Sunteți pe pagina 1din 73

INFRACTIUNI CONTRA

PATRIMONIULUI

19.08.08 1
Introducere

• Definirea subiectului
• Stabilirea
• Descoperirea audienţei
experienţei sau intereselor
relevante a participanţilor

19.08.08 2
INFRACTIUni CONTRA
PATRIMONIULUI:
1.FURTUL
2. FURTUL CALIFICAT
3. PEDEPSIREA UNOR FURTURI LA PLANGEREA PREALABILA
4.TALHARIA
5. PIRATERIA
6. ABUZUL DE INCREDERE
7. GESTIUNEA FRAUDULOASA
8. INSELACIUNEA
9.DELAPIDAREA
10. INSUSIREA BUNULUI

19.08.08 3
INFRACTIUNICONTRA
PATRIMONIULUI:
11. DISTRUGEREA
12. DISTRUGEREA CALIFICATA
13. DISTRUGAREA DIN CULPA
14. TULBURAREA DE POSESIE
15. TAINUIREA
16.SANCTIONAREA TENTATIVEI

• Lista orelor alocate fiecărui


19.08.08 4
Prezentare generală

• Prezentarea de ansamblu a
subiectului
• Explicarea îmbinării subiectelor
individuale BUNU ORIC
VALO RI E
RI MATE PERS
SOCI RIAL .
ALE
INTE E Text Text
Tex
NTIEt

19.08.08 5
1. FURTUL
• DEFINITIE:
• Luarea unui bun mobil din
posesia sau detentia altuia,fara
consimtamantul acestuia, in
scopul de a si-l insusi pe
nedrept,se pedepseste cu
inchisoare de la unu la 12 ani.
• Se considera bunuri mobile si
orice energie care are valoare
economica,precum si inscrisurile.
19.08.08 6
• Fapta constituie furt chiar daca bunul
apartine in intregiome sau in parte
faptuitorului,dar in momentul
savarsirii acel bun se gasea in posesia
sau detinerea legitima a altei
persoane.
• De asemeni constiutuie furt luarea in
conditiile art. 1 a unui vehicul,cu
scopul de a-l folosi pe nedrept.
• Exemplu
• Dirijare exerciţii pentru consolidarea
învăţării
19.08.08 7
19.08.08 8
19.08.08 9
Furtul savarsit in urmatoarele imprejurari:
b. De doua sau mai multe persoane impreuna;
c. De o persoana avand asupra ei o arma sau o
substanta narcotica;
d. De o persoana mascata,deghizata sau travestita;
e. Asupra unei persoane aflate in imposibilitate de a-
si exprima vointa sau de a se apara;
f. Intr-un loc public;
g. Intr-un mijloc de transport in comun;

19.08.08 10
2.FURTUL CALIFICAT

a. In timpul noptii;
b. In timpul unei calamitati;
c. Prin efractie sau prin folosirea fara drept a
unei chei adevarate ori a uneia
mincinoase.se pedepseste cu inchisoare
de la 3 la 15 ani

19.08.08 11
2.FURTUL CALIFICAT
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si furtul privined:
• Produsele petroliere sau gazale naturale din
conducte,depozite ori cisterne;
• Un bun care face parte din patrimoniul cultural;
• Un act care serveste pentru dovedirea starii
civile,pentru legitimare sau identificare.

19.08.08 12
Furtul care a produs consecinte deosebit de
grave se pedepseste cu inchisoare de la 10
la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.
• Exemplu
• Dirijare exerciţii pentru consolidarea
învăţării

19.08.08 13
3. PEDEPSIREA UNOR
FURTURI LA PLANGEREA
PREALABILA
Furtul savarsit intre soti ori intre rude
apropiate sau de catre un minor in
paguba tutorelui sau,ori de catre cel
care locuieste impreuna cu persoana
vatamata sau gazduit de aceasta,se
urmareste numai la plangerea
prealabila a persoanei vatamate.
Inmpacarea partilor inlatura
raspunderea penala.
Exemple
19.08.08 14
TALHARIA

