COMUNICARI SESIUNEA EDUCATIONALA

EVOLUTIACLONALAINANEMIAAPLASTICA Ljubomir Petrov Institutul Oncologie “Ion Chiricuta” Cluj Napoca Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu”, Clinica de Hematologie Anemia aplastica (AA) este o boala clonala a celulei stem hematopoietice caracterizata prin pancitopenie si grade diferite de hipocelularitate medulara. AA dobandita, in peste 50% din cazuri este rezultatul unui atac imun mediat celular, asupra celulei stem hematopoietice. Exista numeroase dovezi care atesta prezenta unei celule stem hematopoietice reziduale clonale (enzimatice, citogenetice). Celulele T citotoxice responsabile de anemia aplastica s-au dovedit a fi si ele (oligo) clonale. Tratamentul anemiei aplastice consta in transplant allogenic de celule stem hematopoietice (Allo- SCT) sau imunosupresie (IS). Spre deosebire de Allo-SCT cu potential curativ la ¾ din pacienti, IS este urmata de o refacere partiala a hematopoiezei cu risc de resuta si de evolutie clonala: hemoglobinuria paroxistica nocturna (HPN), sindromul mielodisplazic (SMD) sau leucemia acuta. Nu se cunoaste mecanismul exact alexpansiunii clonei HPN, prezenta la debut la peste 50% din pacientii cu AA. SMD este rezultatul evolutiei clonale a unor celule stem anormale cu telomeri scurti instabile genetic.Leucemia acuta postAAare un mecanism patogenetic asemanator. Interesant este faptul ca 2 din complcatiile clonale tardive a AA tratate cu imunosupresoare pot coexista cu AA ( sindromulAA/HPN si SMD hipoplazic). Factorii de risc pentru SMD secundar post AA s-au dovedit a fi: varsta, numarul de cure de imunosupresie, splenectomia si adaosul de androgeni. Se discuta rolul pe cate l-ar putea avea administrarea de G-CSF in schemele de imunosupresie. Tratamentul complicatiilor clonale tardive in AA este dificil deseori. Allo-SCT si introducerea in arsenalul terapeutic a anticorpilor anticomplement reprezinta singurele modalitati terapeutice eficiente la ora actuala. CLONAL EVOLUTION INAPLASTICANEMIA Ljubomir Petrov “Ion Chiricuta” Cancer Institute University of Medicine and Pharmacy, Hematology Department Aplastic anemia (AA) is a clonal hematopoietic stem cell disease characterized by pancytopenia and various degrees of bone marrow hypocellularity. Acquired AA is in more than 50% of cases the result of a cellular autoimmune mediated attack against hematopoietic stem cells. There are many enzymatic and cytogenetic data attesting to the presence of a residual hematopoietic stem cell clone. The cytotoxic T-cells responsible for the immune attack were also proven to be (oligo)clonal. The treatment of AA consists of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (Allo-SCT) or immunosuppression (IS). As opposed to Allo-SCT, which has curative potential in ¾ of cases, IS results in partial recovery of hematopoiesis with a risk of relapse and clonal evolution: paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), myelodysplastic syndrome (MDS) or acute myeloid leukemia (AML). The PNH clone is present at diagnosis in over 50% of AA patients. The exact mechanism of the PNH clone expansion is unclear. MDS is the result of the clonal evolution of an abnormal stem cell, genetically unstable due to the presence of short telomeres. Post-AAAML has a similar pathogenetic mechanism.

1

It is interesting to note that 2 of the late clonal complications of IS treated AA may actually coexist with AA. (theAA/PNH syndrome and hypoplastic MDS). The risk factors for post AA MDS are the following: age, the number of IS regimens, splenectomy and androgen therapy. The possible role of G-CSF added to immunosuppression regimens is discussed. The treatment of late clonal complications ofAAis often difficult.Allo-SCT and the recent introduction of anticomplement monoclonal antibodies are the only effective current treatments. TRANZIŢIAIN HEMOPATIILE MALIGNE - EXPERIENŢACLINICII DE HEMATOLOGIE COLŢEA AR Lupu UMF „Carol Davila” Bucureşti Clinica de Hematologie, Spital Clinic Colţea, Bucureşti, România Bolile hematologice maligne cronice sunt afecţiuni clonale ale celulei stem pluripotente hematopoietice a cărei capacitate de proliferare nu mai este controlata şi prezintă anomalii morfologice şi funcţionale. Acest proces care sta la baza caracteristicilor patogenice, clinice şi histologice în cazul fiecărei afecţiuni în parte, poate fi documentat prin evidenţierea unor evenimente care se produc la nivel citogenetic şi moelcular.Transformarea în faza acută de boală poate reprezenta fie evoluţia clonei maligne originale, fie se poate dezvolta o malignitate nouă.Procesul de tranziţie poate fi asociat cu modificări la nivel molecular, cu un prognostic nefavorabil şi influenţează supravieţuirea.Factorii predictivi pentru transformare, momentul apariţiei acesteia în cursul evoluţiei bolii reprezintă subiecte de cercetare. Din cazuistica Clinicii de Hematologie Colţea am ales câteva cazuri ale unor pacienţi care prezintă interes din punct de vedere al particularităţilor evolutive, al tipului de transformare, încercând să identific şi posibilii factori asociaţi cu transformarea în cursul evoluţiei bolii. THE TRANSITION IN MALIGNANT HEMOPATHIES HEMATOLOGY THE EXPERIENCE OF COLTEA CLINIC OF

AR Lupu University of Medicine „Carol Davila” Clinic of Hematology, Coltea Clinic Hospital, Bucharest, Romania The chronic hematologic diseases are clonal disorders of plurpotential hematopoietic stem cell which the proliferative capacity is not controlled and have morphologic and functional abnormalities.This process which is in the basis of pathogenetic, clinical and histologic characteristics may be documentated by identification of some events that undergo at citogenetic and molecular level.The transformed in acute phase of the disease represents either evolution of the orignal clone or development of a novo malignancy. The transition process may be asociated with molecular changes, with poor prognosis and influenced the survival.Predictive factors for transformation, the moment of the transformation event in he course of the disease are subjects for researches. Among the cases from Colţea Clinic of Hematology I have selected a few interesting because of evolutive and transformation particularities and I tried to identified the factors associated with transition in the course of the disease. THE UPDATE OF MANAGEMENT OF ACCELERATED AND BLASTIC PHASES OF CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA Prof.Dr.Anca Roxana Lupu UMF ”Carol Davila”Bucuresti Chronic myelogenous leukemia(CML) is a clonal myeloproliferative expansion of the multipotent mieloid stem cell, that results from neoplastic transformation and alteration of primitive myeloiod progenitor cell in their proliferative capacity.CML may have a biphasic or sometimes triphasic course.Patients who were initially diagnosed in the chronic phase(85-90%) will progress to a acute blast crisis phase(BP).Frequently, an intermediate or accelerated phase(AP), when patients become refractory to traditional, effective therapy, may precede the acute phase.CML is very well characterized leukemia at cytogenetic and molecular level.The Philadelphia chromosome is demonstrable in 90% of CML patients and 75% of patients in aggresive, acute leukemia-like phase, pass through an accelerated phase or abruptly transformation, develop other chromosome aberration in addition to the Philadelphia chromosome (trisomy 8, isochromosome 17, loss of Y chromosome, duplication of Ph chromosome).The BCR/ ABL fusion gene, mRNA, and protein are diagostic markers of CML, an active tyrosine kinase that drives the cell into uncontrolled proliferation in addition with the supression of pathways of apoptosis.Imatinib mesylate is an abl tyrosine kinase inhibitor approved as first-line treatment for CML since 2002.Several mechanism of resistance to imatinib have been demonstrated

2

The risk of progression to MM is much hig her than observed with MGUS. proteasome inhibitors. 3 .. p16 metilation. Predicţia şi prevenirea progresiei MGUS şi a SMM spre MM este foarte importantă. troxacitabine.U. Free light chains in the serum. Subtipurile IgM şi IgA sunt predictive pentru progresie alături de procentul de celule plasmatice (6-9%) şi prezenţa în ser de lanţuri uşoare libere (FLC). Patients with MGUS needs identification of risk factors predictiv of progression to MM. The studies abount progression of MGUS and SMM to MM showed special factors predictive for progression: Ras cytogenetic abnormalities..frequently in patiens in BP. myc.. Pacienţii cu MGUS necesită identificarea factorilor de risc care sunt predictivi pentru progresie. In the case of failure. Studiile referitoare la progresia MGUS şi SMM spre MM au demonstrat factori speciali care iniţiază pregresia cum ar fi: anomalii citogenetice Ras. anemia. clofarabina. In majoritate.The novel terapeutic options in the cases refractive to conventional therapy and that progress to the AP or BP are: cytotoxic drugs (among thus undergoing investigation as therapy in CML: homoharringhtonine. IgA subtypes are predictive for progression with the percent of the plasma cells (6-9%) and presents. the presence of . Factorii de risc pentru progresie SMM includ de asemenea tipul şi mărimea imunoglobulinei. O istorie anterioară de MGUS sau SMM nu are impact asupra prognosticului MM. decitabine. or renal failure. Patients with MGUS and SMM reguire in definite follow/up given their life-lang risk of progresion to multiple myeloid(MM). supresiei imunităţii mediată celulare. MONOCLONAL GAMMAPTHY OF UNDE TERMINED SIGNIFICANCE AND SMOLDERING MULTIPLE MYELOM. Predicting and preventing the progressions of MGUS and SMM to MM is of great importance. stem cell transplantation. cases with newly diagnosed MM. Rata de progresie la MM este de 1% pe an.. myc. pacienţii cu MM evoluează din MGUS şi SMM deşi mulţi pacienţi cu MM nu au recunoscute clinic aceste stadii pre maligne probabil datorită naturii asimptomatice a maladiilor. immune-based aproaches. resistance or intolerance to treatment with imatinib the second generation of tyrosine kinase inhibitors such as dasatinib and nilotinib may be use. The MGUS is the most common plasma cell dyscrasia present in approximately 3% of the general population 50 years age and older. Key words: accelerated/blast phase of chronic myelogenous leukemia. SMM occounts for approximately 15% of 11 . arsenic potassium arsenite). p53. PROGRESIE SPRE MIELOMUL MULTIPLU Hortensia Ioniţă Disciplina de Hematologie . other abl kinase and signal transduction inhibitors. The rate of progression to multiple myeloma is 1% peryear. The risk factors of progression in SMM includes the tipe and level of immunoglobuline.Department of Hematology Monoclonal gamapathy of untetermined significance (MGUS) and smoldering multiple myeloma (SMM) are asymptomatic. Prevalenţa bolii creşte cu vârsta. modularea secreţiei paracrine de citochine ca interleukina 6 şi VEGF).. Rata de progresie la MM simtomatic este cu mult mai mare decât la MGUS. metilare p16. prenalignant disorders characteristicsed by monoclonal plasma cell proliferation in the bone marrow and absence of end organ damagesuch as osteolytic bone lesions.F. Cel mai important factor de risc fiind tipul şi mărimea componentului monoclonal. SMM reprezintă 15% din toate cazurile noi diagnosticate cu MM. p53 modification of celular mycro invionement (angiogenesis interleukine 6 and VEGF). „Victor Babeş” Timişoara Gamapatia monoclonală cu semnificaţie nedeterminată (MGUS) şi mielomul multiplu indolent (Smouldering) (SMM) sunt asimptomatice. prezenţa unor leziuni litice osoase evidenţiate prin RMM şi prezenţa celulelor plasmatice monoclonale anormale în sânge. PROGRESSION TO MULTIPLE MYELOMA Hortensia Ionita University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara. The prevalance increases withage. Pacienţii cu MGUS şi SMM necesită o urmărire îndelungată având în vedere riscul de progresie spre mielom multiplu (MM). MGUS este cea mai obişnuită discrazie plasmocitară prezentă la aproximativ 3% din populaţia generală cu vârste peste 50 ani. lesions by magnetic resonance imaging (MRI) and the presence of monoclonal plasma cells in the blood. farnesyl transferase inhibitors. abl kinase inhibitors GAMAPATIA MONOCLONALĂ CU SEMNIFICAŢIE NEDETERMINATĂ ŞI MIELOMUL MULTIPLU INDOLENT. boli pre maligne caracterizate prin proliferare monoclonală a celulelor plasmatice în măduva hematogenă în absenţa modificărilor organice ca leziuni osteolitice anemie sau insuficienţă renală. modificarea micro mediului celular (angiogeneză.M. The most important risk factor is the type and the dimension of monoclonal component.

SINDROMUL MIELOPROLIFERATIV CRONIC DE TRANZITIE Gabriel Gaman. In trecut au fost identificate rearanjari cromozomiale ale genelor receptorilor pentru factorul de crestere derivat plachetar+/.totusi patologic ele au un mecanism comun.C.numar de eritrocite normal sau scazut.Tranzitia apare in medie la 10 ani dupa momentul diagnosticului existand cazuri individuale in care poate aparea la intervale mai scurte sau mai lungi de timp Najean a considerat ca faptul ca in cel putin 15 ani aceasta problema reprezinta o complicatie clinica majora afectand 50% din pacienti.eritrocite in picatura .Mutatii ale genei KIT care codifica pentru receptorul celulei STEM au fost descoperite in mastocitozele sistemice In mod clasic.TE poate evolua spre mielofibroza /MMM.12p -trisomiile+ 8. Studii cantitative pe ADN-ul granulocitelor au aratat ca nivelul alelelor mutante la majoritatea pacientilor cu TE este mai scazut decat la pacientii cu PV sau MMM(20% versus>50%) La jumatate din pacientii cu sindrom mieloproliferativ cronic nu a fost demonstrata nici o anomalie recurenta.PV si MMM -MMM-in LGC -Sindromul PV-MM apare la 50% din pacientii cu policitemie vera. Schimbarile epigenetice pot apare in sindroamele MP cronice. Printe cele mai frecvente anomalii citogenetice ale JACK2V617K sunt deletia 20q si trisomia 9.alfa(PDGFRA)si beta(PDGFRB) si ale receptorului factorului de crestere (FGFR1)si JACK2. Hystory of MGUS and SMM daes not have impact in the prognostic of MM.si este de asemeni implicata in semnalizarea KIT. TE . PV-MM este caracterizata prin: cresterea spenomegaliei.Hipermetilarea SOCS1 la cazurile cu TE 4 .eritropoiezei ineficiente si proceselor extramedulare de eritropoieza a hematiilor cu viata scurta. Caracteristicile biologice comune ale sindroamelor mieloproliferative cronice sunt prezenta coloniilor eritrocitare endogene(EEC).Patients with MM evolive froom MGUS or SMM evan though patients with MM do not have pre-malignant clinical stages. Mai multe grupuri au identificat mutatia JACK2 V617K la majoritatea pacientilor cu PV si la aproximativ 50% din pacientii cu TE si MMM.supra expresia genei PRV1mRNA la nivelul eritrocitei si o scadere a MPL membranare de la nivelul megacariocitelor.Amelia Gaman.Agravarea starii clinice este des intalnita.si anume dereglarea unei tirozin kinaze sau a unui receptor de citokina.Moisa UMF Craiova Chiar daca sindroamele Mieloproliferative cronice prezinta un fenotip heterogen .+21 -aberatie cromozomiala 1q -pierderile de la nivelul cromozomilor 7 si 4.+19.fibroza extinsa medular. Analiza predecesorilor hematopoetici demonstreaza prezenta cromelor homozigote pentru JACK2 V617K la majoritatea pacientilor cu PV si absenta la majoritatea pacientilor cu TE. -Policitemia vera poate trece in LGC .Impreuna aceste caracteristici arata faptul ca defectele moleculare intalnite in sindroamele mieloproliferative sunt foarte asemanatoare.Studiile citogenetice au aratat un spectru larg de anomalii ce nu pot fi incadrate in clasificarea makerilor pentru ca ele reprezinta o minoritate. Mutatiile JACK2 reduc expresia MPL la nivelul suprafetei celulare. cele 4 entitati ale sindromului mieloproliferativ cronic se pot metamorfoza astfel : -Leucemia Granulocitara Cronica poate trece in trombocitemie esentiala si metaplazie mieloida cu mielofibroza.PV si MMM au aceeasi evolutie clinica si acelasi fenotip.JACK2 este una din cele 4 Janus kinaze(KAK) care se leaga la nivelul domeniului intracitoplasmatic al receptorului JACK2 mediaza semnalele receptorilor1 monodimerici : -EPO-R -G-CSF-R -MPL1 si MPL2-R. Recent descoperirea mutatiilor genei pentru janus kinaza 2 si a genei pentru receptorul trombopoetinei asociate cu cromozomul Philadelphia negativ la pacientii cu sindrom MP cronic.secundara. Anemia este rezultatul sechestrarii la nivelul splinei a hematiilor .Alte anomalii : -deletia 13q.Pacientul cu PV-MM este supus unui mare risc de a dezvolta leucemie acuta.au condus la reevaluarea clasificarii sindroamelor MP si a oferit noi posibilitati de diagnostic si tratament.tablou leucoeritroblastic.TE si MMM -TE in LGC. Combinarea anomaliilor PVE la trombocitopenie sau la defectele plachetare calitative sunt des intalnite in aceasta faza a bolii.

Analyses of hematopoietic progenitors demonstrate that homozygous clones for JAK2V617K are present in most PV patients. Despite being phenotypically heterogeneous. The anemia that characterizes the spent phase is primarily a result of splenic pooling.PV si MMM negative . and both (ET and PV) can progress to secondary myelofibrosis /MMM. Cytogenetic studies show a wide spectrum of abnormalities that cannot be used as unikyng classification markers. -Polycythemia vera (PV) pass into CML. CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS TRANSITION G. In half of the malignancies with myeloproliferation features. Mutations in the KIT gene. JAK2 mediates signaling of type 1 monodimeric receptors: -EPO-R -G-CSF-R -MPL1 and MPL2-R. the over expression of PRV1mRNAin granulocytes and the low lever of membrane MPL in the megakaryocytic lineage. PV-MM is characterized by: -increasing spenomegaly -tear drop red cell morphology -extensive bone marrow fibrosis -leucoerythroblastic blood picture -a normal or decreasing red blood cell mass. chromosomal rearrangements involving the genes for platelet-derived growth factor receptors +/. this complication is a major clinical problem. JAK 2 is one of the four Janus kinases (KAK) these proteins bind the intracytoplasmic part of cytokine receptors through their FERM domain. ET.C. Several groups identified the JAK 2V617K mutation in most patients with PV and 50% of patients with ET and MMM.MOISA UMF CRAIOVA.AMELIAGAMAN. Patients with PV-MM are at high risk for the development of acute leukemia. on average. Raman intrebari in legatura cu mecanismele ce conduc la o mutatie unica sau o cale defectiva care genereaza diferitele fenotipuri ale bolii. Recently. Together. Quantitative studies on granulocyte DNAshowed that levels of mutated allele in most ET patients is lower than in PV or MMM patients(20% versus >50%).negative MPD led to the reassessment of MPDs classification and provided new tools for diagnosis and treatment. but in individual cases. these features suggest that the molecular defects underlying these MPD would be very similar. Among the most frequent cytogenetic abnormalities.alpha (PDGFRA) and beta (LPDGFRB).Chronic Myelogenous Leukemia (CML) is transformed into Essential Thrombocythemia (ET) and into Myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM). no recurrent abnormalities has been shwn. 10 years after the initial diagnosis. affecting almost 50% of patients. ET can evolve into PV.JACK2V617K-pozitive sau TE. because they only account for a minority of cases. Mutant JAK 2 reduces MPL cell surface expression.and is also involved in signaling by KIT. were found in systemic mastocytosis. which encodes the stem cell factor receptor. the discovery of mutations in the genes for the Janus kinase 2 (JAK2) and the thrombopoietin (TPO) receptor (MPL) gene. ineffective erythropoiesis. Clinical progression is frequently observed. Bleeding abnormalities PVE to thrombocytopenia or qualitative platelet abnormalities are especially common during this phrase of the disease. MPDs share a common mechanism of pathogenesis: the deregulation of either a tyrosine kinase or a cytokine receptor. The syndrome PV-MM occurs in 5-50% of patients with polycythemia vera. it can occur after either shorter or longer intervals. the 20q deletion and trisomy 9 are found in 5 . The biological features common to these MPD are the presence of endogenous erythroid colonies (EEC). -MMM into CML. -ET into MMM and PV. Classically. Najean had reported that 15 years or more after the initial diagnosis. and extramedullary production of red blood cells with a shortened red cell survival. the 4 conditions of chronic myeloproliferation can be transformed one into another in this way: . fibroblast growth factor receptor-1(FGFR1)and JAK2 were identified. in Philadelphia chromosome . PV and MMM share a general pattern of clinical evolution and phenotypical mimicry. The transition occurs. Earlier.GAMAN. in MMM and in ET.

Adriana Coliţă Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Institutul Clinic Fundeni. This has become particularly relevant in the era of tyrosine kinase inhibitors therapy when residual level of leukemia usually fall below the level of detection by bone marrow cytogenetic analysis.Adriana Colita1. regular molecular monitoring of individual patients is clearly desirable.2 1-University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”. Cresterea nivelului de transcript BCR-ABL este un indicator precoce al pierderii raspunsului terapeutic si astfel. and for that it is imperative to consider and optimize each stage of the procedure. Here we present our achievement and some of the problems encountered. Chyphermenthylation of SOCS1 in cases of JACK2V617K-positive ET or negative ET. mieloidă sau limfoidă (75 şi respectiv 25% din cazuri). In laboratorul nostru suntem preocupati in obtinerea unor rezultate valide si reproductibile pe care le putem realiza numai acordand o importanta speciala respectarii si optimizarii fiecarei etape din protocolul de lucru recomandat de European LeukemiaNet si grupul Europe Against Cancer: colectarea probelor biologice.+19. Questions remain about the mechanisms leading a unique mutation or defective pathway to generate different disease phenotypes. METAMORFOZABLASTICAALEUCEMIEI GRANULOCITARE CRONICE: MECANISME SI TRATAMENT Dan Coliţă. Bucharest Molecular monitoring of BCR-ABL transcript level by Real Time quantitative PCR (RQ-PCR) is increasingly used to asset treatment response in patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML).JACK2V617K positive classic MPD Other abnormalities: -del 13q. Din acest motiv este importanta monitorizarea moleculara regulata a pacientilor cu LMC. Daniel Coriu1. Starting with this year in our department just have started the activity a new molecular biology lab using a LightCycler platform. Bucureşti Evoluţia naturală a leucemiei granulocitare cronice (LGC) sfârşeşte în mod implacabil cu o leucemie acută Ph+.12p -trisomies +8. Bucuresti Monitorizarea moleculara a nivelului de transcript BCR-ABL prin Real Time PCR cantitativ (RQ-PCR) este din ce in ce mai utilizata pentru analiza raspunsului terapeutic la pacientii cu Leucemie Mieloida Cronica (LMC). se impune modificarea strategiei de tratament.PV and MMM. Bucuresti 2-Institutul Clinic Fundeni. Bucharest 2-Fundeni Clinical Institute. pentru situatiile cand nivelul residual al clonei leucemice este scazut sub nivelul de detectie prin analiza citogenetica efectuata pe preparate din maduva osoasa. Această 6 .2. analiza si interpretarea datelor de PCR cantitativ.+21 -gain of 1q -chromosome losses -7.2 1-Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”.Adriana Colita1. RNA extraction. Optimizarea si standardizarea metodei Real Time PCR cantitativ pentru detectia transcriptului BCR-ABL in LMC: situatia actuala in laboratorul de biologie moleculara al Centrului de Hematologie si Transplant Medular “Stefan Berceanu” Rodica Talmaci1. Optimization and standardization of a Real Time quantitative PCR method for detection of BCR-ABL transcripts in CML patients: actual situation in molecular biology laboratory of Center of Haematology and Bone Marrow Transplantation “Stefan Berceanu” Rodica Talmaci1. Incepand cu acest an in departamentul nostru si-a inceput activitatea laboratorul de biologie moleculara. extrem de severă (metamorfoza sau criza blastică). Our main concern is to get valid RQ-PCR data. In aceasta lucrare se prezinta rezultatele obtinute si se analizeaza problemele intalnite. reverse transcription. Because a rising level of BCR-ABL is an early indication of loss of response and thus the need to reassess therapeutic strategy.2. including samples collection. and the quantitative PCR. Aceasta metoda a devenit esentiala in era terapiei cu inhibitori de tirozin kinaza. reactia de revers transcriptie. extractia ARN-ului. laborator care utilizeaza platforma LightCycler de real time PCR cantitativ. Daniel Coriu1.-4 Epigenetic changes may occur in MPD.

(prin alterarea mecanismelor de reparare a ADN). The evolution to BC is promoted by an oncoprotein (p210BCR-ABL). 31% RH în CB limfoidă şi 27% RCi la pacienţii cu mutaţii ale TK. mielomul Multiplu Smoldering. Being the fact of the central position of TK BCR-ABL .e. Nilotinib (2 x 400 mg/zi) induce 42% RH în CB mieloidă.Ph) sau structurale [i17q. amânând astfel instalarea crizei blastice.9 l. Allo-TCSH la pacienţii eligibili este o opţiune pentru pacienţii aflaţi în remisiune completă sau reconvertiţi la faza cronică. molecula-ţintă a IM. Polichimioterapia cu scheme bazate pe citarabină/antraciclină pentru transformarea mieloidă sau pe vincristină/prednison pentru formele limfoide ca alternativă la inhibitorii TK. THE BLASTIC METAMORPHOSIS OF THE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (CML): MECHANISMS AND TREATMENT. iar la nivel molecular cu mutaţiile p53 şi ale locusului INK4A/ARF asociate frecvent cu criza blastică mieloidă şi. t(7:11)] and molecular (p53 and INK4A/ARF mutations) abnormalities (60-80% of cases in BC). In 60-80% din cazuri. Imatinib. The allo-THSC has better outcome for the eligible patients reconverted to the chronic phase or being in complete remission after the above mentioned treatments. in the pathogenesis of the disease the inhibitors of the enzyme (i. prelungeşte cel puţin de 2 ori durata fazei cronice iniţiale. respectiv.). al 2-lea crz. The evolution to BC is marked by a nonrandom genetic instability which supplements the Ph chromosome with numeric (+8. The treatment of BC is not firmly formulated. Depistarea unei mutaţii care conferă rezistenţă absolută la IM (ex. structural [i17q. ExpresiaTK BCR-ABL este permanentă. numerice (+8. Pierderea răspunsului la IM reprezintă o formă secundară (dobândită) de rezistenţă la tratament şi coincide cu reactivarea proteinei oncogenice p210BCR-ABL. but with short duration (~6 mo. TK BCR-ABL ar putea fi implicată direct sau indirect.T315I) indică renunţarea la IM. t(3:21). cu excepţia celor cu mutaţia T315I. *Disciplina de Fiziologie. This evolution can be stoped by the allotransplant of hematopoietic stem cells (Allo-THSC) or delayed by the treatment with Imatinib Mesilate (IM) which prolongs 2 times long the duration of the initial chronic phase of the disease. Daniela Badea* #Clinica de Hematologie. t(3:21). Rata anuală a progresiei după 5 ani de evoluţie fără evenimente de boală în timpul tratamentului cu IM este de 0. care induc 34% răspunsuri hematologice (RH) complete sau reconvertiri la faza cronică. Nilotinib and Dasatinib) began to be recomended as front-line therapy. the 2nd Ph chr. engendered by the “Philadelphia” (“Ph”) translocation [t(9:22)]. Administrarea IM de la diagnostic (400 mg/zi). The cytostatic polichemotherapy (the models of acute high risk leukemias) offers also ephemeral results. Tratamentul crizei blastice (CB) nu este protocolat. 18% răspunsuri citogenetice (RCi) şi o supravieţuire mediană de 6.Adriana Coliţă Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation Clinical Institute Fundeni. Mielomul Multiplu cor. Allo-TCSH realizează remisiuni neîntrerupte lungi (50-70% cazuri la 3 ani) cu şanse de vindecare (< 2% recăderi/an la subiecţii cu remisiune completă mai lungă de 5 ani). care produce fenotipul de boală. Univ de Medicină şi Farmacie Craiova Discraziile plasmocitare sunt proliferări limfoide B cu grad de maturare semnificativ ce permit sinteza de Ig sau fracţiuni ale acestora.elaŢIi patogenice M. Asocierile între citostatice şi inhibitori ai TK pot fi sinergice sau aditive. Efectuat preferenţial în faza iniţială precoce. 7 . La toţi ceilalţi este de încercat răspunsul la dozele mărite (600-800 mg/zi) de IM.). Dan Coliţă. oferă performanţe efemere de acelaşi ordin de mărime. Dasatinib (2 x 70 mg/zi) produce răspunsuri complete hematologice şi citogenetice în ambele forme de metamorfozare: 27% RH şi 26% RCi în CB mieloidă şi 29% RH şi 50% RCi în CB limfoidă. the hallmark of the disease. an autonomous active tirosin-kynase (TK). They realise hematologic and cytogenetic remissions or reconversion in chronic phase of the BC. of myeloid of lymphoid type (75 and respectively 25% of cases). autonomă şi progresivă. Bolnavii sunt de 2 categorii: cei cu CB instalată după tratament cu IM şi cei “naivi”. cu cea limfoidă. t(7:11)]. care au făcut alte tratamente sau au fost depistaţi direct în faza de metamorfozare.evoluţie poate fi cupată numai cu ajutorul allotransplantului de celule stem hematopoietice (Allo-TCSH) sau mult întârziată prin administrare de Imatinib Mesilate (IM). în achiziţia anomaliilor genetice neîntâmplătoare asociate în diverse combinaţii cu metamorfozarea blastică. +13. Alţi inhibitori ai TK BCR-ABL (Nilotinib.Badea#. anomalia Ph se asociază cu altele.9%. Dasatinib) pot fi încercaţi în cazurile rezistente la IM. Bucharest The natural evolution of CML ends implacably with an extremely severe acute Leukemia Ph+. Oncoproteina p210BCR-ABL este o tirozin-kinază (TK). La pacienţii pretrataţi cu IM se recomandă efectuarea analizei moleculare a TK BCR-ABL. +13. named metamorphosis or blastic crisis BC. Gamapatia monoclonalĂ Cu semnificaŢIe nedeterminatĂ. Durata generală a răspunsurilor a fost < 6 luni.

Impactul evolutiv şi prognostic este oferit de alte carecteristici biologice. *Dept. diverse şi controversate: amplitudinea CM. a proteinei p53. in the absence of organic lesions. prezenţa izotipului IgA sau IgM. ce reprezintă o leziune stabilă. 15. a suferit fenomenul de switch izotipic şi pe cel al mutaţiilor somatice. cu prevalenţă aprox similară în cele două grupe de proliferări menţionate: translocaţiile secundare ale IgH. reducerea Ig policlonale şi. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is a clonal disease characterized by plasma cells (PC) infiltration of bone marrow (BM) <10%. MAF and MMSET/FGFR3). anomalii ale raportului lanţurilor uşoare în ser 0. MAF şi MMSET/FGFR3). Discraziile plasmocitare îşi au originea într-o celulă ce a traversat centrul germinativ. Deşi cu relevanţă incontestabilă această încadrare genetică nu prezintă o semnificaţie clinică deosebită. sau a RB. Rar MGUS are potenţial evolutiv către o limfoproliferare agresivă (MM. Şcoala de la Barcelona identifică două grupuri de bolnavi cu SMM cu caracteristici similare la diagnostic. cât şi caracteristici generale: dependenţa de micromediul medular. Afectarea locusului IgH apare foarte probabil în procesul de switch izotipic şi mai rar în cel al mutaţiilor somatice. amiloidozis. CM<3g/dl. Both types of lesions appear early in the evolution of the proliferations. MGUS/SMM cu caracter evolutiv poate fi considerat de la început un MM incipient. Univ. anomalii citogenetice sau de biologie moleculară. Nu se cunoaşte patogenia trisomiilor şi nici modalitatea cum acestea contribuie la iniţierea şi/sau evoluţia procesului malign. fiind absente variaţiile intraclonale. cu plasmocitoză medulară 10%. proliferări hiperdiploide (4875cromozomi)(40%) şi alte tipuri de proliferări (20%). has undergone an izotipic switch and somatic mutations in the absence of intraclonal variations. 7. anomalii ale căii Ras.Gamapatia monoclonală cu semnificaţie nedeterminată (MGUS) este o boală clonală caracterizată prin infiltraţie plasmocitară medulară 10%. Waldenstrom disease) is rare. Monoclonal gammopathy of undetermined significance. dar care în timp se diferenţiază: grupul în care CM rămâne stabil (nonevolving) faţă de grupul (evolving) cu rată crescută de evoluţie către MM. The hyperdiploid proliferations presents trisomies of the odd chromosomes 3. Smoldering multiple myeloma and Multiple Myeloma pathogenic corelations M. Genetica MM este complexă şi heterogenă: cuprinde proliferări non-hiperdiploide ce posedă translocaţii primare ale IgH (40-50%). dar şi a importanţei relaţiei cu micromediul medular. se ridică desigur problema heterogenităţii biologice a acesteia.7. întrucât MM pare să includă mai multe tipuri de proliferări cu caracteristici diferite în ceea ce priveşte atat evenimentele ce iniţiază proliferarea. atât în MGUS cât şi în MM. without organic lesions and major complications. certificată deja în MM. Translocaţiile IgH cuprind 8 tipuri de proliferări împărţite în 3 grupe (cyclina D1. prognosticul sau răspunsul la terapie. The PC proliferations originate in a cell that has traversed the germinal center. 11. ele fiind identificate în procente relativ similare. Smoldering multiple myelomaSMM is a malignant disease with BM plasmacytosis >10%.5.15. NFkB. The lesions of the IgH locus seem very probable in the izotic switch process and worse. procent medular crescut de plasmocite. manifestarile clinice. frequently evolving towards active MM. Mielomul Multiplu (MM) este o boală malignă activă cu plasmocitză medulară 10%. The pathogenesis of 8 .of Physiology. CM în general 3g/dl. CM> 3g/dl.Badea#. în absenţa leziunilor organice. CM 3g/dl. Daniela Badea* #Dept. the majority of patients dying from other causes. 19 şi 21 şi rar translocaţii IgH. CM 3g/dl. The evolutionary potential towards an aggressive lymphoma (MM. recent. Proliferările hiperdiploide prezintă trisomii ale cromozomilor impari 3. 5. Anomaliile de laborator cu impact asupra progresiei în MGUS sunt multiple. characterized by end-organ damage related to PC proliferation.26 şi 1. IgH translocations contain 8 types split into 3 groups (cyclin D1. potenţial evolutiv frecvent către MM activ. cel putin la un numar semnificativ de cazuri. The genetic makeup of MM is complex and heterogeneous. Prin prisma ipotezei celulei stem a neoplaziei. CM usually>3g/dl. în comparaţie cu nonevolving MGUS/SMM. caracterizată de prezenţa leziunilor organice semnificative. boală Waldenstrom) majoritatea bolnavilor decedând din alte cauze. of Medicine and Pharmacy Craiova The plasma cell disease are B cells proliferation with advanced grade of maturity witch permitted immunoglobulin (Ig) or Ig fragments synthesis. fără leziuni organice şi complicaţii majore. the somatic mutation.65. Mielomul multiplu smoldering (SMM) este o boală cu caracter malign. del 13q. being identified in relatively similar percentages in both MGUS and in MM.19 and 21 and rarely IgH translocations. în care CM se amplifică semnificativ în timp. containing non-hyperdiploid proliferations that poses primary translocations of IgH (40-50%) hyperdiploid proliferations (48-75 chromosomes)(40%) and other types of proliferations (20%). Ambele tipuri de leziuni apar timpuriu în evoluţia proliferării.11. Astfel. Active MM is a malignant disease with BM plasmacytosis > 10%. of Hematology. amiloidoză.

cytogenetic or molecular biology abnormalities with prevalence similar to the two groups: secondary translocations of IgH. The evolutionary and prognostic impact is created as much by these biological characteristics. Ras pathway abnormalities. Laboratory abnormalities that impact the progression of MGUS are multiple. the presence of IgA or IgM isotype. defined as below 0. Otherwise.26 (indicating excess of lambda chains) or above 1. but also in general features: dependency on the BM microenvironment. does not present a major clinical significance. at least for a significant number of cases. or response to therapy. NFkB. the school of Barcelona recognize a group of patients with similar features at diagnostic. From the point of view of the neoplastic stem cell hypothesis. already certified in MM. del 13q. diverse and controversial: the concentration of CM.65 (indicating excess of kappa chains) With regards to SSM. the problem of the biological heterogeneity is very clear. Although with incontestable relevancy this genetic classification. the protein p53. MGUS/SMM with evolutionary character may be considered from the beginning an incipient MM compared to the nonevolving MGUS/SMM which represents a stable disease. or RB. while CM is stable (nonevolving) versus the group (evolving) with a higher rate of evolution towards MM. prognostic. in which CM increase significantly with time. the reduction of the polyclonal Ig and recently. since MM seems to include many types of proliferations with different characteristics with regard to the events that initialize the proliferation. the abnormal free light-chain ratio. clinical manifestations. the high percent of BM cells. 9 . but is also important to clarify the relationship of this cell with bone marrow microenvironment.the trisomia is unknown as is the way in which this contributes to the initialization of the malignant process.

C.Marinescu*.Babes. Voican*. M. M. . M. including nodal marginal lymphomas with splenomegaly. Casleanu*. Ciufu*.Vasilache*.. fie in completarea tratamentului medicamentos iar indicatia ei trebuie formulata distinct in cazurile selectionate. the recommendation of splenectomy must be very well chosen in clearly selectioned cases. ** . S-a analizat eficienta tratamentului in cazul pacientilor initial splenectomizati apoi chimiotratati fata de cei la care tratamentul a continut chimioterapia ca prima linie. Popov. imunoterapie si tratament chirurgical ( splenectomie) au avut o evolutie favorabila apreciata ca rata de remisiuni si supravietuire fara resuta.Grigoriu. The splenectomy represents an important therapeutic option like first-line therapy or after chemotherapy. Bucharest **Surgery Department of the Emergency Universitary Hospital. according to international regimens. Onisai* .Bucuresti ** Clinica de Chirurgie. V. We also used monoclonal antibodies during the therapy. insotit de analiza flowcitometrica a maduvei si sangelui periferic in formele cu descarcare.Bucuresti *** Institutul V. conform protocoalelor terapeutice. Autori: A.Vasilache*. such as : the efficiency of the treatment in patients with prior splenectomy and chemotherapy as a second-line treatment comparing to patients having first-line chemotherapy. The diagnosis was on hystopathologic and immunohystochemical examination of the lymph node and spleen.Diagnosticul s-a pus pe criteriul histopatologic si imunohistochimic al ganglionilor sau splinei. considering the Marginal Lymphoma patients diagnosed in our department in the last 2 years. C Savlovshi**. Bucuresti REZUMAT: Limfoamele marginale fac parte din categoria limfoamelor indolente. C Savlovshi**. THE COMBINED TREATMENT ROLE AND THE EVOLUTION AFTER THERAPY IN MARGINAL NHL WITH SPLENOMEGALY PATIENTS Authors: A. Bumbea*.Vasile** *Hemathology Department of the Emergency Universitary Hospital. Onisai* .H. Conclusion : Patients receiving combined therapy : chemotherapy.Pantu. Bucharest ABSTRACT : Marginal non-Hodgkin lymphomas are indolent type of lymphomas. D. C.Radesi *C Dobre***. Neagu**. Petre*. immunotherapy and surgical treatment (splenectomy) have had a favorable course of the disease. V. . together with bone marrow flow-cytometry analysis and peripheral blood flow-cytometry in leukemic forms of the disease. M. S. Sunt prezentate optiunile terapeutice si evolutia pacientilor sub tratament specific. Voican*. Bumbea*. considering remission rates and disease free survival without relapse. M. I. I. D. V. Am prezentat un studiu retrospectiv luind in discutie pacientii diagnosticati cu Limfoame marginale in Clinica de Hematologie SUUB timp de 2 ani. also splenic marginal lymphoma patients.COMUNICARI VARIA ROLUL TRATAMENTULUI COMBINAT SI EVOLUTIA POSTTRATAMENT LA PACIENTII CU LIMFOAME MARGINALE CU SPLENOMEGALIE. Spitalul Universitar de Urgenta . D. We present a retrospective analysis . V. ** . We are analyzing the therapeutic options and under treatment evolution of the patients. Bucharest ***V. C. A.Grigoriu. Petre*. Popov. Begu*.Marinescu*. with favorable course under therapy.H. H. ** S.Babes Institute. Spitalul Universitar de Urgenta . S.Pantu. M. FACTORI DE PROGNOSTIC IN LEUCEMIALIMFOCITARACRONICA 10 . Au fost luati in studiu atat pacientii cu Limfoame marginale nodale care asociau splenomegalie cat si pacientii cu Limfoame marginale splenice primitive. A. . Concluzie: Pacientii care au primit tratament combinat care a inclus chimioterapie. Splenectomia este o optiune terapeutica cu rol important in tratamentul Limfoamelor marginale cu splenomegalie fie de prima intentie.Vasile** * Clinica de Hematologie. Vladareanu*. cu evolutie favorabila sub tratament. Begu*. ** S. H. M. D. C. Neagu**. Mentionam ca in cadrul tratamentului polichimioterapic s-au folosit si anticorpi monoclonali.Radesi *C Dobre***. Ciufu*. M. Vladareanu*. . Casleanu*.

sCD44 Markerul imunofenotipic cel mai important a fost mult timp CD38. There were associated many other markers. Un element nou il aduce stratificarea in subgrupe prognostice a LLC pe baza asocierii imunofenotipice a FMC7. CD14. telomer length. sCD27. CD20 high pozitive.Ana-Maria Vladareanu Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Romania Abstract The most important prognosis systems in chronic lymphocytic leukaemia were clinical systems Rai and Binet. sCD25. sCD25. There are used as important pronostic markers cromozomial aberrations (13q-. Dintre markerii imunofenotipici remarcam markerii clasici : imunofenotipul aberant CD33. introdus de Damle si colab. They could be classified as: atypical immunophenotype FMC7. Markerii imunofenotipici si genetici / moleculari reprezinta un grup important de factori de prognostic. it is the best way to analyze very quickly the IgVH mutation status. serum sCD23. aberrant immunophenotype like myeloid markers CD14. and the best method for analysis is flowcytometry (Crespo et al. 11q. activitatea sTK. dar rezultatele au fost discordante fata de determinarea prin tehnici moleculare. in 1999. CD36. Clinica de Hematologie 11 . CD22 markeri solubili sCD23. CD23 slab pozitiv. Toti acesti factori predictivi reprezinta factori suplimentari care se adauga la stadializarea clinica prognostica. iar tehnica de analiza prin flowcitometrie este considerata metoda optima (Crespo si colab. lymphocyte doubling time. 17p). CD13. activation markers (CD38). desi unele centre inca mai efectueaza studii de standardizare a acestei metode. legate de boala si statusul pacientului. nivelul seric al sCD23. introduced in 1999 by Damle et al. cyclin D1. CD38 inalt pozitiv (Habib si Finn 2006). serum beta-2 MG level. in timp ce expresia ZAP-70 se coreleaza mult mai bine cu statusul mutatiei IgVH. CD13. In aceeasi masura sunt utilizati ca factori importanti de prognostic: aberatiile cromozomiale (13q-. 2003). concentraţia beta-2 MG. Immunophenotypic markers have been introduced among the important prognosis factors. The most important immunophenotypic marker was CD38. 17p). CD36 imunofenotip atipic FMC7. activitatea telomerazei. sTK activity. A better marker seems to be the novel ZAP-70 as prognosis marker associated with IgVH mutation status. CD20 inalt pozitiv. Despite the method for detection need to be standardiazed. but molecular studies found many cases with discordant results. CD23 low pozitive. 11q. sCD27 markeri de activare CD38 surogat pentru statusul mutatiei IgVH ZAP-70 cyclin D1. sCD44. care ramane inca baza evaluarii prognostice initiale a bolnavului cu LLC. superexpresia bcl-2 molecule de adeziune CD54 (ICAM-1). bcl-2 overexpression. Prognostic stratification of CLL was found related to the complex immunophenotype: FMC7. soluble markers sCD23.Ana-Maria Vladareanu Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. All these predictive factors represents only additional to the clinical staging systems which are still the basement of the initial prognostic evaluation and decision of treatment in patients with chronic lymphocytic leukaemia. EVOLUTIACLONALATARDIVAINTR-UN CAZ DEANEMIEAPLASTICA TRATAT IMUNOSUPRESIV Ljubomir Petrov Institutul Oncologic “Ion Chiricuta” Cluj Napoca Universitatea de Medicina si Farmacie “ Iuliu Hateganu”. Romania Rezumat Sistemele de prognostic utilizate cel mai frecvent in leucemia limfocitara cronica sunt sidtemul Rai si Binet. Se asociaza in prezent si alti markeri la aceste sisteme de prognostic. timpul de dublare limfocitar. ca un marker asociat statusului mutatiei IgVH.Horia Bumbea. lungimea telomerelor.. PROGNOSTIC FACTORS IN CRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA Horia Bumbea. CD33. CD38 high pozitive (Habib and Finn 2006). 2003). as a strong prognosis marker associated with IgVH mutation status. surrogate for IgVH mutation status (ZAP-70). CD20++. adhesion molecules: CD54 (ICAM-1). related to disease and to the patient status. telomerase activity.

de 20 de ani a urmat in 1998 un tratament imunosupresor cu globulina antitimocitara (GAT) cu persistenta unei pancitopenii moderate fara complicatii sau necesar de transfuzii. Larisa Nitu***. Dupa imunosupresi rata de raspuns este de 75%. Hematology Department Aplastic anemia is a disease of hematopoietic stem cell characterized throught pancitopenic and different grades of hipocellularity. Cariotipul este normal. SMD sau LAM. showing modifications: trilineage dysplasia. Principalele modalitati terapeutice constau in transplant allogeic de celule stem si imunosupresie. The further treatment is based on transfusions of erithocytary mass. 12 . Bolnavul M. Pathogenesis it is not fully elucidated. Dupa inca 6 luni biopsia osteo medulara pune in evidenta modificari displazice triliniare. 20 years old had in 1998 an immunosuppresion with antithymocyte globulins (GAT) developing a moderate pancytopenic diseas without complications or blood transfusions necessary. Examinations done at Hematology Department in Cluj and Italy have confirmed the PNH diagnostic. but exists the risk of relapse and a clonal evolution towards PNH. After immunosuppressive treatment a 75% rate is aletainable. This patient had en evolution characterized by these two possibilities. After six mounths a bom marrow biopsy was done. Alice Albu**. After the immmunosuppresion is done we can see sometimes that clonal evolution developing: PNH. Cazul prezentat a avut o evolutie spre primele doua posibilitati. The karyotype it is normal. Carmen Barbu*. MDS orAML.R. Anemia aplastica severa si foarte severa tratate prin transplant allogenic de celule stem sunt curabile intr-un procent de 50-75%. Tratamentul in continoare consta in transfuzii de masa eritrocitara. Severe aplastic anemia and very severe are treated throught allogenic stem cell transplant are healing in proportion of 50% to 75%. Daniela Marinescu***. Prezentam observatia clinica a unui pacient cu anemia aplastica severa care a avoluat dupa tratamentul imunosupresor spre HPN si SMD.R. CLONAL EVOLUTION INAPATIENT WHIT SEVERE APLASTICANEMIATREATED WHIT IMMUNOSUPPRESION Ljubomir Petrov “Ion Chiricuta” Cancer Institute University of Medicine and Pharmacy. insa exista riscul recaderii si evolutiei clonale spre HPN. The patient M. sindrom mielodisplazic ( SMD) sau leucemie acuta mieloida (LAM). Rodica Rotaru**.Anemia aplastica este o boala a celulei stem hematopoietice caracterizata prin pancitopenie si grade variate de hipocelularitate. Anca Zirnea**. Examinarile efectuate la Clinica de Hematologie din Cluj si la clinica din Italia confirma diagnosticul de HPN. Dupa 4 ani anemia se accentueaza pacientul devenind dependent de transfuzii. After 4 years the anemia was more severe and the patient became blood transfusion dependent. We are showing the clinical observation of the patient having a severe aplastic anemia wich evolution after immunosuppresion went towards PNH/MDS. Quality of life beyond survival: endocrine treatment in major thalassemic patients Simona Fica*. dinazol si corticoizi. There are proofs in favour of immunity clack of the hematopoietic stem cell throght cytotoxic T cell. Exista dovezi in favoarea depletiei imune a celulei stem hematopoietice prin limfocite T citotoxice. MDS orAML. “danazol” and “prednisone”. Patogeneza nu este pe deplin elucidata. Florentina Vladareanu***. Dupa tratamentul imunosupresor asistam uneori la o evolutie clonala spre: hemoglobinurie paroxistica nocturna (HPN). The mains therapeutic treatments ways are based on allogenic stem cell transplant and immunosuppressive drug therapy.

6%) insulin resistance. testosterone. Bucharest. Universitatea de Medicine si Farmacie "Carol Davila". Larisa Nitu***. ** Spitalul Elias. Romania -talasemia majora este o afectiune genetica datorata unui defect cantitativ de sinteza al lantului de globina caracterizata prin eritropoieza ineficienta si anemie cronica necesitand regim transfuzional pentru a preveni complicatiile anemiei si expansiunea compensatorie a maduvei hematopoietice. 11 patients (14%) had primary hypothyroidism. pubertal status by Tanner) and biologically. depozitele siderozice au fost evaluate prin masurarea feritinei serice. In Romania desi prevalenta este doar de 0. Scopul studiului: evaluarea prevalentei modificarilor endocrine cat si beneficiul terapiei de substitutie hormonale instituite. BMD (bone mineral density) was measured by Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA). Bucharest. height. sex.5%) had pathological short stature with great impact on their life quality. Bucuresti. testosteron. Methods: All the patients were evaluated clinically (age.3%) in our group had hypogonadotropic hypogonadism and 48 patients (61. but it represents a serious medical condition. Carmen Barbu*. with a prevalence of only 0.82 ani.*Departament of Endocrinology. Patients with hypogonadism received hormone replacement therapy (females with transdermal estradiol for delayed puberty and secondary amenorrhea. istoric menstrual) si biologic. Aim of the study: to assess the prevalence of endocrine disturbances in -thalassemic patients and to evaluate de benefit of hormone replacement therapy. Severe osteoporosis (Z score >-2. free T4. greutate. IGF1 were measured by chemiluminescence. We also found a significantly higher mean ferritin value in patients with endocrine disturbances of any type compared to subjects without endocrinopathies. Moreover. IGF1. talasemia prezinta un impact major asupra calitatii si sperantei de viata a pacientilor.4%) hypoparathyroidism. Au fost efectuate dozari hormonale pentru: LH. Romania Homozygous -thalassemia is a genetic disorder of globin chains synthesis characterized by ineffective erythropoiesis and chronic anaemia requiring regular transfusions in order to overcome the complications of anaemia and compensatory bone marrow expansion. Bucharest. estradiol.5DS) with great risk of fracture was found in 20 of 22 patients evaluated for their bone mineral density by DXA method suggesting a high prevalence of osteoporosis in these patients. 13 . Results: 65 patients at pubertal and adult age (83. Florentina Vladareanu***.456. In Romania thalassemia major is not a common disease.4%) and arrested puberty (18 patients -29. pubertal growth and prevention of osteoporosis. Conclusions: early endocrine evaluation and tratment are necessary in order to improve the life quality of thalassemic patients. mean ferritin value was used to assess iron overload. Thalasemic patients on growth hormone therapy had a growth velocity increment greater than 4 cm above the previous year.5%) were the most common clinical presentation of hypogonadism especially in male patients with a major impact on sexual development and final height.Anca Zirnea **. Material si metoda: studiul a fost efectuat pe un lot de 78 de pacienti (38 femei si 40 barbati) diagnosticati cu talasemie majora la Institutului National de Hematologie Bucuresti avand o varsta medie de 19. sex. "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy. estradiol. Daniela Marinescu***. Pacientii au fost evaluati clinic (varsta. Densitatea mineral osoasa (BMD) a fost evaluata prin efectuarea absorptiometriei duale cu raze X (DXA). Romania *** National Institute of Transfusional Hematology.AliceAlbu**. insulin. Patients with osteoporosis received antiresorptive therapy combinated with calcium . FT4. TSH. stadiu Tanner.5%.82 years referred to our clinic from the National Institute of Transfusional Hematology. 3 patients (3. 5 patients (6. Excess of iron acumulations resulting from transfusions leads to endocrine disturbances.m. Romania *** Institutul National de Hematologie. Bucuresti.) with major benefit on sexual development (all patients advanced 1-2 Tanner stages). GH.456. weight. Rodica Rotaru**. Delayed puberty (21 patients34.vitamin D supplements with major improvement of life quality. TSH. GH. PTH. PTH. FSH. FSH. Calitatea vietii obiectivul tratamentului endocrin la pacientii cu -talasemie majora Simona Fica*. LH.5%. *Clinica de Endocrinologie. inaltime. males with depot testosterone undecanoate i. insulinemie in cadrul sectiei de Endocrinologie a Spitalului Elias. Patients: 78 patients (38 females and 40 males) with major -thalassemia with a mean age of 19.8%) diabeted mellitus and 6 patients (7. Romania ** Elias Hospital.

Oana Ciocan. Dupa parerea nostra este posibila descrierea unui subgrup de pacienti varstnici cu LAMs care ar putea beneficia de chimioterapie cu doze reduse. F 69 LAM post SMD RC 3. † pozitiv pentru mutatia JAK2 Alti 2 pacients sunt in viata 1 cu LAM post SMD in remisiune partiala dar dependent de transfuzii. 6 Mercapto-purine (6MP) Low-Dose Therapy In Elderly Patients With Acute Myeloid Leukemia (AML) Secondary To MyelodisplasiaAnd Myeloproliferative Diseases.5%). M 66 LMC puseu blastic Faza cronica * pierdut di evidenta dupa 24 luni.8%). M/F: 3/5. Scopul introducerii terapiei cu doze mici de 6MP a fost paliativ in conditiile in care pacientii nu au obtinut raspuns hematologic la chimioterapia initiala sau ca urmare a aparitiei de complicatii infectioase sevre consecutive inductieie.29.6%). Carmen Saguna.Oana Ciocan. M 77 LAM post SMD RC 2. Madalina Vasile. celalalt cu LAM post mieloproliferare neclasificabila prezinta leucocitoza si trombocitoza persistente (a fost necesara asocierea de hydroxiuree si methotrexate). Dozele de 6MP au fost de 100 . Simona Crintea. insulinorezistenta 6 pacienti -7. Oana Patranoiu.3%). Silvana Angelescu. varsta mediana 76 ani (interval 66 81 ani). Delia Mut Popescu Coltea Clinical Hospital. 2002 March 2007.Anca Ciobanu. Terapia hormonala de substitutie a fost benefica pe lotul studiat: pacientii diagnosticati cu hipogonadism in tratament cu hormoni sexuali au inregistrat o progresie pubertala semnificativa (1-2 stadii Tanner pe scara dezvoltarii pubertale) cat si preventia osteoporozei. si cure TRAMPCO pentru cele 2 cazuri de puseu blastic. Decizia initierii acestui tratatment a fost facuta cu acordul pacientilor si familiilor acestora. Mihaela Closca. diabet zaharat (3 pacienti -3. Gabriela Barca.4%) si pubertatea oprita in evolutie (18 pacienti. Mihaela Closca.5%) sunt cele mai frecvente manifestari clinice ale hipogonadismului cu impact major asupra dezvoltarii sexuale si a inaltimii finale. 1 mieloproliferare neclasificabila ambii pozitivi pentru mutatia JAK2 (V167F))si 2 cu puseu blastic de leucemie mieloida cronica. Pubertatea intarziata (21 pacienti -34. Numarul si severitatea afectiunilor endocrine se coreleaza semnificativ statistic cu valoarea feritinei serice. Diagnosticul a fost stabilit dupa examinarea aspiratului de maduva osoasa si in 4 cazuri a fost confirmat prin biopsie osoasa. Patru pacienti au avut LAN secundara mielodisplaziei (SMD). Anca Lupu.Rezultate: Disfunctiile endocrine ce determina aparitia complicatiilor cat si afectarea severa a calitatii vietii pe lotul studiat sunt: hipogonadismul hipogonadotrop (65 de pacienti la varsta pubertala si adulta -83.4%). Carmen Saguna. Doina Barbu. hipotiroidismul primar (11 pacienti -14%). Madalina Vasile. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Obiectiv: evaluarea rezultatelor terapiei cu doze mici de 6MP si a evolutiei la pacientii varstnici cu LAMs Pacienti si metode: 8 pacienti cu LAMs urmariti in perioada Sept. Anca Lupu.Anca Ciobanu. Concluzii: evaluarea endocrinologica timpurie a pacientilor cu -talasemie majora este necesara pentru diagnosticul si terapia complicatiilor endocrine reversibile in speranta unei vieti normale. Chimioterapia initiala a constat in cure “3+7” in 6 cazuri. Silvana Angelescu. hipotrofia staturo-ponderala (48 de pacienti -61. F 76 LAM post mIelofibroza RC 4. la pacientii cu hipotrofie staturo-ponderala in tratament cu hormoni de crestere s-a observat accelerarea vitezei de crestere (evaluata la peste 4 cm in ultimul an de terapie). Andrei Colita.5 DS) a fost evidentiata la 20 din cei 22 de pacienti investigati. Pacientii cu osteoporoza au primit tratament antiresorptiv cu bifosfonati. 2 dupa boli mieloproliferative cronice Ph-negative (1 mielofibroza postpolicitemica. Oana Patranoiu. calciu si vitamina D cu evolutie favorabila. Tratamentul cu doze scazute de 6-mercaptopurina (6MP) la pacientii cu leucemie acuta mieloida secundara (LAMs) mielodisplaziei si mieloproliferarilor cronice Andrei Colita.Ana Maria Ivanescu. Doina Barbu.Ana Maria Ivanescu. scor T> -2. Simona Crintea. Bucharest 14 . Gabriela Barca. Osteoporoza severa cu risc de fractura (DXA. hipoparatiroidismul primar (5 pacienti -6.150 mg/saptamana. Rezultate: la 4 pacienti s-au obtinut rezultate deosebit de bune: Sex Varsta Diagnostic Evolutie Urmarire 66 luni 24 luni* 12 luni† 15 luni 1.

Chemotherapy consisted in 3+7 courses in 6 cases. pe cazurile avute in tratament. M/F: 3/5.150 mg/week. dar medicamentul a fost administrat in stadiul final al bolii. superior curelor clasice de chimioterapie. un altul a dezvoltat sub tratament leucemie cu plasmocite cu determinari cutanate si cerebrale si un pacient a decedat la 6 saptamani dupa inceperea tratamentului dupa o scurta ameliorare. Dr. d) are efect stimulator direct pe ambele tipuri de celule T. Madalina Vasile. Patients and methods: 8 patients with AML where followed between Sept. Reactiile adverse au fost minime si numai intr-un singur caz au impus intreruperea tratamentului. Dr Nicoleta Berbec. Dozele folosite au fost intre 50-400mg/zi. b)moduleaza adeziunea celulelor mielomatoase la stroma medulara prin inhibarea Il-6 si a altor citokine. scaderea componentei monoclonale cu ameliorarea aspectului electroforezei cu scaderea valorilor imunoglobulinei pe imunograma. unul a continuat cu Thalidex cu Alkeran ( cura MPT) iar intre cure pacientii au primit doze diminuate de thalidomida. Treatment decision was made after consulting the patients and their families. Dr. 2 after Ph-negative chronic myeloproliferative diseases (1 postpolycythemic myelofibrosis. 3. Thalidomida poate fi o alternativa de tratament in mielomul multiplu? ( experienta pe 22 de cazuri) Dr Gabriela Barca. Reactiile adverse dezvoltate au fost: neuropatie periferica la un pacient care a impus scaderea dozelor. 1 unclassified myeloproliferation both were positive for JAK2 (V167F) mutation) and 2 with blastic crisis of chronic myeloid leukemia. median age 76 years (range 66 81 years). constipatie rebela la 1 un pacient care a renuntat la administarea medicamentului. Nici un pacient nu a dezvoltat pana in prezent complicatii trombotice. 4. Valentin Barca*.Aim of the study: to evaluate the results of low-dose 6MP therapy and outcome in elderly patients with AML. 2002 March 2007. † positive for JAK2 mutation Other 2 patients are alive 1 with AML with partial response but transfusion dependent. the other with unclassified chronic myeloproliferation has persistent thrombocytosis and leucocytosis (therapy with hydroxiurea and methotrexate had to be associated). 4 pacienti dupa 6 cure PCT si 2 pacienti dupa 1 cura PCT. Results: 4 patients had very good responses: Gender Age Diagnosis 1. c)interfera cu factorul nuclear de legare aADNkB. Dr. f) are efect antiangiogenetic Material si metode: Prezentam folosirea thalidomidei la un numar de 22 de cazuri de mielom multiplu. 16 pacienti au primit tratamentul dupa mai mult de 12 cure PCT fiind considerate mieloame refractare la chimioterapie. 8 pacienti cu MM IGA. and TRAMPCO regimens for the 2 cases of blastic crisis. Concluzii: Thalidomida este un medicament eficient in tratamentul mielomului multiplu fiind. dar durata raspunsului pentru 3 pacienti a fost de scurta durata. Rezultate. Dr Oana Patrinoiu. Andrei Colita. un pacient a dezvoltat edem al fetei care a impus intreruperea tratamentului. Datele generale ale pacientilor au fost: 12 pacienti cu MM IGG. and in 4 cases with confirmation of trephine bone biopsy. 2. maximum follow-up 5 ani si 4 luni. Thalidomida a fost folosita la toti pacientii cu dexametazona (cura Thalidex). Toti pacientii au avut raspuns favorabil manifestat prin: cresterea valorilor hemoglobinei. Thalidomida exercita un rol antitumoral in mielomul multiplu prin diferite mecanisme:a) inhiba cresterea si supravietuirea celulelor mielomatoase. scaderea VSH. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Hematologie UMF Carol Davila Introducere: Thalidomida a fost scoasa din uzul clinic in 1962 datorita teratogenitatii sale severe-dar efectul sau antiangiogenic si imunomodulator inclusiv inhibarea factorului de necroza tumorala alfa au impus reintroducerea sa in practica ca un agent oral foarte eficient in tratamentul mielomului multiplu. Four patients had AML following myelodisplasia (MDS). Diagnostic was established after bone marrow aspiration examination. Dr Doina Barbu. Dr Silvana Angelescu. M F F M 77 69 76 66 AML post MDS AML post MDS AML post myelofibrosis CML blastic crisis Outcome Follow-up 66 month 24 month* 12 month† 15 month CR CR CR Chronic phase * lost from follow-up after 24 month. The dose of 6MP was 100 . 2 pacienti cu mielom micromolecular. 15 . In our opinion there might be a group of elderly patients with AML that would have a real benefit in terms of survival and quality of life using low-dose 6 mp therapy. The purpose of low-dose 6MP therapy was palliation after failure of conventional therapy or after severe infectious complications during induction. Prof Dr.

Bucuresti. the specific marker being the Philadelphia chromosome. The response to the therapy was analysed by the evolution of the member of cells with chromosome Ph and the evaluation of the modality of response for each patient. markerul specific find cromozomul Ph rezultat prin t (9:22) (q34: q11) iar la nivel genic are loc fuziunea genelor BCR. b) it modulates cell adhesion and interrupts the adhesion of myeloma cells to bone marrow stromal cells. All patients reacted favorably expressed by increase in hemoglobin level. d) it has direct stimulatory effects on both T and natural killer cells. maximum follow-up was 5 yars and 4 months. 4 patients after 6 PCT cures and 2 patients after 1 PCT cure.Laborator Citogenetica. decrease of the monoclonal component cu electroforetic improvement with decreased immunoglobulins.Laborator Citogenetica.36. 12. Timpul de raspuns al fiecarui bolnav depinde in mare masura de complexul genelor sale mutante inca neidentificate. Romania Abstract Leukemia myeloid chronic was the first malignant disease characterized through chromosomial abnormality. S-au monitorizat 127 bolanvi cu LMC print-un studiu dinamic la intervale de timp fixe (3.Background: Thalidomide-removed from widespread clinical use by 1962 because of severe teratogenicity-has antiangiogenic and immunomodulatory effects. 1 patient a developed plasma cell leukemia with cutaneous and cerebral determinations under treatment. The cytogenetic responce to the Gleevec therapy in chronic myeloid leukemia (CML) . Institutul Clinic Fundeni. It has now returned to practice as an effective oral agent in the management of multiple myeloma. The general data of the group were:12 patients with MM IGG. ESR drop in values. 36. Concluzia este ca majoritatea bolnavilor (72%) are o capacitate de raspuns la terapie care este neschimbata de la debut si astfel pot fi impartiti in 2 categorii: sensibili sau rezistenti.Morosanu Hematologie. 24. 1 patient developed edema necessitating treatament discontinuation. This leads to the inhibition of interleukin-6 (IL6) and other cytokines production by stromal cells that are crucial for myeloma cell growth and survival. Raspunsul citogenetic la terapia cu Glivec in CML 4 ani de experienta Daniela Iancu A. a translocation t ( 9:22 ) (q 34.Georgescu. The side effects were minimal and required only in one case treatment discontinuation.Georgescu. without any other drug associations. 48 luni) urmarind raspunsul citogenetic la terapia cu Glivec. I. c)it interferes with DNA binding of nuclear factor-kB. Conclusions: Thalidomide is an efficient drug in treating multiple myeloma and proved superior to classical chemotherapy cures. f) has a direct antiangiogenic effect. including the inhibition of tumor necrosis alpha factor. 8 patients with MM IGAand 2 patients with micromolecular myeloma. Thalidomide exerts an antimyeloma effect through different mechanisms: a)it can directly inhibit the growth and survival of myeloma cells. I. The daily doses used were 50mg-400mg. q11) and at genic level is formed the gene BCR.Morosanu Hematologie. 18. The thalidomide was used for all patients with dexametazone (Thalidex cure) and after Thalidex one patient got Thalidex with Alkeran (MPT cure).ABL. 24. Romania Rezumat LMC a fost prima boala maligna caracterizata printr-o anomalie cromozomiala castigata.4 years of experience Daniela Iancu A. Bucuresti. 6. Institutul Clinic Fundeni. 12. of this group 16 patients received the treatment after more than 12 PCT cures being considered myeloma refractory to chemotherapy. The conclusion of the study is that the majority of the patients (72%) has an unchanged capacity of response at the 16 . Side effects developed were: peripheral neuropathies in 1 patient which required decrease of thalidomide dose. 1 patient deceased in 6 weeks from the treatment onset after a brief period of improvement (the medications was though given in the final stage). In 3 patients the positive response only lasted shortly.ABL fusion One hundred twentyseven (127) CML patients were monitorized during a dynamic study at differents moments of the evolution at 3. 48 months by evoluation of the cytogenetics response to the therapy with Gleevec. Aims We report the use of thalidomide with for 22 cases of multiple myeloma. 6 9. Raspunsul la terapie s-a abordat prin evaluarea numarului de celule purtatoare de cromozomi Ph si evaluarea modului de raspuns al fiecarui bolnav. No patient developed thrombotic complications to this date.

