Sunteți pe pagina 1din 140

CUPRINS

Cuvânt înainte 5

TEMA I.SISTEMUL BANCAR 6


Cuprinsul temei: 6
Obiective 7
1.Sistemul bancar
1.1.Noţiunea de sistem bancar 7
1.2.Principalele caracteristici ale sistemului bancar românesc 7
1.3.Structura sistemului bancar românesc 7
1.4.Banca centrală 8
1.4.1.Trăsăturile băncii centrale 8
1.4.2.Funcţiile băncii centrale 8
1.4.3.Operaţiunile bancii centrale 9
1.5.Băncile comerciale 9
1.5.1.Funcţiile băncilor comerciale 9
1.5.2.Operaţiunile băncilor comerciale 9
2.Întrebări recapitulative 11
3.Verificarea noţiunilor prezentate 11
4.Concepte cheie 11
Bibliografie 12
TEMA II. PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE 13
Cuprinsul temei: 13
Obiective 13
1.Oferta de produse şi servicii bancare 14
1.1.Segmentul de piaţă vizat 14
1.2.Reţeaua de distribuţie 16
1.3.Gama sortimentală 17
1.4.Politica de preţ 22
1.5.Promovarea serviciilor bancare 23
2.Întrebări recapitulative 26
3.Verificarea noţiunilor prezentate 26

4.Concepte cheie 26

1
Bibliografie 27
TEMA III.PRODUSE DE ECONOMISIRE 28
Cuprinsul temei: 28
Obiective 28
1.Alegerea produsului de economisire 28
2.Principalele modalităţi de economisire 29
2.1.Depozitele la termen 30
2.2.Depozitele la vedere 35
2.3.Conturile de economii 39
2.4.Certificatele de depozit 40
2.5.Depozitele bancare curente 42
2.6.Cardurile de economii 48
3.Întrebări recapitulative 50
4.Aplicaţii 51
5.Concepte cheie 51
Bibliografie 52
TEMA IV.PRODUSE DE CREDITARE 53
Cuprinsul temei: 53
Obiective 54
1.Creditul bancar 54
2.Clasificarea creditelor 55
2.1.Clasificarea creditelor după perioada de acordare 55
2.1.1.Credite pe termen scurt 55
2.1.2.Credite pe termen mediu 56
2.1.3.Credite pe termen lung 56
2.2.Clasificarea creditelor după destinaţia acestora 59
2.2.1.Credite productive 59
2.2.2.Credite consumative 59
2.3.Clasificarea creditelor după calitatea acestora 59
2.3.1.Credite performante 59
2.3.2.Credite nerambursate la scadenţă 59
2.4.Clasificarea creditelor după debitorul băncii 60
2.4.1.Credite acordate persoanelor fizice 60
2.4.1.1.Creditul pentru nevoi personale 61
2.4.1.2.Descoperitul autorizat de cont(overdraft) 67

2
2.4.1.3.Creditul auto 67
2.4.1.4.Credite imobiliare/ipotecare 70
2.4.1.5.Carduri de credit 75
2.4.2.Credite acordate persoanelor juridice 77
2.4.2.1.Credite pentru finanţarea activităţii curente 78
2.4.2.1.1.Credite pe termen scurt 78
2.4.2.1.2.Credite pe termen mediu şi lung 81
2.4.2.1.3.Finanţarea IMM-urilor 84
2.4.2.1.4.Credite specializate 90
3.Întrebări recapitulative 92
4.Concepte cheie 93
Bibliografie 93
TEMA V.CARDURI ŞI SERVICIILE BANCARE CONEXE 95
Cuprinsul temei: 95
Obiective 95
1.Cărţile de plată 96
1.1.Definiţia cărţilor de plată 96
1.2.Destinaţia cardurilor 96
1.3.Clasificarea cardurilor 96
1.4.Piaţa cardurilor în România 106
1.4.1.Portofoliul de carduri 112
1.4.1.1.Cardul de credit 112
1.4.1.2.Cardul de busines; 112
1.4.1.3.Cardul premium; 117
1.4.1.4.Cardul de salarii; 118
1.4.2.Structura portofoliului; 119
1.4.3.Gradul de concentrare; 120
2.Aplicaţii propuse 122
Bibliografie 125
TEMA VI. MODALITĂŢI NOI DE FECTUARE A TRANZACŢIILOR
BANCARE - INTERNET-BANKING 127

Cuprinsul temei: 127


Obiective 127
1.Servicii electronice informaţionale 130

3
1.1.Oferirea de informaţii despre conturi 130
1.2.Extrase de cont 130
1.3.Istoricul operaţiunilor 130
1.4.Cursuri de schimb valutar 130
1.5.Evaluarea rezultatelor unor operaţiuni ipotetice 131
1.6.Servicii de cash management 131
1.7.Informaţii despre instituţia bancară 131
1.8.Asistenţă tehnică 131
2.Servicii electronice tranzacţionale 131
2.1.Închiderea/deschiderea unui cont bancar 131
2.2.Transfer de sume între conturile aceluiaşi utilizator 132
2.3.Operaţiuni cu carduri 132
2.4.Plasarea de instrucţiuni de plată 132
2.4.1.Instrucţiuni de plată denominate în monedă naţională 132
2.4.2.Instrucţiuni de plată denominate în valută 132
2.5.Operaţiuni cu cecuri bancare 132
2.6.Constituirea de depozite bancare 132
2.7.Operaţiuni de schimb valutar 133
2.8.Negocierea de tarife preferenţiale 133
3. Întrebări recapitulative 139
4.Concepte cheie 140
Bibliografie 140

4
Cuvânt înainte

Lucrarea de faţă se constituie într-o primă ediţie a cursului „Produse şi servicii bancare”,
adresându-se cu precădere studenţilor economişti, dar nu numai.
Problematica abordată încearcă să răspundă preocupărilor acestora din domeniul bancar,
oferind atât noţiuni teoretice cât şi multiple exemple care să demonstreze într-un mod cât mai
elocvent aplicabilitatea celor dintâi.
Pentru a intra în studiul efectiv al produselor şi serviciilor de profil, am considerat util ca în
prealabil, să se cunoască şi să se înţeleagă în ce constă structura sistemului bancar în general, şi
a celui românesc în special.
Pezentarea particularităţilor pieţei produselor şi serviciilor bancare, a modului în care se
structurează oferta băncilor, a categoriilor de clientelă şi nu în ultimul rând a strategiei de
promovare a acestor produse şi servicii, consider că aduce mai aproape înţelegerea tematicii
propuse.
Din marea diversitate de produse bancare, am optat pentru prezentarea teoretică şi
exemplificarea produselor de economisire, cu accent pe cele care se adreseză persoanelor fizice,
a produselor de creditare atât pentru persoane fizice cât şi pentru cele juridice, persoane fizice
autorizate şi profesii liberale, cuprinzând într-un capitol separat cărţile de plată, dată fiind
dinamica deosebită a acestora pe piaţa bancară românească.
Întrucât delimitarea dintre produse şi servicii bancare nu se poate realiza cu foarte mare
precizie, acestea ajungând uneori să se confunde, prezentarea produselor bancare este făcută
alături de serviciile conexe.
Cu toate acestea, am rezervat un capitol aparte serviciilor de tip Internet Banking oferite de
către bănci clienţilor lor, în condiţiile în care acest sector înregistrează o dezvoltare importantă.
Fără a avea pretenţia de a epuiza prezentarea întregii game de produse şi servicii bancare
oferite pe piaţa de profil, sper ca această lucrare să fie un sprijin util şi o sursă de informaţie
bine documentată celor cărora li se adresează.

1 decembrie 2009 lect.univ.dr.


Sorina Botiş
TEMA I.SISTEMUL BANCAR
Cuprinsul temei:
Obiective

5
1.Sistemul bancar
1.1.Noţiunea de sistem bancar;
1.2.Principalele caracteristici ale sistemului bancar românesc;
1.3.Structura sistemului bancar românesc;
1.4.Banca Naţională a României;
1.4.1.Trăsăturile băncii centrale;
1.4.2.Funcţiile băncii centrale;
1.4.3.Operaţiunile băncii centrale;
1.5.Băncile comerciale;
1.5.1.Funcţiile băncilor comerciale;
1.5.2.Operaţiunile băncilor comerciale;
2.Întrebări recapitulative
3.Verificarea noţiunilor prezentate
4.Concepte cheie
Bibliografie

Obiective:
- cunoaşterea noţiunii de sistem bancar;
- cunoaşterea principalelor caracteristici ale sistemului bancar românesc;
- cunoaşterea structurii actuale a sistemului bancar românesc;
- cunoaşterea noţiunii de bancă centrală;
- cunoaşterea noţiunii de bancă de emisiune;
- cunoaşterea funcţiilor(atribuţiilor) Băncii Centrale a României;
- cunoaşterea operaţiunilor efectuate de Banca Centrală a României;
- cunoaşterea noţiunii de bancă comercială;
- cunoaşterea funcţiilor(atribuţiilor) băncilor comerciale;
- cunoaşterea principalelor operaţiuni desfăşurate de băncile comerciale;

1.1Sistemul bancar : este constituit dintr-un ansamblu de instituţii financiare(băncile),


înzestrate cu capacitatea legală de a executa ordinele clienţilor lor referitoare la plăţi sau încasări
în contul sau în numele acestora.

6
1.2Principalele caracteristici ale sistemului bancar românesc:
Sistemul bancar din Romania este structurat pe două nivele1.Astfel
activitatea bancară se desfăşoară prin:
- Banca Naţională a României cu rol de bancă centrală – ca unică
entitate;
- societăţi bancare – constituite ca societăţi comerciale2, cu o largă
participare de capital(public, mixt, autohton, şi străin);
- este un sistem ierarhic; în virtutea relaţiei de subordonare a băncilor
comerciale faţă de banca centrală;
- este un sistem independent: privit atât din perspectiva refinanţărilor cât şi
din cea a sensibilităţii de imagine;
- este un sistem difuzat: se dezvoltă în reţea;
1.3.Structura sistemului bancar românesc: alături de banca centrală, activitatea bancară se
desfăşoară prin intermediul instituţiilor de credit3:
- 41 instituţii de credit( 3 cu capital majoritar românesc, 2 cu capital de stat,
26 cu capital majoritar străin, 9 sucursale ale băncilor străine şi o casă
centrală a cooperativelor de credit);
- 54,7% din activele bancare sunt concentrate în primele 5 bănci din sistem;
- cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar străin este de 87,9%;
- cota de piaţă a instituţiilor de credit cu capital majoritar privat românesc este
de 6,7%;
- cota de piaţă a instituţiilor financiare cu capital majoritar de stat este de
5,4%;
Instituţiile financiare nebancare prezente pe piaţa românească, sunt reprezentate
de:
- societăţi de leasig financiar;
- societăţi de credite pentru persoane fizice;
- societăţi de microfinanţare;
- societăţi de credit ipotecar;
- societăţi care oferă operaţiuni de factoring;
- societăţi specializate în finanţarea tranzacţiilor comerciale;
- fonduri de asistenţă mutuală;
1
Lg.bancară nr.33/1991
Lg.bancară nr.58/1998,art.1
Lg.101/1998 privind statutul Băncii Naţionale
2
Lg.bancară nr.58/1998 art.3 litera b
3
Asociaţia Română a Băncilor

7
- case de amanet etc.;

1.4.Banca centrală: B.N.R. este banca centrală a României.A fost înfiinţată în anul 1880,
statutul prin care a fost constituită a fost aprobat de Parlamentul Principatelor Unite la 17
aprilie 1880.
1.4.1.Trăsăturile băncii centrale:
- este, de regulă, unică într-o ţară;
- este,de regulă, subordonată puterii legislative;
- are relaţii directe cu:
- guvernul
- alte ţări(bănci centrale, guverne, alte bănci etc.)
1.4.2.Funcţiile băncii centrale4:
- emisiunea monetară; tipărirea şi introducerea în circulaţia monetară a
monedei centrale sub formă de bancnote şi monedă divizionară, ca mijloace
legale de plată pe teritoriul României;
Fiind singura instituţie autorizată să emită însemne monetare, banca centrală
poartă denumirea şi de bancă de emisiune;
- controlul masei monetare; utilizarea instrumentelor de politică monetară în
scopul reglării masei monetare(mărirea respectiv micşorarea sumei de bani
aflată în circulaţie), fără a se apela la emisiunea respectiv retragerea de
monedă, având ca efect ultim controlul inflaţiei;
- supervizarea, supravegherea şi controlul instituţiilor financiar-
bancare, monitorizarea şi controlul activităţii acestora;
- bancă a guvernului; prin intermediul Trezoreriei statului, guvernul îşi
deschide cont la banca centrală, prin care derulează plăţile şi încasările
publice;
- bancă a băncilor comerciale; băncile comerciale îşi deschid conturile la
banca centrală.În acest context banca centrală poartă denumirea de:
- „împrumutător de ultimă istanţă”al băncilor comerciale;
- „bancă de rangul 1”, băncile comerciale fiind „bănci de rangul 2”;

1.4.3.Operaţiunile băncii centrale:


- operaţiuni cu alte bănci şi instituţii financiare:
- stabilirea taxei de rescont;

4
Lg.nr.312/2004 privind Statutul B.N.R.

8
- scontarea şi rescontarea efectelor de comerţ;
- refinanţări şi acordări de credite;
- operaţiuni de cont curent pentru instituţiile financiar- bancare;
- operaţiuni cu trezoreria statului:
- operaţiuni în contul curent al trezoreriei statului;
- participarea la operaţiunile cu titluri de stat;
- finanţarea deficitului bugetar;
- operaţiuni cu aur şi valută:
- stabilirea şi coordonarea politicii valutare;
- întocmirea balanţei de plăţi externe,
- păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale;
- efectuarea de tranzacţii cu aur şi metale preţioase;
1.5.Băncile comerciale: conform legislaţiei(Legea privind societăţile comerciale, Legea
Privind activitatea bancară, şi pe baza licenţei sau autorizaţiei acordate de
B.N.R.) acestea sunt constituite ca societăţi comerciale5.
1.5.1.Funcţiile băncilor comerciale:
- intermedierea finanţării subiecţilor economici non-financiari;
- intermedierea plasamentelor financiare;
1.5.2.Operaţiunile băncilor comerciale;
- mobilizarea şi păstrarea disponibilităţilor băneşti prin formarea de depozite
bancare sau certificate de depozit;
1. depozite de tranzacţii:
- la cerere, nepurtătoare de dobândă;
- la vedere, purtătoare de dobândă;
2. depozite la termen:
- acordarea de credite bancare;
- intermedierea tranzacţiilor valutare;
- plasarea titlurilor financiare pe piaţa financiară primară;
- efectuarea de studii de fezabilitate la cerere;

EXEMPLU:
STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE
SA,

5
Lg.societăţilor comerciale nr.31/1990

9
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.129 din 19/11/1990

BCR este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:


a. Hotărârea Guvernului României nr.1011/04.09.1990 privind infiinţarea BCR;
b. Hotărârea Guvernului României nr.1195/12.11.1990 privind organizarea BCR;
c. Statutul BCR aprobat prin H.G. nr.1195/12.11.1990, modificat şi completat prin hotărâri ale
Adunării Generale a Acţionarilor ce au fost publicate în Monitorul Oficial şi înregistrate în Registrul
Comerţului;
d. Legea nr.31/16.11.1990 republicată;
e. Legea bancară nr.58/05.03.1998;
f. Normele BNR nr.2/1998 privind autorizarea băncilor, modificate de normele nr.10/2000 şi
normele nr.3/2000 privind modificările din situaţia băncilor;
BCR este o persoană juridică, organizată ca o societate comercială pe acţiuni; ea poate înfiinţa în
ţară şi străinătate unităţi fără personalitate juridică numite sucursale(sucursala Bucureşti, sucursale
judeţene), agenţii, reprezentanţe, filiale cu personalitate juridică, pe baza aprobării Consiliului de
Administrare al băncii.
Potrivit autorizaţiei emise de BNR, banca are următorul obiect de activitate:
• Acceptarea de depozite, în lei şi valută, de la persoane fizice şi juridice, române sau străine;
• Contractarea de credite, în lei şi valută, operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ,
inclusiv forfetare;
• Emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;
• Plăţi şi decontări;
• Transferuri de fonduri;
• Emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente monetare negociabile;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor în valută;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase şi obiecte confecţionate din
acestea;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu titluri de stat;
• Acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;
• Desfăşurarea de activităţi de depozitare pentru fonduri deschise de investiţii şi societăţi de
investiţie;
• Inchirierea de casete de siguranţă;
• Consultanţă financiar- bancară;
• Operatiuni de mandat:

10
a) Distribuirea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiţie şi acţiuni ale societăţilor
de investiţie;
b) Efectuarea de operaţiuni privind execuţia de casă a bugetului statului în limitele mandatului
primit;
c) Negocierea şi îcheierea de contracte de asigurare şi reasigurare pentru astfel de societăţi, precum
şi prestarea altor servicii privind încheierea şi executarea unor asemenea contracte, conform legii:
In cadrul activităţii desfăşurate, BCR se supune reglementărilor emise de BNR pentru aplicarea
politicilor monetare, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi supraveghere a
societăţilor bancare. De asemenea, colaborarea cu celelalte societăţi bancare, ministere, organe
centrale şi locale.

2.Întrebări recapitulative:

1.Ce reprezintă sistemul bancar?


2.Care sunt principalele caracteristici ale sistemului bancar românesc?
3.Care este structura sistemului bancar românesc în prezent?
4.Care este rolul Băncii Naţionale a României în cadrul sistemului bancar?
5.Care sunt funcţiile băncii centrale?
6.Care sunt operaţiunile efectuate de către banca centrală?
7.Ce sunt băncile comerciale?
8.Care este rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar?
9.Care sunt atribuţiile băncilor comerciale?
10.Ce operaţiuni desfăşoară băncile comerciale?

3.Verificarea noţiunilor prezentate:


Citiţi cu atenţie fragmentul din “Statutul de Funcţionare şi Organizare al Băncii
Comerciale Române SA”, prezentat în exemplul anterior, şi specificaţi care dintre
aspectele teoretice tratate se regăsesc în acesta?

4.Concepte cheie:
- sistem bancar
- instituţii financiare
- bancă centrală
- bancă de emisiune
- bănci comerciale

11
Bibliografie:

Basno C., Dardac N.- „Operaţiuni bancare”, Editura Didactică şi pedagogică, Buc.1996
Ilie Mihai, - „Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare”Ed.Expert, Buc. 2003
Negruş Mariana şi colectiv,- „Băncile şi operaţiunile bancare”, Institutul Bancar Român, Ed.
Economică, Buc.1996
Petria Nicolae,- „Monedă Credit Banci şi Burse”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003
Trenca I.Ioan,- „Metode şi tehnici bancare”, Ed.Cartea Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2004
Legea nr.33/1991 privind activitatea bancară
Legea nr.58/1998 privind Statutul Băncii Naţionale
Monitorul Oficial nr.121/23 mai 1998
Monitorul Oficial nr.203/1 iunie 1998
Monitorul Oficial nr.78/24 ianuarie 2005
www.bnro.ro
www.bcr.ro
www.financiare.ro

TEMA II. PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE

12
Cuprinsul temei
Obiective
1.Oferta de produse şi servicii bancare
1.1.Segmentul de piaţă vizat
1.2.Reţeaua de distribuţie
1.3.Gama sortimentală
1.4.Politica de preţ adoptată
1.5.Politica de promovare a serviciilor
2.Întrebări recapitulative
3.Concepte cheie
Bibliografie

Obiective:
- cunoaşterea caracteristicilor cererii de produse bancare;
- cunoaşterea criteriilor de analiză a activităţii bancare;
- cunoaşterea principalelor categorii de clienţi;
- cunoaşterea tipurilor de servicii bancare pentru fiecare categorie de
clienţi;
- cunoaşterea structurii reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor
bancare;
- cunoaşterea gamei de produse şi servicii banacre;
- cunoaşterea criteriilor de stabilire a preţului unui produs sau serviciu
bancar;
- cunoaşterea modalităţilor de promovare a produselor şi serviciilor
bancare;

Piaţa produselor şi serviciilor bancare poate fi definită ca fiind ansamblul actelor de vânzare
cumpărare desfăşurate de bănci cu clienţi lor, atât în calitate de furnizori cât şi de beneficiari de
disponibilităţi băneşti.
Ca obiect al schimburilor pe această piaţă, disponibilităţile băneşti se constituie în produse şi
servicii bancare.
13
Pornind de la faptul că piaţa reprezintă locul de întâlnire al cererii şi ofertei, oferta de
disponibilităţi băneşti se materializează ca ofertă de produse şi servicii bancare, venită din partea
vânzătorului, respectiv băncile, iar nevoia de disponibilităţi băneşti se constituie în cerere de
produse şi servicii bancare şi se satisface prin cumpărarea acestora.
1.Oferta de produse şi servicii bancare
Oferta de produse şi servicii bancare este compusă din astfel de produse şi servicii care, să
vină în întâmpinarea aşteptărilor şi cerinţelor atât a clientelei bancare existente cât şi a celei
potenţiale .
În analiza ofertei de produse şi servicii bancare este necesar să se supună analizei următoarele
aspecte:
• segmentul de piaţă vizat;
• reţeaua de distribuţie;
• gama sortimentală;
• politica de preţ adoptată;
• politica de promovare a serviciilor;
1.1.Segmentul de piaţă vizat
Veniturile băncii sunt obţinute de la clienţi, iar pentru creşterea lor, instituţiile bancare trebuie
să studieze clientela atât pe ansamblu cât mai ales pe segmente.
Cererea de produse şi servicii bancare prezintă anumite caracteristici în funcţie de care
băncile se orientează în tratarea clienţilor lot, astfel:
- este eterogenă ceea ce însemnă că fiecare client are preferinţe diferite pentru
produsele oferite, ceea ce face necesară studierea acesteia pe segmente de
piaţă;
- este dispersată, fiecare client doreşte să fie servit cât mai aproape de locul
derulării operaţiunilor sale .Clienţii băncilor fiind prezenţi pe o arie
teritorială vastă, băncile trebuie să dea o amploare corespunzătoare unităţilor
exterioare;
- este stabilă, faptul că cererea este constantă nu presupune automat că şi
băncile vor avea o cerere constantă, clienţii orientându-se în alegerea unităţii
bancare în funcţie de mai multe aspecte privind prestigiul, activitatea
bancară anterioară a acesteia etc.;
- este iraţională, toate serviciile bancare se raportează la bani.Angajarea în
procesul de economisire sau de creditare nu este mereu raţională, de unde
rezultă creşterea riscurilor;

14
Segmentarea cea mai evidentă şi frecvent întâlnită pe piaţa produselor şi serviciilor bancare
este împărţirea clientelei bancare în;
- clienţi persoane fizice;
- clienţi persoane juridice;
Aceste categorii pot fi împărţite la rândul lor pe segmente mai mici, fiecare din acestea fiind
importante pentru bănci.
O bancă comercială orientată spre retail, deci având o bază de clienţi constituită, în principal,
din persoane fizice, îşi va structura oferta de produse şi servicii conform profilului clientelei sale.
Structurarea bazei de clienţi poate fi realizată în funcţie de mai multe criterii:
- grupe de vârstă;
- domiciliu;
- categorii socio-profesionale;
EXEMPLU:
Gruparea segmentului de piaţă în funcţie de vârstă:

Vârstă clienţi Necesităţi / categorie


Clienţi foarte tineri(elevi, studenţi)
Tineri(20-30 ani)
30-40 ani
40-50 ani
Peste 50 ani

Pentru o bancă este dificil să se dezvolte dacă are un segment de piaţă limitat doar la clienţii
persoane fizice, motiv pentru care au şi clienţi persoane juridice, grupate după:
- forma de proprietate;
- forma juridică de organizare;
- tipul de activitate pe care o desfăşoară;
Potrivit Legii nr.31 / 1990 există:
- societăţi în nume colectiv;
- societăţi în comandită simplă;
- societăţi în comandită pe acţiuni;
- societăţi pe acţiuni;
- societăţi cu răspundere limitată;
Alături de aceste tipuri de societăţi, în legea bancară, este prevăzută şi existenţa
comercianţilor persoane fizice autorizate.Din această categorie fac parte micii meseriaşi şi liber
profesionişti care acţionează în baza unei autorizaţii de funcţionare; ei pot să-şi deschidă cont bancar

15
ca persoană juridică , asociaţiile familiale pentru care deschiderea contului bancar se realizează în
aceleaşi condiţii ca şi persoanele juridice.
Segmentarea pieţei este importantă pentru modul în care sunt structurate serviciile bancare.
Din acelaşi considerent,este importantă clasificarea clienţilor:
- clienţi care doresc să economisească;
- clienţi care doresc să investească;
- clienţi care doresc să împrumute bani;
- clienţi care solicită transferul de fonduri;
EXEMPLU:
Abordarea categoriilor de clienţi la Unicredit Ţiriac Bank:
Tip client Corporaţie IMM Persoană fizică
Tip produs Adaptat Standard Standard
Preţ Flexibil Structură fixă Structură fixă
Valoarea afacerii Mare Medie Mică
Ciclu de vânzare Lung Mediu Scurt
Abilităţi de vânzare Mari Standard Standard
personal
Marketing Direct(RMBC) Media mix Media mix
Control credit Analiza în profunzime Modelare statistică Modelare statistică
Credit risc Concentrat Distribuit Distribuit

1.2.Reţeaua de distribuţie
Reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor bacare se concretizează în:
- reţeaua de sucursale, filiale ale băncii şi amplasarea lor;
- telefon;
- calculatoare;
- automate bancare;
În afară de metoda tradiţională de distribuţie a produselor şi serviciilor bancare, noile metode
au fost puse în aplicare datorită progresului tehnologic şi moneticii; ghişeele bancare, banca la
domiciliu, telemarketing etc.
Reţeaua de sucursale, filiale, agenţii rămâne în continuare preferată.Celelalte sunt încă
restrânse, extinderea lor fiind limitată de necesitatea asigurării unui suport de infrastructură de înalt
nivel tehnic, de necesitatea asigurării securităţii operaţiunilor şi de comportametul consumatorilor.
Metodele moderne de distribuţie semnifică de fapt o creştere a capacităţii băncilor de prestare
a serviciilor, dincolo de imediata apropiere a suprafeţei comerciale, principalele avantaje fiind;

16
- nu mai este necesară deplasarea clientului la sediul băncii pentru efectuarea
tranzacţiilor ( se pot transmite instrucţiuni băncii pentru anumite tranzacţii,
prin telefon sau PC);
- distribuţia automată sau electronică oferă avantajul că serviciile bancare
prestate cu ajutorul acestor suporturi pot fi standardizate şi calitatea lor este
omogenă;
- posibilitatea prestării multor servicii în afara băncii prin intermediul
metodelor moderne de distribuţie, care degrevează ghişeele de aglomeraţia
care ar perturba mult buna desfăşurare a activităţii;
În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie sub forma sucursalelor, filialelor, agenţiilor este
important de cunoscut amplasarea, răspândirea lor în teritoriu şi mai ale accesibilitatea la ele.

1.3.Gama sortimentală
Rolul unei politici de produs este de a pune la punct şi de a difuza produsele astfel încât să fie
în măsură să satisfacă nevoile pieţei.
Într-o bancă, politica de produs este un element foarte important al politicii de marketing,
referindu-se la crearea de noi produse şi menţinerea celor deja existente.
Deşi în comparaţie cu alte domenii, gama sortimentală este mai redusă şi practic
standardizată, totuşi s-a extins continuu , creditele şi depozitele care erau produse tradiţionale, fiind
din ce în ce mai mult însoţite de servicii considerate până de curând „conexe”.
Posibilităţile băncilor de a obţine avantaje concurenţiale pe termen lung ca urmare a inovării
şi diferenţierii serviciilor de cele ale concurenţei, este limitată de două aspecte:
1. – produsele şi serviciile bancare nu se pot breveta, fiind imitate la foarte scurt
timp de concurenţă;
2. produsele şi serviciile sunt strict reglementate, urmărite şi jalonate de către
autorităţile în domeniu;
Diferenţierea gamei de produse şi servicii bancare se manifestă cel mai adesea prin variaţii
sau nuanţări ale unor elemente specifice cum ar fi:
- durata creditelor;
- destinaţia creditelor;
- modalitatea de garantare;
- dobânzile;
- serviciile suplimetare;
- facilităţi(perioada de graţie, plafoane de lucru etc.)
În cazul în care o bancă vine pe piaţă cu un produs sau serviciu nou, trebuia să ţină seama de;

17
- una din condiţiile de lansare a noilor produse şi servicii este modul în care
satisfac unele necesităţi sau solicitări ale clientului în mod operativ, pentru a
se evita o erodare a încrederii acestuia sau reacţia concurenţei, de asemenea
să se ofere servicii la un cost optim şi la un nivel al comisioanelor agreat de
aceştia;
- politica de risc legată de lansarea noilor produse şi servicii concretizată în
variante diferite privind afacerile bancare încheiate, avându-se în vedere
scăderea riscului este:
1. un spectru larg de servicii comune promovate pentru clienţii obişnuiţi;
2. lansarea unor servicii înalt specializate care se adresează unor clienţi
„de vârf”, foarte profitabili şi competitivi;
Una din orientările prioritare vizează lansarea şi promovarea unor servicii evoluate.În acest
sens se au în vedere trei direcţii de evoluţie viitoare:
1. instrumente financiare derivate (futures, options, forwards, swaps, caps,
floor, collars);
2. instrumente pentru operaţiuni noi(factoring, leasing, custodie,
operaţiuni pe piaţa de capital);
3. tehnici pentru activitatea de retail : depozite în lei, plăţi diverse din cont
curent, servicii tip „private banking” sau „ electronic banking”;
Datorită faptului că diferenţierea cea mai pronunţată se obţine printr-o calitate înaltă a
produselor şi serviciilor bancare, se poate spune că strategia de bază în acest domeniu o constituie
„strategia calităţii”.
Politica de produs este un obiectiv al politicii de marketing.Crearea de noi produse bancare se
justifică în două moduri:
- nevoile clienţilor evoluează şi noile produse sunt necesare pentru a le
satisface;
- produsele noi sunt susceptibile de a atrage către bancă o clientelă nouă;
Analiza nevoilor clientelei în domeniul monetar şi financiar conduce la distingerea nevoilor
de natură diferită şi este vorba deci de a concepe produsele care satisfac mai bine aceste nevoi.
Astfel pentru:
1. particulari se disting cinci categorii de nevoi:
- nevoia de tranzacţii, de unde produse precum cecul, avizele de prelevare;
- nevoia de precauţie, ceea ce înseamnă nevoia de a se constitui o economie
lichidă rapid, de unde produse ca bonuri de casă, conturi pe livrete;

18
- nevoia de a constitui un patrimoniu, de unde produse ca SICAV, gestiunea
portofoliului;
- nevoia de trezorerie pentru situaţia unui decalaj provizoriu venituri-
cheltuieli, de unde produse cum sunt credite personale
- nevoia de finanţare pe termen lung, de unde produse cum sunt conturile şi
planurile de economii pe termen lung, credite tradiţionale;
2. întreprinderi, se pot distinge:
- nevoia de tranzacţii, de unde produse ca cecul sau viramentul;
- nevoia de finanţare pe termen scurt şi lung, de unde produse sub forma
diferitelor tipuri de credite;
- nevoia de gestiune a valorilor mobiliare, de unde plata de cupoane şi
dividende;
- nevoia de sfat şi asistenţă, de unde ajutorul în gestiune, reconcilierile
întreprinderilor;
Această înţelegere ţine în egală măsură cont de motivaţiile psihologice ale clienţilor;
respectare securităţii, anonimatului, a rentabilităţii.
De exemplu, nevoia de economii lichide poate să reprezinte pentru un particular fie ca o
dorinţă de a profita de oportunităţile de cumpărare, fie ca o teamă, o neâncredere în viitor.
În prima ipoteză, accentul va fi pus pe disponibilitatea unui produs cum este contul pe livret,
în a doua, banca va propune acelaşi produs, dar îl va combina cu un sistem de asigurare în caz de
deces sau accident, permiţând satisfacerea nevoii de securitate a clientului.
Dată fiind amploarea gamei de produse, bancile dispun deja de produse în stare să satisfacă
nevoile clientelei.
Segmentarea pieţei pune în evidenţă, pentru fiecare segment, comportamentele bancare relativ
omogene.
În funcţie de clientelă, banca oferă produsele adaptate nevoilor specifice, de unde cuplul
produs-client, care este în centrul întregii politici de produs bancar.

EXEMPLU:
O bancă având reţinuţi studenţi drept clientelă – obiectiv, propune acestui segment
următoarele produse bancare:
- Conturi de cec;
- Card bancar;
- Cont de economii;
- Cont şi plan de economii pe termen lung;

19
- Creditul de studiu;
- Credit bursă;
- Credit prima instalare;
În raportul produs-client, se ţine seama de nevoile aceluiaşi segment de clientelă.
Produsul bancar este astfel conceput încât să permită satisfacerea mai multor nevoi prin
combinarea mai multor caracteristici.Cel mai sugestiv exemplu în acest sens este cartea bancară sau
cardul.
Tehnologia condiţionează nevoia sau clientul.Inovarea tehnologică dă naştere la noi produse
bancare, în special când ea se dezvoltă în domeniul telecomunicaţiilor.
Următoarele produse bancare sunt dependente de starea tehnologică: cartea bancară,
distribuitoarele automatice de bilete, banca la domiciliu.Deci un nou produs corespunde:
- unei nevoi;
- unei clientele obiectiv;
- stării tehnologiei;
Problemele menţinerii şi urmăririi produselor bancare constituie un aspect foarte important al
politicii de produs.
Produsele au în general o îmbătrânire foarte lentă, de unde necesitatea de a proceda la
îmbunătăţirea sau reîmbunătăţirea lor la capătul unui anumit interval de timp.
Produsele bancare nu sunt obiectul uzurii materiale şi foarte puţin a celei morale.Se disting
astfel trei faze în viaţa unui produs bancar:
- faza de lansare; se derulează pe o perioadă de timp relativ redusă; din momentul
în care un produs bancar este creat la iniţiativa unei bănci, intervalul de timp în care va fi imitat de
principalii săi concurenţi este scăzut;
- faza de maturitate; se desfăşoară pe o perioadă mare de timp în care
produsul bancar a dobândit o notorietate suficientă.Fiecare bancă acţionează
pentru a-şi păstra segmentul său de piaţă.
- faza declinului; este perioada de timp în care uzura morală a produsului
permite apariţia unui nou produs bancar, dar nu antrenează eliminarea sa în
aceeaşi măsură;
Dată fiind importanţa gamei de produse bancare şi durata lor de viaţă, banca nu poate proceda
în permanenţă la promovarea tuturor produselor.
Anumite produse bancare pot face obiectul unei operaţii de relansare datorită unui nume
adecvat.
Produsele bancare nu mai sunt prezentate după caracteristicile tehnice, ci printr-o atribuire de
nume vizând trăsăturile, caracteristicile care răspund cerinţelor clienţilor.Spre exemplu denumirea

20
de „credit expres” este mai sugestivă decât aceea de „credit personal”, punând accentul pe
rapiditatea obţinerii împrumutului.
Calitatea serviciilor bancare reprezintă nu numai un argument comercial, ci şi mijlocul de a
fideliza clientela.trebuie observat că atunci când faza de lansare a unui produs s-a încheiat, calitatea
produselor nu se deteriorează dacă procedurile de tratare sunt îndreptate spre lansarea de noi
produse.
Din punctul de vedere al clientelei, utilitatea unei societăţi bancare se măsoară prin gradul de
satisfacere al solicitărilor clienţilor, adică prin complexitatea pachetului de produse şi servicii
bancare.
Din punctul de vedere al băncii, dezvoltarea produselor şi serviciilor sale are rol definitoriu
atât în obţinerea veniturilor cât şi în poziţionarea băncii pe piaţă, în raport cu concurenţa.
Astfel, decizia de menţinere, în portofoliu, a unor produse sau servicii bancare ca şi decizia de
implementare a unor noi produse şi servicii are, pentru societatea bancară, trei coordonate:
- satisfacerea cerinţelor pieţei;
- respectarea principiilor proprii de rentabilitate şi prudenţă;
- câştigarea unei poziţii favorabile pe piaţă;
Este preferabil ca produsele şi serviciile bancare să satisfacă simultan şi în mod egal toate cele
trei cerinţe.
Solicitările în materie de produse şi servicii bancare ale clientului sunt în totală concordanţă
cu următorii factori:
- dezvoltarea relaţiilor economice de pe piaţa respectivă;
- gradul de dotare, al clienţilor, cu mijloace tehnice de administrare a relaţiilor
cu banca;
- gradul de cultură şi civilizaţie bancară a clientelei;
Astfel societăţile bancare, ce acţionează pe o anumită piaţă, trebuie să îşi dimensioneze
activitatea de management al activelor şi pasivelor conform gradului de dezvoltare al pieţei
respective, la un moment dat şi în perspectivă.
Totuşi, dintre cei trei factori, cu acţiune directă asupra solicitărilor de produse şi servicii
bancare, asupra unuia dintre aceştia şi anume gradul de cultură şi civilizaţie bancară al clientelei,
societăţile bancare pot interveni direct, prin intermediul relaţiilor bancă-client.
În cadrul acestor relaţii, un rol important îl au:
- informarea, la nivel de masă, asupra produselor şi serviciilor bancare oferite
clienţilor;
- acoperirea, în sensul comunicării în relaţia bancă-client;

21
Dintre posibilităţile de ofertă a produselor şi serviciilor bancare cerute pe piaţă, banca trebuie
să selecteze doar acele produse şi servicii care îi sunt profitabile.Astfel, banca trebuie să vegheze
asupra respectării celor două principii fundamentale ale activităţii sale;
- prudenţa;
- rentabilitatea;
Pe baza acestor principii, banca trebuie să selecteze, din multitudinea de tipuri cerute pe piaţă,
serviciile şi produsele bancare eficiente.
Referitor la obţinerea propriu-zisă a profitului din vânzarea de produse şi servicii bancare,
este necesară, după stabilirea tipurilor de produse şi servicii bancare ce vor fi oferite, analiza ce
determină măsura în care acestea vor contribui, procentual la realizarea profitului previzionat al
băncii.
Astfel având în vedere calitatea produsului sau serviciului bancar, de a se constitui în centru
de profit pentru bancă, strategia şi managementul financiar, vor stabili ponderea aproximativă a
contribuţiei fiecărui produs la constituirea profitului.Altfel spus se stabileşte preţul de vânzare al
fiecărui produs.
1.4.Politica de preţ
Stabilirea acestor preţuri se face pe baza analizării următoarelor date:
- interesul băncii de a câştiga un anumit segment de piaţă într-un anumit
interval de timp;
- poziţiile de piaţă ale societăţilor bancare cocurente;
- riscul asumat;
- posibilităţile reale de vânzare ale produsului sau serviciului;
- rentabilitatea obţinută;
- strategia financiară a băncii, de contribuţie a fiecărui produs la constituirea
profitului;
Preţul trebuie astfel stabilit încât să atragă clienţii şi în acelaşi timp să asigure profit băncii.
Politica de preţ a unei instituţii bancare defineşte atitudinea acesteia faţă de clienţii săi prin
utilizarea instrumentelor specifice diverselor categorii de servicii la care se referă, dobânzi, speze,
comisioane.
Banca elaborează variante strategice în funcţie de reperul care îi serveşte ca orientare în
stabilirea preţului:
- costurile aferente prestării serviciilor respective;
- riscul operaţiunii;
- concurenţa;
- cadrul macroeconomic, reglementări;

22
Între politica de preţ şi cea de produs trebuie să existe o strânsă corelaţie, astfel o politică
nouă promovată în legătură cu serviciile oferite, menită să contribuie la obţinerea de economii
semnificative de costuri, este cea care se referă la standardizarea produselor, în sensul concentrării
ofertei bancare pe un număr redus de produse şi servicii concretizate printr-o eficienţă înaltă, prin
costuri reduse şi perspective certe de dezvoltare.
Băncile trebuie să-şi informeze clientela în legătură cu preţurile practicate, lipsa acestor
informaţii fiind percepută de clienţii băncii ca o expresie a lipsei de transparenţă, rigoare şi chiar
respect.
Preţurile practicate de o instituţie bancară trebuie să fie astfel stabilite încât să îi asigure
profit(mai mici decât ale concurenţei pentru produse similare calitativ şi mai mari sau egale cu ale
concurenţei pentru servicii calitativ superioare), astfel încât să atragă clienţii fie prin preţ fie prin
calitate.
1.5.Promovarea serviciilor bancare
În primul rând banca trebuie să realizeze o reclamă de specialitate.Aceasta este larg utilizată
în sistemele bancare.Obiectul acestei forme de publicitate este de a promova denumirea societăţii
bancare şi de a o menţine în prim planul atenţiei clienţilor, fără a se face referire la un anumit
serviciu sau produs.
Imaginea creată trebuie să fie bazată pe realitate, în caz contrar discrepanţa între promisiuni şi
realitate va duce la scăderea credibilităţii pe termen lung a respectivei bănci.
În afară de reclama de specialitate orice bancă trebuie să realizeze şi o reclamă de produs.
Aceasta trebuie să fie realizată atât pentru promovarea unor servicii noi cât şi pentru a
menţine succesul celor deja existente.
Acest tip de reclamă trebuie să se axeze pe avantajele pentru clienţi, aceştia din urmă nu
cumpără bunuri sau servicii ca atare, ci satisfacerea nevoilor pe care ei îşi imaginează că produsul
sau serviciul respectiv le-o va asigura.
De aceea intenţia principală a reclamei produsului este aceea de a reliefa avantajele pe care le
vor dobândi cumpărătorii prin achiziţionarea şi utilizarea acestui produs.
Tot în cadrul reclamei de produs fundamentală este şi necesitatea de a se putea face diferenţa
între serviciul celui ce face reclama şi cele ale concurenţilor, de a evidenţia punctele forte
(avantajele comparative) ale acestuia.
Dacă nu există nici o diferenţă atunci nu există nici o motivaţie în a alege acel serviciu în
dauna concurenţilor.În cazul în care produsul este unic, nu va fi nici o problemă.
O tehnică des întâlnită este concentrarea unei calităţi a produsului care nu este evidenţiată în
reclama concurenţilor.Tehnica poartă denumirea de „propunere unică de vânzare”.Mijloacele prin
care mesajul publicitar este comunicat sunt deosebit de importante.

23
Prima problemă care va fi luată în considerare va fi eficienţa unui anumit mijloc
publicitar.Printre acestea amintim: televiziunea, radioul, presa.Alături de aceste mijloace clasice de
reclamă , mai există şi alte modalităţi.
Multe bănci îşi fac reclamă prin afişe sau ecrane electronice situate de obicei în zone foarte
circulate şi plasate strategic( de obicei pentru reclama de specialitate).
O altă arie importantă în care băncile devin din ce în ce mai implicate este sponsorizarea.De
asemenea băncile realizează pliante, broşuri pe care le pun la dispoziţia clienţilor.În acestea se
descrie, detaliat,activitatea băncii şi serviciile disponibile pentru clienţi.
Pe lângă acestea băncile oferă o gamă largă de materiale promoţionale: calendare, postere,
insigne, pixuri şi alte elemente care prezintă numele sau simbolul băncii.
Tot legat de promovare contează şi amenajarea sediului.În cazul firmelor prestatoare de
servicii contează foarte mult ambianţa.Aici intră elemente de siguranţă, modul de prezentare a
serviciilor băncii, calitatea mobilierului, toate fiind percepute ca aspecte care sugerează eficienţa şi
bunăstarea.
În mod special în domeniul serviciilor mai trebuie ţinut seama şi de personalul angajat.Un
accent deosebit se pune pe comportamentul lucrătorului bancar, acesta trebuie să se afirme ca model
de amabilitate, serviabilitate, spirit de cooperare cu clientela, ca model de politeţe şi eleganţă de
limbaj şi exprimare.
Băncile trebuie să-şi organizeze mijloacele şi reţelele de distribuţie şi prestaţie a produselor şi
serviciilor pentru a putea satisface necesităţile clienţilor, într-un timp cât mai redus, apropiindu-se
cât de mult posibil de locul şi momentul unde se manifestă efectiv cererea.
Băncile care adoptă o abordare dinamică a clienţilor, serviciilor şi a pieţelor, abordare ce va fi
demonstrată prin capacitatea lor de a oferi servicii rapid şi de a a le adapta astfel încât să satisfacă
nevoile în permanentă schimbare ale clienţilor au cel mai mare succes.
Elaborarea unor programe specifice pentru fiecare segment al clienţilor va avea efecte
benefice pentru bănci.Prin oferirea unui sortiment complet de servicii foarte bine adaptate clienţilor,
băncile vor putea să acopere cererea clienţilor şi vor putea reduce riscul pierderii clienţilor în
favoarea concurenţei.
PUNCTELE TARI care reprezintă baza pe care se construieşte succesul unei bănci sunt:
- reţea de distribuţie puternică;
- portofoliu de clienţi diversificat şi bine segmentat;
- servicii diversificate;
- personal calificat;
- reţea de bănci corespondente extinsă;

24
PUNCTELE SLABE care reprezintă carenţe ce pot fi soluţionate pe parcurs de către bancă:
- comunicare internă slabă;
- personal neinstruit corespunzător;
- stadiu de informatizare necorespunzător;
- structuri organizatorice nu foarte moderne;
- prospectarea pieţei şi a clienţilor este încă în faza de început,

OPORTUNITĂŢI care reprezintă factorii externi conjuncturali favorabili de care banca


poate beneficia şi care trebuie luaţi în calcul:
- rolul din ce în ce mai important al sistemului bancar în reforma economică;
- atitudinea novatoare în ce priveşte produsele şi serviciile bancare care pot
incita clienţii să vină spre banca respectiv;

AMENINŢĂRI; apariţia continuă pe piaţa fianaciară internă de noi bănci, majoritatea


funcţionând ca bănci comerciale universale, personal experimentat ce poate fi atras de concurenţi,
competiţia este din ce în ce mai puternică, băncile sunt tot mai numeroase, selective şi agresive în
atragerea clienţilor.
La toate acestea concură o serie de factori de influenţă interni cât şi externi, ambele categorii
fiind la fel de importante:
- factori interni:
- conducerea şi personalul;
- organizarea şi sistemele informatice;
- gama sortimentală etc.

- factori externi:
- piaţa;
- tehnologia;
- starea economiei;
- starea societăţii;
- legislaţia;
- mediul etc.

2.Întrebări recapitulative:
- Care sunt criteriile de analiză a activităţii bancare?
- Care sunt principalele caracteristici ale cererii de produse şi

25
servicii bancare?
- Ce se înţelege prin segmentarea clientelei bancare?
- Care sunt principalele categorii în care se grupează clientela bancară?
- În ce se concretizează reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor
bancare?
- Ce se înţelege prin politica de produs a băncii?
- Ce presupune lansarea pe piaţă a unui nou produs sau serviciu bancar?
- În ce constă politica de preţ a băncii?

3.Verificarea noţiunilor prezentate:

Creaţi un produs sau serviciu bancar ţinând cont de noţiunile prezentate în cadrul acestei
teme şi simulaţi promovarea acestuia pe piaţă.
Evidenţiaţi relaţia de dependenţă dintre acesta şi:
- segmentul de clientelă;
- nevoile acestui tip de clientelă;
- starea tehnologiei menită să facă accesibil clientelei respectivul produs
bancar;

4.Concepte cheie:
- produs bancar
- serviciu bancar
- segment de piaţă
- reţea de distribuţie
- gamă sortimentală
- politica de preţ
- promovarea serviciilor bancare
- ofertă de produse bancare
- cerere de produse bancare

26
- segmentarea clientelei
- clienţi-persoane fizice
- clienţi-persoane juridice
- relaţia nevoi-produs bancat

Bibliografie

Berea Aurel Octavian,- „Orientări în activitatea bancară contemporană”, Ed.Expert, Buc., 1999
Berea Aurel Octavian,-„Strategie bancară”, Ed,Expert, Buc.2001

Bondea Aurelian, Stancu Radu, - „ Activitatea bancară, fonduri de investiţii, bursa de valori,
tranzacţii nebursiere”, Ed.Fundaţia România de Mâine, Buc., 1995
Coman Florin, - „Activitatea bancară: Profit şi Performanţă”, Ed.Lumina Lex, Buc., 2000
Diaconescu Mariana,-„ Bănci, Sisteme de Plăţi, Riscuri”, Ed. Economică, Buc.1999
Ionescu Lucian, Negruş Mariana,- „ Bănci şi operaţiuni bancare”, Ed. Economică, Buc., 1996
Lăzărescu Vasile,- „Băncile comerciale în economia de piaţă din România”, Ed.Agora, Bacău,
1998
Nicolae Paul ,- „Bani şi bănci în structurile europene”, Ed.Bibliteca Apostrof, Cluj,1995
Niţu Ion,- „Managementul riscului bancar”,Ed.Expert, Buc., 2000
Rotaru Constantin,- „Managementul performanţelor bancare”, Ed.Expert, Buc., 2001
Rusovici Alexandru, Cojoc Florea, Rusu Coman,- „Audit financiar bancar:servicii conexe şi de
Consultanţă în băncile comerciale”, Regia Autonomă: „Monitorul Oficial”, Buc., 2001

TEMA III.PRODUSE DE ECONOMISIRE


Cuprinsul temei

27
Obiective
1.Alegerea produsului de economisire
2.Principalele modalităţi de economisire
2.1.Depozitele la termen
2.2.Depozitele la vedere
2.3.Conturile de economii
2.4.Certificatele de depozit
2.5.Depozitele bancare curente
2.6.Cardurile de economii
3.Întrebări recapitulative
4.Concepte cheie
Bibliografie

Obiective:
- cunoaşterea principalelor instrumente de economisire;
- cunoaşterea modalităţilor de alegere a unui produs de
economisire;
- cunoaşterea elementelor ce caracterizează un produs de
economisire:
- rata dobânzii;
- tipuri de dobândă;
- scadenţa sau maturitatea;
- comisioane percepute de bănci;
- recunoaşterea acestor elemente în ofertele de produse de
economisire ale băncilor;

1.Alegerea produsului de economisire


Alegerea unui produs de economisire preasupune, în prealabil, luarea unei decizii referitoare
la instituţia bancară la care alegem să ne plasăm banii economisiţi, decizie care are la bază
următoarele aspecte:
- acţionarii;
- performanţa pe piaţă;

28
- reţeaua de sucursale şii agenţii;
- orele de lucru cu publicul;
- alte servicii oferite;
- calitatea serviciilor6;
Un aspect deosebit de important în luarea deciziei de plasare a banilor într-un produs de
economisire, se referă la faptul că Statul Român, prin intermediul Fondului de Garantare,
procedează la garantarea banilor economisiţi în urmatoarele condiţii:
Începând cu data de 15 octombrie 2008, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 129/14.10.2008,
plafonul de garantare pe deponent garantat persoană fizică (rezidentă sau nerezidentă) şi pe instituţie
de credit s-a majorat la echivalentul în lei al 50.000 euro, iar începând cu 1 iulie 2009 plafonul de
garantare pe deponent garantat persoană juridică şi pe instituţie de credit s-a majorat, de asemenea,
la echivalentul în lei la 50.000 euro.

Echivalentul în lei al plafonului de garantare şi al depozitelor în valută se calculează la


data indisponibilizării depozitelor, respectiv la data deschiderii procedurii falimentului, prin
utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca
Naţională a României pentru această dată.

Suma totală a obligaţiei unei instituţii de credit faţă de un deponent se stabileşte prin
însumarea tuturor depozitelor deţinute de acesta, inclusiv a dobânzii datorate şi neplătite la data
stabilirii indisponibilităţii depozitelor7.

2.Principalele modalităţi de economisire

Decizia de plasare a economiilor într-un produs de economisire sau altul, se face în funcţie
de următoarele aspecte:

- moneda în care se doreşte păstrarea economiilor;

- rata dobânzii în lei şi în valutele respective(EUR, USD);

- rata inflaţiei;

- tendinţa de apreciere sau depreciere a leului comparativ cu valuta respectivă;

- cursul de schimb valutar la momentul alegerii produsului de economisire;

Principalele modalităţi de economisire sunt depozitele bancare sub forma:

 depozitelor la termen;

 depozitelor la vedere;

 conturilor de economii;

6
www.banknews.ro
7
www.fgdb.ro

29
 certificatelor de depozit;

 depozitelor bancare curente;

 cardurilor de economii;

2.1.Depozitele la termen clasice răspund celor mai variate cerinţe de economisire, datorită
faptului că permit clientului să aleagă diferite perioade de constituire, valuta, acţiunea la scadenţă şi
modalitatea de plată a dobânzii.
Depozitele la termen pot fi retrase numai la atingerea maturităţii(scadenţei) convenite prin
contract(1, 3, 6, 12, 24, 36 luni). Spre exemplu un depozit pe o perioadă de 6 luni nu poate fi retras
decât la maturitate(scadenţă), adică după scurgerea a 6 luni calendaristice de la data constituirii sale.
Nu se exclude opţiunea de lichidare a depozitului înaintea acestui termen, dar se face cu anumite
costuri (comision de retragere numerar înainte de termen, şi neplata dobânzii pentru o anumită
perioadă stabilită contractual). Pentru depozitele lichidate înainte de împlinirea termenului de
maturitate, banca acordă dobanda la vedere pe perioada cuprinsă între data constituirii
depozitului/data ultimei reînnoiri şi data lichidării acestuia.
Pentru a deschide un depozit la termen trebuie depusă o sumă minimă de bani în contul
depozitului, sumă care în general diferă de la o instituţie bancară la alta. La deschiderea unui depozit
unele bănci solicită şi deschiderea unui cont curent.
Depozitele la termen pot beneficia de
- dobandă fixă
- dobândă progresivă
- dobândă variabilă.
Dobanda fixă are o valoare constantă, prestabilită, pe intreaga perioadă a depozitului.Acest
tip de dobândă permite calculul sumei totale acumulate din dobândă la scadenţă, încă din momentul
constituirii sale.
EXEMPLU8:
Depozite cu dobandă fixă – INTESA SANPAOLO BANK

8
www.intesasanpaolobank.ro

30
PERSOANE FIZICE PERSOANE FIZICE PERSOANE FIZICE
Minim 1.000 RON Minim 1.000 EUR Minim 1.000 USD

1 lună 8.50%/AN 3.00%/AN 2,50%AN

2 luni 8.50%/AN 3.00%/AN 2.50%/AN

3 luni 8.75%/AN 3.50%/AN 2.75%/AN

6 luni 8.50%/AN 3.75%/AN 2.50%/AN

9 luni 8.25%/AN 4.00%/AN 3.00%/AN

12 luni 8.00%/AN 4.00%/AN 3.00%/AN

Dobânda progresivă creşte lunar, progresiv, pînă la scadenţa depozitului, ratele dobânzii
pentru fiecare lună fiind stabilite la constituire.Lunar în contul curent ataşat depozitului va fi
transferată dobânda pentru luna precedentă, ceea ce oferă avantajul de a beneficia de această sumă
chiar înainte de lichidarea depozitului.
La data scadenţei depozitului, banii vor fi transferaţi automat în contul curent sau depozitul va
fi reînnoit pe aceeaşi perioadă, în funcţie de indicaţiile clientului.

EXEMPLU9:

1.Depozitul cu dobândă progresivă - OTPBank

Avantaje:

• dacă ai nevoie urgentă de bani şi trebuie să lichidezi depozitul înainte de termen, nu pierzi
dobânda lunară acumulată;
• 0% comision de retragere a banilor la scadenţa finală a depozitului;
• beneficiezi de dobândă acumulată înainte de lichidarea depozitului;
• cont curent deschis şi administrat gratuit;
• beneficiezi de dobânzi competitive pe piaţă.

Caracteristică Descriere
Valute RON, EUR
Rata dobânzii Creşte progresiv în fiecare lună
Termen de 6 luni si 12 luni
9
www.otpbank.ro
www.intesasanpaolobank.ro

31
constituire
Suma minimă de
1.000 RON, respectiv 500 EUR
deschidere
• prelungire automată a depozitului - depozitul va fi prelungit automat
de către bancă pentru un număr egal de luni cu opţiunea iniţială
Opţiuni la scadenţă
• lichidarea automată a depozitului - banca virează în contul tău curent
suma depozitului

2.Depozite cu dobandă progresivă - INTESA SANPAOLO BANK


Moneda
depozitului 0 - 3 luni 3 - 6 luni* 6 - 9 luni* 9 - 12 luni*

Lei 7,00% 9,00% 10,00% 12,00%

Euro 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%

* Durata de depozitare contractată este de 3 luni, cu prelungire automată până la scadenţa de


6, 9 sau 12 luni, dar fără a depăşi 12 luni de la data constituirii iniţiale

Dobânda variabilă poate fi modificată (mărită sau micşorată) de către bancă în orice
moment, modificarea aplicându-se din ziua respectivă.Nivelul dobânzii variază în funcţie evoluţia
indicatorilor monetari de referinţă, ROBOR pentru depozitele deschise în lei, EURIBOR pentru
depozitele constituite în euro.

Pentru constituirea unui depozit cu dobandă variabilă este necesară deschiderea unui cont
curent, pe baza următoarelor documente:

• Certificat de înregistrare fiscală / Act de Identitate


• Dovada de înregistrare în evidenţele specifice a profesiunilor liberale pentru: avocaţi, notari
publici, medici, arhitecţi, contabili autorizaţi, experţi contabili etc.
• Dovada de înregistrare la organele fiscale teritoriale pentru asociaţiile familiale şi
persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activitate independentă
• Dovada înregistrării asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate la Registrul
Comerţului
• Autorizaţia de liberă practică a medicului / medicului delegat
• Autorizaţiile pentru desfăşurarea de către persoanele fizice sau asociaţiile familiale a unor
activităţi independente, emise de primăriile pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul

32
• Acte de identitate ale persoanelor împuternicite să dispună de cont BI/CI/adeverinţă de
identitate/paşaport
• Fişă cu specimene de semnături ale persoanelor împuternicite să dispună de cont
• Împuternicirea specială, autentificată la notariatul din ţara de origine - care să aibă ştampila
autorităţii competente în ţara din care provine documentul - dată de persoanele juridice
nerezidente cu sau fără scop lucrativ unei persoane fizice să o reprezinte în România şi
traducerea legalizată a acesteia în limba română.

EXEMPLU10:

1.Depozitul la termen cu dobandă variabilă - Bancpost


Produsul este garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar.

Beneficiari
Depozitul cu dobandă variabilă se adresează persoanelor juridice rezidente şi nerezidente.

Constituire
Suma minima pentru constituirea unui depozit este de:

• 50.000 RON sau


• 20.000 EUR/USD

Dobânzi
Pentru confortul clienţilor săi Bancpost oferă depozite la termen, cu scadenţe diferite, cu dobândă
variabilă:

• cu plata lunară a dobânzii (RON: 3, 6, 9, 12 si 24 luni)


• cu plata dobânzii la scadenţă (EUR/USD: 1, 3, 6, 9 si 12 luni)
• cu capitalizarea dobânzii (RON: 1, 3, 6, 9, 12 si 24 luni şi EUR/USD: 1, 3, 6, 9 şi 12
luni).

Se poate opta pentru plata dobânzii astfel:

• Plata lunară a dobânzii


Dobânda se calculează zilnic la soldul existent în cont şi se virează în contul curent al
10
www.bancpost.ro
www.intesasanpaolobank.ro

33
titularului în prima zi a lunii următoare pentru luna precedentă şi la maturitatea
depozitului
• Plata dobânzii şi a depozitului la maturitate
La împlinirea termenului de maturitate, valoarea depozitului plus dobânda se virează în
contul curent al titularului
• Cu reînnoirea depozitului şi plata dobânzii la maturitate
La împlinirea termenului de maturitate a depozitului, dobânda se virează în contul curent
al titularului iar depozitul se reînnoieşte pe aceeaşi perioadă
• Cu capitalizarea dobânzii
La împlinirea termenului de maturitate a depozitului, dobânda se adaugă la valoarea
depozitului care se prelungeşte automat pe acelaşi termen

Rata dobânzii este variabilă şi are următoarele valori:

Moneda 1 Lună 3 Luni 6 Luni 9 Luni 12 Luni 24 Luni


RON 3,5% 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,50%
USD 2,00% 2,50% 2,60% 2,70% 2,80% -
EUR 2,00% 2,50% 2,60% 2,70% 2,80% -

Veniturile din dobânzi se impozitează conform prevederilor legale.

Comisioane:

• Comision de deschidere cont curent - 10 RON


• Comision constituire depozit la termen – GRATUIT
• Comision de administrare cont curent activ : 15 RON/lună/cont
• Comision de administrare cont curent inactiv (fară mişcare timp de minim o lună
calendaristică) şi cont « dormant » (după 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »):
max. 25 RON/lună
• Comision închidere cont curent – 5 RON/cont
• Comision închidere cont curent inactiv de tip « dormant » - 25 RON/cont
• Comision de retragere numerar:
o pentru RON:
 0,20% (la ATM)
 0,60% din suma retrasă, dar minim 2 RON; (la casier)
o pentru EUR/USD:
 0,50% din suma retrasă, dar minim 1 EUR

34
2. Depozite cu dobandă variabilă - INTESA SANPAOLO BANK
Moneda
depozitului 3 luni 6 luni* 9 luni* 12 luni*

Lei 10,97% (ROBOR 1M)

Euro 3,93% (EURIBOR 1M+3.50pp)

1) Durata de depozitare contractată este de 3 luni sau 6 luni sau 9 luni sau 12 luni, fară prelungire
automată
2) Nivelul ratei dobanzii se actualizează lunar, în prima zi a fiecarei luni calendaristice, în funcţie
de nivelul dobânzii de referinţă din penultima zi lucratoare a lunii precedente

2.2.Depozitul la vedere permite oricând depuneri şi retrageri în şi din cont.


Avantajul unui depozit la vedere constă în flexibilitatea pe care o permite dar la o dobândă
mai mică decât a depozitului la termen.

EXEMPLU:

Suma depusă: 2.000 RON


Calculează dobânda zilnică (7%/an/360 zile) = 0,0001944%
Pentru 1 lună, dobânda acumulată pentru 2.000 RON este:
2.000 RON x 0,0001944%/zi x 30 zile = 11.67 RON
Termenul de maturitate - 1 luna (30 zile)
Dobânda anuală: 7%

Pe piaţa internaţională există şi depozite hibride care sunt încadrate în categoria „la termen”
dar permit efectuarea de operaţiuni în anumite limite înainte de maturitate, acestea nefiind prezente
pe piaţă.

EXEMPLU11:

Cele mai bune dobânzi în lei, pentru depozitele la vedere le oferă:


Banca Românească 0,75%
Piraeus Bank 0,5%
11
www.intesasanpaolobank.ro

35
La plasamentele în euro, cele mai bune dobânzi la vedere pentru persoane fizice le oferă:
Libra Bank 2%
ProCredit 1,7%
MisrRomania Bank 1,5%

Comisioane şi penalităţi (comision de deschidere cont, comision de administrare cont,


comision de retragere de numerar)
În afară de banii rezultaţi din dobândă , trebuie considerate şi eventualele comisioane şi
penalităţi adiţionale, care pot interveni pe parcursul depozitului, în funcţie de nevoile şi dorinţele
clientului. În cazul în care banca va solicita deschiderea unui cont curent, atunci este posibil să
existe comisioane suplimentare legate de acesta şi anume:
- comision de deschidere cont
- comision de administrare cont
Comisionul de retragere de numerar este un cost care poate apărea la retragerea
numerarului. Acesta poate fi aplicat atât în cazul retragerii banilor înainte de maturitate, cât şi la
scadenţa depozitului. În cazul în care doriţi întreruperea depozitului înainte de termen unele bănci
aplică penalităţi la dobanda acumulată până în momentul respectiv şi eventuale comisioane
suplimentare la retragerea de numerar.
EXEMPLU:
Modul în care comisionul de retragere influenţează valoarea finală a depozitului scadent:
Capital iniţial depus 10.000 RON
Dobânda anuală 7%
Perioada constituirii depozitului 3 luni (92 zile)
Dobânda la scadenţă 10.000
RON*7%/365
zile*92 zile =
176,44 RON
Comisionul de retragere 0,50%
Valoarea comisionului (10.000 RON +
176,44
RON)*0,50% =
50,87 RON

36
Suma retrasă (Capital+Dobânda efectiv încasată-comisionul de retragere), în 10.000 RON +
ipoteza în care întregul depozit este retras 176,44 RON –
50,87 RON =
10.125,57RON

Scadenţa sau maturitatea depozitului


La scadenţă există posibilitatea de a opta pentru:
- închiderea depozitului cu plata capitalului (suma iniţială depusă) şi a dobânzii;
- prelungirea automată a depozitului;
În cazul depozitelor cu prelungire automată se poate opta pentru plata dobânzii sau pentru
capitalizarea acesteia. Prelungirea automată a unui depozit reprezintă continuarea depozitului pentru
o perioadă egală cu cea anterioară.
Capitalului iniţial i se poate adăuga (capitalizare) sau nu dobânda obţinută pe termenul
anterior. Depozitul se va prelungi cu rata dobânzii practicată de către bancă la data prelungirii.
O formă particulară a depozitului la termen este depozitul cu unităţi de fond.
Acesta este un produs de economisire mixt care conţine obligativitatea optării pentru un
procent din valoarea depozitului care să păstreze în continuare această calitate, iar restul să fie
investit în unităţi de fond.Fondul investeşte în instrumente financiare cu venit fix:
- depozite;
- obligaţiuni;
- titluri de stat;
Astfel riscul se dispersează pe mai multe tipuri de instrumente financiare ceea ce conferă
siguranţă şi o protecţie superioară.

EXEMPLU12:
Depozitul ACTIV-Banca Transilvania
Perioada
• Depozitul ACTIV este un produs de economisire cu O luna
componentă investiţională în lei Dobanda
9,50%/an
Moneda
LEI
Suma minima
2500 lei

12
www.bancatransilvania.ro

37
Avantaje:
•pentru că optezi şi pentru unităţi de fond, ai cu 0,5 puncte procentuale în plus la dobânda
depozitului bancar
• depozitul este constituit la termen, cu prelungire automată, cu capitalizare
• pentru partea de unităţi de fond, titularul contului BT Asset Management trebuie să fie
acelaşi cu titularul contului Banca Transilvania, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru
persoane juridice
• dacă se desfiintează anticipat depozitul, clientul primeşte dobânda la vedere
• dacă se răscumpără unităţile de fond înainte de 1 luna, clientul primeşte, pentru depozit,
dobânda standard a Băncii Transilvania (pentru un depozit clasic pe 1 lună)
Dobânda :
PERIOADA DOBÂNDA / AN
1 lună 9,50%
De exemplu: Unităţile de fond BT Obligaţiuni te ajută să economiseşti/ investeşti, chiar dacă nu
eşti specialist în pieţe financiare, asigurând plasamente în instrumente financiare cu venit fix,
cum ar fi: obligaţiuni, titluri de stat sau depozite. Investiţiile sunt realizate în aşa fel încât riscul
asociat acestora să fie cât mai scăzut.
Începând din 1 ianuarie 2009, nu se mai plăteşte impozit pe dobândă sau pe câştigul generat din
vânzarea unităţilor de fond.
Ofertă fonduri de investiţii

Nume Plasamente Ţinta Tip Client Perioada Comisioane


Fond Recomandată Răscumparare
BT Obligaţiuni
Obligaţiuni Titluri de stat Siguranţă Foarte Min. <= 30 zile: 0,5%
Depozite Conservare Conservator 1 lună >30 zile: 0%
capital
BT Clasic Depozite
Obligaţiuni Conservare Conservator Min. <= 90 zile: 1%
Acţiuni (max. capital 3 luni >90 zile: 0%
20% active) Câştig bursă
BT Index Acţiuni (min. Min. >30 - 360 zile: 4%
75% active) Creştere capital Cunoscători ai 12 luni >360 zile: 0%
Depozite pieţei de
Obligaţiuni capital
BT Maxim >30 - 180 zile: 4%
Acţiuni (max. Creştere susţinută Profil de risc Min. >180 - 360 zile: 2%
90% active) ridicat 12 luni >360 zile: 0%
Depozite

2.3.Conturile de economii
Sunt produse de economisire care oferă posibilitatea de a retrage sau depune numerar în orice
moment. Contul de economii este constituit pe o perioada nedeterminată. Pentru contul de economii

38
băncile oferă în general o dobândă mai avantajoasă decât cea de la contul curent, dar mai mică decât
cea a unui depozit la termen.
De obicei, conturile de economii nu permit şi efectuarea de tranzacţii ca în cazul conturilor
curente.
De exemplu, dacă se doreşte plata utilităţilor, întâi trebuie transferaţi banii din contul de
economii în contul curent şi apoi se face plata.
Dobânda oferită de bancă;
Rata dobânzii contului de economii este variabilă.În cazul unei modificări a acesteia de către
bancă, noua valoare va fi aplicată în cazul tuturor din ziua respectivă. Dobânda se plăteşte la
sfârşitul fiecărei luni sau la închiderea contului pentru zilele din luna în curs.
Comisioane percepute de bancă;
În afară de dobândă, în funcţie de nevoile dumneavoastră de a folosi contul, unele bănci
percep:
- comisioane de deschidere de cont;
- comisioane de administrare a contului;
- comisioane la retragere de numerar sau la transferul banilor către alte
conturi.
EXEMPLU13:

Contul de economii ACCES PLUS – Raiffeisen Bank


INFORMAŢII CREDIT
Banca Raiffeisen Bank
Descriere Cont de economii în lei cu dobîndă variabilă şi
plata lunar.
Dobânda < 5000 ron : 8,50%
5.000 – 49.999,99 ron = 9,0%
50.000 – 299.999,99 ron = 10,0%
peste 300.000 ron = 11,0%
Comision de constituire
Comision de administrare

Comision retragere numerar 0,5% din suma retrasa (minim 0,5 lei).
Suma minimă 500 RON
Perioada de constituire nelimitată

13
www.raiffeisen.ro

39
2.4.Certificate de depozit

Certificatele de depozit reprezintă produse de economisire prin care banca emite tiluri de
valoare care atestă depunerea unei sume de bani la o rată a dobânzii fixă pe o anumită perioadă de
timp.
Acestea pot fi nominative, deci netransmisibile sau nenominative, adică la purtator.
Certificatul de depozit la purtător;
Este un titlu de credit emis de bancă pe un termen determinat, care atestă depunerea unei
sume de bani, pe baza căruia, la scadenţă, se poate încasa atât suma depusă cât şi dobânda aferentă.
Se stabileşte o parolă, ca element de identificare, pe baza căreia la scadenţă, împreună cu
certificatul de depozit, clientul poate răscumpăra valoarea acestuia.

Avantajele certificatului de depozit la purtător:

- certificatul de depozit la purtător se poate utiliza ca obiect al garanţiei pentru


creditele sau scrisorile de garanţie bancară;
- dobânda acordată de bancă rămâne fixă pe toată perioada depozitului;
- banca nu percepe taxe şi nici comisioane la vânzarea certificatelor;
- banca oferă siguranţă şi confidenţialitatea economiilor clientului prin utilizarea
parolei;
- există posibilitatea ca, la solicitarea clientului, banca să asigure păstrarea
certificatelor în casete de valori până la scadenţă;

Caracteristicile certificatului de depozit:

- se adresează persoanelor fizice/juridice;


- certificatul de depozit cu parolă se obţine contra unei sume egale cu valoarea
nominală a acestuia;
- se poate opta pentru un termen de: 3, 6, 12 luni;
- valoarea de vânzare este multiplu de 100 lei sau multipli;
- certificatul de depozit cu parolă se poate răscumpăra şi înainte de scadenţă,
dobânda modificându-se diferenţiat: până la 30 de zile de la data cumpărării, banca
nu bonifică dobânda, iar peste 30 de zile dobânda primită este jumătate din
dobânda stabilită şi înscrisă pe certificat, calculată la durata efectivă a depozitului;
- nu se bonifică dobânda după scadenţa certificatului de depozit cu parolă;

Costurile certificatului de depozit la purtător:

40
- comision pentru cumpărare;
- comision pentru răscumpărare în numerar;
- comisionul de transmitere a certificatelor de depozit la purtător de la o persoană
fizică la alta, prin intermediul băncii;

Documente necesare:

- BI/CI;
- cerere de cumpărare/răscumpărare de certificate de depozit;

EXEMPLU14:
1.OTP Bank România - certificatului de depozit nominativ cu discount, nenegociabil, care oferă
clienţilor posibilitatea de a plasa bani pe o perioadă fixă de timp.
Noul produs de economisirie este disponibil, atât în RON, cât şi în EUR şi se adresează deopotrivă
persoanelor fizice rezidente şi nerezidente.

Avantaje:

• Rată de dobândă fixă, pe întreaga durată a certificatului de depozit;


• Termen de constituire cuprins între 1 lună şi 12 luni;
• Comision zero de deschidere, lichidare sau retragere de numerar, în condiţiile stabilite de
bancă;
• Dobânzi de achiziţionare avantajoase: până la 10.75%, pentru certificatele de depozit în
RON şi până la 4.25%, pentru cele în EUR;
• Posibilitatea de a răscumpăra certificatele înainte de scadenţă, total sau parţial,
beneficiind totuşi de o rată de dobândă avantajoasă. În cazul răscumpărării parţiale înainte de
termen, certificatele de depozit rămase vor păstra dobânda şi perioada de scadenţă atribuite
iniţial.
• La scadenţă, suma aferentă valorii nominale este transferată automat în contul curent al
clientului.

2.C ertificate de depozit – INTESA SANPAOLO BANK

Certificate de Depozit
14
www.otpbank.ro
www.intesasanpaolobank.ro

41
DOBANDA ANUALA CERTIFICATE DOBA!Unexpected End
of FormulaNDA
RASCUMPARARE
Moneda 3 Luni 6 Luni 12 Luni 18 Luni înainte de scadenţă

LEI 9,50% 9,50% 9,00% 8,25% 3,00%

EURO 3,75% 4,00% 4,25% 4,25% 1,00%

Valori nominale
LEI 1 000 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000

EURO 500 1 500 3 000 5 000 10 000 20 000 50 000

Certificatele de depozit au opţiunea la cele mai multe bănci de a fi vândute înainte de scadenţă
şi fără a fi percepute penalizări şi cu acordarea dobânzii din momentul achiziţiei până la data
răscumpărării certificatului. În general, nu se percep comisioane la cumpărarea şi răscumpărarea la
scadenţă de către bancă a certificatelor de depozit.
Dobânda se plăteşte lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcţie de precizările "de
emisiune" ale băncii emitente.

2.5. Depozite bancare curente

Contul curent se poate deschide în RON, EUR, USD sau orice altă valută.
Prin intermediul contului curent se pot realiza diverse tipuri de tranzacţii bancare(transferuri,
plăţi sau încasări), în lei sau în valută.
Se pot face oricând:
- depuneri şi retrageri de numerar;
- plăţi la comercianţi sau către furnizorii de utilităţi;
- se poate primi salariul, putându-i-de ataşa oricând un card de debit, acesta din
urmă se putându-se emite gratuit sau în schimbul unui comision(comision de
emitere);
- transferuri intrabancare în lei şi valută;
- transferuri interbancare în lei şi valută;
- constituire/lichidare depozite şi conturi de economii;
- cumpărare/vânzare de Certificate de Depozit cu Discount(CDD)sau Certificate de
Depozit cu Parolă(CDP);
42
- alimentare conturi de economii şi depozite la termen cu componenta de acumulare;
Comisioane:
- se poate percepe sau nu comision de deschidere a contului curent;
- se poate percepe sau nu, comision de retragere de numerar de la bancomat(în lei
sau valută);
- se poate percepe sau nu, comision la plata la comercianţi;
- se poate percepe sau nu, comision de administrare a contului curent(în lei sau
valută);
Dobânda:
Contul curent poate fi purtător de dobândă la vedere sau o dobândă apropiată unui depozit la
termen.
EXEMPLU15:

1.Contul „Fexibil”-BANCA ROMÂNEASCĂ

Contul "Flexibil" se adresează persoanelor fizice rezidente şi nerezidente cărora


banca le oferă o dobândă atractivă şi posibilitatea de a efectua tranzacţii de debit
şi credit.

• Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente care au împlinit


vârsta de 18 ani

• Documente necesare: documentele de identitate şi cererea de deschidere


Cont Flexibil

• Suma minimă pentru deschiderea contului: 1.000 LEI, 250 EUR, 250
USD
De reţinut ! Suma mimimă este doar pentru pentru deschiderea contului,
după deschidere, clientul poate folosi acest disponibil fără să i se închidă
contul

• Tipuri de tranzacţii derulate prin contul "Flexibil":


- depuneri şi retrageri de numerar
- transferuri interbancare: plăţi şi încasări
- transferuri intrabancare: plăţi şi încasări
- schimburi valutare
- constituiri şi lichidări de depozite la termen
- rambursări rate de credit

• Rata dobânzii variabilă (în vigoare începand cu 28 septembrie 2009):

LEI 8.75 %
15
www.banca-romaneasca.ro
www.bancatransilvania.ro

43
EUR 3.00 %
USD 2.00 %
• Dobanda minimă plătită de Bancă:
LEI 7.19
EUR 0.62
USD 0.41
• De reţinut ! Dobânda acumulată sub această valoare nu este plătită de
Bancă şi nu se reportează pentru lunile următoare
Dobânda se capitalizează (se adaugă la principal) lunar

• Comisioane aplicate: conform tarifului de taxe şi comisioane al băncii


2.Contul MĂRit – Banca Transilvania


Este un cont curent în EURO, ce oferă dobânda unui depozit.

Dobânzi

TRANŞA DOBÂNDA / AN
între 0 - 999 EUR 0,10%
între 1.000 - 24.999 EUR 2,50%
între 25.000 - 99.999 EUR 3,00%
peste 100.000 EURO 3,50%

Avantaje
• accesibilitate permanentă la banii din cont
• posibilitatea retragerii de numerar
• dobânda se bonifică lunar şi se capitalizează în contul curent MĂRit
• dobânda creşte progresiv în funcţie de sumele economisite:
Sunt permise alimentările pe toate canalele (depunere numerar, încasare,
BT 24)

• retragerile sunt permise doar în numerar şi prin transfer către cont curent

Contul curent poate fi un produs de economisire care funcţionează direct pe contul curent
de bază, sau la cererea clientului, pe un alt cont curent deschis de titular.Permite valorificarea în
condiţii avantajoase a sumelor existente în conturile de disponibil,prin bonificarea acestor sume
cu o rată a dobânzii mai ridicată decît cea practicată de regulă la conturile curente şi pentru care
în funcţie de suma şi termenul de valabilitate, procentul de dobândă se negociază.

44
Facilitatea de dobândă se acordă în condiţiile menţinerii, în permanenţă în contul curent a
unui sold mai mare sau egal cu o valoare minimă stabilită.

Avantaje:

- oferă clienţilor un randament superior al valorificării disponibilităţilor printr-o


dobândă atractivă;

- prin contul curent se pot efectua orice tip de operaţiuni admise pentru acest
cont, cu condiţia menţinerii soldului minim negociat pentru a beneficia de facilitatea de dobândă
stabilită în contractul încheiat cu banca;

- se poate obţine de la bancă facilitate de descoperire de cont(overdraft); acesta


din urmă este un serviciu oferit de bancă ce permite continuarea emiterii de cecuri sau retragerea
de bani din cont în situaţia în care în acesta nu există bani suficienţi.Decizia băncii se ia în funcţie
de venit comparat cu cheltuielile;

- contul curent poate fi folosit şi ca un cont principal din care se pot face
transferuri ( de exemplu către un cont de economii sau depozit);

- se poate avea acces la contul personal oricând prin serviciul de Internet


Banking;

- banii sunt garantaţi de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar;

- dobânda poate fi variabilă şi se calculează zilnic la soldul existent în cont şi se


înregistrează în cont la sfârşitul fiecărei luni calendaristice;

- prin intermediul ordinelor de plată se oferă posibilitatea de a transfera sume de


bani atât în ţară cât şi în străinătate din contul curent;

- se pot efectua schimburi valutare la cursuri avantajoase determinate de evoluţia


pieţei valutare;

- contului curent i se pot ataşa beneficii sau promoţii;

- oferă posibilitatea plăţii facturilor direct din contul curent prin serviciul
DirectDebit;

DirectDebit este un serviciu prin care clientul mandatează banca să efectueze în numele lui
diverse plăţi periodice, prin debitarea automată a contului curent.

Pentru a beneficia de acest serviciu este necesară:

- deschiderea unui cont curent la o bancă

- încheierea cu aceasta a unei Convenţii de Plată

- să existe disponibil suficient în contul curent la data scadenţei facturii

45
Principalii colaboratori pentru care banca asigură serviciul de colectare a debitelor prin
Direct Debit sunt:

- furnizorii de servicii telefonice( Orange, Romtelecom,Vodafone, Cosmote,


RCS&RDS etc.);

- furnizorii de servicii internet;

- furnizorii de utilităţi( Electrica Transilvania Nord, Distrigaz Sud, Compania de


apă etc);

- alte tipuri de servicii(asigurări de viaţă etc.);

Contul ESCROW este un depozit colateral, având ca destinaţie depozitarea / păstrarea /


blocarea unor sume de bani până la încheierea unui contract, livrarea unor mărfuri şi/sau
îndeplinirea unor condiţii specificate într-un angajament scris încheiat între două părţi, ca garanţie a
utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită şi/sau ca măsura asiguratorie a realizrii obiectivelor
stipulate în respectivul angajament scris.
Beneficiari pot fi persoane fizice şi juridice rezidente şi nerezidente.
Se poate deschide în RON, EUR şi USD.
Contul ESCROW beneficiază de o dobândă ce se calculează zilnic la soldul existent în cont şi
se plăteşte(virează) în contul curent al deponentului la fiecare sfârşit de lună şi la momentul
lichidării contului ESCROW.

Avantaje:
- siguranţă ridicată – oferă clienţilor un sistem de plată sigur şi eficient;
- operaţiunile de virament între contul curent al clienţilor şi contul ESCROW nu se
comisionează;
- beneficiarului îi este garantată încasarea drepturilor sale, în limita disponibilului
existent în contul ESCROW;
- deponentul are dreptul recuperării întregului disponibil din contul ESCROW, în
cazul în care termenul de depunere a documentaţiei de către beneficiar a expirat
sau dacă acesta se află în stare de faliment dovedită;
- nu se percepe comision pentru administrarea contului ESCROW;
- este un produs garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar;
EXEMPLU16:
Contul ESCROW - Bancpost

16
www.bancpost.ro

46
Comisioane

• Comision de deschidere cont curent - GRATUIT


• Comision de deschidere cont ESCROW - GRATUIT
• Comision de administrare cont ESCROW - GRATUIT
• Comision de administrare cont curent activ : 1,5 RON/luna/cont
• Comision de administrare cont curent inactiv (fără mişcare timp de minim o lună
calendaristică) şi cont « dormant » (după 12 luni conturile « inactive » devin « dormant »):
max. 10 RON/lună
• Comision închidere cont curent – GRATUIT
• Comision de retragere numerar:
o pentru RON:
 0,50% din suma retrasă, dar minim 2 RON
o pentru EUR/USD:
 0,40% din suma retrasă, dar minim 1 EUR

Vizualizarea soldului contului curent


Pentru vizualizarea soldului contului curent se poate folosi:

• serviciul Internet Banking

Documente necesare pentru deschiderea unui cont ESCROW

• Cerere pentru deschiderea de cont curent


• Buletin /carte de identitate (în cazul persoanelor rezidente).
• Legitimaţie de şedere temporară (în cazul persoanelor nerezidente cu permis de
şedere)
• Paşaportul (în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie sau nerezidenţi)
• Document de identitate pentru cetăţenii membrii UE
• Contractul încheiat între deponent şi beneficiar

2.6.Cardurile de economii
Cardurile de economii pot fi carduri de debit în lei sau valută, cu utilizare naţională şi
internaţională.
Prin intermediul cardului de economii:

47
- se pot face retrageri de numerar;
- tranzacţii la comercianţii acceptaţi ;
Avantaje :
- oferă o dobândă pe an pentru sumele păstrate în contul de card ;
- poate oferi sau nu, posibilitatea de overdraft(dacă salariul se virează în contul
asociat cardului) ;
-
EXEMPLU17 :

Card de economii debit: Card Libra MIX – Libra Bank

Denumire Card Card Libra MIX

Banca Emitentă Libra Bank


Destinat pentru : persoane fizice
Poate fi folosit în ţară
în străinătate
Descriere - Card de debit în lei, pentru persoane fizice, cu
utilizare naţională şi internaţională, pentru
retrageri de numerar şi tranzacţii la comercianţii
acceptanţi de carduri Visa.
- Este un card de economii,ce oferă dobandă
de 13% pe an pentru leii păstraţi în contul de
card şi 5% pe an pentru euro.
- Cardul oferă şi posibilitatea de overdraft.

INFORMAŢII DE BAZĂ

Tip Card Debit


Moneda RON
Rata dobânzii -
Limita maximă de credit 17.500 RON
3 venituri lunare nete
Plăţi pe internet DA, odată cu activarea cardului
Limite - retrageri numerar la ATM: max 5.000 RON/zi
17
www.librabank.ro

48
- plăţi la comercianţi: max 10.000 RON/zi(dupa
optiunea clientului)
Valabilitate card 2ani
Oferă plăţi in rate

COSTURI EMITERE / INTREŢINERE CARD

Deschidere cont card -


Emitere card 0 RON
Administrare cont card 4 RON/luna
Administrare cont card % (lunar)
Închidere card 0 RON
Interogare sold 0 RON

COSTURI PENTRU TRANZACŢII ÎN ROMÂNIA

Tranzacţii la comercianţi 0%
Retragere numerar ATM / Ghişeu propriu 0.2%
Retragere numerar ATM / Ghişeu alte banci 0.5%+2.5 RON

COSTURI PENTRU TRANZACŢII ÎN STRĂINĂTATE

Tranzacţii la comercianţi 0%
Retragere numerar ATM / Ghişeu 2% + 2.5 EURO
Taxa conversie valutară 1%-2% din valoarea tranzacţiei (intraregional
sau

COSTURI SI DOBÂNZI

Dobânzi - 13% an dobanda la disponibil în contul de


card (pentru minim 500 RON în contul de card)
- 5% pe an pentru la disponibil în euro din
contul de card (pentru minim 100 euro în contul
de card)
- 22% an pentru descoperit de cont autorizat
Alte costuri

ALTE TAXE ŞI COSTURI

49
Expediere extras cont 0 RON
Inlocurie card (+PIN) (distrus, furat, pierdut)
Reînnoire card la expirare 0 RON
Alte facilităţi - Este un card de economii ce oferă 9% an
dobânda pentru banii, disponibilităţile din
contul de card
Condiţii de eligibilitate - Persoane fizice, cetăţeni români sau străini
(rezidenţi), titulari de cont curent la Libra Bank
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani.
- Persoane care dispun de venituri nete lunare,
certe, cu caracter permanent.

3.Întrebări recapitulative:
- Care sunt principalele instrumente de economisire oferite pe piaţa bancară?
- Prin ce se caracterizează depozitele la termen?
- Prin ce se caracterizează depozitele la vedere?
- Prin ce diferă un cont de economii de un depozit bancar?
- Ce presupune capitalizarea dobânzii?
- De câte feluri sunt certificatele de depozit şi prin ce diferă?
- Prin ce se aseamănă cardul de economii cu cardul de debit?
- Ce înţelegem printr-un depozit ajuns la maturitate ?
- Cum alegeţi produsul de economisire cu randamentul cel mai ridicat ?
- Exemplificaţi principalele categorii de produse de economisire oferite de băncile
din România.

APLICAŢII :

1.Se deschide un cont curent cu suma minimă de35 euro.În cursul unei luni, prin intermediul
acestuia, au loc următoarele tranzacţii:
- alimentarea contului curent cu suma de 1000 euro;
- retragere de numerar în valoare de 25 euro;
- plata către comercianţi în valoare de 600 euro;
Ultimele două operaţiuni se comisionează cu:
- 1% la valoarea sumei retrase;
- 1,5% la suma plătită comercianţilor;
Suma rămasă în contul curent aduce o dobândă lunară de 8% pe an.
Să se calculeze valoarea sumei din contul curent după două luni.

50
2.Să se determine suma totală pe care un deponent o primeşte la lichidarea unui depozit bancar în
valoare de 10.000 u.m., constituit pe o perioadă de trei luni, cu o rată a dobânzii de 8,5% pe an,
ştiind că dobânda se capitalizează la sfârşitul fiecărei luni.

3.Un capital mărit cu dobânda sa pe 100 de zile, calculată cu 8% pe an, a devenit 76.540 u.m. Să se
stabilească valoarea iniţială a capitalului.

4.Un cont curent rămâne inactiv timp de trei luni, perioadă pe care se calculează dobânda la suma
din contul curent de 10.000 euro, cu o rată a dobânzii de 9% pe an.Comisionul pentru cont inactiv
este de 2,5 euro pe lună.
Să se precizeze care va fi suma încasată la închiderea contului curent ştiind că se mai percepe un
comision de lichidare de 1,8% la suma rămasă.

5.Să se descrie un produs de economisire( depozit bancar, cont de economii, certificat de depozit,
card de economii), la o bancă liber aleasă.

4.Concepte cheie

- produse de economisire ;
- depozit bancar ;
- depozit la termen ;
- depozit la vedere ;
- rata dobânzii ;
- scadenţă(maturitate) ;
- comision bancar ;
- cont de economii;
- cerftificat de depozit;
- certificat de depozit la purtător(nenominativ) ;
- certificat de depozit nominativ ;
- cont curent ;
- card de economii ;

Bibliografie
Basno Cezar, Dardac Nicolae- Management bancar, Ed.Economică, Bucureşti, 2002
Botiş Sorina- “Monedă şi credit – curs pentru învăţământ la distanţă”, Ed.Univ.Transilvania
Braşov, 2008
51
Dedu Vasile- Management bancar, Ed.Mondan, Bucureşti, 1997
Manolescu Gheorghe şi colectiv- Monedă şi management bancar.Probleme, teste, grile,
concepte., Ed.Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,2002
Zăpodeanu Daniela – Monedă şi credit., Ed.Univ.Oradea, 2001
www.banknews.ro
www.intesasanpaolobank.ro
www.otpbank.ro
www.banca-romaneasca.ro
www.bancatransilvania.ro
www.raiffeisen.ro
www.bancpost.ro
www.librabank.ro

TEMA IV.PRODUSE DE CREDITARE


Cuprinsul temei:
Obiective
1.Creditul bancar
2.Clasificarea creditelor
2.1.Clasificarea creditelor după perioada de acordare
2.1.1.Credite pe termen scurt
2.1.2.Credite pe termen mediu
2.1.3.Credite pe termen lung
2.2.Clasificarea creditelor după destinaţia acestora
2.2.1.Credite productive
2.2.2.Credite consumative
2.3.Clasificarea creditelor după calitatea acestora
2.3.1.Credite performante
2.3.2.Credite nerambursate la scadenţă
2.4.Clasificarea creditelor după debitorul băncii
2.4.1.Credite acordate persoanelor fizice

52
2.4.1.1.Creditul pentru nevoi personale
2.4.1.2.Descoperitul autorizat de cont(overdraft)
2.4.1.3.Creditul auto
2.4.1.4.Credite imobiliare/ipotecare
2.4.1.5.Carduri de credit
2.4.2.Credite acordate persoanelor juridice
2.4.2.1.Credite pentru finanţarea activităţii curente
2.4.2.1.1.Credite pe termen scurt
2.4.2.1.2.Credite pe termen mediu şi lung
2.4.2.1.3.Finanţarea IMM-urilor
2.4.2.1.4.Credite specializate
3.Întrebări recapitulative
4.Concepte cheie
Bibliografie

Obiective:
- cunoaşterea noţiunii de credit bancar;
- cunoaşterea categoriilor de credite aplicând corect criteriile de
clasificare a acestora;
- diferenţierea creditelor în funcţie de obiectul acestora;
- diferenţierea creditelor în funcţie de destinaţia acestora;
- diferenţierea creditelor în funcţie de beneficiarul acestora;
- să estimeze corect costul unui credit;
- să poată compara oferta băncilor de produse de creditare;

1.Creditul bancar reprezintă forma cea mai extinsă de credit; poate fi acodat atît de către
bănci cât şi de instituţii financiare, este operaţiunea prin care cel împrumutat(debitorul) ia în
stapânire imediată resurse(bani) în schimbul unei promisiuni – angajament de rambursare viitoare,
însoţite de plata unei dobânzi ce remunerează banca.

53
Marea varietate de credite bancare se diferenţiază după:
- obiectul creditului;
- garanţia oferită;
- sezonalitate şi alte criterii;
Creditul bancar are două funcţii, şi anume:
- funcţia de redistribuire;
- funcţia de emisiune;
Funcţia de redistribuire; în activitatea de creditare, bancile folosesc nu numai fondurile lor
proprii ci şi un volum însemnat de fonduri atrase de la terţi, cum ar fi disponibilităţile existente în
conturile clienţilor bancari, diverse plasamente pe termen scurt efectuate de întreprinderi şi instituţii
etc.
În felul acesta, prin intermediul băncilor se mobilizează disponibilităţile băneşti temporare
existente la anumite categorii de agenţi economici, realizându-se astfel o redistribuire temporară a
unei mari părţi a disponibilităţilor existente la un moment dat în economie.
Funcţia de emisiune;presupune o altă latură a creditului bancar, prin care se realizeză
lărgirea creditului şi anume, pe calea creării de mijloace băneşti suplimentare.
Politica de credit a băncilor constituie totodată şi politica lor de emisiune, întrucât creditul
acordat de bănci este sursa unor mijloace băneşti suplimentare pentru agenţii economici, contribuind
la realizarea unei corelaţii între masa banilor în circulaţie şi nevoile productive.

2.Clasificarea creditelor
Principalele criterii de clasificare a creditelor sunt:
- perioada de acordare;
- destinaţia;
- calitatea creditelor;
- debitorul băncii;
2.1.Clasificarea creditelor după perioada de acordare:
2.1.1.Credite pe termen scurt, sunt credite rambursabile integral la scadenţă, având
durata de rambursare de până la 2 ani.
Dobânda:
Dobânda pentru acest tip de credite variază în funcţie de destinaţia acestora, plătindu-se
trimestrial sau la scadenţă de către beneficiarul creditului.
Destinaţie:
Creditele pe termen scurt se acordă cel mai frecvent pentru:
- activitatea curentă;

54
- stocuri sezoniere de materii prime, materiale, produse finite;
- aprovizionarea cantinelor sau alte investiţii de acest gen;

Avantajele creditelor pe termen scurt:

• abordare flexibilă şi rapidă;


• se intră în posesia lichidităţilor în maximum 24 de ore de la semnarea contractului de credit;
• de regulă, nu presupun garanţii materiale;
• dobânzi şi comisioane competitive;
• există pe piaţa bancară produse personalizate în funcţie de necesităţile solicitantului;
• creditele pe termen scurt reprezintă soluţia ideală de finanţare pentru societăţile care:

- au nevoie urgentă de capital de lucru ;


- deţin creanţe ce provin din livrări de mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii ;
- oferă clienţilor termene de plată mai lungi ;
- nu deţin alte garanţii în afară de propriile încasări ;
- sunt societăţi mici sau mijlocii ;
- sunt înfiinţate de curând;
- doresc să fie analizate în funcţie de activitatea curentă şi de perspectivă şi mai puţin după
mărimea patrimoniului deţinut;
- au o creştere rapidă a afacerilor sau a activităţii sezoniere;
- nu au acces la alte surse de finanţare;

2.1.2.Credite pe termen mediu, rambursarea acestui tip de credit se poate face în tranşe
lunare sau trimestriale, durata de rambursare fiind de 1-5 ani.
Dobânda :
Dobânda este mai mare decât în cazul unui împrumut pe termen scurt, calculându-se la total
sumă datorată diminuată cu valoarea tranşei perioadei anterioare.

2.1.3.Credite pe termen lung, sunt creditele cu o durată de rambursare mai mare de 5 ani,
rambursarea făcându-se eşalonat.
Destinaţie:
- investiţii pe termen lung;
- construcţii de locuinţe;
- realizarea de noi tehnologii;
- modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor existente;
- achiziţionarea de maşini, utilaje, agregate, instalaţii, mijloace de transport;

55
EXEMPLU18:
Creditul agricol – ATE Bank România

Credite pe termen scurt


· Producţie
· Linii de credite acordate în scopul finanţării achiziţionării de materii prime pentru procesare
sau constituirea stocului de furaje pentru animale
· Capital de lucru pentru producţia agricolă vegetală şi animală şi industria alimentară
· Credite de investiţii pe termen scurt, pentru
o realizarea de obiective noi şi/sau finalizarea (modernizarea) celor existente pentru prelucrarea
produselor agricole, capacităţi de producţie
o procurarea de maşini şi utilaje agricole etc.;
o cumpărarea de clădiri, construcţii, unităţi de producţie etc.;
o procurarea animalelor de producţie şi de reproducţie de la producători certificaţi
o infiinţarea de plantaţii pomicole, viticole şi de alte specii;
o cumpărarea de terenuri agricole;
o realizarea proiectelor incluse în măsurile acreditate din Programul SAPARD (proiecte deja
declarate eligibile şi care au încheiat contracte cu APDRP)

Credite de investiţii pe termen mediu şi lung, cu destinaţiile prevazute la creditele de investiţii


pe termen scurt

VALUTA
RON sau EUR

VALOAREA
Valoarea maximă a creditului diferă în funcţie de domeniul de activitate în agricultură şi de
investiţia / proiectul ce vor fi finanţate dar nu va depăşi 1 Mil EUR (RON echiv.)

VALOAREA FINANŢATĂ DE BANCĂ


Banca poate finanţa până la 100% din valoarea proiectului, în funcţie de sursa de rambursare a
creditului determinată pe baza analizei situaţiei financiare a solicitantului şi de valoarea şi
structuragaranţiilor.
În cazul investiţiilor, banca va solicita un avans (contribuţie proprie client) de cel putin 15% din
valoarea acesteia.

TERMEN DE RAMBURSARE
Creditele specificate la punctele A. pot fi acordate pe termen scurt – pînă la 1 an.

18
www.atebank.ro

56
Creditele specificate la punctul B. pot fi acordate pe termen mediu şi lung – pînă la 10 ani.

PERIOADA DE GRAŢIE
Opţional, în primul an, pentru o perioada de pînă la 12 luni, perioadă în care clientul va plăti doar
dobânda lunară aferentă – pentru creditele de investiţii pe termen mediu şi lung

RAMBURSAREA CREDITULUI
De principiu rambursarea creditelor se face în rate lunare egale (principal + dobânda); în funcţie de
specificul activităţii, rambursarea se poate face în rate inegale sau la scadenţe
trimestriale/semianuale/anuale (cu precădere în cazul creditelor de producţie agricolă ex.
însămânţat,recoltat, etc)

BENEFICIARI CREDIT
Producători agricoli – persoane fizice autorizate, sau asociaţii de fermieri constituite conform
legii
Producători agricoli individuali – înregistraţi în Registrul Fermelor
Societăţi comerciale sau agricole – cu capital privat sau majoritar privat, care desfaşoară activitate
agricolă sau de procesare a produselor agricole
Asociaţii agricole – constituite conform Legii 36 / 1991 privind societăţile agricole sau alte forme
de asociere în agricultură şi Legii Cooperativelor agricole nr. 566 / 2004
Asociaţii agricole familiale, grupuri de producători şi cooperative agricole – constituite
conform legislaţiei în vigoare
Persoane fizice autorizate şi juridice – pentru proiecte din domeniul silviculturii

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Beneficiarii creditelor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
Nu au datorii, restanţe la bugetul statului sau bugetele locale, la fondurile speciale şi fondul de
asigurări sociale;
• Nu se află la momentul solicitării creditului, în litigiu cu bănci sau instituţii ale statului pentru
n neîndeplinirea unor obligaţii contractuale sau de altă natură, anterioare solicitării creditului;
• Figurează în evidenţele CRB cu serviciul datoriei A la momentul analizei cererii de credit;
• Nu figurează în CIP cu interdicţie de emitere de cecuri, în ultimele 12 luni;
• Se încadrează în clasa de risc general de creditare A, B sau C (calculată conform metodologiei
de evaluare a riscului general de creditare a băncii);
• Nu inregistrează pierderi la data solicitării creditului.

GARANŢII
Contract de Garantare cu Fondul de Garantare a Creditelor Rurale (FGCR) care acordă o garanţie
de:
• maxim 50% din valoarea creditului pe termen scurt
• maxim 70% din valoarea creditului de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung

57
• maxim 100% din valoarea creditelor de cofinanţare a proiectelor din cadrul Programului
SAPARD.
Adiţional, banca solicită garanţii de categoria celor de mai jos (aplicabile de la caz la caz):

Garanţiile reale:
• Garanţii reale imobiliare având ca obiect numai bunuri imobile
• Garanţii reale mobiliare (gajuri) având ca obiect numai bunuri mobile
• Gajuri cu / fără deposedare

Cesiunile de creanţă:
• Cesiunea drepturilor salariale sau a drepturilor băneşti rezultand din diverse contracte
• Cesiunea drepturilor baneşti rezultând din contractele de asigurare încheiate de client
pentru bunurile aduse în garanţie
Garanţiile personale:
• Garanţi personali (ex. giranţi), persoane fizice
• Avalul (avalizarea biletelor la ordin)

2.2.Clasificarea creditelor după destinaţia acestora


Potrivit acestui criteriu, creditele se clasifică în:
- credite productive;
- credite consumative;
2.2.1.Credite productive, cel mai frecvent îmbracă forma creditelor pentru investiţii şi a
creditelor pentru activitatea curentă.
Creditele pentru investiţii, sunt credite cu risc ridicat, solicitând din acest motiv,
efectuarea unor analize referitor la eficienţa investiţiei.Controlul bancar se face pe toată perioada de
executare a lucrării, atât în faza de proiectare cât şi în fazele de construcţie şi exploatare.
Termen de rambursare:
- sunt credite ce se acordă pe termen mediu şi lung;
Rambursarea creditului:
- rambursarea creditului pentru investiţii se face în tranşe, cu plata lunară a dobânzii
aferente;
Garanţia materială:
- garanţia materială a creditului pentru investiţii este chiar investiţia respectivă;
2.2.2.Credite consumative, se acordă persoanelor fizice, pe termen scurt sau mediu, cu
scopul de a acoperi costurile bunurilor şi serviciilor de care beneficiază aceştia, prin reţeaua de
comercializare sau prin recreditarea creanţelor în acest scop.

2.3.Clasificarea creditelor după calitatea acestora(gradul de risc) :

58
Conform acestui criteriu de clasificare, creditele se grupează astfel:
- credite performante;
- credite nerambursate la scadenţă;
2.3.1.Credite performante, sunt credite cu risc redus, în sensul că aceste plasamente nu
implică riscuri referitoare la rambursabilitatea lor în termenii conveniţi în contractul de credit.
Creditele pe termen mediu şi lung, pentru a putea intra în categoria creditelor performante,
trebuie ca toate tranşele de rambursare, inclusiv dobânda , să fie achitate la zi.
Beneficiari:
De aceste credite beneficiază clienţii solvabili ai băncii.
Dobânda:
Pentru acest tip de credite, dobânda este cea înscrisă în contractul de credit modificabilă de
către bancă, în raport cu nivelul de piaţă al ratei dobânzii şi cu rata inflaţiei.
2.3.2.Credite nerambursate la scadenţă, sunt creditele care nu respectă termenele de
rambursare prestabilite în contractul de credit.Această categorie de credite cuprinde:
- credite în observaţie, se acordă clienţilor cu rezultate economico-financiare foarte
bune, dar care, întâmpină greutăţi în rambursarea ratelor scadente şi a dobânzilor aferente, pentru un
interval scurt de timp.
Tot în această categorie se încadrează acele credite care deşi rambursate la scadenţă, au fost
acordate unor clienţi pentru a căror activitate, banca prevede o reducere viitoare a cifrei de afaceri.
- credite sub standard, sunt acele credite care prezintă riscuri clare, în masură să
influenţeze lichiditatea datoriei, nefiind suficient protejate de valoarea netă a
capitalului şi capacitatea de plată a beneficiarului de credit.
Pentru bancă există riscul de a prelua parţial unele pierderi dacă deficienţele creditului
nu sunt corectate pe parcurs, urmare a imposibilităţii recuperării integrale a creditului.
- credite incerte(cu risc major), sunt acele credite neacoperite sau acoperite parţial de
valoarea garanţiei lor, ceea ce face ca posibilitatea de rambursare a împrumutului să se
diminueze.
- credite clasificate drept pierderi, aceste credite nu pot fi restituite băncii.Dacă
debitorul nu îşi achită obligaţiile la timp, creditul rămas este trecut într-un cont separat,
un cont de credite restante, dobânda corespunzătoare fiind majorată astfel:
- pentru credite în observaţie, se stabileşte o dobândă cu 3 puncte procentuale peste cea normală;
- pentru creditele sub standard, dobânda va fi cu 5 puncte procentuale peste cea normală;
- pentru creditele incerte, dobânda va fi cu 10 punte procentuale peste limita normală;

2.4.Clasificarea creditelor după debitorul băncii, creditele se grupează în:

59
- credite acordate persoanelor fizice;
- credite acordate persoanelor juridice;
2.4.1.Credite acordate persoanelor fizice, sunt în special credite de consum, destinate
persoanelor fizice care lucrează pe baza unui contract de muncă şi a căror principală sursă de venit o
reprezintă salariul, fiind totodată acceptate şi alte tipuri de venituri cum sunt : dividende, chirii, etc.
Credite de consum acordate de bănci sunt de mai multe tipuri:

• credite pentru nevoi persoanle - cu şi fără ipotecă;


• credite pentru achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată;
• credite auto;
• credite de vacanţă;
• credite pentru studii;
• credite pentru efectuarea unor tratamente medicale;

2.4.1.1. Creditul pentru nevoi personale, poate fi:


- credit pentru nevoi personale nominalizate;
- credit pentru nevoi personale nenominalizate;

Creditele pentru nevoi personale nominalizate, sunt creditele cu o destinaţie precisă,


solicitantul creditului având obligaţia de a prezenta băncii documente care să-i justifice cererea de
împrumut.
Destinaţiile acestui tip de credite pot fi:
- pentru studii;
- pentru tratamente medicale;
- pentru conferinţe, simpozioane în străinătate;
- pentru petrecere de sejururi;
- pentru cumpărarea de bunuri de consum;
- pentru alte nevoi personale;

Credite pentru nevoi personale nenominalizate, sunt credite pentru care nu este necesară
justificarea destinaţiei banilor.
Caracteristicile comune ale creditelor pentru nevoi personale sunt:
- nu este necesar un aport propriu(avans din partea solicitantului;
- creditele se acordă de regulă pe termen scurt sau mediu de până la 120 luni;
- clientul poate opta pentru un credit în lei sau în valută;

60
- rata dobânzii poate fi fixă sau variabilă;
Garanţii:
- poliţe de asigurare pentru risc de neplată;
- asigurări de viaţă încheiate la companii de asigurare agreate de banca creditoare, suportate de
debitori şi cesionate în favoarea băncii;
Comisioane:
- comision de analiză a solicitării de credit;
- comision de acordare(se percepe o singură dată la acordarea creditului);
- comision de rambursare în avans – se calculează la sold;
- comision de retragere de numerar;
- comision de eliberare adresă de refinanţare;
- comision de schimbare a scadenţei;
Venituri acceptate:
- venituri din salarii(contracte de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată);
- venituri nete suplimentare aferente salariului de bază(ore suplimentare, ore de gardă,
sporuri, stimulente, normă de hrană, bonusuri, comisioane din vânzări, diurne;
- venituri din pensii cu caracter definitiv şi nereversibile;
- venituri din drepturi de autor;
- venituri din profesii liberale(avocaţi, notari publici, contabili, arhitecţi, medici,
evaluatori, informaticieni, agenţi de asigurări, consultanţi;
- venituri din chirii;
- venituri din dividende;
- alte venituri(indemnizaţie de conducere, indemnizaţie creştere copil, rente viagere,
venituri din depozite bancare, titluri de stat, certificate de depozit);
Documente generale:
- cererea de credit;
- copie carte de identitate sau buletin pentru solicitant şi soţie/codebitor;
- documente de stare civilă;
- factură de utilităţi emisă pe adresa de domiciliu;
- adeverinţă de venit sau alte documente din care să rezulte veniturile;
- documente care atestă alte angajamente de plată(contracte de credit, grafice de
rambursare);
EXEMPLU:
Creditul pentru nevoi personale nominalizate „StudentPlus”-BRD-GSG

61
Creditul StudentPlus poate fi utilizat şi pentru finanţarea costurilor aferente studiilor în străinătate,
sporind accesibilitatea la programe postuniversitare performante.

Condiţii:

absolvirea unei facultăţi;

vârsta între 18 şi 35 de ani;

admiterea anterioară într-un program postuniversitar din România sau din străinătate;

Avantaje:

taxele de şcolarizare pot fi finanţate până la 100;

pe baza documentelor justificative se poate obţine un credit de maxim 40.000 Lei;

perioadă de rambursare de până la 60 de luni;

se beneficiază de o perioadă de graţie de până la 24 de luni, în care se plateşte doar dobânda şi


comisioanele, urmând ca la terminarea studiilor să se ramburseze şi creditul;

în funcţie de universitatea, se poate opta pentru plata integrală a studiilor post-universitare sau
pentru plata în tranşe, la anumite date stabilite împreună cu Consilierul de clientelă;

se oferă posibilitatea de a rambursa creditul în rate constante, automat din contul curent în Lei,
deschis la BRD;

BRD transferă banii direct în contul universităţii la care ai fost admis, iar tu beneficiezi de condiţii
preferenţiale:

fără avans sau formalităţi complicate

cu o dobândă preferenţială, fixă pentru toată perioada de creditare

Documente necesare:

buletinul sau cartea ta de identitate ;

diplomă de licenţă;

o adeverinţă din care să reiasă că ai fost admis într-un program post-universitar din România sau în
străinătate ;

TARIF/COMISION
Credite pentru nevoi personale
Lei
� Credit StudentPlus 2%, min. 200 Lei
Valuta: USD/EUR
� Credit Work &Travel USA2%, min 20 USD/20 EUR
� Credit StudentPlus 0,3%/luna (aplicat la sold)
Valuta: USD/EUR

62
Credit Work&Travel 0,3% (aplicat la sold).
Rambursare anticipată
Valuta: USD/EUR
� Credit Work&Travel 0 (rambursare totala)
3%(rambursari partiale)
4. Alte comisioane aferente activitatii de creditare
� Punerea la dispoziţie şi rambursarea creditului (în lei sau în
valută) Gratuit
� Schimbarea datei de scadenţă a creditului, pe parcursul
derulării contractului, la solicitarea clientului
35 EUR (echivalent în valuta
creditului)
� Comision de înregistrare pe cont de credit restant 20 RON/10 EUR/10 USD
� Emiterea adresei de refinanţare a creditelor BRD prin credite la
alte bănci
50 EUR (echivalent în valuta
creditului) – TVA inclus
� Comision de recuperare precontencios 10 LEI / 5 EUR / 5 USD

EXEMPLU:
2.Creditul pentru nevoi personale nenominalizate „Expresso” BRD-GSG

• Caracteristici şi avantale:
• - nu trebuie demonstrată destinaţia banilor;
• - libertate în utilizarea sumei împrumutate
• - oferă finanţare pentru orice cheltuieli, pălanificate sau neprevăzute;
• - o finanţare în Lei sau EUR cuprinsă între 600 şi 60.000 RON, respectiv 200 şi 15.000
EUR până la 100% din valoarea proiectelor personale;
• - o perioadă de creditare care poate ajunge până la 10 ani;
• - fără giranţi ;
• - o dobândă la alegere: indexabilă, corelată cu nivelul dobânzii de pe piaţă sau fixă, care
permite planificarea de la început a sumei de rambursat pentru întreaga perioadă a creditului;
• - o gamă variată de venituri acceptate: de la venituri din salarii, pensii, dividende, drepturi
de autor, chirii până la venituri din activităţi independente. Poţi obţine o sumă mai mare aducând în
completare veniturile a încă 3 membri ai familiei tale.
• - Complementar creditului se încheie o poliţă de deces şi invaliditate permanentă. Poliţa se
încheie în momentul semnării contractului de credit, pentru întreaga perioadă de creditare.

63
Documente necesare:

• - Act de identitate: BI, CI, CPI (original şi copie)


• - Certificat de căsătorie (original şi copie), dacă este cazul
• - Documente care să ateste veniturile: adeverinţă de venit model BRD, document fiscal şi
unul din următoarele documente: copie după cartea de muncă, copie după contractul individual de
muncă sau ultimul talon de pensie sau alte documente în funcţie de tipul venitului
• - Ultima factura de utilităţi (la alegere dintre: telefon fix, telefon mobil, electricitate, apa,
gaz, cablu TV), din care să reiasă aceeaşi adresa cu cea din actul de identitate

TARIF/COMISION
1. Intocmire dosar de credit*
Credite pentru nevoi personale nenominalizate
Lei
� EXPRESSO 2,5%, min. 180 LEI
max. 800 LEI
Valuta
� EXPRESSO 2,5% min. 50 EUR,
max. 225 EUR
2. Gestionare credit
� EXPRESSO 0,35%/ luna
3. Rambursare anticipata
� EXPRESSO
5% (0 - 4 ani)
3% ( 4 -7 ani)
1% (7-10 ani)
4. Alte comisioane aferente activitatii de creditare
� Punerea la dispoziţie (în lei sau în valută) gratuit
� Analiza dosarului de credit în vederea reeşalonării creditului, la
solicitarea clientului:
- credite în Lei 1%, min. 87,50 LEI
- credite în Valută 1%, min. 25 EUR
� Emiterea adresei de refinanţare a creditelor BRD prin credite la
alte bănci
50 EUR (echivalent în valuta
creditului) - TVA inclus
� Schimbarea datei de scadenţă a creditului, pe parcursul
derulării contractului, la solicitarea clientului
35 EUR
(echivalent în valuta creditului)
� Comision de înregistrare pe cont de credit restant 20 LEI/ 10 EUR/ 10 USD
� Comision de recuperare precontencios 10 LEI/ 5 EUR/ 5 USD
� Comision de analiza prelungire durata credite în LEI, în sold 1%, max. 500 LEI

64
Credite de nevoi personale cu ipotecă:

 nu se solicită documente justificative privind destinaţia şi utilizarea creditului;


 garanţia este constituită de un imobil aflat în proprietatea solicitantului sau a unei terţe
persoane;
 perioada de rambursare este lungă – poate ajunge până la 40 de ani;
 în unele cazuri se oferă asigurare de casă inclusă în rată;
 se oferă finanţare până la 100% din valoarea garanţiei aduse;
 acceptarea unei game largi de venituri: (salarii, comisioane,chirii şi dividente), în unele
cazuri se pot cumula şi veniturile a două persoane necăsătorite;
 analiza documentaţiei de credit este gratuită, vechimea în muncă:minimum trei luni la
actualul angajator;
 nu se cere sigurare de viaţă decât în cazuri speciale;
 clientul se bucură de asistenţă financiară, juridică şi tehnică pe tot parcursul procesului de
creditare

Credite de nevoi personale fără ipotecă:


Diferă de varianta cu garanţie ipotecară prin:
 nu este necesară constituirea unei ipoteci pentru accesarea împrumutului;
 sumele sunt limitate (majoritatea produselor oferite de bănci sunt limitate la 20.000
EURO;
 perioada de rambursare este mai scurtă – maxim 10 ani;
 criteriile de acordare sunt mult mai stricte decât în cazul creditelor de nevoi
personale garantate cu ipotecă;
 accesarea rapidă a creditului(în unele cazuri se primeşte creditul într-o zi de la data
aprobării);
 nu se solicită avans sau girant ;
 documentaţia este simplificată: fără carte de muncă;
 se poate beneficia, la cerere, de asigurare de viaţă în condiţii avantajoase;
 se oferă transparenţă maximă în privinţa costurilor legate de credit şi de tranzacţie;

TOP CREDITE NEVOI PERSONALE (CU IPOTECĂ)

Banca Credit Dobânda DAE*


ALPHA BANK Alpha Open în RON 17.50% 17.69%
65
Sumamaximă:350.000EUR-perioada
maximă:360 luni
CreditEuropeBank Creditul Avantaj Instant Extra în EUR 7.50% 11.17%
Suma maximă:200.000EUR –perioada
maximă:300 luni
UniCredit Ţiriac Bank Creditul pentru Orice cu Ipotecă-Clasic 7.95% 14.39%
în EUR
Suma maximă:100.000 EUR-perioada
maximă:300 luni
Raiffeisen BANK Flexicredit Plus(D Fixă 1 an) în EUR 9.60% 11.93%

Suma maximă:400.000 EUR-perioada


maximă:480 luni
PIRAEUS BANK Împrumuturi pentru nevoi personale cu 14.58% 14.90%
garanţie reală în EUR
Suma maximă:nespecificată-perioada
maximă:360 luni
*DAE calculată pentru un credit de 10.000 EUR pe 120 de luni

TOP CREDITE NEVOI PERSONALE(FĂRĂ IPOTECĂ)


Banca Credit Dobânda DAE*
ALPHA BANK Alpha 4 All în EUR 16.50% 21.17%
Sumamaximă:10.000EUR-perioada
maximă:96 luni
CreditEuropeBank Creditul Avantaj Instant Plus în RON 16.90% 20.39%
Suma maximă:20.000EUR –perioada
maximă:84 luni
VOLKSBANK Easy Credit Plus în RON 12.00% 20.88%
ROMÂNIA Suma maximă:10.000 EUR-perioada
maximă:60 luni
Credit Simplu de Luat în RON 28.31% 29.01%
PIRAEUS BANK Suma maximă:20.000 EUR-perioada
maximă:120 luni
UniCredit Ţiriac Bank Creditul Pentru Orice 10 ani Constant 22.95% 23.47%
în RON
Suma maximă:20.000-perioada
maximă:120 luni
*DAE calculată pentru un credit de 10.000 EUR pe 120 de luni

66
2.4.1.2.Descoperitul autorizat de cont(overdraft);
Se pot retrage imediat fără formalităţi, sume ce depăşesc disponibilul din contul personal al
clientului – mergînd de la un salariu, valoarea minimă, până la trei salarii, valoarea maximă.
Descoperitul de cont se reînnoieşte anual şi poate fi solicitat de orice persoană care câştigă un
salariu net lunar, virat într-un cont curent deschis la bancă.
Dobânda se aplică doar la suma cheltuită şi nu la întreaga valoare a creditului aprobat de către
bancă.
2.4.1.3.Creditul auto:
Destinaţia creditului:
- achiziţia de autoturisme noi şi second – hand;
Caracteristici:
- perioada maximă de creditare: 7 ani;
 Avans:fără avans în cazul achiziţionarii unui autoturism nou, 25% în cazul unui autoturism
second- hand;
 Garanţie: gaj pe autoturismul achiziţionat;
 În cazul creditelor de achiziţie de autoturisme second hand la sfarşitul perioadei de creditare
autoturismul nu trebuie să aibă mai mult de trei ani vechime;
 Creditul include în dotările standard posibilitatea de a alege între structuri de cost diferite şi
chiar de a schimba rapid valuta creditului, dacă se doreşte aceasta;
 Rambursarea creditului se face în rate lunare care includ principalul, dobânda variabilă şi
comisionul lunar de administrare a creditului;

EXEMPLU:
BRD Creditul Auto cu Dobândă Fixă pentru maşini noi- RON :

DETALII DOBÂNDĂ
pentru credite între: 6 şi 48 de luni este 14% / 49 şi 84 de
Detalii Dobândă
luni este 15.5% / 85 şi 120 de luni este 17%.
Tip dobândă Fixă
Metoda de calcul dobândă An de 360 zile
INFORMAŢII GENERALE CREDIT
Vezi numai ofertele care nu solicită cartea de munca
Moneda RON
Tipul de credit Credit
Tip masină Nouă
Tip ofertă Standard
Grad Maxim De Îndatorare 70.00 %
Garanţii • Masina
nu există o limită, dar aceştia trebuie să fie rude până la
Codebitori
grad IV de rudenie
Valoarea minimă a creditului 1000 RON

67
Valoare maximă a creditului 165000 RON
Perioada minimă (luni) 6 luni
Perioada maximă (luni) 10 ani (120 luni)
Avans Minimum 0.00 %
Tip Scadenţar rate egale
CRITERII DE ELIGIBILITATE

Vechimea minima la locul de muncă actual (luni) 3 luni


Vârsta minimă - imprumutat (ani) 18
Vârsta maximă împrumutat (incluzând perioada creditului)
75
(ani)
COSTURI INCLUSE IN CALCULUL DAE
Comision de acordare (o data - la inceput) (% din valoarea
2.50 %
iniţială)
Comision de acordare (o dată - la început) - descriere 2.5% min. 25 LEI
Comision de administrare lunar (% la sold) 0.35 %
ALTE COSTURI

5% (0 - 4 ani)
Comision de rambursare anticipată 3% ( 4 -7 ani)
1% (7-10 ani)
Comision de întârziere la plata 6.5 RON
Comision pentru neutilizarea creditului 1.5%
Punerea la dispozitţe şi rambursarea creditului (în lei sau în
valută) gratuit
Emiterea adresei de refinanţare a creditelor BRD prin
credite la alte bănci 50 EUR (echivalent în valuta
creditului) - TVA inclus
Intocmirea contractelor de garanţie mobiliară (în vederea
Alte comisioane.Detalii autentificării la Notariat/ înscrierii în Arhiva Electronică)
gratuit
Schimbarea datei de scadenţă a creditului, la solicitarea
clientului 35 EUR (echivalent in valuta creditului)
Comision de inregistrare pe cont de credit restant 20 LEI
Comsion de schimbare a garantiei, la solicitarea clientului
0,1% min. 50 EUR, max. 300 EUR
(echivalent in valuta creditului)
Comision de recuperare precontencios 10 LEI
ASIGURARI
Asigurare Casco Obligatorie
Companii de asigurari agreate Asiban
TIPURI DE VENITURI

• PFA (Profesii Liberale)


• Chirii
• Dividende
Vezi numai ofertele care iau în considerare veniturile din • Comisioane din Vanzari
• Drepturi de Autor
• Salarii
• Pensii
Salarii 100.00 %
Pensii 100.00 %
PFA 100.00 %
Comisioane din Vanzari 100.00 %
Chirii 80.00 %
Dividende 100.00 %
Drepturi de autor 100.00 %
DOCUMENTE NECESARE
• Factura pro-forma a masinii
Documente necesare • Adeverinta de Venit/ Talon Pensie
• CI

68
TOP CREDITE AUTO19
Banca Credit Dobânda DAE*
ALPHA BANK Alpha Auto în EUR 13.00% 14.53%
Sumamaximă:nespecificat-perioada
maximă:84 luni
CreditEuropeBank Credit auto Noi în EUR 4.50% 7.08%
Suma maximă:5000EUR –perioada
maximă:60 luni
UniCredit Ţiriac Bank Credit Auto- Clasic în EUR 9.95% 16.63%
Suma maximă:45.000EUR-perioada
maximă:72 luni
Otpbank Credit Auto în EUR 12.2% 12.70%
Suma maximă:30.000 EUR-perioada
maximă:72 luni
PIRAEUS BANK Împrumut Auto în EUR 12.88% 13.37%
Suma maximă:50.000 EUR(pentru
achiziţionarea de autoturisme noi)-
perioada maximă:84 luni
*DAE calculată pentru un credit de 10.000 EUR pe 120 de luni

2.4.1.4.Credite imobiliare/ipotecare;
Creditul ipotecar este destinat activităţii imobiliare şi se bazează în principiu pe proprietatea
privată. El presupune o convenţie între creditor şi împrumutat, care cuprinde în esenţă
proprietatea (ca garanţie a rambursării împrumutului), condiţiile şi scadenţele, penalităţile şi
circumstanţele în care se poate pierde proprietatea.
Destinaţie:
• achiziţia, construcţia, modernizarea sau extinderea unei locuinţe;
• achiziţia de teren(uri);
• refinanţarea unor împrumuturi similare;
Caracteristici:
• garanţia este constituită în general de imobilul achiziţionat;
• se finanţează diferenţa între fondurile clientului şi preţul contractului de vânzare
cumpărare; avansul minim solicitat din partea clientului diferă de la o bancă la alta
dar în anumite condiţii;
• finanţarea poate ajunge până la 100% din preţul imobilului;

19
www.banknews.ro

69
• perioada de rambursare este lungă, se poate ajunge la 40 de ani;
• vechimea în muncă: minim trei luni ( pentru salariaţi);
• acordarea creditului în ziua semnării contractului de vânzare – cumpărare;
• dobânda este indexabilă, stabilită pe baza indicilor monetari de referinţă(indice
EURIBOR pe 3 luni la care se adaugă o marjă fixă pe întreaga durată a finanţării;
Condiţii de acordare:
• solicitantul creditului să nu deţină în proprietate nicio altă locuinţă;
• să nu aibe în derulare un credit ipotecar;
• vârsta minimă 20 de ani;
• venituri luate în calcul:
- salarii;
- pensii;
- activităţi independente;
- drepturi de autor;
- salarii obţinute în străinătate;
- tichete de masă;
- dividende;
- rente viagere;
Asigurare:
Complementar creditului, se încheie asigurarea imobilului ipotecat pentru toate
riscurile,cu o societate de asigurare agreată de către bancă, precum şi,opţional, o
asigurare de viaţă.
Costuri:
- dobânda anuală indexabilă;
- comision constituire dosar credit;
- comision gestiune lunară credit, aplicat la soldul creditului;
- comision de rambursare anticipată;
- DAE(dobânda anuală efectivă;
- comision anual de gestiune a garanţiei, aplicat la soldul finanţării;
- asigurare;
Fiind un credit acordat pe termen lung, trebuie luată în considerare moneda în care se acordă
creditul: LEI, EUR sau USD.
Fluctuaţiile cursurilor de schimb pot provoca creşteri/scăderi semnificative ale ratelor şi
datoriei totale la creditele în valută, prin raportare la moneda naţională RON.

70
Astfel,este important de ce tipuri de venituri benefiază solicitantul de credit, pentru
rambursarea ratelor, la ce monedă se raportează ele, pentru a evita/controla asumarea acestui risc
suplimentar.
În cazul creditelor în valută, unde rambursarea se face în RON, un cost adiţional este cel de
schimb valutar.

EXEMPLU:
1.Creditul ipotecar „Habitat Ipotecar” –BRD-GSG

Destinaţie:

- cumpărarea, construcţia (inclusiv proiecte ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe) sau
terminarea unui imobil având ca destinaţie locativă reşedinţa principală sau secundară;

Caracteristici şi avantaje:

- o perioadă de creditare care poate ajunge până la 30 de ani;


- grad de îndatorare în funcţie de profilul de risc al clientului;
- dobândă extrem de atractivă:
- Pentru creditele în Lei / EUR / USD: în funcţie de un indice monetar de referinţă
- dobânda indexabilă nu se modifică în funcţie de politica de dobânzi a băncii la un moment dat,
ci doar în funcţie de cotaţiile indicilor ROBOR, EURIBOR şi LIBOR
- mai multe posibilităţi de rambursare în rate lunare egale sau descrescătoare cu posibilitatea de a
achita creditul în avans oricând, integral sau parţial. Ratele pot fi plătite la orice unitate BRD;
- o gamă variată de venituri acceptate: venituri din salarii, dividende, chirii, venituri din activităţi
independente, drepturi de autor, diurne, etc.
- pe lângă creditul propriu-zis, beneficiezi şi de servicii complementare: intermediere în
asigurarea de viaţă şi evaluare;

Documente necesare:

• Cererea de credit, însoţită de documentele care să ateste veniturile realizate şi fişa fiscală sau
declaraţie de venit pe anul anterior solicitării creditului depuse la Administraţia Financiară (după
caz)
• Documente care atestă obiectul creditului şi valoarea investiţiei:
- Precontract vânzare/cumpărare pentru imobilul cumpărat, care să cuprindă valoarea de vânzare,
modalitatea de plată şi valoarea avansului achitat
- Acte de proprietate asupra terenului de construcţie
- Autorizaţia de construcţie însoţită de proiectul şi devizul general de lucrări
• Actele de proprietate a bunurilor imobile cu care se garantează creditul
• Raportul de evaluare pentru imobilul/imobilele aduse în garanţie

71
• Dovada constituirii avansului

Garanţii:

- Ipoteca asupra imobilului finanţat;

2.Creditul imobiliar- Banca Transilvania

Destinaţie:
- cumpărarea unui teren, unei case sau a unui apartament;
- finanţarea construcţiei sau modernizării unei locuinţe;
Caracteristici:
Valoarea creditului:250.000 EUR(sau echivalentul în LEI, USD);
Moneda:Lei, EUR, USD;
Perioada: 30 ani;
Perioada de graţie:24 de luni în cazul construcţiilor de locuinţe;
Avans:minim 15%;
Destinaţia creditului:cumpărarea teren, locuinţă, construcţie sau modernizare;
Costuri:

Dobandă anuală, variabilă pe toată perioada de creditare:


- pentru cumpărare, construcţie, moderinzare:
LEI: PR + 0,5%
EUR: PR + 2%
USD: PR + 2%
- pentru cumpărare teren:
LEI: PR + 1%
EUR: PR + 2,5%
USD: PR + 3%
Comision de instrumentare:
LEI: 1,5% din valoarea creditului aprobat
EUR/USD: 1,5% din valoarea creditului, minim 200 EUR/ 200 USD, minus taxa pentru
redactare documentaţie de credit
Taxa pentru redactare documentaţie de credit: 200 EUR/ 200 USD
Taxa anuală de administrare:
- plătibilă anual, într-o singură tranşă, la scadenţa creditului din luna iunie, cel târziu până în 30
iunie: 150 lei/an

72
Taxa de redactare documentaţie de credit: 200 EURO
Comision pentru rescadenţare, reeşalonare:
- 1% din valoarea creditului rescadenţat, reeşalonat
Comision de rambursare anticipată prin refinanţare de la alte bănci:
- 1% din suma rambursată
Comision de rambursare anticipată din surse proprii: 0
Comision de risc:
- 0,5% din valoarea creditului
Asigurare imobil:
- 0,16% pe an, calculată la valoarea evaluată a imobilului;
Asigurare de viaţă (doar pentru creditele peste 25.000 EURO):
- 0,09% pe luna la 20% din valoarea creditului;
Costurile de evaluare a imobilului si costurile notariale.
Acte necesare:
1. Acte doveditoare de venit: adeverinţă de salariu, copie carte de muncă/contract individual de
muncă, alte acte doveditoare de venit (pensii, chirii, dividende, venituri din activităţi independente,
alte venituri cu caracter permanent);
2. Precontract de vânzare cumpărare;
3. Actele de proprietate ale imobilului care constituie garanţia creditului (extras de Carte Funciară
actualizat);
4. Act de identitate (pentru soţ/soţie, în original şi o copie);
5. Certificat de căsătorie (după caz, în original şi o copie);
6. Cerere de credit;
7. Acord de consultare a Biroului de Credit;
8. Acord de consultare CRB;

TOP CREDITE IPOTECARE20


Banca Credit Dobânda DAE*
ALPHA BANK Alpha Housing dobândă Variabilă 9.62% 9.88%
Ipotecar în EUR

Sumamaximă:nespecificat-perioada
maximă:420 luni
CreditEuropeBank Credit Avantaj Ipotecar în EUR 5.50% 8.68%
20
www.banknews.ro

73
Suma maximă:1.000.000EUR –perioada
maximă:360 luni
UniCredit Ţiriac Bank Creditul Ipotecar pentru Locuinţă- 7.93% 14.28%
Clasic în EUR
Suma maximă:200.000EUR-perioada
maximă:360 luni
Otpbank Credit achiziţie Locuinţe/Terenuri în 7.89 % 11.44%
CHF
Suma maximă:200.000 EUR-perioada
maximă:300 luni
PIRAEUS BANK Casa Acum în RON 24.31% 24.60%
Suma maximă:250.000 EUR- perioada
maximă:360 luni
*DAE calculată pentru un credit de 10.000 EUR pe 120 de luni

TOP CREDITE IMOBILIARE


Banca Credit Dobânda DAE*
ALPHA BANK Alpha Housing dobândă Variabilă 9,62% 9,88%
Imobiliar în EUR
Sumamaximă:nespecificat-perioada
maximă:420 luni
CreditEuropeBank Credit Avantaj Imobiliar(Perioadă de 7.25% 9.54%
Graţie) în EUR
Suma maximă:500.000EUR –perioada
maximă:360 luni
Raiffeisen BANK Casa Ta(Dobândă Variabilă)în CHF 8.6% 10.89%
Suma maximă:400.000EUR-perioada
maximă:480 luni
UniCredit Ţiriac Bank Creditul Imobiliar pentru Construcţii 7.95% 14.35%
de Locuinţe-Clasic în EUR
Suma maximă:200.000 EUR-perioada
maximă:300 luni
PIRAEUS BANK Credit Imobiliar în RON 24.31% 24.53%
Suma maximă:250.000 EUR-perioada
maximă:360 luni
*DAE calculată pentru un credit de 10.000 EUR pe 120 de luni

74
2.4.1.5.Carduri de credit;
Sunt cardurile bancare prin intermediul cărora deţinătorul cardului dispune de fondurile băncii
emitente, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit efecuatrea de operaţiuni(plăţi la
comercianţi şi retrageri de numerar), în limita unui plafon stabilit în prealabil împreună cu banca
emitentă.
Cardurilede credit:
• pot fi utilizate atât în România cât şi internaţional;
• presupun o taxă lunară/taxă anuală de administrare;
• există o parte din limita de credit care poate fi folosită în numerar (pentru cardurile de credit)
• se percep taxe la retragerea de la ATM-uri în ţară şi în străinătate;

EXEMPLU:

ING Credit Card

• Descriere:
o Cardul de Credit ING este instrumentul care iţi permite cu un venit lunar de minim
700 lei să ai acces la un credit între 500 lei - 50.000 lei, fără să apelezi la giranţi sau
garanţii ipotecare, pe o perioadă nelimitată
o ING Credit Card reprezintă o linie de credit reînnoibilă. Lunar trebuie să rambursezi
doar un minim de 5, 10 sau 15% din suma utilizată, în funcţie de opţiunea ta, pe 5,
15 sau 25 ale lunii, în funcţie de data cea mai convenabilă pentru tine
o Rambursarea sumei minime de plată se poate face prin: debit direct din contul tău
curent ING Cont'ROL, transfer din contul tău curent ING Cont'ROL, fie la Multimat,
in orice ING Office, fie prin serviciul de internet banking Home'Bank sau prin ordin
de plată dintr-un cont deschis la o altă bancă, sau prin depunere de numerar la
casieriile ING Bank

Beneficii:

o Cu ING Credit Card faci cumpărături fără comision atât în ţară, cât ţi în străinătate şi
ai o dobândă de 21,75% pe an
o Poţi obţine un credit mai mare dacă ai şi alte venituri
75
o ING Credit Card iţi permite să cumperi fără dobândă timp de până la 6 săptămâni
o Ştii în permanenţă care este situaţia creditului tău: prin alerta SMS sau din orice ING
Self'Bank, ING Home'Bank
o Poţi rambursa creditul prin: debitare directă din contul tău curent ING Cont'ROL,
depunerea sumelor la bancomat în ING Self'Bank sau transfer prin serviciul ING
Home'Bank
o Pe o perioadă de 90 de zile ai cumpărăturile asigurate
o Cardul beneficiază de serviciul 3D Secure, care iţi protejează cardul pentru
tranzacţiile pe Internet.

Comisioane:

o Taxa de emitere este de 35 lei


o Taxa de înlocuirea cardului de credit ING este de 35 lei
o Comisionul de administrare anual este de 35 lei
o Pentru tranzacţii la ATM propriu se percepe un comision de 0,5% iar pentru ATM
aparţinând altor bănci un comision de 1% + 5 RON
o Pentru retragere numerare de la ghişeu şi pentru retragere numerar de la ATM din
afară graniţelor ţării se percepe un comision de 1,5% + 15 RON
o Valoarea DAE este de 24,14%, calculată la suma de 50.000 lei (limita maximă) şi
termen de 1 an

Documente necesare:

o Actul de identitate în original


o Acordul de consultare a Biroului de Credit pe care îl completezi la sediul ING
o Adeverinţă de salariu sau alte documente doveditoare ale venitului, în funcţie de tipul
de activitate pe care o desfăşori
o Cerere card de credit

2.4.2.Credite acordate persoanelor juridice;

Pentru persoanele juridice, gama de produse este mai variată şi documentaţia aferentă
creditelor mai complexă.
Acest tip de credite pot fi acordate cu diverse tipuri de garanţii, şi se adresează:
- companiilor ;
- persoanelor fizice autorizate ;
- asociaţiilor familiale ;
- profesiunilor liberale, etc.
Destinaţii :
- capitalul de lucru;
- investiţii;
- acoperirea altor nevoi financiare;

76
În funcţie de destinaţie, creditele se acordă:
- pe termen scurt;
- pe termen mediu;
- pe termen lung;
În finanţarea investiţiilor, creditele cele mai des folosite sunt creditele rambursabile în rate lunare,
în timp ce overdraft-urile şi liniile de credit au o pondere importantă în finanţarea capitalului de lucru.
Unele bănci pentru acordarea creditelor de investiţii de anvergură mai mare, cer solicitantului un
plan de investiţii sau studii de fezabilitate Alte bănci aplică propriul sistem de evaluare a afacerii.
În schimb, cele mai multe bănci solicită ca şi condiţie a finanţării, un aport propriu din partea
clientului .

2.4.2.1.Credite pentru finanţarea activităţii curente;


 Scopul creditului: Prin acest credit se poate asigura capitalul necesar derulării activităţii curente
a societăţii
 Beneficii pentru client: sprijină dezvoltarea activităţii curente, oferind posibilitatea de a face
achiziţii de valoare mare, rambursarea efectuându-se treptat fără a afecta în mod semnificativ
lichiditatea firmei;

2.2.2.1.1.Credite pe termen scurt:


EXEMPLU21:
Credite de Trezorerie – BRD-GSG

Sunt destinate finanţării operaţiunilor dumneavoastră precis identificate şi circumscrise în timp care
nu pot fi acoperite prin formule de mobilizare creanţe-client.

CREDIT PE CONTRACT

Credit pe termen scurt - maxim 12 luni - destinat finanţării unui contract comercial de desfacere,
inclusiv la export.

Acoperiţi-vă cheltuielile de aprovizionare, producţie, desfacere aferente contractului creditat

21
www.brd.ro

77
beneficiind de:
• Flexibilitate de rambursare corelată cu programul de încasare a creanţelor
• Desfăşurarea activităţii curente fără întreruperi

• O analiză rapidă a dosarului de credit.

CREDIT SEZONIER
Credit pe termen scurt - maxim 12 luni - destinat finanţării activităţilor cu caracter sezonier.

Dacă vă desfăşuraţi activitatea într-un sector de activitate particular, care vă impune constrângeri
sezoniere în derularea ciclului de producţie, noi vă susţinem afacerea printr-un credit perfectat
adaptat nevoilor dumneavoastră menit să vă asigure finanţarea stocurilor de materii prime, a
activităţilor specifice.

DESCOPERIT DE CONT
Destinat finanţării situaţiei globale a trezoreriei dumneavoastră care este prin natura ei fluctuantă şi
uneori insuficientă pentru a acoperi singură nevoile legate de desfăşurarea activităţii curente.
Prin intermediul descoperitului de cont vă puteţi asigura finanţarea necesarului de capital de lucru.

DESCOPERIT DE CONT TEMPORAR-TEHNIC


Special adaptat nevoilor legate de acoperirea lipsei temporare de numerar generate de decalajului
temporar / accidental intervenit între încasări şi plăţi, întârzieri în încasarea mărfurilor livrate,
lucrărilor executate sau serviciilor prestate, acest credit este acordat pe un termen de până la 30 de
zile.
Cu ajutorul lui, puteţi realiza acoperirea unor nevoi temporare de fonduri, justificate pe baza unor
documente (facturi, ordine de plată în lei, ordine de cumpărare-vânzare de valută, mesaje SWIFT).

Credit pentru finanţarea companiei: creditul se acordă în lei sau în valută, pe o perioadă de
maximum 12 luni corelat cu ciclul de producţie şi termenele de livrare/încasare prevăzute în
contractul de export.Dobânda este fixă sau variabilă. Volumul creditului se dimensionează până la
100% din cheltuielile aferente contractului de credit.
Garanţiile necesare; structura garanţiilor este flexibilă şi se stabileşte în funcţie de:
- nivelul creditului;
- durata de creditare;
- performanţele economico-financiare ale firmei;

78
Credit capital de lucru; este o linie de credit cu destinaţie multiplă special concepută pentru
satisfacerea nevoilor curente şi cheltuielilor generale, incluzînd emiterea de scrisori de garanţie şi
acreditive;
Linia de credit(overdraft);

 Scopul creditului: Finanţarea activităţii curente;


 Caracteristici:
 constituie o modalitate de creditare revolving în lei şi/sau valută, cu trageri şi
rambursări multiple până la un anumit plafon stabilit;
- poate avea caracter revocabil sau irevocabil;
- volumul creditului se determină din analiza cash-flow-ului;
- se acordă pe termene de maxim 12 luni pentru finanţarea activităţii curente;
- în cazuri justificate economic şi în urma unor analize, se pot acorda linii de credit (overdraft) pe
termen mediu de maxim 36 de luni;
- linia de credit(overdraft) poate fi prelungită, la cererea clienţilor, pe noi perioade de creditare, pe
bază de acte adiţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile avite în vedere la acordare sau la
precedenta revizuire;
Avantaje:
- consultanţă specializată privind alegerea soluţiei de creditare, adaptată necesităţilor clientului;
- flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
- continuitate în desfăşurarea activităţii curente;
- fluidizarea plăţilor;
- consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de creditare;
- volumul creditului se stabileşte în funcţie de necesităţile de finanţare şi posibilităţile de
rambursare;
- disponibilităţi în cont fără justificarea utilizării;
- se plăteşte dobânda doar la suma utilizată;
- nu este necesar rulaj prealabil cu banca;

EXEMPLU:
Linia de credit(overdraft)- OTP Bank
Linia de credit de la OTP Bank este un credit cu trageri şi rambursări multiple destinat plăţilor
care au legătură cu activitatea curentă de aprovizionare, producţie, desfacere şi prestări servicii.de
asemenea acest credit poate fi utilizat şi pentru plata datoriilor curente şi /sau restante către buget.
Avantaje:

79
- fără garanţii reale meteriale;
- aprobare în aceeaşi zi;
- documentaţie şi formalităţi simplificate;
- perioada de acordare: 6 luni cu posibilitate de prelungire;
- permite trageri şi rambursări multiple în cadrul limitei aprobate;
Dacă o firmă funcţionează de minimum un an, înregistrează profit net şi are cel puţin un an
financiar şi o cifră de afaceri anuală mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 2.000.000 de euro,
atunci se poate conta pe linia de credit de la OTP Bank.
Documente necesare:
- cerere de credit;
- ultimul bilanţ anual şi ultimul bilanţ semestrial, ambele certificate de unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv anexele ţi balanţele de verificare aferente atât pentru
perioada curentă, cât şi pentru cea precedentă;
- ultima balanţă de verificare încheiată, nu mai veche de 2 luni;

Linia de finanţare facturi, bilete la ordin, cecuri; este destinată clienţilor înregistraşi local,
având cel puţin 12 luni de activitate.Prin acest produs se pot finanţa în avans instrumentele de plată
emise de parteneri.
2.4.2.1.2.Credite pe termen mediu şi lung:
Credite de investiţii de valori mici; - destinate societăţilor cu răspundere limitată îm plină
dezvoltare, care obţin mai greu finanţare de la alte bănci.Se acordă în valoare de maxim 20.000
EUR, cu o dobândă fixă scăzută.
Credite pentru investiţii;
Caracteristici:
• Destinaţie: finanţarea de investiţii pentru:
- realizarea de noi capacităţi şi obiective de producţie;
- dezvoltarea/menţinerea la parametri optimi a capacităţilor de producţie existente;
- modernizarea/retehnologizarea capacităţilor de producţie, a utilajelor, maşinilor, instalaţiilor,
clădirilor existente etc.;
• disponibil în lei şi/valută, pe termen scurt, mediu şi lung.Pentru plata avansului la
bunurile cumpărate în leasing, termenul de creditare se încadrează în valabilitatea
contractului de leasing;
• plafonul maxim al creditului este.
- 85% din valoarea totală a investiţiei;
- 80% din valoarea avansului ce se plăteşte pentru bunurile achiziţionate în leasing;

80
- 100% din valoarea totală a investiţiei pentru unităţile administraţiei publice locale şi pentru
valoarea reziduală a bunurilor achiziţionate în leasing;
• Se poate acorda o perioadă de graţie pentru plata ratelor de credit de până la 3 ani.În
cazul investiţiilor care produc imediat după data punerii în funcţiune, cum sunt
utilajele, maşinile şi instalaţiile, perioada de graţie nu va putea depăşi 12 luni;
• Aportul propriu al solicitantului constă în lichidităţi înregistrate în contul curent, fie
în realizarea efectivă a unei părţi din investiţia respectivă probată cu documente
justificative şi de regulă utilizat de punerea la dispoziţie a creditului sau proporţional
cu efectuarea tragerilor;

Avantaje:
• susţinere în proporţie mare a procesului investiţional(minim 80% din valoarea
investiţiei);
• efort financiar mai redus din momentul demarării obiectivului finanţat, în funcţie de
perioada de graţie acordată;
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• volum optim al creditului, în funcţie de necesităţile de finanţare ale clientului şi
posibilităţile acestuia de rambursare;
• consultanţă specializată din partea reprezentanţilor băncii la întocmirea dosarului de
credit;
EXEMPLU22:
Creditul pentru investiţii „Ideal Invest”- B.C.R.

Moneda: lei sau valută (EUR/USD)

Beneficiari: clienţi IMM care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate solicitate de bancă

Scop: finanţarea activităţii de investiţii/refinanţarea proiectelor de investiţii parţial sau total


finalizate de client din surse proprii şi/sau atrase

Proiecte de investiţii eligibile:

realizarea de noi capacităţi şi obiective de producţie


dezvoltarea/menţinerea la parametrii a capacităţilor de producţie existente
modernizarea/retehnologizarea capacităţilor de producţie, utilajelor, maşinilor, instalaţiilor,
clădirilor existente etc

Perioada de creditare: maxim 5 ani

22
www.bcr.ro

81
Plafon maxim: până la 75% din valoarea totala a investiţiei

plafonul maxim nu va depăşi triplul cifrei de afaceri medii lunare, aşa cum rezultă aceasta din
ultimul bilanţ sau din ultima situaţie financiar-contabilă semestrială
suma maximă a produselor tip credit acordate de bancă clientului IMM (în sold la data noii
solicitări) având drept unică garanţie biletul la ordin în alb emis de societate şi avalizat de
asociaţii/acţionarii semnificativi şi de administrator şi gajul pe soldul creditor al
conturilor/subconturilor nu va depăşi, cumulat, 150.000 lei (sau echivalent în EUR/USD)

Aport propriu client: realizarea efectivă a unei părţi din investiţia respectivă, probată cu
documente justificative şi/sau lichidităţi aflate în contul curent

Perioada de graţie: maxim 6 luni

Garanţii: biletul la ordin în alb, în care să fie stipulată clauza „fără protest”, emis de societate şi
avalizat de acţionarii/asociaţii semnificativi (care deţin cel puţin 10% din capitalul social al
societăţii) şi administrator şi gajul pe soldul creditor al conturilor/subconturilor curente ale clientului

Documentaţia necesară obţinerii creditului

- Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea

- Copii după bilanţ, după contul de profit şi pierdere, încheiate pentru ultimul an, sau ultima situaţie
financiar-contabilă semestrială, însoţite de balanţele de verificare în baza cărora au fost întocmite

- Ultima balanţă de verificare trimestrială disponibilă

- Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare pentru clientul persoană juridică, iar pentru
acţionarii majoritari (persoană fizică) la Biroul de Credit şi la CRB

- Certificat de atestare fiscală aflat în termen de valabilitate (la prima solicitare de credit şi cel puţin
o dată pe an)

- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, aflat în termen de valabilitate

- Hotarârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la:

desemnarea persoanelor autorizate să reprezinte societatea


persoanele care semnează documentele anexate cererii şi cele contractuale încheiate cu banca

- În cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi înscrierea la registrul comerţului şi avansarea spre


publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a
împrumutului

- Toate documentele (avize/autorizaţii) de mediu necesare desfăşurării activităţii, în cazul în care


activitatea desfăşurată de client necesită, conform reglemetarilor interne în vigoare, obţinerea
autorizaţiei de mediu

- Autorizaţia de construcţie, avizul de mediu şi proiectul tehnic ştampilat spre neschimbare care fac
parte din aceasta

82
- Listele de utilaje şi alte dotări şi documente încheiate cu furnizorii de imobilizări (contracte
/precontracte / oferte), după caz

- Actele justificative privind situaţia juridică a terenului şi/sau a construcţiilor, după caz

- Orice alte documente necesare solicitate de bancă

Avantaje

Simplificarea fluxului de preavizare, analiză şi aprobare a creditelor


Finanţare în limita expunerii totale de 150.000 RON sau echivalent în EUR/USD fără a fi solicitată
prezentarea de garanţii reale
Consultanţă oferită de personalul dedicat segmentului de clienţi IMM din Centrele de Afaceri
Corporate ale BCR
Reducerea dobânzii cu 1 p.p. dacă creditul de investiţii pentru IMM “IDEAL INVEST BCR” se
acordă în cadrul pachetului “IDEAL

Creditul ipotecar / imobiliar; Creditul se acordă pentru achiziţia,de bunuri imobile(inclusiv


teren), pentru desfăşurarea activităţii firmei şi/sau amenajări, dezvoltarea sau refinanţarea
unui proiect de investiţii.
EXEMPLU:
Moneda creditului:Lei, Euro;
Durata creditului: maxim 15 ani;
Perioada de graţie:maxim 6 luni pentru achiziţie, maxim 24 luni pentru construcţie;
Valoarea maximă a creditului :250.000 Euro ;

2.4.2.1.3. Finanţarea IMM-urilor;


EXEMPLU:
Leasing pentru IMM- BRD-GSG
Acest produs se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii(IMM) în baza fondurilor acordate de
către Banca Europeană de Investiţii companiei BRD Sogelease

STRUCTURA SPECIALĂ
Bunuri finanţate : autoturisme, autovehicule comerciale uşoare şi grele, echipamente

Perioada : 2 - 4 ani

Avans client : 15 - 50 %

83
Valoarea reziduală : 1 - 20 %

Dobânda : în primul an : 4,9 % fixă p.a


începând cu al doilea an: 8 % fixă p.a

Taxa de management : 1.5% din valoarea achiziţiei:

• 1% la semnarea contractului de leasing

• 0,5% impreună cu cea de a 13-a rată de leasing

Cursul de facturare : BNR + 1,5 %

CRITERII DE CALIFICARE IN VEDEREA OBŢINERII FINANŢĂRII


Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite cumulativ de către întreprinderi
pentru a fi încadrate în categoria IMM conform Legii 346/2004
( privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM cap.l, art 3 )
sunt următoarele :

• Numar mediu anual de salariaţi mai mic de 250


NOTĂ:
• Realizează cifra de afaceri anuală netă de până la 50
Îndeplinirea criteriului de
milioane euro, echivalent în lei sau deţin active totale* care nu
autonomie se stabileşte pe baza
depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei
declaraţiei pe propria răspundere
situaţii financiare aprobate.
a intreprinderii interesate în
• Respectă criteriul de autonomie
atestarea încadrării în categoria
intreprinderilor mici şi mijlocii .
Datele în funcţie de care se
SUNT CONSIDERATE AUTONOME IMM-urile care
calculează încadrarea în plafoane
îndeplinesc următoarele condiţii :
referitoare la numărul mediu de
• Întreprinderile care nu sunt deţinute în proporţie de 25% salariaţi şi la cifra de afaceri sunt
din capitalul social sau din drepturile de vot de către o altă cele realizate în ultimul exerciţiu
intreprindere ori de mai multe intreprinderi impreună, care nu financiar, raportate în situaţiile
fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii financiare anuale. Plafoanele
cifrei de afaceri utilizate la
Prin excepţie de la prevederile de mai sus este considerată
definirea întreprinderilor mici şi

84
autonomă o întreprindere aflată în una din următoarele mijlocii se raportează la cifra de
situaţii : afaceri reflectată de situaţiile
financiare anuale.
• este deţinută de societaţi publice de investiţii, de societăţi
cu capital de risc, investitori instituţionali, universităţi sau centre
de cercetare non-profit, cu condiţia ca acestea să nu exercite în
mod individual sau împreună, controlul asupra întreprinderii
• capitalul este divizat de aşa natură încât deţinătorii nu pot
fi identificaţi, întreprinderea declară cu bună credinţă, pe propria
răspundere, că este în măsură să presupună că nu este deţinută în
proporţie de 25% sau mai mult de o altă întreprindere ori de mai
multe întreprinderi împreună, care nu fac parte din categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii
• 25% sau mai mult din capitatul social este deţinut de o
autoritate publică, aceasta fiind o autoritate publică locală cu un
buget anual de până la 10 Mii Euro şi mai puţin de 5000 de
locuitori
• 25% sau mai mult din capitalul social este deţinut de
companii sau instituţii în conformitate cu excepţiile prevăzute de
Recomandarea Comisiei nr 2003/361/EC, art 3, paragraful 2 din
6 Mai 2003 ( Investitori Instituţionali sau " Business angels " a
caror investiţie nu depăşeşte 1.25 Mii Euro în aceeaşi companie,
universitate, centre de cercetare non-profit, investitori
instituţionali incluzând dezvoltatorii regionali de fonduri )

* Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active


circulante plus cheltuieli în avans.

IMM-URI CONSIDERATE NEELIGIBILE DIN PRISMA ACTIVITĂŢILOR


DESFĂŞURATE

85
• Producţia de arme şi muniţii, echipament militar sau poliţienesc, infrastructură sau
echipament ce contribuie la limitarea drepturilor individului sau a libertăţii acestuia ( penitenciar
sau orice altă formă de detenţie )
• Jocuri de noroc şi echipament conex acestora
• Echipament pentru producerea sau distribuţia ţigărilor
• Activităţi ce implică animale în scopul cercetărilor şi experimentelor pe acestea
• Activităţi cu impact asupra mediului înconjurător, insuficient atenuate ( în conformitate cu
legislaţia comunitară şi cea naţională privind protecţia mediului )
• Sectoare considerate non-etice sau controversate moral (exemplu cercetarea în privinţa
clonelor umane)

• Activităţi integral desfăşurate în domeniul imobiliar

Finanţarea IMM-urilor din surse BERD(Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi


Dezvoltare);
Această formă de creditare a întreprinderilor mici şi mijlocii, se încadrează în acele soluţii de
finanţare pe termen mediu şi lung, menite să susţină proiectele de investiţii care au în vedere
creşterea competitivităţii IMM-urilor şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a acestora.
În funcţie de tipul proiectului, se poate alege facilitatea de finanţare adecvată:
1.Facilitatea pentru Creşterea Competitivităţii IMM-urilor, destinată finanţării:
- IMM-urilor din industrie;
- Persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale
care desfăşoară activităţi economice industriale, în vederea creşterii competitivităţii
acestora pe piaţa U.E.
Proiecte finanţate23:
Investiţii care să asigure conformarea cu legislaţia în vigoare privind protecţia mediului,
calitatea şi securitatea produselor, securitatea şi sănătatea în muncă, prin:
- modernizări clădiri industriale;
- echipamente;
- sisteme de management al intreprinderilor;
Sectoare prioritare:
- fabricarea mobilei şi prelucrarea lemnului;
- electronice/electrocasnice/IT;
- textile;
23
www.bdr.ro

86
- industrie alimentară;
- detergenţi şi cosmetice;
- piese de schimb/componente pentru maşini/utilaje;
Stimulent financiar:
- fonduri nerambursabile de 20% din valoarea finanţării, maxim 100.000 EUR pentru
beneficiar în cadrul acestei facilităţi;
EXEMPLU:
1.Credit de investiţii surse BERD- BRD-GSG
Credite de investiţii- pentru finanţarea proiectelor eligibile prin Facilitatea pentru Creşterea
Competitivităţii IMM-urilor :
- Valoare: până la 500.000 Euro(din surse BERD; BRD poate completa din sursele sale
fondurile BERD, dacă proiectele depăşesc limitele menţionate);
- Finanţare:până la 100% din valoarea proiectului;
- Moneda: Lei sau Euro;
- Perioada de creditare:18-120 luni;
- Data maximă pentru finalizarea proiectului:până la 30.11.2009;
- Consultanţi:
- consultant proiect: WS ATKINS Consultant S.R.L.
- consultant de verificare :MWH S.p.a. ;
2.Facilitatea pentru Eficienţă Energetică, destinată finanţării:
- Întreprinderilor cu capital privat din industrie;
- Persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale
care desfăşoară activităţi economice industriale, pentru îmbunătăţirea eficienţei
energetice a acestora;
Proiecte finanţate24:
Investiţii care au ca scop realizarea de economii de energie per unitate de producţie, cum ar fi:
- producerea în cogenerare a energiei termice şi electrice(CHP);
- reabilitarea boilerelor(automatizări, economizatoare, arzătoare, izolaţii);
- înlocuirea boilerelor, sistemelor de încălzire, ventilaţie sau răcire;
- îmbunătăţirea proceselor tehnologice(din care rezultă economii de energie);
- acţionări cu turaţie variabilă, sisteme de automatizare şi reglare;
- îmbunătăţiri ale sistemelor de distribuţie a energiei;
- Sisteme de Management al Energiei sau Sisteme de Management al Clădirilor;
- Izolarea pereţilor, a acoperişurilor şi podelelor;
24
www.brd.ro

87
- Montarea de uşi circulare, ferestre noi;
- Sisteme eficiente de iluminat;
Stimulent financiar:
- Fonduri nerambursabile de 15% din valoarea finanţării, maxim 375.000 Euro pentru un
beneficiar în cadrul acestei facilităţi;
EXEMPLU25:
2.Credit de investiţii surse BERD- BRD-GSG
Credit de investiţii- pentru finanţarea proiectelor eligibile prin Facilitatea pentru Eficienţă
Energetică ;
- Valoare : până la 2.500.000 Euro(din surse BERD ; BRD poate completa din sursele
sale fondurile BERD, dacă proiectele depăşesc limitele menţionate);
- Finanţare: pînă la 100% din valoarea proiectului;
- Moneda:Lei sau Euro;
- Perioada de creditare:18-120 luni;
- Data maximă pentru finalizarea proiectului:până la 31.07.2010;
- Consultanţi:
- Consultant proiect: TRAPEC S.A.
- Consultant de verificare :MWH S.p.a.

Beneficii:
- finanţare de până la 100% din valoarea proiectului;
- posibilitatea obţinerii de fonduri nerambursabile din partea Comisiei Europene, ce vor
fi transferate direct de către BERD, după finalizarea şi verificarea proiectului;
- asistenţă tehnică gratuită din partea consultanţilor angajaţi de BERD;
- termene de rambursare flexibile;

Credit de Export;
Legate de operaţiunile de export , creditele pentru export în valută reprezintă o modalitate de
finanţare a nevoilor rezultate din activitatea curentă, care nu pot fi acoperite prin formulele obişnuite
de mobilizare a creanţelor.
Creditul pentru export asigură împreună cu celelalte fonduri deţinute resursele necesare
pentru acoperirea cheltuielilor de aprovizionare, producţie şi desfacere a mărfurilor destinate
exportului şi pentru încasarea contravalorii produselor exportate
25
idem

88
Acordarea acestei categorii de credite se face pe o perioadă ce depinde de:
- durata ciclului de producţie;
- data scadenţei prevăzută în contractul de export;
- durata de livrare a mărfurilor;

Avantaje:

- graţie creditelor de export, se poate beneficia de oportunităţile de afaceri care implică realizarea
de bunuri şi servicii destinate exportului;
- condiţii de creditare avantajoase: se poate obţine o finanţare de până la 100% din valoarea
cheltuielilor aferente contractului de export creditat, în condiţii de dobândă atractive;

Descoperit autorizat de cont pe card Business;

Combină funcţionalităţile cardului Business cu cele ale unui descoperit de cont.


Este un credit flexibil, adaptat specificului activităţii, folosit pentru finanţarea nevoilor
curente sau plata produselor la comercianţi utilizând limita acordată prin cardul Visa sau
MasterCard Business.
Poate fi considerat o rezervă de bani, la care accesul se face oricând prin intermediul cardului
Business fără justificarea destinaţiei acestora.
2.4.2.1.4.Credite specializate;
Acestea sunt produse oferite de către bănci persoanelor fizice şi juridice dintr-un anumit
domeniu de activitate, de exemplu personal medical, notari, avocaţi, militari, studenţi etc.
Leasingul financiar este oferit de companii de leasing specializate, multe dintre ele subsidiare
ale unor bănci, clienţii putând fi atât persoane fizice cât şi juridece.
Principala diferenţă dintre achiziţionarea unui echipament/vehicul/imobil prin credit sau
leasing constă în faptul că până la terminarea contractului, firma de leasing este proprietara legală a
bunului respectiv.
Transferul proprietăţii se va face către împrumutat la sfârşitul contractului de leasing, după
plata valorii reziduale.Elementele de cost ale unui leasing financiar sunt similare cu cele ale unui
credit.
Leasing pentru profesiuni liberale;
Beneficiari:
- medici(stomatologi, radiologi şi orice altă specialitate;

89
- avocaţi, notari, judecători, procurori;
- consilieri juridici şi executori judecătoreşti;
- contabili şi auditori;
- arhitecţi;
- alte profesiuni liberale ce deţin autorizaţiile de funcţionare şi sunt rezidente în România;
Obiectul creditului:
- dotarea cabinetului sau a biroului cu echipamente medicale sau aparatură tehnică de ultimă
generaţie;
- echipamente informatice;
- noi elemente de birotică;
- autovehicule;
Condiţii de finanţare:
- avans:
- începând de la 20% pentru echipamente medicale, aparatură tehnică, informatică sau de birou;
- începând de la 10% pentru autovehicule;
- perioada de finanţare:
- maxim 48 luni pentru echipamente;
- maxim 60 luni pentru autovehicule;
- valoarea reziduală:
- inclusă în ratele lunare;
- finanţare:
- în Euro sau Lei;
Documentaţia necesară pentru Persoane Fizice Autorizate:
- Cerere de leasing;
- Certificatul de Înregistrare(emis de autorităţile competente)-copie;
- Autorizaţia de funcţionare a cabinetului-copie;
- Registrul de încasări/plăţi pentru ultimele 6-12 luni- copie;
- Declaraţia de venituri depusă la Administraţia Financiară pentru ultimii 2 ani şi Declaraţia
anticipată de venituri pentru anul în curs-copie;
- Dovada sediului social;
- Actul de identitate;
Documentaţia necesară pentru Societăţi Comerciale:
- Cerere de leasing;
- Certificatul de Înregistrare(emis de autorităţile competente)-copie;
- Autorizaţia de funcţionare a cabinetului-copie;

90
- Bilanţul contabil încheiat pe ultimii 2 ani plus cel mai recent bilanţ semestrial-copie;
- Statutul sau Contractul societăţii-copie;
- Certificat constatator de la Camera de Comerţ(nu mai vechi de 30 de zile);
- Dovada sediului social;
- Actul de identitate-copie; tă riscul

ht © 2008 creditefinanciare.ro
Toate drepturile rezervate

TOP CREDITE NEVOI SPECIFICE26


Banca Credit Dobânda DAE*
UniCredit Ţiriac Bank Credit Studii-Clasic în EUR 9.950% 16.29%
Sumamaximă:85% din valoarea garanţiei-
perioada maximă:120 luni
ALPHA BANK Alpha Journey în RON 14.00% 14.98%
Suma maximă:20.000EUR –perioada
maximă:84 luni
BANCA Credite pentru Studii în EUR 13.25% 13.66%
TRANSILVANIA Suma maximă:10.000 EUR-perioada
maximă:60 luni
Credit Bunuri de consum în RON 24.00% 24.58%
ProCredit Bank Suma maximă:5.000 EUR-perioada
maximă:60 luni
CEC Bank Medica în RON 15.00% 16.37%
Suma maximă:3.000-perioada
maximă:120 luni
*DAE calculată pentru un credit de 10.000 EUR pe 120 de luni

3.Întrebări recapitulative:
- Cum diferenţiaţi categoriile de credite după destinaţia lor?
- Cum diferenţiaţi categoriile de credite după calitatea lor?
- Cum diferenţiaţi categoriile de credite după destinaţia acestora?
- Cum diferenţiaţi categoriile de credite după debitorul băncii?
- Care sunt tipurile de credite acordate persoanelor fizice?
- Prin ce se caracterizează creditele pentru nevoi personale?
- Care sunt particularităţile creditelor ipotecare/imobiliare?

26
www.banknews.ro

91
- Care sunt principalele oferte ale băncilor româneşti privind creditarea persoanelor fozice?
- În ce constă creditarea persoanelor juridice?
- Ce este descoperitul autorizat de cont pentru persoanele juridice?
- Care sunt formele de finanţare a activităţii IMM-urilor?
- Ce sunt creditele specializate?

4.Concepte cheie:
- credit bancar;
- credit de consum;
- credit pentru nevoi personale;
- descoperit autorizat de cont;
- credite imobiliare/ipotecare;
- carduri de credit;
- credit de investiţii;
- finanţare curentă;
- credit de export;
- credite specializate;
- grad de îndatorare;
- serviciul datoriei;

Bibliografie
Raport anual de activitate BRD 2008.
Raport anual financiar BRD 2008.
Proiect de hotărâre BRD privind Bugetul Şi Obiectivele anului 2009 din data de 23 martie 2009
Raportul anual al directorului Unicredit Ţiriac Bank, 31.12.2008.
Monitorul Oficial nr.11/2008 din 22 august – Regulamentul BNR nr.11/ 2008 pentru modoficarea şi
completarea Regulamentului BNR nr.3/ 2007 privind limitarea riscului de credit la creditele
destinate persoanelor fizice.

Portaluri financiare:
- www.zf.ro
- www.gandul.info/financiar-Presa scrisă „Gândul”

92
- www.ghiseulbancar.ro-Presa scrisă”Ziarul financiar”
- www.breaknews.ro
- www.bnro.ro
- www.bcr.ro
- www.brd.ro
- www.raiffeisen.ro
- www.bancpost.ro
- www.alphabank.ro
- www.oron.ro
- www.creditori.ro
- www.tribuna.ro
- www.tmcv.ro
- www.financiarul.ro
- www.mediafax.ro
- www.capital.ro
- www.avocatnet.ro
- www.ins.ro
- www.standard.ro

93
TEMA V.CARDURI ŞI SERVICIILE BANCARE CONEXE
Cuprinsul temei:
Obiective
1.Cărţile de plată
1.1.Definiţia cărţilor de plată;
1.2.Destinaţia cardurilor:
1.3.Clasificarea cardurilor:
1.4.Piaţa cardurilor în România;
1.4.1.Portofoliul de carduri;
1.4.1.1.Cardul de credit:
1.4.1.2.Cardul de busines;
1.4.1.3.Cardul premium;
1.4.1.4.Cardul de salarii;
1.4.2.Structura portofoliului;
1.4.3.Gradul de concentrare;
2.Aplicaţii propuse
3.Concepte cheie
Bibliografie

Obiective:
- cunoaşterea noţiunii de carte de plată;
- cunoaşterea criteriilor de clasificare a cardurilor;
- cunoaşterea diferitelor categorii de carduri;
- cunoaşterea principalelor condiţii de emitere a cardurilor;
- cunoaşterea principalelor condiţii de utilizare a cardurilor;
- diferenţierea unui card de debit de un card de credit;
- cunoaşterea principalelor servicii bancare ataşate cardurilor;
- cunoaşterea principalelor operaţiuni ce se pot efectua prin
intermediul cardului bancar;
- cunoaşterea principalelor categorii de carduri emise pe piaţa bancară
românească;
- cunoaşterea evoluţiei pieţei româneşti a cardurilor;

94
1.Cărţile de plată;
1.1.Definiţia cărţilor de plată;

În conformitate cu Regulamentului nr. 6 din 14 noiembrie 1995 privind principiile şi


organizarea plăţilor cu card de către societăţile bancare27,CAP.1, ART.2, punctul 6, cartela de
plată, care conform practicii internaţionale, se va numi card, este definită ca fiind “un suport de
informaţie standardizat, securizat şi individualizat care semnalează că deţinătorul său ar putea avea
succes la dreptul de a-l folosi pentru plată, conferit de emitent; un card este acceptabil de către
comerciant ca mijloc de plată, de către deţinător, a obligaţiilor asumate de către utilizator la
procurarea de mărfuri, consumul de servicii sau obţinerea de avansuri în numerar de la comerciant,
în termenele şi în codiţiile legii, a obligaţiilor reciproce şi a altor reglementări aplicabile.”

1.2.Destinaţia cardului;
Cardul este:
- este un mijloc de plată acceptat conform condiţiilor în care a fost emis, condiţii
asumate prin obligaţii reciproce;
- are caracteristicile unui instrument de plată, tip monedă electronică;
- permite obţinerea necondiţionată de numerar;
1.3.Clasificarea cardurilor;
Clasificarea cardurilor se face după următoarele criterii:
1.după modul de stocare a informaţiilor şi caracteristicile de securizare a cardului;
2.după funcţiile îndeplinite;
3.după calitatea emitentului;
4.după momentul în care se efectuează tranzacţia;
1.După modul de stocare a informaţiilor sau caracteristicile tehnologice, se diferenţiază:
- carduri magnetice sau cu bandă magnetică;
- carduri cu microprocesor(„chip”);
1.1.Cardurile magnetice;
Cardurile tradiţionale conţin o bandă magnetică ce cuprinde toate informaţiile esenţiale
referitoare la deţinătorul acestuia.Sunt emise de către bănci, comercianţi etc., prezentând
caracteristici comune tuturor sistemelor naţionale de plată şi anume:
- sunt confecţionate din material plastic având dimensiuni identice tipizate şi
standardize de ISO; -
- pe recto prezintă:

27
Monitorul Oficial Nr.282 din 5 decembrie 1995

95
- denumirea şi simbolul emitentului;
- o hologramă tridimensională vizibilă la lumină ultravioletă;
- numărul cardului,
- data expirării;
- numele posesorului autorizat;
- pe verso cardul prezintă:
- o bandă magnetică şi un panel de semnătură;
Culorile de fundal şi desenul hologramei se aleg de fiecare emitent.Alături de numele
posesorului imprimat în relief, apar cuvinte marcă pentru identificarea tipului cardului şi simboluri
ce indică tipul de posesor.
1.2.Carduri cu microprocesor(“chip”);
Ultima generaţie de carduri conţin încorporate un microprocesor şi o componentă de
memorie(chip), atrăgându-şi denumirea de chip – carduri, standardizate pe plan internaţional .
Acestea din urmă sunt mult mai sofisticate, prezentând în consecinţă, un grad mai mare de
securitate, integrează date informatice susceptibile unei lectuiri optice, facilitându-se evidenţa şi
verificarea ordinelor primite de la clienţi.
Cardurile cu microprocesor se mai poartă denumirea de SMART CARDURI sau SMART-
CARD.
Principalele caracteristici ale acestui tip de card sunt:
- sunt rezistente la încercările de spargere protejând astfel mai bine informaţia
personală;
- eliminarea riscului de copiere sau contrafacere a cardului;
- creşterea nivelului de securitate atranzacţiilor;
- reducerea considerabilă a fraudelor;
- tranzacţii mult mai rapide la comercianţi;
- cardurile pot funcţiona independent de sistemele informatice şi de comunicaţii(off
line) în condiţii de maximă securitate;
EXEMPLU:
Cardul cu microprocesor Powercard – BCR
Banca Comercială Română(BCR) a lansat Powercard BCR, un card de credit în lei emis sub
sigla VISA, ce oferă deţinătorilor avantaje deosebite în sfera siguranţei şi a serviciilor.
Nivel de securitate:
- este unul dintre cele mai sigure carduri de pe piaţă, datorităfaptului că datele de
identificare ale deţinătorului de card sunt încorporate în unitatea de memorie
proprie cardului(“chip”), care înlocuieşte banda magnetică;

96
- deţinătorul cardului beneficiază de noul sistem de alerte prin SMS la efectuarea
tranzacţiilor, care oferă un plus de control al cumpărăturilor achitate cu cardul;
Caracteristici:
- card de credit cu CHIP emis în RON ;
- destinat persoanelor fizice rezidente cu vîrsta între 18-60 ani(neîmpliniţi) ;
- poate fi folosit pe teritoriul României şi în străinătate, oriunde este afişată sigla
VISA;
- valabilitatea cardului este de 3 ani, iar a liniei de credit este de 5 ani;
Destinaţii:
- plăţi la comercianţi acceptaţi;
- plăţi pe internet prin înrolarea cardului în sistemul 3-D Secure direct pe site-ul
băncii;
- retragere de numerar de la ATM-uri;
- plata, prin ATM-urile băncii, a facturilor curente de utilităţi/servicii(electricitate,
apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de
convenţiile încheiate de bancă co companiile furnizoare de utilităţi/servicii;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil(Vodafone) de la ATM-urile băncii;
Avantaje:
- siguranţă:cardul beneficiază de tehnologia chip;
- perioadă de graţie de 53 de zile28 în care dobânda este 0% exclusiv pentru plăţile
efectuate la comercianţii acceptaţi din ţară şi străinătate/internet;
- rambursare flexibilă: în fiecare lună se poate rambursa oricât, nu mai puţin decât
suma minimă de plată şi nu mai mult decât ceea ce s-a utilizat din limita de credit;
- plăţi fără comision; pentru cumpărăturile la comercianţii acceptaţi/internet;
- extras de cont gratuit;transmis lunar la adresa corespondentă;
- carduri suplimentare;pentru utilizatori autorizaţi, maxim 5 (rude de gradul
I/soţ/soţie, cu vârsta între 18-75 ani);
- perioadă mare de acordare a liniei de credit; 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate dacă sunt respectate condiţiile din contract;
- accesul 24/7; la orice ATM din ţară şi străinătate;
Beneficii:
- servicii conexe gratuite la ATM BCR:

28
Perioada de graţie se acordă numai dacă deţinătorul rambursează integral datoria totală faţă de bancaă- „soldul nou”
din extrasul de cont aferent lunii în care s-au efectuat tranzacţiile la comercianţi/internet-până la data scadentă.data
scadentă este a 23 –a zi de la data emiterii extrasului sau, în cazul în care este zi nelucrătoare, ân prima zi lucrătoare
dinainte de 23.

97
- plăţi facturi la ATM;
- obţinere mini-extras de cont(se eliberează doar pentru clienţii care nu sunt în
depăşire de plafon şi nu au întârzieri la plată mai mare de 60 zile);
- schimbare PIN;
- reîncărcare cartelă telefon mobil-Vodafone;
- interogare sold cont la ATM BCR;
- reduceri acordate la comercianţii parteneri BCR;
- program de loialitate, care constă în acordarea unui bonus de 0,6% din valoarea
tranzacţiilor efectuate la comercianţi/internet;
- SMS Reminder: notificări privind întârzieri de plată, transmitere de mesaje de
prevenire fraudă, informaţii privind suma minimă de plată;
- asigurare de protecţia cumpărăturilor efectuate cu cardul de credit BCR
MasteCard;
- asigurare de călătorie; asigurare de deces ţi invaliditate permanentă din accident,
atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate;
Documente necesare:
- copie BI/CI solicitant;
- copie BI/CI soţ/soţie(dacă este cazul), colpătitor(dacă este aczul);
- documente care atestă realizarea de veenituri de către împrumutat şi, dacă este
cazul, de către coplătitoi,(adeverinţă salariu, copie după carte de muncă-primeleşi
ultimele două pagini, talon de pensie, documente care să ateste veniturile din
cedarea folosinţei bunurilor, din dividende, din depozite, dobânzi bonificate la
aceste depozite sau alte surse);
- fişa fiscală aferentă anului precedent(original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz;
- factura de utilităţi(din luna precedentă sau cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului);
Dobânda:21,73%/an
- BCR percepe un nivel de dobândă variabil calculat astfel:
- Dobânda curentă anuală va fi revizuită trimestrial, respectiv în prima zi lucrătoare
bancară a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie, şi Octombrie ale fiecărui an şi se va
stabili după cum urmează:
- Valoarea ROBOR 3M fixată în ultima zi lucrotoare a lunilor Decembrie,Martie, şi
Septembrie rotunjită la 2 zecimale + marja de 11,5%;
Nivelul liniei de credit( echivalent RON la cursul BNR din data aprobării):

98
- minim 500 RON;
- maxim 50.000 EUR, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile, astfel:
- până la 5.000 EUR fără garanţii;
- între 5.000 EUR-50.000 EUR cu garanţii reale mobiliare sub forma depozitului
colateral/certificat de depozit;
Modalităţi de rambursare:
- debitarea directă a contului aferent unui card de debit;
- trasfer bancar;
- depuneri de numerar la orice unitate BCR;
- serviciul Plăţi la ATM(prinîncheierea unei convenţii cu banca şi deţinătorul cardului
de debit BCR);
- utilizând serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR)Click 24
Banking BCR şi Alo 24 Banking BCR);

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului de credit cu chip POWERCARD BCR

Comision de emitere card:


-iniţială 0
-reînnoire 0
-înlocuire card pierdut/furat 0
Comision de mentenanţă anuală a contului de card 24 RON/card
Comision de mentenanţă anuală a cardului suplimentar 24 RON/card
Comision eliberare numera:
- de la ghişeele BCR 1% minim 3,5 lei
-de la ATM-uri BCR 1% minim 3,5 lei
-la alte bănci(ATM, ghişee) 1% minim 3,5 lei
Comision eliberare numerar în străinătate 1% minim 3,5 lei
Comision blocare card pierdut/furat 10 lei
Comision deschidere/închidere cont de card 0
Comision interogare sold la ATM-uri BCR 0,2 lei/operaţiune
Schimbare PIN la ATM BCR 0
Solicitare miniextras la ATM BCR 0
Comision la cumpărare bunuri sau servicii 0
Comision serviciu Plăţi facturi la ATM 0
Comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în altă 2%
monedă fată de cea a contului de card
Comision pentru contstare nejustificată a unei tranzacţii 5 lei/tranzacţie
Suma minimă de plată lunară 3% credit utilizat+100%
dobânzi’100% comisioane

99
Comision pentru nerambursare sumă minimă de plată 5% minim30 lei, aplicat la
principalul din suma minimă de
plată rămasă neachitată
Comision eliberare extras de cont la cerere:
a.ce privesc operaţiuni efectuate cu cardul cu până la 3 luni 0
inclusiv înainte de momentul solicitării
b. ce privesc operaţiuni efectuate cu cardul cu peste 3 luni 5 lei/extras
inclusiv înainte de momentul solicitării
Comision de consultare a bazei de date a Biroului de Credit 0

2.După funcţiile îndeplinite(respectiv modul de acoperire al cheltuielilor), se diferenţiază:


- debit carduri sau carduri de debit;
- credit carduri sau carduri de credit;
2.1.Debit cardul sau cardul de debit;
Cardul de debit conţine o bandă magnetică şi necesită introducerea, înainte de accesarea
serviciului, a unui număr personal de identificare(PIN) în terminalul electronic.Acesta este
echivalent cu semnătura deţinătorului său.
Cardurile de debit au două funcţii principale:
- retragerea de numerar din distribuitoarele automate de numerar sau din ghişeele
automate de bancă(ATM-uri);
- efectuarea de plăţi la punctele de vânzare – plata poartă denumirea de transfer
electronic de fonduri la punctele de vânzare (EFTPOS);

EXEMPLU29:
BCR VISA Business Electron pentru IMM
Caracteristici:
- card de debit- toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din contul la
care este ataşat cardul;
- emis în lei;
- beneficiar- IMM-uri
- utilizare- atât în ţară cât şi în străinătate, în mediu electronic(terminale POS şi/sau
ATM), oriunde este afişat însemnul Visa Electron;

29
www.bcr.ro

100
- când este utilizat în străinătate, conversia valutară se face automat de către sistemul
de autorizare;
Destinaţie:
- plata mărfurilor şi serviciilor la comercianţii acceptanţi de carduri;
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă carduri
VISA;
- accesarea serviciului Mobile Banking;
- plata facturilor de utilităţi, prin ATM-urile BCR;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil(Vodafone);
- efectuarea de tranzacţii pe Internet în condiţii de securitate, prin înrolare în reţeaua
BCR E-commerce 3D Secure sau prin asocierea unui card virtual, BCR VISA
Virtuon;
Avantaje:
- nu se percepe o sumă minimă de deschidere a contului la care este ataşat cardul;
- accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ţară şi străinătate pentru obţinerea de
numerar;
- instrument flexibil pentru cumpărturile curente în interes de afaceri şi mijloc eficient
de control asupra cheltuielilor de afaceri;
- instrument de plată modern, ce oferă siguranţă ţi protecţie pe parcursul călătoriilor în
ţară şi străinătate;
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului;
- acces la cea mai mare reţea de plăţi prin intermediul cardurilor;
- informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă deţinători de carduri din
cadrul Direcţiei carduri;
- comision de mentenanţă 0 în primul an de utilizare a cardului;
- nu este obligatorie menţinerea unui sold minim în contul la care este ataşat cardul;
- suma maximă de retragere numerar/zi în ţară mai mare;
- asigurare de călătorie în străinătate, ce acoperă riscurile de:
- asistenţă medicală;
- asigurare de răspundere civilă;
- asigurare în caz de întârziere a mijlocului de transport;
- deces şi invaliditate permanentă(inclusiv călătoriile pe teritoriul României);

2.2.Credit cardul sau cardul de credit;

101
Principala caracteristică a cardului de credit constă în faptul că deţinătorului său i-a fost
deschisă în prealabil o linie de credit, permiţându-i să achiziţioneze bunuri şi servicii şi să retragă
numerar în limita palfonului prestabilit.
Principalele funcţii ale cardului de credit sunt:
- funcţia de instrument de plată(comună şi cardului de debit)
- funcţia de facilitate de credit(revolving) pe termen scurt;
Cardurile de credit sunt emise de o bancă, sub sigla unei organizaţii, cum ar fi VISA şi
EUROPAY.
Cardul de credit - poate fi definit deci ca un împrumut aflat permanent la dispoziţia
clientului .Valoarea maximă a acestuia este numită de bănci limită de credit.
Suma maximă ce poate fi obţinută cu ajutorul cardului de credit, scade o dată cu
utilizarea banilor şi se reîntregeşte o dată cu rambursarea.
Cardul de credit poate fi folosit:
- pentru efectuarea diverselor plăţi la magazinele care acceptă carduri
- pentru retragere de numerar de la bancomate
Cu toate acestea, cardul de credit,prin ceea ce îl caracterizează ca produs bancar, este
destinat în primul rând facilitării plăţilor la comercianţi şi mai puţin în scopul retragerii de
numerar de la bancomate.
Tocmai pentru a stimula folosirea cardului de credit potrivit destinaţiei sale principale,
comisioanele de retragere de numerar practicate de către bănci, sunt net superioare în comparaţie
cu cele percepute pentru un serviciu similar în cazul cardurilor de debit.
Suplimentar, majoritatea băncilor percep dobânzi pentru sumele în numerar retrase de pe
cardurile de credit, din momentul efectuării operaţiunii.
Cardul de credit este emis în general în lei, existând totuşi bănci unde deţinătorii de card pot
opta pentru carduri în valută.
Această a doua opţiune este valabilă pentru cei ce călătoresc frecvent în afara ţării, deoarece
utilizarea în ţară a unui card de credit în valută presupune perceperea unui comision de conversie
de 2% din valoarea tranzacţiei şi invers folosirea unui card în lei în străinătatea presupune de
asemenea perceperea unui astfel de comision în ţara în care este utilizat cardul de credit
Toate cardurile emise sub sigla Visa MasterCard sau American Express pot fi folosite
inclusiv în străinătate.
Cardurile de credit co- branded – sunt produse bancare rezultate din asocierea unei
instituţii de credit cu o companie din categoria telecomunicaţiilor, asigurărilor, aeriană, din
domeniul IT, al distribuţiei de carburanţi, restaurante etc.

102
Asocierile de brand-uri (mărci), determină diferite tipuri de beneficii deţinătorilor acestui tip
de carduri pentru cumpărăturile realizate la comerciantul respectiv şi anume;
- diverse tipuri de discount-uri;
- puncte de fidelitate acumulate pentru fiecare utilizare, care pot fi convertite şi folosite pentru
achiziţionarea de produse sau plata serviciilor;
EXEMPLU:
1. Cardul de cumpărături B.R.D. denumit PUNCT Card;

În cazul acestui produs bancar, se urmăreşte atragerea consumatorilor prin acordarea unei
perioade de graţie de 60 de zile ( cea mai mare de pe piaţă) la achitarea tranzacţiilor la
comercianţi, şi oferirea de puncte de fidelitate la plata cu cardul de credit(un punct de fidelitate la
fiecare leu cheltuit).
Banca te înscrie automat într-un program de fidelitate, odată cu achiziţionarea acestui tip
de card.
Alte avantaje:
• utilizare naţională şi internaţională
• acces la o linie de credit de până la 20.000 Lei
• rambursare minimă: o suma fixă lunară, în funcţie de creditul utilizat
• perioada de valabilitate : 2 ani, cu posibilitatea de prelungire automată atât a cardului
cât şi a liniei de credit
• comision 0 la emiterea cardului de credit
• pachet de servicii gratuite: un pachet de servicii gratuite AIG – asigurări şi asistenţă
pe parcursul călătoriilor
• se poate beneficia de o asigurare pe întreaga perioadă de creditare prin încheierea
unei
poliţe de deces şi invaliditate permanentă

Cu PUNCT Card se pot efectua:

• Plăţi la comercianţii acceptaţi MasterCard, oriunde în ţară şi în străinătate


• Plata facturilor de utilităţi: la ATM-uri şi comercianţii acceptanţi

103
• Plăţi pe Internet
• Retrageri numerar la ATM
• Interogarea soldului contului: la ATM sau prin servicii de banca la distanţă: Vocalis, BRD-
Net, Mobilis

Efectuarea de cumpărături de la comercianţii parteneri ai băncii, atrage după sine primirea


de puncte suplimentare, câte 2 sau 2,5 la fiecare leu, în funcţie de valoarea tranzacţiei.
- cumpărături cu valori mai mari de 150lei : 2,5 puncte de fidelitate / fiecare 1 leu cheltuit
- cumpărături cu valori mai mici de 150 lei : 2 puncte de fidelitate / fiecare 1 leu cheltuit
Achitarea facturilor la ATM se recompensează cu 0,5 puncte de fidelitate pentru fiecare
leu transferat.
Efectuarea de cumpărături la orice comerciant din ţară sau străinătate, precum şi plata
prin internet se recompensează cu 1 punct de fidelitate la fiecare leu cheltuit.
Punctele de fidelitate se folosesc pentru achizţia de produse de la partenerii comerciali:
- Diverta;
- DOMO;
- Farmaciile Dona;
- GUARA;
- Pizza Hut;
- PROFI;
- Praktiker;
- Agip România;
- Meli Melo;
- Bam Boo;
Cu toate aceste facilităţi, bonus-ul rezultat este foarte mic întrucât un punct de fidelitate
valorează doar 0,005 lei.Astfel la o sumă cheltuită de 4000 lei, valoarea bonus-ului este de 20 de
lei.

2.Cardul de credit Perfect de la ABN Amro;

104
- banca oferă gratuit posibilitatea de a viziona 2 filme pe lună la mall-urile din Bucureşti
sau Braşov, rezultând un câştig de 20 de lei pe lună sau achiziţionarea unui produs de la un
partener ABNAmro în valoare de 50 de lei, la care se primeşte un discount de 20%, ceea ce
înseamnă un beneficiu de 10 lei.

Aplicaţie:
Să se calculeze valoarea bonus-ului obţinut prin acumularea de puncte de fidelitate,
folosind
Cardul de credit B.R.D., PLUS Card, pentru următoarele plăţi, ştiind că valoarea unui punct de
fidelitate este de 0,005 lei.
- plata facturii către Electica SA în valoare de 640 lei;
- cumpărarea de rechizite şcolare de la Diverta în valoare de 60 lei;
- cumpărarea de unelte de grădinărit de la Praktiker în valoare de 180 lei;
- cumpărarea de produse alimentare de la magazinul Star în valoare de 120 lei;
Rezolvare:
Puncte de fidelitate acumulate :
640x0,5 + 60x2 + 180x2,5 + 120x1=
320 + 120 + 450 + 120 = 1010
Bonus :
1010x0,005 = 5,05lei

EXEMPLU:
Cardul de credit – linie de credit permanentă, oferă posibilitatea utilizării banilor când aveţi
nevoie.Puteţi avea oricând la dispoziţie o sumă egală cu de 6 ori venitul dumneavoastră net.

Valoarea maximă – 5.000 euro, sau echivalentul în lei, în funcţie de venitul net al solicitantului, cu
posibilitatea extinderii până la 15.000 euro”(sau echivalentul în lei).

Vârsta solicitantului – între 18 şi 70 de ani( la data acordării).

Venit lunar – minim echivalentul în lei a 100 euro.

Perioada de graţie – până la 55 de zile.

Venituri necesare – salarii, venituri din activităţi independente, pensii etc.

105
Documente necesare – Act de identitate(BI/CI), Adeverinţă de venit.

Dobânda – 0% în perioada de graţie, încapând cu 17% pe an, după perioada de graţie.

Posibilităţi de folosire internet banking gratuit.

Comisioane şi taxe bancare - fără taxă de emitere


- taxa de administrare anuală – gratuit în primul an
- comisioane de retragere numerar de la bancomat
- nu există comisioane în cazul folosirii cardului la comercianţi sau
pe internet

Rambursare – minim 5% pe lună din valoarea împrumutată plus dobânda.

Avantaje;
- posibilitatea folosirii fondurilor atunci când este nevoie
- perioada de graţie mare
- utilizare în ţară şi străinătate atât a cardurilor în lei cât şi în valută
- se pot face plăţi online pe internet, securizate
- extras de cont lunar
- se acceptă venituri cumulate
- aprobare rapidă

Dezavantaje:
- dobânzi mai mari decât în cazul creditelor
- folosirea în România a cardurilor de credit emise în valută este mai scumpă datorită
comisionului de conversie de 2% din valoarea tranzacţiei.La fel şi în cazul folosirii în străinătate
a unui card de credit emis în lei.

3.După calitatea emitentului:


- carduri emise de bănci;
- carduri emise de societăţi nebacare;
3.1.Cardurile emise de bănci;

106
Cardurile emise de bănci se încadrează în categoria produselor bancare, cu care piaţa de profil
vine în întâmpinarea clienţilor săi, contribuind astfel la diversificarea serviciilor pe care le oferă.
3.2.Cardurile emise de societăţi nebancare;
După modelul băncilor, societăţile nebacare, lanţurile de magazine etc., au emis şi lansat pe
piaţă propriile carduri, asigurând astfel posibilitatea efectuării cheltuielilor într-un timp mai scurt.
În această categorie de carduri se încadrează şi cardul de comerciant, card ce poate fi utilizat
numai la punctele de vânzare controlate de emitentul de card.
4.După momentul în care se efectuează tranzacţia distingem:
- carduri cu plata înainte(prealimentate);
- carduri cu plata acum(carduri de debit);
- carduri cu plata mai târziu(carduri de credit);
- carduri de comerciant(retaiter card);
- carduri de cheltuieli(charge card);
4.1.Cardul cu plata înainte(prealimentat):
Aceste carduri îşi atrag titulatura din faptul că, pentru ele utilizatorul a plătit în avans;
reprezintă un instrument de plată cu scop unic, emitenţii acestora şi furnizorii de bunuri şi servicii
fiind identici.Exemplul cel mai elocvent în acest sens, îl reprezintă cardurile telefonice.
Scopul principal al emiterii şi utilizării cardurilor cu plata înainte sau prealimentate, este
decontarea imediată a tranzacţiilor cu o valoare foarte mică.
4.2.Cardul de cheltuieli;
Cardurile de cheltuieli le regăsim şi sub denumirea de carduri de călătorie şi de petrecere a
timpului liber(travel and entertaiment – T&E).
Sunt emise de către persoane nonbancare presupunând existenţa unor linii de credit deschise
pentru deţinători.
Deţinând un astfel de card, se pot efectua cheltuieli şi retrageri de numerar din ghişeele
automate de bancă sau de la ghişeele emitentului de card.Cardurile de cheltuieli asigură deţinătorilor
credite pentru perioade de timp limitate pentru care nu se percepe dobândă.
În această categorie se încadrează cardurile emise de American Express şi Diners Club.
Deşi diferenţiate în funcţie de criteriile enumerate, cărţile de plată au o serie de trăsături
comune referitoare la construcţia lor, trăşături care le individualizează şi le deosebesc totodată de
celelalte instrumente de plată şi anume:
1. Ca suport fizic, cardul bancar este realizat din material plastic, comparabil
din punctual de vedere al formei şi dimensiunii cu cartea de vizită;

107
Forma dreptunghiulară are dimensiuni standard ( 86 mm K r>4 mm \ 0.54 mm
grosime ) şi prezintă o serie de menţiuni pe recto ( faţă ) şi verso(spate).
2. Pe faţa cardului sunt specificate:
- numele bancii emitente;
- numărul de card, compus din 16 sau 13 cifre;
- numele deţinătorului;
- data expirării cardului;
- sigla organizaţiei internaţionale sub egida căreia a fost emis cardul;
- holograma specifică;
- numarul de control, format din patru cifre identice cu cele ale numărului de
card, tipărit deasupra numarului de card;
c) Pe verso-ul cardului se regăsesc:
- o bandă magnetică pe care sunt codate datele standard referitoare la deţinătorul
de card şi anume:
- număr de cont;
- fonduri disponibile,
- nulitatea titlului;
- un spaţiu destinat semnăturii autorizate a deţinătorului de card;

1.4.Piaţa cardurilor în România


Piaţa cardurilor din România a debutat titmid, primele tipuri de carduri emise de către bănci
fiind cardurile de debit folosite pentru plata salariilor.Ulterior oferta acestora începe să se diversifice
astfel încât în prezent instituţiile financiare includ tot mai mult în portofoliul lor o gamă complexă
de carduri de credit.

Evolutia portofoliului de carduri bancare valide in circulatie (m il.)

15 12
10.7
9.12
10 7.17
4.76 5.76
3.83
5 2.15
1.02
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
previziune

Sursa: băncile comerciale

108
În 2007, cardurile bancare emise
sub licenţa MasterCard au crescut Portofoliul de carduri valide in circulatie
12
mai mult (20,7%) decât cele
10
emise sub licenţa Visa (16,8%). 8
6
4
În cifre absolute, portofoliul 2
MasterCard s-a mărit în 2007 cu 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

aproximativ 900.000 de carduri în Visa 0,5 1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,7 5,5
MasterCard 0,55 1,1 2,1 2,5 3,1 3,6 4,4 5,3
timp ce portofoliul de carduri Total 1,05 2,2 3,8 4,7 5,9 7,2 9,1 10,8

Visa a crescut cu aproape


800.000, ajungând la 5,2 milioane
şi respectiv 5,5 milioane.

Deşi în scădere cu un punct


procentual faţă de 2006,
portofoliul de carduri al Visa
rămâne majoritar pe piaţa
românească a cardurilor bancare,
având o cotă de 51%.

O ultimă observaţie a evoluţiei


portofoliului de carduri în
România: produsele de credit se
lansează majoritar sub
MasterCard în timp ce pentru
produsele business majoritatea
cardurilor din circulaţie sunt Visa.
Sursa: băncile comerciale

109
Portofoliul de carduri pe brand-uri Visa MasterCard

La creşterea de 1,65 milioane carduri 12000000


10000000
înregistrată în 2007, cardurile MasterCard 8000000 5.176.000
4.289.000
au contribuit cu 53%. 6000000
4000000
4.657.000 5.441.000
2000000
0
Principalii emitenţi ai cardurilor Visa, 2006 2007

Bancpost şi BRD, au încheiat anul 2007 cu


o scădere a portofoliului pe cardurile Visa
de 18,9% şi respectiv 7,2%.

(Graficul alăturat - nu conţine date pentru


ABN Amro Bank, Citibank, Garantibank şi
Millennium Bank).

În ce priveşte dezvoltarea pieţei în ansamblul ei, se remarcă faptul că dintre toate tipurile de
carduri, cele de credit au înregistrat cel mai mare procent de creştere, urmate în ordine de cele de
business, cardurile din segmentul premium şi cardurile de debit – tabel 1.

Tabel 1- Situaţia portofoliului de carduri pe tipuri de produse


Tip produs 2006 2007 Creştere
2.1 Carduri debit 8.530.000 9.800.000 14,9%
2.1 Carduri credit 583.500 900.500 54,3%
2.3 Carduri business 140.850 198.000 40,6%
2.4 Carduri premium 10.800* 15.000* 38,9%
Total portofoliu 9.114.000 10.700.000 17,4%
* pentru principalii cinci emitenţi

Nu în ultimul rând, s-a consemnat şi o creştere a gradului de activare a cardurilor pentru


tranzacţionarea pe Internet folosind standardul 3D Secure (de la 6.000 carduri în 2006 la 11.150
carduri la 30.06.2008), ceea ce denotă importanţa de care începe să se bucure acest serviciu în rândul
clientelei.
1.4.1.Portofoliul de carduri;
1.4.1.1.Cardul de credit;
Aşa cums-a arătat mai sus, cardurile de credit au reprezentat categoria de produse care a
consemnat cel mai mare ritm de creştere din 2007, peste 54%, de trei ori superior creşterii de
ansamblu a portofoliului de carduri bancare. Cardurile de credit au ajuns să deţină aproximativ 8,5%

110
în total portofoliu de carduri bancare, faţă de 6,5% în 2006.În cifre absolute, soldul cardurilor de
credit a sporit cu 300.000.
Situaţia portofoliilor de carduri de credit pe principali emitenţi – portofolii de peste 100.000
Portofoliile principalilor em itenti pe carduri de credit 2006 2007

BT 135.251 Din creşterea portofoliului de


59.983

171.607 carduri de credit, peste 70% poate


CEB 92.832

184.392
fi pusă pe seama eforturilor a trei
BCR 167.346

246.000
emitenţi: Raiffeisen Bank, Credit
RZB 168.078

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000


Europe Bank şi Banca
Transilvania al căror portofoliu
cumulat a crescut în 2007 cu
232.000 carduri de credit.

Sursa: băncile comerciale

1.4.1.2.cardul de business;
Anul 2007 a fost foarte bun şi din perspectiva creşterii portofoliului de carduri de business,
emitenţii înregistrând pe ansamblul pieţei o rată de creştere de peste 40%, ceea ce în termeni absoluţi
înseamnă 60.000 de carduri. Jumătate din această creştere se datorează numai Băncii Transilvania şi
BRD .
Portofoliul principalilor emitenti pe carduri de business
Pe piaţa cardului de business, Portofoliul principalilor em itenti pe carduri business
60.000
52.055
BRD a înregistrat cea mai mare 50.000
48.031
39.432
36.613
creştere, în termeni absoluţi, – 40.000
31.321 31.348
30.000
aproximativ 17.000 de carduri 16.963
25.317
20.000
(53,3%) – situându-se pe locul 10.000

doi în piaţă ca dimensiune a 0


2006 2007 BT BRD RZB BCR

portofoliului după Banca


Transilvania. Dintre emitenţii
care au portofolii sub 10.000 de
carduri business, lider al creşterii
din 2007 este OTP Bank care şi-
a mărit portofoliul de peste trei

111
ori, până la 5.800 carduri (7,5%
din portofoliul total de carduri al
băncii).

Sursa: băncile comerciale

Creşterea înregistrată de BRD pe cardul de business este efectul ofertei de servicii şi produse –
intitulată Ristretto - pe care banca a pus-o la dispoziţia IMM-urilor începând cu iunie 2006.
În cadrul pachetului de servicii de finanţare (“Master”), BRD punea la dispoziţia persoanelor
juridice:
- linii de credit pentru acoperirea necesităţilor de capital de lucru;
- credite pentru dezvoltare – în vederea achiziţionării de echipamente, modernizări, etc;
- credite pentru investiţii acordate pentru achiziţionarea de imobile;
- credite pe carduri de business;
Acestea din urmă erau în valoare de maximum 20.000 RON sau 5.000 Euro şi erau acordate
pe o perioadă de 12 luni. În plus, tot pe cardurile de business, BRD acordă şi Creditul "Easy" în
valoare maximă de 1.500 de RON, sumă pentru care nu se solicită garanţii.
Creditul se acordă pentru doi ani, iar răspunsul la cererea de finanţare este imediat.
EXEMPLU30:
Card Business-BRD

Gama completă de carduri business dedicată persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate,
diferenţiate şi adaptate nevoilor dumneavoastră, vă oferă un raport excelent preţ / funcţionalităţi

Se poate opta pentru recuperarea transfrontalieră de TVA, asigurată printr-un parteneriat extern
cu firma Meridian VAT Processing Ltd.

30
www.brd.ro

112
Cardul business, un mijloc de plata practic si universal Gama BUSINESS

Doriţi să oferiţi salariaţilor dumneavoastră un card pentru cheltuieli


profesionale?
Aveti nevoie de un mijloc de plată comod în ţară şi în străinătate ? Acces
rapid la banii din cont în orice moment? Gama BUSINESS vă oferă toate
acestea în condiţii de siguranţă şi cu costuri reduse!

Doriţi un mijloc de plată adaptat exigentelor companiei


dumneavoastră?
Aveţi nevoie de o rezervă permanentă de bani ? Servicii de asigurare în
străinătate? Gama SILVER vă oferă comodităţile necesare în activităţile
curente şi pe parcursul călătoriilor. Gama SILVER
Doriţi un card de prestigiu pentru compania dumneavoastră?
Aveţi nevoie de o rezervă de bani cu limite zilnice de autorizare extinse?
Servicii extrabancare extinse? Gama CORPORATE vă oferă toate
facilităţile şi, în plus, prestigiul unei marci de renume

Beneficii oferite de cardurile business

Pentru companie:
Simplificarea • eliminarea avansurilor în numerar
procedurilor interne: asociate cheltuielilor în scop profesional

• simplificarea modalităţilor de
înregistrare a cheltuielilor

Creşterea gradului de • Posibilitatea personalizării limitelor


control: de autorizare pentru fiecare card
• Reducerea considerabilă a riscului
gestiunii numerarului

• Responsabilizarea angajaţilor Gama CORPORATE


Simplificarea • Concentrarea sumelor într-unul sau
procesului de urmărire mai multe conturi bancare şi furnizarea de
a sumelor cheltuite în extrase de cont detaliate
scop de serviciu:
Pentru posesori:
Gama BUSINESS • Un mijloc de plată practic şi
comod: prin cardurile MasterCard pot fi
achiziţionate orice produse/servicii din
ţară/străinătate de la comercianţii acceptanţi

• Acces în orice moment la banii din


cont: prin retragere de numerar 24h/24, 7
zile/7 la orice bancomat BRD sau al altei

113
bănci din ţară / străinătate

• Securitate: prin reducerea riscului de


gestiune numerar

Gama SILVER Beneficiile Gamei Business, la care se


adaugă:

• acces permanent la o rezervă


suplimentară de bani prin accesarea
opţională a DAC - Descoperit Autorizat de
Cont

• servicii de asigurare în străinătate


prin utilizarea cardului ca instrument de
plată a călătoriei

Gama CORPORATE Beneficiile Gamei Silver, la care se adaugă:

• avantaje extrabancare extinse:


Inmedio, AIG, Octopus Travel
• MasterCard "Premium Collection",

• avantaje bancare extinse:


Descoperit Autorizat de Cont, limite zilnice
de autorizare

Caracteristici

• Carduri de debit: utilizabile naţional / internaţional


• Valabilitate: 2 ani şi reînnoire automată
• Operaţiuni permise la ATM BRD: retragere numerar,
schimbare PIN, interogare sold, plăţi facturi, ultimele 10 operaţiuni la
ATM
• Operaţiuni permise la POS BRD: achiziţionarea de bunuri şi
servicii, plăţi facturi, reîncărcare servicii prepay. În plus, la orice
Agenţie BRD sunt disponibile retrageri de numerar şi interogări de sold
• Cont curent: functionalitati standard - alimentari de cont,
transferuri intra şi inter bancare etc.

Comision 0

POS Romania: plăţi cumpărături, plăţi servicii, plăţi


facturi, reîncărcare prepay
POS în străinătate: plăţi cumpărături şi servicii cu

114
cardurile MasterCard Corporate, Mastercard Business
Silver în Euro, Mastercard Business

Alte servicii adiţionale valabile pentru toate cardurile:

• Asistenţă telefonică, prin intermediul Serviciului VOCALIS -


internă, prin intermediul GARS/VISC - internaţională
• Alimentare cont prin aplicaţiile BRD-NET, BRD@ffice, MultiX,
Mobilis

Servicii de urgenţă:
• Blocare card pierdut / furat
• Retragere de numerar în regim de urgenţă în străinătate

• Înlocuire card în regim de urgenţă în străinătate

Comparaţie între principalele beneficii oferite de cardurile business

DAC
Carduri Plafoane de autorizare (Eur) Ofertă pentru:
(Lei)

Gama 0 Lei CASH/ SALES/ PLĂŢI TOTAL Companii (IMM) care


BUSINESS RETRAGERI COMERCIANŢI doresc să ofere
salariaţilor lor un card
de cheltuieli
profesionale care să
Nr: 5 Nr: 7 Nr: 10 comporte riscuri minime
Valoare: Valoare: Valoare: şi la costuri reduse.
2,000 Eur 4,000 Eur 5,000
Eur
Gama SILVERmax. CASH/ SALES/ PLĂŢI TOTAL Companii (IMM sau
140.000 RETRAGERI COMERCIANŢI Corporate) care doresc
Lei să ofere angajaţilor un
card de cheltuieli
profesionale, cu
Nr: 10 Nr: 15 Nr: 20 posibilitatea de a
Valoare: Valoare: Valoare: gestiona valori medii şi
2,000 Eur 8,000 Eur 9,000 care doresc să
Eur beneficieze de asigurări
voiaj.
115
Gama max. CASH/ SALES/ PLĂŢI TOTAL Companii (IMM sau
CORPORATE 280.000 RETRAGERI COMERCIANŢI Corporate) /
Lei Profesiuni liberale care
doresc un card de
cheltuieli profesionale,
Nr: 20 Nr: 30 Nr: 40 alături de o paletă
Valoare: Valoare: Valoare: diversificată de servicii
2,000 Eur 15,000 Eur 16,000 extrabancare.
Eur

În anul 2007 şi alte bănci precum Raiffeisen Bank şi de Millennium Bank, au lansat carduri de
credit pentru companii.
Aceasta oferă un plus de atractivitate care aduce cardul de business mai aproape de potenţialul
pieţei. Fiecare dintre primii trei emitenţi de carduri de business (BT, BT şi RZB) are în portofoliu
peste 125.000 de clienţi IMM-uri şi corporaţii.
Cu toate acestea, numărul cardurilor pentru companii, emise de fiecare dintre băncile
menţionate, se ridică la cel mult 50.000. Pentru aceste bănci se poate spune că nu au atins decât cel
mult 40% din potenţial.
1.4.1.3.Cardul premium ;
Pe segmentul Premium, cinci emitenţi au emis şapte produse distincte – dintre care două de tip
Platinum. Din punct de vedere strict statistic, 2007 este anul cu cel mai mare număr de astfel de
produse puse în circulatie.
Anul 2007 a marcat o premieră pe piaţa românească a cardurilor din segmentul premium:
lansarea cardului Platinum de către Banca Transilvania. Banca a emis acest tip de produs, după ce în
martie 2005 lansase un card Gold. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, analiştii BT au concluzionat
că piaţa este pregatită pentru produse care se adresează unei clientele extrem de sofisticate.
Pe de o parte, pe întreaga piaţă existau deja peste 15.000 de posesori de carduri Gold.
Banca Transilvania avea un portofoliu ce depăşea 5.000 de carduri Gold la momentul lansării
cardului Platinum – fiind lider de piaţă - şi îşi propunea ca ţintă 500 de posesori pentru Platinum
până la jumătatea anului 2008.
Pe de altă parte, potenţialul nu este dat doar de către cei care pot migra de pe Gold pe Platinum
ci de către cei care sunt eligibili, adică au venituri de minimum 3.500 Euro pe lună, şi nu au fost încă
atraşi în sistem pe astfel de produse.
1.4.1.4.Cardul de salarii;

116
Dintre toate categoriile de produse, cardul de debit – care, în general, este card de salariu – a
înregistrat cea mai mică rată de creştere, respectiv 15%. Cu toate acestea, nivelul ratei este departe
de a fi considerat plafonat şi arată că există încă potenţial pe acest segment.

Potenţialul de creştere al cardurilor de salarii

Ponderea angajaţilor care primesc salariile pe card

25
În urma unui sondaj efectuat de
22

20
NOCASH la începutul anului
15 2008, în rândul a 25 de emitenţi,
9
10 8 7 majoritatea celor chestionaţi (68%)
5 2
1
au considerat că maximum 70%
0 0
0 dintre angajaţii din mediul urban
sub 50% între 50 şi 70% între 70 si 90% peste 90%

Urban Rural
îşi primesc drepturile salariale în
cont de card.

Sursa: sondaj NOCASH

Acest potenţial este dat de măsura în care băncile reuşesc să sporească atractivitatea
produsului şi să ajungă în zone neacoperite anterior. Din acest punct de vedere, rezultatele ING şi
respectiv CEC sunt relevante.
În cazul ING platforma de tranzacţionare de self banking este foarte apreciată de către
clientelă pentru că îi permite să facă o serie de tranzacţii legate de plata facturilor şi, în plus, banca
bonifică şi o dobândă pentru disponibilităţile din contul curent comparabilă cu cea oferită pentru un
depozit la termen. Mai mult, la 31 decembrie 2007, banca avea deja 90% din portofoliu de carduri
prevăzut cu cip, ceea ce conferă un plus de siguranţă deţinătorului.
În privinţa CEC, prin cele 1.400 de unităţi operaţionale în teritoriu, instituţia continuă să
rămână singurul emitent bancar care acoperă cel mai bine mediul rural şi localitţăile cu mai puţin de
10.000 de locuitori.
Portofoliile de carduri de debit pentru ING şi CEC au crescut cu mult peste media de 15%
înregistrată de total piaţă, 68% şi respectiv 166.

Evoluţia portofoliilor principalilor emitenţi pe carduri de debit

117
2,500,000 Portofoliile principalilor emitenti pe carduri de debit
2,000,000
2006 2007
1,500,000

1,000,000

500,000

0
BCR BRD RZB Bancpost BT ING Unicredit CEC

2006 1,990,000 1,797,000 1,200,000 1,342,000 833,694 301,600 290,300 149,000


2007 2,126,000 2,031,000 1,407,000 1,137,000 1,046,373 506,800 419,500 397,000

CEC, ING şi Unicredit Ţiriac au fost cu mult peste creşterea medie înregistrată de
piaţă pe cardurile de debit. BCR şi BRD au fost sub medie cu o creştere de 6,8% şi
respectiv 13%, în vreme ce Bancpost a fost singurul emitent care a consemnat o
creştere negativă în 2007.
Sursa: băncile comerciale cu portofolii de peste 300.000 carduri

1.4.2.Structura portofoliului;

Deşi în scădere, ponderea cardurilor de debit tip Maestro şi Electron continuă să deţină 80% în
portofoliile băncilor .Excepţie face Bancpost unde ponderea acestui segment în total portofoliu este
încă de peste 90%. De remarcat faptul ca toate celelalte categorii sunt în creştere.

Structura portofoliului de carduri in 2006 Structura portofoliului de carduri in 2007


1,68% 0,15% 2% 0,2%
16,27% 17,6%

81,9%
80,2%
Electron + Maestro Classic + Standard Electron + Maestro Classic + Standard
Business Premium Business Premium

Sursa: băncile comerciale a căror cotă de piaţă cumulată este de 80%

Cea mai importantă creştere, aproximativ două puncte procentuale, se înregistrează la


categoria Visa Classic şi MasterCard standard, adică tocmai segmentul în care se încadrează
cardurile de credit, mai ales cele co-branded. Nu întâmplător, banca al cărei portofoliu este majoritar
pe acest segment de Classic&Standard este Credit Europe Bank – tocmai ca urmare a faptului că
aproximativ 90% din cardurile CEB sunt de credit.

118
Structura portofoliu de bit/credit (m il.)
12
10
Tot cardurile de credit fac să crească şi ponderea
8
6
8.5
9.8 cardurilor de business întrucât din ce in ce mai mulţi
4
2
0 0.6 0.9
emitenţi pun în circulaţie carduri pentru companii
2006 2007
Carduri de credit (milioane) Carduri de debit (milioane) care au ataşate linii de credit.
În aceste condiţii ponderea cardurilor de credit în
total portofoliu carduri valide în circulaţie se
apropie de 10%; prag care va fi depăşit în cursul
anului 2008.
Sursa: băncile comerciale

1.4.3.Gradul de concentrare;

Gradul de concentrare al pieţei cardurilor continuă să rămână încă destul de ridicat. Astfel,
primii cinci emitenţi, care au portofolii individuale de peste un milion de carduri, concentrează 80%
din cardurile valide în circulaţie.
Anul 2007 a consemnat însă o reducere a cotei de piaţă a principalilor cinci emitenţi cu şase
puncte procentuale (de la 86% la 80%) – tabel 1.
În termeni nominali, clasa I de emitenţi si-a crescut portofoliul cu 790.000 carduri, clasa a II-a
cu 757.000 de carduri. În clasa a treia, a emitenţilor cu portofolii sub 100.000 de carduri, se află 17
instituţii ce deţin un portofoliu de 250.000 de carduri.
Tabel 1
Cota de piaţă număr 2006 2007
I - Emitenţi cu peste 1 milion de 5 85,8% 79,7%
carduri*
II - Emitenţi cu peste 100.000 de carduri 6 12,4% 17,6%
III - Emitenţi sub 100.000 de carduri 17 1,8% 2,7%
Total 28 100% 100%
* s-a luat in calcul şi BT chiar dacă în 2006 banca nu avea încă 1 mil. de carduri

Chiar dacă primii cinci emitenţi şi-au diminuat cota de piaţă, unii dintre ei au reuşit să-şi
îmbunătăţească performanţa. Astfel, Banca Transilvania şi Raiffeisen au reuşit să-şi mărească puţin
cota de piaţă, în timp ce Bancpost şi BCR au pierdut net în favoarea emitenţilor cu portofolii mai
mici.

119
Cota de piata dupa portofolii in 2006 Cota de piata dupa portofolii in 2007

16% 21% 22%


24%
10%

11%
19%
15% 20% 11%
16%
15%

BCR BRD RZB Bancpost BT Alti emitenti BCR BRD RZB Bancpost BT Alti emitenti

În cursul anului 2007, băncile au pus în circulatie peste 30 de produse, şase dintre ele fiind o
premieră: cardul de credit “Perfect Fun” pentru studenţi de la ABN Amro Bank, cardul Platinum al
Băncii Transilvania, cardul destinat femeilor emis tot de BT în parteneriat cu Centrofarm, cardul
Gadget al BRD - exclusiv pentru plata utilităţilor, cardul Libra Medical de la Libra Bank – exclusiv
pentru medici - şi Bonus Card de la Garantibank. de moda.Astfel, în ansamblul pieţei cardurilor,
bancare aproape unul din trei produse puse în circulaţie a constituit o premieră.

Din simpla enumerare a produselor, se observă gradul de maturitate al pieţei care este în
căutare de nişe pentru atragerea de noi clienţi. Segmentarea este din ce în ce mai evidentă şi apare ca
efect al concurenţei tot mai acerbe dintre emitenţi. Aceştia încep să pună tot mai mult accentul pe
segmentul de piaţă reprezentat de femei, tineri şi profesiile liberale: medici, jurişti, contabili, etc.
Pe fondul crizei internaţionale, care se manifestă şi în sistemul bancar românesc la nivelul
lichidităţilor, este destul de greu să reduci costul creditului acordat pe card în condiţiile în care creşte
costul resursei atrase. Aceasta face ca procesul de emitere a cardurilor de credit să sufere o puternică
restrângere începând cu a doua jumătate a anului 2008. Chiar dacă pe cardul de business tendinţa
este de a migra produsul către o platfomă de card de credit, devine evident că plafoanele vor fi mult
reduse faţă de cele practicate înainte de criză.
În aceste condiţii, ritmul de creştere a pieţei cardurilor a coborât sub 10% începând cu 2009.
Ca urmare a competiţiei dintre bănci şi hypermarketuri în emiterea cardurilor de credit, cardul
de debit va creşte într-un ritm inferior celui de credit astfel încât ponderea cardului de credit în total
portofoliu de carduri (bancare şi nebancare) va continua să crească, tendinţă confirmată de evoluţia
din primele nouă luni din 2008 .
Structura portofoliului de carduri în 2008

120
Structura portofoliului de carduri in 2008 (m il.)

trim.III 10,54 2,71 (20,4%)

trim.II 10,33 2,5 (19,5%)

trim.I 10,06 2,21 (18%)

0 2 4 6 8 10 12 14
Carduri valide de debit Carduri valide de credit

Sursa: Banca Naţională a României

În noua conjunctură, băncile vor fi nevoite să migreze către sat pentru a atrage noi clienţi.
CEC Bank, care prin tradiţie se adresează şi clientelei de la ţară, avea câteva zeci de bancomate în
comune, la finele trimestrului III din 2008, în una dintre ele reuşind chiar să emită 5.000 de carduri.
În mediul urban, băncile vor promova noi măsuri pentru a creşte gradul de activare al
cardurilor aflate deja în circulaţie, cea mai des întâlnită urmând a fi eliminarea comisionului la
retragerea de numerar de la automatul bancar. Mai ales micii emitenţi, dar şi cei care se vor lansa pe
piaţă, încearcă să-şi compenseze dezavantajul unei reţele mici prin realizarea unor parteneriate cu
alţi emitenţi care dispun de reţea naţională.
O altă măsură ce este practicată de către tot mai multe bănci este acordarea unei bonificaţii la
disponibilităţile din contul de card comparabilă cu cea oferită de un depozit la termen.

2.Aplicaţii propuse:
1.Să se calculeze valoarea bonus-ului obţinut prin acumularea de puncte de fidelitate,
Folosind Cardul de credit B.R.D., PLUS Card, pentru următoarele plăţi, ştiind că valoarea unui
punct de fidelitate este de 0,005 lei.
- cumpărarea de obiecte decorative de la Bam Boo în valoare de 250 lei;
- cumpărarea de obiecte sanitare de la Praktiker în valoare de 1400 lei;
- cumpărarea de draperii textile de la Sophia în valoare de 200 lei;
- cumpărarea a două pizza de la Pizza Hut în valoare de 32 lei;
- plata facturii către GDF SUEZ Energy România în valoare de 250 lei;
- plata facturii către Vodafone România S.A.în valoare de 335 lei;

2.Să se delimiteze, în cazul cardului de credit PUNCT Card, produsul bancar de serviciile
bancare oferite în legătură cu acesta , de banca B.R.D.- G.S.G.

121
3. Pornind de la exemplele prezentate în partea teoretică, să se calculeze sumele totale
reprezentând comisioane pentru serviciile enumerate şi să se precizeze care din următoarele bănci
are o efertă mai avantajoasă?
1.Costuri B.C.R.(card + cont curent)
- comision de administrare anual : 0
- comision de administrare lunar : 1,75
- taxa extras de cont : 2
- taxa de interogare a soldului la ATM : 0,2
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,20%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 3,5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 3
- virament în cont deschis la altă bancă : 3
Total/an =

2.Costuri Raiffeise Bank(card + cont curent) (lei)


- comision de administrare anual : 5
- comision de administrare lunar : 1,5
- taxa extras de cont : 0
- taxa de interogare a soldului la ATM : 0,3
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,20%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 2,5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 3
- virament în cont deschis la altă bancă : 8
Total/an ) =

3.Costuri Bankpost (card + cont curent) (lei)


- comision de administrare anual : 0
- comision de administrare lunar : 3
- taxa extras de cont : 2
- taxa de interogare a soldului la ATM : 0
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,20%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 2,5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 0
- virament în cont deschis la altă bancă : 6
Total/an =

122
4.Costuri Volksbank (card + cont curent) (lei)
- comision de administrare anual : 12,5
- comision de administrare lunar : 0
- taxa extras de cont : 0
- taxa de interogare a soldului la ATM : 0,5
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,20%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 2,5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 0
- virament în cont deschis la altă bancă : 6
Total/an =

5.Costuir CEC ( card + cont curent) (lei)


- comision de administrare anual : 0
- comision de administrare lunar : 0,7
- taxa extras de cont : 1
- taxa de interogare a soldului la ATM : 0,3
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,00%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 2,5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 0
- virament în cont deschis la altă bancă : 5,61
Total/an =

6.Costuri ING Bank (card + cont curent) (lei)


- comision de administrare anual : 28
- comision de administrare lunar : 0
- taxa extras de cont : 0
- taxa de interogare a soldului la ATM : 0
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,20%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 2,5 min 5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 0
- virament în cont deschis la altă bancă : 2
Total/an =

123
7.Costuri UniCredit Ţiriac (card + cont curent) (lei)
- comision de administrare anual : 20
- comision de administrare lunar : 0
- taxa extras de cont : 0
- taxa de interogare a soldului la ATM : 1
- retragere de numerar la ATM-ul băncii : 0,20%
- retragere de numerar la alte ATM-uri : 0,5% + 2,5
- virament în cont deschis la aceeaşi bancă : 3
- virament în cont deschis la altă bancă : 4,2
Total/an =

Bibliografie:

Basno C., Dardac N.- „Operaţiuni bancare”, Editura Didactică şi pedagogică, Buc.1996
Diaconescu Mariana – „Bănci, sisteme de plăţi, riscuri”, Ed.Economică, Buc.1999
Gaftoniuc Simona – „Practici bancare internaţionale” , Ed.Economică, Buc.1995
Ilie Mihai, - „Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare”Ed.Expert, Buc. 2003
Negruş Mariana şi colectiv,- „Băncile şi operaţiunile bancare”, Institutul Bancar Român, Ed.
Economică, Buc.1996
Petria Nicolae,- „Monedă Credit Banci Şi Burse”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003
Trenca I.Ioan,- „Metode şi tehnici bancare”, Ed.Cartea Cărţii de Ştiinţă, Cluj- Napoca, 2004
Legea nr.33/1991 privind activitatea bancară
Legea nr.58/1998 privind Statutul Băncii Naţionale
Regulamentul nr.6 din 14 noiembrie 1995 privind principiile şi organizarea plaţilor cu card de către
societăţile bancare/Monitorul Oficial nr.282/5 decembrie 1995
Monitorul Oficial nr.121/23 mai 1998
Monitorul Oficial nr.203/1 iunie 1998
Monitorul Oficial nr.78/24 ianuarie 2005
Portaluri financiare:
- www.zf.ro
- www.gandul.info/financiar-Presa scrisă „Gândul”
- www.ghiseulbancar.ro-Presa scrisă”Ziarul financiar”
- www.breaknews.ro

124
- www.bnro.ro
- www.bcr.ro
- www.brd.ro
- www.raiffeisen.ro
- www.bancpost.ro
- www.alphabank.ro
- www.oron.ro
- www.creditori.ro
- www.tribuna.ro
- www.tmcv.ro
- www.financiarul.ro
- www.mediafax.ro
- www.capital.ro
- www.avocatnet.ro
- www.ins.ro
- www.standard.ro
- www.financiare.ro
- www.btrl.ro
- www.citibank.ro

125
TEMA VI.MODALITĂŢI NOI DE FECTUARE A TRANZACŢIILOR
BANCARE - INTERNET-BANKING
Cuprinsul temei
Obiective
1.Servicii electronice informaţionale
1.1.Ooferirea de informaţii despre conturi
1.2.Extrase de cont
1.3.Istoricul operaţiunilor
1.4.Cursuri de schimb valutar
1.5.Evaluarea rezultatelor unor operaţiuni ipotetice
1.6.Servicii de cash management
1.7.Informaţii despre instituţia bancară
1.8.Asistenţă tehnică
2.Servicii electronice tranzacţionale
2.1.Închiderea/deschiderea unui cont bancar
2.2.Transfer de sume între conturile aceluiaşi utilizator
2.3.Operaţiuni cu carduri
2.4.Plasarea de instrucţiuni de plată
2.4.1.Instrucţiuni de plată denominate în monedă naţională
2.4.2.instrucţiuni de plată denominate în valută
2.5.Operaţiuni cu cecuri bancare
2.6.Constituirea de depozite bancare
2.7.Operaţiuni de schimb valutar
2.8.Negocierea de tarife preferenţiale
3.Întrebări recapitulative
4.Concepte cheie
Bibliografie

Obiective:
- cunoaşterea mijloacelor şi facilităţilor electronice de promovare a
produselor şi serviciilor bancare;
- cunoaşterea principalelor categorii de produse şi servicii bancare
oferite clienţilor prin intermediul acestui canal de distribuţie;

126
- cunoaşterea modului în care se realizează distribuirea produselor şi
serviciilor bancare către utilizatori;
- cunoaşterea modului, în calitate de client, de operare cu banca;
- cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor pe care le presupune acest
mod de abordare a relaţiei dintre bancă şi client;

O bancă are posibilitatea oferirii de produse şi servicii bancare prin mijloace şi facilităţi
electronice, cum ar fi: telefonul, calculatorul personal(PC), pagerul, notebook şi alte instrumente
similare.
- Web Informaţional – acest nivel(inferioar I-Banking) are doar rol de
informare.Pagina de Web conţine informaţii de marketing despre produsele şi serviciile
băncii; riscul ataşat este relativ redus, dacă sistemele de informare nu conţin o legătură
între serverul pe care este instalat site-ul băncii şi reţeaua internă a băncii.Acest nivel al
I-Banking poate fi utilizat atât de instituţia bancară, cât şi de părţi terţe implicate;
- Web Tranzacţional – acest nivel permite clienţilor să execute tranzacţii, expunând
banca la riscuri mai mari decât nivelul informaţional.Paginile Web tranzacţional permit
clienţilor să cumpere produse şi servicii şi să efectueze tranzacţii on-line.
- Tranzacţiile pot include activităţi cum ar fi:
- deschiderea şi accesarea unui cont
- solicitarea unui împrumut
- plata de facturi şi transferul de fonduri
- deoarece există în mod necesar o conexiune între utilizatorul extern şi bancă sau
sistemele interne ale furnizorului de servicii, acest tip de Internet Banking introduce
riscuri net superioare şi de aceea sunt necesare sisteme de control intern;
- comunicaţii fără fir – această tehnologie permite ca băncile să ofere clienţilor produse
sau servicii noi sau deja existente, prin noi canale de distribuţie.Produsele şi serviciile
oferite pot varia de la nivelul informaţional(interogarea contului sau urmărirea
portofoliului de active) sau tranzacţional(transfer de fonduri între conturi), la servicii
de „găsire”(aducerea împreună a cumpărătorilor şi vânzătorilor de produse sau servicii
non-bancare).
Deoarece produsele şi serviciile includ în cele mai multe cazuri informaţii
confidenţiale, securizarea şi monitorizarea sunt esenţiale pentru băncile ce oferă
produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor fără fir(wireless);

127
- PC Banking – acest tip de servicii bancare permite o anumită interacţiune între
sistemele băncii şi client, furnizând un canal închis de distribuţie, prin intermediul unui
pachet software patentat şi a unei linii telefonice; sistemul se mai numeşte şi
„homebanking”.Interacţiunea poate fi limitată la comunicare e-mail, transfer de
fonduri, vizualizarea soldurilor conturilor şi a tranzacţiilor efectuate, plata unor
obligaţii, sau actualizări statice ale unor baze de date( modificări de nume sau adrese)
În ce priveşte utilizarea serviciilor de tranzacţionare electronică prin Internet, există două
posibile abordări la oferirea de servicii on-line, ambele fiind folosite în prezent de către bănci.
Prima abordare presupune existenţa unui pachet software specializat în calculatorul clientului,
pe când cea de a doua permite clienţilor să se conecteze la serverul băncii şi să utilizeze software-ul
băncii, sau unul oferi de un furnizor de servicii Internet.
Principalele tipuri de servicii electronice oferite de băncile din întreaga lume prin canalul de
distribuţie reprezentat de Internet pot fi grupate în două categorii şi anume;

1.Servicii electronice informaţionale;


- oferirea de informaţii despre conturi;
- extrase de cont;
- istoricul operaţiunilor;
- cursuri de schimb valutar;
- evaluarea rezultatelor unor operaţiuni ipotetice;
- servicii de cash management;
- informaţii despre instituţia bancară;
- asistenţă tehnică;

2.Servicii electronice tranzacţionale;


- închiderea/deschiderea unui cont bancar;
- transfer de sume între conturi ale aceluiaşi utilizator;
- operaţiuni cu carduri;
- plasarea de instrucţiuni de plată;
- operaţiuni cu cecuri bancare;
- constituirea de depozite bancare;
- operaţiuni de schimb valutar;
- negocierea de tarife preferenţiale;
- solicitarea emiterii unei scrisori de credit, garanţie bancară, de bonitate;
- solicitarea unui împrumut bancar;

128
1.Servicii electronice informaţionale:
1.1.oferirea de informaţii despre conturi; clientul poate afla informaţii generale despre
conturile pe care le poate vizualiza şi controla prin banca respectivă şi anume:
- numărul de cont şi banca la care este deschis;
- titularul contului;
- moneda în care este deschis contul;
- starea contului(activ, inactiv, blocat, închis);
- drepturile de operare ale utilizatorului asupra contului;
- data deschiderii contului;
- data ultimei tranzacţii;
- data ultimului extras de cont;
- rata dobânzii;
- soldul contului la momentul interogării;
- soldul mediu pe anul în curs;
- dobânda cumulată de la începutul anului;
- persoanele care au acces la respectivul cont sau sunt autorizate să îl vizualizeze sau
să opereze tranzacţii asupra contului;
În general aceste informaţii se oferă fără comision, cu titlu gratuit.
1.2.extrase de cont; eliberarea de extrase de cont de către banca titularului de cont sau
persoanelor împuternicite.Banca poate autentifica aceste extrase şi să le expedieze clientului, prin
poştă sau prin fax, în virtutea unei înţelegeri prealabile, percepându-se comisioane pentru fiecare
extras eliberat.
O altă modalitate este ca însuşi clientul să îşi tipărească extrasul de cont, pe baza datelor
transmise de bancă într-un fişier, ridicându-se în acest caz problema autentificării documentului.
1.3.istoricul operaţiunilor; reprezintă un serviciu prin care clientul este ajutat în ţinerea
propriei evidenţe a plăţilor şi încasărilor efectuate prin conturile sale deschise la banca respectivă,
ce pot fi vizualizate şi imprimate.În plus, istoricul tranzacţiilor trebuie să cuprindă explicaţii
detaliate privind sursa intrărilor şi destinaţia ieşirilor de sume din contul clienţilor;
1.4.cursuri de schimb valutar; în marea lor majoritate băncile operează cu diverse monede
naţionale, între care există anumite raporturi de schimb; în funcţie de raportul cerere/ofertă pentru o
anumită valută pe piaţa interbancară, precum şi în funcţie de aşteptările şi de previziunile formulate
asupra evoluţiei pieţei, fiecare bancă stabileşte o paritate pentru schimbul valutar între două monede
naţionale.Acest raport se modifică zilnic şi uneori chiar de mai multe ori pe zi.Din acest motiv, este
dificil de urmărit fluctuaţia zilnică a cursurilor valutare, fie chiar şi numai pentru o singură bancă.

129
În cazul implementării acestui serviciu, clientul poate vizualiza cursul de schimb oficial al
diverselor monede naţionale(cursul BNR), precum şi cursurile de vânzare şi cumpărare oferite de
bancă, la momentul interogării;
1.5.evaluarea rezultatelor unor operaţiuni ipotetice; spre exemplu, în situaţia în care
clientul doreşte să constituie un depozit bancar, se poate construi un model ipotetic, el putându-şi
estima dobînda în funcţie de perioada şi de suma depusă,
1.6.servicii de cash management; sunt servicii oferite contra unui terif de utilizare lunar,
fiind furnizate de bănci care au posibilitatea de a contacta persoane specializate în domeniul
financiar- bancar, sau au personal instruit în acest sens.Aceste servicii cuprind informaţii cu titlu de
recomandări, informări periodice despre tendinţe de pe piaţa bancară, servicii de consultanţă
financiar-bancară, informaţii despre ce servicii le recomandă aceşti specialişti utilizatorilor interesaţi
cu privire la gestionarea resurselor proprii şi ale corporaţiilor pe care le reprezintă clientul;
1.7.informaţii despre instituţia bancară; Internet Banking poate fi un instrument deosebit
de util şi important pentru publicitate, tot mai multe bănci folosindu-l pentru a oferi informaţii
despre politica de tarife şi comisioane a băncii, sucursalele şi filialele din teritoriu şi din lume, în
cazul unei instituţii multinaţionale, facilităţile oferite clienţilor, programul de funcţionare, date
despre performanţele băncii, structura şi modul de funcţionare, numărul de clienţi, parteneri de
afaceri) companii internaţionale, instituţii financiare, alte bănci), despre firma sau firmele cu care
banca respectivă a colaborat la implementarea şi ulterior pentru întreţinerea şi funcţionarea
serviciului de Internet-Banking;
1.8.asistenţa tehnică; personalul specializat al băncii poate furniza, la cerere, cu titlu gratuit
sau pe bază tarifară, informaşii clientului despre modalitatea de instalare şi funcţionare a Internet
Banking, să le acorde asistenţă în familiarizarea cu această modalitate de realizare a tranzacţiilor
bancare, sau pentru a primi sugestii de îmbunătăţire a activităţii băncii sau a serviciilor pe care
aceasta le oferă.
2. Servicii electronice tranzacţionale;
2.1.închiderea/deschiderea unui cont bancar; primul pas în desfăşurarea unei relaţii între
bancă şi clienţii săi, este deschiderea contului bancar.Cunoaşterea reciprocă este un eveniment de o
importanţă deosebită; fără o cunoaştere amănunţită a clienţilor săi, banca nu este capabilă să
evalueze corect riscul pe care îl prezintă relaţia cu fiecare client în parte.Internet Banking
reactualizează acest „conflict”, care este cu siguranţă principala problemă în desfăşurarea relaţiei
bancă-client; identificarea şi cunoaşterea reciprocă.
Astfel clientul trebuia să fie sigur că se află pe site-ul băncii cu care doreşte să corespondeze,
iar banca trebuie să identifice clientul, pe baza informaţiilor furnizate de către acesta.

130
În ceea ce priveşte închiderea unui cont bancar, aceasta este o operaţie care se poate realiza
teoretic prin Internet, însă frecvenţa de realizare a unei astfel de operaţiuni este prea mică, pentru a
justifica cheltuielile legate de implementarea unei astfel de alternative.
2.2.transfer de sume între conturile aceluiaşi utilizator; prin acest gen de tranzacţii se pot
efectua transferuri de sume între două conturi sau subconturi ale aceleiaşi persoane sau firme; aceste
transferuri se pot face atunci când printr+un singur program de I-Banking se pot controla mai multe
conturi sau subconturi , dintr-o singură bancă sau din bănci diferite;
2.3.operaţiuni cu carduri; acestea pot fi:
- alimentarea unui card de debit
- acoperirea unui card de credit
- verificarea soldului
- facilităţi de overdraft
2.4.plasarea de instrucţiuni de plată;
2.4.1.instrucţiuni de plată denominate în moneda naţională; ordinul de plată pe suport de
hârtie(OPH) şi ordinul de plată pe suport de hârtie, în relaţie cu trezoreria(OPHT), pot fi înlocuite cu
succes cu instrucţiuni de plată transmise prin mijloacele Internet-ului, existând totodată şi
posibilitatea anulării acestora.
Operaţiunea se numeşte oprire a plăţii(stop payment), şi se poate realiza din momentul
confirmării finale a plăţii şi până la un moment determinat, reprezentat în general de închiderea
operaţiunilor de plată pentru ziua respectivă, pentru intrarea acestora în compensare, pentru toate
aceste tranzacţii se percep comisioane, care pot fi aceleaşi sau diferite de cele percepute pentru o
instrucţiune de plată, transmisă prin mijloace normale.
2.4.2.instrucţiuni de plată denominate în valută; se pot plasa ordine de plată în valută, sau
instrucţiuni de plată prin SWFT.
2.5.operaţiuni cu cecuri bancare; acestea se pot rezuma la: solicitarea adresată de client
băncii de a i se elibera un carnet de cecuri; scontarea de cecuri, retragerea unui cec de la încasare,
anularea unui cec.
2.6.constituirea de depozite bancare; este una dintre cele mai răspândite tranzacţii care pot
fi efectuate prin I-Banking, întrucât presupune un risc minim pentru bancă şi este relativ simplu de
realizat de către client.
Operaţiunea presupune stabilirea contului curent al clientului din care se va prelua
disponibilul, trmenul de constituire şi în funcţie de rata dobânzii(obişnuită sau
preferenţială),acordatî de bancă, clientul se decide dacă doreşte sau nu constituirea
depozitului.Pentru acest tip de operaţiuni prin I-Banking, de regulă nu se percepe comision.

131
2.7.operaţiuni de schimb valutar; constau în alegerea de către client a conturilor proprii
între carre se va efectua schimbul(eventual un singur cont, cu două subconturi denominate în
monede diferite), şi suma ce se doreşte cumpărată sau vândută.
Banca oferă informaţii cu privire la cursul de schimb practicat pentru cele două monede şi la
suma ce va rezulta în urma tranzacţiei.
Câştigul băncii rezultă din diferenţa de curs între cursul de schimb practicat şi cel oficial, la
care se adaugă eventuale comisioane.
2.8.negocierea de tarife preferenţiale; prin intermediul acestui serviciu special, clienţii unei
bănci pot solicita:
- cursuri de schimb preferenţiale
- rate ale dobânzii preferenţiale
- comisioane preferenţiale
Concluzie: în ultimii ani, piaţa produselor bancare oferite prin canale de comunicaţii
electronice s-a dezvoltat şi diversificat, conform cu cererea în continua expansiune, datorită
posibilităţilor superioare oferite de aceste canale de distribuţie, care au generat următoerele
principale avantaje:
- avantajul de cost
- rapiditate
- accesibilitate

EXEMPLU:
1.Serviciul Raiffeisen Online

132
Ce îţi oferă Raiffeisen Online?

• Acces 24 / 7 online, securizat, la conturile tale oriunde în lume!

• Securitate maximă pentru operaţiunile tale bancare prin introducerea metodei de


autentificare/autorizare tranzacţii cu ajutorul card reader-ului şi a Smart Cardului.

• Poţi consulta soldurile conturilor şi istoricul tranzacţiilor tale. Toate tranzacţiile tale se
realizează în timp real şi soldurile conturilor sunt permanent actualizate.

• Ordoni plăţi intra sau interbancare în lei (şi/sau programezi ca acestea să se efectueze
automat în viitor) către conturile proprii sau ale altor titulari.

• Ordoni plăţi intrabancare în valută (şi/sau programezi ca acestea să se efectueze automat


în viitor) sau interbancare în valută către conturile proprii sau ale altor titulari.

• Poţi ordona plăţi către trezoreria statului.

• Plăteşti facturi către furnizorii de utilităţi agreaţi de bancă şi, mai mult, poţi imputernici
banca să ţi le plătească automat.

• Predefineşti beneficiari pentru plăţi intra şi interbancare.

• Poţi constitui şi lichida depozite.

• Efectuezi schimburi valutare între conturile proprii, precum şi "cross currency" între
valute.

• Faci transferuri între conturile proprii.

• Îţi poţi alege şi defini codul de utilizator, precum şi parola de acces la Raiffeisen Online.

• Poţi alege pseudonime pentru conturile proprii pentru a le putea identifica mai uşor.

• Vizualizezi intregul istoric al activităţii tale online (maximum 6 luni). De asemenea, poţi
salva pe propriul computer istoricul de tranzacţii.

• Poţi obţine extrasul de cont pe perioada dorită.

• Poţi efectua tranzacţii şi noaptea sau în weekend, având astfel acces la informaţiile
private despre conturile personale, oricând şi de oriunde din lume. Totuşi din motive
tehnice, uneori serviciul poate fi întrerupt pe timpul nopţii, pentru o perioadă scurtă de
timp.

133
Avantajele serviciului Raiffeisen Online:

• Economie de timp: nu mai este nevoie să te deplasezi la bancă ;

• Disponibilitate: serviciul este disponibil indiferent de zi sau oră, prin intermediul oricărui
computer ce indeplineşte condiţiile tehnice şi este conectat la internet ;

• Beneficiezi de costuri minime: comisioanele sunt cu până la 50% mai mici decât la ghişeele
băncii;

• Control: ai în permanenţă acces la informaţii despre soldul conturilor tale şi beneficiezi de


asistenţă acordată non-stop;

• Securitate: Raiffeisen Online foloseşte o tehnologie de ultimă generaţie, utilizând un sistem


de criptare SSL la 128 biţi, garantând, prin utilizarea de parole unice pentru accesarea
aplicaţiei şi autorizarea de tranzacţii, securitate optimă pentru operaţiunile tale bancare.

Comisioanele pentru transferurile efectuate prin intermediul serviciului Raiffeisen Online sunt cu
până la 50% mai mici decât la unităţile Raiffeisen Bank.

Taxe:

Abonament lunar 4 LEI

Comisioane:

Transferuri între conturi proprii 0 LEI


indiferent de suma
Plăţi intrabancare în LEI 1 LEI
transferată
Plăţi intrabancare în valută 0 LEI
indiferent de suma
Plăţi interbancare în LEI 3.1 LEI
transferată
pentru fiecare plată
Seviciu ConfortaBill 1.5 LEI
efectuată
Taxa gestionare card reader suplimentar 2 LEI lunar
Taxa înlocuire card Raiffeisen Online 5 LEI

134
Taxa nereturnare card reader la rezilierea
10 LEI
contractului
Taxa scoatere din gestiune card reader
declarat pierdut/furat/deteriorat în cazul în 10 LEI
care nu este solicitat unul nou
0,10% min 10EUR max
Plăţi interbancare în valută
500EUR
Taxa suplimentară pentru regim de urgentă,
50EUR
dată de valuta D şi D+1
Comision extern standard 20EUR
Speze SWIFT 10EUR
- efectuată la
Anularea plăţii în valută 25EUR
extern
- neefectuată la
5EUR
extern
Modificarea instrucţiunii - efectuată la
20EUR
de plată extern
- neefectuată la
5EUR
extern
Comision de investigaţii 25EUR

Îmbunătăţiri aduse serviciului:

• Introducerea metodei de autentificare/autorizare tranzacţii prin intermediul de parole unice


generate de card reader şi Smart Card;
• Posibilitatea de a vizualiza detalii despre fiecare sumă reţinută din contul curent;
• Filtrarea confirmărilor electronice aferente plăţilor efectuate în ultimele 6 luni în funcţie de numele
beneficiarului;
• Efectuarea de plăţi interbancare în valută;
• Accesarea extraselor de cont curent şi de economii;
• Lansarea unei noi versiuni a serviciului Raiffeisen Online care aduce îmbunătăţiri de design şi
functionalităţi, dintre care enumerăm:
- plăţi facturi în valută şi generarea codului de confirmare a tranzacţiei către Vodafone;
- facilitatea de a consulta cursurile de schimb valutar anterior efectuării tranzacţiei;
- oferirea unui set complet de informaţii despre cardul de credit (soldul cardului de credit,

135
informaţiile necesare efectuării rambursării, lista tranzacţiilor efectuate cu cardul actualizată în timp
real, lista cu tranzacţiile aferente ultimelor 6 rapoarte de activitate cu opţiunea de selecţie a
raportului care te interesează., data reînnoirii cardului principal, etc);
- creşterea gradului de uşurinţă în utilizarea menu-ului;
• Lansarea versiunii în Engleză a aplicaţiei;
• Lansarea versiunii bilingve (Română şi Engleză) a site-ului de prezentare;
• Demo pentru autentificarea în aplicaţie şi efectuarea de operaţiuni pe site-ul de
prezentare;
• Documente cu informaţii suplimentare (Furnizori de Utilităţi şi Noutăţi);
• Accesarea serviciului utilizând browserele Opera şi Mozilla Firefox;
• Efectuarea de plăţi intrabancare în valută;
• Constituirea de depozite cu dobânzi pe tranşe;
• Autentificarea în aplicaţie utilizând şi carduri de debit în valuta Mastercard;
• Efectuarea de transferuri din conturi de economii Acces Plus;
• Lansarea site-ului de prezentare a serviciului
• Pre-definire beneficiari pentru plăţile interbancare;
• Lichidare depozite în LEI;
Lansare Raiffeisen Online;

Cum obţii serviciul Raiffeisen Online?

Serviciul Raiffeisen Online este destinat clienţilor Raiffeisen Bank persoane fizice.
Pentru a obţine acest serviciu trebuie doar:

• să deţii cel puţin un cont curent în RON, EUR sau USD şi un card de debit activ Raiffeisen
Bank

• Sa deţii un card de debit sau de credit activ emis de Raiffeisen Bank.

• să semnezi contractul pentru activarea serviciului la orice unitate Raiffeisen Bank.

Cerinţe tehnice:

Pentru a accesa serviciul Raiffeisen Online, ai nevoie de parola generată de dispozitivul tău de
autentificare (token) la fiecare solicitare a ta.

136
În plus, computerul tău trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice:
Sistem de operare

• Windows 9x sau NT sau 2000 sau XP

Browser de Internet

• Microsoft Internet Explorer 5.5 cu SP2

• Microsoft Internet Explorer 6.0 cu SP1

• Opera 9.01

• Mozilla Firefox 1.5.0.6

Setări ale browserului Internet Explorer

• La Tools / Internet Options / Advanced , Securitate trebuie selectate SSL3.0 şi SSL2.0

Setările calculatorului

• Rezoluţie recomandată a ecranului : 1024 Χ 768 cu minimum 16 bit calitatea culorii

• Dimensiune font: Small

2.ING HomeBank

ING Home’Bank

Home`Bank este un serviciu prin intermediul căruia clienţii ING pot efectua operaţiuni bancare 24
de ore din 24, 7 zile din 7, oriunde s-ar afla în lume, atâta vreme cât au acces la un calculator
conectat la Internet.

Simplu şi rapid, în condiţii de maximă securitate clientul Home'Bank va putea:

o Cu ING Home'Bank verifici balanţele tuturor conturilor tale deschise la ING,de debit sau de
credit, cât şi depozitele şi asigurările aferente creditelor;
o Banca ta online de la ING îţi permite să efectuezi plăţi şi transferuri în lei şi valută către conturi
deschise la ING Bank sau la alte bănci din România şi străinătate;
o Utilizezi şi rambursezi liniile de credit;

137
o Plăteşti facturile de utilităţi;
o Efectuezi schimburi valutare, fără commission;
o Verifici tranzacţiile efectuate în ultimele 6 luni;
o Dacă îţi activezi serviciul SMS Alert, ştii când ţi-a intrat salariul şi eşti notificat la fiecare
tranzacţie mai mare de 200 Ron / 100 euro (usd). Tu setezi limita. Plăteşti doar 4 ron/lună,
indiferent de numărul de mesaje primite;

Documente necesare:

- Trebuie să ai un cont curent deschis la ING Bank şi un card Visa;


- Trebuie să închei un contract privind furnizarea de servicii bancare
electronice ING Home'Bank;

Costuri:

o Taxa de activare: 0 lei


o Taxa de reactivare: 0 lei
o Taxa de utilizare lunară: 3 lei
o 0 lei comision pentru tranzacţii între conturile ING Bank
o 0 lei comision pentru tranzacţii către alt client ING Bank
o 2 lei pentru tranzacţii către un client al altei bănci, la care se adaugă comisionul
Transfond
o Pentru servicii şi tranzacţii în valută către conturi deschise la alte bănci: 0.15% min.
50 lei si max. 1.750 lei. Comisionul se percepe în valută şi ăancile corespondente pot
percepe adiţional speze bancare;

3.Întrebări recapitulative:
- Ce tipuri de operaţiuni bancare pot constitui obiectul tranzacţiilor on-line?
- În ce constă sistemul HomeBanking?
- Care sunt principalele tipuri de servicii electronice oferite de către bănci?
- Care sunt serviciile electronice tranzacţionale?

138
- Care sunt serviciile electronice informaţionale?
- Cum se constituie un depozit bancar prin I-Banking?
- Comparaţi serviciile bancare on-line oferite de băncile româneşti.
- Ce îmbunatăţiri s-au adus sistemului de Internet Banking?
- Cum se asigură securizarea operaţiunilor bancare derulate în sistem electronic?
- Care sunt cerinţele tehnice necesare pentru a accesa serviciul on-line?

4.Concepte cheie:
- Internet Banking
- canal de distribuţie
- web informaţional
- web tranzacţional
- comunicaţii fără fir
- PC Banking
- servicii electronice informaţonale
- servicii electronice tranzacţionale

Bibliografie:
”HVB Romania-Online Banking” – www.banca.ro/ob/technical.ro.html
Mishkin.F.S; Strahan, Ph. – „What Will Technologz Do to Financial Structure”- NBER
Working Paper Series(1999)- www.nber.org/papers
Seitz, j.; Stikel,E.-„Internet Banking-An Overview”- Journal of Internet Banking and
Commerce(2000)- www.arraydev.com/commerce/JBC

139
140