P. 1
Max+Weber-Politica,+o+vocatie+si+o+profesie

Max+Weber-Politica,+o+vocatie+si+o+profesie

|Views: 433|Likes:
Published by Ana Mihaela

More info:

Published by: Ana Mihaela on Jan 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2015

pdf

text

original

Motroc Gabriela Grupa 7 Anul II

MAX WEBER -Politica, o vocaţie şi o profesieCe înţelegem noi prin politică? Noţiunea este extrem de largă, înglobează orice fel de activitate de conducere autonomă. Se vorbeşte de politica bancară a devizelor, de politica unui sindicat în grevă; se poate vorbi de politica şcolară a unui oraş sau a unei comune etc. Bineînţeles că nu o notiune atât de vastă va fi obiectul consideraţiilor noastre. Vrem să ne referim doar la conducerea sau influenţarea conducerii unei uniuni politice, respectiv, în ziua de astăzi, a unui stat. Ce este un stat ? Statul modern nu poate fi definit sociologic decât printr-un anume instrument ce-i este propriu şi care constituie o prerogativă a sa şi a tuturor uniunilor politice: constrângerea fizică. « Orice stat se întemeiază pe constrângere » a spus cândva Troţkii. Dacă ar fi existat doar uniuni politice cărora constrângerea, ca instrument, să le fi fost necunoscută, însăşi noţiunea de stat ar fi dispărut, căci s-ar fi instalat, fără îndoială, ceea ce se numeşte « anarhie ». Constrângerea nu constituie, desigur, instrumentul normal sau unicul instrument al statului, dar constituie instrumentul sau specific. Şi, îndeosebi în zilele noastre, relaţia dintre stat şi constrângere este deosebit de intimă. Statul este acea asociere umană care îşi arogă dreptul de a avea, în graniţele unui anumit teritoriu, monopolul asupra constrângerii fizice legitime. A face politică înseamnă, deci, pentru noi : a te strădui să participi la putere sau a te strădui să influenţezi împărţirea puterii, fie între state, fie, în cadrul unui stat, între grupările de oameni pe care acesta le înglobează. Cine şi de ce face politică ? Politica se face din două motive. Primul este pentru ca persoanele care fac politică să se poată folosi de putere ca mijloc în slujba altor ţeluri, iar cel de-al doilea se referă la putere « de dragul puterii », de dragul plăcerii pe care o dă prestigiul social. Statul constituie un raport de dominare a oamenilor de către oameni, bazat pe instrumentul exercitării legitime a constrângerii. Pentru ca statul să existe, trebuie aşadar ca cei dominaţi să se supună autorităţii celor ce se pretind a fi dominatorii. Există trei justificări interioare. Prima este autoritatea eternului « de altă dată », a datinii consfinţite ca fiind calea cea bună prin însăşi imemoriala vechime a practicării 1

