Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI


SPECIALIZAREA ASISTENTA SOCIALA
LUCRARE DE LICENTA
CAPITALUL SOCIAL SI INEGALITATEA SOCIO-
ECONOMICA
PROF.DR ABSOLVENT:
CONSTANTA 2014
CUPRINS
Introducere
Definirea conceptuui de !"r"cie
#un"!tare$ !"r"cie$ e%cudere !ocia"
S"r"cia & !tare econo'ic"$ !ocia & cutura" !i p!i(oo)ic"
A*ordarea !"r"ciei din per!pecti+a drepturior o'uui
Cau,ee -i factorii care produc -i !u!.in !"r"cia
Teorii pri+ind !"r"cia
Propor.ia -i !e+eritatea !"r"ciei -i a e%cu,iunii !ociae
Grupuri cu ri!c ridicat de !"r"cie per!i!tent" -i e%cu,iune !ocia" !e+er"