19.08.08 15
DEFINITIE:
• Furtul savarsit prin intrebuintare
de violente sau amenintari ori prin
punerea victimei in stare de
inconstienta sau neputiinta de a se
apara,precum si furtul urmat de
intrebuintarea unor asfel de mijloace
pentru pastrarea bunului furat sau
pentru inlaturarea urmelor
infractiunii ori pentru ca faptuitorul
sa-si asigure scaparea,se pedepseste
cu inchisoare de la 3 la 18 ani.
19.08.08 16
DEFINITIE:art.211
• Talharia savarsita in urmatoarele imprejurari:
b) De doua sau mai multe persoane impreuna:
c) De o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica;
d) De o persoana mascata,deghizata sau traverstita;
e) In timpul noptii;
f) Intr-un loc public saiu intr-un mijloc de transport;
g) Intr-o locuinta sau in dependintele acesteia;
h) In timpul unei calamitati;
i) A avut vreuna din urmarile aratate in art. 182,se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani.
Talharia care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se
pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

19.08.08 17
PIRATERIA

19.08.08 18
DEFINITIE
• Art. 212 – Jefuirea prin acte de
violenta savarsite in scopuri
personale,de echipajul sau pasagerii
unei nave impotriva persoanelor sau
bunurilor care se gasesc pe acea
nava ori impotriva altei nave,daca
navele se afla in marea libera sau
intr-un loc care nu este supus
jurisdictiei nici unui stat,se
pedepseste cu inchisoare de la 3 la
18 ani.
19.08.08 19
19.08.08 20
19.08.08 21
DEFINITIE
• Pirateria care a produs consecinte
deosebit de grave sa u a avut ca
urmare
moartea victimei se pedepseste cu
inchisoare de la 15 la 25 de ani si
interzicerea unor drepturi.
Dispozitiile alineatelor precedente
se aplica in mod corespunzator si
cand infractiunea de piraterie s-a
comis pe o aeronava sau intre
aeronave si nave.

19.08.08 22
Abuzul de incredere

19.08.08 23
19.08.08 24
19.08.08 25
DEFINITIE: ABUZUL DE
INCREDERE
• Art.213. – Insusirea bunului mobil al
altuia,detinut cu orice titlu sau dispunerea
de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l
restitui,se pedepseste cu inchisoare de la
3 luni la 4 ani sau cu amenda.
• Daca bunul este proprietate privata,cu
exceptia cazului cand acesta este in
intregime sau in parte al statului,actiunea
penala se pune in miscare la plangerea
prealabila a persoanei vatamate.
Impacarea partilor inlatura raspunderea
penala.
19.08.08 26
19.08.08 27
GESTIUNEA FRAUDULOASA
• Art. 214.- Pricinuirea de pagube unei
persoane cu rea-credinta, cu ocazia
administrarii sau conservarii bunurilor
acesteia,de catre cel care are ori trebuie
sa aiba grija administrarii sau conservarii
acelor bunuri,se pedepseste cu inchisoare
de la 6 luni la 5 ani.
• Gestiunea frauduloasa folosita in scopul
de a dobandi un folos material se
pdepsesate cu inchisoare de la 3 la 10
ani,daca fapta nu constituie o infractiune
mai
19.08.08grava. 28
Daca bunul este proprietate
privata,cu exceptia cazului cand
acestaa este inintregime sau in parte
proprietatea altuia,actiunea penala
pentru fapta prevazuta in alin. 1 se
pune in miscara la plangerea
prealabila a persoanei vatamate.

19.08.08 29
INSELACIUNEA

19.08.08 30
19.08.08 31
• DEFINITIE:ART. 215.- Inducerea in
eroare a unei persoane,prin prezentarea
ca adevarata a unei fapte mincinoase
sau ca mincinoasa a unei fapte
adevarate,in scopul de a obtine pentru
sine sau pentru altul un folos material
ijust si daca s-a pricinuit o paguba,se
pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la
12 ani.
• Inselaciunea savarsita prin folosirea de
nume sau calitati mincinoase ori alte
mijloace frauduloase se pedepseste cu
inchisoare de la 3 la 15 ani.Dacas
mijlocul fraudulos constituie prin el
insusi o infractiune,se aplica regulile
privind concursul de infractiuni.
19.08.08 32
• Inducerea sau mentinerea in
eroare a unei persoane cu
prilejul incheierii sau executarii
unui contract,savarsita in asa fel
incat,fara acesta eroare,cel
inselat nu ar fi incheiat sau
executat contractul in conditiile
stipulate,se sanctioneaza cu
pedeapsa prevazuta la alineatele
precedente,,dupa distinctiile
acolo aratate.

19.08.08 33
INSELACIUNEA
• Emiterea uni CEC asupra unei institutii de credit sau unei persoane,stiind
ca pentru valorificarea lui nu exista exista provizia sau acoperirea
necesara,precum si fapta de a retrage,dupa emitere,provizia,in totul sau in
parte.ori de interzice trasului de a plati inainte de expirarea termenului lui
de prezentare,in scopul aratat in alin. 1,daca s-a pricinuit o paguba
posesorului CEC-ului ,se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. 2.
Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu
inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

19.08.08 34
DELAPIDAREA

19.08.08 35
19.08.08 36
DELAPIDAREA
• ART. 215-1. Insusirea,folosirea sau traficarea de catre un functionar,in
interesul sau ori pentru altul,de bani,valori sau alte bunuri pe care le
gestioneaza sau le administraza,se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 15
ani.
• In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave,pedeapsa
este inchisoare de la 10 la 15 ani.
• In cazul in care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave,pedeapsa
este inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

19.08.08 37
19.08.08 38
19.08.08 39
19.08.08 40
• CINE FURA AZI UN OU ,
• MAINE VA FURA UN BOU,
• IAR INTR-UN AN LUMESC ???!!!!,
• FURA GLOBUL PAMANTESC.
19.08.08 41
• NU MAI FURA

19.08.08 42
INSUSIREA BUNULUI GASIT

19.08.08 43
19.08.08 44
19.08.08 45
19.08.08 46
ULCIORUL NU MERGE DE
MULTE ORI LA APA

19.08.08 47
DISTRUGEREA

19.08.08 48
DISTRUGEREA
• ART. 217. – Distrugerea,degradarea ori
aducerea in stare de neantrebuintare a
unui bun apartinand altuia sau
impiedicarea luarii masurilor de
conservare ori de salvare a unuiastfel de
bun,precum si inlaTURAREA – MASURILOR
LUATE,SE PEDEPSESC CU INCHISOARE DE
LA O LUNA LA 3 ANI SAU CU AMENDA.

19.08.08 49
DISTRUGEREA
• In cazul in care bunul are deosebita valoare
artistica ,stiintifica,istorica,si arhivistica sau o alta
asemenea valoare,pedeapsa este inchisoarea de
la unu la 10 ani.
• Distrugerea,dgradarea sau aducerea in stare
neantrebuintare a unei conducte petroliere sau
de gaze,a unui cablu de inalta tensiune,a
echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii
sau pentru difuzarea programelor de radio si
televiziune ori a sistemelor de alimentare cu
apa,se pedepseste cu inchisoare de la unu la 10
ani.

19.08.08 50
19.08.08 51
19.08.08 52
19.08.08 53
19.08.08 54
19.08.08 55
TULBURAREA DE POSESIE

19.08.08 56
• Art. 220. – Ocuparea in intregime sau in
parte,fara drept, a unui imobil aflat in posesia
altuia,se pedepseste cu inchisoare de la o luna la
2 ani sau cu amenda.
• Daca fapta prevazuta la alin.1 se savarseste
prin violenta sau distrugere ori prin desfiintarea
sau stramutareasemnelor de hotar,a unui imobil
aflat in posesia altuia,pedeapsa este inchisoarea
de la 6 luni la 5 ani.

19.08.08 57
• Daca fapta prevazuta in alin.2 se
savarseste de 2 sau mai multe
persoane impreuna, pedeapsa
este inchisoarea de la unu la 7
ani.
• Daca imobilul se alfla in posesia
unei persoane private,cu
exceptia cazului cand acesta
este in intregime sau in parte al
statului,actiunea penala se pune
in miscare la plangerea
prealabila a persoanei
vatamate.Impacarea partilor
inlatura
19.08.08
raspunderea penala. 58
19.08.08 59
19.08.08 60
19.08.08 61
19.08.08 62
19.08.08 63
19.08.08 64
19.08.08 65
DEPOSEDAREA PRIN
VIOLENTA

19.08.08 66
TAINUIREA

19.08.08 67
19.08.08 68
19.08.08 69
19.08.08 70
19.08.08 71
19.08.08 72
SLID SHOU REALIZAT DE:

Prof.psiholog,
TATIANA
SUSANU

19.08.08 73