P. 1
Sociologia Religiei

Sociologia Religiei

|Views: 1,763|Likes:
Published by Bengea Cristina

More info:

Published by: Bengea Cristina on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA Bucureşti Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” Catedra de Sistematică

DISCIPLINA:

Sociologia Religiei
- suport de curs, varianta de lucru –

Atenție ! :
suport de curs, orientativ, pentru uzul studentilor; se va completa cu lectura bibliografica recomandata;

SCOPUL CURSULUI:

Asimilarea, aspectelor teoretice si practice de sociologia religiei pentru a putea analiza si cunoaşte modul de manifestare a religiozităţii in societatea contemporana româneasca si europeana si a relaţiilor dintre comunităţile sau reprezentanţii vieţii religioase si societate, în vederea înţelegerii situaţiei actuale a Creştinismului si a altor religii atât pe plan european cat si internaţional; formarea unei atitudini corecte si responsabile fata de pluralismul religios si fata de valorile fundamentale ale democrației si drepturilor omului.

Anul universitar 2009 - 2010
- Bucureşti -

1

STRUCTURA CURSULUI - Semestrul al II - lea: a. Elemente de istorie si teorie a Sociologiei Religiei b. Religia ca fenomen social A. Elemente de istorie si teorie a Sociologiei Religiei

1. Sociologie generala si Sociologii de ramura; sociologia religiei 2. Relaţia sociologiei cu alte ştiinţe socio – umane: Teologia /antropologia / ştiinţele economice/ politice 3. Primele preocupări concrete pentru studiul şi înţelegerea societăţii; fondatorii sociologiei si contribuția lor la dezvoltarea
4. metodei de cercetare sociologica si a temelor de analiza a fenomenului religios Emile Durkheim si Sociologia Religiei in Franţa • Contribuţia scrierilor lui E. Durkheim la înţelegerea şi dezvoltarea societăţii • Sociologia; Regulile metodei sociologie – 1895. • Formele elementare ale vieţii religioase - 1912. Max Weber ; • Cercetări de sociologia religiei si economie – Etica protestanta si spiritul capitalismului (1904-1905) Studii de sociologie si sociologia religiei in România; Dumitru Draghicescu – studiile de psihosociologie româneasca; Dimitrie Gusti – monografia. B. Religia ca fenomen social; diversificare, pluralizare si pluralism religios in România 1. 2. 3. 4. Viata religioasa din România in perioada comunista; Limitele libertăţii religioase in perioada comunista; Mutaţiile religiosului în societatea contemporană Globalizare - glocalizare şi mondializare Sectele si noile mişcări religioase în contextul fenomenului de secularizare Integrarea europeana Aspecte juridice privind libertatea religioasa in legislaţia din România si in tratatele U.E. (Carta europeana, Tratatul constituţional, Tratatul de la Lisabona-2007). ******************* Bibliografie ***SECRETARIATUL de Stat pentru Culte, Viaţa religioasă din România, Bucureşti, Paideia, 1999; ed a II-a, Bucureşti, Bizantina, 2005; ed a III-a, Buzău, Tipogrup Press, 2008. ***SECRETARIATUL de Stat pentru Culte, Libertatea religioasa in context romanesc si european, Bucureşti, Bizantina, 2005. AGABRIAN, Mircea, Sociologie Generala, Institutul european, Bucuresti, 2003. BOROWIK, Irena, Grzegorz BABIŃSKI (ed.) New Religious Phenomenona in Central and Eastern Europe. Kraków (Polonia), 1997. BOUDON, Raymond (coord.), Tratat de sociologie, Bucureşti, Humanitas, 1997. CIPRIANI, Roberto, Manuel de sociologie de la religion, Paris, l`Harmattan, 2004. CUCIUC, C.; GHEORGHE, Manuela, Religia în legislaţia din România, Bucureşti, 2001. CUCIUC, Constantin, Religii care au fost interzise în România, Bucureşti, Gnosis, 2001. CUCIUC, Constantin, Religii noi în România, Bucureşti, Gnosis, 1996. CUCIUC, Constantin, Sociologia religiilor, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2003 CUCULEA, Daniel Gabriel, Libertatea religioasă în România, Bucureşti, 1999. DURKHEIM, Emile, Sociologia, regulile metodei sociologice, Bucuresti, Antet, 2005. DURKHEIM, Emile, Formele elementare ale vieţii religioase, Iaşi, Polirom, 1995. GHEORGHE, Manuela, Religie si schimbare sociala in România, ed. Axis, Iaşi, 2004. GROSU, Dr Nicolae, Esenţele sociologiei, Bucureşti, Militară, 1997. GIDDENS, Anthony, Sociologie, Bucuresti, ed. Bic All, 2001. GUSTI, D.; STAHL, H., Sociologie româneasca – monografia, teorie si metoda, Paideia, Bucuresti, 1999. TĂNASE, Laurenţiu D., Pluralite religieuse et societe en Roumanie, Peter Lang, Bern, 2008. TĂNASE, Laurenţiu D., Evoluţia societăţii contemporane din perspectiva vieţii religioase: globalizare, secularizare, pluralizare, NMR, in Anuarul FTO – Universitatea Bucureşti, ed. Univ. Bucureşti, Bucureşti, 2006, pp.525-534. VOICU, Malina, Romania religioasa, Institutul European, Iasi, 2007. WEBER, Max, Sociologia religiei, ed. Teora, Universitas- colectia Logos, Bucuresti, 1999 WEBER , Max, Etica protestanta si spiritul capitalismului, ed Incitatus, Bucuresti, 2003. *******************

5. 6. 7. 8.

5.
6. 7.

2

Noţiuni Generale de Sociologie
Întrebările Sociologiei Care este obiectul cercetărilor sociologice? Wright Mills (1916 - 1962), preciza ca „analiştii clasici” ai vieţii sociale au încercat să răspundă, in general, la trei grupe de întrebări, şi anume: „Cum definim structura societăţii in care traim? Cum diferă societatea în care trăim de alte orânduiri sociale? Care este, în interiorul societăţii, semnificaţia fiecărei trăsături particulare pentru continuitatea ei şi pentru transformarea ei?” ( Mills, 1959/1975, 35). Dacă prima intrebare se refera la structura socială, a doua intrebare are în vedere schimbarea socială, iar cea dea treia se concentrează asupra studiului personalităţii şi a raporturilor individ – societate. Întrebările pe care şi le-au pus şi continuă să şi le pună analiştii sociali îi frământă şi pe oamenii obişnuiţi, fără a avea o imaginaţie sociologică educată, sistematică. Cine s-a întrebat în decembrie 1989 ce societate vom edifica? Cine poate să răspundă azi la întrebarea: Prin ce se diferenţiază noua societate de cea care ne-am despărţit? Cum influenţează economia de piaţă asigurarea drepturilor omului şi un trai decent pentru fiecare? Oamenii se întreabă: de ce a crescut exploziv infracţionalitatea? De ce au scăzut producţia şi nivelul de trai? Care sunt cauzele extinderii ca o plagă a corupţiei? Ce fel de oameni sunt cei care şi-au schimbat instantaneu convingerile politice declarate? Prin ce se caracterizează întreprinzătorul ca tip uman impus de societatea în tranzacţia de la totalitarism la democraţie? Cum se exercită justiţia socială în perioada de tranziţie post-comunistă? Cum se raportează Biserica Ortodoxă la toate schimbările si mutaţiile pe care le trăieşte societatea contemporană atât cea romaneasca dar şi cea europeană? Petru a putea da răspuns la toate aceste întrebări facem apel la studiile si analizele sociologice. Intr-o scurta definiţie putem afirma că sociologia reprezintă studiul structurilor şi comportamentelor sociale. În cercetarea sociologică adesea sunt abordate teme cum ar fi structurarea pe clase a societăţilor moderne, familia, infracţionalitatea, religia, etc. Când vorbim despre sociologie înţelegem ca este o ştiinţă care are metode şi mijloace specifice de investigare a fenomenelor sociale, mijloace verificabile empiric. Necesitatea cunoaşterii ştiinţifice a fenomenelor şi proceselor sociale. Pe baza observaţiei obiective, utilizându-se metode adecvate, pot fi obţinute enunţuri empirice cu valoare de adevăr. Nu întotdeauna ceea ce vedem exprima realitatea. Întâlnim in filozofia engleza a sec. al XVI-lea următorul exemplu:
Schilodul care şchiopătă pe un drum bun poate întrece trăpaşul care aleargă pe un drum greşit. Mai mult, cu cât trăpaşul care a greşit drumul aleargă mai repede, cu atât schilodul îl lasă mai în urmă.

De-a lungul istoriei s-au impus mai multe modalităţi de prezentare a adevărului despre realitate (Walter Wallace - 1971). Putem identifica patru astfel de modalităţi.
1. Modul autoritarian s-a afirmat în antichitate, dar continua si in prezent. Preoţi, regi, preşedinţi sau savanţi se consideră că ar avea atributul natural sau supranatural de a produce adevărul. Deci adevărul era garantat de calităţile de excepţie ale producătorului enunţurilor. Modul autoritarian se întâlneşte azi ca apel la argumentul autorităţii. Foarte apropiat de modul autoritarian prin mecanismul de producere a adevărului este modul mistic, în care starea de tranşă conferă profeţilor, prezicătorilor, marilor mistici calitatea cunoaşterii adevărate. Modul logico-raţional se centrează pe logica formală. Se face apel la „primele principii” şi prin deducţie se stabileşte adevărul. Principala grijă constă în rigoarea judecăţii logice, fără a se urmări corespondenţa cu realitatea. Este specific filozofilor si teologilor. În fine, modul ştiinţific de determinare a adevărului îmbină preocuparea pentru aplicarea corectă a metodei de cunoaştere cu observaţia riguroasă a fenomenelor. Metoda ştiinţifică asigură de-subiectivizarea cunoaşterii, oferindune empiric o imagine despre lumea înconjurătoare aşa cum este ea în realitate, şi nu aşa cum îi apare unui individ la nivelul simţului comun. Modul ştiinţific reprezintă astăzi principala cale de cunoaştere a comportamentelor individuale şi de grup, a faptelor, a fenomenelor şi proceselor sociale.

2.

3.
4.

Definirea etimologica a termenului de sociologie Termenul creat prin juxtapunerea conceptelor de societate şi „logos” a dat naştere unei noi discipline de studiu numită „sociologie”.Etimologic, denumirea domeniului de studiu al sociologiei provine de la cuvântul latinesc socius, -ia, -ium = tovarăş, aliat şi de la cel grecesc logos = raţiune, desemnând în sens larg ştiinţa socialului. Aşadar într-o definiţie scurtă putem afirma că: sociologia este studiul ştiinţific al structurilor (instituţiilor) sociale si al comportamentului şi relaţiilor sociale. Ea nu este un simplu discurs, mai mult sau mai puţin profetic despre societate sau despre tendinţele şi viitorul ei ci este o disciplină ştiinţifică modernă care studiază faptele şi manifestările sociale, adică tot ceea ce 3

primeşte viaţa şi comportamentul omului în societate: relaţiile familiale. Practicile culturale şi religioase, viaţa politică, etc. Sociologia este o disciplina academica importanta care oferă o interpretare si o intelegere stiintifica a societatii. Despre studierea sociologiei, Peter Berger, sociolog englez, afirma ca este un „univers intelectual pe care îl consider in mod special pasionant si important; (...). Sociologia face parte dintre distracţiile academice la moda; ea este insa asemănătoare unui joc regal la care nu participa decât cei ce au un bun entuziasm si o pregătire adecvata; altfel spus, nu invitam la turneul de şah pe cei care nu sunt capabili sa joace nici măcar domino”. (Peter Berger, Invitation a la sociologie, Paris, 2006). Scopul studierii sociologiei
Scopul studierii sociologiei este variat, de la comportamentul individului şi până la investigarea proceselor sociale globale. Sociologia este aşadar ştiinţa despre societate! Ea ne ajută in acelaşi timp să înţelegem mai bine care sunt cauzele care generează un anumit comportament al omului in societate, comportament care daca este cunoscut poate contribui la crearea unei societăţi mai umane şi mai stabile. De cele mai multe ori percepem lumea în funcţie de trăsăturile propriei noastre personalitati si a vieţii pe care o trăim fiecare dar constatăm deseori că realitatea este mult mai complexă. Studierea sociologiei ne permite să înţelegem că „elementele” caracteristice ale vieţii noastre sunt puternic influenţate de forţe istorice şi sociale. De multe ori provenienţa noastră socială este determinantă pentru deciziile pe care le luăm, iar deciziile noastre sunt adesea influenţate de contextul social în care trăim. Pentru a putea intelege care este obiectul sociologiei, cercetătorul sau cel interesat, trebuie sa fie in măsura sa se distanţeze mental de sine si sa fie ca un om printre alţii eliminând pe cat posibil doza de subiectivism din orice analiza. Societatea poate fi reprezentata intro maniera egocentrica structurata pe diverse trepte de interes personal.

Profesie
STAT

ie Scoala Famil

EGO-Eu

Societate

Norbert Elias : Qu’est-ce que la sociologie ?, ed Pocket, Paris, 2004,p.8 Toate reprezentările-componente ale societatii sunt in funcţie de interesul si de percepţia personala, si sunt intelese adesea ca obiecte aflate in exteriorul fiecaruia. In consecinţa individul se simte izolat de societate si chiar ameninţat de ea ceea ce ii îngreunează capacitatea de a o intelege. De aceea trebuie sa treacă dincolo de sine, printr-un exerciţiu chenotic, pentru a putea intelege obiectiv comportamentul celorlalţi indivizi, fara a deforma interpretarea lui printr-o permanenta raportare la temerile si reprezentarile personale. Sociologia analizează conexiunile dintre ceea ce face societatea din noi şi ceea ce facem noi înşine din noi. Activitatea noastră structurează, modelează, lumea socială şi este totodată structurată de ea. Sociologia lărgeşte orizontul cunoaşterii creează şi întăreşte conştiinţa de sine şi sporeşte posibilităţile libertăţii umane. Anthony Giddens afirma:” Studierea sociologiei ar trebui să fie o experienţă eliberatoare, deoarece sociologia ne lărgeşte orizontul simpatiilor şi imaginaţia si deschide noi perspective asupra izvoarelor propriului nostru comportament. Ea creează o conştientizare si cunoastere a unor cadre culturale diferite de cele pe care le avem la un moment dat. În vreme ce ideile sociologice constituie o provocare la adresa dogmei in general si ne învaţă să apreciem varietatea culturală şi să discernem modul de funcţionare al instituţiilor sociale, practica sociologică sporeşte in egala măsura posibilităţile libertăţii umane”.1 Sociologia, ca disciplina stiintifica de studiu, face parte dintre ştiinţele socio-umane. Ea analizează cel mai atent schimbarea şi conflictul la nivelul societăţii, manifestând o permanentă preocupare pentru înţelegerea funcţionării societăţii. D. Gusti dădea o definiţie scurtă a sociologiei spunând că „sociologia este ştiinţa realităţii sociale”. (D. Gusti, Monografia-teorie şi metodă, Paideia, Bucureşti, 1999, p.7).

1

Anthony Giddens, Sociologie, ed. Bic Alii, Bucureşti, 2001, p.7

4

cu toate ştiinţele. Ştiinţele economice studiază producerea. văzut din perspectivă biologică şi socială. nevoi. în Dicţionar. Evoluţia gândirii sociologice a condus la constituirea unei sociologii de ramură. reţinem în principal patru aspecte relaţionale.Relaţia sociologiei cu alte ştiinţe socio – umane Înţelegerea specificului sociologiei. deoarece socialul – adică obiectul ei de cunoaştere . Strâns asociată cu sociologia. p. economia este mediul de producere unor relaţii sociale. Apropiată de sociologie este antropologia culturală. participarea politică. 5 . aceasta fiind preocupată de studiul comportamentul uman în contextul normelor şi valorilor dintr-o societate concretă.40). Baza ştiinţelor politice este dată. afacerile. Antropologia este ştiinţa despre om ca individ. „Antropologie”. de sociologie. distribuirea şi consumul bunurilor şi serviciilor. sentimente. ca ştiinţă. la fel ca şi sociologia. Ştiinţele politice studiază ideile despre organizarea politică a societăţii. percepţie. psihologia socială. Antropologia socială studiază structurile sociale ale unei societăţi tradiţionale. sociologia caută răspuns la o întrebare esenţială. explicarea şi înţelegerea ştiinţifică a structurii şi funcţionării societăţii globale. economia. spre deosebire de psihologie. Circumscrierea sociologiei de alte ştiinţe socio-umane se reflectă în obiectul de studiu şi în problematica specifică celorlalte ştiinţe. în Dicţionar. iar sociologia abordează colectivităţile sociale. geografia. mişcările politice. se ocupă de cunoaşterea relaţiilor sociale. precum şi prin procese: învăţare. De aceea. practic. 1993. Finalitatea sociologiei stă în cunoaşterea. sociologia economică. şi anume relaţia dintre individ şi societate sub toate aspectele. orientată către analiza sociologică a vieţii economice. interacţiunilor şi organizării din societate. În acelaşi timp. Pentru sociologie. psihologia socială este cunoaşterea ştiinţifică a interacţiunii comportamentelor şi proceselor psihice umane. Sociologia comunică. Temele predilecte sunt: munca. aceste ştiinţe acordă mică atenţie interacţiunii dintre oameni în activitatea economică. De aceea. sau structurile sociale din sfera economică. Psihologia este ştiinţa care studiază comportamentul individual şi personalitatea prin proprietăţi cum sunt: atitudini. psihologia. Psihologia studiază psihicul individului. iar sociologia abordează aceeaşi problematică în societăţile actuale. indiscutabil. Din această cauză există mici diferenţe între antropologie şi sociologie. Spre deosebire de sociologie. În acest domeniu se distinge o ştiinţă particulară. grup şi specie (G. 1993. 476). ca şi stările şi procesele psihice colective. Trebuie spus că între sociologie şi ştiinţele politice deosebirile sunt mici. modurile de guvernare. literatura. p. Ea studiază modul cum are loc interacţiunea comportamentelor individuale şi de grup. etc. Geană. personalitatea sub raportul condiţionării socio-culturale ( S. Sociologia se centrează pe cunoaşterea societăţilor contemporane. comportamentul electoral. banii. a structurilor. dreptul. Sociologia. ea a fost considerată ca fiind sora sociologiei. rezultă şi din studiul relaţiilor acestei discipline cu alte ştiinţe. graniţele dintre ştiinţele socio-umane sunt fluide. relaţiile economice internaţionale. pe când antropologia culturală are ca obiect culturile arhaice. De afirmare a omului ca forţă de muncă în anumite contexte sociale. ştiinţele politice). comportamentul politic. Sociologia include multe dintre subiecte. Cu ce se îndeletniceşte sociologia? Ea studiază realitatea socială dincolo de aspectele ei particulare. grupate în categoria ştiinţelor socio-umaniste (antropologia. teologia. analizate însă ca realităţi sociale.cuprinde elemente care sunt studiate din toate perspectivele ştiinţei. Chelcea: „Psihologia socială”. structurile de putere. Cum fiecare ştiinţă îşi delimitează obiectul la segmente ale realului este evident că viziunea sociologiei trebuie întregită cu argumente şi din ştiinţe conexe. Antropologia are ca obiect societatea. Rezumând relaţia sociologiei cu alte ştiinţe socio-umane. finanţele. istoria. Antropologia fizică analizează teme referitoare la originea omului.

Se naşte o nouă clasă muncitoare – burghezia. progres. Pe cale de consecinţă. dispare solidaritatea specifica satelor bazată pe rituri. şi rolul central pe care îl ocupa religia în societate. sărăcia. descriere. Analiştii consideră că primele impulsuri sociologice se regăsesc în efectele revoluţiei industriale şi politice a Occidentului european desfăşurate între 1780-1860 care a produs prin „industrializare. dezvoltarea tehnicii şi a maşinilor de orice tip ne conduce la ideea că natura. şi apoi Japonia la începutul secolului XIX-lea se desfăşoară în prelungirea principiilor Revoluţiei Franceze din 1789. în mod explicit „cunoaşterea ştiinţifică a socialului ca atare”. Montesquieu. exploatarea. promotorul teoriei mecaniciste era interesat de studierea şi înţelegerea societăţii. naşterile ilegitime. aglomerarea urbană. primele discursuri asupra societăţii se coagulează în secolul XVII-XVIII când societatea începe să se constituie ca obiect de studiu. înstrăinarea şi depersonalizarea. s-a născut în castelul din la Brède lângă Bordeaux într-o familie de magistraţi aparţinând micii nobilimi.). celibatul. explicaţie şi predicţie. astfel spus necesitatea cunoaşterii ştiinţifice a societăţii ca întreg. sinuciderea”. reflectând in primul rând preocuparea pentru înţelegerea funcţionării societăţii. îl întâlnim pe Montesquieu (1689-1755. în detrimentul nobilimii. Mai exact transformările profunde înregistrate în Europa. de astfel considerat şi unul dintre fondatorii gândirii sociologice care propunea.U. etc. Tradiţional ea era fondată pe monarhia absolută. (1642-1727). si deci si societatea. divorţul. a mecanismelor care le generează. Fiecare poate să descopere şi să înţeleagă legile naturale. originară în Anglia. funcţionează mecanic. diviziunea societăţii în ordine profesionale. criminalitatea. ceea ce a încurajat şi impus necesitatea cunoaşterii ştiinţifice a fenomenelor respective. S. sărbători si apare individualismul. De asemenea Isacc Newton. ca observaţie. renumit om de stiinta englez. În mod concret însă. Se petrec importante transformări sociale şi economice provocate de Revoluţia industrială la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de al XIXlea se poate vorbi despre o structurare reală a discursului sociologic. O întreagă ordine socială se răstoarnă. profesionalizare şi raţionalitate ştiinţifică şi economică schimbări sociale fără precedent concretizate atât în apariţia unor fenomene sociale total necunoscute precum migraţia. Revoluţia franceză şi ideile care au urmat nu se mai conduc după principiul absolutismului ci după alte principii precum cel de libertate. Aşadar. dreptate. fost una din cele mai complexe figuri ale iluminismului francez.A.PRIMELE PREOCUPĂRI DE ANALIZĂ SOCIALĂ Printre primele preocupări complexe de analiză socială. Societatea se caracterizează prin trecerea de la o societate rurală la una urbană cu profunde consecinţe. 6 . Toate aceste convulsii ale societăţii industriale au creat o serie de reacţii neaşteptate din partea grupurilor. urbanizare. cât şi în intensificarea şi extinderea la nivel de societate a unor fenomene izolate precum: prostituţia.

