COMUNICARI SESIUNEA EDUCATIONALA

EVOLUTIACLONALAINANEMIAAPLASTICA Ljubomir Petrov Institutul Oncologie “Ion Chiricuta” Cluj Napoca Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu”, Clinica de Hematologie Anemia aplastica (AA) este o boala clonala a celulei stem hematopoietice caracterizata prin pancitopenie si grade diferite de hipocelularitate medulara. AA dobandita, in peste 50% din cazuri este rezultatul unui atac imun mediat celular, asupra celulei stem hematopoietice. Exista numeroase dovezi care atesta prezenta unei celule stem hematopoietice reziduale clonale (enzimatice, citogenetice). Celulele T citotoxice responsabile de anemia aplastica s-au dovedit a fi si ele (oligo) clonale. Tratamentul anemiei aplastice consta in transplant allogenic de celule stem hematopoietice (Allo- SCT) sau imunosupresie (IS). Spre deosebire de Allo-SCT cu potential curativ la ¾ din pacienti, IS este urmata de o refacere partiala a hematopoiezei cu risc de resuta si de evolutie clonala: hemoglobinuria paroxistica nocturna (HPN), sindromul mielodisplazic (SMD) sau leucemia acuta. Nu se cunoaste mecanismul exact alexpansiunii clonei HPN, prezenta la debut la peste 50% din pacientii cu AA. SMD este rezultatul evolutiei clonale a unor celule stem anormale cu telomeri scurti instabile genetic.Leucemia acuta postAAare un mecanism patogenetic asemanator. Interesant este faptul ca 2 din complcatiile clonale tardive a AA tratate cu imunosupresoare pot coexista cu AA ( sindromulAA/HPN si SMD hipoplazic). Factorii de risc pentru SMD secundar post AA s-au dovedit a fi: varsta, numarul de cure de imunosupresie, splenectomia si adaosul de androgeni. Se discuta rolul pe cate l-ar putea avea administrarea de G-CSF in schemele de imunosupresie. Tratamentul complicatiilor clonale tardive in AA este dificil deseori. Allo-SCT si introducerea in arsenalul terapeutic a anticorpilor anticomplement reprezinta singurele modalitati terapeutice eficiente la ora actuala. CLONAL EVOLUTION INAPLASTICANEMIA Ljubomir Petrov “Ion Chiricuta” Cancer Institute University of Medicine and Pharmacy, Hematology Department Aplastic anemia (AA) is a clonal hematopoietic stem cell disease characterized by pancytopenia and various degrees of bone marrow hypocellularity. Acquired AA is in more than 50% of cases the result of a cellular autoimmune mediated attack against hematopoietic stem cells. There are many enzymatic and cytogenetic data attesting to the presence of a residual hematopoietic stem cell clone. The cytotoxic T-cells responsible for the immune attack were also proven to be (oligo)clonal. The treatment of AA consists of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (Allo-SCT) or immunosuppression (IS). As opposed to Allo-SCT, which has curative potential in ¾ of cases, IS results in partial recovery of hematopoiesis with a risk of relapse and clonal evolution: paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), myelodysplastic syndrome (MDS) or acute myeloid leukemia (AML). The PNH clone is present at diagnosis in over 50% of AA patients. The exact mechanism of the PNH clone expansion is unclear. MDS is the result of the clonal evolution of an abnormal stem cell, genetically unstable due to the presence of short telomeres. Post-AAAML has a similar pathogenetic mechanism.

1

It is interesting to note that 2 of the late clonal complications of IS treated AA may actually coexist with AA. (theAA/PNH syndrome and hypoplastic MDS). The risk factors for post AA MDS are the following: age, the number of IS regimens, splenectomy and androgen therapy. The possible role of G-CSF added to immunosuppression regimens is discussed. The treatment of late clonal complications ofAAis often difficult.Allo-SCT and the recent introduction of anticomplement monoclonal antibodies are the only effective current treatments. TRANZIŢIAIN HEMOPATIILE MALIGNE - EXPERIENŢACLINICII DE HEMATOLOGIE COLŢEA AR Lupu UMF „Carol Davila” Bucureşti Clinica de Hematologie, Spital Clinic Colţea, Bucureşti, România Bolile hematologice maligne cronice sunt afecţiuni clonale ale celulei stem pluripotente hematopoietice a cărei capacitate de proliferare nu mai este controlata şi prezintă anomalii morfologice şi funcţionale. Acest proces care sta la baza caracteristicilor patogenice, clinice şi histologice în cazul fiecărei afecţiuni în parte, poate fi documentat prin evidenţierea unor evenimente care se produc la nivel citogenetic şi moelcular.Transformarea în faza acută de boală poate reprezenta fie evoluţia clonei maligne originale, fie se poate dezvolta o malignitate nouă.Procesul de tranziţie poate fi asociat cu modificări la nivel molecular, cu un prognostic nefavorabil şi influenţează supravieţuirea.Factorii predictivi pentru transformare, momentul apariţiei acesteia în cursul evoluţiei bolii reprezintă subiecte de cercetare. Din cazuistica Clinicii de Hematologie Colţea am ales câteva cazuri ale unor pacienţi care prezintă interes din punct de vedere al particularităţilor evolutive, al tipului de transformare, încercând să identific şi posibilii factori asociaţi cu transformarea în cursul evoluţiei bolii. THE TRANSITION IN MALIGNANT HEMOPATHIES HEMATOLOGY THE EXPERIENCE OF COLTEA CLINIC OF

AR Lupu University of Medicine „Carol Davila” Clinic of Hematology, Coltea Clinic Hospital, Bucharest, Romania The chronic hematologic diseases are clonal disorders of plurpotential hematopoietic stem cell which the proliferative capacity is not controlled and have morphologic and functional abnormalities.This process which is in the basis of pathogenetic, clinical and histologic characteristics may be documentated by identification of some events that undergo at citogenetic and molecular level.The transformed in acute phase of the disease represents either evolution of the orignal clone or development of a novo malignancy. The transition process may be asociated with molecular changes, with poor prognosis and influenced the survival.Predictive factors for transformation, the moment of the transformation event in he course of the disease are subjects for researches. Among the cases from Colţea Clinic of Hematology I have selected a few interesting because of evolutive and transformation particularities and I tried to identified the factors associated with transition in the course of the disease. THE UPDATE OF MANAGEMENT OF ACCELERATED AND BLASTIC PHASES OF CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA Prof.Dr.Anca Roxana Lupu UMF ”Carol Davila”Bucuresti Chronic myelogenous leukemia(CML) is a clonal myeloproliferative expansion of the multipotent mieloid stem cell, that results from neoplastic transformation and alteration of primitive myeloiod progenitor cell in their proliferative capacity.CML may have a biphasic or sometimes triphasic course.Patients who were initially diagnosed in the chronic phase(85-90%) will progress to a acute blast crisis phase(BP).Frequently, an intermediate or accelerated phase(AP), when patients become refractory to traditional, effective therapy, may precede the acute phase.CML is very well characterized leukemia at cytogenetic and molecular level.The Philadelphia chromosome is demonstrable in 90% of CML patients and 75% of patients in aggresive, acute leukemia-like phase, pass through an accelerated phase or abruptly transformation, develop other chromosome aberration in addition to the Philadelphia chromosome (trisomy 8, isochromosome 17, loss of Y chromosome, duplication of Ph chromosome).The BCR/ ABL fusion gene, mRNA, and protein are diagostic markers of CML, an active tyrosine kinase that drives the cell into uncontrolled proliferation in addition with the supression of pathways of apoptosis.Imatinib mesylate is an abl tyrosine kinase inhibitor approved as first-line treatment for CML since 2002.Several mechanism of resistance to imatinib have been demonstrated

2

The most important risk factor is the type and the dimension of monoclonal component. „Victor Babeş” Timişoara Gamapatia monoclonală cu semnificaţie nedeterminată (MGUS) şi mielomul multiplu indolent (Smouldering) (SMM) sunt asimptomatice.. or renal failure. The risk of progression to MM is much hig her than observed with MGUS. Prevalenţa bolii creşte cu vârsta. Factorii de risc pentru progresie SMM includ de asemenea tipul şi mărimea imunoglobulinei. The risk factors of progression in SMM includes the tipe and level of immunoglobuline. immune-based aproaches. Subtipurile IgM şi IgA sunt predictive pentru progresie alături de procentul de celule plasmatice (6-9%) şi prezenţa în ser de lanţuri uşoare libere (FLC).M. Pacienţii cu MGUS şi SMM necesită o urmărire îndelungată având în vedere riscul de progresie spre mielom multiplu (MM). p53 modification of celular mycro invionement (angiogenesis interleukine 6 and VEGF). MONOCLONAL GAMMAPTHY OF UNDE TERMINED SIGNIFICANCE AND SMOLDERING MULTIPLE MYELOM. O istorie anterioară de MGUS sau SMM nu are impact asupra prognosticului MM. lesions by magnetic resonance imaging (MRI) and the presence of monoclonal plasma cells in the blood. Rata de progresie la MM este de 1% pe an. myc. Patients with MGUS and SMM reguire in definite follow/up given their life-lang risk of progresion to multiple myeloid(MM). myc.F. pacienţii cu MM evoluează din MGUS şi SMM deşi mulţi pacienţi cu MM nu au recunoscute clinic aceste stadii pre maligne probabil datorită naturii asimptomatice a maladiilor. farnesyl transferase inhibitors. In the case of failure. The rate of progression to multiple myeloma is 1% peryear. Predicţia şi prevenirea progresiei MGUS şi a SMM spre MM este foarte importantă. resistance or intolerance to treatment with imatinib the second generation of tyrosine kinase inhibitors such as dasatinib and nilotinib may be use. p16 metilation. Pacienţii cu MGUS necesită identificarea factorilor de risc care sunt predictivi pentru progresie. clofarabina.. abl kinase inhibitors GAMAPATIA MONOCLONALĂ CU SEMNIFICAŢIE NEDETERMINATĂ ŞI MIELOMUL MULTIPLU INDOLENT. Free light chains in the serum. p53. Rata de progresie la MM simtomatic este cu mult mai mare decât la MGUS. other abl kinase and signal transduction inhibitors. Cel mai important factor de risc fiind tipul şi mărimea componentului monoclonal. 3 . SMM reprezintă 15% din toate cazurile noi diagnosticate cu MM. PROGRESIE SPRE MIELOMUL MULTIPLU Hortensia Ioniţă Disciplina de Hematologie . supresiei imunităţii mediată celulare. Predicting and preventing the progressions of MGUS and SMM to MM is of great importance. modificarea micro mediului celular (angiogeneză.frequently in patiens in BP. stem cell transplantation. IgA subtypes are predictive for progression with the percent of the plasma cells (6-9%) and presents. Key words: accelerated/blast phase of chronic myelogenous leukemia. arsenic potassium arsenite). In majoritate. prenalignant disorders characteristicsed by monoclonal plasma cell proliferation in the bone marrow and absence of end organ damagesuch as osteolytic bone lesions.. metilare p16. Patients with MGUS needs identification of risk factors predictiv of progression to MM.. modularea secreţiei paracrine de citochine ca interleukina 6 şi VEGF)..U. decitabine. The prevalance increases withage. MGUS este cea mai obişnuită discrazie plasmocitară prezentă la aproximativ 3% din populaţia generală cu vârste peste 50 ani. Studiile referitoare la progresia MGUS şi SMM spre MM au demonstrat factori speciali care iniţiază pregresia cum ar fi: anomalii citogenetice Ras. boli pre maligne caracterizate prin proliferare monoclonală a celulelor plasmatice în măduva hematogenă în absenţa modificărilor organice ca leziuni osteolitice anemie sau insuficienţă renală. troxacitabine.Department of Hematology Monoclonal gamapathy of untetermined significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM) are asymptomatic. The studies abount progression of MGUS and SMM to MM showed special factors predictive for progression: Ras cytogenetic abnormalities. prezenţa unor leziuni litice osoase evidenţiate prin RMM şi prezenţa celulelor plasmatice monoclonale anormale în sânge.The novel terapeutic options in the cases refractive to conventional therapy and that progress to the AP or BP are: cytotoxic drugs (among thus undergoing investigation as therapy in CML: homoharringhtonine. anemia. cases with newly diagnosed MM. the presence of . The MGUS is the most common plasma cell dyscrasia present in approximately 3% of the general population 50 years age and older. proteasome inhibitors. SMM occounts for approximately 15% of 11 . PROGRESSION TO MULTIPLE MYELOMA Hortensia Ionita University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara.

TE si MMM -TE in LGC.eritrocite in picatura .C.alfa(PDGFRA)si beta(PDGFRB) si ale receptorului factorului de crestere (FGFR1)si JACK2.supra expresia genei PRV1mRNA la nivelul eritrocitei si o scadere a MPL membranare de la nivelul megacariocitelor. In trecut au fost identificate rearanjari cromozomiale ale genelor receptorilor pentru factorul de crestere derivat plachetar+/.tablou leucoeritroblastic. Schimbarile epigenetice pot apare in sindroamele MP cronice. Analiza predecesorilor hematopoetici demonstreaza prezenta cromelor homozigote pentru JACK2 V617K la majoritatea pacientilor cu PV si absenta la majoritatea pacientilor cu TE.si este de asemeni implicata in semnalizarea KIT.Moisa UMF Craiova Chiar daca sindroamele Mieloproliferative cronice prezinta un fenotip heterogen .Patients with MM evolive froom MGUS or SMM evan though patients with MM do not have pre-malignant clinical stages.TE poate evolua spre mielofibroza /MMM. Recent descoperirea mutatiilor genei pentru janus kinaza 2 si a genei pentru receptorul trombopoetinei asociate cu cromozomul Philadelphia negativ la pacientii cu sindrom MP cronic.PV si MMM au aceeasi evolutie clinica si acelasi fenotip.Amelia Gaman. Printe cele mai frecvente anomalii citogenetice ale JACK2V617K sunt deletia 20q si trisomia 9.Pacientul cu PV-MM este supus unui mare risc de a dezvolta leucemie acuta.totusi patologic ele au un mecanism comun. Hystory of MGUS and SMM daes not have impact in the prognostic of MM.fibroza extinsa medular. Caracteristicile biologice comune ale sindroamelor mieloproliferative cronice sunt prezenta coloniilor eritrocitare endogene(EEC).JACK2 este una din cele 4 Janus kinaze(KAK) care se leaga la nivelul domeniului intracitoplasmatic al receptorului JACK2 mediaza semnalele receptorilor1 monodimerici : -EPO-R -G-CSF-R -MPL1 si MPL2-R.12p -trisomiile+ 8.secundara.au condus la reevaluarea clasificarii sindroamelor MP si a oferit noi posibilitati de diagnostic si tratament. SINDROMUL MIELOPROLIFERATIV CRONIC DE TRANZITIE Gabriel Gaman. cele 4 entitati ale sindromului mieloproliferativ cronic se pot metamorfoza astfel : -Leucemia Granulocitara Cronica poate trece in trombocitemie esentiala si metaplazie mieloida cu mielofibroza. PV-MM este caracterizata prin: cresterea spenomegaliei.Studiile citogenetice au aratat un spectru larg de anomalii ce nu pot fi incadrate in clasificarea makerilor pentru ca ele reprezinta o minoritate.Alte anomalii : -deletia 13q. Anemia este rezultatul sechestrarii la nivelul splinei a hematiilor .Hipermetilarea SOCS1 la cazurile cu TE 4 .numar de eritrocite normal sau scazut.eritropoiezei ineficiente si proceselor extramedulare de eritropoieza a hematiilor cu viata scurta.+19.Mutatii ale genei KIT care codifica pentru receptorul celulei STEM au fost descoperite in mastocitozele sistemice In mod clasic.si anume dereglarea unei tirozin kinaze sau a unui receptor de citokina. Combinarea anomaliilor PVE la trombocitopenie sau la defectele plachetare calitative sunt des intalnite in aceasta faza a bolii.Impreuna aceste caracteristici arata faptul ca defectele moleculare intalnite in sindroamele mieloproliferative sunt foarte asemanatoare. Mai multe grupuri au identificat mutatia JACK2 V617K la majoritatea pacientilor cu PV si la aproximativ 50% din pacientii cu TE si MMM.Tranzitia apare in medie la 10 ani dupa momentul diagnosticului existand cazuri individuale in care poate aparea la intervale mai scurte sau mai lungi de timp Najean a considerat ca faptul ca in cel putin 15 ani aceasta problema reprezinta o complicatie clinica majora afectand 50% din pacienti. -Policitemia vera poate trece in LGC . TE . Mutatiile JACK2 reduc expresia MPL la nivelul suprafetei celulare.PV si MMM -MMM-in LGC -Sindromul PV-MM apare la 50% din pacientii cu policitemie vera. Studii cantitative pe ADN-ul granulocitelor au aratat ca nivelul alelelor mutante la majoritatea pacientilor cu TE este mai scazut decat la pacientii cu PV sau MMM(20% versus>50%) La jumatate din pacientii cu sindrom mieloproliferativ cronic nu a fost demonstrata nici o anomalie recurenta.Agravarea starii clinice este des intalnita.+21 -aberatie cromozomiala 1q -pierderile de la nivelul cromozomilor 7 si 4.

The syndrome PV-MM occurs in 5-50% of patients with polycythemia vera. -MMM into CML. ET. and both (ET and PV) can progress to secondary myelofibrosis /MMM. PV and MMM share a general pattern of clinical evolution and phenotypical mimicry. the discovery of mutations in the genes for the Janus kinase 2 (JAK2) and the thrombopoietin (TPO) receptor (MPL) gene.GAMAN. Among the most frequent cytogenetic abnormalities. but in individual cases. Classically. fibroblast growth factor receptor-1(FGFR1)and JAK2 were identified. no recurrent abnormalities has been shwn.MOISA UMF CRAIOVA. In half of the malignancies with myeloproliferation features. this complication is a major clinical problem. it can occur after either shorter or longer intervals. Recently.AMELIAGAMAN. Earlier.Chronic Myelogenous Leukemia (CML) is transformed into Essential Thrombocythemia (ET) and into Myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM). Despite being phenotypically heterogeneous. on average. Cytogenetic studies show a wide spectrum of abnormalities that cannot be used as unikyng classification markers. JAK2 mediates signaling of type 1 monodimeric receptors: -EPO-R -G-CSF-R -MPL1 and MPL2-R. the 20q deletion and trisomy 9 are found in 5 . ineffective erythropoiesis. -ET into MMM and PV. MPDs share a common mechanism of pathogenesis: the deregulation of either a tyrosine kinase or a cytokine receptor. were found in systemic mastocytosis. JAK 2 is one of the four Janus kinases (KAK) these proteins bind the intracytoplasmic part of cytokine receptors through their FERM domain. Clinical progression is frequently observed. Najean had reported that 15 years or more after the initial diagnosis. Analyses of hematopoietic progenitors demonstrate that homozygous clones for JAK2V617K are present in most PV patients. The anemia that characterizes the spent phase is primarily a result of splenic pooling. and extramedullary production of red blood cells with a shortened red cell survival. PV-MM is characterized by: -increasing spenomegaly -tear drop red cell morphology -extensive bone marrow fibrosis -leucoerythroblastic blood picture -a normal or decreasing red blood cell mass. -Polycythemia vera (PV) pass into CML.PV si MMM negative . because they only account for a minority of cases. ET can evolve into PV. Mutations in the KIT gene. Raman intrebari in legatura cu mecanismele ce conduc la o mutatie unica sau o cale defectiva care genereaza diferitele fenotipuri ale bolii. Bleeding abnormalities PVE to thrombocytopenia or qualitative platelet abnormalities are especially common during this phrase of the disease. affecting almost 50% of patients.C. 10 years after the initial diagnosis. Mutant JAK 2 reduces MPL cell surface expression.negative MPD led to the reassessment of MPDs classification and provided new tools for diagnosis and treatment. chromosomal rearrangements involving the genes for platelet-derived growth factor receptors +/. which encodes the stem cell factor receptor.and is also involved in signaling by KIT. in Philadelphia chromosome . in MMM and in ET. the over expression of PRV1mRNAin granulocytes and the low lever of membrane MPL in the megakaryocytic lineage. The transition occurs. Quantitative studies on granulocyte DNAshowed that levels of mutated allele in most ET patients is lower than in PV or MMM patients(20% versus >50%). the 4 conditions of chronic myeloproliferation can be transformed one into another in this way: . Patients with PV-MM are at high risk for the development of acute leukemia. Together. The biological features common to these MPD are the presence of endogenous erythroid colonies (EEC).JACK2V617K-pozitive sau TE. CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS TRANSITION G. Several groups identified the JAK 2V617K mutation in most patients with PV and 50% of patients with ET and MMM.alpha (PDGFRA) and beta (LPDGFRB). these features suggest that the molecular defects underlying these MPD would be very similar.

METAMORFOZABLASTICAALEUCEMIEI GRANULOCITARE CRONICE: MECANISME SI TRATAMENT Dan Coliţă. Our main concern is to get valid RQ-PCR data.2 1-University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”.2. Bucharest Molecular monitoring of BCR-ABL transcript level by Real Time quantitative PCR (RQ-PCR) is increasingly used to asset treatment response in patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML). extrem de severă (metamorfoza sau criza blastică). and the quantitative PCR. pentru situatiile cand nivelul residual al clonei leucemice este scazut sub nivelul de detectie prin analiza citogenetica efectuata pe preparate din maduva osoasa.12p -trisomies +8. Incepand cu acest an in departamentul nostru si-a inceput activitatea laboratorul de biologie moleculara. mieloidă sau limfoidă (75 şi respectiv 25% din cazuri). se impune modificarea strategiei de tratament.2. Here we present our achievement and some of the problems encountered.+21 -gain of 1q -chromosome losses -7.Adriana Colita1. This has become particularly relevant in the era of tyrosine kinase inhibitors therapy when residual level of leukemia usually fall below the level of detection by bone marrow cytogenetic analysis. Starting with this year in our department just have started the activity a new molecular biology lab using a LightCycler platform. Bucureşti Evoluţia naturală a leucemiei granulocitare cronice (LGC) sfârşeşte în mod implacabil cu o leucemie acută Ph+. Optimizarea si standardizarea metodei Real Time PCR cantitativ pentru detectia transcriptului BCR-ABL in LMC: situatia actuala in laboratorul de biologie moleculara al Centrului de Hematologie si Transplant Medular “Stefan Berceanu” Rodica Talmaci1. regular molecular monitoring of individual patients is clearly desirable. In laboratorul nostru suntem preocupati in obtinerea unor rezultate valide si reproductibile pe care le putem realiza numai acordand o importanta speciala respectarii si optimizarii fiecarei etape din protocolul de lucru recomandat de European LeukemiaNet si grupul Europe Against Cancer: colectarea probelor biologice. reverse transcription. Optimization and standardization of a Real Time quantitative PCR method for detection of BCR-ABL transcripts in CML patients: actual situation in molecular biology laboratory of Center of Haematology and Bone Marrow Transplantation “Stefan Berceanu” Rodica Talmaci1.JACK2V617K positive classic MPD Other abnormalities: -del 13q.PV and MMM.+19. Din acest motiv este importanta monitorizarea moleculara regulata a pacientilor cu LMC. and for that it is imperative to consider and optimize each stage of the procedure. Aceasta metoda a devenit esentiala in era terapiei cu inhibitori de tirozin kinaza.Adriana Colita1. Because a rising level of BCR-ABL is an early indication of loss of response and thus the need to reassess therapeutic strategy. reactia de revers transcriptie. Daniel Coriu1. laborator care utilizeaza platforma LightCycler de real time PCR cantitativ. Daniel Coriu1. In aceasta lucrare se prezinta rezultatele obtinute si se analizeaza problemele intalnite. extractia ARN-ului.Adriana Coliţă Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Institutul Clinic Fundeni. Bucuresti Monitorizarea moleculara a nivelului de transcript BCR-ABL prin Real Time PCR cantitativ (RQ-PCR) este din ce in ce mai utilizata pentru analiza raspunsului terapeutic la pacientii cu Leucemie Mieloida Cronica (LMC). including samples collection. analiza si interpretarea datelor de PCR cantitativ. Această 6 . Questions remain about the mechanisms leading a unique mutation or defective pathway to generate different disease phenotypes. Bucuresti 2-Institutul Clinic Fundeni. Cresterea nivelului de transcript BCR-ABL este un indicator precoce al pierderii raspunsului terapeutic si astfel. RNA extraction. Chyphermenthylation of SOCS1 in cases of JACK2V617K-positive ET or negative ET.2 1-Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”.-4 Epigenetic changes may occur in MPD. Bucharest 2-Fundeni Clinical Institute.

(prin alterarea mecanismelor de reparare a ADN). care induc 34% răspunsuri hematologice (RH) complete sau reconvertiri la faza cronică. La toţi ceilalţi este de încercat răspunsul la dozele mărite (600-800 mg/zi) de IM. cu excepţia celor cu mutaţia T315I.9%. t(3:21). an autonomous active tirosin-kynase (TK). La pacienţii pretrataţi cu IM se recomandă efectuarea analizei moleculare a TK BCR-ABL. +13. Bucharest The natural evolution of CML ends implacably with an extremely severe acute Leukemia Ph+. TK BCR-ABL ar putea fi implicată direct sau indirect. prelungeşte cel puţin de 2 ori durata fazei cronice iniţiale. care produce fenotipul de boală. Univ de Medicină şi Farmacie Craiova Discraziile plasmocitare sunt proliferări limfoide B cu grad de maturare semnificativ ce permit sinteza de Ig sau fracţiuni ale acestora. The evolution to BC is marked by a nonrandom genetic instability which supplements the Ph chromosome with numeric (+8.9 l. Allo-TCSH realizează remisiuni neîntrerupte lungi (50-70% cazuri la 3 ani) cu şanse de vindecare (< 2% recăderi/an la subiecţii cu remisiune completă mai lungă de 5 ani). Administrarea IM de la diagnostic (400 mg/zi). In 60-80% din cazuri. in the pathogenesis of the disease the inhibitors of the enzyme (i.T315I) indică renunţarea la IM. al 2-lea crz. The cytostatic polichemotherapy (the models of acute high risk leukemias) offers also ephemeral results. Gamapatia monoclonalĂ Cu semnificaŢIe nedeterminatĂ. molecula-ţintă a IM. respectiv. Dasatinib) pot fi încercaţi în cazurile rezistente la IM. Bolnavii sunt de 2 categorii: cei cu CB instalată după tratament cu IM şi cei “naivi”.Adriana Coliţă Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation Clinical Institute Fundeni. anomalia Ph se asociază cu altele.e. care au făcut alte tratamente sau au fost depistaţi direct în faza de metamorfozare. Daniela Badea* #Clinica de Hematologie. Imatinib. Pierderea răspunsului la IM reprezintă o formă secundară (dobândită) de rezistenţă la tratament şi coincide cu reactivarea proteinei oncogenice p210BCR-ABL. Rata anuală a progresiei după 5 ani de evoluţie fără evenimente de boală în timpul tratamentului cu IM este de 0. ExpresiaTK BCR-ABL este permanentă. The allo-THSC has better outcome for the eligible patients reconverted to the chronic phase or being in complete remission after the above mentioned treatments. iar la nivel molecular cu mutaţiile p53 şi ale locusului INK4A/ARF asociate frecvent cu criza blastică mieloidă şi. Nilotinib and Dasatinib) began to be recomended as front-line therapy. engendered by the “Philadelphia” (“Ph”) translocation [t(9:22)].). Depistarea unei mutaţii care conferă rezistenţă absolută la IM (ex. 7 .). amânând astfel instalarea crizei blastice. The treatment of BC is not firmly formulated. Mielomul Multiplu cor. named metamorphosis or blastic crisis BC. Oncoproteina p210BCR-ABL este o tirozin-kinază (TK). Tratamentul crizei blastice (CB) nu este protocolat. Asocierile între citostatice şi inhibitori ai TK pot fi sinergice sau aditive. 31% RH în CB limfoidă şi 27% RCi la pacienţii cu mutaţii ale TK. numerice (+8. t(7:11)]. autonomă şi progresivă. This evolution can be stoped by the allotransplant of hematopoietic stem cells (Allo-THSC) or delayed by the treatment with Imatinib Mesilate (IM) which prolongs 2 times long the duration of the initial chronic phase of the disease.elaŢIi patogenice M. but with short duration (~6 mo. Polichimioterapia cu scheme bazate pe citarabină/antraciclină pentru transformarea mieloidă sau pe vincristină/prednison pentru formele limfoide ca alternativă la inhibitorii TK. 18% răspunsuri citogenetice (RCi) şi o supravieţuire mediană de 6. Efectuat preferenţial în faza iniţială precoce.Badea#. They realise hematologic and cytogenetic remissions or reconversion in chronic phase of the BC. cu cea limfoidă. structural [i17q. în achiziţia anomaliilor genetice neîntâmplătoare asociate în diverse combinaţii cu metamorfozarea blastică. the hallmark of the disease. Alţi inhibitori ai TK BCR-ABL (Nilotinib. Being the fact of the central position of TK BCR-ABL . t(3:21). THE BLASTIC METAMORPHOSIS OF THE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML): MECHANISMS AND TREATMENT.Ph) sau structurale [i17q. Allo-TCSH la pacienţii eligibili este o opţiune pentru pacienţii aflaţi în remisiune completă sau reconvertiţi la faza cronică. The evolution to BC is promoted by an oncoprotein (p210BCR-ABL). Dan Coliţă. +13. *Disciplina de Fiziologie. the 2nd Ph chr. Durata generală a răspunsurilor a fost < 6 luni. oferă performanţe efemere de acelaşi ordin de mărime. of myeloid of lymphoid type (75 and respectively 25% of cases). Nilotinib (2 x 400 mg/zi) induce 42% RH în CB mieloidă.evoluţie poate fi cupată numai cu ajutorul allotransplantului de celule stem hematopoietice (Allo-TCSH) sau mult întârziată prin administrare de Imatinib Mesilate (IM). mielomul Multiplu Smoldering. t(7:11)] and molecular (p53 and INK4A/ARF mutations) abnormalities (60-80% of cases in BC). Dasatinib (2 x 70 mg/zi) produce răspunsuri complete hematologice şi citogenetice în ambele forme de metamorfozare: 27% RH şi 26% RCi în CB mieloidă şi 29% RH şi 50% RCi în CB limfoidă.

amiloidozis. atât în MGUS cât şi în MM. în absenţa leziunilor organice. anomalii citogenetice sau de biologie moleculară. prezenţa izotipului IgA sau IgM. being identified in relatively similar percentages in both MGUS and in MM.7. The genetic makeup of MM is complex and heterogeneous. anomalii ale raportului lanţurilor uşoare în ser 0. manifestarile clinice. the majority of patients dying from other causes. has undergone an izotipic switch and somatic mutations in the absence of intraclonal variations. proliferări hiperdiploide (4875cromozomi)(40%) şi alte tipuri de proliferări (20%). se ridică desigur problema heterogenităţii biologice a acesteia. The evolutionary potential towards an aggressive lymphoma (MM.11. fiind absente variaţiile intraclonale.Gamapatia monoclonală cu semnificaţie nedeterminată (MGUS) este o boală clonală caracterizată prin infiltraţie plasmocitară medulară 10%. 5. cu prevalenţă aprox similară în cele două grupe de proliferări menţionate: translocaţiile secundare ale IgH. of Hematology. CM 3g/dl. *Dept. The hyperdiploid proliferations presents trisomies of the odd chromosomes 3. Impactul evolutiv şi prognostic este oferit de alte carecteristici biologice. amiloidoză. IgH translocations contain 8 types split into 3 groups (cyclin D1. a suferit fenomenul de switch izotipic şi pe cel al mutaţiilor somatice. Daniela Badea* #Dept. Afectarea locusului IgH apare foarte probabil în procesul de switch izotipic şi mai rar în cel al mutaţiilor somatice. Ambele tipuri de leziuni apar timpuriu în evoluţia proliferării. Mielomul multiplu smoldering (SMM) este o boală cu caracter malign. Discraziile plasmocitare îşi au originea într-o celulă ce a traversat centrul germinativ. procent medular crescut de plasmocite. 11. fără leziuni organice şi complicaţii majore. Astfel. cu plasmocitoză medulară 10%.15. prognosticul sau răspunsul la terapie. cât şi caracteristici generale: dependenţa de micromediul medular. a proteinei p53. dar care în timp se diferenţiază: grupul în care CM rămâne stabil (nonevolving) faţă de grupul (evolving) cu rată crescută de evoluţie către MM. Univ. 7. MAF şi MMSET/FGFR3). recent. characterized by end-organ damage related to PC proliferation. Rar MGUS are potenţial evolutiv către o limfoproliferare agresivă (MM. Smoldering multiple myeloma and Multiple Myeloma pathogenic corelations M. Anomaliile de laborator cu impact asupra progresiei în MGUS sunt multiple. Nu se cunoaşte patogenia trisomiilor şi nici modalitatea cum acestea contribuie la iniţierea şi/sau evoluţia procesului malign. without organic lesions and major complications. the somatic mutation. diverse şi controversate: amplitudinea CM. Deşi cu relevanţă incontestabilă această încadrare genetică nu prezintă o semnificaţie clinică deosebită. în comparaţie cu nonevolving MGUS/SMM. dar şi a importanţei relaţiei cu micromediul medular. 19 şi 21 şi rar translocaţii IgH.of Physiology. Prin prisma ipotezei celulei stem a neoplaziei.Badea#. MAF and MMSET/FGFR3).65. in the absence of organic lesions. containing non-hyperdiploid proliferations that poses primary translocations of IgH (40-50%) hyperdiploid proliferations (48-75 chromosomes)(40%) and other types of proliferations (20%). The pathogenesis of 8 .26 şi 1. NFkB. CM> 3g/dl. Both types of lesions appear early in the evolution of the proliferations. ele fiind identificate în procente relativ similare. del 13q. Proliferările hiperdiploide prezintă trisomii ale cromozomilor impari 3. anomalii ale căii Ras. Monoclonal gammopathy of undetermined significance. CM în general 3g/dl. ce reprezintă o leziune stabilă. CM 3g/dl. MGUS/SMM cu caracter evolutiv poate fi considerat de la început un MM incipient. sau a RB. caracterizată de prezenţa leziunilor organice semnificative. Translocaţiile IgH cuprind 8 tipuri de proliferări împărţite în 3 grupe (cyclina D1.19 and 21 and rarely IgH translocations. boală Waldenstrom) majoritatea bolnavilor decedând din alte cauze. 15. CM usually>3g/dl. of Medicine and Pharmacy Craiova The plasma cell disease are B cells proliferation with advanced grade of maturity witch permitted immunoglobulin (Ig) or Ig fragments synthesis. în care CM se amplifică semnificativ în timp. întrucât MM pare să includă mai multe tipuri de proliferări cu caracteristici diferite în ceea ce priveşte atat evenimentele ce iniţiază proliferarea. The PC proliferations originate in a cell that has traversed the germinal center. frequently evolving towards active MM. Smoldering multiple myelomaSMM is a malignant disease with BM plasmacytosis >10%. potenţial evolutiv frecvent către MM activ. Şcoala de la Barcelona identifică două grupuri de bolnavi cu SMM cu caracteristici similare la diagnostic. reducerea Ig policlonale şi. The lesions of the IgH locus seem very probable in the izotic switch process and worse.5. Genetica MM este complexă şi heterogenă: cuprinde proliferări non-hiperdiploide ce posedă translocaţii primare ale IgH (40-50%). CM<3g/dl. certificată deja în MM. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is a clonal disease characterized by plasma cells (PC) infiltration of bone marrow (BM) <10%. Active MM is a malignant disease with BM plasmacytosis > 10%. Waldenstrom disease) is rare. Mielomul Multiplu (MM) este o boală malignă activă cu plasmocitză medulară 10%. cel putin la un numar semnificativ de cazuri.

clinical manifestations. the high percent of BM cells. From the point of view of the neoplastic stem cell hypothesis. prognostic. but is also important to clarify the relationship of this cell with bone marrow microenvironment. del 13q. the protein p53. MGUS/SMM with evolutionary character may be considered from the beginning an incipient MM compared to the nonevolving MGUS/SMM which represents a stable disease. diverse and controversial: the concentration of CM. cytogenetic or molecular biology abnormalities with prevalence similar to the two groups: secondary translocations of IgH. 9 . the presence of IgA or IgM isotype. Laboratory abnormalities that impact the progression of MGUS are multiple. Ras pathway abnormalities. but also in general features: dependency on the BM microenvironment. NFkB. the school of Barcelona recognize a group of patients with similar features at diagnostic. does not present a major clinical significance. Although with incontestable relevancy this genetic classification. defined as below 0. since MM seems to include many types of proliferations with different characteristics with regard to the events that initialize the proliferation.26 (indicating excess of lambda chains) or above 1. or response to therapy. The evolutionary and prognostic impact is created as much by these biological characteristics. the problem of the biological heterogeneity is very clear. the abnormal free light-chain ratio.the trisomia is unknown as is the way in which this contributes to the initialization of the malignant process. already certified in MM. at least for a significant number of cases. or RB. the reduction of the polyclonal Ig and recently. Otherwise. in which CM increase significantly with time.65 (indicating excess of kappa chains) With regards to SSM. while CM is stable (nonevolving) versus the group (evolving) with a higher rate of evolution towards MM.

.Diagnosticul s-a pus pe criteriul histopatologic si imunohistochimic al ganglionilor sau splinei. the recommendation of splenectomy must be very well chosen in clearly selectioned cases. Popov. according to international regimens. Petre*. including nodal marginal lymphomas with splenomegaly. ** . V. . fie in completarea tratamentului medicamentos iar indicatia ei trebuie formulata distinct in cazurile selectionate. D. We also used monoclonal antibodies during the therapy.Grigoriu. M. THE COMBINED TREATMENT ROLE AND THE EVOLUTION AFTER THERAPY IN MARGINAL NHL WITH SPLENOMEGALY PATIENTS Authors: A.H. ** . Vladareanu*. Petre*.Marinescu*. Begu*. C Savlovshi**. The splenectomy represents an important therapeutic option like first-line therapy or after chemotherapy. Conclusion : Patients receiving combined therapy : chemotherapy. ** S.H. V. M.Marinescu*. with favorable course under therapy. M. Ciufu*. M. FACTORI DE PROGNOSTIC IN LEUCEMIALIMFOCITARACRONICA 10 . Bucharest ABSTRACT : Marginal non-Hodgkin lymphomas are indolent type of lymphomas. Bucuresti REZUMAT: Limfoamele marginale fac parte din categoria limfoamelor indolente. V. Sunt prezentate optiunile terapeutice si evolutia pacientilor sub tratament specific. Spitalul Universitar de Urgenta . C.Vasilache*. Bumbea*. Autori: A. considering the Marginal Lymphoma patients diagnosed in our department in the last 2 years. Neagu**. M.Pantu.Radesi *C Dobre***.Bucuresti *** Institutul V. We are analyzing the therapeutic options and under treatment evolution of the patients. Onisai* . H. Popov.Bucuresti ** Clinica de Chirurgie. D.Vasile** *Hemathology Department of the Emergency Universitary Hospital. imunoterapie si tratament chirurgical ( splenectomie) au avut o evolutie favorabila apreciata ca rata de remisiuni si supravietuire fara resuta. Casleanu*. Neagu**.COMUNICARI VARIA ROLUL TRATAMENTULUI COMBINAT SI EVOLUTIA POSTTRATAMENT LA PACIENTII CU LIMFOAME MARGINALE CU SPLENOMEGALIE. C. considering remission rates and disease free survival without relapse. A. Voican*. Concluzie: Pacientii care au primit tratament combinat care a inclus chimioterapie. A. Mentionam ca in cadrul tratamentului polichimioterapic s-au folosit si anticorpi monoclonali. Begu*. M. Bucharest **Surgery Department of the Emergency Universitary Hospital.Babes. We present a retrospective analysis . together with bone marrow flow-cytometry analysis and peripheral blood flow-cytometry in leukemic forms of the disease. Casleanu*. D. Spitalul Universitar de Urgenta . Ciufu*. immunotherapy and surgical treatment (splenectomy) have had a favorable course of the disease. M.Vasile** * Clinica de Hematologie. V. Vladareanu*.Radesi *C Dobre***. S-a analizat eficienta tratamentului in cazul pacientilor initial splenectomizati apoi chimiotratati fata de cei la care tratamentul a continut chimioterapia ca prima linie. cu evolutie favorabila sub tratament.Babes Institute.. C. such as : the efficiency of the treatment in patients with prior splenectomy and chemotherapy as a second-line treatment comparing to patients having first-line chemotherapy. H.Grigoriu.Pantu. ** S. Onisai* . Voican*. Au fost luati in studiu atat pacientii cu Limfoame marginale nodale care asociau splenomegalie cat si pacientii cu Limfoame marginale splenice primitive. C Savlovshi**. . S. C. S. I. conform protocoalelor terapeutice. I. Am prezentat un studiu retrospectiv luind in discutie pacientii diagnosticati cu Limfoame marginale in Clinica de Hematologie SUUB timp de 2 ani. The diagnosis was on hystopathologic and immunohystochemical examination of the lymph node and spleen. . Bumbea*. Splenectomia este o optiune terapeutica cu rol important in tratamentul Limfoamelor marginale cu splenomegalie fie de prima intentie. Bucharest ***V.Vasilache*. D. M. also splenic marginal lymphoma patients. insotit de analiza flowcitometrica a maduvei si sangelui periferic in formele cu descarcare.

The most important immunophenotypic marker was CD38.Horia Bumbea. care ramane inca baza evaluarii prognostice initiale a bolnavului cu LLC. activation markers (CD38). They could be classified as: atypical immunophenotype FMC7. Dintre markerii imunofenotipici remarcam markerii clasici : imunofenotipul aberant CD33. nivelul seric al sCD23. aberrant immunophenotype like myeloid markers CD14. telomerase activity. sTK activity. sCD44. 2003). but molecular studies found many cases with discordant results.. timpul de dublare limfocitar. as a strong prognosis marker associated with IgVH mutation status. In aceeasi masura sunt utilizati ca factori importanti de prognostic: aberatiile cromozomiale (13q-. soluble markers sCD23. Immunophenotypic markers have been introduced among the important prognosis factors. in 1999. Toti acesti factori predictivi reprezinta factori suplimentari care se adauga la stadializarea clinica prognostica. Se asociaza in prezent si alti markeri la aceste sisteme de prognostic. CD23 low pozitive. 11q. sCD27 markeri de activare CD38 surogat pentru statusul mutatiei IgVH ZAP-70 cyclin D1. it is the best way to analyze very quickly the IgVH mutation status. CD20++. There were associated many other markers. A better marker seems to be the novel ZAP-70 as prognosis marker associated with IgVH mutation status. sCD25. CD38 inalt pozitiv (Habib si Finn 2006). related to disease and to the patient status.Ana-Maria Vladareanu Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. telomer length. introdus de Damle si colab. bcl-2 overexpression. 11q. surrogate for IgVH mutation status (ZAP-70). 17p). CD36. introduced in 1999 by Damle et al. sCD25. CD20 inalt pozitiv. CD38 high pozitive (Habib and Finn 2006). CD22 markeri solubili sCD23. Despite the method for detection need to be standardiazed. EVOLUTIACLONALATARDIVAINTR-UN CAZ DEANEMIEAPLASTICA TRATAT IMUNOSUPRESIV Ljubomir Petrov Institutul Oncologic “Ion Chiricuta” Cluj Napoca Universitatea de Medicina si Farmacie “ Iuliu Hateganu”. dar rezultatele au fost discordante fata de determinarea prin tehnici moleculare. activitatea telomerazei. PROGNOSTIC FACTORS IN CRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA Horia Bumbea. and the best method for analysis is flowcytometry (Crespo et al. Un element nou il aduce stratificarea in subgrupe prognostice a LLC pe baza asocierii imunofenotipice a FMC7. Markerii imunofenotipici si genetici / moleculari reprezinta un grup important de factori de prognostic. desi unele centre inca mai efectueaza studii de standardizare a acestei metode. All these predictive factors represents only additional to the clinical staging systems which are still the basement of the initial prognostic evaluation and decision of treatment in patients with chronic lymphocytic leukaemia. lymphocyte doubling time. Romania Rezumat Sistemele de prognostic utilizate cel mai frecvent in leucemia limfocitara cronica sunt sidtemul Rai si Binet. 17p). CD13. ca un marker asociat statusului mutatiei IgVH. Romania Abstract The most important prognosis systems in chronic lymphocytic leukaemia were clinical systems Rai and Binet. iar tehnica de analiza prin flowcitometrie este considerata metoda optima (Crespo si colab. There are used as important pronostic markers cromozomial aberrations (13q-. serum sCD23. legate de boala si statusul pacientului. concentraţia beta-2 MG. CD36 imunofenotip atipic FMC7. superexpresia bcl-2 molecule de adeziune CD54 (ICAM-1). CD14. Prognostic stratification of CLL was found related to the complex immunophenotype: FMC7. CD23 slab pozitiv. adhesion molecules: CD54 (ICAM-1). in timp ce expresia ZAP-70 se coreleaza mult mai bine cu statusul mutatiei IgVH. cyclin D1. sCD44 Markerul imunofenotipic cel mai important a fost mult timp CD38. CD33. activitatea sTK. CD20 high pozitive. Clinica de Hematologie 11 . lungimea telomerelor. sCD27. CD13. 2003).Ana-Maria Vladareanu Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. serum beta-2 MG level.

Prezentam observatia clinica a unui pacient cu anemia aplastica severa care a avoluat dupa tratamentul imunosupresor spre HPN si SMD. 20 years old had in 1998 an immunosuppresion with antithymocyte globulins (GAT) developing a moderate pancytopenic diseas without complications or blood transfusions necessary.R. Pathogenesis it is not fully elucidated. After the immmunosuppresion is done we can see sometimes that clonal evolution developing: PNH. Daniela Marinescu***. Dupa 4 ani anemia se accentueaza pacientul devenind dependent de transfuzii. CLONAL EVOLUTION INAPATIENT WHIT SEVERE APLASTICANEMIATREATED WHIT IMMUNOSUPPRESION Ljubomir Petrov “Ion Chiricuta” Cancer Institute University of Medicine and Pharmacy. Dupa inca 6 luni biopsia osteo medulara pune in evidenta modificari displazice triliniare. insa exista riscul recaderii si evolutiei clonale spre HPN. Quality of life beyond survival: endocrine treatment in major thalassemic patients Simona Fica*. The patient M. Carmen Barbu*. After immunosuppressive treatment a 75% rate is aletainable. Florentina Vladareanu***.R. Alice Albu**. Principalele modalitati terapeutice constau in transplant allogeic de celule stem si imunosupresie. Rodica Rotaru**. MDS orAML. Cazul prezentat a avut o evolutie spre primele doua posibilitati. SMD sau LAM. Severe aplastic anemia and very severe are treated throught allogenic stem cell transplant are healing in proportion of 50% to 75%. Exista dovezi in favoarea depletiei imune a celulei stem hematopoietice prin limfocite T citotoxice. The karyotype it is normal. de 20 de ani a urmat in 1998 un tratament imunosupresor cu globulina antitimocitara (GAT) cu persistenta unei pancitopenii moderate fara complicatii sau necesar de transfuzii. 12 . We are showing the clinical observation of the patient having a severe aplastic anemia wich evolution after immunosuppresion went towards PNH/MDS. The mains therapeutic treatments ways are based on allogenic stem cell transplant and immunosuppressive drug therapy. Anemia aplastica severa si foarte severa tratate prin transplant allogenic de celule stem sunt curabile intr-un procent de 50-75%. Cariotipul este normal. Dupa imunosupresi rata de raspuns este de 75%.Anemia aplastica este o boala a celulei stem hematopoietice caracterizata prin pancitopenie si grade variate de hipocelularitate. dinazol si corticoizi. There are proofs in favour of immunity clack of the hematopoietic stem cell throght cytotoxic T cell. After 4 years the anemia was more severe and the patient became blood transfusion dependent. but exists the risk of relapse and a clonal evolution towards PNH. showing modifications: trilineage dysplasia. Bolnavul M. Hematology Department Aplastic anemia is a disease of hematopoietic stem cell characterized throught pancitopenic and different grades of hipocellularity. After six mounths a bom marrow biopsy was done. The further treatment is based on transfusions of erithocytary mass. Anca Zirnea**. Examinarile efectuate la Clinica de Hematologie din Cluj si la clinica din Italia confirma diagnosticul de HPN. MDS orAML. This patient had en evolution characterized by these two possibilities. Patogeneza nu este pe deplin elucidata. Tratamentul in continoare consta in transfuzii de masa eritrocitara. Examinations done at Hematology Department in Cluj and Italy have confirmed the PNH diagnostic. Dupa tratamentul imunosupresor asistam uneori la o evolutie clonala spre: hemoglobinurie paroxistica nocturna (HPN). sindrom mielodisplazic ( SMD) sau leucemie acuta mieloida (LAM). “danazol” and “prednisone”. Larisa Nitu***.

Au fost efectuate dozari hormonale pentru: LH. Bucuresti. IGF1 were measured by chemiluminescence. Methods: All the patients were evaluated clinically (age. BMD (bone mineral density) was measured by Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA). PTH. istoric menstrual) si biologic. 13 . TSH. Aim of the study: to assess the prevalence of endocrine disturbances in -thalassemic patients and to evaluate de benefit of hormone replacement therapy. Romania ** Elias Hospital. pubertal status by Tanner) and biologically.5%. Carmen Barbu*. stadiu Tanner. Pacientii au fost evaluati clinic (varsta. LH. GH.vitamin D supplements with major improvement of life quality. FT4. Severe osteoporosis (Z score >-2. sex. FSH. Thalasemic patients on growth hormone therapy had a growth velocity increment greater than 4 cm above the previous year.4%) and arrested puberty (18 patients -29. In Romania thalassemia major is not a common disease. mean ferritin value was used to assess iron overload. GH. Excess of iron acumulations resulting from transfusions leads to endocrine disturbances. insulin.82 ani. 5 patients (6. Calitatea vietii obiectivul tratamentului endocrin la pacientii cu -talasemie majora Simona Fica*. Florentina Vladareanu***. depozitele siderozice au fost evaluate prin masurarea feritinei serice. IGF1. free T4. pubertal growth and prevention of osteoporosis. Bucharest.456.82 years referred to our clinic from the National Institute of Transfusional Hematology.) with major benefit on sexual development (all patients advanced 1-2 Tanner stages). talasemia prezinta un impact major asupra calitatii si sperantei de viata a pacientilor.*Departament of Endocrinology. Universitatea de Medicine si Farmacie "Carol Davila".3%) in our group had hypogonadotropic hypogonadism and 48 patients (61. Patients with osteoporosis received antiresorptive therapy combinated with calcium .m. sex. inaltime. Conclusions: early endocrine evaluation and tratment are necessary in order to improve the life quality of thalassemic patients. Rodica Rotaru**. Larisa Nitu***. TSH.5%) had pathological short stature with great impact on their life quality. ** Spitalul Elias. 3 patients (3. Daniela Marinescu***. height. weight. Patients: 78 patients (38 females and 40 males) with major -thalassemia with a mean age of 19. *Clinica de Endocrinologie.5%.456. insulinemie in cadrul sectiei de Endocrinologie a Spitalului Elias. with a prevalence of only 0. Densitatea mineral osoasa (BMD) a fost evaluata prin efectuarea absorptiometriei duale cu raze X (DXA). Romania -talasemia majora este o afectiune genetica datorata unui defect cantitativ de sinteza al lantului de globina caracterizata prin eritropoieza ineficienta si anemie cronica necesitand regim transfuzional pentru a preveni complicatiile anemiei si expansiunea compensatorie a maduvei hematopoietice. Romania *** National Institute of Transfusional Hematology.6%) insulin resistance. In Romania desi prevalenta este doar de 0. 11 patients (14%) had primary hypothyroidism. testosteron. Bucharest. FSH.8%) diabeted mellitus and 6 patients (7. estradiol.Anca Zirnea **. Material si metoda: studiul a fost efectuat pe un lot de 78 de pacienti (38 femei si 40 barbati) diagnosticati cu talasemie majora la Institutului National de Hematologie Bucuresti avand o varsta medie de 19. males with depot testosterone undecanoate i. We also found a significantly higher mean ferritin value in patients with endocrine disturbances of any type compared to subjects without endocrinopathies. "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy.5%) were the most common clinical presentation of hypogonadism especially in male patients with a major impact on sexual development and final height. estradiol. Bucuresti. testosterone.5DS) with great risk of fracture was found in 20 of 22 patients evaluated for their bone mineral density by DXA method suggesting a high prevalence of osteoporosis in these patients. PTH. greutate. Scopul studiului: evaluarea prevalentei modificarilor endocrine cat si beneficiul terapiei de substitutie hormonale instituite. but it represents a serious medical condition. Results: 65 patients at pubertal and adult age (83.4%) hypoparathyroidism. Moreover.AliceAlbu**. Delayed puberty (21 patients34. Romania *** Institutul National de Hematologie. Romania Homozygous -thalassemia is a genetic disorder of globin chains synthesis characterized by ineffective erythropoiesis and chronic anaemia requiring regular transfusions in order to overcome the complications of anaemia and compensatory bone marrow expansion. Patients with hypogonadism received hormone replacement therapy (females with transdermal estradiol for delayed puberty and secondary amenorrhea. Bucharest.

varsta mediana 76 ani (interval 66 81 ani). Rezultate: la 4 pacienti s-au obtinut rezultate deosebit de bune: Sex Varsta Diagnostic Evolutie Urmarire 66 luni 24 luni* 12 luni† 15 luni 1.Rezultate: Disfunctiile endocrine ce determina aparitia complicatiilor cat si afectarea severa a calitatii vietii pe lotul studiat sunt: hipogonadismul hipogonadotrop (65 de pacienti la varsta pubertala si adulta -83.29. M 77 LAM post SMD RC 2. Gabriela Barca. Osteoporoza severa cu risc de fractura (DXA. scor T> -2. Doina Barbu. Diagnosticul a fost stabilit dupa examinarea aspiratului de maduva osoasa si in 4 cazuri a fost confirmat prin biopsie osoasa.Anca Ciobanu.Oana Ciocan. Andrei Colita. Concluzii: evaluarea endocrinologica timpurie a pacientilor cu -talasemie majora este necesara pentru diagnosticul si terapia complicatiilor endocrine reversibile in speranta unei vieti normale. Dupa parerea nostra este posibila descrierea unui subgrup de pacienti varstnici cu LAMs care ar putea beneficia de chimioterapie cu doze reduse. Chimioterapia initiala a constat in cure “3+7” in 6 cazuri. F 76 LAM post mIelofibroza RC 4. Carmen Saguna. Silvana Angelescu. Simona Crintea. Carmen Saguna. hipoparatiroidismul primar (5 pacienti -6. Anca Lupu. Oana Patranoiu. † pozitiv pentru mutatia JAK2 Alti 2 pacients sunt in viata 1 cu LAM post SMD in remisiune partiala dar dependent de transfuzii.6%).3%). Decizia initierii acestui tratatment a fost facuta cu acordul pacientilor si familiilor acestora. Pubertatea intarziata (21 pacienti -34. celalalt cu LAM post mieloproliferare neclasificabila prezinta leucocitoza si trombocitoza persistente (a fost necesara asocierea de hydroxiuree si methotrexate).Anca Ciobanu. si cure TRAMPCO pentru cele 2 cazuri de puseu blastic.4%) si pubertatea oprita in evolutie (18 pacienti. Scopul introducerii terapiei cu doze mici de 6MP a fost paliativ in conditiile in care pacientii nu au obtinut raspuns hematologic la chimioterapia initiala sau ca urmare a aparitiei de complicatii infectioase sevre consecutive inductieie.Ana Maria Ivanescu. Patru pacienti au avut LAN secundara mielodisplaziei (SMD). Madalina Vasile. Simona Crintea. M/F: 3/5. F 69 LAM post SMD RC 3. Dozele de 6MP au fost de 100 . Terapia hormonala de substitutie a fost benefica pe lotul studiat: pacientii diagnosticati cu hipogonadism in tratament cu hormoni sexuali au inregistrat o progresie pubertala semnificativa (1-2 stadii Tanner pe scara dezvoltarii pubertale) cat si preventia osteoporozei. hipotrofia staturo-ponderala (48 de pacienti -61.Oana Ciocan.4%). Numarul si severitatea afectiunilor endocrine se coreleaza semnificativ statistic cu valoarea feritinei serice.5%). Mihaela Closca. Mihaela Closca. 2002 March 2007.150 mg/saptamana. Tratamentul cu doze scazute de 6-mercaptopurina (6MP) la pacientii cu leucemie acuta mieloida secundara (LAMs) mielodisplaziei si mieloproliferarilor cronice Andrei Colita. 1 mieloproliferare neclasificabila ambii pozitivi pentru mutatia JAK2 (V167F))si 2 cu puseu blastic de leucemie mieloida cronica. Madalina Vasile. 2 dupa boli mieloproliferative cronice Ph-negative (1 mielofibroza postpolicitemica. Doina Barbu. insulinorezistenta 6 pacienti -7. la pacientii cu hipotrofie staturo-ponderala in tratament cu hormoni de crestere s-a observat accelerarea vitezei de crestere (evaluata la peste 4 cm in ultimul an de terapie).8%). calciu si vitamina D cu evolutie favorabila. Bucharest 14 . 6 Mercapto-purine (6MP) Low-Dose Therapy In Elderly Patients With Acute Myeloid Leukemia (AML) Secondary To MyelodisplasiaAnd Myeloproliferative Diseases.5%) sunt cele mai frecvente manifestari clinice ale hipogonadismului cu impact major asupra dezvoltarii sexuale si a inaltimii finale. Anca Lupu. Delia Mut Popescu Coltea Clinical Hospital. hipotiroidismul primar (11 pacienti -14%). diabet zaharat (3 pacienti -3. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Obiectiv: evaluarea rezultatelor terapiei cu doze mici de 6MP si a evolutiei la pacientii varstnici cu LAMs Pacienti si metode: 8 pacienti cu LAMs urmariti in perioada Sept. Pacientii cu osteoporoza au primit tratament antiresorptiv cu bifosfonati. Gabriela Barca.5 DS) a fost evidentiata la 20 din cei 22 de pacienti investigati. Oana Patranoiu. M 66 LMC puseu blastic Faza cronica * pierdut di evidenta dupa 24 luni. Silvana Angelescu.Ana Maria Ivanescu.

constipatie rebela la 1 un pacient care a renuntat la administarea medicamentului. Four patients had AML following myelodisplasia (MDS). Valentin Barca*. Dr Nicoleta Berbec. † positive for JAK2 mutation Other 2 patients are alive 1 with AML with partial response but transfusion dependent. The purpose of low-dose 6MP therapy was palliation after failure of conventional therapy or after severe infectious complications during induction. d) are efect stimulator direct pe ambele tipuri de celule T. and in 4 cases with confirmation of trephine bone biopsy. Concluzii: Thalidomida este un medicament eficient in tratamentul mielomului multiplu fiind. Patients and methods: 8 patients with AML where followed between Sept. un pacient a dezvoltat edem al fetei care a impus intreruperea tratamentului. maximum follow-up 5 ani si 4 luni.Aim of the study: to evaluate the results of low-dose 6MP therapy and outcome in elderly patients with AML. 1 unclassified myeloproliferation both were positive for JAK2 (V167F) mutation) and 2 with blastic crisis of chronic myeloid leukemia. b)moduleaza adeziunea celulelor mielomatoase la stroma medulara prin inhibarea Il-6 si a altor citokine. Reactiile adverse dezvoltate au fost: neuropatie periferica la un pacient care a impus scaderea dozelor. c)interfera cu factorul nuclear de legare aADNkB. Prof Dr. Madalina Vasile. Results: 4 patients had very good responses: Gender Age Diagnosis 1. Reactiile adverse au fost minime si numai intr-un singur caz au impus intreruperea tratamentului. Treatment decision was made after consulting the patients and their families. superior curelor clasice de chimioterapie. Nici un pacient nu a dezvoltat pana in prezent complicatii trombotice.150 mg/week. Datele generale ale pacientilor au fost: 12 pacienti cu MM IGG. Dr Silvana Angelescu. unul a continuat cu Thalidex cu Alkeran ( cura MPT) iar intre cure pacientii au primit doze diminuate de thalidomida. Thalidomida exercita un rol antitumoral in mielomul multiplu prin diferite mecanisme:a) inhiba cresterea si supravietuirea celulelor mielomatoase. Thalidomida poate fi o alternativa de tratament in mielomul multiplu? ( experienta pe 22 de cazuri) Dr Gabriela Barca. dar medicamentul a fost administrat in stadiul final al bolii. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Hematologie UMF Carol Davila Introducere: Thalidomida a fost scoasa din uzul clinic in 1962 datorita teratogenitatii sale severe-dar efectul sau antiangiogenic si imunomodulator inclusiv inhibarea factorului de necroza tumorala alfa au impus reintroducerea sa in practica ca un agent oral foarte eficient in tratamentul mielomului multiplu. 4 pacienti dupa 6 cure PCT si 2 pacienti dupa 1 cura PCT. scaderea componentei monoclonale cu ameliorarea aspectului electroforezei cu scaderea valorilor imunoglobulinei pe imunograma. Rezultate. the other with unclassified chronic myeloproliferation has persistent thrombocytosis and leucocytosis (therapy with hydroxiurea and methotrexate had to be associated). Dr. and TRAMPCO regimens for the 2 cases of blastic crisis. In our opinion there might be a group of elderly patients with AML that would have a real benefit in terms of survival and quality of life using low-dose 6 mp therapy. dar durata raspunsului pentru 3 pacienti a fost de scurta durata. M F F M 77 69 76 66 AML post MDS AML post MDS AML post myelofibrosis CML blastic crisis Outcome Follow-up 66 month 24 month* 12 month† 15 month CR CR CR Chronic phase * lost from follow-up after 24 month. 3. Chemotherapy consisted in 3+7 courses in 6 cases. 8 pacienti cu MM IGA. Diagnostic was established after bone marrow aspiration examination. 2 pacienti cu mielom micromolecular. Toti pacientii au avut raspuns favorabil manifestat prin: cresterea valorilor hemoglobinei. Dr Doina Barbu. 2002 March 2007. Dr. 2 after Ph-negative chronic myeloproliferative diseases (1 postpolycythemic myelofibrosis. 16 pacienti au primit tratamentul dupa mai mult de 12 cure PCT fiind considerate mieloame refractare la chimioterapie. Dozele folosite au fost intre 50-400mg/zi. scaderea VSH. median age 76 years (range 66 81 years). un altul a dezvoltat sub tratament leucemie cu plasmocite cu determinari cutanate si cerebrale si un pacient a decedat la 6 saptamani dupa inceperea tratamentului dupa o scurta ameliorare. f) are efect antiangiogenetic Material si metode: Prezentam folosirea thalidomidei la un numar de 22 de cazuri de mielom multiplu. Andrei Colita. Thalidomida a fost folosita la toti pacientii cu dexametazona (cura Thalidex). Dr. pe cazurile avute in tratament. 2. 4. Dr Oana Patrinoiu. The dose of 6MP was 100 . 15 . M/F: 3/5.

d) it has direct stimulatory effects on both T and natural killer cells. Side effects developed were: peripheral neuropathies in 1 patient which required decrease of thalidomide dose. 1 patient a developed plasma cell leukemia with cutaneous and cerebral determinations under treatment. Bucuresti. The cytogenetic responce to the Gleevec therapy in chronic myeloid leukemia (CML) . 12. 24. S-au monitorizat 127 bolanvi cu LMC print-un studiu dinamic la intervale de timp fixe (3. Raspunsul citogenetic la terapia cu Glivec in CML 4 ani de experienta Daniela Iancu A. Timpul de raspuns al fiecarui bolnav depinde in mare masura de complexul genelor sale mutante inca neidentificate. The response to the therapy was analysed by the evolution of the member of cells with chromosome Ph and the evaluation of the modality of response for each patient. of this group 16 patients received the treatment after more than 12 PCT cures being considered myeloma refractory to chemotherapy. Conclusions: Thalidomide is an efficient drug in treating multiple myeloma and proved superior to classical chemotherapy cures. 6. 24. Thalidomide exerts an antimyeloma effect through different mechanisms: a)it can directly inhibit the growth and survival of myeloma cells. The conclusion of the study is that the majority of the patients (72%) has an unchanged capacity of response at the 16 .Georgescu. without any other drug associations. 48 months by evoluation of the cytogenetics response to the therapy with Gleevec.ABL fusion One hundred twentyseven (127) CML patients were monitorized during a dynamic study at differents moments of the evolution at 3.Laborator Citogenetica. Romania Rezumat LMC a fost prima boala maligna caracterizata printr-o anomalie cromozomiala castigata. 4 patients after 6 PCT cures and 2 patients after 1 PCT cure. I. q11) and at genic level is formed the gene BCR. including the inhibition of tumor necrosis alpha factor. Aims We report the use of thalidomide with for 22 cases of multiple myeloma. Romania Abstract Leukemia myeloid chronic was the first malignant disease characterized through chromosomial abnormality. The thalidomide was used for all patients with dexametazone (Thalidex cure) and after Thalidex one patient got Thalidex with Alkeran (MPT cure). It has now returned to practice as an effective oral agent in the management of multiple myeloma. Raspunsul la terapie s-a abordat prin evaluarea numarului de celule purtatoare de cromozomi Ph si evaluarea modului de raspuns al fiecarui bolnav.Laborator Citogenetica. The general data of the group were:12 patients with MM IGG.Georgescu. Bucuresti. ESR drop in values. In 3 patients the positive response only lasted shortly. Institutul Clinic Fundeni. c)it interferes with DNA binding of nuclear factor-kB. This leads to the inhibition of interleukin-6 (IL6) and other cytokines production by stromal cells that are crucial for myeloma cell growth and survival. b) it modulates cell adhesion and interrupts the adhesion of myeloma cells to bone marrow stromal cells. 48 luni) urmarind raspunsul citogenetic la terapia cu Glivec. 1 patient deceased in 6 weeks from the treatment onset after a brief period of improvement (the medications was though given in the final stage). decrease of the monoclonal component cu electroforetic improvement with decreased immunoglobulins.Morosanu Hematologie. 6 9. Concluzia este ca majoritatea bolnavilor (72%) are o capacitate de raspuns la terapie care este neschimbata de la debut si astfel pot fi impartiti in 2 categorii: sensibili sau rezistenti. The side effects were minimal and required only in one case treatment discontinuation. 12.Background: Thalidomide-removed from widespread clinical use by 1962 because of severe teratogenicity-has antiangiogenic and immunomodulatory effects. f) has a direct antiangiogenic effect.4 years of experience Daniela Iancu A. markerul specific find cromozomul Ph rezultat prin t (9:22) (q34: q11) iar la nivel genic are loc fuziunea genelor BCR. 8 patients with MM IGAand 2 patients with micromolecular myeloma. Institutul Clinic Fundeni. 36. The daily doses used were 50mg-400mg. I.Morosanu Hematologie. the specific marker being the Philadelphia chromosome.36. No patient developed thrombotic complications to this date. maximum follow-up was 5 yars and 4 months. All patients reacted favorably expressed by increase in hemoglobin level. 1 patient developed edema necessitating treatament discontinuation. a translocation t ( 9:22 ) (q 34. 18.ABL.

