG) ajung la termen. săptămânalele şi cotidianele care include astfel de subiecte. (58) Vom aborda principalele instanţe etice referindu-ne la o cazuistică relevantă. prin Instrucţiunea "Donum Vitae" şi Enciclica "Evangelium Vitae". Fecundarea in vitro prin transfer embrionar (FIVET) Problemele etice privitoare la FIVET După cum am avut ocazia să arătăm la începutul acestui capitol. solicitat fiind şi de publicarea unor documente asupra subiectului din partea diferitelor Conferinţe Episcopale: un prim şi un ulterior document al Comitetului Comun al Episcopatului Catolic din Regatul Unit şi Ţara Galilor. Este suficient să ne gândim că în SUA. Nu ne referim doar la poziţiile moralei catolice. în Consiliul Europei un "Comitet ad hoc" cu caracter internaţional a făcut public recent un document cu titlul "Convenţia pentru protejarea drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane privind aplicările biologiei şi ale medicinei: Convenţia asupra drepturilor omului şi a biomedicinei" în care este abordat şi acest subiect. atât în termeni generali cât şi în vederea unui protocol mai amplu. doar pentru a cita câteva. 117 .

pentru a garanta reuşita. şi în acest caz sunt prevăzute rezerva şi "surplusul". Dacă raţionamentul de mai sus ar fi valid. evident. dacă face să se implanteze şi să crească doar cei care au vitalitate mai mare. (59) Eliminarea programată sau suprimarea embrionilor reprezintă pentru morală . Dar mai ales în sensul acesta trebuie să se facă o clară distincţie între moartea naturală şi moartea provocată omului. prilejuirea voluntară a morţii prin accidente stradale 118 . În primul rând. Evident. la fel ca la întreruperea voluntară a sarcinii. imediat după fecundare şi înainte de implantare sau imediat după implantare. utilizat pentru experimente. pentru producerea de cosmetice. chiar pentru a preîntâmpina frecventa asincronie între ciclul ovarian şi ciclul menstrual al femeilor care au fost hiperstimulate. dar se afirmă că nu trebuie să se aibă despre natură o concepţie "biologistă" atunci când este vorba de a justificaa ansamblul fecundării artificiale. Contradicţia rezidă în faptul că este invocată natura pentru a justifica pierderile de embrioni. atunci ar putea fi aplicat şi la alte cazuri.şi nu doar pentru morala catolică . pentru transferul la altă femeie (în cazul acesta nu va fi vorba. Asupra acestui punct trebuie să trimitem la ceea ce este scris în capitolele referitoare la valoarea embrionului uman (şi deci despre avort) şi în materie de sexualitate şi de procreare. în general se procedează la fecundarea cât mai multor embrioni. datorită anomaliilor sau incompatibilităţii. este controlată şi condusă la termen in vitro şi pe cale artificială. în mod accidental.pierderea provocată a unei fiinţe umane. de exemplu. este licit ca şi în laborator să fie operate mai multe tentative în căutarea celui mai bun rezultat. Într-adevăr. sunt prevăzuţi mai mulţi embrioni pentru a putea repeta tentativa în caz de insucces. Medicul nu ar face decât să "imite" ceea ce se întâmplă în natură. de fecundare omogenă). vom face o precizare care nu este numai terminologică: în cazul FIVET se vorbeşte pe bună dreptate de "fecundare" şi nu şi de "inseminare" artificială: raţiunea este că în cazul IA momentul fecundării rămâne în naturalitatea sa.Fecundarea artificială extracorporală omogenă: pierdere de embrioni şi a unităţii conjugale Tema fecundării artificiale extracorporală omogenă este cazul cel mai dezbătut. adică unirea gameţilor. îndeosebi de moraliştii din mediul catolic. Pentru a proceda la evaluarea morală trebuie amintite două exigenţe etice fundamentale ale procreării umane asupra cărora sunt de acord toţi moraliştii catolici şi atari exigenţe ţin prin sine de morala naturală: prima este să fie salvgardată viaţa embrionului. Nu este greu de descoperit contradicţia argumentului şi subtilitatea erorii. O procedură care se dezvoltă în unele laboratoare este congelarea embrionului. Unii aduc drept scuză pentru justificarea morală a acestei distrugeri de emrbioni supranumerari faptul că şi în cazul fecundării naturale apar multe mini-avorturi. cel puţin în metodica întrebuinţată actualmente. pentru că procentajul de nidare şi de continuare a gravidităţii este foarte scăzut (1 sau 2 la 10) şi de aceea. În cazul FIV fecundarea. Aşa zisul "surplus" reprezintă o problemă etică şi juridică: poate fi eliminat. atât cauzală cât şi locală. (60) Se spune: dacă natura însăşi operează o selecţie între diferiţi embrioni. a doua ca procreaţia să fie rezultatul unirii şi raportului personal al soţilor legitimi.. În privinţa salvgardării vieţii embrionului uman în cazul FIVET. cum mulţi mor în accidente de stradă. există grave dificultăţi.

desigur.în limbajul sexualităţii umane se realizează acest fapt: actul sexual.programate nu ar fi un delict? Sau: întrucât mulţi bătrâni mor de moarte naturală. ci de comuniunea interpersonală care se poate exprima în manieră completă prin intermediul corpului în plinătatea şi unitatea lui. când tehnicile vor fi îmbunătăţite se va reduce acest risc la indicele normal existent în cazul oricărui act terapeutic. Într-o acţiune pur tehnică obiectul constituit rămâne ontologic neomogen faţă de subiect. a părinţilor în legătura căsătoriei. afectiv. În orice caz. Instrucţiunea "Donum Vitae" spune următoarele: "Actul conjugal prin care soţii îşi manifestă reciproc dăruirea de sine. sau cum se obişnuieşte să se spună . să se facă experienţe pe om când aceste experienţe ar comporta un risc mortal de 80% (cifra procentuală a pierderii de embrioni prin FIVET) . disociază dimensiunea unitiv-afectivă a actului conjugal de dimensiunea procreativă şi fizică. ar trebui cel puţin să se admită că în momentul de faţă. că pentru a rafina şi perfecţiona un dozaj de medicamente. (61) Dar există şi o altă raţiune cu caracter etic care trebuie considerată şi pe care am menţionat-o deja în legătură cu inseminarea artificială.este vorba despre o fiinţă umană potenţială incapabilă încă de relaţie socială etc -. În sensul acesta. uneşte soţii (fizic. iar procrearea unei persoane trebuie să fie rodul şi finalitatea iubirii sponsale. FIVET comportă o pierdere nejustificată de embrioni umani. nu ar mai constitui o culpă morală provocarea deliberată a morţii lor? Altă raţiune care se propune pentru a risipi dubiile în această problemă este următoarea: respectiva pierdere de embrioni este un fapt temporar. Fecundarea in vitro. o declasare a lui la tipologia unui act tehnic.şi nu numai credinţa catolică . Tocmai în corpul lor şi prin întermediul corpului lor soţii efectuează actul căsătoriei şi pot deveni tată şi mamă. Caracteristica iubirii conjugale este totalitatea şi plinătatea dăruirii celor două persoane. în structura şi fenomenologia. În constituirea caracterului conjugal. Celorlalte obiecţiuni . Începutul fiinţei umane se petrece. în mod simultan. de multe ori. În acţiunile de 119 . prin unirea nu doar biologică. Pentru a respecta limbajul corpurilor şi generozitatea lor naturală. exprimă simultan deschiderea către darul vieţii: un act inseparabil corporal şi spiritual.le recunoaşte structura şi valoarea de fiinţe umane. Cine ar accepta acest criteriu în experimentarea farmacologică? Nu s-ar putea admite. Fecundarea obţinută în afara corpului soţilor rămâne de aceea. Substituirea gestului corporal cu tehnica determină o reducere a actului conjugal. uniunea conjugală trebuie să se producă în respectul procreării. întrucât este utilizată o tehnică respunzătoare de moarte. deja le-am răspuns în capitolul referitor la întreruperea voluntară de sarcină. Despărţirea momentului unitiv de cel procreativ echivalează cu ruperea unităţii de iubire şi de viaţă a actului conjugal. adică în calitate de "persoane") şi le deschide posibilitatea procreativă. cărora raţiunea . Şi aici avem de a face cu un raţionament de tip eficientist. iar asupra acestuia subiectul constructor are drept de proprietate şi de stăpânire. deci. privată de semnificaţiile şi de valorile care se exprimă în limbajul corpului şi în uniunea persoanelor umane" (62) Deci un act de procreare lipsit de expresia corporală privează acest act nu de elementul biologic (care se recuperează "tehnologic" prin transferul gameţilor). ci şi spirituală. ca experiment tranzitoriu pentru a obţine o tehnică mai bună. chiar atunci când este omogenă.

voinţa faptică şi gestaţia maternă. fecundare extraconjugală: conjugale rămân patrimoniul genetic. în locul cuplului. Pentru o necesară informare trebuie spus că deşi este clară poziţia Instrucţiunii "Donum Vitae". care se adaugă celui precedent. Invers. dacă ar exista un schimb de spermă sau o eroare sau un risc. Odată stabilită această rezervă . chiar şi numai parţial. cât dezvoltarea succesivă a embrionului. dar . globalitatea vieţii conjugale nu este suficientă pentru a asigura demnitatea procreării umane. din punctul de vedere al cauzei proxime şi al responsabilităţii imediate. acestea nu ar putea fi imputate naturii.ei reţin că unitatea dintre dimensiunea unitivă şi cea procreativă a FIV omogenă ar fi asigurată în acelaşi mod ca în cazul IAO impropriu zisă: unitatea ar fi dată de aşa zisul "context de iubire conjugală". subiectul se exprimă pe sine către un alt subiect. anterioară fecundării. 120 . iar aceasta rămâne în cadrul voinţei şi uniunii cuplului. cum este actul conjugal. învinuind biologii (63) . şi în "cazul simplu". se înţelege pentru ce actul de iubire conjugală este considerat în învăţătura Bisericii Catolice ca unicul loc demn al procreării umane.momentul culminant al unui proces ce cuprinde mai multe faze legate între ele. să se revină cu o aprofundare ulterioară: în cazul "fecundării" in vitro se introduce o cauzalitate parentală plurală şi străină cuplului. tehnica rămâne moralmente inacceptabilă. care să fie separată de posibilitatea oricărui compromis cu practica avortivă a distrugerii de embrioni (64) . căci privează procrearea umană de demnitatea care îi este proprie şi conaturală. a cărui egalitate o respectă şi cu care este consimţită libera expresie. subliniază Instrucţiunea (65) . Desigur. adică procedura FIVET omogenă. Termenii "concepţie" ("generare") şi "fecundare". cine împlineşte faza decisivă a procreării este un străin.este acţionat de un operator străin cuplului. de unde vine cererea şi în care se plasează copilul pe cale de a se naşte.chiar şi atunci când s-ar face totul pentru a evita moartea embrionului uman . aceste tehnici înregistrează înalte procentaje de insucces: aceasta priveşte nu atât fecundarea. în cazul FIV. pentru care. sau o echipă de străini. proces constitutiv al noii fiinţe umane . expus riscului de moarte în termene de timp în general foarte scurte".de fapt. Printre actele expresive sau limbajele corporale. unii moralişti catolici îngăduie încă "posibilitatea de a accepta" aşa zisul caz simplu .rămâne iliceitatea morală a fecundării omogene in vitro: "dincolo de faptul că aceste tehnici de fecundare artificială . actul conjugal are caracteristica plinătăţii şi a totalităţii: a reduce procrearea la un factor tehnic înseamnă a stabili un raport de dominare "subiect producător-obiect produs" şi înseamnă a sărăci şi a degrada actul procreator în sens atât teologic cât şi antropologic.sunt inacceptabile din punct de vedere moral. Acest lucru este atât de adevărat încât. ci ar putea fi urmărite juridic.comuniune şi comunicare. din moment ce disociază procrearea de contextul integral uman al actului conjugal. după părerea mea. cum a subliniat Instrucţiunea Donum Vitae. Din acest motiv. Fecundarea extracorporală devine. Trebuie. În timp ce în tehnica IAO impropriu zisă medicul ginecolog îndeplineşte o acţiune subsidiară şi complementară. devin în cazul FIV termeni improprii pentru părinţi: în realitate. momentul fecundării .se citeşte în Enciclica Evangelium Vitae . încă de nedepăşit . dar care în sine este suficient. cazul simplu nu este grevat de toată acea negativitate etică ce se întâlneşte în procrearea extraconjugală.

Calea adopţiei (care este considerată astăzi puţin practicabilă) ar fi mult mai accesibilă dacă fiii ar fi primiţi întotdeauna cu responsabilitate. tehnica FIVET omogenă este permisă chiar şi de legislaţiile mai rigoriste. de asemenea. Pe de altă parte. atât într-un caz cât şi în altul. dar care sunt relevante din punct de vedere moral. Bockle. Abbagano: "În domeniul acesta. fiul nu ar fi considerat mai degrabă un "complement" şi "obiect" faţă de soţi. în afara moraliştilor catolici şi printre cei care privesc nu la instanţele etice. ştiinţa şi tehnica pot şi trebuie să corecteze şi să ajute procesele naturale. nu numai că nu există preocupări. Întreaga natură are astăzi nevoie de apărare împotriva contaminării şi a distorsiunilor masive pe care le provoacă abuzul tehnic.Este ştiut că. teolog catolic. veînind în întâmpinarea mamelor care ar dori să-şi întrerupă sarcina. mentalitatea anti-life. scrie: "Nous sommes visiblement arrivés a un point ou nous pouvons plus qu'il ne nous est permis de faire et c'est pourquoi qu'il n'est nous permis de faire tous ce que nous pouvons" (70) Fecundarea artificială extracorporală heterogenă Dorind să examinăm ansamblul problemelor etice legate de tehnica FIVET heterogenă şi presupunând deja valide rezervele enunţate pentru cea omogenă. că în privinţa acestui subiect apare una dintre contradicţiile cele mai vădite ale culturii contemporane: pe de o parte se propagă. În realitate. de exemplu. (69) F. începând de la naştere. nu se poate vorbi despre "dreptul asupra fiului". ca în atâtea altele. bazate pe criterii de economie sanitară. nu ar putea creşte copilul odată născut. sau dacă ar exista şi posibilitatea unei "preadopţii legale". este elementul cel mai preţios care trebuie apărat împotriva oricărei manipulări care îi ştirbeşte demnitatea" (68) În literatură au apărut deja consideraţii care trezesc perplexitate. putem aborda consideraţiile în felul următor: 121 . dar este ştiut că punctul de vedere juridic poate să nu coincidă cu punctul de vedere moral şi de multe ori legea pozitivă umană şi legea morala contrastează (67). este revendicat cu orice preţ şi cu orice mijloc fiul. între soţi există doar un drept de a avea raporturi conjugale deschise procreării. Iată ce scrie. Semnale de alarmă au început să apară şi în mediul laical împotriva acestei tehnicizări a procreării umane. dar aceştia nu se opresc nici măcar la FIVET omogenă. Din punct de vedere juridic. sau oricum. dar nu trebuie să li se substituie cu artificii ce ar anula efectele pe care doar naturalul le poate garanta. Omul este parte integrantă a acestei lumi şi viaţa lui. dacă nu ar fi aşa ar fi ilegală sau nonvalidă orice căsătorie nefertilă. după cum am amintit la tema procreării. N. prin intermediul avortului şi al contracepţiei. prin intermediul tehnicii FIVET: este îndoielnic că. care ar fi propriu cuplului. decât "subiect" care are o valoare proprie şi care trebuie dorit şi primit prin ceea ce reprezintă el însuşi şi pe căile planului de viaţă şi de iubire care trece prin familie. trebuie să adăugăm că nu se poate apela la un "drept de a procrea". Trebuie adăugat. nici remuşcări cu caracter etic. iar pe de altă parte. ci la eficienţa rezultatelor. Rămânând la tema juridică.

atunci când copilul pe cale de a se naşte are o identitate biologică diferită de cea socială . -ipoteza eugeniei. Structura unitară a căsătoriei este compromisă şi sfărâmată. În cazul adopţiei sarcina educativă este cea care e încredinţată altui cuplu. Acestea nu ar merita să fie luate în considerare dacă nu şi-ar găsi loc în literatură. se stabileşte o diferenţiere între figura "părinţilor" şi figura soţilor: a fi părinţi nu echivalează în cazul acesta . În cazul donării unui rinichi pentru un transplant sau donării de sânge pentru o transfuzie nu se încalcă unitatea nici nu se dă viaţă unei noi fiinţe umane. -consecinţele antrenării mamei surogat (surrogate mother). Nu poate fi invocat conceptul de "dăruire" în sens de caritate-solidaritate. fecundarea devine extracorporală Avem astfel o dublă încălcare a unităţii căsătoriei: este încălcată uniunea dintre dimensiunea unitivă şi dimensiunea procreativă a actului conjugal (71) şi astfel "conceptul de familie reprezintă doar un mod de interpretare şi de ordonare a unui ansamblu de relaţii. ci de obicei în publicistică şi în mass media. o dată ce i se comunică 122 . Nu este valabilă comparaţia cu adopţia: ea nu provoacă o frângere a raportului matrimonial. fără să privească în vreun fel angajamentele juridice dintre adulţi sau fără vreo legătură cu consangvinitatea" (72) Considerăm că această nouă încălcare a unităţii familiale trebuie să fie respinsă pe plan eticoraţional. Desfacerea legăturii dintre viaţ conjugală şi procreaţie devine şi mai gravă şi complexă atunci când se asociază existenţei ca surrogate mother.-repercusiunile asupra unităţii matrimoniale şi conjugale. copilul adoptat a avut doi părinţi mai mult sau mai puţin legitimi. Dacă nu s-ar face această diferenţiere şi dacă ar trebui extins atât de mult conceptul de caritate şi de altruism. şi.sau echivalează doar parţial . când este vorba de gameţi. -identitatea biologică. psihologică şi juridică a fătului. Ţinând cont de faptul că fiecare dintre noi are dreptul de a şti al cui fiu este. Repercusiunile asupra unităţii matrimoniale şi parentale E uşor de constatat că. atunci când se realizează "dăruirea" spermei sau a ovulului. ca şi cum ar fi vorba despre o donare de organe sau de sânge. în plus. care au dat viaţă împreună fiului şi între ei a avut loc un raport de dăruire reciprocă. nu în literatura medicală sau medico-legală. după cum am arătat deja în cazul tehnicii IAE. Identitatea copiluluii conceput Pe planul acesta se observă consecinţe şi mai grave şi câteodată chiar stranii.cu a fi soţi. sau a amândorura. ar trebui legitimată cu acelaşi principiu orice legătură adulterină şi extraconjugală.

Stimularea eugeniei 123 . ci la aceea de embrioni. în mod teoretic s-ar putea obţine la o populaţie anume un număr de consangvini care nu ştiu că au o astfel de legătură între ei (75). care să fie şi sănătos dar să fie şi asemănător din punct de vedere somatic şi psihologic. după calculul probabilităţilor. când tatăl donator moare înainte de implant. în respectul donatorilor. Cazurile stranii şi aflate în cauză juridică apar atunci când. dar acest fapt nu elimină dificultatea. ci şi sanitară. cu tatăl virtual (74) . să fie implantaţi în femei diverse. să se recurgă la surrogate mother. În absenţa unei normative juridice aceste fapte sunt şi mai grave.şi. dispar datorită unui accident mortal şi măcar au lăsat o ereditate copilului pe cale de a se naşte. care este ipoteza luată acum în considerare la nivel legislativ. Este ştiut că din partea unor legislaţii se doreşte ca secretul asupra numelui donatorului să fie prescris. cu patrimoniu biologic al cuplului însuşi.în cazul în care fiul le cere. donatorul rămânând necunoscut. născut prin tehnica FIVET heterogenă. după cum am spus deja în cazul tehnicii IAE. Faptul că. evident.chiar generice . astfel încât majoritatea ţărilor care au legiferat în materie cer ca. Întrucât din ejacularea unui singur bărbat ar putea fi fecundate multe ovule. căsătoria între consangvini. cazuri de căsătorii între consangvini.subiectului. sau când văduva doreşte un fiu din sperma soţului decedat. Ca o completare cu caracter tehnic. Se realizează astfel aşa zişii "fii din lumea de dincolo". recurgându-se nu la banca de spermă. lucru care nu are doar o relevanţă juridică. întrucât "paternitatea" donatorului trebuie să rămână necunoscută . Trebuie menţionată şi altă eventualitate. mărind riscul bolilor genetice. în timp ce două femei homosexuale ar putea obţine măcar ipotetic un fiu şi prin procedeul clonării. de altfel. unul din ei va fi virtual. cum s-a întâmplat deja. sau embrionii devin orfani înainte de a fi implantaţi în uterul matern. (73) Această exigenţă şi acest drept sunt recunoscute şi la nivel juridic. examinată de instanţele juridice şi în discuţiile referitoare la băncile de embrioni.. acest fapt determină o dificultate de relaţie cu părinţii. după cum am spus în capitolul referitor la manipulările genetice altele decât cele obţinute prin tehnica FIVET heterogenă. aceştia sunt implantaţi după moartea tatălui donator (în cazul fecundării omogene). să se instituie registre centralizate de unde să poată fi luate referinţe . după ce sperma a fost deliberat prelevată în timpul maladiei care era prevăzută ca letală. La acest punct se pot constata. originea sa. la eleminarea dificultăţilor nu ajută nici normele propuse în legătură cu alegerea donatorului. Cazul fiului adoptat de perechea homosexuală este atât de aberant în privinţa concepţiei parentale asupra procreării şi a structurii căsătoriei încât nu necesită alt comentariu pentru a-i releva non. această situaţie ar avea un procentaj scăzut nu schimbă judecata etică. apoi embrionii obţinuţi astfel. sau după ce ajutorii. după cum se ştie.eticitatea. trebuie să adăugăm că în cazul perechii de homosexuali bărbaţi este nevoie. Eventualele consecinţe de ordin sanitar ale fecundării in vitro heterogenă prin efectul congelării şi al fazelor succesive nu sunt încă previzibile şi va trebui să fie verificate în arcul de timp respectiv. cu greu va putea fi înregistrată .

există o logică internă conform căreia. în schimb. printre care şi Premiul Nobel Müller. după cum susţineau deja unii geneticieni. "rasism liniştit". putere de care subiecţii afectaţi nu pot să se apere: "Ils este théoriquement . şi în special inseminarea artificială heterogenă. Testart. Selecţia celulelor-ou şi a embrionilor înainte de implantare ar putea privi optica eugenică negativă..cum aminteşte J. dă posibiltatea acţionării şi la un al treilea nivel al eugeniei. Problema nu este nouă dacă ne gândim . copilul de selecţionat. în schimb. din moment ce este posibilă. de o mişcare eugenistă condusă de englezul Galton. în care iubirea conjugală îşi pierde semnificaţia şi caracteristica sa de dăruire interpersonală. urmărit nu prin selecţia donatorilor ci prin aceea a gameţilor şi a embrionilor şi cu succesiva eliminare a embrionilor care nu posedă caracteristicile cerute. În privinţa aceasta. în procrearea artificială extracorporală. prin observaţie şi diagnostic preimplant se caută printr-o tehnică deja în sine ilicită. este depăşit deja orizontul aşa zisei "terapii" a infertilităţii şi se intră într-un fel de finalism ideologic pilotat de tehnologie. în care este deseori programat avortul.scrie Testart . selectarea donatorilor. Trebuie amintit că eugenetica negativă a apărut deja cu douăzeci de ani în urmă prin întrebuinţarea improprie şi selectivă a tehnicilor de diagnoză prenatală (postimplantatorie).zis pozitiv. Acest tip de selectare a părinţilor a fost definit de Charles Richet (Premiul Nobel pentru Pace). Se înţelege cum. un copil cât mai asemănător cu părintele social. Le desir du gene (70): ne aflăm la al doilea nivel al eugeniei.. prin băncile de spermă.est un monument de racisme tranquille.că o asemenea metodă eugenică era propusă. Fecundarea in vitro. dar şi a perfect child sau. Odată cu fecundarea in vitro şi posibilitatea de a selecţiona celulele-ou înainte de fecundare şi embrionii prin tehnicile de diagnoză preimplant s-a înregistrat un nou impuls pentru instanţa eugenistică. acela aşa. prin "noi invenţii tehnice. ou la pensée dérive sans cesse d'un savoir biologique incontestable a une ideologie qu'on peut qualifier de totalitaire" (77) . spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. împreună cu alte metode. aceasta fiind o modalitate selectivă ulterioară a noilor generaţii. în momentul în care instanţa eugenistică se afirmă. chiar dacă urmărind doar selectarea donatorului (eugenie de prim nivel). pe vremea când încă nu era urmărită prin tehnicile de procreare artificială: ". cu eventuala recurgere la tehnici de inginerie genetică dându-i astfel omului maxima putere asupra celorlalţi oameni. oricum. Dar drumul spre eugenismul adevărat şi radical trebuia să treacă.possible d'obtenir un oeuf génétiquement 124 . adică nu numai pentru subiecţii bolnavi de maladii ereditare dar şi pentru purtători. În timp ce în diagnoza prenatală selecţia reprezintă un abuz şi o deviaţie de la o tehnică licită în sine pentru alte finalităţi. nu numai fiul dorit.Nu este greu de înţeles că unele tehnici de fecundare artificială. Scopul acestei selectări era şi este acela de a da cuplului care îl solicită. constând în inseminarea artificială şi invenţii biologice accesorii" (78) . conţin şi alte finalităţi în afară de "terapia" infertilităţii: ne referim în special la finalitatea eugenistică. este extraordinar de clară deja citata lucrare a lui J. Testart (76) . în lucrarea La sélection humaine (1919).

a refuzat să-l mai dea simţindu-l ca fiindu-i propriu. psihice şi morale care o alcătuiesc" (83) Au existat unii care au dorit să compare maternitatea "surogat" cu doica.copil. care totuşi ajunge să fie intim legată de fiu printr-o strânsă comunicare biologică. plata stabilită . realizată în timpul gestaţiei. despre care din când în când auzim vorbinduse. arătând că faptul în sine numai că este licit. gestaţia embrionilor fecundaţi in vitro cu ovul şi spermă de la alte persoane (81). Un aspect al problemei. aceea de "mamă surogat". Toate acestea determină o serie de abuzuri nu doar în privinţa vieţii de căsătorie. care este astfel tratat ca un exemplar animal şi nu ca o persoană ce are dreptul de a-şi recunoaşte proprii părinţi şi de a se identifica.modifié en incorporant de nouveaux genes (transgénese) soit dans l'oeuf lui-meme. deşi aveau proprii copii.ar trebui să fie 125 . Este determinată o manipulare a corporalităţii fiului care primeşte patrimoniul genetic de la două persoane. au dus la termen pe contul unor terţe. juste apres la fécondation"(80) . normal. Instrucţiunea "Donum Vitae" consideră că este inacceptabilă din punct de vedere etic maternitatea "surogată" exact din aceleaşi raţiuni care conduc la respingerea fecundării artificiale heterogene: aceasta "este contrară unităţii căsătoriei şi demnităţii procreării persoanei umane" (82) Nu numai că este atacată unitatea conjugală. este faptul că devine obiect al unui contract de vânzare-cumpărare nu doar uterul mamei ci şi .mai ales .dacă "obiectul" comerţului ar fi doar maternitatea gestantă . o separare între elementele fizice. în timp ce sângele. nutriţia şi comunicarea vitală intrauterină (cu consecinţe şi la nivel psihic). plătind sume de bani şi folosindu-se de intermedierea agenţiei. De fapt.copilul. care. după ce a avut în gestaţie fiul comandat. deseori ţinut sub tăcere. dar e şi o manifestare de altruism. Credem că trebuie subliniată diferenţa de intensitate a relaţiei mamă "surogat" . Unii chiar subliniau existenţa riscului exploatării uterului femeii şi o îndreptare către o nouă profesiune. de la mama înlocuitoare. Mamele "surogat" Surrogate mothers au apărut cu nume şi prenume în reviste şi pe ecranele televizoarelor: femeile acestea. în acest gen de contracte de înlocuire. Era cazul mamelor care. cuplul care comandă copilul rămâne străin de mama de împrumut. le primeşte de la altă persoană.in vivo sau in vitro se constată şi un alt tip de selecţie a embrionilor efectuată prin raţiuni non calitative ci cantitative: scopul unei asemenea intervenţii "reductive" ar fi acela de a evita . întrerupând viaţa micilor şi inermilor embrioni. raportul strâns dintre părinţi şi copii: "aceasta instaurează în detrimentul familiilor. O consecinţă a pluriovulaţiei induse farmacologic şi a plurifecundării . cu ei. dar şi unitatea parentală.făt faţă de relaţia doică. riscurile şi complicaţiile unei gravidităţi plurigene (fetal-reduction) Pentru a evita o "eroare" legată de tehnică se efectuează o fetal-reduction în uter.după cum am spus . a existat şi cazul "mamei închiriate".pentru mamă. În cazul acestei practici a "uterului înlocuitor". ci şi a fiului. au acceptat această sarcină pentru a-i da un fiu propriei surori sterile.

experimentul pe animale nu este omologabil întotdeauna. (87) Care este raţiunea justificării experimentelor pe embrioni? Raţiunile avansate sunt două: una este negarea caracterului uman al embrionului în această fază (se avansează în general afirmaţia că embrionul. De ce să mai plăteşti întreaga sumă stabilită pentru un "produs" care nu satisface "cerinţa"? Considerând problematica etico-socială inerentă recurgerii la maternitatea "surogat". la acţiunea medicamentelor etc. trecând prin fecundarea in vitro. Printre altele. ci reală: potenţială este doar 126 . Deşi aceste experimente sunt practicate pe embrioni supranumerari şi fetuşi obţinuţi din avortul spontan sau provocat (temă care va trebui să fie abordată separat). altfel incurabile. trebuie să spunem în primul rând că embrionul uman. totuşi unele normative includ posibilitatea de a "fabrica" embrioni cu scop experimental (89) . deci este nevoie să se recurgă la acest tip de experimente. desemnează aceste tehnici cu termenul de "fecundare asexuală" (asexual fertilization). perechea care l-a "comandat" nu îl mai vrea. cealaltă raţiune este de tip ştiinţific "terapeutic": experimente necesare pentru progresul ştiinţei şi vindecarea unor boli.o parte a sumei este dată după naştere şi dacă. deci. cea care a "comandat" această gestaţie. toate normativele existente. aadică până la 21-22 de ore după fecundare. doar dacă mama care a dat naştere copilului doreşte în mod explicit să nu-l recunoască. sub actualul regim juridic. precum legea germană şi legea statului Victoria (Australia).consemnată mamei purtătoare încă de la începutul sarcinii. Unii autori. Fecundarea in vitro şi experimentele Cuprindem sub acest paragraf toate acele procedee experimentale care. Se conferă o limită de două săptămâni de dezvoltare. la vânzarea-cumpărarea de copii . sau pentru fecundarea interspecifică (85) . Se spune: fără experimente ştiinţa medicală nu progresează.are prea puţine şanse să fie încredinţat cuplului care l-a "comandat". din punct de vedere ontologic şi etic este o fiinţă umană individualizată şi nu potenţială. în cazul acesta. copilul este malformat. Invers . mai ales în privinţa codurilor genetice. referindu-se mai ales la clonare. copilul respectiv declarat adoptabil . cel puţin până la formarea sistemului nervos. sunt acţionate cu intenţia de a se dobândi cunoştinţe privitoare la ADN-ul uman. mai ales genetice. e de considerat personalitate umană "potenţială". Alte normative. ar trebui să fie înregistrată ca "mamă" cea din care se naşte copilul şi nu cea care a dat ovulul spre fecundare. moment din care ar începe să de formeze linia embrională primitivă. ca pe o "garanţie" a permanenţei copilului în uter. de exemplu. interzic contractele de înlocuire sau le consideră juridic non valide (84) . Dorind să clarificăm pe scurt aceste două motivaţii şi reluând concepte exprimate în alte capitole. cu excepţia statului Arkansas (SUA). la compatibilităţile imunologice.şi acesta este semnalul asupra faptului că încheierea contractului se petrece la consemnarea produsului şi. şi embrionul ar fi încheiat faza de implantare. dacă faptul acesta s-ar petrece în Italia. sau chiar cu scopul de a realiza verificări în vederea unor ulterioare combinaţii prin clonarea de celule embrionare. consimt experimentarea până la singamie.

dar şi în legătură cu experimentarea în sine: identitatea umană." (91) Evaluare etică a selectării sau prestabilirii sexului 127 . nebunul este cel care a pierdut totul în afară de raţiune" (90) Instrucţiunea "Donum Vitae" afirmă că: ". Dacă mai există dubii asupra conceptului filozofic de "personalitate". chiar dacă este propusă de unii. înţelegând-o aici şi pe cea a dobândirii de noi cunoştinţe ştiinţifice. într-adevăr. invers. în eventualitatea. obligaţia de a apăra viaţa umană devine fundamentală şi prioritară faţă de celelalte valori. de a putea "produce" fiinţe subumane destinate unor munci repetitive. Fecundarea şi gestaţia interspecifică Se înţelege prin fecundare interspecifică sau hibridare posibilitatea de fecundare între gameţi umani şi gameţi animali. care . rămâne însă interdicţia etică de a întrerupe acea viaţă care. Tentativele sau proiectele de fecundare între gameţi umani şi animali şi de gestaţie de embrioni umani în utere animale. neplăcute.dezvoltarea. să repetăm citatul din Chesterton: "Nebunul nu este cel care şi-a pierdut raţiunea. deja operate pe animale (cobai-iepure. (89) Etica experimentării pe om are acest punct ferm şi de neînlocuit prin vreo raţiune de oportunitate sau utilitate. referitor la reglementarea experimentelor pe om. va continua şi după naştere. are în sine capacitatea reală de a se maturiza ca persoană umană. E cazul. este posibilitatea de implant de embrioni ai unei specii în uterul animal al unei alte specii. Aceste tehnici. Judecata etică este clar negativă. pentru implantul experimental al embrionului uman într-un uter de animal cu scopul de a studia reacţiile imunologice. în acelaşi timp. odată lăsată să crească. capră-oaie etc). care prevedeau moartea subiecţilor şi aceasta fără consimţământul lor. Asemenea obligaţie persistă chiar şi în cazul embrionilor supranumerari "în stare de abandon" sau consideraţi netransferibili în căile genitale ale femeii. Omul valorează mai mult decât ştiinţa şi mai ales valorează mai mult decât aspiraţiile oamenilor de ştiinţă: asupra acestui punct se pronunţă explicit şi Codul de la Helsinki. când există o altă cifră procentuală . (88) Principiul terapeutic nu se poate aplica "in vivo". Doar în lagărele de concentrare naziste au fost acceptate şi adoptate experienţe "in vivo".în cazurile acestea certitudine a morţii subiectului pe care se realizează experimentul. pentru că viaţa fizică este aceea prin care se pot realiza toate celelalte tipuri de valori. sunt gândite ca o ipoteză şi pentru om (de exemplu. Se pare că în Anglia a fost adresată o cerere Comitetului guvernamental... de fapt irealizabilă. sau de a fi întrebuinţate ca "rezervoare" de organe pentru transplant. inseminarea femelei cimpanzeu cu spermă umană). Gestaţia interspecifică. demnitatea subiectului şi a familiei ar fi contrazise în modul cel mai vădit şi monstruos. sunt contrare demnităţii fiinţei umane proprie embrionului şi. nu numai în ceea ce priveşte "viabilitatea" acestor embrioni. de altfel. lezează dreptul oricărei persoane de a fi concepută şi de a se naşte în cadrul căsătoriei şi din căsătorie.