Din această interpretare derivă aşadar teoria organicităţii societăţii. mai ales pe linia evoluţionismului. educaţia. chimie. incepând cu aprilie 1826. foloseşte pentru prima dată termenul de sociologie. Spencer.Primele preocupări concrete pentru studiul şi înţelegerea societăţii. Regina ştiinţelor!. Termenul de sociologie a fost creat şi pentru prima dată de filosoful francez Auguste Compte August Compte este cunoscut în istoria filozofiei ca fiind reprezentat al pozitivismului. În ianuarie 1829 reia Conferinţele – în total 72. lingvistul Humoldt şi viitorul bancher de Eichthal. cu deosebire la junimişti. curent filosofic conform căruia orice cunoaştere se bazează pe observaţie şi experienţa. excluzând astfel vecinătatea şi chiar existenţa divinităţii. Noua disciplină se defineşte ca fiind: „la vraie sciene de la nature humaine” (adevărată ştiinţă a naturii umane). tot aşa şi societatea este alcătuită din instituţii (familia. în cele din urmă. Anglia sau Franţa. Compte aşează sociologia pe treapta cea mai înaltă ce derivă din fizică. idei care au stat la baza ideologiei regimurilor comuniste care l-au exclus parţial. pentru a marca exclusiv domeniul de studiu. Primele trei şedinţe ale cursului au fost organizate de Compte în apartamentul său. mecanismele propriului său succes. aflat în creştere care. fiind cea mai complexă şi mai importantă dintre toate apreciindu-o drept. în secolul XIX-XX-lea.După trei şedinţe. totuşi. Analizele despre societate ale lui Auguste Compte au avut. într-un mod conştient de sine. biologie. El consideră că înţelegerea transformărilor societăţii din vremea sa (ne aflăm în plină Revoluţie industrială a Europei secolului al XIX-lea) se poate face cu ajutorul studiilor de sociologie. în faţa câtorva auditori. dezvoltă ideile lui Auguste Compte şi priveşte societatea ca pe un organism viu. dar şi pentru a se deosebi de rivalii săi intelectuali din epocă inventează termenul de „sociologie” cu sensul de „cunoaştere ştiinţifică a societăţii ”. Ultimele „10” dedicate analizelor de „fizică socială”. Finalitatea oricărei dezvoltări o reprezintă crearea unei situaţii de echilibru iar Spencer concepe dezvoltarea istorică ca pe o luptă. ulterior. rămânând internat într-o casă de sănătate câteva luni. Aşadar Compte consideră că societatea poate fi cunoscută bazându-se pe evidenţa ştiinţifică. Toate aceste idei care postulează umicitatea raţiunii. Ele au fost structurate între 1830-1842 în Curs de filozofie pozitivă. Concepţia sa a avut o oarecare influenţă asupra unor gânditori români. religia. progres social. apar în medii filosofice precum cele din Germania. caracterizându-se prin „l´ètude positive de l`ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux” (studiul pozitiv al ansamblului legilor fundamentale specifice fenomenelor sociale). În viziunea lui. o puternică influenţă asupra concepţiilor lui Helbert Spencer şi Emile Durkheim. Cu această ocazie. matematicianul Poinsot. printre care fizicianul Carnot. Cu toate că pentru preocupările lui ştiinţifice ar fi preferat termenul de „fizică socială” (atribut lui Adolphe Quetelet). În aceste ţări s-au dezvoltat mişcările Reformei religioase din secolul din secolul al XVI-lea şi ideile Iluminismului în secolul al XVII-XVIII-lea. Spencer crezut că aplicarea neîngrădită a acestui principiu ar conduce. Aşadar o societate cunoaşte toate etapele dezvoltării şi evoluţia asemenea unui organism biologic evoluţie care poate fi numită prin analogie. plămâni şi inimă). societatea este asemănătoare organismului biologic. trebuie să înţeleagă şi să controleze. Cel mai important dintre aceste mecanisme ar fi competiţia permanentă pentru resurse pe care Spencer o numeşte: ”supravieţuirea celui mai puternic” anticipând teoria selecţiei naturale a lui Darwin. Karl MARX (1818-1883) 7 . (rinichi. şi deci trebuie să aibă un caracter empiric. pe măsură ce devine mai complex. în 1838. Ideile sale despre cunoaşterea ştiinţifică a societăţii au fost expuse. la cea mai bună societate posibilă. într-un cerc restrâns de prieteni sub forma unui curs. statul şi economia). din cauza surmenajului întrerupe cursul. Fondatorii sociologiei ca stiinta Auguste COMPTE (1798-1857 ). Ideile sale vor fi reluate de alţi sociologi. Aşa cum este alcătuit corpul uman din organe. Herbert SPENCER ( 1820-1903) Herbert Spencer fondator al sociologiei prin argumentarea teoriei privind „organicitatea societăţii”.

cei ce produc bunuri. Marx este considerat unul dintre promotorii cercetărilor sociale. Fiind influenţat în lecturile sale de ideile lui Ag. fiica unui bogat industriaş parizian . oamenii muncii. articole grupate şi publicate într-o carte în 1895. rolul determinat avându-l. Explicaţia dată de Marx se referă la ritmul mai rapid de progres cunoscut de forţele de producţie. văzut ca o clasă ataşată progresului determinat de dezvoltarea industrială şi tehnologică. În 1843 se căsătoreşte cu Jenny van Westphalen şi pleacă la Paris unde îl întâlneşte pe Friedrich Engels. În acest mod Marx a explicat apariţia societăţii capitaliste occidentale şi de tot în aceeaşi manieră a apreciat că va avea loc înlocuirea societăţii capitaliste cu societatea comunistă. în Berlin. orice societate cunoaşte. Marx devine şomer si poate că nu va uita uşor incidentul petrecut prin intervenţia ţarului Nicolae I. la apariţia unor noi clase. act înfăptuit de proletariat. fiind preocupat de natura relaţiilor sociale în societăţile contemporane lui. indiscutabil. în clase antogoniste”. Tot în 1887 se căsătoreşte cu Louise Julie Dreyfuss. Societatea evoluează nu numai spontan. Dintre elementele biografice care îl privesc pe Karl Marx am reţinut câteva care ni s-au părut importante pentru activitatea lui de mai târziu. una dintre cele mai apreciate lucrări de metodologie a sociologiei. Motorul dezvoltării sociale îl reprezintă lupta de clasă („toată istoria umană de până acum este istoria luptei de clasă”) deoarece în orice societate bazată pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie există un conflict (una dintre temele principale de analiză sociologică – cea de conflict) între deţinătorii de mijloace de producţie şi cei care-şi vând forţa de muncă proprietarilor. Întâmplător ţarul Nicolae I al Prusiei a citit un atac la adresa lui scris de Marx şi a convins guvernul Prusiei să suprime ziarul. a influenţat puternic gândirea sociologică. împotriva vechilor clase interesate în a-şi menţine poziţiile conducătoare în stat. S-a născut în data de 15 aprilie 1858 în localitatea Epinal (în zona munţilor Vosges. În 1848 scrie Manifestul Partidului Comunist. la Manchester. Este interesat de legăturile cauzate existente între problemele economice şi aspectele morale. Cu toate că sub aspect ideologico-filosofic multe dintre ideile sale s-au dovedit inexacte totuşi ele au influenţat major mişcarea socialistă şi comunistă a secolului XIX-XX lea. definind societatea după modelul unui organism înzestrat cu conştiinţa colectivă. deşi el însuşi nu s-a considerat un sociolog. merge la şcoală sabinică dar preferă cariera didactică. regiunea Lorena) din părinţi evrei. prefacerile sociale sunt provocate atunci când forţele de producţie determină sensul evoluţiei evoluţiei societăţii. pune bazele unei reflecţii sociologice. politică. inevitabil. Sistemul social este structurat în baza economică şi suprastructura juridică. În 1894 publică o serie de articole în Revista filosofică în care tratează „Regulile metodei sociologice”. economist şi teoretician al socialismului german fiul unui avocat israelian. Cum are loc schimbarea socială? După Marx. În 1857 îl întâlnim la Londra unde îşi aprofundează studiile teoretice şi analiza problemei forţelor de producţie a diviziunii muncii şi ideologiilor proprietăţilor care împărţeau oamenii în clase sociale. Emile Durkheim (1858-1917) Emile Durkheim este cel mai renumit sociolog francez. Studiază filosofia la Ècole Normale Supérieure după care întră în învăţământul predând filosofia în diferite licee de provincie. Montesquieu sau Rousseau. fiul unui industriaş german care conducea deja fabrica tatălui său în Anglia. Primul său post de lector universitar îl obţine în 1887 unde predă un curs despre ştiinţele sociale şi pedagogice.Karl MARX filosof. ceea ce determină manifestarea acţiunilor revoluţionare. În 1885 Durkheim beneficiază de un stagiu în Germania. Dilema principală care se desprinde în concluzia acestei lucrări este întrebarea: ”De ce modul de distribuire a surplusului de capital (specific capitalismului) îi împarte pe cei implicaţi în producţie (muncitori şi proprietari). religioasă. Societatea este analizată de Marx ca un sistem alcătuit din forţe de producţie şi relaţii de producţie. Faţă de Spencer. considerat părintele sociologiei franceze şi unul dintre cei mai importanţi fondatori ai sociologiei ştiinţifice moderne. tatăl său îl orientează spre o educaţie specifică. învaţă limba ebraică. precum şi de relaţiile dintre indivizi şi raporturile lor sociale. periodic. Karl Marx devine în 1841 jurnalist şi apoi editor la un ziar burghez radical în Prusia. În urma studiilor şi analizelor sociale făcute scrie Capitalul 1867. Marx a susţinut că. capabile să gestioneze progresul rezultat din modificările produse în planul producţiei materiale. transformări radicale. Fiind rabin. artistică. ci şi prin intervenţia directă a omului. Compte şi Spencer. În domeniul sociologiei. în acest raport. o carte voluminoasă de peste 800 de pagini. Această nouă clasă luptă astfel. 8 . la diferite laboratoare de cercetare. iar noile tehnologii şi moduri de organizare a producţiei conduc. Leipzig şi Marbourg.

conţine o teorie a esenţei religiei. Puţin după aceea. fiind convins că este legitim şi posibil a frauda o teorie a religiilor superioare pe studiul formelor primitive ale religiei. un strălucit lingvist. După această dată. Europa anilor 1914-1916 cunoaşte o serie de convulsii socio-economice şi militare care vor afecta stabilitatea continentului şi vor declanşa Primul Război mondial. Formele elementare ale vieţii religioase. În 1915 Durkheim îşi pierde unicul fiu. Într-o scrisoare adresată unui prieten în 1917. aveau să constituie şcoala franceză de sociologie. în vederea elaborării unei teorii generale a religiei. Primeşte în 1907 distincţia naţională „Legiunea de Onoare” şi susţine numeroase conferinţe publice dintre care. D. australiene. Îşi propune să identifice. revistă ce reunea tineri colaboratori care. ucis pe frontul din Salonic. E. sub conducerea sa. Durkheim îşi propune să urmărească modul cum religia s-a „alcătuit progresiv în istorie”. pe Andrè. „se întâlneşte în acele societăţi a căror organizare nu este întrecută în simplitate de o altă 2. în 1927. moare în urma unui atac de inimă la vârsta de 59 de ani. În 1902 este numit profesor la Sorbona ocupând un post în domeniul ştiinţei educaţiei. îşi propune să studieze instituţiile religioase cele mai simple şi mai primitive. descompunând religia în elementele constitutive. să analizeze şi să înţeleagă cauzele care generează comportamentul religios în societate. schiţează o interpretare sociologică a formelor gândirii umane. la Paris. cu aluzii şi la triburile din America 3. şi la Sorbona. 1. în 1932. cuprinde o descriere şi o analiză detaliată a sistemului clanurilor şi a totenismului în anumite triburi primitive-aborigene. pentru a afla cauze care au generat comportamentul religios. În această perioadă Durkheim este cunoscut şi recunoscut drept cel mai atent şi mai valoros cercetător al fenomenelor societăţii. Durkheim scria „Am impresia că vă vorbesc despre oameni şi lucruri. Formele elementare ale vieţii religioase (1912) Este ultima lucrare importantă de cercetare pe care o scrie Emil Durkheim. sociologia devine obiect de studiu în programa de pregătire a Şcolii normale. cu detaşarea unui om care ar fi părăsit deja lumea”. Lucrarea este structurată pe trei direcţii de abordare: 2. evenimentele istorice şi persoanele îi vor remarca definitiv existenţa (criza socială de dinaintea Primului Război Mondial şi uciderea fiului său Andrè pe frontul de la Salonic. în 1927. poate fi explicat fără a se recurge la elemente împrumutate de la o religie anterioară”. În opinia lui Durkheim. amintim în 1906 „Determinarea faptului moral” prezentată în faţa Societăţii franceze de filozofie. Anul 1912 un an de referinţă pentru sociologia religiei deoarece este anul în care Durkheim publică. în 1912. desprinsă din studiul totenismului australian 4. 9 . Catedra pe care o ocupă se va transforma în 1913 în „Catedra de ştiinţa educaţiei şi sociologiei”. tragedie care va zgudui profund viaţa cercetătorului. iar la Strasbourb. Un an mai târziu. un sistem religios poate fi considerat cel mai simplu dintre cele observate atunci când: 1. adică o introducere în sociologia cunoaşterii. se înfiinţează catedre de sociologie. După moartea sa. şi în 1911 „Jougements de valeurs et jugements de rèalitè” prezentată în faţa „Congresului internaţional de filozofie din Bologna”. în 1897 publică „Sinuciderea” care va rămâne o lucrare de referinţă a sociologiei empirice. În studiul său. Pentru acest demers. o lucrare de referinţă numită: Les formes èlèmentaieres de la vie religieuse”.Un aspect important al activităţii sale îl constituie faptul că în 1896 înfiinţează revista l`Année Sociologique. în 1915). pe 15 noiembrie 1917.

la Erfurt (Germania) intr-o familie de industriasi protestanti prosperi. in 1893. Cele două tipuri de comunalizare religioasă. Bucureşti. Secta. membri ai burgheziei germane. Max Weber călătoreşte şi îşi lărgeşte orizontul intelectual. Acest lucru reprezintă o răsturnare considerabilă in raport cu toate celelalte perspective teoretice care. iar in 1896. I. filozofie. Biserica. Noua ani mai tarziu.în special pentru garantarea moralităţii în afaceri . care rămâne foarte prudent în definiţia sa privind fenomenul religios El refuză in mod deosebit să se pronunţe asupra esenţei religiosului . deschisă pentru toţi şi unde autoritatea se exercită în funcţie de preot: ea este strânsă simbioză cu societatea. colecţia Que sais-je?. La 18 ani se inscrie la facultatea de drept din Heidelberg. Moare in 14 iunie 1920. 1921. Sociologie des religions. intr-o astfel de asociaţie în care predomină o autoritate religioasă de tip carismatic. t. TIPOLOGIE Economia şi religia sunt temele care l-au preocupat cel mai mult pe Max Weber. 1971. revista in care publica in 1904 –1905 cele două articole care vor alcătui Etica protestantă şi spiritul capitalismului. pe care le defineşte ca fiind Biserica şi Secta. predă istoria dreptului roman şi dreptul comercial la facultatea din Berlin. In 1918. Actele prescrise de religie sau de magie trebuie îndeplinite “pentru a avea (…) fericire si viata lunga pe pamant” (Deuteronom IV. predă economia la Viena. tatăl magistrat. unde urmează de asemenea . în Max Weber. cap V "Les types de communalisation religieuse". Referitor la religie. Societatea germană de sociologie şi va deveni trezorierul acesteia. la o catedra pe care universitatea din Munich a creat-o special pentru el. in 1894. Este membru fondator al revistei: Arhivele ştiinţelor şi politicii sociale. înfiinţează împreună cu alti colegi ai timpului sau. p 429. Etica şi spiritul capitalismului. Weber acordă de la inceput o deosebită importanţă celor două caracteristic principale ale religiei ca fenomen social: legătura socială căreia îi dă naştere şi tipul de putere pe care îl prilejuieşte. 2003 1 2 Jean Paul Willaime.1 In 1909. este invitat sa predea sociologia la Universitatea din Munich. religia definită este mai mult sau mai puţin desprinsă de mediul social. o “Biserica”. Paris .4O)2. Weber face o interpretare care schimba radical maniera de interpretare dogmatica promovata de Biserica pana atunci: Cele mai simple forme ale comportamentului motivat de factori religios i sau magici sunt orientate către lumea pământeasca. administrează bunurile religioase necesare mântuirii. îl întâlnim la catedra de economie naţională la facultatea din Heidelberg. mama de origine hughenota-deosebit de cultivata. Plon . iar in 1884. cursuri de economie politică. istorie şi teologie.MAX WEBER (1864 – 1920) Max Weber se naşte la 21 aprilie 1864. A aparţine unei secte era. Max Weber. reprezintă o instituţie birocratizată de mântuire. dr Ioan Mihăilescu . îşi continuă studiile la Berlin. spre deosebire de a aparţine unei “Biserici” in care suntem „nascuti” si care face maretia sa sa strălucească asupra a ceea ce este drept si nedrept. nefiind suficient de distanţate de discursurile religioase. 10 . constituie o asociaţie voluntară de credincioşi. Sociologia religiei a lui Weber vrea să definească în special tipurile de “ comunalizare religioasa” (religiöse Vergemeinschaftung ) şi tipurile de autoritate religioasă. iar in 1919. Max Weber este considerat de unii exegeţi ca fiind cel mai mare sociolog al tuturor timpurilor. este numit la catedra de economie politică la Fribourg. îndeosebi spre sociologie. Paris. ed Incitatus. Pentru el. pentru individ echivalentul unui certificat de calificare etică . identifică interesele religioase şi interesele materiale pentru lumea cealaltă. ed Presses Universitaires de France . corp social constituit în vederea mântuirii. Protestantism şi capitalism. in urma unei pneumonii netratate corespunzator. Domeniul specific al activităţii religioase constă în a regla raportul între puterea “supranaturala” cu oamenii subliniază Weber. sunt văzute precum două moduri ale existenţei sociale ale religiei. Preocuparea lui Weber in lucrarile sale de sociologie religioasă nu este atât cunoaşterea religiilor în sine cât raportul lor cu restul lumii şi influenţa lor asupra practicilor economice. A aparţine unei Biserici 1 Prof. Economie et société. 1995. Într-adevăr. religia este”un mod deosebit al manierei de a se comporta in comunitate” 1 iar condiţiile şi efectele acestuia trebuie studiate.

Noile comportamente se caracterizează printr-un ansamblu de valori precum inclinatia către economisire.este . simplitate si spirit ascetic autocontrol si spirit critic. Mai mult chiar. in timpul programului este preferabil minimum de 11 . În schimb. metodismul şi alte curente religioase generate de mişcarea baptistă) şi progresul capitalismului. care se considera aleşi isi dezvolta un puternic sentiment d solidaritate.in context concurential se considera foarte buni si aleşi si rezulta implicare in activitatea misionara – zeciuiala prin convingere nu constrângere ). Conform observaţiilor lui Weber.WEBER prezintă şi explică rolul hotărâtor al eticii protestante în formarea capitalismului modern. după cum remarcă WEBER. Max WEBER publică în prima versiune a tezei “ Etica protestantă şi spiritul capitalismului”. adică modele elaborate pentru cercetare şi care nu există în stare pură în realitate dar care sunt elemente utile de referinţă pentru studiul realităţii empirice. El evidentieaza un concept cheie introdus de Luther. pietismul. si nu o dependenta cauzala absoluta . în afară de calvinism.Weber face analiza speciala a „sectelor protestante si puritane din SUA. concomitent cu ideile religioase ale Reformei se contureaza si o „morala puritana” care se caracterizează prin: munca permanenta. tipuri ideale. Acest studiu rămâne încă şi astăzi o referinţă pentru cei ce vor să înţeleagă apariţia şi dezvoltarea capitalismului in Occident . Ceea ce ne trimite spre o întrebare centrală : care sunt trăsăturile particulare ale religiei protestante care au putut influenţa un comportament de viaţă caracteristic capitalismului modern? Max Weber compune astfel un portret ideal-tipic al capitalistului modern caracterizat prin trasaturile următoare: căutarea sistematica a profilului in cadrul unei profesii. Profitul si bunăstarea nu sunt condamnabile decât daca sunt folosite pentru plăceri trecătoare. Acest mod de a trai si a gandi. WEBER verifică faptul că în regiunile germane în care coexistă catolici şi protestanţi. depinde numai de fidelitatea faţă de Biserică şi nu de o activitate intensă pe pământ. impune credinciosului sa suca o viata de călugăr ascet. Potrivit doctrinei catolice. exclusivă. aceştia din urmă deţin în majoritate pârghiile puterii industriale şi comerciale. Lenea si utilizarea banilor castigati pentru placeri trecătoare sunt condamnabile deoarece omul nu trebuie sa uite ca el este numai un servitor al lui Dumnezeu si va da socoteala de toate darurile primite de la Creator. Spiritul capitalismului pe care il remarca Weber constrasteaza cu un comportament tradiţional. ETICA PROTESTANTA ŞI SPIRITUL CAPITALISMULUI În 1904-1905. Astfel. atitudine sobra fata de plăcerile vieţii. a celor care au din punct de vedere religios şi moral calităţii comune pentru aderare.cea a antreprenorului tradiţional si ce a omului de afaceri . o mărturie a credinţei. conform căruia muncitorul prefera mai mulţi bani pentru munca mai putina. dovedind in permanenta ca merita darul de a fi aleşi de Dumnezeu (comentariu privind succesul sectelor azi . dezvoltarea economiilor in vederea acumulării de capital .La sfârşitul secolului XIX . în abordarea lui Max Weber.în principiu pe o asociaţie voluntară.aventurier si fara scrupule. disciplina muncii si constiinta profesionala . Weber insusi afirma ca intre protestantism si capitalism este o legătura incidentala (care intervine intamplator). refuzul luxului. membrii sectelor. Biserica şi Secta sunt. CONCLUZIE: Analiza lui Weber privind explicarea aparitiei manifestarilor capitaliste ca urmare a unei morale puritane favorabile nu poate constitui un comentariu eshaustiv al cauzelor sistemului capitalist. există o strânsă legătură între protestantism ( în cadrul căruia trebuie să includem. un studiu care analizează două categorii aparent contradictorii Religia şi dezvoltarea economică. noţiunea germana Beruf. Aşadar teoria lui Weber este o teorie de explicatie regionala. Spiritul capitalismului modern este definit astfel in contrast cu alte doua tipuri de mentalitate . mântuirea. pietate. încercând sa explice felul cum mecanismele economice ale capitalismului au fost introduse intr-o societate in formare cum era cea americana la sfarsitul secolului XIX –lea si începutul secolului XX. unde profesiunea devine o datorie. WEBER remarcă apariţia capitalismului modern şi mediile de confesiune protestantă . abstinenta. o vocaţie. Pentru a verifica teoriile lui economice bazate pe interpretarea comportamentului religios protestant . Sensul acumulării de capital presupune reinvestirea acestuia deoarece el este considerat ca dar si semn al lui Dumnezeu ca te afli printre cei aleşi pentru mântuire.

1996 WEBER. 2001 WILLAIME. Bucuresti. Weber considera ca sistemul capitalist functioneaza acum intr-un mod mecanic: daca „puritanul vroia sa fie om constiincios. Flammarion. Max . Max WEBER nu a sustinut niciodata faptul ca .ed. 1999 WEBER .de stil de viata? Nefacand clar diferenţa intre acestea doua. Fundamentele acestei noi etici de lucru trebuie căutate in doctrina sectelor protestante ascetice si in mod special in calvinism.spiritul capitalismului modern a favorizat nasterea sistemului economic capitalist: „ problema majora a expansiunii capitalismului modern nu este ce a originii capitalului ci cea a dezvoltarii spiritului capitalist. In modconcret. Prahova MENDRAS.colectia Logos. constitutia etica puritana ar fi putut fi una din cauzele care au dat nastere capitalismului ca sistem economic.modurile de actiune – dar invers nu este adevarat”. Invatatura ortodoxa si cea catolica il prezintă pe Dumnezeu ca fiind bun si iertator. Ce trebuie sa intelegem . Max. Les grands auteurs de la sociologie. Paris. s-a mers pana la extrema cu o astfel de percepţie ajungându-se la Apocalipsa lui Origen. in schimb. Bucuresti. Presses Universitaires de France.efort si sa fie supus la cat mai puţine modernizări cu putinţa in procesul de productie ca schimbare a metodei de lucru. Hatier. este naşterea unei noi forme de comportament in viata economica. Antet XX Press. Dupa aceea. si. Michel. ed. Plon. Universitas. in anumite pasaje din Etica putem remarca un rationament implicit care merge in acest sens si pe care il putem schematiza astfel: 1. In Apus chiar. ed. prin faptul de a considera aceeasi schimbare a mentalitatilor drept verificata prin comportamentele nou observate. Henri. Omul singur nu mai poate face nimic întrucât omul nu poate coopera cu Dumnezeu si nici nu-i poate pătrunde tainele. prin spiritul capitalismului? Este un anumit tip de mentalitate sau un anumit tip de comportament . 1. 2. WEBER se expune riscului unui rationament circular : a explica schimbările de comportamente observate prin prisma noilor motivaţii suscitate de evoluţia mentalitatilor. 1995 WEBER. traducere din limba franceza de Marius CONCEATU. Cartea lui Max WEBER are si anumite ambiguitati. L`éthique protestante et l`esprit du capitalisme.Acest fapt poate genera uneori un comportament lax si foarte permisiv. Paris . Max . Istoria ideilor sociologice. L`Éthique protestante et l`esprit du capitalisme. ed. exclusivist. chiar daca. 1964 WEBER. ceea ce-l intereseaza pe Weber . Sociologia religiei. avem doctrina predestinaţiei conform căreia din veşnicie fiecare om are hotărâta starea de gratie sau de pedeapsa veşnica. ed.etica protestanta a influentat spiritul capitalismului modern 2. creeaza propriul sau capital si rezervele sale monetare. pentru ca Weber nu ia drept obiect de studiu doctrina lui Calvin ci consecintele morale pratice retinute doua secole mai tarziu de catre pastorii protestanti si de catre fideli. BIBLIOGRAFIE LALLEMENT . Maanchecourt. Pe Weber nu-l intereseaza capitalismul in sine. de exemplu. ci o anumita forma a spiritului capitalist modern asa cum apare el numai in Occident in secolul XVII. Etica protestanta si spiritul capitalismului. Max. ed Incitatus. Sociologie des religios. In protestantism. noi suntem nevoiti sa fim”. peste tot pe unde este capabil sa actioneze. Niciodată nu este prea târziu sa fii mântuit si sa ti se ierte păcatele . 2003 12 . ETIENNE Jean . Jean –Paul. Peste tot pe unde se desfasoara. Teora.

primele încercări reuşite. a participat la revoluţie. superficială şi să o respingem pe aceasta din urmă. Ion Ghica. a „fotografiat” realităţile sociale şi le-a interpretat (aşa cum au procedat şi Ion Codru Drăguşanu. Ion Ionescu s-a întors la Iaşi. Nicolae Bălcescu. în Imperiul Otoman. Evident nu putea confunda cronicile. Societatea românească a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea nu s-a cunoscut practic prin sociologie. fiu de domnitor moldovean. Mişcarea progresivă a societăţii româneşti înseamnă emancipare naţională şi rezolvarea „chestiunii agrare”. Ordinea socială a românilor a fost aristocratică (boierească). Boierul Dinicu Golescu (1777-1830) considera „reforma socială” necesară. Nicolae Milescu (1636-1708) a fost un adevărat „uomo universale” . el formula soluţii practice: ameliorarea situaţiei ţăranilor. Documentele relevă un amestec original de romantism. În interiorul lor trebuie să consolidăm liantul social. Românii sub Mihai Voievod Viteazul şi Chestiunea economică în Principatele Dunărene. etc. Naţiunile fac istoria. în care se înscria şi Moldova vremii sale. a studiat tradiţiile bizantine şi turceşti. autori clasici şi contemporani. spunea el. Imitarea fără discernământ riscă ruperea de trecut fără a întemeia un prezent. muncă mai eficientă. pe baza observaţiilor şi a experienţei sale. identificându-le în scrierile cronicarilor. Dimitrie Cantemir (1673-1723). fraternitatea. Lucrarea sa Istoria creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman a abordat aceeaşi tematică prezentă la G. libertatea. într-o societate predominant rurală. etc. adică să facem să triumfe egalitatea. mi-am petrecut tinereţile în aceste ţări ce se află în fruntea Europei […]. Bogdan Petriceicu Haşdeu. iar prin activitatea sa a contribuit la cunoaşterea românilor în lume şi la cunoaşterea lumii de către români. a fost expulzat din ţară – timp în care a făcut propagandă în favoarea unirii – iar după Unirea Principatelor a contribuit la reforma agrară (scop în care a realizat numeroase anchete de teren. Nici marele poet şi publicist. poate participa la rezolvarea marilor probleme ale societăţii româneşti. înlăturarea speculaţiilor. austeritatea boierilor (care trăiau în lux. liberalism. Mihai Eminescu nu a fost indiferent faţă de utilitatea abordărilor sociologice considerând că: sociologia. lăcomie. Nicolae Comăneşti. În mod concret găsim elemente de sociologie (rurală) în scrierile lui Ioan Ionescu de la Brad (1818-1891) unul dintre întemeietorii edificiului sociologiei româneşti. Mihail Kogălniceanu. Fiecare naţiune are o misie de împlinit. cu scrieri dominate de sociologie. care studiază evenimentele concrete din viaţa unui popor pentru a descoperi legi fixe. dar să-şi păstreze particularităţile psihice. Prăbuşirea imperiului turcesc se corela cu ascensiunea Europei moderne. etc. dar ea trebuia fundamentată pe cunoaşterea temeinică a realităţii omeneşti. Progresul este legea umanităţii. lene) concomitent cu occidentalizarea lor. egalitatea tuturor în faţa legilor. A călătorit în Europa. La cererea Academiei din Berlin a scris Descriptio Moldoviae în care arăta că „românomoldo-vlahii” pot deveni un factor de echilibrare între Est şi Vest. ele ne oferă o serie de aspecte structurale interesante ale societăţilor respective.B. nu întoarcerea la o presupusă „vârstă de aur” este soluţia pentru societatea românească. chiar şi aşa. Jules Michelet l-a considerat „sufletul naţiunii române”. a scris opere cu un vizibil caracter analitic descriptiv de tip sociologic. unde a predat la Universitate. o personalitate care a participat la toate momentele importante pentru societatea românească a secolului al XIXlea. aspecte utile în munca de cercetare sociologică. au subliniat necesitatea diagnosticării societăţii româneşti şi au căutat soluţii reale la probleme reale. a învăţat limbi clasice şi moderne (orientale şi occidentale). În O însemnare a călătoriei mele (1824). un adevărat vizionar european. Vico sau la Montesquieu. Ioan Popper. spiritualitate bizantină şi credinţă ortodoxă. 13 . Trebuie încurajate libera iniţiativă şi mai ales munca. iar parlamentul ţării a militat pentru modernizarea societăţii româneşti). Nicolae Bălcescu (1819-1852). Ion Ghica (1871-1897) a făcut studiile la Sorbona. iluminism. monografii zonale. Nici o naţiune nu trebuie să se închidă faţă de influenţele timpului”. orăşenească (fanariotă). culturale”. cu moravuri balcanice. Dimitrie Bolintineanu. „Niciodată n-am fost contra ideilor şi civilizaţiei străine. Boierul Mihail Kolgălniceanu (1817-1891) a devenit liberal cu o concepţie democratică. spunea el din fruntea naţiei. După studii la Paris şi călătorii prin ţările Europei. Dimpotrivă. în Rusia şi China. „Starea de civilizaţiei” înseamnă muncă şi supremaţia legii. Progresul şi civilizaţia. a parveniţilor (care au venit desculţi şi au acaparat în scurt timp palate şi domenii).). „Românii trebuie să se maturizeze. birocratică şi ea trebuia să devină democratică.Scurtă prezentare istorică a evoluţiei preocupărilor de sociologie în România Preocupări atente despre compoziţia şi evoluţia societăţii au existat şi în România. dar. numai că trebuie să distingem între civilizaţia sănătoasă şi civilizaţia falsă.

Haret a sugerat o analogie între cele două tipuri de sisteme. 2001. derivate din investigaţia diferitelor tipuri de existenţă socială. Zub. Eseu psihosociologic asupra evoluţiei (1914) etc. cauze sociale de prim ordin care au determinat mişcarea socială. şi al unei civilizaţii adecvate activităţii agricole. iar jos. 23). o boierime ghiftuită de privilegiuri. În principalele sale scrieri de sociologie: Rolul individului în determinismul social (1904). Până atunci ea este o disciplină ştiinţifică imatură. Din psihologia poporului roman. sociologia educaţiei. De ce nu am devenit „un neam tare” după Unirea Principatelor? Un răspuns aflăm de la Vasile Alecsandri. Din datele sintetizate în lucrările sale rezultă un profil al românului. bucurându-se de toate drepturile. utilizând metoda monografiilor. p. Cit. aşa cum exista el în mediul ţărănesc. În concepţia sa. Ion Ionescu de la Brad a realizat monografiile judeţelor Mehedinţi. că au „rezonanţă socială” şi îndeplinesc „funcţii sociale”. el a întreprins cercetări de teren. el argumenta necesitatea cercetării agriculturii din toate zonele locuite de români. 133). fiind scutită de orice şefi. el este considerat întemeietorul metodei monografice din România.. consideră că ştiinţa sociologică nu dispune de o teorie de acelaşi nivel ca mecanica raţională. El apreciază că sociologiei „experimentul îi este interzis şi observarea se reduce pentru ea la învăţămintele istoriei. considera Constantin Dimitrescu – Iaşi (1849-1923).E. cu toate achiziţiile importante în analiza cantitativă a socialului. se desfaţă într-o viaţă de lux. morală. De aceea. iar alt răspuns aflăm de la Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) este primul cercetător al satului românesc. artistice nu sunt complet autonome. Idealul creator. Dimitrie Drăghicescu (1875-1945) a fost studentul lui E. el a dezvoltat o concepţie sociologică în ton cu sociologiile vremii. sociologia cunoaşterii. Realităţile sociale au fost investigate cu metode ale cercetării empirice. Haret. de sociologia culturii. Explicaţia acestei situaţii a sociologiei este progresul nesatisfăcător în descoperirea legilor sociale. jos şerbirea şi mizeria fără protecţie. reformarea culturii şi a şcolii înscrieri de sociologia culturii şi sociologia educaţiei. Prin corelarea sociologiei cu etica şi politica. până şi de ilegalităţi. în lucrarea sa Mecanica socială (1910). Alexandru Claudian (1958-1962) în Sociologia literaturii releva că producţiile culturale. statistice şi economice. care. intelectuală. Din aceste raţiuni. 2001.x). b. care sunt departe de a fi suficiente” (Spiru Haret. o cercetare directă şi amănunţită a tuturor satelor. P. În acest sens. „Sociologia este ştiinţa unei societăţi concrete. Determinismul social este conceput de Haret ca un complex de relaţii cauzale în societate. pe treptele scării. în pulbere. şi nicidecum o colecţie de date empirice sau o metafizică despre social. de la mediul geografic până la individ cu toate actele ale.. Haret remarcă lipsa unei legi sociologice. exprimată în lucrările Introducere în sociologie (1923). Înainte de 1859 era răspândită întrebarea: „Suntem milioane de români.. Putna şi Dorohoi şi ale regiunilor dobrogene. Sociologia generală (1926). Pentru români idealul social era progresul în civilizaţie. Fără să identifice sistemele mecanice cu cele sociale. lăcomie şi frică”. Marica (1904-1952) s-au preocupat de cunoaştere.Ce ne lipseşte ca să ajungem un neam tare?” şi răspunsul: ”Unirea. 2001. De aceea. sociologia trebuie să parcurgă toate etapele prin care a trecut ştiinţa mişcării fizice. etc. Durkeim. iar în explicaţia vieţii sociale ia în seamă toţi factorii. Sociologia va deveni ştiinţă veritabilă când „va fi capabilă să folosească calculul”. op. de pretenţii. Însă progresul este produs de ceea ce el numeşte forţe sociale: „conformaţia mâinii şi limbajul”.În acelaşi timp s-au cristalizat preocupări de sociologie morală. numai Unirea!”. a unei naţiuni. veniţi de la Fanar şi din vizuinile muntelui Athos.. trândavă şi scandaloasă. p. Modelul după care operează Haret este cel al spaţiului social cu trei coordonate: Economica. (Schifirneţ. demografice şi sociale din regiunile cercetare. Faptul social nu este universal”. Sus puterea egoistă. Traian Brăileanu (1882-1947) dăruieşte patrimoniului sociologic modalitatea proprie de analiză privind existenţa unei ştiinţe autonome despre societate. Aceste monografii au abordat aspecte pedo-climatice şi fitotehnice. o gloată cu cerbicea plecată sub toate sarcinile.. Din acest punct de vedere. (S. (citat în Al. iar pentru moment nu-i rămâne decât să studieze realitatea socială cu aproximaţii succesive. p 90). trebuie să fie analoage cu cele după care dirijează echilibrul şi mişcarea materială. aşa cum afirmă Haret. totul mişcânduse într-o atmosferă neguroasă de ignoranţă şi de superstiţii. Astăzi. ministru de externe: „în vârful scării sociale stă un domn cu topuzul în mână şi cu legea sub picioare. aşa cum în mecanica raţională este legea newtoniană. studii despre gradul de evoluţie a ştiinţelor plasează sociologia aproximativ în aceeaşi zonă de dezvoltare ca şi savantul român. Gusti. Spiru Haret (1851-1912) a edificat o concepţie sociologică bazată pe principii matematice de cercetare a fenomenelor sociale. ce va fi dezvoltată apoi de D. (1907). Virgil Bărbat (1879-1931) şi G. sociologia este o teorie a principiilor generale despre societate. el conferă un mod original de gândire 14 .

Valorile economice şi spirituale constituie însuşi conţinutul vieţii sociale. doctor în filosofie şi litere la Bruxelles. Cele şapte norme decurg dintr-o logică a cercetării monografice a unităţilor sociale şi dovedesc caracterul ştiinţific al sociologiei monografice. în noul cadru statal cuprins în graniţele sale etnice. Învăţământul sociologic a fost introdus la Iaşi la doi ani după introducerea lui la London School of Economics. valabile şi astăzi. cea a comunităţii. Gusti. Gusti şi ale şcolii sale o constituie elaborarea metodei monografice şi aplicarea ei la studiul realităţilor sociale româneşti. explică fenomenele aşa cum apar ele în realitatea socială: „socialul este înainte de toate rezultatul unui concurs de împrejurări: spaţiale. politică şi juridică. observaţia sociologică se cere să fie intuitivă. semnificative pentru modul de a gândi metoda monografică. În concepţia sa. Activitatea economică şi cea spirituală. Observaţii critice faţă de metoda monografică s-au formulat cu privire mai ales la caracterul ei empirist. Aceasta este geneza realităţii sociale. După experienţa de opt ani de activitate de cercetare monografică. Naţiunea română impunea. expresie a tuturor circumstanţelor locale”. categoriile ei constitutive. D. Se urmărea astfel depăşirea limitelor monografiilor sociale ca simple culegeri de documente.]. ea este totodată şi un act de creaţie. Unitatea socială reprezentativă în afirmarea ştiinţei naţiunii este satul deoarece el păstrează nealterate trăsăturile vieţii naţionale. Regulile formulate de D. Gusti se întreprinde descrierea şi cercetarea sistematică şi integrală a unităţii sociale studiate. sociologia este un sistem de cunoaştere a realităţii sociale prezente (D. ea trebuie să fie exactă. alături de observaţie se cuvine să fie folosită şi metoda comparaţiei cu ajutorul căreia se elimină progresiv tot ceea ce este particular şi accidental. el crede în necesitatea fuziunii sociologiei cu metoda monografică astfel încât se poate discuta despre „sociologia monografică”. să cuprindă toate detaliile în varietatea şi unitatea lor. adică societatea ca formă evolutivă. Acestea sunt: Observaţia trebuie să fie sinceră şi obiectivă. într-un context naţional românesc deosebit de favorabil. ele sunt societatea”. Gusti a recomandat reguli ce trebuie respectate în aplicarea observaţiei sociologice. adică pătrunzătoare şi completă. 237). Primul profesor de sociologie la Iaşi (1897) a fost Constantin Leonardescu. În viziunea lui Gusti. temporale. ea trebuie verificată şi controlată. care poate fi redusă la patru categorii: economică. activitatea monografiştilor s-a orientat exclusiv spre sate. sau. cum am putea-o numi cu un cuvânt. D. biologic şi psihologic. vitale şi spirituale. Gusti în anii '30 sunt. licenţiat în drept la Paris. Gusti cuprinde în social tot ceea ce ţine de activitatea umană desfăşurată într-un context sau mediu. Prin metoda monografică monografică propusă D. aşa cum fiinţau ele în comunităţi săteşti. de cunoaştere şi explicare a realităţilor sociale româneşti în integritatea lor. D. obţinându-se astfel o observaţie „experimentală”. în esenţa lor. comunitatea”. I. Cu alte cuvinte. 1968. Una din cele mai productive contribuţii ale lui D. De aceea: „Sociologia nu se poate mărgini la studiul relaţiilor sociale sau la cel al manifestărilor de viaţă. iar sociologia studiază comunitatea: „obiectul sociologiei este sistemul social. cel al sociologiei monografice. Sociologia. care formează cadrele cosmologice. Opera lui Gusti se constituie într-o demonstraţie a necesităţii unei ştiinţe a naţiunii. decelarea acelor cadre şi manifestări constitutive caracteristice pentru viaţa naţională românească. realitatea socială reacţionând şi actualizându-se în activitatea socială. spre deosebire de istorie.sociologică. studierea teoretică fiind prima condiţie pentru reuşita cercetătorului. p. cu influenţă sociologică pozitivistă. rodul colaborării specialiştilor. prin urmărirea înţelegerii şi explicării realităţilor sociale studiate. Societatea capătă o expresie concretă. dar precizează că există o anumită ierarhie în ce priveşte tipurile de activitate socială. spirituală. Sociologia ocupă un loc central în sistemul ştiinţific sociale fiindcă oferă fundamentul teoretic pentru cunoaşterea oricărei componente a societăţii. Gusti şi şcoala sa au oferit un model. cum a fost perioada de după înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Mai mult. Fiind un act de pătrundere a obiectului cercetat. observaţia monografică să fie colectivă. ca să fie ştiinţifică observaţia trebuie informată şi pregătită. cu alte cuvinte ceea ce numim mediu […. care caută să refacă traseul evoluţiei societăţilor în trecutul lor. ele fac ca societatea să existe. cu tot ceea ce ţine de demersul empiric din sociologie. Dimitrie Gusti (1880-1955) se înscrie printre întemeietorii sociologiei din România. sociologia îşi clădeşte eşafodajul teoretic numai în temeiul cunoaşterii faptelor sociale prin metode autonomă şi acestea este metoda monografică. acestea sunt condiţiile care acţionează permanent asupra ei. De aceea. concretizată în valori economice şi spirituale. Metoda monografică îşi aduce astfel contribuţia decisivă la constituirea ştiinţei naţiunii. istoric. 15 . sunt determinate societăţii însă acestea există numai dacă fiinţează politicul şi juridicul cu funcţii de organizare şi reglementare.

16 .). între care M. ştiinţifică). dar detaşându-se de acesta. Invadarea Poloniei şi izbucnirea celui de-al doilea război au făcut ca această manifestare ştiinţifică să nu mai aibă loc. ascensiunea mişcărilor fasciste europene. Germania perioadei interbelice este dominată de mişcările politice pro-naziste. monografiile cartierelor (monografie – monos = obiect unic. al Sănătăţii) procură sociologiei resurse imense. observaţia participantă. dispreţuită în Anglia. prăbuşită în Franţa. au afectat şi evoluţia şi dezvoltarea studiilor de sociologie. M. Parcursul istoric al sociologiei la începutul secolului al XXI-lea În primii ani ai secolului al XXI-lea sociologia reprezenta un proiect intelectual de prestigiu. a societăţilor savante şi a revistelor. Instituţiile internaţionale (CE şi UNESCO) dau sociologiei noi comenzi de cercetare. ceea ce permite înmulţirea centrelor de cercetare. alţii însă preferă. criminalitate şi segregare socială sau de a pune la punct tehnologia sondajelor preelectorale şi anchetele de marketing. sociologii de origine evreiască emigrează din Germania şi se exilează cu precădere în SUA. Fundaţia Rockefeller. unde fiecare caracteristică a naturii umane este vizibilă. grafeim (grec. R. Bloch. Statele Unite cunosc o eră industrială înfloritoare. Richard.Petre Andrei (1891-1940) a elaborat un sistem sociologic întemeiat pe o concepţie integralist deterministă. Ford. Ar fi de ajuns să semnalăm recunoaşterea ei internaţională. Znaecki. care a urmat Primului Război Mondial. amintind că în 1939 ar fi trebuit să aibă loc la Bucureşti al XIV-lea Congres Mondial de Sociologie (îşi anunţaseră deja participarea circa 200 de sociologi din 26 de ţări. în special ale Franţei şi Germaniei. Format sub influenţa ideilor lui Gusti. modul de viaţă urban devine dominant. cu contribuţii deosebit de importante la cu contribuţii deosebit de importante la cunoaşterea pozitivă a realităţii sociale. unde fiecare tip de individ – criminalul. Pragmatismul american presează sociologii să lase la o parte tradiţia speculativă a făuritorilor de sisteme teoretice şi să elaboreze cunoştinţe „pozitive”. dar evoluţia politică şi climatul social al Franţei vor cauza declinul preocupărilor de sociologie. devianţă şi de delicvenţă. analiza istoriilor sociale locale sau studiul comunităţilor. Halbwack. Dincolo de Atlantic. Oraşul este un adevărat laborator pentru Universitatea din Chicago fiind locul în care instituţiile se dezvoltă rapid. Instalarea comunismului sovietic. (Auguste Compte – pozitivism – cunoaşterea sociologiei prin cercetare – analiză empirică. dificultăţile socio-economice şi politice al ţările europene. cerşetorul ca şi omul de geniu – capătă dimensiune ştiinţifică evidentă şi impune respectul cuvenit unei cercetări aprofundate! Metodele de cercetare sociologică privilegiate de şcoala americană sunt: studiul mediului. H. Instaurarea celui de-al treilea Reich pune capăt cu brutalitate elanului sociologiei germane. F. evident cu importante consecinţe negative si asupra mediului universitar ştiinţific. Şi în Franţa sociologia recapătă dinamismul începutului de secol afirmându-se o pasionată ambiţie a cunoaşterii sociale. Petre Andrei a cercetat socialul în relaţie cu naturalul. Rand. ignorată în Italia – şi ai „vârstei de aur” pentru sociologia americană cu tendinţe spre universalism şi achievement. e o parte din spirit” (Petre Andrei. după Durkeim preocupările de sociologie sunt continuate de membrii şcolii durkeimiene de la Paris. Credinţa în progres rămâne fundamentală în sociologia americană. Stoltenberg. 1970). etc. fondate pe cercetarea empirică inductivă cu aplicaţii sociale imediate. Societatea are un fundament material. Nici sociologia nu este ocolită de aceste consecinţe care împingeau preocupările sociologice spre confiscarea ei de către ideologia propagandei naţionalist – naziste. În Franţa. Sociologia americană întră în era metodologiei statistice din ce în ce mai sofisticate. prosperitatea e generală dar nu dispar fenomenele de marginalitate. etc). al Agriculturii. dar ea „e produsul spiritului. Dacă ar fi să căutăm şi la noi „o vârstă de aur”. Marile personalităţii academice ale vremii ca Emile Durkeim sau Max Weber.). au contribuit substanţial la definirea unei personalităţi ştiinţifice distincte a sociologiei în cadrul ştiinţelor socio-umane. O serie de sociologi se arată favorabili acestui curent naţionalist german. Bastide. comenzile publice (din partea Ministerului armatei. Anii 1945 – 1968 sunt anii ambiţiilor pentru sociologia europeană – ieşită anemică din război în Germania. iată unele dintre marile dificultăţi socio-politice prin care a trecut sociologia europeană interbelică. să rămână la distanţă de nazism. izbucnirea crizei economice mondiale. G. am afla-o în perioada interbelică. elaborarea „tehnologiilor sociale” având rostul de a rezolva fenomenele de marginalitate. a descrie). majoritatea revistelor de sociologie dispar. noii mecena privaţi (Carnegie. În perioada insă. Sprijinul financiar dat de familia Rockefeller sociologilor este substanţial. în mod explicit.

o paradigmă. Paradigma este un concept sociologic utilizat tehnic pentru prima dată de Thomas Kuhn – sociolog şi filosof – 1962 – şi se referă la convingerile ştiinţifice ale comunităţii de specialişti pe baza cărora se elaborează teoriile. în societatea în care funcţionează libertatea individuală pluralismul şi democraţia politică. sănătăţii populaţiei. excludere. Mica lume a sociologilor era la marginea universităţii. loisir – ului. Canada. nu poate exista dacă nu e recunoscută şi utilizată ca instrument de structurare analitică. secularizare. salariile mici. imigraţie. 17 . Această reconstrucţie a sociologiei nu se face într-un mediu cu totul favorabil însă. îşi definesc obiectivele şi metodele. îşi aminteşte A. sărăcie. America Latină sau India. fiind un indicator elocvent al profunzimilor societăţii contemporane. de cultură. succesul internaţional al sociologiei este de netăgăduit. organizaţiilor. Spre deosebire de teoria ştiinţifică. la politicile sociale şi culturale. mijloacelor de comunicare în masă. A fi sociolog în 1950 nu era de invidiat. Sociologia este necesară şi apreciată doar în societatea care doreşte cu adevărat să se cunoască pe sine în profunzime. fiind şi astfel complete finalităţile planului Marshall. Rockefeller sau Kodak o întăresc. Creşte rolul UNESCO şi al Statelor Unite în dezvoltarea sociologiei.finanţările americane venite de la Ford. la viaţa locală. filosof sau latinist. cu toate diferenţele şi inegalităţile dintre sociologiile făcute în diferite ţări care traduc efectele contextelor socio-istorice. A fi sociolog era mai puţin onorat decât a fi istoric. Între 1968 – 1990 sociologia cunoaşte o explozie a paradigmelor. de către întreaga comunitate ştiinţifică existentă. globalizare. Japonia. de marginalitate. Cu timpul însă s-au creat numeroase echipe de cercetare în cadrul CNRS (Centre National de la Recherche Scientiphique) sau în cadrul EPHE (Ecole Pratique de Hautes Etudes). viaţa religioasă. bătrâneţe. Sociologia este un instrument de problematizare a socialului şi suscită întrebări pe care societatea şi le adresează sieşi. Ţările occidentale au beneficiat de un ajutor financiar considerabil din partea marilor fundaţii americane pentru dezvoltarea cercetării empirice. În ţările comuniste sociologia a fost confiscată de aparatul de propagandă ideologică a regimului comunist. de protestare. a educaţiei şi învăţământului. care au trecut la investigarea lumii reale. Touraine. În jurul anului 1970. etc. În lumea non. cariera era lentă. Din punct de vedere material viaţa tinerilor cercetători nu era uşoară.europeană sociologia a cunoscut o dezvoltare în Australia. Sociologia îşi extinde treptat în prezent câmpul de studiu la noile forme de consum. ipotezele şi în general. devianţa juvenilă. condiţiei femeii. pe care o poate emite orice analist solitar.

ultracentralizarea tuturor activităţilor colective. Aşadar exista o diferenţa cantitativa si calitativa intre tipurile de abordare. propaganda. “sistematizarea” etc. specialiştii aveau toată responsabilitatea fără nici o putere). Odată cu îmbogăţirea contribuţiilor academice in dezvoltarea cercetării sociologice s-au diversificat si ramurile de abordare ştiinţifica. urbanizarea (construcţia de block-uri). insa metodele lor diferă. Intr-o scurta definiţie de lucru putem spune ca : sociologia religiei studiază modul in care sacrul (divinul) se manifesta ca fenomen in viata socială. Calvacoressi. instalarea comunismului la noi a însemnat obligaţia de a aplica politica economică. a fost scoasă din învăţământ (prin Legea învăţământului din 1948). atât teologia cat si sociologia au drept obiectiv al cercetării o religie sau un grup de religii diferite. Sociologia religiei. Dintre aceste ramuri se desprinde încă din perioada începuturilor sociologiei un interes aparte pentru studierea fenomenului religios in societate ceea ce a contribuit la apariţia unei sociologii a religiei. este in mod esenţial descriptiv-analitica si are ca scop principal analizarea fenomenelor religioase cu intenţia de a facilita înţelegerea oricărei religii. Trebuie clarificate de la început raporturile existente intre diferitele ramuri ale ştiinţelor religiei mai precis intre teologie si sociologia religiei. “Comunismul” s-a vrut o societate a oamenilor egali. etc. 2000). Scurta recapitulare – aide memoire. Teologia. sociologia muncii.R.R. sociologia rurala. A supravieţuit o “ştiinţă socială” asimilată adesea cu “materialismul istoric” ori cu “socialismul ştiinţific”. ed. Astfel apare sociologia industriala. 18 . industrializarea (aberantă). Toate aceste fapte şi fenomene au marcat sociologia românească. All. sociologii având de urmărit impactul industrializării. etichetată ca “ştiinţa burgheză”. nu se ocupa cu explicarea « esenţei religiei » ci studiază condiţiile si efectele comportamentului uman in comunitate. Politica mondială după 1945. fiind obligată să accepte compromisul subordănării (totale) faţă de regimul comunist. fiind o ştiinţa normativa. metodele si scopurile celor doua genuri de discipline. Speranţa lor a fost serios zdruncinată în 1948 când sociologia. (P.. nivelată – “poporul unic muncitor” o “masă” tăcută. Cei care apreciau Occidentul sau aveau prieteni acolo deveneau susceptibili de “înalta trădare”. Bucuresti. Sociologia Religiei analizează si explica fenomenologia religioasa cu ajutorul instrumentelor teoretice si empirice specifice sociologiei. dar nu se va putea substitui niciodată fenomenologiei.S. rolul statului. socială şi culturală a U. “în spiritul materialismului dialectic şi istoric” (cu atât mai mult trebuia să respecte acest “spirit” atunci când li se comandă să analizeze rolul partidului. aservirea mass-mediei. sociologia politica. În fapt a fost o societate uniformizată. Sociologia Religiei. Ea îşi propune sa studieze relaţiile care exista intre religie si societate si formele de acţiune reciproca ce pe care le generează aceste raporturi. si are drept scop analiza. După instalarea comunismului. interpretarea si expunerea unei credinţe date. comportament motivat de percepţia subiectiva a noţiunilor religioase. “noile realităţi socialiste”. “navetismul”. sociologia devenind captivă ideologiei totalitate. Se cuvine menţionat faptul ca sociologia religiei va aborda si va clarifica multe dintre aspectele referitoare la fenomenul religios contemporan. Economia (planificată) a fost condusă după criterii ideologice (conducătorii de partid aveau toată puterea fără a putea fi traşi de cineva la răspundere. metoda durkheiminiana de cercetare. al migrării de la sat la oraş. nutrind speranţa că astfel vor putea să continue să facă sociologie. Sociologia. sociologii care s-au afirmat între cele două războaie mondiale au fost obligaţi să-şi precizeze opţiunile ideologice. ascultătoare a “cuvântărilor magistrale” rostite în “limba de lemn”. O parte a acceptat aproprierea de “marxism-leninism”. teologia este normativa iar sociologia religiei este descriptiva. “formarea omului nou”. de aceea putem afirma ca exista o strânsa legătura intre sociologie si sociologia religiei inca de la începuturile preocupărilor sociologice. Treptat sociologii au fost “excomunicaţii” din viaţa socioculturală a ţării. Mai exact: colectivizarea. Începând cu 1977 sociologia a fost suprimată până în decembrie 1989. in schimb. primii analisti ai fenomenului religios in societate. obiectul de studiu al S.Sociologia captivă din perioada comunistă Sociologia captivă din perioada comunistă după cel de-al doilea război mondial. sociologia economica.S.

care urmareste o perspectiva confesionala sau anticonfesionala. In general definiţiile date religiei pot fi influenţate de apartenenţa religioasa a cercetătorului sociolog.. etc. autorul lucrării: Les Regles de la methode sociologique . sociologul trebuie sa ia distanta fata de faptele sociale pe care le observa. Iată ce afirma Durkheim: pentru a respecta canoanele ştiinţei. Termometru sociologului sunt tocmai metodele experimentale. raportându-se permanent la întreg. Durkheim . esentiala in dezvoltarea oricarei stiiinte. Sociologia religiei cercetează comunităţile de credincioşi : statusul acestora.Regulile metodei sociologice (1895). Max Weber. ritualurile si riturile. formele de organizare a Bisericilor si cultelor. influentat evident de studiile lui din Scoala Normala dar mai ales de conceptia pozitivista a lui Auguste Comte. analizând distribuirea sociala a acesteia. relaţiile din cadrul lor. a fost si el. care conţin elemente substantive referitoare la comportamentul religios: cultul. Durkheim era dominat de importanta metodei de cercetare. pe care le aplica in studiile sale. supranaturalul. Potrivit concepţiei lui Durkheim. Unii cercetători in sociologia religiei promovează o sociologie militanta. inseamna trecerea de la subiectivismul filosofic la obiectivitatea stiintifica.. in timp ce alţii prefera o neutralitate prin care evita implicaţiile directe (participante) si aplicaţiile imediate. trebuie in primul rând ca faptele sociale sa fie considerate lucruri (. Aceasta reprezinta o abordare complet diferita fata de abordarile filosofice anterioare studiilor lui E. sociologul trebuie sa izoleze si sa definească acea categorie de fapte pe care îşi propune sa o studieze. riturile si ritualurile.definiţiile funcţionale. etc. . Comportamentul lui trebuie sa fie ca al fizicianului care înlocuieşte senzaţia de căldura cu o măsura exacta. un alt fondator al gândirii sociologiei religiei. oferita de termometru.definiţiile substantive. Teologia are marea responsabilitate de a formula normele religioase si valorile morale atât de necesare echilibrului social.psihologiei si istoriei sau cu atât mai puţin teologiei. pragmatice. care insista asupra rolului religiei in societate. el trebuie sa refuze sa considere socialul ca pe ceva imediat si transparent pentru ochiul lui. împrejurările in care se manifesta fenomenul religios. ****************** 19 . obiective. Primul cercetător care a pus bazele unei metode de cercetare in Sociologie este Emile Durkheim. la première règle et la plus fondamentale est de considérer les faits sociaux comme des choses). insa remarcabil ar fi ca neutralitatea academica sa elimine orice forma de subiectivism interpretativ. Putem identifica doua orientări structurale ale definirii religiei ca domeniu de studiu al sociologiei religiei: . Pentru a-si construi obiectul de studiu. Sociologia religiei nu-i va studia numai pe credincioşi unei biserici sau ai unei denominatiuni religioase ci si întreaga societate. etc.. in special privind fenomenul secularizării religioase. Obiectul de studiu al sociologiei este viata religioasa a societatii. primul cercetător care s-a preocupat de analiza relaţiilor existente intre religie si societate precum si despre modul cum morala religioasa a influenţat comportamentul economic capitalist.

20 . timp în care aproape 45 de ani viaţa religioasă a stagnat. în învăţământ. pe populaţia cea mai săracă şi neinstruită pe care o manipula într-un sistem dictatorial. printr-o strategie mimetistă. sistem care în trei decenii (după 1917) a fost transformat într-un regim rigid şi totalitar. arestarea celor care nu făceau elogiul regimului comunist. a fost cooperativizată în mod brutal. În timpul acestei perioade. introducerea în învăţământ a altor programe şcolare. integrarea într-un sistem politic străin. Cu toată aparenţa de constanţă politică. studiul limbii ruse. Valorile poporului român au fost înlocuite cu cele ale comunismului. Victoria politică a partidului comunist şi venirea sa la putere în România a răsturnat un întreg sistem de valori sociale şi economice. impus în toate domeniile: în industrie. Introducând alte principii sociale şi politice decât cele practicate de societatea româneasca in perioada interbelică. Vechiul regim din perioada interbelică a fost abandonat cu sprijinul armatei sovietice care ocupa ţara. pentru a-şi asigura supravieţuirea. format în perioada când Rusia era mai puţin dezvoltată decât România (de exemplu abia în cea de-a doua jumătate a secolului XIX au abrogat iobăgia feudală). ci despre o pluralitate limitată dependentă de stat. sistemul notelor în şcoli cu calificative (după modelul sovietic). Partidul Comunist. ceea ce a generat o deviere nedorită în evoluţia modernizării ţării. al istoriei şi literaturii Uniunii sovietice. iar agricultura. în agricultură. comunismul a blocat şi a deviat dezvoltarea normală a societăţii române de pe drumul modernizării. Scurte repere istorice Perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial a fost marcată prin instaurarea şi întărirea regimului comunist totalitar. LIMITELE LIBERTĂŢII RELIGIOASE. colectivizarea. erau forme concrete prin care se încerca înlăturarea specificului şi tradiţiilor naţionale române. etc. practicate în Uniunea sovietică creându-se o ruptură dramatică între viaţa reală a României şi modelul comunist străin. etc. fiind impus un egalitarism utopic. drum iluzoriu pe care ţara a mers o jumătate de secol. suprastructura. elogiul culturii şi al ştiinţei sovietice. Comunismul a reprezentat o întrerupere a continuităţii istorice românești fireşti. Naţionalizarea. încercând să găsească diferite forme de comunicare cu regimul politic. nu se poate vorbi despre pluralism religios. forţând.Sociologia Religiei – analiza aplicata VIATA RELIGIOASĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA COMUNISTĂ. în ştiinţă. Domeniile în care se afirmau relaţiile sociale moderne (industria. comerţul) au fost naţionalizate şi socializate. Modelul impus de către Uniunea Sovietică a reprezentat blocarea dezvoltării normale a României. pentru a se putea recupera decalajul socio-economic dintre Romania si celelalte tari europene occidentale. După populismul anilor 1944-1948. în cultură. perioada comunistă a fost una dintre cele mai instabile din istoria ţării. Întreruperea continuităţii istorice din drumul modernizării României a reprezentat o întârziere de o jumătate de secol şi crearea unei situaţii care nu a putut fi îndreptată nici în anii de tranziţie după 1989. pentru câştigarea şi menţinerea puterii. care evoluase într-un ritm şi spaţiu geografic diferit. până în 1989. S-a introdus sistemul economic şi social-politic sovietic. a urmat teroarea impusă de partea „moscovită” a partidului şi a purificării vieţii politice prin înlăturarea partidelor istorice sau a liderilor politici incomozi pentru puterea comunistă. se baza.

Bucureşti. După zeci de astfel de repetiţii. împreună cu puşcăriile Gherla. p. Bulversată de război. şi Nicolae CEAUŞESCU. deţinuţii. pentru că acest lucru s-a întâmplat în urma unui dictat. a pierdut mari 2 teritorii (Basarabia si Bucovina). pe care ceilalţi deţinuţi erau obligaţi să-l sărute. fără să creadă cu adevărat. CEAUŞESCU şi Securitatea: „… În puşcărie. nu era prezent decât pentru a da replica câtorva naivi. chiar şi eroul pozitiv. Aiud şi Bucureşti. În puşcării. şi în septembrie aceasta cedează de asemenea o parte din Dobrogea Bulgariei (în urma tratatului din Craiova patronat şi el de Hitler). are puţin timp pentru a complota”. cercetător asupra perioadei comuniste în România. efortul populaţiei era îndreptat către supravieţuire: trebuie mai întâi să caute să se hrănească. Personalul de cult asimilat uneori cu cei bogaţi (chiaburii) din sate. Sovieticii prezintă un ultimatum (în urma pactului Molotov Ribbentrop). semnat în 1939. Creştinul. 3 Experienţa Piteşti. Unora el le oferea „botezul” în fiecare săptămână. 2 “Pe 26 iunie 1940. este contrariul acestui model ideal pe care fiecare conducător îl susţine în mod conştient în faţa maselor. şi pe 28 iunie ocupă Basarabia şi Bucovina din Nord. rezultatul robotizat al acţiunii sistematice – teroarea ajutând . scrie în cartea sa. pentru a impune sistemul marxist. 1990. În pofida acestor viziuni aparent diferite. Puşcăriile erau pline de oponenţi ai comunismului. precum spălarea creierului ( „experimentul Piteşti”3). de omogeneizare şi în final de masificarea pe care au trebuit să o suporte. Jean-Marie LE BRETON. în august România cedează Transilvania din Nord Ungariei (în urma unui diktal zis „din Viena” impus de Hitler). cei doi conducători ai partidului comunist au avut totdeauna drept model pe „marele prieten” al Estului Europei. Robert Laffont. în mare parte membrii ai fostelor partide politice istorice.băgându-i cu capul într-o putină plină cu urină şi materii fecale.. ceea ce duce umilinţa pe culmile ei cele mai înalte. înzestrat cu toate virtuţile şi lipsit de defecte. în puşcărie. éd. […]. Pentru că omul nou. La révolution n’a pas eu lieu…Roumanie :l’histoire d’un coup d’Etat. p. Paris. susceptibili de a se lăsa prinşi. Victor LOUPAN. . pp. să se încălzească. Puşcăria din Piteşti face parte. unde era una din puşcăriile comuniste de înaltă securitate. Avea un baston din hârtie (şi acesta mânjit). cu o puternică orientare naţionalistă. Spunem „pierdut”. Humanitas. 119 – 120.de atomizare. comunismul l-a realizat cu adevărat. să se îmbrace. veneau din proprie iniţiativă să-şi ia „botezul” în fiecare dimineaţă. Acesta a fost îmbrăcat cu un cearşaf şi mânjit cu excremente. 82. în Alexandru DUTU et Norbert DODILLE ed. 21 . p. orientat mai mult către Moscova (comunismul de orientare stalinistă). comunităţi de toate felurile care hrăneau în trecut cu seva lor ţesutul corpului social”. unde şi-a putut instala regatul. 1993. fiecare prin personalitatea sa dictatorială: Gheorghe GHEORGHIU-DEJ. ţara a pierdut 36000 kilometri pătraţi din teritoriul său şi şase milioane de cetăţeni. Paris. mai ales intelectuali. Trebuie de asemenea amintit faptul că România. Comment s’en sortir ?. consecinţa acordului secret între Germania şi Rusia: faimosul pact Molotov-Ribbentrop. slăbită de datoriile externe. „Marea Românie”[…] nu mai există. […] Traumatismul era deci profund”. Ţara este în stare de şoc. 1998. după al Doilea Război Mondial. un deţinut a fost obligat să joace rolul preotului. în favoarea Uniunii Sovietice iar la sud o parte din Dobrogea. insultele cele mai oribile erau adresate studenţilor în teologie şi clerului. În patru luni. dacă totuşi existau. l’Harmattan. şi acest lucru sa întâmplat în absolut toate ţările.Dictatura comunistă intre 1945 – 1989 Perioadă comunistă cunoaşte în România doi lideri care au impregnat istoria poporului. în favoarea Bulgariei. Mihai SORA. obedienţă şi frică Viaţa românilor în timpul perioadei comuniste nu a cunoscut numai persecuţiile politice ale regimului dictatorial care vroia să impună prin orice mijloc ideologia sa ci şi supunerea la unele umilinţe şi privări de orice fel. Ceauşescu şi Securitatea. era constrâns să-şi abandoneze credinţa. omul nou este de asemenea. Iată o descriere a vieţii românilor sub regimul lui CEAUŞESCU făcută de jurnalistul de la Figaro Magazine: 1 “Omul nou. Turcanu râdea mai ales de studenţii în teologie. România a cunoscut o perioadă dominată de ură şi de crime abominabile împotriva oricărei ordini stabilite înainte de război. numită şi după numele oraşului Piteşti (la 120 km vest de Bucureşti). fără excepţie. Denis DELETANT. 4 Denis DELETANT. ameninţată de ocupantul sovietic (prezent până în 1956). Totalitarismul comunist: teroare. În noapte de Paşti din 1950. zi după zi şi picătură cu picătură. din iunie până în septembrie 1940.55. („religia este un opiu pentru popor” Karl MARX). din marile centre de exterminare din timpul perioadei comuniste. era arestat şi urmărit în mod permanent pentru că exploata credincioşii săraci ai comunităţii. L’état des lieux en sciences sociales. poporul sovietic şi au urmărit crearea omului nou1. 19. de nivelare. Dar cu acest om nou ne confruntăm la fiecare pas din păcate! Această înmulţire rapidă. La fin de CEAUŞESCU…. Apoi. În această puşcărie comuniştii au folosit spălarea de creier împotriva oponenţilor regimului pentru a-i reeduca în spiritul noii ideologii. impuse de o existenţă trăită la limita sărăciei 5. Ateu prin definiţie. îi obliga pe fiecare să urmeze noul ritual creştin. 5 “Într-adevăr. blasfemiând eucaristia şi cântând parodii obscene în locul cântecelor liturgice şi rugăciunilor”4. noul regim a încercat să distrugă credinţa românilor practicând cele mai oribile metode.

Sunt peste tot. era şi mai greu datorită întunericului: un lampadar din zece sau aproape. scriind cu mănuşi de lână în mâini: erau mai puţin de 8 grade în sală. Reuşise să invadeze totul. la Biblioteca Naţională. Populaţia se predase duşmanului fără să opună rezistenţe”6. nu am întâlnit o asemenea penurie. fără libertate. 16 – 18. uneori de pe o zi pe alta. n. era mai ales un dispreţ moral. oraşul Bucureşti nu cunoştea foametea. Este foarte dificil să enumerăm toate faţetele acestei terori cotidiene. Aceasta nu era scumpă dar era raţionalizată (20 de litri de benzină pe lună. Ameninţările pe care le făcea îi conducea pe majoritatea oamenilor să practice autocenzura şi autolimitarea”. copii şi soţiile erau reţinute ostatece în ţară până când cel care era în afară strângea suma necesară. Caloriferele erau puţin mai calde decât temperatura camerei. foarte des. Şi totuşi. în perioada 1984-1985. Şi. pp. iar aceasta trebuia suportată.000 dolari. nu împiedica un număr mare de avorturi clandestine. în afară de faptul că crea familii (prea) numeroase care trăiau într-o mizerie neagră. […] Psihoza era atât de răspândită încât majoritatea oamenilor făceau exces de zel. Patru sute. puţin ulei şi zahăr. Apartamentele nu erau mai bine dotate. Persoanele în vârstă. un întreg popor trăia din informaţii şi represiune. „În 1987. (benzina. produsele alimentare8 şi produsele energetice. măruntaie şi ouă. 1 kg de făină. secţiile de asalt şi până la informatori trecând prin agenţii care se ocupau cu ascultarea. să stabilească procesul verbal şi. la 20 litri pe lună pentru fiecare maşină. Pentru restul. Suntem înconjuraţi. pp. 9 Ibidem. Dar oricât am căutat în memoria mea: nici în Franţa ocupată. doctorul era autorizat să o îngrijească. În buticuri un singur bec. nici în URSS sau în alte democraţii populare pe care le-am vizitat. pp. Automobiliştii avansau împingând maşinile cu mâinile pentru a economisi benzina. De margarină. studenţi cu pardesiurile pe ei şi cu fulare. mă duceam să văd aceste cozi interminabile. 167 – 169. nu mai erau îngrijite în spitale. Această stare de psihoză era provocată şi întreţinută în întreaga ţară. „Aceasta făcea ca pe societatea română să cadă o ameninţare constantă şi multiformă. văzând că vine o pacientă aproape moartă la serviciul de urgenţe. dacă nu să moară practic de foame. fără viitor. candidaţii nu puteau lua la plecare decât câte o valiză în fiecare mână. Românii trăiau în disperare10. controlată în mod centralizat şi nu pe blocuri. în martie 1987. Carnea era ea exportată. […] Poporul român avea incontestabil impresia că o fatalitate se abătuse asupra lui. si integrarea într-o spiritualitate atee a întrerupt de asemenea si evoluţia normală a pluralismului religios. camioane livrând la măcelărie oase de vită provenind de la atelierele de ecarisare. Căldura.7 Pentru a plăti datoria externă a ţării. şi energia electrică). Pentru a obţine aceşti bani. aceasta trebuia să se deplaseze. după cum pretindea zvonul public şi populaţia nu avea dreptul decât la oase? Nu aş şti să spun. în plus. CEAUŞESCU a introdus măsuri de austeritate fără precedent. produsele alimentare raţionate cuprindeau: 1 kg de zahăr. consideră istoricii contemporani. CEAUŞESCU era un negustor de sclavi. lapte reconstituit. 8 În 1989. Mii de persoane inutile. Această oroare. toată inteligenţa se concentra asupra subzistenţei”. Fără lumină. întâmplarea permitea uneori să găsim legume. pentru a putea face plinul. pentru că a vândut zeci de mii de cetăţeni care vroiau să părăsească ţara. La fin de CEAUSESCU…. Sfârşitul lui CEAUSESCU…. […] Am văzut de exemplu. cel puţin să suporte cele mai grave lipsuri. Pentru a preveni avorturile clandestine. victimele hemoragiilor. puteam găsi pâine. Jean – Marie LE BRETON.). CEAUŞESCU îşi dispreţuia colaboratorii. fără hrană. 22 . de un organism de opresiune al Statului: Securitatea. pentru că erau în vârstă. au cauzat moartea a peste 30 de copii din incubatoare9. Stând la coadă. […] Pe întreg parcursul şederii mele. numai după aceea. dintre care cele mai puţin impresionante nu erau acelea ale automobilelor la pompele de benzină. […] În afară de acest lucru. 236. conserve de peşte. dar în mod sigur cunoştea sărăcia. acestea îngheţau de frig până la moarte în apartamentele lor lipsite de încălzire şi lumină. toată energia. Trebuia mai întâi să anunţe poliţia. ginecologul nu avea dreptul să o îngrijească pentru că ar fi fost condamnat pentru participare la avort. […] Parcursul pietonului căutându-şi raţia. 250 gr.[…] Aici intervenea fenomenul Securităţii. Şi atunci când nu murau din lipsa îngrijirilor şi din absenţa medicamentelor. Ibidem. datorită regulării gazului. Securitatea era simbolul Statului. 10 Jean – Marie LE BRETON. Este inutil să specificăm că. A raţionat totul. […] Într-o astfel de situaţie. ara aprins. De la miliţia de bază. Religia în perioada comunistă – elemente juridice constituţionale Contestarea tradiţiei istorice şi spirituale de către comunism. Preţul se învârtea în jur de 10. n. La révolution n’a pas eu lieu…. cu putere scăzută. controalele ginecologice erau practicate chiar la locul de muncă (ne putem imagina în ce condiţii!): Statul era informat înaintea mamei. care deseori erau urmate de consecinţe dramatice. Era o viaţă de mizerie. cinci ouă pe lună şi 300 gr. funcţiona ca un fel de veioză. cinci sute de maşini aşteptau. odată cu venirea serii. p. cârnaţi. era redusă la minimul strict. 6 7 Victor LOUPAN.„Teroarea lui CEAUŞESCU a fost impregnată de un cinism şi de o imoralitate incredibilă. trupele de frontieră. săracele femei nu supravieţuiau acestei proceduri penale. De pâine pe zi şi de persoană. au fost astfel exterminate. Frecventele opriri ale curentului. 24 – 25. Românii erau invitaţi. Îmi aduc aminte de reuniunile din Minister de unde ieşeam îngheţaţi şi am văzut.

Unele au supravieţuit totuși desfăşurându-şi activitatea în mod clandestin şi folosind cele mai variate forme pentru a ocoli supravegherea politică (Martorii lui Iehova. 2. IANCU. 8. 16). 27). dar a fost in permanenta aspru controlata si cenzurata. Cultele religioase sunt libere să se organizeze şi pot funcţiona în mod liber dacă ritualul şi practica lor nu sunt contrare Referitor la religie în perioada comunistă. Constituţia prevedea şi faptul că: Cetăţenii au dreptul să se asocieze şi să se organizeze dacă scopul urmărit nu este direcţionat împotriva ordinii democratice stabilite de Constituţie” (art. securităţii publice şi bunelor moravuri” (art. 5. saşii luterani). Gheorghe IANCU. pp. (Sinodo-prezbiteriana. publicată din nou în 1986. credincioșii ortodocși de stil vechi). cea a colaborării cu puterea comunistă. o astfel de aprobare nu a fost niciodată acordată între 1948 si 1989. de naţionalitate. Biserica evanghelica C. „ Monitorul oficial’. 1995.Noua Constituţie adoptată în aprilie 1948 menţiona: „Libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă sunt garantate de Stat. Au fost aprobate statutele a 14 culte recunoscute legal de Statul roman prin Decretul 177/ 1948: 1. in întreaga perioada comunista vom constata o divergenţă fundamentală între afirmaţiile dogmatice exprimate de sistemul legislativ referitoare la respectarea libertăţii religioase si realitățile din teren. Biserica Unită cu Roma. rasă. (de Confesiune Augustană. 9. pentru recunoaşterea legală a unei asociaţii. Un moment dramatic al intervenției brutale. 32)11. Cultul Musulman (islamic). nedemocratice. Bucureşti. 3. Biserica Unitariana Biserica evanghelica S. secuii). sunt egali în faţa legii” (art. 116 – 117. a fost desfiinţată. Toţi cetăţenii „fără distincţie sexuală. Sectele sau noile mişcări religioase nerecunoscute de Statul comunist s-au auto-dizolvat în mare parte sau au fost desfiinţate. ed. a treia . etapa rezistenţei având drept expresie protestele directe sau indirecte împotriva regimului. • A doua etapă. Cu toate că posibilitate constituirii altor culte sau asociaţii religioase era prevăzută. 11 12 Ioan MORARU. 1952. iar credincioșii fideli ai Bisericii au fost atent supravegheați de regim pentru a elimina orice forma de rezistenta sau intenție de revenire la organizarea administrativa a Bisericii Unite de dinainte de 1948. cea a acceptării regimului. Ioan MORARU . Greco-catolică. 10. Bucureşti. cf. 11. religie sau grad de cultură. etapă marcată de arestările masive. a regimului totalitar in viața religioasa din Romania a fost la sfârşitul anului 1948 când. 1948. In mod concret. aprobare ce nu a fost dată niciodată asociaţiilor religioase în cei aproape 45 de ani. 7. 1965. Constituţiile Române. 6. • Prima. Biserica Baptista. putem distinge trei etape de analiză. Biserica Ortodoxa Romana Biserica Romano-catolica Biserica reformată (calvina). iar Concordatul care specifica relaţiile între Statul Român şi Vatican fiind anulat. bunurile şi bisericile sale fiind luate de Stat şi date în folosinţă Bisericii Ortodoxe. Biserica creştină de rit vechi.P. 14. „ Monitorul oficial’.A. op. 1995. Legea cuprindea principiile generale referitoare la organizarea si desfășurarea vieții religioase. Constituţiei. au fost adoptate trei Constituţii. era necesară aprobarea ministerului de competenţă. Biserica armeano-gregoriană Biserica Penticostala. O mare parte din clerul si ierarhia superioară a Bisericii Greco-catolice a fost trimisă in închisoare sau siliți sa locuiască in exil in diferite mânăstiri sub stricta observație din partea Securității. cit. Biserica Adventista de ziua a 7-a 12. În domeniul religios. acest drept nu a putut fi exercitat pentru că. • A treia etapă. Ch. În perioada 1945-1989. În acest context tensionat a fost adoptată Legea (Decretul) 177 din 4 august 1948 privind regimul general al cultelor din România. Constituţiile române. Biserica Creștină după Evanghelie 13. 23 . 4. Cultul Mozaic (iudaic). Libertatea religioasă acordată constituţional în 1948 a fost recunoscută în mod permanent în toate Constituţiile perioadei comuniste12.

Biserica Ortodoxă Română în perioada comunistă – preţul supravieţuirii Analiza Bisericii Ortodoxe Române nu se deosebeşte cu mult faţă de ansamblul religios al ţării prezentat până acum.. 35. Înţelegem întreaga ambiguitate a noţiunii de libertate de conştiinţă înţeleasă în aceşti termeni şi în acest context. CEAUSESCU şi Securitatea . Compromisurile. religioase şi laici au fost arestaţi. Soluţia intermediară aleasă implica supunerea. Un martor al închiderii mănăstirii descrie modul barbar şi sacrilegiul pe care l-au înfăptuit membrii Securităţii. în timp ce toate celelalte instituţii ale ţării (monarhia. ed. trimişi acolo: „Era într-o zi de Vineri Sfântă de Paşte din anul 1959. pentru supravieţuirea sa fizică”. Olivier GILLET. ... Mai mult de jumătate din mănăstiri au fost închise şi 2000 de credincioşi au fost obligaţi să părăsească viaţa monastică şi trei seminarii teologice au primit interdicţia de a funcţiona (în 1959). p. in timp ce in Rusia zeci de mii de credincioși şi membrii ai clerului rus au fost deportați in Siberia. 15 Denis DELETANT. nici Biserica Ortodoxă din România nu a rămas la adăpost de toate persecuţiile regimului împotriva religiei. Ungaria. Biserica Ortodoxă trebuia să supravieţuiască persecuţiilor atee ale regimului pentru că reprezenta cultura şi istoria poporului român. decât jumătate din mănăstiri (114). În ciuda aversiunii regimului faţă de credinţă. uneori aparente. este de ajuns să privim ţările vecine ale României. Idem. În Vrancea. Era singura instituţie care asigura legătura între trecut şi viitor. 16 24 . cu 575 călugări şi 1493 credincioşi”16. de refugiu pentru cei care sufereau fără speranţă din cauza regimului ateu”15. 209. 1997. Totuşi. Monahismul român a fost ţinta preferată de distrugere a regimului comunist instalat în România după al Doilea Război Mondial.14 Numai cei care nu au cunoscut privaţiunile şi frica Securităţii din interiorul ţării şi care au fost numai spectatorii evenimentelor (de exemplu anumiţi cercetători occidentali care acuzau. Cehoslovacia.13 „Loialitatea Bisericii vizavi de Stat era condiţia sine qua non a libertăţii sale. catolici. CEAUSESCU şi Securitatea. baptişti.p. musulmani sau alţii. Mânăstirea Dervent din Dobrogea precum şi mănăstirea Piteşteanu.. Religie şi naţionalism . au fost închise în 1959 şi transformate în cooperative agricole de producţie. au permis salvarea Bisericii şi chiar existenţa sa. pentru perioada 1958 – 1963. ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist. fuseseră înlocuite de noul regim şi de faptele istorice interpretate într-o perspectivă marxistă. După statistici. Ironia sorţii face ca mănăstirea Vladimireşti.. dar de tradiţie catolică sau protestantă. şi chiar istoria României. Pantelimon şi Schitul Maicilor. La Bucureşti. Văcăreşti. uniţi. călugări.. sacrificând propria sa autoritate morală. etc. precum Polonia. la sud de Bucureşti. Biserica Ortodoxă de colaborare şi de cezaro-papism) îşi pot permite să discrediteze memoria suferinţelor clerului sau credincioşilor. cele două biserici ale mănăstirii Vărzăneşti au fost transformate în grajduri pentru vaci. Astfel. făcând zel şi furie.. în ultimii ani. nu mai exista. „2500 de preoţi. p. Pentru a înţelege mai bine această afirmaţie. „uşile bisericilor au rămas deschise şi bisericile existau în calitate de sanctuar. Cotroceni. au tăiat barba călugărilor şi i-au ras după care i-au gonit. Biserica nu avea decât două posibilităţi în această situaţie: a accepta sau a fi în ilegalitate. partidele politice). în 1972 (16 ani mai târziu deci). din peste 200 de mănăstiri cu 7000 de credincioşi în 1956. fără să mai vorbim de transformarea bisericilor şi mănăstirilor în depozite de cereale sau hangare pentru maşinile agricole. „Biserica Ortodoxă a pactizat cu regimul comunist. Bruxelles.29. patru mari mănăstiri. făcute de Biserica Ortodoxă în perioada comunistă. Celulele au fost transformate în ferme 13 14 Denis DELETANT.LIMITELE LIBERTĂŢII RELIGIOASE. unde lucrurile s-au petrecut în aceeaşi direcţie colaboraţionistă. din sud-estul României de lângă Galați. p. Iată câteva exemple despre ceea ce a putut însemna persecutarea mănăstirilor ortodoxe în perioada regimului comunist. clasate monumente istorice. fie ei ortodocşi. să devină o cazarmă a trupelor Securităţii în urma izgonirii celor 300 de maici. Universităţii din Bruxelles. Securiştii (membrii Securităţii). au fost distruse.208.

Arsenie PAPACIOC. mărturii ale românilor şi consideraţii. Întâlnirile Partidului şi Sindicatului aveau loc mai ales duminica dimineaţa. P.. Magazinele alimentare erau deschise şi aprovizionate în general duminica dimineaţa. Considerăm o datorie de onoare să amintim aici numele lor: Sofian BOGHIU. adoptat şi propagat în mod oficial. pentru „înfrumuseţarea” satului sau oraşului. Oltcit şi Aro. Bartolomeu DOLHAN. în mod indirect credincioşii să meargă duminica la biserică. a devenit o colonie pentru muncitorii forestieri. erau organizate duminica dimineaţă. pp. p. iar meciurile de fotbal sau handbal. veşmintele sacerdotale. Partidul comunist găsise cele mai ingenioase „soluţii”. ţăranii erau obligaţi să muncească pe terenurile C. pentru că regulile Bisericii Ortodoxe nu permiteau celebrarea liturghiei după amiaza. Roman BRAGA.18Istoricul Răzvan THEODORESCU şi preotul ortodox Gheorghe Calciu DUMITREASA au fost arestaţi în martie 1979 pentru că au militat împotriva demolării Bisericii Enei situată în centrul oraşului Bucureşti. profitând de timpul lor liber. 79 – 87. „pentru a nu perturba procedeul de producţie” din restul săptămânii. Pentru repararea maşinilor. Această aprovizionare. etc. au fost duşi la puşcărie şi obligaţi să facă ani grei de deportare în câmpurile de concentrare comuniste. pentru a mări aşteptarea. pentru a face loc proiectelor arhitecturale ale lui CEAUŞESCU. Vasile VASILACHI. Dr. p.. Pr. Arsenie BOCA. de la mănăstirea Antim din Bucureşti. Adrian FĂGEŢEANU. nu le rămânea deci decât duminica dimineaţa pentru a-şi cultiva propriile pământuri. Felix DUPNEAC. Toţi călugării ortodocşi care au făcut parte din mişcarea spirituală „rugul aprins”. duminica dimineaţa. Sandu TUDOR. Justin PÂRVU. Monahismul român în anii 1848-1989. Ioan. pentru agricultori. . şi de a crea un fel de apartenenţă totală la nevoile „superioare” ale societăţii comuniste. îşi făceau proviziile pentru săptămână.agricole. sihăstria Grotei din Ialomiţa. 19 DURA. 1994. Nu trebuie să uităm masacrul patrimoniului cultural prin demolarea unei mari părţi din casele şi bisericile istorice din Bucureşti. a fost transformată din ziua consacrată Domnului într-o zi pentru Partid Ateismul. Pentru a împiedica. Monahismul român în anii 1948 – 1989. numai cu excepţia zilei de Paşte când este celebrată la miezul nopţii. la faimoasele zile de „muncă patriotică”. patriotic. Bucureşti. Toate emisiunile de televiziune din timpul săptămânii erau „emisiuni cu caracter informativ şi patriotic” (2 ore de televiziune pe zi). Benedict GHIUŞ. juridic şi sportiv la care elevii şi profesorii erau obligaţi să participe. Din cauza neglijenţei lor. În timpul săptămânii. şi anume: • Prezenţa obligatorie. A. • • • • • • Prin toate aceste activităţi de „duminică dimineaţa”. La plecare. nervozitatea oamenilor şi pentru a umple astfel timpul liber care le rămânea (în deosebi femeilor şi pensionarilor). singurul moment de divertisment se situa duminica dimineaţa: emisiuni speciale pentru femei. 72. 18 Denis DELETANT. Acest lucru se întâmpla numai dimineaţa. ed. Aceste activităţi erau totdeauna gratuite. întărit de măsuri administrative. care rămâneau singurul divertisment pentru tineret. restrângea în mod sever posibilităţile indivizilor de a participa la activităţile religioase organizate. Sărbătorile laice înlocuiesc treptat sărbătorile religioase 17 DURA. Pentru ţărani. nu se făcea decât spre orele de închidere. Harisma. Între 1948-1987. o muncă aproape gratuită. mereu în cantităţi insuficiente. garajele erau deschise duminica dimineaţa (calitatea maşinilor de fabricaţie autohtonă.288. obiectele preţioase de cult şi sfintele icoane”17. instituţiile de învăţământ erau obligate să organizeze activităţi suplimentare cu conţinut politic. membrii Securităţii au furat tot ceea ce se putea lua. desene animate. era atât de slaba încât repararea frecventă era o necesitate imperativă). – ului (cooperativa agricolă de producţie). 25 . filme artistice sau de aventură pentru copii şi tineri.. Pentru şcolari. totdeauna duminica. Slujba este mereu celebrată dimineaţa. Bartolomeu ANANIA. Dr. În 1961. un incendiu distruge clădirile iar pe ruinele vechii sihăstrii se construieşte un restaurant. Statul – Partidul încerca să distrugă spiritualitatea oamenilor.19 Duminica. precum Dacia. CEAUSESCU şi Securitatea. Ioan. respectul pentru „ziua lui Dumnezeu” – a timpului liber deci. pieţele de duminica rămâneau cele mai atrăgătoare pentru că oamenii. 18 biserici şi o sinagogă au fost demolate. Antonie PLĂMĂDEALĂ. Pr.

regimul comunist menţinea societatea într-o situaţie instituţională şi culturală. modelul modernizării comuniste est–europene s-a caracterizat printr-o modernizare fără atingerea modernităţii. Suntem încă departe de a vedea încheiat procesul de redresare economico-socială a ţării.30 dimineaţa şi 19-20 seara. Menţinând o industrializare şi o urbanizare la nivel înalt.O altă metodă de desacralizare a societăţii române în perioada comunistă a fost şi cea a transferului comunitar al sărbătorilor religioase spre cele laice. mai ales economice. împotriva regimului comunist. (Crăciunul. portocale. Acesta menţinea clientela politică şi nu făcea nimic pentru a transforma indivizii în cetăţeni responsabili. provocând formarea unui comportament de timiditate pastoral misionară care nu a fost depăşit în totalitate nici până în prezent. devine sărbătoarea iernii şi a zăpezii. ciocolată. creştin ortodoxă. Au fost necesari mai bine de 16 ani de tranziţie dureroasă pentru a îndepărta efectele nefaste ale regimului comunist. Biserica si Armata fiind instituțiile publice in care romanii au cea mai mare încredere. misionare şi chiar sociale.” Perioada între 28 decembrie şi 2 ianuarie. situaţie care a rămas neschimbată chiar după aceea şi în cei 15 – 18 ani care au urmat. • • • • • • Bradul de Crăciun a fost înlocuit cu Pomul de iarna. Deseori. cu inevitabilul procedeu de secularizare care îi însoţea. şi-n consecinţă pentru a determina un comportament permanent de „stat la coadă”. în timpul posturilor religioase. Importanţa acordată celebrării sărbătorilor laice oficiale contribuia în mod involuntar la accelerarea procedeului de secularizare – înţeles ca o marginalizare a influenţei instituţiilor religioase în societate. În pofida tuturor beneficiilor aduse. Din cauza penuriei produselor tradiţionale şi a cadourilor de Crăciun (banane. ceea ce este în mod clar un paradox. capabili de a lua singuri o decizie. cu nesemnificative schimbări de orar pentru întreaga ţară. „Moş Crăciun”. Biserica Ortodoxă a fost obligată să devină un simplu „practicant de servicii religioase”. cu sărbători precum: 1 martie – ziua cadourilor.E. etc. pre – modernă. părinţilor care aveau copii sub 18 ani. Situaţia economică dezastruoasă în care politica centralizată a regimului dictatorial al lui Ceauşescu a adus ţara. Revelionul Luna martie. 1 mai – ziua muncitorilor. Revoluţia din Decembrie 1989 vine să restabilească respectul valorilor umane şi libertatea individului. etc. schimbarea regimului comunist cu un regim democratic s-a făcut cu mari sacrificii. „Programul zilnic” de energie electrică.). Moşul zăpezii. însă încep a fi simţite deja unele semnale încurajatoare precum scăderea inflaţiei si reluarea creşterii economice. Moşul Iernii. „Moşul Frigului. a. prăjituri. 1 ianuarie (Sfântul Vasile). sau crearea unor sarbatori laice care sa preia încărcătura religioasa a diferitelor perioade ale anului. pentru ca la 1 ianuarie 2007 Romania sa devina membru al U. 23-24 august ca sărbătoare naţională de luptă împotriva fascismului şi imperialismului (în tradiţia orientală. devine Moș Gerilă. 8-9 mai – ziua tinerilor. de apă caldă şi apă curentă era: între 6 şi 8. Partidul oferea gratuit (dar în urma unor impozite anuale) „cadouri” pentru „bradul de iarnă”. Un moment deosebit de important al istoriei postdecembriste îl reprezintă asigurarea securităţii militare a ţării prin integrarea în structurile militare NATO in anul 2003. Moşul Gheţarilor. Concluzii În timpul perioadei comuniste. magazinele alimentare erau aprovizionate cu cantităţi suplimentare de produse de mezelărie şi măcelărie dar. Din acest motiv în timpul revoltei populare din 1989. Biserica Ortodoxa si în general cultele recunoscute s-au bucurat de o foarte mare încredere din partea populaţiei. **************** 26 . luna august este luna postului Adormirii Maicii Domnului). a determinat ca majoritatea populaţiei să găsească în instituţiile ecleziale unicul refugiu de libertate şi speranţă. 8-9 martie – ziua femeilor. ceea ce a cauzat atrofierea dimensiunii sale pedagogice. În consecinţă. Naşterea lui Isus Hristos). curentul electric era întrerupt sistematic. pentru a împiedica populaţia să facă rezerve de alimente prin conservare la congelator sau frigider. este înlocuita cu sărbătoarea Noului An. aprilie şi mai (luni ale postului Paştelui).

Astfel. 41. la care se adaugă paradigma secularizării. Luckmann recurge la conceptul de „religie invizibilă” („invisible religion”) pentru a defini formele religioase non-instituţionalizate care s-au dezvoltat în societăţile moderne în comparaţie cu Bisericile creştine. influenţată fiind de factori socio-istorici. 22 Idem. în absenţa unei apartenenţe ecleziastice. 1995. chiar de la începutul coexistenţei lor socio-istorice la începutul secolului XX. secularizare.indiferentism. op. J. PUF. T. ateism . MacMillan. incompatibil cu societăţile aflate pe drumul progresului economic şi social”20. The Invisible Religion.. ci apar. 88. de logica raporturilor între religie şi modernitate. aspecte privind fenomenul de globalizare. ci numai o scădere relativă a autorităţii acesteia in societate. p. p. pot fi înţelese „după logica unui joc cu rezultat nul: cu cât avansează modernitatea. El „deplasează radical analiza clasică” asupra pierderii de plauzibilitate a credinţelor religioase confruntate cu raţionalitatea. Această răspândire a religiosului în secular se observă mai ales în modul în care manifestarea credinţei se exprimă în comportamentul omului modern. modernitatea ar fi condus la o dispariţie a religiosului sau la o diminuare semnificativă a influenţei sale. cit. nu reprezintă probleme sociale ci fenomene sociale. vol. e necesar mai întâi ca aceste aspecte să fie atent studiate. p.. 1994. Ideile marxiste şi apoi acelea ale comunismului au accentuat această manieră de „a considera religia ca un fenomen social depăşit. p. Aceste raporturi între modernitate şi religie. „Religiozităţile laice: o hibriditate exemplară pentru antropologia religiosului”. cu atât va regresa religia”21. in pofida previziunilor pesimiste. Idem. cunoscute şi înţelese în contextul societăţii contemporane. diverse tipuri de religiozitate care pot fi numite „religiozităţi laice”. Religiozitatea laică este o formă de tip „hibrid”23 împrăştiată între credinţă şi necredinţă. 25 Jean–Paul WILLAIME. Oxford. devenită 20 21 Jean–Paul WILLAIME. Sociologie des…. Paris. globalizarea. 98 23 Albert PIETTE. pluralizare. integrare. Dezvoltarea însă a unor forme noi si interesante de recompunere a religiosului în modernitate se manifestă în paralel cu diminuarea puterii sociale a religiei aflată în confruntare cu elementele caracteristice ale modernităţii şi anume: diferenţierea funcţională. 82. Social Compass. secularizarea şi pluralismul. individualizarea. New York. Într-o evoluţie previzibilă a societăţii industriale. Cu toate acestea insa. puternic instituţionalizate26. Blackwell. mulţi analişti le interpretează în raport cu religiozitatea tradiţională instituţionalizată. In acest sens trebuie să ţinem cont in mod special. 26 Thomas LUCKMANN. 1967. indiferentismul religios. Pentru a putea avea o atitudine corectă faţă de unele aspecte care definesc societatea contemporană. Sociologie des religions. globalizarea. raţionalizarea. Willaime22 contrazice interpretarea lineara de mai sus considerând că scăderea influenţei sociale a religiei nu semnifică în mod obligatoriu si dispariţia religiei. Religia în Marea Britanie din 1945. „believing without belonging”24. o antinomie care opunea modernitatea religiei. ci se va recompune după alte reguli. 82. Secularizarea. Religiosul contemporan nu se mai exprimă doar în forma sa pur tradiţională. definind astfel explicativ raporturile între modernitate şi tradiţia religioasă. Încercând să definească religia propagată astăzi prin noile mişcări religioase. moduri specifice de exprimare ale societăţii contemporane. fenomen care conduce inevitabil la slăbirea instituţiilor religioase tradiţionale şi implicit la o înflorire a unor forme noi de religiozitate25. In mod vizibil religia nu va dispare din societate si din preocupările omului modern indiferent de influenţa sau evoluţia modernităţii. 1994 24 Grace Davie. Grace Davie vorbeşte despre „credinţă fără apartenenţă”. 27 .Credinţă fără apartenenţă. 1995. cit.P.EVOLUTIA SOCIETATII CONTEMPORANE DIN PERSPECTIVA VIETII RELIGIOASE: RELIGIE SI MODERNITATE. concurenţial. op. Religie şi modernitate Între religie şi modernitate există. Ceea ce ne propunem aşadar după aceste lămuriri introductive este să dăm răspuns la întrebarea: Cum trebuie înţeleasa evoluţia societăţii contemporane din perspectiva vieţii religioase? Pentru aceasta e necesar să înţelegem care sunt formele moderne prin care se exprimă religiozitatea în societatea contemporană.

si mergând până la cele sincretiste. F. avem o reală expresie a raporturilor între religie şi modernitate. Champion şi Hervieu-Leger consideră că în modernitate religiosul nu-şi diminuează importanta si rolul social ci cunoaşte o reînnoire emoţională şi o întoarcere la extazul mistic. realitate care ne determina să punem sub semnul întrebării însăşi pertinenţa teoriilor despre secularizare. adeptul devenind foarte mobil la nivelul apartenenţei sale şi a percepţiei religioase. Paris. p. cu abordări de credinţa. Paradoxul religios al societăţilor secularizate face posibilă coabitarea între „un proces istoric de secularizare a societăţilor moderne şi dezvoltarea unei religiozităţi individuale mobile şi flexibile care lasă loc si facilitează apariţia unor forme inedite de sociabilitate religioasă”29. 27 28 Jean–Paul WILLAIME. tradiţionale. instituţionalizate. utilitarist-sincretistă. cit. 1995.hegemonică (…) spre o identificare a formelor noi ale religiozităţii”. p. La religion en mouvement : le pèlerin et le converti. după principiul „do it yourself”27 . sau religie à la carte. evident. Subiectivitatea religioasă se exprimă. Varietatea formelor de expresie a sentimentului religios in societatea moderna cunoaşte o exprimare impresionantă. suple şi pragmatice. într-o formă. 1999. Idem. 58. Plecând de la cele clasice. ceea ce determină un fel de autonomie a actorului religios care îşi bricolează (aranjează) singur sistemul de credinţe. Flammarion. Sociologie des…. 28 . p. după cum afirmă Willaime. 82. numite „religie la propria alegere”28. Se poate observa o dezvoltare puternică a unor practici religioase efervescente sub forma comunităţilor emoţionale. 29 Daniele HERVIEU-LEGER. Această individualizare a credinţei determină de asemenea o percepţie subiectivă a religiosului. 36. op.. care se exprimă prin scurte expuneri de credinţă din ce în ce mai îndepărtate de „expunerile ample” folosite de tradiţiile religioase consacrate.

Strasbourg. 58. Pentru sociologi. Acest proces de laicizare presupune că. Fie că vorbim despre Marx. 1997. iar sfera religioasă însăşi este supusă criteriului raţionalităţii. Droz. ne trimite din nou la conceptul lui Durkheim de diferenţiere funcţională care „presupune că societatea îşi asumă progresiv toate funcţiile laice care aparţineau anterior religiei34. 33 „Propunerea unei versiuni laice a creştinismului poate părea interesantă. în consecinţă. cit. o paradigmă30 incompletă Evoluţia rolului religiei în modernitate a fost exprimată în manieră clasică prin conceptul de secularizare. nu se întâmplă acelaşi lucru cu laicul. pertinenţa acestui model. Les théories de la sécularisation. 34 Jean Pierre BASTIAN Credinţa…. religia trebuia să fie înlocuită cu un fel de religie civilă. Societatea modernă. istoric si sociolog al ştiinţelor”. În sfârşit. nici chiar pentru a-l nega”. Mult timp. S-ar predica. nici de o simplă eliberare de sub tutela clericală. Fenomenul de secularizare religioasă nu poate fi înţeles decât dacă sunt cunoscute şi înţelese în primul rând mecanismele care definesc societatea modernă contemporană. sentiment dezvoltat la creştini şi la non-creştini. 35 Olivier TSCHANNEN. Presse Universitaire de Strasbourg. secularizarea defineşte un proces social de marginalizare a religiei. Louis BOISSET. HAMILTON. După cum susţine O. Rezistenţa religiei la ideile moderne. Paris. scrie HAMILTON. sfera non-religioasă laică. Prin diferenţiere. Cf. ci la marginalizarea acesteia31. religia găsindu-se în mod inevitabil descalificată în raporturile sale cu modernitatea şi cu procesul raţionalizării. pentru a interpreta realitatea religioasă europeană actuală. văzut ca un sistem ideologic închis în el însuşi. p. p. consideraţii sociologice asupra credinţelor şi practicilor religioase contemporane. religia devine o instituţie între alte instituţii şi îşi pierde dimensiunea globalizantă şi dominantă care o caracteriza pana atunci. care susţine că Dumnezeu s-a retras. p. pe scurt. pentru a sublinia importanţa raţionalizării asupra fenomenului religios în modernitate. Introducere în teologia practică. ci de un fenomen mult mai profund în planurile culturale şi sociologice. dispariţia credinţei32. s-ar putea spune că este mort”. în Bernard KAEMPF (coord. născută din procesul de diferenţiere. ca o religie”. Această desacralizare a lumii prin transformarea domeniului sacru într-un domeniu laic. privatizarea sau marginalizarea religiosului şi. viaţa socială se separă în mai multe sfere distincte: religioasă şi non-religioasă. 1972. ed. Univers enciclopedic. Dicţionar de sociologie. În sens larg aşadar. Pentru Marx. Societatea laică. p. Aş vrea să verific. p. Termenul a fost introdus ca si concept ştiinţific de către Thomas Kuhn(1962). 31 Jean Pierre Bastian. reducând divinul la o simplă modalitate de a vorbi despre om. în consecinţă. proces rezultat în urma evoluţiei societăţii moderne. raţionalizarea şi mundanizare.SECULARIZARE ŞI PLURALIZARE RELIGIOASĂ Secularizarea. 1997. Centurion. 29 . éd.64. Centurion. aceasta trebuia să dispară odată cu venirea societăţilor fără clasă şi a cu sfârşitul inegalităţilor sociale. (…) Lumea obţine în final autonomia în raport cu un sacru care face ca omul să depindă de forţe necunoscute. 1968. 1992. Pesimiştii anunţau chiar moartea lui Dumnezeu33. Procesul de laicizare (care reprezintă autonomia diferitelor câmpuri ale socialului în raport cu religia). sensul cuvântului a seculariza înseamnă a trece în patrimoniul statului un bun aparţinând Bisericii. este absent. fără a presupune o înţelegere sau fie chiar si numai o intenţie directă a unor entităţi mai mult sau mai puţin ascunse. 86-88.citat de G. Paris. pentru Weber. 30 Termenul paradigma se „refera la convingerile implicite pe baza cărora cercetătorii îşi definesc obiectivele si metodele. ridicat la rangul de paradigmă în anii 1970. 1970. conţinând o morală care să permită consolidarea coeziunii sociale. odată cu dezvoltarea instanţelor civile. secularizarea apare ca un proces inevitabil. Aspecte ale credinţei. un ateism creştin. Durkheim sau Weber. începe să funcţioneze conform criteriilor raţionale şi nu celor religioase. care considera religia ca fiind „opium pentru popor”. (…) Nu este vorba numai despre o laicizare a instituţiilor ecleziastice. op. după cum fac câţiva teologi americani. TAVARD. analiştii au privilegiat interpretările care postulau pierderea. Tschannen35 (1992) fundamentul paradigmei secularizării se bazează pe un pe un nucleu format din trei elemente: diferenţierea.). Genève. 1996. „Dar dacă secularizarea constituie o mişcare de eliberare. Prin raţionalizare. 64. Pentru Durkheim. Larousse. 32 „Lumea a câştigat independenţă în domeniu gândirii. dezvrăjirea progresivă a lumii nu conduce în mod sigur la dispariţia religiei. de a ataca religia şi implicit Biserica tradiţionala instituţionalizata. (…) Facem parte dintr-o lume în care întrebările nu se mai pun în raport cu Dumnezeu. toţi au anunţat pierderea influenţei şi importanţei religiei în societăţile moderne.50.De astfel. a fost adesea asociat cu cel de secularizare. dispariţia locurilor de cult şi abandonul practicilor religioase comunitare. Bucureşti. dovada credinţei. Casterman. în raport cu o religie care nu este altceva decât cultura sentimentelor care motivează frica şi dorinţa. Harvez COCS. ed.

dar explicabile în lumina acestor principii generale. din China în Sudan. unul dintre susţinătorii teoriei secularizării. Abandonarea teoriilor privind evoluţia liniară a secularizării în sensul dispariţiei religiosului în societatea modernă. ea a fost văzută ca absorbţie a Bisericilor de către societate şi pierderea de conţinut religios distinct37. „The Desecularisation of the World: a global overview”. în consecinţă. este pluralizarea ofertei în materie religioasă şi intrarea religiei în situaţia de liberă concurenţă într-o piaţă fără reguli. apariţia comunităţilor emoţionale. El consideră că lumea de astăzi. a fost motivată prin reîntoarcerea vizibilă a religiosului. apreciind că „dacă în Anglia ca şi în alte ţări ale Europei. 1969. cu unele excepţii.teoria secularizării este falsă. Wilson consideră că există două tipuri de secularizare. dar total nepotrivită pentru societăţile asiatice. diferenţierea şi autonomia . Ethics and Public Policy Center. vedem dovezile acestei renaşteri. sfera religiosului care se naşte din propriul său proces de diferenţiere. Lumea de astăzi. etc. religiosul nu numai că a supravieţuit. 30 . 37 Bryan WILSON. 114. Berger şi-a reiterat opiniile într-o lucrare cu un titlu semnificativ: „De-secularizarea lumii” (The Desecularisation of the World)36. Resurgent religion and World Politics. El contribuie. Watts. Elements of a Sociological Theory of Religion. Washington D. legat de noţiunea de secularizare.inclusiv cele care îi aparţin .” Peter BERGER. New York. 36 „Consider că presupunerea potrivit căreia trăim într-o lume secularizată este falsă. Este o situaţie în care uniformitatea culturală sau spirituală nu mai este impusă de către o autoritate politică.) The Desecularisation of the World. în mod implicit. teoriile secularizării . De aceea trebuie manifestată prudentă atunci când vorbim despre evoluţia fenomenului de secularizare a religiosului în societăţile contemporane şi aplicarea teoriilor specifice ale secularizării la scară mondială. chiar mai mult. Aceasta semnifică faptul că o întreagă latură a literaturii a fost etichetată fără exactitate de către istorici şi oameni de ştiinţă . B. dar este pretutindeni înfloritor. (…) este la fel de atinsă de religie ca întotdeauna şi. Londres. de exemplu cel al globalizării. Pluralismul religios constituie o componentă importantă a societăţii contemporane. Religion in Secular Society. în America. efecte secularizatoare.. Caracteristicile procesului de secularizare la nivel global sunt numeroase şi diferite de la o regiune la alta. se apropie din ce în ce mai mult de interesele caracteristice sferei non-religiosului. latino-americane.Prin mundanizare. Religia de astăzi nu numai că a supravieţuit.sunt false.2. El vorbeşte despre situaţia din America şi Europa. Este adevărat că în modernitatea întârziată. africane. „baldachinul sacru”38 fragmentându-se într-o multitudine de viziuni concurente ale lumii. la accelerarea procesului de individualizare al religiei şi provoacă. Dificultatea de a explica întoarcerea religiosului în societăţile moderne l-a făcut pe Peter Berger. cu mici excepţii.laicizarea rămân valabile.G. principiile generale precum raţionalizarea. În zilele noastre. în Peter BERGER (ed. din Los Angeles la templele din New York. secularizarea ar putea să fie o teorie regională care este într-o anumită măsură validă în societăţile lumii occidentale. The Sacred Canopy. secularizarea a fost văzută ca o părăsire a Bisericilor. p. 1999. p. 1966. nu s-a schimbat şi rămâne religioasă ca întotdeauna. Pluralizarea ofertei religioase Un alt element caracteristic. în unele aspecte mai religioasă chiar decât acum treizeci de ani. dar se află într-o înflorire continuă. Din Peru la Guatemala. Doubleday. lor insa li se adaugă alte principii care în urmă cu treizeci de ani erau necunoscute. 38 Peter BERGER insistă asupra acestei teorii: Peter BERGER. Pentru el. să afirme că lumea în care trăim nu este secularizată şi. care s-a remarcat încă din anii 1990. într-un mod involuntar. în unele aspecte. A înţelege si conştientiza principiile specifice pluralismului religios si ale liberei concurenţe in domeniul produselor simbolice religioase este o necesitate si o provocare pentru abordarea unei strategii pastoral-misionare eficiente.

Thomas LUCKMANN. două ţări care reprezintă modernitatea. Paris. Ca urmare a nevoii permanente de mana de lucru ieftina si calificata – (in acest sens este interesantă istoria dezvoltării comunităţilor mormone). oferă un exemplu de societăţi care combină modernitatea şi religia. concurenţială”39. – nici o sectă nu poate deveni vreodată majoritate şi să deţină monopolul în societate.41 Varietatea formelor de expresie a sentimentului religios de astăzi. se vor găsi expuse preferinţei consumatorilor şi confruntate cu o logică de piaţă libera. in Social Compass. Plecând de la acest concept se poate construi o analiză pertinentă si un întreg discurs despre marketingul religios contemporan. instituţionalizate. „O caracteristică esenţială a formei de religie „moderne” . Statele Unite şi Japonia. de vizibilitate cultural spirituală sau de reprezentativitate numerică. înţeles ca formă de exprimare concurenţiala liberă a pluralismului religios. 1995. între diferite grupuri concurente. Această pierdere a monopolului in societate de către religia tradiţională instituţionalizata este un proces sociostructural care modifică statutul social al religiei40. privatizată este monopolul producţiei şi distribuţiei concepţiilor asupra lumii. e necesar să existe un cadru juridic adecvat care să permită o competiţie funcţională.poate fi abordată cel mai adesea plecând de la această serie de caracteristici esenţiale prezentate mai sus. încă de la începutul colonizărilor din secolele trecute. p. „Transformations of Religion on Morality”. termenul de pluralism religios exprimă un atribut esenţial al funcţionării societăţilor democratice contemporane. care din acel moment. 50 (3)/2003.U. deci putere religioasă. 41 Jean Paul WILLAIME. Sectele si Noile mişcări religioase in contextul fenomenului de secularizare 39 40 Peter BERGER. cit.A. Aşadar pentru a putea vorbi despre existenţa pluralismului religios trebuie să vorbim implicit şi despre competiţie sau concurenţă religioasă. tradiţionale. însă fiecare deţine suficientă influenţă. Într-un astfel de context putem defini pluralismul religios ca fiind o formă de exprimare a civilizaţiei dialogului şi a respectului reciproc intre actorii religiosi. şi s-a conturat ca principiu la începutul secolului. Conform pluralismului religios. astfel că un bun muncitor nu era refuzat pe considerente de opţiuni religioase iar deseori era chiar preferat pentru că muncea conştiincios. Iar pentru ca o concurenţă religioasă să nu se transforme în conflict deschis. Termenul de liberă concurenţă a ideilor religioase. cultural sau economic. op. ca o componentă a societăţii moderne democratice. până la cele sincretiste . Juxtapunerea diverselor culturi religioase in sânul aceleiaşi societăţi contribuie la relativizarea „adevărului” fiecăreia şi..A. plecând de la formele clasice. vol.Pluralismul religios Pluralismul religios defineşte structura pluri – religioasă a societăţilor democratice moderne. p. Utilizat în cercetările sociologice ale fenomenului religios. Reprezentările religioase colective sunt produse şi distribuite într-o piaţă relativ liberă”. puterea religioasă într-o societate mai precis în cadrul relaţiei dintre Stat şi Biserică. a făcut neprofitabilă discriminarea din motive religioase. pentru a descrie funcţionarea democraţiei americane. „la birocratizarea şi standardizarea religiilor. 214-233. pentru a-şi atinge propriile interese legitime. este caracteristic S. nu este deţinută numai de o singură Biserică sau religie. Prima deoarece aici se menţine un nivel important de implicare religioasă (aproximativ 40% de practicanţi) şi pentru că aici se poate observa un rol important al mişcărilor fundamentaliste . p. 91 31 . fiind un indicator important alături de pluralismul politic. La religion dans la conscience moderne. Le Centurion. o deplină independenţă comunităţilor religioase. Termenul de pluralism este specific ştiinţelor politice mai ales anii începând cu 60. 281. a doua pentru că este vorba despre o societate unde industrializarea s-a produs în cadrul unui sistem teocratic unde mişcările politico-religioase ocupă întotdeauna scena politică. 1971.fenomen care adesea depăşeşte predicţiile cele mai rezervate . Nici unul dintre grupurile religioase nu deţin monopolul absolut al relaţiei cu Statul. în consecinţă. Existenţa pluralismului religios presupune că puterea religioasă este distribuită după anumite criterii de vechime istorică. În S. Teritoriile întinse au asigurat.U. care defineşte pluralismul religios. Expresia cea mai des folosită în studiile de specialitate este acea de piaţă liberă a pluralismului religios – free market religios pluralism.

Genève. bioenergie. 282 32 . • criza recrutării personalului clerical. Labor et Fides. Dacă vrem să ne referim mai exact la actualitatea sectelor şi a altor noi mişcări religioase. 44 Idem.. răspund aşteptărilor colective şi individuale într-o societate destabilizată în care valorile. − Comuniune emoţională: elementul central al activităţii noilor mişcări religioase se bazează pe expresia emoţiilor.). noile mişcări religioase nu mai afişează o legătură cu lumea imaginară de dincolo. şi în special televiziunea. Jean Paul Willaime43 identifică o serie de caracteristici ale noilor mişcări religioase contemporane pe care le vom prezenta în continuare: − hiper-modernitatea metodelor misionare: noile mişcări religioase folosesc experienţa şi practica mijloacelor moderne de organizare şi difuzare în masă. p. Expansiunea noilor mişcări religioase în societăţile contemporane este favorizată atât de elemente obiective. tehnică modernă. sfaturi astrologice. sunt repuse în discuţie42. capătă o dimensiune holistică. pluralismul şi individualizarea. considerate ca purtătoare a unei tradiţii sacre.. cum ar fi: • eroziunea religiei instituţionalizate. de exemplu trăsături determinante. p.Sectele şi noile mişcări religioase care se multiplică în lume cu o efervescenţă religioasă neaşteptată. • diminuarea practicii religioase. op.F.Paul Willaime. J. sectele şi noile mişcări religioase tind să ocupe o sferă din ce în ce mai largă.62-63. devin producători independenţi de idei religioase. cât şi printr-o serie de factori subiectivi cum ar fi specificitatea cultural . cu posibilitatea de a se regăsi parţial în discursul altor mişcări religioase decât cea care la generat. „Les religions dans l’espace européen”. etc47. ci finalitatea acţiunilor religioase este îndreptată în această lume. Sociologie des…. În varietatea formelor de expresie a religiosului în modernitate. 42 Jean Pierre BASTIAN. ca urmare a formării unei mentalităţi moderne bazate pe emoţie şi senzaţie imediată46. Willaime vorbeşte chiar despre „veritabile multinaţionale de salvare”45. în raport cu dispoziţiile etice ale aparatelor religioase. − pragmatism: adeptul noilor mişcări religioase nu se raportează la un corpus de dogme şi tradiţii sfinte.morală a unui popor. 43 Jean. BASTIAN et J. „Transformations of Religion on Morality”. • scăderea credinţei într-un Dumnezeu personal. care îşi pot impune credinţa. p. care susţin o propagare rapidă a noilor idei religioase. − Fluiditatea mesajului religios: noile mişcări religioase au un caracter fluid în ceea ce priveşte internaţionalizarea. putem distinge. caracteristice manifestării religiosului în modernitate. secularizarea. • scăderea influenţei politice directe a Bisericilor. Este evident că instabilitatea mesajului religios creşte în aceeaşi măsură în care creşte mobilitatea individului. 45 Idem. personale. Acest aspect generează o anumită mobilitate şi circulaţie a adepţilor de la un grup la altul. „Este mai puţin o religie de clerici decât una de laici”44. în lumina elementelor care caracterizează situaţia europeană. etc. Un alt factor subiectiv care favorizează propagarea rapidă a noilor forme de religiozitate este şi literatura religioasă (devotional literature) care alimentează din abundenţă piaţa literară cu volume despre psihologia populară. publicitate. 281. 47 Idem. 63. cit. • expresia autonomă a conştiinţei morale. p. 25. chiar şi cele precum modernitatea şi progresul. dans L’Europe a la recherché de son âme . pentru managementul relaţiilor publice. 1995. diferiţi factori socio-economici de conjunctură. Este evident că mijloacele contemporane de informare în masă reprezintă unul dintre aceşti factori şi există analişti care susţin că acestea. P. de jos. COLLANGE (eds. − Finalitate intra-mundană: adesea. ci se transferă în mod direct către adepţi. 46 Thomas LUCKMANN. similitudini lingvistice. Preocupat de această reînnoire religioasă. practicile meditaţiei orientale. J. în discursul lor. in Social Compass.Les Eglises entre l’Europe et la nation. vol. p.P. ci este invitata să experimenteze o formă de înţelepciune care să îi confere o stare de bine. − Laicizarea autorităţii religioase: autoritatea instituţională în cadrul noilor mişcări religioase nu se mai exercită prin intermediul unui corpus de persoane distincte. etc. relaţii cu media. 50 (3)/2003.

48 „Multe dintre proiectele din biserica Noii Ere nici măcar nu încearcă să ajungă la instituţionalizare formală. o altă etapă a modernităţii care se caracterizează si printr-o importanta re-desfăşurare a religiosului ca răspuns faţă de procesul secularizării50. Willaime consideră că suntem într-o fază a modernităţii. „Transformations of…. în capacitatea sa filosofică şi politică de a produce concepţii alternative ale omului şi ale lumii. Avem deci. 104. Putem spune în acest sens. 1995. p. regresul Bisericilor istorice. 105. devenită auto-critică. Idem. Thomas Luckmann. op. Această atitudine auto-critică a modernităţii nu este fără precedent: am văzut foarte bine acest lucru în domeniul politicii cu ocazia crizei marxismului şi a prăbuşirii regimurilor comuniste. o anumită revalorizare socio-culturală a religiosului. Deziluzia modernităţii. ca şi dezvoltarea unei pieţe religioase concurenţiale. favorizând astfel crearea unor reţele mistice şi un spaţiu de cult exploatabil într-o manieră comercială. a lipsei utopiilor. că există. pe care el o numeşte ultra modernitate49. 33 . p. Se fac puţine încercări de a transforma proiectele mici în corporaţii mari. p. noile tendinţe religioase nu aspiră la instituţionalizare..cit. op. se cultivă o mistică de reţea şi astfel se ajunge la naşterea unui „centru de cult” care poate fi exploatat comercial”. în mod paradoxal. în momentul de faţă. sau. o modernitate a dezamăgirii. o dificultate reală de a defini o formulă unică a modernităţii din perspectiva raporturilor sale cu fenomenul religios. 49 50 Jean Paul WILLAIME.În general. antreprenorială48. Diversitatea fenomenului religios. apariţia noilor credinţe în afara religiilor tradiţionale organizate instituţional. a generat. Se creează reţele. din punct de vedere ştiinţific. oferă o perspectivă din ce în ce mai complexă asupra modernităţii religioase. 282. ci unele dintre ele aspiră la a deveni organizaţii ample. Luând în considerare toate aceste aspecte ale manifestării religiosului. cit. luând în considerare multiplele opinii terminologice. cel puţin. în prezent.

În anii de după 1990 se accentuează un raport privilegiat de relaţionare între Stat şi B. între 1945 şi 1990. pp. regimul politic totalitar a folosit o strategie permanentă de intimidare. 2008. Pentru a-şi atinge acest scop. acceptându-se o diferenţiere – diversitate etnică a expresiilor religioase fiind tolerate primele manifestări publice ala N. Anul 1989 reprezintă un important moment de cotitură în istoria românească contemporană. control şi cenzură a tuturor activităţilor religioase. Având o ideologie atee. care au fugit de teama persecuţiilor si s-au aşezat un regiunea Deltei Dunării unde trăiesc si astăzi. Bern. câmpul religios românesc s-a coagulat în jurul Bisericii Ortodoxe. Referitor la interesul cetăţenilor României pentru instituţiile si practicile religioase statisticile arata ca populaţia are un foarte ridicat grad de încredere in Biserica. Perioada comunistă se caracterizează – aşadar printr-o pluralitate religioasă. societatea românească cunoaşte o importantă etapă de redinamizare religioasă fenomenul religios fiind influenţat de schimbările sociale majore care caracterizează întreaga societate românească. şi influenţat. din cauza instalării la putere a regimului totalitar comunist. comunismul a supravegheat si cenzurat strict orice forma de manifestare religioasa libera. pentru aproape 50 de ani. Schimbările socio-istorice şi economice majore care au urmat căderii comunismului au afectat. éd.R. in special după al Doilea Război Mondial. Societatea românească a fost confruntată cu acest tip de politică şi de atitudine timp de 45 de ani.O. Pluralisation religieuse et société en Roumanie. ci chiar a constituit un loc de refugiu pentru minoritarii religioşi persecutaţi in alte tari ele Europei ca de exemplu pentru adepţii lui Jan Hus (1369-1415) care s-au refugiat in zona de Est a României sau pentru adepţii mişcării Raskol (1655) din Rusia. totuşi au fost determinate să se retragă din sfera publică. în contextul eforturilor de modernizare democratică şi politică. 34 .M. Această diversitate religioasă. iar propaganda politică de partid făcea elogiul ateismului de mase.M. In decursul istoriei România n-a înregistrat conflicte majore sub aspectul disputelor religioase. În special din acest motiv Biserica devine o instituţie inconturnabilă pentru legitimarea publică a noii puteri politice. chiar dacă nu erau legal obtructionate. cu toate că erau în mod strict supravegheate şi controlate. atent controlată şi cenzurată de Statul comunist! După căderea comunismului.Efectele concurentei religioase măsurate in funcţie de recensământul naţional al populaţiei din 1992 – 2002. studiu pe documentele statistice ale recensămintelor naţionale si alte statistici in domeniu - În timpul perioadei comuniste s-a urmărit dacă nu eliminarea religiei din sfera publică cel puţin diminuarea prezenţei şi importanţei ei în societate. element cheie al identităţii Statului – Naţiune. când Biserica Ortodoxă şi Cultele revin cu entuziasm în prim planul vieţii publice. specifică începutului de secol XX a căpătat timide accente pluraliste în perioada interbelică dar rapid descurajate în timpul perioadei comuniste când religia a fost inclusă într-un sistem planificat şi controlat de puterea politică fiind eliminată orice formă de concurenţă sau pluralism.R. Biserica fiind principala instituţie credibilă pe plan social. In pofida unei atitudini istorice conciliante totuşi viata religioasa din România a avut multe de suferit. În acelaşi timp s-a putut observa deschiderea tot mai mare a societăţii româneşti faţă de ideile noi de pluralizare religioasă reală. dar nu interzise. de către Statul român.. 256-266. Romania fiind. împreuna cu Polonia doua tari cu cel mai înalt nivel de religiozitate dintre toate fostele tari comuniste din centrul si sud-estul Europei51. în mod inevitabil. făcând analizele în contextul apariţiei pluralităţii religioase dezvoltate. Bisericile şi cultele. Peter Lang. învăţământul religios a fost interzis în şcolile publice. caracterizată prin prezenţa numeroasă a N. şi câmpul religios. aspiraţiile religioase şi actorii religioşi jucând un rol important în evenimentele care au marcat căderea comunismului. au fost 51 Laurenţiu TANASE. Aceasta atitudine a îngrădit libertatea de exprimare si de manifestare religioasa. Noile forme de manifestare ale fenomenului religios se inscriu în logica raporturilor dintre religie şi modernitate. Înainte de perioada comunistă.R.

atât sub aspect administrativ cat si politic. noile mişcări religioase rămânând marginale ca număr de adepţi in pofida eforturilor depuse de acestea sub aspect misionar si economic. 35 . Întâlnim. p. pp. prezenta numeroasa a ofertelor religioase noi a fost perceputa de populaţie ca o adevărata invazie a sectelor. 109-110. In prezent România este una dintre tarile atractive sub aspect economic dintre fostele tari europene comuniste. in primii ani după 1990 o serie de ierarhi ai Bisericii in Parlamentul României. a necesitat un efort considerabil din partea societăţii si clasei politice romaneşti. Trecerea de la o economie centralizata si birocratizata excesiv către o economie capitalista a liberului schimb. Transformările nu s-au făcut insa fără convulsii sociale si fără dificultăţile generate de o inflaţie care părea in ani `95-`98 scăpata de sub control. a fost creditata cu foarte mare autoritate in cadrul instituţiilor nou create. etc. religia recapătă un loc si un rol important in cadrul noii societăţi libere si democratice. data fiind ponderea ei majoritara in societate.. încurajarea dezbaterilor parlamentare si a politicii de tip pluralist. 1989. creând o stare de iritare si de tensiune la nivelul vieţii religioase53. 3500 de lăcaşuri de cult ceea ce reprezintă o creştere cu 19. apoi din 2004 inflaţia a fost sub 10% si a putut fi controlata prin masurile economice specifice. de exemplu. după 1989 Bisericile si Cultele religioase din România au intrat intr-o serie de schimbări interne administrative in consonanta cu schimbările prin care trecea întreaga societate romaneasca. Este semnificativ faptul ca numărul total de biserici nou construite in România intre 1990 si 2005 a fost de aprox. fiind unul dintre actorii importanţi ai transformărilor înregistrate. Primele semne economice încurajatoare au venit începând cu anul 2000. au fost arestaţi preoţi sau deserventi de cult si trimişi in închisoare. 238. 52 53 Ibidem. totuşi. venite in cea mai mare parte din America din cadrul bisericilor americane independente. armonizarea legislaţiei interne in acord cu legislaţia europeana comunitara. România devine membru cu drepturi depline al NATO in 2003 si al Uniunii Europene in ianuarie 2007. parintele Tatu de la Manastirea Plumbuita sau Episcopul Calinic de Argeş. România a adoptat o serie de reforme pentru revitalizarea economiei tarii si construirea unei mentalităţi democratice de tip capitalist bazata pe principiile libertăţii si ale pluralismului. comform prestigiului de care s-a bucurat intotdeauna in traditia culturala si spirituala a poporului român in decursul istoriei sale. prin sosirea a numeroase organizaţii religioase noi.2% in 15 ani fata de numărul total de biserici construite in România pana atunci in decursul istoriei52. Un alt aspect important observat a fost si entuziasmul religios public. constituirea unor noi instituţii administrative care sa corespunda vieţii democratice. in special de expresie evanghelica si harismatică neo-protestanta. Biserica Ortodoxa in special. 120-124. au fost interzise manifestările religioase publice si a fost eliminat învăţământul religios din şcolile de Stat. Competiţia religioasa a înregistrat cote ridicate. După înlăturarea regimului comunist prin Revoluţia din Decembrie.dărâmate biserici. Favorabila aderării la spaţiul Uniunii Europene si la NATO. Ibidem. Sub aspectul vieţii religioase. Cu toate ca structura vieţii religioase din România n-a înregistrat modificări semnificative prin conversii religioase importante.

Pentru o mai clară intelegere a dinamicii vietii religioase din Romania in ultimii 18 ani am redactat un tabel comparative cu datele privind structura religioasă a populaţiei conform recensamintelor naţionale din 1992 şi 2002. grecocatolica sau protestante).135.638 + 17.79% 4.124 .377 + 103. I.17% Sursă: Tabel comparative redactat pe baza datelor oficiale ale Recensamântului naţional al populaţiei din 1992. vol. Bucharest.006 + 5. ROMANIA – configuraţia religioasa a populatiei Interpretare comparativă intre Recensamântul national al populatiei din 1992 şi 2002 Religie . In acelaşi timp Bisericile neo-protestante (adventista. catolica.S.764 + 11.1.73% 0.50% 0.6% 0. penticostala).5% 1% 0.22% .34% .49% + 44.31.N.55% + 27.00% 86.329 + 12. şi Recensamântul din 2002.40% + 35.414 ..mozaici Alte religii Fara religie Atei Religie nedeclarata 22810035 19802389 1161942 223327 802454 220824 109462 77546 76708 55928 49963 28141 21221 39119 9670 56329 24314 10331 8139 Procentaj % 1992 100.50% 0.1% 1.984.11. Bucureşti. nu vom intra in alte 36 . precum si raportul procentual intre religia majoritara ortodoxa si celelalte minoritati religioase sau confesional creştine.66% . sa facem o analiza atenta si corecta a dinamicii vietii religioase. Am introdus pe o coloana datele corespunzătoare recensamantului din 1992 calculand procentajele pentru fiecare Biserica sau Cult recunoscut de Stat iar pe alta coloana am introdus aceleasi calcule dar pe baza datelor recensamantului din 2002.72% + 20. Vrem sa precizam faptul ca formularul de recenzare atat la recensamantul din 1992 cat si din 2002 a continut si o intrebare despre identitatea religioasa a persoanei intervievate ceea ce ne-a permis.97% .513 .21% 0. (I. 296).04% 0.94% .691 + 10.13% 0.36% + 58.771 .04% 0. Evident sunt numeroase cauzele care au stat la baza acestor evoluţii dar. si comunitatea musulmana înregistrează procente importante de creştere.489 . 802-803.12.12.71% . centralizate statistic la nivel national. au înregistrat o diminuare a numărului de credincioşi in cei 10 ani intre cele doua recensăminte.1. (sasi) Evrei .2% 0.101.1% 0.17.1. pentru studiul nostru privind comunitatea musulmana din România. 1995. In cea de-a cincea coloana am mentionat diferentele numerice dintre cele doua REcensaminte.06% 0.43% 0. p.18% 0.4.93% + 15. Bisericile tradiţionale (ortodoxa.25% .30.S.23% 1. I.03% 0.00% 3.613 + 32.05% Diferences: 2002 / 1992 . T.3% 0.061 .3% 0.. 2003.045% 0. diferente pe care le-am exprimat si-n procentaje pe urmatoarea coloana pentru a putea interpreta daca s-au inregistrat cresteri sau diminuari ale numarului de credinciosi pentru fiecare Biserica sau Cult recunoscut.1% 0.2% 0.39% 0.2% 0.77.76% .035% 2002 21680974 18817975 1026429 191556 701077 324462 126639 93670 66944 67257 44476 + 18178 = 62654 38147 27112 8716 6057 89196 12825 8524 11734 Procentaj % 2002 100.129.31% 0.595 Percentage % increase /decrease by … 2002 / 1992 .25% + 25.039% 0.11.c) Structura religioasa tri-polara a societăţii romanesti Utilizând comparativ datele recensămintelor naţionale desfasurate in 1992 si 2002 putem observa configuraţia vieţii religioase in prezent si dinamica ei.867 .14.63% + 46.3.177 + 16. baptista.403 .9.N.891 .8% 5.88% 3.00% 86.4.1% 0.79% . p.5% 0. ca pe baza declaratiilor individuale. Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus.47.Confesiune 1992 TOTAL Orthodocşi Romano-Catholici Greco – catholici Reformaţi Penticostali Baptisti Adventisti de ziua a -7a Unitarieni Musulmani Creştini dupa Evanghelie Creştiniii de rit vechi Biserica Luterana (secui) Biserica Evanghelica C.37.A.807 + 3.69% + 20.31% 0.

pentru comunitatea turco-tătara avem religia musulmana. Bucuresti.N. Referitor la configuratia vietii religioase din Romania dupa 1989.810.13% 1. Din interpretarea grafica de mai sus se poate observa ca majoritatea religioasa a României este cea creştin ortodoxa cu un procentaj de 86. Musulmani.2002. Bisericile neo-protestante precum si noile miscari religioase au insa un mesaj misionar care depaseste limitele identitare etnice si se adresează tuturor cetatenilor. Greco-catolica. De aceea.00% 80.035 locuitori. Toate celelalte religii minoritare sunt de fapt si expresii ale identitatii etnice. catolica sau intr-un procent redus cea unitariana.00% 12.00% 30. putem prezenta urmatoarea interpretare grafica: G.00% 50.S. De exemplu pentru etnia maghiara corespunde religia luterana.. înregistram deseori tensiuni intre comunitatile autohtone etnice structurate pe anumite criterii teritoriale si istorice si noii veniţi care ignora toate aceste elemente identitare.7% 12. etc. Protestanti si neo-protestanti Atei. Configuratia tri-polara a vietii religioase din Romania 86. Despre dinamica in sine a comunitatii musulmane vom reveni mai târziu in cuprinsul acestui articol.7% declarat la ultimul recensământ in 2002.20% Biserica Ortodoxă Româna Bisericile entice. 37 . N. pentru o populatie de 22.20% Sursă: Recensamântul national .13% 1. 86. B.R. I. vol.1. 802-803. pentru minoritatea germana corespunde religia catolica.00% 60.00% 40.00% 20. I.00% 70. cu precădere verificabile. in special in ceea ce priveşte mesajul misionar al noilor miscari religioase. In cea mai mare parte numărul de ortodocşi aparţine etniei romaneşti. Catolica.70% 90. p.00% 0.M. 2003.fara religie declarata. pentru comunitatea evreiasca avem identitatea religioasa mozaica.00% 10.detalii in afara celor generale.

În acest context ar fi foarte util ca ţările majoritar ortodoxe din Est dar şi cele Occidentale. cu accente exclusiviste care refuză adesea dialogul şi apropierea faţă de creştinismul apusean. din cauza auto-suficienţei Ortodoxe. Sosirea ţărilor ortodoxe în U. faţă de ortodocşi. din nou Europa. Astfel ortodoxia crestina va deveni un important partener jucător în spaţiul unional. De aceea ea se cere. Referitor la situaţia lărgirii Uniunii Europene. subliniindu-se necesitatea construirii in timp a unei mentalităţi europene care să încurajeze dialogul şi apropierea dintre diferitele culturi religioase şi istorice. Întreaga acţiune a filmului pune în evidenţă o forma de frica istorica intre ruşi şi americani sugerând în acelaşi timp că in pofida acesteia. în 1989.E. drepturile omului. să evidenţieze responsabil. conştiente de derapajele care pot apărea pentru echilibrul social. Echipajul a fost ajutat de localnicii americani să se salveze cu submarin cu tot înainte să vină trupele militare U. daca este sa ne referim la specificul majoritar crestin al Europei din trecut. înainte de venirea schismelor de orice fel. proces care. construită sau mai bine zis re-construită. egalitate. În plus. de la est la vest. România şi Bulgaria. Aceasta a schimbat cursul istoriei contemporane şi a marcat în profunzime evoluţia relaţiilor internaţionale. trebuie avut in vedere faptul ca lărgirea Uniunii cu România şi Bulgaria inseamna in acelasi timp si o importanta prezenta ortodoxă. pe cât este de urgentă şi necesară această reconstrucţie europeană identitar creştină pe atât este de dificil de realizat din cauza suspiciunilor dar în acelaşi timp. pluralism. numărul de cetateni de religie crestin-ortodoxa va creşte de la 10 milioane câţi sunt în prezent până la peste 40 milioane. Referitor la suspiciunile existente si exprimate desori oficial. Europa trebuie să facă eforturi să nu interpreteze Ortodoxia ca având. Air Force care fusesera alertate de frica unei invazii rusesti in America. a constituit un eveniment central al sfârşitului de secol XX. Titlul articolului "The Ortodox are Coming !” relata povestea unui subiect de film numit „The Russians are Coming" in care un submarin rusesc eşueaza pe coastele Americii in plina criza a Războiului rece. Nu cred că este întâmplător faptul că cele două state care au rămas in al doilea val de integrare au o puternică identitate ortodoxă. poartă numele de construcţie a Uniunii Europene. Aşadar. Însă. în procesul extinderii europene aş reaminti un articol interesant scris de Nicolai Petro în martie 2005 cu un titlu sugestiv "The European Union: The Ortodox are Coming ". din punct de vedere uman ei au mai multe aspecte în comun decât putem banui. 38 . Religiozitatea lor a generat o serie de precauţii atât de ordin administrativ cât şi ideologic (ciocnirea civilizaţiilor). libertate. În acel articol se preciza faptul că. mai puţin elementele care separă şi mai mult pe cele care reprezintă moştenirea comună care altădată unea spaţiul european. trebuie să constituie şi o asumare de către acestea a valorilor aşa-zis occidentale: liberalism. considera multi comentatori ai fenomenului religios contemporan.S. etc. respectul legii. piaţa liberă concurenţială. Ne reamintim ca una dintre aspiraţiile factorilor de decizie europeană este să se găsească şi un suflet pentru Europa. în mod intrinesc o atitudine anti-modernă şi anti-Occidentală. în contextul religios european despre ce fel de identitate creştină putem vorbi? Cum trebuie să se poziţioneze Biserica Ortodoxa din România faţa de noul context socio-economic european? În mod evident o identitate creştină europeană distincta nu există concret in prezent.INTEGRARE EUROPEANĂ Căderea regimurilor comuniste în Europa. la Madrid. Transformările sociale care au urmat căderii comunismului au dus la o redefinire a relaţiilor socio-politice în întreg spaţiul european. separaţia Bisericii de Stat. în Europa secularizată de azi şi de mâine să mai existe dispute si diviziune la nivelul Bisericilor tradiţional-istorice. iar dacă procesul de lărgire va continua vor mai sosi încă 200 milioane de ortodocşi. Până in prezent însa dezideratul sufletului european rămâne doar o provocare. transformând Ortodoxia dintr-o minoritate într-o denominaţiune importantă a Europei. Nu ne putem permite luxul. cred că absenţa dialogului atât la nivel politic cât şi la nivel religios are doza lui de contribuţie în încurajarea actelor teroriste care au lovit acum câţiva ani. după Tratatul de la Maastricht. constituţionalism. sau în Londra. nu doar forma cea mai potrivita de construcţie politico-economică. democraţia. Şi-n acelaşi registru definit de absenţa dialogului cred că trebuie privite şi numeroasele tulburări sociale provocate de publicarea în 2005 în Danemarca a unor caricaturi la adresa profetului Mahomed. Prima etapă s-a consumat în 2004 cu primirea a 10 noi membrii ajungând la 25 iar în 2007 a fost al 2lea val cu două noi state.

consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Europei. Realitatea ulterioara vizitei ne-a aratat. demnităţii şi drepturilor fundamentale ale persoanei umane. data de 9 Mai fiind si ziua Europei. împreună cu Papa Ioan Paul al II-lea. Aşadar. Trei ani mai târziu dupa vizita Papei. ceea ce este total în defavoarea Bisericii si a tarii noastre. şi cât de precaut a fost stabilită ca itinerar exprimandu-se critici legate de un eventual prozelitism romano-catolic printre creştinii ortodocşi. Vizita desfăşurată între 7 . cu atât ei vor da expresie. a fost recent aniversata cu prilejul implinirii deja a 10 ani de la eveniment. apărării creaţiei". dialogul inter-religios si inter-creştin eficient. Prea Fericitul Teoctist. daca mai era nevoie ca toate temerile si criticile anterioare prezentei papei Ioan-Paul al II-lea au fost totat nejustificate. valorilor familiei. In aceasta se precizează în mod explicit.Moştenirea comună începe cu legile Romane şi cu filosofia greacă. in 2002. necesitatea construirii unei noi colaborări şi a unui dialog responsabil între cele două Biserici: „Noile posibilităţi care se creează într-o Europă deja unită şi care îşi extinde graniţele pentru a îmbrăţişa popoarele şi culturile din partea centrală şi răsăriteană a continentului. si cu atât mai puţin ca realitate concretă? Deoarece. Atât timp cât vom continua să credem că Ortodoxia este ameninţată de inamici care vor să ne distrugă specificul etno-religios. dreptăţii şi solidarităţii. păcii. reconcilierii. si vreau să subliniez acest aspect în mod special. alimentate numai de un exagerat spirit de conservatorism religios. semnează.9 mai 1999. E suficient să ne amintim câte temeri a trezit vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România. de ce nu există încă o identitate religioasa creştină europeană. constituie o provocare pe care creştinii din Răsărit şi din Apus trebuie să o întâmpine împreună. Cu cât vor fi mai uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu. până în prezent. Europa întreagă are nevoie de bogăţia culturală creată de Creştinism. vom fi mereu în defensivă faţă de orice alteritate confesională sau religioasă. despre care afirmam mai devreme că împiedică derularea firească a unui proces european identitar. sfinţeniei vieţii . nici măcar conturată în formă de schiţă. ca mesaj clar pentru simbolistica unitatii spatiului comun european. nu funcţionează ca manieră concretă de exprimare europeana decât foarte timid. care împreună au contribuit la stabilitatea Imperiului Bizantin. vreau numai să precizez că e nevoie să facem un examen critic şi obiectiv cu noi înşine pentru a reuşi să depăşim frustrările naţionalismului excesiv şi să înţelegem sensul real al universalismului creştin. ******* Va mulțumesc! ******* 39 . în 12 octombrie 2002. o declaraţie comună la Vatican. Referitor la auto-suficienţa ortodoxă. mai întâi pentru că elementul constitutiv esenţial.

6. acordarea statutului de Cult recunoscut de Stat. educatia copiilor minori a caror raspundere le revine. ARTICOLUL 29 .ro (2010). contrare convingerilor sale. 18. 3. inclusiv prin inlesnirea asistentei religioase in armata. referitoare la Libertatea religioasa. ea trebuie sa se manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc. din România Biserica Evanghelică Luterană din România Biserica Unitariană din Transilvania Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România Biserica Creştină după Evanghelie din România .Catolică Arhiepiscopia Bisericii Armene Biserica Creştină Rusă de Rit Vechi din România Biserica Reformată din România Biserica Evanghelică C.A. etc. in azile si in orfelinate. 12. daca întrunesc o serie de criterii menţionate in Legea 486 cum ar fi vechimea neîntrerupta pe teritoriul României si un număr de membri. mijloace. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa. 11.Libertatea constiintei (1) Libertatea gandirii si a opiniilor. Conforma acestei legi in România sunt menţionate un număr de 18 entitati religioase care au statutul juridic de Cult religios recunoscut de Statul roman. 40 . (2) Libertatea constiintei este garantata.Catolică Biserica Română Unită cu Roma. Cele 18 Culte religioase recunoscute de Statul Român sunt următoarele: 1. o lege moderna votata recent de Parlamentul României54. (5) Cultele religioase sunt autonome fata de stat si se bucura de sprijinul acestuia. 8. cantareti sau personal auxiliar). acorda sprijin pentru salarizarea personalului de cult (preoţi.culte. Cu acestea Statul încheie diferite convenţii de tip parteneriat. Aceste asociatii pot solicita. 2. 7. in penitenciare. pastori. in spitale. 13. in conditiile legii. 4. (3) Cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii. 10. precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma. 14. (6) Parintii sau tutorii au dreptul de a asigura. 5. 15. 17.Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Cultul Musulman Organizaţia religioasă Martorii lui Iehova Alte texte importante care fac referire la dreptul de libertate religioasa si de constiinta A) CONSTITUTIA ROMANIEI .ASPECTE JURIDICE REFERITOARE LA VIATA RELIGIOASA Aspecte juridice privind libertatea religioasa in legislaţia din România . 16. 489/2006 Sub aspect juridic viata religioasa din România este reglementata de legea 486/2006. 54 Legea 489 privind Libertatea religioasa si regimul general al Cultelor in România a fost votata in Parlament in Decembrie 2006 si a fost publicata in Monitorul Oficial in ianuarie 2007.Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România Biserica Evanghelică Română Uniunea Penticostală .Legea privind libertatea religioasa nr. imani. In afara Cultelor religioase mai functioneaza legal si asociaţiile religioase care sunt constituite conform legii privind dreptul de asociere si care sunt luate in evidenta Ministerului Culturii si Cultelor.. Biserica Ortodoxă Română Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara Biserica Romano . (4) In relatiile dintre culte sunt interzise orice forme. 9. potrivit propriilor convingeri. Greco .2003. acte sau actiuni de invrajbire religioasa. le acorda sprijin financiar pentru construirea de biserici sau pentru diverse activitati social-caritative. Pentru textul integral al Legii 489/2006 recomandam site-ul oficial al Secretariatului de Stat pentru Culte : www.

consolidând astfel identitatea Europei si independenţa acesteia în vederea promovării păcii. învăţământ. precum si libertatea. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care. si în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 1989. în vigoare în prezent. ……………. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire. inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Tratatul de la Lisabona se află în prezent în curs de ratificare de către statele membre în conformitate cu normele procedurale ale acestora. libertăţii. liderii Uniunii Europene au semnat Tratatul de la Lisabona.) HOTĂRÂŢI să instituie o cetăţenie comună pentru resortisanţii Ţărilor lor. Libertatea de gândire. în conformitate cu dispozitiile articolului 42. în public sau în particular. CONFIRMÂND atasamentul lor faţă de principiile libertăţii.XI. prevăzute de lege. precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv. acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea. fără a le înlocui.. REAMINTIND importanţa istorică a sfârsitului divizării continentului european si necesitatea stabilirii unor baze solide pentru arhitectura Europei viitoare. misiunile care le sunt încredinţate. precum si pe respectarea drepturilor omului.1950 Articolul 9 . Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE. AU DECIS să instituie o Uniune Europeană…. care ar putea conduce la o apărare comună. la 18 octombrie 1961. a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. INSPIRÂNDU-SE din mostenirea culturală. religioasă si umanistă a Europei. 41 . într-o societate democratică. solidaritate si egalitate între femei si bărbaţi. justiţie. într-un cadru instituţional unic. HOTĂRÂŢI să continue procesul de creare a unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei. în prima zi a lunii următoare celei în care a fost depus ultimul instrument de ratificare. pentru a le permite acestora să-si îndeplinească mai bine. HOTĂRÂŢI să faciliteze libera circulatie a persoanelor. semnată la Torino. Uniunea se substituie Comunităţii Europene si îi succedă acesteia. Astfel cum prevede articolul 6. precum si ale statului de drept. HOTĂRÂŢI să întărească solidaritatea dintre popoarele lor. HOTĂRÂŢI să pună în aplicare o politică externă si de securitate comună. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism. democraţiei. C) TRATATUL CONSOLIDAT PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ La 13 decembrie 2007. 4. de asemenea. organizaţiile filosofice si neconfesionale. prin instaurarea unui spaţiu de libertate. protecţia ordinii. (………….B) CONVENŢIA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE Roma. Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat si pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumite în continuare „tratatele”). securităţii si progresului în Europa si în întreaga lume. statutul de care beneficiază. respectând totodată istoria. în care deciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetăteni. 2. democraţia. practici şi îndeplinirea ritualurilor. inclusiv definirea treptată a unei politici de apărare comune. cultura si tradiţiile acestora. (2) Uniunea respectă. din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile si inalienabile ale persoanei. ARTICOLUL 17 (1) Uniunea respectă si nu aduce atingere statutului de care beneficiază. în conformitate cu principiul subsidiarităţii. toleranţă. pentru siguranţa publică. încheind astfel mai mulţi ani de negocieri pe tema aspectelor instituţionale. în temeiul dreptului naţional. PREAMBUL DECISI să parcurgă o nouă etapă în procesul de integrare europeană iniţiat prin constituirea Comunităţilor Europene. egalitatea si statul de drept. statului de drept. ÎN PERSPECTIVA etapelor următoare care vor trebui parcurse pentru ca integrarea europeană să progreseze. Aceste două tratate au aceeasi valoare juridică. asigurând totodată siguranţa si securitatea popoarelor lor. constituie măsuri necesare.. de conştiinţă şi de religie . nediscriminare. prin cult. securitate si justiţie în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat și ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene. Tratatul va pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. ARTICOLUL 2 Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane. CONFIRMÂND atasamentul lor faţă de drepturile sociale fundamentale definite în Carta socială europeană. în temeiul dreptului naţional. egalităţii. bisericile si asociaţiile sau comunităţile religioase din statele membre. democraţiei si respectării drepturilor omului si libertăţilor fundamentale. HOTĂRÂŢI să consolideze caracterul democratic si eficacitatea funcţionării instituţiilor. în caz contrar. de conştiinţă şi de religie 1. tratatul va intra în vigoare la 1 ianuarie2009 în cazul în care toate instrumentele de ratificare au fost depuse anterior acestei date sau.

****************** 42 . uniunea menţine un dialog deschis. transparent si constant cu aceste biserici si organizaţii.(3) Recunoscându-le identitatea si contribuţia specifică.

• • • Doctor în Teologie – specializarea: sociologia religiilor. Franţa. Bern. Fiecare tara este prezenta in site. Functii de demnitate publica • Secretar de Stat pentru Culte în Ministerul Culturii şi Cultelor (2001 . “Marc Bloch“ – Centrul de Sociologie Religioasă (1997). Pluralisation religieuse et société en Roumanie. • Colaborare universitara Licenta si Master. Master in Istorie Europeana Contemporana. cu sediul in Belgia. nr. 2006 Decizia CNSAS (Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii).S. Membru fondator si Preşedinte al Centrului de studii si documentare „Societate.36 /27. Ordine. metodologie şi pedagogie creştină. Participări grant european: EUREL – proiect european. Membru cu drepturi depline al Societatii Internaționale de Sociologia Religiei . Islamic Education in Europe. Drept. 2009-2010) . Suisse. EUREL se adreseaza comunitatii stiintifice internationale precum si administratiei europene si oamenilor politici.A. reunind informatii despre Europa unita. engleza 1. simpozioane. legislaţia in domeniul relaţiilor Stat – Biserica. Sociologie Generala. Ednan (ed). 2008. 2009. România laurentiudtanase@gmail. iniţiat de C.2006 ca dl.Dr. 43 . evenimente religioase si dinamica vieţii religioase contemporane.info/).06. • Colaborare universitara Master – Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala. Informatiile sunt in permanenta verificate si actualizate. Decret Prezidenţial nr. Participări mass-media : participări la numeroase emisiuni de dezbatere si informare publica la posturile de radio si televiziune.u-strasbg. Membru al Colegiului CNSAS (2006 .E. D. ed. Laurenţiu D. Universitatea „Robert Schuman” Strasbourg. Facultatea de Teologie Protestanta. 367.403. Bëhlau. pp. Paris – Franţa (Centre National de Recherche Scientifique http://eurel.A. Sociologia Religiilor.fr/). Facultatea de Teologie Ortodoxă. Institutul Ecumenic din Bossey (1996). Cercetător asociat . Studii ecumenice. D. Numele reprezentantului naţional si ale membrilor echipei. Geostrategie si Geopolitica. locale si naţionale. pe teme privind fenomenul religios.u-strasbg.R.2012) – al doilea mandat. Publications Universitaires Européennes. de specialitate.E.expert în echipa de cercetare – proiect european EUREL (Religia în Uniunea Europeană). Universitatea din Geneva – Elveţia. Laurențiu. Lucrari de autor – limba franceza.Membru al echipei de cercetători în sociologie religioasă a Centrului de Sociologie a Religiilor şi Etică Socială – CSRES. şef de promoţie). fiind reprezentata de o personalitate ştiinţifica recunoscuta de comunitatea organizatoare. Academia Nationala de Informatii (2008-2009 . Activitate universitara: • Lector universitar titular la Universitatea Bucureşti. – Master. ed. Institutul de Înalte Studii Europene (2000). seminarii ştiinţifice şi reuniuni interne si internaţionale. „Noile miscari religioase si sectele in România după căderea comunismului si pana in prezent” (magna cum laude).fr/. Religie”. se afla pe lista de prezentare a membrilor corespondenţi. Franţa (2005). din Strasbourg. Membru în consilii ştiinţifice. asociaţii şi organizaţii interne şi internaţionale 1999 – 2003 Membru fondator al CTTOR (Conferinţa Tinerilor Teologi Ortodocşii Români ) . bursier al guvernului francez. Franţa (Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifica).eurel.2006) – primul mandat. (http://eurel. Franţa.. reprezentant care coordonează la nivelul tarii lui o echipa de cercetare. ecumenism.com Studii: • • Facultatea de Teologie Ortodoxă . sociologie. Proiectul EUREL se bucura de autoritatea ştiinţifica CNRS – Paris. Lucrări publicate : Numeroase articole de specialitate in reviste din tara si din strainatate: teologie. 2004 Membru . 2007 2007 2008 (http://www. TĂNASE Laurenţiu : „nu a fost agent/colaborator al politiei politice comuniste”.11. Study regarding the Muslim community and the Islamic Education in Romania. 235. Universitatea de Ştiinţe Umaniste “Marc Bloch”.SISR. Universitatea de Ştiinţe Umaniste din Strasbourg. Participare – congrese. România. – Master. 961 din 28. TANASE.. societate asociativa științifica. Vien. Peter Lang. reprezentant ştiinţific pentru România). 2. Proiectul a demarat in 2004 si se continua si in prezent. coordonare volume colective de specialitate. • • Membru al Colegiului CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 2005 . TANASE.N. ASLAN. cf. decoraţii si decizii naţionale: 2002 Ordinul naţional „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler. Teologie Sociala. Laurentiu D. Bucureşti.2004). TĂNASE.Bucureşti (1993. Bucureşti.2002. Universitatea de Ştiinţe Umaniste “Marc Bloch” din Strasbourg. site interdisciplinar cu informatii stiintifice si juridice referitoare la fenomenul religios in Europa. in. Bucuresti (2008-2009).

****** 44 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->