40 l. Aceste aspecte explică evoluţia severă a LPl. cu supravieţuire globală foarte scurtă. celulele din LPl au o rată de proliferare mai ridicată. with a lower response rate (16-19% of cases vs. in very close connection with physiopathology of Multiple Myeloma (MM). Intr-o serie de 12 cazuri cu LPl primare şi secundare s-au obţinut răspunsuri la 11 pacienţi (92%) cu 2 remisiuni complete. Disease free survival and global survival were 8 and 12 mo.The treatment of LPI is the same like for refractory or relapsed MM: chemotherapy (PCT). BZM + CFA + DXM).4 l în forma primară). VCMP/VABP or hiperCVAD). The classical combination Melphalan + Prednisone was abandoned in favor of polichemotherapy (ex VAD. The majority of the authors included both forms of LPI in the extramedullary phase of MM. cu o mediană de 20 l (extreme 7 106+ l). (ex. Supravieţuirea mediană fără progresie şi globală au fost de 8 şi de 12 l. There are two distinct presentation forms: primary (de novo) . Bucharest Plasma cell leukemia (LPI) is defined by the presence of ≥ 2 x 109/L circulating monoclonal plasmocytes (≥ 20% plasmocytes on blood smear). autologous stem cell transplantation (ATSC). cu răspuns general la tratament mai redus (16-19% din cazuri faţă de 50-75% în forma primară) şi cu supravieţuire mediană mai scurtă (3 l faţă de 18. Fundeni Clinical Institute. There is a rare entity of plasmocytic discrazia. C. The type of response for each patient is more dependent. but with the prevalence of the abnormalities with unfavorable prognostic risk. mai agresivă. Dobrea1 &A. which is more aggressive.8% (primary form) and ≤ 2% (secondary form). 18. ATCS. Thal +/-Dex can obtain complete or partial remission for refractory cases to other therapies. In a series with 12 cases with primary and secondary LPI was reported 11 responses (92%) with 2 complete remissions. Thalidomidă (Thal). Thalidomide (Thal). VAD. Bucureşti Leucemia cu plasmocite (LPl) este definită prin prezenţa a 2 x 109/L plasmocite monoclonale în circulaţie ( 20% Pl în formula leucocitară). These aspects explain the severe evolution of LP1 with a very short global survival. Combinaţia clasică Melphalan Prednisone a fost abandonată în favoarea PCT. BZM+CFA+ DXM). S.Adriana Colita Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. Solomon2 17 . Bortezomib (BZM). Studiile citogenetice evidenţiază în LPl anomalii structurale şi numerice asemănătoare cu cele ale MM. VCMP/VABP sau hiper-CVAD) care are performanţe de 3 ori mai ridicate. After ATSC done in remission was reported a survival average of 40 months with a median of 20 months (between 7 106 mo). efectuată în remisiune aduce o supravieţuire medie de cca. G. Bortezomib (BZM). which are 3 times more efficient. with a incidence between 3.Kestler2. Majoritatea autorilor încadrează ambele forme ale LPl în faza extramedulară a MM unde apar cu o incidenţă cuprinsă între 3. Tratamentul LPl se suprapune în general peste cel al MM în recădere sau refractar: polichimioterapie (PCT) autotransplant de celule stem hematopoietice (ATCS). BZM este eficient în cazuri rezistente sau în inducţie în monoterapie sau în combinaţii (ex. Thal Dexametazonă produce răspunsuri complete şi parţiale în inducţie sau în cazuri rezistente la alte terapii. 50-75% in primary form) and a shorter median survival (3 mo vs.60% of cases and secondary (terminal phase of a diagnosed Multiple Myeloma).8% (forma primară) şi 2% (forma secundară).Adriana Coliţă Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Fundeni. PLASMACELL LEUKEMIA:ACTUAL DATAREGARDING THE BIOLOGYAND TREATMENT Dan Colita. dar cu prevalenţa alterărilor cu semnificaţie prognostică nefavorabilă. Amiloidoza sistemica familiala non-neuropata ( tip Ostertag ) determinata de un nou tip de lizozim mutant D. In comparison with MM. Se descriu 2 forme de prezentare a LPl: primară (de novo) 60% din cazuri şi secundară (în cadrul fazei terminale a unui MM recunoscut). The cytogenetic studies show in LPI structural and numerical abnormalities similar with those from MM. Coriu1. the cells from LP1 have a higher proliferation rate. In comparaţie cu MM.therapy with Gleevec from the onset to they can be devided in 2 categories: good responders and resistents to the treatment . BZM is efficient in refractory cases or in induction. L. respectively. Wang2. in monotherapy or in combinations (ex. respectiv. Murphy2. it's of complex mutantes genes not yet identified LEUCEMIACU PLASMOCITE: DATEACTUALE DE BIOLOGIE SI TRATAMENT Dan Coliţă. C. D. Becheanu1. 4 mo respectively). Este o formă rară de discrazie plasmocitară în strânsă relaţie cu procesele fiziopatologice ce caracterizează mielomul multiplu (MM).

which would result in the substitution of glycine for aspartic acid at position 67. F57I). Familial non-neuropathic systemic amyloidosis ( Ostertag. This material was extracted from 4mm-thick sections cut from formalin-fixed paraffin embedded blocks. Murphy2. We now report another case of ALys in a 52-year-old male who had predominant hepatic involvement (as well as a family history indicating that other members had the same disorder) and in whom we found a hitherto unreported mutation in the lysozyme gene. TN. and 114 . Romania 2 University of Tennessee Graduate School of Medicine. Astfel. Bucharest. Noi raportam un alt tip de Alys identificat la un barbat de 52 ani cu manifestari predominant hepatice (investigatiile medicale efectuate ulterior indica ca si alti membrii din familie au aceeasi boala). Knoxville. W64R. Dupa amplificarea prin PCR a celor trei exoni din gena lizozimului s-a efectuat secventierea nucleotidelor. Acest tip de Alys este determinat de o mutatie punctiforma identificata pentru prima data in gena lizozimului.related amyloidosis (ALys) has been associated with mutations in the second exon encoding the amyloidogenic precursor protein. L. To obtain the complete primary structure of this protein. 18 .type ) associated with a novel lysozyme mutation D. TN. Becheanu1. Coriu1. we posit that the resultant profound modification in tertiary structure included by the D67G mutation would render the molecule unstable and thus amyloidogenic. Nu au fost gasite peptidele care corespund aminoacizilor 11.1 University of Medicine "Carol Davila". Examination under polarized light of Congo red-stained sections of liver biopsies obtained from the proband (and 2 brothers) revealed extensive green birefringent interstitial deposits. Aceasta analiza a aratat ca exonul II contine (in aditie la gena normala) o mutatie punctiforma in codonul 85 ( GAT => GGT) care implica substitutia acidului aspartic (D) cu glicina (G) la pozitia 67 din structura proteinei (D67G). four different variants have been identified (I56T. Pentru a identifica structura primara completa a acestei proteine am efectuat analiza ADN ului genomic izolat din sange periferic. USA Amiloidoza asociata lizozimului (ALys) este o boala rara determinata de mutatii aparute in al doilea exon din gena lizozimului care codifica precursorul proteic amiloidogenic.neuropata. purified by reverse phase HPLC and subjected. Knoxville.Kestler2. These studies identified 109 of the 130 amino acids comprising wild-type lysozyme (peptides encompassing residues 11-15. D67H. genomic DNA was isolated from the proband's peripheral blood leukocytes and the PCR products of the 3 functional exons were synthesized. 63-69. all of which were deemed capable of reducing protein stability and enhancing fibrilogenesis. F57I) capabile sa reduca stabilitatea proteinei si sa induca fibrilogeneza. D67H. W64R.15. Examinarea in lumina polarizata a preparatelor histologice din biopsia hepatica colorate cu rosu de Congo obtinute de la proband ( si alti doi frati) arata depozite interstitiale de material birefringent caracteristic pentru amiloid. Solomon2 1 University of Medicine "Carol Davila". Dobrea1 &A. Acest material a fost extras din sectiunile tisulare fixate in parafina. Based on X-ray crystallographic data. G. purificate in faza de reversie HPLC si apoi dupa digestia triptica peptidele rezultate sunt analizate chimic prin spectrometrie de masa in tandem (MS / MS). D. Wang2. characteristic for amyloid. Aceasta analiza a identificat 109 din cei 130 de aminoacizi care reprezinta structura primara a lizozimul wild type.122 were not found). To date. Bucharest. Our findings add to the known variants of lysozyme involved in familial systemicALys amyloidosis. Pana in acest moment au fost identificate patru variante diferite (I56T. USA Lysozyme. after trypsin digestion.69 si 114-122. S. to chemical analyses by tandem mass spectrometry (MS/MS). Romania 2 University of Tennessee Graduate School of Medicine. C. Nucleotide sequence analysis revealed that exon 2 contained (in addition to the unmutated gene) a GAT to GGT transition in codon 85. 63. rezultatele noastre adauga la variantele deja cunoscute in literatura un nou tip de lizozim implicat in amiloidoza sistemica familiala non. C.

None of the patient presented engraftment syndrome and we report none relapse on first 100 days post transplant. thrombotic microangiopathy (16%). The majority of these have a common pathogenic event: injury of the vascular endothelium due to the toxicity of the conditioning regimen. microangiopatie trombotica (16%). in cadrul careia pot fi afectate oricare dintre organe. boala venoocluziva hepatica (16%). venooclusive disease (16%). si 9 pentru leucemii acute mieloblastice. 75% din pacienti au dezvoltat sindrom febril. Ruxandra Fota.Arion. Anca Colita.TM din IC Fundeni s-au efectuat 12 proceduri de alotransplante genoidentice la pacienti cu leucemie acuta in perioada 2003 -2007. C. Alina Tanase. Ruxandra Fota1. Virginia Mirea1. due to the immunosupression of the recipients and due to the immunological conflict between the recipient and the donor. cu evidentierea etiologiei la 85%. Bucharest Early complications after allogeneic stem cell transplantation appear in the first 100 days post transplant. rejet (8%) si esec de grefare (8%). multiorgan failure syndrome (41%). Nici un pacient nu a prezentat sindrom de grefare si nu s-a evidentiat nici o recadere in primele 100 de zile. Alina Tanase. Adriana Dumitrescu Fundeni Clinical Institute. Virginia Mirea. 3 pentru leucemii acute limfoblastice. Virginia Mirea. Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. 3 acute lymphoblastic leukemias and 9 acute mieloblastic leukemias. Pe de alta parte. Ligia Barbarii2. Principalele complicatii precoce aparute au fost: mucozita grad 3. We report 12 allogeneic transplants for acute leukemia patients performed in BMT Unit from Fundeni Clinical Institute. Zsofia Varady. The main early complications were: grade 3. Bucuresti Complicatiile precoce postallotransplant de celule stem hematopoietice se refera la cele care apar in primele 100 de zile dupa procedura. C. D. 4 (66%). which can affect any organ. In Comp. disfunctie multiorganica (41%). On the other hand. rejection (8%) and graft failure (8%). datorita imunosupresiei pacientilor sau conflictului imunologic dintre receptor si donator pot apare boala de grefa contra gazda si infecti cu diferite etiologii. 11 proceduri la adult si 1 la copil. Colita. 11 procedure at adults patients and 1 at a child. between 2003-2007. Ruxandra Fota.Alina Tanase1.Arion. Luminita Dumitrache. APORTUL CERCETARII HIMERISMULUI HEMATOPOIETIC LA PACIENTII CU ALLOTRANSPLANT DE CELULE STEM Zsofia Varady1. with different grade and clinical evolutions. Anca Colita. The 100 days mortality was 33%. Boala de grefa contra gazda grad II/IV a aparut la 41% din cazuri. Zsofia Varady. Colita1. Adriana Dumitrescu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Reactivarea citomegalovirusului datorita imunosupresiei a fost demonstrata la 66% din pacienti. Grad III/IV graft versus host disease appear in 41% cases. Colita. 4 mucositis (66%). Cytomegalovirus reactivation due to the immunosupression was demonstrated on 66% cases. can appear different types of infections and graft versus host disease. Institutul Clinic Fundeni. Majoritatea au ca element patogenic comun leziunea endoteliala data de toxicitatea terapiei de conditionare. Carmen Calugaroiu1 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Luminita Dumitrache. Bucuresti 2Institutul Medico-Legal Bucuresti 19 . in grade si cu evolutii diferite. EARLY COMPLICATIONSAFTERALLOGENIC STEM CELLTRANSPLANTATION FORACUTE LEUKEMIA D. Institutul Clinic Fundeni. 75% of cases developed febrile syndromes with clear etiology in 85% cases. Mortalitatea la 100 de zile a fost 33%.SESIUNE TRANSPLANT MEDULAR COMPLICATII PRECOCE DUPA ALLOTRANSPLANTUL DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE IN LEUCEMIIACUTE D.

7% (1/21pac).Originea celulelor din sangele sau maduva pacientului allotransplantat poate fi identificata prin testarea markerilor genetici informativi care disting donatorul de recipient.Colita. Bucharest 20 . Bucharest 2 Mina Minovici Foreinsic Medicine. Testarea himerismului a permis introducerea unui nou model terapeutic prin infuzie de limfocite de la donator ca si diagnosticul precoce al rejetului si recaderii bolii maligne. In 14% cases pretransplant informative markers samples were not available and we used material from a buccal scraping for detecting recipient alleles. 40/79 samples were 100% donor chimerism. C. Zsofia Varady. Mortalitatea la 100 zile a fost de 4. comparabila cu literatura. Adriana Dumitrescu Fundeni Clinical Institute. evaluarea riscului de rejet sau a recaderii malignitatii. Virginia Mirea.Arion. Anca Colita.FUNDENI) Alina Tanase.Colita. evaluarea persistentei celulelor donatorului. Recaderea la 1 an a fost de 25% (5/20 pacienti). stabilirea lor efectuandu-se prin testarea celulelor epiteliale prelevate din tampoane bucale. Grefarea s-a produs in medie in ziua +11 (+9+13). cu boala de grefa contra gazda cu grade diferite.C.Fundeni au fost testate 79 de probe de himerism de la 14 cazuri (donatori si receptori). Ligia Barbarii2. Bucuresti Autotransplantul de celule stem hematopoietice reprezinta indicatia standard de tratament pentru pacientii cu Boala Hodgkin cu recadere chimiosensibila sau peste a doua remisiune completa. sindrom febril (19/21). THE CONTRIBUTION OF THE CHIMERISM TESTING FOR THE PATIENTS WITH ALLOGENEIC STEM CELLTRANSPLANT Zsofia Varady1. cu o recolta in medie de 11.C. In Compartimentul TM din I. Adriana Dumitrescu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. 2 patients were transplanted in foreign countries and followed after in Fundeni BMT Unit. Principalele complicatii precoce posttransplant au fost: mucozita grad mai mare de 2 (15/21). Due to testing the chimerism we could introduce a new therapeutic model with donor lymphocyte infusion and we could diagnose earlier rejection and relapse of malignity. Ruxandra Fota1. Molecular methods for evaluating chimerism are necessary for routine documentation of donor cell engraftment. prin metoda STR. D. who can distinguished between donor and recipient. Carmen Calugaroiu1 1Fundeni Clinical Institute.39 x106CD34/kgc. Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. cu o medie de varsta de 24. Luminita Dumitrache. Regimul de conditionare a fost BEAM la 17/21 pacienti. AUTOTRANSPLANTUL DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE IN BOALA HODGKIN (EXPERIENTA CENTRULUI DE HEMATOLOGIE SI TM DIN I. We tested by STR method 79 samples from 14 cases (donors and recipients) evaluated in BMT Unit from Fundeni Clinical Institute. the origin of patient cells from marrow or peripheral blood can be identified by testing informative genetic markers. Mobilizarea de celule stem s-a efectuat la majoritatea cazurilor dupa cura tip DHAP + G-CSF. 40/79 probe au fost himerism 100% donor. 79% of samples were from peripheral blood. in perioda 2001-2007 s-au efectuat 21 de proceduri de autotransplant la Boala Hodgkin. Certificarea remisiunii complete la 100 de zile posttransplant prin PET scan s-a efectuat la 6/20 pacienti. In Comp TM din IC Fundeni. D. Ruxandra Fota. Testele de himerism complet de donor au fost corelate cu o evolutie clinica fara recadere. In cazurile de Boala Hodgkin remisiune partiala sau boala refractara. Autotransplantul de celule stem in Boala Hoddgkin reprezinta o metoda terapeutica eficienta. Indicatia de autotransplant a fost pentru BH cu recadere chimiosensibila la 12/21 si remisiune partiala la 9/21 pacienti. Zsofia Varady.Alina Tanase1. assess the risk of rejection or recurrent malignancy.95 ani (17-39 ani). 2 pacienti au fost transplantati in straianate si urmariti posttransplant in Unitatea noastra. Metodele moleculare de testare a himerismului sunt necesare pentru documentarea de rutina a grefarii cu celule de la donator. fara complicatii majore. Colita1.BUCHAREST CLINICAL FUNDENI INSTITUTE) Alina Tanase. D. cu mortalitate legata de procedura sub 5%. Anca Colita. Ruxandra Fota. Luminita Dumitrache. Bucharest In allogeneic stem cell transplant. autotransplantul de celule stem reprezinta o optiune clinica.Arion. tip BEAM la 3/21 pacienti si LACE la 1 pacient. 14 femei/ 7 barbati. In 14% din receptori nu s-au putut identifica markeri informativi de himerism pretransplant. 79% dintre probe au fost sange periferic. 3/21 pacienti au avut sub 18 ani in momentul transplantului. Virginia Mirea. Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. Institutul Clinic Fundeni. The complete donor chimerism was correlated with a clinical evolution without relapse and with different grade of graft versus host diseases. Virginia Mirea1. C. AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN HODGKIN DISEASE (THE EXPERIENCE OF BMT UNIT .

Fotofereza extracorporeala este o procedura recent introdusa in cercetarea mondiala (dupa anii 1987 de Richard Edelson). Carmen Calugaroiu. fapt ce a determinat intreruperea terapiei prin ECP si introducerea unui nou imunosupresor (Prograf). 72% in afectarea hepatica. Terapia celulara prin fotofereza extracorporeala reprezinta o abordare noua. Evolutia a fost nefavorabila. aflat in ziua 273 dupa allotransplant sibling de celule stem hematopoietice periferice. The conditioning regiment was BEAM at 17/21 patients.Alina Tanase. FOTOFEREZAEXTRACORPOREALA(ECP) IN BOALACRONICADE GREFACONTRAGAZDA Virginia Mirea. urmata de reinfuzarea celulelor in circuitul sanguin al pacientului. fiind folosita in premiera nationala la un pacient cu boala de grefa contra gazda (GvHD) cronica forma cutanata pe 65% suprafata corporala si leziuni lichenoide jugale. in managementul terapeutic al cazurilor rezistente/dependente/intolerante la terapia imunosupresoare din diferite boli mediate imun si mai ales din complicatiile medicinei de transplant. folosind aparatul de leucafereza in flux continuu Cobe Spectra (protocol autoPBSC).acuta si cronica).7% (1/21 patients). literatura de specialitate arata ca rata de raspuns la ECP in GvHD cronic este de 59%.The autologous stem cell transplant represent standard indication of treatment for patients with Hodgkin Disease in chemosensitive relapse or more than second complete remission. Extracorporeal photochemotherapy (ECP) IN GRAFT VERSUS HOST DISEASE Virginia Mirea. apoi lunar. cu tri-terapie imunosupresoare cu Cellcept 2g/zi. definit ca expunerea extracorporeala la iradiere cu lumina ultravioleta (UVA) a leucocitelor patogene in prezenta unei substante fotosensibilizante. The indication of autotrasplant was for Hodgkin disease in chemosensitive relapse at 12/21 and partial remission at 9/21 patients. Carmen Calugaroiu. The engraftment was reported in average on day +11 (+9 +13). Pentru realizarea procedurii ECP s-a utilizat un “sistem deschis”. Au fost realizate 12 proceduri ECP aplicand schema 2xECP/saptamana timp de 4 saptamani (ECP intensiv) urmata de schema de discontinuare cu 2xECP/2 saptamani.95 years (17-39). Desi evolutia acestui pacient a fost nefavorabila sub terapia de fotofereza extracorporeala. cu accentuarea leziunilor cutanate si aparitia de noi leziuni eritemato-ulcerative. cu retransfuzarea imediata a produsului ECP la pacient. Certification of the complete remission by PET Scan at 100 days after transplant was reported at 6/20 patients. the autologous stem cell transplant represents only a clinical option. Zsofia Varady. Autologous stem cell transplantation represents an efficient therapeutical method. with transplant related mortality under 5%. dupa fotosensibilizare cu 8 MOP in doza finala de 200ng/ml. 86% in leziunile mucoase. similar with literature. Sub terapie cu ECP s-a eliminat MTX de la debut si s-a inceput reducerea dozelor cortizonice cu 4 mg la 2 saptamani. 3/21patients had less than 18 years old on day of transplant. 8-methoxypsoralen (8-MOP). Between 2001-2007. promitatoare. without major complication. in complicatiile transplantului de organe (rejet) sau de maduva hematogena (boala de grefa contra gazda GvHD/graft versus host disease . cu chimerism 100%. Dan Colita Extracorporeal photochemotherapy (ECP) is an imunomodulating treatment defined like an extracorporeal UVA 21 . in scleroza sistemica si in alte boli autoimune. with an average of 11. Dan Colita Fotochimioterapia extracorporeala (ECP extracorporeal photochemotherapy) este un tratament de imunomodulare. permitand scaderea dozei de corticoizi in 63% din cazuri si obtinandu-se ameliorari clinice de 74% in leziunile cutanate.Alina Tanase. La peste 570 zile post transplant pacientul are o evolutie favorabila cu leziuni inactive hipo. 14 female/7 male. cu iradiere UVA in doza de 2J/cm2 (aparat PUVA Light).si hiperpigmentate pe 95% suprafata corporala si leziuni lichenoide pe mucoasa jugala. average age 24. The main complications early after transplant were: > grad 2 mucosities at 15/21 patients and febrile syndrome at 19/21 patients. BEAM like at 3/21 patients and LACE at 1 patient. in BMT Unit from Clinical Institute Fundeni we performed 21 procedures for Hodgkin Disease.5 mg/saptamana. Fotofereza extracorporeala (ECP) este o modalitate imunoterapeutica a carei eficacitate clinica a fost demonstrata in limfomul cutanat cu celule T / sindrom Sezary (CTCL).39 x 10 6 CD34/kgc. The 100 days mortality was 4. 43% in afectarea pulmonara si 80% in afectari articulare. One-year relapse was 25%(5/20 patients). cortizon 50 mg/zi si Methotrexat 7. Zsofia Varady. For the cases with Hodgkin disease in partial remission or refractory disease. We harvested the stem cells after mobilization with DHAP +G-CSF protocol at majority of patients.

inclusa cu prioritate in program de transplant allogen donator inrudit HLA compatibil 100%. followed by the intravenous reinfusion of photoirradiated cells to the patient. Prezentam 2 pacienti cu aplazie medulara ingrijiti in Clinica de Hematologie si Transplant Medular Fundeni in colaborare cu serviciile de hematologie din Sibiu. 86% of mucosal lesions. iar aproximativ 88 de 22 .Alina Catana***. Erzjebet Benedek**** * Centrul de Hematologie si Transplant Medular. Institutul Clinic Fundeni ** Universitatea din Heidelberg. Primul. Under ECP as alternative treatment. avand donator HLA identic inrudit au ca indicatie de prima alegere transplantul de celule stem hematopoietice. After 570 days posttransplant the patient has a good clinical status (IK =100%) with hypo. A urmat tratament substitutiv. cutanata. after photoactivation with 8 MOP (final dose of 200ng/ml). recent diagnosticata. avand infectie cu virus hepatitic B. Extracorporeal photochemotherapy (ECP) is a newly worldwide research procedure (introduced after 1987's by Richard Edelson). hepatic). with the continuous flow apheresis machine Cobe Spectra (autoPBSC protocol). un barbat diagnosticat la varsta de 9 ani. hipertrofie cardiaca stanga cu deficit de pompa primeste allogrefa de la fratele sau. mai ales atunci cand exista donator inrudit HLA compatibil... in februarue 2007. 2 serii de globulina antitimocitara (la 30 de ani si la 34 de ani).Ho**. In Centrul de Hematologie din Institutul Clinic Fundeni (cel mai mare serviciu de hematologie din tara si centru de referinta) sunt luate in evidenta anual. anterior tentativei de transplant administrarea tratamentului combinat cu thymoglobulina si ciclosporina. systemic sclerosis and other autoimmune diseases. Germania ***Sectia de Hematologie. corticosteroids 50 mg/day and Methotrexate 7. Ce-l de-al doilea pacient o femeie de 19 ani. nefind posibil tratamentul substitutiv profilactic corespunzator. the MTX was excluded since the beginning and was reduced the corticosteroids dosage with 4 mg every 2 weeks.irradiation of pathological leucocytes using a photosensitive drug 8-methoxypsoralen (8-MOP). The extracorporeal photochemotherapy (ECP) is an immunotherapeutic alternative and its clinical efficiency was demonstrated in CTCL / Sezary syndrome. cu restaurarea in proportie de 80% a hematopoiezei. transplantul si tratamentul imunosupresiv dau aceleasi rezultate bune. sau la orice varsta in absenta unui donator HLA compatitibil inrudit. anticorpi antitrombocitari antiHLA. cu forma severa (Tr ~5000/mmc). corticoterapie. focare de infectie (maxilara. we used the “open system”. Transplantul de celule stem hematopoietice in anemia aplastica: niciodata nu e prea tarziu Andreea Moicean*. La pacientii cu varsta de peste 45 de ani. 43% of pulmonary involvements and 80% of joints manifestations. followed by immediate reinfusion of the ECP product to the patient. La pacientii cu varsta peste 30 de ani.Ljungman et all. on day 273 after allotransplant with sibling peripheral haematopoietic stem cells.5 mg/week. este obligatoriu. Bone Marrow Transplantation (2006) 37. cu raspuns tranzitor. Despite an unfavourable response to ECP at our patient. in treatment with Cellcept 2g/day. the review on ECP treatment in chronic ECP reveals 59% of response rate which allow to reduce the dosages of corticoids in 63% of cases and to obtain clinical improvements of 74% of skin lesions. HLA identic in Heidelberg. in medie 11 cazuri noi de aplazie medulara. hemosideroza secundara transfuziilor (cardiaca. UVA irradiation for a dosage of 2J/cm2 (PUVA Light System). with aggravation of the skin lesions and appearing of new active skin lesions. Pacientii cu aplazie medulara sunt inclusi cu prioritate in programul de allotransplant atunci cand exista donator compatibil. decedeaza cu hemoragie cerebrala cu inundatie ventriculara in perioada pretransplant. It was observed an unfavourable evolution. Twelve ECP procedures were performed on an intensive schedule (2 successive ECP/week for 4 weeks) followed by discontinuation of ECP treatment (2xECP every 2 weeks / 4 weeks). La pacientii cu varsta mai mica de 30 de ani transplantul de celule stem hematopoietice este tratamentul de electie. urinara). Targu Mures Singurul tratament curativ al aplaziei medulare este transplantul allogen de celule stem hematopoietice (P. Veronica Teleanu*. 439449). 72% of liver manifestations.A. dentara. in organ transplant's failure or complications of bone marrow transplant (Graft versus Host Disease GvHD acute and chronic forms). La varsta de 40 de ani. being applied for the first time in our country to a patient with chronic GvHD cutaneous form involving 65% body surface and mucosal lichenoid lesions.and hyperpigmented skin lesions covering 95% body surface and unmodified mucosal lichenoid lesions.. Targu Mures si Heidelberg. that decided to stop the ECP therapy and to introduce a new immunosuppressive drug (Prograf). Spitalul Judetean Sibiu ****Sectia Clinica de Hematologie si transplant de Maduva.D. To performe the ECP procedure. Cellular therapy using ECP treatment is a new promising modality in therapeutical management of patients with resistance / dependency / intolerance to the appropriate immunosuppressive therapy in several immune mediated diseases. and especially in complications in transplant medicine. Chiar si pacientii copii cu anemie aplastica non-severa dar dependenti de trasfuzii.

We present 2 patients with aplastic anemia admitted in Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation from Fundeni Clinical Institute and followed-up in cooperation with centers for Hematology from Sibiu. Erzjebet Benedek**** * Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation. Targu Mures and Heidelberg. Bone Marrow Transplantation (2006) 37. vor permite respectarea si in Romania a programului terapeutic prevazut in Ghidul Grupului European de Transplant de Maduva osoasa pentru aplazia medulara. Conty Hospital Sibiu ****Clinical Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation.A.Alina Catana***. She had priority for inclusion in SCT programe. Transplantul de celule stem hematopoietice nu poate substitui tratamentul complet anterior transplantului in bolile maligne hematologice Andreea Delia Moicean Centrul de Hematologie si Transplant Medular Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Transplantul de celule stem hematopoietice este o componenta importanta a programului de tratament pentru bolile maligne hematologice. infectie cu febra. Efectul lui asupra vindecarii este un efect cumulat efectului etapelor anterioare ale tratamentului. In limfoamele maligne si in leucemiile acute in special. In conclusion.D. having a related donor (a brother HLA identic) but she died with lifethreating cerebral hemorrhagy during pretransplant hospitalisation. Only 1-2% of aplastic anemia romanian patients received hematopoietic transplant. Prin ceea ce implica ea. The choice in patients between 30 and 45 years of age is more difficult and both BMT and immunosuppression give good results. procedura de transplant in hematologie este o metoda de abordare terapeutica a bolii reziduale.internari pe an sunt ale bolnavilor cu aplazie medulara aflati in evidenta. patients with Aplastic Anemia has priority for stem cell transplantation. He received transfusions with erythocytes and thrombocytes. Fundeni Clinical Institute ** University of Heidelberg. two times globuline antithymocytes (at 30 and at 34 years old). dotarea corespunzatoare a centrelor de transfuzii pentru acoperirea necesitatilor acestor pacienti si afilierea Registrului National de Donatori de Celule Stem Hematopoietice la Registrul International. Omiterea unei etape de consolidare (cu doze mari sau foarte mari sau cu radioterapie) din programul terapeutic pretransplant se asociaza cu recaderea precoce post transplant si insuccesul transplantului de celule stem hematopoietice. Chiar in programul de transplant cu conditionare mieloablativa se impune aplicarea corecta si completa a programului de tratament prevazut anterior de transplant pentru o anumita boala. corticotherapy.Ljungman et all. an initial course of a combination of ATG and cyclosporine should be given (P. Aceste internari sunt determinate de complicatiile starii de insuficienta medulara: anemie. Sunt prezentate spre exemplificare: 23 . a male patient diagnosed with aplastic anemia at 9 years of age. au fost inclusi in program de transplant. Annualy. Targu Mures Allogeneic BMT from an HLA-identical sibling is usually the treatment of choice in patients with severe aplastic anaemia (SAA) under the age of 30 years. 439449). Transplantul in sine nu are rol curativ. In older patients. having a lot of complications after a long disease history (like heart failure.. diagnosed recently with severe aplastic anemia (Tr~5000/mmc). First. The second patient is a female 19 years of age. alloantibody anti trombocytes and anti HLA antibody. At 40 years of age. on february 2007. Germany ***Department of Hematology. Hematopoietic Stenm Cell Transplantation inAplasticAnemia Andreea Moicean*.Ho**. or in the absence of an HLA-matched sibling. cu cat boala reziduala la momentul transplantului este mai mica cu atat vindecarea bolii maligne prin transplant are sanse mai mari. with transient remission. The financial suplement for hematological patients. an appropiate supply of transfuzional Centers in order to provide the special requests for these patients and National Donor Registry afiliation to World Donor Registry for Hematopoietic Stem Cell Transplantation would allow to romanian hematologists to apply the terapeutic protocol for aplastic anemia patients. Doar 1-2% din pacientii romani cu aplazie medulara. infection with Hepatitis B Virus) he received allotransplants from his HLA identical brother with 80% restauration of hematopoiesis. hemorrhagic or anemia complications. Veronica Teleanu*. and 88 hospitalizations are for patients with aplastic anemia with infectious. requested by EBMT Guide. Suplimentarea fondurilor dedicate ingrijirii pacientilor hematologici. sangerari. near 11 new patients are admitted in Center of Hematology and Stem cell Transplantation from Fundeni Clinical Institute. hemocromatosis.

CD14. CD10. Immunology of Bone Marrow Transplantation in Romania: development. there are presented: . CD52. more recently 5 or 6. CD44. Hematopoietic Stem Cell Transplantation cannot replace the appropiate treatment for hematological malignant diseases Andreea Delia Moicean Centrul de Hematologie si Transplant Medular Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Hematopoietic Stem cell transplantation (HSCT) is an important step during the common treatment for hematological malignant diseases. They may need to be completed using markers that will prove later useful for MRD detection. curing the disease is more possible after HSCT.3 patients with acute leukemia relapsed after transplant. These panels are intended for diagnostic purposes of acute leukemia. CD64. CD71.1 caz de boala Hodgkin in recadere care nu a urmat pretransplant radioterapie pe campurile interesate si a recazut precoce post transplant. CD123. CD14. CD117. MPO. CD3 (m). CD15. CD22 (s or c). Mihaela Melinte****. For sublineage classification and definition of clinical entities (also with adapted gating strategy): DR. The panel for quick orientation or paucicellular samples includes: cCD3. aIleana Constantinescu*. Romanian experience in HSCT is very limitted but for each transplant perfomed the patient have to be eligible as european guides request: physical performance. HSCT itself is not curative. CD35/36. CD65. some combinations and fluorochromes being dependent on the type of flow cytometer or filter combinations used. By multicolor immunophenotyping we can identify aberrant LAIPs which allows the discrimination of leukemic cells from normal cells. CD4. As in malignant lymphoma and in acute leukemias. . He relapsed early after transplant. accreditation. Omiting a high dosis consolidation or a radiotherapy consolidation before transplant associates with early relapse after transplant. lysozyme (c). . CD45. in proportion as residual disease is low at transplant. CD16. sIg. CD11b. and probably even more in a near future. CD41 or CD61. impacting on MRD detection. external quality control. Multicolor immunophenotyping has many technical problems. CD33. It's curative effect is an aditional one to that of former steps of treatment. Lucia 24 . . Antibody combinations allow simultaneous analysis of 3 or 4 markers. The therapeutical history checking showed high dosis consolidation befor transplant omitting. CD5. Cianga**. which explain why it is so difficult to reach a consensus. CD8. In myeloablative conditioning transplatation too. 3. Elena Gai***. There are also important economical advantages. By its implications HSCT is a terapeutical approach of the residual disease.. TCR. Petru. CD1a. cCD79a. atat din punct de vedere al conditiei fizice si al tipului de boala dar si din punct de vedere al istoricului terapeutic a pacientului respectiv. CD99.1 patient with relapsed Hodgkin disease who had not before transplantation a field-involved radiotherapy. CD56. CD86. there should be no more than 24-48 hours between collection and sample processing. CD2. uPAR(CD87)/uPACD116. CD238 (glycophorinA) or CD36. CD13. Other useful markers (>20): MPO/LF (lactoferrin) (c). the complete and appropiate treatment before transplantation is mandatory. For example. CD34 CD45 for gating purposes. 2.3 cazuri de leucemie acuta cu recadere posttransplant la care evaluarea istoricului terapeutic a relevat omiterea din motive obiective a programelor pretransplant de consolidare cu doze mari de citostatice. CD68 (c). TdT CD7. CD58. Dan Luscalov*****. CD33. In any case. CD87. should be prepared "as soon as possible" after collection. CD19. IgM (c). CD123. Therapeutic targets: CD20. Experienta romaneasca in transplantul de celule stem hematopoietice in bolile maligne hematologice este limitata dar transplantarea oricarui pacient cu boala maligna trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate prevazute in protocoalele europene de tratament. CD11c. disease features and terapeutical history.

The histocompatibility barrier between recipient and donor remains a problem in that it will activate immune responses leading to graft rejection. VHD. Fundeni Clinical Institute. Methods Indirect diagnostic tests (serological) Direct diagnostic tests. molecular biology tests (PCR. Marilena Zaharia*. HTLV 1/2 . HLA antigens are controlled by a series of highly polymorphic genes on the short aim of chromosome 6MHC. Is associated with a variety of diseases. Bucharest ** Centre of Immunogenetics.sequence-specific oligonucleotide probe hybridization (high resolution) SSP sequence-specific primers (high resolution) SBT (the highest available resolution) Cross.ELISA . VZV. Daniela Nedelcu*. Timisoara ***** Centre of Immunogenetics. donor-recipient KIR genes match. on a long term the bone marrow allograft functionality.Adela Toader*. maintaining. IL4. Conclusions: Transplantation immunology is complex. Daniela Vasile* *Centre of Immunogenetics and Virology. HIV 1/2. CMV.match . Material and methods: Virological assessment Both donor and recipient are tested for: VHB. HLA polymorphism is reflected by allelic substitution of many amino acid residues in the polypeptide chains. 25 . HSV 1 and 2.HLA class I and class II alloantigens can induce transplant immunity at both humoral (antibody) and cellular (Tlymphocyte) immune levels. rubella virus. are useful in prevention of acute rejection episodes.Anca Tica*. Although immunosuppressive drugs (FK 506.ELISA . Donor surface NK and T cells KIR genes mismatch with the recipient could activate cellular immune response via MHC class I.CDC . TNFα TH1 / TH2 PCR Chimerism PCR under development Tacrolaemia Cyclosporaemia Virological assessment Results: For bone marrow transplantation the use of Sequence Based Typing (SBT) is the gold standard for HLA matching. especially the external domains which contain the peptide binding site. Our Immunogenetics Centres provide expanded immunological monitoring together with virological and drug monitoring of BMT transplanted patients. Cytokine gene polymorphism. EBV. The HLA alleles is considerable polymorphism of HLA is wellknown. Cluj Napoca Introduction: HLAdetermines the fate of transplantation. RT-PCR) Pre-BMT Immunological Algorithm HLA Typing by molecular biology methods PCR SSOP. toxoplasma gondii and chlamydia. This affects the spectrum of antigenic peptides presented by the different allelic types of HLAmolecules and the repertoire of responding T-cells. Targu Mures **** Centre of Immunogenetics.Luminex Immunological assessment post BMT: Cytokine gene polymorphism IL 2R. Iasi *** Centre of Immunogenetics.Dican*****.AHG CDC . VHC. Plays a role in the control of cellular interactions responsible for both cellular and humoral immune responses. IL6. Cyclosporine) will reduce rejection. IL10. the successful management of the transplant management of the transplant patients requires an understanding of the MHC also referred as the HLA system. Both HLA class I and class II bind small antigenic peptides for presentation to the TCR which then may lead to specific T-cell activation.KIR genotyping match Anti-HLA antibody detection and identification .

De asemeni. Antigenele HLA sunt controlate de o serie de gene inalt polimorfice. Institutul Clinic Fundeni. EBV. Lucia Dican*****. Mihaela Melinte****. VHD. Peptidele antigenice vor fi prezentate limofocitelor T. Elena Gai***. acreditare. TNF. especially analytical and preanalytical. daca imunosupresia va reduce rejectia. Daniela Vasile* *Centrul de Imunogenetica si Virusologie. virusologie completa Rezultate: Pentru transplantul medular.Anca Tica*. se performeaza metoda SBT care este standardul de aur in potrivirea HLA. Clinical and laboratory scientists should work together as a team in order to have a complete overview of the transplanted patients. Marilena Zaharia*. Metode: Diagnosticul indirect (serologie) Diagnosticul direct-teste de biologie moleculare (PCR. Ciclosporina. 26 . Material si metoda: Virusologie completa:Atat donatorului cat si primitorului li se fac urmatoarele teste: VHB. la nivelul bratului scurt al cromozomului 6 MHC.Our goal is to offer complete integrated monitoring data and to fulfill EFI Standards. IL4. toxoplasma gondii si clamidia. Daniela Nedelcu*. mentinand functionarea alogrefei de maduva osoasa pe tremen lung. Petru. EPT helps to assess and monitor multiple components of quality.Adela Toader*. Concluzii: Imunologia transplantului este complexa. este reflectat de substitutia alelica a multor reziduuri aminoacidice din lanturile polipeptidice.Accreditation requirements include developing maintaining and documenting an effective QA program that includes analytical external proficiency testing. in compania moleculelor HLA de clasa I si clasa II. pot induce imunitate post transplant atat la nivel umoral cat si la nivel celular. in special la nivelul domeniului extern care contine situsul de cuplare a peptidelor. Cianga**. Mismatch-ul intre genele KIR care codifica receptorul pe suprafata al celulelor NK ale donatorului si receptorii celulelor T pot sa genereze activarea raspunsului imun celular via MHC clasa I. HHHHHH Imunologia transplantului medular in Romania: dezvoltare. Bariera compatibilitatii dintre receptor si donator ramane o problema in activarea raspunsului imun legat de rejectia grefei. Joaca un rol important in controlul interactiunilor celulare responsabil pentru raspunsul imun celular si umoral si este asociat cu o varietate de boli. managementul de succes al transplantului si al pacientilor transplantati necesita o intelegere a MHC. Cluj Napoca Introducere: HLA determina soarta transplantului. Chimerism PCR.Targu Mures **** Centrul de Imunogenetica. HIV 1/2. IL6. virusul rubela. identic cu sistemul HLA. Iasi *** Centrul de Imunogenetica. VZV. <. Aloantigenele HLA clasa I si clasa II. control extern de calitate Ileana Constantinescu*.. HTLV 1/2 . Polimorfismul HLA. potrivirea genelor KIR intre primitor si donator sunt utile in prevenirea episoadelor de rejectie acuta.. IL10. Aceasta afecteaza spectrul peptidelor prezentate de diferite tipuri alelice de molecule HLA si repertoriul clonelor de celule T specifice. Poliforfismul genelor citokinelor. Dan Luscalov*****. HSV 1 si 2. Timisoara ***** Centrul de Imunogenetica. TH1/TH2 PCR. VHC. Tacrolimus. RT-PCR) Algoritmul Imunologic pre-Transplant Medular Tipizarea HLAprin metoda de biologie muleculara PCR SSOP-sequence-specific oligonucleotide probe hybridization (inalta rezolutie) SSP-sequence-specific primers (rezolutie inalta) SBT-highest available resolution Crossmatch -CDC -ELISA -Genotipare KIR Detectia si identificarea anti-HLA -AHG CDC -ELISA -Luminex Imunologie completa post transplant medular: polimorfism gene citokine. Bucuresti ** Centrul de Imunogenetica. IL2R. CMV. Centrele noastre de imunogenetica urmaresc sa extinda monitorizarea imunologica si virusologica in acelasi timp cu monitorizarea imunosupresiei la pacientii transplantati medular.

Ileana Constantinescu*. CMV.Adela Toader*. Improving continuously our activity. toxoplasma gondii si clamidia. Institutul Clinic Fundeni. Bucuresti **Centrul de Transplant Medular. VHB. Daniela Nedelcu*.The condition of the specimens. Bucharest **Centre of BMT transplantation. Marilena Zaharia*. HTLV 1/2 . Marilena Zaharia*. VHD. HIV 1/2.EPT helps to assess and monitor multiple components of quality. VHC. rubella virus. Accreditation requirements include developing maintaining and documenting an effective QAprogram that includes analytical external proficiency testing. Bucharest National waiting lists for Bone Marrow donor registry (2003) The donor must give his/her informed consent according to the national legislation before blood is taken for typing and before the donor is placed on a list of donors available to be called. Cerintele acreditarii necesita dezvoltarea mentinarii si documentarii a unui program complet care include testarea eficientei externe . virusul rubela. Our goal is to offer complete integrated monitoring data for all services that we provide. Homogenous way of performing tests Management of Quality Control. Testarea histocompatibilitatii pentru donatorii inruditi si neinruditi: Virusologie pentru primitor si donator. Histocompatibility testing for related and unrelated transplants -Virological assessment Both donor and recipient are tested for: VHB. VHC. HSV 1 si 2. to maintain and promote EFI Standards and to support all Romanian Immunogenetics Centers to apply for EFI accreditation. management si acreditare europeana. accuracy) affecting the method. VHD. Donatorul trebuie sa semneze consimtamantul legal inainte de recoltare si inainte ca donatorul sa fie trecut pe lista de donatori onorifici de maduva.EPT ajuta la evaluarea si monitorizarea multiplelor componente legate de calitate. Equipment.Anca Tica*. Daniela Vasile*. EBV. Daniela Vasile*. -HLAtyping Must include high resolution class I and class II typing by DNA methods to determine the degree of HLA matching as appropriate for the transplant protocol. Fundeni Clinical Institute. Daniela Nedelcu*. Oamenii de stiinta din laborator si clinica trebuie sa lucreze ca o echipa pentru a avea o imagine completa a pacientilor transplantati. Reagents. To characterize the problems (precision. HTLV 1/2 . Institutul Clinic Fundeni. VZV. VZV.Alina Tanase**.The controls used in the test runs. QC in tissue typing By choosing the best methodology.Alina Tanase**.Anca Tica*. Zsofia Varady**. The transcription of results. Tipizarea primitorului si donatorului prin metoda de cea mai inalta rezolutie ceruta de 27 . Dan Colita** *Centre of Immunogenetics and virology. Dan Colita** *Centrul de Imunogenetica si Virusologie. Registrul National de Donatori de Maduva: organizare. toxoplasma gondii and chlamydia. Zsofia Varady**. The interpretation of the results. Bucuresti Registrul National de Donatori Onorifici de maduva dateaza din 2003.Adela Toader*. National Bone Marrow Registry: development. management and EuropeanAccreditation Ileana Constantinescu*. Tipizarea HLA Trebuie sa includa metoda de tipizare HLA clasa I si clasa II de inalta rezolutie care determina gradul de compatibilitate HLA pentru transplant. Typing of donor and recipient at the highest level of resolution required by the transplant protocol must be performed in the laboratory affiliated with the transplant centre. CMV. EBV. The reporting of results Advantages and Benefits of EFIAccreditation Exchange of information. Variables that affect the quality of results. To assess method stability. Fundeni Clinical Institute. HIV 1/2. Exchange of experience. in special analitice si pre-analitice. HSV 1 and 2. The educational background and training of the laboratory personnel. especially analytical and prenalytical.

Stabilitatea metodei. Reactivii. Managementul controlului de calitate. Educatia si perfectionarea personalului din laborator. Raportarea rezultatelor. Variabilitati care afecteaza rezultatele. EPT ajuta la evaluarea si monitorizarea multiplelor componente legate de calitate. Interpretarea rezultatelor. Starea pacientului. Schimb de informatii. 28 . Schimb de experienta.protocolul de transplant trebuie performata in laboratoare afiliate centrelor de transplant. Avantaje si beneficii ale acreditarii. in special analitice si pre-analitice. Transcrierea rezultatelor. Controlul de calitate in tipizare tisulara Prin alegerea celei mai bune metode. Cerintele acreditarii necesita dezvoltarea mentinarii si documentarii a unui program complet care include testarea eficientei externe . Imbunatatirea continua a activitatii. caracterizarea problemelor care afecteaza metoda (precizie si acuratete) . Oamenii de stiinta din laborator si clinica trebuie sa lucreze ca o echipa pentru a avea o imagine completa a pacientilor transplantati. Echipamentele.

Acestea se refera la: 1. CD117. dar in cel mult 24-48 ore de la recoltare. 3.ATELIER DE LUCRU EDUCATIONAL LEUCEMII ACUTE GenomicAnalyses for Leukemia diagnosis and the identification of novel therapeutic targets Carsten Müller-Tidow* andAnca Ilea** * Department of Medicine. while the activating mutations in signal transduction molecules induce alterations in the activity and expression of several transcription factors that are crucial for normal myeloid differentiation. Pentru identificarea ulterioara a BMR pot fi necesari si alti markeri. CD14. Panelul trebuie sa include si tintele terapeutice: CD20. since the molecular events changing the transcriptional control in hematopoietic progenitor cells modify the composition of signal transduction molecules available for growth factor receptors. CD33. incercand sa se obtina un consens. panelul de anticorpi monoclonali. The improved understanding of disease pathogenesis has led to an intensive search for novel drugs that are currently evaluated. lanturi TCR. CD65. Codlea/Brasov Acute leukemias are a group of malignant diseases with often similiar appearance. in ultimul timp.org). CD5. CD58. cCD79a. identificarea fenotipurilor asociate leucemiei necesare pentru detectarea ulterioara a bolii minime reziduale (BMR).Esantionul preferat este maduva osoasa. Romania Citometria in flux constituie in prezent o metoda indispensabila pentru diagnosticul leucemiilor acute. lysozyme (c CD11b. CD87. CD238 (glycophorinA) sau CD36. combinatiile anticorpilor monoclonali. TdT CD7. in mod exceptional se poate utiliza sange periferic (blasti >80% sau >30 G/L) -Anticoagulantul indicat: EDTA. Hematology and Oncology. University of Münster.Volumul probei . An accurate diagnosis enables the use of the best therapy and strongly predict patients´ prognosis. Prezentam recomandarile actuale in contextul consensului european obtinut in cadrul European Leukemia Net (ELN) (www. Panelul de anticorpi monoclonali necesari pentru orientare sau pentru probele sarace include: cCD3. IgM (c). 1. CONSENSUL EUROPEAN IN IMUNOFENOTIPAREA PRIN CITOMETRIE IN FLUX A LEUCEMIILOR ACUTE Adriana Dumitrescu Laboratorul de Citometrie in flux. clasificarea si. CD2. CD123. CD41 sau CD61. Bucuresti. CD1a. CD8. precautiile preanalitice.DR. Germany ** Ritus-Biotec. uPAR(CD87)/uPACD116. CD4. Etapele preanalitice care preced imunofenotiparea sunt de o deosebita importanta: . CD35/36. CD11c. Procedura complexa si laborioasa. Two major types of genetic events have been described that are crucial for leukemic transformation: alterations in myeloid transcription factors governing hematopoietic differentiation and activating mutations of signal transduction intermediates. imunofenotiparea a suscitat numeroase dezbateri ale specialistilor implicati. CD34 CD45 pentru “gating” Pentru clasificare si definirea entitatilor clinice (cu strategia potrivita de gating) sunt necesari urmatorii markeri:HLA. CD71. CD19. These processes are highly interdependent. CD16. 2. identificarea leucemiilor bifenotipice (LAB. CD33. CD22 (s sau c). CD56. sIg. CD13. 2.leukemia-net. CD15. CD99. CD45. CD44. Heparina sau citrat Na . CD14. CD123. 29 . CD3 (s). in nici un caz nu se ingheata!). CD86. CD10. Recent advances in the understanding of disease pathogenesis has also led to the development of improved molecular tests. MPO. CD64. Especially in acute myeloid leukemia (AML) rapid progress has been made in defining the disease associated genetic and epigenetic lesions.Transportarea probei: temperatura optima de 10-250C ( nu se tine la frigider si nici la soare. cat mai repede posibil. Institutul Clinic Fundeni. CD52. CD68 (c). De asemenea se considera ca fiind necesari si alti markeri (>20): MPO/LF (lactoferrin) (c). obiectivele sale majore fiind determinarea liniei.

Heparin or Na citrate are suitable. care facilitează 30 . We are presenting current recommandations as concluded within European Leukemia Net (ELN) (www. ceea ce explica si dificultatea de a ajunge la un consens. CD33. CD15. Consensual mandatory acute leukemia diagnosis panel. CD45. These panels are intended for diagnostic purposes of acute leukemia. Institutul Clinic Fundeni. As a complex and laborious procedure.The volume of the sample collected .Sampling for acute leukemia diagnosis: bone marrow is preferred. -As anticoagulant. They should be prepared "as soon as possible" after collection.Alina Nicolae (2) 1. The preanalytical steps preceding immunophenotyping are of major importance: . . Limitele imunohistochimiei în diagnosticul leucemiilor acute limfoide şi non-limfoide Camelia Dobrea (1). CD14. mai recent 5-6 si probabil mai mult in viitor. For sublineage classification and definition of clinical entities (also with adapted gating strategy): DR. uPAR(CD87)/uPACD116. CD123. CD16. CD3 (m). In any case. the objectives of acute leukemia immunophenotyping being lineage assignment. Multicolor immunophenotyping has many technical problems. CD41 or CD61. detection of biphenotypic leukemias (BAL). Therapeutic targets: CD20. sIg. CD238 (glycophorinA) or CD36. 2. CD4. CD10. CD86. CD64. The sample should not be refrigerated and certainly not be frozen. and probably even more in a near future. EUROPEAN CONSENSUS IN FLOW CYTOMETRY IMMUNOPHENOTYPING OFACUTE LEUKEMIAS Adriana Dumitrescu Laboratorul de Citometrie in flux. both EDTA. România 2. i. CD34 CD45 for gating purposes. Preanalytical precautions. it should not stay in the sun either. CD14. Romania Flow cytometry is a proven method for the diagnosis of acute leukemias nowadays. CD68 (c). MPO. CD56. TCR. CD13. 3. some combinations and fluorochromes being dependent on the type of flow cytometer or filter combinations used. CD52. Laborator Anatomie Patologica. but peripheral blood samples with large blast counts (>80% or >30 G/L) can also be used. Se adauga avantaje economice. CD58. more recently 5 or 6. Bucureşti.3. lysozyme (c). CD87. classification and identification of leukemia associated immunophenotypic patterns (LAIP). CD117. CD1a. These refer to: 1. cCD79a. CD11c. CD65. CD22 (s or c).Transportation of the sample: room temperature. Prin imunofenotiparea cu multe culori se pot identifica fenotipurile aberante (coexpresie. ceea ce permite discriminarea celulelor leucemice si a celor normale. Spitalul Universitar de Urgenta. Institutul Clinic Fundeni. CD71. By multicolor immunophenotyping we can identify aberrant LAIPs which allows the discrimination of leukemic cells from normal cells. Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. CD35/36. 3. CD99. CD8.org). CD2. . România Leucemia acută prezintă pattern-uri caracteristice ale expresiei antigenelor de suprafaţă (CD antigens). CD44. There are also important economical advantages. which explain why it is so difficult to reach a consensus. Combinatiile de anticorpi monoclonali permit analiza simultana a 3-4 markeri. They may need to be completed using markers that will prove later useful for MRD detection. CD19. Bucuresti. CD11b. IgM (c). flow cytometry immunophenotyping has been debated several times by the specialists. cu impact asupra detectarii BMR.e. there should be no more than 24-48 hours between collection and sample processing. CD5. Bucureşti. LaboratorAnatomie Patologica. The panel for quick orientation or paucicellular samples includes: cCD3. TdT CD7. 2. trying to get a consensus. Imunofenotiparea cu mai multe culori ridica multe probleme tehnice. folosirea anumitor combinatii si fluorocromi depinzand si de tipul de citometru sau combinatiile de filtre utilizate. CD33. Other useful markers (>20): MPO/LF (lactoferrin) (c). asincronisme). Antibody combinations. CD123. between 10 and 25°C is ideal. Antibody combinations allow simultaneous analysis of 3 or 4 markers. 1.leukemianet. impacting on MRD detection.

CD42. acute panmyelosis). which facilitate their identification and appropriate classification and hence plays an important role in instituting appropriate treatment. factor VIII.dry tap (such asAML M7. and the following panel is generally considered suitable for subtyping: CD34. or/and aberrant 31 .TdT. The WHO classification system of acute leukemia is based on a revision of the French-American-British (FAB) system. CD20. The limits of immunohistochemistry in diagnosis of acute lymphoid and non-lymphoid leukemia Camelia Dobrea (1). bazat pe sistemului Franco-Americano-Britanic (FAB) revizuit. and immunocytochemical findings in blood and bone marrow smears. CD10. CD68. precum şi a variantelor neobişnuite de leucemie: leucemie bifenotipică şi nediferenţiată. the investigation of bone marrow biopsy specimens (from the iliac crest) becomes of major diagnostic importance. and takes account of cytogenic and molecular genetic findings. Sistem de clasificare al leucemiilor acute WHO 2000. Cel mai comun sistem utilizat în clasificarea leucemiilor acute se bazează în principal pe caracteristicile citomorfologice. următorul panel de anticorpi este considerat în general adecvat: CD34. fiind o investigaţie multiparametrică. alte investigaţii (analiza rearanjării genice) sunt indicate. CD79a. lizozim. Numeroase studii au încercat să demonstraze valoarea diagnostică a anticorpilor utilizaţi pe biopsii de măduvă osoasă incluse la parafină. ţine cont de trăsăturile citogenetice şi moleculare ale celulelor tumorale. biopsia de măduvă osoasă (din creasta iliacă) devine investigaţia cu implicare diagnostică majoră. Fundeni Clinical Institute. identificarea corectă a LAL TdT-negative.CD42. CD3. CD68. Ea joacă un rol indispensabil în identificarea corectă a LAM M0. CD20. without peripheral discharge and bone marrow aspirate . Totuşi imunofenotiparea prin flow citometrie conferă o mai bună evaluare a populaţiei de celule blastice. diferenţierea LAP de LAM M1/M2. dovedindu-şi utilitatea în cazurile rare de leucemie acută cu mielofibroză. fără descărcare de blaşti în periferie şi cu aspirat medular alb. Althought immunophenotyping by flow cytometry confers a much better evaluation of blast cells being a multiparametric analysis. CD10. A lot of studies tried to demonstrate the diagnostic value of antibodies suitable for use on paraffin embedded sections from bone marrow biopsy specimens.Centre of Hematology and Bone Marrow Transpantation. It plays an indispensable role in the correct identification of AML M0.Alina Nicolae (2) 1.Emergency Universitary Hospital Bucharest. Romania 2. glycophorinA. disposition of malignant cells and also in rarely cases of acute myeloid leukemia with myelofibrosis. The most commonly used systems of classification of acute leukemia are based mainly on cytomorphological. lysosyme. citochimice şi imunocitochimice ale celulelor din frotiurile de sângele periferic şi din aspiratul medular. MPO. differentiation of APL from AML M1/M2. CD79a. factor VIII. glycophorinA. CD3. such as undifferentiated and biphenotyping acute leukemias. Dacă aspiratul medular este alb. în special în cazul LAL. MPO. jucând deasemenea un rol important în instituirea terapiei. Romania Acute leukemia displays characteristic patterns of surface antigen expression (CD antigens). Pentru toate cazurile cu rezultate discordate între aceste două metode şi/sau expresie aberantă de antigene. Imunohistochimia oferă ca avantaje: arhitectura şi dispoziţia celulelor tumorale. Pathology Laboratory . For all the cases with discordant results between these methods. The immunohistochemistry offers the advantage of the architecture. Bucharest. enzyme cytochemical. If bone marrow aspiration is unsuccessful. correct identification of TdT-negative ALL and unusual variants. especially in the case ofALL. Pathology Laboratory .TdT.identificarea şi clasificarea lor adecvată.

A.M. Ciufu. supravietuirea globala raportata la momentul diagnosticului de DBE la pacientii cu LAM “de novo” a fost mai scurta fata de cei cu LAM secundara. tub digestiv (4 cazuri).M. Criteriile de diagnostic utilizate corespund Clasificarii WHO a LAM. H. Aparitia lor reprezinta un factor de prognostic prost asociat cu o supravietuire redusa.03 2005 30 06. Petre. Radesi. tiroida (1 caz). Scopul: Identificarea unor particularitati asociate aparitiei DBE in leucemiile acute mieloblastice (LAM) “de novo” si secundare. clorom sau mieloblastom. Toti pacientii au fost investigati din punct de vedere imunofenotipic dar fara a putea identifica expresia vreunui antigen particular si nici nu s-a putut stabili vreo corelatie intre subtipul morfologic LAM si localizari particulare ale DBE. Rezultate: Repartitia lotului de pacienti pe sexe a fost de 5 femei si 10 barbati iar mediana varstei a fost de 56 ani (18-78) cu urmatoarele subtipuri morfologice identificate: LAM0 1caz. S. D. os (1 caz). Ciufu. THE EXPERIENCE OF HEMATHOLOGY DEPARTMENT OF THE EMERGENCY UNIVERSITARY HOSPITAL I. localizari absolut particulare: glanda tiroida si sinovia. R. EXTRAMEDULLARY MYELOID CELL TUMORS IN ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS. Dervesteanu. Cisleanu. Voican. V. Voican. Determinare blastica extramedulara Introducere: Determinarile blastice extramedulare (DBE). muschi (2 cazuri). Marinescu. LAM5 2 cazuri si Leucemie cu eozinofile 2 cazuri. Conform datelor din literatura. Petre. Extramedullary myeloid tumors 32 . LAM4 1 caz. A. Onisai. Supravietuirea globala a fost mai mica in grupul pacientilor cu LAM “de novo” fata de grupul LAM secundare. H. LAM2 7 cazuri. Cinci pacienti au prezentat DBE unice. Dupa cum reiese din literatura. M. Radesi. Material si metoda: Prezentam un studiul retrospectiv al unui lot de 15 pacienti (cazuri consecutive) cu LAM “de novo” (7 cazuri) si secundare (8 cazuri) diagnosticate in clinica noastra in perioada 1. Bumbea. Onisai. C. sunt tumori maligne constituite din blasti si granulocite in diferite stadii de maturatie. sistem nervos central (1 caz). Dervesteanu. Vasilache. DBE pot apare practic in orice locatie dar cele mai frecvente situsuri . Bucoveanu Hemathology Department of the Emergency Universitary Hospital. Bumbea. M. Localizarile DBE identificate au fost: piele (1 caz). M. ca prima manifestare de boala.Leucemia acuta mieloblastica. precedand debutul medular si periferic sau ca evenimente tarzii in evolutia leucemiei.POSTERE DETERMINARI BLASTICE EXTRAMEDULARE IN LEUCEMIILE ACUTE MIELOBLASTICE CARACTERISTICI EPIDEMIOLOGICE . C. Doar in patru cazuri DBE au precedat boala medulara. ganglioni limfatici (6 cazuri). Concluzii: DBE pot apare atat in LAM “de novo” cat si secundare. C. Bucoveanu Clinica de Hematologie. S. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Cuvinte cheie. Vasilache. in majoritatea cazurilor DBE au aparut dupa determinarea medulara (la pacienti deja diagnosticati cu LAM conform criteriilor clasice). Marinescu. Begu. M. M. V. EXPERIENTACLINICII DE HEMATOLOGIE SUUB I. opt au avut mai multe situsuri cu aceeasi structura histologica interesata iar in doua cazuri s-au identificat DBE in organe cu structura histologica diferita. M. cunoscute si ca sarcom granulocitic. posibil datorita numarului mic de cazuri avute la dispozitie. sinovie (1 caz).in lotul nostru . pacientii cu DBE au prognostic mai prost si supravietuire mai scurta.2007. R. In lotul nostru. C. Vladareanu.au fost ganglionii limfatici si tubul digestiv. In lotul nostru. D. LAM1 2cazuri. A. Begu. Bucharest KEYWORDS:Acute myeloblastic leukemia. A. Cisleanu.Vladareanu.

Five patients presented unique determination of EMT. muscle (2 cases) and thyroid gland (1 case). Patients with EMT have poorer prognostic and shorter survival. AML1 2 cases. probably due to the small number of cases. disparitia fenomenelor de decompensare hepatica si reducerea dimensiunilor procesului trombotic.06. or as late events in the evolution of the illness.Casleanu*.Ciufu*. In four cases. 5 were females and 10 were males with a median age of 56 years. A. All the patients were morphologicaly and imunophenotypicaly investigated. Afecteaza atat teritoriul arterial cat si venos iar prezenta mutatiei JAK2V617 pare a se corela cu un risc trombotic crescut . The overall survival was shorter in the ”de novo” AML group than in secondaryAML. eco Doppler. Results: Among the 15 patients. the EMT succeeded the medullar involvement.A. range [18-78]. central nervous system (1 case). EVOLUTIE FAVORABILASUB TRATAMENTANTICOAGULANT SI CITOREDUCTOR.03. Evolutia pacientului sub tratament complex ce a inclus flebotomii terapeutice repetate. bone (1 case). Sindromul de hepatocitoliza important.Bumbea*.2007 and diagnosed according to WHO criteria. rare and peculiar location were: thyroid gland and synovia. Aims: To identify particular characteristics for EMT occurrence in “de novo” and secondaryAML. lymph nodes (6 cases). S. SINDROM BUDD-CHIARI CA EVENIMENT REVELATOR PENTRU POLICITEMIA VERA. D. In our research. PREZENTARE DE CAZ. M.-----I. AML4 1 case. AML2 7 cases. varice esofagiene si gastropatie portala.Background: Extramedullary myeloid cell tumors (EMT). as first manifestation of the disease. endoscopie digestiva superioara) ce pledau pentru o ciroza hepatica non-virala (markeri virali hepatitici negativi) decompensata portal (varice esofagiene grad IV-V. H. a fost favorabil cu normalizarea parametrilor hematologici. The following morphologic types were identified: AML0 1 case. The EMT locations were: skin (1 case). Their development represents a poor prognostic factor and correlates with a short survival. in most of the cases. preceding the onset in marrow and peripheral blood. AML5 2 cases and acute leukemia with eosinophils 2 cases. also known as granulocytic sarcoma. asociata unui prognostic foarte rezervat pe termen scurt. the EMTs may virtually involve any location. colestaza si semnele deficitului de productie hepatica alaturi de datele imagistice (ecografie. V.Radesi*. Material si metoda: Prezentam cazul unui pacient diagnosticat concomitent cu tromboza de vene suprahepatice si BMC PV. C. Tromboza venelor suprahepatice (sindromul Budd-Chiari) reprezinta o localizare particulara si destul de putin frecventa a procesului trombotic.Dervesteanu*. Methods: We present a retrospective study of 15 patients (consecutive cases) with ”de novo” (7 cases) and secondary (8 cases)AML admitted to our hospital between 01. eight had multiple sites involving the same histologic structure and in two cases EMT developed in organs with different histologic structure. In our data. gastrointestinal tract ( 4 cases). As reported in the literature.Petre*. ascita si edeme periferice) si parenchimatos (hipoalbuminemie.2005 and 30. chloroma or myeloblastoma are malignant tumors of myeloblasts and granulocytes in different stages of maturation.Vladareanu*. citoreductie cu Hydroxiuree si anticoagulant (Heparina sodica in administrare continua urmata de anticoagulant oral) alaturi de masuri patogenice si simptomatice vizand ciroza hepatica. Aparitia lor este mai frecventa in primii trei ani de la diagnostic. Codlea Introducere: Evenimentele trombotice reprezinta una din cele mai frecvente complicatii (20-30%) si principala cauza de mortalitate (30%) a pacientilor cu Policitemia Vera (PV). but the most commun sites in our research were: lymph nodes and gastrointestinal tract . hipocolesterolemie.Ilea** * Clinica de Hematologie. no significant observation regarding a particular antigen expresion and no correlation between the morphologicAML type and peculiar location of EMT could be made. Voican*. in ciuda tratamentului anticoagulant. the overall survival reported to the EMT diagnosis was shorter in “de novo”AML compared to secondaryAML Conclusion: EMT can develop in patients with de novo or secondary AML. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti ** RitusBiotech. Diagnosticul hematologic s-a bazat pe examenul histologic al maduvei osoase (Punctie Biopsie Osoasa). Althought all the patients were imunophenotypically investigated.Begu*. modificari ale coagulogramei) au ridicat problema diagnosticului diferential cu Sindromul Mosse. the EMT preceded the medullary disease.C. Concluzii : Accidentul trombotic major .cu prognostic cunoscut ca extrem de rezervat asociat unei BMC justifica initierea unui tratament anticoagulant agresiv chiar in prezenta unui risc hemoragic crescut generat de o potentiala afectiune hepatica cronica cu deficit de productie a factorilor coagularii. hiperbilirubinemie.A.Marinescu*. CT-scan.M. putand reprezenta elementul revelator al bolii mieloproliferative cronice (BMC). determinarea valorii eritropoietinei serice (EPO) si evidentierea mutatiei JAK2 V617F prin examen PCR.Vasilache*. 33 . synovia (1 case). M.

