Capitolul I Bioetica: origini, răspândire şi definiţii Apariţia Bioeticii ca o "nouă" reflecţie şi originea termenului Principalele centre de bioetică din

lume De la etica medicală la bioetică Problema definiţiei Bioetica, antropologia şi caracterul interdisciplinar Capitolul al II-lea Justificare epistemologică Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică Justificarea epistemologică a bioeticii Raportul dintre ştiinţa biomedicală şi bioetică Modele bioetice diverse şi chestiuni de meta-etică Metoda de cercetare în bioetică Legea morală şi legea civilă Capitolul al III-lea Introducere privind omul - Bazele Antropologiei Capitolul al IV-lea Prima parte: Bioetica, genetica şi diagnosticarea prenatală Manipularea şi ingineria genetică. Importanţa şi delimitarea temei Nivele şi scopuri ale intervenţiei. Nivele de intervenţie. Finalităţi Orientări etice şi criterii de aprecieri etice Norme etice particulare Problemele diagnosticării şi screening-urilor genetice post-natale Terapia genică Ingineria genetică alterativă şi amplificatoare la om Clonarea umană: aspecte etice Diagnosticarea prenatală Istoric şi indicaţii medicale Metodele şi procedeele tehnice Rezultatele şi succesele după examenul genetic Indicaţii etice privind diagnosticarea genetică prenatală Prospect rezumativ al posibilelor intervenţii în domeniul geneticii A doua parte: Bioetica şi avortul Punctul de vedere al bioeticii Embrionul în lumina geneticii şi biologiei umane Caracterul uman al embrionului Avortul terapeutic Avortul eugenetic Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă Formele "ascunse" de avort Prevenirea avortului spontan

1

Capitolul al V-lea Prima parte: Bioetică, sexualitate şi procreare umană Delimitarea şi actualitatea temei Sexul corpului şi sexul psihologic Legătura conjugală şi procrearea Etica procreării responsabile şi a contracepţiei Metode de reglementare naturală a fertilităţii A doua parte: Bioetica şi tehnologiile de fecundare umană Definirea problemei etice Aspecte morale ale inseminării artificiale omogene Liceitatea mijloacelor şi metodelor de prelevare a spermei Evaluarea morală a inseminării artificiale eterologe Transferul intratubaric al gameţilor (GIFT) şi alte tehnici de fecundare intracorporală Problemele etice privitoare la FIVET Fecundarea in vitro şi experimentele Fecundarea şi gestaţia interspecifică Evaluare etică a selectării sau prestabilirii sexului A treia parte: Bioetica şi sterilizarea Evaluarea morală Inviolabilitatea persoanei şi a integrităţii sale fizice Unitotalitatea fiinţei umane Corolare şi cazuri concrete de o deosebită gravitate Lege şi sterilizare Capitolul al VI-lea Prima parte: Bioetica şi experimentul asupra omului Experimentul clinic cu medicamente Experimentul este necesar Semnificaţia tehnică a experimentării farmacologice Istorie, praxis şi legislaţie Evaluare etică şi cazuri concrete Experimentarea pe fetuşi şi pe embrioni umani. Noutatea temei Intervenţiile intrauterine cu caracter terapeutic Intervenţiile de pură experimentare ştiinţifică Experimente asupra fetuşilor umani avortaţi Prelevarea ţesuturilor fetale cu scopul transplantării A doua parte: Bioetica şi transplanturile de organe Progresele ştiinţifice şi tehnice Perspective legislative şi cooperare internaţională Aspectul etic al problemei: principiile generale Apărarea identităţii personale a primitorului şi a descendenţilor lui Consimţământul în cunoştinţă de cauză Problema constatării morţii în transplantul de pe cadavru Cazul transplantului heterolog Implantul de ţesuturi Nou născutul anencefal ca presupus donator de organe

2

A treia parte: Bioetica, eutanasia şi demnitatea morţii Definiţia termenilor şi istoricul problemei Contextul cultural actual Sinteză doctrinală cu caracter moral pe tema eutanasiei Examinarea unor texte deontologice şi juridice Actuala situaţie legislativă în lume

3

de asemenea. el va numi bioetica ştiinţa supravieţuirii (science of survival). Toţi recunosc faptul că bioetica. cea ştiinţifică şi cea umanistico-morală. anunţate în domeniul ingineriei genetice cu înspăimântătoarea posibilitate de a se construi arme biologice şi de a fi alterat statutul însuşi al formelor de viaţă. Potter prevestea urgenţa unei ştiinţe noi. astfel încât să favorizeze supravieţuirea speciei umane şi să ridice calitatea vieţii pentru generaţiile viitoare. Din acest motiv.pentru a reprezenta cunoaşterea biologică. spune Potter. ştiinţa sistemelor fiinţelor.Potter specificase într-adevăr pericolul ce-l reprezenta. 4 . pentru supravieţuirea întregului sistem. (5) În acest sens. în sensul propriu al cuvântului. o ruptură între două domenii ale cunoaşterii.filozofice ale acestei dezvoltări (2) . subliniind opere de o deosebită relevanţă şi dezvoltări instituţionale (Centre. Singura cale posibilă în faţa iminentei catastrofe era crearea unei "punţi" între cele două culturi. el a subliniat că bioetica trebuiea să constituie "o nouă disciplină care să combine cunoaşterea biologică cu cea a sistemului valorilor umane" (3) . bioetica. şi faptele biologice (biological facts) se află. necesitatea unei noi ştiinţe. cel ştiinţific şi cel umanist. Distincţia netă între valorile etice (ethical values) care reintră în cultura umanistă în sens larg. şi etica pentru a reprezenta cunoaşterea sistemului valorilor umane" (4) . şi nu numai prin Potter. răspândire şi definiţii Apariţia Bioeticii ca o "nouă" reflecţie şi originea termenului După circa 25 de ani de la apariţia în literatură a termenului de "bioetică" datorată oncologului Van Rensselaer Potter (1) este util să reparcurgem drumul mişcării de idei cu acest nume. se exprimă. Introducând termenul. Descoperirile din acei ani şi din cei imediat următori. au conferit acestei alarme o mare rezonanţă şi au dat naştere unei mişcări de idei şi temeri de genul "catastrofală".scria el . "Am ales . Există de acum anumite contururi istorico . apare în Statele Unite. care a avut un succes rapid şi substanţial. îndoiala privind capacitatea de supravieţuire a umanităţii. după Potter.rădăcina bio . În concepţia potteriană. al speciilor şi indivizilor. adică orice intervenţie ştiinţifică a omului asupra vieţii în general. în consecinţă. în acest fel în mod teoretic. care i-a dat numele şi i-a conferit o anumită semnificaţie. care să nu aibă drept scop doar cunoaşterea şi explicarea fenomenelor naturale. ci trebuia să cuprindă şi biosfera în întregul ei. bioetica porneşte de la o situaţie alarmantă şi de la o preocupare critică privind progresul ştiinţei şi al societăţii. înainte de toate. ci să tindă în acelaşi timp să descopere felul în care aceste cunoştinţe tehnico-ştiinţifice pot fi întrebuinţate cu înţelepciune. în mod paradoxal tocmai ca efect al progresului ştiinţific.Capitolul I Bioetica: origini. Comitete de învăţământ academic) care exprimă cele mai semnificative evoluţii şi o recunoaştere suficientă a problemelor. bioetica. "Instinctul supravieţuirii nu era suficient şi apărea. conceptul de bioetică are o semnificaţie mai amplă faţă de etica medicală tradiţională. o expunere istorico-culturală a acestei gândiri. la baza acelui proces ştiinţifico-tehnologic lipsit de discernământ şi care punea în pericol omenirea şi însăşi supravieţuirea pe pământ. nu trebuia să se focalizeze numai asupra omului. Mi se pare oportun să ofer.

Rigoarea istorică ne obligă să afirmăm că deja cu câţiva ani înaintea lui Potter şi a lui Hellegers. obiectul acestui domeniu de studiu nou îl constituie aspectele etice implicate în practica clinică. fără însă a se folosi termenul de bioetică. pentru a discuta aceste probleme. cu sediul la Hastings on Hudson (NY). Astfel de reflecţii au dus . politice şi în mass-media. În perioada 1965-1971. în timpul unui experiment. a favorizat naşterea unei bioetici a mediului. El consideră bioetica un fel de maieutică. concepţia lui despre bioetică va fi în consecinţă cea care va prevala: bioetica va fi considerată de majoritatea oamenilor de ştiinţă ca o disciplină specifică capabilă să sintetizeze cunoştinţele medicale şi pe cele etice. de denunţurile şi procesele legate de unele abuzuri răsunătoare care se refereau la experimente făcute pe om. deci. la Willowbrook State Hospital din New York. În această perspectivă.la crearea unei instituţii dedicată în mod sistematic studiului Bioeticii. celule tumorale unor pacienţi în vârstă. tocmai această concepţie. dar cu siguranţă îşi păstrează importanţa întrucât viziunea originală a unei bioetici globale cuprinde atât biosfera cât şi omul cu interacţiunile reciproce pe termen scurt şi lung. şi anume în 1969. de exemplu.după cum vom arăta mai departe . al cărui obiectiv specific era considerarea aspectelor etice. Trebuie să i se recunoască lui Hellegers şi meritul de a fi indicat o metodologie specifică a acestei discipline noi. concepţia bioeticii potteriene a fost umbrită de mai renumita bioetică hellegeriană. o ştiinţă capabilă de a reuni valori prin dialogul şi confruntarea dintre medicină. apăruse faimosul Hastings Center. Institute of Society. Andre Hellegers. a căror preocupare era de a studia şi formula norme mai ales în domeniul cercetării şi experimentării biomedicale.şi apoi a inserat-o în domeniul ştiinţelor biomedicale. În Statele Unite discuţia privind problemele etice ale experimentării era deja acutizată. noul termen de bioetică este adoptat în locul celui de "morală medicală". În acei ani trebuie recunoscut impulsul puternic imprimat de un faimos obstetrician de origine olandeză. angajat în cercetări în domeniul demografic şi fondator al Kennedy Institute of Ethics. chiar şi pentru a o diferenţia de aceasta. la Jewish Chronic Disease Hospital din Brooklyn fuseseră injectate. Ethics and the Life Sciences. După Hellegers. Deci. mai există încă o "moştenire" ce trebuie luată în seamă.T. filozofie şi etică.Reich (6) vorbeşte despre o geneză "bilocată" a termenului de bioetică. Hellegers a fost primul care a introdus termenul de bioetică în lumea universitară structurând în mod academic această disciplină . Aceste experienţe ne duc cu gândul la experimentele sălbatice ce se făceau în lagărele de concentrare din perioada nazistă. sociale şi legale ale ştiinţelor medico-sanitare. pentru care moştenirea lui Potter a fost moderată. cunoscut imediat cu numele de Hastings Center. Desigur. cercetători. filozofi. inoculând virusul unor copii handicapaţi internaţi în spital. Apoi. În anul 1963. Interesul pentru aceste studii a fost atât de mare încât la început 5 . Aşa cum s-a afirmat. s-au făcut studii pentru imunizarea împotriva hepatitei virale.cum am mai afirmat .filozofului Daniel Callahan şi psihiatrului Willard Gaylin. (7) Principalele centre de bioetică din lume Callahan şi Gaylin luaseră iniţiativa de a reuni oameni de ştiinţă.În afara acestui traseu al naşterii bioeticii. fără consimţământul lor. cu timpul. astfel încât W. datorat . moştenire care astăzi a devenit preponderentă faţă de cea a lui Potter. înainte chiar de anunţarea descoperirilor din sfera geneticii. cea interdisciplinară preconizând că specialistul în clinică bioetică ar fi devenit mai expert decât moralistul tradiţional.

întâi în Germania şi apoi în alte ţări europene. Center for Population Research. Hellegers. la circa 50 de km de New York. diagnoza prenatală. non profit. The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics. În anii în care se năştea Hastings Center. pe teologul moralist protestant Paul Ramsey să ţină cursuri la Facultatea de medicină de la Georgetown University. Acest centru a introdus desigur ample tematici medicale şi medico-sociale în dezbaterea bioetică mărindu-i orizontul în comparaţie cu perspectivele lui Potter şi a contribuit la elaborarea unor proiecte didactice şi de linii directoare privind probleme de bioetică specială. l-au stimulat pe Hellegers să prezinte propunerea de a crea un institut care să se ocupe atât de fiziologia reproducerii cât şi de Bioetică. aproape o misiune socială. cum spuneam. ambele lansate în 1970. participarea la elaborarea unor norme în probleme morale dificile ale societăţii contemporane. Scopurile specifice ale activităţii sale sunt: abordarea şi rezolvarea problemelor etice create de progresul ştiinţelor biomedicale şi de însăşi profesiunea medicală. În interiorul Institutului îşi are sediul Center for Bioethics. ajungea. S-au desfăşurat apoi activităţi comune cu alte centre de la Georgetown University: Division of Health and Humanities. întreruperea terapiei de menţinere vitală. În acest scop. După moartea lui Hellegers. de Kennedy Institute of Ethics şi a fost anexat în mod oficial la Georgetown University. Directorul lui a fost câţiva ani Edmund D. centrul a fost amenajat într-o cameră disponibilă în casa Callahan. The European Program in Professional Ethics. deja prezent în cadrul universităţii din 1964. Din aceste cursuri de morală au rezultat două volume. cum ar fi de exemplu Sida. care-şi propune să evalueze implicaţiile etice determinate de impactul cu dezvoltarea ştiinţifico-tehnologică în domeniul bioeticii în ţările din Asia. reproducerea artificială. Instituţia a primit numele. Hellegers l-a invitat în anul 1968 şi în 1969.nu s-au avut în vedere probleme logistice şi economice. Hastings Center s-a mutat la Briarcliff Manor (NY). putând fi considerate primele publicaţii care au lansat Bioetica în America. adică primul centru care purta formal numele de institut de bioetică. "The patient as person" şi "Fabricated Man". laic. 6 . care s-a păstrat. (9) Rezultatele acestor studii sunt publicate în revista Hastings Center Report. la Georgetown University din Washington (DC). (8) Din 1987. The Asian Bioethics Program. la înfiinţarea lui. distribuirea fondurilor în domeniul sanitar. angajat în cercetări de fiziologia fătului. Centrul îşi propune să fie un institut de cercetare independent. oficiosul centrului. cu atât mai mult cu cât. El se transferă la această universitate cu intenţia precisă de a inaugura un program de cercetare interdisciplinară de Bioetică. în interiorul Department of Community and Family Medicine. Pellegrino. care are un director propriu. şi în numeroase alte monografii. cu o valoroasă activitate educativă a publicului în general. apoi. fie ele şi etice. Implicaţiile. Chiar în acea perioadă familia Kennedy luase hotărârea să finanţeze unele cercetări privind prevenirea handicapurilor mentale congenitale. educarea publicului în general privind relevanţa etică a multor descoperiri ştiinţifice. Aşa s-a născut în 1971. şi parţial cu bani primiţi de la mama lui. în 1979. ale acestei cercetări. care a desfăşurat programe educative.

"Center for Bioethics" şi "Kennedy Institute " (10) îşi au sediul într-o universitate , Georgetown (fondată de iezuiţi în 1789) care, prin constituţie, este deschisă studenţilor şi cercetătorilor de orice confesiune religioasă; are ca principal scop cercetarea printr-o metodologie interdisciplinară, membrii ei provenind din domeniul ştiinţelor umane, sociale, ştiinţelor naturii, cu preferinţă pentru sfera filozofiei şi teologiei morale şi o confruntare înterreligioasă şi ecumenică. Publicaţiile Institutului şi Centrului sunt numeroase, ca şi temele abordate, dar una dintre ele merită menţionată în mod special: fiind unică în felul ei, "Encyclopedia of Bioethics", îngrijită în 1978 de W.T.Reich, a fost reeditată în 1995 în cinci volume, are 3000 de pagini, conţine 464 de articole prezentate în ordine alfabetică şi redactate de 437 de autori. Kennedy Institute publică bimestrial "New Titles in Bioethics", o bibliografie actualizată cu noi volume publicate, şi "Scope Note Series", monografii bibliografice care cuprind şi articole din reviste. Revista oficială este "Kennedy Institute of Ethics Journal". O altă activitate importantă a centrului a fost activarea unui serviciu de informaţie bibliografică online, Bioethicsline, sprijinit de National Library of Medicine din Betsheda în Maryland şi distribuit prin sistemul MEDLARS în Statele Unite şi în lume. Biblioteca de la Georgetown University, The National Reference Center for Bioethics Literature, reuneşte cele mai relevante publicaţii din aria anglo-americană. În această arie culturală se formează, mai ales cu ajutorul lui T.L. Beauchamp şi J.F. Childress, doctrina bioetică din Statele Unite inclusă în faimoasa operă Principles of biomedical ethics, care trasează teoria "principialismului" de care vom vorbi. (11) Un alt gânditor care se numără printre părinţii Bioeticii este E.D.Pellegrino, pe care l-am amintit deja ca director, pentru câţiva ani, al Centrului de Bioetică (actualmente director al "Center for the Advanced Studies in Ethics" şi al "Center for Clinical Ethics" tot pe lângă Georgetown University), care împreună cu D.C. Thomasma a introdus concepte noi privind relaţia medic-pacient. (12) După primele două centre de studii din Statele Unite, au fost înfiinţate altele, legate mai ales de universităţi sau spitale. (13) Noi ne vom referi însă numai la cele care prezintă un mod specific de abordare. În America merită să fie numit Pope John XXIII Center, care a publicat numeroase monografii. El pleacă de la o perspectivă instituţională de fidelitate faţă de Magisteriul Bisericii Catolice. În Australia este cunoscută activitatea desfăşurată de Center for Human Bioethics de pe lângă Monash University din Melbourne, condus de P. Singer - cunoscut prin extremul său "laicism" - care este şi co-director al reviste Bioethics, organ oficial al "International Association of Bioethics". (14) Tot în Australia operează două centre de bioetică de inspiraţie catolică: The Thomas More Center şi St Vincent's Bioethics Center. În Europa, continentul pe care de mult s-au dezvoltat cele mai semnificative sisteme filozofico-morale, care au inspirat, secole întregi, viaţa socială, bioetica şi-a făcut apariţia mai târziu: această întârziere poate fi atribuită structurării diferite a sistemului sanitar şi universitar faţă de SUA, prezenţei puternice a deontologiei profesionale predată de medicii legişti sau dificultăţilor de organizare a unei munci interdisciplinare din cauza unei specializări academice excesive. (15)

7

În anul academic 1975-76 au fost create în Spania, pe lângă Facultatea de Teologie de la San Cugat del Valles (Barcelona) seminarii de studiu în diferite domenii ale bioeticii; din aceste seminarii s-a născut Instituto Borja de Bioética, condus de un discipol şi colaborator al lui A. Hellegers, Francisco Abel s.j., care a primit statut de fundaţie privată în 1980. În afara acestui centru, care deţine primatul în Spania din punctul de vedere al interesului şi al cercetării în Bioetică trebuie semnalată angajarea dlui D. Gracia, Director al "Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia", de pe lângă Facultatea de Medicină de la Universitatea Complutense din Madrid. Importantă este lucrarea, menţionată în notă, "Fundamentos de bioética", ce porneşte de la un examen istorico-filozofic al evoluţiei conceptelor etice în domeniul biomedical al şcolii hipocratice până în zilele noastre şi conturează bazele raţiunii etice în domeniul biomedical care s-au desprins din evoluţia gândirii filozofice. Examenul istoric este amplu: justificarea principiilor de beneficienţă , vătămare, de autonomie, de justiţie este urmărită în diversele etape ale gândirii etice, din antichitate până la gândirea actuală din Statele Unite. Autorul, aderând la filozofia personalistă şi fenomenologică a conaţionalilor L. Delgado şi X. Zubiri, avansează teoria "eticii formale a bunurilor", ca fundament al instanţei etice universale, negând existenţa posibilităţii unui fundament universal în planul conţinutului judecăţii etice. Autorul a promis că acest volum va fi urmat de o operă ulterioară despre bioetica clinică. Contribuţia lui rămâne una dintre cele mai importante pe plan internaţional.
(16)

Tot în Spania, din 1993 funcţionează Sociedad Andaluza de Investigación Bioética, a cărei activitate este demonstrată de publicarea periodicului Bioetica y Ciencias de la Salud. Este semnalată şi ampla activitate a Grupului de "Investigación Bioética de Galicia" (GIB) În 1983 a fost creat la Bruxelles, din iniţiativa unor profesori de la Universitatea Catolică din Louvain, "Centre d'Études Bioéthiques": este vorba de o asociaţie non profit afiliată pe lângă Universitatea din Louvain. (17) Alte centre de interes bioetic există în Franţa: amintim pe cel denumit Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale (INSERM), pe lângă care a fost creat Centre de Documentation et Information en Éthique (CDEI). În Ţările de Jos primul institut de bioetică (Instituut voor Gezondheidsethiek) este fondat la Maastricht în 1985. În Anglia, din 1975, este publicat periodicul trimestrial Journal of Medical Ethics de către Institute of Medical Ethics cu sediul la Edimburg şi care se defineşte o "organizaţie independentă, nepartinică." În acest moment, publicaţia este îngrijită în colaborare cu British Medical Association (Asociaţia Medicilor Britanici). La Londra este publicată revista Ethics and Medicine de către Centre for Bioethics and Public Policy, de orientare hipocratică şi creştină. Tot la Londra trebuie semnalată activitatea desfăşurată de Linacre Centre for Health Care Ethics, fondat în 1977, în serviciul comunităţii catolice din Marea Britanie. În plan european trebuie semnalată opera unui autor german, care acţionează în Palestina şi în America de Nord, şi care a contribuit în mod substanţial la dezbaterea bioetică: este vorba de Il principio di responsabilitá de H. Jonas, una din cele mai mari contribuţii aduse acestei discipline. Autorul are un punct de pornire analog cu cel al lui Potter: el ia în consideraţie posibilitatea din ce în ce mai mare a tehnologiei, ale cărei ameninţări la adresa supravieţuirii 8

umanităţii le analizează. Omenirea are obligaţia să supravieţuiască - după autor aceasta este exigenţa prioritară - şi de aceea, este necesară o nouă Etică, etică pe care el o numeşte a "viitorului", pentru că trebuie să se bazeze pe studierea consecinţelor intervenţiilor omului asupra biosferei pentru generaţiile viitoare. Criteriul ghid pentru intervenţiile biotehnologice va trebui să fie cel al excluderii catastrofei. (18) Câteva cuvinte trebuie să spunem şi despre situaţia din Italia. Instituţia noastră, Centro di Bioetica, s-a născut printre primele în Italia, în 1985, la Universitá Cattolica del Sacro Cuore (UCSC). Îşi are sediul la Facultatea de Medicină şi Chirurgie "A. Gemelli" din Roma. Organul director este constituit dintr-un comitet compus din Rectorul şi Decanul Facultăţii de Medicină (membrii de drept) şi din alţi 18 membri desemnaţi de Rector, medici specialişti, biologi, filozofi, jurişti, moralişti, teologi. Recent, pe lângă Centru a fost creat - prin hotărârea Consiliului Facultăţii şi a Senatului academic - Institutul de Bioetică ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul academic, coordonând cursuri de Doctorat şi de Perfecţionare postlicenţă, ca şi activitatea didactică în cadrul Cursului de licenţă în Medicină şi Chirurgie, şi a Diplomelor Universitare din domeniul sanitar. Institutul este condus de un profesor titular de bioetică şi beneficiază de activitatea cercetătorilor şi bursierilor. Centrul de Bioetică este operaţional pentru activitatea de formare în teritoriu şi, în ultimii ani, a contribuit la crearea unor sedii ale consorţiului, în diferite regiuni din Italia, prin care coordonează activitatea de educare permanentă prin cursuri adresate personalului sanitar şi celor interesaţi direct sau indirect de probleme de bioetică. Oficiosul Centrului este revista Medicina e Morale, care publică bimestrial articole, note, comentarii şi recenzii bibliografice despre aspecte ale Bioeticii, ale deontologiei şi ale moralei medicale. Activitatea Centrului şi a Institutului de Bioetică al Universităţii Catolice este demonstrată de publicarea acestui manual şi a două colecţii care includ deja zeci de volume. (19) Perspectiva filozofică ce caracterizează Centrul şi Institutul este "personalismul fundamentat ontologic" de inspiraţie tomistă şi dezvoltă, plecând de la acest punct de vedere, continua sintonie cu gândirea catolică fără a împiedica sau a exclude dialogul cu alte abordări. Un alt pol de reflecţie, important, este cel legat de Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele din Milano, unde există din 1985 un Dipartimento di Medicina e Scienze umane şi unde se publică o revistă ştiinţifică de popularizare KOS şi o alta, cu caracter etico-sanitar, Sanare infirmos. (20) De orientare "laică", în sensul unei puternice critici aduse viziunii catolice a bioeticii, este Politeia, centru pentru formare şi cercetare în politică şi etică, din Milano (cu sedii şi la Roma şi Neapole). Şi acest centru are secţiuni de etică în economie, în domeniul mediului, şi de bioetică. Revista, editată sub îngrijirea Centrului, se numeşte Niotizie di Politeia şi reuneşte contribuţii de provenienţă diversă, ce reflectă însă o abordare analistă şi utilitaristă, privilegiind individualismul metodologic ce stă la baza muncii de cercetare a grupului. (21) Recent, secţiunea de bioetică a înfiinţat Consulta di Bioetica ( "Corpul consultativ de Bioetică"), ce editează revista Bioetica. Învăţământul academic al Bioeticii în Italia a fost activat în multe Universităţi pontificale, cu o perspectivă mai ales teologică. (22) În universităţile de stat, bioetica a fost introdusă ca disciplină de învăţământ la cererea unor facultăţi de Medicină şi chirurgie (printre care 9

morala medicală de inspiraţie teologică. influenţat de prescrierile sumerienilor. Expunerea făcută de D. modelelor de bioetică şi problemei fondării gândirii etice. au predispus la criteriologii şi categorii filozofice şi adesea au dat naştere unor discuţii pe teme specifice. La originea eticii medicale în societăţile arhaice ca şi în cele mai evoluate din antichitate găsim mereu trei elemente: exigenţele cu caracter etic pe care medicul trebuia să le respecte. structură etico-religioasă şi interpretare istorico-filozofică. aportul filozofiei moderne. apoi. semnificaţiile morale ale asistenţei acordate bolnavului şi hotărârile pe care statul trebuia să le ia pentru cetăţenii săi în ce priveşte sănătatea publică.) şi de "Jurământul " său . Legea era pentru cei care practicau meserii specifice cetăţenilor obişnuiţi. este necesar să ne reamintim itinerariul istoric al gândirii etice în medicină. a fost inserată în grupurile de discipline pentru participarea la concursuri publice (pentru profesori universitari dintre cei mai calificaţi şi pentru cercetători universitari) deci în sectoarele ştiinţifico-disciplinare ale învăţământului universitar. categoria medicilor . exprimată în sens religios în Jurământ. de-a lungul secolelor. expresia tipică a culturii epocii. de Hipocrate (460-370 î. la o mai bună definiţie a acestei discipline şi acelaşi lucru se poate spune despre instituirea comitetelor de bioetică.Universitatea Catolică din Roma). care era considerată într-un anumit fel deasupra legii. Nu se poate face abstracţie. denumite şi "comitete etice". Structura Jurământului cuprinde: a) o invocare a divinităţii ca introducere distinctă. Jurământul reprezintă. specific unei categorii de persoane. b) o parte centrală care la rândul ei are două fragmente: unul relativ la angajarea de a respecta maestrul. a transmite gratuit cele învăţate fiilor maestrului şi celor care semnează Jurământul. Aportul principiilor şi criteriilor proprii filozofiilor moderne va fi tratat într-un capitol dedicat succesivmeta-eticii. Desigur.C. Gracia (25) mi s-a părut amplă şi documentată ca analiză a textului. deci. care au dat un puternic impuls gândirii bioetice. ca cea de rege şi de preot. susţinută de o "morală forte". o "profesie puternică". reflecţia privind drepturile omului în Europa. potrivit acestei interpretări. Deja Codul lui Hammurabi din 1750 î C. (24) . Drumul nostru nu poate fi extins şi aprofundat. profesiunea medicală ar fi. aşa cum au făcut-o mulţi autori (23) . Unele etape sunt semnificative sub acest profil: etica medicală hipocratică. celălalt 10 . Unele etape. De la etica medicală la bioetică Pentru a ne da seama pe deplin despre discuţiile actuale şi abordările diferenţiate ale Bioeticii. conţine normele care dirijează activitatea medicală şi o primă reglementare a taxelor pentru asistenţa sanitară. învăţământul universitar de bioetică a contribuit. cu caracter pre-juridic. înaintea răspândirii termenului însuşi şi a recentelor schimbări. mai ales după ultimul război mondial. Tema va fi analizată într-un capitolul special. în reconstruirea gândirii etice occidentale din domeniul medical. fără îndoială. ci se va opri la acel element din trecut care este absolut necesar pentru înţelegerea momentului cultural actual.

"avortul cauzat de intervenţii artificiale". deci. chiar dacă i se solicită. Nu poate fi vorba. influenţa succesivă a lui Socrate. nici de o moralitate naturală. Rezultatul care decurge din această interpretare este că această gândire hipocratică ar fi dat în realitate un fundament filozofico-teologic a ceea ce azi numim cu o conotaţie negativă "paternalism medical". precum "Jurământul lui Aseph Ben Berachyhu" în Siria. şi totuşi. Nu se poate totuşi ignora . ci de o moralitate ce se bazează pe principiul sacru al binelui pacientului. de o simplă moralitate defensivă a "castei" medicilor. Bioetica actuală. autonomie şi justiţie . orice abuz sexual faţă de persoana bolnavului şi de rude. ci de o reflectare a filozofiei şi a culturii timpului.fragment este dedicat mai concret terapiei care obligă medicul să excludă anumite acţiuni. după cum a fost socotit până în secolul al XVIII-lea. un antipaternalism medical ". ca cele de autonomie şi justiţie.efortul lor de a întemeia criterii de moralitate care să nu fie subiective. aşa cum vom vedea mai bine în capitolul relativ la întemeierea gândirii etice. Platon şi Aristotel . nici măcar din partea pacientului. "Datoriile medicului" de Mohamed Hasin (1770) în Persia. ci bazate pe adevăruri obiective. Nu se poate vorbi. desigur. din secolul VI. conferindu-i caracter de sacralitate (sacerdoţiu fiziologic şi carismatic). c) o concluzie în care se cer sancţiuni din partea divinităţii în sens pozitiv (binecuvântări) pentru cel care respectă jurământul şi. respectarea secretului medical. potrivit acestei analize istorice. al cărui protector fără drept de apel şi deasupra oricărei legi este medicul. Short Mell.pentru evoluţia gândirii etico-filozofice. existenţa conştiinţei binelui în sine şi a respectului persoanei dincolo şi deasupra dorinţelor sale subiective . care consideră profesia medicală într-un climat de transcendenţă. reprezintă. de un cod atemporal. principiu continuat de-a lungul secolelor. aceste noi principii nu vor putea şterge complet principiul beneficienţei ca moment de validitate şi garanţie atât pentru autonomia pacientului cât şi pentru cea a medicului. Jurământul fundamentează moralitatea actului medical pe principiul "beneficienţei şi nu al dăunării. care noi nu considerăm că se bazează pe transcendenţa profesiei medicale. a Jurământului lui Hipocrate este dovedită de formule asemănătoare răspândite în diferite culturi. aproape universală. Gracia. ceea ce prescrie nu ar avea nevoie de alte confirmări. Smith. ci pe ideea binelui şi a adevărului şi îl reţinem important pentru însăşi consistenţa altor principii. după cum afirmă D. Această influenţă. (26) Ceea ce recunosc toţi este faptul că gândirea hipocratică a rămas "canonică" pentru întreaga cultură clasică a Evului Mediu. Nici ideea de justiţie formulată de gândirea socială contemporană nu va putea elimina acest principiu al beneficienţei. mai ales cea care se inspiră din faimoasele principii: beneficienţă . liberalismul etic al lui Hume. Fără îndoială. Gregory şi cu formularea drepturilor omului şi ale drepturilor cetăţeanului. deci al binelui pacientului. aproape o expresie scrisă a unei morale naturale. 11 .nu dăunare. Deoarece medicul acţionează pentru binele bolnavului. acesta fiind "ethos"-ul lui. "Rugăciunea zilnică a medicului" de Mose Maimonide (1135-1204) în Egipt.păstrând o tradiţie istorică ce vine de departe şi traversează întreaga evoluţie a gândirii occidentale. în sens punitiv (damnaţiuni) pentru cel care îl încalcă. ca de exemplu administrarea otrăvii. Apariţia principiului de autonomie odată cu afirmarea gândirii moderne.

creaţional şi salvator determină comunitatea creştină să se îngrijească de spitale. care considerau temele de etică medicală ca făcând parte din analizele (dezbaterile) virtuţii justiţiei sau în comentariul poruncii "să nu ucizi". în unitatea lui: trupspirit. Bisericile au dezvoltat o morală teologică ce proclamă sacralitatea şi inviolabilitatea vieţii oricărei făpturi umane. de tratatele medievale şi renascentiste. mai ales în ambientul catolic. Creştinismul nu s-a limitat să facă o bună primire eticii hipocratice. ca expresie a comunităţii celor care au obligaţia de a "se îngriji" de fraţi. 12 . condamnă avortul. Valoarea persoanei umane în creştinism . atât de lumea creştină cât şi de cea islamică. este considerat făptură a lui Dumnezeu. pentru care nu numai sufletul spiritual. mai ales cel aflat în dificultate. (27) Noua viziune asupra lumii şi a umanităţii în sens personalist. care întruchipează parabola Bunului Samaritean (28) în istoria lumii încreştinate. comunităţile creştine vor simţi dreptul-datorie de a nu abandona asistenţa bolnavului. cât şi prin practica asistenţială. conform căreia ceea ce i se face bolnavului este apreciat în termenii "mie mi-aţi făcut". orice om. În numele acestei teologii. nu numai în sensul de "suplinire" a societăţii civile în ţările încă nedezvoltate. prin forţa misterului Întrupării-Mântuirii. încet. Figura medicului în sens creştin.rezultă din depăşirea dualismului clasic. omul. când se va afirma conceptul de "spital civil" şi de "drept al cetăţeanului la asistenţă". Evanghelia.personalism creştin . în care baza concepţiei etice privind acţiunea medicului este extrasă din datele Revelaţiei şi nu numai din preceptele lui Hipocrate. după cum ne indică să-l vedem în bolnav pe "Christus patiens" tot astfel ea ne cere să-l putem recunoaşte în medic pe "Christus servus". pruncuciderea. aplicarea ei în mediul sanitar şi în Magisteriul Bisericii. şi pentru cel puţin 17 secole. dar mai ales ca "mărturie" a fraternităţii dorite de Cristos faţă de cel care suferă. dezlegându-se încet. nu este cea a unui personaj sacerdotal. al cărui Jurământ a fost mereu recunoscut ca expresie a eticii. acolo unde acest termen este bine onorat. Şi după Revoluţia franceză. până la operele de morală medicală. este considerat şi evaluat ca expresie a carităţii Mântuitorului şi fundament al judecăţii finale şi escatologice. ci aşa cum a acţionat în cazul gândirii platonice şi aristotelice. a teologiei creştine. mai recente. eutanasia. Apoi. a introdus concepte noi şi valori noi atât prin intermediul învăţământului. ci este chemat să fie slujitorul (diaconos) celor suferinzi. Biserica Catolică şi comunitatea creştină se ocupă de sănătatea publică ca o dovadă de fraternitate şi confirmare a autenticităţii mesajului. Aceste contribuţii pot fi recunoscute în primul rând în fundamentarea definitivă a conceptului de "persoană umană". mutilaţiile şi dezvoltă o "morală medicală" care prinde tot mai mult contur. în abordarea şi căutarea dialogului pozitiv.Nu se poate omite în această retrospectivă contribuţia creştinismului. deasupra legii morale. ci omul întreg. dintre raţiunea ştiinţifică şi credinţa religioasă. după greutăţile iniţiale din vremea lui Galileo. custode co-responsabil al pământului şi al vieţii în lume în faţa Creatorului însuşi. în configuraţia teologică şi nouă a asistenţei bolnavului şi a profesiei de medic.

intitulate: "Manipulating life: ethical issues in genetic engineering" ("Manipulând viaţa: subiecte etice în ingineria genetică"). precum Asociaţia Medicală Mondială (AMM) şi Consiliul Organizaţiilor Internaţionale ale Ştiinţelor Medicale (CIOMS). amintim de pe acum indicaţiile privind avortul şi diagnoza prenatală. al Bisericii Catolice şi al altor confesiuni creştine privind problemele pe care ştiinţa medicală le-a ridicat în epoca contemporană. de natură juridică şi deontologică de mare relevanţă.îşi dă seama că două sunt provocările pe care ele le cuprind: prezenţa crimelor naziste. 13 . aprobarea tot mai actualizată a "Codurilor de Deontologie medicală" emanate de organisme internaţionale. Această legislaţie şi aceste normative implicau şi cereau în mod necesar o gândire de fundamentare teoretică şi justificativă. pronunţările Bisericilor în general şi ale Bisericii Catolice în particular constituie obiectul unei atente consideraţii. cu justificarea că sunt "constrânşi". ca şi din raţiuni obiective care stau la baza indicaţiei sau a normei morale. în ianuarie 1981. Două direcţii de normative s-au dezvoltat începând din acest moment tragic. comise nu numai în lagărele de concentrare. Există o perioadă istorică semnificativă în care se manifestă cea mai puternică expresie a "moralei medicale" în domeniul catolic: este vorba de anii pontificatului lui Pius al XII-lea. Tocmai în această răscruce istorică trebuie plasată naşterea Bioeticii. În acest proces împotriva crimelor naziste au fost făcute cunoscute lumii delictele comise asupra prizonierilor şi civililor din ordinul regimului cu colaborarea medicilor. desfăşurată în Kuweit. care s-a dezvoltat după şi în urma procesului de la Nürnberg (1945-1946).şi acest lucru merită făcut . care prin forţa lucrurilor trebuia să se regăsească într-o disciplină sistematică. şi evoluţia progresului tehnologic care în ambiguitatea lui putea şi poate fi îndreptat spre oprimarea şi eliminarea vieţii umane. adică Bioetica. Aceste delicte sunt astăzi cunoscute şi reunite în documentele procesului (32) şi rămân o mărturie deloc favorabilă a ceea ce poate face puterea detaşată de morală sau presupusă deţinătoare a moralei înseşi şi cu colaborarea medicilor care se lasă instrumentalizaţi de puterea politică. Dintre acestea. iar pe plan internaţional. coerent. (30) Celelalte Biserici creştine şi confesiuni religioase au oferit la rândul lor indicaţii credincioşilor şi au formulat propuneri lumii medicale şi politice: în tratarea fiecărei teme vor fi amintite.O continuare a acestui interes secular este învăţământul magisterial. întrucât medicul nu le poate ignora atât din raţiuni ce ţin de o eventuală apartenenţă religioasă a sa. Din lumea islamică amintim "Codul islamic de Etică Medicală" aprobat de Conferinţa internaţională asupra medicinii islamice. care pentru unii ar putea coincide cu naşterea Bioeticii "ante litteram": formularea "drepturilor omului". Cine reparcurge învăţămintele discursurilor şi mesajelor radiofonice ale lui Pius al XII-lea adresate medicilor . (31) Pentru a completa panorama istorică a contribuiţiilor la formarea principiilor şi criteriilor de comportament în domeniul biomedical trebuie să amintim aportul pe versantul laic. Geneva 1982. (29) Dar concepţia asupra moralei catolice în domeniul medical a fost mereu îmbunătăţită după pontificatul lui Pius al XII-lea. cât şi datorită obedienţei religioase a pacientului. indicaţii provenite de la Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva. prin succesorii lui.

au o valoare juridică adevărată în momentul în care sunt acceptate de state. se confruntă cu aporturile eticii medicale clasice ale diverselor doctrine religioase şi cu drepturile omului. schimbătoare din punct de vedere istoric sau istoricist. din 1968. 29/1978 privind transplantele de ţesuturi şi organe. Se ştie că forţa juridică. problemă care până azi nu pare a fi depăşită. actualizat de aceeaşi asociaţie la Londra în 1949. alt organism de prestigiu în cadrul autorităţii medicale. 79/1976 despre drepturile bolnavilor şi muribunzilor. Dintre Codurile deontologice amintesc "Codul de la Nürnberg" din 1947. la nr. dar în toate cazurile au o semnificaţie culturală şi etică. "Declaraţiile". tot de AMM. care are un rol ce nu se 14 . "Convenţiile" şi "Recomandările" au o greutate normativă deosebită: "Recomandările". Jonas). Recomandări şi Cărţi". 1046/1986 şi la nr. în fine. 1100/1989 asupra utilizării embrionilor şi fetuşilor umani. (33) Problema definiţiei Itinerariul istoric retrospectiv şi recent al Bioeticii. "Codul de Etică Medicală" publicat la Geneva în 1948. şi trebuie să-l amintim. pe care l-am amintit. De aici se naşte problema în primul rând a unei definiţii a Bioeticii. împreună cu apărarea şi salvgardarea altor libertăţi civile şi politice fundamentale şi până la o întreagă serie de "Declaraţii. Celebră şi cunoscută este "Declaraţia de la Helsinki" privind experimentele şi cercetările biomedicale tot de către AMM. cu noi reflecţii cu caracter etico-filozofic privind problemele vechi şi noi ale medicinei. Unii prezintă Bioetica drept o mişcare de idei. În cursul tratării fiecărei probleme vom cita aceste documente şi altele pentru autoritatea culturală şi valorile etice la care fac referire. Bioetica se îmbogăţeşte graţie apariţiei diverselor Centre americane şi europene. din parte AMM. Pentru determinarea momentului morţii şi îngrijirilor din faza finală a bolii trebuie amintită "Declaraţia de la Sidney". actualizată la Veneţia în 1983. XIX al progresului unidirecţional şi în mod automat benefic. doumentul intitulat "Principii de Etică Medicală Europeană". publicată de Naţiunile Unite (ONU) (10 decembrie 1948) şi Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'umo e delle liberta fondamentali (tratat din Roma din 4 noiembrie 1950). ale demografiei şi ale cercetării experimentale asupra omului şi animalelor.În prima direcţie s-a dezvoltat întreaga codificare începând cu "Declaraţia universală a drepturilor omului" . conţinând "Jurământul de la Geneva". alţii consideră gândirea bioetică o articulaţie a filozofiei morale şi cei care definesc această gândire ca o disciplină autonomă. Se datorează Conferinţei Internaţionale a Ordinului Medicilor din Comunitatea Europeană (CEE). care conţin afirmaţii angajante în apărarea vieţii şi a integrităţii fizice. alţii o consideră mai degrabă o metodologie de confruntare interdisciplinară între ştiinţe biomedicale şi ştiinţe umane. la nr. la Veneţia în 1983 şi la Hong Kong în 1989. Convenţii. cu conotaţii "catastrofice". publicată în 1962. Dintre "Recomandări" amintesc. modificată tot la Helsinki în 1964 şi actualizată la Tokio în 1975. îndeosebi. dezvăluie un amplu evantai de probleme abordate. ca un exemplu. publicat la Paris la 6 ianuarie 1987. pune accentul pe relaţia dintre viaţa umană şi viaţa infraumană şi. care pune în criză conceptul sec. pe cea a Consiliului Europei: la nr. de conţinuturi şi criterii evocate: de la prima abordare teoretică cu interes bioecologic prioritar (Potter.

identifică cu cel al deontologiei. pentru Bioetica mai recentă. de aceea. conduita. de cercetarea de bază din domeniul biologic şi este legată şi în sens social de componenţa ambientală. fără îndoială. (36) . deoarece ea nu mai este "examinată în lumina valorilor şi principiilor morale". atât în sens geografic.cultural. dar în acelaşi timp modest caracterizată. ci "printr-o varietate de metodologii etice". rezultă că ne aflăm în faţa unei panorame desigur foarte ample. medicina de azi beneficiază toto mai mult. Reich dă diverse definiţii Bioeticii cu ocazia celor două ediţii succesive din "Enyclopedia of Bioethics". Reich acordă definiţiei bioeticii o amploare mai mare. o considerare mai degrabă a biosferei în general decât a medicinei. în faţa unei probleme etice. În această definiţie el recuperează. definiţia rezultată este mai completă. (34) Din acest "excursus" făcut până acum. în progresele sale. tratată în lumina valorilor şi principiilor morale. Este schimbat şi obiectul formal al bioeticii. bioetica trebuie să fie "ştiinţa supravieţuirii (science of survival)" . cât şi pentru multiplele aporturi anterioare ale eticii medicale. el consideră deci bioetica drept un nou tip de Înţelepciune ce trebuie să indice cum să fie folosită cunoaşterea ştiinţifică pentru garantarea binelui social. (37) . în afara faptului că a numit acest termen. numind-o "studiul sistematic al dimensiunilor morale . deciziile. Bioetica în sensul de etică ce priveşte intervenţiile asupra vieţii. este înţeleasă în sens extensiv. ca o "combinaţie a cunoaşterii biologice cu cea a sistemului de valori umane". Într-adevăr. deci nu Bioetica în sens de parte recentă şi adăugată eticii medicale. într-un anumit mod. Potter în 1971. de exemplu cele relative la problemele demografice şi ambientale. această deschidere este. în cadrul ştiinţelor vieţii şi sănătăţii. deci la definirea unor criterii. Prin această afirmaţie Reich doreşte să elimine echivocul existent în anii precedenţi sau faptul că principiile ar fi exclusiv cele susţinute de Beauchamp şi Childress şi în mod fundamental doreşte să deschidă uşa pluralismului etic. Bioetica propriu-zisă. judecăţi şi limite licite sau ilicite. propusă de Potter. foarte importantă chiar dacă ascunde riscul uşor al unui relativism etic atunci când se opune rolului normativ al bioeticii. dar şi cele asupra populaţiei. ale deontologiei şi ale drepturilor omului. De aceea." (39) . şi nici nu poate fi considerată o secţiune a celei mai cunoscute şi antici etici medicale. concepţia originară a "Bioeticii globale". pentru a lua 15 ." (38) Domeniul ştiinţelor vieţii şi sănătăţii cuprindea. în acest sens. În definiţia din 1995. după aceea este necesar. liniile directoare etc . După părerea noastră. intervenţiile pot fi cele referitoare la profesiile medicale. specificitatea acestui studiu sistematic o constituie referirea la valori şi principii morale. în parte. în timp ce în primul moment este oportun să se pornească de la examinarea diferitelor puncte de vedere. În ediţia din 1995. nici cu medicina legală sau cu drepturile omului. considerăm realizat faptul că sub denumirea de Bioetică este inclusă şi etica medicală propriu-zisă.ale ştiinţelor vieţii şi tratamentelor sanitare. ci dimpotrivă. obiectul material al bioeticii este extins la toate dimensiunile morale ce includ conduite sociale şi decizii politice. ale moralei religioase. incluzând şi intervenţiile asupra vieţii şi sănătăţii omului. chiar dacă are o conexiune cu aceste discipline şi puncte de confruntare. În plus. cu folosirea unei varietăţi de metodologii etice într-o abordare interdisciplinară. deci.inclusiv viziunea morală. a şi definit noua disciplină. (35) Aşa cum am amintit în introducere. În cea din 1978 definea Bioetica "studiul sistematic al conduitei umane.

Deci validitatea alegerii trebuie argumentată raţional şi numai aşa se poate evita căderea într-un relativism etic. cuprinzând: a) problemele etice ale tuturor profesiilor sanitare. Finalitatea bioeticii constă în analiza raţională a problemelor morale legate de biomedicină şi de conexiunea lor cu dreptul şi cu ştiinţele umane. independent de aplicaţiile lor terapeutice. Specificitatea sa derivă din tipul de probleme pe care le abordează. probleme privind intervenţia asupra vieţii altor fiinţe vii (plante. problemele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om. În acest sens. beneficiind de o metodologie interdisciplinară. În acel document. are ca obiect "examenul sistematic al conduitei umane în domeniul ştiinţelor vieţii şi sănătăţii. în general. b. respectând toate confesiunile religioase. 16 . care se bazează în mare parte pe ceea ce conţine "Encyclopedia of Bioethics" din 1978. de medicina locurilor de muncă şi de alte politici de planificare familială şi control demografic. deoarece această conduită este examinată în lumina valorilor şi principiilor morale". competenţa bioeticii este recunoscută în următoarele patru domenii: a. chiar dacă nu în mod direct terapeutice. c) problemele sociale asociate cu politicile sanitare. Ele implică elaborarea de linii etice bazate pe valori ale persoanei şi pe drepturile omului. în care a fost precizat obiectul bioeticii şi raportul existent între această disciplină şi deontologia şi medicina legală. b) cercetările comportamentale. bioetica nu poate fi redusă la deontologia medicală. micro-organisme şi animale) şi. "Bioetica" este o arie de cercetare care. problemele sociale legate de problemele politicii sanitare (naţionale şi internaţionale). În privinţa raporturilor cu medicina legală şi deontologia profesională. Aceste linii etice au şi o finalitate aplicativă. pe lângă comportamentul personal şi dreptului şi codurilor deontologice profesionale şi viitoare. tot ce ţine de echilibrul ecosistemului. care în fond ar fi dizolvarea bioeticii înseşi. în urma unor polemici privind rolul bioeticii printre cei care au un cult pentru medicina legală. d. prin orientarea ce ar putea fi imprimată. nici la medicina legală. problemele etice ale profesiunilor sanitare. un grup de studiu a elaborat un document numit Documento di Erice. conform definiţiei acceptate ce figurează în "Encyclopedia of Bioethics" din 1978.să se verifice validitatea argumentaţiilor şi a criteriilor oferite de fiecare din abordările respective. medicina muncii. printr-o fundamentare raţională şi metodologică adecvată ştiinţific.bioetica include etica medicală tradiţională şi merge dincolo de ea. sănătatea internaţională. nici la o simplă consideraţie filozofică. d) problemele vieţii animale şi vegetale în relaţie cu viaţa omului.dat fiind faptul că bioetica are o finalitate practică . politicile de control demografic. Fiind etica aplicată "regnului biologicului" . la un Seminar internaţional desfăşurat la Erice. documentul precizează: 1. Pentru a preciza această diferenţă.deciziile . din natura instanţelor etice şi din metodologia utilizată.care desemnează un univers mult mai extins decât cel al medicinii . c. în februarie 1991.

. considerate azi în cadrul bioeticii. şi care colaborează cu justiţia şi cu persoane private la soluţionarea cazurilor care necesită anchete şi evaluări de ordin biologic şi/sau medical.. aplicare şi dezvoltare a lor. Studiul normelor morale şi lectura lor actualizată se desfăşoară în strânsă legătură cu concluziile ce derivă din bioetică.) "Învăţământul Medicinei Legale se leagă în mod natural. Ca o ultimă adnotare descriptivă putem spune că tratarea bioeticii a surprins până în prezent trei momente distincte: bioetica generală. care prin metodologia şi rezultatele la care ajunge.. b. să găsească "soluţiile" etice şi justificările de ordin raţional în sprijinul acestor soluţii (moment aplicativ) (. nu se precizează valorile şi principiile morale în conştiinţa unei pluralităţi de abordări filozofice. c. obiect al eticii medicale tradiţionale. care studiază cu metodologia specifică conţinutul normelor juridice sub aspect biologic şi medical.) 3. care de altfel se regăsesc în discutarea fiecărei probleme specifice.. 17 ."(. reunite în coduri şi în toată tradiţia orală şi scrisă a profesiei medicale. de bioetică. pentru o mai bună interpretare. să-i evidenţieze implicaţiile pe plan antropologic (moment antropologic). constituind o datorie a bioeticii să le discute şi să le examineze. disciplină mult mai autonomă şi de amplă respiraţie. "Instrumentele" de studiu ale celor trei arii sunt diferenţiate: a. bioetica specială şi bioetica clinică.Instrumentele de studiu ale bioeticii rezultă din mertodologia specifică interdisciplinară care îşi propune să examineze în mod aprofundat şi actualizat natura faptului biomedical (moment epistemologic).) 2." (40) Şi în această definiţie. Deontologia Medicală este o disciplină al cărei obiect este studiul normelor de comportament profesional specifice profesiilor sanitare. Medicina legală este prin natura ei o ştiinţă interdisciplinară. ca în cea din Encyclopedia of Bioethics. Normele morale. c.. contribuie la actualizarea şi justificarea epistemologică a normativei deontologice. Această disciplină include trei ordine de norme: a. b. Actualizarea normelor deontologice propriu-zise comportă o comparaţie constantă cu codurile deontologice naţionale şi internaţionale.. Finalitatea deontologiei medicale este aprofundarea esenţială şi actualizarea normelor şi regulilor de conduită a profesiei medicale. (. Normele juridice cu caracter deontologic sunt studiate sub profilul normelor de drept în vigoare în fiecare ţară şi cu scopul de a găsi o corespondenţă cu valorile deontologice". la a cărei construcţie. la orientarea elaborării legislative şi la încadrarea intervenţiilor asupra vieţii umane în cel mai amplu domeniu al biosferei. ale cărei criterii şi limite licite le discută. prin Învăţământul Deontologiei Medicale. Normele juridice ale fiecărei ţări. Normele deontologice propriu-zise. Ne vom ocupa în capitolul următor de descrierea acestor orientări diverse. etica medicală a pregătit terenul.

c. În ce priveşte antropologia. Bioetica specială. ca şi raportul libertate-responsabilitate. oportunitaeta unei deschideri spre teologie ca "orizont al sensului". abordate sub profil moral. a omului. În această întrepătrundere complexă dintre ştiinţele experimentale şi cele umane. după părerea noastră. trebuie să fie rezolvate în lumina modelelor şi fundamentelor pe care sistemul etic le consideră de bază şi justificative pentru concepţia etică. trebuie să furnizeze răspunsuri obiective bazate pe criterii valabile din punct de vedere raţional. în cadrul căreia valoarea vieţii fizice corporale. a durerii. a bolii şi a morţii. care sunt valorile în joc sau care sunt căile corecte pentru a ajunge la o linie de conduită fără modificarea acestor valori: alegerea sau nu a unui principiu sau a unei criteriologii de evaluare va condiţiona evaluarea cazului şi. cu scopul de a stabili rolul adecvat. în mod concret în practica medicală şi în cazul clinic. care se ocupă de bazele etice. contribuind la valorificarea lui: personalismul fundamentat ontologic. ne vom referi la acea concepţie care. b. desigur. a iubirii conjugale şi a procreaţiei. avort. au totuşi un statut epistemologic propriu şi independent de celelalte. a filozofiei ştiinţei dreptului şi. (41) Fiecare dintre aceste discipline. atât pe plan medical cât şi pe plan biologic: inginerie genetică. după părerea noastră. dar nu toţi sunt conştienţi că în acest sector de studiu nu se poate face abstracţie de antropologia filozofică de referinţă. El se prezintă ca o viziune integrală a persoanei umane. antropologia şi caracterul interdisciplinar Din cele afirmate rezultă că noua disciplină nu poate fi concepută ca o simplă confruntare între diferite opinii şi poziţii etice existente. tratează valorile şi principiile originare ale eticii medicale şi sursele documentaristice ale bioeticii (drept internaţional. Practic. nu se poate separa bioetica clinică de cea generală. acordă o importanţă mai mare semnificaţiei. menţinând între ele relaţii foarte strânse. individ-societate şi individnatură să-şi găsească încadrarea şi valorificarea etică. care este una din trăsăturile proprii ale bioeticii. care analizează marile probleme. care nu este supusă unor reduceri ideologice sau biologiste. reale şi obiective. Sunt mari tematici care constituie coloanele vertebrale ale bioeticii sistematice şi care. Bioetica. chiar dacă trebuie să recunoaştem că totdeauna sau aproape totdeauna cazurile concrete prezintă o pluralitate de aspecte de evaluat. semnificaţia şi valoarea mediului şi a ecosistemului în bioetică. deontologie.Wisdom of science. legislaţie). ea are datoria de a sugera valori de referinţă şi opţiuni operative. pentru o cercetare a "saggezza della scienza" ( "înţelepciunii ştiinţei") . În mod evident este vorba despre rolul ştiinţelor biomedicale şi al ştiinţelor ambientale (ecologia). Aceasta însă nu se poate disocia de concluziile bioeticii generale. o adevărată filozofie morală în partea ei fundamentală şi instituţională. Bioetica generală. În căutarea unor răspunsuri adecvate se subînscrie necesitatea unei apropieri interdisciplinare faţă de problemă.va fi necesară şi contribuţia filosofiei naturii.a. eutanasie. pentru a utiliza expresia potteriană . Bioetica clinică sau decizională examinează. experimente clinice etc. în fine. Pentru rezolvarea problemelor generate de progresul ştiinţific şi de organizarea socială a medicinei şi a 18 .

din fiinţa supremă. Orice ştiinţă este o completare în cadrul frontierelor diferite de ştiinţa însăşi.raportul de prioritate şi complementaritate dintre persoană şi societate. pentru a exclude orice posibilitate de instrumentalizare. întrucât discuţia care s-ar naşte ar fi utilă numai celor care au acelaşi crez. Aceste valori trebuie să-i ghideze pe cei ce încearcă să rezolve problemele generate de dezvoltarea ştiinţei biomedicale. Deci. iar întrepătrunderea lor în respectul statutului epistemologic al fiecăreia nu poate duce la îmbogăţirea înţelegerii obiectului de studiu. de prevenirea relelor tipice societăţii tehnologice. însă. denumită în mod tradiţional teodicee sau filozofia lui Dumnezeu. concepţia integrală a persoanei. Obiectul material. constituie puncte de referinţă solide pentru Bioetică. o concepţie personalistă şi de comuniune a iubirii conjugale. este necesar să adăugăm că antropologia şi etica propuse de noi nu pleacă de la raţiunea luminată de credinţă. în consecinţă. dar şi lateral. Cel care se foloseşte de o filozofie empiristă care reduce omul la aspectele sale ce ţin numai de experienţă. este ştiinţa care studiază.dreptului con siderăm că "in primis" trebuie să se răspundă la întrebarea privind valoarea persoanei. poate contribui la o viziunea a tot înţelegătoare a obiectului observat. (42) 19 . atât metafizice cât şi antropologice şi etice. Pentru a nu cădea în echivoc considerăm necesar să facem o distincţie netă între teologia raţională şi teologia revelată. Teologia revelată studiază faptul revelat în lumina raţiunii luminate de credinţă. de la Platon până în zilele noastre. pentru că tot pe Dumnezeu îl studiază. de integritatea ei şi de relaţiile biunivoce care leagă persoana de condiţiile existenţiale: spaţiul în care locuieşte şi timpul în care trăieşte şi va trăi. Teologia revelată. manifestă prejudecăţi intelectuale asupra unei importante părţi a tradiţiei filozofice. fiinţa. Jonas în opera lui.se spune . generate de exploatarea ecologică. prerogativele şi datoriile sale. deci.numai de cel care admite o cunoaştere superioară celei relaţionale. manifestă o necunoaştere a semnificaţiei metafizicii înseşi şi a teologiei. în funcţie de orientarea epistemologică de "integrare". precum şi pentru etica umană şi socială. este o altă ştiinţă cu un statut epistemologic diferit. coincide în parte cu cel al teologiei raţionale. Asta nu înseamnă că ştiinţele nu trebuie să fie deschise între ele. ştiinţă care astăzi pare animată de un entuziasm optimist al progresului. După părerea noastră. Teologia raţională. Este bine să evidenţiem faptul că metafizica şi filozofia raţională a lui Dumnezeu au multe puncte comune pentru că ambele se referă la fundamentul ultim al realităţii. ceea ce se poate cunoaşte cu raţiunea. de cel care acceptă posibilitatea unei teologii. în acelaşi fel în care observarea unui obiect nu numai frontal. este necesară o antropologie filozofică de referinţă care să ţină seama de persoana umană. are un obiect material (de studiu) şi un obiect formal (punctul de vedere pe care-l adoptă) diferit de teologia raţională.aşa cum rezultă din sinteza valorilor fizice. Antropologia personalistă fundamentată ontologic este deseori criticată întrucât poate fi susţinută antropologic . cine confundă ontologia şi personalismul fundamentat ontologic cu teologia revelată. transcendenţa persoanei. psihologice şi spirituale . După ce am lămurit acest lucru. care îl priveşte pe om ca spirit şi trup. din interior şi de sus. va putea face teologie numai cine a primit aceeaşi credinţă. uitând de marile provocări ale bolilor ieşite de sub control. în lumina raţiunii naturale. În această perspectivă poate fi înţeleasă marea importanţă a categoriei răspunderii la care se referă H. dar îl extinde substanţial pentru că se referă la tot ce Dumnezeu însuşi ne-a revelat despre Sine. De aceea. ci ţin cont de o serie de cunoştinţe filozofice raţionale. Valoarea fundamentală a vieţii.

credincioşi sau nu. Raţiunea şi Revelaţia au acelaşi autor. Dialogul dintre ştiinţă şi credinţă se poate realiza prin intermediul raţiunii care este comună şi uneia şi alteia. Această parte a moralei. valoarea persoanei umane este îmbunătăţită de Har şi de darul Duhului Sfânt. Este contrar tradiţiei Bisericii să nege valoarea raţiunii şi legitimitatea eticii raţionale. denumită în general "morală medicală". asupra permisivităţii intervenţiilor asupra omului din partea medicului şi a biologului: viaţa umană este înainte de toate o valoare naturală. dar aceste raţiuni nu trebuie invocate pentru a-i dispensa pe oamenii de bună credinţă şi cu dreaptă judecată de a reflecta asupra faptelor umane în lumina raţiunii. iar obligaţia de a o respecta este datoria omului. deschisă spre teologie văzută ca o ştiinţă supra-raţională. ar fi impropriu şi nu ar aduce nici un serviciu credinţei înseşi să negăm legitimitatea şi necesitatea unei reflecţii raţionale şi filozofice asupra vieţii umane şi. dintre raţiune şi Revelaţie: o armonie care nu este mereu uşoară şi imediată. (43) Biserica Catolică însăşi a condamnat de-a lungul secolelor orice poziţie fideistă care ar deposeda raţiunea şi inteligenţa de greutatea şi valoarea lor. cu aceeaşi vigoare cu care a condamnat ereziile în domeniul adevărurilor revelate.poate . cât şi a presiunilor ideologice şi dificultăţilor intrinseci ale problemelor. după o lungă perioadă de "răscruce a metafizicii". raţional cunoscută de toţi cei care se folosesc de raţiune. filozofie-teologie. chiar dacă multe concluzii coincid cu cele ale filozofiei morale "tout court". pe Dumnezeu. consideră aceste intervenţii în lumina viziunii de credinţă.are raţiuni de susţinere supranaturale. deci merită consideraţii egale şi cu o susţinere reciprocă. nu numai a credinciosului: credinciosul .Bioetica se distinge de teologia morală. Acest lucru este cu atât mai necesar azi. (44) Această întâlnire rezultă cu atât mai necesară şi urgentă cu cât ne mişcăm într-un domeniu al ştiinţelor experimentale. numită şi naturală. dar nu încetează să fie pentru toţi. 20 . De aici se naşte şi s-a născut exigenţa unei reflecţii filozofico-morale şi în domeniul medical şi biologic. deoarece este om. o valoare intangibilă. care au ca obiect realităţi intramondene şi corporale şi care folosesc un procedeu raţional. deci. şi deci în lumina Revelaţiei creştine. Într-adevăr. ce se adresează formării personalului sanitar. Bioetica o înţelegem. Acesta este un punct delicat şi esenţial care implică raportul om-Dumnezeu. dar viaţa umană este viaţă pentru toţi oamenii. după părerea noastră. specificată de Magisteriu: are raţiunea proprie de a fi o reflecţie asupra faptului de credinţă şi de a aplica legea divină în comportamentul uman. care a abandonat adevărul uman relativismului şi nu cognitivismului. are valabilitate numai în cadrul comunităţii de credincioşi. instanţă ultimă şi "orizont de sens". Biserica a apărat mai ales principiul armoniei dintre ştiinţă şi credinţă. şi în recenta dezbatere despre avort mulţi au riscat să considere că este o problemă de credinţă sau de lipsă de credinţă. Dar. atât din cauza slăbiciunii minţii omeneşti. deci ca pe o disciplină cu un statut epistemologic raţional. naturăsupranatură.

are o justificare pentru care nu poate fi ignorată. filozofia. variola. Tot Jean Bernard aminteşte de marile cuceriri ale medicinei din aceşti ani: sistematizarea metodelor de experimentare a noilor medicamente pe voluntari sănătoşi şi pe bolnavi. chirurgicale şi prin raze. relativă la justificarea epistemologică a bioeticii.Capitolul al II-lea Justificare epistemologică Formarea gândirii bioetice şi metodologia cercetării în bioetică Justificarea epistemologică a bioeticii Din capitolul precedent rezultă o situaţie concretă: Bioetica există ca o încercare de reflecţie sistematică privind toate intervenţiile omului asupra fiinţelor vii. o reflecţie ce are ca obiectiv specific şi arzător identificarea valorilor şi normelor care să guverneze acţiunea omului. are criterii proprii pe care-şi întemeiază opiniile şi are propria metodă de cercetare? Oare nu este vorba de un amestec. folosirea tehnicilor de reanimare. intervenţia ştiinţei şi a tehnologiei asupra vieţii înseşi şi a biosferei. transplantul de organe şi ţesuturi. cunoscut hematolog francez şi primul preşedinte al forului Comité Consultatif National d'Éthique din Franţa. sifilisul. medicina. plecând de la descoperirea legilor care guvernează formarea vieţii. (2) Prima revoluţie. deontologia etc) fără să aibă o identitate precisă şi o necesitate? (1) După cum se poate vedea. au revoluţionat medicina. marile septicemii. întrebarea este relevantă şi priveşte trei probleme distincte: în primul rând problema rolului şi justificării epistemologice. lupta continuă şi reînnoită împotriva tumorilor prin metode chimioterapeutice. Aceste descoperiri. după descoperirea sulfamidelor (1937) şi a penicilinei (1946). problema formării gândirii etice şi în al treilea rând problema metodei.d. afecţiunile glandelor endocrine. folosirea pe scară largă a vaccinurilor pentru a combate marile epidemii (tifos. începând cu anul 1930 şi până în prezent. observă omul de ştiinţă. dar au provocat în acelaşi timp şi o revoluţie în concepţiile despre viaţă şi om. stimulând reflecţia asupra destinelor omenirii. de un fel de "cocktail" realizat cu ingrediente din alte ştiinţe (ca biologia. Să abordăm în primul rând prima întrebare. "medicina genomică". 21 . poliomielita) până la frontiera nouă deschisă de Sida. Întrebarea pe care ne-o punem acum este decisivă: această reflecţie îşi are un loc anume în panorama ştiinţelor. precum tuberculoza. în al doilea rând. vorbind de două mari revoluţii: revoluţia terapeutică şi revoluţia biologică. conferă umanităţii "puterea de a înfrânge bolile mult timp considerate fatale . dereglări biochimice umorale" (3) Cea de a doua revoluţie este recentă: începe de la descoperirea codului genetic şi defineşte c. Jean Bernard. după milenii de neputinţă. a reconstruit istoria progresului şi a descoperirilor din domeniul biomedicinei.

potenţat de metoda experimentală şi protejat. (7) Teama de o catastrofă. mărturie fiind Codurile deontologice ca cel de la Nürnberg şi Helsinki (4) privind experimentele. care au dus la procrearea artificială. filonul clasic şi aş spune modelul hipocratic. Cu cât medicina devine mai puternică şi eficace.Sub asaltul acestor descoperiri etica medicală se dezvoltă şi înregistrează noi şi importante capitole. mult mai puţin costisitoare decât cea nucleară şi cu mai puţine posibilităţi de control. Prima apariţie a ingineriei genetice. Acesta este momentul naşterii bioeticii. totuşi. Toate acestea au generat temeri faţă de posibila alterare a biosferei şi a ecosistemului de către om. care pentru prima dată este denumită în opera lui V. Cum am afirmat în capitolul precedent. În ce priveşte ingineria genetică propriu-zisă s-a întrevăzut repede posibilitatea realizării geneterapiei. de etica mediului şi a responsabilităţii pentru viitorul lumii. de codurile deontologice şi de etica medicală.asupra celulelor liniei germinale. (5) Acest filon al medicinei terapeutice a reprezentat şi reprezintă.R. cu atât normele de protejare a individului trebuie să fie riguroase şi cunoscute temeinic. Aceeaşi exigenţă se evidenţiază în Germania. posibilele aplicări ale ingineriei în diferite forme de viaţă au făcut să se întrevadă eventualitatea creării "bombei biologice". necesitatea unui moratoriu şi a unei normative universale între savanţi se manifestă în cadrul societăţilor de cercetători. o etică a întregii biosfere. (9) Foarte repede însă. Sydney şi Hong Kong. S-a invocat atunci o nouă etică pentru evitarea unei posibile catastrofe a umanităţii. care au instituit primele comitete ştiinţifico-etice de supraveghere şi au elaborat primele "Guidelines" care privesc intervenţia asupra ADN. îşi stabileşte Codul propriu de etică medicală. în această perioadă. adică a posibilităţii de a transfera porţiuni din codul genetic de la o celulă la alta. aceste posibilităţi şi tehnologii noi au început să fie privite cu mai mare realism şi discernământ. cum am afirmat. Aceste linii conducătoare au fost reluate de diferite organisme din lume. ştiinţa medicală intră într-o fază nouă. Şi lumea islamică. ale cărei evoluţii nu sunt complet previzibile şi rămân încă fără o orientare etică şi deontologică omogenă. care acum este aplicabilă pe linia celulelor somatice şi este interzisă în schimb din cauza unor riscuri pentru moment imanente . prin dublul mecanism al "endonucleozei de restricţie" şi al acidului dezoxiribonucleic (ADN) "recombinat" desigur a alarmat lumea. (10) 22 . Odată cu descoperirile ştiinţifice din genetică şi cu aplicarea noilor cunoştinţe în domeniul embriologic şi ginecologic. Potter (6): este vorba de o etică ce vrea să ţină seama de totalitatea intervenţiilor asupra biosferei. în Europa şi în lume sunt respectate codurile şi liniile conducătoare ale activităţii medicale. chiar la specii diferite. purtătoarele lor de cuvânt devin asociaţiile medicale precum Asociaţia Medicală Mondială (AMM) şi Federaţia Ordinului Medicilor în cadrul propriilor congrese. după cum o dovedesc conferinţele de la Gordon şi Asilomar (8). prin opera lui Hans Jonas Il principio responsabilita. acesta din urmă revizuit în mod continuu la Tokyo. aşa cum am afirmat. care să-şi extragă normele din interiorul evoluţiei biologice.

iar ecosistemul. de aceea a devenit importantă şi evidentă problema etică pentru cercetători. " (15) Astăzi. iar Renato Dulbecco aminteşte că "secole întregi savanţii au stat departe de tragediile istorice. unde frontierele se lărgesc tot mai mult şi unde sunt în joc nu numai viaţa embrionilor procreaţi în mod artificial. Posibilităţile concrete de a ajunge la eugenie selectivă la experimente pe embrioni şi la comercializarea corpului uman şi a procreaţiei sunt de acum un fapt recunoscut şi de care mulţi se tem. de a fi garantate acele aplicaţii ale ingineriei genetice prin care patrimoniul genetic va putea fi îngrijit. dar nu alterat. (12) Temerile continuă să fie mari în privinţa unui alt capitol important. politicieni. Biserică sau autorităţi. Se discută motivul şi cadrul precis al unei baze epistemologice a bioeticii. paternitatea şi maternitatea cu scopul însuşi al sexualităţii umane. Bacon. dar şi concepţia privind părinţii. (13) Devine deci necesar a se pune întâi problema relaţiilor dintre ştiinţă şi etică şi a se defini intervenţia bioeticii în cadrul ştiinţelor biomedicale. în domeniul microbiologic mai ales. să poată menţine un echilibru compatibil cu sănătatea omului de azi şi a generaţiilor viitoare. perfecţionată apoi de savanţi până în zilele noastre. pentru creşterea producţiei în agricultură şi zootehnice. Galilei şi R. dacă va fi finalizat. Raportul dintre ştiinţa biomedicală şi bioetică Este. În acest sens trebuie amintit faptul că biologia şi medicina sunt ştiinţe experimentale. toto mai delicate şi cu probleme etice.S-au făcut destul de repede aplicaţii de tip industrial pentru fabricarea unor medicamente noi (insulina. cea experimentală. care va permite. propusă de G. În cadrul ingineriei genetice propriu-zise s-au evidenţiat şi posibilităţile unor aplicaţii pozitive. a diagnosticării prenatale şi postnatale. Cu orgoliu baconian şi cartezian au respins orice pretenţie de control şi de interferenţă. şi nu ar urmări cunoaşterea realităţii. ar încerca să facă tot ce e posibil. definind autonomia şi neutralitatea rolului lor în societate. cunoaşterea codului genetic al omului şi deci structura patrimoniului ereditar al fiecărui individ: acest fapt va permite o mai bună urmărire a scopurilor terapeutice. din orice parte ar fi venit: guvern. de temut. Iar acum se vorbeşte de medicină "genomică" şi de "medicină predictivă". provocatoare afirmaţia lui Robert Nozick după care "microscoapele şi telescoapele nu relevă părţile etice" (14). Pe bună dreptate s-a observat că pe această cale ştiinţa experimentală riscă să-şi asume statutul epistemologic al politicii. pentru că urmăresc o metodă precisă. interferon etc). adică ar deveni "arta posibilului". dar va deschide şi posibilitatea cunoaşterii secretului intim al constituţiei ereditare a fiecărei persoane şi familii. (11) S-au făcut ecou al acestor preocupări Parlamentele europene şi Comitetele naţionale de bioetică. această mentalitate nu este împărtăşită de majoritatea a cercetătorilor care se ocupă de şiinţele medicale ( inclusiv de Dulbecco). care pune prima în discuţie problema bioetică. nu numai cele catastrofale. industriaşi. 23 . desigur. mai ales după prospectarea "proiectului genom uman". cel al procreaţiei. Noile cunoştinţe din domeniul genetic au determinat extinderea aplicării.

dar nu este suficientă pentru a se afirma că intervenţia lui a fost etică în toate şi pentru toate (în valabilitatea indicaţiilor. a bioeticii în cadrul ştiinţelor biomedicale . consecinţele. o astfel de etică s-ar concretiza în scrupulozitatea metodologică. metoda experimentală are o limită intrinsecă întrucât trebuie să se sprijine pe fapte şi date de ordin cantitativ. de ceea ce este suficient pentru o apreciere de totală eticitate. Acest itinerariu metodologic are o validitate intrinsecă. se presupune. în obţinerea consimţământului. reprezintă o exigenţă deontologică valabilă pentru orice tip de ştiinţă şi deci şi pentru bioetică. verificarea experimentală şi evaluarea rezultatului experimentului.şi în special. Această afirmaţie este adevărată. susceptibile de a fi observate. în timp ce aplicaţiile ar necesita un examen bioetic prealabil privind consecinţele şi riscurile. ce are trimitere în cercetarea biomedicală. Totuşi.nu se poate limita la aceste coduri de corectitudine. în transparenţa procedeelor astfel încât să poată fi controlate de lumea ştiinţifică. deci. în afara acestor două legături care în mod cert există între cercetarea ştiinţifică şi etică (legătură în planul aplicării şi în cel relativ la deontologia cercetătorului în respectul procedeelor metodologice ale cercetării înseşi) se poate vorbi şi de altele nu mai puţin importante. se foloseşte de observaţiile ocazionale (de ex. după cum vom vedea. obţinute de experimentatorul precedent şi este chemat să aducă la rândul lui contribuţii noi utilizând aceeaşi metodologie. faptul că un chirurg ştie să abordeze bine o intervenţie şi să execute la perfecţie tehnicile operatorii este o calitate necesară de etică profesională. că cercetarea experimentală prin ea însăşi este neutră. pentru că nimeni nu poate nega că înainte de a se trece la aplicarea unei descoperiri ştiinţifice în domeniul biomedical. Totuşi. Fleming pentru descoperirea penicilinei) sau de repetarea fenomenelor naturale. dar ceea ce a dus la progresul ştiinţei moderne în domeniul biomedical a fost mai ales metoda bazată pe paradigma experimentului metodologic definit. în exactitatea comunicării rezultatelor. Având în vedere acest element ne întrebăm : din ce motiv şi de ce este necesar să se pună o întrebare etică în interiorul ştiinţelor biomedicale care sunt experimentale? Mulţi au dat un răspuns care pare cel mai potrivit: exigenţa reflecţiei bioetice apare în momentul aplicativ. calculate. uneori. comparate etc: metoda experimentală. este necesar să ne punem o serie de întrebări bioetice privind scopul. ipoteza interpretativă. riscurile etc. De aceea. dar numai în sensul fidelităţii faţă de canoanele cercetării. (16) Dar etica proprie cercetării ştiinţifice în cadrul ştiinţelor experimentale . a recunoaşte rolul bioeticii şi justificarea ei numai în momentul aplicativ. în respectarea binelui superior al persoanei. este reducţionistă prin definiţie şi acesta este un fapt ce trebuie luat în seamă. deci. se bazează pe un itinerariu precis: observarea fenomenelor. Alţi savanţi admit în general o etică intrinsecă cercetării ştiinţifice. de exemplu a tehnologiei ADN recombinată. 24 . De exemplu. după cum se ştie. ar fi insuficient şi limitat. pozitive sau negative. Este adevărat că ştiinţa. Trebuie să distingem categoria celor cerute în mod necesar de etica unei acţiuni. ce permite o acumulare organică şi liniară a cunoştinţelor: experimentatorul care urmează se poate bucura de rezultatele. Această "etică intrinsecă" cercetării.Această metodă. cum s-ar putea întâmpla de exemplu într-un transplant de organe pentru a cărui efectuare condiţiile de eticitate sunt multiple). De aceea.

prin metoda ei să clarifice scopurile ştiinţei şi ale cercetării ştiinţifice. dar are şi implicaţii importante pentru cei care colaborează la nivel subaltern: aceştia au dreptul de a cunoaşte scopurile proiectului şi au dreptul-datorie de a formula obiecţii din motive de conştiinţă. sau la a se gândi la aplicarea rezultatelor. Şi din răspunsul la această întrebare se clarifică toate celelalte răspunsuri bioetice: atunci când s-a evaluat toată densitatea realului pot fi înţelese exigenţele etice privind scopurile. metode. Am amintit că metoda experimentală este prin natura ei "reductivă" a realului. Dar legătura cea mai profundă. momentul metodologic experimental pune întrebarea etică. dar această întrebare cere depăşirea şi interpretarea coerentă a nivelului experimental pentru a cuprinde complexitatea şi profunzimea realului şi valoarea lui. pe fetuşi (etc) şi chiar pe animale. Acest aspect a fost surprins de K. Acest gen de eticitate sau lipsă de eticitate proiectată are nu numai o relevanţă în sine şi pentru sine. Atât cercetătorul cât şi organizatorii şi finanţatorii cercetării sunt persoane umane şi pot avea intenţii bune sau perverse sau pur şi simplu utilitariste. cu toate problemele privind exprimentarea pe om (consimţământ. ca în cazul unei tentative experimentale de procreare între specii sau de alterare a patrimoniului genetic al subiectului. nici natura sa în valoarea ei profundă. savant şi filozof. scapă procedeelor metodei experimentale. Este cunoscut principiul "non sunt faciende mala ut veniant bona". după părerea noastră. deoarece ţine seama numai de aspectul experimental şi cantitativ.nu totdeauna procedeele alese sunt licite. dacă este o fiinţă umană. (18) 25 . Abordarea cercetării. lipsiţi de conştiinţă. procedee. riscuri) constă într-o exigenţă cu caracter integrativ. Într-adevăr. este întotdeauna un proiect şi revelează sau ascunde o finalitate strategică. întrucât toate acestea ar necesita precizarea scopurilor activităţii umane şi ale vieţii omului. şi care le include pe cele precedente. atunci când afirma că ştiinţa exprimentală nu este capabilă să cunoască şi să perceapă aspectul calitativ al realităţii. riscurile etc.Înainte de toate despre intenţionalitatea cercetătorului. riscuri. el trebuie să se întrebe ce este embrionul uman. bolnavi mintal. O altă legătură dintre cercetare şi etică se referă la procedeele experimentale: este etica. În domeniul bioetic se pot presupune multe situaţii de acest tip: ex. legate de aspectul operativ (scopuri. Jaspers. nu este suficient să existe o etică a scopurilor. atunci când conştiinţa nu le permite să colaboreze la un proiect pe care l-ar considera neindicat sau intenţionat aberant. dacă are valoarea unei persoane umane sau nu. nici nu poate singură. mijloacele. experimente pe copii. cercetări efectuate pentru obţinerea unui medicament avortiv. sau ar putea avea un scop manipulator sau de denaturare a proceselor biologice. de genul pilulei RU 486. ce s-ar putea referi la terapia unei boli sau la creşterea producţiei agricole şi industriale sau la farmacologie. de exemplu. face o cercetare pe embrionul uman. în timp ce aspectul mai profund şi cuprinzător. acestea pot leza viaţa şi demnitatea umană (pierderea embrionilor fecundaţi supranumerari). sau mai bine zis bioetica experimentării biomedicale. (17) Dacă omul de ştiinţă. nu se poate limita la a observa rezultatele şi aspectele etice procedurale privind corectitudinea metodologică.să oferi un copil unei familii sterile . inclusiv a bioeticii. ci trebuie solicitată în sens coerent o eticitate a mijloacelor şi a metodelor: chiar dacă scopurile sunt bune . natura ontologică şi valoarea axiologică a realului.

comparativ cu cercetarea biomedicală. în optica ontologică şi axiologică a vieţuitoarei asupra căreia se face cercetarea. cu scop terapeutic sau fără. ci şi momentul cercetării şi metoda cercetării. (19) De aceea legătura ştiinţă-etică sau mai bine zis cercetare ştiinţifică şi cercetare etică nu este o chestiune de opţionalitate sau o modă recentă. atunci trebuie să ne întrebăm de semnificaţia experimentului asupra fiinţei umane individuale şi va trebui să se precizeze datoria cercetătorului ca atunci când este vorba de un minor. ci va trebui să fie deduse din ultima viziune şi din sensul global al realităţii examinate. este în schimb diversificată formularea modelelor etice de referinţă şi teoriile privind întemeierea gândirii etice. psihologic şi spiritual în cadrul asistenţei este elementul decisiv nu numai în evaluarea stării sănătăţii bolnavului. este necesară deci elaborarea unor criterii de apreciere care nu pot fi epuizate de cercetarea ştiinţifică. Desigur. sănătate. Pentru a relua exemplul mai sus menţionat: dacă experimentul se face pe embrion. ci o exigenţă multiplă generată de însuşi procedeul ştiinţific. trebuie să ne întrebăm înainte de toate care este realitatea globală a embrionului uman (ontologia) şi care este valoarea lui (axiologia). au subliniat această limită a ştiinţei experimentale şi în ce priveşte procedeele metodologice şi observarea mai globală a realului. precum Popper şi Eccles. Dacă vorbim de medicină sub profilul asistenţei şi organizării sanitare. Studiile făcute în ultimii ani în domeniul antropologiei medicale (21) au scos în evidenţă insuficienţa radicală a evaluării ştiinţifice unilaterale în apropierea de conceptul însuşi de boală. factorul etic devine şi mai relevant şi integrarea între cunoaşterea ştiinţifică şi forma etică de comportament este mai mult decât evidentă. precum U. Scarpelli. afirmă că în bioetică ar trebui să fie stabilite numai reguli formale bazate pe principiul toleranţei oricărei etici care s-ar putea subordona unui principiu privind "absenţa unei daune relevante" (23) 26 . răspunsul necesită o integrare a aspectului în realitatea integrală şi deci. bioetica este ca o viziune integrativă. un individ uman.ghid pentru autoritate conceptul de dreptate în atribuirea resurselor şi în oferta de structuri şi servicii. (22) Modele bioetice diverse şi chestiuni de meta-etică Modele de bioetică Dacă este aproape universală cererea de etică în raport cu ştiinţele vieţii. în aşa măsură încât câţiva gânditori. În concluzie. În ce priveşte organizarea sanitară este bine cunoscut faptul că ea presupune educaţia sanitară. în definitiv. aşa cum am subliniat. putem afirma că justificarea bioetică nu priveşte numai momentul aplicativ al cercetării. prevenire etc. colaborarea cetăţenilor şi necesită ca un criteriu . dacă întrebarea se naşte în interiorul cercetării. Incidenţa factorului "personal". aplicând ceea ce am afirmat în legătură cu raportul dintre ştiinţă şi etică precum şi dintre ştiinţele biomedicale şi bioetică.Şi epistemologii mai recenţi. Etica economiei şi etica sanitară se întâlnesc pe plan social în unele din cele mai importante capitole ale cheltuielilor publice în democraţiile avansate. o dată ce se sfârşeşte de exemplu cu convingerea că este vorba de o fiinţă umană. dar şi în evaluarea operatorului sanitar.

principii şi norme în cadrul bioeticii. bazate doar pe un fel de consens pragmatic şi flexibil. ci o provocare pentru o angajare teoretică şi pedagogică. Mult timp a prevalat abordarea principialistă. bazată pe aplicarea principiilor beneficienţei în locul dăunării şi cele ale dreptăţii. Tocmai pe meta-etică se construieşte "meta-bioetica". etica grijii şi bioetica feministă. dincolo de examinarea fiecărei probleme ce ţine "de" bioetică. în sfârşit. Pluralismul se referă atât la antropologia de referinţă cât şi la teoriile privind fundamentarea gândirii etice. ea trebuie să ofere indicaţii şi orientări în sensul "forte". (mai ales dacă ea se pronunţă asupra relevanţei umane şi sociale a problemelor de bioetică). necesar sau interzis. dar şi omului "tout-court" privitoare la intervenţiile asupra vieţii fizice" (26) Nici nu poate fi admisă propunerea privind "indiferenţa"faţă de orice sistem de referinţă sub pretextul toleranţei. în funcţie de circumstanţe. după o anumită perioadă de gestaţie. atunci când este vorba de "probleme de supravieţuire" a speciei-om sau de salvgardarea ecosistemului pentru generaţiile viitoare. Cognitivismul şi non-cognitivismul: legea lui Hume 27 . Pluralismul şi diversitatea abordărilor în fundamentarea bioeticii sunt evidenţiate mai ales în literatura engleză. ce ar urma să se nască şi nu sunt doriţi . şi. pentru o discuţie fondatoare. oamenilor de ştiinţă. Atunci când este vorba de a hotărî eliminarea sau păstrarea fătului în uterul mamei. în faţa unui pluralism criteriologic greu de conciliat. bioetica interpretativă sau hermeneutică. (24) În ultimii ani. oferind raţiunea opţiunii axiologico-prescriptive adresate operatorilor sanitari. în ultimii ani. Se nasc astfel alte abordări: etica virtuţilor. Prin termenul meta-etică se înţelege tocmai acest tip de justificare fondatoare şi se face referire la justificarea raţională a unor valori. etica cazuistică. această abordare a fost obiectul unor puternici critici provenite din mai multe părţi. "Meta-bioetica nu se poate limita la a impune în mod arbitrar prescrierea unor anumitor comportamente. permis sau nu. elaborarea unor paradigme conceptuale adaptabile la soluţionarea unor cazuri limită. a ocupat un loc central discuţia "privind" bioetica pentru a clarifica valorile şi principiile care trebuie să stea la baza gândirii etice şi a face o distincţie justificativă între "permis" şi " interzis" (25) Trebuie să adăugăm că nu este suficientă. totuşi. ba mai mult. sau a nou născuţilor cu malformaţii . mai ales a omului de ştiinţă ce se ocupă de probleme etice. sau a autoriza prin lege exterminarea tuturor copiilor. etica narativă. Faptul că există mai multe sisteme de referinţă nu trebuie să reprezinte un pretext pentru a evada din munca de cercetare. nu se poate ignora obligaţia morală. de a urmări orientări eficace şi raţional fundamentate care pot fi împărtăşite şi confruntate şi de alţii. Va trebui mai degrabă să se urmărească o reală justificare şi deci o demonstraţie a raţiunii ultime pentru care un anumit act moral este considerat drept sau nu.Cine priveşte panorama bioeticii poate constata cu uşurinţă că ne aflăm în faţa unei pluralităţi. nici la a se limita să elaboreze un sistem conceptual în funcţie de exigenţele practice.