Prin sintagma "prestabilire şi selecţie a sexului" sunt indicate acele procedee care le pot permite părinţilor să aleagă şi să stabilească sexul copiilor ce se vor naşte. (92) Problemele etice implicate sunt multe şi se referă îndeosebi la legitimitatea predeterminării înseşi a sexului de către părinţi şi deci la motivaţii; în plus trebuie să se pună întrebarea dacă astfel nu s-ar instaura un fel de ideologie "sexistă", care ar putea fi cultivată în mentalitatea socială şi exploatată chiar de puterea politică; în sfârşit, trebuie să ne punem întrebarea asupra consecinţelor în sensul unor disproporţii sociale în raportul bărbaţi/femei şi asupra consecinţelor de ordin sanitar ce derivă din folosirea unor tehnologii selective (de exemplu, cele microchirurgicale). În sfârşit, moralitatea metodelor variază după puterea lor de determinare, în funcţie de riscurile pentru embrion şi de caracterul lor de manipulator al patrimoniului genetic. Nu se pot emite judecăţi etice analitice definitive în lipsa unei validări a fiecărei metode în parte. Credem că putem oferi, însă, câteva orientări de natură etică, înţelese ca orientări maximale, referitor la finalitatea şi la mijloacele utilizate. Scopul terapeutic, relativ la prevenirea bolilor genetice legate de sex, presupusă validitatea etică a metodei întrebuinţate, apare cel mai legitim şi admisibil din punct de vedere etic, în virtutea principiului terapeutic considerat sub aspect preventiv. Oricum, nu ni se pare că -şi în acest caz - societatea ar putea, eventual, să le impună părinţilor alegerea sexului considerat ca nepurtătorul anomaliei genetice. Părinţii sunt responsabili asupra deciziei procreative şi asupra numărului copiilor; deci amestecul statului ar fi neîngăduit dacă ar comanda limitarea numărului de copii sau abţinerea de a procrea: nu trebuie să fie de competenţa statului determinarea sexului copiilor pe cale de a se naşte, nici chiar din motive eugenice. Statul poate propune, eventual, o educaţie sanitară, dar nu poate impune o selecţie a copiilor nenăscuţi. Se poate afirma că astăzi se observă mai puţin sensul superiorităţii unui sex asupra altuia - cu scop ideologic - în urma campaniilor de paritate şi de egală demnitate a bărbatului şi a femeii; dar pot apărea în anumite contexte sociale sau în situaţii de război impulsurile ideologice sau de apologie a unui sex preferat. În acest caz, ideologia dăunătoare la adresa respectului datorat persoanei umane, care are demnitate egală în cazul fiecărui individ în parte, indiferent de sex, va încuraja acţiunea electivă şi o va face dăunătoare la adresa valorilor morale. Cu atât mai grav ar apărea acest fapt atunci când ideologia ar fi condusă de puterea politică şi finanţată cu scopuri dominatoare de tip rasist. În privinţa finalităţii educative şi de echilibru familial, credem că existenţa în familie a fiilor de sex diferit pare a fi de mai mare utilitate educativă şi de mai mare echilibru psihologic. Dar nu trebuie ca aceasta să reprezinte o finalitate, evident, nepermisă. A dori un băiat după naşterea uneia sau mai multor fete, şi invers, ni se pare lipsit de orice vină, cu condiţia ca această dorinţă să se măsoare după necesităţile copiilor şi nu după gusturile şi dorinţele părinţilor şi ca aceştia să rămână deschişi oricum să primească noul fiu, indiferent care va fi sexul său şi fără respingeri de ordin psihologic sau avortiv. Cât priveşte finalitatea reglementării naşterilor, ni se pare că o justă reglementare a numărului de fii, conform principiului procreării responsabile, este admisibilă şi chiar investigaţiile asupra diversităţii copiilor din punct de vedere sexual; dar decisivă este absenţa 128

egoismului, şi în privinţa aceasta , motivul cel mai serios pentru limitarea naşterilor - care devine relevant - este alegerea mijloacelor. Sunt excluse finalităţile pur experimentale; evident, fiind vorba despre om, mai ales dacă acestea sunt supuse riscurilor.

Liceitatea metodelor şi a tehnicilor Acest capitol al problemei este mai greu şi mai complex. Sunt excluse, în orice caz, tehnicile care presupun suprimarea embrionilor sau a blastocistelor de sex nedorit, ca folosirea microchirurgiei şi a diagnozei preimplantatorii selective. Sunt excluse şi tehnicile de manipulare embrionară sau genetică, în absenţa unei finalităţi riguros terapeutice şi cu atât mai mult în prezenţa unor riscuri pentru viaţa embrionară. Trebuie excluse tehnicile caracterizate printr-un determinism tehnologic absolut. Consiliul Europei a înterzis în mod explicit prestabilirea sexului prin manipulări biologice şi această interdicţie este prezentă şi în Instrucţiunea"Donum Vitae", care consideră aceste tehnici "contrare demnităţii personale a fiinţei umane, integrităţii şi identităţii ei." (93) Licit este să se condiţioneze sexul copilului aşteptat, atunci când există motive valide, dar cu deschiderea de a primi copilul, indiferent de sexul lui. Ni se par deci acceptabile tehnicile care se bazează pe respectarea embrionului şi a persoanei soţilor, a relaţiei lor sexuale în demnitatea nu doar fizică, ci şi afectivă şi spirituală. Asemenea metode pot fi cele ce ţin cont de mediul biochimic potrivit, de fiziologia actului procreator, precum şi "metoda ovulaţiei". În concluzie, pentru că normalitatea este elementul care determină liceitatea scopurilor urmărite, precum şi a metodelor folosite, putem spune că este licită dorinţa de a stabili sexul dorit atunci când se întrebuinţează pentru aceasta mijloacele naturale care asigură condiţii favorabile actului conjugal; în plus, doar dacă alegerea este cerută de motive de ordin terapeutic, sau de echilibrul psiho-pedagogic al familiei; în sfârşit, cu condiţia ca o atare alegere să nu fie impusă din afara cuplului. Evaluarea morală Problema sterilizării voluntare, cu scopul de a obţine direct şi simplu infertilitatea, este diferită de celelalte tipuri de sterilizare, sterilizarea forţată şi sterilizarea terapeutică. Prima a fost condamnată nu numai de Biserica Catolică, ci şi de de simţul comun, pentru dubla raţiune a lezării integrităţii şi a ofensei aduse libertăţii persoanei. (94) Despre sterilizare ca pedeapsă pentru delict sexual rămâne doar amintirea istorică a unor excese penale, inumane. Sterilizarea terapeutică sau curativă, practicată de mult timp în spitale, nu ridică probleme deosebite din punct de vedere moral. Procedeul, motivat deseori de apariţia unor tumori sau de alte procese patologice care nu pot fi tratate decât prin extirparea organelor genitale, este licit, dar ca orice intervenţie chirurgicală ce comportă o amputare, el trebuie să se conformeze următoarelor condiţii: să fie subordonat binelui totalităţii organismului, să fie necesar pentru salvarea corpului, iar atare necesitate să nu poată fi atinsă altfel. De asemenea, necesitatea trebuie să fie actuală. (95) 129

Subliniem că raţiunile care susţin judecata morală asupra iliceităţii sterilizării forţate şi asupra liceităţii celei curative sunt evidente din punct de vedere etic: în primul caz este lezată, fără vreo necesitate curativă, integritatea persoanei fizice şi este agresată libertatea persoanei în privinţa unui drept fundamental şi inalienabil, şi anume, posibilitatea de a procrea în cadrul căsătoriei; în al doilea caz, salvarea organismului, conform principiului totalităţii binelui personal, este elementul care cere şi legitimează intervenţia, care în mod evident trebuie să fie oricum adusă la cunoştinţa pacientului pentru a avea consimţământul său. Principiul terapeutic sau al totalităţii va fi aprofundat mai departe. Problema etică se pune într-o manieră acută în privinţa sterilizării cu scop contraceptiv şi cu caracter voluntar, adică practicată cu consensul persoanei interesate. (97) Poziţia Magisteriului Bisericii catolice asupra acestui punct este foarte clară. Este suficient să cităm câteva documente dintre cele mai semnificative şi explicite: motivaţiile cuprinse sunt demne de atenţie chiar şi în lumina simplei raţiuni umane. În Enciclica Humanae Vitae, Paul al VI-lea afirmă: "În egală măsură trebuie exclusă - după cum a declarat de mai multe ori Magisteriul Bisericii - sterilizarea directă, atât perpetuă cât şi temporară, atât a bărbatului cât şi a femeii" (98) . Mai răspândit şi interesant şi pentru referinţele făcute în privinţa opiniilor unor teologi, este documentul Sfintei Congregaţii pentru Doctrina Credinţei despre Sterilizarea în spitalele catolice, document emis în 13 martie 1975, în care se afirmă textual: "Orice sterilizare care prin sine însăşi, adică prin propria natură şi condiţie, are unicul efect imediat a face facultatea procreatoare incapabilă de procreare, trebuie să fie considerată sterilizare directă, în sensul în care acest termen este înţeles în declaraţii ale magisteriului pontifical, în special de Pius al XII-lea. De aceea, chiar dacă există o bună intenţie din partea celor ale căror intervenţii sunt determinate de tratarea sau prevenirea unei boli fizice sau mintale previzibilă sau temută ca rezultat al gravidităţii, sterilizarea astfel făcută rămâne în continuare absolut interzisă conform doctrinei Bisericii. Şi într-adevăr, sterilizarea facultăţii (de procreare) este interzisă dintr-un motiv şi mai grav , pentru că produce o stare de sterilitate a persoanei aproape întotdeauna ireversibilă. Nu poate fi invocată nici o dispoziţie a autorităţii publice, care ar încerca să impună strerilizarea directă ca fiind necesară binelui comun, căci această sterilizare lezează demnitatea şi inviolabilitatea persoanei umane. În mod similar, nu poate fi nici măcar invocat, în acest caz, principiul totalităţii, în virtutea căruia sunt justificate intervenţii asupra organelor motivate de un bine superior al persoanei; sterilitatea în sine, într-adevăr, nu este orientată spre binele integral al persoanei, înţeles corect, "în observarea dreptei ordini a lucurilor şi a bunurilor", din moment ce este contrară binelui moral al persoanei, care este binele cel mai înalt, privând prevăzuta şi liber aleasa activitate sexuală de un element esenţial." (99) O sterilizare "contraceptivă", care a devenit instrument de control al naşterilor ("contracepţia, sterilizarea şi avortul trebuie cu siguranţă numărate printre cauzele care contribuie la determinarea situaţiilor de puternică scădere a natalităţii. Poate apărea uşor tentaţia de a recurge la aceleaşi metode şi atentate împotriva vieţii şi în situaţiile de "explozie demografică"" (100) ) este "rodul" din ce în ce mai evident al unei mentalităţi contrare vieţii şi care recurge "la contracepţie, sterilizare, avort şi chiar la eutanasie, ca semn de progres şi de cucerire a libertăţii..." (101) Inviolabilitatea persoanei şi a integrităţii sale fizice 130

sau cel puţin personalistă asupra omului. o pluralitate şi diversitate de facultăţi şi de expresii vitale. sau se ajunge la o viziune imanentistă (omul patron al omului-statul patron al omului) şi atunci se deschide poarta nu numai sterilizării. Pentru ca principiul totalităţii să poată fi aplicat în mod legitim şi licit se cer unele condiţii esenţiale. Regăsim acest principiu în Humanae Vitae: "Aşadar. conform principiului enunţat mai sus şi conform dreptei inteligenţe a "principiului totalităţii". chiar şi în faţa voinţei subiectului însuşi. ci şi dreptului la sinucidere. trebuie să recunoaştem neapărat limitele de netrecut ale posibilităţii de dominare din partea omului asupra propriului corp şi funcţiuni ale sale. A se recunoaşte responsabili şi nu arbitri ai propriei persoane înseamnă a-i respecta exigenţele. Intervenţia trebuie să satisfacă aceste condiţii: a. şi atunci valoarea fiinţei umane este absolută şi intangibilă. cel numit terapeutic. se ajunge la totalul relativism pe care l-am amintit deja de mai multe ori. Unitotalitatea fiinţei umane Persoana este existenţă unificantă. Această temelie este ontologică şi etică.Principiul inviolabilităţii sau al non disponibilităţii persoanei. O atare structură implică deci o ierarhie a bunurilor personale. a acestei non disponibilităţi a persoanei umane constă în faptul că Omul este creatura lui Dumnezeu şi deci întreaga sa realitate personală este darul lui Dumnezeu. Şi atari limite nu pot fi determinate decât de respectul datorat integrităţii corpului uman şi funcţiilor sale naturale. necesită ca ordinea morală să se adecveze ordinei ontologice: este ceea ce se înţelege atunci când se vorbeşte de legea naturală. la justificarea omicidului voluntar. la eutanasie. (102) Baza. fiecare unitate face referire la pluralitate şi fiecare pluralitate cheamă în cauză unificarea. atunci se prăbuşeşte întreaga construcţie etică şi se prăbuşeşte temelia civilizaţiei umane. cu alte cuvinte. dacă omul ar avea în mod arbitrar deplină stăpânire asupra lui însuşi. Pe plan pur raţional acest principiu fundamental rezidă în faptul că persoana este valoarea primă şi transcendentă şi dacă acest fundament se destramă. integritatea. potenţialităţile. Omul are faţă de sine o responsabilitate şi nu posesia sau autoposesia arbitrară. nu există alternative diferite: sau se acceptă o viziunea creaţionistă. subordonată întregului şi binelui suprem. limite care nici unui om. ilustrat de Predecesorul nostru Pius al XII-lea. Dorim să le amintim pentru că pe principiul totalităţii se întemeiază principiul derivat. sau raţiunea ultimă. pentru ce nu ar putea stăpâni la fel şi asupra celorlalţi? Poate că viaţa altuia trebuie să valoreze mai mult decât viaţa proprie şi să aibă o tutelă superioară? Şi a cui? După cum se vede. consensul pacientului 131 . dacă nu dorim să expunem arbitrului oamenilor misiunea de a procrea viaţa. ca un stăpân despotic. dar şi a filozofiei sănătoase: reprezintă premiza ontologică şi etică a oricărei norme etice şi juridice. atât persoană particulară cât şi investit cu autoritate nu îi este permis să le încalce. dacă este desfiinţată. a avortului şi a oricărui tip de violenţă. ca referinţă esenţială. ca scop şi dinamism structural. este o doctrină clară a Bisericii.

În acest sens. nu se poate vorbi despre binele integral al unei persoane atunci când persoana este satisfăcută în alegerile sale sociale şi utilitariste sau psihologice (chiar şi motivate). a cărei adevărate cauze este doar libera activitate sexuală. trebuie adăugat că reglementarea "naturală". Exigenţa de a considera corpul în totalitatea persoanei trebuie înţeleasă nu în sens exclusiv (doar corpul). dar în dauna corporalităţii şi fără ca beneficiul să fie şi asupra corporalităţii. Trebuie adăugat că dificultatea survenită în actul conjugal poate să nu fie facultatea de procreare. în sfârşit. sterilizarea. în al doilea rând. suprimarea voluntară a uneia sărăceşte şi distorsionează chiar şi semnificaţia celeilalte. ar necesita. Astfel. atunci când exerciţiul ei este dificil. dat fiind că cele două finalităţi ale căsătoriei . 132 . persoana se deresponsabilizează. se procedează la o slăbire etică şi ontologică a iubirii. care. este astăzi calea cea mai practicabilă şi acreditată. Se presupune de obicei că această dilemă nu admite o terţă cale. de exemplu fecunditatea şi unirea conjugală: pentru a o salva pe a doua ar fi necesar şi de consimţit să fie suprimată prima. Nu este licit să se apeleze la principiul totalităţii atunci când sterilizarea este invocată pentru a preveni o sarcină. care sunt adevărata "cauză" a sarcinii. acolo unde nici o raţiune curativă nu comportă suprimarea unei facultăţi care este fizică şi spirituală în acelaşi timp. binele totalităţii organismului. aceea a reglementării naturale a actului procreator. Se poate extirpa partea sănătoasă numai dacă ea este cauza reală a unei patologii. ci în sens inclusiv (şi corpul).legate într-o unitate . aceasta trebuie să fie indirectă. d. conform binelui etic şi medicopsihologic al persoanei. pe cale contraceptivă sau chiar prin sterilizare. ci exerciţiul ei. ci în uzul neregulat al sexualităţii şi al actelor procreative. Dacă de aici derivă o sterilizare. Principiul invocat al globalităţii binelui personal înseamnă globalitatea bunăstării conjugale. altfel imposibil de eliminat. în unele cazuri. deseori se ascunde subiectivismul şi. în această opţionalitate nu este considerat binele etic superior. să se subordoneze binelui organismului însuşi asupra căruia se intervine.b. deci să nu existe alternative valide. în imposibilitatea de a practica această cale. conform progreselor ştiinţei în domeniul "metodelor naturale". intervenţia directă trebuie să fie asupra părţii bolnave pentru a o extirpa. necesitatea trebuie să fie actuală momentului intervenţiei e. care constă în acceptarea şi promovarea ordinii ontologice a persoanei şi a totalităţii sale. Dacă se doreşte amânarea gravidităţii. Sub mantaua posibilităţii de a opta. (103) c.sunt: deschiderea către fecunditate şi uniunea afectivă a soţilor. chiar cu cele mai bune intenţii în privinţa unei înţelegeri atente a dificultăţilor conjugale. cauza nu trebuie văzută în funcţionarea organismului sănătos. din motive valide. Principiile posibilităţii de opţiune şi globalităţii Principiul posibilităţii de opţiune este formulat de unii teologi ca alegere a unui rău minor sau a unui scop prevalent dintre două ipoteze care nu sunt practicabile simultan. familiale şi sociale. trebuie să fie o intervenţie necesară. după astfel de autori. intervenţia contraceptivă sau. de aceea nu există o raţiune motivată pentru a aboli facultatea procreativă.

În legătură cu aceasta se pot face două observaţii: sterilizarea nu este singura cale pentru a evita sarcina. nu se poate lipsi de ordinea constitutivă reală a persoanei. există astăzi posibilităţi legate de întrebuinţarea metodelor naturale de reglementare a fertilităţii. nu se poate proceda la o intervenţie de natură chirurgicală care lezează fizicul. totalitatea binelui personal şi. Corpul nu poate să fie exclus. în absenţa bolii fizice. astfel încât. aplicarea aici a principiului răului minor este arbitrară şi forţată. sau mai degrabă. Am precizat deci că termenul globalitate poate ascunde un echivoc sau un artificiu: globalitatea. ci suntem chemaţi să stabilim o ordine a binelui fizic. în armonie cu binele total şi suprem al persoanei. Prima observaţie este că sterilizarea nu e singura cale pentru evitarea sarcinii: în afara continenţei. Capitolul al V-lea A treia parte: Bioetica şi sterilizarea Corolare şi cazuri concrete de o deosebită gravitate Există cazuri concrete pe care le prezintă şi medicii datorită şi dramatismului şi soluţiilor dificile de natură etică : cazul în care se pune problema sterilizării sau abstinenţei totale între soţi ("cazul limită"). biologic şi afectiv. ci trebuie să fie inclus în totalitatea binelui persoanei. În al doilea rând. aceasta nu poate fi exercitată fără riscul unei sarcini care ar fi letală. cazul violenţei sexuale (intra sau extraconjugală) (104) "Cazul limită" Pot exista situaţii cu caracter medical în care o nouă sarcină este absolut de nesfătuit şi comportă riscuri mari (grave patologii cardiace. trebuie justificată sterilizarea ca extrema ratio. pe de altă parte. conform ordinei morale a binelui. Cu atât mai mult când legitimează subiectivismul şi instrumentalizarea politică: etica îşi pierde fundamentul obiectiv. 133 . nu arareori fidelitatea poate fi pusă în primejdie iar binele copiilor poate fi compromis în sensul că educaţia lor este în pericol. susţinută şi prin avort şi contracepţie. el nu poate fi niciodată folosit ca un mijloc. ca şi curajul părinţilor de a mai accepta şi alţii" (105) Se concluzionează că dacă nu trebuie întreruptă intimitatea conjugală şi dacă. devine un nonsens: globalitatea nu mai există atunci când se începe prin suprimarea dimensiunii fizice. principiul răului minor nu e aplicabil în acest caz atât pentru că nu există o dilemă de nerezolvat cât şi pentru că răul minor dacă totuşi poate fi tolerat atunci când este suferit. Să încercăm să elucidăm fiecare dintre aceste afirmaţii. al familiei şi al societăţii. circulatorii. în consecinţă. precedente cezariene multiple). Este citat pasajul din Gaudium et Spes în care se subliniază că "acolo unde intimitatea vieţii conjugale este întreruptă. renale. cazul bolnavului mintal (în general femeia) care poate fi obiect de abuz sexual.Extinderea principiului de globalitate la dimensiunea psihologică şi socială.

şi în sfârşit. se referă la exerciţiul liber şi conştient al sexualităţii (107) . În acest sens. se dezvoltă riscul unei sarcini în mod grav contraindicată? Trebuie subliniat că înseşi documentele Magisteriului Bisericii. prin forţa principiului de legitimă apărare împotriva unei agresiuni nedrepte se reţine din partea unora ca fiind licit recursul la sterilizare. 134 . Ceea ce poate autoriza extirparea uterului este starea lui de alterare patologică. putem prezenta câteva aplicaţii concrete. Nu este licită. cardiopatie etc) nu este o raţiune suficientă pentru a lega trompele în timpul unei naşteri prin cezariană. Humanae Vitae. Unii au propus. sau atunci când. mai târziu. Femeia bolnavă mintal şi cazul violenţei extra sau intraconjugale Tot ce s-a spus până acum priveşte contextul în care activitatea sexuală este liber aleasă şi prevăzută. extirparea ovarelor sănătoase pentru a preveni graviditatea femeilor care pot avea complicaţii cu rinichii sau cu inima. în consecinţă nici a încheia o căsătorie. În aceste cazuri de violenţă aspectul unitiv lipseşte. într-adevăr. şi. Inima şi rinichiul sunt cele ce trebuie să fie tratate. Cele spuse sunt valabile şi în cazul în care sterilizarea tubarică e cerută pentru a contrasta sindromul avortului repetat spontan (ARS) (106) . care s-ar putea rezolva prin alte tipuri de intervenţie medicală. atunci când definesc sterilizarea ca ilicită. 11. nu ar exista nici o altă cale pentrdu a împiedica procrearea. căci în aceste cazuri nu facultatea de a procrea trebuie să fie suprimată ci exerciţiul activităţii procreative care trebuie reglementat. a devenit incapabil de a revendica printr-un act liber dreptul dobândit printr-o căsătorie validă. deci să-şi procure ei înşişi un rău. cu consecinţa infertilităţii. este coerentă învăţătura Enciclicei cu privire la necesitatea de a menţine unite cele două finalităţi ale actului conjugal: cea unitivă şi cea procreativă. Principiul legitimei apărări poate să comporte liceitatea daunei aduse agresorului. Ne putem pune atunci întrebarea: acelaşi principiu poate autoriza o femeie să opteze să fie sterilizată. ci exercitarea activităţii procreative a cuplului în aceste condiţii de sănătate. pe de altă parte. din raţiuni suficient de grave. Şi în acest caz nu uterul şi nu trompele sunt cauza patologiei. de asemena. Raţiunea este şi în cazul acesta că nu ovarele sunt răspunzătoare de eventualele complicaţii. Doar prezenţa unui uter lacerat sau bolnav sau devenit sursă de dureri şi tulburări grave poate justifica histerectomia. la nr. căci în aceste cazuri s-ar legitima recursul la lege sau la întrebuinţarea forţei împotriva agresorului. iar activitatea procreativă trebuie reglementată. Dar ce se poate spune despre cazurile în care procrearea este impusă cu forţa. atunci când se constată simultan condiţii de violenţă fizică (sau incapacitate mintală de consens liber).Odată făcute aceste precizări. Prevederea unei sarcini dificile sau cu grad de risc (nefropatie. Pius al XII-lea afirmă într-un discurs: "Atunci când purtătorul unei tare ereditare nu este capabil să se comporte în mod uman. Nu trebuie adoptat nici motivul cezarienelor multiple. căci partea bolnavă este cea care trebuie suprimată atunci când nu există alte modalităţi terapeutice iar infertilitatea este doar o consecinţă indirectă (voluntar indirect). cu violenţa sexuală şi în plus. recurgerea la sterilizare ca măsură preventivă. necesitatea motivată de a nu procrea. declară ilicit "actul conjugal impus celuilalt fără a privi la condiţiile şi la legitimele sale dorinţe" (108) În rest. se poate împiedica în mod licit procrearea unei noi vieţi" (109) În concluzie.

se consideră că unele mijloace contraceptive lipsite de liceitate morală.cere ca sterilizarea să fie considerată "ultima ratio" şi să poată fi practicată doar atunci când nu sunt disponibile alte instrumente sau metode de control. După cum este ştiut.pentru a împiedica nu violenţa ci rezultatul acesteia.. în martie 1987. purtătoare de grav handicap psihic. asupra drepturilor handicapaţilor mintal. (112) Sterilizarea femeilor cu handicap mintal este acum posibilă şi în Spania. Rezoluţia se pronunţă după cum urmează: "Parlamentul European. Într-adevăr. acesta trebuie să fie interpelat în cadrul procedurii (art. cere ca sterilizarea să poată fi efectuată doar la două săptămâni după intrarea în vigoare a deciziei şi ca pentru aceasta să trebuiască să fie aplicate tehnici medicale care pot permite revenirea la starea de fertilitate (art.referitor la drepturile civile. ce vrea să spună punctul 7? Că medicii trebuie să certifice că individul este incapabil de înţelegere şi de voinţă. În consecinţă. 8) Lectura acestor trei puncte trezeşte multe perplexităţi. Judecătorul titular a atacat sentinţa şi a supus cazul Camerei Lorzilor care. relevează că în privinţa aceasta trebuie să fie consultaţi şi părinţii sau reprezentanţii legali . ţară a cărei Curţi Constituţionale a respins în 1994 un recurs de neconstituţionalitate prezentat unei instanţe de primă mărime din Barcelona (113) împotriva articolului 428 din codul penal din 1989. practicate. în conformitate cu procedurile prevăzute de fiecare din statele membre. şi deci trebuie să fie sterilizat? Şi în baza căror criterii trebuie să se facă alegerea celor ce pot fi sterilizaţi şi a celor ce nu pot fi? Poate documentul 135 . afectată de un grav handicap mintal. O asemenea tendinţă a fost confirmată de Rezoluţia A/3-023/92. s-ar putea deduce că sterilizarea ar trebui să fie practicată pe scară largă. sigură şi puţin costisitoare de a face faţă condiţiilor care.. 7). psihoterapice. De asemenea. printre altele. cere ca sterilizarea indivizilor incapabili de înţelegere şi voinţă să poată fi efectuată doar în urma unui aprofundat examen din partea a cel puţin doi medici şi după elaborarea unui raport scris favorabil. cunoscută sub numele de Janette. invers. fără consens valid . decizia definitivă în privinţa sterilizării poate fi luată doar de autoritatea judiciară competentă.nu sunt uşor de controlat în privinţa aplicării şi că în atari condiţii "garanţiile de siguranţă" sunt o himeră. fiind "ultima ratio". poate fi sterilizată? Şi la iniţiativa cui? Ne mai putem întreba şi dacă sterilizarea acestor persoane nu ar fi. ce se înţelege prin "sterilizarea să fie considerată "ultima ratio" când nu sunt disponibile alte mijloace sigure? Poate se înţelege că în loc să fie "ultima ratio" sterilizarea ar trebui să fie practicată foarte frecvent? Dacă. sau dacă acestea nu oferă garanţii de securitate (art. adică procrearea? Femeia lipsită de capacitate mentală. a legitimat atare practică. într-adevăr. Curtea de Apel a Marii Britanii a autorizat o astfel de intervenţie asupra unei minore. în schimb. aprobată de Parlamentul European la data de 16 septembrie 1992. familiale. (110) Există. într-adevăr. autoritatea judiciară a putut autoriza sterilizarea chiar şi a unei minore. de fiecare dată când într-un stat membru este prevăzută participarea unui reprezentant al interesului public (procuror) . În privinţa sterilizării. intervenţie considerată necesară pentru a feri minora de grave şi certe prejudicii psihofizice în caz de graviditate.. în aprilie 1987.. care este subiectul abuzului sexual şi astfel este constrânsă să poarte o sarcină. din partea tribunalelor tendinţa de a autoriza sterilizarea în cazul subiecţilor handicapaţi mintal. o modalitate pripită. pentru o adecvată integrare socială ar comporta o mai mare angajare economică şi de resurse umane pentru punerea în practică a ajutoarelor medicale. 6).

a intervenit recent şi Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé cu două "Avis": n. care trebuie să accepte cu docilitate ca alţii să-i decidă soarta. Nu poate fi folosită sterilizarea cu scopuri contraceptive . lăsând însă decizia ultimă pe seama autorităţii judiciare şi . Dar pentru ca acest lucru să se poată petrece. din 3 aprilie 1996 (115) . din moment ce nu vizează protejarea femeii cu handicap mintal faţă de eventualii agresori sexuali. ceea ce. aşteptânduse cel puţin două săptămâni de la data deciziei (nu este clar ce trebuie să se întâmple în aceste cincisprezece zile de reflecţie. de asemenea. Toţi îşi vor spune părerea în afară de cel interesat. după cum este prevăzut de Codul Civil francez (art. Trebuie.conform Rezoluţiei . Faptul că aceste metode au succese slabe şi capricioase şi oricun necesită o a doua intervenţie chirurgicală cu o relativă anestezie are puţină importanţă: debilul psihic . cu tehnici care permit mai uşor revenirea la fertilitate.deci la cererea individului în domeniul sterilizării cu scopuri terapeutice. se cere existenţa altor condiţii: evaluarea riguroasă a stării de incapacitate. căi de autoapărare cu mai mult respect la adresa demnităţii umane. cu prudenţă. Aşadar.doreşte doar să spună că trebuie individualizate unele boli psihice care. E necesar. Rezoluţia cere să fie consultaţi părinţii şi reprezentanţii legali. 49. oricum. 50.acolo unde este prevăzut . 4. dar nimic nu e în ordine . O asemenea decizie trebuie luată de un colegiu alcătuit din jurişti.ar avea o demnitate minoră. să fie evaluate de cadrele sanitare.chiar şi a unui reprezentant al interesului public (procurorul): totul pare la locul lui. spre deosebire de altele. condiţiile în care o sterilizare contraceptivă poate fi efectuată sau doar propusă. nici nu se înţelege cine anume trebuie să reflecteze) şi. În sfârşit. oral sau scris. faptul că şi printre moralişti se află persoane care consideră licită sterilizarea în aceste cazuri nu scuteşte de serioase dubii asupra eficienţei unei atari prevederi împotriva violenţei şi nu scuteşte de datoria de a căuta căi de apărare împotriva agresorului. demonstrarea imposibilităţii de a recurge la alte practici contraceptive. mai puţin crude. mai legitime. avansând obiecţiuni de conştiinţă. interesul individului de a avea o activitate sexuală şi de a menţine sau nu fertilitatea. dar discutabile din punct de vedere etic. Trebuie ţinut cont de posibilitatea ca personalul sanitar să refuze să participe la intervenţiile de sterilizare. consimţământul în cunoştinţă de cauză. 16-3) 3. 136 . posibilitatea de a efectua o intervenţie reversibilă. reversibilitate incertă. în anumite condiţii. este necesar ca cel ce o cere să fie informat asupra consecinţelor (risc de nereuşită. CCNE recomandă o atenţie deosebită pentru a proteja drepturile şi interesele persoanelor a căror cerere de sterilizare este avansată de alţii. Concluziile la care se ajunge în cele două documente pot fi rezumate astfel: 1. 2. ar fi o persoană de grad inferior faţă de cei sănătoşi şi deci ar putea suporta toate acestea! (114) În domeniul respectiv. riscuri operatorii) şi să-şi exprime propriul consimţământ. Punctul 8 cere ca o astfel de sterilizare forţată să fie făcută cu maximum de grijă. din 3 aprilie 1996 şi n. comportă sterilizarea forţată? În plus. medici etc. Din moment ce nu se poate asigura în toate cazurile reversibilitatea intervenţiei de sterilizare. deci fără consimţământul său. Trebuie recunoscut că într-un asemenea caz sunt indicate reguli foarte restrictive. dacă este posibil. poate permite sterilizarea handicapatului mintal.