Simion**. H.A.Petre*.A. CT-scan. atata timp cat s-au obtinut rezultate partiale sau chiar si complete.Casleanu*. high bilirubinemia) raised the problem of the differantial diagnosis with Mosse syndrome. C. PROBLEME DE DIAGNOSTIC. short term prognosis. Prezentare de caz-. C. low coagulation factors. Spitalul Universitar de Urgenta.Bumbea*.Radesi*.Vladareanu*. The patient's evolution with complex therapy that included serial flebotomy.Dervesteanu*. Stabilirea diagnosticului corect este esentiala pentru ghidarea tratamentului.Vladareanu*.Casleanu*. V. S. digestive endoscopy) that suggested the diagnosis of hepatic cirosis of non-viral ethiology (hepatitic viruses markers were negative) with portal decompensation ( oesofagial veins dilatations.Bumbea*. adenopatii periferice si hepatosplenomegalie importanta pe fondul H. imunologice) si determinarea markerilor de anomalie mieloida clonala ( ex gena de fuziune FIP1L1/PDGFRA) care stabilesc diagnosticul de LCE.BUDD-CHIARI SYNDROME AS A REVELANT EVENT FOR POLICITEMIA VERA.Onisai* *Clinica de Hematologie. M. Diagnosticul diferential al acestor trei entitati implica excluderea tuturor cauzelor de eozinofilie reactiva pentru HES secundar (infectioase. A.Vasilache*. S. The high values of liver enzimes. Conclusions: The major thrombotic accident .known as a very bad prognostic factor associated to a CMD justifies an aggressive anticoagulant therapy in spite of an increased hemmoragic risk generated by a possible liver disease with coagulation disturbances. A. M.Ilea** Background: Thrombotic events represent one of the most frequent complications (25-30%) and the main cause of death (30%) in policitemia vera (PV). ascitis and peripheral oedema) as well as parenchimal decompensation (low albumine. They occurr especially in the first 3 years after diagnosis and may represent the revelator element for diagnosis. alergice. the low level of serum erithropoietin and the evidence of JAK2 V617 mutation by PCR examination. M. M. the liver decompensation dissapeared and the thrombotic process was stopped and even diminished. Bucuresti **DepartamentulAnatomie Patologica. hepatice nodulare.C. Doppler exam. They affect both the arterial and the venous vessels and the presence of JAK2 V617 mutation seems to corelate with a higher thrombotic risk. in spite of the anticoagulant therapy. M. D.Ciufu*.M.5 x 109/L) apare atat ca eozinofilie reactiva (HES secundar) ce recunoaste o multitudine de cauze subiacente. C. A.Marinescu*.Voican*. 34 . The suprahepatic veins thrombosis (Budd-Chiari syndrome) represents a less frequent and odd location of the thrombotic process associated to a very poor.Dervesteanu*. The diagnosis of PV was based upon the bone marrw biopsy apparence. demonstrat fiind faptul ca in LCE doze mici de Imatinib mesilat induc remisiunea competa in timp ce cazurile de HES secundar nu sunt sensibile la acest tratament.M.>140000/mmc) si eozinofilie importanta (E=78%) aparute in contextul unei tumori de loja renala stanga cu extensie retroperitoneala. Voican*. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Introducere: Hipereozinofilia (>1.Marinescu*. oesofagial varices and portal gastropathy. insotita de determinari ganglionare abdominale.poster I. neoplazice.Sandu. SINDROM HIPEREOZINOFILIC CA MANIFESTARE PARANEOPLAZICA INTR-UN SARCOM RETROPERITONEAL.Ciufu*. HES idiopatic este diagnosticat in absenta tuturor acestor factori.Radesi*. Material si metoda: Se prezinta cazul unui pacient in varsta de 53 ani cu hiperleucocitoza (L.Begu*. cholestasis and the signs of reduced liver protein production along with the paraclinic investigations (ultrasounds. I.Begu*. D. Pacientul mai prezenta: eruptie cutanata papuloeritematoasa pruriginoasa in placarde pe membre. Literatura precizeaza insa ca rezultatele negative pentru FIP1L1/PDGFRA nu exclud in totalitate posibilitatea tratamentului cu Glivec. A. G. ca sindrom hipereozinofilic (HES) idiopatic cat si ca leucemie cronica cu eozinofile (LCE). FAVOURABLE EVOLUTION WITHANTICOAGULANTAND CYTOTOXIC THERAPY. citotoxic agents Hydroxiurea anticoagulant therapy (unfractioned Heparine followed by oral anticoagulant) and pathogenic and simptomatic measures regarding hepatic disease was good: the hematologic parameters became normal. pleuro-pulmonare micronodulare si tromboza de vena cava inferioara si vena renala stanga evidentiate imagistic.Petre*. Method: We present the case of a male patient in which the suprahepatic vein thrombosis and the chronic myeloproliferative disease (CMD) were concomitentelly diagnosed.

C. 4 subiecţi veneau din sudul Greciei şi unul din sudul Italiei (Regio Calabria). Bucureşti. România 2.Casleanu*.5x109 /L) may be due to reactive eosinophilia (secondary HES) with multiple causes. INP Prof. Bucureşti. cu vârsta cuprinsă între 24 şi 47 an. România 3. Absenta FIP1L1/PDGFRA (determinata prin examen PCR) si lipsa de raspuns la tratamentul cu Glivec au inclinat balanta catre diagnosticul de HES secundar. Victor Babeş" 4. intraabdominal lymph nodes enlargement. DIAGNOSIS DIFFICULTIES I.Begu*.Petre*. vasculite sistemice poliarterite.Simion**. Negative FIP1L1/PDGFRA results. L. M Nasta.Onisai* * Hemathology Department of the Emergency Universitary Hospital. idiopatic HES is diagnosed if none of these conditions are fullfilled. Bucureşti. The patient's performance status was very low. A. Bucharest **Anatomopathology Department of Emergency Universitary Hospital. to idiopathic HES as well as to chronic eosinophilic leucemia (CEL). C. M Guran1. Spitalul Clinic Colentina. M. This was confirmed by the necropsy which revealed a giant retroperitoneal tumor with multiple secondary locations in pleura. pancreatice. lungs. palpable peripheral lymph nodes and liver and spleen enlargement. Balea1.M. Laboratorul Gral Medical. He also had an extensive eritematous rash with pruritus on his legs. Spitalul Clinic Boli Infecţioase si Tropicale "Dr.Bumbea*.Voican*. however. M. The absence of FIP1L1/PDGFRA(in PCR examination) and the lack of response to Glivec therapy made the secondary HES diagnosis the most probable one. nodular liver involvement. Conclusions: Although the clinical picture and the initial response to Imatinib therapy may suggest a primary hemathologic disease. examenul molecular isi dovedeste superioritatea si indispensabilitatea in stabilirea diagnosticului corect al SHE HYPEREOSINOPHILIC SYNDROME (HES) AS PARANEOPLASTIC MANIFESTATION IN A RETROPERITONEAL SARCOMA. The differential diagnosis among them claims to exclude all the possible causes of secondary eosinophilia ( infectious diseases. Concluzii: Desi contextul clinic cu valori hematologice extreme (tablou leucemic) si schita initiala a unui raspuns terapeutic la inhibitor de tirozinkinaza pot sugera diagnosticul de LCE. pancreas and lymph nodes. Practic inexistentă înainte de anul 1989. The correct diagnosis is essential for treatmnent decision as it has already been demonstrated that low doses of Imatinib mesilate induce complete remission in CEL but not in secondary HES . Spitalul Clinic Colentina. he had fever from time to time and lost almost 25 kg. D. The main differential diagnosis were eosinophilic leukemia and secondary HES due to either a solid tumor or to a malignant T cell lymphoma. Method: We present the case of a 53 years old male patient with hiperleucocytosis (WBC>140000/mmc) and stricking eosinophilia (E=78%) along with a left renal region tumor with retroperitoneal extension. S.unei stari generale progresiv alterate. E Ceauşu3. infecţia HIV această afecţiune face parte din grupa marilor mimatori. Bucharest Background: Hypereosinophilia (>1.g. DIFICULTĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL LEISHMANIAZEI DE IMPORT ÎN ROMÂNIA M. allergic reactions. tuberculoză. confirmat necroptic prin evidentierea unei tumori gigante retroperitoneale cu multiple determinari secundare hepatice. the molecular examination proves its superiority in establishing the correct diagnosis of HES.Radesi*. România Tabloul clinico-biologic extrem de variat al Leishmaniazei ne permite să afirmăm că alături de colagenoze. A.Marinescu*. G.Ciufu*. 35 . M.Vladareanu*. H. M.A.Dervesteanu*. Dr. Principalele elemente luate in consideratie in diagnosticul diferential au fost : Leucemie cu eozinofile si HES secundar fie unei neoplazii solide cu punct de plecare retroperitoneal fie unui limfom malign T. odată cu deschiderea graniţelor am diagnosticat numai în clinica noastră 5 cazuri de leishmanioza viscerală: 3 subiecţi de sex bărbătesc şi 2 subiecţi de sex feminin. R Gogulescu2. the presence of the FIP1L1/PDGFRAfusion gene) that confirm the diagnosis of CEL. ganglionare si pleuro-pulmonare. Balea4 1. immune causes and underlying neoplastic diseases) as well as to determine the markers of clonal myeloid disorder (e. did not rule out response to therapy (partial and even complete responses were achived). I.Sandu. liver. cu scadere ponderala importanta si subfebrilitate. pleural and pulmonarry micro-noduls and inferior cava vein and left renal vein thrombosis all these were discovered on CT-scan. A.

Romania 2. pancitopenie care se agravează progresiv şi sindrom umoral inflamator cu hipergamaglobulinemie policlonală. Reexaminând lamele din octombrie 2006 am evidenţiat prezenţa de leishmania amastigotes: 1 macrofag infectat la 100 câmpuri. ulterior în clinicile din România (mai şi octombrie 2006). M Guran1. At a second examination. PTI. sa. consumption syndrome. Romania 4. The diagnosis in our clinic has been argumented by the occurrence of leishmania amastigotes in the macrophages within the bone marrow grains. NIP Prof. The associated symptoms and signs were as follows: prolonged-fever syndrome. Dr. Balea4. Diagnosticul în clinica noastră a fost argumentat de prezenţa de leishmania amastigotes în macrofagele din grunjii mielomedulari. 1. Bucharest. V.Tabloul clinico-biologic a asociat: sindrom febril prelungit. who have been performed bone-marrow biopsy in one of the clinics in Reggio Calabria and afterwards in the clinics in Romania (May 2006 and October 2006). interval în care. progressive hepatosplenomegaly. boli neoplazice. neoplastic disorders. M. Romania The extremely-polymorphous symptoms and signs of visceral Leishmaniasis allow us to state that this infection is part of a grate imitators group together with collagen diseases. systemic vasculitis – polyarteritis. Babeş” Infectious and Tropical Diseases Hospital. “Dr. hepatosplenomegalie progresiv. E Ceauşu3. Balea1. idiopathic thrombocytopenic purpura. Marius Nasta. hepatic cirrhosis HVB+ with hypersplenism and pancytopenia. toxoplasmoza viscerală. Conclusion: visceral leishmania has became part of the pathology that should be taken into account in Romania. sindrom consumptiv. adenomegalie progresivă. DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN IMPORTED LEISHMANIASIS IN ROMANIA M. Subiecţii au ajuns în clinica noastră după 8-14 luni de suferinţă. With no occurrence before 1989. la internările din diverse servicii medicale ipotezele de diagnostic au fost: endocardită lentă. meanwhile having been diagnosed by various medicalattendance unites with the following hypothetic diagnoses: subacute bacterial endocarditis. Four of the subject had come from Southern Greece and one of subjects from Southern Italy (Reggio Calabria). L. Bucharest. Gral Medical Laboratory. Accentuăm necesitatea realizării unui examen riguros în contextul în care una din bolnave a efectuat o PBO în clinicile din Regio Calabria. întrebarea Ubi Vene şi examenul riguros al PBO reprezentând cheia diagnosticului. We emphasize that we should make a thorough examination considering the following case of a female-patient. Colentina Clinical Hospital. progressive adenomegaly. visceral toxoplasmosis. Bucharest. no less than 5 visceral Leishmaniasis have we diagnosed only in our clinic: three males and two females ages 24 47. Colentina Clinical Hospital. non-Hodgkin's lymphomas (NHLs). Romania 3. the quest “Ubi Vene” and rigorous examination of bone-marrow biopsy being the key to diagnosis.A. the smear obtained in October 2006 evidenced amastigotes leishmania: one infected macrophage per 100 fields. R Gogulescu2. 36 . În concluzie: leishmanioza viscerală face acum parte din patologia ce trebuie avută în vedere şi în România. LMNH. tuberculosis and HIV infection. Bucharest. after the liberation of the Romanian frontiers. progressive-aggravating pancytopenia and inflammatory humoral syndrome accompanied by polyclonal hypergammaglobulinemia. I. CH VHB+ cu hipersplenism şi pancitopenie. The subjects came at our clinic after 8 14 months of suffering.

Bucureşti. În afară de hipoxie. concentraţiile crescute de calciu intracelular. I. The analyzed lot had viscosity between 4cp and 12cp and need plasmapheresis as a regulator of their severe hyper-viscosity syndrome. România 3. România 2.Am constat o corelaţie strânsă între magnitudinea valorilor VS şi severitatea scăderii valorilor Epo. estrogenii. THE EFFECT OF BLOOD VISCOSITY ON ERYTHROPOIETIN SECRETION M. Guran1. NIP Prof. 2. EFICIENŢA TERAPIEI CU ERITROPOIETINA ”EPOETIN BETA” ÎN SINDROAMELE MIELODISPLAZICE (SMD) M. The reevaluation of the serum erythropoietin concentration 21 days after serum viscosity stabilizing. such as hypoglycemia. Marius Nasta. Romania Background: Erythropoietin (Epo) is produced primarily in the adult kidney under the control of an oxygen-sensing mechanism. Bucureşti. C Siara1. Bucharest. N. The results we obtained denoted constant decrease to the low level of normal values and under normal limits of serum Epo concentration for the evaluation made before plasmapheresis. Scop: Demonstrarea ipotezei că hipervâscozitatea serică modulează producţia de Epo.ABalea1. M Nasta. C Siara1. cum ar fi hipoglicemia. România Terapia cu eritropoietină EPOETIN BETA/NEORECORMON în doza de 450 u/Kg corp/săptămână a fost 37 . M. L. Concluziile acestei etape de lucru indică VS ca participând la reglarea secreţiei de Epo. Spitalul Clinic Colentina. Cheta2 1. Metodă: Considerând vâscozitatea serică (VS) importantă pentru funcţia renală am evaluat nivelul Epo serice înainte de iniţierea programului de plasmafereză şi la 21 zile după normalizarea VS la subiecţii cu boală Waldenstrom şi mielom multiplu. R.ABalea1. hipervâscozitatea reprezentând un factor de inhibiţie a secreţiei de Epo. T Puscariu2. Fundeni Institute. Bucureşti. INP Prof. Institutul Fundeni. eliberarea de insulină. Reevaluare concentraţiei Epo serice la 21 zile după echilibrarea VS ne-a indicat o creştere constantă a acesteia cu 68% până la 230% faţă de valoarea iniţială cu o valoare medie a creşterii de 114%. Bucharest.EFECTELE SINDROMULUI DE HIPERVÂSCOZITATE SERICĂ ASUPRA SECREŢIEI DE ERITROPOIETINĂ (EPO) M.ABalea1. increased intracellular calcium. estrogen. Spitalul Clinic Colentina. Dr. M. Laboratorul Gral Medical. M. Spitalul Clinic Colentina. Balea1 1. Methods: Considering blood viscosity's importance for kidney function we have evaluated the serum erythropoietin's level in subjects with Waldenstrom' s disease and multiple myeloma before starting the plasmapheresis program and at 21 days after the serum viscosity was normalized. cu vâscozitatea serică mai mare de 4cp (lotul cercetat a prezentat VS cuprinsă între 4cp şi 12cp). România Introducere: Epo este produsă primar de către rinichiul adult sub controlul unui mecanism de detecţie a oxigenului. Rezultatele obţinute ne-au indicat scăderea constantă sub valoarea limită a normalului a concentraţiei serice a Epo la evaluarea efectuată înaintea plasmaferezei. We observed a high correlation between the high level serum viscosity and the severity of Epo' s decrease level. T Puscariu2. Stanescu1. and various cytokines. Aims: To demonstrate our hypothesis that the blood viscosity modulates as well Epo' s production. România 2. Our conclusions of this stage are: the serum viscosity is involved in the Epo' s release regulation. mai sunt alţi câţiva factori care modulează producţia de Epo. Dr. the average increase being 114%. Romania 3. there are several factors that modulate Epo production. Besides hypoxia. L. Bucureşti. Bucureşti. I. androgenii şi variate citokine. insulin release. indicated a constant increase of the serum Epo with 68% to 230% (referring to initial values). androgenic steroids. L. Balea1 2. the hyper-viscosity represents an inhibitory factor of the Epo' s release. care au necesitat plasmafereză pentru rezolvarea sindromului de hipervâscozitate. 2.

Dintre factorii favorizanţi ai PTT am identificat: LED. In conclusion. în contextul unei infecţii urinare cu E Coli netratată (neglijată 3 săptămâni). Balea2 1.L. la care am stabilit riguros diagnosticul de PTT şi am exclus CID şi sindromul hemolitic uremic. prezenţa de Ac. terapia cu ACO. In concluzie: plasmafereza reprezintă o terapie cu eficienţă maximală în condiţiile unui diagnostic riguros stabilit în timp util. 9 de sex feminin. EFICIENŢAPLASMAFEREZEI ÎN TERAPIAPTT M. explică eficienţa maximală a plasmaferezei. L. cu vârsta cuprinsă între 19 şi 57 ani. but they no more in need of supportive therapy. ne mai necesitând însă terapie de substituţie. C Băicuş1. la recădere a necesitat epurarea a 2.ABalea1. INP Prof. M. prezenţa de schizocite şi eritroblaşti în sângele periferic. Spitalul Clinic Colentina. Bucharest. Bucureşti. România PTT reprezintă o entitate în care diagnosticul în timp util este vital. In subjects with aggressive form of MDS RAEB and RAEB-t the hematological response was minimal in 15% of subjects. THE EFFECTIVENESS OF ERYTHROPOIETIN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS) M.6 volume plasmatice (VP) în asociere cu perfuzii PPC. yet decreasing administration rate of supportive therapy. corticoterapie şi antibioterapie. Inhibiţia metal-enzimei ADAMTS 13 prin anticorpi sau deficienţe ale acestei enzime induc realizarea de concentraţii maximale de factor von Willebrand. România 2. S-au efectuat între 9 şi 14 şedinţe de plasmafereză cu epurarea 1 2.9 VP şi s-a instalat în ziua a 7-a de tratament. M. Bucureşti. Colentina Clinical Hospital. This therapy was associated to all subgroups of MDS that had minimal or not any response to other therapeutic means. Terapia a fost asociată în toate tipurile de SMD la care răspunsul la celelalte mijloace terapeutice a fost minim sau nul.ABalea1. Subliniem că dacă răspunsul la primul episod a necesitat epurarea a 1. infecţiile recurente cu E Coli secundare unei prostatite cronice. Remisiunea s-a obţinut după 7 -14 zile de la iniţierea terapiei la 9 subiecţi (90%). 10 subiecţi dintru-un lot de 12 subiecţi: 3 de sex bărbătesc.4 VP şi s-a instalat după 14 zile de tratament. Guran1. un subiect prezentat tardiv a beneficiat de o singură şedinţă de plasmafereză. În formele agresive de SMD: AREB. AREB t s-a obţinut un răspuns hematologic minim la 15 % din subiecţi cu scăderea ritmului de administrare a terapiei de substituţie. Romania Erythropoietin EPOETIN BETA/NEORECORMON dosed 450 U/kg/week was administrated to a lot of 20 subjects with MDS: 8 subjects with RA and RARS and 12 subjects with RAEB and RAEB-t. Bucharest. Dr. La acest subiect urmează să apreciem oportunitatea terapiei cu Rituximab. hemosiderinurie” „ afectarea renală si neurologică” reprezintă cheia diagnosticului şi permit iniţierea terapiei în timp util. la 7 luni de la primul episod. R Stanescu1. În concluzie putem afirma posibilitatea utilizării cu succes a terapiei cu EPOETIN BETA la subiecţii cu SMD/AR/ARS fără răspuns la celelalte mijloace terapeutice. Effective results with complete hematological improvement was achieve only in subgroups of RA and RARS: 75% of subjects with MDS-RA and MSD-RARS had complete and sustained hematological recovery and 25% of these had a partial response. Recădere a prezentat un singur subiect de sex bărbătesc. I. S-au obţinut rezultate foarte bune cu echilibrarea hematologică completă numai în formele de AR şi ARS de SMD: 75% din subiecţii cu SMD/AR/ARS au prezentat remisiune hematologică completă şi susţinută iar 25% din subiecţi au prezentat un răspuns parţial. we can state the effectiveness of EPOETIN BETA in subjects with MDS RA and RARS without response to other therapy means. Romania 2 Gral Medical Laboratory. M Nasta. Triada: „trombocitopenie exprimată sau nu prin purpură” „anemie hemolitică microangiopatică exprimată prin icter. Cheta2 1 Colentina Clinical Hospital. EPOIETIN BETA/NEORECORMON THERAPY IN 38 . C Siara1. au efectuat terapia prin plasmafereză. Incidenţa scăzuta şi tabloul clinico-biologic polimorf întârzie adesea diagnosticul. APL. LDH maximal. N.administrată unui lot format din 20 subiecţi cu SMD: 8 subiecţi cu AR şi ARS şi 12 subiecţi cu AREB şi AREB t.

corticotherapy and antibiotherapy. Balea1. boala Hodgkin. In this subject we shell consider whether a Rituximab therapy should by salutary. one of the subjects who had asked for a medical examination belatedly was only once performed plasmapheresis. boala grefă contra gazdă. Spitalul Clinic Colentina. recurrent E. L. bolile de colagen. The triad consisting of “thrombocytopenia (accompanied or not by purpura)” “microangiopathic haemolytic anaemia expressed by jaundice. presence of schistocytes and erythroblasts in the peripheral blood. It have been performed nine to fourteen plasmapheresis by witch 1 2. Bucharest. C Băicuş1. Conclusion: plasmapheresis is a maximum . Bucharest. Dr. Marius Nasta. Remission was achieved 7 14 days after the therapy in nine subjects. Romania 2. M Nasta. Colentina Clinical Hospital. I. Balea2 1. have been performed plasmapheresis therapy. Romania TTP is an entity where diagnosis is due time is essential. hemosiderinuria” “renal and neurological involvement” stands for the key to diagnosis and allow the initialization of a proper therapy in due time.9 PV and it occurred an the sevenths day of treatment. România Introducere: Pentru a explica evoluţia recurentă a neutropeniei ciclice. INP Prof. NIP Prof. C Siara1.A. Low incidence and the polymorphous clinical and biological symptoms and signs often delay diagnosis. Ten adult subjects from a group of twelve (three males and nine females aged between 19 and 57 years) whom were rigorously TTP diagnosed (excluding DIC and the hemolytic-uremic syndrome). Among the conditions that promote TTP we have identified SLE. Coli infections secondary to chronic prostatitis. Relapse was only found in one subject male 7 months after the first episode under an untreated three weeks old urinary infection with E. M.efficiency therapy provided that diagnosis should be rigorously and in due time. Bucureşti. I. Coli. We emphasize that if the response to the first episode needed purging of a 1. Balea2 1. L. Bucureşti.6 plasma volumes (PV) have been purged in association with FFP (fresh frozen plasma) perfusions. antiphospholipid antibodies occurrence. demonstrând paternul concentraţiei antigenelor de grup A şi a celor de grup B pe 39 . at the relapse it needed purging of a 2. M. am sugerat conceptual de oscilaţie genetică pe care l-am definit ca reprezentând exprimarea alternativă a genelor materne cu genele paterne.4 PV and occurred after 14 days of treatment. Dr. The inhibition of ADAMTS-13 metalloprotease by antibodies against it or deficiencies of these enzymes induces the achieving of the maximum concentration of the Willebrand factor witch explains the efficiency of plasmapheresis. România 2.ABalea1. high level LDH.THE EFFICIENCY OF PLASMAPHERESIS IN THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (TTP) THERAPY M. IMPLICAREA PROCESULUI DE OSCILAŢIE GENETICĂ ÎN EPISOADELE DE REACTIVARE A BOLII LUPICE M. oral contraceptives therapy.

Scop: Prezentarea de noi argumente în favoarea ipotezei că expresia genelor materne şi paterne nu este un proces simultan.suprafaţa hematiei de grupAB. L. Bucureşti. Hodgkin' s disease. prin declanşarea de reacţii tip grefă contra gazdă în reactivarea ondulatorie. Methods: At this stage of our study we have selected the patients with AB blood group from the subjects with SLE. fiind un proces caracterizat de exprimarea alternativă a genelor materne şi a genelor paterne. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RĂSPUNSUL LA CICLOSPORINĂ ŞI EPOETINA BETA ÎNTR-UN CAZ DE ERITROBLASTOPENIE PURĂ COMPLICÂND EVOLUŢIAUNUI LMNH CU CELULAT. The results we obtained showed a constant change of AgA/AgB ratio with reversal of this ratio up to previous values. Dr. BH. din punctul nostru de vedere. România EBPP reprezintă o complicaţie redutabilă a sindroamelor limfoproliferative: LLC. due to the he commencement of starting of graft versus host reactions. Marius Nasta. Balea1. We consider this to be favourable for the involvement of genetic oscillation process in oscillatory recurrent reactivation of lupus disease. Aims: To achieve new argues that expression of maternal and paternal gene is not a simultaneous process but a process characterized by alternation of maternal gene expression and paternal gene expression. collagen disease we suggest the concept of genetic oscillation which refers to the intermittent expression of the genes inherited from maternal line in alternation with the expression of genes inherited from paternal line. THE INVOLVEMENT OF THE GENETIC OSCILLATION PROCESS IN THE REACTIVATION' EPISODES OF THE SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) M. M Guran1. Romania Background: To explain the recurrent evolution of cyclic neutropenia. argument pe care îl aducem în favoarea implicării procesului de oscilaţie genetică. NIP Prof. Dr. GVH disease. M. Metodologia folosită a cercetat cantitatea de hematii de grup AB capabile să fixeze total Anticorpii din serurile anti A şi anti B. Concluzie: Considerăm că aceasta susţine ipoteza implicării procesului de oscilaţie genetică în evoluţia recurentă a LES. mecanismul patogen al reactivării episodice a LES fiind. Am evaluat în dinamică la aceşti subiecţi raportul între concentraţia antigenelor de grup A şi a antigenelor de grup B. Bucureşti. Metodă: În această etapă a studiului din lotul subiecţilor cu LED am selectat bolnavele prezentând grupul sanguin AB. L. I. LMNH cu celula T stadiul III B. Rezultatele obţinute ne-au indicat o modificare constantă a raportului concentraţiei de AgA şi AgB pe suprafaţa hematiei de grup AB cu inversarea acestuia faţă de valorile anterioare. 40 . Conclusion: This fact we consider to argue the hypothesis of the involving of genetic oscillation process in the recurrent evolution of SLE. Bucharest. M. M. Colentina Clinical Hospital. INP Prof. Răzvan1. recurentă a bolii lupice.A. Bucharest. from our point of view a graft versus host type reaction between the “paternal cells” and “maternal cells” is the pathogenic mechanism of episodically reactivation of SLE. Balea2 1. We have argued this proving that the pattern of A and B group antigens' concentration on the surface of the AB group red blood cell this pattern corresponds to the alternative activity of the maternal and paternal genes.A. We have dynamically evaluated for these subjects the ratio between the group A antigen' s (AgA) concentration and the group B antigen' s (AgB) concentration (AgA/AgB) based on the amount of AB group red blood cells that were able to totally bond antibody from anti A and anti B serum. În acest context prezentăm evoluţia unui bolnav de sex bărbătesc în vârsta de 32 ani cu dg. LMNH. M Nasta. The evaluations of AgA/AgB ratio were repeated every 3 months and immediately after the subjects presented a recurrence of disease. Evaluările sau repetat la intervale de 3 luni şi imediat ce subiecţii prezentau recădere de boală. Romania 2. o reacţie de tip grefă contra gazdă între „celulele paterne” şi „celulele materne”. Balea2 1. Spitalul Clinic Colentina. I. România 2. Balea1.A. patern ce corespunde unei activităţi alternative a genelor materne cu cele paterne.

Evaluarea CT toraco-mediastinală exclude timom. vacuolaţi şi un raport serie mieloblastică / serie eritroblastică de 25. associated with severe hypogammaglobulinemia. Romania Pure red cell aplasia (PRCA) is a redoubtable complication of the lymphoproliferative disorders: CLL. Dr. dismorfici.5. Răzvan1. Bone marrow examination confirms PRCA. Cyclosporine shall be associated 800 mg bd (12 mg /kg/day) together with 40 mg /day of Prednisone. Efectul se menţine. The thoracomediastinal CT scan evaluation excludes a thymoma. NIP Prof.3%. vacuolar erythroblasts and a myeloblastic series / erythroblastic series ratio of 25.patient who had been diagnosed with T-cell NHL. În context se asociază ciclosporina în doză de 800mg/zi administrate în două prize (12mg/Kg corp/zi) în asociere cu prednison 40mg/zi. Bucharest. the ELISA . În concluzie putem afirma eficienţa terapiei imunomodulatoare cu ciclosporină în tratamentul eritroblastopeniei pure complicând evoluţia LMNH THE RESPONSE TO CYCLOSPORINE AND EPOETIN-BETA IN A CASE OF PURE RED CELL APLASIA INVOLVINGAT-CELL NON-HODGKIN'S LYMPHOMA M.5% in reticulocytes: the bone marrow examination shows the reappearance of erythroblast's population with a myeloblastic series / erythroblastic series ratio of 1.A. and Hodgkin's disease. M.5. allowing 8 weeks afterwards the progressive reduction of the Cyclosporine doses. Evaluarea la 30 zile indică amorsarea eritropoezei cu creşterea procentului de reticulocite la 7. stage III B. As a conclusion. and underwent splenectomy. Se iniţiază terapie cu EPOETIN Beta care induce eritropoeza cu reapariţia reticulocitelor şi a corpurilor Jolly dar procentul acestora nu depăşeşte 0. in therapeutically-induced remission (CHOP + Bleo). NHL. The effect shall be kept. Balea2 1. developing progressive severe-anemia with reticulocytopenia to the extent of total lack of reticulocytes and absence of the Howell Jolly bodies. atypical.PV B19 and HTLV 1 is negative. Balea1. Romania 2. showing giant. An evaluation after 30 days shows an improvement of erythropoiesis with an increasing rate up to 7. Mielograma efectuată în acest context confirmă eritroblastopenie pură indicând prezenţa de eritroblaşti giganţi. I.3%.A. In this context we shall show the evolution of 32 . M Guran1. Marius Nasta. în remisiune indusă terapeutic (CHOP+Bleo) care dezvoltă anemie cu reticulocitopenie severă progresivă mergând până la absenţa totală a reticulocitelor şi dispariţia corpilor Howell Jolly . permiţând după 8 săptămâni reducerea progresivă a dozelor de ciclosporină. An Epoetinbeta (NeoRecormon) therapy shall be initialized while will induce erythropoiesis with the reappearance of the reticulocytes and of the Howell Jolly bodies but the rate will not go beyond 0.5%: mielograma indică reapariţia populaţiei eritroblastice cu un raport serie Mieloblastică / serie Eritroblastică de 1. Contextually. serologia ELISA-PV B19 şi HTLV I este negativă iar imunograma indică hipogamaglobulinemie severă.years old male . Bucharest. Colentina Clinical Hospital. L. we can state that the immunomodulating Cyclosporine therapy in the treatment of PRCA involving the NHL is efficient. 41 .splenectomizat.

M. The hypothetical efficiency of Erythropoietin has been proved but the optimal scheme of therapy. 21 (61%) subiecţi de sex masculin şi 12 (39%) subiecţi de sex feminin. L Mihălcescu1 1. Balea1. late effects of this therapy remained unsolved.8 g% (the average value reached 11 g%). The response was minimal in two MDSRARS affected subjects and in one Waldenstrom disease affected subject. M Nasta. Colentina Clinical Hospital. Evaluarea răspunsului s-a efectuat la 30-45 zile. Spitalul Clinic Colentina. România 2. Bucharest. Administrarea terapiei cu Epoetin beta / NeoRecormon unui lor reprezentat de 33 subiecţi cu hemopatii maligne la care sindromul anemic evolua de > 6 luni neinfluenţat de mijloacele terapeutice clasice (dificultăţi în procurarea Epoetin beta în cantitate suficientă) ne-a permis să evaluam obiectiv eficienţa acestei terapii. I. Nici unul dintre subiecţii trataţi nu a necesitat întreruperea terapiei.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. STUDIUL EFICIENŢEI ERITROPOIETINEI VERSUS TERAPIA CLASICĂ ÎN TRATAMENTUL ANEMIILOR ASOCIATE HEMOPATIILOR MALIGNE. 12 subiecţi cu MM. răspunsul s-a menţinut şi în următoarele 6 luni de monitorizare. NIP Prof. nu a prezentat efecte adverse semnificative.2 3g%. 4 subiecţi cu SMD-ARS. la sistarea terapiei. subjects in witch only a decrease of the 42 . Dr. interval după care am constatat un răspuns favorabil la 30 subiecţi (90%). efectele tardive reprezintă încă întrebări care îşi aşteaptă răspunsul. 7 (21%) CLL affected subjects. the average value being 9. Răspunsul a fost minim la 2 subiecţi cu SMD ARS şi la un subiect cu BW. În concluzie: putem afirma că eritropoietina sub forma preparatului Epoetin beta reprezintă o terapie cu eficientă dovedită în tratamentul anemiei ce însoţeşte hemopatiile maligne cronice.8g% (valoarea medie atinsă 11 g%). The Epoetin beta doses administrated have been of 450 U/Kg/week. Balea2. L Mihălcescu1 1. 3 subiecţi cu B. 7 subiecţi cu LLC. urmând ca aceasta să fie reluată la nevoie. 12 (36%) multiple myeloma affected subjects. M. Eficienţa ipotetică a eritropoietinei s-a dovedit reală. L. România Anemia asociată hemopatiilor maligne reprezintă un factor major de disconfort şi ridică probleme dificile de tratament. the cost-benefit ratio. Bucharest. cu o creştere medie de 1. Waldenstrom. I. The hemoglobin level at the beginning of Epoetin beta therapy included values from 6 g to 10. after each dose of Epoetin beta we have administrated two doses of oral ferrum or one dose of parenteral ferrum. L.A. The evaluation of the response was made 30-45 days later and it showed a favorable response in 30 subjects (90%) due to an increase in the hemoglobin of 1. The administration of Epoetin beta (NeoRecormon) on a group of 33 subjects showing malignant hemopathy in while the anemic syndrome had been developing for more than 6 month without being influenced by the classical therapeutic means (difficulties in securing a sufficient amount of Epoetin beta) has allowed us to make an objective evaluation of this therapy. 7 subiecţi cu LMNH.5 g% cu o medie de 9. după fiecare doza de Epoetin beta am administrat două doze de fier peroral sau 1 doză de fier parenteral. Bucureşti. Dr. Romania 2.A. INP Prof. Balea2. M. Romania The anemia associated to malignant hemopathy is a major cause of discomfort and involves treatment difficulties.5 g%. Marius Nasta.2 g%. M Guran1. raportul beneficiu/cost. 3 (10%) Waldenstrom disease affected subjects and 4 (12%) MDS-RARS affected subjects. The investigated group consists of 33 aged between 23 to 82 years old. Balea1. THE STUDY OF ERYTHROPOIETIN EFFICIENCY VERSUS CLASSICAL THERAPY IN THE TREATMENT OFANEMIAASSOCIATED TO MALIGNANT HEMOPATHY M. subiecţi la care s-a obţinut doar scăderea necesarului de transfuzii. M Guran1. Subliniem răspunsul foarte bun la 2 din cei 4 subiecţi cu SMDARS. permiţând distanţarea intervalului de administrare la 10 respectiv 20 zile şi în final. obiectivat prin creşteri ale hemoglobinei cu 1. 7 (21%) NHL affected subjects.2 g%. the average increasing being 1. Valorile hemoglobinei la iniţierea terapiei cu Epoetin beta au variat între 6 şi 10. Bucureşti. modalitatea optimă de aplicare a acestei terapii. Dozele de Epoetin beta/ NeoRecormon administrate au fost de 450/Kg corp/ săptămână. Lotul cercetat este reprezentat de 33 subiecţi cu vârsta cuprinsă între 23 şi 82 ani. 21 (64%) male subjects and 12 (36%) female subjects.2-3g %.

BLASTIC PHASES OF PHILADELPHIANEGATIVE MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS A. We studied the pacients going through the blastic phase of PV. Coldea². A existat un singur pacient care a reintrat în faza cronică ( un caz de MMM). In case of CML death occurs usually after blastic phase. As a conclusion.A. The blastic phase was myeloid in all cases and the diagnosis was based on citology. ET and MMM treated in our department between 1980-2004.A. Thioguanina + Etoposide + Idarubicine. The response was unchanged for 6 months of follow up. Au existat 20 de cazuri (13 MMM. In the most cases (14) the treatment was chemotherapy. Unfortunately. We administrated polichemotherapy (high doses Hidroxyurea + Ara-C. There were 20 cases (13 MMM. diagnosticul fiind stabilit citologic. Tratamentul a fost în cele mai multe cazuri (14) chimioterapic şi în 6 cazuri paleativ ( simptomatic. Bojan¹. internaţi în secţia Hematologie Cluj intr-o perioada de 24 de ani. C.Parvu¹. Patiu². 3. acutizările sindroamelor mieloproliferative cornice Philadelphia negative sunt mai rar întâlnite decat ale LGC. Evoluţia a fost nefavorabilă în majoritatea cazurilor. M.A. evoluţia lor fiind nefavorabilă. M. The survival rate vas an average of 6 months for all the pacients. Am studiat pacienţii cu MMM. Acutizările au fost de linie mieloblastică. În concluzie.5 months for blastic phase of MMM. 5. 20 days and finally brought to an interruption of the therapy.A. în cazul acestor boli decesele apărând in general din alte cauze. Conclusion: we can state that the erythropoietin administered as Epoetin beta is an efficiency-proved therapy in the treatment of anemia as associated to chronic malignant hemopathy. L. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PUSEELE BLASTICEALE MIELOPRILIFERĂRILOR CRONICE Ph NEGATIVE A. In 6 cases the treatment was palleative ( blood transfusions. PV.M.6 luni ( cu extremele între 272 luni). L. respectively. which therefore allowed enlarging the administration interval to 10 and. 3 TE).Intervalul de la luarea în evidenţă a pacienţilor până la acutizare a fost în medie de 28. 4 PV. Basarab². Basarab². Cucuianu¹. T. substitutiv). Coldea². The optimum response in two of the four MDS-RARS affected subjects is noticeable. 3. The period between diagnosis and blastic phase was on an average 28. Vasilache². Vasilache². Ara-C+ o antraciclină) sau monochimioterapie cu Hidroxiuree. Petrov¹ ¹ -”Iuliu Hatieganu” University Cluj-Napoca ² . after a year he relapsed. C. 3 ET).A.“Ioan Chiricuta” Oncological Institute Cluj-Napoca The blastic phase of Polycythemia Vera (PV). The evolution was unfavorable in most cases. C.transfusions needed was achieved. To none of subjects under treatment was an interruption of the treatment needed as no important adverse effects had been shown. Essential Thrombocythemia (ET) and Myelofibrosis with Myeloid Metaplasia (MMM) is less frequent than blastic phase of Chronic Myeloid Leukemia ( CML).F. C. L. 10 luni pentru PV. TE acutizate .Parvu¹.5 luni pentru MMM. blastic phase of myeloproliferative disorders ( others than CML) are less frequent. Tratamentul citostatic a constat în scheme de polichimioterapie ( Hidroxiuree în doză mare+Ara-C. iar supravieţuirea din momentul acutizării fiind foarte scurtă (6 luni). while was to be resumed if needed at later date.A. There was a single pacient who reentered the chronic phase. Vârsta medie a pacienţilor a fost de 53 de ani ( extremele: 25-68 ani).”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca ² -Institutul Oncologic “Ioan Chiricuta” Cluj-Napoca Crizele blastice ale metaplaziei mieloide cu mielofibroză (MMM).6 months with the extremes between 2 and 72 months. Urian¹. Patiu². The pacients suffering of PV. Petrov¹ ¹ -U. Torok¹. policitemiei vera (PV) şi trombocitemiei esenţiale (TE) sunt mai putin frecvente decat ale leucemiei granulocitare cornice (LGC). Urian¹.5 months for blastic phase of ET. symptomatic treatment).5 luni pentru TE. L. 5. Cucuianu¹. 4 PV. The age range was between 25 to 68. Supravieţuirea a fost în medie de 6 luni pentru întreg lotul de pacienţi . Bojan¹. 6 month on average. the average being 53. 43 . 10 months for blastic phase of PV. the prognosis in infaust and the survival rate of the pacients in blastic phase is low. dar după un an a suferit o altă criza blastica. T. Etoposide+ Thioguanină+ Idarubicină. ET or MMM die of different causes. Torok¹. Ara-C + Farmorubicine) or monochemotherapy (Hydroxyurea ).

Examenul histopatologic completat cu imunohistochimie stabilesc diagnosticul de limfom Hodgkin tip predominanta limfocitara. durată. Se urmăresc parametrii de laborator. fara raspuns dupa 3 cicluri PCT.A statistic correlation ( dose. Urmeaza tratament intermitent cu leukeran. hepatosplenomegalia se accentueaza si apar mase ganglionare abdominale.We study the laboratory parameters. Lucrarea se încadrează într-un proiect mai larg de cercetare a acestei maladii pe teritoriul ţării noastre. aspectul histologic fiind leucemie limfatica cronica. Majoritatea fiind trataţi anterior şi asociat. Cazul prezentat este printre putinele cazuri de limfom Hodgkin ca varianta a sindromului Richter. dacă este cazul). the evolution until present( statistic correlation) .Most are treat before and associated . Din septembrie 2001 bolnavul acuza transpiratii nocturne profuze. biopsia medulară). tipul de mielodisplazie (după noile clasificări.We studied 110 patients (with treatment evidence april. Clinic prezinta adenopatii generalizate de 2-4 cm si hepatosplenomegalie. have as subject the development of myelodysplastic syndrome secondary to Imatinib therapy to the patients hospitalized in the Clinic of Haematology Fundeni Clinical Institute. Se institue polichimioterapia (VCAEP). the dysplastic morphological features) was not validate.june 2007). sindrom mielodisplazic Abstract The paper purpose to evidence a study. Imatinib. trombocitopenie. In iunie 2002 se prectica o biopsie ganglionare axilara. Pacientul K. iar hematologic: leucocitoza (13000/μi) cu 95% limfocite in tabloul sangvin. insuficienta hepato-renala. De regula aceste cazuri se prezinta in stadiiAnnArbor avansate si raspund slab la tratament. Cuvinte cheie: terapie. S-au luat în studiu 110 pacienţi(cei cu fişele de tratament în evidenţă la data efectuării aprilie-iunie 2007). Bucuresti Lucrarea îşi propune efectuarea unui studiu retrospectiv având ca subiect aprecierea dezvoltării sindromului mielodisplazic ca maladie secundară terapiei cu Imatinib la pacienţii internaţi în Clinica de Hematologie a Spitalului Clinic Fundeni. apariţia primelor semne de displazie(frotiu de sânge periferic.the type of myelodysplasy(in the new classification if the syndrome exist). aspirat medular.). Evolutia cu semne generale si lipsa de raspuns la tratament citostatic reprezinta particularitatile acestor modalitati evolutive a leucemiei limfatice cronica. Myelodysplastic Syndrome <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< O VARIANTANEOBISNUITA ASINDROMULUI RICHTER: LIMFOMUL HODGKIN Laura Urian Institutul Oncologic “Ion Chiricuta” Cluj Napoca. Oncologycal Institute Cluj-Napoca 44 .the first signs of myelodysplasy (blood sample . evoluţia până în prezent (corelare statistică doză. semnele de displazie s-au amplificat în urma tratamentului cu Glivec fară a se evidenţia apariţia unor subclone mielodisplazice.so the signs of dysplasia are amplified after Glivec without evidence a clone . Institutul Clinic Fundeni. Imatinib. UNUSUALALTERNATIVE OF RICHTER SYNDROME: HODGKIN LYMPHOMA Laura Urian Hematology Department. Key words: therapy. durata tratamentului şi modificările displazice urmărite. The study belong to a larger project of research in this disease in our country. Clinica de Hematologie In general termenul de sindrom Richter se refera la limfomul non Hodgkin difuz cu celule mari.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SINDROMUL MIELODISPLAZIC SECUNDAR TERAPIEI CU IMATINIB (GLIVEC) THE MYELODYSPLASTIC SYNDROME SECONDARYTO IMATINIB THERAPY(GLIVEC) Denisa Bratu Clinica de Hematologie. Persista semnele generale. motiv pentru care. agresiv care apare ca modalitate evolutiva particulara la 3-10% din pacientii cu leucemie limfatica cronica cu celule B. length.S. Bolnavul decedeaza dupa 6 luni de la stabilirea diagnosticului cu septicemie. se rebiopsiaza un ganglion supraclavicular stang.bone marrow aspirate and biopsy). Nu există o corelaţie statistică între doză. de 55 ani este diagnosticat cu leucemie limfatica cronica cu celule B in ianuarie 1998. In ultima decada s-a descris insa o varianta mai rara a sindromului Richter: limfomul Hodgkin.

these cases appear asAnnArbor advanced stages with a poor treatment response. E. expunerea la toxice) precum si a caracteristicilor clinicobiologice.CIOCAN*. After 6 months since the diagnosis was established the the patient dies of septicemy. Bucuresti.CIOBANU**. C. M. agresive which appears as particulary evolution in 3-10% patiens with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) with B cells.COLES**.COLES**. E. Factorii implicati in carcinogeneza si mecanismele responsabile de anomaliile genetice nu sunt inca pe deplin cunoscuti. istoric familial de neoplazie sau hemopatie maligna (riscul este mai mare la cei cu antecedente heredo-colaterale de afectiuni hematologice maligne). Coltea Clinic Hospital. România **Clinica De Hematologie Coltea. etc. A.Generaly the term of Richter Syndrome (RS) concerns a non Hodgkin lymphoma with large cells. infectia HIV-SIDA). REZULTATE:Scopul acestui studiu a constat in urmarirea pe de o parte a factorilor declansatori (existenta unor deficite immune. patient which diagnosis of CLL with B cells was established on January 1998 clinical appears to have generalized enlarged lymphadenopathy of 2-4 cm and hepatosplenomegaly and haematologicaly: leucocytosis (13. agregarea lor fiind pur intamplatoare in cazurile prezentate. C. Spital Clinic Colţea. hepatosplenomegaly is more evident and appear abdomilal lymphadenopaty. cit si factori externi ambientali ce pot sa induca modificari in raspunsul imun. infectii virale ( virusul Ebstein Bar. EVOLUTIVE SI DE PROGNOSTIC ALE HEMOPATIILOR MALIGNE FAMILIALE EXPERIENTACLINICII DE HEMATOLOGIE COLTEA O.S. vopsele. Romania INTRODUCERE: In etiopatogenia hemopatiilor maligne sunt implicati atit factori interni ai gazdei. Bucureşti. hepato renal failure. Bucharest. Romania **Coltea Hematology Clinic. It fallows an intermittent treatment with leukeran.CARAUSU**. C. Romania 45 .CIOBANU**. This evolution with it's general marks and lack of response of chemotherapy represents the particulary progressive evolution of chronic lymphocytic leukemia. A 55 year old K. All these general aspects it is a motive to a new biopsy of left cervical lymph node. In June 2002 as a result of axillar lymph node biopsy a CLL as established.SAGUNA*. A. artrita reumatoida). Apolichemioterapy (VCAEP) is instituted but without results after 3 cycles. bolile autoimune(sindrom Sjogren. >>>>>>>>>>>>>>> CARACTERISTICI CLINICO-BIOLOGICE. It is a Hodgkin lymphoma as a seldome alternative of Richter syndrome. After hystopathological examination and immunohystochemystry establish the diagnosis of Hodgkin lymphoma of lymphocitary predominant type. M. frate/frate) si un caz de mielom multiplu aparut intr-o familie ( sot/sotie). aparitia lor nu poate fi asociata cu un anumit factor de risc. expunerea la toxice( pesticide. C. I. Bucharest. CONCLUZII: Hemopatiile maligne familiale sunt rare. As a general rule. solventi). Since September 2001 the patient complains heavy perspiration during night.SAGUNA*.000/μl) with 95% lymphocytes trombocytopenia. prezenta unor infectii virale. estrogeni). virusul hepatitic C). medicamente ( terapie imunosupresiva. deficite immune dobindite(transplant de organe. AINS.MIHAI**. MATERIAL SI METODE: Bazindu-ne pe datele existente in literatura despre existenta agregarilor familiale de hemopatii maligne familiale vom prezenta din cazuistica pe 5 ani a Clinicii de Hematologie Coltea 4 cazuri de pacienti inruditi cu hemopatii maligne.CLOSCA**.CARAUSU**. steroizi.CIOCAN*. infectii cronice. HTLV I. A. evolutive si de prognostic. CLINICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO THE EVOLUTION AND PROGNOSIS OF MALIGNANT FAMILY HEMATOLOGIC DISEAES EXPERIENCE OF COLTEAHEMATOLOGY CLINIC O.CLOSCA**. metotrexatul.MIHAI*. I. Se considera insa ca exista o serie de factori etiopatogenici asociati cu un risc crescut de aparitie a hemopatiilor maligne: deficite imune congenitale.LUPU* * UMF „Carol Davila” Bucureşti Clinica de Hematologie.Trei din cazuri sunt limfoame maligne nonhodgkiniene aparute la rude de gradul I ( parinte/copil.LUPU* * University of Medicine „Carol Davila” Clinic of Hematology.A.

in evolutie. Romania 46 . O. on first degree relatives (parent/son. brother/brother) and one case is a multiple myeloma in a family (husband/wife). Bucuresti.CIOCAN*.(organ transplant. trasaturi clinice. family history of neoplazic disease or malignant blood disease.AINS). România **Clinica De Hematologie Coltea. RESULTS: The purpose f this study is the observation of initiating factors (the existence of immune deficits. MATERIAL SI METODE: Vom prezenta cazul unui pacient in virsta de 55 ani diagnosticat in 2004 in Clinica de Hematologie Coltea cu limfom malign nonhodgkin limfocitic difuz.LUPU*. Helicobacter pylori. Romania INTRODUCERE: Limfoamele maligne non-Hodgkiniene sunt tumori ale sistemului celular al imunitatii. RESPONSE A. CONCLUSIONS: Family malignant blood diseases are rare.Implicarea unor virusuri ocogene in etiopatogenia acestor hemoaptii maligne a fost evidentiata de multe studii. we will present 4 cases of malignant family blood diseases. I. evolutia si prognosticul acestor hemopatii maligne. the presence of viral infections. PARTICULARITATI DE RASPUNS LATRATAMENT. REZULTATE: Imunodepresia generata de boala in sine si de tratamentul specific. Even so.INTRODUCTION: The etiopathogenic study of malignant hemopathies implicates internal factors of the host as well as external factors of the environment that can modify the immune reaction. hepatitis virus C).Nu se cunoaste inca rolul virusului hepatitic B in limfogeneza si modul in care influenteaza prognosticul. a prezentat un puseu citolitic ocazie cu care s-a depistat si prezenta virusului hepatitic B . paints. Bucharest. C. viral infections (Ebstein Bar virus.LUPU*. Bucharest. Bucureşti. C. solvents). HIV-AIDS). autoimmune diseases (Sjogren syndrome. Romania **Coltea Hematology Clinic. o alta particularitate in acest caz fiind si reactia alergica la anticorpi monoclonali (rituximab si alemtuzumab).CLOSCA**.CARAUSU**.A. precum si daca afecteaza expresia clinica. Spital Clinic Colţea. de prognostic si agresivitate foarte variate. EVOLUTIE (PREZENTARE DE CAZ) A.Boala s-a dovedit a fi refractara la chimioterapie cu persistenta sindromului tumoral si.asociat in aceeasi perioada si cu o zona zoster. la care s-au adaugat infectiile virale si activitatea biologica a hepatitei cu virus B au impus modularea regimurilor terapeutice incercate pentru oprirea progresiei bolii. I.CIOBANU**. chronic infections. CONCLUZII: Ramine de cercetat daca infectia cu virusul hepatitic B are un rol in etiopatogenia limfoamelor cu celula B. and their apparition can not be associates with a certain risk factor.SAGUNA*. O. rheumatoid arthritis).A. medication (immunosuppressive therapy.Three of the cases are non Hodgkin malignant lymphoma.CIOCAN*.SAGUNA*. some of the etiopathogenic are associated with a more frequent apparition of the malignant hematological diseases: congenital immune deficits and acquired immune deficits immunodeficiency . The factors implicated in the carcinoma genesis and the mechanisms responsible for the genetic anomalies are not yet very well known. exposure to toxics( pesticides.diagnostic confirmat pe baza examenului histopatologic si imunohistochimic al unui ganglion biopsiat. MATHERIAL AND METHODS: Considering the already existing literary date regarding the existence of family associations of malignant blood diseases. EVOLUTION (CASE PRESENTATION) VIRUS. evolutive. out of the 5-year history of Coltea Hematology Clinic. Coltea Clinic Hospital.Cercetarile efectuate au evidentiat limfotropismul virusului hepatitic C pentru celule mononucleare.MIHAI** * University of Medicine „Carol Davila” Clinic of Hematology. their unit is accidental in this cases. and exposure to toxics) as well as of clinical and biological characteristics related to the evolution and prognosis. C. HTLV. M. M.CARAUSU**. C. THE DIFFUSE LYMPHOCITE LYMHPOMA ASSOCIATION WITH B HEPATITIS CHARACTERISTICS TO TREATMENT. neoplazii cu aspecte histopatologice. metotrexatul. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LIMFOMUL LIMFOCITIC DIFUZ ASOCIEREA CU VIRUSUL HEPATITIC B.CLOSCA**.CIOBANU**.MIHAI** * UMF „Carol Davila” Bucureşti Clinica de Hematologie.

Niculescu** I. R. R. In concluzie.P. Iancu** * Doctorand U. evolution and prognosis of these malignant blood diseases is yet to be determined. initierea terapiei cu imatinib mesilat chiar in faza cronica tardiva a leucemiei mieloide cronice induce raspunsuri citogenetice. diagnosed in 2004 in Coltea Hematology Clinic with non Hodgkin malignant lymphocyte diffuse lymphoma . Durata medie de la diagnostic si pina la inceperea tratamentului cu imatinib a fost de 51 luni (minim 12 luni. with different clinic.Rosca*.Sub tratamentul standard cu imatinib 400 mg/zi.Ursuleac**.INTRODUCTION: The malignant non-Hodgkin lymphoma are tumors of the immunity of the cell system. „Carol Davila”Bucuresti PDR Brasov ** Centrul de Hematologie si Transplant Medular „St. Lotul de 55 pacienti este alcatuit din 27 barbati cu virsta medie de 49. D. D. associated with zone zoster.A.Corelatia raspuns citogenetic-risc relativ Hasford a evidentiat ca majoritatea pacientilor ce au atins RCM(52.C.75 ani.2001-1. fact that contributes to the development of the free of illness survival.1% RCm si 3. D. the patient had a citolitic crisis which permitted the identification of B hepatitis virus. D.Colita**. prognosis and agressivity. its influence on the clinical expression. in evolution. Berceanu”-Fundeni Clinical Institute Bucharest The purpose of the therapy with imatinib mesylate in the chronic myeloid leukaemia is to provoke full cytogenetic and molecular responses. Ostroveanu**.Stoia**.1%RCM.63 ani si 28 femei cu virsta medie de 49. Cresterea dozei de imatinib la 600 mg/zi la 20 pacienti a imbunatatit RCC la 24 luni la 18%. D. The role of the hepatic B virus in the lympho genesis and the influence on the prognosis is not yet determined. C.diagnosis confirmed by the histopathology and immune histo chemical exam of a biopsy ganglion. Colita**. E. 48.2007 pe un lot de 55 pacienti cu leucemie mieloida cronica-faza cronica tardiva. interferon. which is also associated in this particular case with an allergic reaction to monoclonal antibodies (rituximab and alemtuzumab).Niculescu-Mizil**. The disease did not respond to chemo therapy and the tumor syndrome persisted. R.A. „CAROL DAVILA” Bucuresti PDR Brasov ** Center of Hematology and Bone Marrow Transplantation „St.Ursuleac**. Stoia**.Ostroveanu**.M.C.D. Niculescu-Mizil**. D. Criteriile de includere in studiu sunt : pacientii ce au efectuat minim 12 luni alte modele terapeutice( hydreea.Arion**. ceea ce contribuie la imbunatatirea supravietuirii libere de boala.06. Coriu**.A.Coriu**.Arion**.8%RCC. E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RATA RASPUNSULUI CITOGENETIC SUB TRATAMENTUL CU IMATINIB MESILAT IN FAZA CRONICA TARDIVAALEUCEMIEI MIELOIDE CRONICE A. Moicean**. Berceanu”-Institutul Clinic Fundeni Bucuresti Obiectivul terapiei tintite cu imatinib mesilat in leucemia mieloida cronica este de a induce raspunsuri citogenetice si moleculare complete.F.01. Rosca*. iar stratificarea pacientilor pe grupe de risc relativ si monitorizarea periodica prin studiu citogenetic si RT-PCR permite optimizarea raspunsului terapeutic. CONCLUSIONS: The role of the B hepatitis virus in the etio pathogeny of B cell lymphomas. Niculescu**. 47 .Moicean**. MATHERIAL AND METHODS: We shall present the case of a 55-year old patient. C. Research has underlined the lympho tropism of the C hepatic virus for the mononucleal cells. Prezentam rezultatele studiului retrospectiv efectuat in perioada 1. cytosar) pina la inceperea tratamentului cu imatinib si la care s-au efectuat minim 2 examene citogenetice la interval de cel putin 6 luni. evolution.P.F. Several studies have underlined the implication of cancer viruses in the etiopathogeny of the malignant blood diseases.D. maxim 146 luni). I.8%) se aflau in grupa de risc intermediar. THE CYTOGENETIC RESPONSE AT PATIENTS WITH CHRONIC PHASE CHRONIC MYELOID LEUKEMIA TREATED WITH IMATINIB MESYLATE A. rata raspunsului citogenetic la 12 luni a fost : 48. R. RESULTATSE: The immune depression generated by the disease and by the relevant treatment and the virus infections and biological activity of the B hepatitis virus has determined the nature of the therapy regimes for stopping the disease. malignity with histopathology aspects.A.Iancu** * Doctoral training U.M.

Vulcan*. interferon.4 ani. cu precizarea ca la momentul actual 27 pacienti sunt in viata. 1997 June. C.P.2007 on a lot of 55 patients with chronic myeloid leukaemia late chronic phase.We are presenting the results of the retrospective study made during 1. The lot is represented by 24 women with average age of 55. supravietuirea pacientilor cu LMC este influientata de factorii de prognostic. R.Pirau*.05% intermediar si 34.06.2001 -1.1% RR crescut.26 luni. C. G. respectiv 63. Conclusively. maximum 138 months).6 ani).3 years. 53.3 luni.2% cu imatinib mesilat. without differences between the average ages of the patients with increased RR and intermediary RR (67. in the case of 20 patients it improved the RCC in 24 months at 18%.02% pacienti beneficiind de tratament cu interferon si doar 10.1% RCm and 3.1997 1 iunie2007. 53.63 years and 28 women with an average age of 49.1%) erau in viata la inchiderea studiului.5 ani). pe un lot de 49 pacienti cu virsta medie de 55 ani. and grouping the patients on relative risk levels and periodical monitoring by cytogenetic study and RT-PCR allows the optimization of therapy response. In concluzie.2% RR scazut. S-au consemnat 22 decese(44. 2007.Birsasteanu* * Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov.4%. R. insa semnificativ statistic scazuta la cei cu RR scazut(37.4 years. The lot of 55 patients comprises 27 men with an average age of 49.75 years. cytosar) until beginning the treatment with imatinib and who did not made at least 2 cytogenetic exams in an interval of at least 6 months.Pirau*. The criteria to get included in the study are: patients who passed for minimum 12 months other therapy methods (hydreea. The average period from diagnosis until beginning the treatment with imatinib was of 51 months (minimum 12 months. With the standard treatment with 400 mg/day of imatinib. respectively 63.24% increased. G.Hematology Department ** Policlinic of Fast Diagnosis Brasov The forecast of survival of patients with chronical mieloid leukemia (LMC) can be made by applying the systems of prognosis score Sokal and Hasford. avind o rerioada medie de urmarire de 42. The correlation cytogenetic response relative risk Hasford has marked out that the majority of the patients that reached RCM (52.Paripas*. Supravietuirea la 48 luni a lotului studiat a fost de 28.7 luni(minim 5 luni. We are presenting the results of the retrospective study performed in the period January. on a group of 49 patients with average age of 55 years. Lotul este reprezentat de 24 femei cu virsta medie de 55. R. E. CORRRELATION OF PROGNOSIS FACTORS LEUKEMIA GLOBAL SURVIVAL LEVEL IN CHRONIC MIELOID A.6 years).P. mentioning that at the moment 27 patients are alive. in lotul studiat 51.7% low . Aplicind scorul Sokal s-au obtinut cele 3 grupe de risc relativ(RR): 12. The average follow-up period is of 38. 1. in ambele situatii ca terapie de linia a doua.Gheroghita*.1%RCM. Applying the Sokal score we obtained 3 relative risk groups (RR) : 12. fara diferente intre virstele medii ale celor cu RR crescut si RR intemediar(67. dar si de terapia efectuata.Sectia Hematologie **Policlinica de Diagnostic Rapid Brasov Estimarea supravietuirii pacientilor cu leucemie mieloida cronica(LMC) se poate realiza prin aplicarea sistemelor de scor prognostic Sokal si Hasford. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CORELATIA FACTORI DE PROGNOSTIC CRONICA SUPRAVIETUIRE GLOBALA IN LEUCEMIA MIELOIDA A. 12.9%) care au avut o perioada medie de urmarire de 34. iar 27 pacienti(55. 1.Perioada medie de urmarire a fost de 38.6 years and 25 men with average age of 54. but 48 . R.24% crescut. Prezentam rezultatele studiului retrospectiv efectuat in perioada 1 ian.Paripas*. the beginning of therapy with imatinib mesylate from the late chronic phase of myeloid leukaemia leads to cytogenetic responses.7% scazut.6 ani si 25 barbati cu virsta medie de 54.05% intermediary and 34. maximum 146 months). 48.7 months (minimum 5 months. the cytogenetic response at 12 months was : 48. E.Gheroghita*.8%) were in the group of intermediary risk. dintre care 4.3 ani.Birsasteanu* * County Emergency Clinic Hospital Brasov.Rosca**.Vulcan*. maxim 138 luni).2% RR intermediar si 12. Increasing the imatinib dose to 600 mg/day.01.Rosca**.8%RCC.

5 years). Iosefina Rusu.6% of F VII . both situations with therapy on second line.9%) which had an average follow-up period of 34. Particularitatea o constituie instalarea unei deficiente cu severitate progresiva de FVII in lipsa unei patologii heaptice sau a unor mecanisme autoimune. 36 years old. Evaluare functiei heaptice a fost normala.4%. with normal levels for other factors tested (F VIII.2% with intermediary RR and 12. iar investigatiile suplimentare au aratat deficit de FVII nivel de 20%. Madalina Vasile. cu diagnosticul de Deficienta severa de FVII al coagularii care pana la varsta de 33 ani nu a prezentat istoric de sangerari desi si-a indeplinit serviciul militar intr-o unitate de parasutisti si suferit multiple traumatisme fracturi costale multiple. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Bucuresti Prezentam cazul unui barbat tanar de 36 de ani.2% with low RR.Ana Maria Ivanescu.2% with imatinib mesyilate. 12. nu s-a decelat nici o infectie virala hepatica. The survival percentage at 48 months of the studied group was of 28.26 months. no viral hepathitic infection was revealed. Evaluarea coagularii a aratat alterarea suplimentara a timpilor coagularii cu PT 128 sec si scaderea semnidicativa a nivelurilor de FVII la 5. SimonaAvram. Pacientul a primit mai multe administrari de concentrat de FVII (NovoSeven) in conditiile unor sangerari nazale de intensitate medie. De asemenea. wherefrom 4. si nivel normal al altor factori ai coagularii. Evaluation of liver function was normal.Ana Maria Ivanescu. To explore this hypothesis simple test of mixture study with addition of normal plasma to the patient sample of plasma in different concentrations and mesurements of additional coagulations tests were performed.6%. Delia Mut Popescu Coltea Clinical Hospital .1% with increased RR.1%) were alive when ending the study. The patient was lost from medical follow-up until recently when he was again reffered to our service with moderate iron deficient anemia and reccurent nasal bleeding. further evaluation of coagulation showed a 20% level of F VII. Conclusively. Until the age of 33 the patient had no major bleeding events although he performed his medical service in an airborne unit and he had several traumas multiple costal fractures. In acest sens au fost efectuate teste de amestec cu plasma normala care au exclus prezenta de inhibitori ai FVII.02% patients receiving treatment with interferon and only 10. Iosefina Rusu.3 months. At that time point we considered that a further evalution of the mechanisms of F VII deficiency (autoimmune) is indicated. SimonaAvram. but also by the therapy used. in the studied lot 51. According to mixture tests results and of the lack of improvement after immunosupresive therapy (coticosteroids) an 49 .Anca Lupu. having an average follow-up period of 42. At the time coagulation tests reveled prolonged PT (>60sec).Bucharest Case report of a male patient . Coagulation showed prolonged PT of 128 sec and a second dosage revealed a level of 5. This test excluded the presence of FVII inhibitors. La momentul respectiv am luat in calcul o deficienta dobandita de F VII probabil prin mecanism autoimun. 22 deaths were registered (44. the survival of patients with LMC is influenced by prognosis factors.significantly low from a statistical point of view at the patients with low RR (37. F X). La aceea data s-a decelat a prelungire a timpilor cogularii PT> 60 sec. Madalina Vasile.Anca Lupu. CASE OF SEVERE COAGULATION FVII DEFICIENCY DIAGNOSTICAND THERAPEUTIC ISSUES Andrei Colita. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DEFICIENTASEVERADE FVIIAL COAGULARII IMPLICATII DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE Andrei Colita. while 27 patients (55. Istoric Pacientul s-a prezentat pentru prima data in srviciul nostru in urma cu 3 ani pentru anemie ferpriva de cauza necunoscuta. lipsa de raspuns la tratament imunosupresiv (corticoizi) a fost un alt argument pentru excluderea patogeniei autoimune. Diagnosis: Factor VII deficiency Medical history the patient was first reffered to our unit 3 years ago for severe iron deficirent anemia (of unknown origin). Pacientul a fost pierdut din evidenta din evidenta pana in aprilie 2007 cand a revenit in serviciul nostru cu anemie feripriva severa si epistaxis repetat.

Din ianuarie 2004 a prezentat o crestere progresiva a procentului de blasti in TS periferic la 46% in luna iunie cand s-a reinternat cu alterarea starii generale si a decedat la scurt timp datorita unor complicatii infectioase. The patient was given Hidroxiuree and RBC transfusions with amelioration of hematologic parameters and clinical state.A. The patient reived several administrations of FVII concentrate (NovoSeven) due to important nasal bleeding. fiind prezenti toti factorii de prognostic negativ. principalele cauze de deces fiind transformarea leucemica. splenomegaly and leucoeritroblastic anemia with teardrop-shaped red blood cells. some patients survive for less than a year while others present an indolent course. doar aproximativ 5 % din cazuri debuteaza sub varsta de 40 ani. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TRANSFORMARE BLASTICA RAPIDA INTR-UN CAZ DE METAPLAZIE MIELOIDA CU MIELOFIBROZA LAUN PACIENT DE 26ANI Tunde Torok *.A. L. la altii rapida.Cucuianu *.Cucuianu *. He presented all the 3 negative prognostic factors.A. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RASPUNS CITOGENETIC SI MOLECULAR MAJOR DUPA DASATINIB INTR-UN CAZ DE LEUCEMIE MIELOIDACRONICAIN FAZABLASTICA. L. ** Institutul Oncologic Cluj Napoca Autorii prezinta un caz de metaplazie mieloida cu mielofibroza (MMM) debutat la un tanar in varsta de 26 ani.Patiu**. Datele din literatura releva urmatorii factori de prognostic cu valoare predictiva pentru supravietuire: Hb<10g/dl.The median age at presentation is 60 years. fiind foarte rara la indivizi tineri. A urmat un tratament cu Hidroxiuree si transfuzii de MER cu ameliorarea starii generale si a situatiei hematologice.A. Although the young age raised some differential diagnostic questions . The only possibility of cure in this pacients is hematopoietic stem cell transplantation.autoimmune mechanism was ecluded. MMM reprezinta o entitate din bolile mieloproliferative cronice caracterizata prin fibroza medulara. cu supravietuire sub un an. Datele de laborator au relevat pancitopenie. based upon the bone marrow aspirate and biopsy we could establish the diagnosis of MMM. The clinical course is variable. C.Urian*. Evolutia bolii este variabila. tablou leucoeritroblastic cu 10% blasti in TS si LDH crescut. M.Basarab** *UMF Cluj Napoca. decesul survenind astfel la un an de la stabilirea diagnosticului. MMM is a chronic myeloproliferative disorder caractherised by myelofibrosis. 50 . C.Basarab** *UMF Cluj Napoca. Pacientul in varsta de 26 ani s-a prezentat la Clinica de Hematologie in iulie 2003 pentru un sindrom anemic.Vasilache**. insa pe baza medulogramei si a biopsiei osteomedulare s-a putut stabili diagnosticul de MMM. L. ** Institutul Oncologic Cluj Napoca We present the case of a 26 years-old male patient who was diagnosticated in our clinic with myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM) . MMM is an uncommon disorder in young individuals.Vasilache**.Zsoldos**. insuficienta cardiaca si infectiile.A.Patiu**. RAPID PROGRESSION TO ACUTE LEUKEMIA IN A CASE OF MYELOFIBROSIS WITH MYELOID METAPLAZIAINA26 YEARS-OLD PACIENT Tunde Torok *. L. leucoeritroblastic blood smear with teardrop-shaped erytrocites and 10% blasts. Data form literature suggest that there are 3 factors associated with shorter survival: Hb< 10g/dl.Petrov *. splenomegalie si tablou leucoeritroblastic cu dacriocite. Laboratory tests revealed pancytopenia. Varsta medie de debut al bolii este de 60 ani. Avand in vedere varsta foarte tanara s-au pus probleme de diagnostic diferential. la unii indolenta. La acesti pacienti tineri singura sansa de supravietuire o reprezinta transplantul medular . M. prezenta simptomelor constitutionale si blasti in TS periferic >1% la diagnostic. The pacient presented in our clinic in iuly 2004 with anemia-related symptoms. From January 2004 the patient started to present a continuous increase of blasts in peripheral blood smear . constitutional symptoms and circulating blasts >1% .A.Bojan*.He was hospitalized in june with bad physical state and died shortly due to infectious complication in about an year after diagnosis. only about 5% of patients have less then 40 years at presentation. weight loss and left upper quadrant pain due to splenomegaly. scadere in greutate si dureri in hipocondrul stang din cauza splenomegaliei.Petrov *.Urian*.Zsoldos**.A.Bojan*.A.

CD34 and aberrant CD10 phenotype. Ulterior. in special in cazurile rezistente la imatinib. The recent development of the newer small molecule typosine kinase inhibitors may change the outlook in these patients We present the clinical case of a 62 year old female who was diagnosed in March 2006 with chronic phase. iar ulterior reducerea dozei de dasatinib la 100mg/zi si adaosul de corticoizi in doza mica.CucuianuA1. Glivec at 600mg/day was started but the patient tolerated it poorly. 51 . chiar si in cazurile avansate. Cariotipul a aratat Ph 100% fara anomalii aditionale. Saglio G2. In the beginning. cresterea dozei de Glivec nu a avut efect hematologic. efectuata la 6 luni a relevant 17 copii de BCR-ABL/10. Cluj-Napoca. insa efectul advers cel mai important a fost aparitia unei colectii pleurale recidivante. Rege G2. Petrov L1 1. A recurrent problem was bilateral pleural effusion requiring repeated evacuations and subsequently a reduction of dasatinib to 100mg daily and the addition of small doses of prednisone. The karyotype. the patient was started on dasatinib 2 X 70mg daily. performed a 6 months showed 17 copies of BCR-ABL/10. Introducerea recenta in practica a noilor inhibitori de tirozin kinaze de tip “molecule mici” ar putea ameliora semnificativ prognosticul acestor pacienti Prezentam cazul clinic al unei paciente de 62 ani diagnosticata in Martie 2006 cu LMC faza cronica Philadelphia pozitiva. Basarab C1. Subsequently. Patiu M1. necesitand repetate evacuari.17%). la momentul actual pacienta nu a mai avut pleurezie semnificativa de 2 luni. A moderate hepatocytolysis and colestasis persisted. The caryotype showed 100% Ph without additional abnormalities. Dima D1.Institutul Oncologic “Ion Chiricuta”. Hematology Department. Basarab C1. Philadelphia positive chronic myeloid leukemia (CML). Romania 2. 400mg/zi. datorita introducerii noilor inhitori de tirozin kinaze. Torino. Acest caz clinic subliniaza progresul realizat in ultimii ani in tratamentul LGC. therefore Glivec was withdrawn.17%). Sectia Hematologie. Petrov L1 1. MAJOR CYTOGENETIC AND MOLECULAR RESPONSE AFTER DASATINIB IN A PATIENT WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIAIN BLASTIC PHASE CucuianuA1. The RQ-PCR. Saglio G2. with a CD13. Besides being poorly tolerated. A persisitat o moderata hepatocitoliza si colestaza. She was initially treated with Hydroxiurea and in July 2006 Glivec was started at a dose of 400mg/day.000) with 47% blasts. deci aproape o reducere de 3-log a masei leucemice. Frecventa evacuarilor pleurale a scazut in timp.Spitalul San Luigi. due to the introduction of the newer small molecule tyrosine kinases. S-a debutat Glivec 600mg/zi dar pacienta a tolerat greu tratamentul. repetat la debutul tratamentului cu Glivec arata 90% Ph fara alte anomalii aditionale. iar tratamentul cu prednison a fost stopat. Patiu M1. Cariotipul. cu un fenotip CD13. La iceput tratamentul a fost bine tolerat cu obtinerea dupa aproximativ o luna a unei remisiuni hematologice. Romania San Luigi Hospital. The caryotype after 3 months of treatment revealed a major cytogenetical remission (1 in 20 mitoses Ph positive). “Ion Chiricuta” Cancer Institute. even in advanced phases. Cariotipul effectual la 3 luni de la debutul dasatinib a relevant un raspuns citogenetic major (1 din 20 mitoze Ph pozitiva). CD34 si cu expresia aberanta a CD10. with the achievement in about a month of a complete hematological remission. Analiza moleculara (RQ-PCR). especially in imatinib-resistant cases. Rege G2. Italy Chronic myeloid leukemia in blastic phase carries an adverse prognosis. Torino.000) cu 47% blasti. A routine control in November 2006 showed mild leucocytosis (14. Cluj-Napoca. she has tolerated dasatinib relatively well. This case underscores the progress being made in recent years in the treatment of CML. Glivec at 600mg/day had no hematological effects. Sectia Hematologie. therefore an almost 3-log reduction of the leukemic load. CD33. s-a inceput dasatinib 2 X 70mg zilnic. developing important hepatocytotysis. The frequency of pleural evacuations decreased over time and at the time of writing she has had no pleural effusion for 2 months and the prednisone was stopped. A hematological remission was subsequently obtained. Hematology Dept. motiv pentru care s-a intreupt. repeated when Glivec was started showed 90% Philapdelphia positive mitoses without additional abnormalities. Italia Leucemia mieloida cronica (LMC) in faza blastica are un prognostic deosebit de sever. cu aparitia unei hepatocitolize marcate. Dima D1.000 copii ABL (0. S-a obtinut o remisiune hematologica dar la un control de rutina in Noiembrie 2006 s-a observat leucocitoza moderata (14. 2. A fost initial tratata cu Hydroxiuree apoi in Iulie 2006 s-a inceput Glivec.000 copies of ABL (0. CD33. Pe langa toleranta scazuta.

Material and methods. Ljubomir Petrov “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy. Leucemia granulocitara cronica (LGC) este caracterizata printr-o evolutie bifazica: faza cronica. no patients were treated with alpha-interferon or imatinib mesylate. OMS a modificat pragul de diagnostic in LAM la 20% blasti. daca se compara perioada mediana de atingere a pragului de 20% cu cea a celui de 30%. in a retrospective study on 31 patients diagnosed and followed until death in our department which was the impact of a 20% peripheral or marrow blast percentage compared to the standard 30% on the evolution of these patients. prompting treatment change. in our department. Material si metoda. Hematology Dept. WHO has lowered the diagnostic threshold forAML to 20% blasts. diferenta nu este semnificativa (39 fata de 42 de luni de la diagnostic).Andrei Cucuianu. Even though the difference was statistically significant.Andrei Cucuianu. Supravietuirea medie de la observarea unui procent de blasti periferici sau medulari de 20% a fost de 11. We tried to determine. in care aspectul clinic si hematologic este asemanator unei leucemii acute cu complicatii legate de sindromul de insuficienta medulara si procent crescut de celule blastice. cu alte cuvinte. Am incercat sa determinam. Discutii. depasirea pragului de 20% a fost urmata la foarte scurt timp de atingerea celui de 30% in majoritatea cazurilor. Mariana Patiu. it is possible that the blastic phase criteria will not be based anymore on a mere 52 . Mariana Patiu. in conditiile unei urmariri complexe. at the time. Catedra de Hematologie Introducere. when we compared the time from diagnosis until a 20% blast percentage and a 30% percentage respectively were observed. Mentionam ca toate cazurile au fost tratate cu chimioterapie conventionala. Discutii.9 luni (p=0. the difference was not statistically significant (39 vs 42 months). dupa o perioada relativ lunga de evolutie cronica.2 luni compared to 6. Carmen Basarab. BLASTIC TRANSFORMATION IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA : 20% OR 30% BLASTS AS DEFINING CRITERIUM? Delia Dima. atat citologice cat si citogenetice si moleculare. after a relatively long chronic phase evolution. Rezultate. terminala. In our opinion. the detection of a 20% blood or marrow percentage should signify acutisation. in other words. datand din perioada premergatoare utilizarii in clinica noastra a unor terapii cu potential de schimbare reala a cursului bolii cum ar fi alfa-interferonul sau imatinib mesilatul.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ACUTIZAREA LEUCEMIEI GRANULOCITARE CRONICE: BLASTOZA DE 20% SAU DE 30% CA SI CRITERIU DEFINITORIU? Delia Dima. iar cel hematologic este caracterizat printr-un procent mic de celule blastice si faza blastica. Desi diferenta este statistic semnificativa. in viitorul apropiat. reaching a 20% blast level was shortly followed by the 30% threshold in most cases. On the other hand. All cases were treated with conventional chemotherapy. when complex cytogenetic and molecular analysis will become more widespread and reliable. Cluj-Napoca. in the near future. The defining criterium for blastic phase is currently 30% peripheral or marrow blasts. In opinia noastra. care a fost impactul unui procent de blasti de 20% comparativ cu procentul standard de 30% asupra evolutiei ulterioare a cazurilor.0002) dupa depasirea pragului de 30%. Carmen Basarab. Background. Results. Pe de alta parte. decelarea unui procent de 20% de blasti periferici sau medulari ar trebui sa constituie semnalul pentru schimbarea atitudinii terapeutice. Recently. terminal phase in which the clinical and hematological aspect resembles acute leukemia. intr-un studiu retrospectiv pe 31 de cazuri diagnosticate si urmarite pana la deces in clinica noastra.2 luni comparativ cu 6. Acest prag de 30% era pana nu demult identic ca si criteriu de diagnostic si in leucemiile acute mieloide (LAM). Chronic myeloid leukemia (CML) is characterized by a biphasic evolution : chronic phase. with a relatively indolent clinical course and a low percentage of blast cells and the blastic. in care aspectul clinic este relativ indolent.0002).9 months since a 30% percentage was observed (p=0. Recent. Ljubomir Petrov Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. Criteriul definitoriu pentru faza blastica este in prezent un procent de blasti periferici sau medulari de peste 30%. The median survival from the moment a 20% blast percentage was observed was 11. s-ar putea ca criteriile de faza blastica sa nu se mai bazeze pe un simplu procent de celule imature ci mai degraba pe decelarea precoce a evolutiei genetice si epigenetice a celulei leucemice. This 30% threshold was until not long ago the same as the criterium for acute myeloid leukemia (AML).

In this study there were not patients with HIV infection. and in splenic lymphoma was 53. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. The mean age at diagnosis in patients with gastric lymphoma was 53. S. Demian1. În lotul studiat. Macarie1. Demian1..03-60. Limfoamele T sunt localizate la nivelul intestinului în lotul studiat.86 ani (CI 95% 47. M.83% of all cases.03-60. but rather on the early detection of genetic and epigenetic progression of the leukemic clone. G. 2-Târgu Mureş County Clinical Emergency Hospital. Diagnosticul a fost precizat prin examenul histopatologic al unei biopsii obţinute în principal prin laparatomie cu gastrectomie sau splenectomie. Clinica Medicală 1. Results The patients with extranodal lymphomas represented 29. S.83% din totalul cazurilor de limfom diagnosticate. The mean age at diagnosis is significantely higher for patients with cutaneous lymphomas compared to patients with gastric or splenic lymphomas. The gastric and splenic lymphomas are the most frequent and. 3-Laboratorul Central. 2-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Evoluţia lor este totuşi eterogenă. Their clinical evolution is however heterogenous. M. Marginal zone lymphoma was the predominant type for splenic lymphomas. M. splenic lymphomas (23%) and lymphomas of the skin (19%). Cândea1.69). Vârsta medie la diagnostic a pacienţilor cu limfoame cutanate este semnificativ mai mare decât a celor cu limfoame gastrice sau splenice. alături de cele cutanate constituind marea majoritate a limfoamelor extraganglionare. but in some reports their incidence is close to or even above 50%. G. iar a celor cu limfom splenic de 53. Matherial and method We studied the characteristics of 54 patients with extranodal lymphomas. Conclusions The patients with extranodal gastric or splenic lymphomas have a prognosis similar or even better than patients with nodal lymphomas. the most frequent type beeing diffuse large B-cell lymphoma for gastric lymphoma.84 years.. B. LIMFOAMELE SPLENICE ŞIALE TRACTULUI GASTROINTESTINAL I. splenice (23%) şi cutanate (19%). Oltean1. în cazul limfoamelor splenice a predominat limfomul zonei marginale. Cândea1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş Introducere Limfoamele extraganglionare reprezintă aproximativ o treime din totalul limfoamelor. B.percentage of immature cells. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< REZULTATELE TRATAMENTULUI CU ERITROPOIETINĂ LA PACIENŢII CU SINDROM MIELODISPLAZIC DINTR-UN SINGUR CENTRU DIN ROMÂNIA. Concluzii Pacienţii cu limfoame extraganglionare gastrice sau splenice au un prognostic similar sau chiar mai bun decât al pacienţilor cu limfoame cu debut ganglionar. 3-Central Laboratory. În lotul studiat nu au existat pacienţi cu infecţie HIV. 53 . Rezultate Pacienţii cu limfom extraganglionar au reprezentat 29. Vârsta medie a pacienţilor cu limfom gastric a fost de 53. Most extranodal lymphomas are aggressive. Macarie2. In rare cases the diagnosis was possible by endoscopic biopsy or immunophenotyping of the lymphocytes from peripheral blood or bone marrow aspirate. Oltean1. forma histologică cea mai frecventă fiind limfomul difuz cu celule mari B pentru cele gastrice. Mult mai rar au fost diagnosticate prin biopsie endoscopică sau prin imunofenotiparea limfocitelor din sângele periferic sau din aspiratul medular. Cele mai frecvente localizări au fost limfoamele gastrice (27%). Târgu Mureş County Clinical Emergency Hospital Introduction Extranodal lymphomas account for approximately one third of all lymphomas. Material şi metodă Am luat în studiu un lot de 54 de pacienţi cu limfoame extraganglionare. Cele cu localizare gastrică sau splenică sunt cele mai frecvente. together with cutaneous lymphoma represent the vast majority of the extranodal lymphoma.84 ani. dar există şi cazuri în care incidenţa lor ajunge la 50%. Macarie2.. Dorcioman3 1-UMPh Târgu Mureş.86 years (CI 95% 47. The diagnosis was based on patological examination of biopsies obtained by laparatomy and gastrectomy or splenectomy. Majoritatea limfoamelor extraganglionare sunt agresive. The most frequent were gastric lymphomas (27%). Dorcioman3 1-UMF Târgu Mureş. M..69). Medical Clinic 1. Macarie1. T-cell lymphomas were almost exclusively involving the small bowell. SPLENICAND GASTROINTESTINALTRACT LYMPHOMAS I.

Andreea Delia Moicean.52%). Raspunsul al tratament a fost evaluat astfel:raspuns complet (RC cresterea nivelului Hb peste 2 gr/dl. All patients were evaluated as: complete response (CR increase of Hb above 2 gr/dl. Tatiana Puscariu.Colita. 19 pacienti tratati anterior : 5RC (5AR). Metoda. Response rate depends on FAB subtypes and serum erythropoietin level. 2 PR (RA).Am dozat nivelul eritropoietinei serice la 11 pacienti. Pacientii au fost clasificati conform criteriilor FAB.11%).37%). The anaemia is the most frequent clinical manifestation in myelodysplastic syndromes (MDS). anemie refractara cu sideroblasti inelari (ARSI) 5 pacienti (18. reduction of the transfusion frequency and an improvement of quality of life) and without response after 3 months of treatment. We evaluated the response to the treatment with rHuEpo given subcutaneously at a dose of 150U/kg thrice weekly to 27 patients diagnosed in Fundeni Clinical Institute treated with rHuEpo between 2005-june 2007. Haematology Department. Emilia niculescu-Mizil. 15 females (66. 2 RP (2 AR). fara transfuzii). Treatment with recombinated human erythropoietin (rHuEpo) in low risk MDS improves anaemia in aproximately 20% . RC a fost obtinuta la 10 pacienti ( 9AR. 1 RP si 4 pacienti cu nivel seric al eritropoetinei intre 150500 U/L-1 RC. The MDS subtypes were: refractory anaemia (RA) 19 patients (70. Tatiana Puscariu. 1 AR fara raspuns la 3 luni. Aristica Poenaru. Otilia Georgescu.Colita. 8 pacienti care au primit Epo ca tratament de prima intentie : 5RC ( 4 AR.crestera nivelului Hb peste 1gr/dl. 2 FR. Results:The treatment responses were: . Institutul Clinic Fundeni. Adriana Colita.Rata raspunsului la tratament depinde de subtipul FAB si nivelul seric al eritropoetinei. 15 femei (66. . partial response (PRincrease Hb above 1gr/dl. 3 RARS. necesitand transfuzii si determinad scaderea calitatii vietii. Otilia Georgescu. 1 FR. We have dosed serum Epo levels to 11 patients. anemie refractara cu exces de blasti (AREB) 3 pacienti (11. D. The patients were classified according to FAB criteria. . reduces transfusion needs and improves quality of life. without transfusion needs). Iulia Ursuleac. D. 1 RARS). 1 RARS.44%). Dana Ostroveanu.Anca Ion Fundeni Clinical Institute. 1 RA without response to 3 months . 1AREB).44%).40% of patients with MDS. Adriana Colita. Romania Introduction. 9 RP (5AR. raspuns partial (RP. R.Gologan. Caracteristicile lotului au fost: 12 barbati (44.66%).16).8 patients (32%) were treated with rHuEpo as first intention: 5 CR (4 RA. 1 PR. age range between 41-80 years (median 65. 2 RAEB ). 2 RP. 2 PR.Andreea Delia Moicean. Rezultate: raspunsul la tratament a fost : 7 pacienti cu nivel seric al eritropoietinei 150 U/L 4 RC. 1 without response). RESULTS OF THE TREATMENT WITH ERYTHROPOIETIN IN MYELODYSPLASTIC SYNDROME FROM A SINGLE ROMANIAN CENTER Aurelia Tatic.7 patients with serum Epo levels <150U/L (4 CR. scade necesarul transfuzional si imbunatateste calitatea vietii. Bucureşti Introducere. Subtipurile de SMD au fost: anemia refractara (AR) 19 pacienti (70. 54 .16 ani). Dana Ostroveanu. Concluzii: administrarea Epo la pacientii cu SMD risc scazut reduce necesarul transfuzional si imbunatateste calitatea vietii. Bucharest. 5 without response (2 RA. refractory anaemia with excess of blasts (RAEB) 3 patients ( 11. 2 without response) and 4 patients with Epo level between 150-500U/L (1 CR. 1 ARSI). Cele mai bune rezultae s-au obtinut in AR cu nivel scazut al Epo serice si cand Epo a fost aministrata ca pima intentie.Aurelia Tatic.52%).Anca Ion Clinica de Hematologie.Adesea este severa. Emilia niculescu-Mizil.Gologan. 3ARSI. It is often severe. 2AREB). reducerea necesarului transfuzional si ameliorarea calitatii vietii) si fara raspuns (FR) dupa 3 luni de tartament. Method. Iulia Ursuleac. Aristica Poenaru.66%).Tratamentul cu Eritropoietina umana recombinata (Epo) in SMD cu risc scazut amelioreaza anemia in aproximativ 20-40% din pacientii cu SMD. 1ARSI. transfusion dependent and associated with impaired quality of life.11%). 1 RAEB ). Concomitant treatment with rHuEpo and G-CSF rises response rate .37%). Am evaluat raspunsul la tratamentul cu Epo administrat subcutanat in doza de 150 u/kg de 3 ori pe saptamana la 27 de pacienti diagnosticati in Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni in perioada 2005-iunie 2007.Tratamentul concomitent cu Epo si G-CSF creste rata raspunsului. refractory anaemia with ringed sideroblasts (RARS) 5 patients (18. 1ARSI). R.19 patients with prior treatments: 5 CR (5 RA). Anemia este cea mai frecventa manifestare clinica in sindromul mielodisplazic(SMD). The characteristics of the group were: 12 males ( 44. limitele de varsta au fost intre 41-80 ani (mediana 65. 5 FR ( 2AR. 9 PR (5 RA.

boala a trecut intr-o faza leucemica cu dezvoltarea unor formatiuni tumorale cutanate si a unui sindrom Claude-Bernard-Horner. Discutii si concluzii: Aparitia tardiva a fazei leucemice poate fi secundara chimioterapiei prelungite dar determinarile cutanate si neurologice la acesti pacienti dupa tratamentul cu thalidomida sugereaza ca thalidomida este activa pe celula mielomatoasa medulara dar inactiva in determinarile extramedulare LIMITATIONS OF THALDOMIDE USE FOR MULTIPLE MYELOMA WITH EXTRA-MEDULAR DETERMINATIONS: Gabriela Barca. Silvana Angelescu. Dezvoltarea de determinari tumorale extramedulare este foarte rara in timpul tratamentului cu thalidomida. Nicoleta Berbec. for this resean we prescibed Thalidomide. Oana Patrinoiu. with bi-clonal multiple myeloma in which case the disease started with a vertebral plasmocitom. -the case of male patient of 64 yrs. The most favorable results were in RA with low serum Epo level and when rHuEpo was given as first line of treatment. However due to unfavorable neurologic developments the patient deceased with a neurologic coma. Valentin Barca*. Doina Barbu. The underskinned byopsy revealed plasmoblast cells and the neurological evaluation and magnetic resonance revealed. Camelia Dobrea. Doina Barbu. Complete remission was obtained in 10 patients (9 RA.Evaluarea hematologica a evidentiat aplazie medulara iar periferic 20-30% plasmocite mielomatoase.female patient of 68 yrs. Andrei Colita. Madalina Vasile. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Hematologie * UMF Carol Davila Introducere: Leucemia cu plasmocite (LP) este o varianta mult mai rara si agresiva de mielom multiplu care apare la 2% din cazuri si poate apare in evolutia unui mielom multiplu ( LP secundara). 1 RARS). Obiective si descrierea cazului: Prezentam 2 cazuri de pacienti cu mielom multiplu tratati cu Thalidomida care desi au raspuns la tratament cu ameliorarea componentei monoclonale atat pe electroforeza cat si pe imuonograma au continnuat sa dezvolte plasmocitoame extramedulare care nu au raspuns la tratament. Objectives and description of the medical researsch: we present 2 cases of patients with Thalidomide treatment who although initially responed favorably to treatment (with good results on imunogram and electrophoresis) continued to develop extra-medular plasmocitocytic tumors.Pacienta a facut corticoterapie intensiva cu talidomida si iradiere locala cutanata la care s-a obtinut regresia formatiunilor cutanate dar manifestarile neurologice au evoluat si pacienta a decedat cu coma neurologica. .Conclusions: rHuEpo administration in patients with low risk MDS reduced transfusion needs and improved quality of life. Oana Patrinoiu. The hematological evaluation revealed a medular aplasia and pheripheric 20-30% myloma plasmocites. old with a refractory myeloma to chemoterapy . The development of extramedular tumors is very rare during the use of Thalidomide. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LIMITE ALE TRATAMENTULUI CU THALIDOMIDA LA PACIENTI CU MIELOM MULTIPLU CU DETERMINARI EXTRAMEDULARE Gabriela Barca. Silvana Angelescu. Biopsia cutanata a unor formatiuni tumorale a diagnosticat un limfom malign nonhodgkinian cu celula mare B iar evaluarea neurologica si rezonanta magnetica nucleara au evidentiat mici tumori intracerebrale. After a favorable response with Thalidomide (with reduction of the monoclonal component) the patient developed underskinned and vertebral plasmoblast tumors. cazul unui pacient de 64 de ani cu mielom multiplu biclonal la care boala a debutat cu plasmocitomvertebral si care dupa un raspuns favorabil al componentei monoclonale a dezvoltat plasmocitoame cutanate si vertebrale. this form may also appear in the evolution of the common multiple myeloma as a secondary LP. old. Valentin Barca*. Delia Mut Popescu Spitalul Clinic Coltea Hematologie * UMF Carol Davila Introduction: Leukemia with plasmocites (LP) is a rare and rather agressive version of multiple myeloma wich appears in 2% of the medical practice. .cazul unei paciente de 68 de ani cu mielom multiplu rezistent la chimioterapie si tratamentul cu talidomida. In ciuda unei remisiuni partiale de scurta durata. Madalina Vasile. 55 . Camelia Dobrea. the underskinned and neurologic determinations after the use of thalidomide suggests that Thalidomide is active over the medular myloma cells but inactive in extra-medular determinations. the disease passed into a leukemic stage with development of a underskinned tumors and of a Claude-Bernard-Horner sindrome. Yhe involvment of CNS. The patient followed an intensive Thalidomide therapy and local irradiation which were followed by a regression of the undeskinned formations. Andrei Colita.. However. Nicoleta Berbec. Conslucions: The late appaearence of the leukemic stage may follow the long use of chemotherapy. In spite of a short period of remission.

Camelia Ghilic1. IMPLICAŢII CLINICE Tatiana Puşcariu1. infectii legate de imunosupresia data de medicament? de multiplele porti de intrare de la nivelul pielii?. apoi 30mg/zi de 3 ori/sapt. Anca Ilea2.campath-1H este un ac monoclonal IgG. Daniela Ostroveanu1. folosite în mod curent în clinica noastră: dozarea eritropoietinei serice. L. alături de alte metode specifice de laborator. disparitia li atipice din SP dupa 2 sapt. toxicitate hematologica(pancitopenie la 3 sapt. care au beneficiat de investigarea mutaţiei JAK2V617F. Camelia Dobrea1. the hematocrit value and leukocytes and platelets number 56 . LABORATORY SPECIFIC METHODS IN POLYCYTHEMIADIFFERENTIATION. cu efecte demonstrate in leucemia limfatica cronica. They enjoyed of JAK2V617F determination together with other specific laboratory methods. Codlea. Andreea Moicean1. deocamdată. Cluj. Viorica Iacob1 1Clinica de Hematologie-Institutul Clinic Fundeni 2Ritus Biotec. desi redusa.Vasilache*. fara fecte adverse legate de administratre. Anca Ilea2. cu reducerea marcata a eritrodermiei. umanizat.Napoca. in momentul debutului tratamentului cu boala progresiva. infiltratului cutanat. exprimat pe majoritatea LB si LT normale si neoplazice.Baican**. Adriana Coliţă1.Ameliorarea aspectului pielii a aparut dupa primele administrari. Camelia Ghilic1.T. Apreciem ca raspunsul la tratament a fost important dar de scurta durata. onicodistrofiei dar fara influentarea tumoretelor cutanate. Braşov The detection of JAK2V617F mutation in patients with MPD is a recent method less accessible in our country at once. Clinica Dermatologie Alemtuzumab. Emilia Niculescu-Mizil1.C. fara semne de reactivare a CMV(ac anti CMV-IgG prezenti la debutul tratamentului).O. CLINICAL IMPLICATIONS Tatiana Puşcariu1. Seventeen patients having polycythemia (PV or ET supposed diagnostic) were evaluated. Codlea. urmat de progresia bolii( la 6 sapt a reaparut descuamarea . Camelia Dobrea1.Tsi preventia bolii grefa contra gazda la pacientii cu transplant allogen de cel stem. jud. Prezentam cazul primei paciente tratate in serviciul nostru cu alemtuzumab (mabcampath) pentru MFcu evolutie din 2001si multiple linii de tratament anterioare. studiul progenitorilor eritroizi in vitro şi determinarea fosfatazei alcaline leucocitare.S-a administrat subcutan 3mg-10mg-30mg/zi progresiv.Experienta noastra legata de unicul pacient cu MF/SS tratat cu mabcampat confirma observatiile anterioare si perspectivele acestui tip de tratament in LCCT. leucemia prolimfocitara cu cel. Emilia Niculescu-Mizil1. numărul leucocitelor şi al trombocitelor au permis stabilirea unor corelaţii şi o ierarhizare a testelor folosite. pruritului. extinderea si exulcerarea tu cutanate).N. avansata.Parvu*. mai puţin accesibilă. care s-a mentinut). anti CD 52.F Cluj-Napoca.< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < TRATAMENTUL CU ALEMTUZUMAB INTR-UN CAZ DE MYCOZIS FUNGOIDES STADIU AVANSAT.Sezary(SS) experienta cu alemtuzumab. intreruperea tratamentului si deces datorita complicatiilor infectioase. in special mycozis funfoides(MF) si sdr. a hemoglobinei.Basarab*. C. Adriana Coliţă1. METODE SPECIFICE DE LABORATOR PENTRU DIFERENŢIEREA POLIGLOBULIILOR.Tratamentul cu mabcampath a durat 8 sapt.A. Andreea Moicean1. Viorica Iacob1 1Clinica de Hematologie-Institutul Clinic Fundeni 2Ritus Biotec.M. currently applied in our clinic: dosage of serum erythropoietin. In limfomele cutanate cu cel. Braşov Determinarea mutaţiei JAK2V617F la anumiţi pacienţi cu SMPC este o metodă introdusă recent la noi în ţară şi. în funcţie de eficacitatea interpretării cazurilor din acest studiu. este incurajatoare. erythroid progenitor cell in vitro assay and leukocyte alkaline phosphatase score. C. The values obtained by using the methods above mentioned.Petrov* * I. Prin acest studiu s-a urmărit evaluarea a 17 pacienţi internaţi cu poliglobulie (suspectaţi de PV sau TE). Valorile obţinute prin investigaţiile de mai sus precum şi valoarea hematocritului. Daniela Ostroveanu1. Clinica Hematologie **U. POLICHIMIOTRATAT A. jud.

Evoluţia pacienţilor a fost următoarea:41 de pacienţi (60%)au decedat din cauze nelegate de mielom. cu o urmărire medie de 78 de luni.M.Mariana Patiu. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MODALITĂŢI EVOLUTIVE ÎN GAMAPATIAMONOCLONALĂ CU SEMNIFICAŢIE NECUNOSCUTĂ Anca Bojan.procentul plasmocitelor din măduva osoasă. raportul anormal al lanţurilor uşoare în ser.08%).The patients were between 51 and 84 years old. prezenţa proteinei Bence Jones în cantităţi minime.Zdrenghea.The immunological type of MGUS was:IgG:55 patients(80. C.Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 51 şi 84 de ani.in 20 patients (30%) the level of the M protein was stable and 7 patients with MGUS were transformed in malignant desorders:multiple myeloma:5 patients.of 68 patients.IgA la 10 pacienţi(14.Coldea.in the same cases allowed to establish correlations and a hierarchy of the methods.iar 45%.and between 6 and 9% in 52% of the patients.Cristina Grandore.C. creşterea resorbţiei osoase.lymphoproliferative disorders:1 57 .Zdrenghea.între 2 şi 3 g%. EVOLUTION AND PROGNOSTIC FACTORS IN MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE Anca Bojan.sindrom limfoproliferativ (1 pacient).02%). În lucrarea de faţă am realizat un studiu retrospectiv al pacienţilor cu gamapatie monoclonală cu semnificaţie necunoscută urmăriţi în clinica de Hematologie Cluj-Napoca.Cucuianu. an abnormal free light chain ratio. IgM:3 patients(5. A. followed-up in the Oncological Institute of ClujNapoca.The principals risk factors for progression of MGUS are:the size and type of the monoclonal protein.M. Anca Vasilache. fără afectare organică (lipsesc anemia. In concluzie pacienţii cu gamapatie monoclonală care prezintă la diagnostic valori ale proteinei monoclonale peste 2 g%şi o plasmocitoză medulară între 6 şi 9%.02%). A.macroglobulinemie Waldenstrom (1 pacient). care determină o creştere a proteinei monoclonale în ser .with MGUS.Factorii cu valoare prognostică pentru transformarea malignă au fost nivelul proteinei monoclonale şi nivelul plasmocitozei medulare.şi IgM la 3 pacienţi(5. Anca Vasilache.9%). tipul proteinei monoclonale.9%).hypercalcemia.Coldea Laura Urian. The rate of progression to multiple myeloma or related malignancy is 1-2% per year. necesită o urmarire mai atentă.The patients evolution was the following:41 patients (60%) dyed for causes unrelated of multiple myeloma. datorită riscului mai mare de transfotmare malignă.iar 7 pacienti (10%) s-au transformat în mielom multiplu (5pacienţi).55% of the patients had a monoclonal protein<2g% and 45% between 2 and 3 g%. Tunde Torok.dar la valori sub 3 g/l.Au fost urmăriţi 68 de pacienţi cu GMSN diagnosticaţi între 1990-2002. Tunde Torok. Carmen Basarab.55% dintre pacienţi au avut un nivel al proteinei monoclonale sub 2g%.Petrov 1-Oncological Institute "Ion Chiricuta"Cluj-Napoca 2-University of Medecine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is an asymptomatic pre-malignant disorder characterized by monoclonal plasma cell proliferation in the bone marrow and absence of organ damage such as anemia.Tipul imunologic al gamapatiei a fost:IgG la 55 de pacienţi (80.The median follow-up was of 78 mounths. IgA:10 patients(14. L.Principalii factori predictori ai transformării maligne sunt:nivelul proteinei monoclonale.Cucuianu. osteolytic bone lesions.Petrov 1-Institutul Oncologic "Ion Chiricuta"Cluj-Napoca 2-Universitatea de Medicina si Farmacie "Iului Hatieganu" Cluj-Napoca Gamapatia monoclonală cu semnificaţie necunoscută este o afecţiune premalignă caracterizată printr-o proliferare limitată a plasmocitelor în măduva osoasă.Mariana Patiu.8%).la un interval mai scurt de timp.Laura Urian. Mariana Patiu. 20 de pacieţi (30%) au avut nivel stabil al proteinei monoclonale.the bone resorbtion aumentation.leziunile osoase şi hipercalcemia determinate de proliferarea plasmocitară) Rata de tranfformare în mielom multiplu este de 1-2% pe an.Cristina Grandore. L. The present study is a retrospective one. depending on patients evaluation efficiency in this study. the bone marrow percentage of plasma cells.Plasmocitoza medulară a fost sub 6% la 48% dintre pacienţi şi între 6 şi 9% la 52% dintre pacienţi. the presence of the Bence Jones protein.The medular plasmocytosis was <6% in 48% of the patients. renal failure. afectarea renală. Carmen Basarab.

Müller-Tidow4 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. Testele de biologie moleculara (bcr-abl si Jak 2) au fost negative. neansotit de semnele tipice MCI. the patient associated an anemic syndrome and significantly weight loss. The particularity of this case is represented by atypical nodal debut. Müller-Tidow4 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. Ghilic1.must be attentively followed-up. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< SARCOM MIELOID GANGLIONAR ABDOMINAL CA MODALITATE DE PREZENTARE A MIELOFIBROZEI CRONICE IDIOPATICE. PREZENTARE DE CAZ E. D. tablou leucoeritroblastic al sangelui cu eritrocite in picatura si grade variate de mielofibroza (exceptand stadiul prefibrotic timpuriu al bolii). D. especially after a long evolution. Clinically. splenomegaly. The bone marrow biopsy completed the diagnosis with CIMF in hypercellular stage with grade 1 of myelofibrosis. Vasilache1. Waldenstrom macroglobulinemia:1 patient. The myeloid sarcoma characterized the extramedullary determination of acute leukemia and blastic transformation of chronic myeloid leukemia. Ghilic1. A. deoarece a decedat prin complicatii cardiologice. The histopathological and immunohistochemistry exam of the abdominal lymph node harvested by laparotomy. Ostroveanu1. In acest poster prezentam cazul unei femei in varsta de 74 de ani. A. 4Universitätsklinikum Münster/Germania Chronic idiopathic Myelofibrosis (CIMF) is characterized by anemia. Particularitatea acestui caz este reprezentata de debutul ganglionar atipic. Hemograma a evidentiat doar anemie moderata. T. Zamfirescu2. In MCI metaplazia mieloida localizata in alte organe apare in stadiile manifeste ale bolii. without the typical signs of CIMF. ABDOMINAL NODAL MYELOID SARCOMA AS PREZENTATION MODALITY OF CHRONIC IDIOPATHIC MYELOFIBROSIS.2Clinica de Gastroenterologie Fundeni 3Spitalul Codlea. admitted in Fundeni Hematological and Bone Marrow Transplantation Center for the investigation of the etiology of tumorous abdominal adenopathyes accompanied with hepatomegaly. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58 . 4Universitätsklinikum Münster/Germania Mielofibroza Cronica Idiopatica (MCI) se caracterizeaza prin anemie. Niculescu-Mizil1. N. In this poster we present the case of a cardiac.2Clinica de Gastroenterologie Fundeni 3Spitalul Codlea.The risk factors for the malignant transformation were: the size of the M protein and the bone marrow plasmocytosis. Biopsia osoasa a completat diagnosticul evidentiin un aspect de MCI in faza hipercelulara cu grad 1 de mielofibroza. established the myeloid sarcoma aspect (extramedullary determination of myeloproliferative syndrome). The molecular biology tests (bcr-abl and Jak 2) were negative. C. C. internata in Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni pentru stabilirea etiologiei unor adenopatii tumorale abdominle acompaniate de hepatomegalie. Dobrea1. Puscariu1. Concluzia examenului histopatologic si imunohistochimic al ganglionului recoltat prin laparotomie a fost de sarcom mieloid (determinare extramedulara de sindrom mieloproliferativ). C. leuko-erythroblastic blood picture. Zamfirescu2. Ilea3.the MGUS patients with a a monoclonal protein >2 g% and a medular plasmocytosis between 6 and 9%. The hemogram showed moderate anemia. Niculescu-Mizil1. tear drop erythrocytosis. Sarcomul mieloid este caracteristic determinarilor extramedulare in leucemiile acute sau in puseul blastic al leucemiei mieloide cornice. N.patient. Vasilache1. Dobrea1. D. and varying degrees of bone marrow reticulin and collagen fibrosis (except prefibrotic early-stage of disease). Ilea3. 74 years old women. Puscariu1. D.After 3 months of treatment with Hydroxyurea and Neorecormon the patient died because of cardiac complication. mai ales dupa o evolutie indelungata. Clinic. C. T. In conclusion. Pacienta a urmat tratament cu Hidroxiuree si Neorecormon doar 3 luni. CASE EXPOSURE E. C. In CIMF the myeloid metaplasia appear in manifestation stages of the disease. cardiopata.because of the high risk of malignant transformation. splenomegalie. Ostroveanu1. pacienta asocia un sindrom anemic si scadere ponderala semnificativa. C.

testul bcr-abl efectuat la MD Andersson Cancer Center (SUA) a fost negativ. Too cases were CLL in early stage. D. 2Spitalul Codlea. A. flow-cytometry. Doua cazuri au fost LLC in stadiu precoce. Al treilea caz asocia un limfom limfoblastic T (cu celule mononucleare mieloperoxidazo pozitive si cromozom Ph1+ in ganglionul biopsiat) cu un sindrom mieloproliferativ cronic bcr-abl major atipic pozitiv. Loredana Botos. In one case. Dumitrescu T. Ulterior. metaplazia mieloide cu mielosclerozaMMM.TREI CAZURI DE ASOCIERE A UNOR BOLI MIELOPROLIFERATIVE CRONICE CU LIMFOPROLIFERARI. Dobrea1. In another case. A. C. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< EVOLUTIASI METAMORFOZAREABOLILOR MIELOPROLIFERATIVE CRONICE E. Astfel. D. Lucrarea prezinta trei cazuri de boli mieloproliferative cronice diagnosticate concomitent cu limfoproliferari. 3Universitätsklinikum Münster/Germania Asocierea dintre neoplaziile hematologice (in special leucemia limfatica cronica LLC) si alte malignitati a fost descrisa in literatura. Testele de biologie moleculara efectuate in Germania au fost negative pentru mutatia Jak 2 si bcr-abl (cantitativ) dar pozitive pentru testul calitativ bcr-abl la a 2 a repetare. histopathology and immunohistochemestry. The third case was T lymphoblastic lymphoma (with myeloperoxidase positive and Ph1+ chromosome positive in lymph node mononuclear cells) associated with an atypical major bcr-abl positive chronic myeloproliferative syndrome. 2Spitalul Codlea. Aceste cazuri ridica problema mecanismului patogen si anume daca evenimentul oncogen s-a produs la nivelul celulei stem primordiale neorientate inca spre nici o linie celulara sau au existat mai multe mecanisme care au actionat asupra celulelor stem deja 'comise' spre linia mieloida sau limfoida. Mihaela Lazaroiu. In alt caz s-au facut teste citogenetice si imunfenotipice pe ganglionul limfatic. PERSONAL EXPERIENCE E. Vasilache1. Puscariu1. Ostroveanu1. Niculescu-Mizil1. The work presents three cases with concomitant diagnosis of chronic myeloproliferative and lymphoproliferative diseases. Ghilic1. Alina Rosca. Raluca Pirau. Nicoleta Palade Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Niculescu-Mizil1. teste citogenetice si de biologie moleculara. 3Universitätsklinikum Münster/Germania The association between hematological malignancies (especially chronic lymphocytic leukemia CLL) with other cancers was described in the literature. primul asociat cu leucemie mieloida cronica (LMC) Ph1+. lymphoid and myeloid cells cultures from bone marrow were effectuated. imunofenotipice. toti pacientii au facut teste citologice. C. leucemia granulocitara cronica-LGC. In toate cazurile s-au efectuat investigatii de laborator complexe. C. sectia Hematologie Autorii si-au propus sa analizeze evolutia si modul de metamorfozare a diferitelor forme de afectiuni cuprinse in cadrul bolilor mieloproliferative cornice (BMTC: policitemia vera-PV. the bcr-abl test effectuated in MD Andersson Cancer Center (USA) and the diagnosis of essential thrombocythemia was established. C. A. cytogenetic and immunophenotypic tests on the lymph node were executed. All the patients performed cytology. Müller-Tidow3 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. pentru diagnosticul riguros al ambelor tipuri de hemopatii asociate. Ilea2. Ghilic1. histopatologice si imunohistochimice. Ilea2. The second patient had added to CLL megakaryocytic hyperplasia with peripheral thrombocytosis. Ulterior. D. trombocitemia esentiala-TE). 59 . Intr-un caz s-au efectuat culturi de celule limfoide si mieloide din maduva osoasa. C. Carmen Paripas. Genica Vulcan. Ostroveanu1. In all cases were performed complex laboratory investigations for a strict diagnosis of both associated blood diseases. uncommitted stem cell level or they were more mechanisms who acted on already committed to myeloid or lymphoid stem cells. THREE CASES OF ASSOCIATION BETWEEN CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS AND LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES. Dumitrescu T. Müller-Tidow3 1Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni. cytogenetic and molecular biology tests. the first associated with Ph1+ Chronic Myeloid Leukemia (CML). The molecular biology tests performed in Germany were negative for Jak 2 si bcr-abl (quantitative) mutations but positive for qualitative bcr-abl 2nd round. Vasilache1. Al doilea pacient avea adaugata LLC o hiperplazie megakariocitara cu trombocitoza periferica. A. Gheorghita. EXPERIENTAPERSONALA E. stabilindu-se diagnosticul de trombocitemie esentiala. Puscariu1. These cases raise the problem of pathogenic mechanism videlicet if the mutant event happened primordial. Dobrea1. D. C.

29 luni de la debut. 248 of the patient are alive. followed by the MMM (57.08. in timp ce LGC si TE au prognostic mai nefavorabil. 113 pacienti cu MMM (20.The patients are distributed as it follows : 186 patient with PV (33. Din totalul BMPC s-au metamorfozat in evolutie113 cazuri. din acesti pacienti 248 sunt in viata.88%). iar ceilalti doi au fost tratati cu hydree si alkeran si s-au transformat in LAM si respectiv LAL. transformare leucemica. 65 cases changed into CML blastic crisis. aflati in evidenta la sectia de Hematologie a SCJUBrasov. the latest metamorphosis in suffered by the PV (66. 1 caz in PV. 10 cazuri in MMM. in a mean period of 36.25 months from the initial diagnosis.07 months from the original diagnosis. Carmen Paripas. because CML and ET have a worse prognosis. respectiv 22 din cazurile cu PV (6 cazuri in TE.28. 12 cases of ET suffered the following evolution : 3 cases into CML. 1 caz in TE. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DIFICULTĂŢI ÎN DIAGNOSTICUL HEMOFILIEI A ŞI B CU INHIBITORI MANAGEMENTULTRATAMENTULUI. Polycythemia VeraPV. 113 cases metamorphosised during the period of evolution. 145 patients with CML (26. 3 cazuri in LGC si 3 cazuri in LA) in medie la 66. 3 cases into MMM and 2 cases into myeolodysplastic syndrome. thrombosis.29 months from the onset of the disease. 2 cases into PV then into MMM. with ages ranging between 21 and 88 years). In concluzie in topul afectiunilor mieloproliferative cronice cu transformarea cea mai tardiva se mentine PV (66. Genica Vulcan. etc. The study included 549 patients with a form of chronic myeloproliferative disease (women/men = 1. restul de 301 au decedat din diverse motive (infectii. We would like to mention that the patients diagnosed with PV who evolved into acute leukemia were treated as it follows : 1 case received Hydrea and evolved into Acute Myelogenous Leukemia in a period of 2 years.58%).2007.12%) . the other 301 died of various reasons (infections. 2 cazuri in PV ulterior in MMA.25 luni). Gheorghita.07 months). 3 patients in CML. heart failure. insuficienta cardiaca.25 luni de la debut.25 months). hemorrhage.). Of all the chronic myeloproliferative diseases included. insuficienta renala.08 luni de la debut. Essential ThrombocytemiaET. 2 cases into PV.1978 1. 3 cazuri in MMM si 2 cazuri in SMD). 12 cazuri cu TE( 3 cazuri in LGC. De mentionat ca pacientii cu PV metamorfozati in LA au fost tratati astfel: 1 caz a fost tratat cu hydree si s-a transformat in LAM in 2 ani. 145 pacienti cu LGC (26.01. respectiv 73 din cazurile cu LGC (7 cazuri in MMM.2007. In conclusion. in the evidence if the Hematology ward of the Emergency Clinical Hospital Brasov from 1.88%). in a mean period of 30. 2 cazuri in PV. on top of the chronic myeloproliferative diseses.1978-01.07 luni). 1 case changed into ET. hemoragii. Mihaela Lazaroiu.07 luni de la debut. 1 case in PV and 1 case in CML in a mean period of 57. Institutul Clinic Fundeni Clinica de hematologie si transplant medular “Stefan Berceanu” Bucuresti DATE DE LABORATOR ŞI 60 . Myeloid Metaplasia with Myelofibrosis-MMM). sectia Hematologie The authors proposed to analyse the evolution and the way of metamorphosis of the different conditions included in the chronic myeloproliferative diseases (Chronic Myelogenous LeukemiaCML. cu varste extreme 21-88 ani). 6 of the cases known with MMM evolved as it follows : 4 cases into acute MMM.42%). kidney failure.01. leukemic transformation. in 14 si respectiv 6 ani. THE EVOLUTION AND THE METAMORPHOSIS OF THE CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISEASES poster E.28. 10 patients in MMM.Au fost inclusi in studiu 549 pacienti cu BMPC (femei/ barbati=1.08.08 monts from the diagnosis. Distributia lotului pe afectiuni a fost: 186 pacienti cu PV(33. tromboze. Nicoleta Palade Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. insuficienta hepatica). 65 cazuri in LGC puseu blastic) in medie la 30. 3 patients in acute leukemia.42%). 105 pacienti cu TE (19. Alina Rosca. respectively into Acute Lymphoblastic Leukemia in 6 years. 113 patients with MMM (20. 6 din cazurile cu MMM (4 cazuri in MMA. Loredana Botos. in a mean period of 66. Raluca Pirau. 73 cases of CML suffered metamorphosis during the period of evolution : 7 cases changed into MMM.58%). liver failure. urmata de MMM (57. 22 cases of PV changed as it follows : 6 patients in ET.12%). the other 2 patients received Hydrea and Alkeran and evolved into Acute Myelogenous Leukemia in 14 years. 105 patients with ET (19. in medie la 36. in perioada 01. 1 caz in LGC) in medie la 57.

APTT corectat (dependent de temperatura si timp ) a fost determinat pentru identificarea inhibitorilor anti FVIII sau anticorpilor antifosfolipid si a fost confirmat prin testul Bethesda . dRVVT . FVIII s-a determinat coagulologic si cromogenic . Am investigat modalitatile prin care lupusul anticoagulant determinat prin dRVVT poate da valori fals pozitive ale titrului de inhibitori determinati prin metoda Bethesda . Scopul prezentarii noastre a fost de a determina prevalenta acestor anticorpi la pacientii hemofilici si cu boala von Willebrand si sa determinam relatia cu infectiile produse de hepatita B (HBV) . ACAs-a diagnosticat prin prezentaACAIgAsi /sau ACAIg M-anticorpi . Taru Viorica . hemofilic sau nonhemofilic poate produce anticorpi din diferite subclase de Ig G. SCOP: Pacientul . Aceasta scurta prezentare este o parte dintr-un studiu prospectiv. HBV. S-au efectuat teste serologice pentru sifilis (VDRL) . Ostroveanu Daniela . Georgescu Otilia . STUDIUL POPULATIONAL Acest scurt studiu a demarat in urma observatiilor clinice anumiti pacienti chiar cu un tratament corect si cu o buna monitorizare a terapiei au o recuperare mai lunga . directionati impotriva diferitilor epitopi ai moleculei de FVIII ( multi anticorpi sunt comuni in populatia hemofilica) . TITT . LA s-a diagnosticat bazat pe testele KCT. S-au efectuat numaratori complecte (HGL) . sau dRVVT cu teste pozitive PNP . Viziru Claudia .Uscatescu Valentina . METODE TEHNICI DE LABORATOR Recoltarea de sange : se recolteaza sange venos pentru determinarea PT. Bibliografie : “ Änti factor VIII inhibitors and lupus anticoagulants in haemophilia patients “(Blanco ) . hepatita C (HCV) sau HIV . Pierderea domeniului C2 care se leaga de fosfolipidul procoagulant fosfatidilserina pe plachetele activate si celulele endoteliale si de factorul von Willebrand . Testele de corectie au fost realizate imediat dupa amestecul plasmatic . Aceasta familie include lupusul anticoagulant (LA) . Poate fi posibil ca anticorpii antifosfolipidici sa se lege de fosfolipidele din plasma de normal in tehnica Bethesda care duce la un dRVVT slab pozitiv. pentru a putea compara direct tratamentul sau sa exprimam factorii care pot duce la aceste modificari . duce la reducerea activitatii procoagulante . HCV. APTT . “ A chromogenic assay allows reliable measurement of FVIII levels in the presence of strong lupus anticoagulants “ (Mastre ) 61 .Prezenta lupusului anticoagulant poate interfera cu testele de prim diagnostic al FVIII coagulologic mimand un inhibitor al FVIII . FIX . Acesti anticorpi se leaga de domeniile C2 ( sauA2) ale FVIII . Nivelul viremiei pentru HIV s-a analizat prin PCR . Din cauza rarietatii acestei interferente .S-au efectuat teste pentru infectiile cu HIV . FVIII . Stoia Razvan . VSH . ISTORIC : Anticorpii antifosfolipidici cuprind o familie de imunoglobuline caracterizata printr-un patern de reactivitate intr-o serie de teste de laborator . In acelasi timp se pare ca dozele de “complex coagulant antiinhibitori “ este mai mare . trialuri controlate randomizate nu au fost efectuate . TT. PNP . proteine serice si determinarea imunoglobulinelor . anticorpii anticardiolipinici (ACA) si anticorpii care produc teste biologic fals pozitive in testele serologice pentru sifilis . Tehnicieni : Chiriac Elisabeta . DISCUTII Anticorpii antifosfolipidici pot apare in populatia cu hemofilie astfel ca un test pozitiv dRVVT este comun cu inhibitorii anti FVIII . Statusul imunologic s-a efectuat prin determinarea CD4. REZULTATE Dezvoltarea inhibitorilor anti FVIII reprezinta o complicatie majora la pacientii hemofilici desi in studiul abordat de noi prevalenta inhibitorilor anti FVIII si LA a fost mai scazuta decat in alte studii similare . Fibrinogen . TITT . teste functionale renale si hepatice . dupa 1 ora de incubatie la 37 grade Celsius si imediat dupa amestecul plasmelor separate si incubate . KGT . pentru monitorizarea inhibitorilor factorilor coagularii la pacientii hemofilici si nonhemofilici si din acest punct de vedere sa putem institui un tratament corect .

Georgescu Otilia Tehnicieni : Elisabeta Chiriac . as detected by the dilute Russell's viper venom time (dRVVT). KGT. Fibrinogen.Claudia Viziru Clinical Institute Fundeni. which binds to the procoagulant phospholipid phosphatidylserine on activated platelets and endothelial cells and to von Willebrand factor. anticardiolipin antibodies (ACA) and antibody causing biologic false positive serologic test for syphilis. We investigated whether a lupus anticoagulant. APTT. Serologic test for syphilis (VDRL) was done. “A chromogenic assay allows reliable measurement of FVIII levels in the presence of strong lupus anticoagulants” (Mastre) 62 . APTT correction (time and temperature dependent) were determined to identify anti FVIII inhibitors or antiphospholipid antibodies and it was confirmed by the Bethesda assay. after one hour of incubation at 370C and immediately after the mixture previous separately incubation. randomized controlled trials have not been conducted either to compare treatments directly or to examine the factors indicating a favourable outcome. It may be possible that antiphospholipid antibody bound to the phospholipid in the normal plasma in the Bethesda assay which provoke a dRVVT weakly positive. PNP. Ostroveanu Daniela . The purpose of our presentation was therefore to determine the prevalence of these antibodies in haemophilia and von Willebrand patients and to determine the relationship with blood infections caused by hepatitis B( HBV). A lupus anticoagulant may interfere with the one .DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS OF HAEMOPHILIA A AND B WITH INHIBITORS LABORATORIES DATAAND THE MANAGEMENT OF THE TREATMENT Uscatescu Valentina. RESULTS: The development of anti-factor VIII inhibitors are a major clinical complication in haemophilia our prevalence of anti FVIII inhibitors and LA was lower than in other studies. FIX. LAwas diagnosed based on the coexistence of KCT. METHODS: BLOOD SAMPLING: Venous blood was collected for determination of PT. Viorica Taru . DISCUSSION: Antiphospholipid antibodies can develop in haemophilic population so our findings suggest a positive dRVVT common with a Factor VIII inhibitor. Loss of the C2 domain. HCV and HBV infection. These antibodies bind to the C2 (or A2) domain on FVIII. ACAwas diagnosed by the presence ofACAIgAand/orACAIgM antibodies. In the same time it seems that the dosages of antiinhibitorcoagulant complex are much higher . REFERENCES “Anti factor VIII inhibitors and lupus anticoagulants in haemophiliaApatients “( Blanco ) . either nonhaemophilic or haemophilic. hepatitis C (HCV). Coagulation and chromogenic FVIII were performed. These correction tests were realized immediately after the mixture. This family include lupus anticoagulant (LA).stage factor VIII clotting assay mimicking a Factor VIII inhibitor. renal and liver function tests. PATIENT POPULATION This short study has started during clinical observations that some of our patients even with a correct treatment and good monitoring of the therapy have a long recovery. TT. Stoia Razvan. A full blood count. Immunological status was performed by CD4 determination. serum protein and immunoglobulins were performed. dRVVT. TITT or dRVVT with PNP positive test. Because of the rarity of these disorders. or HIV viruses . may falsely elevates a positive Bethesda titer. can produce antibodies of different IgG subclasses directed against different epitopes on the FVIII molecule (multiple antibodies is much common in patients with haemophilia). leads to a reduced procoagulant activity. Were tested HIV. This short presentation is a part from a large study started as prospective observation for monitoring the inhibitors against coagulation factors in haemophilic and nonhaemophilic patients and from this point of view to manage the treatment. TITT. HIV viral charge was analysed by PCR. AIMS: An individual patient. erythrocyte sedimentation rate. Department Of HaematologyAnd Bone Marrow Transplantation BACKGROUND: Antiphospholipid antibodies comprise a family of immunoglobulins characterised by their pattern of reactivity in a number of laboratory test. FII.

For the favorable and adverse prognostic groups. STRATIFICAREA RISCULUI SI 63 . t(15. considerate “DNA fingerprints” ale clonei leucemice. un procent semnificativ este reprezenat de pacientii cu cariotip normal la care identificarea markerilor moleculari este esentiala. t(16. The first cathegory of patients respond well to postremission therapy with high doses of cytarabine( +/. Caracterizarea din punct de vedere al modificarilor genetice in leucemiile acute comporta doua nivele de sensibilitate 1) examenul citogenetic clasic si 2) analiza moleculara.22) ( risc foarte inalt) si t(4. rezultatele obtinute cu chimioterapie sunt nesatisfacatoare. confera un prognostic nefavorabil asupra parametrilor de supravietuire B. cu impact asupra prognosticului si in ghidarea terapiei sunt analizate mutatiile genei FLT3( FLT3 ITD) si NPM1 (nucleophosmina sau numatrina). intermediary risk group( normal cytogenetics NC. Institutul Clinic Fundeni. Identificarea mutatiiloe la nivelul NPM1 confera un prognostic favorabil. Din punct de vedere clinic se desprind urmatoarele consecinte a) redefinirea criteriilor de RC ( RC moleculara) b) redefinirea unor noi factoi de prognostic ( stratificarea in funcie de BMR) c) ghidarea si monitorizare terapiei in functie de BMR. Se realizeaza astfel o abordare secventiata a stratificarii riscului: o prima stratificare la diagnostic in functie de factorii conventionali de risc si o a doua stratificare a pacientilor cu risc standard in funcie de MRD. Pentru monitorizarea bolii mnime reziduale (BMR) in LAL. allogeneic stem cell transplantation considerably improving survival for these patients. and abnormalities that are not included in the firs and third group).anthracycline or amsacrine) whereas the results that are obtained with chemotherapy in the adverse risk group being dismal. Bucharest The cytogenetic examination is an essential tool for the diagnosis. Within the intermediary prognostic group. adverse risk group ( complex caryotype). the molecular analysis of genetic abnormalities. t(16. The value of the genetic analysis in adult acute myeloid leukemias (AML) 1. inv16.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VALOAREA EXAMENULUI GENETIC IN LEUCEMIILE ACUTE MONITORIZAREATRATAMENTULUI Veronica Teleanu Clinica de Hematologie. La diagnostic.16). the classical cytogenetic analysis and 2. stratificarii si monitorizarii leucemiilor acute. In cadrul grupului cu prognostic bun si nefavorabil conduita terapeutica poate fi transata de la diagnostic. Analiza markerilor genetici permite totodata incadrarea in grupe de risc ( standard. THE VALUE OF GENETIC ANALYSIS IN ACUTE LEUKEMIAS-RISK STRATIFICATION AND THERAPY OPTIONS Veronica Teleanu Clinic of Hematology. t(15. Identificarea FLT3 ITD este asociata cu un prognostic nefavorabil. Bucureşti Examenul citogenetic a devenit investigatie absolut obligatorie in cadrul diagnosticului.based on the cytogenetic pretreatment findings. Daca nu pot fi identificate prin examen citogenetic clasic vor fi cautate prin tehnici moleculare ( FISH. prognostic intermediar ( cariotip normal. la diagnostic. inv16. Identificarea BMR (prin RQ-PCR) este ceruta in protocoale actuale de tratament al LAL atat la adult cat si la copil. Valoarea analizei genetice in Leucemiile acute mieloblastice. Modificarile citogenetice minum obligatoriu de cercetat sunt t(9. restul modificarilor care nu se incadreaza in grupele 1 si 3). the therapeutic strategies can be underlined from the beginning. A. Fundeni Clinical Institute. se impune identificarea modelului rearajamentelor regiunilor jonctionale ale genelor Ig sau TCR. A. prognostic nefavorabil ( modificarile complexe de cariotip). In prezent. cu raspuns slab la chimioterapie. At diagnosis. allotransplantul de CSP influentand semnificativ supravietuirea acestor pacienti. 1. La pacientii cu prognostic intermediar. monitorizarea raspunsului la chimioterapie-studiile au aratat ca persistenta modificarilor citogenetice de la diagnostic in Ia RC morfologica.21). 2. 1. risk stratification and treatment monitoring in acute leukemias.examenul citogenetic clasic permite stratificarea pacientior in trei grupe de prognostic: prognostic bun ( t(8. La diagnostic imunofenotiparea este esentiala. From genetic point of view. 2.21). Studiile au dovedit faptul ca prima categorie raspunde bine la chimioterapia cu doze mari de cytarabina (+/-antraciclina sau amsacrina).16). Monitorizarea raspunsului terapeutic si ghidarea terapiei.17)). patients are stratified in three prognostic groups: favorable risk group ( t(8. there are two levels of sensibility that can be distinguished: 1. Valoarea analizei genetice in Leucemiile acute limfoblastice. RT-PCR). inalt si foarte inalt).11) (risc inalt).17) ). In grupul cu prognostic nefavorabil.

The value of genetic analysis in acute lymphoblastic leukemia (ALL) in adults 1.M. Bucharest In most cases of Chronic MyeloidLeukemia(CML). B. Aceasta tranzitie poate fi brusca sau trecand printr-o etapa intermediara. Identification of the FLT3ITD is associated with a poor outcome. RT-PCR). If these can not be identified by classical cytogenetic examination. Se iau in discutie particularitatile de evolutie a LMC si rezultatele tratamentului efectuat.studies showed that identification of cytogenetic pretreatment abnormalities in first morphologic complete remission. based on MRD. further molecular genetic analysis must be performed ( FISH. Sunt prezentate cazurile care au evoluat catre faza accelerata sau criza blastica. BLAST CRISIS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIAPATIENTS TREATED WITH IMATINIB O. TCR genes are analysed.AColita. worsens survival. high risk group.and an increase in BCR-ABL expression. whereas mutation of the NPM1 gene are associated with a favorable course and treatment response. The transition can be unexpectedly or gradually including an accelerated phase. Thus.Progression of chronic phase is marked by additional chromosomial abnormalities.g.the patient's desease eventually changes to a more aggressive phase.They also present the cases with accelerated or blastic phase.AColita.Anitei. MRD evaluation (by RQ-PCR) is incorporated in the modern treatment protocols for adult and childhood ALL.a significant proportion display NC and further molecular markers are needed for risk stratification. a secvential risk stratification is applied: firs at diagnosis based on conventional risk factors and second. Bucuresti Leucemia mieloida cronica(LMC) evolueaza in majoritatea cazurilor catre o faza mai agresiva . There are several markers under investigation.the morphologic type of blastic crisis. Therapy monitoring and treatment guiding.11) (high risk). The most important ones with clinical impact are the mutation of the FLT3 gene ( FLT3 ITD) and the mutation of the NPM1 gene ( nucleophosmine or numatrine). <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PARTICULARITATI EVOLUTIVE INTR-UN CAZ DE LEUCEMIE MIELOIDACRONICA 64 . 2. during treatment. Few clinical consequences can be withdrawn: a) refinig the complete remission criterias(e. molecular complete remission) b) refining of new prognostic factors (MRD based risk stratification)c) risk factors driven therapy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CRIZABLASTICAIN LEUCEMIAMIELOIDACRONICALAPACIENTII TRATATI CU IMATINIB O.22) ( very high risk) and t(4.They discuss about the specific features of the desease and the treatment results. The authors present a study on 150 eligible patients with CML admitted in our hospital between 2001-2007. Treatment monitoring. 2.Iancu Clinica de hematologie Fundeni.Georgescu.Georgescu. For monitoring the minimal residual disease (MRD) in ALL.Anitei. Minimal genetic screening is required for t(9. the specific jonctional regions of rearranged immunoglobulin Ig genes and T-cell receptor.M. Autorii prezinta un studiu efectuat pe 150 pacienti eligibili cu LMC tratati cu Imatinib in perioada 2001-2007. numita faza accelerate. At diagnosis-immunophenotyping is essential.Ostroveanu. Progresiunea de la faza cronica la cea accelerate poate fi anuntata de noi anomalii cromozomiale si de cresterea expresiei BCR-ABL. D.D. Genetic markers contribute to risk stratification ( standard risk group. very high risk goup).Ostroveanu. D.D.chromosomial abnormalities and the response to Imatinb treatment. tipul morfologic al crizei blastice.which is poorly responsive the therapy that the formerly controlled the chronic phase.Iancu Fundeni Clinical Institute.cu raspuns prost la tratamentul care controla faza cronica. anomaliile cromozomiale asociate si raspunsul la tratamentul cu Imatinib.

DIFICULTATI DE DIAGNOSTIC.M.the cytogenetic analisis showed complex chromozomial abnormalities.Uscatescu Clinica de hematologie Fundeni Metaplazia mieloida (MMM) este o boala mieloproliferativa caracterizata prin leucoeritroblastoza. eritrocite in picatura.Ostroveanu.de la o faza cronica la o faza refractara (faza accelerate sau faza blastica terminala).O.from an indolent initial chronic phase to a refractory acute leukemia. Autorii prezinta un caz de MMM diagnosticat post-mortem prin examenul histopatologic al splinei si ganglionilor abdominali.the marrow biopsy showed chronic phase.Anitei.studiile citogenetice au aratat evolutivitatea bolii.M.Two years the patient's therapy was Interferon and afterwards.22)(q34. hepatosplenomegalie cu hematopoieza extramedulara si o maduva hipercelulara cu fibroza asociata.D.Dobrea R.Dobrea.V.Georgescu.Ostroveanu. In ciuda tratamentului antibiotic intens.Desi examenul de maduva osoasa a aratat mentinerea fazei cronice.Iancu Clinica de hematologie Fundeni Leucemia mieloida cronica (LMC) este o afectiune clonala caracterizata printr-o translocatie cromozomiala specifica :t(9. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LIMFOM SPLENIC VERSUS METAPLAZIE MIELOIDA. D.pacienta a efectuat 2 ani tratament cu Interferon si apoi cu Imatinib.q11). In acest context ne-am orientat catre un sindrom limfoproliferativ cronic si s-a practicat splenectomie in scop diagnostic.C. Din xi 2006 pacienta a inceput sa prezinte infectii repetate. hepatosplenomegalie. SPECIFIC FEATURES OF CLINICAL EVALUATION INACASE OF CHRONIC MYELOID LEUKEMIA O.Georgescu.The desease progress within a median time of 3-5 years. D.Ostroveanu.far aca examenul de maduva sa prezinte elemente de aplazie medulara sau fibroza.the patient develops blast crisis.C. Autorii pun in discutie etiologia pancitopeniei :infectioasa versus aplazie secundara fazei terminale a LMC.22)(q34.describe as terminal blast crisis. Autorii prezinta cazul unei paciente de 56 ani care a avut o supravietuire de aproximativ 9 ani.Iancu Fundeni Clinical Institute.Georgescu.but after intensive chemotherapy (TRAMPCOL-like) she underwent to chronic phase.Imatinib.dar dupa chimioterapie intensiva (TRAMPCOL) a revenit la faza cronica.trombocitopenia a persistat. Bucharest Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a stem cell disorder characterized by a specific chromosomial disorder: t(9. corticosteroids and supportive care but severe thrombocytopenia persisted and unfortunately she died with brain hemoragy.iar analizele efectuate au aratat pancitopenie severa. From November 2006 the patient presented many infections. Althrougt.cu o supravietuire medie de 3-5 ani. Este vorba despre un barbat de 59 ani internat pentru leucocitoza si reactie leucemoida.D.al corticoterapiei si substitutiei.Anitei.Stoia. and analyses releaved severe pancytopenia. adenopatie celio-mezenterica (19mm).Dobrea.C. D.6 month from onset .M.Cazul este interesant prin faptul ca la 6 luni de la diagnostic pacienta a intrat in criza blastica. The therapy consisted in broad-spectrum antibiotics.Ulterior. hepatocitoliza.Anitei.q11).PREZENTARE DE CAZ O. Biopsia osoasa a aratat panmieloza cu deviere la stanga dar cu fibroza absenta.Boala progreseaza .pacienta decedand prin hemoragie cerebrala. The authors pesent a 56 years female with CML who had a 9 years survival. The authors discuss about the ethiology of pancytopenia: infections versus terminal blast crisis aplasia. trombocitopenie. 65 . although marrow biopsy had no aplastic or fibrotic features.

Claudiu Ionita. lucru care ar clarifica legătura între infecţia cu virusul hepatic C şi limfoamele non Hodgkin agresive.V. Bone marrow biopsy releaved panmyelosis and left shift .5%) şi secundare extranodale 23(28%). determinare medulară în 14 cazuri.Ostroveanu. Maria Iordache. Concluzii: este important de cunoscut caracteristicile clinico-biologice ale pacienţilor cu limfom disfuz cu celulă mare B asociat cu hepatită virală C pe loturi mai mari de pacienţi. din care primitive extranodale 25(30. Scop: am analizat caracteristicile unui lot de 82 pacienţi cu DLBCL asociat cu HCV.II/III. Maria Cheveresan.R. Clinica de Hematologie Introducere: hepatita virală C (HCV) este implicată în etiologia unor subtipuri de limfom non Hodgkin (LNH) ca şi limfomul difuz cu celulă mare B (DLBCL). efectuat post-mortem.73mm/1h.16. but no fibrosis. Bucharest Agnogenic myeloid meplasia (AMM). splina. Cele mai importante determinări extranodale au fost: stomacul.hepato-splenomegaly with extramedulary hematopoesis and a hipercellular marrow with fibrosis.128 U/L. obţinându-se o supravieţuire la 5 ani de 59%. Unfortunatelly. determinări extranodale în 48 de cazuri. We present a 59 year male admitted in our hospital with AMM established post-mortem. iar examenul histopatologic al splinei si ganglionilor abdominali. Dacian Oros UMF „VICTOR BABES” Timisoara Spitalul Clinic Municipal Timisoara. SPLEEN LYMPHOMA VERSUS AGNOGENIC MYELOID METAPLASIA. în timp ce supravieţuirea fără semne de boală la 5 ani a fost de 34%. Ki67=51.Georgescu. stadiul clinic a fost I. 024± 598. Rezultate: perioada de urmărire a fost de 48 luni. Ioana Ionita.45 ± 37.IV = 40/41.M.Dobrea. LDH = 672. ficatul şi pielea. D. In 5% din cazurile cu DLBCL şi HCV chimioterapia a fost întreruptă datorită insuficienţei hepatice. Rodica Mihaescu. persistent elevated of serum transaminases.Din pacate. Doina Nicola. celiomesenteric lymph node (19 mm).90± 22. intermediar spre scăzut la 24%.C. pacientul a decedat in ziua a-3-a postoperator prin sangerare difuza. DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMAAND HEPATITIS C VIRUS INFECTION CLINICO-BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 66 . the patient died three days after splenectomy. Vârsta medie a pacienţilor a fost 52. a stabilit diagnosticul de MMM. Liviu Cheveresan. un număr redus de pacienţi a beneficiat de tratament CHOP şi Rituximab. Analiza statistică a fost efectuată cu programele EPI INFO 6 şi INSTAT. Este necesară continuarea studiului prezentat pentru a evalua supravieţuirea diferenţiată a subtipurilor nodale şi extranodale de limfoame. 35 pacienţi au prezentat Bulky disease. The histopatologic diagnosis of the spleen and lymph node made post-mortem wasAMM.Uscatescu Fundeni Clinical Institute. IK <70 la 48.At presentation : leukocytosis with leukemoid reaction.8%.Anitei. a chronic myeloproliferative disease. Pacienţii au prezentat: semne B în procent de 85%.Stoia. intermediar spre înalt la 35% şi înalt la 25%.DIFFICULTIES IN DIAGNOSISCASE PRESENTATION O. Metodă: am analizat retrospectiv profilul clinico-biologic al unui lot de 82 pacienţi internaţi în Clinica de Hematologie Timişoara în perioada 1993 2003. We thought that splenectomy could be more important for diagnosis.2 ani cu un raport bărbaţi/femei = 1/1. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CARACTERISTICILE PACIENŢILOR CU LIMFOM DIFUZ CU CELULĂ MARE B ŞI HEPATITĂ VIRALĂ C Hortensia Ionita. thrombocytopenia. VSH=50. IPI la diagnostic a fost scăzut la 16%. is characterised by leukoerythroblastosis and dacriocytes in peripheral blood. Toţi pacienţii au fost HIV negativ şi au prezentat anticorpi HCV + prin metoda ELISA. hepatosplenomegaly. Tratamentul a fost CHOP sau de tip CHOP.

Diagnosticele de împrumut au fost anemie. ESR = 50. La diagnostic pacienţii erau în std. Cardiologie. insuficienţă renală cronică. B signs . males/females=1/1. extranodal determinations .128 U/l. Methods: We did a retrospective analysis of the clinical and biological profile of 82 patients hospitalized in the Hematology Clinic during 1993-2003. MGUS 5%. 67 .66 patients (80. Clinica de Hematologie Background: The Hepatitis C Virus (HCV) infection is involved in the etiology of some subtypes of non Hodgkin's lymphoma (NHL) as diffuse large B cell lymphoma (DLBCL).45±37. The group had : medium age .primitive extranodal 25 cases (30. Bulky disease . Dializă.024±598. Kinga Vasile UMF „VICTOR BABES” Timisoara Introducere: în ciuda experienţei clinice dobândite până acum recunoaşterea mielomului multiplu în stadii incipiente este încă nesatisfăcătoare.II-16%. the skin. reumatologie etc. A small number of cases received CHOP and Rituximab.90±22. while failure free survival at 5 years was 34%. Ioana Ionita. boala reumatică etc. Nefrologie. Metodă: am analizat un lot de 125 pacienţi cu gamapatie monoclonală trataţi în Clinica de Hematologie Timişoara în perioada ianuarie 1999 . Doina Nicola. the liver. Modificările biologice au fost: VSH crescut-15%. Liviu Cheveresan. Gastroenterologie. Scop: să analizăm profilul clinico-biologic al pacienţilor cu mielom multiplu (MM) la prima prezentare în clinică. Ki67 = 51. Maria Iordache. Conclusions: It is important to recognize the clinical and biological features of DLBCL with HCV positive patients for bigger groups. which could clarify the connection between HCV infection and aggressive non Hodgkin lymphomas. natura manifestărilor clinice. modificările biologice şi paraclinice.I 11%.35 cases (42. hipergamaglobulinemie 8%. The statistical analysis was performed with the special programs EPI INFO 6 and INSTAT. Neurologie.5% şi migrare monoclonală 1. urmat de manifestări neurologice. Maria Iordache. clinicile care ne-au trimis pacienţii şi stadiul bolii. Clinicile care au contribuit la identificarea bolii au fost de Medicină Internă. nu din cadrul unităţilor de medicină primară şi faptul că procentul de pacienţi în stadiul III la diagnostic a fost de 73%.7%). std.II/III. pentru a identifica factorii care ar putea creşte eficienţa diagnosticului precoce.5%. 24 % int. Rodica Mihaescu. Maria Cheveresan. gamapatie monoclonală. Plasmocitom solitar 7%. perioada asimptomatică în evoluţia bolii.2%). boala Waldenstrom 8%. tumoră toracică.14 cases (17. anemie 15%. Ce este important în rezultatele studiului este faptul că 74% din pacienţii cu suspiciune de mielom au fost trimişi din alte unităţi spitaliceşti. All patients were HIV negative and they were positive at diagnosis for the HCV antibodies Elisa method. hiperproteinemie 1. Results: Medium follow-up was 48 month for the survivors and the overall survival at 5 years was 59%. the spleen.5%). Rezultate: diagnosticele au fost MM . In 5% of DLBCL and HCV positive patients the chemotherapy was discontinuous because of the hepatic failure. Cel mai important semn clinic a fost durerea osoasă. structura diagnosticelor de împrumut.52.5%) and secondary extranodal 23 cases (28%). Am analizat structura grupului. LDH = 672. Dacian Oros UMF „VICTOR BABES” Timisoara Spitalul Clinic Municipal Timisoara. Aims: We analyzed the clinico-biological characteristics of a group of 82 patients with DLBCL associated with HCV infection. medullar determination . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PROFILUL CLINICO-BIOLOGICAL PACIENŢILOR CU MIELOM MULTIPLU LAPRIMAPREZENTARE Ioana Ionita. IK < 70 40 cases (48.mai 2005.III-73%.16. 35% int/high and 25% high. The most important extranodal determinations were the stomach. Urologie. Hortensia Ionita. radiculonevrită.88% din pacienţi.48 cases . boala lombară. Claudiu Ionita.low. It is also necessary to continue the study in order to evaluate the differentiate survival of nodal and extranodal types of lymphomas. Ruxandra Laza. clinical stage I.8%). Rodica Mihaescu. The treatment was CHOP or CHOP-like regiments.IPI at diagnosis was 16% low.Hortensia Ionita. std. Pneumoftiziologie.73 mm/h.2 years.IV=40/41. Neurochirurgie.

followed by neurological manifestation. the recognition of the disease in early stage continues to be unsatisfying. The most important clinical sign was the bone syndrom. reumatology and others. There are some biological test that remain unused for the patients which could contribue at early diagnosis of MM. Maria Iordache. toracic tumor. necroză cutanată 68 .”Victor Babeş” Timişoara 2. Methods: We analized a group of 125 patients with monoclonal gamapathy treated in the Hematology Clinic of Timisoara during ianuary 1999 . hypergamaglobulinemia 8%. deficitul antitrombinei III (ATIII) şi nivelul crescut de Factor VIII:C precum şi hiperhomocisteinemie. Ruxandra Laza. nephrology. C. D. Delamarian Maria Mihaela2. the nature of the clinical manifestations. urology. vene cerebrale. hyperproteinemia 1. Material şi metodă. What is realy important in the results of our study is that 74% of the patients with MM suspicion came from other hospital units not from the primary medicine units and also the percent of patients in stage III at diagnosis was 73%. renale.Ioniţă1.F. Ioana Ioniţă.MULTIPLE MYELOMA. apărute în teritorii diferite de la un episod trombotic la altul. Aims: In order to identify the factors which could increase the efficiency of the early diagnosis. radiculonevritis. Am analizat un lot de 135 pacienţi care au fost adresaţi Clinicii de Hematologie în ultimii 5 ani la care s-a ridicat suspiciunea de trombofilie ereditară şi care au prezentat manifestări tromboembolice. biological and paraclinical modifications. We studied the structure of the analysed group.Ioniţă2. Lipide.istoric familial de tromboze. Rodica Păcurar2. cardiology. 8% of Waldenstrom disease. Hortensia Ionita. Mutaţia protrombinei. Doina Nicola2.Oroş1. Creşterea niv. neurosurgery. vene axilare. Results: 88% of MM patients.5%. In selecţia pacienţilor am utilizat următoarele date care sugerează prezenţa unei trombofilii ereditare: tromboză apărută la vârstă tânără (15-45 ani).Clinica de Hematologie Spitalul Clinic Municipal Timişoara Introducere Principalele cauze ale trombofiliei ereditare cunoscute până în prezent sunt: deficitele proteinelor C (PC) şi a proteinei S (PS). Proteina S. neurology. Anticoagulantul lupic. Kinga Vasile UMF „VICTOR BABES” Timisoara Background: Despite all the clinical experience gained since now. monoclonal migration 1.VIII. dialisis. Conclusions: 73% of patients were stage III at first presentation which means that there are some problems to recognise and supervise this disease at primary medicine units. Biological modifications were: increased ESR 15%.M. Fibrinoliza.CLINICO-BIOLOGICAL PROFILEAT FIRST PRESENTATION Ioana Ionita. După atestarea clinică şi biologică a stării de hipercoagulare am investigat pacienţii pen următoarele teste de screening de depistare a unei trombofilii ereditare: analiza globală a căii proteinei C. Proteina C. the asimptomatic period in the disease evolution.Disciplina de Hematologie U. stage II 16%. vene hepatice. Rodica Mihaescu. stage III 73%. Rezistenţa la Proteina C activată. 7% of solitary plasmocytoma and 5% of MGUS.may 2005. chronic renal failure. The profile of the clinics that contribued to the identification of the disease was: internal medicine. lumbar disorder. artere retiniene. gastroenterotogy. reumatic disorder and others. Hortensia Ioniţă1 1. Borowed diagnosis were: anemia. the structure of borowed diagnostics.F. tromboze apărute în teritorii atipice: vena portă. Monica Chereji1. At diagnosis patients were in stage I 11%. pneumophtisiology. anemia 15%. vene mezenterice. the disease stage. monoclonal gamapathy. the clinics that sent us patients with MM suspicion. Având în vedere costurile ridicate pentru diagnosticul unei trombofilii ereditare se pune întrebarea care pacienţi trebuie testaţi şi care sunt testele screening pentru depistarea stărilor trombofilice ereditare. mutaţii ale genelor factorilor II şi V.5%. tromboze recurente cu sau fără factori precipitanţi şi în ciuda terapiei adecvate. we analised the clinicobiological profile of multiple myeloma (MM) patients at their first presentation. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DEPISTAREASTĂRILOR TROMBOFILICE EREDITARE EXPERIENŢACLINICII DE HEMATOLOGIE M.

lipide levels.Deficit mixt de proteina C şi S la 3% cazuri. care au fost trataţi cu alţi agenţi alkilanţi sau care au recăzut după tratamentul cu Fludarabină MabCampath este un anticorp monoclonal direcţionat împotriva antigenului de suprafaţă limfocitar CD52. rezistenţă la proteina C activată la 6 cazuri. Maria Iordache1.County Hospital Timisoara Backround: The most important causes of the Hereditary Thrombofilia are: protein C (PC) deficiency. hepatic vein.Department of Hematology 2.. so the screening test are very efficient. L. protein S. 69 . the resistence to activated protein C.F. No deficiency in 62% of the cases. axilar vein. renal artery recurent thrombosis whit or without agravating factors despite therapy. After we excluded the antiphospholipide sindrom we performed the folowing screening test for the diagnosed of the hereditary. Delamarian Maria Mihaela2. THE EXPERIENCE OF OUR HEMATOLOGY CLINIC M. trombophilia make us wonder wich are the patients that shoul be tests and what are the screening tests for this disease. antitrombine III (AT III) defiency. Monica Chereji1. mixt protein C ands deficiency 6 cases. After clinical and biological diagnosis of hypercoagulant phosphilipide sindrom.M. thrombophilia after thromboembolic manifestations. the protein C. The screening tests shoul continue for the family of our patients for an adegvate prophilaxy an therapy. Despina Călămar1 1. Ioana Ioniţă1. M. The high cost of the tests for the diagnosed of there .indusă de tratamentul cu antivitamina K. mesenteric vein.Disciplina de Hematologie U. Results. Conclusions: The incidence of Protein C and S deficiency. Rodica Mihăescu1. Ioana Ioniţă1. Rodica Păcurar2. cerebral vein. fibrinolisis. Proteinc C deficiency 13% of the cases.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara.Clinica de Hematologie Spitalul Clinic Municipal Timişoara Introducere: MabCampath este primul anticorp monoclonal care şi-a dovedit eficienţa în tratamentul pacienţilor cu LLC-B. D. Maria Chevereşan2.. lupic anticoagulant..Ioniţă1. protein S (PS) deficiensy. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< TRATAMENTUL CU MABCAMPATH ÎN LEUCEMIALIMFATICĂ CRONICĂ Hortensia Ioniţă1.Ioniţă2. Concluzii. familia hystory of thrombosis thrombosis in unusual sites: part vein.Ioniţă1. In the selection of the patient we used the following data: thrombosis in youngh patients (15-45 years). Hortensia Ioniţă1 1..”Victor Babeş” Timişoara 2.of FVIII. protrombine mutation.. high level of factorVIII: C and hy per homocysteinemia. DIAGNOSIS OF HEREDITARYTHROMBOFILIA. Această testare trebuie continuată la rudele pacienţilor pentru a avea o atitudine terapeutică şi o profilaxie adecvată. C.Chevereşan1. thrombophilia: The global analisis of the protein C pathway. Deficit de Proteina C la 13% cazuri. mutations of factor II and V genes. astfel încât această testare devine deosebit de eficientă. Doina Nicola2. Protein S deficiency 16% of the patients. Incidenţa deficitului funcţional de Proteină C şi S şi proteina C activată la pacienţii cu boală tromboembolică recurentă creşte când selecţia pacienţilor este foarte strictă. cutaneus necrosis due to antivitamine k therapy. Deficit de Proteină S la 16% cazuri.Oroş1.. and activated protein C resistance in patients with recurent thrombosis increases when the selection of the patients is very strict. Matherials and methods: We analised a group of 135 patients which were adressed to the Hematology Clinic in the lost 3 years with the suspicion of hereditary. retinian artery. Rezultate S-a constatat absenţa oricărei deficienţe la 62% din cazuri.

responders or stabile disease. During therapy the prophilaxy with Biseptol and Famciclovir or at her equivalents is necesary and after that for 2-3 months also. Despina Călămar1 1. incluzând atât responderii cât şi pe cei cu boală stabilă. The dase is 10 mg/daysc 3 times/week. Au fost tratate în Clinica de Hematologie un număr de 10 pacienţi cu LLC.c. Conclusions: MabCampath was well tolerated evan in this patients group.Chevereşan1..is the first monoclonal antibady efficient in the treatment of. cu scopul de a eradica celulele leucemice reziduale de la nivel medular. S-a constatat ameliorarea sau dispariţia simptomelor B şi a altor simptome după administrarea de MabCampath la majoritatea pacienţilor. Ioana Ioniţă1. MabCampath administration the period without chemotherapy were larger than after prior therapyes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70 . Şi-a dovedit eficienţa clinică mai ales la pacienţii pretrataţi. Bcell CLL patients which were treated with athor alkilating agents or relapsed after Fludarabine treatment. monocite şi macrofage dar nu şi pe celulele stem hematopoietice şi foarte rar pe granulocite. 18 weeks. Rezultate. Majoritatea efectelor adverse au survenit în cursul primei administrări. Actual există posibilitatea de administrare s. but not on the hematopoietic stem cells on very rare on granulocytes. sau s-a obţinut o remisiune de scurtă durată (mai puţin de 6 luni) după tratamentul cu Fludara.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara.County Hospital Timisoara Bakround: MabCampath . Răspunsul la MabCampath a fost rapid şi durabil.tip B conform protocolului de tratamente. Maria Iordache1.CD52 este exprimat pe suprafaţa atât a celulelor benigne cât şi maligne: limfocite B şi T. CD52 is expreesed on the surface of benigne and malignant cells: B and T limphocytes.c. The majority of side aeffects appered during first administration but thery were mild or moderate. Infecţii de gradul 3-4 au survenit la 28% din pacienţi. Indicat în tratamentul de consolidare în CLL. După administrarea MabCampat s-a observat prelungirea perioadelor fără chimioterapie. Results: MabCampath was association with good response rates (76%) in patients intense pretreated response in MabCampath is rapid and durable. Material and methods we treated in the Hematology Clinic ten patients with B cell CLL in the Hematology Clinic were treated 10 B cell CLL patients with MabCampath. There is now the posibility of subcutaneus administration with minore locale secondary efects but mentaining infections prophylaxis. Doza este de 10mg/zi s. After. Indicat la pacienţi anterior trataţi cu agenţi alkilanţi şi la care nu s-a obţinut remisiune completă sau parţială. monocytes and macrofage. la pacienţii intens pretrataţi. Initial in administration: 30mg x 3 trues/week for 12 weeks. L. Gerade 3-4 infections were present in 28% of the patients. MABCAMPATH THERAPY IN CRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Hortensia Ioniţă1. Iniţial cu administrare intravenoasă: 30mg x 3 săpt timp de maxim 12 săptămâni Pe parcursul terapiei se impune profilaxia infecţiilor cu Biseptol şi Famciclovir sau echivalent şi 2-3 luni după. timp de 18 săptămâni. S-a constatat o reducere considerabilă a masei tumorale asociat cu reducerea sau dispariţia hepatosplenomegaliei după administrarea de MabCampath la majoritatea pacienţilor. MabCampath a fost asociat cu rate de răspuns obiective semnificative (76%).Ioniţă1.. MabCampath a fost bine tolerat având în vedere starea precară a acestui grup de pacienţi la momentul iniţierii terapiei. dar au fost uşoare sau moderate ca severitate. M. MabCampath is indicated in patients treated before with alkilating agents patients wit hout complete or partial remission and patients with shart duration of the remission (less/than 6 mounts) after Fludara therapy indicated in consolidation therapy in CLL for eratication of remaining leukemic cells at medulary level. The reduction or disparition of B signs or ather simptoms after administration of MabCampath in most of the patients including responders and stable disease patients after NCI criteria. faţă de tratamentele anterioare. incluzând atât responderii cât şi pe cei cu boală stabilă conform criteriilor NCI.Department of Hematology 2. de 3 ori pe săpt. Maria Chevereşan2. Material şi metodă. Concluzii. MabCampath is a monoclonal antibody against limfocytic CD52 surface antibody. We could see a remarcable reduction of tumor mass associated with decreasing or disparition of hepatosplenomegaly after MabCampath administration in the majority of the patients. Rodica Mihăescu1. cu efecte secundare locale minore. dar cu menţinerea indicaţiei profilaxiei infecţiilor.

D. cea mai frecventă localizare fiind cea respiratorie urmate de infecţii urinare.F. Are.Also. Material şi metodă. The group was composed of 58% male. We 71 .M.Ioniţă2.Anca Isac1. Maria Chevereşan2. Ruxandra Laza1. a percent of 65 of the patients presented IgG type multiple myeloma. Complicaţii infecţioase au apărut la 75% din pacienţii cu MM. Fracturile osoase au fost prezente la 39% din cazuri mai ales la nivel dorso-lombar. Materials and Methods.MIELOMUL MULTIPLU -ANALIZACOMPLICAŢIILOR ŞI INFLUENŢALOR ÎN SUPRAVIEŢUIREAPACIENŢILOR Ioana Ioniţă1. D. Complicaţiile neurologice au fost prezente la 51% din pacienţii cu MM şi au avut grade variabile de severitate. We proposed an analysis of the complications occured in the course of the evolution in myeloma patients and their influence in report to the survival.IIIB). Concluzii: Pacienţii diagnosticaţi precoce în stadii timpurii de boală cu complicaţii minore au avut o evoluţie favorabilă şi o supravieţuire prelungită.County Hospital Timisoara Backround. with a medium age of 65 years (with limits between 42 and 80 years). C. MM este o limfoproliferare de tip B celular cu grad avansat de maturare.IIIAşi 35% Std.”Victor Babeş” Timişoara 2. Vârsta medie a fost de 65 ani cu limite de vârstă 42-80 ani. Totuşi vârsta avansată. MM prezintă un interes deosebit atât prin frecvenţa în creştere cât şi prin introducerea unor metode terapeutice noi care au prelungit semnificativ supravieţuirea pacienţilor.Acestea au influenţat semnificativ supravieţuirea pacienţilor şi calitatea vieţii.Oroş1.IIIB au decedat prin uremie. Multiple myeloma (MM) represents a disease of great interest either trough his increasing frequency nor after the introduction of new therapeutical methods which prolonged significantly the patients survival. coaste. Am analizat complicaţiile infecţioase. Hortensia Ioniţă1 1.Clinica de Hematologie Spitalul Clinic Municipal Timişoara Introducere: Mielomul multiplu (MM) este o boală malignă hematologică întâlnită destul de frecvent în practica medicală. We analyzed a group of 86 patients with MM which were hospitalized in the last years (2000 2005) in the Clinic of Hematology Timisoara. Supravieţuirea a fost influenţată la 36% pacienţi cu aceste tipuri de complicaţii.University of Medicine and Pharmacy „Victor Babeş” Timisoara. MULTIPLE MYELOMA COMPLICATIONSANALYSUSAND THEIR INFLUENCE IN PATIENTS SURVIVAL Ioana Ioniţă1. Se impune instituirea unui tratament precoce bine susţinut în cazurile cu complicaţii severe mai ales la pacienţii cu stadii avansate de boală. Hortensia Ioniţă1 1. incidenţa fracturilor osoase. Ruxandra Laza1. Lotul a cuprins 45(58%) pacienţi de sex masculin şi 41(42%) pacienţi de sex feminin. statusul de performanţă deficitar. Complicaţii renale au fost prezente la 47% din cazuri. Am analizat un număr de 86 pacienţi cu MM care au fost internaţi în ultimii 5 ani 2000 2008 în Clinica de Hematologie Timişoara. renale. C.Disciplina de Hematologie U.Ioniţă2.III de boală (43 std. Cei mai mulţi pacienţi au fost diagnosticaţi în std. caracterizat prin acumularea plasmocitelor maligne în măduva osoasă.Anca Isac1.III de boală. Scop: Ne-am propus analiza complicaţiilor apărute în evoluţia bolii precum şi cele datorate regimurilor terapeutice aplicate şi influenţa lor asupra duratei de supravieţuire. complicaţiile tromboembolice şi hemoragice.Oroş1. Majoritatea pacienţilor fiind în std. vertebre şi la nivelul picioarelor. and 42 female.Department of Hematology 2. prezenţa unor comorbidităţi şi complicaţiile în legătură cu boala şi chimioterapia pot influenţa foarte mult supravieţuirea pacienţilor cu MM. neurologice. Maria Chevereşan2. aproximativ 5% din pacienţii în std. Most of the patients were diagnosed in stage III of disease (48% in stage IIIA and 32% in stage IIIB).

Coralia Cotoraci. II. Conlusions.Alciona Sasu Abstract: we present a case of IgG multiple myeloma stage IIA diagnosed in 1991. D. Riscul de transformare in LAM este maxim in cazul pacientilor cu ≥ 10% blasti in maduva. D. Dupa numarul de leucocite sunt descrise doua forme de LMMC: mielodisplazica (L < 13.000/mmc) si mieloproliferativa ( L > 13. The infectious complications occurred in 75% of patients. mai mare de 1000/mmc.5% of patients especially at the dorso-lumbar vertebrae followed by fractures at legs. especially at patients in advanced stages of the disease. The renal dysfunction was recognised at 47% of cases. approximately 5% of patients being in stage III of the disease died from uremia. citopenie.analyzed also the infectious complications occured. Fractures significantly influenced in a negative way the survival and the quality of life. leucocitoza. Patients in earelier stages of the disease. Cuvinte cheie: mielom multiplu. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MIELOM MULTIPLU TIP IGG. neurological complications. The occurence of fractures was confirmed at 39. T. care a urmat timp de un an cure tip Alkeran + Prednison si care dupa o remisiune completa de 14 ani dezvolta o tumora renala stinga (adenocarcinom cu celule clare). I. Criteriile de diagnostic in LMMC sunt: monocitoza in sangele periferic. CASE REPORT D. Colita. Key words: multiple myeloma. and six months later an acute lymphoblastic leukemia. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< EVALUAREA A 55 CAZURI DE LEUCEMIE MIELOMONOCITARA CRONICA (LMMC) CLINICII DE HEMATOLOGIE FUNDENI IN PERIOADA1977 2006 EXPERIENTA A. in functie de procentul de blasti din sangele periferic si din maduva LMMC se clasifica in doua tipuri: I. Gologan. An early treatment is imposed. < 10% blasti medulari si ≤ 5% blasti in sangele periferic. Dobrea. the most frequent localization being the respiratory pathway. leucemie acuta limfoblastica. MULTIPLE MYELOMA. Puscariu. After 14 years of complete remission it develops a tumor of the left kidney (clear cells adenocarcinoma).ACCUMULATION OF NEOPLASIAS. L. 72 . Tatic. well sustained in the case of some severe complications occured. iar 6 luni mai tarziu un process limfoproliferativ acut. Coralia Cotoraci2. Iancu Clinica de Hematologie Fundeni Bucuresti REZUMAT Introducere: Leucemie mielomonocitara cronica (LMMC) este o entitate patogenica controversata.. CUMUL DE NEOPLAZII PREZENTARE DE CAZ Damian Laza1. with minor complications have a favorable evolution of the disease with a prolonged survival. CFU GM in numar crescut in maduva osoasa. acute lymphoblastic leukemia. He was treated with Melphalan and Prednisone for a year. clear cells adenocarcinoma.Alciona Sasu2 1 Spitalul Clinic JudeteanArad 2 Universitatea de Vest . IIA diagnosticat in 1991. B. Procentul de blasti in maduva osoasa reprezinta un factor independent de prognostic si de predictie a evolutiei spre leucemie acuta (LA). Ursuleac. 10 19% blasti medulari si/sau 5 19% blasti in sangele periferic. Ionescu. Barsan. Neurological complications were present at 59% of patients with variable degree of severity. A. Laza. caracterizata prin combinarea aspectelor de mielodisplazie si mieloproliferare. mielodisplazie trilineara si mieloproliferare asociate cu hepatosplenomegalie. C.000/mmc). Results. Ostroveanu.Vasile Goldis”Arad Rezumat: prezentam un caz de mielom multiplu tip IgG std. R. the majority of them classified in the III stage disease. The survival was influenced at 36% patients with this type of complications. adenocarcinom renal cu celule clare. renal dysfunctions. incidence of pathologic fractures thromboembolic and hemoragic complications.

in 16 cazuri > 6 luni. Abstract Background : chronic myelomonocytic leukemia(CMML) is a controversed entity. Decesul s-a produs in 28 cazuri prin sepsis sau/si hemoragii asociate sau nu transformarii in LA. leucocytosis and autonomous GM-CFU growth in bone marrow.Material si metode: Studiul retrospectiv a 55 de cazuri de LMMC internate in Clinica de Hematologie Fundeni in perioada 1977 2006 a avut ca obiective precizarea tipurilor de LMMC. Durata de evolutie ca LAM a fost intre 1-3 luni. 27 cases were evaluated as type I. For 16 patients the period was unprecised. Results : we analyzed 55 cases of CMML(34 men. Metoda. There are 2 entities based on leucocyte number( myelodysplastic . iar 23 in tipul II. The period of evolution as AML was between 1-3 months. Intervalul de la debutul simptomatologiei pana la diagnostic a fost in 23 cazuri ≤ 6 luni. Realizarea Registrului SMD al Clinicii de Hematologie Fundeni a permis si analiza statistica a cazurilor din punctul de vedere al transformarii bolii. Sindromul mielodisplazic grup de tulburari hematologice intalnit mai ales la varstnici este caracterizat si de un risc crescut de transformare in leucemie acuta mieloida. 4 LAM2). The survival of the patients with CMML was correlated with number of leucocytes.6 ani(38-81 ani). 9 pacienti sunt in viata la incheierea studiului.minidosis(19 cases). 9 patients are alived. 6 Thioguanina/6Mercaptopurina(16 cazuri) sau cure de leucemie acuta(3 cazuri). The evolution to acute leukemia was observed in 15 cases(11 type M4/FAB. ARA-C minidoze(19 cazuri). 21 women) with a median age or 64. and 11 patients are missed from evidence. admitted in Fundeni Clinic of Hematology between 1977-2006. IV. iar supravietuirea s-a corelat invers proportional cu numarul de leucocite. hemorragia (associated or not to AML) in 28 cases. Hidroxiuree(19 cazuri). monocytosis and the percentage of bone marrow blasts. iar la 16 cazuri a fost neprecizat. Au fost utilizate formularele de inregistrare furnizate de Fundatia pentru SMD (presedinte prof. characterized through combined myelodysplastic and myeloproliferative features such as: monocytosis > 1000/mmc. 29 cases were diagnosed with MDS/CMML. Radu Gologan. WBC> 13000/mmc). evaluation of the clinico-biological features. 27 cazuri s-au incadrat in tipul I. 6thioguanianine/6 mercaptopurine(16 cases) or acute leukemia schedules( 3 cases). the exitus was due to sepsis. fiind cuprinsa intre 4-102 luni. 1 patient was treated with Epoetinum beta.6 years old(38-81 years). The percentage of blasts in bone marrow is an independent prognostic factor and predicts the evolution to acute leukemia. myeloproliferative. 29 cazuri de LMMC/SMD si 26 cazuri de LMMC/SMPC. 23 cases as type II and 5 cases indefinite type. Violeta Moraru Clinica de Hematologie.M. TRANSFORMAREAIN LEUCEMIEACUTA Didona Vasilache. The treatment was mainly supportive(33 cases). Rezultate: Au fost evaluate 55 de cazuri de LMMC ( 34 barbati 21 femei) cu varsta medie de 64. CAR. Based on the percentage of bone marrow and peripherical blasts there are 2 types of CMML: I( < 10% blasts in marrow and ≤ 5% blasts in blood) and II(10-19% blasts in marrow and/or 5-19 % blasts in blood. 5 cazuri neputand fi incadrati. Tratamentul a cuprins asocierea de metode suportive( 33 cazuri) cu ATRA(23 cazuri). 4 type M2/FAB). un pacient a primit si tratament cu Epoetinum beta. trilineal myelodysplasia and myeloproliferation associated with hepatosplenomegaly. Evolutia a fost spre LAM in 15 cazuri (11LAM4. Bennett. non hematological causes in 7 patients. J. a tipurilor de tratamente efectuate. associated with ATRA(23 cases). precum si stabilirea supravietuirii in functie de parametrii cunoscuti ca fiind factori de prognostic international (scorul Bournemouth). Institutul Clinic Fundeni. Material and method: retrospective analysis of 55 cases of CMML. la 7 cazuri decesul s-a produs prin cauze nehematologice. Bucuresti Introducere. The period between the onset of the symptoms and diagnosis was ≤ 6 months in 23 cases and > 6 months in 16 cases. 26 cases with MPD/CMML. iar 11 au fost pierduti din evidenta. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DATE DIN REGISTRUL PACIENTILOR CU SINDROM MIELODISPLAZIC AL CLINICII DE HEMATOLOGIE. INSTITUTUL CLINIC FUNDENI. monocitoza periferica si direct proportional cu procentul de blasti medulari. cytopenia . SUA) completate cu datele pacientilor la prima internare in perioada 1982-2004 si clasificati dupa criteriile FAB. In cadrul grupelor FAB exista o importanta heterogenitate si in ce priveste progresia spre leucemie acuta. Hydroxiureea(19 cases). types of treatment. 73 . BUCURESTI. a caracteristicilor clinico biologice. evaluation of survival depending of Bournemouth score. WBC< 13000/mmc.

Clinica Hematologie Fundeni.3 months.66%) si AREBt (32%) si a sexului masculin. Varsta medie a fost 58.Arad. BUCHAREST.2. Patran Monica (c). fAnatomopatologie. 6 cure de chimioterapie cu cisplatin 90 mg/m2 si farmorubicina 90 mg/m2. There were 7 cases with RA (9. durata medie pana la transformare a fost de 8.8 (16-77). Durata medie pana la transformarea in LAa fost de 8.33%).Rezultate.Anatomopatologie Fundeni.U. Repartitia pe categoriile SMD a fost: 7 pacienti cu AR (9. Olteanu Ariela (e).66%). Myelodysplastic syndromes (MDS) are a group of hematologic disorders that occur mainly in older persons and are characterized by peripheral cytopenias and an increasing risk of progression into acute myeloid leukemia (AML). Spital Clinic Judetean Sibiu. Majoritatea pacientilor s-au incadrat in grupa de varsta 61-70 ani (36%). IV.Laborator. Carol Davila. 3 cases with CMML (4%) and 7 patients with unclassifiable MDS (9. diagnosticat in 2003 cu fibrosarcom paratesticular. Spital clinic Judetean Sibiu. F. Bucuresti. Iancu Daniela (b).66%) and RAEBt (32%) cases and male gender and a mean time to progression of 8.Catana Alina (a). PROGRESSSION TO ACUTE LEUKEMIA Didona Vasilache. Mihaela Mihai (g) Mihaila R. adica un procent de 40. Concluzii. with a preponderance of RAEB (42. Material si metoda: Prezentam cazul unui pacient de 54 ani. Deac M. Fundeni Clinical Institute.G. Rareori LGC-ul apare dupa tratament radioterapic si/sau citostatic pentru alte neoplazii si la bolnavi cu transplant renal aflati sub tratament imunosupresor de lunga durata. Valeanu Valeria (c). dupa care s-a sistat tratamentul.2006 este diagnosticat la hematologie Sibiu cu 74 .2) and a mean age of 58. Draghila Livia (e). The mean time to AL progression was 8.Sectie Clinica Medicala II. The primary database was represented by the MDS patients files at diagnosis admitted in our Clinic during the period 1982-2004 recorded in the registration forms provided by the MDS Foundation (USA). Distributia pe sexe a prezentat o usoara preponderenta a celui masculin. I. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< APARITIA LEUCEMIEI GRANULOCITARE CORNICE LA 3 ANI DUPA CURA CHIRURGICALA SI TRATAMENTUL CHIMIOTERAPIC AL UNUI FIBROSARCOM TESTICULAR .Student an VI. Spital clinic Judetean Sibiu. FUNDENI CLINICAL INSTITUTE. In 09. c. cu predominanta cazurilor AREB (42. Spital Clinic judetean Sibiu. 32 cases with RAEB (42.32%. Spital clinic Judetean Sibiu. 2 patients with RARS (2. cu un raport M/F de 1.32. We found a global predominance of male gender (M/F: 1. ROMANIA. Acest studiu a aratat un procent general de transformare in LA pentru pacientii Registrului SMD de 40. The MDS Registry of the Hematology Clinic from Fundeni Clinical Institute allow us the analysis of patients regarding this leukemic progression. S-a practicat orhiectomie unilaterala.32%). A considerable heterogeneity was observed within FAB subgroups also regarding leukemic progression. 2 pacienti cu ARSI (2.33%). Introduction.3 luni (1-46).33%).66%). Bucharest. Most patients were classified in 61-70 years old group of age. este o boala mieloproliferativa cronica care reprezinta 15-20 % din leucemiile adultului. Radu Gologan.(h). Teleanu Veronica (d).M.(f).(a).66%).. Bucuresti. 3 cazuri cu LMMC (4%) si 7 pacienti cu SMD neclasificabil (9.(i) a-Compartiment hematologie.8 years. g.33%). Moicean Andreea (d). Methods. 24 cazuri de AREBt (32%). d. 32 cazuri cu AREB (42. DATA FROM THE REGISTRY OF THE PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROME FROM CLINIC OF HEMATOLOGY. h. e. This study indicates a general percent of progression to AML of 40. Flucus Ofelia(a) Catana I. M. Zaharie S. 24 cases with RAEBt (32%). From the general database we find 75 cases with progression to AML (40. Introducere: Leucemia granulocitara cronica ( LGC ).32%. Results. Dobrea Camelia (g).F.CAZ SINGULAR IN LITERATURE DE SPECIALITATE!?. din care 75 cazuri transformate in LAM. Din cele 404 cazuri identificate cu ajutorul Registrului SMD au fost considerate evaluabile 186 de cazuri. Violeta Moraru Clinic of Hematology.3 months (1-46).3 luni.66%). Conclusions. b. Bucuresti.Sectia Oncologie. pacientul fiind fara semne de recidiva la controalele ulterioare.

in metafazele studiate. Mihaila R. F. Flucus Ofelia(a) Catana I.Student an VI. cu deviere la stanga a formulei leucocitare cu pana la 2% mieloblasti. cu celule granulocitare imature ce poate apare de novo sau in asociere cu dezordini hematologice. Deac M. Flucus Ofelia (a). Valeanu Valeria (c).Sectia Oncologie.001. >>>>>>>>>>>>>>> APARITIA UNUI CAZ DE LGC FAZA CRONICA LA UN COPIL DE 17 ANI. b. M. ratio bcrabl/abl = 1. the patient being without signs of relapse at following tests. Catana I. examen biologie moleculara: bcl abl pozitiv. Mihaela Mihai (g) Mihaila R.Anatomopatologie Fundeni. Spital clinic Judetean Sibiu. S-a administrat initial hidree. (e) 75 . Ne punem problema daca sarcomul paratesticular nu a fost defapt un sarcom granulocitar. wich represents 15-20% from adult leukemias.SINGULAR CASE IN SPECIALITY LITERATURE. Olteanu Ariela (e).: aspect de LGC faza cronica. witch can appear de novo or in association with a hemathological disorder.G. diagnosed in 2003 with paratesticular fibrosarcoma. (d). Hysthopathological exam of bone marrow aspect of chronic LGC.Laborator. with left deviationof leukocytes formula.(a).(f). Rezultate si discutii: De obicei dupa radioterapie si chimioterapie pentru tumori solide sau hemopatii maligne apar leucemii acute sau sindroame mielodisplazice. patient. Bucuresti. Olteanu Ariela (b). A CAREI SORA IN VARSTA DE 21 ANI A DECEDAT PRIN NEOPLASM OVARIAN.Clinica Hematologie Fundeni.000/mm3. Teleanu Veronica (d).In sept 2006 was diagnosed in the hematology Department Sibiu with LGC. slenomegaly 18 cm.M. 6 cures of chemotherapy with cisplatin 90mg/m2 and farmorubicina 90mg/m2 after witch the treatment was stopped. Spital Clinic judetean Sibiu. cu raspuns citogenetic major. Bucuresti.F. (a).o. I. Carol Davila.At 6 months from Glivec treatment the patient is in complete hemathologic remission. cu raspuns molecular foarte bun rotio bcrabl/abl = 0. Bucuresti. Sunt foarte rare publicatiile referitoare la aparitia LGC-lui cronic ( de obicei dupa redioterapie ). Draghila Livia (b). most frequently with SMD or LAM.LGC.Arad.(h). Spital Clinic Judetean Sibiu.01. Moicean Andreea (d).La diagnostic: leucocitoza importanta 134. It can appear before in the same time or after the development of LGC.Sectie Clinica Medicala II. Spital clinic Judetean Sibiu. (c).There are very rare the reports regarding the appearance of LGC (usually after radiotherapy). Zaharie S. Dobrea Camelia (g).O. At the diagnostic moment: important leukocytosis. g. Results and discutssion Usually after radio and chemotherapy for solid tumours or malignant hemopathies appear acute leukemias or myelodisplasic syndromes. Initially it was administreted hydree and from February 2007 Glivec 400mg/day. Iancu Daniela (b). Mocanu Liliana (b). Case report We present the case of a 54 y.Biological molecular exam: bcr abl/abl ratio=1. h. d. Cytogenetic exam 100% chromosome Ph+ in studied metaphases. splenomegalie 18 cm. fAnatomopatologie. o tumora extramedulara rara.. with 2% myeloblast. examen histopatologic M. F. Spital clinic Judetean Sibiu. It was performed unilateral orhiectomy. e.U. Patran Monica (c). La 6 luni de la tratament cu Glivec pacientul este in remisiune hematologica completa. c. Catana Alina (a).(i) a-Compartiment hematologie. Introduction LGC is a chronic myeloproliferative disease. Catana Alina (a). Deac M. Zaharie S.We take into consideration the possibility that paratesticular sarcoma was in fact a granulocytes. Draghila Livia (e). CE LOCUIESTE INTR-O ZONA INTENS POLUATA COPSA MICA. examen citogenetic 100% cromozom Ph(+). Rarely LGC appears after radiotherapy and chemotherapy for other cancers and patients with renal transplant under immunosuppressive treatment of long duration. concomitent sau dupa dezvoltarea LGC-ului THE APPEARANCE OF LGC AT 3 YEARS AFTER SURGICAL CURE AND CHEMOTHERAPY OF A TESTICULAR FIBROSARCOMA. cel mai frecvent cu SMD sau LAM dar poate apare inainte. with major cytogenetic response and very good molecular response ratio bcrabl/abl=0. iar din februaire 2007 Glivec 400 mg/zi. INFLUENTAFACTORILOR DE MEDIU SI GENETICI.

2% bazofile. fara hepatosplenomegalie. gastroduodenita acuta. Flucus Ofelia (a). Material si matoda: Prezentam cazul unui pacient de 17 ani care s-a prezentat in serviciul de hematologie cu suspiciunea de leucemie acuta. The mortality under 20y is 1. 10% . S-a stabilit diagnosticul de LGC.9% intre 75-84 ani. 12. Rezultate si discutii: Particularitatea cazului este varsta tanara sub 17 ani.55-64 y.45-54 y. biologice si al examenului morfologic si histopatologic cu atat mai mult cu cat pacientul prezenta predominant criterii de reactie leucemoida secundara infectiei si inflamatiei amigdaliene si gastroduodenale.8% . Spital Clinic Judetean Sibiu. SISTER DIED DUE TO AN OVARIAN CANCER. adenopatie axilara dreapta sub 1 cm. d.3% . FAL = 4. esofogita de reflux. 12. la varste tinere aduce in discutie factorul ereditar.005. 23.Arad.20-34 y. La endoscopia digestiva superioara s-a evidentiat ulcer duodenal cronic. 9. WHO LIVES IN A HIGH POLUTED AREA ( COPSA MICA) WHOSE 21 Y.1%. Biologic prezenta leucocitoza moderata 28.1%) Case report We present the case of a 17 y o patient who presented in the Hemathology Department With the suspicion of acute leukemia and abdominal pain syndrome. Spital clinic Judetean Sibiu.Laborator.Laborator. cea mai mare mortalitate fiind intre 75-84 ani de 27. (a). reflux esophagitis. sindrom dureros abdominal. 13. (c). F. APPEARANCE OF LGC CASE CHRONIC PHASE AT A 17 Y. Deac M. right axillary adenopathy of 1 cm. Spital clinic Judetean Sibiu.8% intre 55-64 ani.Gastroendoscopy revealedchronic duodenal ulcer.100/mm3. OlteanuAriela (b). 7. 19. Biologic: moderate leukocytosis. important tonssillary hypertrophy aspect of chronic caseous tonssilitis. Draghila Livia (b).Arad.9% intre 45-54 ani. evidentiaza o varsta medie de aparitie de 66 ani .6 % persoane sub 20 ani. cAnatomopatologie. cAnatomopatologie. Pacientul avea starea generala buna. in zona noastra geografica fiind descoperite si cazuri de sindrom limfoproliferativ cronic.75-84 y. Prezenta a 2 neoplazii intr-o familie.O. cu 2. 10% intre 35-44 ani.65-74 y. (e) a-Compartiment hematologie.Sectie Clinica Medicala II.3% intre 20-34 ani. Spital clinic Judetean Sibiu. 23. Morphological and hystopathological exam of bone marrow 76 . Spital clinic Judetean Sibiu. Pacientul a avut de asemenea o sora de 17 ani cu cancer de ovar decedata in urma cu 2 ani. Un studiu efectuat pe cazuri de LGC intre 2000-2004 de SEER ( Surveillance Epidemiology and End Results). ratio bclabl/abl = 0. Introduction LGC is a clonal disease which appears from neoplastic transformation of pluripotent stem cell.Sectie Clinica Medicala II.aspect de amigdalita cronica criptico-cazeoasa.9% . Institutul National de Cancer. CHILD. A study on LGC performed between 2000-2004 by SEER revealed mean age of appearance 66 years with cu 2. without the two caracteristic peaks. d.(cunoscut pentru cazurile de intoxicatie cu plumb).9% -over 85 ani.9% . devierea formulei leucocitare pana la promielocit. O alta particularitate a cazului este provenienta pacientului dintr-un mediu toxic. 7. 2% bazofiles.a-Compartiment hematologie. fara cele doua varfuri caracteristice. CatanaAlina (a). MG. b. ENVIROMENT AND GENETIC FACTOR INFLUENCE.2% the greater mortality being between 75 and 84 y (27.6 % persons under 20 years. acute gastroduodenitis. e. MG. Spital clinic Judetean Sibiu.Student an VI. Examenul morfologic si histopatologic al M. Introducere: LGC-ul este o boala clonala ce rezulta din transformarea neoplazica a celulei stem pluripotente.2%. The patient had a good general condition without hepatosplenomegaly.9% peste 85 ani. Spital Clinic Judetean Sibiu.Student an VI. 13. e.5% intre 65-74 ani. hipertrofie amigdaliana importanta.35-44 y.Copsa Mica. dificultatea stabilirii corecte a diagnosticului in absenta examenului de biologie moleculara datorita criteriilor incomplete clinice.5% . S-a inceput tratamentul cu Glivec 400 mg/zi din martie 2007 cu obtinerea remisiuni hematologice complete si a unui raspuns molecular bun.O. pleda mai mult pentru reactie leucemoida decat pentru LGC. deviation of leukocite formula to promyelocyte. Mocanu Liliana (b). Examenul de biologie moleculara calitativ si cantitativ a evidentiat bclabl major pozitiv cu raport bclabl/abl = 1. Spital clinic Judetean Sibiu. Mortalitatea sub 20 ani este de 1. Catana I. b. (d). Mihaila R. Zaharie S. 9.O. 19. la cei cu intoxicatie cu plumb ceea ce ridica problema implicarii etiologice a acestuia in transformarea clonala a CSP. FAL 4.

100/mm3. More important the patient presented criterias of leukemoid reaction secundary to tonsyles and gastroduodenal inflamation. Coman A (g). cu cele doua varfuri caracteristice.Sectie Clinica Medicala II.05 Results and discussions The particularithy of the case is young age (17 yo). Spital clinic Pediatrie Sibiu. MG. Tabara Eleonora (b). 77 . F. h . cAnatomopatologie. reprezentand 14% din totalul cancerelor sexul masculin avand un risc de doua ori mai mare. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ASOCIEREA LEUCEMIEI GRANULOCITARE CORNICE CU ADENOCARCINOMUL DE UNGHI DREPT AL COLONULUI LA UN PACIENT CAREA A LUCRAT PESTE 30 ANI IN MEDIU TOXIC LA COMBINATUL CHIMIC VICTORIACatana Alina (a). aspect de adenocarcinom moderat diferentiat cu zone de necroza infiltrative pana in subseroasa cu reactie desmoplastica in jur si infitrat inflamator peritumoral moderat fara metastaze in 5 limfonoduli peritumorali ( Dukes B.(e). Evolutia clinica si biologica a fost buna cu exceptia unui sindrom anemic moderat ce a persistat 6 luni. (h). This suggest the ethiologic involvment of led in clonal transformation of CSP. Draghila Livia (d). It was initiated treatment with Glivec 400mg/day from March 2007. ). S-a introdus tratament cu Hidree cu recomandare ca pacientul sa se prezinte in teritoriu pentru monitorizare si initierea tratamentului cu Glivec. (f). anemie moderata normocroma normocitara. The patient had also a 21 yo sister with ovarian cancer deceased 2 years ago. sugest genetic implication. Clinic starea pacientului era foarte buna. with a ratio bcrabl/abl=0. Biological molecularrevealed bcrabl/abl ratio=1. Deac M.Sectia Gastroenterologie Brasov. dificulty to establish a correct diagnosis in the absence of biological molecular exam due to incomplete clinical. raport bcr abl / abl =1. g -Sectia Chirugie generala II. accentuate postalimentar. Vulcan Genica (e).Laborator.2006 a suferit un traumatism cu fractura de coaste. pozitivarea acestora ar fi impus tratament cu Glivec pentru ambele boli. Ar fi fost utila imunohistochimia biopsiei colonice pentru decelarea anticorpilor anti CD 117. Material si metoda: Prezentam cazul unui pacient de 57 ani care a lucrat in mediu toxic cu acid sulfuric si azotic timp de 32 ani la combinatul chimic Victoria si care in 09. The presence of 2 cancer in the family at young ages. nici adenopatii periferice sau intraabdominale imagistic.S-a intervenit chirurgical efectuandu-se hemicolectomie tumorala vegetanta. Microscopic. d . Spital Clinic Judetean Sibiu. deviere la stanga a formulei leucocitare pana la 1% mieloblasti.O.(c)Olteanu Ariela (d).pleaded more for a leukemoid reactiv than for LGC. I .: aspect de lGC faza cronica . Tr = 848000/mm3. hepatice. dupa care au aparut dureri in hipocondru drept. Mocanu D. f . examenul biologie moleculara: bcr abl pozitiv. nu prezenta metastaze pulmonare. Spital Clinic Judetean Sibiu. b . It was established the diagnosis of LGC. obtaining complete hematologic remission and a good molecular response. Catana I. in mod spontan sau indusa de agenti din mediu. biological. Adenocarcinomul colorectal este descries ca o boala genetica.Gheorghita E.. Zaharie S.. morphological and histopathological criterias. in celula stem clonica apare o leziune. Analizele efectuate in acel moment au evidentiat leucotrombocitoza ( Lc = 53. Examenul morphologic si histopatologic al M. (i) a-Compartiment hematologie. Ulterior a fost internat la Gastroenterologie Sibiu efectundu-se colonoscopie decelandu se polip pediculat. Rezultate si discutii: Particularitatea cazului este descoperirea concomitenta a 2 neoplazii: LGC si adenocarcinom de colon.5 cm la 150cm de orificiul anal iar in unghiul hepatic al colonului tumora stransa ce nu poate fi depasita cu colonoscopul. cu caracter partial stenozant. splenomegalie moderata. se desfosoara dupa un proces microevolutiv. ce cuprinde circular lumenul pe o lungine de 6 cm. e -Compartiment Hematologie Spital Clinic Brasov. Another particularity of the case is the origin of the patient from a poluted environment (known for led intoxication cases) in our area being discovered also cases of chronic lymphoproliferative syndrome at those with led intoxication. Spital clinic Judetean Sibiu. (a).Adenocarcinoamele sunt tipul histopatologic cel mai frecvent de 90-95%.Arad Introducere: Cancerul colorectal reprezinta a doua cauza de mortalitate prin cancer. conopidiform de 0. Spital clinic Judetean Sibiu. 11% bazofile. Mihaila R. Spital clinic Judetean Sibiu.student an VI. Mocanu Liliana (d).Laborator. Flucus Ofelia (a). S-a stabilit diagnosticul de LGC faza cronica. S-a efectuat irigografie in teritoriu evidentandu-se formatiune tumorala de unghi drept al colonului.

Spital Clinic Judetean Sibiu. (f).without metastasies in 5 peritumoral lymphonodes(Dukes B) Results and discution The particularity of the case is the concomitant finding of 2 cancers: LGC and colon adenocarcinoma. exacerbated after meals. in clonal stem cell appears a lesion. Analises performed at that moment reveled leukothrombocytosis. h . b . bcrabl positive. Mocanu Liliana (d).Laborator. Surgery was performed (hemicolectomy). Mocanu D. Catana I. with desmoplastic reaction reaction and moderate inflammatory infiltrate peritumoral. normocyte anemia. f .student an VI. e -Compartiment Hematologie Spital Clinic Brasov. daca expunerea 32 ani la produsi de sulf si azot nu a avut un rol negativ in acest sens . (a). 78 . Zaharie Alina(e). Male sex has a twice greater risk. Pediculat polip 0. MG.SolomonAdelaida(g) Catana I. spontaneously or induced by environmental factors witch gain a growth advantage.5 cm from 10 cm anal orifice. Mecanismul este asemanator cu cel din LGC si atunci se pune intrebarea daca acelasi factor mutagen a determinat LGC. Data from literature are insufficient to answer this question <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ASOCIEREA MIELOMULUI MULTIPLU IG G STADIUL III CU FEOCROMOCITOMUL. 11% basofiles.ul si adenocarcinomul. Deac M. (h). Paun S(d).Adenocarcinoma is the most freqvent hystopathologic type (90-95%) Case report We present the case of a 57 yo patient who worked in sulfuric and azotic acid polluted environment for 32 years in Chemical Facility Victoria and who in sept 2006 suffered a trauma with ribs fractures. Spital Clinic Judetean Sibiu.. he didn't have imagistic pulmonary or hepatic metastasies. Catana Alina(a).vegetant tumor wich involve the lumen circulary. d .Gheorghita E. Flucus Ofelia (a). Spital Clinic Judetean Sibiu. It was esthablished the diagnosis of LGC Chronic Phase. the positive antibodies would impose the treatment woth Glivec for 2 diseases. Hortopan D(c). I . Microscopy: moderate differentiated adenocarcinoma with areas of necrosis infiltrating the subserosa. moderate normochrome. Zaharie S. Datele din literature sunt insuficiente pentru raspunsul la aceasta intrebare. deviation left of leukocyte formula to 1% myeloblasts with two characteristic peaks.Arad Introduction Colorectal cancer represents the second cause of mortality by cancer.(e). moderate slenomegaly. Zaharie S(f). F. Vulcan Genica (e). F. with partial stenosis. Flucus Ofelia (a). Beca Maria(g). Biologic molecular exam: bcr abl/abl=1. ASSOCIATION BETWEEN CHRONIC GRANULOCYTIC LEUKEMIA AND RIGHT ANGLE COLON ADENOCARCINOMA AT A PATIENT WHO WORKED OVER 32 YEARS IN POLLUTED ENVIRONMENT (CHEMICAL FACILITYVICTORIA) Catana Alina (a).Sectie Clinica Medicala II. It was initiated theraphy with hidreea with the recommendation to monitor and initiate treatment with glivec in territory. nor peripheral or intraabdominal adenopathies. Colorectal adenocarcinoma is described as a genetic disease witch follow the course of a microevolutive process. The mechanism is similar with that of LGC so it raises the question if the same mutagenic factor caused LGC and adenocarcinom. of exposure for 32 yearsto sulfuric and azotic acid had negative rol in this case. on a length of 6 cm.Laborator. Mihaila R.. Gherlan Iuliana(c). Olteanu Ariela(e). Irigography was performed in territory wiich revealed a tumor on the right angle of the colon. representing 14% of cancers. after witch appeared pain in the right hypocondrum. Draghila Livia (d). where colonoscopy was performed. g -Sectia Chirugie generala II. It would have been useful the immunohistochemical analysis of tumour for detection of CD 117 antibodies. Clinical and biological evolution was favorable except the persistence for 6 months of a moderate anemic syndrome.(c)Olteanu Ariela (d). Mihaila R(a). Tabara Eleonora (b).(h) a-Compartiment hematologie. Podia Claudia(b). Paun Diana(c). Spital clinic Judetean Sibiu. not allowing the colonoscopy further. Spital Clinic Judetean Sibiu.(g). wich obdurate the hepatic angle of the colon. (i) a-Compartiment hematologie. Spital clinic Judetean Sibiu. cAnatomopatologie. Coman A (g). Morphologic and hystopathologic exam of bone marrow :aspect of LGC Chronic phase. After that he was admitted in the Department of Gastroenterology Sibiu. b-Policlinica Endocrinologie.Sectia Gastroenterologie Brasov. Spital clinic Pediatrie Sibiu. PROBLEME DE CONDUITATERAPEUTICA. Draghila Livia(e). Spital clinic Judetean Sibiu.apare o clona ce dobandeste avantaj de crestere. Deac M.The general condition of the patient was good.

c-Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d-Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Chirurgie Generala, Bucuresti, e-Laborator, Spital clinic Judetean Sibiu f-Anatomopatologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, g-Sectie Clinica Medicala II, Spital Clinic Judetean Sibiu, h-student an VI MG,Arad Introducere: Mielomul multiplu (M.M.) este o tumora maligna de limfocit B. Asocierea sa cu alte tumori maligne este din ce in ce mai frecventa dar de obicei apare in cursul evolutiei sale dupa tratament cu agenti citostatici , in special melfalanul si ciclofosfamida. Asocierea sa cu feocromocitomul este o raritate. Feocromocitomul este o tumora cu celule cromatofine secretante de epinefrina si norepinefrina care se poate asocia cu hiperparatiroidismul si carcinomul medular tiroidian in cadrul sindromului MEN 2a ( neoplazie endocrina multipla). Poate fi malign (malignitatea fiind data de invazia locala directa in tesuturi ce nu au celule cromafine), evolutia este lenta legata de complicatiie HTA: cardiomiopatie catecolica, colaps, ileus functional, stenoza de artera renala. Supravetuierea la 5 ani a feocromocitomului malign este 23-44%. Material si metoda: Prezentam cazul unei paciente tinere de 49 ani, diagnosticata cu MM Ig G, stadiul III A lambda secretor in decembrie 2005. Prezenta valori crescute a TA pana la 280/130 mmHg si valori crescute ale glicemiei mai ales dupa administrare de cortizon cand a dezvoltat doua episoade de encefalopatie hipertensiva, insuficienta ventriculara stanga si tahiaritmie. Pacianta afirma existanta unei matusi cu tumora suprarenaliana. Toate aceste date au ridicat suspiciunea de feocromocitom, confirmat prin aspectul CT- ului abdominal si acidului vanil mandelic crescut. Pacienta a refuzat interventia chirurgicala astfel ca pentru afectiunea hematologica cure VAD nu s-au mai administrat iar curele VMPC au fost incomplete fara cortizon. Orice incercare de introducere a cortizonului s-a soldat cu puseu de encefalopatie hipertensiva. S-a obtinut doar o scadere a CM cu 25%, iar fluctuatiile TA si valorilor glicemiei au devenit tot mai mari. Existenta unei matusi cu feocromocitom, a nodulilor tiroidieni au ridicat si suspiciunea de MEN 2a. In aprilie 2007 s-a practicat ablatia unei tumori suprarenaliene drepte de 10 cm dura invadanta in peretele posterior si lateral al venei cave inferioare si al unui chist hepatic de 6 cm. Postoperator valorile TA s-au mentinut sub 130/70 mmHg, cu doze reduse de hipotensoare, s-a renuntat la tratamentul cu insulina, apoi la cel cu antidiabetice orale, pacienta avand glicemii sub 100 mg/dl. Valorile catecolaminelor serice au fost normale, VSH, calcemia au fost normale, CM a scazut cu 72%. In prezent se afla intr-o faza de platou , in tratament cu interferon. Concluzii: Din cunostiintele noastre in literatura de specialitate este descris un singur caz de MM. asociat cu feocromocitomul malign si cu o tumora mielomatoasa maxilara, in 1958. O alta particularitate a cazului este monitorizarea si tratarea dificila a unei paciente cu valori tensionale foarte mari, la care s-ar fi impus tratament cortizonic la care celula mielomatoasa este sensibila,dar in absenta administrari lui rezultatele au fost nesatisfacatoare. Sanctiunea terapeutica a oricarui feocromocitom este chirurgicala. Chimioterapia prin utilizarea melfalanului si ciclofosfamidei a avut foarte probabil efect pozitiv asupra tumorii suprarenaliene. Invazia venei cave inferioare si examenul histopatologic au pledat pentru feocromocitom malign ceea ce aduce in discutie riscul de recidiva postoperator, la aceasta adaugandu-se si incarcatura ereditara. Monitorizarea pacientei este obligatorie pentru ambele afectiuni chiar daca in acest moment ambele sunt in remisiune. THE ASSOCIATION BETWEEN IGG MM STAGE IIIA WITH FEOCHROMOCITOMA- THERAPY CONDUCTION PROBLEMS Catana Alina(a), Podia Claudia(b), Mihaila R(a), Paun Diana(c), Paun S(d), Gherlan Iuliana(c), Hortopan D(c), Olteanu Ariela(e), Draghila Livia(e), Zaharie Alina(e), Zaharie S(f), Beca Maria(g), Deac M.(g), Flucus Ofelia (a), SolomonAdelaida(g) Catana I. F.(h) a-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b-Policlinica Endocrinologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, c-Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d-Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Chirurgie Generala, Bucuresti, e-Laborator, Spital clinic Judetean Sibiu f-Anatomopatologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, g-Sectie Clinica Medicala II, Spital Clinic Judetean Sibiu, h-student an VI MG,Arad Introduction Multiple Mieloma(MM) is a lymphocytes B maligne tumor. Its association with other maligne tumor is more and more frequent but the tumor usually appears after the treatment with cytostatic agents such as cyclophosfamide and melphalan. The association between MM and feocromocitoma is very rare.Feocromocitoma is a cromaphine cell tumor that secrets epinephrine and norepinefrine and it can be associated with hyperparathyroidism and medular thyroid

79

carcinoma- part of the MEN 2a(multiple endocrine neoplasia). It can be maligne(Its malignancy given by the direct local invasion in tissues that do not have cromatofine cells) and the slow evolution of the disease is given by the HBP(high blood presure) complications: catecolic cordiomiopathy, colaps, functional ileus, renal artery stenosis. The 5 year survival for feocromocitoma is 23-44% Method abd material We report the case of a 49y.o. patient diagnosed in December 2005 with MM IgG stage IIIA lambda secreting. She had HBP(up to 280/130 mmHg) and high blood sugar especially after cortisone administration-when she developed two episodes of hypertensive encephalopathy, left ventricular ventricular insufficiency and tahiaritmia. The patient confirms the existence of an aunt wih suprarenalian tumor.All this data made us suspect the existence of feocromocitoma- confirmed by the abdominal CT scan aspect and also by the high levels of vanilmandelic acid. The patient refused surgery so the VAD cycles for the hematholgic disease were not administred anymore and the VMPC cycles were incomplete without the cortisone. Any attempt to administer cortisone was followed by hypertensive encephalophaty. We obtained a 25% drop of CM and the variations of blood pressure and blood sugar increased. The existence of the aunt with feocromocitoma and the thyroid nodes made us suspect MEN2a. In april 2007 a right suprarenalian tumor (10cm diameter hard, invading in the posterior and lateral wall of the inferior vena cava) and a hepatic 6cm cyst-were excised. After the surgery the blood pressure was bellow 130/70mmHg(with low doses of hypotensive medicine), the insulin was not administreted anymore and than the oral antidiabetic medication was also suppressed, the levels of blood sugar being bellow 100mg/dl; The levels of serum cathecolamines were normal also the ESR, calcium levels; the CM lowered (droped) 72%. Presently she is in a remission phase, being treated with interferon. Conclusion From our knowledge there is one case of MM associated with feocromocitoma and a mielomatose maxillary tumordescribed in the specially literature-1958.Another particularity of the case was the difficult monitoring and treatment of a patient with very high blood pressure for wich cortisone would have been indicated (the mielomatose cell being sensitive to cortisone) but because it was not tolerated, the results were unsatisfactory. The treatment of any feocromocitoma should be surgical. The chemotherapy with cyclophosfamide and melphalan probably had a positive effect on the suprarenalian tumor. The invasion in the inferior vena cava and the histopathological test-indicate malignancy wich makes us discuss the relapse of the tumor after surgery, the eredity being also involved. The monitoring for both conditions is mandatorory even if both are presently in remission. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DIAGNOSTICAREA UNUI CAZ DE HIPERPARATIROIDISM PRIMAR PORNIND DE LA INVESTIGAEA ETIOLOGIEI UNEIANEMII FERIPRIVE REFRACTARE LATRATAMENTUL CU FIER PER OSCatana Alina (a), Podia Claudia (b), Ghemigian Adina (c), Mocanu D.(d), Mihaila R. (a), Deac M.(e), Flucus Ofelia (a), SolomonAdelaida(e), Catana I. F.(f) a.-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b.Clinica Endocrinologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, c.Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d.- Gastroenterologie, Spital clinic Judetean Sibiu, e.- Sectie Clinica Medicala II, Spital clinic Judetean Sibiu, f.- Sudent an VI. M.G,Arad; Introducere: Anemia feripriva este cel mai frecvent tip de anemie. La femeia activa sexual cauza ginecologica reprezintea prima etiologie de luat in calcul. Tulburarile de absorbtie a fierului associate cu hiperparatiroidismul apar extrem de rar. Material si metoda: Prezentam cazul unei paciente cunoscute de 25 ani cu anemie feripriva la care nu s-a gasit o sursa de sangerare si care a primit tratament cu fier per os fara a depasi valori de 9 gr/dl. In ianuarie 2007 a fost internata cu sindrom anemic sever cu caracter feripriv la Gastroenterologie Sibiu. Colonoscopia a fost fara modificari, endoscopia digestiva superioara a decelat gastrita acuta eroziva, Helicobactre Pilori negativa. A primit tratament substitutiv cu masa eritrocitara, apoi cu Maltofer fol, controlul hematologic la 1si la 2 luni dupa tratamentul cu fier per os, a evidentiat cresterea necorespunzatoare a parametrilor hematologici, hemoglobina pana la 9,5 gr/dl; electroforeza hemoglobinei a exclus sindroamele talasemice, consulturile ginecologice efectuate nu au evidentiat modificari in sfera ginecologica.S-a exclus sindromul Demon Meigs ( luat in discutie prin prezenta de lichid in fundul de sac Duglas). S-a administrat Venofer injectabil sub care sindromul anemic s-a corectat; s-a luat in discutie tulburari de absorbtie a fierului. Doua determinari de laborator au aratat valori crescute ale fosfatazei alkaline serice care au determinat dozarea calcemiei ce avea valori crescute si a fosforemiei , valori scazute; s-a suspicionat un hiperparatiroidism , confirmat de catre medicul endocrinolog din Sibiu, pe baza datelor clinice ( poliurie, polidipsie , astenie, bradicardie, constipatie) coroborate cu datele de laborator(FAS, calcemie crescuta, fosfatemie scazuta, PTH mult crescut 127 pg/ml ( VN sub 65 ) paraclinice (eco tiroidian evidentiaza formatiune nodulara hipoecogena cu vascularizatie prezenta peri si intranodular ,

80

posterosuperior de lobul stang tiroidian, densitometria osoasa evidentiind aspect de osteoporoza ( -2,8 ). S-a stabilit diagnosticul de adenom paratiroidian superior stang, hiperparatiroidism primar, osteoporoza secundara. Continuarea investigatiilor la C.I. Parhon, prin scintigrafie si CT confirma nodul paratiroidian lob stang pol superior al tiroidei ; S-a intervenit chirurgical excizandu-se adenomul paratiroidian. Sub tratament cu alfa D3 0,5 micrograme /zi si THE DIAGNOSES OF A CASE OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM STARTING FROM THE INVESTIGATION OF THE ETIOLOGY OFAFERIPRIVEANEMIATHAT DID NOT RESPOND TO ORAL IRON THERAPY Catana Alina (a), Podia Claudia (b), Ghemigian Adina (c), Mocanu D.(d), Mihaila R. (a), Deac M.(e), Flucus Ofelia (a), SolomonAdelaida(e), Catana I. F.(f) a.-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b.Clinica Endocrinologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, c.Institut Clinic Parhon,Bucuresti, d.- Gastroenterologie, Spital clinic Judetean Sibiu, e.- Sectie Clinica Medicala II, Spital clinic Judetean Sibiu, f.- Sudent an VI. M.G,Arad; Introduction The feriprive anemia is the most frequent type of anemia. The ginecological cause is the first to consider for the sexually active woman. The iron absortion disturbance connected with hyperparathyroidism appear very rarely. Method and material We report the case 25 year old woman, known with feriprive anemia for wich no bleeding causes were discovered the patient receiving iron orally but the hemoglobin did not rise to more than 9g/dl. In prima 2007 she was admitted in Gastroenterology Department of the Sibiu Country Hospital- with severe feriprive anemia. The colonoscopy was normal, the superior digestive fiberscopy revealed acute erosive gastritis Helicobacter Pilori negative. She received blood transfusions and than maltoferfol. The hemathological check up after 1 and 2 months of oral iron therapy showing no significant increase of hemoglobine (up to 9,5 g/dl); the hemoglobin electrophoresis excluded thalasemia syndromes and the gynecology check up did not reveal any problems in the area. The Demon Meigs syndrome was also excluded (consider because of the presence of liquid in the Douglas space). Following the administration of Venofer (injectable) the anemia was corrected. We considerd the iron absortion disturbances.The lab tests showed high levels of serum calcium (high) and serum phosphor (low) we considered a hyperparathyroidism, confirmed by the endocrinologist-according to the clinical data (poliuria,polidipsia,asthenia,bradicardia,constipation), lab data (FAS, calcium high, low pfosforemia,high levels of PTH 127 pg/ml(normal value<65), paraclinical data(the thyroid ultrasound revealed a nodular hypoecogen tumor with peri and intranodular vascularization situated posterosuperior from the left thyroid lobe, the bone densitometry revealed osteoporosis (-2,8)). The diagnose was Parathyroidian left superior adenoma; Primary hyperparathyroidism, secondary osteoporosis. The scintigraphy and CTscan (CI Parhon) confirm yhe parathyroid left lobe node situated at the superior thyroid border. The parathyroid adenoma was surgically removed. Under treatment with alfa D3 0,5μg/day and calcium 1 g/day-the levels of calcium, phosphor, FAS, PTH became normal. In the present the patient is not anemic. Conclusion The particularity of the case is the diagnosing of a primary hyperparathyroidism starting with the investigation of a feriprive anemia. The specialy literature describes anemia connected with hyperparathyroidism in one case due to iron deficiency and in another case due to maturation factors deficiency. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. EVOLUTIA IMPRESIONANTA A DOUA CAZURI CU MIELOM MULTIPLU REFRACTARE LA CHIMIOTERAPIE, CU COMPLICATII OSOASE MULTIPLE, SUB TRATAMENT CU VELCADE (BORTEZOMIB) - CAZUL 1 CU LUXATIE SI TELESCOPARE DE VERTEBRA C2, ABLATIE DE C3, GREFON OSOS DIN CREASTA ILIACA, FRACTURI COSTALE STANGI IV-XI; CAZUL 2 CU FRACURA SUBTROHANTERIANAFEMUR DREPT SIABLATIE TUMORAVERTEBRALATORACALAT9. Catana Alina (a), Boca Liliana (b), Secelean M. (b), Draghila Livia (d), Olteanu Ariela (d), Zaharie Alina (d), Zaharie S.(e),Mihaila R. (a), Deac M. (f), Flucus Ofelia (a),SolomonAdelaida(f) Catana I. F. (g) a-Compartiment hematologie, Spital Clinic Judetean Sibiu, b-Neurochirurgie, Spital Clinic Judetean Sibiu, cNeurochirurgie Cluj, d- Laborator, Spital clinic Judetean Sibiu, e- Anatomopatologie, Spital clinic Judetean Sibiu, fSectie Clinica Medicala II, Spital clinic Judetean Sibiu, g- Student an VI, M.G.,Arad

81

53 ani) care au beneficiat de terapia cu Velcade si putem spune ca aceasta a constituit pentru ei o terapie de salvare. L2-L5. Zaharie S. grefon osos tricotat din creasta iliaca stanga. Cazul II . Secelean M. Deac M. Draghila Livia (d).(e). The treatment with Velcade represents a new chance for the patients with MM 81 . Dupa doua cicluri Velacde 1. care au primit impreuna 3.) este o afectiune maligna de limfocit B. cNeurochirurgie Cluj. prognostic. Olteanu Ariela (d). In martie 2007 prezenta dureri osoase. M. cu osteoliza C5. permitand tratament cu Zometa. creatinina 1. Zaharie Alina (d). cu ablatie de corp vertebral (T 9). (b). statusul de performanta. refractare la antialgice. Cazul I: Un pacient diagnosticat in 2004 cu MM micromolecular. incluzand varsta.Arad Introduction MM is a maligne B limhocyte tumora. Concluzii: Optiunile terapeutice la acesti pacienti au fost limitate iar complicatiile osoase foarte grave. In martie 2007 apar osteolize vertebrale importante C3.. most of the patients with MM receive more than one therapy line and generally the effectives and the duration of the response diminishes with every line that is used. stadiul bolii. C6. predominant costale.sub care infiltratul medular a scazut sub 3 %. placuta cu 3 suruburi. Spital Clinic Judetean Sibiu.6mg/dl . d. Spital clinic Judetean Sibiu. patologia cardiaca nu a permis cure VAD. s-a intervent neurochirurgical pentru a se preveni tetraplegia ce era iminenta. clearance la creatinina 18. CASE2: RIGHT SUBTROHANTERIAN FEMUR FRACTUREAND SURGICAL REMOVAL OF T9.M. pacientul a recazut in martie2007 cand au aparut dureri atroce. Diagnosticat in iunie 2006 cu MM IgG. fara necesar de antialgice. In ianuare 2007 pacientul prezenta boala progresiva cu dureri osoase.Introducere: Mielomul multiplu (M. SURGICAL EXCISION OF THE C3 VERTEBRA AND REPLACEMENT WITH A PIECE OF THE ILIAC BONE. LEFT RIB FRACTURES (RIBS IV-XI). Flucus Ofelia (a). performing status.de omoplati. creatinina 2. necesitand administratre continua de Fentanil. Sansa de utilizare a acestui medicament a fost sansa de supravetuire a acestor pacienti. cardiostimulare electrica permanenta pentru boala de nod sinusal.1% of all cancers. fractura pe os patologic. Spital clinic Judetean Sibiu. F. sindrom de retentie azotata ( uree=125 mg/dl. S-a facut radioterapie cervicala 8 grey.SolomonAdelaida(f) Catana I. Tratamentul cu Velcade reprezinta o noua sansa pentru pacienti cu mielom.Laborator. corticoterapie.5 mg (1 flacom / adm).G. osteolize costale. VSH= 20mm/ora. stadiul III B. Spital clinic Judetean Sibiu.uree 43 mg/dl.5 gr/dl). 10% din afectiunile maligne.8 mg/dl. reprezentund a-2-a malignitate ca frecventa dupa LMNH. fSectie Clinica Medicala II. tasare si telescopare pe os patologic cu luxatie C2. g. Boca Liliana (b). S-au administrat cure Alexanian. infiltrare medulara 60% cu celule mielomatoase. depinde de mai multi factori.CASE1: LUXATION OF THE C2 VERTEBRA. fracturi costale stangi de la coasta 5 la coasta 11. cei mai multi pacienti cu mielom primesc in cursul bolii lor mai multe linii terapeutice si in general eficacitatea si durata raspunsului diminua cu fiecare regim folosit. representing 10% of all maligne conditions.Anatomopatologie. insuficienta renala cronica stadiul II. (a). fractura subtrohanteriana femur drept pe os patologic. sindrom anemic (9. Spital Clinic Judetean Sibiu. C4.Mihaila R. nefropatie mielomatoasa. componentul monoclonal a scazut cu 84%. e. durerile osoase au devenit suportabile. osteosinteza cu tija metalica Ender .second in frequency after the LMNH. factorii de prognostic.Student an VI.THORACALVERTEBRA Catana Alina (a). degree of disease. stadiul III. 1% din toate cancerele. Supravietuirea la 5 ani s-a imbunatatit mult in ultimi 5 ani datorita noilor agenti terapeutici.9 ml/minut. Alegerea unui agent sau combinatii. pareza plex brahial stang. functia renala s-a imbunatatit. Pentru primul pacient transplantul de maduva osoasa nu intra in discutie. The choice for one agent or combination depends on many factors including age. b-Neurochirurgie. VSH 103 mm/ h) s-au administrat doua cicluri Velacde 1 mg/m2. S-a practicat excizie vertebra C3. The surviving after 5 years improved very much in the last 5 years due to new therapeutical agents.3 mg/m2. THE IMPRESSING EVOLUTION OF TWO CASES OF MM RESISTANT TO CHEMOTHERAPY. insuficienta renala si afectarea cardiaca limita paleta terapeutica. doza ajustata datorita clearanceului renal-. Inceperea concomitenta a tratamentului cu Velcade (2 cicluri obtinute prin donatie de la firma Janssen Cilag). Material si metoda: Prezentam doua cazuri cu mielom multiplu (52 ani. osteolize extinse. (f).. (g) a-Compartiment hematologie. la care s-a obtinut un raspuns partial initial cu scaderea componentului monoclonal cu 65 % dupa care. a permis cuplarea celor doi pacienti.

left brachial plexus paresis.Adela Delcea UMF Craiova.Amelia Gaman.Daniela Cioroianu.5 g/dl hemoglobin).C6. nitrogen retention syndrome (urea-125mg/dl.40300mg/zi.LA PACIENTII CU POLICITEMIE VERA SI TROMBOCITEMIE ESENTIALA Gabriel Gaman. THE BENEFITS OF LOW DOSE ASPIRIN IN PATIENTS WITH POLYCYTHEMIA VERA AND ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA Gabriel Gaman. Conclusion The therapeutical choises(options) were limited for these patients and the bone complications were serious.Adela Delcea UMF Craiova. Case2: The patient was diagnosed in june 2006 with MM IgG stge IIIA. Incidenta accidentelor hemoragice a fost similara la cele doua loturi de bolnavi. and the renal insufficiency and cardiac pathology limited the therapy options. Pe un lot 112 pacienti cu Policitemie vera si Trombocitemie esentiala(69 pacienti cu Policitemie vera. the pain medication not being needed anymore.3x106 x3x3 saptamani)si simptomatic(Aspirina sau Trombo-Ass.. permanent electric cardiostimulation for sinus node disease. ESR 103mm/h)).5mg being administreted to the 2 patients together. In January 2007 the disease was progressive with pain and osteolisis of the ribs and scapulae. also the neurosurgical intervention was necessary in order to prevent the imminent tetraplegia.Moisa.3x106 x3x3 weeks)and symptomatic treatment(Aspirin or Trombo-Ass-40-300mg/day.9ml/min. The C3 vertebra was surgically removed and replaced with a piece from the iliac bone wich was fixed in place with 3 screws.creatinin clearance 18. In march 2007 important vertebral osteolisis of C5. Evenimentele hemoragice trombotice care au aparut la acest lot (perioada 1997-2007)au fost comparate cu evenimentele de acelasi fel inregistrate pe un lot similar de pacienti(55 pacienti cu Policitemie vera. Case1: The patient was diagnosed in 2004 with MM micromolecular.19 patients IFN-alfa.cu varste cuprinse intre 39 si 68 ani) a fost urmarita evolutia sub tratament specific(93 pacienti-Hidroxiuree. The patients chance of survival was the use of this medicine.L2-5. Two cycles of Velcade were administered 1mg/m2 (the dose was adjusted accordind to the renal clearance).creatinin 2.3 mg/m2 the CM droped 84%. composed of 112 patients diagnosed with polycythemia vera and essential thrombocythemia(69patients diagnosed with polycythemia vera. Initially a partial response was obtained the monoclonal component droping 65% after which there was a relapse in march 2007 when the patient presentend excruciating pain due to extended osteolisis mainly at the ribs. stage IIIB.43 pacienti cu Trombocitemie esentiala..C. ESR 20mm/h.the renal function improved (urea 43mg/dl. 39 pacienti cu Trombocitemie esentiala).Daniela Cioroianu.a fost ignorat sau administrat numai in primele zile de spitalizare.under the treatment. We have monitored the evolution under specific treatment(93 patients-Hidroxiuree.with ages between 39 and 83 . Cervical radiotherapy (8Gy) and corticotherapy were administred.Amelia Gaman. The simultaneous treatment of the 2 patients with Velcade (obtained through donation from the Janssen Cilag firm) was possible (1 viel3. rib fractures from rib 5-11. the patient needing continous Fentanyl administration. After 2 cycles of Velcade 1. surgical remual of the nineth thoracal vertebra. In marc 2007 the patient had bone pain. medular infiltrationwith mielomatose cell 60%.Moisa.The pain persisted in spite of the pain medication administreted. right subtrohanterian femur fracture (pathological bone fracture)-osteosinthesis with Ender metal .in doza medie de 170 mg/zi).lot la care tratamentul respectiv nu a fost prescris .. For the first patient was out of discussion. Comparind cele doua loturi s-a constatat o reducere semnificativa a manifestarilor de tip trombotic la pacientii care au urmat cu strictete tratament cuAspirina sau Trombo-ass. The medular infiltrate droped under 3 %. Alexanian cycles were administred the cardiac pathology did not permit the instituting of VAD cycles.8mg/dl. creatinin 1.cu dozele amintite.C. wich for them constituted a saving therapy. the rib pain becamebearable.in average dose of 170mg/day) of our study group.43 patients diagnosed with essential thrombocythemia. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BENEFICIUL ASPIRINEI IN DOZE MICI.6 mg/dl) wich allowed the administration of Zometa.19 pacienti-INF-alfa.Method and material We report two cases of MM(age 52 and 53) that benefited from the therapy with Velcade. pathological bone fracture anemia (9. cronic renal insufficiency stage II.

Daniela Cioroianu.25. Institutul Clinic Fundeni.Dolj.C. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INCIDENTA SINDROAMELOR MIELOPROLIFERATIVE CRONICE IN TRANZITIE LA PACIENTII CU POLICITEMIE VERA-METAPLAZIE MIELOIDALAPACIENTII CU POLICITEMIE VERA Amelia Gaman.with ages between 41 and 60) . According to American authors.Daniela Cioroianu.cu varste cuprinse intre 41 si 60 ani). THE INCIDENCE OF CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDER IN THE POLYCYTEMIA VERA MYELOID METHAPLASYTRANSITION Gabriel Gaman. The incidence of hemorrhagic events was similar in both groups of patients. De remarcat incidenta mare a transformarilor in LA in lotul pacientilor cu PV-MM(19 cazuri. Hemorrhagic and thrombotic events that occurred to this study group( in the period of time between 19972007)have been compared to similar events noticed on a group of patients(55 patients with polycythemia vera 39 patients with essential thrombocytemia) that haven't received this treatment (the treatment wasn't prescribed.Moisa. fiind sugerat de : -cresterea dimnsiumilor splinei(accentuarea splenomegaliei) -prezenta tabloului leuco-eritroblastistic -scaderea(scurtarea)hematocritului -fibroza medulara extensive(punctie medulara osoasa) -infarcte splenice.Ionica Bizoi-UMF Craiova. patients registered in the County Cancer Register .Moisa. Viorica Iacob.Gabriel Gaman. the presence of leucoerythroblastic blood picture. The transformation of PV-MM(19 cases.Ionica Bizoi UMF Craiova. it was ignored or it was administrated only during the first days of hospitalization). myelofibrosis with myeloid metaplasia (MMM) is considered to be a late-stage complication in long-term surviving patients with polycythemia vera (PV). Our aim was to evaluate the incidence of this condition on a group of 196 patients diagnosed in the Medical Clinic and the Haematology Clinic of Craiova or other Romanian Clinics.Clinica de Hematologie din Craiova sau alte centre din tara.25. extensive medullary fibrosis and splenic infarcts. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CORELATII INTRE PARTICULARITATILE CLINICE SI CITOMORFOLOGICE IN “HAIRY CELL LEUKEMIA” Violeta Moraru. we have noticed an important decrease of thrombotic events at the patients which strictly followed the treatment withAspirin and Trombo-Ass in the above-mentioned doses. Am cautat sa verificam incidenta acesrei entitati pe un lotr de 196 pacienti diagnosticati in Clinica Medicala I .Diagnosticul a fost stabilit dupa 9-22 ani de evolutie clinica a P vera. We noticed an increased incidence of acute leukaemia in the PV-MM patients group.Amelia Gaman. Daniela Ostroveanu. Dupa autorii americani MMM este considerata o complicatie tardiva ce face parte din istoria naturala a lungilor supravietuitori cu Policitemie vera.after 922 years of clinical evolution of PV.7%).C.16 wemen. Bucureşti 84 .68). Didona Vasilache.Adela Delcea.Dolj Diagnosticul de sindrom PV-MM a fost stabilit intr-un numar de 47 cazuri(37 barbati si 10 femei.Adela Delcea. Codruta Tatu. The PV-MM syndrome diagnosis was confirmed in 47 cases(37men. Comparing the two groups. depressed hematocrit values.Mentionam ca transformarea in LAa PV-MM s-a produs in intervalul 36-62 de luni de la stabilirea diagnosticului de PV-MM.pacientii intrati in evidenta registrului regional de Oncologie . The diagnosis was suggested by spleen enlargement (increased splenomegaly). Clinica de Hematologie.5%) into acute leukaemia occurred in a period of 36-62 months from the diagnosis moment.

The laboratory test result show that:50%Hb<10g/dl.tipul convulut~18% si tipul identat~8%.INTRODUCERE: Leucemia cu “celule cu peri”.~18% convolutional type.)Din punct de vedere morfologic tipul de nucleu ovoid~74%. REZULTATE: Din acest lot 14% sunt femei si 86% sunt barbati. Kaplow) at~88% from the patiens. 38% thrombocytopenia(<50. Chitochimic: TRAP pozitiv la 98% dintre bolnavi. FAL crescut peste limita superioara a normalului (100 U Kaplow ) la~88% la la 88 % dintre pacienti. Metoda: Studiul a fost efectuat pe un lot de 50 de bolnavi internati in Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni in perioada 1998-2007.clasificarea in functie de aspectul nucleului si monotorizarea bolii.pancitopenie frecventa si prezenta de celule mononucleare anormale in sange. Bucharest Introduction: Hairy celles leukemia is a rare form of cronical limphoproliferation characterizated by frequent splenomegaly and frequent pancitopeny and by the presence of abnormal mononuclear cells in the blood. Daniela Ostroveanu.clasification term the aspect of nucleus and the detection of the disease.68%Leucopenie (<4.<20% (at 24%) Conclusions:The results on the studied percentage confirm: -The illness prevails to the male sex -Morphologicaly.20-50%(at16%).splina.maduva osoasa.clinical 40% suffer from a light form of spleenomegalia (<5) and 32% suffer from a severe form of it (. Fundeni Clinical Institute. Codruta Tatu. <<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> VALOAREA TESTULUI COLONIILOR DE CELULE HEMATOPOIETICE IN VITRO IN PRACTICA 85 . CORRELATIONS BETWEEN CLINICALAND CITO-MORPHOLOGICAL PARTICULARITIES IN “HAIRY CELLS LEUKEMIA” Violeta Moraru. Method: The study have been done on 50 seek people hospitalised to the Clinical Research Institute Fundeni.< 20 % (la 24 % dintre pacienti ). CONCLUZII: Rezultatele pe lotul studiat confirma: -Boala predomina net la sexul masculin -Morfologic tipul de nucleu ovoid este predominant colerat cu o durata medie de supravietuire mai mare -Neutropenia este trasatura hematologica majora a bolii -Scorul FAL mult crescut(>180 u K)la majoritatea pacientilor -Izoenzima 5 a fosfatazei acide rezistenta la denaturarea cu acid tartric are specificitate mare -Biopsia de os-obligatorie pt diagnosticul.the type of ovoid nucleus predominates correlated with a longer survival period -Neutropenia is the major hematological feature of the illness -The FAL is highly over (180uk) at most patiens -The bone biopsy-obligatory for the diagnostic.5). Histology: the amount of infiltrarion of marrow was variable:>50%(at 60% from the patiens).66%Neutropenie (12%-Ne<1500/ul si 54%Ne<1. marrow of bone and spleen. Result:_From this lot of individuals 14% are female and 86% male. Histologic gradul de infiltrare al maduvei osoase a fost variabil:>50%(la 60% dintre pacienti) 20-50%(la 20 -50%(la16% dintre pacienti). DATELE DE LABORATOR au evidentiat:50% Hb<10g/ul.68%leucopenia(<4000ul) 66% 66 66 66 %neutropenia (12%Ne<1500/ul and 54% Ne<1000/ul.58% hepatomegalie. Viorica Iacob Clinic of Hematology. 26%ADENOPATII.~8% sameness type.38% trombocitopenie(<50.000/ul).000/ul.000/ul) . Didona Vasilache.000/ul).clinic 40% au splenomegalie usoara(<5cm) si 32% splenomegalie marcata(>5cm) . From the morphological point of view:~74% the ovoid nucleus type. Citochemical: -positiv trap at 98% from the ill persons -high FAL over the superiour limit of normal (100U. between 1998-2007.26% adenopatii. 58% hepatomegalia.HAIRY CELL LEUKEMIA (HCL) este o forma rara de limfoproliferare cronica a adultului caracterizata prin splenomegalie.

metilceluloza sau fibrina) pot genera colonii (clone) granulocitare. The aim of this project is to develop a standardized method to appreciate the growth pattern of the graft. Cells from 39 grafts were prepared for cultivating in semi-solid medium just after harvesting. the most important is to obtain in vitro hematopoiesis cell cultures. Aglomerarile de mai mult de 40 de celule s-au considerat colonii.TRANSPLANTULUI DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE A. Culturile au fost incubate1214 zile la 37oC in atmosfera de 5%CO2 si umiditate maxima.077g/ml. intr-un amestec ficoll-hypaque cu densitate de 1. The two main goals of this treatment approach are to substitute the deffective hematopoiesis (inssuficient or neoplastic) and to allow an aggressive treatment which produces a prolonged or deffinitive myelosupression in order to eradicate the malignant cell clone.D. iar acelea formate din mai putin de 40 de celule s-au considerat grupuri (clusters). Puscariu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. 86 . Ipoteza de lucru este aceea prin care modelul de crestere a coloniilor de celule hematopoietice in vitro si studiul celulelor formatoare de colonii granulo-monocitare (CFC-GM) si a celulelor formatoare de colonii eritroide (CFC-E si CFC-EB) permite anticiparea refacerii hematopoiezei in vivo la pacientul transplantat si atribuirea standardului de calitate grefonului recoltat. Moicean. Din anul 2000 aceasta metoda modificata dupa standardele laboratoarelor de referinta din strainatate. incapabile de a reface hematopoieza. Bucuresti Tehnica de clonare a celulelor progenitoare ale tesutului hematopoietic in vitro in vederea obtinerii unui anumit tip de colonii celulare a fost imaginata in urma cu cativa zeci de ani. Dupa doua spalari succesive celulele au fost resuspendate in mediul de cultura si au fost numarate intr-o camera de numarat (hemocitometru). ceea ce ar putea fi explicat printr-un numar mare de celule in apoptoza recoltate. The main steps of a stem cell transplantation are: obtaining a good graft. T. intervalul de timp asteptat pana la grefare fiind comparabil cu cel obsevat la grefoanele cu numar mare de celule recoltate (7 11 zile). the stem cell transplantation itself and early and late medical care after transplantation. Institutul Clinic Fundeni. Numarul de CFC-GM este factor de prognostic de mare fiabilitate pentru capacitatea de refacere a hematopoiezei de catre grefonul transplantat VALUE OF HEMATOPOIETIC COLONIES IN VITRO ASSAY FOR HEMATOPOIETIC STEM CELLS TRANSPLANTATION PRACTICE. The outcome of a patient who has undergone a bone marrow transplantation depends critically on the quality of the graft. in prezenta factorilor de crestere hematopoietici. preparing the patient for receiving and accepting the transplantation procedure. Institutul Clinic Fundeni. The growth pattern of the hematopoietic cell colonies in vitro is an important prognostic factor for transplanted patients. we can evaluate in vitro growth modalities of the graft cells and the potential for in vivo recovering of the hematopoiesis.D. Dupa calcularea numarului de celule pentru o placuta de cultura. megacariocitare si limfocitare in prezenta unor factori stimulatori specifici (factori de crestere hematopoietici). Material and methods: Between 2000 2005 peripheral stem cells grafts was harvested from 19 patients with malignant hematopoietic diseases and from 4 related donors. A. S-a observat ca progenitorii hematopoietici introdusi in medii de cultura semisolide (cu suport de agar. In Romania metoda amintita a fost adaptata si aplicata in laboratorul de hematopoieza al Institutului Clinic Fundeni in anul 1980 pentru studiul unor afectiuni hematologice clonale. Material si metoda: In perioada 2000 2005 au fost efectuate teste de viabilitate cu albastru de tripan la celulele recoltate in grefoanele a 19 pacienti cu boli maligne hematologice si la 4 donatori sanatosi de celule stem hemtopoietice. s-au cultivat celulele in monostrat de metilceluloza. Intr-un caz s-a observat o discrepanta intre numarul crescut de celule CD34+ in grefonul recoltat numarate prin tehnica citometriei in flux si numarul extrem de scazut de colonii in cultura. Harvested mononuclear-cells were separated in density gradient ficoll-hypaque mixture. este aplicata si pentru testarea capacitatii functionale a celulelor grefonului conservat prin congelare contolata in azot lichid in vederea transplantarii in Departamentul de Transplant Medular. Bucuresti Modern treatment of hematologic diseases comprises also stem cell transplantation. monocitare. eritroide. Rezultate: In 3 cazuri de grefoane cu numar mic de celule CD34+ numarul de colonii obtinute in vitro a fost foarte bun. Din esantionul recoltat celulele mononucleare au fost separate in gradient de densitate. Of these. In this way. Moicean. Pentru citirea coloniilor aparute s-a folosit un microscop inversat. T. The graft is a stem cell concentrate obtained frequently from hematogenous bone marrow or from peripheral blood. Puscariu Centrul de Hematologie si Transplant Medular. There were developed different strategies for appreciating the grafts quality. Celulele din 39 de grefoane au fost pregatitite pentru a fi cultivate in mediu semisolid imediat dupa recoltare.

Adrian Wolf 1. Then they were two times washed and suspended again in culture medium and counted in hemocytometer. în vîrstă de 64 de ani din Tîrgovişte. Examenul citomorfologic al aspiratului medular pe frotiuri colorate Giemsa a decelat aceleaşi celule blastice cu aspect slab diferenţiat sau limfoid. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DISCORDANŢĂ ÎNTRE ASPECTUL MORFOLOGIC ŞI CEL IMUNOFENOTIPIC AL BLAŞTILOR ÎNTR-UN CAZ DE LEUCEMIEACUTA-PREZENTARE DE CAZ Delia Mut Popescu1. Bucureşti. Doina Barbu1. cu un aparat Becton-Dickinson. coloraţia pentru mieloperoxidază fiind pozitivă la nivelul blaştilor medulari iar coloraţia PAS fiind negativă pentru aceleaşi celule. decelînd un procent asemănător de limfoblaşti. a fost realizată imunofenotiparea celulelor din aspiratul medular prin citometrie în flux în laboratorul de citometrie în flux din cadrul Clinicii de Hematologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. Silvana Angelescu1. the cells were cutivated in methylcelulosis monolayer with hematopoietic growth factors. The in-vitro GM-CFU number is a good prognostic factor for engraftment after hematopoietic stem cell transplantation. fiind observată leucocitoză cu 90% limfoblaşti. Results: In 3 fable grafts (low number of CD34+ cells) the number of in vitro colonies was high and the time until engraftment in vivo was as that found for high number of in vitro colonies grafts. due to a high number of apoptotic cells harvested. Anca Roxana Lupu1. CONCLUZII: Particularitatea cazului constă în discordanţa care a existat. Din motive obiective. probabil M1. An inversed microscope was used for results reading.density 1. examenul citochimic al celulelor medulare pe frotiuri de aspirat medular colorate PAS şi pentru mieloperoxidază. un rol esenţial îl deţin investigaţiile paraclinice. În laboratorul de morfologie al Clinicii de Hematologie din Spitalul Clinic Colţea Bucureşti au fost efectuate hemoleucograma cu examen al frotiului de sînge periferic colorat Giemsa. REZULTATE: Frotiul de sînge periferic l-a confirmat pe cel de la Spitalul Judeţean Tîrgovişte. Imunofenotiparea celulelor leucemice prin citometrie în flux poate face lumină în cazurile dificil de interpretat ca aspecte morfologice. Suspiciunea de diagnostic a fost ridicată pe baza hemoleucogramei şi a frotiului de sînge periferic efectuate în Clinica Medicală a Spitalului Judeţean Tîrgovişte. Coloraţiile citochimice infirmă aspectul morfologic limfoid al blaştilor. Simona Crintea1. Horia Bumbea2 1Clinica Hematologie. Spitalul Clinic Colţea. s-a putut folosi doar un panel restrîns de anticorpi monoclonali. Bucureşti. Knowing the cells number for each culture-plaque. mai ales examinarea sîngelui periferic şi măduvei osoase hematogene din punct de vedere morfologic dar şi imunofenotipic. boli neoplazice ale celulelor stem hematopoietice. examenul citomorfologic al frotiurilor de aspirat medular colorate Giemsa. De asemenea. trimisă în ianuarie 2007 de la Spitalul Judeţean Tîrgovişte în Clinica de Hematologie a Spitalului Clinic Colţea cu diagnosticul de leucemie acută limfoblastică.S. în ceea ce priveşte celulele blastice. MATERIALE ŞI METODE: Prezentăm cazul pacientei F. Prin citometrie în flux a fost identificată o populaţie blastică în procent de 94% ce sugera diagnosticul de leucemie acută mieloblastică. The mass with more than 40 cells was a colony and that with less than 40 cells was a cluster. România 2Clinica Hematologie. SimonaAvram1. In one case we found a discrepancy between the high number of CD34+ cells counted in flow-citometry and the low number of in vitro GM-CFU. România INTRODUCERE: În diagnosticul leucemiilor acute. între aspectul 87 . Nicoleta Berbec1. Spitalul Universitar de Urgenţă. The culture were incubated at 37oC and 5%CO2 and maximum humidity 12-14 days.077g/ml.

2003 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEUCEMIE ACUTĂ PROMIELOCITARĂ ASOCIATĂ CU SINDROM DE COAGULARE INTRAVASCULARĂ DISEMINATĂ-PREZENTARE DE CAZ Delia Mut Popescu1.A. BIBLIOGRAFIE 88 . Bucureşti. examinare morfologică a măduvei osoase hematogene prin frotiuri de aspirat medular colorate Giemsa. internat în Clinica Hematologie Spitalul Clinic Colţea Bucureşti prin transfer de la Spitalul Judeţean Constanţa-Clinica Medicală. din Constanţa. Hematologie. Carmen Şaguna1. Imunofenotiparea celulelor din aspiratul medular prin citometrie în flux a fost efectuată în Clinica Hematologie-Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.morfologic din coloraţia Giemsa pe de o parte şi aspectul citochimic şi imunofenotipic pe de altă parte. Bucureşti 2Clinica Hematologie. CONCLUZII Gravitatea cazului încă de la debutul clinic. teste de hemostază. probabil M1. Pacientul a fost internat prin transfer în Clinica Hematologie-Spitalul Colţea Bucureşti. Spitalul Clinic Colţea. 11 th Ed. Imunofenotiparea acestor celule prin citometrie în flux. pacientul s-a prezentat în octombrie 2006 cu febra. fiind subliniat încă o dată rolul imunofenotipării în stabilirea cu certitudine a naturii blaştilor.). subliniază importanţa efectuării unor investigaţii paraclinice complete imediat după prezentarea unui pacient avînd leucemia acută ca diagnostic de suspiciune. Adrian Wolf 1. REZULTATE La Spitalul Judeţean Constanţa. Editura Medicală. Spitalul Universitar de Urgenţă. folosind un panel restrîns de anticorpi. sugerează imunofenotip de promielocit. In sîngele periferic au fost decelaţi 28% mieloblaşti. 1999 Wintrobe. stabilirea rapidă a tipului exact de leucemie acută şi a complicaţiilor fiind extrem de importante pentru salvarea vieţii pacientului. Interpretată iniţial ca o leucemie acută limfoblastică în două laboratoare de hematologie diferite. Această formă de leucemie are o evoluţie clinică şi caractere biologice diferite faţă de alte leucemii acute mieloblastice iar asocierea acesteia cu sindromul de coagulare intravasculară diseminată îi conferă o gravitate deosebită. BIBLIOGRAFIE Păun Radu (sub red. MATERIALE ŞI METODE Prezentăm cazul pacientului D. Silvana Angelescu1. Horia Bumbea2 1Clinica Hematologie. odinofagie. Se instituie tratament specific acestui tip de leucemie acută. evoluţia pacientului fiind favorabilă. unde. Anca Roxana Lupu1. hipertrofie amigdaliană şi sindrom hemoragipar cutaneo-mucos sever. SimonaAvram1. cu un aparat Beckton Dickinson. în vîrstă de 17 ani. tratament al coagulării intravasculare diseminate şi tratament antibiotic.s Clinical Hematology.Tratat de Medicină internă. Bucureşti INTRODUCERE Leucemia acută promielocitară (M3 FAB) reprezintă un subtip de leucemie acută mieloblastică caracterizată prin proliferarea în măduva osoasă hematogenă a unor promielocite atipice. diagnostic susţinut şi de răspunsul bun la terapia specifică acestui tip de leucemie. etc. ulterior a fost confirmată ca leucemie acută mieloblastică. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. examenul citomorfologic al aspiratului medular decelează 80% promielocite atipice. Pacientul a fost investigat în Clinica Hematologie-Spitalul Colţea atît prin examen clinic cît şi din punct de vedere paraclinic: hemogramă cu frotiu de sînge periferic. Aspectul frotiului de sînge periferic şi testele de hemostază prezintă modificări caracteristice coagulării intravasculare diseminate. Hemoculturile efectuate evidenţiază Pseudomonas. Doina Barbu1.

Toţi cei 3 bolnavi cu spenomegalie compresivă au prezentat ameliorare evidentă a simptomatologiei. A number of patients with advanced CLL develop refractory splenomegaly and pancytopenia. and improvement in immune. iar la unul nu s-a modificat. Durata medie a supravieţuirii post splenectomie a fost de aprox 32.2% s-au dovedit refractare la corticoterapie plus chimioterapie antineoplazica motiv pentru care s-a practicat splenectomia. 1999 Wintrobe. *Dept. Din 5 bolnavi cu PTI doi au prezentat reveniri la valorile normale ale numărului de plachete după splenectomie.Păun Radu (sub red. This syndrome often responds to effective chemotherapy with nucleoside analogs or CHOP-type regimens. Material si metoda.Badea#. Chiar daca aceasta lista te poate speria. 89 . hypersplenism. of Hematology. O parrte din bolnavii cu LLC în stadii avansate dezvoltă splenomegalie şi pancitopenie refractară ce răspunde uneori la derivaţii depurină sau la CHOP. 2003 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< folosite la tratarea primului cancer. *Disciplina de Fiziologie.Amelia Genuche¤.81% şi citopeniile severe nonimune 2. Impactul asupra supravieţuirii este incert dar ameliorarea parametrilor sanguini permite administrarea unor doze eficiente de droguri mielosupresoare The SPLENECTOMY IN chronic lymphocytic leukemia M. dar 2 bolnavi au prezentat morbiditate postoperatorie semificativă. ¤Dept.000/mm3 la alţi doi. has not been clearly demonstrated. Doriana Duţă# #Clinica de Hematologie. controlul hipersplenismului ameliorarea citopeniilor imune refractare şi chiar o ameliorare a supravieţuirii globale.2 ani. Univ. control of hypersplenism. 4 au prezentat creşteri ale valrii Hb de peste 2 gr/dl mce au persistat mai mult de 2 luni. A number of studies have suggested hematologic and survival benefits from splenectomy in patients with CLL. a depăşit valoarea de 50.mediated cytopenias. hipersplenismul şi splenomegalia simptomatică este pus la indoială de unii cercetători. ¤Disciplina de Medicină Interrnă.2 years.of Physiology.Tratat de Medicină internă.s Clinical Hematology. Beneficiul splenectomiei efectuată pentru complicaţiile leucemiei limfatice cronice LLC. Suggested benefits include removal of the major site of disease.7 ani iar perioada medie de urmărire de 5. trombocitopenia imună (PTI). Vârsta medie la diagnostic a fost de 62. Dintre cei 7 bolnavi cu AHAI la doi s-a normalizat valoarea Hb. Hematologie. Rezultate. 11 th Ed.42%. trebuie sa ai foarte clar in minte si beneficiile pe care chimioterapia le poate aduce in viata ta. Dintre acestea 4.Amelia Genuche¤. iar 1 caz nu a raspuns. Editura Medicală. The lot contains 165 CLL patients under the care of the Hematology Clinic of Craiova enrolled in the period of 1990-2006. performed for complications of chronic lymphocytic leukemia (CLL) including autoimmune hemolytic anemia. Concluzii. Bucureşti. of Internal Medicine. thrombocytopenia. în LLC prin remisiunile şi durata acestora în cadrul citopeniilor şi prin ameliorarea simptomelor mecanice. inclusiv anemia hemolitica autoimună (AHAI). Daniela Badea*. Mortalitatea postoperatorie a fost nula. Cea de-a doua indicaţie a splenectomiei a reprezentat-o compresiunea mecanica 1. The mean age at diagnosis was 62.). The benefit of splenectomy. Materials and methods.7 years. Doriana Duţă# #Dept. Consideram splenectomia ca o metodă terapeutică eficientă. Daniela Badea*.5 luni. Durata medie a răspunsului a fost în medie de 24.Badea#. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. and the average follow-up was 5. Lotul cuprinde un numar de 165 de bolnavi cu LLC aflaţi în evidenţa Clinici de hematologie Craiova înrolaţi în perioada 1990-2006. Vei putea trai cel putin zece ani fara probleme! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rolul Splenectomiei ÎN LLC M. Un număr de studii sugerează beneficiul splenectomiei prin eliminarea unei zone majore de boală. Univ de Medicină şi Farmacie Craiova Introducere. Din totalul de 165 de cazuri de LLC 7.1 luni. of Medicine and Pharmacy Craiova Introductions. and symptomatic splenomegaly. Procedura terapeutică este asociată cu mortalitate şi morbiditate redusă.87 % au prezentat citopenii imune.

77%) şi sunt de sex masculin (66. multiple myeloma and acute lymphoblastic leukemia. de stomac sau de vezică urinară. Rata evoluţiei către o malignitate hematologică este de 2. chimioterapia administrată. We found splenectomy to be efficacious in providing durable remissions of refractory cytopenias and in relieving symptomatic splenomegaly in the majority of patients with CLL. gastrice. precum fumatul sau expunerea la soare. dar şi hematologice precum leucemia acută non-limfoblastică. Univ. Cea de-a doua neoplazie apare mai frecvent la sexul masculin si în stadiile avansate ale proliferării limfoide. Diagnosticul celei de-a doua malignităţi a fost evidenţiat in primul an de la diagnosticul limfoproliferarii cronice (LLC) la un bolnav.42%).1 months. Rata apariţiei celei de-a doua neoplazii solide în lotul nostru de bolnavi cu LLC a fost de 3. of Medicine and Pharmacy Craiova Second malignancies are frequent complications in patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). Duration of response lasted for a mean period of 24. Malignităţile dezvoltate sunt comune ca formă histologică şi localizare: LMNH cu celulă mare B. Patogena celei de-a doua neoplazii poate lua în calcul imunodeficienţa asociată LLC. cerebral.42% : 2 LMNH cu celule mare şi câte un caz de leucemie prolimfocitară şi boală Hodgkin cu predominenţă limfocitară forma nodulară. Daniela Badea*. infecţiile virale.Badea#. Studiul nostru retrospectiv relevă că riscul dezvoltării unei neoplazii secundare în LLC este modest dar semnificativ 5.Badea#. neoplasme bronho-pulmonare. neoplasm laringian. Among 7 patients with immune anemia a level was normalized in 2. În primele trei localizari trebuie avut în vedere rolul carcinogenetic al fumatului.Amelia Genuche¤.Results. Conclutions. Rezultate. platelet count was normalized in 2.71% alkilante. 57. Majoritatea bolnavilor cu evoluţie către cea de a doua malignitate au fost in stadii avansate III-IV (77.Amelia Genuche¤. *Disciplina de Fiziologie. of Hematology. 3 dintre aceştia fiind fumători.of Physiology. de prostată şi sân. Concluzii. the improved peripheral blood counts may allow the administration of adequate doses of myelosuppressive chemotherapy.4%. 90 . improved in 2 and was unchanged in 1 case. Material si metoda. vârsta bolnavilor etc.5 months. Asociat există şi o creştere mdestă dar semnficativă a malignităţilor non limfoide/solide melanom malign.14% au primit secvenţial şi analogi de purină. Although the impact on survival is uncertain. The second indicator of splenectomy was mechanical distress (1. There was no operative mortality but 2 patients had significant post-operative morbidity. numărul de noi cazuri (2) fiind constat pentru celelalte intervale de timp respectiv 1-3 ani 4 7 ani şi peste aceasta durata.7 ani iar perioada medie de urmărire de 5. Pare prudent ca bolnavii cu LLC sa evite expunerea la stimuli cu potenţial carcinogenetic. All 3 patients with mechanical distress were relieved of their symptoms. şi câte un caz de neoplasm gastric. mielom multiplu şi rar leucemie acută limfoblastica. boală Hodgkin. From the total of 165 cases of CLL 7. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Leucemia limfaticĂ CronicĂ ŞI malignitĂŢIle secundare M. Univ de Medicină şi Farmacie Craiova Introducere Malignităţile secundare reprezintă o complicaţie relativ obişnuită în evoluţia LLC . ¤Disciplina de Medicină Interrnă.2% proved to be refractory to corticotherapy and chemotherapy which is why splenectomy was applied.2 ani. Vârsta medie la diagnostic a fost de 62. Patients with this leukemia may develop diffuse large cell lymphoma (known also as Richter's syndrome). The procedure is associated with a low perioperative mortality and modest morbidity. înrolaţi între 1990 şi 2006 ce aparţin unui singur centru (Clinica de hematologie Craiova).87% demonstrated immune cytopenias. From these 4.03%: 2 neoplasme bronho-pulmonare. Narcisa Frăticiu# #Clinica de Hematologie.66%). Studiul nostru cuprinde un număr de 165 bolnavi cu LLC. cancers of the larynx. Significantly increased risks of solid cancers in CLL was also modestly but significantly elevated: malignant melanoma. improved in 4 and showed no change in 1 case. Mean survival after splenectomy was 32. of Internal Medicine. Daniela Badea*. Among 5 patients with immune thrombocytopenia. Narcisa Frăticiu# #Dept. bronho-pulmonar. The second malignancy IN chronic Lymphocytic leukemia M. ¤Dept. *Dept.81%) and non-immune cytopenias (2. Bolnavii cu acest tip de leucemie pot dezvolta LMNH cu celula mare B cunoscut şi ca sindrom Richter. Hodgkin's disease. prolymphocytic leukemia. iar un singur caz a primit numai fludarabină. Terapia primită anterior diagnosticului celei de-a doua neoplazii a cuprins in 65. the lung.

The rate of appearance of the second malignancy was 3.7 years. the number of new cases was two for the other time periods: 1-3 years. The diagnosis of the second malignancy was made in the first year of the diagnostic of the CLL. prostate. and the average follow-up was 5.2 years. Materials and methods.45%). The therapy contained 86. The second neoplasm was more frequent in males and in the advanced stages of the disease.71% in alkylating drugs. The majority of patients who evolved towards the second malignancy was in the advanced stages III-IV (77.42%: two LMNH with large cells and a case of prolymphocytic leukemia and Hodgkin's disease.03%: two lung cancers and a case of gastric. 4-7 years and throughout this period.brain. stomach and bladder. 57. in persons with CLL. Our data indicate that the overall risk of developing a second cancer is modestly but significantly elevated (5. The lot contains 165 CLL patients under the care of the Hematology Clinic of Craiova enrolled in the period of 1990-2006. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 91 . and breast.66%). It would also seem prudent to urge patients with CLL to avoid exposures to carcinogens such as tobacco smoke and excessive sunlight. The mean age at diagnosis was 62. The rate of evolution towards a hematological malignancy is 2. The hematological and solid malignancy was common in regard to the type and localization: LMNH with large cells and lung cancer.14% received sequential and purine analogs and one case received only fludarabine. Conclusions.77%) and was males (66. In the first three cases we must take into account the carcinogenic role of smoking. Results.

caderea parului.Ana Maresescu. Poti sa vrei sa faci lucrul potrivit si chiar sa doresti sa il faci din motive juste.atunci care e solutia? O data trait timpul e pierdut definitiv. modificarea aspectului pielii. Bucuresti Viitorul. nu mai este ceea ce eram obisnuiti sa fie. Pacientii aflati in tratament antineoplazic prezinta cel mai frecvent: oboseala. Speram ca fiecare dintre noi va reusi sa se concentreze la propria-i constiinta daruind sin focul sau interior. lumina si caldura lumii care il inconjoara. Oamenii care-si asculta constiinta si traiesc asa cum le dicteaza ea. dar toti pot beneficia de ea si cu o pregatire adecvata se pot bucura de ea. pierderea poftei de mancare. In marea majoritate a cazurilor. trebuie sa ai foarte clar in minte si beneficiile pe care chimioterapia le poate aduce in viata ta. Marcela Toma Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. Degeaba insa daca nu aplici principiile corecte. chiar in cadrul aceleiasi "combinatii" de medicamente. Schimbarea este o oportunitate atat pentru sucees cat si pentru esec. afte bucale. Chiar daca aceasta lista te poate speria. Institutul Clinic Fundeni. tulburari nervoase periferice. mai inteligent si mai repede. Au un simt aproape sacru al „responsabilitatii” de a contribui semnificativ si la calitatea vietii altora. Bucureşti Curele de chimioterapie sunt insotite adesea si de efecte secundare neplacute. greata . Daniela Olareanu. EFECTELE CHIMIOTERAPIEIASUPRABOLNAVILOR DE LEUCEMIE Mariana Filip Mariana Marinică. afectarea maduvei osoase hematogene (cea care fabrica celulele sanguine). Scoicilor nu le place prea mult nisipul. Laura Oprea Spitalul Clinic Judetean Sibiu Compartiment Hematologie 92 . Marcela Dumitrescu Centrul de Hematologie şi Transplant Medular “Stefan Berceanu”. Daca lucrand mai mult. Vei putea trai cel putin zece ani fara probleme! ROLUL ASISTENTEI MEDICALE DE HEMATOLOGIE IN ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANTA A PACIENTILOR Dorina Tilihoi.voma. Sa ne concentram pe alternativa succesului si sa-i incurajam si pe altii sa faca la fel. care difera foarte mult de la o persoana la alta. pulmonare (bleomicina. diaree sau constipatie. "neplacerile" cauzate de tratament sunt autolimitate.COMUNICARI ASISTENTE MEDICALE ROLUL PROFESIONAL IN MANAGEMENTALASISTENTEI MEDICALE Doina Mircea Eugenia Bontea. Unii oameni se dezvolta prin schimbare. organismul reusind sa se recupereze integral inainte de cura urmatoare . nu rezolvam nimic. Sunt atatea lucruri pe care le putem face pentru a le schimba in bine. dar fac perle minunate din el.acesta fiind si scopul distantarii de cateva saptamani intre doua cure consecutive. busulfanul). Nu trebuie insa ignorate efectele secundare ireversibile ce se instaleaza insidios ducand la instalarea unor leziuni cardiace (adriamicina). nu se gandesc niciodata sa actioneze conform oglinzii sociale si nu-si extrag siguranta din faptul ca sunt ocupati clipa de clipa. Institutul Clinic Fundeni. de aceea trebuie sa invatam sa il folosim cu intelepciune. nu au satisfactii iluzorii. nervoase (vincristina) etc. iar altii mai degraba o evita. Este posibil ca la distanta de ani de zile sa apara un al doilea cancer indus de medicamentele folosite la tratarea primului cancer. renale (cisplatinul). Nimeni nu-ti poate spune cu exactitate care vor fi simptomele si ce amploare vor avea. indiferent de amploarea Sferei noastre de Influlenta.

THE ROLE OF NURSE TO CREATEASAFE ENVIRONMENT FOR PATIENTS IN HEMATOLOGY SECTION Dorina Tilihoi. de vointa de a ajuta si de o deschidere fata de altii. ACCIDENTE POST TRANSFUZIONALE SI CONDUITAAISITENTEI MEDICALE IN PREVENIREALOR Nela Constantin Sanda Ristea. De multe ori preocuparea asistentei este mai degraba centrata asupra sarcinilor de indeplinit decat asupra persoanei bolnave. Pericolul cel mai mare il constitue necunoasterea indicatiilor si limitele acestei metode de tratament. puts an end to his worries and comfort him.Ana Maresescu. in prezent una dintre metodele de tratament cu cele mai grave riscuri. Cele mai întâlnite forme de hemofilie (hemofilia A şi B) au la bază deficitul de factor VIII 93 . mai ales in cazul pacientilor in stare grava cu multe tratamente cand asistenta este supraaglomerata. In the act of nursing. il asculta. Daniela Olareanu. Laura Oprea County Clinical Hospital Sibiu Hematologic Section “We take with us only the good we've done” Saint-Lambert The hematological diseases.She also emphasizes with him.This fact happens especially when the nurse take care of patients in critical condition because the medical tasks are so many and she is overcrowded. Institutul Clinic Fundeni. Aceasta lucrare va evidentia cateva din accidentele transfuzionale si conduita necesara adoptata de om pentru solutionarea si nu in ultimul rand evitarea lor. sa semnaleze imediat medicului eventualele accidente imediate sau tardive ale acesteia. Bucureşti Hemofilia este o boală cunoscută încă din antichitate. That's why. il incurajeaza si ii comunica acestuia intelegerea sa empatica.“Nu luam cu noi decat binele pe care l-am facut” Saint-Lambert Bolile hematologice. In cursul ingrijirilor asistenta discuta cu pacientul. De aceea pentru a asigura un climat de siguranta a pacientului asistenta trebuie sa fie capabila de disponibilitate. raspunde la intrebarile sale.o conditie a calitatii actului medical. Georgeta Vlad Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. the nurse talks with the patient. respect reciproc. This kind of contact is a pretext to realize a trust wordly relationship based on mutual respect which confers a human touch to the act of nursing the condition of a qualified medical act. Many times the nurse's concern is pointed over the medical tasks rather than the person she has to cure. Institutul Clinic Fundeni. the nurse must have the disponibility and the desire to help and keep an open-mind towards the others. mai ales cele care presupun chimioterapie si spitalizari dese si indelungate nu sunt usor de suportat si de acceptat de catre pacient si au un impact puternic asupra acestuia. ceea ce confera ingrijirilor un caracter uman . in order to create a secure environment for the patient. Personalul medical trebuie sa respecte anumite reguli atat inainte cat si in timpul transfuziei. Acest contact cu pacientul este un pretext pentru a realiza relatii de incredere. Aceasta este o afecţiune congenitală ce se manifestă prin deficitul de factori de coagulare. especially those who need chemotherapy with often and long spitalization are not easily accepted by the patient and they have a great impact over him. INGRIJIREAPACIENŢILOR CU HEMOFILIE Lenuţa Bratu Cornelia Ciocâlteu. Ecaterina Stoica Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. Bucureşti Transfuzia de sange este. si sa adopte o conduita necesara pentru a putea restabilii starea pacientului sau chiar pentru a-i putea salva viata. answers to his questions.

SPO2. de a administra tratamentul cu antialgice.F GEORGIANATUDOR-AS.a. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN MONITORIZAREA TULBURARILOR CARDIACE LA PACIENTII IN PROCEDURA DE TRANSPLANT VIORICAMANEA-AS. hemostatice şi substituienţi pentru corectarea deficitului de factori. informatii de specialitate si conduita terapeutica de urgenta. mielom multiplu. calculul balantei hidrice la 12 si 24 ore. asistentele medicale sunt implicate direct in sesizarea si recunoasterea simptomelor cardiace. folosit în cazurile în care terapia cu Fludara nu a dat rezultate. pericardita. solicitarea urgenta a prezentei medicului curant sau dinATI. limfoame.A. avand efecte de lunga durata. boli valvulare. Cu profilaxie şi premedicaţie adecvată. Obiective: interventia rapida a medicului si asistentei medicale. respiratii. examinare. iradierea toracelui superior poate cauza boli ale arterelor coronare.C. Procedura se adreseaza pacientilor cu afectiuni hematologice maligne: leucemii. Bolile cardiace nu fac obiectul hematologiei. Bucureşti Leucemia cronică limfocitară este o boală progresivă şi incurabilă întâlnită în special la pacienţi peste 60 de ani mai ales la bărbaţi. Factorii favorizanti: chimioterapicele cu toxicitate cardiaca mare (antracicline. recunoasterea simptomatologiei clinice si din acuzele pacientului informarea si pregatirea pacientului pentru a comunica orice acuza sau schimbare in statusul bolii.MED.) Silvia-Mihaela Dragomir Carolina Pricope. Dozele de tratament sunt agresive şi pacienţii trebuiesc atent monitorizaţi înainte şi după fiecare administrare.I.L. Datorită faptului că MabCampath este un tratament puternic alergizant. tulburari de conducere (bradicardie. chiar definitive asupra calitatii vietii pacientului-biologic si social.TRANSPLANT MEDULAR. normal. deficit de factor XII. Concluzii: necesitatea efectuari unor cursuri de urgente medicale si pentru interpretarea EKG pentru a recunoaste un traseu modificat fata de unul sinusal. necesită premedicaţie adecvată la fiecare administrare (paracetamol. antihistaminice.F Transplantul de maduva osoasa este o procedura terapeutica. ciclofosfamida etc).PR. glucocorticoizi). anemie aplastica si alte afectiuni oncologice : neuroblastom. puls. Metode de supraveghere : monitor. cardiomiopatii. DEP. Rolul asistentei medicale este foarte important în managemetul tratamentului cu MabCampath.respectiv factor IX. ceea ce preuspune o buna pregatire profesionala. Metode de depistare: monitorizarea functiilor vitale: T. cu o perioadă de supravieţuire de 7-10 ani de la diagnosticare.C. Principala caracteristică a hemofiliei este tendinţa la sângerare recidivantă şi prelungită.TRANSPLANT MEDULAR. Rolul asistentei medicale în această situaţie este. Deşi această boală necesită tratament pe parcursul întregii vieţi. în funcţie de gravitatea cazului. efectele secundare pot fi împiedicate şi rezultatul tratamentului să fie cel scontat. sarcom Ewing s. care constau în instruirea pacientului şi a rudelor acestuia privind regulile de comportament în cazul acestei boli.MED. Cu precadere. prin care se asociaza la o cura chimioterapica “high doses” de conditionare la final si infuzarea grefonului medular. Tratamentul cu MabCampath este un tratament nou. Un management adecvat face ca toţi pacienţii care urmează tratamentul cu MabCampath să primească cele mai bune avantaje în urma administrării acestui medicament. Pe lângă aceste forme de hemofilie există şi alte forme întâlnite mult mai rar ca: hemofilia C. tensiometru. Cel mai important tratament în aceste situaţii ramâne măsurile de profilaxie. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 94 . allotransplantatii pot dezvolta complicatii grave imediate sau care pot surveni ulterior. pacientul nu trebuie demoralizat ci încurajat să nu simtă diferenţa dintre el şi o persoană sănătoasă. deficit de factor V etc. Tincuţa Pătraşcu Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. tahicardie). Transplantul cu celule stem hematopoetice este o procedura terapeutica foarte agresiva. accidente hipo/hipervolemice prin aport de solutii PEV sau transfuzii. insa in anumite conditii pot complica mai mult decat s-a estimat evolutia starii de sanatate a pacientului. temperatura. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN TRATAMENTUL CU MABCAMPATH LA PACIENTII CU LEUCEMIE CRONICALIMFOCITARA(L.C.PR. şi anume prelungirea perioadei de supravieţuire.I. Institutul Clinic Fundeni. anamneza.

95 . imunitate scazuta. OBIECTIVE: Scopul acestui studiu este sa elaboreze un protocol referitor la profilaxia riscului de hemoragie si sintetizarea informatiilor in vederea transmiterii pacientilor cu scopul intelegerii riscurilor si reducerii fricii si stresului cauzate de noua situatie medicala.T. MIHAELAIANCU-AS.PR. etc). Elaborarea unui document destinat pacientilor si familiilor acestora pentru intelegerea informatiilor transmise oral. coplianta maxima la tratament cu suferinte minime.T.M-I. fiind notate toate incidentele si complicatiile aparute. timp de cinci ani. voluntari.C. instruirea si informarea familiei si a copilului in legatura cu normele si regulile igienice si alimentare.I.PROFILAXIACOMPLICATIILOR HEMORAGICE PE PERIOADATRANSPLANTULUI CU CELULE STEM ELENATOMA-AS. PR. recunoastrea si identificarea semnelor si simptomelor in VOD. cauzata de chimioterapie/radioterapie supune pacientul hematooncologic unui risc mare de sangerare.FUNDENI INTRODUCERE: Toxicitatea hematologica.FUNDENI. iar cunostintele despre simptomele sangerarii au ca rezultat o implicare mai mare a pacientului in procesul de ingrijire. a familiei si personalului non-medical care isi desfasoara activitatea in sectia de Transplant Medular din Institutul Geanina Gaslinni. facilitarea accesului familiei si a personalului non-medical venit in ajutorul bolnavului (fundatii. biserica.C.C.C. METODE: respectarea riguroasa a protocoalelor de lucru si a circuitelor in sectie. motiv pentru care este important ca acestia sa primeasca informatiile si educatia necesara in vederea colaborarii pe parcursul procedurii de transplant.C. FUNDENI Nursingul copiilor cu afectiuni hematologice este focalizat in principal pe nevoile si functiile alterate de efectele secundare chimioterapiei administrate in doze mari si mai putin pe efectele izolarii sociale temporare in perioada de transplant si a “calitatii vietii” a acestor micuti suferinzi.M-I. OBIECTIVE: prevenirea infectiilor si a hemoragiilor.MED. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< OPTIMIZARI IN NURSINGUL COPIILOR CU AFECTIUNI HEMATOLOGICE IN PROCEDURA DE TRANSPLANT MEDULAR. alterarea “calitatii vietii” Lucrarea se bazeaza pe observatia activitatii personalului medical. NORICAIONESCU-AS. ITALIA.T. CONCLUZII: Graficele si informatiile scrise reîntregesc informatiile orale si subliniaza importanta aplicarii masurilor de preventie atat de pacienti cat si de personalul medical.. VOD ( boala veno-ocluziva). prevenirea mucozitei si a anorexiei. MED.C. Elaborarea unui document standardizat informativ pentru personalul medical.C.M.T. Efectele secundare medicatiei cu citostatice in doze mari sunt: greata si varsaturi urmate de mucozita care duc la suspendarea temporara a alimentatiei orale.Genova Italia timp de doua luni si a muncii in Centrul de Transplant Medular din Institutul Clinic Fundeni Bucuresti. CONCLUZII: Un nursing de calitate atinge efectul scontat numai prin respectarea riguroasa a tehnicilor si ingrijirilor acordate cat si prin sustinerea lui intr-un climat psihosocial adecvat. imbunatatirea calitatii vietii.C.-I.MED.M. izolarea sociala temporara. EVALUARE: Atat pacientii cat si personalul medical trebuie sa obtina o observatie zilnica a tuturor semnelor de sangerare. EXPERIENTE DIN INSTITUTUL GEANINAGASLINNI GENOVA. autoinstruirea si formarea continua a personalului medical.. METODE: Intocmirea protocolului anterior transplantului in doi pasi: 1. MED. trombocitopenie. FUNDENI ELENACALDARARU-AS. 2.

Definitie: Regimul alimentar “limitat microbian” este una din numeroasele masuri preventive pentru reducerea ratei infectiilor la pacientii neutropenici. -promovarea teoriilor privind sterilizarea alimentelor prin preparare termica.T. PROTOCOL INFORMATIV DANIELASEBE-AS.ingrijirea plagii cateterului.: Cateterul venos central este un dispozitiv de acces vascular central.FUNDENI DEFINITIE C.MED.alcatuirea unui protocol de lucru pentru asistentele medicale in acest scop de catre medicul epidemiolog.M-I.alcatuirea protocolului de respectare a circuitelor si tehnicilor de ingrijire: circuitul “steril” materialele sterile pregatite in prealabil pentru administrare in hota cu flux laminar. CONCLUZII: Regimul igienodietetic cu alimente bine controlate bacteriologic are un rol important in ingrijirea pacientilor cu cancer atat pentru a preveni aparitia infectiilor digestive cat si pentru a promova gasirea unor cai de imbunatatire a alimentatiei orale care sa poata fi coordonate de dietetician. etc. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< INTRETINEREACATETERELOR VENOASE CENTRALE IN C. OBIECTIVE: Scaderea numarului microorganismelor din alimente care alcatuiesc flora saprofita sau parazita din acestea si din tractul gastro-intestinal. CLASIFICAREACATETERELOR IN FUNCTIE DE SCOP: -cateter de afereza pentru celule stem hematopoetice -cateter pentru administrarea chimioterapiei. internat cu bibliografia existenta in acest scop. SI SECTIILE DE HEMATOLOGIE.PR.T.ingrijirea si spalarea cailor cateterului si montarea liniilor perfuzabile.FUNDENI. individualizat la permisivitatea hranirii orale.M-I.V.C. . . jugulara sau femurala. pasteurizare.MED.M-I. DOINITALICA-AS.MED.C.MED. Gasirea unor alimente adaptate la bucataria romaneasca care sa poata fi pregatite termic. separat de circuitul materialelor contaminate/utilizate.C. -perfectionarea in centre de transplant din strainatate a asistentelor medicale.T. manevre si circuite necontrolate. 96 . -stabilirea unor masuri de prevenire si transmitere a infectiilor nozocomiale prin alimente contaminate. medicii din sectie si asistenta sefa.C. au nevoie sa-si traiasca putin si din copilarie caci zambetul si picaturile lor de fericire ne dau feed-beak-ul pozitiv in munca noastra desfasurata cu pasiune.C.M-I.T. FLORINABERECZKI-AS. Abordul vascular se face in functie de scopul utilizarii cateterului la nivelul venelor: subclavie. .PR. -alcatuirea unui ghid cu linii directoare privind meniuri posibile in spital si acasa. -adaptarea alimentatiei la conditiile existente in Romania.C. -stabilirea statusului nutritional al pacientului.FUNDENI. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< REGIMUL IGIENO-DIETETIC INALIMENTATIAPACIENTILOR NEUTROPENICI OANAOTILIANICULITA-AS.T. ca toti copiii de altfel.C.C. alimentatiei parenterale si transfuzarea produselor sangvine in procedura de transplant medular. diversificarea meniurilor in scopul promovarii mentinerii nutritiei orale. mentinerea asepsiei cateterului si a tegumentului METODE: Se adreseaza celor doua tehnici necesare . tratamentelor intravenoase.M. -cunoasterea fiziopatologiei tractului gastro-intestinal a pacientului imunodeprimat.C. mentinerea abordului venos central in vederea administrarii tratamentelor necesare b. METODE: -informarea din materiale de specialitate (articole jurnalul pentru nurse editat de EBMT).Acesti copii. OBIECTIVE: a.FUNDENI INTRODUCERE: Poate fi aplicat tuturor pacientilor neutropenici din sectiile de hematologie.

- baia/dusul. CONCLUZIE: Respectarea cu strictete a procedurilor este necesara pentru evitarea contaminarii cu germeni patogeni si prevenirea infectiilor nozocomiale pe aceasta cale. C.V.C. este un dispozitiv medical foarte util si practic pentru pacientii imunodeprimati prin chimioterapii repetate de lunga durata sau radioterapie. C.V.C-ul reprezinta o necessitate in ingrijirea pacientilor din hematologie si oncologie. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BOALA DE GREFA CONTRA GAZDA HEPATICA, COMPLICATIE AALLOTRANSPLANTULUI CU CELULE STEM - STUDIU DE CAZ MIHAELASILVIACONSTANTIN-AS.MED.PR.,C.T.M.-I.C.FUNDENI GINABOSTANARU AS. MED.,C.T.M.-I.C.FUNDENI Boala grefa contra gazda (GVHD) ramane o complicatie majora a transplantului medular. Primele organe afectate de GVHD sunt: tegumentele, tractul gastro-intestinal, sistemul hepato-biliar, plamanii. GVHD este rezultatul atacului imunologic de catre limfocitele citotoxice ale donatorului asupra maduvei osoase a primitorului. Complicatiile hepatice ce pot aparea in urma transplantului allogen sunt: boala veno ocluziva (BVO) boala grefa contra gazda (GVHD), complicatii datorate infectiilor orale (fungice, bacteriene) STUDIUL DE CAZ avut in urmarirea noastra un pacient, sex barbatesc, 51 ani, cu diagnosticul SMPC pentru care a primit o allogrefa cu cellule stem, de la donator familial-HLA identic; imunohematologic intre donator si primitor exista incompatibilitate de grup. Din ziua +160 dupa transplant acuza prurit tegumentar, elemente de mucozita bucala grad III. Paraclinic, se constata o crestere a enzimelor hepatice AST=614mg/dl, ALT=1200mg/dl, BT=8,02, suspicionandu-se o hepatita toxica sau virala - neconfirmata de testele virusologice; la clinica din Italia se practica biopsie hepatica - se evidentiaza cellule hepatice cu aspect de GVHD ac.hepatic. Desi pacientul a fost transplantat in Italia, posttransplant, din ziua +60 a fost permanent urmarit si tratat in CTM Fundeni, primul caz cu aceasta complicatie din allogrefele noastre aducand imformatii practice clinice si paraclinice noi pentru echipa noastra. CONCLUZIE: experienta dobandita cu acest caz clinic, urmarit in ultimile 10 luni, in CTM Fundeni, a carui evolutie este buna la bilantul de un an dupa transplant ne incurajeaza si ne ofera posibilitatea de a aborda cu profesionalism alte cazuri in viitor. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> GHID INFORMATIV PENTRUASISTENTELE MEDICALE PRIVIND INGRIJIRILEACORDATE PACIENTILOR NEUTROPENICI RODICAIULIAGHELASEAS.COORDONATOR C.T.M.-I.C.FUNDENI GEORGETAVERONICACIOBANESCUAS.MED. I.C.FUNDENI INTRODUCERE: Ghidul isi propune sa aduca protocoale de lucru utilizate in C.T.M. privind ingrijirile acordate pacientilor neutropenici si masuri epidemiologice de prevenirea transmiterii infectiilor interioare. SURSE UTILIZATE: protocoale de lucru intocmite de medical epidemiolog,medicii din sectie si asistenta sefa; protocoale intocmite de EBMT Nurser Group adaptate conditiilor din departamentul nostrum; materiale publicate in “Journal for BMT Nursing”; bibliografie de specialitate de pe internet.

97

OBIECTIVE: stabilirea unei conduite unice de ingrijiri, corecta, cu mici particularitati in cazurile complicate; informarea si pregatirea pacientului cu masurile pe care trebuie sa le adopte in asistenta proprie; asigurarea unui echilibru psihoemotional si tonus constant; Obiectivul major = optimizarea ingrijirilor si prevenirea infectiilor. CONCLUZII: Necesitatea alcatuirii unui astfel de ghid pentru stabilirea unei conduite corecte si eficiente care sa asigure o buna preventie a infectiilor la pacientii neutropenici. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> RECOLTAREASANGELUI Livia Doria Pîrvan*, Gabriela Iovan, Cristina Serban, Cristina Mihai, Mioara Cojocaru Clinica de Hematologie Coltea, *UMF Carol Davila Introducere : Recoltarea sangelui reprezinta poate cel mai important aspect in obtinerea unor rezultate corecte in activitatea de laborator clinic. Este cunoscut faptul ca o recoltare corecta duce in mod clar la obtinerea unor rezultate de o calitate superioara, care sa beneficieze de o acuratete si reproductibilitate corespunzatoare cerintelor NCCLS. De asemenea, calitatea materialelor sanitare folosite reprezinta un factor decisiv, poate, in raportarea rezultatelor corecte pentru toate investigatiile de laborator clnic. Prezentare : Pornind de la ordinea recoltarii probelor biologice conform normelor NCCLS, sunt analizate etapele recoltarii ( pregatirea pacientilor, a materialelor sanitare, recoltarea propriu-zisa, transportul probelor catre laborator etc. ) si variabilele care pot interveni si pot fi prevenite in toate aceste etape. Fiecare tip de proba biologica ( sange, ser, plasma ) la care se face referire in prezentare trebuiesc recoltate in vase speciale ( de regula eprubete tip vacumtainer ), cu ace de calitate corespunzatoare si, nu in ultimul rand, dupa o pregatire specifica a pacientului. Mediul in care se face recoltarea trebuie sa fie curat si sigur, sa se respecte intimitatea pacientilor si, de asemenea, pacientii sa fie implicati in propria ingrijire medicala. Identificarea corecta a pacientilor si, respectiv a probelor recoltate, cantitatea de sange prelevata, integritatea tuburilor, prelucrarea primara in laborator si efectuarea propriu-zisa a analizelor solicitate sunt prezentate detaliat in lucrarea de fata. Sunt analizate in acelasi context si variabilele care influenteaza rezultatele testelor precum starea pacientilor, locul si modul recoltarii, tipul de proba prelevata etc. Concluzii : Recoltarea corecta a probelor de sange si implicit obtinerea unor rezultate de laborator care sa asigure o evaluare corecta a starii de sanatate a pacientului sau o monitorizare corecta a taratmentului este dependenta atat de factori ce tin de personalul care face prelevarea, respectiv analizarea probelor cat si de factori ce tin de infrastructura locala. Toate acestea au drept urmare un act medical de inalta tinuta : ingrijire spitalicesca de calitate, un mediu curat si sigur, implicarea pacientilor in propria ingrijire medicala, protectia intimitatii pacientului, ajutarea pacientilor la parasirea spitalului. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLULASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREABOLNAVILOR CU PANCITOPENIE Mihaela Camburu Tiţa Bararu, Marcela Şulu, Marilena Dumitru Centrul de Hematologie şi Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti Asistenta medicala este cea care sta cel mai mult la patul bolnavului si este alaturi de acesta in momentele cele mai dificile. Un astfel de moment foarte dificil pentru pancietul cu neoplazii hematologice este perioada de pancitopenie care urmeaza tratamentului citostatic. Asistenta medicala trebuie sa asigure terapia suportiva in aceasta perioada. Aceasta cuprinde terapia durerii, suportul psihologic cat si metodele de ingrijire ale pacientilor care prezinta complicatii hematologice sau infectioase. Masurile suportive sunt un aspect important al terapiei in tratamentul bolnavilor imunosupresati prin chimioterapie. Dintre procedurile de izolare, spalarea si dezinfectia mainilor pacientului si a tuturor persoanelor care intra in contact cu acesta, este singura masura cu benificii universale dovedite .

98

Terapia de ingrijire cuprinde proceduri de izolare, de igiena a alimentatiei, igiena corporala a tegumentelor si a mucuoaselor, monitorizarea temperaturii, recoltarea analizelor, administrarea antibioticelor si a produselor de sange respectand cu strictete normele de igiena si dezinfectie. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ASPECTEALE INGRIJIRII SI TRATAMENTULUI PACIENTILOR CU MIELOM MULTIPLU Veronica Ene Mihaela Despa, Rodica Popa Centrul de Hematologie si Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti Mielomul multiplu este o proliferare neoplazica clonala plasmocitara. Deoarece est e o boala complexa ce se poate manifesta in diferite moduri, in practica medicala se intalnesc multiple situatii ce trebuiesc corect interpretate si abordate. In Clinica de Hematologie Fundeni exista o vasta experienta privind ingrijirea si tratamentul pacientilor cu mielom multiplu datorita numarului mare de internari inregistrat anual pentru aceasta afectiune (~750 internari /an). Comunicarea isi propune sa prezinte cateva principii generale de abordare a pacientilor mielomatosi, sa expuna principalele aspecte ale abordarii specifice (adaptate diverselor situatii) rezultate din experienta acumulata in practica zilnica. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN STRATEGIA DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECTIILOR NOZOCOMIALE Luminiţa Moldoveanu Doina Diaconiţă , Paula Sârbu Clinica de Hematologie Inst.Cl.Fundeni Bucuresti Infectia nozocomiala este infectia care se produce in sanul unor colectivitati.Apare fie prin contactul cu un bolnav necunoscut aflat in perioada de incubatie, fie prin intalnirea unor bolnavi cu boli diferite sau prin organizarea defectuoasa a circuitelor. In hematologie infectiile reprezinta un factor important care duce la pierderea pacientului. Strategia antiinfectioasa in sectia de hematologie include obligatoriu: controlul mediului,metode de prevenire,metode performante de diagnostic si strategii eficiente de terapie antiinfectioasa. Asistenta medicala ocupa un rol cheie in strategia de combatere si prevenire a infectiilor nozocomiale:educa pacientul privind gesturile de igiena, supravegheaza gesturile de autoingrijire ale pacientului,recolteaza probele pentru diagnosticul microbiologic si bacteriologic,respecta ea insasi un protocol foarte riguros de asepsie si antisepsie ,sesizeaza medicul asupra primelor semne de infectie ale pacientului. RECOLTAREASANGELUI Livia Doria Pîrvan*, Gabriela Iovan, Cristina Serban, Cristina Mihai, Mioara Cojocaru Clinica de Hematologie Coltea, *UMF Carol Davila Introducere : Recoltarea sangelui reprezinta poate cel mai important aspect in obtinerea unor rezultate corecte in activitatea de laborator clinic. Este cunoscut faptul ca o recoltare corecta duce in mod clar la obtinerea unor rezultate de o calitate superioara, care sa beneficieze de o acuratete si reproductibilitate corespunzatoare cerintelor NCCLS. De asemenea, calitatea materialelor sanitare folosite reprezinta un factor decisiv, poate, in raportarea rezultatelor corecte pentru toate investigatiile de laborator clnic. Prezentare : Pornind de la ordinea recoltarii probelor biologice conform normelor NCCLS, sunt analizate etapele recoltarii ( pregatirea pacientilor, a materialelor sanitare, recoltarea propriu-zisa, transportul probelor catre laborator etc. ) si variabilele care pot interveni si pot fi prevenite in toate aceste etape. Fiecare tip de proba biologica ( sange, ser, plasma ) la care se face referire in prezentare trebuiesc recoltate in vase

99

tipul de proba prelevata etc. respectiv analizarea probelor cat si de factori ce tin de infrastructura locala. respectiv a probelor recoltate. locul si modul recoltarii. Marilena Dumitru Centrul de Hematologie şi Transplant Medular. sa expuna principalele aspecte ale abordarii specifice (adaptate diverselor situatii) rezultate din experienta acumulata in practica zilnica. Institutul Clinic Fundeni. cantitatea de sange prelevata. Bucuresti Asistenta medicala este cea care sta cel mai mult la patul bolnavului si este alaturi de acesta in momentele cele mai dificile. integritatea tuburilor. Comunicarea isi propune sa prezinte cateva principii generale de abordare a pacientilor mielomatosi. Bucuresti Mielomul multiplu este o proliferare neoplazica clonala plasmocitara. Deoarece est e o boala complexa ce se poate manifesta in diferite moduri. cu ace de calitate corespunzatoare si. monitorizarea temperaturii. Sunt analizate in acelasi context si variabilele care influenteaza rezultatele testelor precum starea pacientilor. Mediul in care se face recoltarea trebuie sa fie curat si sigur. in practica medicala se intalnesc multiple situatii ce trebuiesc corect interpretate si abordate. dupa o pregatire specifica a pacientului. igiena corporala a tegumentelor si a mucuoaselor. Toate acestea au drept urmare un act medical de inalta tinuta : ingrijire spitalicesca de calitate. Concluzii : Recoltarea corecta a probelor de sange si implicit obtinerea unor rezultate de laborator care sa asigure o evaluare corecta a starii de sanatate a pacientului sau o monitorizare corecta a taratmentului este dependenta atat de factori ce tin de personalul care face prelevarea. prelucrarea primara in laborator si efectuarea propriu-zisa a analizelor solicitate sunt prezentate detaliat in lucrarea de fata. Asistenta medicala trebuie sa asigure terapia suportiva in aceasta perioada. Masurile suportive sunt un aspect important al terapiei in tratamentul bolnavilor imunosupresati prin chimioterapie. spalarea si dezinfectia mainilor pacientului si a tuturor persoanelor care intra in contact cu acesta. un mediu curat si sigur. Marcela Şulu. implicarea pacientilor in propria ingrijire medicala. protectia intimitatii pacientului. de igiena a alimentatiei. suportul psihologic cat si metodele de ingrijire ale pacientilor care prezinta complicatii hematologice sau infectioase. de asemenea. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ASPECTEALE INGRIJIRII SI TRATAMENTULUI PACIENTILOR CU MIELOM MULTIPLU Veronica Ene Mihaela Despa. Terapia de ingrijire cuprinde proceduri de izolare. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLULASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREABOLNAVILOR CU PANCITOPENIE Mihaela Camburu Tiţa Bararu. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN STRATEGIA DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECTIILOR NOZOCOMIALE 100 . Rodica Popa Centrul de Hematologie si Transplant Medular. nu in ultimul rand. Aceasta cuprinde terapia durerii. Un astfel de moment foarte dificil pentru pancietul cu neoplazii hematologice este perioada de pancitopenie care urmeaza tratamentului citostatic. Dintre procedurile de izolare. pacientii sa fie implicati in propria ingrijire medicala. Institutul Clinic Fundeni.speciale ( de regula eprubete tip vacumtainer ). este singura masura cu benificii universale dovedite . administrarea antibioticelor si a produselor de sange respectand cu strictete normele de igiena si dezinfectie. recoltarea analizelor. Identificarea corecta a pacientilor si. sa se respecte intimitatea pacientilor si. ajutarea pacientilor la parasirea spitalului. In Clinica de Hematologie Fundeni exista o vasta experienta privind ingrijirea si tratamentul pacientilor cu mielom multiplu datorita numarului mare de internari inregistrat anual pentru aceasta afectiune (~750 internari /an).

Fundeni Bucuresti Infectia nozocomiala este infectia care se produce in sanul unor colectivitati. In hematologie infectiile reprezinta un factor important care duce la pierderea pacientului. supravegheaza gesturile de autoingrijire ale pacientului.Apare fie prin contactul cu un bolnav necunoscut aflat in perioada de incubatie. Strategia antiinfectioasa in sectia de hematologie include obligatoriu: controlul mediului.Cl.respecta ea insasi un protocol foarte riguros de asepsie si antisepsie . fie prin intalnirea unor bolnavi cu boli diferite sau prin organizarea defectuoasa a circuitelor. 101 .recolteaza probele pentru diagnosticul microbiologic si bacteriologic.Luminiţa Moldoveanu Doina Diaconiţă .metode performante de diagnostic si strategii eficiente de terapie antiinfectioasa. Asistenta medicala ocupa un rol cheie in strategia de combatere si prevenire a infectiilor nozocomiale:educa pacientul privind gesturile de igiena. Paula Sârbu Clinica de Hematologie Inst.sesizeaza medicul asupra primelor semne de infectie ale pacientului.metode de prevenire.

este necesară implementarea unui program de Asigurare a Calităţii (QA) în imunohematologie. România Transfuzia de sânge practică ce interferă cu toate specialităţile. activităţile de asigurare a calităţii monitorizează performanţa: a) proceselor. instruit şi responsabil. pentru donatorii şi primitorii de sânge. înregistrările. multiple riscuri. Realizarea obiectivelor calităţii depinde de un sistem de asigurare a calităţii bine proiectat. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. Necula Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti Riscul rezidual de transmitere prin transfuzie al unei infecţii virale este determinat pe de o parte de mărimea „ferestrei serologice negative”. prin problematica sa. care la rândul lor depind (într-un mod neclarificat încă) de mărimea dozei infectante primite. Ghidul UE-GMP. 1227/2006. unul dintre acestea fiind incompatibilitatea eritrocitară donator-primitor de sânge. programele variate de instruire iniţială şi continuă. 1237/2007. oferind informaţii despre modificările („shifts” ) şi tendinţele („trends” ) acestora. pentru a asigura un grad înalt de securitate transfuzională. reactivii. Raport ELEMENTE DEASIGURAREACALITĂŢII ÎN IMUNOHEMATOLOGIE S. Garanţia realizării obiectivelor programului QA o constituie respectarea strictă a Procedurilor Operatorii Standard (SOP) privind testările imunohematologice. Directiva 2003/94CE şi cea românească: Legea 282/2005. 1226/2006. un management îmbunătăţit al resurselor. Legislaţia europeană: Directiva 2002/98/CE. testările imunohematologice efectuate conform algoritmurilor stabilite. care depinde de sensibilitatea testelor de triere şi de rapiditatea creşterii şi mărimea viremiei. care trebuie să se menţină constant la acelaşi nivel. program care asigură performanţe conform cerinţelor standard. pe baza rezultatelor obţinute în schemele de control extern al calităţii. Beneficiile majore ale acestui sistem sunt: definirea unei politici a calităţii. Astfel. Culea. c) metodologiei de laborator. Infecţiile cu HBV sau/şi HCV sunt cele mai frecvent întâlnite. atât pe plan local 102 .HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALĂ Raport ASIGURAREACALITĂŢII ÎN TRANSFUZIE I. bunele practici de producţie şi controlul calităţii sunt interrelate. au determinat creşterea securităţii transfuzionale. 1193/2007 ajută centrele de transfuzie sanguină să-şi introducă un sistem al calităţii. Directiva 2005/61/CE. Conceptele de bază ale asigurării calităţii . Fl. HBV. o îmbunătăţire continuă a calităţii. stabilirea obiectivelor calităţii. pentru concordanţa cu cerinţele CE şi ale legislaţiei naţionale. aparatura. cu reactivi şi aparatură de bună calitate. De aceea. b) personalului implicat în diferitele etape ale procesului „de la venă la venă”. Directiva 2004/33/CE. această bună experienţă va fi transpusă în programul QA de imunohematologie. de către un personal permanent instruit. 1225/2006. Ordinele Ministerului Sănătăţii Publice 1214/2006. Directiva 2005/62/CE. existenta unui sistem de evaluare a riscurilor si erorilor. iar pe de altă parte de incidenţa infecţiilor în (sub)populaţia donatorilor. tehnicile. In prezent. Monitorizarea întregului lanţ „ de la venă la venă” este o condiţie pentru a se asigura atât calitatea şi siguranţa sângelui. implicarea unui personal: calificat. implică. Raport VIRUSURI HEPATITICE (HAV. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. România Transfuzia sanguină este un domeniu în expansiune care se bazează pe interacţia mai multor discipline. componentelor sanguine cât şi o terapie sanguină ţintită. 1228/2006. Pecec. In perioada 1998-2006.A. Sirian. algoritmurile. HCV) ACTUALITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI DE REDUCEREALE RISCULUI TRANSFUZIONAL M. F.

Dat fiind că virusurile par să circule mai rapid între DDRS riscul poate fi diminuat în continuare în primul rând prin îmbunătăţirea criteriilor de selecţie a donatorilor. În cel puţin o locaţie dintr-o zonă de endemie scăzută (DRK BadenWuertemberg-Kassel) nu s-a putut documenta retrospectiv utilitatea/eficienţa anti-HBc folosit alături de NAT în scăderea riscului rezidual.6 ≡25. bazată pe eficienţa în reducerea riscului rezidual .000 cu maxime locale peste 100 în Sud-Est. Argeş (95). Numărul DRS potenţial infecţioase a fost de 1. 3 16 cazuri deATL sunt confirmate anual în Bucureşti ( 5 în 2006). în zona centru-Vest a UE tinde să se generalizeze suplimentarea trierii pentru HBV prin introducerea anti-HBc (EIA) şi anti-HBs (EIA). HTLV-I/HTLV-II) ÎN PERIOADA 2000 2006: RISCUL TRANSFUZIONAL REZIDUAL A. presupune un studiu experimental extensiv pe unui număr de donări de ordinul 104. Prevalenţa generală a anti-HTLV-I in DSPD a fost de 58 la 100. ca ţinte potenţiale.2 la 100000 reprezentând 51% din totalul cazurilor detectate în această categorie. Un singur caz de infecţie cu HIV-2 a fost identificat în perioada considerată. 2006). raportul dintre prevalenţele sau/şi cel dintre valorile riscului rezidual în cele două zone. Prevalenţele maxime la DSPD au fost înregistrate în trei centre din zona de sud a ţării . România. rămâne mult mai ridicat decât în zona de vest a UE. respectând criteriile OMS pentru HIV-1/HIV-2. Unul din factorii care contribuie la menţinerea diferenţelor este faptul că pe plan local sensibilitatea testelor de triere. în efortul de a asigura oarecum detecţia VHB ‚'variant'' iar ultima şi pentru orientarea plasmei recoltate către producerea de imunoglobuline specifice anti-HBs. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională.9 ≡7. pentru HTLV-I/II.E. respectiv donări. o alegere între introducerea directă a unei tehnici de tip NAT şi suplimentarea/modernizarea trierii cu tehnici de tip EIA sau a unei combinaţii NAT+EIA. pe plan local raportul dintre prevalenţele HBV şi HCV diferind cu un factor de 5-10 în funcţie de localitate. Bucureşti. deşi s-a redus. Pecec. respectiv ale H. Raport RETROVIRUSURI (HIV-1/HIV-2. Conform EuroHIV (2006).4 1999 şi s-a stabilizat la aproximativ 1 la 100000.cât şi pe plan european.3% seroconvertori recenţi) faţă de aproximativ 6 în ţările vestice ale UE ( EuroHIV. Bucureşti (84)şi Constanţa (50). este în continuare de ordinul 102. Introducere: Riscul rezidual de transmitere prin transfuzie a infecţiilor virale este legat în principal de existenţa „ferestrei serologice negative” şi de incidenţa infecţiilor în populaţia ţintă pentru selecţia donatorilor. 103 . deşi mult îmbunătăţită faţă de momentul introducerii EIA. ar contribui la adoptarea de criterii îmbunătăţite de selecţia a donatorilor. În acest raport se prezintă bilanţul ultimilor şapte ani de triere pentru (anti-)HIV-1/HIV-2 care au apărut în zonă după 1985 şi pentru (anti-) HTLV-I care este endemic.4 la 100000 donări (din care 0. Necula.000 de cazuri. Incidenţa generală în DRS a scăzut de la 118 la 100000 în trim. riscul rezidual de transmitere prin transfuzie a HIV-1 şi HLTV-I. Rezultate: În perioada considerată prevalenţa medie antiHIV-1 în donatorii de sânge la prima donare (DSPD) a fost de 25. zonă în care s-au putut documenta câteva seroconversii la DDRS. bazate exclusiv pe antigene recombinante. care au cumulat 58% din totalul pozitivilor detectaţi. respectiv de tipul captură-anticorpi. STADIUL IMPLEMENTĂRII METODEI ÎN EUROPA. Definirea profilului „donatorului seroconvertor” si evaluarea prevalenţei infecţiilor în alte grupuri de populaţie . Comunicare TEHNOLOGIA PRIN TESTAREA ACIZILOR NUCLEICI (NAT) FOLOSITĂ ÎN TESTAREA SÂNGELUI TRANSFUZAT. Metode: Trierea curentă se efectuează cu teste EIA combinate Antigen+Anti-HIV-1+2.001] decât la DSPD) faţă de sub 1 la 100000 în ţările vestice ale UE. pentru HTLV-I/HTLV-II.N. Concluzii: Faţă de momentul introducerii trierii specifice.5% seroconvertori recenţi semnificativ mai mulţi [p>0. Mai recent.8 (din care 1. monitorizarea prevalenţei infecţiei HIV în rândul donatorilor de sânge este un instrument vital pentru evaluarea securităţii sângelui. a rămas în urmă faţă de zona centru-Vest a UE în care s-a trecut în jurul anului 2000 la teste de tip NAT. M.R. deşi considerabil mai mic. Prevalenţe şi incidenţele se exprimă la 100. În donările repetate de sânge (DRS) incidenţa medie a fost de 2. La 17 şi respectiv 12 ani (1990 pentru HBV şi 1995 pentru HCV) după introducerea trierii prin EIA. colectând 19% din totalul colectei provenite de la DSPD. Reactivităţile repetabile sunt confirmate în Western Blot sau/şi Line-Immuno-Assay (LIA). Întrucât situaţia într-zonă de endemie medie spre ridicată este potenţial diferită şi în absenţa unor date reprezentative.

Voicu. România Introducere: β-Talasemia majoră se caracterizează printr-o anemie severa dependentă de transfuzii sanguine pe toată durata vieţii. Calotă Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. antiD+C. Fl. Kell. Utilizarea în laboratorul de imunohematologie a tehnicilor adecvate pentru evidenţierea anticorpilor cu semnificaţie clinică pentru evitarea reacţiilor hemolitice transfuzionale şi managementul BHNN.7%. anti-Fya. Rh.5 %. Material si metodă: Studiul se referă la cei 100 de pacienţi cu talasemie majoră aflaţi în evidenţa INHT. Metode. Kidd. Hemaglutinare în fază lichidă şi în coloană (DiaMed. nou născuţi. L.antiE 5. Obiectiv. Niţu. Rezultate: Necesarul transfuzional 104 . Lewis. Cazuistică: 8034 primitori de sânge. Ortho. izo Rh şi în fenotip Rh(D)-Kell la intervale de 2-6 săptămâni. S. pot determina reacţii hemolitice transfuzionale (RHT) şi boală hemolitică a nou-născutului (BHNN). tehnici. urmată de politica transfuzională adecvată. Concluzii: Evidenţierea corectă a anticorpilor antieritrocitari cu semnificaţie clinică. Nico Lelie Director Ştiinţific Chiron Novartis Comunicare TEHNICI DE EVIDENŢIEREAANTICORPILOR ANTICERITROCITARI CU SEMNIFICAŢIE CLINICĂ. MN. Toţi aceşti pacienţi efectuează transfuzii cu concentrate eritrocitar deleucocitat. Vlădăreanu. BioVue) în mediu albuminos. România Introducere. Radulian Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. anti-Kell 5.3%. Identificarea anticorpilor cu semnificaţie clinică conduce la selecţie de sânge compatibil cu aceşti anticorpi. salin.D. urmaţi de anticorpi anti-JK. anti-Ss simpli sau combinaţi 0.4%. C. Ss.I. donatori de sânge. Duffy. gravide.51% din care anticorpi anti-D 32. D. M.Oţelea Institutul „Matei Balş” Bucureşti Comunicare IMPACTUL ASUPRA SECURITĂŢII TRANSFUZIONALE A SCREENING-ULUI TESTĂRII ACIZILOR NUCLEICI (NAT) ÎN DONAREA INDIVIDUALĂ. Pp fixatori sau nefixatori de Complement. TCI cu ser antiglobulinic polivalent. Anticorpii antieritrocitari din sistemele OAB. reactivi.Francoise Le Flohic Director Regional Ilex Ltd. Comunicare EPIDEMIOLOGIAINFECŢIILOR CU HIV. CARACTERIZAREA INFECŢIILOR OCULTE CU HEPATITA B. permite evitarea reacţiilor hemolitice transfuzionale şi a strategiei eficiente în BHNN. teste enzimatice şi determinări de subclase IgG. Pentru o dezvoltare corespunzătoare a acestor pacienţi s-a introdus regimul de hipertransfuzie cu menţinerea hemoglobinei pretransfuzionale la valori peste 9g/dl.17%. Rezultate: frecventă aloimunizare : 11.3%. Streinu Cercel. Sirian. Comunicare EVOLUTIA REACTIILOR POSTTRANSFUZIONALE PRIN UTILIZAREA PRODUSELOR SANGUINE DELEUCOCITATE SI IN FENOTIP EXTINS Rh-KELL LA PACIENTII POLITRANSFUZATI CU TALASEMIE MAJORA M. A. anti-D+E 3. anti-Ce. ScanGel. Sirian. HEPATITELE B ŞI C ÎN ROMÂNIA. izogrup. S. anti-D+C 7.

faptul ca renunţarea la câteva doze nu are consecinţe imediate.zile/săptămână. erupţii cutanate. beneficiile folosirii acestor produse pentru pacienţii politransfuzaţi sunt extrem de mari. L. nici cele negative ale tratamentului nu sunt resimţite imediat. IN PERIOADA. L. Tratamentul chelator de fier constă în administrarea subcutanată de Desferal. Material si metodă: Studiul cuprinde 100 pacienţi cu β-talasemie majoră aflaţi în evidenţa INHT în tratament transfuzional şi chelator de fier cronice. în perfuzii lente de 8-12 ore . tulburările de creştere şi hipogonadismul hipogonadotrop au rămas cele mai frecvente complicaţii ale perioadei de adolescenţă a acestor pacienţi. de multe ori există fenotipuri mai greu de găsit .ore/zi si nr. cu vârste peste 12 ani fetele si 13 ani băieţii.I. astfel încât este imperios necesară depunerea tuturor eforturilor pentru menţinerea acestor standarde în terapia transfuzională. Concluzii: Deşi fenotiparea şi deleucocitarea ridică mult costul unităţii de sânge transfuzat şi. reacţii locale la tratament. tratamentul este consumator de timp restricţionând astfel activităţile zilnice. Vlădăreanu. Complianţa la tratamentul chelator de fier este definită ca modalitatea în care comportamentul pacienţilor coincide cu prescripţia medicului şi anume modul în care acesta aderă la schema de injecţii subcutanate prescrise cuprinzând doza de chelator.2000-2006 Fl. Material si metodă. Comunicare TULBURĂRILE DE CREŞTERE ŞI HIPOGONADISM PREZENTE LA PACIENŢII POLITRANSFUZAŢI CU β TALASEMIE MAJORĂ Fl. Rezultate: Introducerea Programului Naţional din 1996 ce asigură accesibilitatea la tratamentul chelator şi punerea la dispoziţie a dispozitivelor de infuzie şi a consumabilelor a dus pentru o scurtă perioadă la o foarte bună complianţa la tratament. D. cele mai frecvente reacţii posttransfuzionale fiind cele de tip frison-febra. atât împotriva antigenelor leucocitare cât şi împotriva celor eritrocitare. Studiul se referă la pacienţii cu β talasemie majoră. hepatice şi endocrine. C. astfel încât.H. Niţu. o reducere semnificativa a complicaţiilor supraîncărcării cu fier şi o calitate bună a vieţii.T. In ciuda progreselor terapeutice. Vlădăreanu. Totuşi. Introducerea cat mai rapida a tratamentului chelator oral ar îmbunătăţii semnificativ aderenta la terapia chelatoare.N. Voicu. Programul transfuzional în regim de “hipertransfuzie” şi o bună complianţă la tratamentul chelator de fier au condus o îmbunătăţire semnificativă a speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii pacienţilor cu talasemie majoră. terapia chelatoare este dificilă şi împovărătoare. România Introducere. Comunicare COMPLIANŢA LA TRATAMENTUL CHELATOR DE FIER (DESFERAL) LA PACIENŢII CU TALASEMIE MAJORĂAFLAŢI IN EVIDENŢAI.5 ani.I. Acest număr mare de transfuzii şi frecvenţa lor la intervale de 2-3 săptămâni a determinat imunizarea acestor pacienţi. în prezent. Calota Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. politransfuzaţi şi în terapie chelatoare de fier (Desferal) 105 . România Introducere: La pacienţii cu β-talasemie majoră care nu primesc chelator de fier. acumularea progresivaă a fierului duce la complicaţii cardiace. Niţu.D. M. Este foarte importantă identificarea tuturor aspectelor ce reduc complianţa la tratament şi conştientizarea pacienţilor şi a familiilor acestora în legătură cu beneficiile tratamentului. 5-7 zile/săptămână în doze medii de 20-50 mg/kgc în funcţie de vârsta pacientului şi nivelul feritinei serice. Voicu. ci din contră permite o reducere a efectelor secundare locale. Din anul 2000 s-a început transfuzarea acestor pacienţi în fenotip extins Rh(D)-Kell. iar din 2004 s-au introdus şi concentrate deleucocitate. C. Factorii asociaţi unei proaste complianţe au fost: lipsa conştientizării efectelor secundare ale supraîncărcării cu fier . M. Calotă Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. Beneficiile se acumulează pe termen lung astfel încât.al acestor pacienţi este în medie de 25unitaţi/an ajungându-se chiar şi la 40 unităţi/an. nici efectele pozitive . aspecte materiale legate de costul consumabilelor. aspectele psihologice . Debutul tratamentului chelator a fost la valori ale feritinei serice de aproximativ 1000ng/ml şi peste vârsta de 2. reacţiile posttransfuzionale imediate disparând. nr. toţi aceşti pacienţi cu talasemie majoră sunt transfuzaţi cu produse fenotipate şi deleucocitate. Monitorizarea încărcării cu fier şi eficienţa tratamentului chelator de fier a fost realizată prin determinarea periodică (semestrială sau trimestrială ) a feritinei serice. procesul este consumator de timp şi se repetă zilnic pe toată durata vieţii. Concluzii: O bună complianţă la tratamentul chelator asigură o supravieţuire îndelungată.

După această perioadă şi în absenţa tratamentului chelator de fier corect apar tulburări de creştere şi de dezvoltare sexuală. Comunicare IMPLEMENTAREASISTEMULUI DE MANAGEMENTAL CALITATII IN CTSMB M. In concluzie. pe soldaţii frontului din Salonic.3% A=21.B.86% AB=7. Material si metodă: S-a pornit de la documentaţia elaborată privind implementarea sistemului de management al calităţii în CTSMB.98%. dotarea laboratoarelor cu aparatură si reactivi. pentru Municipiul Bucureşti.2% dar aceste procente diferă mult în funcţie de zona geografică. urmând să fie extinsă la nivel de ţară. nu au intervenit schimbări majore în structura populaţiei în ultimii 36 de ani.O în populaţia de pe glob la următoarele valori: O=62. metodele de lucru si situaţia statistica 2006 în ce priveşte numărul de donatori şi de componente sanguine obţinute în acest an in CTSMB. procentul de negativi în populaţie este de 11. In urma acestui studiu s-a observat că frecvenţa grupelor sanguine. Un tratament transfuzional corect asigură o creştere normală a copilului talasemic în prima decadă de viaţă. B 1.66%. România Introducere : Urmare a Directivei 2002/98/CE prin articolul 11 se impune un sistem de management al calităţii în toate centrele de transfuzie.54% în lot. componentele sanguine şi metoda de obţinere. La 45% din pacienţii adulţi s-a constatat deficit staturo-ponderal si 75% dintre ei au prezentat hipogonadism. Evaluarea situaţiei din Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti (C. Walter Hitzler.15% B=16. Putem considera că Rh PE TERITORIUL MUNICIPIULUI 106 . recompensarea donatorilor.50% AB=7. rasă. Există totuşi pacienţi.M. AB 0. pentru creşterea securităţii in transfuzie si îmbunătăţirea continua a calităţii produselor transfuzionale. E.68% A=43. Prezenta lucrare are ca scop verificarea în ce măsură datele actuale se încadrează în aceleaşi estimări procentuale. structura populaţiei. boli cornice hepatice si variaţia susceptibilităţii la încărcarea cu fier. o diferenţă în ceea ce priveşte grupele de sânge. Vuculescu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti.86% B=16. nu diferă semnificativ de cea din 1971. Germania (CT Mainz).) s-a făcut în comparaţie cu Centrul de Transfuzie Johannes Gutenberg din Mainz. implicaţi fiind factori ca: toxicitatea chelatorului.7% iar corelat cu sistemul ABO se prezintă astfel: pentru Grup O 4. Zăgrean. care deşi au nivele scăzute ale încărcării cu fier . Câţiva pacienţi din cei urmăriţi au prezentat niveluri anormale ale hormonului de creştere.20% din adolescenţi au prezentat deficit staturo-ponderal si la 60% dintre ei s-a identificat hipogonadism. Concluzii.S.28%. Evaluarea CTSMB faţă de CT Mainz s-a făcut în ceea ce priveşte circuitul donatorilor. A fost luat în studiu un lot de 5000 donatori de sânge prezentaţi la CTSMB într-un interval de 72 de zile. în urmă cu 36 ani.monitorizată prin determinarea periodică a feritinei serice. materialele prezentate de personalul medical în vizita de studiu in acest centru. documentaţia privind aparatura. Pentru o evaluare la nivel de ţară se impune extinderea studiului pe un lot mai mare de donatori. Rezultatele au fost următoarele: O=34. Hipogonadismul hipogonadotrop este cea mai frecventa complicaţie endocrina la pacienţii cu talasemie si o cauza importanta a tulburărilor de crestere. Aderarea la regimul de hipertransfuzie şi o bună complianţă la tratamentul chelator duc la o limitare a complicaţiilor endocrine pentru aceşti pacienţi. Această estimare se prezenta astfel: O= 32. Rezultate. concluzii: In urma evaluării CTSMB în comparaţie cu CT Mainz a rezultat necesitatea implementării cât mai rapide a unui sistem de management al calităţii in CTSMB. M.30% A=40.B. Statistica a fost realizată la nivelul Municipiului Bucureşti. reactivii. A 4. Studiul cuprinde şi o evaluare a repartiţiei sistemelor ABO si Rh pe sexe cât şi frecvenţa antigenului D=0.Hoinărescu.82%. Frecvenţa grupelor de sânge pe teritoriul României a fost estimată ultima dată .Negoiţă Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti. din diverse centre urbane ale României.65%. anemia cronică. Arthur şi Penrose au estimat frecvenţa grupelor A. Rezultate.94%. inclusiv în România. testele obligatorii. In privinţa sistemului Rh. prezintă tulburări de creştere şi/sau hipogonadism hipogonadotrop. Comunicare ESTIMAREA FRECVENŢEI GRUPELOR DE SÂNGE OAB ŞI BUCUREŞTI A. Mc. de la o populaţie la alta. materialul prezentat de directorul Centrului de Transfuzie Johannes Gutenberg din Mainz Germania dr. Principalele cauze implicate în tulburările de creştere si de maturaţie sexuală sunt hipoxia tisulară cronică şi toxicitatea fierului.5% B=16. D. România In anul 1914 soţii Hirszfeld au descoperit. cu ocazia statisticii din 1971.T.Hoinărescu.

Chryseomonas. etc. In cadrul controlului bacteriologic. reprezintă principalele instrumente care asigură securitatea şi calitatea sângelui total si a componentelor sanguine. M. Din unităţile de sânge total doar una nu a corespuns din punctul de vedere al nivelului de Hb/unitate (minim 45g/unitate). aureus coag. Propionibacterium. Rezultate. Bacillus. Citrobacter freundii. Escherichia coli. Erysipelotrix rhusiopathiae. Chryseomonas luteola. Dobreanu1. Enterobacter aerogenes.+. România 2)Facultatea de Biologie Bucureşti. Lazăr2 1)Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. prin metoda nedistructivă. ceea ce nu este încă o practică curentă în România. M. Erysipelotrix. Listeria. În România s-au identificat urmǎtoarele tipuri de germeni contaminanţi: Staph. Pseudomonas ssp). în România germenii identificaţi aparţin florei mezofile şi care se caracterizează printr-o mare varietate.). Pentru controlul hematologic se controlează 1% din fiecare tip de produs sanguin pe lună. Pseudomonas sp. 44 plasme proaspete si 100 concentrate trombocitare. Comunicare STUDIU COMPARATIV PRIVIND TIPURILE DE GERMENI IDENTIFICAŢI ÎN ULTIMIIANI ÎN PRODUSELE SANGUINE LABILE TESTATE DIN ROMANIA FAŢĂ DE DATELE RAPORTATE PE PLAN INTERNAŢIONAL O. În timp ce pe plan internaţional sunt raportate contaminări cu germeni cu rezistenţă crescută la factorii fizico-chimici utilizaţi la dezinfecţia locului venopuncţiei şi foarte bine adaptaţi multiplicării în diverse medii derivate din sânge (Yersinia enterocolitica. Principalii germeni care contamineazǎ produsele de sânge raportaţi pe plan internaţional sunt: Yersinia enterocolitica. citindu-se rezultatele la 48h si la 14 zile. unităţile de sânge validate şi expirate (mai ales concentrate trombocitare) şi unităţi rebutate (negative pentru markerii virali). Bacillus cereus. Florea Centrul de Transfuzie Sanguină Braşov. In cursul anului 2006 în vederea controlului hematologic s-au testat 293 unităţi PSL : 43 sânge total. se remarcă o diferenţă semnificativă între tipurile de germeni raportaţi pe plan internaţional şi cei identificaţi în România. hominis. Staph. în condiţiile în care nu beneficiază de aceleaşi mijloace financiare. care se însămânţează pe medii de hemocultură Bio-Merieux HEMOLINE PERFORMANCE DIPHASIQUE pentru izolarea bacteriilor aerobe si HEMOLINE PERFORMANCE ANAEROBIE pentru izolarea bacteriilor anaerobe. numărul de leucocite şi trombocite prin folosirea metodei clasice de numărare cu camera Burker-Turk. Campilobacter jejuni. Propionibacterium acnes. etc. 9 concentrate trombocitare nu au corespuns din punctul de vedere al numărului total de trombocite/unitate. Listeria monocytogenes. situându-se sub standardul de 0. pentru valorile hemoglobinei (Hb). Eubacterium sp. Material şi metodă. România Introducere.A. în identificarea germenilor contaminanţi ai produselor sanguine labile (PSL). Klebsiella sp. 45 de concentrate eritrocitare au fost neconforme din punctul de vedere al nivelului de Hb/unitate. inclusiv sporogeni. ş.Munteanu. Comunicare ETAPELE PE CARE LE PARCURGE COMPARTIMENTUL DE CONTROL DE CALITATE IN CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINABRASOV IN VEDEREAVALIDARII BIOLOGICEAHEMOCOMPONENTELOR L. Toate plasmele testate s-au încadrat în standardele cerute. precum şi germeni sensibili la factori fizici: Staphilococcus. T. 106 concentrate eritrocitare. Flacoanele se incubează la termostat la 37C. L.5x1011 trombocite/unitate. România Ca urmare a experienţei din ultimii ani a laboratorului de control bacteriologic. Flavobacterium Sp. Scopul acestui control este confirmarea faptului ca PSL obţinute şi distribuite de către CTS îndeplinesc parametrii hematologici şi microbiologici specificaţi în normativele naţionale şi internaţionale. împreună cu celelalte teste de calificare a donării.Foca.a. în cursul anului 2006 107 . Clostridium sp.Cauzele acestor diferenţe s-ar putea rezuma astfel: pentru identificarea microorganismelor psicrofile (Yersinia enterocolitica. Bacillus sp. Serattia ssp. Pentru controlul bacteriologic se utilizează pungile satelite BACTIVAM . Coban1. hematocritului(Ht). este necesar controlul bacteriologic al produselor de sânge după 2530 de zile sau la expirare. care cresc lent la 4˚C. Controlul de calitate hematologic si bacteriologic al produselor sanguine labile (PSL). Clostridium.activitatea CTSMB se desfăşoară la un nivel apropiat de cel al unui centru de transfuzie din Germania. O posibilă explicaţie ar fi lipsa unui sistem de monitorizare permanentă a procedurii de venopuncţie la donatori în condiţii de asepsie în România.

boala Crohn.Vlădăreanu1. Cu frecvenţă sub 5 % au fost antigenele HLAA28. Antigenele au fost determinate in anul 2006 prin tehnica serologică CDC pentru locusurile ABDRDQ (550 persoane) si SSP (45 persoane) în 2007. fiind folosit cu succes în tratarea multor boli maligne. B46. A33.Cârstea2. Pentru restul de 70 % din bolnavi.Florea4. 7)CTS Brăila . SONDAJ DE OPINIE. B60 (12. efectuate în anul 2006. 6)CRTS Iaşi . B44 (13. Probele au fost urmărite zilnic. A30. B51 (20. Comunicare STUDIUL FRECVENŢEI ANTIGENELOR HLA IN POPULAŢIA DE DONATORI POTENŢIALI DE MĂDUVA OSOASĂ IN VEDEREAALCĂTUIRII REGISTRULUI NAŢIONAL (STUDIU PRELIMINAR) D. sindrom Reiter.Ilinca1 Fl. 1 a prezentat hemoliză.A34.Ulea1. restul au determinat tulburarea mediului aerob. A29.9%). România. 3)CTS Sibiu.A11 (15%).Caisân1.R. Frecvenţa din populaţia noastră a fost comparată cu date din literatura de specialitate pentru populaţia caucaziană. DR13 (14.6%).Ureche3.2%).M. unele fiind oricum rebutate anterior însămânţării. DR10. registrele de donatori voluntari rămân unica speranţă. B61. M.8%).6%). B63 au fost găsite cu o frecvenţă sub 1%. cu citire la 48h si citire finala la 14 zile. DR14 (8. 108 .A.9%).Tranulis1. B47. Nu s-au înregistrat rezultate pozitive la 48h.4%) si DQ4 (1.D. DQ7 (28. Nici unul din concentratele trombocitare testate nu a apărut contaminat bacterian (deşi sunt cele mai supuse riscului iar unele dintre ele au fost însămânţate după termenul de expirare). 2)CTSMB. Datele pentru DQ sunt asemănătoare cu cele din literatură. care nu au donator în familie. Concluzii.4%).D. Duţescu. iar pentru DR18 si DR9 frecvenţa a fost sub 1%.5%).Duţescu1. sugerând contaminarea accidentală la însămânţare.L. DR1 (15. B18 (20%). Pentru pacienţii cu fenotipuri rare găsirea unui donator compatibil rămâne o problema atât în familie cât şi în Registrul Naţional de donatori.6%).Goşa2. asemănătoare cu frecvenţa citată în literatură pentru populaţia caucaziană.M. R. s-a înregistrat o probabilă creştere bacteriană la 22 de probe.M. Frecvenţa cea mai mare o are DQ1 (30. Pentru pacienţii eligibili este singura metodă cu potenţial de vindecare. I.6%).Crişan8 1)Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională . A1 (26. Toate unităţile de sânge total au rămas negative. B45. datorita tulburării bulionului aerob. D.D. A24 (20. A 66. Autorii au studiat frecvenţa antigenelor HLA la un număr de 595 persoane neînrudite.Popa2.8%).s-au testat 339 unităţi PSL. 8)CTS Maramureş Introducere : Transplantarea de celule stem reprezintă un procedeu terapeutic relativ răspândit la ora actuală.5 % în lotul studiat. B58. 2 probe au apărut pozitive pe ambele flacoane de hemocultură. Antigenele HLA. B50.6%). 95% caucazieni.Hoinărescu2. în care am găsit 57 de donatori compatibili (29 %). La 14 zile au apărut pozitive 16 probe pe mediu pentru germeni aerobi şi 6 probe pentru germeni anaerobi. 4)CRTS Tg. DR7 (15. DQ8 si DQ9 au frecvenţe sub 1%. uveită anterioara acută) . Restul probelor pozitive au fost concentrate eritrocitare : 2 au prezentat colonii bacteriene crescute pe agarul de pe peretele flaconului.5%).Bardan1.D. a avut o frecvenţă de 8. datorită tulburării mediilor. Creşterea numărului de donatori voluntari de MO reprezintă unica şansă de compatibilitate pentru cei cu antigene rare. Comunicare RECRUTAREA DE DONATORI VOLUNTARI NEINRUDITI DE MADUVA OSOASA PENTRU REGISTRUL NATIONAL.9%). DQ2 (15. Datele actuale privind frecvenţa antigenelor HLA în populaţie sunt în concordanţă cu rezultatele testării a 182 de bolnavi în aşteptarea unui transplant de măduvă osoasă (MO) şi a 476 de persoane înrudite. Devierea de la standardele hematologice nu a fost atât de semnificativă în nici unul din cazuri pentru a necesita invalidarea produsului din această cauză. Antigenele DR cu frecvenţă crescută au fost DR11 (37. B53. DR17 (19. L. D.A.Bucureşti.Ilinca. DR15 (24. O singura unitate de plasma a apărut pozitiva la 14 zile. Tranulis. 5 % populaţie cu alte origini etnice.8%). Antigenele cel mai frecvent întâlnite au fost HLA. B37. B49. DR8. Cu frecvenţă sub 5% sunt: DR12.Ilcenco6.3%).Iugulescu7. Ulea.L.A2 (48. Unităţile PSL pozitive la controlul bacteriologic au fost retrase din circuit. B35 (30. M. A31. Distribuţia antigenelor HLA in Registrul Naţional este un parametru important în dezvoltarea acestuia. Antigenul HLA B27 întâlnit la 90% din persoanele cu afecţiuni reumatismale (spondilita anchilozantă. Caisân Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. Din totalul probelor testate. A. Bardan.7%).Florea5. Acest parametru este în strânsa legătură cu frecvenţa antigenelor HLA in populaţia locală. R.Mures .R. 5)CTS Braşov .

A.Transplantul constituie de fapt procedura de susţinere şi reanimare hematologică pentru refacerea hematopoiezei pe baza celulelor stem din grefon după chimio. cu scopul de a identifica atât posibilele motivaţii în favoarea donării cât şi cele mai frecvente bariere pentru a deveni donator.8% din donatorii cu studii superioare). CERCETAREAA700 DONATORI DE SÂNGE DIN DOUĂ CENTRE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ DIN ŢARĂ. Florea 109 . Comunicare INCIDENTAALOIMUNIZARII PRIN SARCINAŞI DIAGNOSTICUL EI D. ceea ce ne conduce la ideea realizării unor seminarii pentru donatori. ca şi întregul traseu parcurs de donator. Realizarea de alogrefe de la donator neînrudit necesită existenţa unui Registru de Donori Voluntari Neînruditi. seminarii care au fost un succes în ţările europene. cum se desfăşoară selecţia unui donator.donator. Dobrotă3 1) Institutul Naţionale de Hematologie Transfuzională Bucureşti 2) Centrul de Transfuzie Sanguină Arad 3) Centrul de Transfuzie Sanguină . Foarte importantă este relaţia personal . pentru a fi eficient. motivele fidelizării şi motivele renunţării la donare.2% din donorii cu studii medii şi 43.5% din cei cu studii superioare). aprox.. Studiul arată clar faptul că unul din principalele obstacole în activitatea de constituire a unui registru de donatori de măduvă îl constituie lipsa de informare. cei mai importanţi recrutori sunt chiar înşişi donatorii de sânge. b) Condiţiile de donare sunt considerate de asemenea foarte importante.Burta2. Studiul a fost realizat pe un grup ţintă omogen. dar numai 25% din pacienţi beneficiază de un astfel de donor. cum şi unde se poate face înscrierea. Cele mai importante concluzii ale chestionarului au fost: a) In procesul recrutării de donatori. răspunsul a fost DA în cazul a 73.5% şi respectiv 78. Comunicare CREŞTEREAMOTIVAŢIEI PENTRU FIDELIZAREADONATORILOR . Prima căutare începe în familie. 20% au răspuns negativ. prin care să se explice clar pentru ce este necesar acest registru. Chestionarul urmărea în principal. Este nevoie de o acţiune susţinută de informare folosind mijloace scrise. care sunt obligaţiile donatorului . pentru restul fiind nevoie de găsirea unui donator neînrudit. o mare parte din aceştia recunosc că nu ştiu ce reprezintă acest procedeu (67. Statisticile arată că numărul maxim de combinaţii HLA este estimat la 11. Au fost introduşi în studiu subiecţi cu vârste cuprinse între 20 si 49 ani eligibili pentru alcătuirea unui astfel de registru. video ş. cine se poate înscrie pentru donare.Constanţa S-a alcătuit şi s-a aplicat un chestionar de 15 întrebări unor donatori care aveau minimum 3 donări sau mai mult de 3 donări. In ceea ce priveşte interesul acordat acestui subiect. deşi majoritatea subiecţilor au auzit de donarea de măduvă (70%din donatorii cu studii medii şi 86. nivel de instruire. Un astfel de registru presupune o activitate complexă. are nevoie de cel puţin 200 000 persoane înscrise pentru a putea asigura găsirea unui donator compatibil pentru 85% din pacienţii cu antigene relativ frecvente. La întrebarea directă privind acordul pentru donarea voluntară şi anonimă de măduvă. fiind asemănătoare din multe puncte de vedere cu donarea de sânge. Rezultate şi concluzii : Sondajul a scos în evidenţă faptul că. obiectivul principal fiind atragerea donorilor. Acestora trebuie să li se explice că donarea de celule stem nu este periculoasă. L. se efectuează numai cu consimţământ scris.a. Găsirea unui donor cu o buna compatibilitate HLA este una din condiţiile esenţiale pentru reuşită unei grefe de măduvă.M. Răspunsurile au fost analizate pe subgrupe şi anume : sex .si radioterapie mieloablative. cum se face prelevarea. De asemenea este gratuită. Numărul subiecţilor pe care s-a aplicat chestionarul a fost de 700. Sondajul s-a realizat sub forma unui chestionar anonim completat cu ocazia donării de sânge. confidenţială şi voluntară. Se estimează că un registru de donatori. Material si metodă : In studiul de faţă ne-am propus să realizăm o primă evaluare a gradului de disponibilitate pentru a dona măduvă osoasă.4x1018 iar în cadrul unui singur grup etnic numărul de combinaţii HLA este estimat la 2. Bugner1. P. când se donează.8% din subiecţii interogaţi. etapele donării. 27% au răspuns ferm pozitiv si 53% au solicitat lămuriri suplimentare pentru a putea răspunde la această întrebare. ceea ce conduce la ideea necesităţii susţinerii unor cursuri pentru personalul implicat în donarea de sânge. reprezentat de donatori de sânge din 7 centre de donare din Bucureşti şi din ţară. să discearnă mecanismul prin care un donator devine donator neremunerat.6x106. mediul de viaţă.A.care sunt rezultatele transplantului.

Scopul studiului nostru este acela de a arăta importanţa testelor de depistare a aloanticorpilor antieritrocitari materni în cursul sarcinii precum şi prevalenţa cazurilor de izoimunizare la gravidele Rh D negativ monitorizate în laboratorul nostru. Rh .O. Florea Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureş. acest test se practică de foarte mulţi ani în toate ţările în care există prevederi legale în domeniul profilaxiei bolii hemolitice a noului născut. 7. România Boala hemolitică a noului născut este încă o cauză frecventă de morbiditate şi mortalitate perinatală chiar dacă incidenţa ei a scăzut in ultimii ani prin efectuarea imunoprofilaxiei cu imunoglobulina anti D. Analiza şi compararea datelor rezultate din interpretările celor 5 serii de teste. P. 2.9 %) din totalul gravidelor testate. Motivul principal pentru persistenţa acestei configuraţii etiologice este incompleta protecţie conferită de administrarea imunoglobulinei anti. 11 % cazuri cu anticorpi anti Kell. din cazuri. calibrarea echipamentelor (microscop.Determinarea fenotipului Rh Kell. Unul din cele mai utilizate teste screening pentru aprecierea hemoragiei feto-materne este testul Kleihauer bazat pe rezistenţa hemoglobinei fetale la eluţia acidă . 7.B.Determinarea grupului A B O . Stabilirea caracteristicilor necesare pentru reactivii utilizaţi. b)control slab pozitiv 0.Determinarea Rh D slab prin testul Coombs indirect.O. 2.7. c)practicarea de rutină a unui test de evaluare a hemoragiei feto-materne.D.2% .. Protocolul de lucru pentru validarea metodei a fost întocmit. 3. 4. In România pe primul plan în ceea ce priveşte specificul anticorpilor responsabili de boala hemolitică neonatală este antigenul Rh(D).ului (Procedura de operare standard) . centrifugă) . Determinarea volumului de eritrocite fetale este un element de bază al monitorizării si profilaxiei corecte a bolii hemolitice a noului născut . Elaborarea S. In România aceasta evaluare nu se efectuează in nici o instituţie de profil. Realizarea a mai multor probe din eşantioane de cercetat provenind de la gravide Rh negativ. Comunicare 110 . Depistarea anticorpilor iregulari antieritrocitari în serul pacientei. c)control slab pozitiv 0. România Introducere.Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg-Mureş.d)control intens pozitiv 1%. pe baza Bunelor practici de laborator . pacienţii gravide Rh negativ şi nou născuţi proveniţi din mame imunizate. in timp ce in tarile in care imunoprofilaxia anti D se practica riguros de foarte mulţi ani procentul aloimunizării anti (D) 1 2 %. b)efectuarea corectă a imunoprofilaxiei anti D urmată de monitorizarea eficienţei profilaxiei. După efectuarea unui mare număr de testări s-au găsit rezultate concordante în ceea ce priveşte aspectul frotiului colorat cat si a proporţiei de hematii fetale găsite cu ocazia aplicării formulei de calcul. Evaluarea cantitativă a anticorpilor prin titrare.5 % cazuri cu anticorpi nespecifici. Standardelor de calitate şi recomandărilor internaţionale. 4. Credem ca situaţia din România poate fi îmbunătăţită prin : a)implicarea serioasă a Ministerului Sănătăţii în elaborarea regulamentelor si normelor privind diagnosticul si tratamentul Bolii Hemolitice a Noului născut. Identificarea anticorpilor iregulari antieritrocitari în cazurile cu depistare pozitivă. 3. 6. Material şi metodă. la gravidele Rh (D) negativ care au născut un copil Rh pozitiv. Mecanismul etiologic cheie în cazul aloimunizării prin sarcina este transferul transplacentar al eritrocitelor fetale în circulaţia maternă sau hemoragia feto-maternă. 6. aprobat şi pus în practică în perioada mai noiembrie 2006. In intervalul studiat s-au efectuat 1636 determinări la 545 gravide Rh negative. Validarea metodei s-a efectuat în mai multe etape : 1. Din analiza datelor prezentate se constata ca cea mai mare parte a cazurilor de aloimunizare se datorează antigenului Rh (D). 5. testul Coombs direct la nou născut din sângele de cordon. Instruirea urmată de evaluarea personalului din laborator pentru executarea operaţiunilor. In privinţa specificităţii anticorpilor am găsit : 74 % cazuri cu anticorpi anti Rh (D). Perioada de studiu a fost martie 2006 aprilie 2007 . Scopul lucrării este de a prezenta protocolul de validare al metodei alese de noi (în literatura de specialitate există mai multe variante pentru acest test). 5. Concluzii: este că această metodă este un test simplu care necesită echipament de laborator obişnuit şi datorită faptului că nu implică costuri deosebite poate fi utilizată cu succes în orice laborator spitalicesc ca metodă screening pentru evaluarea hemoragiei feto-materne. Rh.Determinarea grupei sanguine A. Depistarea a fost pozitivă in 27 de cazuri ( 4. Comunicare EVALUAREAHEMORAGIEI FETO-MATERNE PRIN ELUTIAACIDA D. Realizarea a patru serii de control : a)control negativ.P.5% cazuri cu anticorpi anti Lewis. Protocolul de lucru a cuprins: 1.3% .

În serul pacientei au fost identificaţi atât anticorpi care reacţionau cu eritrocitele tratate cu medicament (mecanismul adsorbţiei) cât şi cu eritrocite netratate.AM Vladareanu2. Întreruperea medicamentului a oprit procesul hemolitic şi a prevenit instalarea insuficienţei renale. Prezentăm un caz de hemoliză imună severă după administrarea intravenoasă a sulperazonei în doză de 2g/zi timp de 14 zile. In 223 seruri s-a identificat numai prezenţa de autoanticorpi. anti-D. pentru scopuri practice. s-au determinat subclasele IgG prin Testul Coombs Indirect (TCI). prin metoda autoabsorbţiei (20 seruri) sau prin metoda absorbţiilor diferenţiale (25 seruri). test antiglobulinic direct (TCD) efectuat cu seruri antiglobulinice poli şi monospecifice. în vederea asigurării securităţii transfuzionale a acestor bolnavi. teste de auto-absorbţie şi absorbţii diferenţiale. antiCe. dar în prezenţa drogului (mecanism de tip “complexe imune”). Concluzii: Investigarea serurilor pacienţilor cu AHAI trebuie efectuată în laboratoare cu înaltă specializare. la donatori.cât şi allo anticorpi prin screening de anticorpi efectuat pe seruri diluate 1/5 în SF (52 seruri). anti-K) şi de tip „la rece” 63 cazuri anti-H. IgG+C3d+IgA(12 cazuri ) sau IgG+IgA+IgM (5 cazuri). determinări subclase IgG. să stimuleze producerea de anticorpi faţă de epitopii care lipsesc. anti-ce. In 97 seruri s-au identificat atât auto. dar în prezenţa antibioticului în mediul de reacţie. Sirian Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. Pentru evaluarea riscului de hemoliză produsă de autoanticorpi. Kell. anti-nl. atunci când sunt expuse la un antigen D complet. Metode: fenotipaj OAB-Rh-Kell. testul de eluţie. Allo-anticorpii depistaţi aveau specificitate Rh(43 cazuri) sau în alte sisteme eritrocitare : Duffy. C3d (81cazuri). Kidd. este considerat acum un mozaic de epitopi (30 de epitopi. Rezultate: TCD pozitiv în toate cazurile (>2) a fost de tip IgG (224 cazuri). Material şi metodă: Lotul investigat 411 pacienţi cu diagnosticul de anemie hemolitică autoimună idiopatică sau secundară unei hemopatii maligne. cu ajutorul cartelelor DiaMed ID Partial RhD-Typing Kit L. In 73 seruri nu s-a depistat prezenţa nici unui anticorp prin nici una din tehnicile utilizate. capabile de a utiliza pe lângă tehnicile uzuale şi tehnici speciale pentru identificarea allo-anticorpilor mascaţi de auto-anticorpi. Această categorie a fost adesea clasificată drept D slab (Du) şi 111 .ALOIMUNIZAREAANTIERITROCITARĂ ÎNANEMIAHEMOLITICĂAUTOIMUNĂ M. Radulian. In 32 cazuri nu s-a putut stabili specificitatea allo-anticorpilor. Anticorpii anti-D parţial au fost semnalaţi la pacienţii cu categoria DVI care este cea mai importantă categorie de antigen D parţial cu importanţă clinică. IgG+C3d (89 cazuri). S. au doar 9 tipuri). MnSs ( 40 cazuri). Comunicare Cercetarea variabilelor de D partial. situsurile antigenelor pot fi prezente în număr redus sau normal pe celulă. Părţile absente ale mozaicului D de pe celulele individului pot.Florea. Comunicare ANEMIE HEMOLITICĂ IMUNĂ INDUSĂ MEDICAMENTOS PREZENTARE DE CAZ C Posea1. Acest caz subliniază importanţa monitorizării pacienţilor trataţi cu cefalosporine pentru recunoaşterea hemolizelor imune postmedicamentoase şi pentru prevenirea sechelelor produse de acestea. România 2) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională-Bucureşti. detectaţi prin tehnici standard. România.Braşov. H Muresianu1 1) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. România Introducere: Antigenul D din sistemul Rh. I G Voican1.AUrsachi1. Romania Cefalosporinele se asociază frecvent cu pozitivarea testului Coombs direct dar rareori duc la anemie hemolitică de tip imun. Autoanticorpii erau anticorpi de tip „la cald” (257 cazuri) anti-e. anti-I).Stoian Centrul de Transfuzie Sanguină. screening şi identificare de anticorpi prin metodele standard pe seruri nediluate şi seruri diluate 1/5 în ser fiziologic. dar. 18 seruri conţineau numai allo-anticorpi. Lewis. relevanţa clinică. Variantele D parţial au lipsă unul sau mai mulţi epitopi faţă de RhD normal. Scopul lucrării: estimarea eficacităţii tehnicilor imuno-hematologice utilizate la bolnavii cu Anemie hemolitică autoimună (AHAI) şi identificarea allo-anticorpilor în vederea asigurării securităţii transfuzionale a acestora. M. Pentru evidenţierea anticorpilor antimedicament investigarea imunohematologică s-a făcut cu eritrocite test tratate cu cefoperazona şi cu eritocite netratate. anti-HI.

restul fiind neimunizate. S-au testat un număr de 701 gravide care s-au prezentat la CTS Braşov. M. tratamentul cel mai eficace rămâne cel aplicat copilului. V. România Introducere: Boala hemolitică a nou-născutului este o afecţiune determinată de un conflict imunologic feto-matern.2007 am introdus testările pentru RhD parţial acestea efectuându-se conform procedurilor standard de operare atât pentru donatori cât şi pentru gravide. * 2 cazuri imunizare cu anticorpi anti-Lea (0. test Coombs direct poli şi monospecific. In literatura de specialitate. S-au testat conform algoritmului de lucru 1811 donatori si 91 gravide. Este bine de ştiut că 6% dintre “Du” testate au fost DVI.34%). Savuly. Material şi metode: S-a folosit tehnica de aglutinare în coloană de gel ID-DIAMED MICRO TYPING SISTEM. identificarea şi titrarea anticorpilor imuni). pentru determinarea calitativă şi cantitativă a anticorpilor şi pentru selecţia de sânge compatibil. Kitul de grupaj ID-partial RhDTyping cuprinde 6 seruri anti-D monoclonal care pot diferenţia categoriile D parţial: II. indiferent de sistemul de grupe sanguine în cauză.69%) . prin imunizarea organismului mamei faţă de un antigen eritrocitar fetal. Roşu. şi în general. Boala a fost descrisă încă din secolul trecut. pentru aprofundarea diagnosticului de hemoliză mediată imun. C. VII. Determinările s-au realizat utilizând diverse cartele: pentru grup sanguin ABO/Rh. 1 caz de imunizare cu anticorpi anti-A( 0. respectiv DIII. tehnica de aglutinare în coloană de gel ID-DIAMED MICRO TYIPING SISTEM (pentru fenotip. Savuly. în patologia umană. Material si metoda: Reactivii folosiţi sunt cartelele DiaMed-ID “Partial Rh-Typing” cu 6 microtuburi care conţin antiglobulina umana polispecifica (anticorpi de iepure anti-IgG si anti-D monoclonal) incluse în gel. Concluzii: Pentru evitarea unor conflicte transfuzionale datorită imunogenităţii antigenului D. tehnica de aglutinare în tub (pentru decelarea şi titrarea anticorpilor imuni). 3 donatori au fost identificaţi ca fiind cu D parţial. duce în anumite procente la diverse grade de boală hemolitică a nounăscutului. România Introducere: Boala hemolitică a nou-născutului prezintă un interes deosebit în hematologie. este importantă cercetarea variabilelor de D parţial la donatori pentru identificarea variabilei DVI. L. * 2 cazuri imunizare cu anticorpi anti-B (0. dar nu şi alte imunizări. acela al bolilor fătului şi nou-născutului legate de o izoimunizare maternă. având structura antigenică cea mai apropiată de antigenul D complet.34%) . * 4 cazuri imunizare cu anticorpi anti-A(0.Braşov. fenotip Rh/K. la această categorie nu s-a observat imunizarea . C. Roşu. Incompatibilitatea imunologică între mamă şi făt s-a impus definitiv ca factor determinant în declanşarea bolii hemolitice a nounăscutului. Condiţiile de instalare a imunizării mamei survin ori de câte ori pe eritrocitele copilului se găseşte un antigen care lipseşte de pe eritrocitele materne. Florea Centrul de Trandfuzie Sanguină Braşov. Florea Centrul de Transfuzie Sanguină . înlăturându-se orice suspiciune etiologică. Stoian.transfuzat cu componente sanguine Rh negative. Stoian. M. L. prin intermediul factorilor D. Curând după descoperirea sistemului Rh s-a putut preciza legătura între acest factor şi boala hemolitică a nou-născutului. exsanguinotransfuzie şi în unele cazuri speciale. IV.34%). transfuzia de sânge la făt intrauterin. aceşti donatori sunt înregistraţi ca RhD pozitiv. si RoHar. Rezultate: Au fost testaţi 10 pacienţi cu diagnostic ferm sau prezumtiv de boală 112 .63%).05. În 2 cazuri s-a identificat prezenţa unui amestec de anticorpi imuni anti-D + anti-C. Până în prezent.81%). Concluzii: Incompatibilitatea de sarcină. Rezultate: Din cei 252 donatori RhD negativi testaţi conform procedurilor standard de operare. Profilaxia cu imunoglobuline anti-D a diminuat considerabil alloimunizarea feto-maternă.17%). Materiale şi metode: S-a folosit tehnica de aglutinare pe placă de opalin (pentru determinarea grupei sanguine şi a factorului RhOD ). depistarea. precizându-se un nou capitol în patologie. Incepând cu 23. * 2 cazuri imunizare cu anticorpi anti-C (0. DBT. Comunicare BOALAHEMOLITICĂANOU-NĂSCUTULUI ŞI SELECŢIADE SÂNGE COMPATIBIL C. DFR. VI. E. acesta constă în naştere prematură. Astfel de incompatibilităţi feto-materne au fost descrise aproape pentru majoritatea antigenelor din sistemele de grupe eritrocitare. Din cele 578 gravide cu RhOD negativ : * 21 cazuri imunizare cu anticorpi anti-D (3. Rezultate: Din 123 gravide cu factor RhOD. Comunicare: INCIDENŢAIZOIMUNIZĂRII LAGRAVIDE E. * 1 caz imunizare cu anticorpi anti-CW (0.

reagents.hemolitică a nou-născutului. a continuous improvement of the quality. în toate cele 10 cazuri. Accomplishment of the quality objectives depends on a well designed system of quality assurance. The basic concepts of the quality assurance. Testările au confirmat diagnosticul de boală hemolitică a nou-născutului prin incompatibilitate în sistem Rh. immunohematological testings on donors and recipients by aproppriate flowcharts. Now. M. 1227/2006. Florentina Vladareanu. Fl. Într-un singur caz de boală hemolitică alături de anticorpii anti-D au fost implicaţi şi anticorpii anti-Leb. b) personal involved in different stages of the vein to vein chain. Orders of the Ministry of Public Health 1214/2006. Raport QUALITYASSURANCE IN TRANSFUSION. Directive 2005/62/EC. trained and responsible. Necula. în marea majoritate a cazurilor de boală hemolitică a nou-născutului. a fost necesară selecţia de sânge compatibil pentru exsanguinotransfuzie în 4 cazuri. Bucharest. Ioana Culea.Romania 113 . 1225/2006. Directive 2005/61/EC. equipment and records-keeping and monitors whether personal perform all procedures in a approved. Directive 2004/33EC. din sistemul Rh. Romania Blood transfusion. existence of an errors and risks assessment system. the quality of techniques. one of residual major risk being the immunological incompatibility donor blood recipient. 1193/2007 support blood establishments to implement a quality system. The major benefits of this are: defining of a quality police. Directive 2003/94 and Romanian legislation:282/2005. we must transpose that good experience in a QA Program in order to be in accordance with the CE requirements and national law. a variety forms of initial and continuous education. blood components and the targeted blood therapy. QA programs states flow-charts of immunohematological testing on donors and blood recipients. Concluzii: Aceste tehnici serologice standardizate relevă implicarea anticorpului anti-D. led to a rising in the transfusional security. So. discipline that interfere with all medical specialties. c) laboratory methodology according to their results got in external quality control scheme. Sirian. During 1998-2006 period. the good quality of reagents and equipements. quality assurance activities monitor the performance of the: a) processes. 1226/2006. National Institute of Transfusion Hematology . 1228/2006. an improvement management of the resources. establishing of the quality objectives. multiple risks. Raport ELEMENTS OF QUALITYASSURANCE IN ERYTHROCYTIC IMMUNIHEMATOLOGY S. good manufacturing practices and quality control are interrelated. involves. National Institute of Transfusion Hematology Bucharest . Guide EU-GMP. Vladareanu National Institute of Transfusion Hematology Bucharest. Pecec . reproductible fashion. Blood transfusion is an expending field based on interaction of more disciplines. Romania. 1237/2007. There for to guarantee a high level of transfusion security it is necessary to introduce a program of Quality assurance (QA) in immunohematology. through its problems. European legislation: Directive 2002/98/EC. Raport HEPATITIS VIRUSES B AND C RECENT PROGRSSES AND POSSIBILITIES TO REDUCE THE TRANSFUSION RISK.A. involvement of all personal qualified. Monitoring of the entire chain “vein to vein” is a condition for ensuring both the quality and safety of blood. giving information about their trends and shifts. The best guarantee to achieve all objectives of QA is to be strictly respectful of Standard Operating Procedures (SOP) by a trained staff.

