Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL TEZĂ CLASA A VIII-a

SUBIECTUL I
Se dă textul:
În orăşelul nostru a venit, într-o bună zi, un scriitor din Bucureşti. Uite că nu-mi mai
amintesc cu ce ocazie. Cred ca era luna cărţii la sate. Trebuia să meargă în comuna Soleşti,
dar drumul era înzăpezit.S criitorul a fost cazat, până una alta, la hotelul Victoria Mai demult
a fost casa boierului Şubin.
Scriitorul avea cu el o valijoară, din care a scos o pereche de şlapi, pijamaua şi
aparatul electric de ras. Era un om slăbuţ, cu faţa uscată, ochii trişti şi sprâncenele groase,
nu prea înalt. Se spune că ar fi un scriitor bine-cunoscut. Mă rog, eu n-am citit nicio carte de-
a lui.
Mult timp, tanti Aneta,f emeia de serviciu, n-a îndraznit să intre să-i facă focul,
gândind că l-ar deranja la scris.În cele din urmă, încurajată şi de administrator, a turnat
petrosin într-o cutie de conserve ș i a bătut la uşă.Scriitorul şedea pe marginea patului cu
paltonul pe umeri şi răsfoia o revistă.
- Am venit să vă fac focul, explică tanti Aneta. El răspunse ceva nedesluşit sau numai
surâse. Continua să răsfoiască revista aceea. Îmbrăcat în pijama şi cu paltonul pe umăr..
Probabil lemnele erau ude şi din acest motiv nu luau foc. Tanti Aneta a turnat tot
petrosinul pe ele, s-a stropit pe picioare, dar degeaba...A descoperit deodată că e foarte
tristă şi a început să plângă. Era convinsă că, dacă ar fi învăţat, ar fi putut ajunge ca el. Ar fi
scris romane, ar fi stat pe marginea patului, uitându-se nepăsătoare la revistă şi în vremea
asta altcineva s-ar fi chinuit, în locul ei, să aprindă focul!
(Petru Cimpoieșu-A venit un scriitor din Bucureşti)
A.
1.Daţi câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. 4p
2.Motivează folosirea cratimei în structura „să-i facă’’. 4p
3.Rescrie două structuri care se referă la dimensiunea spaţială a întâmplării. 4p
4. Transcrie, din ultimul alineat, două cuvinte cu diftong. 4p
5. Formulează două idei principale pe baza fragmentului. 4 p
6. Precizează, într-un enunț, motivul întristării Anetei. 4 p
B.
Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte,în care să motivezi apartenenţa textului dat la
genul epic. 16p
In compunerea ta, trebuie:
-să precizezi patru trăsături ale genului epic;
-să ilustrezi două trăsături ale genului epic,valorificând textul dat;
-sâ ai un conţinut adecvat cerinţei;
-să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA
Se dă textul:

Pensiunea Carol este situată într-o zonă de o frumuseţe covârşitoare, în vecinătatea


mănăstirilor și a Cetăţiii Neamţului. Pensiunea are un restaurant cu o ambianţa intimă, unde
poţi savura mâncăruri tradiţionale româneşti, care vin să satisfacă si cele mai rafinate
gusturi. Ospitalitatea gazdelor te face să te simţi ca în paradis. Și, ca o nota onorantă, demne
de respect sunt serviabilitatea și profesionalismul personalului hotelier, mereu în slujba
clientului.Ca orice locaţie care se respectă, şi aici intâlneşti o cramă, în care butoaiele vechi
ascund soiuri de vin din vinoteca românească sau străină; vinurile de la aceasta pensiune te
fac să preţuieşti fiecare pahar. Să vizitezi pensiunea Carol înseamnă să te bucuri de o primire
de vis.
A. (http://www.pensiunea-carol.ro)

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din text:


-numele cetăţii aflate în apropierea pensiunii;
-prin ce este renumită vinoteca acestei pensiuni. 4p
2. Precizează sursa articolului. 4p
3.Mentionează genul și cazul substantivelor subliniate în text. 4p
4.Precizeaza funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Pensiunea Carol este situată
într-o zonă de o frumusete covârşitoare 4p
5.Rescrie o subordonată din fraza Să vizitezi pensiunea Carol înseamnă să te bucuri de o
primire de vis și precizează-i felul. 4p
6. Scrie o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe și o subordonată subiectivă
introdusă prin conjuncția subordonatoare dacă. 4p

B. Redactează, în 150-300 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinţi o întâmplare petrecută


în Pensiunea Carol.
Să respecţi succesiunea logică a întâmplărilor, să precizezi două elemente ale cadrului spaţio-temporal, să ai un
conţinut adecvat și să respecți precizarea privind numărul de cuvinte. 12p.
Redactare =14
10p din oficiu