Atunci necesitatea de a fi poate găsi o fundamentare în a fi. (29) Aşa cum vom avea ocazia de a explica. cognitiviştii caută o fundamentare raţională şi "obiectivă" a valorilor şi normelor morale. desigur. de modelul utilitarist. 28 . Moore. din spatele faptelor. A justifica etica şi deci bioetica înseamnă a discuta întâi asupra posibilităţii de a depăşi "marea diviziune" sau " înşelăciunea naturalistă". omuciderea şi înjurătura sunt moralmente permise şi dacă vrem să demonstrăm că sunt nepermise trebuie să recurgem la un criteriu care să nu constituie o simplă cercetare a faptelor. Dimpotrivă. de ex. (27) În legătură cu aceste modele făceam o scurtă evaluare critică pentru a justifica şi fundamenta mai ales modelul personalist. în lumina celor mai recente discuţii meta-bioetice aceste propuneri diferite şi în special propunerea noastră. Această lege derivă dintr-o observaţie făcută în volumul "Treatise of Human Nature" a lui D. Respectiva lege afirmă că există "o mare diferenţă" în privinţa faptelor naturale şi a valorilor morale: faptele sunt cognoscibile şi pot fi demonstrate în mod ştiinţific. ca de ex. ci mult mai profund şi comprehensiv. Dar în primul rând trebuie clarificat un punct al dezbaterii devenit astăzi un fel de răspântie în toate discuţiile etice : este vorba de numita "lege a lui Hume" şi de orientarea preliminară a eticiştilor şi bioeticiştilor în două tabere opuse: "non-cognitiviştii" şi "cognitiviştii". problema este de a defini semnificaţia pe care o are cuvântul "a fi" care indică " faptualitate" cognoscibilă. Intre a fi (în care a fi este identificat cu faptele observabile) şi trebuie să fie nu ar fi deci nici posibilă. de modelul sociobiologic şi de modelul personalist. datorită faptului că mulţi oameni fură. Hume. în acel a fi pe care orice subiect conştient este chemat să-l realizeze. Vorbeam de modelul liberal-radical. nici legitimă trecerea sau indiferenţa: nu se poate trece de la "is" (este) la "ought" (trebuie) sau de la "sein" (a fi) la "sollen" (a trebui). Non-cognitiviştii consideră că valorile nu pot fi obiect de cunoaştere sau afirmaţii definite ca "adevărate" sau "false". reluată de filozofia analitică contemporană începând cu G. Dar ideea de "a fi" . dar şi ca valoare ontologică şi transcendentă cu prioritate. ucid şi înjură nu se poate ajunge la concluzia că furtul. în care termenul persoană trebuia înţeles nu numai ca subiectivitate. în timp ce valorile şi normele morale sunt simple presupuneri şi generează judecăţi prescriptive ce nu pot fi demonstrate. Ce îi desparte pe unii de alţii este tocmai "legea lui Hume". poate fi înţeleasă nu numai în mod empiric. "esenţă" sau "natură"şi deci în mod "metafizic". Dorim să reluăm acum.În precedenta ediţie a acestui Manual ne limitam la a oferi câteva "modele " de bioetică pe care le consideram şi continuăm să le considerăm reprezentative pentru diferitele abordări şi direcţii de gândire prezente în dezbaterea actuală privind bioetica. legea lui Hume este justificată. Dacă prin"a fi" se înţelege simpla faptualitate empirică. care a definit-o "înşelăciunea naturalistă".

uneori complexe.adecvarea lor la demnitatea persoanei. Era necesară această introducere pentru elaborarea diferitelor modele de bioetică.). dar este vorba tot de cunoaştere şi de o cunoaştere nu mai puţin importantă şi revelatoare decât cea aplicată în alte domenii ale ştiinţei. care îşi are originea în "egoismul biologic" sau în instinctul de conservare. Impulsul evolutiv. pe cei care ucid dar şi pe cei care nu ucid etc. Cu toate acestea nu se poate nega că este anevoios să recunoşti în situaţii concrete. în care dreptul şi morala ar fi expresia culturală. este reprezentată de orientarea sociologico-istoricistă: este vorba de a propune o etică pur descriptivă. ar trebui imaginat un nou sistem de valori. In această perspectivă. Ar fi cu totul inutil să raţionezi despre bioetică dacă nu ar exista speranţa de a o fundamenta pe baze raţionale şi solide. pentru a înţelege diferenţa şi a sublinia importanţa posibilitaţii de a fundamenta raţional valorile. presupune instanţa metafizică. necesitatea şi capacitatea minţii noastre de a merge "dincolo" de faptul empiric şi de a pătrunde în profunzime raţiunea de a fi a lucrurilor şi "adevărul" comportamentelor. merită să-l abordezi.O. tot aşa şi societatăţile evoluează şi în cadrul acestei evoluţii biologice şi sociologice. (30) În mod just Maritain a evidenţiat faptul că tipul de cunoaştere a normei morale este "analog" în comparaţie cu alte forme de cunoaştere cum ar fi cea matematică sau istorică. deci pe adevăr. Oricât de nevoios ar fi drumul pentru găsirea unei fundamentări reale acţiunii morale şi valorilor. Şi cei care se ocupă de antropologia culturală şi ecologiştii se află adesea pe aceleaşi poziţii. ce legături sociale ar putea genera? "Etica fără adevăr" reprezintă un pahar gol în faţa cuiva care moare de sete. în care apare o nouă situaţie a omului în cosmos şi în lumea biologică. valorile morale trebuie să se schimbe.o fundamentare raţională prin care între cel care fură şi cel care nu fură să poată fi stabilită o diferenţă pe plan moral. şi în acelaşi timp poate fi gândit şi ca "esenţa" omului sau a "naturii" umane proprii persoanei raţionale sau ca "demnitatea omului" şi atunci se poate găsi.şi trebuie să se găsească . aderenţa la normele binelui şi adevărului în cazul unui comportament: dar aceasta este datoria raţiunii practice.Wilson. Darwin se alătură sociologismului lui M. care sunt necesare dezvoltării ei. Dar această observaţie pe care o considerăm foarte simplă. dar dacă aceste valori ar fi doar simple opinii.Heinsenk şi E.J.Weber şi sociobiologismului lui H. societatea în evoluţia ei produce şi modifică valori şi norme. Teoria evoluţionistă a lui C.Astfel termenul de "oameni" poate fi înţeles în sens empiric (expresia indică indivizii care fură şi pe cei care nu fură. întrucât cel precedent nu mai este 29 . recta ratio agibilium. Etica descriptivă şi modelul sociobiologist O primă tentativă de a oferi un fundament normei etice bazate pe fapte (în opoziţie clară cu"legea lui Hume") urmărind relativizarea valorilor şi a normelor. În condiţiile evolutive actuale. Traducând ideea în cuvinte simple putem spune următoarele: se afirmă că. Se spune că o societate fără valori nu poate exista. aşa cum fiinţele vii în evoluţia lor biologică şi-au dezvoltat diferite organe în vederea funcţionării şi în fond pentru îmbunătăţirea propriei existenţe. aşa cum cosmosul şi diferitele forme de viaţă din lume au fost supuse unei evoluţii. îşi găseşte forme de adaptare mereu noi .

Acum când umanitatea a dobândit capacitatea de a domina ştiinţific mecanismele evoluţiei şi selecţiei biologice prin ingineria genetică selectivă este justificabilă. bonum ipsum factum. tot atât de normal este ca omul să rămână om. setea de adevăr. ale ştiinţei şi ale moralei. Dacă această ideologie ar fi adevărată. pentru că este vorba de o ideologie. durerea. nici o normă mreu valabilă pentru omul tuturor timpurilor. Adaptarea la mediu.liberalismul etic. Acceptarea acestui model ar comporta nu numai aprobarea evolţionismului. cultura nu este altceva decât elaborarea transcriptivă a evoluţiei naturii. această viziune poartă în sine relativismul oricărei etici şi valori umane. diferit prin natură şi nu numai prin complexitatea neurologică de altă fiinţă vie şi că binele şi răul nu sunt comutabile. alţii. cele ale "adaptării" şi ale "selecţiei". sunt dispuşi să justifice intervenţiile inovatoare asupra patrimoniului biologic al umanităţii. solidaritatea şi libertatea nu constituie elaborări culturale. pentru susţinătorii acestei teorii. mai ales sociobiologii. legile existenţei . Este vorba de o ideologie eraclitiană. Viaţa omului nu ar diferi în mod substanţial de diversele forme de viaţă şi de universul cu care trăieşte în simbioză. In orice caz în acest curent de gândire se poate recunoaşte identificarea lui Vico verum ispum factum. existenţialismul nihilist. dar pentru aceşti gânditori natura se transformă în cultură şi viceversa. nici false şi adevărate în acelaşi timp. afundând orice fiinţă vie în marele fluviu al unei evoluţii care desigur îl are ca o culme pe om. echilibrul schimbării adaptării şi ecosistemului. ci fapte şi valori care însoţesc pe om în toate anotimpurile istorice.potrivit pentru configurarea ecosistemului care tocmai se instaurează. la ecosistem şi selectarea calităţilor celor mai potrivite pentru progresul speciei conduc la justificarea eugenismului atât negativ cât şi pozitiv. scientismul neopozitivist. dar el nu este înţeles ca o culme definibilă şi ca un punct de referinţă stabil. În lumina acestui model sunt considerate ca mecanisme necesare pentru evoluţia şi progresul speciei umane. Ar fi inutil şi oricum temporar efortul de a defini "drepturile omului". ar constitui delicte doar pentru noi care trăim în aceste timpuri. de la cele ale lui Gingis Han la cele ale lui Hitler. în care nu se recunoaşte nici o unitate stabilă şi nici o universalitate de valori. In acest curent de gândire se pot recunoaşte sub-curente: unii sunt inclinaţi să recunoască ca justificate valori existente în societate. Modelul subiectivist sau liberal-radical Multe curente de gândire se întâlnesc astăzi în subiectivismul moral: neoiluminismul. între natură şi cultură există o conexiune intimă şi este greu de delimitat o graniţă. Moartea. şi deci. chiar cele mai atroce delicte pe care istoria le recunoaşte. emotivismul. ingineria genetică selectivă ameliorativă şi denaturativă nu numai pentru speciile animale dar şi pentru om.a "reducţionismului"adică reducerea omului la un moment istoricist şi naturalist al cosmosului. ci supus schimbarii în sens activ şi pasiv. decizionismul. Etica în această viziune ocupă un rol şi are funcţia de a menţine echilibrul evolutiv. Trebuie să ne gândim că dacă este normal ca unele componente culturale şi obiceiuri să fie supuse evoluţiei. (32) Desigur. (33) 30 . dar şi acceptarea ca o supoziţie . delicte postume şi nu delicte împotriva omului. Deci.

prima. este mereu un act care aspiră la ceva sau priveşte pe cineva. libertatea presupune fiinţa şi existenţa pentru un proiect de viaţă. nici pe valorile obiective sau transcendente. pentru că familia ar reduce la sclavie afectivitatea omului şi libertatea eticii pentru că aceasta ar încredinţa minţii omului scopuri. Noile frontiere ale libertăţii ar fi după Marcuse: libertatea muncii. atunci când neagă responsabilitatea opţiunii se reduce la forţă oarbă şi riscă să se joace cu ea însăşi şi să devină o sinucidere. chiar dacă ea se cheamă "sărbătoare". Desigur în această viziune există un sâmbure de adevăr. Este vorba cu alte cuvinte de libertate fără responsabilităţi. nu vrem să înţelegem cel puţin în acest context răspunderea în 31 . se distruge pe ea însăşi şi îşi usucă rădăcina. Orice act liber presupune în realitate viaţa . In concluzie. care după părerea lui au urmărit. Marcuse ceruse în anii '60 trei libertăţi noi pentru a duce la îndeplinire proiectele revoluţiei franceze şi pe cele ale revoluţiei ruse. libertatea familiei. necăsătorită şi văduvă. în general pentru cel care o face să fie respectată şi o exprimă (cine apără libertatea celui care urmează să se nască?).existentă.a omului care-l execută. Am arătat toate argumentele acestei propuneri: liberalizarea avortului. sinuciderea ca semn de emfază a libertăţii. El a vorbit de iubire liberă şi polimorfă în opera Eros şi civilizaţie. căci "nihilismul" nu presupune nimic înaintea şi în cadrul libertăţii. Este mesajul desprins cu forţă înnoitoare din revoluţia franceză. (34) Dar nu se străduieşte să înţeleagă că această libertate este un joc tragic. dar nu tot adevărul omului şi nici tot adevărul libertăţii. Unica bază a acţiunii morale este alegerea autonomă iar orizontul etico-social este reprezentat de angajarea pentru liberalizarea societăţii. libertatea de a decide asupra morţii (living will). sau de la non cognoscibilitatea valorilor. alegerea liberă a sexului celui ce se va naşte .Argumentul principal al acestor curente este că morala nu se poate fundamenta nici pe fapte. desigur vorbim de responsabilitatea care se naşte în cadrul libertăţii şi care este susţinută de raţiune.doar libertăţile civile şi cealaltă libertatea necesităţii. libertatea de a cere fecundarea extracorporală şi pentru femeia singură. este vorba de o " libertate de" legături şi constrângeri şi nu de o "libertate în favoarea unui proiect pentru viaţă şi societate cu scopuri justificate". Atunci când libertatea se întoarce împotriva vieţii. viaţa vine înaintea libertăţii. pentru că cine nu este viu nu poate fi liber. evaluează mijloace şi obiective pentru un proiect stabilit în mod liber. Cu alte cuvinte se pleacă de la "non-cognoscivism". pentru că munca ar reduce la sclavie activitatea umană.chiar şi pentru adultul care ar dori în mod incoercibil "schimbarea sexului" -. etc. libertatea experimentelor şi ale cercetării. iar scopurile ar contrânge însăşi libertatea de alegere. care. libertatea are un conţinut. Principiul autonomiei capătă astfel un sens puternic. libertatea poartă răspunderea acestui conţinut. ci numai pe "opţiunea" autonomă a subiectului. Este vorba în realitate de o libertate trunchiată: este o libertate pentru unii. Singura limită este cea a libertăţii celuilalt ( desigur cea a celui ce este capabil să se prevaleze de libertate) Se ia ca punct de referinţă suprem şi ultimativ libertatea: este permis ceea ce se voieşte şi se acceptă în mod liber şi care nu lezează libertatea altuia. Când vorbim de responsabilitate.

în faţa raţiunii şi a reflexului său asupra conştiinţei. fetus. adică. şi. Numitorul comun al acestor direcţii de gândire este refuzul metafizicii şi lipsa de încredere în această gândire. presa şi mai ales obiceiurile. care influenţează mentalitatea timpurilor noastre. Nu este locul acum de a dezvolta acest discurs teoretic şi istorico-filozofic privind aceste teme. Pentru a găsi un punct de întâlnire care să nu nege fundamentarea individualistă a normei morale se recurge la elaborarea unor formule de "etică publică". muribund) căci liberalismul etic a sfârşit prin a aluneca spre legitimizarea violenţei şi a legii celui mai puternic. se propune "principiul toleranţei" sau simplu. dar care nu este nici prima nici cea mai mare expresie de responsabilitate. asupra evaluării etice a valorilor în joc. printre cele mai măreţe şi mai dramatice ale vieţii umane. literatura. care poate fi invocată pentru anumite valori pentru binele comun. au condus la o recuperare a intersubiectivităţii pe plan pragmatic. deci. această răspundere interioară poate fi în contrast cu legea civilă. Această responsabilitate este în primul rând interioară. dar era necesar să luăm act de existenţa acestui "model" etic. (36) Modelul pragmatico-utilitarist Calea oarbă a non-cognitivismului. foarte răspândită în ţările anglosaxone. care este apreciată just luându-se în consideraţie neajunsurile (mai bine zis "riscurile") şi beneficiile posibile pentru viaţa şi sănătatea pacientului. în special pentru cel care nu se bucură de autonomie morală (embrion. cănd lezează valorile fundamentale ale persoanei umane. care sfârşeşte prin a fi un fel de subiectivism al majorităţii. la o normă eficace pentru toţi pe plan moral. în special în faţa celui care. slăbiciunea intrinsecă a subiectivismului pe plan social. Dar un astfel de principiu nu poate fi folosit în manieră ultimativă şi fundamentată "cântărind" benficiile. model care influenţează cultura.Dar este vorba de renunţarea la fundamentarea "raţională" a moralei şi de fapt. ci un factor de evaluare ce se referă la persoana umană şi la valorile ei. Admiratorii subiectivismului etic şi ai decizionismului se află în dificultate totuşi în faţa necesităţii de a propune o normă socială. Pentru a nu recurge la funcţia "moderatoare" a Leviatan-ului lui Hobbes. în virtutea principiului de autonomie nu ar accepta o autolimitare. Multe formule folosite în domeniul medical şi sugerate pentru 32 . valori la care nu se poate renunţa. ce nu sunt omogene între ele. în posibilitatea ei de a ajunge la un adevăr universal. atunci când se confruntă costurile în bani şi valoarea unei vieţi omeneşti. criteriul absenţei "daunei relevante" pentru cineva (35) . Principiul de bază este calculul consecinţelor acţiunii pe baza raportului cost\beneficiu. această responsabilitate persistă şi atunci când legea civilă tace şi magistratul nu ştie şi nu anchetează. Acest principiu este folosit în mod eficace când este aplicat de exemplu de chirurg sau de medic în vederea unei decizii privind alegerea terapiei. uneori.faţa legii civile şi a autorităţii externe. atunci când nu este considerat un principiu ultim. Trebuie să spunem imediat că acest raport are valabilitate când este raportat la aceeaşi valoare şi la aceeaşi persoană în sens omogen şi subordonat. dimpotrivă.

Regulile de "echitate". de "extensie socială a utilităţii" sau " calculul fericirii sociale". justificarea unor intervenţii chiar suprimative asupra vieţii umane cu singura condiţie de a se evita suferinţa ( permiterea avortului. Pe aceşti parametri este elaborat conceptul de "calitate a vieţii " (quality of life) pe care unii îl opun conceptului de sacralitate a vieţii. Calitatea vieţii este evaluată tocmai în raport cu minimizarea durerii şi adesea a costurilor economice. bolnav de tumoră . Aceste formule. indivizii în comă vegetativă. numai prin practici nedureroase pentru fetus) (39) . prin a include printre factorii decisivi în intervenţia terapeutică şi în acordarea de resurse în domeniul sanitar. Dacă pe de o parte. 33 . minimizarea durerii şi mărirea sferei de libertăţi personale pentru un număr cât mai mare de persoane (37) . lipsa de consideraţie pentru protejarea intereselor indivizilor "insensibili". chiar în stadii avansate de gestaţie . întrucât doar aceasta este capabilă să simtă plăcere sau durere. cel puţin pînă la stadiul formării structurii nervoase. Pentru moderarea utilitarismului unui astfel de act. muribunzii.de a percepe plăcerea şi durerea. fetuşii malformaţi. QALY (quality-adjusted life years). în mod paradoxal. Vechiul utilitarism din perioada empirismului lui Hume reducea calculul costuri\beneficii la evaluarea plăcut\neplăcut pentru fiecare subiect. sfârşesc prin a căpăta un caracter utilitarist. Pe acest teren al căutării fericirii şi al calităţii vieţii unii autori ajung la reducerea categoriei de persoană la cea de fiinţă care simte. pe de altă parte. utilitarismul exclude respectul faţă de unele fiinţe umane. ajunge la o echivalare între animale şi fiinţe umane pe baza capacităţii de "a simţi" . etc. toate acestea sunt formule care sfârşesc. terapie şi disponibilitate de fonduri) sfârşesc prin decretarea unui refuz a terapiilor sau a acordării de asistenţă în numele lipsei de productivitate a cheltuielilor sau al unui concept de calitate de viaţă bazat doar pe luarea în consideraţie a unor factori biologici sau economici. S-au propus diverse formule inspirate din utilitarismul "dur" sau din utilitarismul mai "blând". sau care nu sunt dotaţi cu facultatea senzitivă (cum ar fi embrionii.).ca multe altele inventate pentru fiecare categorie de pacient . justificarea eliminării indivizilor care provoacă în alţii din punct de vedere cantitativ mai multă durere decât bucurie (handicapaţii.) b.nou-născut cu malformaţii. c. în funcţie de costul tratamentelor. justificarea eliminării indivizilor care suferă şi pentru care suferinţa excede (sau se prevede că se va întâmpla aşa). pentru a evalua eficacitatea şi utilitatea tratamentelor sau chiar avantajul folosirii fondurilor economice pentru tratarea anumitor boli: ACB (analiză costuri\beneficii). îmblânzind utilitarismul actului prin utilitarismul normei.punând faţă în faţă factori ce nu sunt omogeni ( sănătate şi productivitate. în special ultima. de "etică minimă" nu pot anula o situaţie de relativism şi de absenţă al unui fundament realist al normei. de asemenea.evaluarea deciziilor terapeutice sau folosirea resurselor economice. s-a încercat introducerea unor reguli de beneficienţă mai amplă. plăcerea. Neoutilitarismul se inspiră din Bentham şi Mill şi poate fi rezumat la un triplu precept: maximizarea plăcerii. Trebuie subliniată extrema dificultate de a opera un calcul de conciliere între interesul privat şi cel social pe planul empiric şi pragmatic al fericirii. ACE (analiză costruri\eficienţă). factorii economici şi chiar recuperarea productivităţii de către pacient. Consecinţele sunt:"a. cum ar fi conceptul echităţii sau a asistenţei minime (38) . etc. deci .

deci. dar această exigenţă formală se realizează prin acte de evaluare sau valorificare care sunt subiective şi dictate de circumstanţe. totuşi pe un teren care rămâne relativizat subiectivităţii emoţionale şi deci nu poate pretinde o validitate universală. dar ca opţiune concretă este dictată de evaluarea subiectivă. Gracia reintră în această panoramă fenomenologică. pe de o parte depăşirea "raţiunii calculantă" a utilitarismului. Trebuie să recunoaştem că unele valori sunt implicite comunicării însăşi. Şi teoria "eticii formale a bunurilor" formulată de D. sau introducerea de concepte corective precum "observatorul ideal". potrivit căruia normele ce trebuie justificate trebuie să reunească consensul privind consecinţele lor previzibile asupra tuturor celor interesaţi" riscă să subordonoze valabilitatea normei consensului şi să nu poată preciza cine sunt cei interesaţi. sunt proceduri cu caracter artificial care nu reuşesc să depăşească orizontul subiectivităţii şi pe cel al intersubiectivităţii. o deschidere către valorile etice. deci. iar pe de altă parte. Consensul social al "comunităţii etice" justifică la acest gânditor desconsiderarea celor care nu fac parte încă din comunitate (embrioni. Habermas.O. Orizontul rămâne un orizont social. mai bine zis.T.Apel şi J.Astfel ajung să fie considerate " că nu ar mai fi persoane" cei care nu sunt inseraţi social cum ar fi bolnavii fără o relaţie socială sau demenţii irecuperabili. respectul opiniei celuilalt. (41) Şi tentativa de a depăşi subiectivismul alegerilor concrete prin căutarea unui acord "procedural" de tip social prin adoptarea de norme admise. în fond. In definitiv. " minimum etic" sau "postulatul de echiprobabilitate. ar trebui să ofere posibilitatea consensului privind conţinuturile şi destinatarii valorilor(43) . pentru că afirmă exigenţa formală şi universală a valorilor. O direcţie de etică publică. în special prin M. fetuşi şi copii) ale căror drepturi ar depinde oricum de adulţi. (42) Teoria comunicării care este propusă în spaţiul cultural german de K. posibilitatea formării care vrea să fie concretă. deschidere definită "intenţională" şi "intuitivă ": valorile etice sunt fundamentate la nivel emotiv (divinul în omul lui Scheler) şi "religios". Expresia acestei direcţii este gândirea lui H. Acest principiu fundamental (Groundnorm) elaborat de acest curent. deoarece cunoaşterea însăşi a realităţii suscită în conştiinţă sensul realităţilor ca valori. In cadrul acestei prezentări a eticii intersubiective trebuie menţionate curentele de gândire care se bazează pe fenomenologia şi etica comunicării. concepţia persoanei umane sfârşeşte prin a fi o concepţie sociologică. sau. cum ar fi veridicitatea. bazat şi el pe criteriul acordului intersubiectiv stipulat de comunitatea etică şi. nu sunt consideraţi persoane. ca "egalitarismul". este contractualismul. se dovedeşte că viaţa umană este considerată în funcţie de prezenţa\absenţa suferinţei şi pe baza criteriilor economiciste ale productivităţii sau neproductivităţii cheltuielilor. deci. greu de formulat. Etica fenomenologică prezintă. morala este fundamentată în sens raţional şi universal. şi. Se afirmă. dar acestea sunt valori care preced şi pregătesc fondarea unei norme. Hartmann. Scheler şi N. respectul libertăţii de opinie şi expresie.Engelhardt în lucrarea sa The Foundations of bioethics (40) la care ne-am referit în primul capitol.Rămânem deci într-un orizont utilitarist în care nu se precizează utilitatea "cui" trebuie urmărită şi în virtutea "cărui fapt". 34 . aşează la baza consensului social comunicarea care ar trebui să permită . analoagă prin diferite aspecte ( deşi există şi multe divergenţe) utilitarismului. Ca exigenţă. de cei care au capacitatea şi facultatea de a decide.

nevătămare. ea este subliniată mai ales de valoarea subiectivităţii şi a relaţiei intersubiective. fiind incertă justificarea lor.după propria "preînţelegere". personalismul ontologic. ci doar îndatoriri care sunt valabile (prima facie) cum am spune în principiu. Rămâne de precizat ce înseamnă bine sau rău pentru un pacient (de ex.(47) . In om personalitatea subsistă în individualitatea constituită dintr-un corp însufleţit şi structurat de un spirit. Trebuie să lămurim imediat că din punct de vedere istoric se poate vorbi de personalism ca având cel puţin o triplă semnificaţie sau subliniind cele trei semnificaţii. mai ales când bolnavul nu este capabil să exercite o autodeterminare sau când autonomia medicului şi al pacientului ar contrasta. personalismul relaţional. personalismul hermeneutic. fără a nega relevanţa subiectivităţii relaţionale şi a conştiinţei. în care se afirmă necesitatea unor principii morale. dreptate) care au relevanţa lor dacă sunt luate în consideraţie. La fel de evazivă se prezintă discuţia privind "deontologia prima facie" (46) Conform acestei abordări nu se dau îndatoriri. aşa cum am văzut la Apel şi Habermas. este necesar ca între acest principii să fie stabilită o ierarhie. este reprezentată de numitul principialism teoretizat de Beauchamp şi Childress. (44) Cunoscutele principii (beneficienţă.născut cu multiple şi grave malformaţii: este bine să fie asistat sau trebuie lăsat să moară?) şi. altfel nu este garantată autonomia subiectelor. subliniază faptul că la baza obiectivităţii se află o existenţă şi o esenţă formată din unitatea corp-spirit. apoi. după cum o defineşte Boezio. Modelul personalist Modelul pe care-l considerăm indicat pentru rezolvarea antinomiilor modelelor precedente şi în acelaşi timp pentru stabilirea obiectivităţii valorilor şi normelor este modelul personalist. eliminând conflictualităţile: ştiinţa etică şi exerciţiul virtuţilor etice capătă semnificaţie prin această argumentaţie. pentru un nou. Pentru o conciliere a principiului autonomiei cu principiul beneficienţei trebuie găsit un punct de întâlnire real în cercetarea adevăratului bine al persoanei. intrând desigur în evaluarea intervenţiei în cadrul biomedico-asistenţial. în accepţiunea hermeneutică este subliniat rolul conştiinţei subiective în interpretarea realităţii -aceasta ne aminteşte de Gadamer . Persoana este înţeleasă ca ens subsistens ratione praeditum sau. Noi ne gândim că dacă nu se vrea proclamarea relativismului alegerilor concrete. dar concret. separat şi împreună. semnificaţia ontologică . mereu şi oricum valabile. (48) Tradiţia personalistă îşi are originile în raţiunea însăşi a omului şi în inima libertăţii sale: omul este persoană pentru că este singura fiinţă în care viaţa este capabilă de "reflecţie" 35 . sub vălul proclamării principiului care are o valoare formală. mai ales între principiul de autonomie şi cel al beneficienţei: primul trebuie subordonat celui de al doilea.O orientare care mi se pare a fi inclusă în orizontul eticii publice. trebuie căutate obligaţia şi necesitatea de a clarifica şi rezolva conflictele compunând în mod ierarhic şi armonios valorile din joc. (45) Vom relua această discuţie ( pe care acum doar am schiţat-o) în capitolul dedicat principiilor bioeticii. rationalis naturae individua substantia. în aplicarea lor astfel de principii admit excepţii şi conflicte cărora nu le poate fi dată o soluţie omogenă şi sigură. necesită la rândul lor o fundamentare. In ce priveşte semnificaţia relaţională-comunicativă .

care are valoare pentru ceea ce este şi nu numai pentru alegerile pe care le face.asupra ei . 36 . în fiecare alegere există nu numai exerciţiul opţiunii. aceasta este o optică foarte răspândită în lumea protestantă şi existenţialistă şi este influentă şi în curente teologice americane.Creaţia este chiar o concluzie raţională între anumite limite . atom. Aceasta. în care subiectivitatea greşeşte. persoana este scop şi sorginte pentru societate. un spirit întrupat. aceste introduceri de ordin filozofic sunt pure abstracţii. Omul fiecare om în parte . existenţa şi esenţa ei. un scop şi nu un mijloc. dar cosmosul este în acelaşi timp traversat şi depăşit. In fiecare om se află închis sensul universului şi valoarea umanităţii: persoana umană este o unitate. fără o sorginte din care opţiunile izvorăsc şi fără conţinuturile de valoare pe care le exprimă. în orice persoană umană. număr. Revelaţia creştină. şi nu poate să nu fie aşa. celule. Personalismul la care ne referim nu trebuie confundat cu individualismul subiectivist. unitotalitatea corpului şi spiritului care reprezintă valoarea ei obiectivă. fratele lui Cristos. de autodeterminare. nici în privinţa propriei persoane. aşa cum are nevoie de un suflet spiritual care structurează. Dar în faţa oricărei reflecţii raţionale chiar şi laice. nici faţă de alţii. ci are nevoie de o minte care structurează creierul. drept şi chiar pentru istorie. cum este denumită în mod frecvent. în orice situaţie de suferinţă sau sănătate. lumea întreagă se repetă şi capătă sens. fiul lui Dumnezeu. nu cuprinde omul întreg. valori.pentru credincios este imaginea lui Dumnezeu. In orice om. în fiecare alegere persoana angajează ceea ce ea este. Distanţa ontologică şi axiologică care separă persoana umană de animal. Raţiunea. neuron. pentru a ne exprima ca Popper. sau capacitate de alegere în care se află destinul şi drama persoanei. Din momentul conceperii până la moarte. mijloace. o "creaţie emergentă" (49) care nu poate fi redusă la fluxul legilor cosmice şi evoluţioniste. Societatea însăşi are ca punct de referinţă persoana umană. conduce şi însufleţeşte corpul său. Nu trebuie să vă gândiţi că în discuţia despre etica medicală sau bioetică. pentru că atât etica cât şi medicina au ca destinaţie omul şi acesta trebuie considerat în totalitatea valorii sale. libertatea şi conştiinţa reprezintă. graţie unui suflet spiritual care informează şi dă viaţă realităţii sale corporale de care corpul este dominat şi structurat. ca realitate transcendentă pentru economie.al Mântuirii şi al comuniunii omului cu Dumnezeu. Homme neuronal. Personalismul clasic de tip realist şi tomist. fără a nega această componentă existenţială. conferă acestei viziuni personaliste o deschidere de orizonturi şi valori care atinge divinul. Eul nu poate fi redus la cifră. un întreg şi nu o parte dintr-un întreg. de care vorbeşte Changeaux. prin adevărul Creaţiei . Dimpotrivă. ci şi un context al alegerii: un scop. este singura fiinţă care are capacitatea de a înţelege şi a descoperi sensul lucrurilor şi de a da sens expresiilor sale şi limbajului conştient. vrea să afirme în mod prioritar şi un statut obiectiv şi existenţial (ontologic) al persoanei. Persoana este înainte de toate un corp spiritualizat. persoana umană se prezintă ca un punct de referinţă. Persoana umană şi valorile ei nu pot fi topite sau lichefiate într-o serie de alegeri. persoana umană este punctul de referinţă şi măsura între permis şi nepermis. concepţie în care este subliniată aproape exclusiv ca proprie persoanei capacitatea de autodecizie şi de opţiune. corpul şi spiritul ei. capacitatea de a alege. nu se poate compara cu cea care separă planta de reptilă sau piatra de plantă. Personalismul realist vede în persoană o unitate.

posibilitatea de a se realiza recombinarea ADN sau fecundarea umană in vitro şi acesta constituie punctul A al triunghiului. opusă. este necesară o integrare între momentul clarificării şi stabilirea valorilor şi normelor şi momentul aplicării lor corecte şi coerente. In perspectiva personalistă poate fi inclus un argument întâlnit la unii gânditori de origine anglosaxonă care tinde să reevalueze "etica virtuţilor". în mod subiectiv acest lucru ar putea să nu-i fie imputat. Acest lucru este valabil pentru toate domeniile comportamentului etic ca şi pentru bioetică. etc. în urma căreia persoana respectivă ar deceda. Totuşi. Dar nu trebuie să credem că cele două momente se pot separa căci astfel conceptul însuşi de virtute şi acţiune virtuoasă ar putea rezulta lipsite de fundament. integritatea şi demnitatea persoanei umane. In primul rând trebuie expus faptul biomedic în consistenţa şi exactitatea sa dovedite în mod ştiinţific. ci aceeaşi sensibilitate la sensul şi valoarea persoanei care se naşte dintr-o obişnuinţă a conştiinţei inspirată de virtute. ţinând cont de modelul personalist. dar va trebui considerată şi în conţinutul obiectiv şi în consecinţele sale. In momentul aprecierii intime a acţiunii prevalează evaluarea subiectivă. acesta este punctul B. în toată plinătatea valorilor sale. pe care o numim triunghiulară. dar nici o metodă deductivă (din principii se deduce norma de comportament imediat) (51). In funcţie de acest examen se vor putea determina valorile care trebuie să fie protejate şi normele ce vor trebui oferite agenţilor pe plan individual şi social: principii şi norme de conduită ce vor fi raportate acestui centru care este constituit din valoare-persoană şi din valorile care în persoană sunt armonizate într-o ierarhie ( viaţă. o abordare cu trei puncte de racord. Dacă un chirurg nu ar acorda în mod voluntar atenţie într-o interveţie dificilă şi cu risc. După examinarea acestui punct trebuie să trecem la aprofundarea semnificaţiei antropologice. dar obiectivitatea pierderii unei vieţi omeneşti rămâne un fapt care trebuie să-l determine pe chirurg să încerce să nu repete acea lipsă de atenţie. în esenţa şi demnitatea sa ontologică. răspundere personală. (53) 37 . Suntem convinşi că nu numai momentul aplicării judecăţii etice cere clare capacităţi dobândite pentru a întruchipa valorile. Acesta este punctul C al metodei noastre triunghiulare. Ne vom referi mai încolo la rolul virtuţilor cardinale în acţiunea etică. Legea morală naturală care îndeamnă orice conştiinţă să facă binele şi să evite răul se concretizează de aceea în respectul faţă de persoană. sau oricum prioritară faţă de "etica principiilor" (50) . adică a acelor valori care sunt legate de viaţa. dar în momentul normativ şi deontologic prevalează valoarea obiectivă care trebuie să conformeze atitudinea subiectivă. de ex. sănătate. Certitudinea va trebui să caute tot mai mult adevărul. Metoda de cercetare în bioetică Din cele expuse despre bioetica personalistă este uşor de înţeles că metoda de cercetare şi chiar de predare a bioeticii nu poate fi o metodă inductivă (normele ar trebui elaborate în funcţie de observarea faptelor biologice sau sociologice). Valoarea etică a uni act va trebui considerată sub profil subiectiv de intenţionalitate.Aspectul obiectiv şi aspectul subiectiv al persoanei se atrag şi se implică într-o etică personalistă. punctul de cea mai filozofică sinteză.) (52) Rezolvarea acestor probleme etice va trebui căutată în raport cu concepţiile şi valorile de fond ale persoanei umane: în acest punct se face apel la filozofia omului în întregul lui. Este necesar să propunem o metodă.

Totuşi. în avantajul tuturor. dintre lege morală şi lege civilă. în manieră dinamică şi constantă: descoperirile ştiinţifice şi aplicaţiile tehnologce deschid în continuu noi posibilităţi şi oferă noi cuceriri. în mod 38 . mai ales în urma afirmării găndirii bioetice şi a problemelor pe care ea le ridică în cadrul legii. anumite valori fundamentale. ci de "binele comun" care trebuie apărat. pe cât posibil. căci nu de " minimum etic" este vorba aici. Nu trebuie să se dorească. asistenţa medicală indispensabilă constituie valori etice fundamentale pentru apărarea binelui comun . manifestându-se. Antropologia oferă un criteriu discriminant între ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic şi ştiinţific şi ceea ce este legal din punct de vedere etic. pentru a face sigure şi explicite valorile inviolabile ale omului care. Confruntarea cu antropologia de referinţă se impune. trebuie să fie schimbată şi poate face obiectul "respingerii din motive de conştiinţă". Sfântul Toma a relevat deja că nu întreaga sferă morală poate fi acoperită de drept. trebuie să fie apărate de lege. un stat etic. In cultura dominantă. care să fie format din bine şi rău. Valorile fundamentale ale persoanei vor trebui să fie protejate nu numai din punct de vedere moral. ci doar să-i recunoască argumentele. născut sau pe cale să se nască. familia. Este normal ca din acest dialog "triunghiular" (biologie-antropologie-etică) antropologia să rămână cea solicitată şi îmbogăţită. trebuie să orienteze comportamentul uman în opţiunile morale legate de ştiinţele vieţii şi ale sănătăţii. dar şi legal: sunt aşa-zisele valori ale omului asupra cărora curţile internaţionale şi constituţiile naţionale trebuie să se pronunţe. dar este în acelaşi timp necesar ca ea să ofere criterii şi valori care să nu poată fi încălcate şi mortificate. întrucât reprezintă motivul însuşi al teologiei progresului ştiinţific şi al societăţii. Aici se pune problema raportului dintre etică şi drept. iar această evoluţie se repercutează asupra evoluţiei sociale şi a adecvării juridice a societăţii. se manifestă în mod tot mai evident necesitatea de a aduce la lumină fundamentele axiologice ale dreptului.Confruntarea cu alte soluţii propuse de alte curente de gândire va trebui să fie însoţită. de altfel legea nu poate crea morala. necesare şi indispensabile care să garanteze binele comun. deci. In societatea pluralistă contemporană. iar atunci când legea nu protejează un bine esenţial pentru convieţuirea şi binele comun (cum este cazul legilor care permit avortul). ea oferă şi un criteriu de evaluare între ceea ce este stabilit legal de majorităţile politice şi ceea ce este permis şi profitabil pentru binele omului. de justificarea soluţiilor propuse. deci. (54) Legea morală şi legea civilă Dezbaterea filozofică seculară privind raportul dintre legea civilă şi legea morală constituie astăzi elementul substanţial al provocărilor democraţiilor occidentale. consacrate de lege. sciziunea dintre binomul adevăr-libertate îngreunează tot mai mult apărarea efectivă a vieţii umane de către administraţia publică. Binele fundamental al vieţii fiecăruia. legea nu este lege.

conduce la un drept care face abstracţie de orice criteriu de dreptate (58) şi bine comun. nici un individ. dreptul este golit de conţinutul său etic şi în loc să conducă la găsirea adevărului pentru realizarea binelui comun. desigur. în care valoarea vieţii umane urcă şi coboară pe o scară. de altfel. Este ceea ce caracterizează statul de drept. (56) ca orice interes subiectiv. în limitele în care aceasta recunoaşte primatul absolut al dreptului şi se modelează pe principiile juridice universal acceptate şi consacrate în Declaraţiile internaţionale ale drepturilor omului. în orice fază şi condiţie a existenţei sale. cât mai ales de exagerarea privind respectul drepturilor individuale şi apărarea demnităţii persoanei umane. consacrate în dispoziţiile de principiu ale Constituţiei . imperios necesară. Astfel. este esenţială şi valoarea ei "rezistă sau se prăbuşeşte împreună cu valorile pe care ea le reprezintă şi le promovează: fundamentale şi de neîncălcat sunt. nu este decât rezultatul relativismului etic şi al pozitivismului juridic. Mai mulţi autori propun chiar teoriile minimalismului etic . Pe de altă parte. De mult timp deja. este redus la un simplu mecanism procedural de căutare a consensului. descoperirea valorilor umane şi morale esenţiale şi native.. legile privind avortul voluntar. deci. legitimând prevaricaţiunea celor tari asupra vieţii celor slabi şi asupra inocenţilor. (55) Această situaţie juridică confuză. In realitate. (59) O parte a doctrinei încearcă să afirme că dreptul nu ar depinde în nici un fel de adevăr. aşa cum au afirmat voci autorizate ale doctrinei (61). Pe de o parte. de care nici măcar majorităţile la putere nu pot dispune. (60) Efectele unei astfel de abordări se repercutează grav atât asupra cadrului juridic. pentru viitorul societăţii şi dezvoltarea unei democraţii sănătoase. ci vor trebui să le recunoască. [. ci de actul de voinţă normativă a celui care guvernează (pozitivismul juridic) . care au transformat teoria distincţiei între drept şi morală în teoria separării radicale a celor doi termeni. să le respecte şi să le promoveze. poziţie care în ultimă instanţă.] Este. în loc să fie un "instrument" al apărării drepturilor fiecărui individ. deci. In caz că acest lucru nu se întâmplă. în actuala dezbatere juridică se aude vorbindu-se des de amoralitatea dreptului (57). în vigoare în multe ţări occidentale au transformat în mod paradoxal conceptul de "delict" în cel de "drept". demnitatea fiecărei persoane umane." (63) 39 . nici o majoritate şi nici un stat nu le vor putea vreodată crea. cât şi asupra sistemului politic. valori. conceptul modern de democraţie este caracterizat nu atât de mecanismele sale formale.. pe care. care izvorăsc din adevărul însuşi al fiinţei umane şi exprimă şi apără demnitatea persoanei. O democraţie autentică. cum se întâmpla în cazul modelului secolului XIX.paradoxal. care acordă spaţiu moralei. morala este abandonată imaginaţiei unui grup de indivizi şi deligitimată la nivel colectiv. sistemul democratic. mici forme de tiranie prin care un grup de oameni poate decide destinul unui număr mare de oameni. precum şi asumarea binelui comun ca scop şi criteriu care reglează viaţa politică. în care puterea de guvernare este limitată de legile puse în sprijinul individului. modifica sau distruge. respectarea drepturilor sale intangibile şi inalienabile. devine "scopul" ce trebuie urmărit pentru salvgardarea intereselor majorităţii.

invitându-i să spună un curajos "nu" oricărei violenţe şi abuz contra vieţii umane. prin inginerie genetică se înţelege în sens propriu: totalitatea tehnicilor menite să transfere în structura celulei unei fiinţe vii unele informaţii pe care altfel nu le-ar fi avut. prin recuperarea acelor valori obiective şi universale care o sprijină normativ şi care se bazează pe structura ontologică a omului care este persoană. dar în sine.(64) Deci. ci asupra gameţilor şi embrionilor pentru a asigura procrearea şi realiza experimente. la adăpost de pericolele relativismului etic. Legislatorului nu i se cere să creeze. nici posibilităţile efective de aplicare. care "înscrisă în inima fiecărui om. O primă incertitudine terminologică care este prezentă în diferite publicaţii este oferită de faptul că în cadrul accepţiei generice de "manipulare genetică" de factus se înţeleg şi alte intervenţii asupra vieţii. a mânui.. genetica şi diagnosticarea prenatală Manipularea şi ingineria genetică Importanţa şi delimitarea temei Bioetica. expresii ca " manipulare genetică" şi "inginerie genetică" sunt percepute într-un context de incertitudine şi în acelaşi timp de invitaţie la vigilenţă maximă. dreptul îşi poate regăsi funcţia intrinsecă. după părerea noastră. într-adevăr. constituie un punct de referinţă normativ al legii civile" (65) Numai pe baza acestor premise. Este la fel de adevărat că se poate profita de procrearea artificială. pentru a realiza şi intervenţii asupra codului genetic al embrionului sau în gameţi. care prea des în istorie a permis justificarea opţiunilor abuzive ale puterii politice şi a făcut să coincidă dreptatea şi libertatea cu autoritarismul şi arbitrajul. Capitolul al IV-lea Prima parte: Bioetica. Insăşi expresia de "manipulare genetică" este foarte generică şi nu poate semnifica decât orice intervenţie (a manipula. De aceea. face apel în mod expres la legislatori să respecte "adevărul dreptului". In schimb. care direct şi propriu-zis. nu implică intervenţii asupra codului genetic. cele două mari tematici. ca de exemplu procreaţia artificială. a primit cea mai directă provocare din partea descoperirilor ingineriei genetice. mai ales in vitro. ci să interpreteze exigenţele omului în societate.În lumea juridică. cât mai ales a legii morale obiective. mai ales în privinţa celor mai slabi. Incertitudinile şi alarmările sporesc acolo unde nu se cunosc bine nici semnificaţia. In opinia publică ca şi în publicaţiile destinate popularizării. în căutarea nu atât a consensului. se percepe deja de câtva timp necesitatea de a aduce la lumină argumentul etico-axiologic al dreptului. 40 . în enciclica Evanghelium Vitae. mai ales asupra vieţii copilului care urmează să se nască. cât mai ales a fundamentelor sale. după cum se poate constata din cele expuse despre originea sa istorică. a transforma cu mâinile) asupra patrimoniului genetic. în căutarea nu atât a originilor sale. inginerie genetică şi procreare artificială trebuie considerate distincte. este obligaţia Constituţiilor să apere valorile fundamentale indispensabile pentru a garanta o convieţuire civilă ordonată şi chiar pentru supravieţuirea vieţii sociale. Magisteriul Bisericii catolice.

Unii sunt optimişti gândindu-se la marile speranţe care se deschid în domeniul terapiei genetice sau geneterapiei: această atitudine este proprie celor care lucrează în domeniu. Trebuie să adăugăm că această temă se află în atenţia nu numai a moraliştilor dar şi a organismelor naţionale şi internaţionale. posibilităţile pe care le comportă pentru viitorul omului şi problemele etice pe care le ridică oamenilor de ştiinţă şi comunităţii civile. odată începute. care au elaborat unele linii normative. biologi moleculari sau genetişti. Guidelines for Research Involving ADN Molecules publicate în iulie 1977 de către National Institute of Health (NIH) în SUA. 41 . biologie şi societate: aceste descoperiri ştiinţifice au făcut ca morala. care atunci când se gândesc la aceste speranţe. a sugerat necesitatea unor măsuri de supraveghere şi reglementare. Redăm în prezenta schemă normativele internaţionale cele mai importante: 1. considerate de unii necesare pentru atingerea scopului lor. Această importanţă apare mai evidentă şi documentată dacă amintim pe scurt progresul rapid al ştiinţelor biologice. prin importanţă. nu doresc piedici sau obligaţii ale legilor şi nu dau importanţă mijloacelor care ar urma să fie folosite. Apoi (în 1984) aceste Guidelines au fost actualizate. Niciodată etica nu a fost atât de importantă pentru medicină. care a furnizat o primă clasificare a riscurilor (patru nivele de conţinere) a făcut o listă a experimentelor care trebuie interzise. o problemă prioritară în societate şi a societăţii la nivel mondial. în faţa unui moment important al istoriei ştiinţei şi al istoriei umanităţii. este definit în istoria civilizaţiei umane ca epocal pentru capacitatea sa excepţională de schimbare pe care o include şi o poate aplica. care se ocupă de viaţă.despre a căror activităţi nu se cunosc prea multe lucruri . Momentul istoric actual. fiind precizat ulterior domeniul de aplicare al cercetărilor şi prevăzute obligaţii şi proceduri bine specificate pentru Recombinant Advisory Committee (RAC) şi pentru Federal Register. care. el apare ca un moment "paradoxal". la o analiză aprofundată.Se înregistrează atitudini diferite chiar printre cercetători. de fapt. Ne aflăm. riscul oricărei alte revoluţii de tip politic sau militar. Alţii sunt mai preocupaţi de posibilele devieri legate de inginerie şi manipulare. revoluţie ce ar întrece. ar putea schimba statutul genetic al umanităţii.fapt care ar linişti opinia publică. desigur. la care au participat cei mai mari experţi mondiali în manipulările genetice in vitro. care să supună unor obligaţii legale pe cei ce lucrează în cercetare . Aceasta este o atitudine mai frecvent întâlnită printre jurişti şi moralişti. relevând în acelaşi timp posibilităţile pozitive existente pentru progresul uman. Prima formulare îşi are originea în concluziile la care a ajuns conferinţa de la Asilomar din februarie 1975. ca în cazul experimentelor pe embrioni. Este normal ca tocmai acest curent de opinii să facă presiuni în favoarea unei legislaţii clare. să fie un punct de interes pentru toţi.

Alte directive au fost emanate de către autorităţile europene privind micro-organismele inginerizate. Raportul Williams prevede o autodisciplină a cercetătorilor prin elaborarea unui "cod de conduită" 4. mai recent. Asupra temei clonării. N. R (92) 3 specifică privind diagnosticarea şi lo screening genetic efectuat din motive de sănătate. Report of the Commision of Enquiry on prospects and risk of genetic engineering). Organizaţia Mondială a Sănătăţii ("Declaration sur le clonage"-Rapp. "Legea pentru reglementarea ingineriei genetice" din Germania Federală din 20 iunie 1990 (Gesetz zur regelung von fragen der Genetechnik) cu modificările sale succesive (Bundesgeschblatt 1993 I 2066 şi Bundesgeschblatt 1994 I 1416). Comitetul de Miniştri a aprobat pe 6 noiembrie 1997 un protocol suplimentar (dintre protocoalele suplimentare prevăzute de de aceeaşi Convenţie) în care se interzice clonarea umană. în sfârşit s-au pronunţat. URSS. la 16 martie 1989. 5. 472 din 1982 care a elaborat norme de securitate pentru laboratoare şi a propus ca în Convenţia Europeană să fie inclus aşa zis-ul " drept la diferenţă" şi anume interzicerea ingineriei alterative asupra indivizilor umani. Consiliul Europei. Progetto Genoma Umano (18-31994). 11-14 este rezervat genomului uman. 94-653 din 29 iulie privind respectul faţă de corpul uman. Anterior. la 18 martie 1997. Canada. 756-CR-97). Comitetul Naţional italian pentru Bioetică (CNB) a publicat unele documente importante în domeniu: Documento sulla sicurezza delle biotecnologie (28-5-1991). art. pentru unele măsuri restrictive. (12 martie 1997) Rezoluţia privind clonarea (Document B4-209-97). La clonazione come problema bioetico (21-3-1997). Diagnosi prenatali (18-7-1992. Franţa. 5. 6. Rapporto sulla brevettabilita degli organismi viventi (19-11-1993). Ulterior. foarte importante sunt Raccomandazione 934 (1982) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa şi Raccomandazione della Comunita Economica Europea (CEE) n. In privinţa instituţiilor comunitare europene. Deosebit de importantă este considerată. Trebuie menţionată şi Legea Franceză nr. Aplicabilitatea acestor Points este limitată la cercetările efectuate în instituţii care primesc deja finanţare pentru cercetările privind ADN-recombinat de către NIH (după precedentele Guidelines) 3. Terapia genica (15-2-1991). 7. 8. Tările de Jos. Raportul Williams în Regatul Unit. Temele de genetică sunt abordate în Titlul II Art. In 1985 acelaşi NIH a emanat câteva Points to consider in the design and submission of human somatic-cell gene therapy protocols. publicat în 1976 (Report of the working party of the practice of Genetic Manipulation). A2-327-88) şi. De asemenea. Parlamentul european. în cadrul Convenţiei privind drepturile omului şi biomedicina (numita "Convenţie asupra bioeticii") a tratat şi problematicile etice rezultate din sectorul geneticii (întreg capitolul IV.2. După modelul acestor normative au apărut şi cele din alte ţări: Australia. a publicat o Rezoluţie privind problemele etice şi juridice ale manipulării genetice (doc. acelaşi Comitet emanase o Raccomandazione nr. Raportul Comisiei de Anchetă al Parlamentului Germaniei Federale privind perspectivele şi riscurile ingineriei genetice din 1987 (Deutscher Bundestag. Câteva etape importante pe drumul ingineriei genetice 42 .

fuziune între celulele umane şi murine prin trecerea genelor ("atribuirea") în cromozomii umani. Atunci Hotchkin a introdus primul termenul de inginerie genetică (genetic engineering) cu semnificaţia pe care am indicat-o la început. ca fiind evenimente sinistre. Mendel le-a denumit elementa. Înainte de toate s-au făcut mari şi importante progrese în cunoaşterea informaţiei genetice a fiecărui cromozom: se cunosc mai bine. vaccinurile antigripale. s-au realizat aplicaţii tehnologice şi industriale pentru producerea moleculelor polipeptidice de mare importanţă: insulina umană. Nivele şi scopuri ale intervenţiei Pentru a putea furniza indicaţii etice este necesar să ne referim la diferitele nivele de intervenţie asupra genelor şi la scopurile urmărite prin acestea. pentru că ele deschid totodată şi posibilităţi de intervenţie pozitivă. 1967: începe aplicarea tehnicilor de diagnosticare prenatală în domeniul genetic. după cum se vede. contra hepatitei A şi B şi altele. 1965: se realizează prima cell-fusion. somatostatina. s-a deschis posibilitatea realizării unei genetoterapii. 43 . vom începe cu o sinteză a etapelor istorice ale dezvoltării geneticii: 1956: descoperirea cromozomilor umani ca structuri fundamentale şi purtătoare de material genetic. În dicţionarul acestui capitol se va găsi sub denumirea de " inginerie genetică" definiţia tehnologiilor grupate după obiectivul de destinaţie. etc. acum. Succesele obţinute.Nu dorim să repetăm aici informaţiile de bază privind biologia şi genetica. 1969: se anunţă descoperirea endonucleozei de restricţie. ci ne vom limita la ceea ce este absolut necesar pentru înţelegerea termenilor etici ai problemei. mecanismele productive ale imunoglobulinei şi structurile cromozomilor X şi Y. iar Morgan în 1910 le-a studiat compoziţia chimică. somatotropina. 1970: sinteza primei gene artificiale 1971: se realizează pentru prima dată DNA recombinant. Trebuie să observăm rapiditatea crescătoare a etapelor evolutive ale acestei ştiinţe. interferonul. nu sunt puse toate şi în mod automat într-o lumină proastă. 1981: se realizează naşterea primilor şoareci prin clonare.

Intervenţia care urmăreşte o modificare în patrimoniul genetic poate fi concepută la nivelul celulelor somatice. să presupunem că s-ar reuşi corectarea defectelor genetice ale anemiei mediteraneene în celulele hemopoietice în scopul producerii unor celule normale care.Nivele de intervenţie Acestea sunt foarte evidente şi distincte. Intervenţia menită să modifice linia celulelor germinale este exclusă datorită imposibilităţii. aşa cum se poate intui. de exemplu. Finalităţile de intervenţie în domeniul genetic se pot clasifica astfel (vezi şi prospectul rezumativ de la sfârşitul capitolului): . ipoteza intervenţiei asupra embrionului uman are un caracter şi mai delicat datorită faptului că există marele risc de a compromite viaţa embrionului sau viitorul său biologic în sens genetic. a. asupra embrionilor proveniţi din celule manipulate. In urma ineficacităţii genoterapiei asupra celulelor liniei germinale. înmulţindu-se.finalităţi experimentale (distructive) Folosirea ingineriei genetice cu finalităţi de diagnosticare este multiplă şi în ultimii ani s-a lărgit gama aplicaţiilor noi. la care ne vom referi pe larg cu altă ocazie.finalităţi alterative . în domeniul civil.finalităţi terapeutice .după cum vom vedea. (1) Procedeul trebuie să fie inclus în cadrul scopurilor terapeutice. o intervenţie menită să modifice o degenerare sau o deficineţă a lor . la nivelul celulelor germinale şi la nivelul embrionilor în prima lor fază de dezvoltare. de a conduce introducerea genei corecte. În afara diagnosticii genetice prenatale. date fiind scopurile urmărite (alterarea patrimoniului genetic fiziologic sau îmbunătăţirea viitoarelor posibilităţi ale ştiinţei) (2) c. Importanţa etică a intervenţiei se schimbă conform fiecărui nivel. unele documente din alte ţări propun necesitatea experimentelor asupra celulelor germinale deci. se dezvoltă aplicaţiile asupra adultului cu scopul descoperirii unor boli a căror origine se bănuieşte a fi genetică. cu scopul de a optimiza tehnica. cel puţin până în acest moment. Finalităţi Finalităţile de folosire ale cuceririlor genetice determină în mare măsură moralitatea multor inervenţii. În sfârşit. în faza prematrimonială şi preconcepţională.Acest procedeu ridică probleme etice importante deorece este prevăzut programatic ca având un scop experimental.finalităţi productive . 44 .finalităţi de diagnosticare . le vor înlocui pe cele defectuoase: acesta ar fi un succes de mare relevanţă şi o eventuală dispersiune a celulelor vii nu ar constitui un neajuns pentru individ şi nici nu ar ridica probleme etice. b. Experimentul neterapeutic asupra embrionului uman este considerat profund ilicit de către bioetica personalistă. În celulele somatice se poate realiza.

este considerată de către toţi de eliminat. Salvarea vieţii şi identităţii genetice a fiecărui individ uman. dar considerăm că trebuie să fundamentăm criteriul eticităţii privind viziunea personalistă a corporalităţii iar codul genetic constituie structura ce susţine corporalitatea. vaccinurile microbiene. (3) Orientări etice şi criterii de aprecieri etice Care ar trebui să fie criteriul etic. trebuie să fie înţelese ca fiind destinate subiectului asupra căruia se intervine şi în nici un caz ca având intenţia de a sacrifica pe cineva în avantajul altcuiva. orice altă intervenţie asupra persoanei . codul genetic.pentru dovedirea paternităţii. bioetic.însemană o intervenţie asupra întregii persoane şi poate fi justificată numai dacă există o raţiune terapeutică. In general. Cea de a doua ipoteză se practică de factus şi pune problema posibilei influenţe a biotehnologiilor asupra ecosistemului sau a ecosistemelor.fiind considerată arbitrară sau ideologică sau o dominaţie a omului asupra omului. (5) Din această abordare rezultă unele principii de orientare etică ce se pot rezuma astfel: 1. Finalitatea productivă a ingineriei genetice se urmăreşte mai ales în domeniul farmacologic pentru producerea de hormoni.deci şi asupra codului genetic. este în mod esenţial unit cu spiritul astfel că el constituie unitatea existenţială şi esenţială a persoanei. Corpul. chiar atunci când se aplică la om. animal şi vegetal pentru realizarea unor specii modificate sau clase de indivizi inginerizaţi. Aceasta înseamnă că orice intervenţie asupra corporalităţii . pentru că privează subiectul uman de valoarea 45 . de discernere? Trebuie să ne amintim cele expuse în capitolul dedicat principiilor bioetice şi mai ales unităţii persoană-corp şi de principiul pe care l-am denumit al totalităţii sau terapeutic.bun intangibil . în domeniul penal. cea umană. In prima ipoteză. Orice intervenţie care ar presupune suprimarea individualităţii fizice a unui subiect uman. dincolo de posibilităţile tehnice reale. Finalităţile terapeutice din domeniul genetic. (4) Corpul nu epuizează realitatea umană ci este doar o componentă esenţială a ei. Se discută apoi în acest sens despre o formă atenuată de alteraţie cum ar fi îmbunătăţirea speciei. atunci când sunt demne de a fi urmărite. iar raţiunea umană are sarcina de a apăra omul în integritatea şi plinătatea sa. pentru identificarea vinovatului de delicte. virale sau parasitare. Perspectiva alterativă (unde alteraţia înseamnă o modificare nu terapeutică ci electivă şi selectivă) poate fi aplicabilă în ambientul uman. reprezintă o ofensă adusă valorii fundamentale a persoanei umane. unii nu exclud ingineria genetică care are scopul de a îmbunătăţi. în special programul său genetic. ca insulina umană. interferonul. chiar atunci când ar fi dorită pentru a aduce un beneficiu altor persoane. după cum se va vedea. ca şi în domeniul sceening-ului (fetusului dar şi al adulţilor). Prin aceasta se reafirmă recunoaşterea faptului că omul este creatură şi a puterii lui Dumnezeu asupra persoanei umane.

Va fi necesară găsirea unor forme de asociere şi de coresponsabilitate a oamenilor de ştiinţă. 46 . Problema intervenţiei asupra patrimoniului genetic al omului şi a altor fiinţe nu poate fi încredinţată spre rezolvare numai unor experţi. dar unica sa raţiune nu este aceea de a fi un instrument în favoarea omului: este mereu un bun care-şi găseşte în Dumnezeu raţiunea de a exista. valoarea vieţii corporale. pe de o parte. Aceste ţări. 2. de manipulare a mediului ecologic şi de intervenţie în genomul uman. într-adevăr. întreaga umanitate. deţinătoare ale puterii biotehnologice. libertate şi răspundere. Diferenţa dintre om şi alte fiinţe. confirmă în diferite state acest principiu. este necesar vieţii şi sănătăţii omului. Salvarea ecosistemului şi mediului. Vom vedea imediat aplicaţiile acestui principiu. în general. pentru anumite capitole ale sale. In al doilea rând. altfel incurabilă. Nici conceptul de calitate a vieţii nu poate fi antepus celui reprezentat de viaţa însăşi. Recunoscând legătura de schimb intim existentă între fiinţele vii şi om. Viitorul umanităţii cere de multe ori participarea responsabilă a comunităţii. 5. 4. ar putea să fie avantajate de progresul biotehnologic şi pe de altă parte ar fi constrânse să trăiască într-o mai mare dependenţă economică şi productivă faţă de ţările avansate. Ca orice terapie şi cea genică îşi găseşte în acest caz fundamentul şi justificarea.fundamentală pe care se sprijină toate celelalte. Raţiunea justificatoare a acestui principiu este dublă: în primul rând mediul. Experienţa comitetelor de bioetică şi autoreglementările. chiar invazivă. aceasta este o chestiune care priveşte. o vom face urmărind. în interesul binelui comun şi al colaborării opiniei publice. care se află în centrul lui şi este protectorul ei. Este permisă efectuarea unei intervenţii. Norme etice particulare Să vedem acum în mod sintetic efectul acestor criterii şi principii generale. Ne gândim la problemele de screening genetic. fie că este vorba de oameni de ştiinţă sau de politicieni. Folosirea criteriului calităţii vieţii pentru a suprima şi discrimina alte vieţi reprezintă o ofensă adusă principiului egalităţii şi al demnităţii egale. calitatea fiind un atribut complementar al vieţii. Este clar că dezvoltarea biotehnologiilor a dat naştere unei perioade noi în cadrul relaţiilor dintre Nordul şi Sudul lumii. după principiul autocontrolului. valorificată apoi de lege acolo unde ea funcţionează. în viziunea creaţionistă a universului. este ordonată spre binele omului. Principiul terapeutic. Iată de ce principiul libertăţii ştiinţei şi cercetării trebuie recunoscut şi armonizat cu exigenţele de informare a populaţiei şi cu coresponsabilitatea ei. creaţia. Este suficientă o simplă referire ulterioară la problema ţărilor în curs de dezvoltare care trebuie să fie ascultate şi incluse în această comunitate. omul are conştiinţă de reflecţie (6). 3. nu se poate ignora diferenţa reală şi profundă care există între ele. Competenţa comunităţii. schema aplicaţiilor lor posibile. care este format dintr-un ansamblu de ecosisteme distincte care compun ecosistemul global. în beneficiul subiectului viu pentru a corecta un defect sau a elimina o boală. cu alte cuvinte este dotat cu spirit.

nu trebuie să existe riscuri pentru sănătate şi mediu.b) salvgardarea mediului. A fost prima alarmă în jurul ingineriei genetice: posibilitatea devastării biosferei prin bomba biologică. înainte de a se trece la răspândirea organismelor modificate. ca o cerinţă etică.Înainte de toate există necesitatea justificată din punct de vedere etic de a salvgarda securitatea biotechnologiilor atât în laboratoare cât şi în relaţie cu mediul. dacă este capabil de reproducere. prima condiţie de eticitate este evaluarea riscului. S-a constatat că introducerea în mediu a unor astfel de organisme modificate sfârşeşte prin a avea efecte negative în proporţie de 10-20%. animalele superioare pentru îmbunătăţirea indivizilor şi a produselor. răspândire. Instituţiile conducătoare (precum OCSE. dacă este capabil să formeze populaţie şi să se răspândească. directivele comisiilor CEE) cer autorilor să răspundă la aceste 5 întrebări: • • • • • dacă organismul modificat este capabil de supravieţuire. De aceea. În privinţa răspândirii în mediu a microorganismelor genetic modificate. se pot ingineriza microorganisme care pot avea un grad mare. Experimentul ca scop în sine nu trebuie încurajat. concret sunt următoarele: a) apărarea vieţii şi sănătăţii omului. dacă factorii enumeraţi (supravieţuire. In legătură cu acest fapt a fost necesară formularea primelor norme şi guidelines pentru securitatea mediului şi pentru a oferi o garanţie privind laboratoarele. microorganismele: bacterii şi viruşi. O altă cerinţă este să existe o adevărată utilitate pentru societatea actuală fără pericol pentru cea viitoare. acest lucru poate dăuna populaţiei. În privinţa pătrunderii organismelor modificate genetic se pot distinge diferite tipologii: plantele (deja din anul 1989 au fost recensate peste 30 de specii genetic modificate). stabilire şi răspândirea organismului) sunt de natură a produce efecte nedorite pentru om şi mediu. Efectele negative sunt legate de trei factori: • • • lipsa unor duşmani naturali. mic sau mediu de periculozitate pentru cel care lucrează acolo. (7) Identificarea factorilor de risc trebuie să fie efectuată pentru fiecare caz în parte şi cere o capacitate complexă de monitorizare şi o instrumentalizare adecvată (8). distrugerea directă a ecosistemelor. La acest tip de securitate trebuie adăugat riscul datorat răspândirii în mod deliberat în mediu a microorganismelor inginerizate. iar în cazul pătrunderii accidentale în mediu. 47 . In laboratoare. dacă organismul este capabil să confere altor organisme trăsăturile ce i-au fost conferite în mod artificial. deoarece. Efect negativ înseamnă o perturbare importantă a echilibrelor ecologice. Liniile etice generale în acest domeniu. întradevăr. dispariţia unor specii sălbatice sau un comportament extrem de invaziv . efect negativ asupra altor organisme. Aceste două principii care trebuie să fie aplicate simultan în evaluarea biotehnologiilor impun să se ţină cont nu atât de tehnica în sine cât de produsul şi de periculozitatea consecinţelor.