We report here the results of the last seven years of screening for (anti-)HIV-1/HIV-2 which appeared after 1985 in our area and for (anti)HTLV-I which is endemic.3% early seroconvertors as compared to aprox.Romania Introduction: Residual risk of transfusion transmitted viral infections is mainly linked to the „ window period” and to the incidence of infection in the targetted population for donor selection. The highest prevalences in FTBD were registered in three districts in the southern area . in keeping with WHO criteria for HIV-1/2 and according to H. although considerably lowered. Methods: Current screening uses combined. where a few seroconversions in RBD could be documented also.8 (with 1. Francoise Le Flohic Regional Director Ilex Ltd.5% early seroconvertors significantly more [p>0.A. The number potentially infectious RBDs was 1. Repeat reactives are confirmed in Western Blot and/or Line-Immuno-Assay (LIA). the lack of representative data mandates for an extensive experimental study on a number of donors/donation around 104. although the usefulness/proficiency in lowering the residual risk for HBV could not be ascertained (c. 6 in the western part of the EU (EuroHIV. as compared to under 1 in 100000 donations for the western countries of EU. Pecec National Institute of Transfusion Hematology Bucharest . which cumulate 58% of all detected positives. remain well above the levels registered in western EU. ATL cases are regularly confirmed in Bucharest (3 to 16 per year.2006) . 5 in the last year). More recently. The general incidence in RBD dropped from 118 during the 4-th qrt 1999 to.N.000 donors/ donations. However.THE RESIDUALTRANSFUSION RISK. The general prevalence of anti-HTLV-I in FTBD was 58 in 100000 donors with local spikes over 100 in the South East. Prevalence and incidence are expressed for 100. M. while accounting for 19% of all blood collection from FTBD. respectively.001] than in FTBD).2 in 100000 donations representing 51% of all cases detected in this category.9 ≡ 7. Necula. A.f. TECHNOLOGY IN TESTING THE TRANSFUSED BLOOD. Results: During the considered period the prevalence of anti-HIV-1 in 1-st time blood donors (FTBD) was 25. the residual risks for transfusion transmitted HIV-1 and HLTV-I. results by the DRK Baden-Wuertemberg-Kassel). Only one case of HIV-2 infection was identified during the period under consideration. One of the reasons is that EIAs. Since the introduction of EIA screening. Comunicare N. the registered prevalence continues to be higher than that in the Centre-West EU countries by a factor of 102. The characteristically higher local endemic status is prone to provide for a more evident proficiency of the introduction of NAT.R. PRESENT STEADY OF IMPLEMENTATION IN EUROPE. and stabilised at about 1 in 100000 donations. in this later zone supplemental screening for anti-HBc and anti-HBs (the later for fractionation purposes also) was almost generalized in an effort to provide for the detection of ‚'variant'' HBV. Conclusions: As compared to the moment of the introduction of specific screening. According to EuroHIV (2006) monitoring HIV prevalence among blood donations is a vital tool for evaluating the safety of blood supply. in order to determine the optimal alternative (either some variant of NAT or a combination of NAT and EIAs). Defining the profile of the „seroconverting donor ” and the assessment of the prevalence in different population groups. would contribute to improving donor selection criteria. Antigen+Antibody EIAs for HIV-1/2 and antibody-capture EIAs based exclusively on recombinant antigens for HTLV-I/II. further reduction of risk would occur only through improving standards for donor selection.T. Arges ( 95).6 ≡ 25. are inherently less sensitive than the NATs introduced in Centre-West EU around the year 2000. As it appears that the virus trafficking is faster in RBD. with five to tenfold differences between HBsAg and anti-HCV in different locations. HBV and HCV are the most frequent TTI locally as well as in the whole EU zone. 114 . as potential targets. which depends on the sensitivity of the screening tests and on the speed of the ramp up viremia which in turn depends (in an unknown/undocumented way) on the magnitude of the infecting inoculum on one hand and on the other hand on the prevalence of the infection in the donor population. In repeat blood donations (RBD) the mean incidence was 2. Raport RETROVIRUSES (HIV-1/HIV-2.4 in 100000 donations (with 0.1995). Bucharest (84) and Constanta (50) . respectively. recommendations.The residual risk of transfusion transmitted infections varies with the magnitude of the negative window period. HTLV-I/HTLV-II) 2000-2006. anti-HCV .E. although the sensitivity of these tests greatly improved since their introduction (HBsAg 1990.

This large number of transfusions and their frequency at 2-3 weeks leads to immunization of those patients against leukocyte and red cell antigens. Sirian. S. Chiron-Novartis Comunicare IMMUNOLOGICAL TECHNIQUES USED IN DETERMINATION OF CLINICAL SIGNIFICANT ANTIERYTHROCYTEANTIBODIES S. blood donors) for the immunohematological diagnostic and for the selection of compatible blood.3% and anti cE. Conclusion: Utilization of appropriate techniques in routine practice for the detection of clinical significant antierytrocytic antibodies. Vladareanu. anti Fy. another antibodies (anti Jk. anti s. Oţelea Institute “Matei Balş”Bucharest. antiD 325. Duffy. new bornes.4%. prevents HTR and helps in a good HDN management. anti Kell 5. For a proper development of those patients hypertransfusion regimen was introduced in order to maintain pretransfusion haemoglobin above 9g/dl. Radulian National Institute of the Transfusion Hematology.51%. Calota National Institute of Transfusion Haematology . indirect antiglobulin test (IAT) with polyspecific antiglobulin serum and enzymes. C. Sirian. Beginning with year 2000 those patients were transfused with Rh(D)-Kell phenotyped blood products and since 2004 leukodepleted red cell concentrates were introduced. Rh. anti E 5. L. Pp. Nitu. all our patients were transfused with phenotyped and leukodepleted products and posttransfusional reactions disappeared. reaching even 40 units/year. M.Comunicare THE EPIDEMIOLOGY OF INFECTION WITH HIV.All those patients were transfused with leukodepleted red cell concentrates Rh(D)-Kell phenotyped between 2-6 weeks.D. antiD+C 7. pregnant women. albumin. Introduction: β Thalassaemia major is characterized by a severe haemolitical anaemia dependent of regular blood transfusions for whole life. Comunicare EVOLUTION OF POSTTRANSFUSIONAL REACTIONS BY USING LEUKODEPLETED PHENOTYPED RED CELL CONCENTRATES IN MAJOR THALASSAEMIAPOLYTRANSFUSED PATIENTS M.17%. Romania Comunicare THE IMPACT OF THE SCREENING TESTS BZ NAT TECHNOLOGZ IN INDIVIDUAL DONATION UPON THE BLOOD TRANSFUSION SAFETY. Streinu Cercel. erythrocyte antibodies are involved in hemolytic transfusional reaction (HTR) and in hemolytic disease of the new born (HDN). the most frequent posttransfusion reactionms were chilly-fever and rush. Investigated 8034 cases (patients. Objectives: using in routine immunohematology practice all appropriate methods and techniques in detection of clinical significant antierythrocytic antibodies. Romania. HEPATITIS B & C IN ROMANIA. Fl. Results: Immunised 11. anti c 5. Methods. Kidd. anti D+E. correlated with RhK and other erithrocytic phenotypings and elution absorption techniques. Results: Transfusion requirements of those patients was in average of 25 units/year. nowadays. Conclusions: Although phenotyping and leukodepleting rises 115 .7%. D. anti S. Lewis. MNSs. reagents: hemaglutination technique (tube and in column) in saline . anti D+C 3. Nico Lelie Director Şt.3%. in order to prevent HTR and for the management of HDN. thus. Kell. A. Romania Background: ABO. Material & Method: Our study group was formed of 100 patients with β thalassaemia major registred at National Institute of Transfusion Haematology level.3%. anti M) 0. Voicu.

116 . the process is time-consuming and must be repeated daily for the rest of patient's life. The benefits accumulate over the long-term. near 2. factors as chelator toxicity. Material and Method: Our study group is formed of major β thalassaemia patients aged 12years old girls and 13 years old boys. chronic liver diseases and variation of iron burden susceptibility being involved in this process. The quickest introduction of oral chelators will lead to a significant improvement of patient adherence to therapy. psychological burden. 20% of thalassaemic adolescents had high-weight deficiency and 60% of them were identified with hypogonadism. growth disorder and hypogonadottop hypogonadism remain the most frequent complications for adolescents with major β thalassaemia. Chelation therapy started when serum ferritin level reach about 1000mg/ml. Results: Main causes involved in growth disorders and sexual maturation are chronic tissular hypoxia and iron toxicity. treatment is time consuming leading to a restrictions on a patient's activities. Calota. the factors associated with bad compliance were: lack of awareness about side effects of iron overload. Hypogonadotrop hypogonadism is the most frequent endocrine complication in major β thalassaemia major and an important cause of growth disorders. “Hipertransfusion”regime and a good compliance to iron chelation treatment lead to a significant improvement of life expectation and quality of life for major β thalassaemia. Conclusion: A good compliance to chelation therapy provides a long survival. thus neither the positive effects not the negative effects are readily apparent. number oh hours per day and number of days per week.Voicu.Calota National Institute of Transfusion Hematology. C. It is verry important to identify all aspects reducing compliance and rise the awareness of patients and their families about the treatment benefits. progressive iron accumulations leads to cardiac. Conclusion: Adherence to hypertransfusion regime and a good compliance to iron chelation lead to a limitation of endocrine complication for this patients. Nitu. a significant decreasing of complications due to iron overload and a good quality of life. M.5 years of age. material aspects of consumables cost. National Institute of Transfusion Hematology. After this period of time and in lack of proper iron chelation growth disorders and sexual development appear. Results: Introduction of National Program since 1996 providing accessibility to iron chelation and infusion devices leads for a short period of time to a very good compliance and treatment.the price of blood unit and there are also rare phenotype hard to find. chronic anaemia. C. Iron chelation treatment consist in subcutaneously administration of Desferal in continuous infusions for 8-12 hours given 5-7 times per week at mean daily dose of 20-50 mg/Kg body weight according with serum ferritin level and patient age. the benefit of using those products for polytransfused patients is extreme high. chelation therapy is difficult and overwhelming. unwanted local reactions. 45% of thalassaemic adults were find with high-weight deficiency and 75% had hypogonadism. L. M.D. Vladareanu. Despite therapeutical progress. there is patients with low body iron burden who had growth disorders and/or hypogonadotrop hypogonadism.Vladareanu . Comunicare GROWTH DISORDERSAND HYPOGONADISM IN MAJOR β THALASSAEMIAPATIENTS Fl. Some of the followed patients had abnormal levels of growth hormone. Voicu.Nitu. iron chelation therapy is monitorised by periodic assessment of serum ferritin. more specifically defined as the extend to which the patient adheres to the prescribed infusions scheme including dose of Desferal. polytransfused and chelated with Desferal. D. Comunicare COMPLIANCE TO IRON CHELATION THERAPY WITH DESFERAL IN MAJOR THALASSAEMIA PATIENTS REGISTERED AT NATIONAL INSTITUTE OF TRANSFUSION HAEMATOLOGY LEVEL BETWEEN 20002006 Fl. the fact of giving up doses provides short-term comfort. thus is necessary to maintain this standard in transfusion therapy. Romania Introduction. Nevertheless. However. A proper transfusion therapy ensure a normal development of thalassaemic child for the first decade of life. liver and endocrine complications. Romania Introduction: In not iron chelated patients with major β thalassaemia. Compliance to iron chelation therapy is defined as the extend to which patient's behavior coincides with medical's prescription. L. relief and diminish local side effects. Material and Method: Our study group includes 100 patients with major β thalassaemia registered at NITH level in chronic transfusion and iron chelation therapy. Monitoring iron overload and chelation efficacy was achieved by periodical assessment of serum ferritin.

E.T.4. Mc. The statistics have been realized only in the Bucharest area but they will be applied to the entire country. and along with ABO system. including the ones in Romania.In order to compare the two transfusion centers.82%.Comunicare THE ESTIMATION OF BLOOD GROUPSAND Rh FREQUENCY IN BUCHAREST POPULATION A. Dobreanu1.C. For a country-wide evaluation.66%.C.T. instruments and reactive lab equipment.These statistics showed : O=32. 2) Bucharest University .5%.2%. A = 21. Zagrean . The study also contains an evaluation of the gender repartition of ABO and RH systems and also the frequency of the D antigen in the lot as follows : D= 0.C. race and population structure. Coban1. a larger lot of donors must be studied.28%.T.7%. the negative percentage of the population is 11.C. in order to increase security in transfusion and further develop the quality of transfusion products.68%. Walter Hitzler. Bucharest: the presentation made by dr. Mainz. the presentations made by the medical staff on study visit at this Center. A . Results. The results were : O=34. M. there had been no major changes in the population's structure in the last 36 years. AB=7. M. B.5%.94%. Bucharest. B = 16.3%. A=43. Bucharest. Comunicare COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT KINDS OF BACTERIA IDENTIFIED IN ROMANIAVS. D. The following have been used as starting point: the documents on the quality management system implementation in B. Comunicare IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN BUCHAREST B. INTERNATIONAL REPORTS OF CONTAMINATED BLOOD PRODUCTS O.Our work verifies the nature in which actual data concurs with these past estimations. Means and methods. T. Bucharest activity takes place on a level close to that of a German transfusion center.86%.T. it has been observed that the frequency of the blood groups in Bucharest hasn't changed significantly since 1971. working methods and the 2006 statistics on donor count and this year's B. B=16.Regarding the RH system.15%. The study contains a lot of 5000 blood donors present at the Blood Transfusion Center during an interval of 72 days. Lazar2 1)National Institute of Transfusion Hematology Bucharest.T.B and O blood groups around the world as follows: O = 62. as soon as possible. but these figures vary with geographical areas. since it does not benefit from the same financial funds. reactive. the director of Johannes Gutenberg B. conclusions: Comparing the two transfusion centers results in the necessity of a quality management system implementation in B.C. Hoinarescu. donor rewards. Romania Introduction: The effect of article 11 in the 2002/98/CE Directive is the need for introducing a quality management system in all transfusion centers. Bucharest) status has been made by comparison with Johannes Gutenberg Blood Transfusion Center in Mainz. focus was put on donor circuit. The evaluation of the Blood Transfusion Center in Bucharest (B.T.Negoita Blood Transfusion Center in Bucharest. Hirszfeld discovered a difference among the blood groups of populations in soldiers stationed in Salonic. mandatory tests. the documentation concerning instruments. blood components and obtaining methods. Therefore. The frequency of blood groups in Romania was last.Hoinarescu. We can consider that B.C. Germany (BTC Mainz). AB=7. As a conclusion of this study. in 1971.98% . Vuculescu The Blood Transfusion Center.T.54%. Romania In 1914. AB 0.65%. Arthur and Penrose have estimated the frequency of the A.1.86%. we have : O 4. M. A=40. Bucharest blood components productivity. estimated 36 years ago.Biology 117 . B=16.3%.C.

Following last years experience of our Quality Control Laboratory in identification of blood products bacterial contaminants we found a semnificative difference between types of bacteria reported in international literature and those found in Romania. The most important microorganisms, which contaminates blood products, reported in other countries, are: Yersinia enterocolitica, Klebsiella sp, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, Pseudomonas sp, Flavobacterium Sp, Campilobacter jejuni, etc. In Romania there have been identified the following kinds of bacterial contamination: Staph. aureus coag.+, Eubacterium sp, Propionibacterium acnes, Staph. hominis, Bacillus cereus, Clostridium sp, Bacillus sp, Listeria monocytogenes, Chryseomonas luteola, Erysipelotrix rhusiopathiae, etc. The causes of such differences may be resumated as following: For psychrophilic germs determinations (i.e.Yersinia enterocolitica), with growth at 4˚C, blood products bacteriological control is necessary to be done after 25-30 days of storage, or at the end of storage, but this isn't a usual practice in Romania yet. While other countries reported blood products contaminations with high resistance bacteria to antiseptic methods used in venipuncture procedures and very well adapted for multiplication in blood environment (Yersinia enterocolitica, Serattia spp, Pseudomonas spp), in Romania contaminant microorganisms belong to a great variety of mesofile species, including sporogens, as well as vulnerable bacteria to physical agents: Staphilococcus, Bacillus, Clostridium, Chryseomonas, Erysipelotrix, Listeria, Propionibacterium. Some possible explanation may be the lack of a permanent monitoring system of venipuncture procedure in order to minimize the risk of bacterial contamination in Romania. Comunicare THE STEPS OF BIOLOGICAL VALIDATION OF BLOOD COMPONENTS IN THE QUALITY CONTROL DEPARTMENT OF THE BRASOV BLOOD TRANSFUSION CENTRE L.A.Munteanu, M.Foca, L. Florea Blood Transfusion Center Brasov, Romania Introduction. The haematological and bacteriological quality control of instable blood products (IBP), represent, near the other donating qualification tests, the main tools which assure the security and the quality of the blood and his components. The purpose of this control is the confirmation of the fact that IBP obtained and distributed by the Blood Transfusion Centre have the haematological and microbiological parameters in conformity with national and international standards. Materials and methods. For the haematological control, 1% of each blood product type is tested, every month, by non-destructive method, doing the following tests: the measurement of haemoglobin (Hb), using the HemoCue haemoglobin metre and of haematocritis (Ht); the counting of white cells and platelets using the classical Burker-Turk device. For the bacteriological control are used: the satellite bags BACTIVAM, the validated and expired blood units (especially platelet concentrates) and rejected units (negative for virus markers), which are tested on blood cultures Bio-Merieux HEMOLINE PERFORMANCE DIPHASIQUE (for aerobic organisms detection) and HEMOLINE PERFORMANCE ANAEROBIE (for anaerobic organisms detection). The bottles are incubated at 370C in a bacteriology incubator, reading the results after 48 hours and 14 days. Results. In 2006, were haematologically tested 293 IBP units: 43 units of total blood, 106 units of red cells concentrates, 44 units of fresh plasma and 100 units of platelet concentrates. All tested plasma units had normal values. From total blood units, only one had not a normal Hb/unit level (at least 45g/unit), 9 platelet concentrates had less than 0,5x1011 platelets/unit and did not answer to the standard. 45 red cells concentrates had low level of Hb/unit. In 2006, for the bacteriological control, 339 IBP units were tested. The units were examined every day+, with first reading at 48h and final reading at 14 days. From all blood samples, 22 had a probably bacterial growth. After 48 hours all units were negatives. After 14 days, 22 units were positives (16 for aerobic organisms and 6 for anaerobic organisms). All platelet concentrates were negatives (although these units are the most exposed to contamination, and some of them were tested after the expiration period). All the units of total blood were negatives. A single unit of plasma was positive after 14 days, indicated by the appearance of turbidity in the broth. The rest of positive samples were red cells concentrates : 2 presented colonies on the agar covering the side of the bottle, 1 presented haemolysis, and the rest of them turbidity in the broth. 2 units were positives on both medium bottles, with the appearance of turbidity in the broth, suggesting accidental contamination during the testing. Conclusions. In none of the cases, the deviation from the haematological standards was not very significant, to invalidate the product. The positives IBP units at the bacteriological control were rejected, some of them being previously rejected by other meanings. Comunicare THE HLA FREQUENCY IN BONE MARROW UNRELATED POTENTIAL DONORS FOR NATIONAL

118

REGISTRY (Preliminary study) D.Ilinca, M. Dutescu,A.Bardan, R.Tranulis, L. Ulea, R. Caisan National Institute of Transfusion Hematology -Bucharest, Romania HLA distribution in the National Registry is a key parameter for rationally planning its evolution. This parameter is very close to HLA frequency in local population. 595 unrelated persons, 95 % Caucasians, 5 % other ethnic groups were studied for HLA antigens frequencies. HLA - A, B, DR, DQ antigens were typed by CDC techniques (550 persons) and SSP (45 persons) in 2007. The HLA most frequent antigens were: HLA- A2 (48.9%), A1 (26.7%), A24 (20.3%),A11 (15%), B35 (30.4%), B51 (20.8%), B18 (20%), B44 (13.6%), B60 (12.9%). Our results were compared with the data from literature concerning the HLA antigens frequency in Caucasian population. HLA B27 antigen found in 90 % patients with rheumatic diseases ( ankylosing spondylitis, Reiter syndrome, Crohn disease, acute anterior uveitis) had 8,5 % frequency in our group, very much alike with the frequency in Caucasian population mention in international publications. HLA antigens : A34, A 66, B46, B53, B58, B63 had under 1 % frequency . Under 5 % frequency we found for HLA - A28, A29, A33, A31, A30, B37, B47, B61, B45, B49, B50. Concerning DR antigens we found 37.8% for DR11 (a higher value comparing with the data from literature) , 24.5 % for DR15, 19.8 % for DR17 , 15.6 % for DR1, 15.2 % for DR7, 14.6 % for DR13 and 8.9 % for DR14. Under 5% frequency were: DR12, DR10, DR8, and for DR18 and DR9 the frequency was under 1%. The results for DQ were similar with those found in literature: DQ1 (30.5%), DQ7 (28.6%), DQ2 (15.4%) and DQ4 (1.6%). For DQ8 and DQ9, split from DQ3, frequency was under 1 %. The data concerning HLA frequencies in our group confirm the results obtain on 182 patients waiting for a bone marrow transplant (BMT) and 476 related donors typed in 2006 when we found quite the same HLAfrequencies. 57 patients had a HLA compatible donor in the family. For the remaining 70 % the National and International Register of Voluntary Bone Marrow Donors remain the only solution. For patients with rare phenotypes, founding a HLA compatible donor remain a problem in the family as in Registries. A high number of voluntary unrelated bone marrow donors in National and International Registries will solve the compatibility problem. Comunicare THE RECRUITMENT OF VOLUNTEER UNRELATED BONE MARROW DONORS FOR THE NATIONAL REGISRTY.PUBLIC TEST I.M.Dutescu1,R.Caisan1,L.Ulea1, A.Bardan1,R.Tranulis1, D.Ilinca1 F.Vladareanu1,M.Hoinarescu2, D.Gosa2, M.Popa2,A.Carstea2,D.Ureche3,D.Florea4,L.Florea5,D.Ilcenco6,M.Iugulescu7,D.Crisan8 1)National Institute of Transfusion Hematology - Bucharest; 2)CTSMB; 3)CTS Sibiu; 4)CRTS Tg.Mures ; 5)CTS Brasov ; 6)CRTS Iasi ; 7)CTS Braila ; 8)CTS Maramures Introduction : The stem cell transplantation is today a therapeutic tool quite common in the entire world, successfully used for the treatment of many malignancies. For the eligible patients is the only method for a possible recovery. The stem cell transplant actually represents a procedure for hematological support and recover, for hematopoiesis restoration based on graft stem cells, after chemo and radio-therapies. One of the most important condition for the success of a bone marrow transplant is the identification of a donor with a very good HLA compatibility. The first search begins in the family, but only 25% of the patients are able to have this kind of donor. The other of patients have to find an unrelated bone marrow donor. To perform an alotransplant from an unrelated donor, an Unrelated Donor Registry in necessary. This kind of registry requires a complex activity, one of the most important target beeing the donor recruitment. The potential donors must understand that the stem cells donation is not dangerous and is very like a blood donation. It is also free of charge, confidential and volunteer- is done only with a written consent. Material and method : The aim of this study was to realize a first evaluation of the willingness to donate in view to recognize the most important motives for and the most frequent barriers against becoming donor. The study was performed on a homogenous target group represented by registered blood donors from 7 blood donor centers from Bucharest and the country. Only the eligible subjects for this kind of register, with age between 20 and 49, were taken in the study. The test was performed like an anonymous questionnaire filled in the same time with blood donation. The answers were analyzed in subgroups : sex, donors level studies, urban/rural.Results and conclusions: The test emphasized the fact that the majority of the subjects have already heard about bone marrow donation ( 70% of donors with medium studies and 86,8% from those with high level studies).The problem is that a big part of them don`t know what this procedure is (67,2% of donors with medium studies and 43,5% from those with high level studies).As for the interest for the subject of donation, the answer was YES in 73,5% respectively 78,8% of the examinated subjects. To the direct question

119

regarding the agreement for anonymous and volunteer bone marrow donation, we had aprox. 20% negative and 27% positive answers, and 53% who asked for more explanations in view to give an answer to this question. The study proves that one of the most important obstacle for a bone marrow donors registry set up is the knowledge deficiency.An important activity to inform the public in write or video tools is obligatory. It must be clearly explained what for is this registry necessary, who can join this file, how and where can they be put in the registry, when the donation can be done, how a donor can be selected, the steps of the donation, how the procedure is done, what are the duties of the donor, what are the expected results of the transplant. Statistics show that maximum estimate number of HLA combinations is 11.4 x 1018 and the realistic estimation of number of HLA combinations within a single ethnic group is 2.6 x 106. A donor registry needs at least 200 000 typed persons to assure the selection of a compatible bone marrow donor for 85% of the patients with frequent HLAantigens. Comunicare INCREASING MOTIVATIONAND CREATING REGULAR BLOOD DONORS RESEARCH ON 700 DONORS FROM TWO BLOOD CENTERS IN THE COUNTRY A. Bugner1, L. Burta2,A.M. Dobrotă3 1) National Institute of Transfusion Hematology, Romania 2) Blood Transfusion Center Arad 3) Blood Transfusion Center - Constanţa A fifteen question questionnaire was created and applied on 700 regular donors (donors with at least 3 blood donations). The reason for this was to find out what the mechanism that creates a regular blood donor is, what makes a nonremunerated blood donor and why some donors give up on the blood donation. These are some of the most important conclusions that were extracted from the questionnaire results: a) In the process of recruiting blood donors, the most important recruiters are the blood donors themselves. This brings up the idea of creating blood donation promotion courses for donors, method which has been successfully used in all the European countries. b) Conditions at the blood center and the way the donors are approached are very important. This includes the way the donor is received, the room where the donor waits before giving blood, the way the nurses approach the donor and the doctor-donor relationship. Blood donation promotion courses could be useful for the blood transfusion personnel as well. Comunicare THE INCIDENCE OFALLOIMMUNISATION THROUGH PREGNANCY AND ITS DIAGNOSIS D. P. Florea Regional Center of Blood Transfusion Tg. Mureş, Romania The hemolytic disease of newborn is a frequent cause of morbidity and mortality even if its incidence has dropped during the last years as a result of immunoprophylaxy with IgG anti-D, performed on pregnant women Rh(D) negative who gave birth to an Rh(D) positive child. In Romania, the most important antibody responsible for hemolytic disease of newborn is Rh(D). The main reason for the persistence of, this etiological configuration is the incomplete protection offered by IgG anti D. The purpose of our study ist to demonstrate the importance of screening tests for finding alloanticorps during pregnancy and prevalence of alloimmunisation cases in our laboratory. The period of study was mars 2006 April 2007, performed on pregnant women and newborns of immunized mothers. The work protocol consisted of: 1.Typing blood group ABO, Rh. 2.Typing Rh-Kell group. 3.Typing weak D by Indirect Coombs Test. 4.Screening irregular antibody on maternal serum. 5. Identifying irregular antibody on positive screening tests. 6. Titration of the antibody.7. Typing ABO, Rh group and Coombs direct test on newborn in cord blood. During the period of study, a number of 1636 tests were performed on 545 Rh negative pregnant women and 107 newborn. Screening was positive on 27 cases (4,9%); concerning the type of antibody: 74% anti Rh (D); b) 11% anti Kell; c) 7,5% anti Lewis; d) 7,5 % unspecified. By analyzing data, we found that in most cases the alloimunisation is caused by anti Rh(D); in others countries in which anti-D prophylaxy is being carried for

120

microscope). 6.: Subjects : 411 patients with idiopathic or secondary of malign diseases AHAI. we found identical results concerning the colour of slides as well as fetal red cells proportion after applying the calculating formula. anti-D. Elaborating procedures for testing. In Romania no profile institution does this evaluation.2%. M. Conclusions: The investigation of the sera from patients with Autoimmune Haemaolytic Anaemia must be performed in a specialist laboratory able to use not only the standard methods.3%. based on the fetal hemoglobin resistance to acid elution. Quantifying fetal red cells volume is the most important element of monitoring and preventing hemolytic disease of the newborn. C3d(81 sera). The allo-antibodies belonged to all blood group systems : Rh-43 sera. Kell. As a conclusion. we can say this method is a simple test which utilizes regular laboratory equipment and as it is not expensive it can be performed successfully in any hospital laboratory as a screening method for assessing fetomaternal hemorrhage. standard operating procedures. Comunicare ASSESING OF THE FETOMATERNAL HAEMORHAGE THROUGH ACID . In 73 sera we didn't find any antibody neither by standard methods nor by the others methods.nl. Lewis. anti-HI. Quality standards and international recommendations.2. Analyzing and comparing results from the five series of tests. IgG+C3d+IgA (12 sera). anti-K) and cold autoantibodies (anti-H.Radulian. After a large number of tests we carried. direct antiglobulin test (DAT) with poly and monospecific sera. IgG+IgA+IgM (5 sera). IgG subclasses routine screening and identification of the antibodies by special procedures: undiluted and diluted 1/5 patient's sera in saline. based on Good manufacturing practice. Romania The key mechanism of alloimmunisation through pregnancy is the transplacentar transfer of fetal red cells in to the maternal circulation. c) implementing a routine test for assessing feto-maternal hemorrhage. Mureş. but some others special techniques in order to assure a safe blood in transfusion of this patients. anti-ce. S. Methods: ABO-Rh-Kell grouping. This protocol was created. Performing four control test : a)negative control. MnSs) 40 sera. Results: DAT was positive in all cases (>2+). approved and validated during May-November 2006 in our laboratory. One of the most frequent screening test used for determinating fetomaternal hemorrhage is the Kleihauer test. calibrating the medical equipment (centrifuge. b)mildly positive control 0. anti.c)mildly positive control 0. We believe the situation in Romania could be improved by : a)the serious involvement of the Health Ministry in providing proper Guidelines for the diagnosis and treatment of the hemolytic disease of the newborn. 5. Choosing the necessary characteristics for the reactive. d)intensely positive control 1%. others systems (Duffy. 4. Comunicare RED-CELLALLO-IMMUNIZATION INAUTOIMMUNE HAEMOLYTICANAEMIA(AHA). in 97 sera we identified both auto and allo-antibodies by 1/5 dilution sera in saline (52 sera) and also by auto-absorption method (20 sera) and by differential absorption method (25 sera). anti-I) in 63 sera. Florea Regional Center of Blood Transfusion Tg. Teaching and evaluating laboratory personnel to properly execute necessary operations. Kidd.P.ELUTION TECHNIQUE D. type IgG (224 sera). IgG+C3d (89 sera). the elution. b)monitoring the efficiency of IgG anti/D prophylaxy. In 32 sera we couldn't identify the specificity of the alloantibodies. anti-Ce. The purpose of this study is to present the protocol of validation for the method used by us (there are several other methods).3. Performing several tests with samples from pregnant women after a well documented protocol. 121 . 18 sera contained only allo-antibodies detected by usual techniques.many years the immunization by anti-D is very low (1-2%). The method validation was performed through the next steps: 1. in 223 sera we identified only auto-antibodies. auto-absorption and differential absorption methods. Material and methods. Sirian National Institute of the Transfusion Hematology The purpose of the work : to estimate the efficiency of the methods used in Autoimmune Haemolytic Anaemia (AHA) investigations in order to identify the allo-antibodies hidden by allo-antibodies. The auto-antibodies were warm antibodies in 257 sera (anti-e.

The patient's serum contained antibodies that reacted with both drug-coated RBC (adsorption mechanism) and with uncoated RBC when cephoperazone was added to the serum (immune complex mechanism). is now considered a mosaic of epitopes (30 epitopes. It was not until the 1950s that the underlying cause of HDN was clarified. There have been tested a number of 1811 blood donors and 91 pregnant woman. Romania Introduction: The D antigen of the Rh system. Comunicare MOTHER' S RHESUS ISOIMMUNIZATION. Comunicare Research of the D partial variables. Discontinuation of the drug rapidly resolved the hemolytic reaction and prevented the onset of renal failure. Materials and procedure: The reactives used are Dia Med-ID Card “Partial RhD-Typing” with 6 microtubes containing polyspecific antihuman globulin (rabbit anti-IgG and monoclonal anti-C3d). Romania 2) National Institute of Transfusion Hematology. from specialized literature. The ID-Partial RhD-Typing kit consists of 6 monoclonal anti-D wich can aid further characterization of the RhD antigen: II. Our report underlines the importance of close laboratory and immunohematologic monitoring of patients treated with cephalosporins in order to recognize hemolytic reaction due to these antibiotics thus reducing the chance of serious sequels. We present a case report with severe hemolytic anemia after intravenous cephoperazone 2 g daily for 14 days. The anti-D partial antibody had been noticed on patients within the category DVI which remains the most important category. It should be known that 6% of the “Du” where actually DVI. but for practical purposes. when exposed to a complete D antigen. namely. Conclusions: In order of avoiding transfusional conflicts that may appear because of the immunogenity of the D antigen.involves incompatibility of the Rh factor or ABO blood groups. 3 where identified as having D partial. also known as erythroblastosis fetalis. Immunohematologic studies of drug-dependent antibodies were performed by using cephoperazone treated red blood cells (RBC) and untreated RBC in the presence of drug.05. DFR. Voican1. on blood donors L. Romania Introduction: Hemolytic disease of the newborn (HDN). Bucharest. within the gel matrix. M. VII.A. These donors have been registered as RhD positive.Stoian Blood Transfusion Center . it is important to research for the partial D variables on donors in order of identifying the DVI category. HEMOLYITIC DISEASE OF THE NEWBORN C. Ursachi1. Individuals whose cells lack parts of the D mosaic. M. that immunization hasn't been observed at this particular category. Results: From a total of 252 RhD negative donors that have been tested following the standard operational procedures. Roşu.A. Starting from 23. H.Comunicare AUTOIMUNE HAEMOLYTICANAEMIA DRUG INDUCED CASE REPORT C. This category was often classified as “weak” D (Du) and was often transfused as RhD negative individuals. can start the production of antibody to the epitopes that are lacking on the individual's cells. Vladareanu2. DBT and RoHar. I.2007 we have introduced partial RhD testing done following the standard operational procedures on both blood donors and pregnant woman. IV. with clinical importance. Savuly. This kind of isoimmunization occur between the mother 122 . the 9-epitope model is clinicaly satisfactory). G. occurs when there is an incompatibility between the blood types of the mother and baby .Brasov. VI. Muresianu1 1) Emergency Universitary Hospital-Bucharest. more exactly DIII. V. Florea Blood Transfusion Center Braşov. Posea1. E. because of having the most resembling antigenic structure as the complete D antigen. M. L. We know.Florea. Romania Cephalosporins are frequently associated with positive direct antiglobulin test (DAT) and may rarely cause immune hemolytic anemia. Stoian. the newborn's red blood cells are being attacked by antibodies from the mother.

Roşu. detect. Determination was made using few test cards: for blood type ABO/Rh. for qualitative and quantitative antibodies test. In another particular case. Seven hundred one cases of pregnancy where studied in CTS Brasov. Savuly. from witch 1 with anti-A antibodies isoimmunization (0. Romania Introduction: Hemolytic disease of the newborn (HDN). early delivery if the fetus develops complications. intravenous fluids. 4 cases with anti-A antibodies isoimmunization (0. * 578 subjects with Rh0 D negative. by means of D and C factor. exchange transfusion to replace the baby's damaged blood with fresh blood. Once HDN is diagnosed. from witch: 21 cases with anti-D antibodies isoimmunization (3.81%). Conclusions: These techniques proved once again the anti-D antibodies involvement in the Hemolytic disease of the newborn. and also agglutination by means of Gel Test ID-Micro Typing System (phenotype. after birth: blood transfusions. concludes some times to HDN. or. Tests confirmed the initial HDN diagnose by Rh factor incompatibility.34%). 123 .involves incompatibility of the Rh factor or ABO blood groups-. Results: From the total of 701 cases we studied. treatment may be needed.34%). It was not until the 1950s that the underlying cause of HDN was clarified. 2 cases with anti-C antibodies isoimmunization (0. Stoian. we discovered: * 123 subjects with Rh0 D positive. 1 case with anti-CW antibodies isoimmunization (0. help for respiratory distress using oxygen or a mechanical breathing machine. 2 cases with anti-Lea antibodies isoimmunization (0. and four out of ten cases required blood replacement. Conclusions: Pregnancy incompatibility.17%). identify and titration of the immune antibodies) where used. for blood type selection. a mixture of anti-D+ and anti-C antibodies where identified. Also in 2 cases.34%).Braşov . by means of Gel Test ID-Micro Typing System. the newborn's red blood cells are being attacked by antibodies from the mother. Results: Ten patients with HDN diagnose where tested. namely. L. Methods: Agglutination technology was used. we discovered that the anti-D antibodies where found near the anti-Leb antibodies. M. Methods: Agglutination technology by means of opalin plate (for ABO blood groups and Rh0D identification).69%). E. Comunicare HEMOLITIC DISEASE OF THE NEWBORNAND BLOOD COMPATIBILITY SELECTION C.and fetus in the course of ABO group system incompatibility. also known as erythroblastosis fetalis. Rh/K phenotype. This may include: intrauterine blood transfusion of red blood cells into the baby's circulation.63%). tube agglutination (in order to detect and titrate the immune antibodies). occurs when there is an incompatibility between the blood types of the mother and baby . Florea Blood Transfusion Center . direct antiglobulin test (DAT with polyspecific and monospecific AHG reagents). The first description of HDN is thought to be in 1609 by a French midwife who delivered twins. The anti-D prophylaxis has decreased the alloimmunization. 2 cases with anti-B antibodies isoimmunization (0.

LA DONATORII NOI SI FIDELIZATI IN ULTIMII 3ANI SI IN PRIMUL SEMESTRUALANULUI 2007. îngrijirea donatorilor prin consiliere pre si post donare. Donatorilor.49% din numărul total de donatori). LAC. numărul total al donatorilor a fost 11. Donarea de sânge nu poate fi înlocuită de nici un fel de tratament. Acest lucru a fost posibil datorită introducerii controlului obligatoriu înainte de donare şi la donatorii care prezentau valori situate în “zona gri” (50-70 U.730 de donatori. E.L. trimestriale si anuale si 124 .T. este un gest nobil de ajutor al omului aflat în suferinţă. Din acest total. zilnice. îndepărtarea din transfuzie a pungilor de sânge care prezintă creşteri peste valoarea normala a ALT si urmărirea donatorilor. hemocromatoza. Poster EVOLUTIA NUMARULUI DE DONATORI DE SANGE REPARTIZATI PE GRUPE DE VARSTA SI SEX LA CTS BRAILA IN PERIOADA2000 2006 E. M. In anul 2006. Butnaru.I. Probele de sânge care prezintă valori crescute ale ALT sunt repetate in dublet a doua zi.T. selectarea cat mai corecta a donatorilor.22% din numărul total de donatori). creşterea numărului de donatori fidelizaţi.801. In anul 2005. neremunerată şi anonimă. care prezintă valori crescute ale ALT în sânge. MAI MARE DE 70 U. 5 ml sânge de control.T. Material si metode: La baza datelor din prezenta lucrare sta evidenta zilnica din registrele de consultaţie a donatorilor. selectaţi din grupul de populaţie cu riscul cel mai redus de a avea diverse boli ce se transmit prin sânge. infecţiile parazitare. Donarea de sânge este un profund act umanitar fata de semeni. Cercetarea creşterii activităţii ALT in sângele donat. tumori maligne ale ficatului. d) controlul ALT la toţi donatorii care au prezentat valori crescute ale ALT la donarea anterioară şi la cei cu valori situate în “zona gri” este un factor important al scăderii numărului de rebuturi cu repercusiuni şi asupra îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei prin educaţia sanitară primită din partea personalului C. b) peste 80% dintre donatorii cu valori ALT crescute sunt de sex masculin.S. BRAILA M. când se prezintă la următoarea donare. România Introducere.T. Material şi Metodă. situaţiile centralizate pe grupe de vârsta si sex. Ionescu.I. Brăila. febra galbenă. CTS Brăila promovează donarea de sânge benevola. clinic sănătoşi. li se recoltează. fiind de maxima eficienta.S. Creşterea activităţii ALT in ser sau in plasma este un indicator al apariţiei si evoluţiei unor leziuni hepatocelulare.POSTERE Poster REPARTITIA PE SEXE SI VARSTAA DONATORILOR CU A. L. 243 de donatori au prezentat valori peste cea normala ale ALT ( 2. din care 166 dintre ei au avut o valoare crescuta a ALT. Obiectiv. ALT poate creste de asemeni ca rezultat al alcoolismului sau obezităţii. sex sau rasa iar nivelul normal al ALT poate fi variat la populaţii diferite.101. Mihăilă Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila.S. România Introducere. numărul total de donatori a fost de 11. Nivelul ALT poate fi influenţat de vârsta. Maladiile care pot cauza creşterea activităţii ALT sunt : hepatita acută si virală. leucemia. lunare. In anul 2004 au fost 11. bruceloza. din aceştia.) şi recomandarea unei pauze de 6 luni de la donare cu repetarea analizei si educaţie sanitară corespunzătoare Concluzii: a) din numărul total de donatori care prezintă ALT cu valori crescute peste limita normala ponderea o reprezintă donatorii fidelizaţi (peste 75%). M.07% din numărul total de donatori). Pentru a pune în evidenţa creşterea activităţii ALT se utilizează trusa cu reactivi ALT SENTINEL (ALT Color Microwell). Iugulescu Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila. 262 prezentând valori peste limita normala a ALT (2. c) pe măsură ce înaintează in vârsta persoanele (născute in anii 1950 si 1960) reprezintă un procent de aproximativ 60% din numărul totalul donatorilor cu valori ALT peste limita normală. Iugulescu. peste limita normala (1. Obiectiv: Obiectivul lucrării de fata este analizarea evoluţiei numărului de donatori de sânge repartizaţi pe grupe de vârsta si sex in perioada 2000-2006 in C. mononucleoza infecţioasă.

se depistează markeri virali HBV.= 139=21. recoltarea de sânge se face în sistem închis în pungi de plastic. HCV poz. Rezultate: A crescut in timp numărul donatorilor fidelizaţi si in special in perioada 2005 .531% . De asemenea se observa scăderea progresiva a acestor incidente post donare. feminin = 2709 : HBV poz.Antohi. Se observa o incidenţa crescuta a cazurilor de hipotensiune arteriala si lipotimii in special la donatorii noi si in special la persoane tinere de sex masculin. Total donatori 2000-2006 : din care : raportat la donatorii noi : donatori noi = 7923 (masculin = 5214: HBV poz. Studierea incidenţei cazurilor de lipotimie si hipotensiune arteriala in ultimii trei ani (2004.T. In primele zile ale săptămânii si de asemenea in zilele călduroase se observa o creştere a acestor incidente.cu o frecvenţă relative scăzută. BRĂILA. După 1990 şi până în prezent la C. 2003-66% . E. Poster INCIDENTEALE DONĂRII DE SÂNGE ÎN PERIOADA2004 .A. Numărul donatorilor ocazionali a crescut progresiv .S.programele de înregistrare a datelor. Numărul total al donatorilor a crescut progresiv din 2000 până în 2005.500 .064%). In ultima perioadă numărul donatorilor fidelizaţi cu grupa de vârsta 3140 ani a crescut.S.587% (din DN).285% (din DN) .2006 LAC. HCV poz. Obiectiv. Numărul donatorilor cu o donare anterioară de cel puţin 5 luni . procentul total pentru donatori fidelizaţi masculin şi feminin menţinându-se în ultimii 3 ani la 83 % din totalul donatorilor . In ceea ce priveşte donatorii fidelizaţi.754 % .S. 2005. C. În România primele centre de transfuzie apar în anul 1949 iar în anul 1952 la 1 noiembrie se înfiinţează Centrul de Transfuzie Sanguin` Brăila având ca personal un medic şi două surori medicale.2006 numărul donatorilor tineri cu grupa de vârsta cuprinsa intre 20-30 de ani. fenotipare în alte sisteme eritrocitare decât în sistemul ABO şi Rh. stabilizându-se la 11. Material şi metode Depistarea markerilor virali se face prin metoda ELISA. BRĂILA ÎN ULTIMII 7 ANI M. fracţionarea sângelui în şase subproduse. aspect pozitiv pentru C.se confirmă la Laboratorul Central de Referinţă pentru VTS. Brat Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila.HCV. se face propagandă pentru donarea benevolă şi neremunerată şi există o preocupare permanentă pentru creşterea calităţii produselor şi a tuturor serviciilor oferite donatorilor şi spitalelor. G. România Introducere. Rezultatele…. Brăila a fost adusă aparatură modernă. se fac depistări de anticorpi iregulari. in anul 2006 înregistrându-se cele mai puţine cazuri . în timp ce grupele de vârsta 41-50 si 51-62 au scăzut. 2002-67%.HTLV prin testarea serului donatorilor prin metoda ELIZA. Din repartiţia pe sexe se observa ca din 2000 si pana in prezent donatorii de sex masculin au fost mai mulţi decât cei de sex feminin in 2000-70%. Iugulescu. Poster REPARTIŢIA PE SEXE ŞI VÂRSTĂ A DONATORILOR NOI DEPISTAŢI CU HBV ŞI HCV L A C. Iugulescu. apoi s-a stabilizat in jurul valorii de 11. Concluzii. 200169%.HIV. sunt lipotimia si hipotensiunea arteriala. HCV poz. în timp ce procentul donatorilor de sex feminin a crescut de la 25% in 2000 la 33% in 2006. 2004-64%. In total : HBV poz = 6. T. din 2000 până în 2006 procentul de donatori de sex feminin a crescut de la 25% la 33%.T. procentul celor de sex masculin a scăzut. Rezultate. numărul donatorilor de sex masculin este mai mare decât cel al donatorilor de sex feminin. 2006) a cauzelor acestora si realizarea unui plan de prevenire a acestor incidente . Considerate ca incidente ale donării de sânge .T. Lucrarea de faţă are ca obiectiv prezentarea distribuţiei markerilor virali HBV şi HCV la donatorii noi pe grupe de vârstă şi sexe începând din anul 2000. Brăila. Butnaru. Obiectiv. M.S. comparative cu donatorii vechi .M.340%. ceea ce semnifică întinerirea masei de donatori de sânge. 2005-62%. România Introducere. 2006-61% dar in timp procentul a scăzut de la 70% in 2000 ajungând la 61% in 2006 iar procentul de donatori de sex feminin a crescut de la 30% în 2000 la 39% in 2006.Găitan Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila. Concluzii: In perioada analizată (2000-2006) la CTS Brăila: numărul donatorilor de sânge a crescut progresiv. Se observa incidenţa mai mare la donatorii de sex masculin.=359=4. a cazurilor in special de lipotimie. = 2. Babeş. = 122= 2. = 83=3. alternând la două donări consecutiv două truse de lucru. Raportat la numărul total de 125 . A crescut numărul de donatori tineri în corelaţie cu scăderea celor cuprinşi în grupa de vârstă 41-62 de ani. ceea ce înseamnă o revenire a acestora la donare. numărul donatorilor fidelizaţi s-a menţinut constant în ultimii 3 ani în jurul valorii de 83%.101. a crescut progresiv în perioada analizată.T. dar prezente si deloc neglijabile.

donări: HBV poz. Demergian Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila.30%.20%. Rezultate: Evidenţierea cu acurateţe a fenotipurilor OAB .80%. HCV poz. România Introducere.S. Rezultate:Frecvenţa grupelor OAB: O = 34.72%. antiD+C. ScanGel). Fl.70. DccEe=14. Material şi metodă. antiK. S. linia Diagast Freelys-Nano. depistajul (screening-ul de anticorpi iregulari antieritrocitari prin TCI cu ser AG anti IgG. BioVue.12%. Dccee=2. ddccee= 15. G. Concluzii: rezultatele noastre sunt foarte apropiate de datele din literatură referitoare la aria noastră geografică. DCCee = 20. Evidenţierea anticorpilor antieritrocitari din clasa IgG(antiD.82%). Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti.71% (subgrup A1B = 5. Donări fidelizate validate pentru HBV şi HCV 2000-2006 = 69. Radulian.118%). AB= 6. Iugulescu.24%.03%.15%.: 498 donatori : 0. Există două etape în cercetarea anticorpilor iregulari: 1) Depistaj (RAI ) Test Coombs/Enzima combinat.095. Vlădăreanu Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Bucureşti. comparativ cu tehnica de rutină a laboratorului (DiaMed). Micile diferenţe pot fi explicate prin particularităţile lotului investigat de noi. Rezultate: În perioada 2000-2006 s-au efectuat 9307 testări din care: 53 cazuri au fost depistate cu RAI pozitiv. Obiective : Cercetarea anticorpilor iregulari în sângele donatorului. Evidenţierea anticorpilor iregulari antieritrocitari în serul unei persoane vizează prevenirea accidentelor hemolitice post-transfuzionale. antiM). cu eritrocite magnetizate permiţând sedimentarea lor rapidă.36%. persoane politransfuzate. subgrup A2B=1. DCCEe=0. Dccee0 2. Concluzii: Tehnica cu eritrocite magnetizate. îndepărtarea din transfuzie a pungilor de plasmă depistate cu anticorpi iregulari. dCcEe=0.23%. pentru evitarea reacţiilor hemolitice transfuzionale. M. DccEE=1. DccEe=11.931 din care donări invalidate = 703. utilizând linia Diagast Freelys. b) Test Coombs Indirect. dccEc=1. dccEe=1. BRĂILA ÎN PERIOADA2000-2006 (POSTER) M. C.Poster TESTĂRI IMUNOHEMATOLOGICE ERITROCITARE CU ERITROCITE MAGNETIZATE S. Sirian. Poster 126 . feminin= 139 = 0. Fl.83%. Poster FRECVENŢA GRUPELOR OAB ŞIAFENOTIPURILOR Rh ÎNTR-UN LOT POPULAŢIONAL DIN ZONABUCUREŞTI M.197%). subgrup A2=6. antiD+E. dCee=0. Subiecţii: pacienţii cu boli hematologice . Poster PREZENŢA ANTICORPILOR IREGULARI ANTIERITROCITARI LA DONATORII DIN C. dccEE=0. Frecvenţa fenotipurilor Rh: Dcee=31.569%. ddccee=15.80%. Material şi metodă: Pentru a evidenţia prezenţa anticorpilor se testează serul donatorilor cu hematii test cu configuraţie antigenică cunoscută. RhD standard şi a celorlalţi factori ai sistemului Rh şi K. Concluzii: Procentul de RAI pozitiv la donatorii de sânge în perioada cercetată a fost de 0. DccEe=14. B=14.290% (masculin = 122= 0. Metode: tehnica aglutinării pe lamă folosind diferite seruri comerciale (DaiMED. feminin = 83 = 0. Tehnică şi reactivi: Fenotipări eritrocitare în sistemul OAB şi RhKell. A= 44. fără necesitatea centrifugării. DccEe= 11.09%. = 205 donatori : 0.12% (subgrup A1=37. România Scopul lucrării: o încercare de a estima frecvenţa grupelor OAB şi a fenotipurilor Rh prin investigarea unui număr de 6.05%). dCcee=1. BioRAD) şi micrometoda aglutinării în coloană (DiaMED. 2) Identificare (stabilirea specificităţii) la INHT Bucureşti: a) Test enzimatic (papaina). Concluzii finale.12%.03%.173% .T.83%.21%.70%. Determinările imunohematologice cu eritrocite magnetizate (Diagast) utilizează hemaglutinarea în microplăci. 44 cazuri au fost confirmate de INHT Bucureşti. pozitiv la două determinări succesive. femei gravide. soţii şi nou-născuţii acestora. este utilă în determinările obligatorii pretransfuzionale.000 de persoane. Radulian. Sirian. Negutu. România Introducere.508%.30%.12%.705% (masculin = 359 =0.

mononucleosis . Objective. neoplasm of liver. Conclusions. în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională. România Introducere : In vederea asigurării securităţii transfuzionale din punct de vedere imunohematologic.R. Mihăilă Blood Transfusion Center Brăila . cu următoarele rezultate :anticorpi anti-Rhesus 34 (42.25%). L.5%). anticorpi anti-papaină 4 (5. Butnaru . Chiorean Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj. The level of ALT in function by age. E. M. brucellosis . There are donors with value for ALT over normal particularly faithfully donors (over 75%). anticorpi anti-Duffy 1 (1.25%).0%). Iugulescu 127 .I. E. Growing the activity of ALT in serum or in plasma is an indicator of apparition and evolution of lesions of cells of liver The diseases who causes grow activity ALT are acute and chronic hepatitis . anticorpi anti-Lewis 35 (43. pe lângă determinarea/verificarea grupului OAB şi RhD.75%). Pentru 80 s-au făcut identificări de anticorpi.elimination of blood transfusion a bags of blood who presents value for ALT over normal and following of blood donors. Ionescu. contribuind la prevenirea unor reacţii transfuzionale de incompatibilitate şi aloimunizării posttransfuzionale. yellow fever. Concluzii : Deşi frecvenţa anticorpilor iregulari antieritrocitari este redusă (1. Poster THE EVOLUTION OF NUMBER OF DONORS OF BLOOD DISTRIBUTES IN GROUP OFAGEAND SEX AT CENTER OF BLOOD TRANSFUSION-BRAILAIN 2000-2006 E. In 2006 were 11101 donors.Romania Introduction. ca metodă de rutină la toţi donatorii de sânge se efectuează cercetarea anticorpilor iregulari antieritrocitari. In 2004 were 11730 donors. This is possible because introduction compulsory control before donation for donors who present value for ALT situated in “gray zone”(50-70UI) and recommendation a break for 6 months of donation and then repeating test and sanitary education. People was born in 1950-1960 presents a percent 60% of total number of donors with value for ALT over normal.50%) . M. Rezultate : 242 donatori (1.07%). Of this number 262donors presents value for ALT over normal in blood(2.49%).FRECVENTA ANTICORPILOR ANTIERITROCITARI LA DONATORII DE SANGE DIN C.faptul că au fost identificaţi anticorpi cu semnificaţie în transfuzia sanguină ( ex. cu reactivi DiaMed şi ScanGel.75%).22%).T.CLUJNAPOCA IN 2006 C. The research of growing activity ALT in blood . autoanticorpi 3 (1. Of this number 243 donors presents value for ALT over normal in blood(2.parasitical diseases. hemochromatosis leukemia . The control for ALT for all donors who presents value for ALT over normal and for donors who present value for ALT situated in “gray zone”(50-70UI) is a very important because in this way rejected is reduce and level of health for people is improve through sanitary education by staff of CTS Brăila. Samples of blood with ALT over normal are repeat in doublet next day. ALT grow in alcoholism in obesity too . For donors with value for ALT over normal in blood . before the next donation will be take 5 ml blood for testing. Material and methods. sex or race and the normal level of ALT can be different for different populations. Poster DISTRIBUTION ON SEX AND AGE FOR BLOOD DONORS WITH ALT OVER 70U. Zdrenghea. anticorpi anti-Kell 3 (3.Iugulescu. Material şi metode : In anul 2006 au fost testaţi 16248 donatori de sânge pentru prezenţa de anticorpi iregulari antieritrocitari.S.50%) sunt cu anticorpi antieritrocitari iregulari prezenţi. In 2005 were 11801 donors. AND NEW AND FAITHFULLY DONORS IN LAST 3 YEARSAND FIRST HALF OF 2007 AT CTS BRAILA M. Over 80% donors with value for ALT over normal are male donors. For following activity of ALT use kit of reactive ALT SENTINEL. Ca metode de lucru s-au folosit : macrometoda de hemaglutinare în fază lichidă şi micrometoda hemaglutinării în gel. Of this number 166 donors presents value for ALT over normal in blood(1. anti-D) denotă importanţa acestor teste.

Iugulescu . growing of number of faithfully donors. 2003-66% . G. The total number of donors grow gradual from 2000 to 2005 and then it was stabilization around at number 11101 in 2006. From distribution on sex. Objective. Brat Center of Blood Transfusion Braila Introduction. 2005-62%. Poster INCIDENTS OF BLOOD DONATION IN 2004. Objective of present paper is analyzed of evolution of number of donors of blood distributes in group of age and sex at Center of blood transfusion-Brăila in 2000-2006.A. T. the number of faithfully donors of group age 31-40 raised what means a great number of youth donors in time group of age 41-50 and 51-62 reduced. percent of male donors failed and female donors raised from 25% in 2000 at 33% in 2006. quarterly and yearly and programs of recording dates. unremunerated and there is permanent care for improve of quality of produces and services for donors and for hospitals. the number of occasionally donors gradual grow. centralization situations on group of age and sex daily. Total percent of faithfully donors maintaining in last 3 years at 83% of total number. In last time. At base of dates in present paper is daily evidence from consultation registers of donors. HTLV through testing donor's serum with ELIZA method. beginning with year 2000. There are incidents of blood donation . Studying of incidents of cases of lipothymia and low blood pressure in last years and their causes and realizing one plan of prevention of these incidents. Growing in time number of faithfully donors and particularly in this period 2005-2006 number of youth donors with ages from 20 at 30 years. Poster DISTRIBUTION ON SEX AND AGE FOR NEW BLOOD DONORS WITH HBV AND HCV AT CTS BRAILA IN LAST 7 YEARS M. The number of male blood donors is more than female blood donors. Objective. Discovering infectious markers through ELIZA 128 . M.Antohi. and in 1952 to first November establishment the Center of blood transfusion Braila with one physician and two nurses. Growing these incidents especially in first days of week and warm days. Donation of blood can't be replace by another treatment and it is of maxim efficiency.collection of blood made in close system in plastic bags . made phenotype in another system except ABO and Rh . The number of youth donors grow while the number of donors in group of age 4162 fail . 2002-67%. but present and not negligible lipothymia and low blood pressure. Iugulescu. care of donors through advising pre and post donation. Total percent of faithfully male and female donors maintaining in last 3 years at 83% of total number.it is a noble gesture of help for the human being in suffering. In this time 2000-2006 in CTS Braila. Butnaru . In this time the number of occasionally donors gradual grow. C. unremunerated and anonymous. dividing blood in six produces. Results. About faithfully donors. We see a growing incidents of cases of lipothymia and low blood pressure especially to new donors of blood particularly at youth male persons.Conclusions. we see that number of male donors from 2000 at present was more than female donors in 200070%. discover infectious markers HBV. Material and methods. The number of blood donors grow gradual and then it was stabilization at 11101.Blood Transfusion Center Brăila. Romania Introduction.Babes. From 2000 to 2006 the percent of female donors grow from 25% at 33%. monthly. After 1990 to present in CTS Braila was bring modern equipment . From 2004 until 2006 these cases low gradual . with low frequency . 2005AND 2006AT BTC BRAILA E. Material and methods. 2001-69%. HCV. This paper has got objective the presents distribution infectious markers HBV and HCV for new blood donors on the group of age and sex. M. In this time.Găitan Blood Transfusion Center Brăila. selection as well as possible of donors of blood .HIV. clinical health. 2006-61% but in time the percent failing from 70%in 2000 at 61% in 2006 and the percent of female donors raise from 30% in 2000 at 39% in 2006. Romania Donation of blood is a deep humanitarian act for fellow creatures . First centers of transfusion appeared in Romania in 1949. Conclusions. Objective. 2004-64%. made advertising for voluntary. Center of blood transfusion Brăila promote donation of blood voluntary . discover irregular antibodies. Growing incidence for new male donors of blood particularly lipothymia.

285% . 2 Identification (specification settlement) at INHT Bucharest.12%. Conclusions. For total number of donations HBV 498 donors -0.209%(male -122-0. Romania Introduction.Sirian.15%.3o%. A) enzymatic test (papayna).72%. BioVue. politransfused people.587%. Researching of irregular antibodies in donor's blood .118%).05).82%). 1 Finding out(RAI) Coombs Test enzyme aggregate works positive at two successive determinations. Sirian.569%. ScanGel). <br/> Results: the frequency of ABO blood groups: group O = 34. group B=14.064% ).03%. G. 508%. Radulian. C. Vladareanu National Institute of Transfusion Hematology. dCCee=0.23%. BioRad) and column haemagglutination micromethods (DiaMed. HCV -205 donors -0. However some various can be explained by the peculiarities of our investigated group of people. Iugulescu.340%. S. In this technology red cells are coated with magnetic particles.09%. M.12% (subgroup A1=37.HCV-83-3. In this period of 2000-2006 there were 9307 testing made which 53 cases with RAI positive .transfusion. F.method use two kits of work for two consecutive donations. dCcee=1. <br/>. dCcEe=0. <br/> Methods: haemaglutination on the plate using different series of commercial blood group serum (DiaMed. female-139-0. Objective. For made evidence the presence antibodies we test donor's serum with red cells with know configuration antigenic.197%). Dccee=2. ddccee=15. Freelys) is a microplate method for blood grouping and antibody screening. <br/> Material and methods. Demergian Blood Transfusion Center Brăila. Material and methods. Poster THE PRESENCE OF IRREGULARS ANTI-ERYTHROCYTE ANTIBODIES FOR BLOOD DONORS AT CTS BRAILAIN 2000-2006 M.173%. DCCee=2o. DccEe=14.<br/> Conclusions: Our results are approximatively in correlation with the data from literature for our geographical area.705%-( male -359-0. Made evidence the irregular anti-erythrocyte antibodies in person's serum is important for preventing hemolytic accidents post .12%. Vlădăreanu National Institute of Transfusion Hematology. subgroup A2=6. Results.36%. B)Coombs test indirect. DCCEe=0. Romania Background: immunohematological testings with magnetized erythrocytes (Diagast. Poster DISTRIBUTION OF OAB BLOOD GROUPS AND Rh GENOTYPES IN A GROUP OF PEOPLE FROM BUCHARESTAREA M.17% (subgroup A1BB=5. DccEE=1. female 2709-HBV-139-2.03%. pregnant women. Results are confirmed at Central Laboratory of Reference for VTS. <br/> The frequencyof Rh genotypes: Dccee=31. Romania The purpose of the study an attempt to estimate the frequency of OAB blood groups and Rh genotypes by investigation of a group of 6ooo persons. group A=44. F.754%. Of total number of faithfully donations in 2000-2006 are validated 69931 and only 703 invalidated.44 cases were confirmed of INTH Bucharest. Total number of donors in 2000-2006 for new donors 7923 (male-5214-HBV 3594.7o%. HCV2. HCV-122-2. subgroupAB=1. removal of transfusion all bags of plasma with irregular antibodies.83%. Radulian. which . Negutu. Poster IMMUNOHEMATOLOGICALTESTINGS WITH MAGNETIZED-ERYTHROCYTES S. Subjects: patients with haematological disease.24%. There are two stages in the researches irregular antibodies. The percentage of RAI positive for blood donors in this time was 0. alternative.531%.12%. female-83-0. dccEe=1. Conclusions. Results. their husbands and newborns.8o%.29%.2l%.Total HBV-6. group AB=6. DccEe= 11. dccEE=0.

75%). RhK fenotyping. reagents: ABO and RhD blood grouping. Material and methods: In 2006 the presence of irregular anti-red cell antibodies have been tested on 16248 blood donors.0%). Results: The same results in ABO. Zdrenghea. the identification of the presence of antibodies with great significance for the blood transfusion (e.5%). in compliance with the domestic and international laws. and antibodies screening by Indirect Antiglobulinic Test (IAT) with anti IgG serum.75%). contributing to prevent the post transfusion reactions of incompatibility and alloimmunization. Chiorean Blood Transfusion Center . anti-Kell antibodies 3 (3. Conclusion.g. with Diagast FreelysNano Workstation.allowed their rapidly sedimentation when they are placed on a magnet replacing the centrifugation. RhK phenotyping. Poster ANTI-RED CELLSANTIBODIES FREQUENCY IN BLOOD DONORSAT BTS CLUJ-NAPOCAIN 2006 C.Cluj. Methods. E. and besides the determination/verification of the OAB/RhD group all blood donors are submitted to a routine checking of the irregular anti-red cell antibodies. anti D+C. comparatively with DiaMed as routine laboratory technology. Antibodies have been identified in 80 blood donors with following results: anti Rhesus antibodies 34 (42. Results: A number of 242 donors (1. auto antibodies 3 (1. antiLewis antibodies 35 (43. anti-D) reveals the importance of these tests. RhD.25%). Conclusions: Even the frequency of the irregular anti-red cell antibodies is reduced (1. The methods used have been: haemaglutination in liquid stage. Romania Introduction: In order to ensure the transfusion safety from immunohaematologic point of view. anti Kell. detected some clinical significant IgG class antibodies such as anti D. anti M.5%) proved the presence of the irregular anti-red cell antibodies. anti-papain 4 (5. Diagast Freelys Nano Workstation is useful in pretransfusional testings for the increasing of the transfusional safety. as well as micromethod of haemaglutination in gel with DiaMed and ScanGel reagents. . anti-Duffy 1 (1. antiD+E. IAT with anti IgG serum. In antibody screening.25%).5%).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful