Sunteți pe pagina 1din 23

Observatorul militar

Decorat cu Ordinul Meritul Cultural \n gradul de Cavaler


FONDAT LA 23 IULIE 1859

ANUL XXI Nr. 11 (1096) 23 - 29 MARTIE 2011 24 PAGINI 1,20 LEI

EDITOR: MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE

Moreni

LANSAREA PROGRAMULUI NA}IONAL TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE


Pagina 3

GENI{TII SE PREG~TESC PENTRU TEATRUL DE OPERA}II


CARIERE |N UNIFORMQ
Pagina 6

FOTOREPORTAJ

Paginile 12-13

FOR}~ {I DINAMISM PE MAREA NEAGR~

ncepnd cu data de 19 martie 2011, pe noua gril` TVR 1, emisiunea Pro Patria este difuzat` astfel: - smb`ta, ntre orele 12.00-12.25 [i - mar]i, \n reluare, ntre orele 14.45-15.10.

Foto: Valentin CIOB|RC~

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

AGENDA SQPTQM~NII
militarii Armatei Romniei, ct [i pentru tinerii din ntreaga ]ar`, ministrul Gabriel Oprea a subliniat: De la preluarea mandatului de ministru al ap`r`rii, am luat decizia ini]ierii [i derul`rii unui program pentru rezolvarea problemelor sociale [i locative cu care se confrunt` personalul armatei, dar [i pentru sprijinirea comunit`]ilor locale. Am demarat n anul 2010, n parteneriat cu Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Turismului, un proiect na]ional de construire de locuin]e destinate tinerilor [i familiilor cu venituri mici, precum [i personalului armatei aflat la nceput de carier`, n care sunt angrenate [i autorit`]ile publice locale. Ministrul ap`r`rii na]ionale a amintit c` din anul 2010 [i pn` n prezent au fost emise 20 de hot`rri de Guvern pentru transmiterea c`tre autorit`]ile locale din 16 jude]e a circa 430 de hectare de teren care au fost administrate de M.Ap.N., procente cuprinse ntre 20 [i 50 la sut` dintre unit`]ile locative realizate revenind personalului armatei. Prin acest nou proiect lansat n Capital`, cel mai mare n ultimii 20 de ani n Romnia, celor aproape 7.000 de locuin]e destinate tinerilor militari n mai multe garnizoane din ]ar` li se adaug` nc` 2.500, astfel nct num`rul locuin]elor n regim ANL, destinate tinerilor militari ajunge la 9.500, n condi]iile n care, la nivelul Armatei Romniei exist` un necesar de 10.000 de locuin]e, a declarat ministrul Gabriel Oprea. Pentru construirea ansamblului de locuin]e n zona Ghencea, Ministerul Ap`r`rii Na]ionale va transmite, prin hot`rre de Guvern, din domeniul public al statului [i administrarea M.Ap.N. n administrarea Consiliului Local al sectorului 5, terenuri n suprafa]` de 101,5 hectare. Terenurile care se transfer` sunt dezafectate ca urmare a procesului de reorganizare [i restructurare a armatei [i se utilizeaz` n scopul sistematiz`rii zonei, respectiv pentru construirea de locuin]e [i func]iuni complementare spa]iilor de locuit, prin programe derulate de Agen]ia Na]ional` pentru Locuin]e, potrivit legisla]iei n vigoare.

Bucure[ti zona Ghencea

CEL MAI MARE PROIECT NA}IONAL DE CONSTRUIRE DE LOCUIN}E N REGIM ANL


Ministrul ap`r`rii na]ionale Gabriel Oprea a participat vineri, 18 martie, mpreun` cu ministrul dezvolt`rii regionale [i turismului, Elena Udrea, [i cu primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, la lansarea proiectului de construire de locuin]e pentru tineri, n regim ANL, pe terenuri situate n zona Ghencea.

Programul lansat n Capital` prevede construirea unui num`r de circa 10.000 de locuin]e. Aceast` ini]iativ` [i derularea proiectului care se va realiza n cadrul parteneriatului dintre Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Turismului [i Prim`ria Sectorului 5, reprezint` o [ans` n via]` pentru nc` 10.000 de tineri [i tinere familii beneficiarii acestui program. 5000 de unit`]i locative sunt destinate institu]iilor din sistemul de ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional` [i autorit`]ilor judec`tore[ti, 2500 dintre acestea revenind personalului Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. Prin hot`rre de Guvern se va realiza urm`toarea reparti]ie: MApN 25%, nu mai pu]in de 2500

locuin]e; MAI 10%, nu mai pu]in de 1000 locuin]e; SRI 5%, nu mai pu]in de 500 locuin]e; SIE 1,5%, nu mai pu]in de 150 locuin]e; SPP 1,5%, nu mai pu]in de 150 locuin]e; STS 1,5%,

nu mai pu]in de 150 locuin]e; Administra]ia Penitenciarelor 1,5%, nu mai pu]in de 150 locuin]e; Ministerului Justi]iei 2%, nu mai pu]in de 200 locuin]e; Parchetului General 2%, dar nu mai pu]in de 200 locuin]e, a declarat ministrul ap`r`rii na]ionale. Referindu-se la importan]a derul`rii acestor programe de construire de locuin]e att pentru

EVENIMENT
Moreni

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

LANSAREA PROGRAMULUI NA}IONAL TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE (TBT 8X8)


Ministrul ap`r`rii na]ionale Gabriel Oprea a participat joi, 17 martie, la lansarea programului na]ional Transportor blindat pentru trupe TBT 8x8, care a avut loc la Uzina Automecanic` Moreni. Cu acest prilej, a fost prezentat proiectul de cercetare-dezvoltare a noului produs, potrivit cerin]elor opera]ionale formulate de Armata Romniei pentru realizarea transportorului blindat. Referindu-se la importan]a demar`rii acestui program att pentru dotarea Armatei Romniei, ct [i pentru industria na]ional` de ap`rare, ministrul Gabriel Oprea a subliniat: Militarii romni au nevoie de tehnic` de lupt` la nivelul secolului XXI [i v` asigur c`, atta vreme ct m` voi afla n fruntea acestui minister, prima solu]ie va fi c`utat` n industria na]ional`. Avem speciali[ti de excep]ie, avem resurse de cercetare-dezvoltare n domeniul blindatelor de lupt` n Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, avem [i dorin]a [i voin]a politic`. Programul Transportor blindat pentru trupe TBT 8x8 este primul canica Moreni, aici fiind repartizate aproximativ 5.000 de tone de tehnic` uzat` n vederea dezmembr`rii [i valorific`rii. Transferul gratuit n vederea delabor`rii, dezmembr`rii [i valorific`rii celor peste 50.000 de tone de muni]ii atipice, excedentare sau periculoase, precum [i celor peste 30.000 de tone de piese de armament [i tehnic` neutilizabile a asigurat p`strarea locurilor de munc` ale speciali[tilor nalt califica]i [i men]inerea capacit`]ilor de produc]ie pentru urm`torii ani. La evenimentul organizat la Uzina Automecanic` Moreni, au participat pre[edintele Comisiei pentru ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional` din Camera Deputa]ilor, Costic` Canacheu, senatori [i deputa]i, pre[edintele Consiliului Jude]ean Dmbovi]a, Florin Popescu, [eful Statului Major General, generalul-maior {tefan D`nil`, reprezentan]i ai unor structuri centrale din M.Ap.N. La finalul activit`]ii, a avut loc o demonstra]ie de manevrabilitate [i flotabilitate a dou` prototipuri de transportoare amfibii blindate produse n ultimii ani de Uzina Automecanica Moreni.

dintre proiectele concepute pentru revigorarea industriei na]ionale de ap`rare, asigurnd, n acela[i timp, dotarea Armatei Romniei cu un produs performant, cu grad de protec]ie, mobilitate [i capacitate de lupt` ridicate, competitiv pe plan mondial, un produs pe care dorim s`-l [i putem exporta, n beneficiul statului romn.

Siguran]a militarilor romni [i asigurarea condi]iilor optime de desf`[urare a misiunilor att pentru militarii din teatrele de opera]ii, ct [i pentru cei care desf`[oar` misiuni n ]ar` constituie direc]ii prioritare de ac]iune ale conducerii ministerului. 15 militari au c`zut la datorie n teatrele de opera]ii ca urmare a atacurilor cu dispozitive explozive improvizate asupra transportoarelor sau vehiculelor blindate n care [i ndeplineau misiunile. Avem datoria sfnt` [i obliga]ia, din respect pentru memoria lor, s` facem tot ceea ce ]ine de noi pentru a asigura protec]ia tuturor militarilor no[tri. Acesta este motivul pentru care ne afl`m ast`zi aici, a declarat ministrul ap`r`rii na]ionale. n ceea ce prive[te colaborarea dintre Ministerul Ap`r`rii Na]ionale [i unit`]ile economice din industria na]ional` de ap`rare, ministrul Gabriel Oprea a subliniat c`, n anul 2010, o ini]iativ` concret` n sprijinul industriei na]ionale de ap`rare, n premier` n ultimii 20 de ani, a fost adoptarea Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 38: Aceast` decizie a reprezentat o gur` de oxigen pentru mai multe unit`]i economice, inclusiv pentru Uzina Autome-

Transportorul blindat pentru trupe TBT 8x8 va fi un vehicul blindat de transport [i lupt`, proiectat s` asigure protec]ia (la nivel minim 3) a grupei de infanterie mpotriva schijelor, gloan]elor, armamentului u[or de infanterie, precum [i mpotriva efectelor CBRN (chimice, bacteriologice, radia]ii nucleare), pe timpul execut`rii misiunilor specifice. Platforma produsului de baz` TBT 8x8 este proiectat` pentru: Posibilitatea configur`rii n diferite variante: transport trupe, punct comand`, vehicul de recuperare, ambulan]`, cercetare NBC sau ma[in` de lupt` echipat` cu diferite sisteme de arme (mitralier` calibru 12,7 mm, tun calibru 25 mm [i mitralier` calibru 7,62 mm, arunc`tor calibru 120 mm, rachete sol-aer sau anti-tanc). Integrarea echipamentelor compatibile NATO [i Comunitatea European`, fabricate de industria romneasc`, implicarea n programele NATO, crearea de parteneriate strategice, suport logistic pentru Armata Romniei pe termen ndelungat. n vederea ndeplinirii misiunilor ce i revin, TBT 8x8 asigur` [i satisface o serie de cerin]e grupate n urm`toarele categorii: mobilitate, capacitate de supravie]uire, putere de foc proprie, comand`, control [i comunica]ii.
Foto: Valentin CIOB|RC~

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

LINIA |NT~I

INSTRUCTORII ROMNI DIN SHAMULZAI


Plutonier-adjutant Cristian SURUGIU
Priveli[tea selenar` care ]i se nf`]i[eaz` n fa]a ochilor, cnd te apropii de baza de opera]ii naintat` Shamulzai, este una neobi[nuit` pentru noi. Locul acesta, aflat la c]iva kilometri de grani]a dintre Afganistan [i Pakistan, cu sate mici [i case austere, construite din chirpici sau p`mnt tasat, cu oameni care tr`iesc la limita supravie]uirii, pare desprins dintr-o carte de istorie antic`. Drumurile de aici dispar dup` fiecare ploaie sau furtun` de nisip [i reapar, ca ntr-o vraj`, ceva mai trziu. Acesta este ]inutul n care, de aproape [ase luni, doisprezece militari romni afla]i sub comanda c`pitanului Oliver Crceanu [i desf`[oar` misiunea de consiliere a Companiei a-2-a din cadrul Kandakului (batalionului) 1 al Brig`zii 2 a Armatei Na]ionale Afgane.

Profesori pentru militarii afgani


Pentru nceput, c`pitanului Oliver Crceanu, comandantul deta[amentului, ne-a oferit cteva informa]ii despre misiunea derulat` de militarii romni, de aproape [ase luni, n districtul Shamulzai, provincia Zabul: To]i facem parte din Echipa Opera]ional` de Consiliere [i Leg`tur` (OMLT) nr. 2, rota]ia a II-a, de la Ia[i, care este format`, n totalitate, din militari apar]innd Brig`zii 15 Mecanizate Podu nalt. Este o echip` omogen`, majoritatea celor din compunerea ei avnd experien]a ctorva misiuni n diferite teatre de opera]ii. Staff-ul acesteia se afl` la Sweeney, comandant fiind maiorul Iulian Ple[escu.

respectul partenerilor afgani. Instructorii romni au nceput cu predarea no]iunilor de tactic` general`, de la nivel individ pn` la nivel pluton, gradual, oferind explica]ii la fiecare exerci]iu n parte, iar militarii afgani [i-au dat tot interesul, att la aspectele teoretice, ct [i la cele practice. Totodat` au reu[it s` i deprind` pe militarii afgani cu no]iunile generale despre topografia militar`, cum s` citeasc` o hart`, cum s`-[i aleag` un itinerariu folosind harta [i s` se orienteze n teren cu ajutorul acesteia. Aici am avut cteva dificult`]i, ne spune c`pitanul Crceanu, deoarece h`r]ile topografice nu erau tip`rite n limba pashtu [i am fost nevoi]i s` introducem n program ore de predare a unor no]iuni elementare de baz`

Pasiune [i profesionalism
De consilierea militarilor afgani la specialitatea comunica]ii militare, lucrul cu sta]ia radio [i nv`]area regulilor de trafic radio, s-a ocupat plutonierul-major Ciprian Ciocan. Specialist n arma comunica]ii, subofi]erul a fost unul dintre cei mai solicita]i oameni, deoarece, ori de cte ori militarii afgani au avut o problem`, precum defectarea unei sta]ii sau dificult`]i n realizarea leg`turilor radio, el a fost cel care le-a explicat [i le-a ar`tat cum trebuie solu]ionat` . Instruc]ia sanitar`, o disciplin` de care s-a ocupat intens plutonierul Iulian Hriscu, a fost foarte ndr`git` de nv`]`cei. Lucru normal pentru ni[te oameni care, oricnd, se pot confrunta cu cazuri de asigurare a primului ajutor. Tot el s-a ngrijit [i de s`n`tatea militarilor romni din FOB Shamulzai. De preg`tirea fizic`, s-a ocupat plutonierul Adrian Stamate. El a pus la punct sala de sport, cu o dotare minim` necesar`, astfel nct, att militarii romni, ct [i cei afgani s` se poat` fortifica. Un merit deosebit n reu[ita tuturor ac]iunilor desf`[urate de deta[amentul de la Shamulzai l-au avut plutonierii-adjutan]i Mihai Martiniuc [i Constantin Abor[ei, plutonierii Gabriel Pnzaru [i Constantin Darie, caporalii Vasile S`ndescu [i

Constantin Ciucanu, care au participat, al`turi de militarii afgani, la toate misiunile executate n exteriorul bazei.

Provoc`ri [i... r`spunsuri pe m`sur`


Vorbind despre problemele de securitate din zon`, c`pitanul Oliver Crceanu, comandantul deta[amentului, ne precizeaz`: Aria de responsabilitate n care ac]ion`m am inspectat-o chiar din primele zile de la sosirea n Shamulzai. Este destul de ntins`, ns` problema cea mai grea cu care ne confrunt`m, zi de zi, sunt cmpurile de mine r`mase \n urma conflictului ruso-afgan. Din aceast` cauz` am avut [i cteva incidente, din fericire f`r` urm`ri nepl`cute. Au fost, n general, dispozitive explozive improvizate plantate pe c`ile de comunica]ii, incidente rezolvate cu ajutorul partenerilor afgani. Pe una din c`ile de comunica]ii am descoperit [ase dispozitive explozive improvizate cu ac]ionare la presiune, toate plantate pe o arie destul de mic`, pe care am reu[it s` le dezamors`m.Tot la capitolul provoc`ri, a[ aminti momentele n care generatorul de curent s-a defectat [i a trebuit s`-l repar`m prin for]e proprii, pn` cnd ne-a fost trimis cel de-al doilea generator. Recuperarea bunurilor para[utate, carburant [i alimente trimise n sprijin, a fost, de asemenea, o alt` provocare. Din cauza for]elor [i mijloacelor limitate, a ariei de mpr`[tiere destul de ntinse, din cauza vntului, am f`cut un efort extraordinar pentru a le recupera. Rela]iile cu for]ele de securitate afgane, att cu Armata Na]ional` Afgan`, ct [i cu for]ele de poli]ie locale, sunt foarte bune, [i s-au bazat pe sprijin reciproc, ori de cte ori a fost nevoie Pe timpul misiunilor CIMIC au fost distribuite alimente de baz` [i haine localnicilor. Dincolo de toate dificult`]ile, prezen]a militarilor romni n aceast` regiune este util` militarilor afgani, care au acumulat un bagaj important de cuno[tin]e [i deprinderi de baz`, esen]iale pentru formarea lor ca lupt`tori, pentru omogenizarea [i cre[terea capacit`]ii combative a subunit`]ilor [i unit`]ilor Armatei Na]ionale Afgane, prioritate absolut` a eforturilor NATO, ISAF [i condi]ie de ndeplinit n vederea transferului responsabilit`]ilor c`tre autorit`]ile guvernamentale afgane.

ntr-o prim` faz`, la sfr[itul lui septembrie 2010, cnd am ajuns n Shamulzai, a trebuit s` nlocuim un pluton american format din 48 de oameni, etap` care a durat aproape dou` s`pt`mni, cnd am preluat aria de responsabilitate. La nceput a fost mai greu, deoarece a trebuit s` ne mp`r]im ntre activitatea de consiliere, misiuni [i partea administrativ`, aspect ce a ]inut mai mult de redimensionarea spa]iilor de odihn` [i a celor de lucru. Dar toate s-au rezolvat ntr-un timp relativ scurt, gra]ie oamenilor care au n]eles perfect ce au de f`cut [i au ac]ionat unitar, f`r` nici un fel de rezerve. Misiunea noastr` principal` este de a consilia militarii Companiei a-2-a din Kandakul 1 att n baz`, ct [i n exterior, pe timpul ndeplinirii misiunilor. Desigur, b`ie]ii no[tri au acordat toat` aten]ia, ndemnarea [i priceperea noului rol de instructori pentru militarii afgani nc` de la nceput. N-au ignorat nici cele mai mici detalii n preg`tirea elevilor lor, deoarece experien]a i-a nv`]at c` acestea sunt vitale n formarea deprinderilor specifice. Treptat, au c[tigat nu doar ncrederea, dar [i

pentru scriere [i citire. De aceste aspecte m-am ocupat personal, mpreun` cu sublocotenentul Relu Ursu [i plutonierul major Petric` Giurgic`.

INTERVIU

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

SCORPIONII RO{II - DIN NOU N AFGANISTAN


La o lun` de la introducerea n teatrul de opera]ii, comandantul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab Scorpionii Ro[ii , locotenent-colonelul Dan Ionescu, a r`spuns ntreb`rilor noastre pentru a ne prezenta cum decurge reacomodarea cu exigen]ele misiunilor curente pe care le au de ndeplinit n zona lor de responsabilitate din provincia Zabul, n sudul fierbinte al Afganistanului, unde ace[ti militari experimenta]i se afl` pentru a cincea oar`, n scurta, dar prestigioasa istorie a acestei unit`]i din elita Armatei Romniei.
- Domnule locotenent-colonel, iat` c` Scorpionii Ro[ii au revenit n Afganistan pentru a ad`uga o nou` misiune n bogatul palmares al Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab! Ce ne pute]i spune despre aceasta? - Este cea de a 12-a misiune interna]ional` a Scorpionilor Ro[ii [i a nceput odat` cu Transferul de Autoritate care a avut loc n data de 4 februarie 2011, aici n districtul Shah Joy, n provincia Zabul, n sudul Afganistanului. Ca de fiecare dat`, aceast` misiune reprezint` pentru noi o nou` ncercare, o nou` provocare, pe care trebuie s` o ducem la bun sfr[it. Am ajuns to]i cu bine \n Afganistan, iar acum ne vom concentra pentru ndeplinirea misiunii n bune condi]ii. Am mare ncredere n militarii pe care i comand, ne-am preg`tit mpreun` foarte bine n ]ar`, ne-am instruit n toate situa]iile care trebuiau parcurse [i to]i militarii no[tri sunt gata pentru ndeplinirea misiunii. Desigur, se configureaz` a fi o misiune foarte complex`, o misiune n care deciziile majore le pot lua [i micii comandan]i, de la nivel de companie, pluton [i chiar grup`. Va fi o misiune care se va baza pe individualit`]i n unele situa]ii, o misiune n care greul va fi dus de entit`]ile mici din structura batalionului grupe [i plutoane, dar [i de structurile de comandament cu valoare contributiv` major` n realizarea produselor necesare pe parcursul ciclurilor de planificare opera]ional`, n vederea lu`rii celor mai bune decizii de c`tre comandan]ii de la diferite e[aloane. Va fi o misiune dificil`, dar militarii Batalionului 26 sunt preg`ti]i pentru confruntarea cu exigen]ele teatrului de opera]ii afgan. - Afla]i la cea de-a cincea misiune n acest teatru de opera]ii, cum reg`sesc Scorpionii Ro[ii Afganistanul ? - Afganistanul este de fiecare dat` altfel, pentru cei ce l v`d n misiuni diferite, n ani diferi]i, perioade diferite [i mai ales zone diferite. A[a cum spunea]i, din cele cinci misiuni efectuate n Afganistan de Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab, trei au fost n Kandahar, una de lupt` [i dou` de securizare a KAF (Kandahar Air Field), una n Kabul ca For]` de sprijinire a Procesului electoral (ESF - Election Support Force) [i, n prezent, n Shah Joy, n provincia Zabul. Scorpionii Ro[ii au fost fascina]i de Afganistan nc` din 2002, de cnd au fost prima dat` aici. Am militari care vorbesc despre anumite sate [i anumi]i actori locali ca [i cum i-ar cunoa[te de mult timp, militari care sunt pentru a cincea oar` n Afganistan. Lor le place s` spun` c` orict ar fi de dificil, Afganistanul are o magie a lui, un farmec aparte, care creeaz` o anumit` dependen]`, de a dori s` participe la nc` o misiune aici. - Cu to]ii cunoa[tem riscurile [i amenin]`rile acestui teatru de opera]ii. Pute]i face o evaluare a situa]iei de securitate din districtul Sha Joy? - F`r` a intra n am`nuntele specifice, pot spune c` zona este una foarte activ`, fierbinte, ce ne men]ine permanent conecta]i la tot ceea ce se ntmpl`, att n micile [i marile localit`]i, ct [i n bazare [i pe autostrada A1, comunica]ie ce leag` ora[ul Kandahar de capitala Kabul. Sunt riscuri [i amenin]`ri pe care le cunoa[tem, dar [i altele noi pe care le-am studiat pe timpul preg`tirii pentru misiune, ne-am antrenat pentru a le putea r`spunde [i cu care suntem gata s` ne confrunt`m oricnd. - nainte de a ajunge s` ia n primire zona de responsabilitate de la nord-est de Qalat, infanteri[tii craioveni au importan]` deosebit`, ci [i capacitatea de adaptare a procedurilor de rela]ionare cu popula]ia civil` [i cu for]ele de securitate afgane, dezvoltarea ncrederii reciproce [i mbun`t`]irea comunic`rii cu aceste componente fiind cheia succesului n misiunile de contrainsurgen]`. Nu numai experien]a pe care o au militarii Batalionului 26 Infanterie, acumulat` n misiuni, exerci]ii [i n poligoane, dar [i calitatea oamenilor joac` un rol major. Dac` meseria armelor nu se mbin` constructiv cu pasiunea pentru a-]i sluji ]ara sub drapel, cu determinarea de a-]i ndeplini misiunea [i de a nu ]i l`sa camaradul n urm`, formnd un mic univers care completeaz` caracterul militarului, experien]a nu valoreaz` nimic. Este ca [i cnd ai [ti s` faci ceva ns` nu-]i place [i o faci obligat de anumi]i factori. Asemenea caractere lipsesc din unitatea pe care o comand [i cred c` nici n alte unit`]i care particip` la misiuni interna]ionale nu se ntlnesc. Numai din pasiune po]i face fa]` unor asemenea provoc`ri, din care cea mai important` ncercare este dep`rtarea de familie, dorul de cei dragi [i lipsa cu care venim n contact pe timpul misiunilor. ncerc`m s` fim ct mai aproape de afgani, civili sau militari, intr`m n contact cu ei cu orice ncerc`m s` valorific`m fiecare oportunitate pentru a rela]iona ct mai bine, i ajut`m pentru c` ei sunt cei care simt cel mai acut lipsurile [i greut`]ile vie]ii, ei sunt n ultim` instan]` motiva]ia principal` pentru care ne afl`m aici. Uneori, nevoile lor dep`[esc cu mult capacit`]ile noastre de a le n]elege sau de a le satisface, ns` necesit`]ile primordiale trebuie asigurate cu prioritate. n zona de responsabilitate a Scorpionilor Ro[ii sunt multe localit`]i care nu au ap`. Prin propunerile de proiecte pe care le facem ncerc`m s` i ajut`m pe ace[ti oameni. De asemenea, nu au asisten]` medical`, medicamentele se procur` foarte greu, iar medicii speciali[ti sunt o raritate. Despre curent electric [i modalit`]i de a nc`lzi casele care n majoritatea situa]iilor sunt din p`mnt nici nu mai vorbim. - Vorbind despre popula]ia afgan` trebuie s` ne referim [i la misiunile de rela]ionare cu liderii locali. Despre ce este vorba? - Sunt aici trei componente majore ce trebuie luate n considera]ie, respectiv autorit`]ile guvernamentale locale, comandan]ii unit`]ilor din For]ele Na]ionale Afgane de Securitate (ANSF - Afgan National Security Forces, formate din armat`, poli]ie, servicii secrete) [i reprezentan]ii comunit`]ilor liderii locali sau b`trnii satelor. La acest moment, rela]ia stabilit` la nivel de comandan]i n shure (adun`ri cu persoanele reprezentative ale comunit`]ilor, pe diferite componente securitate, cultur`, reconstruc]ie [i dezvoltare, asisten]` umanitar` etc.), constituie tot attea direc]ii de rela]ionare pe care Scorpionii Ro[ii trebuie s` le aib` n vedere, s` le men]in` [i s` le exploateze cu maximum de succes n folosul atingerii scopurilor misiunii, dar [i pentru protec]ia for]ei. - Care crede]i c` este cheia succesului pentru ndeplinirea misiunii ? - F`r` discu]ie popula]ia afgan`, determinarea ei, n cooperare cu ISAF [i autorit`]ile guvernamentale afgane s` nu sprijine ac]iunile desf`[urate de grup`rile insurgente. n Afganistan, popula]ia va fi cea care va c[tiga lupta antiinsurgen]`, for]ele coali]iei fiind doar elemente de sprijin care creeaz` mediul [i condi]iile pentru nfrngerea insurgen]ei. Dac` localnicii vor n]elege n num`r ct mai mare principiile de baz` ale unei societ`]i moderne, dac` vor n]elege c` de la vrst` fraged` copiii trebuie s` mearg` s` nve]e carte, nu s` trag` cu arma, atunci lupta este c[tigat`. Totul depinde de modul cum ei privesc viitorul [i ct` ncredere au n beneficiile aduse de proiectele de reconstruc]ie [i dezvoltare sus]inute de comunitatea interna]ional`. Prin misiunile executate de Scorpionii Ro[ii, ncerc`m s` le demonstr`m c` viitorul nseamn` altceva dect ceea ce este la ordinea zilei de at]ia zeci de ani - r`zboiul. Da, cred cu t`rie c` popula]ia local` este cheia reu[itei acestei misiuni. - n final, a[ dori s` transmite]i un mesaj pentru cei de acas`, pentru familiile militarilor Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab Scorpionii Ro[ii. - Unul singur, s` ne vedem cu to]ii s`n`to[i acas` la finalul misiunii. Semper Gloriosi!

parcurs un amplu program de preg`tire n condi]ii asem`n`toare teatrului de opera]ii. Cum se descurc` Scorpionii Ro[ii n mediul real, al confrunt`rii directe cu elementele insurgente? - Natural, normal, ca [i cnd ar fi ceva cotidian. A[ putea spune c`, de[i nu pare chiar firesc, Scorpionii Ro[ii cu mai mult` experien]` n teatrele de opera]ii se simt ca [i cnd ar fi dintotdeauna aici, nu ar fi plecat niciodat` [i nu ar fi purtat altceva dect casca, vesta [i arma. Avem [i mul]i militari care sunt la prima misiune interna]ional`, pentru prima oar` ntr-un astfel de mediu opera]ional. Ace[tia [i vor des`vr[i preg`tirea al`turi de cei care au experien]a misiunilor anterioare, cu siguran]` vor acumula foarte mult din cuno[tin]ele veteranilor din B`nie. - Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab este cunoscut ca una dintre cele mai experimentate unit`]i din Armata Romniei. Ce implica]ii crede]i c` are experien]a acumulat` pentru ndeplinirea n bune condi]ii a misiunii ncredin]ate? - Cu siguran]` c` experien]a acumulat` (sunt militari care au [i nou` misiuni la activ) reprezint` un atu n evaluarea [i abordarea activit`]ilor curente, dar ceea ce mi se pare cel mai important este faptul c` aceast` experien]` se transfer` c`tre militarii ncadra]i recent n unitate. Mai mult dect att, nu numai tehnicile de lupt` folosite au o

facilit`]ilor civiliza]iei moderne, la care se adaug` mediul ostil n care ac]ion`m o perioada ndelungat` de timp. - O component` esen]ial` a ndeplinirii misiunii este cea de rela]ionare civili-militari. Unitatea craiovean` are o microstructur` specializat` de acest gen, care este una dintre cele mai bune interfe]e ntre solda]ii romni [i popula]ia local` din provincia Zabul, Afganistan. Care este rolul [i importan]a acesteia? - Unul major, necesitatea sprijinirii efective a popula]iei afgane fiind n acest moment de importan]` crucial` pentru ndeplinirea obiectivelor generale ale misiunii NATO ISAF, n Afganistan. mpreun` cu echipele PRT (Provincial Reconstruction Team), structurile de cooperare civili-militari lucreaz` permanent pentru punerea n practic` a proiectelor esen]iale pentru satisfacerea necesit`]ilor identificate la nivelul comunit`]ilor locale. Mai mult dect att acestea au un rol aparte, de liant n rela]ia dintre toate structurile implicate n securitatea Afganistanului, civile [i militare, for]ele interna]ionale din cadrul ISAF [i for]ele afgane. Noi, romnii, suntem prin excelen]` un popor sociabil, tolerant, u[or adaptabil la multe condi]ii [i culturi diferite fa]` de a noastr`. Avem o umanitate nativ` pe care ncerc`m s` o proiect`m asupra oamenilor

Text [i foto: c`pitan Cristian C~NUCI

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

CARIERE |N UNIFORMQ
Plutonul sublocotenentului R`doi este abia la nceputul preg`tirii. De fapt, pn` n primele zile ale lunii aprilie, militarii se instruiesc n cea mai mare parte a timpului n poligon cu privire la lucr`rile de distrugeri. Sunt cinci astfel de teme, de la cele mai simple, n care se folose[te o singur` bucat` de trotil [i un fitil ordinar pn` la cele care implic` dispozitivele pirotehnice sau cele electrice, organizate n serie, n deriva]ie sau combinate. Dup` aceast` perioad`, plutonul va continua preg`tirea n cadrul structurii ce urmeaz` a fi trimis` n teatrul de opera]ii din Afganistan.

GENI{TII SE PREG~TESC PENTRU TEATRUL DE OPERA}II


Locotenent Constantin PI{TEA
constantin.pistea@presamil.ro

Solda]ii voluntari de la Batalionul 96 Geniu au nceput preg`tirea pentru Afganistan. Peste cteva luni, ei vor schimba verdea]a poligonului din ]ar` cu mediul arid al teatrului de opera]ii.

Sfaturi pentru bobocii teatrului


n rndul celor care au mai fost n zonele de conflict se simte un alt gen de emo]ie, din care lipse[te necunoscutul. Geni[tii retr`iesc din amintiri experien]ele anterioare [i ncearc` s` se preg`teasc` mental pentru ce urmeaz`. Modul n care fac acest lucru este diferit de la om la om. De exemplu, caporalul Marius Gugiu, care n urm` cu doi ani a fost chiar n Afganistan, crede c` e bine s` pui r`ul n fa]`, pentru ca acolo s` nu fii surprins nepl`cut. El le recomand` colegilor care merg n teatru pentru prima dat` s` nu uite c` Afganistanul nseamn` lupt` n prima linie. mi aduc aminte cum la dou` zile de la sosirea n teatru am primit o lovitur` de rachet` n baz` [i ne-am trezit la realitate, ne-am dat seama unde suntem. {i caporalul Tudor Adetu s-a confruntat cu probleme n primele zile ale misiunii din Irak, n 2004. Au fost atunci dou` ma[ini capcan`, dou` momente grele, pe care Tudor le-a nchis sub lac`t ntr-un sertar al min]ii. {i, chiar dac` a trecut [i prin situa]ii delicate n teatrul de opera]ii, el crede c` nu e bine pentru cei care merg prima dat` acolo s` se gndeasc` la ce poate fi mai r`u. Se pot demoraliza, este de p`rere caporalul Adetu.

Un lucru care trebuie f`cut


Batalionul 96 Geniu va pune la dispozi]ia deta[amentului romnesc ce va intra n teatrul de opera]ii din Afganistan, la sfr[itul lunii iulie 2011, un pluton format din 28 de militari. Subunitatea ce va fi condus` de c`tre sublocotenentul Marian R`doi va avea n compunere nu mai pu]in de 20 de solda]i [i grada]i voluntari. Mul]i dintre ei sunt experimenta]i, cu cel pu]in o misiune interna]ional` la activ. Printre excep]ii, al`turi de tn`rul ofi]er aflat la comand`, este caporalul Ionel Vlad, angajat n armat` la jum`tatea anului 2003. Ionel Vlad, care va ncadra n Afganistan o func]ie de zidar, spune c` rolul cel mai

important n convingerea lui cu privire la angajarea n armat` [i, acum, cu plecarea n teatru l-a avut fratele s`u mai mare, tot militar, participant deja la dou` misiuni n Irak. mi tot povestea de la trageri, de la [edin]ele cu trotil [i m` uitam la el fascinat, m`rturise[te Ionel. Interesant este c` el mai are un frate, mai mic, care lucreaz` tot n armat`. Cnd i-am spus tat`lui meu c` am nceput preg`tirea pentru Afganistan, a \nceput s`-[i fac` griji. Nici so]ia nu a fost prea ncntat`. Dar, pn` la urm`, simt c` este un lucru pe care, ca militar, trebuie s`-l fac. Sublocotenentul R`doi, aflat ca [i caporalul Vlad, la prima misiune ntr-un teatru de opera]ii, vorbe[te despre aceast` plecare ca despre o experien]` absolut necesar` \n cariera militar`. M` bucur c` pot s` fac lucrul acesta acum, la nceput de carier`. Sunt absolvent de liceu militar, iar majoritatea colegilor mei de genera]ie sunt sau au fost n teatru, a[a c` misiunea este un eveniment ct se poate de firesc n cariera mea. E ca [i cum a[ intra de serviciu peste o s`pt`mn`.

Teatrul de opera]ii te schimb` f`r` s` vrei. Acolo te confrun]i cu situa]ii neprev`zute [i ]i se cere s` te adaptezi la orice fel de situa]ie, spune caporalul Marius Gugiu, al c`rui frate este subofi]er tot la Batalionul 96 Geniu. Cei doi au plecat mpreun` n Afganistan, n anul 2009. A fost dorin]a mea de a vedea ce nseamn` teatrul de opera]ii, un loc pe care-l [tiam doar din pove[ti sau poze, adaug` Marius.

Motiva]i [i cooperan]i
Tn`rul ofi]er [i laud` unitatea [i m`rturise[te c`, pe cnd era n [coal`, [i-a dat silin]a s` nve]e ct mai bine pentru a prinde reparti]ie la Batalionul 96, structur` privit`, a[a cum sus]ine sublocotenentul R`doi, drept crema geniului". De aceea, [i posibilitatea de a pleca n misiune sub

emblema batalionului este un lucru care l onoreaz` [i, mai mult dect att, faptul c`, dintre subordona]i, cei mai mul]i [tiu deja ce nseamn` teatrul de opera]ii i ofer` siguran]` [i ncredere. Chiar dac` ini]ial m-am gndit c`, experimenta]i fiind, ei ar putea s` nu participe cu interes la preg`tire, am avut pl`cuta surpriz` s`-i v`d pe to]i foarte motiva]i [i cooperan]i.

Mai bine s` ia fiecare situa]ie n parte [i s` ncerce s` o rezolve cum pot mai bine. De asta e foarte important` preg`tirea din ]ar`. Cu ct mai mult` transpira]ie n ]ar`, cu att mai pu]in snge n teatrul de opera]ii. Elementul cel mai greu de gestionat este clima, crede caporalul Gugiu: Te poate afecta chiar mai mult dect dep`rtarea de cei dragi. Este foarte greu s` pleci de la 30 de grade [i s` ajungi la 50. Practic, atunci cnd vorbesc despre adaptarea la orice fel de condi]ii din teatrul de opera]ii, militarii care au mai fost acolo nu se refer` numai la monotonia pericolului inamic, ci [i la astfel de considerente, mai pu]in atinse de instruirea din ]ar`. {i, chiar dac` realitatea din zona de conflict nu este chiar cea din filmul The Hurt Locker (pu]in cam exagerat`, dup` p`rerea caporalului Adetu), este bine s` fii preg`tit pentru orice. Detaliile fac diferen]a.

INSTRUC}IE

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

Cerceta[ii mei sunt cei mai buni, sus]ine colonelul {tefan Oniga, comandantul Batalionului 317 Cercetare Vl`deasa, referindu-se la preg`tirea militarilor din subordine. Iar cerceta[ii clujeni aveau s` ne demonstreze, dup` cteva ore de instruc]ie specific` desf`[urat` pe dealurile Clujului, c` sunt printre cei mai aprecia]i militari romni.

C`pitan Dan SCUTARU

CERCETA{I CU SUFLET DE AUR


Coordonatele instruc]iei
Cerceta[ii sunt renumi]i pentru perseveren]a lor de a fi mai tot timpul n misiuni. Taberele, tragerile executate n tot felul de poligoane sau loca]ii complexe sunt mai familiare cerceta[ilor dect propria cazarm`. De aceea, nici nu-i de mirare c` i-am ntlnit pe dealurile Clujului, angrena]i n diferite momente tactice. Sub ndrumarea maiorului Vasile cercetarea unui itinerariu de deplasare etc. Pe un teren fr`mntat, ce permitea doar accesul transportoarelor, cerceta[ii [i-au ar`tat profesionalismul n timpul evalu`rilor, ob]innd rezultate foarte bune. Cerceta[ii clujeni au reu[it, n ultimul timp, s` ob]in` performan]e notabile [i la ntrecerile sportive, cu toate c` baza de selec]ie a batalionului este mai mic`, n compara]ie cu a marilor unit`]i concurente. nimic nu este ntmpl`tor. Chiar de curnd, cerceta[ii s-au ntors din tab`ra de munte de la Stna de Vale. 78 de cerceta[i, cu mic cu mare, au executat instruc]ia pe schiuri [i au descifrat tainele muntelui pe timp de iarn`. Pentru subordona]ii colonelului {tefan Oniga vor urma taberele de alpinism (mai, Cheile Turzii) [i de instruc]ie la ap` (iunie, Gura Arie[ului). Deci, cum s` nu fii preg`tit [i s` ai performan]e dac` tot timpul e[ti n focuri? Pentru profesionalismul dovedit n teatrul de opera]ii, caporalul Balogh a fost recompensat att de

trainic` pe care cerceta[ii clujeni o au cu copiii de la C`su]a Perlino. Acest centru se ocup` de g`zduirea, consilierea, recuperarea psihologic` [i reintegrarea n familie a copiilor abuza]i, neglija]i,

Am ncredere n oamenii mei. Sunt foarte bine preg`ti]i. Deseori, m-au surprins n mod pl`cut. (Colonel {tefan Oniga)
superiorii s`i, ct [i de partenerii americani. Acestea sunt doar dou` exemple dintr-o multitudine, ce constituie un nucleu de militari pe care conducerea unit`]ii se poate baza oricnd, la bine [i la greu. exploata]i. Prin modul lor de a fi, cerceta[ii s-au apropiat de sufletele acestor copii vitregi]i de soart`. La ultima ntlnire, cu ocazia s`rb`torilor de iarn`, militarii i-au f`cut ferici]i pe cei de aici ntr-un mod inedit: Mo[ Cr`ciun a cobort de pe cl`dire n rapel, iar ajutoarele lui au venit mbarcate pe un TAB-C. De altfel, organizarea unor asemenea ntlniri a devenit o tradi]ie n cazarma cerceta[ilor. Cu aceste ocazii s-au f`cut dona]ii, menite s` mbun`t`]easc` via]a micu]ilor. De aceea, nu ne mai mir` c` to]i copiii vor s` devin` militari, cnd vor fi mari.

Old Boys la comand`


Veteranii sunt un punct forte n batalion. Old boys, cum sunt ei denumi]i de colonelul Oniga, au reu[it s` creeze un colectiv nchegat n jurul lor [i s` contribuie decisiv la ridicarea prestigiului unit`]ii, unul cl`dit trainic, n timp, de genera]ii ntregi de militari cu suflet de aur. {i pentru care cerceta[ii de azi ai batalionului au un respect deosebit. Unii dintre veteranii unit`]ii au fost colegi cu nainta[ii, iar pere]ii orna]i cu fotografii, noi [i vechi, din comandament, povestesc mai multe despre leg`tura dintre genera]iile de cerceta[i [i despre casta special` pe care ace[tia au creat-o. Din rndurile Old boys face parte [i Alin Bumb, cel mai bun seghevist al anului, doi ani la rnd, n cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Performan]a, n cazul lui Alin, pare s` fie o caracteristic` de familie. Fratele s`u, militar n aceea[i unitate, este, de asemenea, foarte apreciat de colegi. Un alt militar emblematic pentru batalion este caporalul Alexandru Balogh. A fost sanitar n teatrul de opera]ii din Afganistan, unde s-a implicat n asigurarea asisten]ei medicale camarazilor s`i. Nu o dat`, acolo, [i-a ajutat colegii s` treac` peste momente dificile.

Din dragoste de via]`


A fi cerceta[ nu implic` doar raportarea la via]a cazon`, uneori dur`, cu trageri, tabere [i exerci]ii tactice. O dovedesc zecile de ac]iuni umanitare n care au fost [i sunt angrena]i militarii batalionului. n acest sens, amintim de leg`tura

Fercal, [eful opera]iilor, ace[tia au executat misiuni specifice organizarea unui post de observare,

Dar, dac` lu`m n considerare taberele de instruc]ie n care au fost militarii batalionului, vedem c`

Este foarte important` instruc]ia de zi cu zi. n acela[i timp, prezen]a cerceta[ilor la munte sau la mare, n orice tip de teren, este o caracteristic` a lor care, prin rezultatele constant bune, nnobileaz` aceast` arm`. (Locotenent-colonel C`lin B`rbu[, loc]iitorul comandantului de batalion)

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

RQZBOIUL MODERN
unitatea subordonat` pe linie de specialitate, urmare direct` a m`surilor de dezvoltare a interoperabilit`]ii cu structurile similare ale armatelor ]`rilor membre NATO. Valorificarea capitalului de expertiz` acumulat cu ocazia vizitelor ntreprinse n anul 1994, n SUA, la Fort Bragg, la Grupul IV (Aeropurtat) de Opera]ii Psihologice [i n Germania, n 1995, participarea la primele exerci]ii NATO/PfP Cooperative Guard 97, Cooperative Determination 97, Strong Resolve 98, a permis elaborarea Regulamentului Ac]iunilor Psihologice, n 1999, reflectnd standardele [i procedurile structurilor de opera]ii psihologice din armatele ]`rilor membre NATO. Organizarea unor activit`]i bilaterale cu parteneri din NATO, dintre care amintim aplica]ia PsyOps Force 02, desf`[urat` la Miercurea Ciuc, mpreun` cu militari din SUA, [i amplificarea particip`rii romne[ti, pe func]ii de opera]ii psihologice, la exerci]ii NATO/PfP, unele de mare anvergur`, cum au fost Strong Resolve 02, Allied Action 03, pentru a men]iona doar cteva, au facilitat acumularea de noi informa]ii relevante cu privire la domeniul opera]iilor psihologice. Contribu]ia decisiv` [i determinant` pentru interoperabilizarea PSYOPS-ului romnesc revine ns` particip`rii militarilor romni la misiuni NATO n diferite teatre de opera]ii, n Kosovo, Bosnia-Her]egovina, Irak [i Afganistan, n cadrul Elementelor de sprijin opera]ii psihologice ale comandamentelor multina]ionale. Experien]a acumulat` cu aceste ocazii a fost utilizat` pentru a revizui [i redefini concep]ia na]ional` asupra domeniului opera]iilor psihologice, pentru a corespunde ct mai bine standardelor [i exigen]elor NATO. Aceast` situa]ie a determinat, n martie 2004, inclusiv schimbarea denumirii Sec]iei Ac]iuni Psihologice n Sec]ia Opera]ii Psihologice, urmat` de modificarea corespunz`toare [i a denumirii Centrului Tehnic de Ac]iuni Psihologice, simultan cu dezvoltarea capacit`]ilor de analiz` [i planificare ale acestei unit`]i, precum [i de generare a unor elemente dislocabile de opera]ii psihologice, n perspectiva ndeplinirii obiectivelor de interoperabilitate ce decurgeau din noua calitate a Armatei Romniei, armat` a unui stat membru al Alian]ei Nord-Atlantice. Asimilarea terminologiei NATO [i adoptarea noului cadru normativ cu privire la opera]iile psihologice, avnd ca fundamente Doctrina pentru opera]ii psihologice, n vigoare din martie 2003, [i Manualul pentru opera]ii psihologice, n vigoare din decembrie 2004, ambele pe deplin compatibile cu documente similare ale NATO, au marcat ncheierea etapei de tranzi]ie [i realizarea interoperabilit`]ii, n domeniul opera]iilor psihologice, cu structuri similare ale ]`rilor membre NATO. Aceste documente traseaz` principalele linii de ac]iune circumscrise domeniului opera]iilor psihologice [i, totodat`, eviden]iaz` faptul c` utilizate adecvat [i oportun, n sprijinul ndeplinirii obiectivelor militare, opera]iile psihologice sunt att un multiplicator de for]` ct [i un factor de reducere a violen]ei [i distrugerilor inerente situa]iilor de conflict armat. Rezultatele ob]inute sunt sus]inute [i eviden]iate de numeroasele aprecieri ale alia]ilor [i partenerilor, de certificarea [i afirmarea elementelor de sprijin opera]ii psihologice, dislocabile, preg`tite s` participe la misiuni mpreun` cu for]ele de reac]ie rapid` ale NATO sau cu grupurile de lupt` ale UE. Certificatul de interoperabilitate al PSYOPS-ului romnesc este dat ns` de rezultatele ob]inute n misiunile din teatrele de opera]ii, care reprezint`, fiecare n parte, tot attea ocazii de a extrage noi nv`]`minte, noi lec]ii de nv`]at. Acestea confirm`, n primul rnd, faptul c` evolu]ia unui domeniu func]ional nu se opre[te odat` cu aprobarea documentelor sale fundamentale, strategii, politici, doctrine [i manuale. Perfect valabil [i pentru opera]iile psihologice, un domeniu care cunoa[te, n cadrul armatelor ]`rilor membre NATO, noi evolu]ii. Demonstra]ia, dac` mai este necesar`, se reduce la prezentarea ctorva tendin]e de modificare a conceptelor de baz` ale opera]iilor psihologice, de ajust`rile structurale care au loc la nivelul comandamentelor NATO [i la nivel na]ional, din necesit`]i de optimizare func]ional` [i reducere a costurilor, n contextul apari]iei unor noi structuri destinate opera]iilor informa]ionale, managementului ntrunit al efectelor [i comunic`rii strategice. Un exemplu semnificativ, care ar putea determina noi evolu]ii doctrinare la nivelul comandamentelor NATO, este oferit de Statele Unite, unde n cursul anului 2010 s-a renun]at la conceptul de opera]ii psihologice prin substituirea cu un nou concept, cu mult mai cuprinz`tor, ceea ce ]ine de domeniul eviden]ei fie [i doar prin simpla men]ionare a denumirii sale opera]ii de sprijin informa]ional (Military Information Support Operations - MISO). Aceast` transformare, ini]iat` n baza deciziei din 23 iunie 2010 a Departamentului For]elor Terestre, are scopul de a facilita ... activit`]ile de informare [i influen]are adresate audien]elor externe ostile, neutre sau favorabile, n sprijinul ndeplinirii obiectivelor na]ionale de comunicare strategic`. Procup`ri similare pentru optimizarea proceselor de planificare [i cre[terea eficien]ei folosirii resurselor umane, materiale [i financiare se nregistreaz` n Fran]a [i n Germania. Acestea se concretizeaz` n colocarea unit`]ilor ale c`ror activit`]i sunt complementare (comunicare local`, opera]ii psihologice [i cooperare civili-militari), preg`tirea unitar` a personalului [i redistribuirea atribu]iilor func]ionale, crearea unor platforme comune de asigurare tehnic` a proceselor de comunicare destinate diferitelor categorii de audien]e [i folosirea acelora[i centre de documentare [i baze de date, analize [i evalu`ri, arhive foto [i audiovideo. Considernd aceste evolu]ii [i tendin]e, justificate de necesitatea utiliz`rii mult mai bune a resurselor umane, materiale [i, nu n ultimul rnd, financiare, cu siguran]` va fi necesar` adaptarea n continuare a structurilor [i procedurilor proprii la noile realit`]i militare [i economice, pentru a g`si solu]ii la provoc`rile conflictelor asimetrice actuale [i flagelului terorismului, simultan cu integrarea [i folosirea poten]ialului structurilor de opera]ii psihologice n cadrul mai larg al opera]iilor informa]ionale [i comunic`rii strategice.

REDEFINIRI CONCEPTUALE PE FRONTUL OPERA}IILOR PSIHOLOGICE


Procesul de modernizare a Armatei Romniei, de aliniere la standardele Alian]ei Nord-Atlantice, s-a reflectat [i n activitatea speciali[tilor romni n domeniul opera]iilor psihologice. Dezvoltarea interoperabilit`]ii cu armatele ]`rilor membre NATO a determinat de-a lungul anilor numeroase transform`ri structurale [i conceptuale, de la preg`tire [i asigurare psihologic` pn` la ac]iuni [i opera]ii psihologice. Particip`rile la misiuni externe, la exerci]ii multina]ionale [i n teatrele de opera]ii, precum [i ncadrarea unor func]ii de profil n comandamentele NATO, au fost simultan probe, dar [i recunoa[teri ale valorii PSYOPS-ului romnesc, sus]inut` de expertiza speciali[tilor no[tri, militari [i civili, oameni care au [tiut s`-[i transforme profesia n pasiune.
n nomenclatoarele armatelor ]`rilor membre NATO, opera]iile psihologice (PSYOPS) ocup` un loc distinct n panoplia armelor [i specialit`]ilor militare, cu numeroase implica]ii n planul evolu]iilor doctrinare, dar [i practice, rezultat al aplic`rii conceptelor teoretice n procesele de planificare opera]ional` desf`[urate pentru preg`tirea, desf`[urarea [i sprijinirea misiunilor din teatrele de opera]ii. Analiza defini]iilor, scopurilor [i obiectivelor, mijloacelor, procedurilor [i finalit`]ilor opera]iilor psihologice relev` numeroase locuri comune, identit`]i [i suprapuneri ntre conceptele mai vechi (r`zboi psihologic, ap`rare psihologic`, r`zboi de comand` [i control, r`zboi informa]ional) [i mai noi (asigurare psihologic`, ac]iuni psihologice, opera]ii psihologice, opera]ii informa]ionale, opera]ii bazate pe efecte, managementul percep]iilor) n contextul mai larg al comunic`rii strategice. Acest gen de activit`]i se reg`seau ntre atribu]iile Sec]iei Asigurare Psihologic` a Armatei nc` de la momentul nfiin]`rii sale, ca unitate distinct`, n subordinea loc]iitorului [efului Marelui Stat Major, acoperind un larg spectru problematic, de la preg`tirea psihologic` pentru lupt` a efectivelor [i ac]iunilor militare, evaluarea moralului trupelor [i protec]ia psihologic` a personalului propriu pn` la influen]area psihologic` a inamicului [i contracararea propagandei ostile. n anul 1994, n baza Dispozi]iei [efului Statului Major General privind asigurarea psihologic` n armat` la pace [i r`zboi este definit` o concep]ie unitar` de realizare a asigur`rii psihologice, form` de baz` a asigur`rii strategice (operative) [i de lupt`. Procesul de transformare a condus, n 1997, la restructurarea [i includerea Sec]iei Asigurare Psihologic` a Armatei, sub o nou` denumire, Sec]ia Ac]iuni Psihologice, n cadrul Direc]iei Opera]ii a Statului Major General. Evolu]ii similare a cunoscut [i Centrul Tehnic de Ac]iuni Psihologice,

Foto: C`t`lin OVREIU

Foto: C`t`lin OVREIU

Locotenent-colonel dr.
Vasile MARINEANU
Direc]ia opera]ii, Statul Major General

ALMA MATER

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

MATEMATIC~ LA SUPERLATIV
Bogdan OPROIU
Matematica nu este cu siguran]` o necunoscut` studen]ilor de la Academia Tehnic` Militar` (ATM), dar unora dintre ei le este mai mult dect cunoscut`, le este pasiune [i mod de via]`.
Oana Irina Mihai, tot anul I, Marina Raicea [i Virgil Cernicescu, ambii n anul II de studii [i medalia]i cu bronz, au format echipa academiei care a intrat n competi]ie cu alte 20 de echipe (85 de studen]i) din Ucraina, Rusia, Moldova, Macedonia, Grecia, Bulgaria [i Columbia. Din Romnia au participat studen]i de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Tehnic` Gheorghe Asachi, Facultatea de Informatic` din Ia[i, Universitatea Babe[ Bolyai, Universitatea Tehnic` din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din Bucure[ti [i de la Facultatea de Matematic` a Universit`]ii Bucure[ti. Echipa ATM a fost coordonat` de prof. univ. dr. Simona Roate[i [i lectorul univ. dr. Anca Lupa[. Ru[ii au venit cu artileria grea, spune Anca Prof. univ. dr. Simona Roate[i Lupa[, trei medalia]i cu [i lector univ. dr. Anca Lupa[ aur au adus, iar Victor al nostru le-a luat-o nainte. Europei, ajuns` la edi]ia a 5-a este Testarea a fost individual` [i a constat un astfel de concurs la care au n patru probleme, studen]ii avnd participat patru studen]i de la ATM, la dispozi]ie cinci ore pentru a scrie ob]innd rezultate deosebite. Victor tot ceea ce [tiu. Problemele au fost de P`dureanu, anul I, medalie de aur, nivel olimpiad`, dar [i cu influen]e ale materiei din anul I, SEEMOUS fiind deschis studen]ilor din anii I [i II, spune Lupa[. Preg`tirea pentru olimpiad` a nceput prin clasa a II-a, afirm`, mai n glum` mai n serios, Victor P`dureanu, olimpicul de aur. Sunt copii care au venit preg`ti]i la academie, spune [i Simona Roate[i, a[a c` nu putem noi s` ne asum`m meritul pentru rezultatele lor. Noi le-am asigurat o documenta]ie pentru copiii mai dota]i, continu` ea, le-am dat o serie de probleme de algebr`, geometrie analitic` [i Olimpiadele sunt un eveniment mai degrab` de liceu, dar [i pentru studen]i exist` concursuri de testare a cuno[tin]elor, un fel de olimpiade universitare. SEEMOUS (Olimpiada sud-est european` de matematic` pentru studen]i) organizat` de Societatea de matematic` din S-E

analiz`, cam ce s-a dat la olimpiade pe plan mondial. La ei conteaz` foarte mult [i pasiunea, explic` n completare [i Anca Lupa[, mai ales c`, n perioada desf`[ur`rii concursului, tocmai terminaser` sesiunea [i erau n s`pt`mna de vacan]`, spre deosebire de studen]ii altor facult`]i care au programul decalat, ncepuser` deja al doilea semestru. n anul I nu am participat la niciun concurs, [i explic` Marina Raicea participarea la SEEMOUS [i sim]eam c`-mi lipse[te ceva. Pl`cerea de a concura [i obi[nuin]a

concursurilor l motiveaz` pe Victor, care a participat nc` din clasa a II-a la concursul de matematic` Kangourou (Cangurul). Dac` are cineva o problem` pe care nu o poate rezolva i-o cer s` m` gndesc [i eu la ea. A[a, de unul singur, nu m` apuc s` caut eu, deoarece, dac` este mult prea u[oar`, nu am nicio satisfac]ie dac` o rezolv, explic` Victor maniera n care se preg`te[te de obicei la matematic`. Colega lui din anul I, Irina, are o alt` abordare: Eu revin la o problem` [i trei zile la rnd dac` nu-mi iese, dar se ntmpl` s`-mi vin` solu]ia cnd nu m` mai concentrez asupra ei. O ntrebare care se poate pune unor astfel de studen]i este de ce au ales ATM n detrimentul unor facult`]i cu profil matematic [i unde au auzit de academie, mai ales c` niciunul dintre ei nu este absolvent de liceu militar. Victor: Eu am descoperit-o ntr-un top al universit`]ilor n care, mi se pare, se clasa pe locul al treilea, la general, [i pe primul la educa]ie teoretic` [i orientare practic`. Din acest motiv am ales Academia Tehnic` Militar`. Irina spune c` o prieten` i-a

atras aten]ia asupra academiei [i c` nu avea nici cea mai mic` idee despre ce e vorba. E ncntat`, ns`, de alegerea ei, mai ales c` admiterea a fost mai dificil` dect n anii anteriori, chiar mai dificil` dect la Politehnic`, afirma]ie nt`rit` [i de cele dou` profesoare. Virgil a luat n considerare trei institu]ii pentru admitere, Academia

Tehnic` Militar`, Universitatea Bucure[ti [i Politehnica [i mi s-a p`rut c` aici mi se ofer` cea mai bun` variant` pentru a m` dezvolta ca persoan`. E cea mai bun` combina]ie s` fii inginer [i militar, spune el, declarndu-se n continuare mul]umit de alegerea pe care a f`cut-o n urm` cu un an. Alegerea mea ini]ial` a fost Politehnica, spune Marina, dar am auzit de academie de la un coleg [i fiindc` materia era aceea[i [i mai era [i ceva nou, pentru c` nu [tiam pe nimeni care s` vin` aici, mi s-a p`rut interesant. Cel mai mult apreciaz` coeziunea care exist` ntre studen]ii militari. Am fost [i pe la alte facult`]i, dar studen]ii de acolo nu au nicio treab` unii cu al]ii, sunt individuali[ti. Matematica nu este chiar totul pentru olimpicii Academiei care au pasiuni din cele mai variate, de la not, Victor, la filme, Virgil sau literatur` [i drume]ii n cazul Irinei. Marina se ajut` de rigurozitatea [i organizarea deprinse n urma studierii matematicii la nv`]atul limbilor str`ine: Studiez japoneza, de una singur` pentru c` nu am timp de cursuri. Am ajuns la vreo 2000 de caractere, dar este dificil. Eu cred c` dac` [tie matematic`, japoneza nu va fi att de grea. Pe de alt` parte amndou` sunt limbi str`ine pentru mine.

CANTEMIRI{TI LA NA}IONAL~
La jum`tatea lunii martie, [ase elevi din Colegiul Militar Liceal Dimitrie Cantemir au participat la faza jude]ean` a Olimpiadei de {tiin]e Socioumane, sec]iunea psihologie. Iulia Stan, din clasa a XI-a [i George Andreescu, din clasa a XII-a, ndruma]i de profesoara Steliana Nicolae s-au calificat cu un punctaj de 95 de puncte din 100 posibile, n etapa urm`toare - faza na]ional`, care se va desf`[ura n luna aprilie, la Ploie[ti.
Dup` rezultatele deosebite ob]inute de cantemiri[ti la Olimpiada de Limb`, Comunicare [i Literatur` Romn`, a venit rndul celor cu aptitudini [i nclina]ii deosebite n domeniul [tiin]elor socioumane s` fac` dovada preg`tirii [i talentului, remarcndu-se n topul elevilor care vor reprezenta colegiul [i jude]ul Prahova la faza na]ional` a Olimpiadei de {tiin]e Socioumane, sec]iunea psihologie. Doamna profesor` Steliana Nicolae ne-a m`rturisit despre finali[ti: Cei doi elevi, Iulia [i George, pot fi caracteriza]i prin dou` cuvinte: modestie [i ambi]ie. Le-am fost profesor din clasa a IX a [i a[ putea spune c` iam crescut, profesional vorbind. Au participat la olimpiada de psihologie [i n anii din urm`, cnd au avut rezultate frumoase. Premiul pe care l-au ob]inut anul acesta a fost rezultatul seriozit`]ii lor [i al dorin]ei de autodep`[ire. i a[teapt` o nou` provocare [i au nevoie de tot sprijinul nostru. Rezultatele remarcabile ale adolescen]ilor cantemiri[ti au ca temei pasiunea, seriozitatea n preg`tire [i dorin]a de performan]`. La acestea se adaug` profesionalismul [i competen]a dasc`lilor din colegiu. Felicit`ri [i mult succes celor doi cantemiri[ti!

Gra]iela MIH~ESCU
Foto: maistru militar principal Nicolae MILEA

De la st#nga la dreapta: elev caporal Iulia Stan, profesor Steliana Nicolae, elev sergent-major George Andreescu.

10

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

SUBOFI}ERI

MAGIA ELICOPTERELOR
Plutonier-major Lucian IRIMIA
Tinerii mai[tri militari din Flotila 95 Aerian` Erou c`pitan aviator Alexandru {erb`nescu, sub atenta ndrumare a comandan]ilor [i camarazilor cu experien]`, ncep s`-[i construiasc` o carier` militar` la care au visat nc` din adolescen]`. Chiar dac`, uneori, condi]iile atmosferice le sunt potrivnice, ei, asemenea ntregului personal al unit`]ii, [i continu` preg`tirea. Zmbete pe aerodrom
Am g`sit Bac`ul ntr-o zi geroas`, dup` cteva zile capricioase, semn c` iarna nu se ndura, nc`, s` plece de pe plaiurile moldave. Cu toate acestea, militarii din Flotila 95 Aerian` Erou c`pitan aviator Alexandru {erb`nescu [i continuau preg`tirea. Pentru c` avia]ia este a arm` n care tot timpul este ceva de f`cut. Fie este zbor, fie ntre]inere tehnic`, preg`tire la simulatoarele de zbor, se nva]` pur [i simplu meserie. Prezent aici, mi-am amintit c`, n urm` cu aproape doi ani, mpreun` cu o echip` de subofi]eri americani din USAFE (For]ele Aeriene Americane din Europa) am vizitat platforma de la Bobocu. Acolo, delega]ia american` a vorbit cu elevii din ultimul an al {colii de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Aeriene Traian Vuia. Atunci, oaspe]ii americani au fost pl`cut surprin[i de agilitatea tinerilor elevi, de modul lor de comunicare n limba englez` [i au fost impresiona]i de motiva]ia viitorilor mai[tri militari de a urma o carier` n For]ele Aeriene. Peste pu]in timp, am g`sit la Bac`u

manualelor, regulamentelor [i instruc]iunilor sau la executarea unor activit`]i conform programului. Da, nu e nici un secret c`, pe aerodroame, teoria [i practica sunt mbinate ct mai eficient pentru ca tinerii mai[tri militari s` n]eleag` mai bine modul de func]ionare a componentelor ma[in`riei de zbor.

facem fa]` standardelor ridicate cerute de aceast` arm` nobil`, a afirmat maistrul militar clasa a V-a Cristian Molie. Se spune, uneori, despre noile genera]ii c` nu [tiu pe deplin ce nseamn` ncrederea [i responsabilitatea. Tinerii de la Flotila 95 Aerian` vor s` contrazic` acest lucru.

ncrederea care motiveaz` destine


Maistrul militar clasa a V-a Cristian Molie este ncadrat n Flotila 95 Aerian` din 2009. n prezent, ocup` func]ia de maistru electromecanic. A ales Bac`ul pentru a fi mpreun` cu prietena lui. Amndoi tineri, afla]i la nceput de drum n cariera militar`. El este [i student la facultatea de inginerie electric`. Este convins c` studiile universitare l vor ajuta mult n construirea unei cariere [i de ce nu, a unei vie]i mai a[ezate.

Maistrul militar clasa a V-a Fabian ALBI{ORU Maistrul militar principal Stelian Parvana se uit` atent la unul dintre tineri [i m`rturise[te: A[a am nceput to]i. Unii sunt mai studio[i, al]ii mai practici, pentru c` este lung drumul de la instruc]ie la... cheie. Important este s` aib` ncredere n ei, n puterile lor. Locotenent-comandorul Florin Mazilu, inginerul de escadril` este atent la toate mi[c`rile tinerilor mai[tri, chiar [i la simpla ndep`rtare a z`pezii de pe elicoptere. i simte pe fiecare dintre ei. T`cut de felul s`u, inginerul caut` din ochi supermeseria[ii de mine. Maistrul militar clasa a V-a Fabian Albi[oru este oltean. A ales din promo]ie Bac`ul. Acum se specializeaz` n armamentul elicopterului IAR 330 Puma SOCAT. Suntem mpreun` din [coal` [i am vrut Bac`ul. Majoritatea urm`m facult`]i de profil, [i asta ne ajut` s` n]elegem mai bine modul de func]ionare al sistemelor, a declarat maistrul militar clasa a V-a Fabian Albi[oru. Maistrul militar clasa a V-a Constantin Laz`r are ceva din ambi]ia juc`torului

rapidist cu acela[i nume. Face parte din echipa care preg`te[te elicopterele de zbor. A nv`]at mult n [coal`, dar aici, la linie, [i-a dat seama c` mai are multe de studiat. Am venit din [coal` oarecum deficitari la capitolul practic`. Acum studiem, nv`]`m, ntreb`m, exers`m, c`ut`m r`spunsuri. Dar cel mai mult m` bucur` c` militarii cu experien]` au r`bdare cu noi [i ne acord` ncredere, a spus maistrul militar clasa a V-a Constantin Laz`r. Din echipa tinerilor fac parte [i fete. Una dintre ele este maistrul militar clasa a V-a Andreea Burnescu. Fosta L.M.-ist` (absolvent` de liceu militar) nu simte nicio diferen]` ntre ea [i colegii ei. Am nceput un drum nc` din adolescen]` [i vreau s`-l duc la cap`t. Sunt convins` c` este un drum greu, via]a de militar nu este pentru oricine, ]i trebuie motiva]ie, ambi]ie, curaj, d`ruire [i responsabilitate, a men]ionat maistrul militar clasa a V-a Andreea Burnescu.

Maistrul militar clasa a V-a Constantin LAZ~R o parte din promo]ia mai sus amintit`, mai precis 15 proaspe]i absolven]i. M` ntrebam, atunci, cum o s` se integreze n colectiv, care va fi impactul terenului asupra lor, ce le va oferi viitorul n Flotila 95 Aerian` [i n ora[ul lui Bacovia. R`spunsuri la toate aceste ntreb`ri le-am aflat la sfr[it de februarie, cnd pe to]i cei cincisprezece aveam s`-i v`d la linie, a[a cum se pune n limbajul celor din avia]ie, locul unde sunt parcate avioanele [i elicopterele. Dup` o ninsoare puternic`, ei erau n jurul IAR-urile lor dragi. Cu o grij` aproape p`rinteasc`, tinerii cur`]au elicopterele de z`pada ce le acoperea, dar, n acela[i timp, inspectau [i verificau fiecare p`rticic` a acestora. Le priveam fe]ele atinse de ger, ns`, zmbitoare. Apoi, unii au nceput, al`turi de mai[tri cu experien]`, verificarea sistemelor elicopterelor, iar al]ii au trecut la studiul

Maistrul militar clasa a V-a Cristian MOLIE Acum, la nceput, mai totul pare dificil. Cnd vezi attea manuale, instruc]iuni, te ntrebi cnd o s` ai timp s` le nve]i [i s` le aplici pe toate. Am g`sit aici, la Bac`u, un colectiv unit, cu suflet mare, oricnd dispus s` ne sprijine. Avem de la cine s` fur`m meserie, are cine s` ne nve]e, are cine s` ne spun` unde gre[im. Visul nostru, al colegilor de promo]ie, este avia]ia. De aceea, depunem toate eforturile s`

Maistrul militar clasa a V-a Andreea BURNESCU

La Flotila 95 Aerian` Erou c`pitan aviator Alexandru {erb`nescu ncepe s` se formeze o alt` genera]ie de speciali[ti, capabil` s` rezolve orice problem` legat` de siguran]a n zbor a elicopterelor. Sper`m ca, peste ani, ei, cei tineri, s` confirme ncrederea ce li se acord` acum, prin ob]inerea unor rezultate profesionale remarcabile pentru For]ele Aeriene, pentru armata romn`.

ARMAMENTE

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

11

ASIGURAREA SECURIT~}II PRIN CONTROLUL PRODUSELOR SPECIALE


Regimul de control al importului [i exportului de produse strategice este parte a realiz`rii [i men]inerii mediului de securitate. Strategia de Securitate European` identific` cinci provoc`ri-cheie, c`rora UE trebuie s` le fac` fa]`: terorismul, proliferarea armelor de distrugere n mas`, conflictele regionale, disolu]ia autorit`]ii statale [i crima organizat`. Consecin]ele produc]iei, transferului [i circula]iei ilicite de produse strategice, acumularea lor excesiv` [i proliferarea constituie cauzele principale pentru patru dintre aceste amenin]`ri.
Sistemul Na]ional de Control al exporturilor, importurilor [i altor opera]iuni cu produse strategice, care cuprinde att legisla]ia, mecanismele [i procedurile na]ionale, ct [i institu]iile cu atribu]ii n acest sens, reprezint` cadrul n care-[i desf`[oar` activitatea Oficiul de Control al Importurilor [i Exporturilor de Produse Speciale (OCIEPS) din subordinea Departamentului pentru Armamente. Locotenentcolonelul ing. Hora]iu Buzatu este [eful Oficiului [i ne-a vorbit despre activitatea organismului pe care-l conduce. nainte de anul 1990, Romnia [i-a dezvoltat o industrie de armament semnificativ`, care acoperea att cererea intern`, ct [i o vast` pia]` de export, ajungnd ntre primele 10 state exportatoare de armament. Dup` 1990, ca urmare a transform`rilor ap`rute n mediul politic [i de securitate interna]ional [i a ini]ierii procesului de aliniere la standardele impuse de regimurile de neproliferare, Romnia a trecut de la o strategie axat` pe men]inerea bazei militar-industriale na]ionale [i pe sporirea la maximum a exporturilor indiferent de consecin]ele acestora, la o strategie mai apropiat` de cele mai bune practici interna]ionale din acest domeniu. Anul 1992 reprezint` nceputul controlului exporturilor n Romnia, cnd a fost adoptat primul act normativ care a reglementat acest domeniu, iar din anul 1993 OCIEPS a fost parte a procesului de evolu]ie a sistemului romnesc de control, parcurgnd etapele de acumulare [i maturizare [i contribuind la stabilirea liniilor directoare, procedurilor [i listelor cu produse [i tehnologii supuse controlului destina]iei finale. Ast`zi, Romnia dispune de un regim matur [i eficient de control al exporturilor, iar n sprijinul acestei afirma]ii, a[ vrea s` invoc, n special, rapoartele Comisiei Europene ntocmite n momentele cheie, cel anterior ader`rii la NATO, respectiv al ader`rii la UE, n care, la Capitolul Politicii Externe [i de Securitate Comun`, se men]ioneaz` rolul de lider regional al ]`rii noastre n controlul exporturilor, o recunoa[tere fireasc` [i ndrept`]it` urmare a activit`]ilor desf`[urate [i rezultatelor ob]inute. Existen]a acestui regim matur este rezultatul modului cum func]ioneaz` ntregul Sistem Na]ional de Control, iar lipsa acuza]iilor, cu suport real, de nc`lcare a embargourilor interna]ionale [i a regimurilor sanc]ionatorii privind transferurile de arme reprezint` o alt` dovad` a eficien]ei regimului romnesc de control. Un domeniu de baz` al responsabilit`]ilor OCIEPS l reprezint` evaluarea agen]ilor economici [i institu]iilor publice n vederea eliber`rii Autoriza]iei sau Avizului MApN pentru efectuarea de opera]iuni de comer] exterior cu armamente, muni]ii [i alte produse militare. Prin eliberarea acestor documente administrative se certific` dac` solicitan]ii ndeplinesc condi]iile legale pentru a derula opera]iuni de export, import [i intermediere (brokeraj) n conformitate cu normele, standardele [i recomand`rile regimului de control. Fac men]iunea c` MApN autorizeaz` numai agen]ii economici din subordinea sau coordonarea institu]iilor publice din sistemul de ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional`, precum [i structurile acestor institu]ii care au competen]e n desf`[urarea de opera]iuni de comer] exterior. n cazul celorlal]i, cu unele excep]ii, emite un Aviz n vederea autoriz`rii ulterioare de c`tre Departamentul pentru Controlul Exporturilor ANCEX din MAE, autoritatea na]ional` \n domeniul regimului de control. Ce vreau s` subliniez, n principal, este c` o opera]iune de import, export sau intermediere cu produse militare, inclusiv transferul intracomunitar, se efectueaz` numai pe baz` de licen]` [i numai de c`tre agen]i economici autoriza]i s` efectueze astfel de opera]iuni. Licen]a este instrumentul prin care se realizeaz` controlul destina]iei [i utiliz`rii finale. n acest proces de licen]iere, OCIEPS particip` la activit`]ile de evaluare ale licen]elor, att anterior promov`rii acestora la autoritatea na]ional` n domeniu, ct [i n cadrul Consiliilor interministeriale pentru avizarea opera]iunilor cu produse militare [i cu dubl` utilizare, care sunt constituite [i din reprezentan]i ai MAE, MAI, MECMA, SRI, SIE, Autoritatea Na]ional` a V`milor [i

Locotenent-colonel ing. Hora]iu Buzatu


Comisiei Na]ionale pentru Controlul Activit`]ilor Nucleare. La fel de important` ca activitatea de licen]iere este [i cea de control. Desf`[ur`m activit`]i de control n perioadele de autorizare, avizare, licen]iere, livrare, post-livrare [i supraveghere vamal`. Plecnd de la principiul c` este mai bine s` previi o nc`lcare a prevederilor legale, n toate tipurile de activit`]i de control efectuate la agen]ii economici [i institu]iile publice care fac opera]iuni de comer] exterior cu produse militare ne ax`m pe prezentarea riscurilor asociate unor astfel de transferuri, precum [i

a celor mai bune practici n aplicarea regimului de control. n domeniile de responsabilitate intr` [i activit`]ile desf`[urate pentru punerea n aplicare a sanc]iunilor interna]ionale, n domeniul de competen]` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, care instituie regimuri sanc]ionatorii privind transferurile de arme [i cooperarea n domeniul militar. Posibilitatea de suspendare a drepturilor vamale de import la anumite armamente [i echipamente militare destinate nzestr`rii institu]iilor din sistemul de ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional` sau cu alte cuvinte scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de produse destinate nzestr`rii acestor institu]ii, este tot apanajul OCIEPS, o activitate important` prin prisma fondurilor economisite la bugetele [i a[a mici destinate achizi]iilor. Este un domeniu n care ne desf`[ur`m activitatea nc` de la nfiin]are, avnd n vedere c` Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, prin Departamentul pentru Armamente, este autoritatea na]ional` competent`, notificat` la Comisia European`, s` emit` documentele necesare punerii n liber` circula]ie a acestor m`rfuri n condi]iile unui tratament tarifar preferen]ial. Regulamentul comunitar pe care-l aplic`m, permite nzestrarea For]elor Armate ale Statelor Membre cu echipamente moderne din state extra-comunitare, f`r` plata drepturilor vamale de import, un aspect benefic [i pentru bugetul destinat achizi]iilor f`cute Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. Toate aceste responsabilit`]i au aplicabilitate [i n cazul activit`]ilor pe care le desf`[oar` structurile contractante n selec]ia ofertelor, ncheierea contractelor de achizi]ie a echipamentelor militare [i derularea acestor contracte. De aceea, OCIEPS asigur` consultan]a necesar` pentru prevenirea unor situa]ii care pot aduce prejudicii Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. Trebuie evitat`, spre exemplu, impunerea, ca o cerin]` minim` de calificare a firmelor, a prezent`rii Autoriza]iei pentru efectuarea de opera]iuni de comer] exterior cu armamente, muni]ii [i alte produse militare emis` de Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, aceasta fiind o condi]ie abuziv` [i discriminatorie fa]` de al]i agen]i economici autoriza]i de MAE care sunt certifica]i n condi]iile aceleia[i legi, pentru aceea[i activitate. Un alt exemplu este introducerea obligatorie n contract a unor clauze care s` oblige agentul economic prestator de servicii s` ob]in` documentele necesare efectu`rii opera]iunii anterior intr`rii sau ie[irii produselor militare n sau din teritoriul vamal al Romniei. {i un ultim exemplu: este referitor la ]ara de origine a produselor, ]ar` care s-ar afla sub un regim sanc]ionatoriu privind transferurile de arme. n acest caz, dac` nu sunt prev`zute limit`ri la licen]ierea importului, sigur vom avea probleme la licen]ierea exportului pentru eventuale repara]ii n perioada de garan]ie sau pentru perfec]ionare activ`. n plan extern, OCIEPS asigur` expertiza tehnic` la nivel MApN n cadrul regimurilor majore de control al exporturilor n care Romnia este membr`, respectiv Aranjamentul de la Wassenaar privind armele conven]ionale [i produsele cu dubl` utilizare, Grupul Furnizorilor Nucleari pentru controlul produselor destinate exclusiv scopurilor nucleare, Grupul Australia pentru prevenirea prolifer`rii armelor chimice [i biologice sau Conven]ia privind Interzicerea Armelor Chimice, Conven]ia asupra anumitor conven]ionale, precum [i n cadrul mecanismelor de verificare [i transparen]` privind transferurile de produse strategice cum sunt Registrul ONU pentru armele conven]ionale, documentul OSCE privind SALW (Arme mici [i armament u[or), Codul de Conduit` al UE privind transferurile de arme.

Bogdan OPROIU

12

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

FOTOREPORTAJ

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

13

FOR}~ {I DINAMISM PE MAREA NEAGR~


Text: plutonier-major Lucian IRIMIA
Foto: Eugen MIHAI

Fregata M`r`[e[ti n ac]iune!

n perioada 15-17 martie 2011, o grupare naval` de tip Task Force, sub comanda Flotilei 56 Fregate, a efectuat exerci]ii pe Marea Neagr`. La activitate au participat fregate, corvete, vedete torpiloare mari, nave purt`toare de rachete, dragoare maritime, un puitor de mine, un remorcher [i dou` elicoptere IAR 330 Puma Naval.
Este liber. Continu`m controlul!

Echipa de boarding de pe fregata M`r`[e[ti intr` n ac]iune

fost o ie[ire pe mare planificat`, n timpul c`reia s-a efectuat evaluarea na]ional` a fregatei M`r`[e[ti F111, nava-comandant al exerci]iului, de c`tre Centrul de Instruire Simulare [i Evaluare a For]elor Navale Romne, n vederea admiterii acesteia pentru participarea la ini]iativa regional` BLACKSEAFOR, din aprilie 2011. Fregata Regele Ferdinand F 221 a jucat n cadrul aplica]iei rolul de nav`-sor`, dar a executat [i antrenamente care au cuprins exerci]ii de boarding, de reaprovizionare pe mare, remorcaj, inspec]ia navelor comerciale, trecerea printr-un canal dragat mpreun` cu celelalte nave, [edin]e de tragere cu armamentul individual, cu tunul super rapid 76 mm Oto Melara, cu instala]iile de bruiaj pasiv TERMA, precum [i cu complexul antiaerian Strella 2M. S-a continuat cu exerci]ii complexe de supraveghere a rutelor comerciale sau de supraveghere a traficului naval [i aerian, iar la sfr[it s-au efectuat, pe parcursul a patru ore, exerci]ii n comun cu elicopterele Flotilei 56 Fregate IAR 330 Puma Naval, care au cuprins apunt`ri [i decol`ri succesive ale acestora. Au fost trei zile pline de activit`]i complexe pentru marinarii Flotilei 56 Fregate. La prima vedere, pare o simpl` trecere \n revist` a unor ac]iuni. ns`, pentru fiecare activitate enumerat`, marinarii militari au depus un efort deosebit pentru ndeplinirea cu succes a misiunilor ordonate. Activit`]ile s-au succedat ntr-un timp alert, ziua [i noaptea. Totul a func]ionat contracronometru, ntr-o serie de momente tactice perfect planificate, coordonate [i executate. To]i marinarii militari implica]i, de la comandan]i la grada]ii voluntari, de la compartimentele motoare pn` la puntea de comand` au demonstrat c` orele de antrenament, exerci]iile de simulare [i-au atins scopul. Concentrare, devotament, d`ruire [i o puternic` dorin]` de afirmare, sunt cuvintele care ilustreaz`, al`turi de fotografii, ce s-a ntmplat n cele trei zile pe mare. Am desf`[urat un exerci]iu complex ntr-un cadru tactic adecvat, n care am executat mai multe activit`]i specifice, printre care [i trageri cu armamentul din dotare. n antrenamentele premerg`toare pentru aceast` ie[ire pe mare am beneficiat de toate facilit`]ile de simulare pe care le are la dispozi]ie Statul Major al For]elor Navale. S-a pus la punct o nou` concep]ie privind folosirea acestor simulatoare ntr-un cadru tactic [i rezultatele nregistrate n urma acestei activit`]i au fost foarte bune. Am n subordine militari ambi]io[i care sunt gata oricnd pentru ndeplinirea unei misiuni, a declarat comandorul Sorin Learschi, comandantul Flotilei 56 Fregate.

Lunetist scruteaz` marea

Fregata Regele Ferdinand n mar[ pe Marea Neagr`. Trage parma! Exerci]iu de reaprovizionare pe mare.

Apuntare elicopter IAR 330 Puma Naval pe heliportul fregatei Regele Ferdinand.

Pe puntea de comand` a fregatei Regele Ferdinand. Vitez` 24 de noduri, crm` banda stnga!

14

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

LUMEA DE AZI
a 15 martie, Statele Unite [i-au adus ultimul omagiu celui din urm` combatant n Primul R`zboi Mondial, Franck Buckles, fost infirmier pe ambulan]`. N`scut n Missouri n 1901, el s-a stins de moarte natural` n Virginia Occidental`, la vrsta de 110 ani. A fost nmormntat cu onoruri militare la memorialul Arlington, nu departe de generalul John Pershing, pe care l admira. Este finalul unei epoci. Bunicul meu a servit n Fran]a, a fost intoxicat cu gaze [i a suferit toat` via]a. Ca [i el, Buckles reprezint` o genera]ie de mari patrio]i, a afirmat Peter Tracy, n vrst` de 50 de ani, venit, al`turi de un lung [ir de oameni, s` se reculeag` la r`m`[i]ele fostului soldat.

NTRE DOU~ SEDII


Contestnd legalitatea unei decizii a Parlamentului european privitoare la p`r`sirea par]ial` a sediului de la Strasbourg, Fran]a anun]a, la 15 martie, c` va sesiza Curtea de Justi]ie a Uniunii Europene pe aceast` tem`. Parlamentul european este mp`r]it ntre dou` sedii, la Bruxelles [i la Strasbourg, n estul Fran]ei. nat, la 15 martie, ministrul francez al afacerilor europene, Laurent Wauquiez. Tratatele europene prev`d ca Parlamentul s` ]in` 12 sesiuni plenare pe an la Strasbourg, acolo unde se afl` sediul s`u oficial. n mod concret, aceste sesiuni dureaz` fiecare cte trei zile [i jum`tate, de luni dup`-amiaz` pn` joi dup`-amiaz`.

OMAGIU

O REU{IT~ A MARINEI INDIENE


Plimba]i mereu ntre Bruxelles [i capitala Alsaciei, deputa]ii antiStrasbourg au decis, de curnd, s` reduc` num`rul zilelor de prezen]` pe teritoriul francez. Obiectivul lor este ca toate activit`]ile Parlamentului european s` fie regrupate la Bruxelles, de aceea au f`cut presiuni s` se voteze suprimarea a cte unei s`pt`mni de lucru desf`[urate n sediul din Strasbourg n urm`torii ani, 2012 [i 2013. n situa]ia n care capacit`]ile Parlamentului European au fost considerabil nt`rite prin Tratatul de la Lisabona, concentrarea a dou` sesiuni ntr-o singur` s`pt`mn` este de natur` s` mpiedice buna func]ionare a activit`]ii parlamentare, a reac]ion restul timpului, deputa]ii lucreaz` la Bruxelles, n special n comisii [i n reuniuni ale grupurilor politice. Pentru a ocoli dificult`]ile juridice care mpiedic` programarea a numai unsprezece sesiuni plenare pe an, deputa]ii anti-Strasbourg, care pun n discu]ie totodat` costurile transhuman]ei ntre Bruxelles [i Strasbourg a mii de ale[i [i func]ionari, propun scindarea n dou` a unei s`pt`mni de munc` din octombrie 2012 [i, tot astfel, a uneia din octombrie 2013. Partizanii sediului din Strasbourg invoc`, la rndul lor, simbolul reconcilierii franco-germane, aflat la originea construc]iei europene, pe care l reprezint` ora[ul de pe malurile Rinului. Centrul de raportare a pirateriei din cadrul Biroului Maritim Interna]ional de la Kuala Lumpur, care are ca misiune monitorizarea atacurilor ntreprinse de pira]i, ar`ta c`, de la nceputul acestui an [i pn` la 28 februarie, n ntreaga lume au avut loc 87 de astfel de evenimente, cu capturarea a 13 ambarca]iuni. Numai n regiunea Somaliei s-au produs 61 de atacuri. Un num`r de 243 de persoane au fost luate ostatice, [apte dintre acestea fiind ucise de r`pitori. Marina indian` a declarat c` pira]ii au capturat nava mozambican` Vega 5 n luna decembrie 2010, iar de atunci au folosit-o ca nav` mam` pentru opera]iunile de piraterie. Pilo]ii unui avion indian au observat nava de pescuit n Marea Arabiei, dup` ce pira]ii care se aflau la bordul acesteia au ncercat s` captureze un alt vapor. Dup` un schimb de focuri ntre pira]i [i militarii indieni de pe vasele de r`zboi trimise n zon`, au fost prin[i 61 de pira]i narma]i, despre care se crede c` sunt somalezi. Nava Vega 5 a reprezentat un risc pentru c`ile maritime interna]ionale, n ultimele patru luni, de aici punndu-se la cale numeroase atacuri, au precizat reprezentan]i ai Marinei indiene. Oficialii militari de la New Delhi au l`udat opera]iunea desf`[urat` departe de ]`rmurile Indiei, cea mai important` reu[it` antipiraterie realizat` de for]ele indiene. La nceputul acestui an, for]ele navale indiene au mai capturat 43 de pira]i, n dou` incidente separate, produse n Marea Arabiei. Bandele de pira]i somalezi au creat, f`r` ndoial`, un model de afaceri. Acesta a evoluat de-a lungul deceniilor de la mici g`[ti, ce navigau pe mare n b`rci de pescari, pn` la grupuri mari, capabile s` captureze un superpetrolier. Pentru a putea face un astfel de lucru, aceste bande [i-au accelerat [i rafinat opera]iunile [i au ncheiat alian]e cu [efi militari de pe uscat, consider` un ziarist canadian care urm`re[te de ani de zile fenomenul pirateriei globale.

NTLNIRE CONSTRUCTIV~
La jum`tatea lunii martie, o delega]ie rus`, condus` de ministrul de externe Alexei Borodavkin, s-a aflat ntr-o vizit` oficial` n Coreea de Nord. Dialogul dintre cele dou` p`r]i a fost axat pe rela]iile bilaterale, situa]ia regional` [i reluarea convorbirilor intercoreene. Partea rus` a cerut p`r]ii nord-coreene s` adopte m`suri constructive, s` nceteze testele nucleare [i lansarea rachetelor balistice [i s` fie de acord ca speciali[tii din cadrul Agen]iei Interna]ionale pentru Energie Atomic` s` aib` acces la instala]iile de mbog`]ire a uraniului din Ningbian. n apropierea localit`]ii norvegiene Longyearbyen a fost construit un bunc`r pentru conservarea semin]elor, menit s` asigure [i genera]iilor viitoare accesul la varietatea de plante nutritive existent` ast`zi. Este un fel de Arc` a lui Noe ngropat` n ghe]urile ve[nice. Svalbard este o banc` de semin]e securizat`, construit` pentru a prezerva o larg` varietate de semin]e de plante, originare din toate col]urile lumii, ntr-un depozit subteran. Seiful de semin]e g`zduie[te mostre duble sau copii de rezerv`, p`strate n b`ncile de gene de pe toat` planeta, [i reprezint` un fel de asigurare pentru cazul pierderii semin]elor p`strate n b`ncile de gene, dar [i un adev`rat depozit n eventualitatea unor crize regionale sau globale puternice. Banca de semin]e este construit` la 120 de metri n interiorul unui munte de gresie din Svalbard. Este dotat` cu un num`r sporit de sisteme de securitate foarte eficiente. Semin]ele sunt mpachetate n colete speciale, sigilate la cald, pentru eliminarea umezelii.

BANCA DE SEMIN}E

Potrivit declara]iilor ministrului rus de externe, Phenianul s-a ar`tat gata s` se ntoarc` la masa negocierilor [i s` reia discu]iile necondi]ionat, n [ase (Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, SUA, Japonia [i China), asupra programului de mbog`]ire a uraniului. Existen]a unei facilit`]i func]ionale de mbog`]ire a uraniului n Coreea de Nord a fost f`cut` public` de Statele Unite n noiembrie 2010. Ministrul de externe nord-corean a declarat c` programul este unul pa[nic, ns` multe state s-au ar`tat ngrijorate. Discu]iile privind denuclearizarea Coreei de Nord, g`zduite de Beijing, au fost blocate din decembrie 2008. Regimul de la Phenian s-a retras oficial de la discu]ii n aprilie 2009, cu o lun` nainte de a efectua un al doilea test nuclear.

Trebuie men]ionat c` Seiful Global de Semin]e Svalbard s-a clasat pe locul [ase n rndul celor mai bune inven]ii ale anului 2008. Renumerotarea recent` a semin]elor de la Svalbard a ar`tat c` s-a dep`[it deja o jum`tate de milion de mostre.

Pagin` realizat` de Marilena GEORGESCU marilena.georgescu@presamil.ro

LUMEA DE AZI

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

15

SPRIJIN PENTRU JAPONIA


Sute de salvatori din ntreaga lume sunt mobiliza]i pentru ajutor [i sprijin, n urma cutremurului devastator din Japonia. Organiza]ia Na]iunilor Unite va ini]ia un plan vast pentru organizarea unei opera]iuni de amploare, n momentul cnd Japonia o va solicita. Ac]iunea ONU este, deocamdat`, ]intit` n func]ie de nevoi. Japonia este ]ara cu cea mai bun` preg`tire n fa]a dezastrelor, conform unui purt`tor de cuvnt al Oficiului pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA). Echipele de salvare caut` supravie]uitori [i se str`duiesc s` ofere servicii de ngrijire [i confort pentru milioane de reziden]i, priva]i de electricitate [i ap` curent`. Cincisprezece echipe sunt, n prezent, desf`[urate n zona de nord-est a ]`rii, devastat` de seism [i urm`rile acestuia. Rusia, Coreea de Sud [i Statele Unite furnizeaz`, deocamdat`, cea mai mare parte a efectivelor. Pre[edintele Barack Obama, impresionat de acest dezastru, a asigurat poporul japonez de sprijin [i asisten]` din partea Statelor Unite. Mai multe nave militare americane sunt deja n drum spre arhipelagul japonez. Numeroase state ofer` ajutoare umanitare, spitale de campanie, echipe de medici, pompieri, oameni specializa]i n salv`ri, n ceea ce, primul ministru japonez, Naoto Kan, a numit-o cea mai grav` criz` suferit` de Japonia, dup` cel de Al Doilea R`zboi Mondial.

ADOPTAREA REZOLU}IEI 1973


Consiliul de Securitate al Na]iunilor Unite a decis, la 17 martie, impunerea unei zone de interdic]ie de zbor n spa]iul aerian al Libiei (No Fly Zone) [i a autorizat toate m`surile necesare pentru protejarea popula]iei civile, fa]` de atacurile for]elor lui Muammar Gaddafi. n conformitate cu rezolu]ia 1973, adoptat` cu 10 voturi mpotriv` [i 5 ab]ineri (Germania, Brazilia, China, Rusia [i India), Consiliul a decis, de asemenea, ca aceast` interdic]ie s` nu se aplice zborurilor care au un scop umanitar. Aceast` hot`rre nt`re[te embargoul asupra armelor, impus prin rezolu]ia 1970/2011, care estima c` atacurile sistematice, generalizate, asupra popula]iei civile, constituie crime mpotriva umanit`]ii [i solicita statelor din regiune s` inspecteze, n porturile [i aeroporturile lor, navele [i aeronavele care circul` din [i spre Libia.

TRANZI}IA N AFGANISTAN
Mini[trii ap`r`rii din cele 48 de state care contribuie cu trupe la For]a Interna]ional` de Asisten]` pentru Securitate (ISAF) s-au reunit la Bruxelles, la 11 martie, unde au dezb`tut o serie de recomand`ri cu privire la procesul de tranzi]ie al responsabilit`]ilor de securitate c`tre For]ele Na]ionale Afgane de Securitate (ANSF). Aceste recomand`ri vor fi naintate guvernului afgan, ce urmeaz` s` decid` asupra domeniilor n care se va ini]ia procesul de tranzi]ie, dup` aprobarea de c`tre guvernul afgan [i anun]area acestui lucru, prin vocea pre[edintelui Karzai. Mini[trii au sus]inut recomand`rile f`cute de Comisia comun` NATO-Afganistan. Acest lucru va marca cu adev`rat nceputul unei noi perioade de stabilitate, securitate [i responsabilitate n Afganistan, a declarat secretarul general al NATO, Andres Fogh Rasmussen, n cadrul unei conferin]e de pres`. Mini[trii au discutat [i agreat, de asemenea, [i principiile dup` care se va face tranzi]ia. Ei au subliniat c` tranzi]ia nu este un eveniment, ci un proces, care semnific` de fapt c`, odat` cu dezvoltarea capabilit`]ilor for]elor armate [i de securitate afgane, rolul for]elor interna]ionale gliseaz` c`tre un sprijin real [i activ. Participan]ii, al`turi de ministrul afgan al ap`r`rii, Abdul Rahim Wardak, au salutat progresele f`cute de for]ele na]ionale afgane [i [i-au exprimat sus]inerea pentru scopul comun de a vedea for]ele afgane planificnd [i desf`[urnd opera]iile de securitate independent, n toate provinciile, pn` la sfr[itul anului 2014.

STATELE UNITE AU LANSAT A DOUA DRON~ SPA}IAL~


For]ele Aeriene americane au lansat, la 6 martie, cea de a doua dron` spa]ial` Vehicle experimental`, denumit` X-37B Orbital Test Vehicle (OTV 2), care seam`n` cu o mic` navet` spa]ial`, au anun]at agen]iile interna]ionale de pres`. Drona a fost lansat` cu ajutorul unei rachete Atlas 5, de la Cape Canaveral (Florida) [i va servi ca platform` de testare a echipamentelor pentru sateli]i. Prima navet` spa]ial` automatizat` W-37B OTV 1, lansat` n aprilie 2010, a aterizat n decembrie, dup` ce a petrecut 224 de zile pe orbit`. Vehiculul spa]ial este proiectat pentru a fi lansat vertical c`tre orbite circumterestre joase, unde poate executa teste [i experimente de durat` ale unor tehnologii spa]iale. Atunci cnd prime[te comanda de la sol, OTV reintr` n atmosfer` n mod autonom [i aterizeaz` orizontal pe o pist`. Dup` navetele spa]iale ale NASA, aceste vehicule sunt primele care au capacitatea de a se rentoarce pe p`mnt, dar dup` misiuni de lung` durat`. Dac` tehnologiile cu care sunt echipate aceste vehicule se dovedesc a fi att de bune pe ct estim`m, atunci ele ne vor facilita accesul n spa]iu mai rapid [i cu cheltuieli mai mici, a declarat Gary

NATO CYBER DEFENCE CONCEPT


Mini[trii ap`r`rii din statele membre NATO au aprobat, la 10 martie, la Bruxelles, noul concept de ap`rare mpotriva amenin]`rilor cibernetice (Cyber Defence Concept), document care deschide calea c`tre adoptarea unei noi politici de mbun`t`]ire a sistemelor de ap`rare ale Alian]ei mpotriva atacurilor cibernetice, tot mai dese, n ultima perioad`. Conceptul define[te protec]ia re]elelor proprii NATO ca fiind responsabilitatea fundamental` a Alian]ei, dar subliniaz`, de asemenea, importan]a cooper`rii cu alte organiza]ii interna]ionale, cum ar fi Uniunea European` [i Organiza]ia Na]iunilor Unite. Ca parte a acestei politici NATO, Centrul de R`spuns pentru incidente informatice va deveni pe deplin opera]ional, ncepnd cu 2012, acest lucru presupunnd investi]ii n echipamente [i crearea unor echipe de r`spuns, capabile s` acorde asisten]` statelor membre care solicit` acest lucru. Mini[trii ap`r`rii din statele membre NATO ar putea aproba noua politic` cu ocazia viitoarei reuniuni, din iunie 2011.
Paginile Lumea de azi utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres` [i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

Payton, adjunctul subsecretarului Ap`r`rii, ns`rcinat cu programele spa]iale. Misiunea recent lansat` este programat` pentru 270 de zile, dar ntr-un comunicat se arat` c` aceast` durat` ar putea fi modificat`. Ini]ial coordonat de NASA, programul dronelor spa]iale a fost ulterior atribuit Pentagonului, iar apoi unei unit`]i secrete a For]elor Aeriene americane.

COOPERARE N DOMENIUL DE{EURILOR NUCLEARE


Un grup de exper]i ru[i de la Centrul Federal Nuclear a inspectat un depozit nuclear din Statele Unite, n vederea familiariz`rii cu m`surile de reciclare a de[eurilor nucleare luate de autorit`]ile din aceast` ]ar`. Anun]ul a fost f`cut la nceputul lunii martie de Departamentul american de Energie. Depozitul, protejat de autorit`]ile federale, este situat pe malul rului Columbia (statul Washington). Delega]ia rus` a vizitat situl Hanford, inclusiv rezervorul s`u, destinat de[eurilor puternic radioactive. Sarcofagul nuclear, ngropat n p`mnt, con]ine 177 containere speciale, ce ad`postesc 200 de milioane de litri de de[euri.

Pagin` realizat` de Silvia MIRCEA

16

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

TEHNICA SECOLULUI XXI


Pentagonul preg`te[te o strategie de securitate cibernetic` de la care anali[tii se a[teapt`, n primul rnd, s` defineasc` r`zboiul cibernetic, s` numeasc` opera]iunile ofensive n spa]iul virtual [i s` prevad` algoritmul de urmat pentru a r`spunde unor astfel de atacuri. James Miller, subsecretar de stat n departamentul ap`r`rii, a declarat c` s-au f`cut demersuri, mpreun` cu alte na]iuni, pentru a se defini la nivel interna]ional natura activit`]ilor cibernetice.

SECURITATEA CIBERNETIC~ A PRIMIT CALIFICATIV SLAB


La niciun an de la nfiin]are, Comandamentul cibernetic al Statelor Unite (US Cyber Command) se confrunt` cu probleme de personal [i lipsa unei legisla]ii adecvate, acest fapt punndu-l n imposibilitatea de a r`spunde eficient amenin]`rilor pe care ar trebui s` le contracareze.
Afirma]ia i apar]ine generalului Keith Alexander, comandantul acestei structuri, care a declarat n fa]a Congresului american c` armata se ridic` la nivelul calificativului C (unde A este cel mai bun [i F cel mai slab) din punct de vedere al posibilit`]ii de a ap`ra re]elele informatice ale Pentagonului n cazul unui atac cibernetic. Am descoperit c` nu avem capacitatea de a face tot ceea ce avem de realizat. Cu alte cuvinte, suntem foarte slabi [i o criz` ne-ar afecta foarte repede for]ele cibernetice, a spus Alexander, citat de cotidianul Washington Post. Nu putem permite ca spa]iul virtual s` devin` un sanctuar unde adversari reali [i poten]iali s`-[i adune for]ele [i resursele pe care s` le utilizeze mpotriva noastr` [i a alia]ilor no[tri. Acest pericol nu este ipotetic. Afirma]iile generalului Alexander sunt nt`rite de cotidianul american care citeaz` p`rerile mai multor anali[ti [i demnitari din sistemul de ap`rare. Ceea ce facem acum nu func]ioneaz`, a declarat James Lewis, expert \n securitate cibernetic` [i membru al cunoscutului think-tank cu sediul la Washington, Centrul pentru Studii Strategice [i interna]ionale sus]in#nd c` trebuie s` revizuim strategia, pentru c` nu suntem preg`ti]i s` ne ap`r`m n cazul unui atac cibernetic. Subsecretarul de stat de la Homeland Security, departamentul care reune[te mai multe agen]ii cu rol n ap`rarea mpotriva activit`]ilor teroriste, Phil Reitinger, a declarat [i el comitetului de specialitate c` bugetul actual va duce la reduceri de

Delimit`ri [i defini]ii
Anul 2010 era termenul pe care SUA [i-l propusese pentru nceperea discu]iilor cu Rusia, UE, NATO [i al]i actori strategici, inclusiv China. Deja s-au stabilit primele ntlniri, organizatorii fiind Consiliul na]ional de securitate [i FSB (serviciul rus de informa]ii) din partea Rusiei, iar din partea SUA, Centrul George C. Marshall pentru Studii de Securitate. Planurile au fost naintate n luna decembrie a anului 2009, cnd specialistul n securitate informatic` Howard A. Schmidt a fost numit n biroul executiv al pre[edintelui SUA pe func]ia de coordonator pe probleme de securitate informatic` (cyber-security coordinator). Washingtonul dore[te stabilirea unui lexicon [i vocabular care s` oficializeze defini]iile actelor de r`zboi mpotriva infrastructurilor militare, s` creasc` transparen]a [i s` permit` semnalarea conven]ional` a semnelor de agresiune informatic` interstatal`. SUA inten]ioneaz` s` [i conving` partenerii de discu]ii s` decid` asupra unui protocol interna]ional care s` restric]ioneze atacurile de tip r`zboi cibernetic. James Miller a declarat c` s-au f`cut progrese cu multe state pe aceast` linie, inclusiv cu Rusia, dar c` nu s-a ajuns la acela[i nivel de acceptare a problematicii men]ionate \n rela]ia cu China.

fonduri [i acestea vor afecta capacitatea agen]iei de a instala programul Einstein 3 n re]elele federale.

Einstein
Programul Einstein este un sistem de detectare a intruziunilor care monitorizeaz` re]elele departamentelor [i agen]iilor guvernamentale ale SUA contra traficului neautorizat. Programele informatice Einstein 2 [i 3 presupun inspectarea traficului de internet de pe sistemele federale cu posibilitatea analiz`rii informa]iei n timp real, pentru a identifica poten]iale activit`]i d`un`toare putnd, n acela[i timp, s` inspecteze n mod automat

traficul n ambele sensuri de pe re]elele guvernamentale. Einstein 3 va permite sporirea transferului de informa]ii ntre USCERT (Computer Emergency Readiness Team) [i departamentele [i agen]iile federale, crend [i posibilitatea ca DHS s` alerteze automat ncerc`rile de intruziune n re]ea. Conform Washington Post, re]elele guvernamentale americane sunt sondate [i atacate de milioane de ori zilnic, cibercriminalii, terori[tii [i alte na]iuni devenind din ce n ce mai mult adep]ii penetr`rii re]elelor guvernamentale [i private pentru a spiona, a fura informa]ii esen]iale sau pur [i simplu a afecta infrastructura de mare importan]` precum re]elele electrice.

Pagin` realizat` de Bogdan OPROIU


Companiile Lockheed Martin [i Technology Management Inc. au testat cu succes un generator bazat pe pile de combustie, acesta func]ionnd 1.000 de ore [i utiliznd combustibilul standard al armatei americane.

RADIO UNIVERSUL
BAE Systems a semnat un contract pe doi ani de zile pentru sus]inerea proiectului SKA (Square Kilometre Array), cea mai mare re]ea radio-telescop din lume. SKA este un proiect de cercetare multina]ional n valoare de 1,5 miliarde de euro care va investiga, printre altele, informa]ii captate de norii de gaz n urma Big Bang-ului.
Numele proiectului se trage de la ntinderea fizic` a re]elei care va acoperi aproximativ un kilometru p`trat, fapt care va cre[te de 50 de ori sensibilitatea [i de 10.000 de ori viteza de supraveghere a celor mai performante telescoape aflate n func]iune. SKA va deveni complet func]ional n 2024 [i cu ajutorul s`u se va ncerca g`sirea r`spunsurilor la ntreb`ri fundamentale din fizic` [i astrofizic`. Se va ncerca s` se afle elemente esen]iale despre Univers, despre cum s-au format primele stele [i galaxii dup` Big Bang, despre cum au evoluat galaxiile, despre rolul magnetismului n cosmos, natura gravita]iei, precum [i dac` exist` via]` extraterestr`. Undele radio, cele pe care le va capta SKA, au mai multe avantaje de studiu; nu sunt absorbite de praful stelar [i nu sufer` aproape deloc de distorsiuni din cauza atmosferei. Descifrarea undelor radio a dus la descoperirile [i la viziunea pe care o avem n prezent despre univers.

GENERATOARE DE ECONOMII
Pila de combustie este un sistem electrochimic care converte[te energia chimic` n energie electric`. Combustibilul este situat la anod, iar la catod se afl` oxidantul. Spre deosebire de baterie, care este un sistem nchis, pila consum` combustibilul de la anod prin oxidare electrochimic` genernd curent electric continuu de joas` tensiune. Generatoarele cu pil` de combustie reduc consumul cu aproape 50% fa]` de generatoarele conven]ionale cu combustie intern`. Utilizarea avut` n vedere este n teatrele de opera]ii, n special, pentru c` acolo costul combustibilului este [i mai ridicat dect n mod normal. "Suntem mai aproape de a putea trimite generatoarele pe baz` de pil` de combustie n teren, oferind astfel armatei o surs` de curent mai sigur` [i mai ieftin`", a declarat unul din directorii de program de la Lockheed Martin. Peste 100.000 de generatoare sunt folosite de militari n toat` lumea pentru a alimenta instala]ii de iluminat, computere, aparate de aer condi]ionat sau chiar sisteme de comand` [i control.

INTERFEREN}E

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

17

BERETELE ALBASTRE LA ARIE{ENI


Elev caporal Sorina COAND~
De curnd, membrii Clubului de turism Beretele albastre din Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul au desf`[urat o activitate de orientare turistic` la Arie[eni. Ac]iunea lor [i-a ndeplinit obiectivele propuse: orientare turistic`, dezvoltarea aptitudinilor de lider, derularea unor lec]ii de schi. De asemenea, deosebit de important` pentru membrii clubului a fost socializarea, n acest fel ei preparndu-[i singuri masa, dovedindu-[i calit`]ile, aptitudinile n arta culinar`, astfel nct seara cultural` ce a marcat finalul excursiei la Arie[eni s` se nscrie n rndul celor ce nu se pot uita.

n cadrul ac]iunii, desf`[urat` sub genericul Luna Plant`rii Arborilor, au participat 25 de elevi din Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul care, al`turi de reprezenta]i ai administra]iei publice locale, ai Direc]iei Silvice Alba [i de cadre militare au mbog`]it vegeta]ia forestier` din localitatea Oarda, jude]ul Alba, cu 1.000 de puie]i de salcmi.

UN VIITOR MAIVERDE!
Daniela FILIMON
A[a au intitulat activitatea, de mp`durire, cu tradi]ie deja, din 15 martie 2011, elevii uniformelor albastre din Alba Iulia. De remarcat c`, nc` din 2006, elevii Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul au spus prezent la Prim`vara Plant`rii Puie]ilor. Activit`]ile de voluntariat, ecologizare, ambientare se nscriu n rndul celor care necesit` voin]` [i curaj. Ele fac parte din programul elevilor Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul Alba Iulia [i le vor des`vr[i formarea ca oameni. Munca, activit`]ile ce presupun efort formeaz` caracterul, duc la realiz`ri, c[tig` respectul celorlal]i, confer` un important sens vie]ii.

Personaje \n uniform`
Rubric` realizat` cu sprijinul Funda]iei General {tefan Gu[`

Profesor dr. Gheorghe NICOLESCU

reocupat de nt`rirea armatei romne, Gheorghe Br`tianu a adresat o interpelare, la 8 decembrie 1932, [i ministrului ap`r`rii na]ionale, Nicolae Samsonovici. Din discu]iile recente afirma Gheorghe Br`tianu ce au avut loc n jurul unor probleme att de nsemnate ale politicii noastre externe, s-a desprins pentru mine o concluzie care se impune cu puterea unei obsesiuni: ntreaga situa]ie politic` [i diplomatic` a ]`rii este strns legat` de starea actual` a ap`r`rii noastre na]ionale. Dificult`]ile financiare prin care trecem dau acestei probleme un caracter de urgen]` [i de excep]ional` gravitate. Sunt chestiuni despre care nu se poate vorbi ntr-o [edin]` public` a Parlamentului. Ele n-ar putea fi dezb`tute n toate am`nuntele lor chiar ntr-o [edin]` secret`, ceea ce nu mpiedic`, din nenorocire, ca ele s` fie prea bine cunoscute dincolo de hotare [i de r`uvoitori, [i de prieteni. Exist` totu[i un organ prev`zut de legile noastre care are ntreaga competen]` de a cunoa[te n toate detaliile lor aceste mprejur`ri [i de a lua, n aceast` privin]`, hot`rrile necesare. Este Consiliul Superior al Ap`r`rii }`rii, organizat prin legea promulgat` la 14 martie 1924. Legea obliga la ntrunirea acestui organ de cel pu]in dou` ori pe an. Totu[i, constata Br`tianu, el nu mai ]inuse o [edin]` de foarte mult` vreme. Pe de alt` parte, legea prevedea c`, pe lng` mini[trii [i membrii comitetului Superior al O[tirii, ce f`ceau parte din C.S.A.}. putea fi invitat` orice persoan` pentru a da l`muriri necesare, legate de subiectul pus n discu]ie. Con[tient de marea r`spundere ce avem cu to]ii fa]` de primejdiile pe care viitorul ni le poate rezerva sublinia Gheorghe Br`tianu socot de o imperioas` datorie de a da expresiune n aceast` incint` unei ngrijor`ri legitime [i de a ntreba pe domnul ministru al Ap`r`rii Na]ionale: Ce m`suri n]elege a lua pentru a asigura func]ionarea regulat` a C.S.A.}., [i dac` nu crede c`, prin persoanele pe care acest Consiliu are c`derea de a le convoca, nu trebuie s` aib` n vedere n primul rnd pe

GHEORGHE BR~TIANU {I ARMATA (IV)


conduc`torii partidelor politice [i principalii reprezentan]i al opozi]iei parlamentare, spre a asigura, astfel, ntr-o chestiune esen]ial` a vie]ii noastre de stat [i chiar a existen]ei na]ionale, o solicitudine [i o r`spundere solidar`?. Nicolae Samsonovici i r`spundea c` este de acord cu ntrunirea C.S.A.}. conform prevederilor legale. Dar, dac` trebuie invita]i cei propu[i de c`tre Gheorghe Br`tianu la aceste [edin]e, s` adreseze ntrebarea pre[edintelui Consiliului de Mini[tri, cel care era competent s` i convoace. n contextul, evolu]iilor politice interna]ionale dramatice pentru Romnia anilor 19391940 este concentrat de c`tre Comandamentul 4 teritorial Ia[i la 1 noiembrie 1939, 25 mai 1940 [i 29 august 1940. n perioada imediat premerg`toare intr`rii Romniei n campanie, profesorul Gheorghe Br`tianu este consultat de c`tre locotenentcolonelul Constantin Atanasiu, n vara anului 1941, ntr-o problem` de noutate pentru nv`]`mntul superior din Romnia [i n ceea ce prive[te rela]ia mediilor universitare cu problemele r`zboiului. Locotenent-colonelul Atanasiu realizase prin intermediul revistei Spirit militar modern o anchet` referitoare la nfiin]area la universit`]ile din ]ar` a unor catedre de Psiho-sociologie militar` care s` trateze acele probleme de ordin sufletesc [i social, care, prin libera cugetare a studen]ilor, s` strneasc` n ei simpatie pentru armat` [i elan de r`zboiu. Profesori universitari, ofi]eri, generali activi [i de rezerv` sunt n general de acord asupra necesit`]ii unei catedre de acest gen, prin care elita intelectual` s` fie pus` la curent [i n situa]ia de a reflecta mai adnc asupra problemelor r`zboiului-preg`tirea pentru r`zboi nu numai n ordinea material`, ci [i n cea moral`. Printre cei solicita]i s` se pronun]e asupra acestei propuneri, [i care au dat un aviz favorabil , al`turi de Gheorghe Br`tianu au fost C. R`dulescuMotru, P. P. Negulescu, I. Petrovici vicepre[edintele Academiei Romne, Manoilescu, generalii David Popescu, Costandache, I. Manolescu. n r`spunsul s`u, Gheorghe Br`tianu men]iona: m` folosesc de acest prilej pentru a

v` ar`ta ct de util g`sesc proiectul dumneavoastr` de a se face loc n nv`]`mntul superior unui curs asupra r`zboiului, realitate prea mult ignorat` de noi n ultimul timp. Cred, n acela[i timp, c` s-ar putea ntregi cu o serie de prelegeri sau conferin]e la [colile superioare militare asupra aspectelor civile ale r`zboiului (economice, sociale, conducere diplomatic` [i politic` etc.) pe care le comport` azi acest fenomen total. Dar sper c` vom mai avea ocazia s` discut`m despre aceste chestiuni pe larg. Din p`cate, prilejul nu s-a mai ivit. Sfrtecarea trupului ]`rii, n vara anului 1940, [i apoi intrarea Romniei n cea de-a doua conflagra]ie mondial` a secolului XX, determin` revenirea lui Gheorghe Br`tianu, pentru a doua oar`, n postura de voluntar. De aceast` dat`, ia parte la campania pentru eliberarea Basarabiei, cu gradul de c`pitan de artilerie n rezerv`. Participarea sa la r`zboi este consemnat`, cu

intermiten]e, pe aproape toat` durata campaniilor. La 22 iunie 1941 este mobilizat prin naltul Decret nr. 1798, fiind repartizat la comandamentul Diviziei 7 Infanterie. La 8 iulie 1941, Marele Cartier General a aprobat repartizarea lui Gheorghe Br`tianu, n conformitate cu lucr`rile de mobilizare pentru anul 1941-1942, la Armata a 3-a, ca translator de limb` german`. De aici, a doua zi, va fi deta[at la Corpul de Cavalerie, partea operativ`, pentru a servi tot ca translator de limba german`. La 30 noiembrie 1941 va fi desconcentrat, dup` ce, cu o lun` nainte, fusese deta[at la Marele Stat Major. Ca o recunoa[tere a meritelor sale, la 24 ianuarie 1942, a fost naintat, prin naltul Decret nr. 1385, la gradul de maior. De asemenea, a fost decorat

cu Ordinul Steaua Romniei n gradul de cavaler, cu spade [i panglic` de Virtute Militar`. Aceast` distinc]ie militar` i-a fost acordat` pentru devotamentul, spiritul de sacrificiu [i munca cu care a n]eles s` contribuie la opera de rentregire a neamului. n propunerea de decorare, comandantul Corpului de Cavalerie nota: C`pitanul de rezerv` Br`tianu Gheorghe, mobilizat de comandamentul Diviziei 7 Infanterie, a cerut s` fie mutat la Corpul de Cavalerie, animat de dorin]a de a participa la ac]iunile ofensive duse ntr-un ritm mai accelerat de Corpul de Cavalerie. Pe timpul opera]iunilor de for]area Nistrului, a cerut voluntar s` nso]easc` pe comandantul Corpului de Cavalerie la punctul de comand` naintat [i la observator, unde, timp de mai multe ore, a stat sub un foc viu de artilerie, reu[ind totu[i s` [i ndeplineasc` serviciul cu care fusese ns`rcinat. Zi [i noapte, am fost nso]it de c`pitanul Gheorghe Br`tianu, care n-a precupe]it nimic pentru a-mi fi de folos, fie n calitate de translator de limba german`, fie n calitate de ofi]er de leg`tur`. Ulterior, i s-a acordat Ordinul Coroana Romniei clasa a IV-a, cu spade [i panglic` de Virtute Militar`. Motiva]ia consta n devotamentul, spiritul de sacrificiu [i modul excep]ional n care [i-a ndeplinit toate ns`rcin`rile primite n calitate de ofi]er de leg`tur`. C`pitanul Gheorghe I. Br`tianu s-a remarcat printr-o ini]iativ` [i un curaj demne de laud`, aducnd astfel mari servicii Corpului de Cavalerie. n zilele grele cnd leg`turile cu brig`zile deveniser` precare, c`pitanul Br`tianu, prin st`ruin]a [i caracterul s`u temerar, a informat la timp [i pre]ios Comandamentul asupra situa]iei inamicului, informa]ii culese chiar de la unit`]ile din linia de foc. nso]ind neobosit zi [i noapte pe comandantul Corpului de Cavalerie n opera]iunile ce au urmat la est de Nistru, a reu[it s` l`mureasc` ideile operative ale Corpului de Cavalerie, atunci cnd a fost trimis s` stabileasc` leg`tura cu locotenent-colonelul Lindeman, comandantul Deta[amentului german naintat care opera n zona Corpului de Cavalerie. La 16 iulie 1942, a fost concentrat din nou la armata de opera]ii, tot n cadrul Corpului de Cavalerie, pn` la 1 septembrie acela[i an, cnd este trecut de la armata de opera]ii n zona interioar`, pentru a fi ulterior desconcentrat la 24 septembrie 1942. n conformitate cu ordinul Ministerului de R`zboi, Direc]ia personalului, nr. 77317 din 29 august 1944, el a fost repartizat pentru mobilizare la Ministerul de R`zboi, cabinet, unde s-a prezentat n aceea[i zi. Pe parcursul acestei concentr`ri, el a fost deta[at, la 11 noiembrie 1944, la Ministerul nzestr`rii Armatei.

18

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

CULTURQ
LA PRIMA LECTUR~

ARTA MILITAR~ A ROMNILOR


Arta militar` a romnilor de la nceputurile cele mai ndep`rtate [i pn` la sfr[itul secolului al XV-lea General R. ROSETTI Istoria artei militare a a fost aceea a unui popor mic, a unui romnilor pn` la popor ap`rndu-[i s`r`cia [i nevoile mijlocul veacului al [i neamul. Ea a fost aceea a unui XVII-lea popor de r`ze[i, tenaci ap`r`tori ai Bucure[ti, gliei ce-i hr`nea precum hr`nise pe Imprimeria na]ional`, p`rin]ii [i pe str`mo[ii lor. 1947 ncepnd cu secolul al XVI-lea, Bucure[ti, Editura arta militar` a romnilor se schimb` Corint, ed. Petre Otu, [i tinde a se apropia de aceea a 2005 Apusului european. Aceasta ns` era nepotrivit` firii romne[ti, alc`tuirii [i Dou` au fost pricinele de c`petenie ale mijloacelor noastre. De aceea, att acestei schimb`ri: organizarea ost`[easc`, ct [i tactica [i Pierderea folosin]ei de drept a strategia ncep s` decad`, pentru ca de la p`mntului cultivabil de ]`r`nime [i s`r`cirea mijlocul secolului al XVII-lea nainte s` nu acesteia. se mai poat` vorbi de o art` militar` Dezvoltarea [i r`spndirea armelor de romneasc`. foc.

nd a ap`rut, n 1963, romanul peruanului Mario Vargas Llosa Ora[ul [i cinii s-a bucurat de succes, fiind rapid tradus n aproape dou`zeci de limbi. Romanul ncorporeaz` experien]a autorului care, ntre anii 19501952, a fost elev al unui colegiu militar din Lima, iar vitalitatea pe care o degaj` multe dintre personajele romanului trebuie s`-[i aib` sorgintea n detalii biografice bine ntip`rite n memoria adolescentului peruan de odinioar`. ntr-un anume fel, era firesc ca romanul de debut al lui Vargas Llosa (ecranizat, n 1985, n regia lui Francisco Jose Lombardi) s` aib` ca decor de baz` un Colegiu Militar, nu numai datorit` experien]ei directe a autorului, dar [i ca urmare a faptului c`, n Peru, militarii au avut, dup` Al Doilea R`zboi Mondial, un rol foarte important. Din cei opt pre[edin]i care s-au succedat la conducerea statului pn` n 1968, [ase au fost generali, iar loviturile de stat date de militari ofer` armatei (cea care, de altminteri, este [i singura n m`sur` s` asigure militar vechi dispute de frontier` cu Ecuadorul [i Chile) un rol semnificativ care se impune ntregii societ`]i peruane. ntr-o ]ar` cu numeroase dificult`]i politico-economice, dar [i sociale [i etnice (Peru fiind un adev`rat mozaic n aceast` privin]`), cariera militar` pare atractiv`. Elevii/cade]ii Colegiului Militar Leoncio Prado scena principal` a romanului, care este, la o scar` mult mai mic`, expresia fidel` a unei societ`]i dezbinate provin din diverse straturi sociale, sunt de etnii diferite, iar educa]ia lor este, n multe cazuri, precar`, mai ales a acelora care provin din familii dezorganizate.

UN LICEU MILITAR DE LA CAP~TUL LUMII

LEXICON MILITAR
CATARG. Atestat n lucr`ri vechi [i sub forma de catart mprumutat` din greac` (katarti), cel de al doilea t a fost nlocuit cu g sub influen]a limbii turce. n Evul Mediu, atelajul care transporta trunchiurile de brazi de pe munte pn` la rurile Bistri]a etc. pentru a fi duse sub form` de plute pe Dun`re [i apoi pe mare pn` la }arigrad (Constantinopol, Istanbul) se numea n turce[te katar (cuvnt confundat cu katr n unele lucr`ri!), conduc`torul lui fiind numit katarci (pronun]at catargi, n romne[te catargiu). {i pentru c` aceste trunchiuri serveau mai ales pentru confec]ionarea de catarturi, ele au c`p`tat cu timpul denumirea de catarge. CATARG~. Acesta este un vechi termen nautic balcanic sinonim cu galer`, adic` nav` de lupt` propulsat` cu rame. Provenit din greaca bizantin` (ktergon), romnii l-au mprumutat prin mijlocire otoman` n forma veche katarga, atestat` din

secolul al XIII-lea (dar prezent` [i n rus` din secolul XIV), variantele turce[ti actuale (kadirga, kadrga etc.) datnd din secolul XV. Cuvntul catarg` se ntlne[te la noi n folclor, n scrierile cronicarilor, la Mihai Eminescu n poezia Dintre sute de catarge, precum [i n zicala n uz a trage (ca)targa pe uscat. Aceast` zical` [i are originea n ziua c`derii Constantinopolului (29 mai 1453) cnd turcii, cu greut`]i de nenchipuit suportate de oamenii de rnd, [i-au introdus catargele n golful Cornul de Aur (Hali) tr`gndu-le pe uscat pe la nord de cartierul Galata, f`cnd astfel inutil lan]ul ntins de bizantini peste sudul Bosforului cu scopul de a bloca intrarea n Marea Marmara.

Mario Vargas LLOSA Ora[ul [i cinii Traducere de Coman Lupu Bucure[ti, Editura Humanitas

Comandor (r) Neculai P~DURARIU

Catarg` turceasc` de Dun`re din anul 1540 (Reconstituire de diplomatul ing. Dr. Kurt Schaefer, din Austria)

Cei din primul an sunt numi]i cini [i sunt obiectul batjocurii [i distrac]iilor cazone pentru cei din anii mai mari, motiv pentru care ia fiin]` Cercul (din care fac parte cade]ii Jaguarul, Cava, Cre]ul [i Boa, primul fiind ini]iatorul [i cel care ofer` identitate organiza]iei clandestine nfiin]ate ad-hoc), ca modalitate de r`spuns la agresiunile permanente, fizice sau verbale, ale elevilor din anii mai mari asupra cinilor. Construc]ia lui Llosa este interesant` [i n privin]a numelor cade]ilor. Dintre cei care au porecle, doar c]iva au propria identitate [i porecle (Alberto Fernndez este Poetul, Ricardo Arana este Sclavul), al]ii nu au dect nume sau porecle. Primii, precum Alberto [i Arana sunt personaje complexe care sunt silite s` tr`iasc` ntr-o lume c`reia simt c` nu-i apar]in, disimulnd permanent, ceilal]i sunt doar ei n[i[i, cu via]a, spaimele [i sl`biciunile lor, construc]ii standard, interesante, f`r` ndoial`, ca tipologie, dar schematice, pe deplin dihotomice n concep]ii [i liniare n ac]iuni. Probabil pentru a separa clar lumea ofi]erilor [i subofi]erilor de aceea a cade]ilor (c`ci ei sunt, de fapt, personajele principale), distinc]ie care accentueaz` pr`pastia dintre cele dou` lumi, primii nu au porecle, de[i descrierea lor, adesea prin ochii celor din urm`, nu este, cu excep]ia locotenentului Gamboa, una foarte m`gulitoare. Deviza Colegiului Supunere, munc` [i curaj devine, n aceste circumstan]e, doar o crunt` ironie. De aceea, deloc ntmpl`tor, institu]ia militar` de nv`]`mnt din Lima, care exist` [i ast`zi, a fost, la data apari]iei romanului lui Vargas Llosa, decorul unui adev`rat autodafe, sute de exemplare din Ora[ul [i cinii fiind arse n curtea interioar`. Pentru un prozator de numai 27 de ani (att ct avea Llosa cnd l-a scris), Ora[ul [i cinii este, n excelenta traducere a lui Coman Lupu, o construc]ie epic` str`lucit`, care va rezista curgerii timpului prin vitalitatea personajelor [i valoarea de simbol a dramelor umane descrise.

Locotenent-colonel Florin {PERLEA


Cuvntul provine din limba francez`, unde se precizeaz` uneori n]elesul pozitiv sau negativ al [ansei: bonne chance sau mauvaise chance. Exist` totu[i [i antonimul malchance. Prin chance, se n]elege n limba englez` ntmplare nea[teptat`, situa]ie care favorizeaz` atingerea unui scop. s` se reorienteze profesional; nu exist` a doua [ans` de a face o bun` prim` impresie (!) (wall-street.ro). Fostul consilier preziden]ial american Zbigniew Brzezinski a publicat o carte intitulat` A doua [ans` (Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower). Este foarte r`spndit` construc]ia nicio [ans`: clien]ii b`ncilor [...] nu au nicio [ans` atunci cnd ac]ioneaz` n instan]` o institu]ie de credit (ziare.com); nu am avut nicio [ans` azi cu atitudinea asta (agenda.ro). Cu toate c` din defini]iile [i din exemplele de pn` aici rezult` c` [ans` are sens pozitiv, se spune destul de des vremea r`mne rece [i vor fi [anse de ploaie (adevarul.ro). Se poate b`nui c` ploaia este considerat` o binefacere sau c` [ans` este folosit ca sinonim n loc de posibilitate [i de posibilitate favorabil`. Prima b`nuial` dispare ns` n leg`tur` cu un enun] precum meteorologii au anun]at ca exist` o [ans` de 80% ca Marele Premiu [...] s` fie afectat de furtuni (formula1.automarket.ro). Cel care spune nsenin`ri temporare [i cu mici [anse de furtun` (capitalul.ro) consider` probabil c` ntre [ans` [i ne[ans` nu este nicio deosebire.

Limba romn` este patria mea


Nichita St`nescu

Aurelia N~STASE
aurelianastase@yahoo.fr
Cuvntul [ans` se refer` la circumstan]a favorabil`, posibilitatea de reu[it`/succes, norocul, vena, hazardul fast, ntmplarea prielnic`, ocazia favorabil`: un aparat [...] care s` creasc` [ansa de supravie]uire (agenda.ro); femeile dau o [ans` n plus b`rba]ilor cu umor (discard.ro). Nu este vorba despre circumstan]e, posibilit`]i, ntmpl`ri sau ocazii unice, pentru c` substantivul are [i plural. {ansa sau [ansele se ap`r`: [i-au ap`rat [ansa pn` n ultimele secunde (ultimelestiri.com); unii juc`tori nu [i-au ap`rat corect [ansele (gazetanoua.ro). Antonimul [ansei este ghinionul sau ne[ansa. n limbajul colocvial, n loc de [ans` ori deodat` cu [ans` se zice baft`: nv`]a]i pn`-n august s` [...] lua]i [examenul] atunci; mai e o [ans`, baft`! (forum.portal.edu.ro).

{ANSA
Comentatorii ntrecerilor sportive spun c`: are prima [ans` cel despre care cred c` va c[tiga; are a doua [ans` cel despre care cred c` ar putea s` c[tige dac` posesorul primei [anse ar avea ghinion; [i ultima [ans` despre cel a c`rui posibilitate de a c[tiga li se pare ndoielnic`: are prima [ans` n derby (evz.ro); echipa sa are a doua [ans` de a c[tiga (romaniansoccer.ro); partida constituie ultima [ans` de a prinde optimile Ligii Campionilor (gsp.ro). A doua [ans` i se acord`, uneori, [i celui care a pierdut-o pe prima, [i nu doar n sport: a doua [ans` pentru sportivi, [...]

TIMP LIBER

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

19

CONFERIN}ELE CERCULUI MILITAR NA}IONAL


Miercuri, 23 martie 2011, ora 17.15, la Sala de Cinema, se va desf`[ura conferin]a Palatele Bucure[tilor din ciclul Bucure[ti: o scurt` istorie, sus]inut` de Adrian Majuru, istoric, muzeograf coordonator la Muzeul Na]ional de Antropologie Urban` Nicolae Minovici. Turismul cultural este un termen la mod`, care pune accentul pe satisfacerea curiozit`]ii oamenilor privind cultura [i istoria locului vizitat. Un tur cultural al Bucure[tiului ar presupune vizitarea palatelor Capitalei [i aflarea istoriilor lor. Majoritatea acestora au fost ridicate la cump`na dintre veacurile XIX [i XX, dup` proiectele arhitec]ilor romni, francezi sau vienezi: Palatul de Justi]ie, Palatul Po[tei Centrale (Muzeul Na]ional de Istorie), Palatul C.E.C., Banca Na]ional` a Romniei, fosta Burs` (Biblioteca Na]ional`), Palatul Ministerului Agriculturii, Palatul Funda]iei Universitare Carol I (Biblioteca Central` Universitar`), Ateneul Romn, Palatul Patriarhiei, Muzeul }`ranului Romn, Palatul Cantacuzino (Muzeul George Enescu), Muzeul Geologic, Palatul Romanit (Muzeul Colec]iilor de Art`), Palatul Patriarhiei, Palatul Telefoanelor, Palatul Kretzulescu. La acestea se adaug` [i Palatul Cercului Militar Na]ional, realizat ntre 19111923, dup` planurile arhitectului Dimitrie Maimarolu. Toate aceste cl`diri sunt monumente istorice [i de arhitectur` [i care, prin elegan]a [i frumuse]ea lor, au dat alt`dat` capitalei numele de Micul Paris. Joi, 24 martie 2011, ora 17.15, la Sala de Cinema, se va desf`[ura conferin]a Imaginarul tradi]ional al romnilor din ciclul Imagine, simbol, mentalitate [i comunicare n societ`]ile tradi]ionale romne[ti, sus]inut` de conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru Halic, titularul cursului Analiza imaginii organiza]iilor la Facultatea de Comunicare [i Rela]ii Publice, S.N.S.P.A., autorul lucr`rii Pace [i r`zboi n ]ara Romneasc` n secolele XIV-XVI, Bucure[ti, 2003, carte distins` de Academia Romn` cu premiul Dimitrie Onciul.

V~ RECOMAND~M
n perioada 24-29 martie 2011, pe cele dou` maluri ale Prutului vor avea loc, sub genericul Festivalul Zilele Basarabiei, manifest`ri culturale menite s` marcheze 93 de ani de la unirea Basarabiei cu ]ara. Institutul Cultural Romn, prin Direc]ia Romni din Afara }`rii, sprijin` organizarea unei serii de evenimente culturale dedicate acestui moment istoric n centrele universitare din Bucure[ti, Timi[oara, Gala]i [i Ia[i. Programul cuprinde dezbateri [i conferin]e, concursuri de eseuri, poezie [i pictur` pe aceea[i tem`, expozi]ii de fotografie, concerte de muzic`, proiec]ii de filme, reprezenta]ii teatrale, depuneri de flori [i slujbe de comemorare pentru membrii Sfatului ]`rii, artizanii Unirii. Printre evenimentele ce se vor desf`[ura la Bucure[ti se num`r`: Conferin]a pe tema Unirii Basarabiei cu Romnia, la Biblioteca Central` Universitar` (25 martie); Expozi]ia de afi[e artistice pe tema Utopia Podului de Flori a tinerei artiste basarabene Corina Ro[ca (Proiectul ilustreaz` rela]iile interumane ale romnilor de pe ambele maluri ale Prutului, pornind de la evenimentul din 6 mai 1990, [i va avea loc la Casa de Cultur` a Studen]ilor din Bucure[ti); Prezentarea Filmului Basarabean n sala mare a Casei de Cultur` a Studen]ilor; vor fi proiectate [i filme precum Golgota Basarabiei [i Basarabia pr`bu[irea unei lumi, un documentar despre unirea Basarabiei cu Romnia (25 martie). Pn` la 15 aprilie, la Muzeul Municipiului Bucure[ti va putea fi vizionat` expozi]ia Ce [tie Viena: Tehnologii [i strategii urbane, care prezint` o imagine detaliat` [i cuprinz`toare a infrastructurii ora[ului Viena, pornind de la ideea c` nu este de la sine n]eles ca un ora[ s` func]ioneze bine. F`cnd turul expozi]iei, vizitatorii vor descoperi un mare num`r de solu]ii

FILM

IUBIRE PE CHAT
Bun! Ce faci? este, n esen], o poveste romneasc despre descoperirea chatului de ctre un cuplu plictisit dup vreo 20 de ani de csnicie, cu implica]ii profunde pentru ei n[i[i, dar [i pentru copilul lor, un adolescent care se apropie de majorat. M-am obi[nuit, ntr-o mare msur, cu filmele romne[ti care descriu realit]i dure [i care sunt apreciate la festivalurile interna]ionale de film, dislocnd felii de imposibil din via]a noastr de dinainte de 1989 sau dup aceea. Este simptomatic faptul c genul cel mai vitregit din cinematografia romneasc este comedia, poate [i pentru c la festivalurile de care aminteam este dificil s prezin]i filme care, vorbind publicului de la noi pe n]elesul su [i, n cel mai fericit caz, amuzndu-l, s-ar putea dovedi a avea aceea[i priz la publicul occidental sau, mai ales, american. Dar Alexandru Maftei, care recunoa[te c a pornit de la o idee furnizat de un articol din Dilema veche, descriind o ntmplare real, a realizat un film ntemeiat pe o poveste excelent construit de scenarista Lia Bugnar, cu un umor curat [i fin, plasat la un nivel care nu are cu nimic de a face nici cu produc]iile TV de tipul Mondenii, n puii mei ori variantele propuse de fo[tii Diverti[i, nici cu improvizatorii de circumstan] din cluburile bucure[tene, amatori de stand-up comedy (cu tu[e pornografice grobiene). Este nu numai reu[ita scenariului, dar [i a distribu]iei, pentru c att Dana Voicu (n rolul Gabrielei), ct [i Ionel Mihilescu (n rolul lui Gabriel, so]ul Gabrielei, [i cred c aceast omonimie nu este deloc ntmpltoare n logica scenariului!), ambii actori de teatru, reu[esc o performan] interpretativ de excep]ie prin felul n care interac]ioneaz n mprejurri diferite, uneori un simplu zmbet dovedindu-se generator de sensuri multiple, dup cum unele replici sunt att de reu[ite nct pot s v spun c de mult nu am mai auzit un public romnesc rznd cu poft la un film indigen. Modul n care dialogurile celor doi so]i pe chat sunt continuate pe ecran, n diverse mprejurri, mi se pare a fi o gselni] reu[it, inteligent [i convingtoare. n dou roluri secundare, doi actori relativ necunoscu]i (fiind foarte tineri), dar care ntregesc distribu]ia cu o naturale]e de admirat n partitura care

le-a fost ncredin]at. Vladimir, adolescentul rebel [i ahtiat de sex al familiei (interpretat de Paul Diaconescu, pe care l pute]i vedea [i ntr-o reclam recent la o firm de telefonie mobil) [i Toni (Ana Popescu), o tnr care descoper lumea din jur, uneori chiar pe propria-i piele de-a dreptul, au replici spumoase [i sunt plasa]i n contexte din care umorul ][ne[te cuceritor [i firesc. Am ns dou obiec]ii: locuin]a celor doi so]i este mult prea burghez (ca [i comportamentul lor, uneori!) pentru o spltoreas [i un personaj care doar ntoarce foile

Bun`! Ce faci? Romnia, 2011 Regia: Alexandru Maftei Scenariul: Lia Bugnar Muzica: Drago[ Alexandru

inovatoare legate de ap`, dezvoltare urban`, imobile, mediu nconjur`tor, mobilitate, siguran]`, de[euri, comunicare, accesibilitate, energie [i strategii. Expozi]ia a fost prezentat` pentru prima oar` la Viena, din aprilie pn` n iunie 2010. n septembrie 2010 a avut loc prima prezentare interna]ional` a acesteia la Muzeul de Art` Aplicat` din Belgrad. Turneul interna]ional este continuat acum cu Muzeul Municipiului Bucure[ti. Noul cinematograf al regizorului romn este un proiect cultural al Muzeului }`ranului Romn. Sunt prezentate selec]ii de filme europene de fic]iune [i documentare, sunt promova]i tineri regizori romni [i europeni [i crea]iile lor artistice [i documentare, se sus]ine un dialog al creatorilor cu publicul din Romnia. Nu lipse[te filmul antropologic, c`ruia i este dedicat` permanent ziua de miercuri. Toate acestea se desf`[oar` la Muzeul }`ranului Romn, intrarea din str. Monet`riei.

partiturilor pentru unii membri ai orchestrei din care face parte, dup cum personajul Vladimir este construit, pe alocuri, cu un ochi spre filmele americane cu adolescen]i (petrecerea prilejuit de majoratul su con]ine excese care vor s ne conving de felul n care tnrul gse[te adevrata cale a propriei maturizri, ceea ce mi s-a prut mai degrab un schematism ieftin, tipic hollywoodian, [i o insult la adresa inteligen]ei publicului!). n ceea ce m prive[te, cred c este filmul ideal pentru momentele n care realitatea vi se pare mult prea greu de acceptat. Acum nu mai este vorba de o evadare rapid din sala de cinema, pentru a respira u[ura]i, ci de o evadare din cotidian n sala de cinema, pentru aproape dou ore de spectacol de calitate.

Locotenent-colonel Florin {PERLEA

Marilena GEORGESCU

20

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

IMPACT
PREMIILE REVISTEI G@NDIREA MILITAR~
Edi]ia a XIII-a a decern`rii premiilor revistei Gndirea militar` romneasc` va avea loc n luna noiembrie 2011, n cadrul manifest`rilor prilejuite de aniversarea Statului Major General. n conformitate cu Statutul premiilor revistei Gndirea militar` romneasc` vor fi selectate, evaluate [i nominalizate n vederea atribuirii premiilor, cele mai valoroase lucr`ri teoretice n domeniul [tiin]ei militare editate n anul 2010. Autorii interesa]i s` participe la aceast` competi]ie sunt invita]i s` [i trimit` lucr`rile pn` la 1 aprilie a.c., pe adresa U.M. 02515 N Bucure[ti, cu men]iunea Pentru premiile revistei Gndirea militar` romneasc`.

NU PIERDE NICIO CLIP~! TO}I PENTRU UNU, 2% PENTRU TO}I Contribuie [i ]i se va ntoarce nsutit cnd vei avea nevoie! Completeaz` formularul 230 [i depune-l la administra]ia finan]elor publice teritorial` pn` la 15 mai 2011! Datele: Asocia]ia de Caritate din Armata Romniei CAMARAZII Cod de identificare fiscal` 23988586 IBAN RO90RNCB0081101381270001 Direc]ioneaz` 2% din impozitul pe venit pl`tit statului pe anul 2010 c`tre Asocia]ia de Caritate din Armata Romniei CAMARAZII! Pentru camarazii t`i care au nevoie de ajutor! Pentru anul fiscal 2010, contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destina]iei sumei reprezentnd pn` la 2% din impozitul pe venitul anual datorat statului, conform art. 57 alin. (4) [i art. 84 alin. (2) din Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea [i completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 [i aplicat` prin Legea nr. 163/2005. Astfel, persoanele fizice pot sponsoriza entit`]ile nonprofit care func]ioneaz` conform OG 26/2000 cu privire la asocia]ii [i funda]ii. Fiecare dintre noi avem acum LIBERTATEA DE A DECIDE ce se va ntmpla cu 2% din impozitul datorat statului. Prevederea legal` privind virarea a 2% din impozitul pe venit este important` pentru Asocia]ia de Caritate din Armata Romniei CAMARAZII deoarece, cu fondurile atrase, asocia]ia sprijin` militarii n activitate, n rezerv` sau n retragere, dar [i personalul civil care [i desf`[oar` sau [i-a desf`[urat activitatea n Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, precum [i rudele de gradul I ale acestora, cu probleme medicale [i sociale deosebite. Campania TO}I PENTRU UNU, 2% PENTRU TO}I" ofer` Asocia]iei de Caritate din Armata Romniei CAMARAZII suma necesar` pentru a readuce zmbetul pe fa]a unui camarad aflat n suferin]`. Camarazii no[tri, afla]i ntr-o situa]ie medical` deosebit`, pot fi sprijini]i cu fonduri puse la dispozi]ie de Asocia]ia de Caritate din Armata Romniei CAMARAZII, deoarece asocia]ia promoveaz` spiritul de solidaritate [i ntrajutorare uman`. Implica]i-v` n activit`]ile Asocia]iei de Caritate din Armata Romniei CAMARAZII! Ne-ar onora s` ne fi]i al`turi! Pentru informa]ii suplimentare pute]i accesa site-ul intranet http:// mapnonline.milnet.local/doilasuta/index.php sau site-ul internet http:// www.mapn.ro/doilasuta/index.php

|NT@LNIRE DE SUFLET
De curnd, la Palatul Cercului Militar Na]ional, 22 de fo[ti sportivi militari din garnizoana Bucure[ti s-au rev`zut la cea de-a patra ntlnire de suflet. Printre ace[tia c]iva dintre ei, octogenari s-au num`rat [i generalul de brigad` (r) Lauren]iu Ro[u, fost comandant al clubului Steaua [i handbalist, coloneii (r) Dumitru Rotaru, voleibalist n echipa Romniei, Titus T`r`u, baschetbalist, Gheorghe Neam]u, Dumitru Ghi]` [i Romeo B`l`nic`, comandan]i pe anumite perioade ai cursului de calificare ofi]eri cu preg`tirea fizic`, Teodor Prepeli]` [i Gheorghe Marton, [efi de catedr` la Academia Militar` [i fo[ti ofi]eri n sec]ia preg`tire fizic` a armatei, precum [i n sec]iile de atletism, tir, lupte, triatlon [i box ale clubului militar. To]i, licen]ia]i n educa]ie fizic`, [i-au dedicat ntreaga carier` de peste 35-40 de ani educa]iei fizice din armat`. ntruct n tinere]e au participat la numeroase evenimente interne [i interna]ionale spartachiade, campionate, conferin]e de specialitate etc., au avut ce povesti, ad`ugnd [i picanteriile calit`]ii lor de bunici. Cu aceast` ocazie au stabilit s` se revad` n fiecare lun`. Noi le dorim mult` s`n`tate, bucurii al`turi de cei dragi [i ct mai multe prezen]e la ntlniri. Colonel (r) prof. Corneliu NEAGU

URARE
Consiliul de conducere al Asocia]iei Diploma]ilor Militari n Rezerv` [i n Retragere ureaz` urm`torilor membri ai asocia]iei, care n luna aprilie 2011 [i serbeaz` ziua de na[tere, domnii generali/amirali: Decebal ILINA, Ion BOIAN, Mircea MREJERU, Florin CI{MIGIU, Nicolae ILIE, Ioan PU{CA{; colonei/comandori: Lucian B~DULESCU, Neculai GAVRIL~, Adrian T~NASE, Constantin HONCIU, Florian IACOB, Vasile MITROI, Vasile MUGIOIU, Ioan ROMAN (Inf), Ioan ROMAN (Tc), Arcadie SASU, {tefan STAN, Adrian VALA{UTEANU, Ilie VASILE-DRUGAN, Ioan VASILESCU [i maior Ion ENE, mult` s`n`tate, via]` lung`, multe bucurii [i satisfac]ii al`turi de familie [i de to]i cei dragi. La Mul]i Ani!

PARTENERIAT ROMNO-BULGAR
La \nceputul lunii martie, la invita]ia Asocia]iei Ofi]erilor [i Sergen]ilor Militari n Rezerv` [i Retragere din Ruse Bulgaria, o delega]ie a filialei Cadrelor Militare n Rezerv` [i Retragere din Giurgiu a participat, n localitatea Shipka, la s`rb`torirea independen]ei Bulgariei de sub ocupa]ia otoman`. La eveniment au mai participat [i delega]ii de pensionari militari din ora[ele importante ale Bulgariei ca: Sofia, Veliko Trnovo [i Varna, precum [i reprezentan]i ai pensionarilor militari din Federa]ia Rus`. Dup` aceast` activitate, cele dou` delega]ii partenere, romn` [i bulgar`, s-au deplasat la filiala pensionarilor militari din jude]ul Trnovo, unde a avut loc un schimb de experien]`. Filiala Cadrelor Militare n Rezerv` [i Retragere Mircea cel B`trn" din Giurgiu ne informeaz` c` rela]iile de parteneriat cu filiala similar` din Ruse, Bulgaria, dateaz` din 2003, cnd s-a ncheiat un protocol ntre cele dou` asocia]ii. n fiecare an, pe baz` de reciprocitate, familiile militarilor rezervi[ti din cele dou` filiale au efectuat excursii n Bulgaria [i Romnia, unde au fost vizitate cele mai reprezentative ora[e [i obiective turistice. (C.L.)

|NSCRIERI LA GR~DINI}A MApN


Pentru anul [colar 2011-2012, nscrierile copiilor n gr`dini]ele [i n cre[a din cadrul Complexului Pre[colar al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale se fac n perioada 1.04. 29.04.2011, la sediul celor dou` gr`dini]e. Condi]iile de nscriere [i oferta educa]ional` se afl` afi[at` la sediile gr`dini]elor: Gr`dini]a [i cre[a Cob`lcescu Strada General Constantin Cristescu nr.5, sector 1, tel. 021/314088; Gr`dini]a Plevnei Calea Plevnei nr. 137B, sector 6, 021/319.60.09. Rela]ii suplimentare la telefon: 012/314.08.81 [i 021/319.60.09, orele 8.00-16.00.

PROMO}II
Promo]ia 1961 a Academiei Tehnice Militare, toate specialit`]ile din toate facult`]ile (at]ia c]i mai suntem!), se va reuni pentru a 50-a aniversare de la absolvirea Academiei. ntlnirea va ncepe la ora 10.00 n Aula Magna, smb`t` 30 aprilie a.c. Cei ce vor putea [i vor dori s` participe la Revederea Semicentenar` [i vor comunica dorin]a, pn` smb`t` 18 aprilie a.c., Comitetului de Organizare, apelnd pe unul din colegii: general ing. Dan Gabroveanu 0744336312, colonel ing. Mircea Vi[an 0213246433 [i colonel ing. Emil Vl`descu 0724018937.

SEMNAL
A ap`rut num`rul 59 al publica]iei bilunare ,,Orizont militar, apar]innd Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina, din care pute]i afla rezultatele concursurilor aplicativ-militare de iarn`, etapa pe Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, desf`[urat` n perioada 1-4 martie, n garnizoana Predeal. De asemenea, n paginile publica]iei pute]i citi un interviu cu generalul de brigad` Dan-Florin Grecu, comandantul Brig`zii 81 Mecanizate, una dintre cele mai galonate mari unit`]i din armata romn`, cu experien]` n teatre de opera]ii. Ne-au re]inut aten]ia, n acest num`r, [i paginile dedicate doamnelor [i domni[oarelor \n uniform` militar` cu ocazia zilei de 8 martie, precum [i cteva gnduri de prim`var` ale unor renumi]i scriitori romni. (C.L) De curnd, la Cmpina, au fost lansate lucr`rile Anuarul Societ`]ii Na]ionale de {tiin]e Istorice din Romnia - filiala Cmpina, 2010, coordonator prof. dr. Gheorghe Rncu, [i Cartea de aur a eroilor municipiului Cmpina, scris` de prof. Gheorghe Modoianu [i colonelul (rtr.) Marian Dul`. Comunic`rile/articolele ap`rute n Anuar, p`strnd sobrietatea colocvial`, sunt redactate ngrijit (conceptual, metodic [i [tiin]ific), demonstrnd o bun` [i ampl` documentare. Fin cercet`tor al fenomenului istoric, prof. dr. Gheorghe Rncu [i-a pus amprenta compozi]ional` asupra c`r]ii, selec]ionnd minu]ios materialele, pe care le-a grupat n capitolele: Scurt istoric al Filialei Cmpina a SNSIR"; Istoria local`; Istoria romnilor [i Anexe. Prin varietatea [i complexitatea problematicii abordate, Anuarul constituie un ndrumar pentru iubitorii de istorie local` [i na]ional` a Romniei. Cea de-a doua apari]ie editorial` a v`zut lumina tiparului sub egida Asocia]iei Na]ionale Cultul Eroilor, Filiala Cmpina, al c`rei pre[edinte este colonelul (rtr) Marian Dul`. Pe spa]iul a 74 de pagini, 78 dac` lu`m n calcul [i imaginile plasate pe coperte, iconografia de o calitate plastic` remarcabil`, adesea luxoas`, cartea se constituie ntr-un remember al recuno[tin]ei contemporanilor fa]` de eroii care au scris cu snge [i cu propria via]` istoria Cmpinei, un omagiu adus memoriei [i faptelor acestora. (Theodor MARINESCU, Serghie BUCUR)

COMEMORARE
La data de 28.03.2011 se mplinesc 40 de zile de la trecerea n nefiin]`, dup` o scurt` [i grea suferin]`, a comandorului (r) TUDOR PETROVICI. Familia ndurerat` [i colegii din promo]ia 1978 a Institutului de Marin` Mircea cel B`trn regret` dispari]ia prematur`, la numai 55 de ani, a celui care a fost so], tat` [i coleg devotat. Nu te vom uita niciodat`!

DECESE
Conducerea Filialei sector 6 A.N.C.M.R.R. Al. I. Cuza aduce la cuno[tin]` ncetarea din via]`, pe data de 8.03.2011, dup` o lung` [i grea suferin]`, a colonelului (r) (topo) URSULESCU GHE. NAPOLEON, om iubit [i respectat de to]i cei care l-au cunoscut. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Sincere condolean]e familiei! Membrii filialei sector 6 A.N.C.M.R.R. Al. I. Cuza anun]` cu regret trecerea n nefiin]` a colonelului (r) ing. ZDROBA ILIE, un camarad deosebit, un om de un profesionalism excep]ional [i cu reale calit`]i etice [i morale. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Sincere condolean]e familiei! Personalul Sec]iei Audit Intern Teritorial` nr. 6 Ia[i [i exprim` profundul regret prilejuit de trecerea n nefiin]` a generalului (r) FURTUN~ DUMITRU, fost [ef al Direc]iei Control Financiar de Gestiune din M.Ap.N., militar des`vr[it, profesionist de nalt` clas` [i om cu o nalt` ]inut` moral` [i civic`. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace!

Smb`t`, 12 martie 2011, a ncetat din via]` colonel ing. (r) ILIE ZDROBA, om cu alese calit`]i, profesionist dedicat meseriei, un foarte bun [i cald [ef, camarad [i profesor. Colonelul ing. (r) ILIE ZDROBA a fost un excelent tehnician [i mp`timit al armei sale, a sus]inut continuu necesitatea nzestr`rii cu tehnic` de lupt` modern` a For]elor Armate. A condus numeroase programe de modernizare a artileriei, prin care au fost introduse n dotarea armei tunul de munte, dispozitivele de tragere indirect` cu T.I., instala]ia M.R. 4, arunc`toarele cal. 120 mm pe T.A.B. [i tehnic` de lupt` pe [enile. n aceste momente dureroase, noi, fo[tii colegi din Comandamentul Artileriei For]elor Armate [i din Academia de nalte Studii Militare, suntem al`turi de familia greu ncercat`. Un ultim Onor, iubit camarad! Dumnezeu s` te odihneasc` n pace!

Colectivul Corpului de control [i inspec]ie este al`turi de colonelul ing. Marian Rusu n momentele de grea ncercare [i suferin]` pricinuite de dureroasa pierdere a tat`lui s`u, RUSU SIMION. Transmitem sincere condolean]e [i ntreaga noastr` compasiune familiei ndoliate. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace!
Flac`ra vie a celui care a fost colonel (r) ing. ZDROBA V. ILIE s-a stins n seara zilei de 12 martie 2011. Specialistul militar [i-a pus n slujba institu]iei toate cuno[tin]ele sale tehnice pentru nzestrarea cu armament a Armatei Romne. Dup` ncheierea misiunii sale ca ofi]er superior activ, s-a al`turat Societ`]ii Scriitorilor Militari, valorificndu-[i talentul s`u poetic mbinnd armonios spiritul de observa]ie a ceea ce ne nconjoar` cu o fin` ironie asupra existen]ei umane. Camarazii de arm`, colegii ntru literatur` [i to]i cei care l-au cunoscut i aduc un pios omagiu pentru c` mai nti de toate a fost un adev`rat OM. A fost a[ezat n cavoul familiei cu onoruri militare, n prezen]a unei asisten]e formate din civili, ofi]eri [i generali n rezerv`. Sincere condolean]e familiei ndoliate. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Colonel (r) ing. Petre G. Nicolae

CALEIDOSCOP

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

21

SCOATE FUM

Rubric` realizat` de maistrul militar principal Cristian GHIZDEANU

Pe loc, repaus!
General de brigad` dr. Maricel POPA
Ideile bune sunt ca [i fructele coapte. Se desprind singure. Fulgerul n-ar avea atta grandoare, n afara unui cer pe m`sur`. Acum, la nceputul secolului al XXI-lea, noi trebuie s` fim preg`ti]i pentru o inedit` provocare a lumii contemporane: cnd realitatea este dep`[it` de realitate. O cetate devine vulnerabil` atunci cnd locuitorilor s`i ncepe s` li se diminueze sau s` le lipseasc` eul social. Pentru c` acolo, la acel nivel, suntem cet`]eni. Un om [i poate spori n]elepciunea, folosindu-se de dou` c`i, de dou` surse: de vorbele unora [i de t`cerea altora. R`zboiul de 30 de ani, R`zboiul de 100 de ani, R`zboiul de aproape 200 de ani (Cruciadele)... Dar exist` [i un r`zboi de 5000 de ani: cel cu prostia. Sunt [i persoane care mb`trnesc la fel ca unele civiliza]ii: l`snd n urma lor cel mult ni[te ruine... O [ans`, indiferent cum este gestionat`, nepierdut`, nc` reprezint` o [ans`. Dar o [ans` pierdut` nu mai reprezint` nimic. Iat` nc` un truism pe care l uit`m u[or... Critica literar`, de art`, monden`, prezent`rile, dedica]iile [i altele asem`n`toare nu sunt destinate publicului larg, audien]ilor, participan]ilor... A[a cum, de exemplu, instruc]iunile de folosire nscrise pe ambalajul mnc`rii pentru pisici nu sunt scrise pentru pisici. De la Charles Baudelaire citire: Cel mai iscusit vicle[ug al diavolului este s` ne conving` c` nu exist`. {i uneori, profitnd de naivitatea noastr`, diavolul chiar reu[e[te acest lucru. {i minciuna este azi n criz` de imagina]ie. Pe vremuri se min]ea mai frumos, mai credibil... Managementul global al resursei umane nu se afl` pe culmi de glorii, atunci cnd, de exemplu, majoritatea [omerilor au studii superioare. Doamne, iart`-m`, Te rog! Pentru c` am rs de un om handicapat. Handicapul lui era prostia. Dictatorul! De obicei, [i ncepe cariera ca un ateu convins. Dar, dup` trecerea timpului [i urcarea ctorva trepte, ncepe s` cread` despre sine c` este un zeu, un sfnt... Timpul consumat pentru a g`si un nevinovat este, ca durat`, invers propor]ional cu timpul consumat pentru a g`si adev`rul. {i nu vorbim neap`rat despre justi]ie. Orice om las` pe traiectoria vie]ii urmele lucrurilor pe care le-a dobort, ca urmare a confrunt`rilor, a b`t`liilor sale: unii - mun]i, al]ii - mu[uroaie. S` poposim o clip` n sinceritatea noastr`: pentru un om, cel mai mare mincinos este el nsu[i. Un spital, un cor, un regiment, o orchestr`, o parohie nu pot fi conduse de oricine. Pe cnd o ]ar`... O parte din marile drame ale Omenirii sunt date de situa]iile cnd oamenii n-au n]eles nimic din Istoria [i istoriile la care au participat nemijlocit. Maxim Gorki spunea: A subaprecia for]ele du[manului este o nerozie, chiar o crim`. O astfel de atitudine nu are egal dect supraaprecierea for]elor tale [i ale aliatului t`u. De multe ori, b`rbatul este un ]ambal care [i-ar dori s` cnte ca o vioar`; pe cnd femeia este o vioar` care, de cte ori vrea, cnt` [i ca un ]ambal. Nu exist` prost care s` nu fie [i propriul s`u adept. Sunt unii care, atunci cnd spun ]ara mea, din glasul lor se simte o atitudine de proprietar, un iz de proprietate privat`. La un om, mu[chii se formeaz` [i se dezvolt` n timp, prin exerci]ii fizice adecvate. {i cu creierul se ntmpl` la fel, dar prin exerci]ii intelectuale. n caz contrar, [i ntr-o situa]ie [i n cealalt`, poate interveni atrofierea. Pn` la urm`, cel mai eficient animal de povar` tot omul r`mne. Dac` realitatea ar fi ideal` sau suficient`, n-ar mai fi nevoie de imagina]ie.

Dezlegare la careul SOLUL PRIM~VERII, din Observatorul militar nr. 10/2011.

CUB, POTOP, U, ACI, AER, GHIOCEL, E, ESEC, NEGA, T, TOPORAS, APARARI, F, AS, NM, PA, IN, REAVAN, CANTAR, NIT.
ORIZONTAL: 1. Scoate fum - Scoate fum. 2. A fr`mnta - Poezii eroice. 3. Scoate fum - Miez de meteorit! 4. Puse \n p`mnt! - Prun` cu gt. 5. Corabia lui Noe- Sat n Crimeea. 6. Scoate fum - Capcan` pentru animale. 7. La revedere! - Ifose. 8. T`iat la mijloc! - Uzate. 9. Munceau n lan]uri - Puse n urn`! VERTICAL: 1. Unealt` agricol` - Trec`toare. 2. Olga Gheorghe Ie[it de mult din uz. 3. Flacon - Puse n saco[`! - Indic` ordinea. 4. Scoate fum. 5. Pelerin` scurt` - Ligament. 6. Pus` pe mosor - Familie de albine. 7. Mioara Olteanu Scoate fum. 8. Perfect` - Sere! 9. Gaz nobil - Convoi feroviar.

Civiliza]ia ochiului

N LUMINA ASTRELOR

Elena-Irina SPILC~

Compatibilitate: femeia s`get`tor b`rbatul v`rs`tor: Excesele de furie ale s`get`torului pot b`rbatubatu avea un impact emo]ional major asupra b`rba tuv`rs`tor. lui v`rs`tor. Dac` s`get`torul se poate ab]ine de la aceste impulsuri , poate avea o rela]ie impulsuri, moas` v`rs`tor. frumoa fru moa s` cu nativul din v`rs`tor.

ocupa]i timpul n mod pl`cut f`cnd sport [i socializnd cu oameni cu care nu a]i mai luat leg`tura de mult` vreme. Dori]i s` v` perfec]iona]i pe plan profesional [i face]i cursuri de specializare. Aten]ia dumneavoastr` este ndreptat` c`tre o persoan` de sex opus care v-a cople[it prin prezen]a sa. V` agita]i mult pentru a ar`ta colegilor de serviciu c` v` intereseaz` ca lucrurile s` mearg` bine.

Fecioar` (23 august-22 septembrie): V`

Copiii no[tri!
Salut, prieteni!
M` numesc Andrei Gheorghe, sunt din Sibiu [i am trei ani. mi plac fotbalul [i plimb`rile [i, deseori, merg cu bunicul din partea mamei n parcul Sub Arini. De fapt, bunicul tot timpul liber l petrece cu mine. Poate nu [ti]i c` bunicul meu, care este maistru militar principal la Centrul de Preg`tire pentru Comunica]ii [i Informatic` Decebal din Sibiu, este [i poet. Tati lucreaz` la Poli]ia din Sibiu [i mi place foarte mult uniforma lui, dar tot att de mult m-am ndr`gostit de uniforma bunicului. Cred c` tati nu se va sup`ra pe mine c`, atunci cnd voi ajunge mare, voi alege cariera bunicului, s` m` fac transmisionist [i informatician ca el, la armat`, pentru c` mi place foarte mult s` vorbesc la telefon, s` comunic cu prietenii [i cu toate rudele mele dragi.

Balan]` (23 septembrie-22 octombrie):

Berbec (21 martie-20 aprilie): Ve]i forma echip` bun` cu o persoan` care v` va ajuta s` aduce]i la zi cteva sarcini l`sate pe ultima sut` de metri. n dragoste ve]i descoperi noi aspecte ale rela]iei cu persoanele de sex opus, astfel nct ve]i sta s` cugeta]i nainte de a lua anumite hot`rri. Taur (21 aprilie-20 mai): Activitatea dumneavoastr` profesional` se extinde [i n alte ora[e, iar acest lucru este epuizant. Ve]i intra ntr-un conflict de interese n urma unui c[tig venit dintr-o mo[tenire. Gemeni (21 mai-21 iunie): L`sa]i deoparte pornirile agresive asupra persoanelor apropiate, deoarece ve]i fi certat de cineva care conteaz` mult pentru dumneavoastr`. Ave]i un avnt de invidiat care v` ajut` s` g`si]i resurse ntr-un conflict familial. Rac (22 iunie-22 iulie): De[i v` sim]i]i nedrept`]it la locul de munc` ave]i r`bdarea de a a[tepta s` vede]i cum se solu]ioneaz` nemul]umirile pe care le-a]i f`cut. n rela]ia de cuplu, v` ndep`rta]i considerabil de partener. Leu (23 iulie-22 august): ncrncenarea pe care o ave]i v` ajut` s` fi]i ra]ional [i s` trasa]i anumite limite persoanelor care v-au scos din s`rite. Cea mai mare problem` se afl` n rela]ia sentimental`, deoarece de aceasta depind multe din planurile dumneavoastr` de viitor.

Evenimentele ce au curs cu repeziciune v-au secat de energie, iar acum ave]i unele probleme de s`n`tate. Ve]i fi delegat s` rezolva]i unele sarcini de serviciu n afara ora[ului. V` sim]i]i deta[at de lucrurile care odinioar` v` d`deau o stare de tensiune. Petrece]i timp n compania unor oameni de calitate de la care ave]i de nv`]at.

Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie):

S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie):

Evenimentele neprev`zute din ultimele s`pt`mni v-au epuizat [i v-a]i pierdut dorin]a de a face anumite compromisuri fa]` de persoane pe care le-a]i tolerat, doar din obliga]ie pn` la acest moment. V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): V` concentra]i asupra unor aspecte mai pu]in importante la locul de munc`. Rela]iile sociale sunt n schimbare [i va trebui s` lua]i n considerare p`rerea prietenilor. Pe[ti (19 februarie-20 martie): Acorda]i un interes deosebit familiei [i v` petrece]i tot mai mult timp cu rudele. La serviciu, v` intra]i n mn` [i rezolva]i cu u[urin]` sarcinile impuse de superiori.

Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie):

22

Observatorul militar
Nr. 11 (23 -29 martie 2011) www.presamil.ro
struc]ii din Romnia a sc`zut n ianuarie cu 9,3%, fa]` de aceea[i perioad` de anul trecut, marcnd al patrulea declin anual din Uniunea European`, dup` Spania (-43,2%), Slovenia (-17,1%) [i Bulgaria (- 12,4%), conform Eurostat. La polul opus s-au situat Germania (+55,4%), Polonia (+11,1%) [i Suedia (+10%). n zona euro, sc`derea a fost de 4,5%, iar la nivelul blocului comunitar de doar 1,2%. Raportat la decembrie 2010, lucr`rile de construc]ii din ]ara noastr` s-au diminuat, n ianuarie a.c., cu 6,4%, doar Marea Britanie (- 9,4%) dep`[indu-ne la acest capitol. O companie australian` va cum-

FINANCIAR
Guvernul a aprobat, joi, 17 martie, o hot`rre privind aplicarea metometodelor verificarea de lor indirecte pentru verifica rea situa]iei fiscale a persoanelor fizice. 2011 Metodele indirecte se aplic` ncepnd cu 1 ianuarie 2011 [i au drept scop stabilirea bazei impozabile pentru veniturile a c`ror surs` nu este identificat`, anun]at a anun]at purt`torul de cuvnt al Executivului, Ioana Muntean.
nc` de la finele anului trecut, Guvernul a decis impozitarea cu 16% a veniturilor nedeclarate a c`ror natur` nu este cunoscut` la momentul controlului de c`tre Autoritatea Na]ional` de Administrare Fiscal` (ANAF). M`sura este destinat` persoanelor fizice care au f`cut cheltuieli sau care de]in elemente de patrimoniu mai mari cu 10%, dar nu mai pu]in de 50.000 de lei, dect veniturile declarate [i impozitate. Pe baz` de verificari ale situa]iei fiscale, diferen]a ntre cheltuielile efectuate [i veniturile nedeclarate a c`ror natur` nu este cunoscut` va fi impozitat` cu 16%. Se vor utiliza urm`toarele metodele indirecte de verificare: Metoda sursei [i cheltuirii fondului, Metoda fluxurilor de trezorerie [i Metoda patrimoniului. n acest sens, n cadrul ANAF, va fi creat un departament pentru a se stabili, la final, starea fiscal` real`. n func]ie de aceasta, se va decide dac` se poate dovedi provenien]a veniturilor [i dac` se va aplica impozit. Astfel, ntr-o prim` etap`, organele fiscale efectueaz` urm`toarele activit`]i: analiza de risc pentru stabilirea riscului probabil pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale la solicitarea unor institu]ii sau autorit`]i publice; selectarea grupului de persoane care vor fi supuse verific`rii fiscale prealabile documentare; verificarea fiscal` prealabil` documentar` pentru fiecare persoan` selectat`. n timpul controalelor executate de reprezentan]ii ANAF, cei verifica]i trebuie s` ofere informa]ii cu privire la dona]ii, sponsoriz`ri [i/sau succesiuni, dar [i situa]ii privind cheltuielile personale, tranzac]ii cu

Radar economic
conform estim`rilor preliminare ale Institutului Na]ional de Statistic` (INS), exporturile romne[ti au nsumat 14.596,3 milioane lei (3.419,4 milioane euro), n timp ce valoarea total` a importurile a fost de 15.391,4 milioane lei (3.605,6 milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2010, exporturile au crescut cu 51,8% la valori exprimate n lei (47,8% la valori exprimate n euro), iar importurile au avansat cu 32,8% la valori exprimate n lei (29,4% la valori exprimate n euro). Investitorii str`ini mizeaz` pe ]ara noastr`. Perspectivele optimiste privind evolu]ia economiei autohtone (majoritatea anali[tilor economici anticipeaz` cre[terea acesteia cu circa 4%, pn` n 2012) ncep s` atrag` tot mai mult aten]ia investitorilor str`ini. Astfel, n prima lun` a anului, investi]iile str`ine directe n Romnia au totalizat 240 de milioane de euro, de aproape opt ori mai mult dect n perioada similar` din 2010, cnd acestea au fost n valoare de 31 de milioane de euro, conform datelor B`ncii Na]ionale a Romniei (BNR). Anul trecut, investi]iile str`ine directe au totalizat 2,596 miliarde de euro, fiind cu 25,57% mai mici dect cele din 2009, cnd s-a nregistrat un nivel de 3,488 miliarde de euro. Sectorul construc]iilor [i continu` declinul. Activitatea sectorului de con Cre[tere spectaculoas` a exporturilor romne[ti. n luna ianuarie 2011,

p`ra mina de cupru B`i]a, din jude]ul Bihor. 15 milioane de euro va pl`ti compania

australian` ElDore Mining Corporation c`tre Far East & Pacific Investments pentru a achizi]iona, n totalitate, mina de cupru B`i]a, din jude]ul Bihor, potrivit portalului de [tiri Proactiveinvestors Australia. Dac` tranzac]ia va fi aprobat` de ac]ionari [i autorit`]i, compania australian` dore[te s` redeschid` opera]iunile de minerit la B`i]a, s` majoreze capacitatea de produc]ie la 200.000 de tone anual [i s` modernizeze echipamentele, pentru a extinde durata de via]` a minei. China a redevenit cel mai mare produc`tor de bunuri din lume. n 2010, China a generat 19,8% din produc]ia mondial` de bunuri, cu 0,4% mai mult dect SUA, potrivit estim`rilor firmei americane de consultan]` economic` IHS Global Insight, citate de canalul de televiziune CNBS. Astfel, China [i recuperez` pozi]ia pierdut` la nceputul secolului al XIX-lea, punnd punct la 110 ani de suprema]ie a Statelor Unite. PIB-ul Greciei a sc`zut cu 4,5%, n 2010. Produsul Intern Brut (PIB) al statului elen s-a diminuat cu 4,5%, anul trecut, la 224,5 miliarde de euro, fa]` de 235 de miliarde de euro, n 2009, conform datelor preliminare date publicit`]ii de institutul de statistic` din Grecia.

VENITURILE NEDECLARATE VOR FI IMPOZITATE

LEUL, TOT MAI PUTERNIC


Moneda na]ional` a reu[it o apreciere important` n raport cu euro [i 11-18 dolarul american, n perioada 11-18 martie, anali[tii pie]ei valutare estimnd c`, pe termen scurt, tendin]a de nt`rire a leului ar putea s` ia sfr[it.
Totu[i, pe parcursul anului, leul se va aprecia pn` la un curs de 4 lei pentru un euro, consider` anali[tii b`ncii americane de investi]ii JP Morgan, aceasta fiind cea mai optimist` prognoz` de curs de pe pia]` pentru 2011. nt`rirea puternic` a monedei locale, din ultima lun`, ntr-o perioad` n care toate valutele din regiune s-au depreciat, n contextul tensiunilor din Africa [i Orientul Mijlociu, precum [i dup` dezastrul din Japonia, este justificat` de dealeri prin unele interven]ii indirecte ale BNR n pia]`.

specializat n vederea monitoriz`rii [i verific`rii situa]iilor fiscale ale persoanelor fizice. Metoda sursei [i cheltuirii fondului const` n compararea cheltuielilor efectuate de o persoan` fizic` cu veniturile declarate n perioada verificat`. Metoda se bazeaz` pe principiul c` orice cheltuial` n exces fa]` de valoarea declarat` a veniturilor reprezint` venit impozabil nedeclarat. Pentru reconstituirea venitului ob]inut att din surse impozabile, ct [i din surse neimpozabile, care este luat n considerare la stabilirea bazei impozabile ajustate, se au n vedere fluxurile de numerar. Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociaz` cheltuielile [i veniturile persoanei fizice, determinndu-se astfel, n ntregime, numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor, care va fi comparat cu numerarul ncasat din orice surs`. Metoda fluxurilor de trezorerie const` n analiza intr`rilor [i ie[irilor de sume n conturile bancare, precum [i a intr`rilor [i ie[irilor de sume n numerar, pentru a stabili mi[c`rile de disponibilit`]i b`ne[ti [i asocierea acestor mi[c`ri cu sursele de venit [i utilizarea lor. Metoda poate furniza indicii pentru a descoperi venituri nedeclarate, pornindu-se de la analiza valorii [i frecven]ei depunerilor n conturile bancare [i a surselor acestor depuneri. Metoda patrimoniului permite stabilirea bazei impozabile ajustate pentru o persoan` fizic` verificat`, analiznd cre[terea, respectiv descre[terea patrimoniului net al acesteia. Metoda const` n determinarea venitului impozabil pe baza cre[terii valorii patrimoniului net al unei persoane fizice pe parcursul unui an fiscal, dup` ajustarea cu cheltuielile efectuate [i veniturile neimpozabile. Potrivit Normele metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a metodelor indirecte de control, verificarea persoanelor cu venituri mari de c`tre ANAF se va efectua n mai multe etape,

metale pre]ioase, obiecte de art` [i alte bunuri de valoare, cu bunurile mobile [i imobile aflate n proprietate sau despre modificarea patrimoniului. Reprezentan]ii fiscali pot solicita, de asemenea, informa]ii suplimentare n ceea ce prive[te participa]iile sau mandatele de]inute n societ`]i comerciale sau alte entit`]i, bunuri apar]innd unor persoane fizice sau juridice puse la dispozi]ia celui controlat. Tot conform Normelor metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a metodelor indirecte de control, persoana fizic` selectat` pentru verificare nu poate obiecta cu privire la procedura de selectare folosit` [i nu trebuie notificat` n acest stadiu al controlului. Pe perioada verific`rii, organele fiscale pot solicita ter]ilor, inclusiv pl`titorilor de venit sau oric`ror autorit`]i sau institu]ii publice, informa]ii sau documente pentru stabilirea situa]iei fiscale reale a persoanei fizice supuse verific`rii. n cazul n care rezultatul verific`rii fiscale arat` o diferen]` semnificativ` ntre veniturile realizate de persoana fizic`, calculate n baza situa]iei fiscale personale [i veniturile declarate de aceasta sau de pl`titorii de venit, organul fiscal comunic` avizul de verificare persoanei fizice ce a facut obiectul verific`rii fiscale. Ori de cte ori organele fiscale, n cadrul constat`rilor efectuate cu ocazia verific`rii fiscale, au indicii care ar putea ntruni elemente constitutive ale unei infrac]iuni, sesizeaz` organele de urm`rire penal`, n condi]iile prev`zute de legea penal`. Referitor la metodele indirecte de control, oficialii Ministerului de Finan]e Publice sus]in c` acestea sunt utilizate n foarte multe state din UE [i n SUA [i c` Romnia s-a inspirat n acest demers din experien]a Fiscului american, unde 1% din persoanele cele mai bogate asigur` 40% din ncas`rile din impozitul pe venit.

Pagin` realizat` de locotenent-colonelul Gheorghe VI{AN

SQNQTATE

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

23

STILUL DE VIA}~ {I PREVENIREA MBOLN~VIRILOR APARATULUI DIGESTIV


Elena DAVID
Ultimele statistici relev` faptul c` peste 15% din popula]ie a suferit sau va suferi n cursul vie]ii de ulcer (boala ulceroas`). Dac` n urm` cu ceva ani ulcerul gastric ap`rea, n general, la persoanele de peste 50 de ani, iar cel duodenal la vrsta de 35-40 de ani, acum inciden]a lor e destul de accentuat` la toate categoriile de vrst`.
mai mare la rudele de gradul I ale persoanelor care au avut aceast` afec]iune. Teoretic se spune c` persoana care a f`cut odat` ulcer, face mereu. Dar la fel de adev`rat este [i faptul c` dac` ai f`cut ulcer [i con[tientizezi gravitatea diagnosticului, cau]i s` identifici cauzele care au dus la apari]ia acestuia [i eliminndu-le nu o s` mai reapar`. A[a cum aminteam anterior, primordial n patologia ulcerului este stresul. Din aceast` cauz` medica]ia adjuvant`, un sedativ u[or pe timpul tratamentului, nlesne[te vindecarea [i are a[a de mult` importan]` n terapie. Principalele complica]ii ale ulcerului sunt hemoragiile digestive, penetra]ia ntr-un organ vecin, perfora]ia n abdomen, stenozarea piloric`, specific` ulcerelor asimptomatice, foarte vechi sau cancerizarea. Complica]iile sunt mai accentuate la vrstnici, dar nu a[a de frecvente ca acum c]iva ani. Ideea c` pacien]ii care sufer` de ulcer trebuie s` ]in` o diet` dur`, este oarecum perimat`. n acest sens, colonelului medic Florentina Ioni]` Radu ne spune Acum nu mai exist` un regim universal valabil. Fiecare pacient [i construie[te dieta proprie. Nu exist` boli, exist` bolnavi. Pe parcursul ntregii mele activit`]i mi-am f`cut ni[te schi]e de regim, pe care le-am tot adaptat [i pe care le ofer pacien]ilor, dar

Factori care favorizeaz` apari]ia afec]iunii


Boala ulceroas` este o afec]iune ce poate leza sec]iunile tubului digestiv [i care, n principal, apare datorit` hiperacidit`]ii gastrice. Un ulcer apare ori de cte ori balan]a normal` dintre acid-pepsin` [i factorii de ap`rare ai mucoasei gastroduodenale este afectat`. Cre[terea secre]iei gastrice (de exemplu, pe fond de stres) sau alterarea barierei de protec]ie a stomacului produs` de unele medicamente (antiinflamatoare de tipul aspirinei, diclofenacului, ketopro-

(n procente de 80-90%, datorit` apei pe care o bem, alimentelor pe care le consum`m), nu to]i facem ulcer sau gastrit`. Este un factor principal, dar nu determinant. Pn` la acest diagnostic exist` o multitudine de al]i factori declan[atori, ne spune colonelul medic Florentina Ioni]` Radu, doctor n medicin`, medic primar medicin` intern`, [eful sec]iei Boli interne [i gastroenterologie de la Spitalul Universitar de Urgen]` Militar Central General Dr. Carol Davila din Bucure[ti. Apari]ia ulcerului poate fi simptomatic`, dar [i asimptomatic`. Poate fi o descoperire ntmpl`toare, cnd pacientul vine cu alte boli [i descoper` c` are [i ulcer, dar, de regul`, cel mai frecvent apar dureri n etajul digestiv superior, care pot sau nu s` iradieze n spate. Alte simptoame sunt: v`rs`turile (pot calma durerea, de aceea sunt provocate uneori voluntar de c`tre bolnav), pirozisul, eructa]iile, gre]urile, constipa]ia pot ap`rea de asemenea arsuri, balonare, foame dureroas` sau lipsa poftei de mncare, precum [i sc`derea n greutate.

Colonel medic Florentina Ioni]` Radu


[i nici o igien` a regimului alimentar; m` refer aici la sucurile acidulate, la mncarea de tip fast-food, cafeaua b`ut` pe nemncate, fumatul. La vrstnici apar comorbidit`]i, adic` alte boli care antreneaz` secundar apari]ia ulcerului, a[a cum sunt ciroza hepatic`, hepatita, diabetul. Dac` vorbim de temperamente, pe primul loc sunt introverti]ii, iar la grupa sanguin` cei cu 01. Diagnosticul de ulcer este cel mai bine confirmat endoscopic. De regul` la evaluarea unui bolnav, care are o afec]iune digestiv` de tip ulceros, pe lng` anamnez`, adic` discu]ia cu pacientul, care este foarte important`, se mai fac [i alte explor`ri func]ionale. Aducnd n discu]ie examenul endoscopic, colonelul medic Florentina Ioni]` Radu ne precizeaz`: Aceasta este o procedur` noninvaziv`, e adev`rat pu]in nepl`cut`, dar n mna unui specialist experimentat, cu aparatur` de ultim` genera]ie, deci desf`[urat` n condi]ii foarte bune, senza]ia de disconfort se atenueaz` vizibil. Examenul cu bariu radiologic este o alt` tehnic`, dar iradiant` [i mai pu]in fidel`. n general, pledez pentru examenul endoscopic, pentru c` ne spune exact unde se afl` ulcera]ia, ct de complicat` este, preleveaz` biopsia - dac` este cazul, n concluzie, este procedura cu cea mai fidel` [i mai bun` acurate]e.

Examenul endoscopic cel mai relevant n stabilirea diagnosticului


fenului, indometacinului, prednisonului), dar mai ales infec]ia cu bacteria Helicobacter Pylori, predispun la apari]ia leziunilor ulceroase n stomac sau duoden. Ce ar trebui s` se [tie este faptul c`, de[i frecven]a acestei bacterii este foarte mare Cei predispu[i la aceast` boal` sunt, potrivit colonelului medic Florentina Ioni]` Radu, att tinerii, ct [i persoanele vrstnice. Tinerii pentru c` fiind activi, influen]a mediului extern este important` [i definitorie; nu respect` orarul meselor

M`suri de prevenire
Ce-ar trebui s` [tim [i s` facem ca s` nu ajungem la ulcer? Ca m`suri de prevenire sunt recomandate: - sp`larea minilor dup` contactul cu alimente [i dup` fiecare mas`; - adoptarea unei diete echilibrate. Se recomand` alimentele bogate n fibre, legumele, fructele proaspete. Produsele grase stimuleaz` produc]ia de acizi gastrici [i trebuie evitate; - pastrarea calmului, avnd n vedere c` stresul este una din cauzele apari]iei ulcerului; - evitarea fumatului. Tutunul m`re[te riscul de apari]ie a ulcerului, deoarece limiteaz` cicatrizarea r`nilor pere]ilor gastrici [i favorizeaz` recidivele; - limitarea consumului de aspirin` [i de medicamente antiinflamatorii nonsteroidiene. Foarte iritante pentru stomac, acestea deregleaz` sistemul imunitar al organismului, care actioneaz` mpotriva sucurilor gastrice; - limitarea sau evitarea b`uturilor iritante (cafea, ceai, alcool). Acestea cresc produc]ia de sucuri gastrice din stomac; - consumarea de suc de afine sau meri[or. Astfel, se poate mpiedica fixarea bacteriei Helicobacter Pylori pe mucoasa stomacal`, care are rol protector.

Fiecare pacient [i construie[te dieta proprie!


Periodicitatea ulcerului const` n alternarea perioadelor lipsite de durere cu faze dureroase. Perioadele ulceroase au, de obicei, caracter sezonier, fiind accentuate prim`vara [i toamna. Riscul de a dezvolta boala ulceroas` este de 2,5 ori

lucrurile sunt reorientative. Le recomand din principiu s` m`nnce alimentele care le fac bine [i s` le evite pe celelalte care le fac r`u. O regul` de baz` a regimului de la noi era f`r` alimente iu]i. Afla]i c`, n urma particip`rii mele la un congres n India, am aflat c` oamenii din Orientul extrem, care m`nnc` totul foarte condimentat, nu au ulcere. Cred c` le creeaz` o protec]ie gastric` sau poate au alt` filozofie de via]`! Referitor la remediile prin tratamente naturiste, colonelul Radu are urm`toarea opinie: Sunt de acord cu medicina naturist`, atta timp ct aplicabilitatea tratamentelor de acest fel se bazeaz` pe ni[te studii. Personal, nu am nimic mpotriva medicinei naturiste, dar dup` [tiin]a [i experien]a mea, ulcerul diagnosticat endoscopic nu poate fi tratat [i vindecat alopat. Gndi]i-v` c` este vorba de o ulcera]ie, de o ran`, e destul de delicat diagnosticul.

24

Observatorul militar
Nr. 11 (23 - 29 martie 2011) www.presamil.ro

PERSONALITQ}I
mi-a surs ideea s` revin s` lucrez n armat`. A trebuit s` m` mul]umesc, mai nti, cu postul de proiec]ionist film, dup` care am fost [i bibliotecar [i administrator [i referent, iar ncepnd cu 2006 am devenit [eful Cercului Militar. Asta nu-i r`u, pentru c` a]i luat-o cum se spune de jos [i a]i trecut prin mai multe posturi, subordona]ii dumneavoastr` nu v` pot duce cu vorba... Nu este cazul. M` n]eleg foarte bine cu to]i colegii mei [i doar mpreun` reu[im, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, s` realiz`m lucruri frumoase la cercul militar. Activit`]i care s` atrag` oamenii, dar [i s` i ]in` aproape. Avem nenum`rate cercuri [i cluburi care func]ioneaz` n cadrul Cercului Militar Ploie[ti, cum ar fi: Cercul de Dans Modern Triumf, Cercul de Folclor Doina C`tanelor, Cercul de Audio-Video [i Cinema, Cercul de Teatru [i Cercul de Fanfar` Divertisment.Clubul Rezervi[tilor reune[te la rndul s`u Cercul de Drept Interna]ional Umanitar [i Cercul Cultul Eroilor. Anul trecut, Cercul Militar Ploie[ti a r`spuns prezent la toate festivalurile, ceea ce reprezint` o mare performan]`, date fiind bugetele drastic reduse de criza economic` pe care o travers`m. Cu toate astea, am ob]inut premii de fiecare dat` la Festivalul de umor cazon Podul Minciunilor, de la Sibiu, mai precis Premiul al doilea la Sec]iunea interpretare monolog [i o men]iune la Sec]iunea Crea]ie Fotografie satiricoumoristic`, n 2010. La Festivalul de Dans Modern premiul al treilea, la Sec]iunea folclor stilizat. La Festivalul Na]ional al Cntecului de c`t`nie Men]iune. Personal, am fost invitat n recital la Cluj-Napoca, fiind laureat cu Premiul I la prima edi]ie. Am mai ob]inut o Diplom` de Excelen]` la Festivalul Cntecului [i Dansului Popular La oglind`, de la Bistri]a [i, nu n ultimul rnd, Premiul al treilea la Festivalul de Teatru pe armat`, cu trupa de copii A-micii. Am sus]inut, de asemenea, o sumedenie de spectacole, la Divizia I Dacica, n cadrul manifest`rilor prilejuite de Ziua Armatei Romniei pe 25 Octombrie; la sediul Statului Major al For]elor Terestre, cu prilejul s`rb`toririi Zilei Artileriei Armatei Romniei. Pe 1 Decembrie am sus]inut un spectacol cu prilejul S`rb`toririi Zilei Na]ionale a Romniei, iar nainte de Cr`ciun, un concert de colinde, la Cercul militar Ploie[ti, dar [i la Cercul militar Caracal. Cum a]i nceput anul? De la nceputul anului, am intensificat preg`tirea forma]iilor artistice pentru a participa la spectacolele planificate att n garnizoana Ploie[ti, precum [i n afara acesteia, dar [i n vederea particip`rii la festivalurile organizate la nivelul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. De asemenea, am mai realizat spectacole n garnizoan` cu prilejul s`rb`toririi Unirii Principatelor Romne, Zilei armei Intenden]` pentru personalul Bazei 2 Logistic` Valahia, precum [i de 8 Martie, cu prilejul Zilei Interna]ionale a Femeii. Tot cu acest prilej, Grupul artistic de copii Ghiocel al Cercului militar Ploie[ti a fost invitat s` participe, al`turi de Ansamblul artistic al Armatei precum [i de alte forma]ii artistice din cadrul tuturor categoriilor de for]e ale Armatei romne, la spectacolul organizat de Sec]ia Tradi]ii [i Cultur` a Statului Major General, n Aula Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. V-am admirat pe scenele festivalurilor, dar [i la sediul ministerului Forma]iile noastre artistice au fost solicitate, aplaudate [i ntotdeauna bine primite. De altfel [i presa local`, dar [i cea militar` central` a reflectat, de fiecare dat`, presta]iile noastre, dar [i aspecte din via]a Cercului militar Ploie[ti.

MILITAR PE DRUMUL VIE}II


Interviu cu rapsodul popular Nicolae VICOL
La mai toate evenimentele culturale organizate n armat`, sub egida Sec]iei

Tradi]ii [i Cultur` a Statului Major General, nu neap`rat doar la Festivalul Na]ional al Cntecului de C`t`nie de la Cluj-Napoca, ne ntlnim [i cu Nicolae Vicol, un binecunoscut rapsod popular. Pu]in` lume [tie, dintre cei care v` ascult` cntecele, dintre cei care v` cunosc, c` sunte]i [eful Cercului Militar din Ploie[ti. De ct` vreme? Nici nu-mi vine s` cred c` s-au mplinit, iat`, 18 ani de cnd lucrez la Cercul Militar, din Ploie[ti... De activitatea cultural-artistic` m` ocup, n mod special, doar de patru ani, ncercnd s` realizez, mpreun` cu echipa, spectacole, dar [i activit`]i [tiin]ifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde, m` rog, tot ceea ce ]ine de bunul mers al inform`rii [i comunic`rii unei comunit`]i oarecum restrnse [i omogene. Particip`m cu grupul nostru folcloric la spectacole, n colaborare cu Ansamblul Artistic al Armatei, evolu`m pe diferite scene sau la festivalurile organizate de cercurile militare din ]ar`, unde ne-am [i ntlnit, de altfel. Ploie[tiul este o garnizoan` important`. Mai vin oamenii la Cercul Militar? Da. Exist` armat`, ct` mai exist`, [i cu siguran]` exist` militari. Sunt cadre militare active, dar [i n rezerv` [i n retragere, care frecventeaz` [i chiar ndr`gesc Cercul Militar. Este locul unde vin [i se simt ca acas`. Odinioar` i se spunea Casa Armatei, Casa O[tirii, a noastr` a tuturor. Chiar a[a i [i ntmpin, le spun: Bine a]i venit, n casa noastr`, a tuturor! Vin n calitate de ndr`gitori ai actului cultural-artistic. Cnd ai bucuria de a d`rui, nu se poate s` nu g`se[ti [i n acest domeniu ceva care s` poat` fi d`ruit pentru a bucura sufletele oamenilor. Unul dintre cntecele de c`t`nie interpretate de dumneavoastr` se intituleaz` Militar pe drumul vie]ii. A]i avut o via]` de militar? Da, am pornit nc` din tinere]e pe acest drum, al carierei militare. Am ndr`git haina militar` ini]ial, apoi cariera militar`. n mare m`sur`, un prim imbold l-am avut din povestirile tat`lui meu, care a f`cut armat` vreme de trei ani, cum era pe atunci, [i cu toate acestea mi ar`ta fotografii [i mi povestea cu mare pl`cere despre cum a petrecut el n armat`. Apoi o fi fost un pic [i teribilismul vrstei. Am vrut, la nceput, s` merg la tancuri. A[a mi se p`rea c` e grozav pentru un tn`r, s` vad` cum ntoarce ditamai colosul de metal. Pn` la urm`, m-am nscris la avia]ie. Cnd a trebuit s` plec`m la concurs, de la Comisariat, de la Centrul Militar Jude]ean am primit acele foi de drum. Am completat [i eu cteva foi de drum pentru avia]ie, pentru c` asta era op]iunea mea, ns`, pentru c` nu m-am reg`sit n tabele, l-am ntrebat pe ofi]erul care r`spundea de noi ce se ntmpl` [i mi-a r`spuns c` eu sunt, de fapt, la artilerie. A[a am ajuns la artilerie. A[a a vrut soarta. A[a a fost s` fie. {i nu mi-a p`rut r`u nici o clip`! Via]a de elev n [coala militar` era ceva mai bun` dect cea de militar n termen, dar frumoas`. De aceea am [i plecat la [coala militar`, pentru c` mi-a fost drag s` fiu militar [i slav` Domnului, am fost. Aveam 19 ani [i jum`tate cnd, n urma admiterii la {coala Militar` de Mai[tri din Sibiu, am nceput cursurile n anul 1971 [i media ob]inut` mi-a permis s` fiu comandant de grup`, n condi]iile n care nu [tiam nc` cum se face la stnga [i la dreapta [i nici pasul de defilare. Cu att mai dificil a fost pentru mine, cu ct aveam n grup` un sergent l`sat la vatr` [i un caporal. Desigur, se f`cea preg`tirea grada]ilor. Cnd ie[eam n fa]a grupei [i comandam, [i sergentul, [i caporalul executau, c` n-aveau ncotro...

Pe vremea aceea cnta]i? Desigur. Cnd s-a f`cut selec]ia pentru forma]ia artistic` a [colii militare, m-am prezentat cu ceea ce [tiam c` sunt n stare s` fac, cntam [i la muzicu]`, [i am fost selec]ionat pentru a cnta vocal. Cntam Pe meleaguri moldovene, pentru c` sunt n`scut n comuna Zorleni, jude]ul Bac`u, o localitate de lng` Brlad, n sudul Moldovei [i [tiam c` trebuie s` interpretez cntece de pe plaiurile natale. La un moment dat, am interpretat [i un cntec din repertoriul maestrului Benone Sinulescu [i cadrele din orchestra care acompania m-au ntrebat ce sunt de fapt, pentru c` mai bine cnt muntene[te dect moldovene[te. A[a a fost rnduit de Dumnezeu cred, pentru c`, prin reparti]ie din [coala militar`, am ajuns ploie[tean [i, dup` absolvirea {colii Populare de Art`, de unde eram trimis ca delegat, ca reprezentant al jude]ului Prahova, la festivalurile de folclor din ]ar`, am ajuns cnt`re]ul prahovean de muzic` popular`, pentru c` trebuia s`-mi alc`tuiesc repertoriu de Prahova. mi amintesc cu pl`cere c`, la festivalul Cntec nou n Mehedin]i prezentatoare era doamna

spectacole. La un moment dat, am fost solicitat s` fiu ncadrat ca solist de muzic` popular` profesionist la Orchestra Popular` a Filarmonicii Paul Constantinescu, din Ploie[ti. Apoi, la Ansamblul Ciocrlia, al Ministerului Administra]iei [i Internelor. ns`, permanent m-am gndit la ceea ce m-a nv`]at tata [i chiar mi-a impus, s` las cntecul [i s` m` ]in de o meserie, ca [i cum, a fi solist de muzic` popular` nu ar fi fost o meserie. Apropo, tat`l dumneavoastr` a cntat? Mai pu]in, eu o mo[tenesc pe mama. Ea cnta foarte frumos [i pot s` spun c` detaliile interpretative i apar]in mamei. Acele melisme,

N`scut la 11.04.1952, n comuna Zorleni, jude]ul Vaslui. Studii Doctorat sociologie 2010; Master sociologie 2005; Licen]` teologie 2002; {coala militar` de mai[tri 1973. Activitate profesional` {ef atelier la Centrul de instruc]ie al Artileriei pn` n anul 1980; Proiec]ionist film, administrator, bibliotecar, referent n perioada 2002-2006; {ef cerc militar din anul 2006. Activitate artistic` Absolvent al {colii populare de art` 1980. Atestat artist liber-profesionist cant-autor de muzic` popular` 1980. Discul de debut 1986, cu 5 piese din radio-televiziune. Disc n colaborare cu Orchestra de muzic` popular` a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploie[ti dirijor Nelu Toma 1987. Album de cntece dedicate patriei mpreun` cu Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Elena Roizen, Valeria Peter-Predescu, Nicolae Rotaru, Nicolae Furdui-Iancu 1988. Disc-abum personal cu 11 cntece 1989. Laureat al mai multor festivaluri na]ionale de muzic` popular` \ntre care: Festivalul cntecului de c`t`nie premiul I la prima edi]ie Cercul militar ClujNapoca [i Festivalul de roman]e [i poezie Rapsodii de toamn` premiul I la edi]ia a II-a organizat la Cercul Militar Cmpulung Muscel. Laureat cu premiul al II-lea la sec]iunea crea]ie literar`, precum [i la sec]iunea interpretare a Festivalului de umor cazon Podul Minciunilor organizat de Sec]ia Tradi]ii [i cultur` militar` a S.M.G. [i Cercul militar Sibiu. Colaborator al Ansamblului artistic al Armatei. Reprezentant al folclorului muzical romnesc cu diverse ansambluri folclorice pe scenele ]`rii [i peste hotare n Italia, Ungaria, Polonia, Fran]a, Elve]ia, Rusia, SUA, Spania. C`s`torit, doi copii.
Sanda }`ranu, [i cnd m-a anun]at, reprezentantul jude]ului Prahova, Nicolae Vicol, nu se c`dea s` vin s` cnt Mndruli]` din Moldova. n felul acesta mi-am alc`tuit un repertoriu din subzona folcloric` Prahova, care, ulterior, mi-a adus bucuria primelor nregistr`ri n Radio. Anul acesta s`rb`toresc 30 de ani de activitate artistic`. n Radiodifuziunea Romn`, cum se numea pe atunci, am realizat zeci de nregistr`ri. Dup` cteva premii nti, ob]inute la diferite festivaluri, am intrat n aten]ia speciali[tilor de la Radio, apoi a celor din Televiziune, unde au urmat film`rile, n emisiunea Tezaur Folcloric, realizat` de doamna Marioara Mur`rescu, c`reia i mul]umesc [i i sunt recunosc`tor [i ast`zi. Au mai fost [i al]i redactori care m-au invitat: Alexandru Fabian, Elise Stan. n felul acesta, televiziunea a ntregit dragostea mea de a d`rui publicului cntecele mele. La un moment dat, v-a]i desp`r]it de armat`. De ce? Pe m`sur` ce apari]iile la Radio [i Televiziune m` impuneau ca un reprezentant al folclorului muzical prahovean, am nceput s` colaborez, la nivel local, dar [i na]ional, n diferite apogeaturi le-am mo[tenit de la mama. A[a cum spuneam, am acceptat s` r`mn artist liberprofesionist, pentru c`, permanent am avut un loc de munc`, mai nti la armat`, apoi am continuat n sfera muncii productive. Desp`r]irea de armat` a venit dup` zece ani de carier` militar`, cnd, fiind solicitat s` merg cu un ansamblu civil din Ploie[ti ntr-un schimb cultural n Ungaria, nu am primit aprobare. n vremea acceea, este vorba de anii 70, pn` n 80, era greu, ca militar, s` treci grani]ele ]`rii, fie [i ntr-o ]ar` vecin` [i prieten`, cum se spunea. A trebuit s` aleg ntre cariera militar`, de[i aveam [anse mari s` devin ofi]er inginer, ns` am ales s` fiu liber s` cnt oriunde [i oricnd. De ce spun c` aveam [anse, pentru c` am participat chiar la concursul de admitere n Academia Tehnic` Militar` [i am fost declarat admis. A nvins ns` muzica popular`, a[a a fost s` fie, a[a am devenit cunoscut. Dar, dragostea dinti nu se uit` niciodat`. Dup` 90 v-a]i ntors la armat`. Am aflat atunci c` au fost scoase la concurs cteva posturi la Cercul Militar din Ploie[ti. {i cum via]a e grea [i banul nu e u[or de c[tigat,
www.presamil.ro; tpa@presamil.ro
TEHNOREDACTAR OMPUTERIZAT~ T~: TEHNOREDACTAR E COMPUTERIZAT~ : Corneliu Popa, Maria-Ioana Gal, Roxana Matei. CORECTUR~: Oprina Melcioiu, Elena Potoroac`. CORECTUR~ FOTOREPOR AJ: OREPORT FOTOREPORTAJ: Eugen Mihai, Petric` Mihalache, C`t`lin Ovreiu. DIFUZARE: Rodica Dinc`, Ionel Tudor, Costel B`l`n, tel. 021/322.82.87 int. 160.
Taxele po[tale achitate conform aprob`rii D.G.P.T.C nr. 137/8598-1980.

A consemnat comandor Alexandru LEAUA

Trustul de Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale


REDACTOR-{EF: locotenent-colonel Florin {perlea, tel. 021/322.66.34 REDACTORI-{EFI ADJUNC}I: locotenent-colonel Gheorghe Vi[an, tel. 021/322.82.87 int. 120 [i locotenent-colonel George Cosmin ADRESA REDAC}IEI: Lum\n`roiu, tel. 021/322.82.87 int. 108. Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3, O.P. SECRETAR DE REDAC}IE: maior Viorel Amz`rescu, 4, C.P. 4-159, Cod 741382. tel. 021/322.82.87 int. 124. Tel./fax 021/322.83.88, REDACTORI: c`pitan Dan Scutaru, locotenent Constantin Pi[tea, Redactor de serviciu: 021/322.82.87 plutonier-major Lucian Irimia, Irina-Mihaela Nedelcu, Bogdan Oproiu, Marilena Georgescu , Silvia Mircea, Elena David. Tiparul executat la SC PRINT UNITED

ABONAMENTE la tel.: 021.322.82.87 int. 160 Cont: RO56TREZ70320360150XXXXX

Ministerul Ap`r`rii Na]ionale |nchiderea edi]iei luni, Reproducerea de scurte extraora 10.00 se este permis` \n condi]iile
ISSN1223-3641. 0144 C. 350/2011

prev`zute de art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe.