P. 1
actionari cu mot de inductie

actionari cu mot de inductie

|Views: 2,143|Likes:
Published by Vasi Vali

More info:

Published by: Vasi Vali on Mar 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Modelarea maşinii de induc ie pentru structuri de control
 • 1.1. Clasificarea modelelor matematice
 • 1.2. Modelul în coordonatele fazelor
 • 1.4. Reprezentarea în complex a fazorului de timp rotitor
 • 1.5. Definirea fazorului spa ial
 • 2. Strategii avansate de control a motoarelor de induc ie trifazate
 • 2.1. Clasificarea strategiilor de control
 • 2.3.1. Controlul vectorial cu orientare după câmp
 • 2.3.1.1. Orientarea după fluxul rotoric
 • 2.3.2. Controlul direct al cuplului
 • 2.4. Scheme de control vectorial sensorless
 • 2.5. Concluzii
 • 3.2. Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM
 • Figura 3.2.1 Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM
 • 3.3. Circuit de alimentare cu invertor trifazat standard
 • 3.4. Circuit de alimentare cu invertor dublu în H
 • 6.1.1. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică
 • 6.2.1. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică
 • 7.1.1. Modulul cu tranzistoare IGBT
 • 7.1.2. Driverul tranzistoarelor IGBT
 • 7.1.3. Placa de adaptare dintre modulul IGBT si driverul IGBT

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Domeniul: Inginerie Electrică

Sisteme de ac ionare performante cu motoare de induc ie de mare viteză

Rezumatul tezei de doctorat

Conducător ştiin ific: Prof. Dr. Ing. Dr. H.C. Alecsandru SIMION

Autor: ing. Ciprian AFANASOV

-IAŞI 2010-

Doresc să adresez mul umirile cuvenite tuturor celor care, direct sau indirect, prin sugestiile oferite au contribuit la şlefuirea acestui demers ştiin ific şi m-au sus inut în finalizarea lui. În primul rând, recunoştin a mea se îndreaptă către conducătorul ştiin ific al acestei teze, domnul profesor universitar doctor inginer Alecsandru Simion pentru îndrumarea sa atentă şi neîntreruptă ce a făcut posibilă realizarea acestui studiu, precum şi către membrii comisiei, pentru bunăvoin a de care au dat dovadă şi pentru sugestiile profesioniste oferite. Mul umesc colectivului de cadre didactice ai catedrei de Electrotehnică din cadrul Facultă ii de Inginerie Electrică şi Ştiin a Calculatoarelor pentru sprijinul, sfaturile competente, în elegerea acordată şi pentru continua stimulare în definitivarea tezei. Şi nu în ultimul rând, îmi exprim recunoştin a fa ă de cei dragi pentru sus inerea, în elegerea, răbdarea nelimitată şi liniştea pe care mi-au acordat-o pe parcursul acestor ani de studiu. Tuturor celor care, poate din omisiune, nu au fost men iona i nominal, dar au constituit puncte de reper în formarea mea, le rămân profund recunoscător.

2

CUPRINS
Introducere…………………………………………………………………...6 .…6 1. Modelarea maşinii de induc ie pentru structuri de control.................... 9 …11 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. Clasificarea modelelor matematice ................................................. 9 …11 Modelul în coordonatele fazelor ..................................................... 9 …11 Modelul d-q ................................................................................... 10 …11 Reprezentarea în complex a fazorului de timp rotitor .................. 11 …12 Definirea fazorului spa ial ............................................................. 13 …12 Concluzii ....................................................................................... 20 …14 Clasificarea strategiilor de control ................................................ 21 …15 Controlul scalar ............................................................................. 24 …16 Controlul vectorial ........................................................................ 28 …17 2.3.1.1. Orientarea după fluxul rotoric........................................... 28 …17 2.3.1.2. Orientarea după fluxul statoric şi după fluxul din întrefier 33 …... 2.3.2. Controlul direct al cuplului ...................................................... 34 …19 2.4. 2.5. 3. bifazate Scheme de control vectorial sensorless......................................... 35 …20 Concluzii ....................................................................................... 39 …20 2.4.1. Controlul vectorial cu orientare naturală după câmp ............... 37 …… Convertoare statice pentru alimentarea motoarelor de induc ie ............................................................................................................. 40 …21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Generalită i .................................................................................... 40 …21 Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM ........ 41 …22 Circuit de alimentare cu invertor trifazat standard ....................... 42 …23 Circuit de alimentare cu invertor dublu în H ................................ 42 …24 Concluzii ....................................................................................... 44 …24

1.3.1. Modelul bazat pe teoria fazorilor spa iali ................................ 10 ……

Strategii avansate de control a motoarelor de induc ie trifazate ......... 21 …15

2.3.1. Controlul vectorial cu orientare după câmp............................. 28 …17

4. Cercetări privind simularea comportării motorului asincron de induc ie în cadrul sistemelor de ac ionare cu control vectorial .............................. 45 …25

3

. Prescrierea unei scăderi bruşte de viteză ............. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă bifazată la prescrierea unei trepte de cuplu rezistent la arbore ....1............1............ 46 …25 4.................. Prescrierea unei creşteri de viteză ...... 60 …… 4....3............ 45 …25 4.............1......... Modelarea motorului asincron .. Contribu ii la realizarea unor sisteme de ac ionare performante cu motoare de induc ie bifazate...................................3....... Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă bifazată ..3. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard ............................ Prescrierea unei scăderi bruşte a cuplului rezistent .......... 59 …… 4....................1..........................3.4...................................... Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă la prescrierea unei trepte de viteză..................3..................................3.... 54 …… 4......4................... Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă trifazată .. 62 …33 4 ............. Prescrierea unei scăderi bruşte a cuplului rezistent . 61 …32 5......2...........2... 55 …… 4......................2...2.......................... Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu invertor dublu în H .......3................ 54 …… 4............2......................2......................2.3...............2.............. bifazate Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone .....1....1...............2.........................................3.....2.... 56 …30 4..... Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu invertor trifazat standard .. 51 …28 4...........................1..........1.................. Prescrierea unei creşteri de viteză ..2...... Concluzii .............1.......2.............. 57 …31 4........................................... 62 …33 5...................3.............1.2............3........................ Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă la prescrierea unei trepte de cuplu rezistent la arbore ..2...... 62 …33 5.. 59 …… 4................ 50 …28 4.........3......................2........................................... 52 …29 4......2.................... 58 …… 4........... Prescrierea unei creşteri bruşte a cuplului rezistent.... Schema simulink a motorului asincron trifazat în cazul controlului cu invertor trifazat standard .........................3.....2..................... Prescrierea unei scăderi de viteză ...................2..................... 49 …27 4. Prescrierea unei creşteri bruşte a cuplului rezistent............................1....... 52 …29 4........................ 57 …31 4......1. 53 …… 4........3.............. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă bifazată la prescrierea unei trepte de viteză ......

2.................................................1........1................................4..1............2....... Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink ....... Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 ......................................... Reglarea pozi iei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în H ..........................2.............. 81 …47 5............................................... 74 …42 5................................1...2.......1...... 102 …49 5 .................2............... 99 …… 5.........1............ 65 …35 5.............................................. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică ...................2. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în H .............3............ Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink ....1................1...............................2............2...... Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertor dublu în H ..........2..........4................ 95 …… 5........3...............2..2...2............... 91 …… 5.......1............................. 85 …… 5............... 84 …… 5......... 63 …34 5...........2.............................1..................................................3.................... Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică ..... 76 …43 5...................1......... 73 …41 5............ Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink ... Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică ................2................ Concluzii ..............................2.......... 94 …… 5.......... Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică .........2.....1............ bifazate Controlul vectorial indirect de pozi ie cu motoare asincrone .... 86 …… 5...........3.... Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink .....................................................1...........................2....................... 84 …… 5.........................................1.... 93 …… 5.......3......2.............................2...............2...4.......2........ 71 …38 5.........4....... Reglarea pozi iei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard ..... Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertorul de putere dublu în H .....5..................... Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 ..............

.........1...2...........1. Interfa area procesorului DSP cu circuitele invertorului IGBT şi ale traductoarelor..... Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink ............. 113 …56 6..................... 113 …56 6.......................................................5..........1....................... 105 …51 6......... Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică ........................................... 130 …64 7........................6.......................... Descrierea plăcii de comandă tip MSK 2812 şi a controlerului digital de semnal TMS320F2812 ................ 119 …58 6..................................... 123 …61 7........3............ 122 …60 7..2............................3........... Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 ......... 121 …59 7......... Elemente de proiectare şi execu ie a invertoarelor pentru controlul vectorial al motoarelor bifazate .......................................... 124 …62 7............................ 136 …67 6 ........................ Proiectarea şi realizarea invertorului dublu în H pentru controlul motorului bifazat ................................................2... 110 …54 6.....................1.......1... 103 …50 6.............1.................................1............3..................1................................................ Driverul tranzistoarelor IGBT..................... Stabilirea mărimilor şi parametrilor de comandă pentru tranzistoarele IGBT de putere ........................ 114 …57 6.......... trifazate Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone .........6.....1..............4...................... Contribu ii la realizarea unor sisteme de ac ionare performante cu motoare de induc ie trifazate .............................................1.... Placa de adaptare dintre modulul IGBT si driverul IGBT.................................................... Modulul cu tranzistoare IGBT .... Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 .........1...............3.............................................1................2. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică ....................... Concluzii ............. 131 …64 7.................2.......... 103 …50 6............ Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink .... 132 …65 7............................................................2.........................2...............1.................... 103 …50 6.......1.................................................................... trifazate Controlul vectorial indirect de pozi ie cu motoare asincrone .............................. 128 …63 7..................................................

Fişierul “motor.........3....................2. 172 …… 9.......................m” utilizate pentru calculul parametrilor care intervin în implementarea aplica iei pe procesorul DSP ... Fişierul “speed_tuning...3.................. 166 …… 9...... Partea software de implementare pe procesorul DSP a sistemelor de ac ionare simulate .......................... Fişierul de ini ializare a controlului de pozi ie ..2........6................ 141 …70 7............. 151 …77 Perspective .... 165 …… 9................... 170 …… 9............. Vederi asupra instala iei experimentale utilizate ...... 147 …73 Concluzii finale .....2................... 7..........m” ........ Fişierul de ini ializare a controlului de viteză.............................................6.........................................2. 143 …71 7.. 167 …… 9... 140 …69 7..... 8............................2..7...4....3.....4......7... Generarea codului C/C++ pentru model ...... Programe scrise în fişiere tip “*.............2.. 168 …… 9....... 154 …80 ANEXE ..........3.. 144 …71 7...m”...... 7.....................................2..........3.........................................7........................................... 165 …… 9.....................2.................5..3............... Date tehnice pentru modulul IGBT tip SEMIX302GB126 .......... Fişierul “drive............................. 167 …… 9.................................2................2.........................m” ............1..................... 168 …… 9.. 7........... Elemente tehnice ale invertorului trifazat ACPM 750 pentru controlul vectorial al motoarelor bifazate şi trifazate ...1............................ 165 …… 9............ 142 …71 7................................. Fişierul de selectare a tipului de control ......3................m” ......... Fişierul “control..........1.9.. Fişierul “introduction............ Date tehnice pentru driverul IGBT tip SKYPER_32PRO_R 192 …… 7 ........................2......... Fişierul “position_tuning.....m”...........m” ...............1.............. Concluzii .......... Date tehnice pentru modulele utilizate în construc ia invertoarelor trifazate şi a invertorului dublu în H............................... 163 …87 9....................3.........7... 172 …… 9..........................2........7... 148 …74 Contribu ii personale .......................................................... Simularea sistemului de control ... Implementarea aplica iilor pe procesorul DSP .......2.................2... 9..1.............. 165 …… 9.........8................7...................... 153 …79 Bibliografie .. Date tehnice pentru placa de adaptare BOARD_2s_SKYPER_32PRO .1.........4..5........... 177 …… 9.....................1.................................... 163 …87 9...................

moment de iner ie relativ redus. produc ie. Factorii de bază care au condus la saltul de performan ă al ac ionărilor cu maşini de induc ie cu rotor în colivie sunt următorii: Maşina de induc ie a devenit un convertor electromagnetic..c. inductan e de scăpări relativ mici. curentul de sarcină şi tensiunea inversă admisibilă). Motoarele de c. Dezvoltarea rapidă a dispozitivelor de comuta ie statică bazate pe semiconductori. şi sunt acceptate tot mai mult de industrie în dauna servomotoarelor de curent continuu. cu viteză reglabilă şi-au restrâns aria de utilizare datorită prezen ei periilor şi a colectorului mecanic care diminuează fiabilitatea în func ionare şi constituie un factor de risc. S-a impus astfel realizarea unor ac ionări cu motoare fără contacte alunecătoare care să posede cel pu in performan ele de reglare în regim dinamic ale motoarelor de c. cercetare şi până la exploatare. Începând din 1971 au fost stabilite principiile orientării după câmp şi aplicate sub forme diversificate. costul ridicat al maşinilor etc. 8 . cum ar fi: necesitatea între inerii periodice. identificabil şi stăpânit începând din faza de concep ie. bine cunoscut. Cu toate dezavantajele acestor maşini. datorită unor performan e tehnico-economice superioare. Se remarcă prin robuste e constructivă. limitările introduse de sistemul colectorperii. S-a pus la punct teoria fazorilor spa iali. în ac ionări preten ioase acestea nu puteau fi înlocuite de maşinile de induc ie datorită dificultă ilor ce apăreau în general la controlul tura iei maşinilor de curent alternativ. Majoritatea proceselor tehnologice actuale din cele mai diverse ramuri industriale necesită tot mai mult ac ionări electrice pe cât posibil ieftine şi robuste. uşor abordabilă a maşinilor electrice şi a convertoarelor statice trifazate. în prezent ac ionările cu viteză reglabilă realizate cu motoare de induc ie de construc ie normală au ajuns la maturitate. având constante de timp mecanice şi electrice reduse. inclusiv a sistemelor de reglare vectorială ale acestora. sensibilitatea la agen i corozivi ai mediului. mai ales în condi iile asocierii cu surse de alimentare perfec ionate şi asistate de sisteme de calcul tot mai puternice. îmbunătă irea parametrilor de func ionare (frecven a de comuta ie. în situa ia utilizării lor în medii inflamabile. cheltuieli de între inere relativ reduse. în special al maşinii de induc ie cu rotor în colivie. Acest impas a determinat intensificarea cercetărilor în domeniul controlului maşinilor de curent alternativ. care permite o tratare unitară şi o modelare în forma simplă. deci performan e dinamice bune.c. pre de produc ie scăzut.Introducere. datorită scânteilor care pot apărea. creşterea fiabilită ii şi scăderea pre ului de cost a condus la topologii noi de convertoare şi la extinderea tot mai largă a aplicabilită ii electronicii de putere. Ca rezultat al acestor eforturi.

Tendin a actuală este eliminarea acestor senzori. În domeniul controlului vectorial există mai multe tendin e şi tehnici dintre care cele mai răspândite sunt bazate pe principiul orientării după câmp respectiv controlul direct al cuplului şi fluxului. şi a procesoarelor digitale de semnal dedicate controlului proceselor rapide. ceea ce corespunde la reglarea nu numai a amplitudinii dar şi a unghiului de fază a mărimilor electrice. reprogramabilitate. microcontrolerelor. stabilitate în timp şi comprimare uşoară a informa iei). Ac ionările fără senzori mecanici prezintă importan ă din ce în ce mai mare. deoarece acestea sunt componente scumpe. Sistemele digitale. Scăderea pre ului componentelor tehnicii digitale face ca aceasta să pătrundă până la nivelul produselor de larg consum. apari ia microprocesoarelor. denumire provenită din faptul că mărimile trifazate sunt reprezentate printr-un vector controlat în modul şi pozi ie. care prin puterea de calcul mult mărită (de exemplu înmul ire şi adunare intr-un singur ciclu. Metodele enumerate pot fi implementate cu sau fără senzori mecanici (de pozi ie sau de viteză). Trebuie remarcat progresul adus de apari ia procesoarelor digitale de semnal (DSP). adaptabilitate. lipsa de elasticitate fa ă de modificări. rămân mult în urma celor care pot fi atinse prin control vectorial. cu toate dezavantajele acestora (drift şi ofset. Se observă tendin a de aplicare a metodelor bazate pe teoria sistemelor fuzzy.) oferind facilită i noi. frecven e de tact de ordinul sutelor de MHz) fac posibilă implementarea în timp real a algoritmilor complecşi şi sofistica i. Efectul acestor factori în ac ionări electrice se eviden iază prin răspândirea teoriei controlului vectorial. aşa numite convertoare „line friendly”. sensibile la ac iuni mecanice (vibra ii. această tehnică îşi găseşte multe aplica ii practice în ac ionări reglabile nu foarte preten ioase. elimină sistemele analogice. aşa numite „quasi-sensorless”. Deşi performan ele oferite de astfel de structuri.Evolu ia explozivă a tehnicii digitale. Prin abordarea controlului vectorial din prisma teoriei fazorilor spa iali devine posibilă reglarea maşinii de curent alternativ asemănător maşinii de curent continuu. îmbătrânire. respectiv „motor friendly” care asigură forma sinusoidală. bazat pe comanda U/f constant. urmând ca motorul de induc ie să înlocuiască treptat maşina de curent continuu. atrage după sine progrese imense în tehnică de calcul şi conduc la apari ia echipamentelor inteligente. prin caracteristicile lor avantajoase (repetabilitate. Cercetări intense sunt făcute în domeniul convertoarelor ecologice. şocuri) şi la condi iile mediului înconjurător. O solu ie de compromis pot reprezenta ac ionările recent apărute. Este de men ionat răspândirea tot mai largă şi a sistemelor de ac ionări scalare cu motoare de curent alternativ. necesită între inere suplimentară etc. dependen a de temperatură. sau a celor bazate pe inteligenta artificială (sisteme neuronale sau combina ii neuro-fuzzy). în special răspunsul dinamic. 9 . număr mare de componente etc.

şi un consum electric redus. din perspectiva îmbunătă irii performan elor dinamice şi a extinderii gamei de reglare a vitezei. Printre primele microprocesoare de semnal DSP special optimizate pentru controlul digital al sistemelor de ac ionare electrică. începând de la zero şi până la valori de peste şase ori viteza nominală. Scopul lucrării este în primul rând de a identifica cele mai potrivite metode de comandă pentru astfel de aplica ii de mare viteză. care înglobează atât partea de comandă cât şi protec iile. cât şi a curentului motorului. De asemenea lucrarea îşi propune şi o abordare a tehnicilor de implementare pe procesoarele de semnal DSP a regulatoarelor şi a structurilor de control digital ale maşinilor de curent alternativ. deci eliminând puterea deformantă. Pe aceeaşi linie a reducerii pre ului de cost. Lucrarea de fa ă abordează un domeniu de mare interes din domeniul ac ionărilor electrice şi anume comanda digitală a maşinilor asincrone cu rotorul în scurtcircuit. În acest sens o aten ie deosebită se acordă sistemelor de comandă realizate cu procesoare digitale de semnal (DSP) în virgulă fixă. este evident faptul că dezvoltarea pe scară largă a algoritmilor numerici de control joacă un rol extrem de important. dar bineîn eles cu mult mai ieftine. au fost cele produse de firma Texas Instruments.atât a curentului absorbit de la re ea. Rapida dezvoltare a microelectronicii şi a informaticii. din dorin a de a ob ine sisteme de reglare cel pu in la fel de performante cu cele realizate cu procesoare de semnal în virgulă mobilă. Date fiind direc iile în care evoluează la ora actuală ac ionările electrice de mare performan ă. dar şi de a găsi metode de simplificare a lor în perspectiva implementării industriale. iar apari ia procesoarelor de semnal dedicate controlului digital al mişcării a făcut posibilă extinderea pe scară largă a algoritmilor numerici de control. Un beneficiu important pentru ac ionările electrice este dat de dezvoltarea modulelor inteligente de putere. 10 . a provocat schimbări majore în tehnologia controlului maşinilor electrice. Ritmul rapid de dezvoltare a tehnologiei şi progresele înregistrate în domeniul electronicii de putere permit astăzi realizarea unor echipamente de ac ionări electrice deosebit de performante. o mare parte a studiului teoretic şi a testelor experimentale este dedicată algoritmilor de reglare fără traductor de viteză cunoscute în literatura de specialitate ca ac ionări ‘sensorless’. Astfel de sisteme sunt solicitate din ce în ce mai mult în domeniul trac iunii electrice de mare viteză şi de firmele producătoare de automobile electrice datorită avantajelor certe ale acestor tipuri de motoare: pre de cost redus şi fiabilitate mărită în exploatare. acestea oferind o acurate e ridicată.