Chiar dacă efectele benefice aşteptate în acest domeniu al biotecnologiilor nu sunt chiar cele scontate. cât şi în zootehnie şi industria alimentară. de ex. Această problemă este mai gravă când examenul este făcut din alte motive .Este necesar. In unele zone geografice numeroase examene făcute în acest sens. într-o proporţie de 25%. să aibă o boală de origine genetică precum o miastenia gravis de tipul Duchenne. ţinând cont de capacitatea psihologică a părinţilor.întâmplător sau special . Trebuie apreciată totuşi oportunitatea. (9) Diagnosticarea prematrimonială şi preconceptivă Este indicată în cazul subiectului care s-ar afla în situaţia riscantă de a fi purtătorul genei responsabile pentru o boală genetică recesivă. In cazul în care bolnavul major ar cere să fie informat asupra diagnosticului. să se acţioneze pentru conservarea speciilor pe cale de dispariţie şi pentru salvgardarea biodiversităţii prin realizarea unor bănci seminale şi îmbunătăţirea tehnicilor reproductive artificiale. l-ar putea avea asupra unei manifestări ulterioare. descoperind o pierdere graduală a forţei musculare la picioare. Trebuie. dar care se va ivi în timp. Problema etică este felul în care se comunică această siatuaţie celui în cauză sau părinţilor. obligaţia de a nu comunica. In aceste cazuistici complexe. de exemplu. că ar fi posibil ca un copil de 6-7 ani. 48 . Aceste examene genetice sunt permise şi sunt recomandate persoanelor cu risc de a transmite gena răspunzătoare de talasemie.ca urmaşii lor să fie afectaţi. deci. Să presupunem. trebuie îmbinat "dreptul la a şti". de asemenea. însoţite de counseling-ul adecvat. se pare că au dat rezultate relevante în a se realiza o prevenire primară ce a determat o scădere a procentului de incidenţă. cu "dreptul la a nu şti". cu mari repercusiuni atât în agricultură. cum ar fi de exemplu fibroza cistică sau corea lui Huntington. Numai examenul genetic poate oferi o certitudine în numai câteva zile. şi care ar urma să se căsătorească cu un subiect purtător existând astfel pericolul. Dreptul de a nu cunoaşte şi. Trebuie să fie luate în seamă şi problemele de macroetică privind punerea biotehnologiilor la dispoziţia ţărilor în curs de dezoltare pentru soluţionarea problemelor alimentare fără a se creea o dependenţă ulterioară nefavorabilă faţă de ţările producătoare de biotecnologii. trebuie examinat fiecare caz în parte. de a le face cunoscut diagnosticul fără însă ca aceştia să-l descopere copilului până când va ajunge la o vârstă mai mare. să existe o adecvată informare a publicului pentru eliminarea falselor temeri sau pentru informare asupra unor avantaje reale. în ce priveşte efectul pe care o astfel de informaţie. apoi. ce conţine un diagnostic nefast. Problemele diagnosticării şi screening-urilor genetice post-natale: Examenul genetic post-natal cu scopul diagnosticării unei boli. dreptul de a cunoaşte ar putea funcţiona în cazul părinţilor care ar dori acest lucru. la o vârstă adultă sau matură.şi se descoperă o patologie care nu s-a manifestat clinic. este valabil pentru pacientul minor. este sigur că acest sector va avea o dezvoltare puternică în viitorul apropiat.

b) găsirea unei predispoziţii genetice la o boală profesional-independentă care s-ar putea ivi în viitor (de exemplu ateroscleroza) . pozitivă. este esenţial diferită. mai ales că a fost vorba de o asumare conştientă a riscurilor. dar cuplul nu va putea să fie constrâns să nu se căsătorească. se face referire la consensul informat al lucrătorului. nici moral. In acest ultim caz scopul urmărit este în general. Un astfel de proiect care se bazează pe raportul costuri-beneficii şi care urmăreşte ca valoare de referinţă avantajul economic al industriei. Rămâne posibilitatea de a încheia căsătoria. cu expresie fenotipică viitoare (de ex. Trebuie să adăugăm că aceste examene nu pot fi obligatorii prin "screening" sau legi impuse . pe care unii îl fac să treacă drept "prevenire" în mod injust. Faptul că ele sunt permise nu înseamnă că sunt obligatorii moralmente: ar împiedica acest lucru dreptul internaţional şi naţional. 49 . In momentul în care respectivul cuplu ar accepta riscul. nici din punct de vedere legal. în schimb. dar nu credem că astfel de examene ar putea deveni obligatorii. prin urmare.Acest sistem merită denumirea de prevenire şi poate fi o adevărată alternativă la avortul selectiv. în cazul unor eventuale daune cauzate lucrătorului. dacă înţelegerea şi obiectul evaluării sunt raportaţi la risc-beneficiu privind sănătatea lucrătorului şi dacă se efectuează cercetarea genetică în speţă pentru prevenirea apariţiei unei patologii (11) . ar trebui să ia serios în consideraţie consecinţele unei căsătorii cu un foarte ridicat grad de risc de transmitere genetică a bolii. a) Screening pentru depistarea unei predispoziţii genetice care determină o hipersensibilitate la anumite substanţe prezente la locul de muncă constituie obiectul de studiu al ecogeneticii. Se deosebesc trei tipologii de "screening" asupra lucrătorilor. ţinând cont şi de frecvenţa bolii (în cazul unor patologii extrem de rare valoarea predictivă a cercetării este foarte scăzută). c) depistarea unei patologii genetice independente de muncă. cu diferite scopuri: a) aflarea unei predispoziţii genetice care determină o hipersensibilitate la anumite substanţe prezente la locul de muncă. Problema etică fundamentală în aceste cazuri (10) este posibilitatea ca cel care oferă de lucru să realizeze un program de cercetare genetică pentru "a preveni" efectuarea unor cheltuieli mai mari pentru despăgubiri. acceptabil din punct de vedere etic. şi. nu poate fi acceptabil din punct de vedere etic. din punct de vedere etic s-ar putea evoca simţul răspunderii. corea lui Huntington). de gravitatea bolii şi modalităţile de expresie clinică (pentru maladii care nu sunt grave şi sunt controlabile în fază clinică precoce nu există o instanţă etică de diagnosticare pentru că nu comportă daune importante pentru sănătatea lucrătorului) (12) Acestea fiind spuse va fi necesar să ţinem seamă de alte condiţii etice: In primul rând. cei doi fiind conştienţi oricum de faptul că nu vor putea să ceară avortarea fetusului afectat: avortul voluntar nu poate fi permis în nici un caz. Screening-ul genetic asupra lucrătorilor Acest tip de examen se afirmă tot mai mult ca aplicare a medicinii predictive şi comportă la rândul lui o serie de probleme etice.O importanţă decisivă este atribuită consensului de către mai multe părţi şi în diferite documente. tot în situaţia în care asocierea dintre status genetic şi patologia profesională a fost demonstrată ca certă. Opinia etică.

se recomandă ca numai în cazul în care testele sunt permise în mod expres de lege. este exprimată foarte clar atât în Rezoluţia Parlamentului European cât şi în Documentul Parlamentului German. dar care ar putea să apară. Distincţia fundamentală. ele să poată fi efectuate în mod obligatoriu pentru protejarea unor indivizi sau a colectivităţii. Recomandarea afirmă apoi că excepţiile de la acest principiu trebuie să fie justificate de raţiuni de protecţie directă a persoanei în cauză sau a terţilor şi ele trebuie să fie direct corelate cu condiţiile specifice ale activităţii profesionale. în schimb. (15) Documentul Parlamentului German cere. Terapia genică Comitetul Naţional italian pentru Bioetică (CNB) defineşte terapia genică prin aceşti termeni: " introducerea în organisme sau celule umane a unei gene. de exemplu. In sfârşit. pentru lucrătorul interesat. de exemplu limfocite. în ce priveşte excluderea lucrătorilor rezultaţi mai puţin rezistenţi din punct de vedere genetic. care trebuie să aibă ca efect restituirea normalităţii celulelor afectate ale individului bolnav. şi terapia genică asupra celulelor liniei germinale (gameţi sau embrioni precoce) modificarea aşteptată trebuind să se producă în genomul subiectului care va fi conceput sau care a fost deja conceput.ba mai mult după părerea noastră necesar .In legătură cu natura testelor genetice care nu sunt obligatorii asupra lucrătorilor Recomandarea Nr.cu dreptul bolnavului la menţinerea sau recuperarea integrităţii şi propriei dotări genice conform principiului terapeutic. b) şi c) Screening pentru depistarea unei predispoziţii sau pentru predeterminarea genetică a unei maladii care nu este profesională. American College of Occupational Medicine Code of Ethical Conduct (14). Un astfel de screening nu pare să fie acceptabil în linii generale din punct de vedere etico-juridic. Este luat apoi în consideraţie dreptul angajatorului de a fi informat. sau va apărea în viitor. care are efectul de a preveni şi/sau trata o situaţie patologică " (16) Am amintit deja că spre terapia genică se îndreaptă cele mai mari speranţe de aplicare a ingineriei genetice. măduvă osoasă. în cadrul terapiei genice. drept care trebuie să fie limitat prin dispoziţii normative oportune. Principiul etic fundamental de apreciere a acestor intervenţii este cel al intangibilităţii patrimoniului genetic al unui subiect. De aceea din perspectiva acestui dublu principiu pot fi admise atât 50 . afirmă că informaţia relevată angajatorului ar trebui să furnizeze numai elemente strict esenţiale. adică a unui fragment ADN. acest principiu este compatibil . legată de caracterul mai îndepărtat al patologiei şi independent de muncă. In sfârşit. în mod satisfăcător. la rândul său bazat pe respectul integrităţii fizice a persoanei. se face între terapia genică asupra celulelor somatice. o garanţie conform căreia o posibilă excludere a lucrătorilor cu o predispoziţie personală de a contracta o patologie profesională la locul de muncă. să fie permisă numai în cazul în care rezultă imposibilă îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. R (92) 3 a Consiliului Europei (13) afirmă principiul conform căruia angajarea sau posibilitatea de a continua munca nu sunt subordonate efectuării unui test sau unui screening genetic. Rezoluţia Parlamentului European relevă că astfel de selecţie nu poate reprezenta în nici un caz o alternativă la însănătoşirea ambientului de muncă. Acest dezacord. precum şi la descendenţii săi.

face necesară o autoritate centrală care să verifice şi să controleze protocoalele şi structurile. sunt următoarele: o obligaţia de a notifica protocoalele folosite cu referire la tehnicile aplicate şi de a pune la dispozitia structurilor autorităţii civile la nivel naţional sau regional. In aceste direcţii există de acum acordul actelor normative europene (17) şi ale CNB. pentru că se configurează o alterare contrară principiului respectării vieţii şi identităţii biologice şi a egalităţii între oameni. se respinge din două motive diferite: a. b. Ingineria genetică alterativă şi amplificatoare la om Ingineria genetică de tip terapeutic urmăreşte să restituie integritatea normală a subiectului care în acest domeniu este omul. o boli grave şi cu slabe speranţe de viaţă. o aşteptarea unui final pozitiv plauzibil. când se încalcă scopul terapeutic şi se urmăreşte modificarea constituţiei genetice: în acest caz. Este clar că şi pentru aceste terapii este necesar consensul pacientului. 51 . dezordini proliferative sau fenomene de respingere. o documentaţia privind gravitatea bolii şi lipsa de alternative. poate fi dat de reprezentant în cazul minorilor sau când cel în cauză se află în imposibilitatea de a o face. ignorarea efectelor colaterale. acest consens. pentru că este vorba de terapie. celelalte condiţii. De aceea există o foarte precisă distincţie între terapia genică şi intervenţia unei inginerii alterative (19) . date fiind riscurile şi stadiul experimental al terapiei. sindrom Lesch-Nyhan. Astfel de boli sunt de exemplu deficenţă de ADA. precum şi opinia comitetelor autorizate ca Grupul celor 7 ţări cele mai dezvoltate (18) . legate de controlul tehnicilor. Caracterul deosebit al acestor terapii după cum rezultă în multe state. fibroză chistică. sau răspândirea unui eventual vector viral. precum mutaţii dăunătoare. etc. fără dificultăţi şi fără condiţii. totuşi. Terapia genică germinală. şi chiar cea somatică. Condiţiile etice pentru terapia genică cu caracter somatic sunt legate de faptul că aceste terapii experimentale pot să comporte riscuri. Diferiţi autori împărtăşesc următoarele condiţii: a. b. condiţii relative la alegerea patologiei tratabile: o boli datorate anomaliei unei singure gene structurale recesive şi deci susceptibilă de a primi o terapie completă cu o singură genă sănătoasă.terapia genică de tip somatic. cât şi cea de tip germinal în cazul în care scopul şi obiectivul sunt cele terapeutice. o evaluarea structurilor. pentru că metodica actuală nu permite atingerea rezultatului terapeutic fără riscuri incontrolabile şi acesta este un motiv legat de actualele cunoştinţe ştiinţifice. o boli pentru care astăzi nu există terapie alternativă. interzicerea este absolută şi necondiţionată de stadiul cunoştinţelor. Toate acestea nu ne autorizează să considerăm terapia genică.

pentru că în aceste cazuri este vorba de a pune condiţii pentru o îmbunătăţire şi nu de a determina direct un grad al calităţii fizice printr-o intervenţie pe întreg componentul biologic. au urmărit această îmbunătăţire-alegere a calităţilor fizice. atunci când există o posibilitate. corectarea unei deficienţe care pune subiectul în condiţii de inferioritate faţă de media statistică. oricum interzisă. iar îmbunătăţirea sau amplificarea se referă. în timp ce considerăm că nu se pot numi în mod automat " terapii potenţatoare" celelalte tipuri de intervenţie. nu numai pentru că alterează rezultatele întrecerilor sportive. deci autorul consideră în acest sens numai ipoteza unei experimentări care să fie posibilă la adultul care a consimţit. alterarea înseamnă producerea unui caracter nou. Cuyas formulează patru ipoteze de inginerie genetică. dar şi pentru că influenţează dezvoltarea psihicosexuală a femeii atlete. Acest gen de intervenţie ipotetică ni se pare mai grea decât ceea ce se întâmplă în domeniul medicinei cosmetologice. Ar fi vorba de inginerie genetică de tip somatic. prin alegerea partenerului în vederea căsătoriilor. Diferitele gradaţii depind de diferitele finalităţi: a. Raţionamentul. nu este tocmai potrivit.Putem reţine că. ameliorarea uneia sau a mai multor calităţi ale subiectului. Sunt citate ca exemplu îmbunătăţirea genei răspunzătoare de creşterea staturii sau prelungirea duratei de viaţă. d. în timp ce supradotarea indusă ar putea condiţiona viitorul subiectului însuşi. forţă. c. Totuşi. Faptul că omul trebuie să se bucure de o anumită putere asupra propriei vieţi şi că acel concept de sănătate nu trebuie să se limiteze doar la absenţa bolii ci să urmărească "bunăstarea deplină" fizică. peste media statistică . care să nu fie terapeutică ci de tip amplificator a unelor calităţi fizice peste media normală. inteligenţă etc. dotarea omului cu calităţi care prin ele însele sau în nivelul lor de intensitate sunt străine speciei umane. Cel de al doilea caz prezintă pentru autor unele dificultăţi etice datorită faptului că subiectul nu poate fi interpelat pentru consens. admisă dar nu 52 . Nu se poate imagina o intervenţie de inginerie genetică care să influenţeze subiectul dar nu şi descendenţii amplificând anumite calităţi peste medie. Autorul însuşi pune în dubiu clasificarea calităţi/defecte care deseori se conformează modelor culturale sau exaltărilor artificiale. Nu poate fi folosită ca exemplu nici administrarea de hormoni masculini unei atlete adolescente ca "doping" pentru a masculiniza musculatura. Conceptual. procurarea pentru descendenţi o superioritate faţă de normă în exploatarea anumitor calităţi (înălţime. în afara consensului subiectului supus acestei creşteri şi absenţei riscurilor.). la potenţarea unui caracter deja existent. după mine ar trebui să ne întrebăm dacă această alegere-selecţie a calităţilor fizice sau intelective nu ofensează principiul egalităţii şi nu împinge la dominarea arbitrară a propriului corp. acolo nu este vorba de o intervenţie care să redea integritatea genetică. Pentru a găsi o linie de demarcaţie între ingineria genetică alterativă şi cea pentru ameliorareamplificare în sensul "recombinării genetice ca terapie potenţatoare sau eugenetică" (20). pentru că aceea a liniei germinale ar trece la descendenţi. mai curând este vorba de intervenţii de eugenetică. orice altă intervenţie nu poate fi decât alterativă sau pentru îmbunătăţire-amplificare. pentru că aici nu este vorba de inginerie genetică. psihologică şi socială. In mod just autorul face să coincidă primul caz cu o formă de terapie. b. ci de administrarea medicamentoasă. în schimb. întotdeauna. conform căruia oamenii.

pentru a-i bate pe ruşi şi chinezi pentru că nu admit lacune în domeniul clonării" (22) 53 . în afara scopului terapeutic şi peste normă. IX. V. Noi credem că. profesor la Universitatea din Chicago: I. inerent în acea loterie a combinării sexuale. se referea în 1985 la posibile aplicări ale clonării omului imaginate de prietenul său Leon Kass. faptul că trebuie să existe această bunăstare deplină. II. VIII. oferirea unui copil cu un genotip la alegere: o celebritate pe care o admiră. rămân obiecţiile pe planul de principiu al egalităţii dintre oameni şi se potriveşte foarte bine în acest sens apelul făcut de Ioan Paul al II-lea. In ce priveşte îmbunătăţirea descendenţilor pe care Cuyas o consideră încă permisă în anumite condiţii în sensul şi în direcţia potenţării calităţilor fizice şi intelectuale. furnizarea unei mari cantităţi de subiecţi identici din punct de vedere genetic pentru a realiza studii ştiinţifice privind importanţa relativă de natură congenitală şi ambientală pentru diversele aspecte ale prestaţiilor umane. fără a se interveni asupra liniei germinale şi fără să se treacă printr-o procreare "in vitro"." (21) Clonarea umană: aspecte etice Hans Jonas. IV. producerea unor perechi de embrioni de la fiecare persoană pentru a le ţine congelate până când ar deveni necesare rezerve de organe pentru transplanturi la geamănul egal din punct de vedere genetic. îndoiala noastră este şi mai mare.toate acestea nu elimină problema limitei în cadrul căreia trebuie să se înscrie acest obiectiv.recunoscută. lăsând la o parte cele afirmate mai sus cu privire la mijloacele şi metodele folosite pentru atingerea acestui obiectiv. mai mult. Conferirea unor calităţi.unui individ uman prin ingineria genetică este o ipoteză substanţial alterativă şi este respinsă de însuşi Cuyas atunci când comportă asumarea unor calităţi animale prin hibridisme. străine speciei umane. nu înţeleg cum s-ar putea ajunge la această îmbunătăţire a calităţilor copiilor (cu excepţia cazului unei terapii în plus) la nivel genetic. VII. III. copierea unor indivizi sănătoşi pentru evitarea riscului unor boli ereditare. oferirea unui copil unei familii sterile. "copierea unor indivizi de mare geniu sau de o mare frumuseţe pentru îmbunătăţirea speciei sau pentru a face viaţa mai plăcută. determinarea sexului la copiii care se vor naşte: sexul unui clon este la fel cu cel al persoanei de la care provine nucleul celular transplantat. Cred că ar fi necesar să ne punem şi mai multe întrebări decât în cazul precedent asupra raportului posibil de instrumentalizare a persoanei umane începând cu genomul său. producerea unor echipe de subiecţi identici pentru a îndeplini sarcini speciale pe timp de pace sau în război (nu se exclude spionajul). dar el nu exclude această eventualitate în cazul în care ar fi vorba de calităţi care nu contrastează cu fiinţa umană (văzul vulturului). unul din părinţii bioeticii. o persoană dragă care a murit. VI. unul din soţi sau propria persoană. de a îndrepta intervenţia genetică " evitându-se manipulările care tind să modifice patrimoniul genetic şi să creeze grupuri de oameni diferiţi riscând să provoace în societate noi marginalizări.

dacă mai era nevoie." (26) Biserica Catolică condamna clonarea umană încă din 1987 în Istruzione "Donum Vitae": ". (23) Documente europene ale ultimului deceniu au luat poziţie anticipat împotriva clonării." Concluzie confirmată ulterior. a afirmat în mod clar lipsa de legitimitate etică şi juridică a clonării umane: " clonarea fiinţelor umane nu poate fi în nici un caz justificată sau tolerată de societate deoarece ea reprezintă o gravă încălcare a drepturilor umane fundamentale.şi tentativele sau ipotezele menite să obţină o fiinţă umană fără nici o conexiune cu sexualitatea prin "diviziune de gemeni". în urma recentului experiment de la Edinburg. 1046 a Consiliului Europei din 1986. este contrară principiilor de paritate între fiinţele umane pentru că permite selecţia eugenetică şi rasistă a speciei umane." (25) Parlamentul formulează. sunt contrare demnităţii de fiinţă umană proprie embrionului. noi discriminări. departe de a exalta libertatea omului. care caută în ştiinţă. oferindu-i libertate şi inteligenţă. cu speranţa deşartă al unui "dincolo de om " aduce cu sine un rezultat clar: "moartea omului"." 54 .. iar UE trebuie să-şi asume rolul de remorcă şi să facă în aşa fel ca opinia publică să ia cunoştinţă pe deplin de aceste probleme. Omul." Parlamentul.. ar fi cerut să fie clonate. cu scopul selecţiei rasei sau cu alte scopuri.s-a considerat "că trebuie să fie definite metode adecvate pentru programarea şi reglementarea evoluţiilor în domeniul geneticii". Recomandarea n. de ştirea că după experimentele de la Edimburg multe persoane. Jonas conchidea: " această listă este mai puţin distractivă decât pare. Proclamarea "morţii lui Dumnezeu". precum şi a creării de gemeni identici " (24) Rezoluţia Parlamentului European din 1989 a considerat "că o interzicere la nivel juridic ar fi singura reacţie posibilă la crearea de fiinţe umane prin cloni. Proiectul "clonării umane" reprezintă teribila derivă spre care este împinsă o ştiinţă fără valori şi este semnul profundului disconfort al civilizaţiei noastre.Jonas adăuga la această listă pregătirea atleţilor pentru Olimpiade şi alte competiţii internaţionale şi în fine curiozitatea umană de a vedea cum s-ar termina un astfel de procedeu. în tehnică şi în "calitatea vieţii" surogate pentru sensul vieţii şi al salvării existenţei.. fie că este realizată cu titlu experimental în contestul tratamentului fertilităţii.. ca şi toate experimentele care au drept scop clonarea fiinţelor umane. a transplantului de ţesuturi. partenogeneză.. (28) In acest document se afirmă că clonarea "constituie o manipulare radicală a relaţionalităţii constitutive şi de complementaritate care se află la originea procreaţiei umane.creării de fiinţe umane identice prin clonare sau prin alte metode. în 16 puncte. Nici-o dorinţă nu este atât de perversă ca cea de autocopiere... Nu se poate într-adevăr uita că negarea creaturalităţii umane. cerea interzicerea". ofensează demnitatea fiinţei umane şi implică un experiment pe om.. căruia Dumnezeu i-a încredinţat. creaţia. (27) Această condamnare este reafirmată în Documentul Reflecţii asupra clonării al Academiei Pontificale pentru Viaţă. nu găseşte limite acţiunii sale. a diagnosticării pre-implanturilor. Clonarea riscă să devină tragica parodie a atotputerniciei lui Dumnezeu. clonare. noi şi profunde suferinţe. în special femei. atât sub aspect biologic cât şi sub aspect personalistic.deoarece contrastează cu demnitatea procreaţiei umane şi cu unirea conjugală". oricum "toate informaţiile necesare trebuie să fie la dispoziţia opiniei publice. în a discerne între bine şi rău. fie că este realizată cu orice alt scop.. nu poate fi în nici un caz justificată sau tolerată de societate". ele sunt dictate numai de imposibilitatea practică: el trebuie să ştie să-şi fixeze singur aceste limite. principiile şi exigenţele proprii către statele membre " cu ferma convingere că clonarea fiinţelor umane. generează noi forme de sclavie.

chiar implantul unei jumătăţi de embrion poate dezvolta întregul individ.şi din câte rezulte se pare că fără nici un efect negativ . sau pentru alegerea sexului preferat. ca şi a embrionului precoce conceput natural. Practica recentă a FIVET şi în general a procreaţiei asistată medical.sau de "fisiunea gemelară" (gemeni) Aceasta constă în diviziunea embrionului cu 4 sau 8 celule în două: o parte este examinată. Diagnosticarea genetică pre-implant poate fi efectuată utilizând metode invazive şi metode neinvazive. pentru că ea nu implică doar examenul genetic. Din compoziţia terenului de cultură se scot date care permit analizarea proceselor metabolice ale embrionului fără să-i fie alterată integritatea fizică. nu numai că subliniază inviolabilitatea demnităţii persoanei în orizontul creaţionistic. în această perioadă este posibil gemelajul în virtutea totipotenţialităţii celulelor. după depistarea malformaţiei rămâne deschisă aproape în majoritatea cazurilor doar această alternativă: sau acceptarea copilului ce urmează să se nască cu respectiva malformaţie." Diagnosticarea prenatală Abordăm acest subiect împreună cu genetica pentru că multe dintre procedurile de diagnosticare în perioada prenatală urmăresc să cerceteze patrimoniul genetic al emrbionului/fetus. dar şi relevă importanţa etico-juridică a interzicerii clonării umane: " In planul drepturilor omului. la nivelul actual al cunoştinţelor şi ale resurselor medicinei. Pe de altă parte dorim să dedicăm problemei o reflectare specifică.Documentul. prelevat prin spălarea uterului (washing out) şi reimplantat apoi după examenul genetic. De aceea nu sunt puţini cei care afirmă.dacă nu în mod necesar. responsabil de mongolism. a făcut posibilă în zilele noastre o diagnosticare a embrionului fecundat in vitro înainte de a-l transfera în uter (diagnostic înaintea implantului). Examenul genetic prenatal este făcut într-o perioadă determinată de dezvoltarea emrbionuluifetal. 55 .(30) Motivarea adoptată pentru acest tip de diagnosticare este selecţia embrionilor afectaţi de maladii genetice sau examinarea sexului cromozomic. (29) Este suficientă prelevarea unei celule din embrion cu 8 sau 16 celule pentru a face un examen cromozomic sau genetic prin sonde genetice speciale. eventuala clonare umană ar reprezenta violarea a două principii fundamentale pe care se bazează toate drepturile omului: principiul parităţii între fiinţele umane şi principiul nediscriminării. se poate conexa prea rar în prezent cu faza terapeutică a malformaţiilor şi anomaliilor cu caracter cromozomic sau genetic. ori deschide uşa avortului şi pe acest raţionament ei îşi bazează obligaţia morală de a refuza un astfel de examen. în realitate foarte des . de aceea. dar spectrul bolilor ce-ar putea fi diagnosticate este mult mai vast.şi anume avortul fetuşilor cu malformaţii. după cum vom vedea. pentru a vedea dacă cel ce se va naşte este afectat de malformaţii sau anomalii care ar putea să-i influenţeze viaţa. Metodele invasive folosesc în schimb prelevarea unei porţiuni de ţesut din embrionul precoce . că examenul genetic ori este inutil. acesta din urmă poate fi motivat de depistarea eventualelor boli genetice legate de sexul cromozomic. în timp ce partea folosită pentru diagnosticare este apoi eliminată. iar cealaltă crioconservată şi eventual implantată. După cum se ştie. Acestea din urmă folosesc cultura blastocistelor într-un teren artificial. sau recurgerea la întreruperea sarcinii. Cazul cel mai frecvent este cel al al "trisomiei 21". Faza de diagnosticare. dar şi ceea ce este legat de el .

poate provoca. în mare parte pot fi abordate prin terapii adecvate. deşi nu este unică. rezultatele şi succesele post-analize. Avortul selectiv al fetuşilor este prevăzut în mod explicit de anumite legi. într-un stadiu precoce sau avansat. Inainte de a examina detaliat fiecare aspect. Dar această înfrumuseţare are conţinutul unui artificiu juridic pentru a face ca avortul selectiv. Problema etică însă priveşte familiile. cealaltă justificare este de a răspunde dorinţei cuplurilor privind preferinţa de sex. la naştere. permite depistarea unor malformaţii somatice care. sau în fază endouterină. în situaţiile în care rezultă necesară o intervenţie anticipată iar respectiva intervenţie este posibilă. Lăsând de o parte părerea despre FIVET. Dar esenţa acestui fapt rămâne ceea ce este în realitate: fetuşii malformaţi sunt refuzaţi şi într-adevăr selecţionaţi într-o majoritate covârşitoare din cauza malformaţiei. favorizează această selecţie. Dincolo de aceste pseudo justificări declarate se află intenţia experimentală urmărită cu tenacitate în această fază a pre-implantului. sub denumirea de terapie. problema etică fundamentală. Pentru a clarifica mai bine aceste probleme etice complexe şi acute voi proceda la o scurtă tratare a următoarelor aspecte: istoria diagnosticării genetice şi indicaţiile după examenul genetic. Ecografia. este aceea a avortului selectiv: se ştie că un răspuns pozitiv privind existenţa unei boli de origine genetică este/sau a unei malformaţii grave. şi în asociere cu diagnosticarea genetică în faza de studiu al fetusului şi al prelevării de celule sau de ţesuturi ale fetusului. doresc să subliniez. (31) Si în diagnosticarea post-implant asupra fetusului.Justificările etice adoptate de cei care practică diagnosticare pre-implant sunt în principal două: se doreşte "prevenirea" naşterii unui subiect bolnav şi prevenirea avortului la un stadiu post-implant. totul sub profil etic. printre care şi cea italiană. deoarece existenţa unei malformaţii sau a unei boli a fetusului ar induce mamei o stare "patologică" de ordin psihic. ca intenţie şi program. spcialistul care diagnostichează şi se află prins într-o procedură anumită ca şi organizaţia serviciilor. Poate să existe şi situaţia în care este realizată o organizaţie socială a serviciilor de "prevenire" care. decât în cazul celor care urmează doctrina gradualistă şi consideră că embrionul precoce nu este încă un individ cu valoare de persoană umană. pentru că ar fi făcută într-un stadiu precoce. pentru a oferi o informaţie completă.după cum vom vedea . să fie admis şi mai puţin odios din punct de vedere cultural. când scopul urmărit este de a se cunoaşte eventualele anomalii. că examinările pentru diagnosticele prenatale sunt făcute şi prin alte metodici legate de depistarea unor patologii care nu indică neapărat o cauză genetică. răspândirea avortului selectiv. nu schimbă substanţial nimic din efectul real şi opinia etică. Ecografia este folosită. dată fiind legislaţia actuală privind avortul voluntar. pentru a evita povara economico-socială pe care astfel de subiecţi ar putea să o reprezinte (screening). care prezintă numeroase dificultăţi . greu tratabilă din punct de vedere terapeutic.selectarea embrionilor nu schimbă faptul în discuţie sau gravitatea. foarte frecvent dar nu în mod necesar. metodicile şi procedeele. 56 . în orice caz. ci sunt sesizabile "somatic". sub denumirea juridică de avort "terapeutic". Intreruperea unei vieţi. di tip eugentic. de exemplu.

Malformaţia comportă în general o anencefalie sau coloana bifidă. prezenţa unui copil deja bolnav de hemoglobinopatie gravă. La terminarea Congresului Internaţional de la Val David în Quebec. suspectarea sau certitudinea unei infecţii la mamă ca toxoplasmoză.1968) legate de studiul bolilor metabolice. prezenţa unui copil. deja născut. este indicat să nu se facă mai mult de două sau trei în timpul gestaţiei. a fost elaborat aproape un cod deontologic care să garanteze libertatea femeii de a accede sau nu la diagnoza prenatală şi să definească indicaţiile amintite. f.. Existenţa sau lipsa de existenţă a unor indicaţii suficiente este dovedită de consultanţa genetică. Hansman în 1979) şi prin fetoscopie (Rauskolb în 1979 şi Scrimgeour în 1979). cu trisomie 21 sau sindromul lui Down (mongolism) c. d. Nel 1971 & Scrimgeour în 1973) In aceeaşi ani se perfecţionau alte tehnici de studiu somatic al fetusului prin ultrasonografie (Donald în 1969. ar fi în orice caz semn de o insuficientă responsabilitate etică şi deontologică.. Jacobson. In 1971 este pusă la punct tehnice pentru amniocenteză (Garbie şi colab. după ce au fost perfecţionate tehnicile de cultură a celulelor fetusului suspendate în lichid amniotic pentru studierea cromozomilor (Klinger. care precede intervenţia şi stabileşte dacă este fondată sau necesară. deja născut în respectiva familie. sau din mamă purtătoare eterozigotă a genei respective. susţinute de raţiuni obiective. A trece la examinarea prin amniocenteză (sau fetoscopie sau placentocenteză indiferente care) fără o consultanţă genetică anterioară. Joupilla în 1971. prezenţa unui copil cu un defect mare de închidere a tubului neural. trebuie să fie specificate pe scurt: a. vârsta mamei pste 36 de ani. expunerea prelungită la radiaţii ionizante sau la mutageni chimici. 1965. sau în cazul în care unul din părinţi este purtător (eterozigot) al genei responsabile de acea tulburare. desfăşurat în 1979 privind diagnoza prenatală. rujeolă sau 57 . Aceste indicaţii.Bazată pe folosirea ultrasunetelor. 1967) şi pentru cercetări biochimice (Nadler. b. prezenţa unui copil. g. prezenţa la unii părinţi a unei aberaţii cromozomice structurale corespunzătoare. deşi din prudenţă şi din raţiuni de etică economică. ca de ex. Acestea sunt indiciile oficializate şi recunoscute. Steele şi Breg. în special drepanocitoză şi alpha sau beta-talasemie. cu o tulburare metabolică. ecografia în sine nu prezintă riscuri dovedite. sau care provine din părinţi purtători de eterozigoţi ai genei bolii. e. Istoric şi indicaţii medicale Diagnosticarea genetică prenatale (DGP) a început să fie practicată către anii 1968-69. numai la cererea pacientei. 1966. prezenţa unui copil atins de o boală asociată cu cromozomul X. în mod normal. Thiede şi colaboratorii. adică în absenţa unor motive speciale. 1966. pot exista şi alte situaţii care ar putea să fie luate în consideraţie.

sau riscul existenţei unei maladii cu transmitere genică. în nici un caz. Tehnici non invazive In acest grup se înscrie din plin ecografia. minim invazive şi în mod sigur invazive. 58 . clinică-infectivologică. pot fi definite în funţie de două criterii fundamentale: 1) genul de informaţie de diagnosticare care se doreşte: morfo-funcţională. extrage şi eşantiona material biologic pentru a-l supune apoi analizei. aest lucru se datorează faptului că deseori cererile sunt suscitate de informaţii superficiale sau neadecvate privind necesitatea examinării. astfel ca femeia sau cuplul solicitant să cunoască toţi factorii referitori la respectiva cerere. ceea ce implică că pentru a aplica respectiva metodică trebuie să se pătrundă fizic în compartimentul corporal respectiv (cavitate uterină. citogenetică. devine din punct de vedere etic necesară. previdibil. chiar dacă în măsură variabilă (din raţiuni obiective şi subiective) este mereu prezent. de asemenea. cum ar fi fibroza cistică (mucoviscidoza) sau beta-talasemia. problemelor şi limitelor examenelor cerute. putem încadra toate tehnicile şi metodicile de diagnoză prenatală în tehnici neinvazive. la 20 de ani de la prima sa folosire a atins în prezent nivele importante şi uimitoare de diagnosticare. care. graţie unor aparaturi sofisticate care permit obţinerea unei imagini optime. Existenţa acestor indicaţii trebuie să fie confirmată în timpul consultaţiei. biochimică-metabolică. permiţându-i astfel să poarte sarcina fără nici o grijă. care foloseşte ultrasunetele şi. Metodele şi procedeele tehnice Tehnicile actualmente folosite pentru diagnosticarea prenatală în general. anexe.boală citomegalică. Urmărind parametrul invazivităţii şi deci de risc. Serra de la Facultatea de Medicină a Universităţii Catolice Preasfânta Inimă din anii 1977-1980 (32) ) rezultă că circa 30% din persoanele care au solicitat examinarea au renunţat la ea după consultanţă. Consultarea genetică are prin urmare scopul de a confirma existenţa uneia din indicaţii şi. eventualitatea unui avort ca ipoteză posibilă după examinare. corp fetal) pentru a explora. înainte de a se accede la diagnosticarea genetică în sine. 2) invazivitatea procedurii de diagnosticare.sau convingerilor etice ale femeii de a nu dori să ia în considerare. prezenţa unei isoimunizare Rh. cuantificabil şi de asemenea unul din cei mai relevanţi din punct de evedere etic. de a furniza toate informaţiile asupra riscurilor. Strâns legat de conceptul de inazivitate este cel de risc care. Dintr-un punct de vedere etic global privind practica DGP trebuie relevat faptul că în unele experienţe (ca cea a prof. de aceea.

în ultimă instanţă să întrerupă sarcina. familie. însă. aşa după cum s-a anticipat. O altă consecinţă este reprezentată de extinderea alarmei eugenistice: practic orice femeie gravidă se alertează încet. în locurile în care se execută testul. iar în prezent al triplu-test poate accede orice gravidă pentru a afla dacă există un risc de a naşte un fetus Down şi eventual a recurge la amniocenteză. Această intuiţie care a aparţinut lui Shettles (37) în 1971 a fost reluată recent şi a avut un impuls important pentru că se obţine DNA fetal. este în creştere. acest triplu-test nu comportă practic nici un risc nici pentru mamă. o simplă valoare statistică. provoacă femeii gravide nelinişte şi supărare!) devine un risc şi orice risc devine motiv pentru a cere oricum diagnosticarea prenatală invazivă sau întreruperea sarcinii. (33) Inserăm printre tehnicile non invazive şi numitul triplu-test care. apoi prin tehnici moleculare ca PCR (38) (Polymerase chain reaction) sau FISH (39) 59 ."(34) Practic acceptarea etică a triplu-testului ar putea surveni numai dacă ar fi folosit pentru a limita. ecografia este legată mai puţin de avort deşi astăzi există o tentativă de identificare a unor "markers" ecografici precoce ce se pot folosi ca screening orientaţi în a face ulterioare investigaţii invazive şi. Acest lucru este agravat de lipsa. Folosirea unui astfel de examen ridică deci o serie de probleme din punct de vedere etic foarte relevante. nici pentru fetus.. In primul rând extensia diagnosticării prenatale: până acum putea accede la amniocebteză femeia care prezenta indicaţii precise (vârstă. care apoi nu corespund unei patologii sau " nu relevă alte anomalii cromozomice grave care totuşi se pot întâmpla mai frecvent la o vârstă maternă avansată. a unui counseling serios care să explice cuplului relativitatea şi adevărata valoare a datelor furnizate de respectivul examen şi prezenţa unui procentaj de falsuri pozitive şi de falsuri negative. Aceste celule. în general.Această tehnică nu provoacă traume nici nu pare dăunătoare. Această alarmă ajunge în punctul în care orice îndoială (valori care sunt prea aproape de valoarea de prag. Teoretic aceasta ar trebui să conducă la o diminuare a examenelor invazive dar. mărindu-se tot mai mult numărul femeilor care fac testul. Tehnici minimal invazive Este vorba de metodici limitate între graniţele strâmte ale cercetării aplicative care au nevoie de confirmare clinică (35). deşi negative. In urma modalităţilor de execuţie. tipul de informaţie pe care o dă este parţială şi are. pentru că nu este exclus ca într-un procentaj mai limitat dar totdeauna posibil să poată exista un risc generic de trisomie 21. datorat tehnicii sau alegerii făcute de femeie în cazul unui sfârşit nefericit. metodici bazate pe analize prenatale de celule de derivaţie trofoblastică. în timpul primei faze de gestaţie. totuşi.. la sfârşit numărul amniocentezelor. în general de trei ori în timpul unei sarcini. cu un relativ risc de avort. recurgerea la amniocenteză. Prin scopul ei preponderent terapeutic. chiar dacă se recomandă folosirea ei numai în cazuri absolut necesare. nu este propriu-zis o metodă de diagnosticare ci un test predictiv şi deci cu propabilitate de patologie cromozomică fetală.). încet chiar dacă nu sunt indicaţii de vârstă sau familie. printr-un serios counseling. deci. se descuamează spontan în canalul cervical şi pot fi prelevate eşantioane prin 4 feluri de tehnici. etc. (36) Perioada de execuţie este între a 6-a şi a 13-a săptămână de gestaţie. In acest sens trebuie spus că acest triplu-test semnalează în multe cazuri prezenţa factorilor de risc. îndeosebi a sindromului lui Down. analizabil.

care se face de acum prin cordocenteză. posibilitatea de a efectua biopsii fetale.se spune . totuşi s-a abandonat progresiv fetoscopia pentru toate indicaţiile sale. intervenţii de aspiraţie şi electrocoagulare (43) . precocitatea cu care se poate face. prelevări de sânge fetal pentru diagnosticare şi terapeutic.a 11-a săptămână de sarcină. ca villocenteza sau amniocenteza şi necesitatea de a se recurge la un counseling genetic. după avort.fetus este depistat cu o patologie care s-ar fi putut identifica numai într-o perioadă succesivă prin ecografie. apoi. In principal aceste tehnici implică importante reflecţii etice care privesc validitatea ştiinţifică.(Fluorescent in situ hybridization). cu toată aparenţa lipsei vreunui risc. pentru a controla apoi. 60 . cu ajutorul localizării ecografice a cordonului ombilical. Evaluarea etică a acestei tehnici este legată nu numai de riscul intrinsec al tehnici dar şi de folosirea ei.5% (45) . Riscul de avort. Creşterea naşterilor şremature depăşesc 8%. Tehnici invazive Fetoscopia. de prelevarea firelor coriale sau cordocenteză. La începuturile anilor '90 se comunicau 6-10% avortări (44) . mai nou chiar şi în a 6-a săptămână) pentru a favoriza . Permite. după cum scrie Dumez într-un articol.) comportă un înalt grad de risc de a se întrerupe sarcina şi o creştere a incidenţei naşterilor premature precum şi posibila isoimunizare a mamei cu Rh negativ. Incidenţa avorturilor variază în funcţie de specializarea Centrelor care o practică. Alţii calculează un risc mediu de 4-6 % (41). în respectul mai autentic al scopului pe care ar trebui să şi-l propună diagnosticarea prenatală. " de a putea face întreruperi de sarcină repetate" (46) Acceptibilitatea acestei metodici ar putea găsi o justificare numai în uzul ei terapeutic şi. deci. dată fiind relativ recenta introducere a tehnicii. modalitatea cu care sunt conduse studiile experimentale şi metodologia de confruntare a rezultatelor cu cele obţinute prin procedee invazive. pentru că au fost experimentate prin studii care utilizau femei care deciseseră să întrerupă sarcina. ecografia) semnalează ceva suspect care nu poate fi confirmat altfel. Plantocenteza comportă un alt risc de a întrerupe sarcina (de la 7 la 10%) şi de aceea actualmente nu se foloseşte putând fi înlocuită cu amniocenteza. în principal pentru prelevarea de sânge fetal (42). o diagnosticare precisă deja în primul trimestru permite pacientelor. actualmente autorii indică valori de circa 2-2. Dacă se consultă literatura pe această temă se poate vedea cum cea mai mare parte din autori finalizează examenul la o succesivă întrerupere de sarcină atunci când embrionul. Embrioscopia este o tehnică de diagnosticare de nivel doi: se efectuează numai după ce investigaţiile precedente (de ex. Procentajele mai bune depăşesc 2% în primele 5 săptămâni. Deci. exactitatea diagnosticării făcută pe celule. In urma îmbunătăţirii calitative a imaginilor ecografice. (47) Prelevarea firicelelor coriale (CVS) permite un examen genetic mai precoce (în general în cea de a 8-a . nu este încă foarte precis evaluată. aşadar pentru a face orice investigaţie de diagnosticare este mereu necesară o indicaţie precisă şi acceptabilă etic. prin embrioscopie.o mai bună "acceptabilitate" a unei eventuale opţiuni de întrerurpere a asarcinii. Securitatea şi seriozitatea acestor proceduri par să fie foarte elevate (40) dar trebuie să mai fie verificate în sarcini evolutive. care a fost folosită şi pentru a practica terapia intrauterină (digitalici. diuretici etc.

eventual. legată de respectiva perioadă a sarcinii. în schimb.efectuarea unui examen într-o fază foarte precoce a fetusului. prin urmare. care aparţin fetusului.Biopsia firicelelor coriale comportă un risc şi mai mare de întrerupere a sarcinii. Deja din prezentarea acestor tehnici rezultă că unele din ele. în ultimii ani a fost semnalată posibilitatea de a induce anomalii de malformaţie fetusului în urma procedurilor CVS efectuate în perioade prea precoce de sarcină (în jurul a celei de a 55-a. pentru avantajul că permite . după 15 zile. Amniocenteza tradiţională este cea precoce şi consistă în prelevarea a 15-20 ml de lichid amniotic în care sunt prezente celule fetale dezagregate. este vorba despre o 61 . (48) Actualmente sunt indicate procentaje care coboară până la 3. riscul pierderii fetale este mai mare (53) . A doua etapă a examenului consistă în explorarea citogenetică a celulelor prezente în lichiul amniotic. Chiar cu un procent mai mic. Intr-adevăr. teoretic naturală. în special prelevarea firicelelor coriale. In mod clar aceste rezultate oscilează dacă experienţa celui care face prelevarea nu este adecvată.5 . Amniocenteza târzie se aplică mai mult în caz de imunizare materno-fetală sau pentru a aprecia starea de maturitate pulmonară a fetusului.aşa cum am arătat . dar şi fetoscopia şi placentocenteza (deşi în prezent nu mai sunt folosite). Amniocenteza este o metodică folosită de mult timp şi la ea ne referim atunci când vorbim în mod expres despre diagnosticare genetică. este evident caracterul înşelător al acestui calcul care conduce la o etică rezultată din media statistică prin care se doreşte justificarea avorturilor care în realitate au loc după folosirea acelei tehnici. cu toată că este folosită din ce în ce mai mult. In ce priveşte perioada de execuţie. Deci.Prin amniocenteza foarte precoce.1. care ia în consideraţie indicele de avortare. în caz de naştere înainte de termen. de preferinţă la nivelul venei (54). şi avortarea care ar fi legată în mod specific de tehnică (procent obţinut prin scă derea celei naturale) Dar. amniocenteza poate fi foarte precoce (între a 11-a şi a 14a săptămână de gestaţie). această tehnică rămâne foarte problematică din punct de vedere etic. este reţinut ca accetabil. In plus.a 66-a zi de sarcină) (50) .2 % (49) . perfecţionarea tehnicilor se realizează prin folosirea lor asupra omului şi acest procedeu experimental este incorect din punct de evedere etic. care la începutul aplicării acestei tehnici era apreciată la 4-5%. oricum. precoce (între a 15-a şi a 18-a săptămână) şi târzie (după a 25-a săptămână) (51) . pentru prelevarea de sânge fetal. Acest procentaj mai scăzut al avorturilor provocate de CVS rezultă din faptul că se face o distincţie între avortul total. până la 8-10%. comportă un indice de risc semnificativ şi ridică o problemă etică privind permisivitatea lor.5% (52) şi. lucru despre care nimeni n-ar putea spune cu certitudine că s-ar fi întâmplat cu adevărat. Cordocenteza (sau funiculocenteza) este pătrunderea ecodirijată în cordonul ombilical. Riscul avortării indus de această tehnică este de 0. Uneori este necesară repetarea intervenţiei de prelevare a lichidului şi acest lucru se face. până când experienţa dobândită la animale nu permite un indice de risc accetabil.

patologii hemocoagulatorii (trombocitopenie haloimună şi autoimnună dacă există o extirpare a splinei materne). dar şi din punct de vedere al calităţii vieţii.5 şi 1. diagnosticarea să fie urmată de terapie. prezenţa unor hernii etc. Rezultatele şi succesele după examenul genetic Este important să arătăm ce anume evidenţiază examenele genetice realizate în urma unei indicaţii depistate în timpul consultaţiei: este vorba de a şti care este procentajul de răspunsuri liniştitoare (negative) faţă de cele nefericite (pozitive). Dar trebuie să cunoaştem şi ceea ce se întâmplă. pot beneficia de un tratament terapeutic chirurgical în primele zile de viaţă cu bune rezultate nu numai de supravieţuire. 62 . deşi rare. determinarea stării metabolice a fetusului. se poate interveni chirurgic la nounăscuţi şi în acest caz o legătură cu avortul este mai rară. malformaţii (pentru efectuarea rapidă a cariotipului fetal). Toate acestea sunt importante pentru a formula o opinie etică. ca în cazuri din ce în ce mai numeroase. Prelevarea se face în general în jurul a18 săptămâni de perioadă de gestaţie. a conduitei de terapie obstetrică. din punct de vedere statistic. ci este deschisă şi calea terapeutică: acest lucru este de mare importanţă din punct de vedere al opiniei etice privind practicarea examenului genetic de către cea care în conştiinţa sa. sau din contră. Aceasta înseamnă că în acest ultim caz căile teoretic deschise după diagnosticare nu se referă numai la ipoteza unui avort. indicate de alte procedee. este cea care pune cele mai multe probleme etice. ca ecografia. nu acceptă după aceea ipoteza unui avort. Evaluarea riscului legat de cordocenteză depinde în mod semnificativ de motivul pentru care este cerut acest examen (56) şi folosirea ei totuşi ar trebui să fie limitată la culegerea de date realmente necesare pentru modificarea. renale. tahicardie tranzitorie şi hemoragie a cordonului ombilical. (57) Totuşi unele malformaţii datorate unor defecte genetice şi anume coloana bifidă şi hidrocefalia. Pierderea fetală oscilează între 0.tehnică invazivă. în cazurile în care răspunsul examenului este pozitiv şi indică prezenţa unei malformaţii sau a unei boli grave. întârziere a creşterii intrauterine. Se aşteaptă ca progresul ştiinţific să ofere posibilitatea. ca cea citomegalică. care în general sunt asociate între ele. iar motivul l-am expus deja: până acum bolile gnetice prezentau slabe posibilităţi de vindecare (ne-am referit la malformaţia datorată coloanei bifide) şi totuşi inducţia avortului selectiv în cazul unei diagnosticări nefericite este atât de frecventă încât ne face să ne gândim ca la o consecinţă a ei. cum ar fi de exemplu malformaţii cardiace.9 % (55) . In schimb în cazul unor malformaţii simple somatice. când este posibil. Complicaţii ale metodicii. anemii şi discrazii (severă alterare a sângelui) la fetus. şi în anumite cazuri poate constitui un mijloc pentru a face terapii intravasculare la fetus. monitorizarea stării fetale în curs de infectare. Indicaţiile pentru cordocenteză sunt: isoimunizarea Rh. Indicaţii etice privind diagnosticarea genetică prenatală Diagnosticarea prenatală de tip genetic. Permite dobândirea unor informaţii diagnostice importante pentru binele fetal. la acceptarea pur şi simplu a naşterii unui copil malformat (sau un subiect cu o boală genetică). în cadrul diferitelor genuri de diagnostic prenatal. de Toxoplasmă şi de Parvovirus B 19. există: bradicardie (diminuarea ritmurilor contracţiilor cardiace) ale fetusului. Este superfluu să amintim că în cazul examenelor genetice ne aflăm în domeniul unor boli în general incurabile pînă în acest moment.

(60) Deşi se recunoaşte dreptul la viaţă al fetusului. ci la libertatea de conştiinţă şi la confruntarea costuri-beneficii. avortul este. Aiken. aceasta este o problemă acută şi este simţită de acei specialişti care indiferent dacă sunt credincioşi sau nu. pe baza unui raţionament bazat pe costuri şi beneficii. Avem în primul rând poziţia celor care care consideră ca sigur. se apropie mult de poziţia precedentă: dreptul la viaţă este subordonat calităţii vieţii: atunci când aceasta este grav deficitară. Se afirmă: diagnosticarea genetică prenatală costă. între două alegeri nefericite. chiar când se prezintă ca purtător al unei malformaţii sau al unei boli. exprimată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor din 1981. poate fi practicată eutanasia nou-născutului. A doua poziţie. se opun acţiunii de avortare şi în special se pronunţă împotriva avortului selectiv. în lumina recunoaşterii demnităţii fetusului considerat în realitatea sa de subiect uman. In 1983 cazul lui Jane Joe din Statele Unite.. specifică mentalităţii de tip utilitarist răspândită cam peste tot şi nu numai în ţări de limbă ingleză. a făcut cunoscută şi actuală această teorie. renunţându-se la hrănirea acestuia cu acordul părinţilor (58). Rar se întâmplă să citim afirmaţii atât de clare şi pline de o cruzime inumană. nu este opţiunea familiei. Inainte de a expune principiile etice în acest domeniu. în cazurile în care nu există posibilitatea unei vieţi omeneşti adevărate. şi apoi.dar când astfel de îngrijire dăunează în mod serios bunăstarea altora acest drept trebuie să cedeze locul unor cerinţe mai puternice " (59) . întrucât ar fi o povară pentru familie şi societate şi afirmă că nu este utilă efectuarea diagnosticării genetice prenatale. Această poziţie a fost atenuată doi ani mai târziu când nu s-a mai făcut apel la dreptul părinţilor. Trebuie recunoscut dreptul părinţilor de a accepta greutatea de a se îngriji de un copil care nu are capacitatea de a se bucura de o viaţă omenească. acest drept este subordonat concepţiei de calitate fizică a vieţii subiectului şi stabilităţii economice şi emoţionale a familiei. plecându-se de la definirea fetusului ca " personalitate potenţială" (61) 63 . dar şi a specialiştilor care colaborează la diagnosticare: este vorba de a şti dacă această formă de diagnostic devine sau nu o colaborare la avort. în cazul unui rezultat nefavorabil al diagnosticării. lăsată să moară de inaniţie. problema etică nu se pune numai în ce priveşte familia. născută cu coloană bifidă şi hidrocefalie. vreau să expun diferite poziţii comportamentale exprimate în literatura de spcialitate şi aplicate în practică în diferite ţări. din acelaşi principiu de evaluare al costurilor (şi riscurilor) şi al beneficiilor.In concluzie. Asta însemană că. Poziţia Bisericilor Protestante. ci este făcută de programele dispuse de autoritatea sanitară locală cu o explicaţie care ar trebui înţeleasă ca "o prevenire" a bolilor genetice. geneticianul care a studiat primul posibilitatea culturii celulelor in vitro puse într-un lichid amniotic:" In scopul de a preveni naşterea unui copil plin de anomalii precum distrugerea emoţională şi economică a familiei. Uneori legătura cu avortul. părinţii sunt aceia care au dreptul de a cere avortul (dreptul părinţilor). cea mai bună. Autorul acestei teorii. în plus este riscantă pentru mamă şi pentru fetuşii sănătoşi într-un anumit număr de cazuri. H. şi-a exprimat clar opinia asupra motivelor esenţiale existente: "Dreptul la supravieţuire biologică este complet dependent de capacitatea individului în cauză de a duce o viaţă normală. în cazul unei malformaţii grave. cu ajutorul celorlalţi.D. de aceea este mai economic şi mai puţin riscant ca sarcina să fie dusă până la capăt. poate fi sintetizată cu cuvintele lui Mac Intyre. dreptul la supravieţuire biologică sau fizică îşi pierde raţiunea de a exista şi prin urmare întreruperea din milă a acestei vieţi este accetabilă sau poate chiar obligatorie.. faptul că aceşti subiecţi nu ar trebui lăsaţi să trăiască.

şi aceasta este gravitatea rasismului chiar dacă este inspirat din hedonism. Deoarece aceasta este poziţia pe care o considerăm cea mai consonantă cu soluţia problemei. Această poziţie s-a mai atenuat apoi după publicarea Istrucţiunii Donum Vitae a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei. necunoscută a priori. care vom spune imediat. dar nu de o potenţială personalitate sau potenţială umanizare: în embrion ca şi în fetus există deja o individualitate care dacă este lăsată să trăiască. unde a fost mai răspândit avortul în urma examenului de diagnosticare prenatală: ca reacţie se sugera refuzul categoric al diagnosticării genetice. de către cei care se recunosc în condiţii de wrongful life. fără riscuri disproporţionate 64 . cu consensul părinţilor informaţi în mod adecvat. dorim să-i acordăm un spaţiu de reflecţie mai larg. In Instrucţiunea "Donum Vitae" a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei din 22 februarie 1987 se afirmă că "această diagnosticare este permisă dacă metodele folosite. Congregaţie pentru Doctrina Credinţei din 1974 sunt precizate aceste concepţii. în special în SUA. (62) Indicaţii precise privind permisivitatea diagnosticării prenatale sunt incluse în Magisteriul Bisericii Catolice (63) mai ales în două documente. Toate Cartele internaţionale privind recunoaşterea drepturilor handicapaţilor afirmă deplina demnitate a subiectului uman cu handicap la fel cu cel sănătos şi eventual stabilesc în plus necesitatea de a-l ajuta mai mult pe cel care este mai puţin autonom în viaţa fizică. a celor care (părinţi sau cadre medicale) n-au intervenit pentru a suprima o astfel de existenţă. dar această poziţie este fundamentată din punct de vedere raţional. este în afara oricărui dubiu că realitatea biologică. Selecţia fetuşilor reprezintă o orientare şi o practică de dominare din partea celor sănătoşi asupra celor care nu sunt sănătoşi. Indiferent de orice opinie filozofică privind momentul însufleţirii şi de diferitele teorii asupra "personalităţii". consideră legală diagnosticarea prenatală în anumite condiţii. demonstrabil biologic şi raţional.sau este inutilă sau este menită să conducă la selectarea fetuşilor.se afirma . realizează dezvoltarea propriei persoane. Din partea Bisericii Catolice deja prin Declaraţia privind avortul căutat al S. Faptul că dezvoltarea şi creşterea subiectului nu s-au desfăşurat pe deplin. salvgardează viaţa şi integritatea embrionului şi mamei. ne permite să vorbim de o dezvoltare potenţială. poziţia Bisericii Catolice este de altfel lipsită de incertitudini privind condamnarea avortului voluntar şi aceasta rezultă că este aşa dintr-o serie întreagă de documente şi luări de poziţie. deşi este cel mai dificil de aplicat. fără de care nu este subiect uman. a recurgerii femeii sau familiei la avort. pe plan obiectiv. Faptul că fetusul prezintă malformaţii şi că este purtătorul unei boli chiar gravă. chiar în faţa eventualitaţii. că embrionul sau fetusul este subiect uman şi se bucură de o demnitate umană deplină şi de dreptul deplin la viaţă.Trebuie să amintim şi poziţia unor Mişcări pentru Viaţă. Această poziţie întăreşte faptul. In mod just s-a observat că afirmarea dreptului la calitatea vieţii ar putea duce la eventualitatea juridică de chemare în tribunal. cerând despăgubire pentru daune. viaţa individuală. nu micşorează. în această realitate subiectul este biologic şi deontologic definit şi de aceea reprezintă primul fundament indispensabil pentru realizarea turor celorlalte valori şi drepturi ale persoanei. care sunt recunoscute oricărei fiinţe umane. A cincea poziţie este tocmai aceea care se deschide diagnosticării prenatale dar în condiţii determinate şi plecând de la consideraţia personalistă a fetusului şi de la revendicarea autonomiei conştiinţei genetistului. ci agravează. pentru că . ofensa adusă vieţii şi demnităţii umane. embrion sau fetus. reprezintă acea valoare individuală şi fundamentală.

aceste tehnici. sunt permise din punct de vedere legal. în eventualitatea unui răspuns nefavorabil. dar că acţionează ilicit şi. şi cel care se asociază cu această decizie şi îi dedică o colaborare consimiţită. sau să nu o fi căutat. când aceste tehnici sunt lisite de riscuri disproporţionate pentru copil şi mamă şi sunt menite să facă posibilă o terapie precoce sau chiar să favorizeze o acceptare senină şi conştientă a copilului. dar este ilegal şi să colaborezi la realizarea ei.deci. Prima priveşte planul atât al faptelor cât şi al intenţiilor. de care acţiunea colaboratorului nu este legată în mod necesar şi voit. obiectiv vorbind. între acţiunea agentului principal şi cea a agentului colaborator există un hiatus care poate permite o orientare multiplă în activitatea agentului principal şi nu un final unic şi inevitabil. după cum se ştie. Colaborarea materială la rândul ei poate fi directă sau indirectă (alţii o numesc apropiată sau îndepărtată). într-o manieră foarte gravă. dar cel care colaborează ar putea să nu cunoască această legătură. dorit sau cauzat. Din momentul în care posibilităţile de terapie înainte de naştere sunt astăzi încă reduse. Deci. geneticianul chemat să . care acceptă avortul pentru a împiedica naşterea unor copii cu diverse genuri de anomalii. provocarea avortului: o diagnosticare care atestă existenţa unei malformaţii sau a unei boli ereditare nu trebuie să echivaleze cu o sentinţă la moarte" (64) In Scrisoarea Enciclică "Evangelium Vitae" din 25 martie 1995. în situaţia în care ar fi posibil. Totuşi.şi desfăşoare activitatea profesională ar comite o acţiune nepermisă atunci când ar fi sigur dinainte că acţiunea lui ar constitui un act ce ar pregăti avortul. Sf. Trebuie menţionat şi cazul cooperării la o acţiune negativă: nu este ilegal doar să săvârşeşti o acţiune rea." (65) Din mulţimea acestor premise rezultă că femeia sau cuplul. această apreciere trebuie să fie făcută cu grijă şi argumentat. cazurile concrete de diagnosticare genetică prenatală legată de acceptarea ulterioară a vieţii pot să ofere situaţii diferite pe care aş vrea să le rezum după cum urmează: • se poate ivi cazul în care cel care împărtăşeşete atitudinea intenţională avortivă a femeii care solicită diagnosticarea: aceasta. 65 . In cazul colaborării indirecte acţiunea agentului principal poate merge în mai multe direcţii şi nu în una singură după hotărârea proprie. Părinte Papa face acest apel: " Trebuie să fie acordată o atenţie specială evaluării morale a tehnicilor de diagnosticare prenatală. care recurg la examenul genetic cu hotărârea de a provoca avortul în cazul unui răspuns nefavorabil nu numai că comit un act ilict. să aibă ca rezultat. nu de puţine ori se întâmplă ca aceste tehnici să servească o mentalitate eugenetică. înseamnă că este vorba de o colaborare formală: acţiunea este ilegală şi este îndeplinită în mod ilicit de amândoi. Atunci. Cooperarea la rău poate fi. Dar aceasta se află într-un grav contrast cu legea morală. cei doi sunt legaţi de aceeaşi intenţie. formală sau materială. în primul caz acţiunea realizează o unitate operativă cu acţiunea agentului principal. Deci. O astfel de mentalitate este josnică şi reprobabilă pentru că pretinde măsurarea valoarea unei vieţi omeneşti numai cu parametri de normalitate şi de bunăstare fizică deschizând astfel calea la legitimarea pruncuciderii şi eutanasiei. Dată fiind complexitatea acestor metode. afirmă voinţa clară şi explicită de a avorta şi. Chiar dacă acţiunea avortivă depinde de hotărârea femeii şi nu de diagnosticare. care permit descoperirea precoce a unor eventuale anomalii la cel care urmează să se nască. cea de a doua presupune o legătură cu faptele. în cel de al doilea. dacă specialistul care face diagnosticarea exprimă aceeaşi atitudine. colaborarea celui care face diagnosticarea se poate încadra în această ultimă situaţie.pentru ei.

O eventuală alegere negativă a femeii . după cum chirurgul simte şi trăieşte eventualul insucces al unei intervenţii chirurgice care s-ar putea sfârşi cu moartea pacientului. specialistul care-şi oferă colaborarea şi chiar colaborează direct la programul prestabilit. apoi. după ce au avut ajutorul necesar pentru o acceptare dureroasă. după cum am văzut.ar trebui să fie simţită şi trăită de genetician. şi pentru că s-ar putea induce o poziţie de ipocrizie şi. acţiunea diagnosticianului nu este direct legată de scopul avortiv: femeia ar putea să accepte. Procentul femeilor care primesc răspunsuri neferecite pot găsi un ajutor în echipa cabinetului genetic pentru a putea aborda hotărârea cu responsabilitate. comite o acţiune ilegală ca persoană ce trebuie să respecte viaţa celui care se naşte. într-un mod oarecare. urmat de întreruperea programată voluntară a sarcinii (IVG). cea mai mare parte (peste 90%) se liniştesc după diagnosticare pentru că aceasta oferă un înalt procentaj de răspunsuri liniştitoare.şi este cel mai frecvent . iar rezultatul avortiv nu se naşte neapărat din diagnosticare. circa 20%. când se începe o diagnosticare nu se cunoaşte care va fi rezultatul diagnosticării şi într-adevăr rezultă că circa 94% din diagnosticări dau un răspuns liniştitor sau negativ. care trebuie să respecte adevărul şi viaţa subiectului. indicând şi mijloacele de sprijin. o altă situaţie: indiferent de intenţiile şi bunăvoinţa specialistului există deja un program precizat şi stabilit în planul realizat de structura medicală. Pentru ca specialistul să se simtă în acord cu datoria şi respectul faţă de viaţă. după ce au cerut să fie informaţi asupra stării de sănătate a copilului. renunţă să se supună diagnosticării recunoscând că nu există motive de îngrijorare. apoi.în care nu se poate stabili cu hotărâre care ar fi comportamentul femeii după diagnosticarea prenatală. în urma căruia. după ce şi-a angajat toate forţele pentru salvarea lui. este greu de prevăzut care ar fi starea sufletească reală în lipsa condiţiilor reale. după o simplă consultaţie. orice directivă sau program al autorităţilor civile şi sanitare sau al organizaţiilor ştiinţifice care. Si este 66 . In primul rând. femeia când este zbuciumată. din punct de vedere obiectiv. In fine. trebuie să prezinte femeii nu numai adevărul privind referatul diagnosticului. în cazurile în care hotărârea nu a fost luată nici în sens avortist. ci adevărul complet privind viaţa fetusului: şi anume că este vorba de o fiinţă umană. cel mai frecvent caz este cel de al doilea la care ne-am referit: multe femei. ca violare a dreptului la viaţă a celui care urmează să se nască şi ca încălcare a drepturilor şi datoriilor prioritare ale soţilor. favorizează conexiunea dintre diagnosticarea prenatală şi avort sau care induc de-a dreptul femeile însărcinate să se supună diagnosticării prenatale planificate cu scopul de a elimina fetuşii afectaţi sau purtători ai unor malformaţii sau boli ereditare. ajutoarele sociale şi structurile disponibile pentru aceptarea vieţii copilului.• • există şi cazul . A o întreba pe femeie care ar fi atitudinea ei în caz de răspuns nefavorabil. după ce au cunoscut adevărul argumentat ştiinţific. nici în sens antiavortist.favorabilă avortului . în cazul unui rezultat nefavorabil al diagnosticării. nici nu este posibil ca femeia să fie întrebată ce comportament va avea după diagnosticare. multe altele. In acest caz alegerea negativă ar reveni total femeii sau cuplului care au hotărât întreruperea şi moartea. mai ales dacă este ajutată. un copil cu malformaţii. dar şi în cazurile în care femeia arată că se orientează spre avort. nu pare a fi o ipoteză practicabilă. Condamnarea pe care o face amintita Instrucţiune Donum Vitae este fermă în acest sens: " Trebuie condamnată. nu are o poziţie definitivă şi chiar informaţiile cele mai dure şi negative nu pot fi considerate fără revenire. că poate fi ajutat. întreruperea sarcinii este prevăzută în programul pe care femeia l-a acceptat deja. In acest caz de screening. (66) După cum am spus.

aşa cum am expus în capitolul privind principiile bioeticii. Capitolul al IV-lea Prima parte: Bioetica. pe cât este de grav să iei viaţa unei persoane nevinovate.sunt termenii fundamentali în acţiunea etică a medicului şi toţi sunt implicaţi în această complexă şi delicată problemă. Pentru că. De aceea am definit-o aproape emblematic în domeniul bioeticii. Este vorba în cazul specialistului de a ajuta întâlnirea adevărului cu viaţa:este un rol care nu poate fi îndeplinit cu o neutralitate aseptică.de atitutudine o prematrimonial o preconcepţional o prenatal terapeutice o geneterapia productive: o la regnul animal o la regnul vegetal o cu transfer de ADN uman pe animale sau microorganisme alterative: o la om =om "diferit" genetic o la animal=noi forme de de viaţă animală o în hibridizare om-animal (de ex omul-cimpanzeu) In privinţa nivelelor: • • • pe celule somatice pe celule germinale pe embrioni precoce In privinţa subiecţilor • • • individul animal individul vegetal individul uman In privinţa procedurilor • • ADN recombinant (se transferă endonucleoză) clonare 67 . genetica şi diagnosticarea prenatală Prospect rezumativ al posibilelor intervenţii în domeniul geneticii În privinţa scopurilor: • • • • de diagnosticare . când trebuie respectată libertatea altcuiva. Adevărul ştiinţific şi valorile vieţii omeneşti. respectul datorat libertăţii celuilalt nu poate justifica şi presupune abdicarea de la propria libertate şi responsabilitate. conştiinţa pacientului şi conştiinţa medicului . libertatea şi responsabilitatea.vorba de o responsabilitate tot atât de gravă.

vom aborda următoarele subiecte: realitatea biologică a embrionului. Comportamentul în cauză se referă la medici şi colaboratorii săi. care aparţine biologiei şi eticii deopotrivă. ale Magisteriului Bisericii şi teologiei morale. lupta împotriva avortului clandestin prin avortul legalizat). 68 • • . comportamentul medicului în faţa cererii de întrerupere voluntare a sarcinii şi în faţa legii ( probleme de conştiinţă) Acestea sunt cele patru aspecte pe care dorim să le dezvoltăm în cadrul abordării bioetice. o nouă viaţă individuală. (5) Punctul nostru de vedere. pentru că fără îndoială autorizarea sau legalizarea avortului este privită de anumite culturi sau subculturi ca o alegere ce ţine de civilizaţie. este limitat dar fundamental: este vorba de a vedea dacă embrionul uman este viaţă umană individualizată din primul moment al fecundării. deşi trebuie să admitem că problema apare în primul rând în cadrul familiei. tot psihologia poate evalua repercusiunile psihologice asupra femeii. Mai există apoi şi punctul de vedere teologico-moral şi canonic. adică al pătrunderii spermatozoidului în ovul. care poartă în sine un nou proiect de program individualizat . deci. constituie un obiect de studiu şi în termenii psihologiei: psihologia este interesată de motivaţiile care pot determina alegerea vieţii sau. Se poate vorbi din punct de vedere istoric. fie că este legal sau clandestin şi care sunt condiţiile care îl favorizează.• • • fuziune celulară transplant de DNA prin FIVET Punctul de vedere al bioeticii • • • • • • • • • • • • Tema tragică a avortului poate fi tratată din mai multe unghiuri. Aspectul de care ne vom ocupa noi este cel cu caracter bioetic. cei doi gameţi ai părinţilor formează o nouă entitate biologică. De acest răspuns. şi în relaţie cu situaţiile contingente (boala mamei. clandestin sau legal. în sine. boala copilului ce urmează să se nască. Embrionul în lumina geneticii şi biologiei umane Prima clarificare a geneticii este următoarea: în momentul fecundării. pentru a vedea dacă şi la ce popoare a fost el practicat în antichitate. sau nu. trebuie văzut dacă există circumstanţe în care poate fi permisă şi din punct de vedere etic acceptabilă. cum a fost considerat şi care au fost cauzele înmulţirii sau respingerii lui. a morţii (3) . suprimarea sau întreruperea voluntară a sarcinii. In această optică. este unul din cele mai alarmante semne ale culturii morţii. iar dacă este. în schimb. împreună cu consideraţiile . al legii şi al obiceiurilor existente. pentru alţii. după un avort voluntar. depind repercusiunile pe plan comportamental. valoarea obiectivă a vieţii umane din clipa conceperii. în Evul Mediu şi în timpurile mai recente. Nu poate fi neglijat faptul că fenomenul avortului. zigotul. (4) Ar mai fi de examinat şi aspectul cultural. Poziţia bioeticii ar trebui să fie un punct de întâlnire între credincioşi şi necredincioşi şi să definească linia eticii profesionale a medicului. dimpotrivă. (1) Acest subiect poate fi abordat în termeni sociologici pentru a se vedea care este incidenţa actuală a acestui fenomen. (2) Un alt punct de vedere care trebuie analizat este cel al dreptului civil şi penal. verificată şi raţională. Ne vom baza deci pe rezultatele biologiei şi geneticii pentru a le interpreta în lumina eticii raţionale. la fel de importante.

acţionează reciproc pentru a da viaţă unui nou sistem. adulţii depindem de mediul vital care ne înconjoară (atmosferă. nu depind de organele conducătoare materne ci de compoziţia autogenetică a embrionului însuşi. dovezile biologice ale acestui fapt sunt oferite în mod mai eclatant de experienţele de fertilizare in vitro . Ceea ce ce trebuie reţinut în mod special este faptul că acest nou program nu este inert. oocitul şi spermatozoidul. până la formarea blastocistei şi a "cuibului". diferiţi de celulele somatice părinteşti. continuitate fără soluţie calitativă şi se realizează autoproducerea şi autoconducerea programului în cadrul genomului şi al embrionului. embrionul se dezvoltă prin mecanisme autoconstructive.este pilotul sau arhitectul întregii construcţii. această nouă combinaţie imprimă o nouă schemă de structură şi activitate celulei pe care o posedă. dar complementari între ei. programul genetic. deci. care au dus la maturizarea ovulului. că embrionul este o parte din mamă este o eroare sau o mistificare cu caracter anti-ştiinţific. alimente. înlătură produsele din metabolism care pot fi toxice. Imediat ce are loc pătrunderea spermatozoidului în ovul. ci este un nou proiect care se construieşte pe sine şi este propriul actor principal.duplicare. Ca dovadă clinică a noutăţii este suficient exemplul rezultantei grupelor sangvine. dar destinate unul altuia. In acest moment. dezvoltarea ei se opreşte dacă uterul nu a fost pregătit de extrogeni să primească sarcina. prin care se demonstrează că se poate realiza fertilizarea prin unirea celor doi gameţi şi că din acel moment. (7) Cei 46 de cromozomi ai zigotului reprezintă o combinaţie calitativ nouă de instrucţiuni. Calitatea. ce constituie două sisteme de sine stătătoare. Sunt astfel relevate caracterele de determinare programată. se declanşează un lanţ de activităţi care indică clar că nu mai operează cele două sisteme în mod independent unul de celălalt. de circa 23 de perechi de cromozomi: fiecare dintre celulele gametice conţine jumătate din patrimonul genetic în ce priveşte celulele somatice ale organismului părinţilor. nici " îndeplinit" de către organe fiziologice materne care se servesc de program în maniera în care un arhitect se serveşte de proiect ca de o schemă pasivă. Autonomia la care ne referim nu trebuie înţeleasă însă în sens absolut. în momentul unirii activează un nou proiect-program în urma căruia embrionul este determinat şi individualizat. (6) Cele două celule gametice conţin în sine un patrimoniu bine definit. ci că s-a format un " nou sistem" care începe să activeze ca o "unitate" numită "zigot" sau "embrion unicelular". numită genotip . Un proces deosebit de complex prin care două celule extraordinare şi cu scopuri precise. prin procesul fertilizării. Este vorba aici oricum de o dependenţă extrinsecă asemănătoare cu cea a adultului faţă de mediu: ambientul matern oferă hrană şi oxigenare. într-un mediu adecvat. totuşi chiar din primul moment al fertilizării. pentru că nu există nici măcar după naştere: şi noi. intră în acţiune sistemele care controlează zigotul. A spune. 69 • • • • • • • . Sistemele informaţionale de origine maternă.• • • "Este o observaţie obişnuită faptul că primul eveniment în formarea individului uman este fuziunea dintre două celule superior specializate. impulsul şi direcţia de dezvoltare însă.) : ajunge să ne gândim la faptul că atunci când blastocista ajunge în uter. informaţia genetică intrinsecă noii realităţi. etc. şi cu o informaţie genetică diferită din punct de vedere calitativ de celule somatice ale organismului patern şi matern. chiar dacă rămân active pentru o perioadă. scop. Aceşti doi gameţi diferiţi între ei. chiar înaintea instalării: de la formarea blastomerilor prin repetare.

Acest fapt demonstrează că dezoltarea embrionului depinde de mamă doar în mod extrinsec . splină.• • • O altă dovadă a fost oferită de transferarea unor blastomeri în organe ale unor bărbaţi (ficat. una separată de cealalată de apariţia figurii urnane. In embrion şi în dezvoltarea lui nu se află nici o clipă un dinamism biologic de tip vegetal sau de cel al unei fiinţe nediferenţiate. rinichi. este deja prezent cauzal şi genetic. care printre altele era şi avocat: " este deja om cel care va fi". în care dintr-o celulă fecundată iau naştere doi gemeni omozigoţi. Unele dificultăţi apar însă din partea unor membri ai lumii ştiinţifice în privinţa începutului vieţii individuale umane. la început chiar în sens individual. ar vrea să susţină faptul că în formarea individului s-ar parcurge şi concentra istoria evoluţiei formelor de viaţă din lume. care va apărea la sfârşit (dacă prin sfârşit se înţelege naşterea sau viaţa adultă). de o specie diferită. ci o absoarbe şi o dezvoltă conform unei legi biologice individualizate şi controlate. Autogeneza embrionului are loc în aşa fel încât faza succesivă nu o elimină pe precedenta. în a cărei istorie fiinţa umană apare ultima şi umanizarea este precedată de forme de viaţă vegetală sau animală. In aceste faze foarte primare pot avea loc evenimente extrinsece sau patologice. sau două ovule fecundate se contopesc în una singură (hibridare) sau au loc întreruperi sau miniavorturi. sau cealaltă obiecţie care se afirmă privind distincţia dintre ontogeneză şi filogeneză. 70 . dar toate acestea nu schimbă natura şi calitatea intrinsecă a genomului şi a dinamismului său individualizat. Această teorie. In acest sens dispare distincţia dintre fiinţa umană şi fiinţa umanizată. trebuie spus că noua entitate constituie un nou individ uman care din clipa conceperii îşi urmează ciclul sau mai bine zis curba sa vitală. Caracterul uman al embrionului Deoarece dezvoltarea biologică este neîntreruptă şi se realizează fără a fi nevoie o intervenţie ulterioară cauzativă. Chiar dacă nu poate fi recunoscută figura urnană. căci acel embrion este acelaşi individ în dezvoltare care va fi definit persoană. există zeci de milioane de celule nervoase care se adună în circuite şi se dispun pentru a forma sistemul nervos al unei persoane anume. Se poate răspunde foarte bine împreună cu Tertulian. plecând de la o anumită interpretare a evoluţionismului. conceptul prezenţei unor praguri sau nivele care ar reprezenta momente de soluţionare a continuităţii (teoria gradualistă) după care ar trebui să existe o schimbare de program: acest interstadiu nu există din punct de vedere genetic. Intregul. iar aceştia s-au putut dezvolta în embrion până în faze avansate. creier). Nu stă deci în picioare. Incertitudinea juriştilor privind aplicabilitatea sau inaplicabilitatea conceptului de persoană în primele stadii devine o deviaţie inutilă dacă ne gândim că puţin importă cum am vrea să-l definim din punct de vedere juridic. există sute de mii de celule musculare care fac să bată o inimă primitivă.

membră în Comitetul Warnock. " (20) Pe lângă termenul de pre-embrion este folosit şi termenul de pro-embrion . fapt ce s-ar întâmpla după circa 21-22 ore de la fecundare (8) . (21) 71 . a afirmat într-un articol: " Punctul în care am început să fiu un individ uman complet a fost în stadiul de striaţie primitivă. El este un individ din punct de vedere genetic dar nu şi morfologic". numai "când sistemele de suport sunt stabilite. în acelaşi timp.Unii susţin că viaţa individuală umană nu începe înaintea recombinării celor două patrimonii gentice. In sensul actual. lăsând să se înţeleagă că până la acea dată nu este recunoscut caracterul uman al embrionului sau că oricum el este subordonat vieţii adultului. La rândul lui Ford susţine: "Apariţia striaţiei primitive este semnalul că s-a format şi a început să existe un singur embrion propriu-zis şi un individ uman. în SUA. care a motivat acest lucru cu faptul că cea de a 14-a zi corespunde cu instalarea completă. în noul genom al embrionului (teoria cariogamiei). în concepţia d.nei McLaren. cu scopul de a introduce un criteriu discriminativ. (16) Dezvoltarea embrionară până în a 14-a zi ar fi. în mod analog cu cel de pre-embrion. sau alţii consideră că. o parte din grupul de studiu. această apreciere trebuie să fie extinsă şi fiecărui gamet în parte. deci. Comitetul Warnock . după recunoaşterea caracterului de individ uman deja din faza de embrion unicelular. Inaintea acestui stadiu nu ar avea nici o semnificaţie să se vorbească despre prezenţa unei adevărate fiinţe umane în sens ontologic. a confirmat această perioadă care ar corespunde şi timpului de formare a liniei primitive şi. în care sunt elaborate toate sistemele de protecţie şi nutritive necesare pentru a susţine viitorul embrionului". Cele susţinute de d-na McLaren sunt reluate de Grobstein (18) care afirmă: " Pre-embrionul uman are un complex special de caracteristici care îl disting biologic de ovulul care-l precede şi de embrionul care îi urmează. termenul de pro-embrion este folost totuşi. pentru că după acest stadiu se formează linia primitivă şi diferenţierea embrionului este evidentă (13) . (9) In baza raportului Warnock (10) . mai bine zis. în schimb. Apariţia liniei primitive ar indica că celulele care constituie embrionul adevărat s-au diferenţiat de acum de celulele care vor forma în schimb ţesutele placentare şi protective. (14) Dna McLaren. unul de origine paternă." (19) După cum se poate observa aceşti autori introduc termenul de pre-embrion pentru a indica perioada vieţii prenatale umană cuprinsă între momentul fecundării şi apariţia striaţiei primitive deoarece numai în acest moment ar constitui " o entitate definită în mod spaţial care se poate dezvolta direct într-un fetus şi apoi într-un nou născut. iar celălalt de origine maternă. vechi termen botanic introdus începând cu anul 1847 care se referea la alternarea eneraţiei de plante inferioare. sau. începutului dezoltării individuale a embrionului. embrionul se poate dezvolta ca entitate individuală" (17) . formarea embrionului" (15) . (11) Perioada de 14 zile a fost propusă pentru prima dată în 1979 de către Ethics Advisory Board (DHEW). "o perioadă de pregătire. s-ar putea dispune de embrionul uman în scopuri experimentale până la a 14-a zi de la concepere. (12) In 1984 comisia Waller din Australia a repetat acest lucuru" nu mai mult de 14 zile ".