Thalidomidă (Thal). Murphy2. Bucureşti Leucemia cu plasmocite (LPl) este definită prin prezenţa a 2 x 109/L plasmocite monoclonale în circulaţie ( 20% Pl în formula leucocitară). Se descriu 2 forme de prezentare a LPl: primară (de novo) 60% din cazuri şi secundară (în cadrul fazei terminale a unui MM recunoscut). The classical combination Melphalan + Prednisone was abandoned in favor of polichemotherapy (ex VAD. Solomon2 17 . BZM+CFA+ DXM). BZM is efficient in refractory cases or in induction. VAD. Majoritatea autorilor încadrează ambele forme ale LPl în faza extramedulară a MM unde apar cu o incidenţă cuprinsă între 3. 18. PLASMACELL LEUKEMIA:ACTUAL DATAREGARDING THE BIOLOGYAND TREATMENT Dan Colita. efectuată în remisiune aduce o supravieţuire medie de cca. Bortezomib (BZM). There is a rare entity of plasmocytic discrazia. Thal Dexametazonă produce răspunsuri complete şi parţiale în inducţie sau în cazuri rezistente la alte terapii. with a incidence between 3. respectively. cu răspuns general la tratament mai redus (16-19% din cazuri faţă de 50-75% în forma primară) şi cu supravieţuire mediană mai scurtă (3 l faţă de 18. Este o formă rară de discrazie plasmocitară în strânsă relaţie cu procesele fiziopatologice ce caracterizează mielomul multiplu (MM). the cells from LP1 have a higher proliferation rate. Amiloidoza sistemica familiala non-neuropata ( tip Ostertag ) determinata de un nou tip de lizozim mutant D. D. dar cu prevalenţa alterărilor cu semnificaţie prognostică nefavorabilă.Kestler2.8% (primary form) and ≤ 2% (secondary form). In a series with 12 cases with primary and secondary LPI was reported 11 responses (92%) with 2 complete remissions. Tratamentul LPl se suprapune în general peste cel al MM în recădere sau refractar: polichimioterapie (PCT) autotransplant de celule stem hematopoietice (ATCS). autologous stem cell transplantation (ATSC).Adriana Colita Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. In comparaţie cu MM. 4 mo respectively). which is more aggressive. (ex. There are two distinct presentation forms: primary (de novo) . C. The type of response for each patient is more dependent. ATCS. Combinaţia clasică Melphalan Prednisone a fost abandonată în favoarea PCT.8% (forma primară) şi 2% (forma secundară). Thal +/-Dex can obtain complete or partial remission for refractory cases to other therapies. Becheanu1. Wang2. Thalidomide (Thal). In comparison with MM.60% of cases and secondary (terminal phase of a diagnosed Multiple Myeloma). with a lower response rate (16-19% of cases vs. After ATSC done in remission was reported a survival average of 40 months with a median of 20 months (between 7 106 mo). L. in monotherapy or in combinations (ex. 40 l. 50-75% in primary form) and a shorter median survival (3 mo vs. cu o mediană de 20 l (extreme 7 106+ l). it's of complex mutantes genes not yet identified LEUCEMIACU PLASMOCITE: DATEACTUALE DE BIOLOGIE SI TRATAMENT Dan Coliţă.4 l în forma primară). Intr-o serie de 12 cazuri cu LPl primare şi secundare s-au obţinut răspunsuri la 11 pacienţi (92%) cu 2 remisiuni complete. G. Studiile citogenetice evidenţiază în LPl anomalii structurale şi numerice asemănătoare cu cele ale MM. but with the prevalence of the abnormalities with unfavorable prognostic risk. Coriu1. Supravieţuirea mediană fără progresie şi globală au fost de 8 şi de 12 l.The treatment of LPI is the same like for refractory or relapsed MM: chemotherapy (PCT). Disease free survival and global survival were 8 and 12 mo. BZM + CFA + DXM). S. VCMP/VABP or hiperCVAD). in very close connection with physiopathology of Multiple Myeloma (MM). respectiv.Adriana Coliţă Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Fundeni. celulele din LPl au o rată de proliferare mai ridicată. Bucharest Plasma cell leukemia (LPI) is defined by the presence of ≥ 2 x 109/L circulating monoclonal plasmocytes (≥ 20% plasmocytes on blood smear). mai agresivă.therapy with Gleevec from the onset to they can be devided in 2 categories: good responders and resistents to the treatment . The majority of the authors included both forms of LPI in the extramedullary phase of MM. which are 3 times more efficient. Dobrea1 &A. These aspects explain the severe evolution of LP1 with a very short global survival. VCMP/VABP sau hiper-CVAD) care are performanţe de 3 ori mai ridicate. cu supravieţuire globală foarte scurtă. BZM este eficient în cazuri rezistente sau în inducţie în monoterapie sau în combinaţii (ex. C. Fundeni Clinical Institute. The cytogenetic studies show in LPI structural and numerical abnormalities similar with those from MM. Bortezomib (BZM). Aceste aspecte explică evoluţia severă a LPl.

Nucleotide sequence analysis revealed that exon 2 contained (in addition to the unmutated gene) a GAT to GGT transition in codon 85. Wang2. Acest material a fost extras din sectiunile tisulare fixate in parafina. Coriu1.1 University of Medicine "Carol Davila". Knoxville. Our findings add to the known variants of lysozyme involved in familial systemicALys amyloidosis.Kestler2. TN. Romania 2 University of Tennessee Graduate School of Medicine. 18 . C. Dobrea1 &A.neuropata. which would result in the substitution of glycine for aspartic acid at position 67. purificate in faza de reversie HPLC si apoi dupa digestia triptica peptidele rezultate sunt analizate chimic prin spectrometrie de masa in tandem (MS / MS). Noi raportam un alt tip de Alys identificat la un barbat de 52 ani cu manifestari predominant hepatice (investigatiile medicale efectuate ulterior indica ca si alti membrii din familie au aceeasi boala).69 si 114-122. D67H. Knoxville. Dupa amplificarea prin PCR a celor trei exoni din gena lizozimului s-a efectuat secventierea nucleotidelor. To date. F57I).15. Romania 2 University of Tennessee Graduate School of Medicine. we posit that the resultant profound modification in tertiary structure included by the D67G mutation would render the molecule unstable and thus amyloidogenic.122 were not found). four different variants have been identified (I56T. USA Lysozyme. To obtain the complete primary structure of this protein. Bucharest. Aceasta analiza a identificat 109 din cei 130 de aminoacizi care reprezinta structura primara a lizozimul wild type. D67H. to chemical analyses by tandem mass spectrometry (MS/MS). Examinarea in lumina polarizata a preparatelor histologice din biopsia hepatica colorate cu rosu de Congo obtinute de la proband ( si alti doi frati) arata depozite interstitiale de material birefringent caracteristic pentru amiloid. G. C. Bucharest. Murphy2. USA Amiloidoza asociata lizozimului (ALys) este o boala rara determinata de mutatii aparute in al doilea exon din gena lizozimului care codifica precursorul proteic amiloidogenic. Based on X-ray crystallographic data. 63-69. Pana in acest moment au fost identificate patru variante diferite (I56T. L. 63.type ) associated with a novel lysozyme mutation D. F57I) capabile sa reduca stabilitatea proteinei si sa induca fibrilogeneza. purified by reverse phase HPLC and subjected. Nu au fost gasite peptidele care corespund aminoacizilor 11. Familial non-neuropathic systemic amyloidosis ( Ostertag. W64R. These studies identified 109 of the 130 amino acids comprising wild-type lysozyme (peptides encompassing residues 11-15. This material was extracted from 4mm-thick sections cut from formalin-fixed paraffin embedded blocks. W64R.related amyloidosis (ALys) has been associated with mutations in the second exon encoding the amyloidogenic precursor protein. S. D. all of which were deemed capable of reducing protein stability and enhancing fibrilogenesis. characteristic for amyloid. and 114 . rezultatele noastre adauga la variantele deja cunoscute in literatura un nou tip de lizozim implicat in amiloidoza sistemica familiala non. genomic DNA was isolated from the proband's peripheral blood leukocytes and the PCR products of the 3 functional exons were synthesized. Aceasta analiza a aratat ca exonul II contine (in aditie la gena normala) o mutatie punctiforma in codonul 85 ( GAT => GGT) care implica substitutia acidului aspartic (D) cu glicina (G) la pozitia 67 din structura proteinei (D67G). Pentru a identifica structura primara completa a acestei proteine am efectuat analiza ADN ului genomic izolat din sange periferic. We now report another case of ALys in a 52-year-old male who had predominant hepatic involvement (as well as a family history indicating that other members had the same disorder) and in whom we found a hitherto unreported mutation in the lysozyme gene. Acest tip de Alys este determinat de o mutatie punctiforma identificata pentru prima data in gena lizozimului. after trypsin digestion. Solomon2 1 University of Medicine "Carol Davila". Becheanu1. Examination under polarized light of Congo red-stained sections of liver biopsies obtained from the proband (and 2 brothers) revealed extensive green birefringent interstitial deposits. Astfel. TN.

Reactivarea citomegalovirusului datorita imunosupresiei a fost demonstrata la 66% din pacienti. which can affect any organ. Adriana Dumitrescu Fundeni Clinical Institute. Ruxandra Fota1. None of the patient presented engraftment syndrome and we report none relapse on first 100 days post transplant. in grade si cu evolutii diferite. Zsofia Varady. 3 acute lymphoblastic leukemias and 9 acute mieloblastic leukemias. EARLY COMPLICATIONSAFTERALLOGENIC STEM CELLTRANSPLANTATION FORACUTE LEUKEMIA D. Principalele complicatii precoce aparute au fost: mucozita grad 3. 11 proceduri la adult si 1 la copil. We report 12 allogeneic transplants for acute leukemia patients performed in BMT Unit from Fundeni Clinical Institute. Pe de alta parte.SESIUNE TRANSPLANT MEDULAR COMPLICATII PRECOCE DUPA ALLOTRANSPLANTUL DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE IN LEUCEMIIACUTE D.Arion. venooclusive disease (16%). The 100 days mortality was 33%. Boala de grefa contra gazda grad II/IV a aparut la 41% din cazuri. APORTUL CERCETARII HIMERISMULUI HEMATOPOIETIC LA PACIENTII CU ALLOTRANSPLANT DE CELULE STEM Zsofia Varady1. Luminita Dumitrache. multiorgan failure syndrome (41%). Colita. Alina Tanase. Institutul Clinic Fundeni. between 2003-2007. 11 procedure at adults patients and 1 at a child. rejet (8%) si esec de grefare (8%). microangiopatie trombotica (16%). 75% of cases developed febrile syndromes with clear etiology in 85% cases. Zsofia Varady. Ligia Barbarii2.TM din IC Fundeni s-au efectuat 12 proceduri de alotransplante genoidentice la pacienti cu leucemie acuta in perioada 2003 -2007. On the other hand. datorita imunosupresiei pacientilor sau conflictului imunologic dintre receptor si donator pot apare boala de grefa contra gazda si infecti cu diferite etiologii. 4 mucositis (66%). Institutul Clinic Fundeni. si 9 pentru leucemii acute mieloblastice. can appear different types of infections and graft versus host disease. Ruxandra Fota. C. Bucuresti 2Institutul Medico-Legal Bucuresti 19 . 4 (66%). Carmen Calugaroiu1 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Colita1. Bucharest Early complications after allogeneic stem cell transplantation appear in the first 100 days post transplant. Nici un pacient nu a prezentat sindrom de grefare si nu s-a evidentiat nici o recadere in primele 100 de zile. D. thrombotic microangiopathy (16%). Anca Colita. Bucuresti Complicatiile precoce postallotransplant de celule stem hematopoietice se refera la cele care apar in primele 100 de zile dupa procedura. Virginia Mirea. C. The majority of these have a common pathogenic event: injury of the vascular endothelium due to the toxicity of the conditioning regimen. 75% din pacienti au dezvoltat sindrom febril. Virginia Mirea. Luminita Dumitrache. Mortalitatea la 100 de zile a fost 33%. boala venoocluziva hepatica (16%). in cadrul careia pot fi afectate oricare dintre organe. 3 pentru leucemii acute limfoblastice.Alina Tanase1. Cytomegalovirus reactivation due to the immunosupression was demonstrated on 66% cases. Adriana Dumitrescu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. cu evidentierea etiologiei la 85%. Grad III/IV graft versus host disease appear in 41% cases. with different grade and clinical evolutions. Majoritatea au ca element patogenic comun leziunea endoteliala data de toxicitatea terapiei de conditionare. Virginia Mirea1. due to the immunosupression of the recipients and due to the immunological conflict between the recipient and the donor. Colita. disfunctie multiorganica (41%).Arion. Anca Colita. rejection (8%) and graft failure (8%). Ruxandra Fota. In Comp. The main early complications were: grade 3. Alina Tanase.

2 pacienti au fost transplantati in straianate si urmariti posttransplant in Unitatea noastra. In 14% cases pretransplant informative markers samples were not available and we used material from a buccal scraping for detecting recipient alleles. Molecular methods for evaluating chimerism are necessary for routine documentation of donor cell engraftment. Metodele moleculare de testare a himerismului sunt necesare pentru documentarea de rutina a grefarii cu celule de la donator. Ruxandra Fota.95 ani (17-39 ani). assess the risk of rejection or recurrent malignancy.Colita. In Compartimentul TM din I. Ruxandra Fota. cu mortalitate legata de procedura sub 5%. In cazurile de Boala Hodgkin remisiune partiala sau boala refractara. Principalele complicatii precoce posttransplant au fost: mucozita grad mai mare de 2 (15/21). Institutul Clinic Fundeni. Ruxandra Fota1. Virginia Mirea. D. Adriana Dumitrescu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. autotransplantul de celule stem reprezinta o optiune clinica. tip BEAM la 3/21 pacienti si LACE la 1 pacient. Certificarea remisiunii complete la 100 de zile posttransplant prin PET scan s-a efectuat la 6/20 pacienti. 14 femei/ 7 barbati. the origin of patient cells from marrow or peripheral blood can be identified by testing informative genetic markers. cu o recolta in medie de 11. C. Mortalitatea la 100 zile a fost de 4.Fundeni au fost testate 79 de probe de himerism de la 14 cazuri (donatori si receptori).BUCHAREST CLINICAL FUNDENI INSTITUTE) Alina Tanase. Colita1.Arion. Recaderea la 1 an a fost de 25% (5/20 pacienti). who can distinguished between donor and recipient. 79% of samples were from peripheral blood.Arion. Zsofia Varady. Bucuresti Autotransplantul de celule stem hematopoietice reprezinta indicatia standard de tratament pentru pacientii cu Boala Hodgkin cu recadere chimiosensibila sau peste a doua remisiune completa. AUTOTRANSPLANTUL DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE IN BOALA HODGKIN (EXPERIENTA CENTRULUI DE HEMATOLOGIE SI TM DIN I. Testele de himerism complet de donor au fost corelate cu o evolutie clinica fara recadere. Luminita Dumitrache. cu boala de grefa contra gazda cu grade diferite.Colita. 79% dintre probe au fost sange periferic. Indicatia de autotransplant a fost pentru BH cu recadere chimiosensibila la 12/21 si remisiune partiala la 9/21 pacienti. 3/21 pacienti au avut sub 18 ani in momentul transplantului. Luminita Dumitrache. comparabila cu literatura. Anca Colita. 40/79 samples were 100% donor chimerism. Mobilizarea de celule stem s-a efectuat la majoritatea cazurilor dupa cura tip DHAP + G-CSF. Anca Colita. Bucharest 20 . evaluarea riscului de rejet sau a recaderii malignitatii.C.Originea celulelor din sangele sau maduva pacientului allotransplantat poate fi identificata prin testarea markerilor genetici informativi care disting donatorul de recipient. evaluarea persistentei celulelor donatorului. 2 patients were transplanted in foreign countries and followed after in Fundeni BMT Unit. Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. prin metoda STR. AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN HODGKIN DISEASE (THE EXPERIENCE OF BMT UNIT . THE CONTRIBUTION OF THE CHIMERISM TESTING FOR THE PATIENTS WITH ALLOGENEIC STEM CELLTRANSPLANT Zsofia Varady1. cu o medie de varsta de 24. The complete donor chimerism was correlated with a clinical evolution without relapse and with different grade of graft versus host diseases. Autotransplantul de celule stem in Boala Hoddgkin reprezinta o metoda terapeutica eficienta. Testarea himerismului a permis introducerea unui nou model terapeutic prin infuzie de limfocite de la donator ca si diagnosticul precoce al rejetului si recaderii bolii maligne. We tested by STR method 79 samples from 14 cases (donors and recipients) evaluated in BMT Unit from Fundeni Clinical Institute. stabilirea lor efectuandu-se prin testarea celulelor epiteliale prelevate din tampoane bucale. in perioda 2001-2007 s-au efectuat 21 de proceduri de autotransplant la Boala Hodgkin. Zsofia Varady. Virginia Mirea1. In Comp TM din IC Fundeni. Bucharest 2 Mina Minovici Foreinsic Medicine. D.FUNDENI) Alina Tanase.Alina Tanase1. In 14% din receptori nu s-au putut identifica markeri informativi de himerism pretransplant. sindrom febril (19/21).C. Due to testing the chimerism we could introduce a new therapeutic model with donor lymphocyte infusion and we could diagnose earlier rejection and relapse of malignity. Adriana Dumitrescu Fundeni Clinical Institute. Virginia Mirea. C. D.7% (1/21pac). fara complicatii majore. Bucharest In allogeneic stem cell transplant.39 x106CD34/kgc. Grefarea s-a produs in medie in ziua +11 (+9+13). Regimul de conditionare a fost BEAM la 17/21 pacienti. 40/79 probe au fost himerism 100% donor. Ligia Barbarii2. Carmen Calugaroiu1 1Fundeni Clinical Institute. Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation.

without major complication. Au fost realizate 12 proceduri ECP aplicand schema 2xECP/saptamana timp de 4 saptamani (ECP intensiv) urmata de schema de discontinuare cu 2xECP/2 saptamani. definit ca expunerea extracorporeala la iradiere cu lumina ultravioleta (UVA) a leucocitelor patogene in prezenta unei substante fotosensibilizante.The autologous stem cell transplant represent standard indication of treatment for patients with Hodgkin Disease in chemosensitive relapse or more than second complete remission. The engraftment was reported in average on day +11 (+9 +13). BEAM like at 3/21 patients and LACE at 1 patient. The indication of autotrasplant was for Hodgkin disease in chemosensitive relapse at 12/21 and partial remission at 9/21 patients. 14 female/7 male. 43% in afectarea pulmonara si 80% in afectari articulare. fapt ce a determinat intreruperea terapiei prin ECP si introducerea unui nou imunosupresor (Prograf).95 years (17-39).si hiperpigmentate pe 95% suprafata corporala si leziuni lichenoide pe mucoasa jugala. Terapia celulara prin fotofereza extracorporeala reprezinta o abordare noua. in BMT Unit from Clinical Institute Fundeni we performed 21 procedures for Hodgkin Disease. literatura de specialitate arata ca rata de raspuns la ECP in GvHD cronic este de 59%. Zsofia Varady. Autologous stem cell transplantation represents an efficient therapeutical method. apoi lunar. La peste 570 zile post transplant pacientul are o evolutie favorabila cu leziuni inactive hipo. Certification of the complete remission by PET Scan at 100 days after transplant was reported at 6/20 patients. with an average of 11. FOTOFEREZAEXTRACORPOREALA(ECP) IN BOALACRONICADE GREFACONTRAGAZDA Virginia Mirea. 72% in afectarea hepatica. One-year relapse was 25%(5/20 patients). dupa fotosensibilizare cu 8 MOP in doza finala de 200ng/ml. aflat in ziua 273 dupa allotransplant sibling de celule stem hematopoietice periferice. Extracorporeal photochemotherapy (ECP) IN GRAFT VERSUS HOST DISEASE Virginia Mirea. similar with literature. Desi evolutia acestui pacient a fost nefavorabila sub terapia de fotofereza extracorporeala. Carmen Calugaroiu. Pentru realizarea procedurii ECP s-a utilizat un “sistem deschis”. cu tri-terapie imunosupresoare cu Cellcept 2g/zi. promitatoare. average age 24. cu accentuarea leziunilor cutanate si aparitia de noi leziuni eritemato-ulcerative.Alina Tanase. permitand scaderea dozei de corticoizi in 63% din cazuri si obtinandu-se ameliorari clinice de 74% in leziunile cutanate. cortizon 50 mg/zi si Methotrexat 7.Alina Tanase. The 100 days mortality was 4. in complicatiile transplantului de organe (rejet) sau de maduva hematogena (boala de grefa contra gazda GvHD/graft versus host disease . Fotofereza extracorporeala (ECP) este o modalitate imunoterapeutica a carei eficacitate clinica a fost demonstrata in limfomul cutanat cu celule T / sindrom Sezary (CTCL). Sub terapie cu ECP s-a eliminat MTX de la debut si s-a inceput reducerea dozelor cortizonice cu 4 mg la 2 saptamani. in scleroza sistemica si in alte boli autoimune. with transplant related mortality under 5%. fiind folosita in premiera nationala la un pacient cu boala de grefa contra gazda (GvHD) cronica forma cutanata pe 65% suprafata corporala si leziuni lichenoide jugale. Carmen Calugaroiu.5 mg/saptamana. 8-methoxypsoralen (8-MOP). in managementul terapeutic al cazurilor rezistente/dependente/intolerante la terapia imunosupresoare din diferite boli mediate imun si mai ales din complicatiile medicinei de transplant. Dan Colita Extracorporeal photochemotherapy (ECP) is an imunomodulating treatment defined like an extracorporeal UVA 21 . urmata de reinfuzarea celulelor in circuitul sanguin al pacientului. The conditioning regiment was BEAM at 17/21 patients. cu iradiere UVA in doza de 2J/cm2 (aparat PUVA Light). We harvested the stem cells after mobilization with DHAP +G-CSF protocol at majority of patients. Dan Colita Fotochimioterapia extracorporeala (ECP extracorporeal photochemotherapy) este un tratament de imunomodulare. Evolutia a fost nefavorabila. The main complications early after transplant were: > grad 2 mucosities at 15/21 patients and febrile syndrome at 19/21 patients.7% (1/21 patients). cu retransfuzarea imediata a produsului ECP la pacient.acuta si cronica). folosind aparatul de leucafereza in flux continuu Cobe Spectra (protocol autoPBSC). 86% in leziunile mucoase. the autologous stem cell transplant represents only a clinical option. Fotofereza extracorporeala este o procedura recent introdusa in cercetarea mondiala (dupa anii 1987 de Richard Edelson). Zsofia Varady. For the cases with Hodgkin disease in partial remission or refractory disease. 3/21patients had less than 18 years old on day of transplant. cu chimerism 100%. Between 2001-2007.39 x 10 6 CD34/kgc.

anticorpi antitrombocitari antiHLA. being applied for the first time in our country to a patient with chronic GvHD cutaneous form involving 65% body surface and mucosal lichenoid lesions.D. un barbat diagnosticat la varsta de 9 ani. with the continuous flow apheresis machine Cobe Spectra (autoPBSC protocol). La varsta de 40 de ani. Erzjebet Benedek**** * Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Ce-l de-al doilea pacient o femeie de 19 ani. The extracorporeal photochemotherapy (ECP) is an immunotherapeutic alternative and its clinical efficiency was demonstrated in CTCL / Sezary syndrome. hipertrofie cardiaca stanga cu deficit de pompa primeste allogrefa de la fratele sau.Ljungman et all. transplantul si tratamentul imunosupresiv dau aceleasi rezultate bune. Institutul Clinic Fundeni ** Universitatea din Heidelberg. To performe the ECP procedure.5 mg/week.A. with aggravation of the skin lesions and appearing of new active skin lesions. 72% of liver manifestations. hemosideroza secundara transfuziilor (cardiaca. in februarue 2007. este obligatoriu. corticosteroids 50 mg/day and Methotrexate 7. followed by the intravenous reinfusion of photoirradiated cells to the patient. decedeaza cu hemoragie cerebrala cu inundatie ventriculara in perioada pretransplant. Pacientii cu aplazie medulara sunt inclusi cu prioritate in programul de allotransplant atunci cand exista donator compatibil. avand infectie cu virus hepatitic B. Prezentam 2 pacienti cu aplazie medulara ingrijiti in Clinica de Hematologie si Transplant Medular Fundeni in colaborare cu serviciile de hematologie din Sibiu. after photoactivation with 8 MOP (final dose of 200ng/ml).irradiation of pathological leucocytes using a photosensitive drug 8-methoxypsoralen (8-MOP). systemic sclerosis and other autoimmune diseases. inclusa cu prioritate in program de transplant allogen donator inrudit HLA compatibil 100%. Spitalul Judetean Sibiu ****Sectia Clinica de Hematologie si transplant de Maduva. La pacientii cu varsta peste 30 de ani. cu restaurarea in proportie de 80% a hematopoiezei. It was observed an unfavourable evolution. in organ transplant's failure or complications of bone marrow transplant (Graft versus Host Disease GvHD acute and chronic forms). cu forma severa (Tr ~5000/mmc). dentara.Alina Catana***. La pacientii cu varsta de peste 45 de ani. Transplantul de celule stem hematopoietice in anemia aplastica: niciodata nu e prea tarziu Andreea Moicean*. and especially in complications in transplant medicine. recent diagnosticata. 2 serii de globulina antitimocitara (la 30 de ani si la 34 de ani). on day 273 after allotransplant with sibling peripheral haematopoietic stem cells. in treatment with Cellcept 2g/day. nefind posibil tratamentul substitutiv profilactic corespunzator.. hepatic). Twelve ECP procedures were performed on an intensive schedule (2 successive ECP/week for 4 weeks) followed by discontinuation of ECP treatment (2xECP every 2 weeks / 4 weeks). Cellular therapy using ECP treatment is a new promising modality in therapeutical management of patients with resistance / dependency / intolerance to the appropriate immunosuppressive therapy in several immune mediated diseases. Germania ***Sectia de Hematologie. Bone Marrow Transplantation (2006) 37. Targu Mures si Heidelberg. avand donator HLA identic inrudit au ca indicatie de prima alegere transplantul de celule stem hematopoietice. 43% of pulmonary involvements and 80% of joints manifestations. followed by immediate reinfusion of the ECP product to the patient. urinara).. iar aproximativ 88 de 22 . cutanata. Targu Mures Singurul tratament curativ al aplaziei medulare este transplantul allogen de celule stem hematopoietice (P. corticoterapie. A urmat tratament substitutiv. the review on ECP treatment in chronic ECP reveals 59% of response rate which allow to reduce the dosages of corticoids in 63% of cases and to obtain clinical improvements of 74% of skin lesions. Veronica Teleanu*. mai ales atunci cand exista donator inrudit HLA compatibil. in medie 11 cazuri noi de aplazie medulara. Under ECP as alternative treatment. Despite an unfavourable response to ECP at our patient. anterior tentativei de transplant administrarea tratamentului combinat cu thymoglobulina si ciclosporina. that decided to stop the ECP therapy and to introduce a new immunosuppressive drug (Prograf).. sau la orice varsta in absenta unui donator HLA compatitibil inrudit. UVA irradiation for a dosage of 2J/cm2 (PUVA Light System). Chiar si pacientii copii cu anemie aplastica non-severa dar dependenti de trasfuzii. La pacientii cu varsta mai mica de 30 de ani transplantul de celule stem hematopoietice este tratamentul de electie. HLA identic in Heidelberg. we used the “open system”.and hyperpigmented skin lesions covering 95% body surface and unmodified mucosal lichenoid lesions. 86% of mucosal lesions. Primul. In Centrul de Hematologie din Institutul Clinic Fundeni (cel mai mare serviciu de hematologie din tara si centru de referinta) sunt luate in evidenta anual. cu raspuns tranzitor. focare de infectie (maxilara. Extracorporeal photochemotherapy (ECP) is a newly worldwide research procedure (introduced after 1987's by Richard Edelson). the MTX was excluded since the beginning and was reduced the corticosteroids dosage with 4 mg every 2 weeks. 439449). After 570 days posttransplant the patient has a good clinical status (IK =100%) with hypo.Ho**.

Targu Mures Allogeneic BMT from an HLA-identical sibling is usually the treatment of choice in patients with severe aplastic anaemia (SAA) under the age of 30 years. In limfoamele maligne si in leucemiile acute in special. au fost inclusi in program de transplant. Transplantul in sine nu are rol curativ. dotarea corespunzatoare a centrelor de transfuzii pentru acoperirea necesitatilor acestor pacienti si afilierea Registrului National de Donatori de Celule Stem Hematopoietice la Registrul International. cu cat boala reziduala la momentul transplantului este mai mica cu atat vindecarea bolii maligne prin transplant are sanse mai mari. Germany ***Department of Hematology. Veronica Teleanu*. or in the absence of an HLA-matched sibling.D. Chiar in programul de transplant cu conditionare mieloablativa se impune aplicarea corecta si completa a programului de tratament prevazut anterior de transplant pentru o anumita boala. on february 2007. diagnosed recently with severe aplastic anemia (Tr~5000/mmc). Transplantul de celule stem hematopoietice nu poate substitui tratamentul complet anterior transplantului in bolile maligne hematologice Andreea Delia Moicean Centrul de Hematologie si Transplant Medular Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Transplantul de celule stem hematopoietice este o componenta importanta a programului de tratament pentru bolile maligne hematologice. Erzjebet Benedek**** * Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation.A. Conty Hospital Sibiu ****Clinical Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation. infection with Hepatitis B Virus) he received allotransplants from his HLA identical brother with 80% restauration of hematopoiesis. First.Ljungman et all. near 11 new patients are admitted in Center of Hematology and Stem cell Transplantation from Fundeni Clinical Institute. Prin ceea ce implica ea. two times globuline antithymocytes (at 30 and at 34 years old). procedura de transplant in hematologie este o metoda de abordare terapeutica a bolii reziduale.. Efectul lui asupra vindecarii este un efect cumulat efectului etapelor anterioare ale tratamentului.Alina Catana***.Ho**. having a related donor (a brother HLA identic) but she died with lifethreating cerebral hemorrhagy during pretransplant hospitalisation. Only 1-2% of aplastic anemia romanian patients received hematopoietic transplant. Sunt prezentate spre exemplificare: 23 . infectie cu febra. a male patient diagnosed with aplastic anemia at 9 years of age. having a lot of complications after a long disease history (like heart failure. an appropiate supply of transfuzional Centers in order to provide the special requests for these patients and National Donor Registry afiliation to World Donor Registry for Hematopoietic Stem Cell Transplantation would allow to romanian hematologists to apply the terapeutic protocol for aplastic anemia patients. and 88 hospitalizations are for patients with aplastic anemia with infectious. Annualy. The second patient is a female 19 years of age. hemorrhagic or anemia complications. At 40 years of age. Targu Mures and Heidelberg. Doar 1-2% din pacientii romani cu aplazie medulara. Aceste internari sunt determinate de complicatiile starii de insuficienta medulara: anemie. In conclusion. She had priority for inclusion in SCT programe. hemocromatosis. Fundeni Clinical Institute ** University of Heidelberg. vor permite respectarea si in Romania a programului terapeutic prevazut in Ghidul Grupului European de Transplant de Maduva osoasa pentru aplazia medulara. The financial suplement for hematological patients. requested by EBMT Guide. He received transfusions with erythocytes and thrombocytes.internari pe an sunt ale bolnavilor cu aplazie medulara aflati in evidenta. patients with Aplastic Anemia has priority for stem cell transplantation. The choice in patients between 30 and 45 years of age is more difficult and both BMT and immunosuppression give good results. alloantibody anti trombocytes and anti HLA antibody. an initial course of a combination of ATG and cyclosporine should be given (P. Omiterea unei etape de consolidare (cu doze mari sau foarte mari sau cu radioterapie) din programul terapeutic pretransplant se asociaza cu recaderea precoce post transplant si insuccesul transplantului de celule stem hematopoietice. 439449). Suplimentarea fondurilor dedicate ingrijirii pacientilor hematologici. sangerari. We present 2 patients with aplastic anemia admitted in Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation from Fundeni Clinical Institute and followed-up in cooperation with centers for Hematology from Sibiu. Hematopoietic Stenm Cell Transplantation inAplasticAnemia Andreea Moicean*. corticotherapy. In older patients. with transient remission. Bone Marrow Transplantation (2006) 37.

TCR. Antibody combinations allow simultaneous analysis of 3 or 4 markers. CD99. which explain why it is so difficult to reach a consensus. In any case. in proportion as residual disease is low at transplant. some combinations and fluorochromes being dependent on the type of flow cytometer or filter combinations used. 3. Multicolor immunophenotyping has many technical problems. Mihaela Melinte****. CD86. As in malignant lymphoma and in acute leukemias. accreditation. CD14. Experienta romaneasca in transplantul de celule stem hematopoietice in bolile maligne hematologice este limitata dar transplantarea oricarui pacient cu boala maligna trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate prevazute in protocoalele europene de tratament. Cianga**. It's curative effect is an aditional one to that of former steps of treatment. Therapeutic targets: CD20. CD8.3 cazuri de leucemie acuta cu recadere posttransplant la care evaluarea istoricului terapeutic a relevat omiterea din motive obiective a programelor pretransplant de consolidare cu doze mari de citostatice. CD71. CD117. CD41 or CD61. Romanian experience in HSCT is very limitted but for each transplant perfomed the patient have to be eligible as european guides request: physical performance. CD3 (m). CD11c. sIg. Lucia 24 . aIleana Constantinescu*. the complete and appropiate treatment before transplantation is mandatory. external quality control. 2. disease features and terapeutical history. For sublineage classification and definition of clinical entities (also with adapted gating strategy): DR. CD11b. CD123. CD16. CD64. CD65. CD35/36.. For example. there are presented: . uPAR(CD87)/uPACD116. there should be no more than 24-48 hours between collection and sample processing. CD87. CD14. CD22 (s or c). CD33. TdT CD7. CD34 CD45 for gating purposes.3 patients with acute leukemia relapsed after transplant. CD10. CD2. They may need to be completed using markers that will prove later useful for MRD detection. . Omiting a high dosis consolidation or a radiotherapy consolidation before transplant associates with early relapse after transplant. He relapsed early after transplant. CD4. . CD19. should be prepared "as soon as possible" after collection. By its implications HSCT is a terapeutical approach of the residual disease. These panels are intended for diagnostic purposes of acute leukemia. CD15. CD5. The therapeutical history checking showed high dosis consolidation befor transplant omitting. CD123. In myeloablative conditioning transplatation too. Immunology of Bone Marrow Transplantation in Romania: development. The panel for quick orientation or paucicellular samples includes: cCD3. IgM (c). curing the disease is more possible after HSCT. By multicolor immunophenotyping we can identify aberrant LAIPs which allows the discrimination of leukemic cells from normal cells. cCD79a. CD68 (c). Dan Luscalov*****. more recently 5 or 6. There are also important economical advantages. Hematopoietic Stem Cell Transplantation cannot replace the appropiate treatment for hematological malignant diseases Andreea Delia Moicean Centrul de Hematologie si Transplant Medular Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Hematopoietic Stem cell transplantation (HSCT) is an important step during the common treatment for hematological malignant diseases. Other useful markers (>20): MPO/LF (lactoferrin) (c).1 caz de boala Hodgkin in recadere care nu a urmat pretransplant radioterapie pe campurile interesate si a recazut precoce post transplant. CD45. CD52. impacting on MRD detection. HSCT itself is not curative.1 patient with relapsed Hodgkin disease who had not before transplantation a field-involved radiotherapy. Elena Gai***. and probably even more in a near future. lysozyme (c). Petru. atat din punct de vedere al conditiei fizice si al tipului de boala dar si din punct de vedere al istoricului terapeutic a pacientului respectiv. CD33. CD13. CD44. CD56. CD58. MPO. CD238 (glycophorinA) or CD36. . CD1a.

Donor surface NK and T cells KIR genes mismatch with the recipient could activate cellular immune response via MHC class I. on a long term the bone marrow allograft functionality.Luminex Immunological assessment post BMT: Cytokine gene polymorphism IL 2R. Although immunosuppressive drugs (FK 506. maintaining. Plays a role in the control of cellular interactions responsible for both cellular and humoral immune responses. CMV. Marilena Zaharia*. rubella virus. HTLV 1/2 . RT-PCR) Pre-BMT Immunological Algorithm HLA Typing by molecular biology methods PCR SSOP. Timisoara ***** Centre of Immunogenetics. VHC.CDC . HLA antigens are controlled by a series of highly polymorphic genes on the short aim of chromosome 6MHC. Daniela Vasile* *Centre of Immunogenetics and Virology.Anca Tica*. Conclusions: Transplantation immunology is complex. VZV. HIV 1/2. EBV. Both HLA class I and class II bind small antigenic peptides for presentation to the TCR which then may lead to specific T-cell activation. TNFα TH1 / TH2 PCR Chimerism PCR under development Tacrolaemia Cyclosporaemia Virological assessment Results: For bone marrow transplantation the use of Sequence Based Typing (SBT) is the gold standard for HLA matching. IL10.Dican*****. Our Immunogenetics Centres provide expanded immunological monitoring together with virological and drug monitoring of BMT transplanted patients. IL4. Bucharest ** Centre of Immunogenetics. IL6.AHG CDC .ELISA . are useful in prevention of acute rejection episodes. The histocompatibility barrier between recipient and donor remains a problem in that it will activate immune responses leading to graft rejection. Daniela Nedelcu*. HSV 1 and 2. HLA polymorphism is reflected by allelic substitution of many amino acid residues in the polypeptide chains. especially the external domains which contain the peptide binding site. 25 . molecular biology tests (PCR. The HLA alleles is considerable polymorphism of HLA is wellknown.ELISA . Targu Mures **** Centre of Immunogenetics. toxoplasma gondii and chlamydia. Is associated with a variety of diseases. Cytokine gene polymorphism.KIR genotyping match Anti-HLA antibody detection and identification .HLA class I and class II alloantigens can induce transplant immunity at both humoral (antibody) and cellular (Tlymphocyte) immune levels.sequence-specific oligonucleotide probe hybridization (high resolution) SSP sequence-specific primers (high resolution) SBT (the highest available resolution) Cross. the successful management of the transplant management of the transplant patients requires an understanding of the MHC also referred as the HLA system. Iasi *** Centre of Immunogenetics. Material and methods: Virological assessment Both donor and recipient are tested for: VHB. This affects the spectrum of antigenic peptides presented by the different allelic types of HLAmolecules and the repertoire of responding T-cells. donor-recipient KIR genes match.Adela Toader*. Methods Indirect diagnostic tests (serological) Direct diagnostic tests. Cyclosporine) will reduce rejection.match . Fundeni Clinical Institute. Cluj Napoca Introduction: HLAdetermines the fate of transplantation. VHD.

Tacrolimus. Petru. EPT helps to assess and monitor multiple components of quality.Anca Tica*. HIV 1/2. Clinical and laboratory scientists should work together as a team in order to have a complete overview of the transplanted patients. De asemeni. HHHHHH Imunologia transplantului medular in Romania: dezvoltare. Concluzii: Imunologia transplantului este complexa. virusologie completa Rezultate: Pentru transplantul medular. IL6. Elena Gai***. IL4. Mihaela Melinte****. toxoplasma gondii si clamidia. Iasi *** Centrul de Imunogenetica. Cianga**. daca imunosupresia va reduce rejectia. especially analytical and preanalytical. Peptidele antigenice vor fi prezentate limofocitelor T. este reflectat de substitutia alelica a multor reziduuri aminoacidice din lanturile polipeptidice. Centrele noastre de imunogenetica urmaresc sa extinda monitorizarea imunologica si virusologica in acelasi timp cu monitorizarea imunosupresiei la pacientii transplantati medular. in special la nivelul domeniului extern care contine situsul de cuplare a peptidelor. acreditare. Lucia Dican*****. pot induce imunitate post transplant atat la nivel umoral cat si la nivel celular. Marilena Zaharia*.Accreditation requirements include developing maintaining and documenting an effective QA program that includes analytical external proficiency testing. la nivelul bratului scurt al cromozomului 6 MHC. virusul rubela. Dan Luscalov*****. HTLV 1/2 . TNF. CMV. Joaca un rol important in controlul interactiunilor celulare responsabil pentru raspunsul imun celular si umoral si este asociat cu o varietate de boli. identic cu sistemul HLA. IL2R.. control extern de calitate Ileana Constantinescu*. IL10. VZV. Antigenele HLA sunt controlate de o serie de gene inalt polimorfice. Ciclosporina. Timisoara ***** Centrul de Imunogenetica. se performeaza metoda SBT care este standardul de aur in potrivirea HLA..Adela Toader*. Aceasta afecteaza spectrul peptidelor prezentate de diferite tipuri alelice de molecule HLA si repertoriul clonelor de celule T specifice. Bucuresti ** Centrul de Imunogenetica. EBV. TH1/TH2 PCR. Institutul Clinic Fundeni. Metode: Diagnosticul indirect (serologie) Diagnosticul direct-teste de biologie moleculare (PCR. potrivirea genelor KIR intre primitor si donator sunt utile in prevenirea episoadelor de rejectie acuta. in compania moleculelor HLA de clasa I si clasa II. Aloantigenele HLA clasa I si clasa II. <. HSV 1 si 2. 26 . VHC.Targu Mures **** Centrul de Imunogenetica. mentinand functionarea alogrefei de maduva osoasa pe tremen lung. Polimorfismul HLA. Daniela Vasile* *Centrul de Imunogenetica si Virusologie. Poliforfismul genelor citokinelor. Chimerism PCR. Daniela Nedelcu*. Mismatch-ul intre genele KIR care codifica receptorul pe suprafata al celulelor NK ale donatorului si receptorii celulelor T pot sa genereze activarea raspunsului imun celular via MHC clasa I. Cluj Napoca Introducere: HLA determina soarta transplantului. Material si metoda: Virusologie completa:Atat donatorului cat si primitorului li se fac urmatoarele teste: VHB. Bariera compatibilitatii dintre receptor si donator ramane o problema in activarea raspunsului imun legat de rejectia grefei. managementul de succes al transplantului si al pacientilor transplantati necesita o intelegere a MHC. VHD.Our goal is to offer complete integrated monitoring data and to fulfill EFI Standards. RT-PCR) Algoritmul Imunologic pre-Transplant Medular Tipizarea HLAprin metoda de biologie muleculara PCR SSOP-sequence-specific oligonucleotide probe hybridization (inalta rezolutie) SSP-sequence-specific primers (rezolutie inalta) SBT-highest available resolution Crossmatch -CDC -ELISA -Genotipare KIR Detectia si identificarea anti-HLA -AHG CDC -ELISA -Luminex Imunologie completa post transplant medular: polimorfism gene citokine.

Dan Colita** *Centrul de Imunogenetica si Virusologie. especially analytical and prenalytical. Fundeni Clinical Institute. Marilena Zaharia*. Tipizarea primitorului si donatorului prin metoda de cea mai inalta rezolutie ceruta de 27 . VHC. EBV. -HLAtyping Must include high resolution class I and class II typing by DNA methods to determine the degree of HLA matching as appropriate for the transplant protocol. Donatorul trebuie sa semneze consimtamantul legal inainte de recoltare si inainte ca donatorul sa fie trecut pe lista de donatori onorifici de maduva. Fundeni Clinical Institute. management si acreditare europeana. The educational background and training of the laboratory personnel. Marilena Zaharia*. To characterize the problems (precision. Bucuresti Registrul National de Donatori Onorifici de maduva dateaza din 2003. HIV 1/2. The reporting of results Advantages and Benefits of EFIAccreditation Exchange of information. HSV 1 si 2.Adela Toader*.The condition of the specimens.Alina Tanase**. HTLV 1/2 . Equipment. VZV. HSV 1 and 2.EPT helps to assess and monitor multiple components of quality. VHD. Registrul National de Donatori de Maduva: organizare. Bucharest National waiting lists for Bone Marrow donor registry (2003) The donor must give his/her informed consent according to the national legislation before blood is taken for typing and before the donor is placed on a list of donors available to be called. Daniela Vasile*. To assess method stability. VHB.Anca Tica*. The interpretation of the results. toxoplasma gondii si clamidia. management and EuropeanAccreditation Ileana Constantinescu*. accuracy) affecting the method. to maintain and promote EFI Standards and to support all Romanian Immunogenetics Centers to apply for EFI accreditation.Alina Tanase**. VZV. Testarea histocompatibilitatii pentru donatorii inruditi si neinruditi: Virusologie pentru primitor si donator. Dan Colita** *Centre of Immunogenetics and virology. Reagents. Our goal is to offer complete integrated monitoring data for all services that we provide. Tipizarea HLA Trebuie sa includa metoda de tipizare HLA clasa I si clasa II de inalta rezolutie care determina gradul de compatibilitate HLA pentru transplant. Institutul Clinic Fundeni. Ileana Constantinescu*. Cerintele acreditarii necesita dezvoltarea mentinarii si documentarii a unui program complet care include testarea eficientei externe . Zsofia Varady**. Typing of donor and recipient at the highest level of resolution required by the transplant protocol must be performed in the laboratory affiliated with the transplant centre.EPT ajuta la evaluarea si monitorizarea multiplelor componente legate de calitate. National Bone Marrow Registry: development. Improving continuously our activity. QC in tissue typing By choosing the best methodology. rubella virus. Daniela Vasile*. Oamenii de stiinta din laborator si clinica trebuie sa lucreze ca o echipa pentru a avea o imagine completa a pacientilor transplantati. Daniela Nedelcu*.Anca Tica*. CMV. Histocompatibility testing for related and unrelated transplants -Virological assessment Both donor and recipient are tested for: VHB. The transcription of results. VHD.The controls used in the test runs. Variables that affect the quality of results.Adela Toader*. Institutul Clinic Fundeni. Homogenous way of performing tests Management of Quality Control. Exchange of experience. Bucuresti **Centrul de Transplant Medular. in special analitice si pre-analitice. Daniela Nedelcu*. toxoplasma gondii and chlamydia. HIV 1/2. Bucharest **Centre of BMT transplantation. CMV. VHC. Accreditation requirements include developing maintaining and documenting an effective QAprogram that includes analytical external proficiency testing. HTLV 1/2 . EBV. virusul rubela. Zsofia Varady**.

Starea pacientului. Interpretarea rezultatelor. Educatia si perfectionarea personalului din laborator. Avantaje si beneficii ale acreditarii. Imbunatatirea continua a activitatii. Echipamentele. Controlul de calitate in tipizare tisulara Prin alegerea celei mai bune metode. Oamenii de stiinta din laborator si clinica trebuie sa lucreze ca o echipa pentru a avea o imagine completa a pacientilor transplantati.Stabilitatea metodei.protocolul de transplant trebuie performata in laboratoare afiliate centrelor de transplant. caracterizarea problemelor care afecteaza metoda (precizie si acuratete) . Schimb de experienta. Raportarea rezultatelor. Managementul controlului de calitate. EPT ajuta la evaluarea si monitorizarea multiplelor componente legate de calitate. Schimb de informatii. Cerintele acreditarii necesita dezvoltarea mentinarii si documentarii a unui program complet care include testarea eficientei externe . Variabilitati care afecteaza rezultatele. 28 . Transcrierea rezultatelor. Reactivii. in special analitice si pre-analitice.

org). Panelul trebuie sa include si tintele terapeutice: CD20. Recent advances in the understanding of disease pathogenesis has also led to the development of improved molecular tests. clasificarea si. CD86. 2. in nici un caz nu se ingheata!). CONSENSUL EUROPEAN IN IMUNOFENOTIPAREA PRIN CITOMETRIE IN FLUX A LEUCEMIILOR ACUTE Adriana Dumitrescu Laboratorul de Citometrie in flux. Panelul de anticorpi monoclonali necesari pentru orientare sau pentru probele sarace include: cCD3. 29 . obiectivele sale majore fiind determinarea liniei. CD4. CD58. while the activating mutations in signal transduction molecules induce alterations in the activity and expression of several transcription factors that are crucial for normal myeloid differentiation. lanturi TCR. panelul de anticorpi monoclonali. dar in cel mult 24-48 ore de la recoltare. CD8. CD3 (s). Germany ** Ritus-Biotec. Etapele preanalitice care preced imunofenotiparea sunt de o deosebita importanta: .Volumul probei . Especially in acute myeloid leukemia (AML) rapid progress has been made in defining the disease associated genetic and epigenetic lesions. Bucuresti. cCD79a. CD35/36. 2. CD64. CD13. precautiile preanalitice. identificarea fenotipurilor asociate leucemiei necesare pentru detectarea ulterioara a bolii minime reziduale (BMR). CD19. in ultimul timp. CD123. combinatiile anticorpilor monoclonali. CD117. IgM (c). CD11c. CD14. CD44. Prezentam recomandarile actuale in contextul consensului european obtinut in cadrul European Leukemia Net (ELN) (www. CD56. incercand sa se obtina un consens. University of Münster. CD68 (c). identificarea leucemiilor bifenotipice (LAB. CD99. CD45. CD1a. Acestea se refera la: 1. Two major types of genetic events have been described that are crucial for leukemic transformation: alterations in myeloid transcription factors governing hematopoietic differentiation and activating mutations of signal transduction intermediates.DR. CD41 sau CD61. CD52. uPAR(CD87)/uPACD116. CD14. Codlea/Brasov Acute leukemias are a group of malignant diseases with often similiar appearance. CD33. CD65. Romania Citometria in flux constituie in prezent o metoda indispensabila pentru diagnosticul leucemiilor acute. CD16. De asemenea se considera ca fiind necesari si alti markeri (>20): MPO/LF (lactoferrin) (c).leukemia-net. Heparina sau citrat Na .Transportarea probei: temperatura optima de 10-250C ( nu se tine la frigider si nici la soare. Hematology and Oncology. CD238 (glycophorinA) sau CD36. CD15. in mod exceptional se poate utiliza sange periferic (blasti >80% sau >30 G/L) -Anticoagulantul indicat: EDTA. CD87.Esantionul preferat este maduva osoasa. CD5. CD123. imunofenotiparea a suscitat numeroase dezbateri ale specialistilor implicati. MPO. CD10.ATELIER DE LUCRU EDUCATIONAL LEUCEMII ACUTE GenomicAnalyses for Leukemia diagnosis and the identification of novel therapeutic targets Carsten Müller-Tidow* andAnca Ilea** * Department of Medicine. 3. Institutul Clinic Fundeni. Pentru identificarea ulterioara a BMR pot fi necesari si alti markeri. 1. CD34 CD45 pentru “gating” Pentru clasificare si definirea entitatilor clinice (cu strategia potrivita de gating) sunt necesari urmatorii markeri:HLA. Procedura complexa si laborioasa. CD71. TdT CD7. lysozyme (c CD11b. since the molecular events changing the transcriptional control in hematopoietic progenitor cells modify the composition of signal transduction molecules available for growth factor receptors. CD2. An accurate diagnosis enables the use of the best therapy and strongly predict patients´ prognosis. The improved understanding of disease pathogenesis has led to an intensive search for novel drugs that are currently evaluated. CD33. cat mai repede posibil. These processes are highly interdependent. sIg. CD22 (s sau c).

Alina Nicolae (2) 1. CD71. CD19. Imunofenotiparea cu mai multe culori ridica multe probleme tehnice. CD13. TCR. CD1a. Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. Limitele imunohistochimiei în diagnosticul leucemiilor acute limfoide şi non-limfoide Camelia Dobrea (1). CD123. cu impact asupra detectarii BMR. lysozyme (c). cCD79a. Heparin or Na citrate are suitable. CD68 (c). it should not stay in the sun either. CD2.org). Bucureşti. 2. CD238 (glycophorinA) or CD36. some combinations and fluorochromes being dependent on the type of flow cytometer or filter combinations used. CD35/36. CD52. CD3 (m). CD41 or CD61. CD117. Institutul Clinic Fundeni. CD16. România 2. uPAR(CD87)/uPACD116. CD34 CD45 for gating purposes. CD65. CD44. 1. TdT CD7. -As anticoagulant. By multicolor immunophenotyping we can identify aberrant LAIPs which allows the discrimination of leukemic cells from normal cells. CD5. CD15. They should be prepared "as soon as possible" after collection. Spitalul Universitar de Urgenta. România Leucemia acută prezintă pattern-uri caracteristice ale expresiei antigenelor de suprafaţă (CD antigens). CD33. For sublineage classification and definition of clinical entities (also with adapted gating strategy): DR. Institutul Clinic Fundeni. flow cytometry immunophenotyping has been debated several times by the specialists. CD14. 2. In any case. CD22 (s or c). there should be no more than 24-48 hours between collection and sample processing. folosirea anumitor combinatii si fluorocromi depinzand si de tipul de citometru sau combinatiile de filtre utilizate. CD4. The sample should not be refrigerated and certainly not be frozen. CD11c. CD87.leukemianet.e. the objectives of acute leukemia immunophenotyping being lineage assignment. Prin imunofenotiparea cu multe culori se pot identifica fenotipurile aberante (coexpresie. As a complex and laborious procedure. There are also important economical advantages. . We are presenting current recommandations as concluded within European Leukemia Net (ELN) (www.Sampling for acute leukemia diagnosis: bone marrow is preferred. sIg. Bucuresti. CD99. These refer to: 1. Preanalytical precautions. both EDTA. These panels are intended for diagnostic purposes of acute leukemia. Multicolor immunophenotyping has many technical problems. trying to get a consensus. CD64. care facilitează 30 . CD33. CD56.The volume of the sample collected . more recently 5 or 6. CD14. and probably even more in a near future. detection of biphenotypic leukemias (BAL). ceea ce explica si dificultatea de a ajunge la un consens. MPO. They may need to be completed using markers that will prove later useful for MRD detection. CD11b.3. Se adauga avantaje economice. IgM (c). 3. ceea ce permite discriminarea celulelor leucemice si a celor normale. which explain why it is so difficult to reach a consensus. LaboratorAnatomie Patologica. CD10. Laborator Anatomie Patologica. Therapeutic targets: CD20. between 10 and 25°C is ideal. impacting on MRD detection. The preanalytical steps preceding immunophenotyping are of major importance: . CD45. mai recent 5-6 si probabil mai mult in viitor. CD58. Other useful markers (>20): MPO/LF (lactoferrin) (c). Antibody combinations. CD8. The panel for quick orientation or paucicellular samples includes: cCD3. CD86. CD123. Combinatiile de anticorpi monoclonali permit analiza simultana a 3-4 markeri. EUROPEAN CONSENSUS IN FLOW CYTOMETRY IMMUNOPHENOTYPING OFACUTE LEUKEMIAS Adriana Dumitrescu Laboratorul de Citometrie in flux. 3. Antibody combinations allow simultaneous analysis of 3 or 4 markers. Bucureşti. . i.Transportation of the sample: room temperature. asincronisme). Romania Flow cytometry is a proven method for the diagnosis of acute leukemias nowadays. Consensual mandatory acute leukemia diagnosis panel. classification and identification of leukemia associated immunophenotypic patterns (LAIP). but peripheral blood samples with large blast counts (>80% or >30 G/L) can also be used.

Fundeni Clinical Institute. The limits of immunohistochemistry in diagnosis of acute lymphoid and non-lymphoid leukemia Camelia Dobrea (1). If bone marrow aspiration is unsuccessful.Centre of Hematology and Bone Marrow Transpantation. Romania Acute leukemia displays characteristic patterns of surface antigen expression (CD antigens). MPO. Pathology Laboratory . The most commonly used systems of classification of acute leukemia are based mainly on cytomorphological. Imunohistochimia oferă ca avantaje: arhitectura şi dispoziţia celulelor tumorale.TdT. CD79a. It plays an indispensable role in the correct identification of AML M0. lysosyme. în special în cazul LAL. enzyme cytochemical. lizozim. CD20. MPO. especially in the case ofALL.Alina Nicolae (2) 1. fiind o investigaţie multiparametrică. citochimice şi imunocitochimice ale celulelor din frotiurile de sângele periferic şi din aspiratul medular. diferenţierea LAP de LAM M1/M2. CD42.Emergency Universitary Hospital Bucharest. factor VIII. următorul panel de anticorpi este considerat în general adecvat: CD34. CD10. fără descărcare de blaşti în periferie şi cu aspirat medular alb. jucând deasemenea un rol important în instituirea terapiei. The immunohistochemistry offers the advantage of the architecture. dovedindu-şi utilitatea în cazurile rare de leucemie acută cu mielofibroză.CD42. correct identification of TdT-negative ALL and unusual variants. ţine cont de trăsăturile citogenetice şi moleculare ale celulelor tumorale. A lot of studies tried to demonstrate the diagnostic value of antibodies suitable for use on paraffin embedded sections from bone marrow biopsy specimens. CD3. Pathology Laboratory . precum şi a variantelor neobişnuite de leucemie: leucemie bifenotipică şi nediferenţiată. CD10. such as undifferentiated and biphenotyping acute leukemias. without peripheral discharge and bone marrow aspirate . CD20. alte investigaţii (analiza rearanjării genice) sunt indicate. For all the cases with discordant results between these methods. Bucharest. acute panmyelosis). or/and aberrant 31 . CD68.TdT. which facilitate their identification and appropriate classification and hence plays an important role in instituting appropriate treatment. glycophorinA. Althought immunophenotyping by flow cytometry confers a much better evaluation of blast cells being a multiparametric analysis. CD3. biopsia de măduvă osoasă (din creasta iliacă) devine investigaţia cu implicare diagnostică majoră. Numeroase studii au încercat să demonstraze valoarea diagnostică a anticorpilor utilizaţi pe biopsii de măduvă osoasă incluse la parafină. Ea joacă un rol indispensabil în identificarea corectă a LAM M0. identificarea corectă a LAL TdT-negative. Romania 2. glycophorinA. Dacă aspiratul medular este alb. Sistem de clasificare al leucemiilor acute WHO 2000. Totuşi imunofenotiparea prin flow citometrie conferă o mai bună evaluare a populaţiei de celule blastice. and takes account of cytogenic and molecular genetic findings. CD79a. bazat pe sistemului Franco-Americano-Britanic (FAB) revizuit. the investigation of bone marrow biopsy specimens (from the iliac crest) becomes of major diagnostic importance. factor VIII.dry tap (such asAML M7. The WHO classification system of acute leukemia is based on a revision of the French-American-British (FAB) system. and immunocytochemical findings in blood and bone marrow smears. Cel mai comun sistem utilizat în clasificarea leucemiilor acute se bazează în principal pe caracteristicile citomorfologice.identificarea şi clasificarea lor adecvată. and the following panel is generally considered suitable for subtyping: CD34. CD68. Pentru toate cazurile cu rezultate discordate între aceste două metode şi/sau expresie aberantă de antigene. disposition of malignant cells and also in rarely cases of acute myeloid leukemia with myelofibrosis. differentiation of APL from AML M1/M2.

Cisleanu. A. Radesi. M. supravietuirea globala raportata la momentul diagnosticului de DBE la pacientii cu LAM “de novo” a fost mai scurta fata de cei cu LAM secundara. sinovie (1 caz). Bucharest KEYWORDS:Acute myeloblastic leukemia. EXTRAMEDULLARY MYELOID CELL TUMORS IN ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS.POSTERE DETERMINARI BLASTICE EXTRAMEDULARE IN LEUCEMIILE ACUTE MIELOBLASTICE CARACTERISTICI EPIDEMIOLOGICE . In lotul nostru. M. Localizarile DBE identificate au fost: piele (1 caz). clorom sau mieloblastom. Dupa cum reiese din literatura. LAM1 2cazuri. C. A. C. M. M.2007. Ciufu. LAM2 7 cazuri. D. V. Dervesteanu. S. localizari absolut particulare: glanda tiroida si sinovia. THE EXPERIENCE OF HEMATHOLOGY DEPARTMENT OF THE EMERGENCY UNIVERSITARY HOSPITAL I. tub digestiv (4 cazuri). Concluzii: DBE pot apare atat in LAM “de novo” cat si secundare.Vladareanu. Cinci pacienti au prezentat DBE unice. Conform datelor din literatura. H. Onisai. V. A.03 2005 30 06. Material si metoda: Prezentam un studiul retrospectiv al unui lot de 15 pacienti (cazuri consecutive) cu LAM “de novo” (7 cazuri) si secundare (8 cazuri) diagnosticate in clinica noastra in perioada 1. R. os (1 caz). posibil datorita numarului mic de cazuri avute la dispozitie. Extramedullary myeloid tumors 32 . M. Ciufu. Petre. LAM4 1 caz. precedand debutul medular si periferic sau ca evenimente tarzii in evolutia leucemiei.M. LAM5 2 cazuri si Leucemie cu eozinofile 2 cazuri. Toti pacientii au fost investigati din punct de vedere imunofenotipic dar fara a putea identifica expresia vreunui antigen particular si nici nu s-a putut stabili vreo corelatie intre subtipul morfologic LAM si localizari particulare ale DBE. sunt tumori maligne constituite din blasti si granulocite in diferite stadii de maturatie. Doar in patru cazuri DBE au precedat boala medulara. Bucoveanu Hemathology Department of the Emergency Universitary Hospital. ca prima manifestare de boala. in majoritatea cazurilor DBE au aparut dupa determinarea medulara (la pacienti deja diagnosticati cu LAM conform criteriilor clasice). Bumbea. sistem nervos central (1 caz). In lotul nostru. Voican. M. H. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Cuvinte cheie. EXPERIENTACLINICII DE HEMATOLOGIE SUUB I. C. Bucoveanu Clinica de Hematologie. Vasilache. muschi (2 cazuri).Leucemia acuta mieloblastica. Determinare blastica extramedulara Introducere: Determinarile blastice extramedulare (DBE). Rezultate: Repartitia lotului de pacienti pe sexe a fost de 5 femei si 10 barbati iar mediana varstei a fost de 56 ani (18-78) cu urmatoarele subtipuri morfologice identificate: LAM0 1caz. C. R. Supravietuirea globala a fost mai mica in grupul pacientilor cu LAM “de novo” fata de grupul LAM secundare. ganglioni limfatici (6 cazuri). Marinescu. Bumbea. Dervesteanu. Marinescu. Begu. Criteriile de diagnostic utilizate corespund Clasificarii WHO a LAM. Onisai. pacientii cu DBE au prognostic mai prost si supravietuire mai scurta. cunoscute si ca sarcom granulocitic. Voican. Begu. Vladareanu.M. tiroida (1 caz).in lotul nostru .au fost ganglionii limfatici si tubul digestiv. Radesi. D. opt au avut mai multe situsuri cu aceeasi structura histologica interesata iar in doua cazuri s-au identificat DBE in organe cu structura histologica diferita. Aparitia lor reprezinta un factor de prognostic prost asociat cu o supravietuire redusa. Scopul: Identificarea unor particularitati asociate aparitiei DBE in leucemiile acute mieloblastice (LAM) “de novo” si secundare. Cisleanu. DBE pot apare practic in orice locatie dar cele mai frecvente situsuri . Vasilache. Petre. A. S.

A. In our research. 5 were females and 10 were males with a median age of 56 years. Patients with EMT have poorer prognostic and shorter survival. H.-----I. muscle (2 cases) and thyroid gland (1 case).Casleanu*.Petre*.Vasilache*.Radesi*. Diagnosticul hematologic s-a bazat pe examenul histologic al maduvei osoase (Punctie Biopsie Osoasa). Althought all the patients were imunophenotypically investigated. bone (1 case). In four cases. EVOLUTIE FAVORABILASUB TRATAMENTANTICOAGULANT SI CITOREDUCTOR. synovia (1 case). colestaza si semnele deficitului de productie hepatica alaturi de datele imagistice (ecografie. Aims: To identify particular characteristics for EMT occurrence in “de novo” and secondaryAML. also known as granulocytic sarcoma. preceding the onset in marrow and peripheral blood. gastrointestinal tract ( 4 cases). eight had multiple sites involving the same histologic structure and in two cases EMT developed in organs with different histologic structure. AML4 1 case. Codlea Introducere: Evenimentele trombotice reprezinta una din cele mai frecvente complicatii (20-30%) si principala cauza de mortalitate (30%) a pacientilor cu Policitemia Vera (PV).Bumbea*. The following morphologic types were identified: AML0 1 case. modificari ale coagulogramei) au ridicat problema diagnosticului diferential cu Sindromul Mosse. AML2 7 cases. as first manifestation of the disease. the EMT succeeded the medullar involvement. A. varice esofagiene si gastropatie portala. putand reprezenta elementul revelator al bolii mieloproliferative cronice (BMC). Afecteaza atat teritoriul arterial cat si venos iar prezenta mutatiei JAK2V617 pare a se corela cu un risc trombotic crescut . determinarea valorii eritropoietinei serice (EPO) si evidentierea mutatiei JAK2 V617F prin examen PCR. D. Tromboza venelor suprahepatice (sindromul Budd-Chiari) reprezinta o localizare particulara si destul de putin frecventa a procesului trombotic.Vladareanu*. As reported in the literature.Background: Extramedullary myeloid cell tumors (EMT). AML1 2 cases. M. The EMT locations were: skin (1 case). AML5 2 cases and acute leukemia with eosinophils 2 cases. Evolutia pacientului sub tratament complex ce a inclus flebotomii terapeutice repetate. M.Begu*.06. or as late events in the evolution of the illness.Dervesteanu*. All the patients were morphologicaly and imunophenotypicaly investigated.Ilea** * Clinica de Hematologie. the EMTs may virtually involve any location. Their development represents a poor prognostic factor and correlates with a short survival. The overall survival was shorter in the ”de novo” AML group than in secondaryAML.2007 and diagnosed according to WHO criteria. Results: Among the 15 patients. ascita si edeme periferice) si parenchimatos (hipoalbuminemie. no significant observation regarding a particular antigen expresion and no correlation between the morphologicAML type and peculiar location of EMT could be made.03. central nervous system (1 case). hiperbilirubinemie. but the most commun sites in our research were: lymph nodes and gastrointestinal tract . chloroma or myeloblastoma are malignant tumors of myeloblasts and granulocytes in different stages of maturation. In our data.2005 and 30. SINDROM BUDD-CHIARI CA EVENIMENT REVELATOR PENTRU POLICITEMIA VERA. in ciuda tratamentului anticoagulant. Voican*. the EMT preceded the medullary disease. probably due to the small number of cases. Aparitia lor este mai frecventa in primii trei ani de la diagnostic. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti ** RitusBiotech. Concluzii : Accidentul trombotic major . CT-scan. rare and peculiar location were: thyroid gland and synovia. V. eco Doppler. in most of the cases. citoreductie cu Hydroxiuree si anticoagulant (Heparina sodica in administrare continua urmata de anticoagulant oral) alaturi de masuri patogenice si simptomatice vizand ciroza hepatica.M.Ciufu*. hipocolesterolemie. range [18-78].C. the overall survival reported to the EMT diagnosis was shorter in “de novo”AML compared to secondaryAML Conclusion: EMT can develop in patients with de novo or secondary AML. a fost favorabil cu normalizarea parametrilor hematologici. disparitia fenomenelor de decompensare hepatica si reducerea dimensiunilor procesului trombotic. PREZENTARE DE CAZ. Material si metoda: Prezentam cazul unui pacient diagnosticat concomitent cu tromboza de vene suprahepatice si BMC PV. Five patients presented unique determination of EMT. C.Marinescu*. Sindromul de hepatocitoliza important. asociata unui prognostic foarte rezervat pe termen scurt. endoscopie digestiva superioara) ce pledau pentru o ciroza hepatica non-virala (markeri virali hepatitici negativi) decompensata portal (varice esofagiene grad IV-V. lymph nodes (6 cases). 33 .cu prognostic cunoscut ca extrem de rezervat asociat unei BMC justifica initierea unui tratament anticoagulant agresiv chiar in prezenta unui risc hemoragic crescut generat de o potentiala afectiune hepatica cronica cu deficit de productie a factorilor coagularii. Methods: We present a retrospective study of 15 patients (consecutive cases) with ”de novo” (7 cases) and secondary (8 cases)AML admitted to our hospital between 01.A. S.

insotita de determinari ganglionare abdominale. The suprahepatic veins thrombosis (Budd-Chiari syndrome) represents a less frequent and odd location of the thrombotic process associated to a very poor. ca sindrom hipereozinofilic (HES) idiopatic cat si ca leucemie cronica cu eozinofile (LCE).Bumbea*. M.Petre*. V. alergice.Radesi*. the liver decompensation dissapeared and the thrombotic process was stopped and even diminished. citotoxic agents Hydroxiurea anticoagulant therapy (unfractioned Heparine followed by oral anticoagulant) and pathogenic and simptomatic measures regarding hepatic disease was good: the hematologic parameters became normal. M. A. A. oesofagial varices and portal gastropathy. high bilirubinemia) raised the problem of the differantial diagnosis with Mosse syndrome.Sandu. ascitis and peripheral oedema) as well as parenchimal decompensation (low albumine.Voican*. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Introducere: Hipereozinofilia (>1.Bumbea*. D.>140000/mmc) si eozinofilie importanta (E=78%) aparute in contextul unei tumori de loja renala stanga cu extensie retroperitoneala. Conclusions: The major thrombotic accident .Marinescu*. D.poster I.5 x 109/L) apare atat ca eozinofilie reactiva (HES secundar) ce recunoaste o multitudine de cauze subiacente.known as a very bad prognostic factor associated to a CMD justifies an aggressive anticoagulant therapy in spite of an increased hemmoragic risk generated by a possible liver disease with coagulation disturbances.Ciufu*.Vasilache*.Dervesteanu*. Spitalul Universitar de Urgenta. hepatice nodulare.Ilea** Background: Thrombotic events represent one of the most frequent complications (25-30%) and the main cause of death (30%) in policitemia vera (PV). C. S. Bucuresti **DepartamentulAnatomie Patologica.Vladareanu*.Begu*.C. CT-scan.A.Casleanu*. They affect both the arterial and the venous vessels and the presence of JAK2 V617 mutation seems to corelate with a higher thrombotic risk.Ciufu*.M.Simion**.A. the low level of serum erithropoietin and the evidence of JAK2 V617 mutation by PCR examination. S. SINDROM HIPEREOZINOFILIC CA MANIFESTARE PARANEOPLAZICA INTR-UN SARCOM RETROPERITONEAL. A. 34 . They occurr especially in the first 3 years after diagnosis and may represent the revelator element for diagnosis. FAVOURABLE EVOLUTION WITHANTICOAGULANTAND CYTOTOXIC THERAPY. neoplazice. short term prognosis. M. C.Marinescu*.Dervesteanu*. Stabilirea diagnosticului corect este esentiala pentru ghidarea tratamentului.Vladareanu*. Prezentare de caz-.Radesi*. demonstrat fiind faptul ca in LCE doze mici de Imatinib mesilat induc remisiunea competa in timp ce cazurile de HES secundar nu sunt sensibile la acest tratament. pleuro-pulmonare micronodulare si tromboza de vena cava inferioara si vena renala stanga evidentiate imagistic. adenopatii periferice si hepatosplenomegalie importanta pe fondul H. C. The diagnosis of PV was based upon the bone marrw biopsy apparence. in spite of the anticoagulant therapy.BUDD-CHIARI SYNDROME AS A REVELANT EVENT FOR POLICITEMIA VERA. I. low coagulation factors. G. atata timp cat s-au obtinut rezultate partiale sau chiar si complete. imunologice) si determinarea markerilor de anomalie mieloida clonala ( ex gena de fuziune FIP1L1/PDGFRA) care stabilesc diagnosticul de LCE. Diagnosticul diferential al acestor trei entitati implica excluderea tuturor cauzelor de eozinofilie reactiva pentru HES secundar (infectioase. Doppler exam. H. HES idiopatic este diagnosticat in absenta tuturor acestor factori. The high values of liver enzimes. Method: We present the case of a male patient in which the suprahepatic vein thrombosis and the chronic myeloproliferative disease (CMD) were concomitentelly diagnosed.Casleanu*.Onisai* *Clinica de Hematologie.M. The patient's evolution with complex therapy that included serial flebotomy. Literatura precizeaza insa ca rezultatele negative pentru FIP1L1/PDGFRA nu exclud in totalitate posibilitatea tratamentului cu Glivec. M.Begu*. M. digestive endoscopy) that suggested the diagnosis of hepatic cirosis of non-viral ethiology (hepatitic viruses markers were negative) with portal decompensation ( oesofagial veins dilatations.Petre*. PROBLEME DE DIAGNOSTIC. cholestasis and the signs of reduced liver protein production along with the paraclinic investigations (ultrasounds. Material si metoda: Se prezinta cazul unui pacient in varsta de 53 ani cu hiperleucocitoza (L. Voican*. Pacientul mai prezenta: eruptie cutanata papuloeritematoasa pruriginoasa in placarde pe membre. A.