2. repartizate sinusoidal pe pasul polar. Clasificarea modelelor matematice În studiul servomotoarelor electrice. indiferent de tipul acesteia. se utilizează modelul matematic cu parametrii concentra i. Modelarea maşinii de induc ie pentru structuri de control 1. simetrice sau nesimetrice. La acest model se ajunge prin înlocuirea în calcule a maşinii reale cu o maşină echivalentă la care înfăşurările statorice reale sunt substituite prin două înfăşurări învârtitoare. 1. 7]. având axele de simetrie în axele d-q. Setul de ecua ii ce descrie rela ia dintre mărimile electrice caracteristice maşinii. Datorită acestor varia ii în timp ale parametrilor modelului. în cele mai multe situa ii. 7]. În acest din urmă caz în ecua ii apar ca parametri. Înfăşurările rotorice ale maşinii reale se înlocuiesc analog prin două înfăşurări plasate de asemenea în axele d-q. constan i sau variabili. rezolvarea sa se face asistată de calculator. Particularită ile specifice diverselor categorii de maşini sunt cuprinse în ecua iile modelului prin schimbarea corespunzătoare a mărimilor de stare. Acesta reprezintă o unealtă fizico-matematică de lucru care permite o abordare unitară a maşinilor electrice. cu maşina în gol sau în sarcină. Ecua iile generale în coordonatele fazelor se ob in prin aplicarea directă a legii induc iei electromagnetice asupra circuitelor fazelor statorice şi rotorice considerând varia ia inductan elor maşinii func ie de pozi ia rotorului. Dacă se porneşte de la cunoaşterea câmpului electromagnetic din maşină atunci se ob ine modelul matematic cu parametrii distribui i. cuplul electromagnetic dezvoltat şi legătura cu mărimile mecanice constituie modelul matematic al maşinii electrice. a maşinilor electrice în general. rezisten e şi inductivită i [1. Modelul în coordonatele fazelor Modelul în coordonatele fazelor (modelul natural) a permis dezvoltarea unor studii analitice a regimurilor sta ionare ale tuturor tipurilor de maşini electrice. prin metode numerice [1. În cazul general. Determinarea câmpului electromagnetic din maşină necesită un efort de calcul foarte mare şi din această cauză. atât fa ă de stator cât şi fa ă de rotor.3. 1. Cu acest model se poate simula orice regim permanent sau tranzitoriu. Modelul d-q Modelul d-q al maşinilor electrice a fost introdus cu scopul de a elimina dependen a inductan elor de pozi ia rotorului. 11 . se face apel la modelul de maşină. sistemul de referin ă d-q se găseşte în mişcare relativă.1.1.

1 este schematizată reprezentarea în planul complex a fazorului de timp rotitor . 9]. Fazorii spa iali caracterizează întregul sistem trifazat având un dublu caracter: temporal .sistem de reglare. Figura 1. 1. Fazorul de timp se roteşte cu viteza unghiulară (în termeni electrici) în sens direct trigonometric. Descompunerea fazorului spaţial în planul complex este reprezentată grafic în Figura 1. la momentul . Se observă că proiec ia fazorului temporal Fresnel pe axa imaginară şi fixă este egală în orice moment cu valoarea instantanee sinusoidală a lui . această însuşire justificând de fapt utilizarea denumirii de fazor.1 Reprezentarea în complex nesimplificat a unei mărimi sinusoidale cu ajutorul fazorilor de timp rotitori.4. spa ial . 5].prin faptul că arată varia ia în timp a mărimilor de fază. 1. Definirea fazorului spa ial Fazorii spa iali reprezintă suportul fizic al tratării matematice a modelelor ale maşinilor electrice permi ând totodată realizarea conceptului unitar de model de maşină .4.5. Argumentul este pozi ia unghiulară a fazorului fa ă de axa reală şi fixă .Modelul cu axele d-q fixe fa ă de rotor a fost propus de Park în 1929 pentru studiul regimurilor tranzitorii ale maşinilor sincrone şi extins apoi la maşinile de induc ie [1. 8.1.arată totodată şi defazajul în spa iu ce apare datorită dispunerii constructive a înfăşurărilor de fază. 12 . Principalul avantaj al modelului este faptul că parametrii săi sunt constan i ceea ce permite ob inerea unor sisteme de ecua ii diferen iale cu coeficien i constan i. 2.5.4. pentru un moment oarecare de timp [1. Reprezentarea în complex a fazorului de timp rotitor În Figura 1.

1 Descompunerea fazorului spa ial în planul complex În Figura 1.diagrama cu 6 secven e. Din Figura 1. Figura 1.Figura 1. iar invertorul este realizat cu tiristoare cu stingere automată.5.5.5.2 Secven ele şi traiectoria vârfului fazorului spa ial cu mişcare intermitentă în cazul unui sistem trifazat de mărimi cu varia ie în trepte . în cazul circuitului intermediar cu caracter de sursă de tensiune). Circuitul intermediar are caracter de sursă de curent. în situa ia unui convertor static de frecven ă cu circuit intermediar de curent continuu. 13 .2 sunt prezentate secven ele fazorului spa ial.5.2 se poate observa că pe durata comuta iei modulul fazorului spa ial este variabil. Mişcarea fazorului spa ial se produce atunci când se comută curentul (sau tensiunea. Se consideră func ionarea ideală a convertorului.

acesta reprezentând o unealtă fizico-matematică de lucru care permite o abordare unitară a maşinilor electrice. Fazorii spa iali reprezintă suportul fizic al tratării matematice a modelelor ale maşinilor electrice permi ând totodată realizarea conceptului unitar de model de maşină .1. Modelul bazat pe teoria fazorilor spa iali a permis ob inerea unui model general şi simplu al maşinilor electrice de curent alternativ. Particularită ile specifice diverselor categorii de maşini sunt cuprinse în ecua iile modelului prin schimbarea corespunzătoare a mărimilor de stare. Modelul în coordonatele fazelor a permis dezvoltarea unor studii analitice a regimurilor sta ionare ale tuturor tipurilor de maşini electrice. De asemenea modelul maşinilor de curent alternativ bazat pe teoria fazorilor spa iali stă la baza concep iei generale a sistemelor de reglare ale acestor maşini. 14 . Setul de ecua ii ce descrie rela ia dintre mărimile electrice caracteristice maşinii. atât în ceea ce priveşte regimurile tranzitorii şi sta ionare. cât şi principiile de reglare ale lor. indiferent de tipul acestora. se face apel la modelul de maşină. Concluzii În cazul studiului servomotoarelor electrice şi al maşinilor electrice în general.6. fazorii spa iali reprezentând o unealtă de analiză unitară a maşinilor electrice alimentate prin convertoare statice şi a sistemelor de reglare în circuit închis. cuplul electromagnetic dezvoltat şi legătura cu mărimile mecanice constituie modelul matematic al maşinii electrice. cuprinzând cele mai complexe regimuri de func ionare ale acestora. Modelul d-q al maşinilor electrice a fost introdus cu scopul de a elimina dependen a inductan elor de pozi ia rotorului iar principalul avantaj al modelului este că parametrii săi sunt constan i ceea ce permite ob inerea unor sisteme de ecua ii diferen iale cu coeficien i constan i. simetrice sau nesimetrice. acesta prezentând o deosebită importan ă în analiza maşinilor de curent alternativ.sistem de reglare.

Controlul scalar operează pe baza unor ecua ii simplificate care derivă din modelul vectorial spa ial general. strategia de control vectorial operează direct cu modelul vectorial spa ial al motorului de induc ie.2. 73]. Clasificarea strategiilor de control În timpul primilor 100 de ani de la inven ia sa. Strategii avansate de control a motoarelor de induc ie trifazate 2. Odată cu apari ia convertoarelor electrice de putere în anul 1960 a devenit posibilă utilizarea motoarelor de induc ie ca maşini electrice de viteză variabilă.1. Această abordare implică doar amplitudinea vectorului spa ial şi frecven a lui corespunzătoare iar ecua iile simplificate sunt valabile doar în stare stabilă de func ionare. Figura 2. 72. În contrast. Ca atare se ob in rezultate foarte bune atât în regim sta ionar de func ionare cât şi în regim tranzitoriu. În consecin ă controlul scalar este simplu dar generează un răspuns prost pe durata regimurilor tranzitorii de func ionare. 70.1.1 Clasificarea strategiilor de control în cazul motoarelor de induc ie 15 . Dezvoltarea recentă a tehnologiilor digitale a creat posibilitatea de implementare a unor algoritmi complecşi de control care au dus la realizarea unor performan e dinamice relativ ridicate [69. motorul de induc ie era cunoscut ca o maşină electrică de viteză constantă.

în timp ce valoarea optimă a frecven ei de alunecare este calculată în func ie de curentul absorbit de motor. Strategia de control scalar cu traductor de viteză poate fi realizată conform schemei prezentate în Figura 2. De asemenea cuplul devine mai mare odată cu creşterea alunecării.2. redresorul comandat poate fi înlocuit cu un redresor necomandat. pentru orice frecven ă statorică . Aşa cum a fost demonstrat în ecua iile anterioare. cuplul mecanic al motorului creşte odată cu tensiunea statorică. De asemenea are loc o micşorare a tensiunii pe partea de curent continuu.2.2. Alunecarea creşte odată cu creşterea curentului. limitează varia iile de curent pe partea de curent continuu a circuitului. Regulator de tensiune Redresor comandat Invertor PWM Sωr M 3~ Regulator de viteză Figura 2. utilizând un redresor comandat şi un invertor PWM. Această strategie modifică tensiunea şi frecven a de alimentare a statorului în conformitate cu o func ie astfel încât cuplul maxim disponibil ajunge la valori mari şi se men ine aproape constant. Ca şi în cazul precedent. Regulatorul de viteză răspunde prin creşterea tensiunii de referin ă în timp ce blocul de calcul al alunecării stabileşte o mărime mai mare pentru alunecare. Acest tip de corelare alunecare – curent. Ca atare o creştere a cuplului mecanic poate fi ob inută cu o schimbare mică a curentului dacă alunecarea este modificată corespunzător. Controlul scalar Controlul scalar utilizează ca mărimi de intrare amplitudinea tensiunii statorice şi frecven a tensiunii statorice . lucrând bine în regimul de func ionare stabilă şi regimuri tranzitorii lente. Bucla de control a tensiunii modifică tensiunea de curent continuu în conformitate cu graficul de viteză prescris.1 Schemă de control scalar cu senzor de viteză O creştere a încărcării la arborele motorului determină o creştere a curentului absorbit de motor şi o scădere a vitezei sale. Pe de altă parte. În schimb. 73].2. curentul statoric depinde de tensiunea statorică. 16 . pe durata regimurilor tranzitorii de func ionare ale motorului [72. doar dacă invertorul controlează atât frecven a cât şi amplitudinea tensiunii de ieşire.1.

72. Controlul vectorial cu orientare după câmp 2. în felul acesta reducându-se solicitările asupra tranzistoarelor de putere din invertorul PWM.1). 73]. orientarea după fluxul din întrefier sau orientarea după fluxul statoric (Figura 2. datorită domeniului mai larg de reglare a vitezei şi iner iei rotorice reduse.1. cu controlul vectorial.1. Există trei tipuri de estimatoare de flux rotoric. Metoda de control vectorial direct este mult mai robustă fa ă de controlul vectorial indirect. Performan ele dinamice atinse de către strategia de control vectorial egalează performan ele dinamice oferite de către sistemele de ac ionare a motoarelor de curent continuu. dar performan ele ei depind de tipul de estimator de flux utilizat. care se diferen iază doar prin mărimile de intrare: estimatorul de flux cu mărimile de intrare curent – viteză ( ). Controlul vectorial Strategia de control vectorial utilizează modelul vectorului spa ial al motorului de induc ie. Metoda de control vectorial indirect este simplă deoarece ea calculează doar argumentul θ al fluxului rotoric. 17 . ca o func ie de curen ii şi . Metoda vectorială de control direct estimează vectorul fluxului magnetic ca o func ie de: tensiunea statorică. şi viteza rotorului.3. pentru a putea controla cu acurate e viteza şi cuplul. estimatorul de flux cu mărimile de intrare curent – tensiune – viteză ( ). 2. sistemele de ac ionare a motoarelor de induc ie depăşesc ac ionările cu motoare de curent continuu datorită capacită ii superioare de lucru pe durata regimurilor tranzitorii. curentul statoric. axa de referin ă reală (axa d) este orientată de-a lungul direc iei indicate de către fluxul magnetic corespunzător. 70.atunci când cuplul rezistent de la arborele motorului scade. Orientarea după fluxul rotoric Strategia de control necesită determinarea orientării fluxului rotoric pentru a putea calcula curen ii si . ambele în regim stabil de func ionare şi în regimuri tranzitorii rapide. 2.3.3. Cu toate acestea sistemele care lucrează pe principiul orientării după fluxul statoric sau după fluxul din întrefier.1. De fapt. curentul care s-ar injecta pe partea de curent continuu este limitat iar transformarea temporară a motorului în generator este evitată. În fiecare caz.1. estimatorul de flux cu mărimile de intrare curent – tensiune ( ). Orientarea vectorială după fluxul rotoric simplifică structura sistemului de control şi generează răspunsuri foarte rapide în regim tranzitoriu de func ionare. Metodele de control cu orientare după câmp utilizează orientarea după fluxul rotoric. au fost de asemenea implementate cu succes [69. Clasa strategiilor de control vectorial con ine metodele de control cu orientare după câmp şi metodele de control direct al cuplului motorului.

Vitezele ridicate sunt ob inute pe seama slăbirii câmpului. şi alta pentru . amplitudinea tensiunii statorice este aproximativ propor ională cu frecven a statorică. fenomen ce duce la scăderea randamentului. Componenta a curentului care generează fluxul este men inută constantă pentru viteze sub valoarea nominală şi este micşorată pentru viteze peste valoarea nominală [69. 70. Invertor PWM M 3~ Estimator de flux rotoric Sωr Figura 2. Această proprietate simplifică structura de control şi generează performan e dinamice foarte bune. pentru viteze mai mari ca valoarea nominală. valoarea fluxului magnetic nu poate fi men inută constantă. 18 . la diferite frecven e ale tensiunii statorice.1) con ine două bucle închise: una pentru . 73]. Orientarea după fluxul rotoric exploatează avantajul că două mărimi pot fi controlate independent: valoarea unei componente a curentului statoric nu are nici o influen ă asupra valorii altei componente a curentului. Această informa ie furnizată de observatorul de flux este utilizată pentru a se calcula transformările între sistemele de referin ă: din sistem de referin ă statoric în sistem de referin ă rotoric şi din sistem de referin ă rotoric în sistem de referin ă statoric.3. Unul din cele trei observatoare de flux descrise anterior este utilizat pentru a determina fluxul magnetic rotoric. amplitudinea tensiunii statorice este dată de către ecua ia: (2.3. Ca şi în cazul controlului scalar. 72.38) Ca atare. deoarece aceasta ar impune creşterea tensiunii peste valoarea nominală. lucru care poate distruge motorul.O schemă tipică de control cu orientare directă după fluxul rotoric (Figura 2.1 Schemă de control cu orientare directă după fluxul rotoric Indiferent de strategia de control vectorial se poate demonstra că men inând amplitudinea fluxului constantă.

72.3.2. Metoda de control direct a cuplului este bazată pe rela ia [69.Regulator de curent Invertor PWM M 3~ Sωr Estimator al constantei rotorice Figura 2. şi ca atare se roteşte mult mai lin. în timp ce referin a de flux este determinată ca o func ie de viteza de referin ă . Valoarea de referin ă a cuplului este calculată de un regulator de viteză. cuplul este controlat prin varia ia unghiului δ dintre cei doi vectori de flux. 70. vectorul decât .3.46) Ca atare. dictată de către tensiunea statorului. Tabel de selectare Invertor PWM M 3~ Identificare sector de 60o Sωr Estimator de flux şi cuplu Figura 2. Mişcarea lui . Orice schemă de control direct a cuplului con ine o buclă de reglare a fluxului şi o buclă de reglare a cuplului. este intermitentă dar viteza medie este aceeaşi cu a lui în regim sta ionar.3 Schemă de control direct a cuplului cu senzor de viteză 19 .2 Schemă de control cu orientare indirectă după fluxul rotoric 2. Controlul direct al cuplului este mult mai filtrat Într-un sistem invertor PWM – motor de induc ie.3. 73]: (2.

Scheme de control vectorial sensorless Metodele de estimare a vitezei pentru motoarele de induc ie sunt bazate pe posibilitatea că se poate calcula viteza rotorului ca o func ie de curen ii din stator şi tensiunile statorice. ambele în regim sta ionar de func ionare şi în regimuri tranzitorii rapide. În consecin ă procedurile de estimare on-line a parametrilor trebuie să fie implementate alături de algoritmii de estimare a vitezei. Această strategie de control implică doar amplitudinea vectorului spa ial şi frecven a lui. pentru a asigura rezultate corecte în condi ii de func ionare diverse. Inconvenientele sistemului de control direct a cuplului sunt: pulsa iile cuplului.4. Majoritatea acestor metode sunt mult mai precise la tura ii ridicate decât la tura ii reduse. cea mai mică viteză la care sistemul lucrează corect este un important indicator de performan ă.Controlul direct al cuplului asigură un răspuns rapid în regim tranzitoriu şi generează implementări simple datorită absen ei buclei închise de control a curentului. Ca atare traductorul fizic de viteză este înlocuit de un soft sau un cip care face calculele necesare. re elele neuronale şi logica fuzzy. 2. pentru a putea controla cu acurate e viteza şi cuplul. Metode matematice complexe au fost dezvoltate pentru a integra estimarea vitezei cu procesul de estimare a parametrilor electrici. Legătura dintre tensiune şi curent este influen ată de tura ia motorului şi de parametrii înfăşurării. El poate fi implementat cu traductor de viteză sau în configura ie sensorless. observatoarele Luenberger. Concluzii Dezvoltarea tehnologiilor digitale a creat posibilitatea de implementare a unor algoritmi complecşi de control a motoarelor de induc ie acestea conducând la ob inerea unor performan e dinamice foarte înalte pentru maşină. controlul corect după cuplul motorului fiind o condi ie esen ială pentru toate strategiile de control. 2. Ca rezultat. datorită căldurii şi satura iei magnetice. algoritmului PWM tradi ional şi transformărilor vectoriale. iar ecua iile simplificate sunt valabile doar în regim sta ionar de func ionare. şi pentru a atinge o acurate e înaltă şi independentă de varia ia parametrilor motorului. Aceşti parametri sunt sensibili la schimbările care apar în timpul func ionării motorului. În cazul strategiei de control scalar se operează pe baza unor ecua ii simplificate care derivă din modelul vectorial spa ial general. Aceste metode combină calea clasică de orientare după câmp cu filtrul Kalman extins. Ca urmare controlul scalar este simplu dar generează un răspuns nesatisfăcător pe durata regimurilor tranzitorii de func ionare. Performan ele dinamice atinse de către 20 .5. Strategia de control vectorial utilizează modelul vectorului spa ial al motorului de induc ie. ale fluxului şi nivelul ridicat de armonici.

prin adăugarea de înfăşurări auxiliare. El poate fi implementat cu traductor de viteză sau în configura ie sensorless. Această proprietate simplifică structura de control şi generează performan e dinamice foarte bune. cea mai utilizată strategie este orientarea după fluxul rotoric. a domeniului mai larg de reglare a vitezei şi datorită iner iei rotorice reduse. Utilizând sisteme de ac ionare bazate pe microcontroler se poate asigura atât reglajul de viteză al motorului cât şi modificarea sensului de rota ie. nu poate fi disociată de sursa de alimentare. ajungându-se la sisteme electronice complexe. 11]. 4. algoritmului PWM tradi ional şi transformărilor vectoriale. 10. atunci când func ionează în regim de motor. Aceasta a făcut ca. aceasta explorând avantajul că două mărimi pot fi controlate independent. Grupa algoritmilor de control vectorial include metoda de control direct a cuplului şi clasa strategiilor de control cu orientare după câmp. în cadrul unui sistem de ac ionare electrică. relee externe şi comutatoare. Necesitatea unui sistem de tensiuni defazate la 90° (cazul optim) face ca interconectarea maşinii asincrone la re ea să reprezinte o problemă dificilă. sau monofazat. 11]. în acord cu evolu ia tehnicii. Alegerea unei anumite solu ii pentru alimentarea maşinilor 21 . iar cealaltă este componenta curentului statoric care stabileşte cuplul electromagnetic al maşinii. Recent au fost publicate un număr mare de articole care prezentau metode de îmbunătă ire a acestui tip de control. având în vedere că sistemul de distribu ie a energiei electrice este trifazat. în unul bifazat [3.controlul vectorial al motoarelor de induc ie le depăşesc pe cele ale ac ionărilor cu motoare de curent continuu datorită capacită ii superioare de lucru pe durata regimurilor tranzitorii. 3. necesar transformării sistemului trifazat. nepreten ioase. Dintre algoritmii de control vectorial. Cu toate acestea. Controlul direct al cuplului asigură un răspuns rapid în regim tranzitoriu şi asigură implementări simple datorită absen ei buclei închise de control a curentului. în func ie de algoritmii de control folosi i [3. Convertoare statice pentru alimentarea motoarelor de induc ie bifazate 3. Utilizarea maşinii asincrone bifazate. 4. Generalită i Majoritatea motoarelor de induc ie monofazate sunt unidirec ionale. sensul de rota ie poate fi modificat. De-a lungul timpului au fost utilizate diverse procedee care. alături de ansamblul maşină electrică-mecanism de lucru să apară un al treilea element. intercalat între re eaua de alimentare şi maşina electrică. aceasta însemnând că ele sunt destinate să se rotească într-o singură direc ie. O mărime este componenta curentului statoric care stabileşte nivelul de magnetizare al maşinii. au pornit de la solu ii simple. 10.1.

