Sunteți pe pagina 1din 2

Ana-Maria Neac u, CRP, anul al III-lea, grupa 4

Scenariu didactic
Data: 30.11.2011 Clasa: a VIII-a Disciplina: Limba i literatura romn Durat : 50 de minute Unitatea de nv are: No iuni de sintax Lec ia: Contragerea i expansiunea propozi ia predicativ Obiective: 1. dat 2. 3. 4. 5. s identifice modul de formare al propozi iilor subiective i predicative dintr-un text s transforme subiectul ntr-o propozi ie subiectiv s transforme predicatul ntr-o propozi ie predicativ s transforme propozi iile subiective n subiecte s transforme propozi iile predicative n predicate i propozi ia subiectiv

Competen e specifice: 1.2 Exerci ii de identificare a elementelor de sintax a propozi iei i a frazei ( func ii sintactice;
tipuri de propozi ii regente i subordonatele predicative i subiective; rela ii sintactice; topic punctua ie; ) i

2.2 Exerci ii de fixare a cuno tin elor dobndite privind enun ul, fraza, p r i de propozi ie i
propozi ii studiate (predicatul i propozi ia subordonat subordonat subiectiv ; dezvoltarea i contragerea. predicativ , subiectul i propozi ia

Actualizare Brainstorming pornind de la verificarea cuno tiin elor anterioare: (5-7 minute) a. Defini ia subiectului i predicatului; Moduri de recunoa tere

b. Defini ia propozi iilor predicative i subiective; Moduri de recunoa tere c. Elemente regente d. mp r irea propozi iilor n fraz : clasificare i moduri de recunoa tere a diferitelor tipuri de propozi ii nv ate (principal , secundar , regent , predicativ , subiectiv ) Constituirea sensurilor () 1. Introducerea no iunilor noi de gramatic : defini ia contragerii i expansiunii 2. Exemplificarea prin propozi ii 3. Elevii sunt mp r i i pe grupe i primesc o fi de lucru prin care se reactualizeaz no iunile legate de tipurile de predicat, tipurile de subiect, mp r irea frazei i clasificarea propozi iilor, precum i aplicarea no iunilor noi pe un text dat. Dup rezolvare sunt chema i la tabl pentru a rezolva subiectele. Reflec ia 1. Recapitularea i fixarea noilor no iuni. Reluarea defini iilor contragerii i expansiunii. Ilustrarea teoriei cu example potrivite (3 min) Tem pentru acas : Realizarea unei compuneri utiliznd 8 propozi ii subiective i 8 propozi ii predicative, iar apoi rescrierea acesteia prin intermediul procedeului contragerii.