Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE

REFERAT MEMORIA I UITAREA

STUDEN I: PENTE CARMEN P CURAR IOANA MANAGEMENT, AN III

ORADEA 2011

Contents Cap 1.Memoria................................................................................................................ 2 1.1 Procesele memoriei................................................................................................ 2 1.2 Clasificarea memoriei ............................................................................................ 4 1.3. Caracteristicile psihologice ale memoriei .............................................................. 7 1.4.Manifest rile memoriei .......................................................................................... 7

Cap 1.Memoria

Memoria este o form de reflectare a realit ii iar specificul ei este dat de faptul c reflect aspecte ale experien ei noastre anterioare. Memoria nu se manifest numai n anumite momente ale vie ii ci ea i face sim it prezen a n permanen n ntreaga noastr via psihic , astfel c , putem spune c de fapt, memoria d continuitate vie ii noastre suflete ti. Putem defini deci memoria ca fiind o form de reflectare a realit ii, care const n actualizarea unor fapte din experien a noastr anterioar . Memoria este procesul psihic cognitiv superior (logic sau intelectual )care define te dimensiunea temporal organiz rii noastre psihice, proces realizat sub forma ntip ririi p str rii i reactualiz rii informa iilor. Memoria are un rol fundamental n via a psihica ea reflectnd trecutul ca trecut oferind posibilitatea reutiliz rii ntregii experien e trecute i prezente i contribuind la asigurarea continuit ii ntre ceea ce a fost i ceea ce va fi . Memoria mpinge cunoa terea mai departe, deoarece f r memorie omul ar tr i ntr-un continuu prezent orice stimul care ar ac iona asupra sa i s-ar p rea n permanen nou, nu ar avea posibilitatea valorific rii rezultatelor cunoa terii sale anterioare, acestea trebuind reluat de fiecare dat de la nceput . F r memorie toate marile comportamente i activit i inteligente ale omului (cunoa terea, nv area, munca, crea ia etc) nu ar fi posibile.

1.1 Procesele memoriei


Principalele procese ale memoriei sunt: a) memorare b) p strarea c) actualizarea (recunoa tere sau reproducere). a) Memorarea- este primul moment al memoriei, cel n care are loc ntip rirea, fixarea experien ei noastre. Din punct de vedere fiziologic, memorarea const n primul rnd, n formarea unor leg turi nervoase temporare. De fapt, nu este vorba de leg turi nervoase izolate sau de lan uri simple de leg turi, deoarece, leg turile nervoase se constituie n stereotipuri dinamice, adic , de un ir de acte integrate ntr-un ansamblu cu sens unitar. n cursul memor rii, leg turile temporare formate se organizeaz , se sistematizeaz , constituindu-se n stereotipuri dinamice astfel nct efectul fiec rui excitant nu depinde numai de el nsu i ci i de locul pe care acesta l ocup n cadrul sistemului. Memorarea este un proces activ i selectiv care depinde de o serie de factori care pot influen a pozitiv sau negativ. Sunt 3 categorii de factori de care depinde eficien a memor rii: - factori lega i de particularit ile materialului de memorat : o volumul materialului (cu ct acesta este mai crescut cu att memoria este mai dificil ) o gradul de sistematizare al materialului (cu ct acesta este mai mare sistematizat cu att memorarea este mai u oar ) 2

o gradul de familiaritate o gradul de omogenitate(cu ct un material este mai omogen adic el cuprinde informa ii mai asem n toare cu att memorarea este mai dificila) o locul ocupat de informa ii n structura unui material, adic la nceputul, la mijlocul sau la sfr itul unui material (informa iile plasate n partea de nceput i n cea de sfr it tind s fie memorate mai u or dect cele din partea de mijloc. o natura materialului imagist concret sau verbal-abstract (copii memoreaz mai u or imaginile imagiste-concrete) o modul de prezentare al informa iilor :simultan sau serial (prezentarea serial a informa iilor u ureaz memorarea lor) o rolul ndeplinit de materialul de memorat n ansamblul activit ii desf urat de subiect :dac materialul serve te direct atingerii scopului final al activit ii sau dac are rol de mijloc n atingerea scopului (informa iile care servesc direct atingerii scopului final al activit ii desf urate se vor memora mai u or i mai bine dect cele care au rol de mijloc.) factori lega i de partea n care are loc nv tura : o factori de temperatur , umiditate, zgomot, climat afectiv, socio-afectiv, etc. n func ie de aceste particularit i poate fi stimulativ sau poate fi inhibitor sau neutru (aceste caracteristici ale mediului variaz interindividual). Factori subiectivi : o starea sa de odihn sau de oboseal , de s n tate sau de boal , scopurile propuse n nv area , motiva ia, interesele, aptitudinile, dispozi iile afective, nivelurile de aspira ie.

b) P strarea- este cel de-al 2-lea proces mnezic care face posibil re inerea pentru un timp a celor memorate. La fel ca memorarea , p strarea este tot un proces activ i selectiv deoarece ct timp informa iile sunt stocate ele sunt permanent transformate i reorganizate , incluse n noi leg turi chiar dac subiectul nu este con tient. Din punct de vedere fiziologic tr inicia cu care memoria p streaz cele re inute exprim stabilitatea leg turilor nervoase temporare formate. Odat memorate, reclamele sau m rcile sunt p strate un timp mai scurt sau mai ndelungat pn cnd vor fi reproduse sau vor servi la un act de recunoa tere. Eficien a p str rii depinde de : y felul n care s-a realizat anterior memorarea pe baz de idei principale, pe unit i de con inut sau textual. y Gradul de reorganizare al materialului memorat : materialele bine organizate tind s se p streze mai mult i mai bine dect cele nesintetizate. Cercet rile au ar tat c dup 6 luni se p streaz circa 60% din con inutul unui material care a fost memorat anterior pe baz de idei prinicipale circa 30% dintr-un material memorat pe unit i de con inut si circa 20% dintr-un material memorat textual de evitat nv area cuvnt cu cuvnt. c)Actualizarea- este a treia etap a memoriei, n care cele p strate sunt folosite i valorificate i se poate face acest lucru prin reproducere sau recunoa tere. Recunoa terea poate fi mai vag sau mai precis i este un proces mai u or dect reproducerea. 3

Reproducerea este mult mai complex pentru c are loc n absen a stimulului i solicit implicarea mai multor procese psihice complexe, gndirea, limbajul, aten ia, voin a. Ambele au grade diferite de precizie i se realizeaz involuntare sau voluntare.

1.2 Clasificarea memoriei


nc din psihologia clasic , ncepnd cu studiile lui H.Ebbinghaus, M.Mayer si W.Stern, s-a f cut constatarea c func ia mnezic are o organizare eterogena, punnd n eviden a o diversitate de modalit i i forme de manifestare. Pentru delimitarea lor, au fost introduse patru criterii, care- i p streaz valabilitatea i ast zi, n func ie de care memoria se clasific n mai multe tipuri 1. n func ie de prezen a sau absen a inten iei i a controlului voluntar; a) Memorarea involuntara sau neinten ionat - se realizeaz n mod cotidian, n procesul perceperii diferitelor obiecte, situa ii, ntmpl ri i n cursul desf ur rii diferitelor activit i. Este aceea care, n toate cele trei faze memorarea, p strare, actualizare se realizeaz f r existen a unui scop mnezic precis i f r controlul voin ei con tient focalizat. De i se desf oar permanent, nu numai pe fondul st rii de veghe, ci uneori, i n somn, prezen a ei se nregistreaz de c tre con tiin post festum. Ne d m seama c n repertoriul experien ei anterioare apar elemente pe care nu ne puseser m n gnd s le memor m i s le p str m sau c , la un moment dat, cmpul con tiin ei ne este invadat de amintiri, pe care nu le-am comandat n mod inten ionat. Memoria involuntar acoper un vast teritoriu al existen ei noastre cotidiene i ne nzestreaz zilnic, f r s depunem vreun efort de concentrare a aten iei, cu informa ii, impresii i experien e ce pot fi mai trziu de un real folos. For a ei de manifestare este att de mare, nct i permite s se realizeze chiar n paralel cu memoria voluntar , ea opernd exact asupra acelor elemente pe care aceasta din urm le are sau le omite. Memorarea involuntar ine cu prec dere de nsu irile native ale mecanismelor cerebrale i prin intermediul ei se poate pune n eviden capacitatea bazal de engramare-stocare a creierului. Eficien a ei depinde de urm torii factori : y Interesele ,trebuin ele, dorin ele, atitudinile, aptitudinile subiectului : informa ii care corespund intereselor, etc. subiectului tind s fie memorate , p strate i reactualizate mai u or i mai bine. y Gradul de implicare al subiectului n activitatea desf urat : cu ct subiectul se implic mai mult n activitatea de nv are, apelnd la organiz ri, transform ri, sistematiz ri ale materialului de memorat cu att informa iile vor fi memorate, p strate si actulizate involuntar mai u or. n memorarea neinten ionat ,n ceea ce prive te consumatorul ntip rirea se produce prin faptul c am tr it un anumit produs sau marc sau l-am perceput f r s fi avut inten ia de a-l re ine b)Memoria voluntar sau inten ionat - este forma esen ial de organizare i manifestare a capacit ii mnezice a omului, ea fiind strns conectat i integrat motivelor i scopurilor activit ilor specifice, ncepnd cu activitatea de joc i terminnd cu activitatea de crea ie. Structura con inutului informa ional i repertoriul opera ional-instrumental al oric rei profesii sunt rodul memoriei voluntare. Caracteristica ei principal rezid n prezen a i formularea 4

expres a sarcinii i scopului de fixare (memorare) i p strare, n vederea uzului ulterior, mai apropiat sau mai ndep rtat n timp. Sarcina pe baza c reia se monteaz i func ioneaz mecanismele memoriei voluntare poate fi formulat din afar sau de c tre subiectul nsu i, i ea vizeaz grade diferite ale completitudinii i exactit ii. n acest caz, procesul de engramare-fixare se desf oar ca activitate psihic dominant , iar nu ca activitate paralel i secundar , ca n cazul memor rii neinten ionate. Toate procesele psihice specifice percep ia, gndirea (analize logice, evalu ri, n elegere), voin a sunt subordonate i instrumenteaz memorarea. n cazul memor rii inten ionate, subiectul simte efortul mental, cum se mobilizeaz expres pentru a percepe i con tientiza ct mai clar fiecare element al materialului n vederea fix rii ct mai exacte, rapide i complet. Este i firesc ca, n asemenea circumstan e, randamentul memor rii s fie superior celui nregistrat de o memorare involuntar . Memorarea voluntar se realizeaz la niveluri diferite de completitudine, exactitate i tr inicie sau durabilitate. Ea este subordonat i unor cerin e de exactitate i fidelitate, care variaz n func ie de scopul stabilit i de natura materialului. Pe traiectoria procesului de memorare voluntar , apare a a-numitul efect al listei. Esen a acestuia rezid n aceea c , n prezentarea serial a informa iei (materialului), cei mai bine se re in nceputul i sfr itul (dar mai pu in) i cel mai slab sau aproape deloc mijlocul seriei. Explica ia const n induc ia negativ anterograd i retrograd , care se produce de la segmentele ini iale c tre cele urm toare i de la cele terminale c tre cele anterioare. Ca urmare, apare o stare de inhibi ie accentuat ce se concentreaz n zona segmentului de mijloc. Prezen a efectului listei trebuie s conduc la concluzia c , pentru o organizare optim a procesului de nv are, trebuie evitat structurarea materialului n serii lungi, care dep esc, de pild , 50 de unit i memorative (chunks). Structurarea trebuie realizat n serii scurte (de pn la 30 unit i memorative). Memorarea voluntar se include ca verig esen ial n structura activit ii de nv are, unde func ionalitatea ei va fi subordonat i integrat motivelor i scopurilor acestei activit i. Tocmai n contextul dat, ea se va elabora i structura din punct de vedere opera ional. Faptul c cineva este caracterizat ca avnd o memorie bun sau slab depinde, n primul rnd, de volumul i calitatea p str rii, de func ionalitatea celor stocate anterior. Diferen ele individuale cele mai semnificative se constat tocmai n ntinderea i diversitatea p str rii. De aceea, n plan psihopedagogic, preocuparea principal trebuie s-o constituie g sirea procedeelor i condi iilor optime pentru asigurarea unei durabilit i ct mai mari n timp a ceea ce se nva n cursul vie ii. 2. n func ie de prezen a sau absen a desprinderii i in elegerii leg turilor specifice ntre elementele i secven ele materialului avem: a)Memoria mecanic - presupune simpla nv are a unui material n absen a n elegerii lui. Se bazeaz pe stabilirea de asocia ii de contiguitate ntre informa ii. Este lipsita de durabilitate i de eficien conducnd la o nv are formal prin care este re inut doar forma verbal textual a materialului nu n con inutul logic al acestuia. Este predominant la copii, iar la adult se dovede te uneori necesar mai ales atunci cnd materialul de memorat nu are semnifica ii logice. Memoria mecanic exprim , ntr-un fel, memoria pur , neracordat i neintegrat n structura operatorie a gndirii. Acolo unde beneficiaz de un suport natural propice (o bun func ionare a mecanismelor memorative primare, ce in de nsu irile native ale creierului), i ea se ofer subiectului ca o zestre de-a gata, f r a-l costa un efort prea mare, memoria mecanic poate s devin dominant . 5

Avnd n vedere faptul c omul, prin natura sa intelectual intern , este un creator de semnifica ii (homo significans), putem afirma c , i n cazul memoriei mecanice, orice subiect normal tinde n mod necesar s stabileasc unele leg turi i asocia ii indirecte, de ordin mnemotehnic, pentru facilitarea fix rii materialului propus spre memorare. b) Memoria logic - presupune n elegerea informa iilor memorate solicitnd implicarea gndirii. Este mult mai productiv i mai eficient (de 20 ori) dect memorarea mecanic conducnd la nv area autentic prin care sunt re inute att seminifica iile logice ct i forma sa verbala. De asemenea este mult mai durabil i mai economicoas din punct de vedere al nivelului de repeti ie necesare. n plus volumul unui material memorat logic cre te pentru c de el se ancoreaz noi informa ii. Genetic, ea se structureaz n urma memoriei mecanice i eficien a sa depinde de dezvoltarea i maturizarea intelectual general a individului. Contribu ia cea mai mare la elaborarea schemelor i procedeelor sale mnemotehnice o are procesul nv rii organizate, n coal . n con inutul s u repertorial, accentul principal se pune pe aspectele esen iale, pe invarian ii semantici, pe informa iile definitorii, iar nu pe detalii sau pe cadrul extern n care a fost prezentat materialul. n chiar faza de engramare, materialul este supus unei analize i prelucr ri primare, se elaboreaz o orientare con tient a subiectului n raport cu con inutul i caracteristicile lui, se identific i se eviden iaz elementele nodale etc. Fixarea nu se face prin juxtapunere (al turarea exterioar a unui sert ra la fi ierul existent), ci prin integrare (stabilirea conexiunilor semantice dintre noul material i fondul experien ei achizi ionate anterior). Ca urmare a acestei activit i intelectuale preg titore, memoria logic devine mai productiv dect cea mecanic . 3. Aplicarea celui de al treilea criteriu cel al aferenta iei dominante permite delimitarea formelor de memorie dup modalitatea de recep ie pe care o implic preponderent. a) Memoria vizual b) Memoria auditiv c) Memoria kinestezic d) Memoria mixt Fiecare din aceste forme se poate impune ca dominant n plan individual, ajungndu-se astfel la diferen e tipologice n organizarea i func ionarea schemelor mnezice. Att cercet rile experimentale, ct i observa iile cotidiene arat c un subiect re ine mai u or i p streaz mai bine un material recep ionat pe cale vizual (tip vizual), altul memoreaz mai u or i p streaz mai trainic un material perceput pe cale auditiv (tip auditiv), un al treilea memoreaz i fixeaz mai eficient schemele actelor motorii dexteritatea manual , corporal ca n cazul gimnasticii i jocurilor sportive sau al mi c rilor instrumentale implicate n diverse meserii (tip motor) i, n fine, un al patrulea are nevoie s foloseasc dou sau mai multe modalit i de recep ie pentru a face fa corespunz tor sarcinilor mnezice: s citeasc materialul cu voce tare (v zul + auzul); s citeasc i s se plimbe prin camer (v zul + chinestezia); s citeasc materialul cu voce tare i s se i plimbe sau s efectueze automat diferite mi c ri (v z + auz + chinestezie). Aceste forme de memorie sunt condi ionate, dup toate probabilit ile, genetic i ele se impun ca atare n cadrul memoriei involuntare i al celei voluntare sau n dinamica memoriei

mecanice i a celei logice. De aceea, diagnosticarea i cunoa terea lor se impun ca cerin e psihologice esen iale n vederea gestion rii corecte n plan educa ional a materialului de nv are. 4. n func ie de factorul timp, avem forme temporal ale memoriei i se clasific astfel: a)Memoria imediat (senzorial ) exprim men inerea continuit ii fluxului informa ional n cadrul sistemelor senzoriale un timp suficient de lung pentru integrarea lui final n imagine sau n model informa ional unitar, pe baza c ruia devine posibil identificarea. Fiecare analizator posed operatori speciali de acumulare serial a secven elor informa ionale, astfel c secven ele actuale se articuleaz cu cele anterioare, formnd mpreun o entitate designativ (izomorf sau homomorf ), ce se pune n coresponden cu obiectul-stimul. Indiferent de natura modal i substan ial-calitativ a materialului ce se cere a fi memorat i p strat, el trebuie s treac prin procesarea senzorial primar i s i se formeze codurile-imagine interne. A adar, memoria imediat este condi ia principal a realiz rii celorlalte dou tipuri de memorie de scurt i de lung durat . b)Memoria de scurt durat (MSD), are o structur complex , eterogen din punct de vedere informa ional, cuprinznd date despre evenimente i fenomene variate, ntr-o ordine determinat sau aleatorie. Ea nu este o imagine fidel a con inutului memoriei imediate (senzoriale), ci rezultatul prelucr rii i interpret rii acestuia.Tr s tura sa esen ial o constituie limitarea n timp a conserv rii con inuturilor recep ionate de subiect ntr-o situa ie obiectiv dat . c) Memoria de lung durat (MLD) desemneaz totalitatea structurilor informa ionale i instrumental-ac ionale, a c ror limit inferioar de p strare n timp este egal cu limita superioar a MSD (8- 10 minute), limita superioar putnd fi egal cu durata vie ii individului.

1.3. Caracteristicile psihologice ale memoriei


Memoria este un proces de reflectare activ , subiectiv , mijlocit i inteligent a experien ei anterioare. a) caracterul activ al memoriei se refer la faptul c memoria transform materialul de memorat apelnd la organizare i reorganizare continu ale datelor memorate ntr-o form mai mult sau mai pu in diferita de forma lor ini ial . b) caracterul selectiv se refer la faptul c nu ntip rim , p str m i reactuliz m absolut orice, ci doar acele informa ii care corespund propriilor noastre scopuri trebuin e interese tr iri afective dorin e, etc. c) Caracterul mijlocit se refer la faptul c pentru a facilita ntip rirea p strarea i reactualizarea informa iilor, memoria apeleaz la o serie de mijlocitare reprezentate de anumite procedee din scheme memotehnice . de exemplu n activitatea de nv are pentru a ne u ura memorarea p strarea i amintirea informa iilor ne lovim de procedee memotehnice cum ar fi :alc tuirea schemei, extragerea de idei principale, de cuvinte cheie , sublinierea de cuvinte , compara ii clasific ri. d) Caracterul inteligent se refer la faptul c memoria apeleaz la ntelegerea datelor memorate i p strate , la gndire, inteligen . 1.4.Manifest rile memoriei Memoria se manifest sub form de reprezent ri i asocia ii. 7

Reprezent rile - sunt imagini intuitive ale obiectelor i fenomenelor care apar n absen a acestora. Dintre caracteristicile reprezent rilor putem aminti: 1) Caracterul intuitiv . Reprezent rile, ca i percep iile din care provin, sunt imagini cu un pronun at caracter intuitiv; asta nseamn c n reprezentarea unui lucru, noi reproducem mintal nf i area concret a produsului respectiv, forma sa , culorile sale, ori senza iile olfactive sau gustative pe care le produce. Prin acest caracter intuitiv reprezentarea se deosebe te de no iune, adic de ideea pe care o avem despre un produs sau despre o categorie de produse (folosirea cuvntului b utur r coritoare exprim o reflexie generalizat a produsului respectiv). Alteori ns , no iunea despre un produs ori serviciu poate fi nso it i de imaginea intuitiv a acestuia, adic de reprezentare. 2) Vivacitatea redus . Reprezent rile p strnd caracterul intuitiv al percep iilor se deosebesc totu i de acestea prin modul lor de apari ia: percep ia reflect un obiect prezent, n timp ce reprezentarea nu se formeaz pe baza acestuia ci n urma excita iilor anterioare, de unde rezult n primul rnd o deosebire de vivacitate. Reprezent rile nefiind dect urme, vestigii ale unei experien e anterioare sunt mai palide, mai terse, mai pu in vii dect percep iile. 3) Stabilitate i coeziune redus . Att vivacitatea ct i stabilitatea reprezent rilor sunt calit i educabile. Reprezent rile ns sunt instabile, fluctuante i deformabile, adic ele apar i dispar. 4) Caracter generalizat. Din imaginile prezente n minte reflectnd produsele rezult o reprezentare unic , n care apar mai ales tr s turile mai vii, mai stabile, mai caracteristice, n timp ce celelalte se estompeaz . Reprezent rile au de aceea un caracter generalizat, c ci reflect cu prec dere tr s turi generale, comune puse n eviden prin confruntarea diferitelor situa ii n care obiectul a fost perceput. Gradul de generalitate al unei reprezent ri poate fi mai mare sau mai mic. Asocia iile - reprezent rile nu se p streaz izolate n amintirea noastr , ci se nl n uie, se asociaz potrivit cu experien a noastr . Aceast asociere poate avea mai multe cazuri: a) asocia ia prin contiguitate sau prin al turare const n faptul c dac dou sau mai multe fapte au fost tr ite mpreun , ele tind s se actualizeze n memorie tot mpreun , printr-o al turare simultan sau succesiv . Asocia ia prin contiguitate este rezultatul form rii unor leg turi nervoase temporare n urma ac iunii unor excitan i simultani sau succesivi. b) asocia ia prin asem nare se poate referi att la propriet ile concrete ale produselor (design, culoare, substan etc.), la propriet ile abstracte (func ionalitate, valoare, imagine), la idei, concep ii ori st ri afective. c) asocia ia prin contrast joac un rol important n opera iile de gndire prin compararea determinat de un anumit produs (un anumit produs poate declan a amintirea unui produs superior, inferior lui ori contrariul s u). Asocia iile i reprezent rile servesc n mod obi nuit la constituirea unor forme mai complexe de manifestare a memoriei, fiind vorba aici de cuno tin e.