Lege şi sterilizare Raportul dintre lege şi sterilizare este abordat astăzi în diferite ipostaze: depenalizarea sterilizării voluntare. prin decretele Sfântului Oficiu. Aceasta este poziţia actuală . (116) Acceptând deci că sterilizarea unei femei cu handicap este un act de două ori ilicit . şi a fost repetată cu ocazia celei de a zecea aniversări a Humanae Vitae. dezbaterea dintre specialiştii în etică rămâne deschisă şi trebuie arătat că şi printre cei ce nu sunt de inspiraţie catolică şi admit în general sterilizarea cu scop contraceptiv. condamnare reluată de Pius al XII-lea în diferite discursuri (29 octombrie 1951. (117) Adevărata soluţie în apărarea persoanei handicapate mintal împotriva abuzurilor sexuale şi a sarcinii rezultate. Reacţia episcopilor indieni a fost făcută publică şi semnată de cardinalul Pichachy (19 martie 1976). prevalează convingerea inacceptabilităţii sterilizării fără consimţământul explicit al celui în cauză. care prevede o protecţie deosebită în caz de violenţă sexuală asupra femeii handicapate. A fost practicată în Germania lui Hitler cu scop eugenic. legalizarea sterilizării voluntare. a fost condamnată de Pius al XI -lea în Casti Connubi. o reprezintă asistenţa acordată persoanei infirme. Barbara Schmidbauer din partea Parlamentului European. asistenţă asigurată chiar de angajaţi ai statului. condiţia pe care o pun în aceste cazuri chiar şi moraliştii favorabili sterilizării: adică să nu existe alt mijloc adecvat de a împiedica violenţa. a cărei consecinţă a fost un număr de 13 milioane de indieni sterilizaţi. Paul al VI-lea se pronunţa în acelaşi sens cu ocazia "Conferinţei Mondiale asupra Populaţiei" care a avut loc la Bucureşti. condus de On. se 137 . Trebuie subliniată de asemenea. în normativa italiană. obligarea prin lege a sterilizării în anumite ipoteze. în 1973. 7 septembrie 1953. din 31 decembrie 1930 şi apoi în mod repetat.reţinem că o lege împotriva violenţei sexuale poate fi la nivel social remediul cel mai educativ. în 1976. a existat şi o reacţie a Comitetului permanent. şi nu persoanei care comite abuzul. ci celei care îl suportă. Dacă este respinsă totuşi ideea sterilizării forţate în scopul controlării naşterilor. Faţă de acest tip de sterilizare forţată există respingerea instinctivă a oamenilor şi tocmai din acest motiv se recurge la alte procedee legale pentru controlul demografic. Pe de altă parte. nu există aceeaşi unanimitate în privinţa sterilizării forţate pentru bolnavii mintali. (118) Condamnarea unei asemenea legi este de natură intuitivă şi se bazează pe motivul că aceasta ofensează două drepturi fundamentale recunoscute nu numai de morala raţională dar şi de dreptul internaţional: dreptul la integritate fizică şi dreptul la libertatea fundamentală de a avea o familie şi de a procrea în mod responsabil. Să începem cu ultima. în 1931 şi în 1940. Procrearea rămâne o responsabilitate a soţilor.este privată o fiinţă umană de facultatea de a procrea şi intervenţia este făcută fără consimţământul ei . Condamnarea a fost sancţionată în documentul final al Sinodului asupra Familiei din 1980. şi care în cazul handicapatului mintal este marcată deja prin deficienţa pe care o are. 12 septembrie 1958) Cu scopul controlului demografic s-a emis o legislaţie în India. Dintr-un studiu comparat. cum se petrece deja în mai multe ţări în cazuri de gravitate deosebită.În afara legii civile. pare absurd ca pentru a împiedica un abuz să se procure o daună fizică.

Cetăţenilor. nu mai sunt în măsură să intervină asupra sterilizării voluntare. a personalului paramedical şi a colaboratorilor. fără sterilizare trebuie să existe pericolul unei sarcini. sunt foarte clare indicaţiile conţinute în proiectul Codului Civil al Germaniei care. ea este operativă după căderea articolului 552 din Codul Penal. În privinţa aceasta. se va declanşa din nou un moment de ciocnire între spitale şi lumea medicală. Depenalizarea sterilizării voluntare este deja operativă în multe ţări. 50 al aceluiaşi Cod. le revine datoria de a se opune unei asemenea legi cu toate mijloacele legalmente admise. pecum şi art. în mod analog cu cazul avortului. înainte ca ea să fie formulată şi aprobbată. Ea este urmărită ca formă eficientă de control al natalităţii şi sterilizarea voluntară este astăzi revendicată ca prestaţie gratuită. 582-583 (leziuni personale dureroase) a Codului Penal şi art.evidenţiază că există . cu consimţământul prealabil al tutorelui (119) . deşi din partea juriştilor serioşi este invocată validitatea încă în vigoare a art. este în asentimentul grupărilor şi asociaţiilor pro-sterilizare şi a propagandei lor şi pregăteşte terenul pentru legalizarea autentică. (120) Practic însă. e calificată din punct de vedere obiectiv şi moral ca inechitabilă şi menită să pervertească ordinea morală. după citata sentinţă a Curţii Supreme de Casaţie. de altfel. 138 . care legitimează de fapt o vătămare reală la adresa integrităţii persoanei umane şi a facultăţii procreative a familiei.în fiecare stat. dă unele indicaţii asupra felului în care se poate face sterilizarea debililor mintali: asistatul trebuie să fie incapabil de voinţă durabilă. va trebui invocată obiecţia de conştiinţă din partea medicilor. Depenalizarea. Cine aplică o asemenea lege îi împărtăşeşte în conştiinţă violenţa şi inechitatea. credincioşi sau nu. în art. În Italia. Spitalele catolice vor fi în mod evident obligate de morala religioasă să se abţină şi să se opună acestei practici. Este evident că o atare lege.consensul de a se proceda la sterilizarea forţată a bolnavilor mintal. 1095. în urma acestei sarcini trebuie să fie previzibil periclitată viaţa sau integritatea sănătăţii fizice şi psihice a gestantei. nici un alt contraceptiv să nu fie adecvat. (121) În ipoteza că legea riscă să obţină majoritate consensuală. Tribunalele. În eventuala şi nu imposibila aprobare a unei legi. 2 şi 32 din Constituţie.

Această extindere şi intensificare a experimentului a instaurat o posibilitate enormă de dominare şi manipulare din partea omului. devine mai mare impulsul experimentării. Aceasta ar contrasta cu "raţiunea obiectivă". prezentă şi ea. O problemă importantă este definirea scopului. o fază a cunoaşterii "experimentale" şi chiar a cuceririlor tehnicii. consens pe baza informării prealabile sau prin presupunere) se realizează experimentul. a experimentului îndreptat nu spre manipularea negativă şi instrumentală. chiar prin ceea ce ni se confirmă în primele pagini ale Bibliei. într-adevăr. În domeniul ştiinţei în general şi în cel al cercetării ştiinţifice.pe seama a însăşi naturii umane. dintr-o exigenţă epistemologică intrinsecă. Ştiinţele empirice şi ştiinţele nonempirice se diferenţiază între ele tocmai prin această frontieră a experimentului. a capacităţii sale integrale de muncă şi a puterii de a stabili contacte sociale. ci către o terapie menită spre redobândirea sănătăţii omului. a cunoaşterii pentru bucuria de a contempla realitatea. potenţialul experimental s-a dezvoltat enorm odată cu perfecţionarea şi progresele tehnologiei. faza experimentală. dezvoltată odată cu ştiinţa experimentală şi cu tehnologia. Toate acestea nu trebuie să ne facă să uităm latura pozitivă. dimensiunea cognitivă şi cea utilitaristă sunt prezente şi interdependente: este limpede că totuşi tendinţa de dominare este prezentă şi într-un domeniu şi în celălalt şi poate contribui la pervertirea finalităţilor. prin aceasta. Unii au recunoscut în dorinţa de manipulare-dominare a naturii caracteristica epocii moderne şi chiar una din cauzele declinului său etic. este o "cunoaştere" care devine "putere".Capitolul al VI-lea Prima parte: Bioetica şi experimentul asupra omului Experimentul clinic cu medicamente Experimentul este necesar Ştiinţa experimentală nu poate depăşi. cu ce finalitate (terapeutică sau nu). în ce condiţii (liber consimţite. care este pătrunsă de finalitatea teoretică. (4) Observaţiile acestea urmăresc doar să sublinieze că pe măsură ce creşte nevoia de dominaremanipulare inserată chiar în cunoaşterea ştiinţifică. decât acelea care sunt provocate de manipularea biologică. că a cunoaşte şi a stăpâni lumea sunt activităţi care pot să răspundă chiar 139 . (3) O ultimă observaţie se cuvine a fi făcută în orientarea introductivă a temei noastre: atunci când se vorbeşte despre manipulare experimentală a fiinţei vii şi în particular a omului există tendinţa de a se gândi doar la manipularea naturii biologice. (1) În afară de aceasta. Experimentul este. Acest fapt atingând astăzi frontierele ingineriei genetice a indus o posibilitate de "variaţie" a naturii care a ridicat probleme filozofice şi etice de mare amploare cu importante consecinţe. prizonieri). care se bazează pe această cunoaştere. a subiectului şi a condiţiilor experimentului. a metodelor şi a mijloacelor. proprie filozofiei clasice medievale. asupra căror subiecte (bolnavi. dar rămâne adevărat. poate chiar şi mai grave. mai ales a omului de ştiinţă . îndreptată spre înţelegerea lumii cu scopul declarat de a o domina. în timp ce societatea de azi manipulează chiar şi cultura umană şi. introduce multe schimbări nu întotdeauna pozitive. Se vorbeşte despre o "raţiune subiectivă" (2). fetuşi.

Capitolul al VI-lea Prima parte: Bioetica şi experimentul asupra omului Experimentul clinic cu medicamente Semnificaţia tehnică a experimentării farmacologice Semnificaţia cuvântului experimentare nu este întotdeauna univoc înţeleasă: de aceea trebuie să-i precizăm elementele de conţinut legate de tema noastră.. sau sunt acceptate dar nu li se cunoaşte consecinţa directă sau indirectă. prin implicarea directă procedee sau mijloace (medicamente) care sunt noi. care este omul însuşi. din punct de vedere tecnic şi etic va fi nevoie de o ucenicie pe baza căreia.căreia i se cunosc de obicei modalităţile şi rezultatele . Chiar şi pentru această experienţă necesară. Dar semnificaţia care se dă cuvântului respectiv în câmpul medicinei şi în particular al cercetării farmaceutice este semnificaţia "obiectivă". de ştiinţă teoretică . Medicamentul. Din cele arătate mai sus rezultă încă o dată rolul esenţial al eticii ca dimensiune de echilibru între natură şi persoană. Experimentarea farmacologică.precedată. chiar dacă provine dintr-o procedură de laborator . Chiar medicina "hipocratică" a stabilit o limită etică şi obiectivă pentru experimentul medical. prin perfecţionarea măiestriei să se reducă riscurile faţă de viaţa persoanei operate. A experimenta poate avea o semnificaţie "subiectivă" în sensul că subiectul repetând o acţiune . orice dominare a lumii va putea servi omului sau aservi omul. între tehnologie şi viaţa umană. pe măsură ce şi-a pierdut caracteril magic-subiectiv şi şi-a asumat valoarea sa reală de agent biochimic menit să influenţeze mecanismele structurii moleculare a subiectului şi funcţionarea organismului.planului şi voinţei Creatorului (5) . pe măsură ce experimentul şi-a ocupat locul său intrinsec în ştiinţa medicală şi a trecut cu bine examenul de propulsor spre cunoştinţe ulterioare. Această "noutate" sau "non cunoaştere" poate fi absolută sau 140 . imediată sau îndepărtată (6) .şi din experiment pe animale.începe să stăpânească un exerciţiu pe care înainte nu îl poseda: în cazul acesta experimentul este egal cu o învăţare. pe care până acum o studiase doar din punct de vedere teoretic sau o văzuse realizată de alţii. În acest ultim sens a experimenta înseamnă a supune verificării. în ultimă analiză îşi îndeplineşte itinerariul de validare prin experimentarea pe destinatarul ultim. la rândul său. raportul dintre subiectul experimentator şi subiectul asupra căruia se realizează experimentul s-a definit din ce în ce mai bine. în funcţie de etica ce va fi inclusă în procesul respectiv şi în finalitatea ştiinţei şi a puterii pe care o exercită omul. după cum se întâmplă atunci când un chirurg tânăr realizează prima oară o intervenţie.Orice cunoaştere va conduce la bine sau la rău. astfel. Chiar şi acest tip de experimentare poate avea aplicaţii în medicină. prin intermediul cunoscutului aforism: primum non nocere (în primul rând să nu dăunăm). în particular. a devenit din ce în ce mai dependent de verificarea experimentală înainte de a fi utilizat şi administrat.

(7) Pentru că validitatea unui medicament poate fi confirmată doar în raport cu impactul său asupra cauzelor preexistente. un caracter pregătitor. nici nu se poate afirma că animalul ar avea demnitate asemănătoare omului . frontiere care se numesc "spirit". Fazele precedente de studiu şi experimentare în laborator asupra animalelor au. În cele ce urmează vom cita integral clasificarea.parţială. lumea animală nu trebuie considerată ca un simplu joc sau mijloc de exprimare a puterii fără un motiv adevărat referitor la beneficiul rezultat în folosul omului şi fără a respecta echilibrul dintre specii. după cum nimeni nu găseşte necesar să repropună. cea a experimentului pe animale suscită cu adevărat un viu interes din partea opiniei publice. şi aceea care reţine ca indispensabilă utilizarea animalelor pentru cercetare. De aceea. de aceea. interferenţă şi incompatibilitate faţă de alte medicamente) în organismul căruia îi este destinat.toate mijloacele analgezice şi anestezice care evită cruzimea inutilă faţă de animale. Etica personalistă nu situează toate fiinţele pe acelaşi plan. (8) Reţinem că există anumite frontiere care despart omul de restul fiinţelor vii.în măsura posibilului . "persoană". Evident. simultane sau ulterioare (fiziologice. "transcendenţă". sau "mijlocul" poate fi reţinut. Printre multele probleme care preocupă epoca noastră. un medicament destinat omului nu va putea fi validat şi controlat din punct de vedere ştiinţific până nu va folosit şi experimentat asupra omului însuşi. Aşadar. necesar dar nu definitiv nici ultimativ. În scopul acesta este cazul să facem câteva precizări în privinţa experimentării pe animale. de exemplu. Poate fi deci acceptabil ca pentru adevăratul bine al făpturii umane să se utilizeze un organism inferior.în particular vivisecţia. dar nu fără o reglementare precisă şi cu evitarea oricărui tip de cruzime. farmacologice chiar şi prin asociere. dacă finalitatea este o autentică bunăstare a fiinţei umane. patologice. dar în adevărul fiecărei făpturi respectă adevărul ierarhiei lumii infraumane în raport cu omul şi cu binele său "adevărat". sau a cărnii animale pentru alimentaţie. dacă nu există alternative viabile faţă de folosirea animalelor în experimente. dar neutilizabil în totalitate fără verificări mai riguroase. datele acestor experimente pe animale pot fi extinse cu mare aproximaţie şi asupra omului. raportată la ediţia din 1991. care este împărţită în două categorii: aceea care consideră experimentele pe animale . dacă se utilizează . (9) Fazele experimentului farmacologic asupra omului au fost descrise în diferite feluri. o dezbatere asupra admisibilităţii folosirii lânii oilor pentru protejarea conrtra frigului. inumane şi deci inacceptabile. Din partea centrelor de cercetare favorabile experimentării pe animale se afirmă că toate descoperirile ştiinţifice fundamentale care au permis vindecarea şi combaterea multor maladii ale omului au fost posibile datorită unor experimente preliminare pe animale şi că datorită cunoştinţelor asupra evoluţiei lor. atunci experimentarea poate şi trebuie să fie acceptată din punct de vedere etic. a Normelor pentru 141 . omul nu poate fi redus la denumirea de "animal superior". de absolută cruzime.

Aici. Scopul este acela de a furniza o evaluare preliminară asupra siguranţei şi un prim profil farmacocinetic şi farmacodinamic al principiului activ asupra omului. de exemplu. Interacţiuni relevante din punct de vedere clinic între medicamente. Această fază mai are scopul de a determina un interval adecvat pentru doze şi/sau scheme terapeutice şi (dacă este posibil) de a identifica raportul doză/răspuns. precum. similare sau cele descrise mai sus pentru studiile pre-marketing. în continuare. cu scopul de a furniza cele mai bune premize pentru a planifica studii terapeutice mai extinse. Experimentul este de fapt încheiat atunci când datele ce trebuiesc cunoscute asupra tuturor aspectelor citate mai sus au atins nivelul în care diferenţele dintre rezultatele pe termen lung şi pe termen scurt. conform unei scheme comparative (de exemplu controlat cu placebo). vor fi definite. în cazul studiilor pe termen lung asupra siguranţei. Faza IV Studiile conduse după comercializarea produsului (produselor) medical (e). opinii discordante asupra detaliilor şi asupra metodologiei. Studiile din faza a IV-a sunt conduse pe baza informaţiilor conţinute în referatul asupra caracteristicilor produsului pentru autorizaţia de comercializare (de exemplu. După ce un produs a fost lansat pe piaţă. Farza III. conduse asupra omului. Studiile asupra unor grupe de pacienţi mai numeroase (şi dacă este posibil diversificate) cu scopul de a determina raportul siguranţă/eficienţă pe termen scurt sau lung ale formulelor principiului activ. Primele studii asupra unui nou principiu activ. precum vârsta etc). noi indicaţii. Faza I. pecum şi de a-i evalua valoarea terapeutică absolută şi relativă. adesea asupra unor voluntari sănătoşi. Faza a II-a . de exemplu. Studiile sunt conduse pe un număr limitat de subiecţi şi deseori în stadiu mai avansat. chiar dacă asupra definirii acestei faze nu există acord total. Scopul este de a demonstra acţiunea unui principiu activ şi de a-i evalua siguranţa pe termen scurt asupra pacienţilor afectaţi de o maladie sau de o condiţie clinică pentru care este propus respectivul principiu activ. factori care induc reacţii diferite.Buna Practică Clinică (Good Clinical Practice sau GCP). în privinţa aceasta. Studiile terapeutice pilot. Nu pot fi trasate delimitări precise între fiecare fază şi există. noi mijloace de administrare sau noi asocieri sunt considerate studii asupra unor noi produse medicale". Desfăşurarea şi caracteristicile celor mai frecvente reacţii adverse trebuie să fie investigate şi este necesar să se exmineze caracteristicile specifice ale produsului (ex. pe baza finalităţilor referitoare la dezvoltarea în plan clinic a produselor medicale. doar fazele respective. În general condiţiile studiilor vor trebui să fie cât mai apropiate de condiţiile normale de întrebuinţare. dar alte proiecte pot fi acceptabile. studiile din faza a IV-a necesită condiţii experimentale (care includ cel puţin un protocol). în faze: de la I la IV. studiile clinice pentru a investiga. emise de Comunitatea Economică Europeană (CEE) "Studiile clinice sunt clasificate. Programul experimental ar trebui să fie "orb" . chiar dacă există nu vor fi semnificative din punct de vedere statistic. în general. 142 . farmacovigilenţa su evaluarea valorii terapeutice). După caz.

îşi instruia elevii să experimenteze şi pe ei înşişi eficienţa medicamentele disponibile atunci. praxis şi legislaţie (11) Experimentarea asupra experimentatorului însuşi. Lazzaro Spallanzani care în aceiaşi ani. Dar înainte de a pătrunde în contextul juridic şi etic. Se amintesc în epoca mai apropiată de noi. Problema etică se pune tocmai în acest moment şi constă în stabilirea valorilor în cauză şi a condiţiilor pentru a înfrunta cu risc minim diferitele faze ale experimentării. medicul şi filozoful evreu Moise Maimonide.Odată încheiată faza experimentală "obiectivă" a produsului farmaceutic.sau mai binezis însuşirea datelor referitoare la proprietăţile. în 1800. Ţinând cont de raportul dintre încredere şi competenţă. care şi-a injectat spirochetul ce cauzează sifilisul. Este amintit cateterul cardiac experimentat pentru prima oară pe sine de către tânărul medic Werner Forssman. Încă din sec. pe experimentatorul însuşi. diferite episoade: cel cu Eusebio Valli care şi-a injectat un amestec de puroi variolic. Aceste cazuistici diferite au avut istoria lor şi au provocat chiar legislaţii şi pronunţări publice asupra cărora este oportun să ne referim pe scurt. Prima distincţie pe care trebuie să o facem este cea deja subliniată între experimentul de laborator. şi pe om. Este clar deci. astfel încât trecerea la om să fie lipsită de riscuri. responsabilitatea este similară cu aceea a tuturor celorlalte activităţi profesionale şi terapeutice. Istorie. dintre profesionişti şi de documentarea referitoare la produsul însuşi. (10) În domeniul experimentării umane. trebuie să precizăm alte câteva distincţii fundamentale. pentru a studia mecanismul digestiei a ingerat în mod repetat tuburi conţinând mâncăruri diferit preparate. faza aceasta nu prezintă dificultăţi de natură să ceară ca fiecare medic să reparcurgă itinerariul experimental parcurs de către cel ce a condus experimentul de validare. Lindermann. care şi-a inoculat conţinutul unei mari pustule de ciumă. În acest al doilea caz. În cazul aplicării pe bolnav apare de asemenea distincţia între experimentare cu scop terapeutic. că poziţia şi gradul de responsabilitate etică şi juridică ale celui ce dezvoltă experimentul pentru prima validare a produsului farmaceutic sunt mult diferite faţă de poziţia şi gradul de responsabilitate al celui ce prescrie un produs farmaceutic de uz deja generalizat. dozele şi modalităţile de folosire. Desgenettes. pe animale. începe experimentarea "subiectivă" . trecerea la om reprezintă întotdeauna o noutate şi comportă în mod inevitabil un anume risc la adresa subiectului uman. adică cu scopul de a vindeca pacientul respectiv. şi experimentare clinică pură. 143 . care a ingerat bacili de holeră. pe deţinuţi sau prizonieri şi pe condamnaţi la moarte. Nivelul de responsabilitate etico-juridică ce va fi examinat acum este al celui ce realizează experimentarea cu caracter de inovaţie. atât cât pot fi prevăzute în laborator. Pettenkoffer. Pe de altă parte. făcută cu simplul scop de a descoperi dinamica medicamentului (sau chiar a unei tehnici chirurgicale). va trebui să se facă distincţia între experiment pe persoane bolnave şi pe voluntari sănătoşi. Trecerea la experimentarea pe om trebuie precedată şi motivată de strângerea tuturor elementelor posibile de siguranţă tecnică. II. având în vedere că factorul de risc este elementul "discriminant".

(13) Textul distinge experimentul terapeutic de cel neterapeutic (preambul). cu vigoarea normativă proprie fiecăruia din aceste acte. cere de asemenea evaluarea prealabilă între riscuri şi avantaje pentru subiectul 144 . revizuită şi completată de cea de a 29-a Adunare a respectivei Asociaţii. Experimente asupra condamnaţilor la moarte. la Hong Kong în septembrie 1989 de cea de a 41-a Adunare şi. medic din secolul V î. totuşi cu speranţa comutării pedepsei. În Occident. să-i adoarmă). pretinde o proporţionalitate între scopul şi riscul cercetării. Pe de altă parte. asupra blenoragiei etc pe voluntari rămaşi anonimi. descoperirea adrenalinei în urma experimentelor făcute de George Oliver asupra fiului său cu consimţământul acestuia. Erofil. otrăvuri: multe din aceste experimente comportau moartea cu dureri atroce. Un elev al profesorului Danis acceptă să se supună unei transfuzii de sânge de miel. în octombrie 1996 la Somerset West (Africa de Sud) de către cea de a 48-a Adunare. hormoni etc. La nivel internaţional. Leonardo Fioravanti studiază contagiunea şi simptomele ciumei asupra condamnaţilor la moarte. de exemplu. şi din Renaştere se ştie despre utilizarea condamnaţilor la moarte. docenţii de medicină.. a fost elaborat în 1947 un document prin care s-au formulat limite explicite pentru orice intervenţie experimentală asupra fiinţelor umane. Se înţelege. dar se ştie că şi în timpuri recente tot asupra condamnaţilor. mai întâi. (pe care încearcă. din cele menţionate. pentru a studia anatomia şi fiziologia corpului. desfăşurată la Tokio în 1975. efectuate pe deţinuţi supuşi .Experimentarea asupra subiecţilor voluntari. În lagărele de concentrare naziste pe prizonieri. perfecţionată la Veneţia de cea de a 35-a Adunare în octombrie 1983. injectare de vaccinuri. cu autorizaţia autorităţii publice. Totul era motivat de o presupusă supremaţie a ştiinţei. aşadar forţa normativă este de natură deontologică. nervi. muşchi. Acest document a reprezentat baza de pornire pentru orice altă elaborare a unor directive specifice. primul experiment clinic asupra persoanelor conştiente este foarte cunoscuta primă tentativă de vaccinare antivariolică din partea dr. cercetătorii farmacologi şi asociaţii lor erau deseori cei ce se ofereau pentru experimente farmacologice. la sfârşitul sec. experimentul să fie condus de o persoană pregătită din punct de vedere ştiinţific şi sub supravegherea unei sau unor alte persoane competente în medicină. efectua viviseţii asupra fiinţelor umane condamnate la moarte.Organul emitent este Asociaţia Medicală Mondială. de presupuse seruri anticancer. ruşi. pentru a studia anumite boli (Ludovic al XI-lea permitea utilizarea condamnaţilor pentru studierea "răului pietrei". polonezi. cu titlul "Recomandări pentru orientarea medicilor în cercetarea clinică". experimente mortale au fost efectuate cu camere de depresurizare pentru a studia efectele zborului la mare înălţime. cum împrejurările istorice ale ultimelor decenii şi mai ales experimentele naziste. prescrie ca experimentul asupra omului să fie precedat de experimentul de laborator.goi sau îmbrăcaţi la temperaturi polare produse în mod artificial. gaze. au fost supuşi unor experimente crude cu medicamente. În urma crimelor perpetrate de medicii nazişti chiar şi prin experimente asupra omului conduse împotriva celor mai elementare norme de respect al demnităţii individuale. au fost executate pentru a studia efectele congelării. a fost adoptată în iunie 1964. ca orice protocol de experimentare clinică să fie supus evaluării din partea unui comitet de etică. au fost conduse în anumite State experimente şi tratamente de mare risc. Edward Jenner. Chiar şi arsurile cu iperită au fost experimentate în lagărele de prizonieri de către germani. C. italieni. (12) Prizonieri evrei. XVIII. au putut determina apariţia unor normative în domeniul internaţional şi naţional. conform actelor procesului de la Nürenberg. alte studii. amintim textele cele mai importante. în sfârşit.. în spatele căreia se ascundea doar raţiunea de Stat. Se mai menţionează experimente prin rezecţii de oase. Se aminteşte. Declaraţia de la Helsinki . Codul de la Nürenberg. Multe experienţe au fost conduse în scopul cercetării asupra sifilisului.

