DISCIPLINA DE INSPECŢIA ŞI CONTROLUL PRODUSELOR ŞI ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ Anul de studii: V sem. 10 Nr. Ore curs: 28 Nr.

Ore lucrari practice 28 Nr. Credite: 4 OBIECTIVE: - LA CURS: Cursul urmăreşte formarea profesională de bază în domeniul siguranţei alimentelor prin: - controlul laptelui materie prima la nivel de exploatatie si de colectare; - controlul oficial la produse lactate si pentru alte produse de origine animala; - prevenirea si controlul riscurilor induse de toxiinfectii alimentare in relatie cu sanatatea umana; - dinamica infectiei si intoxicatiei in populatie si sisteme de monitorizare si supraveghere; - evaluarea si auditarea sistemelor de reglementare a managementului sigurantei alimentelor; - LA LUCRARI PRACTICE - însuşirea cunoştinţelor practice privind: - evaluarea calitatii igienice a laptelui - expertiza sanitar veterinara a produselor lactate - expertiza sanitar veterinară a produselor din carne şi a peştelui - expertiza sanitar veterinară a ouălor şi mierii de albine MATERIA DE CURS: Expertiza sanitar veterinarã a altor produse alimentare de origine animalã şi gestionarea riscurilor. Expertiza sanitar veterinarã a laptelui în circuitul de la fermã la masã; lapte crud – producţia primară, cerinţe referitoare la produse lactate. Boli transmisibile prin lapte; expertiza şi profilaxia acestora. Expertiza sanitar veterinarã a produselor din lapte: produsele lactate acide; smântâna şi untul, brânzeturi, margarina şi îngheţata. Gestionarea riscurilor, aplicarea bunelor practici de lucru (GMP) şi planului HACCP în circuitul de procesare a laptelui şi produselor din lapte. Expertiza sanitar veterinarã a ouãlor şi produselor din ouã. Expertiza sanitar veterinarã a mierii de albine şi a produselor apicole. Expertiza sanitar veterinarã a produselor alimentare de origine animalã conservate prin temperaturã scãzutã (frigul). Controlul oficial în antrepozite frigorifice. Expertiza sanitar veterinarã a produselor alimentare de origine animalã care se conservã prin temperaturã crescutã (cãldurã). Expertiza sanitar veterinarã a produselor alimentare ce se conservã prin sãrare-afumare. Expertiza sanitar veterinarã a produselor alimentare conservate prin alte procedee de conservare. Controlul oficial în unităţi de comercializare. Boli legate de alimentele de origine animalã; Toxiinfecţiile alimentare colective. Prevenirea şi controlul riscurilor induse de toxiinfecţiile alimentare în relaţia cu sănătatea umană. Substante reziduale nocive în produse de origine animală. Controlul oficial al nivelurilor anumitor contaminanţi. Epidemiologia aplicată a bolilor care se transmit prin alimente (zoonoze alimentare) MATERIA DE LUCRARI PRACTICE: 1. Expertiza sanitar veterinarã de laborator a laptelui în stabilirea calitãţii igienice ca aliment. Evaluarea stãrii de prospeţime şi a statusului microbiologic 2. Expertiza sanitar veterinară a laptelui conservat pentru stabilirea calitãţii igienice.

8. Expertiza sanitar veterinară a mierii de albine şi produselor apicole. batracienilor şi fructelor de mare. 6. 4. Expertiza sanitar veterinarã a smântânii. Expertiza sanitar veterinarã a produselor lactate acide pentru atestarea lor ca alimente funcţionale. Vizitã de documentare în unitãţi specializate pentru procesarea alimentelor de origine animalã. Expertizarea produselor din carne conservate. MIHAIU MARIAN .DR. 7. 10. Expertiza sanitar veterinarã de laborator a brânzeturilor şi îngheţatei. Evaluarea activitãţii studenţilor. gasteropodelor. 9.3. TITULAR DISCIPLINA PROF. Expertiza sanitar veterinarã a cãrnii de peşte. Metode de prelevare a probelor şi metode de analiză untilizate în controlul oficial al contaminanţilor din alimente 11. Expertiza sanitar veterinarã a ouãlor şi stabilirea calitãţilor igienice a acestora. untului şi margarinei 5.