dacă este mai mult decât un parvenit obtuz al momentului. Aici intervin alte două instrumente.sale şi prin deprinderea pe care aceasta a creat-o. conducătorul politic în persoana « demagogului » independent. stăpânul domneşte cu ajutorul unei « aristocraţii » de sine stătătoare. Cum încep să se afirme forţele politice dominante ? Corpul administrativ. făcând faţă cheltuielilor administrative prin propriile sale mijloace. care apelează la interesul personal : răsplata materială şi statutul social. din contextul. Este vorba aici de o dominaţie « tradiţională ». al statului de drept. « îşi vede de opera sa ». aici el se 2 . Pe noi ne interesează cel de-al doilea tip de dominaţie : dominaţia în virtutea devotamentului supuşilor faţă de « harisma » strict persoanlă a « conducătorului ». putere ce se baza doar pe legământul de credinţă al vasalului şi pe faptul că dreptul de a stăpâni feuda şi rangul social al vasalului erau « legitimate » de suzeran. desigur. ci în virtutea credinţei în persoana lui. nu este. o vom numi o uniune articulată după o « ierarhie a stărilor ». Occidentului îi este propriu însă un tip de conducător care ne este mai familiar : mai întât. Devotamentul oamenilor faţă de harisma profetului sau a conducătorului de oşti demonstrează faptul că acesta trece drept o persoană « chemată » să-i conducă. apărut în contextul oraşului-stat specific civilizaţiei apusene şi apoi şeful de partid parlamentar. în eroismul sau talentele sale de conducător. chiar şi în cele mai timpurii. Aceasta este dominaţia « harismatică ». exercitată de profet sau de domitorul ales. deci. Prin oameni ce depind de el personal-sclavi. de fapt. adică înzestrarea sa strict persoanală şi încerederea celorlalţi în calităţile sale. creând o armată dependentă de el. oamenii supunându-i-se nu în virtutea datinii sau a legilor. El însuşi trăieşte. EXEMPLU : În cadrul formaţiunii politice feudale. întemeiate pe reguli raţional elaborate. Aceasta este dominaţia exercitată de « omul de stat » modern şi de toţi acei exponenţi ai puterii ce i se aseamănă. În timp ce în unitatea bazată pe « ierarhia stărilor ». puterea cu aceasta. aşa cum au exercitat-o patriarhii şi domintorii de viţă veche. Această situaţie avea totuşi consecinţe asupra puterii suzeranului. supus deţinătorilor puterii numai în virtutea acestor imagini ale legitimităţii despre care tocmai am vorbit. respectiv de şeful de partid. O uniune politică în care mijloacele materiale de administrare se află. o persoană cu « vocaţie » de conducător.-. în forma sa cea mai pregnantă. pentru cauza lui. stăpânul încearcă să ţină în propria sa mână administraţia. Căci aici îşi are rădăcinile ideea de vocaţie politică. în virtutea credinţei în valabilitatea unui statut legal şi a unei « competenţe » efective. care constituie aspectul exterior al mecanismului de dominaţie. ecipată şi aprovizionată din hambarele şi arsenalele sale. parţial sau total. aşadar o dominaţie bazată pe o atitudine de supunere în îndeplinirea îndatoririlor legale. împărţindu-şi. Ultima justificare este cea a dominaţiei în virtutea « legalităţii ». A doua justificare este autoritatea dată de neobişnuitul har al unei persoane (harisma). sevitori ai casei etc. de asemenea prin excelenţă apusean. slujitori. vasalul făcea faţă prin propriile lui mijloace cheltuielilor administraţiei şi justiţiei pe teritoriul feudei sale. găsim şi o regie personală a stăpânului. se echipa şi se aproviziona singur pentru război. în stăpânirea unui personal administrativ dependent de stăpân. (suzeranul împărţea puterea cu vasalul) Dar în toate structurile politice.

constrângerea fizică legitimă. de data aceasta în alt sens. desigur. fie « din » politică. pur şi simplu : trebuie să aibă avere sau să aibă o situaţie care-i asigură venituri îndestulătoare. Pretutindeni. care îşi exercită aceste funcţii numai în caz de nevoie. privându-i în acest scop pe toţi funcţionarii autocraţi « cu stare ». « Politicienii ca ocupaţie secundară » sunt astăzi toţi oamenii de încredere sau membrii conducerii unir partide politice. fie pe plebei. şi nu « trăiesc » nici material. concentrând în acest scop mijloacele materiale ale administraţiei în mâinile unui conducător. trăieşte. fie că îşi susţine echilibrul interior şi respectul de sine din conştienţa faptului că viaţa sa capătă sens fiind pusă în slujba unei « cauze ». ei şi-au făcut din îndrumarea politicii acestora un mod de a-şi câştiga existenţa materială. Adică. să fie independent de veniturile pe care politica i le-ar putea aduce. nici spiritual de pe urma acestei ocupaţii. El poate fi retribuit cu onorarii sau taxe 3 . De regulă se fac ambele lucruri deodată. orice om serios care trăieşte pentru o cauză. Cum se face o profesie din politică ? Există două moduri de a-ţi face o profesie din politică : fie să trăieşti « pentru » politică. pe de altă parte. ca instrument al dominaţiei. să poată trăi « pentru » politică. Stând la dispoziţia principilor în luptele lor politice. trebuie să fie îndeplinite câteva condiţii foarte banale : omul respectiv trebuie. şi din acea cauză. precum conducătorul harismatic. pe categorii sociale lipsite de avere sau rang. Conducerea unui stat sau a unui partid de către oameni care trăiesc exclusiv pentru politică şi nu din politică. « trăieşte lăuntric » din asta. şi un mod de a da conţinut existenţei lor spirituale. Şi noi facem parte din această categorie. ci să intre în serviciul stăpânilor politici. de drepturile lor anterioare asupra acestor mijloace şi aşezându-l în locul lor. Pentru ca cineva. în întregime dependente material de el. să monopolizeze. În această privinţă. dar de cele mai multe ori şi pe plan material. Statul modern este o unitate de dominaţie instituţionalizată. de către principe. Cea de-a două categorie aparţine « politicienilor de ocazie ». Cel ce trăieşte « pentru » politică. dezvoltarea statului modern începe prin aceea că este pusă la cale. într-o situaţie normală. în acest sens economic. pe acest conducător.sprijină fie pe oamenii casei. care încearcă în cadrul unui anumit teritoriu. ţinând un discurs « politic ». o expropriere a celorlalţi deţinători « privaţi » ai puterii administrative. a vieţii interioare. presupune necondiţionat o recrutare « plutocratică » a conducătorilor politici. atunci când punem buletinul de vot în urnă sau când ne manifestăm voinţa politică în vreun alt fel : aplaudând sau protestând la o adunare « politică ». fie că o face din pura plăcere de a poseda puterea pe care o exercită. Tipuri de politicieni Prima categorie este cea a « politicienilor cu chemare ». căci aceşti oameni nu voiau să devină ei înşişi stăpâni. pe de o parte. în fruntea ierarhiei. cel puţin pe plan spiritual. în sensul de « politicieni profesionişti ». Politicianul profesionist care trăieşte din politică poate fi pur şi simplu « subvenţionat » sau poate fi « salariat ».

aşadar ca ei să poată fi avansaţi. singura forţă politică decisivă : partidul majoritar. examene de specialitate şi de un anumit stagiu pregătitor. în mare parte. O astfel de pătură a fost reprezentată de cler. Transformarea politicii într-o « întreprindere » cu cadre calificate în lupta pentru putere şi în metodele acestei lupte. şi care nu cunoştea funcţionarii profesionişti ce-şi practică meseria o viaţă întreagă. să poată fi ocupate de ei. în fapt. a fost de mult înlăturată. Luptele dintre partide nu sunt doar lupte pentru promovarea unor programe politice. al cărui rol era să dea unitate conducerii. pe de alta. Monarhul. deoarece clericii erau 4 . era. avea interesul să poată numi miniştri după bunul său plac. în afara rivalităţilor dintre partide şi la adăpost de atacurile lor. În acest caz. şi anume în serviciul celor dintâi. a dus la împărţirea funcţionarilor publici în două categorii : « funcţionarii profesionişti ». pe de o parte. Funcţionarii şi ascensiunea lor O dată cu ascensiunea funcţionarilor profesionişti. In lupta sa împotriva stărilor. avea nevoie de un om care să poarte toate răspunderile şi să-l acopere. aşa cum este practicată ea de partidele moderne. Creşterea puterii parlamentului a dus la necesitatea unei unificări a conducerii. în funcţie de ultimele alegeri prezidenţiale. el fiind cel care urma să ia deciziile. în cariera lor. consilierii politici influenţi ai principilor au existat întotdeauna şi pretutindeni. accesul la posturile din administraţie era consiţionat de studii universitare. pe « leader » în frunte. spre a rămâne. la rândul lui. principele s-a sprijinit pe pături utilizabile politic ce nu aparţineau stărilor. Desigur. a apărut un ministru-funcţionar. s-a ivit şi figura « conducătorului politic ». Cabinetul acesta era un fel de comitet al acelei puteri care. Au apărut mai întâi instanţele administrative supreme colegiale.pentru anumite servicii (bacşişuri si mite) sau poate avea un venit fix în natură sau în bani sau poate avea ambele forme de câştig. Interesul funcţionarilor era ca toate posturile de conducere. s-a format un « cabinet » avându-l pe preşedintele parlamentului. Tipuri de « politicieni profesionişti » « Politicienii profesionişti » au apărut în istorie în cursul luptei principilor cu stările. Teoretic şi. inclusiv cele de miniştri. până la cele mai înalte posturi. ci mai cu seamă lupte pentru controlul asupra repartizării posturilor (vânători de posturi). prin ceea ce s-a numit Civil Service Reform. măcar formal. din rândurile funcţionarilor devotaţi lui. Monarhul. Toate interesele acestea conlucrând în aceeaşi direcţie. « Funcţionarii politici » puteau fi oricând transferaţi. astfel că parlamentul a devenit mai puternic decât monarhul. deşi ignorată de reglementările oficiale. practic ele se întruneau sun conducerea principelui însuşi. destituiţi sau « suspendaţi ». a politicienilor hrăpăreţi. care în Statele Unite ducea la schimbarea a sute de mii de funcţionari-până şi a factorilor poştali-. de o personalitate care să discute cu parlamentul şi să-l înfrunte şi care să se ocupe de partide. În Germania. şi « funcţionarii politici ». Acea administraţie a diletanţilor. în tot mai mică măsură.

întreprinderea politică este inevitabil o întreprindere colectivă a celor interesaţi de putere. şi în care deţinătorul puterii este periodic desemnat prin alegeri. Neavând nicio funcţie sau având singura funcţie conferită în urma unor alegeri.ştiutori de carte. « Partidele » oraşelor medievale erau grupări de aderenţi ai unor persoane particulare. ca domeniu şi ca problematică. dar se serveşte şi de cuvântul tipărit. Conducerea cluburilor se desfăşura ca o ocupaţie secundară sau o funcţie onorifică. Clericii. Mai târziu. Partidul In toate uniunile politice ceva mai mari. figura funcţionarului de partid aparţine doar istoriei ultimelor decenii şi. în special a celor neînstăriţi. a fost de o importanţă capitală pentru întreaga structură politică a acesteia : juriştii de formaţie universitară (avocaţi). erau în afara angrenajului normal al intereselor politice şi economice. profesorii. iniţial. A fost o vreme când se învăţa retorică. O altă pătură de acest fel era constituită din literaţii de formaţie umanistă. Asta înseamnă că un număr relativ mic de oameni direct interesaţi în viaţa politică îşi alcătuiesc grupuri de aderenţi voluntari. latină şi versificare greacă numai pentru a deveni consilier politic sau autor de scrieri politologice la curtea unui principe. aşa cum se întâmpla în cazul vasalilor. înglobând mica nobilime de la ţară şi rentierii citadini. principele îi atrăgea la curte şi-i folosea în serviciul său politic şi diplomatic. preoţii. nefiind supuşi tentaţiei de a râvni. farmaciştii. Dacă ziaristul are ca tip de politician deja în spate un trecut considerabil. medicii. în cluburi politice locale. A treia pătură a fost nobilimea de curte. Demagogia modernă se bazează pe discursuri. avocaţii. După ce reuşea să-i deposedeze pe nobili de puterea lor politică din cadrul ierarhiei stărilor. el conducea adunarea poporului. adună fondurile necesare şi încep campania de obţinere a voturilor. « Demagogul » este tipul conducătorului politic din Occident. Dar ridicarea unui conducător de partid din rândurile presei a constituit o rară excepţie. suverană în Atena. învăţătorii. Orice politician de oarecare însemnătate are nevoie de influenţă asupra presei. A patra categorie a fost specific englezească : un patriciat. Motivul constă în pronunţata « lipsă de disponibilitate » a ziariştilor. la o putere politică transmisibilă propriilor urmaşi. proprie Occidentului şi în special Europei continentale. principii au atras-o în lupta lor împotriva baronilor şi au pus-o în slujbele « self government »-ului. cea de strateg suprem. Numai ziaristul era un politician profesionist remunerat şi. în parte. în detrimentul stăpânului lui. de relaţii cu presa. micile cantoane rurale. purtând numele de « gentry ». o pătură pe care. de altfel. Ziaristul înpărtăşeşte aceeaşi soartă cu toţi demagogii : el scapă oricărei categorisiri sociale precise. ţăranii înstăriţi (gentlemen) s-au constituit mai întâi în uniuni ocazionale. făcând-o apoi din ce în ce mai dependentă de ei. 5 . Ultima pătură. în special cei celibatari. adică în cele ce depăşesc. istoriei ultimilor ani. numai ziaristica era o activitate politică neîntreruptă. îşi prezintă candidatura în alegeri.

Rolul lui esenţial este să adune fonduri. Ajuns în acest stadiu. e centralizată în mâna lui. practic. după caz. Boss-ul este indispensabil în organizarea partidului. posturile administrative nu puteau fi ocupate decât de oameni cu studii şi partidele politice cu doctrină. la recompense : posturi sau alte privilegii. spre deosebire de leader-ul englez. Alcătuirea unor maşini de felul acesta înseamnă. în caz că şeful lor câştigă. El lucrează din umbră. bineînţeles. Acest leader avea alături de el pe cea mai importantă personalitate profesionistă în politică din organizaţia de partid. pe de o parte şi social-democraţii. dar şi putere de dragul puterii. Conducător poate fi numai cel pe care maşina îl ascultă. partidele se delimitau după opinii de natură parţial economică. El caută exclusiv putere. până ajunge să « controleze » un anumit număr de voturi. pe de alta. de tradiţia familială. cârciumar sau proprietar de întreprindere sau. introducerea democraţiei plebiscitare.Astăzi. cu alte cuvinte. pe « omul cu biciul » (whip). Aderenţii partidului se aşteaptă. Apoi. are nevoie de bunăvoinţa boss-ului). putere ca sursă de bani. Vocea lui nu se aude în public . Pe lângă el a apărut şi un « election agent ». Ce este boss-ul ? Boss-ul este un întreprinzător politic capitalist. el este complet amoral şi se întreabă doar : ce anume ar putea aduce voturi ? In Germania. Dar notabilităţile erau în continuare principalii exponenţi ai mecanismului politic. Deaspura acestora se situa parlamentul şi partidele cu cabinetul şi cu « leader »-ul. El avea în mână patronajul posturilor. simţul responsabilităţii şi intuiţia. face rost de voturi. Reuşeşte acest lucru parţial din cotizaţii (în mare parte prin impozitarea salariilor acelor funcţionari care şi-au căpătat posturile datorită lui sau partidului lui) . apoi. principalele aspecte ale mecanismului politic au fost până acum : lipsa de putere a parlamentului. Cele două partide principale erau : centrul. el sugerează oratorilor ce ar fi de dorit să spună.eventual. îşi extinde legăturile. care era preşedintele consiliului de miniştri sau al opoz sau al opoziţiei. politicienii de profesie neparlamentari preiau întreprinderea politică. prin bacşişuri (cine vrea să încalce nepedepsit una din numeroasele legislaţii. care. Boss-ul nu are « principii » politice clare. 6 . a cărui existenţă era indispensabilă în cadrul legislaţiei engleze. Primele sale relaţii le poate obţine datorită poziţiei sale de avocat. care. parţial religioasă şi parţial ţinând. pentru asigurarea corectitudinii alegerilor. La oraş. Adunările membrilor unor partide organizate aleg candidaţii şi delegă membrii în adunările instanţelor superioare. pe socoteala sa proprie şi pe riscul său propriu. astfel că puterea este în mâinile celor care lucrează continuu în cadrul acestui angrenaj. acordând credite. Trăsăturile unui politician Există trei calităţi deosebit de importante pentru un politician : pasiunea (devotament). pur şi simplu. ia legătura cu boss-ul vecin. chiar trecând peste parlament.

In cazul politicienilor. Doar împreună alcătuiesc omul adevărat. şi mai cu seamă cel care vrea să facă din politică profesia sa. el nici nu are dreptul să-i considere pe oameni buni şi perfecţi. acel om care poate avea o « vocaţie politică ». politica se face cu capul. dar. o vocaţie şi o profesie ». neîndoielnic. El este un « raţionalist » al eticii acosmice. Etica responsabilităţii şi etica convingerii nu se exclud reciproc. Există doar două tipuri de păcate capitale în politică : absenţa unei cauze şi lipsa responsabilităţii. indiscutabil. Editura Anima. Concluzii Cel care vrea să facă politică. Eticianul convingerilor nu suportă iraţionalitatea etică a lumii. Cel ce profesează etica responsabilităţii ţine seama de toate defectele curente ale oamenilor. ci se completează. Toate activităţile etic orientate pot fi puse sub semnul a două precepte fundamental diferite din punct de vedere etic şi.Vanitatea este o trăsătură de caracter foarte răspândită. trebuie să fie conştient de aceste paradoxuri etice şi de ceea ce poate deveni sub presiunea lor. nu numai cu capul. aspiraţia la putere este un instrument indispensabil. 1992 7 . BIBLIOGRAFIE : MAX WEBER .« Politica. Intr-adevăr. El intră în cârdăşie cu forţele diabolice care pândesc orice putere. contrare : ele pot fi orientate după o « etică a convingerilor » sau după o « etică a responsabilităţii ».

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->