Asupra coloranţilor intervenea tot CEE.asupra căruia se realizează experimentul şi asupra celorlalţi destinatari. Publicată în 1993 de Consiliul Organizaţiilor Internaţionale ale Ştiinţelor Biomedicale (CIOMS). Directivele comunitare ale CEE.4) Directivele etice internaţionale pentru cercetarea biomedicală condusă pe subiecţi umani. Dreptul la un tratament mai bun diagnostic şi terapeutic cu eficacitate verificată. Pentru fiecare pacient înrolat într-un studiu clinic se afirmă . în caz de incapacitate. proceduri de revizuire. 3). o atenţie specială se cere în cazul experimentelor care pot altera personalitatea subiectulu. reabilitarea subiecţilor implicaţi în cercetare în caz de daună accidentală. de restabilire a sănătăţii sau alinare a suferinţei pacientului. Se dau şi prescripţii asupra cercetărilor de laborator şi pe animale care să se efectueze înainte de cercetările clinice pe om. 2. Ulterior. Noul mijloc de diagnostic/terapeutic trebuie să fie aplicat în funcţie de cea mai bună terapie disponibilă. o directivă ulterioară a CEE. o informare prealabilă pentru consimţământul subiectului (sau al reprezentantului legal. selectarea subiecţilor pentru cercetare. cu directiva nr. modificând unele proceduri. acesta ar oferi o speranţă de salvare. care trebuie să fie documentate şi executate înainte de emiterea licenţei. documentul reafirmă: medicul să rămână ocrotitorul vieţii şi sănătăţii subiectului supus experimentării. în care se enumeră condiţiile pentru introducerea pe piaţă a unor noi produse farmaceutice cu expunerea detaliată a unor probe fizico-chimice. aceste directive constau din cinci paragrafe: consensul subiecţilor avizaţi. în sfârşit.şi aceasta este noutatea conţinută de revizuirea din 1996: 1. nr. trebuie să ofere în acest sens o justificare adecvată în protocolul de experimentare care să fie supus comitetului de etică. ori de câte ori cel ce realizează experimentul consideră oportun să evite obţinerea consimţământului pacientului avizat. (14) "interesul ştiinţei şi al societăţii nu trebuie să prevaleze asupra considerentelor referitoare la starea bună a subiectului" (II. care să fie executate totdeauna sub control. Refuzul subiectului de a participa la experiment nu trebuie să se repercuteze asupra relaţiei medic-pacient şi. Comisia CEE prezenta la data de 28 noiembrie 1980 două propuneri ale Consiliului Comunităţii privind actualizarea legislaţiilor naţionale: o propunere de "directivă" privind 145 . Sunt alcătuite în special din două "Directive": una din 26 ianuarie 1965. farmacodinamice şi clinice. datorită căreia subiectul ar putea să se simtă constrâns să-şi dea asentimentul). 318. 25 din 1978 şi directiva nr. Vorbind despre experimentul neterapeutic. Documentul trece apoi la experimentul terapeutic faţă de care medicul trebuie să se simtă liber dacă după judecata lui. 420 din 20 mai 1978. 65. experimentarea trebuie să fie suspendată/oprită ori de câte ori condiţiile experimentului pot face să se întrevadă posibile daune pentru subiecţii experimentului. n. 319. În 1975. subiecţii trebuie să fie voluntari. toxicologice. n. cercetare sponsorizată din exterior. biologice şi microbiologice. sau din partea altui medic neimplicat în cercetarea cazului dacă pacientul se află în situaţie de dependenţă faţă de medicul experimentator. alta din 20 mai 1975. De mare importanţă este cea de a doua. preciza procedura de urmat pentru introducerea pe piaţă a medicamentelor şi instituia un Comitet pentru specialităţile medicale. Posibilitatea de a utiliza placebo inert în studii "în care nu există o metodă de diagnoză sau terapeutică cu eficienţă verificată" (II.

prin Documentul Good Clinical Practice Consolidated Guidelines (CPMP/ICH/1995) (16) . nr. .M. asigurarea. asigurarea celui mai înalt standard etic de protecţie a subiecţilor de experimentare. Fiecare stat membru a desemnat un delegat pentru a participa la lucrările desfăşurate de "Working Party on Efficacy of drugs" unul dintre grupurile de studiu constituite de Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) cu însărcinarea de a elabora documentul. Având drept finalitate stabilirea principiilor standard pentru efectuarea de probe (trials) pentru experimentarea asupra subiecţilor umani a unor noi produse farmaceutice. care a văzut lumina tiparului în formă finală la data de 11 iulie 1990. Documentul însuşi a devenit directiva nr. Aceste linii directoare trebuiau să atingă obiectivele următoare: armonizarea elementelor necesare pentru conducerea lucrărilor în diferite centre europene de cercetare. Modificările atingeau puncte importante chiar şi pentru "experimentarea asociată" şi pentru experimentarea cu substanţe cancerigene. (15) . în general. a fost elaborată o primă formă a documentului Good clinical practice for trials on medical products in the European Community (GCP). Aceste ultime propuneri nu au fost însă aprobate şi nu au obţinut majoritatea. dar care au implicat de fapt pe toţi aceia care prarticipă la obţinerea de date chimice care să servească ulterior la înregistrarea şi vânzarea medicamentului. Tinând seama de precedentele directive ale CEE pe această temă.Good Clinical Practice). deoarece consituie o bază de referinţă nu numai pentru UE (Uniunea Europeană) ci şi pentru Statele Unite şi 146 . Sunt de aceea strict interesaţi medicii şi cercetătorii care administrează medicamentul. Toate acestea erau propuse pentru a se depăşi diferenţele ce persistau de la Stat la Stat pentru eliberarea autorizaţiilor şi pentru omologarea acestora în Europa. Comitetul Permanent pentru medicamente de uz uman (CPMP) al Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor (EMEA) a adus la zi Normele pentru Buna Practică Clinică (GCP . uniformizândule cu cele internaţionale.la care fiecare ţară membră a UE (Uniunii Europene) este datoare să se conformeze în mod uniform. adică "Normele unei Bune Practici Clinice" citate mai sus. a unui înalt nivel ştiinţific. cu D. a face credibile cercetările înseşi astfel încât să nu fie nevoie să fie repetate în diferitele ţări unde este cerută înregistrarea produsului respectiv. Semnalăm şi că ultima versiune a GCP asumă o valenţă normativă şi mai relevantă decât cea dinainte. 86 din 27 aprilie 1992. În iulie 1996. începând din 1985. De atunci au urmat aproximativ şapte revizuiri ale textului. în analogie cu ceea ce exista în SUA a impulsionat totuşi însăşi industriile farmaceutice care şi-au alcătuit un grup de lucru menit să elaboreze linii directoare cointeresând în acelaşi timp chiar CEE. cum s-a spus deja. Normele pentru Buna Practică Clinică au fost concepute pentru a se adresa în principal industriilor farmaceutice care au în program experimentarea de noi produse. textul a fost încheiat până în 1988. Astfel. Necesitatea de a dezvolta cât mai curând în Europa linii directoare pentru experimentarea noilor produse farmaceutice.modificarea directivelor precedente şi o propunere de "recomandare în materie de experimentare a produselor medicale" cu scopul introducerii lor pe piaţă. . 91/ 507/CEE şi a fost înregistrat în Italia. ca şi tot personalul care colaborează direct la oricare dintre fazele experimentării.

Ca titlu de exemplu. De atunci.Japonia. Nu lipsesc din text şi elemente criticabile (17). următoarele: apărarea vieţii şi a persoanei. comitetul de etică. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicaiile lor în biologie şi în medicină: Convenţia asupra drepturilor omului şi asupra biomedicinei a Consiliului Europei (18) . tratează temele referitoare la cercetarea ştiinţifică asupra omului. criteriile tutelei persoanelor incapabile să exprime un consimţământ în deplină cunoştinţă de cauză (art 17). sunt schiţate definiţiile pentru confidenţialitate. sunt mai bine precizate următoarele notiuni: contraindicaţii ale medicamentului. Am amintit de mai multe ori că persoana este valoare "transcendentă" în cadrul întregii realităţi create şi chiar pentru cine nu se află în interiorul credinţei creştine 147 . În privinţa primului aspect. În cea de a doua privinţă. Primatul persoanei este axul prim al eticii. este destul să spunem că. a fost creat un Comitet denumit International Conference on Harmonization (Conferinţa Internaţională pentru Armonizare) (ICH). tipologii de studiu chimic controlat. să se supună cercetării ştiinţifice (art 16). se consideră că în cazul de experimentri în mai multe centre. opinia Comitetului instituţiilor participante la trial (experiment). Intangibilitatea şi nondisponibilitatea persoanei. Valorile în cauză în acest domeniu sunt. tema socială conexă progresului ştiinţei. legitimitatea principiului terapeutic. în general. diferenţele privesc fie vocabularul fie indicaţiile pentru întocmirea protocolului. se ilustrează cu mai multe detalii informaţiile generale necesare redactării unui protocol de experimentare clinică. în mod legitim. asupra cărora vom reveni mai încolo. în schimb. stabilind condiţiile în care o persoană poate. şi se desfiinţează expresia de "good manufacturing practice" (bună practică de fabricaţie). la fel ca în alte domenii ale medicinei. Faţă de ediţia 1991 a GCP. ci doar aceea de a-l refuza sau a-l accepta integral . Deoarece în acest for nu se pot aprofunda în detaliu elementele care diferenţiază cele două texte. al oricărei etici. audit (expertiza). constituit din reprezentanţi al celor trei zone georgrafice (UE. inerentă structurii protocolului. (GMP). în ordine ierarhică. luare de poziţie asupra cercetării privind embrionii "in vitro" (art 18).in toto -. cu previzibile dificultăţi în ce priveşte practicarea cercetării farmacologice într-o ţară anumită. SUA şi Japonia). sunt diverse modificări. cărora nu li s-ar mai acorda posibilitatea de a aduce amendamente "locale" la protocolul supus examinării. care au lucrat împreună pentru a emite un text unic de care trebuie să se ţină seama. mai ales referitor la formula de consimţământ bazat pe informaţie din partea subiecţilor experimentului. Valorile etice de referinţă Înainte de a trece la evaluarea cazuistică este necesar să amintim câteva valori şi principii fundamentale care revin aici. se elimină referirea distinctă la noţiunea de "etică". partea privind proiectul de experiment cu elaborarea datelor statistice. persoanele participante la studiu. sau inevitabilele elemente de problematică etică pe care le ridică uneori studiile efectuate în mai multe centre la examinarea lor de către Comitetele de Etică "locale". care nu aderaseră la GCP precedente. control de calitate.

În caz contrar s-ar comite un lucru absurd. dar "este împotriva oricărui bun simţ să fie violate valori umane fundamentale pentru a vindeca omul" (22) şi este împotriva moralei raţionale să se comită răul pentru a obţine binele..reprezintă valoarea neinstrumentală şi neinstrumentalizabilă (20) . care. Însă doar afirmarea acestui adevăr nu este de ajuns. nu se poate niciodată ca un individ să fie expus unui risc mortal în folosul societăţii. de aceea orice atingere adusă vieţii fizice (sau suprimarea ei) este atingere adusă persoanei. intangibilitatea vieţii şi apărarea integrităţii acesteia constituie prima datorie şi primul drept. subiectul care de la Cristos a devenit părtaş al vieţii divine însăşi.. înţelege şi mai clar această valoare primară a persoanei. Trupul este coesenţial cu persoana şi viaţa trupului este apărată ca primă datorie a oricărui om. Este principiul riscului proporţional care se configurează. Trebuie să fie înţeles bine acest principiu pentru a nu cădea în concepţia colectivistă asupra sănătăţii. Nu se poate aplica conceptul de "parte" şi "tot" în acelaşi timp persoanei şi societăţii: în persoana individuală se află valoarea globală şi motivul fundamental al existenţei înseşi a societăţii (24) . dar viaţa fizică reprezintă valoarea fundamentală. dar atunci când este vorba despre viaţa personalizată. Această presupusă distincţie am întâlnit-o deja în legătură cu avortul şi o vom mai întâlni când vom aborda problema eutanasiei. Asupra limitelor şi asupra aplicaţiilor acestui principiu s-a vorbit în capitolele precedente. şi anume. nu a-şi lua direct viaţa) chiar viaţa însăşi. deşi nu epuizează viaţa personală. este fundamentul vieţii personale. Se spune: apărarea vieţii da. pentru a evita un rău. De aceea trebuie să punem limite foarte clare acestui principiu social. Cel ce contemplă imaginea Creatorului. Cum subiectul în comportamentul său moral va trebui să respecte în sine ordinea valorilor tot astfel medicul va 148 . cercetarea ştiinţifică poate suferi o încetinire. atunci când este demnă de persoană.să fie un rău minor faţă de cel care sa urmărit să se evite. Aici este nevoie să fin clari: persoana umană nu existe fără viaţă fizică. În privinţa acestui principiu "o înţeleaptă administrare cere însă ca efectul nociv produs asupra organismului . datorită acestor limite deja menţionate. În virtutea acestui principiu este permis să i se ceară individului (întotdeauna în să în afară de ceea ce am spus despre cele două valori precedente de protejat) o cotă de sacrificiu sau de risc pentru binele întregii societăţi căreia îi aparţine fiecare. Cealaltă valoare asupra căreia se orientează evaluarea etică despre care tratăm acum este cea care se referă la enunţarea principiului totalităţii sau principiului terapeutic. s-ar comite unul mai mare" (21) Este limpede că. Cu aceasta nu dorim să afirmăm că viaţa fizică a omului este valoarea exhaustivă a globalităţii persoanei: exigenţe morale superioare sau valori religioase pot cere un anume risc (a se expunere la risc. aici este cazul să se spună că în aplicarea produsului farmaecutic este inevitabil şi justificabil un minim de risc cântărit între riscuri şi avantaje pentru integritatea fizică a subiectului asupra căruia se desfăşoară experimentarea. căci cineva ar putea distinge între viaţa fizică şi cea personală.Tocmai pentru apărarea vieţii fizice ca valoare fundamentală a persoanei este legitimă înfruntarea sacrificiului de către o parte a organismului pentru salvarea organismului însuşi. pentru că pe ea se "fundamentează" toate celelalte dezvoltări ale persoanei şi toate celelalte posibilităţi de creştere şi de libertate. În afara cazului de legitimă apărare. (23) În privinţa acestui principiu al sacrificiului particular pentru un bine superior se încadrează principiul solidarităţii sociale. Medicina sau medicul nu au un coeficient de disponibilitate asupra vieţii pacientului mai mare decât are pacientul însuşi. iar aceste limite sunt în special două: -societatea (sau autoritatea sau cercetătorul) nu -i poate cere unui subiect un risc mai mare decât subiectul însuşi şi-l poate asuma.

Indicaţiile. Ştim în ce măsură. garanţiile necesare privind securitatea şi inocuitatea care se cer în faza de cercetare. corect înţeles. poate cere din partea indivizilor. la fel cum este să-i lipseşti pe copii de hrană şi de medicamente pe cei bolnavi. Indicaţii etice operative în privinţa experimentării pe om.. pe de o parte dorinţa cercetătorului şi pe de altă parte logica economică a industriilor farmacologice pot să încalce cu uşurinţă limitele moralei personaliste (29) . de exemplu a celor naziste (27) . şi de natura proiectelor şi procedurale ale experimentării clinice (26) . 149 . Mai recent problema eticii protocoalelor s-a extins experimentelor clinice conduse în aşa zisele ţări în curs de dezvoltare. nu numai că este îngăduită dar reprezintă şi un serviciu adus omului şi ia parte la bunătatea şi la valoarea ştiinţei. fiind un mijloc necesar pentru lupta contra maladiei. aşa zisul "principiu teleologic" pentru a justifica experimente nocive sau imorale asupra fiinţelor umane în vederea procesului ştiinţific sau al binelui social ar însemna reintroducerea sub diferite nuanţe a falselor justificări care au condus la crime în lagărele de concentrare din timpul ultimului război şi a răsturna raportul persoană-societate. a neglija reglementarea acestui sector ar însemna aservirea ştiinţei profitului şi trădarea aşteptărilor bolnavilor. A reduce fondurile cercetării ştiinţifice este un lucru grav. supravieţuirea. moralitatea personală şi familială sunt factori şi valori superioare valorii sănătatevindecare. valorile citate acum motivează măsurile de corectitudine structurală. autoritatea statului nu va putea depăşi limitele stabilite de principiile precedente nici măcar în numele unui petins bine pentru indivizi. (28) Trebuie adăugat de aceea că chiar binele ştiinţei nu este înţeles în sens absolut. (25) A invoca. respectând întotdeauna acele limite obiective ilustrate înainte. pot fi schematizate astfel: a) Experimentarea clinică a produselor farmaceutice. ci relativ: ştiinţa este a omului şi pentru om şi nu poate cere sacrificii nici impune violări asupra omului dincolo de ceea ce binele însuşi al persoanei umane. În fine. să finanţeze şi să reglementeze cercetarea ştiinţifică pentru uşurarea suferinţelor umanităţii şi pentru împiedicarea abuzurilor şi goanei după profit în dauna indivizilor şi a comunităţii. va trebui să obţină mai întâi consimţământul în cunoştinţă de cauză. -pentru că cercetătorul-medic acţionează asupra persoanei altuia.trebui să facă şi pentru pacient. dacă este condusă corect şi în condiţiile moralmente acceptabile. b) Este datoria precisă a statului şi a comunităţii să încurajeze. În acelaşi mod. care provin din valorile etice menţionate mai sus. emiţând norme clare în privinţa cercetării farmacologice şi protejării persoanei umane. cum fac unii. ceea ce semnifică condamnarea tuturor abuzurilor şi crimelor. Medicina operează şi există pentru a salvgarda aceste valori nu pentru a le produce daune. integritatea substanţială ( cea a minţii şi cea fizică).

atunci când este cerut. ale cărui avantaj şi scop nu au o conexiune imediată cu subiectul asupra căruia se aplică exprimentarea. e) Faza clinică a experimentării. de aceea din acest gen de experimentare sunt excluşi toţi subiecţii incapabili să ofere un consens pe deplin liber şi conştient. dependenţi sau condamnaţi la moarte). prizonieri. în fine. Aceeaşi modalitate operativă. prin intermediul unei acţiuni asupra patrimoniului germinal părintesc. Va fi evaluată cu grijă mai ales includerea femeilor de vârstă fertilă în cercetările clinice. criteriul de excludere de la experiment se impune sub motivul ocrotirii necesare atât a sănătăţii femeii cât şi a copilului. f) Consimţământul în cunoştinţă de cauză este absolut necesar atunci când este vorba despre experiment non-terapeutic. deci potenţial susceptibilă de graviditate înainte sau chiar în timpul experimentării. chiar dacă se realizează cu respectarea normelor de protecţie.c) faza pre-clinică a experimentului va fi condusă cu toată acurateţea. trebuie să se insiste pentru ca un astfel de consens. femeile la vârsta fertilă sunt excluse. d) Experimentarea va trebui condusă de o persoană competentă şi controlată de un specialist clinic competent şi conştiincios. Presupunând că produsul farmaceutic are un potenţial teratogen. trebuie să se facă anumite distincţii. Coeficientul de risc este evaluat şi în cazul voluntarilor şi experimentării efectuate de medic asupra lui însuşi. poate fi administrat şi atunci când cererea consimţământului în cunoştinţă de cauză ar obliga ca pacientului să i se furnizeze infromaţii asupra stării bolii care ar putea cauza daune asupra 150 . în ordinea experimentării (32) . Dacă însă. nu există terapie standard disponibilă şi gravitatea patologiei impune un tratament. antrenând astfel şi persoana tatălui în regimul de atenţie cerut) (30). Acest caz se poate petrece atunci când este folosit în regim de urgenţă un produs farmaceutic exprimental în tentativa extremă de a salva viaţa unui pacient după ce au dat greş toate celelalte mijloace terapeutice. Acest consens în cunoştinţă de cauză este cerut în mod normal chir şi pentru experimentarea terapeutică. Asupra consensului în cunoştinţă de cauză în medicină (31) şi. devine necesară pentru un produs farmaceutic experimental de pe urma căruia nu pot fi excluse efecte dăunătoare directe asupra copilului conceput (sau indirecte. în cazul în care există tratamente standard alternative faţă de cel exprimentat sau în cazul experimentării asupra voluntarilor sănătoşi. În cazul femeii la vârsta fertilă. terapeutică sau non terapeutică.. pentru a fi cu adevărat liber şi deci cerut din partea unor persoane care nu prezintă forme de dependenţă morală sau constrângere fizică (copii. el poate fi presupus sau omis atunci când există raţiuni foarte grave de salvgardare a vieţii pacientului. astfel încât se vor dobândi maximum de cunoştinţe valabile şi se va reduce la minim riscul din faza aplicativă asupra omului. atunci este recomandat ca femeia care se supune studiului experimental să nu înceapă o sarcină în timpul experimentării (şi în structurile unde este posibil) să i se ofere posibilitatea de ilustrare a metodelor de reglementare naturală a fertilităţii. adică bazat pe elemente complete. chiar şi dacă este îndepărtată posibilitatea unui efect teratogen asupra copilului conceput. experimentele asupra animalelor. nu ar trebui să fie condiţionate de lege într-atât încât să reprezinte o creştere de risc pentru faza aplicativă asupra omului. Probele vor trebui suspendate imediat ce s-ar descoperi că nu mai există o astfel de proporţie şi garanţie. În optica aceasta. puşcăriaşi. Totuşi. în cazul femeii gravide sau în timpul lactaţiei. în particular. va trebui să prezinte un coeficient de risc proporţional cu scopul şi să poată garanta integritatea subiectului asupra căruia se realizează experimentul. să se producă într-adevăr în cunoştinţă de cauză. accesibile şi uşor recepţionate.

respectându-se legile de confidenţialitate prevăzute de dispoziţiile normative aplicabile" (33) h) Atenţia faţă de aşa zisele medicamente "orfane". recomandabilă. 3. sau cuvenita rezervă cu care trebuie tratate datele referitoare la subiecţi care se supun unei experimentări clinice. Pentru acestea din urmă rigoarea etică este căutată şi îndeplinită prin menţinerea unui raport satisfăcător între medic şi pacient. Pentru ca utilizarea lui să se facă la scară generalizată. 2. iar autoritatea trebuie să ia măsurile necesare în termen operativ. întotdeauna. de substanţe farmacologice (34) utile pentru tratamentul şi/sau vindecarea bolilor de minimă incidenţă epidemiologică sau de epidemii care lovesc populaţii economic lipsite şi deci în imposibilitate de a plăti tratamentele necesare. trebuie spus că nici GCP 1996 nu fac vreo referire la studiile din faza a IV-a care se referă fie la comparaţia cu alte produse farmaceutice aflate deja pe piaţă. asupra omului. pentru motive etice.din punct de vedere etic. în ansamblu. Aceasta ar fi administrată unui grup experimental aşa numit de "control" şi confruntat cu grupul de studiu căruia i se încredinţează spre testare respectivul produs farmaceutic. Tema nu este lipsită de implicaţii etice specifice (36). au fost întreprinse în unele ţări. Pentru bolile din Lumea a Treia. Pentru a evita situaţia şi ţinând cont de imposibilitatea practică de a obliga firmele farmaceutice să producă medicamente în pierdere. în domeniul clinic terapeutic. Este vorba despre o substanţă inertă fără efect farmacologic.pentru un medic să semnaleze imediat autorităţii sanitare evenimentele adverse care este de presupus că ar avea legătură cu administrarea unui anumit produs farmaceutic. fie la studii de farmacovigilenţă. s-a dezvoltat o strategie de colaborare internaţională coordonată de ONU. timp. în schimb. să fie eliminată orice posibilă interferenţă în interpretarea efectelor atribuite noului medicament. În ambele cazuri industriile farmaceutice nu folosesc resurse. evitând introducerea unor condiţii care ar putea altera acest raport. i) Farmacovigilenţa . proiecte de stimulente financiare pentru industriile care s-ar angaja să producă medicamente "orfane". Tipologia studiilor clinice de farmacovigilenţă. Textul revizuit din 1996 a GCP afirmă în aceată privinţă: "trebuie garantată confidenţialitatea documentelor care ar putea identifica subiecţii. este nevoie de trei condiţii: 1. să se evite dificultatea de alegere între tratamentul de comparat şi terapia experimentală . În al doilea caz. Este. în cazul maladiilor rare. Se poate defini ca fiind o monitorizare a posibilelor reacţii adverse ale medicamentelor (35) şi comunicarea acestor rezultate făcută autorităţii sanitare. Recunoaşterea şi comunicarea evenimentelor survenite. precum SUA. În primul caz. în schimb. cercetare care nu le-ar aduce profituri sub diverse forme. Acestea se referă la: 1. Vom vedea separat cazul consimţământului pentru experimentarea pe minori.bolnavului însuşi (bolnavi de cancer). colaborarea altor categorii de operatori sanitari (farmacişti. este obligatoriu . La un nivel mai general rezultă cât mai oportun existenţa băncilor de date internaţionale de farmacovigilenţă care în timp real să consimtă la efectuarea unui rapid şi eficient schimb de informaţii. prevăzută în diferite experimente clinice controlate. 151 . medici de circă) şi un training (instructaj) adecvat formativ/informativ pentru medicul de bază cu scopul de a obţine o colaborare fezabilă în cadrul studiilor din faza a IV-a. g) Protejarea datelor personale. l) Întrebuinţarea corectă a sistemului "placebo". să fie presupusă facilitatea majoră de a demonstra semnificaţia statistică a unui placebo faţă de un tratament novator în confruntarea dintre cele două terapii (cea experimentală şi cea standard). Este vorba. 2.

2. Medicul are o obligaţie primară de tip terapeutic în relaţia cu bolnavul. 4. se întâmplă ca pacientul să nu primească o informare adecvată. Evaluare etică şi cazuri concrete Să încercăm să distingem acum cazuistica în complexitatea ei şi în raport cu ceea ce prevăd legile internaţionale şi naţionale. administrare ad hoc a metodei placebo pe cale parenterală sau evaluarea efectelor cu mijloace diagnostice invazive). dacă este cu putinţă. derivate din folosirea metodei placebo (spitalizare. ci pentru confirmarea medicamentului sau avantajul cercetătorului. atunci folosirea lui asupra bolnavului. în sens de pură experimentare şi în sensul experimentării asociate. întotdeauna. 3. a primit deja garanţiile asupra caracterului inofensiv în spaţiul experimentării de bază şi de laborator şi a obţinut licenţa de folosire pe om. medicul poate folosi medicamentul pe pacient cu consimţământul său expres sau. consimţământul obţinut de fapt nu este valabil şi se configurează ca o adevărată şi reală "înşelăciune".Aceste motivaţii însă nu se bazează pe următoarele consideraţii cu caracter metodologic şi etico deontologic: (37) 1. Dacă folosirea medicamentului ar trebui să fie în principal nu pentru binele pacientului respectiv. în acest caz. Dacă. S-ar putea întâmpla ca folosirea unei metode sau a unui medicament încă neconfirmat să reprezinte ultima şansă pentru o tentativă extremă de salvare a unei vieţi altfel pierdute: în 152 . posibilitatea de a evita riscuri inacceptabile sau tulburări pentru pacient. Să examinăm cazul în care medicamentul trebuie folosit pentru că. Obţinerea unui consens valid în cunoştinţă de cauză. pe planul eficienţei . în cazul în care acesta nu este în măsură să îl acorde. următoarele: lipsa unei terapii consolidate proprie pentru boala şi/sau cazul în care (presupusa) terapie în curs prezintă grave efecte colaterale. din contra. al experimentării asupra bolnavului. să aibă o validitate ştiinţifică absolută dat fiind că este demonstrat că măsurătorile sunt supuse de la sine unei apreciabile erori statistice.din punct de vedere personalist. condiţiile de liceitate etică a unui studiu clinic controlat utilizând sistemul placebo sunt. mai frecvent. Ţinând cont de cele spuse până acum. în cunoştinţă de cauză. Este iluzoriu ca un studiu.faţă de tratamentele uzuale . în privinţa unei utilizări generalizate a substanţei deja comercializate. întotdeauna de mici dimensiuni. dar va fi nevoie să primească în mod necesar consimţământul pacientului. Astfel de experiment poate fi făcut în sens terapeutic. De altfel. explicit şi personal. justificat din punct de vedere terapeutic. Să ne oprim mai ales asupra cazului. 5. Scopul medicinei este de a ţine cont de ceea ce există pentru a descoperi ceva mai bun. mai mult decât în legătură cu studiile ştiinţifice sau cu viitorii pacienţi. din punct de vedere etico-deontologic se pun alte probleme referitor la factorii ulteriori. dar mai are nevoie de confirmări clinice şi de confirmări ulterioare.nu este pe deplin confirmată. datorită căreia valoarea noului produs. pe baza sistemului placebo nu eliberează deci medicul de datoria de a-i administra pacientului cel mai bun tratament. nu numai că va trebui să fie precedată de verificări în privinţa caracterului infofensiv şi de licenţele pentru folosirea asupra omului. cu consimţământul rudelor sau al tutorelui.

s-ar putea justifica. cu consimţământul explicit al pacientului. De aceea. astfel. fiind vorba despre o persoană sănătoasă nu este cazul să fie presupus consimţământul. de aceea. datorită prezumpţiei unei constrângeri morale. Pius al XII-lea afirma: "În cazurile disperate. să procedeze la aplicarea unui astfel de tratament". De aceea. un mijloc.cazul acesta. Aceasta este limita disponibilităţii pe care subiectul o are şi faţă de sine însuşi. are încă posibilitatea succesului. limitele şi condiţiile pe care le-am expus în cazul subiecţilor voluntari sănătoşi. Experimentarea asupra persoanelor voluntare şi sănătoase. în cunoştinţă de cauză. În felul acesta. fără să excludă orice pericol. făcut de Pasteur asupra unui copil. când bolnavul este pierdut dacă nu se intervine. asupra celor incapabili de consimţământ poate fi condusă doar experimentarea terapeutică (38) . folosirea vaccinului experimental împotriva turbării. atunci când nu poate fi obţinut direct de la pacient sau de la rude sau de la tutore. poate fi reţinut ca acordat în mod implicit şi tacit în voinţa generală a pacientului şi a rudelor care fac orice pentru a nu pierde viaţa pacientului. chiar şi în acest caz rămân. altfel irecuperabil. Experimentatorul trebuie să se menţină în starea de a putea întrerupe experimentarea în orice moment: fie atunci când ar trebui retras consimţământul. 153 . pe care am încercat să-l explicăm mai înainte. o operaţie care. de exemplu. Legile privind respectarea inviolabilităţii persoanei umane şi a disponibilităţii ei nu se schimbă atunci când este vorba despre persoana handicapată sau despre bolnavul mintal sau muribund (vom vedea şi cazul fetuşilor). Chiar şi dincolo de această limită acţionează întotdeauna legea proporţionalităţii între risc şi avantaj. dacă există un medicament. organizarea experimentării trebuie să prevadă instrumentele necesare pentru a putea fi oprită în orice stadiu. nu pot deveni subiecte de experimentare care necesită consimţământul în cunoştinţă de cauză. consimţământul însuşi. un spirit drept şi reflexiv admite fără îndoială că medicul ar putea. caracterul experimental coincide cu cel terapeutic. În privinţa aceasta. dar cu condiţii precise (39) . Dorinţa de a face cu bună credinţă un gest eroic în beneficiul ştiinţei sau setea de admiraţie socială nu schimbă pe plan obiectiv evaluarea morală a experimentării asupra propriei persoane. Experimentarea asupra propriei persoane. trebuie excluse cercetările realizate din pură curiozitate. explicit şi personal. Rămâne de moralitate dubioasă experimentarea desfăşurată asupra persoanelor legate de munca sau de rolul experimentatorului. Prima condiţie este ca acest consimţământ din partea respectivelor persoane să fie liber. se aplică cu scopul acesta şi asigură liceitatea experimentării asupra voluntarului sănătos. Principiul solidarităţii sociale. sau când ar apărea riscuri neprevăzute. Din împrejurările experimentării trebuie exclusă orice situaţie degradantă sau imorală şi orice intenţie lipsită de onestitate cu sau fără acordul subiectului supus experimentării (40). Riscul căruia îi este supus voluntarul nu poate şi nu trebuie să depăşească bariera apărării vieţii şi a integrităţii substanţiale. aceştia fiind incapabili de consimţământ. pentru că medicamentul reprezintă unica terapie posibilă.

cum a fost în cazul experimentării vaccinului lui Salk care a permis. de imposibilitatea consimţământului liber şi în cunoştinţă de cauză. o asemenea experimentare cu un astfel de risc este total inacceptabilă. bazată pe marile avantaje pe care le-au adus anumite experimentări. oricum. Dar această ipoteză de experimentare asupra condamnaţilor la moarte nu ţine seama după părerea mea. prelevarea unei mici cantităţi de sânge pentru analiza gazelor sanguine. după experimentarea pe copii. grave. Unele experimentări de substanţe cancerigene . chiar şi atunci când pot fi reduceri ale pedepsei. precum. cu condiţia ca subiectul să fie bine informat şi fără iluzii în privinţa respectivă. dacă este instruit. care trebuie să fie verificată pe copii sănătoşi pentru a putea releva diferenţele pe subiecţii bolnavi. în limitele expuse înainte. Deja în enunţarea principiilor generale am clarificat faptul că aceşti subiecţi fac parte din categoria celor care nu sunt abilitaţi sau capabili de un consens valid şi deci asupra acestor subiecţi experimentarea trebuie definită ca licită doar dacă este desfăşurată cu scop terapeutic. Înainte de orice. Oricum ipoteza nu este luată în considerare în documentul de la Helsinki. pentru tratamentul unor boli care nu pot fi atacate cu medicamente cunoscute. tocmai din cauza dificultăţii de a obţine un astfel de acord. după unii autori nu ar trebui să fie considerat doar factorul vârstă ci şi cel de risc: una este experimentarea unui medicament în dermatologie. care poate provoca irecuperabil căderea părului. Limitele obiective ale vieţii şi integritatea substanţială sunt valabile în orice situaţie.care au fost făcute chiar şi în America . presa medicală propune răspunsuri mai articulate. că există experimente al căror risc este aproape nul. consideraţi fiecare în parte şi cu consimţământul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. se subliniază posibilitatea de întregire ("identificare") a consimţământului părinţilor sau al reprezentanţilor legitimi cu consimţământul explicit al minorului care să aibă uzul raţiunii: fiind capabil de acte de generozitate poate accepta. oricum. să învingă poliomielita.Este cazul de adăugat că atunci când se realizează experimente asupra propriei persoane legea va trebui să prevadă prezenţa altei persoane care să poată opri experimentul în cazul unor riscuri neprevăzute sau. chiar şi un pact de altruism care ar comporta un anume risc (41). În sfârşit. Oferta experimentării voluntare este admisibilă. cu consimţământul celui condamnat. Unii adaugă şi consideraţia cu iz utilitarist sau "telologic". chiar şi în cazul deţinuţilor. se spune însă că astfel de experimente nu ar trebui să comporte creşteri ale durerii sau tratamente degradante. în sine ilicite. De aceea. Se aminteşte. Experimentarea asupra deţinuţilor. trebuie introdusă distincţia între capacitate mentală reală şi capacitate juridică de consimţământ în cunoştinţă de cauză: în ordinea consimţământului. experimentări nesigure şi cu risc mortal: se spune că ar fi vorba despre un fel de înlocuire a pedepsei (a muri eventual datorită medicamentului în loc de a muri pe scaunul electric). unul este copilul de cinci ani şi altul băiatul de cincisprezece. care poate chiar să contracteze o căsătorie validă. în plus. 154 . Din punct de vedere etic. de exemplu. În cazul condamnatului la moarte (în ţările în care pedeapsa cu moartea încă există). Experimentarea asupra copiilor şi a minorilor. unii justifică. şi alta este prelvarea la care ne-am referit mai sus şi care totuşi trebuie să aibă ca scop o experimentare.sau a altor substanţe cu risc sau dureroase. În ultima vreme. în avantajul subiecţilor înşişi. nu sunt deloc demne de aprobare nici asupra prizonierilor de război sau a deţinuţilor.

" (42) Să reţinem că. se exprimă în materie cu o formulă nu cu totul explicită. întotdeauna pentru a evita aceeaşi posibilitate a influenţelor subiective: doar cel care controlează întreaga executare a experimentării cunoaşte distribuirea efectivă a medicamentului şi a placebo-nului. actualizată de Asociaţia Medicală Mondială în 1996. (cel care furnizează medicamentele şi culege datele referitoare la efecte). Experimentarea prin trials clinic randomizate. sau între un grup căruia trebuie să îi fie administrat medicamentul experimental şi un grup căruia nu trebuie să îi fie administrat medicamentul: datorită faptului că alegerea subiecţilor unui grup sau altul deseori se face la întâmplare (at random) se vorbeşte despre trials clinic randomizate. după cum prevăd legislaţiile naţionale. dublu orb) pot apărea probleme etice în cadrul problemelor tehnice. chiar dacă de aici ar putea rezulta. Atunci când minorul este întradevăr capabil să-şi dea propriul consimţământ. este condamnat la o moarte sigură datorită bolii nu schimbă nici natura nici măsura protecţiei sale morale. dar probabilistă. pentru verificarea efectelor unui anumit medicament. Dacă însă ar fi vorba despre incapacitate juridică. sunt moralmente inadmisibile experimentele non-terapeutice. dar cu capacitate reală de consimţământ liber şi în cunoştinţă de cauză. În mod sintetic se pot da următoarele indicaţii (45) : 155 . date preţioase pentru ştiinţă şi societate. chiar dacă sub anumite condiţii: "În cazul de incapacitate legală. În anumite protocoale. pentru ca subiecţii de experimentare să ignore cărui grup îi aparţin. proprie celor care nu au încă sau nu vor mai putea avea uzul raţiunii. ar fi vorba mai degrabă de experiment terapeutic. consimţământul rudelor care au responsabilitate asupra lui îl înlocuieşte pe cel al subiectului. ci nici o parte dintre aceia care conduc experimentarea. cu condiţia să nu existe riscuri relevante nici pentru viaţa nici pentru integritatea fizică a subiectului (44). Faptul că un subiect de vârstă minoră. în cazul subiecţilor care se află în reală incapacitate de consimţământ. Este ştiut că traiectul experimentării necesită de cele mai multe ori. Atunci când nu numai subiecţii asupra cărora se experimentează nu cunosc această distribuţie. acesta trebuie obţinut alături de cel al tutorelui legal. Existenţa acestor condiţii ar trebui să fie riguros evaluată de către un Comitet de Etică. în mod fericit.Declaraţia de la Helsinki. placebo. întotdeauna în acord cu legislaţiile naţionale. cu scopul de a evita componenta factorului psihologic (expectativa unui efect). Se poate considera în această ipoteză doar cazul folosirii unui medicament experimental ca ultimă şansă în tentativa de a salva viaţa minorului care nu ar putea fi salvată cu medicamentele cunoscute: în cazul acesta. acest consimţământ întărit de cel al reprezentanţilor legali ar putea fi considerat valid pentru experimentarea non-terapeutică. consimţământul trebuie să fie obţinut de la tutorele legal. Acolo unde incapacitatea fizică sau mintală face imposibilă obţinerea unui consimţământ în cunoştinţă de cauză sau când subiectul este un minor. realmente sau din punct de vedere juridic incapabil de consimţământ. temă asupra căreia ne-am oprit mai înainte. metodica controlului între două grupe de pacienţi cărora le sunt administrate două tipuri de medicamente (cel experimental şi cel standard). În aceste condiţii se vorbeşte despre experimentare "dublu orb". grupului "martorilor" trebuie să li se administreze placebo. În folosirea acestor metodologii (randomizare. în cazul unui succes (43) .

datorită denunţurilor care au fost publicare despre traficul cu fetuşi avortaţi. b) Când experimentarea se desfăşoară cu caracter terapeutic. dacă aceasta este admisă de normative naţionale. inacceptabilă nici măcar din motive ţinând de sănătatea pacientului. Viciul de finalitate priveşte în mod global moralitatea actului. 18 (48). fie ca furnizare de material de experiment (47) . sau că este vorba de experimentare farmacologică sau de studiul experimental al biologiei embrionale. Noutatea temei Am făcut deja o evaluare în privinţa experimentării pe embrioni umani în domeniul fecundării in vitro. sau s-ar face doar în mod limitat. ci mai ales pentru că scopul nu este de a face să se dezvolte un fiu. ci de a transforma în "obiect" de experimentare embrionul aruncat spre suprimare. În pregătirea amintitei Convenţii europene asupra drepturilor omului şi a biomedicinei. tema a comportat o discuţie îndelungată şi a fost stabilită distincţia dintre producerea de embrioni cu unicul scop de a fi folosiţi pentru experimente şi întrebuinţarea embrionilor "reziduali" tot cu scop experimental . făcând abstracţie de tipul şi de scopurile experimentării. pentru producerea de cosmetice. în general (46). ca circumstanţă agravantă. Greşeala. componentă puternică emotivă a subiecţilor). de altfel. Fie că este vorba despre experimentare genetică (ADN recombinant) sau de substituiri de cromozomi. 156 . Concluzia a fost un compromis formulat în art. cu scopul de a fi inserate în indivizi afectaţi de maladia Parkinson. Experimentarea pe fetuşi şi pe embrioni umani. toate aceste metode nu sunt admisibile din punct de vedere etic. este necesar să se ceară consimţământul subiecţilor în privinţa experimentării şi a metodicii folosite. că sunt cunoscute condiţiile care se cer pentru experimentarea pe om. iar necesitatea de a obţine consimţământul în cunoştinţă de cauză este îndeplinită. Considerăm. făcând însă apel la obligaţia de a-i conferi embrionului protecţia adecvată. nu numai pentru că se dă viaţă unei fiinţe umane în afara vieţii matrimoniale. să prevadă pierderea şi distrugerea embrionului. anunţul din partea cercetătorilor (49) în legătură cu prelevarea de ţesuturi cerebrale fetale sau de glande suprarenale fetale. în aceste cazuri. Au urmat. în mod succesiv. chiar şi atunci când ar trebui să se aplice metoda "dublu orb". din punct de vedere etic judecata rămâne negativă. Am făcut o evaluare etică negativă a acesteia. va trebui să existe asigurarea că suspendarea terapiilor obişnuite nu riscă sau nu dăunează pacienţilor şi că medicamentul care se administrează pentru experimentare are o previzibilă eficacitate nu inferioară celei deja cunoscute. nu se justifică deloc din punct de vedere etic şi ar sfârşi prin ştirbirea credibilităţii medicilor şi spitalelor.ca circumstanţă a tehnologiilor de procreaţie. Mai mult. fie pentru uz industrial. Este în firea acestei experimentări. În cazul în care acest lucru nu ar putea fi propus (refuzul de a se supune exterimentării în aceste condiţii. este necesar din punct de vedere etic să se accepte că suspendarea terapiei obişnuite nu trebuie să expună daunei sau riscului sănătatea sau viaţa pacienţilor. care nu interzice în mod explicit cercetarea pe embrioni "in vitro".a) Când se procedează la experimentarea unui nou medicament pentru o cercetare non terapeutică asupra bolnavilor care se află deja în tratament. Problema experimentării a trebuit să fie abordată şi mai acut în ultima vreme. de altfel.

care indică doar stadii succesive ale dezvoltării unei fiinţe umane. de exemplu. dar şi din perspectiva legăturii cu avortul selectiv. de aceea să nu fie amânată până după naştere în perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor de efectuare. Să luăm în considerare cazuistica diferenţiată. vizibil sau nu. dat fiind că în problema de mai multe ori reclamată şi demonstrată. sau în cazul hidrocefaliei. trebuie ţinut cont de natura riscului pentru unii embrioni vii: dacă intervenţia sau experimentul poate provoca moartea sau poate compromite integritatea substanţială a vieţii în curs de venire pe lume. "pre-embrion". Deosebirile cele mai relevante din punct de vedere etic sunt cele referitoare la scopul intervenţiilor asupra fetusului. în cazul malformaţiilor sau obstrucţiilor căilor urinare. este vorba întotdeauna de viaţa unei fiinţe umane căreia i se recunoaşte demnitatea de persoană umană (50) . Şi în acest domeniu este valabilă intervenţia diagnostică ce se configurează drept "diagnoză prenatală". căci este la mijloc subiectul care poate nu şi-ar da consimţământul. medicală sau chirurgicală) va trebui să fie garantată de trei condiţii esenţiale: să fie cerută de motive serioase şi rezonabile. 157 . după cum am tratat separat (53). consimţământul care îl substituie şi reprezintă. În sfârşit. Intervenţia terapeutică asupra fetusului. ca şi asupra oricărui individ uman. prelevarea de ţesuturi pentru tratamentul unor persoane bolnave. dar cu particularitatea cazului. al generării umane din primul moment al existenţei ei şi până la naştere (51) . orice intervenţie terapeutică (diagnostică sau curativă. problemă care însă nu este privită doar din perspectiva factorului de risc al fetusului în momentul folosirii tehnici de diagnosticare. este licită. când există o serioasă probabilitate de succes.Nu facem deosebire între embrioni şi fetuşi în ceea ce priveşte aspectul etic. Mai mult. Se presupune că experimentarea pe fetuşii vii poate fi dirijată în interiorul uterului. şi mai relevantă este distincţia privitoare la condiţia fetusului: viu. scopul poate fi: pura experimentare biomedicală. astăzi se extind prin progresul ştiinţei şi asistenţei prenatale chiar şi intervenţii de chirurgie fetală. Totuşi. De aceea. pe cel al celui interesat. chir şi dintr-un punct de vedere legal. mort. "embrion" şi "fetus". unii reţin faptul că aceste intervenţii chirurgicale ar putea fi realizate cu rezultate mai bune în faza post-natală imediată (52). dar toate desemnează rodul. cu adevărat liber. dar se poate gândi chiar că fetusul ar putea supravieţui întreruperii voluntare a sarcinii. Intervenţiile intrauterine cu caracter terapeutic În afara transfuziilor de sânge pentru salvarea vieţii fetusului. experimentarea terapeutică sau cu intenţii terapeutice. să nu existe un risc grav pentru viaţa şi nici pentru integritatea fizică a fetusului sau a mamei (deci trebuie evitată provocarea unor daune grave fetusului sau mamei). viabil sau nu. mort prin avort spontan sau prin întrerupere voluntară de sarcină. Şi Instrucţiunea "Donum Vitae" a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei subliniază această identică relevanţă etică a termenilor "zigot". care au dus la salvarea multor copii nenăscuţi. ca părinţii să-şi dea consimţământul în cunoştinţă de cauză.

pe de altă parte. nici despre dreptul la obiecţinea de conştiinţă (din partea experimentatorului) faţă de practicile de cercetare "pe viu" sau "in vitro" în domeniul procreativităţii.E clarificatoare în privinţa aceasta Instrucţiunea "Donum Vitae": "La fel ca pentru orice intervenţie medicală asupra pacienţilor. trebuie precizat. care au dreptul la acelaşi respect datorat copilului deja născut şi oricărei persoane". binele comun este înţeles ca bine al indivizilor. de asemenea. datorită voluntarităţii cerute pentru participarea la astfel de incursiuni ştiinţifice. că asupra fetuşilor se pot face doar intervenţii terapeutice. pentru că subiectul individual nu este o parte a organismului social. într-o tentativă extremă. trebuie reţinute ca fiind licite intervenţiile asupra embrionului uman cu condiţia să respecte viaţa şi integritatea embrionului. în sfârşit. ci este finalitatea societăţii. Nu poate fi acceptată nici raţiunea că. adică. Aici nu este valabilă raţiunea conform căreia partea este sacrificată pentru întreg. Şi mai departe: "În cazul experimentării clar terapeutice. Intervenţiile de pură experimentare ştiinţifică Amintind că fetusul ca embrion are demnitatea persoanei umane şi că. despre dreptul la viaţă care ar trebui să constituie dreptul prim al oricărui individ. nu se spune nimic despre tratamentul asupra fetuşilor după moartea provocată sau spontană. poate fi avantajată cercetarea pentru vindecarea altor subiecţi umani. Însăşi Declaraţia de la Helsinki interzice experimentarea non-terapeutică asupra subiecţilor incapabili de consens. iar prin întreg binele umanităţii. ar fi fost hotărâtă moartea fetusului prin avort. îmbunătăţirii condiţiilor sale de sănătate sau supravieţuirii individuale. În privinţa drepturilor omului.. De aceea. pentru că un scop bun nu poate fi atins printr-un mijloc rău. să nu comporte riscuri disproporţionate la adresa lui. în felul acesta. poate fi licită recurgerea la medicamente sau la proceduri nevalidate încă în întregime" (55). În acest sens. nu este licită intervenţia experimentală asupra fetusului încă viu pentru că "dacă ei sunt vii. ci să fie realizate cu scopul vindecării acestuia. viabili sau nu. citata Convenţie europeană asupra drepturilor omului şi a biomedicinei prezintă omisiuni şi insuficienţe. independent de cercetător.. Fetusul nu trebuie tratat ca un cobai. trebuie să fie respectaţi ca orice persoană umană" (57) . Oricare ar fi genul de terapie medicală. Aplicarea acestui principiu moral poate necesita delicate şi deosebite precauţii fiind vorba despre viaţa embrionară sau a fetuşilor" (54) . enciclica "Evangelium Vitae" precizează: ". este subiect incapabil de consimţământ. din acest motiv este considerată imorală pura experimentare pe fetuşi vii. trebuie reţinute ca imorale experimentările făcute doar în scopul cercetării ştiinţifice. care în cazul acesta este reprezentat de suprimarea unui individ uman. înţelegând prin parte individul fetal. de terapii experimentale întrebuinţate spre beneficiul embrionului însuşi cu scopul de a-i salva viaţa. (56) Chiar şi atunci când. În această privinţă. chiar dacă nu a fost prevăzut rezultatul mortal. nici. ori de câte ori ar fi vorba. trebuie afirmat în schimb că folosirea embrionului sau a fătului uman ca obiect de experimentare constituie o crimă faţă de demnitatea lor de fiinţe umane. 158 . conform regulilor deontologice prevăzute în cazul copiilor. este necesar consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al părinţilor. şi în lipsa altor terapii valide. chirurgicală sau de alt tip.

o utilizare din partea acestora de la sine ar putea fi licită dacă nu există nici o legătură cu acorduri stabilite anterior şi participare la avort. Instrucţiunea "Donum Vitae" (63) aminteşte că "Cadavrele de embrioni sau de fetuşi umani. viabili sau nu. trebuie să se facă distincţie între fetuşi proveniţi din avort spontan şi fetuşi din avort voluntar. lucru care. În plus. în special atunci când nu este sigur transferul lor în aparatul reproductiv al femeii". de fapt. independent de fiinţa vie. avortaţi în mod voluntar sau nu. eventuala legătură implică colaborarea la avort.în măsura în care. trebuie să fie constatat cu siguranţă. pentru întrebuinţarea fetuşilor. În sfârşit. în scopuri experimentale sau comerciale este cu totul contrară demnităţii umane. în scopul studierii bolii.chiar şi prin intermediul Comitetelor Etice. orice experiment neterapeutic asupra embrionilor începând din momentul formării lor. deci. şi orice formă de manipulare a embrionilor chiar şi înainte de ziua a 14-a de dezvoltare. fetuşii avortaţi sunt vii. va trebui să existe acordul părinţilor sau al mamei... oricum. (59) Experimente asupra fetuşilor umani avortaţi Atunci când vorbim despre fetuşi umani avortaţi ne referim la fetusul din afara uterului. trebuie să fie respectate ca rămăşiţele celorlalte fiinţe umane". odată afirmat faptul că este artificială diferenţierea între conceptul de individualitate umană (şi cel de persoană) şi valenţa fundamentală a omului. direct sau indirect . suprimarea şi orice formă de manipulare de embrioni congelaţi şi/sau reziduali. Când fetusul provine dintr-un avort voluntar. este ilicită formarea de embrioni in vitro. termeni utilizaţi în text în mod artificial distinct şi abordează tema cercetării asupra embrionilor concepuţi "in vitro". la deja amintitul articol 18. dincolo de constatarea morţii. Convenţia interzice discriminarea doar faţă de persoană şi nu faţă de fiinţa umană. care îi conferă o valoare superioară şi îl face demn de respect. adică şi asupra aşa zişilor "embrioni precoci". şi acest lucru este ştiut de cercetători. va trebui să existe un avantaj rezonabil şi previzibil ala cestor cercetări pe plan uman. avortul este mereu urmărit ad hoc şi deci la sfârşitul intervenţiei fetusul poate fi încă viu chiar dacă nu viabil. practica riscă astfel să fie încurajată pe considerentul de a cere consimţământul mamei. unii fetuşi supravieţuiesc procedurii şi uneori sunt chiar viabili. (60) În privinţa fetuşilor deja morţi. se reţine ca ilicită "suprimarea.În planul insuficienţelor textuale. Practica de a menţine în viaţă fetuşi sau embrioni umani.. De exemplu. Dacă. sau moartă. repetăm. şi nu s-ar simţi capabili în conştiinţă să dirijeze experimentele pe fetuşi proveniţi din întreruperea voluntară a sarcinii. sunt valabile indicaţiile amintite pentru intervenţiile intrauterine şi pentru minori. atunci când avortul se produce prin expulzare sau histerotomie. viabilă sau nu. in vivo sau in vitro. această legătură se stabileşte întotdeauna. Prelevarea ţesuturilor fetale cu scopul transplantării 159 . (61) Chiar dacă nu se ţine seama de această circumstanţă. va trebui exclusă orice formă de speculare sau chiar de compensare de tip comercial. care sunt consideraţi ca neimplantabili.. inclusiv reducţia embrionară. cum ar dori unii . condiţie care trebuie să fie mereu îndeplinită.. (58) Din punct de vedere etico personalist. Şi normativa franceză în privinţa cazului analog de prelevare de ţesuturi din fetuşi proveniţi din avortul voluntar pune această problemă etică şi o declară relevantă până la punctul de a admite posibilitatea obiecţiei de conştiinţă din partea acelora care ar fi chemaţi să colaboreze în domeniul acesta. (62) În cazul fetuşilor proveniţi din avorturi spontane.

analogă celei formulate pentru copii şi în armonie cu drepturile familiei.cu scopul transplantului asupra unei persoane afectate de boli intratabile astfel: poate fi vorba despre transplant de măduvă osoasă (pentru tratamentul leucemiei). Va trebui ca legislaţiile naţionale să recepţioneze aceste indicaţii.O asemenea prelevare poate fi urmată . în primele momente. publicată de Biserica Catolică. provenit de la un Organism "laic" se afirmă existenţa unei vieţi umane chiar din momentul fertilizării. În consecinţă. astfel încât embrionii şi fetuşii umani trebuie să fie trataţi în toate împrejurările cu respectul datorat demnităţii umane (m. (66) Chiar de curând. din ţesuturile lor în perioada care precede avortului sau care urmează imediat trebuie să fie moralmente exclusă. Este semnificativ că şi în atare document. În schimb. 1100/1989 (67). pe tema protecţiei şi apărării vieţii pe cale de a se naşte şi a copilului nenăscut. capabile să se regenereze şi deci să se caute un fetus vital prin intermediul unor femei predispuse la avort şi cu clinici în care se practică avortul voluntar. 10).după cum s-a şi realizat (64) . ar fi un mai mare succes terapeutic. dar "neviabili". Întrebuinţarea fetuşilor vii. chiar dacă nu sunt vitali. ştiinţifice şi industriale. Convenţia europeană asupra drepturilor omului şi asupra biomedicinei care are o greutate importantă din punct de vedere juridic. ţesuturile în mod normal nu ar fi apte pentru transplant. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a emis Recomandarea nr. este evident un caz ilicit. 160 . Apar şi aici ipotezele precedente: dacă este vorba de prelevări din fetuşi vii. însuşi Consiliul Europei a subliniat această linie cu privire la folosirea embrionilor cu scopul cercetării prin Recomandarea nr. orice intervenţie asupra fetuşilor vii. a diminuat această apărare prin citatul articol 18. O încercare de acest gen a fost denunţată sub titlul "trafic de fetuşi umani". de celule nervoase sau de ţesuturi hepatice sau pancreatice. şi cu riscul unei grave dăunări sau al morţii fetusului. este curios că nu există legi în acest sens. Dar riscul este să se caute pe cât posibil nealterate. Protecţia embrionilor trebuie să fie susţinută chiar şi de normative şi de legi. Dacă este vorba despre fetuşi morţi (prin avort spontan sau prin întrerupere voluntară de sarcină). 1046/1986 asupra întrebuinţării embrionilor şi fetuşilor umani în scopuri de diagnoză. există obligaţia obiecţiei de conştiinţă din partea celui ce le percepe iliceitatea. În orice caz. exercitat asupra fetuşilor vii şi care este cauza directă a morţii lor. pentru că previziunea morţii nu schimbă liceitatea actului care lezează. trebuie să fie interzisă. şi chiar ar fi mai puţin susceptibile reacţiilor imunitare de incompatibilitate-respingere. (65) De fiecare dată când în laboratoare sau în spitale funcţionează practici de acest gen în condiţii inadmisibile din punct de vedere etic. Este de dorit ca şi într-un for internaţional să fie formulată o cartă a drepturilor embrionului. atâta vreme cât există pentru apărarea animalelor împotriva experimentului şi pentru executarea autopsiilor asupra cadavrelor. terapeutice. pentru a preleva. Ulterior. decât dacă prelevarea s-ar produce imediat. după cum se afirmă în Carta Drepturilor Familiei. sunt valide observaţiile şi condiţiile propuse în paragraful precedent. Avantajul ţesuturilor în fază de rapidă dezvoltare celulară.

o dată garantată condiţia constatării morţii pentru prelevarea din cadavru şi a bunei supravieţuiri a donatorului viu. inima. La prima vedere sar părea că scopul fiind în mod clar terapeutic. În linii generale şi introductive trebuie să admitem şi că problema etică. Acum asistăm la o reapariţie a optimismului împins la frontiera umanului. Ceea ce a permis în mai mare măsură progresul în acest domeniu. În câteva decenii (în special în ultimii 30 de ani) transplanturile s-au făcut cu organe din ce în ce mai importante: rinichiul. pancreasul şi. totuşi se întrevede posibilitatea tehnică. până la transplantul de gene în spaţiul ingineriei genetice şi al ţesuturilor fetale despre care am vorbit separat. devine acum din ce în ce mai complexă. (3) 161 . ficatul. calităţii organelor susceptibile de a fi transplantate. Consimţământul în cunoştinţă de cauză din partea primitorului. Alt factor determinant a fost progresul cunoştinţelor în materie de imunologie realizat în ultimii douăzeci de ani. constatarea morţii pentru transplanturile de la cadavru " cu inima bătând" şi în fine. Încrederea în succesul din acest domeniu al transplanturilor a avut alternanţe: au existat momente de euforie urmate de momente de mai mare precauţie. legitimitatea transplantului experimental. liceitatea unor transplanturi care pot influenţa identitatea persoanei ce primeşte. a fost faptul că posibilitatea experimentării pe animale şi astfel a deduce tehnici valide pentru om este foarte ridicată. ce părea să se simplifice până în urmă cu un an. chiar dacă acum nu s-a ajuns la efectuarea de transplanturi de trunchi/cap asupra omului. hipotalamus). libertatea donatorului şi a rudelor. aceste experimente au constituit o bază şi o încurajare pentru studiul histocompatibilităţii. Pe măsura progresului tehnicilor. iar atare studiu a favorizat la rândul său dezvoltarea tehnicilor de transplant. dincolo de alţi factori legaţi de evoluţia chirurgiei. precum în vehiculata ipoteză a transplantului de "cap/trunchi ". sunt amintiţi anii '68-'70 pentru entuziasmul în materie de transplant cardiac. E de asemenea proprie anilor din urmă încercarea de transplant heterolog de inimă de babuin şi de ficat de cimpanzeu.A doua parte: Bioetica şi transplanturile de organe Progresele ştiinţifice şi tehnice Intervenţia ştiinţei medicale şi a tehnicilor chirurgicale în domeniul transplanturilor reprezintă unul din elementele de progres continuu şi rapid. în măsura în care ţesutul inserat în organismul receptor are un timp scurt de supravieţuire. (1) Ipotezele tehnice se extind şi mai mult spre noi obiective: transplant de porţiuni de encefal (hipofiză. gonade. sporirii cererilor. liceitatea compensaţiilor. stabilirea criteriilor cu care să fie desemnate organele de transplantat între diferite persoane aflate în aşteptare (2): toate acestea sunt probleme complexe. Au adus o contribuţie studiile în privinţa transfuziei de sânge şi în privinţa grupelor sanguine. multiple şi mai degrabă recente. dreptul societăţii de a preleva organele de pe cadavre în lipsa consimţământului explicit. după descoperirile lui Landsteiner din 1900: chiar dacă transfuzia de sânge nu poate fi definită chiar ca transplant. problemele etice au devenit mai complexe. după care a urmat o perioadă de mai mare prudenţă. Mai multă încredere este datorată şi faptului de a putea dispune astăzi de medicamente mai eficiente pentru combaterea fenomenului respingerii (ciclosporina A). problema etică devine simplă şi rezolvabilă în mod pozitiv. numărului restrâns de donatori.

raportul între tehnologie şi etică. Recomandarea 79/5). principiile etice generale. unele ipoteze ce ţin de o problematică etică particulară. (4) Ca un corolar al acestei tehnologii a transplantului ar trebui să se vorbească şi de implantul de organe artificiale. pe planul legislaţiilor sanitare. mereu pe planul enunţării principiilor generale. a dezvoltat o intensă activitate de cooperare între statele membre. care în sine nu face parte din abordarea transplanturilor de organe umane. A doua parte: Bioetica şi transplanturile de organe Perspective legislative şi cooperare internaţională Consiliul Europei. de probleme referitoare la transplanturi. constituţională.Deasupra ipotezelor şi problematicilor particulare se află mereu problemele de fond ale întregii bioetici: raportul dominare-respectare a persoanei faţă de natura corporală. tendinţa este de a considera cadavrul ca res communitatis: în acelaşi timp se invită la respect faţă de convingerile 162 . care la articolul 11 prevede obligaţia din partea naţiunilor de a salvgarda şi ocroti sănătatea cetăţenilor şi. de schimbare a testului de compatibilitate a ţesuturilor (Acordul n. Pentru a ne ordona materia vom trata următoarele argumente: clasificarea diferitelor modalităţi şi tipuri de transplant. Indicaţia generală şi tendinţa documentului este de a favoriza printre statele membre posibilitatea de se prevala de "consimţământul prezumptiv". acolo unde nu rezultă în mod explicit voinţa contrară a subiectului de viu. (5) Pentru a garanta o mai mare uniformitate legislativă între diferitele ţări europene Recomandarea 78/29 aprobată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 11 mai 1978 conţine o serie de reguli. inserările şi prelevările de ţesuturi şi de organe de origine umană (Recomandarea 78/29. dar deseori reprezintă o fază sau o alternativă. care garantează măsurile de prevenţie. Codul European de Securitate Socială. (6) De aceea. sunt orientate în favoarea colaborării şi a securităţii sanitare şi spre împiedicarea comercializării. de asemenea. după principiile ce au inspirat Convenţia Drepturilor omului. definiţii şi invitaţii adresate statelor membre pentru legislaţiile lor naţionale. Această poziţie a fost subliniată chiar de Conferinţa Miniştrilor europeni ai Sănătăţii desfăşurată la Paris pe 16-17 noiembrie 1987. ca să spunem aşa. situaţia juridică internaţională şi naţională în vigoare. pentru prelevarea de organe post mortem. Sunt amintite în primul rând în cadrul european. care este carta sa fundamentală şi. În aceeaşi Recomandare guvernele sunt invitate să prevadă în documentul de identitate sau în permisul de conducere posibilitatea de declaraţie preventivă din partea cetăţenilor pentru donarea post mortem. 84 din 1974). Semnalăm în mod particular indicaţiile privitoare la consimţământ pentru prelevarea organelor de la persoana vie şi cele privitoare la sancţiunile precise în cazul declarării false a morţii pentru a obţine anticipat transplantul de la cadavru. Principiile călăuzitoare care au însufleţit legislaţia Consiliului Europei în materie de transfuzii de sânge (Codul de la Reykjavik din 1975). tratamentele medicale şi de reabilitare. Carta Socială Europeană.

Chiar a XXXIX-a Adunare a Asociaţiei Medicale Mondiale (AMM) a aprobat. Articolele 9 şi 14 ale acestei Recomandări prescriu gratuitatea donării de organe şi de ţesuturi. 6 ianuarie 1987. în octombrie 1987. o Declaraţie asupra transplanturilor de organe. ce stabileşte aşa numita "Convenţie asupra Bioeticii" a Consiliului Europei (9) . chiar dacă nu este pe larg abordat argumentul donării de organe post mortem . Noul Codice Italian de Deontologie medicală (1995) consideră în două articole. Să mai cităm. 14 şi 15 ale Principiilor de Etică medicală europeană. locul şi condiţiile prelevării şi transplantului. Prin constatarea morţii clinice este interzisă prelevarea dacă donatorul nu a pierdut ireversibil şi total funcţiile cerebrale: dar se precizează că aceasta nu exclude ca unele funcţii ale anumitor organe să poată fi menţinute în viaţă în mod artificial (7) . astfel de convingeri ar comporta contrarietatea faţă de donarea de organe post mortem. 36 şi 37. aflate în conexiune în plan internaţional pentru a repera organul de transplantare. pentru a cunoaşte tipizarea şi pentru transportul aerian al organelor şi. Celelalte prescripţii privesc examenele prealabile.religioase ale celui aflat încă în viaţă. Datorită acestor dispoziţii. 24/79 asupra băncilor de organe (8) sunt organizate "băncile" de date şi colaborările pentru transferul către acestea. consimţământul în cunoştinţă de cauză (informat). în sfârşit. drepturile de rambursare a cheltuielilor şi garanţia asigurărilor sociale pentru daune rezultate din donarea ex vivo. (10) Aspectul etic al problemei: principiile generale Principiile generale care definesc problema etică a transplanturilor sunt trei: apărarea vieţii donatorului şi a receptorului. Marfa călătoreşte cu "etichetă" europeană. Fac referiri la transplanturi articolele 13. Recomandarea 79/5 cuprinde măsurile de garanţie şi vamale pentru transportul rapid şi înlesnit pe plan internaţional al substanţelor destinate transplantului. aprobate de Conferinţa Internaţională a Ordinelor Medicilor din Comunitatea Economică Europeană (CEE) . Înainte de a aborda mai detaliat aspectele etice ale problemei menţionăm câteva documente cu caracter deontologic. problema acceptării morţii şi a menţinerii în viaţă a subiectului mort din punct de vedere clinic cu scopul de a nu lăsa să se întrerupă activitatea organelor destinate transplantului.trebuie subliniată interzicerea de a comercializa părţi ale corpului uman. integrate conform celor stabilite de Rezoluţia Parlamentului European n. Asupra fiecăruia dintre aceste principii trebuie să facem pe scurt câteva reflecţii. care privesc acest argument. În acest text. 163 .argument amânat pentru un ulterior protocol specific . tutelarea identităţii personale. chiar al sângelui pentru transfuzii şi al altor substanţe destinate transplantului. în caz de calamitate.

pentru a justifica transplanturile omoplastice (rinichi. În sfârşit. Cu alte cuvinte. nu întotdeauna viaţa prelungită a bolnavului care primeşte organul transplantat are o calitate satisfăcătoare.atât de riscant încât să fie considerate cu precădere experimentale. ce era. Este de înţeles cum morala catolică. tehnicile perfecţionându-se. reflecţia morală trebuie să se caracterizeze prin acurateţe şi precauţie. în mod normal donatorul îşi poate duce viaţa şi munci în continuare. b) Va trebui să existe şi să se descopere o posibilitate alternativă de reuşită asupra pacientului primitor: sacrificiul donatorului trebuie să posede un anumit grad de proporţionalitate faţă de posibilele avantaje reale asupra vieţii pacientului beneficiar. câteodată donatorului i se cere un anume prejudiciu. În cazul nostru principiul totalităţii sau terapeutic justifică de la sine liceitatea transplanturilor autoplastice (chiar şi cu caracter estetico-corectiv). Principiul respectării vieţii fizice a persoanei comportă obligaţia "non disponibilităţii" corpului respectiv. şi în ipoteza unui beneficiu efectiv al pacientului care primeşte organul. plămân). în dauna bolnavului care poate servi ca test pentru progresul tehnicilor chirurgicale. invers. dar. În acelaşi sens se situează şi Catehismul Bisericii catolice care reţine transplantul de organe ca un act conform legii morale şi meritoriu numai dacă "daunele şi riscurile fizice şi psihice pe care le presupune donatorul sunt proporţionale cu binele căutat pentru destinatar. până la a recomanda donarea de organe post mortem: atitudinea faţă de liceitate depinde de reuşita tehnică mai ales în privinţa conservării vieţii donatorului. decât doar pentru un bine mai mare al corpului însuşi (principiul totalităţii) sau pentru un bine moral mai mare. (11) Sunt deci condamnabile din punct de vedere moral transplanturile cu caracter într. este licit transplantul omoplastic cu următoarele condiţii: a) donatorul (dacă este viu) nu va trebui să sufere o daună substanţială şi ireparabilă în privinţa vieţii şi operativităţii lui. În plus. dar rămânând deschisă adevăratului serviciu adus vieţii pacienţilor. la începutul experienţei transplanturilor. poate apărea în experienţa chirurgicală căutarea succesului cu orice preţ şi finalitatea experimentală. Este cazul donării de organe duble (rinichi) sau de părţi din organe (ficat. De aceea. relativ la persoana însăşi. s-a îndepărtat progresiv. în cazul donatorului viu. reflecţia bioetică trebuie să fie aprofundată. Chiar şi în cazul prelevării organului ex cadavere se poate aduce ofensă vieţii dacă moartea nu a intervenit în mod efectiv sau nu a fost bine constatată. chiar şi pentru a întârzia decesul altor persoane". în realitate.Apărarea vieţii donatorului şi a receptorului Poate părea mai puţin importantă liceitatea transplantului pentru a prelungi viaţa unui bolnav grav şi incurabil altfel. în plus. Se consideră. mai degrabă refractară în a le admite liceitatea. viaţa pacientului deşi este sacră poate fi supusă unui tratament riscant şi atât de invaziv doar dacă transplantul este legat de existenţa unor speranţe fondate în privinţa unei reale prelungiri a vieţii. Din punct de vedere moral este inadmisibil să fie provocată în mod direct mutilarea invalidantă sau moartea unor fiinţe umane. situaţii în care. un aventurism în cazul transplantului cardiac ceea ce s-a petrecut în diferite perioade: transplantul va trebui să se dovedească a fi unicul remediu valid pentru prelungirea vieţii 164 . inimă etc) principiul totalităţii trebuie să concorde cu principiul solidarităţii şi socialităţii. Trebuie să se considere că. de exemplu.

Eul se construieşte din punct de vedere psihologic şi senzorial prin intermediul experienţei corporale: memoria păstrează 165 . nici social nici rasial. posibilitatea de reuşită a transplantării conform condiţiilor pacientului. poate din punct de vedere tehnic mai puţin complex. dacă este vorba despre prelevarea de pe cadavru. celui care are în mod real nevoie şi îndeplineşte condiţiile necesare intervenţiei nu trebuie să i se închidă posibilitatea de acces. va trebui să existe constatarea certă a morţii donatorului. prioritatea cererii. (12) Apărarea identităţii personale a primitorului şi a descendenţilor lui Problema morală se pune pentru transplantul de organe nu executive. al cărui identitate o constituie. practicată acum pe câini şi maimuţe (13) . Asupra acestui punct vom reveni. întrupare a eului. De exemplu. ci în mod structural legate de gândirea şi identitatea biologică procreativă a subiectului. testicole) sau chiar de glande de mare relevanţă pentru echilibrul hormonal şi bio-psihologic al subiectului (hipofiză) Când calitatea vieţii şi identitatea personală sunt puternic ameninţate şi compromise. într-adevăr. previziunea ca organul să se poată implanta şi în ultimă instanţă. şi prospectată pentru om. pentru transplantul renal oportunitatea transplantului apare atunci când dializa nu mai este practicabilă cu succes şi pentru multă vreme. de organe genitale (ovare. Dar şi mai problematic este că memoria cerebrală ar putea păstra în continuare senzaţiile şi experienţele avute cu corpul precedent. În concluzie. chiar şi cu scopul de a obţine o supravieţuire pur biologică. ar presupune o identitate personală legată de creier. După criteriul utilitarist. o dată vindecat se va întoarce la viaţa de muncă. conform priorităţii cererilor. în plus. Perspectiva mecanicistă a celui ce propune aceste transplanturi este insuficientă pentru a defini corporalitatea care este parte integrantă a persoanei. nici ca mijloc de exprimare şi execuţie. când rezultatul transplantului ameninţă şi tulbură atât de profund subiectul. un criteriu terapeutic. Ipoteza transplantului de trunchi/cap. printre care: urgenţa. După părerea noastră sunt cel puţin trei aceste diferite criterii: un criteriu utilitarist. distribuţia organelor s-ar efectua pe baza criteriului productivităţii sociale prin care se alege ca primitor cu preferinţă acela care. se pune problema liceităţii transplantului. noul individ ar putea fi recunoscut în cel ce este reprezentat de cap: pentru că creierul este partea în care se conservă "memoria personală": aceasta este raţiunea pentru care se preferă să se vorbească mai degrabă de transplant de trunchi decât de transplant de creier. În sfârşit. un criteriu cazual.pacientului. prezenţa şi limbajul. pe care credem că îl împărtăşim. ne oprim să analizăm pe scurt criteriile care pot fi utilizate în selecţionarea pacienţilor care trebuie să acceadă la intervenţie. ca trunchiul să poată fi legat pe planul sensibilităţii şi al inervării motorii astfel încât nu ar putea să fie "simţit" de către subiect nici ca organ de simţ. criteriul terapeutic. are în vedere unii parametri clinici. Criteriul cazual se bazează pe principiul imparţiaalităţii şi încredinţează distribuirea organelor de transplantat la întâmplare. Este cazul ipotezei aventuriste a transplantului de cap/trunchi sau chiar al transplantului. Totuşi nu ni se pare suficient pentru a fi garantată o identitate globală a persoanei: este foarte greu. Alegerea pacientului care va fi supus intervenţiei trebuie să fie în primul rând informată de principiul nediscriminării: pentru nici un motiv.

În acest caz nu ar fi vorba de un transplant pentru a salva viaţa subiectului . Când prelevarea se face de la donatorul viu. Prezenţa unei ameninţări la adresa vieţii pacientului datorită unui proces maladiv (de exemplu. pancreas) de tipul respingerii sau al unor îngrijiri atente şi tratamente pentru o anumită perioadă. oricum. Pentru că este poate vorba de riscuri foarte mari (a se vedea transplantul cardiac). ca în cazul ţesuturilor. înainte de a proceda la implantarea unui nou organ. alteori chiar înfruntarea unor incertitudini şi a unor consecinţe (în cazul transplantului de rinichi. Interzicerea este şi mai clară în special atunci când transplantul s-ar face doar pentru tratarea organului şi nu a individului şi deci doar pentru a avea ovare sau testicole normale şi nu bolnave şi a asigura astfel fertilitatea.cum este cazul rinichiului. Când prelevarea se face de pe un cadavru. dificultăţilor. deci transplantul terapeutic (adică îndreptat spre salvarea vieţii celui ce primeşte transplantul) nu este schimbată de o necesitate altfel normală. în altă corporalitate? De aceea îndrăznim să afirmăm că o asemenea "construcţie chirurgicală" ar avea un caracter puţin uman şi ar răscoli identitatea personală a subiectului. ficat. am văzut cum tendinţa juridică este înclinată să considere cadavrul ca res communitatis şi să înlesnească utilizarea lui spre binele comun ori 166 . În general. (14) În privinţa gonadelor şi a organelor legate de reproducere şi de secreţia hormonilor particulari.faţă de administrarea de hormoni în patologiile în care extirparea de ovare patologice poate determina unele complicaţii datorate lipsei hormonilor produşi (estroprogesteronici) şi care induc o stare de menopauză precoce iatrogenă şi o serie de tulburări osoase şi cardiovasculare asociate.imaginea de sine şi în corporalitate se reflectă identitatea: cum va putea să se recunoască o minte.ci doar pentru a trata infertilitatea. Consimţământul în cunoştinţă de cauză În legătură cu problema consimţământului trebuie să luăm în consideraţie cele două ipoteze: când prelevarea de ţesut sau de organ se face ex vivo şi când se face ex cadavere. informarea va trebui să fie făcută cu grijă. o tumoare) la organele genitale poate justifica şi să implice extirparea. inimii etc . să fie mai acceptabilă dein punct de vedere etic . după cum tot negativă este raţiunea fecundării eterologe. obligaţia consimţământului în cunoştinţă de cauză priveşte şi donatorul şi priveşte toate consecinţele asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă viitoare ale donatorului. Dar în fiecare caz există în primul rând obligaţia unei informări exacte şi complete asupra riscurilor. (15) În cazul acesta. aparţinând unui corp care nu mai există. Rămâne de discutat ipoteza ca transplantul de gonade. de exemplu. al unor părţi de organe sau de organe duble (rinichi). Nu ar putea exista un act de donare ca expresie a solidarităţii. acestea nu sunt legate de funcţii vitale. ni se pare că această practică trebuie să fie considerată ca o ameninţare la adresa identităţii biologice şi psihologice a subiectului primitor şi a descendenţilor lui. dar după părerea noastră nu poate pretinde substituirea cu transplant cu finalitate procreativă. de ovare. consimţământul explicit şi formalizat. trebuie exclus dinainte ca transplantul de gonade să implice apoi o procreare în consecinţă. consecinţelor. raţiune care nu justifică un transplant care ar comporta apoi tulburarea identităţii biologice a descendenţilor.şi proproţional terapeutic . observaţii privitoare şi la cel ce primeşte organul sau ţesutul. dacă nu ar exista o cunoaştere motivată asupra tuturor consecinţelor gestului.

care este alcătuit în mod esenţial din date asupra procentului de supravieţuire. Criteriul acesta nu este împărtăşit de toţi autorii sub profil etic. îşi păstrează sacralitatea proprie prin referinţa fenomenologică şi psihologică pe care o primeşte din partea supravieţuitorilor. căreia îi lipsea respiraţia. Se ajunge astfel la definirea 167 . trebuie încredinţat ştiinţei şi conştiinţei competente şi nu este cu prioritate o problemă filozofică sau teologică în sine. Odată era considerată moartă. poate necesita manipulări şi prelevări de pe cadavre fără nici o daună adusă vieţii . ne aflăm în faţa unor situaţii destul de diverse între ele: dacă minorul care primeşte are ani mai puţini sau este un adolescent capabil să înţeleagă semnificaţia celor ce sunt pe punctul să se petreacă. dedicând transplantelor la vârsta pediatrică un întreg document . acea persoană căreia inima a încetat să-I bată. În cazul acesta. Al doilea punct care trebuie clarificat. De aceea. Se înţelege de aceea. dacă este în continuare adevărat că utilitatea binelui comun poate justifica anumite operaţiuni cu caracter igienico-sanitar. considerarea voinţei însăşi a subiectului şi. ştiinţa întrebuinţează. Utilitatea publică ce poate necesita sacrificii chiar şi din partea celor vii. informarea şi considerarea în acelaşi timp a voinţei supravieţuitorilor au şi păstrează o greutate de ordin etic. nu trebuie uitate conotaţiile speciale pe care le presupune această problemă atunci când este vorba de efectuarea unei prelevări de organe de la un minor. graţie căreia fiecare. care este constatarea morţii. Putem porni reafirmând unele principii bazate pe respectul vieţii. datorită şi dificultăţii mesajului care trebuie transmis. într-adevăr. În această a doua ipoteză este nevoie de un efort de comunicare deosebit. De aceea.de câte ori apare o necesitate de tip social de fiecare dată când va apărea o necesitate de tip social şi când nu va exista o voinţă contrară a subiectului donator exprimată când era în viaţă. mijloace şi metode mai rafinate. Este deci deosebit de importantă din punct de vedere etic difuzarea unei "autentice culturi a donării". în acest caz răul ar fi uciderea sau omisiunea vinovată a ajutorului. nu se poate anticipa moartea atunci când se produce o intervenţie asupra pacientului cu scopul de a preleva un organ: raţiunea este că nu se poate face răul pentru a obţine binele. în anumite situaţii. (16) Apoi.dar cu aceasta nu încetează respectul datorat acestui res care are o legătură psihologică cu persoana. acum. încă de foarte tânăr. Înainte de toate. cu scopul de a evita erorile. să descopere necesitatea de a-şi da în mod explicit propriul consimţământ acestui act de profundă solidaritate umană şi de foarte mare valoare socială. având în vedere că respectivul cadavru. datorită dezvoltării tehnologiei şi a reanimării. unde este posibil. pentru ce în mod oportun legea prescrie în articolele respective un ansamblu de condiţii "obiective" care să confere certitudine cu privire la parametrii morţii clinice şi cerebrale. Semnele încetării vieţii umane pot fi deci deduse prin mijloace şi metode pe care ştiinţa le elaborează treptat şi le perfecţionează. doar prin metode empirice. nu trebuie exclusă complet legătura lui cu apartenenţa afectivă din partea supravieţuitorilor. Problema constatării morţii în transplantul de pe cadavru Este problema cea mai delicată din tot acest subiect referitor la transplantele umane. deşi este res şi nu mai este persoană. Comitetul Naţional a propus ca oportună revenirea asupra temei. (17) în care sunt abordate în manieră globală toate problemele particulare ale transplantologiei legate de acest segment de vârstă.

pentru a alege transplantul şi a acţiona respiraţia forţată pentru a menţine bătaia inimii şi irigarea organului. Introducerea în tehnicile de reanimare poate determina pentru un timp respiraţia forţată şi circulaţia forţată a sângelui : dacă însă între timp s-a produs degenerarea ireversibilă a centrilor superiori. (21) Probleme particulare pot apărea în diagnosticarea morţii cerebrale când pacientul este la vârsta pediatrică. într-adevăr. ci va trebui să se constate că şi nucleele profunde ale encefalului. dacă au încetat şi funcţiile vitale dependente de centrii interni ai encefalului. nu trebuie doar să rezulte încetarea definitivă a activităţii corticale cerebrale. CNB a subliniat necesitatea de a utiliza criterii diferenţiate şi cercetări specifice întrucât criteriile prevăzute în general sunt valabile doar începând de la vârsta de cinci ani. care unifică funcţiile vitale. (22) În mod particular. Unii parametri. mai ales dacă sunt nou 168 . Considerăm că dispoziţiile înscrise în legea italiană în articolele citate reprezintă garanţii suficiente şi din punct de vedere etic pentru constatarea morţii. sunt ireversibil compromise. Pentru a avea garanţia că o atare încetare a vieţii este ireversibilă şi nu momentană mai trebuie cerută încă o anumită perioadă de timp. care constă în constatarea încetării definitive a activităţii circulatorii. sub impulsul mecanismelor. chiar dacă mai poate dura artificial. Când starea de "moarte clinică". respiratorii şi nervoase non temporar ci ireversibil. trebuie ca întreg encefalul să fie mort. pe care ştiinţa şi legea pot să o precizeze. definită ca "moarte encefalică" este instalată se consideră licită prelevarea de organe. De aceea specialiştii constată. şi-a exprimat dorinţa ca şi în Italia să fie introduse criteriile pe care o Task Force adaptată le-a elaborat pentru determinarea morţii la copil."morţii clinice". Atare respiraţie forţată trebuie activată după ce s-a constatat că cea spontană este irecuperabilă datorită compromiterii ireversibile a centrilor nervoşi interni ai encefalului de care depinde. Comitetul Naţional de Bioetică italian (CNB). În esenţă. care se evidenţiază în manieră definitivă prin încetarea activităţii electrice corticale şi prin dispariţia altor semne de activitate encefalică. după cum consideră unii (19) . Ar putea trezi o perplexitate deosebită faptul că în legislaţia precedentă au fost prevăzute condiţii diferite pentru declararea morţii persoanei: dacă această persoană ar fi fost candidată la prelevarea de organe pentru transplant ("moarte cerebrală") sau dacă nu ar fi fost ("moarte cardiacă"). chiar şi în manieră ireversibilă. (18) Nu este suficientă. viaţa umană nu va mai putea fi reactivată. deci. Unii autori susţin că limita de 6 ore pentru relevarea continuă a electroencefalogramei ar fi prea scurtă. care continuă să fie vitale doar pentru că sunt irigate artificial de instrumente. o oarecare activitate biologică. după cum prevede şi legea. Diferitele legislaţii prevăd criterii diverse sau evaluări suplimentare cu privire la adult. Nu se poate introduce distincţia între "viaţa biologică" (funcţii organice) şi "viaţa personală" (viaţa de conştiinţă şi relaţie): la om există o vitalitate unică şi atâta timp cât există viaţă trebuie considerat că este viaţa persoanei (20) . simpla pierdere a funcţiilor de relaţie datorate compromiterii scoarţei cerebrale. pot lipsi sau pot fi modificaţi din cauze diferite care merg de la maturizarea incompletă a organelor până la condiţiile particulare în care sunt menţinuţi copiii în terapie intensivă.

În realitate. dacă introducerea unui organ de animal . în cazul acesta ar exista deja condiţiile morale necesare şi suficiente care să justifice folosirea animalelor în tratamentele medicale şi în cercetarea asupra omului. În privinţa primului dubiu trebuie să spunem că acesta este încă fundamentat atâta timp cât nu se poate înţelege cum ar fi posibil să existe de la început o speranţă îndreptăţită de reuşită a transplantului. De fapt. ceea ce în sine ar fi din punct de vedere etic acceptabil. au ridicat în presă semne de întrebare asupra liceităţii şi practicabilităţii unor asemenea transplante. (25) Cazul transplantului heterolog Cazul transplantului de inimă de maimuţă la o fetiţă (Baby Fae) în 1984. o incompatibilitate de grupe sanguine!). de eutanasie" (n.ca şi a unui organ artificial .nu determină alterarea personalităţii. Însăşi enciclica Evangelium Vitae defineşte "extracţia acestor organe fără respectarea criteriilor obiective şi adecvate de verificare a morţii donatorului" drept "una dintre formele cele mai ascunse. Problema etică se pune într-o direcţie dublă: dacă incertitudinea reuşitei şi riscul foarte grav al respingerii nu împiedică suficient de motivat o atare tentativă. În concluzie. de cunoştinţele medicale mai actuale că ne aflăm într-adevăr în prezenţa unui cadavru. cimpanzeu) la subiecţi adulţi. de exemplu. realizate de Reemtsma şi Starzl. în plus. Non acceptabilitatea experimentului asupra lui Baby Fae. (26) . problema nu este atât de simplă şi nu priveşte simpla întrebuinţare sau nu a organelor de animale pentru uzul uman. 87). Deci. din momentul în care nu este cu certitudine posibil a provoca moartea unei fiinţe umane. în care se afirmă că "prelevarea de organe de pe cadavru este legitimă în urma unui diagnostic al morţii certe a donatorului". această indicaţie a fost receptată. A proceda dintr-un simplu impuls sentimental nu este licit. ţinând cont. au eşuat datorită implantului. Pentru unii autori. utilizând de asemenea organe de porc.născuţi. chiar dacă parţial. se stabileşte imediat o reacţie antigen-anticorp cu activarea complementului şi distrugerea în consecinţă a endoteliului vazal. de legea asupra constatării morţii. fie şi pentru a întârzia decesul alteia. Dar în acest ultim caz. dar nu mai puţin grave şi reale. 15) (24) . aşa cum se cuvine. Acest principiu a fost subliniat şi de Carta Lucrătorilor Sanitari (n. nu consta în faptul că a fost utilizată o inimă de babuin. primele transplante de rinichi de cimpanzeu şi babuin la un individ uman. (27) A fost încercat tratamentul imunosupresiv al primitorului. de aceea mulţi autori îi numesc optimişti pe aceia care prevăd 169 . când organul de animal vine în contact cu sângele uman. este în orice caz oportun să subliniem că pentru a efectua prelevarea trebuie întotdeauna să fim siguri. De aici izvorăşte datoria de "a lua măsuri pentru ca un cadavru să nu fie tratat ca atare înainte ca moartea să nu fi fost constatată cum se cuvine". în plus. (23). de aceea nu a fost vorba despre o experimentare terapeutică ci doar de o experimentare cu scop în sine asupra unui subiect incapabil să-şi exprime consimţământul. ci în faptul că presupunerile teoretice şi stadiul cercetărilor de până la acel moment nu lăsau să se întrevadă vreo posibilitate de reuşită (ar fi fost. ca şi cazurile recente de transplant de rinichi şi de ficat de animal (porc. Cercetări îndreptate spre blocarea acestei reacţii distructive nu au fost încă deplin validate.

Ar fi deci încă prematur să se înceapă experimentarea pe om şi oricum este important să se verifice validitatea ştiinţifică reală a unor atari rezultate.pentru acest tip de transplantologie un succes iminent. figurează şi aceea ridicată de cei care formulează ipoteza unei alterări a personalităţii subiectului primitor datorată introducerii unui organ de animal. poate chiar şi din motive de ordin cultural. iar părerile cercetătorilor rămân împărţite. o reflecţie etică trebuie făcută. mai ales în ce priveşte posibilitatea ca alţi factori. Aceste elemente. şi nu sunt sediul unor funcţii ce caracterizează persoana în mod esenţial. şi este legată tocmai de incertitudinea reuşitei intervenţiei. după cum se întâmplă în cazul altor handicapuri remediate prin organe artificiale. (29) Dar dubiile care rămân nu sunt puţine. problemă ridicată de grupurile de "iubitori ai animalelor" care găsesc inacceptabilă o astfel de soluţie pentru rezolvarea comodă a lipsei de organe. De aceea. Printre întrebările asupra liceităţii transplantului heterolog. adică ţesutul aflat în interiorul oaselor. Economisind atât cât este posibil. şi în această perspectivă subiectul primitor trebuie să fie. să fie implicaţi în mecanismul de "respingere" a organului. s-a evidenţiat riscul transmiterii de agenţi virali primitorilor. în plus. deci. aici răspunsul este simplu. şi de riscul foarte grav al respingerii. Desigur. În acest paragraf ne vom referi exclusiv la problemele etice legate de implantul sau transplantul măduvei osoase. un simţ de respingere şi de conflictualitate. în afară de imunocompatibilitate. relevate de literatura de specialitate. cu probleme de respingere minore. într-adevăr. şi se asociază în schimb acelora care nu aşteaptă rezultate concrete şi durabile înainte de un deceniu. În ultimii ani au fost alimentate noi speranţe în privinţa succeselor biotehnologice care au permis transplantarea de organe de animale transgenice. fără a dobândi mai întâi o îndreptăţită speranţă de reuşită a transplantului însuşi. faţă de care ar putea manifesta. ar putea reprezenta un obstacol chiar şi de ordin etic pentru continuarea pe această cale. pregătit şi hotărât să convieţuiască cu un organ heterolog. înainte de a proceda la orice experiment pe om. Nouă ni se pare că. şi încă de provenienţă animală. este acceptabil şi justificabil din punct de vedere etic să fie utilizate în mod experimental animalele dacă este necesar pentru a salva şi a vindeca viaţa persoanei umane. (28). În realitate. din punct de vedere psihologic. nu există dificultăţi în a accepta ca organe de animale să fie transplantate la om. orice cruzime inutilă faţă de animal. pornind de la un sondaj desfăşurat printre 1728 infirmieri din 59 de spitale publice australiene au dezvăluit puternica opoziţie a majorităţii de a accepta un xeroplant. Trebuie într-adevăr luată în consideraţie problema acceptabilităţii sociale a acestor transplante: Mohacsi e coll. menit să producă 170 . (30) O ultimă subliniere dorim să facem asupra problemei etice legate de întrebuinţarea animalelor. teoretic. Implantul de ţesuturi Despre prelevarea şi implantarea ţesuturilor de fetuşi umani cu scopul transplantului terapeutic s-a vorbit în capitolul precedent la tema referitoare la experimentarea asupra fetuşilor şi embrionilor. în respectul adevărului subordonării ontologice a lumii animale faţă de persoana umană. datorită faptului că organe precum ficatul sau inima au doar un simplu caracter executiv.

pe un copil talasemic niciodată transfuzat fiindcă părinţii aparţineau Martorilor lui Iehova. proiectul era suspendat şi reluat doar după câţiva ani. Măduva unui donator sănătos poate fi deci utilizată pentru a o înlocui pe cea alterată şi incapabilă de o empoieză normală sau de producerea unor celule imunocompetente. adică după o primă tentativă doar cu tratament chimioterapeutic: de aceea. (32) Acei cercetători. la sfârşitul lui 1981. crioconservată (transplant autolog sau autotransplant) ofereă posibilitatea de salvare (rescue) hematopoietic. piastrine). În timp ce la Seattle. sindromurilor de imunodecifienţă. chiar şi de natură non-neoplastică. progresele recente ale chimioterapiei şi ale radioterapiei. Aceleaşi indicaţii. a crescut în lume numărul transplanturilor pentru leucemia mieloidă cronică: în cazul acesta îşi croieşte drum ideea că prognoza cea mai bună este executarea transplantului cât mai devreme. într-adevăr. în Italia grupul lui Lucarelli a reuşit 171 . leucemiilor. chimioterapia pare să fie actualmente calea cea mai bună de rezolvare. în speranţa de a eradica definitiv maladia neoplazică. acest tip de transplant se practică cu mai mare succes în urma dezvoltării cercetărilor. Pentru leucemia limfatică acută la copii. după mai multe transplanturi cu rezultat favorabil. adică în conexiune cu prima intervenţie chimioterapică. Sunt foarte numeroase deja transplanturile de măduvă efectuate la nou născut. posibilitatea de a conserva ani întregi în azot lichid precursorii empoietici (etapă fundamentală pentru autotransplant) şi în plus posibilitatea de a identifica şi eradica celule neoplastice reziduale în măduvă. excepţii aproape rarisime.(hemopoiesi) elemente celulare prezente în sângele care circulă (globule roşii. încă cu un an în urmă. precum în cazul aplaziei medulare. care prezintă probleme mai dificile. Leucemiile acute non limfatice sun acelea care au o prognoză mai bună prin transplant. faţă de leucemiile acute limfoide. (31) În ultimii ani. Primul transplant a fost efectuat la Seattle. indicaţia este de transplant în remitere secundară. în colaborare cu Freud Hutchinson Cancer Research Center din Seattle. actualmente cuprind diferite alte maladii hematologice. În neoplazii ale sistemului hematopoietic sau în unele tumori solide. globule albe. O săptămână după aceea a fost realizat primul transplant italian pentru talasemie pe un băiat de 14 ani politransfuzat. şi în particular de a mări doza medicamentelor citostatice. şi până la vârsta de 45-50 de ani. au pus pe rol un proiect pentru evaluarea transplantului de măduvă osoasă ca posibilă terapie în talasemia majoră. dacă o dată erau constituite doar de leucemia acută şi de aplazia medulară. a radiaţiilor. tentativele unor cercetători italieni de a vindeca talasemia majoră prin transplant de măduvă osoasă. sunt foarte numeroase şi centrele care le efectuează. dincolo de limitele acceptabile. Actualmente. melanomi şi alte tumori solide). cum ar fi cea mai bună definire a sistemului de histocompatibilitate (HLA). Un mare ecou ştiinţific l-au avut. şi maladii non-hematologice (neuroblastomi. măduva donatorului sănătos (transplant alogen sau singen) sau a pacientului însuşi. leucemia limfatică acută şi leucemia mieloidă acută au în schimb indicaţie de transplant în primă remitere. La adult. în unele afecţiuni metabolice congenitale şi în talasemia majoră.

hotărârea de a întreprinde un transplant de măduvă este întotdeauna o decizie preventivă. din contra. (35) Neîndoielnic. posibilitatea unei vindecări definitive prin transplant. întrebuinţând actualmente chelatori ai fierului şi globulele roşii tinere. Donatorul nu trebuie să sufere o daună ireparabilă a propriei vieţi sau a condiţiei fizice. 172 . datorită inovaţiilor care se succed în domeniul biomedical. care acum necesită oricum o verificare prinntr-un follow-up mai lung. susţin ideea că supravieţuirea ar diminua la subiecţii care se supun transplantului într-o fază avansată a bolii. Atât donatorul cât şi primitorul trebuie să poată să-şi dea propriul consimţământ în cunoştinţă de cauză. chiar şi în cazul talasemiei avansate. Dacă se compară mortalitatea în cele două cazuri de terapie. pare a fi condiţia cea mai validă. dacă există condiţii pentru a-l putea efectua. afirmă că transplantul rămâne întotdeauna unica posibilitate de vindecare. În plus. care deschide noi orizonturi medicinei şi în acelaşi timp îi provoacă incongruenţe şi insuccese. deci. Deşi se întrevede. Amândouă se aplică atât donatorului cât şi primitorului. Această a doua ipoteză a fost criticată deschis de unii pediatri şi hematologi. talasemicul din naştere ar avea posibilitatea unei noi dezvoltări aproape normale până la pubertate şi o şansă de viaţă medie de circa 30 de ani. În mod particular trebuie să fie respectate principiul apărării vieţii şi consimţământul în cunoştinţă de cauză strâns legat de primul principiu şi necesar pentru respectarea demnităţii şi a integrităţii persoanei umane. sacrificiul său trebuie să fie în mod cert proporţional cu posibilele avantaje reale asupra vieţii primitorului. se vede că ea este mai mare la transplant. Grupul lui Lucarelli. În practică. transfuzie şi transplant. se poate prevedea. ar reduce efectele colaterale ale unui atare tratament şi ar permite o supravieţuire mai mare faţă de cea din trecut. (34) Diferit este cazul unor tipuri de leucemie acută sau al leucemiei medulare cronice şi al aplaziei medulare în care transplantul. dacă terapia transfuzională este bine dirijată. dar pentru un număr limitat de persoane. Actualmente practica s-a consolidat cu rezultate satisfăcătoare. Terapia tradiţională prin transfuzii periodice. Problemele de ordin ştiinţifico-etic sunt legate de o discordanţă de evaluare între cercetători asupra eficienţei unor atari transplanturi faţă de terapia tradiţională. Transplantul oferă în mod cert speranţa unei vindecări de durată. (33) Unii. întrucât permite o supravieţuire mai lungă. Şi pentru transplantul de măduvă osoasă este necesar să se facă referire la valorile etice deja evocate pentru transplanturi în general. mai ales în cazul talasemiei.treptat să acumuleze o cazuistică numeroasă. terapia tradiţională ar rămâne încă abordarea cea mai validă a talasemiei. într-adevăr. într-adevăr. iar pe de altă parte. că va exista o îmbunătăţire a unei asemenea abordări terapeutice.

recent. 107 din 4 decembrie 1990. În caz de prelevare de la un minor incapabil de orice consimţământ. Datorită acestei lipse a unei daune fizice relevante este îndreptăţită şi prelevarea de la donatori minori incapabili de consimţământ. prelevarea de măduvă osoasă determină de fapt o diminuare tranzitorie a integriătăţii fizice întrucât aceasta se reconstituie în scurt timp. admite că se poate face. Anglia este suficient consimţământul în cunoştinţă de cauză. În privinţa consimţământului. după cum am indicat deja pentru consimţământul experimentării non-terapeutice în cazul minorilor. 173 . 20. fiind necesare puncţii multiple pentru a aspira o cantitate de celule suficientă şi nu prea diluată cu sânge. oricum poate intui şi înţelege. fiind vorba de o terapie în favoarea subiectului direct interesat. altul este băiatul de paisprezece ani care. (36) Părinţii şi copilul ar constitui în acest caz "unitatea care exprimă consimţământul". faţă de interzicerea generală de a preleva organe sau ţesuturi de la un subiect incapabil să exprime consimţământul (art. prin faptul că donatorul de măduvă cel mai potrivit este adesea un minor. Şi în alte ţări există deja o reglementare în materie. este necesar. pot călăuzi copilul să-şi exprime un consimţământ valid. Independent de legislaţia în vigoare.În privinţa integrităţii fizice a donatorului. Părinţii. considerăm că principiul consimţământului în cunoştinţă de cauză trebuie să fie. prelevarea de piastrine şi leucocite prim hemafereză şi de celule staminale medulare şi periferice chiar asupra subiecţilor de vârstă sub optsprezece ani cu acordul prealabil al celor ce exercită puterea parentală sau al tutorelui sau al judecătorului tutelar. pentru minori poate fi suficient consimţământul părinţilor. cel puţin parţial. Altul. În rest. cu precizările despre care vom vorbi imediat. alineatul 1). prelevarea de ţesuturi regenerabile (precum măduva osoasă) de la un subiect incapabil de consimţământ poate fi consimţită cu unele condiţii specifice (art. şi intervenţia a trei experţi. Oricum este vorba despre un risc foarte scăzut şi deci acceptabil. introducând în acelaşi timp un criteriu de distincţie pentru vârstă. al părinţilor sau al celor ce exercită puterea tutelară. chiar dacă nu a dobândit încă "capacitatea de a îndeplini toate actele pentru care să fie stabilită o vârstă diferită" (art. pare a fi mai mult teoretic decât practic. Unicul pericol real pentru viaţă este cel care depinde de anestezia generală care este practicată. Într-adevăr. (37) În privinţa subiectului primitor. prin legea n. "Convenţia Europeană asupra Bioeticii" a stabilit că. menţinut şi respectat. în schimb. De exemplu. fără să forţeze sau să intimideze. în afara consimţământului părinţilor. care stabileşte disciplina activităţilor transfuzionale. în schimb. Germania. alineatul 2). Şi pericolul de infecţii. este copilul de doi ani care începe să-şi construiască primele faze verbale. 20. în cazul în care copilul este capabil să exprime un consimţământ. într-adevăr. deşi prevede la articolul 3 că prelevarea de sânge integral sau de plasmă poate fi efectuată doar asupra persoanelor cu consimţământ la o vârstă nu sub optsprezece ani. legat de puncţii. În Franţa. Legislaţia italiană a rezolvat. acesta trebuie să fie obţinut împreună cu cel al părinţilor. există câteva probleme. semnat. pe cât posibil. semnificaţia şi valoarea unei donări. lacuna existentă în materie de prelevare de măduvă de la un minor. 2 din Codul civil italian). dintre care doi medici din afara echipei care va efectua prelevarea sau transplantul. în Elveţia. şi ultima revizuire a Declaraţiei de la Helsinki (1996) prevede că.

anencefalul este intubat şi legat la respirator cu menţinerea tuturor parametrilor vitali cu scopul de a proceda la prelevarea de organe conform necesităţilor de moment şi independent de prezenţa sau şi mai puţin de activitatea troncoencefalului: această abordare. deşi utilizat pentru transplantul de ţesut hemopoietic. Ca răspuns la semnele de întrebare. În privinţa prelevării de organe de la anencefalicul în viaţă. b) de abia născut. mai frecvent. ne articulăm reflecţia în trei puncte: 1. E acceptabil să se programeze şi să se acţioneze "reanimarea" noului născut anencefalic cu unicul scop de a iriga organele de prelevat apoi pentru transplant? 3. Este licită utilizarea acestor subiecţi ca "rezervor" de ţesuturi şi de organe? 2. (38) Înainte de a examina problematicile etice referitoare la prelevarea de organe de la fetus sau de la nou născutul anencefalic. cât şi datorită ridicatei incidenţe de malformaţii asociate cu condiţia de bază (aproximativ 30 la sută dintre malformaţii sunt ale căilor urinare). adică nu antrenează structurile trunchiului care sunt aşadar în măsură să menţină în mod autonom funcţiile vitale. Această ipoteză nu este nici ştiinţific corectă nici etic acceptabilă: întradevăr. este etic inacceptabilă. la fel ca oricare alt embrion. că datorită absenţei a unei bune părţi a masei cerebrale. 2. acesta se află într-o situaţie analogă morţii cerebrale. atât datorită frecventei prematurităţi (53-58 la sută) cu respectivele imaturităţi ale organelor. (40) În privinţa aceasta deci. atât a scoarţei cât şi a trunchiului. prin termenul de moarte cerebrală este indicată leziunea completă a encefalului.Referitor la transplantul de ficat fetal. sunt valabile şi indicaţiile deja furnizate pentru prelevarea de ţesuturi embrionare şi fetale . cu o formă umană. anencefalicul este reanimat şi urmărit până când nu dispare activitatea trunchiului-encefal: o asemenea abordare ni se pare disproporţionată faţă de prognoza şi 174 . în timp ce la fetus sau la nou născutul anencefalic leziunea cerebrală este parţială. Prelevarea de organe după moarte. În ceea ce priveşte reanimarea nou născutului anencefalic. în general. şi în mod particular prelevarea de rinichi. poate cel mai important: care este identitatea subiectului anencefalic? Nouă ni se pare în afara discuţiei faptul că anencefalicul este rodul unei fecundaţii umane. nu trebuie să existe dubii că ne aflăm în faţa unui individ al speciei umane care trebuie să fie respectat ca persoană. nu este vorba despre "buni donatori ". Prelevarea de organe de la anencefalicul în viaţă. Care pot fi criteriile pentru a determina moartea cerebrală la anencefalic? La baza acestor semne de întrebare se află însă altul. în capitolul despre experimentare. (39) Dintr-un punct de vedere etic semnele de întrebare care se pun faţă de această posibilitate de a utiliza fetuşii sau nou născuţii anencefalici ca donatori de organe sunt multiple: 1. trebuie amintit că. care din momentul fecundării este condus teleologic de un principiu vital propriu. această procedură este acceptată în general de toţi cei care afirmă că anencefalicul nu este individ uman sau. 3. după cum s-a spus deja la punctul 1. se pot desluşi patru tipuri de abordare: (41) a) de abia născut. Menţinerea în viaţă a nou născuţilor anencefalici. Nou născutul anencefal ca presupus donator de organe Dificultatea de a repera micile organe de folosit pentru transplant la copii a sugerat recurgerea la prelevarea de organe de la fetuşi sau de la nou născuţi anencefalici. deşi utilizat pentru transplantul de ţesut hemopoietic.

deci. O astfel de tratare a fost deja schiţat`. o cotitură în obiceiuri şi gândire. în această a doua societate. În consecinţă. a muribundului. Locke ( afirmaţii care nu sunt 175 .pe care orice altă abordare o determină. după care se procedează la prelevarea de organe: această abordare este cea care respectă cel mai mult valoarea persoanei anencefalicului. în sfârşit. determinarea morţii tronco-encefalului poate fi făcută doar prin relevarea dispariţiei reflexelor evocate înainte: dacă acestea nu s-au mai putut demonstra. antropologiei culturale şi istoriei obiceiurilor. dată fiind condiţia anatomică intrinsecă a anencefalicului. Istoricii dreptului sunt de acord în a constata că pătrunderea creştinismului în lumea occidentală a reprezentat. eutanasia trebuie condamnată. Interesul pentru cercetarea istorică privind eutanasia este relevant din punct de vedere etic. ne vom limita. într-un fel paradoxală: " Există o societate care respectă omul şi acceptă moartea: cea africană.atât de depreciată pentru animale . evitând atât inacceptabilul zel terapeutic cât şi instrumentalizarea persoanei până la o adevărată vivisecţie . lăsând la o parte reapari]ia unor amprente stoice şi utilitariste în epoca modernă. după cum observăm dificultatea de a evalua funcţionalitatea tronco-encefalului prin apelul la reflexe din cauza frecventelor asocieri de anomalii ale nervilor cranieni. există o alta. după ce a fost depăşită problema constatării acesteia. Există două aspecte legate de asistarea muribundului. după cum se poate deduce din unele afirmaţii ale lui Thomas Morus. Bacon.entitatea patologiei.respirator. obsedată şi îngrozită de moarte: cea occidentală. în timp ce umanizarea morţii trebuie promovată printr-un complex de mijloace şi de atenţii. configurându-se astfel o adevărată îndârjire terapeutică. mai ales dacă este orientat spre depistarea motivaţiilor şi concepţiilor de viaţă supuse unei asemenea practici. A treia parte: Bioetica. să le amintim în mod succinct. c) nou născutul este urmărit prin îngrijirile obişnuite până când nu apare hipertensiunea sau bradicardia. antropologul Thomas a ajuns la următoarea concluzie. aducătoare de moarte. este încă viu interesul pentru o cercetare istorică mai ales în cadrul concepţiei despre moarte la diferite popoare şi civilizaţii. din partea unor cercet`tori din domeniul etnologiei. reţineri de ordin etic în privinţa prelevării de organe de la fetuşi sau nou născuţi anencefalici după moarte. chiar dacă din milă. şi sub acest profil. absenţa lor ab initio nu indică în mod necesar moartea trunchiului. După un studiu istoric comparativ. moment în care este reanimat şi se aşteaptă moartea trunchiului-encefal: o asemenea abordare pare a se finaliza exclusiv cu prelevarea organelor şi reprezintă astfel o formă de instrumentalizare a fiinţei umane. După cum va rezulta din expunerea noastră." ( 1) Desigur. deoarece presupune uciderea anticipată. Nu există. tanatocratică. datorită dificultăţii obiective de a utiliza criteriile din cazul adultului sau al copilului. argumentul eutanasiei este susţinut prin lege. d) nou născutul anencefalic este urmărit doar cu îngrijirile obişnuite până la stopul cardio. denumită "demnitatea morţii" sau "umanizarea morţii" . eutanasia şi demnitatea morţii Definiţia termenilor şi istoricul problemei In acest capitol dorim să amintim referinţele esenţiale ale eticii şi în acelaşi timp să clarificăm amploarea respectivei tematici. Referindu-ne la cele relatate în raportul alcătuit de Medical Task Force on Anencephaly (42) observăm că este superfluă relevarea EEG şi a fluxului cerebral. care sunt conexe între ele dar nu coincid.

în mod frecvent şi spontan. (wrongful life ) situaţie în care unii sugerează abandonul prin eliminarea alimentaţiei pentru evitarea suferinţei subiectului . aceasta constituie una dintre ameninţările unei economii care ar dori să ţină seama doar de criteriul costuri-beneficii. caracteristic. Se întrevede acum o altă accepţie a termenului de eutanasie.şi a poverii pe care ei ar constitui-o pentru societate. în acest caz se vorbeşte de "eutanasie a nou-născutului". după ce opinia publică a fost senzibilizată de mass-media şi în cadrul unor dezbateri publice.momente adevărate de noutate" ( D'Agostino). 176 . cea "social`". activă în acest moment. în care se regăsesc şi alţi jurişti şi moralişti a căror competenţă este recunoscută. care se prezintă ca o alegere făcută nu de un individ. resursele economice ar fi economisite astfel pentru bolnavii care se vor întoarce.afirmă ei . când intervine. la viaţa productivă şi activă. pentru a se ajunge în cele din urmă la cererea de legitimizare prin lege. Pentru a completa tabloul definiţiilor. cu mişcarea de idei care în multe state a condus la legalizarea avortului voluntar . care au instituit procedee penale. Un avort poate fi făcut doar unor persoane.interpretate în totalitate ca având aceeaşi semnificaţe (2)) ajungem la nazism unde constatăm explozia acestei practici în formă organizată." (5) . tematica eutanasiei nu a mai cunoscut . care este mult mai vast faţă de ceea ce putea să apară . caracteristice altor perioade istorice. efectiv nu este greu să se înţeleagă fondul cultural comun al celor două cereri de legitimizare a "morţii impuse". în campania de sus]inere a legitimizării eutanasiei şi anume potenţialul de atragere socială şi personală. desigur. Să luăm definiţia formulată de Marcozzi (4) .desigur.până în secolul nostru . are conotaţii şi motivaţii caracteristice. Mişcarea de opinie în favoarea eutanasiei . în legalizarea avortului. cel puţin în sens imediat. Se face legătura. cum am spus. care nu sunt identice cu cele care susţineau moartea dintr-un sentiment de milă. chiar teribil. Pentru a evita confuzii posibile noi vom folosi termenul de eutanasie numai în acest sens. (3) Dar mai este un aspect nou. atât în ce priveşte prognozarea cât şi costurile. după vindecare. " De la pătrunderea creştinismului. Deci. în schimb vom uzita termenul de "grijă faţă de durere" sau terminologii medicale mai tehniciste în alte cazuri. care înseamnă necunoaşterea valorii persoanei . ci de societate ca urmare a faptului că bugetul din domeniul sanitar nu ar mai putea suporta povara financiară reprezentată de asistenţa acordată bolnavilor afectaţi de boli de lungă durată . trebuie să vorbim despre această mişcare pentru a-i cunoaşte ideologia şi a-i examina contextul etico-cultural din care provine şi care o alimentează. prin eutanasie se în?elege"suprimarea fără durere sau din milă a celui care suferă sau se consideră că suferă sau că ar putea să sufere în viitor în mod insuportabil. sunt exaltate sentinţele nu prea severe date de tribunale. şi strategia adoptată de susţinătorii celor două teorii privind moartea este aceeaşi: se începe cu sensibilizarea opiniei publice privind "cazurile ce trezesc mila". ci urmăreşte cererea de legalizare. pe când moartea este destinul tuturor. "factorul de compătimire". Mişcarea actuală nu se limitează la înţelegerea umanitară a faptului. trebuie să adăugăm că astăzi se vorbeşte de eutanasie nu numai în relaţie cu bolnavul grav şi terminal dar şi în alte situaţii: în cazul acelui nounăscut cu defecte grave.

ca şi la cel privind eliminarea evreilor şi prizonierilor din lagărele de concentrare . Moartea are un sens doar dacă. de propria viaţă şi moarte. voinţa omului exercitată asupra omului este revendicat de conducătorul politic al unui regim absolutist sau de criteriile individualismului. Secularizarea gândirii şi a vieţii Aceasta nu permite înţelegerea semnificaţiei morţii şi a valorii durerii. Deşi nu există o sociologie sistematizată a fenomenului pe care îl analizăm. Raţiunea care s-a aflat la baza acelui program . jurişti. Pe drept cuvânt s-a observat că ideologia.în faţa lui Dumnezeu şi. se exprimă şi ca interes exclusiv faţă de realităţile mondene şi. cultură.sau mai ales .trebuia legată de rasism şi de statalismul absolutist care coincidea cu cel mai cinic calcul de reducere a cheltuielilor statului în scopul concentrării resurselor economice spre cheltuielile de război.Contextul cultural actual Practica nazistă a eutanasiei programate a constituit primul program politic de eutanasie aplicat. ea deschide speranţa către o viaţă perfectă. cineva o va putea instrumentaliza mereu în vederea unor scopuri contingente. privând omul de bunurile pământeşti. Mentalitatea secularizată are . (9) Eutanasia se leagă de procesul de secularizare care pătrunde în societatea noastră şi care se exprimă mai ales ca formă supremă de revendicare a independenţei omului faţă . este anticipată pentru a evita şocul frontal cu conştiinţa. fiind exclusă mai ales în calitate de criteriu veridic şi de evaluare a existenţei cotidiene.după cum se ştie . raţiunile invocate de susţinătorii de azi nu concordă.diverse gradaţii: se poate exprima ca o apreciere justă a autonomiei relative şi a valorii realităţilor temporale. iar analiza trebuie făcută în mod obiectiv şi fără patimă. Dacă viaţa umană nu contează pentru ea însăşi. iar. ca un refuz al oricărei dependenţe a omului faţă de Dumnezeu şi faţă de legea morală. pe de altă parte. Incapacitatea de a da sens morţii conduce la două atitudini legate între ele: pe de o parte. Conform cercetărilor făcute pe baza documentelor procesului de la Nuremberg. viaţă. Există însă un punct comun între teoriile naziste şi ideologia favorabilă eutanasiei şi anume lipsa conceptului de emergenţă (situaţie critică) transcendenţă a persoanei umane. în consecinţă. considerate "existenţe fără valoare vitală" (6) . ea aşează viaţa în mâinile lui Dumnezeu într-un act de totală supunere. ea este ignorată şi înlăturată de către conştiinţă. strâns legată de existenţa unui Dumnezeu Persoană. In aceste două atitudini secularizarea aratăincapacitatea ei de a da un sens durerii şi morţii. Atunci când se ignoră această valoare. nu este aceeaşi şi sar comite o eroare sociologică şi istorică atunci când din spirit polemic. Secularizarea este consolidată în era industrială de căutarea utilitarismului 177 . (7) Desigur. care ne împinge acum spre legitimizarea prin lege a eutanasiei. s-ar invoca nazismul pentru a o combate. deci. Eutanasia şi suicidul constituie semnul revendicării din partea omului a dreptului de a dispune de sine. putem rezuma concluziile unor cercetători. în următoarele trei componente sau matrice ale mişcării în favoarea eutanasiei. între anii 1939-1941 au fost eliminate peste 70 de mii de vieţi. consideră inutilă suferinţa şi refuză simbolismul religios al morţii " (10) Moartea pentru credincios indică raportul său şi prima dependenţă de Dumnezeu.

semnat de circa 40 de personalităţi printre care laureaţi ai Premiului Nobel Monod. astfel ajungem să propunem eliminarea ei ca pe un lucru bun. Recomandăm celor care împărtăşesc părerea noastră să semneze "ultima lor dorinţă de viaţă" preferabil când sunt încă sănătoşi. Credem în valoarea şi în demnitatea individului. în circumstanţe determinate. Cu alte cuvinte trebuie să fie oferite mijloacele de a muri blând. pentru că pune în lumină o componentă analogă mentalităţii în favoarea eutanasiei. concluzionează: "afirmăm că este imoral să accepţi sau să impui suferinţa. pe care însă Monod le include în domeniul mitului şi al imaginaţiei. în consecinţă. Scientismul naţionalist şi umanitarist Gândirea scientistă. nu mai suntem capabili să recunoaştem valoarea inviolabilă a propriei vieţi. este propriul stăpân şi nu are în afara propriei fiinţe alt punct de referinţă: raţiunea. Pentru acest tip de cultură. cea "ştiinţifică". un cuvânt ce nu trebuie pronunţat şi. Viziunea secularizată a vieţii şi fiinţei umane a fost " humus-ul.. deci ." (12) Date fiind aceste premise. Omul. pentru care moartea şi durerea sunt elemente de maximă tulburare. atunci când viaţa sa a pierdut orice demnitate. "Nu poate exista eutanasie umanitară în afara celei care provoacă o moarte rapidă şi fără durere. definită de el subiectivă şi. exclude valorile etice.Deplorăm morala 178 . De aici se naşte acel "tabu" al morţii cu tot cortegiul său. psihică şi socială" şi o moarte fără durere. "Omul ştie în sfârşit că este singur. acea viziune culturală pe care Ioan Paul al II-lea a definit-o "cultură a morţii" . O viziune în care. durerea şi suferinţa capătă o încărcătură de non valoare şi determină refuzul. aceasta implică necesitatea libertăţii de a decide raţional propria soartă". (11) Începutul acestui tip de ideologie favorabilă eutanasiei este cunoscutul Manifest privind eutanasia publicat de "The Humanist (iulie 1974). el nu trebuie rostit în public. este unicul său ghid şi nu trebuie să răspundă decât propriului destin. după pierderea sensului transcendent al persoanei umane.. Acest manifest merită să fie comentat.productivist şi. refuzându-i-se eliberarea dorită. frumuseţe.mai mult sau mai puţin logic. declarând că doresc să li se respecte dreptul de a muri demn. porneşte de la presupunerea că cunoaşterea obiectivă este posibilă numai în domeniul ştiinţei experimentale. Suferinţa inutilă este un rău care ar trebui evitat în societăţile civilizate. tuturor celor care sunt afectaţi de boli incurabile ajunse în ultimul stadiu. ca fugă de durere şi agonie. de etica hedonismului. al cărei principal reprezentat este Monod. are loc întâi în spirit şi apoi în societate şi în drept. de aici se naşte cererea socială a unui gen de medicină care să asigure " deplina bunăstare fizică. Thomson." pe care a înflorit acea mentalitate. în imensitatea indiferentă a Universului unde a apărut din întâmplare. Este un lucru crud şi barabar a pretinde ca o persoană să fie menţinută în viaţă împotriva voinţei sale. Eutanasia. apărut întâmplător într-un univers apărut din "întâmplare" şi din "necesitate". semnificaţie şi perspectivă. Manifestul. Pauling. şi este considerată spre binele celui interesat. aşa cum se întâmpla odinioară în privinţa sexului. uşor. Moartea a devenit un "tabu". aceasta este incompatibilă cu oricare din tipurile de cunoaştere.

transcendentă a persoanei şi destinaţia sa ultrapământească. Exigenţa condiţiei de sănătate. Toma. dar.a urmat în mod logic. Cealaltă serie de probleme etice ale medicinii actuale este constituită de consecinţele socializării medicinii. ca lumina ce descoperă limita şi să pregătim lecţia despre metafizica Sf. Concepţia personalistă asupra omului. Acest lucru s-a petrecut în două direcţii: în direcţia progresului tehnologic al asistenţei acordate muribunzilor şi în direcţia deja amintită a socializării medicinii. Aceste situaţii limită ridică probleme etice privind permisivitatea şi obligativitatea unor intervenţii tehnice de reanimare dincolo de un anumit punct şi pun problema etică a obligativităţii asistenţei umane. Dezechilibrul medicinei între tehnologie şi umanizare Progresele medicinii au acutizat problema eutanasiei. susţinută de cererea unei bunăstări 179 . suicidul sau violenţa . era deja bine înrădăcinată în conştiinţe. Când valoarea "obiectivă" a persoanei a dispărut din gândirea occidentală în favoarea filozofiilor imanenţei şi subiectivismului. de o singurătate în ciuda existenţei corpului medical ce operează la aparate. de separarea lui de rude chiar în momentul morţii. restul . acceptând pentru fiecare persoană umană limita timp-mortalitate. dintre coma ireversibilă şi cea reversibilă.eutanasia. psihologice pentru acest tip de muribunzi. (14) După cum s-a remarcat în mod just. care nu mai realizează valoarea transcendentă a persoanei. şi îi condamnă pe alţii la tratamente care prelungesc mai mult agonia decât viaţa. Facem apel la opinia publică luminată. dar adesea. au evidenţiat mai mult problema "morţii demne". nu-i mai rămâne decât să se simtă un simplu obiect. Discuţiile desfăşurate în anul 1075 privind cazul Karen Ann Quilan au evidenţiat faptul că progresele medicale îngreunează tot mai mult definirea frontierelor dintre viaţă şi moarte. mai ales în ce priveşte îgrijirea bolnavilor gravi şi a muribunzilor" (15). să depăşească tabuurile tradiţionale şi să manifeste compasiune faţă de suferinţele inutile din momentul morţii. "Progresele recente ale ştiinţei se repercutează tot mai mult asupra practicii medicale. care este eutanasia. care deschide fiinţa personală a omului spre viaţa ultrapământească. depăşeşte totuşi orizontul pământesc al individualismului recunoscând valoarea obiectivă. Noi trebuie să admitem lecţia lui Heidegger care consideră moartea înscrisă în întregul vieţii." (13) Orizontul cultural al documentului este clar : peste ateismul materialistic de fond se instaurează exigenţa ştiinţei de a transforma moartea din "întâmplare" în "eveniment" calculat şi programat. sau putem spune. Fiecare individ are dreptul de a trăi \n demnitate şi a muri \n demnitate. moartea metafizicii şi ontologiei persoanei. atunci când omului. moartea omului în valoarea lui transcendentă. Este ca şi cum. (16) Efortul tehnologic din sălile de reanimare este însoţit adesea de izolarea şi însingurarea bolnavului. la baza acestor concepţii se află lipsa credinţei în Dumnezeu şi în viaţa veşnică ce s-a deschis omului. mai înainte şi mai radical.lipsită de sensibilitate ţi restricţiile legale care împiedică examinarea acestui caz etic. Tehnicile de reanimare permit multora o revenire miraculoasă. poate .

In ce priveşte uciderea din milă de către medic sau la cererea pacientului. (17) Învăţătura Magisteriului Bisericii Catolice Ajunşi în centrul analizei etice. vom face o sinteză a documentelor Magisterului Bisericii pe această temă. motivată de "tarele psihice şi fizice". toate acestea determină o dificultate reală pentru personalul de asistenţă medicală de a trece de la o simplă asistenţă tehnică. Doctrina Bisericii Catolice porneşte. avem multe discursuri ale lui Pius al XII-lea. pentru cel care le parcurge în mod cronologic sunt orientate astfel încât să ofere următoarele: a) clarificarea şi prezentarea distinctă a conceptelor în mod progresiv. se stabileşte conexiunea cu alte forme şi atitudini culturale contrare vieţii. Oficiu ( din 2 decembrie 1940). în scopul de a oferi o asistenţă adecvată muribunzilor. primatul persoanei asupra societăţii. printre altele. în consecinşă. Discursul rostit în faţa participanţilor la primul Congres de Histopatologie a sistemului nervos (14 septembrie 1952) privind necesitatea de a avea consensul pacientului. pentru a evidenţia etapele progresive de îmbogăţire şi clarificare. a noţiunii de terapie a durerii pe care o comportă scurtarea indirectă a vieţii. b) se constată de asemenea amploarea progresivă înregistrată de discuţiile privind eutanasia. deoarece el este creatură. la o asistenţă umană. conceptul de mijloace terapeutice "extraodinare sau neproporţionate". Luca". referitor la practica nazistă privind "eliminarea forţată". determină o aglomerare a spitalelor şi. Liniile directoare ale doctrinei Bisericii Catolice. o depersonalizare a asistenţei sanitare. din 12 noiembrie 1944. şi se precisează tot mai mult sarcina comunităţii creştine în sens preventiv. (18) Principalele surse de trimitere sunt: Pius al XII-lea • • • Enciclica Mystici Corporis (29 iunie 1943) care relua un răspuns oficial dat printr-un Decret al Sf. începând cu cel ţinut la Asociaţia medico-biologică "Sf. refuzul îngrijirii terapeutice sau distanasia.individuale şi sociale. In acest discurs găsim şi o precizare importantă în legătură cu ceea ce 180 . de la următoarele puncte precise: recunoaşterea caracterului sacru al vieţii omului. datoria consecventă a autorităţilor de a respecta viaţa inocentă ( fără ca această problemă să influenţeze opinia privind pedeapsa cu moartea) : acestea sunt punctele cheie asupra cărora gândirea Bisericii Catolice nu se va modifica niciodată. conducând la izolarea muribundului în saloane . O condamnare explicită a eutanasiei de către Papa Pius al XII-lea. Rezultă astfel definiţia reală a eutanasiei . a fost făcută participanţilor la Congresul Internaţional al Medicilor Catolici şi la Uniunea Catolică de Obstetrică (29 octombrie 1951) (19) .

unii numesc impropriu "eutanasie indirectă" şi care, în realitate, trebuie definită ca "terapie a durerii". Paul al VI-lea

• •

Paul al VI-lea, în timpul pontificatului său, a avut multe ocazii de a condamna eutanasia legând în mod constant astfel de învăţăminte de tematica privind respectul vieţii umane în globalitatea sa, şi în particular, tratând împreună condamnarea eutanasiei şi condamnarea avortului. Notăm de asemenea înlocuirea în limbajul lui Paul al VI-lea a conceptului de "drept natural" cu expresia "drepturile omului sau ale persoanei umane". În acest sens amintim discursul la Comitetul special al Naţiunilor Unite pentru segregaţie rasială. (20) În legătură cu demnitatea morţii Paul al VI-lea s-a pronunţat în discursul din 18 septembrie 1975 la Colegiul Internaţional de Medicină Psihosomatică.(21) Să amintim în fine o precizare ulterioară a lui Paul al VI-ea prin scrisoarea cardinalului Villot din 3 octombrie 1970 către Secretarul general al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Medicale Catolice privind respingerea "zelului terapeutic" (22) În timpul pontificatului lui Paul al VI-lea condamnarea eutanasiei a fost pronunţată solemn de Conciliul Vatican II în Constituţia pastorală Gaudium et Spes, ea fiind legată de asemenea şi de alte crime împotriva vieţii. (23) Astfel, Sinodul episcopal din 1974 privind Drepturile omului şi reconcilierea în Declaraţia adoptată afirmă că " dreptul de a trăi este un drept fundamental, inalienabil; el este supus acum unor mari încălcări: contracepţie, avort, eutanasie" (24) Numeroase sunt şi documentele Conferinţelor episcopale care au fost făcute cunoscute în ultima vreme, în timpul şi după pontificatul lui Paul al VI-lea, şi care au lărgit orizontul doctrinal pe plan etic, dar mai ales pastoral.

Trebuie să adăugăm faptul că şi poziţia altor confesiuni creştine este foarte apropiată de cea a Bisericii Catolice în privinţa eutanasiei adevărate. (25) Ioan Paul al II-lea

numeroase sunt intervenţiile lui Ioan Paul al II-lea în această privinţă. Pentru toţi amintim nn. 64-67 din scrisoarea Enciclică "Evangelium Vitae", în care se poate găsi tratarea generală privind Cultura Morţii în care se expune fenomenul.

Alte documente ale Bisericii Catolice
• • •

Noul Catehism al Bisericii Catolice tratează tema "Eutanasia" la punctele 2276-2279. Declaraţia privind Eutanasia a Sfintei Congregaţii pentru Doctrina Credinţei din 5 mai 1980, este o tratare sistematică a acestei probleme. Carta Operatorilor Sanitari, al Consiliului Pontifical al Pastoralei pentru operatorii sanitari (1994), acordă acestui subiect ultima parte (nn. 147-150)

Sinteză doctrinală cu caracter moral pe tema eutanasiei Vă sugerăm acum o sinteză doctrinală privind diferite aspecte ale eutanasiei.

181

Refuzul eutanasiei propriu-zise Reproducem din respectiva Declaraţie, definiţia eutanasiei propriu-zise: "Prin eutanasie se înţelege o acţiune sau o omisiune care prin natura sa, sau prin intenţii, provoacă moartea, în scopul eliminării oricărei dureri. Eutanasia se situează la nivelul intenţiilor şi al metodelor folosite." (26) Trebuie să facem unele adnotări asupra ei care relevă precizarea privind limbajul comun între teologi şi lucrătorii din medicină. Este omisă distincţia dintre eutanasie directă şi indirectă ; în limbajul precedent, folosit de Pius al XII-lea, prin eutanasie directă se înţelegea "terapia durerii", considerată permisă în anumite condiţii chiar şi atunci când putea să aibă drept consecinţă o scurtare a vieţii. In acest caz, nici acţiunea în sine, nici intenţia nu sunt orientate, în realitate, spre suprimarea vieţii şi anticiparea morţii şi de aceea fenomenul nu este definit ca fiind eutanasie, pentru nu a se creea confuzii. In acelaşi document se foloseşte mai departe, fiind considerată mai oportună, expresia "folosirea analgezicelor". Se evită o distincţie frecventă în limbajul medical între eutanasie activă şi eutanasie pasivă , unde adjectivul "pasivă" indică omiterea îngrijirilor şi intervenţiilor medicale; dar cuvântul "pasivă" are o semnificaţie mult mai amplă şi de aceea poate genera ambiguitate: eutanasia este mereu, într-un anume sens, pasivă, din punctul de vedere al bolnavului, şi activă, pentru cel care o provoacă. Asupra eutanasiei, înţeleasă şi precizată în acest mod, documentul Sf. Scaun exprimă opinia sa morală: " Acum este necesar să întărim cu maximă fermitate faptul că nimic şi nimeni nu poate autoriza uciderea unei fiinţe umane nevinovate, fetus sau embrion orice ar fi ea, copil sau adult, bătrân, bolnav incurabil sau în agonie. De asemenea, nimeni nu poate solicita acest act ucigaş pentru sine sau pentru o persoană a cărei responsabilitate i-a fost încredinţată şi nici nu îl poate aproba în mod implicit sau explicit. Nici o autoritate nu poate să-l impună în mod legitim , sau să-l permită. Este vorba deci de încălcarea legii divine, de o ofensă adusă demnităţii persoanei umane, de o crimă împotriva vieţii, de un atentat împotriva umanităţii."
(27)

Evangelium vitae declară şi mai peremptoriu şi solemn, cu acea solemnitate specifică formulelor dogmatice: "în conformitate cu Magisterul Predecesorilor mei şi în comuniune cu Episcopii Bisericii catolice, confirm că eutanasia este o gravă violare a Legii lui Dumnezeu, deoarece este o ucidere deliberată, moralmente inacceptabilă, a unei persoane umane. Această doctrină se bazează pe legea naturală şi pe Cuvântul lui Dumnezeu scris şi transmis de Tradiţia Bisericii, lege explicată de Magisterul ordinar şi universal (28) Respectivele documente includ aceeaşi condamnare şi în ce priveşte suicidul. (29) Astfel este analizată eutanasia cu trei" grade" diferite de gravitate progresivă. Este amintită întâi cea motivată de compasiune. Se vorbeşte apoi de gestul făcut fără cererea sau consensul bolnavului ( aşa zisa "Eutanasie involuntară" sau " non-voluntară" (30) ). Apoi se precizează: " Este atinsă culmea abuzului şi a nedreptăţi când medici sau legiuitori îşi arogă puterea de decizie stabilind cine trebuie să trăiască şi cine trebuie să moară" (31) Se ştie că legile care reglementează astăzi aceste practici cer întotdeauna exprimarea explicită a consensului din partea celui interesat. Dar se mai ştie că diferite sentinţe judecătoreşti , chiar acolo unde aceste legi există (de ex. Olanda), au declarat ca fiind lipsite de pedeapsă acte împotriva vieţii copiilor nou- născuţi sau cele îndeplinite la cererea unor persoane în stare gravă de depresie 182

psihică (32). Mai ştim că existau legi care impuneau eutanasia şi că există posibilitatea de a ne întoarce la astfel de situaţii, care preventiv trebuie să fie aspru condamnate . Pe de altă parte, când legiuitorul, sau asociaţiile medicale decid că eutanasia sau suicidul asistat sunt admise doar dacă este vorba de persoane care se află în anumite circumstanţe, oare nu" îşi arogă şi ele dreptul de a decide cine trebuie să trăiască şi cine trebuie să moară"?

Din respect faţă de adevăr mai întâi şi apoi din oportunitate strategică, trebuie evitate polemici împotriva eutanasiei numai din raţiuni de credinţă, ca şi cum a apăra viaţa bolnavilor şi a muribunzilor ar fi doar o datorie a credincioşilor. Viaţa este un bun şi o valoare laică, uşor de recunoscut de toţi cei care sunt conduşi de dreapta judecată şi de adevărul obiectiv. Ceea ce Pius al XII-lea denumea "drept natural", în documentul pe care îl analizăm este definit "drept fundamental " al omului, primul din drepturile omului. "Viaţa umană - se afirmă în Declaraţie - este fundamentul tuturor bunurilor, izvorul şi condiţia necesară a oricărei activităţii umane şi a oricărei convieţuiri sociale". (33) Fundamentul eticii este respectul adevărului omului, respectul persoanei aşa cum este ea: alt fundament real nu poate fi conferit eticii; etica îl călăuzeşte pe om de la " a fi" spre " trebuie să fie" ; celelalte criterii sunt constituite din utilitatea unuia în defavoarea altuia, din puterea unora asupra altora, din eficacitatea acestei puteri, tot mai mare pentru unii, tot mai oprimantă pentru alţii. Negarea acestor afirmaţii înseamnă respingerea oricărui fundament obiectiv al dreptului, al eticii şi în acelaşi timp al identităţii profesionale medicale. (34) Principiile care urmează, elucidează tocmai criteriul "morţii cu demnitate".

Folosirea proporţională a mijloacelor terapeutice Morala nu poate ignora această problemă şi angajarea de a face moartea demnă de om şi de credincios: expresia "moarte cu demnitate", atunci când prin ea nu se subânţeleg forme voalate de eutanasie , conţine o indicaţie acceptabilă şi necesară din punct de vedere etic. Este adevărat că multe persoane mor senine şi nu trebuie să ne gândim doar la cazuri extreme. "Totuşi trebuie să recunoaştem că moartea, precedată şi însoţită adesea de suferinţe atroce şi prelungite, rămâne un eveniment care, desigur, zbuciumă inima omului." "Este foarte important astăzi ca în momentul morţii să fie protejate demnitatea persoanei umane şi concepţia creştină despre viaţă, împotriva unui tehnicism care riscă să devină abuziv. De fapt unii vorbesc despre dreptul la moarte , expresie care nu desemnează dreptul omului de a-şi provoca sau a cere să i se provoace moartea după cum doreşte, ci dreptul de a muri cu totală seninătate, cu demnitate umană şi creştină " (35) In această lumină, Declaraţia privind Eutanasia a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei introduce o noutate de expresie şi limbaj cerută de progresele medicinii. Până acum se vorbea de mijloace terapeutice "obişnuite" şi " extraordinare" oferindu-se această indicaţie: este obligatorie folosirea mijloacelor obişnuite pentru susţinerea muribundului, dar este permisă renunţarea, cu consensul pacientului sau la cererea acestuia, la mijloacele extraordinare, chiar 183

chiar dacă el este deja în uz . (37) Rezultă deci patru criterii orientative de mare utilitate: a. gradul de dificultate şi riscul ce l-ar presupune. "Până acum moraliţtii . 184 . este permisă luarea hotărârii în conştiinţă de a renunţa la tratamente care ar provoca o prelungire precară şi dificilă a vieţii. cu consensul bolnavului . d. de asemenea. c. Cele două concepte nu se echivalează automat. cu rezultatul la care se puteau aştepta. atât datorită impreciziei termenului cât şi a progreselor rapide ale terapiei. De accea. date fiind condiţiile bolnavului şi forţele sale fizice şi morale". fără însă să fie întrerupt tratamentul normal necesar bolnavului în astfel de cazuri. ca şi de părerea unor medici cu adevărat competenţi". In orice caz. cu costul lor sau cu dificultatea de acces pentru cei care le-ar fi putut solicita. poate părea mai puţin clar.se afirmă în Declaraţie . Aceste resurse sunt reprezentate de tratamentele normale şi de tratamentele paleative . însă. nu ca un act ce urmăreşte vindecarea şi prelungirea vieţii. au devenit obişnuite şi apoi. după cum observă persoane importante din spitale şi reanimări. permisă limitarea la mijloacele obişnuite pe care medicina le poate oferi. "în lipsa unor alte remedii. unii preferă să vorbească de mijloace proporţionate şi mijloace disproporţionate . chiar dacă se află în stadiu de experimentare şi presupun un oarecare risc". este permisă recurgerea. ci din respect pentru pacient şi pentru calitatea vieţii sale. Astăzi. de asemenea. ci mai degrabă pe "rezultatul terapeutic" care se aşteaptă de la el. Progresele medicinii au făcut dificilă această distincţie. confruntându-se tipul de terapie. b. folosirea terapiei intensive a salvat multe vieţi. în general mereu valabil." (38) Administrarea tratamentelor normale şi tratamentele paleative Când din punct de vedere terapeutic nu se mai poate interveni cu adevărat pentru stoparea bolii sau regresia ei. "este permisă. medicina are încă resurse de folosit şi de aceea are obligaţia să recurgă la acestea în limita posibilităţilor.dar care totuşi poate fi periculos sau foarte costisitor ". deoarece multe mijloace. mijloacele puteau fi bine evaluate . la mijloacele puse la dispoziţie de medicina mai avansată. care până ieri erau considerate extraordinare. Prin tratamente normale se înţelege alimentaţia şi hidratarea (artificială sau nu) aspirarea secreţiilor bronhiale. Dar în luarea unei astfel de decizii trebuie să se ţnă seama de dorinţa bolnavului şi a familiei lui. întreruperea aplicării unor astfel de mijloace atunci când rezultatele nu sunt cele aşteptate. cheltuielile necesare şi posibilităţile de aplicare.răspundeau că nu mai suntem obligaţi să folosim mijloacele extraordinare. curăţarea escarelor ulcerate. Caracterul "extraordinar" era definit în raport cu agravarea suferinţei pe care ar fi putut-o provoca astfel de mijloace.dacă această renunţare determină anticiparea morţii. "este. Nu i se poate impune nimănui aplicarea unui anumit tratament. în cazul iminenţei unei morţi inevitabile cu toate mijloacele folosite. A rezultat necesară găsirea unui alt criteriu de referinţă care să nu se mai bazeze pe " mijlocul terapeutic". acest răspuns.

b. el nu reprezintă nici o tortură. supravegherea psihologică a echipei de îngrijire ale cărei performanţe emoţionale stau la baza optimizării terapeutice în această fază delicată a bolii cronice" (40) Această strategie a dus la apariţia unor experienţe cum ar fi "Hospices" şi tratamentele la domiciliu. condamnându-l la o agonie trăită în condiţii lipsite de orice posibilitate de trezire din comă şi comunicare. evaluarea nutriţională şi reglarea hifro-electronică.In ultimii ani. radioterapie. In acest sens este oportun să ne referim la unele cazuri delicate. Prin tratamente paleative înţelegem în general acele îngrijiri oferite pacienţilor cu boli incurabile. tratamentul infecţiilor oportuniste. de exemplu: a) oncoterapia paleativă (chirugie. adică a morţii encefalice. prin aplicarea procedurilor care să-i permită pacientului o calitate a vieţii mai bună. cea a distanasiei. In cazul comei considerate "reversibilă"este obligatorie folosirea tuturor mijloacelor la îndemână. întrucât recuperarea. graţie progresului comun al ştiinţelor neurologice şi al tehnicilor de diagnosticare. a vieţii merită orice sacrificiu economic sau serviciu. se afirmă că alimentaţia şi hidratarea nu pot reprezenta un act medical. ca având caracter extraordinar şi în consecinţă aplicarea lor pacienţilor nu constituie o datorie. nu este obligatorie aplicarea mijloacelor deosebit de epuizante şi costisitoare pentru pacient. Pentru definirea conceptului trebuie să amintim criteriile care stau la baza "constatării morţii": în prezent. Tratamntele paleative au o accepţie mai amplă decât cele normale pentru că ele se folosesc pentru a diminua simptomele bolii. după părerea specialiştilor. în special în SUA. de asemenea. ci un tratament normal chiar dacă calea de administrare este artificială. susţinerea psihologică care are un rol foarte important în sprijinirea pacientului şi a familiei. mai mult orientate spre controlul simptomelor decât spre patologia de bază. În realitate acest ajutor poate contribui în multe cazuri nu atât la prelungirea vieţii. a. rămân obligatorii tratamentele obişnuite ( între acestea amintim pe cele de hidratare şi nutriţie parenterală). în cazul în care organismul nu mai este capabil de a-l recepta şi a profita de el . In cazul în care coma se prezintă. Desigur. de pacienţi în comă. ba mai mult . Refuzul zelului terapeutic şi al distanasiei În ultima indicaţie citată din Decalaraţie se vorbeşte despre refuzul "zelului terapeutic". care în intenţia sa de a prelungi viaţa cu orice preţ ne poartă în zona opusă. posibilă sau probabilă. în primul rând durerea (dar nu numai durerea) la care ne vom referi mai departe. în legătură cu tratamentele normale a apărut o controversă. procedurile fizioterapice de reabilitare. In acest caz ar fi vorba de un 185 . chimioterapie) aplicate la pacienţi la care se urmăreşte tratarea simptomelor" (39) . aproape în unanimitate este recunoscut faptul că moartea clinică a individului poate fi declarată după constatarea morţii cerebrale totale . ca "ireversibilă". Tratamentele paleative prevăd. b) tratamente de sprijin care cuprind: terapii antalgice non cazuale care urmăresc reducerea sau eliminarea percepţiei durerii. deoarece unele centre tind să considere hidratarea şi alimentaţia artificiale drept intervenţii terapeutice. tratamentul nu se mai constituie într-o îngrijire şi dispare obligaţia de a fi administrat. cât la a face mai puţin dureroasă moartea.

o tânără americană despre care s-au scris articole timp de circa zece ani. Cruzan care fiind în stare vegetativă persistentă a fost alimentată timp de circa opt ani printro gastrostomie. Folosirea analgezicelor Acest aspect se integrează. considerăm că nu se poate face o distincţie între "viaţa umană. deci. O problemă în special a găsit o rezolvare etică în învăţămintele lui Pius al XII-lea: este permisă folosirea analgezicelor ." Trebuie să adăugăm că această problemă privind consecinţele folosirii calmantelor este privită acum cu mai puţin dramatism .fapt ce a provocat moartea după aproximativ 10 zile . după mai multe sentinţe ale tribunalelor s-a hotărât sistarea acestei alimentaţii . deci după "moartea cerebrală totală". medicina a făcut importante progrese. Aşa s-a întâmplat cu Karen Ann Quinlan. dar şi de comă prelungită : bolnavul continuă să rămână în comă chiar cu numai tratamentele obişnuite. (41) Intrebarea este: se poate vorbi de o viaţă adevărată. că aceasta ar fi fost voinţa ei. Prelungirea vieţii. privind moartea encefalului în totalitatea lui. şi "viaţa personală". aşa cum rezultă din EEG şi din semnele de moarte a tuturor zonelor encefalului. Constatarea ireversibilităţii comei şi condiţiilor de nereceptare a cunoştinţei nu este uşor de făcut şi ea revine unor cadre medicale competente şi cinstite. atunci când sunt aproape sigure ireversibilitatea comei. înţeleasă ca viaţă de relaţie. şi în acelaşi timp o amăgire a speranţelor rudelor. c. In afara acestui semn trebuie să se facă o evaluare. în sfera tratamentelor paleative la care ne-am referit deja. doar aparentă şi complet artificială. cu condiţia ca pacientul să fi avut timp să-şi îndeplinească datoriile religioase şi morale. este permisă şi folosirea analgezicelor care duc la pierderea conştiinţei. trebuie configurat în două cazuri: atunci când folosirea mijloacelor tehnice are loc în cazul unei persoane care practic este moartă. către el. cu condiţia să nu existe un alt mijloc pentru uşurarea durerii. fiind oferite terapii anti-durere care limitează şi 186 .neavenit "zel terapeutic". Au fost cazuri când această stare camatoasă ireversibilă cu o viaţă strict biologică a durat luni sau ani (stare vegetativă persistentă). Conceptul de zel terapeutic. împinse până la detaliu. dar există aspecte etice particulare demne de luat în seamă. susţinută de mărturii. în afara acestor indicaţii. pentru că în special \n tratamentul cancerului. chiar dacă acestea ar putea scurta viaţa. EEG silenţioasă este semnul ireversibilităţii funcţiilor corticale după ce pacientul a stat în această stare o perioadă de timp. înţeleasă ca viaţă biologică. ţinând cont de toţi ceilalţi parametri cumulaţi.sub prezumpţia. O situaţie asemănătoare a avut tânăra Nancy B. parţial. după încetarea totală şi ireversibilă a funcţiilor cerebrale. " nu este permisă privarea muribundului de conştiinţa de sine fără un motiv serios. există cazuri nu numai de comă profundă şi ireversibilă. Trebuie să recunoaştem însă că. senzitivă şi relaţională este unic. şi când se intervine cu terapii medicale sau chirurgicale ( exceptând cele obişnuite) în mod disproporţionat faţă de efectele previzibile. care uneori este dramatizat în mod intenţionat. ar constitui o ofensă adusă muribundului şi morţii. Trebuie să ţinem cont de faptul că actul existenţial şi personal care susţine în om viaţa vegetativă. familie şi societate. starea de inconştienţă şi absenţa vieţii de relaţie şi când unele funcţii vitale nu au încetat chiar dacă analiza EEG a rezultat deja silenţioasă pentru un număr determinat de ore? Practic este greu de justificat eliminarea asistenţei obişnuite chiar în astfel de cazuri care provoacă milă.

din punct de vedere deontologic şi etic. decizii importante şi are ( ca fiecare dintre noi) obligaţia-drept de a se pregăti pentru o moarte bună. Problema este prezentată mai explicit în documentul Secretariatului Episcopilor francezi şi în Declaraţia Conferinţei Episcopale germane din 20 noiembrie 1978 (43) Chestiuni etice privind persoanele grav bolnave şi muribunde . cât şi asupra rudelor bolnavului. este necesară chiar o gradaţie a comunicării adevărului şi eventual oprirea la momentul oportun. minciuna nu este utilă pacientului. ţinând cont de toate acestea. chiar dacă cu câteva condiţii.anulează astfel de consecinţe. care nu trebuie să se limiteze la a furniza date privind diagnosticul şi prognoza bolii. dacă minciuna nu trebuie să fie luată ca linie de conduită. trebuie ascultat bolnavul şi de abia după aceea se va vorbi despre gravitatea bolii. (42) Adevărul pentru pacientul terminal Consensul presupune informarea reală a pacientului de la care se aşteaptă consensul. În consecinţă este necesară pregătirea unei stări de spirit adecvate şi cunoaşterea diferitelor faze psihologice ale muribundului (în special în cazul bolnavilor de cancer) pentru a se evita agravarea fazelor depresive. Ceea ce solicită bolnavul . trebuie totuşi să amintim necesitatea ca adevărul pe care-l comunicăm să ţină seama de capacitatea subiectului de a-l accepta în mod salutar. De asemenea. b.în special muribundul -de la cel ce îl asistă este solidaritatea . care are dreptul la informare şi la pregătirea pentru o moarte demnă. 187 .cazurile sunt frecvente -bolnavul descoperă adevărul. d. să simtă că i se împărtăşeşte durerea. se ţine seama de el şi în cazul bolnavului terminal.suntem totuşi de părere că trebuie să subliniem obligaţia de a nu ascunde gravitatea situaţiei în substanţialitatea ei. fac parte însă din cea mai amplă temă privind asistenţa acordată bolnavilor şi muribunzilor. Nu trebuie nici să fie spulberată orice speranţă. De aceea doza de analgezice trebuie să fie proporţională cu durerea. s-a produs o reacţie pozitivă atât asupra psihologiei şi spiritualităţii bolnavului . mai ales în cazurile în care pacientul are de luat. în cazul unor pacienţi grav bolnavi sau terminali este oferită în cadrul unei "comunicări umane" mai ample şi interpersonale. ci şi să-l asiste pe muribund. aceasta este o problemă amplu dezbătută şi de etica medicală. o astfel de informaţie. Aceste norme. nu are datoria doar să administreze tratamente bolnavului. înaintea morţii. ea poate deveni inutilă şi contraproductivă în situaţia în care . c. Criteriile etice pe care le putem indica sunt în esenţă următoarele: a. Medicul. el doreşte să comunice. să nu fie lăsat singur. asupra situaţiei sale. pe căi ascunse. adevărul rămâne un criteriu de bază pentru ca un act moral să fie pozitiv în mod obiectiv: de aceea trebuie să fie evitat un comportament fals din partea rudelor şi a asistenţei. (44) De aceea dreptul la informare este inclus în toate propunerile de liste cu drepturile bolnavului şi. deoarece în medicină nu există previziuni absolute. eutanasia adevărată. Pe de altă parte este de evitat ca prin doze prea mari de analgezice (pe bază de opium) să se practice cu bună ştiinţă . în special pierdearea conştiinţei. Literatura pe această temă confirmă faptul că atunci când adevărul a fost oferit în mod oportun şi a fost receptat. cu caracter de orientare etică. iar comunicarea adevărului rămâne o ţintă spre care se tinde .

va trebui să luăm în seamă documentele internaţionale.) în cazul în care nu s-au obţinut rezultatele scontate. Deci. modifică precedentul text elaborat la Bruxelles cu titlul " Ghid European de Etică Medicală". ajutorarea muribundului. dar nu ar conduce la recuperarea vieţii. să nu fie medicul curant sau un subordonat al acestuia sau al instituţiei de tratament. experimentele pe om. elaborată în scris pe un formular foarte precis. Prin condiţii existenţiale extreme se înţelege faza terminală în care folosirea terapiilor ar întârzia moartea. sau se scrie în continuare: " este permisă întreruperea aplicării unor astfel de mijloace ( mijloace la dispoziţia medicinii avansate . Concret legea recunoaşte dreptul oricărui adult de a dispune de neaplicarea şi întreruperea "terapiilor de menţinere în viaţă" în cazul în care se află " la limita extremă a condiţiilor esenţiale" Această dispoziţie (living will) trebuie să fie semnată de beneficiar în prezenţa a doi martori. prevede neaplicarea ei în cazul în care pacienta este însărcinată. In SUA acel Natural Death Act (legea privind moartea naturală) document emis de statul California şi extins în termeni echivalenţi în alte state americane." 188 . care prin aparate mecanice sau artificiale susţine. reactivează sau înlocuieşte o funcţie vitală naturală şi conduce doar la o întârziere a morţii. deşi a fost aplicată deja. refuzul de a presta serviciul militar din motive de conştiinţă. nu se poate impune nimănui obligaţia de a recurge la un tip de terapie care. Principiile constau în 37 de articole şi oferă o linie deontologică medicilor din Comunitatea Europeană pentru rezolvarea unor probleme ca independenţa faţă de puterile politice. Congregaţii pentru Doctrina Credinţei şi despre Eutanasie şi anume:" Este permisă întotdeauna limitarea la mijloacele ordinare pe care le oferă medicina. transplantul de organe. naţionale). secretul profesional. totuşi nu este încă lipsită de pericole sau este foarte costisitoare". (46) Dispoziţia. etc. Trebuie să recunoaştem că la prima vedere se regăseşte ceea ce se afirmă în Declaraţia S. Prin terapii de susţinere a vieţii se înţelege orice mijloc sau intervenţie medicalîă. Iniţiative de legalizare a eutanasiei Vom rezuma câteva iniţiative adoptate în diferite ţări care se constituie în stimulente pentru legalizarea eutanasiei . avortul. aut. care să nu fie legaţi de acesta prin legături de rudenie sau afinităţi. avându-se şi consensul a doi medici foarte competenţi. şi are valabilitate timp de cinci ani. reproducerea umană. Documentul aprobat la Paris de către Conferinţa Internaţională a Asociaţiilor Medicilor în 7 ianuarie 1987 (45) . dintre care vă semnalăm: Recomandarea nr. Dar luarea acestei decizii trebuie să fie făcută cu acordul bolnavului şi al familei sale.n.Examinarea unor texte deontologice şi juridice Deoarece medicul are ca puncte de referinţă în comportamentul său atât propria conştiinţă. datează din 1976. 779/ 1976 a Adunării Consiliului European privind drepturile bolnavilor şi muribunzilor. Pacientul trebuie să aibă o diagnosticare terminală făcută de doi medici. sau destinatari ai bunurilor sale. cât şi codul deontologic sau codurile deontologice (internaţionale.

Congregaţii sau mijloacele extraordinare la care se referă Christian Affirmation of life? Apoi. sunt medici care se pun de acord cu bolnavul. Este clar că în lipsa unor criterii obiective de confruntare instrumentală şi fizică şi dată fiind existenţa unei varietăţi de cazuri ce nu pot fi generalizate. este permis ca medicul să fie "lipsit" de o apreciere proprie chiar împotriva voinţei pacienţilor? In aceste condiţii cum ar mai putea medicul să rămână autonom în propria-i conştiinţă şi în calitate de "persoană care prestează o muncă intelectual"şi care prin inteligenţa lui trebuie să aprecieze care sunt cele mai adecvate mijloace pentru a asista bolnavul terminal? Cineva a observat că living will porneşte de la presupunerea că medicul doreşte. După faimosul caz a lui Nancy B. solicit să nu se folosească mijloace extraordinare pentru prelungirea vieţii mele. pe care l-am amintit deja. mai ales asupra valabilităţii juridice şi morale a unei voinţe testamentare exprimate cu anticipaţie. Rămâne şi nedumerirea de fond privind interpretarea în cazul concret a ceea ce se cheamă mijloace de menţinere vitală şi determinare a condiţiilor de ireversibilitate: se înţelege oare prin mijloace de întreţinere vitală şi ajutorarea respiraţiei. Ne vom referi şi la "cazul Olanda" şi la normativa aprobată de Parlamentul olandez . prin reglementarea definită do not resuscitate policy . hrănirea."United States Catholic Health Association" a distribuit în anul 1974 un document (Christian Affirmation of Life) în care se afirmă: " solicit. să fiu consultat privind procedeele medicale care ar putea fi utilizate pentru prelungirea vieţii mele atunci când se apropie moartea. cu orice preţ şi în permanenţă. e drept cu o uşoară respingere . Cruzan." Alte asemenea iniţiative au mai apărut ulterior. (47) Cu toate acestea. să practice terapii eroice. asupra procedurii living will (48) persistă nedumeriri importante. declarată etică de către Consiliul General al Asocieţei Medicale Canadiene în 1974. dacă este posibil. După cum se ştie. hidratarea? Acestea sunt cu adevărat mijloacele despre care se vorbeşte în Declaraţia Sf. Practic această reglementare constă în refuzul sau neaplicarea tehnicilor de reanimare la pacienţii pentru care acest lucru ar fi inutil şi costisitor. în lipsa condiţiilor concrete ale bolii. (49) Un "referendum" din 1991 din statul Washington (DC) . unele cercetări au scos în evidenţă faptul că în această ţară practica medicală a 189 . explicându-i -se înainte cu sinceritate condiţia în care se află şi prognoza bolii. Aplicarea practică este foarte variată. In Canada. s-a pronunţat totuşi de partea celor care resping eutanasia. igiena personală. ca de exemplu "testamentul de viaţă" propus de Comitetul episcopal pentru apărarea vieţii de pe lângă Conferinţa Episcopală Spaniolă. mai ales în faza finală a bolii. sunt spitale unde se cere opinia comitetului etic. subiectivismul pacienţilor sau al medicilor atât în evaluarea diagnosticului nefast cât şi în aplicarea normei. această procedură prezintă dificultăţi etice mai grave. asupra unui bun care înseamnă viaţă şi nu un lucru. există medici care îşi revendică dreptul de a evalua singuri oportunitatea folosirii tehnicilor de reanimare. chiar dacă ar determina o moarte anticipată. se merge dincolo de limitele prevăzute de living will . are un câmp amplu şi aproape nedefinit. Apoi. Dacă mă aflu în imposibilitatea de a lua decizii privind viitorul meu şi dacă nu sunt speranţe de recuperare a invalidităţii fizice şi mentale. în SUA s-a adoptat în 1990 o lege privind autodeterminarea pacientului (Patient Self Determination Act) prin care este favorizat rolul pacientului în luarea deciziilor privind viaţa sa.

peste 3o de state federale consideră asistarea suicidului ca pe un delict criminal. Dezbaterea acerbă care s-a declanşată în Australia asupra acestei legi. judecătorul Rehnquist afirmă că legile statelor care interzic suicidul asistat sunt "expresia angajării statelor în protecţia şi apărarea oricărei vieţi omeneşti". a hotărât în octombrie 1997. în statul Oregon. ca şi când sarcina legii ar fi fost să legalizeze ceea ce se întâmpla în mod concret. Ambele Curţi anulaseră legile care interziceau suicidul asistat în statele Washington şi New York. S-au făcut numeroase tentative de a schimba această situaţie de către grupuri şi asociaţii diferite." (51) Actualmente. Nu modifică de asemenea esenţa unei conduite care este grav condamnată pe plan etic şi care deschide drumul altor forme de eutanasie. coerentă cu decizia sa din iunie. După câteva tentative eşuate în unele state. (52) .eutanasiei era foarte răspândită (50) astfel încât legea a înţeles să fie receptivă la o practică de felul acesta. În urma referendumului aprobator. intrată în vigoare la 1 iulie 1996. este cunoscută legea aprobată de Parlamentul " Teritoriului de Nord" din Australia. în anul 1994 s-a obţinut aprobarea legii. favorabile eutanasiei. emise de Curtea de Apel a circuitului nouă şi doi. lăsând ca respectivele legi să fie discutate şi emanate în diferitele state. în loc ca practica să respecte dispoziţiile legii. cu un vot rar de unanimitate (9 judecători contra 0) a răsturnat acele hotărâri . Curtea Supremă. Amândouă declaraseră neconstituţională acea interzicere şi pretindeau recunoaşterea dreptului cetăţeanului de a alege modul şi momentul morţii ca unul din drepturile constituţionale. Pe 26 iunie 1997 Curtea Supremă de Justiţie a Statelor Unite s-a pronunţat asupra a două decizii în acest sens. în zilele noastre. care aproba suicidul asistat pentru bolnavii în faza terminală. Cu denumirea Rights of the Terminally III Act" . dar o depenalizează. prin urmare. chiar şi pe bolnavii în faza terminală. şi adaugă: " interzicerea suicidului asistat de către stat reflectă şi întăreşte politica acestuia asupra faptului că persoanele vârstnice nu trebuie să fie considerate inferioare fiinţelor tinere şi sănătoase. în sfârşit. a fost prima din lume. care a aprobat eutanasia. a dus la aprobarea unei legi cu caracter federal care o abrogă pe cea a Teritoriului de Nord (votată de Senatul federal la 24 martie 1997). Această lege nu legalizează efectiv eutanasia. Curtea Supremă a Naţiunii. şi că impulsurile spre suicid a unei persoane grav bolnave ar trebui să fie interpretate şi tratate la fel cu cele ale oricărei alte persoane. chiar involuntară. legea. ea nu acţionează asupra medicului care respectând nişte puncte bine codificate. întrerupe viaţa pacientului. In motivarea sentinţei. Actuala situaţie legislativă în lume Problematica legislativă privind eutanasia şi suicidul asistat s-a îmbogăţit în ultimii ani cu iniţiative şi luări de poziţie diferite. în condiţii foarte restrictive ( se interzice de exemplu ca bolnavii să fie ajutaţi să moară prin injecţii. In afara legii olandeze pe care am comentat-o mai sus. De data aceasta fusese propus de către adversarii eutanasiei. La 27 octombrie 1997 a fost votat un al doilea referendum privind suicidul asistat. să nu accepte un recurs împotriva legii aprobate în 1994. declarând că acest presupus drept nu poate fi inclus printre drepturile recunoscute de Constituţia americană şi. considerând-o un drept al cetăţeanului în anumite condiţii. diferitele state au autoritatea de a reglementa legal această situaţie. ei cerându-le cetăţenilor 190 . considerând-o contrară Constituţiei americane care se angajează să-i protejeze pe toţi cetăţenii. deşi se ştie că metoda prospectată cu pastile este ineficientă în multe cazuri). în mai 1995. un judecător de la Curtea districtuală a statului Oregon a blocat legea.

O mare surpriză a fost apoi decizia Curţii Constituţionale a Columbiei. aşa cum am spus. a aprobat eutanasia pentru persoanele aflate în fază terminală cu condiţia ca ele să-şi dea consimţământul. (53) Trebuie înţelese bine implicaţiile şi consecinţele unei astfel de sentinţe.să voteze o lege în acest sens. care pe 20 mai 1997. a revenit în centrul atenţiei. are o mare semnificaţie şi va fi important să-i urmăim viitoarele evoluţii. emisă fără desfăşurarea unei dezbateri adevărate pe această temă în respectiva ţară latinoamericană. aprobată prin referendum-ul din 1994. 60% din votanţi s-au pronunţat împotrivă şi astfel legea. putând intra în vigoare. 191 . Experienţa olandeză.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->