D. Spitalul Clinic Colentina. Practic inexistentă înainte de anul 1989. allergic reactions.Vladareanu*. Absenta FIP1L1/PDGFRA (determinata prin examen PCR) si lipsa de raspuns la tratamentul cu Glivec au inclinat balanta catre diagnosticul de HES secundar.g. pleural and pulmonarry micro-noduls and inferior cava vein and left renal vein thrombosis all these were discovered on CT-scan. palpable peripheral lymph nodes and liver and spleen enlargement. The main differential diagnosis were eosinophilic leukemia and secondary HES due to either a solid tumor or to a malignant T cell lymphoma. M. M Guran1. The differential diagnosis among them claims to exclude all the possible causes of secondary eosinophilia ( infectious diseases. cu scadere ponderala importanta si subfebrilitate. the presence of the FIP1L1/PDGFRAfusion gene) that confirm the diagnosis of CEL. Principalele elemente luate in consideratie in diagnosticul diferential au fost : Leucemie cu eozinofile si HES secundar fie unei neoplazii solide cu punct de plecare retroperitoneal fie unui limfom malign T. examenul molecular isi dovedeste superioritatea si indispensabilitatea in stabilirea diagnosticului corect al SHE HYPEREOSINOPHILIC SYNDROME (HES) AS PARANEOPLASTIC MANIFESTATION IN A RETROPERITONEAL SARCOMA. R Gogulescu2. Negative FIP1L1/PDGFRA results. The absence of FIP1L1/PDGFRA(in PCR examination) and the lack of response to Glivec therapy made the secondary HES diagnosis the most probable one. România Tabloul clinico-biologic extrem de variat al Leishmaniazei ne permite să afirmăm că alături de colagenoze. A. idiopatic HES is diagnosed if none of these conditions are fullfilled. INP Prof. DIAGNOSIS DIFFICULTIES I. however.Simion**. infecţia HIV această afecţiune face parte din grupa marilor mimatori. immune causes and underlying neoplastic diseases) as well as to determine the markers of clonal myeloid disorder (e. cu vârsta cuprinsă între 24 şi 47 an. The patient's performance status was very low. This was confirmed by the necropsy which revealed a giant retroperitoneal tumor with multiple secondary locations in pleura. România 3.A. M. Balea4 1. A.Voican*. Spitalul Clinic Colentina. G. Victor Babeş" 4. Conclusions: Although the clinical picture and the initial response to Imatinib therapy may suggest a primary hemathologic disease.Bumbea*. România 2.Radesi*. the molecular examination proves its superiority in establishing the correct diagnosis of HES.Sandu. M Nasta.Dervesteanu*. Balea1.Ciufu*. H. did not rule out response to therapy (partial and even complete responses were achived). Dr.Petre*.Casleanu*. E Ceauşu3. Bucureşti. Bucharest **Anatomopathology Department of Emergency Universitary Hospital. Method: We present the case of a 53 years old male patient with hiperleucocytosis (WBC>140000/mmc) and stricking eosinophilia (E=78%) along with a left renal region tumor with retroperitoneal extension. ganglionare si pleuro-pulmonare. S. pancreas and lymph nodes. 35 . A.Begu*. DIFICULTĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL LEISHMANIAZEI DE IMPORT ÎN ROMÂNIA M.Onisai* * Hemathology Department of the Emergency Universitary Hospital. vasculite sistemice poliarterite. Concluzii: Desi contextul clinic cu valori hematologice extreme (tablou leucemic) si schita initiala a unui raspuns terapeutic la inhibitor de tirozinkinaza pot sugera diagnosticul de LCE. M. Bucharest Background: Hypereosinophilia (>1. odată cu deschiderea graniţelor am diagnosticat numai în clinica noastră 5 cazuri de leishmanioza viscerală: 3 subiecţi de sex bărbătesc şi 2 subiecţi de sex feminin. M. L.Marinescu*. Bucureşti. liver. I. pancreatice. Laboratorul Gral Medical. 4 subiecţi veneau din sudul Greciei şi unul din sudul Italiei (Regio Calabria). C.5x109 /L) may be due to reactive eosinophilia (secondary HES) with multiple causes. tuberculoză. Bucureşti. he had fever from time to time and lost almost 25 kg. nodular liver involvement. He also had an extensive eritematous rash with pruritus on his legs. The correct diagnosis is essential for treatmnent decision as it has already been demonstrated that low doses of Imatinib mesilate induce complete remission in CEL but not in secondary HES .unei stari generale progresiv alterate. confirmat necroptic prin evidentierea unei tumori gigante retroperitoneale cu multiple determinari secundare hepatice.M. lungs. to idiopathic HES as well as to chronic eosinophilic leucemia (CEL). C. intraabdominal lymph nodes enlargement. Spitalul Clinic Boli Infecţioase si Tropicale "Dr.

Marius Nasta. boli neoplazice. The subjects came at our clinic after 8 14 months of suffering. M Guran1. Bucharest. Subiecţii au ajuns în clinica noastră după 8-14 luni de suferinţă. ulterior în clinicile din România (mai şi octombrie 2006). Balea1. Romania The extremely-polymorphous symptoms and signs of visceral Leishmaniasis allow us to state that this infection is part of a grate imitators group together with collagen diseases. neoplastic disorders. PTI. progressive hepatosplenomegaly. DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN IMPORTED LEISHMANIASIS IN ROMANIA M. sindrom consumptiv. pancitopenie care se agravează progresiv şi sindrom umoral inflamator cu hipergamaglobulinemie policlonală.Tabloul clinico-biologic a asociat: sindrom febril prelungit. Accentuăm necesitatea realizării unui examen riguros în contextul în care una din bolnave a efectuat o PBO în clinicile din Regio Calabria. L. progressive adenomegaly. Bucharest. progressive-aggravating pancytopenia and inflammatory humoral syndrome accompanied by polyclonal hypergammaglobulinemia. Romania 3. Bucharest. after the liberation of the Romanian frontiers. Dr. 1. tuberculosis and HIV infection. În concluzie: leishmanioza viscerală face acum parte din patologia ce trebuie avută în vedere şi în România. CH VHB+ cu hipersplenism şi pancitopenie. idiopathic thrombocytopenic purpura. “Dr. no less than 5 visceral Leishmaniasis have we diagnosed only in our clinic: three males and two females ages 24 47. the smear obtained in October 2006 evidenced amastigotes leishmania: one infected macrophage per 100 fields. We emphasize that we should make a thorough examination considering the following case of a female-patient. who have been performed bone-marrow biopsy in one of the clinics in Reggio Calabria and afterwards in the clinics in Romania (May 2006 and October 2006). Bucharest. Reexaminând lamele din octombrie 2006 am evidenţiat prezenţa de leishmania amastigotes: 1 macrofag infectat la 100 câmpuri. M. Conclusion: visceral leishmania has became part of the pathology that should be taken into account in Romania. non-Hodgkin's lymphomas (NHLs). V. I. systemic vasculitis – polyarteritis. Diagnosticul în clinica noastră a fost argumentat de prezenţa de leishmania amastigotes în macrofagele din grunjii mielomedulari. the quest “Ubi Vene” and rigorous examination of bone-marrow biopsy being the key to diagnosis. The associated symptoms and signs were as follows: prolonged-fever syndrome. Romania 2. Gral Medical Laboratory. With no occurrence before 1989. Romania 4. NIP Prof. la internările din diverse servicii medicale ipotezele de diagnostic au fost: endocardită lentă. Babeş” Infectious and Tropical Diseases Hospital. întrebarea Ubi Vene şi examenul riguros al PBO reprezentând cheia diagnosticului. hepatosplenomegalie progresiv. hepatic cirrhosis HVB+ with hypersplenism and pancytopenia. Four of the subject had come from Southern Greece and one of subjects from Southern Italy (Reggio Calabria). R Gogulescu2. Balea4. 36 . consumption syndrome. toxoplasmoza viscerală. The diagnosis in our clinic has been argumented by the occurrence of leishmania amastigotes in the macrophages within the bone marrow grains. adenomegalie progresivă. interval în care. E Ceauşu3. Colentina Clinical Hospital. sa. meanwhile having been diagnosed by various medicalattendance unites with the following hypothetic diagnoses: subacute bacterial endocarditis. LMNH. visceral toxoplasmosis. Colentina Clinical Hospital.A. At a second examination.

ABalea1. C Siara1. Concluziile acestei etape de lucru indică VS ca participând la reglarea secreţiei de Epo. M. România 2. Laboratorul Gral Medical. 2. mai sunt alţi câţiva factori care modulează producţia de Epo. România 2. Dr. Aims: To demonstrate our hypothesis that the blood viscosity modulates as well Epo' s production. insulin release. care au necesitat plasmafereză pentru rezolvarea sindromului de hipervâscozitate. estrogen. NIP Prof. M Nasta. Bucharest. Bucureşti. L. România 3. The analyzed lot had viscosity between 4cp and 12cp and need plasmapheresis as a regulator of their severe hyper-viscosity syndrome. C Siara1. Spitalul Clinic Colentina. N. M. Cheta2 1. Methods: Considering blood viscosity's importance for kidney function we have evaluated the serum erythropoietin's level in subjects with Waldenstrom' s disease and multiple myeloma before starting the plasmapheresis program and at 21 days after the serum viscosity was normalized. Bucureşti. androgenii şi variate citokine. INP Prof. Stanescu1. cum ar fi hipoglicemia. THE EFFECT OF BLOOD VISCOSITY ON ERYTHROPOIETIN SECRETION M. Besides hypoxia. androgenic steroids. We observed a high correlation between the high level serum viscosity and the severity of Epo' s decrease level. În afară de hipoxie. indicated a constant increase of the serum Epo with 68% to 230% (referring to initial values). Bucureşti. hipervâscozitatea reprezentând un factor de inhibiţie a secreţiei de Epo.EFECTELE SINDROMULUI DE HIPERVÂSCOZITATE SERICĂ ASUPRA SECREŢIEI DE ERITROPOIETINĂ (EPO) M. Bucharest. România Introducere: Epo este produsă primar de către rinichiul adult sub controlul unui mecanism de detecţie a oxigenului. Our conclusions of this stage are: the serum viscosity is involved in the Epo' s release regulation. Guran1. Institutul Fundeni.ABalea1. Romania 3. L. Scop: Demonstrarea ipotezei că hipervâscozitatea serică modulează producţia de Epo. I. there are several factors that modulate Epo production. cu vâscozitatea serică mai mare de 4cp (lotul cercetat a prezentat VS cuprinsă între 4cp şi 12cp). Rezultatele obţinute ne-au indicat scăderea constantă sub valoarea limită a normalului a concentraţiei serice a Epo la evaluarea efectuată înaintea plasmaferezei. Fundeni Institute. EFICIENŢA TERAPIEI CU ERITROPOIETINA ”EPOETIN BETA” ÎN SINDROAMELE MIELODISPLAZICE (SMD) M. Reevaluare concentraţiei Epo serice la 21 zile după echilibrarea VS ne-a indicat o creştere constantă a acesteia cu 68% până la 230% faţă de valoarea iniţială cu o valoare medie a creşterii de 114%. increased intracellular calcium. eliberarea de insulină.Am constat o corelaţie strânsă între magnitudinea valorilor VS şi severitatea scăderii valorilor Epo. T Puscariu2. Balea1 1. Spitalul Clinic Colentina. Metodă: Considerând vâscozitatea serică (VS) importantă pentru funcţia renală am evaluat nivelul Epo serice înainte de iniţierea programului de plasmafereză şi la 21 zile după normalizarea VS la subiecţii cu boală Waldenstrom şi mielom multiplu. The results we obtained denoted constant decrease to the low level of normal values and under normal limits of serum Epo concentration for the evaluation made before plasmapheresis. and various cytokines. estrogenii. România Terapia cu eritropoietină EPOETIN BETA/NEORECORMON în doza de 450 u/Kg corp/săptămână a fost 37 . 2. M. The reevaluation of the serum erythropoietin concentration 21 days after serum viscosity stabilizing. the average increase being 114%. such as hypoglycemia. Spitalul Clinic Colentina. Marius Nasta. concentraţiile crescute de calciu intracelular. Romania Background: Erythropoietin (Epo) is produced primarily in the adult kidney under the control of an oxygen-sensing mechanism. I. T Puscariu2. Dr. L. R. the hyper-viscosity represents an inhibitory factor of the Epo' s release.ABalea1. Bucureşti. Bucureşti. Balea1 2.

Remisiunea s-a obţinut după 7 -14 zile de la iniţierea terapiei la 9 subiecţi (90%). au efectuat terapia prin plasmafereză. Guran1. M. În formele agresive de SMD: AREB. ne mai necesitând însă terapie de substituţie. Incidenţa scăzuta şi tabloul clinico-biologic polimorf întârzie adesea diagnosticul. AREB t s-a obţinut un răspuns hematologic minim la 15 % din subiecţi cu scăderea ritmului de administrare a terapiei de substituţie. Cheta2 1 Colentina Clinical Hospital. Recădere a prezentat un singur subiect de sex bărbătesc.L. C Băicuş1. corticoterapie şi antibioterapie.ABalea1. N. Spitalul Clinic Colentina. S-au obţinut rezultate foarte bune cu echilibrarea hematologică completă numai în formele de AR şi ARS de SMD: 75% din subiecţii cu SMD/AR/ARS au prezentat remisiune hematologică completă şi susţinută iar 25% din subiecţi au prezentat un răspuns parţial. România PTT reprezintă o entitate în care diagnosticul în timp util este vital. cu vârsta cuprinsă între 19 şi 57 ani. Terapia a fost asociată în toate tipurile de SMD la care răspunsul la celelalte mijloace terapeutice a fost minim sau nul.6 volume plasmatice (VP) în asociere cu perfuzii PPC. EFICIENŢAPLASMAFEREZEI ÎN TERAPIAPTT M. This therapy was associated to all subgroups of MDS that had minimal or not any response to other therapeutic means. Subliniem că dacă răspunsul la primul episod a necesitat epurarea a 1. Dr.administrată unui lot format din 20 subiecţi cu SMD: 8 subiecţi cu AR şi ARS şi 12 subiecţi cu AREB şi AREB t. Triada: „trombocitopenie exprimată sau nu prin purpură” „anemie hemolitică microangiopatică exprimată prin icter. la care am stabilit riguros diagnosticul de PTT şi am exclus CID şi sindromul hemolitic uremic. hemosiderinurie” „ afectarea renală si neurologică” reprezintă cheia diagnosticului şi permit iniţierea terapiei în timp util. La acest subiect urmează să apreciem oportunitatea terapiei cu Rituximab. explică eficienţa maximală a plasmaferezei. Bucharest. L. 9 de sex feminin. Inhibiţia metal-enzimei ADAMTS 13 prin anticorpi sau deficienţe ale acestei enzime induc realizarea de concentraţii maximale de factor von Willebrand. Dintre factorii favorizanţi ai PTT am identificat: LED. we can state the effectiveness of EPOETIN BETA in subjects with MDS RA and RARS without response to other therapy means. M. but they no more in need of supportive therapy. terapia cu ACO. Bucureşti. în contextul unei infecţii urinare cu E Coli netratată (neglijată 3 săptămâni). infecţiile recurente cu E Coli secundare unei prostatite cronice.9 VP şi s-a instalat în ziua a 7-a de tratament. Balea2 1. 10 subiecţi dintru-un lot de 12 subiecţi: 3 de sex bărbătesc. S-au efectuat între 9 şi 14 şedinţe de plasmafereză cu epurarea 1 2. Bucharest. In subjects with aggressive form of MDS RAEB and RAEB-t the hematological response was minimal in 15% of subjects. Effective results with complete hematological improvement was achieve only in subgroups of RA and RARS: 75% of subjects with MDS-RA and MSD-RARS had complete and sustained hematological recovery and 25% of these had a partial response.4 VP şi s-a instalat după 14 zile de tratament. In concluzie: plasmafereza reprezintă o terapie cu eficienţă maximală în condiţiile unui diagnostic riguros stabilit în timp util. România 2. prezenţa de Ac. M Nasta. Colentina Clinical Hospital. R Stanescu1. INP Prof.ABalea1. yet decreasing administration rate of supportive therapy. la 7 luni de la primul episod. prezenţa de schizocite şi eritroblaşti în sângele periferic. APL. I. la recădere a necesitat epurarea a 2. LDH maximal. Bucureşti. un subiect prezentat tardiv a beneficiat de o singură şedinţă de plasmafereză. In conclusion. Romania 2 Gral Medical Laboratory. În concluzie putem afirma posibilitatea utilizării cu succes a terapiei cu EPOETIN BETA la subiecţii cu SMD/AR/ARS fără răspuns la celelalte mijloace terapeutice. Romania Erythropoietin EPOETIN BETA/NEORECORMON dosed 450 U/kg/week was administrated to a lot of 20 subjects with MDS: 8 subjects with RA and RARS and 12 subjects with RAEB and RAEB-t. C Siara1. THE EFFECTIVENESS OF ERYTHROPOIETIN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS) M. EPOIETIN BETA/NEORECORMON THERAPY IN 38 .

A. Bucharest. Balea2 1. boala Hodgkin. L. M Nasta.THE EFFICIENCY OF PLASMAPHERESIS IN THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (TTP) THERAPY M. Balea1. Balea2 1.4 PV and occurred after 14 days of treatment. Colentina Clinical Hospital. Remission was achieved 7 14 days after the therapy in nine subjects. C Siara1. Coli infections secondary to chronic prostatitis. antiphospholipid antibodies occurrence. Low incidence and the polymorphous clinical and biological symptoms and signs often delay diagnosis. Ten adult subjects from a group of twelve (three males and nine females aged between 19 and 57 years) whom were rigorously TTP diagnosed (excluding DIC and the hemolytic-uremic syndrome). demonstrând paternul concentraţiei antigenelor de grup A şi a celor de grup B pe 39 . C Băicuş1. am sugerat conceptual de oscilaţie genetică pe care l-am definit ca reprezentând exprimarea alternativă a genelor materne cu genele paterne. Relapse was only found in one subject male 7 months after the first episode under an untreated three weeks old urinary infection with E. Bucureşti. Romania TTP is an entity where diagnosis is due time is essential. Romania 2. Dr. The triad consisting of “thrombocytopenia (accompanied or not by purpura)” “microangiopathic haemolytic anaemia expressed by jaundice. We emphasize that if the response to the first episode needed purging of a 1. oral contraceptives therapy. bolile de colagen. M.efficiency therapy provided that diagnosis should be rigorously and in due time. INP Prof. Coli. M.6 plasma volumes (PV) have been purged in association with FFP (fresh frozen plasma) perfusions. Bucureşti. boala grefă contra gazdă. Marius Nasta. I. I. high level LDH. at the relapse it needed purging of a 2. IMPLICAREA PROCESULUI DE OSCILAŢIE GENETICĂ ÎN EPISOADELE DE REACTIVARE A BOLII LUPICE M. have been performed plasmapheresis therapy. NIP Prof. The inhibition of ADAMTS-13 metalloprotease by antibodies against it or deficiencies of these enzymes induces the achieving of the maximum concentration of the Willebrand factor witch explains the efficiency of plasmapheresis. recurrent E. one of the subjects who had asked for a medical examination belatedly was only once performed plasmapheresis. Dr. In this subject we shell consider whether a Rituximab therapy should by salutary.ABalea1. corticotherapy and antibiotherapy. It have been performed nine to fourteen plasmapheresis by witch 1 2.9 PV and it occurred an the sevenths day of treatment. Bucharest. România Introducere: Pentru a explica evoluţia recurentă a neutropeniei ciclice. L. Spitalul Clinic Colentina. Conclusion: plasmapheresis is a maximum . Among the conditions that promote TTP we have identified SLE. România 2. presence of schistocytes and erythroblasts in the peripheral blood. hemosiderinuria” “renal and neurological involvement” stands for the key to diagnosis and allow the initialization of a proper therapy in due time.

Bucharest.A. THE INVOLVEMENT OF THE GENETIC OSCILLATION PROCESS IN THE REACTIVATION' EPISODES OF THE SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) M. 40 . mecanismul patogen al reactivării episodice a LES fiind. L. Balea1. Methods: At this stage of our study we have selected the patients with AB blood group from the subjects with SLE. The evaluations of AgA/AgB ratio were repeated every 3 months and immediately after the subjects presented a recurrence of disease. Rezultatele obţinute ne-au indicat o modificare constantă a raportului concentraţiei de AgA şi AgB pe suprafaţa hematiei de grup AB cu inversarea acestuia faţă de valorile anterioare. M. Marius Nasta. We have argued this proving that the pattern of A and B group antigens' concentration on the surface of the AB group red blood cell this pattern corresponds to the alternative activity of the maternal and paternal genes. Colentina Clinical Hospital.suprafaţa hematiei de grupAB. Balea1. Balea2 1. M. from our point of view a graft versus host type reaction between the “paternal cells” and “maternal cells” is the pathogenic mechanism of episodically reactivation of SLE. Metodă: În această etapă a studiului din lotul subiecţilor cu LED am selectat bolnavele prezentând grupul sanguin AB. România EBPP reprezintă o complicaţie redutabilă a sindroamelor limfoproliferative: LLC. o reacţie de tip grefă contra gazdă între „celulele paterne” şi „celulele materne”. GVH disease. Dr. Concluzie: Considerăm că aceasta susţine ipoteza implicării procesului de oscilaţie genetică în evoluţia recurentă a LES.A. INP Prof. argument pe care îl aducem în favoarea implicării procesului de oscilaţie genetică. fiind un proces caracterizat de exprimarea alternativă a genelor materne şi a genelor paterne. M. Bucureşti.A. recurentă a bolii lupice. collagen disease we suggest the concept of genetic oscillation which refers to the intermittent expression of the genes inherited from maternal line in alternation with the expression of genes inherited from paternal line. Hodgkin' s disease. Metodologia folosită a cercetat cantitatea de hematii de grup AB capabile să fixeze total Anticorpii din serurile anti A şi anti B. Romania Background: To explain the recurrent evolution of cyclic neutropenia. The results we obtained showed a constant change of AgA/AgB ratio with reversal of this ratio up to previous values. I. Conclusion: This fact we consider to argue the hypothesis of the involving of genetic oscillation process in the recurrent evolution of SLE. Dr. Balea2 1. Am evaluat în dinamică la aceşti subiecţi raportul între concentraţia antigenelor de grup A şi a antigenelor de grup B. Aims: To achieve new argues that expression of maternal and paternal gene is not a simultaneous process but a process characterized by alternation of maternal gene expression and paternal gene expression. We have dynamically evaluated for these subjects the ratio between the group A antigen' s (AgA) concentration and the group B antigen' s (AgB) concentration (AgA/AgB) based on the amount of AB group red blood cells that were able to totally bond antibody from anti A and anti B serum. NIP Prof. BH. Spitalul Clinic Colentina. M Guran1. România 2. patern ce corespunde unei activităţi alternative a genelor materne cu cele paterne. LMNH. Romania 2. LMNH cu celula T stadiul III B. Răzvan1. din punctul nostru de vedere. Bucureşti. prin declanşarea de reacţii tip grefă contra gazdă în reactivarea ondulatorie. În acest context prezentăm evoluţia unui bolnav de sex bărbătesc în vârsta de 32 ani cu dg. We consider this to be favourable for the involvement of genetic oscillation process in oscillatory recurrent reactivation of lupus disease. due to the he commencement of starting of graft versus host reactions. M Nasta. Bucharest. L. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RĂSPUNSUL LA CICLOSPORINĂ ŞI EPOETINA BETA ÎNTR-UN CAZ DE ERITROBLASTOPENIE PURĂ COMPLICÂND EVOLUŢIAUNUI LMNH CU CELULAT. Evaluările sau repetat la intervale de 3 luni şi imediat ce subiecţii prezentau recădere de boală. Scop: Prezentarea de noi argumente în favoarea ipotezei că expresia genelor materne şi paterne nu este un proces simultan. I.

the ELISA . Romania 2. Colentina Clinical Hospital. atypical. we can state that the immunomodulating Cyclosporine therapy in the treatment of PRCA involving the NHL is efficient. NHL.patient who had been diagnosed with T-cell NHL. M.3%. stage III B. Marius Nasta. and underwent splenectomy. developing progressive severe-anemia with reticulocytopenia to the extent of total lack of reticulocytes and absence of the Howell Jolly bodies. showing giant. Balea2 1. In this context we shall show the evolution of 32 . I. M Guran1.5%: mielograma indică reapariţia populaţiei eritroblastice cu un raport serie Mieloblastică / serie Eritroblastică de 1.3%. The effect shall be kept. dismorfici. Evaluarea CT toraco-mediastinală exclude timom. În concluzie putem afirma eficienţa terapiei imunomodulatoare cu ciclosporină în tratamentul eritroblastopeniei pure complicând evoluţia LMNH THE RESPONSE TO CYCLOSPORINE AND EPOETIN-BETA IN A CASE OF PURE RED CELL APLASIA INVOLVINGAT-CELL NON-HODGKIN'S LYMPHOMA M. Cyclosporine shall be associated 800 mg bd (12 mg /kg/day) together with 40 mg /day of Prednisone. As a conclusion. permiţând după 8 săptămâni reducerea progresivă a dozelor de ciclosporină. L. Evaluarea la 30 zile indică amorsarea eritropoezei cu creşterea procentului de reticulocite la 7. An evaluation after 30 days shows an improvement of erythropoiesis with an increasing rate up to 7. 41 . Balea1.A.A. Mielograma efectuată în acest context confirmă eritroblastopenie pură indicând prezenţa de eritroblaşti giganţi. An Epoetinbeta (NeoRecormon) therapy shall be initialized while will induce erythropoiesis with the reappearance of the reticulocytes and of the Howell Jolly bodies but the rate will not go beyond 0. Bucharest. Romania Pure red cell aplasia (PRCA) is a redoubtable complication of the lymphoproliferative disorders: CLL. Dr. allowing 8 weeks afterwards the progressive reduction of the Cyclosporine doses.5% in reticulocytes: the bone marrow examination shows the reappearance of erythroblast's population with a myeloblastic series / erythroblastic series ratio of 1. Bone marrow examination confirms PRCA. în remisiune indusă terapeutic (CHOP+Bleo) care dezvoltă anemie cu reticulocitopenie severă progresivă mergând până la absenţa totală a reticulocitelor şi dispariţia corpilor Howell Jolly . NIP Prof. associated with severe hypogammaglobulinemia. in therapeutically-induced remission (CHOP + Bleo).years old male . Răzvan1. serologia ELISA-PV B19 şi HTLV I este negativă iar imunograma indică hipogamaglobulinemie severă. The thoracomediastinal CT scan evaluation excludes a thymoma. În context se asociază ciclosporina în doză de 800mg/zi administrate în două prize (12mg/Kg corp/zi) în asociere cu prednison 40mg/zi. and Hodgkin's disease. vacuolaţi şi un raport serie mieloblastică / serie eritroblastică de 25. Se iniţiază terapie cu EPOETIN Beta care induce eritropoeza cu reapariţia reticulocitelor şi a corpurilor Jolly dar procentul acestora nu depăşeşte 0.PV B19 and HTLV 1 is negative.splenectomizat.5. Contextually. Efectul se menţine. Bucharest.5. vacuolar erythroblasts and a myeloblastic series / erythroblastic series ratio of 25.

Evaluarea răspunsului s-a efectuat la 30-45 zile. 21 (64%) male subjects and 12 (36%) female subjects. INP Prof. Balea2. după fiecare doza de Epoetin beta am administrat două doze de fier peroral sau 1 doză de fier parenteral.2-3g %. The evaluation of the response was made 30-45 days later and it showed a favorable response in 30 subjects (90%) due to an increase in the hemoglobin of 1. 12 subiecţi cu MM. Dr. The administration of Epoetin beta (NeoRecormon) on a group of 33 subjects showing malignant hemopathy in while the anemic syndrome had been developing for more than 6 month without being influenced by the classical therapeutic means (difficulties in securing a sufficient amount of Epoetin beta) has allowed us to make an objective evaluation of this therapy. permiţând distanţarea intervalului de administrare la 10 respectiv 20 zile şi în final. modalitatea optimă de aplicare a acestei terapii. 7 (21%) NHL affected subjects. subjects in witch only a decrease of the 42 .A. interval după care am constatat un răspuns favorabil la 30 subiecţi (90%). The investigated group consists of 33 aged between 23 to 82 years old. Waldenstrom. The Epoetin beta doses administrated have been of 450 U/Kg/week. Dr. efectele tardive reprezintă încă întrebări care îşi aşteaptă răspunsul. M Nasta.2 g%. the cost-benefit ratio. Romania 2. M. 12 (36%) multiple myeloma affected subjects. nu a prezentat efecte adverse semnificative. Eficienţa ipotetică a eritropoietinei s-a dovedit reală. Bucharest.2 g%. M Guran1.8g% (valoarea medie atinsă 11 g%).5 g%. Balea2. 7 subiecţi cu LLC. Romania The anemia associated to malignant hemopathy is a major cause of discomfort and involves treatment difficulties. I. M Guran1. M. În concluzie: putem afirma că eritropoietina sub forma preparatului Epoetin beta reprezintă o terapie cu eficientă dovedită în tratamentul anemiei ce însoţeşte hemopatiile maligne cronice. Subliniem răspunsul foarte bun la 2 din cei 4 subiecţi cu SMDARS. L. M. I.5 g% cu o medie de 9. 21 (61%) subiecţi de sex masculin şi 12 (39%) subiecţi de sex feminin. cu o creştere medie de 1.A. Bucureşti. 4 subiecţi cu SMD-ARS. Bucharest. Nici unul dintre subiecţii trataţi nu a necesitat întreruperea terapiei. Colentina Clinical Hospital. L Mihălcescu1 1. 7 (21%) CLL affected subjects. L. 3 subiecţi cu B. Marius Nasta. Lotul cercetat este reprezentat de 33 subiecţi cu vârsta cuprinsă între 23 şi 82 ani. the average increasing being 1. raportul beneficiu/cost. STUDIUL EFICIENŢEI ERITROPOIETINEI VERSUS TERAPIA CLASICĂ ÎN TRATAMENTUL ANEMIILOR ASOCIATE HEMOPATIILOR MALIGNE. Dozele de Epoetin beta/ NeoRecormon administrate au fost de 450/Kg corp/ săptămână. Bucureşti. la sistarea terapiei. THE STUDY OF ERYTHROPOIETIN EFFICIENCY VERSUS CLASSICAL THERAPY IN THE TREATMENT OFANEMIAASSOCIATED TO MALIGNANT HEMOPATHY M. România Anemia asociată hemopatiilor maligne reprezintă un factor major de disconfort şi ridică probleme dificile de tratament. Răspunsul a fost minim la 2 subiecţi cu SMD ARS şi la un subiect cu BW. Valorile hemoglobinei la iniţierea terapiei cu Epoetin beta au variat între 6 şi 10. Balea1. obiectivat prin creşteri ale hemoglobinei cu 1.2 3g%. Administrarea terapiei cu Epoetin beta / NeoRecormon unui lor reprezentat de 33 subiecţi cu hemopatii maligne la care sindromul anemic evolua de > 6 luni neinfluenţat de mijloacele terapeutice clasice (dificultăţi în procurarea Epoetin beta în cantitate suficientă) ne-a permis să evaluam obiectiv eficienţa acestei terapii. 3 (10%) Waldenstrom disease affected subjects and 4 (12%) MDS-RARS affected subjects. România 2. the average value being 9. răspunsul s-a menţinut şi în următoarele 6 luni de monitorizare. The hypothetical efficiency of Erythropoietin has been proved but the optimal scheme of therapy.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.8 g% (the average value reached 11 g%). NIP Prof. urmând ca aceasta să fie reluată la nevoie. Spitalul Clinic Colentina. The response was minimal in two MDSRARS affected subjects and in one Waldenstrom disease affected subject. Balea1. L Mihălcescu1 1. subiecţi la care s-a obţinut doar scăderea necesarului de transfuzii. after each dose of Epoetin beta we have administrated two doses of oral ferrum or one dose of parenteral ferrum. 7 subiecţi cu LMNH. late effects of this therapy remained unsolved. The hemoglobin level at the beginning of Epoetin beta therapy included values from 6 g to 10.

The optimum response in two of the four MDS-RARS affected subjects is noticeable.5 luni pentru TE. There were 20 cases (13 MMM. M. Cucuianu¹.M.5 months for blastic phase of ET. The age range was between 25 to 68. Conclusion: we can state that the erythropoietin administered as Epoetin beta is an efficiency-proved therapy in the treatment of anemia as associated to chronic malignant hemopathy. while was to be resumed if needed at later date. 5. blastic phase of myeloproliferative disorders ( others than CML) are less frequent. Basarab². The pacients suffering of PV. Basarab². Ara-C+ o antraciclină) sau monochimioterapie cu Hidroxiuree. Coldea². Ara-C + Farmorubicine) or monochemotherapy (Hydroxyurea ). Coldea². Essential Thrombocythemia (ET) and Myelofibrosis with Myeloid Metaplasia (MMM) is less frequent than blastic phase of Chronic Myeloid Leukemia ( CML). The survival rate vas an average of 6 months for all the pacients. PV. În concluzie. Vârsta medie a pacienţilor a fost de 53 de ani ( extremele: 25-68 ani). Supravieţuirea a fost în medie de 6 luni pentru întreg lotul de pacienţi . Bojan¹.A.A. As a conclusion. There was a single pacient who reentered the chronic phase. Acutizările au fost de linie mieloblastică. respectively. Petrov¹ ¹ -U.5 months for blastic phase of MMM. TE acutizate . internaţi în secţia Hematologie Cluj intr-o perioada de 24 de ani. T. symptomatic treatment). 43 . ET or MMM die of different causes. A existat un singur pacient care a reintrat în faza cronică ( un caz de MMM). In 6 cases the treatment was palleative ( blood transfusions. iar supravieţuirea din momentul acutizării fiind foarte scurtă (6 luni).6 months with the extremes between 2 and 72 months.5 luni pentru MMM.A.Intervalul de la luarea în evidenţă a pacienţilor până la acutizare a fost în medie de 28. 20 days and finally brought to an interruption of the therapy.F. Unfortunately. Urian¹. acutizările sindroamelor mieloproliferative cornice Philadelphia negative sunt mai rar întâlnite decat ale LGC. 3. the average being 53. We administrated polichemotherapy (high doses Hidroxyurea + Ara-C. Etoposide+ Thioguanină+ Idarubicină. în cazul acestor boli decesele apărând in general din alte cauze. 10 months for blastic phase of PV. Bojan¹. evoluţia lor fiind nefavorabilă. We studied the pacients going through the blastic phase of PV. L. diagnosticul fiind stabilit citologic.“Ioan Chiricuta” Oncological Institute Cluj-Napoca The blastic phase of Polycythemia Vera (PV). Tratamentul citostatic a constat în scheme de polichimioterapie ( Hidroxiuree în doză mare+Ara-C. In the most cases (14) the treatment was chemotherapy. In case of CML death occurs usually after blastic phase. Torok¹. 6 month on average.A. Patiu². 4 PV. 10 luni pentru PV. T. ET and MMM treated in our department between 1980-2004. The response was unchanged for 6 months of follow up. 5. Vasilache². Am studiat pacienţii cu MMM. The evolution was unfavorable in most cases. BLASTIC PHASES OF PHILADELPHIANEGATIVE MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS A.”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca ² -Institutul Oncologic “Ioan Chiricuta” Cluj-Napoca Crizele blastice ale metaplaziei mieloide cu mielofibroză (MMM). M.6 luni ( cu extremele între 272 luni). C. L. Evoluţia a fost nefavorabilă în majoritatea cazurilor. To none of subjects under treatment was an interruption of the treatment needed as no important adverse effects had been shown.Parvu¹. L. Torok¹. L. C.transfusions needed was achieved. The blastic phase was myeloid in all cases and the diagnosis was based on citology.Parvu¹. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PUSEELE BLASTICEALE MIELOPRILIFERĂRILOR CRONICE Ph NEGATIVE A.A. Patiu². Thioguanina + Etoposide + Idarubicine. 3 TE). after a year he relapsed. the prognosis in infaust and the survival rate of the pacients in blastic phase is low. Urian¹. Petrov¹ ¹ -”Iuliu Hatieganu” University Cluj-Napoca ² . dar după un an a suferit o altă criza blastica. C. 4 PV. C. Vasilache². Tratamentul a fost în cele mai multe cazuri (14) chimioterapic şi în 6 cazuri paleativ ( simptomatic. which therefore allowed enlarging the administration interval to 10 and. policitemiei vera (PV) şi trombocitemiei esenţiale (TE) sunt mai putin frecvente decat ale leucemiei granulocitare cornice (LGC). 3. substitutiv). 3 ET). Cucuianu¹.A. The period between diagnosis and blastic phase was on an average 28. Au existat 20 de cazuri (13 MMM.

Imatinib.so the signs of dysplasia are amplified after Glivec without evidence a clone .june 2007). De regula aceste cazuri se prezinta in stadiiAnnArbor avansate si raspund slab la tratament. Cuvinte cheie: terapie. Oncologycal Institute Cluj-Napoca 44 .bone marrow aspirate and biopsy). hepatosplenomegalia se accentueaza si apar mase ganglionare abdominale. dacă este cazul). Examenul histopatologic completat cu imunohistochimie stabilesc diagnosticul de limfom Hodgkin tip predominanta limfocitara. agresiv care apare ca modalitate evolutiva particulara la 3-10% din pacientii cu leucemie limfatica cronica cu celule B. Myelodysplastic Syndrome <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< O VARIANTANEOBISNUITA ASINDROMULUI RICHTER: LIMFOMUL HODGKIN Laura Urian Institutul Oncologic “Ion Chiricuta” Cluj Napoca. Se institue polichimioterapia (VCAEP).>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SINDROMUL MIELODISPLAZIC SECUNDAR TERAPIEI CU IMATINIB (GLIVEC) THE MYELODYSPLASTIC SYNDROME SECONDARYTO IMATINIB THERAPY(GLIVEC) Denisa Bratu Clinica de Hematologie. semnele de displazie s-au amplificat în urma tratamentului cu Glivec fară a se evidenţia apariţia unor subclone mielodisplazice.Most are treat before and associated . UNUSUALALTERNATIVE OF RICHTER SYNDROME: HODGKIN LYMPHOMA Laura Urian Hematology Department. length. durată. biopsia medulară). Lucrarea se încadrează într-un proiect mai larg de cercetare a acestei maladii pe teritoriul ţării noastre. apariţia primelor semne de displazie(frotiu de sânge periferic. Bolnavul decedeaza dupa 6 luni de la stabilirea diagnosticului cu septicemie. S-au luat în studiu 110 pacienţi(cei cu fişele de tratament în evidenţă la data efectuării aprilie-iunie 2007). insuficienta hepato-renala. Cazul prezentat este printre putinele cazuri de limfom Hodgkin ca varianta a sindromului Richter. durata tratamentului şi modificările displazice urmărite. Din septembrie 2001 bolnavul acuza transpiratii nocturne profuze. have as subject the development of myelodysplastic syndrome secondary to Imatinib therapy to the patients hospitalized in the Clinic of Haematology Fundeni Clinical Institute. fara raspuns dupa 3 cicluri PCT. Imatinib.We studied 110 patients (with treatment evidence april. motiv pentru care.We study the laboratory parameters.). aspirat medular.S. Bucuresti Lucrarea îşi propune efectuarea unui studiu retrospectiv având ca subiect aprecierea dezvoltării sindromului mielodisplazic ca maladie secundară terapiei cu Imatinib la pacienţii internaţi în Clinica de Hematologie a Spitalului Clinic Fundeni. Majoritatea fiind trataţi anterior şi asociat. The study belong to a larger project of research in this disease in our country. se rebiopsiaza un ganglion supraclavicular stang.the first signs of myelodysplasy (blood sample . the dysplastic morphological features) was not validate. Se urmăresc parametrii de laborator. aspectul histologic fiind leucemie limfatica cronica. Persista semnele generale. Evolutia cu semne generale si lipsa de raspuns la tratament citostatic reprezinta particularitatile acestor modalitati evolutive a leucemiei limfatice cronica. Urmeaza tratament intermitent cu leukeran. iar hematologic: leucocitoza (13000/μi) cu 95% limfocite in tabloul sangvin. Institutul Clinic Fundeni. Clinica de Hematologie In general termenul de sindrom Richter se refera la limfomul non Hodgkin difuz cu celule mari. evoluţia până în prezent (corelare statistică doză. In ultima decada s-a descris insa o varianta mai rara a sindromului Richter: limfomul Hodgkin. Key words: therapy. tipul de mielodisplazie (după noile clasificări. Clinic prezinta adenopatii generalizate de 2-4 cm si hepatosplenomegalie. trombocitopenie. Pacientul K.the type of myelodysplasy(in the new classification if the syndrome exist). sindrom mielodisplazic Abstract The paper purpose to evidence a study. the evolution until present( statistic correlation) . In iunie 2002 se prectica o biopsie ganglionare axilara. de 55 ani este diagnosticat cu leucemie limfatica cronica cu celule B in ianuarie 1998. Nu există o corelaţie statistică între doză.A statistic correlation ( dose.

Bucuresti. Spital Clinic Colţea. It fallows an intermittent treatment with leukeran. aparitia lor nu poate fi asociata cu un anumit factor de risc. deficite immune dobindite(transplant de organe.CIOBANU**. E.COLES**. Bucharest. infectii virale ( virusul Ebstein Bar. A. hepato renal failure.COLES**. solventi). M. All these general aspects it is a motive to a new biopsy of left cervical lymph node. >>>>>>>>>>>>>>> CARACTERISTICI CLINICO-BIOLOGICE. C. REZULTATE:Scopul acestui studiu a constat in urmarirea pe de o parte a factorilor declansatori (existenta unor deficite immune.SAGUNA*.LUPU* * UMF „Carol Davila” Bucureşti Clinica de Hematologie. these cases appear asAnnArbor advanced stages with a poor treatment response. It is a Hodgkin lymphoma as a seldome alternative of Richter syndrome. infectii cronice. Romania INTRODUCERE: In etiopatogenia hemopatiilor maligne sunt implicati atit factori interni ai gazdei. This evolution with it's general marks and lack of response of chemotherapy represents the particulary progressive evolution of chronic lymphocytic leukemia.LUPU* * University of Medicine „Carol Davila” Clinic of Hematology. cit si factori externi ambientali ce pot sa induca modificari in raspunsul imun. I. EVOLUTIVE SI DE PROGNOSTIC ALE HEMOPATIILOR MALIGNE FAMILIALE EXPERIENTACLINICII DE HEMATOLOGIE COLTEA O.MIHAI*.CIOBANU**. expunerea la toxice( pesticide. agregarea lor fiind pur intamplatoare in cazurile prezentate.A. Since September 2001 the patient complains heavy perspiration during night.CLOSCA**. HTLV I. A. steroizi. MATERIAL SI METODE: Bazindu-ne pe datele existente in literatura despre existenta agregarilor familiale de hemopatii maligne familiale vom prezenta din cazuistica pe 5 ani a Clinicii de Hematologie Coltea 4 cazuri de pacienti inruditi cu hemopatii maligne.SAGUNA*. M.S. Coltea Clinic Hospital. Apolichemioterapy (VCAEP) is instituted but without results after 3 cycles. prezenta unor infectii virale. medicamente ( terapie imunosupresiva. As a general rule. estrogeni). expunerea la toxice) precum si a caracteristicilor clinicobiologice.CLOSCA**. I.CARAUSU**. frate/frate) si un caz de mielom multiplu aparut intr-o familie ( sot/sotie). After hystopathological examination and immunohystochemystry establish the diagnosis of Hodgkin lymphoma of lymphocitary predominant type. etc.CIOCAN*. C. evolutive si de prognostic. After 6 months since the diagnosis was established the the patient dies of septicemy. infectia HIV-SIDA). bolile autoimune(sindrom Sjogren.Trei din cazuri sunt limfoame maligne nonhodgkiniene aparute la rude de gradul I ( parinte/copil. AINS. virusul hepatitic C). A. CLINICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO THE EVOLUTION AND PROGNOSIS OF MALIGNANT FAMILY HEMATOLOGIC DISEAES EXPERIENCE OF COLTEAHEMATOLOGY CLINIC O. A 55 year old K. C.000/μl) with 95% lymphocytes trombocytopenia.CIOCAN*. CONCLUZII: Hemopatiile maligne familiale sunt rare. România **Clinica De Hematologie Coltea. patient which diagnosis of CLL with B cells was established on January 1998 clinical appears to have generalized enlarged lymphadenopathy of 2-4 cm and hepatosplenomegaly and haematologicaly: leucocytosis (13. Romania **Coltea Hematology Clinic.CARAUSU**. In June 2002 as a result of axillar lymph node biopsy a CLL as established. istoric familial de neoplazie sau hemopatie maligna (riscul este mai mare la cei cu antecedente heredo-colaterale de afectiuni hematologice maligne). agresive which appears as particulary evolution in 3-10% patiens with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) with B cells. Bucureşti. E.Generaly the term of Richter Syndrome (RS) concerns a non Hodgkin lymphoma with large cells. C. artrita reumatoida). vopsele. metotrexatul. Se considera insa ca exista o serie de factori etiopatogenici asociati cu un risc crescut de aparitie a hemopatiilor maligne: deficite imune congenitale. hepatosplenomegaly is more evident and appear abdomilal lymphadenopaty. Romania 45 .MIHAI**. Factorii implicati in carcinogeneza si mecanismele responsabile de anomaliile genetice nu sunt inca pe deplin cunoscuti. Bucharest.

hepatitis virus C).CIOBANU**. and their apparition can not be associates with a certain risk factor.Boala s-a dovedit a fi refractara la chimioterapie cu persistenta sindromului tumoral si.LUPU*. exposure to toxics( pesticides. EVOLUTION (CASE PRESENTATION) VIRUS. C.CLOSCA**.LUPU*. CONCLUZII: Ramine de cercetat daca infectia cu virusul hepatitic B are un rol in etiopatogenia limfoamelor cu celula B. their unit is accidental in this cases. THE DIFFUSE LYMPHOCITE LYMHPOMA ASSOCIATION WITH B HEPATITIS CHARACTERISTICS TO TREATMENT. Spital Clinic Colţea. C. M. România **Clinica De Hematologie Coltea. neoplazii cu aspecte histopatologice. C. Bucharest. and exposure to toxics) as well as of clinical and biological characteristics related to the evolution and prognosis.Nu se cunoaste inca rolul virusului hepatitic B in limfogeneza si modul in care influenteaza prognosticul.A. solvents). C. precum si daca afecteaza expresia clinica. EVOLUTIE (PREZENTARE DE CAZ) A. Romania **Coltea Hematology Clinic. The factors implicated in the carcinoma genesis and the mechanisms responsible for the genetic anomalies are not yet very well known. rheumatoid arthritis). some of the etiopathogenic are associated with a more frequent apparition of the malignant hematological diseases: congenital immune deficits and acquired immune deficits immunodeficiency . Bucureşti. M. the presence of viral infections. on first degree relatives (parent/son. de prognostic si agresivitate foarte variate.SAGUNA*. chronic infections. RESULTS: The purpose f this study is the observation of initiating factors (the existence of immune deficits.diagnostic confirmat pe baza examenului histopatologic si imunohistochimic al unui ganglion biopsiat. O.INTRODUCTION: The etiopathogenic study of malignant hemopathies implicates internal factors of the host as well as external factors of the environment that can modify the immune reaction. viral infections (Ebstein Bar virus. Romania 46 .Implicarea unor virusuri ocogene in etiopatogenia acestor hemoaptii maligne a fost evidentiata de multe studii. Romania INTRODUCERE: Limfoamele maligne non-Hodgkiniene sunt tumori ale sistemului celular al imunitatii. la care s-au adaugat infectiile virale si activitatea biologica a hepatitei cu virus B au impus modularea regimurilor terapeutice incercate pentru oprirea progresiei bolii.Three of the cases are non Hodgkin malignant lymphoma.SAGUNA*. Coltea Clinic Hospital. MATHERIAL AND METHODS: Considering the already existing literary date regarding the existence of family associations of malignant blood diseases. I.AINS). RESPONSE A. paints. metotrexatul. Helicobacter pylori.asociat in aceeasi perioada si cu o zona zoster. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LIMFOMUL LIMFOCITIC DIFUZ ASOCIEREA CU VIRUSUL HEPATITIC B.A. PARTICULARITATI DE RASPUNS LATRATAMENT. o alta particularitate in acest caz fiind si reactia alergica la anticorpi monoclonali (rituximab si alemtuzumab). CONCLUSIONS: Family malignant blood diseases are rare. autoimmune diseases (Sjogren syndrome.CIOCAN*. a prezentat un puseu citolitic ocazie cu care s-a depistat si prezenta virusului hepatitic B . brother/brother) and one case is a multiple myeloma in a family (husband/wife). HIV-AIDS).CLOSCA**.Cercetarile efectuate au evidentiat limfotropismul virusului hepatitic C pentru celule mononucleare.MIHAI** * UMF „Carol Davila” Bucureşti Clinica de Hematologie.CIOBANU**. REZULTATE: Imunodepresia generata de boala in sine si de tratamentul specific. I. we will present 4 cases of malignant family blood diseases. Bucuresti. trasaturi clinice. medication (immunosuppressive therapy.MIHAI** * University of Medicine „Carol Davila” Clinic of Hematology. Even so. evolutia si prognosticul acestor hemopatii maligne.CIOCAN*.CARAUSU**. evolutive.CARAUSU**. family history of neoplazic disease or malignant blood disease.(organ transplant. HTLV. out of the 5-year history of Coltea Hematology Clinic. MATERIAL SI METODE: Vom prezenta cazul unui pacient in virsta de 55 ani diagnosticat in 2004 in Clinica de Hematologie Coltea cu limfom malign nonhodgkin limfocitic difuz. Bucharest. in evolutie. O.

Iancu** * Doctorand U. evolution and prognosis of these malignant blood diseases is yet to be determined. Research has underlined the lympho tropism of the C hepatic virus for the mononucleal cells.F.Arion**. rata raspunsului citogenetic la 12 luni a fost : 48.D.A. Prezentam rezultatele studiului retrospectiv efectuat in perioada 1. „CAROL DAVILA” Bucuresti PDR Brasov ** Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation „St. Niculescu-Mizil**. I.diagnosis confirmed by the histopathology and immune histo chemical exam of a biopsy ganglion. in evolution. MATHERIAL AND METHODS: We shall present the case of a 55-year old patient.Stoia**. which is also associated in this particular case with an allergic reaction to monoclonal antibodies (rituximab and alemtuzumab).Moicean**. 47 .Iancu** * Doctoral training U.INTRODUCTION: The malignant non-Hodgkin lymphoma are tumors of the immunity of the cell system.8%) se aflau in grupa de risc intermediar. Several studies have underlined the implication of cancer viruses in the etiopathogeny of the malignant blood diseases.M.1% RCm si 3.Ostroveanu**. R. R. evolution.D.Coriu**.P.01. initierea terapiei cu imatinib mesilat chiar in faza cronica tardiva a leucemiei mieloide cronice induce raspunsuri citogenetice. D. its influence on the clinical expression.Arion**.1%RCM. In concluzie. the patient had a citolitic crisis which permitted the identification of B hepatitis virus. C.Ursuleac**.P.75 ani.Niculescu** I.C. Criteriile de includere in studiu sunt : pacientii ce au efectuat minim 12 luni alte modele terapeutice( hydreea.2001-1. 48. E. diagnosed in 2004 in Coltea Hematology Clinic with non Hodgkin malignant lymphocyte diffuse lymphoma .Niculescu-Mizil**. Lotul de 55 pacienti este alcatuit din 27 barbati cu virsta medie de 49. Ostroveanu**. Rosca*. ceea ce contribuie la imbunatatirea supravietuirii libere de boala. The disease did not respond to chemo therapy and the tumor syndrome persisted.06.Corelatia raspuns citogenetic-risc relativ Hasford a evidentiat ca majoritatea pacientilor ce au atins RCM(52. Moicean**. iar stratificarea pacientilor pe grupe de risc relativ si monitorizarea periodica prin studiu citogenetic si RT-PCR permite optimizarea raspunsului terapeutic. R. Berceanu”-Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Obiectivul terapiei tintite cu imatinib mesilat in leucemia mieloida cronica este de a induce raspunsuri citogenetice si moleculare complete. maxim 146 luni).F.2007 pe un lot de 55 pacienti cu leucemie mieloida cronica-faza cronica tardiva.C. cytosar) pina la inceperea tratamentului cu imatinib si la care s-au efectuat minim 2 examene citogenetice la interval de cel putin 6 luni. prognosis and agressivity. D. D. RESULTATSE: The immune depression generated by the disease and by the relevant treatment and the virus infections and biological activity of the B hepatitis virus has determined the nature of the therapy regimes for stopping the disease. with different clinic.A.8%RCC.Colita**.A. „Carol Davila”Bucuresti PDR Brasov ** Centrul de Hematologie si Transplant Medular „St.Sub tratamentul standard cu imatinib 400 mg/zi. Cresterea dozei de imatinib la 600 mg/zi la 20 pacienti a imbunatatit RCC la 24 luni la 18%. E. Coriu**.A. The role of the hepatic B virus in the lympho genesis and the influence on the prognosis is not yet determined.Rosca*. Durata medie de la diagnostic si pina la inceperea tratamentului cu imatinib a fost de 51 luni (minim 12 luni. CONCLUSIONS: The role of the B hepatitis virus in the etio pathogeny of B cell lymphomas. associated with zone zoster. D. R. interferon. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RATA RASPUNSULUI CITOGENETIC SUB TRATAMENTUL CU IMATINIB MESILAT IN FAZA CRONICA TARDIVAALEUCEMIEI MIELOIDE CRONICE A. THE CYTOGENETIC RESPONSE AT PATIENTS WITH CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA TREATED WITH IMATINIB MESYLATE A. malignity with histopathology aspects. Colita**. Stoia**. D.63 ani si 28 femei cu virsta medie de 49. C. D. fact that contributes to the development of the free of illness survival.Ursuleac**. Berceanu”-Fundeni Clinical Institute Bucharest The purpose of the therapy with imatinib mesylate in the chronic myeloid leukaemia is to provoke full cytogenetic and molecular responses. Niculescu**.M.

in lotul studiat 51.Rosca**.6 years and 25 men with average age of 54. but 48 .Hematology Department ** Policlinic of Fast Diagnosis Brasov The forecast of survival of patients with chronical mieloid leukemia (LMC) can be made by applying the systems of prognosis score Sokal and Hasford. We are presenting the results of the retrospective study performed in the period January. S-au consemnat 22 decese(44.4 years. Increasing the imatinib dose to 600 mg/day. Supravietuirea la 48 luni a lotului studiat a fost de 28. dar si de terapia efectuata.Pirau*.7 luni(minim 5 luni. dintre care 4. on a group of 49 patients with average age of 55 years.3 years. E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CORELATIA FACTORI DE PROGNOSTIC CRONICA SUPRAVIETUIRE GLOBALA IN LEUCEMIA MIELOIDA A. Conclusively. respectively 63.24% increased. the cytogenetic response at 12 months was : 48. 53.Paripas*. supravietuirea pacientilor cu LMC este influientata de factorii de prognostic. Lotul este reprezentat de 24 femei cu virsta medie de 55.8%) were in the group of intermediary risk.Gheroghita*. in ambele situatii ca terapie de linia a doua. G. 12.Gheroghita*. The correlation cytogenetic response relative risk Hasford has marked out that the majority of the patients that reached RCM (52.1% RR crescut. avind o rerioada medie de urmarire de 42. The lot is represented by 24 women with average age of 55.P.8%RCC.Birsasteanu* * County Emergency Clinic Hospital Brasov.75 years. interferon.6 ani).6 years).26 luni.4 ani.4%. R. insa semnificativ statistic scazuta la cei cu RR scazut(37. pe un lot de 49 pacienti cu virsta medie de 55 ani. CORRRELATION OF PROGNOSIS FACTORS LEUKEMIA GLOBAL SURVIVAL LEVEL IN CHRONIC MIELOID A.Rosca**.7% scazut.5 ani).7% low . Applying the Sokal score we obtained 3 relative risk groups (RR) : 12. 1.Perioada medie de urmarire a fost de 38.3 ani. fara diferente intre virstele medii ale celor cu RR crescut si RR intemediar(67.06. maximum 146 months).Birsasteanu* * Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Aplicind scorul Sokal s-au obtinut cele 3 grupe de risc relativ(RR): 12.We are presenting the results of the retrospective study made during 1.05% intermediary and 34. cytosar) until beginning the treatment with imatinib and who did not made at least 2 cytogenetic exams in an interval of at least 6 months.1997 1 iunie2007.1%RCM.Vulcan*. 48. The average period from diagnosis until beginning the treatment with imatinib was of 51 months (minimum 12 months.2% RR scazut. iar 27 pacienti(55. mentioning that at the moment 27 patients are alive. E.Paripas*. R.7 months (minimum 5 months.9%) care au avut o perioada medie de urmarire de 34. 1997 June.Pirau*.3 luni.24% crescut. 53. respectiv 63. maxim 138 luni).2% RR intermediar si 12. In concluzie.1% RCm and 3.05% intermediar si 34.63 years and 28 women with an average age of 49. maximum 138 months). in the case of 20 patients it improved the RCC in 24 months at 18%.01. R.Vulcan*. C.02% pacienti beneficiind de tratament cu interferon si doar 10. cu precizarea ca la momentul actual 27 pacienti sunt in viata.Sectia Hematologie **Policlinica de Diagnostic Rapid Brasov Estimarea supravietuirii pacientilor cu leucemie mieloida cronica(LMC) se poate realiza prin aplicarea sistemelor de scor prognostic Sokal si Hasford. Prezentam rezultatele studiului retrospectiv efectuat in perioada 1 ian. G. and grouping the patients on relative risk levels and periodical monitoring by cytogenetic study and RT-PCR allows the optimization of therapy response.P.6 ani si 25 barbati cu virsta medie de 54. With the standard treatment with 400 mg/day of imatinib. R. C. without differences between the average ages of the patients with increased RR and intermediary RR (67. The average follow-up period is of 38.1%) erau in viata la inchiderea studiului. 1.2% cu imatinib mesilat. the beginning of therapy with imatinib mesylate from the late chronic phase of myeloid leukaemia leads to cytogenetic responses. The lot of 55 patients comprises 27 men with an average age of 49. 2007.2001 -1. The criteria to get included in the study are: patients who passed for minimum 12 months other therapy methods (hydreea.2007 on a lot of 55 patients with chronic myeloid leukaemia late chronic phase.

iar investigatiile suplimentare au aratat deficit de FVII nivel de 20%. 36 years old.5 years). Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Prezentam cazul unui barbat tanar de 36 de ani. Iosefina Rusu. 22 deaths were registered (44. both situations with therapy on second line. Istoric Pacientul s-a prezentat pentru prima data in srviciul nostru in urma cu 3 ani pentru anemie ferpriva de cauza necunoscuta. Evaluation of liver function was normal.Ana Maria Ivanescu. La momentul respectiv am luat in calcul o deficienta dobandita de F VII probabil prin mecanism autoimun. La aceea data s-a decelat a prelungire a timpilor cogularii PT> 60 sec.6%. 12. Coagulation showed prolonged PT of 128 sec and a second dosage revealed a level of 5.Bucharest Case report of a male patient . Until the age of 33 the patient had no major bleeding events although he performed his medical service in an airborne unit and he had several traumas multiple costal fractures. SimonaAvram.02% patients receiving treatment with interferon and only 10. si nivel normal al altor factori ai coagularii. Madalina Vasile. The survival percentage at 48 months of the studied group was of 28. CASE OF SEVERE COAGULATION FVII DEFICIENCY DIAGNOSTICAND THERAPEUTIC ISSUES Andrei Colita. nu s-a decelat nici o infectie virala hepatica. To explore this hypothesis simple test of mixture study with addition of normal plasma to the patient sample of plasma in different concentrations and mesurements of additional coagulations tests were performed.3 months. in the studied lot 51. no viral hepathitic infection was revealed. Particularitatea o constituie instalarea unei deficiente cu severitate progresiva de FVII in lipsa unei patologii heaptice sau a unor mecanisme autoimune.Anca Lupu. Iosefina Rusu. De asemenea. the survival of patients with LMC is influenced by prognosis factors. Delia Mut Popescu Coltea Clinical Hospital . further evaluation of coagulation showed a 20% level of F VII.2% with imatinib mesyilate. while 27 patients (55.Ana Maria Ivanescu.1% with increased RR. but also by the therapy used. with normal levels for other factors tested (F VIII. This test excluded the presence of FVII inhibitors. Conclusively. Pacientul a primit mai multe administrari de concentrat de FVII (NovoSeven) in conditiile unor sangerari nazale de intensitate medie. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DEFICIENTASEVERADE FVIIAL COAGULARII IMPLICATII DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE Andrei Colita. cu diagnosticul de Deficienta severa de FVII al coagularii care pana la varsta de 33 ani nu a prezentat istoric de sangerari desi si-a indeplinit serviciul militar intr-o unitate de parasutisti si suferit multiple traumatisme fracturi costale multiple. Pacientul a fost pierdut din evidenta din evidenta pana in aprilie 2007 cand a revenit in serviciul nostru cu anemie feripriva severa si epistaxis repetat.9%) which had an average follow-up period of 34. Diagnosis: Factor VII deficiency Medical history the patient was first reffered to our unit 3 years ago for severe iron deficirent anemia (of unknown origin). At that time point we considered that a further evalution of the mechanisms of F VII deficiency (autoimmune) is indicated.significantly low from a statistical point of view at the patients with low RR (37.2% with intermediary RR and 12.26 months. The patient was lost from medical follow-up until recently when he was again reffered to our service with moderate iron deficient anemia and reccurent nasal bleeding. At the time coagulation tests reveled prolonged PT (>60sec). wherefrom 4. According to mixture tests results and of the lack of improvement after immunosupresive therapy (coticosteroids) an 49 . Evaluare functiei heaptice a fost normala.2% with low RR. lipsa de raspuns la tratament imunosupresiv (corticoizi) a fost un alt argument pentru excluderea patogeniei autoimune. SimonaAvram.4%.6% of F VII . Evaluarea coagularii a aratat alterarea suplimentara a timpilor coagularii cu PT 128 sec si scaderea semnidicativa a nivelurilor de FVII la 5.Anca Lupu. Madalina Vasile. having an average follow-up period of 42.1%) were alive when ending the study. In acest sens au fost efectuate teste de amestec cu plasma normala care au exclus prezenta de inhibitori ai FVII. F X).

A.Patiu**. splenomegaly and leucoeritroblastic anemia with teardrop-shaped red blood cells. tablou leucoeritroblastic cu 10% blasti in TS si LDH crescut. MMM is an uncommon disorder in young individuals. RAPID PROGRESSION TO ACUTE LEUKEMIA IN A CASE OF MYELOFIBROSIS WITH MYELOID METAPLAZIAINA26 YEARS-OLD PACIENT Tunde Torok *. Although the young age raised some differential diagnostic questions . From January 2004 the patient started to present a continuous increase of blasts in peripheral blood smear . cu supravietuire sub un an.Cucuianu *.A.Patiu**.A.The median age at presentation is 60 years. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TRANSFORMARE BLASTICA RAPIDA INTR-UN CAZ DE METAPLAZIE MIELOIDA CU MIELOFIBROZA LAUN PACIENT DE 26ANI Tunde Torok *.Petrov *. fiind foarte rara la indivizi tineri. MMM reprezinta o entitate din bolile mieloproliferative cronice caracterizata prin fibroza medulara. M.Zsoldos**. only about 5% of patients have less then 40 years at presentation. Pacientul in varsta de 26 ani s-a prezentat la Clinica de Hematologie in iulie 2003 pentru un sindrom anemic. decesul survenind astfel la un an de la stabilirea diagnosticului. Avand in vedere varsta foarte tanara s-au pus probleme de diagnostic diferential. The pacient presented in our clinic in iuly 2004 with anemia-related symptoms. Evolutia bolii este variabila. ** Institutul Oncologic Cluj Napoca Autorii prezinta un caz de metaplazie mieloida cu mielofibroza (MMM) debutat la un tanar in varsta de 26 ani. Din ianuarie 2004 a prezentat o crestere progresiva a procentului de blasti in TS periferic la 46% in luna iunie cand s-a reinternat cu alterarea starii generale si a decedat la scurt timp datorita unor complicatii infectioase.Urian*. The only possibility of cure in this pacients is hematopoietic stem cell transplantation.Petrov *.A. MMM is a chronic myeloproliferative disorder caractherised by myelofibrosis. Varsta medie de debut al bolii este de 60 ani.Basarab** *UMF Cluj Napoca. C. Data form literature suggest that there are 3 factors associated with shorter survival: Hb< 10g/dl.A. L. principalele cauze de deces fiind transformarea leucemica. insuficienta cardiaca si infectiile.Bojan*. The patient reived several administrations of FVII concentrate (NovoSeven) due to important nasal bleeding. prezenta simptomelor constitutionale si blasti in TS periferic >1% la diagnostic. leucoeritroblastic blood smear with teardrop-shaped erytrocites and 10% blasts.A.Urian*.Bojan*. Datele de laborator au relevat pancitopenie. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RASPUNS CITOGENETIC SI MOLECULAR MAJOR DUPA DASATINIB INTR-UN CAZ DE LEUCEMIE MIELOIDACRONICAIN FAZABLASTICA. M. la altii rapida.Vasilache**.autoimmune mechanism was ecluded. The patient was given Hidroxiuree and RBC transfusions with amelioration of hematologic parameters and clinical state. weight loss and left upper quadrant pain due to splenomegaly. L.Zsoldos**.A. He presented all the 3 negative prognostic factors. La acesti pacienti tineri singura sansa de supravietuire o reprezinta transplantul medular . constitutional symptoms and circulating blasts >1% .Cucuianu *. L. based upon the bone marrow aspirate and biopsy we could establish the diagnosis of MMM.Vasilache**. la unii indolenta.He was hospitalized in june with bad physical state and died shortly due to infectious complication in about an year after diagnosis. Datele din literatura releva urmatorii factori de prognostic cu valoare predictiva pentru supravietuire: Hb<10g/dl. The clinical course is variable. Laboratory tests revealed pancytopenia.Basarab** *UMF Cluj Napoca. doar aproximativ 5 % din cazuri debuteaza sub varsta de 40 ani. A urmat un tratament cu Hidroxiuree si transfuzii de MER cu ameliorarea starii generale si a situatiei hematologice. some patients survive for less than a year while others present an indolent course. L. 50 .A. fiind prezenti toti factorii de prognostic negativ. C. ** Institutul Oncologic Cluj Napoca We present the case of a 26 years-old male patient who was diagnosticated in our clinic with myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM) . insa pe baza medulogramei si a biopsiei osteomedulare s-a putut stabili diagnosticul de MMM. scadere in greutate si dureri in hipocondrul stang din cauza splenomegaliei. splenomegalie si tablou leucoeritroblastic cu dacriocite.

A hematological remission was subsequently obtained. iar tratamentul cu prednison a fost stopat. cresterea dozei de Glivec nu a avut efect hematologic. 2.000 copies of ABL (0. Glivec at 600mg/day was started but the patient tolerated it poorly. chiar si in cazurile avansate. even in advanced phases. Ulterior.Spitalul San Luigi. 51 . Hematology Department. Subsequently. s-a inceput dasatinib 2 X 70mg zilnic. 400mg/zi. The frequency of pleural evacuations decreased over time and at the time of writing she has had no pleural effusion for 2 months and the prednisone was stopped. Italia Leucemia mieloida cronica (LMC) in faza blastica are un prognostic deosebit de sever. The karyotype.CucuianuA1. Petrov L1 1. Acest caz clinic subliniaza progresul realizat in ultimii ani in tratamentul LGC. Petrov L1 1. therefore an almost 3-log reduction of the leukemic load. Sectia Hematologie. Analiza moleculara (RQ-PCR). Patiu M1. the patient was started on dasatinib 2 X 70mg daily. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. CD34 si cu expresia aberanta a CD10. deci aproape o reducere de 3-log a masei leucemice.000) with 47% blasts. The caryotype after 3 months of treatment revealed a major cytogenetical remission (1 in 20 mitoses Ph positive). A fost initial tratata cu Hydroxiuree apoi in Iulie 2006 s-a inceput Glivec. The recent development of the newer small molecule typosine kinase inhibitors may change the outlook in these patients We present the clinical case of a 62 year old female who was diagnosed in March 2006 with chronic phase. The caryotype showed 100% Ph without additional abnormalities. In the beginning. Cariotipul a aratat Ph 100% fara anomalii aditionale. La iceput tratamentul a fost bine tolerat cu obtinerea dupa aproximativ o luna a unei remisiuni hematologice. due to the introduction of the newer small molecule tyrosine kinases. Philadelphia positive chronic myeloid leukemia (CML). The RQ-PCR. Pe langa toleranta scazuta. Sectia Hematologie. motiv pentru care s-a intreupt. efectuata la 6 luni a relevant 17 copii de BCR-ABL/10. Italy Chronic myeloid leukemia in blastic phase carries an adverse prognosis. Romania San Luigi Hospital.000) cu 47% blasti. Cariotipul. Cariotipul effectual la 3 luni de la debutul dasatinib a relevant un raspuns citogenetic major (1 din 20 mitoze Ph pozitiva). therefore Glivec was withdrawn. Glivec at 600mg/day had no hematological effects. S-a debutat Glivec 600mg/zi dar pacienta a tolerat greu tratamentul. datorita introducerii noilor inhitori de tirozin kinaze. with the achievement in about a month of a complete hematological remission. Saglio G2. Rege G2. cu aparitia unei hepatocitolize marcate. la momentul actual pacienta nu a mai avut pleurezie semnificativa de 2 luni. Basarab C1. She was initially treated with Hydroxiurea and in July 2006 Glivec was started at a dose of 400mg/day. developing important hepatocytotysis. Dima D1. Romania 2. A persisitat o moderata hepatocitoliza si colestaza. Frecventa evacuarilor pleurale a scazut in timp. in special in cazurile rezistente la imatinib. cu un fenotip CD13. A moderate hepatocytolysis and colestasis persisted. Torino. Torino. Dima D1. A routine control in November 2006 showed mild leucocytosis (14. CD33. performed a 6 months showed 17 copies of BCR-ABL/10. This case underscores the progress being made in recent years in the treatment of CML. A recurrent problem was bilateral pleural effusion requiring repeated evacuations and subsequently a reduction of dasatinib to 100mg daily and the addition of small doses of prednisone. Basarab C1. Hematology Dept. Patiu M1. “Ion Chiricuta” Cancer Institute. especially in imatinib-resistant cases. she has tolerated dasatinib relatively well. repeated when Glivec was started showed 90% Philapdelphia positive mitoses without additional abnormalities. MAJOR CYTOGENETIC AND MOLECULAR RESPONSE AFTER DASATINIB IN A PATIENT WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIAIN BLASTIC PHASE CucuianuA1. iar ulterior reducerea dozei de dasatinib la 100mg/zi si adaosul de corticoizi in doza mica.17%). CD34 and aberrant CD10 phenotype. Introducerea recenta in practica a noilor inhibitori de tirozin kinaze de tip “molecule mici” ar putea ameliora semnificativ prognosticul acestor pacienti Prezentam cazul clinic al unei paciente de 62 ani diagnosticata in Martie 2006 cu LMC faza cronica Philadelphia pozitiva.Institutul Oncologic “Ion Chiricuta”. repetat la debutul tratamentului cu Glivec arata 90% Ph fara alte anomalii aditionale. Besides being poorly tolerated. Rege G2.000 copii ABL (0. insa efectul advers cel mai important a fost aparitia unei colectii pleurale recidivante. necesitand repetate evacuari. Saglio G2. CD33.17%). S-a obtinut o remisiune hematologica dar la un control de rutina in Noiembrie 2006 s-a observat leucocitoza moderata (14. with a CD13.

Even though the difference was statistically significant.0002). Catedra de Hematologie Introducere. We tried to determine. In opinia noastra.Andrei Cucuianu.0002) dupa depasirea pragului de 30%. Material and methods.Andrei Cucuianu. The defining criterium for blastic phase is currently 30% peripheral or marrow blasts. care a fost impactul unui procent de blasti de 20% comparativ cu procentul standard de 30% asupra evolutiei ulterioare a cazurilor. This 30% threshold was until not long ago the same as the criterium for acute myeloid leukemia (AML). OMS a modificat pragul de diagnostic in LAM la 20% blasti. in the near future. Mariana Patiu. Carmen Basarab. with a relatively indolent clinical course and a low percentage of blast cells and the blastic. Cluj-Napoca. cu alte cuvinte.2 luni compared to 6. Hematology Dept. Mariana Patiu. no patients were treated with alpha-interferon or imatinib mesylate. in care aspectul clinic si hematologic este asemanator unei leucemii acute cu complicatii legate de sindromul de insuficienta medulara si procent crescut de celule blastice. depasirea pragului de 20% a fost urmata la foarte scurt timp de atingerea celui de 30% in majoritatea cazurilor. The median survival from the moment a 20% blast percentage was observed was 11. Desi diferenta este statistic semnificativa. Am incercat sa determinam. Results. Material si metoda.2 luni comparativ cu 6. dupa o perioada relativ lunga de evolutie cronica. in other words. In our opinion. WHO has lowered the diagnostic threshold forAML to 20% blasts. Recently. terminala. Leucemia granulocitara cronica (LGC) este caracterizata printr-o evolutie bifazica: faza cronica.9 months since a 30% percentage was observed (p=0. iar cel hematologic este caracterizat printr-un procent mic de celule blastice si faza blastica. Background. Carmen Basarab. when complex cytogenetic and molecular analysis will become more widespread and reliable. in conditiile unei urmariri complexe. in a retrospective study on 31 patients diagnosed and followed until death in our department which was the impact of a 20% peripheral or marrow blast percentage compared to the standard 30% on the evolution of these patients. Pe de alta parte. Chronic myeloid leukemia (CML) is characterized by a biphasic evolution : chronic phase. BLASTIC TRANSFORMATION IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA : 20% OR 30% BLASTS AS DEFINING CRITERIUM? Delia Dima. diferenta nu este semnificativa (39 fata de 42 de luni de la diagnostic).>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ACUTIZAREA LEUCEMIEI GRANULOCITARE CRONICE: BLASTOZA DE 20% SAU DE 30% CA SI CRITERIU DEFINITORIU? Delia Dima. in care aspectul clinic este relativ indolent. Criteriul definitoriu pentru faza blastica este in prezent un procent de blasti periferici sau medulari de peste 30%. after a relatively long chronic phase evolution. atat citologice cat si citogenetice si moleculare. datand din perioada premergatoare utilizarii in clinica noastra a unor terapii cu potential de schimbare reala a cursului bolii cum ar fi alfa-interferonul sau imatinib mesilatul. Acest prag de 30% era pana nu demult identic ca si criteriu de diagnostic si in leucemiile acute mieloide (LAM). intr-un studiu retrospectiv pe 31 de cazuri diagnosticate si urmarite pana la deces in clinica noastra. the difference was not statistically significant (39 vs 42 months). the detection of a 20% blood or marrow percentage should signify acutisation. prompting treatment change. it is possible that the blastic phase criteria will not be based anymore on a mere 52 . Recent.9 luni (p=0. reaching a 20% blast level was shortly followed by the 30% threshold in most cases. daca se compara perioada mediana de atingere a pragului de 20% cu cea a celui de 30%. Rezultate. in viitorul apropiat. On the other hand. in our department. All cases were treated with conventional chemotherapy. Ljubomir Petrov “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy. terminal phase in which the clinical and hematological aspect resembles acute leukemia. Discutii. Supravietuirea medie de la observarea unui procent de blasti periferici sau medulari de 20% a fost de 11. decelarea unui procent de 20% de blasti periferici sau medulari ar trebui sa constituie semnalul pentru schimbarea atitudinii terapeutice. Ljubomir Petrov Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. Discutii. s-ar putea ca criteriile de faza blastica sa nu se mai bazeze pe un simplu procent de celule imature ci mai degraba pe decelarea precoce a evolutiei genetice si epigenetice a celulei leucemice. Mentionam ca toate cazurile au fost tratate cu chimioterapie conventionala. when we compared the time from diagnosis until a 20% blast percentage and a 30% percentage respectively were observed. at the time.

În lotul studiat. Oltean1.83% of all cases. the most frequent type beeing diffuse large B-cell lymphoma for gastric lymphoma. Macarie2.percentage of immature cells. Their clinical evolution is however heterogenous. în cazul limfoamelor splenice a predominat limfomul zonei marginale. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< REZULTATELE TRATAMENTULUI CU ERITROPOIETINĂ LA PACIENŢII CU SINDROM MIELODISPLAZIC DINTR-UN SINGUR CENTRU DIN ROMÂNIA. alături de cele cutanate constituind marea majoritate a limfoamelor extraganglionare. forma histologică cea mai frecventă fiind limfomul difuz cu celule mari B pentru cele gastrice. Concluzii Pacienţii cu limfoame extraganglionare gastrice sau splenice au un prognostic similar sau chiar mai bun decât al pacienţilor cu limfoame cu debut ganglionar.69). 2-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.. Majoritatea limfoamelor extraganglionare sunt agresive.84 ani. together with cutaneous lymphoma represent the vast majority of the extranodal lymphoma. but rather on the early detection of genetic and epigenetic progression of the leukemic clone. M. Rezultate Pacienţii cu limfom extraganglionar au reprezentat 29. Results The patients with extranodal lymphomas represented 29. S. Dorcioman3 1-UMF Târgu Mureş. Demian1. Târgu Mureş County Clinical Emergency Hospital Introduction Extranodal lymphomas account for approximately one third of all lymphomas. Marginal zone lymphoma was the predominant type for splenic lymphomas.86 years (CI 95% 47. The diagnosis was based on patological examination of biopsies obtained by laparatomy and gastrectomy or splenectomy.03-60. Cele mai frecvente localizări au fost limfoamele gastrice (27%).03-60.. Most extranodal lymphomas are aggressive. Dorcioman3 1-UMPh Târgu Mureş. LIMFOAMELE SPLENICE ŞIALE TRACTULUI GASTROINTESTINAL I. 53 . In this study there were not patients with HIV infection. B. iar a celor cu limfom splenic de 53. 3-Laboratorul Central. Material şi metodă Am luat în studiu un lot de 54 de pacienţi cu limfoame extraganglionare. M. Evoluţia lor este totuşi eterogenă. Matherial and method We studied the characteristics of 54 patients with extranodal lymphomas. Oltean1. The mean age at diagnosis is significantely higher for patients with cutaneous lymphomas compared to patients with gastric or splenic lymphomas.84 years.69). Demian1. Clinica Medicală 1. splenic lymphomas (23%) and lymphomas of the skin (19%). Cândea1. T-cell lymphomas were almost exclusively involving the small bowell. Limfoamele T sunt localizate la nivelul intestinului în lotul studiat. SPLENICAND GASTROINTESTINALTRACT LYMPHOMAS I. The gastric and splenic lymphomas are the most frequent and. but in some reports their incidence is close to or even above 50%. M. dar există şi cazuri în care incidenţa lor ajunge la 50%. În lotul studiat nu au existat pacienţi cu infecţie HIV. Medical Clinic 1. 3-Central Laboratory. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş Introducere Limfoamele extraganglionare reprezintă aproximativ o treime din totalul limfoamelor.. The most frequent were gastric lymphomas (27%). Cele cu localizare gastrică sau splenică sunt cele mai frecvente. In rare cases the diagnosis was possible by endoscopic biopsy or immunophenotyping of the lymphocytes from peripheral blood or bone marrow aspirate. The mean age at diagnosis in patients with gastric lymphoma was 53.86 ani (CI 95% 47. Diagnosticul a fost precizat prin examenul histopatologic al unei biopsii obţinute în principal prin laparatomie cu gastrectomie sau splenectomie. Vârsta medie la diagnostic a pacienţilor cu limfoame cutanate este semnificativ mai mare decât a celor cu limfoame gastrice sau splenice.. G. Cândea1. G. Mult mai rar au fost diagnosticate prin biopsie endoscopică sau prin imunofenotiparea limfocitelor din sângele periferic sau din aspiratul medular.83% din totalul cazurilor de limfom diagnosticate. Macarie2. splenice (23%) şi cutanate (19%). B. Macarie1. and in splenic lymphoma was 53. Vârsta medie a pacienţilor cu limfom gastric a fost de 53. Conclusions The patients with extranodal gastric or splenic lymphomas have a prognosis similar or even better than patients with nodal lymphomas. Macarie1. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. M. 2-Târgu Mureş County Clinical Emergency Hospital. S.

66%). reduces transfusion needs and improves quality of life. 9 RP (5AR. 19 pacienti tratati anterior : 5RC (5AR). Bucharest. Raspunsul al tratament a fost evaluat astfel:raspuns complet (RC cresterea nivelului Hb peste 2 gr/dl. Adriana Colita. The patients were classified according to FAB criteria. Dana Ostroveanu. Iulia Ursuleac. Dana Ostroveanu. We evaluated the response to the treatment with rHuEpo given subcutaneously at a dose of 150U/kg thrice weekly to 27 patients diagnosed in Fundeni Clinical Institute treated with rHuEpo between 2005-june 2007. reducerea necesarului transfuzional si ameliorarea calitatii vietii) si fara raspuns (FR) dupa 3 luni de tartament.Tratamentul concomitent cu Epo si G-CSF creste rata raspunsului. anemie refractara cu sideroblasti inelari (ARSI) 5 pacienti (18.Colita. Otilia Georgescu. Cele mai bune rezultae s-au obtinut in AR cu nivel scazut al Epo serice si cand Epo a fost aministrata ca pima intentie. 1 FR.44%). 5 without response (2 RA.16 ani). Caracteristicile lotului au fost: 12 barbati (44. Subtipurile de SMD au fost: anemia refractara (AR) 19 pacienti (70. refractory anaemia with ringed sideroblasts (RARS) 5 patients (18. 54 . 2 RP. raspuns partial (RP. anemie refractara cu exces de blasti (AREB) 3 pacienti (11. Am evaluat raspunsul la tratamentul cu Epo administrat subcutanat in doza de 150 u/kg de 3 ori pe saptamana la 27 de pacienti diagnosticati in Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni in perioada 2005-iunie 2007.Aurelia Tatic. 1AREB). D. Response rate depends on FAB subtypes and serum erythropoietin level. Emilia niculescu-Mizil. 15 females (66.Anca Ion Fundeni Clinical Institute. 1 RARS. 2 PR.52%). Adriana Colita. R. transfusion dependent and associated with impaired quality of life. 8 pacienti care au primit Epo ca tratament de prima intentie : 5RC ( 4 AR.16). Metoda. . fara transfuzii). Aristica Poenaru. 3ARSI. Aristica Poenaru. Haematology Department. Romania Introduction. necesitand transfuzii si determinad scaderea calitatii vietii.Adesea este severa. 2 RAEB ).19 patients with prior treatments: 5 CR (5 RA).Andreea Delia Moicean. Rezultate: raspunsul la tratament a fost : 7 pacienti cu nivel seric al eritropoietinei 150 U/L 4 RC. 2 PR (RA). 2AREB). 1ARSI). RC a fost obtinuta la 10 pacienti ( 9AR. Method. 2 without response) and 4 patients with Epo level between 150-500U/L (1 CR.44%). Treatment with recombinated human erythropoietin (rHuEpo) in low risk MDS improves anaemia in aproximately 20% . The characteristics of the group were: 12 males ( 44. Concluzii: administrarea Epo la pacientii cu SMD risc scazut reduce necesarul transfuzional si imbunatateste calitatea vietii. D. Emilia niculescu-Mizil. All patients were evaluated as: complete response (CR increase of Hb above 2 gr/dl.37%). scade necesarul transfuzional si imbunatateste calitatea vietii. 1 without response). . 1 AR fara raspuns la 3 luni. R. reduction of the transfusion frequency and an improvement of quality of life) and without response after 3 months of treatment.Colita.7 patients with serum Epo levels <150U/L (4 CR.11%).Gologan.37%). Bucureşti Introducere.8 patients (32%) were treated with rHuEpo as first intention: 5 CR (4 RA.40% of patients with MDS. 1 RARS). 1 PR. 3 RARS.Tratamentul cu Eritropoietina umana recombinata (Epo) in SMD cu risc scazut amelioreaza anemia in aproximativ 20-40% din pacientii cu SMD. 9 PR (5 RA. Tatiana Puscariu. 5 FR ( 2AR.52%). 1 RA without response to 3 months .Rata raspunsului la tratament depinde de subtipul FAB si nivelul seric al eritropoetinei. 1 RAEB ). RESULTS OF THE TREATMENT WITH ERYTHROPOIETIN IN MYELODYSPLASTIC SYNDROME FROM A SINGLE ROMANIAN CENTER Aurelia Tatic.Gologan. 2 RP (2 AR). 15 femei (66. Otilia Georgescu. 2 FR.crestera nivelului Hb peste 1gr/dl. 1 RP si 4 pacienti cu nivel seric al eritropoetinei intre 150500 U/L-1 RC. without transfusion needs).Anca Ion Clinica de Hematologie. We have dosed serum Epo levels to 11 patients. Tatiana Puscariu. age range between 41-80 years (median 65. Iulia Ursuleac.66%). Pacientii au fost clasificati conform criteriilor FAB.11%). Concomitant treatment with rHuEpo and G-CSF rises response rate . The MDS subtypes were: refractory anaemia (RA) 19 patients (70.Am dozat nivelul eritropoietinei serice la 11 pacienti. 1 ARSI). partial response (PRincrease Hb above 1gr/dl. Institutul Clinic Fundeni.Andreea Delia Moicean. Results:The treatment responses were: . It is often severe. limitele de varsta au fost intre 41-80 ani (mediana 65. Anemia este cea mai frecventa manifestare clinica in sindromul mielodisplazic(SMD). refractory anaemia with excess of blasts (RAEB) 3 patients ( 11. 1ARSI. The anaemia is the most frequent clinical manifestation in myelodysplastic syndromes (MDS).

Discutii si concluzii: Aparitia tardiva a fazei leucemice poate fi secundara chimioterapiei prelungite dar determinarile cutanate si neurologice la acesti pacienti dupa tratamentul cu thalidomida sugereaza ca thalidomida este activa pe celula mielomatoasa medulara dar inactiva in determinarile extramedulare LIMITATIONS OF THALDOMIDE USE FOR MULTIPLE MYELOMA WITH EXTRA-MEDULAR DETERMINATIONS: Gabriela Barca. this form may also appear in the evolution of the common multiple myeloma as a secondary LP. Doina Barbu. In ciuda unei remisiuni partiale de scurta durata. 1 RARS). -the case of male patient of 64 yrs. Yhe involvment of CNS. Valentin Barca*. Doina Barbu. cazul unui pacient de 64 de ani cu mielom multiplu biclonal la care boala a debutat cu plasmocitomvertebral si care dupa un raspuns favorabil al componentei monoclonale a dezvoltat plasmocitoame cutanate si vertebrale. Silvana Angelescu. Biopsia cutanata a unor formatiuni tumorale a diagnosticat un limfom malign nonhodgkinian cu celula mare B iar evaluarea neurologica si rezonanta magnetica nucleara au evidentiat mici tumori intracerebrale. Madalina Vasile. the disease passed into a leukemic stage with development of a underskinned tumors and of a Claude-Bernard-Horner sindrome. However. Andrei Colita. old with a refractory myeloma to chemoterapy . Madalina Vasile.Pacienta a facut corticoterapie intensiva cu talidomida si iradiere locala cutanata la care s-a obtinut regresia formatiunilor cutanate dar manifestarile neurologice au evoluat si pacienta a decedat cu coma neurologica.cazul unei paciente de 68 de ani cu mielom multiplu rezistent la chimioterapie si tratamentul cu talidomida. with bi-clonal multiple myeloma in which case the disease started with a vertebral plasmocitom. Oana Patrinoiu. In spite of a short period of remission.Conclusions: rHuEpo administration in patients with low risk MDS reduced transfusion needs and improved quality of life. However due to unfavorable neurologic developments the patient deceased with a neurologic coma.. After a favorable response with Thalidomide (with reduction of the monoclonal component) the patient developed underskinned and vertebral plasmoblast tumors. The patient followed an intensive Thalidomide therapy and local irradiation which were followed by a regression of the undeskinned formations. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Hematologie * UMF Carol Davila Introducere: Leucemia cu plasmocite (LP) este o varianta mult mai rara si agresiva de mielom multiplu care apare la 2% din cazuri si poate apare in evolutia unui mielom multiplu ( LP secundara). the underskinned and neurologic determinations after the use of thalidomide suggests that Thalidomide is active over the medular myloma cells but inactive in extra-medular determinations. Silvana Angelescu. Conslucions: The late appaearence of the leukemic stage may follow the long use of chemotherapy.Evaluarea hematologica a evidentiat aplazie medulara iar periferic 20-30% plasmocite mielomatoase. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LIMITE ALE TRATAMENTULUI CU THALIDOMIDA LA PACIENTI CU MIELOM MULTIPLU CU DETERMINARI EXTRAMEDULARE Gabriela Barca. for this resean we prescibed Thalidomide. Nicoleta Berbec. Oana Patrinoiu. . The hematological evaluation revealed a medular aplasia and pheripheric 20-30% myloma plasmocites. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Hematologie * UMF Carol Davila Introduction: Leukemia with plasmocites (LP) is a rare and rather agressive version of multiple myeloma wich appears in 2% of the medical practice. The underskinned byopsy revealed plasmoblast cells and the neurological evaluation and magnetic resonance revealed. Objectives and description of the medical researsch: we present 2 cases of patients with Thalidomide treatment who although initially responed favorably to treatment (with good results on imunogram and electrophoresis) continued to develop extra-medular plasmocitocytic tumors.female patient of 68 yrs. . Andrei Colita. The most favorable results were in RA with low serum Epo level and when rHuEpo was given as first line of treatment. The development of extramedular tumors is very rare during the use of Thalidomide. Complete remission was obtained in 10 patients (9 RA. boala a trecut intr-o faza leucemica cu dezvoltarea unor formatiuni tumorale cutanate si a unui sindrom Claude-Bernard-Horner. Nicoleta Berbec. Camelia Dobrea. old. Dezvoltarea de determinari tumorale extramedulare este foarte rara in timpul tratamentului cu thalidomida. Obiective si descrierea cazului: Prezentam 2 cazuri de pacienti cu mielom multiplu tratati cu Thalidomida care desi au raspuns la tratament cu ameliorarea componentei monoclonale atat pe electroforeza cat si pe imuonograma au continnuat sa dezvolte plasmocitoame extramedulare care nu au raspuns la tratament. 55 . Valentin Barca*. Camelia Dobrea.

Camelia Ghilic1. care s-a mentinut). Anca Ilea2. They enjoyed of JAK2V617F determination together with other specific laboratory methods.Parvu*.campath-1H este un ac monoclonal IgG. currently applied in our clinic: dosage of serum erythropoietin. Emilia Niculescu-Mizil1. cu efecte demonstrate in leucemia limfatica cronica. fara semne de reactivare a CMV(ac anti CMV-IgG prezenti la debutul tratamentului). onicodistrofiei dar fara influentarea tumoretelor cutanate. Apreciem ca raspunsul la tratament a fost important dar de scurta durata.Vasilache*. IMPLICAŢII CLINICE Tatiana Puşcariu1.T. leucemia prolimfocitara cu cel. Camelia Ghilic1. Seventeen patients having polycythemia (PV or ET supposed diagnostic) were evaluated. avansata. Adriana Coliţă1.O. the hematocrit value and leukocytes and platelets number 56 . urmat de progresia bolii( la 6 sapt a reaparut descuamarea . cu reducerea marcata a eritrodermiei. jud. anti CD 52. Codlea. numărul leucocitelor şi al trombocitelor au permis stabilirea unor corelaţii şi o ierarhizare a testelor folosite.N. care au beneficiat de investigarea mutaţiei JAK2V617F. in momentul debutului tratamentului cu boala progresiva.Baican**. Cluj.Experienta noastra legata de unicul pacient cu MF/SS tratat cu mabcampat confirma observatiile anterioare si perspectivele acestui tip de tratament in LCCT. C. C. METODE SPECIFICE DE LABORATOR PENTRU DIFERENŢIEREA POLIGLOBULIILOR. este incurajatoare. Prezentam cazul primei paciente tratate in serviciul nostru cu alemtuzumab (mabcampath) pentru MFcu evolutie din 2001si multiple linii de tratament anterioare. în funcţie de eficacitatea interpretării cazurilor din acest studiu. Camelia Dobrea1. apoi 30mg/zi de 3 ori/sapt.Petrov* * I. Andreea Moicean1.Sezary(SS) experienta cu alemtuzumab. fara fecte adverse legate de administratre. Prin acest studiu s-a urmărit evaluarea a 17 pacienţi internaţi cu poliglobulie (suspectaţi de PV sau TE). intreruperea tratamentului si deces datorita complicatiilor infectioase.< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < TRATAMENTUL CU ALEMTUZUMAB INTR-UN CAZ DE MYCOZIS FUNGOIDES STADIU AVANSAT. Viorica Iacob1 1Clinica de Hematologie-Institutul Clinic Fundeni 2Ritus Biotec. Clinica Dermatologie Alemtuzumab.Basarab*. Braşov The detection of JAK2V617F mutation in patients with MPD is a recent method less accessible in our country at once. erythroid progenitor cell in vitro assay and leukocyte alkaline phosphatase score. Daniela Ostroveanu1. Anca Ilea2.A. deocamdată. pruritului. studiul progenitorilor eritroizi in vitro şi determinarea fosfatazei alcaline leucocitare. folosite în mod curent în clinica noastră: dozarea eritropoietinei serice.F Cluj-Napoca. Codlea.Ameliorarea aspectului pielii a aparut dupa primele administrari. Andreea Moicean1. Adriana Coliţă1. In limfomele cutanate cu cel. The values obtained by using the methods above mentioned. Emilia Niculescu-Mizil1. jud. in special mycozis funfoides(MF) si sdr.S-a administrat subcutan 3mg-10mg-30mg/zi progresiv. CLINICAL IMPLICATIONS Tatiana Puşcariu1.M. infiltratului cutanat. mai puţin accesibilă. toxicitate hematologica(pancitopenie la 3 sapt.Tratamentul cu mabcampath a durat 8 sapt. Viorica Iacob1 1Clinica de Hematologie-Institutul Clinic Fundeni 2Ritus Biotec.Tsi preventia bolii grefa contra gazda la pacientii cu transplant allogen de cel stem. exprimat pe majoritatea LB si LT normale si neoplazice. LABORATORY SPECIFIC METHODS IN POLYCYTHEMIADIFFERENTIATION. POLICHIMIOTRATAT A.C. Braşov Determinarea mutaţiei JAK2V617F la anumiţi pacienţi cu SMPC este o metodă introdusă recent la noi în ţară şi. alături de alte metode specifice de laborator. L. extinderea si exulcerarea tu cutanate). desi redusa. Camelia Dobrea1. a hemoglobinei. Clinica Hematologie **U. Valorile obţinute prin investigaţiile de mai sus precum şi valoarea hematocritului. disparitia li atipice din SP dupa 2 sapt. Daniela Ostroveanu1. umanizat. infectii legate de imunosupresia data de medicament? de multiplele porti de intrare de la nivelul pielii?.Napoca.

Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 51 şi 84 de ani.iar 7 pacienti (10%) s-au transformat în mielom multiplu (5pacienţi).Principalii factori predictori ai transformării maligne sunt:nivelul proteinei monoclonale. IgM:3 patients(5.The immunological type of MGUS was:IgG:55 patients(80. depending on patients evaluation efficiency in this study.9%). EVOLUTION AND PROGNOSTIC FACTORS IN MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE Anca Bojan. The rate of progression to multiple myeloma or related malignancy is 1-2% per year. prezenţa proteinei Bence Jones în cantităţi minime.The median follow-up was of 78 mounths.dar la valori sub 3 g/l. Tunde Torok.Coldea. Anca Vasilache.Mariana Patiu.leziunile osoase şi hipercalcemia determinate de proliferarea plasmocitară) Rata de tranfformare în mielom multiplu este de 1-2% pe an. creşterea resorbţiei osoase.Petrov 1-Oncological Institute "Ion Chiricuta"Cluj-Napoca 2-University of Medecine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is an asymptomatic pre-malignant disorder characterized by monoclonal plasma cell proliferation in the bone marrow and absence of organ damage such as anemia.Petrov 1-Institutul Oncologic "Ion Chiricuta"Cluj-Napoca 2-Universitatea de Medicina si Farmacie "Iului Hatieganu" Cluj-Napoca Gamapatia monoclonală cu semnificaţie necunoscută este o afecţiune premalignă caracterizată printr-o proliferare limitată a plasmocitelor în măduva osoasă.55% of the patients had a monoclonal protein<2g% and 45% between 2 and 3 g%.Evoluţia pacienţilor a fost următoarea:41 de pacienţi (60%)au decedat din cauze nelegate de mielom. L. C.Plasmocitoza medulară a fost sub 6% la 48% dintre pacienţi şi între 6 şi 9% la 52% dintre pacienţi.Tipul imunologic al gamapatiei a fost:IgG la 55 de pacienţi (80. an abnormal free light chain ratio. The present study is a retrospective one.the bone resorbtion aumentation.of 68 patients.and between 6 and 9% in 52% of the patients.in the same cases allowed to establish correlations and a hierarchy of the methods. L.C. Tunde Torok.între 2 şi 3 g%. 20 de pacieţi (30%) au avut nivel stabil al proteinei monoclonale.55% dintre pacienţi au avut un nivel al proteinei monoclonale sub 2g%.Au fost urmăriţi 68 de pacienţi cu GMSN diagnosticaţi între 1990-2002. raportul anormal al lanţurilor uşoare în ser.iar 45%.Cristina Grandore.02%). the bone marrow percentage of plasma cells.Cucuianu.hypercalcemia. Carmen Basarab.Cristina Grandore. the presence of the Bence Jones protein.02%).with MGUS. cu o urmărire medie de 78 de luni. afectarea renală.08%).The principals risk factors for progression of MGUS are:the size and type of the monoclonal protein. Anca Vasilache.IgA la 10 pacienţi(14. În lucrarea de faţă am realizat un studiu retrospectiv al pacienţilor cu gamapatie monoclonală cu semnificaţie necunoscută urmăriţi în clinica de Hematologie Cluj-Napoca.8%).Mariana Patiu.Cucuianu.The patients were between 51 and 84 years old.macroglobulinemie Waldenstrom (1 pacient). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MODALITĂŢI EVOLUTIVE ÎN GAMAPATIAMONOCLONALĂ CU SEMNIFICAŢIE NECUNOSCUTĂ Anca Bojan.procentul plasmocitelor din măduva osoasă. renal failure. In concluzie pacienţii cu gamapatie monoclonală care prezintă la diagnostic valori ale proteinei monoclonale peste 2 g%şi o plasmocitoză medulară între 6 şi 9%. necesită o urmarire mai atentă.Factorii cu valoare prognostică pentru transformarea malignă au fost nivelul proteinei monoclonale şi nivelul plasmocitozei medulare. Carmen Basarab. Mariana Patiu. A. osteolytic bone lesions.lymphoproliferative disorders:1 57 . IgA:10 patients(14.The patients evolution was the following:41 patients (60%) dyed for causes unrelated of multiple myeloma.in 20 patients (30%) the level of the M protein was stable and 7 patients with MGUS were transformed in malignant desorders:multiple myeloma:5 patients.M.Coldea Laura Urian. fără afectare organică (lipsesc anemia.M.Zdrenghea. A. care determină o creştere a proteinei monoclonale în ser .9%).Zdrenghea.Laura Urian. followed-up in the Oncological Institute of ClujNapoca.la un interval mai scurt de timp.The medular plasmocytosis was <6% in 48% of the patients. datorită riscului mai mare de transfotmare malignă.sindrom limfoproliferativ (1 pacient). tipul proteinei monoclonale.şi IgM la 3 pacienţi(5.

because of the high risk of malignant transformation. especially after a long evolution. Clinically. Ilea3. Biopsia osoasa a completat diagnosticul evidentiin un aspect de MCI in faza hipercelulara cu grad 1 de mielofibroza. neansotit de semnele tipice MCI. Ostroveanu1. Waldenstrom macroglobulinemia:1 patient.patient. The hemogram showed moderate anemia. tear drop erythrocytosis. CASE EXPOSURE E.2Clinica de Gastroenterologie Fundeni 3Spitalul Codlea. C. N. internata in Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni pentru stabilirea etiologiei unor adenopatii tumorale abdominle acompaniate de hepatomegalie. Puscariu1. Puscariu1. 4Universitätsklinikum Münster/Germania Chronic idiopathic Myelofibrosis (CIMF) is characterized by anemia. Zamfirescu2. In this poster we present the case of a cardiac.the MGUS patients with a a monoclonal protein >2 g% and a medular plasmocytosis between 6 and 9%. D. In CIMF the myeloid metaplasia appear in manifestation stages of the disease. Dobrea1. ABDOMINAL NODAL MYELOID SARCOMA AS PREZENTATION MODALITY OF CHRONIC IDIOPATHIC MYELOFIBROSIS. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58 . Clinic. The myeloid sarcoma characterized the extramedullary determination of acute leukemia and blastic transformation of chronic myeloid leukemia. tablou leucoeritroblastic al sangelui cu eritrocite in picatura si grade variate de mielofibroza (exceptand stadiul prefibrotic timpuriu al bolii). N. C. Ghilic1. D.must be attentively followed-up. Ostroveanu1. Pacienta a urmat tratament cu Hidroxiuree si Neorecormon doar 3 luni. In MCI metaplazia mieloida localizata in alte organe apare in stadiile manifeste ale bolii. cardiopata. A. C. Particularitatea acestui caz este reprezentata de debutul ganglionar atipic. The particularity of this case is represented by atypical nodal debut. The histopathological and immunohistochemistry exam of the abdominal lymph node harvested by laparotomy. established the myeloid sarcoma aspect (extramedullary determination of myeloproliferative syndrome). Hemograma a evidentiat doar anemie moderata. C. 74 years old women. D. without the typical signs of CIMF.2Clinica de Gastroenterologie Fundeni 3Spitalul Codlea. 4Universitätsklinikum Münster/Germania Mielofibroza Cronica Idiopatica (MCI) se caracterizeaza prin anemie. deoarece a decedat prin complicatii cardiologice. In acest poster prezentam cazul unei femei in varsta de 74 de ani. Vasilache1. C. Ilea3.The risk factors for the malignant transformation were: the size of the M protein and the bone marrow plasmocytosis. leuko-erythroblastic blood picture. pacienta asocia un sindrom anemic si scadere ponderala semnificativa. A. T. Niculescu-Mizil1. and varying degrees of bone marrow reticulin and collagen fibrosis (except prefibrotic early-stage of disease). Zamfirescu2. Müller-Tidow4 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. splenomegalie. mai ales dupa o evolutie indelungata. Sarcomul mieloid este caracteristic determinarilor extramedulare in leucemiile acute sau in puseul blastic al leucemiei mieloide cornice. PREZENTARE DE CAZ E. Ghilic1. T. In conclusion. D. Vasilache1. C. Testele de biologie moleculara (bcr-abl si Jak 2) au fost negative. Dobrea1. The molecular biology tests (bcr-abl and Jak 2) were negative. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< SARCOM MIELOID GANGLIONAR ABDOMINAL CA MODALITATE DE PREZENTARE A MIELOFIBROZEI CRONICE IDIOPATICE. Niculescu-Mizil1.After 3 months of treatment with Hydroxyurea and Neorecormon the patient died because of cardiac complication. Müller-Tidow4 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. splenomegaly. the patient associated an anemic syndrome and significantly weight loss. The bone marrow biopsy completed the diagnosis with CIMF in hypercellular stage with grade 1 of myelofibrosis. Concluzia examenului histopatologic si imunohistochimic al ganglionului recoltat prin laparotomie a fost de sarcom mieloid (determinare extramedulara de sindrom mieloproliferativ). admitted in Fundeni Hematological and Bone Marrow Transplantation Center for the investigation of the etiology of tumorous abdominal adenopathyes accompanied with hepatomegaly.

histopathology and immunohistochemestry. Vasilache1. Niculescu-Mizil1. Ilea2. C. C. cytogenetic and molecular biology tests. Intr-un caz s-au efectuat culturi de celule limfoide si mieloide din maduva osoasa. Testele de biologie moleculara efectuate in Germania au fost negative pentru mutatia Jak 2 si bcr-abl (cantitativ) dar pozitive pentru testul calitativ bcr-abl la a 2 a repetare. metaplazia mieloide cu mielosclerozaMMM. leucemia granulocitara cronica-LGC. C. 59 . All the patients performed cytology. pentru diagnosticul riguros al ambelor tipuri de hemopatii asociate. Raluca Pirau. Gheorghita. C. Al doilea pacient avea adaugata LLC o hiperplazie megakariocitara cu trombocitoza periferica. A. C. The molecular biology tests performed in Germany were negative for Jak 2 si bcr-abl (quantitative) mutations but positive for qualitative bcr-abl 2nd round. Astfel. D. the first associated with Ph1+ Chronic Myeloid Leukemia (CML). Genica Vulcan. Ghilic1. PERSONAL EXPERIENCE E. Vasilache1. teste citogenetice si de biologie moleculara. The work presents three cases with concomitant diagnosis of chronic myeloproliferative and lymphoproliferative diseases. The third case was T lymphoblastic lymphoma (with myeloperoxidase positive and Ph1+ chromosome positive in lymph node mononuclear cells) associated with an atypical major bcr-abl positive chronic myeloproliferative syndrome. A. Dobrea1. testul bcr-abl efectuat la MD Andersson Cancer Center (SUA) a fost negativ. Puscariu1. the bcr-abl test effectuated in MD Andersson Cancer Center (USA) and the diagnosis of essential thrombocythemia was established. Dobrea1.TREI CAZURI DE ASOCIERE A UNOR BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE CU LIMFOPROLIFERARI. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< EVOLUTIASI METAMORFOZAREABOLILOR MIELOPROLIFERATIVE CRONICE E. A. D. Ulterior. flow-cytometry. Ostroveanu1. histopatologice si imunohistochimice. Puscariu1. trombocitemia esentiala-TE). Nicoleta Palade Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Niculescu-Mizil1. Carmen Paripas. Loredana Botos. THREE CASES OF ASSOCIATION BETWEEN CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS AND LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES. Müller-Tidow3 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. In one case. In all cases were performed complex laboratory investigations for a strict diagnosis of both associated blood diseases. lymphoid and myeloid cells cultures from bone marrow were effectuated. These cases raise the problem of pathogenic mechanism videlicet if the mutant event happened primordial. Lucrarea prezinta trei cazuri de boli mieloproliferative cronice diagnosticate concomitent cu limfoproliferari. stabilindu-se diagnosticul de trombocitemie esentiala. In alt caz s-au facut teste citogenetice si imunfenotipice pe ganglionul limfatic. uncommitted stem cell level or they were more mechanisms who acted on already committed to myeloid or lymphoid stem cells. Dumitrescu T. Alina Rosca. D. The second patient had added to CLL megakaryocytic hyperplasia with peripheral thrombocytosis. Al treilea caz asocia un limfom limfoblastic T (cu celule mononucleare mieloperoxidazo pozitive si cromozom Ph1+ in ganglionul biopsiat) cu un sindrom mieloproliferativ cronic bcr-abl major atipic pozitiv. Aceste cazuri ridica problema mecanismului patogen si anume daca evenimentul oncogen s-a produs la nivelul celulei stem primordiale neorientate inca spre nici o linie celulara sau au existat mai multe mecanisme care au actionat asupra celulelor stem deja 'comise' spre linia mieloida sau limfoida. primul asociat cu leucemie mieloida cronica (LMC) Ph1+. 3Universitätsklinikum Münster/Germania Asocierea dintre neoplaziile hematologice (in special leucemia limfatica cronica LLC) si alte malignitati a fost descrisa in literatura. Müller-Tidow3 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. Dumitrescu T. C. 2Spitalul Codlea. Too cases were CLL in early stage. EXPERIENTAPERSONALA E. A. toti pacientii au facut teste citologice. Doua cazuri au fost LLC in stadiu precoce. Ulterior. 3Universitätsklinikum Münster/Germania The association between hematological malignancies (especially chronic lymphocytic leukemia CLL) with other cancers was described in the literature. D. sectia Hematologie Autorii si-au propus sa analizeze evolutia si modul de metamorfozare a diferitelor forme de afectiuni cuprinse in cadrul bolilor mieloproliferative cornice (BMTC: policitemia vera-PV. Ilea2. cytogenetic and immunophenotypic tests on the lymph node were executed. 2Spitalul Codlea. Ghilic1. In toate cazurile s-au efectuat investigatii de laborator complexe. Mihaela Lazaroiu. Ostroveanu1. imunofenotipice. In another case.

2 cazuri in PV.28. 105 pacienti cu TE (19. Loredana Botos.07 luni). Gheorghita. the latest metamorphosis in suffered by the PV (66. the other 301 died of various reasons (infections. thrombosis.42%). aflati in evidenta la sectia de Hematologie a SCJUBrasov. 3 cazuri in MMM si 2 cazuri in SMD).42%). followed by the MMM (57. respectively into Acute Lymphoblastic Leukemia in 6 years.08.25 luni de la debut. liver failure. 3 patients in CML. 145 pacienti cu LGC (26.08 luni de la debut. Myeloid Metaplasia with Myelofibrosis-MMM). respectiv 73 din cazurile cu LGC (7 cazuri in MMM. in the evidence if the Hematology ward of the Emergency Clinical Hospital Brasov from 1. insuficienta hepatica). 1 case changed into ET.The patients are distributed as it follows : 186 patient with PV (33. In conclusion.25 months). 113 patients with MMM (20. 65 cases changed into CML blastic crisis. iar ceilalti doi au fost tratati cu hydree si alkeran si s-au transformat in LAM si respectiv LAL. in a mean period of 66.07 months).07 months from the original diagnosis. Raluca Pirau. 145 patients with CML (26. in timp ce LGC si TE au prognostic mai nefavorabil.08 monts from the diagnosis. tromboze. Institutul Clinic Fundeni Clinica de hematologie si transplant medular “Stefan Berceanu” Bucuresti DATE DE LABORATOR ŞI 60 . in perioada 01.12%) .12%). 113 cases metamorphosised during the period of evolution. insuficienta renala.29 luni de la debut. 3 patients in acute leukemia. In concluzie in topul afectiunilor mieloproliferative cronice cu transformarea cea mai tardiva se mentine PV (66. Essential ThrombocytemiaET.08. restul de 301 au decedat din diverse motive (infectii. 3 cazuri in LGC si 3 cazuri in LA) in medie la 66. Din totalul BMPC s-au metamorfozat in evolutie113 cazuri. 12 cazuri cu TE( 3 cazuri in LGC. Genica Vulcan. 248 of the patient are alive. 3 cases into MMM and 2 cases into myeolodysplastic syndrome. 12 cases of ET suffered the following evolution : 3 cases into CML.07 luni de la debut.2007. with ages ranging between 21 and 88 years). leukemic transformation. din acesti pacienti 248 sunt in viata. urmata de MMM (57. because CML and ET have a worse prognosis. in 14 si respectiv 6 ani. 22 cases of PV changed as it follows : 6 patients in ET. on top of the chronic myeloproliferative diseses.01. etc. 1 case in PV and 1 case in CML in a mean period of 57. heart failure. The study included 549 patients with a form of chronic myeloproliferative disease (women/men = 1. 1 caz in TE. 65 cazuri in LGC puseu blastic) in medie la 30.25 months from the initial diagnosis. 6 din cazurile cu MMM (4 cazuri in MMA. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DIFICULTĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL HEMOFILIEI A ŞI B CU INHIBITORI MANAGEMENTULTRATAMENTULUI.1978 1. in a mean period of 36. Distributia lotului pe afectiuni a fost: 186 pacienti cu PV(33.58%). sectia Hematologie The authors proposed to analyse the evolution and the way of metamorphosis of the different conditions included in the chronic myeloproliferative diseases (Chronic Myelogenous LeukemiaCML.28. 10 patients in MMM. THE EVOLUTION AND THE METAMORPHOSIS OF THE CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISEASES poster E. 2 cases into PV. De mentionat ca pacientii cu PV metamorfozati in LA au fost tratati astfel: 1 caz a fost tratat cu hydree si s-a transformat in LAM in 2 ani. 1 caz in PV. 10 cazuri in MMM.88%).1978-01. We would like to mention that the patients diagnosed with PV who evolved into acute leukemia were treated as it follows : 1 case received Hydrea and evolved into Acute Myelogenous Leukemia in a period of 2 years. Of all the chronic myeloproliferative diseases included. the other 2 patients received Hydrea and Alkeran and evolved into Acute Myelogenous Leukemia in 14 years. 6 of the cases known with MMM evolved as it follows : 4 cases into acute MMM. hemoragii. in medie la 36. insuficienta cardiaca.Au fost inclusi in studiu 549 pacienti cu BMPC (femei/ barbati=1. 2 cases into PV then into MMM. Mihaela Lazaroiu. Nicoleta Palade Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. 1 caz in LGC) in medie la 57. Carmen Paripas. 73 cases of CML suffered metamorphosis during the period of evolution : 7 cases changed into MMM. cu varste extreme 21-88 ani). hemorrhage. transformare leucemica. 2 cazuri in PV ulterior in MMA.58%).2007. in a mean period of 30.25 luni). Polycythemia VeraPV. kidney failure. Alina Rosca.88%).29 months from the onset of the disease. 105 patients with ET (19. 113 pacienti cu MMM (20. respectiv 22 din cazurile cu PV (6 cazuri in TE.).01.

SCOP: Pacientul . TITT .S-au efectuat teste pentru infectiile cu HIV . Tehnicieni : Chiriac Elisabeta . trialuri controlate randomizate nu au fost efectuate . FVIII s-a determinat coagulologic si cromogenic . STUDIUL POPULATIONAL Acest scurt studiu a demarat in urma observatiilor clinice anumiti pacienti chiar cu un tratament corect si cu o buna monitorizare a terapiei au o recuperare mai lunga . In acelasi timp se pare ca dozele de “complex coagulant antiinhibitori “ este mai mare . DISCUTII Anticorpii antifosfolipidici pot apare in populatia cu hemofilie astfel ca un test pozitiv dRVVT este comun cu inhibitorii anti FVIII . Aceasta familie include lupusul anticoagulant (LA) .Prezenta lupusului anticoagulant poate interfera cu testele de prim diagnostic al FVIII coagulologic mimand un inhibitor al FVIII . HCV. KGT .Uscatescu Valentina . HBV. Aceasta scurta prezentare este o parte dintr-un studiu prospectiv. Statusul imunologic s-a efectuat prin determinarea CD4. proteine serice si determinarea imunoglobulinelor . Viziru Claudia . REZULTATE Dezvoltarea inhibitorilor anti FVIII reprezinta o complicatie majora la pacientii hemofilici desi in studiul abordat de noi prevalenta inhibitorilor anti FVIII si LA a fost mai scazuta decat in alte studii similare . TT. Taru Viorica . Bibliografie : “ Änti factor VIII inhibitors and lupus anticoagulants in haemophilia patients “(Blanco ) . Ostroveanu Daniela . PNP . Pierderea domeniului C2 care se leaga de fosfolipidul procoagulant fosfatidilserina pe plachetele activate si celulele endoteliale si de factorul von Willebrand . pentru monitorizarea inhibitorilor factorilor coagularii la pacientii hemofilici si nonhemofilici si din acest punct de vedere sa putem institui un tratament corect . APTT corectat (dependent de temperatura si timp ) a fost determinat pentru identificarea inhibitorilor anti FVIII sau anticorpilor antifosfolipid si a fost confirmat prin testul Bethesda . dupa 1 ora de incubatie la 37 grade Celsius si imediat dupa amestecul plasmelor separate si incubate . sau dRVVT cu teste pozitive PNP . Poate fi posibil ca anticorpii antifosfolipidici sa se lege de fosfolipidele din plasma de normal in tehnica Bethesda care duce la un dRVVT slab pozitiv. hepatita C (HCV) sau HIV . TITT . Scopul prezentarii noastre a fost de a determina prevalenta acestor anticorpi la pacientii hemofilici si cu boala von Willebrand si sa determinam relatia cu infectiile produse de hepatita B (HBV) . ACAs-a diagnosticat prin prezentaACAIgAsi /sau ACAIg M-anticorpi . directionati impotriva diferitilor epitopi ai moleculei de FVIII ( multi anticorpi sunt comuni in populatia hemofilica) . APTT . Fibrinogen . hemofilic sau nonhemofilic poate produce anticorpi din diferite subclase de Ig G. FVIII . “ A chromogenic assay allows reliable measurement of FVIII levels in the presence of strong lupus anticoagulants “ (Mastre ) 61 . ISTORIC : Anticorpii antifosfolipidici cuprind o familie de imunoglobuline caracterizata printr-un patern de reactivitate intr-o serie de teste de laborator . duce la reducerea activitatii procoagulante . S-au efectuat numaratori complecte (HGL) . teste functionale renale si hepatice . S-au efectuat teste serologice pentru sifilis (VDRL) . Stoia Razvan . Am investigat modalitatile prin care lupusul anticoagulant determinat prin dRVVT poate da valori fals pozitive ale titrului de inhibitori determinati prin metoda Bethesda . dRVVT . FIX . pentru a putea compara direct tratamentul sau sa exprimam factorii care pot duce la aceste modificari . VSH . Din cauza rarietatii acestei interferente . Nivelul viremiei pentru HIV s-a analizat prin PCR . Georgescu Otilia . LA s-a diagnosticat bazat pe testele KCT. Acesti anticorpi se leaga de domeniile C2 ( sauA2) ale FVIII . METODE TEHNICI DE LABORATOR Recoltarea de sange : se recolteaza sange venos pentru determinarea PT. anticorpii anticardiolipinici (ACA) si anticorpii care produc teste biologic fals pozitive in testele serologice pentru sifilis . Testele de corectie au fost realizate imediat dupa amestecul plasmatic .

KGT. anticardiolipin antibodies (ACA) and antibody causing biologic false positive serologic test for syphilis. TITT. The purpose of our presentation was therefore to determine the prevalence of these antibodies in haemophilia and von Willebrand patients and to determine the relationship with blood infections caused by hepatitis B( HBV).DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS OF HAEMOPHILIA A AND B WITH INHIBITORS LABORATORIES DATAAND THE MANAGEMENT OF THE TREATMENT Uscatescu Valentina. RESULTS: The development of anti-factor VIII inhibitors are a major clinical complication in haemophilia our prevalence of anti FVIII inhibitors and LA was lower than in other studies.Claudia Viziru Clinical Institute Fundeni. METHODS: BLOOD SAMPLING: Venous blood was collected for determination of PT. or HIV viruses . “A chromogenic assay allows reliable measurement of FVIII levels in the presence of strong lupus anticoagulants” (Mastre) 62 . HIV viral charge was analysed by PCR. randomized controlled trials have not been conducted either to compare treatments directly or to examine the factors indicating a favourable outcome. Loss of the C2 domain. dRVVT. This family include lupus anticoagulant (LA). Serologic test for syphilis (VDRL) was done. These correction tests were realized immediately after the mixture. Fibrinogen. FII. DISCUSSION: Antiphospholipid antibodies can develop in haemophilic population so our findings suggest a positive dRVVT common with a Factor VIII inhibitor. either nonhaemophilic or haemophilic. LAwas diagnosed based on the coexistence of KCT. Coagulation and chromogenic FVIII were performed. Stoia Razvan. Department Of HaematologyAnd Bone Marrow Transplantation BACKGROUND: Antiphospholipid antibodies comprise a family of immunoglobulins characterised by their pattern of reactivity in a number of laboratory test. can produce antibodies of different IgG subclasses directed against different epitopes on the FVIII molecule (multiple antibodies is much common in patients with haemophilia).stage factor VIII clotting assay mimicking a Factor VIII inhibitor. TT. It may be possible that antiphospholipid antibody bound to the phospholipid in the normal plasma in the Bethesda assay which provoke a dRVVT weakly positive. serum protein and immunoglobulins were performed. FIX. TITT or dRVVT with PNP positive test. leads to a reduced procoagulant activity. APTT correction (time and temperature dependent) were determined to identify anti FVIII inhibitors or antiphospholipid antibodies and it was confirmed by the Bethesda assay. A lupus anticoagulant may interfere with the one . Ostroveanu Daniela . These antibodies bind to the C2 (or A2) domain on FVIII. erythrocyte sedimentation rate. APTT. as detected by the dilute Russell's viper venom time (dRVVT). PATIENT POPULATION This short study has started during clinical observations that some of our patients even with a correct treatment and good monitoring of the therapy have a long recovery. Immunological status was performed by CD4 determination. renal and liver function tests. after one hour of incubation at 370C and immediately after the mixture previous separately incubation. PNP. may falsely elevates a positive Bethesda titer. hepatitis C (HCV). In the same time it seems that the dosages of antiinhibitorcoagulant complex are much higher . This short presentation is a part from a large study started as prospective observation for monitoring the inhibitors against coagulation factors in haemophilic and nonhaemophilic patients and from this point of view to manage the treatment. REFERENCES “Anti factor VIII inhibitors and lupus anticoagulants in haemophiliaApatients “( Blanco ) . Because of the rarity of these disorders. A full blood count. Viorica Taru . ACAwas diagnosed by the presence ofACAIgAand/orACAIgM antibodies. Were tested HIV. Georgescu Otilia Tehnicieni : Elisabeta Chiriac . AIMS: An individual patient. which binds to the procoagulant phospholipid phosphatidylserine on activated platelets and endothelial cells and to von Willebrand factor. HCV and HBV infection. We investigated whether a lupus anticoagulant.

allogeneic stem cell transplantation considerably improving survival for these patients. the therapeutic strategies can be underlined from the beginning. Modificarile citogenetice minum obligatoriu de cercetat sunt t(9. Daca nu pot fi identificate prin examen citogenetic clasic vor fi cautate prin tehnici moleculare ( FISH. se impune identificarea modelului rearajamentelor regiunilor jonctionale ale genelor Ig sau TCR. intermediary risk group( normal cytogenetics NC. rezultatele obtinute cu chimioterapie sunt nesatisfacatoare. The first cathegory of patients respond well to postremission therapy with high doses of cytarabine( +/. 2.16).anthracycline or amsacrine) whereas the results that are obtained with chemotherapy in the adverse risk group being dismal. t(15. t(16. monitorizarea raspunsului la chimioterapie-studiile au aratat ca persistenta modificarilor citogenetice de la diagnostic in Ia RC morfologica.17)). Analiza markerilor genetici permite totodata incadrarea in grupe de risc ( standard.22) ( risc foarte inalt) si t(4. t(15. confera un prognostic nefavorabil asupra parametrilor de supravietuire B. Din punct de vedere clinic se desprind urmatoarele consecinte a) redefinirea criteriilor de RC ( RC moleculara) b) redefinirea unor noi factoi de prognostic ( stratificarea in funcie de BMR) c) ghidarea si monitorizare terapiei in functie de BMR. A.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VALOAREA EXAMENULUI GENETIC IN LEUCEMIILE ACUTE MONITORIZAREATRATAMENTULUI Veronica Teleanu Clinica de Hematologie. RT-PCR).17) ). Within the intermediary prognostic group. Bucureşti Examenul citogenetic a devenit investigatie absolut obligatorie in cadrul diagnosticului. Identificarea FLT3 ITD este asociata cu un prognostic nefavorabil. Caracterizarea din punct de vedere al modificarilor genetice in leucemiile acute comporta doua nivele de sensibilitate 1) examenul citogenetic clasic si 2) analiza moleculara. THE VALUE OF GENETIC ANALYSIS IN ACUTE LEUKEMIAS-RISK STRATIFICATION AND THERAPY OPTIONS Veronica Teleanu Clinic of Hematology. considerate “DNA fingerprints” ale clonei leucemice. risk stratification and treatment monitoring in acute leukemias. 2. inv16. cu impact asupra prognosticului si in ghidarea terapiei sunt analizate mutatiile genei FLT3( FLT3 ITD) si NPM1 (nucleophosmina sau numatrina). The value of the genetic analysis in adult acute myeloid leukemias (AML) 1. La diagnostic imunofenotiparea este esentiala. prognostic nefavorabil ( modificarile complexe de cariotip). allotransplantul de CSP influentand semnificativ supravietuirea acestor pacienti. Fundeni Clinical Institute.examenul citogenetic clasic permite stratificarea pacientior in trei grupe de prognostic: prognostic bun ( t(8. Institutul Clinic Fundeni. Se realizeaza astfel o abordare secventiata a stratificarii riscului: o prima stratificare la diagnostic in functie de factorii conventionali de risc si o a doua stratificare a pacientilor cu risc standard in funcie de MRD. inv16. la diagnostic. 1. and abnormalities that are not included in the firs and third group). Identificarea BMR (prin RQ-PCR) este ceruta in protocoale actuale de tratament al LAL atat la adult cat si la copil. Pentru monitorizarea bolii mnime reziduale (BMR) in LAL. Identificarea mutatiiloe la nivelul NPM1 confera un prognostic favorabil. un procent semnificativ este reprezenat de pacientii cu cariotip normal la care identificarea markerilor moleculari este esentiala. La pacientii cu prognostic intermediar. At diagnosis. Valoarea analizei genetice in Leucemiile acute mieloblastice. cu raspuns slab la chimioterapie. prognostic intermediar ( cariotip normal. adverse risk group ( complex caryotype). Monitorizarea raspunsului terapeutic si ghidarea terapiei. patients are stratified in three prognostic groups: favorable risk group ( t(8.11) (risc inalt). From genetic point of view.16). there are two levels of sensibility that can be distinguished: 1. t(16. stratificarii si monitorizarii leucemiilor acute. A. In cadrul grupului cu prognostic bun si nefavorabil conduita terapeutica poate fi transata de la diagnostic. the molecular analysis of genetic abnormalities. In grupul cu prognostic nefavorabil. In prezent. STRATIFICAREA RISCULUI SI 63 .21). Bucharest The cytogenetic examination is an essential tool for the diagnosis. La diagnostic. 1. inalt si foarte inalt). Valoarea analizei genetice in Leucemiile acute limfoblastice. the classical cytogenetic analysis and 2. Studiile au dovedit faptul ca prima categorie raspunde bine la chimioterapia cu doze mari de cytarabina (+/-antraciclina sau amsacrina). restul modificarilor care nu se incadreaza in grupele 1 si 3).21). For the favorable and adverse prognostic groups.based on the cytogenetic pretreatment findings.

Anitei.chromosomial abnormalities and the response to Imatinb treatment. RT-PCR). At diagnosis-immunophenotyping is essential.and an increase in BCR-ABL expression.studies showed that identification of cytogenetic pretreatment abnormalities in first morphologic complete remission. Thus. Aceasta tranzitie poate fi brusca sau trecand printr-o etapa intermediara. Treatment monitoring. Therapy monitoring and treatment guiding. based on MRD. There are several markers under investigation. The authors present a study on 150 eligible patients with CML admitted in our hospital between 2001-2007. D. The most important ones with clinical impact are the mutation of the FLT3 gene ( FLT3 ITD) and the mutation of the NPM1 gene ( nucleophosmine or numatrine). a secvential risk stratification is applied: firs at diagnosis based on conventional risk factors and second.D. Genetic markers contribute to risk stratification ( standard risk group.AColita. Se iau in discutie particularitatile de evolutie a LMC si rezultatele tratamentului efectuat. For monitoring the minimal residual disease (MRD) in ALL.They discuss about the specific features of the desease and the treatment results. tipul morfologic al crizei blastice. Bucharest In most cases of Chronic MyeloidLeukemia(CML). very high risk goup).a significant proportion display NC and further molecular markers are needed for risk stratification.Georgescu. worsens survival.the morphologic type of blastic crisis.Ostroveanu.Georgescu. The transition can be unexpectedly or gradually including an accelerated phase. Autorii prezinta un studiu efectuat pe 150 pacienti eligibili cu LMC tratati cu Imatinib in perioada 2001-2007.D.Iancu Fundeni Clinical Institute. whereas mutation of the NPM1 gene are associated with a favorable course and treatment response. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PARTICULARITATI EVOLUTIVE INTR-UN CAZ DE LEUCEMIE MIELOIDACRONICA 64 . Few clinical consequences can be withdrawn: a) refinig the complete remission criterias(e. the specific jonctional regions of rearranged immunoglobulin Ig genes and T-cell receptor. D.They also present the cases with accelerated or blastic phase.cu raspuns prost la tratamentul care controla faza cronica.22) ( very high risk) and t(4. Bucuresti Leucemia mieloida cronica(LMC) evolueaza in majoritatea cazurilor catre o faza mai agresiva . Progresiunea de la faza cronica la cea accelerate poate fi anuntata de noi anomalii cromozomiale si de cresterea expresiei BCR-ABL. numita faza accelerate.AColita. Sunt prezentate cazurile care au evoluat catre faza accelerata sau criza blastica.Progression of chronic phase is marked by additional chromosomial abnormalities. Identification of the FLT3ITD is associated with a poor outcome. The value of genetic analysis in acute lymphoblastic leukemia (ALL) in adults 1. further molecular genetic analysis must be performed ( FISH.the patient's desease eventually changes to a more aggressive phase.which is poorly responsive the therapy that the formerly controlled the chronic phase.M. during treatment. 2. anomaliile cromozomiale asociate si raspunsul la tratamentul cu Imatinib.11) (high risk).M.g.Ostroveanu.Anitei. BLAST CRISIS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIAPATIENTS TREATED WITH IMATINIB O. If these can not be identified by classical cytogenetic examination. high risk group. TCR genes are analysed. 2. B. Minimal genetic screening is required for t(9. MRD evaluation (by RQ-PCR) is incorporated in the modern treatment protocols for adult and childhood ALL. molecular complete remission) b) refining of new prognostic factors (MRD based risk stratification)c) risk factors driven therapy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CRIZABLASTICAIN LEUCEMIAMIELOIDACRONICALAPACIENTII TRATATI CU IMATINIB O.Iancu Clinica de hematologie Fundeni.

The authors discuss about the ethiology of pancytopenia: infections versus terminal blast crisis aplasia.q11).Dobrea. In ciuda tratamentului antibiotic intens.far aca examenul de maduva sa prezinte elemente de aplazie medulara sau fibroza.de la o faza cronica la o faza refractara (faza accelerate sau faza blastica terminala). 65 .dar dupa chimioterapie intensiva (TRAMPCOL) a revenit la faza cronica.q11).22)(q34.Two years the patient's therapy was Interferon and afterwards.DIFICULTATI DE DIAGNOSTIC.pacienta decedand prin hemoragie cerebrala.M.O.D.22)(q34.C. Biopsia osoasa a aratat panmieloza cu deviere la stanga dar cu fibroza absenta. trombocitopenie.Imatinib.from an indolent initial chronic phase to a refractory acute leukemia. SPECIFIC FEATURES OF CLINICAL EVALUATION INACASE OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA O.M. Bucharest Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a stem cell disorder characterized by a specific chromosomial disorder: t(9.Georgescu.Georgescu.Uscatescu Clinica de hematologie Fundeni Metaplazia mieloida (MMM) este o boala mieloproliferativa caracterizata prin leucoeritroblastoza.describe as terminal blast crisis.Boala progreseaza .Cazul este interesant prin faptul ca la 6 luni de la diagnostic pacienta a intrat in criza blastica.but after intensive chemotherapy (TRAMPCOL-like) she underwent to chronic phase.the patient develops blast crisis.D. From November 2006 the patient presented many infections.6 month from onset . D.Dobrea R. Autorii pun in discutie etiologia pancitopeniei :infectioasa versus aplazie secundara fazei terminale a LMC.Ostroveanu.pacienta a efectuat 2 ani tratament cu Interferon si apoi cu Imatinib.C.al corticoterapiei si substitutiei. hepatocitoliza. In acest context ne-am orientat catre un sindrom limfoproliferativ cronic si s-a practicat splenectomie in scop diagnostic. The authors pesent a 56 years female with CML who had a 9 years survival.iar analizele efectuate au aratat pancitopenie severa. Althrougt. Autorii prezinta un caz de MMM diagnosticat post-mortem prin examenul histopatologic al splinei si ganglionilor abdominali. and analyses releaved severe pancytopenia. eritrocite in picatura. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LIMFOM SPLENIC VERSUS METAPLAZIE MIELOIDA.studiile citogenetice au aratat evolutivitatea bolii.Stoia.Desi examenul de maduva osoasa a aratat mentinerea fazei cronice. D.M. hepatosplenomegalie. D.trombocitopenia a persistat.cu o supravietuire medie de 3-5 ani.V.Ostroveanu.PREZENTARE DE CAZ O. hepatosplenomegalie cu hematopoieza extramedulara si o maduva hipercelulara cu fibroza asociata.Dobrea.Anitei. adenopatie celio-mezenterica (19mm).Anitei.The desease progress within a median time of 3-5 years.Iancu Fundeni Clinical Institute.the cytogenetic analisis showed complex chromozomial abnormalities.Georgescu.the marrow biopsy showed chronic phase. Autorii prezinta cazul unei paciente de 56 ani care a avut o supravietuire de aproximativ 9 ani. although marrow biopsy had no aplastic or fibrotic features. Din xi 2006 pacienta a inceput sa prezinte infectii repetate. The therapy consisted in broad-spectrum antibiotics. corticosteroids and supportive care but severe thrombocytopenia persisted and unfortunately she died with brain hemoragy.Ostroveanu.Iancu Clinica de hematologie Fundeni Leucemia mieloida cronica (LMC) este o afectiune clonala caracterizata printr-o translocatie cromozomiala specifica :t(9.Anitei. Este vorba despre un barbat de 59 ani internat pentru leucocitoza si reactie leucemoida.Ulterior.C.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CARACTERISTICILE PACIENŢILOR CU LIMFOM DIFUZ CU CELULĂ MARE B ŞI HEPATITĂ VIRALĂ C Hortensia Ionita. Cele mai importante determinări extranodale au fost: stomacul. Metodă: am analizat retrospectiv profilul clinico-biologic al unui lot de 82 pacienţi internaţi în Clinica de Hematologie Timişoara în perioada 1993 2003.hepato-splenomegaly with extramedulary hematopoesis and a hipercellular marrow with fibrosis. DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMAAND HEPATITIS C VIRUS INFECTION CLINICO-BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 66 .73mm/1h. efectuat post-mortem.V. Este necesară continuarea studiului prezentat pentru a evalua supravieţuirea diferenţiată a subtipurilor nodale şi extranodale de limfoame.Georgescu. un număr redus de pacienţi a beneficiat de tratament CHOP şi Rituximab.Ostroveanu. 35 pacienţi au prezentat Bulky disease. Toţi pacienţii au fost HIV negativ şi au prezentat anticorpi HCV + prin metoda ELISA. pacientul a decedat in ziua a-3-a postoperator prin sangerare difuza. Rezultate: perioada de urmărire a fost de 48 luni. Tratamentul a fost CHOP sau de tip CHOP.M. IPI la diagnostic a fost scăzut la 16%.II/III. In 5% din cazurile cu DLBCL şi HCV chimioterapia a fost întreruptă datorită insuficienţei hepatice. SPLEEN LYMPHOMA VERSUS AGNOGENIC MYELOID METAPLASIA. Vârsta medie a pacienţilor a fost 52.45 ± 37.Stoia. în timp ce supravieţuirea fără semne de boală la 5 ani a fost de 34%. Rodica Mihaescu.128 U/L. the patient died three days after splenectomy. We present a 59 year male admitted in our hospital with AMM established post-mortem. but no fibrosis. Clinica de Hematologie Introducere: hepatita virală C (HCV) este implicată în etiologia unor subtipuri de limfom non Hodgkin (LNH) ca şi limfomul difuz cu celulă mare B (DLBCL). intermediar spre scăzut la 24%.Anitei. Pacienţii au prezentat: semne B în procent de 85%. Maria Iordache. determinări extranodale în 48 de cazuri. a stabilit diagnosticul de MMM. Doina Nicola. LDH = 672.8%.16. Concluzii: este important de cunoscut caracteristicile clinico-biologice ale pacienţilor cu limfom disfuz cu celulă mare B asociat cu hepatită virală C pe loturi mai mari de pacienţi.DIFFICULTIES IN DIAGNOSISCASE PRESENTATION O.Din pacate. VSH=50. intermediar spre înalt la 35% şi înalt la 25%. stadiul clinic a fost I. Scop: am analizat caracteristicile unui lot de 82 pacienţi cu DLBCL asociat cu HCV. ficatul şi pielea. thrombocytopenia.C. Ioana Ionita. Bucharest Agnogenic myeloid meplasia (AMM).IV = 40/41. Ki67=51.90± 22. 024± 598. hepatosplenomegaly. din care primitive extranodale 25(30.Dobrea. Claudiu Ionita. iar examenul histopatologic al splinei si ganglionilor abdominali. a chronic myeloproliferative disease. lucru care ar clarifica legătura între infecţia cu virusul hepatic C şi limfoamele non Hodgkin agresive. We thought that splenectomy could be more important for diagnosis. obţinându-se o supravieţuire la 5 ani de 59%. celiomesenteric lymph node (19 mm). The histopatologic diagnosis of the spleen and lymph node made post-mortem wasAMM. Maria Cheveresan. Unfortunatelly. IK <70 la 48.2 ani cu un raport bărbaţi/femei = 1/1.5%) şi secundare extranodale 23(28%). determinare medulară în 14 cazuri. is characterised by leukoerythroblastosis and dacriocytes in peripheral blood. Dacian Oros UMF „VICTOR BABES” Timisoara Spitalul Clinic Municipal Timisoara. persistent elevated of serum transaminases.R. Analiza statistică a fost efectuată cu programele EPI INFO 6 şi INSTAT. D. Bone marrow biopsy releaved panmyelosis and left shift .At presentation : leukocytosis with leukemoid reaction. splina. Liviu Cheveresan.Uscatescu Fundeni Clinical Institute.

67 . Am analizat structura grupului.88% din pacienţi. Liviu Cheveresan. ESR = 50.5% şi migrare monoclonală 1. Modificările biologice au fost: VSH crescut-15%. urmat de manifestări neurologice. the skin.128 U/l. Metodă: am analizat un lot de 125 pacienţi cu gamapatie monoclonală trataţi în Clinica de Hematologie Timişoara în perioada ianuarie 1999 . pentru a identifica factorii care ar putea creşte eficienţa diagnosticului precoce. the spleen. Cel mai important semn clinic a fost durerea osoasă.5%). males/females=1/1. which could clarify the connection between HCV infection and aggressive non Hodgkin lymphomas. LDH = 672. Maria Cheveresan. Doina Nicola. IK < 70 40 cases (48.I 11%. Results: Medium follow-up was 48 month for the survivors and the overall survival at 5 years was 59%.48 cases . 24 % int. Dializă.II/III. Conclusions: It is important to recognize the clinical and biological features of DLBCL with HCV positive patients for bigger groups. perioada asimptomatică în evoluţia bolii.2%). Plasmocitom solitar 7%.52. Scop: să analizăm profilul clinico-biologic al pacienţilor cu mielom multiplu (MM) la prima prezentare în clinică. the liver.35 cases (42.low. reumatologie etc.16.45±37. Gastroenterologie. The treatment was CHOP or CHOP-like regiments. Kinga Vasile UMF „VICTOR BABES” Timisoara Introducere: în ciuda experienţei clinice dobândite până acum recunoaşterea mielomului multiplu în stadii incipiente este încă nesatisfăcătoare. La diagnostic pacienţii erau în std. Ruxandra Laza. A small number of cases received CHOP and Rituximab. boala lombară.III-73%. gamapatie monoclonală. Maria Iordache. Clinicile care au contribuit la identificarea bolii au fost de Medicină Internă. Urologie. It is also necessary to continue the study in order to evaluate the differentiate survival of nodal and extranodal types of lymphomas. boala reumatică etc.IV=40/41. anemie 15%.73 mm/h. insuficienţă renală cronică.8%).7%). clinicile care ne-au trimis pacienţii şi stadiul bolii. clinical stage I. Dacian Oros UMF „VICTOR BABES” Timisoara Spitalul Clinic Municipal Timisoara. In 5% of DLBCL and HCV positive patients the chemotherapy was discontinuous because of the hepatic failure.14 cases (17.5%.mai 2005.primitive extranodal 25 cases (30. radiculonevrită. nu din cadrul unităţilor de medicină primară şi faptul că procentul de pacienţi în stadiul III la diagnostic a fost de 73%. tumoră toracică. std. The group had : medium age . Hortensia Ionita. The most important extranodal determinations were the stomach. The statistical analysis was performed with the special programs EPI INFO 6 and INSTAT.90±22. 35% int/high and 25% high. Ce este important în rezultatele studiului este faptul că 74% din pacienţii cu suspiciune de mielom au fost trimişi din alte unităţi spitaliceşti. Nefrologie.2 years. Methods: We did a retrospective analysis of the clinical and biological profile of 82 patients hospitalized in the Hematology Clinic during 1993-2003. Neurochirurgie.66 patients (80. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PROFILUL CLINICO-BIOLOGICAL PACIENŢILOR CU MIELOM MULTIPLU LAPRIMAPREZENTARE Ioana Ionita. Pneumoftiziologie. All patients were HIV negative and they were positive at diagnosis for the HCV antibodies Elisa method. MGUS 5%.IPI at diagnosis was 16% low. Ioana Ionita. boala Waldenstrom 8%. Clinica de Hematologie Background: The Hepatitis C Virus (HCV) infection is involved in the etiology of some subtypes of non Hodgkin's lymphoma (NHL) as diffuse large B cell lymphoma (DLBCL). structura diagnosticelor de împrumut. Maria Iordache. while failure free survival at 5 years was 34%. hiperproteinemie 1. Claudiu Ionita. Diagnosticele de împrumut au fost anemie. medullar determination .Hortensia Ionita. natura manifestărilor clinice.II-16%. hipergamaglobulinemie 8%. std.5%) and secondary extranodal 23 cases (28%). Rodica Mihaescu. Rodica Mihaescu. extranodal determinations . Ki67 = 51. Aims: We analyzed the clinico-biological characteristics of a group of 82 patients with DLBCL associated with HCV infection. modificările biologice şi paraclinice. Bulky disease . B signs . Neurologie. Cardiologie. Rezultate: diagnosticele au fost MM .024±598.

The profile of the clinics that contribued to the identification of the disease was: internal medicine. C. monoclonal migration 1. biological and paraclinical modifications. Monica Chereji1. 7% of solitary plasmocytoma and 5% of MGUS. Proteina C. What is realy important in the results of our study is that 74% of the patients with MM suspicion came from other hospital units not from the primary medicine units and also the percent of patients in stage III at diagnosis was 73%.F. We studied the structure of the analysed group. Ruxandra Laza. Borowed diagnosis were: anemia.Ioniţă2. Methods: We analized a group of 125 patients with monoclonal gamapathy treated in the Hematology Clinic of Timisoara during ianuary 1999 . După atestarea clinică şi biologică a stării de hipercoagulare am investigat pacienţii pen următoarele teste de screening de depistare a unei trombofilii ereditare: analiza globală a căii proteinei C. stage III 73%. lumbar disorder. Rodica Păcurar2.may 2005. vene axilare.M. Având în vedere costurile ridicate pentru diagnosticul unei trombofilii ereditare se pune întrebarea care pacienţi trebuie testaţi şi care sunt testele screening pentru depistarea stărilor trombofilice ereditare. apărute în teritorii diferite de la un episod trombotic la altul. radiculonevritis.5%. Creşterea niv. Ioana Ioniţă.Disciplina de Hematologie U. hyperproteinemia 1. reumatology and others.CLINICO-BIOLOGICAL PROFILEAT FIRST PRESENTATION Ioana Ionita. dialisis. Results: 88% of MM patients. Hortensia Ioniţă1 1.istoric familial de tromboze. tromboze recurente cu sau fără factori precipitanţi şi în ciuda terapiei adecvate. vene hepatice. Conclusions: 73% of patients were stage III at first presentation which means that there are some problems to recognise and supervise this disease at primary medicine units. There are some biological test that remain unused for the patients which could contribue at early diagnosis of MM.VIII. gastroenterotogy. Anticoagulantul lupic. Lipide. Rodica Mihaescu. monoclonal gamapathy.”Victor Babeş” Timişoara 2. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DEPISTAREASTĂRILOR TROMBOFILICE EREDITARE EXPERIENŢACLINICII DE HEMATOLOGIE M. hypergamaglobulinemia 8%. Mutaţia protrombinei. the asimptomatic period in the disease evolution. stage II 16%. Maria Iordache.5%. vene mezenterice. chronic renal failure. pneumophtisiology. nephrology. Doina Nicola2. Biological modifications were: increased ESR 15%. anemia 15%.Oroş1.F. Am analizat un lot de 135 pacienţi care au fost adresaţi Clinicii de Hematologie în ultimii 5 ani la care s-a ridicat suspiciunea de trombofilie ereditară şi care au prezentat manifestări tromboembolice. Proteina S. Fibrinoliza. At diagnosis patients were in stage I 11%. tromboze apărute în teritorii atipice: vena portă. neurology. the structure of borowed diagnostics. The most important clinical sign was the bone syndrom. the nature of the clinical manifestations. Hortensia Ionita. renale. Material şi metodă. Aims: In order to identify the factors which could increase the efficiency of the early diagnosis. followed by neurological manifestation. artere retiniene. Rezistenţa la Proteina C activată. urology.Ioniţă1. deficitul antitrombinei III (ATIII) şi nivelul crescut de Factor VIII:C precum şi hiperhomocisteinemie. we analised the clinicobiological profile of multiple myeloma (MM) patients at their first presentation. neurosurgery. Kinga Vasile UMF „VICTOR BABES” Timisoara Background: Despite all the clinical experience gained since now. toracic tumor.Clinica de Hematologie Spitalul Clinic Municipal Timişoara Introducere Principalele cauze ale trombofiliei ereditare cunoscute până în prezent sunt: deficitele proteinelor C (PC) şi a proteinei S (PS). necroză cutanată 68 . the clinics that sent us patients with MM suspicion. cardiology. Delamarian Maria Mihaela2. the disease stage. D.MULTIPLE MYELOMA. vene cerebrale. reumatic disorder and others. In selecţia pacienţilor am utilizat următoarele date care sugerează prezenţa unei trombofilii ereditare: tromboză apărută la vârstă tânără (15-45 ani). mutaţii ale genelor factorilor II şi V. the recognition of the disease in early stage continues to be unsatisfying. 8% of Waldenstrom disease.

care au fost trataţi cu alţi agenţi alkilanţi sau care au recăzut după tratamentul cu Fludarabină MabCampath este un anticorp monoclonal direcţionat împotriva antigenului de suprafaţă limfocitar CD52. thrombophilia: The global analisis of the protein C pathway.M. Incidenţa deficitului funcţional de Proteină C şi S şi proteina C activată la pacienţii cu boală tromboembolică recurentă creşte când selecţia pacienţilor este foarte strictă. In the selection of the patient we used the following data: thrombosis in youngh patients (15-45 years). Proteinc C deficiency 13% of the cases. C. The screening tests shoul continue for the family of our patients for an adegvate prophilaxy an therapy. After clinical and biological diagnosis of hypercoagulant phosphilipide sindrom.Chevereşan1. cerebral vein.Ioniţă2. Matherials and methods: We analised a group of 135 patients which were adressed to the Hematology Clinic in the lost 3 years with the suspicion of hereditary. cutaneus necrosis due to antivitamine k therapy. the resistence to activated protein C. protein S. lupic anticoagulant.Department of Hematology 2. Conclusions: The incidence of Protein C and S deficiency. Maria Chevereşan2. mesenteric vein. Maria Iordache1. THE EXPERIENCE OF OUR HEMATOLOGY CLINIC M.of FVIII. Deficit de Proteină S la 16% cazuri. protrombine mutation. Ioana Ioniţă1.. Results. axilar vein. Ioana Ioniţă1. protein S (PS) deficiensy.. DIAGNOSIS OF HEREDITARYTHROMBOFILIA. Deficit de Proteina C la 13% cazuri.F.Clinica de Hematologie Spitalul Clinic Municipal Timişoara Introducere: MabCampath este primul anticorp monoclonal care şi-a dovedit eficienţa în tratamentul pacienţilor cu LLC-B.County Hospital Timisoara Backround: The most important causes of the Hereditary Thrombofilia are: protein C (PC) deficiency. familia hystory of thrombosis thrombosis in unusual sites: part vein. Această testare trebuie continuată la rudele pacienţilor pentru a avea o atitudine terapeutică şi o profilaxie adecvată. Protein S deficiency 16% of the patients.. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TRATAMENTUL CU MABCAMPATH ÎN LEUCEMIALIMFATICĂ CRONICĂ Hortensia Ioniţă1. Despina Călămar1 1. D. L. Rezultate S-a constatat absenţa oricărei deficienţe la 62% din cazuri.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara. and activated protein C resistance in patients with recurent thrombosis increases when the selection of the patients is very strict. The high cost of the tests for the diagnosed of there . the protein C.. astfel încât această testare devine deosebit de eficientă.Ioniţă1. mutations of factor II and V genes. fibrinolisis. lipide levels. retinian artery.”Victor Babeş” Timişoara 2. antitrombine III (AT III) defiency.indusă de tratamentul cu antivitamina K. trombophilia make us wonder wich are the patients that shoul be tests and what are the screening tests for this disease. hepatic vein. mixt protein C ands deficiency 6 cases.. Rodica Păcurar2. renal artery recurent thrombosis whit or without agravating factors despite therapy. After we excluded the antiphospholipide sindrom we performed the folowing screening test for the diagnosed of the hereditary. so the screening test are very efficient. Concluzii. high level of factorVIII: C and hy per homocysteinemia.Deficit mixt de proteina C şi S la 3% cazuri.Disciplina de Hematologie U.Oroş1. thrombophilia after thromboembolic manifestations. M. Hortensia Ioniţă1 1. Doina Nicola2. Rodica Mihăescu1..Ioniţă1. Delamarian Maria Mihaela2. 69 . rezistenţă la proteina C activată la 6 cazuri. No deficiency in 62% of the cases. Monica Chereji1.

MabCampath is indicated in patients treated before with alkilating agents patients wit hout complete or partial remission and patients with shart duration of the remission (less/than 6 mounts) after Fludara therapy indicated in consolidation therapy in CLL for eratication of remaining leukemic cells at medulary level. Maria Chevereşan2. cu efecte secundare locale minore. dar cu menţinerea indicaţiei profilaxiei infecţiilor.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara. După administrarea MabCampat s-a observat prelungirea perioadelor fără chimioterapie. de 3 ori pe săpt. faţă de tratamentele anterioare. After. Infecţii de gradul 3-4 au survenit la 28% din pacienţi. Indicat la pacienţi anterior trataţi cu agenţi alkilanţi şi la care nu s-a obţinut remisiune completă sau parţială.tip B conform protocolului de tratamente. Rodica Mihăescu1. MabCampath a fost bine tolerat având în vedere starea precară a acestui grup de pacienţi la momentul iniţierii terapiei. The majority of side aeffects appered during first administration but thery were mild or moderate.c. Material and methods we treated in the Hematology Clinic ten patients with B cell CLL in the Hematology Clinic were treated 10 B cell CLL patients with MabCampath.. MabCampath a fost asociat cu rate de răspuns obiective semnificative (76%). Actual există posibilitatea de administrare s. L. MabCampath is a monoclonal antibody against limfocytic CD52 surface antibody. Şi-a dovedit eficienţa clinică mai ales la pacienţii pretrataţi. Iniţial cu administrare intravenoasă: 30mg x 3 săpt timp de maxim 12 săptămâni Pe parcursul terapiei se impune profilaxia infecţiilor cu Biseptol şi Famciclovir sau echivalent şi 2-3 luni după. dar au fost uşoare sau moderate ca severitate. incluzând atât responderii cât şi pe cei cu boală stabilă conform criteriilor NCI. There is now the posibility of subcutaneus administration with minore locale secondary efects but mentaining infections prophylaxis. Conclusions: MabCampath was well tolerated evan in this patients group.County Hospital Timisoara Bakround: MabCampath . 18 weeks. Results: MabCampath was association with good response rates (76%) in patients intense pretreated response in MabCampath is rapid and durable. timp de 18 săptămâni. Bcell CLL patients which were treated with athor alkilating agents or relapsed after Fludarabine treatment. Indicat în tratamentul de consolidare în CLL.Chevereşan1. monocite şi macrofage dar nu şi pe celulele stem hematopoietice şi foarte rar pe granulocite. Au fost tratate în Clinica de Hematologie un număr de 10 pacienţi cu LLC. Gerade 3-4 infections were present in 28% of the patients. Rezultate. sau s-a obţinut o remisiune de scurtă durată (mai puţin de 6 luni) după tratamentul cu Fludara. responders or stabile disease. incluzând atât responderii cât şi pe cei cu boală stabilă. Concluzii. S-a constatat o reducere considerabilă a masei tumorale asociat cu reducerea sau dispariţia hepatosplenomegaliei după administrarea de MabCampath la majoritatea pacienţilor. Maria Iordache1. Răspunsul la MabCampath a fost rapid şi durabil. Despina Călămar1 1. The dase is 10 mg/daysc 3 times/week.Department of Hematology 2. We could see a remarcable reduction of tumor mass associated with decreasing or disparition of hepatosplenomegaly after MabCampath administration in the majority of the patients.. CD52 is expreesed on the surface of benigne and malignant cells: B and T limphocytes.Ioniţă1. cu scopul de a eradica celulele leucemice reziduale de la nivel medular. Ioana Ioniţă1.is the first monoclonal antibady efficient in the treatment of. M. la pacienţii intens pretrataţi. monocytes and macrofage. MabCampath administration the period without chemotherapy were larger than after prior therapyes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70 . Majoritatea efectelor adverse au survenit în cursul primei administrări. Doza este de 10mg/zi s. Material şi metodă.CD52 este exprimat pe suprafaţa atât a celulelor benigne cât şi maligne: limfocite B şi T. but not on the hematopoietic stem cells on very rare on granulocytes.c. During therapy the prophilaxy with Biseptol and Famciclovir or at her equivalents is necesary and after that for 2-3 months also. Initial in administration: 30mg x 3 trues/week for 12 weeks. MABCAMPATH THERAPY IN CRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Hortensia Ioniţă1. S-a constatat ameliorarea sau dispariţia simptomelor B şi a altor simptome după administrarea de MabCampath la majoritatea pacienţilor. The reduction or disparition of B signs or ather simptoms after administration of MabCampath in most of the patients including responders and stable disease patients after NCI criteria.

Ioniţă2. C. cea mai frecventă localizare fiind cea respiratorie urmate de infecţii urinare. MULTIPLE MYELOMA COMPLICATIONSANALYSUSAND THEIR INFLUENCE IN PATIENTS SURVIVAL Ioana Ioniţă1. Vârsta medie a fost de 65 ani cu limite de vârstă 42-80 ani. statusul de performanţă deficitar. coaste.III de boală (43 std.Ioniţă2. Scop: Ne-am propus analiza complicaţiilor apărute în evoluţia bolii precum şi cele datorate regimurilor terapeutice aplicate şi influenţa lor asupra duratei de supravieţuire.Anca Isac1. Totuşi vârsta avansată. renale.IIIAşi 35% Std. We analyzed a group of 86 patients with MM which were hospitalized in the last years (2000 2005) in the Clinic of Hematology Timisoara. Maria Chevereşan2. Ruxandra Laza1.M. MM este o limfoproliferare de tip B celular cu grad avansat de maturare. incidenţa fracturilor osoase. Hortensia Ioniţă1 1. and 42 female.IIIB).Clinica de Hematologie Spitalul Clinic Municipal Timişoara Introducere: Mielomul multiplu (MM) este o boală malignă hematologică întâlnită destul de frecvent în practica medicală.IIIB au decedat prin uremie. Lotul a cuprins 45(58%) pacienţi de sex masculin şi 41(42%) pacienţi de sex feminin.”Victor Babeş” Timişoara 2. C. MM prezintă un interes deosebit atât prin frecvenţa în creştere cât şi prin introducerea unor metode terapeutice noi care au prelungit semnificativ supravieţuirea pacienţilor. Supravieţuirea a fost influenţată la 36% pacienţi cu aceste tipuri de complicaţii.Department of Hematology 2. neurologice. Fracturile osoase au fost prezente la 39% din cazuri mai ales la nivel dorso-lombar.Oroş1. The group was composed of 58% male. Material şi metodă.MIELOMUL MULTIPLU -ANALIZACOMPLICAŢIILOR ŞI INFLUENŢALOR ÎN SUPRAVIEŢUIREAPACIENŢILOR Ioana Ioniţă1. We 71 . Are. D. a percent of 65 of the patients presented IgG type multiple myeloma. Se impune instituirea unui tratament precoce bine susţinut în cazurile cu complicaţii severe mai ales la pacienţii cu stadii avansate de boală.Acestea au influenţat semnificativ supravieţuirea pacienţilor şi calitatea vieţii. aproximativ 5% din pacienţii în std. Complicaţii renale au fost prezente la 47% din cazuri. D. prezenţa unor comorbidităţi şi complicaţiile în legătură cu boala şi chimioterapia pot influenţa foarte mult supravieţuirea pacienţilor cu MM.F. vertebre şi la nivelul picioarelor.Anca Isac1. Complicaţiile neurologice au fost prezente la 51% din pacienţii cu MM şi au avut grade variabile de severitate. Hortensia Ioniţă1 1. Am analizat complicaţiile infecţioase. Ruxandra Laza1. complicaţiile tromboembolice şi hemoragice.Oroş1. Complicaţii infecţioase au apărut la 75% din pacienţii cu MM. Majoritatea pacienţilor fiind în std.Disciplina de Hematologie U. Am analizat un număr de 86 pacienţi cu MM care au fost internaţi în ultimii 5 ani 2000 2008 în Clinica de Hematologie Timişoara. Most of the patients were diagnosed in stage III of disease (48% in stage IIIA and 32% in stage IIIB). Materials and Methods. We proposed an analysis of the complications occured in the course of the evolution in myeloma patients and their influence in report to the survival. Concluzii: Pacienţii diagnosticaţi precoce în stadii timpurii de boală cu complicaţii minore au avut o evoluţie favorabilă şi o supravieţuire prelungită.III de boală. with a medium age of 65 years (with limits between 42 and 80 years). Cei mai mulţi pacienţi au fost diagnosticaţi în std. Multiple myeloma (MM) represents a disease of great interest either trough his increasing frequency nor after the introduction of new therapeutical methods which prolonged significantly the patients survival. Maria Chevereşan2. caracterizat prin acumularea plasmocitelor maligne în măduva osoasă.Also.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara.County Hospital Timisoara Backround.

A. An early treatment is imposed. mielodisplazie trilineara si mieloproliferare asociate cu hepatosplenomegalie. Key words: multiple myeloma. T. D. I. with minor complications have a favorable evolution of the disease with a prolonged survival. Riscul de transformare in LAM este maxim in cazul pacientilor cu ≥ 10% blasti in maduva. Dobrea.Vasile Goldis”Arad Rezumat: prezentam un caz de mielom multiplu tip IgG std. Patients in earelier stages of the disease. iar 6 luni mai tarziu un process limfoproliferativ acut. approximately 5% of patients being in stage III of the disease died from uremia. care a urmat timp de un an cure tip Alkeran + Prednison si care dupa o remisiune completa de 14 ani dezvolta o tumora renala stinga (adenocarcinom cu celule clare). Fractures significantly influenced in a negative way the survival and the quality of life. leucemie acuta limfoblastica.ACCUMULATION OF NEOPLASIAS. caracterizata prin combinarea aspectelor de mielodisplazie si mieloproliferare. II. Dupa numarul de leucocite sunt descrise doua forme de LMMC: mielodisplazica (L < 13. the majority of them classified in the III stage disease. Ursuleac. D. After 14 years of complete remission it develops a tumor of the left kidney (clear cells adenocarcinoma). Colita. mai mare de 1000/mmc. the most frequent localization being the respiratory pathway. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MIELOM MULTIPLU TIP IGG. Laza. Tatic. Coralia Cotoraci. The survival was influenced at 36% patients with this type of complications. Barsan. acute lymphoblastic leukemia.analyzed also the infectious complications occured.Alciona Sasu2 1 Spitalul Clinic JudeteanArad 2 Universitatea de Vest . L. Ostroveanu. B. Gologan. well sustained in the case of some severe complications occured. in functie de procentul de blasti din sangele periferic si din maduva LMMC se clasifica in doua tipuri: I. adenocarcinom renal cu celule clare. Results. He was treated with Melphalan and Prednisone for a year. C. CUMUL DE NEOPLAZII PREZENTARE DE CAZ Damian Laza1. MULTIPLE MYELOMA. and six months later an acute lymphoblastic leukemia. especially at patients in advanced stages of the disease. CFU GM in numar crescut in maduva osoasa.Alciona Sasu Abstract: we present a case of IgG multiple myeloma stage IIA diagnosed in 1991. Ionescu. 10 19% blasti medulari si/sau 5 19% blasti in sangele periferic. 72 .5% of patients especially at the dorso-lumbar vertebrae followed by fractures at legs. Conlusions. clear cells adenocarcinoma. The infectious complications occurred in 75% of patients. Iancu Clinica de Hematologie Fundeni Bucuresti REZUMAT Introducere: Leucemie mielomonocitara cronica (LMMC) este o entitate patogenica controversata.000/mmc) si mieloproliferativa ( L > 13. Cuvinte cheie: mielom multiplu. Criteriile de diagnostic in LMMC sunt: monocitoza in sangele periferic. Coralia Cotoraci2. CASE REPORT D. incidence of pathologic fractures thromboembolic and hemoragic complications. neurological complications. leucocitoza. Neurological complications were present at 59% of patients with variable degree of severity. R. Procentul de blasti in maduva osoasa reprezinta un factor independent de prognostic si de predictie a evolutiei spre leucemie acuta (LA). The renal dysfunction was recognised at 47% of cases. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< EVALUAREA A 55 CAZURI DE LEUCEMIE MIELOMONOCITARA CRONICA (LMMC) CLINICII DE HEMATOLOGIE FUNDENI IN PERIOADA1977 2006 EXPERIENTA A.000/mmc). citopenie.. Puscariu. < 10% blasti medulari si ≤ 5% blasti in sangele periferic. IIA diagnosticat in 1991. The occurence of fractures was confirmed at 39. renal dysfunctions.

un pacient a primit si tratament cu Epoetinum beta. monocytosis and the percentage of bone marrow blasts. Sindromul mielodisplazic grup de tulburari hematologice intalnit mai ales la varstnici este caracterizat si de un risc crescut de transformare in leucemie acuta mieloida. iar 11 au fost pierduti din evidenta. The treatment was mainly supportive(33 cases). 73 . 26 cases with MPD/CMML. ARA-C minidoze(19 cazuri). J. The period of evolution as AML was between 1-3 months. 9 pacienti sunt in viata la incheierea studiului. evaluation of survival depending of Bournemouth score. Evolutia a fost spre LAM in 15 cazuri (11LAM4. 27 cazuri s-au incadrat in tipul I. 9 patients are alived. 4 type M2/FAB).minidosis(19 cases). 23 cases as type II and 5 cases indefinite type. evaluation of the clinico-biological features. non hematological causes in 7 patients. Results : we analyzed 55 cases of CMML(34 men. precum si stabilirea supravietuirii in functie de parametrii cunoscuti ca fiind factori de prognostic international (scorul Bournemouth). in 16 cazuri > 6 luni. Radu Gologan.6 years old(38-81 years). Metoda. 4 LAM2). iar la 16 cazuri a fost neprecizat. Institutul Clinic Fundeni. Material and method: retrospective analysis of 55 cases of CMML. 29 cases were diagnosed with MDS/CMML. trilineal myelodysplasia and myeloproliferation associated with hepatosplenomegaly. Intervalul de la debutul simptomatologiei pana la diagnostic a fost in 23 cazuri ≤ 6 luni. the exitus was due to sepsis. IV. Tratamentul a cuprins asocierea de metode suportive( 33 cazuri) cu ATRA(23 cazuri). iar 23 in tipul II. Durata de evolutie ca LAM a fost intre 1-3 luni. Au fost utilizate formularele de inregistrare furnizate de Fundatia pentru SMD (presedinte prof. The percentage of blasts in bone marrow is an independent prognostic factor and predicts the evolution to acute leukemia. Violeta Moraru Clinica de Hematologie. Rezultate: Au fost evaluate 55 de cazuri de LMMC ( 34 barbati 21 femei) cu varsta medie de 64. Based on the percentage of bone marrow and peripherical blasts there are 2 types of CMML: I( < 10% blasts in marrow and ≤ 5% blasts in blood) and II(10-19% blasts in marrow and/or 5-19 % blasts in blood. associated with ATRA(23 cases).Material si metode: Studiul retrospectiv a 55 de cazuri de LMMC internate in Clinica de Hematologie Fundeni in perioada 1977 2006 a avut ca obiective precizarea tipurilor de LMMC. characterized through combined myelodysplastic and myeloproliferative features such as: monocytosis > 1000/mmc. hemorragia (associated or not to AML) in 28 cases. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DATE DIN REGISTRUL PACIENTILOR CU SINDROM MIELODISPLAZIC AL CLINICII DE HEMATOLOGIE. 21 women) with a median age or 64. Decesul s-a produs in 28 cazuri prin sepsis sau/si hemoragii asociate sau nu transformarii in LA. BUCURESTI. 29 cazuri de LMMC/SMD si 26 cazuri de LMMC/SMPC. 1 patient was treated with Epoetinum beta. and 11 patients are missed from evidence. The evolution to acute leukemia was observed in 15 cases(11 type M4/FAB. 5 cazuri neputand fi incadrati.6 ani(38-81 ani). admitted in Fundeni Clinic of Hematology between 1977-2006. The survival of the patients with CMML was correlated with number of leucocytes. There are 2 entities based on leucocyte number( myelodysplastic . types of treatment. In cadrul grupelor FAB exista o importanta heterogenitate si in ce priveste progresia spre leucemie acuta. Abstract Background : chronic myelomonocytic leukemia(CMML) is a controversed entity. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI. WBC< 13000/mmc. Bennett. a caracteristicilor clinico biologice. Bucuresti Introducere. WBC> 13000/mmc). 27 cases were evaluated as type I. 6 Thioguanina/6Mercaptopurina(16 cazuri) sau cure de leucemie acuta(3 cazuri). The period between the onset of the symptoms and diagnosis was ≤ 6 months in 23 cases and > 6 months in 16 cases. cytopenia . Hydroxiureea(19 cases). leucocytosis and autonomous GM-CFU growth in bone marrow. CAR. monocitoza periferica si direct proportional cu procentul de blasti medulari. fiind cuprinsa intre 4-102 luni. Hidroxiuree(19 cazuri). SUA) completate cu datele pacientilor la prima internare in perioada 1982-2004 si clasificati dupa criteriile FAB. myeloproliferative. For 16 patients the period was unprecised. a tipurilor de tratamente efectuate. TRANSFORMAREAIN LEUCEMIEACUTA Didona Vasilache. la 7 cazuri decesul s-a produs prin cauze nehematologice. Realizarea Registrului SMD al Clinicii de Hematologie Fundeni a permis si analiza statistica a cazurilor din punctul de vedere al transformarii bolii. 6thioguanianine/6 mercaptopurine(16 cases) or acute leukemia schedules( 3 cases).M. iar supravietuirea s-a corelat invers proportional cu numarul de leucocite.

I. Methods.32%. Bucharest. The mean time to AL progression was 8. adica un procent de 40. Most patients were classified in 61-70 years old group of age. e.Student an VI.8 (16-77).Laborator. Deac M. This study indicates a general percent of progression to AML of 40. dupa care s-a sistat tratamentul. Iancu Daniela (b).(a). Spital clinic Judetean Sibiu. Introducere: Leucemia granulocitara cronica ( LGC ). 3 cazuri cu LMMC (4%) si 7 pacienti cu SMD neclasificabil (9. Spital Clinic Judetean Sibiu.U.3 luni. Myelodysplastic syndromes (MDS) are a group of hematologic disorders that occur mainly in older persons and are characterized by peripheral cytopenias and an increasing risk of progression into acute myeloid leukemia (AML). durata medie pana la transformare a fost de 8. Introduction.Arad. Material si metoda: Prezentam cazul unui pacient de 54 ani.CAZ SINGULAR IN LITERATURE DE SPECIALITATE!?. h. 6 cure de chimioterapie cu cisplatin 90 mg/m2 si farmorubicina 90 mg/m2. Teleanu Veronica (d).66%) si AREBt (32%) si a sexului masculin. 24 cazuri de AREBt (32%). Spital clinic Judetean Sibiu. Spital Clinic judetean Sibiu.66%). Fundeni Clinical Institute. In 09. Din cele 404 cazuri identificate cu ajutorul Registrului SMD au fost considerate evaluabile 186 de cazuri.33%). Bucuresti.3 months (1-46).F. c. From the general database we find 75 cases with progression to AML (40. ROMANIA. Rareori LGC-ul apare dupa tratament radioterapic si/sau citostatic pentru alte neoplazii si la bolnavi cu transplant renal aflati sub tratament imunosupresor de lunga durata. Spital clinic Judetean Sibiu. din care 75 cazuri transformate in LAM.G. A considerable heterogeneity was observed within FAB subgroups also regarding leukemic progression. F. Distributia pe sexe a prezentat o usoara preponderenta a celui masculin.32.(h). The primary database was represented by the MDS patients files at diagnosis admitted in our Clinic during the period 1982-2004 recorded in the registration forms provided by the MDS Foundation (USA). The MDS Registry of the Hematology Clinic from Fundeni Clinical Institute allow us the analysis of patients regarding this leukemic progression. b. g. BUCHAREST. Concluzii. 2 patients with RARS (2. Majoritatea pacientilor s-au incadrat in grupa de varsta 61-70 ani (36%). 3 cases with CMML (4%) and 7 patients with unclassifiable MDS (9.. pacientul fiind fara semne de recidiva la controalele ulterioare. Flucus Ofelia(a) Catana I. Varsta medie a fost 58.2.33%). <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< APARITIA LEUCEMIEI GRANULOCITARE CORNICE LA 3 ANI DUPA CURA CHIRURGICALA SI TRATAMENTUL CHIMIOTERAPIC AL UNUI FIBROSARCOM TESTICULAR .66%). FUNDENI CLINICAL INSTITUTE. DATA FROM THE REGISTRY OF THE PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROME FROM CLINIC OF HEMATOLOGY. We found a global predominance of male gender (M/F: 1. Valeanu Valeria (c).3 luni (1-46). Violeta Moraru Clinic of Hematology.Catana Alina (a). S-a practicat orhiectomie unilaterala.Anatomopatologie Fundeni.33%). Dobrea Camelia (g).(f). 24 cases with RAEBt (32%). cu un raport M/F de 1.Sectia Oncologie. Patran Monica (c).66%). Acest studiu a aratat un procent general de transformare in LA pentru pacientii Registrului SMD de 40. Repartitia pe categoriile SMD a fost: 7 pacienti cu AR (9.32%).3 months.32%. d.8 years.Sectie Clinica Medicala II. Conclusions.(i) a-Compartiment hematologie.2006 este diagnosticat la hematologie Sibiu cu 74 . with a preponderance of RAEB (42. Results. PROGRESSSION TO ACUTE LEUKEMIA Didona Vasilache. 2 pacienti cu ARSI (2. Mihaela Mihai (g) Mihaila R. Draghila Livia (e). There were 7 cases with RA (9.Clinica Hematologie Fundeni. Bucuresti. Moicean Andreea (d).66%). este o boala mieloproliferativa cronica care reprezinta 15-20 % din leucemiile adultului.66%) and RAEBt (32%) cases and male gender and a mean time to progression of 8.M. 32 cazuri cu AREB (42.33%).Rezultate. M. 32 cases with RAEB (42. Zaharie S. Carol Davila. diagnosticat in 2003 cu fibrosarcom paratesticular. fAnatomopatologie. Durata medie pana la transformarea in LAa fost de 8. Olteanu Ariela (e). cu predominanta cazurilor AREB (42. Bucuresti. Radu Gologan.2) and a mean age of 58. IV.

M.Student an VI.Biological molecular exam: bcr abl/abl ratio=1. I. Dobrea Camelia (g).Anatomopatologie Fundeni.(f). ratio bcrabl/abl = 1. the patient being without signs of relapse at following tests.o. Initially it was administreted hydree and from February 2007 Glivec 400mg/day. cu deviere la stanga a formulei leucocitare cu pana la 2% mieloblasti. with 2% myeloblast.In sept 2006 was diagnosed in the hematology Department Sibiu with LGC. most frequently with SMD or LAM. Spital Clinic judetean Sibiu. Patran Monica (c). Rezultate si discutii: De obicei dupa radioterapie si chimioterapie pentru tumori solide sau hemopatii maligne apar leucemii acute sau sindroame mielodisplazice.Laborator. d.001. Catana Alina (a). examen biologie moleculara: bcl abl pozitiv. Ne punem problema daca sarcomul paratesticular nu a fost defapt un sarcom granulocitar.Sectia Oncologie. Zaharie S. (a).(i) a-Compartiment hematologie. Introduction LGC is a chronic myeloproliferative disease. Cytogenetic exam 100% chromosome Ph+ in studied metaphases. It can appear before in the same time or after the development of LGC.There are very rare the reports regarding the appearance of LGC (usually after radiotherapy). Sunt foarte rare publicatiile referitoare la aparitia LGC-lui cronic ( de obicei dupa redioterapie ).At 6 months from Glivec treatment the patient is in complete hemathologic remission. cu raspuns citogenetic major. Moicean Andreea (d). Bucuresti. c. Bucuresti. S-a administrat initial hidree. (d). Catana I. Draghila Livia (b). with major cytogenetic response and very good molecular response ratio bcrabl/abl=0. Deac M. Spital Clinic Judetean Sibiu. Olteanu Ariela (e). Mihaela Mihai (g) Mihaila R. Draghila Livia (e). o tumora extramedulara rara. splenomegalie 18 cm. Zaharie S. La 6 luni de la tratament cu Glivec pacientul este in remisiune hematologica completa.Clinica Hematologie Fundeni.M. cu raspuns molecular foarte bun rotio bcrabl/abl = 0.La diagnostic: leucocitoza importanta 134.(a). concomitent sau dupa dezvoltarea LGC-ului THE APPEARANCE OF LGC AT 3 YEARS AFTER SURGICAL CURE AND CHEMOTHERAPY OF A TESTICULAR FIBROSARCOMA. Hysthopathological exam of bone marrow aspect of chronic LGC. cel mai frecvent cu SMD sau LAM dar poate apare inainte.. h. It was performed unilateral orhiectomy. Flucus Ofelia(a) Catana I.O. Mihaila R. fAnatomopatologie.Arad. g. diagnosed in 2003 with paratesticular fibrosarcoma. Valeanu Valeria (c).SINGULAR CASE IN SPECIALITY LITERATURE. slenomegaly 18 cm. patient. >>>>>>>>>>>>>>> APARITIA UNUI CAZ DE LGC FAZA CRONICA LA UN COPIL DE 17 ANI. Olteanu Ariela (b).Sectie Clinica Medicala II.G. Carol Davila. Spital clinic Judetean Sibiu. INFLUENTAFACTORILOR DE MEDIU SI GENETICI. Rarely LGC appears after radiotherapy and chemotherapy for other cancers and patients with renal transplant under immunosuppressive treatment of long duration. Spital clinic Judetean Sibiu. Spital clinic Judetean Sibiu. Flucus Ofelia (a).U. cu celule granulocitare imature ce poate apare de novo sau in asociere cu dezordini hematologice. Iancu Daniela (b). witch can appear de novo or in association with a hemathological disorder. (e) 75 . Teleanu Veronica (d). Catana Alina (a). Results and discutssion Usually after radio and chemotherapy for solid tumours or malignant hemopathies appear acute leukemias or myelodisplasic syndromes. Deac M. F. 6 cures of chemotherapy with cisplatin 90mg/m2 and farmorubicina 90mg/m2 after witch the treatment was stopped. CE LOCUIESTE INTR-O ZONA INTENS POLUATA COPSA MICA. examen citogenetic 100% cromozom Ph(+). wich represents 15-20% from adult leukemias. Mocanu Liliana (b). Case report We present the case of a 54 y.LGC. At the diagnostic moment: important leukocytosis.We take into consideration the possibility that paratesticular sarcoma was in fact a granulocytes. e.000/mm3. b. F. in metafazele studiate. (c). Bucuresti.(h). examen histopatologic M. A CAREI SORA IN VARSTA DE 21 ANI A DECEDAT PRIN NEOPLASM OVARIAN. with left deviationof leukocytes formula.01.: aspect de LGC faza cronica. iar din februaire 2007 Glivec 400 mg/zi.F.

Deac M.8% intre 55-64 ani. Spital clinic Judetean Sibiu. important tonssillary hypertrophy aspect of chronic caseous tonssilitis. 7.9% peste 85 ani.1%) Case report We present the case of a 17 y o patient who presented in the Hemathology Department With the suspicion of acute leukemia and abdominal pain syndrome. Introducere: LGC-ul este o boala clonala ce rezulta din transformarea neoplazica a celulei stem pluripotente. S-a stabilit diagnosticul de LGC. evidentiaza o varsta medie de aparitie de 66 ani . hipertrofie amigdaliana importanta. Flucus Ofelia (a).3% . Mihaila R. 12.Sectie Clinica Medicala II. FAL 4. ratio bclabl/abl = 0.55-64 y. 10% intre 35-44 ani. Material si matoda: Prezentam cazul unui pacient de 17 ani care s-a prezentat in serviciul de hematologie cu suspiciunea de leucemie acuta. Spital clinic Judetean Sibiu. 19. cea mai mare mortalitate fiind intre 75-84 ani de 27. 19. in zona noastra geografica fiind descoperite si cazuri de sindrom limfoproliferativ cronic. Biologic: moderate leukocytosis. A study on LGC performed between 2000-2004 by SEER revealed mean age of appearance 66 years with cu 2.Sectie Clinica Medicala II.9% . Draghila Livia (b). (a). esofogita de reflux. 9. fara cele doua varfuri caracteristice.Arad. F.O.Laborator. (d).005. Spital clinic Judetean Sibiu. dificultatea stabilirii corecte a diagnosticului in absenta examenului de biologie moleculara datorita criteriilor incomplete clinice. la varste tinere aduce in discutie factorul ereditar.100/mm3. Spital clinic Judetean Sibiu.Arad. Spital Clinic Judetean Sibiu.Copsa Mica. right axillary adenopathy of 1 cm. Mocanu Liliana (b). 7. Introduction LGC is a clonal disease which appears from neoplastic transformation of pluripotent stem cell.6 % persons under 20 years. adenopatie axilara dreapta sub 1 cm. SISTER DIED DUE TO AN OVARIAN CANCER.20-34 y.75-84 y.O.6 % persoane sub 20 ani.9% -over 85 ani. O alta particularitate a cazului este provenienta pacientului dintr-un mediu toxic. Spital clinic Judetean Sibiu.9% . La endoscopia digestiva superioara s-a evidentiat ulcer duodenal cronic. 13. (e) a-Compartiment hematologie. 12. sindrom dureros abdominal. (c). S-a inceput tratamentul cu Glivec 400 mg/zi din martie 2007 cu obtinerea remisiuni hematologice complete si a unui raspuns molecular bun. cAnatomopatologie.5% intre 65-74 ani. gastroduodenita acuta. Spital clinic Judetean Sibiu. Mortalitatea sub 20 ani este de 1. d. Prezenta a 2 neoplazii intr-o familie. CHILD. OlteanuAriela (b). Examenul morfologic si histopatologic al M. e. cu 2. reflux esophagitis.1%.3% intre 20-34 ani.65-74 y. deviation of leukocite formula to promyelocyte. d.35-44 y.Laborator. MG.9% intre 45-54 ani.Gastroendoscopy revealedchronic duodenal ulcer. The mortality under 20y is 1. Examenul de biologie moleculara calitativ si cantitativ a evidentiat bclabl major pozitiv cu raport bclabl/abl = 1. Catana I. e. Spital Clinic Judetean Sibiu. Pacientul a avut de asemenea o sora de 17 ani cu cancer de ovar decedata in urma cu 2 ani.O.a-Compartiment hematologie. 9. 23. The patient had a good general condition without hepatosplenomegaly. WHO LIVES IN A HIGH POLUTED AREA ( COPSA MICA) WHOSE 21 Y. 10% .Student an VI. 2% bazofile.5% . 13. b. Biologic prezenta leucocitoza moderata 28.45-54 y. ENVIROMENT AND GENETIC FACTOR INFLUENCE.2%. MG. devierea formulei leucocitare pana la promielocit. Morphological and hystopathological exam of bone marrow 76 .Student an VI. Un studiu efectuat pe cazuri de LGC intre 2000-2004 de SEER ( Surveillance Epidemiology and End Results).9% intre 75-84 ani. b. without the two caracteristic peaks. cAnatomopatologie.2% the greater mortality being between 75 and 84 y (27. biologice si al examenului morfologic si histopatologic cu atat mai mult cu cat pacientul prezenta predominant criterii de reactie leucemoida secundara infectiei si inflamatiei amigdaliene si gastroduodenale.aspect de amigdalita cronica criptico-cazeoasa. CatanaAlina (a). 2% bazofiles. Institutul National de Cancer. fara hepatosplenomegalie. pleda mai mult pentru reactie leucemoida decat pentru LGC. Rezultate si discutii: Particularitatea cazului este varsta tanara sub 17 ani. la cei cu intoxicatie cu plumb ceea ce ridica problema implicarii etiologice a acestuia in transformarea clonala a CSP. APPEARANCE OF LGC CASE CHRONIC PHASE AT A 17 Y. Zaharie S. 23. FAL = 4.(cunoscut pentru cazurile de intoxicatie cu plumb).8% . Pacientul avea starea generala buna. acute gastroduodenitis.

(c)Olteanu Ariela (d).100/mm3. It was initiated treatment with Glivec 400mg/day from March 2007.2006 a suferit un traumatism cu fractura de coaste. cu caracter partial stenozant. This suggest the ethiologic involvment of led in clonal transformation of CSP.Gheorghita E. Mocanu Liliana (d). S-a introdus tratament cu Hidree cu recomandare ca pacientul sa se prezinte in teritoriu pentru monitorizare si initierea tratamentului cu Glivec. hepatice. splenomegalie moderata. se desfosoara dupa un proces microevolutiv. Rezultate si discutii: Particularitatea cazului este descoperirea concomitenta a 2 neoplazii: LGC si adenocarcinom de colon. Draghila Livia (d). sugest genetic implication. It was established the diagnosis of LGC. examenul biologie moleculara: bcr abl pozitiv. Ulterior a fost internat la Gastroenterologie Sibiu efectundu-se colonoscopie decelandu se polip pediculat. nici adenopatii periferice sau intraabdominale imagistic. Catana I. f . anemie moderata normocroma normocitara. reprezentand 14% din totalul cancerelor sexul masculin avand un risc de doua ori mai mare. with a ratio bcrabl/abl=0. Coman A (g). Deac M. 77 .Laborator. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ASOCIEREA LEUCEMIEI GRANULOCITARE CORNICE CU ADENOCARCINOMUL DE UNGHI DREPT AL COLONULUI LA UN PACIENT CAREA A LUCRAT PESTE 30 ANI IN MEDIU TOXIC LA COMBINATUL CHIMIC VICTORIACatana Alina (a). Evolutia clinica si biologica a fost buna cu exceptia unui sindrom anemic moderat ce a persistat 6 luni. biological.5 cm la 150cm de orificiul anal iar in unghiul hepatic al colonului tumora stransa ce nu poate fi depasita cu colonoscopul. Flucus Ofelia (a).Arad Introducere: Cancerul colorectal reprezinta a doua cauza de mortalitate prin cancer. b . ). S-a stabilit diagnosticul de LGC faza cronica. deviere la stanga a formulei leucocitare pana la 1% mieloblasti. (a). dupa care au aparut dureri in hipocondru drept. in celula stem clonica apare o leziune.O. 11% bazofile. aspect de adenocarcinom moderat diferentiat cu zone de necroza infiltrative pana in subseroasa cu reactie desmoplastica in jur si infitrat inflamator peritumoral moderat fara metastaze in 5 limfonoduli peritumorali ( Dukes B.S-a intervenit chirurgical efectuandu-se hemicolectomie tumorala vegetanta.Adenocarcinoamele sunt tipul histopatologic cel mai frecvent de 90-95%. Ar fi fost utila imunohistochimia biopsiei colonice pentru decelarea anticorpilor anti CD 117. dificulty to establish a correct diagnosis in the absence of biological molecular exam due to incomplete clinical. raport bcr abl / abl =1. More important the patient presented criterias of leukemoid reaction secundary to tonsyles and gastroduodenal inflamation. I . The patient had also a 21 yo sister with ovarian cancer deceased 2 years ago. Spital clinic Judetean Sibiu. d . Material si metoda: Prezentam cazul unui pacient de 57 ani care a lucrat in mediu toxic cu acid sulfuric si azotic timp de 32 ani la combinatul chimic Victoria si care in 09. Clinic starea pacientului era foarte buna. Adenocarcinomul colorectal este descries ca o boala genetica. conopidiform de 0. Vulcan Genica (e). (f). Tabara Eleonora (b). accentuate postalimentar. obtaining complete hematologic remission and a good molecular response.Sectia Gastroenterologie Brasov. Microscopic.. F.. g -Sectia Chirugie generala II. MG. Analizele efectuate in acel moment au evidentiat leucotrombocitoza ( Lc = 53. Tr = 848000/mm3.05 Results and discussions The particularithy of the case is young age (17 yo). (h). Spital clinic Pediatrie Sibiu.(e). Biological molecularrevealed bcrabl/abl ratio=1. morphological and histopathological criterias. Spital clinic Judetean Sibiu.Sectie Clinica Medicala II. S-a efectuat irigografie in teritoriu evidentandu-se formatiune tumorala de unghi drept al colonului. Examenul morphologic si histopatologic al M. Another particularity of the case is the origin of the patient from a poluted environment (known for led intoxication cases) in our area being discovered also cases of chronic lymphoproliferative syndrome at those with led intoxication. pozitivarea acestora ar fi impus tratament cu Glivec pentru ambele boli.Laborator. cu cele doua varfuri caracteristice.student an VI. e -Compartiment Hematologie Spital Clinic Brasov. Mihaila R. The presence of 2 cancer in the family at young ages. in mod spontan sau indusa de agenti din mediu.: aspect de lGC faza cronica .pleaded more for a leukemoid reactiv than for LGC. Spital clinic Judetean Sibiu. Zaharie S. ce cuprinde circular lumenul pe o lungine de 6 cm. (i) a-Compartiment hematologie. nu prezenta metastaze pulmonare. cAnatomopatologie. Spital Clinic Judetean Sibiu. Spital Clinic Judetean Sibiu. Mocanu D. h .

After that he was admitted in the Department of Gastroenterology Sibiu. in clonal stem cell appears a lesion. Flucus Ofelia (a). Irigography was performed in territory wiich revealed a tumor on the right angle of the colon. Mihaila R. the positive antibodies would impose the treatment woth Glivec for 2 diseases. Biologic molecular exam: bcr abl/abl=1. Catana I. Pediculat polip 0. Spital clinic Judetean Sibiu. The mechanism is similar with that of LGC so it raises the question if the same mutagenic factor caused LGC and adenocarcinom. Flucus Ofelia (a). b-Policlinica Endocrinologie.5 cm from 10 cm anal orifice.(g). Mecanismul este asemanator cu cel din LGC si atunci se pune intrebarea daca acelasi factor mutagen a determinat LGC. he didn't have imagistic pulmonary or hepatic metastasies. Spital clinic Pediatrie Sibiu. Paun Diana(c). Deac M. with desmoplastic reaction reaction and moderate inflammatory infiltrate peritumoral. Mocanu D.(e). Deac M. F.SolomonAdelaida(g) Catana I.Arad Introduction Colorectal cancer represents the second cause of mortality by cancer. bcrabl positive. Zaharie S. Olteanu Ariela(e). spontaneously or induced by environmental factors witch gain a growth advantage.apare o clona ce dobandeste avantaj de crestere. after witch appeared pain in the right hypocondrum. wich obdurate the hepatic angle of the colon. (h). Spital clinic Judetean Sibiu.without metastasies in 5 peritumoral lymphonodes(Dukes B) Results and discution The particularity of the case is the concomitant finding of 2 cancers: LGC and colon adenocarcinoma. Surgery was performed (hemicolectomy). Coman A (g). g -Sectia Chirugie generala II. Analises performed at that moment reveled leukothrombocytosis. daca expunerea 32 ani la produsi de sulf si azot nu a avut un rol negativ in acest sens . Microscopy: moderate differentiated adenocarcinoma with areas of necrosis infiltrating the subserosa. I . Mocanu Liliana (d). not allowing the colonoscopy further. Spital Clinic Judetean Sibiu. Paun S(d).. Spital Clinic Judetean Sibiu. Datele din literature sunt insuficiente pentru raspunsul la aceasta intrebare.(h) a-Compartiment hematologie. PROBLEME DE CONDUITATERAPEUTICA.Sectia Gastroenterologie Brasov. It was initiated theraphy with hidreea with the recommendation to monitor and initiate treatment with glivec in territory. Vulcan Genica (e). Zaharie Alina(e). Spital Clinic Judetean Sibiu. MG.vegetant tumor wich involve the lumen circulary. f . Data from literature are insufficient to answer this question <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ASOCIEREA MIELOMULUI MULTIPLU IG G STADIUL III CU FEOCROMOCITOMUL. 11% basofiles. Tabara Eleonora (b). moderate slenomegaly. nor peripheral or intraabdominal adenopathies. Podia Claudia(b). Colorectal adenocarcinoma is described as a genetic disease witch follow the course of a microevolutive process. Catana Alina(a). b . h .The general condition of the patient was good. Clinical and biological evolution was favorable except the persistence for 6 months of a moderate anemic syndrome. representing 14% of cancers.Laborator. (f). (i) a-Compartiment hematologie. 78 .Laborator. exacerbated after meals. e -Compartiment Hematologie Spital Clinic Brasov. deviation left of leukocyte formula to 1% myeloblasts with two characteristic peaks. Gherlan Iuliana(c). Draghila Livia (d). moderate normochrome. It would have been useful the immunohistochemical analysis of tumour for detection of CD 117 antibodies. Zaharie S(f).(c)Olteanu Ariela (d). Beca Maria(g). Spital clinic Judetean Sibiu. Mihaila R(a). Hortopan D(c).Adenocarcinoma is the most freqvent hystopathologic type (90-95%) Case report We present the case of a 57 yo patient who worked in sulfuric and azotic acid polluted environment for 32 years in Chemical Facility Victoria and who in sept 2006 suffered a trauma with ribs fractures. ASSOCIATION BETWEEN CHRONIC GRANULOCYTIC LEUKEMIA AND RIGHT ANGLE COLON ADENOCARCINOMA AT A PATIENT WHO WORKED OVER 32 YEARS IN POLLUTED ENVIRONMENT (CHEMICAL FACILITYVICTORIA) Catana Alina (a). of exposure for 32 yearsto sulfuric and azotic acid had negative rol in this case. cAnatomopatologie. (a).ul si adenocarcinomul. with partial stenosis. Draghila Livia(e).Sectie Clinica Medicala II. It was esthablished the diagnosis of LGC Chronic Phase. Male sex has a twice greater risk. Morphologic and hystopathologic exam of bone marrow :aspect of LGC Chronic phase. F..Gheorghita E. on a length of 6 cm.student an VI. d . normocyte anemia. where colonoscopy was performed. Spital Clinic Judetean Sibiu.

c-Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d-Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Chirurgie Generala, Bucuresti, e-Laborator, Spital clinic Judetean Sibiu f-Anatomopatologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, g-Sectie Clinica Medicala II, Spital Clinic Judetean Sibiu, h-student an VI MG,Arad Introducere: Mielomul multiplu (M.M.) este o tumora maligna de limfocit B. Asocierea sa cu alte tumori maligne este din ce in ce mai frecventa dar de obicei apare in cursul evolutiei sale dupa tratament cu agenti citostatici , in special melfalanul si ciclofosfamida. Asocierea sa cu feocromocitomul este o raritate. Feocromocitomul este o tumora cu celule cromatofine secretante de epinefrina si norepinefrina care se poate asocia cu hiperparatiroidismul si carcinomul medular tiroidian in cadrul sindromului MEN 2a ( neoplazie endocrina multipla). Poate fi malign (malignitatea fiind data de invazia locala directa in tesuturi ce nu au celule cromafine), evolutia este lenta legata de complicatiie HTA: cardiomiopatie catecolica, colaps, ileus functional, stenoza de artera renala. Supravetuierea la 5 ani a feocromocitomului malign este 23-44%. Material si metoda: Prezentam cazul unei paciente tinere de 49 ani, diagnosticata cu MM Ig G, stadiul III A lambda secretor in decembrie 2005. Prezenta valori crescute a TA pana la 280/130 mmHg si valori crescute ale glicemiei mai ales dupa administrare de cortizon cand a dezvoltat doua episoade de encefalopatie hipertensiva, insuficienta ventriculara stanga si tahiaritmie. Pacianta afirma existanta unei matusi cu tumora suprarenaliana. Toate aceste date au ridicat suspiciunea de feocromocitom, confirmat prin aspectul CT- ului abdominal si acidului vanil mandelic crescut. Pacienta a refuzat interventia chirurgicala astfel ca pentru afectiunea hematologica cure VAD nu s-au mai administrat iar curele VMPC au fost incomplete fara cortizon. Orice incercare de introducere a cortizonului s-a soldat cu puseu de encefalopatie hipertensiva. S-a obtinut doar o scadere a CM cu 25%, iar fluctuatiile TA si valorilor glicemiei au devenit tot mai mari. Existenta unei matusi cu feocromocitom, a nodulilor tiroidieni au ridicat si suspiciunea de MEN 2a. In aprilie 2007 s-a practicat ablatia unei tumori suprarenaliene drepte de 10 cm dura invadanta in peretele posterior si lateral al venei cave inferioare si al unui chist hepatic de 6 cm. Postoperator valorile TA s-au mentinut sub 130/70 mmHg, cu doze reduse de hipotensoare, s-a renuntat la tratamentul cu insulina, apoi la cel cu antidiabetice orale, pacienta avand glicemii sub 100 mg/dl. Valorile catecolaminelor serice au fost normale, VSH, calcemia au fost normale, CM a scazut cu 72%. In prezent se afla intr-o faza de platou , in tratament cu interferon. Concluzii: Din cunostiintele noastre in literatura de specialitate este descris un singur caz de MM. asociat cu feocromocitomul malign si cu o tumora mielomatoasa maxilara, in 1958. O alta particularitate a cazului este monitorizarea si tratarea dificila a unei paciente cu valori tensionale foarte mari, la care s-ar fi impus tratament cortizonic la care celula mielomatoasa este sensibila,dar in absenta administrari lui rezultatele au fost nesatisfacatoare. Sanctiunea terapeutica a oricarui feocromocitom este chirurgicala. Chimioterapia prin utilizarea melfalanului si ciclofosfamidei a avut foarte probabil efect pozitiv asupra tumorii suprarenaliene. Invazia venei cave inferioare si examenul histopatologic au pledat pentru feocromocitom malign ceea ce aduce in discutie riscul de recidiva postoperator, la aceasta adaugandu-se si incarcatura ereditara. Monitorizarea pacientei este obligatorie pentru ambele afectiuni chiar daca in acest moment ambele sunt in remisiune. THE ASSOCIATION BETWEEN IGG MM STAGE IIIA WITH FEOCHROMOCITOMA- THERAPY CONDUCTION PROBLEMS Catana Alina(a), Podia Claudia(b), Mihaila R(a), Paun Diana(c), Paun S(d), Gherlan Iuliana(c), Hortopan D(c), Olteanu Ariela(e), Draghila Livia(e), Zaharie Alina(e), Zaharie S(f), Beca Maria(g), Deac M.(g), Flucus Ofelia (a), SolomonAdelaida(g) Catana I. F.(h) a-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b-Policlinica Endocrinologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, c-Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d-Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Chirurgie Generala, Bucuresti, e-Laborator, Spital clinic Judetean Sibiu f-Anatomopatologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, g-Sectie Clinica Medicala II, Spital Clinic Judetean Sibiu, h-student an VI MG,Arad Introduction Multiple Mieloma(MM) is a lymphocytes B maligne tumor. Its association with other maligne tumor is more and more frequent but the tumor usually appears after the treatment with cytostatic agents such as cyclophosfamide and melphalan. The association between MM and feocromocitoma is very rare.Feocromocitoma is a cromaphine cell tumor that secrets epinephrine and norepinefrine and it can be associated with hyperparathyroidism and medular thyroid

79

carcinoma- part of the MEN 2a(multiple endocrine neoplasia). It can be maligne(Its malignancy given by the direct local invasion in tissues that do not have cromatofine cells) and the slow evolution of the disease is given by the HBP(high blood presure) complications: catecolic cordiomiopathy, colaps, functional ileus, renal artery stenosis. The 5 year survival for feocromocitoma is 23-44% Method abd material We report the case of a 49y.o. patient diagnosed in December 2005 with MM IgG stage IIIA lambda secreting. She had HBP(up to 280/130 mmHg) and high blood sugar especially after cortisone administration-when she developed two episodes of hypertensive encephalopathy, left ventricular ventricular insufficiency and tahiaritmia. The patient confirms the existence of an aunt wih suprarenalian tumor.All this data made us suspect the existence of feocromocitoma- confirmed by the abdominal CT scan aspect and also by the high levels of vanilmandelic acid. The patient refused surgery so the VAD cycles for the hematholgic disease were not administred anymore and the VMPC cycles were incomplete without the cortisone. Any attempt to administer cortisone was followed by hypertensive encephalophaty. We obtained a 25% drop of CM and the variations of blood pressure and blood sugar increased. The existence of the aunt with feocromocitoma and the thyroid nodes made us suspect MEN2a. In april 2007 a right suprarenalian tumor (10cm diameter hard, invading in the posterior and lateral wall of the inferior vena cava) and a hepatic 6cm cyst-were excised. After the surgery the blood pressure was bellow 130/70mmHg(with low doses of hypotensive medicine), the insulin was not administreted anymore and than the oral antidiabetic medication was also suppressed, the levels of blood sugar being bellow 100mg/dl; The levels of serum cathecolamines were normal also the ESR, calcium levels; the CM lowered (droped) 72%. Presently she is in a remission phase, being treated with interferon. Conclusion From our knowledge there is one case of MM associated with feocromocitoma and a mielomatose maxillary tumordescribed in the specially literature-1958.Another particularity of the case was the difficult monitoring and treatment of a patient with very high blood pressure for wich cortisone would have been indicated (the mielomatose cell being sensitive to cortisone) but because it was not tolerated, the results were unsatisfactory. The treatment of any feocromocitoma should be surgical. The chemotherapy with cyclophosfamide and melphalan probably had a positive effect on the suprarenalian tumor. The invasion in the inferior vena cava and the histopathological test-indicate malignancy wich makes us discuss the relapse of the tumor after surgery, the eredity being also involved. The monitoring for both conditions is mandatorory even if both are presently in remission. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DIAGNOSTICAREA UNUI CAZ DE HIPERPARATIROIDISM PRIMAR PORNIND DE LA INVESTIGAEA ETIOLOGIEI UNEIANEMII FERIPRIVE REFRACTARE LATRATAMENTUL CU FIER PER OSCatana Alina (a), Podia Claudia (b), Ghemigian Adina (c), Mocanu D.(d), Mihaila R. (a), Deac M.(e), Flucus Ofelia (a), SolomonAdelaida(e), Catana I. F.(f) a.-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b.Clinica Endocrinologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, c.Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d.- Gastroenterologie, Spital clinic Judetean Sibiu, e.- Sectie Clinica Medicala II, Spital clinic Judetean Sibiu, f.- Sudent an VI. M.G,Arad; Introducere: Anemia feripriva este cel mai frecvent tip de anemie. La femeia activa sexual cauza ginecologica reprezintea prima etiologie de luat in calcul. Tulburarile de absorbtie a fierului associate cu hiperparatiroidismul apar extrem de rar. Material si metoda: Prezentam cazul unei paciente cunoscute de 25 ani cu anemie feripriva la care nu s-a gasit o sursa de sangerare si care a primit tratament cu fier per os fara a depasi valori de 9 gr/dl. In ianuarie 2007 a fost internata cu sindrom anemic sever cu caracter feripriv la Gastroenterologie Sibiu. Colonoscopia a fost fara modificari, endoscopia digestiva superioara a decelat gastrita acuta eroziva, Helicobactre Pilori negativa. A primit tratament substitutiv cu masa eritrocitara, apoi cu Maltofer fol, controlul hematologic la 1si la 2 luni dupa tratamentul cu fier per os, a evidentiat cresterea necorespunzatoare a parametrilor hematologici, hemoglobina pana la 9,5 gr/dl; electroforeza hemoglobinei a exclus sindroamele talasemice, consulturile ginecologice efectuate nu au evidentiat modificari in sfera ginecologica.S-a exclus sindromul Demon Meigs ( luat in discutie prin prezenta de lichid in fundul de sac Duglas). S-a administrat Venofer injectabil sub care sindromul anemic s-a corectat; s-a luat in discutie tulburari de absorbtie a fierului. Doua determinari de laborator au aratat valori crescute ale fosfatazei alkaline serice care au determinat dozarea calcemiei ce avea valori crescute si a fosforemiei , valori scazute; s-a suspicionat un hiperparatiroidism , confirmat de catre medicul endocrinolog din Sibiu, pe baza datelor clinice ( poliurie, polidipsie , astenie, bradicardie, constipatie) coroborate cu datele de laborator(FAS, calcemie crescuta, fosfatemie scazuta, PTH mult crescut 127 pg/ml ( VN sub 65 ) paraclinice (eco tiroidian evidentiaza formatiune nodulara hipoecogena cu vascularizatie prezenta peri si intranodular ,

80

posterosuperior de lobul stang tiroidian, densitometria osoasa evidentiind aspect de osteoporoza ( -2,8 ). S-a stabilit diagnosticul de adenom paratiroidian superior stang, hiperparatiroidism primar, osteoporoza secundara. Continuarea investigatiilor la C.I. Parhon, prin scintigrafie si CT confirma nodul paratiroidian lob stang pol superior al tiroidei ; S-a intervenit chirurgical excizandu-se adenomul paratiroidian. Sub tratament cu alfa D3 0,5 micrograme /zi si THE DIAGNOSES OF A CASE OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM STARTING FROM THE INVESTIGATION OF THE ETIOLOGY OFAFERIPRIVEANEMIATHAT DID NOT RESPOND TO ORAL IRON THERAPY Catana Alina (a), Podia Claudia (b), Ghemigian Adina (c), Mocanu D.(d), Mihaila R. (a), Deac M.(e), Flucus Ofelia (a), SolomonAdelaida(e), Catana I. F.(f) a.-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b.Clinica Endocrinologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, c.Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d.- Gastroenterologie, Spital clinic Judetean Sibiu, e.- Sectie Clinica Medicala II, Spital clinic Judetean Sibiu, f.- Sudent an VI. M.G,Arad; Introduction The feriprive anemia is the most frequent type of anemia. The ginecological cause is the first to consider for the sexually active woman. The iron absortion disturbance connected with hyperparathyroidism appear very rarely. Method and material We report the case 25 year old woman, known with feriprive anemia for wich no bleeding causes were discovered the patient receiving iron orally but the hemoglobin did not rise to more than 9g/dl. In prima 2007 she was admitted in Gastroenterology Department of the Sibiu Country Hospital- with severe feriprive anemia. The colonoscopy was normal, the superior digestive fiberscopy revealed acute erosive gastritis Helicobacter Pilori negative. She received blood transfusions and than maltoferfol. The hemathological check up after 1 and 2 months of oral iron therapy showing no significant increase of hemoglobine (up to 9,5 g/dl); the hemoglobin electrophoresis excluded thalasemia syndromes and the gynecology check up did not reveal any problems in the area. The Demon Meigs syndrome was also excluded (consider because of the presence of liquid in the Douglas space). Following the administration of Venofer (injectable) the anemia was corrected. We considerd the iron absortion disturbances.The lab tests showed high levels of serum calcium (high) and serum phosphor (low) we considered a hyperparathyroidism, confirmed by the endocrinologist-according to the clinical data (poliuria,polidipsia,asthenia,bradicardia,constipation), lab data (FAS, calcium high, low pfosforemia,high levels of PTH 127 pg/ml(normal value<65), paraclinical data(the thyroid ultrasound revealed a nodular hypoecogen tumor with peri and intranodular vascularization situated posterosuperior from the left thyroid lobe, the bone densitometry revealed osteoporosis (-2,8)). The diagnose was Parathyroidian left superior adenoma; Primary hyperparathyroidism, secondary osteoporosis. The scintigraphy and CTscan (CI Parhon) confirm yhe parathyroid left lobe node situated at the superior thyroid border. The parathyroid adenoma was surgically removed. Under treatment with alfa D3 0,5μg/day and calcium 1 g/day-the levels of calcium, phosphor, FAS, PTH became normal. In the present the patient is not anemic. Conclusion The particularity of the case is the diagnosing of a primary hyperparathyroidism starting with the investigation of a feriprive anemia. The specialy literature describes anemia connected with hyperparathyroidism in one case due to iron deficiency and in another case due to maturation factors deficiency. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. EVOLUTIA IMPRESIONANTA A DOUA CAZURI CU MIELOM MULTIPLU REFRACTARE LA CHIMIOTERAPIE, CU COMPLICATII OSOASE MULTIPLE, SUB TRATAMENT CU VELCADE (BORTEZOMIB) - CAZUL 1 CU LUXATIE SI TELESCOPARE DE VERTEBRA C2, ABLATIE DE C3, GREFON OSOS DIN CREASTA ILIACA, FRACTURI COSTALE STANGI IV-XI; CAZUL 2 CU FRACURA SUBTROHANTERIANAFEMUR DREPT SIABLATIE TUMORAVERTEBRALATORACALAT9. Catana Alina (a), Boca Liliana (b), Secelean M. (b), Draghila Livia (d), Olteanu Ariela (d), Zaharie Alina (d), Zaharie S.(e),Mihaila R. (a), Deac M. (f), Flucus Ofelia (a),SolomonAdelaida(f) Catana I. F. (g) a-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b-Neurochirurgie, Spital Clinic Judetean Sibiu, cNeurochirurgie Cluj, d- Laborator, Spital clinic Judetean Sibiu, e- Anatomopatologie, Spital clinic Judetean Sibiu, fSectie Clinica Medicala II, Spital clinic Judetean Sibiu, g- Student an VI, M.G.,Arad

81

componentul monoclonal a scazut cu 84%. In ianuare 2007 pacientul prezenta boala progresiva cu dureri osoase. SURGICAL EXCISION OF THE C3 VERTEBRA AND REPLACEMENT WITH A PIECE OF THE ILIAC BONE.5 gr/dl). Olteanu Ariela (d). Inceperea concomitenta a tratamentului cu Velcade (2 cicluri obtinute prin donatie de la firma Janssen Cilag).Laborator. patologia cardiaca nu a permis cure VAD. C6. statusul de performanta. clearance la creatinina 18. osteolize extinse. stadiul III B. S-a facut radioterapie cervicala 8 grey. Diagnosticat in iunie 2006 cu MM IgG. The choice for one agent or combination depends on many factors including age.9 ml/minut..Anatomopatologie. Spital Clinic Judetean Sibiu. Secelean M. osteosinteza cu tija metalica Ender .3 mg/m2. factorii de prognostic. Spital clinic Judetean Sibiu. In martie 2007 apar osteolize vertebrale importante C3. cu ablatie de corp vertebral (T 9). infiltrare medulara 60% cu celule mielomatoase.uree 43 mg/dl.G. functia renala s-a imbunatatit. s-a intervent neurochirurgical pentru a se preveni tetraplegia ce era iminenta. corticoterapie. Boca Liliana (b).Arad Introduction MM is a maligne B limhocyte tumora.THORACALVERTEBRA Catana Alina (a).CASE1: LUXATION OF THE C2 VERTEBRA.(e). Zaharie Alina (d). VSH 103 mm/ h) s-au administrat doua cicluri Velacde 1 mg/m2. Spital clinic Judetean Sibiu.de omoplati. osteolize costale. reprezentund a-2-a malignitate ca frecventa dupa LMNH. Spital clinic Judetean Sibiu. Alegerea unui agent sau combinatii. pareza plex brahial stang. S-au administrat cure Alexanian.M.1% of all cancers. 53 ani) care au beneficiat de terapia cu Velcade si putem spune ca aceasta a constituit pentru ei o terapie de salvare.Introducere: Mielomul multiplu (M. g. 1% din toate cancerele.8 mg/dl. degree of disease. Concluzii: Optiunile terapeutice la acesti pacienti au fost limitate iar complicatiile osoase foarte grave. nefropatie mielomatoasa. Pentru primul pacient transplantul de maduva osoasa nu intra in discutie. prognostic. fSectie Clinica Medicala II. tasare si telescopare pe os patologic cu luxatie C2. (b). sindrom de retentie azotata ( uree=125 mg/dl. performing status. fractura pe os patologic. Tratamentul cu Velcade reprezinta o noua sansa pentru pacienti cu mielom. necesitand administratre continua de Fentanil. depinde de mai multi factori. (f). representing 10% of all maligne conditions. refractare la antialgice. incluzand varsta. creatinina 1. Material si metoda: Prezentam doua cazuri cu mielom multiplu (52 ani. Deac M. C4. (a). Spital Clinic Judetean Sibiu. VSH= 20mm/ora. Cazul I: Un pacient diagnosticat in 2004 cu MM micromolecular. a permis cuplarea celor doi pacienti.Mihaila R. sindrom anemic (9. Flucus Ofelia (a). insuficienta renala si afectarea cardiaca limita paleta terapeutica. LEFT RIB FRACTURES (RIBS IV-XI). creatinina 2.sub care infiltratul medular a scazut sub 3 %.. predominant costale. stadiul bolii. THE IMPRESSING EVOLUTION OF TWO CASES OF MM RESISTANT TO CHEMOTHERAPY.second in frequency after the LMNH. fara necesar de antialgice. In martie 2007 prezenta dureri osoase. L2-L5. fractura subtrohanteriana femur drept pe os patologic. cei mai multi pacienti cu mielom primesc in cursul bolii lor mai multe linii terapeutice si in general eficacitatea si durata raspunsului diminua cu fiecare regim folosit. F. S-a practicat excizie vertebra C3. The surviving after 5 years improved very much in the last 5 years due to new therapeutical agents.5 mg (1 flacom / adm). d. e. Sansa de utilizare a acestui medicament a fost sansa de supravetuire a acestor pacienti. pacientul a recazut in martie2007 cand au aparut dureri atroce.Student an VI. M. fracturi costale stangi de la coasta 5 la coasta 11. grefon osos tricotat din creasta iliaca stanga. placuta cu 3 suruburi. most of the patients with MM receive more than one therapy line and generally the effectives and the duration of the response diminishes with every line that is used. cardiostimulare electrica permanenta pentru boala de nod sinusal. stadiul III.SolomonAdelaida(f) Catana I. care au primit impreuna 3.6mg/dl . permitand tratament cu Zometa. 10% din afectiunile maligne. la care s-a obtinut un raspuns partial initial cu scaderea componentului monoclonal cu 65 % dupa care. (g) a-Compartiment hematologie. b-Neurochirurgie. CASE2: RIGHT SUBTROHANTERIAN FEMUR FRACTUREAND SURGICAL REMOVAL OF T9. durerile osoase au devenit suportabile. doza ajustata datorita clearanceului renal-. Zaharie S. cNeurochirurgie Cluj. Dupa doua cicluri Velacde 1. The treatment with Velcade represents a new chance for the patients with MM 81 . insuficienta renala cronica stadiul II.) este o afectiune maligna de limfocit B. Draghila Livia (d). Supravietuirea la 5 ani s-a imbunatatit mult in ultimi 5 ani datorita noilor agenti terapeutici. cu osteoliza C5. Cazul II .

left brachial plexus paresis. Case1: The patient was diagnosed in 2004 with MM micromolecular. Conclusion The therapeutical choises(options) were limited for these patients and the bone complications were serious.in doza medie de 170 mg/zi).C. ESR 20mm/h. In January 2007 the disease was progressive with pain and osteolisis of the ribs and scapulae.with ages between 39 and 83 . For the first patient was out of discussion.3x106 x3x3 saptamani)si simptomatic(Aspirina sau Trombo-Ass. Alexanian cycles were administred the cardiac pathology did not permit the instituting of VAD cycles. Cervical radiotherapy (8Gy) and corticotherapy were administred.C6.. Two cycles of Velcade were administered 1mg/m2 (the dose was adjusted accordind to the renal clearance).cu dozele amintite.Method and material We report two cases of MM(age 52 and 53) that benefited from the therapy with Velcade.Adela Delcea UMF Craiova.under the treatment.43 pacienti cu Trombocitemie esentiala. Initially a partial response was obtained the monoclonal component droping 65% after which there was a relapse in march 2007 when the patient presentend excruciating pain due to extended osteolisis mainly at the ribs.creatinin clearance 18.a fost ignorat sau administrat numai in primele zile de spitalizare.C.. THE BENEFITS OF LOW DOSE ASPIRIN IN PATIENTS WITH POLYCYTHEMIA VERA AND ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA Gabriel Gaman.cu varste cuprinse intre 39 si 68 ani) a fost urmarita evolutia sub tratament specific(93 pacienti-Hidroxiuree.6 mg/dl) wich allowed the administration of Zometa.3 mg/m2 the CM droped 84%. Incidenta accidentelor hemoragice a fost similara la cele doua loturi de bolnavi. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BENEFICIUL ASPIRINEI IN DOZE MICI. permanent electric cardiostimulation for sinus node disease. Pe un lot 112 pacienti cu Policitemie vera si Trombocitemie esentiala(69 pacienti cu Policitemie vera.19 patients IFN-alfa.Amelia Gaman. nitrogen retention syndrome (urea-125mg/dl.5mg being administreted to the 2 patients together.Adela Delcea UMF Craiova. In march 2007 important vertebral osteolisis of C5. right subtrohanterian femur fracture (pathological bone fracture)-osteosinthesis with Ender metal . stage IIIB.Daniela Cioroianu. We have monitored the evolution under specific treatment(93 patients-Hidroxiuree.3x106 x3x3 weeks)and symptomatic treatment(Aspirin or Trombo-Ass-40-300mg/day. also the neurosurgical intervention was necessary in order to prevent the imminent tetraplegia.L2-5. In marc 2007 the patient had bone pain. and the renal insufficiency and cardiac pathology limited the therapy options.LA PACIENTII CU POLICITEMIE VERA SI TROMBOCITEMIE ESENTIALA Gabriel Gaman. Evenimentele hemoragice trombotice care au aparut la acest lot (perioada 1997-2007)au fost comparate cu evenimentele de acelasi fel inregistrate pe un lot similar de pacienti(55 pacienti cu Policitemie vera. Case2: The patient was diagnosed in june 2006 with MM IgG stge IIIA.19 pacienti-INF-alfa. creatinin 1.creatinin 2.40300mg/zi.. 39 pacienti cu Trombocitemie esentiala).Moisa. wich for them constituted a saving therapy. surgical remual of the nineth thoracal vertebra.The pain persisted in spite of the pain medication administreted.Moisa. The simultaneous treatment of the 2 patients with Velcade (obtained through donation from the Janssen Cilag firm) was possible (1 viel3. rib fractures from rib 5-11. cronic renal insufficiency stage II.Daniela Cioroianu.lot la care tratamentul respectiv nu a fost prescris . The C3 vertebra was surgically removed and replaced with a piece from the iliac bone wich was fixed in place with 3 screws. After 2 cycles of Velcade 1.Amelia Gaman.in average dose of 170mg/day) of our study group. The patients chance of survival was the use of this medicine. Comparind cele doua loturi s-a constatat o reducere semnificativa a manifestarilor de tip trombotic la pacientii care au urmat cu strictete tratament cuAspirina sau Trombo-ass.43 patients diagnosed with essential thrombocythemia. the patient needing continous Fentanyl administration. ESR 103mm/h)). the rib pain becamebearable.5 g/dl hemoglobin). the pain medication not being needed anymore.9ml/min. The medular infiltrate droped under 3 %. medular infiltrationwith mielomatose cell 60%. pathological bone fracture anemia (9.the renal function improved (urea 43mg/dl. composed of 112 patients diagnosed with polycythemia vera and essential thrombocythemia(69patients diagnosed with polycythemia vera.8mg/dl.

Codruta Tatu.Dolj.Mentionam ca transformarea in LAa PV-MM s-a produs in intervalul 36-62 de luni de la stabilirea diagnosticului de PV-MM. Dupa autorii americani MMM este considerata o complicatie tardiva ce face parte din istoria naturala a lungilor supravietuitori cu Policitemie vera. Daniela Ostroveanu. The incidence of hemorrhagic events was similar in both groups of patients. myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM) is considered to be a late-stage complication in long-term surviving patients with polycythemia vera (PV).Ionica Bizoi-UMF Craiova. fiind sugerat de : -cresterea dimnsiumilor splinei(accentuarea splenomegaliei) -prezenta tabloului leuco-eritroblastistic -scaderea(scurtarea)hematocritului -fibroza medulara extensive(punctie medulara osoasa) -infarcte splenice. Comparing the two groups. Am cautat sa verificam incidenta acesrei entitati pe un lotr de 196 pacienti diagnosticati in Clinica Medicala I . patients registered in the County Cancer Register . Bucureşti 84 .pacientii intrati in evidenta registrului regional de Oncologie .Ionica Bizoi UMF Craiova.C. we have noticed an important decrease of thrombotic events at the patients which strictly followed the treatment withAspirin and Trombo-Ass in the above-mentioned doses.16 wemen.Moisa. depressed hematocrit values. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INCIDENTA SINDROAMELOR MIELOPROLIFERATIVE CRONICE IN TRANZITIE LA PACIENTII CU POLICITEMIE VERA-METAPLAZIE MIELOIDALAPACIENTII CU POLICITEMIE VERA Amelia Gaman. Clinica de Hematologie. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CORELATII INTRE PARTICULARITATILE CLINICE SI CITOMORFOLOGICE IN “HAIRY CELL LEUKEMIA” Violeta Moraru.after 922 years of clinical evolution of PV.5%) into acute leukaemia occurred in a period of 36-62 months from the diagnosis moment. Viorica Iacob. it was ignored or it was administrated only during the first days of hospitalization).25. According to American authors. Didona Vasilache. The PV-MM syndrome diagnosis was confirmed in 47 cases(37men. Our aim was to evaluate the incidence of this condition on a group of 196 patients diagnosed in the Medical Clinic and the Haematology Clinic of Craiova or other Romanian Clinics.Moisa.Adela Delcea.cu varste cuprinse intre 41 si 60 ani).25. We noticed an increased incidence of acute leukaemia in the PV-MM patients group.C.Amelia Gaman.68).Diagnosticul a fost stabilit dupa 9-22 ani de evolutie clinica a P vera. the presence of leucoerythroblastic blood picture. The transformation of PV-MM(19 cases. Hemorrhagic and thrombotic events that occurred to this study group( in the period of time between 19972007)have been compared to similar events noticed on a group of patients(55 patients with polycythemia vera 39 patients with essential thrombocytemia) that haven't received this treatment (the treatment wasn't prescribed. De remarcat incidenta mare a transformarilor in LA in lotul pacientilor cu PV-MM(19 cazuri.Gabriel Gaman.Daniela Cioroianu.with ages between 41 and 60) . extensive medullary fibrosis and splenic infarcts.Adela Delcea.7%).Clinica de Hematologie din Craiova sau alte centre din tara. THE INCIDENCE OF CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDER IN THE POLYCYTEMIA VERA MYELOID METHAPLASYTRANSITION Gabriel Gaman.Dolj Diagnosticul de sindrom PV-MM a fost stabilit intr-un numar de 47 cazuri(37 barbati si 10 femei. The diagnosis was suggested by spleen enlargement (increased splenomegaly).Daniela Cioroianu. Institutul Clinic Fundeni.

marrow of bone and spleen. Citochemical: -positiv trap at 98% from the ill persons -high FAL over the superiour limit of normal (100U.000/ul) .68%Leucopenie (<4.HAIRY CELL LEUKEMIA (HCL) este o forma rara de limfoproliferare cronica a adultului caracterizata prin splenomegalie. FAL crescut peste limita superioara a normalului (100 U Kaplow ) la~88% la la 88 % dintre pacienti.< 20 % (la 24 % dintre pacienti ).splina. 58% hepatomegalia.maduva osoasa.68%leucopenia(<4000ul) 66% 66 66 66 %neutropenia (12%Ne<1500/ul and 54% Ne<1000/ul.20-50%(at16%).)Din punct de vedere morfologic tipul de nucleu ovoid~74%. 26%ADENOPATII. DATELE DE LABORATOR au evidentiat:50% Hb<10g/ul. <<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VALOAREA TESTULUI COLONIILOR DE CELULE HEMATOPOIETICE IN VITRO IN PRACTICA 85 .clinical 40% suffer from a light form of spleenomegalia (<5) and 32% suffer from a severe form of it (.clasificarea in functie de aspectul nucleului si monotorizarea bolii.tipul convulut~18% si tipul identat~8%. REZULTATE: Din acest lot 14% sunt femei si 86% sunt barbati.clasification term the aspect of nucleus and the detection of the disease.000/ul. CORRELATIONS BETWEEN CLINICALAND CITO-MORPHOLOGICAL PARTICULARITIES IN “HAIRY CELLS LEUKEMIA” Violeta Moraru. Didona Vasilache.~8% sameness type. 38% thrombocytopenia(<50. Bucharest Introduction: Hairy celles leukemia is a rare form of cronical limphoproliferation characterizated by frequent splenomegaly and frequent pancitopeny and by the presence of abnormal mononuclear cells in the blood. Method: The study have been done on 50 seek people hospitalised to the Clinical Research Institute Fundeni. Histologic gradul de infiltrare al maduvei osoase a fost variabil:>50%(la 60% dintre pacienti) 20-50%(la 20 -50%(la16% dintre pacienti).26% adenopatii. Chitochimic: TRAP pozitiv la 98% dintre bolnavi. From the morphological point of view:~74% the ovoid nucleus type.66%Neutropenie (12%-Ne<1500/ul si 54%Ne<1.38% trombocitopenie(<50. between 1998-2007. Histology: the amount of infiltrarion of marrow was variable:>50%(at 60% from the patiens).the type of ovoid nucleus predominates correlated with a longer survival period -Neutropenia is the major hematological feature of the illness -The FAL is highly over (180uk) at most patiens -The bone biopsy-obligatory for the diagnostic.~18% convolutional type. Fundeni Clinical Institute. Kaplow) at~88% from the patiens.INTRODUCERE: Leucemia cu “celule cu peri”. Codruta Tatu. The laboratory test result show that:50%Hb<10g/dl. Result:_From this lot of individuals 14% are female and 86% male.5). Daniela Ostroveanu. CONCLUZII: Rezultatele pe lotul studiat confirma: -Boala predomina net la sexul masculin -Morfologic tipul de nucleu ovoid este predominant colerat cu o durata medie de supravietuire mai mare -Neutropenia este trasatura hematologica majora a bolii -Scorul FAL mult crescut(>180 u K)la majoritatea pacientilor -Izoenzima 5 a fosfatazei acide rezistenta la denaturarea cu acid tartric are specificitate mare -Biopsia de os-obligatorie pt diagnosticul.<20% (at 24%) Conclusions:The results on the studied percentage confirm: -The illness prevails to the male sex -Morphologicaly.000/ul).58% hepatomegalie. Viorica Iacob Clinic of Hematology.000/ul). Metoda: Studiul a fost efectuat pe un lot de 50 de bolnavi internati in Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni in perioada 1998-2007.pancitopenie frecventa si prezenta de celule mononucleare anormale in sange.clinic 40% au splenomegalie usoara(<5cm) si 32% splenomegalie marcata(>5cm) .

intr-un amestec ficoll-hypaque cu densitate de 1. 86 . Bucuresti Modern treatment of hematologic diseases comprises also stem cell transplantation. A. ceea ce ar putea fi explicat printr-un numar mare de celule in apoptoza recoltate. Culturile au fost incubate1214 zile la 37oC in atmosfera de 5%CO2 si umiditate maxima. Intr-un caz s-a observat o discrepanta intre numarul crescut de celule CD34+ in grefonul recoltat numarate prin tehnica citometriei in flux si numarul extrem de scazut de colonii in cultura. megacariocitare si limfocitare in prezenta unor factori stimulatori specifici (factori de crestere hematopoietici). Dupa calcularea numarului de celule pentru o placuta de cultura.D. Din esantionul recoltat celulele mononucleare au fost separate in gradient de densitate.TRANSPLANTULUI DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE A. The outcome of a patient who has undergone a bone marrow transplantation depends critically on the quality of the graft. intervalul de timp asteptat pana la grefare fiind comparabil cu cel obsevat la grefoanele cu numar mare de celule recoltate (7 11 zile). T. In this way.077g/ml. There were developed different strategies for appreciating the grafts quality. monocitare. Dupa doua spalari succesive celulele au fost resuspendate in mediul de cultura si au fost numarate intr-o camera de numarat (hemocitometru). Numarul de CFC-GM este factor de prognostic de mare fiabilitate pentru capacitatea de refacere a hematopoiezei de catre grefonul transplantat VALUE OF HEMATOPOIETIC COLONIES IN VITRO ASSAY FOR HEMATOPOIETIC STEM CELLS TRANSPLANTATION PRACTICE. Material and methods: Between 2000 2005 peripheral stem cells grafts was harvested from 19 patients with malignant hematopoietic diseases and from 4 related donors. Din anul 2000 aceasta metoda modificata dupa standardele laboratoarelor de referinta din strainatate. Celulele din 39 de grefoane au fost pregatitite pentru a fi cultivate in mediu semisolid imediat dupa recoltare. the stem cell transplantation itself and early and late medical care after transplantation. Harvested mononuclear-cells were separated in density gradient ficoll-hypaque mixture. The growth pattern of the hematopoietic cell colonies in vitro is an important prognostic factor for transplanted patients. In Romania metoda amintita a fost adaptata si aplicata in laboratorul de hematopoieza al Institutului Clinic Fundeni in anul 1980 pentru studiul unor afectiuni hematologice clonale. iar acelea formate din mai putin de 40 de celule s-au considerat grupuri (clusters). Of these. the most important is to obtain in vitro hematopoiesis cell cultures. Bucuresti Tehnica de clonare a celulelor progenitoare ale tesutului hematopoietic in vitro in vederea obtinerii unui anumit tip de colonii celulare a fost imaginata in urma cu cativa zeci de ani. The main steps of a stem cell transplantation are: obtaining a good graft. The graft is a stem cell concentrate obtained frequently from hematogenous bone marrow or from peripheral blood. Aglomerarile de mai mult de 40 de celule s-au considerat colonii. Cells from 39 grafts were prepared for cultivating in semi-solid medium just after harvesting. we can evaluate in vitro growth modalities of the graft cells and the potential for in vivo recovering of the hematopoiesis. incapabile de a reface hematopoieza. Material si metoda: In perioada 2000 2005 au fost efectuate teste de viabilitate cu albastru de tripan la celulele recoltate in grefoanele a 19 pacienti cu boli maligne hematologice si la 4 donatori sanatosi de celule stem hemtopoietice. preparing the patient for receiving and accepting the transplantation procedure. este aplicata si pentru testarea capacitatii functionale a celulelor grefonului conservat prin congelare contolata in azot lichid in vederea transplantarii in Departamentul de Transplant Medular. The aim of this project is to develop a standardized method to appreciate the growth pattern of the graft. Pentru citirea coloniilor aparute s-a folosit un microscop inversat. Institutul Clinic Fundeni.D. eritroide. Puscariu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. The two main goals of this treatment approach are to substitute the deffective hematopoiesis (inssuficient or neoplastic) and to allow an aggressive treatment which produces a prolonged or deffinitive myelosupression in order to eradicate the malignant cell clone. s-au cultivat celulele in monostrat de metilceluloza. S-a observat ca progenitorii hematopoietici introdusi in medii de cultura semisolide (cu suport de agar. Moicean. Institutul Clinic Fundeni. Puscariu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Ipoteza de lucru este aceea prin care modelul de crestere a coloniilor de celule hematopoietice in vitro si studiul celulelor formatoare de colonii granulo-monocitare (CFC-GM) si a celulelor formatoare de colonii eritroide (CFC-E si CFC-EB) permite anticiparea refacerii hematopoiezei in vivo la pacientul transplantat si atribuirea standardului de calitate grefonului recoltat. Moicean. in prezenta factorilor de crestere hematopoietici. T. metilceluloza sau fibrina) pot genera colonii (clone) granulocitare. Rezultate: In 3 cazuri de grefoane cu numar mic de celule CD34+ numarul de colonii obtinute in vitro a fost foarte bun.

MATERIALE ŞI METODE: Prezentăm cazul pacientei F. coloraţia pentru mieloperoxidază fiind pozitivă la nivelul blaştilor medulari iar coloraţia PAS fiind negativă pentru aceleaşi celule. Knowing the cells number for each culture-plaque. The mass with more than 40 cells was a colony and that with less than 40 cells was a cluster. Doina Barbu1. De asemenea. Suspiciunea de diagnostic a fost ridicată pe baza hemoleucogramei şi a frotiului de sînge periferic efectuate în Clinica Medicală a Spitalului Judeţean Tîrgovişte. examenul citomorfologic al frotiurilor de aspirat medular colorate Giemsa. Simona Crintea1. In one case we found a discrepancy between the high number of CD34+ cells counted in flow-citometry and the low number of in vitro GM-CFU. Results: In 3 fable grafts (low number of CD34+ cells) the number of in vitro colonies was high and the time until engraftment in vivo was as that found for high number of in vitro colonies grafts. România INTRODUCERE: În diagnosticul leucemiilor acute. Imunofenotiparea celulelor leucemice prin citometrie în flux poate face lumină în cazurile dificil de interpretat ca aspecte morfologice. Prin citometrie în flux a fost identificată o populaţie blastică în procent de 94% ce sugera diagnosticul de leucemie acută mieloblastică.S. un rol esenţial îl deţin investigaţiile paraclinice. România 2Clinica Hematologie. An inversed microscope was used for results reading. Spitalul Universitar de Urgenţă. cu un aparat Becton-Dickinson. Then they were two times washed and suspended again in culture medium and counted in hemocytometer. boli neoplazice ale celulelor stem hematopoietice. due to a high number of apoptotic cells harvested. trimisă în ianuarie 2007 de la Spitalul Judeţean Tîrgovişte în Clinica de Hematologie a Spitalului Clinic Colţea cu diagnosticul de leucemie acută limfoblastică. Spitalul Clinic Colţea. în vîrstă de 64 de ani din Tîrgovişte. Anca Roxana Lupu1. Silvana Angelescu1. fiind observată leucocitoză cu 90% limfoblaşti. Nicoleta Berbec1. The in-vitro GM-CFU number is a good prognostic factor for engraftment after hematopoietic stem cell transplantation.density 1. în ceea ce priveşte celulele blastice. a fost realizată imunofenotiparea celulelor din aspiratul medular prin citometrie în flux în laboratorul de citometrie în flux din cadrul Clinicii de Hematologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. Bucureşti. Examenul citomorfologic al aspiratului medular pe frotiuri colorate Giemsa a decelat aceleaşi celule blastice cu aspect slab diferenţiat sau limfoid. CONCLUZII: Particularitatea cazului constă în discordanţa care a existat. Adrian Wolf 1. Horia Bumbea2 1Clinica Hematologie. decelînd un procent asemănător de limfoblaşti. între aspectul 87 . s-a putut folosi doar un panel restrîns de anticorpi monoclonali. În laboratorul de morfologie al Clinicii de Hematologie din Spitalul Clinic Colţea Bucureşti au fost efectuate hemoleucograma cu examen al frotiului de sînge periferic colorat Giemsa. Din motive obiective. examenul citochimic al celulelor medulare pe frotiuri de aspirat medular colorate PAS şi pentru mieloperoxidază. The culture were incubated at 37oC and 5%CO2 and maximum humidity 12-14 days. SimonaAvram1. mai ales examinarea sîngelui periferic şi măduvei osoase hematogene din punct de vedere morfologic dar şi imunofenotipic.077g/ml. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DISCORDANŢĂ ÎNTRE ASPECTUL MORFOLOGIC ŞI CEL IMUNOFENOTIPIC AL BLAŞTILOR ÎNTR-UN CAZ DE LEUCEMIEACUTA-PREZENTARE DE CAZ Delia Mut Popescu1. Bucureşti. the cells were cutivated in methylcelulosis monolayer with hematopoietic growth factors. probabil M1. Coloraţiile citochimice infirmă aspectul morfologic limfoid al blaştilor. REZULTATE: Frotiul de sînge periferic l-a confirmat pe cel de la Spitalul Judeţean Tîrgovişte.

SimonaAvram1. Silvana Angelescu1. MATERIALE ŞI METODE Prezentăm cazul pacientului D. REZULTATE La Spitalul Judeţean Constanţa. Bucureşti INTRODUCERE Leucemia acută promielocitară (M3 FAB) reprezintă un subtip de leucemie acută mieloblastică caracterizată prin proliferarea în măduva osoasă hematogenă a unor promielocite atipice. Doina Barbu1. evoluţia pacientului fiind favorabilă. cu un aparat Beckton Dickinson. odinofagie. Se instituie tratament specific acestui tip de leucemie acută. Hemoculturile efectuate evidenţiază Pseudomonas. 1999 Wintrobe. examinare morfologică a măduvei osoase hematogene prin frotiuri de aspirat medular colorate Giemsa. BIBLIOGRAFIE Păun Radu (sub red. etc. subliniază importanţa efectuării unor investigaţii paraclinice complete imediat după prezentarea unui pacient avînd leucemia acută ca diagnostic de suspiciune.).A. ulterior a fost confirmată ca leucemie acută mieloblastică. fiind subliniat încă o dată rolul imunofenotipării în stabilirea cu certitudine a naturii blaştilor.Tratat de Medicină internă. 11 th Ed. teste de hemostază. Horia Bumbea2 1Clinica Hematologie. diagnostic susţinut şi de răspunsul bun la terapia specifică acestui tip de leucemie. In sîngele periferic au fost decelaţi 28% mieloblaşti. Pacientul a fost internat prin transfer în Clinica Hematologie-Spitalul Colţea Bucureşti. Spitalul Clinic Colţea. 2003 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEUCEMIE ACUTĂ PROMIELOCITARĂ ASOCIATĂ CU SINDROM DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DISEMINATĂ-PREZENTARE DE CAZ Delia Mut Popescu1.s Clinical Hematology. folosind un panel restrîns de anticorpi. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. sugerează imunofenotip de promielocit. Adrian Wolf 1. stabilirea rapidă a tipului exact de leucemie acută şi a complicaţiilor fiind extrem de importante pentru salvarea vieţii pacientului. Hematologie. Această formă de leucemie are o evoluţie clinică şi caractere biologice diferite faţă de alte leucemii acute mieloblastice iar asocierea acesteia cu sindromul de coagulare intravasculară diseminată îi conferă o gravitate deosebită. examenul citomorfologic al aspiratului medular decelează 80% promielocite atipice. Bucureşti 2Clinica Hematologie. probabil M1. Spitalul Universitar de Urgenţă. Editura Medicală. CONCLUZII Gravitatea cazului încă de la debutul clinic. internat în Clinica Hematologie Spitalul Clinic Colţea Bucureşti prin transfer de la Spitalul Judeţean Constanţa-Clinica Medicală. Imunofenotiparea acestor celule prin citometrie în flux. din Constanţa. Interpretată iniţial ca o leucemie acută limfoblastică în două laboratoare de hematologie diferite. BIBLIOGRAFIE 88 .morfologic din coloraţia Giemsa pe de o parte şi aspectul citochimic şi imunofenotipic pe de altă parte. tratament al coagulării intravasculare diseminate şi tratament antibiotic. Anca Roxana Lupu1. Bucureşti. Imunofenotiparea celulelor din aspiratul medular prin citometrie în flux a fost efectuată în Clinica Hematologie-Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Carmen Şaguna1. Aspectul frotiului de sînge periferic şi testele de hemostază prezintă modificări caracteristice coagulării intravasculare diseminate. pacientul s-a prezentat în octombrie 2006 cu febra. hipertrofie amigdaliană şi sindrom hemoragipar cutaneo-mucos sever. Pacientul a fost investigat în Clinica Hematologie-Spitalul Colţea atît prin examen clinic cît şi din punct de vedere paraclinic: hemogramă cu frotiu de sînge periferic. unde. în vîrstă de 17 ani.

Dintre cei 7 bolnavi cu AHAI la doi s-a normalizat valoarea Hb. dar 2 bolnavi au prezentat morbiditate postoperatorie semificativă. 2003 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< folosite la tratarea primului cancer. Lotul cuprinde un numar de 165 de bolnavi cu LLC aflaţi în evidenţa Clinici de hematologie Craiova înrolaţi în perioada 1990-2006.000/mm3 la alţi doi. Durata medie a răspunsului a fost în medie de 24. O parrte din bolnavii cu LLC în stadii avansate dezvoltă splenomegalie şi pancitopenie refractară ce răspunde uneori la derivaţii depurină sau la CHOP. Concluzii. Din 5 bolnavi cu PTI doi au prezentat reveniri la valorile normale ale numărului de plachete după splenectomie.2 ani. Daniela Badea*. hypersplenism. Impactul asupra supravieţuirii este incert dar ameliorarea parametrilor sanguini permite administrarea unor doze eficiente de droguri mielosupresoare The SPLENECTOMY IN chronic lymphocytic leukemia M. trebuie sa ai foarte clar in minte si beneficiile pe care chimioterapia le poate aduce in viata ta. of Medicine and Pharmacy Craiova Introductions. Doriana Duţă# #Dept. A number of studies have suggested hematologic and survival benefits from splenectomy in patients with CLL.s Clinical Hematology. and symptomatic splenomegaly.2% s-au dovedit refractare la corticoterapie plus chimioterapie antineoplazica motiv pentru care s-a practicat splenectomia. and improvement in immune.7 ani iar perioada medie de urmărire de 5. inclusiv anemia hemolitica autoimună (AHAI). Toţi cei 3 bolnavi cu spenomegalie compresivă au prezentat ameliorare evidentă a simptomatologiei.7 years.Badea#. This syndrome often responds to effective chemotherapy with nucleoside analogs or CHOP-type regimens. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. control of hypersplenism.1 luni. Procedura terapeutică este asociată cu mortalitate şi morbiditate redusă.2 years. Bucureşti.42%. iar 1 caz nu a raspuns. Materials and methods. Dintre acestea 4. ¤Disciplina de Medicină Interrnă.Amelia Genuche¤. Rezultate. Beneficiul splenectomiei efectuată pentru complicaţiile leucemiei limfatice cronice LLC.5 luni.of Physiology. ¤Dept. a depăşit valoarea de 50. Editura Medicală. controlul hipersplenismului ameliorarea citopeniilor imune refractare şi chiar o ameliorare a supravieţuirii globale.87 % au prezentat citopenii imune. A number of patients with advanced CLL develop refractory splenomegaly and pancytopenia. Material si metoda. of Internal Medicine. Un număr de studii sugerează beneficiul splenectomiei prin eliminarea unei zone majore de boală. 4 au prezentat creşteri ale valrii Hb de peste 2 gr/dl mce au persistat mai mult de 2 luni. 89 . Hematologie. Consideram splenectomia ca o metodă terapeutică eficientă. trombocitopenia imună (PTI). Din totalul de 165 de cazuri de LLC 7. The lot contains 165 CLL patients under the care of the Hematology Clinic of Craiova enrolled in the period of 1990-2006. Mortalitatea postoperatorie a fost nula. and the average follow-up was 5. 1999 Wintrobe. hipersplenismul şi splenomegalia simptomatică este pus la indoială de unii cercetători. performed for complications of chronic lymphocytic leukemia (CLL) including autoimmune hemolytic anemia.). has not been clearly demonstrated. în LLC prin remisiunile şi durata acestora în cadrul citopeniilor şi prin ameliorarea simptomelor mecanice.Tratat de Medicină internă. 11 th Ed. Univ de Medicină şi Farmacie Craiova Introducere. Vârsta medie la diagnostic a fost de 62. iar la unul nu s-a modificat.mediated cytopenias. Univ. *Disciplina de Fiziologie.Amelia Genuche¤. Chiar daca aceasta lista te poate speria. Daniela Badea*.81% şi citopeniile severe nonimune 2.Badea#. The benefit of splenectomy. Durata medie a supravieţuirii post splenectomie a fost de aprox 32. The mean age at diagnosis was 62. Vei putea trai cel putin zece ani fara probleme! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rolul Splenectomiei ÎN LLC M. thrombocytopenia. of Hematology. *Dept. Suggested benefits include removal of the major site of disease. Doriana Duţă# #Clinica de Hematologie.Păun Radu (sub red. Cea de-a doua indicaţie a splenectomiei a reprezentat-o compresiunea mecanica 1.

There was no operative mortality but 2 patients had significant post-operative morbidity. Pare prudent ca bolnavii cu LLC sa evite expunerea la stimuli cu potenţial carcinogenetic. of Internal Medicine. bronho-pulmonar. Rata apariţiei celei de-a doua neoplazii solide în lotul nostru de bolnavi cu LLC a fost de 3. neoplasm laringian. Patients with this leukemia may develop diffuse large cell lymphoma (known also as Richter's syndrome).Badea#.1 months. The second indicator of splenectomy was mechanical distress (1. platelet count was normalized in 2. Conclutions. ¤Disciplina de Medicină Interrnă. the improved peripheral blood counts may allow the administration of adequate doses of myelosuppressive chemotherapy. Asociat există şi o creştere mdestă dar semnficativă a malignităţilor non limfoide/solide melanom malign. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Leucemia limfaticĂ CronicĂ ŞI malignitĂŢIle secundare M.of Physiology.Amelia Genuche¤.2% proved to be refractory to corticotherapy and chemotherapy which is why splenectomy was applied. *Dept. ¤Dept.03%: 2 neoplasme bronho-pulmonare. 57. The second malignancy IN chronic Lymphocytic leukemia M. mielom multiplu şi rar leucemie acută limfoblastica.42% : 2 LMNH cu celule mare şi câte un caz de leucemie prolimfocitară şi boală Hodgkin cu predominenţă limfocitară forma nodulară. Bolnavii cu acest tip de leucemie pot dezvolta LMNH cu celula mare B cunoscut şi ca sindrom Richter. gastrice. de stomac sau de vezică urinară. iar un singur caz a primit numai fludarabină.42%). înrolaţi între 1990 şi 2006 ce aparţin unui singur centru (Clinica de hematologie Craiova). Majoritatea bolnavilor cu evoluţie către cea de a doua malignitate au fost in stadii avansate III-IV (77. Significantly increased risks of solid cancers in CLL was also modestly but significantly elevated: malignant melanoma. Narcisa Frăticiu# #Dept.71% alkilante. Univ de Medicină şi Farmacie Craiova Introducere Malignităţile secundare reprezintă o complicaţie relativ obişnuită în evoluţia LLC . Narcisa Frăticiu# #Clinica de Hematologie. improved in 2 and was unchanged in 1 case. Univ.77%) şi sunt de sex masculin (66. În primele trei localizari trebuie avut în vedere rolul carcinogenetic al fumatului. Daniela Badea*. infecţiile virale. improved in 4 and showed no change in 1 case. şi câte un caz de neoplasm gastric. cerebral. Among 7 patients with immune anemia a level was normalized in 2. Mean survival after splenectomy was 32. Malignităţile dezvoltate sunt comune ca formă histologică şi localizare: LMNH cu celulă mare B.14% au primit secvenţial şi analogi de purină. 3 dintre aceştia fiind fumători. Daniela Badea*. The procedure is associated with a low perioperative mortality and modest morbidity.81%) and non-immune cytopenias (2. cancers of the larynx. 90 . precum fumatul sau expunerea la soare. the lung. chimioterapia administrată. neoplasme bronho-pulmonare.Amelia Genuche¤. multiple myeloma and acute lymphoblastic leukemia. Duration of response lasted for a mean period of 24. We found splenectomy to be efficacious in providing durable remissions of refractory cytopenias and in relieving symptomatic splenomegaly in the majority of patients with CLL. *Disciplina de Fiziologie. Hodgkin's disease.4%. Studiul nostru cuprinde un număr de 165 bolnavi cu LLC. Terapia primită anterior diagnosticului celei de-a doua neoplazii a cuprins in 65. Diagnosticul celei de-a doua malignităţi a fost evidenţiat in primul an de la diagnosticul limfoproliferarii cronice (LLC) la un bolnav.87% demonstrated immune cytopenias.66%). From these 4. Material si metoda.5 months. boală Hodgkin.7 ani iar perioada medie de urmărire de 5. Cea de-a doua neoplazie apare mai frecvent la sexul masculin si în stadiile avansate ale proliferării limfoide. Among 5 patients with immune thrombocytopenia.Badea#. de prostată şi sân.Results. of Medicine and Pharmacy Craiova Second malignancies are frequent complications in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). prolymphocytic leukemia. vârsta bolnavilor etc. From the total of 165 cases of CLL 7. Rezultate. dar şi hematologice precum leucemia acută non-limfoblastică. numărul de noi cazuri (2) fiind constat pentru celelalte intervale de timp respectiv 1-3 ani 4 7 ani şi peste aceasta durata. Patogena celei de-a doua neoplazii poate lua în calcul imunodeficienţa asociată LLC.2 ani. Concluzii. Studiul nostru retrospectiv relevă că riscul dezvoltării unei neoplazii secundare în LLC este modest dar semnificativ 5. Vârsta medie la diagnostic a fost de 62. of Hematology. All 3 patients with mechanical distress were relieved of their symptoms. Rata evoluţiei către o malignitate hematologică este de 2. Although the impact on survival is uncertain.

the number of new cases was two for the other time periods: 1-3 years. Results. The mean age at diagnosis was 62.7 years. and the average follow-up was 5.brain. The therapy contained 86. in persons with CLL. The rate of appearance of the second malignancy was 3.45%).2 years. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 91 .03%: two lung cancers and a case of gastric.71% in alkylating drugs.42%: two LMNH with large cells and a case of prolymphocytic leukemia and Hodgkin's disease. Materials and methods. prostate.66%). Our data indicate that the overall risk of developing a second cancer is modestly but significantly elevated (5. The majority of patients who evolved towards the second malignancy was in the advanced stages III-IV (77. The hematological and solid malignancy was common in regard to the type and localization: LMNH with large cells and lung cancer. stomach and bladder. The second neoplasm was more frequent in males and in the advanced stages of the disease. 4-7 years and throughout this period.14% received sequential and purine analogs and one case received only fludarabine. It would also seem prudent to urge patients with CLL to avoid exposures to carcinogens such as tobacco smoke and excessive sunlight.77%) and was males (66. The lot contains 165 CLL patients under the care of the Hematology Clinic of Craiova enrolled in the period of 1990-2006. In the first three cases we must take into account the carcinogenic role of smoking. The rate of evolution towards a hematological malignancy is 2. and breast. The diagnosis of the second malignancy was made in the first year of the diagnostic of the CLL. 57. Conclusions.

afectarea maduvei osoase hematogene (cea care fabrica celulele sanguine). Unii oameni se dezvolta prin schimbare. afte bucale. nu mai este ceea ce eram obisnuiti sa fie. Institutul Clinic Fundeni. chiar in cadrul aceleiasi "combinatii" de medicamente. Marcela Dumitrescu Centrul de Hematologie şi Transplant Medular “Stefan Berceanu”. pulmonare (bleomicina. Laura Oprea Spitalul Clinic Judetean Sibiu Compartiment Hematologie 92 . Poti sa vrei sa faci lucrul potrivit si chiar sa doresti sa il faci din motive juste. mai inteligent si mai repede. Marcela Toma Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. Oamenii care-si asculta constiinta si traiesc asa cum le dicteaza ea. trebuie sa ai foarte clar in minte si beneficiile pe care chimioterapia le poate aduce in viata ta. renale (cisplatinul).voma. Sa ne concentram pe alternativa succesului si sa-i incurajam si pe altii sa faca la fel. Daniela Olareanu. modificarea aspectului pielii. lumina si caldura lumii care il inconjoara. iar altii mai degraba o evita. dar fac perle minunate din el. Bucureşti Curele de chimioterapie sunt insotite adesea si de efecte secundare neplacute.COMUNICARI ASISTENTE MEDICALE ROLUL PROFESIONAL IN MANAGEMENTALASISTENTEI MEDICALE Doina Mircea Eugenia Bontea. nu au satisfactii iluzorii. Schimbarea este o oportunitate atat pentru sucees cat si pentru esec. indiferent de amploarea Sferei noastre de Influlenta. nu se gandesc niciodata sa actioneze conform oglinzii sociale si nu-si extrag siguranta din faptul ca sunt ocupati clipa de clipa. Institutul Clinic Fundeni. Bucuresti Viitorul. Sunt atatea lucruri pe care le putem face pentru a le schimba in bine. nu rezolvam nimic.Ana Maresescu. Nimeni nu-ti poate spune cu exactitate care vor fi simptomele si ce amploare vor avea. Daca lucrand mai mult. Chiar daca aceasta lista te poate speria. EFECTELE CHIMIOTERAPIEIASUPRABOLNAVILOR DE LEUCEMIE Mariana Filip Mariana Marinică. Este posibil ca la distanta de ani de zile sa apara un al doilea cancer indus de medicamentele folosite la tratarea primului cancer. "neplacerile" cauzate de tratament sunt autolimitate. Scoicilor nu le place prea mult nisipul. Pacientii aflati in tratament antineoplazic prezinta cel mai frecvent: oboseala. Degeaba insa daca nu aplici principiile corecte. de aceea trebuie sa invatam sa il folosim cu intelepciune.acesta fiind si scopul distantarii de cateva saptamani intre doua cure consecutive. pierderea poftei de mancare. dar toti pot beneficia de ea si cu o pregatire adecvata se pot bucura de ea. care difera foarte mult de la o persoana la alta.atunci care e solutia? O data trait timpul e pierdut definitiv. Au un simt aproape sacru al „responsabilitatii” de a contribui semnificativ si la calitatea vietii altora. nervoase (vincristina) etc. organismul reusind sa se recupereze integral inainte de cura urmatoare . diaree sau constipatie. busulfanul). Vei putea trai cel putin zece ani fara probleme! ROLUL ASISTENTEI MEDICALE DE HEMATOLOGIE IN ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANTA A PACIENTILOR Dorina Tilihoi. Speram ca fiecare dintre noi va reusi sa se concentreze la propria-i constiinta daruind sin focul sau interior. greata . In marea majoritate a cazurilor. caderea parului. tulburari nervoase periferice. Nu trebuie insa ignorate efectele secundare ireversibile ce se instaleaza insidios ducand la instalarea unor leziuni cardiace (adriamicina).

Georgeta Vlad Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. il incurajeaza si ii comunica acestuia intelegerea sa empatica. in order to create a secure environment for the patient. Aceasta lucrare va evidentia cateva din accidentele transfuzionale si conduita necesara adoptata de om pentru solutionarea si nu in ultimul rand evitarea lor. raspunde la intrebarile sale. Acest contact cu pacientul este un pretext pentru a realiza relatii de incredere. Institutul Clinic Fundeni.She also emphasizes with him. THE ROLE OF NURSE TO CREATEASAFE ENVIRONMENT FOR PATIENTS IN HEMATOLOGY SECTION Dorina Tilihoi. Cele mai întâlnite forme de hemofilie (hemofilia A şi B) au la bază deficitul de factor VIII 93 . ceea ce confera ingrijirilor un caracter uman . il asculta. de vointa de a ajuta si de o deschidere fata de altii. the nurse must have the disponibility and the desire to help and keep an open-mind towards the others. In the act of nursing.o conditie a calitatii actului medical.Ana Maresescu. sa semnaleze imediat medicului eventualele accidente imediate sau tardive ale acesteia. That's why. Personalul medical trebuie sa respecte anumite reguli atat inainte cat si in timpul transfuziei. the nurse talks with the patient. in prezent una dintre metodele de tratament cu cele mai grave riscuri. respect reciproc. answers to his questions. especially those who need chemotherapy with often and long spitalization are not easily accepted by the patient and they have a great impact over him. Many times the nurse's concern is pointed over the medical tasks rather than the person she has to cure. Laura Oprea County Clinical Hospital Sibiu Hematologic Section “We take with us only the good we've done” Saint-Lambert The hematological diseases. Ecaterina Stoica Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. puts an end to his worries and comfort him. De aceea pentru a asigura un climat de siguranta a pacientului asistenta trebuie sa fie capabila de disponibilitate. Pericolul cel mai mare il constitue necunoasterea indicatiilor si limitele acestei metode de tratament. si sa adopte o conduita necesara pentru a putea restabilii starea pacientului sau chiar pentru a-i putea salva viata. De multe ori preocuparea asistentei este mai degraba centrata asupra sarcinilor de indeplinit decat asupra persoanei bolnave. mai ales in cazul pacientilor in stare grava cu multe tratamente cand asistenta este supraaglomerata. Bucureşti Hemofilia este o boală cunoscută încă din antichitate. Aceasta este o afecţiune congenitală ce se manifestă prin deficitul de factori de coagulare. Bucureşti Transfuzia de sange este. ACCIDENTE POST TRANSFUZIONALE SI CONDUITAAISITENTEI MEDICALE IN PREVENIREALOR Nela Constantin Sanda Ristea. Daniela Olareanu. mai ales cele care presupun chimioterapie si spitalizari dese si indelungate nu sunt usor de suportat si de acceptat de catre pacient si au un impact puternic asupra acestuia.This fact happens especially when the nurse take care of patients in critical condition because the medical tasks are so many and she is overcrowded. In cursul ingrijirilor asistenta discuta cu pacientul.“Nu luam cu noi decat binele pe care l-am facut” Saint-Lambert Bolile hematologice. INGRIJIREAPACIENŢILOR CU HEMOFILIE Lenuţa Bratu Cornelia Ciocâlteu. Institutul Clinic Fundeni. This kind of contact is a pretext to realize a trust wordly relationship based on mutual respect which confers a human touch to the act of nursing the condition of a qualified medical act.

Rolul asistentei medicale este foarte important în managemetul tratamentului cu MabCampath. tensiometru. Transplantul cu celule stem hematopoetice este o procedura terapeutica foarte agresiva. Datorită faptului că MabCampath este un tratament puternic alergizant.PR.MED. Deşi această boală necesită tratament pe parcursul întregii vieţi. Tratamentul cu MabCampath este un tratament nou. antihistaminice. insa in anumite conditii pot complica mai mult decat s-a estimat evolutia starii de sanatate a pacientului. Un management adecvat face ca toţi pacienţii care urmează tratamentul cu MabCampath să primească cele mai bune avantaje în urma administrării acestui medicament.C. avand efecte de lunga durata. solicitarea urgenta a prezentei medicului curant sau dinATI. SPO2. Cu precadere.C. efectele secundare pot fi împiedicate şi rezultatul tratamentului să fie cel scontat.A.TRANSPLANT MEDULAR. iradierea toracelui superior poate cauza boli ale arterelor coronare. accidente hipo/hipervolemice prin aport de solutii PEV sau transfuzii. în funcţie de gravitatea cazului. recunoasterea simptomatologiei clinice si din acuzele pacientului informarea si pregatirea pacientului pentru a comunica orice acuza sau schimbare in statusul bolii.I. cardiomiopatii. deficit de factor XII. normal. Bolile cardiace nu fac obiectul hematologiei.TRANSPLANT MEDULAR.I.PR. cu o perioadă de supravieţuire de 7-10 ani de la diagnosticare.C.a. mielom multiplu. sarcom Ewing s. de a administra tratamentul cu antialgice. respiratii. prin care se asociaza la o cura chimioterapica “high doses” de conditionare la final si infuzarea grefonului medular. necesită premedicaţie adecvată la fiecare administrare (paracetamol.respectiv factor IX. allotransplantatii pot dezvolta complicatii grave imediate sau care pot surveni ulterior. temperatura. deficit de factor V etc. Metode de depistare: monitorizarea functiilor vitale: T. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN TRATAMENTUL CU MABCAMPATH LA PACIENTII CU LEUCEMIE CRONICALIMFOCITARA(L.F Transplantul de maduva osoasa este o procedura terapeutica. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 94 . calculul balantei hidrice la 12 si 24 ore. şi anume prelungirea perioadei de supravieţuire. Rolul asistentei medicale în această situaţie este. care constau în instruirea pacientului şi a rudelor acestuia privind regulile de comportament în cazul acestei boli. Principala caracteristică a hemofiliei este tendinţa la sângerare recidivantă şi prelungită. DEP. Bucureşti Leucemia cronică limfocitară este o boală progresivă şi incurabilă întâlnită în special la pacienţi peste 60 de ani mai ales la bărbaţi. Institutul Clinic Fundeni. Factorii favorizanti: chimioterapicele cu toxicitate cardiaca mare (antracicline. ceea ce preuspune o buna pregatire profesionala. examinare.L. folosit în cazurile în care terapia cu Fludara nu a dat rezultate. glucocorticoizi). Metode de supraveghere : monitor. Tincuţa Pătraşcu Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN MONITORIZAREA TULBURARILOR CARDIACE LA PACIENTII IN PROCEDURA DE TRANSPLANT VIORICAMANEA-AS.) Silvia-Mihaela Dragomir Carolina Pricope. Procedura se adreseaza pacientilor cu afectiuni hematologice maligne: leucemii. Concluzii: necesitatea efectuari unor cursuri de urgente medicale si pentru interpretarea EKG pentru a recunoaste un traseu modificat fata de unul sinusal. puls. Cu profilaxie şi premedicaţie adecvată. Cel mai important tratament în aceste situaţii ramâne măsurile de profilaxie. chiar definitive asupra calitatii vietii pacientului-biologic si social. boli valvulare. Dozele de tratament sunt agresive şi pacienţii trebuiesc atent monitorizaţi înainte şi după fiecare administrare.MED. tahicardie). asistentele medicale sunt implicate direct in sesizarea si recunoasterea simptomelor cardiace. anemie aplastica si alte afectiuni oncologice : neuroblastom. hemostatice şi substituienţi pentru corectarea deficitului de factori. Pe lângă aceste forme de hemofilie există şi alte forme întâlnite mult mai rar ca: hemofilia C. limfoame. pacientul nu trebuie demoralizat ci încurajat să nu simtă diferenţa dintre el şi o persoană sănătoasă. ciclofosfamida etc). pericardita. anamneza. Obiective: interventia rapida a medicului si asistentei medicale. informatii de specialitate si conduita terapeutica de urgenta.F GEORGIANATUDOR-AS. tulburari de conducere (bradicardie.

facilitarea accesului familiei si a personalului non-medical venit in ajutorul bolnavului (fundatii. EXPERIENTE DIN INSTITUTUL GEANINAGASLINNI GENOVA.T..C.C. izolarea sociala temporara. Elaborarea unui document destinat pacientilor si familiilor acestora pentru intelegerea informatiilor transmise oral.T. cauzata de chimioterapie/radioterapie supune pacientul hematooncologic unui risc mare de sangerare. FUNDENI ELENACALDARARU-AS. trombocitopenie.M. prevenirea mucozitei si a anorexiei. EVALUARE: Atat pacientii cat si personalul medical trebuie sa obtina o observatie zilnica a tuturor semnelor de sangerare. imunitate scazuta. METODE: respectarea riguroasa a protocoalelor de lucru si a circuitelor in sectie. etc).M. Elaborarea unui document standardizat informativ pentru personalul medical. METODE: Intocmirea protocolului anterior transplantului in doi pasi: 1. CONCLUZII: Un nursing de calitate atinge efectul scontat numai prin respectarea riguroasa a tehnicilor si ingrijirilor acordate cat si prin sustinerea lui intr-un climat psihosocial adecvat.FUNDENI INTRODUCERE: Toxicitatea hematologica. fiind notate toate incidentele si complicatiile aparute.C.C. iar cunostintele despre simptomele sangerarii au ca rezultat o implicare mai mare a pacientului in procesul de ingrijire. VOD ( boala veno-ocluziva).T.C.M-I.-I. PR.T. NORICAIONESCU-AS. instruirea si informarea familiei si a copilului in legatura cu normele si regulile igienice si alimentare.C.C. biserica.MED. 2.MED. a familiei si personalului non-medical care isi desfasoara activitatea in sectia de Transplant Medular din Institutul Geanina Gaslinni. timp de cinci ani. MIHAELAIANCU-AS. motiv pentru care este important ca acestia sa primeasca informatiile si educatia necesara in vederea colaborarii pe parcursul procedurii de transplant.PR. recunoastrea si identificarea semnelor si simptomelor in VOD. voluntari. autoinstruirea si formarea continua a personalului medical.PROFILAXIACOMPLICATIILOR HEMORAGICE PE PERIOADATRANSPLANTULUI CU CELULE STEM ELENATOMA-AS. OBIECTIVE: prevenirea infectiilor si a hemoragiilor. Efectele secundare medicatiei cu citostatice in doze mari sunt: greata si varsaturi urmate de mucozita care duc la suspendarea temporara a alimentatiei orale.M-I.. OBIECTIVE: Scopul acestui studiu este sa elaboreze un protocol referitor la profilaxia riscului de hemoragie si sintetizarea informatiilor in vederea transmiterii pacientilor cu scopul intelegerii riscurilor si reducerii fricii si stresului cauzate de noua situatie medicala.I. MED. alterarea “calitatii vietii” Lucrarea se bazeaza pe observatia activitatii personalului medical. ITALIA. FUNDENI Nursingul copiilor cu afectiuni hematologice este focalizat in principal pe nevoile si functiile alterate de efectele secundare chimioterapiei administrate in doze mari si mai putin pe efectele izolarii sociale temporare in perioada de transplant si a “calitatii vietii” a acestor micuti suferinzi. MED. 95 . coplianta maxima la tratament cu suferinte minime.FUNDENI.C. imbunatatirea calitatii vietii. CONCLUZII: Graficele si informatiile scrise reîntregesc informatiile orale si subliniaza importanta aplicarii masurilor de preventie atat de pacienti cat si de personalul medical.Genova Italia timp de doua luni si a muncii in Centrul de Transplant Medular din Institutul Clinic Fundeni Bucuresti. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< OPTIMIZARI IN NURSINGUL COPIILOR CU AFECTIUNI HEMATOLOGICE IN PROCEDURA DE TRANSPLANT MEDULAR.

PR. -perfectionarea in centre de transplant din strainatate a asistentelor medicale.T.T.MED.C. 96 . SI SECTIILE DE HEMATOLOGIE. etc. -stabilirea unor masuri de prevenire si transmitere a infectiilor nozocomiale prin alimente contaminate.FUNDENI.M. manevre si circuite necontrolate.M-I. OBIECTIVE: Scaderea numarului microorganismelor din alimente care alcatuiesc flora saprofita sau parazita din acestea si din tractul gastro-intestinal. mentinerea asepsiei cateterului si a tegumentului METODE: Se adreseaza celor doua tehnici necesare . internat cu bibliografia existenta in acest scop. -promovarea teoriilor privind sterilizarea alimentelor prin preparare termica. pasteurizare. au nevoie sa-si traiasca putin si din copilarie caci zambetul si picaturile lor de fericire ne dau feed-beak-ul pozitiv in munca noastra desfasurata cu pasiune. -cunoasterea fiziopatologiei tractului gastro-intestinal a pacientului imunodeprimat. FLORINABERECZKI-AS. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< REGIMUL IGIENO-DIETETIC INALIMENTATIAPACIENTILOR NEUTROPENICI OANAOTILIANICULITA-AS.C. alimentatiei parenterale si transfuzarea produselor sangvine in procedura de transplant medular. separat de circuitul materialelor contaminate/utilizate. . DOINITALICA-AS.MED.alcatuirea unui protocol de lucru pentru asistentele medicale in acest scop de catre medicul epidemiolog. mentinerea abordului venos central in vederea administrarii tratamentelor necesare b.FUNDENI INTRODUCERE: Poate fi aplicat tuturor pacientilor neutropenici din sectiile de hematologie. tratamentelor intravenoase. diversificarea meniurilor in scopul promovarii mentinerii nutritiei orale. Definitie: Regimul alimentar “limitat microbian” este una din numeroasele masuri preventive pentru reducerea ratei infectiilor la pacientii neutropenici. . -alcatuirea unui ghid cu linii directoare privind meniuri posibile in spital si acasa.MED.M-I. .C. CONCLUZII: Regimul igienodietetic cu alimente bine controlate bacteriologic are un rol important in ingrijirea pacientilor cu cancer atat pentru a preveni aparitia infectiilor digestive cat si pentru a promova gasirea unor cai de imbunatatire a alimentatiei orale care sa poata fi coordonate de dietetician.C.C.MED. Gasirea unor alimente adaptate la bucataria romaneasca care sa poata fi pregatite termic.alcatuirea protocolului de respectare a circuitelor si tehnicilor de ingrijire: circuitul “steril” materialele sterile pregatite in prealabil pentru administrare in hota cu flux laminar. METODE: -informarea din materiale de specialitate (articole jurnalul pentru nurse editat de EBMT). OBIECTIVE: a. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< INTRETINEREACATETERELOR VENOASE CENTRALE IN C. jugulara sau femurala.: Cateterul venos central este un dispozitiv de acces vascular central. ca toti copiii de altfel. PROTOCOL INFORMATIV DANIELASEBE-AS.ingrijirea si spalarea cailor cateterului si montarea liniilor perfuzabile.C.ingrijirea plagii cateterului.T.M-I.C. -adaptarea alimentatiei la conditiile existente in Romania. medicii din sectie si asistenta sefa.PR.T.T. -stabilirea statusului nutritional al pacientului.C.C.V.FUNDENI. individualizat la permisivitatea hranirii orale.FUNDENI DEFINITIE C.M-I. CLASIFICAREACATETERELOR IN FUNCTIE DE SCOP: -cateter de afereza pentru celule stem hematopoetice -cateter pentru administrarea chimioterapiei. Abordul vascular se face in functie de scopul utilizarii cateterului la nivelul venelor: subclavie.Acesti copii.

- baia/dusul. CONCLUZIE: Respectarea cu strictete a procedurilor este necesara pentru evitarea contaminarii cu germeni patogeni si prevenirea infectiilor nozocomiale pe aceasta cale. C.V.C. este un dispozitiv medical foarte util si practic pentru pacientii imunodeprimati prin chimioterapii repetate de lunga durata sau radioterapie. C.V.C-ul reprezinta o necessitate in ingrijirea pacientilor din hematologie si oncologie. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BOALA DE GREFA CONTRA GAZDA HEPATICA, COMPLICATIE AALLOTRANSPLANTULUI CU CELULE STEM - STUDIU DE CAZ MIHAELASILVIACONSTANTIN-AS.MED.PR.,C.T.M.-I.C.FUNDENI GINABOSTANARU AS. MED.,C.T.M.-I.C.FUNDENI Boala grefa contra gazda (GVHD) ramane o complicatie majora a transplantului medular. Primele organe afectate de GVHD sunt: tegumentele, tractul gastro-intestinal, sistemul hepato-biliar, plamanii. GVHD este rezultatul atacului imunologic de catre limfocitele citotoxice ale donatorului asupra maduvei osoase a primitorului. Complicatiile hepatice ce pot aparea in urma transplantului allogen sunt: boala veno ocluziva (BVO) boala grefa contra gazda (GVHD), complicatii datorate infectiilor orale (fungice, bacteriene) STUDIUL DE CAZ avut in urmarirea noastra un pacient, sex barbatesc, 51 ani, cu diagnosticul SMPC pentru care a primit o allogrefa cu cellule stem, de la donator familial-HLA identic; imunohematologic intre donator si primitor exista incompatibilitate de grup. Din ziua +160 dupa transplant acuza prurit tegumentar, elemente de mucozita bucala grad III. Paraclinic, se constata o crestere a enzimelor hepatice AST=614mg/dl, ALT=1200mg/dl, BT=8,02, suspicionandu-se o hepatita toxica sau virala - neconfirmata de testele virusologice; la clinica din Italia se practica biopsie hepatica - se evidentiaza cellule hepatice cu aspect de GVHD ac.hepatic. Desi pacientul a fost transplantat in Italia, posttransplant, din ziua +60 a fost permanent urmarit si tratat in CTM Fundeni, primul caz cu aceasta complicatie din allogrefele noastre aducand imformatii practice clinice si paraclinice noi pentru echipa noastra. CONCLUZIE: experienta dobandita cu acest caz clinic, urmarit in ultimile 10 luni, in CTM Fundeni, a carui evolutie este buna la bilantul de un an dupa transplant ne incurajeaza si ne ofera posibilitatea de a aborda cu profesionalism alte cazuri in viitor. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GHID INFORMATIV PENTRUASISTENTELE MEDICALE PRIVIND INGRIJIRILEACORDATE PACIENTILOR NEUTROPENICI RODICAIULIAGHELASEAS.COORDONATOR C.T.M.-I.C.FUNDENI GEORGETAVERONICACIOBANESCUAS.MED. I.C.FUNDENI INTRODUCERE: Ghidul isi propune sa aduca protocoale de lucru utilizate in C.T.M. privind ingrijirile acordate pacientilor neutropenici si masuri epidemiologice de prevenirea transmiterii infectiilor interioare. SURSE UTILIZATE: protocoale de lucru intocmite de medical epidemiolog,medicii din sectie si asistenta sefa; protocoale intocmite de EBMT Nurser Group adaptate conditiilor din departamentul nostrum; materiale publicate in “Journal for BMT Nursing”; bibliografie de specialitate de pe internet.

97

OBIECTIVE: stabilirea unei conduite unice de ingrijiri, corecta, cu mici particularitati in cazurile complicate; informarea si pregatirea pacientului cu masurile pe care trebuie sa le adopte in asistenta proprie; asigurarea unui echilibru psihoemotional si tonus constant; Obiectivul major = optimizarea ingrijirilor si prevenirea infectiilor. CONCLUZII: Necesitatea alcatuirii unui astfel de ghid pentru stabilirea unei conduite corecte si eficiente care sa asigure o buna preventie a infectiilor la pacientii neutropenici. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RECOLTAREASANGELUI Livia Doria Pîrvan*, Gabriela Iovan, Cristina Serban, Cristina Mihai, Mioara Cojocaru Clinica de Hematologie Coltea, *UMF Carol Davila Introducere : Recoltarea sangelui reprezinta poate cel mai important aspect in obtinerea unor rezultate corecte in activitatea de laborator clinic. Este cunoscut faptul ca o recoltare corecta duce in mod clar la obtinerea unor rezultate de o calitate superioara, care sa beneficieze de o acuratete si reproductibilitate corespunzatoare cerintelor NCCLS. De asemenea, calitatea materialelor sanitare folosite reprezinta un factor decisiv, poate, in raportarea rezultatelor corecte pentru toate investigatiile de laborator clnic. Prezentare : Pornind de la ordinea recoltarii probelor biologice conform normelor NCCLS, sunt analizate etapele recoltarii ( pregatirea pacientilor, a materialelor sanitare, recoltarea propriu-zisa, transportul probelor catre laborator etc. ) si variabilele care pot interveni si pot fi prevenite in toate aceste etape. Fiecare tip de proba biologica ( sange, ser, plasma ) la care se face referire in prezentare trebuiesc recoltate in vase speciale ( de regula eprubete tip vacumtainer ), cu ace de calitate corespunzatoare si, nu in ultimul rand, dupa o pregatire specifica a pacientului. Mediul in care se face recoltarea trebuie sa fie curat si sigur, sa se respecte intimitatea pacientilor si, de asemenea, pacientii sa fie implicati in propria ingrijire medicala. Identificarea corecta a pacientilor si, respectiv a probelor recoltate, cantitatea de sange prelevata, integritatea tuburilor, prelucrarea primara in laborator si efectuarea propriu-zisa a analizelor solicitate sunt prezentate detaliat in lucrarea de fata. Sunt analizate in acelasi context si variabilele care influenteaza rezultatele testelor precum starea pacientilor, locul si modul recoltarii, tipul de proba prelevata etc. Concluzii : Recoltarea corecta a probelor de sange si implicit obtinerea unor rezultate de laborator care sa asigure o evaluare corecta a starii de sanatate a pacientului sau o monitorizare corecta a taratmentului este dependenta atat de factori ce tin de personalul care face prelevarea, respectiv analizarea probelor cat si de factori ce tin de infrastructura locala. Toate acestea au drept urmare un act medical de inalta tinuta : ingrijire spitalicesca de calitate, un mediu curat si sigur, implicarea pacientilor in propria ingrijire medicala, protectia intimitatii pacientului, ajutarea pacientilor la parasirea spitalului. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLULASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREABOLNAVILOR CU PANCITOPENIE Mihaela Camburu Tiţa Bararu, Marcela Şulu, Marilena Dumitru Centrul de Hematologie şi Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti Asistenta medicala este cea care sta cel mai mult la patul bolnavului si este alaturi de acesta in momentele cele mai dificile. Un astfel de moment foarte dificil pentru pancietul cu neoplazii hematologice este perioada de pancitopenie care urmeaza tratamentului citostatic. Asistenta medicala trebuie sa asigure terapia suportiva in aceasta perioada. Aceasta cuprinde terapia durerii, suportul psihologic cat si metodele de ingrijire ale pacientilor care prezinta complicatii hematologice sau infectioase. Masurile suportive sunt un aspect important al terapiei in tratamentul bolnavilor imunosupresati prin chimioterapie. Dintre procedurile de izolare, spalarea si dezinfectia mainilor pacientului si a tuturor persoanelor care intra in contact cu acesta, este singura masura cu benificii universale dovedite .

98

Terapia de ingrijire cuprinde proceduri de izolare, de igiena a alimentatiei, igiena corporala a tegumentelor si a mucuoaselor, monitorizarea temperaturii, recoltarea analizelor, administrarea antibioticelor si a produselor de sange respectand cu strictete normele de igiena si dezinfectie. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ASPECTEALE INGRIJIRII SI TRATAMENTULUI PACIENTILOR CU MIELOM MULTIPLU Veronica Ene Mihaela Despa, Rodica Popa Centrul de Hematologie si Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti Mielomul multiplu este o proliferare neoplazica clonala plasmocitara. Deoarece est e o boala complexa ce se poate manifesta in diferite moduri, in practica medicala se intalnesc multiple situatii ce trebuiesc corect interpretate si abordate. In Clinica de Hematologie Fundeni exista o vasta experienta privind ingrijirea si tratamentul pacientilor cu mielom multiplu datorita numarului mare de internari inregistrat anual pentru aceasta afectiune (~750 internari /an). Comunicarea isi propune sa prezinte cateva principii generale de abordare a pacientilor mielomatosi, sa expuna principalele aspecte ale abordarii specifice (adaptate diverselor situatii) rezultate din experienta acumulata in practica zilnica. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN STRATEGIA DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECTIILOR NOZOCOMIALE Luminiţa Moldoveanu Doina Diaconiţă , Paula Sârbu Clinica de Hematologie Inst.Cl.Fundeni Bucuresti Infectia nozocomiala este infectia care se produce in sanul unor colectivitati.Apare fie prin contactul cu un bolnav necunoscut aflat in perioada de incubatie, fie prin intalnirea unor bolnavi cu boli diferite sau prin organizarea defectuoasa a circuitelor. In hematologie infectiile reprezinta un factor important care duce la pierderea pacientului. Strategia antiinfectioasa in sectia de hematologie include obligatoriu: controlul mediului,metode de prevenire,metode performante de diagnostic si strategii eficiente de terapie antiinfectioasa. Asistenta medicala ocupa un rol cheie in strategia de combatere si prevenire a infectiilor nozocomiale:educa pacientul privind gesturile de igiena, supravegheaza gesturile de autoingrijire ale pacientului,recolteaza probele pentru diagnosticul microbiologic si bacteriologic,respecta ea insasi un protocol foarte riguros de asepsie si antisepsie ,sesizeaza medicul asupra primelor semne de infectie ale pacientului. RECOLTAREASANGELUI Livia Doria Pîrvan*, Gabriela Iovan, Cristina Serban, Cristina Mihai, Mioara Cojocaru Clinica de Hematologie Coltea, *UMF Carol Davila Introducere : Recoltarea sangelui reprezinta poate cel mai important aspect in obtinerea unor rezultate corecte in activitatea de laborator clinic. Este cunoscut faptul ca o recoltare corecta duce in mod clar la obtinerea unor rezultate de o calitate superioara, care sa beneficieze de o acuratete si reproductibilitate corespunzatoare cerintelor NCCLS. De asemenea, calitatea materialelor sanitare folosite reprezinta un factor decisiv, poate, in raportarea rezultatelor corecte pentru toate investigatiile de laborator clnic. Prezentare : Pornind de la ordinea recoltarii probelor biologice conform normelor NCCLS, sunt analizate etapele recoltarii ( pregatirea pacientilor, a materialelor sanitare, recoltarea propriu-zisa, transportul probelor catre laborator etc. ) si variabilele care pot interveni si pot fi prevenite in toate aceste etape. Fiecare tip de proba biologica ( sange, ser, plasma ) la care se face referire in prezentare trebuiesc recoltate in vase

99

cantitatea de sange prelevata. Identificarea corecta a pacientilor si. Un astfel de moment foarte dificil pentru pancietul cu neoplazii hematologice este perioada de pancitopenie care urmeaza tratamentului citostatic. este singura masura cu benificii universale dovedite . ajutarea pacientilor la parasirea spitalului. dupa o pregatire specifica a pacientului. monitorizarea temperaturii. locul si modul recoltarii. Concluzii : Recoltarea corecta a probelor de sange si implicit obtinerea unor rezultate de laborator care sa asigure o evaluare corecta a starii de sanatate a pacientului sau o monitorizare corecta a taratmentului este dependenta atat de factori ce tin de personalul care face prelevarea. recoltarea analizelor. Aceasta cuprinde terapia durerii. tipul de proba prelevata etc. integritatea tuburilor. suportul psihologic cat si metodele de ingrijire ale pacientilor care prezinta complicatii hematologice sau infectioase. Bucuresti Asistenta medicala este cea care sta cel mai mult la patul bolnavului si este alaturi de acesta in momentele cele mai dificile.speciale ( de regula eprubete tip vacumtainer ). Marilena Dumitru Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. protectia intimitatii pacientului. sa se respecte intimitatea pacientilor si. Marcela Şulu. respectiv a probelor recoltate. administrarea antibioticelor si a produselor de sange respectand cu strictete normele de igiena si dezinfectie. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN STRATEGIA DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECTIILOR NOZOCOMIALE 100 . cu ace de calitate corespunzatoare si. respectiv analizarea probelor cat si de factori ce tin de infrastructura locala. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ASPECTEALE INGRIJIRII SI TRATAMENTULUI PACIENTILOR CU MIELOM MULTIPLU Veronica Ene Mihaela Despa. Asistenta medicala trebuie sa asigure terapia suportiva in aceasta perioada. igiena corporala a tegumentelor si a mucuoaselor. in practica medicala se intalnesc multiple situatii ce trebuiesc corect interpretate si abordate. nu in ultimul rand. Terapia de ingrijire cuprinde proceduri de izolare. Bucuresti Mielomul multiplu este o proliferare neoplazica clonala plasmocitara. spalarea si dezinfectia mainilor pacientului si a tuturor persoanelor care intra in contact cu acesta. sa expuna principalele aspecte ale abordarii specifice (adaptate diverselor situatii) rezultate din experienta acumulata in practica zilnica. Comunicarea isi propune sa prezinte cateva principii generale de abordare a pacientilor mielomatosi. implicarea pacientilor in propria ingrijire medicala. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLULASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREABOLNAVILOR CU PANCITOPENIE Mihaela Camburu Tiţa Bararu. un mediu curat si sigur. Institutul Clinic Fundeni. pacientii sa fie implicati in propria ingrijire medicala. Deoarece est e o boala complexa ce se poate manifesta in diferite moduri. prelucrarea primara in laborator si efectuarea propriu-zisa a analizelor solicitate sunt prezentate detaliat in lucrarea de fata. Toate acestea au drept urmare un act medical de inalta tinuta : ingrijire spitalicesca de calitate. Masurile suportive sunt un aspect important al terapiei in tratamentul bolnavilor imunosupresati prin chimioterapie. de igiena a alimentatiei. de asemenea. Dintre procedurile de izolare. Rodica Popa Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Mediul in care se face recoltarea trebuie sa fie curat si sigur. In Clinica de Hematologie Fundeni exista o vasta experienta privind ingrijirea si tratamentul pacientilor cu mielom multiplu datorita numarului mare de internari inregistrat anual pentru aceasta afectiune (~750 internari /an). Sunt analizate in acelasi context si variabilele care influenteaza rezultatele testelor precum starea pacientilor. Institutul Clinic Fundeni.

In hematologie infectiile reprezinta un factor important care duce la pierderea pacientului.Fundeni Bucuresti Infectia nozocomiala este infectia care se produce in sanul unor colectivitati.Apare fie prin contactul cu un bolnav necunoscut aflat in perioada de incubatie. Asistenta medicala ocupa un rol cheie in strategia de combatere si prevenire a infectiilor nozocomiale:educa pacientul privind gesturile de igiena. 101 .recolteaza probele pentru diagnosticul microbiologic si bacteriologic.Cl.metode performante de diagnostic si strategii eficiente de terapie antiinfectioasa.Luminiţa Moldoveanu Doina Diaconiţă . Paula Sârbu Clinica de Hematologie Inst.metode de prevenire.respecta ea insasi un protocol foarte riguros de asepsie si antisepsie .sesizeaza medicul asupra primelor semne de infectie ale pacientului. fie prin intalnirea unor bolnavi cu boli diferite sau prin organizarea defectuoasa a circuitelor. supravegheaza gesturile de autoingrijire ale pacientului. Strategia antiinfectioasa in sectia de hematologie include obligatoriu: controlul mediului.

program care asigură performanţe conform cerinţelor standard. De aceea. reactivii.HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ Raport ASIGURAREACALITĂŢII ÎN TRANSFUZIE I. Ordinele Ministerului Sănătăţii Publice 1214/2006. existenta unui sistem de evaluare a riscurilor si erorilor. pe baza rezultatelor obţinute în schemele de control extern al calităţii. activităţile de asigurare a calităţii monitorizează performanţa: a) proceselor. HCV) ACTUALITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI DE REDUCEREALE RISCULUI TRANSFUZIONAL M. Raport ELEMENTE DEASIGURAREACALITĂŢII ÎN IMUNOHEMATOLOGIE S. programele variate de instruire iniţială şi continuă. F. România Transfuzia de sânge practică ce interferă cu toate specialităţile. pentru a asigura un grad înalt de securitate transfuzională. HBV. Infecţiile cu HBV sau/şi HCV sunt cele mai frecvent întâlnite. prin problematica sa. oferind informaţii despre modificările („shifts” ) şi tendinţele („trends” ) acestora. 1225/2006. Culea. iar pe de altă parte de incidenţa infecţiilor în (sub)populaţia donatorilor.A. pentru donatorii şi primitorii de sânge. pentru concordanţa cu cerinţele CE şi ale legislaţiei naţionale. instruit şi responsabil. c) metodologiei de laborator. 1228/2006. Raport VIRUSURI HEPATITICE (HAV. Fl. Realizarea obiectivelor calităţii depinde de un sistem de asigurare a calităţii bine proiectat. componentelor sanguine cât şi o terapie sanguină ţintită. Directiva 2004/33/CE. care trebuie să se menţină constant la acelaşi nivel. b) personalului implicat în diferitele etape ale procesului „de la venă la venă”. implicarea unui personal: calificat. tehnicile. Conceptele de bază ale asigurării calităţii . care la rândul lor depind (într-un mod neclarificat încă) de mărimea dozei infectante primite. înregistrările. Legislaţia europeană: Directiva 2002/98/CE. Directiva 2003/94CE şi cea românească: Legea 282/2005. de către un personal permanent instruit. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. bunele practici de producţie şi controlul calităţii sunt interrelate. un management îmbunătăţit al resurselor. cu reactivi şi aparatură de bună calitate. o îmbunătăţire continuă a calităţii. In prezent. unul dintre acestea fiind incompatibilitatea eritrocitară donator-primitor de sânge. testările imunohematologice efectuate conform algoritmurilor stabilite. care depinde de sensibilitatea testelor de triere şi de rapiditatea creşterii şi mărimea viremiei. Monitorizarea întregului lanţ „ de la venă la venă” este o condiţie pentru a se asigura atât calitatea şi siguranţa sângelui. Sirian. este necesară implementarea unui program de Asigurare a Calităţii (QA) în imunohematologie. 1227/2006. aparatura. Pecec. stabilirea obiectivelor calităţii. 1237/2007. algoritmurile. România Transfuzia sanguină este un domeniu în expansiune care se bazează pe interacţia mai multor discipline. 1193/2007 ajută centrele de transfuzie sanguină să-şi introducă un sistem al calităţii. Astfel. multiple riscuri. atât pe plan local 102 . Directiva 2005/61/CE. au determinat creşterea securităţii transfuzionale. Ghidul UE-GMP. implică. Directiva 2005/62/CE. Garanţia realizării obiectivelor programului QA o constituie respectarea strictă a Procedurilor Operatorii Standard (SOP) privind testările imunohematologice. 1226/2006. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. In perioada 1998-2006. Beneficiile majore ale acestui sistem sunt: definirea unei politici a calităţii. această bună experienţă va fi transpusă în programul QA de imunohematologie. Necula Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti Riscul rezidual de transmitere prin transfuzie al unei infecţii virale este determinat pe de o parte de mărimea „ferestrei serologice negative”.

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională.000 de cazuri. monitorizarea prevalenţei infecţiei HIV în rândul donatorilor de sânge este un instrument vital pentru evaluarea securităţii sângelui. Prevalenţa generală a anti-HTLV-I in DSPD a fost de 58 la 100. a rămas în urmă faţă de zona centru-Vest a UE în care s-a trecut în jurul anului 2000 la teste de tip NAT.4 la 100000 donări (din care 0. Incidenţa generală în DRS a scăzut de la 118 la 100000 în trim. În acest raport se prezintă bilanţul ultimilor şapte ani de triere pentru (anti-)HIV-1/HIV-2 care au apărut în zonă după 1985 şi pentru (anti-) HTLV-I care este endemic.000 cu maxime locale peste 100 în Sud-Est. deşi mult îmbunătăţită faţă de momentul introducerii EIA. Rezultate: În perioada considerată prevalenţa medie antiHIV-1 în donatorii de sânge la prima donare (DSPD) a fost de 25. rămâne mult mai ridicat decât în zona de vest a UE. raportul dintre prevalenţele sau/şi cel dintre valorile riscului rezidual în cele două zone. în efortul de a asigura oarecum detecţia VHB ‚'variant'' iar ultima şi pentru orientarea plasmei recoltate către producerea de imunoglobuline specifice anti-HBs. ar contribui la adoptarea de criterii îmbunătăţite de selecţia a donatorilor. Conform EuroHIV (2006).4 1999 şi s-a stabilizat la aproximativ 1 la 100000.9 ≡7. Raport RETROVIRUSURI (HIV-1/HIV-2. Bucureşti. o alegere între introducerea directă a unei tehnici de tip NAT şi suplimentarea/modernizarea trierii cu tehnici de tip EIA sau a unei combinaţii NAT+EIA. Introducere: Riscul rezidual de transmitere prin transfuzie a infecţiilor virale este legat în principal de existenţa „ferestrei serologice negative” şi de incidenţa infecţiilor în populaţia ţintă pentru selecţia donatorilor.R. ca ţinte potenţiale. respectiv ale H. M.cât şi pe plan european. Comunicare TEHNOLOGIA PRIN TESTAREA ACIZILOR NUCLEICI (NAT) FOLOSITĂ ÎN TESTAREA SÂNGELUI TRANSFUZAT. Bucureşti (84)şi Constanţa (50). Reactivităţile repetabile sunt confirmate în Western Blot sau/şi Line-Immuno-Assay (LIA). în zona centru-Vest a UE tinde să se generalizeze suplimentarea trierii pentru HBV prin introducerea anti-HBc (EIA) şi anti-HBs (EIA). 3 16 cazuri deATL sunt confirmate anual în Bucureşti ( 5 în 2006). presupune un studiu experimental extensiv pe unui număr de donări de ordinul 104. bazată pe eficienţa în reducerea riscului rezidual . STADIUL IMPLEMENTĂRII METODEI ÎN EUROPA. 103 . Un singur caz de infecţie cu HIV-2 a fost identificat în perioada considerată. riscul rezidual de transmitere prin transfuzie a HIV-1 şi HLTV-I. Prevalenţele maxime la DSPD au fost înregistrate în trei centre din zona de sud a ţării . zonă în care s-au putut documenta câteva seroconversii la DDRS. Prevalenţe şi incidenţele se exprimă la 100. deşi s-a redus.6 ≡25.2 la 100000 reprezentând 51% din totalul cazurilor detectate în această categorie. Definirea profilului „donatorului seroconvertor” si evaluarea prevalenţei infecţiilor în alte grupuri de populaţie . Unul din factorii care contribuie la menţinerea diferenţelor este faptul că pe plan local sensibilitatea testelor de triere.E. este în continuare de ordinul 102.001] decât la DSPD) faţă de sub 1 la 100000 în ţările vestice ale UE. Metode: Trierea curentă se efectuează cu teste EIA combinate Antigen+Anti-HIV-1+2. În cel puţin o locaţie dintr-o zonă de endemie scăzută (DRK BadenWuertemberg-Kassel) nu s-a putut documenta retrospectiv utilitatea/eficienţa anti-HBc folosit alături de NAT în scăderea riscului rezidual. Concluzii: Faţă de momentul introducerii trierii specifice. În donările repetate de sânge (DRS) incidenţa medie a fost de 2. HTLV-I/HTLV-II) ÎN PERIOADA 2000 2006: RISCUL TRANSFUZIONAL REZIDUAL A. Dat fiind că virusurile par să circule mai rapid între DDRS riscul poate fi diminuat în continuare în primul rând prin îmbunătăţirea criteriilor de selecţie a donatorilor. 2006). Mai recent.3% seroconvertori recenţi) faţă de aproximativ 6 în ţările vestice ale UE ( EuroHIV. respectiv de tipul captură-anticorpi. pe plan local raportul dintre prevalenţele HBV şi HCV diferind cu un factor de 5-10 în funcţie de localitate. La 17 şi respectiv 12 ani (1990 pentru HBV şi 1995 pentru HCV) după introducerea trierii prin EIA. Pecec. respectând criteriile OMS pentru HIV-1/HIV-2.5% seroconvertori recenţi semnificativ mai mulţi [p>0. pentru HTLV-I/HTLV-II. Argeş (95). respectiv donări.N. pentru HTLV-I/II. bazate exclusiv pe antigene recombinante. deşi considerabil mai mic.8 (din care 1. care au cumulat 58% din totalul pozitivilor detectaţi. România. Numărul DRS potenţial infecţioase a fost de 1. colectând 19% din totalul colectei provenite de la DSPD. Necula. Întrucât situaţia într-zonă de endemie medie spre ridicată este potenţial diferită şi în absenţa unor date reprezentative.

S. Anticorpii antieritrocitari din sistemele OAB. CARACTERIZAREA INFECŢIILOR OCULTE CU HEPATITA B. izogrup. urmaţi de anticorpi anti-JK. Obiectiv.3%. Duffy.3%. reactivi. Rezultate: frecventă aloimunizare : 11. anti-D+E 3. anti-Fya.Oţelea Institutul „Matei Balş” Bucureşti Comunicare IMPACTUL ASUPRA SECURITĂŢII TRANSFUZIONALE A SCREENING-ULUI TESTĂRII ACIZILOR NUCLEICI (NAT) ÎN DONAREA INDIVIDUALĂ. Material si metodă: Studiul se referă la cei 100 de pacienţi cu talasemie majoră aflaţi în evidenţa INHT. Concluzii: Evidenţierea corectă a anticorpilor antieritrocitari cu semnificaţie clinică. Kidd. S. Ss. A. Radulian Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. Rh. D.7%.D. Hemaglutinare în fază lichidă şi în coloană (DiaMed. Vlădăreanu. Pentru o dezvoltare corespunzătoare a acestor pacienţi s-a introdus regimul de hipertransfuzie cu menţinerea hemoglobinei pretransfuzionale la valori peste 9g/dl. Voicu. izo Rh şi în fenotip Rh(D)-Kell la intervale de 2-6 săptămâni. Sirian. Metode. tehnici. anti-Kell 5. anti-Ss simpli sau combinaţi 0. Comunicare EVOLUTIA REACTIILOR POSTTRANSFUZIONALE PRIN UTILIZAREA PRODUSELOR SANGUINE DELEUCOCITATE SI IN FENOTIP EXTINS Rh-KELL LA PACIENTII POLITRANSFUZATI CU TALASEMIE MAJORA M. Kell. donatori de sânge. TCI cu ser antiglobulinic polivalent. L.17%. România Introducere: β-Talasemia majoră se caracterizează printr-o anemie severa dependentă de transfuzii sanguine pe toată durata vieţii. anti-D+C 7. teste enzimatice şi determinări de subclase IgG. pot determina reacţii hemolitice transfuzionale (RHT) şi boală hemolitică a nou-născutului (BHNN). Niţu. Fl. nou născuţi. Comunicare EPIDEMIOLOGIAINFECŢIILOR CU HIV. Streinu Cercel.4%. Ortho. salin. România Introducere. gravide. Toţi aceşti pacienţi efectuează transfuzii cu concentrate eritrocitar deleucocitat. antiD+C.5 %. Sirian. Pp fixatori sau nefixatori de Complement. Cazuistică: 8034 primitori de sânge. urmată de politica transfuzională adecvată. ScanGel. permite evitarea reacţiilor hemolitice transfuzionale şi a strategiei eficiente în BHNN. Identificarea anticorpilor cu semnificaţie clinică conduce la selecţie de sânge compatibil cu aceşti anticorpi. C.antiE 5. Utilizarea în laboratorul de imunohematologie a tehnicilor adecvate pentru evidenţierea anticorpilor cu semnificaţie clinică pentru evitarea reacţiilor hemolitice transfuzionale şi managementul BHNN. MN. Nico Lelie Director Ştiinţific Chiron Novartis Comunicare TEHNICI DE EVIDENŢIEREAANTICORPILOR ANTICERITROCITARI CU SEMNIFICAŢIE CLINICĂ. Calotă Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. anti-Ce. BioVue) în mediu albuminos. HEPATITELE B ŞI C ÎN ROMÂNIA. M.I.51% din care anticorpi anti-D 32. Lewis. Rezultate: Necesarul transfuzional 104 .Francoise Le Flohic Director Regional Ilex Ltd.

al acestor pacienţi este în medie de 25unitaţi/an ajungându-se chiar şi la 40 unităţi/an. iar din 2004 s-au introdus şi concentrate deleucocitate. Acest număr mare de transfuzii şi frecvenţa lor la intervale de 2-3 săptămâni a determinat imunizarea acestor pacienţi. C. 5-7 zile/săptămână în doze medii de 20-50 mg/kgc în funcţie de vârsta pacientului şi nivelul feritinei serice. Material si metodă: Studiul cuprinde 100 pacienţi cu β-talasemie majoră aflaţi în evidenţa INHT în tratament transfuzional şi chelator de fier cronice. Calota Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. Programul transfuzional în regim de “hipertransfuzie” şi o bună complianţă la tratamentul chelator de fier au condus o îmbunătăţire semnificativă a speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii pacienţilor cu talasemie majoră. nr. L.D. Vlădăreanu. nici efectele pozitive . D. Niţu. procesul este consumator de timp şi se repetă zilnic pe toată durata vieţii.I. Comunicare TULBURĂRILE DE CREŞTERE ŞI HIPOGONADISM PREZENTE LA PACIENŢII POLITRANSFUZAŢI CU β TALASEMIE MAJORĂ Fl. erupţii cutanate. toţi aceşti pacienţi cu talasemie majoră sunt transfuzaţi cu produse fenotipate şi deleucocitate. Este foarte importantă identificarea tuturor aspectelor ce reduc complianţa la tratament şi conştientizarea pacienţilor şi a familiilor acestora în legătură cu beneficiile tratamentului.H. In ciuda progreselor terapeutice. Beneficiile se acumulează pe termen lung astfel încât.5 ani. reacţii locale la tratament. Factorii asociaţi unei proaste complianţe au fost: lipsa conştientizării efectelor secundare ale supraîncărcării cu fier . nici cele negative ale tratamentului nu sunt resimţite imediat.ore/zi si nr.2000-2006 Fl. tulburările de creştere şi hipogonadismul hipogonadotrop au rămas cele mai frecvente complicaţii ale perioadei de adolescenţă a acestor pacienţi. beneficiile folosirii acestor produse pentru pacienţii politransfuzaţi sunt extrem de mari. politransfuzaţi şi în terapie chelatoare de fier (Desferal) 105 . Vlădăreanu. România Introducere. Debutul tratamentului chelator a fost la valori ale feritinei serice de aproximativ 1000ng/ml şi peste vârsta de 2. Voicu. o reducere semnificativa a complicaţiilor supraîncărcării cu fier şi o calitate bună a vieţii. M. România Introducere: La pacienţii cu β-talasemie majoră care nu primesc chelator de fier. Concluzii: O bună complianţă la tratamentul chelator asigură o supravieţuire îndelungată. hepatice şi endocrine. L. Din anul 2000 s-a început transfuzarea acestor pacienţi în fenotip extins Rh(D)-Kell. Complianţa la tratamentul chelator de fier este definită ca modalitatea în care comportamentul pacienţilor coincide cu prescripţia medicului şi anume modul în care acesta aderă la schema de injecţii subcutanate prescrise cuprinzând doza de chelator. cu vârste peste 12 ani fetele si 13 ani băieţii. terapia chelatoare este dificilă şi împovărătoare. atât împotriva antigenelor leucocitare cât şi împotriva celor eritrocitare.N. Totuşi. Comunicare COMPLIANŢA LA TRATAMENTUL CHELATOR DE FIER (DESFERAL) LA PACIENŢII CU TALASEMIE MAJORĂAFLAŢI IN EVIDENŢAI. în prezent.T. în perfuzii lente de 8-12 ore .zile/săptămână. astfel încât. Studiul se referă la pacienţii cu β talasemie majoră. Rezultate: Introducerea Programului Naţional din 1996 ce asigură accesibilitatea la tratamentul chelator şi punerea la dispoziţie a dispozitivelor de infuzie şi a consumabilelor a dus pentru o scurtă perioadă la o foarte bună complianţa la tratament. Monitorizarea încărcării cu fier şi eficienţa tratamentului chelator de fier a fost realizată prin determinarea periodică (semestrială sau trimestrială ) a feritinei serice. C. aspectele psihologice . tratamentul este consumator de timp restricţionând astfel activităţile zilnice. ci din contră permite o reducere a efectelor secundare locale. Material si metodă. Niţu. Calotă Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. de multe ori există fenotipuri mai greu de găsit . Concluzii: Deşi fenotiparea şi deleucocitarea ridică mult costul unităţii de sânge transfuzat şi. Tratamentul chelator de fier constă în administrarea subcutanată de Desferal. acumularea progresivaă a fierului duce la complicaţii cardiace. cele mai frecvente reacţii posttransfuzionale fiind cele de tip frison-febra. M. astfel încât este imperios necesară depunerea tuturor eforturilor pentru menţinerea acestor standarde în terapia transfuzională. reacţiile posttransfuzionale imediate disparând. Introducerea cat mai rapida a tratamentului chelator oral ar îmbunătăţii semnificativ aderenta la terapia chelatoare.I. faptul ca renunţarea la câteva doze nu are consecinţe imediate. Voicu. aspecte materiale legate de costul consumabilelor. IN PERIOADA.

de la o populaţie la alta.94%.68% A=43.B. boli cornice hepatice si variaţia susceptibilităţii la încărcarea cu fier. Evaluarea situaţiei din Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti (C.) s-a făcut în comparaţie cu Centrul de Transfuzie Johannes Gutenberg din Mainz. dotarea laboratoarelor cu aparatură si reactivi. E.15% B=16. Putem considera că Rh PE TERITORIUL MUNICIPIULUI 106 .M. Pentru o evaluare la nivel de ţară se impune extinderea studiului pe un lot mai mare de donatori. reactivii. testele obligatorii. inclusiv în România. In urma acestui studiu s-a observat că frecvenţa grupelor sanguine. pe soldaţii frontului din Salonic. Rezultatele au fost următoarele: O=34. Mc. rasă. în urmă cu 36 ani. Aderarea la regimul de hipertransfuzie şi o bună complianţă la tratamentul chelator duc la o limitare a complicaţiilor endocrine pentru aceşti pacienţi. M.20% din adolescenţi au prezentat deficit staturo-ponderal si la 60% dintre ei s-a identificat hipogonadism.30% A=40.3% A=21. In concluzie. Hipogonadismul hipogonadotrop este cea mai frecventa complicaţie endocrina la pacienţii cu talasemie si o cauza importanta a tulburărilor de crestere. A 4. România In anul 1914 soţii Hirszfeld au descoperit. recompensarea donatorilor. prezintă tulburări de creştere şi/sau hipogonadism hipogonadotrop.50% AB=7. metodele de lucru si situaţia statistica 2006 în ce priveşte numărul de donatori şi de componente sanguine obţinute în acest an in CTSMB.86% AB=7.66%. Prezenta lucrare are ca scop verificarea în ce măsură datele actuale se încadrează în aceleaşi estimări procentuale. o diferenţă în ceea ce priveşte grupele de sânge. Zăgrean. Câţiva pacienţi din cei urmăriţi au prezentat niveluri anormale ale hormonului de creştere.monitorizată prin determinarea periodică a feritinei serice.O în populaţia de pe glob la următoarele valori: O=62. componentele sanguine şi metoda de obţinere.Hoinărescu. concluzii: In urma evaluării CTSMB în comparaţie cu CT Mainz a rezultat necesitatea implementării cât mai rapide a unui sistem de management al calităţii in CTSMB. Studiul cuprinde şi o evaluare a repartiţiei sistemelor ABO si Rh pe sexe cât şi frecvenţa antigenului D=0. Această estimare se prezenta astfel: O= 32. nu au intervenit schimbări majore în structura populaţiei în ultimii 36 de ani. B 1.B. După această perioadă şi în absenţa tratamentului chelator de fier corect apar tulburări de creştere şi de dezvoltare sexuală. Material si metodă: S-a pornit de la documentaţia elaborată privind implementarea sistemului de management al calităţii în CTSMB. Rezultate.7% iar corelat cu sistemul ABO se prezintă astfel: pentru Grup O 4. structura populaţiei. Germania (CT Mainz). Un tratament transfuzional corect asigură o creştere normală a copilului talasemic în prima decadă de viaţă.S.54% în lot. In privinţa sistemului Rh. Frecvenţa grupelor de sânge pe teritoriul României a fost estimată ultima dată .86% B=16. nu diferă semnificativ de cea din 1971. D.98%. cu ocazia statisticii din 1971. materialul prezentat de directorul Centrului de Transfuzie Johannes Gutenberg din Mainz Germania dr. La 45% din pacienţii adulţi s-a constatat deficit staturo-ponderal si 75% dintre ei au prezentat hipogonadism.65%. AB 0. Statistica a fost realizată la nivelul Municipiului Bucureşti. Concluzii. pentru creşterea securităţii in transfuzie si îmbunătăţirea continua a calităţii produselor transfuzionale. din diverse centre urbane ale României. care deşi au nivele scăzute ale încărcării cu fier . Arthur şi Penrose au estimat frecvenţa grupelor A. Există totuşi pacienţi. Comunicare ESTIMAREA FRECVENŢEI GRUPELOR DE SÂNGE OAB ŞI BUCUREŞTI A. materialele prezentate de personalul medical în vizita de studiu in acest centru. pentru Municipiul Bucureşti. implicaţi fiind factori ca: toxicitatea chelatorului. A fost luat în studiu un lot de 5000 donatori de sânge prezentaţi la CTSMB într-un interval de 72 de zile.Hoinărescu. anemia cronică.T. România Introducere : Urmare a Directivei 2002/98/CE prin articolul 11 se impune un sistem de management al calităţii în toate centrele de transfuzie.28%.82%. documentaţia privind aparatura. Walter Hitzler. Comunicare IMPLEMENTAREASISTEMULUI DE MANAGEMENTAL CALITATII IN CTSMB M. Principalele cauze implicate în tulburările de creştere si de maturaţie sexuală sunt hipoxia tisulară cronică şi toxicitatea fierului. Rezultate. procentul de negativi în populaţie este de 11.2% dar aceste procente diferă mult în funcţie de zona geografică.5% B=16. urmând să fie extinsă la nivel de ţară.Negoiţă Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti. Evaluarea CTSMB faţă de CT Mainz s-a făcut în ceea ce priveşte circuitul donatorilor. Vuculescu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti.

Pseudomonas sp. care se însămânţează pe medii de hemocultură Bio-Merieux HEMOLINE PERFORMANCE DIPHASIQUE pentru izolarea bacteriilor aerobe si HEMOLINE PERFORMANCE ANAEROBIE pentru izolarea bacteriilor anaerobe. în condiţiile în care nu beneficiază de aceleaşi mijloace financiare. Principalii germeni care contamineazǎ produsele de sânge raportaţi pe plan internaţional sunt: Yersinia enterocolitica. Propionibacterium. Listeria monocytogenes. Pseudomonas ssp). unităţile de sânge validate şi expirate (mai ales concentrate trombocitare) şi unităţi rebutate (negative pentru markerii virali). Pentru controlul hematologic se controlează 1% din fiecare tip de produs sanguin pe lună. aureus coag. prin metoda nedistructivă. numărul de leucocite şi trombocite prin folosirea metodei clasice de numărare cu camera Burker-Turk. Toate plasmele testate s-au încadrat în standardele cerute. România Introducere. hominis. Listeria. M.a. Controlul de calitate hematologic si bacteriologic al produselor sanguine labile (PSL). situându-se sub standardul de 0. etc.Cauzele acestor diferenţe s-ar putea rezuma astfel: pentru identificarea microorganismelor psicrofile (Yersinia enterocolitica. Bacillus cereus. Erysipelotrix. în identificarea germenilor contaminanţi ai produselor sanguine labile (PSL). În timp ce pe plan internaţional sunt raportate contaminări cu germeni cu rezistenţă crescută la factorii fizico-chimici utilizaţi la dezinfecţia locului venopuncţiei şi foarte bine adaptaţi multiplicării în diverse medii derivate din sânge (Yersinia enterocolitica. Florea Centrul de Transfuzie Sanguină Braşov. 44 plasme proaspete si 100 concentrate trombocitare. Enterobacter aerogenes. reprezintă principalele instrumente care asigură securitatea şi calitatea sângelui total si a componentelor sanguine. In cursul anului 2006 în vederea controlului hematologic s-au testat 293 unităţi PSL : 43 sânge total. ş. M. etc. Bacillus sp. Lazăr2 1)Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti.Munteanu. Chryseomonas luteola. Flavobacterium Sp. Din unităţile de sânge total doar una nu a corespuns din punctul de vedere al nivelului de Hb/unitate (minim 45g/unitate).5x1011 trombocite/unitate. inclusiv sporogeni. este necesar controlul bacteriologic al produselor de sânge după 2530 de zile sau la expirare. ceea ce nu este încă o practică curentă în România. 45 de concentrate eritrocitare au fost neconforme din punctul de vedere al nivelului de Hb/unitate. Coban1. precum şi germeni sensibili la factori fizici: Staphilococcus. O posibilă explicaţie ar fi lipsa unui sistem de monitorizare permanentă a procedurii de venopuncţie la donatori în condiţii de asepsie în România. Dobreanu1. în cursul anului 2006 107 . Citrobacter freundii.+. 106 concentrate eritrocitare. România 2)Facultatea de Biologie Bucureşti. Comunicare ETAPELE PE CARE LE PARCURGE COMPARTIMENTUL DE CONTROL DE CALITATE IN CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINABRASOV IN VEDEREAVALIDARII BIOLOGICEAHEMOCOMPONENTELOR L. România Ca urmare a experienţei din ultimii ani a laboratorului de control bacteriologic. care cresc lent la 4˚C. Clostridium. în România germenii identificaţi aparţin florei mezofile şi care se caracterizează printr-o mare varietate. Propionibacterium acnes. Campilobacter jejuni. Scopul acestui control este confirmarea faptului ca PSL obţinute şi distribuite de către CTS îndeplinesc parametrii hematologici şi microbiologici specificaţi în normativele naţionale şi internaţionale. In cadrul controlului bacteriologic. Eubacterium sp. Serattia ssp. Clostridium sp. Comunicare STUDIU COMPARATIV PRIVIND TIPURILE DE GERMENI IDENTIFICAŢI ÎN ULTIMIIANI ÎN PRODUSELE SANGUINE LABILE TESTATE DIN ROMANIA FAŢĂ DE DATELE RAPORTATE PE PLAN INTERNAŢIONAL O.Foca. citindu-se rezultatele la 48h si la 14 zile. Escherichia coli. Rezultate. Erysipelotrix rhusiopathiae. Bacillus. Pentru controlul bacteriologic se utilizează pungile satelite BACTIVAM . se remarcă o diferenţă semnificativă între tipurile de germeni raportaţi pe plan internaţional şi cei identificaţi în România. L. împreună cu celelalte teste de calificare a donării.). hematocritului(Ht). Staph. 9 concentrate trombocitare nu au corespuns din punctul de vedere al numărului total de trombocite/unitate. pentru valorile hemoglobinei (Hb). Chryseomonas.A. Material şi metodă.activitatea CTSMB se desfăşoară la un nivel apropiat de cel al unui centru de transfuzie din Germania. În România s-au identificat urmǎtoarele tipuri de germeni contaminanţi: Staph. Klebsiella sp. Flacoanele se incubează la termostat la 37C. T.

Antigenele au fost determinate in anul 2006 prin tehnica serologică CDC pentru locusurile ABDRDQ (550 persoane) si SSP (45 persoane) în 2007. A31. Din totalul probelor testate. Autorii au studiat frecvenţa antigenelor HLA la un număr de 595 persoane neînrudite. A 66.Caisân1. 108 .A2 (48.A.6%).4%). care nu au donator în familie. 2)CTSMB. O singura unitate de plasma a apărut pozitiva la 14 zile. Restul probelor pozitive au fost concentrate eritrocitare : 2 au prezentat colonii bacteriene crescute pe agarul de pe peretele flaconului. Devierea de la standardele hematologice nu a fost atât de semnificativă în nici unul din cazuri pentru a necesita invalidarea produsului din această cauză. datorita tulburării bulionului aerob.Duţescu1. 7)CTS Brăila . asemănătoare cu frecvenţa citată în literatură pentru populaţia caucaziană.9%). M.Iugulescu7. Concluzii. Duţescu. Frecvenţa cea mai mare o are DQ1 (30.Tranulis1. efectuate în anul 2006. Tranulis. L. 6)CRTS Iaşi .9%). A30. Toate unităţile de sânge total au rămas negative. Pentru restul de 70 % din bolnavi. M.6%).A11 (15%).5%).Florea4. Cu frecvenţă sub 5% sunt: DR12. A.M.A34. A33. unele fiind oricum rebutate anterior însămânţării.Mures . uveită anterioara acută) . s-a înregistrat o probabilă creştere bacteriană la 22 de probe. Pentru pacienţii eligibili este singura metodă cu potenţial de vindecare.L.s-au testat 339 unităţi PSL.6%). în care am găsit 57 de donatori compatibili (29 %).M. Antigenele DR cu frecvenţă crescută au fost DR11 (37.Florea5. B58.Popa2.Ilinca. R.8%).Cârstea2. Antigenele cel mai frecvent întâlnite au fost HLA.5 % în lotul studiat. A1 (26. A29. Creşterea numărului de donatori voluntari de MO reprezintă unica şansă de compatibilitate pentru cei cu antigene rare.Vlădăreanu1. 3)CTS Sibiu. Unităţile PSL pozitive la controlul bacteriologic au fost retrase din circuit.Bardan1.D. B37.8%). Pentru pacienţii cu fenotipuri rare găsirea unui donator compatibil rămâne o problema atât în familie cât şi în Registrul Naţional de donatori. DR15 (24. Distribuţia antigenelor HLA in Registrul Naţional este un parametru important în dezvoltarea acestuia. restul au determinat tulburarea mediului aerob. Probele au fost urmărite zilnic.3%). Nu s-au înregistrat rezultate pozitive la 48h. cu citire la 48h si citire finala la 14 zile. DR17 (19. D. DR7 (15.Ulea1.6%).Crişan8 1)Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională . 1 a prezentat hemoliză. DR8.9%). Acest parametru este în strânsa legătură cu frecvenţa antigenelor HLA in populaţia locală.Ilcenco6. 5)CTS Braşov . SONDAJ DE OPINIE. Nici unul din concentratele trombocitare testate nu a apărut contaminat bacterian (deşi sunt cele mai supuse riscului iar unele dintre ele au fost însămânţate după termenul de expirare). B53.M. Bardan. Comunicare STUDIUL FRECVENŢEI ANTIGENELOR HLA IN POPULAŢIA DE DONATORI POTENŢIALI DE MĂDUVA OSOASĂ IN VEDEREAALCĂTUIRII REGISTRULUI NAŢIONAL (STUDIU PRELIMINAR) D.2%).8%).6%). I.D.A. La 14 zile au apărut pozitive 16 probe pe mediu pentru germeni aerobi şi 6 probe pentru germeni anaerobi. Caisân Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. R. DR10.5%). 8)CTS Maramureş Introducere : Transplantarea de celule stem reprezintă un procedeu terapeutic relativ răspândit la ora actuală. B61. B50. Datele pentru DQ sunt asemănătoare cu cele din literatură.4%) si DQ4 (1.R. 95% caucazieni. fiind folosit cu succes în tratarea multor boli maligne.Bucureşti. România. Datele actuale privind frecvenţa antigenelor HLA în populaţie sunt în concordanţă cu rezultatele testării a 182 de bolnavi în aşteptarea unui transplant de măduvă osoasă (MO) şi a 476 de persoane înrudite.D. Comunicare RECRUTAREA DE DONATORI VOLUNTARI NEINRUDITI DE MADUVA OSOASA PENTRU REGISTRUL NATIONAL. B45. sindrom Reiter. B51 (20. 2 probe au apărut pozitive pe ambele flacoane de hemocultură. Antigenul HLA B27 întâlnit la 90% din persoanele cu afecţiuni reumatismale (spondilita anchilozantă. 4)CRTS Tg. B60 (12.Hoinărescu2. A24 (20. DQ2 (15.R. B47. a avut o frecvenţă de 8. Ulea.D. DQ8 si DQ9 au frecvenţe sub 1%. DR1 (15. Frecvenţa din populaţia noastră a fost comparată cu date din literatura de specialitate pentru populaţia caucaziană.7%). 5 % populaţie cu alte origini etnice. B46.Ureche3. B63 au fost găsite cu o frecvenţă sub 1%.L. registrele de donatori voluntari rămân unica speranţă. B18 (20%). datorită tulburării mediilor. Cu frecvenţă sub 5 % au fost antigenele HLAA28. B49. Antigenele HLA. sugerând contaminarea accidentală la însămânţare. DR13 (14. D. DQ7 (28. B44 (13.Goşa2. iar pentru DR18 si DR9 frecvenţa a fost sub 1%. boala Crohn. DR14 (8.Ilinca1 Fl. B35 (30.

are nevoie de cel puţin 200 000 persoane înscrise pentru a putea asigura găsirea unui donator compatibil pentru 85% din pacienţii cu antigene relativ frecvente. nivel de instruire. Numărul subiecţilor pe care s-a aplicat chestionarul a fost de 700. Chestionarul urmărea în principal. cu scopul de a identifica atât posibilele motivaţii în favoarea donării cât şi cele mai frecvente bariere pentru a deveni donator. motivele fidelizării şi motivele renunţării la donare. A.. pentru restul fiind nevoie de găsirea unui donator neînrudit. b) Condiţiile de donare sunt considerate de asemenea foarte importante. confidenţială şi voluntară. pentru a fi eficient. Găsirea unui donor cu o buna compatibilitate HLA este una din condiţiile esenţiale pentru reuşită unei grefe de măduvă. fiind asemănătoare din multe puncte de vedere cu donarea de sânge. Comunicare INCIDENTAALOIMUNIZARII PRIN SARCINAŞI DIAGNOSTICUL EI D. L.M. cum se face prelevarea. Realizarea de alogrefe de la donator neînrudit necesită existenţa unui Registru de Donori Voluntari Neînruditi. mediul de viaţă.2% din donorii cu studii medii şi 43. Rezultate şi concluzii : Sondajul a scos în evidenţă faptul că.8% din donatorii cu studii superioare). Este nevoie de o acţiune susţinută de informare folosind mijloace scrise. Florea 109 . Se estimează că un registru de donatori. Răspunsurile au fost analizate pe subgrupe şi anume : sex . Statisticile arată că numărul maxim de combinaţii HLA este estimat la 11. se efectuează numai cu consimţământ scris. seminarii care au fost un succes în ţările europene. video ş. CERCETAREAA700 DONATORI DE SÂNGE DIN DOUĂ CENTRE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ DIN ŢARĂ. Dobrotă3 1) Institutul Naţionale de Hematologie Transfuzională Bucureşti 2) Centrul de Transfuzie Sanguină Arad 3) Centrul de Transfuzie Sanguină .8% din subiecţii interogaţi.4x1018 iar în cadrul unui singur grup etnic numărul de combinaţii HLA este estimat la 2.a. Acestora trebuie să li se explice că donarea de celule stem nu este periculoasă. cei mai importanţi recrutori sunt chiar înşişi donatorii de sânge. Bugner1. De asemenea este gratuită. aprox. La întrebarea directă privind acordul pentru donarea voluntară şi anonimă de măduvă. Sondajul s-a realizat sub forma unui chestionar anonim completat cu ocazia donării de sânge. ceea ce ne conduce la ideea realizării unor seminarii pentru donatori. reprezentat de donatori de sânge din 7 centre de donare din Bucureşti şi din ţară. cum şi unde se poate face înscrierea.care sunt rezultatele transplantului. ceea ce conduce la ideea necesităţii susţinerii unor cursuri pentru personalul implicat în donarea de sânge. cine se poate înscrie pentru donare. deşi majoritatea subiecţilor au auzit de donarea de măduvă (70%din donatorii cu studii medii şi 86. Au fost introduşi în studiu subiecţi cu vârste cuprinse între 20 si 49 ani eligibili pentru alcătuirea unui astfel de registru.5% şi respectiv 78. răspunsul a fost DA în cazul a 73. care sunt obligaţiile donatorului .A. obiectivul principal fiind atragerea donorilor. Studiul a fost realizat pe un grup ţintă omogen. In ceea ce priveşte interesul acordat acestui subiect.Transplantul constituie de fapt procedura de susţinere şi reanimare hematologică pentru refacerea hematopoiezei pe baza celulelor stem din grefon după chimio.donator. P. Comunicare CREŞTEREAMOTIVAŢIEI PENTRU FIDELIZAREADONATORILOR . Studiul arată clar faptul că unul din principalele obstacole în activitatea de constituire a unui registru de donatori de măduvă îl constituie lipsa de informare.Burta2. Un astfel de registru presupune o activitate complexă.Constanţa S-a alcătuit şi s-a aplicat un chestionar de 15 întrebări unor donatori care aveau minimum 3 donări sau mai mult de 3 donări. ca şi întregul traseu parcurs de donator.si radioterapie mieloablative. Prima căutare începe în familie. cum se desfăşoară selecţia unui donator. 27% au răspuns ferm pozitiv si 53% au solicitat lămuriri suplimentare pentru a putea răspunde la această întrebare.6x106. Cele mai importante concluzii ale chestionarului au fost: a) In procesul recrutării de donatori.5% din cei cu studii superioare). prin care să se explice clar pentru ce este necesar acest registru. Foarte importantă este relaţia personal . să discearnă mecanismul prin care un donator devine donator neremunerat. Material si metodă : In studiul de faţă ne-am propus să realizăm o primă evaluare a gradului de disponibilitate pentru a dona măduvă osoasă. când se donează. etapele donării. 20% au răspuns negativ. o mare parte din aceştia recunosc că nu ştiu ce reprezintă acest procedeu (67. dar numai 25% din pacienţi beneficiază de un astfel de donor.

D.7.P. 7. In România aceasta evaluare nu se efectuează in nici o instituţie de profil.2% . 6.Determinarea Rh D slab prin testul Coombs indirect.5 % cazuri cu anticorpi nespecifici. Determinarea volumului de eritrocite fetale este un element de bază al monitorizării si profilaxiei corecte a bolii hemolitice a noului născut . c)control slab pozitiv 0. Depistarea a fost pozitivă in 27 de cazuri ( 4. acest test se practică de foarte mulţi ani în toate ţările în care există prevederi legale în domeniul profilaxiei bolii hemolitice a noului născut. b)control slab pozitiv 0. Florea Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureş. Perioada de studiu a fost martie 2006 aprilie 2007 . aprobat şi pus în practică în perioada mai noiembrie 2006. Instruirea urmată de evaluarea personalului din laborator pentru executarea operaţiunilor. 5. România Introducere.9 %) din totalul gravidelor testate. centrifugă) .O. Protocolul de lucru pentru validarea metodei a fost întocmit. Rh. Identificarea anticorpilor iregulari antieritrocitari în cazurile cu depistare pozitivă.O. După efectuarea unui mare număr de testări s-au găsit rezultate concordante în ceea ce priveşte aspectul frotiului colorat cat si a proporţiei de hematii fetale găsite cu ocazia aplicării formulei de calcul. Unul din cele mai utilizate teste screening pentru aprecierea hemoragiei feto-materne este testul Kleihauer bazat pe rezistenţa hemoglobinei fetale la eluţia acidă . 7. c)practicarea de rutină a unui test de evaluare a hemoragiei feto-materne. In România pe primul plan în ceea ce priveşte specificul anticorpilor responsabili de boala hemolitică neonatală este antigenul Rh(D). 11 % cazuri cu anticorpi anti Kell. In privinţa specificităţii anticorpilor am găsit : 74 % cazuri cu anticorpi anti Rh (D). România Boala hemolitică a noului născut este încă o cauză frecventă de morbiditate şi mortalitate perinatală chiar dacă incidenţa ei a scăzut in ultimii ani prin efectuarea imunoprofilaxiei cu imunoglobulina anti D. 4. Standardelor de calitate şi recomandărilor internaţionale.Determinarea fenotipului Rh Kell.3% . Comunicare EVALUAREAHEMORAGIEI FETO-MATERNE PRIN ELUTIAACIDA D. 3. pacienţii gravide Rh negativ şi nou născuţi proveniţi din mame imunizate. Analiza şi compararea datelor rezultate din interpretările celor 5 serii de teste.Determinarea grupei sanguine A. Realizarea a patru serii de control : a)control negativ.. Material şi metodă. Scopul lucrării este de a prezenta protocolul de validare al metodei alese de noi (în literatura de specialitate există mai multe variante pentru acest test).Determinarea grupului A B O . Realizarea a mai multor probe din eşantioane de cercetat provenind de la gravide Rh negativ. P. Stabilirea caracteristicilor necesare pentru reactivii utilizaţi. b)efectuarea corectă a imunoprofilaxiei anti D urmată de monitorizarea eficienţei profilaxiei.Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureş. in timp ce in tarile in care imunoprofilaxia anti D se practica riguros de foarte mulţi ani procentul aloimunizării anti (D) 1 2 %.B.ului (Procedura de operare standard) . 3. 4. Depistarea anticorpilor iregulari antieritrocitari în serul pacientei. Motivul principal pentru persistenţa acestei configuraţii etiologice este incompleta protecţie conferită de administrarea imunoglobulinei anti. Scopul studiului nostru este acela de a arăta importanţa testelor de depistare a aloanticorpilor antieritrocitari materni în cursul sarcinii precum şi prevalenţa cazurilor de izoimunizare la gravidele Rh D negativ monitorizate în laboratorul nostru. din cazuri. Comunicare 110 . pe baza Bunelor practici de laborator . Mecanismul etiologic cheie în cazul aloimunizării prin sarcina este transferul transplacentar al eritrocitelor fetale în circulaţia maternă sau hemoragia feto-maternă. 2. In intervalul studiat s-au efectuat 1636 determinări la 545 gravide Rh negative. 5. la gravidele Rh (D) negativ care au născut un copil Rh pozitiv.d)control intens pozitiv 1%. Din analiza datelor prezentate se constata ca cea mai mare parte a cazurilor de aloimunizare se datorează antigenului Rh (D). Validarea metodei s-a efectuat în mai multe etape : 1. calibrarea echipamentelor (microscop. 2.5% cazuri cu anticorpi anti Lewis. 6. Protocolul de lucru a cuprins: 1. Elaborarea S. testul Coombs direct la nou născut din sângele de cordon. Concluzii: este că această metodă este un test simplu care necesită echipament de laborator obişnuit şi datorită faptului că nu implică costuri deosebite poate fi utilizată cu succes în orice laborator spitalicesc ca metodă screening pentru evaluarea hemoragiei feto-materne. Evaluarea cantitativă a anticorpilor prin titrare. Credem ca situaţia din România poate fi îmbunătăţită prin : a)implicarea serioasă a Ministerului Sănătăţii în elaborarea regulamentelor si normelor privind diagnosticul si tratamentul Bolii Hemolitice a Noului născut. Rh .

cât şi allo anticorpi prin screening de anticorpi efectuat pe seruri diluate 1/5 în SF (52 seruri). Anticorpii anti-D parţial au fost semnalaţi la pacienţii cu categoria DVI care este cea mai importantă categorie de antigen D parţial cu importanţă clinică. este considerat acum un mozaic de epitopi (30 de epitopi. România Introducere: Antigenul D din sistemul Rh. dar în prezenţa antibioticului în mediul de reacţie. Kidd.AM Vladareanu2. M. Radulian. relevanţa clinică. România. anti-K) şi de tip „la rece” 63 cazuri anti-H. anti-HI. In 32 cazuri nu s-a putut stabili specificitatea allo-anticorpilor. antiCe. au doar 9 tipuri). Romania Cefalosporinele se asociază frecvent cu pozitivarea testului Coombs direct dar rareori duc la anemie hemolitică de tip imun. cu ajutorul cartelelor DiaMed ID Partial RhD-Typing Kit L. In 97 seruri s-au identificat atât auto. Întreruperea medicamentului a oprit procesul hemolitic şi a prevenit instalarea insuficienţei renale. Pentru evidenţierea anticorpilor antimedicament investigarea imunohematologică s-a făcut cu eritrocite test tratate cu cefoperazona şi cu eritocite netratate. În serul pacientei au fost identificaţi atât anticorpi care reacţionau cu eritrocitele tratate cu medicament (mecanismul adsorbţiei) cât şi cu eritrocite netratate. Pentru evaluarea riscului de hemoliză produsă de autoanticorpi. Prezentăm un caz de hemoliză imună severă după administrarea intravenoasă a sulperazonei în doză de 2g/zi timp de 14 zile.Stoian Centrul de Transfuzie Sanguină. prin metoda autoabsorbţiei (20 seruri) sau prin metoda absorbţiilor diferenţiale (25 seruri). H Muresianu1 1) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. anti-ce. MnSs ( 40 cazuri). dar în prezenţa drogului (mecanism de tip “complexe imune”). să stimuleze producerea de anticorpi faţă de epitopii care lipsesc. s-au determinat subclasele IgG prin Testul Coombs Indirect (TCI). detectaţi prin tehnici standard. IgG+C3d (89 cazuri). teste de auto-absorbţie şi absorbţii diferenţiale. IgG+C3d+IgA(12 cazuri ) sau IgG+IgA+IgM (5 cazuri). screening şi identificare de anticorpi prin metodele standard pe seruri nediluate şi seruri diluate 1/5 în ser fiziologic. dar. anti-I). Allo-anticorpii depistaţi aveau specificitate Rh(43 cazuri) sau în alte sisteme eritrocitare : Duffy. Părţile absente ale mozaicului D de pe celulele individului pot. la donatori. Comunicare ANEMIE HEMOLITICĂ IMUNĂ INDUSĂ MEDICAMENTOS PREZENTARE DE CAZ C Posea1. situsurile antigenelor pot fi prezente în număr redus sau normal pe celulă. 18 seruri conţineau numai allo-anticorpi. Kell. România 2) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională-Bucureşti. In 223 seruri s-a identificat numai prezenţa de autoanticorpi.ALOIMUNIZAREAANTIERITROCITARĂ ÎNANEMIAHEMOLITICĂAUTOIMUNĂ M. Sirian Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. C3d (81cazuri). S.Braşov. In 73 seruri nu s-a depistat prezenţa nici unui anticorp prin nici una din tehnicile utilizate. Variantele D parţial au lipsă unul sau mai mulţi epitopi faţă de RhD normal. Metode: fenotipaj OAB-Rh-Kell. testul de eluţie. Această categorie a fost adesea clasificată drept D slab (Du) şi 111 . Comunicare Cercetarea variabilelor de D partial. determinări subclase IgG. I G Voican1.Florea. Autoanticorpii erau anticorpi de tip „la cald” (257 cazuri) anti-e. în vederea asigurării securităţii transfuzionale a acestor bolnavi. anti-D. Concluzii: Investigarea serurilor pacienţilor cu AHAI trebuie efectuată în laboratoare cu înaltă specializare. pentru scopuri practice. Scopul lucrării: estimarea eficacităţii tehnicilor imuno-hematologice utilizate la bolnavii cu Anemie hemolitică autoimună (AHAI) şi identificarea allo-anticorpilor în vederea asigurării securităţii transfuzionale a acestora. Rezultate: TCD pozitiv în toate cazurile (>2) a fost de tip IgG (224 cazuri). test antiglobulinic direct (TCD) efectuat cu seruri antiglobulinice poli şi monospecifice.AUrsachi1. Acest caz subliniază importanţa monitorizării pacienţilor trataţi cu cefalosporine pentru recunoaşterea hemolizelor imune postmedicamentoase şi pentru prevenirea sechelelor produse de acestea. Lewis. anti-nl. capabile de a utiliza pe lângă tehnicile uzuale şi tehnici speciale pentru identificarea allo-anticorpilor mascaţi de auto-anticorpi. Material şi metodă: Lotul investigat 411 pacienţi cu diagnosticul de anemie hemolitică autoimună idiopatică sau secundară unei hemopatii maligne. atunci când sunt expuse la un antigen D complet.

fenotip Rh/K. respectiv DIII. Roşu. VII. 1 caz de imunizare cu anticorpi anti-A( 0. Rezultate: Din 123 gravide cu factor RhOD. aceşti donatori sunt înregistraţi ca RhD pozitiv. Din cele 578 gravide cu RhOD negativ : * 21 cazuri imunizare cu anticorpi anti-D (3. având structura antigenică cea mai apropiată de antigenul D complet. înlăturându-se orice suspiciune etiologică. * 4 cazuri imunizare cu anticorpi anti-A(0. duce în anumite procente la diverse grade de boală hemolitică a nounăscutului. Florea Centrul de Trandfuzie Sanguină Braşov. IV. DBT. test Coombs direct poli şi monospecific. În 2 cazuri s-a identificat prezenţa unui amestec de anticorpi imuni anti-D + anti-C. 3 donatori au fost identificaţi ca fiind cu D parţial. identificarea şi titrarea anticorpilor imuni). prin imunizarea organismului mamei faţă de un antigen eritrocitar fetal.81%). Savuly. Material şi metode: S-a folosit tehnica de aglutinare în coloană de gel ID-DIAMED MICRO TYPING SISTEM. Concluzii: Incompatibilitatea de sarcină. L. Astfel de incompatibilităţi feto-materne au fost descrise aproape pentru majoritatea antigenelor din sistemele de grupe eritrocitare. indiferent de sistemul de grupe sanguine în cauză. la această categorie nu s-a observat imunizarea . transfuzia de sânge la făt intrauterin.69%) . Este bine de ştiut că 6% dintre “Du” testate au fost DVI.63%).34%). Florea Centrul de Transfuzie Sanguină . * 2 cazuri imunizare cu anticorpi anti-C (0.transfuzat cu componente sanguine Rh negative. România Introducere: Boala hemolitică a nou-născutului prezintă un interes deosebit în hematologie. tehnica de aglutinare în tub (pentru decelarea şi titrarea anticorpilor imuni). tehnica de aglutinare în coloană de gel ID-DIAMED MICRO TYIPING SISTEM (pentru fenotip. S-au testat un număr de 701 gravide care s-au prezentat la CTS Braşov. Condiţiile de instalare a imunizării mamei survin ori de câte ori pe eritrocitele copilului se găseşte un antigen care lipseşte de pe eritrocitele materne. Concluzii: Pentru evitarea unor conflicte transfuzionale datorită imunogenităţii antigenului D. M. In literatura de specialitate. VI.Braşov. acesta constă în naştere prematură. Până în prezent. Stoian. si RoHar. Comunicare BOALAHEMOLITICĂANOU-NĂSCUTULUI ŞI SELECŢIADE SÂNGE COMPATIBIL C. este importantă cercetarea variabilelor de D parţial la donatori pentru identificarea variabilei DVI. Incepând cu 23. în patologia umană. Curând după descoperirea sistemului Rh s-a putut preciza legătura între acest factor şi boala hemolitică a nou-născutului. Savuly. Determinările s-au realizat utilizând diverse cartele: pentru grup sanguin ABO/Rh. V. pentru aprofundarea diagnosticului de hemoliză mediată imun. dar nu şi alte imunizări. Material si metoda: Reactivii folosiţi sunt cartelele DiaMed-ID “Partial Rh-Typing” cu 6 microtuburi care conţin antiglobulina umana polispecifica (anticorpi de iepure anti-IgG si anti-D monoclonal) incluse în gel. Boala a fost descrisă încă din secolul trecut. Incompatibilitatea imunologică între mamă şi făt s-a impus definitiv ca factor determinant în declanşarea bolii hemolitice a nounăscutului. Comunicare: INCIDENŢAIZOIMUNIZĂRII LAGRAVIDE E. Rezultate: Din cei 252 donatori RhD negativi testaţi conform procedurilor standard de operare.2007 am introdus testările pentru RhD parţial acestea efectuându-se conform procedurilor standard de operare atât pentru donatori cât şi pentru gravide.05. acela al bolilor fătului şi nou-născutului legate de o izoimunizare maternă. DFR. precizându-se un nou capitol în patologie. * 1 caz imunizare cu anticorpi anti-CW (0. depistarea. exsanguinotransfuzie şi în unele cazuri speciale. restul fiind neimunizate. * 2 cazuri imunizare cu anticorpi anti-B (0. Materiale şi metode: S-a folosit tehnica de aglutinare pe placă de opalin (pentru determinarea grupei sanguine şi a factorului RhOD ). şi în general. L.34%) .17%). Kitul de grupaj ID-partial RhDTyping cuprinde 6 seruri anti-D monoclonal care pot diferenţia categoriile D parţial: II.34%). Rezultate: Au fost testaţi 10 pacienţi cu diagnostic ferm sau prezumtiv de boală 112 . C. * 2 cazuri imunizare cu anticorpi anti-Lea (0. S-au testat conform algoritmului de lucru 1811 donatori si 91 gravide. pentru determinarea calitativă şi cantitativă a anticorpilor şi pentru selecţia de sânge compatibil. C. E. Roşu. România Introducere: Boala hemolitică a nou-născutului este o afecţiune determinată de un conflict imunologic feto-matern. prin intermediul factorilor D. M. tratamentul cel mai eficace rămâne cel aplicat copilului. Stoian. Profilaxia cu imunoglobuline anti-D a diminuat considerabil alloimunizarea feto-maternă.

Testările au confirmat diagnosticul de boală hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate în sistem Rh. Directive 2004/33EC. The major benefits of this are: defining of a quality police. the good quality of reagents and equipements. through its problems. Monitoring of the entire chain “vein to vein” is a condition for ensuring both the quality and safety of blood. Vladareanu National Institute of Transfusion Hematology Bucharest. Ioana Culea. The best guarantee to achieve all objectives of QA is to be strictly respectful of Standard Operating Procedures (SOP) by a trained staff. During 1998-2006 period. There for to guarantee a high level of transfusion security it is necessary to introduce a program of Quality assurance (QA) in immunohematology. Fl. we must transpose that good experience in a QA Program in order to be in accordance with the CE requirements and national law. din sistemul Rh. quality assurance activities monitor the performance of the: a) processes. the quality of techniques. Bucharest. multiple risks. reproductible fashion. Romania Blood transfusion. discipline that interfere with all medical specialties. 1226/2006. Raport ELEMENTS OF QUALITYASSURANCE IN ERYTHROCYTIC IMMUNIHEMATOLOGY S. Directive 2005/62/EC. existence of an errors and risks assessment system. Romania. Necula. Într-un singur caz de boală hemolitică alături de anticorpii anti-D au fost implicaţi şi anticorpii anti-Leb. immunohematological testings on donors and recipients by aproppriate flowcharts. Directive 2005/61/EC. Florentina Vladareanu. QA programs states flow-charts of immunohematological testing on donors and blood recipients. Raport HEPATITIS VIRUSES B AND C RECENT PROGRSSES AND POSSIBILITIES TO REDUCE THE TRANSFUSION RISK. Directive 2003/94 and Romanian legislation:282/2005.hemolitică a nou-născutului. Concluzii: Aceste tehnici serologice standardizate relevă implicarea anticorpului anti-D. National Institute of Transfusion Hematology Bucharest . a fost necesară selecţia de sânge compatibil pentru exsanguinotransfuzie în 4 cazuri. equipment and records-keeping and monitors whether personal perform all procedures in a approved. Pecec . Sirian. reagents. National Institute of Transfusion Hematology . an improvement management of the resources. c) laboratory methodology according to their results got in external quality control scheme. Raport QUALITYASSURANCE IN TRANSFUSION. Accomplishment of the quality objectives depends on a well designed system of quality assurance. blood components and the targeted blood therapy. The basic concepts of the quality assurance. în toate cele 10 cazuri. în marea majoritate a cazurilor de boală hemolitică a nou-născutului. involves. M.A. 1237/2007. Guide EU-GMP. Blood transfusion is an expending field based on interaction of more disciplines. Now. giving information about their trends and shifts. a continuous improvement of the quality. So. trained and responsible. involvement of all personal qualified. 1228/2006. a variety forms of initial and continuous education. 1227/2006. Orders of the Ministry of Public Health 1214/2006. b) personal involved in different stages of the vein to vein chain. led to a rising in the transfusional security.Romania 113 . one of residual major risk being the immunological incompatibility donor blood recipient. good manufacturing practices and quality control are interrelated. 1193/2007 support blood establishments to implement a quality system. 1225/2006. European legislation: Directive 2002/98/EC. establishing of the quality objectives.

R. One of the reasons is that EIAs.000 donors/ donations. respectively. Methods: Current screening uses combined. Results: During the considered period the prevalence of anti-HIV-1 in 1-st time blood donors (FTBD) was 25. Pecec National Institute of Transfusion Hematology Bucharest .N.6 ≡ 25. and stabilised at about 1 in 100000 donations.THE RESIDUALTRANSFUSION RISK.1995). Since the introduction of EIA screening.9 ≡ 7. M.2 in 100000 donations representing 51% of all cases detected in this category. Antigen+Antibody EIAs for HIV-1/2 and antibody-capture EIAs based exclusively on recombinant antigens for HTLV-I/II. which cumulate 58% of all detected positives. results by the DRK Baden-Wuertemberg-Kassel). further reduction of risk would occur only through improving standards for donor selection.A. are inherently less sensitive than the NATs introduced in Centre-West EU around the year 2000. Prevalence and incidence are expressed for 100. with five to tenfold differences between HBsAg and anti-HCV in different locations.001] than in FTBD). as compared to under 1 in 100000 donations for the western countries of EU. As it appears that the virus trafficking is faster in RBD. The number potentially infectious RBDs was 1. However. The general incidence in RBD dropped from 118 during the 4-th qrt 1999 to. Francoise Le Flohic Regional Director Ilex Ltd. anti-HCV . The highest prevalences in FTBD were registered in three districts in the southern area .E. Repeat reactives are confirmed in Western Blot and/or Line-Immuno-Assay (LIA). 5 in the last year). respectively.4 in 100000 donations (with 0.2006) . remain well above the levels registered in western EU. A. the residual risks for transfusion transmitted HIV-1 and HLTV-I. In repeat blood donations (RBD) the mean incidence was 2. More recently. recommendations. Only one case of HIV-2 infection was identified during the period under consideration. 114 . HTLV-I/HTLV-II) 2000-2006. Defining the profile of the „seroconverting donor ” and the assessment of the prevalence in different population groups. Raport RETROVIRUSES (HIV-1/HIV-2. in order to determine the optimal alternative (either some variant of NAT or a combination of NAT and EIAs). although the sensitivity of these tests greatly improved since their introduction (HBsAg 1990. which depends on the sensitivity of the screening tests and on the speed of the ramp up viremia which in turn depends (in an unknown/undocumented way) on the magnitude of the infecting inoculum on one hand and on the other hand on the prevalence of the infection in the donor population. while accounting for 19% of all blood collection from FTBD.The residual risk of transfusion transmitted infections varies with the magnitude of the negative window period. Necula. although considerably lowered. Arges ( 95).Romania Introduction: Residual risk of transfusion transmitted viral infections is mainly linked to the „ window period” and to the incidence of infection in the targetted population for donor selection. where a few seroconversions in RBD could be documented also. although the usefulness/proficiency in lowering the residual risk for HBV could not be ascertained (c. HBV and HCV are the most frequent TTI locally as well as in the whole EU zone. The characteristically higher local endemic status is prone to provide for a more evident proficiency of the introduction of NAT. in keeping with WHO criteria for HIV-1/2 and according to H. According to EuroHIV (2006) monitoring HIV prevalence among blood donations is a vital tool for evaluating the safety of blood supply. PRESENT STEADY OF IMPLEMENTATION IN EUROPE.f. We report here the results of the last seven years of screening for (anti-)HIV-1/HIV-2 which appeared after 1985 in our area and for (anti)HTLV-I which is endemic.8 (with 1. 6 in the western part of the EU (EuroHIV. ATL cases are regularly confirmed in Bucharest (3 to 16 per year. as potential targets. would contribute to improving donor selection criteria. Conclusions: As compared to the moment of the introduction of specific screening. the registered prevalence continues to be higher than that in the Centre-West EU countries by a factor of 102. TECHNOLOGY IN TESTING THE TRANSFUSED BLOOD. in this later zone supplemental screening for anti-HBc and anti-HBs (the later for fractionation purposes also) was almost generalized in an effort to provide for the detection of ‚'variant'' HBV.3% early seroconvertors as compared to aprox.T. the lack of representative data mandates for an extensive experimental study on a number of donors/donation around 104.5% early seroconvertors significantly more [p>0. Comunicare N. Bucharest (84) and Constanta (50) . The general prevalence of anti-HTLV-I in FTBD was 58 in 100000 donors with local spikes over 100 in the South East.

Sirian. Nitu. blood donors) for the immunohematological diagnostic and for the selection of compatible blood. Nico Lelie Director Şt. Vladareanu. Sirian. pregnant women. the most frequent posttransfusion reactionms were chilly-fever and rush. Chiron-Novartis Comunicare IMMUNOLOGICAL TECHNIQUES USED IN DETERMINATION OF CLINICAL SIGNIFICANT ANTIERYTHROCYTEANTIBODIES S. new bornes. anti Kell 5. D. Conclusions: Although phenotyping and leukodepleting rises 115 . Material & Method: Our study group was formed of 100 patients with β thalassaemia major registred at National Institute of Transfusion Haematology level. Comunicare EVOLUTION OF POSTTRANSFUSIONAL REACTIONS BY USING LEUKODEPLETED PHENOTYPED RED CELL CONCENTRATES IN MAJOR THALASSAEMIAPOLYTRANSFUSED PATIENTS M. anti S.3%. Romania. Methods.4%. Romania Comunicare THE IMPACT OF THE SCREENING TESTS BZ NAT TECHNOLOGZ IN INDIVIDUAL DONATION UPON THE BLOOD TRANSFUSION SAFETY. Pp. Rh. Investigated 8034 cases (patients.17%.7%. Romania Background: ABO. L. nowadays. For a proper development of those patients hypertransfusion regimen was introduced in order to maintain pretransfusion haemoglobin above 9g/dl. Beginning with year 2000 those patients were transfused with Rh(D)-Kell phenotyped blood products and since 2004 leukodepleted red cell concentrates were introduced. correlated with RhK and other erithrocytic phenotypings and elution absorption techniques. Results: Transfusion requirements of those patients was in average of 25 units/year. anti Fy. This large number of transfusions and their frequency at 2-3 weeks leads to immunization of those patients against leukocyte and red cell antigens. Conclusion: Utilization of appropriate techniques in routine practice for the detection of clinical significant antierytrocytic antibodies.All those patients were transfused with leukodepleted red cell concentrates Rh(D)-Kell phenotyped between 2-6 weeks. albumin. anti E 5. indirect antiglobulin test (IAT) with polyspecific antiglobulin serum and enzymes.D. M. reaching even 40 units/year. HEPATITIS B & C IN ROMANIA. anti c 5. erythrocyte antibodies are involved in hemolytic transfusional reaction (HTR) and in hemolytic disease of the new born (HDN).3% and anti cE. Calota National Institute of Transfusion Haematology . antiD+C 7. Oţelea Institute “Matei Balş”Bucharest. Objectives: using in routine immunohematology practice all appropriate methods and techniques in detection of clinical significant antierythrocytic antibodies. anti D+E.3%. anti s. thus. Kell. C. Lewis. another antibodies (anti Jk. Kidd. MNSs. Streinu Cercel. S. Duffy. in order to prevent HTR and for the management of HDN. all our patients were transfused with phenotyped and leukodepleted products and posttransfusional reactions disappeared. Fl. antiD 325. anti D+C 3. Introduction: β Thalassaemia major is characterized by a severe haemolitical anaemia dependent of regular blood transfusions for whole life. Voicu. reagents: hemaglutination technique (tube and in column) in saline . prevents HTR and helps in a good HDN management.51%. anti M) 0.Comunicare THE EPIDEMIOLOGY OF INFECTION WITH HIV. Radulian National Institute of the Transfusion Hematology. A. Results: Immunised 11.

unwanted local reactions. there is patients with low body iron burden who had growth disorders and/or hypogonadotrop hypogonadism. 20% of thalassaemic adolescents had high-weight deficiency and 60% of them were identified with hypogonadism. “Hipertransfusion”regime and a good compliance to iron chelation treatment lead to a significant improvement of life expectation and quality of life for major β thalassaemia.Nitu. factors as chelator toxicity. liver and endocrine complications. 45% of thalassaemic adults were find with high-weight deficiency and 75% had hypogonadism. psychological burden. However. It is verry important to identify all aspects reducing compliance and rise the awareness of patients and their families about the treatment benefits. M. thus neither the positive effects not the negative effects are readily apparent. progressive iron accumulations leads to cardiac. number oh hours per day and number of days per week. the fact of giving up doses provides short-term comfort. The quickest introduction of oral chelators will lead to a significant improvement of patient adherence to therapy. more specifically defined as the extend to which the patient adheres to the prescribed infusions scheme including dose of Desferal. Conclusion: A good compliance to chelation therapy provides a long survival. L. Comunicare COMPLIANCE TO IRON CHELATION THERAPY WITH DESFERAL IN MAJOR THALASSAEMIA PATIENTS REGISTERED AT NATIONAL INSTITUTE OF TRANSFUSION HAEMATOLOGY LEVEL BETWEEN 20002006 Fl. Some of the followed patients had abnormal levels of growth hormone.D. polytransfused and chelated with Desferal.Voicu. Material and Method: Our study group includes 100 patients with major β thalassaemia registered at NITH level in chronic transfusion and iron chelation therapy. the benefit of using those products for polytransfused patients is extreme high. Romania Introduction: In not iron chelated patients with major β thalassaemia. Vladareanu. M. Iron chelation treatment consist in subcutaneously administration of Desferal in continuous infusions for 8-12 hours given 5-7 times per week at mean daily dose of 20-50 mg/Kg body weight according with serum ferritin level and patient age. Chelation therapy started when serum ferritin level reach about 1000mg/ml.the price of blood unit and there are also rare phenotype hard to find. material aspects of consumables cost. chronic anaemia. a significant decreasing of complications due to iron overload and a good quality of life. Conclusion: Adherence to hypertransfusion regime and a good compliance to iron chelation lead to a limitation of endocrine complication for this patients. C. Hypogonadotrop hypogonadism is the most frequent endocrine complication in major β thalassaemia major and an important cause of growth disorders. Nevertheless. chelation therapy is difficult and overwhelming. relief and diminish local side effects. Calota.5 years of age.Vladareanu . treatment is time consuming leading to a restrictions on a patient's activities. A proper transfusion therapy ensure a normal development of thalassaemic child for the first decade of life. the factors associated with bad compliance were: lack of awareness about side effects of iron overload. 116 . Comunicare GROWTH DISORDERSAND HYPOGONADISM IN MAJOR β THALASSAEMIAPATIENTS Fl. the process is time-consuming and must be repeated daily for the rest of patient's life. chronic liver diseases and variation of iron burden susceptibility being involved in this process.Calota National Institute of Transfusion Hematology. Compliance to iron chelation therapy is defined as the extend to which patient's behavior coincides with medical's prescription. iron chelation therapy is monitorised by periodic assessment of serum ferritin. The benefits accumulate over the long-term. thus is necessary to maintain this standard in transfusion therapy. Voicu. Results: Introduction of National Program since 1996 providing accessibility to iron chelation and infusion devices leads for a short period of time to a very good compliance and treatment. Romania Introduction. C. After this period of time and in lack of proper iron chelation growth disorders and sexual development appear. near 2. growth disorder and hypogonadottop hypogonadism remain the most frequent complications for adolescents with major β thalassaemia. L. D. Material and Method: Our study group is formed of major β thalassaemia patients aged 12years old girls and 13 years old boys. Monitoring iron overload and chelation efficacy was achieved by periodical assessment of serum ferritin. Results: Main causes involved in growth disorders and sexual maturation are chronic tissular hypoxia and iron toxicity. Despite therapeutical progress. Nitu. National Institute of Transfusion Hematology.

The evaluation of the Blood Transfusion Center in Bucharest (B. as soon as possible. the documentation concerning instruments. B=16. AB=7. working methods and the 2006 statistics on donor count and this year's B. M. The frequency of blood groups in Romania was last. M. in 1971.C.3%.T. Results. the presentations made by the medical staff on study visit at this Center.1. Hoinarescu. T. Mc. a larger lot of donors must be studied.B and O blood groups around the world as follows: O = 62. Therefore. Hirszfeld discovered a difference among the blood groups of populations in soldiers stationed in Salonic.65%.68%.4. Coban1. Romania In 1914. The following have been used as starting point: the documents on the quality management system implementation in B. there had been no major changes in the population's structure in the last 36 years. A=40. including the ones in Romania. Zagrean .54%.98% .C.Biology 117 . Bucharest blood components productivity. A .7%.C. B. E.86%. Walter Hitzler. The study also contains an evaluation of the gender repartition of ABO and RH systems and also the frequency of the D antigen in the lot as follows : D= 0.2%. estimated 36 years ago. mandatory tests.86%. we have : O 4.C. B=16. focus was put on donor circuit. but these figures vary with geographical areas. Bucharest. Bucharest.These statistics showed : O=32. The study contains a lot of 5000 blood donors present at the Blood Transfusion Center during an interval of 72 days. Arthur and Penrose have estimated the frequency of the A. AB 0.5%. Germany (BTC Mainz). conclusions: Comparing the two transfusion centers results in the necessity of a quality management system implementation in B.In order to compare the two transfusion centers. and along with ABO system. Vuculescu The Blood Transfusion Center. blood components and obtaining methods. Means and methods.T. Comunicare COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT KINDS OF BACTERIA IDENTIFIED IN ROMANIAVS. A = 21. A=43. For a country-wide evaluation. Romania Introduction: The effect of article 11 in the 2002/98/CE Directive is the need for introducing a quality management system in all transfusion centers. the negative percentage of the population is 11. Comunicare IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN BUCHAREST B. M. instruments and reactive lab equipment. Bucharest) status has been made by comparison with Johannes Gutenberg Blood Transfusion Center in Mainz. reactive. the director of Johannes Gutenberg B. Dobreanu1.82%.Comunicare THE ESTIMATION OF BLOOD GROUPSAND Rh FREQUENCY IN BUCHAREST POPULATION A. Lazar2 1)National Institute of Transfusion Hematology Bucharest. B = 16.3%. The results were : O=34.C.T. INTERNATIONAL REPORTS OF CONTAMINATED BLOOD PRODUCTS O.T. Bucharest activity takes place on a level close to that of a German transfusion center.T.5%. donor rewards.15%. Bucharest: the presentation made by dr.C. it has been observed that the frequency of the blood groups in Bucharest hasn't changed significantly since 1971.Negoita Blood Transfusion Center in Bucharest. Mainz.T.66%.Regarding the RH system. As a conclusion of this study.C. in order to increase security in transfusion and further develop the quality of transfusion products.Hoinarescu.28%.Our work verifies the nature in which actual data concurs with these past estimations. since it does not benefit from the same financial funds. D. AB=7.94%. race and population structure. We can consider that B. 2) Bucharest University . The statistics have been realized only in the Bucharest area but they will be applied to the entire country.T.

Following last years experience of our Quality Control Laboratory in identification of blood products bacterial contaminants we found a semnificative difference between types of bacteria reported in international literature and those found in Romania. The most important microorganisms, which contaminates blood products, reported in other countries, are: Yersinia enterocolitica, Klebsiella sp, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, Pseudomonas sp, Flavobacterium Sp, Campilobacter jejuni, etc. In Romania there have been identified the following kinds of bacterial contamination: Staph. aureus coag.+, Eubacterium sp, Propionibacterium acnes, Staph. hominis, Bacillus cereus, Clostridium sp, Bacillus sp, Listeria monocytogenes, Chryseomonas luteola, Erysipelotrix rhusiopathiae, etc. The causes of such differences may be resumated as following: For psychrophilic germs determinations (i.e.Yersinia enterocolitica), with growth at 4˚C, blood products bacteriological control is necessary to be done after 25-30 days of storage, or at the end of storage, but this isn't a usual practice in Romania yet. While other countries reported blood products contaminations with high resistance bacteria to antiseptic methods used in venipuncture procedures and very well adapted for multiplication in blood environment (Yersinia enterocolitica, Serattia spp, Pseudomonas spp), in Romania contaminant microorganisms belong to a great variety of mesofile species, including sporogens, as well as vulnerable bacteria to physical agents: Staphilococcus, Bacillus, Clostridium, Chryseomonas, Erysipelotrix, Listeria, Propionibacterium. Some possible explanation may be the lack of a permanent monitoring system of venipuncture procedure in order to minimize the risk of bacterial contamination in Romania. Comunicare THE STEPS OF BIOLOGICAL VALIDATION OF BLOOD COMPONENTS IN THE QUALITY CONTROL DEPARTMENT OF THE BRASOV BLOOD TRANSFUSION CENTRE L.A.Munteanu, M.Foca, L. Florea Blood Transfusion Center Brasov, Romania Introduction. The haematological and bacteriological quality control of instable blood products (IBP), represent, near the other donating qualification tests, the main tools which assure the security and the quality of the blood and his components. The purpose of this control is the confirmation of the fact that IBP obtained and distributed by the Blood Transfusion Centre have the haematological and microbiological parameters in conformity with national and international standards. Materials and methods. For the haematological control, 1% of each blood product type is tested, every month, by non-destructive method, doing the following tests: the measurement of haemoglobin (Hb), using the HemoCue haemoglobin metre and of haematocritis (Ht); the counting of white cells and platelets using the classical Burker-Turk device. For the bacteriological control are used: the satellite bags BACTIVAM, the validated and expired blood units (especially platelet concentrates) and rejected units (negative for virus markers), which are tested on blood cultures Bio-Merieux HEMOLINE PERFORMANCE DIPHASIQUE (for aerobic organisms detection) and HEMOLINE PERFORMANCE ANAEROBIE (for anaerobic organisms detection). The bottles are incubated at 370C in a bacteriology incubator, reading the results after 48 hours and 14 days. Results. In 2006, were haematologically tested 293 IBP units: 43 units of total blood, 106 units of red cells concentrates, 44 units of fresh plasma and 100 units of platelet concentrates. All tested plasma units had normal values. From total blood units, only one had not a normal Hb/unit level (at least 45g/unit), 9 platelet concentrates had less than 0,5x1011 platelets/unit and did not answer to the standard. 45 red cells concentrates had low level of Hb/unit. In 2006, for the bacteriological control, 339 IBP units were tested. The units were examined every day+, with first reading at 48h and final reading at 14 days. From all blood samples, 22 had a probably bacterial growth. After 48 hours all units were negatives. After 14 days, 22 units were positives (16 for aerobic organisms and 6 for anaerobic organisms). All platelet concentrates were negatives (although these units are the most exposed to contamination, and some of them were tested after the expiration period). All the units of total blood were negatives. A single unit of plasma was positive after 14 days, indicated by the appearance of turbidity in the broth. The rest of positive samples were red cells concentrates : 2 presented colonies on the agar covering the side of the bottle, 1 presented haemolysis, and the rest of them turbidity in the broth. 2 units were positives on both medium bottles, with the appearance of turbidity in the broth, suggesting accidental contamination during the testing. Conclusions. In none of the cases, the deviation from the haematological standards was not very significant, to invalidate the product. The positives IBP units at the bacteriological control were rejected, some of them being previously rejected by other meanings. Comunicare THE HLA FREQUENCY IN BONE MARROW UNRELATED POTENTIAL DONORS FOR NATIONAL

118

REGISTRY (Preliminary study) D.Ilinca, M. Dutescu,A.Bardan, R.Tranulis, L. Ulea, R. Caisan National Institute of Transfusion Hematology -Bucharest, Romania HLA distribution in the National Registry is a key parameter for rationally planning its evolution. This parameter is very close to HLA frequency in local population. 595 unrelated persons, 95 % Caucasians, 5 % other ethnic groups were studied for HLA antigens frequencies. HLA - A, B, DR, DQ antigens were typed by CDC techniques (550 persons) and SSP (45 persons) in 2007. The HLA most frequent antigens were: HLA- A2 (48.9%), A1 (26.7%), A24 (20.3%),A11 (15%), B35 (30.4%), B51 (20.8%), B18 (20%), B44 (13.6%), B60 (12.9%). Our results were compared with the data from literature concerning the HLA antigens frequency in Caucasian population. HLA B27 antigen found in 90 % patients with rheumatic diseases ( ankylosing spondylitis, Reiter syndrome, Crohn disease, acute anterior uveitis) had 8,5 % frequency in our group, very much alike with the frequency in Caucasian population mention in international publications. HLA antigens : A34, A 66, B46, B53, B58, B63 had under 1 % frequency . Under 5 % frequency we found for HLA - A28, A29, A33, A31, A30, B37, B47, B61, B45, B49, B50. Concerning DR antigens we found 37.8% for DR11 (a higher value comparing with the data from literature) , 24.5 % for DR15, 19.8 % for DR17 , 15.6 % for DR1, 15.2 % for DR7, 14.6 % for DR13 and 8.9 % for DR14. Under 5% frequency were: DR12, DR10, DR8, and for DR18 and DR9 the frequency was under 1%. The results for DQ were similar with those found in literature: DQ1 (30.5%), DQ7 (28.6%), DQ2 (15.4%) and DQ4 (1.6%). For DQ8 and DQ9, split from DQ3, frequency was under 1 %. The data concerning HLA frequencies in our group confirm the results obtain on 182 patients waiting for a bone marrow transplant (BMT) and 476 related donors typed in 2006 when we found quite the same HLAfrequencies. 57 patients had a HLA compatible donor in the family. For the remaining 70 % the National and International Register of Voluntary Bone Marrow Donors remain the only solution. For patients with rare phenotypes, founding a HLA compatible donor remain a problem in the family as in Registries. A high number of voluntary unrelated bone marrow donors in National and International Registries will solve the compatibility problem. Comunicare THE RECRUITMENT OF VOLUNTEER UNRELATED BONE MARROW DONORS FOR THE NATIONAL REGISRTY.PUBLIC TEST I.M.Dutescu1,R.Caisan1,L.Ulea1, A.Bardan1,R.Tranulis1, D.Ilinca1 F.Vladareanu1,M.Hoinarescu2, D.Gosa2, M.Popa2,A.Carstea2,D.Ureche3,D.Florea4,L.Florea5,D.Ilcenco6,M.Iugulescu7,D.Crisan8 1)National Institute of Transfusion Hematology - Bucharest; 2)CTSMB; 3)CTS Sibiu; 4)CRTS Tg.Mures ; 5)CTS Brasov ; 6)CRTS Iasi ; 7)CTS Braila ; 8)CTS Maramures Introduction : The stem cell transplantation is today a therapeutic tool quite common in the entire world, successfully used for the treatment of many malignancies. For the eligible patients is the only method for a possible recovery. The stem cell transplant actually represents a procedure for hematological support and recover, for hematopoiesis restoration based on graft stem cells, after chemo and radio-therapies. One of the most important condition for the success of a bone marrow transplant is the identification of a donor with a very good HLA compatibility. The first search begins in the family, but only 25% of the patients are able to have this kind of donor. The other of patients have to find an unrelated bone marrow donor. To perform an alotransplant from an unrelated donor, an Unrelated Donor Registry in necessary. This kind of registry requires a complex activity, one of the most important target beeing the donor recruitment. The potential donors must understand that the stem cells donation is not dangerous and is very like a blood donation. It is also free of charge, confidential and volunteer- is done only with a written consent. Material and method : The aim of this study was to realize a first evaluation of the willingness to donate in view to recognize the most important motives for and the most frequent barriers against becoming donor. The study was performed on a homogenous target group represented by registered blood donors from 7 blood donor centers from Bucharest and the country. Only the eligible subjects for this kind of register, with age between 20 and 49, were taken in the study. The test was performed like an anonymous questionnaire filled in the same time with blood donation. The answers were analyzed in subgroups : sex, donors level studies, urban/rural.Results and conclusions: The test emphasized the fact that the majority of the subjects have already heard about bone marrow donation ( 70% of donors with medium studies and 86,8% from those with high level studies).The problem is that a big part of them don`t know what this procedure is (67,2% of donors with medium studies and 43,5% from those with high level studies).As for the interest for the subject of donation, the answer was YES in 73,5% respectively 78,8% of the examinated subjects. To the direct question

119

regarding the agreement for anonymous and volunteer bone marrow donation, we had aprox. 20% negative and 27% positive answers, and 53% who asked for more explanations in view to give an answer to this question. The study proves that one of the most important obstacle for a bone marrow donors registry set up is the knowledge deficiency.An important activity to inform the public in write or video tools is obligatory. It must be clearly explained what for is this registry necessary, who can join this file, how and where can they be put in the registry, when the donation can be done, how a donor can be selected, the steps of the donation, how the procedure is done, what are the duties of the donor, what are the expected results of the transplant. Statistics show that maximum estimate number of HLA combinations is 11.4 x 1018 and the realistic estimation of number of HLA combinations within a single ethnic group is 2.6 x 106. A donor registry needs at least 200 000 typed persons to assure the selection of a compatible bone marrow donor for 85% of the patients with frequent HLAantigens. Comunicare INCREASING MOTIVATIONAND CREATING REGULAR BLOOD DONORS RESEARCH ON 700 DONORS FROM TWO BLOOD CENTERS IN THE COUNTRY A. Bugner1, L. Burta2,A.M. Dobrotă3 1) National Institute of Transfusion Hematology, Romania 2) Blood Transfusion Center Arad 3) Blood Transfusion Center - Constanţa A fifteen question questionnaire was created and applied on 700 regular donors (donors with at least 3 blood donations). The reason for this was to find out what the mechanism that creates a regular blood donor is, what makes a nonremunerated blood donor and why some donors give up on the blood donation. These are some of the most important conclusions that were extracted from the questionnaire results: a) In the process of recruiting blood donors, the most important recruiters are the blood donors themselves. This brings up the idea of creating blood donation promotion courses for donors, method which has been successfully used in all the European countries. b) Conditions at the blood center and the way the donors are approached are very important. This includes the way the donor is received, the room where the donor waits before giving blood, the way the nurses approach the donor and the doctor-donor relationship. Blood donation promotion courses could be useful for the blood transfusion personnel as well. Comunicare THE INCIDENCE OFALLOIMMUNISATION THROUGH PREGNANCY AND ITS DIAGNOSIS D. P. Florea Regional Center of Blood Transfusion Tg. Mureş, Romania The hemolytic disease of newborn is a frequent cause of morbidity and mortality even if its incidence has dropped during the last years as a result of immunoprophylaxy with IgG anti-D, performed on pregnant women Rh(D) negative who gave birth to an Rh(D) positive child. In Romania, the most important antibody responsible for hemolytic disease of newborn is Rh(D). The main reason for the persistence of, this etiological configuration is the incomplete protection offered by IgG anti D. The purpose of our study ist to demonstrate the importance of screening tests for finding alloanticorps during pregnancy and prevalence of alloimmunisation cases in our laboratory. The period of study was mars 2006 April 2007, performed on pregnant women and newborns of immunized mothers. The work protocol consisted of: 1.Typing blood group ABO, Rh. 2.Typing Rh-Kell group. 3.Typing weak D by Indirect Coombs Test. 4.Screening irregular antibody on maternal serum. 5. Identifying irregular antibody on positive screening tests. 6. Titration of the antibody.7. Typing ABO, Rh group and Coombs direct test on newborn in cord blood. During the period of study, a number of 1636 tests were performed on 545 Rh negative pregnant women and 107 newborn. Screening was positive on 27 cases (4,9%); concerning the type of antibody: 74% anti Rh (D); b) 11% anti Kell; c) 7,5% anti Lewis; d) 7,5 % unspecified. By analyzing data, we found that in most cases the alloimunisation is caused by anti Rh(D); in others countries in which anti-D prophylaxy is being carried for

120

but some others special techniques in order to assure a safe blood in transfusion of this patients. Quantifying fetal red cells volume is the most important element of monitoring and preventing hemolytic disease of the newborn. 121 . standard operating procedures. Romania The key mechanism of alloimmunisation through pregnancy is the transplacentar transfer of fetal red cells in to the maternal circulation.2. MnSs) 40 sera. The allo-antibodies belonged to all blood group systems : Rh-43 sera. b)monitoring the efficiency of IgG anti/D prophylaxy. we can say this method is a simple test which utilizes regular laboratory equipment and as it is not expensive it can be performed successfully in any hospital laboratory as a screening method for assessing fetomaternal hemorrhage. based on Good manufacturing practice.P.many years the immunization by anti-D is very low (1-2%). anti-D.2%. anti-K) and cold autoantibodies (anti-H. This protocol was created. based on the fetal hemoglobin resistance to acid elution. calibrating the medical equipment (centrifuge.Radulian.c)mildly positive control 0.3%. Sirian National Institute of the Transfusion Hematology The purpose of the work : to estimate the efficiency of the methods used in Autoimmune Haemolytic Anaemia (AHA) investigations in order to identify the allo-antibodies hidden by allo-antibodies. IgG+C3d+IgA (12 sera). Choosing the necessary characteristics for the reactive. M. d)intensely positive control 1%. Quality standards and international recommendations. S. Lewis. 6.nl. direct antiglobulin test (DAT) with poly and monospecific sera. 5. in 97 sera we identified both auto and allo-antibodies by 1/5 dilution sera in saline (52 sera) and also by auto-absorption method (20 sera) and by differential absorption method (25 sera). in 223 sera we identified only auto-antibodies. 18 sera contained only allo-antibodies detected by usual techniques. Comunicare RED-CELLALLO-IMMUNIZATION INAUTOIMMUNE HAEMOLYTICANAEMIA(AHA). microscope). As a conclusion. c) implementing a routine test for assessing feto-maternal hemorrhage. Comunicare ASSESING OF THE FETOMATERNAL HAEMORHAGE THROUGH ACID . anti-I) in 63 sera. One of the most frequent screening test used for determinating fetomaternal hemorrhage is the Kleihauer test. Mureş. Teaching and evaluating laboratory personnel to properly execute necessary operations. The method validation was performed through the next steps: 1. C3d(81 sera). IgG subclasses routine screening and identification of the antibodies by special procedures: undiluted and diluted 1/5 patient's sera in saline. IgG+IgA+IgM (5 sera). In 32 sera we couldn't identify the specificity of the alloantibodies. IgG+C3d (89 sera).: Subjects : 411 patients with idiopathic or secondary of malign diseases AHAI. anti-ce. After a large number of tests we carried. anti-HI. approved and validated during May-November 2006 in our laboratory. 4. the elution. Methods: ABO-Rh-Kell grouping. others systems (Duffy. The auto-antibodies were warm antibodies in 257 sera (anti-e. In Romania no profile institution does this evaluation. type IgG (224 sera). we found identical results concerning the colour of slides as well as fetal red cells proportion after applying the calculating formula. anti-Ce.ELUTION TECHNIQUE D. Kell. Kidd. Florea Regional Center of Blood Transfusion Tg. auto-absorption and differential absorption methods.3. Performing several tests with samples from pregnant women after a well documented protocol. anti. We believe the situation in Romania could be improved by : a)the serious involvement of the Health Ministry in providing proper Guidelines for the diagnosis and treatment of the hemolytic disease of the newborn. Performing four control test : a)negative control. The purpose of this study is to present the protocol of validation for the method used by us (there are several other methods). Material and methods. b)mildly positive control 0. Results: DAT was positive in all cases (>2+). In 73 sera we didn't find any antibody neither by standard methods nor by the others methods. Conclusions: The investigation of the sera from patients with Autoimmune Haemaolytic Anaemia must be performed in a specialist laboratory able to use not only the standard methods. Analyzing and comparing results from the five series of tests. Elaborating procedures for testing.

Savuly. VII. but for practical purposes. Romania Introduction: Hemolytic disease of the newborn (HDN). Bucharest. when exposed to a complete D antigen. Conclusions: In order of avoiding transfusional conflicts that may appear because of the immunogenity of the D antigen. It was not until the 1950s that the underlying cause of HDN was clarified. VI. This category was often classified as “weak” D (Du) and was often transfused as RhD negative individuals.2007 we have introduced partial RhD testing done following the standard operational procedures on both blood donors and pregnant woman.A. Individuals whose cells lack parts of the D mosaic. Starting from 23.Florea. Discontinuation of the drug rapidly resolved the hemolytic reaction and prevented the onset of renal failure. more exactly DIII. H. This kind of isoimmunization occur between the mother 122 . HEMOLYITIC DISEASE OF THE NEWBORN C. Materials and procedure: The reactives used are Dia Med-ID Card “Partial RhD-Typing” with 6 microtubes containing polyspecific antihuman globulin (rabbit anti-IgG and monoclonal anti-C3d). Posea1. M.A. There have been tested a number of 1811 blood donors and 91 pregnant woman. M. is now considered a mosaic of epitopes (30 epitopes. DBT and RoHar. 3 where identified as having D partial.involves incompatibility of the Rh factor or ABO blood groups. on blood donors L. Comunicare Research of the D partial variables. Florea Blood Transfusion Center Braşov. the newborn's red blood cells are being attacked by antibodies from the mother. We know. Vladareanu2. DFR. because of having the most resembling antigenic structure as the complete D antigen. Romania Introduction: The D antigen of the Rh system. that immunization hasn't been observed at this particular category. Roşu. Romania Cephalosporins are frequently associated with positive direct antiglobulin test (DAT) and may rarely cause immune hemolytic anemia. G. it is important to research for the partial D variables on donors in order of identifying the DVI category. Muresianu1 1) Emergency Universitary Hospital-Bucharest. We present a case report with severe hemolytic anemia after intravenous cephoperazone 2 g daily for 14 days.Comunicare AUTOIMUNE HAEMOLYTICANAEMIA DRUG INDUCED CASE REPORT C. namely. It should be known that 6% of the “Du” where actually DVI. from specialized literature. M. These donors have been registered as RhD positive. Comunicare MOTHER' S RHESUS ISOIMMUNIZATION.Brasov. Results: From a total of 252 RhD negative donors that have been tested following the standard operational procedures. Immunohematologic studies of drug-dependent antibodies were performed by using cephoperazone treated red blood cells (RBC) and untreated RBC in the presence of drug.Stoian Blood Transfusion Center . Romania 2) National Institute of Transfusion Hematology. Stoian. the 9-epitope model is clinicaly satisfactory). V. The ID-Partial RhD-Typing kit consists of 6 monoclonal anti-D wich can aid further characterization of the RhD antigen: II. The patient's serum contained antibodies that reacted with both drug-coated RBC (adsorption mechanism) and with uncoated RBC when cephoperazone was added to the serum (immune complex mechanism). IV. occurs when there is an incompatibility between the blood types of the mother and baby . also known as erythroblastosis fetalis. Our report underlines the importance of close laboratory and immunohematologic monitoring of patients treated with cephalosporins in order to recognize hemolytic reaction due to these antibiotics thus reducing the chance of serious sequels. The anti-D partial antibody had been noticed on patients within the category DVI which remains the most important category. can start the production of antibody to the epitopes that are lacking on the individual's cells. with clinical importance. within the gel matrix.05. Ursachi1. Voican1. I. E. L.

we discovered that the anti-D antibodies where found near the anti-Leb antibodies. 4 cases with anti-A antibodies isoimmunization (0. Romania Introduction: Hemolytic disease of the newborn (HDN). tube agglutination (in order to detect and titrate the immune antibodies).and fetus in the course of ABO group system incompatibility. help for respiratory distress using oxygen or a mechanical breathing machine. Seven hundred one cases of pregnancy where studied in CTS Brasov. This may include: intrauterine blood transfusion of red blood cells into the baby's circulation. Results: Ten patients with HDN diagnose where tested. E. It was not until the 1950s that the underlying cause of HDN was clarified. and four out of ten cases required blood replacement. direct antiglobulin test (DAT with polyspecific and monospecific AHG reagents). and also agglutination by means of Gel Test ID-Micro Typing System (phenotype. L. detect.Braşov . from witch 1 with anti-A antibodies isoimmunization (0. 2 cases with anti-B antibodies isoimmunization (0. Roşu. Comunicare HEMOLITIC DISEASE OF THE NEWBORNAND BLOOD COMPATIBILITY SELECTION C. also known as erythroblastosis fetalis. a mixture of anti-D+ and anti-C antibodies where identified. treatment may be needed. identify and titration of the immune antibodies) where used. Rh/K phenotype. The first description of HDN is thought to be in 1609 by a French midwife who delivered twins. we discovered: * 123 subjects with Rh0 D positive.81%). Results: From the total of 701 cases we studied.69%). intravenous fluids. occurs when there is an incompatibility between the blood types of the mother and baby . The anti-D prophylaxis has decreased the alloimmunization. Also in 2 cases. In another particular case. for qualitative and quantitative antibodies test. M. 1 case with anti-CW antibodies isoimmunization (0. early delivery if the fetus develops complications. Determination was made using few test cards: for blood type ABO/Rh. Methods: Agglutination technology by means of opalin plate (for ABO blood groups and Rh0D identification). * 578 subjects with Rh0 D negative. 2 cases with anti-Lea antibodies isoimmunization (0. after birth: blood transfusions. from witch: 21 cases with anti-D antibodies isoimmunization (3. namely. Methods: Agglutination technology was used. by means of D and C factor. by means of Gel Test ID-Micro Typing System.34%). 2 cases with anti-C antibodies isoimmunization (0. Stoian. 123 . Conclusions: These techniques proved once again the anti-D antibodies involvement in the Hemolytic disease of the newborn.34%). exchange transfusion to replace the baby's damaged blood with fresh blood. for blood type selection.63%).17%). Conclusions: Pregnancy incompatibility. Once HDN is diagnosed. Tests confirmed the initial HDN diagnose by Rh factor incompatibility. or. Florea Blood Transfusion Center . the newborn's red blood cells are being attacked by antibodies from the mother.involves incompatibility of the Rh factor or ABO blood groups-. Savuly.34%). concludes some times to HDN.

infecţiile parazitare.49% din numărul total de donatori). Iugulescu. Cercetarea creşterii activităţii ALT in sângele donat. In anul 2005.T. L. din care 166 dintre ei au avut o valoare crescuta a ALT. numărul total de donatori a fost de 11. ALT poate creste de asemeni ca rezultat al alcoolismului sau obezităţii. România Introducere.T. In anul 2006. situaţiile centralizate pe grupe de vârsta si sex. România Introducere. mononucleoza infecţioasă.801. din aceştia.730 de donatori. M. sex sau rasa iar nivelul normal al ALT poate fi variat la populaţii diferite.I. 5 ml sânge de control. 262 prezentând valori peste limita normala a ALT (2. BRAILA M. Iugulescu Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila.22% din numărul total de donatori). In anul 2004 au fost 11. LA DONATORII NOI SI FIDELIZATI IN ULTIMII 3ANI SI IN PRIMUL SEMESTRUALANULUI 2007.S. LAC. CTS Brăila promovează donarea de sânge benevola. îndepărtarea din transfuzie a pungilor de sânge care prezintă creşteri peste valoarea normala a ALT si urmărirea donatorilor.L. selectarea cat mai corecta a donatorilor. numărul total al donatorilor a fost 11. Donarea de sânge nu poate fi înlocuită de nici un fel de tratament.S. hemocromatoza. Donarea de sânge este un profund act umanitar fata de semeni.I. febra galbenă. E. zilnice. creşterea numărului de donatori fidelizaţi. Creşterea activităţii ALT in ser sau in plasma este un indicator al apariţiei si evoluţiei unor leziuni hepatocelulare.T. când se prezintă la următoarea donare. neremunerată şi anonimă.) şi recomandarea unei pauze de 6 luni de la donare cu repetarea analizei si educaţie sanitară corespunzătoare Concluzii: a) din numărul total de donatori care prezintă ALT cu valori crescute peste limita normala ponderea o reprezintă donatorii fidelizaţi (peste 75%). li se recoltează. b) peste 80% dintre donatorii cu valori ALT crescute sunt de sex masculin. MAI MARE DE 70 U. tumori maligne ale ficatului. M.101. c) pe măsură ce înaintează in vârsta persoanele (născute in anii 1950 si 1960) reprezintă un procent de aproximativ 60% din numărul totalul donatorilor cu valori ALT peste limita normală. selectaţi din grupul de populaţie cu riscul cel mai redus de a avea diverse boli ce se transmit prin sânge. leucemia. Probele de sânge care prezintă valori crescute ale ALT sunt repetate in dublet a doua zi. Poster EVOLUTIA NUMARULUI DE DONATORI DE SANGE REPARTIZATI PE GRUPE DE VARSTA SI SEX LA CTS BRAILA IN PERIOADA2000 2006 E. Maladiile care pot cauza creşterea activităţii ALT sunt : hepatita acută si virală. Obiectiv: Obiectivul lucrării de fata este analizarea evoluţiei numărului de donatori de sânge repartizaţi pe grupe de vârsta si sex in perioada 2000-2006 in C. lunare. Brăila. bruceloza. Material si metode: La baza datelor din prezenta lucrare sta evidenta zilnica din registrele de consultaţie a donatorilor. clinic sănătoşi.T.POSTERE Poster REPARTITIA PE SEXE SI VARSTAA DONATORILOR CU A. Donatorilor. îngrijirea donatorilor prin consiliere pre si post donare. peste limita normala (1. Obiectiv. Butnaru. d) controlul ALT la toţi donatorii care au prezentat valori crescute ale ALT la donarea anterioară şi la cei cu valori situate în “zona gri” este un factor important al scăderii numărului de rebuturi cu repercusiuni şi asupra îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei prin educaţia sanitară primită din partea personalului C. Din acest total. fiind de maxima eficienta. Mihăilă Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila. care prezintă valori crescute ale ALT în sânge. trimestriale si anuale si 124 . Acest lucru a fost posibil datorită introducerii controlului obligatoriu înainte de donare şi la donatorii care prezentau valori situate în “zona gri” (50-70 U. Pentru a pune în evidenţa creşterea activităţii ALT se utilizează trusa cu reactivi ALT SENTINEL (ALT Color Microwell). Ionescu.07% din numărul total de donatori).S. 243 de donatori au prezentat valori peste cea normala ale ALT ( 2. este un gest nobil de ajutor al omului aflat în suferinţă. Nivelul ALT poate fi influenţat de vârsta. Material şi Metodă.

Considerate ca incidente ale donării de sânge . Poster INCIDENTEALE DONĂRII DE SÂNGE ÎN PERIOADA2004 . 2004-64%. 2002-67%.T. BRĂILA. alternând la două donări consecutiv două truse de lucru. România Introducere. procentul celor de sex masculin a scăzut. in anul 2006 înregistrându-se cele mai puţine cazuri .= 139=21. feminin = 2709 : HBV poz.2006 numărul donatorilor tineri cu grupa de vârsta cuprinsa intre 20-30 de ani. numărul donatorilor fidelizaţi s-a menţinut constant în ultimii 3 ani în jurul valorii de 83%. Brăila. procentul total pentru donatori fidelizaţi masculin şi feminin menţinându-se în ultimii 3 ani la 83 % din totalul donatorilor . se depistează markeri virali HBV.531% .HTLV prin testarea serului donatorilor prin metoda ELIZA.M. După 1990 şi până în prezent la C. G. Concluzii: In perioada analizată (2000-2006) la CTS Brăila: numărul donatorilor de sânge a crescut progresiv. dar prezente si deloc neglijabile.Antohi. A crescut numărul de donatori tineri în corelaţie cu scăderea celor cuprinşi în grupa de vârstă 41-62 de ani. Butnaru.se confirmă la Laboratorul Central de Referinţă pentru VTS. = 122= 2. comparative cu donatorii vechi . Babeş. Se observa incidenţa mai mare la donatorii de sex masculin.A. BRĂILA ÎN ULTIMII 7 ANI M. T. = 83=3. a cazurilor in special de lipotimie. Studierea incidenţei cazurilor de lipotimie si hipotensiune arteriala in ultimii trei ani (2004. In primele zile ale săptămânii si de asemenea in zilele călduroase se observa o creştere a acestor incidente. fracţionarea sângelui în şase subproduse. Concluzii. In ceea ce priveşte donatorii fidelizaţi. Obiectiv. Lucrarea de faţă are ca obiectiv prezentarea distribuţiei markerilor virali HBV şi HCV la donatorii noi pe grupe de vârstă şi sexe începând din anul 2000.101. C.T. a crescut progresiv în perioada analizată. ceea ce semnifică întinerirea masei de donatori de sânge. 2005. 2003-66% . Iugulescu. aspect pozitiv pentru C. Material şi metode Depistarea markerilor virali se face prin metoda ELISA. De asemenea se observa scăderea progresiva a acestor incidente post donare. Rezultate. România Introducere.cu o frecvenţă relative scăzută. sunt lipotimia si hipotensiunea arteriala.programele de înregistrare a datelor. HCV poz. 200169%.T.S.S. Numărul donatorilor ocazionali a crescut progresiv . apoi s-a stabilizat in jurul valorii de 11. din 2000 până în 2006 procentul de donatori de sex feminin a crescut de la 25% la 33%. 2006-61% dar in timp procentul a scăzut de la 70% in 2000 ajungând la 61% in 2006 iar procentul de donatori de sex feminin a crescut de la 30% în 2000 la 39% in 2006. Numărul total al donatorilor a crescut progresiv din 2000 până în 2005. se face propagandă pentru donarea benevolă şi neremunerată şi există o preocupare permanentă pentru creşterea calităţii produselor şi a tuturor serviciilor oferite donatorilor şi spitalelor. se fac depistări de anticorpi iregulari. Rezultate: A crescut in timp numărul donatorilor fidelizaţi si in special in perioada 2005 . Rezultatele…. stabilizându-se la 11.HCV.=359=4.T. Poster REPARTIŢIA PE SEXE ŞI VÂRSTĂ A DONATORILOR NOI DEPISTAŢI CU HBV ŞI HCV L A C. Numărul donatorilor cu o donare anterioară de cel puţin 5 luni . HCV poz. 2005-62%.HIV. = 2.587% (din DN). Brat Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila. În România primele centre de transfuzie apar în anul 1949 iar în anul 1952 la 1 noiembrie se înfiinţează Centrul de Transfuzie Sanguin` Brăila având ca personal un medic şi două surori medicale. numărul donatorilor de sex masculin este mai mare decât cel al donatorilor de sex feminin. recoltarea de sânge se face în sistem închis în pungi de plastic. în timp ce procentul donatorilor de sex feminin a crescut de la 25% in 2000 la 33% in 2006. Se observa o incidenţa crescuta a cazurilor de hipotensiune arteriala si lipotimii in special la donatorii noi si in special la persoane tinere de sex masculin. HCV poz. în timp ce grupele de vârsta 41-50 si 51-62 au scăzut.064%). M.S. 2006) a cauzelor acestora si realizarea unui plan de prevenire a acestor incidente . fenotipare în alte sisteme eritrocitare decât în sistemul ABO şi Rh.2006 LAC. Brăila a fost adusă aparatură modernă. In total : HBV poz = 6.500 . Din repartiţia pe sexe se observa ca din 2000 si pana in prezent donatorii de sex masculin au fost mai mulţi decât cei de sex feminin in 2000-70%. Obiectiv. Iugulescu.S.285% (din DN) . ceea ce înseamnă o revenire a acestora la donare. Raportat la numărul total de 125 . In ultima perioadă numărul donatorilor fidelizaţi cu grupa de vârsta 3140 ani a crescut.754 % .Găitan Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila. Total donatori 2000-2006 : din care : raportat la donatorii noi : donatori noi = 7923 (masculin = 5214: HBV poz.340%. E.

Sirian.290% (masculin = 122= 0. Radulian. Donări fidelizate validate pentru HBV şi HCV 2000-2006 = 69.931 din care donări invalidate = 703. Concluzii: Tehnica cu eritrocite magnetizate. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. pozitiv la două determinări succesive.000 de persoane.12%. Poster PREZENŢA ANTICORPILOR IREGULARI ANTIERITROCITARI LA DONATORII DIN C.03%.23%. Material şi metodă: Pentru a evidenţia prezenţa anticorpilor se testează serul donatorilor cu hematii test cu configuraţie antigenică cunoscută.12%. dCcEe=0. HCV poz. dCcee=1. DccEe=14. antiD+C. utilizând linia Diagast Freelys. dCee=0. Demergian Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila.12%. dccEe=1. feminin= 139 = 0. Rezultate:Frecvenţa grupelor OAB: O = 34.80%. C.70. S.70%. 44 cazuri au fost confirmate de INHT Bucureşti. linia Diagast Freelys-Nano. BRĂILA ÎN PERIOADA2000-2006 (POSTER) M.197%). Tehnică şi reactivi: Fenotipări eritrocitare în sistemul OAB şi RhKell.82%). DccEe= 11.72%. îndepărtarea din transfuzie a pungilor de plasmă depistate cu anticorpi iregulari. M. b) Test Coombs Indirect. Concluzii finale. Micile diferenţe pot fi explicate prin particularităţile lotului investigat de noi.36%. Există două etape în cercetarea anticorpilor iregulari: 1) Depistaj (RAI ) Test Coombs/Enzima combinat. Material şi metodă.118%). = 205 donatori : 0. persoane politransfuzate.24%. depistajul (screening-ul de anticorpi iregulari antieritrocitari prin TCI cu ser AG anti IgG.S.30%. comparativ cu tehnica de rutină a laboratorului (DiaMed). antiM). Metode: tehnica aglutinării pe lamă folosind diferite seruri comerciale (DaiMED. Sirian. DccEe=11.12% (subgrup A1=37. Evidenţierea anticorpilor iregulari antieritrocitari în serul unei persoane vizează prevenirea accidentelor hemolitice post-transfuzionale.donări: HBV poz. DCCEe=0. Rezultate: În perioada 2000-2006 s-au efectuat 9307 testări din care: 53 cazuri au fost depistate cu RAI pozitiv. România Introducere. subgrup A2B=1. subgrup A2=6.173% . AB= 6. România Scopul lucrării: o încercare de a estima frecvenţa grupelor OAB şi a fenotipurilor Rh prin investigarea unui număr de 6.80%. Concluzii: rezultatele noastre sunt foarte apropiate de datele din literatură referitoare la aria noastră geografică.71% (subgrup A1B = 5. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. A= 44. fără necesitatea centrifugării. dccEE=0. Dccee=2. G. feminin = 83 = 0.Poster TESTĂRI IMUNOHEMATOLOGICE ERITROCITARE CU ERITROCITE MAGNETIZATE S. antiD+E. Subiecţii: pacienţii cu boli hematologice . Poster FRECVENŢA GRUPELOR OAB ŞIAFENOTIPURILOR Rh ÎNTR-UN LOT POPULAŢIONAL DIN ZONABUCUREŞTI M.03%. este utilă în determinările obligatorii pretransfuzionale.09%. DccEe=14. Obiective : Cercetarea anticorpilor iregulari în sângele donatorului.21%.83%.20%.508%.705% (masculin = 359 =0. Negutu. Frecvenţa fenotipurilor Rh: Dcee=31. Iugulescu. RhD standard şi a celorlalţi factori ai sistemului Rh şi K. dccEc=1. DCCee = 20. Concluzii: Procentul de RAI pozitiv la donatorii de sânge în perioada cercetată a fost de 0.095. BioRAD) şi micrometoda aglutinării în coloană (DiaMED. BioVue. ScanGel). 2) Identificare (stabilirea specificităţii) la INHT Bucureşti: a) Test enzimatic (papaina).05%). România Introducere. DccEE=1.30%. pentru evitarea reacţiilor hemolitice transfuzionale. soţii şi nou-născuţii acestora.: 498 donatori : 0.83%. Determinările imunohematologice cu eritrocite magnetizate (Diagast) utilizează hemaglutinarea în microplăci.T. Dccee0 2. cu eritrocite magnetizate permiţând sedimentarea lor rapidă.15%. Evidenţierea anticorpilor antieritrocitari din clasa IgG(antiD. Fl. B=14. femei gravide. Radulian. antiK. ddccee=15. Fl. Poster 126 . ddccee= 15. Rezultate: Evidenţierea cu acurateţe a fenotipurilor OAB .569%.

Conclusions. Ca metode de lucru s-au folosit : macrometoda de hemaglutinare în fază lichidă şi micrometoda hemaglutinării în gel. anticorpi anti-Duffy 1 (1. Samples of blood with ALT over normal are repeat in doublet next day. Growing the activity of ALT in serum or in plasma is an indicator of apparition and evolution of lesions of cells of liver The diseases who causes grow activity ALT are acute and chronic hepatitis . People was born in 1950-1960 presents a percent 60% of total number of donors with value for ALT over normal. Iugulescu 127 . M. ALT grow in alcoholism in obesity too . This is possible because introduction compulsory control before donation for donors who present value for ALT situated in “gray zone”(50-70UI) and recommendation a break for 6 months of donation and then repeating test and sanitary education.0%). sex or race and the normal level of ALT can be different for different populations.75%). Of this number 262donors presents value for ALT over normal in blood(2. Poster DISTRIBUTION ON SEX AND AGE FOR BLOOD DONORS WITH ALT OVER 70U.50%) sunt cu anticorpi antieritrocitari iregulari prezenţi. AND NEW AND FAITHFULLY DONORS IN LAST 3 YEARSAND FIRST HALF OF 2007 AT CTS BRAILA M. E. The research of growing activity ALT in blood . anticorpi anti-Lewis 35 (43. For donors with value for ALT over normal in blood .5%). Concluzii : Deşi frecvenţa anticorpilor iregulari antieritrocitari este redusă (1. E. cu reactivi DiaMed şi ScanGel.FRECVENTA ANTICORPILOR ANTIERITROCITARI LA DONATORII DE SANGE DIN C. contribuind la prevenirea unor reacţii transfuzionale de incompatibilitate şi aloimunizării posttransfuzionale.22%).25%). For following activity of ALT use kit of reactive ALT SENTINEL.Iugulescu. Chiorean Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj.T.07%). Zdrenghea.75%). before the next donation will be take 5 ml blood for testing. România Introducere : In vederea asigurării securităţii transfuzionale din punct de vedere imunohematologic. pe lângă determinarea/verificarea grupului OAB şi RhD. Pentru 80 s-au făcut identificări de anticorpi. neoplasm of liver. Mihăilă Blood Transfusion Center Brăila . brucellosis .I. In 2004 were 11730 donors.S. hemochromatosis leukemia . anticorpi anti-Kell 3 (3. In 2005 were 11801 donors. Objective.parasitical diseases.25%). Poster THE EVOLUTION OF NUMBER OF DONORS OF BLOOD DISTRIBUTES IN GROUP OFAGEAND SEX AT CENTER OF BLOOD TRANSFUSION-BRAILAIN 2000-2006 E. The control for ALT for all donors who presents value for ALT over normal and for donors who present value for ALT situated in “gray zone”(50-70UI) is a very important because in this way rejected is reduce and level of health for people is improve through sanitary education by staff of CTS Brăila. The level of ALT in function by age. Over 80% donors with value for ALT over normal are male donors. L. ca metodă de rutină la toţi donatorii de sânge se efectuează cercetarea anticorpilor iregulari antieritrocitari. Of this number 243 donors presents value for ALT over normal in blood(2.50%) .mononucleosis . anticorpi anti-papaină 4 (5.elimination of blood transfusion a bags of blood who presents value for ALT over normal and following of blood donors.CLUJNAPOCA IN 2006 C. Material and methods. cu următoarele rezultate :anticorpi anti-Rhesus 34 (42. Material şi metode : In anul 2006 au fost testaţi 16248 donatori de sânge pentru prezenţa de anticorpi iregulari antieritrocitari. în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională.Romania Introduction.R. Butnaru .49%). autoanticorpi 3 (1. anti-D) denotă importanţa acestor teste. Rezultate : 242 donatori (1. Ionescu.faptul că au fost identificaţi anticorpi cu semnificaţie în transfuzia sanguină ( ex. There are donors with value for ALT over normal particularly faithfully donors (over 75%). In 2006 were 11101 donors. yellow fever. Of this number 166 donors presents value for ALT over normal in blood(1. M.

Results. In this time the number of occasionally donors gradual grow. and in 1952 to first November establishment the Center of blood transfusion Braila with one physician and two nurses. discover irregular antibodies. care of donors through advising pre and post donation. Donation of blood can't be replace by another treatment and it is of maxim efficiency. 2001-69%.collection of blood made in close system in plastic bags . made phenotype in another system except ABO and Rh . Growing in time number of faithfully donors and particularly in this period 2005-2006 number of youth donors with ages from 20 at 30 years. Conclusions. The number of male blood donors is more than female blood donors. The number of youth donors grow while the number of donors in group of age 4162 fail . the number of occasionally donors gradual grow.it is a noble gesture of help for the human being in suffering. From 2000 to 2006 the percent of female donors grow from 25% at 33%. Romania Donation of blood is a deep humanitarian act for fellow creatures . Material and methods. Objective. After 1990 to present in CTS Braila was bring modern equipment . made advertising for voluntary. unremunerated and there is permanent care for improve of quality of produces and services for donors and for hospitals. HTLV through testing donor's serum with ELIZA method. selection as well as possible of donors of blood .HIV. centralization situations on group of age and sex daily. Total percent of faithfully male and female donors maintaining in last 3 years at 83% of total number. unremunerated and anonymous. Objective of present paper is analyzed of evolution of number of donors of blood distributes in group of age and sex at Center of blood transfusion-Brăila in 2000-2006. At base of dates in present paper is daily evidence from consultation registers of donors.Conclusions.Blood Transfusion Center Brăila. First centers of transfusion appeared in Romania in 1949. dividing blood in six produces. we see that number of male donors from 2000 at present was more than female donors in 200070%. In this time. Discovering infectious markers through ELIZA 128 . the number of faithfully donors of group age 31-40 raised what means a great number of youth donors in time group of age 41-50 and 51-62 reduced. M. 2003-66% . Iugulescu. Objective. Objective.Găitan Blood Transfusion Center Brăila. There are incidents of blood donation . growing of number of faithfully donors. Brat Center of Blood Transfusion Braila Introduction. Studying of incidents of cases of lipothymia and low blood pressure in last years and their causes and realizing one plan of prevention of these incidents. HCV. Iugulescu . discover infectious markers HBV. Center of blood transfusion Brăila promote donation of blood voluntary . C. In this time 2000-2006 in CTS Braila.Antohi. 2004-64%. 2002-67%. Growing incidence for new male donors of blood particularly lipothymia.Babes. but present and not negligible lipothymia and low blood pressure. This paper has got objective the presents distribution infectious markers HBV and HCV for new blood donors on the group of age and sex. 2006-61% but in time the percent failing from 70%in 2000 at 61% in 2006 and the percent of female donors raise from 30% in 2000 at 39% in 2006. with low frequency . Romania Introduction. Poster INCIDENTS OF BLOOD DONATION IN 2004. beginning with year 2000. About faithfully donors. We see a growing incidents of cases of lipothymia and low blood pressure especially to new donors of blood particularly at youth male persons. Butnaru . From distribution on sex. 2005-62%. monthly.A. T. From 2004 until 2006 these cases low gradual . The total number of donors grow gradual from 2000 to 2005 and then it was stabilization around at number 11101 in 2006. Growing these incidents especially in first days of week and warm days. Material and methods. quarterly and yearly and programs of recording dates. Total percent of faithfully donors maintaining in last 3 years at 83% of total number. percent of male donors failed and female donors raised from 25% in 2000 at 33% in 2006. In last time. 2005AND 2006AT BTC BRAILA E. M. The number of blood donors grow gradual and then it was stabilization at 11101. Poster DISTRIBUTION ON SEX AND AGE FOR NEW BLOOD DONORS WITH HBV AND HCV AT CTS BRAILA IN LAST 7 YEARS M. clinical health. G.

Sirian. dCCee=0.705%-( male -359-0.03%. Poster DISTRIBUTION OF OAB BLOOD GROUPS AND Rh GENOTYPES IN A GROUP OF PEOPLE FROM BUCHARESTAREA M. HCV -205 donors -0. Results. dccEE=0. However some various can be explained by the peculiarities of our investigated group of people. Material and methods. For made evidence the presence antibodies we test donor's serum with red cells with know configuration antigenic. ScanGel).Sirian. <br/> Results: the frequency of ABO blood groups: group O = 34.340%. There are two stages in the researches irregular antibodies.569%.HCV-83-3.36%.587%.8o%. group A=44.44 cases were confirmed of INTH Bucharest. Dccee=2. their husbands and newborns. pregnant women. female-83-0.17% (subgroup A1BB=5. Romania Background: immunohematological testings with magnetized erythrocytes (Diagast. ddccee=15. Total number of donors in 2000-2006 for new donors 7923 (male-5214-HBV 3594.173%. DccEe= 11. B)Coombs test indirect. dCcee=1.197%). Freelys) is a microplate method for blood grouping and antibody screening. Romania Introduction.Total HBV-6. female-139-0. F. Negutu. M. S. G. <br/>.09%. BioRad) and column haemagglutination micromethods (DiaMed.03%. DccEE=1.12%. female 2709-HBV-139-2.118%). Conclusions. Conclusions.transfusion. Poster THE PRESENCE OF IRREGULARS ANTI-ERYTHROCYTE ANTIBODIES FOR BLOOD DONORS AT CTS BRAILAIN 2000-2006 M.064% ). C.82%). Demergian Blood Transfusion Center Brăila. <br/> Material and methods.29%.24%. Results are confirmed at Central Laboratory of Reference for VTS. F. HCV2.12%.754%. Results. dccEe=1.285% . alternative. <br/> The frequencyof Rh genotypes: Dccee=31. dCcEe=0. BioVue. Researching of irregular antibodies in donor's blood . removal of transfusion all bags of plasma with irregular antibodies.7o%. In this technology red cells are coated with magnetic particles. The percentage of RAI positive for blood donors in this time was 0. Romania The purpose of the study an attempt to estimate the frequency of OAB blood groups and Rh genotypes by investigation of a group of 6ooo persons. In this period of 2000-2006 there were 9307 testing made which 53 cases with RAI positive . 2 Identification (specification settlement) at INHT Bucharest. Of total number of faithfully donations in 2000-2006 are validated 69931 and only 703 invalidated. Poster IMMUNOHEMATOLOGICALTESTINGS WITH MAGNETIZED-ERYTHROCYTES S. Radulian. For total number of donations HBV 498 donors -0.3o%. DCCee=2o.05). DccEe=14. subgroup A2=6.<br/> Conclusions: Our results are approximatively in correlation with the data from literature for our geographical area. politransfused people.15%.83%. <br/> Methods: haemaglutination on the plate using different series of commercial blood group serum (DiaMed. Radulian.209%(male -122-0.12%. Subjects: patients with haematological disease.method use two kits of work for two consecutive donations. group AB=6. HCV-122-2.72%. 1 Finding out(RAI) Coombs Test enzyme aggregate works positive at two successive determinations. DCCEe=0. Vladareanu National Institute of Transfusion Hematology.23%. Objective.531%. which . A) enzymatic test (papayna). Iugulescu. subgroupAB=1.2l%. Made evidence the irregular anti-erythrocyte antibodies in person's serum is important for preventing hemolytic accidents post .12% (subgroup A1=37. group B=14. Vlădăreanu National Institute of Transfusion Hematology. 508%.

Poster ANTI-RED CELLSANTIBODIES FREQUENCY IN BLOOD DONORSAT BTS CLUJ-NAPOCAIN 2006 C. Material and methods: In 2006 the presence of irregular anti-red cell antibodies have been tested on 16248 blood donors.5%) proved the presence of the irregular anti-red cell antibodies. Diagast Freelys Nano Workstation is useful in pretransfusional testings for the increasing of the transfusional safety.allowed their rapidly sedimentation when they are placed on a magnet replacing the centrifugation. as well as micromethod of haemaglutination in gel with DiaMed and ScanGel reagents. Conclusions: Even the frequency of the irregular anti-red cell antibodies is reduced (1.25%).Cluj. Chiorean Blood Transfusion Center . anti-Duffy 1 (1. auto antibodies 3 (1. anti-Kell antibodies 3 (3. Antibodies have been identified in 80 blood donors with following results: anti Rhesus antibodies 34 (42. anti M. Conclusion. . anti Kell. Romania Introduction: In order to ensure the transfusion safety from immunohaematologic point of view. Results: A number of 242 donors (1. RhK phenotyping. RhD. and antibodies screening by Indirect Antiglobulinic Test (IAT) with anti IgG serum. Zdrenghea. In antibody screening. antiD+E. anti D+C. anti-D) reveals the importance of these tests. The methods used have been: haemaglutination in liquid stage. contributing to prevent the post transfusion reactions of incompatibility and alloimmunization. and besides the determination/verification of the OAB/RhD group all blood donors are submitted to a routine checking of the irregular anti-red cell antibodies.75%).25%). the identification of the presence of antibodies with great significance for the blood transfusion (e. E.0%).75%). Results: The same results in ABO. in compliance with the domestic and international laws. Methods. IAT with anti IgG serum.5%).5%). anti-papain 4 (5. detected some clinical significant IgG class antibodies such as anti D. comparatively with DiaMed as routine laboratory technology. with Diagast FreelysNano Workstation. RhK fenotyping. antiLewis antibodies 35 (43.g. reagents: ABO and RhD blood grouping.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful