Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA″ALEXANDRU IOAN CUZA″, IAŞI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


PSIHOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

TULBURĂRILE DE LIMBAJ LA COPILUL AUTIST

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:

PROF.UNIV.DR. IOLANDA TOBOLCEA

STUDENT:

OSTAFIE CĂTĂLINA

IAŞI-2010
UNIVERSITATEA″ALEXANDRU IOAN CUZA″, IAŞI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE

CUPRINS

ARGUMENT....................................................................................................

I. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE AUTISMULUI

1.1. Definiţia autismului şi stările înrudite.......................................................

1.2. Etiologia autismului....................................................................................

1.3.Descrierea clinică a autismului....................................................................

II. CARACTERISTICI ALE TULBURĂRILOR DE LIMBAJ LA COPILUL


CU AUTISM

2.1. Evoluţia limbajului la copilul normal..........................................................

2.2. Limbajului şi tulburările sale la copilul autist preşcolar ...........................

2.3. Tulburările de limbaj specifice şcolarului mic autist................................

III. ASPECTE PRACTICE

3.1. Modalităţi de stimulare a limbajului la copilul autist.............................

3.2.Planul de intervenţie personalizat în domeniul comunicării şi a


limbajului.....................................................................................................................

3.3. Studii de caz...........................................................................................

CONCLUZII....................................................................................................
UNIVERSITATEA″ALEXANDRU IOAN CUZA″, IAŞI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
PSIHOLOGIE

S-ar putea să vă placă și