(25) Conform acestor autori. prin labilitatea membranei zigotului are loc o diviziune în primele momente ( la stadiul de 64 de celule se pare că omnipotenţialitatea nu mai există).. Serra că " ea reprezintă doar punctul de sosire al unui proces ordonat secvenţial. iepuri) au demonstrat că în primele zile celulele în fazele constructive de ADN (ADN. Minimum ce se poate pretinde înainte de a se admite prezenţa sufletului omenesc este disponibilitatea acestor elemente: simţurile. din afară şi separată de întregul procesului care începe să se dezvolte din singamie: este un produs al acestui proces" (31) 72 . cel puţin în sens medical. dar sunt sigur că nu există suflet şi deci nici persoană umană în primele săptămâni de sarcină. în primele stadii de dezvoltare. pe neaşteptate.ar fi şi limita de la care nu mai sunt posibile fenomene de diviziune gemelară sau de hibridare (23). Ca răspuns la aceste obiecţii. fără soluţii de continuitate.. în cea de a 14-a zi este deja constituit peretele endometrial peste embrionul instalat. In orice caz pot să existe ţesuturi şi sisteme de organe. In ce priveşte gemelarea monoovulară experienţele făcute în laborator asupra zigoţilor de animale (şoareci. După unii autori viaţa umană individuală ar începe în momentul instalării. care a început în momentul formării zigotului. ARN) şi RNA (rRNA. dar fără prezenţa unui creier uman funcţional ele nu pot constitui o fiinţă umană. sistemul nervos. mai ales în ce priveşte linia primitivă . Aceasta nu apare într-un mod anumit. (24) In cazul hibrizării există posibilitatea ca două celule fecundate." (27) Donceel afirmă la rândul său: "Eu nu ştiu când sufletul omenesc ia naştere în corp. să se unească pentru a da naştere unui singur individ. sunt sigur că nu există persoana umană decât după câteva săptămâni". trebuie să amintim împreună cu A. Intrucât acestea nu se formează în primele zile de sarcină. tRNA) îşi păstrează încă caracterul de celule omnipotente: dacă în mod accidental. (28) De semnalat în acest sens studiile lui White despre dezvoltarea sistemului nervos al embrionului pentru a afla momentul apariţiei sufletului. creierul şi mai ales scoarţa cerebrală. viaţa umană individuală ar începe doar în a 6-a zi de la concepere: în momentul instalării blastocistul ar trece de la starea de omnipotenţă la cea de unipotenţă din acel moment dezovltându-se doar ca fiinţă umană şi numai în acea fiinţă umană (26) Pentru alţi autori în schimb este considerată fundamentală în dezvoltarea embrionară formarea sistemului nervos şi începutul vieţii cerebrale:"Viaţa umană poate fi văzută ca un spectru continuu între începutul vieţii cerebrale în uter ( a opta săptămână de gestaţie) şi moartea cerebrală. Instalarea oului fecundat are loc între a şasea şi a şaptea zi şi se completează într-a noua zi.Cea de a 14-a zi . In perioada de pregătire a sistemelor nutriţionale şi protectoare sunt prezente acea sau acele celule din care se formează foliile care constituie striaţia primitivă embrională.după unii autori. deci. proporţiile rezultante din diviziune ocazionează tot atâtea proiecte evolutive şi indivizi. a şaptea zi după alţii . (29) Aceşti autori doresc să demonstreze că activitatea cerebrală ar permite într-adevăr trecerea vieţii embrionare de la "nivelul celular" la " nivelul olistic": numai în acest punct s-ar produce "unificarea diverselor organe şi ţesuturi într-un singur individ uman" (30) .

să se contopească într-un unic zigot care se comportă ca o unică celulă omnipotentă. In privinţa instalării. ar putea fi utilizat pentru a indica faza precoce a embrionului . Dar ar fi o greşeală dacă această distincţie ar însemna că cele două procese. Există însă o limită de la care cauza accidentală sau exterioară îşi pierde eficacitatea: gemelarea este posibilă la om maximum până la sfârşitul celei de a doua săptămâni. Acest lucru ar avea o mare relevanţă pentru embrionii care se produc in vitro ( şi care nu sunt instalaţi) pentru care s-ar potrivi definiţia nu de "personalitate cu dezvoltare potenţială" ci de "personalitate potenţială" (33) . totuşi (. Fenomenul hibrizării. Intr-adevăr. desigur. pe de altă parte. (32) In cazul gemelării mono-ovulare. cea dinaintea striaţiei primitive şi cea succesivă ar aparţine a două subiecte diferite.. ce dă naştere unui singur individ. dimpotrivă constituie o confirmare. sau că prima ar fi un agregat fără subiect". din păcate. eventuala diviziune nu contrazice ceea ce s-a afirmat despre continuitatea dezvoltării embrionului. Iar rezultatul este conform dezvoltării descrise şi dezvoltarea autoconstructivă şi determinată se repetă în fiecare din părţile divizate. cât este determinarea orientativă a proiectului. posibilitatea ca două celule fecundate. adică de la constituirea zigotului până la apariţia striaţiei embrionare primitive. Când are loc diviziunea partea reziduală îşi păstrează individualitatea genetică iar partea care se separă îşi asumă individualitata proprie: nu există nici un moment fără individualitate.In ce priveşte folosirea termenului de pre-embrion să citim ce scrie Serra: " Este permisă fără îndoială-şi uneori poate nimerită şi utilă din punct de vedere terminologic . fără ea embrionul nu ar supravieţui. Poate ar trebui să numim acest lucru un accident şi întâmplarea o moarte prematură a unui gemen" (34) . momentul diviziunii prevede intervenţia unei cauze interferente în proiect: nu are loc pe baza mecanismului evolutiv. înaintea instalării sau în faza de instalare. ci împotriva lui. Din acest fapt se poate trage concluzia că nu se poate vorbi de o determinare îndeplinită şi de animare realizată înaintea instalării. Aceeaşi dificultate este amintită de unii bazându-se pe fenomenul hibrizării: adică. una din individualităţi va dispărea. aşa cum fără hrană copilul nu ar supravieţui după naştere. propus de McLaren şi de alţii.. De aceea termenul de pre-embrion . dacă sunt sincronizate în faza de dezvoltare şi apropiate. Dar şi în acest caz nu se poate nega că el nu respinge ci confirmă existenţa unui program bine definit în fiecare din cele două celule fecundate. program care s-ar dezvolta autonom în fiecare din ele dacă el nu ar fi tulburat de o cauză exterioară.) trebuie spus că. dar aceasta nu ne autorizează să posticipăm începutul vieţii individuale a supravieţuitorului. ar fi două procese discontinui fără nici o corelare între ele şi că cele două structuri.introducerea de noi simboluri pentru a sublinia aspecte noi. în primele momente ale fecundării. "nu este atât de cunoscut încât să permită o reflecţie aprofundată. Dar nu instalarea face din embrion o fiinţă embrion. dar de aici nu se poate deduce că embrionul nu este capabil de o dezvoltare autonomă dacă este lăsat să trăiască în condiţii normale. Natura acestor porţiuni din zigot care se comportă ca şi ceilalţi zigoţI constituie încă un proiect uman ( nu o plantă sau un animal). Cauzele externe pot să întrerupă chiar dezvoltarea embrionară. de la zigot la striaţia primitivă. după cum 73 .

nu laptele matern nu face din copil fiinţa copil. Deci, din acest fapt nu se poate ajunge la concluzia unei individualităţi nerealizate. In sfârşit, afirmaţia că fără un creier uman care să funcţioneze, organele şi aparatele deja prezente în embrion nu pot constitui o fiinţă umană, are semnificaţia şi valoarea ei în momentul în care subiectul uman, ajuns la capătul ciclului său vital, încetează să trăiască: se consideră deci ca semn definitiv al închiderii acestui ciclu, moartea cerebrală. (35) Alta este situaţia embrionului în dezvoltare: " In acest caz ne aflăm în prezenţa nu a fazei terminale a unui proces dinamic vital în care începe dezintegrarea individului, ci, dimpotrivă, în prezenţa unui proces dinamic unitar şi unificator al tuturor părţilor care apar încet, încet: este subiectul uman în dezvoltare, care prin legea ontogentică, necesită o diferenţiere graduală şi, prin urmare, şi o formare graduală a structurilor cerebrale. Gradualitate care nu induce salturi calitative, ci numai o îmbogăţire a exprimării potenţialităţilor deja înscrise în zigot" (36) . "In concluzie entitatea nou concepută are o realitate biologică proprie şi bine determinată: este un individ total uman în dezvoltare, care automat, clipă de clipă, fără nici o discontinuitate construieşte propria formă, realizând, printr-o activitate intrinsecă, un plan proiectat şi programat în genomul său" (37) Pentru a rezuma tema privind statutul şi geneza entităţii nou concepută din punct de vedere genetic ar trebui să apelez la o comparaţie pe care o desprind într-o oarecare măsură din contribuţia citată de A. Serra. Să ne imaginăm că trebuie să construim o casă: e nevoie de arhitectul care face desenul, de antreprenorul care conduce lucrarea, de muncitorii care o realizează, de material. In zigot aceste funcţii diferite: proiectare, reglementare, construcţie, materiale de construcţie se găsesc şi acţionează din interior. Zigotul este proiectant, antreprenor, executant şi constructor al materialului.De asemenea, aşa cum privind fundaţia unei case poţi vedea deja proiectul de bază, la fel zigotul, devenit embrion, îţi relevă întreaga structură a individului: mama furnizează doar mediul de lucru şi necesarul pentru construcţia materialului. Diferenţa esenţială este doar aceasta: că arhitectul, antreprenorul şi muncitorii construiesc un obiect străin propriei persoane, pe când embrionul se construieşte pe el. Acest fapt , acest proces pe care l-am examinat, constituie o constatare ştiinţifică care nu poate fi negată de nimeni şi care trebuie luata ca un "dat" şi nu ca o opinie. Sloganuri precum: embrionul este o parte din organismul matern; avortul voluntar este la fel cu orice intervenţie; femeia are drept deplin asupra pântecului ei... etc, sunt o ofensă adusă seriozităţii ştiinţei, în primul rând, şi moralei. Valoarea ontologică şi etică a entităţii nou-concepute Cele expuse până acum conduc la concluzia că embrionul este un individ uman în dezvoltare şi de aceea merită respectul datorat fiecărui om. Se poate spune că această problemă are deja o rezolvare etică iar întrebarea asupra permisivităţii sau nu a avortului provocat are un răspuns.

74

Intr-adevăr, fără a diminua relevanţa unor cuceriri ale geneticii şi embriologiei, necesitatea unei reflecţii raţionale de tip filozofico-etic se impune totuşi din diferite motive. (38) Ne vom mişca pe acest teren examinând unele întrebări succesive de tip filozofic şi sociologic, întrebări care nu sunt doar supoziţii, ci ele au fost deja ridicate în aceşti ani de către cercetători ai acestei probleme, precum şi în cadrul unor dezbateri politice care sunt mereu marcate de "a priori-sme" şi stări emoţionale.

Legea ca prevenire In primul rând, iată o obiecţie, aş zice de tip diversiv, formulată ca un fel de alibi: legea ca prevenire. Se spune: avortul nu trebuie tratat din punct de vedere "moralist", " abstract", ci în sens social şi concret: ceea ce discutăm nu este faptul în sine pe care toată lumea îl consideră, sau l-ar putea considera negativ - sau în orice caz ca ţinând de conştiinţa morală şi religioasă a fiecăruia - ci este vorba de necesitatea de a găsi o lege care să reglementeze practica existentă în realitate şi care este avortul clandestin. Avortul clandestin este exploatarea economică a femeii aflată în dificultate, este riscant pentru sănătatea şi viaţa femeii, iar pentru a-l combate singurul mijloc ar fi reglementarea legală a avortului. S-ar putea oferi mai multe soluţii " preventive": legalizarea, reglementarea, liberalizarea, dar este necesară o lege, iar legea a cărei scop este să distrugă plaga avortului clandestin ar fi considerată o lege pozitivă şi moralizatoare. In toiul polemicilor s-a afirmat că respingerea legii ar fi o ideologie care ar dori să se impună pentru a ascunde interesele unei categorii de profitori (medicii avorturilor clandestine) sau ar fi orientată spre obţinerea consensului unor partide privind probleme de conştiinţă personală şi individuală. De aceea, lupta pentru adoptarea legii devenea o luptă pentru libertatea de conştiinţă, pentru drepturi civile, pentru revendicarea libertăţii individuale faţă de un stat de tip medieval. Sloganurile în acest domeniu s-au înmulţit şi s-au adăugat lipsei de reflecţii calme şi obiective. Mai precauţi, alţii s-au exprimat folosind termenul de " rău mai mic". Legalizarea ar fi un rău minor în comparaţie cu răspândirea avorturilor clandestine. Să încercăm un răspuns raţional. Să nu discutăm acum faptul că sub acest gen de raţionament s-a ascuns şi se ascunde, adesea, o presupunere teoretică de genul: fetusul, sau embrionul este o parte a organismului femeii ( "pântecul îmi aparţine"!) şi prin urmare este dreptul femeii de a accepta dezvoltarea lui sau de a-l întrerupe. Sub acest aspect este mai clară şi mai sinceră , chiar dacă ilicită, poziţia radicalismului. Să notăm că în ce priveşte situaţia în Italia raţionamentul întreg distorsiona chiar datele statistice în privinţa a două puncte: evaluarea numerică a avorturilor clandestine în perioada care a precedat legea şi evaluarea obiectivă a capacităţii legii de a elimina avortul clandestin (39) . Concluzia este că legea nu elimină avortul ilegal, ci uneori îl multiplică, iar motivul sau seria de motive sunt de la sine înţelese: clandestinitatea nu depinde numai şi în primul rând de frica de pedeapsa aplicată de stat, ci de motive ce ţin de secrete familiale şi sociale pe care legea nu le poate apăra: sarcini rezultate din adulter, sarcini ale unor fete foarte tinere şi necăsătorite. Admiţând prin lege dreptul femeii de a elimina fetusul la lumina zilei, nu este de înţeles de ce nu se poate face acelaşi lucru în secret, într-un ambulatoriu, într-o casă, dacă s-a ignorat partea morală. 75

In sfârşit, legea prezintă formalităţi şi restricţii care nu coincid mereu cu interesul imediat al femeii sau al cuplului (timp, înregistrare, uneori consultarea partenerului...) Dar, chiar dacă admitem, fără să statuăm, faptul că legea ar avea rolul de a stăvili avorturile clandestine transferându-le în planul legalizării, de aici nu ar rezulta un caracter licit, pentru că nu legea face ca un lucru să fie permis din punct de vedere moral; eventual legea presupune moralitatea unui act dar nu îl constituie. Ba mai mult, atunci când legea aprobă o conduită moralmente nepermisă devine ea însăşi lege negativă şi corupe conceptul etic, în special întrun caz de primă valoare cum este viaţa. Să luăm ca exemplu furtul şi violenţa. Nimeni nu ar aproba un raţionament de acest gen: pentru că furtul în multe ţări înregistrează cote înalte (fraudă fiscală, furt prin efracţie, pentru obţinerea unor răscumpărări, cu sechestrare, etc), atunci el ar trebui legalizat şi astfel furtul ar dispărea. Furtul nu ar înceta de a fi furt atunci când ar fi aprobat de lege, şi nici violenţa nu ar înceta să fie ceea ce este; dimpotrivă, ar determina dezechilibrul ordinii sociale. Pozitivismul juridic îşi arată astfel limitele şi contradicţiile sale. Decăderea morală creşte prin liberalism şi permisivitate legală mai ales când această permisivitate se manifestă în dauna unei valori fundamentale care este viaţa umană. Ce lege ar putea să mai fie apreciată şi stimată dacă nu ar servi la apărarea vieţii celui care nu se poate apăra? Funcţia însăşi a legii şi deci a statului este subminată atunci când un fapt ilicit de acest gen este considerat legal: când încetează funcţia sa pedagogică, dispare şi motivul pentru care legea există. Una este ca un lucru să aibă loc împotriva legii şi alta ca el să fie aprobat de lege: nu se mai pune problema unor numere, ci a calităţii etice şi funcţiei sociale a legii. In orice caz, din cele spuse rezultă că problema morală de a şti dacă avortul este permis sau nu, obiectiv, ea va exista mereu şi în oricare situaţie legală, deoarece legea permite adesea avortul; dar această ipoteză rămâne şi apasă tot mai greu asupra conştiinţei: va fi mereu o decizie gravă pentru subiect şi anume de a se prevala de lege şi de permisivitatea ei, sau în ciuda tuturor facilităţilor, a rămâne fidel angajării morale. Aş spune că pe lângă problema etică a fiecărui individ care se află în dificultate, apare şi problema etico-socială care constă în a şti dacă legea însăşi este licită sau nu, dacă medicul trebuie să o respecte sau nu, aşa cum vom vedea în cazul obiecţiei din motive de conştiinţă. Dacă reflectăm la faptul că viaţa celui ce urmează să se nască nu este un bun privat, ci social, ca şi viaţa fiecărui om, atunci problema morală priveşte şi fundamentarea şi valabilitatea unei legi care se substrage datoriilor sale primare, inerente apărării şi promovării vieţii fiecărei fiinţe umane, mai ales dacă aceasta nu este apărată. Legea italiană 194 din 1978 privind IVG a fost nevoită să recunoască acest fapt proclamând în articolul nr. 1 apărarea vieţii care se naşte ca scop al legii însăşi, chiar dacă apoi, în articolele succesive dezminte în mod amplu acest angajament. Trebuie să reflectăm asupra gravităţii faptului, semnalat în Enciclica "Evangelium Vitae" a lui Ioan Paul al II-lea şi anume că prin legalizare "delictul" tinde să devină un "drept" (E.V.n.n.4,11,18).

76

deşi este destinat să se unească fundamental cu corpul. urmaţi de alţii cum ar fi Sf. In sprijinul celor afirmate. pentru a explica transmiterea păcatului strămoşesc afirma că nu numai corpul. Există însă o atitudine constantă atât ca învăţătură cât şi ca dispoziţii canonice (acestea prevedeau şi pedepse foarte severe). ontologic are o origine diferită şi este creat direct de Dumnezeu. Toma susţine că de la începutul fecundării ar exista un suflet vegetal şi animal. dacă ar trebui definită omucidere tout court. în orice moment ar fi fost făcut: incertitudinea. cel puţin nu influenţează în mod substanţial şi obiectiv. mai ales Părinţii greci (mai ales Sf. Fără intenţia de a banaliza această problemă precizăm: nu valorează faptul că cel care fură un măgar legat cu o frânghie doreşte să se scuze spunând că în realitate în mână nu avea decât o frânghie şi că nu-l priveşte pe el că de frânghie era legat măgarul. de această chestiune era legată diferenţa de pedepse canonice. factorul cronologic nu influenţează valoarea ontologică şi deci nici pe cea etică. Grigore din Nazianz). Toma însuşi afirma că întruparea Cuvântului a fost simultană cu momentul conceperii (44) . Sf. au propus teoria apariţiei posterioare a sufletului. nici un element experimental nu poate fi suficient prin el însuşi în recunoaşterea unui suflet spiritual. în avortul provocat se unesc pentru a împiedica naşterea unei vieţi omeneşti în curs de dezvoltare. Ipoteza tomistă afirmă de asemenea că pentru apariţia sufletului ar fi necesară o anumită organizare a corpului. Problema cronologică căpătă astfel o relevanţă ontologică (41) . eventual. alţi Părinţi. cităm cuvintele din Instrucţiunea Donum Vitae: "Desigur. Toma d'Aquino. sau simplu delict specific contra vieţii (43) . Ca ultimă analiză. Această teorie afirmă că sufletul. chiar crimă. pentru a respinge această teză teologică. Ceea ce se suprimă este acea valoare fundamentală necesară pentru definirea vieţii umane. dar în nici un caz judecarea nepermisivităţii. Sf. şi mai târziu Sf. se referea doar la calificarea crimei. trebuie să precizăm că această chestiune nu atinge caracterul ilicit al actului avortiv pe plan ontologic şi moral. Trebuie să precizăm neapărat că nu toţi Părinţii Bisericii au împărtăşit aceeaşi mentalitate. care exprimă în orice caz nepermisivitatea avortului: avortul rămâne un păcat. Perioada apariţiei sufletului era fixată la a 30-a sau a 40-a zi. în analogie cu prescripţiile biblice privind purificarea femeii după naştere. totuşi concluziile oferite de ştiinţă privind embrionul uman furnizează o indicaţie preţioasă pentru a discerne raţional o prezenţă personală chiar de la prima apariţie a 77 .Momentul animării (apariţiei sufletului) Problema animării mediate sau succesive a fost ridicată de unii Părinţi ai Bisericii pentru a combate doctrina traducianistă a lui Tertulian: acesta. Ceea ce este eliminat este constitutivul vieţii unui individ şi cine înfăptuieşte acest lucru ştie bine cum să califice propria intenţie: actul în sine şi intenţia. Trebuie să amintim că în ce priveşte persoana lui Cristos. Maxim. afirmaseră existenţa sufletului din prima clipă (42) . ci şi sufletul ar fi transmis de către părinţi (40). Intr-adevăr dincolo de cuceririle geneticii şi ale embriologiei care de acum au depăşit definitiv orice ipoteză de succesiune discontinuă în dezvoltarea embrionului.

sensul viitorului.se spune că nu poate să-şi dea seama de devenirea sa suprimată şi deci nici nu poate suferi dacă este eliminat: pentru a suferi ar trebui ca acel ceva să tematizeze valoarea. retardaţii mintali gravi şi cei care se află în comă fără speranţă constituie exemple de fiinţe fără statut de persoane umane. avem raţiuni foarte puternice de a acorda o valoare mai mare vieţii persoanelor decât vieţii non persoanelor. Nu au status în sine şi prin sine. în comparaţie cu antiteza. Si astfel. dar reafirmă în mod constant condamnarea morală a oricărui avort provocat. Engelhardt care.T. Conştiinţa autoconştientă Tendinţa de a diminua statutul biologic al embrionului.proprii persoanei. unele fiinţe umane nu sunt. a valorii vieţii prin negarea valorii opusului său. astfel încât să nu fie considerat individ uman decât plecând de la unele momente fixate arbitrar. dacă valoarea vieţii depinde de a fi persoane. Singer susţine că este persoană cel care posedă autoconştiinţă. Această învăţătură nu s-a schimbat şi este de neschimbat. Nici o apreciere obiectivă nu poate atribui vieţii unor fiinţe umane care nu sunt persoane o valoare mai mare decât vieţii altor specii care sunt ( de ex. (46) Alţii susţin că ar trebui relevat ca decisiv faptul că această "potenţială" fiinţă umană nu ar fi dotată cu autoconştiinţă. raţionalitatea şi sensul moral. sensul trecutului. Dar această capacitate de a reflecta asupra sinelui. în comunitatea morală." (45) Nu trebuie să ne oprim asupra acestei poziţii în mod deosebit pentru a o critica: ea neagă ontologia persoanei şi ia în consideraţie numai fenomenologia. confruntând-o cu a nu avea viaţă. autocontrol. nici fetusului. capacitatea de a se pune în relaţie cu alţii. nu poate să aparţină nici embrionului. După unii autori entitatea nou concepută n-ar avea încă o realitate şi o demnitate umană: ar fi vorba doar de o realitate potenţial umană sau de o pură posibilitate de umanitate. trebuie " să refuzăm teoria conform căreia viaţa membrilor speciei noastre are mai mare valoare decât cea a altor specii. care totuşi nu este dotată încă cu o conştiinţă clară. Numai persoanele umane au acest status " (48) P. copiii până la 7 ani. Astfel de entităţi sunt membri ai speciei umane. Unele fiinţe ce aparţin unor specii diferite de a noastră sunt persoane. acceptând acest punct de vedere sunt consideraţi ca nefiind persoane copiii înainte de o anumită vârstă.vieţii umane: cum s-ar putea ca un individ uman să nu fie o persoană umană? Magisteriul nu s-a angajat în mod expres într-o afirmaţie de natură filozofică. Fetuşii. Din contră. susţine că: " nu toate fiinţele umane sunt persoane. adică nu ar fi capabilă de o activitate liberă şi intenţională. de poziţie dialectică. iar existenţa sa ar fi subordonată capacităţii de a exprima gândirea şi limbajul: " Ceva ce nu are conştiinţă autoconştientă . maimuţele antropomorfe). se pare că este 78 .după el . adică autoconştiinţa. se asociază cu încercarea de a nu-l considera persoană umană.capacitate de comunicare şi curiozitate: de aceea. al doilea are conştiinţă dar nu are autoconştiinţă: atunci de ce să ne preocupăm dacă sunt suprimaţi? " (47) Unul din cei mari susţinători ai acestei teorii este H. negăsind în embrion şi în fetus acele caracteristici . de a nutri consideraţie pentru alţii. ca şi bolnavii mentali gravi. primul nu are conştiinţă. Nu sunt participanţi primari la acţiunea morală.

Nu este adevărat deci că nu se poate nota o relaţie inter-subiectivă între fetus şi mamă. încet. decât o fiinţă umană grav înjosită. cel puţin până la o anumită perioadă. ovarelor şi locului de instalare a ovulului fecundat şi astfel. încet provoacă un complex de modificări în organismul matern. indiferent de consensul conştient. Din punct de vedere psihofizic. In acest caz. afirmă unii psihologi. care este constrâns să "recunoască" prezenţa acestei individualităţi. în profunzimea unor experienţe. nu se poate vorbi de recunoaşterea personalităţii. Cum ar putea părinţii. Nu ar putea exista o relaţie intersubiectivă dacă nu ar exista realitatea subiecţilor : pentru a intra în relaţie trebuie să exişti. un cimpanzeu. ci realitatea subiectului face posibilă relaţia interpersonală. se consideră criteriu "obiectiv" atitudinea mamei. depinde de recunoaşterea percepţiei unei imagini umane. dar nu este rezolvată: este vorba de a şti dacă părinţii trebuie să recunoască sau nu ca viaţă umană embrionul şi nu de a face să depindă viaţa umană de recunoaştere. trimiţând semnale în hipofiză şi hipotalamus. Deoarece în cazul fetusului nu este posibil să observi un comportament uman. Recunoaşterea imaginii umane Perceperea personalităţii. Dar raţiunea filozofică cea mai importantă este următoarea: nu relaţia constituie realitatea subiectului.mai grav să ucizi. de exemplu. blocând formarea hormonilor. în special în cea de tip freudian: şi fetusul este în corelaţie socială cu mama. îşi are originea în psihanaliză. Aici relaţia socială ar fi consensul exprimat de mamă sau de părinţi. dar când există numai o dorinţă sau o respingere. se desprinde a doua observaţie: din primele zile embrionul intră în dialog în felul său cu organismul matern. senzaţii. sunt necesare două observaţii: cea din punct de vedere ştiinţific. fenomenologia converg spre un punct: negarea metafizicii sau cel puţin afirmarea irelevanţei sale. Sociologii vorbesc de relaţie socială: personalitatea există dacă există relaţia socială (50) . este negarea valorii obiective a cunoaşterii. Problema în această ingenioasă abordare este deplasată pe alt plan. în această 79 . Comportamentul şi relaţia constitutivă Curentele filozofice de tipul behaviorist. care nu este persoană" (49) . sociologia. Pornind de la această presupunere ele afirmă că unicul criteriu de recunoaştere a personalităţii sau a individualităţii umane este examinarea comportamentului său (behavior): ne aflăm în prezenţa unui subiect uman dacă se constată un comportament uman. astfel că până şi vârsta adultă este marcată de aceasta. refuzuri. Sub acest raţionament se ascunde supoziţia filozofică a relativismului: obiectul este cunoaşterea.

Spus în sens negativ: avortul voluntar este un delict împotriva vieţii personale. Aici intervine de-a dreptul un principiu rasist care. aşa cum oricine trebuie să se abţină să tragă cu puşca în pădure dacă are cea mai mică bănuială că poate lovi în loc de o pradă. In cazul în care ar exista un dubium facti asupra respectivei legături. ajunge la naştere ca o nouă individualitate umană şi personalitate umană. Concluzia care se impune conform filozofiei realiste şi personaliste este una singură: embrionul are valoarea proprie persoanei umane. chiar atunci când nu este simţit în acest fel din punct de vedere subiectiv şi psihologic. Este o distincţie de tip "selectiv" menită să justifică suprimarea embrionului afectat de anomalii. etc. care printr-un proces continuu. (51) 80 . ci valoarea ei ar depinde de o bunăstare fizică mai mare sau mai mică. din raţiuni extrinsece. Dacă într-o clasă elevii şi profesorul intră într-o relaţie reciprocă este pentru că ei există. şi trebuie amintit că fiinţa este cea care constituie relaţia şi nu invers. în plus. handicapuri. programat din interior şi autonom. să recunoască embrionul ca subiect uman . o persoană. ar fi impiedicat în dezvoltarea sa umană ( raţiuni economice ale familiei.dacă el nu ar fi deja ca subiect uman? In definitiv. Concluzie etică Din punct de vedere etic se poate face abstracţie într-o oarecare măsură de precedentele discuţii filozofice: este suficient să se confirme faptul că ovulul fecundat are o legătură intrinsecă şi o destinaţie intrinsecă cu fiinţa personală în formare pentru excluderea oricărui act de suprimare sau alterare a integrităţii. deci nu se poate considera că existenţa lor ar depinde de relaţia şcolară! Aceasta nu influenţează faptul că orice persoană trăieşte şi creşte în adâncul relaţiilor de unde se alimentează pentru îmbogăţirea şi expansiunea proprie. sau de aprecierea altcuiva. Concluzie filozofică: biologicul şi umanul Este momentul să tragem o concluzie: ce valoare trebuie atribuită embrionului-fetus. O altă distincţie insidioasă. deficienţe. iar juridic nu s-ar recunoaşte această calificare exterioară. este o omucidere în realitatea faptelor. dacă ar fi transferat şi la subiecte nounăscute sau adulţi.în ipoteza acceptării . conştiinţa este obligată să se abţină de la orice act cu caracter eliminator. ar putea avea cele mai rele consecinţe.). sau mai bine zis. tulburare psihică a cuplului. este cea care este introdusă prin conceptul de "calitate a vieţii": dreptul la viaţă ar fi legat de "calitatea vieţii" deci de posibilitatea unei dezvoltări normale. împotriva persoanei. este introdusă o relativizare ontologică şi morală a vieţii umane: ea n-ar mai avea o valoare transcendentă în sine. sau care.abordare fenomenologică şi subiectivistă. este vorba de o reformulare a tezei precedente: în faţa acestor teorii trebuie repetat adevărul că fiecare fiinţă umană intră în relaţie. de aceeaşi inspiraţie. Dar.

(52) Avortul terapeutic Conflictul dintre viaţa mamei şi viaţa entităţii concepute La început. care este o cu totul altă problemă. ci se configurează mai ales o acţiune asupra a ceea ce este sănătos (fetusul care poate fi chiar sănătos). câteva precizări şi distincţii în privinţa acestei teme deosebite. sau în care sarcina provoacă o agravare a stării de sănătate. Progresele medicinii şi ale asistenţei medicale reduc tot mai mult riscurile asupra vieţii şi sănătăţii mamei.de o învăţătură care : nu s-a schimbat şi nu poate fi schimbată" . în care. sau în orice caz avortul nu ar determina o îmbunătăţire substanţială. trebuie spus că este improprie folosirea adjectivului "terapeutic". întreruperea sarcinii influenţează mai mult şi în mod negativ starea de sănătate decât continuarea ei. în cazul la care ne referim nu este vorba să acţionăm asupra unei boli în desfăşurare. care în general sunt luate în consideraţie prin IVG. dar ea poate fi înfruntată prin metode terapeutice diferite de întrerupere (dializa periodică a gravidei 81 . "Indicaţiile " privind avortul terapeutic Sunt necesare precizări ulterioare privind consistenţa şi relevanţa indicaţiilor medicale pentru a ne limita la acest capitol al materiei: a. atât din punct de vedere etic cât şi medical.aşa cum a precizat Paul al VI-lea . Mai nimerit este să se vorbească eventual de întreruperea sarcinii în prezenţa pericolului pentru viaţa sau sănătatea mamei (53). Este clar că în aceste cazuri este lipsită de orice motivaţie întreruperea chiar şi numai din punct de vedere medico-deontologic. există însă condiţii în care agravarea este reală. ele sunt oricum mai bine controlate şi compensate printr-o asitenţă adecvată. ci mai degrabă se intenţionează suprimarea fetusului (sănătos) pentru a se evita înrăutăţirea sănătăţii sau ameninţarea vieţii mamei. totuşi. Rezultă deci clar că nu se justifică întreruperea sarcinii din punct de vedere medical. există apoi stări de sănătate. în timp ce uneori este folosit termenuul de "avort indirect" pentru a indica avortul "terapeutic" la care ne referim. pentru că nu este vorba de terapie. înainte de toate există de facto condiţii organice care complică sarcina. Este necesară o clarificare ulterioară pentru a se înţelege "avortul indirect". care indirect presupune moartea fetusului.In faţa normei morale care interzice suprimarea directă a unei fiinţe umane nevinovate nu există privilegii şi nici excepţii pentru nimeni. care în schimb ar reintra în accepţia propriu-zis terapeutică: este cazul în care se descoperă o tumoră la uter. Astăzi această distincţie nu se mai uzează iar problema nici nu se mai pune din punct de vedere etic. Trecerea nu este de la acţiunea terapeutică asupra bolii în scopul însănătoşirii. pentru a preveni o boală sau riscul morţii. In primul rând. " Este vorba . decât în sens impropriu şi lărgit. b. Am amintit deja condiţiile pentru a putea vorbi de principiu terapeutic: una din ele este faptul că intervenţia medico-chirurgicală este menită să trateze sau să extirpe partea bolnavă a corpului.

persistă un adevărat risc pentru viaţa sau sănătatea mamei. al tuturor: de aceea societatea are obligaţia de a o apăra şi promova. o stare de real şi grav pericol pentru viaţa mamei până în situaţia în care va fi necesară alegerea între viaţa mamei şi pierderea atât a mamei cât şi a copilului. pe care se bazează practica asistenţială. 82 . care deşi sunt reale.care suferă de o gravă insuficienţă renală. Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă ne gândim că viaţa fiecărui individ nu este numai un bun personal inalienabil. bolile aparatului hemopoietic (unele forme de anemie). Indicaţiile cu caracter etico-raţional vor avea la bază următoarele criterii de mentalitate şi comportament adecvate unei viziuni personaliste asupra omului: 1. cardiopatiile. Tuberculoza. bolile vasculare. Este clar că în aceste cazuri adevărata terapie. nu pot fi confruntate cu viaţa celui ce urmează să se nască. cea care elimină direct boala fără să afecteze viaţa fetusului. bolile hepatice şi ale pancreasului. în lumina celor afirmate. Să se pornească de la acest principiu de fond: persoana umană este cea mai mare valoare din lume şi transcende orice bun temporal şi orice consideraţie economică. Dar un studiu serios al fiecăreia dintre ele. bolile renale. ce comportă a permanentă agravare a lor. In lumina progreselor ştiinţei şi asistenţei medicale multe din aceste "indicaţii" şi-au pierdut capacitatea de motivaţie. în lipsa unor alternative terapeutice. cardiochirurgia pentru femeile cu afecţiuni cardiace). avortul terapeutic a pierdut cu adevărat mult teren şi nu-şi mai găseşte un loc logic printre criteriile moderne asistenţiale: dimpotrivă. condiţiile social-economice. ne orientează spre o drastică reducere a bazei medicale a " acestor indicaţii" şi spre o progresivă reducere a cazurilor în care. este singura terapie permisă. Eliminând din discuţie indicaţiile socio-economice. tumorile ( cu excepţia celor ale aparatului genital): toate aceste boli sunt indicate ca motivaţii ale respectivelor "indicaţii".(55) Deci. Bompiani: " Inţeles ca act menit să ferească pacienta de pericolul iminent al morţii şi ca intervenţie terapeutică de neînlocuit pentru atingerea acestui scop. cu influenţe asupra stării de sănătate psihică a pacientului. chorea de sarcină. miastenia gravis. c. b. bolile gastro-intestinale. condiţiile de sănătate fizică. raţiunile care vor sta la baza motivaţiilor economice trebuie să fie luate în consideraţie de autoritatea publică şi de comunitate în sensul că economia trebuie să fie adaptată persoanei şi în nici un caz persoana să fie sacrificată în favoarea economiei. să revedem riguros pe plan medical şi deontologic "indicaţiile sanitare" IVG. Evaluarea etică a avortului terapeutic Trebuie să recunoaştem sau măcar să presupunem că pot exista cazuri în care sarcina poate constitui o circumstanţă agravantă: a. Putem cita exact concluziile lui A. ci şi un bun social. în multe împrejurări acute s-a dovedit mai degrabă dăunător decât util chiar pentru starea de "decompensare maternă" (54) .

ci ontologică şi calitativă. Cazurile dramatice După aceste premise.) nu poate subordona valoarea vieţii personale a nici unei persoane. Societatea este. Principiul "terapeutic" este invocat aici în mod abuziv şi este extrapolat. trebuie să admitem totuşi. la implicarea personală şi profesională a medicului. a chirurgului sau ginecologului. Ne vom ocupa acum de aceste cazuri dramatice fiind foarte atenţi la drama subiectivă. după cum am demonstrat. pentru orientarea politicii sanitare în sprijinul vieţii şi nu spre suprimarea ei cu uşurinţă. De aceea suprimarea vieţii fizice a viitorului nou-născut prin avort. Ştiinţa este pentru viaţă. în care conflictul alegerii între viaţa copilului ce urmează să se nască şi supravieţuirea mamei se pune în mod dramatic pentru părinţi. întrucât la baza originii societăţii se află persoanele. ci de armonie şi subordonarea valorii sociale faţă de persoana umană. viaţa. ca orice altă datorie din viaţă. pentru a garanta cea mai bună asistenţă de spitalizare şi tehnologică celor care urmează să nască. cu o viziune obiectivă a valorilor în cauză şi a orientării etice de care ţinem seama. a ştiinţei şi a fiecăruia este să se angajeze în prevenirea prin mijloace legitime şi permise a situaţiilor de risc şi de deteriorare a sănătăţii gravidelor. De aceea. 83 . Persoana din punct de vedere ontologic şi axiologic are prioritate faţă de societate. 4. deci. pentru cadrele medicale şi paramedici. Comparaţia însăşi este de nepropus între o persoană şi societatea în ansamblul ei. fundamentul persoanei este să completeze şi să ajute la creşterea tuturor persoanelor. trebuie să se ţină seama şi de faptul că maternitatea în sine reprezintă un risc în sine. De aceea cine autorizează uciderea directă a unei persoane nevinovate loveşte valoarea de bază a întregii societăţi şi a fiecărei persoane. reprezintă primul fundament indispensabil a tuturor altor valori personale. echivalează cu compromiterea totală a tuturor valorilor temporale care se bazează în mod necesar pe viaţa fizică. (56) 3. societatea este pentru persoană: aceasta este angajarea etică de fond.2. Nu este vorba de cumpănire. dar şi pentru că scopul terapeutic este indirect şi priveşte suprimarea unui bun suprem. Viaţa fizică care este în discuţie chiar dacă nu reprezintă totalitatea valorilor persoanei. 5. obligaţii de educaţie. în faţa celor mai ştiinţifice teorii şi a unor conştiinţe informate din punct de vedere etic şi drepte. Obligaţia etică a societăţii.viaţa fătului" nu este în echilibru şi este răsturnată şi în orice caz viaţa celui ce urmează să se nască nu poate fi instrumentalizată în favoarea sănătăţii mamei (bun secundar faţă de viaţă) . limitate faţă de cele invocate de legile favorabile avortului. nu numai pentru că foarte des nu sunt examinate posibilităţile alternative la eliminarea fătului. Nici motivul "social" (numărul copiilor. De asemenea şi principiul "cumpănirii" valorilor este inconsistent din punct de vedere etic. existenţa unor cazuri. etc. In joc se află mai mult filozofia juridică decât cea medicală. pentru că valoarea-persoană nu este numerică sau cantitativă. pentru persoane şi a persoanelor. fie ea şi "terapeutică". pentru sănătatea proprie. opoziţia "sănătatea mamei . atunci când se aplică în justificarea socială a avorturilor.

A nu ucide nu este o normă absolută. In fine. această orientare se bazează între altele pe angajarea în apărarea vieţii. (61) Nici acest raţionament. Nu se poate vorbi de viaţă umană deplină în cazul unui fetus care este deja condamnat să moară singur: avortul poate fi considerat în acest caz o anticipare a morţii. existând un conflict al stării de fapt şi nu în voinţa persoanelor. există două gradaţii în cazul conflictului între viaţa mamei şi cea a fătului: • • continuarea sarcinii nu numai că provoacă moartea mamei. au căutat motivaţii în primul caz care să justifice avortul în scopul salvării mamei . altfel s-ar putea justifica prin acest principiu orice act de eutanasie. şi poate nu numai. dimpotrivă. pentru că a avut deseori şi excepţii justificate: legitima apărare de un agresor nedrept. 2. iar angajarea în apărarea vieţii (a mamei) nu autorizează mijlocul neproporţionat şi anormal al suprimării fetusului. Evaluare generală. dar se speră salvarea copilului. 5. este aplicat şi luat în considerare aici pentru a deveni legal atât scopul cât şi mijlocul. efectul indirect este salvarea mamei. Şi această soluţie poate fi învinuită de caracter empiric. dacă alternativa este moartea amândorura. pedeapsa cu moartea. pentru că în realitate nu este vorba de un fapt general din moment ce vieţile sunt două. în lipsa posibilităţii de a se obţine un succes deplin şi complet. neputând să le facă pe amândouă. continuarea sarcinii presupune moartea mamei. O confirmare este admiterea şi legalitatea avortului indirect în cazul extirpării tumorii. Noi ne vom referi mai întâi la poziţiile etice privind primul caz. unul bun şi altul rău: în aceste cazuri este permis ca acţiunea să fie considerată ca având ca scop un efect bun. este vorba de o alegere ucigaşă. se alege obligaţia cea mai accesibilă. care poate fi garantată cel mai bine prin salvarea vieţii mamei. 4. pentru că sunt mai complexe şi mai grave faţă de cel de al doilea. Calitatea subordonată a fătului deja condamnat. (57) Este important de văzut că aici alegerea nu se referă la o asistenţă prioritară acordată mamei. globală este şi activitatea medicului responsabil: în această globalitate.Teoretic. Medicul are datoria să asigure viaţa mamei şi naşterea copilului. Autorul însuşi care propune această teză spune că acest lucru nu poate avea loc decât "avec crainte et tremblement". acţiunea directă este suprimarea fetusului. Conflictul obligaţiilor. mult mai clar în sine. nu se poate suprapune cu cazul nostru: pentru că aici 84 . se încearcă obţinerea succesului posibil (59) . pentru că în situaţia la care ne referim. Este cunoscut principiul cu dublului efect. printr-o acţiune directă de suprimare a fătului viu. sacrificiul pentru binele aproapelui. de fel nou. nici intenţia celui care acţionează (finis operantis) nu poate pleca de la o reală obiectivitate a acţiunii (finis operis).desigur. Să analizăm fiecare din aceste motivaţii. motivată în plus prin salvarea mamei. dar nici nu salvează copilul. Avortul indirect. Se consideră că problema asistenţială mamă-copil în pericol ar fi o problemă globală. 1. 3. de care în mod involuntar depinde moartea fetusului. o altă motivaţie: lipsa elementului absolut al normei. pentru că nu se poate compara moartea naturală cu uciderea directă. (60) Dar nici în acest caz lucrurile nu se prezintă ca făcând parte din aceeaşi discuţie. Vechiul precept: non sunt facienda mala ut veniant bona. avortul provocat este salvarea mamei. chiar dacă indirect din ea se desprinde un efect negativ nedorit. (58) Nu este greu să descoperi o dificultate în această teză: faptul că acel copil este oricum condamnat să moară nu constituie un motiv suficient pentru suprimarea lui. Unii moralişti chiar provenind din mediul catolic.

prin conectarea la plămânii artificiali. "viaţă ce nu este pe deplin umană " se deschide calea către eutanasie sau spre orice alt procedeu discriminatoriu. aşteptându-se moartea naturală a mamei. conduce la avortul "terapeutic" deoarece prezenţa fătului cu malformaţii sau defecte ar reprezenta o ameninţare pentru sănătatea psihică şi echilibrul social al familiei. care este o intervenţie normală. nici un act etic. conformă cu poziţiile personalistice şi alte norme de etică obiectivă. cu scopul de a face ca fătul să atingă un stadiu de dezvoltare care să-i permită o viaţă autonomă în afara uterului. b. atât a mamei cât şi a copilului. când există o speranţă de a salva copilul. sau purtători ai unui handicap.ar mai rămâne legată de viaţă. Concluzie Concluzia noastră. cunoscând pedeapsa cu moartea. Viaţa umană se poate pierde şi se pierde din mai multe cauze. la o femeie care stă să moară: dacă este posibil să se aştepte până în momentul morţii clinice. Nu se poate alege viaţa mamei. In această alegere etico-deontologică intervine argumentul obiecţiei din motive de conştiinţă. "valoare subordonată". deseori prin autorizaţie legală. pentru că nimeni nu are dreptul de alegere în viaţa altuia. gravidă. Avortul eugenetic Această expresie nu se mai utilizează din două motive: pentru că evocă ideologia rasistă cu care doreşte să fie asimilată şi pentru că de fapt acest tip de "indicaţie" privind avortul. nici măcar pentru salvarea cuiva. cazul rămâne cel care este: se recurge la avort. cazul cel mai simplu este prevederea morţii mamei. Este posibilă şi situaţia în care este necesar să fie menţinută "în viaţă" în mod artificial o femeie în moarte cerebrală. care nu este nici un act medical. fiind o valoare transcendentă. prin continuarea sarcinii. (62) Implicarea profesiunii medicale este de aşa natură că ea n. printr-o acţiune directă de suprimare a fiului. după cum nu poate fi sacrificată în mod direct de nimeni.este vorba de o viaţă nevinovată şi nu de un agresor nedrept sau de un vinovat care. De fapt. datoria medicului este să apere viaţa. unită însă cu speranţa salvării fiului. ci alţii îl ucid în mod nejust. cu 85 . Printre aceste mijloace nu figurează cel al uciderii directe. Cine se sacrifică pentru binele aproapelui o face dintr-un motiv superior şi adevărul este că nu el se omoară. ci şi de activitatea care ucide în mod direct. Admiţând derogări de la acest principiu şi insinuând afirmaţii de genul: "viaţă fără valoare". sub nici un motiv. pentru a împiedica naşterea unur subiecţi cu tare sau malformaţii. la prima vedere. şi să ofere toate mijloacele terapeutice pentru salvarea amândorura. o încalcă în mod conştient. Se poate desigur încerca în acest caz o cezariană. dar viaţa nevinovată nu poate fi suprimată în mod direct. este următoarea: a.

dacă există obligativitatea etică a refuzului din motive de conştiinţă din partea medicului şi a celor chemaţi să colaboreze la acţiunii avortive. a dreptului constituţional. prima este conştiinţa acţiunii umane în îndeplinirea sa şi se presupune că este indispensabilă pentru cea de a doua. In acest scop s-au utilizat uneori tehnici de diagnosticare prenatală şi se acătuiesc politici "preventive" ale planurilor sanitare. ci şi filozofia dreptului.scopul de a-i impiedica să o pornească pe un drum deloc uman.ca şi a unei boli . Medicina legală este medicina cea mai interesată de acest subiect. Din punct de vedere etic prezenţa unei malformaţii sau a unui handicap nu ştirbeşte cu nimic realitatea ontologică a celui ce urmează să se nască. se pune problema obligaţiei de a promova cerecetarea şi sprijinirea pentru prevenirea unor astfel de malformaţii în cauzele lor. pentru cultura actuală este o motivaţie cu caracter social-economic şi chiar hedonist.cere şi mai mult. a medicinii legale (63). în numele socialităţii. în faţa cererii de avort. O societate se distinge prin capacitatea de a ajuta pe cei bolnavi şi slabi şi nu prin aroganţa cu care provoacă o moarte precoce. care sunt extensia şi implicaţiile refuzului din motive de conştiinţă în acest domeniu. Legea avortului şi refuzul din motive de conştiinţă Avortul reprezintă o traumă nu numai pentru femeie şi familie ci şi în domeniul dreptului şi al legilor. Conştiinţa şi raportul ei cu libertatea şi adevărul Să începem prin a ne pune de acord asupra semnificaţiei precise şi a dinamicii interiorare a conştiinţei: ce dorim să spunem când afirmăm "a acţiona în conformitate cu conştiinţa"? Si despre ce fel de conştiinţă este vorba? Trebuie să facem distincţia între conştiinţa psihologică şi conştiinţa morală. Trebuie să adăugăm însă că din punct de vedere etic în aceste cazuri şi pe plan general. renunţând la a fi egală pentru toţi. precum şi susţinerea familiilor prin mijloace adecvate acolo unde naşterea unor astfel de subiecţi care presupun desigur dificultăţi umane şi economice uneori foarte dure. în ceeea ce este permis celor care profesează medicina. Ceea ce dorim să lămurim în această scurtă discuţie se poate rezuma la următoarele aspecte: cum se naşte şi se justifică conflictul dintre conştiinţa morală şi legea umană. protecţie şi ajutor. prezenţa într-un subiect uman a unei stări de handicap . penal. dimpotrivă. nu ne vom opri prea mult asupra ei. Tema pe care o abordăm nu priveşte doar bioetica. 86 . Pentru că s-a vorbit deja despre această problemă la tema privind diagnosticarea prenatală. Ceea ce îl deosebeşte de ideologia rasistă este scopul: pentru rasism scopul era purificarea speciei. dar mai ales pentru a evita tributul de sacrificiu ce-l presupune pentru familii şi societate. deoarece legea care doreşte să autorizeze şi să liberalizeze avortul este constrânsă să se dezică şi să se traumatizeze pe ea însăşi.

sau mai bine spus. care este cea mai mare valoare temporală. să nu acţionăm "niciodată împotriva conştiinţei" şi astfel să legăm conştiinţa de însăşi libertatea umană? Ce leagă conştiinţa din interior? Conştiinţa este judecata raţională." "Deci. ale omului al căror subiect este . chiar şi în faţa unei conştiinţe laice şi 87 . Tocmai de aceea conştiinţa se exprimă în acţiuni de 'judecată" care reflectă adevărul privind binele şi nu ca "decizii" arbitrarii. în realitate această adeziune este eliberatoare. mai mult sau mai puţin sistematică sau intuitivă. au ridicat glasul conştiinţei. în definitiv.se măsoară nu prin eliberarea conştiinţei de adevărul obiectiv. această adeziune consecventă a voinţei la raţiune par a induce ceva constrictiv. Intre paranteze fie spus: această adecvare între raţiune şi realitate. adevărul obiectiv este reprezentat de valoarea-om. plătind chiar cu viaţa. mai ales dacă este inspirată de o credinţă revelată. care îşi aminteşte de cuvintele apostolului Petru în faţa Sinedriului:" Mai curând trebuie să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni" (F 5. De asemenea. In cazul nostru. în faţa unei legi care se află în directă opoziţie cu binele persoanei. suprimându-i dreptul la viaţă. la rândul său această judecată morală este dublă: cuprinde o evaluare precedentă acţiunii şi una succesivă. pe adevărul ontologic: cu alte cuvinte adevărul obiectiv angajează raţiunea. care face ca persoana să se renege pe sine. care este postulat raţional şi în plan teoretic. când libertatea nu urmează ceea ce dictează conştiinţa. exprimată asupra valorii unei anumite acţiuni. care impune persoanei obligaţia de a face o anumită acţiune. cele două momente coincid atunci când evaluarea precedentă este asumată ca normă şi este urmată. după ce faptul a fost împlinit. pentru că face ca libertatea umană să depindă doar de propria conştiinţă şi o eliberează de orice risc de manipulare externă sau de conformisme sociale şi ideologice: "Astfel. în judecata practică a conştiinţei.Conştiinţa morală este cunoaşterea valorii morale a acţiunii. din care transcende temporalitatea însăşi.29) are datoria să-şi afirme refuzul său civil dar ferm" (65) . atitudinea faţă de permisivitatea avortului." (64) Unii moralişti consideră că în judecata conştiinţei. Desigur. Această valoare morală se bazează. Judecata raţiunii dacă este dreaptă şi sinceră. Dumnezeu. atunci apare contrastul. afirmarea Absolutului. raţiunea face posibilă judecata de conştiinţă. protestând faţă de raţiuni oprimante sau situaţii de violenţe. se dezvăluie legătura dintre libertate şi adevăr. descoperă o valoare care îl transcende şi îl angajează: în definitiv această judecată implică prezenţa unei garanţii de intransigenţă înlăuntrul realităţii care coincide cu absolutul. Acesta este sensul la care se referă primul "refuz din motive de conştiinţă" pronunţat de Apostoli în faţa Sinedriului: " trebuie să-L asculţi pe Dumnezeu mai degrabă decât pe oameni.şi. oferă o garanţie mai clară. lăsându-se ghidat de ea în acţiunea lui. ci dimpotrivă. Totuşi. în favoarea unei presupuse autonomii a propriilor decizii.Iar maturitatea şi responsabilitatea acestor judecăţi . printr-o presantă căutare a adevărului. omul se transcende pe sine. dacă în acelaşi timp este sigură (adică fără elemente de îndoială subiectivă) creează argumentul etic al " ne-uciderii" unei vieţi nevinovate. pe de altă parte. nu consider necesară doar o atitudine de credinţă pentru a percepe inacceptabilitatea unor situaţii negative pentru demnitatea omului: mereu au existat conştiinţe laice care pentru apărarea libertăţii. creştinul. Dar problema cea mai importantă este să răspundem la această întrebare: de ce trebuie "să urmăm conştiinţa".

însă ea trebuie să respecte şi să creeze condiţiile pentru realizarea persoanelor. nu poate să împiedice mereu orice rău sau orice abuz în exercitarea libertăţilor personale." (68) Deci printre condiţiile esenţiale şi obiective pe care legea trebuie să le garanteze pentru binele persoanelor şi pentru binele comun ( garanţii de constituţionalitate şi legitimitate) se numără desigur aceste două condiţii obiective: 1. în numele celui care nu se poate apăra. 88 . nici nu impune un spirit etic propriu (Statul etic care aminteşte de Hegel). Legea nu coincide cu etica. că doar recunoaşterea unei legi morale obiective care. Dacă legea nu creează această condiţie. " legile care autorizează şi favorizează avortul şi eutanasia se împotrivesc nu numai binelui individului.raţionale uciderea unui nevinovat şi încercarea legii de a instrumentaliza profesiunea medicală sunt raţiuni mai mult decât suficiente pentru a face nu numai posibil dar şi obligatoriu protestul conştiinţei. Intr-o societate democratică această căutare se realizează prin consultarea organelor constituţionale şi în respectul pluralismului curentelor de gândire şi inspiraţiilor religioase. Ioan Paul al II-lea în recenta Enciclică Evangelium Vitae a arătat cum o lege civilă nu se poate baza decât pe respectarea valorilor fundamentale. ci ca o căutare a condiţiilor prin care fiecare persoană trebuie să-şi împlinească propria fiinţă şi propria viaţă. Deci legea nu formează etica. în special pe cea a celor lipsiţi de apărare şi nevinovaţi. ci şi binelui comun şi în consecinţă sunt total lipsite de valabilitate juridică. pentru realizarea tuturor persoanelor. pentru că este "lege naturală" înscrisă în inima omului. Căutarea binelui comun se face prin căi prevăzute în mod legal şi constituţional de fiecare societate. Totuşi noţiunea de "bine comun" nu este înţeleasă în sensul binelui majorităţii (ar însemna dictatură). In definirea binelui comun legea va trebui adesea să ceară sacrificii chiar în exercitarea libertăţilor fiecăruia. ca şi considerarea "binelui comun" ca scop şi criteriu ce reglementează viaţa politică". afirmând că " fundamentale şi de ignorat sunt desigur demnitatea fiecărei persoane umane. şi pe binele comun. dar trebuie să creeze condiţiile obiective pentru o etică a fiecăruia. (66) Caracterul normativ al legii şi raportul ei cu conştiinţa "Legea umană este determinarea şi expresia autorităţii legitime a unor exigenţe ale binelui comun într-o anumită societate şi într-un moment istoric determinat. în sine. deci în respectul libertăţii de conştiinţă şi religie (principiul libertăţii religioase). legea trebuie să apere viaţa tuturor." Deci. Si continuă că "la baza acestor valori nu pot să existe "majorităţi" de opinie provizorii şi schimbătoare. respectul drepturilor sale intangibile şi inalienabile. unora ar putea să pară nu tocmai potrivite pentru evitarea unor rele mai mari. aceea de a trăi. constituie punctul de referinţă normativ ale legii civile." (67) Definiţia arată că şi legea se bazează pe raţiune şi că doreşte binele comun: ordinatio rationis aşa este definită legea în filozofia tomistă. de ordin etic. nu mai este lege şi devine nedreaptă: trebuie combătută cu toate mijloacele legitime de către toţi. între anumite limite şi ar trebui să permită unele lucruri care. Implinirea propriei vieţi şi realizarea propriei perfecţionări morale constituie datoria fiecărei persoane.

cu excepţia legitimei apărări împotriva agresorului nedrept." Două lucruri trebuie să fie clare în această exercitare a propriei datorii de către legislator: să existe într-adevăr posibilitatea de a realiza binele total şi să se declare oricum opoziţia proprie şi totală la avort. fie pentru că multe ţări pun în discuţie legi permisive deja existente (75) . 89 . dimpotrivă. se pot găsi în situaţia de a lua parte la proceduri sau chiar la avort. fie el doar în formare. policlinici. operatori sanitari. (70) Refuzul din motive de conştiinţă şi avortul voluntar Din cele amintite mai sus.. prin profesia şi deontologia proprie este chemat să îngrijească şi să susţină viaţa. ci dimpotrivă impun obligaţia gravă şi precisă de a se opune lor prin refuzul din motive de conştiinţă. cea referitoare la avort se prezintă din punctul de vedere al medicilor în termenii cei mai clari ca permisă şi necesară: ca om medicul nu poate îndeplini o acţiune ( sau colabora direct) menită să urmărească suprimarea vieţii unui individ. se face o tentativă legitimă şi necesară de a-i limita aspectele negative. Problema centrală este dacă poate fi votată o lege care. medicul prin profesia lui nu are această menire.răspunde Ioan Paul al II-lea în nr. Astfel nu se realizează o colaborare nepermisă la o lege nedreaptă. să-i fie respectată autonomia (71) . Este vorba despre o situaţie tot mai frecventă în prezent. este tot permisivă: "In cazul în care . dintre formele de protest şi de refuz din motive de conştiinţă ( a serviciului militar. nu se poate aplica în aceste două cazuri precedente. pentru că nu există un rău mai mare decât de a curma viaţa. în calitate de medic. de exemplu). (73) Ioan Paul al II-lea în Encliclica Evangelium Vitae oferă un element inovator extinzând acest drept-datorie la parlamentarii din cadrul legislativ (74) de a nu coopera la acţiuni rele. un parlamentar. din moment ce vedem că o mare parte din "contraceptivele" distribuite în farmacii pot provoca avortul. încetează din acest motiv să mai fie o adevărată lege civilă. în al cărui serviciu societatea îşi găseşte raţiunea de a fi. Pentru a ne întoarce la medic. cadre de conducere în spitale. referindu-se la comportamentul pe care parlamentarii ar trebui să-l aibă faţă de legile care nu respectă dreptul la viaţă al celui care urmează să se nască. deşi emendată. este cea care se contrapune frontal şi în mod ireparabil posibilităţii de a realiza binele comun. poate sprijini propuneri destinate a limita nocivitatea unei astfel de legi şi a-i diminua efectele negative în planul culturii şi al moralităţii publice. (72) Acest refuz trebuie să constituie o datorie pentru aceeia care în calitate de medici. cu atât mai puţin poate cere medicului să-şi exercite profesia pentru a ucide. expresie de la sine ambiguă.2. (69) Motivaţia acelui " rău minor". întrucât conduce la suprimarea persoanei. "Tăgăduirea dreptului la viaţă. care obligă din punct de vedere moral.. Acest lucru este valabil şi pentru farmacişti. legea nu poate impune cuiva să ia viaţa altor persoane.Astfel de legi nu numai că nu constituie nici o obligaţie pentru conştiinţă. fie pentru că există înfruntări numeroase pe plan parlamentar asupra unor proiecte de lege care nu reunesc o părere comună. când o lege civilă legitimează avortul sau eutanasia. Deci. trebuie să amintim că o autoritate politică nu poate impune unui medic să facă o intervenţie chirurgicală pe care el nu o consideră necesară ci chiar dăunătoare şi cu atât mai mult o lege nu-i poate impune suprimarea vieţii. 73 din Scrisoarea Enciclică Evangelium Vitae -nu poate fi înlăturată sau abrogată complet o lege care susţine avortul.. a cărei opoziţie absolută la avort este clară şi cunoscută de toţi.

în linii generale sunt interzise şi subiectul le poate refuza dacă îşi dă seama că o prestaţie. impropriu denumite contraceptive. dar aceeaşi tendinţă se regăseşte şi în revistele ştiinţifice. ea va fi folosită cu alte intenţii. Capitolul al IV-lea A doua parte: Bioetica şi avortul Formele "ascunse" de avort Pe plan ştiinţific şi social se conturează un fenomen care este destul de neliniştitor şi care se bazează pe folosirea unei terminologii confuze şi înşelătoare.In ce priveşte colaborarea formală sau materială." Trebuie să avem curajul . 13 din Enciclica Evangelium Vitae . cu scopul de a nu bate la ochi.scrie Ioan Paul al II-lea . sau 90 . după cum ar lăsa să se înţeleagă termenul de contraceptiv sau antifertilizant. ele sunt însă definite interceptice dacă interceptează zigotul pe care nu-l lasă să se instaleze. (76) Este de asemenea ilicită orice colaborare directă. ne referim la unele tehnici de control al naşterilor. sunt utile orientările oferite de tema diagnosticării prenatale. aceasta se manifestă când actul de colaborare se exprimă în acele activităţi care au doar scopul de a pregăti sau de a însoţi intervenţia avortului (ajutoare chirurgicale. dar care este uneori cel mai expus presiunii sociale. viitoare sau îndepărtată. chiar dacă este doar materială ( fără intenţie). anestezişti). "Pentru a facilita răspândirea avortului . exceptând cazul când există motive temeinice care impun acţiunea sau o recomandă (77). rude sau partenerul femeii. chiar dacă în sine nu este dăunătoare. Cercetarea ştiinţifică în această privinţă pare să fie preocupată în mod exclusiv de obţinerea unor produse cât mai simple şi eficiente împotriva vieţii şi în acelaşi timp să sustragă avortul oricărei forme de control şi responsabilitate socială." (78) Acest fapt se constată mai ales în manualele de popularizare destinate unui public foarte larg care doresc să influenţeze opinia publică (79) .s-au investit şi se investesc sume uriaşe cu scopul realizării unor preparate farmaceutice. Datoria de a refuza este clară când scopul de avort al prestaţiei este scrisă în cerere. care rămâne subiectul cel mai responsabil prin el însuşi. Mecanismul lor în realitate este de a împiedica celulei ovul fecundate de a se instala în uter. care nu împiedică întâlnirea gameţilor. care fac posibilă uciderea fătului în uterul matern. Este vorba de tendinţa de a masca termenul de avort folosind alte denumiri. ci şi orice colaborare formală. cu această intenţie: indiferent dacă ea este exprimată de lucrători în domeniul sanitar sau de către părinţi. deci fecundarea. Celelalte forme de colaborare medicală care nu sunt legate direct de acţiune sau avort. fără să cedăm unor compromisuri care ne convin sau tentaţiei de a ne autoînşela.scrie Ioan Paul al II-lea la nr. fără să mai fie necesară recurgerea la ajutorul medicului.de a privi adevărul în faţă şi de a spune lucrurilor pe nume. Moralmente rămâne interzisă nu numai realizarea intervenţiei. (80) Practic. Cine face propagandă acestor tehnici este atent să nu le numească provocatoare de avort (pentru mulţi avortul înseamnă ceva dramatic). asistenţi medicali şi ginecologi prezenţi la întreruperea sarcinii.

ARS-ul poate interveni în prima sau a doua etapă. In 0. malformaţii ale traiectului genital. boli infecţioase. (86) Avortul spontan se poate datora mai multor factori: cromozomici. (85) Este dificilă o evaluare a numărului de avorturi spontane care au loc în fazele precoce preclinice: din unele studii se deduce că cel puţin 60% din zigoţii concepuţi nu urmează evoluţia normală şi se pierd.care nu pot fi identificate întotdeauna cu multă uşurinţă . Există unele femei sau cupluri care recurg la folosirea contraceptivelor şi în intenţia de a evita apoi tentaţia avortului. factori imunitari. fapt ce se manifestă cu o anumită frecvenţă ce reprezintă evoluţia a circa 15% din sarcinile clinic recunoscute. Şi dacă nu se poate nega că din punct de vedere moral contracepţia este echivalentă cu avortul (82) . plantă care îşi adânceşte "rădăcinile într-o mentalitate hedonistă şi care conduce la o lipsă de responsabilizare în faţa sexualităţii oferind un concept egoist de libertate care vede în procreere un obstacol în manifestarea propriei personalităţi. Pe de altă parte printre manifestările raportului strâns între avort şi contracepţie se numără constatarea că cea mai bună cunoaştere a contraceptivelor nu previne totuşi avortul. sunt amândouă fructele aceleiaşi plante.contragestative de la (contragestion în analogie cu contraception ) dacă împiedică continuarea sarcinii după instalarea embrionului în uter. sau a avut deja unul sau doi copii şi apoi avorturi repetate. Prevenirea avortului spontan Ne vom opri în concluzie şi la aspectele etice legate de întreruperea spontană a sarcinii. "Cultura favorabilă avortului s-a dezvoltat în medii care resping învăţătura Bisericii privind contracepţia" (84). dar este tot atât de adevărat că falsele valori inerente mentalităţii contraceptive sunt de aşa natură încât măresc tocmai această tentaţie. care îi împinge pe cei care le experimentează să caute tehnici tot "mai sigure" pentru a evita o concepere. în faţa unei vieţi oricum nedorită. Viaţa care ar putea să se nască dintr-o întâlnire sexuală devine astfel un duşman ce trebuie evitat cu orice preţ şi avortul este singurul răspuns hotărât în faţa unei contracepţii nereuşite" (83) . cauze psihologice.putem aminti: 91 . pe de o parte.3-0. iar promovarea legalizării avortului a avut şi are ca protagonişti acele persoane care de mult sunt angajate în răspândirea contracepţiei.5 din cazuri aceast eveniment se poate întâmpla de trei sau patru ori consecutiv. şi contracepţia pe de alta. configurând cadrul semiologic al avortului repetat spontan (ARS). endocrini. din care să rezulte copii în viaţă. dacă într-un cuplu în care partea feminină nu a avut naşteri la termen sau înainte de termen. nu se poate ignora că avortul. pot fi considerate ameninţări la adresa vieţii. In majoritatea cazurilor acest avort constituie un episod izolat şi deseori nu se cunoaşte etiologia. (81) Avortul procurat nu este însă unica manifestare de negare a vieţii: şi răspândirea şi înrădăcinarea mentalităţii contraceptive. afecţiuni dismetabolice. Printre cauzele ARS-ului .

fibroame sau sinechii uterine (aderenţa anormală între ele a două membrane seroase) endometrite.în acest caz . este la fel de adevărat faptul că dacă în natură există boli. în mod inconştient. factori de mediu ( mediu de viaţă şi /sau de muncă). Mycoplasma Hominis. factori autoimunitari. infecţii (Ureaplasma Urealyticum. în momentul în care bănuieşte că ar exista începutul unei sarcini. (87) Deci dacă este adevărat . dar în acelaşi timp. ci întreaga societate. Se naşte întrebarea legitimă dacă există o obligaţie morală în a evita sau nu avortul spontan. nu se poate înţelege de ce trebuie să se intervină pentru a împiedica acest lucru. pentru care momentul morţii . evitând exagerarea terapeutică: ARS-ul se poate prezenta atunci ca o consecinţă a unei incapacităţi patologice de continuarea a sarcinii şi deci a insista cu terapii eroice poate avea semnificaţia unei exagerări terapeutice faţă de fetus. 2. expus ARS-ului. obligaţia de a inteveni priveşte nu numai individul. îl refuză). 4. După constatarea necesităţii unei intervenţii trebuie precizat că ea se va face cu mijloacele adecvate. factori cromozomici. După identificarea cauzei este posibil să se intervină ori îndepărtând-o. susţine că dacă natura recurge la avort pentru a menţine stabilitatea genetică eliminând embrionii cu malformaţii. In cazul în care factorii de risc ţin de mediu. 7. 92 . trebuie să apeleze la toate observaţiile care pot reduce riscul unui avort spontan. 5. 3.ar fi amânat doar cu câteva ore sau zile. nu trebuie îngrijit la fel ca cel care este deja născut : din acest motiv orice femeie şi cuplu. malformaţii. 6. Chlamydia Trachomatis). aceasta nu înseamnă că fătul.că erorile naturii nu trebuie repetate. ori oferind sprijin pentru înlăturarea ei: în urma unor tratamente specifice a fost posibilă asistarea naşterii unor fetuşi vii într-un procent superior celui existent în grupuri de pacienţi netrataţi.1. cauze psihice (de exemplu în mod conştient femeia poate dori un copil.după cum s-a arătat deja . factori hormonali. Cine nu recunoaşte o astfel de obligaţie.

Aceşti factori culturali au avut un efect pozitiv şi anume faptul că au situat dezbaterile pe tema sexualităţii la nivel antropologic şi au determinat depăşirea înţelegerii sexualităţii ca genitalitate. Prima este cea mai răspândită şi reprezintă permisivitatea hedonistă. şi în limitele necesare. Aşadar. fugă. nu putem să nu amintim două componente culturale importante pentru a înţelege atitudinile şi schimbările sociale. după ultimul război mondial şi până acum. pentru Freud aceasta înseamnă că nu persoana este cea care se exprimă în dimensiunea sexualităţii. Semnalăm câteva etape în această direcţie. Acest capitol încearcă doar să relanseze tema sexualităţii în viziunea corporalităţii şi a persoanei şi să pună astfel premizele tratării etice a problemelor procreării responsabile. sexualitate şi procreare umană Delimitarea şi actualitatea temei Ne menţinem în mod necesar şi deliberat în optica bioeticii. Această viziune a răsturnat concepţia clasică a sexualităţii în relaţia sa cu persoana şi mai ales a suscitat o nouă linie comportamentală. de origine burgheză. a intervenţiilor medico-chirurgicale pentru schimbarea sexului. instincte şi tensiuni profunde. represiune.Capitolul al V-lea Prima parte: Bioetică. Manifestprile normale şi cele patologice ale personalităţii sunt "determinate" de aceste dinamici. dar au contribuit. a tratamentului tulburărilor sexuale. precum cultura şi arta sunt produsul şi elaborarea acestor dinamici şi a aşa numitelor "mecanisme de apărare" (sublimare. concomitent cu consecinţele industrializării. un punct de vedere limitat dar ţinând de structura obiectivă şi perenă a vieţii umane şi astfel valabil indiferent de schimbările culturale şi de influenţa ideologiilor. Ar fi totuşi inexact să i se atribuie lui Freud o pedagogie a libertinajului şi a elementului licenţios în privinţa sexualităţii: el justifică mecanismele blocării forţelor instinctuale şi sugerează mecanismul sublimării. sexualitate fără risc şi fără scrupule (1) . în acest capitol. care înseamnă reflecţia morală strâns legată de biologie şi medicină. a sterilizării şi a tehnologiilor fecundării artificiale. Pentru o situare istorică a reflecţiei noastre. Manifestările personalităţii. agresiune etc). Imaginea însăşi a familiei este configurată în lumina suspiciunii că ar fi o împletitură de reprimări. a avortului. Fundamental a fost aportul lui S. şi de aceea. Freud (2) la afirmarea sexualităţii ca dimensiune a întregii persoane şi a individuării valenţei sexualităţii în procesul de maturizare şi de socializare a individului. ci sexualitatea exprimă şi structurează personalitatea cu dinamicile ei legate de profunzimea inconştientului. rezumabilă la "sexualitate ca obiect de consum". în multe medii sociale şi culturale la revendicarea şi puternica detaşare a comportamentului sexual de orice normă etică (liberalizarea sexului) şi chiar conceperea acestei liberalizări drept condiţie primară ăentru totala eliberare a omului. Este vehicolul cel mai eficient al mentalităţii contraceptive şi avortive. chiar şi cele mai geniale şi spirituale. să acordăm un spaţiu şi altor perspective care se pot oferi referitor la tema sexualităţii. nu vom putea. dar este o realitate că pornind de la Freud şi-a deschis calea o concepţie pansexualistă şi deterministă 93 . concomitentă culturii industriale şi postindustriale. Totuşi. În acest context sociologic figurează unii factori de schimbare culturală surveniţi în utlimii cincizeci de ani. cel mai important dintre ele fiind reprezentat de "complexul lui Oedip".

ce se poate exprima în formula deja citată: is=ought . Nu poate fi ţinută sub tăcere nici altă contribuţie cu caracter bulversant şi totuşi luat în consideraţie de unele şcoli. iar cultura datoriei ca rezultat al unei nevroze colective. în afară de favorizarea hedonismului şi a contestării moralei sexuale conjugale tradiţionale şi pe acela de a fi împrumutat o armă . a avut ca efect. iar repetarea lor era sugerată ca tehnică "terapeutică". reviste şi filme au adus în lume această revoluţie lipsită de orice viziune transcendentă. opera celor doi analiza reacţiile neurofiziologice ale actului sexual la bărbat şi la femeie. Nu se poate trece sub tăcere efectul bulversant produs de publicarea aşa zisului Raport Kinsey (3) .după cum vom arăta în continuare . 94 . şi anume cel propus. extraconjugale şi în însăşi viaţa cuplului. Au fost oferite măsurători instrumentale ale acestor reacţii. trebuie luată în considerare ideologia marxistă. adică între realitatea sociologică şi moralitate . ilustrează cu statistici şi procente rezultatele unui vast sondaj în rândurile societăţii americane asupra comportamentelor sexuale chiar şi asupra celor mai anormale şi aberante. Pentru Marx. O supoziţie de determinism sociologic stă la baza şi derivă ca o concluzie din această descriere: o ecuaţie între a fi şi a trebui să fii. a cărui explozie s-a petrecut exact în anii "contestatari". Sartre şi tendinţele înrudite.cu posibilitatea unor efecte terifiante (terrific impact) (5) Alt stimulent pe calea liberalizării sexului şi a separării lui de responsabilităţile procreării a fost reprezentat de răspândirea şi livberalizarea contraceptivelor şi în mod deosebit a "pilulei Pinkus". ale căror teorii au fost apoi reluate de Kaplan şi Skinner (6) . în domeniul terapiilor sexologice de sexologii americani William H. familia trebuie legată de productivitate. în forme şi tehnici mai puţin brutale faţă de cele originare. Un semn tragic al acestui "caracter funcţional" al familiei în relaţie cu productivitatea este tocmai faptul că prima societate marxistă consideră necesar ca femeia să intre în lumea muncii şi să fie legalizat avortul dacă acesta poate împiedica realizarea femeii ca muncitoare. Construită pe baza scrierilor behaviorismului pozitivist. ceea ce este normal sau anormal" (4) . dacă nu unică. prezente în literatură şi în film. au fost răspândite înregistrări filmate. sexului nu i se comandă. Filozofia existenţialistă a lui J. Johnson. concluzionând că comportamentele sexuale nu sunt decât un mecanism relativ simplu care este atent la reacţia erotică atunci când stimulii fizici şi psihici sunt suficienţi şi "este de aceea lipsit de sens să fie chemate în cauză categorii precum binele şi răul. Manuale de psihologie.asupra persoanei: sexul este totul. ceea ce este licit sau ilicit. au contribuit nu cu puţin la concepţia nihilistă asupra moralei şi la exaltarea experienţei sexuale ca expresie liberă şi formă privilegiată.P. Masters şi Virginia E. Întreaga educaţie tradiţională este prezentată ca o mare forţă de reprimare. de pedagogie. Autorul principal. de comunicare. un zoolog. În sfârşit. Fenomenul acesta. "reducând" dinamica gestului unitiv la o complexă împletitură de reacţii măsurabile. schimbării structurilor sociale care determină trecerea de la societatea agricolă tradiţională la cea de tip industrial îi corespunde în mod inevitabil o schimbare a cadrului cultural şi deci şi a comportamentelor în realitatea vieţii de familie şi a sexualităţii preconjugale.pentru politizarea planurilor de controlare a natalităţii. de istorie a artei şi a religiilor. nevroza şi suferinţele personalităţii nu se datorează decât reprimărilor sexualităţii. În viziunea weberiană asupra culturii. impregnată de severă "suspiciune" şi de un determinism îngrijorător pe seama tuturor manifestărilor de viaţă ascetică şi religioasă.

nu sunt legate fatalmente de creşterea populaţiei şi nu constituie raţiuni valide pentru o politică mondială cu caracter antinatalist. ci şi de dependenţa erotică şi afectivă care se petrece în cadrul căsătoriei şi de dependenţa spiritului care are loc în viaţa morală.la limita supravieţuirii . Marcuse. Asupra lipsei de fundament a teoriilor malthusiene şi neomalthusiene s-au pronunţat diferiţi autori care au afirmat că resursele disponibile pe Pământ sunt suficiente pentru toţi. în cadrul căreia a fost zdruncinată "politica stabilită la Ciudad de Mexico". care se arată a fi "agresivă" în privinţa propunerii malthusiene. în ciuda incertitudinii datelor demografice (de exemplu Population Bureau prevedea o populaţie mondială pentru anul 2046 de aproximativ 10 miliarde. Se poate înţelege astăzi mai bine valoarea poziţiei Magisteriului Bisericii Catolice. nu au lipsit cei ce au prevăzut spectacole de sărăcie extremă . ambele fiind deasupra dominaţiei omului (14). familiilor. la precedenta Conferinţă Internaţională asupra Populaţiei (1984). în timp ce altele prevedeau 11 miliarde deja pentru 2025 (10) ). ca drept al femeii. prin care se ajunge chiar să se teoretizeze eliberarea sexualităţii de heterosexualitate şi să se vorbească despre "polimorfism" şi deci de "libera alegere a sexului" (7) Respingerea legăturii sexualitate-stare conjugală-familie desface legătura dintre iubire şi viaţă în interiorul familiei şi face ca procrearea să devină cu totul accidentală. a administraţiei Reagan. Întotdeauna. care cu Humanae Vitae ha declarat că viaţa este "inseparabilă" de iubirea conjugală.pentru toţi locuitorii Planetei (11) . Procreativitatea reprimată de hedonism şi înjosită de ideologia marcusiană a fost transformată de asemenea în obiect de control şi de programare în cadrul politicilor demografice mondiale. iniţiate de Simone de Beauvoir. Vârfurile ideologizante şi radicale ale mişcării feministe. luându-şi ca punct de referinţă teoriile lui Thomas Robert Malthus (8). se concretizează în faptul că impune societăţilor în curs de dezvoltare dar şi întregii lumi limitarea naşterilor ca o condiţie a ajutoarelor economice pentru dezvoltare. (12) Adevăratele raţiuni ale acestor previziuni catastrofice rezidă în faptul că prevalează teama că acel baby-boom al popoarelor în curs de dezvoltare ar putea ameninţa bunăstarea şi asistenţa politică a marilor puteri economice. Iar politica neomalthusiană. atât actualmente cât şi în viitor. au teoretizat dreptul la avort şi la contracepţie. care sunt motivaţiile cele mai recente în susţinerea birth control . Şi Ioan 95 .Pentru neomarxişti revoluţia sexuală. adoptând un concept de eliberare a femeii de origine şi extracţie neomarxistă şi revendicând pentru femeie un rol politico-social alternativ celui din căminul familial. teoriile explicitate de neomalthusieni pe plan economico-social nu mai au consistenţa celor proferate de Malthus: lipsa surselor de energie sau contaminarea progresivă. Acesta este cel de al doilea factor sau componentă istorico-culturală de care trebuie ţinut cont. dreptul autonom de a-şi planifica naşterile şi se afirma că "în nici un caz avortul nu trebuie promovat ca mijloc de planificare familială" (13) . (9) . O dovadă a politicii Statelor Unite s-a manifestat şi la Conferinţa Internaţională asupra Populaţiei şi dezvoltării care a avut loc la Cairo. le-a dus mai departe furnizând bazele teoretice ale politicilor antinataliste practicate astăzi în lume. În noua societate omul ar trebui să fie eliberat nu numai de munca dependentă de fabrică. în special cu Paul al VI-lea. Pilula a devenit în acest context o armă politică şi un mijloc de dominare economică. concepută ca al doilea timp al revoluţiei sociale de eliberare trebuie să fie coeficientul major pentru instaurarea unei noi societăţi. Printre altele. Neomalthusianismul. Principalul reprezentant al acestei ideologii este H. Li se recunoaştea. într-adevăr.

cel mai bun contraceptiv este dezvoltarea economică. Sexul corpului şi sexul psihologic Sexul face parte din corp. în Scrisoarea enciclică "Evangelium Vitae" a denunţat tonul catastrofic. ca rezultantă a celor două co-principii umane. Căutarea mijlocului cel mai eficient şi facil pentru răspândirea pe plan social a condus la stimularea cercetării farmacologice pentru producerea unor contraceptive cu factor de risc la adresa sănătăţii din ce în ce mai scăzut şi medicamente avorbive care astfel pot deplasa problema avortului chiar la domiciliu (18) O iniţială revizuire a politicilor internaţionale pare să se fi afirmat în ultima vreme în SUA în privinţa alegerii metodelor de difuzare şi mai ales pentru încetarea răspândirii avortului. care atinge viaţa şi destinele popoarelor. Am amintit deja că psihicul. doar o soluţie etică.4) Politica demografică mondială se desfăşoară între cele două slogane: contracepţie pentru combaterea mizeriei. deci. nici libertate fără norme etice. avort. riscând astfel să fie redusă la un instrument executiv sau al politicilor dominante sau al mentalităţilor curente: contracepţie. în sfârşit. antilife mentality. nici total spiritului. dar este încă prea devreme să se stabilească eficienţa şi durata noii atitudini. preocupat de existenţa unor atari politici. care exercită asupra acestui complex psihism o conştiinţă trează şi de la care primeşte stimulii şi condiţionările. Această gradaţie nu este întâmplătoare: introducerea avortului necesită un teren cultural contraceptiv: este deci nevoie mai întâi de crearea mentalităţii pentru ca naşterile să fie considerate drept un rău de evitat. care totuşi rămâne transcendentă prin spiritualitate. gravitatea politicilor care duc la eliminarea atâtor vieţi umane pe cale de a se naşte" (n. Noi reţinem faptul că în interiorul acestei probleme. conform concepţiei personaliste. avortul este calea de scăpare a maternităţii nedorite. sterilizare. medicina a fost antrenată de-a lungul timpului şi de ideologii şi de politici antinataliste şi. (16) Treptat. o dată încetăţenită această mentalitate. nici legislaţie impusă. în sfârşit. administrare conştientă a vieţii în cadrul căsătoriei. nervoase şi emoţionale. cel fizic şi cel spiritual sau metapsihic. s-a trecut într-o a doua etapă la avort. pe care îl asumă cei ce se ocupă de probleme demografice (n. E bine de notat acea escalation care s-a produs în aplicarea programelor de planificare politică a naşterilor: s-a început cu propaganda şi difuzarea contraceptivelor. ca un element ideologic eliberator. nici nu putem considera omul ca rezultantă a trei co-principii ontologice: din punct 96 . Aceste atitudini culturale au necesitat campanii propagandistice speciale mai ales acolo unde tradiţiile culturale erau şi sunt mai rezistente.16). sterilizarea se prezintă în ultimă instanţă atât ca o cale mai sigură cât şi ca un fapt mai puţin traumatizant. nu aparţine în întregime nici organismului corporal. prin educarea la procreare responsabilă: nici biologism spontaneist. pentru evitarea naşterilor şi chiar. fără bază reală. trebuie să se afle un apel etic: problema poate avea. Nici nu putem reduce de aceea spiritul la psihism. dar cu corpul şi în corp marchează întreaga fiinţă personală. s-a ajuns la sterilizarea voluntară (17) .Paul al II-lea. toate acestea cer intervenţia medicinii şi a medicului. ci iubire responsabilă. de legi. după cum se exprimă unii psihologi. chiar dacă din profunzimile acestuia îşi trage rădăcinile senzoriale. Concepţia despre psihic este deci înţeleasă în sens "ilemorfic".

. Astfel se pot constata nu numai anumite dificultăţi de dezvoltare. Nu doar cultura alcătuieşte psihologia bărbatului şi a femeii: psihicul îşi are rădăcinile atât în somatic cât şi în spiritual care îl pătrunde cu vitalitatea sa (20). Conflicte şi tensiuni. se află psihismul. sunt antrenate corpul. acest lucru este deplin uman atunci când este total în 97 . Această afirmaţie are o importanţă capitală şi de aceea este chibzuită atent. Complementaritatea se manifestă plenar. căci corpul nu are sens decât ca expresie a totalităţii persoanei. dacă actul este deplin uman. prin liberă alegere. întreaga viaţă psihică. Întreaga viaţă sexuală deci va trebui să fie însoţită de responsabilitate. în întreaga personalitate organică şi conştientă. condiţionează şi dramatizează şi viaţa sexuală. Responsabilitatea înseamnă şi acceptarea sexualităţii pentru ceea ce este aceasta de fapt şi pentru ceea ce comportă prin semnificaţiile şi prin consecinţele ei. o structură cu caracter complementar şi se prezintă ca o capacitate de deschidere a întregii fiinţe către aspectul conjugal. Fiind vorba despre dăruirea persoanei. Nu este datoria noastră să ne referim la etapele dezvoltării psihosexuale a persoanei umane dar este clar că diferenţele de ordin psihologic nu pot fi anulate sau atribuite doar influenţelor socio-culturale. libertatea şi responsabilitatea sa. fără de care nu este posibil să înţelegem ulterioarele capitole referitoare la sensul unirii conjugale şi la procreaţie. unitate care exprimă dăruirea reciprocă şi totală a persoanelor.chiar dacă nu în sens determinist (adică nu din necesitatea realizării exerciţiului). dar şi anomalii adevărate şi profunde ale psihicului datorită cărora sexul fizic nu este bine acceptat şi se face apel la sexualitatea psihică pentru schimbarea celei fizice (21) În interiorul acestui complex dinamism fizico-psihic şi cultural şi deasupra lui se află spiritualitatea omului. Când. după cum s-a spus deja. această complementaritate acţionează sub aspect conjugal. atunci este vorba de o unire incompletă din punct de vedere uman şi falsă din punct de vedere obiectiv. . inima şi spiritul. Când bărbatul şi femeia se unesc. şi în interiorul acestei unităţi vitale care se dezvoltă şi se înscrie. dacă nu constituie. întotdeauna ca o tendinţă puternică spre aspectul conjugal. desigur. psihică şi spirituală cu sexul opus. Legătura conjugală şi procrearea Sexualitatea umană are. pasiuni şi eros se întâlnesc în viaţa psihologică a persoanelor şi. (19) Dacă viziunea psihologic totalizantă este excesivă. adică spre unirea fizică. dacă una din aceste dimensiuni lipseşte. conjugalul înseamnă totalitate. nu putem totuşi nega faptul că vitalitatea psihică îmbogăţeşte. Şi în psihism după cum şi în corporal este vie complementaritatea sexelor şi atracţia lor reciprocă. Trebuiau amintite aceste noţiuni elementare şi pentru a nota posibilitatea apariţiei unor conflicte şi dificultăţi de armonizare între sexualitatea corporală şi cea psihologică şi pentru că asupra celei din urmă apasă influenţa mediului cultural.de vedere ontologic omul este spirit unit cu corp. unirea interesează totalitatea persoanei şi nu doar o parte a ei. cu atât mai mult atunci când sexualitatea este impregnează iubirea conjugală şi procrearea altor persoane. De aceea. o interesează în mod profund. Am dorit să apelăm la fundamentele personaliste ale sexualităţii.

persoana. (23) Celelalte consecinţe care decurg din aspectul conjugal. şi aceasta nu numai datorită necesităţii unui mediu educativ stabil pentru eventualii copii. pentru că sexualitatea are o orientare obiectiv heterosexuală spre aspectul conjugal şi doar în acea configuraţie îşi atinge plinătatea. aceasta angajează nu numai mâna care trasează semnul.de altfel. gestul ar fi unul fals şi nu uman. 1. pe care îl întâmpin. ea este reţinută ca o anomalie de prevenit şi de vindecat şi corectat. dimensiunea familială şi dimensiunea socială care decurg din pactul de uniune şi din alegerea interpersonală. adică din întâlnirea stabilă. mai degrabă. ci întreaga persoană şi libertatea-responsabilitatea mea. deja cu rezultate încurajante . legate de actul sexual. mai degrabă ca o maladie tratabilă . Să ne gândim la comparaţia cu semnătura pe care eu o pun în mod liber pe contract: nu mă obligă. omniexpresivă a "conjugalului" în care tinde să se împlinească sexualitatea. stăpânirea forţelor proprii personale pentru ca acestea să nu degenereze în anarhie. pentru că este vorba despre dăruirea de sine. dar morala este realizarea plinătăţii de a fi în conştiinţa de a acţiona. nu se descompune în părţi separabile.privinţa conţinutului şi total ca legătură de stabilitate: nici în sens ontologic nici în sens cronologic persoana nu există parţial. implică şi antrenează totalitatea persoanei. Delicata problemă a homosexualităţii poate fi configurată . Tot astfel este şi cu limbajul existenţial conjugal: nu mă obligă într-un mod determinist. dăruirea propriei subiectivităţi. ci înainte de toate. decurg câteva consecinţe pe plan bioetic. Amintim raportul corppersoană pentru a înţelege subiectul însuşi . altfel. ea implică tot ceea ce înseamnă şi presupune dăruirea totală şi stabilă a persoanei. decât ca un viciu deliberat. Este lipsit de sens exerciţiul sexualităţii în manieră autoerotică (masturbare) şi în stare de provizorat. nu am doar facultatea de a înfăptui acte sexuale. dar tot atât de adevărat este că sexualitatea marchează. dar dacă înfăptuiesc această uniune. într-un anume mod trebuie să o recunoască. Atunci când strâng mâna unui prieten eu nu mă rezum doar la mişcări fizice şi mecanice. ea cere. într-adevăr. atât cât este posibil şi în limitele posibilului. Deseori există înclinaţia de a crede că morala este expresia unei constrângeri: în realitate. (22) Din această structură omnicomprensivă sau. imputarea subiectivă nu este întotdeauna cu putinţă şi nu întotdeauna cu referire la subiectul în cauză. Este adevărat că persoana nu îşi epuizează întreaga fiinţă în sexualitate. 2. adică înainte de începerea vieţii conjugale şi în afara acesteia. Aşadar "conjugalul" conferă legăturii unitive perenitate şi stabilitate.prin psihoterapie. într-un anumit stadiu . ci îmi exprim sentimentul şi recunoaşterea demnităţii propriului prieten. iar angajamentul nu este valabil doar pentru moment ci pentru tot timpul indicat în conţinutul contractului. Acest lucru implică faptul că societatea trebuie să fie informată asupra constituţiei familiei. Încă o dată eticul în cazul omului înseamnă împlinirea totalităţii în armonie şi conform ierarhiei valorilor. nu trăiesc doar pentru acest contract. deplină şi conştientă şi din unirea a două persoane de sex diferit sunt următoarele: dimensiunea unitivă şi dimensiunea procreativă. dintr-un punct de vedere obiectiv lipsit de pericol. dar dacă îl semnez. Recunoaşterea juridică şi publică nu este văzută 98 .

ca părinţi. înţelegem să subliniem mai degrabă că în paternitatea şi maternitatea umană Dumnezeu însuşi este prezent într-un mod diferit de orice altă generare "pe pământ". ci ca un act de valoare şi de angajare. este . Într-adevăr." (24) "Afirmând că soţii. De aici mai decurge şi faptul că bărbatul şi femeia nu sunt arbitrii acestei capacităţi. Totuşi nu se poate vorbi totuşi de "dreptul la copil": dreptul emanat de căsătorie este acela de a realiza acte fecunde în sine. este unul dintre scopurile principale ale căsătoriei. convieţuirea liberă . putem înţelege mai bine fiecare problemă ce aparţine vieţii conjugale şi exerciţiului sexualităţii. prin faptul că antrenează o intervenţie specială a lui Dumnezeu creatorul: "La originea oricărei persoane umane se află un act creator al lui Dumnezeu: nici un om nu apare pe lume din întâmplare. are obligaţia să. adică şi acestea să fie conforme cu binele total al persoanelor şi să fie coerente cu scopul. în egală măsură trebuie să fie drepte mijloacele. deci. sunt chemaţi să fie părtaşii voinţei creatoare a lui Dumnezeu. (25) 99 . Pentru credincios. Generarea este continuarea creaţiei". În rest. Cuplul familial. Etica procreării responsabile şi a contracepţiei În primul rând. serviciile sociale pentru familie nu sunt nici daruri. Procrearea umană este actul cel mai înalt investit cu sens etic: este una dintre alegerile cele mai importante ale cuplului. ci este întotdeauna termenul iubirii creatoare a lui Dumnezeu. de muncă. la rândul său.nu respectă şi nu consimte această garanţie publică şi nu recunoaşte importanţa socială a căsătoriei. înscrisă în sexualitatea umană. Societatea ecunoaşte şi se angajează să apere şi să promoveze necesităţile şi drepturile originare ale acestei legături. actul procreator asumă o semnificaţie şi mai mare. locuinţa. adică în conformitate cu binele total al persoanei umane şi. Din acest adevăr fundamental de credinţă şi de raţiune rezultă că această capacitate creatoare. Odată precizate aceste dimensiuni ale sexualităţii în concepţia globală. nici obligaţii impuse. Aşadar. dreptul la copil este o expresie improprie. deci cine a ales viaţa conjugală. care este înscrisă în finalitatea sexualităţii şi în complementaritatea sexelor."căsătoria fără acte" .în adevărul său cel mai profund . sunt colaboratorii lui Dumnezeu . în actul procreeării umane se aplică acelaşi principiu. proprii fiinţei umane conform celor petrecute în creaţie. ci prin ea şi cu ea. numai de la Dumnezeu pot proveni "chipul şi asemănarea". trebuie evocat un principiu general referitor la dimensiunea morală a oricărei alegeri umane: pentru ca o acţiune să fie dreaptă trebuie ca scopul ei să fie drept. dimensiuni care îmbogăţesc persoana umană. ci datorii pe care colectivitatea le are faţă de familie.şi manifeste voinţa de a forma o familie şi să se încreadă în fundamentele acestei intenţii. nu sunt stăpânii ei. De aceea. pentru că nimeni nu are "dreptul" de "a avea" o persoană ca şi cum ar fi un lucru. este implicită vie?ii conjugale.creatorul la conceperea şi generarea unei noi fiinţe umane nu ne referim doar la legile biologiei.o cooperare cu puterea creatoare a lui Dumnezeu. Procrearea. Necesarul de alimente. având ca rezultat naşterea unei noi persoane umane.ca o legătură constrictivă. A exclude în mod voluntar fecunditatea unei uniuni orientate spre acestă dimensiune înseamnă a contrazice finalitatea actului conjugal. fecunditatea efectivă poate depinde de alte cauze. nu poate exclude procrearea.

directe sau indirecte. Invers. Orice legislaţie care stabileşte un maxim sau un minim de fii. în momente în care soţii consimt o naştere efectivă sau consimt să o distanţeze. au dreptul de a îndeplini acte a căror non fertilitate se poate prevedea . Desigur. adevărul total al acestui act este că el trebuie să exprime întreaga sa realitate obiectivă. deci. bărbatul şi femeia sunt chemaţi să confirme în mod responsabil darul reciproc de sine pe care l-au făcut în pactul matrimonial. va trebui să se inspire în următoarele principii: a) Principiul responsabilităţii Conform acestui principiu. dăruirea reciprocă a bărbatului şi a femeii nu are drept scop doar naşterea copiilor. dreptul de "non procreare" în sensul că soţii. printr-o atitudine care exprimă doar dimensiunea psiho . Acum. se cuvine ca perechea conjugală bărbat-femeie. fiind un drept "personal" al cuplului. exigenţa ca aceasta să fie respectată şi nu exploatată: de exemplu bărbatul. sau care. Statul poate clarifica sau încuraja cu motive valabile legate de binele comun.afectivă şi nu pe aceea procreatoare. corporală şi procreatoare. să ia decizia de a procrea sau nu cu privire la numărul copiilor: această decizie nu poate fi întreruptă de Stat. sau să se abţină de la acte fertile şi pot în anumite cazuri chiar să şi excludă fecunditatea pentru motive independente de voinţa lor (risc de viaţă sau de sănătate). dar nu poate impune măsuri prestabilite. în sine. mai rău. Ambii soţi au o responsabilitate în privinţa actului sexual ca atare şi a propriei fertilităţi în general. Care este adevărul actului procreator? Cum am spus deja. nu şi unirea de natură afectivă şi spirituală. de tensiunea către adevărul actului procreator. în anumite condiţii. nemaivorbind de faptul că procrearea se realizează în orice gest de iubire sponsală: "În momentul actului conjugal. deci. Responsabilitatea faţă de sine şi faţă de soţ sau soţie comportă recunoaşterea reciprocă a propriei fiinţei personale. care lasă pe seama femeii asumarea programării naşterilor. psihologică. Prima responsabilitate este dată de cunoaştere şi deci. Pe lângă dreptul de a procrea se recunoaşte.Etica procreării. chiar în condiţiile în care intervin previziuni. nu este responsabilă atitudinea de manipulare a actului conjugal în obiectivitatea sa totală şi personală. logica dăruirii de sine celuilalt în totalitate comportă deschiderea potenţială către procreare: viaţa de căsătorie este astfel chemată să se realizeze şi mai deplin ca familie. impune sterilizarea sau aplică restricţii aplică sancţiuni sau penalizări asupra numărului copiilor este o legislaţie ilicită. Există o atitudine responsabilă dacă se respectă integritatea actului conjugal. 100 . o comuniune reciprocă de iubire şi de viaţă" (26) . dar este. sau exprimă doar un fapt biologic. impunându-i acesteia opţiuni contraceptive sau chiar avortive nu îi recunoaşte deplina demnitate. legitim constituită în cadrul căsătoriei şi al întemeierii familiei.

de ordin superior. prostaglandine. profilactic. În mod eronat este inclusă între tehnicile contraceptive sterilizarea.că pe când prin tehnicile contraceptive devine steril doar actul sexual respectiv. Fecunditatea sau procrearea se va regăsi ca expresie a unei iubiri adevărate dintre cele două persoane. metoda de a-l urma.şi de aceea am tratat problema într-un capitol separat . care acţionează primele împiedicând implantarea embrionului în primele stadii de dezvoltare (spirală sau IUD= Intra-Uterine Device.se alterează definitiv integritatea corpului bărbatului sau al femeii. Trebuie notat că înclinaţia subiectivă a cuplului către fertilitate este de fapt influenţată de dragostea de viaţă şi de încrederea în societate. progestinicii administraţi intramuscular sau prin implant subcutanat) şi secundar. "pilula de a doua zi". provocând dezlipirea embrionului deja nidat în uter (RU486. Printre contraceptive se numără practica coitus interruptus. Cum am spus deja. Prin împiedicarea întâlnirii celulei ou şi a spermatozoidului în timpul actului sexual (condom sau. b) Principiul adevărului iubirii Acest principiu priveşte conţinutul iubirii umane şi în felul acesta. iubire obiectiv adevărată şi realizabil adevărată (28) . precum şi responsabilizarea lor în legătură cu previziunea sau timpul pe care îl consimt oportun pentru o eventuală naştere. prin sterilizare . de aceea.În aceste cazuri un asemenea drept va trebui să fie exprimat în sensul că va obliga la "nerecurgerea la acte fertile". 2. 1. "condomul" sau profilacticul şi diafragma. stă în libertatea soţilor efectuarea sau neefectuarea actului conjugal. Dintre contraceptive trebuie să distingem interceptivele şi contragestativele. diafragma. Se înţelege astfel de ce sunt considerate ca respectând integralitatea şi particularitatea actului conjugal "metode de reglementare naturală a fertilităţii". avortul în numele dreptului de a nu procrea (27) . Printre contraceptivele de barieră avem deci. cine nu îşi iubeşte propria viaţă şi cine se teme de viaţă îşi exprimă această teamă şi prin limitarea naşterilor. sau doar un fapt biologic determinat şi nu şi unirea afectivă şi spirituală. Contraceptivele de barieră. prin metode legitime: nu ar fi justificat de exemplu. vaccin anti-gonadotropină corionică) (29) . care constă în întreruperea raportului sexual chiar înainte de ejaculare pentru a nu se depune în vagin spermatozoizii. în timp ce "contraceptivele" sunt de fapt reductive ale acestei integralităţi şi particularităţi. dar trebuie precizat . spermicide). 101 . iar aceasta fără a ţine cont de pericolul sanitar şi psihologic pe care contraceptivele îl prezintă. Prin blocarea eliberării celulei ou de către ovar (pilula estroprogestinică). dar nu ţine de posibilitatea morală a soţilor manipularea actului în obiectivitatea sa totală şi personală. acesta este încă un semn al nevoii de armonie şi de ataşament faţă de valorile morale şi este important ca o societate care doreşte să încurajeze viaţa să ştie să creeze o "cultură" favorabilă vieţii şi răspândirii ei.chiar dacă este posibilă o anumită reversibilitate . trebuie considerate ilicite şi nu deplin umane în sensul total al cuvântului. pentru a exprima doar dimensiunea psihologicafectivă şi nu şi pe aceea procreatoare. Efectul contraceptiv se poate explica în două feluri: 1.

din asocierea dintre doi hormoni sintetici. în cazul conceperii. 3)modificând motilitatea trompelor lui Falloppio şi împiedicând trecerea spermatozoizilor care trebuie să întâlnească celula ou şi. bureţii şi spălăturile vaginale. Minipilula este rareori cauza unor efecte colaterale cunoscute ca foarte neplăcute. ar fi similară unui avort cu fiecare 10 ani de folosire (31) . precum pierderi hematice neregulate şi. Spermicidele sunt folosite de obicei asociate cu alte metode de barieră. Indicele Pearl este pentru pilula estroprogestinică sub 1. care devine inospitalierr pentru spermatozoizi şi le împiedică înaintarea spre canalul cervical. Contraceptivele hormonale: pilula estroprogestinică. Spermicidele. S-a calculat că o femeie care foloseşte minipilula poate fi expusă unui avort la fiecare 5 ani de întrebuinţare. Mecanismul de acţiune al minipilulei este multiplu: 1) blochează în 30-40% din cazuri ovulaţia. În lumina studiilor recente în materie se deduce că posibilitatea de a avea loc un avort în timpul efectului pilulei estroprogenistică. progestinicii cu administrare "depot" sau ca implant subcutanat) de cele mecanice (spirala sau IUD). 2) alterând succesiunea normală a modificărilor endometrului uterin prin care . 102 . Efectele 2) şi 3) datorită faptului că se manifestă după ce s-a petrecut conceperea . coborârea embrionului spre uter. 4) alterând compoziţia mucusului cervical. Pilula estroprogestinică este alcătuită .Condomul cu Indicele Pearl (30) de 7-10% Diafragma cu Indicele Pearl de 14-15% 2. 3) alterează structura endometrului uterin făcându-l inospitalier pentru nidarea embrionului eventual conceput. Minipilula are un indice Pearl de aproximativ 1-6%. 3.trebuie considerate avortive şi nu contraceptive.atunci când se produce ovulaţia embrionul nu are posibilitatea să se implanteze în uter. Bureţii au o scăzută eficienţă contraceptivă Spălăturile vaginale sunt o practică total ineficientă din punct de vedere contraceptiv. iar acţiunea sa "contraceptivă" se explică astfel: 1) inhibând sistemul hipotalamic-hipofizar şi în consecinţă emiterea celulei ou şi a hormonilor. "pilula de a doua zi". lipsind celelalte efecte contraceptive. Minipilula conţine doar progestinici în cantitate minimă şi se administrează zilnic. Printre interceptive le distingem pe cele hormonale (minipilula.cum spune chiar numele său. un estrogen şi un progestinic. Interceptivele. după eventuala concepere. incidenţa sporită a sarcinilor extrauterine. 2) face ca mucusul cervical să fie impenetrabil spermatozoizilor. 4.

adică alterarea permeabilităţii mucoasei cervicale pentru spermatozoizi (mecanism contraceptiv) şi a mucoasei endometriale care devine neospitalieră pentru embrionul eventual conceput (mecanism avortiv). denumirea de "pilulă" sau compoziţia chimică (estrogeni şi /sau progestinici) similare pilulei contraceptive. Indicele Pearl este de 1-3%. prin colul uterin. provoacă o puternică tulburare a echilibrului hormonal. alterarea compoziţiei mucoasei cervicale care împiedică înaintarea spermatozoizilor către canalul cervical şi cavitatea uterină (acest efect este prezent în cazul în care spirala este tratată cu cupru sau cu un progestinic). în rest. risc sporit de a contracta o Maladie Inflamatorie Pelviană. embrionul să nu reuşească să se implanteze în endometrul substanţial modificat de produsul farmaceutic. de forme diferite (spirale sau dispozitive intrauterine) care este inserată netraumatic. Celelalte doze crescute de hormoni. nu se realizează blocarea totală a ovulaţiei şi deci intră în acţiune celelalte mecanisme "de apărare". se întâmplă ca. făcând-o neospitalieră pentru un eventual embrion gata să se implanteze (datorită faptului că spirala nu interferează cu ovulaţia. principiile active. Principalul dezavantaj al acestor preparate este prezenţa unor repetate pierderi hematice intermenstruale provocate de continua atacare a ciclului sanguin cu mici cantităţi de progrestinic. în cavitatea uterină. predispus de obicei predispus să pregătească mucoasa uterină pentru a primi embrionul eventual conceput. dacă a avut loc conceperea. este mereu posibil să aibă loc o concepere urmată de acţiunea avortivă). administrate pe cale orală. care provoacă o inflamare cronică a mucoasei endometriale. incidenţa mai înaltă a sarcinilor extrauterine atât în timpul cât şi după perioada de folosire a spiralei. nu are cu nimic de a face cu pilula estroprogestinică contraceptivă: să nu ne amăgească. Indicele Pearl este cuprins între 0 şi 2%. argint). prin mecanismul de acţiune. când au atins circuitul sanguin. Pilula de a doua zi nu există ca atare în comerţ: se indică în general sub acest nume o creştere masivă de estrogeni sau de estroprogestinici la 72 de ore de la un raport sexual care este considerat că ar putea fi responsabil de o concepere.Administrările" depozit" de estroprogestinici sunt efectuate pe căi alternative celei orale. deci. Mecanismul prin care acţionează spirala se explică în diferite moduri: inducerea unei reacţii împotriva corpului străin. 103 . Acestor efecte li se pot adăuga cele specifice progesteronului atunci când spirala este însoţită de tratament cu acest hormon. de la o zi la alta. contraindicaţiile şi riscurile sunt similare celor descrise în cazul pilulei estroprogestinică. Pilula de a doua zi este o adevărată tehnică avortivă care. Spirala sau dispozitivul intrauterin (IUD) este alcătuită dintr-un dispozitiv din material plastic sau din alt material (de exemplu. Riscurile şi consecinţele legate de folosirea dispozitivelor intrauterine sunt multiple: reacţii sincopale sau perforări ale uterului în timpul manevrelor de inserare. Cantitatea de progestinic administrată zilnic fiind foarte redusă. care sunt implantate subcutanat şi care desfac treptat. această creştere este repetată după 12 ore. adică sub forma de preparate "depozit" injectate intramuscular sau conţinute în capsule. Astfel.

care îi permit femeii să ştie dacă ovulaţia este pe cale de a se petrece sau deja a avut loc. metodă bazată pe un calcul matematic şi probabiblistic al evenimentului ovulaţiei. Indicii de fertilitate la care se face referire de obicei sunt următorii: 1) temperatura bazală corporală. care au descoperit-o . care fiind produs de celule particulare ale canalului cervical. Deja depăşită de metodele care servesc pentru descoperirea obiectivă a indicilor de fertilitate este aşa-zisa: Metodă a lui Ogino-Knaus. creştere în greutate. 2) mucusul cervical. Într-adevăr. Printre acestea.5. chiar dacă mai puţin de aşteptat în privinţa legăturii cu momentul ovulaţiei. dă posibilitatea identificării .după numele soţilor John şi Evelyn Billings . modificări ale dorinţei.şi metodele sintotermale. este alcătuită dintr-o substanţă. dacă lipseşte mucusul cervical. este nu numai un indice de fertilitate dar şi un factor de fertilitate. RU486. care dezvoltă activitatăţi antiprogestinice. femeia trebuie considerată sterilă. mifepriston. Indicilor de fertilitate menţionaţi mai sus trebuie să li se adauge modificările colului uterin şi. cele mai acreditate sunt metoda temperaturii bazale. ca răspuns la diferite nivele plasmatice ale hormonilor ovarieni: femeia se află în situaţia de a aprecia aceste variaţii ale mucusului cervical. Prin interferenţa acţiunii gonadotropinei corionice şi căderea nivelurilor de progesteron. de comun acord cu soţul. ar dori să obţină sau să evite temporar sau definitiv o sarcină. Cantitatea şi aspectul mucusului cervical suferă modificări importante în timpul ciclului menstrual. sunt compromise posibilităţile de nidare şi dezvoltare a embrionului. a fluidităţii. 104 . pierderi de sânge între o menstruaţie şi cea următoare. Metode de reglementare naturală a fertilităţii Prin metode diagnostice ale fertilităţii sau metode naturale sau metode de reglementare naturală a fertilităţii se indică. un ansamblu de metode care fac femeia capabilă să îşi cunoască perioadele de fertilitate şi de nonfertilitate ale propriului ciclu menstrual şi de aşi putea reglementa raporturile sexuale în măsura în care. prezentând în mod normal o evoluţie bifazică în raport cu modificările hormonale ale ciclului menstrual. tensiune mamară. vehiculat de un carrier: administrarea lui induce formarea de anticorpi contra subunităţii hormonului.după o creştere a ei. Vaccinul anti-hCG este alcătuit din fracţiunea catenei beta a gonadotropinei corionice. durere abdominală la jumătatea ciclului. din contra. căci. definită şi pilula de după o lună. a transparenţei) sau subiective (senzaţie de uscat sau de umed sau de ud). care sunt obiective (modificarea aspectului. Contragestativii. metoda ovulaţiei sau Billings . care. denumite indici de fertilitate. apoi stabilizarea faţă de faza precedentă . Fiecare metodă diagnostic a fertilităţii se bazează pe descoperirea unor simptome şi semne.ovulaţia instalată. corpul galben tinde să regreseze antrenând descompunerea endometrului şi eliminarea embrionului. modificări umorale şi de apetit. după numele a doi medici care au pus-o la punct.

pusă la punct de profesorul J. adică ai estro-glucuronidelor.răspundem . în cursul ciclurilor cu desfăşurare neclară (neregularităţi coincizând cu stresul. oricare ar fi mijlocul şi la orice nivel al organismului ar acţiona. Pentru a înţelege mai bine acest punct care este receptat cu dificultate de mentalitatea tehnologică şi eficientistă de astăzi. boli. alta este respinsă. Brown. dezordinea devine eticoontologică şi nu doar fizico-biologică. pe care în cazul acesta îl presupunem a fi bun şi justificat. deşi trebuie să considerăm şi faptul că moralitatea unui act nu se deduce doar din scop. călătorii. Evident. În panorama reglementării naturale a fertilităţii se priveşte deseori spre viitor şi deci spre posibilitatea. alăptare. în timp ce în folosirea mijloacelor contraceptive persoana nu este exprimată în totalitatea sa. şi finalitatea utilizării lor trebuie să fie ireproşabilă din punct de vedere moral. În primul rând se obiectează: ce diferenţă ar exista între cei care în mod responsabil vor să evite o naştere folosind pentru aceasta o tehnică contraceptivă şi cei ce se află în aceeaşi situaţie etică.Din start necunoscute şi prea des subevaluate. acceptarea dimensiunii erotico-satisfactorie şi blocarea dimensiunii procreatoare. permite urmărirea dozelor de cataboliţi ai hormonilor ovarieni în urină. în alegerea metodelor naturale. ci pentru administrarea umană şi responsabilă a darului procreaţiei. ci trebuie înţeleasă şi în privinţa mijloacelor şi metodelor care se utilizează: acum. Mai mult. cât şi de cuplurile care o caută în mod activ. utilizat atât de cuplurile care doresc să distanţeze o graviditate. de a doza în mod rapid şi autonom hormonii indicatori ai prezenţei sau nu a ovulaţiei . o utilizare non egoistă. pre-menopauză. pentru femeie. atâta timp cât rezultatul este acelaşi? Se înţelege bine . ci o confirmă şi o întregeşte. În acelaşi timp a scăzut încrederea în concentraţia hormonală din motive medico-sanitare. au cunoscut o nouă dezvoltare mai ales după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii le-a supus unei experimentări în mai multe centre şi a publicat rezultatele referitoare şi la eficienţa în termenii distanţării unei sarcini: deseori metodele diagnostice ale fertilităţii sunt propuse ca strategie preferată atât din raţiuni de ordin sanitar cât şi dintr-un sentiment bioecologic şi pentru că respectă în măsură mai mare libertatearesponsabilitatea cuplului (33) . post-pilulă) se constată eventuale situaţii neobişnuite (34) . derivat progestinic pentru definirea sfârşitului fazei fertile.că este vorba despre o mentalitate care priveşte mai ales rezultatul (eficientismul) şi puţin interesează persoana. dar utilizează o "metodă naturală". precum şi a pregnadiolo-glucuronidei. Monitorul ovarian imaginat de Brown este în măsură să determine evenimentul ovulator într-un arc de timp de 12 ore şi demonstrează fără dubii momentul în care a fost instalată ovulaţia. ci împărţită în actul său conform scopului . nu substituie metoda reglementării naturale a fertilităţii. Tehnica. Aceste mijloace. Acest instrument diagnostic. metoda respectă totalitatea expresivă şi ontologică a persoanei.estrogenii şi progesteronul: cu scopul acesta a fost pus la punct un dispozitiv (monitor ovarian) pentru măsrurarea urinară a hormonilor ovarieni prezenţi în timpul ciclului menstrual. derivat estrogenic pentru definirea începutului fazei fertile. să examinăm câteva obiecţiuni care se aduc de obicei. pe care deja le-am menţionat. în particular metoda Billings. metodele diagnostice ale fertilităţii. 105 .o parte este acceptată. care pot servi la stabilirea prevederii ovulaţiei femeii şi care nu-I dăunează acesteia sunt considerate în sine licite.

deci. iar din cealaltă. avansată de mai multe ori şi de diverşi autori. iar în cazul nostru. 106 . Mai mult.să fie "subiectiv" trăite ca intevitabile pentru menţinerea păcii. ea este valabilă şi pentru actele separate: dacă nu se poate fura în general este pentru că nu se poate fura în particular. pentru tot cursul vieţii fertile.Altă obiecţiune. Celălalt "rău mai mare" este acela al avortului: se spune mai bine contracepţie decât avort. nu se poate dori niciodată -. dar legea gradualităţii pedagogice nu autorizează afirmaţia "gradualitatea legii" obiectiv înţeleasă. temerea unui rezultat dificil sau nesigur al utilizării mijloacelor naturale. din punct de vedere etic. principiul totalităţii este extins în mod arbitrar la situaţia globală a cuplului. în interiorul unui organism fizic. Altă obiecţiune este aceea a aşa-zidului "rău minor" sau "bine prevalent" . atunci poate justifica şi sterilizarea. Răspunsul nu este greu şi e dublu: în primul rând. dacă acest principiu este extrapolat. de exemplu. sau chiar suprimarea unui individ în beneficiul grupului şi aşa mai departe. Pe plan general trebuie notat că principiul răului minor pe care alţii preferă să îl numească "bine prevalent" . În fiecare caz trebuie să se facă distincţie între situaţia subiectivă a realităţii obiective: pot exista situaţii subiective în care. în mod motivat. trebuie spus şi că dacă o normă morală este valabilă în mod obiectiv pentru ansamblul vieţii. din lipsă de informaţie sau de înţelegere între cei doi soţi. când este necesară intervenţia chirurgicală pentru o tumoare (motiv terapeutic) eu sunt obligat să fac răul minor. întrebuinţarea metodei naturale reprezintă tocmai cea de-a treia cale care consimte atât expresia afectivităţii cât şi reglementarea naşterilor dacă aceasta este motivată. deci în numele totalităţii se sacrifică o valoare parţială sau un moment din posibila procreare. dar obiectiv gestul rămâne ceea ce este el de fapt şi este depăşit în primul rând prin informare şi educare. întotdeauna pe un plan general. ca urcuşul unui munte. când dintr-o parte există necesitatea de a-şi exprima afecţiunea conjugală. aplicat în manieră extensivă: se spune că cine întrebuinţează tehnicile contraceptive pentru a distanţa.în sine inadecvate. în primul rând cere ca situaţia respectivă să fie una cu adevărat dilematică. o minciună mai mică pentru a evita o minciună mai mare.tocmai pentru că răul. Mai mult. în virtutea principiului terapeutic. adică să-i procur organismului cea mai mică daună cu putinţă. principiul sus menţionat nu se aplică la răul "moral". Siguranţa mai mare sau mai mică este depăşită doar prin efortul de a învăţa şi de a reuşi. Relele "mai mari" care sunt luate în considerare sunt două: pericolul unei rupturi a legăturii conjugale. aceasta are valabilitate. nu înţelege să respingă sensul procreator in toto. unele gesturi . ci doar în acea perioadă precisă şi din raţiuni valide. se referă la principiul "totalităţii". Răspunsul la această serie de obiecţiuni este oferit deja atât pe plan general cât şi pe planul celor două ipoteze asupra răului mai mare. cu eventualitatea involuntare a unui pas înapoi. naşterile. sau o ofensă mai puţin gravă adusă unei persoane pentru a evita una mai gravă. O astfel de informare şi educare poate necesita un drum treptat. ci doar la evaluarea unei daune "fizice" mai mari sau mai mici. acolo unde atare daună este oricum justificată : de exemplu. unic şi identic. în cazul acesta. pentru care. Dar nu se poate justifica. nu există o terţă posibilitate.

În privinţa celui de al doilea rău care planează. Din păcate. Adevărata angajare este deci: pe plan ştiinţific..este ştiut că o obişnuinţă negativă nu este deloc remediul pentru prevenirea unei situaţii mai rele: este ştiut. că obişnuinţa mentală îndreptată împotriva procreaţiei şi a considerării acesteia ca un fapt negativ este cea mai bună cale pentru favorizarea avortului. experimentată psihologic şi sociologic ca eficientă: mai întâi contracepţia. strânsa legătură care.în afara celor afirmate până acum . se petrece între practicarea contracepţiei şi aceea a avortului merge mult mai departe şi acest lucru este demonstrat în mod alarmant de punerea la punct a unor preparate chimice. De altfel. astfel încât să consimtă exercitarea vieţii sexuale intraconjugale în mod personalist. iar avortul unicul răspuns posibil de rezolvare în faţa unei contracepţii eşuate. pentru a oferi metode care să consimtă exercitarea personalistă şi integrală a iubirii conjugale împreună cu responsabilitatea procreaţiei. În privinţa aceasta.sunt de o asemenea natură încât fac mai puternică tocmai această ispită. în foarte multe cazuri. celălalt distruge viaţa unei fiinţe umane. în faţa eventualei conceperi a unei vieţi nedorite (. dispozitive intrauterine şi vaccinuri care. din punct de vedere moral. corect din punct de vedere etic şi valid din punct de vedere sanitar. distribuite cu aceeaşi uşurinţă ca în cazul anticoncepţionalelor. astfel de practici îşi au rădăcinile într-o mentalitate hedonistă şi deresponsabilizantă faţă de sexualitate şi presupun o concepţie egoistă asupra libertăţii care vede în procreare un obstacol în desfăşurarea propriei personalităţi. De fapt. primul se opune virtuţii castităţii matrimoniale. în plus.cu totul diferită de exercitarea responsabilă a paternităţii şi maternităţii. apoi sterilizarea.. după cum am arătat. înfăptuită în respectul adevărului deplin al actului conjugal . diferitele campanii de "planificare" au procedat întotdeauna conform acestei gradaţii. Însă chiar cu această diferită natură şi greutate morală. iată ce scrie Ioan Paul al II-lea la nr. Viaţa care ar putea izvorî din întâlnirea sexuală devine astfel duşmanul care trebuie absolut evitat. c) Principiul sincerităţii Principiul sincerităţii se referă la motivaţiile soţilor cu privire la situaţiile reale de responsabilitate conjugală. pentru a ajuta cuplurile să cunoască ritmurile şi bogăţia propriei sexualităţi şi capacităţi de procreare. acţionează în realitate ca agenţi avortivi în stadiile cele mai de început ale dezvoltării vieţii noii fiinţe umane" (35) . 107 . pe când principiul adevărului se referă. 13 al Scrisorii enciclice "Evangelium vitae": "se poate întâmpla ca mulţi să recurgă la anticoncepţionale şi cu intenţia de a evita apoi ispita avortului.) Desigur. armonizată în privinţa efectelor şi a înţelegerilor. ele se află deseori într-o relaţie intimă. ca roade aleunei aceleiaşi plante şi. contracepţia şi avortul. la realitatea actului şi a expresiei sexuale. la nivel de mentalitate. Dar anti-valorile inerente "mentalităţii contraceptive" . autoorganizarea liberă şi responsabilă a sexualităţii conjugale de către cuplu. cel al avortului . sunt rele specific diferite: unul contrazice adevărul integral al actului sexual ca expresie proprie a iubirii conjugale. pe plan educativ. reprezintă o mare valoare şi o bogăţie spre care trebuie să se tindă. cel de-al doilea se opune virtuţii dreptăţii şi violează direct porunca divină "să nu ucizi". apoi avortul.

dializa renală. când este vorba despre om. un nou individ.în mod obiectiv . dacă din această terapie pe bază de estro-progestinici poate deriva o perioadă de infertilitate indusă medicamentos. fecundarea este sinonimă cu procrearea. care. a cărui datorie este aceea de a vindeca bolile sau de a le preveni: contraceptivul nu previne şi nu vindecă o maladie decât în sensul extensiv şi ambiguu de a împiedica o sarcină care ar putea cauza o maladie. II. este reflexul unei conştiinţe luminată de valorile care îmbogăţesc şi definesc căsătoria şi familia. de exemplu. Medicul va putea şi va trebui să prescrie un medicament indicat drept contraceptiv doar atunci când acesta ar avea ca scop primar unul terapeutic. chiar şi dintr-un punct de vedere deontologic ni se pare că aceasta nu intră tocmai în atribuţiile medicului. în cazul policistozei ovariene). Definirea problemei etice Fecundarea înseamnă şi comportă punerea în act a unei noi fiinţe. ca efect secundar al curei. datorită raţiunilor expuse înainte. pentru ca o acţiune să fie licită. căci responsabilitatea presupune adevăr şi cere sinceritate. aceste principii se implică şi se cheamă unele pe altele. ar putea-o face chiar şi cu "metodele naturale". neputându-se petrece în interiorul 108 . În schimb.asupra posibilităţilor de a utiliza metodele de reglementare naturală a fertilităţii. mai ales.cu argumente la zi . şi în cazul întrebuinţării metodelor corecte din punct de vedere etic. datoria medicului este de a informa asupra riscurilor şi asuopra daunelor pentru sănătate pricinuite de contraceptive şi.Vreau să spun că. în general. folosindu-le tocmai cu mentalitatea "contra-ceptivă": o poziţie subiectiv şi intenţional perversă nu ar justifica în mod concret. se întâmplă ca unele raţiuni care impun acceptarea sau amânarea fertilităţii procreatoare să fie sincer şi etic fondate. Aşadar. Şi invers. după cum am afirmat despre necesitatea ca. un tip de intervenţie biomedicală şi tehnică asupra procreării. colaborarea medicului cu un cuplu care solicită contraceptive trebuie să se reglementeze în felul următor: I. din punct de vedere etic. (voluntar indirect) (37) III. Este evident că principiul sincerităţii în viaţa soţilor nu se aplică doar la intenţiile de procreare ci cuprinde întreaga gamă a raporturilor interpersonale şi. Cu alte cuvinte cinbe vrea să urmărească oricum scopuri egoiste. oricum şi întotdeauna utilizarea metodelor naturale. (36) Nu este licită în mod obiectic prescrierea antifecondativilor cu scop contraceptiv. În mod clar. de a informa . aceasta nu constituie un fapt ilicit. adică a unui embrion aflat în fazele iniţiale de dezvoltare. cum ar putea fi. Înainte de toate trebuie amintit că toate "interceptivele" şi "contragestativele" pot acţiona şi ca avortive. Aceasta totuşi nu trebuie să ne facă să uităm sau să trecem sub tăcere diferenţa etică şi obiectivă dintre folosirea metodelor naturale şi a mijloacelor contraceptive artificiale. adică ar fi necesar pentru reglementarea unor disfuncţii (de exemplu. mai mult. nu poate fi evaluat la fel ca orice act fiziologic şi tehnic. pentru că împiedică implantarea sau determină desprinderea ovulului deja fecundat.mijloacele şi metodele. trebuie să fie licit scopul şi să fie licite .

în cazul acesta responsabilităţii cuplului. unde moralitatea trebuie să se bazeze pe criterii de obiectivitate etică şi nu doar pe simpla intenţionalitate. "Le Monde. natura căsătoriei) care sunt chemate în cauză. Mai mult.şi chiar util . Fecundarea sau procrearea umană este un act personal al cuplului şi are drept rezultat un individ uman: aceasta cheamă în cauză responsabilitatea soţilor. pornind de la cunoaşterea posibilităţilor deschise de ştiinţă şi de tehnică. Bioetica este chemată în cauză plenar şi legitim (38) . a ajuta desfăşurarea proceselor. nu înseamnă a se substitui responsabilităţii persoanelor.Posibile intervenţii de fecundare artificială (modificat de: J. până la ce punct fecundarea artificială în uter sau in vitro intră în activitatea licită a biologului sau a medicului: aceasta presupune o referire centrală la valorile umane (persoana copilului pe cale de a se naşte. exclusiv şi inalienabil. intervenţia medicului sau a biologului are caracter de ajutor terapeutic sau devine un act substituitv sau manipulator? A trata înseamnă a înlătura obstacole. în mod artificial. De aceea. Pentru a avea o imagine a principalelor tehnici în uz putem să ne referim la următorul tabel rezumativ: Tabelul 1 . structura însăşi a vieţii conjugale şi cu atât mai mult destinul persoanei chemate să se nască.şi ceea ce din punct de vedere moral este licit. este practicată în exterior. prin ceea ce acestuia îi este propriu. Testart. 3 ianuarie 1990) Le chaparnaum des fecondations artificielles. Soluţia etică poate arunca o lumină chiar şi asupra problematicii sociale şi juridice deschise de acest tip de intervenţie medico-biologică. va trebui să ne întrebăm. Ne aflăm într-un punct nodal al aplicaţiilor ştiinţifice şi tehnice. este vorba de un punct capital al comportamentului cuplului şi al medicului. Problema etică de clarificat este următoarea: până la ce punct actul medical. unde este necesar mai mult ca oricând să se opereze distincţia dintre ceea ce din punct de vedere tehnic este posibil .organismului în manieră organică. fără ca acest fapt să comporte în sine probleme etice. Tema ţine de domeniul medical datorită unei raţiuni: tratarea eventualei sterilităţii feminine sau masculine. DIFI = inseminare intrafoliculară directă FIV-ET = fecundare in vitro cu transfer embrionar GIFT= transfer intratubar al gameţilor GIPT= transfer intraperitoneal al gameţilor IA= inseminare artificială ICI= inseminare intracervicală ICSI= injecţie intracitoplasmatică de spermatozoizi IPI= inseminare intraperitoneală ITI= inseminare intratubarică IUI= inseminare intrauterină LTOT= transfer ovocitar în trompa proximală PRETT= transfer intratubaric a pre-embrionului PROST= transfer intratubaric în stadiul pronuclea PZD= (inseminare) cu disecţie parţială a zonei pelucide 109 .

apoi decongela cu puţin înainte de introducerea în căile genitale feminine. c) Separat de raportul conjugal: prin masturbare. aceasta se poate efectua legat de un raport sexual. prelevând sperma din vagin. utilizându-se astfel spermă "proaspătă". datele inerente istoriei.SUZI= inseminare sub-zonală a ovocitului TC-GIFT= GIFT transcervical TEIT= transfer intratubaric al embrionului TIUG= transfer intrauterin al gameţilor VITI= inseminare intratubarică pe cale vaginală ZIFT= transfer intratubaric al zigotului Inseminarea artificială (IA) Din raţiuni evidente. prin prelevarea spermei din uretră după poluţie involuntară. Trebuie notat că prin punctura epididimică se prelevează gameţi masculini care nu au ajuns complet în stadiul de maturizare. pentru că va fi deosebit de util să le avem la îndemână atunci când vom face evaluările etice. prin spremitura prostatei şi veziculei seminale. Tehnici folosite Prelevarea spermei masculine pentru inseminarea artificială poate fi executată puţin înainte de transferarea ei în căile genitale feminine. În continuare noi vom aborda însă tehnicile folosite. sau fără raportul sexual. a) În conexiune cu raportul sexual: în urma "coitus interruptus": recoltare imediată în capsulă sterilă. cu condom (prezervativ) b) După un raport conjugal: cu condom perforat. Sperma prelevată este transferată în căile genitale feminine în momentul ciclului menstrual cel mai apropiat de ovulaţia spontană sau indusă prin administrarea de hormoni. prin biopsie testiculară. În privinţa modalităţilor de prelevare. prin punctura epididimală (MESA=microsurgical epididimial sperm aspiration) sau a ductului deferent. în cazul circulaţiei retrograde. care permite recoltarea unei părţi a spermei. precum 110 . prin recoltarea spermei din interiorul vezicăi împreună cu urină tratată preventiv cu o bază antiacidă şi separarea succesivă. sau se poate preleva cu mult timp înainte şi conserva prin congelare (crioconservare). sau după raportul sexual. statisticii şi indicaţiilor cu privire la inseminarea artificială le lăsăm pe seama textelor specializate. recoltând sperma reziduală din uretra masculină. prin electroejaculare.

dar priveşte şi mijloacele. că dincolo de finalitatea "terapeutică" există o finalitate eugenistică.cu spermă congelată . Sperma poate fi depozitată în diferite părţi ale căilor genitale feminine. în măsura în care este vorba de un ajutor terapeutic şi integrativ pentru ca actul conjugal în 111 . în termeni de copii născuţi în urma unui ciclu terapic este între 10% . sau în sedii multiple în acelaşi timp. care comportă prelevarea spermei din afara raportului sexual (39) . de inseminare artificială omogenă "impropriu zisă". Rezultatele Succesul IAO diferă în funcţie de tehnica utilizată şi de indicaţii. contraindicaţii sau dificultăţi de ordin moral. Examenul moral al problemei diferă după cum este vorba de inseminare artificială omogenă sau heterogenă. În cazul în care. Rezultatele cele mai bune se obţin de la cuplurile în care bărbatul este normospermic. Discrepanţa ar putea fi imputată reducerii potenţialului de fertilitate în cazul spermei congelate. (40) Evaluarea etică a inseminării artificiale intracorporale Pentru evaluarea morală a acestui capitol de inseminare artificiali problemele se referă la scopul urmărit prin intervenţia în viaţa de relaţie a cuplului.gonadotrofinele umane menopausale (hMG) şi succesiv gonadotrofinele corionice umane (hCG) sau doar cu clomifen citrat. în cazul unei impotentia coeundi (inseminare intravaginală). la nivel intraperitoneal (inseminare intraperitoneală directă sau IPI). trebuie ţinut cont în cazul IAE. la nivelul intracervical pentru impermeabilitate uterină (inseminare intrauterină sau IUI) sau tubarică (inseminare intratubarică sau ITI). Realităţile expuse în acest paragraf trebuie privite în perspectiva generală a problematicii procreării Aspecte morale ale inseminării artificiale omogene Acest tip de inseminare nu prezintă. în legătură cu natura şi cu structura procreării umane în cadrul familiei. pentru grave oligostenospermii. Unii autori consideră că procentajele sunt mai scăzute. graviditatea se obţine în proporţie de 25% din cazurile tratate. conform tipului de obstacol care se doreşte a fi depăşit: în vagin.cu spermă proaspătă. în interiorul unui cuplu legitim se întrebuinţează sperma bărbatului prelevată în strânsă conexiune sau imediat după actul conjugal se vorbeşte. de exemplu.şi 20% . după unii moralişti. în general. chiar şi atunci când este determinată de absenţa sterilităţii bărbatului. Procentajele de succes IAE. În privinţa scopului. nedepăşind 15-16%. În medie. tehnicile folosite. pentru a o distinge de forma "propriu zisă".

Chiar pentru Magisterul Bisericii Catolice o asemenea practică nu ridică probleme etice. După prelevare. nu este în sine doar natura biologică. În procrearea artificială este acţionată întotdeauna legea biologică. Evaluarea morală a inseminării artificiale omologe. aş dori să ofer doar câteva puncte de reflecţie. ci s-ar prezenta ca o facilitare şi un ajutor pentru ca acesta să-şi atingă scopul natural" (42). intervenţia ginecologului este licită doar dacă ajută eficienţa acestui act şi caracterul lui complet procreativ. Procrearea este privată de perfecţiunea proprie dacă nu este rodul unirii atât fizice cât şi spirituale a soţilor: "procrearea unei noi persoane. Ceea ce nu se respectă este legea morală naturală. fie de un simplu ajutor dat actului conjugal. pentru ca serma ejaculată în mediul şi în coincidenţă cu actul conjugal. În acest punct trebuie să clarificăm ce înţelege Magisteriul Catolic atunci când cere respectarea structurii naturale a actului procreativ. şi să poată avea efect procreativ. o individualitate în care spirit şi corp sunt unite astfel încât în corp se întrupează şi se manifestă spiritul. va trebui să fie rodul şi semnul dăruirii personale reciproce a soţilor. ci natura în sens metafizic. care obligă 112 . pentru o mai bună "capacitare".sine să fie complet în toate componentele sale (fizice. astfel. deja prin Pius al XII-lea şi prin Paul al VI-lea cu Humanae Vitae a stabilit apoi în Instrucţiunea "Donum Vitae" un prag de netrecut: salvgardarea unităţii fizicospirituale a actului conjugal. căci dacă nu ar fi respectată. dar nu trebuie să i se substituie. să poată ajunge la celula ou şi astfel să se petreacă fecundarea. morale. a. al iubirii şi al fidelităţii lor. În cazul inseminării artificiale "impropriu zise" este acţionat un ajutor de ordin tehnic. comportă respectul reciproc al dreptului lor de a deveni tată şi mamă doar unul prin celălalt" (41) Astfel. cum am spus deja. oricum este diferită de cea eterologă. Şi unica formă de intervenţie care poate fi considerată un "ajutor" dat actului conjugal este. caracteristica structurală a persoanei umane. nu o lege fizică şi biologică. Fidelitatea soţilor. decât doar în cazul în care mijlocul tehnic nu ar substitui actul conjugal. graţie căreia persoana este ceea ce este . fie că este vorba de o adevărată inseminare artificială. inseminarea artificială omogenă. inseminarea artificială impropriu zisă. în unitatea căsătoriei. "nu poate fi admisă. În sensul acesta. făcând să se întâlnească gametul masculin cu cel feminin nu ar exista fecundare. cu condiţia ca tehnicile acţionate (în particular pentru prelevarea spermei) să fie ele însele. iar spiritul informează. Natura despre care se vorbeşte în documentele Magisteriului Catolic şi pentru care se cere respectul cuvenit. spirituale). structurează şi însufleţeşte corporalitatea. care comportă o disociere între uniunea soţilor şi procreare. căci tema ar putea fi abordată amplu pornind de la o discuţie adecvată asupăra a ceea ce trebuie să se înţeleagă prin lege naturală. prin care bărbatul şi femeia colaborează cu puterea Creatorului. în mod licit. Magisteriul Catolic. sperma poate fi şi tratată. acel bios. psihice. b. Legea despre care se vorbeşte în documentele Magisteriului Catolic este legea morală naturală.

nici folosirea tehnologiei asupra corporalităţii umane. care trebuie să fie examinată nu doar din punct de vedere medical. O consideraţie aparte trebuie făcută în cazul impotenţei. Discuţia concretă se referă la masturbare. din punct de vedere moral. în paragraful 14 din "Humanae Vitae" se subliniază că legătura între dimensiunea unitivă şi cea procreativă în actul conjugal trebuie să se realizeze în fiecare act şi nu doar global. ci şi din punct de vedere etic şi canonic. de exemplu prin punctura epididimului sau prin spremitura veziculelor seminale. actul sexual procreativ este expresia spiritului de iubire personală în corporalitatea care se dăruieşte. este evident că dacă un comportament este inacceptabil din punct de vedere moral. Criteriile indicate în Instrucţiunea "Donum Vitae" înţeleg să excludă deci legitimarea moralei în sensul pur subiectiv (morala intenţionalităţii). el este inacceptabil. reversibilă. Instrucţiunea "Donum Vitae" a indicat faptul că globalitatea vieţii conjugale nu este suficientă pentru a asigura demnitatea actului procreării (43). mai ales. în fiecare dintre actele care îl exprimă. Să examinăm tehnicile de prelevare în detaliu. Prelevarea spermei printr-un act intraconjugal condus "contra-naturam" este desigur o acţiune ilicită din punct de vedere moral. Liceitatea mijloacelor şi metodelor de prelevare a spermei Se ştie că o acţiune este licită atunci când sunt licite scopurile şi mijloacele ei. şi anume acela al invalidităţii căsătoriei. care trăiesc într-o legitimă şi completă uniune conjugală şi doresc să aibă un fiu. ci faptul că această practică introduce o separare şi un dualism între dimensiunea biologică a fecundării şi dimensiunea spirituală a "eului" sponsal. Pe de altă parte. ci ca modalitate de obţinere o spermă mai bogaată şi mai fertilă decât cea prelevată. Un punct crucial este a şti şi a clarifica dacă în cazul celor doi soţi. în sfera vieţii conjugale. însă de exceptat din punct de vedere moral acele mijloace mecanice de prelevare. Ceea ce se condamnă nu este tehnica. dar când impotenţa este totală. Doar dacă o căsătorie este validă şi încheiată legitim este licit ajutorul dat fertilităţiifecundităţii actului conjugal. căsătoria rămâne validă şi ajutorul medical şi psihologic este oferit cuplului ca susţinere terapeutică (44) (este cazul în care se situează şi posibilitatea inseminării artificiale). precum 113 . Într-adevăr. la care ne-am referit mai înainte dintr-un punct de vedere tehnic. înţelegând astfel să corecteze aşa zisul "principiu al globalităţii" propus de unii teologi. apare alt fapt cu prioritate. În sine nu sunt. considerată în acest caz nu ca un act de satisfacere sexuală egoistă. Când impotenţa este "psihică" şi deci. În această lumină. atunci când este lipsită de fiecare act care alcătuieşte interioritatea vieţii conjugale. faptul că se prelevă sperma în afara actului specific determină o separare reală a elementului fizic al procreaţiei de componenta sa psihico-spirituală. Acum rămân de examinat din punct de vedere etic mijloacele de prelevare a spermei.la a considera omul ca persoană în totalitate.

de posibilitatea instaurării unor conflicte intraconjugale. nu se poate spune că tehnicile de procreare artificială în care există interesul salvgardării unităţii actului conjugal nu ar respecta această unitate prin folosirea diferitelor modalităţi de prelevare. care în cazul acesta nu sunt întrebuinţate ca mijloace contraceptive. de exemplu. din acest motiv el se află chiar într-o poziţie diferită. Aceasta reprezintă. Trebuie spus că prin recoltarea spermei din vagin sau prin condom perforat s-ar putea chiar evita inseminarea artificială propriu zisă şi intra în tehnica IAO. în relaţia cu fiul în privinţa mamei. Dar în privinţa donării spermei şi a existenţei unei "bănci de sperme" se insinuează şi tendinţa eugenistică. "Fecundarea artificială eterologă este contrară unităţii căsătoriei. trebuie precizat. Rămâne totuşi un dubiu asupra legitimităţii unei dispoziţii care acoperă cu secretul adevărata paternitate a fiului. adecvate pentru atribuirea paternităţii. cu condiţia să fie respectat în mod integral actul conjugal. deşichiar dacă. o ofensă adusă vocaţiei comune a soţilor care sunt chemaţi la paternitate şi la maternitate: privează în mod obiectiv fecunditatea conjugală de unitatea sau de integritatea sa. parentalitate gestativă şi responsabilitate educativă" (46) . este posibil să admitem căi alternative prelevării (a se vedea. masturbarea poate constitui o dificultate în stările particulare de tensiune sau pentru temperamentele particulare sau pentru o instinctivă şi non reprobabilă delicateţe a pudorii. Evaluarea morală a inseminării artificiale eterologe Asupra iliceităţii prelevării spermei de la donatorul extraconjugal nu există dubii. în stadiul actual e posibil diagnosticul bolilor transmisibile nu numai dominant. în schimb. vocaţiei proprii a părinţilor şi dreptului fiului de a fi conceput şi adus pe lume în cadrul şi prin viaţa de căsătorie. care nu sunt şi în mod egal părinţi ai fiului lor (48). pretenţia de a obţine spermă selecţionată prin patologii genetice este mai mult teoretică decât practică. dar nu şi din punct de vedere biologic. în plus. după cum este ştiut. fiecare cetăţean are dreptul. şi acest drept în multe state este recunoscut în mod explicit. Într-adevăr. la nivel de inconştient. Raţiunile privesc unitatea cuplului şi indisolubilitatea căsătoriei. rămânând posibilă trecerea spermei în căile genitale feminine.condomul perforat. operează şi manifestă o ruptură între parentalitate genetică. în momentul prelevării se urmăreşte din ce în ce mai mult selecţia biologică. va trebui să realizeze o dificilă "identificare" cu tatăl. Consecinţele se văd şi în privinţa fiului care va trebui să ştie şi să accepte această situaţie anormală. trebuie ţinut cont. dintr-un punct de vedere psihologic. de a şti cine sunt părinţii săi. care ştie că este tată doar din punct de vedere juridic. secretul donatorului şi normativa "comercială" asupra spermei (47) . pentru achiziţionarea de "spermă selecţionată". prin cel puţin 200 de situs-uri ai genomului uman. acest fapt se poate reflecta şi în raportul dintre cei doi soţi. Dacă ne referim la prelevare cu scopuri diagnostico-terapeutice. ale unor state unele formulări juridice. dar chiar cele transmise de purtători sănătoşi. demnităţii soţilor. "îmblânzite". întrebuinţarea vibratorilor clinici care stimulează emisia spermei fără a configura un act masturbator) (45) . De 114 . mai ales din partea celui considerat drept tată. În plus. Au fost introduse în reglementările de drept. Apoi. În afara băncii rezervate premiilor Nobel. fiul. neomogenă. din punct de vedere psihologic. în California.

desigur. este evident că testele genetice trebuie să fie efectuate şi asupra femeii receptoare. în momentul recoltării acestora. Altă complicaţie cu caracter etic şi juridic este faptul că. sau oricum. iar în cazul mai multor inseminări ale aceleiaşi sperme la femei diferite.combinaţiile selective vor fi multiple. testele trebuie efectuate şi asupra fiecăreia dintre receptoare. cât şi la facila speculaţie economică. nu este suficientă. căci este vorba de a stabili care ar fi caracteristicile psihice ale donatorului potrivit: simpla absenţă a maladiilor psihice grave (nu întotdeauna uşor diagnosticabile) sau chiar alte tulburări psihicie din ampla gamă de posibilităţi. se poate diagnostica predispoziţia la boli de gravitate variată (printre care şi tumori) care se poate exterioriza la întâlnirea dintre cromozomii materni şi cei paterni. Capitolul al V-lea A doua parte: Bioetica şi tehnologiile de fecundare umană Transferul intratubaric al gameţilor (GIFT) şi alte tehnici de fecundare intracorporală GIFT este o tehnică de fecundare artificială intracorporală care comportă transferul simultan.pentru diferite inseminări.după cum am spus deja . a normelor care consimt fecundarea heterogenă) demonstrează. De aici derivă pe plan ştiinţific faptul că pentru procreare nu mai e suficientă verificarea sănătăţii clinice a donatorului.asemenea. dorindu-se să se instituie aşa zisa "bancă de sperme" .până la cinci candidate. în IAE. probabil că le vor abandona. că vasta şi inexplorata arie a eugeniei este de considerat ilicită din punct de vedere etic. ci aceasta trebuie extinsă şi la teste genetice. s-ar putea constata că o singură prelevare poate fi utilizată . într-o perspectivă actuală şi din ce în ce mai amplă. Riscul este de a nu se mai putea recunoaşte paternitatea viitoarelor generaţii. (49) Dar pentru ca această cercetare să aibă o eficienţă reală. dar separat. cu prisosinţă. să înlăture fecundările heterogene cu grad de risc şi să caute altele. nu cea juridică. Nici evaluarea profilului sănătăţii psihice a donatorului nu e lipsită de probleme practice şi etice. şi pentru fiecare caz s-ar putea prospecta selecţia de la donatori diferiţi. privitor atât la sănătatea şi profilaxia maladiilor transmisibile. iar ţările care s-au grăbit să le admită. determinând apariţia unor fii consangvini din partea tatălui. că această practică antrenează implicaţii medicale şi etice negative atât de grave şi imposibil de depăşit încât devine inacceptabilă legitimarea lor în ţări care încă nu au decretat-o. Dacă sunt mai multe candidatele care aşteaptă să primească sperma unui anumit donator . după cum reglementează normele unor ţări . De aici decurge faptul că tocmai progresele din genetică (realizate în ultima vreme şi mai ales în epoca ce a urmat emiterii. ci aceea genetică. cu consecinţe ereditare uşor deductibile. Autorităţile guvernamentale ale multor ţări au început să studieze unele prevederi în materie şi să emită dispoziţii prin care să fie evitate consecinţele nefaste ale folosirii "băncilor de sperme". în multe ţări. şi astfel ar putea apărea căsătorii între consangvini. 115 . Se înţelege astfel. al gameţilor masculini şi feminini în interiorul trompei lui Fallopio. Consecinţele practice ale acestor examene vor urmări. examinând sperma diferiţilor donatori.

sterilitate idiopatică) sau masculină (oligoastenospermie). dar şi în alte medii: ale lumii medicale şi juridice). Alte tehnici de fecundare intracorporală sunt Low Tubal Ovocyte Transfer (LTOT) şi Transferul Intrauterin de Gameţi (TIUG). prin această tehnică s-ar veni în întâmpinarea sensibilităţii atât a unor credincioşi cât şi a celor care pregetă să încredinţeze momentul fecundării şi manipularea embrionului uman laboratorului şi tehnicienilor. atâta vreme cât noutatea metodei şi modalitatea de efectuare lasă încă loc unor dubii şi perplexităţi. Susţinătorii acestei tehnici afirmă că s-ar putea vindeca astfel aproximativ 40% din cazurile de sterilitate. De fapt. cu timpi scurţi de permanenţă a gameţilor în afara organismului. conştiinţa morală "nu condamnă neapărat utilizarea unor mijloace artificiale destinate doar facilitării actului natural. În acest caz. În mod voit am folosit "condiţionalul": într-adevăr.. procurării şi obţinerii propriului scop în actul natural îndeplinit normal. nu se pronunţă în mod clar asupra calificării acestei tehnici." (50) Nu toţi moraliştii concordă în această interpretare . nesoluţionabilă prin inseminare artificială.după cum am spus . tehnica GIFT ar putea. Recurgerea la această tehnică ar fi motivată şi de intenţia de a preîntâmpina rezervele de ordin etic ( în lumea catolică. Tehnica GIFT. introduse în trompe împreună cu spermatozoizii prelevaţi în timpul sau imediat după un act conjugal. în practică se poate constata cu uşurinţă că de multe ori nu se regăsesc indicaţiile date de Instrucţiune pentru a se putea vorbi de un simplu ajutor dat procreării. tehnica GIFT este cauza . Urmând aceste criterii. după unii moralişti. din care cauză procedura ar putea deriva uşor într-o efectivă şi adevărată substituire a actului conjugal.dacă GIFT poate fi considerat un ajutor adus actului conjugal . (51) Conform unora. vor trebui prelevate puţine ovocite şi la un mic interval de timp. 116 .a unei ridicate pierderi de embrioni umani: este suficient să ne gândim că doar 2/3 din sarcinile clinic iniţiate ajung la termen şi că lipseşte orice informaţie asupra "destinului" gameţilor introduşi în trompele lui Fallopio (adică dacă a avut loc sau nu fecundarea şi deci dacă s-au produs avorturi înainte de implantare) până când nu apar primele semne de graviditate clinică prin creşterea semnificativă a nivelelor de human Chorionic Gonadotropin (hCG) (52) Instrucţiunea "Donum Vitae" nu s-a pronunţat nici implicit nici explicit în privinţa tehnicii GIFT. ar putea fi utilizată în cadrul unui cuplu legitim. să constituie o formă de ajutor şi nu de substituire a actului conjugal.Această tehnică este indicată în unele forme de sterilitate feminină (endometrioză pelvică. reducând la minimum manipularea gameţilor şi respectând actul conjugal. într-adevăr. sau oricum. cu condiţia ca femeia să aibă cel puţin o trompă permeabilă. cu fecundare intracorporală şi cu nici o manipulare de embrioni: întradevăr. şi nu întotdeauna rezolvabile prin inseminare artificială. cu patologie cunoscută sau încă necunoscută. faţă de fertilizarea in vitro.

atât în termeni generali cât şi în vederea unui protocol mai amplu. (58) Vom aborda principalele instanţe etice referindu-ne la o cazuistică relevantă. doar pentru a cita câteva. (55) În fiecare stat au fost create comitete şi comisii de studiu (56) . Nenumărate sunt. În Italia. un document din partea Episcopilor din statul Victoria (Australia) şi altul al Episcopatului francez. aceste servicii de divulgare. Este suficient să ne gândim că în SUA.. în care ştiinţa şi tehnica de o parte şi etica de altă parte se află într-o confruntare dificilă. De aici rezultă că este imposibil ca tehnica TIUG să fie considerată un ajutor. Comitetul Naţional pentru Bioetică a elaborat un document în materie (54) . însuşi Preşedintele a constituit o comisie etică şi ştiinţifică specială cu sarcina de a aprofunda şi această problemă împreună cu alte intervenţii ale omului în domeniul medical şi biologic. FIVET reprezintă astăzi unul din punctele de frontieră pentru etica medicală. solicitat fiind şi de publicarea unor documente asupra subiectului din partea diferitelor Conferinţe Episcopale: un prim şi un ulterior document al Comitetului Comun al Episcopatului Catolic din Regatul Unit şi Ţara Galilor. atât LTOT cât şi TIUG devin "prilej" de ridicată pierdere de embrioni: într-adevăr. în Consiliul Europei un "Comitet ad hoc" cu caracter internaţional a făcut public recent un document cu titlul "Convenţia pentru protejarea drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane privind aplicările biologiei şi ale medicinei: Convenţia asupra drepturilor omului şi a biomedicinei" în care este abordat şi acest subiect. în Anglia a lucrat Comisia guvernamentală (Comisia Warnock) (53) . doar puţine sarcini clinice iniţiate (< 30% pentru LTOT şi pentru TIUG) ajung la termen. Nu există revistă medicală sau cu caracter cultural care să nu se fi ocupat de acest subiect. În plus. această problemă este dezbătută şi în mediul eticii laice. de asemenea. din punct de vedere ştiinţific. configurânduse extremele unei substituiri a actului conjugal. (57) . Nu ne referim doar la poziţiile moralei catolice. tehnica TIUG nu ar respecta o atare unitate întrucât procedura tehnică ar necesita prelevarea doar prin masturbare. Fecundarea in vitro prin transfer embrionar (FIVET) Problemele etice privitoare la FIVET După cum am avut ocazia să arătăm la începutul acestui capitol. asupra problemelor referitoare la FIVET. Magisteriul Catolic s-a pronunţat în mod oficial. săptămânalele şi cotidianele care include astfel de subiecte. Dar e greu de evaluat cât de exacte sunt. 117 . prin Instrucţiunea "Donum Vitae" şi Enciclica "Evangelium Vitae". întrucât nu ar exista o disociere între dimensiunile unitivă şi procreativă ale actului conjugal atunci când prelevarea spermei se petrece în conexiune cu actul conjugal.În timp ce LTOT pare să se configureze ca un ajutor dat actului conjugal.

pierderea provocată a unei fiinţe umane. Medicul nu ar face decât să "imite" ceea ce se întâmplă în natură. la fel ca la întreruperea voluntară a sarcinii. există grave dificultăţi. şi în acest caz sunt prevăzute rezerva şi "surplusul". adică unirea gameţilor. cel puţin în metodica întrebuinţată actualmente. este controlată şi condusă la termen in vitro şi pe cale artificială. În cazul FIV fecundarea. atunci ar putea fi aplicat şi la alte cazuri. este licit ca şi în laborator să fie operate mai multe tentative în căutarea celui mai bun rezultat. Pentru a proceda la evaluarea morală trebuie amintite două exigenţe etice fundamentale ale procreării umane asupra cărora sunt de acord toţi moraliştii catolici şi atari exigenţe ţin prin sine de morala naturală: prima este să fie salvgardată viaţa embrionului. În privinţa salvgardării vieţii embrionului uman în cazul FIVET. Dar mai ales în sensul acesta trebuie să se facă o clară distincţie între moartea naturală şi moartea provocată omului. atât cauzală cât şi locală. cum mulţi mor în accidente de stradă. Nu este greu de descoperit contradicţia argumentului şi subtilitatea erorii. pentru că procentajul de nidare şi de continuare a gravidităţii este foarte scăzut (1 sau 2 la 10) şi de aceea. datorită anomaliilor sau incompatibilităţii. chiar pentru a preîntâmpina frecventa asincronie între ciclul ovarian şi ciclul menstrual al femeilor care au fost hiperstimulate. (59) Eliminarea programată sau suprimarea embrionilor reprezintă pentru morală . dacă face să se implanteze şi să crească doar cei care au vitalitate mai mare. Asupra acestui punct trebuie să trimitem la ceea ce este scris în capitolele referitoare la valoarea embrionului uman (şi deci despre avort) şi în materie de sexualitate şi de procreare.Fecundarea artificială extracorporală omogenă: pierdere de embrioni şi a unităţii conjugale Tema fecundării artificiale extracorporală omogenă este cazul cel mai dezbătut. a doua ca procreaţia să fie rezultatul unirii şi raportului personal al soţilor legitimi. utilizat pentru experimente. Aşa zisul "surplus" reprezintă o problemă etică şi juridică: poate fi eliminat. Contradicţia rezidă în faptul că este invocată natura pentru a justifica pierderile de embrioni. pentru producerea de cosmetice. imediat după fecundare şi înainte de implantare sau imediat după implantare. evident. vom face o precizare care nu este numai terminologică: în cazul FIVET se vorbeşte pe bună dreptate de "fecundare" şi nu şi de "inseminare" artificială: raţiunea este că în cazul IA momentul fecundării rămâne în naturalitatea sa. în mod accidental.. în general se procedează la fecundarea cât mai multor embrioni. Unii aduc drept scuză pentru justificarea morală a acestei distrugeri de emrbioni supranumerari faptul că şi în cazul fecundării naturale apar multe mini-avorturi. O procedură care se dezvoltă în unele laboratoare este congelarea embrionului. de fecundare omogenă). dar se afirmă că nu trebuie să se aibă despre natură o concepţie "biologistă" atunci când este vorba de a justificaa ansamblul fecundării artificiale. de exemplu. Dacă raţionamentul de mai sus ar fi valid. Într-adevăr.şi nu doar pentru morala catolică . îndeosebi de moraliştii din mediul catolic. În primul rând. prilejuirea voluntară a morţii prin accidente stradale 118 . sunt prevăzuţi mai mulţi embrioni pentru a putea repeta tentativa în caz de insucces. pentru a garanta reuşita. Evident. (60) Se spune: dacă natura însăşi operează o selecţie între diferiţi embrioni. pentru transferul la altă femeie (în cazul acesta nu va fi vorba.

privată de semnificaţiile şi de valorile care se exprimă în limbajul corpului şi în uniunea persoanelor umane" (62) Deci un act de procreare lipsit de expresia corporală privează acest act nu de elementul biologic (care se recuperează "tehnologic" prin transferul gameţilor). Substituirea gestului corporal cu tehnica determină o reducere a actului conjugal. că pentru a rafina şi perfecţiona un dozaj de medicamente. Pentru a respecta limbajul corpurilor şi generozitatea lor naturală. desigur. ci şi spirituală. Despărţirea momentului unitiv de cel procreativ echivalează cu ruperea unităţii de iubire şi de viaţă a actului conjugal. Şi aici avem de a face cu un raţionament de tip eficientist. ca experiment tranzitoriu pentru a obţine o tehnică mai bună. cărora raţiunea . în structura şi fenomenologia. chiar atunci când este omogenă. ci de comuniunea interpersonală care se poate exprima în manieră completă prin intermediul corpului în plinătatea şi unitatea lui.şi nu numai credinţa catolică . afectiv. a părinţilor în legătura căsătoriei. o declasare a lui la tipologia unui act tehnic. uneşte soţii (fizic. În sensul acesta. FIVET comportă o pierdere nejustificată de embrioni umani. Într-o acţiune pur tehnică obiectul constituit rămâne ontologic neomogen faţă de subiect. Cine ar accepta acest criteriu în experimentarea farmacologică? Nu s-ar putea admite. nu ar mai constitui o culpă morală provocarea deliberată a morţii lor? Altă raţiune care se propune pentru a risipi dubiile în această problemă este următoarea: respectiva pierdere de embrioni este un fapt temporar. uniunea conjugală trebuie să se producă în respectul procreării. Începutul fiinţei umane se petrece. adică în calitate de "persoane") şi le deschide posibilitatea procreativă. În constituirea caracterului conjugal. prin unirea nu doar biologică.este vorba despre o fiinţă umană potenţială incapabilă încă de relaţie socială etc -. Fecundarea in vitro. Caracteristica iubirii conjugale este totalitatea şi plinătatea dăruirii celor două persoane. disociază dimensiunea unitiv-afectivă a actului conjugal de dimensiunea procreativă şi fizică. să se facă experienţe pe om când aceste experienţe ar comporta un risc mortal de 80% (cifra procentuală a pierderii de embrioni prin FIVET) . de multe ori. (61) Dar există şi o altă raţiune cu caracter etic care trebuie considerată şi pe care am menţionat-o deja în legătură cu inseminarea artificială. iar asupra acestuia subiectul constructor are drept de proprietate şi de stăpânire. În acţiunile de 119 . Fecundarea obţinută în afara corpului soţilor rămâne de aceea. Instrucţiunea "Donum Vitae" spune următoarele: "Actul conjugal prin care soţii îşi manifestă reciproc dăruirea de sine. Celorlalte obiecţiuni . în mod simultan. În orice caz. ar trebui cel puţin să se admită că în momentul de faţă. sau cum se obişnuieşte să se spună .în limbajul sexualităţii umane se realizează acest fapt: actul sexual. deja le-am răspuns în capitolul referitor la întreruperea voluntară de sarcină. Tocmai în corpul lor şi prin întermediul corpului lor soţii efectuează actul căsătoriei şi pot deveni tată şi mamă. întrucât este utilizată o tehnică respunzătoare de moarte.le recunoaşte structura şi valoarea de fiinţe umane. iar procrearea unei persoane trebuie să fie rodul şi finalitatea iubirii sponsale. când tehnicile vor fi îmbunătăţite se va reduce acest risc la indicele normal existent în cazul oricărui act terapeutic.programate nu ar fi un delict? Sau: întrucât mulţi bătrâni mor de moarte naturală. exprimă simultan deschiderea către darul vieţii: un act inseparabil corporal şi spiritual. deci.

sau o echipă de străini. În timp ce în tehnica IAO impropriu zisă medicul ginecolog îndeplineşte o acţiune subsidiară şi complementară. devin în cazul FIV termeni improprii pentru părinţi: în realitate. fecundare extraconjugală: conjugale rămân patrimoniul genetic. Acest lucru este atât de adevărat încât. pentru care. în locul cuplului.momentul culminant al unui proces ce cuprinde mai multe faze legate între ele. Trebuie. Desigur. cum a subliniat Instrucţiunea Donum Vitae. în cazul FIV. chiar şi numai parţial. Odată stabilită această rezervă . Fecundarea extracorporală devine. care se adaugă celui precedent.chiar şi atunci când s-ar face totul pentru a evita moartea embrionului uman . Din acest motiv. încă de nedepăşit . momentul fecundării . care să fie separată de posibilitatea oricărui compromis cu practica avortivă a distrugerii de embrioni (64) . subliniază Instrucţiunea (65) . cât dezvoltarea succesivă a embrionului. aceste tehnici înregistrează înalte procentaje de insucces: aceasta priveşte nu atât fecundarea. ci ar putea fi urmărite juridic. cum este actul conjugal.de fapt. din moment ce disociază procrearea de contextul integral uman al actului conjugal.comuniune şi comunicare. cine împlineşte faza decisivă a procreării este un străin. cazul simplu nu este grevat de toată acea negativitate etică ce se întâlneşte în procrearea extraconjugală. 120 . de unde vine cererea şi în care se plasează copilul pe cale de a se naşte. din punctul de vedere al cauzei proxime şi al responsabilităţii imediate. Invers. subiectul se exprimă pe sine către un alt subiect. dar care în sine este suficient. tehnica rămâne moralmente inacceptabilă.este acţionat de un operator străin cuplului. dar . după părerea mea. Termenii "concepţie" ("generare") şi "fecundare". Pentru o necesară informare trebuie spus că deşi este clară poziţia Instrucţiunii "Donum Vitae". actul conjugal are caracteristica plinătăţii şi a totalităţii: a reduce procrearea la un factor tehnic înseamnă a stabili un raport de dominare "subiect producător-obiect produs" şi înseamnă a sărăci şi a degrada actul procreator în sens atât teologic cât şi antropologic. să se revină cu o aprofundare ulterioară: în cazul "fecundării" in vitro se introduce o cauzalitate parentală plurală şi străină cuplului. voinţa faptică şi gestaţia maternă. Printre actele expresive sau limbajele corporale.se citeşte în Enciclica Evangelium Vitae .sunt inacceptabile din punct de vedere moral. a cărui egalitate o respectă şi cu care este consimţită libera expresie. globalitatea vieţii conjugale nu este suficientă pentru a asigura demnitatea procreării umane.ei reţin că unitatea dintre dimensiunea unitivă şi cea procreativă a FIV omogenă ar fi asigurată în acelaşi mod ca în cazul IAO impropriu zisă: unitatea ar fi dată de aşa zisul "context de iubire conjugală". iar aceasta rămâne în cadrul voinţei şi uniunii cuplului. se înţelege pentru ce actul de iubire conjugală este considerat în învăţătura Bisericii Catolice ca unicul loc demn al procreării umane. adică procedura FIVET omogenă. expus riscului de moarte în termene de timp în general foarte scurte". proces constitutiv al noii fiinţe umane . anterioară fecundării.rămâne iliceitatea morală a fecundării omogene in vitro: "dincolo de faptul că aceste tehnici de fecundare artificială . unii moralişti catolici îngăduie încă "posibilitatea de a accepta" aşa zisul caz simplu . acestea nu ar putea fi imputate naturii. învinuind biologii (63) . căci privează procrearea umană de demnitatea care îi este proprie şi conaturală. şi în "cazul simplu". dacă ar exista un schimb de spermă sau o eroare sau un risc.

Iată ce scrie. care ar fi propriu cuplului. dar este ştiut că punctul de vedere juridic poate să nu coincidă cu punctul de vedere moral şi de multe ori legea pozitivă umană şi legea morala contrastează (67). de exemplu.Este ştiut că. dacă nu ar fi aşa ar fi ilegală sau nonvalidă orice căsătorie nefertilă. sau oricum. că în privinţa acestui subiect apare una dintre contradicţiile cele mai vădite ale culturii contemporane: pe de o parte se propagă. fiul nu ar fi considerat mai degrabă un "complement" şi "obiect" faţă de soţi. putem aborda consideraţiile în felul următor: 121 . În realitate. ci la eficienţa rezultatelor. veînind în întâmpinarea mamelor care ar dori să-şi întrerupă sarcina. N. sau dacă ar exista şi posibilitatea unei "preadopţii legale". nu numai că nu există preocupări. Întreaga natură are astăzi nevoie de apărare împotriva contaminării şi a distorsiunilor masive pe care le provoacă abuzul tehnic. începând de la naştere. de asemenea. ştiinţa şi tehnica pot şi trebuie să corecteze şi să ajute procesele naturale. ca în atâtea altele. tehnica FIVET omogenă este permisă chiar şi de legislaţiile mai rigoriste. Abbagano: "În domeniul acesta. Pe de altă parte. Rămânând la tema juridică. este revendicat cu orice preţ şi cu orice mijloc fiul. prin intermediul avortului şi al contracepţiei. bazate pe criterii de economie sanitară. Din punct de vedere juridic. mentalitatea anti-life. Bockle. după cum am amintit la tema procreării. decât "subiect" care are o valoare proprie şi care trebuie dorit şi primit prin ceea ce reprezintă el însuşi şi pe căile planului de viaţă şi de iubire care trece prin familie. dar nu trebuie să li se substituie cu artificii ce ar anula efectele pe care doar naturalul le poate garanta. iar pe de altă parte. este elementul cel mai preţios care trebuie apărat împotriva oricărei manipulări care îi ştirbeşte demnitatea" (68) În literatură au apărut deja consideraţii care trezesc perplexitate. scrie: "Nous sommes visiblement arrivés a un point ou nous pouvons plus qu'il ne nous est permis de faire et c'est pourquoi qu'il n'est nous permis de faire tous ce que nous pouvons" (70) Fecundarea artificială extracorporală heterogenă Dorind să examinăm ansamblul problemelor etice legate de tehnica FIVET heterogenă şi presupunând deja valide rezervele enunţate pentru cea omogenă. prin intermediul tehnicii FIVET: este îndoielnic că. în afara moraliştilor catolici şi printre cei care privesc nu la instanţele etice. Semnale de alarmă au început să apară şi în mediul laical împotriva acestei tehnicizări a procreării umane. între soţi există doar un drept de a avea raporturi conjugale deschise procreării. nici remuşcări cu caracter etic. Trebuie adăugat. nu se poate vorbi despre "dreptul asupra fiului". atât într-un caz cât şi în altul. Omul este parte integrantă a acestei lumi şi viaţa lui. nu ar putea creşte copilul odată născut. dar care sunt relevante din punct de vedere moral. Calea adopţiei (care este considerată astăzi puţin practicabilă) ar fi mult mai accesibilă dacă fiii ar fi primiţi întotdeauna cu responsabilitate. teolog catolic. (69) F. trebuie să adăugăm că nu se poate apela la un "drept de a procrea". dar aceştia nu se opresc nici măcar la FIVET omogenă.

după cum am arătat deja în cazul tehnicii IAE. fecundarea devine extracorporală Avem astfel o dublă încălcare a unităţii căsătoriei: este încălcată uniunea dintre dimensiunea unitivă şi dimensiunea procreativă a actului conjugal (71) şi astfel "conceptul de familie reprezintă doar un mod de interpretare şi de ordonare a unui ansamblu de relaţii. copilul adoptat a avut doi părinţi mai mult sau mai puţin legitimi. Ţinând cont de faptul că fiecare dintre noi are dreptul de a şti al cui fiu este. Desfacerea legăturii dintre viaţ conjugală şi procreaţie devine şi mai gravă şi complexă atunci când se asociază existenţei ca surrogate mother. fără să privească în vreun fel angajamentele juridice dintre adulţi sau fără vreo legătură cu consangvinitatea" (72) Considerăm că această nouă încălcare a unităţii familiale trebuie să fie respinsă pe plan eticoraţional. Nu poate fi invocat conceptul de "dăruire" în sens de caritate-solidaritate. -ipoteza eugeniei. atunci când se realizează "dăruirea" spermei sau a ovulului. când este vorba de gameţi.cu a fi soţi. sau a amândorura. Nu este valabilă comparaţia cu adopţia: ea nu provoacă o frângere a raportului matrimonial. Identitatea copiluluii conceput Pe planul acesta se observă consecinţe şi mai grave şi câteodată chiar stranii. Acestea nu ar merita să fie luate în considerare dacă nu şi-ar găsi loc în literatură. care au dat viaţă împreună fiului şi între ei a avut loc un raport de dăruire reciprocă. atunci când copilul pe cale de a se naşte are o identitate biologică diferită de cea socială . Repercusiunile asupra unităţii matrimoniale şi parentale E uşor de constatat că. o dată ce i se comunică 122 . În cazul adopţiei sarcina educativă este cea care e încredinţată altui cuplu. ar trebui legitimată cu acelaşi principiu orice legătură adulterină şi extraconjugală. nu în literatura medicală sau medico-legală. Structura unitară a căsătoriei este compromisă şi sfărâmată. psihologică şi juridică a fătului. -consecinţele antrenării mamei surogat (surrogate mother). -identitatea biologică. În cazul donării unui rinichi pentru un transplant sau donării de sânge pentru o transfuzie nu se încalcă unitatea nici nu se dă viaţă unei noi fiinţe umane. şi.sau echivalează doar parţial . ci de obicei în publicistică şi în mass media. ca şi cum ar fi vorba despre o donare de organe sau de sânge. Dacă nu s-ar face această diferenţiere şi dacă ar trebui extins atât de mult conceptul de caritate şi de altruism.-repercusiunile asupra unităţii matrimoniale şi conjugale. se stabileşte o diferenţiere între figura "părinţilor" şi figura soţilor: a fi părinţi nu echivalează în cazul acesta . în plus.

în respectul donatorilor. La acest punct se pot constata. Cazul fiului adoptat de perechea homosexuală este atât de aberant în privinţa concepţiei parentale asupra procreării şi a structurii căsătoriei încât nu necesită alt comentariu pentru a-i releva non. apoi embrionii obţinuţi astfel. dispar datorită unui accident mortal şi măcar au lăsat o ereditate copilului pe cale de a se naşte. Eventualele consecinţe de ordin sanitar ale fecundării in vitro heterogenă prin efectul congelării şi al fazelor succesive nu sunt încă previzibile şi va trebui să fie verificate în arcul de timp respectiv. să fie implantaţi în femei diverse. aceştia sunt implantaţi după moartea tatălui donator (în cazul fecundării omogene). Stimularea eugeniei 123 . dar acest fapt nu elimină dificultatea. evident. după calculul probabilităţilor. care este ipoteza luată acum în considerare la nivel legislativ. după cum am spus în capitolul referitor la manipulările genetice altele decât cele obţinute prin tehnica FIVET heterogenă. întrucât "paternitatea" donatorului trebuie să rămână necunoscută . originea sa.eticitatea. (73) Această exigenţă şi acest drept sunt recunoscute şi la nivel juridic. cu greu va putea fi înregistrată . în timp ce două femei homosexuale ar putea obţine măcar ipotetic un fiu şi prin procedeul clonării. acest fapt determină o dificultate de relaţie cu părinţii. căsătoria între consangvini. Ca o completare cu caracter tehnic. când tatăl donator moare înainte de implant.chiar generice . Trebuie menţionată şi altă eventualitate. examinată de instanţele juridice şi în discuţiile referitoare la băncile de embrioni. În absenţa unei normative juridice aceste fapte sunt şi mai grave.subiectului. donatorul rămânând necunoscut.şi. cazuri de căsătorii între consangvini. de altfel. sau când văduva doreşte un fiu din sperma soţului decedat. în mod teoretic s-ar putea obţine la o populaţie anume un număr de consangvini care nu ştiu că au o astfel de legătură între ei (75). după cum se ştie. cu tatăl virtual (74) .în cazul în care fiul le cere. cu patrimoniu biologic al cuplului însuşi. unul din ei va fi virtual. astfel încât majoritatea ţărilor care au legiferat în materie cer ca. lucru care nu are doar o relevanţă juridică. Se realizează astfel aşa zişii "fii din lumea de dincolo". recurgându-se nu la banca de spermă. după cum am spus deja în cazul tehnicii IAE. Este ştiut că din partea unor legislaţii se doreşte ca secretul asupra numelui donatorului să fie prescris. trebuie să adăugăm că în cazul perechii de homosexuali bărbaţi este nevoie. Faptul că. să se recurgă la surrogate mother. cum s-a întâmplat deja. care să fie şi sănătos dar să fie şi asemănător din punct de vedere somatic şi psihologic. Întrucât din ejacularea unui singur bărbat ar putea fi fecundate multe ovule.. Cazurile stranii şi aflate în cauză juridică apar atunci când. această situaţie ar avea un procentaj scăzut nu schimbă judecata etică. la eleminarea dificultăţilor nu ajută nici normele propuse în legătură cu alegerea donatorului. ci la aceea de embrioni. să se instituie registre centralizate de unde să poată fi luate referinţe . după ce sperma a fost deliberat prelevată în timpul maladiei care era prevăzută ca letală. mărind riscul bolilor genetice. născut prin tehnica FIVET heterogenă. sau embrionii devin orfani înainte de a fi implantaţi în uterul matern. sau după ce ajutorii. ci şi sanitară.

Odată cu fecundarea in vitro şi posibilitatea de a selecţiona celulele-ou înainte de fecundare şi embrionii prin tehnicile de diagnoză preimplant s-a înregistrat un nou impuls pentru instanţa eugenistică. dar şi a perfect child sau.est un monument de racisme tranquille. în schimb. oricum. din moment ce este posibilă.cum aminteşte J. printre care şi Premiul Nobel Müller. copilul de selecţionat. constând în inseminarea artificială şi invenţii biologice accesorii" (78) . selectarea donatorilor. aceasta fiind o modalitate selectivă ulterioară a noilor generaţii. prin "noi invenţii tehnice. ou la pensée dérive sans cesse d'un savoir biologique incontestable a une ideologie qu'on peut qualifier de totalitaire" (77) . şi în special inseminarea artificială heterogenă. este depăşit deja orizontul aşa zisei "terapii" a infertilităţii şi se intră într-un fel de finalism ideologic pilotat de tehnologie. acela aşa. în procrearea artificială extracorporală.scrie Testart . Scopul acestei selectări era şi este acela de a da cuplului care îl solicită. Le desir du gene (70): ne aflăm la al doilea nivel al eugeniei. cu eventuala recurgere la tehnici de inginerie genetică dându-i astfel omului maxima putere asupra celorlalţi oameni.că o asemenea metodă eugenică era propusă. chiar dacă urmărind doar selectarea donatorului (eugenie de prim nivel). în schimb. Problema nu este nouă dacă ne gândim . prin băncile de spermă. conţin şi alte finalităţi în afară de "terapia" infertilităţii: ne referim în special la finalitatea eugenistică.possible d'obtenir un oeuf génétiquement 124 . În privinţa aceasta.zis pozitiv. Testart (76) . împreună cu alte metode.. un copil cât mai asemănător cu părintele social.. Selecţia celulelor-ou şi a embrionilor înainte de implantare ar putea privi optica eugenică negativă. prin observaţie şi diagnostic preimplant se caută printr-o tehnică deja în sine ilicită. Se înţelege cum. Trebuie amintit că eugenetica negativă a apărut deja cu douăzeci de ani în urmă prin întrebuinţarea improprie şi selectivă a tehnicilor de diagnoză prenatală (postimplantatorie). Testart. de o mişcare eugenistă condusă de englezul Galton. există o logică internă conform căreia. În timp ce în diagnoza prenatală selecţia reprezintă un abuz şi o deviaţie de la o tehnică licită în sine pentru alte finalităţi. Fecundarea in vitro. Dar drumul spre eugenismul adevărat şi radical trebuia să treacă. spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Acest tip de selectare a părinţilor a fost definit de Charles Richet (Premiul Nobel pentru Pace).Nu este greu de înţeles că unele tehnici de fecundare artificială. în momentul în care instanţa eugenistică se afirmă. adică nu numai pentru subiecţii bolnavi de maladii ereditare dar şi pentru purtători. pe vremea când încă nu era urmărită prin tehnicile de procreare artificială: ". nu numai fiul dorit. dă posibiltatea acţionării şi la un al treilea nivel al eugeniei. în care este deseori programat avortul. în lucrarea La sélection humaine (1919). în care iubirea conjugală îşi pierde semnificaţia şi caracteristica sa de dăruire interpersonală. "rasism liniştit". putere de care subiecţii afectaţi nu pot să se apere: "Ils este théoriquement . este extraordinar de clară deja citata lucrare a lui J. după cum susţineau deja unii geneticieni. urmărit nu prin selecţia donatorilor ci prin aceea a gameţilor şi a embrionilor şi cu succesiva eliminare a embrionilor care nu posedă caracteristicile cerute.

Era cazul mamelor care. dar e şi o manifestare de altruism. O consecinţă a pluriovulaţiei induse farmacologic şi a plurifecundării . după ce a avut în gestaţie fiul comandat. dar şi unitatea parentală. Toate acestea determină o serie de abuzuri nu doar în privinţa vieţii de căsătorie.in vivo sau in vitro se constată şi un alt tip de selecţie a embrionilor efectuată prin raţiuni non calitative ci cantitative: scopul unei asemenea intervenţii "reductive" ar fi acela de a evita . a refuzat să-l mai dea simţindu-l ca fiindu-i propriu. care este astfel tratat ca un exemplar animal şi nu ca o persoană ce are dreptul de a-şi recunoaşte proprii părinţi şi de a se identifica. Este determinată o manipulare a corporalităţii fiului care primeşte patrimoniul genetic de la două persoane. juste apres la fécondation"(80) .dacă "obiectul" comerţului ar fi doar maternitatea gestantă . Un aspect al problemei.după cum am spus . psihice şi morale care o alcătuiesc" (83) Au existat unii care au dorit să compare maternitatea "surogat" cu doica. au dus la termen pe contul unor terţe. De fapt. Instrucţiunea "Donum Vitae" consideră că este inacceptabilă din punct de vedere etic maternitatea "surogată" exact din aceleaşi raţiuni care conduc la respingerea fecundării artificiale heterogene: aceasta "este contrară unităţii căsătoriei şi demnităţii procreării persoanei umane" (82) Nu numai că este atacată unitatea conjugală. care. o separare între elementele fizice. normal. Credem că trebuie subliniată diferenţa de intensitate a relaţiei mamă "surogat" .pentru mamă. în timp ce sângele. deseori ţinut sub tăcere. le primeşte de la altă persoană. Mamele "surogat" Surrogate mothers au apărut cu nume şi prenume în reviste şi pe ecranele televizoarelor: femeile acestea. deşi aveau proprii copii. nutriţia şi comunicarea vitală intrauterină (cu consecinţe şi la nivel psihic). ci şi a fiului. realizată în timpul gestaţiei. a existat şi cazul "mamei închiriate". cuplul care comandă copilul rămâne străin de mama de împrumut. plata stabilită . cu ei. care totuşi ajunge să fie intim legată de fiu printr-o strânsă comunicare biologică.copilul. Unii chiar subliniau existenţa riscului exploatării uterului femeii şi o îndreptare către o nouă profesiune. de la mama înlocuitoare.făt faţă de relaţia doică.mai ales . au acceptat această sarcină pentru a-i da un fiu propriei surori sterile. riscurile şi complicaţiile unei gravidităţi plurigene (fetal-reduction) Pentru a evita o "eroare" legată de tehnică se efectuează o fetal-reduction în uter.copil. în acest gen de contracte de înlocuire.ar trebui să fie 125 . este faptul că devine obiect al unui contract de vânzare-cumpărare nu doar uterul mamei ci şi . întrerupând viaţa micilor şi inermilor embrioni. arătând că faptul în sine numai că este licit. gestaţia embrionilor fecundaţi in vitro cu ovul şi spermă de la alte persoane (81). aceea de "mamă surogat". raportul strâns dintre părinţi şi copii: "aceasta instaurează în detrimentul familiilor.modifié en incorporant de nouveaux genes (transgénese) soit dans l'oeuf lui-meme. plătind sume de bani şi folosindu-se de intermedierea agenţiei. În cazul acestei practici a "uterului înlocuitor". despre care din când în când auzim vorbinduse.

dacă faptul acesta s-ar petrece în Italia. mai ales genetice. la vânzarea-cumpărarea de copii . Printre altele. sunt acţionate cu intenţia de a se dobândi cunoştinţe privitoare la ADN-ul uman. la compatibilităţile imunologice. cu excepţia statului Arkansas (SUA). Deşi aceste experimente sunt practicate pe embrioni supranumerari şi fetuşi obţinuţi din avortul spontan sau provocat (temă care va trebui să fie abordată separat). experimentul pe animale nu este omologabil întotdeauna. copilul respectiv declarat adoptabil . de exemplu. Invers . Fecundarea in vitro şi experimentele Cuprindem sub acest paragraf toate acele procedee experimentale care. e de considerat personalitate umană "potenţială". interzic contractele de înlocuire sau le consideră juridic non valide (84) . Alte normative. Dorind să clarificăm pe scurt aceste două motivaţii şi reluând concepte exprimate în alte capitole. din punct de vedere ontologic şi etic este o fiinţă umană individualizată şi nu potenţială. (87) Care este raţiunea justificării experimentelor pe embrioni? Raţiunile avansate sunt două: una este negarea caracterului uman al embrionului în această fază (se avansează în general afirmaţia că embrionul.are prea puţine şanse să fie încredinţat cuplului care l-a "comandat".şi acesta este semnalul asupra faptului că încheierea contractului se petrece la consemnarea produsului şi. trecând prin fecundarea in vitro. consimt experimentarea până la singamie. De ce să mai plăteşti întreaga sumă stabilită pentru un "produs" care nu satisface "cerinţa"? Considerând problematica etico-socială inerentă recurgerii la maternitatea "surogat". doar dacă mama care a dat naştere copilului doreşte în mod explicit să nu-l recunoască. Se spune: fără experimente ştiinţa medicală nu progresează. totuşi unele normative includ posibilitatea de a "fabrica" embrioni cu scop experimental (89) . sau chiar cu scopul de a realiza verificări în vederea unor ulterioare combinaţii prin clonarea de celule embrionare. la acţiunea medicamentelor etc. Se conferă o limită de două săptămâni de dezvoltare. ci reală: potenţială este doar 126 . în cazul acesta. altfel incurabile. aadică până la 21-22 de ore după fecundare. cealaltă raţiune este de tip ştiinţific "terapeutic": experimente necesare pentru progresul ştiinţei şi vindecarea unor boli. şi embrionul ar fi încheiat faza de implantare. ca pe o "garanţie" a permanenţei copilului în uter. Unii autori. moment din care ar începe să de formeze linia embrională primitivă. mai ales în privinţa codurilor genetice. perechea care l-a "comandat" nu îl mai vrea. trebuie să spunem în primul rând că embrionul uman. sub actualul regim juridic. deci. desemnează aceste tehnici cu termenul de "fecundare asexuală" (asexual fertilization). sau pentru fecundarea interspecifică (85) . toate normativele existente. cel puţin până la formarea sistemului nervos. deci este nevoie să se recurgă la acest tip de experimente. precum legea germană şi legea statului Victoria (Australia). copilul este malformat. ar trebui să fie înregistrată ca "mamă" cea din care se naşte copilul şi nu cea care a dat ovulul spre fecundare.o parte a sumei este dată după naştere şi dacă. referindu-se mai ales la clonare. cea care a "comandat" această gestaţie.consemnată mamei purtătoare încă de la începutul sarcinii.

de a putea "produce" fiinţe subumane destinate unor munci repetitive. Doar în lagărele de concentrare naziste au fost acceptate şi adoptate experienţe "in vivo". care . Gestaţia interspecifică. dar şi în legătură cu experimentarea în sine: identitatea umană. (89) Etica experimentării pe om are acest punct ferm şi de neînlocuit prin vreo raţiune de oportunitate sau utilitate. de altfel. să repetăm citatul din Chesterton: "Nebunul nu este cel care şi-a pierdut raţiunea.în cazurile acestea certitudine a morţii subiectului pe care se realizează experimentul. obligaţia de a apăra viaţa umană devine fundamentală şi prioritară faţă de celelalte valori. într-adevăr. pentru că viaţa fizică este aceea prin care se pot realiza toate celelalte tipuri de valori. demnitatea subiectului şi a familiei ar fi contrazise în modul cel mai vădit şi monstruos. când există o altă cifră procentuală . referitor la reglementarea experimentelor pe om. în acelaşi timp. care prevedeau moartea subiecţilor şi aceasta fără consimţământul lor. nebunul este cel care a pierdut totul în afară de raţiune" (90) Instrucţiunea "Donum Vitae" afirmă că: ".. Judecata etică este clar negativă. are în sine capacitatea reală de a se maturiza ca persoană umană. lezează dreptul oricărei persoane de a fi concepută şi de a se naşte în cadrul căsătoriei şi din căsătorie. Fecundarea şi gestaţia interspecifică Se înţelege prin fecundare interspecifică sau hibridare posibilitatea de fecundare între gameţi umani şi gameţi animali. Tentativele sau proiectele de fecundare între gameţi umani şi animali şi de gestaţie de embrioni umani în utere animale. Aceste tehnici. neplăcute. capră-oaie etc). Se pare că în Anglia a fost adresată o cerere Comitetului guvernamental. pentru implantul experimental al embrionului uman într-un uter de animal cu scopul de a studia reacţiile imunologice. chiar dacă este propusă de unii. invers." (91) Evaluare etică a selectării sau prestabilirii sexului 127 . sunt contrare demnităţii fiinţei umane proprie embrionului şi.. va continua şi după naştere. odată lăsată să crească. de fapt irealizabilă. (88) Principiul terapeutic nu se poate aplica "in vivo". sau de a fi întrebuinţate ca "rezervoare" de organe pentru transplant. în eventualitatea. înţelegând-o aici şi pe cea a dobândirii de noi cunoştinţe ştiinţifice. Dacă mai există dubii asupra conceptului filozofic de "personalitate". sunt gândite ca o ipoteză şi pentru om (de exemplu. E cazul. este posibilitatea de implant de embrioni ai unei specii în uterul animal al unei alte specii. Asemenea obligaţie persistă chiar şi în cazul embrionilor supranumerari "în stare de abandon" sau consideraţi netransferibili în căile genitale ale femeii. rămâne însă interdicţia etică de a întrerupe acea viaţă care.dezvoltarea. inseminarea femelei cimpanzeu cu spermă umană). deja operate pe animale (cobai-iepure. nu numai în ceea ce priveşte "viabilitatea" acestor embrioni. Omul valorează mai mult decât ştiinţa şi mai ales valorează mai mult decât aspiraţiile oamenilor de ştiinţă: asupra acestui punct se pronunţă explicit şi Codul de la Helsinki.

Prin sintagma "prestabilire şi selecţie a sexului" sunt indicate acele procedee care le pot permite părinţilor să aleagă şi să stabilească sexul copiilor ce se vor naşte. (92) Problemele etice implicate sunt multe şi se referă îndeosebi la legitimitatea predeterminării înseşi a sexului de către părinţi şi deci la motivaţii; în plus trebuie să se pună întrebarea dacă astfel nu s-ar instaura un fel de ideologie "sexistă", care ar putea fi cultivată în mentalitatea socială şi exploatată chiar de puterea politică; în sfârşit, trebuie să ne punem întrebarea asupra consecinţelor în sensul unor disproporţii sociale în raportul bărbaţi/femei şi asupra consecinţelor de ordin sanitar ce derivă din folosirea unor tehnologii selective (de exemplu, cele microchirurgicale). În sfârşit, moralitatea metodelor variază după puterea lor de determinare, în funcţie de riscurile pentru embrion şi de caracterul lor de manipulator al patrimoniului genetic. Nu se pot emite judecăţi etice analitice definitive în lipsa unei validări a fiecărei metode în parte. Credem că putem oferi, însă, câteva orientări de natură etică, înţelese ca orientări maximale, referitor la finalitatea şi la mijloacele utilizate. Scopul terapeutic, relativ la prevenirea bolilor genetice legate de sex, presupusă validitatea etică a metodei întrebuinţate, apare cel mai legitim şi admisibil din punct de vedere etic, în virtutea principiului terapeutic considerat sub aspect preventiv. Oricum, nu ni se pare că -şi în acest caz - societatea ar putea, eventual, să le impună părinţilor alegerea sexului considerat ca nepurtătorul anomaliei genetice. Părinţii sunt responsabili asupra deciziei procreative şi asupra numărului copiilor; deci amestecul statului ar fi neîngăduit dacă ar comanda limitarea numărului de copii sau abţinerea de a procrea: nu trebuie să fie de competenţa statului determinarea sexului copiilor pe cale de a se naşte, nici chiar din motive eugenice. Statul poate propune, eventual, o educaţie sanitară, dar nu poate impune o selecţie a copiilor nenăscuţi. Se poate afirma că astăzi se observă mai puţin sensul superiorităţii unui sex asupra altuia - cu scop ideologic - în urma campaniilor de paritate şi de egală demnitate a bărbatului şi a femeii; dar pot apărea în anumite contexte sociale sau în situaţii de război impulsurile ideologice sau de apologie a unui sex preferat. În acest caz, ideologia dăunătoare la adresa respectului datorat persoanei umane, care are demnitate egală în cazul fiecărui individ în parte, indiferent de sex, va încuraja acţiunea electivă şi o va face dăunătoare la adresa valorilor morale. Cu atât mai grav ar apărea acest fapt atunci când ideologia ar fi condusă de puterea politică şi finanţată cu scopuri dominatoare de tip rasist. În privinţa finalităţii educative şi de echilibru familial, credem că existenţa în familie a fiilor de sex diferit pare a fi de mai mare utilitate educativă şi de mai mare echilibru psihologic. Dar nu trebuie ca aceasta să reprezinte o finalitate, evident, nepermisă. A dori un băiat după naşterea uneia sau mai multor fete, şi invers, ni se pare lipsit de orice vină, cu condiţia ca această dorinţă să se măsoare după necesităţile copiilor şi nu după gusturile şi dorinţele părinţilor şi ca aceştia să rămână deschişi oricum să primească noul fiu, indiferent care va fi sexul său şi fără respingeri de ordin psihologic sau avortiv. Cât priveşte finalitatea reglementării naşterilor, ni se pare că o justă reglementare a numărului de fii, conform principiului procreării responsabile, este admisibilă şi chiar investigaţiile asupra diversităţii copiilor din punct de vedere sexual; dar decisivă este absenţa 128

egoismului, şi în privinţa aceasta , motivul cel mai serios pentru limitarea naşterilor - care devine relevant - este alegerea mijloacelor. Sunt excluse finalităţile pur experimentale; evident, fiind vorba despre om, mai ales dacă acestea sunt supuse riscurilor.

Liceitatea metodelor şi a tehnicilor Acest capitol al problemei este mai greu şi mai complex. Sunt excluse, în orice caz, tehnicile care presupun suprimarea embrionilor sau a blastocistelor de sex nedorit, ca folosirea microchirurgiei şi a diagnozei preimplantatorii selective. Sunt excluse şi tehnicile de manipulare embrionară sau genetică, în absenţa unei finalităţi riguros terapeutice şi cu atât mai mult în prezenţa unor riscuri pentru viaţa embrionară. Trebuie excluse tehnicile caracterizate printr-un determinism tehnologic absolut. Consiliul Europei a înterzis în mod explicit prestabilirea sexului prin manipulări biologice şi această interdicţie este prezentă şi în Instrucţiunea"Donum Vitae", care consideră aceste tehnici "contrare demnităţii personale a fiinţei umane, integrităţii şi identităţii ei." (93) Licit este să se condiţioneze sexul copilului aşteptat, atunci când există motive valide, dar cu deschiderea de a primi copilul, indiferent de sexul lui. Ni se par deci acceptabile tehnicile care se bazează pe respectarea embrionului şi a persoanei soţilor, a relaţiei lor sexuale în demnitatea nu doar fizică, ci şi afectivă şi spirituală. Asemenea metode pot fi cele ce ţin cont de mediul biochimic potrivit, de fiziologia actului procreator, precum şi "metoda ovulaţiei". În concluzie, pentru că normalitatea este elementul care determină liceitatea scopurilor urmărite, precum şi a metodelor folosite, putem spune că este licită dorinţa de a stabili sexul dorit atunci când se întrebuinţează pentru aceasta mijloacele naturale care asigură condiţii favorabile actului conjugal; în plus, doar dacă alegerea este cerută de motive de ordin terapeutic, sau de echilibrul psiho-pedagogic al familiei; în sfârşit, cu condiţia ca o atare alegere să nu fie impusă din afara cuplului. Evaluarea morală Problema sterilizării voluntare, cu scopul de a obţine direct şi simplu infertilitatea, este diferită de celelalte tipuri de sterilizare, sterilizarea forţată şi sterilizarea terapeutică. Prima a fost condamnată nu numai de Biserica Catolică, ci şi de de simţul comun, pentru dubla raţiune a lezării integrităţii şi a ofensei aduse libertăţii persoanei. (94) Despre sterilizare ca pedeapsă pentru delict sexual rămâne doar amintirea istorică a unor excese penale, inumane. Sterilizarea terapeutică sau curativă, practicată de mult timp în spitale, nu ridică probleme deosebite din punct de vedere moral. Procedeul, motivat deseori de apariţia unor tumori sau de alte procese patologice care nu pot fi tratate decât prin extirparea organelor genitale, este licit, dar ca orice intervenţie chirurgicală ce comportă o amputare, el trebuie să se conformeze următoarelor condiţii: să fie subordonat binelui totalităţii organismului, să fie necesar pentru salvarea corpului, iar atare necesitate să nu poată fi atinsă altfel. De asemenea, necesitatea trebuie să fie actuală. (95) 129

Subliniem că raţiunile care susţin judecata morală asupra iliceităţii sterilizării forţate şi asupra liceităţii celei curative sunt evidente din punct de vedere etic: în primul caz este lezată, fără vreo necesitate curativă, integritatea persoanei fizice şi este agresată libertatea persoanei în privinţa unui drept fundamental şi inalienabil, şi anume, posibilitatea de a procrea în cadrul căsătoriei; în al doilea caz, salvarea organismului, conform principiului totalităţii binelui personal, este elementul care cere şi legitimează intervenţia, care în mod evident trebuie să fie oricum adusă la cunoştinţa pacientului pentru a avea consimţământul său. Principiul terapeutic sau al totalităţii va fi aprofundat mai departe. Problema etică se pune într-o manieră acută în privinţa sterilizării cu scop contraceptiv şi cu caracter voluntar, adică practicată cu consensul persoanei interesate. (97) Poziţia Magisteriului Bisericii catolice asupra acestui punct este foarte clară. Este suficient să cităm câteva documente dintre cele mai semnificative şi explicite: motivaţiile cuprinse sunt demne de atenţie chiar şi în lumina simplei raţiuni umane. În Enciclica Humanae Vitae, Paul al VI-lea afirmă: "În egală măsură trebuie exclusă - după cum a declarat de mai multe ori Magisteriul Bisericii - sterilizarea directă, atât perpetuă cât şi temporară, atât a bărbatului cât şi a femeii" (98) . Mai răspândit şi interesant şi pentru referinţele făcute în privinţa opiniilor unor teologi, este documentul Sfintei Congregaţii pentru Doctrina Credinţei despre Sterilizarea în spitalele catolice, document emis în 13 martie 1975, în care se afirmă textual: "Orice sterilizare care prin sine însăşi, adică prin propria natură şi condiţie, are unicul efect imediat a face facultatea procreatoare incapabilă de procreare, trebuie să fie considerată sterilizare directă, în sensul în care acest termen este înţeles în declaraţii ale magisteriului pontifical, în special de Pius al XII-lea. De aceea, chiar dacă există o bună intenţie din partea celor ale căror intervenţii sunt determinate de tratarea sau prevenirea unei boli fizice sau mintale previzibilă sau temută ca rezultat al gravidităţii, sterilizarea astfel făcută rămâne în continuare absolut interzisă conform doctrinei Bisericii. Şi într-adevăr, sterilizarea facultăţii (de procreare) este interzisă dintr-un motiv şi mai grav , pentru că produce o stare de sterilitate a persoanei aproape întotdeauna ireversibilă. Nu poate fi invocată nici o dispoziţie a autorităţii publice, care ar încerca să impună strerilizarea directă ca fiind necesară binelui comun, căci această sterilizare lezează demnitatea şi inviolabilitatea persoanei umane. În mod similar, nu poate fi nici măcar invocat, în acest caz, principiul totalităţii, în virtutea căruia sunt justificate intervenţii asupra organelor motivate de un bine superior al persoanei; sterilitatea în sine, într-adevăr, nu este orientată spre binele integral al persoanei, înţeles corect, "în observarea dreptei ordini a lucurilor şi a bunurilor", din moment ce este contrară binelui moral al persoanei, care este binele cel mai înalt, privând prevăzuta şi liber aleasa activitate sexuală de un element esenţial." (99) O sterilizare "contraceptivă", care a devenit instrument de control al naşterilor ("contracepţia, sterilizarea şi avortul trebuie cu siguranţă numărate printre cauzele care contribuie la determinarea situaţiilor de puternică scădere a natalităţii. Poate apărea uşor tentaţia de a recurge la aceleaşi metode şi atentate împotriva vieţii şi în situaţiile de "explozie demografică"" (100) ) este "rodul" din ce în ce mai evident al unei mentalităţi contrare vieţii şi care recurge "la contracepţie, sterilizare, avort şi chiar la eutanasie, ca semn de progres şi de cucerire a libertăţii..." (101) Inviolabilitatea persoanei şi a integrităţii sale fizice 130

este o doctrină clară a Bisericii. la eutanasie. A se recunoaşte responsabili şi nu arbitri ai propriei persoane înseamnă a-i respecta exigenţele. (102) Baza. la justificarea omicidului voluntar. nu există alternative diferite: sau se acceptă o viziunea creaţionistă. consensul pacientului 131 . ca scop şi dinamism structural. atunci se prăbuşeşte întreaga construcţie etică şi se prăbuşeşte temelia civilizaţiei umane. limite care nici unui om. trebuie să recunoaştem neapărat limitele de netrecut ale posibilităţii de dominare din partea omului asupra propriului corp şi funcţiuni ale sale. Pe plan pur raţional acest principiu fundamental rezidă în faptul că persoana este valoarea primă şi transcendentă şi dacă acest fundament se destramă. cel numit terapeutic. cu alte cuvinte. O atare structură implică deci o ierarhie a bunurilor personale. Dorim să le amintim pentru că pe principiul totalităţii se întemeiază principiul derivat. o pluralitate şi diversitate de facultăţi şi de expresii vitale. Pentru ca principiul totalităţii să poată fi aplicat în mod legitim şi licit se cer unele condiţii esenţiale. dar şi a filozofiei sănătoase: reprezintă premiza ontologică şi etică a oricărei norme etice şi juridice. dacă este desfiinţată. ca referinţă esenţială. dacă omul ar avea în mod arbitrar deplină stăpânire asupra lui însuşi. integritatea. conform principiului enunţat mai sus şi conform dreptei inteligenţe a "principiului totalităţii". a avortului şi a oricărui tip de violenţă. ci şi dreptului la sinucidere. subordonată întregului şi binelui suprem. sau raţiunea ultimă. a acestei non disponibilităţi a persoanei umane constă în faptul că Omul este creatura lui Dumnezeu şi deci întreaga sa realitate personală este darul lui Dumnezeu. Unitotalitatea fiinţei umane Persoana este existenţă unificantă. dacă nu dorim să expunem arbitrului oamenilor misiunea de a procrea viaţa. pentru ce nu ar putea stăpâni la fel şi asupra celorlalţi? Poate că viaţa altuia trebuie să valoreze mai mult decât viaţa proprie şi să aibă o tutelă superioară? Şi a cui? După cum se vede. Şi atari limite nu pot fi determinate decât de respectul datorat integrităţii corpului uman şi funcţiilor sale naturale. sau cel puţin personalistă asupra omului. ca un stăpân despotic. atât persoană particulară cât şi investit cu autoritate nu îi este permis să le încalce. Această temelie este ontologică şi etică. Intervenţia trebuie să satisfacă aceste condiţii: a. se ajunge la totalul relativism pe care l-am amintit deja de mai multe ori. sau se ajunge la o viziune imanentistă (omul patron al omului-statul patron al omului) şi atunci se deschide poarta nu numai sterilizării. necesită ca ordinea morală să se adecveze ordinei ontologice: este ceea ce se înţelege atunci când se vorbeşte de legea naturală. şi atunci valoarea fiinţei umane este absolută şi intangibilă. potenţialităţile. chiar şi în faţa voinţei subiectului însuşi.Principiul inviolabilităţii sau al non disponibilităţii persoanei. fiecare unitate face referire la pluralitate şi fiecare pluralitate cheamă în cauză unificarea. Regăsim acest principiu în Humanae Vitae: "Aşadar. Omul are faţă de sine o responsabilitate şi nu posesia sau autoposesia arbitrară. ilustrat de Predecesorul nostru Pius al XII-lea.

în unele cazuri. altfel imposibil de eliminat. a cărei adevărate cauze este doar libera activitate sexuală. de aceea nu există o raţiune motivată pentru a aboli facultatea procreativă. atunci când exerciţiul ei este dificil. deci să nu existe alternative valide. Astfel. se procedează la o slăbire etică şi ontologică a iubirii.sunt: deschiderea către fecunditate şi uniunea afectivă a soţilor. Nu este licit să se apeleze la principiul totalităţii atunci când sterilizarea este invocată pentru a preveni o sarcină. este astăzi calea cea mai practicabilă şi acreditată. trebuie să fie o intervenţie necesară. chiar cu cele mai bune intenţii în privinţa unei înţelegeri atente a dificultăţilor conjugale. după astfel de autori. conform binelui etic şi medicopsihologic al persoanei. acolo unde nici o raţiune curativă nu comportă suprimarea unei facultăţi care este fizică şi spirituală în acelaşi timp. ci în sens inclusiv (şi corpul). pe cale contraceptivă sau chiar prin sterilizare. intervenţia directă trebuie să fie asupra părţii bolnave pentru a o extirpa. în imposibilitatea de a practica această cale. intervenţia contraceptivă sau. nu se poate vorbi despre binele integral al unei persoane atunci când persoana este satisfăcută în alegerile sale sociale şi utilitariste sau psihologice (chiar şi motivate). Principiul invocat al globalităţii binelui personal înseamnă globalitatea bunăstării conjugale.b. care sunt adevărata "cauză" a sarcinii. cauza nu trebuie văzută în funcţionarea organismului sănătos. Sub mantaua posibilităţii de a opta. dar în dauna corporalităţii şi fără ca beneficiul să fie şi asupra corporalităţii. În acest sens. sterilizarea. familiale şi sociale. trebuie adăugat că reglementarea "naturală". Se poate extirpa partea sănătoasă numai dacă ea este cauza reală a unei patologii. Se presupune de obicei că această dilemă nu admite o terţă cale. (103) c. care constă în acceptarea şi promovarea ordinii ontologice a persoanei şi a totalităţii sale. dat fiind că cele două finalităţi ale căsătoriei . persoana se deresponsabilizează. aceea a reglementării naturale a actului procreator. ar necesita. Dacă de aici derivă o sterilizare. din motive valide. aceasta trebuie să fie indirectă. în sfârşit. în al doilea rând. conform progreselor ştiinţei în domeniul "metodelor naturale". binele totalităţii organismului. de exemplu fecunditatea şi unirea conjugală: pentru a o salva pe a doua ar fi necesar şi de consimţit să fie suprimată prima. suprimarea voluntară a uneia sărăceşte şi distorsionează chiar şi semnificaţia celeilalte. d. Principiile posibilităţii de opţiune şi globalităţii Principiul posibilităţii de opţiune este formulat de unii teologi ca alegere a unui rău minor sau a unui scop prevalent dintre două ipoteze care nu sunt practicabile simultan. ci exerciţiul ei. Dacă se doreşte amânarea gravidităţii. necesitatea trebuie să fie actuală momentului intervenţiei e. ci în uzul neregulat al sexualităţii şi al actelor procreative.legate într-o unitate . 132 . deseori se ascunde subiectivismul şi. Trebuie adăugat că dificultatea survenită în actul conjugal poate să nu fie facultatea de procreare. Exigenţa de a considera corpul în totalitatea persoanei trebuie înţeleasă nu în sens exclusiv (doar corpul). în această opţionalitate nu este considerat binele etic superior. care. să se subordoneze binelui organismului însuşi asupra căruia se intervine.

în consecinţă. aceasta nu poate fi exercitată fără riscul unei sarcini care ar fi letală. nu arareori fidelitatea poate fi pusă în primejdie iar binele copiilor poate fi compromis în sensul că educaţia lor este în pericol. ca şi curajul părinţilor de a mai accepta şi alţii" (105) Se concluzionează că dacă nu trebuie întreruptă intimitatea conjugală şi dacă. susţinută şi prin avort şi contracepţie. în armonie cu binele total şi suprem al persoanei. trebuie justificată sterilizarea ca extrema ratio. el nu poate fi niciodată folosit ca un mijloc. ci suntem chemaţi să stabilim o ordine a binelui fizic. circulatorii. Capitolul al V-lea A treia parte: Bioetica şi sterilizarea Corolare şi cazuri concrete de o deosebită gravitate Există cazuri concrete pe care le prezintă şi medicii datorită şi dramatismului şi soluţiilor dificile de natură etică : cazul în care se pune problema sterilizării sau abstinenţei totale între soţi ("cazul limită"). Este citat pasajul din Gaudium et Spes în care se subliniază că "acolo unde intimitatea vieţii conjugale este întreruptă. Să încercăm să elucidăm fiecare dintre aceste afirmaţii. aplicarea aici a principiului răului minor este arbitrară şi forţată. ci trebuie să fie inclus în totalitatea binelui persoanei. nu se poate proceda la o intervenţie de natură chirurgicală care lezează fizicul. totalitatea binelui personal şi. în absenţa bolii fizice. principiul răului minor nu e aplicabil în acest caz atât pentru că nu există o dilemă de nerezolvat cât şi pentru că răul minor dacă totuşi poate fi tolerat atunci când este suferit. nu se poate lipsi de ordinea constitutivă reală a persoanei.Extinderea principiului de globalitate la dimensiunea psihologică şi socială. 133 . Am precizat deci că termenul globalitate poate ascunde un echivoc sau un artificiu: globalitatea. devine un nonsens: globalitatea nu mai există atunci când se începe prin suprimarea dimensiunii fizice. cazul bolnavului mintal (în general femeia) care poate fi obiect de abuz sexual. pe de altă parte. Corpul nu poate să fie exclus. astfel încât. conform ordinei morale a binelui. Cu atât mai mult când legitimează subiectivismul şi instrumentalizarea politică: etica îşi pierde fundamentul obiectiv. precedente cezariene multiple). În al doilea rând. În legătură cu aceasta se pot face două observaţii: sterilizarea nu este singura cale pentru a evita sarcina. renale. sau mai degrabă. cazul violenţei sexuale (intra sau extraconjugală) (104) "Cazul limită" Pot exista situaţii cu caracter medical în care o nouă sarcină este absolut de nesfătuit şi comportă riscuri mari (grave patologii cardiace. Prima observaţie este că sterilizarea nu e singura cale pentru evitarea sarcinii: în afara continenţei. biologic şi afectiv. al familiei şi al societăţii. există astăzi posibilităţi legate de întrebuinţarea metodelor naturale de reglementare a fertilităţii.

extirparea ovarelor sănătoase pentru a preveni graviditatea femeilor care pot avea complicaţii cu rinichii sau cu inima. cardiopatie etc) nu este o raţiune suficientă pentru a lega trompele în timpul unei naşteri prin cezariană. În aceste cazuri de violenţă aspectul unitiv lipseşte. la nr. Femeia bolnavă mintal şi cazul violenţei extra sau intraconjugale Tot ce s-a spus până acum priveşte contextul în care activitatea sexuală este liber aleasă şi prevăzută. 11. putem prezenta câteva aplicaţii concrete. Nu trebuie adoptat nici motivul cezarienelor multiple.Odată făcute aceste precizări. de asemena. Doar prezenţa unui uter lacerat sau bolnav sau devenit sursă de dureri şi tulburări grave poate justifica histerectomia. a devenit incapabil de a revendica printr-un act liber dreptul dobândit printr-o căsătorie validă. 134 . este coerentă învăţătura Enciclicei cu privire la necesitatea de a menţine unite cele două finalităţi ale actului conjugal: cea unitivă şi cea procreativă. Dar ce se poate spune despre cazurile în care procrearea este impusă cu forţa. declară ilicit "actul conjugal impus celuilalt fără a privi la condiţiile şi la legitimele sale dorinţe" (108) În rest. pe de altă parte. şi. cu violenţa sexuală şi în plus. Cele spuse sunt valabile şi în cazul în care sterilizarea tubarică e cerută pentru a contrasta sindromul avortului repetat spontan (ARS) (106) . Pius al XII-lea afirmă într-un discurs: "Atunci când purtătorul unei tare ereditare nu este capabil să se comporte în mod uman. prin forţa principiului de legitimă apărare împotriva unei agresiuni nedrepte se reţine din partea unora ca fiind licit recursul la sterilizare. mai târziu. care s-ar putea rezolva prin alte tipuri de intervenţie medicală. din raţiuni suficient de grave. căci partea bolnavă este cea care trebuie suprimată atunci când nu există alte modalităţi terapeutice iar infertilitatea este doar o consecinţă indirectă (voluntar indirect). căci în aceste cazuri nu facultatea de a procrea trebuie să fie suprimată ci exerciţiul activităţii procreative care trebuie reglementat. atunci când definesc sterilizarea ca ilicită. se dezvoltă riscul unei sarcini în mod grav contraindicată? Trebuie subliniat că înseşi documentele Magisteriului Bisericii. ci exercitarea activităţii procreative a cuplului în aceste condiţii de sănătate. sau atunci când. iar activitatea procreativă trebuie reglementată. nu ar exista nici o altă cale pentrdu a împiedica procrearea. se poate împiedica în mod licit procrearea unei noi vieţi" (109) În concluzie. căci în aceste cazuri s-ar legitima recursul la lege sau la întrebuinţarea forţei împotriva agresorului. Unii au propus. se referă la exerciţiul liber şi conştient al sexualităţii (107) . şi în sfârşit. Prevederea unei sarcini dificile sau cu grad de risc (nefropatie. În acest sens. cu consecinţa infertilităţii. recurgerea la sterilizare ca măsură preventivă. Inima şi rinichiul sunt cele ce trebuie să fie tratate. într-adevăr. Humanae Vitae. Raţiunea este şi în cazul acesta că nu ovarele sunt răspunzătoare de eventualele complicaţii. Ceea ce poate autoriza extirparea uterului este starea lui de alterare patologică. deci să-şi procure ei înşişi un rău. în consecinţă nici a încheia o căsătorie. Nu este licită. atunci când se constată simultan condiţii de violenţă fizică (sau incapacitate mintală de consens liber). Principiul legitimei apărări poate să comporte liceitatea daunei aduse agresorului. Şi în acest caz nu uterul şi nu trompele sunt cauza patologiei. Ne putem pune atunci întrebarea: acelaşi principiu poate autoriza o femeie să opteze să fie sterilizată. necesitatea motivată de a nu procrea.

. Curtea de Apel a Marii Britanii a autorizat o astfel de intervenţie asupra unei minore. pentru o adecvată integrare socială ar comporta o mai mare angajare economică şi de resurse umane pentru punerea în practică a ajutoarelor medicale. se consideră că unele mijloace contraceptive lipsite de liceitate morală. ţară a cărei Curţi Constituţionale a respins în 1994 un recurs de neconstituţionalitate prezentat unei instanţe de primă mărime din Barcelona (113) împotriva articolului 428 din codul penal din 1989. fiind "ultima ratio". invers. psihoterapice. sigură şi puţin costisitoare de a face faţă condiţiilor care. adică procrearea? Femeia lipsită de capacitate mentală.cere ca sterilizarea să fie considerată "ultima ratio" şi să poată fi practicată doar atunci când nu sunt disponibile alte instrumente sau metode de control. ce vrea să spună punctul 7? Că medicii trebuie să certifice că individul este incapabil de înţelegere şi de voinţă. în conformitate cu procedurile prevăzute de fiecare din statele membre. cunoscută sub numele de Janette. familiale. Judecătorul titular a atacat sentinţa şi a supus cazul Camerei Lorzilor care. de fiecare dată când într-un stat membru este prevăzută participarea unui reprezentant al interesului public (procuror) . poate fi sterilizată? Şi la iniţiativa cui? Ne mai putem întreba şi dacă sterilizarea acestor persoane nu ar fi. din partea tribunalelor tendinţa de a autoriza sterilizarea în cazul subiecţilor handicapaţi mintal... cere ca sterilizarea să poată fi efectuată doar la două săptămâni după intrarea în vigoare a deciziei şi ca pentru aceasta să trebuiască să fie aplicate tehnici medicale care pot permite revenirea la starea de fertilitate (art. sau dacă acestea nu oferă garanţii de securitate (art. O asemenea tendinţă a fost confirmată de Rezoluţia A/3-023/92.nu sunt uşor de controlat în privinţa aplicării şi că în atari condiţii "garanţiile de siguranţă" sunt o himeră.referitor la drepturile civile. afectată de un grav handicap mintal. De asemenea. În consecinţă. care este subiectul abuzului sexual şi astfel este constrânsă să poarte o sarcină. decizia definitivă în privinţa sterilizării poate fi luată doar de autoritatea judiciară competentă. (110) Există. în schimb. relevează că în privinţa aceasta trebuie să fie consultaţi şi părinţii sau reprezentanţii legali .pentru a împiedica nu violenţa ci rezultatul acesteia. 8) Lectura acestor trei puncte trezeşte multe perplexităţi. După cum este ştiut. într-adevăr. Într-adevăr. aprobată de Parlamentul European la data de 16 septembrie 1992. (112) Sterilizarea femeilor cu handicap mintal este acum posibilă şi în Spania. purtătoare de grav handicap psihic. s-ar putea deduce că sterilizarea ar trebui să fie practicată pe scară largă. autoritatea judiciară a putut autoriza sterilizarea chiar şi a unei minore. intervenţie considerată necesară pentru a feri minora de grave şi certe prejudicii psihofizice în caz de graviditate. În privinţa sterilizării. fără consens valid .. în aprilie 1987. ce se înţelege prin "sterilizarea să fie considerată "ultima ratio" când nu sunt disponibile alte mijloace sigure? Poate se înţelege că în loc să fie "ultima ratio" sterilizarea ar trebui să fie practicată foarte frecvent? Dacă. 6). o modalitate pripită. printre altele. acesta trebuie să fie interpelat în cadrul procedurii (art. în martie 1987. 7). Rezoluţia se pronunţă după cum urmează: "Parlamentul European. într-adevăr. şi deci trebuie să fie sterilizat? Şi în baza căror criterii trebuie să se facă alegerea celor ce pot fi sterilizaţi şi a celor ce nu pot fi? Poate documentul 135 . cere ca sterilizarea indivizilor incapabili de înţelegere şi voinţă să poată fi efectuată doar în urma unui aprofundat examen din partea a cel puţin doi medici şi după elaborarea unui raport scris favorabil. a legitimat atare practică. asupra drepturilor handicapaţilor mintal. practicate.

mai puţin crude. Trebuie recunoscut că într-un asemenea caz sunt indicate reguli foarte restrictive. Din moment ce nu se poate asigura în toate cazurile reversibilitatea intervenţiei de sterilizare. dar discutabile din punct de vedere etic. spre deosebire de altele. dacă este posibil. Rezoluţia cere să fie consultaţi părinţii şi reprezentanţii legali. posibilitatea de a efectua o intervenţie reversibilă. nici nu se înţelege cine anume trebuie să reflecteze) şi. 49. din moment ce nu vizează protejarea femeii cu handicap mintal faţă de eventualii agresori sexuali. Nu poate fi folosită sterilizarea cu scopuri contraceptive . reversibilitate incertă. din 3 aprilie 1996 (115) .chiar şi a unui reprezentant al interesului public (procurorul): totul pare la locul lui. care trebuie să accepte cu docilitate ca alţii să-i decidă soarta. medici etc.acolo unde este prevăzut . lăsând însă decizia ultimă pe seama autorităţii judiciare şi . după cum este prevăzut de Codul Civil francez (art. 4. cu tehnici care permit mai uşor revenirea la fertilitate. oral sau scris. În sfârşit. deci fără consimţământul său. mai legitime. O asemenea decizie trebuie luată de un colegiu alcătuit din jurişti. 16-3) 3. să fie evaluate de cadrele sanitare. Faptul că aceste metode au succese slabe şi capricioase şi oricun necesită o a doua intervenţie chirurgicală cu o relativă anestezie are puţină importanţă: debilul psihic . căi de autoapărare cu mai mult respect la adresa demnităţii umane. a intervenit recent şi Comité Consultatif National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé cu două "Avis": n. Concluziile la care se ajunge în cele două documente pot fi rezumate astfel: 1. cu prudenţă. 136 . Aşadar. de asemenea. 50. ceea ce. avansând obiecţiuni de conştiinţă. E necesar. Trebuie.ar avea o demnitate minoră. poate permite sterilizarea handicapatului mintal. 2. consimţământul în cunoştinţă de cauză. este necesar ca cel ce o cere să fie informat asupra consecinţelor (risc de nereuşită.deci la cererea individului în domeniul sterilizării cu scopuri terapeutice. oricum. condiţiile în care o sterilizare contraceptivă poate fi efectuată sau doar propusă. ar fi o persoană de grad inferior faţă de cei sănătoşi şi deci ar putea suporta toate acestea! (114) În domeniul respectiv. CCNE recomandă o atenţie deosebită pentru a proteja drepturile şi interesele persoanelor a căror cerere de sterilizare este avansată de alţii. se cere existenţa altor condiţii: evaluarea riguroasă a stării de incapacitate. Toţi îşi vor spune părerea în afară de cel interesat. faptul că şi printre moralişti se află persoane care consideră licită sterilizarea în aceste cazuri nu scuteşte de serioase dubii asupra eficienţei unei atari prevederi împotriva violenţei şi nu scuteşte de datoria de a căuta căi de apărare împotriva agresorului. dar nimic nu e în ordine . Dar pentru ca acest lucru să se poată petrece.doreşte doar să spună că trebuie individualizate unele boli psihice care. comportă sterilizarea forţată? În plus. interesul individului de a avea o activitate sexuală şi de a menţine sau nu fertilitatea. în anumite condiţii. Punctul 8 cere ca o astfel de sterilizare forţată să fie făcută cu maximum de grijă. din 3 aprilie 1996 şi n. demonstrarea imposibilităţii de a recurge la alte practici contraceptive. aşteptânduse cel puţin două săptămâni de la data deciziei (nu este clar ce trebuie să se întâmple în aceste cincisprezece zile de reflecţie.conform Rezoluţiei . Trebuie ţinut cont de posibilitatea ca personalul sanitar să refuze să participe la intervenţiile de sterilizare. riscuri operatorii) şi să-şi exprime propriul consimţământ.

a existat şi o reacţie a Comitetului permanent.În afara legii civile. 12 septembrie 1958) Cu scopul controlului demografic s-a emis o legislaţie în India. (116) Acceptând deci că sterilizarea unei femei cu handicap este un act de două ori ilicit . cum se petrece deja în mai multe ţări în cazuri de gravitate deosebită. (118) Condamnarea unei asemenea legi este de natură intuitivă şi se bazează pe motivul că aceasta ofensează două drepturi fundamentale recunoscute nu numai de morala raţională dar şi de dreptul internaţional: dreptul la integritate fizică şi dreptul la libertatea fundamentală de a avea o familie şi de a procrea în mod responsabil. condamnare reluată de Pius al XII-lea în diferite discursuri (29 octombrie 1951. care prevede o protecţie deosebită în caz de violenţă sexuală asupra femeii handicapate. Dintr-un studiu comparat. 7 septembrie 1953. Trebuie subliniată de asemenea. din 31 decembrie 1930 şi apoi în mod repetat. în 1976. asistenţă asigurată chiar de angajaţi ai statului. în 1931 şi în 1940. şi care în cazul handicapatului mintal este marcată deja prin deficienţa pe care o are. dezbaterea dintre specialiştii în etică rămâne deschisă şi trebuie arătat că şi printre cei ce nu sunt de inspiraţie catolică şi admit în general sterilizarea cu scop contraceptiv. condiţia pe care o pun în aceste cazuri chiar şi moraliştii favorabili sterilizării: adică să nu existe alt mijloc adecvat de a împiedica violenţa. A fost practicată în Germania lui Hitler cu scop eugenic. Paul al VI-lea se pronunţa în acelaşi sens cu ocazia "Conferinţei Mondiale asupra Populaţiei" care a avut loc la Bucureşti. Dacă este respinsă totuşi ideea sterilizării forţate în scopul controlării naşterilor. Condamnarea a fost sancţionată în documentul final al Sinodului asupra Familiei din 1980. Pe de altă parte. Barbara Schmidbauer din partea Parlamentului European. (117) Adevărata soluţie în apărarea persoanei handicapate mintal împotriva abuzurilor sexuale şi a sarcinii rezultate. obligarea prin lege a sterilizării în anumite ipoteze. se 137 . Lege şi sterilizare Raportul dintre lege şi sterilizare este abordat astăzi în diferite ipostaze: depenalizarea sterilizării voluntare.este privată o fiinţă umană de facultatea de a procrea şi intervenţia este făcută fără consimţământul ei . Procrearea rămâne o responsabilitate a soţilor. nu există aceeaşi unanimitate în privinţa sterilizării forţate pentru bolnavii mintali. în normativa italiană. în 1973. a cărei consecinţă a fost un număr de 13 milioane de indieni sterilizaţi. condus de On.reţinem că o lege împotriva violenţei sexuale poate fi la nivel social remediul cel mai educativ. şi a fost repetată cu ocazia celei de a zecea aniversări a Humanae Vitae. ci celei care îl suportă. legalizarea sterilizării voluntare. prevalează convingerea inacceptabilităţii sterilizării fără consimţământul explicit al celui în cauză. Faţă de acest tip de sterilizare forţată există respingerea instinctivă a oamenilor şi tocmai din acest motiv se recurge la alte procedee legale pentru controlul demografic. prin decretele Sfântului Oficiu. a fost condamnată de Pius al XI -lea în Casti Connubi. şi nu persoanei care comite abuzul. o reprezintă asistenţa acordată persoanei infirme. Reacţia episcopilor indieni a fost făcută publică şi semnată de cardinalul Pichachy (19 martie 1976). pare absurd ca pentru a împiedica un abuz să se procure o daună fizică. Să începem cu ultima. Aceasta este poziţia actuală .

a personalului paramedical şi a colaboratorilor. nici un alt contraceptiv să nu fie adecvat. sunt foarte clare indicaţiile conţinute în proiectul Codului Civil al Germaniei care. (121) În ipoteza că legea riscă să obţină majoritate consensuală. Depenalizarea sterilizării voluntare este deja operativă în multe ţări. după citata sentinţă a Curţii Supreme de Casaţie.în fiecare stat. În eventuala şi nu imposibila aprobare a unei legi. Cetăţenilor. În privinţa aceasta. 2 şi 32 din Constituţie. Depenalizarea. ea este operativă după căderea articolului 552 din Codul Penal. pecum şi art. Este evident că o atare lege.evidenţiază că există . în art. e calificată din punct de vedere obiectiv şi moral ca inechitabilă şi menită să pervertească ordinea morală. credincioşi sau nu.consensul de a se proceda la sterilizarea forţată a bolnavilor mintal. nu mai sunt în măsură să intervină asupra sterilizării voluntare. Ea este urmărită ca formă eficientă de control al natalităţii şi sterilizarea voluntară este astăzi revendicată ca prestaţie gratuită. dă unele indicaţii asupra felului în care se poate face sterilizarea debililor mintali: asistatul trebuie să fie incapabil de voinţă durabilă. 1095. de altfel. înainte ca ea să fie formulată şi aprobbată. le revine datoria de a se opune unei asemenea legi cu toate mijloacele legalmente admise. va trebui invocată obiecţia de conştiinţă din partea medicilor. deşi din partea juriştilor serioşi este invocată validitatea încă în vigoare a art. în mod analog cu cazul avortului. În Italia. care legitimează de fapt o vătămare reală la adresa integrităţii persoanei umane şi a facultăţii procreative a familiei. se va declanşa din nou un moment de ciocnire între spitale şi lumea medicală. 50 al aceluiaşi Cod. 582-583 (leziuni personale dureroase) a Codului Penal şi art. Spitalele catolice vor fi în mod evident obligate de morala religioasă să se abţină şi să se opună acestei practici. în urma acestei sarcini trebuie să fie previzibil periclitată viaţa sau integritatea sănătăţii fizice şi psihice a gestantei. (120) Practic însă. Cine aplică o asemenea lege îi împărtăşeşte în conştiinţă violenţa şi inechitatea. Tribunalele. 138 . este în asentimentul grupărilor şi asociaţiilor pro-sterilizare şi a propagandei lor şi pregăteşte terenul pentru legalizarea autentică. cu consimţământul prealabil al tutorelui (119) . fără sterilizare trebuie să existe pericolul unei sarcini.

În domeniul ştiinţei în general şi în cel al cercetării ştiinţifice. dintr-o exigenţă epistemologică intrinsecă. poate chiar şi mai grave. prezentă şi ea. chiar prin ceea ce ni se confirmă în primele pagini ale Bibliei. într-adevăr. (3) O ultimă observaţie se cuvine a fi făcută în orientarea introductivă a temei noastre: atunci când se vorbeşte despre manipulare experimentală a fiinţei vii şi în particular a omului există tendinţa de a se gândi doar la manipularea naturii biologice. prin aceasta. faza experimentală. ci către o terapie menită spre redobândirea sănătăţii omului. prizonieri).pe seama a însăşi naturii umane. potenţialul experimental s-a dezvoltat enorm odată cu perfecţionarea şi progresele tehnologiei. Aceasta ar contrasta cu "raţiunea obiectivă". o fază a cunoaşterii "experimentale" şi chiar a cuceririlor tehnicii. Acest fapt atingând astăzi frontierele ingineriei genetice a indus o posibilitate de "variaţie" a naturii care a ridicat probleme filozofice şi etice de mare amploare cu importante consecinţe. în ce condiţii (liber consimţite. că a cunoaşte şi a stăpâni lumea sunt activităţi care pot să răspundă chiar 139 . Această extindere şi intensificare a experimentului a instaurat o posibilitate enormă de dominare şi manipulare din partea omului. asupra căror subiecte (bolnavi. Ştiinţele empirice şi ştiinţele nonempirice se diferenţiază între ele tocmai prin această frontieră a experimentului. O problemă importantă este definirea scopului. Toate acestea nu trebuie să ne facă să uităm latura pozitivă. dezvoltată odată cu ştiinţa experimentală şi cu tehnologia. introduce multe schimbări nu întotdeauna pozitive. Experimentul este. îndreptată spre înţelegerea lumii cu scopul declarat de a o domina. care este pătrunsă de finalitatea teoretică. dar rămâne adevărat. fetuşi. a metodelor şi a mijloacelor. este o "cunoaştere" care devine "putere".Capitolul al VI-lea Prima parte: Bioetica şi experimentul asupra omului Experimentul clinic cu medicamente Experimentul este necesar Ştiinţa experimentală nu poate depăşi. dimensiunea cognitivă şi cea utilitaristă sunt prezente şi interdependente: este limpede că totuşi tendinţa de dominare este prezentă şi într-un domeniu şi în celălalt şi poate contribui la pervertirea finalităţilor. a cunoaşterii pentru bucuria de a contempla realitatea. Se vorbeşte despre o "raţiune subiectivă" (2). proprie filozofiei clasice medievale. (1) În afară de aceasta. în timp ce societatea de azi manipulează chiar şi cultura umană şi. cu ce finalitate (terapeutică sau nu). mai ales a omului de ştiinţă . Unii au recunoscut în dorinţa de manipulare-dominare a naturii caracteristica epocii moderne şi chiar una din cauzele declinului său etic. (4) Observaţiile acestea urmăresc doar să sublinieze că pe măsură ce creşte nevoia de dominaremanipulare inserată chiar în cunoaşterea ştiinţifică. decât acelea care sunt provocate de manipularea biologică. care se bazează pe această cunoaştere. a capacităţii sale integrale de muncă şi a puterii de a stabili contacte sociale. devine mai mare impulsul experimentării. a experimentului îndreptat nu spre manipularea negativă şi instrumentală. a subiectului şi a condiţiilor experimentului. consens pe baza informării prealabile sau prin presupunere) se realizează experimentul.

în particular. Această "noutate" sau "non cunoaştere" poate fi absolută sau 140 . din punct de vedere tecnic şi etic va fi nevoie de o ucenicie pe baza căreia. de ştiinţă teoretică . Chiar şi acest tip de experimentare poate avea aplicaţii în medicină.începe să stăpânească un exerciţiu pe care înainte nu îl poseda: în cazul acesta experimentul este egal cu o învăţare. Dar semnificaţia care se dă cuvântului respectiv în câmpul medicinei şi în particular al cercetării farmaceutice este semnificaţia "obiectivă".Orice cunoaştere va conduce la bine sau la rău. Chiar medicina "hipocratică" a stabilit o limită etică şi obiectivă pentru experimentul medical. a devenit din ce în ce mai dependent de verificarea experimentală înainte de a fi utilizat şi administrat. orice dominare a lumii va putea servi omului sau aservi omul..căreia i se cunosc de obicei modalităţile şi rezultatele . după cum se întâmplă atunci când un chirurg tânăr realizează prima oară o intervenţie. astfel. pe măsură ce experimentul şi-a ocupat locul său intrinsec în ştiinţa medicală şi a trecut cu bine examenul de propulsor spre cunoştinţe ulterioare.şi din experiment pe animale. În acest ultim sens a experimenta înseamnă a supune verificării. A experimenta poate avea o semnificaţie "subiectivă" în sensul că subiectul repetând o acţiune . în funcţie de etica ce va fi inclusă în procesul respectiv şi în finalitatea ştiinţei şi a puterii pe care o exercită omul. între tehnologie şi viaţa umană. chiar dacă provine dintr-o procedură de laborator .planului şi voinţei Creatorului (5) . pe măsură ce şi-a pierdut caracteril magic-subiectiv şi şi-a asumat valoarea sa reală de agent biochimic menit să influenţeze mecanismele structurii moleculare a subiectului şi funcţionarea organismului. Chiar şi pentru această experienţă necesară. Medicamentul. Experimentarea farmacologică. raportul dintre subiectul experimentator şi subiectul asupra căruia se realizează experimentul s-a definit din ce în ce mai bine. pe care până acum o studiase doar din punct de vedere teoretic sau o văzuse realizată de alţii. prin implicarea directă procedee sau mijloace (medicamente) care sunt noi. în ultimă analiză îşi îndeplineşte itinerariul de validare prin experimentarea pe destinatarul ultim. prin perfecţionarea măiestriei să se reducă riscurile faţă de viaţa persoanei operate. prin intermediul cunoscutului aforism: primum non nocere (în primul rând să nu dăunăm). sau sunt acceptate dar nu li se cunoaşte consecinţa directă sau indirectă.precedată. Capitolul al VI-lea Prima parte: Bioetica şi experimentul asupra omului Experimentul clinic cu medicamente Semnificaţia tehnică a experimentării farmacologice Semnificaţia cuvântului experimentare nu este întotdeauna univoc înţeleasă: de aceea trebuie să-i precizăm elementele de conţinut legate de tema noastră. imediată sau îndepărtată (6) . care este omul însuşi. Din cele arătate mai sus rezultă încă o dată rolul esenţial al eticii ca dimensiune de echilibru între natură şi persoană. la rândul său.

patologice. inumane şi deci inacceptabile. Fazele precedente de studiu şi experimentare în laborator asupra animalelor au. a Normelor pentru 141 . după cum nimeni nu găseşte necesar să repropună. necesar dar nu definitiv nici ultimativ. raportată la ediţia din 1991. simultane sau ulterioare (fiziologice. (8) Reţinem că există anumite frontiere care despart omul de restul fiinţelor vii. dar nu fără o reglementare precisă şi cu evitarea oricărui tip de cruzime. În scopul acesta este cazul să facem câteva precizări în privinţa experimentării pe animale. interferenţă şi incompatibilitate faţă de alte medicamente) în organismul căruia îi este destinat. Etica personalistă nu situează toate fiinţele pe acelaşi plan.în particular vivisecţia. (9) Fazele experimentului farmacologic asupra omului au fost descrise în diferite feluri. "persoană". Poate fi deci acceptabil ca pentru adevăratul bine al făpturii umane să se utilizeze un organism inferior. frontiere care se numesc "spirit". sau a cărnii animale pentru alimentaţie. În cele ce urmează vom cita integral clasificarea. omul nu poate fi redus la denumirea de "animal superior". farmacologice chiar şi prin asociere. dacă nu există alternative viabile faţă de folosirea animalelor în experimente. de absolută cruzime. Printre multele probleme care preocupă epoca noastră. dacă se utilizează . o dezbatere asupra admisibilităţii folosirii lânii oilor pentru protejarea conrtra frigului. lumea animală nu trebuie considerată ca un simplu joc sau mijloc de exprimare a puterii fără un motiv adevărat referitor la beneficiul rezultat în folosul omului şi fără a respecta echilibrul dintre specii. dar în adevărul fiecărei făpturi respectă adevărul ierarhiei lumii infraumane în raport cu omul şi cu binele său "adevărat". Evident. şi aceea care reţine ca indispensabilă utilizarea animalelor pentru cercetare.toate mijloacele analgezice şi anestezice care evită cruzimea inutilă faţă de animale. sau "mijlocul" poate fi reţinut. datele acestor experimente pe animale pot fi extinse cu mare aproximaţie şi asupra omului.în măsura posibilului . "transcendenţă".parţială. De aceea. (7) Pentru că validitatea unui medicament poate fi confirmată doar în raport cu impactul său asupra cauzelor preexistente. dar neutilizabil în totalitate fără verificări mai riguroase. dacă finalitatea este o autentică bunăstare a fiinţei umane. Din partea centrelor de cercetare favorabile experimentării pe animale se afirmă că toate descoperirile ştiinţifice fundamentale care au permis vindecarea şi combaterea multor maladii ale omului au fost posibile datorită unor experimente preliminare pe animale şi că datorită cunoştinţelor asupra evoluţiei lor. un caracter pregătitor. atunci experimentarea poate şi trebuie să fie acceptată din punct de vedere etic. de exemplu. de aceea. cea a experimentului pe animale suscită cu adevărat un viu interes din partea opiniei publice. un medicament destinat omului nu va putea fi validat şi controlat din punct de vedere ştiinţific până nu va folosit şi experimentat asupra omului însuşi. nici nu se poate afirma că animalul ar avea demnitate asemănătoare omului . Aşadar. care este împărţită în două categorii: aceea care consideră experimentele pe animale .

Studiile sunt conduse pe un număr limitat de subiecţi şi deseori în stadiu mai avansat. Interacţiuni relevante din punct de vedere clinic între medicamente. doar fazele respective. studiile clinice pentru a investiga. Faza I.Buna Practică Clinică (Good Clinical Practice sau GCP). Primele studii asupra unui nou principiu activ. în privinţa aceasta. noi mijloace de administrare sau noi asocieri sunt considerate studii asupra unor noi produse medicale". Farza III. cu scopul de a furniza cele mai bune premize pentru a planifica studii terapeutice mai extinse. noi indicaţii. Scopul este de a demonstra acţiunea unui principiu activ şi de a-i evalua siguranţa pe termen scurt asupra pacienţilor afectaţi de o maladie sau de o condiţie clinică pentru care este propus respectivul principiu activ. Această fază mai are scopul de a determina un interval adecvat pentru doze şi/sau scheme terapeutice şi (dacă este posibil) de a identifica raportul doză/răspuns. precum vârsta etc). de exemplu. conform unei scheme comparative (de exemplu controlat cu placebo). Scopul este acela de a furniza o evaluare preliminară asupra siguranţei şi un prim profil farmacocinetic şi farmacodinamic al principiului activ asupra omului. dar alte proiecte pot fi acceptabile. După caz. Studiile asupra unor grupe de pacienţi mai numeroase (şi dacă este posibil diversificate) cu scopul de a determina raportul siguranţă/eficienţă pe termen scurt sau lung ale formulelor principiului activ. farmacovigilenţa su evaluarea valorii terapeutice). Faza a II-a . studiile din faza a IV-a necesită condiţii experimentale (care includ cel puţin un protocol). conduse asupra omului. în general. După ce un produs a fost lansat pe piaţă. Faza IV Studiile conduse după comercializarea produsului (produselor) medical (e). Nu pot fi trasate delimitări precise între fiecare fază şi există. chiar dacă asupra definirii acestei faze nu există acord total. factori care induc reacţii diferite. chiar dacă există nu vor fi semnificative din punct de vedere statistic. de exemplu. Studiile terapeutice pilot. Studiile din faza a IV-a sunt conduse pe baza informaţiilor conţinute în referatul asupra caracteristicilor produsului pentru autorizaţia de comercializare (de exemplu. precum. Aici. 142 . în cazul studiilor pe termen lung asupra siguranţei. Desfăşurarea şi caracteristicile celor mai frecvente reacţii adverse trebuie să fie investigate şi este necesar să se exmineze caracteristicile specifice ale produsului (ex. Programul experimental ar trebui să fie "orb" . vor fi definite. Experimentul este de fapt încheiat atunci când datele ce trebuiesc cunoscute asupra tuturor aspectelor citate mai sus au atins nivelul în care diferenţele dintre rezultatele pe termen lung şi pe termen scurt. similare sau cele descrise mai sus pentru studiile pre-marketing. adesea asupra unor voluntari sănătoşi. în faze: de la I la IV. emise de Comunitatea Economică Europeană (CEE) "Studiile clinice sunt clasificate. opinii discordante asupra detaliilor şi asupra metodologiei. pe baza finalităţilor referitoare la dezvoltarea în plan clinic a produselor medicale. pecum şi de a-i evalua valoarea terapeutică absolută şi relativă. în continuare. În general condiţiile studiilor vor trebui să fie cât mai apropiate de condiţiile normale de întrebuinţare.

praxis şi legislaţie (11) Experimentarea asupra experimentatorului însuşi. pe deţinuţi sau prizonieri şi pe condamnaţi la moarte. medicul şi filozoful evreu Moise Maimonide. şi experimentare clinică pură. Se amintesc în epoca mai apropiată de noi. Ţinând cont de raportul dintre încredere şi competenţă. având în vedere că factorul de risc este elementul "discriminant". pentru a studia mecanismul digestiei a ingerat în mod repetat tuburi conţinând mâncăruri diferit preparate. responsabilitatea este similară cu aceea a tuturor celorlalte activităţi profesionale şi terapeutice. Problema etică se pune tocmai în acest moment şi constă în stabilirea valorilor în cauză şi a condiţiilor pentru a înfrunta cu risc minim diferitele faze ale experimentării. Nivelul de responsabilitate etico-juridică ce va fi examinat acum este al celui ce realizează experimentarea cu caracter de inovaţie. şi pe om. Încă din sec.sau mai binezis însuşirea datelor referitoare la proprietăţile. Lindermann. 143 . faza aceasta nu prezintă dificultăţi de natură să ceară ca fiecare medic să reparcurgă itinerariul experimental parcurs de către cel ce a condus experimentul de validare. Istorie. pe experimentatorul însuşi. că poziţia şi gradul de responsabilitate etică şi juridică ale celui ce dezvoltă experimentul pentru prima validare a produsului farmaceutic sunt mult diferite faţă de poziţia şi gradul de responsabilitate al celui ce prescrie un produs farmaceutic de uz deja generalizat. trebuie să precizăm alte câteva distincţii fundamentale. astfel încât trecerea la om să fie lipsită de riscuri. dozele şi modalităţile de folosire. care şi-a injectat spirochetul ce cauzează sifilisul. trecerea la om reprezintă întotdeauna o noutate şi comportă în mod inevitabil un anume risc la adresa subiectului uman. diferite episoade: cel cu Eusebio Valli care şi-a injectat un amestec de puroi variolic. Este clar deci. Pe de altă parte.Odată încheiată faza experimentală "obiectivă" a produsului farmaceutic. Lazzaro Spallanzani care în aceiaşi ani. Desgenettes. îşi instruia elevii să experimenteze şi pe ei înşişi eficienţa medicamentele disponibile atunci. pe animale. Pettenkoffer. Dar înainte de a pătrunde în contextul juridic şi etic. (10) În domeniul experimentării umane. Aceste cazuistici diferite au avut istoria lor şi au provocat chiar legislaţii şi pronunţări publice asupra cărora este oportun să ne referim pe scurt. Prima distincţie pe care trebuie să o facem este cea deja subliniată între experimentul de laborator. dintre profesionişti şi de documentarea referitoare la produsul însuşi. atât cât pot fi prevăzute în laborator. adică cu scopul de a vindeca pacientul respectiv. În cazul aplicării pe bolnav apare de asemenea distincţia între experimentare cu scop terapeutic. În acest al doilea caz. care şi-a inoculat conţinutul unei mari pustule de ciumă. Este amintit cateterul cardiac experimentat pentru prima oară pe sine de către tânărul medic Werner Forssman. II. în 1800. care a ingerat bacili de holeră. făcută cu simplul scop de a descoperi dinamica medicamentului (sau chiar a unei tehnici chirurgicale). Trecerea la experimentarea pe om trebuie precedată şi motivată de strângerea tuturor elementelor posibile de siguranţă tecnică. începe experimentarea "subiectivă" . va trebui să se facă distincţia între experiment pe persoane bolnave şi pe voluntari sănătoşi.

în octombrie 1996 la Somerset West (Africa de Sud) de către cea de a 48-a Adunare. cu titlul "Recomandări pentru orientarea medicilor în cercetarea clinică". Codul de la Nürenberg. Totul era motivat de o presupusă supremaţie a ştiinţei. de exemplu. să-i adoarmă). muşchi. La nivel internaţional. aşadar forţa normativă este de natură deontologică. ruşi. otrăvuri: multe din aceste experimente comportau moartea cu dureri atroce..Experimentarea asupra subiecţilor voluntari. la sfârşitul sec. desfăşurată la Tokio în 1975. Declaraţia de la Helsinki . mai întâi. experimente mortale au fost efectuate cu camere de depresurizare pentru a studia efectele zborului la mare înălţime. revizuită şi completată de cea de a 29-a Adunare a respectivei Asociaţii. conform actelor procesului de la Nürenberg. a fost adoptată în iunie 1964. în spatele căreia se ascundea doar raţiunea de Stat. la Hong Kong în septembrie 1989 de cea de a 41-a Adunare şi. dar se ştie că şi în timpuri recente tot asupra condamnaţilor. Erofil. cu vigoarea normativă proprie fiecăruia din aceste acte. şi din Renaştere se ştie despre utilizarea condamnaţilor la moarte. din cele menţionate. injectare de vaccinuri. XVIII. experimentul să fie condus de o persoană pregătită din punct de vedere ştiinţific şi sub supravegherea unei sau unor alte persoane competente în medicină. docenţii de medicină. asupra blenoragiei etc pe voluntari rămaşi anonimi. Un elev al profesorului Danis acceptă să se supună unei transfuzii de sânge de miel. C. totuşi cu speranţa comutării pedepsei.goi sau îmbrăcaţi la temperaturi polare produse în mod artificial. (pe care încearcă. cu autorizaţia autorităţii publice. Se înţelege. Experimente asupra condamnaţilor la moarte.Organul emitent este Asociaţia Medicală Mondială. Edward Jenner. În Occident.. Multe experienţe au fost conduse în scopul cercetării asupra sifilisului. (13) Textul distinge experimentul terapeutic de cel neterapeutic (preambul). au fost supuşi unor experimente crude cu medicamente. hormoni etc. medic din secolul V î. perfecţionată la Veneţia de cea de a 35-a Adunare în octombrie 1983. pentru a studia anatomia şi fiziologia corpului. amintim textele cele mai importante. au fost executate pentru a studia efectele congelării. Acest document a reprezentat baza de pornire pentru orice altă elaborare a unor directive specifice. italieni. Leonardo Fioravanti studiază contagiunea şi simptomele ciumei asupra condamnaţilor la moarte. a fost elaborat în 1947 un document prin care s-au formulat limite explicite pentru orice intervenţie experimentală asupra fiinţelor umane. alte studii. Pe de altă parte. pentru a studia anumite boli (Ludovic al XI-lea permitea utilizarea condamnaţilor pentru studierea "răului pietrei". de presupuse seruri anticancer. cum împrejurările istorice ale ultimelor decenii şi mai ales experimentele naziste. Chiar şi arsurile cu iperită au fost experimentate în lagărele de prizonieri de către germani. cercetătorii farmacologi şi asociaţii lor erau deseori cei ce se ofereau pentru experimente farmacologice. nervi. (12) Prizonieri evrei. pretinde o proporţionalitate între scopul şi riscul cercetării. în sfârşit. efectuate pe deţinuţi supuşi . au putut determina apariţia unor normative în domeniul internaţional şi naţional. prescrie ca experimentul asupra omului să fie precedat de experimentul de laborator. Se aminteşte. Se mai menţionează experimente prin rezecţii de oase. cere de asemenea evaluarea prealabilă între riscuri şi avantaje pentru subiectul 144 . gaze. efectua viviseţii asupra fiinţelor umane condamnate la moarte. ca orice protocol de experimentare clinică să fie supus evaluării din partea unui comitet de etică. primul experiment clinic asupra persoanelor conştiente este foarte cunoscuta primă tentativă de vaccinare antivariolică din partea dr. În lagărele de concentrare naziste pe prizonieri. descoperirea adrenalinei în urma experimentelor făcute de George Oliver asupra fiului său cu consimţământul acestuia. au fost conduse în anumite State experimente şi tratamente de mare risc. polonezi. În urma crimelor perpetrate de medicii nazişti chiar şi prin experimente asupra omului conduse împotriva celor mai elementare norme de respect al demnităţii individuale.

experimentarea trebuie să fie suspendată/oprită ori de câte ori condiţiile experimentului pot face să se întrevadă posibile daune pentru subiecţii experimentului. Refuzul subiectului de a participa la experiment nu trebuie să se repercuteze asupra relaţiei medic-pacient şi. în sfârşit. datorită căreia subiectul ar putea să se simtă constrâns să-şi dea asentimentul). De mare importanţă este cea de a doua.4) Directivele etice internaţionale pentru cercetarea biomedicală condusă pe subiecţi umani. Sunt alcătuite în special din două "Directive": una din 26 ianuarie 1965. ori de câte ori cel ce realizează experimentul consideră oportun să evite obţinerea consimţământului pacientului avizat. Asupra coloranţilor intervenea tot CEE. n. în care se enumeră condiţiile pentru introducerea pe piaţă a unor noi produse farmaceutice cu expunerea detaliată a unor probe fizico-chimice. toxicologice. Dreptul la un tratament mai bun diagnostic şi terapeutic cu eficacitate verificată. 65. Vorbind despre experimentul neterapeutic. acesta ar oferi o speranţă de salvare.şi aceasta este noutatea conţinută de revizuirea din 1996: 1. reabilitarea subiecţilor implicaţi în cercetare în caz de daună accidentală. Posibilitatea de a utiliza placebo inert în studii "în care nu există o metodă de diagnoză sau terapeutică cu eficienţă verificată" (II. care trebuie să fie documentate şi executate înainte de emiterea licenţei. aceste directive constau din cinci paragrafe: consensul subiecţilor avizaţi. 2. 25 din 1978 şi directiva nr. Publicată în 1993 de Consiliul Organizaţiilor Internaţionale ale Ştiinţelor Biomedicale (CIOMS). 3). 420 din 20 mai 1978. 319. farmacodinamice şi clinice. cu directiva nr. Ulterior. o informare prealabilă pentru consimţământul subiectului (sau al reprezentantului legal. Pentru fiecare pacient înrolat într-un studiu clinic se afirmă . în caz de incapacitate. o directivă ulterioară a CEE. preciza procedura de urmat pentru introducerea pe piaţă a medicamentelor şi instituia un Comitet pentru specialităţile medicale. proceduri de revizuire.asupra căruia se realizează experimentul şi asupra celorlalţi destinatari. Se dau şi prescripţii asupra cercetărilor de laborator şi pe animale care să se efectueze înainte de cercetările clinice pe om. În 1975. nr. o atenţie specială se cere în cazul experimentelor care pot altera personalitatea subiectulu. Noul mijloc de diagnostic/terapeutic trebuie să fie aplicat în funcţie de cea mai bună terapie disponibilă. cercetare sponsorizată din exterior. Directivele comunitare ale CEE. subiecţii trebuie să fie voluntari. sau din partea altui medic neimplicat în cercetarea cazului dacă pacientul se află în situaţie de dependenţă faţă de medicul experimentator. biologice şi microbiologice. 318. Comisia CEE prezenta la data de 28 noiembrie 1980 două propuneri ale Consiliului Comunităţii privind actualizarea legislaţiilor naţionale: o propunere de "directivă" privind 145 . de restabilire a sănătăţii sau alinare a suferinţei pacientului. modificând unele proceduri. Documentul trece apoi la experimentul terapeutic faţă de care medicul trebuie să se simtă liber dacă după judecata lui. alta din 20 mai 1975. documentul reafirmă: medicul să rămână ocrotitorul vieţii şi sănătăţii subiectului supus experimentării. (14) "interesul ştiinţei şi al societăţii nu trebuie să prevaleze asupra considerentelor referitoare la starea bună a subiectului" (II. n. selectarea subiecţilor pentru cercetare. trebuie să ofere în acest sens o justificare adecvată în protocolul de experimentare care să fie supus comitetului de etică. care să fie executate totdeauna sub control.

. Comitetul Permanent pentru medicamente de uz uman (CPMP) al Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor (EMEA) a adus la zi Normele pentru Buna Practică Clinică (GCP . cu D. nr. cum s-a spus deja. în analogie cu ceea ce exista în SUA a impulsionat totuşi însăşi industriile farmaceutice care şi-au alcătuit un grup de lucru menit să elaboreze linii directoare cointeresând în acelaşi timp chiar CEE. Tinând seama de precedentele directive ale CEE pe această temă. . uniformizândule cu cele internaţionale. De atunci au urmat aproximativ şapte revizuiri ale textului. Astfel. Documentul însuşi a devenit directiva nr. textul a fost încheiat până în 1988. asigurarea. Având drept finalitate stabilirea principiilor standard pentru efectuarea de probe (trials) pentru experimentarea asupra subiecţilor umani a unor noi produse farmaceutice.Good Clinical Practice).prin Documentul Good Clinical Practice Consolidated Guidelines (CPMP/ICH/1995) (16) . deoarece consituie o bază de referinţă nu numai pentru UE (Uniunea Europeană) ci şi pentru Statele Unite şi 146 . Fiecare stat membru a desemnat un delegat pentru a participa la lucrările desfăşurate de "Working Party on Efficacy of drugs" unul dintre grupurile de studiu constituite de Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) cu însărcinarea de a elabora documentul. (15) . Semnalăm şi că ultima versiune a GCP asumă o valenţă normativă şi mai relevantă decât cea dinainte. în general.modificarea directivelor precedente şi o propunere de "recomandare în materie de experimentare a produselor medicale" cu scopul introducerii lor pe piaţă. Sunt de aceea strict interesaţi medicii şi cercetătorii care administrează medicamentul.la care fiecare ţară membră a UE (Uniunii Europene) este datoare să se conformeze în mod uniform.M. În iulie 1996. Necesitatea de a dezvolta cât mai curând în Europa linii directoare pentru experimentarea noilor produse farmaceutice. dar care au implicat de fapt pe toţi aceia care prarticipă la obţinerea de date chimice care să servească ulterior la înregistrarea şi vânzarea medicamentului. a face credibile cercetările înseşi astfel încât să nu fie nevoie să fie repetate în diferitele ţări unde este cerută înregistrarea produsului respectiv. începând din 1985. 86 din 27 aprilie 1992. Toate acestea erau propuse pentru a se depăşi diferenţele ce persistau de la Stat la Stat pentru eliberarea autorizaţiilor şi pentru omologarea acestora în Europa. ca şi tot personalul care colaborează direct la oricare dintre fazele experimentării. 91/ 507/CEE şi a fost înregistrat în Italia. Normele pentru Buna Practică Clinică au fost concepute pentru a se adresa în principal industriilor farmaceutice care au în program experimentarea de noi produse. a unui înalt nivel ştiinţific. a fost elaborată o primă formă a documentului Good clinical practice for trials on medical products in the European Community (GCP). Aceste linii directoare trebuiau să atingă obiectivele următoare: armonizarea elementelor necesare pentru conducerea lucrărilor în diferite centre europene de cercetare. asigurarea celui mai înalt standard etic de protecţie a subiecţilor de experimentare. adică "Normele unei Bune Practici Clinice" citate mai sus. Aceste ultime propuneri nu au fost însă aprobate şi nu au obţinut majoritatea. Modificările atingeau puncte importante chiar şi pentru "experimentarea asociată" şi pentru experimentarea cu substanţe cancerigene. care a văzut lumina tiparului în formă finală la data de 11 iulie 1990.

în mod legitim. partea privind proiectul de experiment cu elaborarea datelor statistice. Intangibilitatea şi nondisponibilitatea persoanei.Japonia. mai ales referitor la formula de consimţământ bazat pe informaţie din partea subiecţilor experimentului. sunt schiţate definiţiile pentru confidenţialitate. stabilind condiţiile în care o persoană poate. să se supună cercetării ştiinţifice (art 16). cu previzibile dificultăţi în ce priveşte practicarea cercetării farmacologice într-o ţară anumită. audit (expertiza). sunt mai bine precizate următoarele notiuni: contraindicaţii ale medicamentului. tipologii de studiu chimic controlat. persoanele participante la studiu. Valorile în cauză în acest domeniu sunt. Valorile etice de referinţă Înainte de a trece la evaluarea cazuistică este necesar să amintim câteva valori şi principii fundamentale care revin aici. următoarele: apărarea vieţii şi a persoanei. care au lucrat împreună pentru a emite un text unic de care trebuie să se ţină seama. Deoarece în acest for nu se pot aprofunda în detaliu elementele care diferenţiază cele două texte. sau inevitabilele elemente de problematică etică pe care le ridică uneori studiile efectuate în mai multe centre la examinarea lor de către Comitetele de Etică "locale". asupra cărora vom reveni mai încolo. SUA şi Japonia). Ca titlu de exemplu. tema socială conexă progresului ştiinţei. În privinţa primului aspect. criteriile tutelei persoanelor incapabile să exprime un consimţământ în deplină cunoştinţă de cauză (art 17). (GMP). care nu aderaseră la GCP precedente. în general. tratează temele referitoare la cercetarea ştiinţifică asupra omului. a fost creat un Comitet denumit International Conference on Harmonization (Conferinţa Internaţională pentru Armonizare) (ICH). sunt diverse modificări. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane cu privire la aplicaiile lor în biologie şi în medicină: Convenţia asupra drepturilor omului şi asupra biomedicinei a Consiliului Europei (18) . Am amintit de mai multe ori că persoana este valoare "transcendentă" în cadrul întregii realităţi create şi chiar pentru cine nu se află în interiorul credinţei creştine 147 . se consideră că în cazul de experimentri în mai multe centre. inerentă structurii protocolului. se elimină referirea distinctă la noţiunea de "etică". în ordine ierarhică. se ilustrează cu mai multe detalii informaţiile generale necesare redactării unui protocol de experimentare clinică. De atunci. şi se desfiinţează expresia de "good manufacturing practice" (bună practică de fabricaţie). diferenţele privesc fie vocabularul fie indicaţiile pentru întocmirea protocolului. legitimitatea principiului terapeutic. al oricărei etici. Nu lipsesc din text şi elemente criticabile (17). În cea de a doua privinţă. la fel ca în alte domenii ale medicinei. este destul să spunem că. în schimb. cărora nu li s-ar mai acorda posibilitatea de a aduce amendamente "locale" la protocolul supus examinării. ci doar aceea de a-l refuza sau a-l accepta integral . opinia Comitetului instituţiilor participante la trial (experiment).in toto -. constituit din reprezentanţi al celor trei zone georgrafice (UE. comitetul de etică. Faţă de ediţia 1991 a GCP. luare de poziţie asupra cercetării privind embrionii "in vitro" (art 18). Primatul persoanei este axul prim al eticii. control de calitate.

Cum subiectul în comportamentul său moral va trebui să respecte în sine ordinea valorilor tot astfel medicul va 148 . Cel ce contemplă imaginea Creatorului. este fundamentul vieţii personale. care. Asupra limitelor şi asupra aplicaţiilor acestui principiu s-a vorbit în capitolele precedente. nu se poate niciodată ca un individ să fie expus unui risc mortal în folosul societăţii.. iar aceste limite sunt în special două: -societatea (sau autoritatea sau cercetătorul) nu -i poate cere unui subiect un risc mai mare decât subiectul însuşi şi-l poate asuma. Cealaltă valoare asupra căreia se orientează evaluarea etică despre care tratăm acum este cea care se referă la enunţarea principiului totalităţii sau principiului terapeutic. pentru că pe ea se "fundamentează" toate celelalte dezvoltări ale persoanei şi toate celelalte posibilităţi de creştere şi de libertate. şi anume. dar viaţa fizică reprezintă valoarea fundamentală. cercetarea ştiinţifică poate suferi o încetinire. subiectul care de la Cristos a devenit părtaş al vieţii divine însăşi.. dar "este împotriva oricărui bun simţ să fie violate valori umane fundamentale pentru a vindeca omul" (22) şi este împotriva moralei raţionale să se comită răul pentru a obţine binele.reprezintă valoarea neinstrumentală şi neinstrumentalizabilă (20) . înţelege şi mai clar această valoare primară a persoanei. Cu aceasta nu dorim să afirmăm că viaţa fizică a omului este valoarea exhaustivă a globalităţii persoanei: exigenţe morale superioare sau valori religioase pot cere un anume risc (a se expunere la risc.să fie un rău minor faţă de cel care sa urmărit să se evite. Această presupusă distincţie am întâlnit-o deja în legătură cu avortul şi o vom mai întâlni când vom aborda problema eutanasiei. Trupul este coesenţial cu persoana şi viaţa trupului este apărată ca primă datorie a oricărui om. de aceea orice atingere adusă vieţii fizice (sau suprimarea ei) este atingere adusă persoanei. căci cineva ar putea distinge între viaţa fizică şi cea personală. În virtutea acestui principiu este permis să i se ceară individului (întotdeauna în să în afară de ceea ce am spus despre cele două valori precedente de protejat) o cotă de sacrificiu sau de risc pentru binele întregii societăţi căreia îi aparţine fiecare. Se spune: apărarea vieţii da. Trebuie să fie înţeles bine acest principiu pentru a nu cădea în concepţia colectivistă asupra sănătăţii. Nu se poate aplica conceptul de "parte" şi "tot" în acelaşi timp persoanei şi societăţii: în persoana individuală se află valoarea globală şi motivul fundamental al existenţei înseşi a societăţii (24) .Tocmai pentru apărarea vieţii fizice ca valoare fundamentală a persoanei este legitimă înfruntarea sacrificiului de către o parte a organismului pentru salvarea organismului însuşi. aici este cazul să se spună că în aplicarea produsului farmaecutic este inevitabil şi justificabil un minim de risc cântărit între riscuri şi avantaje pentru integritatea fizică a subiectului asupra căruia se desfăşoară experimentarea. Este principiul riscului proporţional care se configurează. Medicina sau medicul nu au un coeficient de disponibilitate asupra vieţii pacientului mai mare decât are pacientul însuşi. nu a-şi lua direct viaţa) chiar viaţa însăşi. dar atunci când este vorba despre viaţa personalizată. În privinţa acestui principiu "o înţeleaptă administrare cere însă ca efectul nociv produs asupra organismului . atunci când este demnă de persoană. În afara cazului de legitimă apărare. (23) În privinţa acestui principiu al sacrificiului particular pentru un bine superior se încadrează principiul solidarităţii sociale. datorită acestor limite deja menţionate. Aici este nevoie să fin clari: persoana umană nu existe fără viaţă fizică. Însă doar afirmarea acestui adevăr nu este de ajuns. s-ar comite unul mai mare" (21) Este limpede că. pentru a evita un rău. De aceea trebuie să punem limite foarte clare acestui principiu social. În caz contrar s-ar comite un lucru absurd. deşi nu epuizează viaţa personală. intangibilitatea vieţii şi apărarea integrităţii acesteia constituie prima datorie şi primul drept.

garanţiile necesare privind securitatea şi inocuitatea care se cer în faza de cercetare. corect înţeles. valorile citate acum motivează măsurile de corectitudine structurală. (25) A invoca. b) Este datoria precisă a statului şi a comunităţii să încurajeze.trebui să facă şi pentru pacient. pot fi schematizate astfel: a) Experimentarea clinică a produselor farmaceutice. autoritatea statului nu va putea depăşi limitele stabilite de principiile precedente nici măcar în numele unui petins bine pentru indivizi. la fel cum este să-i lipseşti pe copii de hrană şi de medicamente pe cei bolnavi. Ştim în ce măsură. 149 . aşa zisul "principiu teleologic" pentru a justifica experimente nocive sau imorale asupra fiinţelor umane în vederea procesului ştiinţific sau al binelui social ar însemna reintroducerea sub diferite nuanţe a falselor justificări care au condus la crime în lagărele de concentrare din timpul ultimului război şi a răsturna raportul persoană-societate. În fine. de exemplu a celor naziste (27) . În acelaşi mod. Indicaţiile. integritatea substanţială ( cea a minţii şi cea fizică). dacă este condusă corect şi în condiţiile moralmente acceptabile. moralitatea personală şi familială sunt factori şi valori superioare valorii sănătatevindecare. şi de natura proiectelor şi procedurale ale experimentării clinice (26) . fiind un mijloc necesar pentru lupta contra maladiei. Indicaţii etice operative în privinţa experimentării pe om. respectând întotdeauna acele limite obiective ilustrate înainte. Mai recent problema eticii protocoalelor s-a extins experimentelor clinice conduse în aşa zisele ţări în curs de dezvoltare. să finanţeze şi să reglementeze cercetarea ştiinţifică pentru uşurarea suferinţelor umanităţii şi pentru împiedicarea abuzurilor şi goanei după profit în dauna indivizilor şi a comunităţii. nu numai că este îngăduită dar reprezintă şi un serviciu adus omului şi ia parte la bunătatea şi la valoarea ştiinţei. -pentru că cercetătorul-medic acţionează asupra persoanei altuia. A reduce fondurile cercetării ştiinţifice este un lucru grav. a neglija reglementarea acestui sector ar însemna aservirea ştiinţei profitului şi trădarea aşteptărilor bolnavilor. emiţând norme clare în privinţa cercetării farmacologice şi protejării persoanei umane. va trebui să obţină mai întâi consimţământul în cunoştinţă de cauză. Medicina operează şi există pentru a salvgarda aceste valori nu pentru a le produce daune. care provin din valorile etice menţionate mai sus. ceea ce semnifică condamnarea tuturor abuzurilor şi crimelor. cum fac unii. poate cere din partea indivizilor. supravieţuirea.. pe de o parte dorinţa cercetătorului şi pe de altă parte logica economică a industriilor farmacologice pot să încalce cu uşurinţă limitele moralei personaliste (29) . ci relativ: ştiinţa este a omului şi pentru om şi nu poate cere sacrificii nici impune violări asupra omului dincolo de ceea ce binele însuşi al persoanei umane. (28) Trebuie adăugat de aceea că chiar binele ştiinţei nu este înţeles în sens absolut.

în fine. trebuie să se insiste pentru ca un astfel de consens. d) Experimentarea va trebui condusă de o persoană competentă şi controlată de un specialist clinic competent şi conştiincios.c) faza pre-clinică a experimentului va fi condusă cu toată acurateţea. el poate fi presupus sau omis atunci când există raţiuni foarte grave de salvgardare a vieţii pacientului. ale cărui avantaj şi scop nu au o conexiune imediată cu subiectul asupra căruia se aplică exprimentarea. Probele vor trebui suspendate imediat ce s-ar descoperi că nu mai există o astfel de proporţie şi garanţie. poate fi administrat şi atunci când cererea consimţământului în cunoştinţă de cauză ar obliga ca pacientului să i se furnizeze infromaţii asupra stării bolii care ar putea cauza daune asupra 150 . în cazul femeii gravide sau în timpul lactaţiei. terapeutică sau non terapeutică. Presupunând că produsul farmaceutic are un potenţial teratogen. în particular. În optica aceasta. Asupra consensului în cunoştinţă de cauză în medicină (31) şi. nu există terapie standard disponibilă şi gravitatea patologiei impune un tratament. devine necesară pentru un produs farmaceutic experimental de pe urma căruia nu pot fi excluse efecte dăunătoare directe asupra copilului conceput (sau indirecte. chiar dacă se realizează cu respectarea normelor de protecţie. în ordinea experimentării (32) . f) Consimţământul în cunoştinţă de cauză este absolut necesar atunci când este vorba despre experiment non-terapeutic. Acest consens în cunoştinţă de cauză este cerut în mod normal chir şi pentru experimentarea terapeutică. să se producă într-adevăr în cunoştinţă de cauză. Acest caz se poate petrece atunci când este folosit în regim de urgenţă un produs farmaceutic exprimental în tentativa extremă de a salva viaţa unui pacient după ce au dat greş toate celelalte mijloace terapeutice. dependenţi sau condamnaţi la moarte). astfel încât se vor dobândi maximum de cunoştinţe valabile şi se va reduce la minim riscul din faza aplicativă asupra omului. antrenând astfel şi persoana tatălui în regimul de atenţie cerut) (30). de aceea din acest gen de experimentare sunt excluşi toţi subiecţii incapabili să ofere un consens pe deplin liber şi conştient. experimentele asupra animalelor. Va fi evaluată cu grijă mai ales includerea femeilor de vârstă fertilă în cercetările clinice. e) Faza clinică a experimentării. trebuie să se facă anumite distincţii. Totuşi. accesibile şi uşor recepţionate. chiar şi dacă este îndepărtată posibilitatea unui efect teratogen asupra copilului conceput. Aceeaşi modalitate operativă.. atunci când este cerut. prizonieri. atunci este recomandat ca femeia care se supune studiului experimental să nu înceapă o sarcină în timpul experimentării (şi în structurile unde este posibil) să i se ofere posibilitatea de ilustrare a metodelor de reglementare naturală a fertilităţii. În cazul femeii la vârsta fertilă. prin intermediul unei acţiuni asupra patrimoniului germinal părintesc. Dacă însă. femeile la vârsta fertilă sunt excluse. adică bazat pe elemente complete. în cazul în care există tratamente standard alternative faţă de cel exprimentat sau în cazul experimentării asupra voluntarilor sănătoşi. Coeficientul de risc este evaluat şi în cazul voluntarilor şi experimentării efectuate de medic asupra lui însuşi. puşcăriaşi. va trebui să prezinte un coeficient de risc proporţional cu scopul şi să poată garanta integritatea subiectului asupra căruia se realizează experimentul. pentru a fi cu adevărat liber şi deci cerut din partea unor persoane care nu prezintă forme de dependenţă morală sau constrângere fizică (copii. deci potenţial susceptibilă de graviditate înainte sau chiar în timpul experimentării. nu ar trebui să fie condiţionate de lege într-atât încât să reprezinte o creştere de risc pentru faza aplicativă asupra omului. criteriul de excludere de la experiment se impune sub motivul ocrotirii necesare atât a sănătăţii femeii cât şi a copilului.

recomandabilă. Tema nu este lipsită de implicaţii etice specifice (36). l) Întrebuinţarea corectă a sistemului "placebo". Pentru ca utilizarea lui să se facă la scară generalizată. În al doilea caz. Acestea se referă la: 1. i) Farmacovigilenţa . Este vorba. în ansamblu. cercetare care nu le-ar aduce profituri sub diverse forme. de substanţe farmacologice (34) utile pentru tratamentul şi/sau vindecarea bolilor de minimă incidenţă epidemiologică sau de epidemii care lovesc populaţii economic lipsite şi deci în imposibilitate de a plăti tratamentele necesare. medici de circă) şi un training (instructaj) adecvat formativ/informativ pentru medicul de bază cu scopul de a obţine o colaborare fezabilă în cadrul studiilor din faza a IV-a. întotdeauna. g) Protejarea datelor personale. Vom vedea separat cazul consimţământului pentru experimentarea pe minori. să fie presupusă facilitatea majoră de a demonstra semnificaţia statistică a unui placebo faţă de un tratament novator în confruntarea dintre cele două terapii (cea experimentală şi cea standard). fie la studii de farmacovigilenţă. să se evite dificultatea de alegere între tratamentul de comparat şi terapia experimentală . 2.pentru un medic să semnaleze imediat autorităţii sanitare evenimentele adverse care este de presupus că ar avea legătură cu administrarea unui anumit produs farmaceutic. proiecte de stimulente financiare pentru industriile care s-ar angaja să producă medicamente "orfane". Pentru bolile din Lumea a Treia. Se poate defini ca fiind o monitorizare a posibilelor reacţii adverse ale medicamentelor (35) şi comunicarea acestor rezultate făcută autorităţii sanitare. este nevoie de trei condiţii: 1. trebuie spus că nici GCP 1996 nu fac vreo referire la studiile din faza a IV-a care se referă fie la comparaţia cu alte produse farmaceutice aflate deja pe piaţă. colaborarea altor categorii de operatori sanitari (farmacişti. 3. Pentru a evita situaţia şi ţinând cont de imposibilitatea practică de a obliga firmele farmaceutice să producă medicamente în pierdere. 2. În primul caz. s-a dezvoltat o strategie de colaborare internaţională coordonată de ONU. respectându-se legile de confidenţialitate prevăzute de dispoziţiile normative aplicabile" (33) h) Atenţia faţă de aşa zisele medicamente "orfane". La un nivel mai general rezultă cât mai oportun existenţa băncilor de date internaţionale de farmacovigilenţă care în timp real să consimtă la efectuarea unui rapid şi eficient schimb de informaţii. Pentru acestea din urmă rigoarea etică este căutată şi îndeplinită prin menţinerea unui raport satisfăcător între medic şi pacient. Tipologia studiilor clinice de farmacovigilenţă. iar autoritatea trebuie să ia măsurile necesare în termen operativ. în cazul maladiilor rare. au fost întreprinse în unele ţări. Este vorba despre o substanţă inertă fără efect farmacologic. precum SUA. în schimb. Recunoaşterea şi comunicarea evenimentelor survenite. evitând introducerea unor condiţii care ar putea altera acest raport.din punct de vedere etic. în schimb. pentru motive etice. 151 . prevăzută în diferite experimente clinice controlate. asupra omului. În ambele cazuri industriile farmaceutice nu folosesc resurse. timp.bolnavului însuşi (bolnavi de cancer). Este. Aceasta ar fi administrată unui grup experimental aşa numit de "control" şi confruntat cu grupul de studiu căruia i se încredinţează spre testare respectivul produs farmaceutic. să fie eliminată orice posibilă interferenţă în interpretarea efectelor atribuite noului medicament. Textul revizuit din 1996 a GCP afirmă în aceată privinţă: "trebuie garantată confidenţialitatea documentelor care ar putea identifica subiecţii. sau cuvenita rezervă cu care trebuie tratate datele referitoare la subiecţi care se supun unei experimentări clinice. este obligatoriu . în domeniul clinic terapeutic.

să aibă o validitate ştiinţifică absolută dat fiind că este demonstrat că măsurătorile sunt supuse de la sine unei apreciabile erori statistice. Ţinând cont de cele spuse până acum. din punct de vedere etico-deontologic se pun alte probleme referitor la factorii ulteriori. derivate din folosirea metodei placebo (spitalizare. S-ar putea întâmpla ca folosirea unei metode sau a unui medicament încă neconfirmat să reprezinte ultima şansă pentru o tentativă extremă de salvare a unei vieţi altfel pierdute: în 152 .nu este pe deplin confirmată. atunci folosirea lui asupra bolnavului. Este iluzoriu ca un studiu. Scopul medicinei este de a ţine cont de ceea ce există pentru a descoperi ceva mai bun. Să examinăm cazul în care medicamentul trebuie folosit pentru că. Dacă folosirea medicamentului ar trebui să fie în principal nu pentru binele pacientului respectiv. datorită căreia valoarea noului produs. din contra. administrare ad hoc a metodei placebo pe cale parenterală sau evaluarea efectelor cu mijloace diagnostice invazive). dar mai are nevoie de confirmări clinice şi de confirmări ulterioare.Aceste motivaţii însă nu se bazează pe următoarele consideraţii cu caracter metodologic şi etico deontologic: (37) 1. nu numai că va trebui să fie precedată de verificări în privinţa caracterului infofensiv şi de licenţele pentru folosirea asupra omului. 2. mai mult decât în legătură cu studiile ştiinţifice sau cu viitorii pacienţi. întotdeauna de mici dimensiuni. în privinţa unei utilizări generalizate a substanţei deja comercializate. medicul poate folosi medicamentul pe pacient cu consimţământul său expres sau. în acest caz.faţă de tratamentele uzuale . întotdeauna. al experimentării asupra bolnavului. Obţinerea unui consens valid în cunoştinţă de cauză. Astfel de experiment poate fi făcut în sens terapeutic. consimţământul obţinut de fapt nu este valabil şi se configurează ca o adevărată şi reală "înşelăciune". justificat din punct de vedere terapeutic. mai frecvent. De altfel. dar va fi nevoie să primească în mod necesar consimţământul pacientului. a primit deja garanţiile asupra caracterului inofensiv în spaţiul experimentării de bază şi de laborator şi a obţinut licenţa de folosire pe om. în sens de pură experimentare şi în sensul experimentării asociate. Evaluare etică şi cazuri concrete Să încercăm să distingem acum cazuistica în complexitatea ei şi în raport cu ceea ce prevăd legile internaţionale şi naţionale. 4. posibilitatea de a evita riscuri inacceptabile sau tulburări pentru pacient. în cunoştinţă de cauză. următoarele: lipsa unei terapii consolidate proprie pentru boala şi/sau cazul în care (presupusa) terapie în curs prezintă grave efecte colaterale. pe baza sistemului placebo nu eliberează deci medicul de datoria de a-i administra pacientului cel mai bun tratament. Să ne oprim mai ales asupra cazului. Medicul are o obligaţie primară de tip terapeutic în relaţia cu bolnavul. cu consimţământul rudelor sau al tutorelui. dacă este cu putinţă. în cazul în care acesta nu este în măsură să îl acorde. 5. se întâmplă ca pacientul să nu primească o informare adecvată. pe planul eficienţei . 3. ci pentru confirmarea medicamentului sau avantajul cercetătorului.din punct de vedere personalist. explicit şi personal. condiţiile de liceitate etică a unui studiu clinic controlat utilizând sistemul placebo sunt. Dacă.

Aceasta este limita disponibilităţii pe care subiectul o are şi faţă de sine însuşi. Pius al XII-lea afirma: "În cazurile disperate. atunci când nu poate fi obţinut direct de la pacient sau de la rude sau de la tutore. sau când ar apărea riscuri neprevăzute. un spirit drept şi reflexiv admite fără îndoială că medicul ar putea. în cunoştinţă de cauză. De aceea. În privinţa aceasta. Riscul căruia îi este supus voluntarul nu poate şi nu trebuie să depăşească bariera apărării vieţii şi a integrităţii substanţiale. consimţământul însuşi. fiind vorba despre o persoană sănătoasă nu este cazul să fie presupus consimţământul.cazul acesta. pe care am încercat să-l explicăm mai înainte. nu pot deveni subiecte de experimentare care necesită consimţământul în cunoştinţă de cauză. asupra celor incapabili de consimţământ poate fi condusă doar experimentarea terapeutică (38) . Experimentarea asupra propriei persoane. un mijloc. pentru că medicamentul reprezintă unica terapie posibilă. are încă posibilitatea succesului. cu consimţământul explicit al pacientului. s-ar putea justifica. Chiar şi dincolo de această limită acţionează întotdeauna legea proporţionalităţii între risc şi avantaj. chiar şi în acest caz rămân. Experimentatorul trebuie să se menţină în starea de a putea întrerupe experimentarea în orice moment: fie atunci când ar trebui retras consimţământul. de aceea. făcut de Pasteur asupra unui copil. Prima condiţie este ca acest consimţământ din partea respectivelor persoane să fie liber. poate fi reţinut ca acordat în mod implicit şi tacit în voinţa generală a pacientului şi a rudelor care fac orice pentru a nu pierde viaţa pacientului. de exemplu. limitele şi condiţiile pe care le-am expus în cazul subiecţilor voluntari sănătoşi. trebuie excluse cercetările realizate din pură curiozitate. folosirea vaccinului experimental împotriva turbării. astfel. De aceea. altfel irecuperabil. Legile privind respectarea inviolabilităţii persoanei umane şi a disponibilităţii ei nu se schimbă atunci când este vorba despre persoana handicapată sau despre bolnavul mintal sau muribund (vom vedea şi cazul fetuşilor). Principiul solidarităţii sociale. 153 . o operaţie care. explicit şi personal. organizarea experimentării trebuie să prevadă instrumentele necesare pentru a putea fi oprită în orice stadiu. Din împrejurările experimentării trebuie exclusă orice situaţie degradantă sau imorală şi orice intenţie lipsită de onestitate cu sau fără acordul subiectului supus experimentării (40). În felul acesta. Rămâne de moralitate dubioasă experimentarea desfăşurată asupra persoanelor legate de munca sau de rolul experimentatorului. se aplică cu scopul acesta şi asigură liceitatea experimentării asupra voluntarului sănătos. aceştia fiind incapabili de consimţământ. caracterul experimental coincide cu cel terapeutic. când bolnavul este pierdut dacă nu se intervine. Experimentarea asupra persoanelor voluntare şi sănătoase. fără să excludă orice pericol. datorită prezumpţiei unei constrângeri morale. să procedeze la aplicarea unui astfel de tratament". Dorinţa de a face cu bună credinţă un gest eroic în beneficiul ştiinţei sau setea de admiraţie socială nu schimbă pe plan obiectiv evaluarea morală a experimentării asupra propriei persoane. dar cu condiţii precise (39) . dacă există un medicament.

dacă este instruit. Înainte de orice. în plus. prelevarea unei mici cantităţi de sânge pentru analiza gazelor sanguine. Dar această ipoteză de experimentare asupra condamnaţilor la moarte nu ţine seama după părerea mea. chiar şi în cazul deţinuţilor. să învingă poliomielita. chiar şi atunci când pot fi reduceri ale pedepsei. în sine ilicite. după unii autori nu ar trebui să fie considerat doar factorul vârstă ci şi cel de risc: una este experimentarea unui medicament în dermatologie. care trebuie să fie verificată pe copii sănătoşi pentru a putea releva diferenţele pe subiecţii bolnavi. se spune însă că astfel de experimente nu ar trebui să comporte creşteri ale durerii sau tratamente degradante. bazată pe marile avantaje pe care le-au adus anumite experimentări. pentru tratamentul unor boli care nu pot fi atacate cu medicamente cunoscute. că există experimente al căror risc este aproape nul.sau a altor substanţe cu risc sau dureroase. Experimentarea asupra copiilor şi a minorilor. nu sunt deloc demne de aprobare nici asupra prizonierilor de război sau a deţinuţilor. precum. se subliniază posibilitatea de întregire ("identificare") a consimţământului părinţilor sau al reprezentanţilor legitimi cu consimţământul explicit al minorului care să aibă uzul raţiunii: fiind capabil de acte de generozitate poate accepta. de imposibilitatea consimţământului liber şi în cunoştinţă de cauză. Deja în enunţarea principiilor generale am clarificat faptul că aceşti subiecţi fac parte din categoria celor care nu sunt abilitaţi sau capabili de un consens valid şi deci asupra acestor subiecţi experimentarea trebuie definită ca licită doar dacă este desfăşurată cu scop terapeutic. Din punct de vedere etic. Limitele obiective ale vieţii şi integritatea substanţială sunt valabile în orice situaţie. În ultima vreme. în avantajul subiecţilor înşişi. Experimentarea asupra deţinuţilor. cum a fost în cazul experimentării vaccinului lui Salk care a permis. după experimentarea pe copii. oricum. În sfârşit. Unii adaugă şi consideraţia cu iz utilitarist sau "telologic". unul este copilul de cinci ani şi altul băiatul de cincisprezece. tocmai din cauza dificultăţii de a obţine un astfel de acord. care poate chiar să contracteze o căsătorie validă. experimentări nesigure şi cu risc mortal: se spune că ar fi vorba despre un fel de înlocuire a pedepsei (a muri eventual datorită medicamentului în loc de a muri pe scaunul electric). care poate provoca irecuperabil căderea părului. Oricum ipoteza nu este luată în considerare în documentul de la Helsinki. presa medicală propune răspunsuri mai articulate. oricum. De aceea. cu condiţia ca subiectul să fie bine informat şi fără iluzii în privinţa respectivă. 154 . o asemenea experimentare cu un astfel de risc este total inacceptabilă. şi alta este prelvarea la care ne-am referit mai sus şi care totuşi trebuie să aibă ca scop o experimentare.Este cazul de adăugat că atunci când se realizează experimente asupra propriei persoane legea va trebui să prevadă prezenţa altei persoane care să poată opri experimentul în cazul unor riscuri neprevăzute sau. Oferta experimentării voluntare este admisibilă. consideraţi fiecare în parte şi cu consimţământul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. grave. În cazul condamnatului la moarte (în ţările în care pedeapsa cu moartea încă există). cu consimţământul celui condamnat. în limitele expuse înainte. chiar şi un pact de altruism care ar comporta un anume risc (41). de exemplu. unii justifică.care au fost făcute chiar şi în America . trebuie introdusă distincţia între capacitate mentală reală şi capacitate juridică de consimţământ în cunoştinţă de cauză: în ordinea consimţământului. Unele experimentări de substanţe cancerigene . Se aminteşte.

realmente sau din punct de vedere juridic incapabil de consimţământ.Declaraţia de la Helsinki. este condamnat la o moarte sigură datorită bolii nu schimbă nici natura nici măsura protecţiei sale morale. consimţământul rudelor care au responsabilitate asupra lui îl înlocuieşte pe cel al subiectului. În mod sintetic se pot da următoarele indicaţii (45) : 155 . Experimentarea prin trials clinic randomizate. ar fi vorba mai degrabă de experiment terapeutic. în cazul subiecţilor care se află în reală incapacitate de consimţământ. cu scopul de a evita componenta factorului psihologic (expectativa unui efect). întotdeauna pentru a evita aceeaşi posibilitate a influenţelor subiective: doar cel care controlează întreaga executare a experimentării cunoaşte distribuirea efectivă a medicamentului şi a placebo-nului. În aceste condiţii se vorbeşte despre experimentare "dublu orb". date preţioase pentru ştiinţă şi societate. Existenţa acestor condiţii ar trebui să fie riguros evaluată de către un Comitet de Etică. (cel care furnizează medicamentele şi culege datele referitoare la efecte). chiar dacă sub anumite condiţii: "În cazul de incapacitate legală. chiar dacă de aici ar putea rezulta. placebo. sunt moralmente inadmisibile experimentele non-terapeutice. dar cu capacitate reală de consimţământ liber şi în cunoştinţă de cauză. cu condiţia să nu existe riscuri relevante nici pentru viaţa nici pentru integritatea fizică a subiectului (44). temă asupra căreia ne-am oprit mai înainte. dar probabilistă. Faptul că un subiect de vârstă minoră. sau între un grup căruia trebuie să îi fie administrat medicamentul experimental şi un grup căruia nu trebuie să îi fie administrat medicamentul: datorită faptului că alegerea subiecţilor unui grup sau altul deseori se face la întâmplare (at random) se vorbeşte despre trials clinic randomizate. după cum prevăd legislaţiile naţionale. consimţământul trebuie să fie obţinut de la tutorele legal. se exprimă în materie cu o formulă nu cu totul explicită. pentru verificarea efectelor unui anumit medicament. În folosirea acestor metodologii (randomizare. întotdeauna în acord cu legislaţiile naţionale. Atunci când nu numai subiecţii asupra cărora se experimentează nu cunosc această distribuţie. în cazul unui succes (43) . Atunci când minorul este întradevăr capabil să-şi dea propriul consimţământ. dublu orb) pot apărea probleme etice în cadrul problemelor tehnice. proprie celor care nu au încă sau nu vor mai putea avea uzul raţiunii. În anumite protocoale. Se poate considera în această ipoteză doar cazul folosirii unui medicament experimental ca ultimă şansă în tentativa de a salva viaţa minorului care nu ar putea fi salvată cu medicamentele cunoscute: în cazul acesta. Este ştiut că traiectul experimentării necesită de cele mai multe ori. pentru ca subiecţii de experimentare să ignore cărui grup îi aparţin. acest consimţământ întărit de cel al reprezentanţilor legali ar putea fi considerat valid pentru experimentarea non-terapeutică. Acolo unde incapacitatea fizică sau mintală face imposibilă obţinerea unui consimţământ în cunoştinţă de cauză sau când subiectul este un minor. grupului "martorilor" trebuie să li se administreze placebo. acesta trebuie obţinut alături de cel al tutorelui legal. ci nici o parte dintre aceia care conduc experimentarea. actualizată de Asociaţia Medicală Mondială în 1996." (42) Să reţinem că. metodica controlului între două grupe de pacienţi cărora le sunt administrate două tipuri de medicamente (cel experimental şi cel standard). Dacă însă ar fi vorba despre incapacitate juridică. în mod fericit.

inacceptabilă nici măcar din motive ţinând de sănătatea pacientului. Noutatea temei Am făcut deja o evaluare în privinţa experimentării pe embrioni umani în domeniul fecundării in vitro. care nu interzice în mod explicit cercetarea pe embrioni "in vitro". Fie că este vorba despre experimentare genetică (ADN recombinant) sau de substituiri de cromozomi. făcând însă apel la obligaţia de a-i conferi embrionului protecţia adecvată. iar necesitatea de a obţine consimţământul în cunoştinţă de cauză este îndeplinită. Au urmat. componentă puternică emotivă a subiecţilor). în mod succesiv. sau s-ar face doar în mod limitat. sau că este vorba de experimentare farmacologică sau de studiul experimental al biologiei embrionale. este necesar să se ceară consimţământul subiecţilor în privinţa experimentării şi a metodicii folosite. fie ca furnizare de material de experiment (47) . Concluzia a fost un compromis formulat în art.ca circumstanţă a tehnologiilor de procreaţie. va trebui să existe asigurarea că suspendarea terapiilor obişnuite nu riscă sau nu dăunează pacienţilor şi că medicamentul care se administrează pentru experimentare are o previzibilă eficacitate nu inferioară celei deja cunoscute. în general (46). că sunt cunoscute condiţiile care se cer pentru experimentarea pe om. 156 . Viciul de finalitate priveşte în mod global moralitatea actului. Experimentarea pe fetuşi şi pe embrioni umani. dacă aceasta este admisă de normative naţionale. Problema experimentării a trebuit să fie abordată şi mai acut în ultima vreme. Considerăm. În cazul în care acest lucru nu ar putea fi propus (refuzul de a se supune exterimentării în aceste condiţii. în aceste cazuri. să prevadă pierderea şi distrugerea embrionului. b) Când experimentarea se desfăşoară cu caracter terapeutic. chiar şi atunci când ar trebui să se aplice metoda "dublu orb". cu scopul de a fi inserate în indivizi afectaţi de maladia Parkinson. nu numai pentru că se dă viaţă unei fiinţe umane în afara vieţii matrimoniale. În pregătirea amintitei Convenţii europene asupra drepturilor omului şi a biomedicinei. toate aceste metode nu sunt admisibile din punct de vedere etic. Am făcut o evaluare etică negativă a acesteia. fie pentru uz industrial. nu se justifică deloc din punct de vedere etic şi ar sfârşi prin ştirbirea credibilităţii medicilor şi spitalelor. Greşeala. tema a comportat o discuţie îndelungată şi a fost stabilită distincţia dintre producerea de embrioni cu unicul scop de a fi folosiţi pentru experimente şi întrebuinţarea embrionilor "reziduali" tot cu scop experimental . ci mai ales pentru că scopul nu este de a face să se dezvolte un fiu.a) Când se procedează la experimentarea unui nou medicament pentru o cercetare non terapeutică asupra bolnavilor care se află deja în tratament. pentru producerea de cosmetice. 18 (48). este necesar din punct de vedere etic să se accepte că suspendarea terapiei obişnuite nu trebuie să expună daunei sau riscului sănătatea sau viaţa pacienţilor. de altfel. Este în firea acestei experimentări. ca circumstanţă agravantă. ci de a transforma în "obiect" de experimentare embrionul aruncat spre suprimare. datorită denunţurilor care au fost publicare despre traficul cu fetuşi avortaţi. anunţul din partea cercetătorilor (49) în legătură cu prelevarea de ţesuturi cerebrale fetale sau de glande suprarenale fetale. de altfel. din punct de vedere etic judecata rămâne negativă. făcând abstracţie de tipul şi de scopurile experimentării. Mai mult.

chir şi dintr-un punct de vedere legal. 157 . Totuşi. pe cel al celui interesat. de aceea să nu fie amânată până după naştere în perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor de efectuare. al generării umane din primul moment al existenţei ei şi până la naştere (51) . dar se poate gândi chiar că fetusul ar putea supravieţui întreruperii voluntare a sarcinii. şi mai relevantă este distincţia privitoare la condiţia fetusului: viu. Şi Instrucţiunea "Donum Vitae" a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei subliniază această identică relevanţă etică a termenilor "zigot". în cazul malformaţiilor sau obstrucţiilor căilor urinare. orice intervenţie terapeutică (diagnostică sau curativă. medicală sau chirurgicală) va trebui să fie garantată de trei condiţii esenţiale: să fie cerută de motive serioase şi rezonabile. este vorba întotdeauna de viaţa unei fiinţe umane căreia i se recunoaşte demnitatea de persoană umană (50) . experimentarea terapeutică sau cu intenţii terapeutice. Intervenţiile intrauterine cu caracter terapeutic În afara transfuziilor de sânge pentru salvarea vieţii fetusului. cu adevărat liber. să nu existe un risc grav pentru viaţa şi nici pentru integritatea fizică a fetusului sau a mamei (deci trebuie evitată provocarea unor daune grave fetusului sau mamei). scopul poate fi: pura experimentare biomedicală. când există o serioasă probabilitate de succes. Intervenţia terapeutică asupra fetusului. unii reţin faptul că aceste intervenţii chirurgicale ar putea fi realizate cu rezultate mai bune în faza post-natală imediată (52). viabil sau nu. prelevarea de ţesuturi pentru tratamentul unor persoane bolnave. Şi în acest domeniu este valabilă intervenţia diagnostică ce se configurează drept "diagnoză prenatală".Nu facem deosebire între embrioni şi fetuşi în ceea ce priveşte aspectul etic. dar cu particularitatea cazului. Se presupune că experimentarea pe fetuşii vii poate fi dirijată în interiorul uterului. În sfârşit. trebuie ţinut cont de natura riscului pentru unii embrioni vii: dacă intervenţia sau experimentul poate provoca moartea sau poate compromite integritatea substanţială a vieţii în curs de venire pe lume. problemă care însă nu este privită doar din perspectiva factorului de risc al fetusului în momentul folosirii tehnici de diagnosticare. care indică doar stadii succesive ale dezvoltării unei fiinţe umane. care au dus la salvarea multor copii nenăscuţi. este licită. căci este la mijloc subiectul care poate nu şi-ar da consimţământul. consimţământul care îl substituie şi reprezintă. ca părinţii să-şi dea consimţământul în cunoştinţă de cauză. ca şi asupra oricărui individ uman. De aceea. "embrion" şi "fetus". după cum am tratat separat (53). de exemplu. sau în cazul hidrocefaliei. Să luăm în considerare cazuistica diferenţiată. astăzi se extind prin progresul ştiinţei şi asistenţei prenatale chiar şi intervenţii de chirurgie fetală. "pre-embrion". dat fiind că în problema de mai multe ori reclamată şi demonstrată. Mai mult. mort. dar toate desemnează rodul. Deosebirile cele mai relevante din punct de vedere etic sunt cele referitoare la scopul intervenţiilor asupra fetusului. mort prin avort spontan sau prin întrerupere voluntară de sarcină. dar şi din perspectiva legăturii cu avortul selectiv. vizibil sau nu.

chirurgicală sau de alt tip. de terapii experimentale întrebuinţate spre beneficiul embrionului însuşi cu scopul de a-i salva viaţa. Aplicarea acestui principiu moral poate necesita delicate şi deosebite precauţii fiind vorba despre viaţa embrionară sau a fetuşilor" (54) . ori de câte ori ar fi vorba. poate fi avantajată cercetarea pentru vindecarea altor subiecţi umani. 158 . trebuie reţinute ca imorale experimentările făcute doar în scopul cercetării ştiinţifice. iar prin întreg binele umanităţii. trebuie afirmat în schimb că folosirea embrionului sau a fătului uman ca obiect de experimentare constituie o crimă faţă de demnitatea lor de fiinţe umane. viabili sau nu. conform regulilor deontologice prevăzute în cazul copiilor. citata Convenţie europeană asupra drepturilor omului şi a biomedicinei prezintă omisiuni şi insuficienţe. care în cazul acesta este reprezentat de suprimarea unui individ uman. De aceea. Intervenţiile de pură experimentare ştiinţifică Amintind că fetusul ca embrion are demnitatea persoanei umane şi că. înţelegând prin parte individul fetal. nu este licită intervenţia experimentală asupra fetusului încă viu pentru că "dacă ei sunt vii. este subiect incapabil de consimţământ.E clarificatoare în privinţa aceasta Instrucţiunea "Donum Vitae": "La fel ca pentru orice intervenţie medicală asupra pacienţilor. trebuie reţinute ca fiind licite intervenţiile asupra embrionului uman cu condiţia să respecte viaţa şi integritatea embrionului. pe de altă parte. în felul acesta. nu se spune nimic despre tratamentul asupra fetuşilor după moartea provocată sau spontană. datorită voluntarităţii cerute pentru participarea la astfel de incursiuni ştiinţifice. chiar dacă nu a fost prevăzut rezultatul mortal. Oricare ar fi genul de terapie medicală. despre dreptul la viaţă care ar trebui să constituie dreptul prim al oricărui individ. În această privinţă. din acest motiv este considerată imorală pura experimentare pe fetuşi vii. trebuie să fie respectaţi ca orice persoană umană" (57) . că asupra fetuşilor se pot face doar intervenţii terapeutice. ci este finalitatea societăţii. adică. binele comun este înţeles ca bine al indivizilor. (56) Chiar şi atunci când. poate fi licită recurgerea la medicamente sau la proceduri nevalidate încă în întregime" (55)... în sfârşit. nici. enciclica "Evangelium Vitae" precizează: ". În privinţa drepturilor omului. ci să fie realizate cu scopul vindecării acestuia. Aici nu este valabilă raţiunea conform căreia partea este sacrificată pentru întreg. de asemenea. ar fi fost hotărâtă moartea fetusului prin avort. Şi mai departe: "În cazul experimentării clar terapeutice. pentru că un scop bun nu poate fi atins printr-un mijloc rău. pentru că subiectul individual nu este o parte a organismului social. şi în lipsa altor terapii valide. Nu poate fi acceptată nici raţiunea că. Fetusul nu trebuie tratat ca un cobai. Însăşi Declaraţia de la Helsinki interzice experimentarea non-terapeutică asupra subiecţilor incapabili de consens. independent de cercetător. nici despre dreptul la obiecţinea de conştiinţă (din partea experimentatorului) faţă de practicile de cercetare "pe viu" sau "in vitro" în domeniul procreativităţii. este necesar consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză al părinţilor. care au dreptul la acelaşi respect datorat copilului deja născut şi oricărei persoane". să nu comporte riscuri disproporţionate la adresa lui. într-o tentativă extremă. În acest sens. trebuie precizat. îmbunătăţirii condiţiilor sale de sănătate sau supravieţuirii individuale.

lucru care. fetuşii avortaţi sunt vii. trebuie să fie respectate ca rămăşiţele celorlalte fiinţe umane". va trebui să existe un avantaj rezonabil şi previzibil ala cestor cercetări pe plan uman. Când fetusul provine dintr-un avort voluntar. cum ar dori unii . trebuie să fie constatat cu siguranţă. Şi normativa franceză în privinţa cazului analog de prelevare de ţesuturi din fetuşi proveniţi din avortul voluntar pune această problemă etică şi o declară relevantă până la punctul de a admite posibilitatea obiecţiei de conştiinţă din partea acelora care ar fi chemaţi să colaboreze în domeniul acesta. Practica de a menţine în viaţă fetuşi sau embrioni umani.. viabili sau nu. (58) Din punct de vedere etico personalist. Dacă. trebuie să se facă distincţie între fetuşi proveniţi din avort spontan şi fetuşi din avort voluntar. repetăm.în măsura în care. suprimarea şi orice formă de manipulare de embrioni congelaţi şi/sau reziduali. avortaţi în mod voluntar sau nu. sunt valabile indicaţiile amintite pentru intervenţiile intrauterine şi pentru minori. in vivo sau in vitro. (62) În cazul fetuşilor proveniţi din avorturi spontane.În planul insuficienţelor textuale. practica riscă astfel să fie încurajată pe considerentul de a cere consimţământul mamei. (60) În privinţa fetuşilor deja morţi. şi orice formă de manipulare a embrionilor chiar şi înainte de ziua a 14-a de dezvoltare. odată afirmat faptul că este artificială diferenţierea între conceptul de individualitate umană (şi cel de persoană) şi valenţa fundamentală a omului. Prelevarea ţesuturilor fetale cu scopul transplantării 159 . viabilă sau nu. oricum. în scopul studierii bolii. În plus. şi nu s-ar simţi capabili în conştiinţă să dirijeze experimentele pe fetuşi proveniţi din întreruperea voluntară a sarcinii. se reţine ca ilicită "suprimarea. În sfârşit. Convenţia interzice discriminarea doar faţă de persoană şi nu faţă de fiinţa umană.. independent de fiinţa vie. care îi conferă o valoare superioară şi îl face demn de respect. (59) Experimente asupra fetuşilor umani avortaţi Atunci când vorbim despre fetuşi umani avortaţi ne referim la fetusul din afara uterului. în scopuri experimentale sau comerciale este cu totul contrară demnităţii umane. termeni utilizaţi în text în mod artificial distinct şi abordează tema cercetării asupra embrionilor concepuţi "in vitro". dincolo de constatarea morţii.. va trebui exclusă orice formă de speculare sau chiar de compensare de tip comercial. unii fetuşi supravieţuiesc procedurii şi uneori sunt chiar viabili. de fapt. şi acest lucru este ştiut de cercetători. (61) Chiar dacă nu se ţine seama de această circumstanţă. eventuala legătură implică colaborarea la avort. o utilizare din partea acestora de la sine ar putea fi licită dacă nu există nici o legătură cu acorduri stabilite anterior şi participare la avort. Instrucţiunea "Donum Vitae" (63) aminteşte că "Cadavrele de embrioni sau de fetuşi umani. orice experiment neterapeutic asupra embrionilor începând din momentul formării lor. această legătură se stabileşte întotdeauna. deci.chiar şi prin intermediul Comitetelor Etice.. sau moartă.. direct sau indirect . la deja amintitul articol 18. avortul este mereu urmărit ad hoc şi deci la sfârşitul intervenţiei fetusul poate fi încă viu chiar dacă nu viabil. adică şi asupra aşa zişilor "embrioni precoci". inclusiv reducţia embrionară. va trebui să existe acordul părinţilor sau al mamei. este ilicită formarea de embrioni in vitro. în special atunci când nu este sigur transferul lor în aparatul reproductiv al femeii". De exemplu. pentru întrebuinţarea fetuşilor. condiţie care trebuie să fie mereu îndeplinită. atunci când avortul se produce prin expulzare sau histerotomie. care sunt consideraţi ca neimplantabili.

Ulterior. 1100/1989 (67). O încercare de acest gen a fost denunţată sub titlul "trafic de fetuşi umani". atâta vreme cât există pentru apărarea animalelor împotriva experimentului şi pentru executarea autopsiilor asupra cadavrelor. şi chiar ar fi mai puţin susceptibile reacţiilor imunitare de incompatibilitate-respingere. trebuie să fie interzisă. 10). capabile să se regenereze şi deci să se caute un fetus vital prin intermediul unor femei predispuse la avort şi cu clinici în care se practică avortul voluntar. ar fi un mai mare succes terapeutic. Dacă este vorba despre fetuşi morţi (prin avort spontan sau prin întrerupere voluntară de sarcină). ştiinţifice şi industriale. orice intervenţie asupra fetuşilor vii. a diminuat această apărare prin citatul articol 18. astfel încât embrionii şi fetuşii umani trebuie să fie trataţi în toate împrejurările cu respectul datorat demnităţii umane (m. În schimb. Apar şi aici ipotezele precedente: dacă este vorba de prelevări din fetuşi vii. În orice caz. provenit de la un Organism "laic" se afirmă existenţa unei vieţi umane chiar din momentul fertilizării. (65) De fiecare dată când în laboratoare sau în spitale funcţionează practici de acest gen în condiţii inadmisibile din punct de vedere etic. 1046/1986 asupra întrebuinţării embrionilor şi fetuşilor umani în scopuri de diagnoză. decât dacă prelevarea s-ar produce imediat. Va trebui ca legislaţiile naţionale să recepţioneze aceste indicaţii. 160 . analogă celei formulate pentru copii şi în armonie cu drepturile familiei. ţesuturile în mod normal nu ar fi apte pentru transplant. pe tema protecţiei şi apărării vieţii pe cale de a se naşte şi a copilului nenăscut. terapeutice. din ţesuturile lor în perioada care precede avortului sau care urmează imediat trebuie să fie moralmente exclusă. pentru a preleva. după cum se afirmă în Carta Drepturilor Familiei. (66) Chiar de curând.cu scopul transplantului asupra unei persoane afectate de boli intratabile astfel: poate fi vorba despre transplant de măduvă osoasă (pentru tratamentul leucemiei). În consecinţă. Este semnificativ că şi în atare document. dar "neviabili". Este de dorit ca şi într-un for internaţional să fie formulată o cartă a drepturilor embrionului. Convenţia europeană asupra drepturilor omului şi asupra biomedicinei care are o greutate importantă din punct de vedere juridic. însuşi Consiliul Europei a subliniat această linie cu privire la folosirea embrionilor cu scopul cercetării prin Recomandarea nr. Protecţia embrionilor trebuie să fie susţinută chiar şi de normative şi de legi.după cum s-a şi realizat (64) . Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a emis Recomandarea nr. este curios că nu există legi în acest sens. şi cu riscul unei grave dăunări sau al morţii fetusului. sunt valide observaţiile şi condiţiile propuse în paragraful precedent. chiar dacă nu sunt vitali.O asemenea prelevare poate fi urmată . publicată de Biserica Catolică. în primele momente. exercitat asupra fetuşilor vii şi care este cauza directă a morţii lor. există obligaţia obiecţiei de conştiinţă din partea celui ce le percepe iliceitatea. este evident un caz ilicit. Dar riscul este să se caute pe cât posibil nealterate. Avantajul ţesuturilor în fază de rapidă dezvoltare celulară. de celule nervoase sau de ţesuturi hepatice sau pancreatice. pentru că previziunea morţii nu schimbă liceitatea actului care lezează. Întrebuinţarea fetuşilor vii.

Încrederea în succesul din acest domeniu al transplanturilor a avut alternanţe: au existat momente de euforie urmate de momente de mai mare precauţie. problema etică devine simplă şi rezolvabilă în mod pozitiv. libertatea donatorului şi a rudelor.A doua parte: Bioetica şi transplanturile de organe Progresele ştiinţifice şi tehnice Intervenţia ştiinţei medicale şi a tehnicilor chirurgicale în domeniul transplanturilor reprezintă unul din elementele de progres continuu şi rapid. după care a urmat o perioadă de mai mare prudenţă. constatarea morţii pentru transplanturile de la cadavru " cu inima bătând" şi în fine. stabilirea criteriilor cu care să fie desemnate organele de transplantat între diferite persoane aflate în aşteptare (2): toate acestea sunt probleme complexe. totuşi se întrevede posibilitatea tehnică. În linii generale şi introductive trebuie să admitem şi că problema etică. gonade. calităţii organelor susceptibile de a fi transplantate. liceitatea compensaţiilor. (1) Ipotezele tehnice se extind şi mai mult spre noi obiective: transplant de porţiuni de encefal (hipofiză. În câteva decenii (în special în ultimii 30 de ani) transplanturile s-au făcut cu organe din ce în ce mai importante: rinichiul. dreptul societăţii de a preleva organele de pe cadavre în lipsa consimţământului explicit. ce părea să se simplifice până în urmă cu un an. inima. iar atare studiu a favorizat la rândul său dezvoltarea tehnicilor de transplant. aceste experimente au constituit o bază şi o încurajare pentru studiul histocompatibilităţii. după descoperirile lui Landsteiner din 1900: chiar dacă transfuzia de sânge nu poate fi definită chiar ca transplant. până la transplantul de gene în spaţiul ingineriei genetice şi al ţesuturilor fetale despre care am vorbit separat. sporirii cererilor. Pe măsura progresului tehnicilor. (3) 161 . devine acum din ce în ce mai complexă. pancreasul şi. Mai multă încredere este datorată şi faptului de a putea dispune astăzi de medicamente mai eficiente pentru combaterea fenomenului respingerii (ciclosporina A). precum în vehiculata ipoteză a transplantului de "cap/trunchi ". dincolo de alţi factori legaţi de evoluţia chirurgiei. problemele etice au devenit mai complexe. sunt amintiţi anii '68-'70 pentru entuziasmul în materie de transplant cardiac. în măsura în care ţesutul inserat în organismul receptor are un timp scurt de supravieţuire. Alt factor determinant a fost progresul cunoştinţelor în materie de imunologie realizat în ultimii douăzeci de ani. Acum asistăm la o reapariţie a optimismului împins la frontiera umanului. La prima vedere sar părea că scopul fiind în mod clar terapeutic. Au adus o contribuţie studiile în privinţa transfuziei de sânge şi în privinţa grupelor sanguine. ficatul. E de asemenea proprie anilor din urmă încercarea de transplant heterolog de inimă de babuin şi de ficat de cimpanzeu. a fost faptul că posibilitatea experimentării pe animale şi astfel a deduce tehnici valide pentru om este foarte ridicată. numărului restrâns de donatori. Ceea ce a permis în mai mare măsură progresul în acest domeniu. chiar dacă acum nu s-a ajuns la efectuarea de transplanturi de trunchi/cap asupra omului. Consimţământul în cunoştinţă de cauză din partea primitorului. liceitatea unor transplanturi care pot influenţa identitatea persoanei ce primeşte. legitimitatea transplantului experimental. o dată garantată condiţia constatării morţii pentru prelevarea din cadavru şi a bunei supravieţuiri a donatorului viu. multiple şi mai degrabă recente. hipotalamus).

Recomandarea 79/5). după principiile ce au inspirat Convenţia Drepturilor omului. de probleme referitoare la transplanturi. (6) De aceea. În aceeaşi Recomandare guvernele sunt invitate să prevadă în documentul de identitate sau în permisul de conducere posibilitatea de declaraţie preventivă din partea cetăţenilor pentru donarea post mortem. tratamentele medicale şi de reabilitare. Codul European de Securitate Socială. situaţia juridică internaţională şi naţională în vigoare. Această poziţie a fost subliniată chiar de Conferinţa Miniştrilor europeni ai Sănătăţii desfăşurată la Paris pe 16-17 noiembrie 1987. inserările şi prelevările de ţesuturi şi de organe de origine umană (Recomandarea 78/29. Indicaţia generală şi tendinţa documentului este de a favoriza printre statele membre posibilitatea de se prevala de "consimţământul prezumptiv". acolo unde nu rezultă în mod explicit voinţa contrară a subiectului de viu. tendinţa este de a considera cadavrul ca res communitatis: în acelaşi timp se invită la respect faţă de convingerile 162 . sunt orientate în favoarea colaborării şi a securităţii sanitare şi spre împiedicarea comercializării. care garantează măsurile de prevenţie. de asemenea. care la articolul 11 prevede obligaţia din partea naţiunilor de a salvgarda şi ocroti sănătatea cetăţenilor şi. de schimbare a testului de compatibilitate a ţesuturilor (Acordul n. constituţională. Principiile călăuzitoare care au însufleţit legislaţia Consiliului Europei în materie de transfuzii de sânge (Codul de la Reykjavik din 1975). (4) Ca un corolar al acestei tehnologii a transplantului ar trebui să se vorbească şi de implantul de organe artificiale. ca să spunem aşa. Sunt amintite în primul rând în cadrul european. a dezvoltat o intensă activitate de cooperare între statele membre. unele ipoteze ce ţin de o problematică etică particulară. Semnalăm în mod particular indicaţiile privitoare la consimţământ pentru prelevarea organelor de la persoana vie şi cele privitoare la sancţiunile precise în cazul declarării false a morţii pentru a obţine anticipat transplantul de la cadavru. (5) Pentru a garanta o mai mare uniformitate legislativă între diferitele ţări europene Recomandarea 78/29 aprobată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 11 mai 1978 conţine o serie de reguli. pe planul legislaţiilor sanitare. definiţii şi invitaţii adresate statelor membre pentru legislaţiile lor naţionale. care în sine nu face parte din abordarea transplanturilor de organe umane. pentru prelevarea de organe post mortem. care este carta sa fundamentală şi. raportul între tehnologie şi etică. principiile etice generale. dar deseori reprezintă o fază sau o alternativă. A doua parte: Bioetica şi transplanturile de organe Perspective legislative şi cooperare internaţională Consiliul Europei. mereu pe planul enunţării principiilor generale. Pentru a ne ordona materia vom trata următoarele argumente: clasificarea diferitelor modalităţi şi tipuri de transplant. Carta Socială Europeană. 84 din 1974).Deasupra ipotezelor şi problematicilor particulare se află mereu problemele de fond ale întregii bioetici: raportul dominare-respectare a persoanei faţă de natura corporală.

ce stabileşte aşa numita "Convenţie asupra Bioeticii" a Consiliului Europei (9) . problema acceptării morţii şi a menţinerii în viaţă a subiectului mort din punct de vedere clinic cu scopul de a nu lăsa să se întrerupă activitatea organelor destinate transplantului. Să mai cităm. o Declaraţie asupra transplanturilor de organe. Prin constatarea morţii clinice este interzisă prelevarea dacă donatorul nu a pierdut ireversibil şi total funcţiile cerebrale: dar se precizează că aceasta nu exclude ca unele funcţii ale anumitor organe să poată fi menţinute în viaţă în mod artificial (7) . consimţământul în cunoştinţă de cauză (informat). 163 .religioase ale celui aflat încă în viaţă. drepturile de rambursare a cheltuielilor şi garanţia asigurărilor sociale pentru daune rezultate din donarea ex vivo. care privesc acest argument. în caz de calamitate. chiar dacă nu este pe larg abordat argumentul donării de organe post mortem . astfel de convingeri ar comporta contrarietatea faţă de donarea de organe post mortem. 6 ianuarie 1987. în octombrie 1987. Recomandarea 79/5 cuprinde măsurile de garanţie şi vamale pentru transportul rapid şi înlesnit pe plan internaţional al substanţelor destinate transplantului.argument amânat pentru un ulterior protocol specific . 14 şi 15 ale Principiilor de Etică medicală europeană. aprobate de Conferinţa Internaţională a Ordinelor Medicilor din Comunitatea Economică Europeană (CEE) . Înainte de a aborda mai detaliat aspectele etice ale problemei menţionăm câteva documente cu caracter deontologic. Fac referiri la transplanturi articolele 13. integrate conform celor stabilite de Rezoluţia Parlamentului European n. Asupra fiecăruia dintre aceste principii trebuie să facem pe scurt câteva reflecţii.trebuie subliniată interzicerea de a comercializa părţi ale corpului uman. 36 şi 37. În acest text. aflate în conexiune în plan internaţional pentru a repera organul de transplantare. 24/79 asupra băncilor de organe (8) sunt organizate "băncile" de date şi colaborările pentru transferul către acestea. Datorită acestor dispoziţii. tutelarea identităţii personale. Celelalte prescripţii privesc examenele prealabile. în sfârşit. locul şi condiţiile prelevării şi transplantului. (10) Aspectul etic al problemei: principiile generale Principiile generale care definesc problema etică a transplanturilor sunt trei: apărarea vieţii donatorului şi a receptorului. Noul Codice Italian de Deontologie medicală (1995) consideră în două articole. Articolele 9 şi 14 ale acestei Recomandări prescriu gratuitatea donării de organe şi de ţesuturi. pentru a cunoaşte tipizarea şi pentru transportul aerian al organelor şi. Marfa călătoreşte cu "etichetă" europeană. chiar al sângelui pentru transfuzii şi al altor substanţe destinate transplantului. Chiar a XXXIX-a Adunare a Asociaţiei Medicale Mondiale (AMM) a aprobat.

ce era. Chiar şi în cazul prelevării organului ex cadavere se poate aduce ofensă vieţii dacă moartea nu a intervenit în mod efectiv sau nu a fost bine constatată. în plus. În plus. dar rămânând deschisă adevăratului serviciu adus vieţii pacienţilor. un aventurism în cazul transplantului cardiac ceea ce s-a petrecut în diferite perioade: transplantul va trebui să se dovedească a fi unicul remediu valid pentru prelungirea vieţii 164 .Apărarea vieţii donatorului şi a receptorului Poate părea mai puţin importantă liceitatea transplantului pentru a prelungi viaţa unui bolnav grav şi incurabil altfel. În acelaşi sens se situează şi Catehismul Bisericii catolice care reţine transplantul de organe ca un act conform legii morale şi meritoriu numai dacă "daunele şi riscurile fizice şi psihice pe care le presupune donatorul sunt proporţionale cu binele căutat pentru destinatar. invers. În cazul nostru principiul totalităţii sau terapeutic justifică de la sine liceitatea transplanturilor autoplastice (chiar şi cu caracter estetico-corectiv). în dauna bolnavului care poate servi ca test pentru progresul tehnicilor chirurgicale. de exemplu. în mod normal donatorul îşi poate duce viaţa şi munci în continuare. reflecţia morală trebuie să se caracterizeze prin acurateţe şi precauţie. mai degrabă refractară în a le admite liceitatea. Este cazul donării de organe duble (rinichi) sau de părţi din organe (ficat. decât doar pentru un bine mai mare al corpului însuşi (principiul totalităţii) sau pentru un bine moral mai mare. relativ la persoana însăşi. Din punct de vedere moral este inadmisibil să fie provocată în mod direct mutilarea invalidantă sau moartea unor fiinţe umane. este licit transplantul omoplastic cu următoarele condiţii: a) donatorul (dacă este viu) nu va trebui să sufere o daună substanţială şi ireparabilă în privinţa vieţii şi operativităţii lui. situaţii în care. poate apărea în experienţa chirurgicală căutarea succesului cu orice preţ şi finalitatea experimentală. viaţa pacientului deşi este sacră poate fi supusă unui tratament riscant şi atât de invaziv doar dacă transplantul este legat de existenţa unor speranţe fondate în privinţa unei reale prelungiri a vieţii. inimă etc) principiul totalităţii trebuie să concorde cu principiul solidarităţii şi socialităţii. dar. chiar şi pentru a întârzia decesul altor persoane". în cazul donatorului viu. reflecţia bioetică trebuie să fie aprofundată. Cu alte cuvinte. (11) Sunt deci condamnabile din punct de vedere moral transplanturile cu caracter într. Principiul respectării vieţii fizice a persoanei comportă obligaţia "non disponibilităţii" corpului respectiv. Este de înţeles cum morala catolică. până la a recomanda donarea de organe post mortem: atitudinea faţă de liceitate depinde de reuşita tehnică mai ales în privinţa conservării vieţii donatorului. la începutul experienţei transplanturilor. câteodată donatorului i se cere un anume prejudiciu. şi în ipoteza unui beneficiu efectiv al pacientului care primeşte organul. De aceea. în realitate. Se consideră. b) Va trebui să existe şi să se descopere o posibilitate alternativă de reuşită asupra pacientului primitor: sacrificiul donatorului trebuie să posede un anumit grad de proporţionalitate faţă de posibilele avantaje reale asupra vieţii pacientului beneficiar. plămân). pentru a justifica transplanturile omoplastice (rinichi. tehnicile perfecţionându-se. Trebuie să se considere că. s-a îndepărtat progresiv. În sfârşit.atât de riscant încât să fie considerate cu precădere experimentale. nu întotdeauna viaţa prelungită a bolnavului care primeşte organul transplantat are o calitate satisfăcătoare.

După părerea noastră sunt cel puţin trei aceste diferite criterii: un criteriu utilitarist. noul individ ar putea fi recunoscut în cel ce este reprezentat de cap: pentru că creierul este partea în care se conservă "memoria personală": aceasta este raţiunea pentru care se preferă să se vorbească mai degrabă de transplant de trunchi decât de transplant de creier. în plus. şi prospectată pentru om. Ipoteza transplantului de trunchi/cap. distribuţia organelor s-ar efectua pe baza criteriului productivităţii sociale prin care se alege ca primitor cu preferinţă acela care. Alegerea pacientului care va fi supus intervenţiei trebuie să fie în primul rând informată de principiul nediscriminării: pentru nici un motiv. De exemplu. În sfârşit. ci în mod structural legate de gândirea şi identitatea biologică procreativă a subiectului. într-adevăr. Asupra acestui punct vom reveni.pacientului. când rezultatul transplantului ameninţă şi tulbură atât de profund subiectul. ne oprim să analizăm pe scurt criteriile care pot fi utilizate în selecţionarea pacienţilor care trebuie să acceadă la intervenţie. se pune problema liceităţii transplantului. criteriul terapeutic. un criteriu cazual. prezenţa şi limbajul. chiar şi cu scopul de a obţine o supravieţuire pur biologică. nici ca mijloc de exprimare şi execuţie. pentru transplantul renal oportunitatea transplantului apare atunci când dializa nu mai este practicabilă cu succes şi pentru multă vreme. (12) Apărarea identităţii personale a primitorului şi a descendenţilor lui Problema morală se pune pentru transplantul de organe nu executive. pe care credem că îl împărtăşim. nici social nici rasial. Perspectiva mecanicistă a celui ce propune aceste transplanturi este insuficientă pentru a defini corporalitatea care este parte integrantă a persoanei. dacă este vorba despre prelevarea de pe cadavru. are în vedere unii parametri clinici. de organe genitale (ovare. o dată vindecat se va întoarce la viaţa de muncă. Eul se construieşte din punct de vedere psihologic şi senzorial prin intermediul experienţei corporale: memoria păstrează 165 . întrupare a eului. poate din punct de vedere tehnic mai puţin complex. celui care are în mod real nevoie şi îndeplineşte condiţiile necesare intervenţiei nu trebuie să i se închidă posibilitatea de acces. prioritatea cererii. previziunea ca organul să se poată implanta şi în ultimă instanţă. ar presupune o identitate personală legată de creier. Totuşi nu ni se pare suficient pentru a fi garantată o identitate globală a persoanei: este foarte greu. un criteriu terapeutic. Dar şi mai problematic este că memoria cerebrală ar putea păstra în continuare senzaţiile şi experienţele avute cu corpul precedent. va trebui să existe constatarea certă a morţii donatorului. După criteriul utilitarist. conform priorităţii cererilor. al cărui identitate o constituie. printre care: urgenţa. ca trunchiul să poată fi legat pe planul sensibilităţii şi al inervării motorii astfel încât nu ar putea să fie "simţit" de către subiect nici ca organ de simţ. practicată acum pe câini şi maimuţe (13) . Criteriul cazual se bazează pe principiul imparţiaalităţii şi încredinţează distribuirea organelor de transplantat la întâmplare. posibilitatea de reuşită a transplantării conform condiţiilor pacientului. testicole) sau chiar de glande de mare relevanţă pentru echilibrul hormonal şi bio-psihologic al subiectului (hipofiză) Când calitatea vieţii şi identitatea personală sunt puternic ameninţate şi compromise. În concluzie. Este cazul ipotezei aventuriste a transplantului de cap/trunchi sau chiar al transplantului.

pancreas) de tipul respingerii sau al unor îngrijiri atente şi tratamente pentru o anumită perioadă. Nu ar putea exista un act de donare ca expresie a solidarităţii. Când prelevarea se face de pe un cadavru. o tumoare) la organele genitale poate justifica şi să implice extirparea. de exemplu. consimţământul explicit şi formalizat.faţă de administrarea de hormoni în patologiile în care extirparea de ovare patologice poate determina unele complicaţii datorate lipsei hormonilor produşi (estroprogesteronici) şi care induc o stare de menopauză precoce iatrogenă şi o serie de tulburări osoase şi cardiovasculare asociate.cum este cazul rinichiului. dar după părerea noastră nu poate pretinde substituirea cu transplant cu finalitate procreativă.ci doar pentru a trata infertilitatea.imaginea de sine şi în corporalitate se reflectă identitatea: cum va putea să se recunoască o minte. inimii etc . Pentru că este poate vorba de riscuri foarte mari (a se vedea transplantul cardiac). consecinţelor. în altă corporalitate? De aceea îndrăznim să afirmăm că o asemenea "construcţie chirurgicală" ar avea un caracter puţin uman şi ar răscoli identitatea personală a subiectului. informarea va trebui să fie făcută cu grijă. am văzut cum tendinţa juridică este înclinată să considere cadavrul ca res communitatis şi să înlesnească utilizarea lui spre binele comun ori 166 . (15) În cazul acesta. de ovare. dacă nu ar exista o cunoaştere motivată asupra tuturor consecinţelor gestului. al unor părţi de organe sau de organe duble (rinichi). În acest caz nu ar fi vorba de un transplant pentru a salva viaţa subiectului . (14) În privinţa gonadelor şi a organelor legate de reproducere şi de secreţia hormonilor particulari. ni se pare că această practică trebuie să fie considerată ca o ameninţare la adresa identităţii biologice şi psihologice a subiectului primitor şi a descendenţilor lui. dificultăţilor. înainte de a proceda la implantarea unui nou organ. Dar în fiecare caz există în primul rând obligaţia unei informări exacte şi complete asupra riscurilor. ca în cazul ţesuturilor. Prezenţa unei ameninţări la adresa vieţii pacientului datorită unui proces maladiv (de exemplu. trebuie exclus dinainte ca transplantul de gonade să implice apoi o procreare în consecinţă. Interzicerea este şi mai clară în special atunci când transplantul s-ar face doar pentru tratarea organului şi nu a individului şi deci doar pentru a avea ovare sau testicole normale şi nu bolnave şi a asigura astfel fertilitatea. Rămâne de discutat ipoteza ca transplantul de gonade.şi proproţional terapeutic . după cum tot negativă este raţiunea fecundării eterologe. aparţinând unui corp care nu mai există. alteori chiar înfruntarea unor incertitudini şi a unor consecinţe (în cazul transplantului de rinichi. În general. obligaţia consimţământului în cunoştinţă de cauză priveşte şi donatorul şi priveşte toate consecinţele asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă viitoare ale donatorului. acestea nu sunt legate de funcţii vitale. deci transplantul terapeutic (adică îndreptat spre salvarea vieţii celui ce primeşte transplantul) nu este schimbată de o necesitate altfel normală. să fie mai acceptabilă dein punct de vedere etic . observaţii privitoare şi la cel ce primeşte organul sau ţesutul. raţiune care nu justifică un transplant care ar comporta apoi tulburarea identităţii biologice a descendenţilor. ficat. Când prelevarea se face de la donatorul viu. Consimţământul în cunoştinţă de cauză În legătură cu problema consimţământului trebuie să luăm în consideraţie cele două ipoteze: când prelevarea de ţesut sau de organ se face ex vivo şi când se face ex cadavere. oricum.

ne aflăm în faţa unor situaţii destul de diverse între ele: dacă minorul care primeşte are ani mai puţini sau este un adolescent capabil să înţeleagă semnificaţia celor ce sunt pe punctul să se petreacă. considerarea voinţei însăşi a subiectului şi. Comitetul Naţional a propus ca oportună revenirea asupra temei. pentru ce în mod oportun legea prescrie în articolele respective un ansamblu de condiţii "obiective" care să confere certitudine cu privire la parametrii morţii clinice şi cerebrale. Se înţelege de aceea. care este constatarea morţii. Semnele încetării vieţii umane pot fi deci deduse prin mijloace şi metode pe care ştiinţa le elaborează treptat şi le perfecţionează. într-adevăr. trebuie încredinţat ştiinţei şi conştiinţei competente şi nu este cu prioritate o problemă filozofică sau teologică în sine. care este alcătuit în mod esenţial din date asupra procentului de supravieţuire. mijloace şi metode mai rafinate. ştiinţa întrebuinţează. Se ajunge astfel la definirea 167 . încă de foarte tânăr. nu trebuie uitate conotaţiile speciale pe care le presupune această problemă atunci când este vorba de efectuarea unei prelevări de organe de la un minor. În cazul acesta. acum. având în vedere că respectivul cadavru. căreia îi lipsea respiraţia. doar prin metode empirice.dar cu aceasta nu încetează respectul datorat acestui res care are o legătură psihologică cu persoana. nu trebuie exclusă complet legătura lui cu apartenenţa afectivă din partea supravieţuitorilor. Problema constatării morţii în transplantul de pe cadavru Este problema cea mai delicată din tot acest subiect referitor la transplantele umane. Al doilea punct care trebuie clarificat. în anumite situaţii. Criteriul acesta nu este împărtăşit de toţi autorii sub profil etic. De aceea. în acest caz răul ar fi uciderea sau omisiunea vinovată a ajutorului. Este deci deosebit de importantă din punct de vedere etic difuzarea unei "autentice culturi a donării". graţie căreia fiecare. (17) în care sunt abordate în manieră globală toate problemele particulare ale transplantologiei legate de acest segment de vârstă.de câte ori apare o necesitate de tip social de fiecare dată când va apărea o necesitate de tip social şi când nu va exista o voinţă contrară a subiectului donator exprimată când era în viaţă. informarea şi considerarea în acelaşi timp a voinţei supravieţuitorilor au şi păstrează o greutate de ordin etic. îşi păstrează sacralitatea proprie prin referinţa fenomenologică şi psihologică pe care o primeşte din partea supravieţuitorilor. datorită dezvoltării tehnologiei şi a reanimării. De aceea. unde este posibil. (16) Apoi. dacă este în continuare adevărat că utilitatea binelui comun poate justifica anumite operaţiuni cu caracter igienico-sanitar. deşi este res şi nu mai este persoană. Utilitatea publică ce poate necesita sacrificii chiar şi din partea celor vii. să descopere necesitatea de a-şi da în mod explicit propriul consimţământ acestui act de profundă solidaritate umană şi de foarte mare valoare socială. cu scopul de a evita erorile. Odată era considerată moartă. nu se poate anticipa moartea atunci când se produce o intervenţie asupra pacientului cu scopul de a preleva un organ: raţiunea este că nu se poate face răul pentru a obţine binele. Putem porni reafirmând unele principii bazate pe respectul vieţii. Înainte de toate. acea persoană căreia inima a încetat să-I bată. datorită şi dificultăţii mesajului care trebuie transmis. poate necesita manipulări şi prelevări de pe cadavre fără nici o daună adusă vieţii . dedicând transplantelor la vârsta pediatrică un întreg document . În această a doua ipoteză este nevoie de un efort de comunicare deosebit.

Comitetul Naţional de Bioetică italian (CNB). sub impulsul mecanismelor. De aceea specialiştii constată. care continuă să fie vitale doar pentru că sunt irigate artificial de instrumente. Considerăm că dispoziţiile înscrise în legea italiană în articolele citate reprezintă garanţii suficiente şi din punct de vedere etic pentru constatarea morţii. ci va trebui să se constate că şi nucleele profunde ale encefalului. (21) Probleme particulare pot apărea în diagnosticarea morţii cerebrale când pacientul este la vârsta pediatrică. respiratorii şi nervoase non temporar ci ireversibil. chiar dacă mai poate dura artificial. Când starea de "moarte clinică". după cum consideră unii (19) . chiar şi în manieră ireversibilă. viaţa umană nu va mai putea fi reactivată. Diferitele legislaţii prevăd criterii diverse sau evaluări suplimentare cu privire la adult. pe care ştiinţa şi legea pot să o precizeze. care se evidenţiază în manieră definitivă prin încetarea activităţii electrice corticale şi prin dispariţia altor semne de activitate encefalică. În esenţă. care constă în constatarea încetării definitive a activităţii circulatorii. Unii autori susţin că limita de 6 ore pentru relevarea continuă a electroencefalogramei ar fi prea scurtă. definită ca "moarte encefalică" este instalată se consideră licită prelevarea de organe. CNB a subliniat necesitatea de a utiliza criterii diferenţiate şi cercetări specifice întrucât criteriile prevăzute în general sunt valabile doar începând de la vârsta de cinci ani. dacă au încetat şi funcţiile vitale dependente de centrii interni ai encefalului. Introducerea în tehnicile de reanimare poate determina pentru un timp respiraţia forţată şi circulaţia forţată a sângelui : dacă însă între timp s-a produs degenerarea ireversibilă a centrilor superiori. după cum prevede şi legea. nu trebuie doar să rezulte încetarea definitivă a activităţii corticale cerebrale. sunt ireversibil compromise. deci. pot lipsi sau pot fi modificaţi din cauze diferite care merg de la maturizarea incompletă a organelor până la condiţiile particulare în care sunt menţinuţi copiii în terapie intensivă. Atare respiraţie forţată trebuie activată după ce s-a constatat că cea spontană este irecuperabilă datorită compromiterii ireversibile a centrilor nervoşi interni ai encefalului de care depinde. într-adevăr. pentru a alege transplantul şi a acţiona respiraţia forţată pentru a menţine bătaia inimii şi irigarea organului. trebuie ca întreg encefalul să fie mort. care unifică funcţiile vitale. Pentru a avea garanţia că o atare încetare a vieţii este ireversibilă şi nu momentană mai trebuie cerută încă o anumită perioadă de timp. Unii parametri. simpla pierdere a funcţiilor de relaţie datorate compromiterii scoarţei cerebrale."morţii clinice". o oarecare activitate biologică. Nu se poate introduce distincţia între "viaţa biologică" (funcţii organice) şi "viaţa personală" (viaţa de conştiinţă şi relaţie): la om există o vitalitate unică şi atâta timp cât există viaţă trebuie considerat că este viaţa persoanei (20) . şi-a exprimat dorinţa ca şi în Italia să fie introduse criteriile pe care o Task Force adaptată le-a elaborat pentru determinarea morţii la copil. (22) În mod particular. Ar putea trezi o perplexitate deosebită faptul că în legislaţia precedentă au fost prevăzute condiţii diferite pentru declararea morţii persoanei: dacă această persoană ar fi fost candidată la prelevarea de organe pentru transplant ("moarte cerebrală") sau dacă nu ar fi fost ("moarte cardiacă"). (18) Nu este suficientă. mai ales dacă sunt nou 168 .

au ridicat în presă semne de întrebare asupra liceităţii şi practicabilităţii unor asemenea transplante. dacă introducerea unui organ de animal . De aici izvorăşte datoria de "a lua măsuri pentru ca un cadavru să nu fie tratat ca atare înainte ca moartea să nu fi fost constatată cum se cuvine". realizate de Reemtsma şi Starzl. Acest principiu a fost subliniat şi de Carta Lucrătorilor Sanitari (n. (27) A fost încercat tratamentul imunosupresiv al primitorului.ca şi a unui organ artificial . Dar în acest ultim caz. aşa cum se cuvine. de aceea mulţi autori îi numesc optimişti pe aceia care prevăd 169 . în care se afirmă că "prelevarea de organe de pe cadavru este legitimă în urma unui diagnostic al morţii certe a donatorului". ca şi cazurile recente de transplant de rinichi şi de ficat de animal (porc. de cunoştinţele medicale mai actuale că ne aflăm într-adevăr în prezenţa unui cadavru. ci în faptul că presupunerile teoretice şi stadiul cercetărilor de până la acel moment nu lăsau să se întrevadă vreo posibilitate de reuşită (ar fi fost. În privinţa primului dubiu trebuie să spunem că acesta este încă fundamentat atâta timp cât nu se poate înţelege cum ar fi posibil să existe de la început o speranţă îndreptăţită de reuşită a transplantului. În realitate. (23). primele transplante de rinichi de cimpanzeu şi babuin la un individ uman. Cercetări îndreptate spre blocarea acestei reacţii distructive nu au fost încă deplin validate. în plus. ţinând cont. (26) . Deci. fie şi pentru a întârzia decesul alteia. dar nu mai puţin grave şi reale. din momentul în care nu este cu certitudine posibil a provoca moartea unei fiinţe umane. (25) Cazul transplantului heterolog Cazul transplantului de inimă de maimuţă la o fetiţă (Baby Fae) în 1984. utilizând de asemenea organe de porc. de aceea nu a fost vorba despre o experimentare terapeutică ci doar de o experimentare cu scop în sine asupra unui subiect incapabil să-şi exprime consimţământul. nu consta în faptul că a fost utilizată o inimă de babuin. chiar dacă parţial. această indicaţie a fost receptată. când organul de animal vine în contact cu sângele uman. este în orice caz oportun să subliniem că pentru a efectua prelevarea trebuie întotdeauna să fim siguri. problema nu este atât de simplă şi nu priveşte simpla întrebuinţare sau nu a organelor de animale pentru uzul uman. 15) (24) . 87). De fapt. în cazul acesta ar exista deja condiţiile morale necesare şi suficiente care să justifice folosirea animalelor în tratamentele medicale şi în cercetarea asupra omului. Însăşi enciclica Evangelium Vitae defineşte "extracţia acestor organe fără respectarea criteriilor obiective şi adecvate de verificare a morţii donatorului" drept "una dintre formele cele mai ascunse.născuţi. o incompatibilitate de grupe sanguine!). au eşuat datorită implantului. se stabileşte imediat o reacţie antigen-anticorp cu activarea complementului şi distrugerea în consecinţă a endoteliului vazal. Non acceptabilitatea experimentului asupra lui Baby Fae. cimpanzeu) la subiecţi adulţi. de legea asupra constatării morţii. de exemplu. În concluzie. Pentru unii autori. A proceda dintr-un simplu impuls sentimental nu este licit. Problema etică se pune într-o direcţie dublă: dacă incertitudinea reuşitei şi riscul foarte grav al respingerii nu împiedică suficient de motivat o atare tentativă.nu determină alterarea personalităţii. de eutanasie" (n. în plus. ceea ce în sine ar fi din punct de vedere etic acceptabil.

adică ţesutul aflat în interiorul oaselor. şi se asociază în schimb acelora care nu aşteaptă rezultate concrete şi durabile înainte de un deceniu. mai ales în ce priveşte posibilitatea ca alţi factori. Economisind atât cât este posibil. şi în această perspectivă subiectul primitor trebuie să fie. Implantul de ţesuturi Despre prelevarea şi implantarea ţesuturilor de fetuşi umani cu scopul transplantului terapeutic s-a vorbit în capitolul precedent la tema referitoare la experimentarea asupra fetuşilor şi embrionilor. datorită faptului că organe precum ficatul sau inima au doar un simplu caracter executiv. o reflecţie etică trebuie făcută. deci. (30) O ultimă subliniere dorim să facem asupra problemei etice legate de întrebuinţarea animalelor. În realitate. aici răspunsul este simplu. Desigur.pentru acest tip de transplantologie un succes iminent. şi de riscul foarte grav al respingerii. în plus. în afară de imunocompatibilitate. cu probleme de respingere minore. fără a dobândi mai întâi o îndreptăţită speranţă de reuşită a transplantului însuşi. Ar fi deci încă prematur să se înceapă experimentarea pe om şi oricum este important să se verifice validitatea ştiinţifică reală a unor atari rezultate. într-adevăr. În ultimii ani au fost alimentate noi speranţe în privinţa succeselor biotehnologice care au permis transplantarea de organe de animale transgenice. menit să producă 170 . după cum se întâmplă în cazul altor handicapuri remediate prin organe artificiale. în respectul adevărului subordonării ontologice a lumii animale faţă de persoana umană. relevate de literatura de specialitate. Printre întrebările asupra liceităţii transplantului heterolog. (29) Dar dubiile care rămân nu sunt puţine. figurează şi aceea ridicată de cei care formulează ipoteza unei alterări a personalităţii subiectului primitor datorată introducerii unui organ de animal. problemă ridicată de grupurile de "iubitori ai animalelor" care găsesc inacceptabilă o astfel de soluţie pentru rezolvarea comodă a lipsei de organe. Trebuie într-adevăr luată în consideraţie problema acceptabilităţii sociale a acestor transplante: Mohacsi e coll. şi încă de provenienţă animală. este acceptabil şi justificabil din punct de vedere etic să fie utilizate în mod experimental animalele dacă este necesar pentru a salva şi a vindeca viaţa persoanei umane. din punct de vedere psihologic. pornind de la un sondaj desfăşurat printre 1728 infirmieri din 59 de spitale publice australiene au dezvăluit puternica opoziţie a majorităţii de a accepta un xeroplant. Aceste elemente. iar părerile cercetătorilor rămân împărţite. faţă de care ar putea manifesta. ar putea reprezenta un obstacol chiar şi de ordin etic pentru continuarea pe această cale. poate chiar şi din motive de ordin cultural. s-a evidenţiat riscul transmiterii de agenţi virali primitorilor. Nouă ni se pare că. (28). şi este legată tocmai de incertitudinea reuşitei intervenţiei. orice cruzime inutilă faţă de animal. un simţ de respingere şi de conflictualitate. înainte de a proceda la orice experiment pe om. În acest paragraf ne vom referi exclusiv la problemele etice legate de implantul sau transplantul măduvei osoase. De aceea. şi nu sunt sediul unor funcţii ce caracterizează persoana în mod esenţial. pregătit şi hotărât să convieţuiască cu un organ heterolog. teoretic. nu există dificultăţi în a accepta ca organe de animale să fie transplantate la om. să fie implicaţi în mecanismul de "respingere" a organului.

cum ar fi cea mai bună definire a sistemului de histocompatibilitate (HLA). şi până la vârsta de 45-50 de ani. a crescut în lume numărul transplanturilor pentru leucemia mieloidă cronică: în cazul acesta îşi croieşte drum ideea că prognoza cea mai bună este executarea transplantului cât mai devreme. într-adevăr. dincolo de limitele acceptabile. Leucemiile acute non limfatice sun acelea care au o prognoză mai bună prin transplant. adică după o primă tentativă doar cu tratament chimioterapeutic: de aceea. la sfârşitul lui 1981. indicaţia este de transplant în remitere secundară. precum în cazul aplaziei medulare. proiectul era suspendat şi reluat doar după câţiva ani. chimioterapia pare să fie actualmente calea cea mai bună de rezolvare. în colaborare cu Freud Hutchinson Cancer Research Center din Seattle. (31) În ultimii ani. pe un copil talasemic niciodată transfuzat fiindcă părinţii aparţineau Martorilor lui Iehova. Pentru leucemia limfatică acută la copii. a radiaţiilor. şi în particular de a mări doza medicamentelor citostatice. faţă de leucemiile acute limfoide. O săptămână după aceea a fost realizat primul transplant italian pentru talasemie pe un băiat de 14 ani politransfuzat. în unele afecţiuni metabolice congenitale şi în talasemia majoră. crioconservată (transplant autolog sau autotransplant) ofereă posibilitatea de salvare (rescue) hematopoietic. Un mare ecou ştiinţific l-au avut. şi maladii non-hematologice (neuroblastomi. În neoplazii ale sistemului hematopoietic sau în unele tumori solide. Primul transplant a fost efectuat la Seattle. încă cu un an în urmă. posibilitatea de a conserva ani întregi în azot lichid precursorii empoietici (etapă fundamentală pentru autotransplant) şi în plus posibilitatea de a identifica şi eradica celule neoplastice reziduale în măduvă. după mai multe transplanturi cu rezultat favorabil. melanomi şi alte tumori solide). globule albe. în speranţa de a eradica definitiv maladia neoplazică. sunt foarte numeroase şi centrele care le efectuează. piastrine). (32) Acei cercetători. chiar şi de natură non-neoplastică. În timp ce la Seattle. leucemia limfatică acută şi leucemia mieloidă acută au în schimb indicaţie de transplant în primă remitere. care prezintă probleme mai dificile. Sunt foarte numeroase deja transplanturile de măduvă efectuate la nou născut. actualmente cuprind diferite alte maladii hematologice. Aceleaşi indicaţii. măduva donatorului sănătos (transplant alogen sau singen) sau a pacientului însuşi. progresele recente ale chimioterapiei şi ale radioterapiei. acest tip de transplant se practică cu mai mare succes în urma dezvoltării cercetărilor. leucemiilor. adică în conexiune cu prima intervenţie chimioterapică. La adult. Actualmente. dacă o dată erau constituite doar de leucemia acută şi de aplazia medulară. au pus pe rol un proiect pentru evaluarea transplantului de măduvă osoasă ca posibilă terapie în talasemia majoră. sindromurilor de imunodecifienţă. excepţii aproape rarisime.(hemopoiesi) elemente celulare prezente în sângele care circulă (globule roşii. Măduva unui donator sănătos poate fi deci utilizată pentru a o înlocui pe cea alterată şi incapabilă de o empoieză normală sau de producerea unor celule imunocompetente. tentativele unor cercetători italieni de a vindeca talasemia majoră prin transplant de măduvă osoasă. în Italia grupul lui Lucarelli a reuşit 171 .

dacă există condiţii pentru a-l putea efectua. ar reduce efectele colaterale ale unui atare tratament şi ar permite o supravieţuire mai mare faţă de cea din trecut. (33) Unii. Amândouă se aplică atât donatorului cât şi primitorului. întrucât permite o supravieţuire mai lungă.treptat să acumuleze o cazuistică numeroasă. afirmă că transplantul rămâne întotdeauna unica posibilitate de vindecare. se vede că ea este mai mare la transplant. posibilitatea unei vindecări definitive prin transplant. terapia tradiţională ar rămâne încă abordarea cea mai validă a talasemiei. Această a doua ipoteză a fost criticată deschis de unii pediatri şi hematologi. deci. care deschide noi orizonturi medicinei şi în acelaşi timp îi provoacă incongruenţe şi insuccese. Problemele de ordin ştiinţifico-etic sunt legate de o discordanţă de evaluare între cercetători asupra eficienţei unor atari transplanturi faţă de terapia tradiţională. dacă terapia transfuzională este bine dirijată. pare a fi condiţia cea mai validă. sacrificiul său trebuie să fie în mod cert proporţional cu posibilele avantaje reale asupra vieţii primitorului. susţin ideea că supravieţuirea ar diminua la subiecţii care se supun transplantului într-o fază avansată a bolii. într-adevăr. din contra. hotărârea de a întreprinde un transplant de măduvă este întotdeauna o decizie preventivă. 172 . Actualmente practica s-a consolidat cu rezultate satisfăcătoare. iar pe de altă parte. chiar şi în cazul talasemiei avansate. talasemicul din naştere ar avea posibilitatea unei noi dezvoltări aproape normale până la pubertate şi o şansă de viaţă medie de circa 30 de ani. într-adevăr. datorită inovaţiilor care se succed în domeniul biomedical. Atât donatorul cât şi primitorul trebuie să poată să-şi dea propriul consimţământ în cunoştinţă de cauză. că va exista o îmbunătăţire a unei asemenea abordări terapeutice. Terapia tradiţională prin transfuzii periodice. transfuzie şi transplant. Transplantul oferă în mod cert speranţa unei vindecări de durată. În practică. Donatorul nu trebuie să sufere o daună ireparabilă a propriei vieţi sau a condiţiei fizice. În mod particular trebuie să fie respectate principiul apărării vieţii şi consimţământul în cunoştinţă de cauză strâns legat de primul principiu şi necesar pentru respectarea demnităţii şi a integrităţii persoanei umane. Grupul lui Lucarelli. se poate prevedea. Deşi se întrevede. care acum necesită oricum o verificare prinntr-un follow-up mai lung. (35) Neîndoielnic. Şi pentru transplantul de măduvă osoasă este necesar să se facă referire la valorile etice deja evocate pentru transplanturi în general. (34) Diferit este cazul unor tipuri de leucemie acută sau al leucemiei medulare cronice şi al aplaziei medulare în care transplantul. În plus. întrebuinţând actualmente chelatori ai fierului şi globulele roşii tinere. Dacă se compară mortalitatea în cele două cazuri de terapie. dar pentru un număr limitat de persoane. mai ales în cazul talasemiei.

Oricum este vorba despre un risc foarte scăzut şi deci acceptabil. care stabileşte disciplina activităţilor transfuzionale. prin legea n. fiind vorba de o terapie în favoarea subiectului direct interesat. cu precizările despre care vom vorbi imediat. prelevarea de piastrine şi leucocite prim hemafereză şi de celule staminale medulare şi periferice chiar asupra subiecţilor de vârstă sub optsprezece ani cu acordul prealabil al celor ce exercită puterea parentală sau al tutorelui sau al judecătorului tutelar. În Franţa. 2 din Codul civil italian). în cazul în care copilul este capabil să exprime un consimţământ. este copilul de doi ani care începe să-şi construiască primele faze verbale. în schimb. Şi în alte ţări există deja o reglementare în materie. fără să forţeze sau să intimideze. Şi pericolul de infecţii. altul este băiatul de paisprezece ani care. faţă de interzicerea generală de a preleva organe sau ţesuturi de la un subiect incapabil să exprime consimţământul (art. cel puţin parţial. şi ultima revizuire a Declaraţiei de la Helsinki (1996) prevede că. 107 din 4 decembrie 1990. admite că se poate face. Altul. Datorită acestei lipse a unei daune fizice relevante este îndreptăţită şi prelevarea de la donatori minori incapabili de consimţământ. semnat. oricum poate intui şi înţelege. legat de puncţii. în Elveţia. în afara consimţământului părinţilor. dintre care doi medici din afara echipei care va efectua prelevarea sau transplantul. prelevarea de ţesuturi regenerabile (precum măduva osoasă) de la un subiect incapabil de consimţământ poate fi consimţită cu unele condiţii specifice (art. lacuna existentă în materie de prelevare de măduvă de la un minor. într-adevăr. Părinţii. semnificaţia şi valoarea unei donări. deşi prevede la articolul 3 că prelevarea de sânge integral sau de plasmă poate fi efectuată doar asupra persoanelor cu consimţământ la o vârstă nu sub optsprezece ani. alineatul 1). 20. alineatul 2). Independent de legislaţia în vigoare. Legislaţia italiană a rezolvat. pentru minori poate fi suficient consimţământul părinţilor. De exemplu. chiar dacă nu a dobândit încă "capacitatea de a îndeplini toate actele pentru care să fie stabilită o vârstă diferită" (art. (36) Părinţii şi copilul ar constitui în acest caz "unitatea care exprimă consimţământul". Anglia este suficient consimţământul în cunoştinţă de cauză. introducând în acelaşi timp un criteriu de distincţie pentru vârstă. "Convenţia Europeană asupra Bioeticii" a stabilit că. prin faptul că donatorul de măduvă cel mai potrivit este adesea un minor. 20. şi intervenţia a trei experţi. 173 . fiind necesare puncţii multiple pentru a aspira o cantitate de celule suficientă şi nu prea diluată cu sânge. Într-adevăr. Unicul pericol real pentru viaţă este cel care depinde de anestezia generală care este practicată. Germania.În privinţa integrităţii fizice a donatorului. după cum am indicat deja pentru consimţământul experimentării non-terapeutice în cazul minorilor. menţinut şi respectat. (37) În privinţa subiectului primitor. al părinţilor sau al celor ce exercită puterea tutelară. În caz de prelevare de la un minor incapabil de orice consimţământ. considerăm că principiul consimţământului în cunoştinţă de cauză trebuie să fie. în schimb. pot călăuzi copilul să-şi exprime un consimţământ valid. În rest. prelevarea de măduvă osoasă determină de fapt o diminuare tranzitorie a integriătăţii fizice întrucât aceasta se reconstituie în scurt timp. În privinţa consimţământului. pe cât posibil. este necesar. acesta trebuie să fie obţinut împreună cu cel al părinţilor. există câteva probleme. pare a fi mai mult teoretic decât practic. recent.

sunt valabile şi indicaţiile deja furnizate pentru prelevarea de ţesuturi embrionare şi fetale . trebuie amintit că. după cum s-a spus deja la punctul 1. Este licită utilizarea acestor subiecţi ca "rezervor" de ţesuturi şi de organe? 2. 2. (40) În privinţa aceasta deci. b) de abia născut. Ca răspuns la semnele de întrebare. cât şi datorită ridicatei incidenţe de malformaţii asociate cu condiţia de bază (aproximativ 30 la sută dintre malformaţii sunt ale căilor urinare). ne articulăm reflecţia în trei puncte: 1. această procedură este acceptată în general de toţi cei care afirmă că anencefalicul nu este individ uman sau. în general. anencefalicul este reanimat şi urmărit până când nu dispare activitatea trunchiului-encefal: o asemenea abordare ni se pare disproporţionată faţă de prognoza şi 174 . cu o formă umană. În ceea ce priveşte reanimarea nou născutului anencefalic. poate cel mai important: care este identitatea subiectului anencefalic? Nouă ni se pare în afara discuţiei faptul că anencefalicul este rodul unei fecundaţii umane. E acceptabil să se programeze şi să se acţioneze "reanimarea" noului născut anencefalic cu unicul scop de a iriga organele de prelevat apoi pentru transplant? 3. este etic inacceptabilă.Referitor la transplantul de ficat fetal. în timp ce la fetus sau la nou născutul anencefalic leziunea cerebrală este parţială. deşi utilizat pentru transplantul de ţesut hemopoietic. nu trebuie să existe dubii că ne aflăm în faţa unui individ al speciei umane care trebuie să fie respectat ca persoană. anencefalul este intubat şi legat la respirator cu menţinerea tuturor parametrilor vitali cu scopul de a proceda la prelevarea de organe conform necesităţilor de moment şi independent de prezenţa sau şi mai puţin de activitatea troncoencefalului: această abordare. la fel ca oricare alt embrion. nu este vorba despre "buni donatori ". mai frecvent. prin termenul de moarte cerebrală este indicată leziunea completă a encefalului. acesta se află într-o situaţie analogă morţii cerebrale. (39) Dintr-un punct de vedere etic semnele de întrebare care se pun faţă de această posibilitate de a utiliza fetuşii sau nou născuţii anencefalici ca donatori de organe sunt multiple: 1. Care pot fi criteriile pentru a determina moartea cerebrală la anencefalic? La baza acestor semne de întrebare se află însă altul. 3. În privinţa prelevării de organe de la anencefalicul în viaţă. Prelevarea de organe după moarte. în capitolul despre experimentare. adică nu antrenează structurile trunchiului care sunt aşadar în măsură să menţină în mod autonom funcţiile vitale. (38) Înainte de a examina problematicile etice referitoare la prelevarea de organe de la fetus sau de la nou născutul anencefalic. atât datorită frecventei prematurităţi (53-58 la sută) cu respectivele imaturităţi ale organelor. se pot desluşi patru tipuri de abordare: (41) a) de abia născut. atât a scoarţei cât şi a trunchiului. Menţinerea în viaţă a nou născuţilor anencefalici. că datorită absenţei a unei bune părţi a masei cerebrale. Această ipoteză nu este nici ştiinţific corectă nici etic acceptabilă: întradevăr. Nou născutul anencefal ca presupus donator de organe Dificultatea de a repera micile organe de folosit pentru transplant la copii a sugerat recurgerea la prelevarea de organe de la fetuşi sau de la nou născuţi anencefalici. deşi utilizat pentru transplantul de ţesut hemopoietic. Prelevarea de organe de la anencefalicul în viaţă. şi în mod particular prelevarea de rinichi. care din momentul fecundării este condus teleologic de un principiu vital propriu.

Există două aspecte legate de asistarea muribundului. în sfârşit. Istoricii dreptului sunt de acord în a constata că pătrunderea creştinismului în lumea occidentală a reprezentat. Nu există. mai ales dacă este orientat spre depistarea motivaţiilor şi concepţiilor de viaţă supuse unei asemenea practici. datorită dificultăţii obiective de a utiliza criteriile din cazul adultului sau al copilului.atât de depreciată pentru animale . absenţa lor ab initio nu indică în mod necesar moartea trunchiului. dată fiind condiţia anatomică intrinsecă a anencefalicului. să le amintim în mod succinct. După un studiu istoric comparativ. după cum observăm dificultatea de a evalua funcţionalitatea tronco-encefalului prin apelul la reflexe din cauza frecventelor asocieri de anomalii ale nervilor cranieni. după ce a fost depăşită problema constatării acesteia. este încă viu interesul pentru o cercetare istorică mai ales în cadrul concepţiei despre moarte la diferite popoare şi civilizaţii. după cum se poate deduce din unele afirmaţii ale lui Thomas Morus. aducătoare de moarte. eutanasia trebuie condamnată. în timp ce umanizarea morţii trebuie promovată printr-un complex de mijloace şi de atenţii. O astfel de tratare a fost deja schiţat`. argumentul eutanasiei este susţinut prin lege.entitatea patologiei. o cotitură în obiceiuri şi gândire. c) nou născutul este urmărit prin îngrijirile obişnuite până când nu apare hipertensiunea sau bradicardia. lăsând la o parte reapari]ia unor amprente stoice şi utilitariste în epoca modernă. din partea unor cercet`tori din domeniul etnologiei.pe care orice altă abordare o determină. tanatocratică. denumită "demnitatea morţii" sau "umanizarea morţii" . Referindu-ne la cele relatate în raportul alcătuit de Medical Task Force on Anencephaly (42) observăm că este superfluă relevarea EEG şi a fluxului cerebral. În consecinţă. antropologul Thomas a ajuns la următoarea concluzie. determinarea morţii tronco-encefalului poate fi făcută doar prin relevarea dispariţiei reflexelor evocate înainte: dacă acestea nu s-au mai putut demonstra. Locke ( afirmaţii care nu sunt 175 . moment în care este reanimat şi se aşteaptă moartea trunchiului-encefal: o asemenea abordare pare a se finaliza exclusiv cu prelevarea organelor şi reprezintă astfel o formă de instrumentalizare a fiinţei umane. evitând atât inacceptabilul zel terapeutic cât şi instrumentalizarea persoanei până la o adevărată vivisecţie . şi sub acest profil. A treia parte: Bioetica. Bacon. obsedată şi îngrozită de moarte: cea occidentală. după care se procedează la prelevarea de organe: această abordare este cea care respectă cel mai mult valoarea persoanei anencefalicului." ( 1) Desigur. reţineri de ordin etic în privinţa prelevării de organe de la fetuşi sau nou născuţi anencefalici după moarte. Interesul pentru cercetarea istorică privind eutanasia este relevant din punct de vedere etic. chiar dacă din milă. ne vom limita. există o alta. d) nou născutul anencefalic este urmărit doar cu îngrijirile obişnuite până la stopul cardio. antropologiei culturale şi istoriei obiceiurilor.respirator. eutanasia şi demnitatea morţii Definiţia termenilor şi istoricul problemei In acest capitol dorim să amintim referinţele esenţiale ale eticii şi în acelaşi timp să clarificăm amploarea respectivei tematici. deoarece presupune uciderea anticipată. a muribundului. După cum va rezulta din expunerea noastră. într-un fel paradoxală: " Există o societate care respectă omul şi acceptă moartea: cea africană. în această a doua societate. configurându-se astfel o adevărată îndârjire terapeutică. care sunt conexe între ele dar nu coincid. deci.

în care se regăsesc şi alţi jurişti şi moralişti a căror competenţă este recunoscută. tematica eutanasiei nu a mai cunoscut . la viaţa productivă şi activă. cum am spus. Se face legătura. cel puţin în sens imediat. (3) Dar mai este un aspect nou. cea "social`". după ce opinia publică a fost senzibilizată de mass-media şi în cadrul unor dezbateri publice. cu mişcarea de idei care în multe state a condus la legalizarea avortului voluntar . resursele economice ar fi economisite astfel pentru bolnavii care se vor întoarce. 176 .până în secolul nostru . Deci. Mişcarea de opinie în favoarea eutanasiei . " De la pătrunderea creştinismului. şi strategia adoptată de susţinătorii celor două teorii privind moartea este aceeaşi: se începe cu sensibilizarea opiniei publice privind "cazurile ce trezesc mila".şi a poverii pe care ei ar constitui-o pentru societate.afirmă ei . care nu sunt identice cu cele care susţineau moartea dintr-un sentiment de milă. în legalizarea avortului. aceasta constituie una dintre ameninţările unei economii care ar dori să ţină seama doar de criteriul costuri-beneficii. efectiv nu este greu să se înţeleagă fondul cultural comun al celor două cereri de legitimizare a "morţii impuse". Să luăm definiţia formulată de Marcozzi (4) . în schimb vom uzita termenul de "grijă faţă de durere" sau terminologii medicale mai tehniciste în alte cazuri. caracteristic.interpretate în totalitate ca având aceeaşi semnificaţe (2)) ajungem la nazism unde constatăm explozia acestei practici în formă organizată. în campania de sus]inere a legitimizării eutanasiei şi anume potenţialul de atragere socială şi personală. atât în ce priveşte prognozarea cât şi costurile. Pentru a completa tabloul definiţiilor. Se întrevede acum o altă accepţie a termenului de eutanasie. ci de societate ca urmare a faptului că bugetul din domeniul sanitar nu ar mai putea suporta povara financiară reprezentată de asistenţa acordată bolnavilor afectaţi de boli de lungă durată . Mişcarea actuală nu se limitează la înţelegerea umanitară a faptului. Un avort poate fi făcut doar unor persoane. care au instituit procedee penale. ci urmăreşte cererea de legalizare.desigur. "factorul de compătimire". care înseamnă necunoaşterea valorii persoanei . desigur. în mod frecvent şi spontan. trebuie să vorbim despre această mişcare pentru a-i cunoaşte ideologia şi a-i examina contextul etico-cultural din care provine şi care o alimentează. după vindecare. care se prezintă ca o alegere făcută nu de un individ. pentru a se ajunge în cele din urmă la cererea de legitimizare prin lege. trebuie să adăugăm că astăzi se vorbeşte de eutanasie nu numai în relaţie cu bolnavul grav şi terminal dar şi în alte situaţii: în cazul acelui nounăscut cu defecte grave. pe când moartea este destinul tuturor." (5) . Pentru a evita confuzii posibile noi vom folosi termenul de eutanasie numai în acest sens. caracteristice altor perioade istorice. când intervine. chiar teribil. activă în acest moment. în acest caz se vorbeşte de "eutanasie a nou-născutului". care este mult mai vast faţă de ceea ce putea să apară . sunt exaltate sentinţele nu prea severe date de tribunale. prin eutanasie se în?elege"suprimarea fără durere sau din milă a celui care suferă sau se consideră că suferă sau că ar putea să sufere în viitor în mod insuportabil. are conotaţii şi motivaţii caracteristice.momente adevărate de noutate" ( D'Agostino). (wrongful life ) situaţie în care unii sugerează abandonul prin eliminarea alimentaţiei pentru evitarea suferinţei subiectului .

s-ar invoca nazismul pentru a o combate. de propria viaţă şi moarte. ea aşează viaţa în mâinile lui Dumnezeu într-un act de totală supunere. între anii 1939-1941 au fost eliminate peste 70 de mii de vieţi. Incapacitatea de a da sens morţii conduce la două atitudini legate între ele: pe de o parte. (9) Eutanasia se leagă de procesul de secularizare care pătrunde în societatea noastră şi care se exprimă mai ales ca formă supremă de revendicare a independenţei omului faţă . viaţă. în consecinţă.sau mai ales . Conform cercetărilor făcute pe baza documentelor procesului de la Nuremberg.după cum se ştie . jurişti. nu este aceeaşi şi sar comite o eroare sociologică şi istorică atunci când din spirit polemic. Raţiunea care s-a aflat la baza acelui program . Deşi nu există o sociologie sistematizată a fenomenului pe care îl analizăm.diverse gradaţii: se poate exprima ca o apreciere justă a autonomiei relative şi a valorii realităţilor temporale. strâns legată de existenţa unui Dumnezeu Persoană.ca şi la cel privind eliminarea evreilor şi prizonierilor din lagărele de concentrare .Contextul cultural actual Practica nazistă a eutanasiei programate a constituit primul program politic de eutanasie aplicat. Dacă viaţa umană nu contează pentru ea însăşi. iar analiza trebuie făcută în mod obiectiv şi fără patimă. ea este ignorată şi înlăturată de către conştiinţă. ca un refuz al oricărei dependenţe a omului faţă de Dumnezeu şi faţă de legea morală. fiind exclusă mai ales în calitate de criteriu veridic şi de evaluare a existenţei cotidiene. putem rezuma concluziile unor cercetători. Pe drept cuvânt s-a observat că ideologia. raţiunile invocate de susţinătorii de azi nu concordă. considerate "existenţe fără valoare vitală" (6) . ea deschide speranţa către o viaţă perfectă. pe de altă parte. privând omul de bunurile pământeşti. (7) Desigur.trebuia legată de rasism şi de statalismul absolutist care coincidea cu cel mai cinic calcul de reducere a cheltuielilor statului în scopul concentrării resurselor economice spre cheltuielile de război. Moartea are un sens doar dacă. cultură. care ne împinge acum spre legitimizarea prin lege a eutanasiei. cineva o va putea instrumentaliza mereu în vederea unor scopuri contingente. deci. Atunci când se ignoră această valoare. Secularizarea este consolidată în era industrială de căutarea utilitarismului 177 . voinţa omului exercitată asupra omului este revendicat de conducătorul politic al unui regim absolutist sau de criteriile individualismului. In aceste două atitudini secularizarea aratăincapacitatea ei de a da un sens durerii şi morţii. Mentalitatea secularizată are . este anticipată pentru a evita şocul frontal cu conştiinţa. se exprimă şi ca interes exclusiv faţă de realităţile mondene şi. în următoarele trei componente sau matrice ale mişcării în favoarea eutanasiei. Eutanasia şi suicidul constituie semnul revendicării din partea omului a dreptului de a dispune de sine. consideră inutilă suferinţa şi refuză simbolismul religios al morţii " (10) Moartea pentru credincios indică raportul său şi prima dependenţă de Dumnezeu. Secularizarea gândirii şi a vieţii Aceasta nu permite înţelegerea semnificaţiei morţii şi a valorii durerii.în faţa lui Dumnezeu şi. Există însă un punct comun între teoriile naziste şi ideologia favorabilă eutanasiei şi anume lipsa conceptului de emergenţă (situaţie critică) transcendenţă a persoanei umane. iar.

definită de el subiectivă şi. Thomson. pentru care moartea şi durerea sunt elemente de maximă tulburare. în consecinţă. "Omul ştie în sfârşit că este singur. aceasta este incompatibilă cu oricare din tipurile de cunoaştere. de aici se naşte cererea socială a unui gen de medicină care să asigure " deplina bunăstare fizică." pe care a înflorit acea mentalitate. al cărei principal reprezentat este Monod.. uşor. Acest manifest merită să fie comentat. "Nu poate exista eutanasie umanitară în afara celei care provoacă o moarte rapidă şi fără durere. exclude valorile etice. durerea şi suferinţa capătă o încărcătură de non valoare şi determină refuzul. după pierderea sensului transcendent al persoanei umane. pentru că pune în lumină o componentă analogă mentalităţii în favoarea eutanasiei. nu mai suntem capabili să recunoaştem valoarea inviolabilă a propriei vieţi. este propriul stăpân şi nu are în afara propriei fiinţe alt punct de referinţă: raţiunea. declarând că doresc să li se respecte dreptul de a muri demn. atunci când viaţa sa a pierdut orice demnitate. frumuseţe. aşa cum se întâmpla odinioară în privinţa sexului.mai mult sau mai puţin logic. refuzându-i-se eliberarea dorită. de etica hedonismului.. în circumstanţe determinate. deci . Pauling. Pentru acest tip de cultură.Deplorăm morala 178 . O viziune în care. în imensitatea indiferentă a Universului unde a apărut din întâmplare. Manifestul. De aici se naşte acel "tabu" al morţii cu tot cortegiul său. Moartea a devenit un "tabu". şi este considerată spre binele celui interesat. psihică şi socială" şi o moarte fără durere. aceasta implică necesitatea libertăţii de a decide raţional propria soartă". semnat de circa 40 de personalităţi printre care laureaţi ai Premiului Nobel Monod. Credem în valoarea şi în demnitatea individului. Omul. porneşte de la presupunerea că cunoaşterea obiectivă este posibilă numai în domeniul ştiinţei experimentale. Recomandăm celor care împărtăşesc părerea noastră să semneze "ultima lor dorinţă de viaţă" preferabil când sunt încă sănătoşi. este unicul său ghid şi nu trebuie să răspundă decât propriului destin. ca fugă de durere şi agonie. Este un lucru crud şi barabar a pretinde ca o persoană să fie menţinută în viaţă împotriva voinţei sale. Suferinţa inutilă este un rău care ar trebui evitat în societăţile civilizate. tuturor celor care sunt afectaţi de boli incurabile ajunse în ultimul stadiu. astfel ajungem să propunem eliminarea ei ca pe un lucru bun. un cuvânt ce nu trebuie pronunţat şi. Scientismul naţionalist şi umanitarist Gândirea scientistă. semnificaţie şi perspectivă.productivist şi." (12) Date fiind aceste premise. el nu trebuie rostit în public. cea "ştiinţifică". acea viziune culturală pe care Ioan Paul al II-lea a definit-o "cultură a morţii" . Cu alte cuvinte trebuie să fie oferite mijloacele de a muri blând. (11) Începutul acestui tip de ideologie favorabilă eutanasiei este cunoscutul Manifest privind eutanasia publicat de "The Humanist (iulie 1974). Eutanasia. Viziunea secularizată a vieţii şi fiinţei umane a fost " humus-ul. are loc întâi în spirit şi apoi în societate şi în drept. concluzionează: "afirmăm că este imoral să accepţi sau să impui suferinţa. apărut întâmplător într-un univers apărut din "întâmplare" şi din "necesitate". pe care însă Monod le include în domeniul mitului şi al imaginaţiei.

Toma. depăşeşte totuşi orizontul pământesc al individualismului recunoscând valoarea obiectivă.lipsită de sensibilitate ţi restricţiile legale care împiedică examinarea acestui caz etic. Este ca şi cum. (14) După cum s-a remarcat în mod just." (13) Orizontul cultural al documentului este clar : peste ateismul materialistic de fond se instaurează exigenţa ştiinţei de a transforma moartea din "întâmplare" în "eveniment" calculat şi programat. Exigenţa condiţiei de sănătate. susţinută de cererea unei bunăstări 179 . Acest lucru s-a petrecut în două direcţii: în direcţia progresului tehnologic al asistenţei acordate muribunzilor şi în direcţia deja amintită a socializării medicinii. suicidul sau violenţa . care nu mai realizează valoarea transcendentă a persoanei. transcendentă a persoanei şi destinaţia sa ultrapământească. Concepţia personalistă asupra omului. psihologice pentru acest tip de muribunzi. nu-i mai rămâne decât să se simtă un simplu obiect. de separarea lui de rude chiar în momentul morţii. restul . dintre coma ireversibilă şi cea reversibilă. de o singurătate în ciuda existenţei corpului medical ce operează la aparate. să depăşească tabuurile tradiţionale şi să manifeste compasiune faţă de suferinţele inutile din momentul morţii. Noi trebuie să admitem lecţia lui Heidegger care consideră moartea înscrisă în întregul vieţii.a urmat în mod logic. Tehnicile de reanimare permit multora o revenire miraculoasă. era deja bine înrădăcinată în conştiinţe. mai ales în ce priveşte îgrijirea bolnavilor gravi şi a muribunzilor" (15). atunci când omului. sau putem spune. Cealaltă serie de probleme etice ale medicinii actuale este constituită de consecinţele socializării medicinii. la baza acestor concepţii se află lipsa credinţei în Dumnezeu şi în viaţa veşnică ce s-a deschis omului. mai înainte şi mai radical. care este eutanasia. Fiecare individ are dreptul de a trăi \n demnitate şi a muri \n demnitate.eutanasia. Aceste situaţii limită ridică probleme etice privind permisivitatea şi obligativitatea unor intervenţii tehnice de reanimare dincolo de un anumit punct şi pun problema etică a obligativităţii asistenţei umane. Când valoarea "obiectivă" a persoanei a dispărut din gândirea occidentală în favoarea filozofiilor imanenţei şi subiectivismului. "Progresele recente ale ştiinţei se repercutează tot mai mult asupra practicii medicale. moartea omului în valoarea lui transcendentă. au evidenţiat mai mult problema "morţii demne". dar. Facem apel la opinia publică luminată. acceptând pentru fiecare persoană umană limita timp-mortalitate. poate . şi îi condamnă pe alţii la tratamente care prelungesc mai mult agonia decât viaţa. (16) Efortul tehnologic din sălile de reanimare este însoţit adesea de izolarea şi însingurarea bolnavului. Discuţiile desfăşurate în anul 1075 privind cazul Karen Ann Quilan au evidenţiat faptul că progresele medicale îngreunează tot mai mult definirea frontierelor dintre viaţă şi moarte. dar adesea. Dezechilibrul medicinei între tehnologie şi umanizare Progresele medicinii au acutizat problema eutanasiei. ca lumina ce descoperă limita şi să pregătim lecţia despre metafizica Sf. care deschide fiinţa personală a omului spre viaţa ultrapământească. moartea metafizicii şi ontologiei persoanei.

(18) Principalele surse de trimitere sunt: Pius al XII-lea • • • Enciclica Mystici Corporis (29 iunie 1943) care relua un răspuns oficial dat printr-un Decret al Sf. In ce priveşte uciderea din milă de către medic sau la cererea pacientului. se stabileşte conexiunea cu alte forme şi atitudini culturale contrare vieţii. pentru cel care le parcurge în mod cronologic sunt orientate astfel încât să ofere următoarele: a) clarificarea şi prezentarea distinctă a conceptelor în mod progresiv. printre altele. Liniile directoare ale doctrinei Bisericii Catolice. referitor la practica nazistă privind "eliminarea forţată". şi se precisează tot mai mult sarcina comunităţii creştine în sens preventiv. O condamnare explicită a eutanasiei de către Papa Pius al XII-lea. vom face o sinteză a documentelor Magisterului Bisericii pe această temă.individuale şi sociale. conceptul de mijloace terapeutice "extraodinare sau neproporţionate". în consecinşă. In acest discurs găsim şi o precizare importantă în legătură cu ceea ce 180 . din 12 noiembrie 1944. începând cu cel ţinut la Asociaţia medico-biologică "Sf. determină o aglomerare a spitalelor şi. a fost făcută participanţilor la Congresul Internaţional al Medicilor Catolici şi la Uniunea Catolică de Obstetrică (29 octombrie 1951) (19) . de la următoarele puncte precise: recunoaşterea caracterului sacru al vieţii omului. Discursul rostit în faţa participanţilor la primul Congres de Histopatologie a sistemului nervos (14 septembrie 1952) privind necesitatea de a avea consensul pacientului. Rezultă astfel definiţia reală a eutanasiei . motivată de "tarele psihice şi fizice". pentru a evidenţia etapele progresive de îmbogăţire şi clarificare. conducând la izolarea muribundului în saloane . Oficiu ( din 2 decembrie 1940). b) se constată de asemenea amploarea progresivă înregistrată de discuţiile privind eutanasia. (17) Învăţătura Magisteriului Bisericii Catolice Ajunşi în centrul analizei etice. a noţiunii de terapie a durerii pe care o comportă scurtarea indirectă a vieţii. deoarece el este creatură. în scopul de a oferi o asistenţă adecvată muribunzilor. la o asistenţă umană. primatul persoanei asupra societăţii. datoria consecventă a autorităţilor de a respecta viaţa inocentă ( fără ca această problemă să influenţeze opinia privind pedeapsa cu moartea) : acestea sunt punctele cheie asupra cărora gândirea Bisericii Catolice nu se va modifica niciodată. avem multe discursuri ale lui Pius al XII-lea. toate acestea determină o dificultate reală pentru personalul de asistenţă medicală de a trece de la o simplă asistenţă tehnică. refuzul îngrijirii terapeutice sau distanasia. Luca". o depersonalizare a asistenţei sanitare. Doctrina Bisericii Catolice porneşte.

unii numesc impropriu "eutanasie indirectă" şi care, în realitate, trebuie definită ca "terapie a durerii". Paul al VI-lea

• •

Paul al VI-lea, în timpul pontificatului său, a avut multe ocazii de a condamna eutanasia legând în mod constant astfel de învăţăminte de tematica privind respectul vieţii umane în globalitatea sa, şi în particular, tratând împreună condamnarea eutanasiei şi condamnarea avortului. Notăm de asemenea înlocuirea în limbajul lui Paul al VI-lea a conceptului de "drept natural" cu expresia "drepturile omului sau ale persoanei umane". În acest sens amintim discursul la Comitetul special al Naţiunilor Unite pentru segregaţie rasială. (20) În legătură cu demnitatea morţii Paul al VI-lea s-a pronunţat în discursul din 18 septembrie 1975 la Colegiul Internaţional de Medicină Psihosomatică.(21) Să amintim în fine o precizare ulterioară a lui Paul al VI-ea prin scrisoarea cardinalului Villot din 3 octombrie 1970 către Secretarul general al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Medicale Catolice privind respingerea "zelului terapeutic" (22) În timpul pontificatului lui Paul al VI-lea condamnarea eutanasiei a fost pronunţată solemn de Conciliul Vatican II în Constituţia pastorală Gaudium et Spes, ea fiind legată de asemenea şi de alte crime împotriva vieţii. (23) Astfel, Sinodul episcopal din 1974 privind Drepturile omului şi reconcilierea în Declaraţia adoptată afirmă că " dreptul de a trăi este un drept fundamental, inalienabil; el este supus acum unor mari încălcări: contracepţie, avort, eutanasie" (24) Numeroase sunt şi documentele Conferinţelor episcopale care au fost făcute cunoscute în ultima vreme, în timpul şi după pontificatul lui Paul al VI-lea, şi care au lărgit orizontul doctrinal pe plan etic, dar mai ales pastoral.

Trebuie să adăugăm faptul că şi poziţia altor confesiuni creştine este foarte apropiată de cea a Bisericii Catolice în privinţa eutanasiei adevărate. (25) Ioan Paul al II-lea

numeroase sunt intervenţiile lui Ioan Paul al II-lea în această privinţă. Pentru toţi amintim nn. 64-67 din scrisoarea Enciclică "Evangelium Vitae", în care se poate găsi tratarea generală privind Cultura Morţii în care se expune fenomenul.

Alte documente ale Bisericii Catolice
• • •

Noul Catehism al Bisericii Catolice tratează tema "Eutanasia" la punctele 2276-2279. Declaraţia privind Eutanasia a Sfintei Congregaţii pentru Doctrina Credinţei din 5 mai 1980, este o tratare sistematică a acestei probleme. Carta Operatorilor Sanitari, al Consiliului Pontifical al Pastoralei pentru operatorii sanitari (1994), acordă acestui subiect ultima parte (nn. 147-150)

Sinteză doctrinală cu caracter moral pe tema eutanasiei Vă sugerăm acum o sinteză doctrinală privind diferite aspecte ale eutanasiei.

181

Refuzul eutanasiei propriu-zise Reproducem din respectiva Declaraţie, definiţia eutanasiei propriu-zise: "Prin eutanasie se înţelege o acţiune sau o omisiune care prin natura sa, sau prin intenţii, provoacă moartea, în scopul eliminării oricărei dureri. Eutanasia se situează la nivelul intenţiilor şi al metodelor folosite." (26) Trebuie să facem unele adnotări asupra ei care relevă precizarea privind limbajul comun între teologi şi lucrătorii din medicină. Este omisă distincţia dintre eutanasie directă şi indirectă ; în limbajul precedent, folosit de Pius al XII-lea, prin eutanasie directă se înţelegea "terapia durerii", considerată permisă în anumite condiţii chiar şi atunci când putea să aibă drept consecinţă o scurtare a vieţii. In acest caz, nici acţiunea în sine, nici intenţia nu sunt orientate, în realitate, spre suprimarea vieţii şi anticiparea morţii şi de aceea fenomenul nu este definit ca fiind eutanasie, pentru nu a se creea confuzii. In acelaşi document se foloseşte mai departe, fiind considerată mai oportună, expresia "folosirea analgezicelor". Se evită o distincţie frecventă în limbajul medical între eutanasie activă şi eutanasie pasivă , unde adjectivul "pasivă" indică omiterea îngrijirilor şi intervenţiilor medicale; dar cuvântul "pasivă" are o semnificaţie mult mai amplă şi de aceea poate genera ambiguitate: eutanasia este mereu, într-un anume sens, pasivă, din punctul de vedere al bolnavului, şi activă, pentru cel care o provoacă. Asupra eutanasiei, înţeleasă şi precizată în acest mod, documentul Sf. Scaun exprimă opinia sa morală: " Acum este necesar să întărim cu maximă fermitate faptul că nimic şi nimeni nu poate autoriza uciderea unei fiinţe umane nevinovate, fetus sau embrion orice ar fi ea, copil sau adult, bătrân, bolnav incurabil sau în agonie. De asemenea, nimeni nu poate solicita acest act ucigaş pentru sine sau pentru o persoană a cărei responsabilitate i-a fost încredinţată şi nici nu îl poate aproba în mod implicit sau explicit. Nici o autoritate nu poate să-l impună în mod legitim , sau să-l permită. Este vorba deci de încălcarea legii divine, de o ofensă adusă demnităţii persoanei umane, de o crimă împotriva vieţii, de un atentat împotriva umanităţii."
(27)

Evangelium vitae declară şi mai peremptoriu şi solemn, cu acea solemnitate specifică formulelor dogmatice: "în conformitate cu Magisterul Predecesorilor mei şi în comuniune cu Episcopii Bisericii catolice, confirm că eutanasia este o gravă violare a Legii lui Dumnezeu, deoarece este o ucidere deliberată, moralmente inacceptabilă, a unei persoane umane. Această doctrină se bazează pe legea naturală şi pe Cuvântul lui Dumnezeu scris şi transmis de Tradiţia Bisericii, lege explicată de Magisterul ordinar şi universal (28) Respectivele documente includ aceeaşi condamnare şi în ce priveşte suicidul. (29) Astfel este analizată eutanasia cu trei" grade" diferite de gravitate progresivă. Este amintită întâi cea motivată de compasiune. Se vorbeşte apoi de gestul făcut fără cererea sau consensul bolnavului ( aşa zisa "Eutanasie involuntară" sau " non-voluntară" (30) ). Apoi se precizează: " Este atinsă culmea abuzului şi a nedreptăţi când medici sau legiuitori îşi arogă puterea de decizie stabilind cine trebuie să trăiască şi cine trebuie să moară" (31) Se ştie că legile care reglementează astăzi aceste practici cer întotdeauna exprimarea explicită a consensului din partea celui interesat. Dar se mai ştie că diferite sentinţe judecătoreşti , chiar acolo unde aceste legi există (de ex. Olanda), au declarat ca fiind lipsite de pedeapsă acte împotriva vieţii copiilor nou- născuţi sau cele îndeplinite la cererea unor persoane în stare gravă de depresie 182

psihică (32). Mai ştim că existau legi care impuneau eutanasia şi că există posibilitatea de a ne întoarce la astfel de situaţii, care preventiv trebuie să fie aspru condamnate . Pe de altă parte, când legiuitorul, sau asociaţiile medicale decid că eutanasia sau suicidul asistat sunt admise doar dacă este vorba de persoane care se află în anumite circumstanţe, oare nu" îşi arogă şi ele dreptul de a decide cine trebuie să trăiască şi cine trebuie să moară"?

Din respect faţă de adevăr mai întâi şi apoi din oportunitate strategică, trebuie evitate polemici împotriva eutanasiei numai din raţiuni de credinţă, ca şi cum a apăra viaţa bolnavilor şi a muribunzilor ar fi doar o datorie a credincioşilor. Viaţa este un bun şi o valoare laică, uşor de recunoscut de toţi cei care sunt conduşi de dreapta judecată şi de adevărul obiectiv. Ceea ce Pius al XII-lea denumea "drept natural", în documentul pe care îl analizăm este definit "drept fundamental " al omului, primul din drepturile omului. "Viaţa umană - se afirmă în Declaraţie - este fundamentul tuturor bunurilor, izvorul şi condiţia necesară a oricărei activităţii umane şi a oricărei convieţuiri sociale". (33) Fundamentul eticii este respectul adevărului omului, respectul persoanei aşa cum este ea: alt fundament real nu poate fi conferit eticii; etica îl călăuzeşte pe om de la " a fi" spre " trebuie să fie" ; celelalte criterii sunt constituite din utilitatea unuia în defavoarea altuia, din puterea unora asupra altora, din eficacitatea acestei puteri, tot mai mare pentru unii, tot mai oprimantă pentru alţii. Negarea acestor afirmaţii înseamnă respingerea oricărui fundament obiectiv al dreptului, al eticii şi în acelaşi timp al identităţii profesionale medicale. (34) Principiile care urmează, elucidează tocmai criteriul "morţii cu demnitate".

Folosirea proporţională a mijloacelor terapeutice Morala nu poate ignora această problemă şi angajarea de a face moartea demnă de om şi de credincios: expresia "moarte cu demnitate", atunci când prin ea nu se subânţeleg forme voalate de eutanasie , conţine o indicaţie acceptabilă şi necesară din punct de vedere etic. Este adevărat că multe persoane mor senine şi nu trebuie să ne gândim doar la cazuri extreme. "Totuşi trebuie să recunoaştem că moartea, precedată şi însoţită adesea de suferinţe atroce şi prelungite, rămâne un eveniment care, desigur, zbuciumă inima omului." "Este foarte important astăzi ca în momentul morţii să fie protejate demnitatea persoanei umane şi concepţia creştină despre viaţă, împotriva unui tehnicism care riscă să devină abuziv. De fapt unii vorbesc despre dreptul la moarte , expresie care nu desemnează dreptul omului de a-şi provoca sau a cere să i se provoace moartea după cum doreşte, ci dreptul de a muri cu totală seninătate, cu demnitate umană şi creştină " (35) In această lumină, Declaraţia privind Eutanasia a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei introduce o noutate de expresie şi limbaj cerută de progresele medicinii. Până acum se vorbea de mijloace terapeutice "obişnuite" şi " extraordinare" oferindu-se această indicaţie: este obligatorie folosirea mijloacelor obişnuite pentru susţinerea muribundului, dar este permisă renunţarea, cu consensul pacientului sau la cererea acestuia, la mijloacele extraordinare, chiar 183

la mijloacele puse la dispoziţie de medicina mai avansată. gradul de dificultate şi riscul ce l-ar presupune. cu consensul bolnavului . poate părea mai puţin clar. medicina are încă resurse de folosit şi de aceea are obligaţia să recurgă la acestea în limita posibilităţilor. folosirea terapiei intensive a salvat multe vieţi. chiar dacă se află în stadiu de experimentare şi presupun un oarecare risc". în cazul iminenţei unei morţi inevitabile cu toate mijloacele folosite. c. acest răspuns. "este permisă. chiar dacă el este deja în uz ." (38) Administrarea tratamentelor normale şi tratamentele paleative Când din punct de vedere terapeutic nu se mai poate interveni cu adevărat pentru stoparea bolii sau regresia ei. 184 . Progresele medicinii au făcut dificilă această distincţie. Aceste resurse sunt reprezentate de tratamentele normale şi de tratamentele paleative . este permisă recurgerea. deoarece multe mijloace. b. unii preferă să vorbească de mijloace proporţionate şi mijloace disproporţionate . curăţarea escarelor ulcerate. cu rezultatul la care se puteau aştepta.dacă această renunţare determină anticiparea morţii.dar care totuşi poate fi periculos sau foarte costisitor ". "Până acum moraliţtii . cheltuielile necesare şi posibilităţile de aplicare. Cele două concepte nu se echivalează automat. care până ieri erau considerate extraordinare. In orice caz. fără însă să fie întrerupt tratamentul normal necesar bolnavului în astfel de cazuri. permisă limitarea la mijloacele obişnuite pe care medicina le poate oferi. mijloacele puteau fi bine evaluate . ci din respect pentru pacient şi pentru calitatea vieţii sale.răspundeau că nu mai suntem obligaţi să folosim mijloacele extraordinare. au devenit obişnuite şi apoi. de asemenea. însă. "este. este permisă luarea hotărârii în conştiinţă de a renunţa la tratamente care ar provoca o prelungire precară şi dificilă a vieţii. Caracterul "extraordinar" era definit în raport cu agravarea suferinţei pe care ar fi putut-o provoca astfel de mijloace. date fiind condiţiile bolnavului şi forţele sale fizice şi morale". Prin tratamente normale se înţelege alimentaţia şi hidratarea (artificială sau nu) aspirarea secreţiilor bronhiale. ca şi de părerea unor medici cu adevărat competenţi". după cum observă persoane importante din spitale şi reanimări. Dar în luarea unei astfel de decizii trebuie să se ţnă seama de dorinţa bolnavului şi a familiei lui. nu ca un act ce urmăreşte vindecarea şi prelungirea vieţii.se afirmă în Declaraţie . atât datorită impreciziei termenului cât şi a progreselor rapide ale terapiei. Astăzi. în general mereu valabil. cu costul lor sau cu dificultatea de acces pentru cei care le-ar fi putut solicita. A rezultat necesară găsirea unui alt criteriu de referinţă care să nu se mai bazeze pe " mijlocul terapeutic". d. "în lipsa unor alte remedii. De accea. (37) Rezultă deci patru criterii orientative de mare utilitate: a. ci mai degrabă pe "rezultatul terapeutic" care se aşteaptă de la el. de asemenea. confruntându-se tipul de terapie. Nu i se poate impune nimănui aplicarea unui anumit tratament. întreruperea aplicării unor astfel de mijloace atunci când rezultatele nu sunt cele aşteptate.

supravegherea psihologică a echipei de îngrijire ale cărei performanţe emoţionale stau la baza optimizării terapeutice în această fază delicată a bolii cronice" (40) Această strategie a dus la apariţia unor experienţe cum ar fi "Hospices" şi tratamentele la domiciliu. rămân obligatorii tratamentele obişnuite ( între acestea amintim pe cele de hidratare şi nutriţie parenterală). Prin tratamente paleative înţelegem în general acele îngrijiri oferite pacienţilor cu boli incurabile. a. de asemenea. condamnându-l la o agonie trăită în condiţii lipsite de orice posibilitate de trezire din comă şi comunicare. b. Desigur. posibilă sau probabilă. procedurile fizioterapice de reabilitare. ci un tratament normal chiar dacă calea de administrare este artificială. se afirmă că alimentaţia şi hidratarea nu pot reprezenta un act medical. care în intenţia sa de a prelungi viaţa cu orice preţ ne poartă în zona opusă. radioterapie. Tratamentele paleative prevăd. ca "ireversibilă". întrucât recuperarea. aproape în unanimitate este recunoscut faptul că moartea clinică a individului poate fi declarată după constatarea morţii cerebrale totale . în special în SUA. în legătură cu tratamentele normale a apărut o controversă.In ultimii ani. Pentru definirea conceptului trebuie să amintim criteriile care stau la baza "constatării morţii": în prezent. Tratamntele paleative au o accepţie mai amplă decât cele normale pentru că ele se folosesc pentru a diminua simptomele bolii. prin aplicarea procedurilor care să-i permită pacientului o calitate a vieţii mai bună. deoarece unele centre tind să considere hidratarea şi alimentaţia artificiale drept intervenţii terapeutice. evaluarea nutriţională şi reglarea hifro-electronică. în primul rând durerea (dar nu numai durerea) la care ne vom referi mai departe. In cazul în care coma se prezintă. ba mai mult . susţinerea psihologică care are un rol foarte important în sprijinirea pacientului şi a familiei. cea a distanasiei. ca având caracter extraordinar şi în consecinţă aplicarea lor pacienţilor nu constituie o datorie. a vieţii merită orice sacrificiu economic sau serviciu. chimioterapie) aplicate la pacienţi la care se urmăreşte tratarea simptomelor" (39) . tratamentul nu se mai constituie într-o îngrijire şi dispare obligaţia de a fi administrat. In acest sens este oportun să ne referim la unele cazuri delicate. de pacienţi în comă. graţie progresului comun al ştiinţelor neurologice şi al tehnicilor de diagnosticare. după părerea specialiştilor. b) tratamente de sprijin care cuprind: terapii antalgice non cazuale care urmăresc reducerea sau eliminarea percepţiei durerii. mai mult orientate spre controlul simptomelor decât spre patologia de bază. el nu reprezintă nici o tortură. In cazul comei considerate "reversibilă"este obligatorie folosirea tuturor mijloacelor la îndemână. în cazul în care organismul nu mai este capabil de a-l recepta şi a profita de el . În realitate acest ajutor poate contribui în multe cazuri nu atât la prelungirea vieţii. Refuzul zelului terapeutic şi al distanasiei În ultima indicaţie citată din Decalaraţie se vorbeşte despre refuzul "zelului terapeutic". adică a morţii encefalice. cât la a face mai puţin dureroasă moartea. In acest caz ar fi vorba de un 185 . nu este obligatorie aplicarea mijloacelor deosebit de epuizante şi costisitoare pentru pacient. tratamentul infecţiilor oportuniste. de exemplu: a) oncoterapia paleativă (chirugie.

deci. O situaţie asemănătoare a avut tânăra Nancy B. după încetarea totală şi ireversibilă a funcţiilor cerebrale. că aceasta ar fi fost voinţa ei. şi când se intervine cu terapii medicale sau chirurgicale ( exceptând cele obişnuite) în mod disproporţionat faţă de efectele previzibile. împinse până la detaliu. Trebuie să recunoaştem însă că. fiind oferite terapii anti-durere care limitează şi 186 . parţial." Trebuie să adăugăm că această problemă privind consecinţele folosirii calmantelor este privită acum cu mai puţin dramatism . în afara acestor indicaţii. deci după "moartea cerebrală totală". ţinând cont de toţi ceilalţi parametri cumulaţi. doar aparentă şi complet artificială. Au fost cazuri când această stare camatoasă ireversibilă cu o viaţă strict biologică a durat luni sau ani (stare vegetativă persistentă). către el. considerăm că nu se poate face o distincţie între "viaţa umană. o tânără americană despre care s-au scris articole timp de circa zece ani. O problemă în special a găsit o rezolvare etică în învăţămintele lui Pius al XII-lea: este permisă folosirea analgezicelor . atunci când sunt aproape sigure ireversibilitatea comei. în sfera tratamentelor paleative la care ne-am referit deja. (41) Intrebarea este: se poate vorbi de o viaţă adevărată.neavenit "zel terapeutic". susţinută de mărturii. chiar dacă acestea ar putea scurta viaţa. starea de inconştienţă şi absenţa vieţii de relaţie şi când unele funcţii vitale nu au încetat chiar dacă analiza EEG a rezultat deja silenţioasă pentru un număr determinat de ore? Practic este greu de justificat eliminarea asistenţei obişnuite chiar în astfel de cazuri care provoacă milă. privind moartea encefalului în totalitatea lui. şi în acelaşi timp o amăgire a speranţelor rudelor. există cazuri nu numai de comă profundă şi ireversibilă. familie şi societate. Cruzan care fiind în stare vegetativă persistentă a fost alimentată timp de circa opt ani printro gastrostomie. pentru că în special \n tratamentul cancerului.fapt ce a provocat moartea după aproximativ 10 zile . înţeleasă ca viaţă biologică. Conceptul de zel terapeutic. trebuie configurat în două cazuri: atunci când folosirea mijloacelor tehnice are loc în cazul unei persoane care practic este moartă. cu condiţia ca pacientul să fi avut timp să-şi îndeplinească datoriile religioase şi morale. medicina a făcut importante progrese. dar există aspecte etice particulare demne de luat în seamă. Trebuie să ţinem cont de faptul că actul existenţial şi personal care susţine în om viaţa vegetativă. In afara acestui semn trebuie să se facă o evaluare. " nu este permisă privarea muribundului de conştiinţa de sine fără un motiv serios. aşa cum rezultă din EEG şi din semnele de moarte a tuturor zonelor encefalului. Prelungirea vieţii. după mai multe sentinţe ale tribunalelor s-a hotărât sistarea acestei alimentaţii . ar constitui o ofensă adusă muribundului şi morţii.sub prezumpţia. Constatarea ireversibilităţii comei şi condiţiilor de nereceptare a cunoştinţei nu este uşor de făcut şi ea revine unor cadre medicale competente şi cinstite. Folosirea analgezicelor Acest aspect se integrează. EEG silenţioasă este semnul ireversibilităţii funcţiilor corticale după ce pacientul a stat în această stare o perioadă de timp. cu condiţia să nu existe un alt mijloc pentru uşurarea durerii. şi "viaţa personală". senzitivă şi relaţională este unic. c. dar şi de comă prelungită : bolnavul continuă să rămână în comă chiar cu numai tratamentele obişnuite. Aşa s-a întâmplat cu Karen Ann Quinlan. înţeleasă ca viaţă de relaţie. care uneori este dramatizat în mod intenţionat. este permisă şi folosirea analgezicelor care duc la pierderea conştiinţei.

Problema este prezentată mai explicit în documentul Secretariatului Episcopilor francezi şi în Declaraţia Conferinţei Episcopale germane din 20 noiembrie 1978 (43) Chestiuni etice privind persoanele grav bolnave şi muribunde . pe căi ascunse. d. deoarece în medicină nu există previziuni absolute. dacă minciuna nu trebuie să fie luată ca linie de conduită. trebuie ascultat bolnavul şi de abia după aceea se va vorbi despre gravitatea bolii. în cazul unor pacienţi grav bolnavi sau terminali este oferită în cadrul unei "comunicări umane" mai ample şi interpersonale. eutanasia adevărată. înaintea morţii. Medicul. c.suntem totuşi de părere că trebuie să subliniem obligaţia de a nu ascunde gravitatea situaţiei în substanţialitatea ei. (44) De aceea dreptul la informare este inclus în toate propunerile de liste cu drepturile bolnavului şi. cu caracter de orientare etică. care are dreptul la informare şi la pregătirea pentru o moarte demnă. Literatura pe această temă confirmă faptul că atunci când adevărul a fost oferit în mod oportun şi a fost receptat. aceasta este o problemă amplu dezbătută şi de etica medicală. decizii importante şi are ( ca fiecare dintre noi) obligaţia-drept de a se pregăti pentru o moarte bună. Criteriile etice pe care le putem indica sunt în esenţă următoarele: a. fac parte însă din cea mai amplă temă privind asistenţa acordată bolnavilor şi muribunzilor. din punct de vedere deontologic şi etic. în special pierdearea conştiinţei. De asemenea. Ceea ce solicită bolnavul . b. care nu trebuie să se limiteze la a furniza date privind diagnosticul şi prognoza bolii.în special muribundul -de la cel ce îl asistă este solidaritatea . mai ales în cazurile în care pacientul are de luat. De aceea doza de analgezice trebuie să fie proporţională cu durerea. cât şi asupra rudelor bolnavului. să simtă că i se împărtăşeşte durerea. (42) Adevărul pentru pacientul terminal Consensul presupune informarea reală a pacientului de la care se aşteaptă consensul. adevărul rămâne un criteriu de bază pentru ca un act moral să fie pozitiv în mod obiectiv: de aceea trebuie să fie evitat un comportament fals din partea rudelor şi a asistenţei. ea poate deveni inutilă şi contraproductivă în situaţia în care . asupra situaţiei sale. În consecinţă este necesară pregătirea unei stări de spirit adecvate şi cunoaşterea diferitelor faze psihologice ale muribundului (în special în cazul bolnavilor de cancer) pentru a se evita agravarea fazelor depresive.cazurile sunt frecvente -bolnavul descoperă adevărul. Pe de altă parte este de evitat ca prin doze prea mari de analgezice (pe bază de opium) să se practice cu bună ştiinţă . el doreşte să comunice. s-a produs o reacţie pozitivă atât asupra psihologiei şi spiritualităţii bolnavului . iar comunicarea adevărului rămâne o ţintă spre care se tinde . ţinând cont de toate acestea. chiar dacă cu câteva condiţii. trebuie totuşi să amintim necesitatea ca adevărul pe care-l comunicăm să ţină seama de capacitatea subiectului de a-l accepta în mod salutar. ci şi să-l asiste pe muribund. o astfel de informaţie. se ţine seama de el şi în cazul bolnavului terminal. Nu trebuie nici să fie spulberată orice speranţă. minciuna nu este utilă pacientului. este necesară chiar o gradaţie a comunicării adevărului şi eventual oprirea la momentul oportun. Aceste norme.anulează astfel de consecinţe. 187 . nu are datoria doar să administreze tratamente bolnavului. să nu fie lăsat singur.

Principiile constau în 37 de articole şi oferă o linie deontologică medicilor din Comunitatea Europeană pentru rezolvarea unor probleme ca independenţa faţă de puterile politice. ajutorarea muribundului. naţionale). Trebuie să recunoaştem că la prima vedere se regăseşte ceea ce se afirmă în Declaraţia S. totuşi nu este încă lipsită de pericole sau este foarte costisitoare". 779/ 1976 a Adunării Consiliului European privind drepturile bolnavilor şi muribunzilor. avortul. sau destinatari ai bunurilor sale. Concret legea recunoaşte dreptul oricărui adult de a dispune de neaplicarea şi întreruperea "terapiilor de menţinere în viaţă" în cazul în care se află " la limita extremă a condiţiilor esenţiale" Această dispoziţie (living will) trebuie să fie semnată de beneficiar în prezenţa a doi martori. (46) Dispoziţia. Pacientul trebuie să aibă o diagnosticare terminală făcută de doi medici. modifică precedentul text elaborat la Bruxelles cu titlul " Ghid European de Etică Medicală"." 188 .n. dintre care vă semnalăm: Recomandarea nr. Documentul aprobat la Paris de către Conferinţa Internaţională a Asociaţiilor Medicilor în 7 ianuarie 1987 (45) . secretul profesional. avându-se şi consensul a doi medici foarte competenţi. Prin terapii de susţinere a vieţii se înţelege orice mijloc sau intervenţie medicalîă. nu se poate impune nimănui obligaţia de a recurge la un tip de terapie care. Deci. transplantul de organe. sau se scrie în continuare: " este permisă întreruperea aplicării unor astfel de mijloace ( mijloace la dispoziţia medicinii avansate . care să nu fie legaţi de acesta prin legături de rudenie sau afinităţi. să nu fie medicul curant sau un subordonat al acestuia sau al instituţiei de tratament. elaborată în scris pe un formular foarte precis. va trebui să luăm în seamă documentele internaţionale. Congregaţii pentru Doctrina Credinţei şi despre Eutanasie şi anume:" Este permisă întotdeauna limitarea la mijloacele ordinare pe care le oferă medicina. reproducerea umană.Examinarea unor texte deontologice şi juridice Deoarece medicul are ca puncte de referinţă în comportamentul său atât propria conştiinţă. Dar luarea acestei decizii trebuie să fie făcută cu acordul bolnavului şi al familei sale. aut. Prin condiţii existenţiale extreme se înţelege faza terminală în care folosirea terapiilor ar întârzia moartea. etc. şi are valabilitate timp de cinci ani. experimentele pe om.) în cazul în care nu s-au obţinut rezultatele scontate. Iniţiative de legalizare a eutanasiei Vom rezuma câteva iniţiative adoptate în diferite ţări care se constituie în stimulente pentru legalizarea eutanasiei . deşi a fost aplicată deja. care prin aparate mecanice sau artificiale susţine. datează din 1976. cât şi codul deontologic sau codurile deontologice (internaţionale. reactivează sau înlocuieşte o funcţie vitală naturală şi conduce doar la o întârziere a morţii. dar nu ar conduce la recuperarea vieţii. In SUA acel Natural Death Act (legea privind moartea naturală) document emis de statul California şi extins în termeni echivalenţi în alte state americane. prevede neaplicarea ei în cazul în care pacienta este însărcinată. refuzul de a presta serviciul militar din motive de conştiinţă.

Congregaţii sau mijloacele extraordinare la care se referă Christian Affirmation of life? Apoi. dacă este posibil. sunt medici care se pun de acord cu bolnavul. are un câmp amplu şi aproape nedefinit. în SUA s-a adoptat în 1990 o lege privind autodeterminarea pacientului (Patient Self Determination Act) prin care este favorizat rolul pacientului în luarea deciziilor privind viaţa sa. După faimosul caz a lui Nancy B. explicându-i -se înainte cu sinceritate condiţia în care se află şi prognoza bolii. In Canada. asupra unui bun care înseamnă viaţă şi nu un lucru. unele cercetări au scos în evidenţă faptul că în această ţară practica medicală a 189 . e drept cu o uşoară respingere . prin reglementarea definită do not resuscitate policy . Rămâne şi nedumerirea de fond privind interpretarea în cazul concret a ceea ce se cheamă mijloace de menţinere vitală şi determinare a condiţiilor de ireversibilitate: se înţelege oare prin mijloace de întreţinere vitală şi ajutorarea respiraţiei. s-a pronunţat totuşi de partea celor care resping eutanasia. Cruzan."United States Catholic Health Association" a distribuit în anul 1974 un document (Christian Affirmation of Life) în care se afirmă: " solicit. subiectivismul pacienţilor sau al medicilor atât în evaluarea diagnosticului nefast cât şi în aplicarea normei. Ne vom referi şi la "cazul Olanda" şi la normativa aprobată de Parlamentul olandez . să practice terapii eroice. (49) Un "referendum" din 1991 din statul Washington (DC) . asupra procedurii living will (48) persistă nedumeriri importante. Este clar că în lipsa unor criterii obiective de confruntare instrumentală şi fizică şi dată fiind existenţa unei varietăţi de cazuri ce nu pot fi generalizate. se merge dincolo de limitele prevăzute de living will . igiena personală. Practic această reglementare constă în refuzul sau neaplicarea tehnicilor de reanimare la pacienţii pentru care acest lucru ar fi inutil şi costisitor. mai ales în faza finală a bolii. să fiu consultat privind procedeele medicale care ar putea fi utilizate pentru prelungirea vieţii mele atunci când se apropie moartea." Alte asemenea iniţiative au mai apărut ulterior. este permis ca medicul să fie "lipsit" de o apreciere proprie chiar împotriva voinţei pacienţilor? In aceste condiţii cum ar mai putea medicul să rămână autonom în propria-i conştiinţă şi în calitate de "persoană care prestează o muncă intelectual"şi care prin inteligenţa lui trebuie să aprecieze care sunt cele mai adecvate mijloace pentru a asista bolnavul terminal? Cineva a observat că living will porneşte de la presupunerea că medicul doreşte. Aplicarea practică este foarte variată. pe care l-am amintit deja. sunt spitale unde se cere opinia comitetului etic. (47) Cu toate acestea. hidratarea? Acestea sunt cu adevărat mijloacele despre care se vorbeşte în Declaraţia Sf. solicit să nu se folosească mijloace extraordinare pentru prelungirea vieţii mele. există medici care îşi revendică dreptul de a evalua singuri oportunitatea folosirii tehnicilor de reanimare. Apoi. Dacă mă aflu în imposibilitatea de a lua decizii privind viitorul meu şi dacă nu sunt speranţe de recuperare a invalidităţii fizice şi mentale. ca de exemplu "testamentul de viaţă" propus de Comitetul episcopal pentru apărarea vieţii de pe lângă Conferinţa Episcopală Spaniolă. mai ales asupra valabilităţii juridice şi morale a unei voinţe testamentare exprimate cu anticipaţie. După cum se ştie. declarată etică de către Consiliul General al Asocieţei Medicale Canadiene în 1974. în lipsa condiţiilor concrete ale bolii. hrănirea. chiar dacă ar determina o moarte anticipată. această procedură prezintă dificultăţi etice mai grave. cu orice preţ şi în permanenţă.

care aproba suicidul asistat pentru bolnavii în faza terminală. prin urmare. a dus la aprobarea unei legi cu caracter federal care o abrogă pe cea a Teritoriului de Nord (votată de Senatul federal la 24 martie 1997). favorabile eutanasiei. Această lege nu legalizează efectiv eutanasia. dar o depenalizează. deşi se ştie că metoda prospectată cu pastile este ineficientă în multe cazuri). în loc ca practica să respecte dispoziţiile legii. Nu modifică de asemenea esenţa unei conduite care este grav condamnată pe plan etic şi care deschide drumul altor forme de eutanasie. chiar involuntară. în sfârşit. în anul 1994 s-a obţinut aprobarea legii. peste 3o de state federale consideră asistarea suicidului ca pe un delict criminal. considerând-o un drept al cetăţeanului în anumite condiţii. Cu denumirea Rights of the Terminally III Act" . emise de Curtea de Apel a circuitului nouă şi doi. In afara legii olandeze pe care am comentat-o mai sus. a hotărât în octombrie 1997. legea. În urma referendumului aprobator. a fost prima din lume. ei cerându-le cetăţenilor 190 . ea nu acţionează asupra medicului care respectând nişte puncte bine codificate. în condiţii foarte restrictive ( se interzice de exemplu ca bolnavii să fie ajutaţi să moară prin injecţii. (52) . şi că impulsurile spre suicid a unei persoane grav bolnave ar trebui să fie interpretate şi tratate la fel cu cele ale oricărei alte persoane. declarând că acest presupus drept nu poate fi inclus printre drepturile recunoscute de Constituţia americană şi. La 27 octombrie 1997 a fost votat un al doilea referendum privind suicidul asistat. şi adaugă: " interzicerea suicidului asistat de către stat reflectă şi întăreşte politica acestuia asupra faptului că persoanele vârstnice nu trebuie să fie considerate inferioare fiinţelor tinere şi sănătoase. Curtea Supremă. un judecător de la Curtea districtuală a statului Oregon a blocat legea. întrerupe viaţa pacientului. judecătorul Rehnquist afirmă că legile statelor care interzic suicidul asistat sunt "expresia angajării statelor în protecţia şi apărarea oricărei vieţi omeneşti". ca şi când sarcina legii ar fi fost să legalizeze ceea ce se întâmpla în mod concret. Curtea Supremă a Naţiunii. intrată în vigoare la 1 iulie 1996. Actuala situaţie legislativă în lume Problematica legislativă privind eutanasia şi suicidul asistat s-a îmbogăţit în ultimii ani cu iniţiative şi luări de poziţie diferite. cu un vot rar de unanimitate (9 judecători contra 0) a răsturnat acele hotărâri . diferitele state au autoritatea de a reglementa legal această situaţie. Pe 26 iunie 1997 Curtea Supremă de Justiţie a Statelor Unite s-a pronunţat asupra a două decizii în acest sens. In motivarea sentinţei." (51) Actualmente. este cunoscută legea aprobată de Parlamentul " Teritoriului de Nord" din Australia. lăsând ca respectivele legi să fie discutate şi emanate în diferitele state. S-au făcut numeroase tentative de a schimba această situaţie de către grupuri şi asociaţii diferite. în mai 1995. să nu accepte un recurs împotriva legii aprobate în 1994. Dezbaterea acerbă care s-a declanşată în Australia asupra acestei legi. chiar şi pe bolnavii în faza terminală. Amândouă declaraseră neconstituţională acea interzicere şi pretindeau recunoaşterea dreptului cetăţeanului de a alege modul şi momentul morţii ca unul din drepturile constituţionale. De data aceasta fusese propus de către adversarii eutanasiei. în statul Oregon. care a aprobat eutanasia.eutanasiei era foarte răspândită (50) astfel încât legea a înţeles să fie receptivă la o practică de felul acesta. După câteva tentative eşuate în unele state. în zilele noastre. coerentă cu decizia sa din iunie. considerând-o contrară Constituţiei americane care se angajează să-i protejeze pe toţi cetăţenii. Ambele Curţi anulaseră legile care interziceau suicidul asistat în statele Washington şi New York.

191 . aşa cum am spus. aprobată prin referendum-ul din 1994. putând intra în vigoare. 60% din votanţi s-au pronunţat împotrivă şi astfel legea. care pe 20 mai 1997. Experienţa olandeză. (53) Trebuie înţelese bine implicaţiile şi consecinţele unei astfel de sentinţe. are o mare semnificaţie şi va fi important să-i urmăim viitoarele evoluţii. O mare surpriză a fost apoi decizia Curţii Constituţionale a Columbiei. emisă fără desfăşurarea unei dezbateri adevărate pe această temă în respectiva ţară latinoamericană. a revenit în centrul atenţiei.să voteze o lege în acest sens. a aprobat eutanasia pentru persoanele aflate în fază terminală cu condiţia ca ele să-şi dea consimţământul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful