Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 2

CLASIFICAREA RĂZBOAIELOR ŞI CONFLICTELOR

SIMETRIE ŞI ASIMETRIE

RĂZBOIUL ANTIC

RĂZBOIUL CLASIC

RĂZBOIUL MODERN

 

CONFLICTUL VIOLENT

 
 

Armat

 

Fără arme

Război de invazie, declanşat prin surprindere, cu armate specializate, care era un război asimetric, întrucât popoarele de război- nici atacau popoarele se- dentare, iniţial neînarmate şi nepregătite pentru astfel de confruntări

Caracterizat prin înfrun- tarea cavalerească, de cele mai multe ori în limitele dreptului păcii şi al războiului, între două armate aproxi- mativ egale ca instruire, dotare şi strategie (războa- iele de tipul celor napoleo- neene, precum şi primul şi cel de al doilea război mondial); erau războaie de tip simetric

Are o mulţime de forme şi expresii, de la cele clasice, în general, simetrice, la cele non-contact, care sunt, evi- dent, asimetrice

Este forma cea mai des întâlnită după al doilea război mondial şi, mai ales, după războiul rece şi îmbracă o mulţime de forme, de la cele ale revoluţiilor la cele ale terorismului

Rezultă din conlictualitatea lumii, adică din lupta de interese. Se duce pe toate planurile, de la cele informaţi- onale, la cele economice şi culturale. Devine din ce în ce mai mult una din formele principale de confruntare.

Invazia

Războiul poziţional

Invazia pentru cucerirea de teritorii (ex. Acţiunile conchis- tadorilor şi ale corpurilor expediţionare britanice, ale legiunii străine franceze etc.)

Revoluţia armată, violentă

Revoluţia violentă ca mod de acţiune, dar fără întrebu- inţarea armelor de foc şi a altor mijloace de nimicire

Incursiunea

Războiul de mişcare

Războiul de independenţă politică

Guerila

Violenţa politică

 

Războiul de răzbunare

Războaiele cavalereşti

Războiul civil

Terorismul

 

Sabotajul

 

Războiul de prăduire

 

Războiul total

Atacul

prin

surprindere

Recrudescenţa

extre-

pentru luarea de ostatici

mismului

politic,

etnic

şi

religios

Războiul pentru teritorii

Războiul limitat

 

Lupta între clanuri

Traficul de droguri

Războiul etnic

Războiul non-contact

 

Criminalitatea

Războiul informaţional

 

Războiul disproporţionat

   

Războiul psihologic

 

Pentru schimbarea regi- mului politic într-o anumită ţară

 

Războiul mediatic 1

 

Pentru

menţinerea

(im-

   

punerea) păcii

 

Războiul religios

     
 

Războiul etnic

     
 

Războiul de secesiune

     
 

Războaie atipice

     
 

Războiul cosmic

     
 

Războiul nuclear

     

1 Este deopotrivă formă a războiului informaţional şi a războiului psihologic

2