P. 1
Politica de Investitii La Nivelul Intreprinderii

Politica de Investitii La Nivelul Intreprinderii

|Views: 1,222|Likes:
Published by Irishca Pripa

More info:

Published by: Irishca Pripa on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Tema 3. Politica de investiţii la nivelul întreprinderii. 3.1. Conţ inutul politicii de investiţii. Investiţii reale (productive). 3.2.

Ele mente financiare ale proiectelor investiţionale. 3.3. Proc esul de decizie privind alegerea unui proiect investiţional. 3.4. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic cert. Criterii simple de evaluare a proiectelor investiţionale. 3.5. Criterii de evaluare a proiectelor investiţionale în baza actualizării. 3.6. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic probabilistic. 3.1 Conţinutul politicii de investiţii. Investiţii reale (productive). Investiţia este factorul esenţial al dezvoltării întreprinderilor şi al întregii economii. Scopul principal al activităţii de investiţii constă în realizarea celor mai eficiente forme de plasament al capitalului. În general, noţiunea de investiţii trebuie prezentata în 2 sensuri şi anume: în sens restrâns, prin investiţia se înţelege un plasament de valoare însemnată, care se concretizează în active materiale pe termen lung, şi în sens larg, prin investiţii înţelegându-se plasamente băneşti atât în active pe termen lung (de natura materială, nematerială, financiara), cât şi în imobilizări pe termen scurt, pentru constituirea activelor curente şi în cazul acordării de credit comercial. În sens financiar, decizia de investire conduce la o imobilizare de capital efectuată în prezent, în speranţa obţinerii unei rentabilităţi viitoare optime şi care urmează să se realizeze pe mai multe exerciţii financiare. Politica de investiţii este parte integranta a politicii generale a întreprinderii şi reprezintă ansamblul obiectivelor, metodelor de alegere şi modalităţilor de utilizare a instrumentelor financiare, precum şi metodelor de asigurare echilibrului financiar în procesul realizării obiectivelor propuse. Aceasta politică marchează nu numai o imobilizare de capital, dar şi o anumita activitate privind angajarea unor cantităţi de resurse naturale şi umane, iniţierea şi menţinerea unor relaţii cu întreprinderi din ramuri de activitate conexe. Politica de investiţii, în sens larg, se refera la decizia de investire sau de dezinvestire. Orice decizie de cheltuire care conduce la achiziţionarea de active în vederea obţinerii în viitor de lichidităţi şi având drept scop creşterea bogăţiei proprietarilor firmei, constituie o decizie de investire. Opus deciziei de investire este decizia de dezinvestire, adică reducerea portofoliului de active prin vânzare. Aceasta decizie urmăreşte, de asemenea, creşterea bogăţiei proprietarilor în sensul ca lichidităţile obţinute pot căpăta ulterior destinaţii mai rentabile. În sens restrâns, în politica de investiţii alternativele de decizie pot fi: - investiţiile interne constau în alocarea capitalurilor pentru achiziţia de active materiale şi nemateriale (echipamente, construcţii, licenţe, stocuri suplimentare) pentru dezvoltarea si perfecţionarea aparatului productiv şi de distribuţie. Motivaţia realizării acestor investiţii de creştere internă rezida într-o strategie de specializare a producţiei şi de consolidare a poziţiei pe piaţa de desfacere a bunurilor si serv-or sale; - investiţiile externe constau în plasamente de capital pentru creşterea participării financiare la formarea capitalurilor ale altor societăţi comerciale. Strategia, care presupune promovarea unor investiţii de creştere externă, este diversificarea activităţii. La nivelul întreprinderii baza activităţii investiţionale constituie investiţiile productive. La majoritatea întreprinderilor industriale aceasta forma a investiţiilor este unică direcţie al politicii investiţionale. Investiţiile productive se caracterizează printr-o serie de particularităţi, printre care mai importante sunt:
1

retehnologizarea. se caracterizează prin gradul înalt al uzurii. 2. a cheltuielilor care se fac şi a calităţii lucrărilor. angajament ce va condiţiona activitatea şi succesul întreprinderii. d) Proiecte de cercetare. e). se găsesc într-o strânsă corelaţie cu activitatea operaţională. construcţii noi (de la fundament până la punerea în exploatare a liniilor de producţie). ele încercând să lărgească limitele cunoştinţelor umane. un proiect investiţional se defineşte în funcţie de obiectivele angajate de o întreprindere şi în acelaşi timp. Nici un proiect nu este identic cu altul. în faza de realizare. Scopul acestor proiecte este. ele trebuie conduse de la faţa locului. de obicei. băneşti. 3. căci ea trebuie să ţină seamă de evenimentele situate în viitor şi. De asemenea. determinarea volumului total al investiţiilor productive pentru perioada viitoare. analiza proiectelor din perioada precedentă. asigură un nivel mai ridicat al rentabilităţii comparativ cu investiţiile financiare. 2. achiziţii de complexe patrimoniale ca un întreg. înainte de a genera venituri. transportul şi distribuţia energiei. evaluarea eficienţei fiecărui proiect. reconstrucţia (anumite modificări în procesul de producţie). se desfăşoară de-a lungul mai multor ani şi se pot încheia cu rezultate spectaculoase. asigură întrări de fluxuri de numerar constante sau sigure (profit + amortizarea). mine şi cariere ş. modernizare a activelor (investiţii în linii tehnologice noi). clădiri. Acest tip de proiecte solicită fonduri băneşti ridicate. reprezintă formă principală de realizarea a strategiei de dezvoltare. prezintă un grad redus de lichiditate. aceste proiecte implică deseori investiţii de capital foarte mari. Printr-o definire mai generală. surprinzătoare sau nule. ceea ce face necesară urmărirea riguroasă a desfăşurării proiectului. proiectul de investiţii este ansamblul de măsuri cu caracter investiţional prin care se alocă resurse materiale. deci. petrochimie. Însă. Comun acestor proiecte este faptul că. de înlocuire activelor uzate fizic. Această alegere constituie pentru întreprindere o decizie importantă şi complexă. realizarea efectiva a investiţiilor. ce includ proiecte pentru construcţii civile. Din punct de vedere al politicii de investiţii. 7. 4. b) Proiecte de fabricaţie. d). pot fi grupate în câteva mari categorii: Proiecte industriale. Complexă. 3.2 Elemente financiare ale proiectelor investiţionale. informaţionale şi umane în scopul de a obţine un produs tehnic însoţit de profit. 5. c) Proiecte de restructurare. Sunt proiecte cu un grad de risc ridicat. de producţie. Importantă. Sunt proiecte ce nu au ca rezultat un produs sau o construcţie nouă. pe amplasamente aflate la distanţă faţă de sediul antreprenorului. adică formarea resurselor şi generarea veniturilor din a) 2 . Caracterul specific al investiţiilor productive determină anumite particularităţi în realizarea lor. perfecţionarea unui cadru determinat de activitate. producerea. însă. 5. în condiţiile inflaţioniste asigură un anumit nivel de protecţie. 2. Alegerea investiţiei este prima mare decizie financiară a întreprinderii. având la baza următoarele etape: 1. determinarea tipului şi pregătirea proiectelor investiţionale alternative. nesigure. realizarea proiectului sau a programului investiţional. îmbunătăţirea procesului de producţie prin achiziţia de echipamente noi sau a diversificării produselor. de cele mai multe ori în locul unde îşi are sediul promotorul proiectului. 4.1. ci au în vedere reorganizarea. De aceea. este necesară elaborarea politicii financiare privind investiţiile productive. 6. c). de resursele necesare. Printre principalele tipuri ale investiţiilor productive putem identifica: a).a. deoarece angajează fonduri imediat. Desfăşurarea are loc într-o fabrică. b).

1. Încadrarea în bugetul alocat. care sunt comune aproape tuturor investiţiilor. după îndeplinirea duratei tehnice. * durata tehnica . se eşalonează pe mai multe perioade consecutive. Rezultatul final trebuie să corespundă scopului. Trebuie de urmărit ca toate etapele proiectului să se încheie la momentul prevăzut. deosebim: * durata fiscala reprezintă durata normată de serviciu a mijloacelor fixe din catalogul normelor de amortizare. Dacă se depăşeşte durata de realizare pot apărea două aspecte negative: se 3 . Estimarea fluxurilor pozitive presupune. mărci de fabrica. În general. * durata juridică . termene de plată a impozitului pe profit. cash-flow reprezintă capacitatea potenţială de creştere a întreprinderii. Durata de viaţă a investiţiei este o noţiune cu larga semnificaţie. 2. 3. specifice oricărui mijloc fix. calculul rentabilităţii.durata protecţiei juridice asupra dreptului de concesiune a unei ехр1оаtări asupra unui brevet. pentru a permite încheierea proiectului la sau înaintea datei prestabilite. legate în principal de următoarele: Performanţă şi calitatea proiectului investiţional. Fluxurile nete de trezorerie se referă la fluxuri financiare viitoare generate de investiţie sau fluxurile de trezorerie pozitive ce trebuie cuantificate.determinata de caracteristicile funcţionale. Cu toate acestea. Este un cost de oportunitate al capitalului investit. subansamblelor rezultate la casare etc). 4. iar rata de rentabilitate ceruta de investitori de capital este egală cu rata dobânzii fără risc. cuantificarea resurselor financiare. în mod necesar. Valoarea rămasă exprimă valoarea posibilă de realizat după încheierea duratei de viaţa a investiţiei (prin vânzare.3 Procesul de decizie privind alegerea unui proiect investiţional Procesul decizional privind alegerea unui proiect investiţional este un complex de operaţiuni ce se desfăşoară în legătura cu definitivarea ideii. creşterea nevoii de fond de rulment. standardele de calitate joacă un rol important. 3. 2.determinată de durata de viaţa a produselor fabricate cu respective investiţie. şi sunt: 1. efortul şi efectul unei investiţii pot fi surprinse prin anumite elemente financiare de măsurare a lor. Încadrarea în durata de realizare. prin valorificare pieselor. suficienţa capitalurilor proprii. cheltuieli de instalare si montaj si cheltuieli de specializare a personalului. evaluarea riscurilor şi determinarea surselor de finanţare. Astfel. În acest sens.exploatare. Cheltuielile iniţiale a proiectului investiţional reprezintă mărimea neta a capitalului necesar pentru punerea în exploatare a investiţiei. fizice sau financiare. respectiv creşterea stocurilor şi a creanţelor. Elementele componente ale sumei iniţiale sunt formate din: costul achiziţiei activelor fixe. etc. luarea în considerare a mai multor factori de influenţă. rata inflaţiei. fiind rezultatul unor previziuni cu o anumită probabilitate. precum: mediu economic. deoarece piaţa financiară se afla în echilibru. Fluxul de trezorerie (cash-flow) corespunde resurselor generate de exploatarea proiectului. rata dobânzii pe piaţa financiară etc. Acest proces are la baza o serie de obiective. în cadrul unei perioade determinate. 2. Neîncadrarea în buget poate conduce la reduceri ale profitului şi la rate de eficienţă mai scăzute ale investiţiei. In mediul economic cert. Dacă efortul de investiţii (cheltuieli) este întotdeauna măsurabil. * durata comercială . efectul este greu de evaluat. investiţia este fără risc. fiind deci costul de finanţare al investiţiei din capitaluri proprii şi apreciat ca o rata de rentabilitate ceruta (normală) de investitori asupra unui proiect. De obicei. 5. licenţe. valoarea reziduala ajunge aproape la zero sau la mărimi nesemnificative. Rata de actualizare. * durata economică se referă la perioada în care obiectivul generează o rentabilitate optima şi este utilizată la evaluarea proiectelor investiţionale. eventualele scutiri.

b). Criteriile simple de evaluare a proiectelor de investiţii se refera la proiecte de înlocuire şi/sau de modernizare al echipamentului existent. cash-flow. obţinut în procesul de exploatare a investiţiei. deci se referă la costul proiectului. Acest criteriu este utilizat în analiza proiectelor de investiţii ce vizează înlocuirea echipamentului uzat în scopul creşterii rentabilităţii. În urma realizării investiţiei sunt degajate anumite fluxuri sub forma fluxurilor de întrări şi a fluxurilor de ieşiri de numerar. df0 df1 unde: Ch0. respectiv celui nou. nevoia de fond de rulment de recuperat la sfârşitul duratei de viata a investiţiei. Vr0 . etc. În funcţie de soldul cash-flow-lui se poate stabili sume necesare pentru finanţare investiţiei pe toata durata de exploatare.4. inclusiv plus sau minus valoarea rezultata din aceasta cesiune. materialelor de construcţie. cea mai importantă. când realizarea unui proiect este independenta de realizarea altuia. nevoia de fond de rulment suplimentara pe care o рresupune noul obiectiv. este necesară culegerea informaţiilor pentru evaluarea si calculul fluxurilor de numerar. Rentabilitatea capitalului investit. b).Chl . Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic cert. după formula: Vr0 I EC = (Ch0 + ------) . care au la baza evaluarea rentabilităţii şi a gradului de risc. d). Fluxurile de ieşiri presupuse sunt determinate pentru începutul perioadei de realizare a proiectului. cash-flow net de exploatare. mai ales cost ce trebuie suportat în perioada iniţială cu ajutorul următoarelor elemente: a). preţul activelor fixe. Procesul de selecţie (alegere) a proiectelor de investiţii parcurge mai multe etape şi anume: Într-o primă etapă . În a doua etapă. adică cheltuieli de exploatare economisite în urma înlocuirii mijlocului fix. preţul de revânzare a activelor fixe înlocuite. cu transport. În primul rând se determină economiile de costuri. Criterii simple de evaluare a proiectelor investiţionale. Etapa a treia constă în evaluarea proiectelor în funcţie de anumite criterii. care implica riscuri si costuri reduse. cu mare probabilitate bugetul alocat şi se afectează planificarea resurselor pentru următorul proiect.( Ch1 + ------). valoarea reziduala a investiţiei la sfârşitul perioadei de exploatare. proiecte independente.depăşeşte. dar şi cea mai dificilă.după stabilirea obiectivelor de investiţii şi generarea efectivă a ideilor se întocmeşte lista proiectului cu variantele lui. c). În cadrul acestei etape foarte importantă este determinarea costului adecvat al capitalului sau a ratei de actualizare. prin aceste investiţii se urmăreşte fie creşterea rentabilităţii . În funcţie de scopul propus se utilizează următoarele criterii: 1. proiecte interdependente sau complementare (când-realizarea unui proiect necesita realizarea altuia). În general. 4 . Fluxurile de întrări se calculează luând în considerare următoarelor elemente: a).valoarea rămasa al utilajului vechi. c). care trebuie să fie folosită la actualizarea fluxurilor de numerar.cheltuieli de exploatare al echipamentului vechi. . 3. fie micşorarea costului de producţie. Se disting mai multe tipuri de proiecte: proiecte ce se exclud reciproc incompatibile (realizarea unuia exclude realizarea altuia). şi valoarea de amortizare anuala al proiectului respectiv. care este egal cu suma între profitul net anual. cheltuielile de instalare si montaj. Aceste fluxuri pot fi unice sau multiple pe întreaga perioada de exploatare a investiţiei.

Pentru a stabili daca este oportun acest proiect se determina rata de randament (r) după formula: EC R = [ -----. г min . I Pentru acceptarea proiectului investiţional.rata de randament minima aşteptată. dar în acelaşi timp. 2. Ql . Termenul de recuperare (Tr)– este un criteriu suplimentar primelor două şi se referă la numărul de ani la capătul cărora suma CF-lor generate de o investiţie devine egala cu cheltuielile investiţionale. termenul de recuperare se determina astfel: I Tr = ----CFa.durata de viata al vechiului utilaj. dfl . Costul de producţie unitar.] * 100% I – Vr0 Investiţia poate fi realizata atunci când R al acestui proiect va fi mai mare sau egala cu rentabilitatea medie stabilită pe întreprindere. prin intermediul căruia se stabilesc pentru fiecare an sume de recuperat rămase. Rata de rentabilitate medie.valoarea de achiziţie al utilajului nou. 3. prin intermediul formulei: I / dfl + r min * I + Chl cl = ————————— Ql cl . după formule: CF R =(-------)*100%.costul de producţie unitar. fie în funcţie de rezultatul mediu obţinut (profitul net). Întreprinderea va opta pentru acel proiect pentru care cl va fi mai mic decât c0.cantitatea de produse obţinute în urma utilizării noului echipament. În cazul în care CF –le anuale sunt identice. rata de rentabilitate medie al proiectului trebuie să fie mai mare decât rată medie pe întreprindere. este una dintre metodele cele mat 5 . celui nou. În cazul în care CF-le anuale sunt diferite calculul termenului de recuperare se bazează pe un tablou.I . 4. Acest criteriu are mai multe limite. se utilizează în cazul în care proiectul de investiţii рresupune achiziţionarea unui nou utilaj în scopul reducerii cheltuielilor de producţie şi se bazează pe comparaţia costurilor de producţie unitare ale ambelor utilaje. sau I Pn R =(-------)*100%. Determinarea acestei rate se face în funcţie fie de media CFor anuale. realizat cu noul utilaj. df0. resp.

efectul sau rezultatul scontat al investiţiei se determină în valoarea prezentă a monedei în care. din care se scade suma iniţiala a investiţiei. aceasta reprezintă costul de oportunitate al capitalului investit. decât capitalizarea lor la un moment viitor. rata medie a dobânzii ca un randament de referinţa în materie de investiţii. Criterii de evaluare a proiectelor investiţionale în baza actualizării. RIR este rata de actualizare pentru care se obţine o valoare actualizată netă nulă. 3. Cele mai utilizate criterii: Valoarea Actualizată Netă şi Rata Internă de Rentabilitate. Aceste criterii ţin seama de eşalonarea în timp a încasărilor care se aşteaptă din punerea în exploatare a investiţiei. generate de investiţie.I i=1 (1 + a)¹ O investiţie va fi acceptabilă dacă valoarea actuala neta este pozitiva şi maximă. dar si în marile întreprinderi pentru decizii de investiţii de mica importanţa. de altfel. deci va contribuie la creşterea valorii actuale totale a întreprinderii. Valoarea actualizată netă (VAN) . În ceea ce priveşte rata de actualizare. calculul VAN. întreprinderile care pun pe primul plan venitul pe termen scurt. Se determina prin rezolvarea ecuaţiei: n CFi VAN = ∑ ———— . Proiectele care au termen de recuperare mai scurte au adesea o mai buna incidenţa asupra beneficiului pe acţiune. Rata internă de rentabilitate (RIR).utilizate. RIR = rmin +( rmax – rmin) * VAN max / VAN max + | VAN min| 6 . poate fi transpus în termeni de rate de rentabilitate. I0 . Este simplu şi se utilizează în cadrul întreprinderilor mici si mijlocii. risca sa sacrifice o creştere viitoare. Daca desemnam prin CFi fluxul de lichidităţi prevăzut a se obţine din exploatarea investiţiei pentru perioada i. până când VAN se apropie de 0. pe aceasta baza a diferitelor variante de investiţii.rata de actualizare pentru un flux care se produce la finele perioadei i. este măsurat şi efortul (cheltuieli) de investiţii.5. Evaluarea investiţiilor pe baza valorii actuale este o alegere subiectiva şi de ordin tehnic. Considerând. care rezulta din confruntare ofertei şi a cererii de capitaluri.. motiv pentru care se numesc rate interne de rentabilitate. iar cu a . Se calculează valoarea actuala a fluxurilor de lichidităţi viitoare. adică este mai uzuala actualizarea veniturilor viitoare la momentul prezent si compararea. Principalele limite criteriilor simple se referă la faptul că nu permit compararea mai multor proiecte în funcţie de risc şi nu ţin cont de eşalonarea încasărilor în timp.suma cheltuielilor iniţiale. atunci formula de calcul se prezintă astfel: n CFi VAN = ∑ -------. rata de actualizare este constituita din rata medie a dobânzii pe piaţa financiara. Ţinând cont de ipoteza de certitudine care a fost pusa. în vederea efectuării aceleaşi comparaţii.I = 0 i=1 (1 + RIR)¹ Calculul RIR se face prin încercări repetate. în raport cu profitul viitor. În acelaşi timp. Este vorba de ratele de rentabilitate specifice fiecărui proiect.

atunci RIR arata nivelul maxim al ratei dobânzii bancare (dacă dobânda este mai mare decât RIR. VAN medie. Diferitelor ipoteze se asociază un anumit coeficient de probabilitate (pi). Riscul este măsurat prin ecart-tipul CF-lor aşteptate ale unui proiect.reprezintă coeficientul nominal de actualizare. Cel mai simplu criteriu utilizat în practica financiară este cel al ratei de actualizare ajustate la indicele inflaţiei.x)² * pi xi . se parcurg următoarele etape ale analizei: • pentru fiecare proiect se presupun 3 ipoteze al CF-lui net: pesimist. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic probabilistic. i . atunci investiţia e nerentabila).6. În practica. Analiza proiectelor în condiţiile inflaţioniste. atunci evaluarea riscului continue prin calculul coeficientului de variaţie (V) ca raport dintre ecart-riscul proiectului şi fluxul mediu al celor trei ipoteze (σ/x). investiţia poate fi acceptata. Spre exemplu. de asemenea. Analiza sensibilităţii. În condiţiile unui viitor incert evaluarea financiara a proiectelor de investiţii trebuie sa fie completată cu analiza influentei inflaţiei şi a altor riscuri inerente oricărei investiţii. ipoteze. se calculează costul fiecărui capital şi se compara cu RIR al proiectului investiţional. În domeniul investiţiilor.Concluzia este că.fluxul mediu al celor 3 variante. Există numeroase metode de integrare a riscului la luarea deciziei de investiţii. pi – coeficientul de probabilitate atribuit ipotezei i. Ecart-riscul al investiţiei. mediu şi extrem de favorabil. 3. Daca ecarttipurile CF-lor aşteptate sunt identice. dacă RIR a investiţiei este superioara ratei de actualizare. astfel: n σ = √ ∑(xi . adică costului de oportunitate fondurilor investite. Pentru aceasta sunt evaluate CF-le în cele 3 ipoteze. daca investiţia este finanţata integral prin credit bancar.fluxul real de încasări ipoteza i. Cu ajutorul p obţinut se recalculează criteriul VAN şi se decide asupra proiectului analizat. x . riscul este o funcţie a variabilităţii în timp a fluxurilor anuale de întrări (CF aşteptate). optimist. Suma probabilităţilor trebuie sa fie întotdeauna egala cu 1. acest criteriu arata nivelul maxim al costului capitalului cu care este finanţat proiectul dat. În cazul altor surse de finanţare. • pentru fiecare ipoteza se calculează VAN şi se obţin trei mărimi: VAN optimistă. Investiţia care are variaţia VAN mai mare este considerata mai riscanta. Formula generala este: p = a + i. Întreprinderea va opta pentru proiectul al cărui cart de risc este mai mic. Consta în atribuirea succesiva fiecărei variabile a unor certe valori corespunzătoare unor ipoteze şi analiza efectelor acestor schimbări asupra valorii actuale nete. Astfel. 1.indicele inflaţiei. VAN pesimistă. Investiţia care are coeficient de variaţie mai mic este mai puţin riscantă. 7 . • pentru fiecare proiect se calculează coeficientul Variaţia VAN ca diferenţa dintre VAN optimistă şi VAN pesimistă. unde p . 2. Ecart-riscul (σ) unei variabile aleatorii xi este data de formula abaterii mediei pătratice. 3.

8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->