Controlul vitezei se face prin tehnica U/f = ct. ob inută prin comanda tip SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation).1 Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM 22 . Tipul dispozitivului – de tip “electronic” sau “electric”. precizându-se specificul. 10. Influen a dispozitivului ales asupra func ionării şi performan elor maşinii. Circuit de alimentare cu invertor în H şi control tip SPWM Această metodă presupune dublarea tensiunii pe partea de intrare a circuitului de for ă.1 reprezintă doar partea de invertor a circuitului de alimentare a motorului bifazat. avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre ele [3. În cele ce urmează vor fi prezentate cele mai performante topologii de sisteme de ac ionare pentru realizarea controlului de viteză în ambele sensuri de rota ie în cazul motoarelor de induc ie bifazate.2. Fiabilitatea şi necesită ile de între inere. 10. 11]. 4. dintre care merită a fi men ionate următoarele : Calitatea sistemului bifazat ob inut: tensiuni egale în amplitudine şi decalate riguros la 90° sau unghiuri de defazaj diferite. doar utilizatorul este în măsură să decidă care solu ie de alimentare este mai avantajoasă. 3. Pre ul de cost. În func ie de criteriile men ionate mai sus şi de specificul ac ionării în care urmează a fi folosită maşina bifazată.2.bifazate se face în func ie de mai multe criterii. Schema de comandă din Figura 3. 11]. unghiul de defazaj dintre tensiunile aplicate celor două faze este men inut constant la valoarea de 90° [3. Circuitul este prevăzut cu patru tranzistoare şi realizează o comandă completă a ambelor faze. M 2~ Figura 3. Simplitatea şi gradul de miniaturizare. Totodată. 4. Func ionarea la viteză constantă sau variabilă. în permanen ă.2.

strategia adoptată permite men inerea valorii cuplului nominal în toată gama de frecven e de la zero la valoarea nominală (deci şi la alunecări foarte mici). men inerea unui anumit cuplu indiferent de viteza de rota ie a motorului [3. Se are în vedere. 23 . schema poate fi folosită atât pentru motoare bifazate cu înfăşurări simetrice cât şi nesimetrice. cu invertor trifazat standard Avantaje : construc ie standard a convertorului de tip trifazat . Dezavantaje : schema necesită un soft relativ complicat. Motorul asincron bifazat este conectat ca o sarcină dezechilibrată între cele trei bra e ale invertorului.1 Circuit de alimentare a motorului bifazat. 11]. pentru reducerea pulsa iilor de cuplu. 3. Avantaje : este o schemă de comandă cu număr minim de tranzistoare ce asigură un reglaj complet şi la performan e ridicate. Figura 3. de asemenea. 4.3. Strategia de comandă urmăreşte men inerea permanentă a unui defazaj de 90° între curen ii din cele două faze şi reglajul tura iei prin modificarea constantă a raportului U/f. Controlul este de tip digital.3.3. partea de comandă a modulelor de putere fiind încorporată într-un singur procesor.Schema de comandă prezentată asigură un control independent al frecven ei şi tensiunii de pe cele două faze. pulsa iile cuplului şi vitezei sunt reduse şi implicit vibra iile şi zgomotul motorului. 10. Dezavantaje : con inutul în armonici al curen ilor pe fiecare fază este destul de mare. În acest ultim caz. Circuit de alimentare cu invertor trifazat standard Invertorul prezentat în Figura 3.1 este unul trifazat de tip standard. este necesar ca raportul tensiunilor aplicate celor două înfăşurări să fie invers propor ional cu numărul lor de spire.

11].3.4. Acestea au capacitatea de a realiza un control complet al motorului bifazat [3. Circuitul de comandă cu invertor în H şi control tip SPWM prezintă o schemă cu număr minim de tranzistoare ce asigură un reglaj complet şi la performan e ridicate. pre ridicat. Circuit de alimentare cu invertor dublu în H Circuitul de comandă prezentat în Figura 3. Avantaje : control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză.5. Dezavantaje : schemă de complexitate ridicată. realizată cu număr maxim de tranzistoare (opt).4. Concluzii Pentru a realiza un control complet al motorului bifazat pot fi utilizate diverse topologii de sisteme de ac ionare performante. M 2~ Figura 3. şi men inerea unui unghi de defazaj constant la 90°. posibilită i de func ionare în regim de generator sau frână. reversare de sens. Circuitul de comandă cu invertor trifazat standard oferă avantajul construc iei standard a convertorului de tip trifazat.4. dar 24 .1 este varianta cea mai complexă. 10. 4. posibilitatea adoptării unor tehnici de optimizare a con inutului în armonici a curen ilor de fază cu implica ii pozitive asupra cuplului electromagnetic al maşinii.1 Circuit de alimentare a motorului bifazat cu modulare în durată a impulsurilor tensiunii de ieşire a invertorului Reglajul vitezei se ob ine prin tehnica varia iei U/f = ct. 3. cu număr mare de tranzistoare.

1. reversare de sens. sunt necesare două tensiuni care trebuie aplicate pe înfăşurarea A-X şi înfăşurarea B-Y. Dacă se utilizează teoria fazorilor spa iali. Utilizarea teoriei fazorilor spa iali a permis ob inerea unui model general şi simplu al maşinilor electrice de curent alternativ.1. Cercetări privind simularea comportării motorului asincron de induc ie în cadrul sistemelor de ac ionare cu control vectorial 4. dar şi dezavantajul unei scheme complexe şi a unui pre de cost ridicat.1. De asemenea tensiunile îndeplinesc următoarele cerin e: Raportul VA-X/VB-Y este aproximativ egal cu raportul α dintre numărul de spire al fazei A-X şi fazei B-Y.dezavantajul utilizării unui soft de control relativ complicat. Modelarea motorului asincron Pentru a simula unele procese tranzitorii în maşina asincronă s-a utilizat un model de motor asincron bazat pe teoria fazorilor spa iali.1. Figura 4. 4. Circuitul de comandă cu invertor dublu în H oferă avantajul controlului complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză. α=NA-X/NB-Y.1. Raportul curen ilor IA-X/IB-Y=1/α. cuprinzând cele mai complexe regimuri de func ionare ale acestora. Tensiunea se modifică în raport constant cu frecven a astfel încât V/f=ct.1. rela ia de legătură dintre tensiuni poate fi observată în Figura 4. Topologia sistemului de ac ionare este prezentată în Figura 4. Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu invertor trifazat standard Pentru a putea fi realizat reglajul de viteză. aceste tensiuni având frecven a şi amplitudinea variabilă. unde lungimea vectorului reprezintă amplitudinea tensiunii iar unghiul dintre vectori reprezintă defazajul dintre tensiuni. 4.2. posibilită i de func ionare în regim de generator sau frână.1 Topologia sistemului de ac ionare motor bifazat – invertor trifazat 25 .1.

Figura 4.o TABC 2abo Irb*Isa 3/2*p*p/J*Lm 2/3 a.b.1.3 Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul utilizării invertorului trifazat 26 .2 Rela iile dintre tensiuni reprezentate în mod vectorial Pentru a utiliza la maxim tensiunea continuă. 68. 72.b.3. unghiul de defazaj fiind de 90 grade dacă motorul bifazat este simetric [53.1. tensiunea este inversa lui .o ->ABC 1 Ia [A] 2 Ib [A] 3 Ic [A ] Tabo 2ABC M 5 omega _mech [rad /s] 4 Mr [Nm] p/J 1 s I_w 1/p 1 s 1 6 teta _mech [rad ] Figura 4. 55. Rs Rs 1 s I_Phi_sa 1 s I_Phi_sb 1 s I_Phi_ra 1 s I_Phi_rb Rr Rr 4 Phira Ira*Isb Phis Is Phir Ir Phia ---> Ia Phis Is Phir Ir Phib ---> Ib 1 Ua [V ] 2 Ub [V ] 3 Uc [V] 3/2 ABC -> a. iar este defazată cu un anumit unghi fa ă de .1. Schema simulink a motorului asincron bifazat pe baza căreia s-a făcut simularea sistemului de ac ionare vectorială şi generarea codului C/C++ este prezentată în Figura 4. 74].

tensiuni care trebuie aplicate pe înfăşurarea A-X şi înfăşurarea B-Y. Circuitul asigură controlul complet al motorului bifazat inclusiv reglaj de viteză. aşa cum se observă în Figura 4. posibilită i de func ionare în regim de generator sau frână.5.4 Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul utilizării invertorului dublu în H Topologia sistemului de ac ionare este prezentată în Figura 4. Figura 4.1.4.1.1. Deoarece înfăşurările reale corespund ca orientare cu cele ale modelului α-β. Rs Rs 1 s I_Phi_sa 2 Ub [V] 1 Ia [A] Ira*Isb Phis Is Phir Ir 3/2*p*p/J*Lm Phia ---> Ia M 2 Ib [A] 1 Ua [V] Irb*Isa 1 s I_Phi_sb 1 s I_Phi_ra 1 s I_Phi_rb Rr Rr Phis Is Phir Ir Phib ---> Ib 6 teta _mech [rad ]1 3 Phira J/p 4 omega _mech [rad /s] 3 Mr [Nm ] p/J 1 s I_w 1/p 1 s 1 5 teta _mech [rad ] Figura 4.2. Schema simulink a motorului asincron bifazat în cazul controlului cu invertor dublu în H Pentru a putea fi realizat reglajul de viteză. reversare de sens. schema simulink a motorului bifazat este mai simplă.1.4. sunt necesare două tensiuni defazate la 90 de grade.1.5 Topologia sistemului de ac ionare motor bifazat – invertor dublu în H 27 .

1.2.3. 17. 23].1.1 Schema simulink pentru simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă bifazată Sistemul de ac ionare cuprinde un motor de induc ie bifazat alimentat de la un invertor PWM.q -> alpha. 27. un bloc A/D care are rolul de a converti curen ii de pe două faze din analogic în digital. 74].2.4. 18.1. Schema simulink a motorului asincron trifazat în cazul controlului cu invertor trifazat standard Schema simulink a motorului asincron trifazat pe baza căruia s-a făcut simularea sistemului de ac ionare vectorială şi generarea codului C/C++ este prezentată în Figura 4.2. unul pentru componenta Iq şi altul pentru componenta Id.q i_b[bits] Convert A/D FLUX ROTORIC [FAZA A] [counts/sampling] iq[bits] MASURARE CURENTI TALPHABETA2DQ speed [counts/sampling] Convert omg_mech [counts/sampling] theta_mech[rad] theta_mech[counts] VITEZA UNGHIULARA [counts/sampling]1 Convert Convert ENCODER speed [counts/sampling] Copy teta [counts/sampling]2 Unit Delay SLIP COMPENSATION COMPENSARE ALUNECARE 1 z double sin_theta sin cos cos_theta Rate Transition XY Graph Figura 4. un bloc care are rolul de a compensa alunecarea rotorului (COMPENSARE ALUNECARE). 4.3. două blocuri care realizează transformări de axe din α-β în d-q şi din d-q în α-β. şi trei regulatoare PI. 28 .beta TDQ2ALPHABETA2 ud_ref [bits] double Power module double u_a [V] i_a[A] i_b[A] TENSIUNE STATORICA [V] REGULATOR DE VITEZA id_ref [bits] u_b [V] IM CURENTI STATORICI [A] -Ci_d_ref Convert MODUL DE PUTERE Mr [Nm] SALT TREAPTA i_a[bits] Convert MOTOR DE INDUCTIE BIFAZAT CUPLU ELECTROMECANIC [counts/sampling] REGULATOR CURENT ID id[bits] Transform alpha. [26.beta -> d. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar celelalte două au rol de regulatoare de curent. Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă bifazată Simularea proceselor tranzitorii din motorul asincron bifazat a fost realizată cu pachetul de programe Matlab-Simulink. Schema simulink este concepută ca model α-β. 72. axa α a modelului stabileşte câmpul din motor iar axa β stabileşte valoarea cuplului [16. REFERINTA DE VITEZA + VITEZA MASURATA [counts/sampling] Convert REFERINTA DE VITEZA spd_ref [counts/sampling] speed [counts/sampling] iq_ref [bits] iq[bits] uq_ref [bits] Transform REGULATOR CURENT IQ d. Schema sistemului de ac ionare cu care s-au simulat diferite regimuri tranzitorii este prezentată în Figura 4. 53.

curen ii de pornire au valori reduse. cuplul electromagnetic se măreşte semnificativ pe durata regimului tranzitoriu.2. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă bifazată la prescrierea unei trepte de viteză 4.2 b) şi c) se prezintă ca rezultate ale simulării Matlab-Simulink varia ia tensiunii statorice şi a curen ilor statorici.2.4. Se poate observa că are loc o creştere pronun ată a curen ilor statorici.2.2. iar tensiunea de alimentare a motorului.2 d) Varia ia parametrilor motorului asincron bifazat la prescrierea unei creşteri de viteză 29 . iar regimul tranzitoriu este foarte scurt.1. stabilită de către sistemul de ac ionare creşte cu atât mai mult cu cât motorul se apropie de tura ia de sincronism. la momentul t=1[s] se prescrie tura ia nominală a motorului (3000 rot/min). După ce motorul s-a stabilizat la această tura ie. iar în Figura 4. La momentul t=0.2.2.2 d) şi a) varia ia cuplului electromagnetic şi a tura iei motorului asincron bifazat. s-a prescris motorului o tura ie de 150 rot/min.2. Se poate remarca că datorită tura iei mici prescrise. Prescrierea unei creşteri de viteză În Figura 4. a) b) c) Figura 4. adică 5 bi i ca prescrisă digitală o tura iei.

150MHz). două blocuri care realizează transformări de axe din d-q în abc şi din abc în d-q.4. 72. unul pentru componenta Iq şi altul pentru componenta Id. 74] REFERINT A DE VITEZA + VIT EZA MASURATA [counts/sampling] Convert REFERINTA DE VITEZA spd_ref [counts/sampling] speed [counts/sampling] iq_ref [bits] uq_ref [bits] iq[bits] ua_ref [bits] double Power module u_a [V] i_a[A] i_b[A] REGULAT OR DE VITEZA id_ref [bits] ud_ref [bits] Transform ub_ref [bits] REGULATOR CURENT IQ double u_b [V] dq->abc uc_ref [bits] IM CURENTI ST ATORICI [counts/sampling] Id_ref i_d_ref Convert double u_c [V] TDQ2ABC0 REGULATOR CURENT ID Convert id[bits] MODUL DE PUTERE MOTOR DE INDUCTIE Mr [Nm] CURENT I ROT ORICI [counts/sampling] i_a[bits] Transform abc->dq iq[bits] SALT TREAPTA i_b[bits] Convert i_c[bits] A/D CUPLU MECANIC [counts/sampling] MASURARE CURENTI speed [counts/sampling] omg_mech [counts/sampling] theta_mech[counts] TABC2DQ0 theta_mech[rad] Convert Convert Convert ENCODER speed [counts/sampling] Copy Unit Delay SLIP COMPENSATION COMPENSARE ALUNECARE 1 z double sin_theta sin cos cos_theta Rate Transition Figura 4.1.3. (frecven a de lucru a procesorului . 68. Perioada PWM: 0. un bloc care are rolul de a compensa alunecarea rotorului (COMPENSARE ALUNECARE). Pe tot parcursul determinărilor care au ca scop simularea proceselor tranzitorii din motor s-au păstrat aceleaşi valori Kp şi Ki din cele trei regulatoare PI. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar celelalte două au rol de regulatoare de curent. Simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă trifazată Pentru simularea unor procese tranzitorii în maşină s-a apelat la pachetul de programe Matlab-Simulink. Schema sistemului de ac ionare cu care s-au simulat diferite regimuri tranzitorii este prezentată în Figura 4. şi trei regulatoare PI.3. Pentru a ob ine un rezultat cât mai realist. [55. Frecven a de tact: 150e+6. au fost seta i următorii parametri pentru blocul invertorului PWM: Tensiunea continuă maximă la intrarea invertorului: 310 [V].00005[s].3. un bloc A/D care are rolul de a converti curen ii de pe două faze din analogic în digital. Parametrii acestor regulatoare au fost stabili i în cadrul unui test care avea ca scop alegerea optimă a constantelor Ki şi Kp pentru fiecare bloc PI. astfel încât să se urmărească cât mai fidel prescrisa de viteză de către motorul asincron în cazul func ionării sale la gol.1 Schema simulink pentru simularea unor procese tranzitorii în maşina asincronă trifazată Sistemul de ac ionare cuprinde un motor de induc ie trifazat alimentat de la un invertor PWM. 30 .

După ce motorul s-a stabilizat la această tura ie.2.4. la momentul t=1[s] se prescrie tura ia nominală a motorului (3000 rot/min).2.3. curen ii de pornire au valori reduse. Prescrierea unei creşteri de viteză În Figura 4.2 d) şi a) varia ia cuplului electromagnetic şi a tura iei motorului asincron trifazat.3. cuplul electromagnetic se măreşte semnificativ pe durata regimului tranzitoriu.2 d) Varia ia parametrilor motorului asincron trifazat la prescrierea unei creşteri de viteză 31 .3. Se poate remarca că datorită tura iei mici prescrise. adică o tura ie de 10 bi i în valoare digitală. iar regimul tranzitoriu este foarte scurt.3. La momentul t=0.1. Se poate observa că are loc o creştere pronun ată a curen ilor statorici şi rotorici. s-a prescris motorului o tura ie de 300 rot/min. iar frecven a curen ilor rotorici scade cu atât mai mult cu cât motorul se apropie de tura ia de sincronism.3.2 b) şi c) se prezintă ca rezultate ale simulării Matlab-Simulink varia ia curen ilor statorici şi rotorici. iar în Figura 4. Procese tranzitorii survenite în maşina asincronă la prescrierea unei trepte de viteză 4. a) b) c) Figura 4.

utilizând două topologii de circuite de for ă. Analizând determinările efectuate pentru vizualizarea modului de varia ie în regim tranzitoriu al mărimilor electrice şi mecanice pentru motoarele asincrone trifazate. utilizând controlul motorului cu invertor trifazat standard. Circuitul de comandă cu invertor trifazat standard are ca avantaj construc ia standard a convertorului de tip trifazat şi un pre de cost scăzut al invertorului. cazul controlului cu invertor dublu în H şi cazul controlului cu invertor trifazat standard. Concluzii Utilizarea teoriei fazorilor spa iali a permis ob inerea unui model general şi simplu al maşinilor electrice de curent alternativ. cuprinzând cele mai complexe regimuri de func ionare ale acestora. flux. Principiul de control utilizat poate fi aplicat cu succes atât în cazul motoarelor de induc ie bifazate cât şi a celor trifazate. Ca dezavantaj este faptul că strategia de control este relativ complicată. se trage concluzia că ambele scheme de control conduc la o varia ie asemănătoare a mărimilor.4. modelul maşinilor de curent alternativ bazat pe teoria fazorilor spa iali a stat la baza concep iei generale a sistemelor de reglare cu maşini de induc ie. Circuit de comandă cu invertor dublu în H are ca avantaj faptul că permite un control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză.curent. Principiul de control asigură performan e dinamice foarte bune pentru maşina de induc ie. strategia de control fiind simplă. Ca dezavantaj este faptul că invertorul este de o complexitate mai ridicată şi la un pre de cost ridicat. Modelul maşinilor electrice de curent alternativ care se bazează pe teoria fazorilor spa iali este mai simplu decât modelul în coordonatele fazelor şi chiar decât modelul dq. schema de control având capacitatea de a lucra satisfăcător în cazul regimurilor tranzitorii rapide. fa ă de care se ob ine o reducere a numărului de ecua ii prin înlocuirea celor trei mărimi de fază .4. posibilită i de func ionare în regim de generator sau frână. necesitând o putere mai mare de calcul pe procesorul digital de semnal. se trage concluzia că modul de varia ie al mărimilor este unul corect. Totodată. Din analiza comparativă a determinărilor efectuate pentru vizualizarea modului de varia ie în regim tranzitoriu al mărimilor electrice şi mecanice pentru motoarele asincrone bifazate.cu o singură mărime complexă numită fazor spa ial. 32 . reversare de sens. tensiune .

1 Circuitul de for ă al sistemului de ac ionare motor bifazat – invertor trifazat 33 . O primă variantă de schemă este gândită în aşa fel încât face un control vectorial al vitezei motorului bifazat prin intermediul unui invertor trifazat de construc ie standard. după care cuplul scade pe măsură ce tura ia motorului creşte tot mai mult peste viteza nominală de sincronism.1. Circuitul de for ă al acestui tip de sistem de ac ionare este prezentat în Figura 5. Strategia de comandă urmăreşte men inerea permanentă a unui defazaj de 90° între curen ii din cele două faze şi reglarea vectorială a tura iei. Contribu ii la realizarea unor sisteme de ac ionare performante cu motoare de induc ie bifazate 5. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate Pentru a face o compara ie între două metode de control a motorului asincron bifazat a fost concepută o schemă electrică pentru reglarea vitezei motorului prin intermediul controlului vectorial indirect cu orientare după câmpul rotoric.1. Această schemă de control vectorial indirect a fost concepută în două variante distincte. păstrându-se însă la bază acelaşi principiu de realizare al controlului vitezei motorului. motorul asincron bifazat este conectat ca o sarcină dezechilibrată între cele trei bra e ale invertorului. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard În cazul acestei metode de reglare a vitezei. 5.1.1. Figura 5. strategia adoptată permite men inerea valorii cuplului nominal în toată gama de frecven e de la zero la valoarea nominală. Cea de-a doua variantă de schemă este concepută în aşa fel încât face controlul vectorial al vitezei motorului bifazat prin intermediul unui invertor construit din opt tranzistoare IGBT.1.1. Avantajele acestei metode de ac ionare sunt următoarele : construc ie standard a convertorului de tip trifazat .5. fiecare înfăşurare a motorului fiind legată într-o punte H.

2. 33. această valoare a cuplului rezistent fiind mai mică decât cuplul nominal al motorului. pentru controlul vitezei motoarelor asincrone bifazate. func ie de alunecare. ci se calculează pozi ia acestuia.1. schema bloc a sistemului de ac ionare fiind prezentată în Figura 5. 30. Simularea a fost realizată cu pachetul de programe Matlab-Simulink. iar în sens opus de rota ie va ajuta la rotirea rotorului. 37. acest lucru datorită faptului că pentru un sens. fa ă de sistemul statoric fix α-β. θ. 28. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică În acest subcapitol este prezentată simularea unei comenzi vectoriale indirecte cu orientare după fluxul rotoric. 38. 49]. Simularea prezintă func ionarea unui motor asincron bifazat cu rotorul în scurtcircuit la prescrierea unei referin e de viteză. formele de undă ale mărimilor măsurate vor avea alt mod de varia ie pentru fiecare sens de rota ie în parte. În acest scop este necesară doar reac ie după viteză [25. Datorită aplicării unui cuplu rezistent de tip poten ial la arborele motorului. 48. 46. sunt cu un con inut mai mare de informa ii referitoare la modul de varia ie al mărimilor electrice şi mecanice ale motorului.2 Mr [Nm] Convert i_b[bits] Convert i_c[bits ] A /D TABC 2DQ0 theta _mech[rad] Convert Convert Encoder Copy Convert Unit Delay SLIP COMPENSATION slip0 1 double z sin_theta sin cos cos_theta Rate Transition Figura 5. formele de undă ob inute în momentul prescrierii unui grafic de viteză care presupune o reversare a sensului de rota ie al rotorului. Pe tot parcursul simulării.2 Nm. 47.1. Pentru a realiza un control al vitezei motorului bifazat utilizând principiul de comandă vectorială indirectă. Convert Speed reference spd_ref [counts /sampling ] speed [counts /sampling ] spd_controller 0 iq _controller 0 dq ->abc id _ref[bits] Id _ref i_d_ref id _controller 0 i_a[bits] id [bits ] Transform iq [bits] abc ->dq Current Measurement omg_mech [counts/sampling ] theta_mech[counts ] iq _ref[bits] uq _ref [bits] iq [bits] ud _ref [bits] Transform ub _ref [bits ] double uc _ref[bits] double TDQ 2ABC0 ua _ref [bits] double Power module u_a [V] i_a[A] i_b[A] u_b [V] IM Convert u_c [V] Induction Motor 0. fluxul rotoric nu se va estima. motorul a avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de tip poten ial cu valoarea de 0. Dacă se va prescrie acelaşi grafic de viteză pentru sensuri diferite de rota ie ale rotorului.1.1. 29.2 Reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric a motorului bifazat prin intermediul invertorului trifazat 34 . cuplul rezistent aplicat la arborele motorului se opune rotirii rotorului.5.2.

şi trei regulatoare PI. a) b) c) Figura 5. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar celelalte două au rol de regulatoare de curent.Sistemul de ac ionare cuprinde pe lângă motorul de induc ie bifazat alimentat de la un invertor PWM trifazat. Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink În urma simulării sistemului de control vectorial al vitezei motorului bifazat în Matlab-Simulink. un bloc A/D care are rolul de a converti curen ii de pe cele două faze din analogic în digital.3 d) Varia ia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză 35 .1.1. au fost ob inute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare. unul pentru componenta Iq şi altul pentru componenta Id. 5.1.3. un bloc care calculează unghiul θ (SLIP COMPENSATION). două blocuri care realizează transformări de axe din d-q în abc şi din abc în d-q. Întregul sistem modelat simulează ac ionarea vectorială a motorului asincron prin intermediul unui procesor DSP.

În Figura 5.1.3 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu verde viteza la care a func ionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În Figura 5.1.3 b) se prezintă componentele ortogonale de referin ă ale curentului statoric în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref. Se poate remarca faptul că aceste componente sunt propor ionale cu fluxul de orientare şi cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor, realizându-se astfel decuplarea maşinii pe cele două axe. Componenta reactivă prescrisă, Id_ref, reprezentată cu albastru în Figura 5.1.3 b) a fost stabilită pe tot intervalul de timp al simulării la o valoare constantă, mai mică decât cea nominală, întrucât viteza la care func ionează motorul este mai mare decât viteza nominală. Componenta activă prescrisă, Iq_ref, prezentată cu verde în aceeaşi figură, are aceeaşi formă de varia ie cu cuplul dezvoltat de motor. Se remarcă din Figura 5.1.3 d), că pe timpul cât motorul îşi modifică viteza, acesta dezvoltă un cuplu mare, iar în momentul când motorul păstrează o viteză stabilă, cuplul dezvoltat scade pană la valoarea cuplului rezistent prescris la arborele motorului.

a)

b)

c)
Figura 5.1.4

d)
Varia ia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

36

În Figura 5.1.3.c) se prezintă curentul de reac ie după componenta Id, iar în Figura 5.1.4.b) curentul real care s-a stabilit pentru componenta Iq. Se remarcă faptul că componenta Iq a curentului, măsurată ca reac ie a urmărit extrem de bine valoarea prescrisă Iq_ref. De asemenea se poate considera că şi curentul Id urmăreşte valoarea prescrisă Id_ref, cu toate că există în permanen ă fluctua ii în jurul valorii de referin ă. În Figura 5.1.4.a) este prezentat ca rezultat al simulării tensiunea de referin ă pentru componentele Ud şi Uq. Forma de varia ie a acestor tensiuni este reprezentată în bi i, mărimea semnalelor fiind dată de diferen a dintre valoarea prescrisă şi cea calculată a componentelor Id şi Iq. În Figura 5.1.4.c) este prezentată forma tensiunii trifazate de ieşire din invertor. Se poate observa că tensiunea trifazată variază indirect în amplitudine şi frecven ă, în func ie de valoarea prescrisei de viteză. Astfel, pentru o prescrisă a vitezei la un nivel scăzut, tensiunea cu care se alimentează motorul are amplitudine şi frecven ă mică, iar dacă prescrisa de viteză are o valoare mare, atunci tensiunea şi frecven a sunt de asemenea de valoare mare. În Figura 5.1.4.d) se poate observa mai bine modul în care este creată tensiunea trifazată, două tensiuni fiind permanent în opozi ie iar cea de-a treia fiind defazată la 90 de grade fa ă de celelalte două tensiuni. Tensiunile care sunt în opozi ie se aplică la cele două borne de intrare ale înfăşurărilor bifazate, iar a treia tensiune se aplică la legătura comună a celorlalte capete de înfăşurare.

Figura 5.1.5

Varia ia curen ilor statorici din înfăşurările motorului bifazat

În Figura 5.1.5 este prezentată forma de varia ie a curen ilor bifaza i statorici. Valoarea mare a curen ilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu în motor, pe când valoarea mai mică se datorează curentului de magnetizare Id şi încărcării motorului la arbore. De asemenea se observă foarte bine că deşi se aplică la bornele motorului trei tensiuni trifazate, curen ii prin cele două faze sunt defaza i la 90 de grade electrice, acest lucru validând corectitudinea principiului de comandă.

37

a)

b)

c)
Figura 5.1.6

d)
Varia ia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză

În Figura 5.1.6 b) este prezentat modul în care variază curentul de pe faza ‘b’ a invertorului trifazat, fază care se leagă la punctul comun al celor două înfăşurări bifazate. Se observă că valoarea curentului este mai mare fa ă de curen ii de pe fazele ‘a’ şi ‘c’, curen i care sunt reprezenta i grafic în Figura 5.1.6.a) şi Figura 5.1.5.

5.1.1.4. Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750
În Figura 5.1.7 se prezintă rezultatele ob inute în urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de ac ionare cu control vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 5.1.2. Pentru a se face o compara ie cât mai bună între valorile ob inute prin simularea sistemului de control şi valorile ob inute prin măsurători directe, s-a prescris o referin ă de viteză de aceeaşi formă ca şi în cazul simulării.

38

10000 8000 6000 viteza rotorului viteza prescrisa

4 Iq 3 2 Iq referin ă

4000 viteza [rot/min] 2000 0 0 1 2 3 4 5 6 curentul Iq [A] 1 0 0 -1 -2 -6000 -8000 -10000 timp [s] -3 -4 1 2 3 4 5 6

-2000 -4000

timp [s]

a)

b)

Figura 5.1.7 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750

În Figura 5.1.7.a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu roşu viteza la care a func ionat motorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza prescrisă, chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta. În Figura 5.1.7.b) este prezentată cu culoare albastră varia ia componentei ortogonale de referin ă a curentului statoric Iq_ref iar cu culoare roşie modul în care a variat curentul Iq. Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului, măsurată ca reac ie a urmărit destul de bine valoarea prescrisă Iq_ref. Curentul Iq este propor ional cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor. Dacă se face o compara ie între rezultatele ob inute prin simulare şi rezultatele determinate practic se constată că nu există diferen e majore, acest fapt validând corectitudinea simulării sistemului de comandă vectorială. Singura diferen ă care ar putea fi luată în considerare este apari ia celor două valori maximale pe componenta Iq_ref la t=0.8[s] şi t=3.7[s], acest lucru datorându-se utilizării unui motor bifazat asimetric pe durata testelor. În Figura 5.1.8.a) şi b) este prezentată forma de varia ie a curen ilor bifaza i statorici. Valoarea mare a curen ilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu în motor. De asemenea se observă foarte bine că deşi se aplică la bornele motorului trei tensiuni trifazate, curen ii prin cele două faze sunt defaza i la 90 de grade electrice.

39

1.8 Varia ia curentului prin înfăşurările statorice ale motorului bifazat a) Figura 5.1. În Figura 5. ob inut prin compunerea curen ilor din cele două înfăşurări statorice.1. Cele două tensiuni se ob in prin sumarea tensiunilor generate de invertorul trifazat.9 b) este prezentată tensiunea care a rezultat pe fiecare fază în parte.1.9 a) este prezentat modul de varia ie al vectorului rezultant. 40 .Figura 5.9 b) Tensiunea rezultantă pe înfăşurările motorului bifazat şi hodograful curen ilor statorici În Figura 5.

pre ul unui astfel de sistem este ridicat. strategia adoptată permite men inerea valorii cuplului nominal în toată gama de frecven e de la zero la valoarea nominală. Circuitul de for ă al acestui tip de sistem de ac ionare este prezentat în Figura 5. cu număr mare de tranzistoare. 48.10. Reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în H În cazul acestei metode de reglare a vitezei. Se are în vedere.10 Circuitul de for ă al sistemului de ac ionare motor bifazat – invertor dublu în H 41 . de asemenea. Partea de for ă reprezentată cuprinde o punte redresoare trifazată. 33. reversare de sens. după care cuplul scade pe măsură ce tura ia motorului creşte tot mai mult peste viteza nominală de sincronism a motorului.5.1. posibilită i de func ionare în regim de generator sau frână. 49]. 29. există posibilitatea de adoptare a unor tehnici de optimizare a con inutului în armonici a curen ilor de fază cu implica ii pozitive asupra cuplului electromagnetic al maşinii. Dezavantaje : schemă de complexitate ridicată. 30. Figura 5.2.1.1. 47. un grup de condensatoare care au rolul de a stabili un punct de nul pentru circuit şi de asemenea de a liniariza tensiunea continuă. 38. un invertor cu patru bra e IGBT (invertor dublu în H) şi motorul de induc ie bifazat [25. aceste patru tranzistoare formând o punte H. Strategia de comandă urmăreşte men inerea permanentă a unui defazaj de 90° între curen ii din cele două faze şi reglarea vectorială a tura iei. men inerea unui anumit cuplu indiferent de viteza de rota ie a motorului. 28. 37. 46. Avantajele acestei metode de ac ionare sunt următoarele : control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză. fiecare fază a motorului asincron bifazat este conectată ca o sarcină între patru tranzistoare ale invertorului.

q -> alpha . 33. 28. 49].11 Reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric a motorului bifazat prin intermediul invertorului dublu în H 42 . motorul a avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de tip poten ial cu valoarea de 0. Pe tot parcursul simulării. Factorul de scală este ales pentru fiecare mărime în parte în concordan ă cu traductoarele de curent şi viteză care se utilizează practic pentru măsurarea parametrilor din partea de for ă a circuitului. Sistemul de ac ionare cuprinde pe lângă motorul de induc ie bifazat alimentat de la un invertor PWM dublu în H.1.2. Un bloc PI are rolul de regulator de viteză iar celelalte două au rol de regulatoare de curent.beta -> d. Convert Speed reference spd_ref [counts /sampling ] speed [counts /sampling ] spd_controller 0 iq _controller 0 id _ref [bits] Id _ref i_d_ref id _controller 0 i_a[bits] id [bits ] Transform iq [bits] alpha .11. schema bloc a sistemului de ac ionare fiind prezentată în Figura 5.5. pentru controlul vitezei motoarelor asincrone bifazate. Simularea prezintă func ionarea unui motor asincron bifazat cu rotorul în scurtcircuit la prescrierea unei referin e de viteză.2 Nm. Simularea a fost realizată cu pachetul de programe Matlab-Simulink.q Convert i_b[bits] Convert Current Measurement A/D 0. două blocuri care realizează transformări de axe din d-q în α-β şi din α-β în d-q. 29. 48.1. Din acest motiv toate mărimile cu care lucrează procesorul digital de semnal sunt convertite în bi i şi scalate cu factorul de scală corespunzător.beta ua _ref [bits] double Power module ub _ref [bits] double u_b [V] ud _ref [bits] u_a [V] i_a[A] i_b[A] IM Induction Motor Mr [Nm ] TALPHABETA 2DQ omg_mech [counts/sampling ] theta _mech[rad] theta _mech[counts ] Convert Encoder Convert Convert Copy Unit Delay SLIP COMPENSATION slip0 1 double z sin_theta sin cos cos_theta Rate Transition Figura 5.1. un bloc care calculează unghiul θ (SLIP COMPENSATION). Întregul sistem modelat simulează ac ionarea vectorială a motorului asincron prin intermediul unui procesor DSP.2 Convert TDQ 2ALPHABETA iq _ref [bits] uq _ref [bits] iq [bits] Transform d. un bloc A/D care are rolul de a converti curen ii de pe cele două faze din analogic în digital. şi trei regulatoare PI. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică În acest subcapitol este prezentată simularea unei comenzi vectoriale indirecte cu orientare după fluxul rotoric. 37. 38. această valoare a cuplului rezistent fiind mai mică decât cuplul nominal al motorului. 46. 30. 47.2. unul pentru componenta Iq şi altul pentru componenta Id [25.

au fost ob inute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare.1. astfel încât la t=1[s] acesta să ajungă la 300% din tura ia nominală. s-a comandat reversarea sensului de rota ie a motorului de la 9000 rot/min la -9000 rot/min. s-a impus motorului o creştere a tura iei după o rampă. s-a prescris scăderea tura iei de la -9000 rot/min la 0 în timp de o secundă. a) b) c) d) Figura 5. La momentul t=0. după care s-a impus men inerea tura iei la valoarea de 9000 rot/min timp de o secundă.12 Varia ia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză 43 .2.1. s-a prescris men inerea constantă a tura iei la valoarea de -9000 rot/min timp de o secundă.5. La momentul t=2[s]. La momentul t=5[s]. adică 9000 rot/min. Schema de control a avut mărimea prescrisă graficul de viteză de mai jos. La momentul t=4[s]. Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink În urma simulării sistemului de control vectorial al vitezei motorului bifazat în Matlab-Simulink.3. în timp de două secunde.

Iq_ref. mai mică decât cea nominală. realizându-se astfel decuplarea maşinii pe cele două axe. acesta dezvoltă un cuplu mare. are aceeaşi formă de varia ie cu cuplul dezvoltat de motor. Componenta activă prescrisă.1. cuplul dezvoltat scade pană la valoarea cuplului rezistent prescris la arborele motorului.1. Se remarcă din Figura 5.12 b) a fost stabilită pe tot intervalul de timp al simulării la o valoare constantă.1. Componenta reactivă prescrisă Id_ref. reprezentată cu verde în Figura 5.În Figura 5.12 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu verde viteza la care a func ionat motorul. a) b) c) d) Figura 5. iar în momentul când motorul păstrează o viteză stabilă. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza prescrisă.1.12 d) că pe timpul cât motorul îşi modifică viteza. prezentată cu albastru în aceeaşi figură.1. În Figura 5. Se poate remarca faptul că aceste componente sunt propor ionale cu fluxul de orientare şi cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor. întrucât viteza la care func ionează motorul este mai mare decât viteza nominală. chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta.13 Varia ia parametrilor SAE la prescrierea unui grafic de viteză 44 .12 b) se prezintă componentele ortogonale de referin ă ale curentului statoric în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref.

Valoarea mare a curen ilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu în motor.13 d) se poate observa mai bine modul în care este creată tensiunea bifazată. iar în Figura 5. cele două tensiuni fiind permanent defazate la 90 de grade electrice.15 este prezentat modul în care a evoluat vectorul rezultat prin compunerea celor doi curen i care străbat înfăşurările statorice ale motorului bifazat. Astfel.1. tensiunea cu care se alimentează motorul are amplitudine şi frecven ă mică.1. Se remarcă faptul că componenta Iq a curentului.1.13 b) curentul real care s-a stabilit pentru componenta Iq.13 c) este prezentată forma tensiunii bifazate de ieşire din invertor. Forma de varia ie a acestor tensiuni este reprezentată în bi i. În Figura 5.În Figura 5. în func ie de valoarea prescrisei de viteză. Se remarcă faptul că curen ii saltă la valori mari pe durata regimurilor tranzitorii de varia ie a vitezei între două valori constante ale acesteia.1.1.14 Varia ia curen ilor statorici din înfăşurările motorului bifazat În Figura 5. În Figura 5.14 este prezentată forma de varia ie a curen ilor bifaza i statorici. mărimea semnalelor fiind dată de diferen a dintre valoarea prescrisă şi cea calculată a componentelor Id şi Iq. atunci tensiunea şi frecven a sunt de asemenea de valoare mare. În Figura 5. De asemenea se poate considera că şi curentul Id urmăreşte valoarea prescrisă Id_ref. Figura 5.1.12 c) se prezintă curentul de reac ie după componenta Id. cu toate că există în permanen ă fluctua ii în jurul valorii de referin ă. iar dacă prescrisa de viteză are o valoare mare.13 a) este prezentat ca rezultat al simulării tensiunea de referin ă pentru componentele Ud şi Uq. pentru o prescrisă a vitezei la un nivel scăzut.1. În Figura 5.1. măsurată ca reac ie a urmărit extrem de bine valoarea prescrisă Iq_ref. pe când valoarea mai mică se datorează curentului de magnetizare Id şi încărcării motorului la arbore. 45 . Se poate observa că tensiunea bifazată variază indirect în amplitudine şi frecven ă.

16 a) este prezentat hodograful varia iei fluxului rotoric rezultant iar în Figura 5.În Figura 5.1.16 Varia ia fluxului rotoric la prescrierea unui grafic de viteză 46 . Figura 5. după ce face aproximativ şase oscila ii în apropierea valorii de echilibru.16 b) este prezentat modul în care a evoluat acesta pe durata parcurgerii graficului de viteză impus.1. Se observă că fluxul rotoric ajunge la o valoare stabilă întrun timp de aproximativ 0. Valoarea redusă a fluxului se datorează valorii scăzute a componentei curentului Id care a fost prescrisă.1.15 Hodograful curen ilor statorici Ia şi Ib a) b) Figura 5.2 secunde.1.

65].1. 10000 8000 6000 4000 viteza [rot/min] 2000 0 0 1 2 3 4 5 6 viteza rotorului viteza prescrisa 5 4 3 2 curentul Iq [A] 1 0 0 1 2 3 4 5 6 Iq Iq referin ă -2000 -4000 -6000 -8000 -1 -2 -3 -4 -5 -10000 timp [s] timp [s] a) b) Figura 5. Dacă se face o compara ie între rezultatele ob inute prin simulare şi rezultatele determinate practic se constată că nu există diferen e majore. acest fapt validând 47 .11.17 a) se prezintă cu albastru prescrisa de viteză iar cu roşu viteza la care a func ionat motorul.2. 52. 62. chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta.1.1. 64. Curentul Iq este propor ional cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor [51. Pentru a se face o compara ie cât mai bună între valorile ob inute prin simularea sistemului de control şi valorile ob inute prin măsurători directe.1. [51.4. măsurată ca reac ie a urmărit destul de bine valoarea prescrisei. În Figura 5. 63.17 se prezintă rezultatele ob inute în urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de ac ionare cu control vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 5. s-a prescris o referin ă de viteză de aceeaşi formă ca şi în cazul simulării.1. 54. 52.1.5. În Figura 5. 54.17 b) este prezentată cu culoare albastră varia ia componentei ortogonale de referin ă a curentului statoric Iq iar cu culoare roşie modul în care a variat curentul Iq. 62.17 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertor dublu în H Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului. 63. Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi invertorul de putere dublu în H În Figura 5. 65]. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza prescrisă. 64.

Valoarea mare a curen ilor este o imagine a componentei Iq care produce cuplu în motor.corectitudinea simulării sistemului de comandă vectorială.1s.18 a) şi b) este prezentată forma de varia ie a curen ilor bifaza i statorici. acest lucru datorându-se utilizării unui motor bifazat asimetric pe durata testelor.18 Varia ia curentului prin înfăşurările motorului bifazat Figura 5.1. De asemenea se observă foarte bine că sistemul de control vectorial stabileşte un defazaj de 90 de grade electrice între curen ii celor două faze. Singura diferen ă care ar putea fi luată în considerare este apari ia celor două valori maximale pe componenta de referin ă a curentului Iq la t=3. a) b) Figura 5. Se remarcă faptul că curen ii saltă la valori mari pe durata regimurilor tranzitorii de varia ie a vitezei între două valori constante ale acesteia. În Figura 5.19 Dependen a dintre tensiunile de alimentare a celor două înfăşurări statorice 48 .1.7s şi t=5.1.

Dacă parametrii motorului care se trec în partea de simulare nu corespund cu cei reali. deoarece acestea coincid cu rezultatele ob inute prin simulare. În cazul invertorului dublu în H strategia de control este simplă dar costurile invertorului sunt mari. Rezultatele ob inute experimental validează corectitudinea sistemului de control a vitezei motorului bifazat.5. în cazul implementării practice performan ele ac ionării scad. tensiunile rezultante care se aplică pe cele două înfăşurări sunt defazate la 90 de grade electrice. Se ob ine un control total al vitezei şi pozi iei motorului asincron bifazat. În cazul utilizării invertorului trifazat strategia de control este mai complexă şi necesită un calcul mai mare pe procesorul DSP. dar costurile păr ii hardware sunt mai mici. având avantajul că invertorul are cu două tranzistoare mai pu in fa ă de cea de-a doua variantă propusă. cu modificări minime sau chiar zero pentru partea hardware. aici fiind necesare opt tranzistoare IGBT de putere.2. dar există dezavantajul complexită ii invertorului şi al pre ului de cost al acestuia. Ambele variante de control a vitezei motorului bifazat permit ob inerea de viteze mari la arborele rotorului. Metoda rapidă de scriere a codului executabil pentru procesorul digital de semnal permite testarea rapidă a diferitelor configura ii de sisteme de ac ionare electrică. În urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a celor două variante de control a pozi iei pentru motorul bifazat se poate trage concluzia că ambele metode de control duc la acelaşi rezultat. deci puterea de calcul cerută de la procesorul DSP este mai mică. Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de pozi ie cu motor asincron bifazat. Concluzii Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate prin intermediul unui invertor trifazat de tensiune de construc ie standard este mai complexă şi necesită o putere mai mare de calcul din partea procesorului DSP. 49 . Analizând datele ob inute în cazul controlului vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate prin intermediul unui invertor dublu în H de tensiune se constată că partea de control este mai simplă. aşa cum poate fi observat din datele ob inute prin simulare şi din datele culese experimental.

Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică Simularea prezintă func ionarea unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit la prescrierea unei referin e de viteză.1. în timp ce componenta a curentului rotoric este variabilă. cuplul este controlat prin men inerea fluxului rotoric constant. Contribu ii la realizarea unor sisteme de ac ionare performante cu motoare de induc ie trifazate 6. Strategia de control necesită determinarea orientării fluxului rotoric pentru a putea calcula curen ii si . Metoda vectorială de control direct estimează vectorul fluxului magnetic ca o func ie de: tensiunea statorică.15 Nm.1 Reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric a motorului trifazat 50 . Men inerea fluxului rotoric constant implică men inerea curentului la o valoare constantă. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone trifazate Pentru performan e dinamice foarte înalte. curentul statoric.6. 84. 6. 82. această valoare a cuplului rezistent fiind mai mică decât cuplul nominal pe care îl poate dezvolta motorul. 85]. Convert Speed reference spd_ref [counts /sampling ] speed [counts /sampling ] spd_controller 0 iq _controller 0 dq ->abc id _ref[bits] Id _ref i_d_ref id _controller 0 i_a[bits] id [bits ] Transform iq [bits] abc ->dq Current Measurement omg_mech [counts/sampling ] theta_mech[counts ] iq _ref[bits] uq _ref [bits] iq [bits] ud _ref [bits] Transform ub _ref [bits ] double uc _ref[bits] double TDQ 2ABC0 ua _ref [bits] double Power module u_a [V] i_a[A] i_b[A] u_b [V] IM Convert u_c [V] Induction Motor 0.2 Mr [Nm] Convert i_b[bits] Convert i_c[bits ] A /D TABC 2DQ0 theta _mech[rad] Convert Convert Encoder Copy Convert Unit Delay SLIP COMPENSATION slip0 1 double z sin_theta sin cos cos_theta Rate Transition Figura 6. 81.1. 75.1. motorul a avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de tip poten ial cu valoarea de 0.1. şi viteza rotorului. Pe tot parcursul simulării. în timp ce componenta curentului rotoric este controlată de către componenta a curentului statoric [67.

au fost ob inute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare. chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta.6.2 b) a fost stabilită pe tot intervalul de timp al simulării la o valoare constantă. realizându-se astfel decuplarea maşinii pe cele două axe. Se poate remarcă faptul că aceste componente sunt propor ionale cu fluxul de orientare şi cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza prescrisă.1.1. a) b) c) Figura 6. În Figura 6. mai mică decât cea nominală.2 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu verde viteza la care a func ionat motorul.1.2 b) se prezintă componentele ortogonale de referin ă ale curentului statoric în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref.1.1. întrucât viteza la care func ionează motorul este mai mare decât viteza nominală.2 d) Varia ia parametrilor la prescrierea unui grafic de viteză În Figura 6.2. Id_ref. Componenta reactivă prescrisă. Componenta activă 51 . reprezentată cu verde în Figura 6. Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink În urma simulării sistemului de control vectorial al vitezei motorului trifazat în Matlab-Simulink.

Forma de varia ie a acestor tensiuni este reprezentată în bi i.1.prescrisă. are aceeaşi formă de varia ie cu cuplul dezvoltat de motor. a) b) c) Figura 6. măsurată ca reac ie a urmărit foarte bine valoarea prescrisă Iq_ref.1. cuplul dezvoltat scade pană la valoarea cuplului rezistent prescris la arborele motorului. acesta dezvoltă un cuplu mare.1. 52 . Iq_ref.3 d) Varia ia parametrilor sistemului de ac ionare electrică la prescrierea unui grafic de viteză În Figura 6. De asemenea se poate considera că şi curentul Id urmăreşte valoarea prescrisă Id_ref.1.1.3 a) este prezentat ca rezultat al simulării tensiunea de referin ă pentru componentele Ud şi Uq. cu toate că există în permanen ă fluctua ii în jurul valorii de referin ă.3 b) curentul real care s-a stabilit pentru componenta Iq. Se remarcă în Figura 6. prezentată cu albastru în aceeaşi figură. În Figura 6.2 c) se prezintă curentul de reac ie după componenta Id. Se remarcă faptul că componenta Iq a curentului. iar în momentul când motorul păstrează o viteză stabilă. iar în Figura 6.2 d) că pe timpul cât motorul îşi modifică viteza.

iar dacă prescrisa de viteză are o valoare mare.4 Varia ia curen ilor statorici din înfăşurările motorului trifazat Figura 6. Se remarcă faptul că curen ii saltă la valori mari pe durata regimurilor tranzitorii de varia ie a vitezei între două valori constante ale acesteia. Astfel. Figura 6.1. cele trei tensiuni fiind permanent defazate la 120 de grade electrice.1. atunci tensiunea şi frecven a sunt de asemenea de valoare mare. Se poate observa că tensiunea trifazată variază indirect în amplitudine şi frecven ă. 53 .3 c) este prezentată forma tensiunii trifazate de ieşire din invertor. pentru o prescrisă a vitezei la un nivel scăzut. în func ie de valoarea prescrisei de viteză.1.4 este prezentată forma de varia ie a curen ilor trifaza i statorici. tensiunea cu care se alimentează motorul are amplitudine şi frecven ă mică.5 Hodograful curen ilor statorici Ialfa şi Ibeta În Figura 6. În Figura 6.1.1.În Figura 6.3 d) se poate observa mai bine modul în care este creată tensiunea trifazată.

5 10 12.5 CURENTUL IQ 5 Acquisition time 7. Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului. Dacă se face o compara ie între rezultatele ob inute prin simulare şi rezultatele determinate practic se constată că nu există diferen e majore.3. s-a prescris o referin ă de viteză de aceeaşi formă ca şi în cazul simulării. chiar şi în cazul salturilor rapide de viteză de la o valoare stabilă la alta.1. acest fapt validând corectitudinea simulării sistemului de comandă vectorială. În Figura 6. 13500 x1e3 30 300 9000 15 4500 150 viteza [rot/min] 0 0 0 -150 -4500 -15 -9000 -300 -30 -13500 0 2.1 Pentru a se face o compara ie cât mai bună între valorile ob inute prin simularea sistemului de control şi valorile ob inute prin măsurători directe. măsurată ca reac ie a urmărit destul de bine valoarea prescrisă Iq_ref.5 10 12.1.5 x1e3 REFERINTA DE VITEZA REFERINTA CURENTULUI IQ a) b) Figura 6. Curentul Iq este propor ional cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor.1.6 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 În Figura 6.1. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape viteza prescrisă.1. Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 În Figura 6.6 b) este prezentată cu culoare galbenă varia ia componentei ortogonale de referin ă a curentului statoric Iq iar cu culoare roz modul în care a variat curentul Iq. Singura 54 .5 x1e3 0 2.6 a) este prezentă cu albastru prescrisa de viteză iar cu roşu viteza la care a func ionat motorul.6.5 VITEZA ROTORULUI 5 Acquisition time 7.1.6 se prezintă rezultatele ob inute în urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de ac ionare cu control vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 6.

1.8 este prezentată dependen a dintre două tensiuni de alimentare a înfăşurărilor motorului trifazat.7 b) este prezentată forma de varia ie a curentului unei faze la parcurgerea primelor şase secunde din graficul de viteză prezentat în Figura 6. În Figura 6. a) b) Figura 6.1. În Figura 6. Se observă că forma ob inută este specifică cazului de generare a tensiunilor prin tehnica controlului vectorial.7 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 Figura 6.1.1.8 Dependen a dintre tensiunile de alimentare a două înfăşurări În Figura 6.1. Se observă că tensiunile ob inute de la ieşirea invertorului trifazat sunt defazate cu 120 de grade electrice între ele şi modulate corespunzător în durată.diferen ă care ar putea fi luată în considerare ar fi apari ia celor două valori maximale pe componenta Iq_ref la t=1. 55 .6 a).1.8s şi t=7.7 a) este prezentată tensiunea de alimentare a fiecărei faze a motorului asincron trifazat.6s. astfel încât curentul de circula ie din fiecare fază a motorului are o varia ie sinusoidală.

6. acesta simulând încărcarea motorului. 56 .1. cu orientare după fluxul rotoric pentru controlul pozi iei motoarelor asincrone trifazate.2. pos _ref [counts ] Convert position [counts ] Position Reference PID _Controller 0 iq _controller 0 dq ->abc id _ref[bits] Id _ref id _ref id _controller 0 Convert Transform iq [bits] abc ->dq Convert ia[bits] ib[bits] ic[bits] uc_ref [bits] iq _ref[bits] uq _ref[bits] ua_ref [bits] double Power module u_a[V] Transform ub_ref [bits] double u_b[V] i_c[A] IM phira omega Convert ud _ref[bits] TDQ 2ABC0 double u_c[V] 0. Pe tot parcursul simulării.2.2.1 Schema de reglare vectorială indirectă cu orientarea după fluxul rotoric pentru controlul pozi iei motoarelor asincrone trifazate Pe tot parcursul determinărilor care au ca scop simularea modului de lucru al sistemului de control s-au păstrat aceleaşi valori pentru constantele din cele trei regulatoare utilizate în sistemul de ac ionare.15 Nm. Schema simulink a sistemului de ac ionare electrică Simularea prezintă func ionarea unui motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit la prescrierea unei referin e de pozi ie.2 id [bits ] Mr [Nm ] Induction Motor i_a [A] A/D i_b [A] Current Measurement TABC 2DQ0 Convert Convert Delay SLIP COMPENSATION slip 0 Convert Convert 1 z sin_theta double sin cos cos_theta Rate Transition omg_mech [counts/sampling] theta _mech[rad] theta _mech [counts ] Encoder Figura 6. motorul a avut aplicat la arbore un cuplu rezistent de 0. 6. Controlul vectorial indirect de pozi ie cu motoare asincrone trifazate În acest subcapitol se prezintă rezultatele ob inute prin simularea şi testarea practică a unei comenzi vectoriale indirecte.

Se remarcă faptul că rotorul urmăreşte îndeaproape pozi ia prescrisă. Id_ref. Componenta activă prescrisă.2 d) Varia ia parametrilor sistemului de ac ionare electrică la prescrierea unui grafic de pozi ie În Figura 6. iar cu verde pozi ia la care s-a stabilit rotorul. 57 .2.2 b) se prezintă componentele ortogonale de referin ă ale curentului statoric în sistemul orientat Iq_ref şi Id_ref.2 a) este prezentă cu albastru prescrisa de pozi ie.2. Componenta reactivă prescrisă. reprezentată cu verde în Figura 6. au fost ob inute câteva rezultate care sunt prezentate în continuare. a) b) c) Figura 6. chiar şi în cazul salturilor rapide de la o valoare stabilă la alta.2. În Figura 6. Rezultate ob inute prin simularea controlului vectorial în mediul Matlab-Simulink În urma simulării sistemului de control vectorial al pozi iei motorului trifazat în Matlab-Simulink.6.2. Iq_ref. are rolul de a stabili cuplul dezvoltat de motor.2.2 b) a fost stabilită pe tot intervalul de timp al simulării la o valoare constantă.2. prezentată cu albastru în aceeaşi figură.

măsurată ca reac ie a urmărit foarte bine valoarea prescrisă Iq_ref.5 7.2.5 -1. iar cu roşu pozi ia la care s-a stabilit rotorul. Se remarcă faptul că motorul urmăreşte îndeaproape pozi ia prescrisă. În Figura 6. chiar şi în cazul salturilor rapide de la o valoare stabilă la alta.75 1.3 b) este prezentată cu culoare albastră varia ia componentei ortogonale de referin ă a curentului statoric Iq_ref iar cu culoare neagră modul în care a variat curentul Iq.1. În Figura 6.25 Acquisition time 3 3.2. Se observă că forma ob inută este specifică cazului de generare a tensiunilor prin tehnica controlului vectorial.75 1.3 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 În Figura 6.75 x1e3 REFERINTA DE POZITIE CURENTUL IQ DIN MOTOR 0 0.3 a) este prezentă cu galben prescrisa de pozi ie. astfel încât curentul de circula ie din fiecare fază a motorului să aibă o varia ie sinusoidală.3 se prezintă rezultatele ob inute în urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a sistemului de ac ionare cu control vectorial orientat după flux rotoric descris în Figura 6.25 Acquisition time 3 3.5 -15 -3 0 0. În Figura 6. Curentul Iq este propor ional cu cuplul electromagnetic dezvoltat de motor.2.2.75 x1e3 PRESCRISA COMP.6.5 0 0 -7. IQ POZITIA ROTORULUI a) b) Figura 6.2. Se observă că tensiunile ob inute de la ieşirea invertorului trifazat sunt de valoare mică şi modulate corespunzător în durată.2. Rezultate ob inute în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 În Figura 6. aşa cum se observă în graficul de pe canalul patru.4 b) este prezentată dependen a dintre două tensiuni de alimentare a înfăşurărilor motorului trifazat.5 2. x1e3 3 15 x1e3 1.2.4 a) este prezentată tensiunea de alimentare pe fiecare fază a motorului asincron trifazat.2.5 2.3. Este de remarcat faptul că componenta Iq a curentului. 58 .

Este necesară utilizarea unor softuri de complexitate mare pentru a crea în final fişierul executabil care va fi rulat de procesorul digital de semnal.4 Mărimi măsurate în urma implementării practice a sistemului de control vectorial pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 6. Concluzii În urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 şi modulul de putere ACPM750 a sistemului de control vectorial a vitezei şi pozi iei motoarelor trifazate se pot trage următoarele concluzii: Se ajunge rapid din stadiul de simulare al ac ionării la implementarea reală a schemei de control. Se ob ine un control total al vitezei şi pozi iei motorului asincron trifazat.2.3. Costul păr ii software este mare. tensiunile rezultante care se aplică pe cele trei înfăşurări sunt în permanen ă defazate la 120 de grade electrice.a) b) Figura 6. Calculele făcute pe procesorul DSP pentru controlul motorului trifazat sunt mai numeroase fa ă de cazul controlului motorului bifazat. Dacă parametrii motorului care se trec în partea de simulare nu corespund cu cei reali. în cazul implementării practice performan ele ac ionării scad. S-au ob inut în cazul implementării practice a sistemului de control aceleaşi varia ii pentru parametrii electrici ai ac ionării ca şi în cazul simulării sistemului. Metoda rapidă de scriere a codului executabil pentru procesorul digital de semnal permite testarea rapidă a diferitelor configura ii de sisteme de ac ionare electrică. cu modificări minime sau chiar zero pentru partea hardware. Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de pozi ie cu motor asincron trifazat. 59 . Se ob ine un control total al vitezei şi pozi iei motorului asincron trifazat. Metoda de control care a fost simulată este viabilă şi func ionează cu performan e foarte bune şi în implementarea practică.

45. De asemenea această placă se utilizează pentru parametrizarea diferitelor protec ii şi comenzi ale driverului IGBT. 22.3V) la 5V. Semnalele PWM de comandă a tranzistoarelor de for ă sunt transmise către cele şase drivere prin intermediul a două placi de comandă identice care comunică între ele. Fiecare bra are în componen ă două tranzistoare IGBT de mare putere. Asigură toate legăturile necesare cu placa procesorului DSP. Partea de for ă a circuitului este compusă dintr-o sursă de tensiune continuă şi un invertor cu şase bra e. Curentul nominal al tranzistoarelor IGBT este de 200A în cazul utilizării în regim de lungă durată. Invertorul a fost realizat prin utilizarea a şase bra e sub formă modulară de elemente semiconductoare. legătura la acest nul fiind necesară în cazul anumitor strategii de control a motoarelor. bifazate şi trifazate a fost dezvoltat un sistem de ac ionare comandat cu procesor digital de semnal. pe fiecare bra în parte. 59. sistem care permite configurarea circuitului de for ă în func ie de tipul motorului comandat şi în func ie de modul de comandă dorit. putându-se stabili şi un curent de maxim 300A pe o durată de 10 secunde. 60 . 13. Tensiunea nominală a tranzistoarelor este de 1200V. Elemente de proiectare şi execu ie a invertoarelor pentru controlul vectorial al motoarelor bifazate [12. 19. Pentru a comanda fiecare bra IGBT al invertorului s-au utilizat şase drivere care au fost montate prin intermediul unei placi de adaptare. Modifică nivelul semnalelor primite de la procesorul DSP (3. chiar în cazul unor semnale de comandă greşite. 40. 15. 44. Placa de interfa are între driver şi bra ul IGBT are rolul de a asigura legăturile electrice de la modulul de for ă la driver şi de la cele două semnale PWM de comandă ale tranzistoarelor la driver. 61] Pentru a ob ine diferite configura ii ale circuitului de alimentare a motoarelor monofazate. fiecare placă asigurând ieşirea a şase semnale de comandă către trei drivere. De asemenea fiecare din cele două placi de comandă asigură următoarele func ii: Separă galvanic semnalele PWM de la procesorul DSP către invertor. 14. 20. tranzistoare care la rândul lor sunt conectate în antiparalel cu o diodă de fugă. 41. Partea de driver are rolul de a face diferite protec ii ale tranzistoarelor monitorizând tensiunea şi curentul pe tranzistor şi de asemenea are rolul de a asigura comanda corectă a tranzistoarelor. Aceleaşi valori ale curentului şi tensiunii sunt valabile şi pentru dioda de fugă. 57 58. Sursa de tensiune continuă este realizată dintr-o punte redresoare trifazată şi două condensatoare de 4700µF (450V) înseriate. 36. 42. 35. 21. S-au utilizat două condensatoare înseriate pentru a putea fi creat un punct de nul artificial. 34. Face legătura între placa cu module LEM pentru citirea curen ilor şi intrările analogice ale plăcii cu procesor DSP.7. 32. 60.

Schimbă semnalele PWM de la procesorul DSP din active în 0 LOGIC în active în 1 LOGIC. Toate semnalele de intrare şi ieşire pentru această placă sunt asigurate printr-un port de legătură de pe placa de comanda descrisa anterior. Permite stabilirea modului de comandă al tranzistoarelor IGBT pentru diferite configura ii ale invertorului. semnalele de la acest traductor fiind transferate către procesorul DSP în urma unor adaptări şi filtrări care se fac pe placa de comandă. Asigură legătura cu sursele de alimentare ale diferitelor circuite. Un invertor trifazat în care fiecare fază a motorului trifazat este alimentată de către o punte tip H. Un invertor bifazat format din patru bra e IGBT care alimentează fiecare fază a motorului bifazat prin intermediul unei pun i de tip H. Pentru a cunoaşte cu exactitate pozi ia rotorului motorului comandat se utilizează un traductor incremental de pozi ie. Permite intrarea semnalelor PWM atât pe 3. Având controlul asigurat asupra unui asemenea număr de bra e se pot ob ine spre exemplu următoarele configura ii de invertoare: Două invertoare trifazate (se utilizează câte trei bra e IGBT la un invertor). De asemenea circuitele de pe placă permit limitarea nivelului semnalului care este transmis spre intrarea analogică a plăcii cu procesor DSP şi filtrarea semnalelor de zgomot electronic. Din acest motiv a fost concepută a placă care face citirea a doi curen i de pe partea de for ă prin intermediul a două traductoare LEM. 7.Face legătura şi adaptarea semnalele de la traductorul de pozi ie montat pe motor şi placa procesorului DSP. Proiectarea şi realizarea invertorului dublu în H pentru controlul motorului bifazat Pentru a putea fi testate diferite sisteme de ac ionare în care se utilizează motoare asincrone a fost conceput un invertor care are în componen ă şase bra e cu elemente semiconductoare de tip IGBT de mare putere. Ridică semnalele de comandă către driverele IGBT de la 5V la 15V. Semnalizează optic prezen a tensiunilor de comandă.1. 61 .3V cât şi pe 5V. Semnalizează optic starea driverelor IGBT. Asigură pornirea şi oprirea surselor în comuta ie tip ATX utilizate în alimentarea circuitelor. Pentru a putea realiza controlul vectorial al motoarelor este necesară cunoaştere în orice moment a curentului pe două din faze în cazul motoarelor bifazate şi trifazate.

1. Modulul cu tranzistoare IGBT Modulele semiconductoare de putere joacă un rol important în cadrul sistemelor de ac ionare electrică cu tura ie variabilă a motoarelor asincrone. Dacă se scurtează şi traseele firelor de legătură de pe partea de curent continuu astfel încât acestea să aibă un caracter cât mai pu in inductiv. modulele IGBT având denumirea de SEMIX302GB126HDs. Marele avantaj al modulelor de putere este că integrează diferite elemente semiconductoare de putere. am utilizat pentru construc ia invertorului bifazat – trifazat şase module IGBT din gama SEMIX 2s.7. asigurând izolarea electrică fa ă de radiatoarele de răcire.1.1. rezultă o reducere a vârfurilor de tensiune care apar în urma procesului de comuta ie al tranzistoarelor IGBT. Datorită conectării directe a driverului pe modulul de putere se ob ine un control optim al tranzistoarelor iar zgomotul electric şi pierderile pe eventualele fire de legătură şi conectori este înlăturat. Datorită facilită ilor oferite de către familia de module SEMIX şi din dorin a de a realiza un invertor de mare putere care să fie utilizat în diferite configura ii.1 Module IGBT din familia SEMIX 62 . Caracteristicile acestei familii conduc la realizarea unui invertor compact şi cu inductan e reduse. Figura 7. senzori şi circuite de protec ie în acelaşi subsistem.

1. Func iile de control. acesta fiind varianta profesională şi vârful de gamă al driverelor pentru tipul de modulele IGBT alese. Anulează impulsurile de comandă foarte scurte. Modul de selectare al unui driver şi topologia circuitului electronic al acestuia determină în ultimă instan ă performan a unui IGBT. Caracteristicile tehnice care fac din driverul SKYPER 32 PRO R un vârf de gamă al categoriei sunt următoarele: Are două canale de ieşire. O imagine a driverului utilizat poate fi observată în Figura 7. separată galvanic de circuitul primar. Se resetează automat la dispari ia subtensiunii pe partea de alimentare. module care au fost utilizate în construc ia invertorului bifazat – trifazat. Adaugă un timp de gardă ajustabil la impulsurile PWM de comandă care vin de la controlerul DSP. Face protec ie la subtensiune de alimentare atât pe partea primară a circuitului cât şi pe secundar.7. Driverul tranzistoarelor IGBT Partea de driver reprezintă interfa a vitală care trebuie să existe între tranzistoarele de putere şi controler.1.1.2. Face protec ie dinamică la scurtcircuit pe partea de for ă prin monitorizarea tensiunii colector-emitor de pe tranzistoarele IGBT şi monitorizarea modului de intrare în conduc ie a tranzistorului. Face inter-blocaj între impulsurile de comandă ale tranzistorului superior şi inferior. Pentru a controla toate modulele IGBT utilizate în construc ia invertorului s-au utilizat în total şase drivere. separare galvanică şi protec ie sunt integrate pe driver. Asigură o sursă de alimentare pentru partea secundară.2. Pentru a controla cele şase module IGBT tip SEMIX302GB126HDs. Figura 7.2 Driverul de module IGBT tip SKYPER 32 PRO R Driverul ales este utilizat pentru a comanda două tranzistoare IGBT conectate în semipunte. câte un driver pentru fiecare modul de for ă. am ales un driver de tranzistoare IGBT oferit de către firma SEMIKRON. Driverul are denumirea de SKYPER 32 PRO R. 63 .

Anulează semnalele logice de comandă în caz de eroare. utilizând arcuri.3 este prezentată o imagine a plăcii de adaptare BOARD 2s SKYPER 32 PRO R.1µs).3 Placa de adaptare BOARD 2s SKYPER 32 PRO R 7. Figura 7. aceasta fiind produsă de firma SEMIKRON în scopul de a permite parametrizarea optimă a driverului în func ie de tipul modulului IGBT comandat.1. a documenta iei driverului SKYPER 32 PRO R şi a schemelor electrice pentru placa de adaptare BOARD 2s SKYPER 32 PRO R a fost făcută o parametrizare optimă pentru comanda tranzistoarelor invertorului. Placa de adaptare dintre modulul IGBT si driverul IGBT Pentru a putea realiza conexiunile electrice între modulul IGBT SEMIX302GB126HDs şi driverul SKYPER 32 PRO R a fost necesară utilizarea unei plăci de adaptare.1.Asigură ieşirea lentă din conduc ie a tranzistoarelor în caz de scurtcircuit. Ieşirea lentă din conduc ie a tranzistoarelor în caz de scurtcircuit (2. Componentele pasive astfel calculate şi determinate din graficele de func ionare ale modulelor enumerate mai sus au fost lipite în loca ii bine specificate de pe placa de adaptare BOARD 2s SKYPER 32 PRO R.3. Realizează un management al erorilor. Tot circuitul este acoperit cu lac izolant de protec ie. Placa aleasă are denumirea de BOARD 2s SKYPER 32 PRO R. În Figura 7. şi în scopul de a putea fi realizate legăturile electrice între driver şi modul de putere. Stabilirea mărimilor şi parametrilor de comandă pentru tranzistoarele IGBT de putere În urma consultării documenta iei tehnice a modulului de putere SEMIX302GB126HDs.1. Permite intrarea unui semnal de eroare din exterior. Func ionează până la o tensiune de 1200V pe partea de curent continuu.1. 64 . 7.4. ob inându-se următoarele caracteristici pentru invertor: Temperatură maximă de func ionare 75oC.

Face legătura între placa cu module LEM pentru citirea curen ilor şi intrările analogice ale plăcii cu procesor DSP. Cele două placi de interfa ă asigură următoarele func ii: Separă galvanic semnalele PWM de la procesorul DSP către invertor. fiecare din ele asigurând legătura electrică între procesorul DSP şi trei bra e ale invertorului. Asigură toate legăturile necesare cu placa procesorului DSP. Curentul nominal prin tranzistor este de 200A. Semnalizează optic prezen a tensiunilor de comandă. Frecven a de comuta ie este de 20kHz în regim uşor de lucru şi de maxim 5kHz în regim greu de lucru (sute de amperi). Permite stabilirea modului de comandă al tranzistoarelor IGBT pentru diferite configura ii ale invertorului.3V cât şi pe 5V. Modifică nivelul semnalelor primite de la procesorul DSP (3.3V) la 5V.5µs de la generarea fiecărui impuls de comandă pentru intrarea în conduc ie a tranzistoarelor IGBT. Se verifică cazul de scurtcircuit după fiecare 5. Face legătura şi adaptarea semnalele de la traductorul de pozi ie montat pe motor şi placa procesorului DSP. Ridică nivelul semnalelor de comandă către driverele IGBT de la 5V la 15V.5. Schimbă semnalele PWM de la procesorul DSP din active în 0 LOGIC în active în 1 LOGIC. Cele două plăci de interfa are sunt identice. 7. Este permisă o tensiune maximă de alimentare pe partea de curent continuu de 1200V. Semnalizează optic starea driverelor IGBT. Ieşirea din conduc ie a tranzistoarelor se face în 1. 65 .3µs sau mai mare.1. Fiecare placă asigură ieşirea a şase semnale de comandă către trei drivere. Permite intrarea semnalelor PWM atât pe 3.1µs.Timp de gardă între impulsurile de comandă de 3. Semnalele PWM de comandă a tranzistoarelor de for ă sunt transmise către cele şase drivere prin intermediul acestor două placi de interfa are care comunică între ele. Interfa area procesorului DSP cu circuitele invertorului IGBT şi ale traductoarelor Pentru a putea fi realizată legătura electrică între procesorul digital de semnal şi invertorul IGBT cu şase bra e a fost necesară realizarea a două plăci de interfa are între procesorul DSP şi invertor. Intrarea în conduc ie a tranzistoarelor se face în 300ns. Asigură legătura cu sursele de alimentare ale diferitelor circuite.

1. active în 0 LOGIC. Figura 7. Semnalizarea stării în care se află driverele IGBT este făcută optic prin utilizarea de leduri care emit semnalul luminos în diferite culori. Deoarece semnalul de ieşire din optocuploare era de nivel redus a fost conceput un circuit care ridică semnalul la 15V. Deoarece procesorul TMS320F2812 care este utilizat în cazul de fa ă.4 Placa de interfa are realizată practic 66 . Separarea galvanică între procesorul DSP şi circuitele de pe blocul invertorului a fost făcută cu optocuploare performante care au capacitatea de a lucra la o frecven ă de ordinul sutelor de kHz. această valoare fiind necesară la intrarea PWM a driverelor IGBT. este necesară ridicare semnalelor la 5V pentru a comanda optocuploarele şi inversarea semnalelor pentru a deveni active în 1 LOGIC. Un circuit important de pe placă este cel de adaptare şi inversare a semnalelor PWM care pot proveni de la diferite variante de procesoare DSP.Asigură pornirea şi oprirea surselor în comuta ie tip ATX utilizate în alimentarea circuitelor. Tot cu leduri este făcută şi semnalizarea prezen ei diferitelor tensiuni pe placă.3V. generează semnale PWM la valoarea de 3.

6. Descrierea plăcii de comandă tip MSK 2812 şi a controlerului digital de semnal TMS320F2812 Pentru a putea fi implementate sistemele de control vectorial care au fost simulate s-a utilizat placa cu procesor DSP având denumirea de MSK 2812.1. semnalele de la acest traductor fiind transferate către procesorul DSP în urma unor adaptări şi filtrări care se fac pe placa de adaptare.Pentru a putea realiza controlul vectorial al motoarelor este necesară cunoaştere în orice moment a curentului pe două din faze în cazul motoarelor bifazate şi trifazate.1.3V. acesta integrând într-un singur chip un procesor DSP foarte performant împreună cu toate 67 . 7. Aceasta a permis experimentarea şi testarea aplica iilor de control digital a mişcării pe controlerul digital de semnal TMS320F2812. Controlerul ´F2812 este un dispozitiv care func ionează la tensiunea de 3.5 Placa de citire a curentului realizată practic Pentru a cunoaşte cu exactitate pozi ia rotorului motorului comandat se utilizează un traductor incremental de pozi ie. De asemenea circuitele de pe placă permit limitarea nivelului semnalului care este transmis spre intrarea analogică a plăcii cu procesor DSP şi filtrarea semnalelor de zgomot electronic. fiind destinat implementării aplica iilor avansate de control digital a mişcării. Din acest motiv a fost concepută a placă care face citirea a doi curen i de pe partea de for ă prin intermediul a două traductoare LEM. Toate semnalele de intrare şi ieşire pentru această placă sunt asigurate printr-un port de legătură de pe placa de comanda descrisa anterior. Figura 7.

fiecare adaptat pentru aplica ii specifice de control. modulele de putere putând fi de diferite tipuri sau de puteri diferite.1. Controlerul ´F2812 are toate perifericele necesare pentru a controla simultan două motoare asincrone trifazate.1. Figura 7. Celelalte două porturi sunt dedicate pentru interfa area cu modulele de putere. În Figura 7. Placa oferă acces direct la toate semnalele de intrare/ieşire ale procesorului F2812 prin intermediul a patru porturi de extensie. Fiecare conector asigură toate semnalele necesare de intrare ieşire pentru modulele de putere în scopul controlului motorului asincron.6 se prezintă o vedere de sus cu amplasarea componentelor pe placa MSK2812. motoare de curent alternativ sau motoare pas cu pas. Placa MSK2812 include doi conectori dedica i pentru interfa area cu modulele de putere externe. la magistrala de adrese şi la semnalele de control. Două porturi permit accesul la magistrala de date.perifericele. Prin aceşti doi conectori placa cu procesor DSP poate comunica cu unul sau două module de putere externe simultan. fiecare port con inând toate semnalele de intrare/ieşire de bază necesare pentru a controla motoare de curent continuu.6 Amplasarea componentelor pe placa cu procesor DSP tip MSK2812 68 .

Această nouă metodă de abordare a dezvoltărilor de aplica ii de control digital a motoarelor a îndeplinit un vechi vis al automatiştilor şi anume: începerea prin crearea unui model complet al sistemului. În acest mod se scurtează drumul de la faza de concepere si testare în laborator la faza de implementare industrială a aplica iei.1.7. într-un mod cât mai rapid cu putin ă. Partea software de implementare pe procesorul DSP a sistemelor de ac ionare simulate Pentru a putea implementa practic un sistem de ac ionare. Figura 7.7 Procesul de implementare al aplica iilor de control digital a motoarelor. Această nouă metodă de abordare nu numai că reduce semnificativ timpul de dezvoltare al aplica iei. din etapa de simulare software în etapa de execu ie pe procesor DSP 69 . apoi generarea automată a codului executabil pentru diferite tipuri de sisteme şi testarea în timp real a sistemului simulat. în ultimii ani au fost dezvoltate o serie de programe software special concepute pentru a transforma un sistem de ac ionare din stadiu de simulare în cod maşină pentru procesoarele digitale de semnal dedicate diferitelor aplica ii. crearea blocurilor de control şi analizarea comportării sistemului prin simulare. ci lasă utilizatorul să se concentreze mai mult pe modul de func ionare şi de creştere a performan elor.1.7.

atât la nivel hardware cât si software. 70 .2.În cadrul acestei lucrări s-a lucrat cu un set complet de medii de dezvoltare. generare de cod. Simularea sistemului de control La acest prim nivel. -K- Convert Speed reference spd_ref [counts/sampling] speed [counts/sampling] REFERINTA DE VITEZA + VITEZA MASURATA [counts/sampling] -K- IQ_ref + ID_ref [A] UQ-ref + UD_ref [biti] UA +UB + UC [A] IA +IB [A] iq_ref [bits] uq_ref [bits] ua_ref [bits] double Power module u_a [V] i_a[A] i_b[A] spd_controller0 iq[bits] iq_controller0 ud_ref [bits] Transform ub_ref [bits] FLUX ROTORIC [A] double u_b [V] dq->abc Id_ref i_d_ref id_controller0 i_a[bits] Convert id[bits] IM Convert uc_ref [bits] id_ref [bits] double u_c [V] TDQ2ABC0 Induction Motor 0.7.1. se pot ab ine prin simulare forme de undă care practic nu au cum sa fie măsurate şi se verifică dacă sistemul creat func ionează adecvat. se ob in rezultatele simulării imediat. sunt asigurate de către librăriile programului. iar apoi se testează dacă toate sistemele func ionează corespun-zător (simulare. Solu ia utilizată oferă multe avantaje semnificative datorită următoarelor caracteristici: Generarea automată a codului C – se elimină necesitatea de a scrie codul C şi de a concepe codul de asamblare. Abordare tip “plug-and-play” – se fac toate conexiunile şi setările la partea hardware şi software.1 Mr [Nm] CUPLU ELECTROMAGNETIC A/D i_c[bits] Transform ID_reactie abc->dq iq[bits] i_b[bits] Convert Current Measurement IQ_reactie speed [counts/sampling] omg_mech [counts/sampling] theta_mech[counts] OMEGA [RAD/S] TABC2DQ0 theta_mech[rad] Convert Convert Convert Encoder speed [counts/sampling] Copy TETA [RAD] Unit Delay SLIP COMPENSATION slip0 1 z double sin_theta sin cos cos_theta Rate Transition Figura 7. Modelarea şi simularea vizuală a sistemului– se poate modifica rapid structura de control. 7. Dacă rezultatele ob inute sunt satisfăcătoare. mediul de lucru MATLAB permite simularea completă a configura iei sistemelor digitale de control a motoarelor de induc ie. Toate modelele bloc pentru simularea motoarelor.1. se poate face o optimizare a parametrilor de control. convertoarelor de putere. etc. se poate trece la următoarea etapă şi anume generarea codului C pentru model. senzorilor. încărcare şi execu ie a codului pe structura procesorului DSP). Analiza pe un sistem DSP – se validează rezultatele pe un sistem real de control.8 Modelul schemei de control vectorial în MATLAB-Simulink În această etapă se pot alege parametrii optimi pentru toate regulatoarele.

3.1. El permite generarea unui fişier C/C++ complet pentru fiecare din blocurile care au fost folosite pentru modelarea sistemului de control.7. permite controlul motoarelor de induc ie asincrone.7. aşa cum se observă în Figura 7.4.1. motoarelor sincrone cu magne i permanen i şi a motoarelor brushless de curent continuu. Utilizându-se platforma Digital Motor Control Developer-Pro (DMCD-Pro) este posibilă încărcarea şi execu ia aplica iei pe un procesor digital de semnal. Generarea codului C/C++ pentru model La acest nivel se face generarea codului C/C++ pentru toate blocurile care intervin în sistemul simulat. oferit de către mediul de lucru MATLAB. De asemenea acest program permite utilizarea câtorva unelte de analiză grafică putându-se astfel genera un grafic de mişcare ca valoare de referin ă pentru sistem sau se poate vizualiza modul în care au variat parametrii din sistem. Modulul ACPM 750 include următoarele componente: 71 . după care sunt transferate pe calculatorul utilizatorului şi afişate grafic. Valorile care se afişează grafic sunt salvate într-o primă fază pe memoria din controler. Implementarea aplica iilor pe procesorul DSP Codul C generat de către MATLAB este în final inclus în aplica ia de bază care este executată de către controlerul TMS320F2812.2. Pentru a face acest lucru se utilizează programul Real Time Workshop. 7. Elemente tehnice ale invertorului trifazat ACPM 750 pentru controlul vectorial al motoarelor bifazate şi trifazate Placa ACPM 750 este un modul de putere de 750 W.9 Utilizarea Real Time Workshop pentru generarea codului C/C++ 7.7. compatibil MC-Bus.1.9.1. salvare care se face în timp real. care combinat cu o unitate de control de tip MSK2812. cu scopul ca acestea să fie implementate şi testate pe un controler DSP (în cazul de fa ă TMS320F2812). Figura 7.

Resetarea semnalului de eroare. B şi Index. Un circuit pentru stabilizarea tensiunii logice la valoarea de 5V c. Circuit de protec ie la supra-temperatură. Citirea semnalului generat de tahogenerator. Interfa ă de tip MC-Bus pentru conectarea modulului cu unită i de control. Circuit de trigherare a erorilor. Citirea semnalelor A. Un port care permite conectarea unui encoder incremental. Circuit de protec ie la supra-tensiune. cu posibilitatea ajustării semnalului de intrare.. Circuit de şi protec ie în caz de întrerupere a tensiunii de alimentare pentru partea logică. resetabil de către partea logică de control. Comanda independentă a fiecăruia din cele 6 tranzistoare IGBT ale invertorului.Un invertor IGBT trifazat cu frecven a de comuta ie de 24kHz. Citirea semnalelor de la traductoarele HALL. Un port care permite conectarea unui poten iometru pentru stabilirea unei tensiuni analogice de referin ă. Circuit de protec ie în caz de punere a tensiunii la masă sau erori legate de împământare. Un circuit de măsurare a tensiunii continue de intrare în invertor. Un port care permite conectarea unui tahogenerator. Comanda tranzistorului IGBT conectat la rezisten a de frânare. Circuit de protec ie la supra-curent. Un tranzistor pentru frânare care suportă o tensiune maximă continuă de 400V şi un curent de 6ARMS. unitatea logică de control poate face următoarele opera ii pe placa modulului de putere ACPM 750. provenite de la encoderul în cuadratură.c. Un circuit de limitare rapidă a curentului prin suprimarea impulsurilor de comandă către tranzistoare. 72 . Un port care permite conectarea de senzori tip HALL.. Un port serial de comunica ie cu calculatorul de tip RS-232. imediat ce protec ia s-a activat. Recep ionarea semnalului de eroare de pe ACPM 750. 4ARMS curentul prin tranzistor şi tensiunea continuă maximă de 400VDC. Două traductoare de curent tip LEM care măsoară curentul pe două din fazele de ieşire ale invertorului. Citirea curen ilor din motor şi a tensiunii de pe partea de curent continuu. Circuit de protec ie la scurt-circuit. Prin intermediul interfe ei MC-bus.

5V a tensiunii. Partea se soft a sistemului electric de ac ionare permite generarea automată a codului C eliminându-se necesitatea de a scrie codul C şi de a concepe codul de asamblare. Datorită utilizării modulelor de putere există marele avantaj că acestea integrează diferite elemente semiconductoare de putere. 7. Datorită facilită ilor oferite de către familia de module SEMIX a fost realizat un invertor compact şi cu inductan e reduse. Concluzii Sistemul de ac ionare cu procesor digital de semnal care a fost dezvoltat permite configurarea circuitului de for ă în func ie de tipul motorului comandat şi în func ie de modul de comandă dorit. Controlul interfe ei seriale de comunica ie RS-232. Driverul invertorului face separarea galvanică cu transformator între partea de comandă şi partea de for ă.5V. senzori şi circuite de protec ie în acelaşi subsistem. cum ar fi curen ii prin motor. acesta dovedindu-şi performan ele pe durata determinărilor experimentale care au fost făcute. au aplicată o tensiune de offset de 2. astfel încât valoarea zero a curentului corespunde valorii de 2. Această metodă de abordare a dezvoltărilor de aplica ii de control digital a motoarelor permite testarea în timp real a sistemului simulat şi reduce semnificativ timpul de dezvoltare al aplica iei lăsând utilizatorul să se concentreze mai mult pe modul de func ionare şi de creştere a performan elor. Pentru a putea implementa practic un sistem de ac ionare. 73 . toate protec iilor logice asigurate de către acesta fiind testate cu succes. într-un mod cât mai rapid cu putin ă. Semnalele bipolare.Citirea tensiunii externe de referin ă stabilită din poten iometru. La nivelul interfe ei MC-Bus semnalele de comandă pentru tranzistoarele IGBT şi semnalele de eroare au tensiunea de 5V compatibilă TTL/CMOS. asigurând izolarea electrică fa ă de radiatoarele de răcire.3. în ultimii ani au fost dezvoltate o serie de programe software special concepute pentru a transforma un sistem de ac ionare din stadiu de simulare în cod maşină pentru procesoarele digitale de semnal dedicate diferitelor aplica ii.

Concluzii finale Studiul maşinilor electrice utilizând modelele de maşină. Prin urmare. prezen a inevitabilă a convertoarelor cu elemente statice elimină practic legătura directă dintre maşina electrică şi re eaua de alimentare. flux. fazorii spa iali reprezentând o unealtă de analiză unitară a maşinilor electrice alimentate prin convertoare statice şi a sistemelor de reglare în circuit închis.7. reprezintă o unealtă fizico-matematică de lucru care permite o abordare unitară a maşinilor electrice. fa ă de care se ob ine o reducere a numărului de ecua ii prin înlocuirea celor trei mărimi de fază . datorită domeniului mai larg de reglare a vitezei şi iner iei rotorice reduse. Modelul maşinilor de curent alternativ bazat pe teoria fazorilor spa iali stă la baza concep iei generale a sistemelor de reglare cu motoare de induc ie. Dezvoltarea tehnologiilor digitale oferă posibilitatea de implementare a unor algoritmi complecşi de control a motoarelor de induc ie acestea conducând la ob inerea unor performan e dinamice foarte înalte pentru maşină. cuplul electromagnetic dezvoltat şi legătura cu mărimile mecanice constituie modelul matematic al maşinii electrice. Modelul maşinilor electrice de curent alternativ care se bazează pe teoria fazorilor spa iali este mai simplu decât modelul în coordonatele fazelor şi chiar decât modelul dq. Această proprietate simplifică structura de control şi generează performan e dinamice foarte bune.4. controlul corect după cuplul motorului fiind o condi ie esen ială pentru toate strategiile de control. aceasta explorând avantajul că două mărimi pot fi controlate independent. cuprinzând cele mai complexe regimuri de func ionare. indiferent de tipul acesteia. Ca urmare a utilizării tot mai accentuate a motoarelor asincrone în ac ionări electrice cu tura ii variabile. Particularită ile specifice diverselor categorii de maşini sunt cuprinse în ecua iile modelului prin schimbarea corespunzătoare a mărimilor de stare. Setul de ecua ii ce descrie rela ia dintre mărimile electrice caracteristice maşinii. Performan ele dinamice atinse de către strategia de control vectorial a motoarelor de induc ie depăşeşte ac ionările cu motoare de curent continuu datorită capacită ii superioare de lucru pe durata regimurilor tranzitorii.curent. Utilizarea teoriei fazorilor spa iali a permis ob inerea unui model general şi simplu al maşinilor electrice de curent alternativ. 74 . tensiune . utilizarea maşinilor asincrone bifazate nu mai este condi ionată de numărul diferit de faze al sursei de alimentare. Strategia de control vectorial cu orientare după fluxul rotoric este cea mai utilizată.cu o singură mărime complexă numită fazor spa ial.

Principiul de control utilizat pentru reglarea vitezei poate fi aplicat cu succes atât în cazul motoarelor de induc ie bifazate cât şi a celor trifazate schema de control având capacitatea de a lucra satisfăcător în cazul regimurilor tranzitorii rapide. Controlul vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate prin intermediul unui invertor trifazat de tensiune de construc ie standard este mai complexă şi necesită o putere mai mare de calcul din partea procesorului DSP. În urma implementării practice pe procesorul digital de semnal TMS320F2812 a celor două variante de control a pozi iei pentru motorul bifazat se poate trage concluzia că ambele metode de control duc la acelaşi rezultat. Circuitul de comandă cu invertor trifazat standard are ca avantaj construc ia standard a convertorului de tip trifazat şi un pre de cost scăzut al invertorului. Analizând datele ob inute în cazul controlului vectorial indirect al vitezei motoarelor asincrone bifazate prin intermediul unui invertor dublu în H de tensiune se constată că partea de control este mai simplă. deoarece acestea coincid cu rezultatele ob inute prin simulare. Ca dezavantaj este faptul că invertorul este de o complexitate mai ridicată şi la un pre de cost ridicat. aşa cum poate fi observat din datele ob inute prin simulare şi din datele culese experimental. necesitând o putere mai mare de calcul pe procesorul digital de semnal. deci puterea de calcul cerută de la procesorul DSP este mai mică. Rezultatele ob inute experimental validează corectitudinea sistemului de control a vitezei motorului bifazat. aici fiind necesare opt tranzistoare IGBT de putere. 75 . dar există dezavantajul complexită ii invertorului şi al pre ului de cost al acestuia. reversare de sens.Pentru a realiza un control complet al motorului bifazat pot fi utilizate diverse topologii de sisteme de ac ionare performante. strategia de control fiind simplă. posibilită i de func ionare în regim de generator sau frână. Ca dezavantaj este faptul că strategia de control este relativ complicată. În urma testării practice a controlului motorului bifazat pe diferite topologii de sisteme de ac ionare se desprind concluziile: Circuitul de comandă cu invertor în H şi control tip SPWM este o schemă cu număr minim de tranzistoare ce asigură un reglaj complet şi la performan e bune. având avantajul că invertorul are cu două tranzistoare mai pu in fa ă de cea de-a doua variantă propusă. asigurând performan e dinamice foarte bune pentru maşina de induc ie. Ambele variante de control a vitezei motorului bifazat permit ob inerea de viteze mari la arborele rotorului. Circuit de comandă cu invertor dublu în H are ca avantaj faptul că permite un control complet al motorului bifazat incluzând reglaj de viteză.

tensiunile rezultante care se aplică pe cele trei înfăşurări sunt în permanen ă defazate la 120 de grade electrice. Dacă parametrii motorului care se trec în partea de simulare nu corespund cu cei reali. tensiunile rezultante care se aplică pe cele două înfăşurări sunt defazate permanent la 90 de grade electrice. senzori şi circuite de protec ie în acelaşi subsistem. performan ele ac ionării scad. 76 . Datorită facilită ilor oferite de către familia de module SEMIX a fost posibilă realizarea unui invertor compact şi cu inductan e reduse.Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de pozi ie cu motor asincron bifazat. cu modificări minime sau chiar zero pentru partea hardware. în cazul implementării practice a sistemului. Pentru a putea implementa practic un sistem de ac ionare. Datorită utilizării modulelor de putere există marele avantaj că acestea integrează diferite elemente semiconductoare de putere. Metoda rapidă de scriere a codului executabil pentru procesorul digital de semnal permite testarea rapidă a diferitelor configura ii de sisteme de ac ionare electrică. Sistemul de ac ionare cu procesor digital de semnal care a fost dezvoltat permite configurarea circuitului de for ă în func ie de tipul motorului comandat şi în func ie de modul de comandă dorit. Atât în cazul controlului de viteză cât şi în cazul controlului de pozi ie cu motor asincron trifazat. Este necesară utilizarea unor softuri de complexitate mare pentru a crea în final fişierul executabil care va fi rulat de procesorul digital de semnal. Partea se soft care a fost utilizată permite generarea automată a codului C eliminându-se necesitatea de a scrie codul C şi de a concepe codul de asamblare. Această metodă de abordare a dezvoltărilor de aplica ii de control digital a motoarelor permite testarea în timp real a sistemului simulat şi reduce semnificativ timpul de dezvoltare al aplica iei lăsând utilizatorul să se concentreze mai mult pe modul de func ionare şi de creştere a performan elor. în ultimii ani au fost dezvoltate o serie de programe software special concepute pentru a transforma un sistem de ac ionare din stadiu de simulare în cod maşină pentru procesoarele digitale de semnal dedicate diferitelor aplica ii. într-un mod cât mai rapid cu putin ă. Calculele făcute pe procesorul DSP pentru controlul motorului trifazat sunt mai numeroase fa ă de cazul controlului motorului bifazat. asigurând izolarea electrică fa ă de radiatoarele de răcire. acesta dovedindu-şi performan ele pe durata determinărilor experimentale care au fost făcute.

controlat cu procesor digital de semnal. Determinarea prin simulare al modului de func ionare în regim tranzitoriu şi sta ionar al motorului asincron de induc ie bifat. utilizând strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric. utilizând strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric. Sistemul de ac ionare electric a fost dezvoltat ini ial în pachetul de programe Matlab-Simulink. Efectuarea unui studiu documentar privind stadiul actual de control al motoarelor de induc ie bifazate. Conceperea unui sistem de ac ionare electric care să permită reglarea pozi iei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în „H”. după care a fost implementat fizic pe un sistem de ac ionare electric. controlat cu procesor digital de semnal. 77 . utilizând strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric.7. Sistemul de ac ionare electric a fost dezvoltat ini ial în pachetul de programe MatlabSimulink. controlat cu procesor digital de semnal. Conceperea de modele Simulink pentru motorul asincron bifazat. Contribu ii personale Pe parcursul elaborării tezei de doctorat. după care a fost implementat fizic pe un sistem de ac ionare electric. Conceperea unui sistem de ac ionare electric care să permită reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard. controlat cu procesor digital de semnal. privind tendin ele actuale din domeniul ac ionărilor electrice performante cu motoare asincrone de induc ie trifazate. Conceperea unui sistem de ac ionare electric care să permită reglarea vitezei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului dublu în „H”. comparativ cu motorul asincron trifazat. modele care sunt utilizate în func ie de topologia invertorului care alimentează motorul. Sistemul de ac ionare electric a fost dezvoltat ini ial în pachetul de programe Matlab-Simulink. consider că am adus următoarele contribu ii personale: Efectuarea unui studiu documentar amplu. Conceperea unui sistem de ac ionare electric care să permită reglarea pozi iei motorului asincron bifazat prin intermediul invertorului trifazat standard. după care a fost implementat fizic pe un sistem de ac ionare electric.5. utilizând strategia de reglare vectorială indirectă cu orientare după fluxul rotoric. după care a fost implementat fizic pe un sistem de ac ionare electric. Sistemul de ac ionare electric a fost dezvoltat ini ial în pachetul de programe MatlabSimulink.

• Semnalizează optic prezen a tensiunilor de comandă. • Asigură toate legăturile necesare cu placa procesorului DSP. Proiectarea şi realizarea practică a două plăci identice de comandă pentru invertor.3V cât şi pe 5V. în diferite moduri de reglare considerate. 78 . fiecare placă asigurând ieşirea a şase semnale de comandă către trei drivere. • Asigură pornirea şi oprirea surselor în comuta ie tip ATX utilizate în alimentarea circuitelor. • Permite stabilirea modului de comandă al tranzistoarelor IGBT pentru diferite configura ii ale invertorului. • Modifică nivelul semnalelor primite de la procesorul DSP (3. Realizarea practică a unui invertor cu şase bra e sub formă modulară. putându-se stabili şi un curent de maxim 300[A] pe o durată de 10 secunde. • Permite intrarea semnalelor PWM atât pe 3. Proiectarea şi realizarea practică a două plăci identice de citire a curen ilor de pe partea de for ă prin intermediul a două traductoare LEM. • Face legătura între placa cu module LEM pentru citirea curen ilor şi intrările analogice ale plăcii cu procesor DSP. Circuitele de pe placă permit limitarea nivelului semnalului care este transmis spre intrarea analogică a plăcii cu procesor DSP şi filtrarea semnalelor de zgomot electronic. Tensiunea nominală a tranzistoarelor este de 1200[V]. • Schimbă semnalele PWM de la procesorul DSP din active în 0 LOGIC în active în 1 LOGIC. • Face legătura şi adaptarea semnalele de la traductorul de pozi ie montat pe motor şi placa procesorului DSP.3V) la 5V. plăci care comunică între ele. aceasta asigurând următoarele func ii: • Separă galvanic semnalele PWM de la procesorul DSP către invertor. • Semnalizează optic starea driverelor IGBT. Schema electrică a fiecărei placi de comandă este de concep ie proprie. chiar în cazul unor semnale de comandă greşite. unde fiecare bra are în componen ă două tranzistoare IGBT de mare putere conectate în antiparalel cu o diodă de fugă. • Ridică semnalele de comandă către driverele IGBT de la 5V la 15V. acesta având rolul de a face diferite protec ii ale tranzistoarelor monitorizând tensiunea şi curentul pe tranzistor şi de asemenea are rolul de a asigura comanda corectă a tranzistoarelor.Realizarea standurilor de testare utilizate pentru ridicarea caracteristicilor de func ionare ale motoarelor asincrone bifazate şi trifazate. • Asigură legătura cu sursele de alimentare ale diferitelor circuite. Fiecare tranzistor al invertorului poate asigura un curent de 200[A] către consumator în cazul utilizării acestuia în regim de lungă durată. Fiecare bra al invertorului este comandat local de către un driver.

şi a unui referat de cercetare ştiin ifică pentru concursul de admitere la doctorat în ciclul II. dintre care 8 în calitate de prim autor. Studiul metodei propuse de control a vitezei pe motoare bifazate de construc ie specială. 7. în cadrul diferitelor simpozioane şi conferin e na ionale şi interna ionale de specialitate. precum şi elaborarea şi sus inerea a 3 rapoarte de cercetare ştiin ifică.6. Dezvoltarea unor sistem de ac ionare electrică care să utilizeze estimatoare de viteză în cazul controlului de viteză cu motor asincron bifazat. făcute să lucreze la viteze foarte mari. 79 . Perspective Studiul efectuat în cuprinsul acestei teze nu poate fi finalizat decât prin trasarea unor perspective privind o posibilă continuare a cercetărilor: Dezvoltarea unor sistem de ac ionare electrică care să utilizeze legi de comandă adaptivă în cazul controlului de viteză şi pozi ie cu motor asincron bifazat.Comunicarea şi publicarea unui număr de 10 lucrări ştiin ifice.

SEMIKRON International.12. AL. M. FITZGERALD. Introducere în dinamica maşinilor electrice de curent alternativ. Application Report. Journal of Theoretical and Applied 80 . Application Note 31. McGraw-Hill Science. M. Space vector analysis in electrical drives for single-phase induction motor using MATLAB/SIMULINK. "Junimea". Bucureşti : Editura Academiei R. LIVADARU. M. Bucureşti: Editura Academiei Române. A. 5-7 June 2008. Electric Machinery . 1997. A. THOMAS R. A Proper Mathematical Model for the Study of the Two-phase Induction Machine. M. Single Phase Induction Motor Adjustable Speed Control Using DSP and Microcontroller. PADMARAJA YEDAMALE.. ANUGRAH. SULAIMAN. Dinamic Simulation Of Electric Machinery Using Matlab&Simulink. Simion. B. Texas Instruments. SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH. Popovici. Handbook of operational amplifier applications. Al. OMAR. 2005.. 2008-03-06 – Rev03 © by SEMIKRON. 2003. Masini Asincrone Bifazate. Three Ways to Control a Single-Phase Induction Motor. Jianming Yao. ICPE. Plug and Play IGBT Driver Cores for Converters.265/507-270/507. R. BROWN. Reglarea vectorială a maşinilor de curent alternativ. 2006. 2008 : Proc.Sixth Edition. Design News. September 2002. AL. 27 – 02. Al. 973-370880-1. Op Amp Circuit Collection. 10-12. December 12. National Semiconductor. S. solder-free assemblies.. of the National Conference on Electric Drives. KELEMEN. Maşini electrice speciale pentru automatizări. 1997. D. 0073660094. Complemente de ac ionări electrice cu motoare asincrone. NEW JERSEY : PRENTICE HALL PTR. 1989. L. Technical Explanations IGBT Driver Core SKYPER 32PRO R. Sisteme de reglare cu orientare după câmp ale maşinilor de curent alternativ. Timişoara: Editura Politehnică. Muşuroi. 2008.8. SBOA092A –October 2001. P. http://www. Livadaru. RA Ă. S. Course Project for ECE734 Fall Semester 2000 at UW-Madison.com Trench IGBT Modules SEMiX302GB126HDs. L. SNET’08. SIMION. Application Manual Power Modules. IMECS. MARKUS HERMWILLE.SEMIKRON. DIACONESCU. SEMiX® IGBT modules for fast. Deutschland. 26-05-2009 KRA © by SEMIKRON BRUCE CARTER. Simion. Bucureşti: Ed. 1998. The Mathematical Model with total fluxes of the Two-phase Induction Machine. CHEE-MUN ONG. 1993. 2002. 2006. CÂMPEANU. HERMWILLE. Rev. A. Power Electronics Europe Issue 2. pp. pp. Ac ionări electrice cu servomotoare. Nürnberg. E. Chişinău : Editura Universitas. Bibliografie [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] A. M. R. Iasi: Ed.2008 © by SEMIKRON. 2004. KISCH DRAGOŞ OVIDIU. pp. Iaşi: Casa de editură VENUS. SIMION. 237-242. Technical Explanations SKYPER® 32PRO R.

47. 3. Hermwille. Helsinki University of Technology. Jul. Universiti Teknikal Malaysia. Zurich. IEEE. K. R. Proceedings of the Volume 3. Ind. SEMIKRON. Jacobina. Application Note AN-7004. Hermwille. Vector control strategies for singlephase induction motor drive systems. Yoon. M. CORREA. Adjustable-speed single-phase IM drive with reduced number of switches. vol. 1965. Y. M. Helsinki. Senior Member. 542–549. vol. vol. Application Note AN984. IEEE Trans. 51.. M. no./Aug. TONNES. 2004. Appl. E. JACOBINA. Simulation of Unsymmetrical 2-Phase Induction Machines. Hechmi Ben Azza. Two-phase inductionmotor drives. B. POPESCU. CHOMAT. pp. and E. F. Semikron Elektronik GmbH & Co KG. Appl. vol. ZHENYU YU. 2. 24. N.. 81 . Ind. Power Conversion Conference 2002. 24–32. M. vol. 3. Technical Description TD-700. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems. Oct. P. Jang. Electron. Sigmundstr. B. Correa. SEMIDRIVER™ – SEMIKRON IGBT Driver Electronics. 1025-1037. VOL. IEEE Trans. 3. Influence of parameter distribution and mechanical construction on switching behaviour of parallel IGBT./Apr. Space-vector PWM technique for two-thase inverter-fed two phase induction motors.. SEMIKRON. H. IGBT Gate Resistor – Principle and Application. Connection of Gate Drivers to IGBT and Controller. JUNE 2009. 10. IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. Swiss Federal Institute of Technology (ETH). 1073–1080. Comparison of Variable Speed Drives for Single-Phase Induction Motors. MICHAEL LEIPENAT.A. Lima. Mar. 6. SKAUG. LUNGEANU. Ind. no. SEMIKRON. Page(s):1328-1333 vol.3V DSP for Digital Motor Control.Malaysia. 2003. T. Application Note AN-7003. no. C. and Moncef Gossa. THOMAS NYIKOS TOBIAS TOMASCHETT. Application Note AN-7002. M. Electron. JAIR NASCIMENTO. IEEE Trans. May/Jun. Faculty of Electrical Engineering. pp.. Mohamed Jemli. Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive. laboratory of Electromechanics. 11. 200. F. 4. 2002. KRAUSE. ARENDT WINTRICH. Analytical prediction of the electromagnetic torque in single-phase and twophase AC motors. 2nd October 2006. Bhosale. Application Report SPRA550. M. Revision:00. no. C. 39. M. Germany. C. Aug. LIMA.jatit. 819–825. 39. 4. Mohamed Boussak. Deutschland. NO. 2003. C. IEEE Trans. LIPO. An Introduction to AC Induction Motor Control Using the dsPIC30F MCU. 832–841. 2004. PCC Osaka 2002.. Master Thesis. Rotor-flux-oriented control of a single-phase induction motor drive. Markus Hermwille. pp. no. R. Appl. IGBT Driver Calculation. 1999.Mag. da Silva. M. PAS-84. Hermwille. Texas Instruments. Nürnberg. et. Experimental Verification of a DC-DC Converter for a DC Wind Farm. 2004. Ind. 2000. D. pp. BLAABJERG. Melaka. R. C2000 Applications. M. 90431 Nuremberg. D.org Microchip Technology. FREDE BLAABJERG.[24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] Information Technology. M. P. A. NO. vol. SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH. pp. Ind. SILVA. 5. www. al. IEEE Trans. pp.

Revision: 00.921926. Semikron. AND NAKANO. Simultaneous Speed Estimation and Rotor Flux Identification for Sensorless Induction Motor Drives. Peter Beckedahl. M. Self Tunning Vector Control for Induction Motors. A. Rec. pp. H. 10th IFAC World Congress. T. IMECS. 1203-1210. USA.. S. IGBT Peak Voltage Measurement and Snubber Capacitor Specification. IGBT4 and free wheeling diode CAL4 in IGBT modules. Sigmundstrasse 200 D-90431 Nuremberg. Markus Hermwille. V. pp. pp. IEEE Transactions on Industry Applications. 408-413. Robust Flux Observer Based Field Orientation (FOFO) Controller: Its Theoretical Development on the Complex Number System and Implementation Using DSP. Induction Machine Flux Observer and its Application to a High Performance AC Drive System. MATSUSE. www. PANA AND Y. Proc.2. Version 2. Rev A. Proceedings of the 11th IFAC World Congress. HORI. T. 1990. Vol.lem. Japan Industry Applications Society Conference. AND NAKANO. T. Proceedings of IEEE IECON'93 Conference.0 Motor Control Guide. KG.7006. Fairchild Semiconductor Corporation. Driver Core goes Fully Digital. of 1994 Japan USA Symphosium on Flexible Automation. T. SEMiX® IGBT Modules & Bridge Rectifier Family. Y.. 363-368. New Adaptive Flux Observer of Induction Motor for Wide Speed Range Motor Drives. JIASC'94. Japan. 1993. OMIKK Publisher. pp. 1987. SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. pp. Robust and Adaptive Control of a Servomotor using Low Precision Shaft Encoder. Y. HORI. 2008 © by SEMIKRON. pp 135-140. 1994. Proc. Application Note AN-9001. Hawaii. Christian Daucher. SENDAULA. Conf. MATSUSE. Senior Product Manager Electronics. Revision: 02. K. Ehimae... I. Sensor-less Speed Control of An Induction Motor with No Influence of Secondary Resistance Variation. 2N3904/MMBT3904/PZT3904. KUBOTA. Germany. of IEEE IAS Annual Meeting. BISWAS. T. From Packaging to “Un”-Packaging . Nürnberg. 276-272. KANMACHI. pp. No. PANA. H. 1-6. Hori.. Application Note AN. Texas Instruments. CARO. Japan.0 / January 2008 82 . 1990. 1992. A MATLAB Toolbox for Field-Oriented Induction Motor Systems Design. The Road to the Next Generation Power Module – 100% Solder Free Design. 344-348. A NOVEL. Technical Explanations. HORI. Proceedings of IECON'89 Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. Kobe. Y. IEEE IECON'90. SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. 1994. 1989. Thomas Stockmeier. 29. KAYA.[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] Uwe Scheuermann.. pp. Philadelphia. DSP-Based Speed Adaptive Flux Observer of Induction Motor. 3Q. Tallinn. HORI. K. © by SEMIKRON. Pulse Width Modulated (PWM) Control Technologies Manual. 1994. Vector Control of Induction Machines Drives. pp.com. 1987. Budapest. KELEMEN. PWM AC Drives Revision 1. T. TAKAHASHI. 499-504. Pergamon Press .Trends in Power Semiconductor Modules. Current Transducer LA 55-P/SP1. 2008. 1990. UMENO. KG. KUBOTA H. 1994. T. Yoichi. Y. COTTER.

Speed Sensorless Vector Control of Single Phase Induction Motor. JEMLI.. M. A. Vol. Stîncescu. March 2006. 1994. No. frequency and phase-difference angle control of PWM inverters-fed two-phase induction motors. M.Driver circuit in digital technology controls IGBTs in the high-voltage range. IEEE. No. Cojan. Robinson. 377-383. J. Liége. M. 1996. Vol. M. 1999. Z. IEEE Transactions on. T. Premrudeepreechacharn. C. C. 6. M. Control ot two-phase induction motor by changing the phase difference angle. Appl. Nov. M. El Zoghby. pp. 26. p. 1990. DINU.. 4. N. No. ISBN 0 7506 55585 Y. Vol. M. 4 (4)... Electric Machines and Power Systems. BODKHE. and L. Input power factor correction. K.A. M. LI. 2009.A. No. mai 1996. 2006. M. PANA. Issue:4. CATHEY.GOSSA. AWARE. Towards a clear signal . OKUMA. S. Lian Hoon Lim. Electric Machines and Power Systems.-Electr. 24692476. J. 1.H. November 2008. 2001. 3. S. Toliyat. 9. YAMAGUCHI. April. L. K. Automation & System Engineering. pp. 2010. M. Williamson. IEEE Trans. No. IEEE-Proc. W. S. 221232. V. Workshop on ELECTRICAL MACHINES' PARAMETERS.[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] S. adjustable-speed induction motor drive based on dc link measurement. 27:569–580. 149–165.BOUSSAK. R. K.G. ABDEL-HALIM. May 2008. 143. pp. Jian. S. MOHAMED. Ghazy. (IPEC). 4852.C. 27:1201–1214. A. 83 . Ind. 1999. Control of Single-Phase Induction Motor Using One-Phase to TwoPhase Solid-State Converter. Power Electronics Conf. Wang. On Electric Power Applications. Livadaru. HASEGAWA. International Journal of Electronics. S.6. Power Appl. H. Higuchi. Belgia. DOKI. Speed-sensorless. ABDEL-HALIM. J. IEEE Transactions on Magnetics. M. Translation of the cover story published in the E & E. Voltage. Technical University of Cluj-Napoca. Finite-Element Models for Cage Induction Motor Analysis. Vol. MCCORMICK. M. Simion. New Inverter-Driven Design and Control Method for TwoPhase Induction Motor Drives. CIRSTEA. single-phase induction motor control suitable for retrofit applications. H. B. Control of Single Phase Induction Motor Using Forced-Commutated Electronic Switches and Free-Wheeling Paths.. A. J. Chaoization of permanent magnet synchronous motors using stator flux regulation. Power Systems Conf. New approach for stability improvement of speedsensorless induction-motor controls at zero frequency using multirate adaptive observer. The 3rd International Workshop on Electric and Magnetic Fields. T. 153. KHOR. VEIGEL. IEEE Conf.M Young. Improvement of electrical performances of asynchronous motor with two-phase windings through magnetic field optimization. S. Chau.M. Sensorless vector-controlled induction motor drive system with rotor resistance estimation using parallel processing with floating point DSP. M. MEPCON 2006. Q. Srirattanawichaikul. C. Sharaf. 93. variable-speed. 44. 11. International Journal of Physical Sciences Vol. Vol. Liu. A carrier-based unbalanced PWM method for four-leg voltage source inverter fed asymmetrical two-phase induction motor. Al.M. 2006. Vol. GROTHE.N. 1007-1017. Power Electronics Conf. pp. Neural and Fuzzy Logic Control of Drives and Power Systems. Do-Hyun Jang. Vol. IEE Proc. Liu. Kumsuwan.

Ambros. IEEE Trans. June 2008. 61-65. D. H. Suceava. 49-52. IEEE Trans. Kim. pp. Ahn. Vol. D. Kang. 4. Suceava. Fasc. 45.H. IEEE Trans. Vol. ELS. L. Iazlove chi. Risse. 52. Vol. L. IEEE Trans. Malanciuc. No. I. Cernomazu. Magnetics. Pag. Al. ELS. 44. Magnetics. S. Revue Roumaine des sciences techniques. Livadaru. Al. Ind. Bul. J. Malanciuc. S. 2007. Al. No. Novel Winding and core design for maximum reduction of harmonic magnetomotive force in AC motors. Fasc. A. Mihai. Al. Pag.J.Vol. Mihai. Ghidus. in Proc. S. . Iaşi.4. Lizhi Sun. octombrie 1996. Simion. Analysis of inverter-fed squirrel-cage induction motor during eccentric rotor motion using FEM. România. J. Romila. S.k. in Proc. Sept. Derya Ahmet Kocabas. S. Univ. Kang. Mihai. Simion. Space-Vestor PWM Technique for Two-phase Inverter-Fed Two-Phase Induction Motors. IEEE Trans. No. Hameyer. April 2003 V. Livadaru. Byung-Il Kwon. Calculation and analysis of stator end-winding leakage inductance of an induction machine. 2. Chişinău. November 2008. pag. Third order harmonics evaluation by finite element analy analysis of a two-phase induction machine. A. Sept. D. Livadaru. Bucharest. Pag. No. Pag. Al. 2008. Vol. L. Fem-based analysis concerning some solutions on the restriction of the space high order harmonics of the two-phase induction machine. Simion. Ranran Lin. pp. L.W. Prakash. 921-926.4. Optimizarea procesului de pornire al motorului asincron monofazat. G. Fem analysis upon the influence of the rotor bar faults on the induction machine characteristics. 735-745. Livadaru. 45. Ed. 44. M. Simion. within the Kinematic Chain. Chung. No. August 2008. Pag. Lucache. Magnetics. Byung-Taek. April 2009. Suceava. 4066-4069. Pag. Magnetics. H. Pag. Sept. Considerations on the Behavior of Selsyns for the Synchronous Transmission of the Movement. Pag. S. 2009-2014. Academiei Române. 4. G. B. 11. ELECTRO 96. Moon. December 2008. Cho. Sri Krishna. 1538-1541. Vol. 4668-4672. Inst. Magnetics. România. p. T. 2009. A. Antero Arkkiro. L. Pag. Simion. D. FEM-Based Simulation of a Brushless Resolver. Munteanu. Magnetics. Livadaru. Mihai. L. Ed. 6. Livadaru. Jang. Noninvasive procedure for improving efficiency of three-phase induction motors. L. Chang. Al. Simion. IEEE Trans.148-153. 84 . 53-56. 44. 1. 2007. No. Bul. Vol. Mihai. Mandici. S. România. 1997. Inst. February 2009. Suceava. Al. Polit. 505-515. 933-938. Tomul LIV(LVIII). IEEE Trans. Tomul LIV(LVIII). Vol. 12. Ghidus. Hwang. April 2008. 542-549. Study of the Start-up of an Induction Machine with Broken Rotor Bars by Means of FEM-Based Simulation. Cojan. Suceava. Magnetics. Duck-Yong Yoon. Simion. 2009. K. Do-Hyun Jang. 2009. No. E. Reduction of the torque ripple and magnetic force of a rotatory two-phase transverse flux machine using herringbone teeth. IEEE. 4. Pag. 23-32. Simion. Iaşi. Analysis and Improvement on the Structure of Variable Reluctance Resolvers. Appl. 1484-1489. IEEE Trans. Induction motor with pole-changing winding for variable supply frequency. Influence of space harmonics on starting performance of a single-phase line start permanent-magnet motor. 8. Al. No. Baskar. 44.2. Vol. G.. ELS. Kim. D. 2008.S.[77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] Michael van der Giet. Pag. L. K. Y. Polit. M. Micromotoare electrostatice. S. 39. in Proc.

Pag. raport de cercetare ştiin ifică. Suceava. Livadaru. AFANASOV. L. HORGA. Volum propriu. G. ISSN 2066853X. Pag. Studiul Convertoarelor Curent Continuu . 89-93. Livadaru. AFANASOV. Modelarea şi simularea sistemelor de ac ionare cu motoare de induc ie. proiect de diplomă. Asachi” Iaşi. ISBN 973-666-162-8. Livadaru. C. Număr 1. 2010. C. Cantemir. OPTIM. Contribu ii la realizarea unor sisteme de ac ionare performante pentru motoare de induc ie de mare viteză. Proc. POPA. Cantemir. Pag. MAHALU. AFANASOV. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. “Ştefan cel Mare” University of Suceava. Nr. Simion. Asachi” Iaşi. C. A. 395-400. Brasov. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. Advances in Electrical and Computer Engineering. A. 213-218. Suceava. UC384x – High Performance Current Mode Controller. 2009. C. AFANASOV. Universitatea Tehnică “Gh. 2007. România. Universitatea Tehnică “Gh. 71-76.Curent Continuu Coborâtoare de Tensiune. M. S. “Ştefan cel Mare” University of Suceava.Curent Continuu Coborâtoare de Tensiune. Simion. C. 2009. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiin a Calculatoarelor. C. S. 2009. C.2. Aspects Concerning the Implementation of a Virtual Laboratory for Brushless DC Servomotors Using the Internet. Al. L. in Proc. Mihai. 2009 Al. Asachi” Iaşi. Suceava. 2010 G. raport de cercetare ştiin ifică. Sept. A. International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment Electrical Machines.[94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] Al. International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters – ELS2007. Universitatea Tehnică “Gh. S. Simion. Analytic Method for Determination of the Amplitude-Phase Transmission Errors Between Selsyins. AFANASOV. Reactances for Ring Windings to Toroidal Inductors. Ghidus. Mihai. BĂLU Ă. L. FEMBased Study of a Induction Machines for Electric Trucks. “Ştefan cel Mare” University of Suceava. 87-92. Pag. AFANASOV. Munteanu. C. RA Ă. R. Livadaru. 2009. Pag. Rev. G. ELS. Mihai. ELSTUD’07. AFANASOV. raport de cercetare ştiin ifică. Universitatea “Ştefan cel Mare”. 2007. referat de cercetare ştiin ifică pentru concursul de admitere la doctorat în ciclul II. România. PENTIUC. Mai 2010. Suceava. 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters – ELS2009. lucrare de diserta ie. 2010. Munteanu. Pag. Al. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiin a Calculatoarelor.Volum 1. R. Mihai. Volum propriu. Pag. 85 . Volum propriu. Suceava. ISSN 2066-853X. Stadiul actual al cercetărilor privind ac ionările cu motoare de induc ie. Haganu. 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters – ELS2009. BĂLU Ă. Universitatea Tehnică “Gh. Malanciuc. Simion. Induction Machines with Improved Operating Performances for Electric Trucks a FEM-Based Analysis. G. Volume 10. Studiul Convertoarelor Curent Continuu . C. Sisteme de ac ionare performante cu motoare de induc ie de mare viteză. Asachi” Iaşi. C. in Proc. DAS. Universitatea “Ştefan cel Mare”. C. 2007. 2009. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiin a Calculatoarelor. S. V. Mai. 213-216. AFANASOV. Universitatea “Ştefan cel Mare”. L. The Induction Machine with Ring Stator Winding as a Possible Solution for Speed Regulation. 2008. Ghidus. 143-148. G. Modelarea sistemelor de ac ionare cu motoare de induc ie. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

L. MIHAI. RA Ă. SIMION. Pag. 2009. MIHAI. în curs de publicare. C. MIHAI. CNAE 2010. URSU. RA Ă. Indirect vector control of an two-phase induction motor with based speed controller and eight-transistor inverter. AFANASOV. AFANASOV. AFANASOV.[108] C. Al. M. M. 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters – ELS2009. AFANASOV. ISSN 2066-853X. AFANASOV. RA Ă. în curs de publicare. [114] C. 2010. MIHAI. Al. Volum propriu. 137-142. SIMION. Al. AFANASOV. MANDICI. Techniques for Implementing a Model Simulated on a Physical Drive Vector Control. [115] C. SIMION. HOPULELE. CNAE 2010. [112] C. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. L. CNAE 2010. SIMION. AFANASOV. MANDICI. Al. RA Ă. Rapid technique for implementing a model simulated of vector control system with two-phase induction motor on a high power inverter. 2010. C. 199-202. Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. AFANASOV. RA Ă. S. S. E. Volum propriu. MANDICI. în curs de publicare. MANDICI. EPE. [111] C. AFANASOV. M. S. HOPULELE. Technique for implementing a model simulated of vector control system with two-phase induction motor. în curs de publicare. Equipment for the study of motion graphics optimization at electric drive systems. M. RA Ă. 3rd International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters – ELS2009. ISSN 2066-853X. în curs de publicare. G. E. în curs de publicare. [116] M. C. 86 . RAȚĂ. EPE. 2010. STELU Ă. RAȚĂ. Al. G. Indirect vector control of an two-phase induction motor with speed controller and three phase inverter. B. S. Indirect vector control of an two-phase induction motor with position controller and three phase inverter. L. 2009. [113] C. CNAE 2010. AFANASOV. L. S. L. “Ştefan cel Mare” University of Suceava. Indirect vector control of an twophase induction motor with position controller and eight-transistor inverter. [110] C. DRANCA. Using A PLC for the study of motion graphics optimization with sinusoidal variation of the shock at electric drive system. EPE. RA Ă. Al. [117] M. MANDICI. în curs de publicare. RA Ă. “Ştefan cel Mare” University of Suceava. EPE. RA Ă. RA Ă. M. G. în curs de publicare. SIMION. L. SIMION. M. C. Step-up Converter for Students Teaching. MIHAI. [109] M. Pag. MANDICI. M. 2010.

ANEXE 9.9.1. Vederi asupra instala iei experimentale utilizate 87 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->